Безуглий М. Д. - Науково-практичні підходи до використання соломи та рослинних решток, Булгаков В. М., Гриник І. В. (2010)
Медведєв В. В. - Нормативи утворення і збереження структури ґрунту (2010)
Чорний С. Г. - Визначення вмісту гумусу в ґрунтах дистанційними методами, Гашпоренко І. М. (2010)
Філон В. І. - Нанодіагностика ґрунтів при застосуванні добрив (2010)
Чернецький В. М. - Оптимізація галузі овочівництва України (2010)
Дідора В. Г. - Фотосинтетична активність і продуктивність льону-довгунця залежно від позакореневого підживлення, Деребон І. Ю., В’юнцов С. М. (2010)
Кормош С. М. - Ефективність удобрення перцю пряного типу "паприки" (2010)
Суслик Л. О. - Личинки коваликів (Elateridae) і шляхи обмеження їх чисельності у Центральному Лісостепу (2010)
Рєзникова Н. Л. - Порівняльний аналіз впливу окремих середовищних чинників на деякі господарськи корисні ознаки молочних корів (2010)
Головач М. Й. - М’ясна продуктивність і морфологічний склад туш коней гуцульської породи та їх помісей, Головач М. М. (2010)
Горлов О. І. - Методика підготовки племінних книг у вівчарстві засобами інформаційних технологій, Івіна К. А., Чічаєва О. П., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г. (2010)
Березовський М. Д. - Комбінаційна здатність ліній свиней, Ващенко П. А. (2010)
Дзіцюк В. В. - Хромосомна мінливість тварин, отриманих методом трансплантації ембріонів, Круглик С. Г. (2010)
Глєбова Ю. А. - Розведення кросів яєчних курей (2010)
Голуб Г. А. - Енергетична автономність агросистем (2010)
Москалець В. В. - Екологічні аспекти вирощування сої (2010)
Мінорова А. В. - Переробка молочної сироватки із застосуванням електродіалізної обробки, Романчук І. О., Недорізанюк О. П., Крушельницька Н. Л. (2010)
Варченко О. М. - Напрями обґрунтування маркетингових стратегій для підприємств цукрової промисловості, Слупян К. В. (2010)
Вергунов В. А. - Наукова спадщина академіка К. К. Гедройця і Україна, Піщенко В. П. (2010)
Першута В. В. - Вплив інтенсивності вирощування на гематологічні показники крові корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Карпюк Н. А. - Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні кукурудзяного та пелюшковівсяного силосу (2010)
Борсук О. М. - Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств як чинник підвищення інвестиційної привабливості (2010)
Золотухіна Л. М. - Якість і лежкість стійких та імунних до парші сортів яблуні (2010)
Антiпова Л. І. - Системне підвищення ефективності розвитку оренди землі (2010)
Храпатий І. В. - Дослідження насіння полину таврійського (2010)
До 100-річчя від дня народження Г. С. Кияка (2010)
До 80-річчя від дня народження Г. О. Богданова (2010)
Асаулюк И. К. - Основные аспекты системы медицинской реабилитации, ее принципы и перспективы развития, Бибик Т. А. (2015)
Булах О. Ю. - Дослідження санітарних втрат Збройних Сил України та напрямів оптимізації медичного забезпечення в ході антитерористичної операції, Стриженко В. І. (2015)
Воронко А. А. - Медико-соціальні аспекти проблеми тютюнопаління у військовослужбовців Збройних Сил України, Мороз Г. З., Грудський О. О. (2015)
Данчин А. А. - Особенности оказания медицинской помощи раненым в черепи головной мозг на догоспитальных уровнях (0–1), Данчин А. Г. (2015)
Казмирчук А. П. - Предварительные результаты ретроспективного анализа историй болезни пострадавших в зоне проведения антитеррористической операции, Мясников Г. В., Сидорова Л. Л., Сидорова Н. Н. (2015)
Науменко М. В. - Медична реабілітація учасників антитерористичної операції при патології серцево-судинної системи: стан і перспективи розвитку у збройних силах України, Коваль М. М. (2015)
Суничук М. М. - Психічне здоров'я та струс головного мозку у військовослужбовців із зони бойових дій. Семінар фахівців НАТО (616. 89. 616. 831-001. 34:355. 11), Пономаренко Н. О., Санько А. В. (2015)
Черненко І. О. - Клініко-епідеміологічні особливості хворих з серцевою недостатністю, які проходять лікування у амбулаторному та стаціонарному підрозділах військового лікувального закладу, Сидорова Н. М., Бойчак М. П., Антоненко Л. П. (2015)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2015)
Маркевич С. - Оцінка ефективності використання сучасних пов’язок при лікуванні трофі-чних виразок венозної етіології на амбулаторному етапі лікування, Литвиненко А., Сидорук Д. (2015)
Мельник В. М. - Характеристика поранених, транспортованих на штучній вентиляції легень, під час міжгоспітальної аеромедичної евакуації, Бугай О. О., Зачепа О. А., Кондратюк В. М. (2015)
Роговський В. М. - Особливості надання хірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях судин брахіоцефальної області (клінічний випадок), Коваль Б. М., Щепетов М. В., Борківець О. М., Родіонов О. С., Бондаревський А. О., Яцун В. В., Гачківський В. В. (2015)
Солодянникова О. И. - Радионуклидная терапия метастатической формы медуллярного рака щи-товидной железы, Цвигун Г. В., Сукач Г. Г., Трацевский В. В., Даниленко В. В, Чобан В. И. (2015)
Трихліб В. І. - Чинники розвитку ранової інфекції та мікрофлора з інфікованих ран при бойовій травмі, Ткачук С. І., Костенко І. Г., Латишенко С. В., Собкова Ж. В., Рощенко Л. О., Францішко А. А., Коломієць В. Б. (2015)
Шиян С. П. - Особливості змін окисного гомеостазу у хворих на хронічний поліпозний риносинуїт, Мітін Ю. В. (2015)
Антоненко Л. П. - Мультиформна еритема. Випадок з практики, Кобірніченко Ю. А., Трихліб В. І., Остапенко С. П., Камінко Ю. В. (2015)
Бандурка Н. М. - Патогенетичні механізми аритмій серця та способи підвищення ефективно-сті і безпеки лікування (2015)
Войтова В. М. - Особливості показників амбулаторного добового моніторування артері-ального тиску у військовослужбовців з ознаками дисфункції вегетативної нервової системи, Сидорова Н. М., Козін Р. В., Софієнко С. В., Антоненко Л. П. (2015)
Голик Л. А. - Позалегеневі форми туберкульозу. Випадок успішного лікування туберкульозу з поліорганним ураженням у пораненого, Сапожніков А. Р., Гречаник Л. І., Макаров Г. Г., Жовтоножко О. І., Шкляревич П. О., Ніколюк Д. П., Трихліб В. І. (2015)
Голод А. Г. - Патологічні зміни серцево-судинної системи у важкопоранених (2015)
Дяченко В. В. - Клінічна ефективність тривалої низькодозової терапії силденафілом та її вплив на толерантність до фізичного навантаження та систолічний тиск у легеневій артерії хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпер-тензією, Кричинська І. В., Таранухін С. С., Тумарова Е. М., Пархотик Л. І. (2015)
Котілевський М. І. - Використання шкали APACHE II для оцінки важкості стану поранених, які підлягали аеромедичній евакуації на штучній вентиляції легень, Капранов І. В., Мельник В. М., Кондратюк В. М., Кондратюк О. П. (2015)
Ліннік Т. В. - Клінічний випадок блискавичного перебігу ВІЛ-асоційованого туберкульозу, Вишнягов А. М. (2015)
Малиновська О. В. - Лікування цукрового діабету в світлі позитивної психотерапії, Колісник О. С. (2015)
Мосиенко В. С. - Подходы к разработке интегральной терапии для лечения, профилактики и реабилитации онкологических больных, Куртсеитов Л. К., Мисяк С. А., Гепко А. Л., Шевченко А. В. (2015)
Олійник М. О. - Вплив цукрового діабету 2-го типу на клінічні прояви остеоартрозу (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти кислотозалежних захворювань ор-ганів травлення в учасників антитерористичної операції, Прокопчук С. М., Шевага І. М., Іванов С. О., Пода Н. В., Яцюк Н. М., Радушинська М. В. (2015)
Півник В. М. - Особливості епідеміології гострих кишкових інфекцій серед військово-службовців у сучасних умовах (2015)
Попенко Н. В. - Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії у військово¬службовців строкової служби за період з 1989 по 2012 рр., Куйовда Н. С., Шушковський В. Ю. (2015)
Прокопчук С. М. - Пептична виразка у військовослужбовців, які приймали участь в антитеро-ристичній операції (клінічні та ендоскопічні особливості), Яцюк Н. М. (2015)
Сизенко А. К. - Патологические реакции на коровье молоко и его компоненты в практике врача-интерниста, Мартынчук А. А., Мукиевская Е. В. (2015)
Софіенко С. В. - Варіабельність серцевого ритму при післятравматичному стресовому синдромі (2015)
Спаська Г. О. - Захворювання кістково-м’язової системи та сполучної тканини, артропатії як військово-медична проблема (за даними статистичних звітів військових госпіталів міністерства оборони України за 2001–2013 рр. ), Кудренко М. В., Рудь В. І. (2015)
Трихліб В. І. - Ураження печінки при Епштейн-Барр вірусній інфекції у військовослужбовців, Сморгунова В. Ф., Рихальська К. С., Ткачук С. І., Панасюк О. Л. (2015)
Шеховцова Ю. О. - Особливості діагностики хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет 2-го типу за даними ультразвукового дослідження (2015)
Ярош Я. О. - Значення дослідження дермографізму при клінічному обстеженні військовослужбовців строкової служби (2015)
Гарматина О. Ю. - Использование лучевой диагностики в распознавании патологии органов грудной полости при огнестрельных боевых повреждениях, Цвигун Г. В., АЛексеевА Н. Б., Красильников Р. Г., Сафонов В. Е. (2015)
Гречаник О. І. - Актуальні питання ультразвукової діагностики при мінно-вибухових пора-неннях, Колосова І. В., Касьян О. В., Кот З. М., Гетьманська В. Г., Валерко О. Г., Красільніков Р. Г. (2015)
Котко О. М. - Досвід використання інтраопераційної апаратної реінфузії відмитих еритро-цитів при хірургічному лікуванні онкологічних хворих, Білецька Н. В., Тхоревський А. В. (2015)
Лурін І. А. - Гістологічна характеристика культі червоподібного відростка залежно від методики її обробки (експериментальне дослідження), Цема Є. В., Оссовський О. В. (2015)
Мясников Г. В. - Синдром гіперметаболізму в ранньому періоді гострого коронарного синд-рому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокар¬діограмі, Левшова З. В., Сидорова Л. Л. (2015)
Мясников Г. В. - Варіабельність серцевого ритму у учасників антитерористичної операції з бойовим післятравматичним стресовим розладом, Софієнко С. В., Шиць А. М. (2015)
Паламарчук В. І. - Неінвазивні методи променевої діагностики жовчокам'яної хвороби, ускла-дненої холедохолітіазом, Свиридюк Б. В., Слободяник В. П., Пліш Б. А., Пліш М. Й., Рагушин Д. А. (2015)
Пивоваров О. В. - Прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих з артеріальною гіпертензією (2015)
Савка І. С. - Досвід використання VAC-асоційованої терапії з ультразвуковою кавітаці-єю при лікуванні вогнепальних поранень кінцівок, Цівина С. А., Ніколюк Д. П. (2015)
Худецкий И. Ю. - Использование портативного конвекционно-инфракрасного термохирур-гического аппарата для обработки микробно загрязненных ран, Фурманов В. А., Сухин И. А., Даниленко Ю. И., Са-вицкая И. Н. (2015)
Шведов А. А. - Терапія пухлин швидкими нейтронами. Сучасний стан і задачі відтворення в Україні, Козак О. В., Бутрим О. І., Вишневський І. М. (2015)
Шудрак А. А. - Лапароскопические операции в лечении больных раком толстой кишки, Уманец Е. И., Оссовский О. В., Нечай В. С., Биба А. П., Давидчук Д. С. (2015)
Авідзба А. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку виноградарсько-виноробного комплексу України, Сичевський М. П. (2010)
Тараріко Ю. О. - Перспективи розвитку біоенергетики в АПК (2010)
Медведєв В. В. - Твердість ґрунту як критерій для обґрунтування технологій і технічних засобів з його обробітку (2010)
Мазур Г. А. - Баланс кальцію у сірому лісовому ґрунті за різних систем удобрення та хімічної меліорації, Кондратюк І. М., Ткаченко М. А. (2010)
Сніговий B. C. - Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни, Голобородько С. П. (2010)
Міщенко Л. Т. - Комплексна діагностика симптомів "багряних листків" озимої пшениці, Решетник Г. В., Тороп В. В. (2010)
Зуза В. С. - Вплив післясходових гербіцидів широкого спектра дії на бур’яни і кукурудзу (2010)
Петренко В. І. - Годівля високопродуктивних корів у першу третину лактації та сухостійний період (2010)
Іонов І. А. - Вітамін Е як засіб підвищення якості продукції птахівництва та антиоксидантного статусу організму (2010)
Платонова Н. П. - Вплив антибіотикотерапії на якість сперми жеребців, Бірюкова О. Д., Мелешко Н. Я. (2010)
Кириченко В. В. - Застосування культури пиляків in vitro у селекції ячменю ярого, Білинська О. В. (2010)
Беспалов І. М. - Оптимізація конструкції сажків для розведення членистоногих, Сапожникова М. М., Білоусов Ю. В. (2010)
Горобей В. П. - Створення культиватора фрезерного для догляду за рослинами на селекційних ділянках, Красніченко О. Л., Пижов В. Х., Товстогуз П. М. (2010)
Ременюк Ю. О. - Формування агрофізичних параметрів чорноземних ґрунтів на різних ділянках агроландшафту (2010)
Войцешина Н. І. - Комплексна оцінка сортів картоплі вітчизняної селекції на придатність до переробки, Шевченко С. П., Скринько А. Ю., Колтунов В. А. (2010)
Шепель С. В. - Економічна оцінка використання мікробіологічних препаратів при зберіганні рослинної продукції, Стрижков О. Г. (2010)
Петриченко В. Ф. - Розвиток польового кормовиробництва в Україні, Задорожна І. С. (2010)
Денисюк О. В. - Вплив генетичних і паратипових факторів на відтворні показники корів (2010)
Предоляк М. О. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на рухомі гумусові речовини в чорноземі типовому (2010)
Тищенко М. В. - Забур’яненість полів цукрових буряків (2010)
Кириченко А. В. - Вплив зонального розподілу території України на оподаткування аграрних підприємств (2010)
Борсук О. М. - Страхування сільськогосподарських ризиків як метод підвищення інвестиційної привабливості галузі (2010)
Овчаренко І. М. - Розведення свиней миргородської породи за лініями (2010)
О. О. Cозінову — 80 (2010)
Р. С. Трускавецькому — 75 (2010)
Балюк С. А. - Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення (2010)
Литвиненко М. А. - Біотехнологічні методи у селекції сільсько господарських культур (2010)
Медведєв В. В. - Заходи стимулювання впровадження ґрунтоохоронних технологій у європейських країнах (2010)
Костенко І. В. - Лісові ґрунти Ай-Петринської яйли, Величко В. А. (2010)
Доронін В. А. - Питома маса як важливий фізичний показник якості насіння цукрових буряків, Кравченко Ю. А. (2010)
Мананкова О. П. - Вплив гібереліну на урожайність сільськогосподарських культур (2010)
Венгер В. М. - Ефективність застосування біологічного препарату агат-25К т.пс. при вирощуванні хмелю, Лукашевич Н. А., Венгер О. В., Якубенко І. В., Федорчук Н. А. (2010)
Халак В. І. - Якісні показники м’яса та сала молодняку свиней (2010)
Головач М. Й. - Особливості будови вим’я та молочна продуктивність кобил гуцульської породи різних типів, Головач М. М. (2010)
Куциняк І. В. - Порівняльна характеристика якості жиру-сирцю великої рогатої худоби та благородного оленя, Кравців Р. Й. (2010)
Кравченко В. А. - Мінливість ознак якості плодів у сортах і гібридах помідора, Щербатюк А. І. (2010)
Шаран М. М. - Вплив рівня мінерального живлення телиць-реципієнтів на приживлюваність ембріонів (2010)
Богуславський В. П. - Решета зернозбиральних комбайнів із сепаруючими поверхнями комбінованого типу, Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2010)
Лимар В. А. - Вплив способів поливу на продуктивність моркви столової на супіщаних ґрунтах, Наумов А. О. (2010)
Свириденко Т. А. - Вплив бактеріальних препаратів на ферментацію м’яса птиці, Король Ц. О., Даниленко С. Г., Усатенко Н. Ф., Кігель Н. Ф. (2010)
Кузнєцова І. В. - Розторопша плямиста як сировина для харчової промисловості (2010)
Болотова Т. М. - Економіка технологій точного рослинництва, Лісовий М. П., Гуков Я. С., Макаров В. І. (2010)
Башкірова А. К. - Структурно-механічні властивості сирокопчених ковбас при зберіганні (2010)
Гринчук В. Ю. - Фактори ефективності економічних відносин підприємств молокопродуктового підкомплексу (2010)
Климишена Р. І. - Перспективи вирощування ячменю озимого на пивоварні потреби (2010)
Кузьменко О. А. - Вплив препаратів біо-мос і біовіт на перетравність корму молодняком свиней (2010)
Жук І. В. - Вплив інгібування транспорту води на розвиток пшениці в умовах природної посухи (2010)
Рудич О. О. - Сучасний стан і тенденції формування сировинної бази м’ясопереробних підприємств (2010)
Фундаментальна праця з охорони та раціонального використання зрошуваних земель (2010)
До 125-річчя від дня народження М. Д.Потьомкіна (2010)
В. А. Вергунову — 50 (2010)
Піонтковський А. - Санкції США – по Путіну (2017)
Іличок Б. - Перспектива України – тупик чи процвітання?.. (2017)
Криворак А. - Украина. факторы экономического роста и предпосылки к его достижению (2017)
Парсяк В. - Сучасні реалії гібридного підприємництва, Солесвік М. (2017)
Сачовський І. - До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини (2017)
Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року (2017)
Титул, зміст (2012)
Гончарук О. О. - Вплив лазерного опромінення з довжиною хвилі 1,06 мкм на фазовий склад і міцність кубічного нітриду бору (2012)
Денисенко О. І. - Дослідження інжекційного синтезу композитних функціональних шарів тонких стрічкових электродів (2012)
Довбій Т. А. - Структура та склад композиту на основі Ni і ультрадисперсних алмазів (2012)
Пак А. О. - Дослідження впливу властивостей крохмалю на системну вод зернових культур (2012)
Третяк В. А. - Проблема апроксимації розв’язку при моделюванні лазерного наплавлення (2012)
Трофімов І. Л. - Теоретичне обґрунтовання впливу електричного поля на протизносні властивості мастильних матеріалів (2012)
Шкурников Е. В. - Локализация точек в предельной петле гистерезиса при помощи специализированной компьютерной системы (2012)
Юрьев С. А. - Влияние сопротивления проницаемой поверхности вращающегося цилиндра на структуру течения с его внешней стороны (2012)
Хейрабади Газаля Сабир кызы - Влияние напряженного состояния на проводимость изоляторов (2012)
Бешанова А. С. - Математичне моделювання просторового розподілу корисних копалин з використанням метода інтерлінації (2012)
Волков С. Л. - Оцінка біноміального параметра R по методу Клопера — Пірсона (2012)
Казакова Н. Ф. - Принциповий аспект при випробуваннях живучості систем критичного застосування за біноміальною схемою Бернуллі (2012)
Кобринович Ю. О. - Универсальное назначение S-функций (2012)
Левкин Д. А. - Математическая модель распределения температуры в эмбрионе (2012)
Мисник Б. В. - Математичне моделювання функціонування виробничих підприємств (2012)
Пальонна Т. А. - Віртуальне підприємство як система масового обслуговування (2012)
Петров А. О. - Удосконалення процедури випробувань живучості систем критичного застосування за схемою Бернуллі (2012)
Полисский Ю. Д. - Об одном алгоритмическом решении задачи сравнения чисел, представленных системой остаточных классов (2012)
Сікоринський В. В. - Шляхи удосконалення системи нормування пального колісних машин сил охорони правопорядку (2012)
Ткаченко С. С. - Оцінка похибки вимірювача кута (2012)
Трофименко Г. С. - Загальний аналіз основних показників діяльності медичних установ України (2012)
Шифрин Б. М. - Пример изучения колебаний пневмошасси (2012)
Скалозуб В. В. - Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті, Бараш Ю. С., Марценюк Л. В. (2017)
Будько О. В. - Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств (2017)
Стирський М. В. - Кількісна оцінка впливу ринку акцій на динаміку реальних економічних змінних (2017)
Панченко В. Г. - Теоретико-методологічні пастки економічного націоналізму (2017)
Исаева Н. И. - Понятие стратегирования в контуре стратегического управления социально-экономическим развитием государства (2017)
Безкровний М. Ф. - Роль суспільного поділу праці у виникненні консалтингу (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Сутність інвестиційного потенціалу підприємства, Бардадин О. А. (2017)
Турський І. В. - Знання як детермінанта трансформації моделей економічного розвитку регіонів і країн (2017)
Міняйло О. І. - Державне регулювання роздрібної торгівлі в Україні, Кононенко Є. В. (2017)
Євтушенко С. В. - Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі (2017)
Іванова А. М. - Дієвість інструментів фіскальної консолідації у контексті збалансування публічних фінансів в Україні (2017)
Barvinok V. - Ukrainian export among EU countries: geopolitical priorities, Prykhozhai Y. (2017)
Князевич В. М. - Публічна служба у сфері охорони здоров'я в Україні та світі: нормативно-правовий аспект, Васюк Н. О., Савіна Т. В. (2017)
Козаченко Т. П. - Формування професійної компетентності фахівців публічного управління щодо стратегічної екологічної оцінки (2017)
Проців О. Р. - Публічне управління сектором мисливського та рибальського господарства у місті Кракові та краківському повіті середини ХІХ — початку ХХ ст. (2017)
Баранов Р. О. - Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Баранов С. О. - Пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання детінізації національної економіки (2017)
Бакай А. Є. - Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення (2017)
Баюк М. І. - Оптимізація політики державно-церковних відносин у контексті досягнення внутрішньополітичної стабільності в Україні на початку ХХ століття (2017)
Криворучко І. В. - Правове закріплення принципів адміністративної процедури в Україні: стан, перспективи (2017)
Решетнікова О. С. - Державне регулювання інвестиційної діяльності у сфері централізованого теплопостачання в Україні (2017)
Мороз О. О. - Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації агрохолдингів в сучасному сільському господарстві України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність установ аграрної освіти на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг (2017)
Ковтуненко К. В. - Використання краудфандінгу як інструменту фінансування інноваційних проектів, Нестеренко О. В. (2017)
Стеценко Б. С. - Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків (2017)
Задорожня Л. А. - Звітні аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні (2017)
Кузьменко О. В. - Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, Доценко Т. В. (2017)
Чорна Н. Ю. - Формування механізму управління конкурентними перевагами підприємства (2017)
Уніят А. В. - Економічне співробітництво України з країнами північноамериканської зони вільної торгівлі (2017)
Новойтенко І. В. - Важелі впливу на економічну стабільність олійно-жирових підприємств в Україні, Шишута Ю. М. (2017)
Сидоров І. П. - Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва (2017)
Голіков С. С. - Проблеми забезпечення податкової безпеки України (2017)
Князевич В. М. - Розвиток тренінгових програм для керівників сфери охорони здоров'я на місцевому рівні в Україні, Васюк Н. О. (2017)
Паутова Т. О. - Земельна реформа в Україні: актуальність, проблеми та перспективи реалізації, Шарий Г. І. (2017)
Балуєва О. В. - Стан та передумови відродження оборонно-промислового комплексу України, Ляшенко В. І. (2017)
Андрющенко О. Б. - Компоненти якості життя населення України як інструмент формування управлінських рішень (2017)
Матвієнко Р. В. - Інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва (2017)
Савіна Т. В. - Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні: стан та перспективи розвитку (2017)
Могилова М. М. - Методичні підходи до діагностики потенційної здатності сільськогосподарських підприємств до самофінансування відтворення основних засобів (2017)
Сазонець О. М. - Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в країнах світу, Качан О. І. (2017)
Бабина О. Є. - Інтереси суб'єктів ринку транспортних послуг: види, взаємодія, механізми узгодження, Стрєлков О. В. (2017)
Криштанович М. Ф. - Механізми державного управління щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні (2017)
Панченко В. Г. - Економічні інструменти як засіб досягнення зовнішньополітичних цілей (2017)
Білоусова О. С. - Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси (2017)
Колісніченко П. Т. - Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2017)
Демиденко Л. М. - Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації, Тюріна М. М. (2017)
Гусєв Ю. В. - Цілі та форми державно-приватного партнерства, Бойчук Т. В. (2017)
Степанов Д. С. - Вплив інвестиційного забезпечення та величини сільськогосподарського підприємства на його економічну безпеку (2017)
Лебедко С. А. - Аналіз аварійності на транспорті як джерела зовнішніх загроз економічній безпеці транспортних підприємств України (2017)
Савченко А. С. - Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств (2017)
Андрієнко М. В. - Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, Шако В. С. (2017)
Мігус І. П. - Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи, Карпова К. В., Коваль Я. С. (2017)
Міняйло В. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення публічних закупівель (2017)
Черкаска В. В. - Еволюція поглядів на розвиток державного регулювання розвитку аграрного сектору України (2017)
Ортіна Г. В. - Розвиток реального сектору економіки України в системі державного стратегічного управління (2017)
Сірик З. О. - Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України (2017)
Орел М. Г. - Концептуальні рамки методології формування сучасної системи забезпечення політичної безпеки (2017)
Барило О. Г. - Цивільний захист України як функція держави (2017)
Помогайбог Б. В. - Вертикальний аналіз ризиків дпп-проектів у розрізі факторів їх формування (2017)
Куліш П. Ю. - Трикутник співробітництва як один з механізмів державно-управлінських відносин у сфері зовнішньої допомоги в Україні (2017)
Курганевич В. І. - Соціальне призначення та структура державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки України (2017)
Цевельов О. Є. - Вдосконалення державного реагування на загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону в умовах ведення "гібридної війни" (2017)
Ніколюк О. В. - Теоретико-методологічні засади кластерізації національної економіки (2017)
Бойко Л. М. - Державна інвестиційна політика в аграрному секторі України: джерела та механізми реалізації (2017)
Гуторов О. І. - Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку, Гончаренко В. В., Клименко В. І. (2017)
Фурдичко О. І. - Детермінанти фінансового забезпечення збалансованого рівня сільськогосподарського землекористування, Паляничко Н. І. (2017)
Шабінський О. В. - Структурні та функціональні характеристики економічної безпеки аграрних підприємств (2017)
Школьний О. О. - Формування стратегії диверсифікації логістичної інфраструктури в агропродовольчій сфері (2017)
Дроботя Я. А. - Особливості систематичних та несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств (2017)
Захарченко О. В. - Утилізація відходів природного походження аграрних формувань: проблемний аспект (2017)
Кушнір С. О. - Застосування акредитиву в обслуговуванні міжнародних розрахунків сільськогосподарських підприємств України, Моісеєва А. А. (2017)
Литвинов А. І. - Органічна продукція: проблеми ринку і перспективи для виробників (2017)
Паризький І. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Чернега І. І. - Аналіз сучасного стану ринку молока в Україні, Шевченко Н. О., Бленда Н. О. (2017)
Шаповалова Н. П. - Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на ПАТ "Карлсберг Україна", Ніценко В. С., Фоменко А. О. (2017)
Гриценко В. Л. - Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду (2017)
Чебанова Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Бундюк А. М. - Шляхи оцінювання якості вищої освіти, Цуканов О. Ю., Шумлянський Ю. В. (2017)
Колос З. В. - Ефективність використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Коротєєв М. А. - Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах, Харенко А. О., Непочатенко В. О. (2017)
Сафронська І. М. - Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Пеняк Ю. С. (2017)
Іртищева І. О. - Закономірності розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем, Завгородній К. В. (2017)
Більська О. В. - Особливості капіталізації людського потенціалу на підприємствах АПК (2017)
Гуторов А. О. - Вихідні методологічні передумови розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі (2017)
Ломовских Л. О. - Маркетингова концепція виробництва продукції рослинництва (2017)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти оцінки енергоефективності галузі рослинництва (2017)
Гудзинський О. Д. - Управління синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2017)
Бондар В. В. - Ефективність функціонування національної транспортної інфраструктури в умовах кризових явищ (2017)
Reshetniak O. - Мethodological approaches of formation of educational clusters as innovation strategy of region’s development, Zaika Yu. (2017)
Стройко Т. В. - Конкурентоспроможність будівельної галузі України в умовах глобальних викликів та загроз (2017)
Пономарьова М. С. - Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів (2017)
Петров В. М. - Відродження тракторного і сільськогосподарського машинобудування в Україні (2017)
Нестеренко С. А. - Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності "стратегічний потенціал" в економічній літературі (2017)
Шелудько Р. М. - Розвиток маркетингових служб на всіх рівнях ринкового інформаційного простору, Шелудько Л. В. (2017)
Балабан М. П. - Проблеми розвитку матеріально-технічного потенціалу внутрішньої торгівлі України, Балабан П. Ю. (2017)
Пісоцька Д. С. - Сучасний стан приватних капітальних інвестицій в Україні, Момот О. М. (2017)
Оніпко Т. А. - Визначення ефективності функціонування інноваційних кластерів у національних економічних системах (2017)
Амосов О. Ю. - Концептуальні основи забезпечення кадрової безпеки підприємства (2017)
Синиця Л. В. - Методичні підходи щодо адаптації підприємства до системи стратегічного управління (2017)
Перебийніс В. І. - Енергетичний менеджмент логістичних систем підприємств, Захарченко О. Г. (2017)
Баглюк Ю. Б. - Стратегічний аналіз страхових компаній України та світу (2017)
Радіонова Н. Й. - Сучасні напрями вдосконалення управління виробничими затратами на підприємстві (2017)
Швець Ю. О. - Поліпшення використання та збереження ресурсів сільськогосподарських підприємств у контексті їх інноваційної діяльності, Гадзіковська О. В. (2017)
Лясковець О. В. - Шляхи та перспективи підвищення розвитку економічної безпеки на підприємствах машинобудування (2017)
Краус Н. М. - Генеза концепцій теорії інновацій та наукові уявлення про основи інноваційного розвитку, Краус К. М. (2017)
Дегтярьова С. А. - Сучасні тенденції інституційного розвитку процесів управління інвестиційними проектами, Похилюк В. В. (2017)
Чижевська Л. В. - Організація обліку благодійних внесків у закладах освіти: на шляху до прозорості (2017)
Карцева В. В. - Концептуальні основи формування фінансової структури підприємства (2017)
Левченко Л. В. - Моніторинг діяльності Національного банку України в умовах економічної нестабільності, Гасій О. В. (2017)
Лугівська О. П. - Класифікація типів і видів боргової політики держави, Лугівська Л. А. (2017)
Клочко Ю. О. - Формування системи стимулювання персоналу підприємства, Гусаковська Т. О., Сікєтіна Н. Г. (2017)
Шевчук А. В. - Туризм та інформаційні технології у фокусі досягнень і нових перспектив (2017)
Скляр Г. П. - Удосконалення показників розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки, Дробиш Л. В., Вишневецька Л. І. (2017)
Кулик В. А. - Реформування системи бухгалтерської освіти в Україні в умовах інформатизації суспільства (2017)
Титул, зміст (2012)
Андриенко В. М. - Идентификация модели динамики украинского фондового индекса ПФТС (2012)
Барун М. В. - Економіко-математична модель оцінки ефективності проектів екологічної інфраструктури ресурсного спрямування (2012)
Куценко М. М. - Ціннісно-орієнтований підхід в управлінні програмами інноваційного розвитку на основі системи управління знаннями (2012)
Лємєхов Ю. О. - Моделі комунікаційних структур (2012)
Литвин-Попович А. І. - Оцінювання параметрів сигналів в радіотехнічних системах (2012)
Мартынец Т. В. - Работа осцилляционного модулятора давления в составе АБС (2012)
Мердух С. Л. - Оптимальне розподілення навантажень між паралельними конденсатоочисними фільтрами АЕС (2012)
Ткачук А. Г. - П’єзоелектричний гравіметр авіаційної гравіметричної системи (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Спосіб регуляризації некоректно поставленої задачі розпізнавання у системах телебачення замкнутого контуру (2012)
Целовальникова Е. А. - Ключевые факторы успеха развития контейнеризации морских портов Украины (2012)
Чепюк Л. О. - Струнний гравіметр авіаційної гравіметричної системи (2012)
Ярочкин А. В. - Диагностика некоторых заболеваний и конструкция прибора для нее, основанная на спектральном анализе микроколебаний мышц человека (2012)
Тимочко В. О. - Методика розробки плану робіт у проекті збирання врожаю зерна (2012)
Щелкалін В. М. - Математичні моделі та методи для прогнозування та управління взаємопов’язаними нестаціонарними випадковими процесами (2012)
Йона О. О. - Специфічні чинники активізації загроз економічній безпеці господарюючих суб’єктів (2012)
Коновалова В. Б. - Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у процес навчання майбутніх перекладачів (2012)
Корчинский В. В. - Повышение эффективности защищенных инфокоммуникационных систем (2012)
Мирошниченко В. М. - Відтворення інтертекстуальних зв’язків при перекладі сучасної англомовної художньої літератури (2012)
Мочалин А. Е. - Использование графических процессоров в алгоритмах обработки трассерных изображений (2012)
Пастернак І. І. - Опис і аналіз мережного інтерфейсу на основі формул (2012)
Товстик А. В. - Разработка среды имитационного мультиагентного моделирования эпидемического процесса гепатита В (2012)
Форкун Ю. В. - Методика оцінки діяльності розробників інформаційно-довідкового забезпечення суспільних комунікаційних систем (2012)
Юлдашева Т. А. - Интегральный показатель эффективности систем с переменным критерием нагрузки (2012)
Соловська І. М. - Тензорний метод аналізу характеристик якості мережі мобільного зв’язку LTE/MVNO (2012)
Могила І. А. - Про потребу оптимізації параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом (2012)
Фомін О. В. - Сучасні тенденції та напрямки удосконалення конструкцій кузовів залізничних напіввагонів (2012)
Ковцур Е. Г. - Методика резервирования парка подвижного состава за счет собственного парка автомобилей (2012)
Сінна О. І. - Щорічний ГІС-форум у Харкові: завдання, тематика та показники розвитку у 2012 - 2017 рр., Пересадько В. А., Бодня О. В., Волковая О. О., Попов В. С., Третьяков О. С. (2017)
Бурла М. П. - Экономическая система как основополагающий объект изучения в общеобразовательных учреждениях (2017)
Галай Е. И. - Компетентностный подход в преподавании курса "Природно-ресурсные кадастры Беларуси" на географическом факультете (2017)
Грицеляк В. П. - Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії", Дикий І. В., Ровенчак І. І. (2017)
Даценко Л. М. - Розширення геоінформаційної складової освітніх програм картографів КНУ імені Тараса Шевченка (2017)
Дмитриков О. О. - Поняття про фальсифікаційну карту як невід’ємний елемент інформаційного суспільства (2017)
Донцов О. О. - Становлення творчої особистості студентів туристичного фаху через індивідуальні та колективні форми навчання (2017)
Козакова О. Ю. - Зовнішнє незалежне оцінювання у контексті підвищення якості шкільної географічної освіти, Жемеров О. О. (2017)
Лисичарова Г. О. - Урахування процесу декомунізації у підготовці студентів-географів, Ніколаєва Т. В. (2017)
Машкіна В. В. - Дослідження як практична складова шкільної географії, Пироженко Д. П. (2017)
Попович Н. В. - Методика розробки серії карт для стратегії соціально-економічного розвитку локального рівня (на прикладі селища Пісочин) (2017)
Прядка К. О. - Географічний аспект проблеми наповнення даних земельного кадастру (2017)
Сегіда К. Ю. - Інформаційне забезпечення та методичні основи дослідження геодемографічної системи регіону (2017)
Cторчак М. С. - Оцінка забезпеченості історико-культурною спадщиною Лубенського району Полтавської області, Бодня О. В. (2017)
Сухинин С. А. - Новая Концепция географического образования в Российской Федерации: задачи, проблемы, противоречия, перспективы (2017)
Шоробура І. М. - Туризм Хмельниччини, Долинська О. О. (2017)
Шуліка Б. О. - Перспективи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України (2017)
Karasov O. O. - Coherence of land surface layout as intangible environmental resource (Vooremaa landscape protection area, Estonia) (2017)
Содержание (2017)
Снисарь В. И. - Острый респираторный дистресс-синдром у детей. Что нового? (2017)
Кравец О. В. - Базовые основы и принципы управляемой инфузионной терапии у больных с неотложной хирургической патологией органов брюшной полости, Клигуненко Е. Н. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Человеческий сывороточный альбумин (прошлое и будущее), Зозуля О. А. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Роль кетамина в периоперационном обезболивании (обзор), Халимончик В. В. (2017)
Ехалов В. В. - Особенности диагностики и лечения гипонатриемии у детей, Егоров С. В., Багунина О. А. (2017)
Сединкин В. А. - Обзор рекомендаций по интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерстве, Клигуненко Е. Н. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Трудная интубация трахеи: современные методы решения, Лященко О. В., Ехалов В. В., Носенко И. В., Лебедев С. А. (2017)
Гафт К. Л. - Взаимосвязь патофизиологических процессов, происходящих в плевральной полости при свернувшемся гемотораксе и аутогемоплевродезе (2017)
Павлов О. О. - Періопераційна оцінка ризику розвитку серцевих ускладнень, Луцик С. А. (2017)
Муризіна О. Ю. - Кардіопротективні властивості торакальної паравертебральної блокади в гострому періоді закритої торакальної травми різного ступеня тяжкості, Клигуненко О. М. (2017)
Новиков С. П. - Перспективный периоперационный менеджмент при хирургическом лечении больных колоректальным раком, Площенко Ю. А., Баранов И. В., Клигуненко Е. Н., Фролов К. Б., Василишин А. В., Кириллова Л. А., Карась Р. К. (2017)
Кущ К. О. - Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на регрес неврологічної симптоматики у хворих із гострим ішемічним інсультом, Клигуненко О. М., Зозуля О. О. (2017)
Вплив якісних та кількісних змін поповнення крововтрати на прояви синдрому поліорганної недостатності при політравмі (2017)
Усенко Л. В. - Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы в анестезиологии и интенсивной терапии с помощью определения когнитивной дисфункции, Криштафор А. А., Канюка Г. С. (2017)
Клигуненко Е. Н. - Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле "Неотложные состояния", Ехалов В. В., Сединкин В. А., Кравец О. В., Площенко Ю. А. (2017)
Муризіна О. Ю. - Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів, Клигуненко О. М., Седінкін В. А. (2017)
Чебанов К. О. - Роль дополнительного метода исследования — видеобронхоскопа в современной анестезиологической практике, Новиков С. П., Площенко Ю. А., Клигуненко Е. Н., Шатковская И. А., Белозорова А. К., Бородина И. А., Дубова В. М. (2017)
Марченко Д. Н. - Программный гемодиализ у пациента с поликистозом почек и аллопротезированием митрального и трикуспидального клапанов в периоперационном периоде: клинический случай, Клигуненко Е. Н., Площенко Ю. А., Сединкин В. А., Москвинова Н. А. (2017)
Сосса Р. І. - Значення виставок стародавніх карт у вивченні історії картографії (2017)
Барладін О. В. - Комплекс "Електронна школа" для інформаційного забезпечення навчання в школі та вдома на базі клієнт-серверної технології, Бусол І. В., Дубницький М. М. (2017)
Бубир Н. О. - Геопортал зелених зон міста Суми, Найдовська М. С. (2017)
Бурла О. Н. - Изучение рынка труда и занятости населения в школьном курсе социально-экономической географии (2017)
Дрогушевська І. Л. - Декомунізація топонімії: концепція повернення історичних назв на карту України (2017)
Клименко В. Г. - Басейн ріки Оскіл як туристсько-рекреаційна територія, Нізамова Т. О. (2017)
Малышев В. Б. - Методика сбора фитометрической информации для создания базы данных спектрометрических и предметно-специфических характеристик геосистем, Жемерова И. К. (2017)
Олійников І. А. - Досвід упровадження веб-технологій у картографування заповідних територій, Сінна О. І., Бодня О. В. (2017)
Онищенко М. Г. - Презентація як засіб відтворення ідеї (2017)
Опара В. М. - Особливості проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у 2017 році, Домбровська О. А. (2017)
Пасічник Г. І. - Аналіз динаміки небезпечних метеорологічних явищ у місті Харкові за 2006-2015 рр., Машкіна В. В. (2017)
Пересадько В. А. - Школьно-краеведческий атлас Туркменистана – результат Научного поиска иностранных студентов, Балтабаева З. С. (2017)
Решетченко С. І. - Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області, Христосов М. О. (2017)
Романов М. В. - Сучасні методи викладання економічної і соціальної географії України, Жемеров О. О. (2017)
Салімон В. М. - Використання кіноматеріалів на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання, Салімон С. С. (2017)
Шарухо И. Н. - Лесопромышленный комплекс Беларуси на современном этапе, Шадраков А. В., Погоцкий М. А., Хомяков В. Г. (2017)
Ярема Н. П. - Підготовка фахівців-картографів у Національному університеті "Львівська політехніка", Голубінка Ю. І., Ястребкова О. В. (2017)
Титул, зміст (2012)
Абдул Хусейн Али Р. - Технико-экономическое сравнение разных энергоустановок для использования при добыче нефти (2012)
Сосновский С. К. - Оптимальные параметры работы градирен (2012)
Долгов А. И. - К вопросу об оптимизации систем охлаждения газовых турбин (2012)
Чемерис В. Т. - Імпульсні електромеханічні перетворювачі поступального та обертального руху (2012)
Вахрушева О. С. - Определение структуры потока в проточной части высоконапорной гидротурбины (2012)
Гордієнко О. С. - Енергозбереження транспортних підприємств (2012)
Галацан М. П. - Один з варіантів підвищення ефективності роботи АЕС в зимовий період (2012)
Артемьев C. P. - Исследование механизма взаимодействия натрия с кислородом воздуха (2012)
Юр’єв C. O. - Теплообмін і тертя поблизу обертового циліндра з протоком рідини через його поверхню (2012)
Кохановська Т. О. - Підтримка функціонування електроакумулювання (2012)
Кустов К. О. - Підтримка функціонування біогазових установок (2012)
Стефанюк В. В. - Підтримка функціонування теплонасосного енергопостачання (2012)
Розум М. В. - Теоретические основы создания альтернативных многофункциональных энергетических систем и тепломасообменной аппаратуры (2012)
Степанчук А. А. - Підтримка функціонування біодизельних установок (2012)
Tkachova V. - Controiiability estimation for heating systems with infrared tube heaters (2012)
Крамарова М. И. - Роль темперамента водителя в обеспечении безопасности дорожного движения (2012)
Романко В. C. - Оцінка конкурентоздатності міських пасажирських транспортних послуг (2012)
Кузьмін В. С. - Оцінка рівня забезпечення якості послуг автосервісу (2012)
Мастепан С. М. - Моніторинг якості технічного обслуговування та ремонту дорожньо-транспортних засобів (2012)
Сіваконева Г. О. - Здійснення пасажирських перевезень в умовах надання транспортних туристичних послуг (2012)
Ройко Ю. Я. - Щодо визначення оптимальної довжини ділянки вулично-дорожньої мережі міста (2012)
Санакоєв А. Е. - Щодо визначення впливу коефіцієнта завантаження дороги рухом на виникнення аварійних ситуацій (2012)
Світлична С. О. - Можливості вдосконалення технології роботи портів та припортових станцій примикання (2012)
Бондарєв С. І. - Вдосконалення методики розрахунку часу доставки вантажів при міжнародних автоперевезеннях (2012)
Алещенко В. І. - Формування культури службових відносин у майбутніх офіцерів (2015)
Барчій М. С. - Особливості формування комунікативної культури майбутніх психологів у процесі первинної професіоналізації, Фозекош А. В. (2015)
Березовська Л. І. - Психологічні особливості управлінського та підприємницького потенціалу менеджерів, Пукіш А. О. (2015)
Богдан Ж. Б. - Моделювання професійних і виробничих умов спілкування у студентів технічного профілю, Солодовник Т. О. (2015)
Василенко Я. О. - Ставлення до образу фізичного Я у підлітків (2015)
Вінтоняк В. Ф. - Психолого-педагогічні умови формування професійної самосвідомості магістрів військового управління (2015)
Вовк Н. П. - Гендерні особливості професійного становлення фахівців цивільного захисту у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Фомич М. В. (2015)
Горбенко Ю. Л. - Інформаційно-психологічні і ментальні чинники російсько - українського протистояння, Горбенко А. Ю. (2015)
Гриценко А. В. - Ризики впливу телевізійних та комп’ютерних технологій на розвиток психіки людини в добу інформаційного протистояння (2015)
Грищенко М. В. - Специфіка професійної самореалізації майбутніх офіцерів державної служби України за надзвичайними ситуаціями (2015)
Демідова Ю. Є. - Методичні складові формування курсу ергономічних дисциплін в системі підготовки фахівців-психологів (2015)
Душка А. Л. - Регуляція уваги дошкільників в нормі та при відхиленні у психоемоційному розвитку (2015)
Жидецька С. В. - Профілактика професійної деформації як чинник стабільності психологічної готовності працівника міліції (2015)
Каменюк Ю. В. - Психологічні засади формування патріотизму військовослужбовців Збройних Сил України, Алещенко В. І. (2015)
Карачинський О. А. - Досвід аналізу соціально-демографічних даних при первинному психологічному вивченні військовослужбовців, призваних за мобілізацією (2015)
Кобець О. В. - Психологічний профіль особистості працівника прокуратури (2015)
Ковальська І. Е. - Копінг-стратегії поведінки у процесі забезпечення особистої безпеки прикордонників (2015)
Коновалова О. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування професійної мотивації (на прикладі студентів торговельно-економічного коледжу КНТЕУ) (2015)
Корецький С. - Особистість злочинця як об’єкт психологічного дослідження, Петьков В. А. (2015)
Кузьменко М. Д. - Іпсативний інструментарій психологічного вивчення, Числіцька О. В. (2015)
Кушніренко К. О. - Професіограма спеціалістів банківської сфери системи "людина-людина" (2015)
Левенець А. Є. - Активні та пасивні форми стресоподолання працівників кримінально-виконавчої служби (2015)
Левицька Л. В. - Психологічні особливості студентів з інтрапсихічною спрямованістю особистісного реагування на хворобу (2015)
Логвіновська Л. М. - Методи психічної саморегуляції функціональних станів стрільця з бойового пістолета (2015)
Макаренко М. В. - Реакція на рухомий об’єкт як тест на визначення зрівноваженості нервових процесів, Лизогуб В. С. (2015)
Мацевко Т. М. - Управлінська компетентність офіцерів військово-соціального управління (2015)
Мостова І. В. - Ефективність комплексної психокорекційної програми оптимізації адаптаційного входження студентів-економістів у навчальну діяльність (2015)
Овсяннікова Я. О. - Помилкові дії спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагальної діяльності: причини та умови їх виникнення, Краснокутський М. І. (2015)
Орос О. Б. - Превентивні та корекційні можливості щодо проявів фізичного насильства серед дітей (2015)
Пенькова Н. Є. - Прогнозування рівня цільової психологічної готовності військовослужбовців національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції з використанням методу експертної оцінки (2015)
Петьков В. А. - Постановка психологічного діагнозу у контексті практичного дослідження (2015)
Погоріла І. О. - Формування медико-екологічної компетенції студентів - під час вивчення ними в курсі медичної біології отруйних рослин (2015)
Руденко М. В. - Психолого-педагогічні аспекти дидактичної успішності курсантів початкових курсів (2015)
Середюк Т. В. - Особливості розвитку професійних здібностей майбутніх практичних психологів (2015)
Стасюк В. В. - Психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління: особливості організацiї, Олійник Л. В. (2015)
Стріха С. В. - Професіографічний аналіз діяльності психологів пенітенціарних установ (2015)
Тангел А. А. - Психологічні особливості кар’єри особистості, Березовська Л. І. (2015)
Тептюк Ю. О. - Індивідуально-психологічні та соціально-психологічні чинники як внутрішні і зовнішні умови розвитку стресостійкості фахівців із соціальної роботи (2015)
Томаржевська І. В. - Шляхи подолання професійної деформації особистості спеціаліста соціономічної сфери (2015)
Томчук М. І. - Вплив вікових, соціальних чинників на розвиток професійних установок у майбутніх офіцерів силових структур, Самохвалов О. Б. (2015)
Франчук Ю. В. - Чинники взаємовпливу професійної діяльності та сімейних відносин офіцерів-прикордонників (2015)
Харченко А. С. - Феномен любові: філософсько - психологічний аналіз (2015)
Хміляр О. Ф. - Символічна регуляція ціннісно-орієнтаційної сфери особистості (2015)
Чухраєва Г. В. - Щодо психологічних особливостей службової діяльності жінок-слідчих МВС (2015)
Шелег Л. С. - Досвід медико-психологічної реабілітації осіб, які страждають на психосоматичні розлади (2015)
Юр’єва Н. В. - Семантичний та феноменологічний аналіз поняття "психологічні ресурси стресостійкості" фахівця ризиконебезпечних професій (2015)
Мазниченко В. М. - Навчання іноземних мов у контексті політики плюрилінгвізму (2015)
Ванюшина О. Ф. - Волонтерський рух в Україні: еволюція, сучасний стан та статус (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Охотская К. Л. - Эстетические возможности композитного материала "Jen-Radiance" для художественной реставрации зубов фронтального участка (2017)
Щаслива Т. В. - Порівняльна характеристика мігрогібридного композиту "Filtek z 250" та нанокомпозиту "Nano Paq", Павленко К. І. (2017)
Саливон В. П. - Матрицы, клинья и матричные системы фирмы "Directa AB" (Швеция) при восстановлении полостей 2-го класса по Блэку (2017)
Сидорак Х. Т. - Поняття успіху і невдачі в ендодонтичному лікуванні (2017)
Борисенко А. В. - Современный взгляд на очищающие свойства зубных паст ТМ "LACALUT", Сидельникова Л. Ф., Мялковский К. О. (2017)
Герелюк В. І. - Закритий кюретаж пародонтальної кишені та нехірургічна пародонтальна терапія як основи базової терапії патології пародонту, Матвійків Т. І., Ільків М. М. (2017)
Борисенко А. В. - Основні аспекти гіпоксично-метаболічного стану тканин порожнини рота при захворюваннях пародонту, Кучмеровська Т. М., Васильєва І. Г., Галанта О. С., Воловик І. А. (2017)
Борисенко А. В. - Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням симпатичної нервової системи з використанням Тантум Верде®, Батіг В. М., Іваніцька О. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Горбач Н. Д. - Вивчення особливостей пігментованого зубного нальоту та профілактика його виникнення у школярів м. Києва, Щирська С. М., Якубова І. І., Шеремет О. В., Кузьменко Я. С. (2017)
Тимофеев А. А. - Оценка хирургических методов лечения амелобластомы, Ушко Н. А. (2017)
Колибабчук Б. В. - Сравнительная оценка течения послеоперационного периода при травматической экстракции зуба с использованием стандартных инструментов и инструментов "Luxator" фирмы "Directa AB" (Швеция), Доморацкий А. Э. (2017)
Тимофеев А. А. - Состояние зубов в области патологического очага при опухолях и опухолеподобных образованиях челюстей, Ушко Н. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Морфологические особенности амелобластом, Ушко Н. А., Гичка С. Г. (2017)
Фелипе Моура Араухо - Идеальная модель. Имплантаты и временные реставрации с применением силикона (2017)
Макєєв В. Ф. - Дентальна імплантація в ортопедичній реабілітації малих дефектів зубних рядів у підлітків, Крупник А. С., Варес Я. Е., Крупник Н. М. (2017)
Бокоч А. В. - Комплексна протетична реабілітація паціента з диспропорцією та дисколоритом зубів у естетично значущій зоні, Ляхіна М. В., Костенко С. Б. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Вивчення антибактеріальної та антигрибкової активності NBF Gingival Gel в умовах in Vitro, Решетняк О. В., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2017)
Костенко С. Б. - Лабораторна оцінка спектрофотометричних методів ідентифікації адгезивних систем у судовій стоматології, Маруха Р. Ю. (2017)
Мазур І. П. - Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота (2017)
Самойленко А. В. - Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення, запроваджені в освітню практику на кафедрі терапевтичної стоматології Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Орищенко В. Ю., Горб-Гаврильченко І. В. (2017)
Мазур І. П. - Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології (2017)
Мазур І. П. - Лікарські товариства у формуванні Української наукової стоматологічної школи: історіографічні нариси (2017)
Титул, зміст (2012)
Возовиков Ю. Н. - Технология управления материализованными представлениями в информационных системах (2012)
Поточняк Я. В. - Обработка текстов и сообщений на естественном языке в информационных системах (2012)
Йона О. О. - Проблематика створення інструментарію для оцінки безпеки інформаційних ресурсів (2012)
Кравчук І. А. - Створення "розумного" контенту електронного навчання (2012)
Маєвський О. В. - Інформаційні технології організації обліку мисливських тварин (2012)
Бойчук М. Л. - Онтологія синтаксичного аналізу української мови (2012)
Бортникова В. О. - Разработка параметрической модели расчета трудоемкости и стоимости программного продукта на базе языков высокого уровня программирования (2012)
Золотухин О. В. - Классификация политематических текстовых документов с применением нейро-фаззи технологий (2012)
Настенко А. А. - Показатели статистической безопасности украинских блочных симметричных шифров (2012)
Котов І. А. - Семантичні мережі як компонент уніфікованої моделі подання знань в інтелектуальних системах (2012)
Савицкий А. И. - Измерительный модуль для тремографической скрининг-системы (2012)
Амбросов Д. А. - Разработка математической модели для информационной системы диагностики ожирения у людей с артериальной гипертензией (2012)
Линник І. Е. - Прогнозування еволюції ергономічних систем методом еволюційно-ймовірнісного моделювання (2012)
Бриль Т. С. - Моделювання температурних розподілів у рухомому середовищі з постійно діючими джерелами тепла (2012)
Казакова Н. Ф. - Розвиток теорії напівстохастичних матриць (2012)
Левкин Д. А. - Исследование уравнения теплопроводности для эмбриона (2012)
Мочурад Л. І. - Запровадження ефективної методики для наближеного розв’язування задач електронної оптики (2012)
Покутний О. О. - Сингулярно збурені нелінійні системи (2012)
Яковлева Д. М. - Крайові та нелокальні задачі у математичних моделях теплообміну (2012)
Щелкалін В. М. - Системний підхід до побудови класу моделей для прогнозування взаємопов’язаних нестаціонарних часових рядів (2012)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы выполнения немодульных операций сравнения чисел в модулярной системе остаточных классов (2012)
Кобринович Ю. О. - Регионально-структурный и структурно-разностный методы в математическом моделировании (2012)
Бешанова А. С. - Математичне моделювання просторового розподілу корисних копалин з використанням формул Шепарда і Литвина (2012)
Коротич А. В. - Наближене обчислення коефіцієнтів Фур’є функції f(x;y) з використанням сплайн-інтерлінації функції (2012)
Власова Т. В. - Дослідження і математичне моделювання теплообміну у сепараторі конденсаційної колони агрегатів синтезу аміаку (2012)
Галиахметова Е. И. - Математическое моделирование напряженного состояния в литых поршнях из алюминиевого чугуна (2012)
Горб В. А. - Моделювання властивостей холоднотвердіючих сумішей для формоутворення в ливарному виробництві (2012)
Кизилова А. Ю. - Математическое моделирование в процессах проектирования литейной технологии (2012)
Красноухова Е. А. - Компьютерное моделирование кристаллизации отливки (2012)
Сапегина Е. Н. - Использование компьютерно-интегрированных технологий проектирования в литейном производстве (2012)
Срібняк І. - Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.) (2017)
Саган Г. - Навчання південних слов’ян у Київській духовній академії (1900–1918) (2017)
Лях О. - Формування культурного осередку у Гринвіч-Віллидж у XIX — на початку XX століть (2017)
Надтока Г. - Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку XX століття (2017)
Головченко В. - Історико-інформаційна складова гібридної агресії Росії проти Української держави (2017)
Гражевська Я. - Сеймова конституція 1611 року: контекст українських воєводств Речі Посполитої (2017)
Куляниця Н. - Уряд старости у місті Кременець в 1560–1627 роках (2017)
Брехуненко В. - Адвокатський хліб: заробітки адвокатів у Гетьманщині (2017)
Щербак В. - Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII ст. (2017)
Ковальов Є. - Київський текст Миколи Костомарова (до двохстоліття з дня народження історика) (2017)
Куцик Р. - Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2017)
Бонь О. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль (2017)
Довжик А. - Репресії проти жінок — викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Теофілії Войславської) (2017)
Черкаська Д. - Робота Лазаря Славіна у Державній академії історії матеріальної культури (2017)
Тарнавський І. - Місцева допоміжна поліція Донеччини в період нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2017)
Кривошея І. - Кримські об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО: постанексійний синдром (на матеріалі електронних видань), Якименко Л. (2017)
Мицик Ю. - Маєтності Анастасії Скоропадської на Кролевеччині (2017)
Будзар М. - Історія Києва в ego-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р. (2017)
Щербак В. - За свідченнями османських джерел. Рецензія на монографію Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI — перша чверть XVIII століття). — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія”, 2016. — 606 с." (2017)
Леп’явко С. - Документи українського козацтва XVI — першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / упорядники В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак. — К. : Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2016. — 608 c. (2017)
Ковальов Є. - Чорновол І. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. — К. : Критика, 2015. — 376 с. : бібл., іл. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вацеба М. О. - Якість життя хворих на артерійну гіпертензію з ожирінням та подагрою (2017)
Заремба Є. Х. - Застосування розувастатину та альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на нестабільну стенокардію, Смалюх О. В., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Колішецька М. А. - Показники протеїназо-інгібіторної системи в бронхах морських свинок у пізньому періоді експериментальної бронхіальної астми (2017)
Виноград Н. О. - Епідеміолоґічно значимі чинники ризику інфікування людей вірусом гарячки західного Нілу, Шуль У. А. (2017)
Бобир В. В. - Мікробіолоґічна, електронномікроскопічна оцінка дії декасану®, горостену® на бактерії, Назарчук О. А., Палій Д. В., Яцула О. В. (2017)
Маркевич Ю. О. - Оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, Брилинський О. Р., Загородній О. В., Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2017)
Гавриш Р. Я. - Лапароскопічна ґастроплікація у хворих на цукровий діабет ІІ типу (трирічне спостереження), Лукавецький О. В. (2017)
Лаврик А. С. - Ефективність подовжньої ґастроплікації у хворих на ожиріння та метаболічний синдром, Милиця К. М. (2017)
Джус М. Б. - Психоемоційний стан у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом (2017)
Рудень В. В. - Орґанізаційна модель надання медичних послуг сільським мешканцям об'єднаних територіальних громад в Україні, Москвяк Є. Й., Ковальська І. М. (2017)
Лисюк Ю. С. - Ґанґренозна піодермія - рідкісне післяопераційне ранове ускладнення: опис 2 клінічних випадків та короткий огляд літератури, Паранчишин В. М., Житинська Г. Б., Наконечний Р. Б. (2017)
Фомін П. Д. - Міністр-реформатор охорони здоров'я України, вчений, видатний хірурґ, Шепетько Є. М. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Title, table of contents (2017)
Editorial board (2017)
Fomin V. - Economic evaluation of using upgraded hopper cars for transportation of hot pellets and agglomerate of 20-9749 model, Stukalo A., Fomin O., Kovalchuk H. (2017)
Thaer Abdulwahhab Shihab - Calculation of the temperature fields in mechanical seals for the oil centrifugal pumps (2017)
Tolstikov G. І. - To the question of creation of the working stand cold rolling mill pipe with safety device, Povorotny V. V., Rakhmanov S. R., Krishin S. M. (2017)
Belodedenko S. V. - Models for optimization the preventive maintenance schedules of mechanical systems in metallurgy, Ibragimov M. S. (2017)
Cherniak H. Yu. - Principles of building of computer model of passenger cars dynamics for high-speed movement, Shcherbyna Yu. V. (2017)
Gutema Endalkachew Mosisa - Properties of aluminum metal matrix composites reinforced by particles of silicon carbide using powder metallurgy, Bazhin V. Yu. (2017)
Akhundov V. M. - Graphic visualization of deformed fibre-reinforced materials, Kostrova M. M., Naumova I., Ju. Ju. (2017)
Petrova A. - Processing of finely dispersed aluminum waste with different content by-product metals, Shadrunova I., Skakova T., Chekushina T. (2017)
Mnyh A. - Optimization of layer structure of sintering mixture composition in order to stabilize the thermal conditions during sintering, Yakovleva I. G., Pazyuk M. Yu., Zherebtzov A. A. (2017)
Vorob’ev A. - Transition to advance technologies of subsoil use, Shchesnyak E., Singkh Ragkhav Dzhugendra, Shchesnyak K., Vorob’ev K. (2017)
Бабич О. І. - Печерський патерик Касіянівської 2-ої редакції 1462 року як джерело з історії книжкової справи в Києво-Печерському монастирі (2016)
Бондарчук П. М. - Греко-католики в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) (2016)
Деревінський В. Ф. - Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола (2016)
Задунайський В. В. - Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) (2016)
Зайцева З. І. - Український національний рух другої половини ХІХ — початку ХХ століття у парадигмі "Схід-Захід" (2016)
Калінічева Г. І. - Євроінтеграційний поступ України: історіографічний аспект (2016)
Ніколаєва Т. М. - Мистецька спадщина Києва: історія та доля (2016)
Обметко О. М. - Досвід місцевого самоврядування ХІХ ст. і сучасні євроінтеграційні орієнтири України: історична ретроспектива (2016)
Омельчук В. В. - Політичний розшук та церква Гетьманату середини ХVІІІ ст. (2016)
Сацький П. В. - Адміністративні заходи керівництва УРСР у ході будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів (1950–1953 рр.) в контексті інтеграції Криму і України (2016)
Сацький П. В. - Реформування системи управління у післясталінський період й інтеграція Криму з УРСР (2016)
Сухобокова О. О. - Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.) (2016)
Топчій О. С. - Політика радянської влади щодо сільської інтелігенції Чернігівщини в 1920-х на початку 1930-х рр. (2016)
Балюк І. А. - Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи (2016)
Бульбенюк С. С. - Місце та роль молоді у становленні громадянського суспільства в Україні (євроінтеграційний аспект) (2016)
Васільєва О. С. - Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України (2016)
Галіахметов І. А. - Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України (2016)
Дудко І. Д. - Конгрес vs Д. Трамп (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США) (2016)
Зажигаев Б. В. - Влияние цивилизационных факторов на процесс интеграции Украины в Европейский Союз (2016)
Закіров М. Б. - Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя (2016)
Закірова С. Г. - Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні (2016)
Коссе Д. Д. - Режим найбільшого сприяння в економіці України (2016)
Лисенко Г. І. - Вплив рішень Європейського суду на правову систему України, Волкова С. П. (2016)
Літошенко О. С. - Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні (2016)
Ніколаєва Т. М. - Історичні паралелі в російсько-радянській пропаганді та їх ідеологокультурна двовимірність (2016)
Перга Т. Ю. - Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС (2016)
Стежко Ю. Г. - До питання інституалізації громадянського суспільства (2016)
Суходольська А. А. - Зона вільної торгівлі та проблема працевлаштування українських громадян (2016)
Крячок С. - Приведення ліній, виміряних рулеткою та електронним тахеометром, до одного масштабу, Мамонтова Л., Щербак Ю. (2017)
Сатюков А. - НВЧ метод вимірювання вологості об’єктів довільної форми, Приступа А., Ленько Ю. (2017)
Кальченко В. - Моделювання процесу різання одиничним абразивним зерном при круглому глибинному шліфуванні, Деркач О., Кужельний Я. (2017)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування циліндричних деталей з торцями різних діаметрів орієнтованими шліфувальними кругами, Слєднікова О., Винник В., Литвин О. (2017)
Сахно Є. - Проектування нової автоматичної системи живлення гідростатичних опор, Пономаренко С., Корнієць К. (2017)
Шаповалов О. - Аналіз конструктивних особливостей і технічних характеристик основних типів силових установок для безпілотних літальних апаратів, Колесник Д., Болотов Г., Журахов О. (2017)
Індутний В. - Аналіз ринку рубінів за якісними та вартісними показниками, Мережко Н., Пірковіч К. (2017)
Мазанко В. - Дослідження процесів масоперенесення у процесі прецизійного електроконтактного зварювання алюмінію, Новомлинець О., Олексієнко С., Ющенко С. (2017)
Буря А. - Исследование свойств органопластиков на основе фенолформальдегидной смолы, Ли Минг-занг, Липко Е., Томина А.-М., Кузнецова О. (2017)
Зацерковний В. - Геоінформаційні технології в задачах моделювання і прогнозування повеней, Комар М., Плічко Л., Кривоберець С. (2017)
Литвинов В. - Модифікація методики вейвлет-аналізу для виявлення аномалій у трафіку комп’ютерної мережі, Скітер І., Трунова О., Сідін Е. (2017)
Богдан І. - Верифікація моделей об’єктно-орієнтованих програм: перевірка на несуперечливість та узгодженість (2017)
Точилин С. - Производительность RESTful и SOAP РНР Web-сервисов при поиске в данных MySQL (2017)
Kazymyr V. - Minimal HTTP header for traffic critical applications, Mokrohuz A., Moshel M. (2017)
Liptai P. - Using of sound visualisation techniques for identification and analysis of vehicle noise sources, Moravec M., Zbojovský J. (2017)
Ковтун А. - Взаимопревращение электронных центров в примесных щелочногалоидных кристаллах, Дымерец А. (2017)
Наумчик П. - Цифровий люксметр універсального приладу для визначення ефективності джерел світла, Миронцов В. (2017)
Єршов Р. - Технічні аспекти розробки вбудованого пристрою "розумного освітлення" на основі мікроконтролера MSP430, Савенко О., Карпенко М., Лимаренко Є., Мозговий І. (2017)
Рева К. - Дослідження характеристик елементів автономних систем електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів, Степенко С. (2017)
Кравченко М. - P-вітамінна активність грибного порошку шиїтаке, Кублінська І., Лесишина Ю., Рябошапко О. (2017)
Буяльська Н. - Дослідження вмісту важких металів в молоці як елемент реалізації системи НАССР, Денисова Н., Купчик О. (2017)
Мостова Л. - Вплив геометричної форми харчового продукту на втрати вітаміну С при термічній обробці, Мартиненко Л., Касьянов С. (2017)
Челябієва В. - Використання нетрадиційної сировини кондитерському виробництві, Семенюк О., Гаврик М. (2017)
Бойчук О. - Вплив автохтонних дріжджів на фенольний комплекс вин, Тарасова В., Мулюкіна Н. (2017)
Мряченко Н. - Дослідження впливу технологічних факторів на піноутворюючу здатність та стійкість піни системи "пшеничний крохмаль-Твін 20", Юрченко С. (2017)
Бугай В. - Інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво елеватора, Іванишин В., Дудко В. (2017)
Терещук О. - Методика реалізації супутникових технологій кінематичного позиціонування для геодезичних полігонів (2017)
Мовенко В. - Особливості відведення ділянок земель історико-культурного призначення під будівництво (2017)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Форсайтинг в системі управління персоналом публічної служби України: теоретико-методологічні засади (2016)
Котковський В. Р. - Парадигмальні підходи до аналізу державної політики (2016)
Обушна Н. І. - Логічна концептуально-понятійна модель публічного аудиту в системі публічного управління (2016)
Серенок А. О. - Open Data Readiness Assessment Ukraine: результати національного дослідження (2016)
Труш О. О. - Історико-правові засади європейської політики безпеки й оборони, Нікіпєлова Є. М. (2016)
Грабар Н. С. - Теорія раціональної бюрократії М. Вебера як архетип сучасних теорій публічного управління (2016)
Замараєв А. В. - Людський потенціал в системі державного управління в Україні: першочергові завдання і способи вирішення (2016)
Криворучко І. В. - Організаційні принципи адміністративної процедури: сутність, перелік, законодавче закріплення (2016)
Кухарева Г. П. - Класична (традиційна) концепція публічного управління – її дієвість в світовому просторі та доцільність подальшого застосування в публічному управлінні України (2016)
Лукашов О. О. - Стратегічний розвиток регіону під впливом викликів глобалізації: концептуальна постановка (2016)
Черноіваненко А. В. - Функціонування політичних партій в Україні: особливості нормативно-правового забезпечення (2016)
Чечель О. Ю. - Розвиток інформаційного простору та Е-уряду в Україні (2016)
Ясниська Н. І. - Упровадження новітніх підходів до взаємодії держави та громадськості в сфері розвитку університетської науки (2016)
Греба Р. В. - Нормативно-правове забезпечення реформування системи соціальних послуг в Україні (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційний простір охорони здоров’я України (2016)
Дідок Ю. В. - Особливості системи контролю і моніторингу безпечності та якості продовольчої продукції в Україні (2016)
Дубовик К. Є. - Організаційно-правовий механізм запобігання антигромадської поведінки підлітків в Україні (2016)
Зубчик О. А. - Структурно-функціональний аналіз управління сферою вищої освіти в Україні (2016)
Батюк А. А. - Поліпшення роботи регіональних центрів зайнятості в сфері моніторингу та прогнозування ринку праці молоді (2016)
Кірєєв Д. Б. - Державна інформаційна політика як механізм управління інформаційною економікою в Україні (2016)
Лещинський В. П. - Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності (2016)
Репп Г. І. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення розробки регіональної кластерної політики (2016)
Соловйов Є. В. - Внутрішньо вимушена міграція як об’єкт державного регулювання (2016)
Юсип О. Л. - Взаємозв’язок системної кризи економіки країни та кризи публічного управління (2016)
Газарян С. В. - Концептуальні засади надання адміністративних послуг у сфері освіти органами місцевого самоврядування, Верхогляд Д. В. (2016)
Машкаров Ю. Г. - Основні чинники, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади, Орлов О. В. (2016)
Чернов С. І. - Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення ресурсної спроможності сільських громад, Мущинська Н. Ю. (2016)
Дунаєв І. В. - Модернізаційний транзит публічно-управлінських відносин від централізованого до децентралізованого розвитку регіонів (2016)
Лиска О. Г. - Взаємодія молоді з органами місцевого самоврядування (2016)
Мочков О. Б. - Досвід проведення зборів ("сходів") громадян за їх місцем проживання у територіальних громадах України (2016)
Щегорцова В. М. - Нормативно-правове забезпечення матеріальної мотивації державних службовців в Україні (2016)
Омаров А. Е. - Управлінські механізми державної політики забезпечення екологічної безпеки (2016)
Cеменець-Орлова І. А. - Особливості мікро- та макрополітики освітніх змін: аналіз зарубіжного досвіду (2016)
Єдинак Я. Б. - Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст Республіки Польща) (2016)
Забейворота Т. В. - Удосконалення нормативно-правових засад децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграції (2016)
Прилипчук О. В. - Реалізація адаптації законодавства України до законодавства ЄС: нормативно-правове та організаційне забезпечення (2016)
Веліховська А. Б. - Удосконалення соціально-педагогічного сервісу в професійній діяльності педагогів системи загальної середньої освіти (2016)
Вініченко А. А. - Процес становлення системи церковно-парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект (2016)
Драч І. І. - Аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження проблеми управління освітніми системами (2016)
Дубініна О. В. - Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом (2016)
Дудіцька С. П. - Специфіка організації заходів фізкультурно-спортивного спрямування у виховному процесі сучасного навчального закладу, Ніколайчук О. П. (2016)
Кожокар М. В. - Організаційні аспекти виховної діяльності української академічної корпорації Чернівецького університету "Запороже" у міжвоєнний період (2016)
Коробко Н. В. - Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку (2016)
Курнишев Ю. А. - Організаційний аспект мотивації саморозвитку майбутнього сучасного вчителя фізичної культури (2016)
Лісова Н. І. - Школа й громада: управління й довірча взаємодія (2016)
Маслов В. І. - Дослідження проблем управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (1991 - 2015 рр.), Ситар І. В. (2016)
Назаренко Л. М. - Чинники ефективності управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Онаць О. М. - Ролі і стилі в управлінській діяльності директора школи в змісті підручника для менеджера освіти (2016)
Рогова В. Б. - Аналіз розвитку контрольно-аналітичної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу у теорії та практиці післядипломної педагогічної освіти (2016)
Сергеєва Л. М. - Механізми управління якістю професійної освіти (2016)
Сіданіч І. Л. - Управління якістю підготовки фахівців з педагогіки вищої школи (2016)
Цибанюк О. О. - Розвиток фізичного виховання в Румунії: регламентування і засади (ІХ - 40-ві рр. ХХ ст.) (2016)
Бабенко К. А. - Управління процесом формування правосвідомості та правової культури майбутніх спеціалістів в умовах євроінтеграції (2016)
Базелюк В. Г. - Розвиток професійної управлінської компетентності керівників коледжів на курсах підвищення кваліфікації, Жихарєва А. Б. (2016)
Вініченко А. А. - Формування управлінської культури керівника професійно-технічного навчального закладу (2016)
Кириченко М. О. - Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві (2016)
Коробко Н. В. - Організація та проведення експериментального дослідження з формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи (2016)
Ляхоцька Л. Л. - Практика організації освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти на основі дистанційних технологій навчання, Оліфіра Л. М. (2016)
Нежинцева Л. П. - Моніторинг як показник застосування здоров`язбережувальних освітніх технологій у ДНЗ та вплив психоемоційного клімату вчителів початкових класів ЗНЗ на формування здоров`яспрямованої діяльності навчального закладу (2016)
Отамась І. Г. - Проблеми і перспективи сучасного електронного документообігу у закладах післядипломної освіти (2016)
Прошкуратов О. М. - Сучасний стан управління процесом підвищення кваліфікації працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Сорочан Т. М. - Управління інфраструктурою навчального закладу (2016)
Яковець Н. І. - Особливості управління процесом практичної підготовки майбутніх учителів в сучасних умовах, Бабенко К. А. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Алейнікова О. В. - Преспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем (2017)
Ануфрієва О. Л. - Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти наукового ступеня "доктор філософії", Жуковська С. А., Снісаренко О. С. (2017)
Гоменюк Д. В. - Інформатизація управління професійно-технічним навчальним закладом (2017)
Дубініна О. В. - Значення інформаційних систем та технологій у процесі підготовки фахівця нового профілю - проект-менеджера (керівника проектів та програм) (2017)
Івкін В. М. - Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій, Наливайко Г. М. (2017)
Карташов Є. Г. - Децентралізація влади, освіти та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області, Україна, та Мазовецького воєводства, Польща) (2017)
Кириченко М. О. - Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою (2017)
Коробко Н. В. - Особливості іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня "доктор філософії" (2017)
Косенчук О. Г. - Особливості роботи соціального педагога з дітьми та сім`ями, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів (2017)
Лісова Н. І. - Підготовка педагогічних кадрів до проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління (2017)
Маслов В. І. - Становленя теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами (1991 - 2000 рр.), Ситар І. В. (2017)
Махновець Ю. А. - Професійний розвиток вчителів початкової школи в системі роботи методичного об`єднання (2017)
Мосюра А. І. - Маркетингові технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Отамась І. Г. - Вплив ЮНЕСКО на розвиток освіти в Україні (2017)
Самойленко О. О. - Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці: аналіз зарубіжних досліджень, Іващенко М. М. (2017)
Шевців З. М. - Концепція формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи інклюзивного навчання у системі професійної підготовки фахівця початкової школи (2017)
Котляр О. В. - Дослідження піноутворюючої здатності білковмісної молочної сировини та поверхнево-активних речовин у технології сухого збивного напівфабрикату, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2013)
Товма Л. Ф. - Визначення поверхневого натягу систем "білок–ПАР" із метою вибору ПАР у технології повітряно-горіхового напівфабрикату, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2013)
Черевична Н. І. - Комплексна оцінка якості сиркових виробів для дитячого харчування, Хацкевич Ю. М., Кобрін В. М. (2013)
Янчева М. О. - Дослідження впливу заморожування–розморожування на в’язкість розчинів харчових інгредієнтів полісахаридної природи, Желєва Т. С. (2013)
Мурликіна Н. В. - Визначення реологічних властивостей м’ясних фаршів з емульгаторами ацилгліцеринної природи, Янчева М. О. (2013)
Мороз О. В. - Наукове обґрунтування змішаного драглеутворення в технологіях термостабільних начинок (2013)
Любенко Г. Д. - Особливості технології та рецептури термостійкої молоковмісної начинки з використанням пектину (2013)
Дейниченко Г. В. - Дослідження процесу концентрування пектинового екстракту, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Лихобаба О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Дослідження робочих параметрів напівпроникних ультрафільтраційних мембран, Мазняк З. О., Гафуров О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Сушіння гідробіонтів у псевдозрідженому шарі, Карнаушенко Ю. В. (2013)
Потапов В. О. - Перспективні напрями розвитку холодильних систем з акумуляцією холоду, Петренко О. В., Золотарьов В. В. (2013)
Саєнко С. Ю. - Методи формування відбивальних систем у інфрачервоних апаратах харчової промисловості (2013)
Тесленко С. О. - Безлушпинне ядро соняшнику для отримання кондитерських виробів, Перевалов Л. І., Садовничий Г. В. (2013)
Афукова Н. О. - Огляд конструкцій сучасних апаратів для формування пельменної продукції, Стародуб Ж. Ж. (2013)
Дьяков О. Г. - Підвищення ефективності роботи холодильних агрегатів на базі компресорів із регульованим числом обертів, Воронцова Ж. В., Качалов В. В. (2013)
Черевко О. І. - Аналіз забезпечення систем харчування лікувального призначення збалансованими групами нутрієнтів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Фалько О. О., Юрченко І. Ю. (2013)
Головко М. П. - Аналіз переваг харків’ян під час вибору молочної продукції, Чуйко Л. О., Сорокіна С. В., Акмен В. О. (2013)
Малюк Л. П. - Дослідження хімічного складу соусів із використанням природної нетрадиційної сировини, Балацька Н. Ю. (2013)
Корзун В. Н. - Визначення ступеня збереженості йоду в процесі виробництва бісквітів підвищеної біологічної цінності, Дюкарева Г. І., Гасанова А. Е. (2013)
Матюхов Д. В. - Вплив технологічних параметрів на результати екстракції макухи соняшнику етиловим спиртом, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Нетреба А. О. - Підвищення ефективності фільтрації суспензії воскоподібних речовин у соняшниковій олії, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Одарченко Д. М. - Особливості процесу заморожування калини звичайної як сировини для виробництва напівфабрикатів функціонального призначення, Кудряшов А. І., Бабіч А. О. (2013)
Дубініна А. А. - Хімічний склад пшона із зерна проса різних сортів, районованих у Харківській області, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2013)
Онищенко В. М. - Формування якості та підвищення економічної ефективності технології м’ясних хлібів, Шубіна Л. Ю., Хохітва К. В. (2013)
Одарченко М. С. - Удосконалення системи управління якістю як чинник конкурентоспроможності підприємств м'ясопереробної галузі, Сесь А. М., Соколова Є. Б. (2013)
Шурдук І. В. - Дослідження показників безпеки ковбасних виробів, збагачених сполуками кальцію, Серік М. Л., Карпов Р. В. (2013)
Хаустова Т. М. - Дослідження формуючої здатності модельних систем крокетної маси на основі борошна пшеничного, Федак Н. В. (2013)
Дюкарева Г. І. - Стан і тенденції розвитку кондитерської галузі та ринку збивних кондитерських виробів, Соколовська О. О. (2013)
Дюкарева Г. І. - Формування ринку кондитерських виробів в Україні, Кривошеєва Н. М., Соколовська О. О. (2013)
Дьяков О. Г. - Моделювання складу сметанного соусу, Щербакова Т. В., Гапонцева О. В. (2013)
Дуб В. В. - Визначення підходів до отримання правової охорони на зовнішній вигляд страв та харчових продуктів як об’єктів інтелектуальної власності, Забочай О. В. (2013)
Головко М. П. - Оцінка якості нових настоянок зі зниженим токсичним ефектом, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2013)
Малафаєв М. Т. - Дослідження в’язкості розчинів білків із колагеновмісної сировини, Домахіна М. О., Шаніна О. М., Погожих М. І. (2013)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу гідролізату з молюсків на виведення 137Сs з організму людини, Кірєєва О. І., Рябушко В. І., Пересічний М. І., Дейниченко Л. Г. (2013)
Хомич Г. П. - Вплив біокаталітичних методів обробки чорниці на вміст ароматичних сполук під час виробництва соку (2013)
Осипова Л. А. - Удосконалення переробки пряно-ароматичної рослинної сировини в технології напоїв та вин із функціональними властивостями (2013)
Пелехова Л. С. - Дослідження кінетики процесу екстрагування похідних хлорофілу з базиліку звичайного, Усатюк С. І., Арсеньєва Л. Ю. (2013)
Колесникова М. Б. - Дослідження властивостей крохмалів фізичної модифікації для виробництва солодких соусів-топінгів, Андрєєва С. С. (2013)
Малафаєв М. Т. - Моделювання лібраційних коливань молекул води (2013)
Крутовий Ж. А. - Кількісні показники збалансованості нутрієнтів на різних етапах створення систем харчування (2013)
Дубініна А. А. - Оцінка біорозкладуваного комбінованого пакувального матеріалу за критеріями безпечності, Ленерт С. О., Круглова О. С. (2013)
Льовшина Л. Д. - Посилення зв’язків наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі з іншими бібліотечними закладами шляхом книгообміну, Бакуменко Л. Г. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Милюкин М. В. - Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение легких полициклических ароматических углеводородов в природной воде, Горбань М. В. (2016)
Самченко Ю. М. - Селективні гібридні сорбенти на основі ацеталів полівінілового спирту та акрилових гідрогелів, Керносенко Л. О., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П. (2016)
Самкова О. П. - К проблеме контроля препаративных форм пестицидов в Украине, Баранов Ю. С., Дробович И. Н., Демченко В. Ф., Ольшевский С. В., Земцова О. В. (2016)
Кучма П. О. - Комплексний контроль багатозалишкових кількостей пестицидів та ПАВ в ґрунтах різного призначення, Кушнір А. Г., Земцова О. В., Баранов Ю. С. (2016)
Герцюк М. М. - Екологічна безпека і методи визначення фталатів, Мельниченко Т. І. (2016)
Ящук В. У. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П., Вавріневич О. П. (2016)
Коваль Р. В. - Перелік методик вимірювання для контролю забруднення атмосферного повітря, ґрунту та води, Демченко В. Ф., Яструб Т. О., Мартинова А. Ю. (2016)
Академік Юрій Ілліч Кундієв (2016)
Четверта Міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2016)
П’ята Міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2016)
5th scientific conference "Monitoring and analysis of water" (2016)
23 rd International symposium on separation sciences (ISSS 2017) (2016)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2016)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція від "молити" до "говорити"як універсальне явище: етимологічний етюд (2017)
Видайчук Т. Л. - Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) (2017)
Лахно Н. В. - Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові (2017)
Заєць В. Г. - Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови) (2017)
Тугай О. М. - Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу (2017)
Дроботенко В. Ю. - Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) (2017)
Близнюк К. Р. - Лексико-семантичне мікрополе "відданість" у сучасній українській мові (2017)
Зайченко О. В. - Когнітивні засади формування похідних суфіксальних прикметників в сучасній німецькій мові (2017)
Колодяжна К. В. - Перлокутивний ефект мовленнєвого акту глузування в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Чхетіані Т. Д. - Граматика мовленнєвої інтеракції в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Бажура Т. А. - Дискурсивні маркери "you know", "you see", "I say" як реалізатори принципів кооперації та ввічливості (2017)
Шатілова О. С. - Оцінність як категорія текстів в українських засобах масової комунікації (2017)
Решетова А. С. - Модальність як інтертекстуальна особливість англійських епонімів (2017)
Торговець Ю. І. - Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе) (2017)
Карпінський Ю. В. - До питання про базовий понятійно-термінологічний аппарат сучасного соціолінгвістичного дослідження (2017)
Gaidash A. V. - Literary Portrayals of the Elderly Artists in Tina Howe’s Coastal Disturbances: Four Plays (2017)
Ковбасенко Ю. І - Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство, Дячок С. О. (2017)
Гальчук О. В. - Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми (2017)
Висоцька Н. О. - "Бідна та Барбара": фоновий шекспірівський образ як персонаж сучасної літератури США (2017)
Вінтонів М. О - Рецензія на Словник дієслівного керування / Л. Колібаба, В. Фурса. — К. : Либідь, 2016. — 656 с., Шатілова О. С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2012)
Власова В. А. - Аспекты позиционирования в сенсорных сетях (2012)
Волошин Н. В. - Идентификация иридопризнаков в автоматических системах иридодиагностики на основе Сетей Петри (2012)
Гнатюк Ю. І. - Критерій ефективності для оптимізації верхнього рівня систем управління запасами (2012)
Головкіна Л. В. - Створення всеспрямованих випромінювачів в акустиці (2012)
Никитчук С. С. - Основные подходы к управлению холдингом на основе системы ключевых показателей эффективности (2012)
Пустовойтов П. Е. - Расщепление двухкомпонентного потока пакетов в компьютерной сети (2012)
Sainchuk A. - How to manage outsourcing projects (2012)
Степанець О. В. - Сучасні методи керування в умовах квазістаціонарності об’єктів (2012)
Степанець О. В. - Технологічні обмеження як спосіб підвищення якості керування (2012)
Титюк В. К. - Системно обґрунтоване оптимальне керування безперервними технологічними процесами (2012)
Шкурников Є. В. - Визначення параметрів моделi Джілса-Аттертона та моделi Джона-Чана (2012)
Юлдашева Т. А. - Интегральный показатель эффективности систем циклического типа (2012)
Бойко Л. Г. - Теоретичні аспекти автоматизації функцій управління проектами ресурсозбереження (2012)
Жадан М. С. - Проектно-ориентированное управление технопарковыми структурами (2012)
Парнюк А. М. - Мережі Петрі, як засіб моделювання паралельних алгоритмічних конструкцій мови Ада (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Алгоритм навчання нейронної мережі при розпізнаванні зображень (2012)
Шавранський В. М. - Використання нечіткої логіки в системах підтримки приняття рішень при ускладненнях під час буріння свердловин (2012)
Шинкаренко И. Г. - Система определения курса беспилотного летательного аппарата (2012)
Москалюк А. Ю. - Информационное конструирование проектов по охране труда как сложных организационно-технических систем (2012)
Цмоць О. І. - Особливості стратегічного управління підприємствами з використанням слабких сигналів (2012)
Титул, зміст (2012)
Моргачов І. В. - Завдання удосконалення державної інноваційної політики розвитку вітчизняних науково-технічних систем (2012)
Ніколаєнко Н. І. - Системно обґрунтована точка беззбитковості (2012)
Становіхіна А. С. - Товарознавча експертиза та захист прав споживачів при реалізації харчових сумішей для спортсменів (2012)
Тесленко П. А. - Эволюционно-синергетическая парадигма управления проектами (2012)
Ширяєва Н. Ю. - Управління розвитком виробничо-господарської діяльності будівельної організації (2012)
Гвоздю С. Ю. - Інтелектуальний капітал як необхідна складова конкурентного ринку (2012)
Полянська А. С. - Синергія як критерій вибору стратегії взаємодії у розвитку підприємств (2012)
Тригоб’юк С. С. - Система стратегічного планування діяльності підприємств (2012)
Трофименко Г. С. - Порівняння методів економіко-математичного моделювання економічних структур у медичній сфері (2012)
Васюренко В. О. - Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2012)
Дейнеко Є. В. - Актуальні проблеми реформування системи державного фінансового контролю в України (2012)
Синюгіна Н. В. - Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах як індикатор дієвості фінансового контролю (2012)
Шевченко І. О. - Порівняльний аспект діяльності ДКРС та ДФІ України (2012)
Пензєв П. С. - Визначення раціонального завантаження ливарного устаткування (2012)
Хмельковська І. В. - Використання методів операційного менеджменту в проектуванні технології ливарної форми (2012)
Сєногонова Г. І. - Функціональний топінг "Потенціал спорту" для спортсменів (2012)
Сєногонова Л. І. - Дослідження якості цукерок для спортсменів (2012)
Березуцкий B. B. - Социальная ответственность в вопросах охраны труда (2012)
Іваськов А. П. - Біотопічна приуроченість павуків житлових будинкі м. Чернівці (Україна) (2012)
Артемьев C. P. - Пути утилизации отходов металлического натрия (2012)
Василенко Г. В. - Оцінка еколого–економічної ефективності водоохоронних заходів на ГЗК (2012)
Титул, содержание (2017)
Кредисов А. И. - Теоретические подходы к исследованию этапов развития рыночной экономики (2017)
Онищенко В. Ф. - Социальные предпосылки экономического развития Украины (2017)
Касич А. А. - Модернизационные процессы в Украине в контексте мирового опыта (2017)
Безгин К. С. - Имплементация нелинейной парадигмы инновационного менеджмента (2017)
Кузняк Б. Я. - Превращение пустынных земель Израиля в высокопроизводительные хозяйства (2017)
Богачев С. В. - Управление развитием городских агломераций на государственном и местном уровнях, Мельникова М. В. (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Содержание (2016)
Бычков С. А. - Состояние и проблемы применения новых конструкционных материалов в отечественных гражданских самолетах в современных условиях. Сообщение 1. Подходы к выбору металлических конструкционных материалов самолетов, Коцюба А. А. (2016)
Жеманюк П. Д. - Синтез сложнолегированных титановых сплавов для деталей ГТД, Овчинников А. В., Басов Ю. Ф., Леховицер З. В., Быков И. О., Скребцов А. А., Павленко Д. В. (2016)
Жулай Ю. А. - Определение КПД кавитационного генератора колебаний давления жидкости (2016)
Лебедь В. Г. - Метод расчёта аэродинамических характеристик роторного винта, Калкаманов С. А., Пчельников С. И. (2016)
Колинчук А. В. - Экспериментальная проверка модели поля освещенности имитатора солнечного излучения с импульсным источником, Шепетов Ю. А. (2016)
Спесивцев В. В. - Влияние гидродинамических потерь в камере ракетного двигателя на режим истечения газа из сопла (2016)
Ивановский В. Г. - Расчет впрыска дизельной форсункой, применимый к электронному управлению, Варбанец Р. А., Губанов В. П., Жолтиков Е. И. (2016)
Епифанов С. В. - Моделирование пневматических емкостей в задачах анализа динамики газотурбинных двигателей, Епифанов К. С., Зеленский Р. Л. (2016)
Выходец Ю. С. - Метод предпроектного анализа бизнес-модели. Скрытые запросы и противоречивые интерпретации (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Бычков С. А. - Состояние и проблемы применения новых конструкционных материалов в отечественных гражданских самолетах в современных условиях. Сообщение 2. Полимерные композиты в отечественных гражданских самолетах в современных условиях (1995 - 2015 г.г.): Первопричины и закономерности внедрения, Коцюба А. А. (2016)
Панарин В. Е. - Защитные покрытия из эвтектического сплава на основе железа с тугоплавкими боридами, Тюрин Ю. Н., Колисниченко O. В., Шматко О. А., Захаров С. М., Свавильный Н. Е. (2016)
Кислицын А. П. - Формирование кратеров на поверхности композиционных термоэмиссионных материалов в системе BaxSr1 xHfO3 - W при токоотборе, Таран А. А., Комозынский П. А. (2016)
Назин В. И. - Особенности динамических характеристик упругодемпфрных конструкций гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2016)
Ларьков С. Н. - Перспективы развития ракетно-космических комплексов в Украине, Присяжный В. И., Ожинский В. В., Мамарев В. Н. (2016)
Jasim Ali M. - Maximum power point tracking method for subsatellite solar power working under partially shaded conditions, Shepetov Yu. A. (2016)
Ерыганов А. В. - Анализ индикаторной диаграммы дизеля в окрестностях точки наискорейшего роста давления (2016)
Кононыхин Е. А. - Доводка характеристик электрогидравлических преобразователей с использованием поузловых динамических моделей, Епифанов С. В. (2016)
Радченко А. Н. - Методологический подход к выбору тепловой нагрузки комбинированной системы охлаждения воздуха на входе ГТУ, Радченко Н. И., Кантор С. А., Портной Б. С. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2017)
Авдєєв В. В. - Критерій якості перехідного процесу і показники точності системи стабілізації ракети (2017)
Farhadi R. M. - Analytical and numerical linearization of the flight vehicle nonlinear dynamic model in the presence of wind, Kortunov V. I. (2017)
Назин В. И. - Упрощенный способ определения динамических характеристик гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2017)
Ерыганов А. В. - Инвариантность положения точки максимальной скорости изменения давления сжатия, Варбанец Р. А. (2017)
Жулай Ю. А. - О парадоксе влияния объемного расхода жидкости через кавитационный генератор на размах колебаний (2017)
Лебедь В. Г. - Исследования влияния концевых потерь на экономическую эффективность роторного винта, Калкаманов С. А., Пчельников С. И. (2017)
Jasim Ali M. - Experimental modeling of satellite solar power system based on pulse width modulation controlled boost converter, Shepetov Yu. A. (2017)
Корниенко В. С. - Интенсивность процессов загрязнения поверхностей нагрева утилизационных котлов при сжигании водомазутных эмульсий (2017)
Федорович О. Е. - Методы и модели исследования виртуальных производств, ориентированных на выпуск высокотехнологической продукции, Западня К. О., Гайденко О. А. (2017)
Лякун С. Ф. - "Непредвиденные осложнения" в алгоритме обработки трехгранных углов или о свойствах плоских углов трехгранного угла, Юркевич В. Е. (2017)
Шипуль О. В. - Дослідження тріщиностійкості деталі під дією термоімпульсного навантаження, Кузнецов І. Б., Тевзадзе Г. С., Ходак Р. О. (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Содержание (2014)
Бушуева Н. Н. - Оценка состояния глазодвигательного аппарата здоровых лиц путем автоматизированного анализа двумерных изображений глазных яблок в диагностических положениях взора, Романенко Д. В., Пелипенко Е. В. (2014)
Мухамед Абдульрахман Кутайни. - Динамика клинических изменений у больных кератоконъюнкти-витами под влиянием тиоловых препаратов (2014)
Бузник О. Л. - Система постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37 — потенційний новітній метод лікування очних інфекцій. Повідомлення 1. Тестування різних нано- та мікрочасток у якості носіїв LL37 (2014)
Якименко С. А. - Изучение активности ферментов в слезной жидкости у больных с тяжелыми последствиями ожогов глаз, Амжад Альбин, Пархоменко Т. В. (2014)
Коновалова Н. В. - Частота туберкулезных поражений глаза при разных формах туберкулеза (2014)
Красновид Т. А. - Морфологические и морфометрические особенности сетчатки, слоя нервных волокон и сосудистой оболочки у больных с посттравматическим эндофтальмитом, Грубник Н. П., Иваницкая Е. В., Курилюк А. Н. (2014)
Полякова С. И. - Состояние области макулы сетчатки у больных эндокринной офтальмопатией по данным оптической когерентной томографии, Иваницкая Е. В., Каяли Авис. (2014)
Бездітко П. А. - Томографічні особливості центральної серозної хоріоретинопатії залежно від форми захворювання та інфікування збудником Helicobacter pylori, Лагоржевська I. М., Заволока О. В. (2014)
Петруня A. M. - Изменение клинических показателей у пациентов с сухой формой возрастной макулодистрофии, Евсюкова О. А. (2014)
Мойсеєнко Н. М. - Патогенетична роль гідродинаміки очей в розвитку травматичної оптичної нейропатії (2014)
Величко Л. Н. - Эффективность препарата амиксин в комплексном лечении больных увеальной меланомой при снижении содержания лимфоцитов (2014)
Пасечникова Н. В. - Изучение эффективности послойной пересадки гетерогенного эквивалента стромы роговицы в эксперименте, Коган Б. М., Гладуш Т. И., Насинник И. О., Коломийчук С. Г., Вансович Е. В. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния семидневной тампонады перфторорганическими соединениями на ультраструктуру сетчатки глаза кролика, Милиенко М. В. (2014)
Уманец Н. Н. - Особенности морфологических изменений хориоретинального комплекса кролика в отдаленные сроки после воздействия высокочастотного электрического тока с частотой 66 кГп (модифипированный генератор ЕК-300М1), Ульянов В. А., Вит В. В. (2014)
Мороз О. А. - Возможность метаболической коррекпии функпионального состояния митохондрий сетчатки в различные сроки развития экспериментального диабета (2014)
Чаланова Р. И. - Некоторые особенности углеводного обмена в роговой оболочке и коррекпия его нарушений при моделированном щелочном ожоге, Пархоменко Т. В., Мбарки М. (2014)
Пасечникова Н. В. - Современные возможности конфокальной микроскопии, Дрожжина Г. И., Иванова О. Н., Вансович Е. В., Насинник И. О. (2014)
Жабоедов Д. Г. - Некоторые проблемы и перспективы развития интраокулярной коррекпии афакии при факоэмульсификапии катаракты (2014)
Светлова О. В. - О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы, Рябцева А. А., Кошиц И. Н., Макаров Ф. Н., Гусева М. Г., Засеева М. В. (2014)
Фомін П. Д. - Експертна опінка основних положень дисертації, Бондаренко В. Д., Пономарчук В. С., Поживілова О. В. (2014)
Содержание (2017)
Халилов С. А. - Задача Дирихле для трансверсально-изотропной прямоугольной пластины, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Павленко В. Н., Копычко В. В. (2017)
Фролов В. П. - Авиационная транспортировка жидкостных ракет-носителей, Клименко Д. В. (2017)
Алкиб А. М. - Совершенствование методов расчёта сепараторов циклонного типа, интегрированных в комплекс газификации сырья, Брега Д. А., Ходак Р. А. (2017)
Масько О. М. - Характеристики повздовжньої стійкості БпЛА схеми "тандем" при старті з транспортного контейнеру (2017)
Шефер О. В. - Принципи формування імпульсного плазмового середовища для підвищення завадостійкості радіосигналів (2017)
Сюткина-Доронина С. В. - К вопросу оптимизации проектных параметров и программ управления ракетного объекта с ракетным двигателем на твёрдом топливе (2017)
Коцюба А. А. - Формирование эффективности этапа технологической подготовки производства агрегатов гражданских самолётов (2017)
Сысоев Ю. А. - О возможности устранения капельной фазы вакуумно-дугового разряда вводом энергии в зону ее транспортировки (2017)
Jasim Ali M. - Modified hill climbing maximum power point tracking control method for satellite electrical power supply system (2017)
Федорович О. Е. - Исследование угроз и уязвимостей в критической инфраструктуре техногенных объектов и систем, Еременко Н. В., Пуйденко В. А. (2017)
Швец В. П. - Анализ характеристик искажений при сжатии изображений современными методами на основе ДКП, Лукин В. В. (2017)
Абрамов С. К. - Устойчивое оценивание параметра сдвига распределений в задачах автоматической обработки изображений (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Бабаєв О. А. - Аналіз перехідних процесів збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарними електричними сигналами, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2017)
Шаврова О. Б. - Курс математики і суміжні дисципліни у професійній підготовці студентів, Дьяченко Н. К. (2017)
Гринь С. А. - Термодинамические условия протекания реакций извлечения ванадия из твердых продуктов сжигания, Питак И. В., Бередух М. В., Цалина Д. С. (2017)
Худоярова О. С. - Получение сульфидов фосфора восстановлением фосфатов и сульфатов, Крикливый Р. Д., Василинич Т. Н. (2017)
Василевський В. С. - Вплив розробленого поетапного комплексу реабілітаційних заходів на клітинну реактивність організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору (2017)
Дичко Д. В. - Рівень адаптаційного напруження організму дітей з патологією зору віком 10-16 років (2017)
Дичко О. А. - Реактивна відповідь нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові дітей з сколіозом у віці 7-10 років (2017)
Крайнюков О. М. - Стан нормативно-правового забезпечення оцінки екологічної небезпеки вуглеводневого забруднення компонентів екосистеми, Кривицька І. А., Крайнюков О. О. (2017)
Булакевич С. В. - Дослідженя реалізації DGPS/RTK режиму супутникового позиціонування при частково закритому горизонті, Ревуцький В. Р., Волошина О. О., Куницький М. О. (2017)
Головенко Т. Н. - Промышленное использование соломы льна масличного, как в мире, так и в Украине, Бойко Г. А., Дягилев А. С., Шовкомуд А. В. (2017)
Доля К. В. - Щодо можливості практичної реалізації засобів розвитку маршрутних пасажирських транспортних систем, Доля О. Є. (2017)
Захарченко В. П. - Основи розробки систем автоматизації проектувальних робіт, Неня В. Г., Криштоп А. О. (2017)
Орлова О. О. - Дослідження застосування глоду в технології макаронних виробів, Голікова Т. П. (2017)
Панова А. С. - Аналіз технологічних особливостей виробництва лакофарбової продукції, Яшков І. О. (2017)
Подвальна О. О. - Екструдування нетрадиційної крохмалевмісної сировини, Шаран А. В. (2017)
Силка І. М. - Розроблення протеїнових смузі на основі рослинної сировини, Семененко Ю. А. (2017)
Чуйко М. М. - Товарознавча характеристика печива різних вітчизняних виробників (2017)
Шовкалюк Ю. В. - Законодавче стимулювання енергоефективності в сфері житлово-комунального господарства: досвід ЄС та України (2017)
Бордюжа Н. П. - Розвиток рослин пшениці озимої в умовах стресових погодних умов правобережного Лісостепу України (2017)
Kokovikhin S. V. - Agronomic and economic aspects optimization technology of cultivation of sunflower hybrids in Southern Ukraine, Nesterchuk V. V. (2017)
Башли Н. І. - Інтернет-ресурси порталу "Державний архів Кіровоградської області" (2017)
Ващенко С. В. - Науково-технічні досягнення воєнної доби як ключовий фактор відбудови народного господарства УРСР (1943-1950 роки) (2017)
Лозинський А. Ф. - Про роль і значення сучасної української історіографії в дослідженні питань Першої світової війни (2017)
Молнар Б. Р. - Колективна пам’ять художника-реаліста другої половини XIX століття Міхая Мункачі (2017)
Погребенник А. І. - Витоки та наслідки розкольницьких тенденцій у Францисканському ордені в першій половині ХІІІ століття (2017)
Балінченко С. П. - Дискурсивна відповідальність в інформаційному просторі сучасної України: комунікативні виміри екзотизації інакшості (2017)
Козачинська В. В. - Людина в ракурсі цілісності: єдність суперечностей (2017)
Малицька О. В. - Культуротворча діяльність як пріоритет сучасної вищої освіти (2017)
Павлишин Л. Г. - Проблема формування української нації у філософських поглядах В. Винниченка та Д. Донцова (2017)
Шебек Н. М. - Типологія соціально орієнтованого житлового середовища, Костюк О. О. (2017)
Гулей О. В. - Мистецтво зброярів Стародавньої Русі ІХ–ХІ століть (2017)
Перетятко Д. Ю. - Ірраціональна філософська основа львівського модернізму у європейському контексті (2017)
Перетятко Д. Ю. - Трансформація стилістичних категорій у формотворенні вхідних груп в екстер'єрах забудови Львова епохи модернізму (2017)
Плахотнюк О. А. - Театральний заклад на вулиці Оссолінських (місто Львів) (2017)
Романенкова Ю. В. - "Импариант" живописи Василия Кроткова (2017)
Сиротинська Н. І. - Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви (2017)
Яцко М. Г. - Суспільно-економічні передумови створення недержавної системи безпеки в Україні, Ткачук Т. Ю. (2017)
Галишин В. В. - Етнонаціональний чинник у процесі демократичної трансформації в Україні (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование ряда репродуктивных значений у спортсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, Михальченко М. В. (2017)
Поліщук В. В. - Туризм в системі фізичного виховання дошкільних навчальних закладів (2017)
Базенко В. А. - Механізми підтримки розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації (2017)
Мічуріна А. О. - Центр партнерства з підприємствами у вищих навчальних закладах як один із державних механізмів сприяння працевлаштуванню молоді, Ткач Л.М. (2017)
Андрийчук В. М. - Закономерности изменений охватных параметров юношей-студентов в условиях учебно-воспитательного процесса (2017)
Бабінчук О. В. - Оцінка перинатального ризику за допомогою методу регресійного моделювання при багатоплідній вагітності (2017)
Vivsyannyk V. V. - Treatment of chronic kidney disease in patients with erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum (2017)
Вівсянник В. В. - Лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки, Гавриш Л. О., Сердулець Ю. І., Шеремет Н. А., Галиш І. В., Іванова Н. І. (2017)
Кобилінський І. А. - Ефективність використання самофіксуючого шовного матеріалу при лапароскопічній міомектомії, Ластовецька Л. Д., Майданик І. В., Щерба О. А., Рамазанов Д. М., Кривко К. Д. (2017)
Рахман С. Р. - Сучасні уявлення про особливості лікування та діагностику розсіяного склерозу, Копорх Ю. О., Санкін Ю. Ю., Москаленко Д. К. (2017)
Самойленко А. В. - Тематичне тестування в підготовці інтернів за фахом "Стоматологія" до ліцензійного іспиту "Крок-3", Єхалов В. В., Романюта І. А. (2017)
Сергєєва Н. С. - Сучасні погляди на деякі аспекти анестезіологічного забезпечення операцій щитовидної залози, Шпиленко О. Ф. (2017)
Щукіна О. С. - Порівняльна клінічна характеристика хворих, перебіг та виходи захворювання за даними українських та європейських регістрів гострих коронарних синдромів 2009-2015 років, Коваль О. А. (2017)
Андрощук О. В. - Методи діагностичного дослідження розвитку творчих здібностей старших дошкільників (2017)
Березка С. В. - Підходи до класифікації форм та видів деформацій особистості у науковій літературі (2017)
Діденко Г. О. - Стиль життя у соціально-психологічному вимірі (2017)
Марциняк-Дорош О. М. - Зміст існування – як контроль від переїдання для жінок з надмірною вагою (2017)
Музика О. О. - Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти, Топольницька О. О. (2017)
Николаенко С. А. - Особенности гипнотерапии посттравматического стрессового расстройства (2017)
Скуловатова О. В. - Дослідження самопрезентації особистості в Інтернеті (на основі аналізу її аватарів) (2017)
Борисова Н. В. - Лексичні фігури вираження сатири у творі Дж. Свіфта "Мандри Гулівера" (2017)
Vysotska R. R. - L’aspect diachronique de la negation en francais (2017)
Воробець О. Д. - Функціонально-семантична модель речення: поширювальні інтенції (2017)
Дегтярьова Є. О. - Синтаксичні особливості внутрішнього мовлення у французькій мінімалістичній прозі (2017)
Жигало Н. М. - Реалізація оцінки на морфологічному рівні у ранньохристиянській латиномовній прозі: суфіксальні засоби оцінності (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2017)
Кириленко С. П. - Мотив "найкращої жіночності з найкращою мужністю" в поетичних текстах Олени Теліги (2017)
Ковбасюк Л. А. - Метафори-композити в сучасній німецькій мові, Абрамова К. А. (2017)
Козубенко Л. М. - Проблема екзистенції героя у романі Дж. Селінджера "Ловець у житі" (2017)
Колесник Г. О. - Семантичні особливості контамінантів в сучасній англійській мові (2017)
Лаврусенко М. І. - Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза "Роксоляна" (2017)
Матвієнків О. С. - Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі (2017)
Найдюк О. В. - Мовні засоби вираження іронії у творі Х. Конзаліка "Bittersu?es 7. Jahr" (2017)
Ніколенко О. В. - Емоційний концепт Love в англійських прізвиськних номінаціях (2017)
Павлушенко О. А. - Концептуалізація поняття дух в українському дискурсі (2017)
Рожков Ю. Г. - Проблема класифікації термінів ветеринарної медицини (2017)
Рябова Г. В. - Автобіографічний елемент в оповіданні І. Дніпровського "Долина угрів" (2017)
Стрельбіцька О. О. - Жанрові особливості шумкових приспівок (2017)
Тараненко К. В. - Асиметричні антоніми в сучасній українській прозі (2017)
Удяк Г. І. - Особливості вербалізації емоцій засобами соматичних фразеологізмів (на прикладі творів Джоан Кетлін Роулінґ) (2017)
Чубань Т. В. - Видова неоднорідність вербальних багатозначних дієслів, Левченко Т. М. (2017)
Шелепкова І. М. - Структурне моделювання економічної термінології на синхронному зрізі (2017)
Гаврилова К. Ю. - Кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (2017)
Коваль Н. О. - Специфіка переміщення товарів військового призначення та подвійного використання через митний кордон України (2017)
Mishyna N. V. - Sudsidiarity as the principle: something old or something new for Ukraine? (2017)
Асадчих О. В. - Прикладний аспект інтегративної системи навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення (2017)
Безлуцька О. П. - Проблема лідерства на судні в науковій теорії та практиці (2017)
Березнева І. М. - Особливості розвитку навичок професійно-орієнтованого читання (2017)
Білак М. В. - Вплив поліетнічного середовища Закарпаття на розвиток полікультурної компетентності вчителя іноземних мов (2017)
Буряк В. В. - Застосування технології проблемно- орієнтованого навчання при викладанні клінічних дисциплін, Главацький О. М., Горбачов С. В. (2017)
Вербицька П. В. - Нові вектори громадянської самореалізації молоді в сучасному соціокультурному просторі (2017)
Вінтюк Ю. В. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів у суспільстві на зміст підготовки майбутніх психологів (2017)
Гаврилова О. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічного профілю (2017)
Гарбуза Т. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов (2017)
Гузій І. С. - Структурно-змістовні характеристики конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання (2017)
Дехнич А. Г. - Підготовка студентів до формування гуманних взаємовідносин молодших школярів у навчально-пізнавальній діяльності (2017)
Добровольська А. М. - Розвиток творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2017)
Zakordonets N. I. - Bilingual teaching: a theoretical framework (2017)
Запотічна М. І. - Використання потенціалу інклюзивного лідерства в шкільній освіті корінних народів Канади (2017)
Ільїна О. М. - Інтерактивне навчання англійської мови студентів-економістів із використанням мережі Інтернет: переваги та недоліки (2017)
Казачінер О. С. - Розвиток інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти в міжкурсовий період: досвід Харківського регіону (2017)
Капніна Г. І. - Сутність виховної програми "Свобода в рамках" (2017)
Квасецька Я. А. - Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях (2017)
Киричок І. І. - Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Боровик Н. М. (2017)
Кіндрат І. Р. - Формування духовно-моральних основ світогляду дитини дошкільного віку засобами художнього слова (2017)
Козьменко О. І. - Роль культурної спадщини у процесі формування національної ідентичності канадців (2017)
Костащук О. І. - Методики дослідження рівнів ихованості професійної честі у студентів (2017)
Кравець Р. А. - Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2017)
Кулик О. Д. - Словотвірна система української мови: лінгвістичний і методичий аспекти (2017)
Курляк І. Є. - Молодіжні субкультури як соціально-педагогічний феномен у Польщі (2017)
Курочка В. М. - Роль навчальної гри як інтерактивного методу поліпшення іншомовної компетенції студентів вищих навчальних закладів (2017)
Lebedieva O. A. - Pedagogical conditions of motivation development of foreign language training of future engineer-teachers, Gogol I. O. (2017)
Лукащук І. М. - Аналіз навчальних програм хіміко-біологічних дисциплін у контексті формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків (2017)
Мараховська Н. В. - Проведення інтегрованого тренінгу з дисциплін гуманітарного циклу з метою професійної самореалізації майбутнього вчителя (2017)
Мельник І. М. - Морально-педагогічні цінності професора Модеста Левицького (2017)
Нікула Н. В. - Програма формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки (2017)
Опалюк Т. Л. - Основні положення методології дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів (2017)
Опанасенко Н. І. - Роль самостійної роботи у підготовці вчителя початкової школи при викладанні педагогічних дисциплін (2017)
Павленко М. С. - До проблеми сутності поняття "розвиток професійної мобільності" (2017)
Павлиш Т. Г. - Форми методичної роботи, спрямовані на розвиток професійної мобільності викладачів інформатики коледжів (2017)
Середа І. В. - Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти (2017)
Тархова И. О. - Компетентностные задачи на уроках математики как способ развития познавательной активности (2017)
Ходунова В. Л. - Оволодіння дітьми дошкільного віку основами художньої творчості (2017)
Чжоу Цянь - Актуальний стан виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-естетичної діяльності (2017)
Шевчук Г. Й. - Патріотичне виховання студентської молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2017)
Шульга Н. В. - Медіаосвіта етнічних меншин у провідних європейських країнах (2017)
Аванесова Н. Е. - Формування механізму стратегічного розвитку фінансово-економічної безпеки підприємства, Валковська Г. І. (2017)
Аванесова Н. Е. - Переваги факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств України, Чупрін Є. С. (2017)
Баланенко О. Г. - Сутність та основні завдання еколого-економічного аналізу діяльності підприємства, Стойкова Т. М., Стойкова І. М. (2017)
Білюк А. В. - Концепція ризик-орієнтованого податкового адміністрування в бюджетному процесі, Косова Е. В. (2017)
Biliavskа Y. V. - Internal features brand management in the organizational сulture of enterprise (2017)
Буга Н. Ю. - Соціально-етичний маркетинг та людина, Бащун А. Б. (2017)
Васильева Е. С. - Перспективы использования термальных источников Херсонской области в индустрии гостеприимства, Голикова Т. П. (2017)
Гончаренко Е. В. - Сутність та значення реклами в діяльності сучасного підприємства (2017)
Гончаренко Е. В. - Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства (2017)
Городецька Т. Е. - Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів на місцевому рівні, Ківшик Ю.І. (2017)
Городецька Т. Е. - Формування місцевих бюджетів в умовах розвитку самоврядування, Сухова А.О. (2017)
Грановська І. В. - Вплив оподаткування на економічну діяльність підприємств (2017)
Губарик О. М. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах кризи, Перехрест І. К. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського