Усачова О. В. - Вагітність і пологи на тлі гострих форм герпесвірусних інфекцій: клінічний перебіг та можливість корекції (2011)
Хільчевська В. С. - Клінічний перебіг тромбастенії Гланцмана, ускладненої хронічним гепатитом В та С, у дівчинки-підлітка (2011)
Шевченко О. С. - Удосконалення методів лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з урахуванням стану внутрішньопечінкової геодинаміки, Чопорова О. І., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2011)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Роль головного комплексу гістосумістності у патогенезі інфекційних хвороб, Волікова О. О., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А. (2011)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Роль генетичних факторів у прогнозуванні перебігу ВІЛ-інфекції та розвитку ВІЛ-асоційованих захворювань, Волікова О. О., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Чикаренко З. О. (2011)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Випадок регресу В-клітинної лімфоми фронтальної пазухи на тлі високоактивної антиретровірусної терапії у пацієнта з ВІЛ-інфекцією, Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Окуневич Н. В., Волікова О. О. (2011)
Вихідні дані (2011)
Абрамова Т. В. - Особенности организации популяции альфа-клеток в поджелудочной железе у крыс со спонтанной гипертензий (SHR), Колесник Ю. М. (2017)
Туманский В. А. - Особенности транскрипционной активности гена K-RAS и экспрессии рецепторов семейства ErbB в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Баударбекова М. М. - Иммуногистохимическая характеристика иммуноклеточного микроокружения плоскоклеточного рака лёгкого, Калмыкова А. В. (2017)
Mykhailovska N. S. - Dynamics of structural, functional and vegetative changes of heart under the influence of combined therapy with the use of ursodeoxycholic acid and L-arginine in patients with coronary heart disease associated with nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2017)
Prozorova Т. М. - Effect of experimental gestational diabetes and administration of glibenclamide on mRNA level of NLRP3-inflammasome and distribution of NLRP3+-cells in mesenteric lymph nodes in progeny, Kamyshna V. A., Kamyshnyi O. М. (2017)
Абрамов А. В. - Особенности экспрессии HIF-1α и HIF-3α в гипоталамусе у крыс линии Вистар под влиянием прерывистой гипобарической гипоксии, Шаменко В. А. (2017)
Medvedkova S. O. - Predictive value of melatonin and serotonin levels in early recovery period of cerebral ischemic hemispheric stroke (2017)
Шинкаренко Т. В. - Експресія матриксних металопротеїназ у дифузних гліомах: діагностична роль (2017)
Kamenshchyk А. V. - Myocardial hypertrophy and intracardial hemodynamics in children with bicuspid aortic valve, Ivanko O. G. (2017)
Safonov D. N. - Differential diagnosis algorithm of endogenous catatonia, catatonia-morphic and catatonia-mimicking states (2017)
Bayazitov D. N. - The effectiveness of automatic laparoscopic diagnostics of liver pathology using different methods of digital images classification, Kresyun N. V., Buzіnovsky А. B., Bayazitov N. R., Lyashenko A. V., Godlevsky L. S., Prybolovets T. V., Bidnyuk K. A. (2017)
Бойцова О. Н. - Персонификация периоперационного биомониторинга (2017)
Сухин Ю. В. - Эффективность лечения больных с переломами голени после внутрикостного блокированного остеосинтеза с применением дозатора нагрузки, Павлычко Ю. Ю., Данилов П. В. (2017)
Ponomarenko E. V. - Alternative method of treating prolonged wound defects of trunk and extremities, Kovalenko I. S. (2017)
Туманский В. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии Kі-67, p16INK4a, HPV16 в цервикальной интраэпителиальной неоплазии и раке шейки матки, Пирогова З. А. (2017)
Шаповал О. С. - Проблемні питання лікування ендометріоїдних кіст яєчників у жінок репродуктивного віку (2017)
Yasinskyi R. M. - The effectiveness of GenoType MTBDRplus using in the diagnosis of tuberculosis in Zaporizhzhia region, Raznatovska O. M., Konakova O. V., Kamysnyi O. M., Rokhmanova N. A., Klymenko A. V., Jean-Luc Berland, Gauhier Marie (2017)
Podpletnya О. А. - NSAIDs: can the presence of infectious agent influence the choice of analgesic drug?, Khomiak O. V., Koshova I. P. (2017)
Воронцова Л. Л. - Особливості стану цитокінового статусу в інфертильних чоловіків на тлі токсокарозної інвазії, Дуб М. І., Коваленко В. А., Журавльова М. Є. (2017)
Туманская Н. В. - Магнитно-резонансная холангиопанкреатография в клинической практике, Клименко А. В., Кичангина Т. М., Ярешко Н. А., Джос И. П. (2017)
Raznatovska O. M. - Topicality of the problem of combined course of multi-drug resistant pulmonary tuberculosis with diabetes mellitus, Bobrovnycha-Dvizova Yu. M., Norejko S. B., Gricova N. A. (2017)
Зубець М. В. - Розвиток і наукове забезпечення органічного землеробства в європейських країнах, Медведєв В. В., Балюк С. А. (2010)
Фурдичко О. І. - Формування довіри до оцінки якості вітчизняної сільськогосподарської продукції, Никитюк О. А. (2010)
Драган М. І. - Зміни гранулометричного складу профілю сірого лісового ґрунту за різного використання, Гірман О. В. (2010)
Петриченко В. Ф. - Актуальні проблеми кормовиробництва в Україні (2010)
Тряпіцина Н. В. - Оцінка клонових підщеп вишнево-черешневої групи за інфікованістю вірусами плодових культур, Васюта С. О. (2010)
Патика В. П. - Хетомік як засіб біоконтролю збудників кореневих гнилей пшениці ярої, Копилов Є. П., Надкерничний С. П. (2010)
Іонов І. А. - Сучасні підходи до визначення вуглеводного складу рослинних кормів, Руденко Є. В., Шаповалов С. О., Варчук С. С., Долгая М. М. (2010)
Стегній М. Ю. - Ефективність культуральної бівалентної вакцини проти хвороби Марека при зберіганні її в рідкому азоті (2010)
Разанов С. Ф. - Ефективність кормової добавки апімору при годівлі птиці (2010)
Власов В. В. - Перспективи біотехнологічних досліджень винограду, Мулюкіна Н. А., Джабурія Л. В. (2010)
Адамчук В. В. - Проблеми і перспективи вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, Гуков Я. С., Грицишин М. І. (2010)
Лисенко В. П. - Передумови розробки робототехнічної системи агропромислового призначення, Решетюк В. М., Штепа В. М., Пуха В. М. (2010)
Сніговий В. С. - Продуктивність молодих інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів мікрозрошення, Козлова Л. В. (2010)
Кондратенко П. В. - Екологічно безпечний метод зменшення загару яблук під час зберігання, Шевчук Л. М., Левчук Л. М., Песіс Е., Фейєнберг О. (2010)
Ульянченко О. В. - Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на кластерних засадах (2010)
Другак В. М. - Економіка землекористування в умовах нових земельних відносин (2010)
Збарський В. К. - Стан аграрного виробництва і продовольча безпека України, Збарська А. В., Величко В. А. (2010)
Моргун О. В. - Економічна та енергетична оцінка вирощування сортів фундука в умовах Лісостепу України, Бублик М. О. (2010)
Гладкіх Є. Ю. - Зміна фракційного складу мінеральних фосфатів під впливом застосування мінеральних добрив (2010)
Пасічник І. О. - Динаміка накопичення гірких речовин у хмелевому відварі для хлібопекарського виробництва (2010)
Гайдей О. С. - Вірусна геморагічна септицемія лососевих риб, Дудар Л. В., Попова Г. А. (2010)
Бащенко В. М. - Репрезентаційна діяльність академіка УААН В. П. Бурката у галузі історії аграрної науки України (2010)
Кобилянська О. М. - Напрями пониження ризиковості діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Бобро С. Г. - Розробка технології гелю "Прополіс-АК" для лікування вугрової хвороби, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2017)
Літвінова О. М. - Визначення показників якості та вивчення стабільності песаріїв з ацикловіром та ефірними оліями, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2017)
Проскурова Я. О. - Визначення якісного складу біологічно активних сполук сировини золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) та золототисячника гарного (Centaurium pulchellum (Sw.) Druce) трави методом хромато-мас-спектрометрії, Губарь С. М., Георгіянц В. А. (2017)
Гой А. М. - Обґрунтування науково-методичних підходів до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів, Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Борщевська М. І. (2017)
Богдан Н. С. - Основні аспекти адміністративної відповідальності працівників фармацевтичної галузі в Україні, Паламар А. О., Горошко О. М., Василинчук О. Я., Гуцуляк З. Я., Шпичак О. С. (2017)
Ольховська А. Б. - Теоретико-прикладні засади оптимізації рекламного бюджету фармацевтичних підприємств із застосуванням економіко-математичного моделювання (2017)
Timanyuk I. V. - Structural analysis of professional pharmaceutical internet-resources, Pestun I. V. (2017)
Баранова І. І. - Дослідження асортименту та етапи товарознавчого аналізу діагностичних медичних приладів: стетоскопів, Макарова О. Є., Мартинюк Т. В., Нікітіна М. В. (2017)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2017)
Зайцев И. А. - Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста (2017)
Марусик У. І. - Кір у дітей (2017)
Безруков Л. О. - Інфекційна складова нейропсихіатричного синдрому дитячого віку з гострим початком (PANS) із позицій доказової медицини (огляд літератури), Богуцька Н. К. (2017)
Сорокман Т. В. - Частота, предиктори та критерії діагностики лямбліозу в дітей, Сокольник С. В., Молдован П. М., Попелюк Н. О. (2017)
Мургіна М. М. - Клінічні особливості перебігу локалізованих та генералізованих бактеріальних інфекцій у дітей (2017)
Ершова И. Б. - Использование лекарственных растений в качестве вспомогательной терапии вирусных гепатитов, Осипова Т. Ф. (2017)
Титул, зміст (2016)
Ільченко В. Р. - Яким має бути зміст освіти майбутньої школи України?, Гуз К. Ж. (2016)
Гриньова М. В. - Біоетика як розуміння феномену життя (2016)
Армейська Л. В. - Теоретичні основи мотиваційного програмно-цільового забезпечення формування правової компетентності керівників сільських навчальних закладів (2016)
Стрельніков В. Ю. - Теоретичні основи побудови концепції дидактичної системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації (2016)
Кіриченко С. В. - Професійна самореалізація вчителів старшої школи засобами освітньо-проектної діяльності (2016)
Куценко Т. В. - Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Бєляєва О. М. - Педагогічне мислення у структурі професійно-педагогічної компетентності викладача медичного вищого навчального закладу (2016)
Мороховець Г. Ю. - Формування професійної компетентності лікаря засобами економічної теорії (2016)
Харченко О. В. - Моніторинг якості освіти студентів факультету фізичного виховання (2016)
Рендюк С. П. - Суб’єкт-суб’єктна дидактична взаємодія викладача і студентів у навчально-виховному процесі технічних університетів (2016)
Момот О. В. - Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у майбутніх викладачів природничих дисциплін в умовах магістратури класичного університету (2016)
Калюжна Ю. І. - Методичні засади розвитку інтересу до психологічних знань у старшокласників (2016)
Щукіна О. В. - Педагогічні превентивні заходи щодо запобігання поширення агресії у молодіжному середовищі (2016)
Варданян А. О. - Особливості іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх лікарів (2016)
Буйдіна О. О. - Міжпредметна інтеграція у навчанні природничих предметів (2016)
Krol T. P. - Methodology of imagological analysis of the novel "Maria: a chronicle of a life" by Ulas Samchuk (2016)
Канівець З. В. - Урок онлайн (2016)
Семергей Н. В. - Традиції естетичного виховання в Україні: історико-ретроспективне дослідження, Тєвікова О. В. (2016)
Кузьмич В. К. - Виховання гуманного ставлення до людей похилого віку у студентів педагогічних університетів (2016)
До відома авторів (2016)
Кирилюк М. В. - Результати участі команд Полтавщини у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (2015-2016 рр.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Kaletnik G. - Efficiency of state support as the basis of sustainable agriulture, Pryshliak N. (2016)
Світовий О. М. - Сучасний стан та напрями удосконалення управління доданою вартістю у зернопродуктовому підкомплексі (2016)
Бутило І. А. - Розвиток орендних відносин у сільському господарстві як важливий елемент аграрної політики (2016)
Фостолович В. А. - Концептуальні основи механізму управління еколого-економічною системою сільськогосподарських підприємств на мікрорівні (2016)
Мамчур В. А. - Недержавне пенсійне забезпечення як складова інституціональної системи соціальних гарантій населення (2016)
Примостка О. О. - Проблеми та перспективи інституційного регулювання ринку криптовалют (2016)
Шпикуляк О. Г. - Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм, Прутська О. О. (2016)
Онищук Ю. В. - Прогноз розвитку цукрової промисловості України (2016)
Булгаков В. М. - Обґрунтування типажу сільськогосподарських тракторів в Україні, Заришняк А. С., Кюрчев В. М., Надикто В. Т. (2010)
Медведєв В. В. - Імовірнісна природа ґрунтоутворення і її наслідки для ґрунтово-генетичних досліджень і землеробської практики (2010)
Ременюк Ю. О. - Вплив тривалого обробітку ґрунту на родючість чорнозему типового (2010)
Носко Б. С. - Використання показників фотосинтетичної діяльності листків при діагностиці азотного живлення груші, Малюк Т. В. (2010)
Китаєв О. І. - Вплив препаратів комплексної дії на врожайність яблуні, Скряга В. А., Горб О. С., Карпова С. В. (2010)
Патика Т. І. - Використання ентомопатогенних бактерій групи Bacillus thuringiensis у фітозахисті від комах-шкідників, Кандибін М. В., Тихонович І. А., Патика В. П. (2010)
Ібатуллін І. І. - Ріст і гематологічні показники молодняку м’ясних перепелів залежно від різних джерел жиру в комбікормах, Сичов М. Ю. (2010)
Петренко І. П. - До теорії мінливості племінної цінності тварин у породі та популяції (2010)
Сиволап Ю. М. - Ідентифікація і маркування геному соняшнику, Солоденко А. Є. (2010)
Поліщук В. М. - Техніко-технологічні аспекти виробництва біодизельного пального (2010)
Теслюк В. В. - Оцінка подрібнення грибів для виробництва біофунгіциду (2010)
Белоліпський В. О. - Перерозподіл стоку на водозборах та засоби агромеліорації, Тарасов В. І., Полулях М. М. (2010)
Лісовий М. М. - Динаміка видового складу комах-дендробіонтів агроландшафтів Лісостепу, Вагалюк Л. В., Чайка В. М. (2010)
Усатенко Н. Ф. - Особливості технологічного процесу виготовлення продуктів із м’яса птиці, Свириденко Т. А., Скарбовійчук О. М. (2010)
Байлук С. І. - Вплив умов вирощування яблуні на хімічний склад плодів для виробництва сидру (2010)
Ульянченко О. В. - Підвищення економічної ефективності виробництва курячих яєць в аграрних підприємствах України, Анісімова О. В. (2010)
Бойко Л. М. - Нормативно-правове забезпечення орендних відносин у сільському господарстві України (2010)
Федорюк М. Д. - Економічна ефективність розвитку вівчарства у Карпатському регіоні, Височанська Л. Й. (2010)
Капралюк О. В. - Уміст летких жирних кислот у козиному молоці (2010)
Зленко О. В. - Проблеми взаємодії кредитної політики і правового механізму кредитування сільгоспвиробників (2010)
Федотов М. М. - Ефективність використання осушуваних земель Волинського Полісся (2010)
Товстошкур В. М. - Якість кормів залежно від видового складу та удобрення багаторічних трав (2010)
Загальні збори Національної академії аграрних наук Укаїни (2012)
Влізло В. В. - Проблеми біологічної безпеки застосування пестицидів в Україні, Салига Ю. Т. (2012)
Заришняк А. С. - Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України, Балюк С. А., Лісовий М. В., Комариста А. В. (2012)
Цвей Я. П. - Баланс елементів живлення у зерно-буряковій сівозміні залежно від системи удобрення, Іваніна В. В., Цебро Ю. М., Петрова О. Т., Одреховський А. Ф., Дубовий Ю. П., Климчук С.М. (2012)
Тонха О. Л. - Молекулярно-генетична оцінка прокаріотного комплексу чорнозему типового (2012)
Кирик М. М. - Формування мікофлори зерна пшениці озимої в різні фази розвитку, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Стан і перспективи сортових ресурсів соняшнику в Україні, Каражбей Г. М. (2012)
Ібатуллін І. І. - Вирощування перепелів за згодовування комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору, Отченашко В. В. (2012)
Мельник П. О. - Стан селекції картоплі на стійкість до збудників карантинних хвороб, Зеля А. Г., Андрійчук Т. О., Крим І. В., Семенчук В. Г. (2012)
Шкавро Н. М. - Поліморфізм гена каппа-казеїну різних популяцій великої рогатої худоби, Дробязко О. В., Бойко О. А., Россоха В. І., Ткачик Т. Е. (2012)
Копилова К. В. - Генетична структура бугаїв різних порід великої рогатої худоби за ISSR-маркерами (2012)
Почерняєв К. Ф. - Чистопородність свиней та методи контролю за нею, Артюх В. Г. (2012)
Смаглій В. І. - Про силу Коріоліса для лопатки з горизонтальною та нахиленою віссю обертання (2012)
Медведєв В. В. - Щодо джерел фінансування заходів з охорони і підвищення родючості ґрунтів (2012)
Вербицький С. Б. - Організаційно-наукові засади виробничого контролю на молокопереробних підприємствах, Тесленко Л. П., Шугай М. О. (2012)
Варченко О. М. - Зарубіжний досвід диверсифікації діяльності маркетингових кооперативів (2012)
Присяжнюк М. В. - Українське село в добу НЕПу 1922 – 1929 рр. (2012)
Грищенко С. М. - Вплив умов утримання на показники росту ремонтних свинок (2012)
Бєдакова С. В. - Творчість українських композиторів "Празької школи" в контексті музично-теоретичної підготовки майбутніх вчителів дисциплін мистецького спрямування (2016)
Білик О. В. - Самоосвіта як важливий фактор підготовки майбутніх техніків-електриків (2016)
Біліченко В. П. - Церковно-співочі книги Ірмолої як основні навчально-методичні музичні посібники XVII–XVIII століть (2016)
Бірук Н. П. - Вплив науково-дослідницької діяльності на розвиток особистості педагога-дослідника (2016)
Благова Т. О. - Динаміка формування концептів професії балетмейстера в Україні (на матеріалі творчості П. П. Вірського) (2016)
Бовсунівська Н. М. - Діяльність польської спільноти Волині у сфері музичної освіти України (2016)
Ващенко С. В. - Шляхи організації самостійної роботи студентів напряму підготовки "Екологія" в процесі вивчення іноземної мови, Мороз М. В., Сайко М. М. (2016)
Вітвицька С. С. - Педагогічні ідеї у спадщині І. Я. Франка (2016)
Вознюк О. В. - Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок, Гужанова Т. С. (2016)
Галів М. Д. - Критика писемних джерел в історико-педагогічних працях Івана Франка (2016)
Горбенко С. С. - Крос-культурна домінанта в гуманістичному вихованні особистості засобами музики (2016)
Дубовий З. С. - Самостійність як необхідна складова підготовки майбутнього учителя музики в процесі дистанційного навчання (2016)
Журавська Н. С. - Особливості організації науково-дослідної роботи в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Кендзьор П. І. - Ефективність полікультурного виховання у ЗНЗ за результатами педагогічного експерименту (2016)
Колос К. Р. - Основні характеристики комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти, Грабовський П. П. (2016)
Левківська К. В. - Критерії моніторингу діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів: акмеологічний підхід (2016)
Лисенко М. Ю. - Методи саморегуляції диригентсько-хорових умінь і навичок студентів музично-педагогічних навчальних закладів (2016)
Мирончук Н. М. - Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності (2016)
Олійник С. В. - Музично-творчий потенціал майбутнього вчителя в контексті міжгалузевої інтеграції (2016)
Пастовенський О. В. - Модернізаційна матриця ефективних освітніх систем (2016)
Писаревська С. В. - Деякі особливості формування професійної мотивації молоді, Яремко З. М., Тимошук С. В. (2016)
Підгурська В. Ю. - Креативність як необхідна умова формування мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Плотницька О. В. - Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Проворова Є. М. - Формування культури слухання у методичній підготовці майбутнього вчителя музики: праксеологічний підхід (2016)
Рожнова Г. П. - Теоретичний та історико-педагогічний аналіз професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Руденька Т. М. - Зміст професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей на засадах арт-педагогіки в умовах навчання у коледжі (2016)
Русіна Н. Г. - Ключові компетенції як важливий фактор становлення майбутнього фахівця (на прикладі Республіки Польщі) (2016)
Рябова О. В. - Колективне музикування як ефективний засіб формування музично-стильових уявлень підлітків (2016)
Свірідовська Л. М. - Музично-теоретичний підхід до вивчення національної стилістики класиків української фортепіанної музики майбутніми вчителями музичного мистецтва (2016)
Сейко Н. А. - Формування практико орієнтованих умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі вивчення курсу "Соціальний фандрайзинг" (2016)
Тушева В. В. - Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії формування науково-дослідницької культури майбутніх вчителів музики (2016)
Цихуляк І. М. - Гуманітарно-богословска ґенеза аспектів католицького суспільного навчання в контексті міжконфесійних реалій в Україні (2016)
Цюряк І. О. - Особистісно орієнтовані технології навчання у підготовці студентів мистецьких спеціалізацій, Луценко В. В. (2016)
Ящук С. П. - Проблемно-розвивальне навчання як засіб розвитку професійно-правової компетентності студентів (2016)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади розвитку краплинного зрошення в Україні, Шатковський А. П., Рябков С. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Науково-методичне забезпечення протиепізоотичних заходів щодо туберкульозу великої рогатої худоби, Завгородній А. І., Рубленко М. В. (2012)
Тараріко Ю. О. - Перспективи розвитку аграрного виробництва у Степу, Величко В. А. (2012)
Дубовий В. І. - Продовження періоду використання ґрунту в теплицях і оранжереях (2012)
Драган М. І. - Параметри різних форм недоступної вологи в сірих лісових ґрунтах (2012)
Гратило О. Д. - Пасовищний конвеєр в умовах суходолу півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2012)
Палій А. П. - Вивчення спектра бактерицидних властивостей дезінфектанту ДЗПТ-2 (2012)
Чорнолата Л. П. - Вплив препарату целюлази на структуру вуглеводно-лігнінового комплексу, Горбачук Т. В., Новаковська В. Ю. (2012)
Коцюбенко Г. А. - Відтворні та продуктивні якості кролів за різних технологій вирощування (2012)
Ібатуллін І. І. - Оцінка мінерального живлення молодняку перепелів, Отченашко В. В. (2012)
Тарасюк С. І. - Динаміка генетичної структури лускатих і рамчастих коропів антонінсько зозуленецького типу, Маріуца А. Е., Нагорнюк Т. А. (2012)
Копилова К. В. - Генетична структура бугаїв різних порід великої рогатої худоби за локусами кількісних ознак (QТL) (2012)
Зеленянська Н. М. - Ефективні способи адаптації мікроклінів винограду (2012)
Мойсеєнко В. К. - Щодо альтернативної системи землеробства (2012)
Булигін С. Ю. - Вивчення еолових процесів на землях сільськогосподарського використання, Тарасов В. І. (2012)
Власов В. В. - Агроекологічне обґрунтування кадастру виноградників в Україні, Ляшенко Г. В., Власова О. Ю., Шапошнікова О. Ф. (2012)
Проценко Л. В. - Використання хмелю при застосуванні цукровмісних замінників солоду у виробництві пива, Венгер О. О., Мелетьєв А. Є., Дерій О. І. (2012)
Савченко Ю. І. - Тенденції розвитку ринку хмелю, Приймачук Т. Ю., Сітнікова Т. Ю. (2012)
Буділович І. В. - Спосіб поліпшення мікробіологічних показників молока — сировини для виробництва твердого сиру (2012)
Сербій В. К. - Побудова імітаційної моделі машинно-тракторного агрегату (2012)
Лондаренко О. О. - Особливості ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, Стефанов С. Є. (2012)
Говоров О. Ф. - До питання енергоємності перерізування стебел кукурудзи (2012)
Вільчинська Д. В. - Внесок професора М. Ф. Кащенка у розвиток інтродукції рослин в Україні (2012)
Науковці пропонують опанувати точне землеробство (2012)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2010)
Бережняк М. Ф. - Оптимізація агрофізичних параметрів чорноземних грунтів за різних систем обробітку, Бережняк Є. М. (2010)
Крутило Д. В. - Штам Bradyrhizobium japonicum 46 як основа ефективних препаратів для сої, Ковалевська Т. М., Надкернична О. В., Колісник С. І., Балан М. О. (2010)
Кирик М. М. - Вплив строків сівби пшениці озимої на ураженість збудником твердої сажки, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2010)
Гуляєв Б. І. - Коренезабезпеченість рослин пшениці озимої за зерновою продуктивністю, Карлова Г. Б. (2010)
Романенко В. П. - Ентеровіруси свиней і їх роль у природному середовищі (2010)
Калинка А. К. - Формування м’ясного комолого типу симентальської породи для передгір’я Карпат, Голохоринський Ю. І., Вдовиченко Ю. В., Шпак Л. В. (2010)
Шеремета В. І. - Новий спосіб добору корів у донори ембріонів для трансплантації, Вергелес О. П., Себа М. В. (2010)
Москалець В. В. - Еколого-адаптивні властивості нової константної лінії озимого тритикале сорту Пшеничне, Москалець Т. З., Москалець В. І. (2010)
Тактаєв Б. А. - Рекомбінаційна здатність батьківських форм картоплі у селекції на комплекс ознак (2010)
Лисенко В. П. - Динаміка показників якості процесу утримання курей-несучок, Головінський Б. Л., Решетюк В. М., Голуб Б. Л., Щербатюк В. Л. (2010)
Гамалєй В. І. - Стан чорноземів типових за органічного землеробства, Драган М. І., Шкарівська Л. І., Клименко І. І., Дідора В. Г. (2010)
Луканін О. С. - Удосконалення технології висушування-дозрівання дубової клепки, Байлук С. І., Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2010)
Іванишин В. В. - Ціноутворення на технічні засоби для сільськогосподарського виробництва (2010)
Біттер О. Л. - Факторний аналіз розвитку особистих селянських господарств, Франчук І. Б., Демедюк Л. В. (2010)
Збарський В. К. - Про регулювання ринку продовольства України, Величко В. А. (2010)
Наконечна К. В. - Управління формуванням і використанням місцевих бюджетів (2010)
Кучер Л. Ю. - Інтенсифікація молочного скотарства у підвищенні його прибутковості (2010)
Сендецький В. М. - Технологія переробки органічних відходів у біогумус (2010)
Конярство ХХІ сторіччя — стан, проблеми та перспективи розвитку (2010)
Гаврелюк С. В. - Влияние ваготонии на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной блокаде св1 рецепторов каннабиноидов в эксперименте, Левенец С. В. (2017)
Гертман В. З. - Разработка параметров антибактериальной фотодинамичной терапии с ис-пользованием света в оптическом диапазоне и фотосенсибилизатора метиленового синего, Пушкарь Е. С., Пономаренко С. В. (2017)
Дейко Р. Д. - Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Горбач Т. В., Губіна-Вакулик Г. І., Дев’яткіна Н. М., Штриголь Д. В. (2017)
Зябліцев С. В. - Фармакологічна корекція когнітивних порушень при черепно-мозковій травмі, Стародубська О. О., Богза С. Л. (2017)
Макаренко А. - Сравнительный анализ данных глиальной формулы (гф) и глиальных индексов количественных (ГИК) как потенциальный способ изучения состояния глиальной клеточной системы образований мозга, Ковтун А., Петров Ф., Джугля И. (2017)
Москаленко Р. А. - Роль патологічної біомінералізації при атеросклеротичному ураженні аорти (2017)
Наконечна С. А. - Вплив похідних фенолу на сполученість процесів мікросомального окиснення й біоенергетики в хронічному досліді на лабораторних тваринах, Гафт К. Л., Кощій Є. Є., Наконечний Є. В. (2017)
Науменко О. М. - Оптимізація лікувальної тактики в умовах експериментальної сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу, Дєєва Ю. В., Васильєв О. В., Небор І. Я. (2017)
Рыкова Ю. А. - Характеристика динамики массы лёгких крыс репродуктивного возраста под ингаляционным воздействием на дыхательную систему толуола, Шупер В. А. (2017)
Самура І. Б. - Вивчення антиаритмічної активності 1,8-дизаміщених теоброміну, Григор’єва Л. В., Романенко М. І. (2017)
Сидоренко А. Г. - Вплив етилового ефіру 4-|2-гідрокси-2-(2-оксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміно|-масляної кислоти на симптоми депресивноподібного стану у щурів, Весніна Л. Е., Микитюк М. В., Рудь М. В., Луценко Р. В. (2017)
Скотаренко Т. А. - Характеристика морфометричних показників епінефроцитів та норепінефроцитів мозкової речовини надниркової залози при корекції експериментального перитоніту введенням кріоконсервованої плаценти (2017)
Шевцов А. А. - Морфометрические характеристики некоторых структур лимбической системы головного мозга человека (2017)
Аксенов Е. В. - Безпосередні результати і ускладнення рентген-ендоваскулярних операцій у хворих з ішемічною хворобою серця і фракцією викиду лівого шлуночка менше 40% (2017)
Безуглова С. С. - Особливості застосування метотрексату в комбінації з іншими хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами при ранньому ревматоїдному артриті, Боряк Х. Р., Подробаха А. С., Ткаченко М. В. (2017)
Беловол А. Н. - Особенности адипоцитокинового дисбаланса и метаболических нарушений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от массы тела, Бобронникова Л. Р. (2017)
Бугаевский К. А. - Практические аспекты немедикаментозного восстановительного лечения послеродовых повреждений промежности (2017)
Васько Л. М. - Значення променевих методів дослідження для діагностики місцевопоширеного раку прямої кишки (2017)
Герасименко Л. О. - Відмінності когнітивного дефіциту при терапії атиповими нейролептиками у пацієнтів із шизофренією (2017)
Глухова Е. И. - Современные закономерности и территориальные особенности формирования патологии среди взрослого и детского населения Донецкой области (2017)
Гречаник М. М. - Кардіогемодинаміка та показники пружно-еластичних властивостей каротидних артерій у хворих з ішемічною хворобою серця в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки (2017)
Дем’янчук Д. М. - Морфологічна та імуногістохімічна діагностика гастроінтестінальних стромальних пухлин шлунково-кишкового тракту, Ткаченко Р. П., Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2017)
Sheyko V. D. - Frequency of sirs occurrence in patients who have undergone thoracotomy, Dolzhkovyy S. V., Prykhidko R. A., Kalenyuk D. O. (2017)
Іоффе О. Ю. - Вибір оптимальних строків виконання радикальних баріатричних операцій після видалення внутрішньошлункового балону, Молнар І. М., Цюра Ю. П., Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Кривопустов М. С., Діброва Ю. А. (2017)
Кадикова О. І. - Зміни кардіогемодинаміки та діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння у залежності від генотипів поліморфного локусу c-174g гена інтерлейкіна-6, Риндіна Н. Г., Крапівко С. О. (2017)
Кудря І. П. - Аутокоїди як тригери і потенціатори циркадних змін серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Шевченко Т. І., Шапошник О. А. (2017)
Лазиди Е. Л. - Связь уровня альдостерона с показателями ионного гомеостаза, мозгового натрийуретического пептида и параметрами кардиогемодинамики у пациентов с хсн и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С. (2017)
Малик С. В. - Удосконалення естетичних результатів абдомінопластики у пацієнтів з доліхоморфною формою тулуба, Драбовський В. С., Лугіна М. М. (2017)
Марченко О. Г. - Аналіз поширеності поліморфізмів Asp299Gly гена TLR4 та Gln11Leu гена Tlr7 серед ВІЛ/ВГС-коінфікованих Полтавської області, Коваль Т. І. (2017)
Науменко Л. Ю. - Критерії обмежень життєдіяльності при посттравматичному стрессовому розладі у учасників бойових дій, Спіріна І. Д., Борисова І. С., Кузьменко В. І., Тітов Г. І., Березовський В. М. (2017)
Овчаренко Л. К. - Вплив конкору в комплексі з верошпіроном на гіпертрофію міокарда при лікуванні серцево-судинних захворювань, Циганенко І. В. (2017)
Олешко Т. Б. - Асоціація c+70g алельних варіантів гена ednra з ішемічним атеротромботичним інсультом у осіб з артеріальною гіпертензією та нормальним артеріальним тиском, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2017)
Плужнікова Т. В. - Аналіз поширеності та захворюваності на основні класи хвороб у населення Полтавської області та в Україні (2006 – 2015 рр.), Костріков А. В. (2017)
Ранда Я. - Динамика показників водно-ліпідної мантії та мікробіоцинозу шкіри, обміну кальцію у хворих на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією шкіри, Федотов В. П. (2017)
Савчук Н. В. - Оптимізація диференційованого комплексного лікування хворих на серцеву недостатність із постінфарктним кардіосклерозом шляхом додавання до базової терапії еплеренону та ривароксабану, Вакалюк І. П. (2017)
Серняк Ю. П. - Профилактика и анализ факторов риска травмы мочеточника при гинекологических операциях, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н, Мех В. А. (2017)
Танцура Е. А. - Роль фармакогенетического тестирования для преодоления фармакорезистентности эпилепсий, Николенко Е. Я., Сокруто О. В., Кратенко А. С., Вовк К. В., Григорьева Л. В., Александрова Н. К., Кандыба В. П., Ларичева Л. В. (2017)
Талаш В. В. - Застосування інгібітору активації ядерного фактора κb метформіну гідрохлориду у комплексній терапії пацієнтів з захворюваннями нирок за умов метаболічного синдрому (2017)
Топчій І. І. - Особливості продукції фактора росту фібробластів-23 у хворих на діабетичну нефропатію на різних стадіях захворювання, Якименко Ю. С., Гальчинська В. Ю., Денисенко В. П., Щенявська О. М., Семенових П. С. (2017)
Аветіков Д. С. - Методика проведення нижньої ритидектомії з урахуванням біомеханіки шкіри, Стебловський Д. В. (2017)
Безвушко Е. В. - Оцінка застосування пломбувальних матеріалів для відновлення твердих тканин постійних зубів у дітей, Шпотюк О. О. (2017)
Браїлко Н. М. - Реставрація постійних зубів з клиноподібними дефектами, Ткаченко І. М. (2017)
Воронкова Г. В. - Зміни біохімічних показників ротової рідини у пацієнтів, які знаходяться на ортодонтичному лікуванні брекет-системою, Смаглюк Л. В. (2017)
Дізік С. В. - Динаміка біохімічних маркерів ротової рідини під час профілактики порушень її гомеостазу у жінок з синдромом полікістозу яєчників, Романова Ю. Г. (2017)
Довженко А. В. - Погляд на ортодонтичне лікування очима лікарів-інтернів, Трофименко К. Л. (2017)
Карасюнок А. Є. - Результати застосування психологічних методів при ортодонтичному лікуванні дітей у період змінного прикусу (2017)
Каськова Л. Ф. - Показники мікробного обсіменіння та антимікробного захисту ротової порожнини у дітей віком 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів в період проведення лікувально-профілактичних заходів, Уласевич Л. П. (2017)
Клітинська О. В. - Оцінка ефективності освітньої стоматологічної програми "здорова усмішка дітей Закарпаття" на прикладі дітей молодшого шкільного віку, Мельник В. С., Горзов Л. Ф. (2017)
Кузь В. С. - Відновлення жувальної ефективності у пацієнтів з повними знімними протезами, виготовленими з різних груп базисних матеріалів, Дворник В. М., Кузь Г. М. (2017)
Нарепеха О. Т. - Особливості мікрокристалізації ротової рідини у дітей інтернатних закладів, Дубецька-Грабоус І. С. (2017)
Нідзельський М. Я. - Результати біофізичних досліджень ротової рідини в різні терміни адаптації пацієнтів до знімних протезів, їх вплив на смакову чутливість, Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М., Кузнецов В. В., Чикор В. П. (2017)
Патлякевич О. А. - Мікроестетичні параметри посмішки у дітей із дистальним прикусом, Макарова О. М. (2017)
Попович І. Ю. - Порівняльна оцінка різних способів шинування рухомих зубів у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом (2017)
Силенко Б. Ю. - Фізико-механічні властивості базисної пластмаси з модифікованою поверхнею, Дворник В. М. (2017)
Сокологорська-Никіна Ю. К. - Результати комплексного стоматологічного обстеження порожнини рота дітей з вадами слуху, Куроєдова В. Д. (2017)
Lysanets Yu. V. - Medical neologisms in the British mass media discourse, Havrylieva K. H. (2017)
Варданян А. О. - Формування основних груп компетентностей студентів-медиків, Ефендієва С. М., Ніколаєва Н. М. (2017)
Ковтун М. І. - Медико-правовий аспект системи надання офтальмологічної допомоги хворим на катаракту (2017)
Коломієць Б. С. - Дослідження причин та результатів навчання впродовж життя (2017)
Оленець С. Ю. - Сучасні технології підготовки викладача до якісного публічного виступу (2017)
Чуприна К. C. - Громадсько-просвітницька та благодійна діяльність випускниць Маріїнської жіночої гімназії полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ ст. ) (2017)
Денисенко С. В. - Екзогенні нітрати: корекція фізичної працездатності та можливі ризики для чоловічої репродуктивної системи, Костенко В. О. (2017)
Мануша Ю. І. - Висвітлення спільних патогенетичних механізмів розвитку системного запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки та ішемічній хворобі серця, Казаков Ю. М. (2017)
Рябушко Р. М. - Сучасні підходи до комплексного лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок, Ляховський В. І., Рябушко Н. О. (2017)
Цимбалюк В. I. - Оцінка танатологічного профілю зони бойових дій, Oльховський В. О., Торяник І. І., Бабіченко М. С., Бабіченко Р. І., Данильченко С. І. (2017)
Бойко В. В. - Жовчні нориці: причини виникнення та існуючі класифікації, Смачило Р. М. (2017)
Скиба О. М. - Локально поширений рак передміхурової залози – скринінг та оцінка сучасних методів лікування (2017)
Удовиченко М. М. - Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс – новый прогностический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, Рудык Ю. С. (2017)
Чекаліна Н. І. - Можливості медикаментозної корекції хронічного системного запалення при ішемічній хворобі серця (2017)
Черкун О. Ю. - Прогнозування етапних хірургічних втручань при інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту, Кас’ян В. В., Калюжка А. С., Шейко В. Д. (2017)
Зверева И. С. - Случай врожденного токсоплазмоза из практики детского патологоанатома, Климентьев В. В., Товажнянская В. Д., Сакал А. А. (2017)
Насонов П. И. - Клинико-морфологические особенности врожденного токсоплазмоза: случай из практики, Винник Н. И., Старченко И. И., Совгиря С. Н., Филенко Б. Н. (2017)
Герасименко О. І. - Новітні методи визначення зажиттєвості ушкоджень в судово-медичній практиці (2017)
Савка І. Г. - Встановлення зажиттєвих ознак внаслідок дії травмуючих чинників (2017)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні основи ефективного ведення зрошуваного землеробства (2012)
Бикін А. В. - Вплив водорозчинних комплексних добрив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу, Зінченко Н. М. (2012)
Волкогон В. В. - Рухомість фосфатів у кореневій зоні пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter, Токмакова Л. М., Трепач А. О. (2012)
Cтороженко В. О. - Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої, Бацманова Л. М., Макаренко В. І., Коваленко Р. В., Каленська С. М. (2012)
Улич Л. І. - Дослідження властивостей чорниці щиткової за її акліматизації в Україні, Гринів С. М., Каражбей Г. М., Матус В. М., Улич О. Л. (2012)
Глєбова К. В. - Діагностика мікоплазмозів сільськогосподарських тварин і птиці (2012)
Полупан Ю. П. - Аналіз кривих і постійності лактації у корів українських червоної та чорно-рябої молочних порід, Іляшенко Г. Д. (2012)
Горлова О. Д. - Вплив інтенсивної відгодівлі та випасу на якісні показники жирової тканини молодняку овець, Яковчук В. С. (2012)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин у перепеленят за різних рівнів вітамінного живлення, Отченашко В. В. (2012)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Адаптивна система селекції сортів пшениці м’якої озимої, Дубова О. А., Лисікова В. М. (2012)
Гузєв І. В. - Нова методика визначення поточного статусу (категорії) ризику для породної популяції різних видів племінних ресурсів тваринництва України (2012)
Булгаков В. М. - Втрати цукроносної маси та залишки гички за комбінованого її зрізу, Борис А. М. (2012)
Божок А. М. - Автоматична сигналізація аварійного тиску в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу (2012)
Козерецька І. А. - Спосіб визначення рекомбіногенності ґрунту, природних вод і рослинницької продукції в агроландшафтах, Демидов С. В., Мариненко Т. В., Корсун С. Г. (2012)
Белоліпський В. О. - Ерозійно-гідрологічні індикатори у структурі водозбору, Носовська А., Михайлов В. В. (2012)
Пашук К. В. - Розвиток лактобактерій у сирних продуктах з рослинними компонентами, Насирова Г. Ф., Кігель Н. Ф. (2012)
Сичевський М. П. - Структуризація власності в агропродовольчому секторі економіки України, Марченко В. М. (2012)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація галузевої структури аграрного виробництва у зоні зрошення, Козаченко О. А. (2012)
Алещенко О. О. - Генетична характеристика генеалогічних ліній рисистих порід коней (2012)
Сітнікова Т. Ю. - Проблеми державного фінансування галузі хмелярства (2012)
Кісіленко Т. А. - До оцінки ефективності управління витратами на підприємствах бурякоцукрової галузі (2012)
Большаков В. І. - Визначення фазового складу ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки), Загородній О. Б., Веселова С. І. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин проявления "Тополиной" катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин "тополиной" катастрофы (часть 1), Моторный Н. А. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин проявления "Тополиной" катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин "тополиной" катастрофы (часть 1), Моторный Н. А. (2017)
Сєдін В. Л. - Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових підприємств, Ковальов В. В., Кравчуновська Т. С. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Багатоцільова оптимізація хімічного складу сталі е36 із застосуванням комп’ютерних методів глибокого розвідувального аналізу даних, Уніят М. А. (2017)
Деревянко В. Н. - Влияние наномодификаторов на физико-механические свойства гипсовых вяжущих, Гришко А. (2017)
Лаухин Д. В. - Алгоритм проведения первичной статистической обработки массивов экспериментальных данных, Бекетов А. В., Ротт Н. А., Лаухин В. Д. (2017)
Яровой Ю. Н. - Напряженно-деформированное состояние кирпичной кладки стволов дымовых труб при совместном действии нагрузок от собственного веса, ветра и воздействия температуры, Лукашенко О. Э., Перепелица Е. А. (2017)
Нечитайло Н. П. - Определение основных факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2017)
Кондратьєва Н. В. - Модифіковане гіпсове в’яжуче, Мороз Л. В., Мороз В. Ю., Бегун А. І. (2017)
Разумова О. В. - Концепция устойчивого развития современного города при реконструкции зданий первых массовых серий (2017)
Лесик-Бондарук О. О. - Місце та роль монастирських ансамблів м. Луцьк у системі міської забудови (2017)
Данилов С. М. - Системные противоречия устойчивого развития региона (2017)
Мерилова І. О. - Мережа закладів позашкільної освіти як складова містобудівної системи (2017)
Лихограй В. В. - Организационно-технологические решения восстановления конструкций покрытия каменных православных храмов (2017)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2012)
Заришняк А. С. - Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Малюк Т. В. - Діагностика мінерального живлення груші за показниками азотного режиму ґрунту (2012)
Мойса І. І. - Оцінка жаростійкості сортів картоплі української селекції за рівнем витоку електролітів і вмістом у них К+ та Са2+, Мельник П. О., Бундук Ю. М., Даскалюк О. П. (2012)
Кіщак О. А. - Товарна якість та біохімічний склад плодів черешні залежно від типу насаджень (2012)
Кулик М. Ф. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу на молочну продуктивність корів і вміст міді, цинку, жиру та білка в молоці, Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П., Тучик А. В., Власенко В. В. (2012)
Шутченко П. О. - Імуногістохімічна оцінка клітинного імунітету за сальмонельозу курей (2012)
Дзіцюк В. В. - Дослідження каріотипу овець (Оvis aries), Туринський В. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Метаболічна та імунологічна дія хрому в організмі свиноматок (2012)
Надикто В. Т. - Механіко-технологічні аспекти оранки (2012)
Сипко А. О. - Післядія дефекату на кислих ґрунтах у зернобуряковій сівозміні (2012)
Войцехівська Л. І. - Кунжутна жирна олія — природний антиоксидант, Костюк О. А., Глумова Н. В. (2012)
Гринченко Т. О. - Щодо визначення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення, Кошкалда І. В., Роман Б. В. (2012)
Сатир Л. М. - Особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Франції (2012)
Шишова Т. В. - Морозостійкість інтродукованих сортів нектарина (2012)
Буділович І. В. - Швидкість зсідання молочної суміші під дією молокозсідальних препаратів у виробництві сиру (2012)
Зубченко В. В. - Інтенсифікація як напрям підвищення ефективності молочного скотарства (2012)
Д. Т. Вінничуку — 75 (2012)
Безуглий М. Д. - Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин, Балюк С. А., Трускавецький Р. С. (2012)
Носко Б. С. - До проблеми трансформації та тривалості післядії фосфорних добрив у чорноземах, Гладкіх Є. Ю. (2012)
Молдован В. Г. - Залежність показників родючості чорнозему опідзоленого від сівозмінного чинника та систем удобрення, Квасніцька Л. С. (2012)
Швартау В. В. - Вплив азотних добрив на активність гербіцидів аксіал і дербі, Михальська Л. М. (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від комплексу агротехнічних прийомів вирощування (2012)
Влізло В. В. - Гормональна регуляція молокоутворення у корів, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2012)
Лазаревич А. П. - Використання насіння ріпаку в раціонах корів (2012)
Гайдей О. С. - Стрес як біологічне явище (2012)
Кравченко Ю. С. - Відгодівля бугайців на раціонах з різним умістом соковитих кормів, Білий В. П. (2012)
Церенюк О. М. - Дослідження поліморфізму за основними генами QTL нових заводських одиниць у породах свиней ландрас та уельс (2012)
Скрипник В. Г. - Фактори патогенності збудника сапу Вurkholderia mallei, Козій Р. В., Скрипник А. В. (2012)
Клімова О. Є. - Реалізація генетичного потенціалу інбредних ліній за ознаками продуктивності при гетерозисній селекції цукрової кукурудзи (2012)
Фененко А. І. - Напрями технологічного і технічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока, Москаленко С. П., Кудринецький Р. Б., Михайленко П. М., Ткач В. В. (2012)
Булигін С. Ю. - Щодо програми безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, Прістер Б. С., Фурдичко О. І., Дутов О. І. (2012)
Барвінський А. В. - Захист орних земель Київського Полісся від ущільнення (2012)
Усатенко Н. Ф. - Використання показника "активність води" в технології виробництва м’ясопродуктів, Крижська Т. А. (2012)
Сатіна Г. М. - Перспективи розвитку горіхоплідного виробництва в Україні (2012)
Паска І. М. - Удосконалення взаємовідносин між суб’єктами молокопродуктового підкомплексу України (2012)
Борис А. М. - Дослідження нового відокремлювача гички цукрових буряків (2012)
Вишнівська Ю. С. - Вплив системи удобрення на формування продуктивності льону олійного (2012)
Лесновська О. В. - Вовнова продуктивність овець різних генотипів (2012)
Кривошея-Гунько І. О. - Економічна ефективність виробництва зерна як об’єкт управління в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Title (2017)
Contents (2017)
Chumachenko O. I. - Soft Clustering Algorithm Based on Separating Hypersurfaces, Gorbatiuk V. S. (2017)
Chepizhenko V. I. - A Method for Optical Imaging of the Three-Dimensional Manifold Structure, Tereshchenko L. J. (2017)
Sineglazov V. M. - IEEE 802.15.4 / ZigBee Wireless Network as a Basis for UAV Navigation System, Daskav E. V. (2017)
Kozlov A. P. - Onboard Monitoring System of Ground Aircraft Download, Yurchenko O. S. (2017)
Zhiteckii L. S. - Digital Adaptive Feedforward/Feedbak Controller for Autotracking Radar, Sushchenko O. A. (2017)
Ryzhkov L. М. - Control System Synthesis of Indicator Dynamic Vibration Absorbers (2017)
Mukhina M. P. - Analyses of Marginalized Particle Filtering Block of Navigation Data, Prymak A. P. (2017)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Generalized Structural Scheme of the Iteratively Integrating Measurement Converter (2017)
Kazak V. M. - Impact of Training Process of Aviation Specialists on Flight Safety Parameters, Prokhorenko I. V., Timoshenko N. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Computer-Aided Design System of Wind Turbine Power Plants Aerodynamics Calculation, Khok S. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Environmental Chamber for Navigation Equipment Test Table, Dolgorukov S. O. (2017)
Tupitsin N. F. - Approximate Calculation of the process characteristics of the UAV Landing on Rope, Chychkan І. V. (2017)
Filyashkin M. K. - Automation of Contact Stage at Air-To-Air Refueling of Civil Aircrafts, Rogozhin V. A. (2017)
Delas N. I. - Entropical Analysis of Macrosystems outside the main Postulet of Statistical Mechanics (2017)
Aralova N. I. - Algorithmic and Program Support for Optimization of Interval Hypoxic Training Modes Selection of Pilots, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2017)
Goncharenko A. V. - A Concept of Multi-Optional Optimality at Modeling Ideal Gas Isothermal Processes (2017)
Krasnousova O. Y. - Probabilistic Methods of Zero-Defects Checking for Nonhomogeneous Samplings, Opanasiuk Y. A., Dmytrenko B. I. (2017)
Hryshchenko Y. V. - Suggestions of the Improvement of the Quality of Flight During Landing and Missed Approach/Go Around Maneuver, Romanenko V. G., Hryshchenko Y. Y. (2017)
Zelenkov A. A. - Estimation of the Results of Statistical Modeling of Automatic Control Systems, Bunchuk A. A., Golik A. P. (2017)
Requirements for Articles (2017)
Publisher's imprint (2017)
Васина Е. В. - Искусственный интеллект в дизайне: риски, возможности, перспективы, Дудник М. Г. (2017)
Вершинин В. Н. - Использование наследия классической живописи шан-шуй и жэн-у Китая в современном экологическом плакате (2017)
Ганоцька О. В. - Головні ознаки концептів у сучасному формоутворенні, Лаврікова К. А. (2017)
Григорьева О. Б. - Сквозные темы и интонации как элемент драматургии в вокальном цикле Д. Л. Клебанова на стихи Лины Костенко (2017)
Hrytsun Yu. M. - Ethnic Culture Synthesis in Ihor Kovach’s Music Art (2017)
Гуренко М. О. - Джерела інспірацій гламуру в сучасному інтер’єрі (2017)
Дроздова І. П. - 3D відеомeппінг як форма комунікації в дизайні міського середовища (2017)
Зайцева В. І. - Образно-візуальна мова ілюстрування поеми "Енеїда" Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років (2017)
Закриничний І. В. - Критерії об’єктивного поділу кольорів на теплі та холодні (2017)
Хішам Кобейcсі - Ліванський житловий інтер’єр: традиції, сучасна практика, перспективи (2017)
Костюк О. О. - Особливості формування кольорових тенденцій в дизайні (2017)
Краснощек Е. Ю. - Трюк французского модернизма: балет "Парад" Эрика Сати — Жана Кокто (2017)
Ларіонов Ю. Г. - Образотворча підготовка студентів-архітекторів: досвід та новації (2017)
Мархайчук Н. В. - Початковий етап формування мистецтвознавчого осередку в Харкові (перша половина ХІХ ст.), Іваненко С. О. (2017)
Ожога-Масловська А. В. - Мистецька японістика у Харкові ХІХ — середини ХХ сторіччя: артефакти і дослідження (2017)
Perekhoda O. - State of research and study of the traditional folk Borshchiv embroidery in domestic historiography (2017)
Решетньова Г. О. - Фарфорові шедеври заводу Міклашевського в приватній колекції України (2017)
Содомора Х. М. - Чоловічі прикраси транскарпатського регіону. Порівняльна характеристика (2017)
Starikova O. - Classical bel canto pattern of composing, performance and pedagogical respects (2017)
Стешенко С. В. - Олексій Якович Сокіл (1870–1939) як іконописець (2017)
Трегуб Н. Є. - Сучасний стан наукової думки та досягнення технологій 3D-принтерного друку в дизайні, Альніков Є. М., Шиянова А. О. (2017)
Фурдичко О. І. - Про пріоритетність еколого-економічних досліджень в аграрній науці й виробництві, Дребот О. І. (2012)
Іваніна В. В. - Оптимізація зерно-бурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства (2012)
Драган М. І. - Особливості інфільтрації у сірих лісових ґрунтах, Любчич О. Г., Величко В. А. (2012)
Мусієнко М. М. - Захисні реакції рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії диквату, Грудіна Н. С., Бацманова Л. М., Таран Н. Ю. (2012)
Петриченко В. Ф. - Вплив систем удобрення на фотосинтетичну діяльність і зернову продуктивність вики ярої, Фостолович С. І. (2012)
Туріна О. Л. - Ефективність нітрагінізації нуту в умовах степового Криму, Турін Є. М. (2012)
Шевчук Л. М. - Вплив живлення на якість плодів суниці, Приймачук Л. С., Приймачук М. М. (2012)
Дегтярьов І. М. - Удосконалення технології виготовлення очищеного туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин (2012)
Долецький С. П. - Профілактика порушень обміну амінокислот у корів в зоні мікроелементної недостатності (2012)
Ткачов О. В. - Вплив мікроміцетної контамінації сперми жеребців на рівень кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (2012)
Гунчак А. В. - Якість яєць і продуктивність перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах, Ратич І. Б. (2012)
Роїк М. В. - Етапи вітчизняної селекції буряків цукрових, Корнєєва М. О. (2012)
Тимчук С. М. - Комбінаційна здатність ліній цукрової кукурудзи на основі мутації sh2, Мовчан Т. Д., Тимчук Д. С., Барсукова В. Є. (2012)
Моргун О. В. - Розмноження фундука в умовах Лісостепу (2012)
Каменщук Б. Д. - Методичні підходи до оцінки сучасних гібридів кукурудзи багатофакторним способом (2012)
Шевченко І. А. - Підвищення якості виконання технологічного процесу машинного доїння, Алієв Е. Б. (2012)
Шейченко В. О. - Якість трести льону-довгунцю, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, Лук’яненко П. В., Василюк В. І. (2012)
Куценко М. В. - Інформаційне забезпечення системи охорони земель від ерозії, Тімченко Д. О. (2012)
Романчук Л. Д. - Оцінка радіаційного стану ґрунтів у північних районах Житомирщини, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (2012)
Боднарчук О. В. - Технологічні аспекти забезпечення якості кисловершкового масла, Король О. В., Савчук А. І. (2012)
Сало І. А. - Цінова еластичність на вітчизняному ринку плодів (2012)
Варченко О. М. - До питання формування економічного механізму забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Кудельський В. Е. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в агропідприємствах Хмельниччини (2012)
Пастух Н. Р. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на азотний режим чорнозему типового під пшеницею озимою (2012)
Аннотации (2012)
7-а Генеральна асамблея Союзу аграрних академій Європи (2012)
Балюк С. А. - Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні, Лісовий М. В., Захарова М. А., Анісімова О. В., Вітанов О. Д., Рудь В. П., Кіях О. О. (2012)
Цвей Я. П. - Зміна агрохімічних показників чорнозему типового залежно від довготривалого застосування добрив у Лісостепу, Іваніна В. В., Ременюк Ю. О., Шанда Л. В., Кісілевська М. О., Воронюк Н. М., Торліна О. М., Петрова О. Т., Дубовий Ю. П. (2012)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал Лівобережного Полісся, Бердніков О. М., Величко В. А. (2012)
Токмакова Л. М. - Застосування мікробних препаратів і протруйників у землеробстві, Пищур І. М., Канівець В. І., Скорик В. В. (2012)
Мірошниченко М. М. - Інформаційне та нормативне забезпечення державного управління ґрунтовими ресурсами в умовах реформування земельних відносин (2012)
Кулик М. Ф. - Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Виговська І. О., Гончар Л. О. (2012)
Гринів С. М. - Густота стояння рослин і строки збирання буряків цукрових як фактори підвищення їхньої продуктивності (2012)
Стегній Б. Т. - Ризики занесення африканської чуми свиней в Україну, Бузун А. І., Мартиненко М. В. (2012)
Орлов С. Д. - Оцінка генотипів кормових буряків за морфологічними та господарсько цінними ознаками, Мілієнко М. В. (2012)
Булгаков В. М. - Розробка математичної моделі гичковідокремлювального робочого органу, Борис А. М. (2012)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки по лопатці при нахилі осі її обертання (2012)
Булигін С. Ю. - Сучасний етап мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, Бондар О. І., Дутов О. І., Кашпаров В. О. (2012)
Хомік Н. В. - Моніторинг лісових ландшафтів Шацького національного природного парку (2012)
Усатенко Н. Ф. - Новий метод контролювання якості м’ясопродуктів, Охріменко Ю. І., Мартиненко Л. Г., Кліщова Т. Ю. (2012)
Проценко Л. В. - Вплив хмельових заквасок різних сортів хмелю на якісні показники хліба, Пасічник І. О. (2012)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи до моделювання й оцінки трансферу технологічних інновацій в АПВ (2012)
Новак О. В. - Проблеми кадрового забезпечення системи менеджменту в агропідприємствах, Горьовий В. П., Тимошенко М. М. (2012)
Кучер А. В. - Формування прибутковості виробництва гречки (2012)
Матюха І. О. - Репродуктивна здатність телиць і корів-первісток за випоювання соєвого молока з бобів сої традиційних і трансгенних сортів у молочний період, Долайчук О. П. (2012)
Колодка І. Л. - Внесок академіка В. С. Крамарова у розвиток вітчизняного машинознавства (1950 – 1960 рр.) (2012)
Охрим С. А. - Екотоксична оцінка впливу мікроелементів на відтворну функцію корів (2012)
В. М. Булгакову — 60 (2012)
Л. М. Тіщенку — 60 (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Sukmanov V. - Study of aroma formation from lipids of the fruit raw material, Marynin A., Dubova H., Bezusov A., Voskoboіnik V. (2016)
Boaghi E. - Impact of treatment with oxidative bleaching agents on walnut (Juglans Regia L.) shell chromatic parameters (2016)
Selyutina G. - Component composition of radish root essential oil, Gapontseva O. (2016)
Azizi H. - Purification of Raw Sugar Beet Juice by Electrocoagulation, Hakimzadeh V., Golestani H. A. (2016)
Ostapenko V. - Analysis on application of different grape varieties in the production of icewine. A review (2016)
Damyanova S. - Chemical composition of Salvia officinalis l. essential oil from Bulgaria, Mollova S., Stoyanova A., Gubenia O. (2016)
Olumide T. A. - Effect of processing parameters on the proximate composition and sensory characteristics of breadfruit 'elubo', Adegoke B. H., Kehinde O. E., Bamikole O. A. (2016)
Dyakonova A. - Usage of the nut raw materials and chia seeds to improve fatty acid composition of the smoothies, Stepanova V. (2016)
Ukrainets A. - Effect of collagen based protein isolate "Belkozine" on biological value of boiled sausages, Pasichniy V., Polumbryk M., Polumbryk M. (2016)
Mank V. - Relaxation behavior of aqueous dispersion polysaccharides, Tochkova O., Melnyk O., Bessarab O. (2016)
Zmievskii Yu. - Fouling of polymer and organic-inorganic membranes during filtration of corn distillery, Dziazko Yu., Myronchuk V., Rozhdestvenska L., Vilenskii A., Kornienko L. (2016)
Dunaievska N. - Co-combustion of solid biomass in pulverized anthracite-coal firing boilers, Chernyavskiy M., Shchudlo T. (2016)
Zasiadko P. - Thermocouple errors in temperature measurements and validation of СFX and FLUENT models of natural gas combustion, Priadko M. (2016)
Korniyenko Ya. - Modelling of pulsating mode of fluidization when obtaining organic-mineral fertilizers, Haidai S., Liubek A., Turko S., Martynyuk O. (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Content of Volume 5 (Year 2016) (2016)
Петриченко В. Ф. - Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем, Тихонович І. А., Коць С. Я., Патика М. В., Мельничук Т. М., Патика В. П. (2012)
Заришняк А. С. - Трансформація вуглецю в чорноземі, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Бикін А. В. - Вплив мінеральних добрив на динаміку вмісту елементів живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті за вирощування ріпаку ярого, Зінченко Н. М. (2012)
Кургак В. Г. - Якість кормів залежно від доз мінеральних добрив і режимів використання сіяного злакового травостою, Гаврик С. С. (2012)
Комарова І. Б. - Біохімічні особливості жовто- і сизонасіннєвих форм ріпаку ярого, Виновець В. Г. (2012)
Шевчук Л. М. - Адаптація пектинового комплексу плодів чорної смородини до умов України (2012)
Рубан М. Б. - Інтегрований захист зернових культур від злакових попелиць, Біляк С. М., Лікар Я. О. (2012)
Романенко В. П. - Вплив ентеровірусів свиней на екологічну рівновагу організму тварин у середовищі перебування (2012)
Долецький С. П. - Клініко-біохімічний статус корів, що лактують, за порушень фосфорно-кальцієвого обміну (2012)
Кучерявий В. П. - Забійні показники відгодівельного молодняку свиней за згодовування препарату ентеро-актив, Трачук Є. Г., Кулик І. В. (2012)
Завгородній А. І. - Значення дезінфекції у системі профілактики туберкульозу, Палій А. П. (2012)
Міщенко Л. Т. - Інтродукція нової лікарської рослини в Україні, Дуніч А. А. (2012)
Лавриненко Ю. О. - Вплив азотного живлення, температурних режимів і фотоперіоду на бульбоутворення картоплі в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2012)
Облап Р. В. - Кількісне визначення генетично модифікованих сої та кукурудзи методом ПЛР у реальному часі (2012)
Кирпа М. Я. - Способи енергозбереження в сушінні насіння кукурудзи (2012)
Вожегова Р. А. - Динаміка водного балансу та оптимізація витрат агроресурсів за вирощування рису в Криму, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2012)
Жукова Я. Ф. - Вплив теплової обробки на вміст летких ароматичних сполук у вершках, Король Ц. О., Малова В. В., Петрищенко С. С., Козлова Л. Г. (2012)
Ходаківська О. В. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку екологізації аграрного виробництва в Україні, Бігдан О. В. (2012)
Горьовий В. П. - Розвиток малого підприємництва як передумова зайнятості сільського населення (2012)
Ціхановська В. М. - Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції (2012)
Кирилюк О. Ф. - Розвиток ринку продукції птахівництва (2012)
Ковальова Т. М. - Маркування спадкового матеріалу у лініях української верхової породи коней (2012)
Бондарь Ю. І. - Спосіб прогнозування маси крила літака транспортної категорії в умовах проектної невизначеності, Сухов В. В. (2014)
Олійник П. Б. - Методи фільтрації інформації, отриманої при гідрографічній зйомці (2014)
Яремчук Н. А. - Процедури та операції, що використовуються при визначенні якості програмних засобів, Редьога О. Ю. (2014)
Мелащенко О. М. - Оцінка точності кутової орієнтації мікросупутника методом калмана в умовах невизначеності та шумів вимірювання, Рижков Л. М., Лукавий А. М. (2014)
Зинченко В. П. - Решение задачи движения пульсирующего газа в полубесконечной трубе, Ногин Н. В., Зинченко С. В., Ли Вэй (2014)
Kurdecha O. - Evaluation probability of ingoing factor in the emergency situations of aircraft (2014)
Федоров В. Н. - Определение положения географического меридиана трехстепенным маятниковым гирокомпасом в режиме линейного разгона его ротора (2014)
Рыжков Л. М. - Исследование точности определения ориентации микроспутника при помощи интерактивной компьютерной модели системы ориентации, Барановская И. М. (2014)
Успенский В. Б. - Методика планирования калибровочных испытаний датчиков угловой скорости систем навигации и управления, Татаринова О. А., Корытко Ю. Н. (2014)
Балабанов И. В. - Исследование характеристик планарного упругого подвеса осевого микромеханического акселерометра прямого преобразования, Балабанова Т. В. (2014)
Семеха А. О. - Визначення вимог щодо міцності надлегкого літака, Мариношенко О. П., Колесніченко В. Б. (2014)
Лемко О. Л. - Аеродинамічний вигляд транспортного літака схеми "літаюче крило" великого подовження, Кушніренко Є. О. (2014)
Кривохатько І. С. - Чисельне та експериментальне дослідження аеродинаміки телескопічного крилa, Пулава О. В., Сухов В. В. (2014)
Зінченко Д. М. - Розрахунок аеродинамічних характеристик гібридного аеростатичного літального апарату, Ортамевзи Г., Рахмати А. (2014)
Ванін В. В. - Комп’ютерні структурно-параметричні геометричні моделі як засоби конструкторсько-технологічної оптимізації літака, Г. Вірченко А., Збруцький О. В. (2014)
Trubachev S. I. - The oscillations of rod constructions with taking into account the energy dissipation, Alekseychuk O. N. (2014)
Анотації (2014)
Лазарев Ю. Ф. - Сравнение точности некоторых алгоритмов бесплатформенных инерциальных систем ориентации, Мироненко П. С. (2017)
Кучеренко О. К. - Определение выходного сигнала тепловизора при контроле перегрева провода контактных сетей железных дорог, Рыжков Н. А. (2017)
Тягур В. М. - Оптико-електронні системи дистанційного зондування Землі надвисокої роздільної здатності (2017)
Шевченко А. И. - Модель прохождения ультразвука в трехслойной пластине с использованием электроакустической аналогии (2017)
Сакович Л. Н. - Методика предварительной дефектации аппаратных связей с множественными повреждениями в полевых условиях, Рыжов Е. В. (2017)
Дубова М. В. - Вимірювання лінійних розмірів за допомогою інформаційно-вимірювальних систем на приладах із зарядовим зв’язком, Порєв В. А. (2017)
Красовський Т. А. - Цифровий аналізатор електромеханічних параметрів ультразвукових коливальних систем, Василенко В. І. (2017)
Скицюк В. І. - Визначення координати уявно-реальної поверхні межової панданної зони об’єкта. Частина 1. Загальні засади, Клочко Т. Р. (2017)
Писарець А. В. - Вимірювання кількості теплової енергії із застосуванням ультразвукового методу, Поліщук С. О. (2017)
Безуглий М. О. - Контроль форми еліпсоїдальних рефлекторів біомедичних фотометрів, Лінючева О. В., Безугла Н. В., Бик М. В., Костюк С. А. (2017)
Скицюк В. І. - Вплив технологічного фантому точності виготовлення деталей у приладобудуванні, Клочко Т. Р. (2017)
Коваленко М. М. - Розробка алгоритму аналізу гемодинаміки нирок за сцинтиграфією, Ніколов М. О., Ступницький В. С. (2017)
Котовський В. Й. - Характерні часи реакції організму на динаміку постачання кисню тканинам та їх експериментальне визначення, Джежеря Ю. І., Снарський А. О. (2017)
Терещенко М. Ф. - Дослідження електропровідності біологічних тканин, Цапенко В. В., Чухраєв М. В. (2017)
Худякова Л. А. - Исследование вариабельности сердечного ритма с помощью статических и геометрических методов, Багатенкова А. И., Гончарова Д. М. (2017)
Шачиков А. Д. - Модификации процедур отбора признаков циклических медико-биологических сигналов для их распознавания, Шелофаст В. А., Шуляк А. П. (2017)
Яненко О. П. - Дослідження рівня опромінення пристрою світлотерапії, Кузь В. І. (2017)
Богмат Л. Ф. - Біохімічні маркери функціональних порушень печінки хворих на системний червоний вовчак, Шевченко Н. С., Бессонова І. М., Ніконова В. В., Ахназарянц Е. Л. (2017)
Абатуров О. Є. - Молекулярно-генетична концепція формування психотипів особистості в дітей при ожирінні, асоційованому з лактозною інтолерантністю, Нікуліна А. О. (2017)
Леженко Г. О. - Досвід застосування левоцетиризину в терапії алергічного риніту в дітей, Пашкова О. Є. (2017)
Ільченко С. І. - Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців, Фіалковська А. О. (2017)
Больбот Ю. К. - Стан місцевого захисту та особливості мікробної колонізації слизових оболонок верхніх дихальних шляхів у дітей із бактеріальними ускладненнями ГРВІ, Карпенко А. В., Шварацька О. В., Братусь О. В. (2017)
Леженко Г. О. - Місце ендогенних антимікробних пептидів в патогенетичних механізмах розвитку пневмонії, викликаної Streptococcus pneumoniae, у дітей раннього віку, Пашкова О. Є., Крайня Г. В. (2017)
Овчаренко Л. С. - Маркеры нейрогенного воспаления у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы и рекуррентными бронхитами, Слуцкая Т. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Причини сухого кашлю в дітей та підходи до терапії, Московенко О. Д. (2017)
Добрик О. О. - Сучасні підходи до лікування інфекції сечових шляхів у дітей з урахуванням утворення бактеріальних біоплівок, Секунда М. О., Деркач І. М., Горгота О. М., Халанія Р. Є., Добрик Д. С. (2017)
Gonchar M. O. - Improving the diagnosis of diastolic dysfunction of heart ventricles in newborns by tissue Doppler imaging, Boichenko A. D. (2017)
Абатуров А. Е. - Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний 2. Антибактериальная терапия госпитальных пневмоний, Крючко Т. А. (2017)
Дитятковський В. О. - Атопічний марш у педіатрії: генотип-асоційовані механізми Частина 1. Генотип-асоційовані механізми хвороб атопічного маршу в дітей (2017)
Богмат Л. Ф. - Системный вариант ювенильного идиопатического (ревматоидного) артрита у детей и подростков: новое в лечении (обзор литературы и собственные наблюдения), Шевченко Н. С. (2017)
Овчаренко Л. С. - Вплив гіперплазії аденоїдів та аденотомії на імунітет і стан здоров’я дітей, Ткаченко В. Ю., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Шелудько Д. М. (2017)
Ильченко С. И. - О роли уреамикоплазменного инфицирования в развитии бронхолегочной дисплазии у детей раннего возраста, Фиалковская А. А., Иванусь С. Г. (2017)
Гончарь М. А. - Роль нефропатий генетического генеза в формировании хронической почечной недостаточности у детей (клиническое наблюдение ребенка с акроренальным синдромом), Сенаторова А. С., Муратов Г. Р., Омельченко Е. В., Галдина И. М., Пушкарь Е. М., Яблонская Н. Н., Колибаева Т. Ф., Хомовская А. А. (2017)
Абатуров А. Е. - Роль механизмов антиоксидантной системы в развитии заболеваний органов дыхания, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 3), Никулина А. А. (2017)
Голубка М. М. - Інституціоналізація національної економічної освіти на західній Україні в ХХІ столітті: фінансово-економічний та кооперативний напрями (2016)
Кривий В. І. - Передумови виникнення поведінкової економіки (2016)
Вінська О. Й. - Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС, Токар В. В. (2016)
Гончарова А. О. - Значення машинобудування в глобальній економіці (2016)
Давидовська Г. І. - Історико-правові аспекти еволюції митних режимів Франції (2016)
Диндар А. С. - Еволюція арт-бізнесу в глобальній економіці (2016)
Зaяць O. І. - Діaлeктичнa взaємoдія рeгіoнaльниx тoргoвeльнo-eкoнoмічниx oб’єднaнь тa кoнвeргeнтниx інституцій (2016)
Когут М. В. - Аналіз розвитку трансферу технологій у країнах світу (2016)
Барановська Д. О. - Державне регулювання розвитку кінотеатрального ринку в Україні (2016)
Болдуєва О. В. - Систематизація складників економічної безпеки країни, Богма О. С. (2016)
Васюник Т. І. - Теоретичні аспекти дослідження відтворення основного капіталу (2016)
Волошанюк Н. В. - Державний борг України та його погашення, Мавдрик О. О. (2016)
Гаража О. П. - Види ефективності системи управління земельними ресурсами України (2016)
Гнатенко Є. Ю. - Інноваційні напрями розвитку виробництва олійних культур (2016)
Гуторов А. О. - Світовий досвід виробничої контрактації в аграрному секторі економіки (2016)
Злобина О. В. - Економічний розвиток територіальних громад як запорука ефективної держави (2016)
Бойчук Н. Я. - Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності підприємства (2016)
Будяєв М. О. - Особливості побудови системи забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств (2016)
Буслаєва Г. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку колективних засобів розміщування в Україні (2016)
Василенко В. П. - Теоретичні аспекти формування дивідендної політики підприємств України (2016)
Волошина О. А. - Формування витрат господарської діяльності підприємства, Клименко Н. О. (2016)
Галасюк С. С. - Проблеми категоризації мотелів в Україні (2016)
Грановська В. Г. - Сутності механізмів управління аграрними підприємствами під час забезпечення їх конкурентоспроможності (2016)
Мовчан Т. А. - Конкурентоспроможність підприємств як індикатор рівня економічної безпеки, Демчук Н. І. (2016)
Дикань О. В. - Розробка організаційно-управлінської моделі інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру (2016)
Дідик А. М. - Форми впливу соціально-економічних важелів на забезпечення полівекторного розвитку підприємств (2016)
Довгаль О. В. - Механізм мотивації управлінської праці на нафтогазових підприємствах (2016)
Євтушенко Г. В. - Сутність інтерактивного маркетингу та перейняття досвіду його застосування на практиці зарубіжними фірмами в Україні, Марченко В. Д., Соколова В. В. (2016)
Замлинський В. А. - Реалізація економічної безпеки в умовах залучення венчурних інвестицій у підприємства продовольчої сфери, Замлинська О. В. (2016)
Копильчак Б. В. - Аналіз управління комунікаціями в digital-маркетингу (2016)
Кузьомко В. М. - Інформаційний потенціал як передумова формування економічної безпеки підприємства, Грищук А. В. (2016)
Богуславська С. І. - Теоретичний базис сутності конкурентоспроможності регіону в сучасних умовах (2016)
Амбросенко О. П. - Оцінка впливу землекористування на екологічну стабільність агроландшафтів (на прикладі Чернівецької області), Каленська О. В. (2016)
Ігнацевич С. П. - Концептуальні засади функціонування еколого-економічного механізму регулювання рівня забруднення ґрунтів (2016)
Коморна О. М. - Перспективні напрями розвитку ринку екосистемних послуг у контексті збалансованого природокористування (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Фактори інтеграції молоді в ініціативи громади як регулятор міграційної поведінки (2016)
Алєйнікова Н. М. - Характеристика і порівняльний аналіз сучаних підходів до оцінки вартості бізнесу акціонерного товариства (2016)
Бондаренко Є. К. - Сутність страхування фінансових ризиків та його особливості в Україні (2016)
Вікнянська А. О. - Підхід до формування інституту соціального страхування та захисту материнства в Україні (2016)
Джулій Л. В. - Особливості лізингових операцій у банківській системі та процедури їх обліку, Демчук Ю. А. (2016)
Денис О. Б. - Оцінка рівня концентрації власності в банках України (2016)
Ковальчук Б. В. - Напрями реформування митної системи України, Кміть В. М. (2016)
Кузнєцова Л. В. - Особливості використання кредитних деривативів у діяльності банків, Абрамова Т. Ю. (2016)
Кулікова Є. О. - Пенсійна система України в умовах трансформаційних змін (2016)
Лисенко Ж. П. - Рівень впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України та можливі шляхи її покращення, зважаючи на досвід закордонних країн (2016)
Альошин С. Ю. - Фінансові інструменти: визнання та оцінка відповідно до міжнародних стандартів (2016)
Гільорме Т. В. - Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства, Пошивалова О. В., Ковальчук Т. І. (2016)
Зюкова М. М. - Роль власного капіталу як об’єкта обліково-аналітичної діяльності, Виноградова М. О. (2016)
Костишин Н. С. - Організаційно-правове забезпечення відображення доходів діяльності сільськогосподарських підприємств в обліку (2016)
Черняк М. Г. - Забезпечення заданої точності калібрування тривісного блока навігаційних акселерометрів на одновісному поворотному стенді, Рибак В. В., Палюшок В. А. (2014)
Голінко І. М. - Синтез оптимального лінійно-квадратичного цифрового регулятора для промислового кондиціонера із паровим зволожувачем, Галицька І. Є. (2014)
Іванов С. В. - Ідентифікація параметрів моделі взаємовпливу вібропідвісів лазерних гіроскопів в блоці чутливих елементів БІНСс, Воловик Б. В., Слабухін І. С. (2014)
Лемко О. Л. - Математическая модель аэродинамических и аэростатических характеристик летательного аппарата схемы "летающее крыло" с аэростатической поддержкой, Король И. В. (2014)
Гордиенко В. И. - Двухосный гиростабилизатор поля зрения на микроэлектромеханических гироскопах, Голуб А. Г. (2014)
Головач С. В. - Комплексная алгоритмическая компенсация температурного дрейфа измерительного канала трехосного акселерометра в составе БИНС (2014)
Кривохатько І. С. - Аналітичне та експериментальне визначення аеродинамічних характеристик літального апарата схеми "тандем", Сухов В. В. (2014)
Желдубовский А. В. - Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении, Сердитов А. Т., Ключников Ю. В., Моисеенко Г. С., Романов Б. С. (2014)
Іванова О. М. - Вплив хвиль Релея на процес удару, Ільчишина Д. І. (2014)
Левчук К. Г. - Вплив параметрів бурильної колони на спектр поздовжніх коливань вежі (2014)
Данилюк Д. М. - Методика інтегрованого автоматизованого проектування елементів конструкції літака, Вірченко Г. А. (2014)
Головко М. Г. - Альтернативні підходи до введення коефіцієнту тертя кочення, Орлянський О. Ю. (2014)
Кара А. - Оценка эффективности управляемой концевой аэродинамической поверхности крыла, Кривохатько И. С., Сухов В. В. (2014)
Ахмад Р. - Ожидаемое улучшение эксплуатационных характеристик летательных аппаратов с высоконесущим крылом малого удлинения, Зинченко Д. Н. (2014)
Трубачев С. І. - Розрахунок циліндричних товстостінних оболонок з отворами, Алексейчук О. М. (2014)
Ортамевзи Г. - Исследования аэродинамических характеристик гибридного крыла, Зинченко Д. Н. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2015)
Самодрин А. П. - Децентралізація України у вимірах ноосфери (2015)
Слесик К. М. - Роль освіти у формуванні образу молодої людини третього тисячоліття (2015)
Кальян С. Є. - Деякі питання національно-етнічної само індентифікації особистості (2015)
Любченко Н. В. - Управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу як проблема дослідження (2015)
Кузнєцова О. Я. - Розвиток модульно-рейтингової технології навчання фізики в сучасних умовах євроінтеграції освіти (2015)
Кузьменко Г. М. - Інтелект-карти як інструмент реалізації системного підходу до підготовки вчителя фізики (2015)
Куліш С. М. - Підготовка науково-педагогічних працівників до інноваційної діяльності у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (досвід Харківського університету) (2015)
Потапчук Т. В. - Естетичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва в особистісно орієнтованому освітньому процесі (2015)
Камінська О. М. - Науково-дослідна робота студентів технічних ВНЗ як складова професійної підготовки (2015)
Радько П. Г. - Суспільно-політичні погляди козацьких літописців у контексті національних традицій державотворення (2015)
Іноземцев Т. В. - Державна та патріотична спрямованість виховного процесу Збройних Сил України (2015)
Нікуленко С. І. - З історії вищої художньої освіти у Харкові (1921-1927 рр.) (2015)
Українець Л. Ф. - Конотація фонетичних одиниць як інноваційний елемент лінгвістичного аналізу поетичної мови (2015)
Король Т. Г. - Методичні засади реалізації тестового контролю англомовної читацької компетентності у старшокласників (2015)
Лазоренко Л. В. - Теоретичні засади навчання англомовного усного академічного мовлення майбутніх математиків (2015)
Москалик Г. Ф. - Діяльність Комісії у справах неповнолітніх Автозаводського району м. Кременчука у 80-х роках ХХ століття (2015)
Кареліна Л. А. - Кольоробачення та кольотворення - найважливіші засоби образотворчої діяльності учнів (з досвіду роботи викладача) (2015)
Кареліна Л. А. - Пропонуємо конспект уроку за темою: "Основи художнього розпису тканини-батика" (2015)
Білик Н. І. - Відеокаст педагога-новатора (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Zavatska N. E. - Theoretical and methodological aspects of the development problems of socio-psychological competence of the individual in the process of rehabilitation (2015)
Шугурова Т. Л. - Типи дозіллєвої діяльності та їх зв'язок з соціально-психологічною компетентністю студентської молоді: факторний аналіз (2015)
Баклицький І. О. - Вивчення проявів психічної дезадаптації курсантів навчальних закладів ДСНС України, Слободяник В. І. (2015)
Балика Є. С. - Взаємозв’язок задоволеності шлюбом з фактором рівня домагань (2015)
Богучарова О. І. - Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства як нової наукової моделі (2015)
Борозенцева Т. В. - Вплив ієрархії цілей і цінностей на механізм формування корпоративної культури громадської організації в умовах сучасного соціуму (2015)
Бохонкова Ю. О. - Вплив особистісних особливостей жінки на міжособистісні взаємини в трудовому колективі (2015)
Боярин Л. В. - Методики та специфіка процедури емпіричного дослідження психологічних особливостей соціально дезадаптованої поведінки підлітків із дистантних сімей (2015)
Варягіна А. А. - Психологічні чинники громадської участі особистості (2015)
Ващенко І. В. - Концепт "моральна свідомість" в різних етносах: психологічний аспект (2015)
Вірна Ж. П. - Формування особистісного простору: оцінка, тенденції і закономірності, Коширець В. В. (2015)
Гошовська Д. Т. - Поведінкові стратегії депривованої дитини в контексті втраченого родиногенезу, Гошовський Я. О. (2015)
Гошовська О. Я. - Психозахисне самоприйняття особистості: базові постулати (2015)
Грицюк І. М. - Арт-терапевтичні техніки в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тренінгу (2015)
Гуржий О. В. - Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників адаптаційних розладів у дітей дошкільного віку (2015)
Гусєв А. І. - Окремі психологічні аспекти впровадження медіаційних технологій у роботу з "латентними правопорушеннями" у шкільному середовищі (2015)
Єрмаш Н. М. - Соціально-психологічні підходи до формування лідерських якостей у керівників місцевих органів виконавчої влади (2015)
Zhyharenko I. Ye. - The influence of individually typological characteristics of prisoners on the process of adaptation to conditions of social isolation (2015)
Завацький В. Ю. - Теоретико-методологічні підходи до механізмів формування невротичних розладів та їх корекції (2015)
Zavatsky Yu. A. - Psychological problems of subjective well-being of a married couple (2015)
Задорожна О. М. - Інноваційні підходи щодо організації взаємодії між закладами середньої та вищої освіти (2015)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від комп’ютерних онлайн-ігор (2015)
Камплицкая О. В. - Взаимосвязь соматических и психических процессов у больных бронхиальной астмой, Овсянников М. В. (2015)
Карамушка Т. В. - Професійна кар’єра особистості: сутність, основні види та функції (2015)
Коваленко А. Б. - Проблема розуміння в працях українських психологів (2015)
Козицька І. В. - Теоретичний аналіз конфлікту в житті особистості через призму антиномічності її буття (2015)
Кривопишина О. А. - Порівняльний аналіз методів подолання та профілактики буллінгу (на прикладі шкільного середовища зарубіжних країн та України), Балебрух Ю. Б. (2015)
Кузікова С. Б. - Психологічні умови та технології формування суб’єкта саморозвитку в онтогенезі: концептуалізація проблеми, Федорова Є. В. (2015)
Лазорко О. В. - Професійна безпека особистості в особливих умовах діяльності: теоретична експлікація проблеми (2015)
Лапшова Н. С. - Теоретичні засади дослідження соціального статусу особистості (2015)
Літвінова О. В. - Дослідження родинної історії як метод наративної психології (2015)
Мацюк В. С. - Емоційні деструкції у військовослужбовців строкової служби: міф чи реальність (2015)
Микитюк Г. Ю. - Психологічні особливості феномену лідерства: історичний аспект (2015)
Мітічкіна О. О. - Визначення рівнів розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу (2015)
Михайлишин У. Б. - Прояви професійної деформації працівників міліції (2015)
Нагайцева І. Д. - Конфлікт як фактор розвитку персоналу в організації (2015)
Никоненко Л. В. - Психологічний аналіз проявів політико-правової соціалізації сучасного українського студентства (2015)
Овсянников М. В. - Типы приемов психоактивных веществ и варианты развития аддикций у больных шизофренией (2015)
Пілецька Л. С. - Структурно-функціональна модель професійної мобільності особистості (2015)
Провоторова Н. В. - Комунікативна культура соціального працівника як чинник його професійної компетентності (2015)
Продан О. О. - Аналіз структури самоусвідомлення особистості в процесі пізнання своїх психологічних характеристик (2015)
Пустовалов І. В. - Роль сімї повторного шлюбу у розвитку ціннісно-смислової сфери підлітків (2015)
Ружицька М. С. - Особливості індивідуально-типологічних і особистісних властивостей осіб похилого віку (2015)
Сербін Ю. В. - Вплив конфліктів на навчальну мотивацію студентської молоді (2015)
Сірко Р. І. - Проблема професійної підготовки психологів до екстремальної діяльності у вищих навчальних закладах (2015)
Соловьев О. В. - Человеческая психика в "просвете" социальной неопределенности (или о неновизне в новизне) (2015)
Ставицький О. О. - Оцінка студентами відносин близьких людей з інвалідизованими (2015)
Терещенко А. М. - Вікові особливості життєстійкості та оптимізму особистості (2015)
Тоба М. В. - Діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі (2015)
Щербакова О. О. - Психологічна характеристика академічно здібних учнів в умовах меритократичної освіти (2015)
Ягіяєв І. І. - Особливості психологічного благополуччя у самопроголошених атеїстів: значення натуралістичних вірувань (2015)
Яремчук В. В. - Вплив різних моделей сім’ї на девіантну поведінку в підлітковому віці (2015)
Тригуб Г. В. - Сучасна нейролінгвістика у вивченні проблеми критичного віку під час оволодіння іноземної мови (2015)
Вихідні дані (2015)
Zbrutsky A. - Experimental tests of an algorithm of roll and pitch estimation using only optical information, Malysheva J. (2015)
Завальная О. С. - Управление движением беспилотного летательного аппарата в условиях неопределенности, Бурнашев В. В. (2015)
Чмих В. О. - Застосування струменевого закрилка на екраноплані, Зілінка В. В., Шквар Є. О. (2015)
Нечипоренко О. М. - Метод аналізу безвідмовності системи повітряних сигналів на базі частотних датчиків тиску, Будім А. О. (2015)
Ільчишина Д. І. - Наближені способи оцінки коефіцієнта відновлення при співударі пружних тіл, Іванова О. М. (2015)
Лемко О. Л. - Аэродинамические и летно-технические характеристики перспективного беспилотного летательного аппарата схемы "летающее крыло", Молодчик А. Д. (2015)
Ортамевзи Г. - Аэродинамические характеристики экспериментальной летающей модели с гибридной несущей поверхностью, Зинченко Д. Н. (2015)
Балабанов И. В. - Методика расчета характеристик крыла самолета с учетом аэроупругости, Балабанова Т. В., Гаваза О. Ю. (2015)
Рахмати А. - Расчетная оценка аэродинамических характеристик замкнутой несущей поверхности методом конечных элементов (2015)
Жданов Д. І. - Аеродинамічне проектування адаптивного крила літака гібридної конструкції, Зінченко Д. М. (2015)
Кривохатько І. С. - Підвищення аеродинамічної якості літального апарата схеми "тандем" підбором профілів крил (2015)
Trubachov S. I. - Bending of composite shells based on non-linear distribution of displacements across the thickness of filler, Alekseichuk O. N. (2015)
Коршевнюк Л. О. - Визначення пріоритетів ризикових ситуацій при керуванні динамічними системами (2015)
Кришталь В. Ф. - Особливості впливу гіроскопічної системи на коливання системи віброзахисту пасивного типу (2015)
Олишевский И. Г. - Обоснование рациональной схемы теплонасосной системы отопления (2015)
Тищенко А. В. - Интегральный фильтр данных с предварением для датчиков системы угловой ориентации и стабилизации космического аппарата, Кулабухов А. М., Желябов П. А. (2015)
Fedorov V. - Method of determining the geographic meridian plane by ground-based pendulum gyrocompass in exponential acceleration mode of its rotor, Ivanov B., Olefir A. (2015)
Козис К. В. - Технологические особенности изготовления внутреннего теплозащитного покрытия для ракетных твердотопливных двигателей, Потапов А. М., Манько Т. А. (2015)
Туз Ю. М. - Ідентифікація динамічних характеристик термо-перетворювачів, Козир О. В., Червона Т. В. (2015)
Сосновська О. В. - Аналіз впливу конструктивних параметрів ежекторного сопла на характеристики детонаційного двигуна, Золотько О. Є., Мороз Ю. І., Золотько О. В. (2015)
Борисов В. В. - Методы автоматизированного синтеза конечно–элементных моделей стыковых элементов в планере самолета (2015)
Ключников Ю. В. - Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінію, Лутай А. М., Романов Б. С., Бістрікер Ф. Є. (2015)
Зоренко А. І. - Безпілотний літальний апарат із прямим та арочним крилом, Вірченко Г. А. (2015)
Зінченко Д. М. - Аеродинамічний обрис надувних несучих поверхонь літака, Діденко Р. Р. (2015)
Горіховський М. В. - Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект, Чикуркова А. Д. (2016)
Зайцев О. В. - Закон убывающей отдачи в аграрном производстве (2016)
Лашин П. М. - Совершенствование механизмов взаимодействия финансового и реального сектора: анализ проблем внедрения института финансового омбудсмена в Украине (2016)
Галяс А. В. - Стан та перспективи розвитку світового ринку суниці (2016)
Кравцова І. В. - Особливості функціонування та організації глобального ланцюга створення вартості у галузі виробництва мобільних телефонів (2016)
Лютак О. М. - Особливості нормативно-правового регулювання міжнародних туристичних зв’язків України (2016)
Пічкурова З. В. - Світовий досвід створення та функціонування патентних аукціонів (2016)
Скрипник Н. Є. - Сучасні тенденції міжнародної міграції трудових ресурсів, Горпинич О. О. (2016)
Ставицька А. В. - Потенціал ринку інформаційних технологій України: реалії та перспективи (2016)
Сторожилова У. Л. - Проблемы реформирования современной Украины и Причерноморского экономического района (2016)
Алескерова Ю. В. - Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану (2016)
Буринська О. І. - Роль соціальної компоненти сталого розвитку в аграрному секторі національної економіки України (2016)
Драбик О. М. - Формування бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду для забезпечення належного соціального захисту населення (2016)
Згурський Ю. Д. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Запорізькій області, Розметова О. Г. (2016)
Капраль О. Р. - Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття "державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків" (2016)
Сало І. А. - Роль соціального забезпечення населення у розвитку ринку плодів і ягід (2016)
Солодовнік О. О. - Моніторинг загроз інтересам сторін публічно-приватного партнерства (2016)
Сорговицька Я. Г. - Застосування міжнародного досвіду фінансового зміцнення територіальних громад в Україні (2016)
Старух А. І. - Механізм трансформації міжбюджетних відносин із урахуванням пріоритетів розвитку підприємництва у державному секторі економіки України (2016)
Стойка В. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання альтернативних джерел енергії, Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. (2016)
Топішко І. І. - Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення, Топішко Н. П., Галецька Т. І. (2016)
Швайдак В. М. - Пріоритетні напрями інвестування інноваційної діяльності в Україні (2016)
Jasinska J. - Zmiany w koncepcjach zarzadzania organziacjami (2016)
Апопій В. В. - Особливості аналізу конкурентоспроможності спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі, Шалева О. І., Гуштан Т. В. (2016)
Дєліні М. М. - Соціально-економічна складова підприємництва (2016)
Кавтиш О. П. - Напрями підвищення результативності збутової політики комерційних підприємств у сучасних умовах, Молоденков П. О. (2016)
Кленін О. В. - Організаційно-економічний механізм стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком (2016)
Командровська В. Є. - Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі, Колесник М. В., Любезна І. І. (2016)
Костецька Н. І. - Систематизація принципів планування діяльності підприємства (2016)
Лебедко С. А. - Структуризація загроз економічній безпеці транспортних підприємств (2016)
Лемещенко Н. М. - Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області (2016)
Лисенко В. А. - SWOT-аналіз функціонування внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських підприємств (2016)
Мандра В. В. - Критерії надійності та конкурентоспроможності транспортно-вантажної системи (на прикладі морського порту) (2016)
Мясников В. О. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств (2016)
Нєнно І. М. - Комплементарні активи як базис формування бізнес-моделей підприємств (2016)
Жихарева Л. В. - Психологічні особливості прихильності дитини-дошкільника до матері (2015)
Кравченко К. В. - Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини в умовах сімейної взаємодії (2015)
Венгер Г. С. - Порівняльний аналіз рольових стосунків у традиційних та дистантних сім’ях (2015)
Блинова О. Є. - Особливості дитячо-батьківських відносин у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх адаптації до волонтерської діяльності (2015)
Бриль М. М. - Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків з дошкільниками в дистантних сім’ях (2015)
Поліщук В. В. - Процес адаптації вимушено переселених дітей шкільного віку з зони АТО (2015)
Бастракова А. С. - Вплив стилю батьківського виховання на становлення самодетермінації як складової особистісного потенціалу підлітків (2015)
Рогаль Н. І. - Зв'язок батьківських санкцій з конфліктною поведінкою підлітків (2015)
Баранова С. В. - Особливості турботи особистості про себе як показника особистісної зрілості (2015)
Бідюк І. А. - Особливості копінг-стратегій у дівчат з маскулінною та фемінінною гендерною ідентичністю, Соловйова Д. О. (2015)
Bogucharova E. I. - Effects of emotional competence on self-determination of postgraduate student (PhD) as university teacher (2015)
Борисюк А. С. - Психологічні особливості емоційної сфери дітей з дистантних сімей (2015)
Бохонкова Ю. О. - Системність та синергетизм як основа реалізації випереджальних стратегій поведінки особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму (2015)
Бурч О. І. - Основні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів та їх характеристика (2015)
Волченко Л. П. - Просоціальні уявлення шкільної молоді та її соціально-нормативна активність в умовах суспільних перетворень (2015)
Гарькавець С. О. - Розгляд ціннісних орієнтацій особистості у фокусі боротьби з корупцією в Україні (2015)
Гусєв А. І. - Принцип безоцінюваності як складова особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх психологів в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Жигаренко І. Є. - Психокорекційна робота як умова ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції (2015)
Завацький В. Ю. - Вплив індивідуально-типологічних особливостей на ефективність адаптаційного процесу при невротичних розладах: аналіз підходів до вивчення проблеми (2015)
Zavatska N. Ye. - Psychological features of social support for people with problems of unsuccessful process of adaptation in society (2015)
Zavatsky Yu. A. - Current issues of subjective well-being of an individual in marriage (2015)
Задорожна О. М. - Принципи побудови та зміст системи соціальної адаптації особистості в умовах дії впливу стресогенних чинників (2015)
Зливков В. Л. - Психологічні аспекти організації системи реабілітації військових, що повернулися із зони АТО, Лукомська С. О. (2015)
Зозуль Т. В. - Психологічні особливості рольових очікувань і домагань у сімейній взаємодії в парах із суттєвою різницею у віці (2015)
Киреева З. А. - Социально-психологические особенности женщин предпринимателей, Либ И. И. (2015)
Кириченко В. В. - Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації (2015)
Коваленко А. Б. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми віртуального спілкування підлітків, Дар’ялова Н. А. (2015)
Кузікова С. Б. - Формування психологічної компетентності молодших школярів в контексті профілактично-корекційного супроводу їх розвитку (2015)
Левченко В. В. - Психолого-педагогічні особливості реалізації акмеологічного підходу в освіті дорослих, Левченко О. О. (2015)
Макаренко С. С. - Психологічні особливості професійно-управлінського самовизначення майбутнього керівника (2015)
Микитюк Г. Ю. - Особливості психологічної підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього простору (2015)
Миськів О. В. - Особливості структурних компонентів професійної спрямованості особистості в процесі опанування професії (2015)
Мітічкіна О. О. - Проблеми побудови структури організаційної культури у студентів ВНЗ (2015)
Михайлишин У. Б. - Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ (2015)
Нагайцева І. Д. - Конфліктологічна компетентність менеджерів як чинник ефективності управлінської діяльності (2015)
Овсянников М. В. - Вопросы патобиологических связей наркотической и алкогольной интоксикации и психических расстройств (2015)
Овсянников М. В. - Особенности патогенеза психических и наркологических заболеваний (2015)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічний аспект управлінської взаємодії керівників (на прикладі держаних установ і громадських організацій) (2015)
Поцулко О. А. - Прилучення особистості до комунікативної культури як засіб психологічної корекції девіантної поведінки (2015)
Пудич С. А. - Социально-психологические составляющие информационной безопасности личности (на примере рекламного воздействия) (2015)
Ренжин П. П. - Обдарованість. сучасні погляди на види обдарованості у психології (2015)
Ребуха Л. З. - Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми (2015)
Тоба М. В. - Розвиток психологічної науки в країнах скандинавії: історична перспектива (2015)
Траверсе Т. М. - Психологічні детермінанти помилок політичного мислення (2015)
Фальковська Л. М. - Соціальні уявлення про національну валюту студентів із різними видами ціннісно-смислового ставлення до грошей, Драган С. І. (2015)
Шамлян К. М. - Дискусійні питання психології волі (2015)
Шугурова Т. Л. - Організаційна культура державних і громадських організацій як чинник розвитку професійної компетентності (2015)
Сербін Ю. В. - Емоційний стрес у студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2015)
Камінська С. В. - Соціально-психологічні аспекти професійної маргінальності випускників вищої школи (2015)
Бочелюк В. В. - Аналіз провідних підходів до вивчення стратегій поведінки особистості (2015)
Журба А. М. - Визначення відмінностей соціально-психологічних проявів кризи тимчасової втрати працездатності залежно від гендерних особливостей (2015)
Михайлишин У. Б. - Гендерні розбіжності у процесі функціонування групових цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Харченко В. Є. - Життєстійкість як інтегральна характеристика індивідуальності в умовах сучасного соціокультурного простору (2015)
Ткаченко Н. В. - Методологія психологічних умов подолання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку (2015)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні засоби корекції проявів делінквентної поведінки неповолітніх в умовах закладів соціальної реабілітації (2015)
Гаврилюк О. В. - Использование пластовых вод нефтегазовых месторождений в качестве гидроминерального сырья на бром, Суярко В. Г. (2017)
Lyubchak O. V. - Thermobaric conditions of oil and gas contents and predicting of hydrocarbon phase state (on the example of the Bilche-Нolytsa oil- and gas-bearing area), Kolodiy I. V., Khokha Y. V. (2017)
Повєрєнний С. Ф. - Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну, Кривуля С. В., Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2017)
Прибилова В. М. - Хімічний склад підземних вод Харківської області як фактор ризику для здоров’я населення, Качан А. М. (2017)
Самойлов В. В. - Планування промислово-гідрогеологічних досліджень на завершальній стадії розробки вуглеводневих родовищ (2017)
Стебельська Г. Я. - Новий погляд на проблему класифікації нафт (2017)
Сухов В. В. - Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому, Суярко В. Г., Чуєнко О. В. (2017)
Хроль В. В. - До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) (2017)
Гнатюк О. М. - Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) (2017)
Дудник І. М. - Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості (2017)
Karasov O. О. - Colour harmony of land cover as intangible environmental resource (Vooremaa landscape protection area, Estonia) (2017)
Клименко В. Г. - Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області), Балаклійський Д. С. (2017)
Кобилін П. О. - Функціонально-компонентна структура системи торговельного обслуговування населення (2017)
Лаврик О. Д. - Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем (2017)
Maslyak P. O. - Influence of street-art on the formation of city image and the principles of street-art geographical zones, Gryniuk O. Y., Kazantseva K. A. (2017)
Машіка Г. В. - Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання (2017)
Мельник Л. В. - Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці, Кривець О. О., Батиченко С. П. (2017)
Половка С. Г. - Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття, Половка О. А. (2017)
Сегіда К. Ю. - Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону (2017)
Удовиченко В. В. - Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території лівобережної України (2017)
Опара В. М. - Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів, Бузіна І. М., Винограденко С. О. (2017)
Пам’яті Петра Васильовича Заріцького (1928-2017) (2017)
Клевцов А. А. - Харьковская литологическая школа – история и перспективы (2017)
К юбилею Владимира Георгиевича Космачёва (2017)
До ювілею Ігоря Григоровича Черваньова (2017)
Реферати (2017)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2017)
Вихідні дані (2017)
Борщ О. Б. - Оцінка впливу різних факторів на тепловологісний стан огороджувальної конструкції при автоматичному керуванні параметрами мікроклімату теплиці, Борщ В. В. (2017)
Гонтар М. М. - Розробка контролера для оберненого маятника на базі методу наближеної лінеаризації, Нелюба Д. М. (2017)
Dorohobid V. P. - Design, implementation and test a model of an electrical elevator controlled using PLC, Borozdin M. K., Ahmed Alzubaydy. (2017)
Єрмілова Н. В. - Порівняння та вибір високовольтних перетворювачів частоти для електроприводів бурових установок, Калов С. І. (2017)
Лимаренко В. В. - Постановка и решение задачи параметрической оптимизации операций резания металлов, Хавина И. П., Рысованый А. Н. (2017)
Мінтус А. М. - Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок (2017)
Обод А. І. - Обробка даних вторинних систем спостереження повітряного простору (2017)
Саковець О. О. - Автоматизація роботи вітрогенератора з метою збільшення коефіцієнту вітровикористання (2017)
Дубницкий В. Ю. - Интервальные вычисления в системе центр-радиус значений гамма-функции, неполной гамма-функции, бета-функции и дигамма-функции, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Одарущенко О. Б. - Моделі математичних блоків дискретного перетворення інформації для верифікації програмного забезпечення програмованих логічних контролерів, Одарущенко О. М., Бутенко В. О., Москалець В. В., Стрюк О. Ю. (2017)
Глібко О. А. - Соціальна реклама як тематика творчої роботи на олімпіаді з WEB-технологій та WEB-дизайну, Сімонова О. Г., Савченко Л. М. (2017)
Дружинин Е. А. - Вероятностно-поведенческая модель пользователя университетской кампусной сети, Шостак И. В., Лысенко А. А. (2017)
Ким Н. И. - Квалиметрический подход к оцениванию качества объектов различной природы статистическими методами, Денисенко А. Н., Трищ А. Р (2017)
Косенко В. В. - Вариантный синтез иерархии структур инфокоммуникационной сети, Артюх Р. В., Роговой А. И. (2017)
Кучук Г. А. - Распознавания человеческих эмоций с использованием нейросетевых технологий, Саатсазов Б. Г. (2017)
Лысенко Д. Э. - Многокритериальные модели теории полезности для оценки бизнес-процессов организационно-технической системы (2017)
Мерзликина Ю. И. - Портальные технологии управления проектами по разработке конструкторской документации на компрессоростроительном предприятии, Дядюра К. А. (2017)
Паржин Ю. В. - Детекторный принцип построения искусственных нейронных сетей как алтернатива коннекционистской парадигме (2017)
Радченко В. А. - Мобильная подсистема "мультикоптер–сенсорная сеть" в компьютерной системе хранения Big Data, Руденко Д. А., Ткачев В. Н., Токарев В. В. (2017)
Svystunov Yu. D. - Use of the concept of functional reserve in order to provide quality assurance of web services, Lukova-Chuyko N. V. (2017)
Смирнов А. А. - Информационная технология проектирования тестовых наборов на основе требований к программному обеспечению, Лысенко И.А. (2017)
Тарасюк О. М. - Аналіз особливостей та класифікація систем управління нереляційними базами даних, Таранова К. П., Горбенко А. В. (2017)
Темніков В. О. - Принципи побудови систем прийняття рішень в процесі управління інформаційною безпекою (2017)
Третяк В. Ф. - Оптимізація структури сховища даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища, Пашнєва А. А. (2017)
Туркин И. Б. - Формирование геоинформационных моделей динамики изменений площади таяния ледников по данным дистанционного зондирования Земли, Бутенко О. С. (2017)
Худов В. Г. - Оцінка якості еволюційного методу сегментування зображення, що отримано з бортових систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М., Хижняк І. А. (2017)
Шимонець Д. В. - Пасивні радіолокаційні системи виявлення малорозмірних повітряних об’єктів з використанням сигналів телекомунікаційних систем, Лугина О. Л., Харьков М. Ю., Нечитайло І.В., Худов Г.В. (2017)
Шматков С. І. - Аналіз інформаційних технологій у системах мобільного навчання, Кучук Н. Г., Коломієць Ж. О. (2017)
Boriak B. - Filtering and forecasting signals algorithm based on exponential brown’s filter, Silvestrov A. (2017)
Веклич С. Г. - Сравнительный анализ алгоритма Герцеля и способа алгебраической обработки сложных сигнальных конструкций при обнаружении отдельных тонов сигнала (2017)
Іохов О. М. - Імітаційна модель активного радіомаскування військових підрозділів у оперативному районіз урахуванням дії повітряних засобів радіорозвідки противника, Малюк В. Г., Ткаченко К. М. (2017)
Пучков О. О. - Методика обґрунтування складу ремонтного органу засобів спеціального зв'язку, Гиренко І. М. (2017)
Шульга О. В. - Підвищення надійності старту плазмового пальника для подальшого керування виходом у робочий режим пристроїв супутникового радіозв’язку космічних апаратів, Шефер О. В. (2017)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК (2017)
Наукові редактори (2016)
Автори (2016)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнеров научно-практического журнала "Здоровье общества" (2016)
Информация о деятельности Международной общественной организации "Международная ассоциация" "Здоровье общества" (2016)
Voronenko Yu. - Family medicine at the head of the reform of health care of Ukraine, Shekera O. (2016)
Beketova G. - Acute and recurrent oral candidiasis under experimental conditions: characteristics of its pathogenesis, Savychuk N., Savychuk A. (2016)
Kosakivska I. - Hearing function in children with nasal septum deviation before and after septoplasty, Kosakivskyi A. (2016)
Kirzhner G. - Clostridial myonecrosis in 21th century (2016)
Korzh O. - Diagnostics and treatment of resistant arterial hypertension (2016)
Khimion L. - Lipid profile changes in patients with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroiditis, Yashchenko O., Naishtetik I., Piura O. (2016)
Biloklytska G. - Action of enamel matrix proteins on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study, Panchenko L., Braun I. (2016)
Gorbunova O. - Labours with partners and sexual health of women, Vdovichenko S. , Shekera O. (2016)
Didyk I. - Risk factors of developing of malignancies of a prostate gland and problem of their timely diagnostics (2016)
Khimion L. - Polymorbidity patient in family physician practice, Klymas I. (2016)
Shekera O. - Conceptual approaches to developing military medical doctrine, Shekera O., Kirzhner G. (2016)
Shekera O. - International expirience of emergency medical care, Tkachenko V. (2016)
Zozulya I. - Stroke: strategy and tactics of management, Zozulya A., Volosovets A. (2016)
Pustovit S. - Global bioethics approach to public health, Paliei L. (2016)
Матеріали VII Міжнародного Медичного Форуму "Інновації в медицині - здоров'я націй" і V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України" (2016)
Эмблема Международной общественной организации "Международная ассоциация "Здоровье общества" (2016)
Анкета читателя (2016)
Редакція журналу "Здоров’я суспільства" запрошує Вас до активної співпраці! (2016)
Вихідні дані (2015)
Беренда С. В. - Онлайн-продажі як ефективний інструмент виведення "товарів розкоші" національних виробників на міжнародні ринки, на прикладі виробів з хутра, Григорова Г. О. (2017)
Бунін С. В. - Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг (2017)
Гапонова Е. О. - Сучасні тенденції функціонування світового ринку медичних послуг (2017)
Golikov A. P. - Water resource potential of the world economy: problems of use and protection, Kazakova N. A. (2017)
Дерід І. О. - Кадрові ризики у міжнародному бізнесі, Гармаш Ю. О. (2017)
Довгаль О. А. - Особливості, проблеми та перспективи глобального економічного розвитку (2017)
Казакова Н. А. - Ставка України на розвиток ІТ-індустрії, Марушева О. А., Широкорад Є. Е. (2017)
Непрядкіна Н. В. - Специфіка зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи (2017)
Пак Н. А. - Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи (2017)
Сідоров В. І. - Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність, Здоровко С. Ф. (2017)
Сідоров М. В. - Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою (2017)
Харченко І. М. - Основні засоби інформаційного протиборства та інформаційної війни як явища сучасного міжнародного політичного процесу, Сапогов С. О., Шамраєва В. М., Новікова Л. В. (2017)
Черномаз П. О. - Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв’язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Чавалах О. І. (2017)
Воробьев Е. М. - Особенности развития мировой экономики в контексте накопления и распределения богатства, Куклин В. М. (2017)
Кривуц Ю. Н. - Англия: от протекционизма к свободной торговле (2017)
Панкова Ю. М. - Методичні підходи до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу (2017)
Рябченко К. Н. - Государственное регулирование регионального продовольственного рынка (2017)
Таpан А. Ю. - Оцінювання технологічного лідерства національної економіки: порівняльний аналіз методичних підходів (2017)
Фоміна Є. В. - Комерціалізація наукових розробок як основний елемент інноваційної економіки (2017)
Шедякова Т. Е. - Бренд-менеджмент как маркер эффективности современного предприятия (2017)
Шуба М. В. - Можливості використання національного банківського сектору для модернізації економічного простору України (2017)
Більовська О. О. - Формування системи забезпечення безпеки послуг як інструмент підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства (2017)
Волкова І. І. - Розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні, Лось Ю. О. (2017)
Данько Н. І. - Оцінка економічної ефективності інвестицій у готельний бізнес, Новікова В. П. (2017)
Гончаренко Н. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу, Скляренко Я. (2017)
Кучечук Л. В. - Види Інтернет-реклами на підприємствах готельного господарства (2017)
Парфіненко А. Ю. - Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності (2017)
Перепелиця А. С. - Регулювання готельного бізнесу в умовах інформатизаціїглобального економічного простору (2017)
Подлепіна П. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Харківській області, Євтушенко О. В., Чуєнко І. А. (2017)
Подлепіна П. О. - Глобальні міста в міжнародному туризмі, Сабадир В. М. (2017)
Шамара І. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї, Четверікова І. П. (2017)
Шамара І. М. - Мерчандайзинг і його роль в сучасному ресторанному господарстві (2017)
Юрченко С. О. - Релігійний туризм у християнстві на сучасному етапі, Юрченко О. Є. (2017)
Abbas N. - Ukraine’s higher education and the Bologna process (2017)
Бенера В. Є. - Організація самостійної роботи магістрів в умовах інтенсифікації навчання (2017)
Ковальчук М. Б. - Змістовий аспект поняття алгоритму в науково-педагогічній літературі (2017)
Курач М. С. - Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами комп’ютерної графіки, Нищак І. Д. (2017)
Syrotyuk M. V. - Communicative technologies challenges (2017)
Tomaszewski R. - Академический капитализм и университетская миссия (правда в качестве товара на рубеже XX – XXI столетий) (2017)
Щербяк Ю. А. - Становлення та розвиток моніторингу якості вищої освіти України: історико-педагогічний аспект (2017)
Банах В. І. - Історія та становлення лижного спорту в Україні. Стрибки на лижах з трампліна, Бережанський О. О., Яворський Ю. М. (2017)
Боднар М. Б. - Особливості етнічної самоідентифікації студентської молоді в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Легін В. Б. - Самоконтроль у навчальній діяльності молодших школярів (2017)
Мотуз Т. В. - Педагогічні умови виховання толерантності учнівської молоді (2017)
Омел’янчик-Зюркалова О. А. - Вплив гімнастичних вправ у формуванні культури руху дітей молодшого шкільного віку (2017)
Осадченко І. І. - Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ креативних технологій навчання (2017)
Спиров К. - Методология построения онлайн курсов в виртуальной среде (2017)
Гречановська О. В. - Робочий зошит для самостійної роботи як один з інноваційних методів формування конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2017)
Дудник Н. З. - Особливості підготовки Монтессорі-педагога (2017)
Петрук В. А. - Досвід формування навичок педагогічної діяльності у майбутніх викладачів з базовою освітою інженера, Прозор О. П. (2017)
Ткачова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями, Ткачов А. С. (2017)
Хом’юк І. В. - Діяльнісний підхід до формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2017)
Чорнусь С. М. - Закономірності формування складових інженерної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання у процесі фахової підготовки (2017)
Хом’юк В. В. - Шкільна математична освіта в Україні та за кордоном в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2017)
Шефер М. - Ринково-освітня модель: німецький досвід та українські реалії, Гетьман О. О., Волкова Н. В. (2017)
Jarmoch E. - Wybrane parametry religijnosci wojska polskiego w warunkach przemian systemowych po 1989 r. (2017)
Корсак К. В. - Молоді ноонауки про внесок пращурів українців у створення і поширення індоєвропейських мов, Ляшенко Л. М. (2017)
Безуглий М. Д. - 200-річний Нікітський ботанічний сад – від славетного минулого до динамічного майбутнього, Єжов В. М., Захаренко Г. С. (2012)
Заришняк А. С. - Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу, Польовий В. М., Лукащук Л. Я. (2012)
Тараріко О. Г. - Космічний моніторинг посушливих явищ, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Величко В. А. (2012)
Іващенко О. О. - Накопичення елементів живлення рослинами бур’янів та пшениці озимої, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2012)
Петриченко В. Ф. - Порівняльна оцінка поживної цінності силосу з кукурудзи і сорго за використання в молочному скотарстві, Кулик М. Ф., Жуков В. П., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Гончар Л. О., Виговська І. О., Опанасенко І. П. (2012)
Влізло В. В. - Вміст вільних амінокислот та активність антиоксидантної системи у крові здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2012)
Золотарьов А. П. - Використання соняшникового та соєвого шротів у годівлі дійних корів, Єлецька Л. М. (2012)
Зубець М. В. - Породна структура і перспективи селекції молочної худоби, Бащенко М. І., Полупан Ю. П. (2012)
Медведєв В. В. - Екологізація в конструюванні та експлуатації землеробських машинно-тракторних агрегатів (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу агрегатування технологічного модуля з мобільним енергетичним засобом (2012)
Кузьменко Є. І. - Накопичення свинцю у ґрунті виноградників та його транслокація до органів виноградної рослини, Кузьменко А. С. (2012)
Булигін С. Ю. - Використання геоінформаційних технологій для ґрунтового картографування, Ачасов А. Б. (2012)
Науменко О. В. - Бактеріофаги Streptococcus thermophilus: поширення та детекція, Кігель Н. Ф. (2012)
Кулаєць М. М. - Інноваційне сприяння конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і продуктів харчування в Україні та світі, Бабієнко М. Ф., Витвицька О. Д., Усаченко Л. М. (2012)
Паска І. М. - Диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію (2012)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Оптимізація консалтингових послуг (2012)
Наконечна К. В. - Управління формуванням та використанням місцевих бюджетів (2012)
Кириченко В. К. - Вплив хвостосховищ уранового виробництва на забруднення сільськогосподарської продукції (2012)
Климишена Р. І. - Продуктивність ячменю озимого залежно від удобрення та норм висіву насіння (2012)
Демедюк Л. В. - Відтворення виробництва в особистих селянських господарствах (2012)
Збарська А. В. - Проблеми управління малими підприємствами сільських поселень Черкащини (2012)
Пам’яті В. Ф. Коваленка (2012)
Новаковський Л. Я. - Проблеми формування, використання та збереження особливо цінних земель (2015)
Цигічко Г. О. - Ефективність застосування біодобрив як стимулювального фактора розвитку сільськогосподарських культур на початку онтогенезу, Маклюк О. І. (2015)
Шевченко Т. Л. - Вивчення впливу адвентивних видів лікарських рослин на агрофітоценози, Глущенко Л. А. (2015)
Лісовий М. М. - Вплив інсектицидів за різних способів застосування на чисельність ентомофауни герпетобіонтів на пшениці озимій (2015)
Ладика В. І. - Розвиток популяції бурої худоби Західної Європи (2015)
Бащенко М. І. - Молекулярно-генетичні та філогенетичні дослідження вірусу лейкозу великої рогатої худоби, що циркулює на території України, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Лиманська О. Ю., Гема І. О., Горбатенко С. К. (2015)
Волкова Н. Е. - Кукурудза як модельний організм для фундаментальних і прикладних досліджень у біології рослин (2015)
Таширев О. Б. - Ідентифікація споротвірних бактерій в асоціаціях воденьутворювальних мікроорганізмів, Притула І. Р., Таширева Г. О. (2015)
Адамчук В. В. - Дослідження руху комбінованого посівного агрегату з одночасним унесенням мінеральних добрив, Петриченко Є. А. (2015)
Фурдичко О. І. - Пріоритетність напрямів наукових досліджень з агроекології (2015)
Демиденко О. В. - Колообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін, Шаповал І. С., Величко В. А., Бойко П. І. (2015)
Тринько Р. І. - Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування, Бомба М. Я., Івашків Л. Я., Вівчарук О. М. (2015)
Кучма Т. Л. - Моніторинг ландшафтного різноманіття за даними космічного зондування (2015)
Мельничук Р. В. - Вихідний матеріал для селекції нагідок (Сalendula l.) на придатність до механізованого збирання суцвіть (2015)
Г. М. Новіковій — 100 (2015)
М. М. Опарі — 75 (2015)
О. М. Варченко — 50 (2015)
В. О. Пабату — 70 (2015)
Памяті Г. А. Краснікова (2015)
Немчинов Ю. И. - Нормативные документы по сейсмостойкому строительству нового поколения. Основные положения ДБН В.1.-1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины" с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 1991-8 (ЕВРОКОД 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К., Дорофеев В. С., Егупов К. В., Шеховцов И. В., Петраш С. B., Кукунаев В. С., Гудков Б. П. (2015)
Кендзера А. В. - Сейсмическое микрорайонирование строительных площадок для сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах Украины, Егупов В. К., Вербицкая О. С., Семенова Ю. В., Лесовой Ю. В., Егупов К. В., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н. (2015)
Хакимов Ш. А. - Сейсмобезопасность жилищно-гражданских зданий современной застройки городов центральноазиатского региона и пути ее повышения (2015)
Барабаш М. С. - Численное моделирование процессов жизненного цикла зданий и сооружений (2015)
Немчинов Ю. И. - Исследования систем вибро- и сейсмоизоляции зданий на основе резинометаллических блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Булат А. Ф., Дырда В. И., Лисица Н. И. (2015)
Максименко В. П. - Сравнение прочности железобетонных диафрагм с учетом сейсмических нагрузок по методике еврокода-8 и предлагаемой, Марьенков Н .Г. (2015)
Аронов А .Г. - Сейсмологические исследования при строительстве Белорусской АЭС (2015)
Дорофеев В. С. - Подготовка специалистов по сейсмостойкому строительству на основе современных научных достижений, Егупов К. В. (2015)
Кендзера О. В. - Встановлення спектральних характеристик ґрунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд, Семенова Ю. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського