Кондратюк С. М. - Облік та контроль надання консультаційних послуг (2017)
Корягіна Т. В. - Проблема ухилення від податків та наслідки цього явища для бюджету України, Якименко К. А. (2017)
Косова Т. Д. - Методичний підхід до оцінки ризиків адміністрування податку на додану вартість, Ползікова Г. В. (2017)
Кутузова М. М. - Теоретичні основи дослідження формування і розвитку економічної безпеки (2017)
Лазоренко Т. В. - Правила успішного використання тайм-менеджменту, Дідченко Ю. О., Михайлова Є. Д. (2017)
Лозовський О. М. - Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством, Петлінська Ю. О. (2017)
Макарчук І. М. - Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Малишко В. В., Пучко А. О. (2017)
Маколкіна О. В. - Сучасні методи управління виробничими процесами в АПК (2017)
Мандзяк О. М. - Індустрія гостинності в умовах глобалізованого світу: аспектуалізація проблеми (2017)
Масюк Ю. В. - Теоретичні основи розрахунку точки беззбитковості, Іванченко В. В. (2017)
Мельничук І. І. - Етапи аналізу виробничих запасів у сучасних умовах, Заморозна К. О. (2017)
Мельничук І. І. - Методи трансфертного ціноутворення та особливості їх застосування до контрольованої операції, Коробочка Н. В. (2017)
Михасик О. Д. - Основні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2017)
Мірзоєва Т. В. - Сучасний стан виробництва соняшнику в Україні, Ушкань В. Л. (2017)
Осаволюк І. В. - Проблеми розвитку інноваційного менеджменту на вітчизняних підприємствах, Лозовський О. М. (2017)
Пичкур И. Н. - Информационные технологии, глобализация и экономическое развитие (2017)
Полчанінова І. Л. - Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг, Становихіна С. В., Чередніченко А. П. (2017)
Попело О. В. - Закономірності модернізації продуктивних сил у контексті сучасної державної регіональної політики (2017)
Світлична Т. І. - Актуальні питання визначення сутності та оцінки економічного ризику діяльності підприємств регіону (2017)
Смолінська С. Д. - Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в сучасних умовах, Терещук Є. О. (2017)
Соловей І. С. - Конкурентоспроможність галузі зернового господарства та фактори її формування, Соловей І. М. (2017)
Солошенко В. В. - Економічна сутність банківського капіталу, Волохата В. Є. (2017)
Спіцина В. В. - Механізми управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах економічної невизначеності, Сіренко Н. М. (2017)
Томашевська О. А. - Економічна ефективність вирощування зернових культур і рівень їх конкурентоспроможності, Онищук А. М. (2017)
Трушкіна Н. В. - Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту: методичне та інформаційне забезпечення (2017)
Фісуненко П. А. - Прогнозування та планування як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства, Штипуляк А. А. (2017)
Черкасов А. В. - Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування, Колесник І. А. (2017)
Чукурна О. П. - Логістичний аутсорсінг в умовах глобалізації, Більмак А. В., Іщенко Ю. С. (2017)
Шамановська Г. В. - Оцінка ефективності брендингових стратегій підприємств (2017)
Шамановська Г. В. - Розвиток та становлення брендингу в Україні (2017)
Шутова А. Р. - Організація соціального захисту і підвищення доходів сільськогосподарського населення, Сіренко Н. М. (2017)
Содержание (2017)
Улитенко Ю. А. - Метод обоснования схемы и выбора параметров силовой установки летательного аппарата для скоростей полёта Мп = 0…5, Кислов О. В. (2017)
Степаненко С. М. - К вопросу о применении в авиадвигателестроении новых версий стандартов ISO 9001:2015 и AS/EN9100D:2016 (2017)
Капітанова Л. В. - Тенденції змінення основних параметрів при створенні модифікацій літаків транспортної категорії, Зайцев В. Є. (2017)
Терещенко Ю. М. - Газодинамическое воздействие кольцевого вдува на течение в ступени осевого компрессора, Дорошенко Е. В., Ластивка И. А., Кудзиновская И. П. (2017)
Двирник Я. В. - Закономерности течения двухфазного потока во входном устройстве вертолетных ГТД, Павленко Д. В. (2017)
Журавлёв В. Н. - Процессы самоорганизации вихревых структур в задаче анализа эффективности компрессора ГТД, Письменный В. И. (2017)
Стахняк Н. А. - Численное моделирование течения в многоступенчатой турбине низкого давления, Резник С. Б., Хомылев С. А., Карпенко А. М. (2017)
Кисляк М. И. - Исследование аэро-акустической эффективности профиля лопатки вентилятора ТРДД с использованием комплекса ANSYS, Митрахович М. М. (2017)
Ершов С. В. - Численное моделирование ламинарно-турбулентного перехода в высоконагруженной трансзвуковой турбинной решетке, Яковлев В. А., Гризун М. Н. (2017)
Долматов Д. А. - Разрядное стимулирование высокотемпературного горения легких углеводородов (2017)
Меркулов В. М. - Компьютерное моделирование ударного взаимодействия крупной птицы с рабочими лопатками вентилятора ТРДД, Шереметьев А. В., Петров А. В., Придорожный Р. П., Донченко В. В. (2017)
Бадун О. П. - Плавающее кольцо как источник изгибных колебаний ротора, Иванов Я. Н. (2017)
Титов М. Ю. - Расчет электромагнитного клапана средствами численного моделирования, Лоян А. В., Ищенко Е. И. (2017)
Турна Р. Ю. - Моделирование собственных частот колебаний элементов гидравлического аккумулятора, Чигрин В. С., Зинченко Д. Ю., Белогуб А. В. (2017)
Мельник В. М. - Автокомпенсація дифракційних явищ у чутливих елементах гіростабілізованої платформи прямим використанням принципа двоканальності Петрова, Бойко Г. В. (2017)
Карачун В. В. - Дифракция звуковых волн на перекрестном упругом шарнире подвеса гироскопа, Фесенко С. В. (2017)
Меняйлов Е. С. - Применение методов вычислительного интеллекта для решения прямых задач расчета конструкторских размерных цепей в условиях параметрической априорной неопределенности, Угрюмова Е. М., Черныш С. В., Мазурков А. П., Угрюмов М. Л., Хусточка А. Н. (2017)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства отливок корпусных деталей турбины из никелевых сплавов после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Овчинников А. В. - Реализация аддитивных процессов сварки при проектировании и производстве деталей газотурбинных авиадвигателей, Басов Ю. Ф., Петрик И. А., Скребцов А. А., Марченко Ю. А. (2017)
Воронин В. Н. - Исследование деформационного поля сварных титановых заготовок типа "оболочки", изготовленных методом взрывной штамповки, Зайцев В. Е., Коцюба В. Ю., Третьяк В. В. (2017)
Миргород В. Ф. - Повышение эффективности методов трендового анализа и контроля при анализе технического состояния газотурбинных двигателей, Гвоздева И. М. (2017)
Информационное сообщение (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Титул, зміст (2017)
Шкуратов О. І. - Сутність екологічної безпеки в аграрному секторі економіки: теоретичні підходи (2017)
Буряк Р. І. - Сучасна методика капіталізації рентного доходу в сільському господарстві України, Аврамчук Б. О. (2017)
Славкова О. П. - Сільськогосподарська кооперація як механізм стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України, Калачевська Л. І. (2017)
Слюсар І. Т. - Економічні аспекти отримання деревної біомаси з верби, Ткаченко А. М. (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність недержавних інформаційно-консультаційних служб на ринку дорадчих послуг (2017)
Вдовиченко А. В. - Роль органічного сільського господарства в системі природогосподарювання (2017)
Малініна Н. М. - Напрями впорядкування спрощеної системи оподаткування підприємницької діяльності у сільському господарстві (2017)
Горлачук О. А. - Методологічні проблеми дослідження регіонального ціноутворення в умовах ринку: регіональна вартість і рента, Горлачук М. А. (2017)
Гуторов А. О. - Тезаурус форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2017)
Лазаренко В. І. - Методичне забезпечення маркетингових досліджень у системі екологічного маркетингу (2017)
Нигматова Е. С. - Теоретические основания понятия рынка органической сельскохозяйственной продукции (2017)
Миклуш Т. С. - Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах: передумови та механізми (2017)
Содержание (2017)
Герасименко В. П. - В. М. Єршов – зразковий приклад для наслідування, – особистість, яка заслуговує виняткової поваги, – Людина з великої літери (2017)
Логинов В. В. - Анализ влияния отклонения вектора тяги на лётно-технические характеристики перспективного боевого самолета, Украинец Е. А., Еланский А. В., Глущенко П. А. (2017)
Коробко В. В. - Дослідження роботи імпульсної двонаправленої турбіни в резонаторі термоакустичного апарата, Московко О. О., Мостіпаненко Г. Б., Сербін С. І. (2017)
Митрофанов О. С. - Ефективність використання термохімічного перетворення етанолу в енергетичній установці на базі двигуна 1Ч 6,8/5,4, Проскурін А. Ю., Познанський А. С. (2017)
Петухов И. И. - Струйная система осушения и охлаждения керосина, Сырый В. В., Шахов Ю. В. (2017)
Тарасенко А. А. - Динамика малооборотного дизеля работающего в составе дизель-генератора (2017)
Хаустова А. Н. - Исследование зоны регистрации излучения продуктов распыления РК СПД 1,5 кВт, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2017)
Педаш А. А. - Структура и свойства образцов из сплава Inconel 718 полученных по технологии селективного лазерного плавления, Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Шило В. Г. (2017)
Мозговой В. Ф. - Особенности обработки панелей шумоглушения из композиционных материалов на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2017)
Богуслаев В. А. - Исследование жаростойкости теплозащитных уплотнительных покрытий при их легировании комбинированными лигатурами, Жеманюк П. Д., Грешта В. Л., Сотников Е. Г., Леховицер З. В., Ткач Д. В., Степанова Л. П., Климов А. В. (2017)
Снежной Г. В. - Об одной модели зарождения, развития и исчезновения ε-мартенсита при пластической деформации аустенитных Fe-Cr-Ni сталей, Снежной В. Л. (2017)
Данько К. А. - Исследование свойств покрытий, полученных сверхзвуковым газопламенным напылением с использованием двухкамерной горелки, Долматов А. И., Лопата В. Н. (2017)
Ефанов В. С. - Нанесение многослойных жаростойких покрытий на лопатки турбины, подверженных эрозионно-коррозионному воздействию, Петрик И. А., Прокопенко А. Н., Овчинников А. В. (2017)
Третьяк В. В. - Особенности использования экспертной системы SPRUT EXPRO для расчета параметров объемной заготовки, Онопченко А. В., Невешкин Ю. А., Ковальчук И. А. (2017)
Миргород В. Ф. - Исследование характеристик и возможностей типовых регуляторов с нецелочисленным указателем интегро-дифференциального преобразования, Гвоздева И. М. (2017)
Епифанов С. В. - Оценка динамических свойств пневматических емкостей с использованием линеаризованных уравнений, Зеленский Р. Л. (2017)
Dmitriev S. - Gas turbine engines diagnosing using the methods of pattern recognition, Popov O., Yakushenko O., Potapov V., Pashchuk O. (2017)
Єнчев С. В. - Wavenet-технології в задачах ідентифікації помпажних явищ в компресорах авіаційних ГТД (2017)
Рева О. М. - Стратегія оптимального передбачення у визначенні ставлення авіадиспетчерів до небезпек характерних помилок, Насіров Ш. Ш., Липчанський В. О. (2017)
Нерубасский В. В. - Перспективы развития контрольно-проверочной аппаратуры для семейства электронных САУ АО "Элемент", Лопащенко И. К. (2017)
Информационное сообщение (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Шаповал А. А. - Вплив умов приєднання пористих структур до суцільних поверхонь на двофазний теплообмін і контактний термічний опір, Панов Є. М., Скрипка К. І., Сауліна Ю. В., Шаповал Арт. А. (2012)
Корнієнко Я. М. - Одержання гуміново-мінеральних твердих композитів із домішками екстракту торфу, Гатілов К. О., Кравчук М. А., Мартинюк О. В., Косянчук В. О. (2012)
Антоненко Л. П. - Використання нанопорошку алмазу у виробництві електроізоляційного паперу, Демишок Т. І. (2012)
Корнієнко Б. Я. - Динаміка зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2012)
Лебедєв В. Є. - Вимірювання зворотної електрорушійної сили та загального опору алюмінієвого електролізера, Щербань Г. І. (2012)
Радовенчик Я. В. - Розділення систем вода – олія за допомогою матеріалів із капілярними властивостями, Гомеля М. Д. (2012)
Швед М. П. - Використання каскадних схем і дозуючих шестеренних насосів в екструзії полімерів, Швед Д. М., Петренко О. В. (2012)
Войцеховська Є. М. - Визначення геометрії щілини формувальної головки в екструзії пінополімерів, Рудакова В. А., Швед Д. М., Лукашова В. В. (2012)
Марчевський В. М. - Дегідратація кристалічного бішофіту, Улітько Р. М., Галстян А. С. (2012)
Герич О. С. - Застосування пористих заповнювачів для бетону, Ракицький В. Л., Собченко В. В. (2012)
Городніченко Є. С. - Тепломасообмін під час сушіння термолабільних капілярно-пористих тіл, Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Зубрій О. Г. (2012)
Марчевський В. М. - Кінетика інфрачервоного нагрівання й сушіння паперу, Новохат О. А. (2012)
Марчевський В. М. - Кінетика біогазового процесу, Котляр К. М. (2012)
Степанюк А. Р. - Вилучення гуміновмісних речовин з торфу, Кучеренко І. В., Карпенко О. П. (2012)
Сімороз Д. О. - Сушіння морквяно-квасоляного харчового порошку, Степанюк А. Р., Петрова Ж. О. (2012)
Колосов О. Є. - Фізико-хімічні аспекти модифікації епоксидних полімерів дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Сахаров О. С. - Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Бех С. В. (2012)
Сахаров О. С. - Моделювання плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Івіцький І. І., Олексішен В. О. (2012)
Сахаров О. С. - Дослідження плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Івіцький І. І., Олексішен В. О. (2012)
Терещенко О. М. - Дезактивація води природними й модифікованими сорбентами, Макаренко І. М. (2012)
Хохотва О. П. - Видалення йонів міді (ІІ) сорбентом із тирси липи, Тернова С. В. (2012)
Панов Е. Н. - Определение состава газовых выбросов обжиговых печей при производстве электродов, Шилович И. Л., Иваненко Е. И., Буряк В. В. (2012)
Іщенко В. А. - Дослідження циклу утилізації пластикових виробів (2012)
Пирський О. А. - Вплив полігонів твердих побутових відходів на стан поверхневих вод, Колунаєв Є. В. (2012)
Барбаш В. А. - Одержання й використання волокнистих напівфабрикатів із сорго багаторічного, Дейкун І. М., Когутенко Н. А. (2012)
Антоненко Л. П. - Використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості, Задніпрянець Ю. М. (2012)
Мовчанюк О. М. - Підвищення якості паперу та картону з макулатури шляхом використання волокна з відходів асептичного паковання (2012)
Черьопкіна Р. І. - Нейтрально-сульфітна делігніфікація соломи ріпаку, Кушмітько О. В., Черняк А. М. (2012)
Колосов О. Є. - Подрібнення та девулканізація гумовмісних відходів, Мікульонок І. О., Пристайлов С. О., Сівецький В. І., Черниш І. А. (2012)
Коржик М. В. - Алгоритм керування піччю графітації в нештатному режимі (2012)
Дубік Р. М. - Керування контактною мембранною дистиляцією з використанням μ-синтезу, Ладієва Л. Р. (2012)
Кваско М. З. - Розрахунок динамічних властивостей двоконтурної дискретної системи керування випарною установкою, Жураковський Я. Ю., Чегринець К. І., Носов А. О. (2012)
Гегедош К. В. - Особливості та перспективи економічного співробітництва в міжрегіональній асоціації "Карпатський єврорегіон", Чучка І. М. (2016)
Запотічна Р. А. - Аналіз діяльності транснаціональних банків у країнах світу впродовж 1980–2015 років (2016)
Зварич Р. Є. - Альтерглобалізація в розрізі корпоративної ідентичності та відповідальності (2016)
Ковтонюк К. В. - Сучасна модель моніторингу інтегрованого регіонального розвитку в Європейському Союзі (2016)
Богма О. С. - Механізм виявлення та протидії загрозам бюджетній безпеці України (2016)
Гринько О. В. - Ефективність логістичної діяльності суб’єктів господарювання, Столяренко А. С. (2016)
Лаврентьєв М. М. - Вдосконалення системи управління державними інвестиціями в Україні (2016)
Латишев К. О. - Занепад автомобілебудівної галузі України: причини, стан та шляхи реанімування (2016)
Браславська О. В. - Оцінка виробничого потенціалу підприємств хімічної промисловості з позиції інноваційних можливостей (2016)
Вернюк Н. О. - Інноваційні підходи до логістичного аутсорсингу як чинника глобальних конкурентних переваг, Новак І. М., Петренко Н. О. (2016)
Гуржій Н. М. - Збалансована система показників як метод формування стратегії машинобудівного підприємства, Єчина Т. М. (2016)
Другова О. С. - Систематизація підходів до формування інструментарію контролінга (2016)
Думанська І. Ю. - Інноваційний капітал у системі вартісно-орієнтованого управління підприємством (2016)
Іванов М. В. - Побудова оптимальної системи управління витратами на промислових підприємствах Хмельниччини (2016)
Ільченко Н. Б. - Сучасні підходи до управління бізнес-процесами підприємства оптової торгівлі (2016)
Кацемір Я. В. - Експертна оцінка видів послуг як інструмент прогнозування привабливості туристичного продукту (2016)
Крилов Д. В. - Механізм формування системи управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах (2016)
Кузьміна О. С. - Концептуальні основи управління прибутком підприємства на засадах сталого розвитку (2016)
Македон В. В. - Методичний базис прийняття управлінських рішень менеджментом промислового підприємства щодо інвестиційного розвитку (2016)
Баштова М. О. - Трансформаційні зрушення регіональної політики сталого розвитку (2016)
Жукова Н. В. - Потенціал механізму кластерізації у забезпеченні сталого безпечного розвитку малих міст України (2016)
Курильців Р. М. - Сталий просторовий розвиток як стратегічний напрям формування системи інтегрованого управління землекористуванням (2016)
Гнатюк Т. О. - Доступ внутрішньо переміщених осіб до житла у харківській області (2016)
Колосок А. М. - Еволюція підходів до визначення сутності поняття "соціальна відповідальність бізнесу", Герус О. А. (2016)
Бугіль С. Я. - Посилення ресурсної бази муніципалітетів через пaртнерство та співробітництво, Західна О. Р. (2016)
Голинський Ю. О. - Теоретичні аспекти моніторингу виконання державного бюджету України, Луців Л. М. (2016)
Каламбет К. М. - Систематизація принципів фінансового планування на підприємстві (2016)
Братчук Л. М. - Об’єкти інноваційної діяльності у складі нематеріальних активів: критерії та порядок їх визнання (2016)
Височан О. О. - Витрати на фандрайзинг як вагомий складник трансакційних витрат організацій неприбуткового сектору економіки (2016)
Макурін А. А. - Удосконалення внутрішнього аудиту основних засобів на підприємствах вуглевидобувної промисловості (2016)
Горбачук В. М. - Двоетапна модель еколого-економічних рішень, Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Кононов І. Ф. - Проблема соціальності та предметна визначеність соціології (2011)
Бурлачук В. Ф. - Материальные условия коммуникации: дополнение к рефлексивной концепции общества (2011)
Коваліско Н. В. - Сучасні соціологічні теорії практик: теоретичний аспект аналізу (2011)
Голиков А. С. - Системность социального знания как феномен и факторы его крушения (2011)
Мельников А. С. - Пять постулатов экзистенциальной социологии Марселя Болль де Баля (2011)
Савельєв Ю. Б. - Концепт "соціальне включення" у контексті теорії суспільства модерну (2011)
Билько О. И. - Власть как дискурсивная категория: особенности концептуализации в социологии (2011)
Герасіна Л. М. - Розвиток елітистської традиції в теоретичних дослідженнях соціології політики (2011)
Никулин В. С. - Роль социального капитала элитных сетей в процессах трансформации постсоветских элит (2011)
Безносов М. А. - Модели современных избирательных кампаний: границы модернизации (2011)
Пасісниченко В. Л. - Громадянське суспільство як складова сучасного дискурсу публічної соціології (2011)
Крупнов С. П. - Термин "гражданское общество" в социальной философии Нового времени (2011)
Ніколаєвська А. М. - Соціологія моралі як соціологічна теорія середнього рівня: до проблеми ідентифікації та самоідентифікації (2011)
Усик Е. Ю. - Социальная сеть как социологическая категория и социальный феномен (2011)
Бердник Е. А. - Становление культурно-сетевой проблематики в социологии (2011)
Шалина М. Г. - Связи с общественностью в обществе инноваций: новый онтологический статус? (2011)
Сорока Ю. Г. - Проблеми соціологічної інтерпретації полікультурного суспільства (на прикладі концепту полістилістичної культури) (2011)
Малес Л. В. - Соціологічне тлумачення культури: розвиток ідей та сучасні дискусії (2011)
Легеза С. В. - Массовая культура между "писателем" и "читателем": проблема культурной компетенции (2011)
Заєць Д. О. - Евристичний потенціал соціокультурного підходу при вивченні феномену публічного (2011)
Мусиездов А. А. - Представления о городе: "идентичность" vs "образ" (2011)
Пелин А. В. - Метафоры, мифы и модели взаимоотношений провинциалов с жителями столицы (2011)
Кузьмин Н. Н. - Конструирование социальных границ в процессах межкультурного взаимодействия (2011)
Tchistiakova N. - Nations between states: the effect of dual national identification on allegiance of minority group members to the "host" country (2011)
Бродецкая Ю. Ю. - Культурная обусловленность интегративной сплоченности общества (2011)
Віхров М. М. - Національна солідарність як фактор інтеграції сучасного соціуму: спроба теоретичного осмислення (2011)
Косуля И. Ю. - Социокультурная безопасность: проблемы определения понятия (2011)
Каменская Т. Г. - Идентификация и идентичность: концептуальный подход в рамках теории конструктивизма (2011)
Багирова Т. Б. - Национальная толерантность, идентичность и социальное родство как феномены глобализации, Боронина Л. Н., Сенук З. В. (2011)
Бутковська Н. Ю. - Етнос та етнічність: концептуалізація феномену етнічного російськими та вітчизняними науковцями (2011)
Чернова Л. Е. - Етнос і нація як категорії та елементи соціальної структури (2011)
Яковенко А. В. - Архаичные смыслы как социальные конструкты в условиях глобализации (2011)
Нагорний А. І. - Інформаційно-технологічна взаємодія у сучасному суспільстві (2011)
Лисица Н. М. - Рекламная коммуникация как предмет анализа социологии знания (2011)
Тупикова С. В. - Киберпространство как "царство" бестелесности: к постановке проблемы (2011)
Іванова Т. В. - Емоції з токи зору теорії конструктивізму (2011)
Ходус Е. В. - Эмоциональное "Я" как модус новой субъектности: особенности онтологической и гносеологической актуализации (2011)
Вакуленко С. М. - Особливості аналізу емоційної складової споживання (2011)
Литовченко А. Д. - Дискурс как средство "взлома" реальности (2011)
Кривошея Т. І. - Роль моди в соціально-груповій диференціації та стигматизації індивідів (2011)
Лукащук В. І. - Теорії мотивації у спорті: соціологічний аналіз (2011)
Федас В. В. - Фольклор як студія соціального процесу в історичних працях М. Максимовича (2011)
Даниленко І. В. - Методологія і методи вимірювання толерантності (за результатами дослідження українських школярів, їхніх батьків та вчителів історії), Кізілов О. І., Рапопорт А. В., Юрасов В. С. (2011)
Кислова О. Н. - Интеллектуальный анализ данных и компьютерная эпистемология как факторы методологических инноваций в современной социологии (2011)
Куцовера Т. С. - Якісна та кількісна стратегії контент-аналітичного дослідження (2011)
Гранкіна Н. Ф. - Метод поглибленої герменевтичної інтеракції тексту, запропонований Т. Ляйтхойзером і Б. Фольмергом та його застосування (2011)
Марченко А. М. - Аналіз фотографічних зображень у соціології: можливості та обмеження (2011)
Бакиров В. С. - Качество жизни а современной Украине: тенденции изменений в постсоветский период, Кизилов А. И., Кизилова К. А., Кузина И. И. (2011)
Haerpfer Ch. - Support for democracy and autocracy in Russia and the commonwealth of independent states, 1992-2002 (2011)
Полторак В. А. - Політичні нерівності в сучасних демократичних суспільствах: чинники інституціоналізації (2011)
Лебідь Л. І. - Соціальна нерівність у сучасному у сучасному українському суспільстві: особливості субєктивного сприйняття (2011)
Познанська К. С. - Соціальна структура сільського населення в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Кобяк О. В. - Роль социальных интересов в формировании экономического поведения жителей Беларуси (2011)
Хижняк Л. М. - Телеробота: інновації в управлінні нестандартною формою зайнятості (2011)
Солдатенко И. А. - Социальная ответственность бизнеса в Украине (на примере банковской сферы) (2011)
Сірий Є. В. - Дефініційний аналіз поняття "підприємництво" (2011)
Жиров Д. А. - Проблема становлення сучасного вітчизняного малого підприємництва як соціального інституту (2011)
Филинская Л. В. - Условия, тенденции и перспективы развития малого промышленного предпринимательства в Республике Беларусь (социологический анализ) (2011)
Зоська Я. В. - Суспільство споживання: український контекст (2011)
Сюсель Ю. В. - Споживацька поведінка як предмет соціологічної концептуалізації (2011)
Шестаковський О. П. - Зовнішня і внутрішня трудова міграція українців (за результатами дослідження 2010-2011 рр.) (2011)
Гвоздецька Б. Г. - Структура національно-просторових ідентичностей мешканців Пограниччя (на прикладі Карпатського регіону) (2011)
Хобта С. В. - Специфика определения ситуации и жизненные практики в восточном украинско-российском пограничье (2011)
Яковенко Т. В. - Особливості і тенденції сучасних шлюбно-сімейних процесів в українському соціумі (2011)
Яненко Я. В. - Социальные оксюмороны в украинской рекламе (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Homo mobilis як соціальний суб'єкт сучасності (2011)
Калашникова А. А. - Профессионализм в практиках искусства: социологическое измерение (2011)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Архітектурний простір Міста як відображення соціокультурних процесів: храмове будівництво (2011)
Евдокимова И. А. - Социальное проектирование как связующее звено социальной политики и социального управления (2011)
Андрос И. А. - Генеральный план развития белорусской столицы в оценках минчан (2011)
Шухатович В. Р. - Специфика методологии формирования социальной политики в области охраны здоровья (2011)
Пахолок О. О. - Орієнтація на здоров'я як стиль життя: фактор особистісного вибору (2011)
Селютіна Н. Ф. - Соціологічне забезпчення процесу прийняття управлінських рішень у системі державного управління та місцевого самоврядування (2011)
Ніколаєв Є. Б. - Проблематика соціальної безпеки у контексті навчального курсу "соціально-економічна безпека" (2011)
Стрельник Е. А. - Маскулинность и инвалидность: конфликты идентичностей, стереотипы и ресурсы их преодоления (2011)
Плахова О. М. - Роль центрів реінтеграції у вирішенні проблем колишніх засуджених в Україні (2011)
Астахова В. И. - Углубление кризисных процессов в образовании и пути их преодоления (2011)
Подольская Е. А. - Образование в "обществе знания": онтология и деонтология (2011)
Щудло С. А. - Конвенційна модель якості вищої освіти (2011)
Омельченко С. Н. - Эгалитарность образования: вопросы современного этапа развития (2011)
Злобіна О. Г. - Студенство як суб'єкт продукування корупційних практик, Бекешкіна І. Е. (2011)
Сокурянська Л. Г. - Чинники інтолерантної поведінки в уявленнях студентської молоді, Хижняк О. В. (2011)
Дейнеко А. А. - Современное украинское студенчество перед "вызовами" общества риска: штрихи к портрету "профессиональной рискологичности" (2011)
Белова О. Р. - Учеба и развитие профессиональной идентичности студентов России и Украины, Вишневский Ю. Р., Певная М. В. (2011)
Овакимян О. С. - Социологическое осмысление преемственности как принципа развития образования (2011)
Кутырева В. И. - Семья как ценность и семейные ценности современной украинской молодежи, Давыдова Э. А. (2011)
Колісник Л. О. - Стан і тенденції академічної мобільності студентів: світовий та український контекст (2011)
Сазонова Я. О. - Визначення індикаторів якості життя для підлітків груп ризику (2011)
Рущенко І. П. - Динаміка поширення молодіжного наркотизму в Харківському регіоні: 15 років спостережень, Сердюк О. О., Віцько О. В. (2011)
Рингач Н. О. - Сексуальна культура українських підлітків (2011)
Шедяков В. Є. - Людський чинник трансформаційного періоду: зміни сутності та форм (2016)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики АСЕАН у сфері трудової міграції (2016)
Горняк О. В. - Оцінка продовольчої безпеки держави на основі регіональних показників, Салюк-Кравченко О. О. (2016)
Педченко Н. С. - Інструменти монетарної політики Національного банку України та їх застосування, Сіліхін Б. В. (2016)
Приходько І. П. - Принципи державного управління інноваційним розвитком національної системи аграрної освіти, Павлова Г. Є. (2016)
Рехтета І. І. - Категоріальний аналіз інноваційної інфраструктури національної економіки (2016)
Стеблянко І. О. - Роль структурної політики у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Товстуха І. О. - Сутність та підходи до визначення еколого-економічної ефективності (2016)
Мешкова В. С. - Значение корпоративной социальной ответственности для эффективного развития бизнеса (2016)
Познанська І. В. - Система економічних відносин морського транспортного комплексу ЄС (2016)
Продіус О. І. - Формування та управління командою проекту (2016)
Хілуха О. А. - Еволюція поглядів на категорію "компетентність" як передумова виникнення компетентно-орієнтованого підходу в корпоративному управлінні, Загоруйко В. Л. (2016)
Шиян Н. І. - Інновація як фактор підвищення ефективності скотарства в Україні (2016)
Приходченко Т. А. - Наукові основи регіонального розвитку України (2016)
Прокопюк А. - Наукові засади структурування регіональної економіки (2016)
Сідлецька О. С. - Особливості формування кластерних утворень в одеському регіоні (2016)
Стефанишин Л. С. - Визначення напрямів розвитку сільських територій Івано-Франківської області як об’єкту дестинації сільського зеленого туризму (2016)
Павліха Н. В. - Система інтегрованого управління відходами як складник соціально-економічного розвитку міста, Дубинчук Л. І., Андрощук І. В. (2016)
Пахуча Е. В. - Сучасний стан ринку праці в аграрному секторі економіки (2016)
Наливайко Д. В. - Особливості визначення страхової суми під час страхування нерухомого майна (2016)
Нєізвєстна О. В. - Рання діагностика в системі нагляду за проблемними банками (2016)
Перловська Н. В. - Інструментарій управління грошовими потоками підприємства (2016)
Ходакевич С. І. - Моніторинг та контроль рівня кредитного ризику як складова частина процесу ризик-менеджменту банку, Свириденко А. Ю. (2016)
Чуркина И. Е. - Стратегические направления реформирования бюджетной системы Украины (2016)
Юшко С. В. - Інститут місцевих запозичень в Україні: стан і проблеми функціонування, Золотухін Є. В. (2016)
Мельник Н. В. - Економічний зміст витрат у будівництві, Кріль Я. Я. (2016)
Пашкевич М. С. - Сучасні підходи до викладання дисциплін спеціальності "облік і оподаткування" у вищих навчальних закладах України (2016)
Письменна М. С. - Концептуальні основи аудиту державних закупівель як різновид контролю (2016)
Руба О. П. - Організаційні засади управлінського обліку виробництва продукції фармацевтичних підприємств: стратегічні аспекти (2016)
Sheikha Nissrat Sabir - The influence of tourism and ecotourism features on organization of accounting in the middle east countries (2016)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні проблеми аудиту нематеріальних активів та напрями їх вирішення (2016)
Соколова Н. А. - Методи прогнозування в системі управління регіоном, Райко Г. О., Дигало О. О. (2016)
Наші автори (2016)
Бібік Т. А. - Досвід роботи глаукомного кабінету клініки амбулаторної допомоги, Третяк В. В. (2012)
Булах О. Ю. - Лікувально-евакуаційне забезпечення легкопоранених і легкохворих в сучасних збройних конфліктах (2012)
Булах О. Ю. - Результати експертного опитування фахівців медичної служби щодо оптимізації діяльності військового мобільного госпіталю, Галушка А. М. (2012)
Голик Л. А. - Об'єм амбулаторного прийому лікаря загальної практики — сімейної медицини в клініці амбулаторної допомоги, Бібік Т. А, Нефьодова Л. О. (2012)
Єщенко О. І. - Сучасний погляд на стомлення операторів, Кальниш В. В., Клюшнікова К. В. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив режиму рухової активності військовослужбовців Збройних сил України на якість і надійність діяльності в умовах спеціальних фортифікаційних споруд, Гузов В. В., Олим М. Ю. (2012)
Козак Н. Д. - Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій та протиепідемічне забезпечення безпеки харчування особового складу Збройних сил України (2012)
Маслова М. Г. - Сучасні методи психологічного тестування офіцерів — кандидатів на просування на вищі посади, Курсеїтов Л. К., Володарський ВЛ., Макаревич А. П. (2012)
Мороз Г. З. - Розробка та впровадження локальних протоколів медичної допомоги: світовий та український досвід, Гідзинська І. М., Безугла М. В. (2012)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової профілактики у первинній ланці охорони здоров'я (2012)
Федірко І. В. - Аналіз лікування фурункулів за 2010—2012 роки у клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" МО України, Козловський С. М., Шмідт П. А., Нестерко О. М. (2012)
Філшішен П. В. - Особливості проведення терапії статинами в осіб із захворюваннями серцево-судинної системи у військовому лікувальному закладі, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2012)
Чемний М. М. - Шляхи оптимізації часового вікна до реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда у військовослужбовців на догоспітальному етапі, Сидорова Н. М., Голод АГ., Антоненко Л. П. (2012)
Бугай A. A. - Послеоперационная постоянная дозированная эпидуральная аналгезия у онкологических больных, Мельник В. М., Комарова М. А. (2012)
Бугай A. A. - Реализация гемодинамической стабильности при сочетанной анемииу пожилых больных, Тхоревский A. B., Александрова Ю. В., Рудяк В. В. (2012)
Валерко Д. О. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в поєднанні з контактною лазерною літорепсією у хворих на ускладнений уретеролітіаз (2012)
Валерко Д. О. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою літотрипією у хворих на ускладнений уретеролітіаз (2012)
Возіанов С. О. - Експериментальна розробка електрозварювального та термострумінного методів для операцій на нирках, Фурманов Ю. О., Савицька І. М., Головко С. В., Гутверт В. В. (2012)
Головко С. В. - Застосування альфа-адреноблокаторів у хворих після трансуретральної блокади з приводу гіперплазії передміхурової залози в реабілітаційному періоді, Савицький О. Ф., Гончарук B. C. (2012)
Горошко В. Р. - Доцільність використання методів екстракорпоральної детоксикації як компонента інтенсивної терапії у хворих з синдромом поліорганної недостатності, Хитрий Г. П., Кішко P. M., Ткаченко АП. (2012)
Готько Е. С. - Клінічні ознаки раку грудної залози у чоловіків: особливості перебігу захворювання, Литвиненко О. О., Сазонов В. Е. (2012)
Гулько І. П. - Особливості техніки YAG-лазерної капсулотомії у пацієнтів при вторинній катаракті з тампонадою силіконовим маслом вітріальної порожнини, Горохівська О. Т. (2012)
Константи нова В. К. - Милдронат в комплексном лечении глаукомы (2012)
Лакша A. M. - Сучасні методи металоостеосинтезу в системі реабілітаційно-відновного лікування постраждалих з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок, Цівина C. A., Ярмолюк Ю. О., Мінстер О. С. (2012)
Лурін І. А. - Аналіз віддалених результатів хірургічного лікування хворих на анаеробні неклостридіальні флегмони таза з використанням сорбційно-антибактеріальної терапії, Сотніков AB., Сапа С . А. (2012)
Лурін І. А. - Результати лікування хворих з пілонідальною кістою крижово-куприкової ділянки з використання ультразвукового кюретажу, Цема Є. В. (2012)
Мельник Н. Ф. - Використання методу морфометрії для оцінки ефективності антибіотикотерапії в лікуванні госпітальних пневмоній нейрохірургічних та неврологічних хворих, Сухомовский Д. С. (2012)
Поліщук В. М. - Вибір методу знеболення при оперативних втручаннях на нижніх кінцівках, Швед О. Є., Гупало Ю. М., Грищенко Д. В., Левін О. Г. (2012)
Ремень І. І. - Анестезіологічне забезпечення під час торакоскопічних втручань, Свистун В. М., Котко О. М. (2012)
Роговський В. М. - Симультанні операції га черевному відділі аорти та органах черевної порожнини (клінічні спостереження), Борківець О. М., Олійник Ю. М., Яцун В. В., Родіонов О. С. (2012)
Савка И. С. - Алгоритм выбора лучевых методов обследования для диагностики стрессовых повреждений костей (2012)
Сапа С. А. - Комбинированная пластика распространенных раневых дефектов, Асланян С. А., Сотников А. В., Купченко Я. В. (2012)
Семенова И. Ф. - Первые результаты имплантации торических интраокулярных линз (2012)
Скорый Д. И. - Сравнительная оценка методов диссекции в резекционной хирургии печени (2012)
Тхоревський О. В. - Периопераційна корекція артеріального тиску у хворих із колоректальнимраком та супутньою ішемічною хворобою серця й артеріальною гіпертензією (2012)
Шудрак А. А. - Патогенетичний аналіз сучасних методів лікування хронічного геморою, Цема Б. В., Уманець О. І. (2012)
Антоненко Л. П. - Повышение скорости оседания эритроцитов: дифференциальная диагностика и тактика врача (2012)
Асаулюк И. К. - Врачебные ошибки: возможные причины возникновения и меры по их предупреждению (2012)
Асаулюк И. К. - Лекарственные поражения легких (по материалам Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" МО Украины), Бибик Т. А., Казмирчук А. П. (2012)
Бакун Т. В. - Ефективність використання метаболічних препаратів та адаптогенів у комплексній терапії стрес-індукованої артеріальної гіпертензії в осіб, для яких характерна напружена трудова діяльність (2012)
Вишнягов А. М. - Випадок токсоплазмозного ураження головного мозку у інфікованого вірусом імунодефпщту людини, Третяков В. В., Третяк С. Д., Федоренко C. B. (2012)
Друзь О. В. - Особливості визначення чинників ризику формування залежності від опіощв (2012)
Казмирчук А. П. - Гастропатия обусловленная приемом ацетилсалициловой кислоты, Мясников Г. В., Сидорова H. H., Балко А. Н. (2012)
Коршевнюк Д. О. - Особливості диспепсичного синдрому у військовослужбовців з функціональною диспепсією, Коршевнюк О. П. (2012)
Костенко И. Г. - Современный взгляд на лабораторную диагностику острых вирусных кишечных инфекций у детей в Украине, Третяков В. В., Самборская И. Ф. (2012)
Мясников Г. В. - Позасуглобові прояви реактивних артритів, Спаська Г. О. (2012)
Понур Г. В. - Моніторинг структури мікрофлори та антибіотикорезистентності у відділенні урології як засіб вибору алгоритму ефективної терапії, Рощенко JI. O. (2012)
Прокопчук С. Н. - Опыт применения ферментных препаратов при лечении функциональной диспепсии, Балко А. Н. (2012)
Сапожников А. Р. - Порівняльна характеристика деяких уражень травного тракту, що виникли на тлі застосування нестероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз, Сапожникова О. В. (2012)
Сапожнікова О. В. - Випадок резистентного гідротораксу у хворого із цирозом печінки, Сапожніков А. Р. (2012)
Сидорова Н. М. - Вплив гіпотиреозу на перебіг ішемічної хвороби серця (2012)
Синичук М. М. - Ефективність використання аргініну в лікуванні гострого періоду ішемічного інсульту, Санько А. В. (2012)
Ткачов А. Ф. - Ефективність застосування диклофенаку порівняно з мелоксикамом в комплексній терапії загострення хронічного дискогенного радикуліту, Третяк С. Д., Лисак І. В., Літовченко І. І., Ярош Я. О., Палійська В. І., Шереметова Т. В. (2012)
Трихліб В. І. - Рівень паразитемії у хворих на малярію, які не проводили індивідуальну хіміопрофілакгику (2012)
Федьков Д. Я. - Лікування псоріатичного артриту в реальній медичній практиці (2012)
Цвигун Г. В. - Методы визуализации желчных путей, Алексеева Н. Б., Зелинский А. И., Гармапша О. Ю. (2012)
Цвігун Г. В. - Саркоїдоз: розповсюдженісгь серед військовослужбовців Збройних сил України, складність діагностики, рентгенологічні та клінічні критерії діагностики, Єрмілова О. В., Ходаковська М. В. (2012)
Эпштейн Б. В. - Діагностика аутоімунного тиреощиту, Латишенко С. В. (2012)
Яновський С. С. - Военный врач профессор П. А. Бутковский — основоположник отечественной психиатрии, Астапов Ю. Н., Сыропятов О. Г. (2012)
Амосова К. М. - Влияние медикаментозной коррекции железодефицита на толерантность к физической нагрузке, функциональное состояние миокарда и показатели неспецифического воспаления больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей анемией при отсутствии явных причин потери железа: ближайшие результаты, Царалунга В. Н., Понур Б. А. (2012)
Антоненко Л. П. - Зниження ризику кровотеч при проведенні антитромботичної терапії у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Кобірніченко Ю. А. (2012)
Бібік Т. А. - Застосування аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин при лікуванні цущювого діабету, Маркевич С. В., Шорох Д. Б. (2012)
Бойчак М. П. - Эффективность и безопасность статинов при остром коронароном синдроме, Мясников Г. В., Левшова З. В. (2012)
Дяченко В. В. - Зміни морфофункціонального стану правого шлуночка серця та систолічного тиску у легеневій артерії у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією та синдромом Ейзенменгера на тлі тривалого лікування силденафілом у низький дозі, Кричинська І. В. (2012)
Журавлева А. К. - Роль метаболических нарушений и провоспалительных цитокинов в развитии фиброза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (2012)
Журавльова Л. B. - Вплив адипокінів на морфофункціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворою печінки та цукровим діабетом 2-го типу в залежності від фенотипу, Огнева О. В. (2012)
Казмірчук А. П. - Можливості електрокардіографії 4-го покоління у функціональній діагностиці найбільш поширених захворювань серця, Чайковський І. А., Мясников Г. В., Софіенко С. В., Рихлик К. В. (2012)
Коломоець М. Ю. - Взаємозв’язок показників виживання та інтегральні функції міокарда за різних патернів ремоделювання лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця, Міхалев K., Чурсіна Т. Я. (2012)
Кужко М. М. - Бактериостатическая активность крови при разных способах введения рифампицина у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких, Гречаник Л. И., Гульчук Н. М. (2012)
Малиновська О. В. - Вміст рівня лептину у крові у хворих з діабетичною нефропатією, Колісник О. С. (2012)
Собкова Ж. В. - Усовершенствование среды для выделения изолятов клинически значимих дрожжей (2012)
Сокольнікова Н. В. - Стан вуглеводного обміну, дислпгідемія і інсулінорезистентність у хворих із цукровим діабетом 2-го типу з помірним і підвищеним ризиком розвитку діастолічної дисфункції (2012)
Софіенко С. В. - Вплив периндоприлу на толерантність до фізичного навантаження у хворих на артеріальну гіпертензію (2012)
Цвигун Г. В. - Аномалия Киммерле: вариант нормы или патология? Современные аспекты инструментальной діагностики, Ткачев А. В., Кротова Л. Н., Зима С. Г. (2012)
Цвигун Г. В. - Магнитно-резонансная и компьютерная томография в выявлении патологии околоносовых пазух, Шербул В. І., Кротова Л. Н. (2012)
Яременко О. Б. - Динаміка амінокислотного спектру плазми крові у хворих з різним клінічним перебігом гострого Q-інфаркту міокарда, Дудка П. Ф., Кучмеровська Т. М., Іорданова Н. Х. (2012)
Гладченко Л. І. - Еволюція концептуальних підходів до визначення сутності підприємства в економічній науці, Гуманенко Н. В. (2017)
Ігнатюк А. І. - Бар’єри входження на ринки асиметричної олігополії, Якимчук Б. Б. (2017)
Фицик Л. А. - Дослідження проблем економічної історії України представниками київської історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського (2017)
Коновалова А. А. - Вплив досвіду функціонування ринків вищої освіти країн ОЕСР на квазіринок України (2017)
Богма О. С. - Програмно-цільовий метод у забезпеченні бюджетної безпеки України (2017)
Вербинська М. О. - Ризики банківської діяльності в умовах економічної нестабільності (2017)
Григор’єв Г. С. - Методологія стратегічного оцінювання національної економіки (2017)
Жихарєва В. В. - Удосконалення системи адміністрування ринку морської галузі України, Самойленко В. П. (2017)
Паризький І. В. - Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки: адміністративно-територіальний аспект (2017)
Петрушенко К. І. - Продовольча безпека в структурі сучасної економічної системи України, Григорьєв Є. О., Павленко Г. М. (2017)
Біловол Р. І. - Стан та перспективи структурної перебудови кадрової служби вітчизняних підприємств (2017)
Гальків Л. І. - Стан та перспективи розвитку сільського туризму в Україні, Килин О. В. (2017)
Копилюк О. І. - Інноваційні стратегії формування фінансово-економічної безпеки підприємств, Музичка О. М., Холод З. М. (2017)
Корж Н. В. - Стратегічне партнерство в розвитку туристичних дестинацій, Соколовська В. В. (2017)
Кратт О. А. - Специфіка кадрового забезпечення машинобудівних підприємств, Почтовюк А. Б., Пряхіна К. А. (2017)
Лазоренко Л. В. - Складники стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку (2017)
Лиса С. С. - Управління ланцюгами поставок торговельних мереж (2017)
Лисюк Т. В. - Анімаційна служба готельних підприємств як перспективний напрям інноваційної діяльності в Україні, Терещук О. С. (2017)
Лупак Р. Л. - Инструментарий ценовой политики в обеспечении конкурентоспособности предприятия на внутреннем рынке, Юсипович О. И., Сютрик Б. Р. (2017)
Трач Р. В. - Застосування інформаційного моделювання (BIM) як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства (2017)
Хаврова К. С. - Інтелектуалізація діяльності як орієнтир для безперервного розвитку підприємства (2017)
Maslennikov Ye. I. - Information-analytical system for the formation of innovative business infrastructures in the Odessa region, Rokhmistrova D. V. (2017)
Шевчук І. Б. - Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок упровадження інформаційних технологій (2017)
Гуторов А. О. - Класифікація господарств населення в Україні, Єрмоленко О. А. (2017)
Руденко О. М. - Механізм трансформації соціально-трудових відносин в умовах інноваційної економіки (2017)
Архірейська Н. В. - Особливості використання bitcoin платежів у сучасних умовах (2017)
Білоусова О. С. - Міжнародні тенденції реформування державних фінансів на засадах консолідації та уроки для України (2017)
Волохова І. С. - Оцінка ефективності фінансування закладів охорони здоров'я в Україні (2017)
Гасій О. В. - Особливості трансформації банківської системи України: регіональний аспект (2017)
Голик М. М. - Системні ризики у сфері фінансового посередництва в Україні: поняття, ознаки та шляхи подолання (2017)
Івахненко І. С. - Проблеми впровадження інфляційного таргетування як ефективного монетарного режиму, Зикова С. І. (2017)
Онуфрійчук О. П. - Шляхи оптимізації державного боргу та обмеження валютних ризиків у контексті забезпечення стійкості державних фінансів України (2017)
Петрушка О. В. - Дискусійні питання щодо підвищення пенсійного віку в Україні в контексті світового досвіду (2017)
Ситник І. П. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку криптовалюти Bitcoin в умовах розвитку інформаційної економіки, Пюро Б. І. (2017)
Стрєльніков Р. М. - Соціальний складник інституціональних державних інвестицій у бюджетному секторі економіки регіону, Батушанський М. А. (2017)
Букало Н. А. - Витрати підприємства як об’єкт управлінського обліку (2017)
Кійко Ю. Т. - Роль внутрішнього аудиту в зміцненні кредитної системи України (2017)
Melnikov S. V. - Cournot and Stackelberg equilibria in the Akerlof model (2017)
Наші автори (2017)
Вітренко А. О. - Еволюція наукових поглядів на вимірювання продуктивності сфери послуг (2017)
Катаранчук Г. Г. - Споживча поведінка та добробут домогосподарств в Україні (2017)
Квак М. В. - Підвищення ролі програмно-цільового методу в управлінні національною економікою (2017)
Лизун М. В. - Сучасні тенденції формування та розвитку валютних союзів (2017)
Глубіш Л. Я. - Симбіоз макроекономічних теорій як базис оптимізації економічних інтересів сторін ринкової взаємодії (2017)
Григор'єв Г. С. - Державний контролінг як елемент системи управління національною економікою в умовах глобалізації (2017)
Зайцев О. В. - Використання в економіці та фінансах показників, що вимірюються витратами праці (2017)
Затонацька Т. Г. - Трансформація механізму державного фінансування транспортної інфраструктури України, Возненко А. А. (2017)
Капканець В. С. - Напрями вдосконалення системи управління фінансово-економічним потенціалом підприємств залізорудної галузі (2017)
Kovalenko S. I. - To a problem of cross-border cluster system social efficiency evaluation (2017)
Колупаєва І. В. - Ефективність регуляторної політики в умовах інституційних змін (2017)
Криницька О. О. - Особливості використання зарубіжного досвіду у сфері земельно-ринкових відносин в Україні (2017)
Масленніков Є. І. - Принципи державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації, Якубовський С. О., Белякова В. В. (2017)
Петрушенко К. І. - Формування регіональних резервних фондів зерна та продовольства, Григорьєв Є. О., Павленко Г. М. (2017)
Сафонов Ю. М. - Теоретичні аспекти діагностичного аналізу діяльності суб’єктів транспортного комплексу національної економіки, Жебричук А. В. (2017)
Базалійська Н. П. - Діагностика трудової поведінки працівника в системі управління персоналом машинобудівного підприємства (2017)
Грабчук І. Ф. - Методологія дослідження ефективності кормовиробництва в умовах інноваційних викликів, Бугайчук В. В., Бродський Ю. Б. (2017)
Гребенюк Г. М. - Концепція управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання (2017)
Derykolenko O. M. - Conceptual model of Ukrainian industrial facilities funding with venture capital (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах, Дзюбко М. Ю. (2017)
Захарчин Г. М. - Оцінювання ефективності діяльності персоналу підприємства в сучасних умовах, Соболь І. Б. (2017)
Лавриненко С. О. - Концептуальні основи формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах трансформації (2017)
Белінська Я. В. - Формування і розвиток туристично-рекреаційного комплексу в сучасних умовах, Чаплигін О. В. (2017)
Герасимчук В. В. - Передумови створення та напрями розвитку індустріальних парків в Україні, Кузьменко О. Ю. (2017)
Имашев Э. Ж. - Оценка инвестиционной привлекательности промышленности Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, Искалиев Д. Ж. (2017)
Конєва Т. А. - Вдосконалення формування дохідної частини місцевого бюджету на прикладі м. Миколаєва, Шпаковська Є. О. (2017)
Винничук Р. О. - Особливості підбору персоналу в системі талант-менеджменту організації (2017)
Власенко О. С. - Оцінка ефективності підбору плавскладу для судноплавних компаній, Юнусова Е. Ф. (2017)
Гнатюк Т. О. - Основні напрями вдосконалення міграційної політики України в сучасних умовах (2017)
Лучик С. Д. - Молодь як рушійна сила інноваційного розвитку країни, Лучик М. В. (2017)
Версаль Н. І. - Фінансові шоки в контексті рівня розвитку фінансового сектора країн східного партнерства (2017)
Гірченко Т. Д. - Ефективність банківської діяльності в Україні та проблеми її забезпечення, Стороженко О. О., Шейко О. П. (2017)
Єршова Н. Ю. - Розвиток теоретичних засад стратегічного управлінського обліку в контексті трансформації управлінських парадигм (2017)
Засадний Б. А. - Ідентифікація витрат та доходів відповідно до МСФЗ для прийняття управлінських рішень (2017)
Кемарська Л. Г. - Особливості формування звітності суб’єктів державного сектору в умовах переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку (2017)
Корягін М. В. - Внутрішній контроль підприємств інтерактивної торгівлі: сутність та призначення, Плотніченко І. Б. (2017)
Горбачук В. М. - Основи аналізу охоплення даних, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2017)
Кравченко В. Г. - Моделювання динаміки економічного розвитку регіону в ринкових умовах, Кравченко Т. В. (2017)
Наші автори (2017)
Львова Я. Я. - Процес гуманізації соціально-трудових відносин у суспільстві (2017)
Патлатой О. Є. - Теорії інноваційного розвитку: напрями та специфіка в умовах економічних трансформацій (2017)
Хмель С. Н. - Последствия классово-идеологической сепарации экономической теории: научно-когнитивный и социальный аспекты, Хмель В. И. (2017)
Олійник А. А. - Особливості валютної політики країн, що розвиваються (2017)
Синковець Н. І. - Регуляторна кооперація країн НАФТА у сфері трудової міграції (2017)
Фліссак К. А. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності економічної дипломатії (2017)
Ярош-Дмитренко Л. О. - Розроблення міжнародної конкурентної стратегії машинобудівного підприємства на ринку Європи (2017)
Григор'єв Г. С. - Діагностика в системі державного регулювання макроекономічного середовища (2017)
Ільченко Д. А. - Механізм державного регулювання пасажирського автомобільного транспортного комплексу (2017)
Плотнікова М. Ф. - Інноваційні підходи до управління антропогенним навантаженням на розвиток сільських територій, Петрашко Л. П. (2017)
Ревуцька А. О. - Сучасні агроформування та їхня роль у розвитку аграрної сфери економіки України, Смолій Л. В., Бурляй А. П. (2017)
Редьква О. З. - Економічна безпека машинобудування агропромислового комплексу України (2017)
Стоянець Н. В. - Сучасні можливості сталого розвитку національної економіки (2017)
Мандич О. В. - Основні етапи життєвого циклу конкурентного розвитку окремих об’єктових ринків (2017)
Миськів Г. В. - Ефективність діяльності туристичних підприємств України та шляхи її підвищення, Фурсіна О. В. (2017)
М’ячин В. Г. - Економіко-статистичний аналіз показників фінансового стану та перевірка істотності гіпотези про рівність їх середніх значень для благополучних підприємств і підприємств-банкрутів, Куцинська М. В., Давидов Т. Г. (2017)
Пєліпєй А. О. - Формування моделі управління трансфером інноваційно орієнтованих нематеріальних активів на підприємстві (2017)
Пушкар Т. А. - Фактори зовнішього та внутрішнього середовища економічної безпеки будівельних підприємств у розрізі її функціональних складників, Дяченко К. С. (2017)
Севрук Є. М. - Оцінювання ефективності управління фінансуванням оборотних активів на підприємстві торгівлі (2017)
Черкас Д. М. - PEST- і SWOT-аналіз діяльності промислових підприємств України (на прикладі машинобудування) (2017)
Cherniaieva O. О. - The conceptual framework of information support for enterprise cost management (2017)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки рівня ефективності підприємницької діяльності роздрібної торгівлі, Дядін А. С. (2017)
Швець Ю. О. - Особливості планування економічного розвитку промислових підприємств за умов змінності чинників оточуючого середовища, Соловйова К. О. (2017)
Самофатова В. А. - Методологічні засади галузево-територіальної моделі управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону (2017)
Шкірко О. І. - Малий бізнес як один із важливих чинників формування доходів домогосподарств у країні (2017)
Полоус О. В. - Становлення і розвиток людського фактору в національній економіці, Пилипянко В. Л. (2017)
Мануілов О. В. - Шляхи підвищення довіри суб’єктів ринку до інститутів монетарної влади (2017)
Мордань Є. Ю. - Іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Винокурова Н. В. (2017)
Петленко Ю. В. - Фінансова політика держави: теоретичний та методологічний аспекти, Битюк А. С. (2017)
Порсюрова І. П. - Теоретичні аспекти визначення сутності цінних паперів у сучасних умовах господарювання, Ставерська Т. О. (2017)
Стойка В. С. - Міжнародний досвід функціонування державних банків розвитку: уроки для України (2017)
Сукрушева Г. О. - Злиття та поглинання банків в умовах банківської кризи (2017)
Тищенко Д. О. - Державне регулювання страхового ринку України: проблеми комунікації зі споживачами фінансових послуг (2017)
Шулюк Б. С. - Бюджетні ризики у фінансовій діяльності держави (2017)
Сіухіна К. М. - Проблемні аспекти обліку резервів очікуваних або зазнаних збитків за активами банків зі зменшеною корисністю (2017)
Худик О. Б. - Удосконалення методики прогнозування фінансової звітності (2017)
Яцишин С. Р. - Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку, Хаблюк О. А. (2017)
Наші автори (2017)
Брежнєва С. - Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів засобами духовного піснеспіву (2017)
Вакалюк Т. - Модельне подання хмарної архітектури для університетів: погляд зарубіжних учених (2017)
Волік Н. - До проблеми соціалізації дітей дошкільного віку з вадами мовлення (2017)
Воровка М. - Генеза гендерних досліджень у модерній науці (17 – початок 19 століття) (2017)
Журавльова Л. - Лінгвістичний та психологічний аспекти розмежування понять "мова" й "мовлення" (2017)
Куликова Л. - Діалог культур у теорії міжкультурної комунікації та практиці викладання іноземних мов, Тарасенко Т. (2017)
Навольська Г. - Інституціювання культурно-освітньої діяльності ордену єзуїтів у ранньомодерному українському суспільстві: концептуальні акценти історико-педагогічної феноменології (2017)
Чернишова Н. - Перспективи використання в сучасній українській школі прогресивних ідей вітчизняних педагогів другої половини 20-го ст. щодо виховання милосердя в молоді (2017)
Білецька М. - Принципи й методологічні підходи до розвитку пам’яті в навчальній діяльності (2017)
Волкова В. - Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, Мерц О. (2017)
Гуров С. - Закони, закономірності, принципи, форми та методи виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами літературного мистецтва (2017)
Жейнова С. - Педагогічні умови розвитку творчої уяви у дітей засобами ігрової художньої діяльності, Мельникова Н. (2017)
Іваненко В. - Особливості розуміння психологічної сутності мотивації досягнення в спортивній діяльності (2017)
Канарова О. - Особливості організації індивідуального підходу до виховання гуманних взаємин старших дошкільників з однолітками, Опалатенко К. (2017)
Черняк Є. - До проблеми формування музично-слухових уявлень в учнів підліткового віку дитячої музичної школи, Данченко С. (2017)
Шевченко Ю. - Подолання духовно-моральних порушеннь учнів початкових класів і шляхи запобігання їм, Коваленко В. (2017)
Безлюдна В. - Організація педагогічної практики у вищій школі як фактор розвитку професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Ємець А. - Використання фізреабілітаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутнього сімейного лікаря (2017)
Єрмоленко С. - Проекти з ноосферної освіти на заняттях зі спецкурсу з методики навчання української мови (2017)
Клочко О. - Порівняльний аналіз результатів упровадження методичної системи професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Кристопчук Т. - Сучасні інформаційні технології в системі вищої освіти: теорія і практика (2017)
Круглик В. - Аналіз сучасного стану професійної підготовки інженерів-програмістів в Україні (2017)
Логвіна-Бик Т. - Упровадження компетентнісного підхіду в процес навчання біології, Бик Н., Дубяга В. (2017)
Максимов О. - Основні напрями організації тьюторської діяльності в середньому навчальному закладі, Шевчук Т. (2017)
Меняйленко О. - Організація перевірки студентських і наукових робіт на плагіат, Захожай О. (2017)
Мисліцька Н. - Формування у студентів методичних умінь використовувати електронні освітні ресурси в навчальному процесі з фізики (2017)
Новіцька І. - Використання комп’ютерного тестування в процесі розв’язання педагогічних задач (2017)
Осадча К. - Специфіка організації тьюторського супроводу учнів старшої школи (2017)
Проценко А. - Особливості формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Стотика І. - Компетентнісний контент самостійної роботи в інструментально-виконавській підготовці майбутніх педагогів-музикантів, Власенко Е., Стотика О. (2017)
Шаров С. - Інформатизація освіти і виховання як вектор розвитку сучасного суспільства, Постильна О. (2017)
Кучина К. - Соціальне залучення дорослих людей з інвалідністю через освітню інклюзію (2017)
Ткаченко О. - Психолого-педагогічні особливості навчання людей поважного віку (2017)
Білоус С. - Навчання майбутніх філологів англійського монологічного персуазивного мовлення: підходи, методи та засоби (2017)
Жданюк А. - Конфліктологічний характер професійної діяльності юриста (2017)
Іванова Н. - Формування проектної компетентності у майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної й архівної справи (2017)
Концедайло В. - Класифікація нетехнічних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2017)
Красюкова М. - Розвиток шкільництва на початку ХХ століття в культурно-освітніх практиках народів Північного Приазов’я (2017)
Лущинська О. - Перспективи використання інтернет-технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (2017)
Подпльота С. - Тьюторство в моральній культурі особистості (2017)
Сеник А. - Критерії, показники та рівні державницької вихованості учнівської молоді: діагностичний інструментарій для виховної роботи в позашкільних навчальних закладах (2017)
Федоренко О. - Сутність і основні характеристики національно-патріотичної вихованості особистості: філософський аспект (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лелюк Ю. М. - Формування антициклічного потенціалу вітчизняної фінансової системи: уроки ісламського банкінгу (2017)
Макеєва О. А. - Вплив сучасних економічних прогнозів на якість реформування економіки і стимулювання зростання (2017)
Михаць С. О. - Основні підходи до визначення змісту освіти ХХІ століття в контексті підготовки робочої сили (2017)
Мацука В. М. - Транснаціоналізація туризму в умовах сучасності (2017)
Ломачинська І. А. - Експансія банківських установ Франції на глобальному ринку банківських послуг, Ольшевська А. В. (2017)
Поляков М. В. - Удосконалення інформаційної інфраструктури як передумова становлення економіки знань в Україні в контексті світового досвіду (2017)
Болдирєва Л. М. - Управління енергетичною ефективністю логістики соняшника в контексті розвитку олійнопродуктового підкомплексу (2017)
Гомон М. В. - Реалізація регулятивного потенціалу податкових пільг в інноваційній діяльності підприємства (2017)
Масленніков Є. І. - Лідерство як фактор розвитку інноваційного менеджменту, Загородна Ю. О. (2017)
Осипенко К. В. - Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу (2017)
Пірус В. О. - Формування механізму інноваційного розвитку вищих навчальних закладів (2017)
Сірко А. В. - Чинники та наслідки деформації інституту власності в квазіринковій економіці (2017)
Давидов О. І. - Оцінка витрат на капітал під час визначення вартості підприємств (2017)
Євтушенко Н. О. - Вплив конфліктів на результативність консалтингової взаємодії (2017)
Зима О. Г. - Вплив мотивації на процес комунікації учасників ринкових відносин (2017)
Король І. В. - Впровадження логістичного підходу в маркетингову стратегію фармацевтичних підприємств (2017)
Масіна Л. О. - Інструменти підвищення ефективності управління ризиками сільськогосподарських підприємств, Вечтомова І. І. (2017)
Гончарова З. В. - Новий тренд на українському ринку житлової нерухомості (2017)
Білоусова О. С. - Засади управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю суб’єктів господарювання на рівні держави і підприємств (2017)
Буряк А. В. - Теоретичні аспекти транспарентності банків України, Цявук А. О., Ємцева К. Ю. (2017)
Вацлавський О. І. - Аналіз функціонування бюджетного контролю на місцевому рівні (2017)
Клапків Ю. М. - Формування сприятливих умов для поширення та розвитку страхової справи (2017)
Ситник І. П. - Стратегія модернізації банківських платіжних систем в умовах фінансово-економічної кризи, Бодарєва Т. І. (2017)
Абасов В. А. - Міжнародний досвід аудиту ефективності бюджетного планування (2017)
Бондаренко Н. М. - Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці, Семенова О. В. (2017)
Гончаренко О. О. - Оптимізація підготовки фінансової звітності небанківських фінансових установ: адаптація МСФЗ, Лук’янець О. В. (2017)
Драбаніч А. В. - Кредиторська заборгованість: поняття, сутність, відображення в обліку (2017)
Кафка С. М. - Концептуальна структура поняття інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку (2017)
Побережець О. В. - Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, Кравченко В. І. (2017)
Чучук Ю. В. - Порядок обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про розвідку та оцінку запасів корисних копалин згідно з МСФЗ (2017)
Шапран Є. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку високотехнологічних галузей промисловості України, Білоцерківський О. Б. (2017)
Мандра В. В. - Моделювання метасистеми управління транспортним підприємством (2017)
Окара Д. В. - Аналіз стану та прогнозування розвитку вівчарства на Одещині, Шарай Н. В., Шинкаренко В. М. (2017)
Скрильник І. І. - Застосування адаптивних методів та моделей для прогнозування валового прибутку ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод", Петренко Ю. В. (2017)
Наші автори (2017)
Гальченко В. Я. - Підвищення ефективності роботи ультразвукового небулайзера за допомогою концентрації акустичної енергії, Куницька Л. Г., Кісіль Т. Ю. (2017)
Лукашенко А. Г. - Знакові моделі структурованих залежностей динамічного розвитку співпроцесорів, Зубко І. А., Лукашенко Д. А., Корнух В. В., Лукашенко В. А., Лукашенко В. М. (2017)
Бурдукова О. В. - Апроксимація розподілу експериментальних даних моделями близьких до гауссівських випадкових величин, Лега Ю. Г., Гавриш О. С., Воробкало Т. В., Іващенко А. О. (2017)
Козоріз І. А. - Очищення підземних вод методом електроактивації, Столяренко Г. С., Тупицький Б. І. (2017)
Петрищев О. Н. - Принципы и методы построения математических моделей дисковых пьезоэлектрических трансформаторов с секторными электродами, Базило К. В. (2017)
Тесля Ю. М. - Впливи на формування конкретизованої методології управління проектами, Хлевна Ю. Л., Єгорченкова Н. Ю., Кошелєва Д. І. (2017)
Медведський М. М. - Дослідження метеорологічного стану атмосфери за допомогою лідару, Арібжанов М. Т., Гавриш О. С. (2017)
Манько В. М. - Математична модель оцінки надійності міжвиткової ізоляції електричних машин видавничо-поліграфічних комплексів і методи її розрахунку, Зотов В. М. (2017)
Лепський В. В. - Застосування когнітивної нечіткої моделі проектно-орієнтованого медичного закладу для інтегрованого управління його портфелями (2017)
Миронець І. В. - Аналіз методів та протоколів аутентифікації в комп’ютерних мережах, Радзієвський Н. Є. (2017)
Гринвальд В. А. - Свойства вулканизатов из композиций, наполненных продуктами химической деструкции емкостной тары из полиэтилентерефталата, Пушкарёв Ю. Н., Унрод В. И. (2017)
Харін О. О. - Оцінка властивостей каскадного коду, що поєднує факторіальний та рівноважний код (2017)
Саух В. М. - Інтеграція електронних і освітніх ресурсів ЧДТУ в світовий інформаційний простір, Крайнова Я. В., Андрієнко В. О. (2017)
Мирошніченко К. А. - Адгезійні властивості основних видів м'ясних фаршів, що найчастіше переробляються в емульситаторі, Батраченко О. В. (2017)
Канашевич Г. В. - Методика виявлення мікродефектів і дефектного шару в поверхні пластин з оптичного скла з використанням електронно-променевого методу обробки, Голуб М. В., Мацепа С. М., Антонюк В. С. (2017)
Осипенко В. І. - Планетарно-роликова гідромашина багатократної дії, Коротун С. В. (2017)
Мірненко В. І. - Техніко-економічна ефективність експлуатації силових трансформаторів типу ТМН, ТМГ і ТМ, Яблонський П. М., Петренко А. М. (2017)
Содержание (2017)
Багно А. М. - Дисперсионные свойства волн Лэмба в системе "упругий слой – полупространство идеальной жидкости" (2017)
Селиванов М. Ф. - О медленном росте трещины с контактирующими берегами в вязкоупругом теле (2017)
Подворный А. В. - Устойчивость неоднородных цилиндрических оболочек при распределенном внешнем давлении в пространственной постановке, Семенюк Н. П., Трач В. М. (2017)
Бабешко М. Е. - К расчету процессов неизотермического нагружения оболочек вращения с учетом повторных пластических деформаций, Савченко В. Г. (2017)
Сторожук Е. А. - Упругопластическое состояние цилиндрической оболочки эллиптического сечения, ослабленной круговым отверстием, Чернышенко И. С., Пиголь О. В. (2017)
Марчук М. В. - Динамика упругих геометрически нелинейных нетонких анизотропных оболочек переменной толщины, Тучапский Р. И. (2017)
Григоренко А. Я. - Свободные колебания нетонких цилиндрических оболочек переменной толщины с эллиптическим поперечным сечением, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2017)
Луговой П. З. - Влияние параметров непостоянной возмущающей нагрузки на переходный процесс колебаний ребристой цилиндрической оболочки, Сиренко В. Н., Прокопенко Н. Я., Клименко К. В. (2017)
Калоеров С. А. - Решение задачи линейной вязкоупругости для кусочно-однородных анизотропных плит, Кошкин А. А. (2017)
Хома И. Ю. - Растяжение и сдвиг трансверсально-изотропной пьезокерамической пластины с круговым отверстием при смешанных условиях на плоских гранях, Прощенко Т. М. (2017)
Никитина Н. В. - Анализ механизмов потери устойчивости орбит в математических моделях трехмерных систем (2017)
Rahimi Z. - Thermoelastic damping in FGM nano-electromechanical system in axial vibration based on Eringen nonlocal theory, Rashahmadi S. (2017)
Алфавитный указатель Т. 53, 2017 (2017)
Титул, зміст (2017)
Кредісов А. І. - Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки (2017)
Онищенко В. П. - Соціальні передумови економічного розвитку України (2017)
Касич А. О. - Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду (2017)
Безгін К. С. - Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту (2017)
Кузняк Б. Я. - Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства (2017)
Богачов С. В. - Управління розвитком міських агломерацій на державному та місцевому рівнях, Мельникова М. В. (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Власова Г. П. - Безоплатна правова допомога в Україні, Чечельницька К. Л. (2016)
Бацько І. М. - Прогнозування слідчого в кримінально-процесуальній діяльності (2016)
Завидняк В. І. - Обумовленість судового прецеденту у кримінальному процесі та проблеми його запровадження (2016)
Лазебний А. М. - Роль спеціальних знань у кримінальному судочинстві України (2016)
Мілевська А. О. - Слідчі ситуації на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів (2016)
Мілевський О. П. - Трансформація слідчих та судових помилок у кримінальному провадженні, Ворвихвост О. Д. (2016)
Чигрина Г. Л. - Письмові процесуальні документи та особливості їх створення під час досудового розслідування (2016)
Наголова І. Ю. - "Інші обставини вчинення кримінального правопорушення" як складова події кримінального правопорушення (2016)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Актуальні проблеми судово-експертного забезпечення розкриття та розслідування насильницього задоволення статевої пристасті, вчиненого стосовно малолітньої особи, Нікітіна А. А. (2016)
Бобік В. П. - Імплементація міжнародно-правових стандартів обмеження конституційних прав під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження в законодавство України (2016)
Діков І. В. - Роль спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень у формі приватного обвинувачення (2016)
Котець Є. А. - Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування злочинів стосовно осіб, які займають особливо відповідальне становище (2016)
Мілевський М. О. - Погляд на кримінальні правопорушення, пов'язані з тероризмом (2016)
Товтин С. В. - Викриття особи, яка вчинила сексуальне вбивство: процесуальні та криміналістичні аспекти (2016)
Черкесова А. С. - Дворівнева система суб'єктів обмеження конституціних прав і свобод підозрюваного (обвинуваченого): їєрархічність та взаємодія (2016)
Харковець Ю. М. - Проголошення і роз'яснення судових рішень у кримінальному провадженні України (2016)
Antoniuk A. B. - Origin of international cooperation during criminal proceedings as legal institute of cooperation: past and present (2016)
Kalhanova O. A. - International legal analysis of prosecutor's supervision over the functioning of the autorities that provide operational searching activity, Kyrychenko S. O. (2016)
Liashuk O. M. - Optimization international wanted of persons as necessary element of reforming criminal procedural activity (2016)
Omelchuk L. V. - The distinction of the notions "terorr", "terorism" and "act of terrorism" in the investigation of criminal offenses of a terrorist nature, Milevskiy O. O. (2016)
Iatsyk T. P. - Media terrorism and cyberterrorism as problem of information society (criminal procedure aspect) (2016)
Бахін В. П. - Чи потрібний Україні мораторій на смертну кару за умисні вбивства, Цимбал П. В. (2016)
Іщенко О. М. - До питання протидії економічній злочинності (2016)
Костира С. М. - Розвиток кримінального законодавства про злочини проти правосуддя та шляхи його удосконалення (2016)
Харлов О. О. - Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Касьяненко Л. М. - Проблемні аспекти правового регулювання банківської системи в Україні, Паскал А. Р. (2016)
Кулешов О. О. - Ознаки та пріоритети розвитку суспільно-демократичної системи державного управління, Томах О. О. (2016)
Нікітіна Л. О. - Фіскальна децентралізація як зміна податкової системи на користь фінансової незалежності місцевих бюджетів України, Бабак К. С. (2016)
Цимбалюк В. І. - Переваги та недоліки функціонування єдиного інформаційного простору (2016)
П'яткова К. К. - Медичний працівник як суб'єкт адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері охорони здоров'я (2016)
Дирдін М. Є. - Окремі аспекти судової практики щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, Кукуюк О. В. (2016)
Починок К. Б. - Нормативно-правове регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання (2016)
Сіренко О. В. - Проблеми здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі, Шелуханова А. Ю. (2016)
Цимбал Т. Я. - Наслідки запровадження адвокатської монополії на представництво в судах, Олексієвець О. І. (2016)
Антонюк А. Б. - Судова реформа в Україні: крок вперед до професійного та справедливого судочинства, Товпига А. С. (2016)
Линник О. В. - Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні, Клименко В. В. (2016)
Шевченко А. Є. - Питання методології історії діяльності органів внутрішніх справ України (Частина 2) (2016)
Кальян О. С. - Нормотворча діяльність російського самодержавства щодо європейської національної меншини в Україні (2016)
Рецензія на монографію кандидата юридичних наук Антона Володимировича Столітнього "Електронне кримінальне провадження: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку" (2016)
Памяти всемирно известного ученого-криминалиста, доктора юридических наук, профессора Владимира Петровича Бахина посвящается (2016)
Пам'яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Василя Дмитровича Берназа присвячується (2016)
Пам'яті кандидата юридичних наук, професора, видатного ученого-криміналіста Віктора Казимировича Весельського присвячується (2016)
До авторів (2016)
Zavatskyi Y. - Influence of socio-psychological factors on the formation of subjective well-being of a married person (2017)
Volianiuk N. - Psychological structure of innovative potential of a personality, Bokovets O. (2017)
Фурман А. А. - Методологічні акценти стосовно ґенези психологічного знання (2017)
Стрілецька І. І. - Специфіка та характер взаємозв’язку тривожності та соціального інтелекту студентів різних спеціальностей (2017)
Ревасевич І. С. - Рефлексивне обґрунтування предметного поля психокультури (2017)
Willie van Peer - Distressful empathy in reading literature: the case for terror management theory?, Chesnokova A., Matthias Springer (2017)
Koval O. - The Act of Mercy as a Canon of Moral Formation of a Personality (2017)
Razmjouyi M. - Investigation of the mediating role of self-assertiveness in the relationship between cognitive emotion regulation and marital adjustment, Refahi Z., Sohrabi N. (2017)
Kuzo L. - Motivational characteristics of temporal perspective of English learners majoring in different specialties (2017)
Sannikova A. - Searching for individual differences in experiencing psychological barriers (2017)
Lisovenko A. - Envy and perfectionism: the interrelationship of the concepts (2017)
Яланська С. П. - Психологія формування толерантного середовища в умовах нової української школи, Атаманчук Н. М. (2017)
Захарчук А. С. - Соціально-економічні права суб'єкта: до проблеми формування інституту приватної власності (2017)
Доценко В. О. - Формування на початку ХХ століття антидемократичних ідеологем розуміння суспільства, держави та права (2017)
Бахін В. П. - Доцільність вищої міри покарання за вчинення вбивств, Цимбал П. В., Цимбал Т. Я. (2017)
Богатирьова О. І. - Проблеми недосконалості окремих норм кримінального процесуального законодавства України (2017)
Долгий О. А. - Жертва злочину як головний елемент віктимології, Мудряк Т. О., Омельчук Л. В. (2017)
Антипов В. І. - Диспозиції статей Кримінального кодексу України з кваліфікованими складами злочину потребують корегування (2017)
Грицюк І. В. - Ефективність кримінально-правової регламентації протидії торгівлі людьми в Україні, Ковальова Д. К. (2017)
Жерж Н. А. - Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних із незаконною трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людини, Жерж Л. А., Мельниченко А. О. (2017)
Самілик Г. М. - Правомірність захисту від посягань на власність та здоров'я громадян (2017)
Шкелебей В. А. - Загальна характеристика та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень (2017)
Didkivska G. V. - Legislative support of criminological impact on negative factors of family relations in Ukraine (2017)
Галаган В. І. - Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти (2017)
Мисливий В. А. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні злочинів, пов'язаних із порушенням правил бепеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2017)
Хахановський В. Г. - Особливості порядку виклику та повідомлення про підозру осіб, що перебувають у зоні АТО або на тимчасово окупованій території України, Лугіна Н. А., Тупчій В. В. (2017)
Завидняк В. І. - Формування правових позиції - форма реалізації судової влади в кримінальному судочинстві України (2017)
Кимлик Н. В. - Розслідування корупційних кримінальних правопорушень в аспекті дотримання прав людини і громадянина, Кимлик Р. В. (2017)
Удовенко Ж. В. - Гарантії невтручання в особисте і сімейне життя під час здійснення кримінального провадження (2017)
Яцик Т. П. - Розслідування інформаційного тероризму та кіберзлочинності (міжнародно-правовий аспект) (2017)
Моргун С. О. - Оптимізація інституту присяжних в Україні на основі використання зарубіжного досвіду (2017)
Antoniuk A. B. - Some aspects of proceedings in the criminal proceedings that needs international cooperation, Sushko N. A. (2017)
Касьяненко Л.М. - Ефективність дії податково-процесуальних норм в українському законодавстві, Махиніч Н. В. (2017)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правова характеристика розвитку міждержавного співробітництва у сфері запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню (2017)
Мельник О. П. - Взаємодія підрозділів внутрішнього аудиту з органами державної влади, Забучинська Т. В. (2017)
Сластьоненко О. О. - Удосконалення правово регулювання фінансування загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі, Ярош А. О. (2017)
Чайка В. В. - Удосконалення правових форм реалізації податкової політики в умовах європейської інтеграції України (2017)
Шолкова Т. Б. - "Управління" як метод фінансової діяльності держави (2017)
Богів Т. М. - Місце судового прецеденту та судової практики в системі джерел права України (2017)
П'яткова К. К. - Детермінанти адміністративно-деліктної поведінки медичних працівників (2017)
Мацелик Т. О. - Правове регулювання сфери ліцензування: закордонний досвід, Шапочкіна М. В. (2017)
Никитченко Н. В. - До питання відповідальності органів влади (2017)
Чеховська І. В. - Соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних положень законодавства (2017)
Дідук А. Г. - Правовий режим інформації як об'єкта цивільного права (2017)
Іванов С. О. - Зміст цивільної правоздатності непідприємницьких юридичних осіб, Сніцар І. В. (2017)
Макаренко А. С. - Підстави та види відповідальності за порушення законодавства у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом, Будник Ю. А. (2017)
Рябченко Ю. Ю. - До питання визначення верховенства права як основоположного принципу цивільного судочинства та співвідношення його із принципом законності (2017)
Савчак В. В. - Рентоутворювальні фактори нормативної грошової оцінки землі: недоліки нормативно-правового регулювання (2017)
Білько О. П. - Сучасні тенденції кредитних правовідносин в Україні, Роженюк О. О. (2017)
Лещій Н. П. - Проблеми оптимізації української системи спеціальної освіти (2017)
Медвідь Ю. І. - Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема (2017)
Sovik T. - Technological Skills as a Component of Music and Aesthetic Competence of Future Primary School Teachers (2017)
Чепіль М. М. - Дитина як суб’єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової (2017)
Черняк С. Г. - Зарубіжні та вітчизняні концепції виховання особистості: теоретичний аналіз (2017)
Ababilova N. - Future Translators’ Training for Professional Career in the Multicultural Society (2017)
Карпенко О. Є. - Організаційно-педагогічні засади опіки над дітьми в Галичині (1900-1939 рр.) (2017)
Хома О. М. - Розвиток лексичної компетенції молодших школярів на уроках української мови (2017)
Kolomoiets T. - Socialization Model of Preschoolers with Special Needs in the System of Special Education (2017)
Кучеренко І. А. - Вивчення української мови в аспекті особистісно зорієнтованої технології навчання (2017)
Karpova O. - The use of web-case in teaching English to students majoring in economics (2017)
Todorova V. - Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics) (2017)
Inshakov A. - Theoretical bases of patriotic education of preschool children in psychological and pedagogical literature (2017)
Svitlana V. - Specifics of future teachers’ work on re-educating difficult pupils of secondary schools (2017)
Nekit K. - Modern challenges of reforming legal education in Ukraine (2017)
Sattarpour S. - The impact of proficiency level on receptive and productive vocabulary of EFL learners (2017)
Прийма С. М. - Освітні потреби жителів Запорізької області: стан і потенціал для розвитку регіону, що навчається, Орлов А. В., Аніщенко О. В., Кучина К. О. (2017)
Korzh O. - Bloom’s taxonomy and its role in academic writing and reading skills training at English classes (2017)
Pampura S. - The case study method as a means of increasing motivation of students majoring in psychology for learning English (2017)
Романюк С. З. - Інноваційні підходи до навчання української мови молодших школярів в англомовному середовищі, Богданець-Білоскаленко Н. І. (2017)
Чичук А. П. - Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні, Кучай Т. П. (2017)
Koknova T. - Implientation of play-based learning activity as a tool to develop students’ professional communicative competence within university course "English for speciefic purposes” (2017)
Содержание (2017)
Усенко Л. В. - Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике врача-анестезиолога (2017)
Ян Сяо - Инцидентность венозных тромбозов в европейской популяции: роль хирургических вмешательств (2017)
Дацюк О. І. - Використання симуляційних технологій для формування компетентності клінічних ординаторів і аспірантів у проведенні серцево-легеневої реанімації, Очеретна О. Л., Бевз Г. В., Дацюк Л. В., Озимий В. А. (2017)
Куновський В. В. - Фармакотерапія психоемоційної сфери у стаціонарних хворих у ранньому періопераційному періоді, Барвінська А. С. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Острое повреждение почек и тяжелая пневмония: современная парадигма и клинические реалии, Чернякова И. А., Клапоух В. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С. (2017)
Павлов О. О. - Особливості анестезіологічного забезпечення у пацієнтів із серцевою недостатністю, Луцик С. А. (2017)
Постернак Г. И. - Место кровоостанавливающего жгута в современном алгоритме временной остановки кровотечения на догоспитальном этапе, Лесной В. В. (2017)
Лоскутов О. А. - Анатомія та патофізіологія пошкодження спинного мозку, пов’язані з проведенням нейроаксіальної анестезії, Строкань А. М., Михальченко О. М., Марцинів В. В. (2017)
Никонов В. В. - Дикарбонильный стресс: гипотеза клеточного повреждения в условиях гипоксии. Пусковой механизм развития мультиорганной дисфункции, Курсов С. В., Белецкий А. В. (2017)
Скоропліт С. М. - Перспективи нейропротекції у хворих із тяжкою черепно-мозковою травмою (аналітичний огляд), Білецький О. В. (2017)
Арустамян О. М. - Історія застосування бойових отруйних речовин у роки Першої світової війни, Ткачишин В. С. (2017)
Арустамян О. М. - Досвід використання бойових отруйних речовин у повоєнні періоди та роки Другої світової війни, Ткачишин В. С., Алексійчук О. Ю. (2017)
Содержание (2017)
Шульженко Н. Г. - Динамика элементов системы отделения обтекателя ракеты, Зайцев Б. Ф., Асаенок А. В., Протасова Т. В., Клименко Д. В., Ларионов И. Ф., Акимов Д. В. (2017)
Ткач М. Р. - Особливості математичного моделювання процесу згоряння поршневих двигунів працюючих з добавками синтез-газу, Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. (2017)
Тарасенко А. И. - Обоснование расчетной схемы для получения отрогональных форм крутильных колебаний ступенчатых весомых валов, Тарасенко А. А. (2017)
Гусев Ю. А. - Высокотемпературный пленочный тензорезистор (2017)
Оглих В. В. - Расчет внутрибаллистических характеристик микроимпульсного управляющего РДТТ с временем работы менее 0.1 с, Толочьянц Г. Э., Михайлов Н. С., Кублик В. Ф. (2017)
Конох В. И. - Оптимизация параметров и определение границ работоспособности двухкомпонентного пневмонасосного агрегата для космического аппарата, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Шпак А. В. (2017)
Рева В. С. - Обеспечение надежности и устойчивости работы систем электроснабжения наземных комплексов с использованием автономных источников питания, Земляной К. Н., Фролов В. П., Гаврилов О. В., Безручко К. В. (2017)
Дронь Н. М. - Исследование возможности стабилизации на атмосферном участке увода нефункционирующих космических аппаратов и объектов с низких околоземных орбит, Пашков А. В., Дубовик Л. Г. (2017)
Жулай Ю. А. - Влияние параметров генератора на энергетические характеристики дискретно­импульсного потока жидкости, Дзоз Н. А. (2017)
Кулеша Я. Н. - Разработка и экспериментальное исследование стационарного плазменного двигателя мощностью 200 Вт, Титов М. Ю., Лоян А. В. (2017)
Хаустова А. Н. - Исследование скорости эрозии РК СПД 1,5 кВт методом ОЭССК во времени, Лоян А. В., Ищенко Е. И. (2017)
Клочихин В. В. - Исследование качества материала затравок для монокристаллического литья, Лысенко Н. А., Милонин Е. В., Берестовой Я. А., Наумик В. В. (2017)
Богуслаев В. А. - Применение титановых порошков для производства деталей газотурбинных двигателей методами порошковой металлургии, Жеманюк П. Д., Овчинников А. В., Леховицер З. В., Быков И. О. (2017)
Орса Ю. В. - Разработка технологии изготовления диффузора центробежного компрессора с применением метода электронно-лучевой сварки, Нестеренков В. М., Марченко Ю. А., Петрик И. А., Жеманюк П. Д., Скребцов А. А. (2017)
Шоринов А. В. - Разработка технологического процесса восстановления корпусных деталей авиационной техники холодным газодинамическим напылением, Маркович С. Е., Долматов А. И. (2017)
Третьяк В. В. - Возможности поисковой процедуры поиска аналога для листовой детали при ее изготовлении импульсными технологиями (2017)
Зеленский Р. Л. - Формирование многорежимной быстродействующей динамической модели трехвального двигателя с использованием аппроксимации коэффициентов ЛДМ, Епифанов С. В., Сиренко Ф. Ф., Пасичник С. Н. (2017)
Рева О. М. - Ергономічне оцінювання ступеня прийнятності для користувача-інструктора алгоритму особистісно-орієнтованої підготовки студентів-авіадиспетчерів, Борсук С. П., Липчанський В. О. (2017)
Игуменцев Е. А. - Магнитная индукция электрически заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2017)
Информационное сообщение (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Бабічев С. А. - Оцінка якості обробки складних даних біологічної природи на основі критеріїв ентропії, Литвиненко В. І., Таіф М. А., Фефелов А. О. (2016)
Нікітченко М. С. - Логіки із квазіарними та n-арними предикатами: семантичні та синтаксичні аспекти, Шкільняк С. С. (2016)
Пузик А. С. - Аспекты организации модели данных электронного трёхъязычного словаря, Курасова В. В., Четвериков Г. Г. (2016)
Сабельніков П. Ю. - Паралельне кодування контурів об’єктів у бінарних зображеннях та обчислення їх моментів інерції (2016)
Терещенко В. М. - Один підхід до розпізнавання геометричних об’єктів у задачах комп’ютерного зору, Терещенко Я. В. (2016)
Марченко О. І. - Класифікація способів покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло, орієнтованих на особливості цього методу, Марченко О. О., Орлова М. М. (2016)
Федорус О. М. - ПАРКС як засіб реалізації розподілених хмарних обчислень (2016)
Марченко О. О. - Система визначення авторства тексту, Никоненко А. О., Россада Т. В., Мельников Є. А. (2016)
Чеботарева И. Б. - Функции принадлежности для переменных разрешения и размеров при нечеткой оценке качества изображения, Кулишова Н. Е. (2016)
Буза М. К. - Механизм повышения эффективности сжатия данных (2016)
Терещенко А. М. - Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чисел на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень, Задірака В. К. (2016)
Химич А. Н. - Тюнинговая программная система для решения линейных систем на гибридных компьютерах, Баранов А. Ю., Попов А. В., Чистякова Т. В. (2016)
Коробчинський М. В. - Математична модель прогнозування циклічних добових змін температури земель сільськогосподарського призначення, Слонов М. Ю., Марилів О. О. (2016)
Марченко-Бабіч О. М. - Удосконалення підходів до моніторингу іншомовних засобів масової інформації щодо подій в Україні (2016)
Передерий В. И - Оценка влияния факторов на принятие решения ЛПР во многоуровневых эргатических системах с помощью нечеткого классификатора, Борчик Е. Ю. (2016)
Чаплінський Ю. П. - Онтологія та контекст при розв’язанні прикладних задач прийняття рішень, Субботіна О. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - ГИС-модель территориальной системы на основе размытых топологических пространств, Жарикова М. В., Сокол И. В., Тарасенко Е. Н. (2016)
Шуть В. Н. - Альтернативный метро транспорт на базе мобильных роботов, Пролиско Е. Е. (2016)
Кондратюк С. С. - Платформонезалежне програмне забезпечення для розробки систем жестової комунікації: моделювання дактильної мови, Крак Ю. В. (2016)
Новокшонов А. К. - Підвищення інтелектуальності мобільних пристроїв на прикладі алгоритмів захищених групових комунікацій (2016)
Лозинська О. В. - Трансформація дерев граматики складових у дерева граматики залежностей для граматичного розбору українських речень, Давидов М. В., Пасічник В. В. (2016)
Никоненко А. О. - Метод визначення семантичної зв’язності (2016)
Инютин А. В. - Метод повышения точности сегментации изображений печатных плат (2016)
Колчин А. В. - Метод генерации тестовых данных по исходному коду Java программ, Потиенко С. В. (2016)
Марушко Е. Е. - Построение ансамбля нейронных сетей для прогнозирования временных рядов телеметрии космических аппаратов, Дудкин А. А. (2016)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення за допомогою нового інтегрального перетворення узагальненої крайової задачі теплообміну кусково-однорідного циліндра (2016)
Коваль Д. Ю. - Синтез оптимальної структури глибокої нейронної мережі, Синєглазов В. М., Чумаченко О. І. (2016)
Чертов О. Р. - Метод визначення коефіцієнта масштабування недіадного вейвлет-перетворення на основі частотного спектру, Мальчиков В. В. (2016)
Шкільняк О. С. - Повнота секвенційних числень модальних логік немонотонних часткових предикатів, Касьянюк В. С., Малютенко Л. М. (2016)
Berezsky O. - Segmentation algorithms of biomedical images: development and quantitative evaluation, Batko Yu., Melnyk G., Verbovyy S., Pitsun O. (2016)
Ковалевський С. В. - Нейромережне керування мобільними верстатами з паралельною структурою, Ковалевська О. С. (2016)
Марченко О. О. - Метод машинного навчання для ідентифікації парафрази, Никоненко А. О., Россада Т. В., Мельников Є. А. (2016)
Писаренко В. Г. - О точности определения координат аномалии масс под земной поверхностью по данным численной модели гравитационного поля, измеренного наземным гравиметром, Варава И. А., Корнеев С. В., Кузько А. В. (2016)
Стрихалюк Б. М. - Кіберфізичні технології моніторингу стану кардіологічних пацієнтів в системі телемедицини, Колодій Р. С., Секела М. В. (2016)
Trokhymchuk R. M. - Results of application of modular artificial neural networks for intelligent data analysis (data mining) and forecasting processes in the field of ecology and environment protection (2016)
Денисенко Л. С. - Методологія дослідження кон’юнктуроутворюючих факторів (2015)
Ковалик О. А. - Інфраструктура підтримки малого бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Петраковська О. В. - Класифікація кредитів для потреб обліку, аналізу та аудиту (2015)
Прохоренко О. В. - Організаційно-економічний механізм управління аутсорсингом на підприємстві (2015)
Штик Ю. В. - Формування облікової політики щодо витрат на оплату праці в Україні (2015)
Ткаченко С. А. - Процес організації калькулювання собівартості виробництва готової продукції-виробів з урахуванням додаткових витрат на підвищення її якісних характеристик та технічних параметрів як основа розроблення економічно обґрунтованих оптових цін (2015)
Варчук О. А. - Формування інноваційних витрат промислових підприємств за стадіями інноваційного процесу та їх контролювання (2015)
Задорожна В. В. - Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування, Заволока Л. О. (2015)
Гавриляк Т. С. - Аналіз інвестиційної активності страхових компаній країн Європи (2015)
Кондюх О. І. - Теоретичні підвалини формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Левченко В. П. - Роль регулятора в підвищенні надійності страхового ринку України (2015)
Мороз Н. М. - Система синдикативного кредитування: сутність та структура (2015)
Петрик О. А. - Особливості оцінки та обліку вартості основних засобів, Мариніч І. О. (2015)
Задворних С. С. - Доповнення методики розрахунку рівня тіньової економіки для сфери готельно-ресторанного бізнесу України (2015)
Абрамова В. В. - Исследование возможности повышения быстродействия метода оценивания дисперсии помех на цифровых изображениях, Абрамов С. К., Лукин В. В., Проскура Г. А. (2017)
Мирошниченко А. И. - Сжатие знаков квантованных коэффициентов дискретного косинусного преобразования изображений JPEG, Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2017)
Васильева И. К. - Выделение внешних контуров объектов распознавания на многоканальных изображениях, Попов А. В. (2017)
Проскочило А. В. - Повышение эффективности балансировки нагрузки в телекоммуникационных IP-сетях, Зряхов М. С., Воробьев А. В., Акулиничев А. А. (2017)
Метешкін К. О. - Аналіз можливості формалізації земельних відносин, Кухар М. А. (2017)
Morozova O. I. - Support for the decision to select the future profession with use of fuzzy relations (2017)
Порван А. П. - Факторный анализ рискообразующих компонент развития постинфарктного синдрома, Высоцкая Е. В., Чижик Е. И., Новикова И. В. (2017)
Радченко А. Н. - Компьютерное моделирование теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки с получением конденсата, Портной Б. C., Прядко А. И., Кантор С. А. (2017)
Заславський В. А. - Аналіз балансування портфеля джерел генерації електроенергії при вирішенні проблеми оптимізації енергопортфеля, Пасічна М. B. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Управління ризиком втрати знань проектно-орієнтованих організацій (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Бобирєв В. Є. - Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Дзюбенко О. В. - Екологічний стан малих річок Лівобережної України, Можаровська А. В. (2017)
Луценко О. І. - Роль вітамінів в житті людини, Ворон Н. М. (2017)
Бєлоусова Н. В. - Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України (2017)
Коваленко Д. О. - Регіональні еліти як об’єкт теоретичного дослідження (2017)
Крайнюков О. М. - Основні ландшафтні передумови формування екологічного стану водних об’єктів (на прикладі Харківської та Рівненської областей), Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Масляк П. О. - Загальні засади доступного туризму, Гринюк О. Ю., Казанцева К. А. (2017)
Мaлaш С. М. - Оцінкa якості вaзaємодії з громaдськістю оргaнів виконaвчої влaди (2017)
Бузулук О. С. - Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності: досвід Луцької міської ради (2017)
Слюсаренко М. І. - Редакторські новації в книзі для початкової освіти (2017)
Чубрей А. В. - Особливості висвітлення театральної тематики на шпальтах повітових часописів Галичини 20–30-х років ХХ ст. (на прикладі часописів "Змагання", Сокаль та "Українське слово", Яворів) (2017)
Нагрибельний Я. А. - Основні чинники розвитку морської освіти в причорноморському регіоні Херсонської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Бенюк О. Б. - Естетичне вчення позитивістів як підґрунтя мистецького експерименту (2017)
Буряк Н. Б. - Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма у контексті самовідчуження К. Маркса (2017)
Грицишина М. В. - Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма (2017)
Petrushenko V. L. - Content changes in modern philosophical anthropology, Petrushenko O. P. (2017)
Стефанов С. Д. - Соціальне вчення католицької Церкви після II Ватиканського собору (2017)
Гутник К. Ю. - Особистісно-професійна деформація педагога: аспект агресивності (2017)
Зарицька В. В. - Структура комунікативної толерантності: аналіз наукових підходів, Лапа В. М. (2017)
Шевченко О. М. - Соціально-психологічні особливості конфліктності у молодіжному віці (2017)
Гулей О. В. - Розквіт зброярського мистецтва Стародавньої Русі XII – XIII століть (2017)
Одробінський Ю. В. - Дереворізьблення миколаївського майстра Євгена Зайцева (2017)
Перцова Н. О. - До питання розвитку професійної майстерності артиста хору в XXI ст. (2017)
Симеонова Ю. В. - Дві постановки опери "Катерина Ізмайлова" Д. Шостаковича диригентом К. Симеоновим на сцені Національної опери України (2017)
Тригуб О. Л. - Художні особливості жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Цюпа Н. П. - Специфіка народного вокалу у сучасному мистецькому просторі України (на прикладі діяльності камерних вокальних ансамблів) (2017)
Базилевич Н. О. - Вплив занять кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом, Тонконог О. С. (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование особенностей ряда морфологических и репродуктивных значений спортсменок, занимающихся танцевальным спортом, Черепок А. А., Волох Н. Г. (2017)
Малигін А. О. - Методика корекції сколіозу за допомогою спеціальних фізичних вправ (2017)
Бандрівський Ю. Л. - Взаємозв’язок групової і резус-приналежності крові з інфекційними та неінфекційними захворюваннями (огляд літератури) (2017)
Губар А. М. - Сучасні збройні конфлікти та їх вплив на лікувально-евакуаційне забезпечення військ (огляд літератури) (2017)
Клітинська О. В. - Мінеральні води в комплексній профілактиці основних стоматологічних захворювань, Демчик І. М. (2017)
Якименко О. О. - Пресотерапія – ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді, Богдан Н. М. (2017)
Яськів Г. І. - Зміни поведінкових реакцій у білих щурів при інтраназальному введенні різних доз нітроксоліну (2017)
Башук В. В. - Філософсько-правовий дискурс громадянського суспільства як основи формування держави соціально-демократичної орієнтації (2017)
Боднарчук М. М. - Методологічна концепція співвідношення принципів свободи та відповідальності у правоохоронній діяльності (2017)
Голоядова Т. О. - Необхідність удосконалення податкової системи України для покращення інвестиційного клімату (2017)
Даниленко А. В. - Гносеологічні концепти дослідження принципу відповідальності в діяльності працівників національної поліції (2017)
Ковальчук І. В. - Ґенеза інституту усиновлення на українських землях (2017)
Маланчук П. М. - Проблема заочного провадження у кримінальному процесі Україні, Голодна А. С. (2017)
Маланчук П. М. - Використання поліграфа (детектора брехні) у слідчій практиці, Петрівна Л. С. (2017)
Токарева В. О. - Захист інтелектуальної власності в індустрії моди (порівняльний аспект) (2017)
Галкін А. С. - Визначення меж району обслуговування торговельних об’єктів логістичних систем (2017)
Доля К. В. - Моделювання пасажирських транспортних кореспонденцій між містами (2017)
Косенко А. В. - Удосконалення та обґрунтування проектних рішень у разі застосування самохідної навантажувально-доставочної техніки на технологічному процесі доставки рудної маси (на прикладі шахти "Октябрська" ПАТ "Кривбасзалізрудком") (2017)
Котречко О. О. - Метод оранки ґрунту, Ружило З. В., Новицький А. В., Банний О. О. (2017)
Матиящук О. В. - Удосконалення рецептури шоколадних тістечок "Брауні", збагачених льняним та вівсяним борошном, Башкірова Н. В. (2017)
Приймак М. В. - Обеспечение безопасности объектов информационной инфраструктуры государства (2017)
Сай В. М. - Нормативно-правове забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Винарчик Л. В., Хавар М. В. (2017)
Самойлик О. В. - Визначення складових потужності несинусоїдальних сигналів у нелінійних трифазних колах, Курбака Г. В., Марченко К. О. (2017)
Селютіна Г. А. - Cпосіб зниження нітратів та стабілізації пігментного комплексу коренеплодів редьки, Гапонцева О. В. (2017)
Трубачев С. І. - Визначення власних частот і форм коливань стрижнів, Колодежний В. А. (2017)
Хавар Ю. С. - Дослідження розвитку ринку нерухомості міста Івано-Франківська, Губар Ю. П., Гулько О. Р., Абрамчук А. Р. (2017)
Черевична Н. І. - Розробка нових видів крекерів з нетрадиційною рослинною сировиною, Скирда О. Є., Симоненко В. І. (2017)
Шаніна О. М. - Реологічні властивості безглютенового бездріжджового тіста, Гавриш Т. В., Галясний І. В., Дугіна К. В. (2017)
Ярмошенко О. В. - Інтелектуальні системи прийняття рішень при проектуванні технологічних процесів, Вислоух С. П. (2017)
Беженар Н. В. - Роль логістики в підвищенні ефективності діяльності підприємств, Усольцева П. С. (2017)
Воробйова Л. В. - Володимир Вернадський і фізична економія (2017)
Городецька Т. Е. - Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету, Поровай А. С. (2017)
Евтушенко Н. Н. - Основные направления бюджетной политики Украины на 2017 год, Царук А. Ю. (2017)
Ільницька А. В. - Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість (2017)
Качан Г. М. - Регулювання вторинної зайнятості України (2017)
Козачишина Т. О. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад (2017)
Конак Є. І. - Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні (2017)
Левицька І. В. - Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу, Постова В. В. (2017)
Лозовський О. М. - Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством (2017)
Марущак И. А. - Водные ресурсы и основные проблемы их экономической оценки (2017)
Марченко О. В. - Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку, Золотопуп Ю. М. (2017)
Михайленко Ю. О. - Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою (2017)
Навроцька Т. А. - Принципи стратегічного планування інвестицій як основний чинник ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств авіабудування (2017)
Николишин С. Є. - Прибуток підприємствата особливості управління ним (2017)
Пиріг С. В. - Перспективи застосування аюрведи у вітчизняній індустрії гостинності, Голікова Т. П. (2017)
Плисенко Г. П. - Модель "4’B Branding" в контексті розвитку конкурентних переваг вищих навчальних закладів (2017)
Рета М. В. - Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти (2017)
Савіцька С. І. - Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Сакун О. С. - Витоки наукового розуміння сутності та специфічних ознак інвестиційного ресурсу (2017)
Свистун К. О. - Генезис поняття "сталий розвиток" та підходи до його запровадження (2017)
Сич О. А. - Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства, Калічак І. І. (2017)
Скавронська І. В. - Емпіричне оцінювання передумов становлення креативного класу в Україні, Ріпка Р. О. (2017)
Харун О. А. - Конкурентні переваги трудового потенціалу промислового підприємства (2017)
Яцик Т. В. - Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей (2017)
Ананьян Е. Л. - Аналіз та декодування метафори у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця-філолога (на матеріалі автентичної літературної казки) (2017)
Багрій М. Г. - Контамінація біблійного та більшовицького дискурсу в поемах "Ваал", "Каїн" Володимира Сосюри (2017)
Висоцька Р. Р. - Нормалізація французької національної писемної літературної мови в період XVII-XVIII століть (2017)
Голуб О. М. - Роль антонімічного перекладу у перекладі художніх текстів, Фоменко В. І. (2017)
Гречуха Л. О. - Системи машинного перекладу: оглядовий аналіз, Кузебна В. В. (2017)
Гук З. В. - Семантика "другого тіла" як ключовий аспект побожного роману М. Павича (2017)
Дроф’як Н. І. - Явище синтаксичної синонімії у світлі граматики конструкцій (2017)
Іванова І. Б. - Українськомовна реклама в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Коваленко О. Ю. - Авторский цикл Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере как литературный и социокультурный феномен (2017)
Кочукова Н. І. - Заміна компонента або компонентів стійкого сполучення слів (на матеріалі українських друкованих та електронних ЗМІ) (2017)
Красненко О. М. - Стратегія інформування у французькому науковому дискурсі (2017)
Мельник Л. Б. - Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича (2017)
Панченко Т. С. - Особливості підготовки студентів-філологів до виразного читання художніх творів (2017)
Петришин О. Л. - Особливості складних речень зі сполучником when в англійській мові, Лужецька О. М. (2017)
Прутчикова В. В. - Особенности реализации дискурсивно-прагматического потенциала немецких паремий (2017)
Руда Н. В. - Cемантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов (2017)
Сарновська Н. І. - Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, Нипадимка А. С. (2017)
Сидорова М. О. - Реакції на мовленнєвий акт ассертив у німецькомовному діалогічному дискурсі (2017)
Талько О. Б. - Імпресіоністичні елементи поетики Мирослава Дочинця (за романом "Вічник. Сповідь на перевалі духу") (2017)
Цепа О. В. - Авторські символічні акценти в романі "Тигролови" Івана Багряного (2017)
Черниш Н. В. - Прекрасна і загадкова давньогрецька поетеса – Сапфо (2017)
Шелепкова І. М. - Сучасні тенденції розвитку мови у сфері економічної термінології (2017)
Аксьонова О. П. - Педагогічні умови корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури, Півненко Ю. В. (2017)
Бізюк Л. І. - Система організації методичної роботи викладачів в Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", Посохова С. І. (2017)
Біліченко В. П. - Народна музична творчість XVIII століття як невичерпне джерело у створенні митцями кращих зразків національної пісенної культури (2017)
Бохонько Є. О. - Порівняльний аналіз змісту, особливостей та можливостей використання комп'ютерних математичних систем при навчанні інженерів-педагогів галузі автотранспорту (2017)
Гавран В. Я. - Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту, Гавран М. І. (2017)
Гудима Ю. П. - Вправи для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення (2017)
Даналакій О. Г. - Інтегроване навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Хабюк А. Я. (2017)
Дерев’янко Н. В. - Виставка як умова створення креативного освітнього середовища в процесі підготовки майбутніх дизайнерів (2017)
Деяк Ю. М. - Деякі особливості формування професійної спрямованості студентів медичних коледжів на заняттях з іноземної мови (2017)
Дишко О. Л. - Розвиток професійно-особистісних якостей бакалаврів з туризму в процесі професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2017)
Доманчук Д. С. - Роль волонтерства у процесі соціалізації студентської молоді (2017)
Кашуба О. М. - Мотивація як один із шляхів оптимізації процесу вивчення іноземної мови, Кравчук Т. О., Навольська Г. І. (2017)
Колишкіна А. П. - Педагогічні умови формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї (2017)
Курляк І. Є. - Теоретичні та практичні проблеми пенітенціарної ресоціалізації в Польщі в контексті її ефективності (2017)
Мельник Н. І. - Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору (2017)
Мельничук І. М. - Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті (2017)
Миколаєнко А. Є. - Патріотичне виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині А. Макаренка (2017)
Павлюк В. І. - До питання використання предметно-мовного інтегрованого навчання у Канаді (2017)
Панченко В. О. - Розвиток творчих можливостей учнів початкової школи на уроках математики в процесі роботи над задачами (2017)
Подановська Г. В. - Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання (2017)
Пюра О. С. - Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами (2017)
Самілик В. І. - Роль польової практики у формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності (2017)
Слюсаренко О. С. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання міжетнічної толерантності молодших школярів, Каданер О. В. (2017)
Стельмах Н. В. - Професійна етика як складова деонтологічної культури педагога (2017)
Стеценко І. М. - Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2017)
Тонконог І. В. - Ідеї підготовки вчителя у творчій спадщині Г. В. Істоміна (1841-1886) (2017)
Чернега П. М. - Національно-патріотичне виховання – основа генерації українця XXI століття, Пасічник Д. І. (2017)
Шабалдак А. В. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності курсантів військової академії до професійної діяльності на основі реалізації праксеологічного підходу (2017)
Шовкопляс О. М. - Управління оздоровчою роботою в дошкільному закладі як чинник сталого розвитку суспільства (2017)
Фурман А. В. - Свідомість як передумова психологічного пізнання і професійного методологування (2017)
Пушкарьова Т. О. - Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування (2017)
Dziuba T. - Impact of intensive daily stress on teacher’s occupational health (2017)
Соколова Г. Б. - Психологічні особливості захисної поведінки батьків, що виховують дітей із синдромом дауна (2017)
Mischenko M. - Future psychologists’ burnout syndrome: results of an empirical study, Shelenkova N. (2017)
Sieromakha N. - Studying the Features of Mentally Retarded Adolescents’ Nonverbal Behaviour (2017)
Zavatskyi V. - Socio-psychological principles of supporting personality’s subjective well-being in contiporary society, Tkach A. (2017)
Mukhina A. - Awareness of physiological differentiation and functional peculiarities of men and women in mentally retarded adolescent girls (2017)
Ali Özcan - Emotion Regulation in Preschool Period: Academic Researches in Turkey, Ceyhun Ersan, Tuncay Oral (2017)
Volodarska N. - Changing Life Perspectives and Strategies of ATO Participants’ Families in Crisis Situations, Chornopyska O. (2017)
Piontkovska D. - Features of Students’ National Identity Development (2017)
Dikal M. - Peculiarities of formation and signs of emotional burnout syndrome in medical university teachers, Cherniukh O., Bilous T., Voitkevych N. (2017)
Puliaievska M. - The role of context and intent in the formation of perceptual content and behaviour (2017)
Kovalchuk Z. - Psychological analysis of intrapersonal conflict in secondary school students (2017)
Sannikov O. - Conceptual bases of researching the issue of making decisions by a personality (2017)
Shydelko A. - Emotional stability of an individual: research into the topic (2017)
Proskurniak O. - Diagnostic Methodology of Communicative Activity Development Levels in Adolescents with Mental Retardation (2017)
Кінєва Т. С. - Теоретичні засади бізнес-аналітики сільськогосподарських підприємств (2015)
Чудак Л. А. - Удосконалення облікової політики в частині бухгалтерського обліку виробництва кормів (2015)
Майстренко О. В. - Analysis of social efficiency management system (2015)
Ткаченко С. А. - Особливості оперативного економічного моніторингу в умовах функціонально розвинутих систем управління територіальними виробничими системами агропродовольчої сфери (2015)
Бойко С. В. - Муніципальні облігації як інструмент залучення коштів до місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2015)
Петрик О. А. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торговельних підприємств, Мариніч І. О. (2015)
Брегеда О. А. - Проблема вибору оптимального режиму регулювання інфляції в Україні (2015)
Чумаченко А. С. - Теоретичні основи рекрутменту в сучасних умовах господарювання (2015)
Гільорме Т. В. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту персоналу підприємства, Дьяченко О. В. (2015)
Лисенко А. О. - Порівняння функціонально-ресурсної та функціонально-цільової систем управління витратами дорожніх підприємств (2015)
Машлякевич А. О. - Інвестиційна політика підтримки розвитку підприємств на сучасному етапі в економіці України (2015)
Мних М. В. - Ефективне регулювання та контроль страхової діяльності – запорука розвитку європейського ринку страхування в Україні (2015)
Кудрявцев В. М. - Стадії інвестиційного розвитку галузей національної економіки та основні державні заходи з регулювання інвестиційної безпеки, Кудрявцева О. В. (2015)
Романів І. Ф. - Демографічні аспекти соціального розвитку в умовах економічної кризи (2015)
Байрамов Е. А. - Податкові важелі державного стимулювання діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва (2015)
Новак В. О. - Аналіз ринку авіаційної техніки наземного обслуговування в країнах ЄС, Данілова Е. І., Щерба В. В. (2015)
Давидова І. О. - Ефективність реалізації інтелектуального капіталу в сфері зайнятості (2015)
Коваленко Н. І. - Інструменти бюджетного регулювання в умовах економічної нестабільності та критерії їх вибору (2015)
Мрачковська Н. К. - Маркетингова стратегія молокопереробного підприємства (2015)
Николенко Н. В. - Оценка и анализ эффективности арендных операций с позиции орендатора (2015)
Ніженська І. В. - Аналіз методів оцінювання обсягу тіньового сектора економіки (2015)
Пащенко О. В. - Ємність ринку молока та молочної продукції України, Жарікова О. Б. (2015)
Саприкіна Н. В. - Концептуальний базис та практичний потенціал економіки права (2015)
Здирко Н. Г. - Облік капітальних трансфертів та довгострокових позик фермерських господарств (2015)
Dzhaud A. K. - Organizational and methodical bases of economic interests concordance of split-level subjects in the process of resource potential managemant of main brain enterprises (2015)
Атамас П. Й. - Проблеми оцінки вартості підприємства та її відображення у звітності для зовнішніх користувачів, Атамас О. П. (2015)
Мних М. В. - Міжнародний досвід функціонування та розвитку системи місцевого самоврядування, його суть та значення (2015)
Байрамов Е. А. - Аналіз сучасних тенденцій функціонування інноваційної сфери в Україні (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Особенности инновационного развития пищевой промышленности в странах постсоветского пространства (на примере Беларуси, России и Казахстана) (2015)
Грабинська І. В. - Формування та розвиток економічної теорії "вільних грошей" Сільвіо Гезеля (2015)
Нескородєва І. І. - Определение приоритетности проектных рисков как основа эффективности системы риск-менеджмента в организации (2015)
Охрущак К. О. - Стратегічні пріоритети розвитку управління витратами підприємства сфери телекомунікацій на основі процесного підходу (2015)
Сугоняко Д. О. - Управління інноваціями малих підприємств на основі застосування економіко-філософських підходів (2015)
Ткаченко С. А. - Ефективність функціонування в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери банку даних функції економічного моніторингу (2015)
Устименко М. В. - Система економічних інтересів учасників міжнародних інноваційних кластерів (2015)
Пономарьова Ю. І. - Перспективи реінжинірингу бізнес-процесів (2015)
Bloshchynskyi I. - Enhancement of Cadets’ Practical Training at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Named after Bohdan Khmelnytskyi (2017)
Siaska N. - Poetry as a means of developing future teachers-philologists’ speaking skills (2017)
Чухланцева Н. В. - Интеграция активных видеоигр в физическое воспитание школьников (2017)
Галай А. О. - Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків, Гречанюк С. К., Соболь Є. Ю. (2017)
Korneshchuk V. - Professional Training of Future Social Workers: Foreign Experience Review (2017)
Нікогосян Л. В. - Аксіологічний підхід у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі, Асєєва Ю. О. (2017)
Реброва О. Є. - Методи стимулювання художньо-ментальних процесів у виконавській діяльності майбутніх учителів музики та хореографії (2017)
Мажец Б. В. - Презентация образовательных предложений детскими садaми в Польше (2017)
Prokhorova O. - Interactive technologies as a component of teaching spoken English for specific purposes to students of choreographic education faculty (2017)
Chekan O. - Formation of future nursery teachers’ professional competence by means of information and communications technologies, Barna Kh., Ivanova V. (2017)
Vainola R. - Characteristics of the experimental work on the formation of university students’ deontological culture in the process of socio-educational work, Khliestova S. (2017)
Bilhorodska O. - Some aspects of compositional thinking of future architects in art education, Kucherenko K. (2017)
Pryima S. - The UNESCO global network of learning cities: tools for the progress monitoring, Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Yu. (2017)
Bihun O. - French as a second/third foreign language in the context of multilingual competence of philology students (2017)
Andreiko O. - Experimental work on the formation of violinists’ performing culture (2017)
Voloshchuk I. - Measurement of giftedness: annoying failures and great discoveries, Rudyk Ya., Soloviova O. (2017)
Pavliuk O. - Pedagogical technology of physical education teachers’ professional self-improvement, Chopyk T., Antoniuk O., Pavliuk Ye., Soltyk O., Biliński J. (2017)
Lazarenko N. - Symbiosis of methodological approaches to the development of education in the information society, Kolomiets A., Klymenko A. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського