Супрунюк В. В. - Особливості проектування позацентрово навантажених пальових фундаментів при дії значних згинаючих моментів, Фурсович М. О., Жеребятьєв О. В. (2017)
Вегера П. І. - Розрахунок несучої здатності похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами, Хміль Р. Є., Вашкевич Р. В., Бліхарський З. Я. (2017)
Данилік С. М. - Застосування полімерних композицій для підсилення залізобетонних елементів, Кух С. П. (2017)
Кваша В. Г. - Оцінка технічного стану та завдання відновлення експлуатаційних показників гідроспоруд річкового водосховища, Салійчук Л. В. (2017)
Мельник С. В. - Безпека експлуатації згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами (2017)
Карагодіна О. - "Академізація" спеціальності як виклик для українських шкіл соціальної роботи (2017)
Demchenko I. - Gender-sensitive harm reduction interventions in Ukraine: clients' perspective, Varban M., Bulyga N., Holtsas L. (2017)
Лютий В. - Вплив програм соціальної допомоги на життєдіяльність сімей внутрішньо переміщених осіб (2017)
Єрошенко К. - Параюридична практика: чого може навчитися з міжнародного досвіду українська соціальна робота? (2017)
Gurzhiy N. - Сonsumer awareness on non-medical interventions for autistic children and adults in Ukraine (2017)
Дмитрук Н. - Між матеріалізмом і постматеріалізмом: ціннісні орієнтації сучасної української молоді (2017)
Коляда Н. - Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості підготовки соціальних працівників, Кравченко О. (2017)
Пожидаєва О. - Як навчати соціальній роботі дорослих? (З досвіду ваучерної програми професійного навчання осіб старше 45 років), Семигіна Т. (2017)
Dvoriak S. - Social work and combating the global epidemic of HIV (2017)
Документ Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи щодо досліджень у соціальній роботі (2017)
Круглий стіл "Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи" (2017)
Оголошення про конкурс праць молодих науковців (2017)
Зименкова В. - США та "Талібан": від взаємодії до конфронтації (2017)
Cheikh Tidiane Samb - United States and Senegal Cooperation on Security and Counterterrorism (2017)
Coulibaly Z. - The Impact of Natural and Geographical Factors on the Environmental Security Formation in Maghreb Countries (2017)
Drabczuk M. - Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy (2017)
Коцан Н. - Військова модель охорони державного кордону Другої Речі Посполитої: досвід для сучасних держав, Франчко Ю. (2017)
Коцан Р. - Питання класифікації кордонів у наукових дослідженнях (2017)
Лесняк В. - Зарубіжний досвід забезпечення основних інституційних засад громадянського діалогу (на прикладі Республіки Польща) (2017)
Хома Н. - Еволюція партійної системи Японії (2017)
Козак Т. - Англійська мова в глобальному лінгвістичному просторі: полеміка в експертному співтоваристві (2017)
Кольцова І. - Практичний досвід Польщі в реалізації інформаційної глобалізації для Української держави (2017)
Митко А. - Польсько-українська академічна співпраця як чинник інформаційної інтеграції (2017)
Мацишина І. - Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991–1994 рр.) (2017)
Ротар Н. - Структура дискурсу російської агресії в Криму та на Донбасі в інформаційному просторі країн Кавказького регіону (2017)
Федонюк С. - Реалізація політики ЄС у сфері відкритого співробітництва (2017)
Войцешак Л. - Проблема потенциального импорта Польшей энергии от Калининградской атомной электростанции (2017)
Гольцов А. - Стратегія Росії щодо Білорусі: основні сучасні напрями (2017)
Максимець Б. - Сучасні українсько-польські відносини в контексті Волинської трагедії (2017)
Смирнов І. - Логістичний потенціал сталого розвитку туристичних дестинацій (на прикладі міського туризму) (2017)
Shimuleni M. - Regional Integration and Development: a Theoretical Review of the SADC Region, Vozniuk Eu. (2017)
Трофимов Е. - Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование (2017)
Wawryniuk A. - Akcja "Wisła" (1947 r.) jej podłoże, skutki i przebieg. Próba analizy problemu (2017)
Доскіч Л. - Політико-правові інструменти забезпечення політичної участі громадян у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні (2017)
Жуковська А. - Студентське самоврядування як фактор розвитку громадянської політичної культури (2017)
Захаров Д. - Утопія як метанаратив політичного міфу (2017)
Кулик С. - Професійно-політичний рівень міністрів Міністерства спорту України (2017)
Кушнарьов І. - Еволюція політичної корупції в політичному процесі: історична ретроспектива (2017)
Liutko N. - Voters and Political Parties as the Main Subjects of the Election Process (2017)
Петров П. - Чинники демократизації політичних інститутів у контексті модернізаційних процесів (2017)
Сіленко А. - Економічна політика України: політичні підсумки реформування (2017)
Наші автори (2017)
Opryshko V. - About the question of the essence of international economic procedural law (2017)
Бадида А. Ю. - "Права добробуту" в контексті практики верховного суду США, Лемак В. В. (2017)
Ющик О. І. - Методологічна парадигма наукового пізнання права (2017)
Тимошенко В. І. - Політико-правова характеристика екстремізму (2017)
Берназюк Я. О. - Міжнародні організації та установи як учасники правотворчого процесу в Україні (2017)
Крусян А. Р. - Конституційне гуманітарне право: основи концептуальної парадигми (2017)
Прилуцький С. В. - Суд як фундаментальний соціально-правовий феномен (зародження, еволюція, сучасність) (2017)
Легеза Є. О. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо надання публічних послуг у вітчизняне законодавство України як один із напрямків реформування освіти, Манжула А. А. (2017)
Алєксєєва І. М. - Кваліфікація: правова категорія вищої освіти – порівняльний аналіз законодавчих джерел (2017)
Abstract and References (2017)
Давиденко Н. М. - Сутність та закономірності розвитку ринку нерухомості в Україні, Воронченко О. В. (2017)
Богуславський Є. І. - Вертикальна диверсифікація як спосіб досягнення синергетичного ефекту, Бобро М. К. (2017)
Крисак А. О. - Сучасні проблеми розвитку малих підприємств в Україні (2017)
Гаджиев Рауф Акиф оглу - Анализ принципов инвестиционной деятельности банков (2017)
Швець Ю. О. - Особливості визначення ефективності стратегічного управління оборотними коштами промислових підприємств (2017)
Романишин В. О. - Нагромадження капіталу та його вплив на інвестиційну активність підприємств в Україні (2017)
Юркевич О. М. - Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні (2017)
Марков Б. М. - Аналіз методів державного регулювання структурних перебудов національних економік різних країн (2017)
Гаджиева Айнур Сабир кызы - Методы выявления искажений финансовой отчетности в контексте международных стандартов аудита (2017)
Васюк Є. А. - Стратегічне розміщення боргу в структурі трансфертної політики ТНК (2017)
Лошенюк О. В. - Зарубіжний досвід застосування інструментів стимулювання експорту послуг (2017)
Марова С. Ф. - Особливості державного управління організаційно-економічними проблемами оцінки впливу дестабілізуючих факторів на функціонування виробничо-економічної системи , Петренко О. В. (2017)
Дубич К. В. - Соціально-демографічний фактор тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні (2017)
Качний О. С. - Теоретико-методологічні засади державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2017)
Дяченко О. П. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України (2017)
Войтюк М. М. - Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні (2017)
Гбур З. В. - Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шляхи їх вирішення (2017)
Полторак С. Т. - Сучасний стан та перспективні тенденції оптимізації державного фінансового забезпечення функціонування збройних сил України (2017)
Yakovchuk R. - State fire security management as one of the priority tasks of the state, Samijlo A., Gaponchuk M., Kazybrid A. (2017)
Тихончук Л. Х. - Наднаціональне та інституційне регулювання сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій (2017)
Негрич О. М. - Засади реалізації механізмів розвитку адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування (2017)
Руденко Ю. М. - Громадський контроль у процесах реформування податкової системи в Україні в сучасних умовах (2017)
Сімоненко О. А. - Становлення і розвиток процесів децентралізації влади та управління в Україні (2017)
Галанюк Я. С. - Сучасна політика країн-членів європейського союзу щодо діяльності прикордонних служб у сфері охорони та захисту державного кордону (2017)
Курганевич В. І. - Правові засади державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки: досвід Естонії, Латвії, Литви (2017)
Валенков В. Є. - Регіональні аспекти формування та оцінювання соціального потенціалу держави (2017)
Титул, зміст (2018)
Анисимов А. В. - Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. II, Новокшонов А. К. (2018)
Рысцов И. К. - Аффинные автоматы и классические фракталы (2018)
Сергієнко І. В. - Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні (Огляд), Литвин О. М. (2018)
Королюк В. С. - Модели систем управления запасами со скоропортящимися продуктами и сервером на "прогулке", Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Рустамов А. М. (2018)
Кнопов П. С. - Об условиях сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании, Норкин В. И. (2018)
Шлезингер М. И. - Поиск заданного количества решений системы размытых ограничений, Флах Б., Водолазский Е. В. (2018)
Самохвалов Ю. Я. - Развитие метода прогнозного графа в усло¬виях неполноты и неточности экспертных оценок (2018)
Алексейчук А. Н. - Неасимптотические нижние границы информационной сложности статистических атак на симметричные криптосистемы (2018)
Архипов А. И. - Эвристический критерий распознавания класса по спектральным яркостям, Глазунов Н. М., Хижняк А. В. (2018)
Яковлев С. В. - Свойства задач комбинаторной оптимизации на полиэдрально-сферических множествах, Пичугина О. С. (2018)
Кулиев С. З. - Синтез зональных управлений для одной задачи нагрева с запаздыванием в неразделенных краевых условиях (2018)
Макаров В. Л. - Абстрактное интерполирование цепными дробями типа Тиле, Демкив И. И. (2018)
Майко Н. В. - Оценка с весом точности разностной схемы повышенного порядка аппроксимации для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевого условия Дирихле (2018)
Можаровський В. М. - Методичні аспекти обґрунтування бойового складу збройних сил держави з позицій теорії відверненого збитку, Годзь С. В. (2018)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству вещественных векторов. I (2018)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи аналізу комп’ютерних мереж керування електропостачанням залізниць, Гончарова Л. Л. (2018)
Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины (2018)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до вибору стратегії управління витратами на персонал для забезпечення ефективного менеджменту персоналу, Бабарицький О. В. (2017)
Марков Б. М. - Аналіз структурних змін у промисловості України (2017)
Субочев О. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном мена, Юркевич О. М., Киян Є. М. (2017)
Рощина Н. В. - Перспективи економіки спільної участі, Борданова Л. С. (2017)
Бровко Л. І. - Економічна ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств, Галаган Т. І., Бровко Є. І. (2017)
Диба О. М. - Інноватизація виробництва: теоретичні основи та прикладний аспект (2017)
Кобеля З. І. - Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи, Кутаренко Н. Я., Рудько К. І., Бабчук А. М. (2017)
Костюнік О. В. - Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи авіаційних підприємств, Савчук Я. В. (2017)
Пінчук Д. В. - Аналіз методів регуляторного впливу на сферу торгівлі лікарськими засобами провідних країн світу (2017)
Музиченко М. В. - Сучасний ринок природного газу єс: структура та тенденції розвитку (2017)
Ковбаса В. А. - Сучасні тенденції та перспективні напрями реформування міжнародного валютного фонду (2017)
Стукан І. Ю. - Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України (2017)
Sadigov Agshin Shahin - Some aspects of the use of innovative business models of enterprise development: foreign experience (2017)
Гбур З. В. - Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України (2017)
Качний О. С. - Нормативно-правове забезпечення інноваційних механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України (2017)
Бутник О. О. - Дослідження індексу щастя населення в контексті ефективного державного управління (2017)
Тихончук Л. Х. - Вплив процесів транснаціоналізації на державне управління в глобальній економіці (2017)
Шклярук М. Г. - Сучасний стан стратегічних комунікацій у системі державного управління України (2017)
Негрич О. М. - Підвищення результативності надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Адамов Д. В. - Шляхи удосконалення податкового механізму державного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні (2017)
Юхненко М. А. - Сучасний ринок інноваційних технологій та інструментів державного управління (2017)
Гребень С. Є. - Види, форми та методи державного фінансового контролю: сутність та принципові відмінності (2017)
Федорук Є. І. - Особливості державного регулювання транспортно-логістичної сфери України (2017)
Auzinger W. - Stability analysis of companion matrices, Stolyarchuk R. (2016)
Kuryliak A. - Levy's phenomenon for analytic functions in D×C, Skaskiv O., Tsvihun V. (2016)
Sahoo P. - Meromorphic function that share a set of small functions with its derivative, Biswas G. (2016)
Kowalski A. - On the maximum points and deviations of meromorphic minimal surfaces, Marchenko I. I. (2016)
Riihentaus J. - Removability results for subharmonic functions, for harmonic functions and for holomorphic functions (2016)
Chyzhykov I. E. - On asymptotic behavior of the pth means of the Green potential for 0<р≤1, Voitovych M. A. (2016)
Talhaoui A. - The Cauchy-Riemann equations for a class of (0,1)-forms in l2 (2016)
Sheremeta M. M. - On the two-member asymptotic of Young conjugated functions, Dobushovskyy M. S. (2016)
Favorov S. Yu. - Some properties of measures with discrete support (2016)
Плахотник М. В. - Похiдна гомеоморфiзму спряження для пари тентоподiбних вiдображень iнтервалу в рацiональних точках (2016)
Maligranda L. - Review of the book by Roman Duda, ''Pearls from a lost city. The Lvov school of mathematics'' (2016)
International Conference "Complex Analysis and Related Topics" (2016)
Пташник Богдан Йосипович. 28 вересня 1937 – 22 лютого 2017 (2016)
Index, 2016 (2016)
Сирко А. Г. - Сочетание невралгии тройничного нерва и опухолей мостомозжечкового угла. Современные подходы к диагностике и лечению: обзор литературы, Романуха Д. Н. (2017)
Радченко В. О. - Вибухові переломи грудного та поперекового відділу хребта (частина перша): огляд літератури, Попсуйшапка К. О., Бабалян Ю. О., Тесленко С. О. (2017)
Печера Л. Ю. - Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури, Гук М. О., Мумлєв А. О. (2017)
Ткачик І. П. - Профілактика інтракраніальних запальних ускладнень в нейрохірургії: огляд літератури (2017)
Сірко А. Г. - Прогностичні фактори виживання пацієнтів з гліобластомами півкуль великого мозку, Романуха Д. М. (2017)
Лисяный Н. И. - Содержание клеток врожденного и приобретенного иммунитета в периферической крови больных с опухолями головного мозга различного гистогенеза, Гнедкова И. А., Кот Л. А., Васлович В. В., Шмелева А. А. (2017)
Панасюк О. Л. - Особливості діагностики ураження нервової системи грибами роду Candida spp., Cryptococcus spp. , Говорова Д. В., Матяш В. І., Борщов С. П., Токунова Т. Л., Трембачова Н. С. (2017)
Кобилецький О. Я. - Дослідження сироваткової концентрації білків UCH-L1 і S100B у діагностиці дифузного і вогнищевого ушкодження головного мозку за тяжкої черепно-мозкової травми, Бєльська Л. М., Шевага В. М., Білошицький В. В. (2017)
Сапіжак І. І. - Вплив ембріональних нейрональних клітин на структури внутрішнього вуха тварин при експериментальному ототоксикозі (морфологічна оцінка), Тімен Г. Е., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2017)
Цимбалюк В. І. - Ефективність пластики дефекту периферичного нерва з використанням тканинно-інженерних провідників різних типів за даними електронейроміографії: експериментальне дослідження, Петрів Т. І., Медведєв В. В., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Васильєв Р. Г. (2017)
Кулик О. В. - Усунення рецидивів постнекротичного дефекту шкіри над титановим імплантом в лівій лобово-скронево-тім’яній ділянці голови комбінованим методом тканинної експансії в ході нейрореабілітації пацієнтки з синдромом тривалого посткоматозного розладу свідомості, Ушаков В. Г., Підгаєцький Р. М., Борзих О. В., Крисько С. Ю., Мумлєв А. О. (2017)
Юрій Панасович Зозуля: до 90-річчя з дня народження (2017)
Світлої пам’яті Михайла Омеляновича Цимбала (2017)
Усенко О. Ю. - Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару, Войтів Я. Ю. (2017)
Євтушенко Д. О. - Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини у пацієнтів за спайкової хвороби очеревини (2017)
Дужий І. Д. - Когортне дослідження. Зв’язок між захворюваністю на гострий апендицит і демографічним спадом, Дужий В. І., Бабич В. О., Гресько І. Я., Горбасьов В. В., Середа Н. І., Шимко В. В., Харченко С. В. (2017)
Петрушенко В. В. - Можливості антиоксидантної терапії щодо обмеження органних порушень у ранній фазі гострого некротичного панкреатиту, Столярчук О. В., Паньків К. М., Білик О. М. (2017)
Ярешко В. Г. - Хірургічна тактика при лікуванні некротичного панкреатиту, Марусій А. І. (2017)
Суходоля А. І. - Вплив корекції внутрішньочеревної гіпертензії на показання до оперативного втручання при гострому панкреатиті, Моргун А. С., Суходоля С. А., Лобода І. В., Моргун Ю. В. (2017)
Коломійцев В. І. - Діагностика і лікувальні транспапілярні втручання у хворих з приводу портальної біліопатії (2017)
Кустрьо В. І. - Застосування рукавної колостомії в хірургічному лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Лангазо О. В. (2017)
Ємець Р. М. - Інфекційні респіраторні ускладнення та їх мікробіологічна характеристика у дітей кардіохірургічного профілю, Філоненко Г. В., Жовнір В. А., Кирик Д. Л. (2017)
Педаченко Е. Г. - Тактика хирургического лечения больных по поводу множественных грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника, Хижняк М. В., Педаченко Ю. Е., Танасийчук А. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. Н. (2017)
Моргун В. В. - Особливості хірургічного та комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей молодшого віку (2017)
Кришень В. П. - Динаміка змін гуморальної ланки імунітету при використанні сорбційно-трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Панікова Т. М., Чередніченко Є. І., Чабаненко Г. М. (2017)
Шаповал С. Д. - Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи – оксидантний стрес організму, Трибушний О. В., Савон І. Л. (2017)
Сидорчук Р. І. - Морфологічні зміни при синдромі діабетичної стопи, Хомко О. Й., Рева В. Б., Полянський О. І., Сидорчук Л. П., Попович А. І. (2017)
Бойко В. В. - Використання зигзагоподібного доступу при мастектомії, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю. (2017)
Малик С. В. - Оптимізація лікування хворих з приводу хронічних ран, Рибалка Я. В., Осіпов О. С., Верба А. В. (2017)
Цема Є. В. - Клініко-статистичне дослідження рівня ампутації кінцівки у поранених, Хоменко І. П., Беспаленко А. А., Бур'янов О. А., Мішалов В. Г., Кіх А. Ю. (2017)
Пантьо В. І. - Вплив йододефіциту на ефективність лікування хворих з приводу посттравматичного остеомієліту з використанням пункційної лазерної секвестротрипсії, Сливка Р. М., Пантьо В. В. (2017)
Гуцуляк В. І. - Імітаційно-комп’ютерне моделювання біомеханічних систем для дослідження функціональних можливостей апаратів зовнішньої фіксації (2017)
Дзигал О. Ф. - Роль процесів пероксидації в механізмах патогенезу експериментального цирозу печінки, Новікова Ж. О., Кокоріна Ю. Є., Вастьянов Р. С. (2017)
Дзюбановський О. І. - Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів жовчоутворення і жовчовиділення після експериментального холестазу різної тривалості, Гудима А. А. (2017)
Приступа Є. Н. - Частота травми голови та обличчя залежно від виду спорту, механізм та профілактика, Магльований А. В., Аветіков Д. С., Панькевич В. В., Уштан С. В. (2017)
Загрійчук М. С. - Спостереження контраст-асоційованого гострого панкреатиту з гострою нирковою недостатністю, Литвин О. І., Романів Я. В., Винниченко О. В., Терзова Т. Б., Капуловська Т. О., Назаренко О. Ю., Березуцька С. В., Різник М. В., Скрипка Д. М. (2017)
Сакевич Р. П. - Ендоваскулярне лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнта молодого віку, Ханенко Є. Б., Рябушко Р. М., Мороз М. А., Ворошилова Т. А., Заєць В. В., Ляховський В. І. (2017)
Панасенко С. І. - Спостереження травматичного розриву серця, Левченко О. І., Кінаш П. М., Шейко В. Д., Чиркун О. Ю., Могильник А. І., Калюжка С. І., Шкурупій О. А. (2017)
Щолокова О. П. - Святоглядна спрямованість фахової підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2017)
Олексюк О. М. - Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті (2017)
Реброва О. Є. - Крос-навчальна інтеграція когнітивних процесів у виконавському досвіді майбутніх учителів хореографічних та музичних дисциплін (2017)
Рева В. П. - Интонационные стратегии погружения в восприятие музыки (2017)
Ростовська Ю. О. - Професійні переконання майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: методологічний аспект (2017)
Василенко Л. М. - Спів як соціокультурний феномен (2017)
Холоденко В. О. - Творчість як основа мистецької освіти (теоретичні аспекти) (2017)
Степанова Л. В. - Науково-методологічні підходи дослідження художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва і хореографії (2017)
Щербініна О. М. - Еволюція науково-методичних підходів у системі фортепіанного навчання (2017)
Гусейнова Л. В. - Педагогічні умови формування виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки (2017)
Тушева В. В. - Культурологічні засади вищої митецької освіти (2017)
Косінська Н. - Зміст поняття "сценічно - образна культура" в контексті інтеграції мистецтв (2017)
Матвєєва О. О. - Педагогічна діагностика як засіб визначення результатів освітньої діяльності студентів факультетів мистецтв університетів (2017)
Мельник О. П. - Основні стадії та принципи підготовки музично-просвітницького заходу майбутнім учителем музики (2017)
Чень Цзяньїн - Генеза загальнонаукової сутності моделювання комунікаційного процесу (2017)
Цяо Цжи - Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену (2017)
Проворова Є. М. - Педагогічні умови організації методичної підготовки майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Дворник Ю. Ф. - Теоретичні аспекти формування творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва (2017)
Згурська Н. М. - Методи розвитку творчої уяви майбутніх учителів на індивідуальних заняттях з фортепіано, Василенко Н. А. (2017)
Лу Тао - Методичні аспекти формування виконавської майстерності піаністів (2017)
Ревенчук В. В. - Педагогічне керування як технологія забезпечення ефективності навчальної взаємодії у класі фортепіано (2017)
Соколова О. В. - Перспективне слухове мислення як основа виконавської діяльності музиканта-інструменталіста (2017)
Ма Чен - Рівні сформованості готовності майбутніх учителів музики до співацької роботи учнів у позашкільних мистецьких закладах (2017)
Сунь Сінь - Саморегуляція музично-виконавських дій як інтегративна властивість особистості майбутнього вчителя мзузики (2017)
Чжу Пен - Самопідготовка майбутніх учителів музики у контексті інноваційних методологічних підходів (2017)
Стеценко І. О. - Деякі питання розвитку співацьких навичок студентів у психолого-фізіологічному аспекті (2017)
Сюй Фейфей - Особливості формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки (2017)
Хуан Чанхао - Педагогічні принципи та умови вокального навчання майбутніх учителів музики на особистісно-орієнтованих засадах (2017)
Хуан Ханьцзе - Сутність готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2017)
Гризоглазова Т. І. - Впровадження сучасних педагогічних технологій у процес фортепіанного навчання (2017)
Джафарова О. С. - Реализация технологии активизации творческого самовыражения младших школьников во внеурочной художественной деятельности (2017)
Лю Цзін - Педагогічні умови розвитку вокального слуху підлітків у процесі навчання музики (2017)
Хоменко Л. В. - Педагогічні умови формування мотивації студентів педагогічних коледжів до музично-викладацької діяльності (2017)
Заря Л. О. - Розкриття художнього образу музичного твору на заняттях з фортепіано (2017)
Малашевська І. А. - Значення та роль саногенно-особистісної парадигми музичного навчання дошкільників і молодших школярів (2017)
Ян Яньчі - Теоретичне моделювання освітнього процесу в класі саксофону позашкільних спеціалізованих закладів (2017)
Закопець Л. М. - Ретроспективний аналіз Львівської гобойної школи в контексті мистецьких традицій Європи (2017)
Ляшенко Т. В. - До проблеми удосконалення технічної підготовки у класі фортепіано (2017)
Наші автори (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kovalyshyn Y. - Electrochemical Properties of the Composites Synthesized from Polyaniline and Modified MWCNT, Konovska M., Milanese C., Saldan I., Serkiz R., Pereviznyk O., Reshetnyak O., Kuntyi O. (2017)
Didenko K. - Preparation and Characterization of Phenol Sorbents Based on Konjac Glucomannan and Water-Soluble Blocked Isocyanates, Kozak N., Klepko V. (2017)
Dzhodzhyk O. - Modified Polyethersulfone Membranes with Photocatalytic Properties, Kolesnyk I., Konovalova V., Burban A. (2017)
Kupchyk O. - Stripping Voltamperometric Determination of Heavy Metals in Honey Samples (2017)
Vaziyeva A. - Investigation of Molybdate Ion Sorption on the Sorbent from Industrial Waste, Pavlenko O. (2017)
Kostiv I. - Kinetics of Schoenite Crystallization from the Suspension of Saturated Solution and Artificial Kainite, Basystyuk Y. (2017)
Devi T. - Vortex Depth Analysis in an Unbaffled Stirred Tank with Concave Blade Impeller, Kumar B. (2017)
Kosiv R. - Effect of High Gravity Wort Fermentation Parameters on Beer Flavor Profile, Kharandiuk T., Polyuzhyn L., Palianytsia L., Berezovska N. (2017)
Kurmakova I. - Quaternary Pyridinium Salts as Inhibitors of Mild Steel Biocorrosion, Bondar O., Polevichenko S., Demchenko N. (2017)
Horichok I. - Intrinsic Point Deffects of Samarium Monosulphide Crystals in Metal Phase, Shevchuk M., Parashchuk T., Galushchak M. (2017)
Jana S. - Tapered Bubble Column Using Pseudoplastic Non-Newtonian Liquids- Empirical Correlation for Pressure Drop, Das S. (2017)
Amantes B. - Chemical Treatment and Modification of Jute Fiber Surface, de Melo R., Neto R., Marques M. (2017)
Lukashov V. - Rate of Components Evaporation from Sulfuric Acid Solution During its Concentrating in Air Flow, Romanko S., Timofeev S., Protsenko A. (2017)
Gomes L. - Aphrons Obtained from Different Nonionic Surfactants: Properties and Filtration Loss Evaluation, Alves B., de Cassia Nunes R., Michel R., Ribeiro Y., da Silva F., Spinelli L. (2017)
Starchevskyy V. - The Effectiveness of Food Industry Wastewater Treatment by Means of Different Kinds of Cavitation Generators, Bernatska N., Typilo I., Khomyshyn I. (2017)
Bodachivskyi I. - Oleochemical Synthesis of Sulfanes, Their Structure and Properties, Pop G., Zheleznyi L., Zubenko S., Okhrimenko M. (2017)
Trokhymenko G. - Development of Low Waste Technology of Water Purification from Copper Ions, Gomelya M. (2017)
Khobotova E. - Elemental and Mineral Composition of Ash-Slag Wastes of Slovianska Thermal Power Plant, Ignatenko M., Larin V., Kalmykova Y., Turenko A. (2017)
Tertyshna O. - Forming of Crude Oil Mixtures with Increased Yield of Target Fractions, Martynenko V., Zamikula K., Topilnytskyy P., Holych Y. (2017)
Hrynyshyn O. - Change in Properties of M-10DM Mineral Motor Oil After its Using in the Diesel Engine, Korchak B., Chervinskyy T., Kochubei V. (2017)
Nyakuma B. - Biofuel Characterization and Pyrolysis Kinetics of Acacia Mangium, Oladokun O. (2017)
Горбулін В. П. - Ризики та можливі здобутки відновлення експлуатації міжнародного ракетно-космічного комплексу Sea Launch, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2017)
Брежнєва Т. В. - Стійкість як ключовий елемент колективної оборони НАТО (2017)
Резнікова О. О. - Забезпечення стійкості держави і суспільства до терористичної загрози в Україні та світі (2017)
Малиновська О. А. - Безпека та небезпека подвійного громадянства (2017)
Бегма В. М. - Суверенне право України на захист та активну оборону: уроки та пріоритети, Саганюк Ф. В., Лобко М. М. (2017)
Бобро Д. Г. - Урахування проектних загроз у розбудові державної системи захисту критичної інфраструктури (2017)
Бакальчук В. О. - Політика РФ щодо корінних народів на окупованій території АР Крим (2017)
Рябцев Г. Л. - Проблема неформальних впливів у діяльності національних регуляторів і шляхи її вирішення (2017)
Розумний О. М. - Російська політика пам'яті як складова гібридної агресії проти України: технологія, результативність, способи протидії (2017)
Ляшенко О. М. - Стратегії фінансування наукових досліджень в Україні (2017)
Олійник Д. І. - Міжнародний досвід високотехнологічного економічного розвитку на основі побудови Smart Grid (2017)
Хоружий С. Г. - Економічні та соціальні перспективи інформаційно-технологічного розвитку суспільства (2017)
Vasyltsiv T. - Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukraine's Consumer Goods, Lupak R. (2017)
Павлюк А. П. - Секторальна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку (2017)
Гладких Д. М. - Вплив банків з капіталом російського державного походження на фінансову безпеку України (2017)
Коваль О. П. - Соціальна група і соціальна технологія крізь призму соціальної безпеки (2017)
Артеменко Л. П. - Розвиток оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України (2017)
Власюк Т. О. - Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України (2017)
Дзьобань О. П. - Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу (2017)
Прудникова О. В. - Ціннісне підґрунтя інформаційної культури суб'єктів віртуального простору (2017)
Степико М. Т. - Українська ідентичність як визначальна засада протидії російській агресії, Черненко Т. В. (2017)
Lytvynenko K. - Humanitarian Prerequisites of the Emergence of Separatist Movements in Independent Ukraine (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Лемешко А. В. - Динамическое представление тензорной модели многопутевой QoS-маршрутизации в нестационарном режиме работы сетевых интерфейсов, Еременко А. С. (2016)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель и метод комплексного управления ресурсами транспортной программно-конфигурируемой сети, Ильяшенко Е. Н., Ткачева Е. Б. (2016)
Ложковський А. Г. - Розрахунок середнього часу затримки пакетів в накопичувальному буфері системи із самоподібним трафіком (2016)
Радивилова Т. А. - Динамический метод оценки загрузки узлов распределенной системы, Иванисенко И. Н. (2016)
Лемешко А. В. - Математическая модель централизованного распределения ресурса нисходящего канала WiMAX на канальном и сетевом уровнях модели OSI, Аль-Джанаби Х. Д. К., Ходжаев О. М. (2016)
Аль-Дулайми А. М. Х. - Математическая модель и метод сбалансированного управления частотно-временным ресурсом в сети LTE, Евдокименко М. А. (2016)
Василенко С. В. - Системи радіозв’язку з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти (2016)
Земляной М. В. - Подходы к использованию UNetLab при создании экспериментальных стендов телекоммуникационных сетей, Старкова Е. В., Герасименко К. В., Трапезон К. А. (2016)
Даник Ю. Г. - Багатокритерійна математична модель формування надмірної структури системи моніторингу для ситуаційного управління її параметрами, Писарчук О. О., Соколов К. О., Тимчук С. В. (2016)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-технічної конференції "РадіоЕлектроніка та ІнфоКомунікації", УКРКОН’2016/ UKRCON’2016 (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Метод повышения скрытности сигналов управления в программно-конфигурируемой сети, Лукинов И. Г. (2017)
Безрук В. М. - Многокритериальный выбор предпочтительного протокола маршрутизации в ad-hoc сетях методом анализа иерархий , Скорик Ю. В., Гальченко К. Р. (2017)
Mohanad N. A. - Flow-based balancing solution of traffic policing, Ali S. A. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Обґрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М., Єрмаков А. В., Волков В. В. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону, Ільченко М. Ю., Наритник Т. М., Єрмаков А. В., Лутчак О. В. (2017)
Наритник Т. М. - Аналіз терагерцових технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок, Єрмаков А. В., Бондарчук С. О., Вальчук Д. С. (2017)
Ильченко М. Е. - Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот, Денбновецкий С. В., Нарытник Т. Н., Лутчак А. В., Май А. В. (2017)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 14-ї IEEE Міжнародної конференції "Перспективні тенденції в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп'ютерній інженерії" (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Бессараб Т. - Розвиток, особливості с2017 півпраці та значення членства Бразилії в Брікс, Цибух І. (2017)
Бучин М. - Суб’єкти номінації в Україні: правові аспекти, Ігнатюк Г. (2017)
Волинець О. - Екуменічні ініціативи митрополита Андрея Шептицького (2017)
Дорош Л. - Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), Івасечкок О. (2017)
Луцишин Г. - Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах, Гончарук А. (2017)
Матлай Л. - Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті (2017)
Литвин В. - Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Теоретичні патерни й емпіричні показники стабільності урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2017)
Цебенко О. - Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах (2017)
Яворський М. - Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації (2017)
Петрушенко В. - Людина і знання: епістемологічна складова філософської антропології (2017)
Царенок А. - Проблема ісихії у Візантійській естетиці аскетизму (2017)
Карівець І. - Суть філософії, або чому ненавидять філософію (2017)
Карівець І. - Мультиверсум мови (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chibelis V. - Research on Transposition Efficiency of Screens of Three-Phase Cable Lines with Consideration of Mutual Phase Disposition, Lobodzinskyi V., Illina O. (2016)
Druzhynin A. - Physical Quantity Sensors of Extended Functionality Based on Silicon Whiskers, Kutrakov O., Khoverko Y., Yatsukhnenko S. (2016)
Kozlovskyi O. - Computer Simulation of Measuring Transducers Used for Diagnosis of Icing in Solidworks Software Package, Trushakov D., Rendzinyak S. (2016)
Kravchyshyn V. - Modification of Dynamic Programming Method in Determining Active Composition of Wind Power Stations, Medykovskyy M., Melnyk R. (2016)
Lozynskyy A. - Synthesis of Fuzzy Logic Controller of Nonlinear Dynamic System with Variable Parameters, Demkiv L. (2016)
Malyar V. - Generation of a Circular Magnetic Field in a Three-Phase Asynchronous Motor at Single-Phase Power Supply, Stakhiv P. (2016)
Meshchaninov S. - The Model of Radioelectronic System Reliability Control Effectiveness, Spivak V. (2016)
Shcherba M. - Effect of Water Trees "String of Pearls” Configuration on the Distribution of Electric Field, Current and Stressed Volume in Xlpe Insulation (2016)
Verlan A. - Method of Regularizing the Problem of Recovery of Input Signals of Dynamic Objects, Sterten J., Furtat Y. (2016)
Zhuravchak L. - Solving 3D Problems of Potential Theory in Piecewise Homogeneous Media by Using Indirect Boundary and Near-Boundary Element Methods, Kruk O. (2016)
Preparation of Papers for CPEE (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2016)
Call for Papers Elmar-2017 (2016)
18th International Conference "Computational Problems of Electrical Engineering" Kutná Hora, September 11-13, 2017 (2016)
International Scientific Conference "The Origins and Formation of the Lviv ElectrotechnicalSchool”, May 25–26, 2017 (2016)
Call for Papers Mixdes-2017 (2016)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2016)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2016)
Малік М. Й. - Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення (2017)
Ніценко В. С. - Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери, Руденко С. В. (2017)
Гривківська О. В. - Формування стратегічного набору здатностей підприємств у забезпеченні економічної безпеки, Висоцький О. О. (2017)
Zaika S. О. - Analysis peculiarities of travel agencies activities, Shabinskyy O. V. (2017)
Калина Т. Є. - Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях, Константінова О. В., Арзуманян Т. Ю. (2017)
Матвиенко А. И. - Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения II (2017)
Корнієцький О. В. - Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу (2017)
Орел В. М. - Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції (2017)
Зайцев Ю. О. - Інноваційна маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу (2017)
Плотницька С. І. - Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Стефанишин О. В. - Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти (рецензія на монографію Васіної А. Ю.) (2017)
Содержание (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние рекомбинантного эритропоэтина на прогрессирование диабетической ретинопатии и диабетического отека макулы у больных сахарным диабетом с диабетической нефропатией, Науменко В. А., Пилькевич Т. С. (2014)
Кресюн Н. В. - Применение метода многомасштабного текстурного градиента в автоматизации диагностики диабетической ретинопатии по цифровым снимкам глазного дна, Татарчук Т. В., Шакун К. С., Годлевский Л. С. (2014)
Якименко С. А. - Исследование продуктов перекисного окисления липидов в слезной жидкости у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после ожогов глаз, Амжад Альбин, Пархоменко Т. В. (2014)
Чуднявцева Н. А. - Совершенствование хирургического лечения больных с посттравматической цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Ковальчук А. Г. (2014)
Леус Н. Ф. - Исследование оптических свойств хрусталика (по данным прибора "Manual Straylight Meters") и остроты зрения у пациентов с начальной возрастной катарактой, получающих препарат биофлавоноида — кверцетин, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Иванова Т. В. - Эффективность лечения дисбинокулярной амблиопии у детей новым способом попеременной фотостимуляции глаз и традиционным комплексным методом, Коктышев И. В., Гончаренко Е. В. (2014)
Рыков С. А. - Анатомо-топографические особенности фильтрационных подушек после операций неперфорирующего типа у больных глаукомой по данным оптической когерентной томографии, Косуба С. И., Сук С. А., Тутченко Л. П., Косуба И. С., Венедиктова О. А. (2014)
Сергієнко А. М. - Зміни оптичної щільності макулярного пігменту після двох курсів низькоенергетичної світлової терапії у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули, Дзюба Н. О., Пекарик О. С. (2014)
Ульянова Н. А. - Прогнозирование развития фовеошизиса на основе анализа ОКТ-сканов сетчатки области макулы. Часть I. Элементарный механизм накопления объемного механического напряжения в сетчатке, Шакун К. С. (2014)
Сафроненкова И. А. - Экспрессия дифференцировочных (CD16, CD19) и активационных маркеров (CD25, CD95) лимфоцитов периферической крови у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век без рецидива и с рецидивом опухоли в динамике наблюдения (2014)
Боброва Н. Ф. - Анализ "Lag time" при диагностике ретинобластомы в Украине, Сорочинская Т. А., Тронина С. А., Дембовецкая А. Н., Суходоева Л. А., Левицкий И. М., Трофимова Н. Б. (2014)
Каяли А. - Вероятность развития оптической нейропатии у больных эндокринной офтальмопатией на ранней стадии заболевания (2014)
Шошина И. И. - Исследование остроты зрения в условиях помехи у психически здоровых и больных шизофренией, Шелепин Ю. Е., Новикова К. О. (2014)
Сенишин В. И. - Влияние консерванта глазных капель бензалкония хлорида на состояние митохондриальных ферментов тканей переднего отдела глаза, Рафалюк С. Я. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Милиенко М. В. (2014)
Маврутенков В. В. - Конъюнктивит Парино (2014)
Красновид Т. А. - Истерический двусторонний посттравматический амавроз, Грубник Н. П., Терлецкая О. Ю. (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Ланде Д. - Особливості побудови систем розподіленого контент-моніторингу глобальних інформаційних мереж, Кондратенко Я. (2017)
Дворщенко О. - Технологія комплексного рейтингового оцінювання результативності індивідуальної діяльності наукових співробітників, Куліков В., П’ятчаніна Т. (2017)
Петрик В. - Використання спеціального програмного забезпечення для аналізу інформаційної агресії Російської Федерації проти України, Давидюк А. (2017)
Субач І. - Аналіз існуючих рішень запобігання вторгненням в інформаційно-телекомунікаційні мережі, Фесьоха В., Фесьоха Н. (2017)
Шарадкін Д. - Використання критерію виявлення змін поведінки об'єкта на основі аналізу коефіцієнта автокореляції в задачах забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Соколов В. - Застосування функціональної та реляційної моделей в об’єктно-орієнтованому програмуванні (2017)
Kravtsov H. - Semantic interoperability as a basis of meaningful analytics (2017)
Мохор В. - Интерпретация зависимости уровня простого риска от вероятности его реализации в терминах аналитической геометрии, Бакалинский А., Богданов А., Цуркан В. (2017)
Кожедуб Ю. - Аналіз документів з керування ризиком кібербезпеки (2017)
Нестеренко М. - Kомплесні аналітичні моделі оцінки ефективності функціонування транcпортних мереж IP/MPLS (2017)
Ryzhov Y. - Minimization measurement requirements for maintenance and repair special communication means, Sakovych L. (2017)
Голь В. - Перспективні напрями наукових досліджень у галузі технічної експлуатації систем і засобів спеціального зв’язку, Гнатюк С., Романенко В., Гиренко І. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Pogrebnyak A. - Hydrocutting of Frozen Food Products, Pogrebnyak V. (2017)
Andrusyk Y. - Propagation of Plane Elastic-Tough-Plastic Waves in the Material with Yield Delay (2017)
Biloborodchenko V. - Applied Model of Assessment of Intensity of the Stressed Deformed State of Pipelines by Evaluation of Magnetic Anisotropy of Coercive Forces. Part 1 (2017)
Zhukovskiy V. - Study of Surface Microstrains by Electron Speckle-Interferometry Methods, Gokhman O., Kondrya M. (2017)
Diveyev B. - Dynamic Properties Predictions for Laminated Plates by High Order Theories (2017)
Duriagina Z. - The Influence of Chemical-Thermal Treatment on Granulometric Characteristics of Titanium Sponge Powder, Trostyanchyn A., Lemishka I., Skrebtsov A., Ovchinnikov O. (2017)
Koruniak P. - Substantiation of the Process of Vertical Transportation of Piece Loads, Nishchenko I., Borovets V. (2017)
Malashchenko V. - Justification of Efficiency of Elliptical Gear Train in Device for Speed Changes Management, Strilets O., Strilets V. (2017)
Bezpalov A. - Optimization of Structure of Sorting Vibratory Separators, Shenbor V., Korendiy V., Brusentsov V. (2017)
Kuzio I. - Modelling of the Articulated Vehicle Dynamics Taking into Account the Elastically Fastened Freight, Zhytenko O., Zalutskyi Y. (2017)
Kachmar R. - Operational Conditions of Vehicles Motion and Formation of Urban Driving Cycle in the City of Lviv, Vasyuhnyk J. (2017)
Kuzyshyn A. - Investigation of Influence of the Train Motion Speed on the Process of the Rolling Stock Derailment in the Presence of Railway Track Oblique, Batig A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Григоренко Г. М. - Особенности формирования структуры сварных соединений микролегированной конструкционной стали S460M, Позняков В. Д., Зубер Т. А., Костин В. А. (2017)
Дегтярев В. А. - Эффективность различных методов упрочняющей обработки сварных соединений (2017)
Колисниченко О. В. - Эффективность процесса напыления покрытий с использованием многокамерного детонационного устройства, Тюрин Ю. Н., Товбин Р. (2017)
Колесник Р. В. - Моделирование термомеханических процессов при сварке закладным элементом высокотехнологичных пластмасс, Юрженко М. В., Кораб Н. Г., Шадрин А. А., Литвиненко Ю. В. (2017)
Грузевич А. В. - Эффективность применения субструктурно-упрочненных труб на поверхностях нагрева блоков котлов сверхкритического давления (2017)
Елагин В. П. - Влияние состава сварочной проволоки на качество шва сварных соединений разнородных сталей при механизированной сварке в защитном газе (2017)
Лукьяненко А. О. - Санитарно-гигиеническая характеристика процесса аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов 1201 и 1460, Лабур Т. М., Покляцкий А. Г., Кулешов В. А., Баич Д. Р. (2017)
Коробов Ю. С. - Порошковые проволоки для износо- и жаростойкой наплавки и напыления, Шумяков В. И., Филиппов М. А., Пименова О. В., Балин А. Н., Вишневский А. А. (2017)
Международная конференция по лучевым технологиям (2017)
Выставка Weldex / Россварка 2017 (2017)
40-летие Опытного завода сварочных материалов ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shmandiy V. - Improvement of the Ecological Safety of Road Transport in the Use of Alternative Fuel and Exhaust Converters, Kharlamova O., Rigas T. (2017)
Pliatsuk L. - Assessing the Impact of Sumy CHP on Soil, Hurets L., Miakaieva H., Miakaiev O. (2017)
Malyovanyy M. - Ways to Minimize Environmental Hazards From Pollution of the Environment in the Zone of Influence of the Hrybovychi Landfill, Sliusar V., Sereda A. (2017)
Troszkiy V. - Investigation of the Processes of Chemical (Acid) Labilizing of Clinoptilolite, Hnativ Z., Duleba V., Kriuchenko T. (2017)
Tymchuk I. - Decreasing Anthropogenic Pressure on Soil Microflora by using Capsulated Fertilizers, Malovanyy M., Holets N. (2017)
Bezak-Mazur E. - Analysis of Phosphorus Speciation in Primary Sludge in the Annual Cycle, Stoińska R., Szeląg B. (2017)
Holik Y. - Experimental Research of Withdrawal of Oil Remains from the Used "Kollan” Oil Filters, Ganoshenko E. (2017)
Vronska N. - Life and Scientific Priorities of Professor Myroslav Malovanyy (2017)
Berko A. - Modeling of Sewer Networks by Means of Directed Graphs, Zhuk V., Sereda I. (2017)
Hushchyna K. - Using the Modified Redfield Ratio to Estimate Harmful Algal Blooms, Nguyen-Quang T. (2017)
Kovalchuk O. - Influence of Artificial Acid Rains on the Soils of Different Mechanical Composition, Malyovanyy M., Popovych O., Vronska N. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Pistun Y. - Calculation of Expansibility Factor of Gas at Its Flow Through an Orifice Plate with Flange Pressure Tappings, Lesovoy L. (2016)
Fedynets V. - Optimization of Gas Dynamical Subsystem of Transducers for Measurement of Gas Flow Temperature, Vasylkivskyi I., Yusyk Y. (2016)
Matiko F. - Techniques for Natural Gas Physical Properties Definition for Flow Rate and Volume Metering Systems, Matiko H., Roman V., Stasiuk I. (2016)
Lozynskyy A. - Analysis of Fuzzy Controller Application Efficiency in Two-Mass Systems with Variable Moment of Inertia of Second Mass, Demkiv L. (2016)
Fedoryshyn R. - Identification of Controlled Plant and Development of Its Model by Means of PLC, Klos S., Savytskyi V., Masniak O. (2016)
Title of the Paper (2016)
Назва статті (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Pistun Y. - Methods for Defining the Binary Coal Mixture Composition in the Pulverized Coal-Fired Boiler, Mysak S., Matiko H. (2017)
Pokrovskyi K. - Efficiency of Modern Wind Turbines in Real Conditions, Mavrin O., Muzychak A. (2017)
Harasym D. - Investigations on the Innovation Model of Exergy Effectiveness of Air Conditioning System for Operating Cleanrooms, Labay V. (2017)
Ravlyk O. - Digital Complex for Modeling Processes in Electric Circuits with Protection and Automatic Devices, Ravlyk N. (2017)
Fedynets V. - Research and Analysis of Rapidly Changing Gas Flow Temperatures Measurement Methods, Lesovoi L., Chaban B. (2017)
Title of the Paper (2017)
Назва статті (2017)
Титул, Зміст (2017)
Ібатуллін М. І. - Організаційно-економічні підходи до функціонування інфраструктури ринку продукції свинарства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2017)
Петриченко О. А. - Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби (2017)
Марков Б. М. - Структура підсистем міжнародної економіки та її сталий розвиток (2017)
Лазарєва О. В. - Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування, Хапун О. С. (2017)
Мединська Н. В. - Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів, Колганова І. Г., Задорожня Н. М. (2017)
Терен Г. М. - Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства (2017)
Погріщук О. Б. - Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора (2017)
Титул, зміст (2017)
Марков Б. М. - Механізм структурного розвитку національної економіки (2017)
Мазур Г. Ф. - Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України (2017)
Рак Ю. А. - Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України) (2017)
Іванова Л. С. - Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення (2017)
Харчук Т. В. - Визначення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва (2017)
Лазарєва О. В. - Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку, Вакар К. В. (2017)
Фатюха Н. Г. - Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу, Циганок Д. В. (2017)
Трапаідзе С. М. - Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону (2017)
Гусонька Д. М. - Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції (2017)
Бублик Л. Я. - Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України (2017)
Ходаківський О. М. - Управління бізнес-процесами підприємства (2017)
Содержание (2017)
Попов С. Л. - О критике концепции транзитивации русских глаголов (2017)
Радчук О. В. - Супплетивизм как результат развития языка и отражение ментальности его носителей (2017)
Ковалева К. Л. - Хокку как метатекстовый элемент в романе Б. Акунина "Алмазная колесница, Шишкина В. Ю. (2017)
Стаканкова Т. П. - Пояснительные конструкции как средство авторизации в русских повестях Т. Г. Шевченко, Пономаренко Л. В. (2017)
Степанченко И. И. - О свободе читательского восприятия с позиций функционализма (2017)
Силаев А. С. - "Позитивная эстетика" и ее уроки (из истории литературно-эстетической мысли ХХ века) (2017)
Гармаш Л. В. - Формы авторского сознания в романе Андрея Белого "Серебряный голубь" (2017)
Соценко Н. Ф. - Циклизация прозы А. И.Куприна. Читательский цикл (2017)
Трофимова-Герман А. И. - Трагедия Ф. Сологуба "Дар мудрых пчел" как стилизация (2017)
Журенко М. Н. - Антигерой и его место в идейно-образной концепции романа Ч. Айтматова "Плаха", Ильиницкая О. П. (2017)
Гаврильченко О. В. - Формування математичних моделей три- і чотиримасових коливних систем вібровикінчувальних верстатів, Корендій В. М., Захаров В. М. (2017)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання динаміки канатних транспортувальних систем, Новіцький Я. М., Кий А. В. (2017)
Горбай О. З. - Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів, Зінько Р. В., Керницький І. С. (2017)
Гурський В. М. - Забезпечення працездатності механічної системи з трьома ступенями вільності за результатами її імітаційного моделювання, Кузьо І. В. (2017)
Дівеєв Б. М. - Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт (2017)
Кіндрацький Б. І. - Вплив вторинного підресорювання на вібро- навантаженість об’єкта транспортування спеціалізованим автомобілем, Осмак О. А. (2017)
Корендій В. М. - Синтез геометричних параметрів та аналіз кінематики пантографного механізму крокування мобільної роботомеханічної системи, Кузьо І. В. (2017)
Литвиняк Я. М. - Моделювання процесу безперервного формоутворення дисковими фрезами зубців з модифікованим профілем у прямозубих зубчастих колесах (2017)
Малащенко В. О. - ККД диференціальних передач із внутрішнім і зовнішнім зачепленнями зубців у пристроях для керування змінами швидкості через епіцикл, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2017)
Палаш В. М. - Особливості будови зварного з’єднання зі сталі типу 35 XM, з аустенітним швом, Дзюбик А. Р., Хомич І. Б. (2017)
Пасіка В. Р. - Порівняльний аналіз динамічного зрівноваження вихідного й удосконаленого корбо-поковзневого механізму (2017)
Сокіл Б. І. - Вимушені коливання гнучких трубчастих тіл, вздовж яких рухається суцільний потік середовища, Сокіл М. Б. (2017)
Сологуб Б. В. - Особливості розрахунку приводів пасажирських канатних доріг, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2017)
Топільницький В. Г. - Математичне моделювання динамічних процесів завантаження вібраційних технологічних машин, Сокіл М. Б., Ребот Д. П., Кусий Я. М. (2017)
Bilous B. - Conceptual principles of design procedure longitudinal – compression rod elastic elements of the transmission mechanism stop valves devices, Bilous A. (2017)
Lanets’ O. - Research of three-mass resonance equipment with aero-inertial drive, Heletiy V. (2017)
Афонін М. О. - Вплив дорожніх умов на показники функціонального стану водія, Постранський Т. М. (2017)
Бойків М. В. - Безпечна дистанція руху автомобілів у транспортних потоках з урахуванням функціонального стану водія, Марій Р. А. (2017)
Воронков О. А. - Оцінка ефективності транспортно-технологічних систем у галузі рослинництва, Роговський І. Л. (2017)
Гащук П. М. - Формалізація структур автомобільних трансмісій у системах автоматизованого проектування, Нікіпчук С. В. (2017)
Гілевич В. В. - Врахування інтенсивності пішохідного потоку у розрахунках режиму роботи світлофорного об’єкта, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2017)
Ланець О. С. - Зміна швидкості руху пішохідних потоків зоні регульованих перехресть, Грицунь О. М. (2017)
Житенко О. В. - Оцінювання комфортності умов руху пішоходів, Приходько В. Е. (2017)
Жук М. М. - Поведінка водія за кермом на регульованих перехрестях, Ковалишин В. В., Цір Р. М. (2017)
Кічкін О. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю транспортного підприємства, Кічкіна О. І. (2017)
Клюєв С. О. - Зниження зносу в системі "колесо-рейка" удосконалення автоматизації процесу лубрикації гребеня колеса (2017)
Крайник Л. В. - Витрати у взаємозв’язку з термінами експлуатації міських автобусів, Рубан Д. П., Рубан Г. Я. (2017)
Кристопчук М. Є. - Вплив місць розташування об’єктів транспортної інфраструктури на просторовий розвиток міста (2017)
Крупа В. І. - Аналіз якості обслуговування пасажирів громадського транспорту м. Львова, Вельган В. І., Житенко О. В. (2017)
Куш Є. І. - Комплексний підхід до оцінювання ефективності міських логістичних систем (2017)
Миськів Т. Г. - Динаміка автомобіля з дискретно-змінною і неперервно-змінною трансмісією (2017)
Нємий С. В. - Техніко-економічний аспект уніфікації архітектурних форм кузовів автобусів (2017)
Нємий С. В. - Експлуатаційна ефективність системи електроживлення автомобілів, Бритковський В. М. (2017)
Овчар П. А. - Імплементація державою європейських вимог у галузі пасажирських перевезень в Україні (2017)
Оліскевич М. С. - Алгоритм оптимізації транспортних циклів міжміських вантажних перевезень (2017)
Пельо Р. А. - Взаємозумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою "двигун-трансмісія" за надлишкового перекриття передач (2017)
Понкратов Д. П. - Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом, Доля К. В. (2017)
Постранський Т. М. - Вплив монотонності роботи водія на функціональний стан його організму, Сотнікова А. О. (2017)
Ройко Ю. Я. - Аналіз впливу трамваїв на безпеку руху, Бура Р. Р. (2017)
Савченко Л. А. - Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (2017)
Тхорук Є. І. - Оцінка показників надійності транспортних систем, Кучер О. О., Голотюк М. В. (2017)
Форнальчик Є. Ю. - Про оптимізацію періодичності технічного обслуговування автобусів, Виджак М. А. (2017)
Титул, содержание (2012)
Krasnovyd V. - The Parasite Fauna of the Gobiid Fish (Actinopterygii, Gobiidae) in the Sykhyi Lyman, Black Sea, Kvach Yu., Drobiniak O. (2012)
Balashov I. - Terrestrial Mollusks (Gastropoda) of the Slovechansko-Ovrutsky Ridge (Zhytomyr Region, Northern Ukraine) (2012)
Новіцький Р. О. - Чужорідні види риб у складі корму сірої чаплі (Ardea cinerea) на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, Вовк М. В. (2012)
Mirab-balou M. - Iranian Thrips of the Family Aeolothripidae (Insecta, Thysanoptera), with Four Newly Recorded Species, Chen X.-X. (2012)
Заметки (2012)
Saini M. S. - Three New Species of the Genus Kisaura (Trichoptera, Philopotamidae) from Indian Himalaya, Pandher M. S., Ramamurthy V. V. (2012)
Sukhomlin K. B. - Preliminary Analysis of Phylogenetic Relationships Among Palaearctic Simuliinae (Diptera, Simuliidae) Inferred from Morphological Characters (2012)
Sylayeva A. A. - Interrelation Between Unionids and Their Epibionts in the Cooling Pond of the Khmelnitsky Nuclear Power Plant (Ukraine), Protasov A. A., Morozovskaya I. A. (2012)
Стекленьов Є. П. - Взаємозумовленість процесів розмноження та формування рогів оленя Давида, Elaphurus davidianus (Mammalia, Artiodactyla), в умовах напіввільного утримання на півдні України (2012)
Заметки (2012)
Tsvelykh A. N. - Song Repertoire of the Crimean Chaffinch, Fringilla coelebs (Fringillidae), and Comparative Analysis of the Vocalization Features of F. c. solomkoi, F. c. coelebs and F. c. caucasica Subspecies, Yablonovska-Grishchenko E. D. (2012)
Ševčík M. - First Record of Spinturnix helvetiae (Acarina, Spinturnicidae) from Croatia, Lučan R. K. (2012)
Háva J. - Contribution to Knowledge of the Genus Apsectus (Coleoptera, Dermestidae, Trinodinae) Mexico and Neotropical Region (2012)
Овчарук Н. П. - Реакція організму великої рогатої худоби на збудників шлунково-кишкових стронгілятозів, Сорока Н. М. (2012)
Титул, содержание (2012)
Kornyushin V. V. - Cairaeanthus gen. n. (Cestoda, Rhinebothriidea), with the Description of Two New Species from Dasyatis pastinaca in the Black Sea and the Sea of Azov, Polyakova T. A. (2012)
Васильковская О. Б. - Видовой состав и зоогеографические особенности мизид (Crustacea, Mysida, Mysidae) Утлюкского и Молочного лимана (Северное Приазовье) (2012)
Заметки (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий, Мартынов В. В., Мартынов А. В. (2012)
Zaika V. E. - Deep-Water Benthic Polychaetes (Vigtorniella zaikai and Protodrilus sp.) in the Black Sea as Indicators of the Hydrogen Sulfide Zone Boundary, Sergeeva N. G. (2012)
Архипов А. М. - Находки некоторых млекопитающих Красной книги Украины в окрестностях Кучурганского лимана Одесской области (2012)
Андреева Р. В. - Фенотипическая изменчивость видов рода Philipomyia (Diptera, Tabanidae) и их таксономический статус (2012)
Akulenko N. M. - Haemopoietic System of the Anurans: the Role of Bone Marrow and Liver (2012)
Patcyuk M. K. - Biotopic Distribution of Naked Amoebas (Protista) in Ukrainian Polissya Area, Dovgal I. V. (2012)
Zhytova O. P. - Cathaemasia hians (Digenea, Cathaemasiidae) from Planorbis planorbis (Mollusca, Gastropoda) in Reservoirs of Central Polissya, Korol E. N. (2012)
Akimov I. A. - Distribution of Tick Haemaphysalis punctata (Acari, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2012)
Bharti H. - Echinopla cherapunjiensis sp. n. (Hymenoptera, Formicidae) from India, Gul I. (2012)
Чмырёв О. В. - Находки зайца-беляка, Lepus timidus (Mammalia, Leporidae), в Черниговской области, Сус Б. Б. (2012)
Kameneva E. P. - A New Species of the Genus Otites (Diptera, Ulidiidae) from Crete (Greece) (2012)
Заметки (2012)
Фурсов В. Н. - Памяти украинского энтомолога В. М. Ермоленко (14.06.1920–25.07.2006), Котенко А. Г. (2012)
Базилевич М. В. - Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями, Баран П. М., Кідиба В. П., Лисяк Г. М., Сабадаш І. О. (2017)
Білецький Ю. О. - Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струму, Білецький Р. О. (2017)
Варецький Ю. О. - Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт, Пастух О. Р., Горбань В. М. (2017)
Гапанович В. Г. - Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора, Бахор З. М. (2017)
Грицюк Я. - Аналіз впливу типу системи збудження синхронних генераторів на стійкість електроенергетичних систем, Коновал В., Мороз В. (2017)
Дмитрик Б. В. - Вплив РПН на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі, Равлик О. М., Сабадаш І. О., Равлик Н. О. (2017)
Куцик А. С. - Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження, Семенюк М. Б., Євченко А. А., Дзьоба Т. Я. (2017)
Лозинський О. Ю. - Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів, Паранчук Я. С., Цяпа В. Б. (2017)
Мальцева Н. Г. - Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів, Олійник М. Й., Федишин В. Г. (2017)
Місюренко В. О. - Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електроприводу насоса, Семенюк М. Б. (2017)
Покровський К. Б. - Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов, Маврін О. І., Шелех Ю. Л. (2017)
Чибеліс В. І. - Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги, Лободзинський В. Ю. (2017)
Щур І. З. - Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача, Козій В. Б., Голубовський П. Й. (2017)
Яцун М. А. - Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям (2017)
Чабан А. В. - Аналіз неусталених процесів у лінії електропередач, що з’єднує ПС "Західноукраїнська" та ПС "Вінницька", Левонюк В. Р. (2017)
Головач І. Р. - Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12), Карплюк Л.Ф., Сильвеструк Б. Й. (2017)
Гамола О. Є. - Використання елементів проблемного навчання під час вивченні електротехніки, Коруд В. І., Рендзіняк С. Й. (2017)
Крижанівський А. - Внесок професорів та викладачів Львівської політехніки у розвиток електрифікації Львівщини (2017)
Яцун М. А. - Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям (2017)
Abstracts (2017)
Титул, содержание (2011)
Manafov A. A. - New Virgulid Cercaria (Trematoda, Lecithodendroidea) from Freshwater Mollusk Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan Water Bodies. Morphology of Cercaria agstaphensis 27 (2011)
Анистратенко В. В. - Некоторые беспозвоночные макробентоса (Gastropoda, Arthropoda) лиманов Северного Причерноморья: обзор фауны и эколого-географическая характеристика, Васильковская О. Б., Барщевская Н. Н. (2011)
Ключко З. Ф. - Первая находка совки-капюшонницы Calocucullia celsiae (Lepidoptera, Noctuidae) в фауне Украины, Халаим Е. В. (2011)
Baranov V. A. - New and Rare Species of Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) from the Crimea, Ukraine (2011)
Кириченко М. Б. - Видове різноманіття жуків (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) природоохоронних територій м. Києва, Данилків Я. М. (2011)
Mariño-Pérez R. - Morphometric Variations of Discophrya elongata (Ciliophora, Suctorea) Attached to Two Different Species of Aquatic True Bugs (Hemiptera, Prosorrhyncha, Nepomorpha), Mayén-Estrada R., Macip-Ríos R., Dovgal I. V. (2011)
Гураль-Сверлова Н. В. - Нові дані щодо поширення молюска Pomatias rivulare (Gastropoda, Pulmonata, Pomatiasidae) у західній частині Гірського Криму (2011)
Khaghaninia S. - Geometric Morphometric Study on Geographic Dimorphism of Codling Moth Cydia pomonella (Lepidoptera, Tortricidae) from North West of Iran, Mohammadi S. A., Irani Nejad K. H., Zahiri R. (2011)
Перковский Е. Э. - Первая находка сининклюза муравьев Formica sp. (Hymenoptera, Formicidae) и тлей рода Electrocallis (Homoptera, Aphidinea, Drepanosiphidae) в позднеэоценовом янтаре с западного побережья Ютландии (2011)
Перковский Е. Э. - О перемещении Catopocerus kovalevi в род Perkovskius (Leiodidae, Catopocerinae) (2011)
Стекленьов Є. П. - Строки статевої активності рудої лисиці, Vulpes vulpes (Carnivora, Canidae), у степовій зоні України (2011)
Назаренко В. Ю. - Новая находка жука-апиона Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) в Киеве (2011)
Гринцов В. А. - Морфологические различия видов рода Hyale (Amphipoda, Hyalidae) из Черного моря (прибрежье Крыма) (2011)
Волох А. М. - Обнаружение шакала, Canis aureus (Mammalia, Carnivora), в низовьях Днепра, Шестопал М. И. (2011)
Король Э. Н. - Церкарии Diplostomum rutili (Trematoda, Diplostomidae) — паразиты моллюсков Lymnaea stagnalis в Крыму (2011)
Цыба А. А. - Популяция солнечного окуня, Lepomis gibbosus (Pisces, Centrarchidae), обнаружена в водоеме Киевской области (2011)
Trach V. A. - The First Record of the Family Parantennulidae (Acari, Mesostigmata) in Ukraine with Redescription of Female of Parantennulus scolopendrarum (2011)
Gontarenko A. V. - Further Records of Two Adventive Beetle Species (Insecta, Coleoptera) from Ukraine (2011)
Несин В. А. - Новый вид мышей (Hyalidae, Amphipoda) из позднего миоцена Украины (2011)
Gol’din P. E. - Case of Cephalic Presentation of a Foetus in a Harbour Porpoise Phocoena phocoena (Cetacea, Phocoenidae), with Notes on Other Aquatic Mammals (2011)
Maslova O. O. - New Records of Chrysotus collini (Dolichopodidae, Diptera), Negrobov O. P. (2011)
Скрипник І. М. - VI з’їзд Української гастроентерологічної асоціації, Харченко Н. В. (2017)
Fadieienko G. D. - Irritable bowel syndrome: risk factors and treatment features in persons of organized student population, Nesen А. A., Babenko О. V. (2017)
Скрипник І. М. - Роль L­карнітину в патогенезі атерогенної дисліпідемії за умов поєднання ішемічної хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту, Щербак О. В., Маслова Г. С., Весніна Л. Е., Мамонтова Т. В. (2017)
Журавлёва Л. В. - Факторы иммунорегуляции у больных с сочетанным течением хронического панкреатита и сахарного диабета 2 типа, Шеховцова Ю. А. (2017)
Хухліна О. С. - Вплив гліциризину в комбінації з гліцином і метіоніном на стан компонентів позаклітинного матриксу та інтенсивність фіброзування печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з хронічною хворобою нирок, Антонів А. А., Мандрик О. Є. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Оцінка індексів прогнозування перебігу алкогольного цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Кобітович І. М. (2017)
Опарин А. А. - Роль вегетативной нервной системы в механизме формирования коморбидности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и бронхиальной астмы, Опарин А. Г., Ахвледиани Г. Г. (2017)
Лабінський П. А. - Комплексна немедикаментозна реабілітація у нормалізації вегетативного статусу в дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Няньковський С. Л., Черкас А. П. (2017)
Романенко М. С. - О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом, Гавалко Ю. В., Синеок Л. Л. (2017)
Дорофеева А. А. - Особенности генетического полиморфизма у пожилых пациентов с неспецифическим язвенным колитом в Украине (2017)
Нікіфорова Я. В. - Нутригенетичні особливості хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння з різними порушеннями харчової поведінки (2017)
Лук’яненко О. Ю. - Особливості ліпідного обміну у дітей зі стеатозом підшлункової залози (2017)
Звягинцева Т. Д. - Хронические запоры и методы современной терапии, Гриднева С. В. (2017)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение IgG4­ассоциированной болезни, Дядык Е. А., Клочков А. Е., Беляева Н. В., Иванова М. Д., Гинкота Е. А., Чирков Ю. Э. (2017)
Колеснікова О. В. - Римські критерії IV. Синдром подразненого кишечника. Коментар для лікарів­практиків щодо нового визначення СПК (2017)
Ткач С. М. - Кишечная микробиота как терапевтическая мишень в лечении заболеваний кишечника (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, содержание (2017)
Недосека С. А. - О накоплении повреждений в материалах при разрушении, Недосека А. Я., Маркашова Л. И., Кушнарева О. С. (2017)
Юзефович Р. М. - Неруйнівний контроль вузлів складних машинних комплексів за взаємостатистичними характеристиками вібраційних сигналів, Дзерин О. Ю., Мацько І. Й., Яворський І. М., Стецько І. Г. (2017)
Скальський В. Р. - АЕ-діагностування руйнування стоматологічних реставраційних матеріалів, Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Кирманов О. С. (2017)
Троицкий В. А. - Мониторинг технического состояния магистральных трубопроводов (2017)
Лобанов Л. М. - Діагностика методом електронної ширографії дефектності елементІв конструкцій, виготовлених із металевих та композиційних матеріалів з нанесеним захисним покриттям, Знова В. А., Півторак В. А., Киянець І. В. (2017)
Воронкин Е. Ф. - Цифровая рентгенография с применением композитных экранов для неразрушающего контроля в промышленности и медицине, Пастовенский Р. О. (2017)
Бондаренко Ю. К. - Оцінка ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів системи управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД, Ковальчук О. В. (2017)
Ю. К. Бондаренко – 70 (2017)
Бандура З. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного обліку на підприємствах ресторанного господарства в процесі управління, Кріль Я. Я. (2017)
Білявський В. М. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективної операційної діяльності підприємств (2017)
Борщук І. В. - Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитами (2017)
Височан О. О. - Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Височан О. С. - Передумови становлення ренти як облікової категорії (2017)
Воронко Р. М. - Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України (2017)
Воскресенська Т. І. - Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення (2017)
Воськало Н. М. - Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також податкового кодексу України, Карий О. І., ВоськалоВ. І. (2017)
Гарасим П. М. - Оцінка використання природних ресурсів та аналіз діяльності національних природних парків України, Клим Н. М. (2017)
Гик В. В. - Формування системи обліку і контролю витрат на інновації (2017)
Голов С. Ф. - Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування (2017)
Головчак Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України, Струк Н. С. (2017)
Грицай О. І. - Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства (2017)
Даньків Й. Я. - Історія облікової культури території країн Магриба, Остап’юк М. Я. (2017)
Каменська Т. О. - Планування діяльності служби внутрішнього аудиту (2017)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств (2017)
Кафка С. М. - Оцінка в бухгалтерському обліку (2017)
Князь С. В. - Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок, Залуцький В. П., Яворська Н. П. (2017)
Коваль Л. В. - Якісний стан складових економічного потенціалу машинобудівних підприємств – оптимальний та прогнозований рівень (2017)
Кузьмін О. Є. - Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності, Яструбський М. Я. (2017)
Левик І. С. - Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств, Чубай В. М. (2017)
Лемішовська О. С. - Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів (2017)
Литвиненко Н. О. - Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять (2017)
Луцюк І. В. - Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції (2017)
Лучишин Л. М. - Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄС (2017)
Москаль Н. В. - Аудит системи економічної безпеки підприємства (2017)
Нашкерська М. М. - Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ (2017)
Одрехівський М. В. - Система обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, Наконечний Б. В. (2017)
Партин Г. О. - Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства, Загородній А. Г. (2017)
Плотніченко І. Б. - Засади формування ефективного внутрішнього контролю у сфері електронного бізнес-середовища (2017)
Реслер М. В. - Організація системи бюджетування на автотранспортних підприємствах (2017)
Руда Т. П. - Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект (2017)
Сажинець С. Й. - Формування та облік собівартості напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах (2017)
Станасюк Н. С. - Визначення індикаторів оцінювання промислового потенціалу переробної промисловості (2017)
Хомин П. Я. - Атавізм облікових процедур на тлі їхньої уніфікації (2017)
Чижевська Л. В. - Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності, Антонюк О. Р. (2017)
Чухрай Н. І. - Оцінювання ефективності маркетингової стратегії на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства, Коваль З. О. (2017)
Швець В. Є. - Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку ревізійним союзом українських кооператив (2017)
Яремко І. Й. - Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компаній на основі концепції збереження інтелектуального капіталу, Пилипенко Л. М., Подольчак Н. Ю. (2017)
Яремко І. Й. - Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління (2017)
Кіндрацька Г. І. - Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника – юридичної особи (2017)
Ясінська А. І. - Методика формування управлінської звітності підприємства, Демків Н. І. (2017)
Яцунська О. С. - Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження (2017)
Теловата М. Т. - Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України (2017)
Kamieniecka M. - Księgowy i zawody pokrewne w polsce – definicja i klasyfikacja, Nóżka A. (2017)
Narkiewicz J. - Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ograniczenia i kierunki doskonalenia (2017)
Oleszko-Kurzyna B. - Płynność finansowa jako kryterium oceny działaności przedsiębiorstwa (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
The city of Lviv was created by outstanding personalities (2016)
Cherkes B. - The public space and the revival of the multicultural identity in the city of Lviv, Linda S. (2016)
Chernyak I. - The legal basis for preservation of garden and park art objects (2016)
Didyk V. - The problems of Stryjskyj park reconstruction (2016)
Gawryluk D. - Historical parks as an element of shaping a greenery system in Białystok (Part 1. Emergence and development history), Kłopotowski M. (2016)
Kłopotowski M. - Historical parks as an element of shaping a greenery system in Białystok (Part 2. Contemporary state of preservation), Gawryluk D. (2016)
Idak Y. - Objects of landscape architecture in formation of city morphology, Rusanova I. (2016)
Ivanochko U. - Landscape and spatial concepts of Lviv city development in the late XIX – early XX centuries: outlooks and realities of urban space harmonization (2016)
Kazantseva T. - We came to you with flowers. Blooming walls. In memory of Kost Prysiazhnyi, Bilinska O. (2016)
Klymeniuk T. - The tomb of Röhring family and peculiarities of monuments inventory work at the historical and cultural museum "lychakiv cemetery” in Lviv (2016)
Leonov S. - The biographical information and projects of the outstanding Lviv city gardener A. Röhring (2016)
Maksymiuk T. - Modulation of space in the compositional conception of Stryiskyi Park in Lviv by Arnold Röhring (2016)
Mazur T. - The palace and the park complex in the town of Koropets in Ternopil region, Korol E. (2016)
Pavliv A. - Ecological challenges in urban development of Lviv nowadays (2016)
Petryshyn H. - The parterre on the svobody avenue – a "visiting card” of modern Lviv, Lukashchuk H., Tupis S. (2016)
Posatskyy B. - Landscape organization of monumental sculpture in the creative work of Arnold Röhring (squares, streets and parks of the city), Hrytsak M. (2016)
Rybchynskyi O. - Problems of restoration of natural stone monuments located in the city parks (2016)
Rzeszotarska-Pałka M. - Mayor Herman Haken and Wilhelm Meyer –schwartau –forming of Szczecin city landscape at the turn of 19th and 20th century (2016)
Sadowska E. J. - The palace park in Sudova Vyshnia as a work of the engineer Arnold Röhring (2016)
Sosnova N. - Lviv public spaces of the 18th-19th centuries (2016)
Zachariasz A. - Arnold Röhring and the residential garden in siary in view of the garden art trends of that time (2016)
Zhuk I. - The "Emerald mantle” of Lviv garden and park design in the capital city of Galicia, 1770–1910s (2016)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies” (2016)
Титул, зміст (2016)
Іващенко О. О. - Пріоритети гербології за умов змін клімату (2016)
Коваль Г. В. - Фактична та потенційна забур’яненість посівів п’яти­пільної сівозміни під впливом різних заходів та глибин основного обробітку ґрунту (2016)
Чернелівська О. О. - Вплив основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів короткоротаційної сівозміни, Деркач В. С., Дзюбенко І. М. (2016)
Одарченко О. М. - Забур’яненість посівів ячменю ярого за полицевого та "нульового" обробітків ґрунту в Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Павлов О. С. - Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно залежно від систем землеробства в Правобережному Лісостепу України (2016)
Косолап М. П. - Контроль бур’янового компонента в агрофітоценозі кукурудзи за технології No-till (2016)
Цюк О. А. - Забур’яненість агрофітоценозів буряків цукрових залежно від систем землеробства (2016)
Сміх В. М. - Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів у полі нуту (2016)
Жеребко В. М. - Вплив бур’янів і гербіцидів на амінокислотний склад насіння сої (2016)
Макух Я. П. - Ефективність дії гербіцидів у посівах міскантусу першого року життя, Ременюк С. О. (2016)
Сичук А. М. - Ефекти взаємодії у сумішах гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази з гербіцидом метрибузином, Нізков Є. І., Родзевич О. П., Мордерер Є. Ю. (2016)
Швартау В. В. - Визначення резистентних до дії гербіцидів бур’янів в Україні, Михальська Л. М., Журенко О. В. (2016)
Ткаліч Ю. І. - Гваякол-залежна пероксидазна система проростків пшениці озимої після дії гербіцидів, Матюха В. Л., Бокун О. І., Богуславська Л. В. (2016)
Сторчоус І. М. - Формування маси і листкового апарату у бур’янів за різних способів сівби сої (2016)
Бабенко А. І. - Особливості захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів за умов органічного землеробства, Танчик С. П. (2016)
Манько Ю. П. - Багаторічний моніторинг ефективності системи контролю бур’янів посівів пшениці озимої у зв’язку з екологізацією землеробства, Бабенко Є. О. (2016)
Бажина Н. О. - Застосування посівів жита озимого в екологічному вирощуванні квасолі звичайної (2016)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих енергетичних дис-стресів на біологічну продуктивність незбутниці дрібноквіткової, Курдюкова О. М. (2016)
Курдюкова О. М. - Провокація сходів чорнощиру нетреболистого та інших бур’янів у посівах соняшнику мікробіологічними добривами Байкал ЕМ-1 та Схід ЕМ-1, Жердєва К. О. (2016)
Зуза В. С. - Ефективність гербіцидів у контролюванні бур’янів в посівах ячменю, Шекера С. Ю. (2016)
Токарчук М. М. - Захист посівів кукурудзи від золотушника канадського (2016)
Потапова В. П. - У чому небезпека стресів? (2016)
Могилюк Н. Т. - Захист садів Одещини від сорго алепського (2016)
Танчик С. П. - Вплив гербіцидів на запас вологи в ґрунті та забур’яненість посівів сої за різних систем землеробства, Мигловець О. П., Косолап М. П. (2016)
Макух Я. П. - Застосування гербіцидів ґрунтової дії на посівах сочевиці, Різник В. М. (2016)
Мошківська С. В. - Вплив гербіцидів на рослини борщівника Cосновського (2016)
Андрєєва О. В. - Корекція фізичного стану чоловіків зрілого віку другого періоду засобами соматики, Волощенко Ю. М., Довгич О. О., Коробейнікова І.Г., Дем’янчук Д. О. (2017)
Арчая І. З. - Формування здорового способу життя школярів засобами спортивних єдиноборств, Копитіна Я. М., Скрипка І. М., Черідніченко С.В. (2017)
Атаманюк С. І. - Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, Кириченко О. В., Пасічна Т. В. (2017)
Бублей Т. А. - Проблема реалізації освітніх завдань на уроках фізичної культури учнів 5-9 класів з відхиленнями в стані здоров’я (2017)
Воронецький В. Б. - Особливості реалізації дівчатами фізичної активності під час першого року навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Гаврилін В. О. - Установка на здоровий спосіб життя через підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять з дисципліни "Фізичне виховання", Мердов С.П., Миронов Ю.О. (2017)
Горобей М. П. - Саморозвиток культури здоров’я як визначальний фактор у парадигмі самозбережувальної поведінки студентів (2017)
Грохова Г. П. - Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді (2017)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічний підхід до організації занять з фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів, Яготін Р. С. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя (2017)
Єфременко А. М. - Огляд особливостей планування бігових навантажень помірної інтенсивності, Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. (2017)
Жамардій В. О. - Науково-теоретичні підходи до застосування фітнес-технологій у вищих педагогічних навчальних закладах (2017)
Жáра Г. І. - Порівняльний аналіз навчальних планів підготовки майбутніх учителів з точки зору формування у них компетентності індивідуального здоров’язбереження (2017)
Зінченко Н. М. - Вплив занять за системою пілатес на фізичний розвиток жінок зрілого віку (2017)
Зубченко Л. В. - Здоровий спосіб життя студентської молоді – основна мета занять з фізичного виховання (2017)
Качан В. М. - Проблема розвитку бігової витривалості у студентів вишів на сучасному етапі (2017)
Лазаренко М.Г. - Стан досліджень проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах (2017)
Кривенцова І. В. - Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам, Клименченко В. Г., Пашкевич С. А., Блізнюк С. С. (2017)
Лоза Т. О. - Погляди видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей та їх взаємозв’язок з сучасністю, Лях М. В. (2017)
Мандюк А. Б. - Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 12 – 14 років з різних медичних груп (2017)
Мартынюк Н. С. - Влияние обливания холодной водой на гемодинамику в зависимости от стажа закаливания (2017)
Носко М. О. - Позашкільна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання як спосіб підвищення рухової активності та покращення стану здоров’я учасників освітнього процесу, Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М., Гришко Л. Г. (2017)
Носко Ю. М. - Теоретичні аспекти формування здорового способу життя школярів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Олейник А. І. - Теоретичні основи використання здоров’яберігаючих технологій на уроках фізичної культури засобами хореографії (2017)
Парчевський Ю. М. - Сучасний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності студентів у процесі фізичного виховання (2017)
Петрюк О. В. - Сформованість рівня культури здоров’я у студентів 3 курсу ВПНЗ, Іванов О. В., Донець І. О. (2017)
Присяжнюк С. І. - Дослідження проблеми відношення студентів до занять з фізичного виховання (2017)
Рапацька І. Б. - Особливості організації позашкільної здоров’язбережувальної діяльності молодших підлітків, Ващенко Л. І., Ляпін В. П., Сероштан В. М. (2017)
Рибалко Л. М. - Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді (2017)
Ріпак М. О. - Місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок (2017)
Сцісловський С. В. - Особливості позиції старшокласників із різними соматотипами стосовно деяких аспектів фізичної активності (2017)
Усманова Г. О. - Оцінка відповідності фактичного харчового раціону метаболічним потребам студентів-хореографів факультету фізичного виховання, Федорченко О. С., Бібчук К. В., Міщенко Т. В. (2017)
Хольченкова Н. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема (2017)
Чернігівська С. А. - Дослідження якості життя хворих на деформуючий остеоартроз колінних суглобів у контексті їх фізичної реабілітації, Канюка Є. В., Михальчук А. Є. (2017)
Чупрун Н. Ф. - Теоретичні основи організації занять з аеробіки зі студентками для корекції їх психофізичного стану (2017)
Білан Я. О. - Структура розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній роботі (2017)
Бойчук Р. І. - Структура взаємозв’язків показників техніко-тактичної й координаційної підготовленості студентів-волейболістів, Биковська Л. Б., Самоленко Т. В., Бєлявський І. Л. (2017)
Бурла А. О. - Розвиток швидкісної і силової витривалості юних спринтерів, Скачедуб Н. М., Гончаренко О. М., Лисенко О. В. (2017)
Бурла А. О. - Тактична підготовка лижника-гонщика, Юнак А. П., Возний А. П., Коваленко С. Л. (2017)
Врублевский Е. П. - Индивидуализация тренировочного процесса спортсменок на основе учета их гендерной идентичности, Кожедуб М. С. (2017)
Ганчар А. И. - Состояние гендерных отличий результатов формирования навыков плавания среди сильнейших команд-пловцов на XXIX Всемирной универсиаде в Tайбэй-2017, Ганчар И. Л. (2017)
Ковальчук О. В. - Динаміка фізичної підготовленості баскетболісток в процесі річного тренування (2017)
Коломієць А. С. - Удосконалення фізичних якостей борців вільного стилю кадетського віку, Міщенко О. В., Лазоренко С. А. (2017)
Лаврентьєв О. М. - Розвиток витривалості під час занять з гирьового спорту, Сергієнко Ю. П., Кисленко Д. П., Буток О. В. (2017)
Лапицький В. О. - Обґрунтування ефективності методики тренувального процесу юних тенісистів, Міщенко О. В., Скрипка І. М. (2017)
Леутко В. К. - Методика исправления "слабых звеньев" в упражнении "жим лёжа" (2017)
Литенков Н. И. - Педагогическая оценка общей и специальной физической подготовленности толкателей ядра различной спортивной квалификации (2017)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств общей и специальной направленности в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий (2017)
Лутовинов Ю. А. - Структура тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла базового этапа юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий (2017)
Лутовинов Ю. А. - Анализ программ ДЮСШ с различным соотношением средств ОФП и СФП в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, Мартын В.Д., Лысенко В.Н. (2017)
Мазуренко І. О. - Багаторічна підготовка спортсменів в армспорті, Камаєв О. І., Безкоровайний Д. О. (2017)
Мишко В. В. - Зв’язок між нейродинамічними характеристиками та показниками когнітивних функцій у юних танцюристів із різним рівнем успішності до хореографічних навиків (2017)
Мулик В. В. - Особливості побудови чотирирічної олімпійської підготовки біатлоністів, Мулик К. В. (2017)
Пеньковець В. І. - Режими чергування праці з відпочинком, як засіб вибіркового впливу на біодинамічну та координаційну структуру рухової дії в процесі інтегральної підготовки біатлоністів, Пеньковець Д. В., Стеценко В. І. (2017)
Пилипенко В. М. - Тактика й техніка гри футбольного воротаря університетської команди (2017)
Подрігало Л. В. - Дослідження варіабельності серцевого ритму атлетів кікбоксингу, Володченко О. А., Сокол К. М., Ровна О. О. (2017)
Ратов А. М. - Обґрунтування методики розвитку фізичних якостей хлопців 10-12 років, які займаються фрі-файтом, Скрипка І. М., Чибисова Д. О. (2017)
Синиговець С. В. - Совершенствование вестибулярной устойчивости в процессе технической подготовки борцов на этапе предварительной базовой подготовки, Синиговец И. В., Синиговець В. И., Пильтяй С. В. (2017)
Стрикаленко Є. А. - Вплив інтелектуальних здібностей на ефективність змагальної діяльності гандболісток високого класу, Шалар О. Г. (2017)
Тодорова В. Г. - Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі початкової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки) (2017)
Трояновська М. М. - Розвиток швидкісно-силових якостей юних бігунів на середні дистанції, Ващенко М. М. (2017)
Шльонська О. Л. - Хамуді Мунтадр Федель Кадхам Особливості використання техніко-тактичних дій у змагальній діяльності волейболістами високого класу (2017)
Бочевар А. Г. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищій юридичній школі (2017)
Рожок В. І. - Академія на вістрі часу (2016)
Антонюк О. В. - Самовіддана праця на теренах обраної професії (2016)
Гуменюк Т. К. - "Хай живе дух неспокою": постать на вістрі історичних змін (2016)
Тишко С. В. - Музикознавство в інтерпретації диригента і педагога: погляд у майбутнє на перетині століть і художніх тенденцій (2016)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Театральні університети Володимира Рожка (2016)
Олійник О. С. - Життєве призначення (2016)
Бенч О. Г. - Хоровий спів у житті і творчості Володимира Рожка (2016)
Мартинюк А. К. - Творча постать Володимира Рожка в контексті національної хорової культури (2016)
Рожок Ол. В. - Діалог культур – шлях до взаєморозуміння країн і народів (2016)
Савчук І. Б. - Українське виконавське мистецтво у міжнародних проектах (2016)
Шумська Л. Ю. - Культуротворчість Володимира Рожка в контексті музичної регіоналістики, Кавунник О. А. (2016)
Туркевич В. Д. - Мистецтво – альфа й омега його життя (2016)
Дичко Л. В. (музика) - Осіннє адажіо, Королів А. С. (слова). (2016)
Гаврилець А. О. - Пісня без слів для мішаного хору і сопрано соло (2016)
Скорик М. М. - Самовіддане служіння музичній культурі України (2016)
Станкович Є. Ф. - Людина, яка сприяє розвитку музичного мистецтва (2016)
Дичко Л. В. - Мистецтво сприяти миру і злагоді (2016)
Гаврилець А. О. - Потужна творча енергія ректора (2016)
Костін О. В. - Неповторна творча атмосфера (2016)
Демиденко А. П. - На музичний олтар України. Володимиру Рожку – 70! (2016)
Мельниченко В. Ю. - 70 – це ще таки не вік! (2016)
Чуприна П. Я. - Йдемо разом до спільної мети (2016)
Остапенко Д. І. - Час шукань і конкретних кроків (2016)
Авдієвський А. Т. - Організатор, музикант, дипломат (2016)
Савчук Є. Г. - Людина, яка має талант (2016)
Гамкало І. Д. - Він завжди знав, що має робити (2016)
Микитка Т. О. - Диригент за покликанням (2016)
Макаренко Г. Г. - Ректор Рожок Володимир Іванович (2016)
Гнатюк Д. М. - Торуючи шлях до Олімпу (2016)
Мокренко А. Ю. - Слова вдячності (2016)
Любимова В. М. - Чтобы мечта воплотилась в жизнь (2016)
Бровій А. А. - Володимир Іванович Рожок – ефективний сучасний менеджер (2016)
Посвалюк В. Т. - Особистість (2016)
Волков С. М. - Особистість і час: культурологічний вимір (2016)
Степанченко Г. В. - Універсум Володимира Рожка (2016)
Касьянова О. В. - Школа життя Володимира Івановича Рожка (2016)
Гнатів Т. Ф. - Людяний і доброзичливий (2016)
Шамо Т. І. - Талант бути людиною (2016)
Вєркіна Т. Б. - Відповідальність за долю українського мистецтва (2016)
Пилатюк І. М. - Життєві паралелі (2016)
Сокол О. В. - Володимир Іванович Рожок: штрихи до ювілейного портрета (2016)
Скрыпник А. В. - Владимир Иванович Рожок – ректор, учёный, музыкант и педагог (2016)
Дулова Е. Н. - О ректоре и не только… (2016)
Шейко В. М. - Кілька думок про сородича по освіті, колегу та його творчість (2016)
Чембержі М. І. - Підтримати молодь (2016)
Литвиненко А. І. - Слово про наставника (2016)
Ляшенко Т. В. - Знати свій край, його історію, культуру, людей (2016)
Волосатих О. Ю. - Учитель (2016)
Антошко М. О. - Виховати аспірантів справжніми фахівцями (2016)
Бондарчук В. О. - Життєве кредо Володимира Рожка (2016)
Мошненко О. О. - Зберегти світовий рівень національної культури (2016)
Ткач Ю. С. - Володимир Іванович Рожок: учитель, наставник, митець (2016)
Засадна О. В. - Багатоголосся творчого життя (2016)
Вєркина Т. Б. - Сотрудничество в новых исторических реалиях (2016)
Драч І. С. - Чітко усвідомлювані перспективи (2016)
Гулеско И. И. - Из поколения шестидесятников (2016)
Горбенко Т. В. (2016)
Мирошникова А. А. (2016)
Прокопов С. Н. (2016)
Томчук Т. Н. (2016)
Дорохін В. Г. - Ніжин у творчій біографії маестро, Дорохіна Л. О. (2016)
Бойко О. Д. (2016)
Костенко Л. В. (2016)
Шумський М. О. (2016)
Шумська Л. Ю. (2016)
Ляшенко Т. В. (2016)
Кавунник О. А. (2016)
Крутько Н. В. (2016)
Приходько М. В. (2016)
Гриценко К. П. (2016)
Козієнко О. Г. (2016)
Луценко В. П. (2016)
Черняк Н. М. (2016)
Гусейнова Л. В. (2016)
Дисертаційні дослідження, виконані під керівництвом Володимира Рожка (2016)
Список публікацій Володимира Рожка (2016)
Список публікацій про Володимира Рожка (2016)
Почесні звання, державні нагороди та подяки (2016)
Вітання з ювілеєм (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Барановський Д. І. - Сучасний стан та деякі перспективи інтенсифікації виробництва молока, Маменко О. М., Зандарян В. А. (2017)
Чигринов Є. І. - Енергонезалежна модульна ферма на 50 корів з виробництва екологічно безпечного (органічного) молока, Сиромятникова Н. А., Пономаренко О. В., Нардус С. Є., Соловйов В. О., Дроздов О. О. (2017)
Мітіогло Л. В. - Відтворення стада як основна складова ефективного виробництва молока, Федота О. М., Рубан С. Ю. (2017)
Фадеєнко Я. Ю. - Продуктивні якості ремонтних телиць за різних сезонів народження (2017)
Барановський Д. І. - Використання генетичних методів в селекції тварин, Хохлов А. М. (2017)
Романчук А. С. - Середньодобове надходження й виділення жирних кислот загальних ліпідів та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Маменко О. М. - Взаємозвязок між забезпеченням комфортності утримання корів та ефективністю інноваційного процесу у виробництві молока, Зандарян В. А., Барановський Д. І. (2017)
Хохлов А. М. - Теоретичні і практичні аспекти голштинізації худоби, Барановський Д. І., Федяев В. А. (2017)
Чурілова К. І. - Стан і тенденції виробництва молока в харківській області (2017)
Хохлов А. М. - Мониторинг породообразовательного процесса в свиноводстве, Барановский Д. І., Гетманец О. М. (2017)
Данілова Т. М. - Вплив умов утримання кнурів на продуктивність, Чорний М. В. (2017)
Нагорний С. А. - Виробництво продукції свинарства в україні, Русальов О. М., Чалая О. С. (2017)
Молчанов А. А. - Динаміка гематологічних і біохімічних показників крові свиней під впливом біологічно-активних речовин рослинного походження (2017)
Походня Г. С. - Эффективность выращивания поросят при различных сроках их отъёма, Корниенко П. П., Малахова Т. А., Кренева Т. В., Маменко А. М. (2017)
Походня Г. С. - Результативность искусственного осеменения свиноматок в зависимости от различного числа спермиев в дозе, Гурная О. А. (2017)
Соловйова А. О. - Ефект гетерозису при міжпородному схрещуванні і гібридизації у свинарстві (2017)
Курусь І. І. - Термінальні кнури та їх використання у промисловому свинарстві (2017)
Тарасенко М. В. - Экстерьер лошадей альтернативного направления использования и его связь с работоспособностью, Петрушко Н. П. (2017)
Тимофєєв В. М. - Основні фактори покращення шкарлупи яєць, Батир Р. Ю. (2017)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм суми чотирьох мікроелементів в годівлі ремонтних свинок на їх репродуктивні показники, Маменко О. М. (2017)
Шакула О. О. - Визначення деяких показників вологого корму для собак з функціональним компонентом – розторопшою плямистою, Новікова В. Є., Піх Л. О., Чіранова Ю., Бідюк Д. О. (2017)
Федорчук Е. Г. - Суспензия хлореллы повышает биологическую полноценность спермы хряков, Маменко А. М. (2017)
Походня Г. С. - Эффективность использования пробиотика "гидролактив" в рационах поросят при их выращивании, Трубчанинова Н. С., Малахова Т. А., Жабинская В. П., Маменко А. М. (2017)
Походня Г. С. - Кормовая добавка "Гидролактив" в рационах свиней на откорме, Коробов Д. В., Маменко А. М. (2017)
Шатровський О. Г. - Популяційні аспекти інтродукції вселенців-гідробіонтів, Гебеш С. М. (2017)
Данилов И. П. - К вопросу об исследовании условий, накопления амилазных ферментов в солоде, Безуглый Н. Д., Бусыгина И. Э., Кибенко Н. Ю. (2017)
Данилов И. П. - Применение метода крутого восхождения в процессе абсорбции кислорода, Щербак Е. В., Бусыгина И. Э., Кибенко Н. Ю., Собакарь А. В., Девянин Д. В. (2017)
Старко Н. В. - Биотехнологические аспекты улучшения экологического состояния травянского водохранилища в харьковской области методом ихтиомелиорации, Бусыгина И. Э., Данилов И. П. (2017)
Юрченко В. В. - Переваги і недоліки сучасних технологій переробки гною (2017)
Маменко О. М. - Токсична дія важких металів на органи, тканини і клітини дійних корів та можливості посилення їх елімінації з організму, Портянник С. В. (2017)
Cherniy N. V. - Hygienic and technological provision of productivity and resistance of pigs on industrial complexes, Machula O. S., Shcherbak O. V., Kushch L. L., Panasenko E. A. (2017)
Логачова Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка якості води та поновленого молока за вмістом нітратів (2017)
Піпенко М. А. - Теоретико-методологічні аспекти управління на підприємствах агропромислового комплексу – товариствах з обмеженою відповідальністю, Батир Ю. Г. (2017)
Батир Ю. Г. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку аграрного сектора україни, Батир Р. Ю., Піпенко М. А., Чуйко Н. В., Храпач К. Г. (2017)
Кривобок В. Ю. - Удосконалення системи менеджменту в агропромисловому комплексі україни (2017)
Ємець З. В. - Перспективи удосконалення управління в лісовому господарстві україни та поліпшення його екологічного стану, Купіна З. П., Маменко О. М., Хруцький С. С., Баско С. О. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шанхай-2017: 80-я ежегодная Ассамблея Международного института сварки (2017)
Шлепаков В. Н. - Современные порошковые проволоки для сварки низколегированных сталей повышенной и высокой прочности, Котельчук А. С., Гаврилюк Ю. А. (2017)
Нестеренков В. М. - Восстановительный ремонт элементов и узлов газотурбинных двигателей, Орса Ю. В., Хрипко К. С., Гусев Ю. В. (2017)
Царюк А. К. - Выбор технологии ремонтной сварки деталей турбоагрегатов, Елагин В. П., Розуменко Г. А., Пасечник А. И., Перетятько В. А. (2017)
Позняков В. Д. - Оценка технического состояния и ремонт корпуса регенератора каталитического крекинга Р-202, Дядин В. П., Давыдов Е. А., Максименко А. А., Клапатюк А. В. (2017)
Мазур А. А. - Современное состояние рынка сварочного оборудования и материалов в Украине, Липодаев В. Н., Пустовойт С. В., Петрук В. С. (2017)
Проценко Н. А. - Внедрение гармонизированных международных и европейских стандартов в сварочное производство Украины (2017)
В международной ассоциации "Электрод" (2017)
Диссертация на соискание ученой степени (2017)
Интервью с А. В. Степахно - Генеральным директором ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона (2017)
Обновленные механизированные сварочные системы от Fronius обеспечивают идеальные сварные швы (2017)
Календарь ноября (2017)
Копанєва В. - Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації (2017)
Соколов В. - Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної діяльності в шкільних бібліотеках (2017)
Антонюк Т. - Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства (2017)
Лоштин Н. - Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) (2017)
Добко Т. - Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.), Дуднік О. (2017)
Поперечна K. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" (2017)
Клименко О. - Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек (2017)
Ковальчук Г. - Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини, Мяскова Т. (2017)
Гранчак Т. - Наукова бібліотека в соціокомунікаційних процесах сучасності (2017)
Коновал Л. - Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях (2017)
Котлярова Т. - Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі (2017)
Добко Т. - Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи, Шкаріна В. (2017)
Стрішенець Н. - Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек, Сокур О. (2017)
Яременко Л. - Історія української науки в документах, Степченко О., Вербіцька О. (2017)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2017)
Костенко Л. - Наукометрія – українські реалії, Жабін О. (2017)
Вакульчук О. - Пресознавчі дослідження в наукових бібліотеках України (2017)
Невтомна трудівниця (2017)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2017 рік (2017)
Титул, зміст (2017)
Класифікація хвороб сечової системи (2017)
Клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Перенавчання хворих на хронічну хворобу нирок V стадії методиці перитонеального діалізу" (2017)
Байко С. В. - Диcлипидемия у детей на диализе и после трансплантации почки (2017)
Пічкур Н. О. - Особливості клінічної та лабораторної діагностики хвороби Фабрі (2017)
Степанова Н. М. - Ефективність пробіотику з лактобактеріями у зниженні екскреції оксалату та профілактиці рецидивуючого пієлонефриту, Сташевська Н. В., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2017)
Лавренчук О. В. - Проблема острого повреждения почек у детей на современном этапе (2017)
Фоміна С. П. - Інфекція сечової системи у дітей: проект клінічного протоколу (2017)
Iнформацiя до читачiв (2017)
Повідомлення (2017)
Тревого І. - Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2017", Четверіков Б., Ткачук П. (2017)
Малюк О. - Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної і картографічної діяльності (2017)
Савчук С. - Міжнародна науково-методична конференція "BALTIC SURVEYING’17", Ванчура О. (2017)
Тревого І. - Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів, Задорожний В., Ванчура О. (2017)
Ничвид М. - Зміна технологій: найперспективніші продукти, рішення та послуги (2017)
Ярема Н. - Аналіз та порівняння географії студентів Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка", Іванчук Д., Согор А., Серант О. (2017)
Жежера И. - Прикладное использование гексакоптера aibot, Тревого И. (2017)
Денисов О. - Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки, Задемленюк А., Шептицький О. (2017)
Denysov O. - Method for determining the planned position of the tacking pointsat performing the measuring work on the inner water area, Zademlenyuk A., Lisnyk O., Zhydkov V. (2017)
Chiriac V. - Сomparative analyses of quasigeoid models for the Republic of Moldova territory (2017)
Хоптар A. - Методика визначення тропосферних параметрів із сумісних даних GNSS і SLR спостережень (2017)
Тревого І. - Дослідження точності центрування електронних тахеометрів під час метрологічної атестації на еталонному базисі, Лісняков С. (2017)
Tretyak K. - Modified parameter methods of researching GNSS networks with correlative measurements and systematic errors, Smoliy K. (2017)
Ковтун В. - Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на дніпровських схилах у м. Києві, Шульц Р., Сидоренко В., Бойко О. (2017)
Тревого І. - Основні теоретичні передумови спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами, Костецька Я., Звягіна М. (2017)
Прокопов А. - К теории инструментальных методов учета рефракционного удлинения траекторий электромагнитных волн при дальномерных измерениях на приземных трассах, Тревого И. (2017)
Король П. - Використання косої рівнокутної циліндричної проекції Swiss Oblique Mercator як математичної основи географічних карт України, Волошин В. (2017)
Лозинський В. - Моніторинг зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів (червень 2016 р. – березень 2017 р.), Ломпас О. (2017)
Четверіков Б. - Методика визначення перенесення меж Нового єврейського кладовища у Львові за допомогою геоінформаційних систем (2017)
Чабанюк В. - Обґрунтування структурних принципів побудови ІПД методами реляційної картографії, Дишлик О. (2017)
Денис Ю. - Дослідження ефективності методів розділення класів при класифікації лісів (2017)
Іванчук О. - Порівняльний аналіз статистичних та скейлінгових характеристик цифрових РЕМ-зображень тест-об’єкта, отриманих на різних типах РЕМ, Тумська О. (2017)
Іващенко О. О. - Увага — амброзія!, Сінченко В. М. (2016)
Клечковський Ю. Е. - Карантинні молі — шкідники пасльонових культур, контроль їх чисельності на півдні України, Вовкотруб О. М. (2016)
Маслійов С. В. - Екологічно безпечна технологія контролювання бур’янів у посівах харчових підвидів кукурудзи (2016)
Ключевич М. М. - Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів (2016)
Потапова В. П. - Специфіка процесів забур’янення посівів буряків цукрових у Лісостепу (2016)
Бажина Н. О. - Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів у полі квасолі звичайної (2016)
У рамках Міжнародної конференції BASF та IFC підбили підсумки проекту "Точка росту" (2016)
Клечковський Ю. Е. - Міжнародна науково-практична конференція "Состояние и перспективы защиты растений", присвячена 45-річчю з дня створення Інституту захисту рослин Національної академії наук Республіки Білорусь (2016)
Головатюк Л. М. - Токсичний гепатит як фактор змін локальних імунних реакцій в слизовій оболонці товстої кишки, Бондаренко Т. Є., Кратко О. В. (2017)
Губіна-Вакулик Г. І. - Формування нефропатії при довготривалому вживанні харчового барвника тартразину (Е102) в експерименті, Горбач Т. В., Денисенко С. А., Андрєєв А. В. (2017)
Діденко І. С. - Зміни гістологічної структури підшлункової залози за умов алоксанової гіперглікемії у щурів у віковому аспекті (2017)
Знамеровский С. Г. - Динамика показателей белой крови в условиях экспериментального желчного перитонита, Савицкий И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В., Циповяз С. В. (2017)
Колішецька М. А. - Вплив тіотриазоліну на показники системи оксиду азота за умов формування експериментальної бронхіальної астми (2017)
Понирко А. О. - Біологічне моделювання цукрового діабету І типу за допомогою алоксану зі зміненими хімічними властивостями, Теслик Т. П., Пернаков М. С. (2017)
Попович А. І. - Гістохімічна оцінка процесів обмеженого протеолізу в фібриноїді плаценти при її кальцинозі у поєднанні із залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Романюк А. М. - Морфологічні особливості прищитоподібної залози щурів за умов модельованого підгострого впливу солей важких металів, Тимакова О. О. (2017)
Савицький І. В. - Експериментальне дослідження цукрового діабету: особливості методик моделювання, Сарахан В. М., Кузьменко І. А., Якимчук Н. В. (2017)
Степанський Д. О. - Вплив аутосимбіонтів A. viridans на стан здоров’я поросят (2017)
Андреєва Я. О. - Предиктори ремоделювання лівого шлуночка у хворих з ожирінням різного ступеня тяжкості, Токаренко О. І., Мирний Д. П. (2017)
Антонян И. М. - Эффективность и безопасность использования клеток стромы костного мозга для коррекции андрогенного дефицита у больных сахарным диабетом, Лесовой В. Н. (2017)
Боровик К. М. - Фактори ризику розвитку повторних кардіоваскулярних подій у хворих протягом півроку після перенесеного гострого інфаркту міокарда за наявності ожиріння (2017)
Гречко С. І. - Контроль серцевого ритму у лікуванні хворих на гострий коронарний синдром, Трефаненко І. В., Поліщук О. Ю., Турубарова-Леунова Н. А. (2017)
Казиев С. Г. - Сравнительная оценка консервативного и оперативного методов лечения веноокклюзивной эректильной дисфункции (2017)
Ковтун М. И. - Результаты анализа структуры и динамики заболеваемости катарактой, Лапкина И. И., Кочина М. Л. (2017)
Ковтун Н. М. - Интерференционные картины роговицы глаза при разных состояниях глазодвигательных мышц (2017)
Короленко Р. Н. - Частота выявления дуоденогастрального рефлюкса у больных хроническим неатрофическим гастритом с дискинезией желчевыводящих путей (2017)
Магденко Г. К. - Кореляційні зв'язки між типом міом і перебігом патологічного процесу, Савицький І. В., Зелінський О. О., М'ястківська І. В., Григор'єв П. Є. (2017)
Некрасова Н. О. - Вивчення напруги зсуву та ендотеліальної дисфункції у пацієнтів молодого віку зі спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Синельник В. П. - Динаміка показників інтерлейкіну 1-бета та інтерлейкіну- 6 при гіпертонічній хворобі та при гіпертонічній хворобі з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у ліквідаторів аварії на ЧАЕС (2017)
Філіпюк А. Л. - Клініко-лабораторні та ехокардіографічні показники у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом, Зенін В. В. (2017)
Царев А. В. - Сравнительная оценка эффективности терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2017)
Яковенко Н. А. - Современные подходы к лечению острых бронхитов у детей, Безкаравайный Б. А., Грищенко Г. В., Нужная Е. К. (2017)
Яценко О. В. - Оцінка скоротливої функції міокарду та показників системної запальної відповіді при гіпертонічній хворобі у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень під впливом терапії (2017)
Малик Н. В. - Роль медичної реабілітації в лікуванні хворих з патологією опорно-рухового апарату (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка ефективності повторних курсів санаторно-курортної реабілітації дітей у періоді ремісії онкозахворювань (2017)
Шимон В. М. - Основні вектори медичної реабілітації в лікуванні діафізарних переломів, Шерегій А. А., Пушкаш І. І., Стойка В. В. (2017)
Кондратюк В. М. - Антимікробна дія антисептичних препаратів на клінічні штами мікроорганізмів, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Рудишин С. Д. - Дослідження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області, Докукіна С. В., Луценко О. І. (2017)
Шнайдер С. А. - Медико-соціальні та клінічні предиктори герпес-асоційованої багатоформної ексудативної еритеми, Денисова М. Т., Саввова А. О. (2017)
Антоненко М. Ю. - Ефективність використання препаратів вітаміну D3 в лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з поєднаною ендокринною патологією: імунологічний аспект, Комісаренко Ю. І., Малий Д. Ю., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Дорошенко С. І. - Розповсюдженість вторинних зубощелепних деформацій у віковому аспекті та їх особливості, Федорова О. В., Ірха С. В., Германчук С. М. (2017)
Вдовиченко Е. Ю. - Недостаточность конвергенции у школьников 1 – 4 классов и ее значение для оптимизации педагогического процесса в младшей школе, Кадошникова И. В., Плиска А. И., Шкробанец И. Д., Лазоришинец В. В. (2017)
Бірюкова Т. В. - Використання лазерного випромінювання в медицині, Олар О. І. (2017)
Romaniuta I. A. - Organization of Intern-Doctors’ Training in the Therapeutic Dentistry Department, Samoilenko I. I., Nazarova D. I., Hryhorenko L. V., Shevchenko I. V. (2017)
Козий М. С. - Динамика клеточного состава гипофизарно-надпочечниковой системы белых мышей в условиях стресса, Грищенко Г. В., Силенко А. А. (2017)
Майор В. В. - Морфогенетичні закономірності формування ефектів ізольованого впливу плюмбум ацетату та його комбінації з аргентум цитратом на розвиток плаценти щурів, Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І. (2017)
Топчій М. С. - Функціональні можливості юнаків 17 – 21 років, за даними тестування навантаженням зі змінною потужністю, Босенко А. І., Орлик Н. А. (2017)
Маренич Т. Г. - До питання класифікації бухгалтерських помилок (2017)
Бакуменко В. Д. - Методологічні аспекти державного управління в практичній діяльності державних службовців, Сагачко Ю. М. (2017)
Воронянський О. В. - Економічний аспект туристичного бізнесу, Бондар Н. О. (2017)
Волошин Ю. Ю. - Синергетичні аспекти формування та розвитку організаційної культури в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Артеменко О. О. - Аналіз структури туристичного підприємства, Колпаченко Н. М. (2017)
Батюк Л. А. - Модифікація механізмів забезпечення конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації, Резницька Т. О. (2017)
Батюк Л. А. - Традиції і новації у соціально-економічному та політичному житті сучасної України, Кравченко О. М. (2017)
Богомолова К. С. - Управління проектами в туристичній діяльності Харківської області, Подольська О. В., Краля В. Г. (2017)
Богомолова К. С - Публічне адміністрування та процес прийняття управлінських рішень, Подольська О. В., Краля В. Г. (2017)
Вітковський Ю. П. - Інтеграція як вектор розвитку бізнес-процесів компанії, Єршова О. О. (2017)
Данченко І. А. - Методологічні і методичні основи підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів за спеціальністю "Туризм", Моісєєва Н. І. (2017)
Коломієць Н. О. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства, Коломієць О. П. (2017)
Моісеєва Н. І. - Метод оцінювання у рекреаційній географії, Кобченко Ю. Ф., Захаров Д. А. (2017)
Моісеєва Н. І. - Радіальний приріст як індикатор стійкості лісових екосистем на прикладі соснових лісів зеленої зони м. Харкова, Кобченко Ю. Ф., Коваль І. М. (2017)
Накісько О. В. - Теоретичне узагальнення особливостей управління збутом сільськогосподарської продукції, Даниленко В. В. (2017)
Пилипенко С. Г. - Феномен туризму в умовах глобалізації, Моісєєва Н. І., Омельченко Г. Ю. (2017)
Рижикова Н. І. - Стратегія використання венчурних інвестицій в українській моделі інвестиційно-інноваційного розвитку переробних підприємств (2017)
Скубій І. В. - Туристичний потенціал місць історичної пам’яті в Україні (2017)
Ткаченко С. Є. - Теоретичні засади управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Колпаченко Н. М. - Визначення місця біоенергетичного потенціалу в структурі відновлювальних джерел енергії (2017)
Крутько М. А. - Управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах глобалізації: теоретичні питання (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського