Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від комп’ютерних онлайн-ігор (2015)
Камплицкая О. В. - Взаимосвязь соматических и психических процессов у больных бронхиальной астмой, Овсянников М. В. (2015)
Карамушка Т. В. - Професійна кар’єра особистості: сутність, основні види та функції (2015)
Коваленко А. Б. - Проблема розуміння в працях українських психологів (2015)
Козицька І. В. - Теоретичний аналіз конфлікту в житті особистості через призму антиномічності її буття (2015)
Кривопишина О. А. - Порівняльний аналіз методів подолання та профілактики буллінгу (на прикладі шкільного середовища зарубіжних країн та України), Балебрух Ю. Б. (2015)
Кузікова С. Б. - Психологічні умови та технології формування суб’єкта саморозвитку в онтогенезі: концептуалізація проблеми, Федорова Є. В. (2015)
Лазорко О. В. - Професійна безпека особистості в особливих умовах діяльності: теоретична експлікація проблеми (2015)
Лапшова Н. С. - Теоретичні засади дослідження соціального статусу особистості (2015)
Літвінова О. В. - Дослідження родинної історії як метод наративної психології (2015)
Мацюк В. С. - Емоційні деструкції у військовослужбовців строкової служби: міф чи реальність (2015)
Микитюк Г. Ю. - Психологічні особливості феномену лідерства: історичний аспект (2015)
Мітічкіна О. О. - Визначення рівнів розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу (2015)
Михайлишин У. Б. - Прояви професійної деформації працівників міліції (2015)
Нагайцева І. Д. - Конфлікт як фактор розвитку персоналу в організації (2015)
Никоненко Л. В. - Психологічний аналіз проявів політико-правової соціалізації сучасного українського студентства (2015)
Овсянников М. В. - Типы приемов психоактивных веществ и варианты развития аддикций у больных шизофренией (2015)
Пілецька Л. С. - Структурно-функціональна модель професійної мобільності особистості (2015)
Провоторова Н. В. - Комунікативна культура соціального працівника як чинник його професійної компетентності (2015)
Продан О. О. - Аналіз структури самоусвідомлення особистості в процесі пізнання своїх психологічних характеристик (2015)
Пустовалов І. В. - Роль сімї повторного шлюбу у розвитку ціннісно-смислової сфери підлітків (2015)
Ружицька М. С. - Особливості індивідуально-типологічних і особистісних властивостей осіб похилого віку (2015)
Сербін Ю. В. - Вплив конфліктів на навчальну мотивацію студентської молоді (2015)
Сірко Р. І. - Проблема професійної підготовки психологів до екстремальної діяльності у вищих навчальних закладах (2015)
Соловьев О. В. - Человеческая психика в "просвете" социальной неопределенности (или о неновизне в новизне) (2015)
Ставицький О. О. - Оцінка студентами відносин близьких людей з інвалідизованими (2015)
Терещенко А. М. - Вікові особливості життєстійкості та оптимізму особистості (2015)
Тоба М. В. - Діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі (2015)
Щербакова О. О. - Психологічна характеристика академічно здібних учнів в умовах меритократичної освіти (2015)
Ягіяєв І. І. - Особливості психологічного благополуччя у самопроголошених атеїстів: значення натуралістичних вірувань (2015)
Яремчук В. В. - Вплив різних моделей сім’ї на девіантну поведінку в підлітковому віці (2015)
Тригуб Г. В. - Сучасна нейролінгвістика у вивченні проблеми критичного віку під час оволодіння іноземної мови (2015)
Вихідні дані (2015)
Zbrutsky A. - Experimental tests of an algorithm of roll and pitch estimation using only optical information, Malysheva J. (2015)
Завальная О. С. - Управление движением беспилотного летательного аппарата в условиях неопределенности, Бурнашев В. В. (2015)
Чмих В. О. - Застосування струменевого закрилка на екраноплані, Зілінка В. В., Шквар Є. О. (2015)
Нечипоренко О. М. - Метод аналізу безвідмовності системи повітряних сигналів на базі частотних датчиків тиску, Будім А. О. (2015)
Ільчишина Д. І. - Наближені способи оцінки коефіцієнта відновлення при співударі пружних тіл, Іванова О. М. (2015)
Лемко О. Л. - Аэродинамические и летно-технические характеристики перспективного беспилотного летательного аппарата схемы "летающее крыло", Молодчик А. Д. (2015)
Ортамевзи Г. - Аэродинамические характеристики экспериментальной летающей модели с гибридной несущей поверхностью, Зинченко Д. Н. (2015)
Балабанов И. В. - Методика расчета характеристик крыла самолета с учетом аэроупругости, Балабанова Т. В., Гаваза О. Ю. (2015)
Рахмати А. - Расчетная оценка аэродинамических характеристик замкнутой несущей поверхности методом конечных элементов (2015)
Жданов Д. І. - Аеродинамічне проектування адаптивного крила літака гібридної конструкції, Зінченко Д. М. (2015)
Кривохатько І. С. - Підвищення аеродинамічної якості літального апарата схеми "тандем" підбором профілів крил (2015)
Trubachov S. I. - Bending of composite shells based on non-linear distribution of displacements across the thickness of filler, Alekseichuk O. N. (2015)
Коршевнюк Л. О. - Визначення пріоритетів ризикових ситуацій при керуванні динамічними системами (2015)
Кришталь В. Ф. - Особливості впливу гіроскопічної системи на коливання системи віброзахисту пасивного типу (2015)
Олишевский И. Г. - Обоснование рациональной схемы теплонасосной системы отопления (2015)
Тищенко А. В. - Интегральный фильтр данных с предварением для датчиков системы угловой ориентации и стабилизации космического аппарата, Кулабухов А. М., Желябов П. А. (2015)
Fedorov V. - Method of determining the geographic meridian plane by ground-based pendulum gyrocompass in exponential acceleration mode of its rotor, Ivanov B., Olefir A. (2015)
Козис К. В. - Технологические особенности изготовления внутреннего теплозащитного покрытия для ракетных твердотопливных двигателей, Потапов А. М., Манько Т. А. (2015)
Туз Ю. М. - Ідентифікація динамічних характеристик термо-перетворювачів, Козир О. В., Червона Т. В. (2015)
Сосновська О. В. - Аналіз впливу конструктивних параметрів ежекторного сопла на характеристики детонаційного двигуна, Золотько О. Є., Мороз Ю. І., Золотько О. В. (2015)
Борисов В. В. - Методы автоматизированного синтеза конечно–элементных моделей стыковых элементов в планере самолета (2015)
Ключников Ю. В. - Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінію, Лутай А. М., Романов Б. С., Бістрікер Ф. Є. (2015)
Зоренко А. І. - Безпілотний літальний апарат із прямим та арочним крилом, Вірченко Г. А. (2015)
Зінченко Д. М. - Аеродинамічний обрис надувних несучих поверхонь літака, Діденко Р. Р. (2015)
Горіховський М. В. - Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект, Чикуркова А. Д. (2016)
Зайцев О. В. - Закон убывающей отдачи в аграрном производстве (2016)
Лашин П. М. - Совершенствование механизмов взаимодействия финансового и реального сектора: анализ проблем внедрения института финансового омбудсмена в Украине (2016)
Галяс А. В. - Стан та перспективи розвитку світового ринку суниці (2016)
Кравцова І. В. - Особливості функціонування та організації глобального ланцюга створення вартості у галузі виробництва мобільних телефонів (2016)
Лютак О. М. - Особливості нормативно-правового регулювання міжнародних туристичних зв’язків України (2016)
Пічкурова З. В. - Світовий досвід створення та функціонування патентних аукціонів (2016)
Скрипник Н. Є. - Сучасні тенденції міжнародної міграції трудових ресурсів, Горпинич О. О. (2016)
Ставицька А. В. - Потенціал ринку інформаційних технологій України: реалії та перспективи (2016)
Сторожилова У. Л. - Проблемы реформирования современной Украины и Причерноморского экономического района (2016)
Алескерова Ю. В. - Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану (2016)
Буринська О. І. - Роль соціальної компоненти сталого розвитку в аграрному секторі національної економіки України (2016)
Драбик О. М. - Формування бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду для забезпечення належного соціального захисту населення (2016)
Згурський Ю. Д. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Запорізькій області, Розметова О. Г. (2016)
Капраль О. Р. - Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття "державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків" (2016)
Сало І. А. - Роль соціального забезпечення населення у розвитку ринку плодів і ягід (2016)
Солодовнік О. О. - Моніторинг загроз інтересам сторін публічно-приватного партнерства (2016)
Сорговицька Я. Г. - Застосування міжнародного досвіду фінансового зміцнення територіальних громад в Україні (2016)
Старух А. І. - Механізм трансформації міжбюджетних відносин із урахуванням пріоритетів розвитку підприємництва у державному секторі економіки України (2016)
Стойка В. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання альтернативних джерел енергії, Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. (2016)
Топішко І. І. - Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення, Топішко Н. П., Галецька Т. І. (2016)
Швайдак В. М. - Пріоритетні напрями інвестування інноваційної діяльності в Україні (2016)
Jasinska J. - Zmiany w koncepcjach zarzadzania organziacjami (2016)
Апопій В. В. - Особливості аналізу конкурентоспроможності спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі, Шалева О. І., Гуштан Т. В. (2016)
Дєліні М. М. - Соціально-економічна складова підприємництва (2016)
Кавтиш О. П. - Напрями підвищення результативності збутової політики комерційних підприємств у сучасних умовах, Молоденков П. О. (2016)
Кленін О. В. - Організаційно-економічний механізм стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком (2016)
Командровська В. Є. - Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі, Колесник М. В., Любезна І. І. (2016)
Костецька Н. І. - Систематизація принципів планування діяльності підприємства (2016)
Лебедко С. А. - Структуризація загроз економічній безпеці транспортних підприємств (2016)
Лемещенко Н. М. - Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області (2016)
Лисенко В. А. - SWOT-аналіз функціонування внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських підприємств (2016)
Мандра В. В. - Критерії надійності та конкурентоспроможності транспортно-вантажної системи (на прикладі морського порту) (2016)
Мясников В. О. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств (2016)
Нєнно І. М. - Комплементарні активи як базис формування бізнес-моделей підприємств (2016)
Жихарева Л. В. - Психологічні особливості прихильності дитини-дошкільника до матері (2015)
Кравченко К. В. - Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини в умовах сімейної взаємодії (2015)
Венгер Г. С. - Порівняльний аналіз рольових стосунків у традиційних та дистантних сім’ях (2015)
Блинова О. Є. - Особливості дитячо-батьківських відносин у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх адаптації до волонтерської діяльності (2015)
Бриль М. М. - Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків з дошкільниками в дистантних сім’ях (2015)
Поліщук В. В. - Процес адаптації вимушено переселених дітей шкільного віку з зони АТО (2015)
Бастракова А. С. - Вплив стилю батьківського виховання на становлення самодетермінації як складової особистісного потенціалу підлітків (2015)
Рогаль Н. І. - Зв'язок батьківських санкцій з конфліктною поведінкою підлітків (2015)
Баранова С. В. - Особливості турботи особистості про себе як показника особистісної зрілості (2015)
Бідюк І. А. - Особливості копінг-стратегій у дівчат з маскулінною та фемінінною гендерною ідентичністю, Соловйова Д. О. (2015)
Bogucharova E. I. - Effects of emotional competence on self-determination of postgraduate student (PhD) as university teacher (2015)
Борисюк А. С. - Психологічні особливості емоційної сфери дітей з дистантних сімей (2015)
Бохонкова Ю. О. - Системність та синергетизм як основа реалізації випереджальних стратегій поведінки особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму (2015)
Бурч О. І. - Основні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів та їх характеристика (2015)
Волченко Л. П. - Просоціальні уявлення шкільної молоді та її соціально-нормативна активність в умовах суспільних перетворень (2015)
Гарькавець С. О. - Розгляд ціннісних орієнтацій особистості у фокусі боротьби з корупцією в Україні (2015)
Гусєв А. І. - Принцип безоцінюваності як складова особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх психологів в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Жигаренко І. Є. - Психокорекційна робота як умова ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції (2015)
Завацький В. Ю. - Вплив індивідуально-типологічних особливостей на ефективність адаптаційного процесу при невротичних розладах: аналіз підходів до вивчення проблеми (2015)
Zavatska N. Ye. - Psychological features of social support for people with problems of unsuccessful process of adaptation in society (2015)
Zavatsky Yu. A. - Current issues of subjective well-being of an individual in marriage (2015)
Задорожна О. М. - Принципи побудови та зміст системи соціальної адаптації особистості в умовах дії впливу стресогенних чинників (2015)
Зливков В. Л. - Психологічні аспекти організації системи реабілітації військових, що повернулися із зони АТО, Лукомська С. О. (2015)
Зозуль Т. В. - Психологічні особливості рольових очікувань і домагань у сімейній взаємодії в парах із суттєвою різницею у віці (2015)
Киреева З. А. - Социально-психологические особенности женщин предпринимателей, Либ И. И. (2015)
Кириченко В. В. - Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації (2015)
Коваленко А. Б. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми віртуального спілкування підлітків, Дар’ялова Н. А. (2015)
Кузікова С. Б. - Формування психологічної компетентності молодших школярів в контексті профілактично-корекційного супроводу їх розвитку (2015)
Левченко В. В. - Психолого-педагогічні особливості реалізації акмеологічного підходу в освіті дорослих, Левченко О. О. (2015)
Макаренко С. С. - Психологічні особливості професійно-управлінського самовизначення майбутнього керівника (2015)
Микитюк Г. Ю. - Особливості психологічної підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього простору (2015)
Миськів О. В. - Особливості структурних компонентів професійної спрямованості особистості в процесі опанування професії (2015)
Мітічкіна О. О. - Проблеми побудови структури організаційної культури у студентів ВНЗ (2015)
Михайлишин У. Б. - Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ (2015)
Нагайцева І. Д. - Конфліктологічна компетентність менеджерів як чинник ефективності управлінської діяльності (2015)
Овсянников М. В. - Вопросы патобиологических связей наркотической и алкогольной интоксикации и психических расстройств (2015)
Овсянников М. В. - Особенности патогенеза психических и наркологических заболеваний (2015)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічний аспект управлінської взаємодії керівників (на прикладі держаних установ і громадських організацій) (2015)
Поцулко О. А. - Прилучення особистості до комунікативної культури як засіб психологічної корекції девіантної поведінки (2015)
Пудич С. А. - Социально-психологические составляющие информационной безопасности личности (на примере рекламного воздействия) (2015)
Ренжин П. П. - Обдарованість. сучасні погляди на види обдарованості у психології (2015)
Ребуха Л. З. - Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми (2015)
Тоба М. В. - Розвиток психологічної науки в країнах скандинавії: історична перспектива (2015)
Траверсе Т. М. - Психологічні детермінанти помилок політичного мислення (2015)
Фальковська Л. М. - Соціальні уявлення про національну валюту студентів із різними видами ціннісно-смислового ставлення до грошей, Драган С. І. (2015)
Шамлян К. М. - Дискусійні питання психології волі (2015)
Шугурова Т. Л. - Організаційна культура державних і громадських організацій як чинник розвитку професійної компетентності (2015)
Сербін Ю. В. - Емоційний стрес у студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2015)
Камінська С. В. - Соціально-психологічні аспекти професійної маргінальності випускників вищої школи (2015)
Бочелюк В. В. - Аналіз провідних підходів до вивчення стратегій поведінки особистості (2015)
Журба А. М. - Визначення відмінностей соціально-психологічних проявів кризи тимчасової втрати працездатності залежно від гендерних особливостей (2015)
Михайлишин У. Б. - Гендерні розбіжності у процесі функціонування групових цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Харченко В. Є. - Життєстійкість як інтегральна характеристика індивідуальності в умовах сучасного соціокультурного простору (2015)
Ткаченко Н. В. - Методологія психологічних умов подолання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку (2015)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні засоби корекції проявів делінквентної поведінки неповолітніх в умовах закладів соціальної реабілітації (2015)
Гаврилюк О. В. - Использование пластовых вод нефтегазовых месторождений в качестве гидроминерального сырья на бром, Суярко В. Г. (2017)
Lyubchak O. V. - Thermobaric conditions of oil and gas contents and predicting of hydrocarbon phase state (on the example of the Bilche-Нolytsa oil- and gas-bearing area), Kolodiy I. V., Khokha Y. V. (2017)
Повєрєнний С. Ф. - Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну, Кривуля С. В., Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2017)
Прибилова В. М. - Хімічний склад підземних вод Харківської області як фактор ризику для здоров’я населення, Качан А. М. (2017)
Самойлов В. В. - Планування промислово-гідрогеологічних досліджень на завершальній стадії розробки вуглеводневих родовищ (2017)
Стебельська Г. Я. - Новий погляд на проблему класифікації нафт (2017)
Сухов В. В. - Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому, Суярко В. Г., Чуєнко О. В. (2017)
Хроль В. В. - До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) (2017)
Гнатюк О. М. - Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) (2017)
Дудник І. М. - Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості (2017)
Karasov O. О. - Colour harmony of land cover as intangible environmental resource (Vooremaa landscape protection area, Estonia) (2017)
Клименко В. Г. - Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області), Балаклійський Д. С. (2017)
Кобилін П. О. - Функціонально-компонентна структура системи торговельного обслуговування населення (2017)
Лаврик О. Д. - Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем (2017)
Maslyak P. O. - Influence of street-art on the formation of city image and the principles of street-art geographical zones, Gryniuk O. Y., Kazantseva K. A. (2017)
Машіка Г. В. - Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання (2017)
Мельник Л. В. - Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці, Кривець О. О., Батиченко С. П. (2017)
Половка С. Г. - Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття, Половка О. А. (2017)
Сегіда К. Ю. - Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону (2017)
Удовиченко В. В. - Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території лівобережної України (2017)
Опара В. М. - Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів, Бузіна І. М., Винограденко С. О. (2017)
Пам’яті Петра Васильовича Заріцького (1928-2017) (2017)
Клевцов А. А. - Харьковская литологическая школа – история и перспективы (2017)
К юбилею Владимира Георгиевича Космачёва (2017)
До ювілею Ігоря Григоровича Черваньова (2017)
Реферати (2017)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2017)
Вихідні дані (2017)
Борщ О. Б. - Оцінка впливу різних факторів на тепловологісний стан огороджувальної конструкції при автоматичному керуванні параметрами мікроклімату теплиці, Борщ В. В. (2017)
Гонтар М. М. - Розробка контролера для оберненого маятника на базі методу наближеної лінеаризації, Нелюба Д. М. (2017)
Dorohobid V. P. - Design, implementation and test a model of an electrical elevator controlled using PLC, Borozdin M. K., Ahmed Alzubaydy. (2017)
Єрмілова Н. В. - Порівняння та вибір високовольтних перетворювачів частоти для електроприводів бурових установок, Калов С. І. (2017)
Лимаренко В. В. - Постановка и решение задачи параметрической оптимизации операций резания металлов, Хавина И. П., Рысованый А. Н. (2017)
Мінтус А. М. - Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок (2017)
Обод А. І. - Обробка даних вторинних систем спостереження повітряного простору (2017)
Саковець О. О. - Автоматизація роботи вітрогенератора з метою збільшення коефіцієнту вітровикористання (2017)
Дубницкий В. Ю. - Интервальные вычисления в системе центр-радиус значений гамма-функции, неполной гамма-функции, бета-функции и дигамма-функции, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Одарущенко О. Б. - Моделі математичних блоків дискретного перетворення інформації для верифікації програмного забезпечення програмованих логічних контролерів, Одарущенко О. М., Бутенко В. О., Москалець В. В., Стрюк О. Ю. (2017)
Глібко О. А. - Соціальна реклама як тематика творчої роботи на олімпіаді з WEB-технологій та WEB-дизайну, Сімонова О. Г., Савченко Л. М. (2017)
Дружинин Е. А. - Вероятностно-поведенческая модель пользователя университетской кампусной сети, Шостак И. В., Лысенко А. А. (2017)
Ким Н. И. - Квалиметрический подход к оцениванию качества объектов различной природы статистическими методами, Денисенко А. Н., Трищ А. Р (2017)
Косенко В. В. - Вариантный синтез иерархии структур инфокоммуникационной сети, Артюх Р. В., Роговой А. И. (2017)
Кучук Г. А. - Распознавания человеческих эмоций с использованием нейросетевых технологий, Саатсазов Б. Г. (2017)
Лысенко Д. Э. - Многокритериальные модели теории полезности для оценки бизнес-процессов организационно-технической системы (2017)
Мерзликина Ю. И. - Портальные технологии управления проектами по разработке конструкторской документации на компрессоростроительном предприятии, Дядюра К. А. (2017)
Паржин Ю. В. - Детекторный принцип построения искусственных нейронных сетей как алтернатива коннекционистской парадигме (2017)
Радченко В. А. - Мобильная подсистема "мультикоптер–сенсорная сеть" в компьютерной системе хранения Big Data, Руденко Д. А., Ткачев В. Н., Токарев В. В. (2017)
Svystunov Yu. D. - Use of the concept of functional reserve in order to provide quality assurance of web services, Lukova-Chuyko N. V. (2017)
Смирнов А. А. - Информационная технология проектирования тестовых наборов на основе требований к программному обеспечению, Лысенко И.А. (2017)
Тарасюк О. М. - Аналіз особливостей та класифікація систем управління нереляційними базами даних, Таранова К. П., Горбенко А. В. (2017)
Темніков В. О. - Принципи побудови систем прийняття рішень в процесі управління інформаційною безпекою (2017)
Третяк В. Ф. - Оптимізація структури сховища даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища, Пашнєва А. А. (2017)
Туркин И. Б. - Формирование геоинформационных моделей динамики изменений площади таяния ледников по данным дистанционного зондирования Земли, Бутенко О. С. (2017)
Худов В. Г. - Оцінка якості еволюційного методу сегментування зображення, що отримано з бортових систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М., Хижняк І. А. (2017)
Шимонець Д. В. - Пасивні радіолокаційні системи виявлення малорозмірних повітряних об’єктів з використанням сигналів телекомунікаційних систем, Лугина О. Л., Харьков М. Ю., Нечитайло І.В., Худов Г.В. (2017)
Шматков С. І. - Аналіз інформаційних технологій у системах мобільного навчання, Кучук Н. Г., Коломієць Ж. О. (2017)
Boriak B. - Filtering and forecasting signals algorithm based on exponential brown’s filter, Silvestrov A. (2017)
Веклич С. Г. - Сравнительный анализ алгоритма Герцеля и способа алгебраической обработки сложных сигнальных конструкций при обнаружении отдельных тонов сигнала (2017)
Іохов О. М. - Імітаційна модель активного радіомаскування військових підрозділів у оперативному районіз урахуванням дії повітряних засобів радіорозвідки противника, Малюк В. Г., Ткаченко К. М. (2017)
Пучков О. О. - Методика обґрунтування складу ремонтного органу засобів спеціального зв'язку, Гиренко І. М. (2017)
Шульга О. В. - Підвищення надійності старту плазмового пальника для подальшого керування виходом у робочий режим пристроїв супутникового радіозв’язку космічних апаратів, Шефер О. В. (2017)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК (2017)
Наукові редактори (2016)
Автори (2016)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнеров научно-практического журнала "Здоровье общества" (2016)
Информация о деятельности Международной общественной организации "Международная ассоциация" "Здоровье общества" (2016)
Voronenko Yu. - Family medicine at the head of the reform of health care of Ukraine, Shekera O. (2016)
Beketova G. - Acute and recurrent oral candidiasis under experimental conditions: characteristics of its pathogenesis, Savychuk N., Savychuk A. (2016)
Kosakivska I. - Hearing function in children with nasal septum deviation before and after septoplasty, Kosakivskyi A. (2016)
Kirzhner G. - Clostridial myonecrosis in 21th century (2016)
Korzh O. - Diagnostics and treatment of resistant arterial hypertension (2016)
Khimion L. - Lipid profile changes in patients with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroiditis, Yashchenko O., Naishtetik I., Piura O. (2016)
Biloklytska G. - Action of enamel matrix proteins on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study, Panchenko L., Braun I. (2016)
Gorbunova O. - Labours with partners and sexual health of women, Vdovichenko S. , Shekera O. (2016)
Didyk I. - Risk factors of developing of malignancies of a prostate gland and problem of their timely diagnostics (2016)
Khimion L. - Polymorbidity patient in family physician practice, Klymas I. (2016)
Shekera O. - Conceptual approaches to developing military medical doctrine, Shekera O., Kirzhner G. (2016)
Shekera O. - International expirience of emergency medical care, Tkachenko V. (2016)
Zozulya I. - Stroke: strategy and tactics of management, Zozulya A., Volosovets A. (2016)
Pustovit S. - Global bioethics approach to public health, Paliei L. (2016)
Матеріали VII Міжнародного Медичного Форуму "Інновації в медицині - здоров'я націй" і V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України" (2016)
Эмблема Международной общественной организации "Международная ассоциация "Здоровье общества" (2016)
Анкета читателя (2016)
Редакція журналу "Здоров’я суспільства" запрошує Вас до активної співпраці! (2016)
Вихідні дані (2015)
Беренда С. В. - Онлайн-продажі як ефективний інструмент виведення "товарів розкоші" національних виробників на міжнародні ринки, на прикладі виробів з хутра, Григорова Г. О. (2017)
Бунін С. В. - Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг (2017)
Гапонова Е. О. - Сучасні тенденції функціонування світового ринку медичних послуг (2017)
Golikov A. P. - Water resource potential of the world economy: problems of use and protection, Kazakova N. A. (2017)
Дерід І. О. - Кадрові ризики у міжнародному бізнесі, Гармаш Ю. О. (2017)
Довгаль О. А. - Особливості, проблеми та перспективи глобального економічного розвитку (2017)
Казакова Н. А. - Ставка України на розвиток ІТ-індустрії, Марушева О. А., Широкорад Є. Е. (2017)
Непрядкіна Н. В. - Специфіка зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи (2017)
Пак Н. А. - Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи (2017)
Сідоров В. І. - Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність, Здоровко С. Ф. (2017)
Сідоров М. В. - Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою (2017)
Харченко І. М. - Основні засоби інформаційного протиборства та інформаційної війни як явища сучасного міжнародного політичного процесу, Сапогов С. О., Шамраєва В. М., Новікова Л. В. (2017)
Черномаз П. О. - Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв’язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Чавалах О. І. (2017)
Воробьев Е. М. - Особенности развития мировой экономики в контексте накопления и распределения богатства, Куклин В. М. (2017)
Кривуц Ю. Н. - Англия: от протекционизма к свободной торговле (2017)
Панкова Ю. М. - Методичні підходи до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу (2017)
Рябченко К. Н. - Государственное регулирование регионального продовольственного рынка (2017)
Таpан А. Ю. - Оцінювання технологічного лідерства національної економіки: порівняльний аналіз методичних підходів (2017)
Фоміна Є. В. - Комерціалізація наукових розробок як основний елемент інноваційної економіки (2017)
Шедякова Т. Е. - Бренд-менеджмент как маркер эффективности современного предприятия (2017)
Шуба М. В. - Можливості використання національного банківського сектору для модернізації економічного простору України (2017)
Більовська О. О. - Формування системи забезпечення безпеки послуг як інструмент підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства (2017)
Волкова І. І. - Розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні, Лось Ю. О. (2017)
Данько Н. І. - Оцінка економічної ефективності інвестицій у готельний бізнес, Новікова В. П. (2017)
Гончаренко Н. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу, Скляренко Я. (2017)
Кучечук Л. В. - Види Інтернет-реклами на підприємствах готельного господарства (2017)
Парфіненко А. Ю. - Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності (2017)
Перепелиця А. С. - Регулювання готельного бізнесу в умовах інформатизаціїглобального економічного простору (2017)
Подлепіна П. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Харківській області, Євтушенко О. В., Чуєнко І. А. (2017)
Подлепіна П. О. - Глобальні міста в міжнародному туризмі, Сабадир В. М. (2017)
Шамара І. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї, Четверікова І. П. (2017)
Шамара І. М. - Мерчандайзинг і його роль в сучасному ресторанному господарстві (2017)
Юрченко С. О. - Релігійний туризм у християнстві на сучасному етапі, Юрченко О. Є. (2017)
Abbas N. - Ukraine’s higher education and the Bologna process (2017)
Бенера В. Є. - Організація самостійної роботи магістрів в умовах інтенсифікації навчання (2017)
Ковальчук М. Б. - Змістовий аспект поняття алгоритму в науково-педагогічній літературі (2017)
Курач М. С. - Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами комп’ютерної графіки, Нищак І. Д. (2017)
Syrotyuk M. V. - Communicative technologies challenges (2017)
Tomaszewski R. - Академический капитализм и университетская миссия (правда в качестве товара на рубеже XX – XXI столетий) (2017)
Щербяк Ю. А. - Становлення та розвиток моніторингу якості вищої освіти України: історико-педагогічний аспект (2017)
Банах В. І. - Історія та становлення лижного спорту в Україні. Стрибки на лижах з трампліна, Бережанський О. О., Яворський Ю. М. (2017)
Боднар М. Б. - Особливості етнічної самоідентифікації студентської молоді в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Легін В. Б. - Самоконтроль у навчальній діяльності молодших школярів (2017)
Мотуз Т. В. - Педагогічні умови виховання толерантності учнівської молоді (2017)
Омел’янчик-Зюркалова О. А. - Вплив гімнастичних вправ у формуванні культури руху дітей молодшого шкільного віку (2017)
Осадченко І. І. - Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ креативних технологій навчання (2017)
Спиров К. - Методология построения онлайн курсов в виртуальной среде (2017)
Гречановська О. В. - Робочий зошит для самостійної роботи як один з інноваційних методів формування конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2017)
Дудник Н. З. - Особливості підготовки Монтессорі-педагога (2017)
Петрук В. А. - Досвід формування навичок педагогічної діяльності у майбутніх викладачів з базовою освітою інженера, Прозор О. П. (2017)
Ткачова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями, Ткачов А. С. (2017)
Хом’юк І. В. - Діяльнісний підхід до формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2017)
Чорнусь С. М. - Закономірності формування складових інженерної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання у процесі фахової підготовки (2017)
Хом’юк В. В. - Шкільна математична освіта в Україні та за кордоном в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2017)
Шефер М. - Ринково-освітня модель: німецький досвід та українські реалії, Гетьман О. О., Волкова Н. В. (2017)
Jarmoch E. - Wybrane parametry religijnosci wojska polskiego w warunkach przemian systemowych po 1989 r. (2017)
Корсак К. В. - Молоді ноонауки про внесок пращурів українців у створення і поширення індоєвропейських мов, Ляшенко Л. М. (2017)
Безуглий М. Д. - 200-річний Нікітський ботанічний сад – від славетного минулого до динамічного майбутнього, Єжов В. М., Захаренко Г. С. (2012)
Заришняк А. С. - Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу, Польовий В. М., Лукащук Л. Я. (2012)
Тараріко О. Г. - Космічний моніторинг посушливих явищ, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Величко В. А. (2012)
Іващенко О. О. - Накопичення елементів живлення рослинами бур’янів та пшениці озимої, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2012)
Петриченко В. Ф. - Порівняльна оцінка поживної цінності силосу з кукурудзи і сорго за використання в молочному скотарстві, Кулик М. Ф., Жуков В. П., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Гончар Л. О., Виговська І. О., Опанасенко І. П. (2012)
Влізло В. В. - Вміст вільних амінокислот та активність антиоксидантної системи у крові здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2012)
Золотарьов А. П. - Використання соняшникового та соєвого шротів у годівлі дійних корів, Єлецька Л. М. (2012)
Зубець М. В. - Породна структура і перспективи селекції молочної худоби, Бащенко М. І., Полупан Ю. П. (2012)
Медведєв В. В. - Екологізація в конструюванні та експлуатації землеробських машинно-тракторних агрегатів (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу агрегатування технологічного модуля з мобільним енергетичним засобом (2012)
Кузьменко Є. І. - Накопичення свинцю у ґрунті виноградників та його транслокація до органів виноградної рослини, Кузьменко А. С. (2012)
Булигін С. Ю. - Використання геоінформаційних технологій для ґрунтового картографування, Ачасов А. Б. (2012)
Науменко О. В. - Бактеріофаги Streptococcus thermophilus: поширення та детекція, Кігель Н. Ф. (2012)
Кулаєць М. М. - Інноваційне сприяння конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і продуктів харчування в Україні та світі, Бабієнко М. Ф., Витвицька О. Д., Усаченко Л. М. (2012)
Паска І. М. - Диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію (2012)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Оптимізація консалтингових послуг (2012)
Наконечна К. В. - Управління формуванням та використанням місцевих бюджетів (2012)
Кириченко В. К. - Вплив хвостосховищ уранового виробництва на забруднення сільськогосподарської продукції (2012)
Климишена Р. І. - Продуктивність ячменю озимого залежно від удобрення та норм висіву насіння (2012)
Демедюк Л. В. - Відтворення виробництва в особистих селянських господарствах (2012)
Збарська А. В. - Проблеми управління малими підприємствами сільських поселень Черкащини (2012)
Пам’яті В. Ф. Коваленка (2012)
Новаковський Л. Я. - Проблеми формування, використання та збереження особливо цінних земель (2015)
Цигічко Г. О. - Ефективність застосування біодобрив як стимулювального фактора розвитку сільськогосподарських культур на початку онтогенезу, Маклюк О. І. (2015)
Шевченко Т. Л. - Вивчення впливу адвентивних видів лікарських рослин на агрофітоценози, Глущенко Л. А. (2015)
Лісовий М. М. - Вплив інсектицидів за різних способів застосування на чисельність ентомофауни герпетобіонтів на пшениці озимій (2015)
Ладика В. І. - Розвиток популяції бурої худоби Західної Європи (2015)
Бащенко М. І. - Молекулярно-генетичні та філогенетичні дослідження вірусу лейкозу великої рогатої худоби, що циркулює на території України, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Лиманська О. Ю., Гема І. О., Горбатенко С. К. (2015)
Волкова Н. Е. - Кукурудза як модельний організм для фундаментальних і прикладних досліджень у біології рослин (2015)
Таширев О. Б. - Ідентифікація споротвірних бактерій в асоціаціях воденьутворювальних мікроорганізмів, Притула І. Р., Таширева Г. О. (2015)
Адамчук В. В. - Дослідження руху комбінованого посівного агрегату з одночасним унесенням мінеральних добрив, Петриченко Є. А. (2015)
Фурдичко О. І. - Пріоритетність напрямів наукових досліджень з агроекології (2015)
Демиденко О. В. - Колообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін, Шаповал І. С., Величко В. А., Бойко П. І. (2015)
Тринько Р. І. - Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування, Бомба М. Я., Івашків Л. Я., Вівчарук О. М. (2015)
Кучма Т. Л. - Моніторинг ландшафтного різноманіття за даними космічного зондування (2015)
Мельничук Р. В. - Вихідний матеріал для селекції нагідок (Сalendula l.) на придатність до механізованого збирання суцвіть (2015)
Г. М. Новіковій — 100 (2015)
М. М. Опарі — 75 (2015)
О. М. Варченко — 50 (2015)
В. О. Пабату — 70 (2015)
Памяті Г. А. Краснікова (2015)
Немчинов Ю. И. - Нормативные документы по сейсмостойкому строительству нового поколения. Основные положения ДБН В.1.-1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины" с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 1991-8 (ЕВРОКОД 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К., Дорофеев В. С., Егупов К. В., Шеховцов И. В., Петраш С. B., Кукунаев В. С., Гудков Б. П. (2015)
Кендзера А. В. - Сейсмическое микрорайонирование строительных площадок для сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах Украины, Егупов В. К., Вербицкая О. С., Семенова Ю. В., Лесовой Ю. В., Егупов К. В., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н. (2015)
Хакимов Ш. А. - Сейсмобезопасность жилищно-гражданских зданий современной застройки городов центральноазиатского региона и пути ее повышения (2015)
Барабаш М. С. - Численное моделирование процессов жизненного цикла зданий и сооружений (2015)
Немчинов Ю. И. - Исследования систем вибро- и сейсмоизоляции зданий на основе резинометаллических блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Булат А. Ф., Дырда В. И., Лисица Н. И. (2015)
Максименко В. П. - Сравнение прочности железобетонных диафрагм с учетом сейсмических нагрузок по методике еврокода-8 и предлагаемой, Марьенков Н .Г. (2015)
Аронов А .Г. - Сейсмологические исследования при строительстве Белорусской АЭС (2015)
Дорофеев В. С. - Подготовка специалистов по сейсмостойкому строительству на основе современных научных достижений, Егупов К. В. (2015)
Кендзера О. В. - Встановлення спектральних характеристик ґрунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд, Семенова Ю. В. (2015)
Вербицький С. Т. - Оцінка впливу буро-вибухових робіт на грунтові та бетонні споруди Дністровської ГЕС-1, Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Применение прижимных подпорных стен для укрепления оползневых склонов (на примере Батумского ботанического сада), Ткаченко Т. Н. (2015)
Оглобля А. И. - Проектирование сейсмостойких хвостохранилищ для горно-обогатительных комбинатов Украины, Кравчук И. Н., Раздайбеда С. Л. (2015)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість конструкцій дерев’яних каркасно-модульних багатоповерхових будинків, що зводяться в сейсмічних зонах інтенсивністю до 7-8 балів, Фесенко О. А., Байтала Х. З. (2015)
Брынзин Е. В. - Энергетические, экономические и экологические преимущества применения автоклавного газобетона при строительстве в сейсмических районах, Парута В. А. (2015)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание безбалочного перекрытия с локальным усилением металлическими лентами в г. Одесса, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Немчинов Ю. І. - Підсумки десятої ювілейної всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України", Лєбедєва Л. І., Глазкова С. В. (2015)
Петриченко В. Ф. - Сучасні технології у рослинництві в історичному ракурсі і світлі євроінтеграційних викликів, Лихочвор В. В. (2017)
Балюк С. А. - Управління органічним вуглецем ґрунту в контексті продовольчої безпеки й змін клімату, Медведєв В. В., Кучер А. В., Соловей В. Б., Левін А. Я., Колмаз Ю. Т. (2017)
Кіщак О. А. - Технологічні аспекти вегетативного розмноження універсальної підщепи для зерняткових культур УУПРОЗ-6, Пелехата Н. П., Пелехатий В. М. (2017)
Лісовий М. М. - Молі-строкатки (Lepidoptera: Gracillariidae) — небезпечні фітофаги деревних і чагарникових рослин ботанічних садів та насаджень м. Києва, Сильчук О. І., Чумак П. Я., Ковальчук В. П. (2017)
Жукорський О. М. - Підвищення відтворної здатності свиноматок уельської породи, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2017)
Шарандак П. В. - Гепатоостеодистрофічний синдром у вівцематок Сходу України, Левченко В. І. (2017)
Бех Н. С. - Спосіб отримання асептичної культури імбиру in vitro, Коцар М. О., Роїк М. В. (2017)
Хвостик В. П. - Вплив "прилиття крові" півнів зарубіжних кросів на господарсько-корисні ознаки м’ясо-яєчних курей вітчизняної селекції, Терещенко О. В., Захарченко О. П., Бондаренко Ю. В. (2017)
Бельченко В. М. - Методи розроблення біоінженерних комплексів виробництва ентомокультур, Чернова І. С., Таргоня В. С. (2017)
Тарасов В. І. - Яружна денудація на улоговинних схилах (2017)
Аристархова Е. О. - Використання Allium cepa L. для оцінки токсичності питної води (2017)
Спаський Г. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств Закарпаття, Руснак М. М. (2017)
Чехова І. В. - Світовий ринок олійних культур і місце України в ньому (2017)
Пам’яті О. О. Собка (2017)
Пам’яті Л. К. Тараненко (2017)
Шляхов О. Б. - Анархісти та моряки торговельного флоту Азово-Чорноморського басейну на початку ХХ ст. (2017)
Тарасенко О. О. - До Становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Цих та О. І. Ставровський (2017)
Шалашна Н. М. - Уявлення Мелетія Смотрицького про державу в контексті процесу формування ранньомодерної української нації (2017)
Лисенко В. С. - Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського (2017)
Топольницька Ю. А. - Державна політика щодо зниження дитячої смертності в УРСР (1965 – 1985 рр.) (2017)
Кривошеїн В. В. - Дельфі як базова форсайт-технологія соціально-політичної ризикології (2017)
Попова О. А. - Классификационный анализ вынужденной внутренней миграции в Украине (2017)
Чайка І. Ю. - Волонтерство: сутність феномена та особливості його функціонування в сучасній Україні (2017)
Фоломєєв М. А. - Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання, Яцура К. Г., Крижанівська В. І., Жовнір А. О., Тремполець Д. М. (2017)
Єрмакова Т. Г. - Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді (2017)
Аляев Г. Е. - Истина патриотизма или патриотизм истины? Размышления о П. Чаадаеве (2017)
Окороков В. Б. - Мышление в своей изначальности и возвратные механизмы европейского сознания (деструктивный опыт М. Хайдеггера по поиску первоистока европейского мышления) (2017)
Пронякин В. И. - Ч. С. Пирс и перспективы философской антропологии. Набросок методологической пропедевтики (2017)
Іванов Є. В. - Злочинність як наслідок дисбалансу функцій соціального управління: український досвід 1991-2016 рр. (2017)
Данилюк І. В. - Етимологія та сутнісні характеристики принципу субсидіарності (2017)
Агаркова А. І. - Концептуалізація феномену суїциду: аналіз основних підходів (2016)
Бочелюк В. Й. - Індивідуальні стилі управління керівника: до постановки проблеми, Вязовська О. В. (2016)
Боярин Л. В. - Сучасні підходи до формування стилю управління керівника освітньої галузі в системі післядипломної освіти, Завацька Н. Є. (2016)
Гомольська Л. П. - Вплив екологічності бренду на мотивацію споживчої поведінки студентської молоді (2016)
Завацька Н. Є. - Особистість в екстремальних умовах життя (особливості психотравмуючої ситуації) (2016)
Завацький В. Ю. - Змістовні характеристики життєвої антиципації особистості (2016)
Завацький Ю. А. - Особистісно-орієнтований підхід по психологічного супроводу соціальної мобільності особистості (2016)
Іванеко Ю. В. - Психологічна готовність особистості до навчання в умовах безперервної професійної освіти (2016)
Каширіна Є. В. - Засоби профілактики та подолання негативних наслідків професійної дезадаптації (на прикладі працівників соціономічного профілю), Панов М. С. (2016)
Лабезна Л. П. - Структура та види адаптивних копінг-стратегії поведінки особистості під час навчання у ВНЗ (2016)
Літвінова О. В. - Щодо результатів емпіричного дослідження показників ефективної управлінської діяльності менеджерів (2016)
Мазурик В. М. - Цілепокладання як основа для проектування життєвого шляху особистістю (2016)
Новицкая Л. В. - Особенности психологической коррекции в кризисных состояниях: социально-психологический аспект (2016)
Полякова В. І. - Ціннісні орієнтації педагогічних працівників як індикатор їх гендерної толерантності (2016)
Симовоник А. И. - Влияние психологических особенностей на эффективность деятельности работников общественных организаций, Артюхина Н. В. (2016)
Смирнова О. О. - Соціально-психологічні аспекти полікультурної компетентності студентів в освітньому середовищі (2016)
Федоров А. Ю. - Соціально-психологічні чинники інтраперсональних конфліктів в діяльності менеджерів соціономічної сфери (2016)
Фетісова К. А. - Мистецтво як предмет психологічного дослідження: художній образ та художній простір (2016)
Чубова І. І. - Складові індивідуальних стилів управлінської діяльності в річищі парадигми індивідуального шляху розвитку особистості керівників-освітян (2016)
Чуловський В. Е. - Структура соціально-психологічної компетентності особистості (2016)
Швайкін С. А. - Особливості самоставлення у хворих на бронхіальну астму (2016)
Вихідні дані (2016)
Гейко Є. В. - Соціально-психологічні особливості полісистемної цілісності особистості, Завацький Ю. А., Ковальова О. В. (2016)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні особливості жіночності в сучасному соціумі, Жигаренко І. Є., Тоба М. В., Сербін Ю. В. (2016)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні аспекти саморозуміння особистості в професійному спілкуванні, Панов М. С., Шостя І. В., Катасанов О. М. (2016)
Завацька Н. Є. - Проблема подолання особистісних деструкцій в сучасному соціумі, Журба А. М., Федоров А. Ю., Гєтта О. М. (2016)
Завацький В. Ю. - До проблеми оцінки здатності особистості до антиципування в умовах соціальної адаптації під час суспільних трансформацій (2016)
Kashyrina Ye. V. - Social and psychological assistance of the individual in the presence of professional deformations (2016)
Лапа В. М. - Рівень сформованості комунікативної толерантності старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2016)
Лаптева Н. Л. - Модель дослідження організаційної ідентичності особистості за допомогою змішаних методів (2016)
Мітічкіна О. О. - Професійне самовизначення особистості у сучасному глобальному світоустрої, Аксенченко К. Б., Шаповалов А. А. (2016)
Постовойтенко К. І. - Основні підходи до дослідження суб’єктивного благополуччя (2016)
Савчук О. А. - Основні психологічні теорії особистісного і професійного самовизначення (на прикладі фахівців соціальної сфери) (2016)
Сиротовський Д. М. - Історична перспектива та сучасні напрями дослідження соціальної мотивації (2016)
Смирнова О. О. - Структурно-функціональний аналіз адаптації студентів до навчання у полікультурному освітньому просторі вищого навчального закладу (2016)
Спицька Л. В. - Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у осіб зрілого віку (2016)
Ткаченко О. В. - Патогенетичні та психокінетичні особливості психічних проявів у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Уханова А. И. - Модерация родительским участием влияния стрессовых событий на параметры психического здоровья подростков (2016)
Черных Л. А. - Особенности адаптации к социуму слабослышащих детей дошкольного возраста (2016)
Чуловський В. Е. - Структура ціннісних орієнтацій особистості в юнацькому віці та їх вплив на формування соціальної компетентності (2016)
Варіна Г. Б. - Комунікативна компетентність як інтегративна складова професійної стійкості майбутнього психолога (2016)
Сітцева М. В. - Психологічні аспекти впливу мультиплікаційних образів на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2016)
Вихідні дані (2016)
Мельник О. Я. - Алкенілімідазоли: методи синтезу та хімічні властивості, Чорноус В. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2017)
Яковенко І. Н. - Cинтез та вивчення вазоактивних властивостей нових 4-функціоналізованих 1,3-оксазолів, які містять у положенні 5 залишок N-метил-D-глюкаміну, Абдурахманова Е. Р., Головченко О. В., Жирнов В. В., Броварець В. С. (2017)
Lebed P. S. - Synthesis and some transformations of 5-isoxazolylsulfonyl chlorides, Tolmachov A. O., Zubchuk Yu. O., Boyko O. M., Vovk M. V. (2017)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості, антимікробна та протигрибкова активність іліденпохідних 2-|(5-(адамантан-1-іл)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо|ацетогідразидів (2017)
Салієва Л. М. - Синтез, протигрибкова та антибактеріальна активність N1-заміщених N2-(4,5-дигідро-1,3-тіазол-2-іл)гліцинамідів, Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2017)
До ювілею О. М. Пінчука (2017)
Правила оформлення статей (2014)
Баб’юк Д. П. - Ab initio розрахунок параметрів перехідних станів для системи Н2Сl, Корховіц Я. (2014)
Борук С. Д. - Вплив вібраційної обробки на фізико-хімічні властивості вугільного суспензійного палива, Запотічна Н. М., Приймак О. Д., Макаров А. С. (2014)
Борук С. Д. - Оптичне та рентгеноструктурне дослідження високодисперсних систем на основі телуриду кадмію створених шляхом електрохімічної диспергації, Дремлюженко К. С., Юрійчук І. М., Кладько В. П., Гудименко О. Й., Капуш О. А., Цалий В. З. (2014)
Братенко М. К. - Синтез 4-дифторометил-1H-піразол-3-карбонових кислот, Барус М. М., Бездудний А. В., Вовк М. В. (2014)
Букачук О. М. - Синтез і властивості нових онієвих похідних ізоксазолу, Баранова Л. Я. (2014)
Чобан А. Ф. - Окиснення диметилсульфоксиду лужними солями Гідроген пероксиду, Коваль М. І., Лявинець О. С. (2014)
Побережна І. В. - Сульфідування поверхні напівпровідників у надосновних середовищах, Дійчук В. В. (2014)
Дремлюженко С. Г. - Одержання однорідних кристалів Hg3In2Te6 та їх фізико-хімічні властивості, Захарук З. І., Раренко І. М., Склярчук В. М., Цалий В. З., Копач О. В., Ziółkowska D., Shyichuk A. (2014)
Єфтеньєва Р. І. - Антиоксидантні властивості похідних 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-ону, Лявинець О. С., Малецька С. П. (2014)
Гречанюк В. Г. - Вплив швидкості руху середовища на корозійну стійкість конденсованих композиційних матеріалів Cu-Al, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації у воді, Чорновол В. О. (2014)
Іваніцька В. Г. - Формування полірованої поверхні CdTe та ZnхCd1-хTe розчинами KIO3 – KI – цитратна кислота, Дійчук Х. І. (2014)
Щербак Л. П. - Дефекти структури в кристалах Cd(Zn)Te, вирощених із розплаву, Захарук З. І., Копач О. В., Фочук П. М. (2014)
Стратійчук А. О. - Дослідження сорбції наночастинок CdTe на поверхні диоктаедричного смектиту, Вигнан Н. М., Кобітович О. М., Халавка Ю. Б. (2014)
Фочук П. М. - Вакансія кадмію як донорний точковий дефект у CdTe, Никонюк Є. С., Панчук О. Е., Солодін С. В. (2014)
Кобаса І. М. - Фотокаталітичне окиснення йодид іонів в присутності діоксиду титану, сенсибілізованого поліметиновими барвниками, Одосій Л. І., Гусяк Н. Б. (2014)
Кобаса І. М. - Гідроксилапатити лужноземельних елементів як перспективні електродно-активні речовини, Білокопита Г. М., Дійчук В. В. (2014)
Канак А. І. - Диференційно-термічний аналіз сплавів системи CdTe - Al (х(Al) = 2÷6 мол. %), Копач О. В., Фочук П. М. (2014)
Кобітович О. М. - Історичні аспекти відкриття спеціальності "Колоїдна хімія та нанохімія" в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Халавка Ю. Б. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Андрійчук Ю. М. - Вплив природи іона металу на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду, Лявинець О. С., Дука В. В. (2014)
Борук С. Д. - Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність міжчастинкової взаємодії у концентрованих дисперсних системах синтетичного алмазного порошку (2014)
Борук С. Д. - Напрями зменшення антропогенного навантаження на довкілля під час травлення металевих конструкцій, Водянка В. Р., Тевтуль Я. Ю., Вінклер І. А. (2014)
Чобан А. Ф. - Вплив диполярних негідроксильних розчинників на окиснення диметилсульфоксиду гідроген пероксидом за наявності Літій гідроксиду, Гривул І. І., Филипів М. В., Лявинець О. С. (2014)
Федорчук A. - Кристалографічні особливості розчинення та розподілу атомів Індію в монокристалах на основі CdTe чи Cd1-xZnxTe, Фочук П., Щербак Л. (2014)
Федоров А. О. - Дослідження комплексоутворення Мо(VI) органічними лігандами кінетичним методом, Борук С. Д., Буркут В. І. (2014)
Грігель В. А. - Залежність сенсорних властивостей наночастинок срібла від їхньої форми, Гончарук Д. О., Буркут В. І., Тинкевич О. О., Халавка Ю. Б. (2014)
Грозав А. М. - Синтез, протимікробна та протигрибкова активність (1,3-тіазол-2-іл)гідразонів 4-хлоро-1н-імідазол-5-карбальдегідів (2014)
Гусяк Н. Б. - Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками: спектральні й електрохімічні характеристики та фотокаталітична активність в реакції окиснення Калій йодиду (2014)
Клевчук О. Г. - Регулювання властивостями ультрадисперсних систем аеросилу, тальку та карбону, Мережко Н. В., Борук С. Д. (2014)
Кобаса І. М. - Фотокаталіз нанокомпозитами Bi2S3/CdS реакції окиснення йодид іонів, Одосій Л. І. (2014)
Никонюк Є. С. - Асоціативна дифузія домішки срібла в p-CdTe при низьких температурах, Фочук П. М., Захарук З. І., Ковалець М. О., Панчук О. Е. (2014)
Панасенко Н. В. - Синтез 2-(піразол-4-іл)-2,3-дигідро-4н-1,3-бензотіазин-4-онів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2014)
Тевтуль Я. Ю. - "Зелена" електрохімія – можливості і перспективи (2014)
Воробець М. М. - Вплив компонентів розчину для фінішної хімічної обробки на величину електродного потенціалу Si-пластин (2014)
Чорноус В. О. - Синтез і протимікробна активність нових 3-(імідазол-5-іл)-1-арил-2-пропен-1-онів і отриманих на їх основі 1н-піразолінів, Мельник О. Я., Куцик Р. В., Вовк М. В. (2014)
Кобаса І. М. - Зв’язок між фотокаталітичними, каталітичними, магнітними і електричними властивостями системи TiO2-WO3, Цимбалюк В. В., Панімарчук О. І. (2014)
Коров’янко О. О. - Виявлення впливу термодинамічних умов відпалу на дислокаційну структуру кристалів CdTe селективним травленням, Наконечний І. Й., Щербак Л. П., Фочук П. М. (2014)
Світовий В. М. - Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES), Жиляк І. Д. (2014)
Александрова О. В. - Анализ энергии Гиббса при образовании реальных зародышей кристаллов из расплавов (2014)
Содержание (2017)
Батушкін В. В. - Відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функції церебральних і підкоркових структур шляхом модуляції системи ГАМК у хворих з артеріальною гіпертензією, Лаврінчук І. О. (2017)
Nechytailo Yu. M. - Arterial hypertension and pulse pressure in school-age children, Kovtyuk N. I., Nechytailo D. Yu. (2017)
Міхєєва Т. М. - Особливості мікроциркуляції у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією, що поєднана з артеріальною гіпертензією, Нечитайло Д. Ю. (2017)
Сміян О. І. - Динаміка вмісту деяких мінералів у підлітків із патологією серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзиліту, Мозгова Ю. А., Попов С. В., Горбась В. А., Сміянов В. А., Висоцький І. Ю., Долгова Н. О., Колеснікова М. В. (2017)
Слаба О. М. - Оцінювання впливу стадії фіброзу печінки на клінічний перебіг захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С, Мінько Л. Ю., Січкоріз Х. А., Кіселик І. О. (2017)
Повшенюк А. В. - Показники доплерографічного дослідження гемодинаміки arteria profunda linguae у хворих із поєднаною патологією слизової оболонки порожнини рота та ревматоїдним артритом, Комнацький Б. Ю., Кулигіна В. М., Беляєв Е. В. (2017)
Романова Ю. Г. - Результати клінічної апробації нового локального методу лікування в комплексній терапії запальних захворювань пародонта, Кравченко Л. С., Герасимова І. В., Давіденко О. М., Коваль С. М. (2017)
Doroshenko O. M. - Prediction of biomechanical complications in patients with implant supported fixed dental prostheses in different terms of functional loading, Sirenko O. F. (2017)
Никоненко А. О. - Тактика діагностики та лікування пацієнтів із двобічним ураженням надниркових залоз, що супроводжується синдромом первинного гіперальдостеронізму, Зубрик І. В., Подлужний О. О., Гайдаржі Є. І., Русанов І. В., Макаренков А. Л. (2017)
Дмитряков В. А. - Патогенетическое обоснование малоинвазивных методик в коррекции гетерохронии органов мочевыводящей системы, Свекатун В. Н., Стоян М. С., Корниенко Г. В., Полищук В. Д. (2017)
Шаповал С. Д. - Доцільність виконання операцій, що корегують деформацію стопи у хворих на цукровий діабет, Савон І. Л., Трибушний О. В., Бєлінська В. О., Максимова О. О. (2017)
Петрина В. О. - Ефективність терапії неспецифічного виразкового коліту з урахуванням способу введення лікарських засобів (2017)
Ніколаєва О. В. - Морфофункціональні характеристики ушкодження ендокринної частини підшлункової залози внаслідок дії незбалансованого харчування з надлишком поживних речовин на систему мати – плід, Ковальцова М. В., Сіренко В. А., Кучерявченко М. О., Сулхдост І. О. (2017)
Vorobii V. D. - Doppler assessment of uterine and intraovarian blood flow in patients with genital endometriosis (2017)
Гуньков С. В. - Гіперандрогенія при полікістозі яєчників, що пов’язана зі стресом, викликаним експонуванням марганцем і нікелем (2017)
Яковичук Н. Д. - Мікробіологічне обґрунтування формування та розвитку вульвовагінального кандидозу, Дейнека С. Є., Сидорчук Л. І., Сидорчук І. Й., Ротар Д. В., Попович В. Б. (2017)
Корниенко С. М. - Взаимосвязь мелатонина с качеством жизни и свойствами личности пациенток c патологией эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Pustovoyt М. М. - Psychosomatic regularities of psychotic disorders of women in involution (pathogenesis, clinics, psychodynamic psychotherapy) (2017)
Горбатюк О. Г. - Оптимізація лікування вегето-судинних і психоневрологічних порушень клімактеричного синдрому, Григоренко А. П., Шатковська А. С., Біньковська А. М., Онишко В. Ю., Герич О. Х. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості соціального інтелекту референтних родичів пацієнтів, які хворіють на біполярний афективний розлад, Камінська А. О. (2017)
Shelestova L. P. - The state of bone and mineral metabolism in underweight pregnant women (2017)
Кресюн Н. В. - Обмін ліпідів при експериментальному цукровому діабеті та його корекція ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманатом, Сон Г. О., Годован В. В., Годлевський Л. С. (2017)
Raznatovska O. M. - Features of endobronchial pathology among patients with chemoresistant tuberculosis of lungs depending on a case of the previous disease, Khlystun V. M. (2017)
Свіжак В. К. - Експрес-оцінювання антимікробної дії тіосемикарбазонів 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів і деяких їхніх похідних, Дейнека С. Є., Чорноус В. О. (2017)
Danilchenko D. M. - Diuretic activity of 2-((4-amino-5-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetohydrazides, Safonov А. А. (2017)
Півторак К. В. - Особливості фармакотерапії неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих із надлишковою масою тіла та ожирінням (2017)
Котюжинская С. Г. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе сосудистых катастроф при сердечно-сосудистых заболеваниях, Уманский Д. А. (2017)
Журба А. М. - Зміст програми соціально-психологічної корекції особистісних деструкцій при тимчасовій втраті працездатності (2015)
Козьменко О. І. - Роль природи у формуванні національного характеру канадців (2015)
Ананова І. В. - Теоретичний огляд основних підходів до вивчення почуття провини (2015)
Бабатіна С. І. - Особливості побудови та змісту життєвої стратегії особистості юнацького віку (2015)
Білик Т. М. - Особливості мислення в контексті мовленнєвого іміджу (2015)
Білоус Р. М. - Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді, Охріменко В. О. (2015)
Бохонкова Ю. О. - Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика, Завацький В. Ю. (2015)
Бочелюк В. В. - Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз (2015)
Боярин Л. В. - Деякі аспекти феномена субʼєктивного благополуччя особистості та причин його виникнення, Завацький Ю. А. (2015)
Брюховецька О. В. - Рівні розвитку толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу – одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Вакуленко І. О. - Дефініції та компонентна структура батьківської компетентності у сім’ях, що мають дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії, Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Кравченко К. В. (2015)
Вірна Ж. П. - Емоційна зрілість психолога: тенденції і закономірності прояву в структурі професійної толерантності, Кандиба М. О. (2015)
Волченко Л. П. - Про деякі результати емпіричного дослідження соціальних уявлень старших школярів (2015)
Гарькавець С. О. - Студентська молодь та соціально-психологічні впливи у контексті інсталляції вимог трансформаційного суспільства (2015)
Гошовська Д. Т. - Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення, Гошовський Я. О. (2015)
Грицюк І. М. - Особливості мотивації молодших школярів, які мають проблеми з поводження (2015)
Донець О. І. - Особливості сприйняття власного тіла у жінок в юнацькому віці (2015)
Дріга Т. Г. - Контент-аналіз поняття "Асертивність" (2015)
Дубовик М. О. - Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення, Донець О. І., Журба А. М. (2015)
Завацька Н. Є. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах, Сербін Ю. В. (2015)
Ковалёва М. В. - Взаимосвязь временных децентраций с психологическими защитными механизмами (2015)
Кононенко О. І. - Диференціація видів перфекціонізму особистості (2015)
Крайлюк А. І. - Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти (2015)
Кушнир Е. А. - Изучение особенностей женщин с осложнениями протекания беременности (2015)
Лемещенко О. Р. - Аналіз наукових підходів до вивчення феномену "батьківство” (2015)
Літвінова О. В. - Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища (2015)
Літвінова О. В. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом, Коробова А. О. (2015)
Магдисюк Л. І. - Розробка та апробація авторської методики дослідження психологічної готовності до виходу на пенсію (2015)
Мазяр О. В. - Особистісна проблематика учасників валютних торгів (2015)
Макогончук Є. С. - Психологічні особливості гандикапізму депривованих дітей (2015)
Михайлишин У. Б. - Вплив групових цінностей на становлення соціальної зрілості студентства (2015)
Мітічкіна О. О. - Проблема суб’єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом, Кочубєй І. В. (2015)
Мотрук Т. О. - Дослідження особливостей емоційних станів ігрозалежних юнаків (2015)
Нежинська О. О. - Особливості "Я-образу" керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Никоненко Л. В. - Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості (2015)
Овсянников М. В. - Методологические подходы к исследованиям аддиктивных расстройств у больных шизофренией (2015)
Пастух Л. В. - Аналіз ефективності психологічної програми розвитку сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (2015)
Підбуцька Н. В. - Психологічні предиктори академічних досягнень майбутніх інженерів (2015)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу (2015)
Ружицька М. С. - Почуття когерентності як складова концепції салютогенезу (2015)
Савченко О. В. - Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості (2015)
Сахно С. В. - Особливості рефлексії засуджених жінок в умовах позбавлення волі (2015)
Сіпко Л. О. - Огляд соціально-психологічних проблем вимушених переселенців в сучасній Україні (2015)
Сірко Р. І. - Деякі аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі ДСНС України (2015)
Тавровецька Н. І. - Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості (2015)
Терещенко А. М. - Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій (2015)
Ткаченко Н. В. - Специфіка психологічної роботи з педагогічно занедбаними дітьми молодшого шкільного віку (2015)
Фінів О. Я. - Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом (2015)
Харченко В. Є. - Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Шамлян К. М. - Проблема волі як проблема самосуб’єктних відносин (2015)
Шебанова В. І. - Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) (2015)
Спицька Л. В. - Особистісні деструкції неповнолітніх як чинник делінквентної поведінки (2015)
Богучарова О. І. - Практика психологічного супроводження здоров’я як посилення суб’єктності особистості (2015)
Дубчак О. Б. - Розвиток психологічної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Zavatsky V. Yu. - Сriteria for an evaluating the process effectiveness of the social adaptation in the period of post-traumatic stress (2015)
Лучків В. З. - Онтогенетична динаміка асертивності в юнацькому віці (2015)
Свинаренко Ю. В. - Особливості нарцисичної регуляції особистості дівчат з різним типом прихильності до партнера (2015)
Федан О. В. - Особливості автентичності практичного психолога:теоретичний аналіз (2015)
Гришина Т. А. - Особистісні прояви екосвідомості та етапи формування екологічної спрямованості у контексті особистісних станів і властивостей особистості (2015)
Вихідні дані (2015)
Правила оформлення статей (2013)
Андрійчук Ю. М. - Вплив природи ліганда на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду, Лявинець О. С., Мерендел Д. Ю. (2013)
Баб’юк Д. П. - Нітратне забруднення колодязної води в Сокирянському районі, Бендерська О. М., Баб’юк О. Я., Тураш М. М. (2013)
Борук С. Д. - Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії (2013)
Букачук О. М. - Синтез і біологічна активність фосфонієвих та амонієвих похідних карбонових кислот, Баранова Л. Я. (2013)
Чобан А. Ф. - Проблеми нормування антропогенного навантаження на природні водойми на прикладі очисних споруд м. Хотина та вод р. Дністер, Брояк І. В. (2013)
Фочук П. М. - Аномальний хід електропровідності кристалів на основі CdTe в ході тривалого ізотермічного відпалу, Наконечний І. Й., Ліньова Б. О., Панчук О. Е. (2013)
Гусяк Н. Б. - Вплив природи поліметинового барвника на фотокаталітичні властивості гетероструктур на основі діоксиду титану в реакції окиснення Калій йодиду, Кобаса І. М., Стефан Курек (2013)
Іваніцька В. Г. - Хімічна взаємодія CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами І2–НІ, Комінко Г. М. (2013)
Канак А. І. - Дослідження методом диференційно-термічного аналізу впливу тиску пари Cd на параметри топлення та кристалізації CdTe, Копач О. В., Левчук Є. В., Фочук П. М. (2013)
Капуш О. А. - Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування мікро- та нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах, Борук С. Д., Томашик В. М., Тріщук Л. І., Томашик З. Ф. (2013)
Кобаса І. М. - Сенсибілізація перхлоратом 2 - |5-(1,3-дифеніл-1,3-дигідро-2(н)-бензимідазол-2-іліден)пента-1,3-дієніл|-1,3 - дифеніл-3(н)-бензмідазолію-1 діоксиду титана, Гусяк Н. Б., Одосій Л. І. (2013)
Коров’янко О. - Особливості інкапсуляції гідрофобних нанокристалів золота та Плюмбум сульфіду у наносфери силіцій оксиду методом реверсної мікроемульсії, Ситник М., Кушнір В., Ярема М. (2013)
Томашик З. Ф. - Оптимізація складів травильних композицій Н2О2–HBr–оксалатна кислота для формування полірованої поверхні кристалів нелегованого та легованого ZnSe, Кравцова А. С., Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Галкін С. Н. (2013)
Лявинець О. С. - Вплив розчинників на гетерогенно-каталітичний розклад пероксиду бензоїлу за наявності Хром (III) оксиду, Чобан А. Ф., Марко Т. Б. (2013)
Міщенчук В. В. - Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу, Нечипорук В. В., Ткачук М. М., Дійчук В. В., Костюк Л. С. (2013)
Мотовиліна Я. М. - Колінеарна квантова динаміка трьохатомних систем за участю атомів Гідрогену, Хлору та Фтору, Баб’юк Д. П. (2013)
Свириденко В. Г. - Комплексоутворення Феруму з лимонною кислотою при аналізі біологічних об'єктів, Хаданович А. В., Суховєєв В. В. (2013)
Світовий В. М. - Порівняльна характеристика методів очищення гумусових речовин (2013)
Симчак Р. В. - Тетрафлуороборат 4-(фенілазо)фенілдіазонію в реакції тіоціанатоарилювання ненасичених сполук, Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Грищук Б. Д. (2013)
Тащук К. Г. - Синтез і бактерицидна активність тіосемікарбазонів піразол-4-карбальдегідів, Братенко М. К., Чорноус В. О. (2013)
Ткач В. В. - Математичний опис анодного переокиснення провідних полімерів гетероциклічних сполук у сильнокислому середовищі в гальваностатичному режимі, Ал. М. да Роша (2013)
Гвоздієвський Є. Є. - Хімічне полірування CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe І Cd1-xHgxTe водними розчинами HNO3–HI–тартратна кислота, Денисюк Р. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Гриців В. І. (2013)
Волощук А. Г. - Природні мінеральні сорбенти в харчових технологіях, Кобаса І. М., Богданюк М. П., Петрова Г. П. (2013)
Гловин Н. М. - Адсорбційне вилучення іонів цинку з води за допомогою природних глинистих мінералів (2013)
Лукашова Н. І. - Визначний український учений-хімік і талановитий педагог (до 100-річчя А. В. Домбровського), Лукашов С. М. (2013)
Правила оформлення статей (2015)
Грозав А. М. - Використання реакції купрокаталітичного циклоприєднання для отримання 4-заміщених 1-(імідазол-5-ілметил)-1,2,3-триазолів (2015)
Панасенко Н. В. - Синтез 4-піразолілбензо(f)хінолін-1-карбонових кислот та їх похідних (2015)
Братенко М. К. - Синтез і протимікробна дія нових 4-піразоловмісних 1,4-дигідропіридин-3,5-дикарбоксилатів і 3,4-дигідропіримідин-5-карбоксилатів, Барус М. М., Ротар Д. В., Вовк М. В. (2015)
Мельник О. Я. - Синтез, протимікробна та протигрибкова активність 4-(4-хлоро-5-імідазоліл)заміщених 2-аміно-4Н-хромен-3-карбонітрилів, Чорноус В. О., Яковичук Н. Д., Вовк М. В. (2015)
Борук С. Д. - Визначення седиментаційної стійкості концентрованих вугільних систем на органічних дисперсійних середовищах, Запотічна Н. М., Супильник Н. О., Макаров А. С. (2015)
Капуш О. А. - Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах і полімерних плівках, Борук С. Д., Томашик В. М., Тріщук Л. І., Томашик З. Ф., Будзуляк С. І., Демчина Л. А., Єрмаков В. М. (2015)
Кравченко М. Ф. - Порівняльний аналіз реологічних характеристик дисперсних систем на основі какао та керобу, Романовська О. Л., Борук С. Д. (2015)
Чобан А. Ф. - Окиснення диметилсульфоксиду пероксидом бензоїлу за наявності літій гідроксиду, Князєва О. В., Лявинець О. С. (2015)
Хаданович А. В. - Комплексообразование двухвалентных катионов с неорганическими лигандами в почвах, Суховеев В. В. (2015)
Купчик О. Ю. - Визначення бензойної та сорбінової кислот методом міцелярної тонкошарової хроматографії (2015)
Боднарук О. О. - Особливості синтезу та вирощування кристалів твердого розчину MnxHg1-xTe, Горбатюк І. М., Дремлюженко С. Г., Копач О. В., Раренко І. М., Юрійчук І. М., Галочкін О. В. (2015)
Шевченко В. С. - Оксидування поверхні Zn0,1Cd0,9Te, Іваніцька В. Г. (2015)
Скрипська О. В. - Синтез і антимікробна активність онієвих похідних 5-(4-бромацетилфеніл) фурфуролу, Єленіч О. В., Бліндер О. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д., Ягодинець П. І. (2015)
Копач О. В. - Динаміка структури розплавів на основі кадмій телуриду, Щербак Л. П., Фочук П. М. (2015)
Тинкевич О. О. - Визначення положень енергетичних рівнів дефектних станів в забороненій зоні НК CdTe методом ЦВА, Мурин Ю. С., Копач О. В., Коров’янко О. О., Халавка Ю. Б. (2015)
Тинкевич О. О. - Порівняння оптичних та фотокаталітичних властивостей нанокристалів кадмій телуриду, синтезованих за різними методиками, Дарійчук С., Дячук Н. П, Окрепка Г. М., Халавка Ю. Б. (2015)
Єфтеньєва Р. І. - Вплив деяких похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону на розклад гідропероксиду кумену, Кошова Я. І., Велігіна Є. В., Кушнір О. В., Вовк М. В., Лявинець О. С. (2015)
Левковець С. І. - Діаграма стану та кристалохімічні особливості структур сполук системи TlI-PbI2, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Парасюк О. В. (2015)
Содержание (2017)
Сиволап В. В. - Показники АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом, Жеманюк С. П. (2017)
Візір-Тронова О. В. - Кардіоваскулярні аспекти та стан вегетативного балансу у хворих на гiпертонiчну хворобу, що асоційована з дисліпідемією (2017)
Kadykova O. I. - The association of interleukin-6 gene with obesity in patients with coronary artery disease (2017)
Кулаєць Н. М. - Застосування β-адреноблокаторів у лікуванні хворих зі шлуночковими порушеннями ритму серця в ранньому та віддаленому постінфарктному періоді (2017)
Ковбаснюк Ю. В. - Гіперкоагулолабільність у хворих із фібриляцією передсердь і супутнім ожирінням: шлях до геморагій чи тромбоемболій?, Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М. (2017)
Drozdova I. V. - Features of vascular remodelling in the patients with arterial hypertension in a case of brain stroke (2017)
Єрмак О. С. - Терапевтична корекція анемії у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу препаратами заліза в комбінації з кверцетином, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Ринчак П. І., Титова Г. Ю. (2017)
Єрьоменко Г. В. - Вплив ожиріння та інсулінорезистентності на перебіг бронхіальної астми (2017)
Довгань А. О. - Вплив супутнього синдрому соматопсихічної дисфункції на якість життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень, Константинович Т. В., Мостовой Ю. М., Довгань О. В., Діденко Д. В. (2017)
Мироненко О. В. - Перспективи використання ОФВ6 як альтернативного показника оцінювання вентиляційної функції легень, Фесенко О. В., Дмитриченко В. В., Жулай К. В. (2017)
Станіславчук Л. М. - Вплив забруднювачів атмосферного повітря на частоту стенозуючого ларинготрахеїту та рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту в дітей (2017)
Lezhenko G. O. - The mathematical pathogenetic factors analysis of acute inflammatory diseases development of bronchopulmonary system among infants, Pashkova О. Ye., Shvets V. N., Kraynya H. V. (2017)
Raznatovska O. M. - Cytokine profile in children with newly diagnosed tuberculosis, Mironchuk Yu. V. (2017)
Мельник В. П. - Аналіз особливостей виявлення, діагностики та перебігу туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Хурса Т. Г., Якимова Я. О., Солонинка Г. Я. (2017)
Лашкул О. С. - Сравнительная оценка двух методов ведения периоперационного периода после лапароскопических операций на придатках матки, Луценко Н. С. (2017)
Шаповал О. С. - Особенности цитокинового типа регуляции иммунного ответа у женщин с эндометриоидными кистами яичников, Воронцова Л. Л. (2017)
Shelestova L. P. - Disorders of bone-mineral metabolism and their correction with women who have body weight deficiency at pregravid stage and during pregnancy (2017)
Півторак К. В. - Антропометричне дослідження хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2017)
Туманский В. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии MUC1, MUC2, MUC5AC, Cdx-2 и их значение в гиперпластических полипах и в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Коновчук В. М. - Реакція волюмо- та осморегуляторної функції нирок на інфузійне навантаження у хворих із дофамін-залежною компенсацією сепсис-індукованої гіпотензії, Андрущак А. В. (2017)
Koval V. M. - Study of specific pharmacological activity of standardized composition of bee product substances for treatment of urogenital system, Tykhonov O. I., Shpychak О. S. (2017)
Bezruk V. V. - Regional monitoring of the urinary tract infections etiological spectrum pathogens in the child population in Chernivtsi region: dynamic changes, age, gender, administrative and territorial characteristics, Bezruk T. О., Babiy O. R., Sokolnyk S. O., Sheremet M. I., Maksymyuk V. V., Godovanets O. I., Godovanets O. S., Kovtun A. I. (2017)
Фаустова M. O. - Етіологічна структура, біологічні властивості домінуючих збудників периімплантатного мукозиту, Назарчук О. А., Ананьєва M. M. (2017)
Матвійків Т. І. - Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний зріз (2017)
Тірон О. І. - Особливості гістоархітектоніки емалі постійних молярів людини на оклюзійній поверхні коронки та в місцях переходу її бокових поверхонь на вестибулярну та оральну, Бреус В. Є., Тодорова А. В. (2017)
Сампиев А. М. - Разработка состава и технологии детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия, Беспалова А. В., Никифорова Е. Б. (2017)
Kucherenko L. I. - Theoretical study of the possibility of glycin with thiotriazoline complexes formation, Khromyleva O. V., Mazur I. A., Shishkina S. V. (2017)
Sid’ Ye. V. - The role of cytokine gene polymorphism in the development of acute myocardial infarction (2017)
Машуков А. А. - Новый взгляд на молекулярно-генетические особенности рака желудка, Киркилевский С. И. (2017)
Правила оформлення статей (2013)
Бальон Я. Г. - Хімія на службі здоров’я людини. Короткий нарис розвитку хімії лікарських речовин, Ісак О. Д., Сімуров О. В. (2013)
Борук С. Д. - Кислотно-основна рівновага у водовугільних системах на основі стічних вод, Димитрюк Т. М. (2013)
Братенко М. К. - Синтез та протимікробна активність 3-арил-4-(4,5-дифенілімідазол-2-іл)піразолів, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Прокопенко В. М. - Синтези та перетворення 5-N- і 5-S-заміщених похідних 1,3-оксазол-4-карбонових кислот, Броварець В. С. (2013)
Гречанюк В. Г. - Корозієстійкі композиційні матеріали на основі міді й електронно-променеве обладнання для їх створення. (2013)
Кобаса І. М. - Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками як фотокаталізатори реакції відновлення метиленового блакитного, Кондратьєва І. В., Гусяк Н. Б. (2013)
Кобітович О. М. - Вплив лігносульфонатів на реологічні характеристики гідросуспензій на основі відходів вуглезбагачення, Савіцький Д. П. (2013)
Кондратьєва І. В. - Гетероструктури TiO2 і CdS з сенсибілізаторами-барвниками класу ціанінів: темнові й фотохімічні взаємодії, Кобаса І. М., Одосій Л. І., Панімарчук О. І. (2013)
Левчук Є. В - Вплив Алюмінію на властивості кристалів CdTe, Копач О. В, Канак А. І., Фочук П. М., Панчук О. Е. (2013)
Маланич Г. П. - Хіміко-механічне полірування монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe в травильних композиціях H2O2–HBr–етиленгліколь, Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Сафрюк Н. В., Кладько В. П. (2013)
Сліпенюк О. Т. - Дослідження методом оптичної турбідиметрії флокуляційних процесів у водних суспензіях, Лявинець О. С., Сліпенюк Т. С., Кобітович О. М. (2013)
Тевтуль Я. Ю. - Деякі окисно-відновні процеси за участі олова і сполук Стануму, Борук І. І. (2013)
Цимбалюк В. В. - Адсорбція барвників на термічно модифікованих зразках базальтового туфу, Волощук А. Г., Кобаса І. М., Шпаргала Н. І. (2013)
Вержак Є. - Властивості кристалів CdTe:Br, Петращак С., Фочук П., Панчук О. (2013)
Воробець М. М. - Фотометричне визначення вмісту нітрит-іонів у харчових продуктах, Горобець І. В., Дійчук В. В., Сачко А. В. (2013)
Волощук Ю. В. - Кінетичні закономірності впливу комплексонів на процес утворення карбонатів, Михайловська Т. М., Лявинець О. С. (2013)
Вигнан Н. М. - Безвипромінювальний резонансний трансфер енергії від квантових точок Кадмій телуриду до наночастинок срібла у водному розчині, Копач О. В., Окрепка Г. М., Халавка Ю. Б. (2013)
До 100-річчя професора Андрія Володимировича Домбровського (біографічні відомості) (2013)
Правила оформлення статей (2015)
Лопушанська Олександра Іванівна (до 100-річчя з дня народження) (2015)
Мельник І. В. - Функціоналізація наночастинок магнетиту полісилоксановими шарами з аміно- та меркаптопропільними групами та їх сорбційні властивості (2015)
Стецьків А. О. - Синтез і дослідження кристалічної структури сполуки Ho6Co31-xLixSi18 (х=0.54), Павлюк В. В. (2015)
Чорноус В. О. - 5-(2-нітровініл)-4-хлоро-1H-імідазоли в реакціях приєднання та циклізації із S- та N-нуклеофілами, Мельник О. Я., Вовк М. В. (2015)
Старух Г. М. - Органо-неорганічні композити на основі Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів для вилучення катіонних барвників (2015)
Доскалюк Н. М. - Вплив опромінення на оптичні властивості квантових точок CdTe/CdS, упроваджених у полімерну матрицю, Халавка Ю. Б., Фочук П. М. (2015)
Тевтуль Я. Ю. - Утилізація компонентів електродів освітлювальних пристроїв (2015)
Воробець М. М. - Якісна оцінка соків для дитячого харчування органолептичним, хімічним і фізико-хімічними методами аналізу, Кобаса І. М., Фрунза І. І. (2015)
Бальон Я. Г. - Загальні принципи створення лікарських засобів. Вплив деяких елементів та основних функціональних груп на біологічну активність хімічних сполук, Сімуров О. В., Самсон О. Я., Ісак О. Д. (2015)
Кондратьєва І. В. - Оцінка якості та безпечності сухих молочних сумішей дитячого харчування, Антощук Т. О., Кобаса І. М. (2015)
Канак А. І. - Вирощування монокристалів CdTe, легованих Al, Фочук П. М. (2015)
Димитрюк Т. М. - Седиментація й агрегування частинок антрациту в аліфатичних нижчих спиртах, Савіцький Д. П., Макаров А. С. (2015)
Кліщенко Р. Є. - Електрокінетичні властивості поверхнево модифікованого антрациту, Лисенко Л. Л., Макаров А. С. (2015)
Борук С. Д. - Взаємозв’язок параметрів стану неводних висококонцентрованих вугільних суспензій, Тевтуль Я. Ю., Запотічна Н. М., Макаров А. С. (2015)
Баб’юк Д. П. - Квантово-хімічне дослідження структури та властивостей сафраніну Т, Скіп Б. В. (2015)
Борук С. Д. - Попередження забруднення поверхневих вод нафтою та продуктами її переробки, Капуш О. А., Кушнір А. І., Борук О. С. (2015)
Правила оформлення статей (2016)
Скіп Б. В. - Обробка даних циклічної вольтамперометрії методом головних компонент, як ефективний інструмент в електрохімії, Баб’юк Д. П., Кобітович О. М. (2016)
Чорноус В. О. - Синтез і протимікробна активність галогеновмісних імідазольних аналогів халконів і продуктів їх структурної модифікації, Мельник О. Я., Яковичук Н. Д., Мельник Д. О., Вовк М. В. (2016)
Філоненко С. М. - Дослідження каталітичної активності біметалевих нанокомпозитів паладію з перехідними металами в реакції відновлення 4-нітрофенолу, Халавка Ю. Б., Галаган Р. Л. (2016)
Кобаса І. М. - Сенсибілізація титан(IV) оксиду цвітер-іонним барвником у фотокаталітичному процесі окиснення йодид іонів, Кондратьєва І. В., Кропельницька Ю. В., Панімарчук О. І. (2016)
Маланич Г. П. - Напівпровідникові монокристали PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe: природа, технологія обробки та застосування (огляд) (2016)
Левковець С. І. - Фазові рівноваги у системі TlBr–TlI, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Карачун А. В., Парасюк О. В. (2016)
Сема О. В. - Електрохімічна поведінка Hg3In2Te6-електродів у розчинах електролітів (2016)
Фочук П. М. - Особливості електрофізичних властивостей нелегованих високоомних кристалів n-CdTe, Никонюк Є. С., Захарук З. І., Раренко Г. І., Дремлюженко С. Г. (2016)
Цалий В. З. - Проміжний порядок в аморфних сплавах системи In-Te, Дремлюженко С. Г., Фочук П. М. (2016)
Чобан А. Ф. - Кінетичні закономірності алкілювання натрій нітриту в подвійному розчиннику диметилсульфоксид – толуен, Лявинець О. С. (2016)
Кушнір О. В. - Синтез 4-арил-1,6-діалкіл-3,4-дигідро-1H-піроло(3,4-d)піримідин-2,5,7-трионів та їх бактерицидна активність, Гуменна А. В., Вовк М. В. (2016)
Панасенко Н. В. - Методи одержання та cинтетичний потенціал піразолілальдімінів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2016)
Солодін С. В. - Взаємна міграція інклюзій та дислокацій у Cd1-xZnxTe як наслідок післяростової термообробки монокристалів, Сандуляк М. А., Коров’янко О. О., Щербак Л. П., Фочук П. М. (2016)
Панасенко Н. В. - Синтез гібридних структур із піразольним, 1,2,4-оксадіазольним та тіофеновим циклами, Братенко М. К., Вовк М. В. (2016)
Каменщик А. В. - Однонуклеотидні поліморфізми RS11665469, RS724256, RS754505 гена NFATC1 та RS2229309 гена NFATC4 в дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2017)
Косовська Т. М. - Аномалад П’єра Робена в клінічній практиці педіатра, Чорномидз І. Б., Косовська В. О. (2017)
Строй О. А. - Корекція лактазної недостатності в дітей грудного віку з проявами алергії на харчові продукти, Сліпачук Л. В., Антошкіна А. М., Казакова Л. М. (2017)
Юсупов Ш. А. - Особенности рентгенологической семиотики при пневмонии у детей раннего возраста, Мардыева Г. М., Бахритдинов Б. Р. (2017)
Бойчук А. В. - Деякі аспекти впливу дисфункції щитоподібної залози на виникнення лейоміоми матки, Існюк Н. О. (2017)
Бойчук А. В. - Сучасні аспекти діагностики патологічних процесів шийки матки в жінок із ендокринним непліддям, Шадріна В. С., Сопель В. В., Худобяк В. О. (2017)
Громова А. М. - Состояние биоценоза влагалища беременных при антенатальной гибели плода, Дауи Мохамед Анвар , Ляховская Т. Ю., Кетова Е. Н. (2017)
Колеснік О. О. - Прогнозування ефективності лікування хворих на рак яєчників, Рибін А. І. (2017)
Корниенко С. М. - Лечение хронического эндометрита в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Маркін Л. Б. - Морфофункціональні особливості плаценти при переношеній вагітності, Ященко Л. М. (2017)
Нікітіна І. М. - Особливості Біоценозу та функціональної активності вагінального епітелію при місцевому лікуванні неспецифічного вагініту (2017)
Нітефор Л. В. - Клінічні особливості імуногістохімічної діагностики сарком та філоїдних пухлин грудної залози (2017)
Павловська О. М. - Особливості корекції генітоуринарного менопаузального синдрому в жінок, Павловська К. М., Лавриненко Г. Л., Краснова Ж. О. (2017)
Рожковська Н. М. - Лейкоцитарні індекси у прогнозуванні клінічних наслідків запальних процесів жіночих статевих органів, Ситник П. В., Голубенко М. Ю., Садовнича О. О. (2017)
Ткаліч В. В. - Спонтанний пневмоторакс під час вагітності. основні аспекти діагностики, тактики лікування пневмотораксу і ведення пологів, Гетьман В. Г., Соколов В. В., Мясніков Д. В., Неділя Ю. В., Галак В. І., Бабій Н. П., Ткаліч В. О., Біла В. В. (2017)
Чорненька Г. М. - Особливості екстрагенітальної соматичної патології та структурної трансформації ендометрія в жінок репродуктивного віку із первинним і вторинним непліддям, Корда І. В., Боднар Я. Я. (2017)
Makarchuk O. M. - Characteristics of reproductive potential in women with a disorder of menstrual function regularization in anamnesis taking into account body mass index, Dziombak V. B. (2017)
Подольський Вл. В. - Перекисне окислення ліпідів як прояв оксидативного стресу в організмі жінок із змінами репродуктивного здоров’я на тлі соматоформних захворювань із порушеннями вегетативного гомеостазу, Подольський В. В. (2017)
Правила оформлення статей (2016)
Блашко Н. М. - Кристалічна структура сполуки Tb3Ga1.67S7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2016)
Борук С. Д. - Вплив гранулометричного складу дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики висококонцентрованих вугільних суспензій, Дремлюженко К. С., Капуш О. А. (2016)
Воробець М. М. - Удосконалення методики гравіметричного визначення вмісту жиру у твердому сирі, Кобаса І. М., Головата К. Я. (2016)
Кондратьєва І. В. - Сенсибілізовані барвниками сонячні елементи на основі TiO2, Кобаса І. М., Кропельницька Ю. В. (2016)
Воробець М. М. - Ідентифікація сторонніх домішок-фальсифікаторів у пиві, Кобаса І. М., Третяк Д. І. (2016)
Замуруєва О. В. - Вплив компонентного складу на оптичні та електричні параметри кристалів Ag2In2Si(Ge)S(Se)6, Махновець Г. В., Парасюк О. В. (2016)
Іваніцька В. Г. - Хімічне полірування CdTe та його твердих розчинів травильними композиціями КІО3 – КІ – лактатна кислота, Тунь Є. І., Сняла Ю. Ю., Фочук П. М., Мар’янчук П. Д. (2016)
Коновалова С. О. - Синтез похідних N-карбамоїл-1,4-бензохінонмоноімінів, Авдєєнко А. П., Лисенко О. М. (2016)
Левковець С. І. - Взаємодія між бінарними галогенідами Талію та Меркурію, Фочук П. М., Федорчук А. О., Олексеюк І. Д., Піскач Л. В., Парасюк О. В. (2016)
Левковець С. І. - Фазові рівноваги у системі TlBr–PbBr2, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2016)
Левченко І. В. - Хімічне травлення поверхні InAs, InSb, GaAs та GaSb, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П., Кравецький М. Ю., Корчовий А. А. (2016)
Лисенко Л. Л. - Інтенсифікація зневоднення глинистих дисперсій за рахунок заряджених пористих домішок, Міщук Н. О., Несмеянова Т. А. (2016)
Махновець Г. В. - Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xGa1-xSnxSe2 (x=0,05; 0,1), Мирончук Г. Л., Парасюк О. В. (2016)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполук Dy3Co(Ni)0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2016)
Стратійчук А. О. - Інгібування фотоокиснювальної деградації суспензії наночастинок СdTe, Чобан А. Ф., Кушнір О. В., Халавка Ю. Б. (2016)
Кобаса І. М. - Фотокаталітична активність гетероструктур TiO2 з поліметиновим барвником, Кондратьєва І. В., Панімарчук О. І. (2016)
Бадюк М. І. - Медико-соціологічне дослідження поінформованості лікарів загальної практики щодо діагностики та лікування психоемоційних розладів у військовослужбовців, які приймали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, Гутченко К. С., Гутченко О. А., Ковида Д. В., Микита О. О., Губар А. М. (2014)
Булах О. Ю. - Аналіз показників використання ліжкового фонду лазаретів медичних пунктів частин та закладів Збройних Сил України за 2001–2012 рр. , Лопін Є. Б. , Халік С. В. (2014)
Голик Л. А. - Організація спеціалізованої хірургічної допомоги пораненим у збройних конфлікта, Шудрак А. А, Гибало Р. В., Стельмашенко В. І., Дрюк М. О. (2014)
Дячук Д. Д. - Підвищення прихильності до лікування хворих з артеріальною гіпертензією за результатами впровадження локального протоколу медичної допомоги, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2014)
Жупан Б. Б. - Особливості розвитку і становлення спеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям (2014)
Казмирчук А. П. - Патология внутренних органов при боевой травме. Реестр пострадавших с зоне проведения Антитеррористической операции, Мясников Г. В., Сидорова Н. Н., Сидорова Л. Л. (2014)
Майданюк В. П. - Роль і значення системи військової охорони здоров’я в збройних силах України, Завроцький О. І. (2014)
Мороз Г. З. - Оцінка поширеності чинників ризику серцево-судинних захворювань у лікарів, Ласиця Т. С., Гідзинська І. М., Римаренко П. В., Сімак І. М. (2014)
Мороз Г. З. - Підвищення поінформованості військових лікарів загальної практики з питань діагностики та лікування психопатологічних розладів, Партасюк Н. Ю., Коваль С. В., Ткачук І. М. (2014)
Базика Д. А. - Вивчення змін естрадіолу, прогестерону, пролактину і щитовидної залози при фіброзно-кистозній мастопатії та новоутвореннях молочної залози, Литвиненко О. О., Бугайцов С. Г., Сафонов В. Є., Кравченко К. В., Дудла Д. І. (2014)
Бібік Т. А. - Оптимізація комплексного лікування врослого нігтя у військовослужбовців в умовах амбулаторної хірургії, Маркевич С. В., Сидорук Д. П. (2014)
Бібік Т. А. - Вплив антиоксиданту пікногенолу на перебіг діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет в поєднанні з відкритокутовою глаукомою, Третяк В. В., Мехеда С. М. (2014)
Гамма М. О. - Особливості діагностики забію серця при тупій травмі грудної клітини, Телятников О. В. (2014)
Жупан Б. Б. - Выбор оптимального гипотензивного препарата для коррекции гемодинамики с целью нормализации внутриглазного давления в офтальмохирургии, Семенова И. Ф., Тхоревский А. В. (2014)
Зубков В. И. - Стабильность интраоперационной гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца как фактор профилактики послеоперационных когнитивных расстройств, Тхоревский А. В., Тхоревский И. В. (2014)
Кішко Р. М. - Сучасні методи детоксикаційної терапії та їх використання у хворих з ендотоксемією при гострому панкреатиті, Остапчук К. В. (2014)
Литвиненко А. А. - Фиброзно-кистозная мастопатия у пациенток с изменениями уровня пролактина, Бугайцов С. Г., Сафонов В. Е, Кравченко К. В. (2014)
Лурін І. А. - Гістологічні та морфометричні характеристики кукси червоподібного відростка за різних методів його обробки, Гнатюк М. В., Сероштанова І. О., Оссовський О. В. (2014)
Мельник В. М. - Досвід використання гіпербаричної оксигенації в лікуванні мінно-вибухової травми, Ляшенко В. Г., Колосюк-Вихрова Т. В. (2014)
Поліщук В. М. - Пролонгована провідникова анестезія при вогнепальному пораненні верхньої кінцівки (2014)
Поліщук В. М. - Випадок гострого мезентеріального тромбозу, Грищенко Д. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шамрай-Сас А. В., Наболотний О. І. (2014)
Поліщук Л. М. - Зміни гемодинаміки при різних видах анестезіологічного забезпечення оперативних втручань з приводу аневризми черевного відділу аорти, Говенко А. В., Кішко Р. М. (2014)
Роговський В. М. - Досвід застосування антикоагулянтної терапії ривароксабаном в комплексному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Яцун В. В., Борківець О. М., Олійник Ю. М., Родіонов О. С. (2014)
Розуменко В. Д. - Клінічні виходи оперативного лікування внутрішньомозкових пухлин півкуль великого мозку в осіб похилого та старечого віку, Яворський О. А. (2014)
Сивак В. Г. - Вертеброгенні больові синдроми у військовослужбовців, які приймали участь в АТО, Шевченко О. В. (2014)
Асаулюк И. К. - Идиопатические интерстициальные пневмонии (по материалам Главного военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь"), Бибик Т. А., Пархотик Л. И., Сафонов В. Е., Цвигун Г. В. (2014)
Бандурка Н. М. - Патогенетичні механізми аритмій серця та способи підвищення ефективності і безпеки лікування (2014)
Гук Н. А. - Особливості перебігу гострих серозних менінгітів та менінгоенцефалітів герпетичної етіології у дорослих (2014)
Кириченко І. І. - Мікоплазмена негоспітальна пневмонія у поєднанні з герпесвірусною інфекцією у військовослужбовців, Панченко Л. О., Касєєв П. Л., Попова Н. Г., Короваєва І. В. (2014)
Кондратюк В. В. - Зміни клінічних показників у хворих на тропічну малярію на фоні застосування різних схем терапії (2014)
Куртсеитов Л. К. - Альтернативные методы лечения ожирения, Шевченко А. В, Гепко А. Л, Каплун В. Н. (2014)
Науменко Н. В. - Некоторые особенности течения острого коронарного синдрома у пациентов, находившихся на лечении в Главном военно-медицинском клиническом центре в 2008–2013 годах, Голод А. Г., Бойчак М. П., Асаулюк И. К. (2014)
Нетяженко Н. В. - Гендерні особливості перебігу та найближчих наслідків гострого коронарного синдрому з елевацією сегменту ST на електрокардіограмі за даними ретроспективного дослідження, Мальчевська Т. Й., Пленова О. М., Антонюк Ю. В., Олєйнікова Ю. О., Герула О. М. (2014)
Осьодло Г. В. - Позастравохідні прояви гастроезофагеальної хвороби: патогенетичні і терапевтичні аспекти, Радушинская М. В. (2014)
Пилипюк В. А. - Бойова терапевтична патологія. Захворювання серцево-судинної системи (2014)
Попенко Н. В. - Лабораторна діагностика захворювань органів дихання (2014)
Проненко Г. М. - Дотримання протоколів обстеження військовослужбовців із виявленими структурними змінами щитовидної залози, Сидорова Н. М., Воронко А. А., Антоненко Л. П. (2014)
Сидорова Н. Н. - Случай диссинергизма функции макро- и микрососудов у пациента с вторичной ренопаренхиматозной артериальной гипертензией, Казмирчук А. П., Колесник О. С., Антоненко Л. П. (2014)
Спаська Г. О. - Аналіз результатів лікування хворих з реактивними артритами у відділенні кардіоревматології Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у 1995–2012 рр. , Сапожніков А. Р. (2014)
Тещук В. Й. - До питання про вегетативні стани у клініці гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В., Добренко М. В., Гамма М. О. (2014)
Тещук В. Й. - Клінічні особливості післяреанімаційної хвороби у пацієнтів, які пере¬несли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П., Добренко М. В., Гамма М. О. (2014)
Трихліб В. І. - Маски краснухи в практиці лікаря-інфекціоніста, Третьяков В. В., Боклан Ю. О., Лисько В. І., Півник В. М. (2014)
Трихліб В. І. - Деякі питання стосовно лаймської хвороби, Сморгунова В. Ф, Коркач А. І. (2014)
Химчук О. М. - Особливості ліпідного профілю у хворих з дисфункцією щитовидної залози залежно від наявності атеросклеротичного ураження судин та лікування патології щитовидної залози, Сидорова Н. М., Антоненко Л. П. (2014)
Чернєв О. В. - Застосування натрію сукцинату та його вплив на психофункціональний стан військовослужбовців після фізичних навантажень (2014)
Юнацкая О. В. - Частота выявления иммунологических маркеров возбудителей парентеральных вирусных гепатитов среди различного контингента, Стась О. В., Костенко И. Г., Латышенко С. В. (2014)
Якубенко Ю. П. - Розповсюдженість гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і структура її стравохідних та позастравохідних проявів у хворих на негоспітальну пневмонію військовослужбовців, Осіїк І. М. (2014)
Якубенко Ю. П. - Післятравматичний стресовий розлад та його прояви в учасників військових конфліктів, Форманчук О. К., Родзоняк О. І. (2014)
Бондарчук В. В. - Гістероскопія в діагностиці та лікуванні гіперпластичних процесів ендометрію у жінок, Кузьмук Л. П. (2014)
Бур'янов О. А. - Принципи надання первинної хірургічної допомоги постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок, Лакша А. М., Савка І. С., Ярмолюк Ю. О., Цівина С. А, Лакша А. А. (2014)
Бутрим А. И. - Возможности дополнительной локальной дозы при предоперационном облучении рака прямой кишки, Цвигун Г. В., Козак О. В., Гороть И. В., Ткаченко М. Н., Трембач А. М. (2014)
Возіанов С. О. - Застосування електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях на нирках, Головко С. В., Гутверт Р. В. (2014)
Головко С. В. - Аналіз результатів лікування хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом фотоселективної вапоризації із застосуванням лазера "GreenLight" потужністю 120 Вт, Савицький О. Ф. (2014)
Головко С. В. - Методи ендоваскулярного гемостазу при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів, Собков Я. В., Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л., Кулик О. І. (2014)
Колісник О. С. - Мікроальбумінурія: клінічне значення та способи корекції, Брей С. М. (2014)
Кривопишин В. М. - Селективна спинномозкова анестезія як варіант оптимізації реґіонарних методів знеболення, Мошківський В. М., Ремень І. І. (2014)
Кужко М. М. - Вплив моксифлоксацину в інтенсивну фазу протитуберкульозної терапії на характер залишкових змін у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Гречаник Л. І., Сапожніков А. Р., Аврамчук О. В. (2014)
Мокиенко А. В. - Биопленки госпитальных экосистем (2014)
Москвичьов Н. О. - Інформативність та значущість ехокардіографічного дослідження аорти при виконанні коронарних втручань правобічним трансрадіальним доступом, Гангал І. В., Софиенко С. В. (2014)
Мясников Г. В. - Плейотропные эффекты статинов в раннем периоде инфаркта міокарда с зубцом Q на электрокардиограмме, Левшова З. В., Сидорова Л. Л. (2014)
Слободяник В. П. - Досвід ендоскопічного стентування при лікуванні неоперабельного рака стравоходу, Чернєв В. М., Зосим В. А, Ткач К. Д., Куріленко А. П., Рагушин Д. А. (2014)
Собкова Ж. В. - Изучение микробного пейзажа внутрибольничных инфекций в отделениях реанимации и интенсивной терапии многопрофильного стационара. Роль дрожжеподобных грибов рода Candida, Рощенко Л. О., Коломиец В. Б., Францишко А. А., Латышенко С. В., Костенко И. Г. (2014)
Цвигун Г. В. - Сфера клинического применения мультиспиральной компьютерной томографии в оценке изменений венечного синуса у больных с хронической сердечной недостаточностью: результаты собственных исследований, Кротова Л. Н., Зима С. Г., Карпцова Ж. Е. (2014)
Чайковський І. А. - Порівняльний аналіз класичної та "морбідної" вибірок електрокардіограм в контексті епідеміологічного дослідження за допомогою телемедичної грід-технології, Вішневський В. В., Васильєв В. Є., Фролов Ю. А., Кизуб Л. А. (2014)
Шудрак А. А. - Лапароскопическая хирургия в лечении больных колоректальным раком, Уманец Е. И., Оссовский О. В., Нечай В. С., Биба А. П., Давидчук Д. С. (2014)
Ярмолюк Ю. О. - Оптимізація відновного лікування постраждалих з переломами довгих кісток нижніх кінцівок в регіональному реабілітаційному центрі (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Barna I. - Ethnic aspect of natural resource management of the Ternopil region during the, Barna S. (2017)
Шевчук С. - Концептуальні підходи до вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні (2017)
Коваль О. - Дослідження кліматичних умов Поділля наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Пилипюк А. - Фактори онтогенезу, типізація та закономірності просторового розподілу геліктитових утворень у системі гіпсових печер Атлантида-Киянка (2017)
Шіпка М. - Морфологічний аналіз річково-басейнової системи Полтви (2017)
Машіка Г. - Проблеми та перспективи комплексного розвитку господарського потенціалу Карпатського регіону (2017)
Бойко З. - Територіальна структура та регіональні особливості залізничного транспорту України (2017)
Афоніна О. - Міграційні процеси у Харківській регіональній системі розселення (2017)
Заставецький Т. - Міські поселення як центри нових територіальних громад у аграрному регіоні (2017)
Грушка В. - Просторово-часові особливості зовнішнього незалежного оцінювання в Дніпропетровській області (2017)
Зубик А. - Динаміка чисельності та етномовні процеси в українській діаспорі Російської Федерації за переписами населення 2002 та 2010 рр. (2017)
Козак Т. - Географія впливу політичних партій на формування органів місцевої влади і самоврядування (2017)
Філоненко І. - "Солодкі" музеї, як об̕єкти пізнавально-розважального туризму (2017)
Король О. - Регіональний аналіз розвитку туризму в Чернівецькій області (2017)
Паньків Н. - Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області (2017)
Царик П. - Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів Національного природного парку "Кременецькі гори" (2017)
Новицька С. - Врахування оцінки якості води при використанні водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній галузі (2017)
Козовий В. - Львів – місто історії та сентиментального туризму (2017)
Царик Л. - Антропогенні зміни екосистеми річкового басейну Джурина господарською діяльністю, Бакало О. (2017)
Олійник В. Д. - Приміська зона – місто: сфера впливу та інтересів (2017)
Мартинюк В. - Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник "Дібрівський") (2017)
Янковська Л. - Екоситуація у межах рівнинних територій Тернопільської області (відповідно до схеми еколого-географічного районування) (2017)
Назарук М. - Просторові зміни на території міста Львова в ХХІ столітті: переваги та ризики на шляху до сталого розвитку (2017)
Мельнійчук М. - Транскордонний біосферний резерват як форма поєднання природоохоронної та рекреаційної діяльності (на прикладі ТБР "Західне Полісся"), Судима В. П., Безсмертнюк Т. П., Токарчук Д. В. (2017)
Теорія природних територіальних систем у 4-х томах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лесняк В. - Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі (2017)
Karpchuk N. - European Union Security Policy: Historical Retrospection (2017)
Малиновська Н. - Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) (2017)
Найдич М. - Волонтерська діяльність як вектор молодіжної політики ЄС (2017)
Патлашинська І. - Особливості формування іміджу миротворця під впливом ЗМІ (2017)
Жуковська А. - Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія (2017)
Максимець В. - Маніпулятивні механізми впливу, ефективність їхнього застосування сучасними іноземними та українськими політичними лідерами, Орел М. (2017)
Митко А. - Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху, Шуляк Н. (2017)
Пахольчук Я. - Безпека інформаційних систем організацій, Митко А. (2017)
Подвірна Н. - Комунікативна складова у відносинах між владою та суспільством (2017)
Дужич С. - Військово-технічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією в період військово-політичної кризи на Сході України, Герасимук М. (2017)
Prokop M. - Stosowanie zasady trójpodziału władz na Ukrainie (2017)
Тихомирова Є. - Технології забезпечення транспарентності державної влади України, Столярук А. (2017)
Шевченко О. - Глобальні виклики сучасності: проблема класифікації та пріоритезації (2017)
Wojcieszak Ł. - Phenomenon of Estonian "shale revolution” (2017)
Наші автори (2017)
Привітання з нагоди 20-річчя Навчально-наукового інституту права від ректора Університету ДФС України П. В. Пашка (2017)
Привітання з нагоди 20-річчя Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України від директора В. В. Топчія (2017)
Привітання з нагоди 65-річчя з Дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України П. В. Цимбала (2017)
Привітання з нагоди Дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України В. В. Топчія (2017)
Історія розвитку Навчально-наукового інституту права (юридичного факультету) Університету ДФС України (2017)
Кафедра теорії права та держави (2017)
Кафедра кримінального процесу та криміналістики (2017)
Кафедра фінансового права (2017)
Кафедра цивільного права та процесу (2017)
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавство (2017)
Кафедра господарського права та процесу (2017)
Кафедра кримінального права та кримінології (2017)
Доценко В. О. - Вибір цивілізаційно-державницького напряму розвитку руськими князями в середині XIII ст., Сердюк В. О. (2017)
Шевченко А. Є. - Юридичні заходи органів внутрішніх справ УРСР щодо технічного стану автомототранспорту у 1944 - 1945 рр. (2017)
Єлісєєва І. О. - Проблеми застосування частини 2 статті 72 конституції України (2017)
Цимбал Т. Я. - Федералізм та сепаратизм в ісорії України (2017)
Пащенко Д. А. - Початок нацистської агресії та режимні заходи радянської влади в умовах воєнного стану (2017)
Чеховська І. В. - Сурогатне материнство: теоретико-правові підходи до розуміння сутності (2017)
Лаговська Н. В. - Нормативно-правове регулювання спадкування за заповітом в Україні (2017)
Боднарчук О. Г. - Нормативно-правове забезпечення у сфері екологічної безпеки, БоднарчукО. І. (2017)
Гаврилішин А. П. - Особливості призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство, Білько О. П. (2017)
Минюк О. Ю. - Зарубіжний досвід державного забезпечення діяльності арбітражних керуючих та шляхи його імплементації в Україні, Минюк Л. Д. (2017)
Обривкіна О. М. - Правове регулювання соціального забезпечення державних службовців (2017)
Касьяненко Л. М. - Процесуальна теорія фінансового права (2017)
Никитченко Н. В. - Реформування інституту публічної служби (господарсько-правовий підхід) (2017)
Вітюк Д. Л. - Конституційний принцип фінансування судової системи в Україні та його практична реалізація (2017)
Завидняк І. О. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності благодійних організацій в Україні (2017)
Линник Т. В. - Теоретико-правові аспекти визначення категорії міграції (2017)
Менів Л. Д. - Адміністративна відповідальність у сфері забезпечення прав споживачів (2017)
Мілімко Л. В. - Правове регулювання вирішення земельних спорів органами державної влади та місцевого самоврядування (2017)
Субіна Т. В. - Теоретичні підходи до визначення змісту поняття інформація як елементу інформаційного суспільства (2017)
Яфонкін А. О. - Обіг неправдивої інформації у засобах масової комунікації в Україні (2017)
Данілов С. О. - Суб'єкти податкових правовідносин (2017)
Стародуб Д. М. - Перспективи запровадження загальнообов'язкового декларування доходів фізичних осіб в Україні (2017)
Топчій В. В. - Кримінальний проступок: вимога часу як правова необхідність чи політична забаганка (2017)
Дідківська Г. В. - Кримінологічне законодавче забезпечення протидії негативним факторам сімейних відносин (2017)
Джужа А. О. - Інтерпретація правових та віктимологічних ознак особи потерпілого (жертви) (2017)
Колос О. В. - Компаративний аналіз кримінального законодавства деяких зарубіжних країн про відповідальність за повторне вчинення злочину (2017)
Супрун Т. М. - Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції (2017)
Бахін В. П. - Роль криміналістики в підготовці фахівців у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, Цимбал П. В. (2017)
Богатирьов І. Г. - Роль негласних слдічих (розшукових) дій у протидії організованій злочинності в Україні (2017)
Антонюк А. Б. - Особливості призначення судової експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду (2017)
Гарбовський Л. А. - Окремі аспекти відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України (2017)
Лазебний А. М. - Загальнотеоретичні аспекти використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2017)
Линник О. В. - Актуальність вступу України до міжнародних судово-експертних мереж, Омельчук Л. В. (2017)
Лящук О. М. - Взаємодія правоохоронних органів та ЗМІ в процесі міжнародного розшуку осіб, Яцик Т. П. (2017)
Сіренко О. В. - Особливості розслідування кіберзлочинів (2017)
Канфуі І. В. - Застосування арешту майна у кримінальному провадженні України: теорія та практика (2017)
Лопата О. А. - Міжнародне співробітництво експертної служби МВС України (2017)
Сандул В. О. - Криміналістична характеристика військових кримінальних правопорушень (2017)
Драган О. В. - Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів (2017)
Селезень П. О. - Інституційні механізми у сфері захисту прав людини та їхній вплив на розвиток податкових відносин (2017)
Яцишин Н. Г. - Регулювання прав національних меншин у міждержавних договорах: історія та сучасність (2017)
Рецензія на монографію доктора юридичних наук, професора Чорноус Ю. М. "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів" (2017)
До авторів (2017)
Bondaruk V. - Factors to influence the formation of the US foreign policy during the presidency of Bill Clinton (2017)
Була С. - Співвідношення локальної демократії та вертикалі влади (2017)
Деделюк К. - Економічні та соціальні наслідки членства Польщі у Європейському Союзі, Герасимук М. (2017)
Михалюк Н. - Україна на шляху до європейської інтеграції: уроки з досвіду Польщі (2017)
Патійчук В. - Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії, Лукашук О. (2017)
Терещук М. - Політика національного брендингу Чеської Республіки: інституціональні та програмні аспекти (2017)
Добржанська Л. - Соціальна відповідальність та інформаційна етика конкурентної розвідки в організаціях, Карпчук Н. (2017)
Митко А. - Особливості конкурентної розвідки та шпіонажу на підприємствах, Міщук Т. (2017)
Піпченко Н. - Поняттєво-категоріальні характеристики міжнародної Інтернет-комунікації як інструментарію зовнішньополітичної діяльності (2017)
Hrehorowicz A. - Idea budżetu partycypacyjnego, czyli o współzarządzaniu sferą publiczną na poziomie lokalnym (2017)
Ляшук М. - Особливості функціонування сфери обслуговування у транскордонному українсько-польському співробітництві (на прикладі Волинської області) (2017)
Ніколаєнко Н. - Люстрація в країнах Чорноморського регіону: порівняльний аналіз, Степаненко О. (2017)
Пікула М. - Брекзіт і перспективи формування європейської політичної свідомості в Україні (2017)
Samoilova O. - The process of British integration with European Union (2017)
Сталовєрова Г. - Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС (2017)
Wojcieszak Ł. - Znaczenie i perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa naftowego w kontekście realizacji rurociągu Brody-Adamowo (2017)
Тихомирова Є. - Міжнародна інформаційна безпека як складова міжнародної системи підтримання миру і стабільності (Рецензія) (2017)
Наші автори (2017)
Акімова Л. Н. - Теоретичні моделі психологічної безпеки особистості (2017)
Бабиянц К. А. - Психологические особенности этнической идентичности у подростков с различной культурно-конфессиональной принадлежностью, Талалаева Л. Б. (2017)
Бабій О. І. - Структура особистості, схильної до переживання особистісної безпеки/небезпеки (2017)
Борець Ю. В. - Соціальна компетентність як інтегральна характеристика розвитку особистості (2017)
Боярин Л. В. - Теоретичні засади формування ефективного стилю управлінської діяльності в системі освіти, Макогон В. К. (2017)
Волобуєв В. В. - Тривожні та депресивні прояви у постраждалих унаслідок техногенних аварій і катастроф у віддаленому періоді після застосування диференційованої психотерапії (2017)
Vyazovskaya O. V. - The role of self-assessment in professional development of representatives of socionic professions (2017)
Гарькавець С. О. - Конкурентна віктимність та її психологічні механізми (2017)
Дворніченко Л. Л. - Психологічні особливості креативності майбутніх психологів – консультантів (2017)
Железнякова Ю. В. - Адиктивна поведінка як наслідок суб’єктивного почуття самотності молодших підлітків (2017)
Карпенко А. П. - Феномен автентичності особистості працівників інженерно-технічних спеціальностей (2017)
Кім О. В. - Подолання травмуючих подій у дітей (2017)
Кіреєва З. О. - Особливості проектування життєвого шляху жінками, Мазурик В. М. (2017)
Кіреєва З. О. - Особливості психологічного благополуччя у індивідів з порушенням сердцево-судинної системи, Швайкін С. А. (2017)
Ковальчук А. А. - Феномен адаптованості як предмет наукового аналізу (2017)
Круцюк О. В. - Явище волонтерської діяльності в контексті наук людинознавства: підходи, концепції, теорії, моделі (2017)
Labezna L. P. - Substantive procedural bases for the implementation of the program for the formation of adaptive coping strategies for student youth (2017)
Лосієвська О. Г. - Теоретичні засади створення корекційно-розвивальної програми коммуникативних компетенцій професіоналізму у майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2017)
Маслов М. Н. - Об аутодеструктивных явлениях, механизмах, причинах и последствиях проявления деструктивной агрессии в актуальном социальном пространстве (2017)
Мітічкіна О. О. - Проблема кризи ідентичності у студентів та практика психологічної допомоги щодо її подолання (2017)
Мітічкіна О. О. - Основні напрямки дослідження професійного самовизначення у сучасній психології, Кочубєй І. В. (2017)
Мітічкіна О. О. - Соціально-психологічні проблеми професійного самовизначення особистості, Нікіфоров Н. В. (2017)
Мітічкіна О. О. - Соціально-психологічні чинники підліткової агресивності, Перепелиця О. А. (2017)
Myhaylyshyn U. B. - Analysis of modern approaches to the formation of the organizational culture of applicants for higher education, Zavatskyi V. Yu. (2017)
Новицкая Л. В. - Социально-психологические аспекты проблемы адаптации личности зрелого возраста в кризисные периоды жизни, Завацкая Н. Е. (2017)
Ovsyannikov M. V. - Analysis of approaches to the structure of self – consciousness in modern psychology (2017)
Piletska L. S. - Psychological resources of social and professional mobile identity through the prism of copy-behavior of the person, Zavatskyi Yu. A., Zhurba A. N. (2017)
Позднякова Е. А. - Кризис среднего возраста: анализ субъективных переживаний и стратегии преодоления (2017)
Сеник О. М. - Дослідження динаміки часової перспективи студентської молоді (на прикладі студентів м. Львова), Мандзик Т. М., Різник Р. М. (2017)
Tkacz Т. V. - Psychospołeczny aspekt czasu w źyciu człowieka (2017)
Тоба М. В. - До вивчення проблеми соціально-психологічної адаптації особистості у науковій літературі, Жигаренко І. Є., Боярин Л. В. (2017)
Траверсе Т. М. - Психологічні аспекти конфлікту як виду політичного протистояння (2017)
Fedorov A. Yu. - Socially-psychological features of organizational culture of managers of educational institutions (2017)
Чепрасова Э. М. - Психологические особенности реализации духовных ценностей у лиц с различным уровнем субъективного благополучия (2017)
Черних Л. А. - Соціальна адаптація дітей дошкільного віку з порушенням зору (2017)
Черних-Лупан К. О. - Особливості емоційно-вольової сфери дітей після перенесення тяжких соматичних захворювань (2017)
Chubova I. I. - Conceptual foundations of the program for the formation of individual styles in managerial activities of managers-еducators (2017)
Shilovа О. І. - Socio-psychological factors of the motivational activity of the individual and the formation of a social stereotype in her professional activities, Donets O. I. (2017)
Шорохов А. Г. - Исследование проблем психического и психологического здоровья в психологии, Шорохова О. И. (2017)
Шocтя I. В. - Сoцiaльнo-психoлoгiчнi oсoбливoстi рoзвитку кoмпетентнoстi у прoфесiйнoму спiлкувaннi (2017)
Вихідні дані (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (5 липня 2017 р.) (2017)
Павлюк М. І. - Геотектонічна еволюція і нафтогазоносний потенціал України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Халатов А. А. - Енергетична безпека України: чи є запас міцності? (2017)
Ванєєва О. О. - Класифікація диференціальних рівнянь за симетрійними властивостями (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Никифорук О. І. - Лібералізація ринку залізничних перевезень: світовий досвід та реалії України (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Мелащенко А. О. - Розробка спеціалізованих комп’ютерних технологій електронних довірчих послуг (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 р.) (2017)
Литвин В. М. - Українська революція 1917—1921 років і сучасність: незасвоєні уроки (2017)
Коваленко О. В. - Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України, Давидовський В. В., Вишневський І. М. (2017)
Діденко Ю. В. - Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами, Радченко А. І. (2017)
Слюсаренко Ю. В. - Життя в науці і для науки (до 70-річчя академіка НАН України М.Ф. Шульги) (2017)
80-річчя академіка НАН України В.В. Стрелка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Г. Левченка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.П. Дмитрієва (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Т.О. Пріхни (2017)
Салюк М. А. - Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків, Бучко А. О. (2017)
Артюхіна Н. В. - Розвиток життєтворчого потенціалу особистості юнацького віку (2017)
Бірон Б. В. - Вплив вдячності на переживання творчою особистістю стресових подій, Портянкіна К. О. (2017)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій особистості в аспекті прояву брехливості, Завацький Ю. А., Михайлишин У. Б., Жигаренко І. Є. (2017)
Вагіна О. В. - Міжнародний досвід використання поліграфних опитувань у поліції (2017)
Волченко Л. П. - Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи (2017)
Гарькавець С. О. - Соціально-психологічні особливості інформаційного супроводу політичних процесів в епоху панування соціальних мереж (2017)
Голентовська О. С. - Ціннісно-рольові параметри регуляції особистісного успіху в командній діяльності (2017)
Гомольська Л. П. - Афективна складова образу бренду та її вплив на лояльність споживчої поведінки студентської молоді (2017)
Завацький В. Ю. - Опанувальна поведінки та здатність до антиципування у молоді, Завацька Н. Є. (2017)
Зливков В. Л. - Прощення інших і прощення себе в контексті подолання особистістю кризових ситуацій, Лукомська С. О. (2017)
Іванеко Ю. В. - Психологічні особливості самоорганізації сучасного студента (2017)
Каргіна Н. В. - Аналіз взаємозв'язків між показниками життєстійкості особистості та переживанням психологічного благополуччя (2017)
Kashirina E. V. - Features of usage of copying strategies by workers of the socionic sphere in under stress (2017)
Компанович М. С. - Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків (2017)
Кулеша Н. П. - Модель оптимізації психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у внз (2017)
Мотрук Т. О. - Особливості консультування клієнта, що знаходиться у постстресовому стані (2017)
Симовоник А. И. - Роль сказки, как традиционной истории, в формировании жизненных сценариев личности: к постановке проблемы (2017)
Смирнова О. О. - До питання формування комунікативної культури студентів у полікультурному освітньому просторі ВНЗ (2017)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні чинники адаптивної копінг-поведінки особистості в умовах cтресу, Лабезна Л. П. (2017)
Ульянова Т. Ю. - Особливості комунікативності особистості представників різних типів конфліктностії (2017)
Федан О. В. - Теоретичні підходи до проблеми саморозвитку особистості (2017)
Фетісова К. А. - Про деякі аспекти сприйняття відображеної сутності людини та покоління у продуктах їх діяльності (мистецьких творах) (2017)
Chulovsky V. E. - Intrapersonal conflicts during the socialization process of students (2017)
Шпортун О. М. - Результати апробації програми регуляторно-рівневої гуморотерапії (2017)
Вихідні дані (2017)
Bilohur V. - Philosophy of man as an object of social-philosophical reflexion (2017)
Воронкова В. Г. - Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності, Кивлюк О. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальна парадигма в епістемології раннього модерну (2017)
Кириченко М. О. - Методологічні засади вирішення проблем сталого розвитку інформаційного суспільства як головного інструменту технологічного прориву (2017)
Кравченко С. С. - Соціокультурний контекст формування передумов філософії прагматизму в США (2017)
Кургузов А. О. - Соціальні мережі як сучасний інструмент процесу соціокультурної самоідентифікації особи (2017)
Мельник В. В. - Інформаціологія як науково-концептуально-праксеологічна парадигма розвитку глобальної інформаційної системи ХХІ століття (2017)
Nikitenko V. - Optimization of the development of tourism business in the conditions of information society (2017)
Олексин І. Я. - Тілесність як основа спортивної діяльності (2017)
Савченко С. В. - Трансформація глобального інформаційного суспільства в "суспільство знань" як фактор формування інтелектуального капіталу нації (2017)
Скворець В. О. - Формування ліній соціального розлому в українському суспільстві (2017)
Стариковська О. О. - Механізм функціонування громадської думки (2017)
Качмар О. В. - Мистецтво як механізм упередження та нейтралізації агресивності особистості (2017)
Кийков О. Ю. - Розвиток міжнародної освіти в епоху Відродження і Нового часу (2017)
Козинец Л. А. - Теоретические конструкты инновационного педагогического опыта (2017)
Пунченко О. П. - Характер науки и образования Евроазиатского региона в эпоху глобализации, Лазаревич А. А. (2017)
Соснін О. В. - Формування ефективних концепцій впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту та їх вплив на розвиток креативної економіки (2017)
Бойко О. В. - Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретико-методологічні засади, Воронкова В. Г., Фурсін О. О. (2017)
Олексенко Р. І. - Концептуальні пріоритети формування сучасної людини економічної, Молодиченко В. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського