Сидорак Х. Т. - Поняття успіху і невдачі в ендодонтичному лікуванні (2017)
Борисенко А. В. - Современный взгляд на очищающие свойства зубных паст ТМ "LACALUT", Сидельникова Л. Ф., Мялковский К. О. (2017)
Герелюк В. І. - Закритий кюретаж пародонтальної кишені та нехірургічна пародонтальна терапія як основи базової терапії патології пародонту, Матвійків Т. І., Ільків М. М. (2017)
Борисенко А. В. - Основні аспекти гіпоксично-метаболічного стану тканин порожнини рота при захворюваннях пародонту, Кучмеровська Т. М., Васильєва І. Г., Галанта О. С., Воловик І. А. (2017)
Борисенко А. В. - Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням симпатичної нервової системи з використанням Тантум Верде®, Батіг В. М., Іваніцька О. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Горбач Н. Д. - Вивчення особливостей пігментованого зубного нальоту та профілактика його виникнення у школярів м. Києва, Щирська С. М., Якубова І. І., Шеремет О. В., Кузьменко Я. С. (2017)
Тимофеев А. А. - Оценка хирургических методов лечения амелобластомы, Ушко Н. А. (2017)
Колибабчук Б. В. - Сравнительная оценка течения послеоперационного периода при травматической экстракции зуба с использованием стандартных инструментов и инструментов "Luxator" фирмы "Directa AB" (Швеция), Доморацкий А. Э. (2017)
Тимофеев А. А. - Состояние зубов в области патологического очага при опухолях и опухолеподобных образованиях челюстей, Ушко Н. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Морфологические особенности амелобластом, Ушко Н. А., Гичка С. Г. (2017)
Фелипе Моура Араухо - Идеальная модель. Имплантаты и временные реставрации с применением силикона (2017)
Макєєв В. Ф. - Дентальна імплантація в ортопедичній реабілітації малих дефектів зубних рядів у підлітків, Крупник А. С., Варес Я. Е., Крупник Н. М. (2017)
Бокоч А. В. - Комплексна протетична реабілітація паціента з диспропорцією та дисколоритом зубів у естетично значущій зоні, Ляхіна М. В., Костенко С. Б. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Вивчення антибактеріальної та антигрибкової активності NBF Gingival Gel в умовах in Vitro, Решетняк О. В., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2017)
Костенко С. Б. - Лабораторна оцінка спектрофотометричних методів ідентифікації адгезивних систем у судовій стоматології, Маруха Р. Ю. (2017)
Мазур І. П. - Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота (2017)
Самойленко А. В. - Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення, запроваджені в освітню практику на кафедрі терапевтичної стоматології Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Орищенко В. Ю., Горб-Гаврильченко І. В. (2017)
Мазур І. П. - Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології (2017)
Мазур І. П. - Лікарські товариства у формуванні Української наукової стоматологічної школи: історіографічні нариси (2017)
Титул, зміст (2012)
Возовиков Ю. Н. - Технология управления материализованными представлениями в информационных системах (2012)
Поточняк Я. В. - Обработка текстов и сообщений на естественном языке в информационных системах (2012)
Йона О. О. - Проблематика створення інструментарію для оцінки безпеки інформаційних ресурсів (2012)
Кравчук І. А. - Створення "розумного" контенту електронного навчання (2012)
Маєвський О. В. - Інформаційні технології організації обліку мисливських тварин (2012)
Бойчук М. Л. - Онтологія синтаксичного аналізу української мови (2012)
Бортникова В. О. - Разработка параметрической модели расчета трудоемкости и стоимости программного продукта на базе языков высокого уровня программирования (2012)
Золотухин О. В. - Классификация политематических текстовых документов с применением нейро-фаззи технологий (2012)
Настенко А. А. - Показатели статистической безопасности украинских блочных симметричных шифров (2012)
Котов І. А. - Семантичні мережі як компонент уніфікованої моделі подання знань в інтелектуальних системах (2012)
Савицкий А. И. - Измерительный модуль для тремографической скрининг-системы (2012)
Амбросов Д. А. - Разработка математической модели для информационной системы диагностики ожирения у людей с артериальной гипертензией (2012)
Линник І. Е. - Прогнозування еволюції ергономічних систем методом еволюційно-ймовірнісного моделювання (2012)
Бриль Т. С. - Моделювання температурних розподілів у рухомому середовищі з постійно діючими джерелами тепла (2012)
Казакова Н. Ф. - Розвиток теорії напівстохастичних матриць (2012)
Левкин Д. А. - Исследование уравнения теплопроводности для эмбриона (2012)
Мочурад Л. І. - Запровадження ефективної методики для наближеного розв’язування задач електронної оптики (2012)
Покутний О. О. - Сингулярно збурені нелінійні системи (2012)
Яковлева Д. М. - Крайові та нелокальні задачі у математичних моделях теплообміну (2012)
Щелкалін В. М. - Системний підхід до побудови класу моделей для прогнозування взаємопов’язаних нестаціонарних часових рядів (2012)
Полисский Ю. Д. - Алгоритмы выполнения немодульных операций сравнения чисел в модулярной системе остаточных классов (2012)
Кобринович Ю. О. - Регионально-структурный и структурно-разностный методы в математическом моделировании (2012)
Бешанова А. С. - Математичне моделювання просторового розподілу корисних копалин з використанням формул Шепарда і Литвина (2012)
Коротич А. В. - Наближене обчислення коефіцієнтів Фур’є функції f(x;y) з використанням сплайн-інтерлінації функції (2012)
Власова Т. В. - Дослідження і математичне моделювання теплообміну у сепараторі конденсаційної колони агрегатів синтезу аміаку (2012)
Галиахметова Е. И. - Математическое моделирование напряженного состояния в литых поршнях из алюминиевого чугуна (2012)
Горб В. А. - Моделювання властивостей холоднотвердіючих сумішей для формоутворення в ливарному виробництві (2012)
Кизилова А. Ю. - Математическое моделирование в процессах проектирования литейной технологии (2012)
Красноухова Е. А. - Компьютерное моделирование кристаллизации отливки (2012)
Сапегина Е. Н. - Использование компьютерно-интегрированных технологий проектирования в литейном производстве (2012)
Срібняк І. - Створення та діяльність Комітету культурної помочі українцям у Німеччині у таборі Раштат (друга половина 1918 р.) (2017)
Саган Г. - Навчання південних слов’ян у Київській духовній академії (1900–1918) (2017)
Лях О. - Формування культурного осередку у Гринвіч-Віллидж у XIX — на початку XX століть (2017)
Надтока Г. - Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку XX століття (2017)
Головченко В. - Історико-інформаційна складова гібридної агресії Росії проти Української держави (2017)
Гражевська Я. - Сеймова конституція 1611 року: контекст українських воєводств Речі Посполитої (2017)
Куляниця Н. - Уряд старости у місті Кременець в 1560–1627 роках (2017)
Брехуненко В. - Адвокатський хліб: заробітки адвокатів у Гетьманщині (2017)
Щербак В. - Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII ст. (2017)
Ковальов Є. - Київський текст Миколи Костомарова (до двохстоліття з дня народження історика) (2017)
Куцик Р. - Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2017)
Бонь О. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у Києві в 1920-х рр.: соціальний контроль (2017)
Довжик А. - Репресії проти жінок — викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Теофілії Войславської) (2017)
Черкаська Д. - Робота Лазаря Славіна у Державній академії історії матеріальної культури (2017)
Тарнавський І. - Місцева допоміжна поліція Донеччини в період нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2017)
Кривошея І. - Кримські об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО: постанексійний синдром (на матеріалі електронних видань), Якименко Л. (2017)
Мицик Ю. - Маєтності Анастасії Скоропадської на Кролевеччині (2017)
Будзар М. - Історія Києва в ego-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р. (2017)
Щербак В. - За свідченнями османських джерел. Рецензія на монографію Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI — перша чверть XVIII століття). — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія”, 2016. — 606 с." (2017)
Леп’явко С. - Документи українського козацтва XVI — першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / упорядники В. Брехуненко, Ю. Мицик, В. Щербак. — К. : Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2016. — 608 c. (2017)
Ковальов Є. - Чорновол І. Компаративні фронтири: світовий і вітчизняний вимір. — К. : Критика, 2015. — 376 с. : бібл., іл. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вацеба М. О. - Якість життя хворих на артерійну гіпертензію з ожирінням та подагрою (2017)
Заремба Є. Х. - Застосування розувастатину та альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на нестабільну стенокардію, Смалюх О. В., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Колішецька М. А. - Показники протеїназо-інгібіторної системи в бронхах морських свинок у пізньому періоді експериментальної бронхіальної астми (2017)
Виноград Н. О. - Епідеміолоґічно значимі чинники ризику інфікування людей вірусом гарячки західного Нілу, Шуль У. А. (2017)
Бобир В. В. - Мікробіолоґічна, електронномікроскопічна оцінка дії декасану®, горостену® на бактерії, Назарчук О. А., Палій Д. В., Яцула О. В. (2017)
Маркевич Ю. О. - Оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, Брилинський О. Р., Загородній О. В., Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2017)
Гавриш Р. Я. - Лапароскопічна ґастроплікація у хворих на цукровий діабет ІІ типу (трирічне спостереження), Лукавецький О. В. (2017)
Лаврик А. С. - Ефективність подовжньої ґастроплікації у хворих на ожиріння та метаболічний синдром, Милиця К. М. (2017)
Джус М. Б. - Психоемоційний стан у молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом (2017)
Рудень В. В. - Орґанізаційна модель надання медичних послуг сільським мешканцям об'єднаних територіальних громад в Україні, Москвяк Є. Й., Ковальська І. М. (2017)
Лисюк Ю. С. - Ґанґренозна піодермія - рідкісне післяопераційне ранове ускладнення: опис 2 клінічних випадків та короткий огляд літератури, Паранчишин В. М., Житинська Г. Б., Наконечний Р. Б. (2017)
Фомін П. Д. - Міністр-реформатор охорони здоров'я України, вчений, видатний хірурґ, Шепетько Є. М. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Title, table of contents (2017)
Editorial board (2017)
Fomin V. - Economic evaluation of using upgraded hopper cars for transportation of hot pellets and agglomerate of 20-9749 model, Stukalo A., Fomin O., Kovalchuk H. (2017)
Thaer Abdulwahhab Shihab - Calculation of the temperature fields in mechanical seals for the oil centrifugal pumps (2017)
Tolstikov G. І. - To the question of creation of the working stand cold rolling mill pipe with safety device, Povorotny V. V., Rakhmanov S. R., Krishin S. M. (2017)
Belodedenko S. V. - Models for optimization the preventive maintenance schedules of mechanical systems in metallurgy, Ibragimov M. S. (2017)
Cherniak H. Yu. - Principles of building of computer model of passenger cars dynamics for high-speed movement, Shcherbyna Yu. V. (2017)
Gutema Endalkachew Mosisa - Properties of aluminum metal matrix composites reinforced by particles of silicon carbide using powder metallurgy, Bazhin V. Yu. (2017)
Akhundov V. M. - Graphic visualization of deformed fibre-reinforced materials, Kostrova M. M., Naumova I., Ju. Ju. (2017)
Petrova A. - Processing of finely dispersed aluminum waste with different content by-product metals, Shadrunova I., Skakova T., Chekushina T. (2017)
Mnyh A. - Optimization of layer structure of sintering mixture composition in order to stabilize the thermal conditions during sintering, Yakovleva I. G., Pazyuk M. Yu., Zherebtzov A. A. (2017)
Vorob’ev A. - Transition to advance technologies of subsoil use, Shchesnyak E., Singkh Ragkhav Dzhugendra, Shchesnyak K., Vorob’ev K. (2017)
Бабич О. І. - Печерський патерик Касіянівської 2-ої редакції 1462 року як джерело з історії книжкової справи в Києво-Печерському монастирі (2016)
Бондарчук П. М. - Греко-католики в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) (2016)
Деревінський В. Ф. - Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола (2016)
Задунайський В. В. - Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) (2016)
Зайцева З. І. - Український національний рух другої половини ХІХ — початку ХХ століття у парадигмі "Схід-Захід" (2016)
Калінічева Г. І. - Євроінтеграційний поступ України: історіографічний аспект (2016)
Ніколаєва Т. М. - Мистецька спадщина Києва: історія та доля (2016)
Обметко О. М. - Досвід місцевого самоврядування ХІХ ст. і сучасні євроінтеграційні орієнтири України: історична ретроспектива (2016)
Омельчук В. В. - Політичний розшук та церква Гетьманату середини ХVІІІ ст. (2016)
Сацький П. В. - Адміністративні заходи керівництва УРСР у ході будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів (1950–1953 рр.) в контексті інтеграції Криму і України (2016)
Сацький П. В. - Реформування системи управління у післясталінський період й інтеграція Криму з УРСР (2016)
Сухобокова О. О. - Автономістська концепція національно-державного будівництва Никифора Григорієва (1917 — початок 1928 р.) (2016)
Топчій О. С. - Політика радянської влади щодо сільської інтелігенції Чернігівщини в 1920-х на початку 1930-х рр. (2016)
Балюк І. А. - Норми Статуту Європейського кооперативного товариства як орієнтир вдосконалення українського законодавства про кооперативи (2016)
Бульбенюк С. С. - Місце та роль молоді у становленні громадянського суспільства в Україні (євроінтеграційний аспект) (2016)
Васільєва О. С. - Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України (2016)
Галіахметов І. А. - Інституційні положення і проблеми процесу адаптації законодавства у сфері транскордонного та регіонального співробітництва України (2016)
Дудко І. Д. - Конгрес vs Д. Трамп (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США) (2016)
Зажигаев Б. В. - Влияние цивилизационных факторов на процесс интеграции Украины в Европейский Союз (2016)
Закіров М. Б. - Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя (2016)
Закірова С. Г. - Досвід і перспективи викладання юридичної компаративістики у світі та Україні (2016)
Коссе Д. Д. - Режим найбільшого сприяння в економіці України (2016)
Лисенко Г. І. - Вплив рішень Європейського суду на правову систему України, Волкова С. П. (2016)
Літошенко О. С. - Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні (2016)
Ніколаєва Т. М. - Історичні паралелі в російсько-радянській пропаганді та їх ідеологокультурна двовимірність (2016)
Перга Т. Ю. - Сталий розвиток в стратегіях нових членів ЄС (2016)
Стежко Ю. Г. - До питання інституалізації громадянського суспільства (2016)
Суходольська А. А. - Зона вільної торгівлі та проблема працевлаштування українських громадян (2016)
Крячок С. - Приведення ліній, виміряних рулеткою та електронним тахеометром, до одного масштабу, Мамонтова Л., Щербак Ю. (2017)
Сатюков А. - НВЧ метод вимірювання вологості об’єктів довільної форми, Приступа А., Ленько Ю. (2017)
Кальченко В. - Моделювання процесу різання одиничним абразивним зерном при круглому глибинному шліфуванні, Деркач О., Кужельний Я. (2017)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування циліндричних деталей з торцями різних діаметрів орієнтованими шліфувальними кругами, Слєднікова О., Винник В., Литвин О. (2017)
Сахно Є. - Проектування нової автоматичної системи живлення гідростатичних опор, Пономаренко С., Корнієць К. (2017)
Шаповалов О. - Аналіз конструктивних особливостей і технічних характеристик основних типів силових установок для безпілотних літальних апаратів, Колесник Д., Болотов Г., Журахов О. (2017)
Індутний В. - Аналіз ринку рубінів за якісними та вартісними показниками, Мережко Н., Пірковіч К. (2017)
Мазанко В. - Дослідження процесів масоперенесення у процесі прецизійного електроконтактного зварювання алюмінію, Новомлинець О., Олексієнко С., Ющенко С. (2017)
Буря А. - Исследование свойств органопластиков на основе фенолформальдегидной смолы, Ли Минг-занг, Липко Е., Томина А.-М., Кузнецова О. (2017)
Зацерковний В. - Геоінформаційні технології в задачах моделювання і прогнозування повеней, Комар М., Плічко Л., Кривоберець С. (2017)
Литвинов В. - Модифікація методики вейвлет-аналізу для виявлення аномалій у трафіку комп’ютерної мережі, Скітер І., Трунова О., Сідін Е. (2017)
Богдан І. - Верифікація моделей об’єктно-орієнтованих програм: перевірка на несуперечливість та узгодженість (2017)
Точилин С. - Производительность RESTful и SOAP РНР Web-сервисов при поиске в данных MySQL (2017)
Kazymyr V. - Minimal HTTP header for traffic critical applications, Mokrohuz A., Moshel M. (2017)
Liptai P. - Using of sound visualisation techniques for identification and analysis of vehicle noise sources, Moravec M., Zbojovský J. (2017)
Ковтун А. - Взаимопревращение электронных центров в примесных щелочногалоидных кристаллах, Дымерец А. (2017)
Наумчик П. - Цифровий люксметр універсального приладу для визначення ефективності джерел світла, Миронцов В. (2017)
Єршов Р. - Технічні аспекти розробки вбудованого пристрою "розумного освітлення" на основі мікроконтролера MSP430, Савенко О., Карпенко М., Лимаренко Є., Мозговий І. (2017)
Рева К. - Дослідження характеристик елементів автономних систем електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів, Степенко С. (2017)
Кравченко М. - P-вітамінна активність грибного порошку шиїтаке, Кублінська І., Лесишина Ю., Рябошапко О. (2017)
Буяльська Н. - Дослідження вмісту важких металів в молоці як елемент реалізації системи НАССР, Денисова Н., Купчик О. (2017)
Мостова Л. - Вплив геометричної форми харчового продукту на втрати вітаміну С при термічній обробці, Мартиненко Л., Касьянов С. (2017)
Челябієва В. - Використання нетрадиційної сировини кондитерському виробництві, Семенюк О., Гаврик М. (2017)
Бойчук О. - Вплив автохтонних дріжджів на фенольний комплекс вин, Тарасова В., Мулюкіна Н. (2017)
Мряченко Н. - Дослідження впливу технологічних факторів на піноутворюючу здатність та стійкість піни системи "пшеничний крохмаль-Твін 20", Юрченко С. (2017)
Бугай В. - Інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво елеватора, Іванишин В., Дудко В. (2017)
Терещук О. - Методика реалізації супутникових технологій кінематичного позиціонування для геодезичних полігонів (2017)
Мовенко В. - Особливості відведення ділянок земель історико-культурного призначення під будівництво (2017)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Форсайтинг в системі управління персоналом публічної служби України: теоретико-методологічні засади (2016)
Котковський В. Р. - Парадигмальні підходи до аналізу державної політики (2016)
Обушна Н. І. - Логічна концептуально-понятійна модель публічного аудиту в системі публічного управління (2016)
Серенок А. О. - Open Data Readiness Assessment Ukraine: результати національного дослідження (2016)
Труш О. О. - Історико-правові засади європейської політики безпеки й оборони, Нікіпєлова Є. М. (2016)
Грабар Н. С. - Теорія раціональної бюрократії М. Вебера як архетип сучасних теорій публічного управління (2016)
Замараєв А. В. - Людський потенціал в системі державного управління в Україні: першочергові завдання і способи вирішення (2016)
Криворучко І. В. - Організаційні принципи адміністративної процедури: сутність, перелік, законодавче закріплення (2016)
Кухарева Г. П. - Класична (традиційна) концепція публічного управління – її дієвість в світовому просторі та доцільність подальшого застосування в публічному управлінні України (2016)
Лукашов О. О. - Стратегічний розвиток регіону під впливом викликів глобалізації: концептуальна постановка (2016)
Черноіваненко А. В. - Функціонування політичних партій в Україні: особливості нормативно-правового забезпечення (2016)
Чечель О. Ю. - Розвиток інформаційного простору та Е-уряду в Україні (2016)
Ясниська Н. І. - Упровадження новітніх підходів до взаємодії держави та громадськості в сфері розвитку університетської науки (2016)
Греба Р. В. - Нормативно-правове забезпечення реформування системи соціальних послуг в Україні (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційний простір охорони здоров’я України (2016)
Дідок Ю. В. - Особливості системи контролю і моніторингу безпечності та якості продовольчої продукції в Україні (2016)
Дубовик К. Є. - Організаційно-правовий механізм запобігання антигромадської поведінки підлітків в Україні (2016)
Зубчик О. А. - Структурно-функціональний аналіз управління сферою вищої освіти в Україні (2016)
Батюк А. А. - Поліпшення роботи регіональних центрів зайнятості в сфері моніторингу та прогнозування ринку праці молоді (2016)
Кірєєв Д. Б. - Державна інформаційна політика як механізм управління інформаційною економікою в Україні (2016)
Лещинський В. П. - Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності (2016)
Репп Г. І. - Система інформаційно-аналітичного забезпечення розробки регіональної кластерної політики (2016)
Соловйов Є. В. - Внутрішньо вимушена міграція як об’єкт державного регулювання (2016)
Юсип О. Л. - Взаємозв’язок системної кризи економіки країни та кризи публічного управління (2016)
Газарян С. В. - Концептуальні засади надання адміністративних послуг у сфері освіти органами місцевого самоврядування, Верхогляд Д. В. (2016)
Машкаров Ю. Г. - Основні чинники, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади, Орлов О. В. (2016)
Чернов С. І. - Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення ресурсної спроможності сільських громад, Мущинська Н. Ю. (2016)
Дунаєв І. В. - Модернізаційний транзит публічно-управлінських відносин від централізованого до децентралізованого розвитку регіонів (2016)
Лиска О. Г. - Взаємодія молоді з органами місцевого самоврядування (2016)
Мочков О. Б. - Досвід проведення зборів ("сходів") громадян за їх місцем проживання у територіальних громадах України (2016)
Щегорцова В. М. - Нормативно-правове забезпечення матеріальної мотивації державних службовців в Україні (2016)
Омаров А. Е. - Управлінські механізми державної політики забезпечення екологічної безпеки (2016)
Cеменець-Орлова І. А. - Особливості мікро- та макрополітики освітніх змін: аналіз зарубіжного досвіду (2016)
Єдинак Я. Б. - Зарубіжний досвід організації управління районами у місті (на прикладі міст Республіки Польща) (2016)
Забейворота Т. В. - Удосконалення нормативно-правових засад децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграції (2016)
Прилипчук О. В. - Реалізація адаптації законодавства України до законодавства ЄС: нормативно-правове та організаційне забезпечення (2016)
Веліховська А. Б. - Удосконалення соціально-педагогічного сервісу в професійній діяльності педагогів системи загальної середньої освіти (2016)
Вініченко А. А. - Процес становлення системи церковно-парафіяльної освіти в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: соціально-політичний аспект (2016)
Драч І. І. - Аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження проблеми управління освітніми системами (2016)
Дубініна О. В. - Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом (2016)
Дудіцька С. П. - Специфіка організації заходів фізкультурно-спортивного спрямування у виховному процесі сучасного навчального закладу, Ніколайчук О. П. (2016)
Кожокар М. В. - Організаційні аспекти виховної діяльності української академічної корпорації Чернівецького університету "Запороже" у міжвоєнний період (2016)
Коробко Н. В. - Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах сталого розвитку (2016)
Курнишев Ю. А. - Організаційний аспект мотивації саморозвитку майбутнього сучасного вчителя фізичної культури (2016)
Лісова Н. І. - Школа й громада: управління й довірча взаємодія (2016)
Маслов В. І. - Дослідження проблем управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (1991 - 2015 рр.), Ситар І. В. (2016)
Назаренко Л. М. - Чинники ефективності управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Онаць О. М. - Ролі і стилі в управлінській діяльності директора школи в змісті підручника для менеджера освіти (2016)
Рогова В. Б. - Аналіз розвитку контрольно-аналітичної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу у теорії та практиці післядипломної педагогічної освіти (2016)
Сергеєва Л. М. - Механізми управління якістю професійної освіти (2016)
Сіданіч І. Л. - Управління якістю підготовки фахівців з педагогіки вищої школи (2016)
Цибанюк О. О. - Розвиток фізичного виховання в Румунії: регламентування і засади (ІХ - 40-ві рр. ХХ ст.) (2016)
Бабенко К. А. - Управління процесом формування правосвідомості та правової культури майбутніх спеціалістів в умовах євроінтеграції (2016)
Базелюк В. Г. - Розвиток професійної управлінської компетентності керівників коледжів на курсах підвищення кваліфікації, Жихарєва А. Б. (2016)
Вініченко А. А. - Формування управлінської культури керівника професійно-технічного навчального закладу (2016)
Кириченко М. О. - Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві (2016)
Коробко Н. В. - Організація та проведення експериментального дослідження з формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи (2016)
Ляхоцька Л. Л. - Практика організації освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти на основі дистанційних технологій навчання, Оліфіра Л. М. (2016)
Нежинцева Л. П. - Моніторинг як показник застосування здоров`язбережувальних освітніх технологій у ДНЗ та вплив психоемоційного клімату вчителів початкових класів ЗНЗ на формування здоров`яспрямованої діяльності навчального закладу (2016)
Отамась І. Г. - Проблеми і перспективи сучасного електронного документообігу у закладах післядипломної освіти (2016)
Прошкуратов О. М. - Сучасний стан управління процесом підвищення кваліфікації працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Сорочан Т. М. - Управління інфраструктурою навчального закладу (2016)
Яковець Н. І. - Особливості управління процесом практичної підготовки майбутніх учителів в сучасних умовах, Бабенко К. А. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Алейнікова О. В. - Преспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем (2017)
Ануфрієва О. Л. - Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти наукового ступеня "доктор філософії", Жуковська С. А., Снісаренко О. С. (2017)
Гоменюк Д. В. - Інформатизація управління професійно-технічним навчальним закладом (2017)
Дубініна О. В. - Значення інформаційних систем та технологій у процесі підготовки фахівця нового профілю - проект-менеджера (керівника проектів та програм) (2017)
Івкін В. М. - Особливості діяльності освітніх організацій в умовах суспільних трансформацій, Наливайко Г. М. (2017)
Карташов Є. Г. - Децентралізація влади, освіти та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області, Україна, та Мазовецького воєводства, Польща) (2017)
Кириченко М. О. - Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою (2017)
Коробко Н. В. - Особливості іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня "доктор філософії" (2017)
Косенчук О. Г. - Особливості роботи соціального педагога з дітьми та сім`ями, що опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок військових конфліктів (2017)
Лісова Н. І. - Підготовка педагогічних кадрів до проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в умовах державно-громадського управління (2017)
Маслов В. І. - Становленя теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами (1991 - 2000 рр.), Ситар І. В. (2017)
Махновець Ю. А. - Професійний розвиток вчителів початкової школи в системі роботи методичного об`єднання (2017)
Мосюра А. І. - Маркетингові технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Отамась І. Г. - Вплив ЮНЕСКО на розвиток освіти в Україні (2017)
Самойленко О. О. - Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці: аналіз зарубіжних досліджень, Іващенко М. М. (2017)
Шевців З. М. - Концепція формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи інклюзивного навчання у системі професійної підготовки фахівця початкової школи (2017)
Котляр О. В. - Дослідження піноутворюючої здатності білковмісної молочної сировини та поверхнево-активних речовин у технології сухого збивного напівфабрикату, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2013)
Товма Л. Ф. - Визначення поверхневого натягу систем "білок–ПАР" із метою вибору ПАР у технології повітряно-горіхового напівфабрикату, Горальчук А. Б., Гринченко О. О. (2013)
Черевична Н. І. - Комплексна оцінка якості сиркових виробів для дитячого харчування, Хацкевич Ю. М., Кобрін В. М. (2013)
Янчева М. О. - Дослідження впливу заморожування–розморожування на в’язкість розчинів харчових інгредієнтів полісахаридної природи, Желєва Т. С. (2013)
Мурликіна Н. В. - Визначення реологічних властивостей м’ясних фаршів з емульгаторами ацилгліцеринної природи, Янчева М. О. (2013)
Мороз О. В. - Наукове обґрунтування змішаного драглеутворення в технологіях термостабільних начинок (2013)
Любенко Г. Д. - Особливості технології та рецептури термостійкої молоковмісної начинки з використанням пектину (2013)
Дейниченко Г. В. - Дослідження процесу концентрування пектинового екстракту, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Лихобаба О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Дослідження робочих параметрів напівпроникних ультрафільтраційних мембран, Мазняк З. О., Гафуров О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Сушіння гідробіонтів у псевдозрідженому шарі, Карнаушенко Ю. В. (2013)
Потапов В. О. - Перспективні напрями розвитку холодильних систем з акумуляцією холоду, Петренко О. В., Золотарьов В. В. (2013)
Саєнко С. Ю. - Методи формування відбивальних систем у інфрачервоних апаратах харчової промисловості (2013)
Тесленко С. О. - Безлушпинне ядро соняшнику для отримання кондитерських виробів, Перевалов Л. І., Садовничий Г. В. (2013)
Афукова Н. О. - Огляд конструкцій сучасних апаратів для формування пельменної продукції, Стародуб Ж. Ж. (2013)
Дьяков О. Г. - Підвищення ефективності роботи холодильних агрегатів на базі компресорів із регульованим числом обертів, Воронцова Ж. В., Качалов В. В. (2013)
Черевко О. І. - Аналіз забезпечення систем харчування лікувального призначення збалансованими групами нутрієнтів, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Фалько О. О., Юрченко І. Ю. (2013)
Головко М. П. - Аналіз переваг харків’ян під час вибору молочної продукції, Чуйко Л. О., Сорокіна С. В., Акмен В. О. (2013)
Малюк Л. П. - Дослідження хімічного складу соусів із використанням природної нетрадиційної сировини, Балацька Н. Ю. (2013)
Корзун В. Н. - Визначення ступеня збереженості йоду в процесі виробництва бісквітів підвищеної біологічної цінності, Дюкарева Г. І., Гасанова А. Е. (2013)
Матюхов Д. В. - Вплив технологічних параметрів на результати екстракції макухи соняшнику етиловим спиртом, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Нетреба А. О. - Підвищення ефективності фільтрації суспензії воскоподібних речовин у соняшниковій олії, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Одарченко Д. М. - Особливості процесу заморожування калини звичайної як сировини для виробництва напівфабрикатів функціонального призначення, Кудряшов А. І., Бабіч А. О. (2013)
Дубініна А. А. - Хімічний склад пшона із зерна проса різних сортів, районованих у Харківській області, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2013)
Онищенко В. М. - Формування якості та підвищення економічної ефективності технології м’ясних хлібів, Шубіна Л. Ю., Хохітва К. В. (2013)
Одарченко М. С. - Удосконалення системи управління якістю як чинник конкурентоспроможності підприємств м'ясопереробної галузі, Сесь А. М., Соколова Є. Б. (2013)
Шурдук І. В. - Дослідження показників безпеки ковбасних виробів, збагачених сполуками кальцію, Серік М. Л., Карпов Р. В. (2013)
Хаустова Т. М. - Дослідження формуючої здатності модельних систем крокетної маси на основі борошна пшеничного, Федак Н. В. (2013)
Дюкарева Г. І. - Стан і тенденції розвитку кондитерської галузі та ринку збивних кондитерських виробів, Соколовська О. О. (2013)
Дюкарева Г. І. - Формування ринку кондитерських виробів в Україні, Кривошеєва Н. М., Соколовська О. О. (2013)
Дьяков О. Г. - Моделювання складу сметанного соусу, Щербакова Т. В., Гапонцева О. В. (2013)
Дуб В. В. - Визначення підходів до отримання правової охорони на зовнішній вигляд страв та харчових продуктів як об’єктів інтелектуальної власності, Забочай О. В. (2013)
Головко М. П. - Оцінка якості нових настоянок зі зниженим токсичним ефектом, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2013)
Малафаєв М. Т. - Дослідження в’язкості розчинів білків із колагеновмісної сировини, Домахіна М. О., Шаніна О. М., Погожих М. І. (2013)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу гідролізату з молюсків на виведення 137Сs з організму людини, Кірєєва О. І., Рябушко В. І., Пересічний М. І., Дейниченко Л. Г. (2013)
Хомич Г. П. - Вплив біокаталітичних методів обробки чорниці на вміст ароматичних сполук під час виробництва соку (2013)
Осипова Л. А. - Удосконалення переробки пряно-ароматичної рослинної сировини в технології напоїв та вин із функціональними властивостями (2013)
Пелехова Л. С. - Дослідження кінетики процесу екстрагування похідних хлорофілу з базиліку звичайного, Усатюк С. І., Арсеньєва Л. Ю. (2013)
Колесникова М. Б. - Дослідження властивостей крохмалів фізичної модифікації для виробництва солодких соусів-топінгів, Андрєєва С. С. (2013)
Малафаєв М. Т. - Моделювання лібраційних коливань молекул води (2013)
Крутовий Ж. А. - Кількісні показники збалансованості нутрієнтів на різних етапах створення систем харчування (2013)
Дубініна А. А. - Оцінка біорозкладуваного комбінованого пакувального матеріалу за критеріями безпечності, Ленерт С. О., Круглова О. С. (2013)
Льовшина Л. Д. - Посилення зв’язків наукової бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі з іншими бібліотечними закладами шляхом книгообміну, Бакуменко Л. Г. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Милюкин М. В. - Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение легких полициклических ароматических углеводородов в природной воде, Горбань М. В. (2016)
Самченко Ю. М. - Селективні гібридні сорбенти на основі ацеталів полівінілового спирту та акрилових гідрогелів, Керносенко Л. О., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П. (2016)
Самкова О. П. - К проблеме контроля препаративных форм пестицидов в Украине, Баранов Ю. С., Дробович И. Н., Демченко В. Ф., Ольшевский С. В., Земцова О. В. (2016)
Кучма П. О. - Комплексний контроль багатозалишкових кількостей пестицидів та ПАВ в ґрунтах різного призначення, Кушнір А. Г., Земцова О. В., Баранов Ю. С. (2016)
Герцюк М. М. - Екологічна безпека і методи визначення фталатів, Мельниченко Т. І. (2016)
Ящук В. У. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Гринько А. П., Вавріневич О. П. (2016)
Коваль Р. В. - Перелік методик вимірювання для контролю забруднення атмосферного повітря, ґрунту та води, Демченко В. Ф., Яструб Т. О., Мартинова А. Ю. (2016)
Академік Юрій Ілліч Кундієв (2016)
Четверта Міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2016)
П’ята Міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2016)
5th scientific conference "Monitoring and analysis of water" (2016)
23 rd International symposium on separation sciences (ISSS 2017) (2016)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2016)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція від "молити" до "говорити"як універсальне явище: етимологічний етюд (2017)
Видайчук Т. Л. - Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) (2017)
Лахно Н. В. - Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові (2017)
Заєць В. Г. - Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови) (2017)
Тугай О. М. - Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу (2017)
Дроботенко В. Ю. - Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) (2017)
Близнюк К. Р. - Лексико-семантичне мікрополе "відданість" у сучасній українській мові (2017)
Зайченко О. В. - Когнітивні засади формування похідних суфіксальних прикметників в сучасній німецькій мові (2017)
Колодяжна К. В. - Перлокутивний ефект мовленнєвого акту глузування в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Чхетіані Т. Д. - Граматика мовленнєвої інтеракції в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Бажура Т. А. - Дискурсивні маркери "you know", "you see", "I say" як реалізатори принципів кооперації та ввічливості (2017)
Шатілова О. С. - Оцінність як категорія текстів в українських засобах масової комунікації (2017)
Решетова А. С. - Модальність як інтертекстуальна особливість англійських епонімів (2017)
Торговець Ю. І. - Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе) (2017)
Карпінський Ю. В. - До питання про базовий понятійно-термінологічний аппарат сучасного соціолінгвістичного дослідження (2017)
Gaidash A. V. - Literary Portrayals of the Elderly Artists in Tina Howe’s Coastal Disturbances: Four Plays (2017)
Ковбасенко Ю. І - Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство, Дячок С. О. (2017)
Гальчук О. В. - Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми (2017)
Висоцька Н. О. - "Бідна та Барбара": фоновий шекспірівський образ як персонаж сучасної літератури США (2017)
Вінтонів М. О - Рецензія на Словник дієслівного керування / Л. Колібаба, В. Фурса. — К. : Либідь, 2016. — 656 с., Шатілова О. С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2012)
Власова В. А. - Аспекты позиционирования в сенсорных сетях (2012)
Волошин Н. В. - Идентификация иридопризнаков в автоматических системах иридодиагностики на основе Сетей Петри (2012)
Гнатюк Ю. І. - Критерій ефективності для оптимізації верхнього рівня систем управління запасами (2012)
Головкіна Л. В. - Створення всеспрямованих випромінювачів в акустиці (2012)
Никитчук С. С. - Основные подходы к управлению холдингом на основе системы ключевых показателей эффективности (2012)
Пустовойтов П. Е. - Расщепление двухкомпонентного потока пакетов в компьютерной сети (2012)
Sainchuk A. - How to manage outsourcing projects (2012)
Степанець О. В. - Сучасні методи керування в умовах квазістаціонарності об’єктів (2012)
Степанець О. В. - Технологічні обмеження як спосіб підвищення якості керування (2012)
Титюк В. К. - Системно обґрунтоване оптимальне керування безперервними технологічними процесами (2012)
Шкурников Є. В. - Визначення параметрів моделi Джілса-Аттертона та моделi Джона-Чана (2012)
Юлдашева Т. А. - Интегральный показатель эффективности систем циклического типа (2012)
Бойко Л. Г. - Теоретичні аспекти автоматизації функцій управління проектами ресурсозбереження (2012)
Жадан М. С. - Проектно-ориентированное управление технопарковыми структурами (2012)
Парнюк А. М. - Мережі Петрі, як засіб моделювання паралельних алгоритмічних конструкцій мови Ада (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Алгоритм навчання нейронної мережі при розпізнаванні зображень (2012)
Шавранський В. М. - Використання нечіткої логіки в системах підтримки приняття рішень при ускладненнях під час буріння свердловин (2012)
Шинкаренко И. Г. - Система определения курса беспилотного летательного аппарата (2012)
Москалюк А. Ю. - Информационное конструирование проектов по охране труда как сложных организационно-технических систем (2012)
Цмоць О. І. - Особливості стратегічного управління підприємствами з використанням слабких сигналів (2012)
Титул, зміст (2012)
Моргачов І. В. - Завдання удосконалення державної інноваційної політики розвитку вітчизняних науково-технічних систем (2012)
Ніколаєнко Н. І. - Системно обґрунтована точка беззбитковості (2012)
Становіхіна А. С. - Товарознавча експертиза та захист прав споживачів при реалізації харчових сумішей для спортсменів (2012)
Тесленко П. А. - Эволюционно-синергетическая парадигма управления проектами (2012)
Ширяєва Н. Ю. - Управління розвитком виробничо-господарської діяльності будівельної організації (2012)
Гвоздю С. Ю. - Інтелектуальний капітал як необхідна складова конкурентного ринку (2012)
Полянська А. С. - Синергія як критерій вибору стратегії взаємодії у розвитку підприємств (2012)
Тригоб’юк С. С. - Система стратегічного планування діяльності підприємств (2012)
Трофименко Г. С. - Порівняння методів економіко-математичного моделювання економічних структур у медичній сфері (2012)
Васюренко В. О. - Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2012)
Дейнеко Є. В. - Актуальні проблеми реформування системи державного фінансового контролю в України (2012)
Синюгіна Н. В. - Фінансова безпека підприємства в сучасних умовах як індикатор дієвості фінансового контролю (2012)
Шевченко І. О. - Порівняльний аспект діяльності ДКРС та ДФІ України (2012)
Пензєв П. С. - Визначення раціонального завантаження ливарного устаткування (2012)
Хмельковська І. В. - Використання методів операційного менеджменту в проектуванні технології ливарної форми (2012)
Сєногонова Г. І. - Функціональний топінг "Потенціал спорту" для спортсменів (2012)
Сєногонова Л. І. - Дослідження якості цукерок для спортсменів (2012)
Березуцкий B. B. - Социальная ответственность в вопросах охраны труда (2012)
Іваськов А. П. - Біотопічна приуроченість павуків житлових будинкі м. Чернівці (Україна) (2012)
Артемьев C. P. - Пути утилизации отходов металлического натрия (2012)
Василенко Г. В. - Оцінка еколого–економічної ефективності водоохоронних заходів на ГЗК (2012)
Титул, содержание (2017)
Кредисов А. И. - Теоретические подходы к исследованию этапов развития рыночной экономики (2017)
Онищенко В. Ф. - Социальные предпосылки экономического развития Украины (2017)
Касич А. А. - Модернизационные процессы в Украине в контексте мирового опыта (2017)
Безгин К. С. - Имплементация нелинейной парадигмы инновационного менеджмента (2017)
Кузняк Б. Я. - Превращение пустынных земель Израиля в высокопроизводительные хозяйства (2017)
Богачев С. В. - Управление развитием городских агломераций на государственном и местном уровнях, Мельникова М. В. (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Содержание (2016)
Бычков С. А. - Состояние и проблемы применения новых конструкционных материалов в отечественных гражданских самолетах в современных условиях. Сообщение 1. Подходы к выбору металлических конструкционных материалов самолетов, Коцюба А. А. (2016)
Жеманюк П. Д. - Синтез сложнолегированных титановых сплавов для деталей ГТД, Овчинников А. В., Басов Ю. Ф., Леховицер З. В., Быков И. О., Скребцов А. А., Павленко Д. В. (2016)
Жулай Ю. А. - Определение КПД кавитационного генератора колебаний давления жидкости (2016)
Лебедь В. Г. - Метод расчёта аэродинамических характеристик роторного винта, Калкаманов С. А., Пчельников С. И. (2016)
Колинчук А. В. - Экспериментальная проверка модели поля освещенности имитатора солнечного излучения с импульсным источником, Шепетов Ю. А. (2016)
Спесивцев В. В. - Влияние гидродинамических потерь в камере ракетного двигателя на режим истечения газа из сопла (2016)
Ивановский В. Г. - Расчет впрыска дизельной форсункой, применимый к электронному управлению, Варбанец Р. А., Губанов В. П., Жолтиков Е. И. (2016)
Епифанов С. В. - Моделирование пневматических емкостей в задачах анализа динамики газотурбинных двигателей, Епифанов К. С., Зеленский Р. Л. (2016)
Выходец Ю. С. - Метод предпроектного анализа бизнес-модели. Скрытые запросы и противоречивые интерпретации (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Бычков С. А. - Состояние и проблемы применения новых конструкционных материалов в отечественных гражданских самолетах в современных условиях. Сообщение 2. Полимерные композиты в отечественных гражданских самолетах в современных условиях (1995 - 2015 г.г.): Первопричины и закономерности внедрения, Коцюба А. А. (2016)
Панарин В. Е. - Защитные покрытия из эвтектического сплава на основе железа с тугоплавкими боридами, Тюрин Ю. Н., Колисниченко O. В., Шматко О. А., Захаров С. М., Свавильный Н. Е. (2016)
Кислицын А. П. - Формирование кратеров на поверхности композиционных термоэмиссионных материалов в системе BaxSr1 xHfO3 - W при токоотборе, Таран А. А., Комозынский П. А. (2016)
Назин В. И. - Особенности динамических характеристик упругодемпфрных конструкций гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2016)
Ларьков С. Н. - Перспективы развития ракетно-космических комплексов в Украине, Присяжный В. И., Ожинский В. В., Мамарев В. Н. (2016)
Jasim Ali M. - Maximum power point tracking method for subsatellite solar power working under partially shaded conditions, Shepetov Yu. A. (2016)
Ерыганов А. В. - Анализ индикаторной диаграммы дизеля в окрестностях точки наискорейшего роста давления (2016)
Кононыхин Е. А. - Доводка характеристик электрогидравлических преобразователей с использованием поузловых динамических моделей, Епифанов С. В. (2016)
Радченко А. Н. - Методологический подход к выбору тепловой нагрузки комбинированной системы охлаждения воздуха на входе ГТУ, Радченко Н. И., Кантор С. А., Портной Б. С. (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2017)
Авдєєв В. В. - Критерій якості перехідного процесу і показники точності системи стабілізації ракети (2017)
Farhadi R. M. - Analytical and numerical linearization of the flight vehicle nonlinear dynamic model in the presence of wind, Kortunov V. I. (2017)
Назин В. И. - Упрощенный способ определения динамических характеристик гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа (2017)
Ерыганов А. В. - Инвариантность положения точки максимальной скорости изменения давления сжатия, Варбанец Р. А. (2017)
Жулай Ю. А. - О парадоксе влияния объемного расхода жидкости через кавитационный генератор на размах колебаний (2017)
Лебедь В. Г. - Исследования влияния концевых потерь на экономическую эффективность роторного винта, Калкаманов С. А., Пчельников С. И. (2017)
Jasim Ali M. - Experimental modeling of satellite solar power system based on pulse width modulation controlled boost converter, Shepetov Yu. A. (2017)
Корниенко В. С. - Интенсивность процессов загрязнения поверхностей нагрева утилизационных котлов при сжигании водомазутных эмульсий (2017)
Федорович О. Е. - Методы и модели исследования виртуальных производств, ориентированных на выпуск высокотехнологической продукции, Западня К. О., Гайденко О. А. (2017)
Лякун С. Ф. - "Непредвиденные осложнения" в алгоритме обработки трехгранных углов или о свойствах плоских углов трехгранного угла, Юркевич В. Е. (2017)
Шипуль О. В. - Дослідження тріщиностійкості деталі під дією термоімпульсного навантаження, Кузнецов І. Б., Тевзадзе Г. С., Ходак Р. О. (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Содержание (2014)
Бушуева Н. Н. - Оценка состояния глазодвигательного аппарата здоровых лиц путем автоматизированного анализа двумерных изображений глазных яблок в диагностических положениях взора, Романенко Д. В., Пелипенко Е. В. (2014)
Мухамед Абдульрахман Кутайни. - Динамика клинических изменений у больных кератоконъюнкти-витами под влиянием тиоловых препаратов (2014)
Бузник О. Л. - Система постійної доставки протиінфекційного пептиду LL37 — потенційний новітній метод лікування очних інфекцій. Повідомлення 1. Тестування різних нано- та мікрочасток у якості носіїв LL37 (2014)
Якименко С. А. - Изучение активности ферментов в слезной жидкости у больных с тяжелыми последствиями ожогов глаз, Амжад Альбин, Пархоменко Т. В. (2014)
Коновалова Н. В. - Частота туберкулезных поражений глаза при разных формах туберкулеза (2014)
Красновид Т. А. - Морфологические и морфометрические особенности сетчатки, слоя нервных волокон и сосудистой оболочки у больных с посттравматическим эндофтальмитом, Грубник Н. П., Иваницкая Е. В., Курилюк А. Н. (2014)
Полякова С. И. - Состояние области макулы сетчатки у больных эндокринной офтальмопатией по данным оптической когерентной томографии, Иваницкая Е. В., Каяли Авис. (2014)
Бездітко П. А. - Томографічні особливості центральної серозної хоріоретинопатії залежно від форми захворювання та інфікування збудником Helicobacter pylori, Лагоржевська I. М., Заволока О. В. (2014)
Петруня A. M. - Изменение клинических показателей у пациентов с сухой формой возрастной макулодистрофии, Евсюкова О. А. (2014)
Мойсеєнко Н. М. - Патогенетична роль гідродинаміки очей в розвитку травматичної оптичної нейропатії (2014)
Величко Л. Н. - Эффективность препарата амиксин в комплексном лечении больных увеальной меланомой при снижении содержания лимфоцитов (2014)
Пасечникова Н. В. - Изучение эффективности послойной пересадки гетерогенного эквивалента стромы роговицы в эксперименте, Коган Б. М., Гладуш Т. И., Насинник И. О., Коломийчук С. Г., Вансович Е. В. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния семидневной тампонады перфторорганическими соединениями на ультраструктуру сетчатки глаза кролика, Милиенко М. В. (2014)
Уманец Н. Н. - Особенности морфологических изменений хориоретинального комплекса кролика в отдаленные сроки после воздействия высокочастотного электрического тока с частотой 66 кГп (модифипированный генератор ЕК-300М1), Ульянов В. А., Вит В. В. (2014)
Мороз О. А. - Возможность метаболической коррекпии функпионального состояния митохондрий сетчатки в различные сроки развития экспериментального диабета (2014)
Чаланова Р. И. - Некоторые особенности углеводного обмена в роговой оболочке и коррекпия его нарушений при моделированном щелочном ожоге, Пархоменко Т. В., Мбарки М. (2014)
Пасечникова Н. В. - Современные возможности конфокальной микроскопии, Дрожжина Г. И., Иванова О. Н., Вансович Е. В., Насинник И. О. (2014)
Жабоедов Д. Г. - Некоторые проблемы и перспективы развития интраокулярной коррекпии афакии при факоэмульсификапии катаракты (2014)
Светлова О. В. - О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы, Рябцева А. А., Кошиц И. Н., Макаров Ф. Н., Гусева М. Г., Засеева М. В. (2014)
Фомін П. Д. - Експертна опінка основних положень дисертації, Бондаренко В. Д., Пономарчук В. С., Поживілова О. В. (2014)
Содержание (2017)
Халилов С. А. - Задача Дирихле для трансверсально-изотропной прямоугольной пластины, Кривцов В. С., Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Павленко В. Н., Копычко В. В. (2017)
Фролов В. П. - Авиационная транспортировка жидкостных ракет-носителей, Клименко Д. В. (2017)
Алкиб А. М. - Совершенствование методов расчёта сепараторов циклонного типа, интегрированных в комплекс газификации сырья, Брега Д. А., Ходак Р. А. (2017)
Масько О. М. - Характеристики повздовжньої стійкості БпЛА схеми "тандем" при старті з транспортного контейнеру (2017)
Шефер О. В. - Принципи формування імпульсного плазмового середовища для підвищення завадостійкості радіосигналів (2017)
Сюткина-Доронина С. В. - К вопросу оптимизации проектных параметров и программ управления ракетного объекта с ракетным двигателем на твёрдом топливе (2017)
Коцюба А. А. - Формирование эффективности этапа технологической подготовки производства агрегатов гражданских самолётов (2017)
Сысоев Ю. А. - О возможности устранения капельной фазы вакуумно-дугового разряда вводом энергии в зону ее транспортировки (2017)
Jasim Ali M. - Modified hill climbing maximum power point tracking control method for satellite electrical power supply system (2017)
Федорович О. Е. - Исследование угроз и уязвимостей в критической инфраструктуре техногенных объектов и систем, Еременко Н. В., Пуйденко В. А. (2017)
Швец В. П. - Анализ характеристик искажений при сжатии изображений современными методами на основе ДКП, Лукин В. В. (2017)
Абрамов С. К. - Устойчивое оценивание параметра сдвига распределений в задачах автоматической обработки изображений (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Бабаєв О. А. - Аналіз перехідних процесів збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарними електричними сигналами, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2017)
Шаврова О. Б. - Курс математики і суміжні дисципліни у професійній підготовці студентів, Дьяченко Н. К. (2017)
Гринь С. А. - Термодинамические условия протекания реакций извлечения ванадия из твердых продуктов сжигания, Питак И. В., Бередух М. В., Цалина Д. С. (2017)
Худоярова О. С. - Получение сульфидов фосфора восстановлением фосфатов и сульфатов, Крикливый Р. Д., Василинич Т. Н. (2017)
Василевський В. С. - Вплив розробленого поетапного комплексу реабілітаційних заходів на клітинну реактивність організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору (2017)
Дичко Д. В. - Рівень адаптаційного напруження організму дітей з патологією зору віком 10-16 років (2017)
Дичко О. А. - Реактивна відповідь нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові дітей з сколіозом у віці 7-10 років (2017)
Крайнюков О. М. - Стан нормативно-правового забезпечення оцінки екологічної небезпеки вуглеводневого забруднення компонентів екосистеми, Кривицька І. А., Крайнюков О. О. (2017)
Булакевич С. В. - Дослідженя реалізації DGPS/RTK режиму супутникового позиціонування при частково закритому горизонті, Ревуцький В. Р., Волошина О. О., Куницький М. О. (2017)
Головенко Т. Н. - Промышленное использование соломы льна масличного, как в мире, так и в Украине, Бойко Г. А., Дягилев А. С., Шовкомуд А. В. (2017)
Доля К. В. - Щодо можливості практичної реалізації засобів розвитку маршрутних пасажирських транспортних систем, Доля О. Є. (2017)
Захарченко В. П. - Основи розробки систем автоматизації проектувальних робіт, Неня В. Г., Криштоп А. О. (2017)
Орлова О. О. - Дослідження застосування глоду в технології макаронних виробів, Голікова Т. П. (2017)
Панова А. С. - Аналіз технологічних особливостей виробництва лакофарбової продукції, Яшков І. О. (2017)
Подвальна О. О. - Екструдування нетрадиційної крохмалевмісної сировини, Шаран А. В. (2017)
Силка І. М. - Розроблення протеїнових смузі на основі рослинної сировини, Семененко Ю. А. (2017)
Чуйко М. М. - Товарознавча характеристика печива різних вітчизняних виробників (2017)
Шовкалюк Ю. В. - Законодавче стимулювання енергоефективності в сфері житлово-комунального господарства: досвід ЄС та України (2017)
Бордюжа Н. П. - Розвиток рослин пшениці озимої в умовах стресових погодних умов правобережного Лісостепу України (2017)
Kokovikhin S. V. - Agronomic and economic aspects optimization technology of cultivation of sunflower hybrids in Southern Ukraine, Nesterchuk V. V. (2017)
Башли Н. І. - Інтернет-ресурси порталу "Державний архів Кіровоградської області" (2017)
Ващенко С. В. - Науково-технічні досягнення воєнної доби як ключовий фактор відбудови народного господарства УРСР (1943-1950 роки) (2017)
Лозинський А. Ф. - Про роль і значення сучасної української історіографії в дослідженні питань Першої світової війни (2017)
Молнар Б. Р. - Колективна пам’ять художника-реаліста другої половини XIX століття Міхая Мункачі (2017)
Погребенник А. І. - Витоки та наслідки розкольницьких тенденцій у Францисканському ордені в першій половині ХІІІ століття (2017)
Балінченко С. П. - Дискурсивна відповідальність в інформаційному просторі сучасної України: комунікативні виміри екзотизації інакшості (2017)
Козачинська В. В. - Людина в ракурсі цілісності: єдність суперечностей (2017)
Малицька О. В. - Культуротворча діяльність як пріоритет сучасної вищої освіти (2017)
Павлишин Л. Г. - Проблема формування української нації у філософських поглядах В. Винниченка та Д. Донцова (2017)
Шебек Н. М. - Типологія соціально орієнтованого житлового середовища, Костюк О. О. (2017)
Гулей О. В. - Мистецтво зброярів Стародавньої Русі ІХ–ХІ століть (2017)
Перетятко Д. Ю. - Ірраціональна філософська основа львівського модернізму у європейському контексті (2017)
Перетятко Д. Ю. - Трансформація стилістичних категорій у формотворенні вхідних груп в екстер'єрах забудови Львова епохи модернізму (2017)
Плахотнюк О. А. - Театральний заклад на вулиці Оссолінських (місто Львів) (2017)
Романенкова Ю. В. - "Импариант" живописи Василия Кроткова (2017)
Сиротинська Н. І. - Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви (2017)
Яцко М. Г. - Суспільно-економічні передумови створення недержавної системи безпеки в Україні, Ткачук Т. Ю. (2017)
Галишин В. В. - Етнонаціональний чинник у процесі демократичної трансформації в Україні (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование ряда репродуктивных значений у спортсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, Михальченко М. В. (2017)
Поліщук В. В. - Туризм в системі фізичного виховання дошкільних навчальних закладів (2017)
Базенко В. А. - Механізми підтримки розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації (2017)
Мічуріна А. О. - Центр партнерства з підприємствами у вищих навчальних закладах як один із державних механізмів сприяння працевлаштуванню молоді, Ткач Л.М. (2017)
Андрийчук В. М. - Закономерности изменений охватных параметров юношей-студентов в условиях учебно-воспитательного процесса (2017)
Бабінчук О. В. - Оцінка перинатального ризику за допомогою методу регресійного моделювання при багатоплідній вагітності (2017)
Vivsyannyk V. V. - Treatment of chronic kidney disease in patients with erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum (2017)
Вівсянник В. В. - Лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки, Гавриш Л. О., Сердулець Ю. І., Шеремет Н. А., Галиш І. В., Іванова Н. І. (2017)
Кобилінський І. А. - Ефективність використання самофіксуючого шовного матеріалу при лапароскопічній міомектомії, Ластовецька Л. Д., Майданик І. В., Щерба О. А., Рамазанов Д. М., Кривко К. Д. (2017)
Рахман С. Р. - Сучасні уявлення про особливості лікування та діагностику розсіяного склерозу, Копорх Ю. О., Санкін Ю. Ю., Москаленко Д. К. (2017)
Самойленко А. В. - Тематичне тестування в підготовці інтернів за фахом "Стоматологія" до ліцензійного іспиту "Крок-3", Єхалов В. В., Романюта І. А. (2017)
Сергєєва Н. С. - Сучасні погляди на деякі аспекти анестезіологічного забезпечення операцій щитовидної залози, Шпиленко О. Ф. (2017)
Щукіна О. С. - Порівняльна клінічна характеристика хворих, перебіг та виходи захворювання за даними українських та європейських регістрів гострих коронарних синдромів 2009-2015 років, Коваль О. А. (2017)
Андрощук О. В. - Методи діагностичного дослідження розвитку творчих здібностей старших дошкільників (2017)
Березка С. В. - Підходи до класифікації форм та видів деформацій особистості у науковій літературі (2017)
Діденко Г. О. - Стиль життя у соціально-психологічному вимірі (2017)
Марциняк-Дорош О. М. - Зміст існування – як контроль від переїдання для жінок з надмірною вагою (2017)
Музика О. О. - Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти, Топольницька О. О. (2017)
Николаенко С. А. - Особенности гипнотерапии посттравматического стрессового расстройства (2017)
Скуловатова О. В. - Дослідження самопрезентації особистості в Інтернеті (на основі аналізу її аватарів) (2017)
Борисова Н. В. - Лексичні фігури вираження сатири у творі Дж. Свіфта "Мандри Гулівера" (2017)
Vysotska R. R. - L’aspect diachronique de la negation en francais (2017)
Воробець О. Д. - Функціонально-семантична модель речення: поширювальні інтенції (2017)
Дегтярьова Є. О. - Синтаксичні особливості внутрішнього мовлення у французькій мінімалістичній прозі (2017)
Жигало Н. М. - Реалізація оцінки на морфологічному рівні у ранньохристиянській латиномовній прозі: суфіксальні засоби оцінності (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2017)
Кириленко С. П. - Мотив "найкращої жіночності з найкращою мужністю" в поетичних текстах Олени Теліги (2017)
Ковбасюк Л. А. - Метафори-композити в сучасній німецькій мові, Абрамова К. А. (2017)
Козубенко Л. М. - Проблема екзистенції героя у романі Дж. Селінджера "Ловець у житі" (2017)
Колесник Г. О. - Семантичні особливості контамінантів в сучасній англійській мові (2017)
Лаврусенко М. І. - Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза "Роксоляна" (2017)
Матвієнків О. С. - Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі (2017)
Найдюк О. В. - Мовні засоби вираження іронії у творі Х. Конзаліка "Bittersu?es 7. Jahr" (2017)
Ніколенко О. В. - Емоційний концепт Love в англійських прізвиськних номінаціях (2017)
Павлушенко О. А. - Концептуалізація поняття дух в українському дискурсі (2017)
Рожков Ю. Г. - Проблема класифікації термінів ветеринарної медицини (2017)
Рябова Г. В. - Автобіографічний елемент в оповіданні І. Дніпровського "Долина угрів" (2017)
Стрельбіцька О. О. - Жанрові особливості шумкових приспівок (2017)
Тараненко К. В. - Асиметричні антоніми в сучасній українській прозі (2017)
Удяк Г. І. - Особливості вербалізації емоцій засобами соматичних фразеологізмів (на прикладі творів Джоан Кетлін Роулінґ) (2017)
Чубань Т. В. - Видова неоднорідність вербальних багатозначних дієслів, Левченко Т. М. (2017)
Шелепкова І. М. - Структурне моделювання економічної термінології на синхронному зрізі (2017)
Гаврилова К. Ю. - Кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (2017)
Коваль Н. О. - Специфіка переміщення товарів військового призначення та подвійного використання через митний кордон України (2017)
Mishyna N. V. - Sudsidiarity as the principle: something old or something new for Ukraine? (2017)
Асадчих О. В. - Прикладний аспект інтегративної системи навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення (2017)
Безлуцька О. П. - Проблема лідерства на судні в науковій теорії та практиці (2017)
Березнева І. М. - Особливості розвитку навичок професійно-орієнтованого читання (2017)
Білак М. В. - Вплив поліетнічного середовища Закарпаття на розвиток полікультурної компетентності вчителя іноземних мов (2017)
Буряк В. В. - Застосування технології проблемно- орієнтованого навчання при викладанні клінічних дисциплін, Главацький О. М., Горбачов С. В. (2017)
Вербицька П. В. - Нові вектори громадянської самореалізації молоді в сучасному соціокультурному просторі (2017)
Вінтюк Ю. В. - Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів у суспільстві на зміст підготовки майбутніх психологів (2017)
Гаврилова О. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічного профілю (2017)
Гарбуза Т. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов (2017)
Гузій І. С. - Структурно-змістовні характеристики конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання (2017)
Дехнич А. Г. - Підготовка студентів до формування гуманних взаємовідносин молодших школярів у навчально-пізнавальній діяльності (2017)
Добровольська А. М. - Розвиток творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2017)
Zakordonets N. I. - Bilingual teaching: a theoretical framework (2017)
Запотічна М. І. - Використання потенціалу інклюзивного лідерства в шкільній освіті корінних народів Канади (2017)
Ільїна О. М. - Інтерактивне навчання англійської мови студентів-економістів із використанням мережі Інтернет: переваги та недоліки (2017)
Казачінер О. С. - Розвиток інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти в міжкурсовий період: досвід Харківського регіону (2017)
Капніна Г. І. - Сутність виховної програми "Свобода в рамках" (2017)
Квасецька Я. А. - Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях (2017)
Киричок І. І. - Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, Боровик Н. М. (2017)
Кіндрат І. Р. - Формування духовно-моральних основ світогляду дитини дошкільного віку засобами художнього слова (2017)
Козьменко О. І. - Роль культурної спадщини у процесі формування національної ідентичності канадців (2017)
Костащук О. І. - Методики дослідження рівнів ихованості професійної честі у студентів (2017)
Кравець Р. А. - Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2017)
Кулик О. Д. - Словотвірна система української мови: лінгвістичний і методичий аспекти (2017)
Курляк І. Є. - Молодіжні субкультури як соціально-педагогічний феномен у Польщі (2017)
Курочка В. М. - Роль навчальної гри як інтерактивного методу поліпшення іншомовної компетенції студентів вищих навчальних закладів (2017)
Lebedieva O. A. - Pedagogical conditions of motivation development of foreign language training of future engineer-teachers, Gogol I. O. (2017)
Лукащук І. М. - Аналіз навчальних програм хіміко-біологічних дисциплін у контексті формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків (2017)
Мараховська Н. В. - Проведення інтегрованого тренінгу з дисциплін гуманітарного циклу з метою професійної самореалізації майбутнього вчителя (2017)
Мельник І. М. - Морально-педагогічні цінності професора Модеста Левицького (2017)
Нікула Н. В. - Програма формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки (2017)
Опалюк Т. Л. - Основні положення методології дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів (2017)
Опанасенко Н. І. - Роль самостійної роботи у підготовці вчителя початкової школи при викладанні педагогічних дисциплін (2017)
Павленко М. С. - До проблеми сутності поняття "розвиток професійної мобільності" (2017)
Павлиш Т. Г. - Форми методичної роботи, спрямовані на розвиток професійної мобільності викладачів інформатики коледжів (2017)
Середа І. В. - Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти (2017)
Тархова И. О. - Компетентностные задачи на уроках математики как способ развития познавательной активности (2017)
Ходунова В. Л. - Оволодіння дітьми дошкільного віку основами художньої творчості (2017)
Чжоу Цянь - Актуальний стан виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-естетичної діяльності (2017)
Шевчук Г. Й. - Патріотичне виховання студентської молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2017)
Шульга Н. В. - Медіаосвіта етнічних меншин у провідних європейських країнах (2017)
Аванесова Н. Е. - Формування механізму стратегічного розвитку фінансово-економічної безпеки підприємства, Валковська Г. І. (2017)
Аванесова Н. Е. - Переваги факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств України, Чупрін Є. С. (2017)
Баланенко О. Г. - Сутність та основні завдання еколого-економічного аналізу діяльності підприємства, Стойкова Т. М., Стойкова І. М. (2017)
Білюк А. В. - Концепція ризик-орієнтованого податкового адміністрування в бюджетному процесі, Косова Е. В. (2017)
Biliavskа Y. V. - Internal features brand management in the organizational сulture of enterprise (2017)
Буга Н. Ю. - Соціально-етичний маркетинг та людина, Бащун А. Б. (2017)
Васильева Е. С. - Перспективы использования термальных источников Херсонской области в индустрии гостеприимства, Голикова Т. П. (2017)
Гончаренко Е. В. - Сутність та значення реклами в діяльності сучасного підприємства (2017)
Гончаренко Е. В. - Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства (2017)
Городецька Т. Е. - Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів на місцевому рівні, Ківшик Ю.І. (2017)
Городецька Т. Е. - Формування місцевих бюджетів в умовах розвитку самоврядування, Сухова А.О. (2017)
Грановська І. В. - Вплив оподаткування на економічну діяльність підприємств (2017)
Губарик О. М. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах кризи, Перехрест І. К. (2017)
Добровольська В. А. - Співвідношення реклами і реалізації товару (2017)
Добровольська В. А. - Реклама як вид підприємницької діяльності (2017)
Дуброва Н. П. - Теоретичні аспекти споживчого та іпотечного кредитування, Лепеха А. В. (2017)
Дуброва Н. П. - Теоретичні основи управління структурою пасивів банку, Семенов В. В. (2017)
Захаров В. А. - Аналіз сучасного стану операційного менеджменту на закордонних промислових підприємствах (2017)
Йовса М. М. - Розробка сучасних заходів щодо вдосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах (2017)
Іваненко В. І. - Аналіз процесу побудови соціальної ринкової економіки у Німеччині у 1949-1958 роках, Дударенко С. В. (2017)
Іващенко Г. А. - Кібернетична безпека в системі діагностики та аналізу економічної безпеки підприємства, Воронюк Є. В. (2017)
Какодєй А. О. - Аналіз ринку послуг WiFi-маркетингу в Україні (2017)
Коваленко О. В. - Концептуальні готельні комплекси України та світу: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Кондратюк С. М. - Облік та контроль надання консультаційних послуг (2017)
Корягіна Т. В. - Проблема ухилення від податків та наслідки цього явища для бюджету України, Якименко К. А. (2017)
Косова Т. Д. - Методичний підхід до оцінки ризиків адміністрування податку на додану вартість, Ползікова Г. В. (2017)
Кутузова М. М. - Теоретичні основи дослідження формування і розвитку економічної безпеки (2017)
Лазоренко Т. В. - Правила успішного використання тайм-менеджменту, Дідченко Ю. О., Михайлова Є. Д. (2017)
Лозовський О. М. - Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством, Петлінська Ю. О. (2017)
Макарчук І. М. - Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Малишко В. В., Пучко А. О. (2017)
Маколкіна О. В. - Сучасні методи управління виробничими процесами в АПК (2017)
Мандзяк О. М. - Індустрія гостинності в умовах глобалізованого світу: аспектуалізація проблеми (2017)
Масюк Ю. В. - Теоретичні основи розрахунку точки беззбитковості, Іванченко В. В. (2017)
Мельничук І. І. - Етапи аналізу виробничих запасів у сучасних умовах, Заморозна К. О. (2017)
Мельничук І. І. - Методи трансфертного ціноутворення та особливості їх застосування до контрольованої операції, Коробочка Н. В. (2017)
Михасик О. Д. - Основні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2017)
Мірзоєва Т. В. - Сучасний стан виробництва соняшнику в Україні, Ушкань В. Л. (2017)
Осаволюк І. В. - Проблеми розвитку інноваційного менеджменту на вітчизняних підприємствах, Лозовський О. М. (2017)
Пичкур И. Н. - Информационные технологии, глобализация и экономическое развитие (2017)
Полчанінова І. Л. - Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг, Становихіна С. В., Чередніченко А. П. (2017)
Попело О. В. - Закономірності модернізації продуктивних сил у контексті сучасної державної регіональної політики (2017)
Світлична Т. І. - Актуальні питання визначення сутності та оцінки економічного ризику діяльності підприємств регіону (2017)
Смолінська С. Д. - Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в сучасних умовах, Терещук Є. О. (2017)
Соловей І. С. - Конкурентоспроможність галузі зернового господарства та фактори її формування, Соловей І. М. (2017)
Солошенко В. В. - Економічна сутність банківського капіталу, Волохата В. Є. (2017)
Спіцина В. В. - Механізми управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах економічної невизначеності, Сіренко Н. М. (2017)
Томашевська О. А. - Економічна ефективність вирощування зернових культур і рівень їх конкурентоспроможності, Онищук А. М. (2017)
Трушкіна Н. В. - Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту: методичне та інформаційне забезпечення (2017)
Фісуненко П. А. - Прогнозування та планування як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства, Штипуляк А. А. (2017)
Черкасов А. В. - Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування, Колесник І. А. (2017)
Чукурна О. П. - Логістичний аутсорсінг в умовах глобалізації, Більмак А. В., Іщенко Ю. С. (2017)
Шамановська Г. В. - Оцінка ефективності брендингових стратегій підприємств (2017)
Шамановська Г. В. - Розвиток та становлення брендингу в Україні (2017)
Шутова А. Р. - Організація соціального захисту і підвищення доходів сільськогосподарського населення, Сіренко Н. М. (2017)
Содержание (2017)
Улитенко Ю. А. - Метод обоснования схемы и выбора параметров силовой установки летательного аппарата для скоростей полёта Мп = 0…5, Кислов О. В. (2017)
Степаненко С. М. - К вопросу о применении в авиадвигателестроении новых версий стандартов ISO 9001:2015 и AS/EN9100D:2016 (2017)
Капітанова Л. В. - Тенденції змінення основних параметрів при створенні модифікацій літаків транспортної категорії, Зайцев В. Є. (2017)
Терещенко Ю. М. - Газодинамическое воздействие кольцевого вдува на течение в ступени осевого компрессора, Дорошенко Е. В., Ластивка И. А., Кудзиновская И. П. (2017)
Двирник Я. В. - Закономерности течения двухфазного потока во входном устройстве вертолетных ГТД, Павленко Д. В. (2017)
Журавлёв В. Н. - Процессы самоорганизации вихревых структур в задаче анализа эффективности компрессора ГТД, Письменный В. И. (2017)
Стахняк Н. А. - Численное моделирование течения в многоступенчатой турбине низкого давления, Резник С. Б., Хомылев С. А., Карпенко А. М. (2017)
Кисляк М. И. - Исследование аэро-акустической эффективности профиля лопатки вентилятора ТРДД с использованием комплекса ANSYS, Митрахович М. М. (2017)
Ершов С. В. - Численное моделирование ламинарно-турбулентного перехода в высоконагруженной трансзвуковой турбинной решетке, Яковлев В. А., Гризун М. Н. (2017)
Долматов Д. А. - Разрядное стимулирование высокотемпературного горения легких углеводородов (2017)
Меркулов В. М. - Компьютерное моделирование ударного взаимодействия крупной птицы с рабочими лопатками вентилятора ТРДД, Шереметьев А. В., Петров А. В., Придорожный Р. П., Донченко В. В. (2017)
Бадун О. П. - Плавающее кольцо как источник изгибных колебаний ротора, Иванов Я. Н. (2017)
Титов М. Ю. - Расчет электромагнитного клапана средствами численного моделирования, Лоян А. В., Ищенко Е. И. (2017)
Турна Р. Ю. - Моделирование собственных частот колебаний элементов гидравлического аккумулятора, Чигрин В. С., Зинченко Д. Ю., Белогуб А. В. (2017)
Мельник В. М. - Автокомпенсація дифракційних явищ у чутливих елементах гіростабілізованої платформи прямим використанням принципа двоканальності Петрова, Бойко Г. В. (2017)
Карачун В. В. - Дифракция звуковых волн на перекрестном упругом шарнире подвеса гироскопа, Фесенко С. В. (2017)
Меняйлов Е. С. - Применение методов вычислительного интеллекта для решения прямых задач расчета конструкторских размерных цепей в условиях параметрической априорной неопределенности, Угрюмова Е. М., Черныш С. В., Мазурков А. П., Угрюмов М. Л., Хусточка А. Н. (2017)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства отливок корпусных деталей турбины из никелевых сплавов после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Овчинников А. В. - Реализация аддитивных процессов сварки при проектировании и производстве деталей газотурбинных авиадвигателей, Басов Ю. Ф., Петрик И. А., Скребцов А. А., Марченко Ю. А. (2017)
Воронин В. Н. - Исследование деформационного поля сварных титановых заготовок типа "оболочки", изготовленных методом взрывной штамповки, Зайцев В. Е., Коцюба В. Ю., Третьяк В. В. (2017)
Миргород В. Ф. - Повышение эффективности методов трендового анализа и контроля при анализе технического состояния газотурбинных двигателей, Гвоздева И. М. (2017)
Информационное сообщение (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Титул, зміст (2017)
Шкуратов О. І. - Сутність екологічної безпеки в аграрному секторі економіки: теоретичні підходи (2017)
Буряк Р. І. - Сучасна методика капіталізації рентного доходу в сільському господарстві України, Аврамчук Б. О. (2017)
Славкова О. П. - Сільськогосподарська кооперація як механізм стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України, Калачевська Л. І. (2017)
Слюсар І. Т. - Економічні аспекти отримання деревної біомаси з верби, Ткаченко А. М. (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність недержавних інформаційно-консультаційних служб на ринку дорадчих послуг (2017)
Вдовиченко А. В. - Роль органічного сільського господарства в системі природогосподарювання (2017)
Малініна Н. М. - Напрями впорядкування спрощеної системи оподаткування підприємницької діяльності у сільському господарстві (2017)
Горлачук О. А. - Методологічні проблеми дослідження регіонального ціноутворення в умовах ринку: регіональна вартість і рента, Горлачук М. А. (2017)
Гуторов А. О. - Тезаурус форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2017)
Лазаренко В. І. - Методичне забезпечення маркетингових досліджень у системі екологічного маркетингу (2017)
Нигматова Е. С. - Теоретические основания понятия рынка органической сельскохозяйственной продукции (2017)
Миклуш Т. С. - Комплексне природокористування у лісозабезпечених регіонах: передумови та механізми (2017)
Содержание (2017)
Герасименко В. П. - В. М. Єршов – зразковий приклад для наслідування, – особистість, яка заслуговує виняткової поваги, – Людина з великої літери (2017)
Логинов В. В. - Анализ влияния отклонения вектора тяги на лётно-технические характеристики перспективного боевого самолета, Украинец Е. А., Еланский А. В., Глущенко П. А. (2017)
Коробко В. В. - Дослідження роботи імпульсної двонаправленої турбіни в резонаторі термоакустичного апарата, Московко О. О., Мостіпаненко Г. Б., Сербін С. І. (2017)
Митрофанов О. С. - Ефективність використання термохімічного перетворення етанолу в енергетичній установці на базі двигуна 1Ч 6,8/5,4, Проскурін А. Ю., Познанський А. С. (2017)
Петухов И. И. - Струйная система осушения и охлаждения керосина, Сырый В. В., Шахов Ю. В. (2017)
Тарасенко А. А. - Динамика малооборотного дизеля работающего в составе дизель-генератора (2017)
Хаустова А. Н. - Исследование зоны регистрации излучения продуктов распыления РК СПД 1,5 кВт, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2017)
Педаш А. А. - Структура и свойства образцов из сплава Inconel 718 полученных по технологии селективного лазерного плавления, Лысенко Н. А., Клочихин В. В., Шило В. Г. (2017)
Мозговой В. Ф. - Особенности обработки панелей шумоглушения из композиционных материалов на станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2017)
Богуслаев В. А. - Исследование жаростойкости теплозащитных уплотнительных покрытий при их легировании комбинированными лигатурами, Жеманюк П. Д., Грешта В. Л., Сотников Е. Г., Леховицер З. В., Ткач Д. В., Степанова Л. П., Климов А. В. (2017)
Снежной Г. В. - Об одной модели зарождения, развития и исчезновения ε-мартенсита при пластической деформации аустенитных Fe-Cr-Ni сталей, Снежной В. Л. (2017)
Данько К. А. - Исследование свойств покрытий, полученных сверхзвуковым газопламенным напылением с использованием двухкамерной горелки, Долматов А. И., Лопата В. Н. (2017)
Ефанов В. С. - Нанесение многослойных жаростойких покрытий на лопатки турбины, подверженных эрозионно-коррозионному воздействию, Петрик И. А., Прокопенко А. Н., Овчинников А. В. (2017)
Третьяк В. В. - Особенности использования экспертной системы SPRUT EXPRO для расчета параметров объемной заготовки, Онопченко А. В., Невешкин Ю. А., Ковальчук И. А. (2017)
Миргород В. Ф. - Исследование характеристик и возможностей типовых регуляторов с нецелочисленным указателем интегро-дифференциального преобразования, Гвоздева И. М. (2017)
Епифанов С. В. - Оценка динамических свойств пневматических емкостей с использованием линеаризованных уравнений, Зеленский Р. Л. (2017)
Dmitriev S. - Gas turbine engines diagnosing using the methods of pattern recognition, Popov O., Yakushenko O., Potapov V., Pashchuk O. (2017)
Єнчев С. В. - Wavenet-технології в задачах ідентифікації помпажних явищ в компресорах авіаційних ГТД (2017)
Рева О. М. - Стратегія оптимального передбачення у визначенні ставлення авіадиспетчерів до небезпек характерних помилок, Насіров Ш. Ш., Липчанський В. О. (2017)
Нерубасский В. В. - Перспективы развития контрольно-проверочной аппаратуры для семейства электронных САУ АО "Элемент", Лопащенко И. К. (2017)
Информационное сообщение (2017)
Алфавитный указатель (2017)
Шаповал А. А. - Вплив умов приєднання пористих структур до суцільних поверхонь на двофазний теплообмін і контактний термічний опір, Панов Є. М., Скрипка К. І., Сауліна Ю. В., Шаповал Арт. А. (2012)
Корнієнко Я. М. - Одержання гуміново-мінеральних твердих композитів із домішками екстракту торфу, Гатілов К. О., Кравчук М. А., Мартинюк О. В., Косянчук В. О. (2012)
Антоненко Л. П. - Використання нанопорошку алмазу у виробництві електроізоляційного паперу, Демишок Т. І. (2012)
Корнієнко Б. Я. - Динаміка зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2012)
Лебедєв В. Є. - Вимірювання зворотної електрорушійної сили та загального опору алюмінієвого електролізера, Щербань Г. І. (2012)
Радовенчик Я. В. - Розділення систем вода – олія за допомогою матеріалів із капілярними властивостями, Гомеля М. Д. (2012)
Швед М. П. - Використання каскадних схем і дозуючих шестеренних насосів в екструзії полімерів, Швед Д. М., Петренко О. В. (2012)
Войцеховська Є. М. - Визначення геометрії щілини формувальної головки в екструзії пінополімерів, Рудакова В. А., Швед Д. М., Лукашова В. В. (2012)
Марчевський В. М. - Дегідратація кристалічного бішофіту, Улітько Р. М., Галстян А. С. (2012)
Герич О. С. - Застосування пористих заповнювачів для бетону, Ракицький В. Л., Собченко В. В. (2012)
Городніченко Є. С. - Тепломасообмін під час сушіння термолабільних капілярно-пористих тіл, Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Зубрій О. Г. (2012)
Марчевський В. М. - Кінетика інфрачервоного нагрівання й сушіння паперу, Новохат О. А. (2012)
Марчевський В. М. - Кінетика біогазового процесу, Котляр К. М. (2012)
Степанюк А. Р. - Вилучення гуміновмісних речовин з торфу, Кучеренко І. В., Карпенко О. П. (2012)
Сімороз Д. О. - Сушіння морквяно-квасоляного харчового порошку, Степанюк А. Р., Петрова Ж. О. (2012)
Колосов О. Є. - Фізико-хімічні аспекти модифікації епоксидних полімерів дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами, Сівецький В. І., Сахаров О. С., Сідоров Д. Е. (2012)
Сахаров О. С. - Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Бех С. В. (2012)
Сахаров О. С. - Моделювання плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Івіцький І. І., Олексішен В. О. (2012)
Сахаров О. С. - Дослідження плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Івіцький І. І., Олексішен В. О. (2012)
Терещенко О. М. - Дезактивація води природними й модифікованими сорбентами, Макаренко І. М. (2012)
Хохотва О. П. - Видалення йонів міді (ІІ) сорбентом із тирси липи, Тернова С. В. (2012)
Панов Е. Н. - Определение состава газовых выбросов обжиговых печей при производстве электродов, Шилович И. Л., Иваненко Е. И., Буряк В. В. (2012)
Іщенко В. А. - Дослідження циклу утилізації пластикових виробів (2012)
Пирський О. А. - Вплив полігонів твердих побутових відходів на стан поверхневих вод, Колунаєв Є. В. (2012)
Барбаш В. А. - Одержання й використання волокнистих напівфабрикатів із сорго багаторічного, Дейкун І. М., Когутенко Н. А. (2012)
Антоненко Л. П. - Використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості, Задніпрянець Ю. М. (2012)
Мовчанюк О. М. - Підвищення якості паперу та картону з макулатури шляхом використання волокна з відходів асептичного паковання (2012)
Черьопкіна Р. І. - Нейтрально-сульфітна делігніфікація соломи ріпаку, Кушмітько О. В., Черняк А. М. (2012)
Колосов О. Є. - Подрібнення та девулканізація гумовмісних відходів, Мікульонок І. О., Пристайлов С. О., Сівецький В. І., Черниш І. А. (2012)
Коржик М. В. - Алгоритм керування піччю графітації в нештатному режимі (2012)
Дубік Р. М. - Керування контактною мембранною дистиляцією з використанням μ-синтезу, Ладієва Л. Р. (2012)
Кваско М. З. - Розрахунок динамічних властивостей двоконтурної дискретної системи керування випарною установкою, Жураковський Я. Ю., Чегринець К. І., Носов А. О. (2012)
Гегедош К. В. - Особливості та перспективи економічного співробітництва в міжрегіональній асоціації "Карпатський єврорегіон", Чучка І. М. (2016)
Запотічна Р. А. - Аналіз діяльності транснаціональних банків у країнах світу впродовж 1980–2015 років (2016)
Зварич Р. Є. - Альтерглобалізація в розрізі корпоративної ідентичності та відповідальності (2016)
Ковтонюк К. В. - Сучасна модель моніторингу інтегрованого регіонального розвитку в Європейському Союзі (2016)
Богма О. С. - Механізм виявлення та протидії загрозам бюджетній безпеці України (2016)
Гринько О. В. - Ефективність логістичної діяльності суб’єктів господарювання, Столяренко А. С. (2016)
Лаврентьєв М. М. - Вдосконалення системи управління державними інвестиціями в Україні (2016)
Латишев К. О. - Занепад автомобілебудівної галузі України: причини, стан та шляхи реанімування (2016)
Браславська О. В. - Оцінка виробничого потенціалу підприємств хімічної промисловості з позиції інноваційних можливостей (2016)
Вернюк Н. О. - Інноваційні підходи до логістичного аутсорсингу як чинника глобальних конкурентних переваг, Новак І. М., Петренко Н. О. (2016)
Гуржій Н. М. - Збалансована система показників як метод формування стратегії машинобудівного підприємства, Єчина Т. М. (2016)
Другова О. С. - Систематизація підходів до формування інструментарію контролінга (2016)
Думанська І. Ю. - Інноваційний капітал у системі вартісно-орієнтованого управління підприємством (2016)
Іванов М. В. - Побудова оптимальної системи управління витратами на промислових підприємствах Хмельниччини (2016)
Ільченко Н. Б. - Сучасні підходи до управління бізнес-процесами підприємства оптової торгівлі (2016)
Кацемір Я. В. - Експертна оцінка видів послуг як інструмент прогнозування привабливості туристичного продукту (2016)
Крилов Д. В. - Механізм формування системи управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах (2016)
Кузьміна О. С. - Концептуальні основи управління прибутком підприємства на засадах сталого розвитку (2016)
Македон В. В. - Методичний базис прийняття управлінських рішень менеджментом промислового підприємства щодо інвестиційного розвитку (2016)
Баштова М. О. - Трансформаційні зрушення регіональної політики сталого розвитку (2016)
Жукова Н. В. - Потенціал механізму кластерізації у забезпеченні сталого безпечного розвитку малих міст України (2016)
Курильців Р. М. - Сталий просторовий розвиток як стратегічний напрям формування системи інтегрованого управління землекористуванням (2016)
Гнатюк Т. О. - Доступ внутрішньо переміщених осіб до житла у харківській області (2016)
Колосок А. М. - Еволюція підходів до визначення сутності поняття "соціальна відповідальність бізнесу", Герус О. А. (2016)
Бугіль С. Я. - Посилення ресурсної бази муніципалітетів через пaртнерство та співробітництво, Західна О. Р. (2016)
Голинський Ю. О. - Теоретичні аспекти моніторингу виконання державного бюджету України, Луців Л. М. (2016)
Каламбет К. М. - Систематизація принципів фінансового планування на підприємстві (2016)
Братчук Л. М. - Об’єкти інноваційної діяльності у складі нематеріальних активів: критерії та порядок їх визнання (2016)
Височан О. О. - Витрати на фандрайзинг як вагомий складник трансакційних витрат організацій неприбуткового сектору економіки (2016)
Макурін А. А. - Удосконалення внутрішнього аудиту основних засобів на підприємствах вуглевидобувної промисловості (2016)
Горбачук В. М. - Двоетапна модель еколого-економічних рішень, Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Кононов І. Ф. - Проблема соціальності та предметна визначеність соціології (2011)
Бурлачук В. Ф. - Материальные условия коммуникации: дополнение к рефлексивной концепции общества (2011)
Коваліско Н. В. - Сучасні соціологічні теорії практик: теоретичний аспект аналізу (2011)
Голиков А. С. - Системность социального знания как феномен и факторы его крушения (2011)
Мельников А. С. - Пять постулатов экзистенциальной социологии Марселя Болль де Баля (2011)
Савельєв Ю. Б. - Концепт "соціальне включення" у контексті теорії суспільства модерну (2011)
Билько О. И. - Власть как дискурсивная категория: особенности концептуализации в социологии (2011)
Герасіна Л. М. - Розвиток елітистської традиції в теоретичних дослідженнях соціології політики (2011)
Никулин В. С. - Роль социального капитала элитных сетей в процессах трансформации постсоветских элит (2011)
Безносов М. А. - Модели современных избирательных кампаний: границы модернизации (2011)
Пасісниченко В. Л. - Громадянське суспільство як складова сучасного дискурсу публічної соціології (2011)
Крупнов С. П. - Термин "гражданское общество" в социальной философии Нового времени (2011)
Ніколаєвська А. М. - Соціологія моралі як соціологічна теорія середнього рівня: до проблеми ідентифікації та самоідентифікації (2011)
Усик Е. Ю. - Социальная сеть как социологическая категория и социальный феномен (2011)
Бердник Е. А. - Становление культурно-сетевой проблематики в социологии (2011)
Шалина М. Г. - Связи с общественностью в обществе инноваций: новый онтологический статус? (2011)
Сорока Ю. Г. - Проблеми соціологічної інтерпретації полікультурного суспільства (на прикладі концепту полістилістичної культури) (2011)
Малес Л. В. - Соціологічне тлумачення культури: розвиток ідей та сучасні дискусії (2011)
Легеза С. В. - Массовая культура между "писателем" и "читателем": проблема культурной компетенции (2011)
Заєць Д. О. - Евристичний потенціал соціокультурного підходу при вивченні феномену публічного (2011)
Мусиездов А. А. - Представления о городе: "идентичность" vs "образ" (2011)
Пелин А. В. - Метафоры, мифы и модели взаимоотношений провинциалов с жителями столицы (2011)
Кузьмин Н. Н. - Конструирование социальных границ в процессах межкультурного взаимодействия (2011)
Tchistiakova N. - Nations between states: the effect of dual national identification on allegiance of minority group members to the "host" country (2011)
Бродецкая Ю. Ю. - Культурная обусловленность интегративной сплоченности общества (2011)
Віхров М. М. - Національна солідарність як фактор інтеграції сучасного соціуму: спроба теоретичного осмислення (2011)
Косуля И. Ю. - Социокультурная безопасность: проблемы определения понятия (2011)
Каменская Т. Г. - Идентификация и идентичность: концептуальный подход в рамках теории конструктивизма (2011)
Багирова Т. Б. - Национальная толерантность, идентичность и социальное родство как феномены глобализации, Боронина Л. Н., Сенук З. В. (2011)
Бутковська Н. Ю. - Етнос та етнічність: концептуалізація феномену етнічного російськими та вітчизняними науковцями (2011)
Чернова Л. Е. - Етнос і нація як категорії та елементи соціальної структури (2011)
Яковенко А. В. - Архаичные смыслы как социальные конструкты в условиях глобализации (2011)
Нагорний А. І. - Інформаційно-технологічна взаємодія у сучасному суспільстві (2011)
Лисица Н. М. - Рекламная коммуникация как предмет анализа социологии знания (2011)
Тупикова С. В. - Киберпространство как "царство" бестелесности: к постановке проблемы (2011)
Іванова Т. В. - Емоції з токи зору теорії конструктивізму (2011)
Ходус Е. В. - Эмоциональное "Я" как модус новой субъектности: особенности онтологической и гносеологической актуализации (2011)
Вакуленко С. М. - Особливості аналізу емоційної складової споживання (2011)
Литовченко А. Д. - Дискурс как средство "взлома" реальности (2011)
Кривошея Т. І. - Роль моди в соціально-груповій диференціації та стигматизації індивідів (2011)
Лукащук В. І. - Теорії мотивації у спорті: соціологічний аналіз (2011)
Федас В. В. - Фольклор як студія соціального процесу в історичних працях М. Максимовича (2011)
Даниленко І. В. - Методологія і методи вимірювання толерантності (за результатами дослідження українських школярів, їхніх батьків та вчителів історії), Кізілов О. І., Рапопорт А. В., Юрасов В. С. (2011)
Кислова О. Н. - Интеллектуальный анализ данных и компьютерная эпистемология как факторы методологических инноваций в современной социологии (2011)
Куцовера Т. С. - Якісна та кількісна стратегії контент-аналітичного дослідження (2011)
Гранкіна Н. Ф. - Метод поглибленої герменевтичної інтеракції тексту, запропонований Т. Ляйтхойзером і Б. Фольмергом та його застосування (2011)
Марченко А. М. - Аналіз фотографічних зображень у соціології: можливості та обмеження (2011)
Бакиров В. С. - Качество жизни а современной Украине: тенденции изменений в постсоветский период, Кизилов А. И., Кизилова К. А., Кузина И. И. (2011)
Haerpfer Ch. - Support for democracy and autocracy in Russia and the commonwealth of independent states, 1992-2002 (2011)
Полторак В. А. - Політичні нерівності в сучасних демократичних суспільствах: чинники інституціоналізації (2011)
Лебідь Л. І. - Соціальна нерівність у сучасному у сучасному українському суспільстві: особливості субєктивного сприйняття (2011)
Познанська К. С. - Соціальна структура сільського населення в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Кобяк О. В. - Роль социальных интересов в формировании экономического поведения жителей Беларуси (2011)
Хижняк Л. М. - Телеробота: інновації в управлінні нестандартною формою зайнятості (2011)
Солдатенко И. А. - Социальная ответственность бизнеса в Украине (на примере банковской сферы) (2011)
Сірий Є. В. - Дефініційний аналіз поняття "підприємництво" (2011)
Жиров Д. А. - Проблема становлення сучасного вітчизняного малого підприємництва як соціального інституту (2011)
Филинская Л. В. - Условия, тенденции и перспективы развития малого промышленного предпринимательства в Республике Беларусь (социологический анализ) (2011)
Зоська Я. В. - Суспільство споживання: український контекст (2011)
Сюсель Ю. В. - Споживацька поведінка як предмет соціологічної концептуалізації (2011)
Шестаковський О. П. - Зовнішня і внутрішня трудова міграція українців (за результатами дослідження 2010-2011 рр.) (2011)
Гвоздецька Б. Г. - Структура національно-просторових ідентичностей мешканців Пограниччя (на прикладі Карпатського регіону) (2011)
Хобта С. В. - Специфика определения ситуации и жизненные практики в восточном украинско-российском пограничье (2011)
Яковенко Т. В. - Особливості і тенденції сучасних шлюбно-сімейних процесів в українському соціумі (2011)
Яненко Я. В. - Социальные оксюмороны в украинской рекламе (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Homo mobilis як соціальний суб'єкт сучасності (2011)
Калашникова А. А. - Профессионализм в практиках искусства: социологическое измерение (2011)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Архітектурний простір Міста як відображення соціокультурних процесів: храмове будівництво (2011)
Евдокимова И. А. - Социальное проектирование как связующее звено социальной политики и социального управления (2011)
Андрос И. А. - Генеральный план развития белорусской столицы в оценках минчан (2011)
Шухатович В. Р. - Специфика методологии формирования социальной политики в области охраны здоровья (2011)
Пахолок О. О. - Орієнтація на здоров'я як стиль життя: фактор особистісного вибору (2011)
Селютіна Н. Ф. - Соціологічне забезпчення процесу прийняття управлінських рішень у системі державного управління та місцевого самоврядування (2011)
Ніколаєв Є. Б. - Проблематика соціальної безпеки у контексті навчального курсу "соціально-економічна безпека" (2011)
Стрельник Е. А. - Маскулинность и инвалидность: конфликты идентичностей, стереотипы и ресурсы их преодоления (2011)
Плахова О. М. - Роль центрів реінтеграції у вирішенні проблем колишніх засуджених в Україні (2011)
Астахова В. И. - Углубление кризисных процессов в образовании и пути их преодоления (2011)
Подольская Е. А. - Образование в "обществе знания": онтология и деонтология (2011)
Щудло С. А. - Конвенційна модель якості вищої освіти (2011)
Омельченко С. Н. - Эгалитарность образования: вопросы современного этапа развития (2011)
Злобіна О. Г. - Студенство як суб'єкт продукування корупційних практик, Бекешкіна І. Е. (2011)
Сокурянська Л. Г. - Чинники інтолерантної поведінки в уявленнях студентської молоді, Хижняк О. В. (2011)
Дейнеко А. А. - Современное украинское студенчество перед "вызовами" общества риска: штрихи к портрету "профессиональной рискологичности" (2011)
Белова О. Р. - Учеба и развитие профессиональной идентичности студентов России и Украины, Вишневский Ю. Р., Певная М. В. (2011)
Овакимян О. С. - Социологическое осмысление преемственности как принципа развития образования (2011)
Кутырева В. И. - Семья как ценность и семейные ценности современной украинской молодежи, Давыдова Э. А. (2011)
Колісник Л. О. - Стан і тенденції академічної мобільності студентів: світовий та український контекст (2011)
Сазонова Я. О. - Визначення індикаторів якості життя для підлітків груп ризику (2011)
Рущенко І. П. - Динаміка поширення молодіжного наркотизму в Харківському регіоні: 15 років спостережень, Сердюк О. О., Віцько О. В. (2011)
Рингач Н. О. - Сексуальна культура українських підлітків (2011)
Шедяков В. Є. - Людський чинник трансформаційного періоду: зміни сутності та форм (2016)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики АСЕАН у сфері трудової міграції (2016)
Горняк О. В. - Оцінка продовольчої безпеки держави на основі регіональних показників, Салюк-Кравченко О. О. (2016)
Педченко Н. С. - Інструменти монетарної політики Національного банку України та їх застосування, Сіліхін Б. В. (2016)
Приходько І. П. - Принципи державного управління інноваційним розвитком національної системи аграрної освіти, Павлова Г. Є. (2016)
Рехтета І. І. - Категоріальний аналіз інноваційної інфраструктури національної економіки (2016)
Стеблянко І. О. - Роль структурної політики у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Товстуха І. О. - Сутність та підходи до визначення еколого-економічної ефективності (2016)
Мешкова В. С. - Значение корпоративной социальной ответственности для эффективного развития бизнеса (2016)
Познанська І. В. - Система економічних відносин морського транспортного комплексу ЄС (2016)
Продіус О. І. - Формування та управління командою проекту (2016)
Хілуха О. А. - Еволюція поглядів на категорію "компетентність" як передумова виникнення компетентно-орієнтованого підходу в корпоративному управлінні, Загоруйко В. Л. (2016)
Шиян Н. І. - Інновація як фактор підвищення ефективності скотарства в Україні (2016)
Приходченко Т. А. - Наукові основи регіонального розвитку України (2016)
Прокопюк А. - Наукові засади структурування регіональної економіки (2016)
Сідлецька О. С. - Особливості формування кластерних утворень в одеському регіоні (2016)
Стефанишин Л. С. - Визначення напрямів розвитку сільських територій Івано-Франківської області як об’єкту дестинації сільського зеленого туризму (2016)
Павліха Н. В. - Система інтегрованого управління відходами як складник соціально-економічного розвитку міста, Дубинчук Л. І., Андрощук І. В. (2016)
Пахуча Е. В. - Сучасний стан ринку праці в аграрному секторі економіки (2016)
Наливайко Д. В. - Особливості визначення страхової суми під час страхування нерухомого майна (2016)
Нєізвєстна О. В. - Рання діагностика в системі нагляду за проблемними банками (2016)
Перловська Н. В. - Інструментарій управління грошовими потоками підприємства (2016)
Ходакевич С. І. - Моніторинг та контроль рівня кредитного ризику як складова частина процесу ризик-менеджменту банку, Свириденко А. Ю. (2016)
Чуркина И. Е. - Стратегические направления реформирования бюджетной системы Украины (2016)
Юшко С. В. - Інститут місцевих запозичень в Україні: стан і проблеми функціонування, Золотухін Є. В. (2016)
Мельник Н. В. - Економічний зміст витрат у будівництві, Кріль Я. Я. (2016)
Пашкевич М. С. - Сучасні підходи до викладання дисциплін спеціальності "облік і оподаткування" у вищих навчальних закладах України (2016)
Письменна М. С. - Концептуальні основи аудиту державних закупівель як різновид контролю (2016)
Руба О. П. - Організаційні засади управлінського обліку виробництва продукції фармацевтичних підприємств: стратегічні аспекти (2016)
Sheikha Nissrat Sabir - The influence of tourism and ecotourism features on organization of accounting in the middle east countries (2016)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні проблеми аудиту нематеріальних активів та напрями їх вирішення (2016)
Соколова Н. А. - Методи прогнозування в системі управління регіоном, Райко Г. О., Дигало О. О. (2016)
Наші автори (2016)
Бібік Т. А. - Досвід роботи глаукомного кабінету клініки амбулаторної допомоги, Третяк В. В. (2012)
Булах О. Ю. - Лікувально-евакуаційне забезпечення легкопоранених і легкохворих в сучасних збройних конфліктах (2012)
Булах О. Ю. - Результати експертного опитування фахівців медичної служби щодо оптимізації діяльності військового мобільного госпіталю, Галушка А. М. (2012)
Голик Л. А. - Об'єм амбулаторного прийому лікаря загальної практики — сімейної медицини в клініці амбулаторної допомоги, Бібік Т. А, Нефьодова Л. О. (2012)
Єщенко О. І. - Сучасний погляд на стомлення операторів, Кальниш В. В., Клюшнікова К. В. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив режиму рухової активності військовослужбовців Збройних сил України на якість і надійність діяльності в умовах спеціальних фортифікаційних споруд, Гузов В. В., Олим М. Ю. (2012)
Козак Н. Д. - Заходи профілактики гострих кишкових інфекцій та протиепідемічне забезпечення безпеки харчування особового складу Збройних сил України (2012)
Маслова М. Г. - Сучасні методи психологічного тестування офіцерів — кандидатів на просування на вищі посади, Курсеїтов Л. К., Володарський ВЛ., Макаревич А. П. (2012)
Мороз Г. З. - Розробка та впровадження локальних протоколів медичної допомоги: світовий та український досвід, Гідзинська І. М., Безугла М. В. (2012)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової профілактики у первинній ланці охорони здоров'я (2012)
Федірко І. В. - Аналіз лікування фурункулів за 2010—2012 роки у клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" МО України, Козловський С. М., Шмідт П. А., Нестерко О. М. (2012)
Філшішен П. В. - Особливості проведення терапії статинами в осіб із захворюваннями серцево-судинної системи у військовому лікувальному закладі, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2012)
Чемний М. М. - Шляхи оптимізації часового вікна до реваскуляризації з приводу інфаркту міокарда у військовослужбовців на догоспітальному етапі, Сидорова Н. М., Голод АГ., Антоненко Л. П. (2012)
Бугай A. A. - Послеоперационная постоянная дозированная эпидуральная аналгезия у онкологических больных, Мельник В. М., Комарова М. А. (2012)
Бугай A. A. - Реализация гемодинамической стабильности при сочетанной анемииу пожилых больных, Тхоревский A. B., Александрова Ю. В., Рудяк В. В. (2012)
Валерко Д. О. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в поєднанні з контактною лазерною літорепсією у хворих на ускладнений уретеролітіаз (2012)
Валерко Д. О. - Застосування черезшкірної пункційної нефростомії в поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою літотрипією у хворих на ускладнений уретеролітіаз (2012)
Возіанов С. О. - Експериментальна розробка електрозварювального та термострумінного методів для операцій на нирках, Фурманов Ю. О., Савицька І. М., Головко С. В., Гутверт В. В. (2012)
Головко С. В. - Застосування альфа-адреноблокаторів у хворих після трансуретральної блокади з приводу гіперплазії передміхурової залози в реабілітаційному періоді, Савицький О. Ф., Гончарук B. C. (2012)
Горошко В. Р. - Доцільність використання методів екстракорпоральної детоксикації як компонента інтенсивної терапії у хворих з синдромом поліорганної недостатності, Хитрий Г. П., Кішко P. M., Ткаченко АП. (2012)
Готько Е. С. - Клінічні ознаки раку грудної залози у чоловіків: особливості перебігу захворювання, Литвиненко О. О., Сазонов В. Е. (2012)
Гулько І. П. - Особливості техніки YAG-лазерної капсулотомії у пацієнтів при вторинній катаракті з тампонадою силіконовим маслом вітріальної порожнини, Горохівська О. Т. (2012)
Константи нова В. К. - Милдронат в комплексном лечении глаукомы (2012)
Лакша A. M. - Сучасні методи металоостеосинтезу в системі реабілітаційно-відновного лікування постраждалих з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок, Цівина C. A., Ярмолюк Ю. О., Мінстер О. С. (2012)
Лурін І. А. - Аналіз віддалених результатів хірургічного лікування хворих на анаеробні неклостридіальні флегмони таза з використанням сорбційно-антибактеріальної терапії, Сотніков AB., Сапа С . А. (2012)
Лурін І. А. - Результати лікування хворих з пілонідальною кістою крижово-куприкової ділянки з використання ультразвукового кюретажу, Цема Є. В. (2012)
Мельник Н. Ф. - Використання методу морфометрії для оцінки ефективності антибіотикотерапії в лікуванні госпітальних пневмоній нейрохірургічних та неврологічних хворих, Сухомовский Д. С. (2012)
Поліщук В. М. - Вибір методу знеболення при оперативних втручаннях на нижніх кінцівках, Швед О. Є., Гупало Ю. М., Грищенко Д. В., Левін О. Г. (2012)
Ремень І. І. - Анестезіологічне забезпечення під час торакоскопічних втручань, Свистун В. М., Котко О. М. (2012)
Роговський В. М. - Симультанні операції га черевному відділі аорти та органах черевної порожнини (клінічні спостереження), Борківець О. М., Олійник Ю. М., Яцун В. В., Родіонов О. С. (2012)
Савка И. С. - Алгоритм выбора лучевых методов обследования для диагностики стрессовых повреждений костей (2012)
Сапа С. А. - Комбинированная пластика распространенных раневых дефектов, Асланян С. А., Сотников А. В., Купченко Я. В. (2012)
Семенова И. Ф. - Первые результаты имплантации торических интраокулярных линз (2012)
Скорый Д. И. - Сравнительная оценка методов диссекции в резекционной хирургии печени (2012)
Тхоревський О. В. - Периопераційна корекція артеріального тиску у хворих із колоректальнимраком та супутньою ішемічною хворобою серця й артеріальною гіпертензією (2012)
Шудрак А. А. - Патогенетичний аналіз сучасних методів лікування хронічного геморою, Цема Б. В., Уманець О. І. (2012)
Антоненко Л. П. - Повышение скорости оседания эритроцитов: дифференциальная диагностика и тактика врача (2012)
Асаулюк И. К. - Врачебные ошибки: возможные причины возникновения и меры по их предупреждению (2012)
Асаулюк И. К. - Лекарственные поражения легких (по материалам Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" МО Украины), Бибик Т. А., Казмирчук А. П. (2012)
Бакун Т. В. - Ефективність використання метаболічних препаратів та адаптогенів у комплексній терапії стрес-індукованої артеріальної гіпертензії в осіб, для яких характерна напружена трудова діяльність (2012)
Вишнягов А. М. - Випадок токсоплазмозного ураження головного мозку у інфікованого вірусом імунодефпщту людини, Третяков В. В., Третяк С. Д., Федоренко C. B. (2012)
Друзь О. В. - Особливості визначення чинників ризику формування залежності від опіощв (2012)
Казмирчук А. П. - Гастропатия обусловленная приемом ацетилсалициловой кислоты, Мясников Г. В., Сидорова H. H., Балко А. Н. (2012)
Коршевнюк Д. О. - Особливості диспепсичного синдрому у військовослужбовців з функціональною диспепсією, Коршевнюк О. П. (2012)
Костенко И. Г. - Современный взгляд на лабораторную диагностику острых вирусных кишечных инфекций у детей в Украине, Третяков В. В., Самборская И. Ф. (2012)
Мясников Г. В. - Позасуглобові прояви реактивних артритів, Спаська Г. О. (2012)
Понур Г. В. - Моніторинг структури мікрофлори та антибіотикорезистентності у відділенні урології як засіб вибору алгоритму ефективної терапії, Рощенко JI. O. (2012)
Прокопчук С. Н. - Опыт применения ферментных препаратов при лечении функциональной диспепсии, Балко А. Н. (2012)
Сапожников А. Р. - Порівняльна характеристика деяких уражень травного тракту, що виникли на тлі застосування нестероїдних протизапальних препаратів у хворих на остеоартроз, Сапожникова О. В. (2012)
Сапожнікова О. В. - Випадок резистентного гідротораксу у хворого із цирозом печінки, Сапожніков А. Р. (2012)
Сидорова Н. М. - Вплив гіпотиреозу на перебіг ішемічної хвороби серця (2012)
Синичук М. М. - Ефективність використання аргініну в лікуванні гострого періоду ішемічного інсульту, Санько А. В. (2012)
Ткачов А. Ф. - Ефективність застосування диклофенаку порівняно з мелоксикамом в комплексній терапії загострення хронічного дискогенного радикуліту, Третяк С. Д., Лисак І. В., Літовченко І. І., Ярош Я. О., Палійська В. І., Шереметова Т. В. (2012)
Трихліб В. І. - Рівень паразитемії у хворих на малярію, які не проводили індивідуальну хіміопрофілакгику (2012)
Федьков Д. Я. - Лікування псоріатичного артриту в реальній медичній практиці (2012)
Цвигун Г. В. - Методы визуализации желчных путей, Алексеева Н. Б., Зелинский А. И., Гармапша О. Ю. (2012)
Цвігун Г. В. - Саркоїдоз: розповсюдженісгь серед військовослужбовців Збройних сил України, складність діагностики, рентгенологічні та клінічні критерії діагностики, Єрмілова О. В., Ходаковська М. В. (2012)
Эпштейн Б. В. - Діагностика аутоімунного тиреощиту, Латишенко С. В. (2012)
Яновський С. С. - Военный врач профессор П. А. Бутковский — основоположник отечественной психиатрии, Астапов Ю. Н., Сыропятов О. Г. (2012)
Амосова К. М. - Влияние медикаментозной коррекции железодефицита на толерантность к физической нагрузке, функциональное состояние миокарда и показатели неспецифического воспаления больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей анемией при отсутствии явных причин потери железа: ближайшие результаты, Царалунга В. Н., Понур Б. А. (2012)
Антоненко Л. П. - Зниження ризику кровотеч при проведенні антитромботичної терапії у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, Кобірніченко Ю. А. (2012)
Бібік Т. А. - Застосування аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин при лікуванні цущювого діабету, Маркевич С. В., Шорох Д. Б. (2012)
Бойчак М. П. - Эффективность и безопасность статинов при остром коронароном синдроме, Мясников Г. В., Левшова З. В. (2012)
Дяченко В. В. - Зміни морфофункціонального стану правого шлуночка серця та систолічного тиску у легеневій артерії у хворих з ідіопатичною легеневою артеріальною гіпертензією та синдромом Ейзенменгера на тлі тривалого лікування силденафілом у низький дозі, Кричинська І. В. (2012)
Журавлева А. К. - Роль метаболических нарушений и провоспалительных цитокинов в развитии фиброза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (2012)
Журавльова Л. B. - Вплив адипокінів на морфофункціональний стан печінки у хворих з неалкогольною жировою хворою печінки та цукровим діабетом 2-го типу в залежності від фенотипу, Огнева О. В. (2012)
Казмірчук А. П. - Можливості електрокардіографії 4-го покоління у функціональній діагностиці найбільш поширених захворювань серця, Чайковський І. А., Мясников Г. В., Софіенко С. В., Рихлик К. В. (2012)
Коломоець М. Ю. - Взаємозв’язок показників виживання та інтегральні функції міокарда за різних патернів ремоделювання лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця, Міхалев K., Чурсіна Т. Я. (2012)
Кужко М. М. - Бактериостатическая активность крови при разных способах введения рифампицина у больных с впервые диагностированным туберкулезом легких, Гречаник Л. И., Гульчук Н. М. (2012)
Малиновська О. В. - Вміст рівня лептину у крові у хворих з діабетичною нефропатією, Колісник О. С. (2012)
Собкова Ж. В. - Усовершенствование среды для выделения изолятов клинически значимих дрожжей (2012)
Сокольнікова Н. В. - Стан вуглеводного обміну, дислпгідемія і інсулінорезистентність у хворих із цукровим діабетом 2-го типу з помірним і підвищеним ризиком розвитку діастолічної дисфункції (2012)
Софіенко С. В. - Вплив периндоприлу на толерантність до фізичного навантаження у хворих на артеріальну гіпертензію (2012)
Цвигун Г. В. - Аномалия Киммерле: вариант нормы или патология? Современные аспекты инструментальной діагностики, Ткачев А. В., Кротова Л. Н., Зима С. Г. (2012)
Цвигун Г. В. - Магнитно-резонансная и компьютерная томография в выявлении патологии околоносовых пазух, Шербул В. І., Кротова Л. Н. (2012)
Яременко О. Б. - Динаміка амінокислотного спектру плазми крові у хворих з різним клінічним перебігом гострого Q-інфаркту міокарда, Дудка П. Ф., Кучмеровська Т. М., Іорданова Н. Х. (2012)
Гладченко Л. І. - Еволюція концептуальних підходів до визначення сутності підприємства в економічній науці, Гуманенко Н. В. (2017)
Ігнатюк А. І. - Бар’єри входження на ринки асиметричної олігополії, Якимчук Б. Б. (2017)
Фицик Л. А. - Дослідження проблем економічної історії України представниками київської історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського (2017)
Коновалова А. А. - Вплив досвіду функціонування ринків вищої освіти країн ОЕСР на квазіринок України (2017)
Богма О. С. - Програмно-цільовий метод у забезпеченні бюджетної безпеки України (2017)
Вербинська М. О. - Ризики банківської діяльності в умовах економічної нестабільності (2017)
Григор’єв Г. С. - Методологія стратегічного оцінювання національної економіки (2017)
Жихарєва В. В. - Удосконалення системи адміністрування ринку морської галузі України, Самойленко В. П. (2017)
Паризький І. В. - Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки: адміністративно-територіальний аспект (2017)
Петрушенко К. І. - Продовольча безпека в структурі сучасної економічної системи України, Григорьєв Є. О., Павленко Г. М. (2017)
Біловол Р. І. - Стан та перспективи структурної перебудови кадрової служби вітчизняних підприємств (2017)
Гальків Л. І. - Стан та перспективи розвитку сільського туризму в Україні, Килин О. В. (2017)
Копилюк О. І. - Інноваційні стратегії формування фінансово-економічної безпеки підприємств, Музичка О. М., Холод З. М. (2017)
Корж Н. В. - Стратегічне партнерство в розвитку туристичних дестинацій, Соколовська В. В. (2017)
Кратт О. А. - Специфіка кадрового забезпечення машинобудівних підприємств, Почтовюк А. Б., Пряхіна К. А. (2017)
Лазоренко Л. В. - Складники стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку (2017)
Лиса С. С. - Управління ланцюгами поставок торговельних мереж (2017)
Лисюк Т. В. - Анімаційна служба готельних підприємств як перспективний напрям інноваційної діяльності в Україні, Терещук О. С. (2017)
Лупак Р. Л. - Инструментарий ценовой политики в обеспечении конкурентоспособности предприятия на внутреннем рынке, Юсипович О. И., Сютрик Б. Р. (2017)
Трач Р. В. - Застосування інформаційного моделювання (BIM) як фактор підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства (2017)
Хаврова К. С. - Інтелектуалізація діяльності як орієнтир для безперервного розвитку підприємства (2017)
Maslennikov Ye. I. - Information-analytical system for the formation of innovative business infrastructures in the Odessa region, Rokhmistrova D. V. (2017)
Шевчук І. Б. - Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок упровадження інформаційних технологій (2017)
Гуторов А. О. - Класифікація господарств населення в Україні, Єрмоленко О. А. (2017)
Руденко О. М. - Механізм трансформації соціально-трудових відносин в умовах інноваційної економіки (2017)
Архірейська Н. В. - Особливості використання bitcoin платежів у сучасних умовах (2017)
Білоусова О. С. - Міжнародні тенденції реформування державних фінансів на засадах консолідації та уроки для України (2017)
Волохова І. С. - Оцінка ефективності фінансування закладів охорони здоров'я в Україні (2017)
Гасій О. В. - Особливості трансформації банківської системи України: регіональний аспект (2017)
Голик М. М. - Системні ризики у сфері фінансового посередництва в Україні: поняття, ознаки та шляхи подолання (2017)
Івахненко І. С. - Проблеми впровадження інфляційного таргетування як ефективного монетарного режиму, Зикова С. І. (2017)
Онуфрійчук О. П. - Шляхи оптимізації державного боргу та обмеження валютних ризиків у контексті забезпечення стійкості державних фінансів України (2017)
Петрушка О. В. - Дискусійні питання щодо підвищення пенсійного віку в Україні в контексті світового досвіду (2017)
Ситник І. П. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку криптовалюти Bitcoin в умовах розвитку інформаційної економіки, Пюро Б. І. (2017)
Стрєльніков Р. М. - Соціальний складник інституціональних державних інвестицій у бюджетному секторі економіки регіону, Батушанський М. А. (2017)
Букало Н. А. - Витрати підприємства як об’єкт управлінського обліку (2017)
Кійко Ю. Т. - Роль внутрішнього аудиту в зміцненні кредитної системи України (2017)
Melnikov S. V. - Cournot and Stackelberg equilibria in the Akerlof model (2017)
Наші автори (2017)
Вітренко А. О. - Еволюція наукових поглядів на вимірювання продуктивності сфери послуг (2017)
Катаранчук Г. Г. - Споживча поведінка та добробут домогосподарств в Україні (2017)
Квак М. В. - Підвищення ролі програмно-цільового методу в управлінні національною економікою (2017)
Лизун М. В. - Сучасні тенденції формування та розвитку валютних союзів (2017)
Глубіш Л. Я. - Симбіоз макроекономічних теорій як базис оптимізації економічних інтересів сторін ринкової взаємодії (2017)
Григор'єв Г. С. - Державний контролінг як елемент системи управління національною економікою в умовах глобалізації (2017)
Зайцев О. В. - Використання в економіці та фінансах показників, що вимірюються витратами праці (2017)
Затонацька Т. Г. - Трансформація механізму державного фінансування транспортної інфраструктури України, Возненко А. А. (2017)
Капканець В. С. - Напрями вдосконалення системи управління фінансово-економічним потенціалом підприємств залізорудної галузі (2017)
Kovalenko S. I. - To a problem of cross-border cluster system social efficiency evaluation (2017)
Колупаєва І. В. - Ефективність регуляторної політики в умовах інституційних змін (2017)
Криницька О. О. - Особливості використання зарубіжного досвіду у сфері земельно-ринкових відносин в Україні (2017)
Масленніков Є. І. - Принципи державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації, Якубовський С. О., Белякова В. В. (2017)
Петрушенко К. І. - Формування регіональних резервних фондів зерна та продовольства, Григорьєв Є. О., Павленко Г. М. (2017)
Сафонов Ю. М. - Теоретичні аспекти діагностичного аналізу діяльності суб’єктів транспортного комплексу національної економіки, Жебричук А. В. (2017)
Базалійська Н. П. - Діагностика трудової поведінки працівника в системі управління персоналом машинобудівного підприємства (2017)
Грабчук І. Ф. - Методологія дослідження ефективності кормовиробництва в умовах інноваційних викликів, Бугайчук В. В., Бродський Ю. Б. (2017)
Гребенюк Г. М. - Концепція управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання (2017)
Derykolenko O. M. - Conceptual model of Ukrainian industrial facilities funding with venture capital (2017)
Єпіфанова І. Ю. - Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах, Дзюбко М. Ю. (2017)
Захарчин Г. М. - Оцінювання ефективності діяльності персоналу підприємства в сучасних умовах, Соболь І. Б. (2017)
Лавриненко С. О. - Концептуальні основи формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах трансформації (2017)
Белінська Я. В. - Формування і розвиток туристично-рекреаційного комплексу в сучасних умовах, Чаплигін О. В. (2017)
Герасимчук В. В. - Передумови створення та напрями розвитку індустріальних парків в Україні, Кузьменко О. Ю. (2017)
Имашев Э. Ж. - Оценка инвестиционной привлекательности промышленности Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, Искалиев Д. Ж. (2017)
Конєва Т. А. - Вдосконалення формування дохідної частини місцевого бюджету на прикладі м. Миколаєва, Шпаковська Є. О. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського