Задорожный А. А. - Анализ процесса движения бингамовских жидкостей по трубопроводам круглого сечения, Ковревский А. П. (2017)
Шумська Л. П. - Особливості перехідних тепловологісних процесів будівлі (2017)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності будівель ГЕС за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2017)
Волкова А. С. - Обзор методов технической мелиорации грунтов, применяемых в дорожном строительстве, Лоцман К. П. (2017)
Karpyuk F. R. - Taking note of the form of section on the bearing ability of inclined sections in norm of design, Karpyuk F. R., Krantovska O. M., Ksenshkevich L. M. (2017)
Козлова О. Н. - Методика экспериментальных исследований трубчатых стержней на устойчивость с регулированием остаточного напряженного состояния (2017)
Ромашко В. М. - Основи розрахунку залізобетонних елементів та конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору (2017)
Мірошніченко С. В. - Визначення потрібної міцності прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації, Звєрєва А. С. (2017)
Коробко О. А. - Взаимосвязь структур изделия и материала (2017)
Кондращенко В. І . - Нова постановка оптимізаційних задач бетонознавства, Кондращенко О. В., Цзин Гоцин, Ван Чжуан, Єрохіна А. В. (2017)
Керш В. Я. - Описание водостойкости гипсосодержащих композиций с помощью комбинированного критерия, Фощ А. В., Колесников А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Коржовська О. - Особливості моделювання художнього світу у "Слові о полку Ігоревім" (2015)
Марчук К. - Композиція літописних повістей у "Повісті врем’яних літ" (2015)
Малинка М. - Тема османської загрози в українському хронографі ХVІ століття (2015)
Питюр О. - Богородиця у системі василіянського світосприйняття (2015)
Зінченко О. - Наратив батальних сторінок "Щоденника" генерального підскарбія Якова Марковича ХVIII століття (2015)
Добоні М. - Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" як новаторський твір першої третини ХІХ століття (2015)
Мельник К. - Урбаністичний простір Волинської губернії доби романтизму в "Записках" Миколи Мамаєва (2015)
Стасюк Г. - Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект (2015)
Зайцева А. - Рецепція творчості Олени Пчілки в літературно-критичній думці (2015)
Лишак Г. - Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка (2015)
Єрмак В. - Історія першодруків і видань ранніх поезій у прозі Василя Стефаника (2015)
Волощук Г. - Україноцентричність релігійної збірки "Caritas" Уляни Кравченко (2015)
Pszczoła K. - Od lamentu do teatru absurdu. Intertekstualnosc (hybrydycznosc) gatunkowa sztuki "Narodnyj Małachij" Mykoly Kulisza (2015)
Костиря Б. - Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука (2015)
Стребкова І. - Топос Бога у творчості Тодося Осьмачки (2015)
Коломієць І. - Образ блазня: динаміка розвитку в романному доробку Олександра Копиленка (2015)
Рега А. - Художня функція образу маски в повісті Ольги Мак "Чудасій" (2015)
Жигун С. - Концепція людини у неореалістичній прозі (2015)
Цимбал Б. - Вірш Михайла Драй-Хмари "Провесінь": питання датування (2015)
Опришко Т. - Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу "Молодняк" (2015)
Дубініна В. - Часопросторовий вимір повісті Бориса Тенети "Гармонія і свинушник" (2015)
Сабадош Г. - Тема мистецтва в романі "Голяндія" Дмитра Бузька (2015)
Матвєєва О. - Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" (2015)
Щербей О. - Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка (2015)
Переяслов В. - Мала проза Василя Мисика: теоретико-критична рецепція (2015)
Шимоняк К. - Поетичний календар людського життя у збірці Івана Ірлявського "Моя весна" (2015)
Григорчук Ю. - Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк (2015)
Чирук З. - Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) (2015)
Ксьондзик Н. - Сюрреалізм як один із стильових дезінтеграторів соцреалізму (2015)
Пресіч О. - Модель "нового героя" в українській прозі Канади ІІ половини ХХ століття (2015)
Коновалова О. - Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) (2015)
Талабірчук О. - Тема батьковбивства у новелі "Графік смерті" Івана Яцканина (зі збірки "Тіні й шрами") (2015)
Усова А. - Естетичні домінанти драматургії Г. Штоня 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Бахтаров А. - Тоталітарна семіосфера роману Володимира Діброви "Бурдик" (2015)
Цокол О. - Нові текстові стратегії драматичного письма в українському контексті 1980-2000 рр. (2015)
Випасняк Г. - Елементи кітчу в романі "Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди" Володимира Єшкілєва (2015)
Про авторів (2015)
Титул, зміст (2017)
Стеренбоген М. Ю. - Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива із відходів сільськогосподарської сировини, Чудновець А. Я. (2017)
Пашковський С. М. - Особливості змін психофізіологічних якостей у військових льотчиків (2017)
Апихтіна О. Л. - Гематологічні показники експериментальних тварин після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру (2017)
Яворовський О. П. - Оцінка здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації "Оболонь" за даними періодичних медичних оглядів, Брухно Р. П., Шидловська Т. А., Бойчук М. А. (2017)
Костишин Н. М. - Оцінка структурно­функціонального стану кісткової тканини щурів під впливом загальної вібрації, Гжегоцький М. Р., Серветник М. І. (2017)
Зайцев Д. В. - Ефективність застосування методу об’ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції, Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю. (2017)
Demetska A. V. - Risk assessment and control in using modern dental materials, Kopaсh K. D., Tkachenko T. Yu. (2017)
Лукьяненко А. О. - Методы определения степени цитотоксичности промышленных пылей "in vitro" (2017)
Никифорук О. І. - Гіпогеомагнітне поле та його вплив на біологічні об’єкти (2017)
Реферати (2017)
Валентин Григорович Цапко. До 80­річчя від дня народження (2017)
Пам’яті Петра Миколайовича Вітте (2017)
Калініченко М. - Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо (2015)
Росстальна О. - Особливості конструювання жіночих образів у збірці оповідань Томаса Гарді "Група шляхетних дам" (2015)
Михайлюк Н. - Позиція оповідача в романі Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" (2015)
Яремчук В. - Творчість гуртка "Інклінгів" в контексті християнського романтизму (2015)
Токарєва Л. - Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект (2015)
Бежан О. - Традиції А. П. Чехова у літературі США ХХ століття (огляд драматургії) (2015)
Узлова О. - (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок") (2015)
Іванова Н. - Ондаатжі "Родинне виховання": у пошуках національно-родинної ідентифікації, Роман М. (2015)
Swietlicki M. - Kiedy "Inny" staje sie nieosiągalna norma: spoleczna niewidzialnosc i idea piekna w powiesci Toni Morrison "The Bluest Eye" (2015)
Дроздовський Д. - Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом (2015)
Koszela A. - Obrazy kobiet w "Sluzacych" Katryn Stockett (2015)
Ивинский А. - Русская литературная журналистика 1760 - 1770-х годов: проблема плагиата и новая концепция литературного творчества (2015)
Сухоева Д. - Самоидентификация лирического героя В. Ф. Ходасевича в культуре и социуме Европы (2015)
Szmidt O. - Podmiotowosc wylowiona. Kilka uwag o "We mlynie, we mlynie, moj dobry panie" Slawomira Mrozka (2015)
Гогуля М. - Стратегія документа в прозі Данила Кіша (2015)
Виолентова Л. - Особенности создания образов героев литературной сказки Владислава Крапивина (на материале цикла "Сказки и были Безлюдных пространств") (2015)
Кузнецова Л. - Философия симметрии в киносценарии Владимира Сорокина "4" (2015)
Лиденкова О. - Герметические мотивы в белорусской исторической прозе (2015)
Мельник Д. - Інтерпретація образу femme fatale у новелістиці Пауля Гейзе (2015)
Маєвська О. - Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву в романах Міґеля де Унамуно (2015)
Кіт О. - Інтерпретація образу Жанни д’Арк у французькій драматургії першої половини ХХ століття (2015)
Павленко Ю. - Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману (2015)
Ільчук М. - Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" (2015)
Оглоблина Е. - Художественное пространство и время в романе М. Петросян "Дом, в котором..." (2015)
Gorny T. - Polifonicznosc (literatury) (2015)
Смулькевич А. - Традиция повествовательного сборника в "Книге благой любви" Хуана Руиса и "Кентерберийских рассказах" Джеффри Чосера (2015)
Скрипник І. - Основні моделі катастрофізму в есхатологічному міфі текстів Б. І. Антонича та Б. Шульца (2015)
Ковальчук Г. - Репрезентації історії про Войнаровського у творах Кондратія Рилєєва та Людмили Коваленко (2015)
Trzeciak K. - Alberto Giacometti i Tahar Ben Jelloun. O zwiazkach rzezby i literatury (2015)
Баринова Е. - Образы Германии и немцев в поэзии Сильвии Плат (2015)
Михайлова Т. - Проза Василя Стуса та Андрія Платонова: до проблеми мотивної структури (на матеріалі сценарію В. Стуса "Ожидание" та повісті А. Платонова "Котлован") (2015)
Давиденко І. - Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини ХХ століття (2015)
Клюйкова Е. - Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима (2015)
Білоножко Л. - Відображення атмосфери гарлемського ренесансу у романі Тоні Моррісон "Джаз" засобами вербальної музики (2015)
Бугаев Д. - Проблема недоедания, или Что будет, если герой мало каши ел (2015)
Хохель Д. - Наскрізний епітет в романних текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2015)
Пухонська О. - Реінтерпретація sacrum у художній літературі: інтертекстуальна перспектива (2015)
Горват Б. - Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) (2015)
Dauksza A. - Afektywna teoria sztuki awangardowej (2015)
Коваленко Т. - Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації (2015)
Юсипенко М. - Міні-роман як сучасний прозовий жанр: до проблеми жанроутворення (2015)
Куценко М. - Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми (2015)
Koza M. - "Mysl slaba" a granice interpretacji literatury (2015)
Ковінько М. - Два підходи до тлумачення авторської маски (2015)
Починок Ю. - Артґейм зорового артеґраунду в українській літературі (2015)
Boruszkowska I. - Mapowanie kobiecego terytorium albo proba kartografii feministycznej (2015)
Про авторів (2015)
Залужна А. - Морально-етичні засади буття людини у світі культури у проблемному полі феноменологічно орієнтованого дискурсу (2017)
Гаєвська С. - Ціннісні виміри соціокультурного буття людини в контексті аксіологічного дискурсу (2017)
Дротенко В. - Суб’єктність як модальний оператор особистості, Гуйда Ю. (2017)
Ковальчук М. - Діалогізм Мартіна Бубера та місце "Іншого" в ньому (2017)
Пашинська А. - Стійкість самоідентичності в бутті людини (2017)
Філяніна Н. - Екологічна герменевтика як методологія пошуку ідентичності (2017)
Носова Г. - Ідентичність та семантика етнічності (2017)
Шляхова О. - Тілесна ідентичність як самоідентичність у контексті культури повсякдення (2017)
Гук О. - Конструкт національної пам’яті та його вплив на формування української культурної ідентичності (2017)
Зборовська К. - Спрямованість на іншого як визначальна риса антропології Corpus Areopagiticum (2017)
Колісник М. - Філософська спадщина Аврелія Августина та Томи Аквінського як джерело місіонерських ідей католицизму (2017)
Царенок А. - Естетосфера християнського монотеїзму (2017)
Бодак В. - Етнорелігійна свідомість як стратегія ідентичності особистості та спільноти (2017)
Будько М. - Від ксенофобії до філоксенії: метаморфози Чужого в біблійній етиці (2017)
Стеценко В. - Релігійно-богословські ідеї у філософуванні І. Франка (2017)
Гуцалюк Ю. - Значення екуменічного діалогу в контексті єдності та співраці релігійного світу (2017)
Ганаба С. - Методологічні стратегії критичної педагогіки в модернізації сучасної освіти (2017)
Шумка М. - Танатологічна проблема в історії філософії (2017)
Туренко О. - Ранньохристиянське самовизначення людини – життєстверджуючі сенси самореалізації (2017)
Квік Л. - Екологічний імператив у контексті глобальних загроз сьогодення у вченні папи Бенедикта XVI (2017)
Мініч А. - Етика відповідальності: релігійний вимір (2017)
Шевчук К. - Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. (2017)
Eliopoulos P. - Philosophical studies as a precondition for an education of humanism and critical thinking in the university (2017)
Хвесик М. А. - Розвиток продуктивних сил сільських територій (2010)
Дідора В. Г. - Удобрення льону-довгунця в системі землеробства, Суханюк Н. О. (2010)
Гаврилюк М. М. - Сучасні напрями досліджень у луківництві, Кургак В. Г. (2010)
Роїк М. В. - Апоміксис у цукрових буряків, Ковальчук Н. С., Яцева О. А. (2010)
Мельник П. О. - Міжнародні фітосанітарні вимоги до сертифікації продукції, Деревенко О. С. (2010)
Моргун О. В. - Ростові процеси фундука в умовах Північного Лісостепу (2010)
Шевчук Л. М. - Кореляція якості і біометричних показників плодів суниці (2010)
Лазаревич А. П. - Премікси для новотільних корів на основі кримських вапняків, Іванов В. Ю., Радченко В. О., Салига С. В. (2010)
Рєзникова Н. Л. - Динаміка запасів білкового корму в бджолосім’ях протягом активного сезону, Івченко В. М. (2010)
Ткачук С. А. - Динаміка лінійних параметрів трубчастих кісток (2010)
Жукорський О. М. - Фізіологічні та гормональні індикатори чутливості й толерантності бичків м’ясних порід до впливу спеки (2010)
Козир В. С. - Селекційний процес молочної худоби відповідно до умов ICAR, Мовчан Т. В. (2010)
Шпак Л. В. - Генетичний взаємозв’язок створених в Україні м’ясних порід худоби (2010)
Голуб Г. А. - Проблеми використання соломи в якості палива (2010)
Гогіташвілі Г. Г. - Оцінювання професійного ризику в галузях сільсько-господарського виробництва України, Камінський В. Ф., Лапін В. М., Войналович О. В. (2010)
Ківер В. Х. - Вплив фертигації на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи, Онопрієнко Д. М. (2010)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату на сірих лісових ґрунтах (2010)
Шляпников В. О. - Оптимізація морфологічного складу ефіроолійної сировини у процесі збирання, Ейдельман М. П., Шляпников М. О. (2010)
Тищенко Л. М. - Температурний режим дозрівання вершків для кисловершкового масла, Прокопчук О. В., Король О. В. (2010)
Кондратенко П. В. - Оцінка продовольчого забезпечення населення України плодами та ягодами, Сало І. А. (2010)
Бурцева Г. В. - Визначення наявності коагулази у стафілококів, виділених з ферментованих м’ясних продуктів (2010)
Байструк-Глодан Л. З. - Успадкування господарсько цінних ознак (F1) конюшини лучної (2010)
Борівський А. Ф. - Заходи контролю бур’янів на насінниках цукрових буряків (2010)
Розкриття і регулювання екологічних основ забур’яненості агрофітоценозів (2010)
П. І. Гайдуцькому - 60 (2010)
М. І. Полупану — 75 (2010)
Бабій Б. - Шляхи впровадження єдиної системи збору, обробки і доведення даних про інженерні загородження у польовій автоматизованій системі керування військами, Ситнік О. (2017)
Баратюк В. - Актуальні питання навчання прикордонників діям по застосуванню заходів і засобів впливу на правопорушників, Лазоренко О. (2017)
Василишин О. - Проблеми взаємодії складових сектору безпеки і оборони України на тактичному рівні у ході першого етапу антитерористичної операції (2017)
Віхтюк А. - Сучасні механізми профілювання ризиків у Державній прикордонній службі України, Мушинський С., Потапчук А. (2017)
Демідчик Ф. - Проблемні питання польового водопостачання військ і шляхи їх вирішення, Ситнік В., Івах А. (2017)
Дзюба П. - Моделювання оперативно-службової діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України (2017)
Івашков Ю. - Модель зміни режимів функціонування Державної прикордонної служби України, Онищук С. (2017)
Катеринчук І. - Модель спільних дій підрозділів військових формувань та правоохоронних органів під час виконання завдань територіальної оборони, Мисик А., Горбатюк А. (2017)
Куліш Р. - Компаративний аналіз підходів до алгоритмізації діяльності офіцерів відділу прикордонної служби з підготовки пропозицій та прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності (2017)
Купрієнко Д. - Аналіз досвіду впровадження інтегрованого підходу у забезпеченні прикордонної безпеки Республіки Молдова, Магась Г., Зубаль В. (2017)
Курашкевич А. - Рекомендації щодо організації матеріально-технічного забезпечення дій прикордонного підрозділу швидкого реагування під час загострення воєнно-політичної обстановки, Лемешко В. (2017)
Лазоренко О. - Тактичне прикордонне навчання як інноваційний вид підготовки курсантів-прикордонників (2017)
Мартинюк В. - Шляхи удосконалення системи управління мобільними органами та підрозділами охорони державного кордону під час виконання завдань з охорони державного кордону України, Олешко Д. (2017)
Михайлишин О. - Проблеми організації і підтримання взаємодії органом охорони державного кордону із підрозділами (частинами) інших військових формувань та правоохоронними органами (2017)
Петров В. - Оцінка ефективності оперативно-службової діяльності пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення в системі інтегрованого управління кордонами (2017)
Саган В. - Аналіз особливостей логістичного забезпечення провідних держав світу, Василевський В. (2017)
Серватюк В. - Особливості умов виконання завдань прикордонного контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, Кириленко В., Ковальов Д. (2017)
Цигикал П. - Модель розпізнання злочинів оперативно-розшуковим відділом Державної прикордонної служби України, Фаріон О. (2017)
Черненко А. - Аналіз методичних підходів до визначення ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України (2017)
Андрощук О. - Аналіз можливостей управління мережею інтернет у сучасних умовах, Буяло О., Пилипчук В. (2017)
Андрощук О. - Аналіз підходів щодо управління ризиками проектів, Меленчук В. (2017)
Бабарика А. - Дослідження алгоритмів розпізнавання в системі оптико-електронного спостереження охорони державного кордону, Прокопенко Є., Бабій Ю. (2017)
Бабенко Б. - Стандартизація митного контролю в контексті фіксації зображень, відсканованих скануючими системами і їх збереження в інтегрованих базах (2017)
Баранов Ю. - Аналіз існуючих наукових підходів щодо управління технічним станом об’єктів та шляхи їх удосконалення (2017)
Блінніков Г. - Використання дифракційних явищ для поліпшення якості оптичних приладів, Шевчук В. (2017)
Боровик О. - Програмно-алгоритмічна реалізація методу геомоделювання функціонування системи оптико-електронного спостереження, Собченко В., Дармороз М., Барчук Д.. (2017)
Боровик О. - Моделювання зміни характеристик гравітаційного поля на межі двох середовищ, Трасковецька Л., Боровик Л. (2017)
Жиров Г. - Алгоритмічна модель адаптивного технічного обслуговування за станом озброєння і військової техніки, Лєнков Є., Толок І. (2017)
Осташевський С. - Удосконалення методу оцінки гальмівних властивостей автомобіля, Шаша І., Полтавський Е. (2017)
Стрельбіцький М. - Аналіз загроз інформаційної безпеки при використанні у Державній прикордонній службі України геоінформаційних систем, Рачок Р., Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Вихідні дані (2017)
Білик Р. М. - Авторська програма вивчення навчальної дисципліни "Основи соціально-педагогічної роботи в інтернатних закладах", Тверезовська Н. Т. (2014)
Варлан О. Ю. - Специфіка профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Васюк О. В. - Критерії та показники сформованості професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Венгер О. П. - Методичні рекомендації суб’єктам активізації пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу (2014)
Вовк Н. П. - Детермінанти бар’єрів професійного саморозвитку курсантів – майбутніх працівників ДСНС України в умовах ВНЗ (2014)
Гаріна С. М. - Медіа та освітні технології: пошук шляхів конвергенції через аналіз змісту понять (2014)
Гаркавцев Є. І. - Освітньо-виховне середовище вищого навчального закладу МВС України як умова формування професійної надійності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Глазунов С.І . - Особливості фахової підготовки викладачів фізичного виховання і спеціальної фізичної підготовки у системі післядипломної освіти (2014)
Голь Р. М. - Динаміка експериментального дослідження методики оцінювання готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2014)
Дёмкина Е. В. - Теоретическое обоснование проблемы организации образовательного процесса в ВУЗе с учетом менталитета современной студенческой молодежи (2014)
Жембровский С. М. - Застосування активних методів навчання у процесі підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня з дисципліни "Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка" (2014)
Зайченко Н. І. - Організація соціального захисту дітей у Чілі (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Замотаєва Н. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку культуротворчої компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ (2014)
Калмикова Я. І. - Роль і місце інформаційного забезпечення дітей та молоді сільської місцевості, Тверезовська Н. Т. (2014)
Капінус О. С. - Практичні механізми впровадження моделі формування соціальної відповідальності майбутніх офіцерів засобами інтерактивних технологій та результати експериментального дослідження (2014)
Колпаков В. М. - Теоретична проблема політики і стратегії освіти (2014)
Корольова Т. В. - Загальні підходи до вивчення поняття професійно-етична культура майбутнього лікаря (2014)
Кримець Л. В. - Особливості використання технічних засобів навчання в освітньому просторі, Панкратова О. С. (2014)
Мазниченко В. М. - Французька як мова міжнародного спілкування (2014)
Мітін А. А. - Зміст та структура комунікативної компетентності майбутнього викладача ВНЗ, Теслюк В. М. (2014)
Мулярчук В. М. - Особливості організації соціальної роботи із особами, які повернулись із місць позбавлення волі, Романюк І. М. (2014)
Примакова В. В. - Післядипломна освіта вчителів початкових класів у 80-і роки ХХ століття (2014)
Романюк І. М. - Військове виховання як складова системи підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи (2014)
Руденко О. В. - Особливості формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітницької діяльності в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Синюк Н. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Тверезовська Н. Т. - Навчальна експертна система як складова освітньо-інформаційних технологій (2014)
Теслюк В. М. - Зміст та складові педагогічної майстерності викладача вищої школи, Маматкулов Б. Р. (2014)
Торчевський Р. В. - Педагогічна майстерність викладачів загальновійськових та спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів (2014)
Хрупало Н. Н. - Генезис навчального потенціалу проектної діяльності (2014)
Чумак Л. В. - Дефінітивний аналіз праксіологічного компоненту розвитку професійної майстерності вчителя (2014)
Шарата Н. Г. - Інноваційна діяльність у вищому навчальному закладі: основні завдання та тенденції розвитку (2014)
Айвазян Л. Ю. - Онтологічна модель самотності (2014)
Андрусишин Ю. І. - Методологічні засади та методика дослідження емоційно-вольової стійкості правоохоронців (2014)
Бондаренко Л. О. - Особливості індивідуально-особистісних конструктів, які опосередковують уявлення про образ проститутки у неповнолітніх дівчат (2014)
Віденєєв І. О. - Проблема нервово-психічного напруження в діяльності співробітників ОВС (гендерний аспект) (2014)
Воробйова І. В. - Здатність долати стреси, як фактор формування я-концепції фахівців ризиконебезпечних професій, Мацегора Я. В. (2014)
Доценко В. В. - Особливості міжособистісної взаємодії у сім’ях працівників ОВС (2014)
Заритськая О.В. - Дослідження протиправної поведінки психологічних характеристик індивідуума (2014)
Іванова Н.Г. - Психологічне забезпечення становлення мотивації правоохоронців до дій в екстремальних умовах (2014)
Катаєв Є. С. - Інформаційно-психологічна безпека особистості в умовах сучасного суспільства (2014)
Коноплицька О. В. - Уявлення працівників ОВС відносно особистісних якостей неповнолітніх правопорушників (2014)
Левенець А. Є. - Індивідуально-психологічні особливості працівників державної кримінально-виконавчої служби з різними моделями копінг-поведінки (2014)
Ложкін Г. В. - Психологічний зміст збройної боротьби (за матеріалами зарубіжних джерел), Осьодло В. І. (2014)
Лунев В. Е. - Особенности этнической толерантности молодежи в условиях билингвальной культуры (2014)
Макаренко П. В. - Гендерні особливості механізмів психологічного захисту працівників ОВС (2014)
Мась Н. М. - Психолого-педагогічний аналіз формування професійної компетентності у курсантів ВВНЗ на основі особистісно-діяльнісного підходу (2014)
Медведєв В. С. - Психологічна діагностика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ, Ларіонов С. О. (2014)
Мілорадова Н. Е. - Oсобливості відношення правоохоронців до кар’єрного зростання в процесі професіогенезу (2014)
Невмержицький В. М. - Особливості професійно-психологічного відбору військовослужбовців до діяльності в особливих умовах (2014)
П’янківська Л. В. - Погляди на "синдром "емоційного вигоряння” через призму філософії "вогню” (2014)
Паливода О. О. - Психологічні детермінанти професійного становлення військовослужбовців (2014)
Солодовнікова Х. К. - Психологічні аспекти проблеми тероризму в працях сучасних науковців (2014)
Стасюк В. В. - Бойові формфактори виникнення страху (2014)
Сторожук Н. А. - Психологічний аналіз професійної діяльності офіцерів виховних структур Збройних Сил України (2014)
Сунгурова С. Р. - Адаптація молодого подружжя до сімейного життя (2014)
Цвєткова О. Є. - Психологічні особливості моделювання екстремальних ситуацій засобами інформаційних технологій (2014)
Чухраєва Г. В. - Соціально-психологічні особливості якості життя працівників ОВС (2014)
Шаповал Л. С. - Особливості самоактуалізаційних тенденцій жінок, засуджених за різні види злочинів (2014)
Шеховцова Е. В. - Характеристика професійних настановлень правоохоронців у мотиваційній сфері (2014)
Камеш С. І. - Військово-патріотичне виховання в контексті ідеологічної роботи в Збройних Силах України (2014)
Пальчик С. І. - Військово-патріотичне виховання як фундамент ідеологічної роботи в Збройних Силах України (2014)
Троцько В. В. - Підхід до здійснення попереднього аналізу умов для формування середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в Україні, Гавриленко А. С., Троцько Л. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Луцький М. І. - Правові аспекти законодавчої діяльності ЗУНР у сфері трудового законодавства (2016)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг із використанням цифрових технологій: інноваційний підхід (2016)
Шестопалова Л. М. - Російський виклик світопорядку: поіменування (2016)
Андрухів О. І. - Розвиток правового регулювання пропагування тверезого способу життя та реклами алкогольних напоїв в Україні (2016)
Гаврецька М. Й. - Правовий режим української мови в органах судової влади Другої Речі Посполитої (2016)
Гуменюк Т. І. - Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина ХХ ст.) (2016)
Федик Л. Б. - Політико-правові погляди Митрополита А. Шептицького (2016)
Ілин Л. М. - Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини ХІХ ст. (2016)
Полатайко І. В. - Поняття та ознаки правової ідеології як методологічна основа для дослідження особливостей її втілення у правових системах сучасності (2016)
Яцук Н. Є. - Проблеми української правової реальності як визначального чинника євроінтеграційних зрушень: крізь призму досвіду соціологічної школи права (2016)
Кузь С. В. - Теоретико-методологічні засади праворозуміння (2016)
Кладченко А. О. - Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією (2016)
Гуркова А. В. - Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий (2016)
Гальонкіна Ю. С. - Юридична освіта як соціокультурний феномен (2016)
Білінський Д. О. - Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин (2016)
Глусенко А. С. - Принципи бюджетної системи України як підґрунтя реалізації міжбюджетних відносин (2016)
Ємельянова О. О. - Безнадійний податковий борг: актуальні проблеми визнання та погашення (2016)
Лісняк В. І. - Реалізація стимулюючої функції податку у правовій формі диференціації податкової ставки (2016)
Луцький А. І. - Особливості укладення та зміст договорів у сфері альтернативної енергетики (2016)
Зуєва О. А. - Мирова угода в процедурі банкрутства (2016)
Турчак І. О. - Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму, Мельник П. В. (2016)
Жукевич І. В. - Оптимізація виконання судових рішень у цивільних справах (2016)
Бабецька І. Я. - Охорона та захист промислової власності в Україні (2016)
Пленюк М. Д. - Про деякі напрямки удосконалення загальних положень про зобов’язання у Цивільному кодексі України (2016)
Чернюк В. І. - Аналіз законодавства та проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності (2016)
Шулятицький С. І. - Особливості розгляду цивільних справ щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України (2016)
Войцеховська Х. В. - Припинення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Марич Х. М. - Території та ресурси у галузі рекреації: еколого-правові поняття (2016)
Книш В. В. - Правове забезпечення організації виробництва паливних гранул (пелет) як альтернативного джерела енергії, Касіянчук В. Д. (2016)
Басиста І. В. - Правові погляди Івана Франка: окремі грані (2016)
Острогляд О. В. - Нормативно-правова основа протидії торгівлі людьми (2016)
Стеблинська О. С. - Міжнародні стандарти забезпечення прав людини як складова діяльності органів кримінально-виконавчої системи України, Міщенко П. Г. (2016)
Огерук І. С. - Проблеми протидії злочинності мігрантів (2016)
Гуцуляк М. Я. - Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні розкрадання у сфері будівництва, Сьоміна Н. А. (2016)
Наголова І. Ю. - Встановлення способу вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування (2016)
Стеблинська О. С. - Окремі питання втечі з місць позбавлення волі або з-під варти, Ярмолюк О. В. (2016)
Рогач О. Я. - Сучасні підходи до системи права і законодавства ЗУНР (2016)
Лемак В. В. - Сучасні виміри позитивного права |Рецензія на монографію Луцького Р. П. Позитивне право в контексті сучасних наукових реалій / Р. П. Луцький. – Івано-Франківськ, 2016 – 412 с.| (2016)
Топішко І. І. - Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? (2017)
Гонак І. М. - Особливості економічного суперництва на світових ринках сировинних паливно-енергетичних ресурсів (2017)
Дерун А. М. - Активізація розвитку великого підприємництва та кластерів в Україні (2017)
Кривенко Н. В. - Методичні підходи до оцінки розвитку міжнародного поділу праці (2017)
Собкевич О. В. - Ресурс морегосподарського комплексу у забезпеченні сталого розвитку малих міст і зміцненні економічної безпеки України (2017)
Борейко В. І. - Тенденції в розвитку промислового комплексу України в ХХІ столітті (2017)
Аверкина М. Ф. - Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій (2017)
Благун І. І. - Особливості формування раціональної поведінки учасників фінансового ринку (2017)
Говорко О. В. - Система елементів соціально-демографічного потенціалу та їх взаємозв’язок (2017)
Забарная Э. Н. - Инвестиционная компонента социально-экономического развития региона (2017)
Лещук Г. В. - Партиципаторна модель інвестиційного розвитку інфраструктури регіону (2017)
Мушеник І. М. - Закордонний досвід формування регіональних інноваційних систем (на прикладі Австрії) (2017)
Білоусова О. С. - Державне регулювання тарифної політики підприємств монополістів (2017)
Войцещук А. Д. - Інформаційні технології у забезпеченні безпеки митного простору України (2017)
Дем’янчук О. І. - Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати (2017)
Іванчук Н. В. - Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (2017)
Мазурук Г. І. - До питання про сутність страхового сектора (2017)
Сидорович О. Ю. - Розрахунок податкового навантаження на основі короткострокових фіскальних характеристик (2017)
Солодка О. О. - Кредитні ноти в механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках (2017)
Шолойко А. С. - Діяльність страхових і перестрахових посередників в Україні (2017)
Височан О. С. - Облікова дисторсія: поняття, класифікація, причини виникнення та мінімізація негативних наслідків (2017)
Мельник Т. - Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції, Дьяченко О. (2017)
Бойко А. - Забезпечення стійкості національної економіки (2017)
П’ятницька Г. - Інтерналізація торговельних мереж (2017)
Квач Я. - Еволюція міжнародної торгівлі, Грималюк А. (2017)
Choudhury R. - India in free trade agreements (2017)
Бохан А. - Екологічні застороги в дипломатії миру і торгівлі (2017)
Шкуропадська Д. - Стійкість національної економіки у контексті глобальних викликів (2017)
Волосович С. - Експортно-кредитні агентства як інститут розвитку (2017)
Symonenko V. - Modernization of the tax audit in Ukraine, Kostiuk B. (2017)
Кладченко М. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів: досвід Швейцарії та Великобританії (2017)
Баранюк Ю. - Державний фінансовий аудит експортних операцій в Україні (2017)
Луцький А. І. - Вплив правової ідеології на правосвідомість юриста (2016)
Луцький М. І. - Правове становище ЗУНР на міжнародній арені (2016)
Зварич Р. В. - Реалізація регулятивної функції права епохи середньовіччя (2016)
Грицкевич С. Г. - Вплив суспільства глобального ризику на інститути держави і права (2016)
Каленюк О. М. - Пропозиції щодо шляхів використання досвіду західноукраїнських правників для розвитку національної юридичної термінології (2016)
Ilyn L. M. - Aspekt prawny kwestii języka nauczania w działalności Galicyjskiego Sejmu Krajowego w latach 1870-1876 (2016)
Федик Л. Б. - Правові та економічні погляди С. Дністрянського на людські потреби, Івашків Т. С. (2016)
Шевчук Л. В. - Парадигма правової ідеології та її місце в побудові правової держави в Україні (2016)
Полатайко І. В. - Особливості форм втілення правової ідеології у правових системах та правових сім’ях сучасності (2016)
Стечишин А. В. - Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини (2016)
Бутенко С. С. - Питання власності в контексті доктрини теоцентризму (2016)
Грицан О. А. - Проблеми правового статусу Державної служби геології та надр України (2016)
Петровська І. І. - До питання реалізації стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" у сфері публічного контролю (2016)
Усенко Є. А. - Судові доктрини з податкових спорів як комплексна проблема узгодження чинного законодавства та судової практики (2016)
Макух О. В. - До проблеми забезпечення балансу приватних і публічних інтересів при регулюванні фінансових відносин (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини) (2016)
Плотнікова К. О. - Співвідношення податкових та неподаткових надходжень як джерела формування доходної частини бюджету (2016)
Шутлів Д. С. - Правовідновлювальні заходи примусу у бюджетно-правовому регулюванні (2016)
Курило В. О. - Судові процедури вирішення податкових спорів: компаративний аналіз (2016)
Пуделька Й. - Дополнительные положения к административным актам (2016)
Сіренко М. М. - До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку (2016)
Церковний О. В. - Податкові наслідки подвійного громадянства (2016)
Зозуляк О. І. - Непідприємницька юридична особа: теоретико-правовий аналіз поняття та ознак (2016)
Бабецька І. Я. - Законний інтерес та охоронюваний законом інтерес як різновиди інтересу в цивільному праві України (2016)
Ходак С. М. - Поняття категорії "інтерес" в сімейному праві (2016)
Главач І. І. - Реалізація прав кредитора у спадковому правовідношенні крізь призму законодавчого регулювання (2016)
Косьмій Л. Р. - Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991–2016 рр.) (2016)
Книш В. В. - Правове забезпечення організації виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення, Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. (2016)
Танасевич О. В. - До питання визначення поняття "роботодавця" у трудовому законодавстві України (2016)
Острогляд О. В. - Проступок: порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих країн в аспекті гуманізації (2016)
Гуцуляк М. Я. - Про найбільш поширені способи вчинення злочинів працівниками національної поліції України, Сьоміна Н. А. (2016)
Вакулік О. А. - Процесуальна регламентація початку досудового розслідування у кримінальному судочинстві: проблеми реалізації (2016)
Коваль А. А. - Сучасний стан протидії корупції в Україні: кримінально-процесуальний аспект (2016)
Лотоцький М. В. - Законність залучення "інших осіб" до участі у негласних слідчих (розшукових) діях (контроль за вчиненням злочину) (2016)
Шеремет О. С. - Правовий стан та тенденції розвитку системи координації профілактики злочинів на регіональному рівні (2016)
Мирошниченко А. К. - Запобіжний вплив санкції та покарання за злочини, вчинені проти працівника правоохоронного органу та суду (2016)
Басиста І. В. - Рецензія на монографію М. А. Макарова на тему: "Судовий контроль у кримінальному провадженні" (2016)
Шапурин А. В. - Взаимосвязи между параметрами расположения зарядов ВВ и кусковатостью горных пород во взрывном развале (2014)
Азарян В. А. - Обоснование оптимального периода опробования забоев карьера (2014)
Федоренко П. И. - Исследование эффективности электротермомеханического способа образования компенсационных полостей для проходки восстающих выработок при подготовке блоков к очистной выемке, Чепурной В. И., Ляш С. И., Трохимец Н. Я. (2014)
Ступник Н. И. - Совершенствование анкерной крепи для выработок, проводимых в глинистых породах, Никонец В. И., Калиниченко В. А., Калиниченко Е. В., Горбатенко И. А. (2014)
Маланчук М. С. - Фактори впливу на нормативну оцінку землі в межах населених пунктів, Мартинюк Т. В., Казанівська О. І. (2014)
Харин С. А. - Разработка программного обеспечения и исследование структуры времени проходческого цикла при подземном строительстве (2014)
Аблец В. В. - Кирпич и черепица дореволюционного Криворожья. I. Общие положения, Березовский А. А., Аблец Н. С. (2014)
Перович Л. М. - Моделювання напружено-деформованого стану покрівлі підземних сховищ газу, Олеськів Р. Є. (2014)
Горбачев Ю. Г. - Исследование упругодемпфирующих параметров канатов механизма подачи станков шарошечного бурения СБШ-250, Громадский В. А. (2014)
Рудь Ю. С. - Оптимизация технологических процессов производства агломерата на конвейерных машинах, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2014)
Рудь Ю. С. - Определение физико-механических свойств горных пород на основе модели кристаллического строения вещества, Радченко И. С., Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2014)
Степанкіна І. Б. - Аналіз функціонування конвеєрних систем Криворізького залізорудного басейну (2014)
Валовой О. І. - Закономірності поведінки сталей при складному деформуванні і навантаженні, Валовой М. О., Єрьоменко О. Ю. (2014)
Козакевич И. А. - Анализ путей улучшения точности идентификации потокосцеплений двигателей в системах бездатчикового векторного управления (2014)
Власенко В. А. - Вплив взаємоіндукції фаз вентильно-індукторного двигуна на його характеристики, Ільченко О. В. (2014)
Кондратець В. О. - Стохастична система керування співвідношенням тверде/рідке при подрібненні руди з циркулюючими пісками, Сербул О. М. (2014)
Філіпп Ю. Б. - Режими енергоспоживання субабонентів на підстанціях ПАТ "Кривбасзалізрудком", Максимов М. М., Коваль О. В. (2014)
Моркун В. С. - Определение параметров ультразвуковой фазированной решетки для формирования управления распределением газовых пузырьков по размерам в процессе флотации железной руды, Пикильняк А. В., Подгородецкий Н. С., Касаткина И. В. (2014)
Швагер Н. Ю. - Акмеологічні аспекти підготовки фахівців у сфері виробничої безпеки, Домнічев М. В., Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В. (2014)
Білецький В. С. - Технічні рішення по збереженню технологічних властивостей коксівного вугілля при його дальньому гідротранспорті, Потапенко С. Ю. (2014)
Цыбуля Е. И. - Исследование процессов восстановления оксидов кремния и железа на формирование рабочего торца непрерывного самообжигающегося электрода мощных рудовосстановительных электропечей (2014)
Верховская А. А. - Принципы управления кислородно-конвертерной плавкой с применением данных об отражательной способности шлака, Головко В. И., Рыбальченко М. А., Папанов Г. А. (2014)
Світлий Ю. Г. - Самопливний гідротранспорт при видобуванні і збагаченні корисних копалин, Білецький В. С. (2014)
Учитель А. Д. - Методика выбора типа дробилки, обеспечивающей снижение крупности частиц железной руды, подаваемой на измельчение, Дац Н. А. (2014)
Гирин В. С. - О целесообразности использования современных альтернативных видов автомобильных топлив в Украине, Жуков С. А., Гирин И. В. (2014)
Кузнєцов Д. І. - Інформаційна технологія групової спектр-струмової діагностики асинхронних електродвигунів, Купін А. І. (2014)
Веснін А. В. - Порівняльний аналіз залізорудного і вугільного пилу у контексті їх впливу на наробіток компонентів електромеханічної трансмісії кар’єрних самоскидів, Сістук В. О., Богачевський А. О. (2014)
Ткаченко С. С. - Возможное расширение технологии применения эмульсионных взрывчатых веществ (2014)
Єфименко В. І. - Аналіз напружено-деформованого стану стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями суцільного перерізу, Сухан О. П., Паливода О. А. (2014)
Орловський В. М. - Тампонажні матеріали зниженої густини (2014)
Сидоренко В. Д. - Методи визначення просторового положення об’єктів гірничого відводу, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Федотов А. Е. - Анализ состояния и перспективы развития взрывных работ на карьере №3 ПАО "ЦГОК" с применением новых технологий, Бицюк В. П., Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Мартынюк Б. В. (2014)
Моркун В. С. - Розробка методу визначенням пробуксовок робочих валків обтискної кліті блюмінга на базі системи нечіткого логічного висновку Такагі-Сугено, Харламенко В. Ю. (2014)
Осадчук Ю. Г. - Економічне обгрунтування діапазону регулювання швидкості конвеєрних установок в умовах енергозберігаючої стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів, Крутов Г. В., Савицький О. І., Саприкін Є. Д., Кочубей О. І., Вольщиков В. В. (2014)
Перегудов В. В. - Актуальные вопросы эффективности и стимулирования повышения качества железорудного сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Убиская Л. Ю., Егорова И. Г. (2014)
Перегудов В. В. - Методологические аспекты определения полной стоимости владения для объектов основных средств горнодобывающих предприятий, Драгун Б. Т., Гук Ан. Ю., Гук Ал. Ю. (2014)
Лысевич С. Г. - Внутренний экономический механизм - важнейшее средство повышения конкурентоспособности горнорудных предприятий (2014)
Темченко О. А. - Дослідження впливу стратегічних ресурсів гірничо-збагачувальних підприємств на формування перспективних бізнес-моделей, Темченко Г. В., Голобородько Б. Ю. (2014)
Мных А. С. - Синтез трехмерной модели теплового режима процесса спекания агломерационной шихты (2014)
Ніколайчук О. А. - Визначення ефективності управління інтелектуальним капіталом на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу (2014)
Плаксієнко В. Я. - Оцінка фінансових результатів діяльності промислових підприємств (2014)
Анотації (2014)
Учитель О. Д. - Інноваційні технології виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів (2014)
Biletsky V. S. - Gorniczy skarby przeslosci w nauce i edukacii Ukrainy, Gayko G. I. (2014)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз сезонно-місячних і тижневих коливань суїцидальної активності осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ), у періоди 2006–2013 та 2014–2016 років (2017)
Dimshitc D. I. - Modern therapeutic approaches to treatment and rehabilitation of non-psychotic mental disorders (2017)
Криванкова Н. В. - Клініко-анамнестичні та преморбідні патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади з порушеннями комплаєнсу до терапії (2017)
Мосейко О. В. - Особливості мотиваційних розладів хворих на просту форму шизофренії з атиповою клінічною структурою (2017)
Простомолотов В. Ф. - Диссоциальное расстройство личности: проблемы теории и практики (2017)
Merkulova O. Yu. - Hydrocephalus in clinical practice (2017)
Некрасова Н. О. - Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку (2017)
Маркозова Л. М. - Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в україні за період 1990–2014 років, Лінський І. В., Бараненко О. В. (2017)
Северин Ю. В. - Когнитивные нарушения у пациентов с алкогольной зависимостью, Гриценко И. В. (2017)
Аймедов К. В. - Трансдисциплінарна модель командного підходу в процесі лікування та медико-соціального супроводу хворих на алопецію, Живилко В. В., Молдавська Х. О. (2017)
Боднар О. В. - Деякі аспекти впливу психосоціальних і психологічних чинників у жінок з патологією вагітності на вагу їхніх дітей при народженні (2017)
Гончар Ю. О. - Удосконалення оцінки емоційного стану дітей з психофізичними порушеннями (2017)
Коломієць С. І. - Психоемоційні та особистісні особливості підлітків зі сколіозом (2017)
Мухаровська І. Р. - Якість життя онкологічних хворих на етапах лікувального процесу (2017)
Радченко О. М. - Лептин крові та психоемоційний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Сидоренко А. Ю. - Анонімне анкетування як спосіб виявлення булінгу серед медиків (2017)
Sukachova O. M. - Study of factors of stress formation among first year medical students and its influence on memory processes. Recommendations for stress reducing and memory improving among students, Voloshyna D. M. (2017)
Шпильовий Я. В. - Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО) (2017)
Юдін М. А. - Особливості копінгу у пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонійним самовідношенням (2017)
Іщук В. В. - Контранозогенні психотерапевтичні впливи при психоендокринному синдромі на тлі патології щитоподібної залози та кори наднирників (2017)
Михайлов Б. В. - Сочетанное применение игровой и анималотерапии у детей с ранней задержкой психического развития, Водка М. Е., Алиева Т. А., Вашките И. Д. (2017)
Лівертовська Т. В. - Історичний огляд поглядів основних християнських конфесій стосовно душевнохворих людей (2017)
Благодаров В. М. - Порівняльна характеристика ефектів впливу інфузійних розчинів лактопротеїну-С та HAES-LX-5% на структуру тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів, Черкасов Е. В. (2011)
Костюк О. В. - Антибіотикорезистептпість штамів hclicobacter pylori, виділених від хворих на виразкову хворобу шлунка, дванадцятипалої кишки та хронічні гастрити (2011)
Красюк О.Л. - Оцінка показників ліпідного обміну, системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію із метаболічним синдромом, Бачкова С. А. (2011)
Мельник Н.О. - Реактивні зміни спинномозкових корінців та їх корекція за умов корінцево-судинного синдрому у щурів, Пархоменко О. В. (2011)
Потаскалова В.С. - Вплив багаточастотного модульованого електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону на видільну функцію нирок в експерименті, Селюк М. М., Хайтович М.В., Цехмістер Я. В. (2011)
Резуненко Ю.К. - Аналіз інтенсивності біохемілюмінесценції сироватки крові та печінки білих мишей за умов впливу летальних доз ксснобіотиків, Жуков В. І., Прокопов В. О. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена крапіопластика після великолоскутиої краніотомії (модифікації №5 та №6), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2011)
Дуфінець В. А. - Сучасні аспекти офтальмологічного здоров'я населення Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2011)
Москаленко В. Ф. - Актуальні питання підготовки лікарів сімейної медицини України, Висоцька О. І. (2011)
Пузанова О. Г. - Доказова медицина в Китаї: особливості та перспективи (2011)
Єрем Т. В. - Гігієнічна оцінка факторів ризику ендемічного регіону та основні закономірності формування стоматологічної захворюваності корінного населення, Фера О. В. (2011)
Рева Т. Д. - Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення іонів біотоксикантів на кремнеземі, поверхня якого модифікована групами натрієвої солі 6-пропіламідо-2- піридипдикарбонової кислоти (PyCOONa СХ) у бюветних водах м. Києва (2011)
Асанов Э. О. - Особенности церебральной гемодинамики при психоэмоциональном стрессовом воздействии в условиях гипоксии у пожилых людей с физиологическим и скоренным старением, Осьмак Е. Д. (2011)
Біденко Н. В. - Математико-статистичне дослідження закономірностей впливу різних чинників на розвиток карієсу зубів у дітей віком до 6 років (2011)
Дєєва Ю. В. - Оцінка вестибулярної функції у хворих па цукровий діабет за допомогою навантажувальних проб (2011)
Дудар Л. В. - Залежність життєвої активності студептів-медиків за шкалою опитувача SF-36 під їх фізичної підготовленості та способу життя, Гончаренко Л. І., Секретний В. А. (2011)
Комісаренко Ю. І. - Вітамін D3 та його роль в регуляції вуглеводного обміну (2011)
Осуховская Е. С. - К вопросу о психоэмоциональном состоянии лиц молодого возраста с патологической зависимостью от азартных игр, употребляющих спиртные напитки (2011)
Пойда О. І. - Прогнозування та профілактика ускладнень колоноскопічної поліпектомії, Шевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Свінціцький А. С. - Стан вегетативної нервової системи у військовослужбовців з функціональною диспепсією, Коршевнюк Д. О., Киршевнюк О. П. (2011)
Фліс П. С. - Мероприятия, проводимые при ортодонтическом лечении в ретенционном периоде, Абдаллах Анан (2011)
Благодаров В. М. - Патомэрфолопчна характеристика епітеліально- мезенхімальної трансформації та її значення у морфогенезі типових патологічних процесів, Данилішина М. В., Іванова М. Д., Лагода II. М., Рудницька О. Г. (2011)
Марушко Ю. В. - Цинк: біологічна роль, цинкдефіцитні стани в клінічній практиці та їх корекція, Асонов А. О. (2011)
Михальчишин Г. П. - Нсалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2 (2011)
Костирко О. О. - Зв’язок сучасної української хімічної термінології в неорганічній хімії з латинською мовою, Кісельова О. Г, Калібабчук В. О. (2011)
Чекман І. С. - Педагог, науковець і вихователь молоді: Валентина Федорівна Мельникова, Дяченко В. Ю. (2011)
Title (2017)
Original papers (2017)
Glushchenko A. V. - Models of Hamiltonian and low-frequency spectra of collective excitations in spin S = 1 magnetics, Kovalevsky M. Y. (2017)
Bondar D. S. - Increase of amplitude of accelerating wakefield excited by sequence of short relativistic electron bunches in plasma at magnetic field use, Levchuk I. P., Maslov V. I., Onishchenko I. N. (2017)
Tarabara U. - Effect of amyloid fibrils on electrokinetic properties of lipid vesicles, Vus K., Girnyk S., Kamneva N., Lavryk O., Mikhailyuta M., Trusova V., Gorbenko G. (2017)
Полуэктов Ю. М. - Динамика Бозе-Эйнштейновского конденсата с учетом парных корреляций, Арсланалиев А. М. (2017)
Саенко С. Ю. - Иммобилизация клиноптилолита с цезием в калий-магний фосфатную матрицу, Шкуропатенко В. А., Дикий Н. П., Тарасов Р. В., Улыбкина Е. А., Сурков А. Е., Литвиненко Л. М. (2017)
Лотоцкая В. А. - Низкотемпературная деформация и прочность полиимидных пленок в зависимости от толщины и скорости деформирования, Яковенко Л. Ф., Алексенко Е. Н., Абраимов В. В., Wen Zhu Shao (2017)
Иванский В. Б. - Измерение основных характеристик PuBe и 238PuBe источников нейтронов с помощью спектрометра на сферах Боннера С 3He-счетчиком, Летучий А. Н., Оробинский А. Н., Сироко Г. В. (2017)
Папиров И. И. - Изучение пластической деформации кадмия, Стоев П. И., Ковтун Г. П., Щербань А. П., Солопихин Д. А., Рудычева Т. Ю. (2017)
Ivashtenko O. - Maximum temperature in an ideal greenhouse (2017)
Гарбар А. В. - Клональная изменчивость Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ, Чернышова Т. Н. (2011)
Парнікоза І. Ю. - Знахідки медянки звичайної, Coronella austriaca (Reptilia, Colubridae), у м. Києві, Некрасова О. Д. (2011)
Балашёв И. А. - Первая находка Vertigo moulinsiana (Gastropoda, Pulmonata) для Украины на территории Крыма, Палатов Д. М. (2011)
Смірнов Н. А. - Перша знахідка Vespertilio murinus (Chiroptera, Vespertilionidae) у Чернівецькій області (Українa), Скільский И. В. (2011)
Синица М. В. - Летяги рода Pliopetaurista (Mammalia, Rodentia) неогена Украины (2011)
Дегтяренко Е. В. - Виды моллюсков, которых больше нет в реке Молочная, Украина (2011)
Akimov I. A. - Distribution of Ticks from of the Genus Dermacentor (Acari, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2011)
Dolinskaya I. V. - The Chorionic Sculpture of the Eggs of Some Xyleninae (Lepidoptera, Noctuidae) (2011)
Романь А. М. - Морфологічні особливості лускового покриву риб роду Barbus (Osteichthyes, Cypriniformes) з України і деяких суміжних територій та їхня рольу систематиці (2011)
Trach V. A. - A Myrmecophylous Mite Myrmozercon tauricus sp. n. of the family Laelapidae (Acari, Mesostigmata) from Ukraine, Khaustov A. A. (2011)
Prokhorov A. V. - New Records of Jewel Beetle Eurythyrea aurata (Coleoptera, Buprestidae), a Rare Species in Ukraine, Demura Yu. K. (2011)
Burdejnaja S. J. - A New Species of the Genus Proctophyllodes (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Golden Oriole, Kivganov D. A. (2011)
Костюк И. Ю. - Новый и малоизвестный виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины, Плющ И. Г. (2011)
Ключко З. Ф. - Новые данные о малоизвестных видах совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины, Сергиенко В. М., Герасимов Р. П. (2011)
Gurko V. O. - New Faunistic Records of Tiger Moths in West Pakistan (Lepidoptera, Arctiidae, Arctiinae), Inayatullah M., Mashwani M. A. (2011)
Зайцева Г. Ю. - Нова знахідка мишівки лісової, Sicista betulina (Mammalia, Rodentia) на території Шацького національного природного парку (Украина), Гнатина О. С. (2011)
Godlevska O. V. - Results of the Winter Bat Census in Two Bat Sites of the Central Podo lia (Ukraine), Ghazali M. A., Tyshchenko V. M., Drebet M. V., Martynjuk V. Ju. (2011)
Ковблюк Н. М. - 18-ый Международный арахнологический конгресс (2011)
Тобиас В. И. - 2-й Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым, Белокобыльский С. А., Гохман В. Е. (2011)
Мірошніченко Д. А. - Імідж як складова корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу, Зленко А. М., Ісайкіна О. Д. (2017)
Студінська Г. Я. - Бренд як інструмент реструктурізації національної економіки, Ходжаян А. О. (2017)
Білоскурський Р. Р. - Cтратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України (2017)
Гайдук І. С. - Бухгалтерський облік в недержавних пенсійних фондах (2017)
Гахович Н. Г. - Машинобудування України: ретроспектива та перспективи, Завгородня М. Ю. (2017)
Дейнеко Л. В. - Світові виклики щодо забезпечення продовольством та роль України в їх подоланні (2017)
Дейнеко О. Т. - Визначення пріоритетних товарних груп та зовнішніх ринків для державної підтримки агропродовольчого виробництва та експорту (2017)
Кучеренко М. А. - Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України (2017)
Кушніренко О. М. - Впровадження ефективних інструментів торговельної політики для захисту національного виробника продукції з деревини, Зарудна О. С. (2017)
Сафонов Ю. М. - Стратегічний менеджмент в системі транспортної галузі, Масленніков Є. І., Кашубський А. А. (2017)
Халатур С. М. - Сталий розвиток сільського господарства та його інноваційне забезпечення (2017)
Швець Ю. О. - Особливості підвищення продуктивності праці персоналу на сільськогосподарських підприємствах в умовах фінансової дестабілізації, Карамушко А. С. (2017)
Шелудько Е. І. - Розвиток промислового інжинірингу як ключова умова комплексної модернізації промислових підприємств (2017)
Юрченко Ю. О. - Кругообіг грошових потоків підприємства по виробництву будівельних матеріалів (2017)
Баранник Л. Б. - Институт минимальной заработной платы: украинский и зарубежный опыт (2017)
Варналій З. С. - Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання (2017)
Васюткіна Н. В. - Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення (2017)
Кварацхелия М. С. - Глобализация и проблемы экономической безопасности Грузии (2017)
Коваль С. П. - Проблеми безробіття та відторгнення населення з ринку праці України (2017)
Лисецький А. С. - Ринок землі: переваги і загрози, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2017)
Меньшиков В. - Мобильный образ жизни молодежи в аспекте трудовой занятости, Лавриненко О., Ванкевич О. (2017)
Полоник С. С. - Методические подходы к анализу и оценке странового риска, Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2017)
Сафонов Ю. М. - Параметричне макроекономічне планування в системі державного регулювання, Григор'єв Г. С. (2017)
Стукало Н. В. - Моделі соціальної економіки в ринкових умовах, Сімахова А. О. (2017)
Кужелєв М. О. - Здійснення нагляду за фінансовими конгломератами: євпропейський досвід, Бойчук М. М. (2017)
Дмитришин М. В. - Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи (2017)
Доброскок С. С. - Рентна політика в природно-ресурсній сфері України (2017)
Зелик С. С. - Досвід формування бюджетів територіальних громад у країнах з розвинутою економікою (2017)
Качула С. В. - Податки як основа реалізації соціальної функції держави, Бодня Д. А., Поривай А. О. (2017)
Коркач І. В. - Теорико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів (2017)
Лисяк Л. В. - Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів в Україні: проблеми формування та можливості інвестування (2017)
Матвієнко І. Л. - Фінансування соціально вразливих верств населення: теоретичні аспекти дослідження (2017)
Попова М. А. - Продакт плейсмент на ринку фінансових послуг: реалії та перспективи використання (2017)
Рибакова Т. О. - Теоретичне дослідження поняття "фінансове регулювання" (2017)
Ріппа М. Б. - Досвід модернізації пенсійних систем в економічно розвинених країнах (2017)
Кучеренко В. В. - Інноваційний розвиток співпраці банків та страхових компаній в країнах Азії, Тринчук В. В. (2017)
Чеберяко О. В. - Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів, Рябоконь О. О. (2017)
Чередник В. А. - Бюджетні видатки: сутність та їх аналіз у фінансуванні потреб закладів загальної середньої освіти (2017)
Бобух С. О. - Оцінка сучасного стану державного бюджетування в Україні в контексті забезпечення умов глобалізації (2017)
Титул, зміст (2017)
Бондарєва М. - Про потенційні права спадкоємця на спадщину (2017)
Буяджи Г. - Нові тенденції у визначенні сторін трасту. Аналіз останніх новел (2017)
Водоп’ян Т. - Правове регулювання договору зберігання: окремі питання теорії та практики, Тичковська О. (2017)
Гелецька І. - Реалізація принципу неподільності авторського права під час здійснення права на спадкування (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Поняття розумного строку розгляду справи в національному судочинстві (частина 1) (2017)
Коверзнєв М. - Правовий аспект реорганізації юридичних осіб, Коверзнєва Г. (2017)
Криса М. - Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин із геологічного вивчення надр за державним замовленням (2017)
Луців М. - Правові форми залучення коштів інвесторів у сфері будівництва житла (2017)
Марущак Я. - Товариства в Європейському Союзі: права та обов’язки їх учасників (2017)
Паєнок А. - Особливості визначення моменту виконання сторонами договору роздрібної купівлі-продажу обов’язків щодо оплати, передачі та прийняття товару (2017)
Сенюта В. - Визначення інтелектуальної власності: деякі теоретичні зауваження (2017)
Стоянова Т. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України (2017)
Замрига А. - Сучасний стан та економіко-правові перспективи розвитку ринку соціально значущих продуктів в Україні (2017)
Лісовий М. - Господарсько-правова характеристика учасників ринку поштових послуг в Україні (2017)
Шинкар М. - Гносеологічні підходи до змісту банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ як інституту національного права (2017)
Шабанов Р. - Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення, Новіков Д. (2017)
Григор’єва Х. - Науковий аналіз нормативно-правового забезпечення надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки (2017)
Шуляренко Л. - Розвиток наукової думки щодо правового статусу селян в Україні (2017)
Размєтаєв С. - , Біловус Р. Механізм правового регулювання порядку здійснення загального користування надрами 88-90 (2017)
Борщевська О. - Правове забезпечення екологічної безпеки під час здійснення морських перевезень, Добров О. (2017)
Заверюха М. - Правове регулювання загального використання лісових ресурсів в Україні та зарубіжних країнах (2017)
Андреєв А. - Особливості підготовки поліцейських кадрів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання (2017)
Баженова А. - Реформування нормативно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності (2017)
Барікова А. - Механізм систематизації права електронних комунікацій (2017)
Суббот А. - Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства, Дем’янчук Ю. (2017)
Довбиш В. - Адміністративно-процесуальний статус особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: окремі шляхи вдосконалення (2017)
Іщенко І. - Превентивна робота з дітьми: актуалізація питання та перспективи дослідження (2017)
Капля О. - Співвідношення принципів законності та верховенства права в адміністративному судочинстві України (2017)
Петрова І - Публічне управління як фактор і стимулятор модернізації адміністративного права, Руда О. (2017)
Семеній О. - Ознаки адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації (2017)
Христов О. - Окремі аспекти визначення обов’язків поліцейського щодо надання невідкладної, зокрема домедичної й медичної, допомоги, Денисенко Є. (2017)
Шевчук М. - Інформаційне забезпечення органів фіскальної служби України як елемент стратегічного плану розвитку країни (2017)
Шумейко І. - Суб’єкти, причини і чинники порушення корпоративних прав як об’єкта адміністративно-правової протидії (2017)
Берназюк І. - Парламентський контроль за реалізацією стратегічних актів (2017)
Кулага Е. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні 158-162 - (2017)
Машталір Х. - Інтеграція україни до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства, Леськів С. (2017)
Яциніна М. М. - Істотна шкода й тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів, що передбачають відповідальність за службові зловживання (2017)
Даневич М. - Підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєнні злочину (2017)
Запотоцький А. - Особливості призначення судових експертиз під час установлення обставин, які мають значення в процесі розслідування злочинів у сфері будівництва (2017)
Крицька І. - Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти (2017)
Павлишин Б. - Наукова складова техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування вбивств (2017)
Павлишина А. - Правовове регулювання порядку застосування та класифікація техніко-криміналістичних засобів, що використовуються для збирання доказів про злочини у сфері наркобізнесу (2017)
Фаринник В. - Затримання особи в новому Кримінальному процесуальному кодексі України: окремі питання відповідності міжнародним стандартам і практиці Європейського суду з прав людини, Мірковець Д. (2017)
Єфімов М. - Тактика слідчого експерименту під час розслідування злочинів проти моральності (2017)
Негребецький В. - Порівняння як основа тактики перевірки показань на місці (2017)
Людмила Шевелюк - Підготовка адвокатом скарги до Європейського суду з прав людини (2017)
Самойленко Є. - Поняття "корінний народ" та питання визнання статусу корінних народів у міжнародному праві (2017)
Теплюк С. - Інститут публічного порядку у праві Англії та США (2017)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2017)
Вережак Г. П. - Стабiлiзацiя розв’язкiв нелокальної багатоточкової за часом задачi для одного класу еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь, Городецький В. В. (2017)
Гержановская Г. А. - Асимптотические представления быстро меняющихся решений существенно нелинейных дифференциальних уравнений второго порядка (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение медленно меняющихся решений обыкновенных двучленных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью, Черникова А. Г. (2017)
Капустян О. В. - Глобальний атрактор iмпульсної динамiчної системи, породженої хвильовим рiвнянням, Романюк I. В. (2017)
Панасенко Є. В. - Умови бiфуркацiї розв’язкiв рiвняння Ляпунова у просторi Гiльберта, Покутний О. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Схема ступенчатого усреднения для многозначных дифференциальных уравнений с обобщенной производной (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Розв’язнiсть рiзницевих рiвнянь iз нерiвномiрно стискаючими операторами у просторi двостороннiх послiдовностей (2017)
Tunç C. - Continuability and boundedness of solutions for a kind of nonlinear delay integro-differential equations of third order, Ayhan T. (2017)
Herrmann L. - Oscillatory solutions of some autonomous partial differential equations with a parameter (2017)
Самойленко А. М. - Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування”, Перестюк М. О., Самойленко В. Г., Конет I. М., Теплiнський Ю. В. (2017)
Кравец В. С. - Определение устойчивых параметров бортов кареров в зонах подземных рудников Кривбасса, Дворников В. А., Еременко Г. И., Чирва А. И. (2014)
Харин С. А. - Разработка программного обеспечения и исследование скорости проведенния протяженных выработок глубоких шахт (2014)
Монастирський Ю. А. - Урахування особливостей гірничнотехнічних умов експлуатаціїавтосамоскидіва як шлях до підвищення продуктивності кар'єрної техніки, Веснін А. В., Сістук В. (2014)
Пшеничный В. Г. - Методика оптимизации режимов добычных, вскрышных и внутрикарьерных отвальных работ с учетом их взаимосвязи при разработке крутопадающих месторождений с применением технологии внутреннего отвалообразования, Пыжик Н. Н. (2014)
Азарян В. А. - Модель динамической стабилизации колебаний качества в рудопотоке (2014)
Сидоренко В. Д. - Комплексні програми камеральної обробки даних лазерного 3D-сканування, Шолох М. В., Топчий О. Л., Сергеєва М. П., Ковтун В. Я., Серебряний Ю. Л., Волчко Є. П. (2014)
Хворост В. В. - Дослідження міцності і надійності конструктивних елементів об'єктів,розташованих на поверхні гірничопромислових підприємств (2014)
Рудь Ю. С. - Повышение эффективности самоочистки колосниковой решетки спекательных тележек агломерационных машин, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2014)
Кірієнко С. М. - Вплив середовищетвірної діяльності ссавців на активність уреази в грунтах відвалів Криворіжжя (2014)
Кияновский Н. В. - Перспективы применения центробежно-ударных дробилок в отечественной и зарубежной горнорудной промышленности, Сокур И. Н., Сокур Л. М. (2014)
Николашин Ю. М. - Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации железистых кварцитов, Ковалев К. В., Корчагин Н. В. (2014)
Николашин Ю. М. - Условия устойчивости борта глубокого карьера в зоне динамического влияния крупного тектонического разлома Горишне-Плавнинского железнорудного месторождения, Плотников А. В. (2014)
Кондратец В. О. - Технічне забезпечення допустимої похибки ідентифікації розрідження пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора, Мацуй А. М. (2014)
Пшеничный В. Г. - Технология внутреннего отвалообразования с формированием временного внутреннего отвала, Пыжик Н. Н. (2014)
Швец Д. В. - Оптимизация транспортных схем и порядок отработки крутопадающих железорудных месторождений в условиях постановки бортов карьера в конечное проэктное положение (2014)
Долгіх О. В. - Використання нечіткої логіки та нейронних мереж при розрахунках можливості утворення проваль від дії підземних гірничих робіт (2014)
Тищук В. Ю. - Закріплення пильних поверхонь на гірничих підприємствах з використанням біотехнологій (2014)
Гирич В. П. - Повышение эффективности работы теплообменного оборудования путем электростабилизационной обработки воды, Ферликовская О. В. (2014)
Домничев М. В. - До питання використання засобів індивідуального захисту цивільним населенням при надзвичайних ситуаціях мирного часу, Нестеренко О. В. (2014)
Комісаренко Т. А. - Аналіз способів визначення виробленого простору при розробці залізорудних родовищ, Єлезов К. С. (2014)
Прокопенко Ю. А. - Блокировка и маркировка источников опасных энергий на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины для снижения уровня производственного травматизма на рабочих местах (2014)
Самборский Ю. Г. - Математическое описание непрерывного стана горячей прокатки как объекта системы автоматического управления, Файнштейн В. Г. (2014)
Савельев С. Д. - Математическое моделирование процесса перемещения зоны горения при спекании аглошихты, Новохатько Я. А. (2014)
Александрова Т. В. - Процессы взаимодействия кусковой руды с лентой наклонного конвейера при её поперечном порыве (2014)
Назаренко Н. В. - K-MINE – базовый инструмент повышения эффективности буровзрывных работ, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2014)
Микитин О. В. - Огляд та аналіз малогабаритної мікроконтролерної техніки з великими можливостями, Черенюк М. С. (2014)
Шумова Л. А. - Метод раннего обнаружения опасной тенденции технологических параметров, Скарга-Бандурова И. С. (2014)
Мироненко А. И. - Актуализация проблемы складирования хвостов обогащения полезных ископаемых, Самохина С. А., Старых С. С., Шаповалова Г. М. (2014)
Плотников В. Ф. - Краткий обзор технологии горных работ и перспективные направления развития Bama mining company (Иран), Николенко Е. М. (2014)
Аблец В. В. - Кирпич и черепица дореволюционного Криворожья. II Верхнеднепровский уезд Екатеринославской губернии, Березовский А. А., Аблец Н. С. (2014)
Жосан А. А. - Чисельне моделювання роботи непараметричного дуального регулятора на прикладі об'єкта першого порядку, Ліпанчиков С. І. (2014)
Жосан А. А. - Управление зоной печи с распределенными параметрами с помощью регулятора, основанного на концепции дуального управления, Кирсань Е. С. (2014)
Каневський В. В. - Експериментальне дослідження частотно – регульованого електропривода зі зворотнім зв’язком за оцінкою динамічного моменту, Ткачук О. Р. (2014)
Хромей О. В. - До проблеми необхідності та напрямків розвитку тягового електроприводу (2014)
Сінолиций А. П. - Лабораторний комплекс дослідження енергопотоків мережі живлення з різноманітними режимами навантаження, Кольсун В. А., Удовенко О. О., Козлов В. С., Риженков Д. В., Макодзьоб В. М. (2014)
Герасименко Н. О. - Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2014)
Квітка Т. В. - Самоосвітня діяльність як засіб особистісного розвитку студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Куліковська О. Є. - Аналіз новітніх технологій у фіксуванні дорожньо-транспортних пригод у Криворізькому регіоні, Атаманенко Ю. Ю. (2014)
Голышев А. М. - Разработка методики определения доминирующих причин реализации травмоопасных ситуаций в условиях промышленных предприятий на основе теории множеств и определяющего фактора, Пищикова Е. В., Янова Л. А. (2014)
Полоцкая Н. Н. - Применение новых технологий очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод, Бурлаченко Т. И., Стебельская Е. Н., Стебельская О. В., Горон Н. Н., Белоусенко В. В. (2014)
Ткаченко Г. І. - Дослідження об'єму осередку деформації при прокатуванні штаби у гладких валках, Самойлюк О. А., Шепель А. О. (2014)
Биленко А. Е. - Горнотехническая рекультивация отработанного карьера №2 ПАО "ЦГОК" вскрышными породами Глееватского карьера с приминением комбинированного способа засыпки, Терещенко В. В., Пшеничный В. Г., Перегудов Ю. Г. (2014)
Кивгила Е. В. - Обоснование эффективной технологии совместной отработки магнетитовых кварцитов Первомайского карьера и шахты "Первомайская" Северного ГОКа открыто-подземным способом, Пивнёв С. И., Терешонков А. Н., Романов А. Ю. (2014)
Лобов В. Й. - Автоматизована система керування сівалкою, Дубовик І. І. (2014)
Моркун В. С. - Моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в неоднородных средах методом расслоенных пространств (К-SPACE), Пикильняк А. В., Моркун Н. В., Подгородецкий Н. С. (2014)
Несмашний Є. О. - Розробка методики обчислення та досвід застосування часових інтервалів при проведенні масових вибухів на кар'єрі "ПівдГЗК", Федін К. А. (2014)
Настобурко Л. Г. - Рациональное применения этажно-камерной и подэтажно-камерной систем разработки с твердеющей закладкой при отработке мощных крутопадающихрудных месторождений, Кривенко Ю. Ю. (2014)
Почужевський О. В. - Специфіка умов експлуатації самохідних колісних машин на відкритих розробках (2014)
Касаткіна І. В. - Поліпшення енергоефективності системи електропривода конвеєра, Гнутов І. В. (2014)
Романенко А. В. - Опыт использования автоматизированных систем проектирования в ГП "ГПИ "Кривбасспроект"", Плотников В. Ф., Назаренко М. В. (2014)
Радионов В. М. - Способ управления гранулометрическим составом выхода гидроциклона, на основе средств ультразвукового воздействия и контроля (2014)
Моргун А. В. - Повышение эффективности отбойки массива скважинными зарядами взрывчатых веществ, Чухарев С. М. (2014)
Бабец Е. К. - Опыт геофизического мониторинга методами ЕИЭПЗ и РАП состояния породного массива в зоне влияния подземных горных работ, Штанько Л. А., Козариз В. Я., Чепурной В. И., Ляш С. И., Плужник Ю. А. (2014)
Калініченко О. В. - Дослідження економічної доцільності заходів щодо боротьби з пилом на відкритих рудних складах (2014)
Міщук С. В. - Роль облікової політики в управлінні підприємством, Клименко А. Д. (2014)
Кадол Л. В. - Аналіз використання рекультивованих земель як рекреаційного потенціалу міста, Сердюк С. Д. (2014)
Шахно А. Ю. - Оптимізація структури капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Мигуцька І. М. (2014)
Грицина О. Є. - Особливості системи економічних показників у нормах технологічного проектування гірничодобувних підприємств з підземним способом видобутку залізних руд, Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Нестерук Н. І., Ланцетова Т. В., Єгорова І. Г. (2014)
Пижик М. М. - Сучасні підходи до визначення оптимальних проектних рішень при комплексному освоєнні родовищ корисних копалин із застосуванням критерію максимому прибутку в умовах ринкової економіки, Терещенко В. В., Григорєв Ю. І. (2014)
Шепелюк В. А. - Передумови виникнення та еволюція корпоративних відносин в системі внутрішнього контролю (2014)
Коровіна О. В. - Теоретичний аналіз засад управління життєвим цикломпідприємств (2014)
Темченко О. А. - Інтегральна оцінка конкурентноспроможності гірничовидобувних підприємств Кривбасу, Вапнічна В. В., Голобородько В. Ю. (2014)
Кононенко В. В. - Системно-динамічна модель оцінки та мінімізації витрат інвестиційного проекту поглиблення шахтних стволів, Решотка Р. О., Кононенко А. В. (2014)
Григорьев И. Е. - Исследование влияния цикличности цен на минеральные ресурсы при определении рациональных решений при проектировании карьеров, Китов А. А. (2014)
Нусінов В. Я. - Проблеми корпоративного управління в Україні, Побережна В. О. (2014)
Ізмайлов Я. О. - Вдосконалення обліку надходження нематеріальних активів на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Турило А. М. - Дослідження сутності категорії "інноваційна активність підприємства", Сазонов Р. В. (2014)
Фалько Є. А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження глобалізаційних процесів в туристичному бізнесі (2014)
Анотації (2014)
Matkovska L. K. - The ion-conducting composites based on the aliphatic and aromatic epoxy oligomers and the lithium perchlorate salt, Iurzhenko M. V., Mamunya Ye. P., Matkovska O. K., Boiteux G., Lebedev E. V. (2017)
Місюра А. І. - Структура, електричні, теплофізичні та механічні властивості металонаповнених композитів, сформованих у магнітному полі, Мамуня Є. П., Демченко В. Л., Куліш М. П., Сировець Г. П. (2017)
Толстов А. Л. - Структура и свойства серебросодержащих гибридных олигоуретан–силоксановых систем, полученных золь-гель методом, Матюшов В. Ф., Маланчук О. Н., Климчук Д. А., Лебедев Е. В. (2017)
Буря А. И. - Исследование структуры и свойств политетрафторэтилена, армированного волокном Арселон, Калиниченко С. В., Баглюк Г. А., Редчук А. С. (2017)
Шанталій Т. А. - В’язкість розчинів поліамідокислот на основі кардових діамінів, наповнених карбонанотрубками, Карпова І. Л., Драган К. С., Клепко В. В. (2017)
Дмитрієва Т. В. - Вплив природновідновлюваних функціональних добавок на основі рослинних олій на деградабельність поліетилену, Бортницький В. І., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Кримовська С. К. (2017)
Гуменная М. А. - Синтез и антимикробные свойства олигомерных силсесквиоксанов, содержащих в органическом обрамлении кватернизованные атомы азота и гидроксильные группы, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Годына Д. М., Метелица Л. А., Шевчук А. В., Кравченко В. В., Шевченко В. В. (2017)
Бусько Н. А. - Синтез и исследование химической структуры блоксополимеров касторового масла на основе олигомерных азоинициаторов, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Сильченко Ю. А., Кочетова Я. В., Гудзенко Н. В. (2017)
Содержание (2017)
Хмизов С. О. - Сучасний погляд на проблему різниці довжини нижніх кінцівок у дітей та лікування із застосуванням методів керованого росту (літературний огляд), Рокутов В. С., Єршов Д. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Ювенильный артрит: терминология, классификация, диагностические критерии, этиология, патогенез, современные аспекты (обзор литературы), Конюшевская А. А., Вайзер Н. В., Балычевцева И. В. (2017)
Головач И. Ю. - Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите (2017)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз надійності фіксації черезвертлюгових переломів стегнової кістки із застосуванням звичайного та подовженого проксимального стегнового стрижня, Калашніков А. В., Малик В. Д., Скибан М. В. (2017)
Луцишин В. Г. - Якість життя хворих після артроскопічного лікування з приводу початкових стадій коксартрозу, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Ставицкий А. Б. - Тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов при осложнениях остеосинтеза шейки бедренной кости в условиях регионального центра эндопротезирования крупных суставов на базе областной больницы интенсивного лечения г. Мариуполя, Лыжин А. В., Пастернак Д. В., Позняк А. С., Ямковой И. А., Абрамович Е. А. (2017)
Трутяк I. P. - Хірургічне лікування наслідків сучасної бойової травми, Філь А. Ю., Медзин В. І., Трутяк Р. І. (2017)
Стауде В. А. - Особенности функционирования мышц — глобальных стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной плоскости. Сообщение 1. Исследование активности m. еrector spinae, Котульский И. В., Дуплий Д. Р., Карпинская Е. Д. (2017)
Король П. О. - Радіонуклідна модель "dual time point imaging" у прогнозуванні параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів (2017)
Попсуйшапка К. О. - Залишкова фіксованість хребтових сегментів при вибухових переломах грудопоперекового відділу хребта, Карпінський М. Ю., Тесленко С. О., Карпінська О. Д., Попов А. І. (2017)
Гур’єв С. О. - Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою, Соловйов О. С., Танасієнко О. М. (2017)
Пустовойт Б. А. - Комплексна фізична реабілітація хворих із диспластичними деформаціями колінного суглоба, Пустовойт К. Б., Тохтамишев М. О., Карпінська О. Д. (2017)
Рушай А. К. - Комплексный подход при лечении пациентов с ложными суставами большеберцовой кости, Скиба В. В., Бебых А. Р., Соловьев И. О. (2017)
Шимон В. М. - Лікування ушкоджень хребта у хворих iз політравмою, Шимон М. В., Шерегій А. А., Литвак В. В., Стойка В. В., Пушкаш I. I. (2017)
Бабій Ю. О. - Метод розпізнавання переміщення рухомого об’єкту в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження (2017)
Бовда Е. М. - Метод обмеження вхідного навантаження в SDN мережах, Плугова О. Б., Бондаренко В. Г. (2017)
Бондаренко Л. О. - Подходы к информационно - аналитическому обеспечению органов военного управления, Єфанова Е. А., Садыков О. И., Остапук А. И. (2017)
Волобуєв А. П. - Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення з шумоподібними сигналами на основі фазової модуляції псевдовипадковою послідовністю, Бухал Д. А., Сергієнко А. В. (2017)
Горбенко В. І. - Основні вимоги до архітектури системи безпеки центрів обробки даних, Копійка О. В., Любарський С. В. (2017)
Гурський Т. Г. - Перспективи застосування технології МІМО та цифрових антенних решіток у військових системах радіозв’язку, Гриценок К. М., Шишацький А. В., Жук П. В. (2017)
Живило Є. О. - Напрями створення та розбудови національної системи кібербезпеки, Черноног О. О. (2017)
Жук О. В. - Моделі побудови покриття і виявлення цілей в безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Тарасов В. В., Ткаченко Д. В. (2017)
Залужний О. В. - Метод вибору довжини кодового слова для радіоліній з відкладеною передачею підтвердження, Голь В. Д., Штаненко С. С. (2017)
Кондратюк А. Г. - Підхід до формалізації процесу оперативного управління військами (2017)
Кононова І. В. - Моделі безвідмовності телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку при різних способах структурного резервування (2017)
Креденцер Б. П. - Електромагнітний метод контролю технічного стану телекомунікаційного обладнання мереж військового зв’язку, Жердєв М. К., Бовда Е.М., Єфанова К.О. (2017)
Паламарчук С. В. - Методика проведення енергетичного розрахунку в трактах системи супутникового зв’язку, Коротченко Л. А., Кузавков В. В., Зарубенко А. О. (2017)
Пантась С. О. - Шляхи підвищення якості відеоконференцзв’язку в телекомунікаційних системах спеціального призначення, Цатурян О. Г., Бєляков Р. О., Радченко М. М. (2017)
Рачок Р. В. - Формування маски місцевості при побудові маршрутів в задачах оперативно-службової діяльності прикордонного відомства (2017)
Романюк А. В. - Модели оценки эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей (2017)
Романюк В. А. - Методика побудови нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж, Сова О. Я., Олексенко В. П., Симоненко О. А. (2017)
Романюк В. А. - Задачі синтезу топологій мереж мобільної компоненти з використанням телекомунікаційних аероплатформ, Степаненко Є. О. (2017)
Субач І. Ю. - Модель виявлення аномалій в інформаційно – телекомунікаційних мережах органів військового управління на основі нечітких множин та нечіткого логічного виводу, Фесьоха В. В. (2017)
Шевченко А. С. - Метод оцінювання ризику інформаційної безпеки внаслідок обмеження пропускної спроможності міжмережними екранами наступного покоління при використанні додаткових активних систем захисту інформації, Самойлов І. В., Толстих В. А., Артюх С. Г. (2017)
Титул, зміст (2017)
Чепков І. Б. - Організація протидії "гібридній війні" в сучасних умовах: технічний аспект, Лапицький С. В., Гультяєв А. А., Гупало А. Ю., Чепура М. М. (2017)
Борохвостов І. В. - Визначення теорії програм озброєння як наукового напряму теорії озброєння (2017)
Майстренко А. Л. - Підвищення захисту бойових броньованих машин від ураження 12,7-мм кулями Б-32, Кущ В. І., Кулич В. Г., Нешпор О. В., Бісик С. П. (2017)
Давидовський Л. С. - Дослідження енергопоглинаючого елемента протимінного сидіння екіпажу бойової броньованої машини, Бісик С. П., Корбач В. Г. (2017)
Ланецький Б. М. - Методичні рекомендації щодо визначення кількості зенітних керованих ракет та ракетних двигунів для контрольних льотних та вогневих стендових випробувань при виконанні завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Лук'янчук В. В. (2017)
Пулеко І. В. - Інформаційна технологія оперативного контролю стану малого літального апарата на основі часового подання вимірювальної інформації (2017)
Петрук С. М. - Безпілотні авіаційні комплекси в збройних конфліктах останніх десятиріч (2017)
Павловський І. В. - Пропозиції щодо удосконалення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України, Твердохлібов В. В., Башкиров О. М. (2017)
Дерепа А. В. - Аналіз впливу фізичних властивостей шпангоутного набору днища корабля на розподіл амплітуди і фази тиску звукового поля по активній поверхні корабельної антени в системі "надводний корабель – гідроакустична станція" (2017)
Шишанов М. О. - Використання математичного апарату рефлексивних ігор для прийняття управлінських рішень при розробці й обґрунтуванні раціональної стратегії управління процесами виробництва, модернізації, ремонту зразків озброєння та військової техніки, Шуригін О. В., Деркач І. І., Шевцов М. М. (2017)
Сакович Л. М. - Оцінка достовірності діагностичних засобів спеціального зв’язку з аварійними та бойовими пошкодженнями, Яковлев М. Ю., Рижов Є. В., Ходич О. В. (2017)
Зінько Р. В. - Методологічні аспекти побудови моделей роботи різнотипної військової техніки на основі подібності графів їх конструкцій, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2017)
Шишанов М.О. - Обґрунтування методу моделювання процесу функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки угруповання військ, Гуляєв А.В., Шевцов М.М. (2017)
Каховський М.Ю. - Технологія відновлення стволів танкових та артилерійських гармат, Іщенко М.П., Лукомник А.Л. (2017)
Інформація (2017)
Резюме (2017)
Андрієнко В. - Роль державного регулювання у процесі забезпечення економічної безпеки ринку страхових послуг України, Кобко Р. (2017)
Гончаренко О. - Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України (2017)
Відякіна М. - Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної політики ЄС (2017)
Гулак Д. - Підтримка розвитку ринку електроенергії України: бізнес-акселерація та регіональні інноваційні проекти (2017)
Пепа Т. - Потенціал модернізації як базис ефективного соціально-економічного розвитку країни в контурі відтворювальних процесів, Чернюк Л. (2017)
Гаращук О. - Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) (2017)
Коломицева O. - Форми фінансової взаємодії держави і бізнесу в інфраструктурних проектах, Іоненко К. (2017)
Кісіль Т. - Аналіз проблем підвищення інноваційної сприйнятливості суб'єктів енергетичної галузі до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики, Скрипник В. (2017)
Плаксюк О. - Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку (2017)
Крутогорський Я. - Впровадження системи енергоменеджменту на промисловому підприємстві (2017)
Якушева О. - Управлінські технології стимулювання малого й середнього бізнесу в Черкаському регіоні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Манглієва Т. Н. - Аналіз стійкості автоматизованої системи управління опаленням у будинку, Юхимчук М. С. (2017)
Кулінченко Г. В. - Вирішення завдань сепарації вологи на базі SCADA-технології, Леонтьєв П. В. (2017)
Войцеховський О. В. - Моделювання напружено-деформованого стану системи основа–фундамент–споруда за підсилення стовпчастих фундаментів суцільною фундаментною плитою, Маєвська І. В., Сазонова І. Р., Ковальчук І. В. (2017)
Шейкус А. Р. - Параметрична ідентифікація математичної моделі процесу ректифікації (2017)
Клименко М. О. - Математична модель динаміки активності радону в практично ізольованому приміщенні, Лебедь О. О., Мащенко В. А. (2017)
Мокін В. Б. - Створення інформаційної системи моніторингу забруднення атмосферного повітря міста на основі технології "Інтернет речей", Собко Б. Ю., Дратований М. В., Крижановський Є. М., Горячев Г. В. (2017)
Заюков І. В. - Побудова моделі оцінки рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення в Україні на макрорівні (2017)
Мокін Б. І. - Еквівалентування замкнутої лінійної динамічної системи за наявності похідної у правій частині її математичної моделі, Мокін О. Б., Чернова І. О., Довгополюк С. О. (2017)
Кухарчук В. В. - Математичні моделі асинхронного приводу похилого дифузійного апарата з частотним регулюванням, Коваль А. М. (2017)
Биков М. М. - Використання множини мікрофонів у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2017)
Довжик М. Я. - Спосіб урахування впливу відведення коліс при визначенні траєкторії криволінійного руху машини, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Буровский М. Й. - Екзотермічний обігрів надливів в процесі лиття за газифікованими моделями, Дорошенко В. С., Бабич М. В., Янченко О. Б. (2017)
Ночвай В. М. - Підвищення надійності в процесі ремонту ротора турбокомпресора двигуна внутрішнього згорання (2017)
Барась С. Т. - Аналіз властивостей автокореляційної функції дискретної послідовності, Войцеховська О. В., Ковтун В. А. (2017)
Білинський Й. Й. - Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач, Стахов В. П., Лазарєв О. О. (2017)
Прадівлянний М. Г. - Використання засобів дистанційного навчання для формування професійної компетентності майбутніх перекладачів, Бондар Н. Д. (2017)
Andreevа K. - The direction of innovation theory development in the system of knowledge of national economy and regional management (2017)
Гудзь П. - Практика адміністрування тарифів на національних і регіональних ринках електроенергії за кордоном (2017)
Пріхно І. - Фінансові відносини у соціальній сфері (2017)
Гончарова З. - Якісний рівень життя сільського населення як запорука сталого соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Єфіменко Н. - Методичні положення формування параметрів відтворення якості основного капіталу в машинобудуванні (2017)
Черевко О. - Міжрегіональний економічний простір в умовах економічних трансформацій, Прямухіна Н. (2017)
Андрусяк Н. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі як фактор економічної безпеки національної економіки (2017)
Король С. - Аудит нефінансової звітності: проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Виклюк М. - Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики (2017)
Кратт О. - Раціональність колекціонування професійної освіти (2017)
Журба І. - Тенденції та перспективи розвитку українсько-канадських торговельно-економічних взаємовідносин (2017)
Гончарук І. - Перспективи розвитку страхового ринку (2017)
Гончарук Т. - Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Абдулов О. Р. - Розробка структурно-функціональної моделі процесу проектування технології виготовлення литих виробів, Лапченко О. В. (2017)
Агравал П. Г. - Моделирование термодинамических свойств жидких сплавов Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) и метастабильных фазовых превращений с их участием, Древаль Л. А., Турчанин М. А. (2017)
Водопьянова А. А. - Парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Тi–Hf, Турчанин М. А., Древаль Л.А., Агравал П. Г. (2017)
Древаль Л. А. - Термодинамическая база данных для направленного поиска перспективных составов дисперсионно-твердеющих ВЭС, Агравал П. Г., Турчанин М. А., Довбенко А. И., Ильенко С. М., Эффенберг Г. (2017)
Дьяченко Ю. Г. - Дослідження впливу гартувального потоку на рівень напружень в металевих виробах (2017)
Іванова Л. Х. - Вплив способу лиття прокатних валків на рівень залишкових напружень у них, Білий О. П., Осипенко І. А. (2017)
Каратеев А. М. - Преимущества и перспективы использования смолы ОФОС в литейном производстве, Пономаренко О. И., Евтушенко Н. С., Евтушенко С. Д. (2017)
Ковальчук А. Г. - Исследование процессов жаростойкого поверхностного легирования отливок, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2017)
Лютий Р. В. - Вплив способу приготування рідкого скла на вибиваємість ливарних стрижнів (2017)
Лютий Р. В. - Зміна комплексу властивостей піщано-бентонітової суміші при додаванні звороту стрижнів з фосфатним зв’язувальним компонентом, Федоров М. М., Люта Д. В., Бондар А. К., Павлюх С. В. (2017)
Порохня С. В. - Исследование влияния параметров зачистного инструмента на время шлифования отливок (2017)
Соколов Д. Д. - Алгоритм і програма розрахунку та корекції складових шихти при отриманні високоміцного чавуну для виливниць, Приходько О. В. (2017)
Турчанин М. А. - Об использовании термодинамических данных для критериального анализа возможности получения высокоэнтропийных объемных аморфных сплавов, Агравал П. Г., Древаль Л. А. (2017)
Федоров М. М. - Сучасні способи виготовлення майстер-моделей ювелірних виробів в технологічному процесі лиття за виплавлюваними моделями, Тренкіна М. В., Лютий Р. В. (2017)
Ямшинський М. М. - Вплив процесів додаткового легування, мікролегування та модифікування на властивості хромомарганцевого чавуну, Федоров Г. Е. (2017)
Блохина И. О. - Восстановление и упрочнение коленчатых валов автотракторных двигателей (2017)
Власов А. Ф. - Повышение производительности ручной дуговой наплавки изделий, работающих при высоких температурах, Макаренко Н. А., Кущий А. М., Куликов В. П. (2017)
Голуб Д. М. - Газошлакообразующие основы современных порошковых проволок (2017)
Гринь А. Г. - Современные наплавочныематериалы для упрочнения и восстановления инструмента горячего деформирования, Макаренко Н. А., Трембач Б. А., Дудинский А. Д. (2017)
Гринь А. Г. - Исследование корреляции физических и технологических свойств шлаков при наплавке порошковыми проволоками, Трембач Б. А., Жариков С. В., Трембач И. А., Иванов Д. С. (2017)
Сокольський В. Э. - Рентгенодифракционные исследования промышленно важных шлаковых расплавов на кафедре физической химии Київського национального университета имени Тараса Шевченко, Роик А. С., Казимиров В. П., Прутцков Д. В., Бусько В. М., Галинич В. И., Гончаров И. А. (2017)
Корсун В. А. - Выбор состава B-Mn-Al порошковой смеси для повышения абразивной износостойкости поверхностного слоя, Заблоцкий В. К. (2017)
Марков О. Е. - Разработка новых заготовок для поковок ответственного назначения, Герасименко А. В., Косилов М. С., Шевцов С. А. (2017)
Руденко Н. О. - Дослідження проникності одно- і двошарових пористих порошкових фільтрів (2017)
Анотації (2017)
Автори (2017)
Скорочення (2017)
Вимоги до статей (2017)
Остання сторінка (2017)
Бабаев А. А. - Экспериментальные исследования работы одномодового сферического пьезоэлектрического преобразователя, Гнатейко Н. В. (2017)
Гринь С. А. - Проблемы добычи сланцевого газа на Украине, Мацкевич Ю. Р. (2017)
Ващенко О. В. - Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней (2017)
Дехтяр Ю. Ф. - Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней, Баркарь Є. В., Ацехівський О. В. (2017)
Акименко К. В. - Ідейні витоки українського націоналізму в Наддніпрянщині у ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Невинна Г. Я. - Місце та роль Фінляндії у Балтійському регіоні (1933-1939): геополітичний зріз, Опанасюк Т. А. (2017)
Лавренко А. С. - К вопросу о экспериментальном мониторинге электромагнитных полей в Украине, Троян Ю. И., Головатенко Д. А. (2017)
Криштанович М. Ф. - Стан Національної поліції України та шляхи її реформування (2017)
Власенко Ю. К. - Соціально-політичні аспекти державного регулювання питань внутрішньо переміщених осіб (2017)
Матухно Г. Р. - Молодежная политика как один из аспектов развития демократической политической системы (2017)
Бібіков Є. М. - До питання про вплив футболу на рухову активність дітей молодшого шкільного віку (2017)
Бугаєвський К. А. - Оцінка особливостей антропометричних та морфологічних показників студенток спеціальної медичної групи високого зросту (2017)
Данилко В. М. - Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку (2017)
Гринь В. В. - Использование памятников историко-культурного наследия Винницкой области как предпосылка развития культурно-познавательного (архитектурного) туризма в регионе (2017)
Драч Т. Л. - Вплив діяльності української академії балету на розвиток танцю-модерн, Сосіна В. Ю. (2017)
Ілечко М. П. - Втілення принципів циклічності в українській інструментальній музиці кінця ХХ століття (2017)
Кашшай О. С. - Історіографія дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми (2017)
Plakhotnyuk O. A. - Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art (2017)
Ситченко Е. В. - Развитие современного олимпийского движения: культурологический аспект (2017)
Ткаченко В. В. - Творча діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Гродська Е. Б. - Політика культурної дипломатії мовою мистецтва та культури: українська діаспора у сучасній Іспанії (2017)
Адаменко О. О. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання проектної технології для профілактики девіантної поведінки підлітків (2017)
Борисова Ю. В. - Локус контролю в системі особистісних характеристик жінок-матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах (2017)
Лєскова Л. Ф. - Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі установи соціальної сфери (2017)
Бурдейна М. В. - Роль релігійних медіа в системі морально-етичних засад сучасного українського суспільства (2017)
Редька К. Ю. - Документна комунікація в системі інформаційного управління (2017)
Бренкач Я. С. - Вступ до філософії Марка Аврелія (2017)
Шевчук С. Ф. - Плюралізм у філософії та науці (2017)
Бичко О. В. - "Історія русів" як джерело етимологічних студій (2017)
Borisenko T. I. - Theoretical problems of verb combinatorics, Kudinova T. I., Mikeshova G. P. (2017)
Гавриленко В. М. - Лінгвостилістичні особливості політичних промов Уінстона Черчілля, Тітарова Д. Ю. (2017)
Грищенко Я. С. - Граматичні особливості перекладу міжнародної документації, Сидоренко І. А. (2017)
Жорняк Н. Є. - Особливості міфологізації сучасної газетної реклами (2017)
Кардаш Л. В. - Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики (2017)
Кравчук О. В. - Образ-концепт зірки в ліриці Рози Ауслендер (2017)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Особливості використання окремих підходів до вивчення іноземної мови (2017)
Мельничук О. В. - Особливості китайськомовного Інтернет-дискурсу (2017)
Огієнко І. С. - Болгарські серійні фольклористичні видання: тематика і проблематика (2017)
Оробінська Р. В. - Структура складносурядних розповідних речень в сучасних німецьких художніх фільмах (2017)
Slabouz V. V. - Language as a disseminator and carrier of knowledge (2017)
Смольницька О. О. - Спільні архетипові уявлення про світовий центр у міфології різних народів: варіювання кроскультурних мотивів у вибраній поезії членів Нью-Йоркської групи (2017)
Шапран Д. П. - Метафора в міждисциплінарній парадигмі: методологічний аспект (2017)
Andruschyshyn O. V. - Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes, Piddubna A. A., Vivsyannyk V. V., Vintoniak M. V., Proskurnyak J. M., Halysh I. V. (2017)
Білковська Ю. П. - Сучасні уявлення про механізми регуляції скорочення матки, а також гемодинамічні зміни шийки матки до та під час пологів, Сергєєва Н. С., Комарь Д. Г., Сідлецька Д. В., Гайдук Ю. І., Данилко М. Р. (2017)
Єфіменко С. К. - Особливості патогенезу тромботичних ускладнень на тлі онкологічних захворювань, Санкін Ю. Ю., Васильчук Т. Р., Наконечна С. Я., Смага В. В., Шпиленко О. Ф. (2017)
Кравченко Л. А. - Особливості клінічного перебігу та ефективність антиретровірусної терапії поєднаної гемоконтактної патології: вірусу імунодефіцитулюдини та хронічного вірусного гепатиту С (2017)
Кривда Р. Г. - Дослідження можливості використання імунохроматографічного тесту "Cito Test Fecal Occult Blood" для встановлення наявності та видової приналежності слідів крові на речових доказах при проведенні комплексної судово-медичної експертизи , Ющук К. М., Стоєва М. І. (2017)
Матюшенко Д. О. - Патології суглобів з точки зору реабілітаційної медицини: проблеми та перспективи, Хаймик Н. В., Мозоль А. О., Ковтун А. В. (2017)
Москалюк О. П. - Репродуктивні показники в чоловіків після пахвинної алогерніопластики, Кіріл А. О., Грабовський А. С., Кузьмик В. В., Більцан О. В. (2017)
Онищенко В. І. - Ефективність симуляційного навчання в післядипломній підготовці медичних фахівців хірургічного профілю, Первак М. П., Єгоренко О. С., Носенко В. М. (2017)
Бєлякова С. М. - Соціально-психологічні детермінанти мовленнєвого розвитку близнюків (2017)
Борисюк О. М. - Психологічна характеристика типів управлінської компетентності майбутнього офіцера поліції (2017)
Бочаріна Н. О. - Особливості психологічної адаптації дітей раннього віку, Мазур О. О. (2017)
Донець О. І. - Патологічні зміни фізичного і психічного здоров’я військовослужбовців під впливом екстремальних умов, Шміголь Д. О. (2017)
Єрмакова Н. О. - Психологічні особливості маніпулювання свідомістю як властивості кримінальної субкультури, Мережкіна А. Є. (2017)
Зарицька В. В. - Емоційна компетентність як детермінантна складова професійного становлення фахівців соціономічного напряму, Борисенко В. М. (2017)
Іванова В. В. - Фактори оптимізації психологічного розвитку дошкільника (2017)
Пелюстка М. И. - Арт-терапевтическое направление в культурно-историческом подходе психосоматики (2017)
Портницька Н. Ф. - Образ ідеальних батьків у свідомості підлітків та їх батьків, Чупріна С. А. (2017)
Ткачук Т. А. - Гендерні особливості копінг-поведінки, Мягких А. А. (2017)
Федорченко С. В. - Реструктуризація як один з факторів впливу на рівень стресостійкості викладацького складу ВНЗ (2017)
Шаповалова В. С. - Емпатія як один із факторів успішної професійної діяльності фармацевтів (2017)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості професійного самовизначення у підлітковому та юнацькому віці (2017)
Бабич В. А. - Роль Національного агентства у протидії адміністративним корупційним правопорушенням, Недбайло В. В. (2017)
Бабич В. А. - Особливості адміністративного провадження у справах про дрібне викрадення чужого майна, Таранюк Т. О. (2017)
Веклич В. О. - Зміна громадянської свідомості як передумова позитивних перетворень: правові орієнтири (2017)
Гамбург І. А. - Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України про технічне регулювання: проблеми та перспективи (2017)
Голоднова Т. С. - Напрямки удосконалення законодавства, яке регламентує контрольно-наглядову діяльність у сфері управління майном у військових формуваннях України (2017)
Данилова І. О. - Зарубіжний досвід забезпечення житлом репатріантів та можливість його застосування в Україні (2017)
Дімчев В. О. - Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень в Туреччині (2017)
Довбенко К. О. - Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України (2017)
Маланчук П. М. - Проблеми застосування кримінально-процесуального закону щодо досудового обмеження свободи особи, Мантула А. П. (2017)
Маланчук П. М. - Відшкодування збитків потерпілим від насильницьких злочинів, Невмержицька Ю. А. (2017)
Марченко В. Ю. - Право голосу іноземців в Україні та за кордоном (2017)
Надієнко О. І. - Розрахунок з учасником, який вибуває з товариства з обмеженою відповідальністю, Квітко В. В. (2017)
Надієнко О. І. - Генеза спадкового права України (радянський період) (2017)
Олькіна О. В. - Інституціоналізація прав громадян на участь в управлінні державними справами та на свободу об’єднання в контексті інтеграційних процесів (2017)
Павленко С. О. - Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів (2017)
Севрук В. Г. - Нормативно-правові засади протидії правоохоронними органами України злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2017)
Трегубенко Г. П. - Право на підприємницьку діяльність: реалізація та державний захист економічної конкуренції, Семено Т. В., Чайка А. С. (2017)
Балик Н. Р. - Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті, Шмигер Г. П. (2017)
Вінтюк Ю. В. - Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ (2017)
Гуменна Н. В. - Компетентнісний підхід у викладанні дисципліни "Медичне правознавство" для студентів-медиків (2017)
Духаніна Н. М. - Гіпертекст як інструмент створення електронних засобів навчання (2017)
Каричковська С. П. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі, Чучмій І. І. (2017)
Коваленко О. О. - Рольова гра на заняттях іноземної мови при підготовці студентів технічних ВНЗ, Конопляник Л. М. (2017)
Козак Т. Б. - Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччині: історико-педагогічний аналіз (2017)
Костик В. С. - Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів ВНЗ, Головчук С. Ю. (2017)
Косяк В. І. - Особливості створення навчального посібника з основ інформатики та обчислювальної техніки для іноземних студентів підготовчого відділення (2017)
Кулик О. Д. - Креативність як складник підготовки конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної освіти (2017)
Мартинів О. М. - Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’я збереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання (2017)
Мельникова К. М. - Реалізація компетентнісного підходу в системі викладання дисципліни "Медичне право" для студентів-медиків вищих навчальних закладів (2017)
Морозенко Д. В. - Особливості викладання предмету "Мікробіологія" у Національному фармацевтичному університеті, Глєбова К. В. (2017)
Нагрибельна І. А. - Методика навчання лексики на уроках української мови (2017)
Нещерет В. К. - Саморегуляція як системно організований процес внутрішньої психічної активності студентів (2017)
Новосільська Т. М. - Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства, Денисюк О. М. (2017)
Павленко С. В. - Етично-моральні та національно-культурні традиції як основа розвитку духовності сучасної молоді (2017)
Перфільєва М. В. - Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні, Карпич І. О. (2017)
Побережник І. О. - Медіакомпетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу: аналіз змісту професійної підготовки, Хоружа Л. Л. (2017)
Постернак Н. О. - Використання інтернет-технологій у роботі викладача вищого навчального закладу (2017)
Проць М. З. - Фінансування вищої освіти у США (2017)
Равлюк Т. А. - вивчення курсу "Основи комунікації в соціальній роботі" (2017)
Семанчина В. О. - Формування управлінської культури студентів вищих навчальних закладів у діяльності органів студентського самоврядування (2017)
Семернева О. А. - Инновационные технологии обучения в повышении эффективности преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла для инженеров-педагогов (2017)
Січкар А. Д. - Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) (2017)
Sluzynska L. B. - Entwicklung der kommunikativen Kompetenz der Studenten, Humowska I. M. (2017)
Слятіна І. О. - Теоретичне обґрунтування музично- естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї (2017)
Смолянко Ю. М. - Використання електронного навчального середовища moodle під час підготовки майбутніх вихователів ДНЗ (2017)
Сорока Л. Т. - Шкільне лідерство та управління в Англії та Уельсі (2017)
Стріхар О. І. - Формування музично-естетичного смаку й національного кругозору студентів на основі застосування принципу інтеграції (2017)
Форостюк Т. В. - Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри (2017)
Хайрулліна Ю. О. - Формування художнього світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства (2017)
Шевченко М. В. - Дослідження особливостей і ролі мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ (2017)
Shevchenko M. Yu. - Test as efficient modern method of the organization of control of educational process, Bikezina A. D. (2017)
Шевченко Ю. А. - Напрями вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до керування учнівським музично-інструментальним колективом (2017)
Шостак І. І. - Лінгвістична характеристика англомовних текстів фінансово-економічної спрямованості у процесі їх читання студентами – майбутніми економістами (2017)
Штефан О. С. - З питань оптимізації концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у ВНЗ (2017)
Щербак І. В. - Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва як педагогічна проблема (2017)
Яковчук О. Л. - Модель формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в процесі вивчення хімічних дисциплін у коледжі (2017)
Ястремська С. О. - Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти (2017)
Боднарюк К. Г. - Районування території міста Чернівці за ступенем зсувонебезпечності на основі аналізу цифрової моделі рельєфу, Жупник М.-О. М., Талах М. В. (2017)
Василенко І. А. - Розробка online-сервісу для організації наукових заходів, Ляшенко О. А., Куманьов С. О. (2017)
Желєва Т. С. - Технологічні аспекти використання гідроколоїдів та сумішей на їх основі у технологіях ковбасних виробів, Галушко Н. О. (2017)
Жованик М. О. - Концепція управління та розмежування доступу до інформаційно-технічних ресурсів у сучасній ІТ-інфраструктурі (2017)
Зубчук В. І. - Використання технології дослідження експіраторного повітря в онкології, Якімчук В. С., Шатохіна К. С. (2017)
Іваніщева О. А. - Формування функціональних властивостей м’яких сирів на основі кориці (2017)
Кушнір О. С. - Визначення параметрів процесу утворення композитів з сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів, Степанюк А. Р. (2017)
Мартинюк О. О. - Побудова комплексної системи захисту інформації для малого підприємства (2017)
Марьин С. А. - Система обобщенных семантических продукций: проблемы обобщения и вывода, Ситников Д.Э. (2017)
Матійчик О. М. - Ефективність доступності транспортної мережі на прикладі Столичного економічного району (2017)
Осаул О. І. - Дослідження механізму локальної кавітації, Самсоненко І. М., Волков Т. М. (2017)
Серант О. В. - Характер та причини виникнення зсувних процесів на захисних спорудах 115того км ділянки Делятин-Рахів Львівської залізниці, Ярема Н. П., Приступа О. Д., Серант В. М. (2017)
Скирда О. Є. - Товарознавча оцінка якості кефіру різних виробників (2017)
Швед М. П. - Визначення тиску при каскадній дисково-шестеренній екструзії, Бояркін О. О. (2017)
Шпарук Б. О. - Адаптивне керування інерційними квазістаціонарними об’єктами, Поліщук І. А. (2017)
Азарова А. О. - Підвищення ефективності управління споживчим капіталом на підприємстві на основі новітніх програмних засобів, Роїк О. М., Писаренко К. М. (2017)
Белоус Е. В. - Особенности взаимодействия государства и бизнеса в транспортной отрасли, Майорова И. А. (2017)
Біловодська О. А. - Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України (2017)
Богацька Н. М. - Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства, Цинкобур Л. Р. (2017)
Bogdaniuk O. V. - Theoretical and methodolological basis of the effectiveness of activity of agricultural enterprises, Nikolaenko K. O. (2017)
Бригадир В. О. - Економічна активність населення як індикатор динаміки соціально-економічної диференціації країн-членів ЄС (2017)
Бріцина Ю. В. - Прогнозування чисельності випускників професійно-технічних навчальних закладів освіти (2017)
Бурак І. О. - Оцінка надійності ділових партнерів підприємства (2017)
Васільєва Л. М. - Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення організації та ведення обліку виробничих запасів на підприємстві, Соколенко А. І. (2017)
Владимирова М. С. - Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону, Рижкова В. О. (2017)
Войнича Л. Й. - Конкурентоспроможність продукції рослинництва: вибір системи показників та методика оцінювання (2017)
Галушка Є. О. - Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку, Пакон О. Д. (2017)
Гатаулліна Е. І. - Особливості інфляційних процесів в Україні та наслідки впровадження інфляційного таргетування (2017)
Гірман А. П. - Деякі аспекти світового досвіду з організації праці, Бескостна І. Г. (2017)
Гладка Л. І. - Українські стартапи: сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва, Колєснік Є. О. (2017)
Гушан О. В. - Проблеми і перспективи розвитку оподаткування в Україні, Громова А. Є. (2017)
Дернова І. А. - Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект (2017)
Дубинська О. С. - Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств (2017)
Камінська М. Б. - Економічні та облікові аспекти екологобезпечного розвитку аграрних підприємств (2017)
Коваль І. Ф. - Оцінка вартості компаній: методичні підходи та застосування (2017)
Ковтун Е. О. - Фактори впливу на формування стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки, Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. (2017)
Кондратенко Д. В. - Страхування від нещасних випадків: визначення та витоки, Друшляк А. О. (2017)
Косарєва І. П. - Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства, Бут А. С. (2017)
Крикуненко О. С. - Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика, Березіна С. Б. (2017)
Лобза А. В. - Окремі аспекти оцінки персоналу в дистриб’юторських організаціях, Черниш Н. О. (2017)
Лозінський Р. С. - Особливості кредитування юридичних осіб банками України, Сирчин О. Л. (2017)
Лозовський О. М. - Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах, Незбутня О. В. (2017)
Маколкіна О. В. - Кластерний підхід – основа підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки агропромислового комплексу (2017)
Малахова О. Л. - Ідентифікація економічних чинників активізації банківського кредитування в Україні (2017)
Маслак О. І. - Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища, Яковенко Я. Ю., Сокуренко П. І. (2017)
Масюк Ю. В. - Управління структурою капіталу банку, Самойленко І. О. (2017)
Налобіна Т. А. - Порівняльна характеристика організації ведення бізнесу в Україні, Польщі та Норвегії (2017)
Олійник Н. Ю. - До питання поліпшення соціально-психологічного клімату в організації (2017)
Пирог О. В. - Структурні зрушення в економічному розвитку національного господарства України: галузевий розріз (2017)
Писар Н. Б. - Теоретичні засади просторового розвитку в системі концепцій регіональних досліджень (2017)
Пушка О. С. - Розвиток сучасних еко-тенденцій у готельних господарствах міста Києва, Тіхонова Д. Ю. (2017)
Речка К. М. - Якісне управління персоналом як один із факторів сталого розвитку аграрного підприємства (2017)
Романькова О. Н. - Основные причины и современное состояние безработицы в Украине, Горголюк К. В. (2017)
Скавронська І. В. - Детермінанти кластеризації креативних індустрій в міжнародному контексті, Синківський І. І. (2017)
Скавронська І. В. - Вплив цифрової економіки на креативні індустрії, Мандзій А. Р. (2017)
Скавронська І. В. - Бренди індустрії моди як середовище економічної діяльності, Слодовник З. М. (2017)
Слободянюк Н. О. - Проблеми і перспективи підвищення інвестиційної активності банків в умовах докапіталізації, Верич Г. О. (2017)
Сорока А. В. - Кредитна політика банку як основа управління кредитним ризиком, Колесникова А. Р. (2017)
Столяренко О. О. - Особливості впливу мезооточення на економічну безпеку підприємств цементної галузі (2017)
Топольницька Т. Б. - Особливості функціонування цементної галузі України в сучасних умовах (2017)
Чукурна О. П. - Вплив маркетингових досліджень споживачів снеків на цінове позиціонування, Чмир В. О., Егорова К. П. (2017)
Чуприна Л. В. - Роль управління запасами у підвищенні ефективності управління підприємством, Намазова В. М. (2017)
Шарко В. В. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі, Гавенко М. С. (2017)
Ширяєва Л. В. - До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності, Онешко С. В., Бордюгова Е. А. (2017)
Шубенкіна В. О. - Світовий досвід оцінювання якості життя населення (2017)
Шубіна Л. Ю. - Споживчий ринок джемів: стан та перспективи розвитку, Майковська В. І., Лелюх А. А. (2017)
Юдіна (Каламбет) С. В. - Економічні та інформаційні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні, Кисельова О. М., Галаганов В. О. (2017)
Яшкіна О. І. - Пропозиція продуктових інновацій та розробка маркетингових комунікацій для ТОВ ПТК "ШАБО", Ніжнік О. О. (2017)
Ступник Н. И. - Отработка месторождений комбинированным способом с использованием геотехнологической системы "карьер-шахта", Колосов В. А., Письменный С. В., Андреев Н. Б. (2013)
Станков А. П. - Качество дробления горной массы на карьере ОАО "ЮГОКа", Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Кравец В. С., Мартынюк Б. В. (2013)
Жуков С. О. - Компонування технологічних ланок лінії видобутку побіжної сировини в рудному кар’єрi, Федоренко С. О., Ткаліченко С. В. (2013)
Швагер Н. Ю. - Модель компетенций инженера по охране труда, Комиссаренко Т. А. (2013)
Несмашний Є. О. - Визначення сейсмобезпечних параметрів масових вибухів при будівництві траншеї глибокого вводу на кар’єрі "ПівдГЗК", Федін К. А. (2013)
Костянский А. Н. - Оценка параметров реконструкции карьера при расширении его границ, Чепурной В. И. (2013)
Бровко Д. В. - Урахування технічного стану конструкцій і елементів промислових будівель та споруд, що реконструюються, для визначення терміну наступного обстеження і паспортизації (2013)
Куликовская О. Е. - Методика организации наблюдений и результаты исследований смещений реперов при мониторинге устойчивости городской автодороги (2013)
Кравец В. С. - Анализ современного состояния подработанного массива горных пород Кривбасса, Дворников В. А., Чирва А. И., Монахов А. Л. (2013)
Гапеев С. Н. - Исследование изменения НДС породного массива при одном варианте взаимного влияния протяженных выработок, Панченко В. В. (2013)
Сидоренко В. Д. - Геоінформаційні технології наземного лазерного сканування в гірничо-видобувному регіоні, Шолох М. В., Намінат О. С., Сергеєва М. П., Ковтун В. Я., Серебряний Ю. Л., Волчко Є. П. (2013)
Долгіх О. В. - Методика використання нейромережевих технологій для виключення "мертвих зон" при зніманнях кар’єрів (2013)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения энергетических затрат при подготовке блоков к очистной выемке за счет энергосберегающих технологий проходки восстающих выработок, Ляш С. И., Чепурной В. И., Добровольская З. С. (2013)
Несмашный Е. А. - Определение скорости сейсмических волн в горном массиве при проведении массовых взрывов на карьере "Северный", Перевертайло А. И., Скачков А. А. (2013)
Шолох М. В. - Моделювання відособлених і взаємозалежних динамічних рядів для прогнозування якісних показників корисної копалини, Топчій О. Л., Сергєєва М. П. (2013)
Новікова О. М. - Визначення критерію вибору оптимальної ЦМР, Самсонніков Д. В., Опалатенко Р. Н., Ніколаєнко Є. Ю., Атаманенко Ю. Ю. (2013)
Настич О. Б. - Повышение надежности и долговечности железобетонных конструкций в условиях эксплуатации Камыш-Бурунского ЖРК, Слипич А. А., Хворост В. В. (2013)
Валовой О. І. - Ймовірнісній підхід в оцінці надійності будівельних конструкцій, Ерьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Паршин А. В. - Исследование сопротивляемости смятию элементов болтовых соединений, Астахов В. И., Харченко С. А., Жуков С. В. (2013)
Лапшин А. А. - Экологическая защита воздуха на открытых рудных складах шахт Кривбасса (2013)
Афанасьєв В. Д. - Про деякі особливості формування частотної характеристики ударного шуму пластин, Раченко Н. А. (2013)
Гладир В. В. - Екологічні аспекти впровадження флотаційної та магнітно-флотаційної технологій доведення концентрату на РЗФ ГЗК регіону (2013)
Гненна О. В. - Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві (2013)
Кірієнко С. М. - Вплив середовищетвірної діяльності ссавців на активність протеази в ґрунтах відвалів гірничорудної промисловості (2013)
Ревенко А. В. - Математическое моделирование нормирования затрат сырья доменной плавки, Ревенко О. А. (2013)
Домнічев М. В. - Використання водного розчину природного бішофіту для попередження виносу пилу до повітря, Назаренко В. Н., Нестеренко О. В., Зацепіна А. Л. (2013)
Голишев О. М. - Управління охороною праці на підприємстві на основі мотивації персоналу, Короленко О. М. (2013)
Титул, зміст (2017)
Павловський І. В. - Ключові реформи сектору безпеки і оборони та результати їхнього впровадження (2017)
Чепков І. Б. - Глобальні тенденції в розвитку механізмів реалізації державної політики при імпорті озброєнь в умовах криз, Зубарєв В. В., Смірнов В. О., Свергунов О. О. (2017)
Бісик С. П. - Числове моделювання пробиття гомогенної перешкоди ударниками з різною формою головної частини, Чернозубенко О. В., Схабицький В. Р., Сливінський О. А., Ханюков В. А. (2017)
Чепков І. Б. - Дослідження підриву мін у каналі ствола 120-мм міномета, Васьківський М. І., Бісик С. П., Шереметов С. І., Корбач В. Г. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського