Журавльов О. О. - Метод оцінки значення похибки коефіцієнта сили лобового опору снаряда за результатами зовнішньотраєкторних вимірювань, Коломійцев О. В., Герасимов С. В., Чумак Б. О. (2017)
Животовський Р. М. - Аналіз методів оцінки каналів управління та передачі даних комплексів протиповітряної оборони (2017)
Кучер Д. Б. - Моделювання процесу утворення електромагнітного поля надпровідними фрактальними частотно-вибірковими решітками у складі плоских дводзеркальних антен, Фик О. І., Гончар Р. О. (2017)
Войтенко С. Д. - Обґрунтування функціональної структури перспективного підвісного контейнера оптико-електронної розвідки, Жолобов О. В. (2017)
Кучеров Д. П. - Управління мультиагентною системою в потенціальному полі, Козуб А. М., Костина О. М. (2017)
Shefer O. V. - The prospects and peculiarities of plasma with hollow cathode using for satellite telecommunications noise stability increase (2017)
Лейко О. Г. - Акустичні особливості інформаційної гідроакустичної системи "морське середовище – надводний корабель – гідроакустична станція" та можливості впливу на неї, Дерепа А. В., Кочарян О. О. (2017)
Розгонаєв С. М. - Підвищення інформативностій інваріантності класифікаційних ознак перевипромінюваних радіолокаційних сигналів надводним кораблем, Чабаненко П. П. (2017)
Шишанов М. О. - Методологія обґрунтування тактико-технічних вимог до технічних засобів відновлення, Гуляєв А. В., Зубарєв О. В., Шевцов М. М. (2017)
Кучер Д. Б. - Особливості конструкції пристрою формування послідовності потужних електромагнітних випромінювань в системах обмеженого об’єму, Смиринська Н. Б. (2017)
Інформація (2017)
Резюме (2017)
Holovko Yu. O. - The relation between the manifestations of driver behavior and adolescents’ psychological well-being, Bayer O. O. (2017)
Nosenko E. L. - Routes to happiness as the personality resources of the quality of life, Nosenko D. V. (2017)
Sabanska Melillo K. M. - Abuse. Incest. – Hope for recovery… (2017)
Одишария Л. Г. - Современный взгляд на общепсихологическую теорию установки (2017)
Агаркова А. І. - Психологічні особливості суїцидальної поведінки в юнацькому віці (2017)
Аршава І. Ф. - Вплив етнічної ідентичності на формування базових цінностей особистості, Гузь Я. В. (2017)
Гулько Г. O. - Роль мотивації досягнення у процесі соціалізації обдарованого підлітка (2017)
Літвінова О. В. - Психологічні відмінності у відношенні прабатьків до своїх дітей та внуків, Коломойчук Д. В. (2017)
Мазяр О. В. - Предмет психотерапії в субособистісному аналізі (2017)
Михайлишин У. Б. - Психологічні основи виникнення та збереження цінностей у студентській групі (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічна структура релігійної активності особистості (2017)
Савченко О. В. - Метакогнітивний рівень організації рефлексивної активності особистості, Александрова О. Г., Олійник Н. О. (2017)
Клюєнко Е. О. - Політична участь в Україні: новітні риси та стріт-арт форми (2017)
Ляшенко Т. М. - Розвиток профспілок України на сучасному етапі (2017)
Назаренко А. А. - Енергетичний фактор у відносинах Туркменістану та КНР, Микитчук Н. М. (2017)
Нєгіна В. Р. - Особливості ізраільсько-турецьких відносин на сучасному етапі, Микитчук Н. М. (2017)
Ніколайчук К. А. - Жіночі громадські організації у суспільно-політичному житті у сучасної Україні (2017)
Саган О. В. - Іспанія у протидії екстремізму і тероризму в період новітньої історії (2017)
Суріна Г. Ю. - Поняття "партиципація": ґенеза і актуальність (2017)
Кіянка І. - Публічна політика і популізм у XXI столітті: приклад США та Франції (2017)
Березинський В. П. - Самоорганізаційний потенціал громади у децентралізаційних процесах у сучасній Україні (2017)
Колюх В. В. - Проблеми функціонування парламентської більшості у Верховній раді України VIII скликання (2017)
Черпак Т. В. - Інституційні проблеми інформаційної політики на сході України (2017)
Mikheichenko M. - The mass protest movement (five star movement in Italy): innovative practices of civic engagement (2017)
Несправа М. В. - Вплив релігії на процеси економічного зростання та європейської інтеграції: аналіз наукових досліджень у парадигмі соціального конструктивізму (2017)
Барановський Ф. В. - Паритетна демократія в Україні: особливості розвитку в політичній сфері (2017)
Балабан Р. В. - Дослідження політичного протесту вітчизняною наукою (від практики радянського періоду до першопочатків досліджень у вітчизняних дисертаціях) (2017)
Новакова О. В. - Тренд популізму у сучасному політичному процесі (2017)
Поліщук І. О. - Посткомуністичні трансформації в Україні та Росії: політико-культурний аспект (2017)
Циба В. М. - "Декомунізація" і легітимація правлячої еліти в Україні (2017)
Третяк О. А. - Політична істина й політичне буття: особливості онтологічної інтерпретації (2017)
Гордійчук О. - Голосування за відкритими списками: європейський досвід та перспективи застосування в Україні, Любчак Г. (2017)
Абдула А. Б. - Порівняльний аналіз показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості за програмою ДЮСШ сних футболістів 10-12 річного віку, Лебедєв С. І. (2017)
Ананченко К. В. - Підвищення ефективності передзмагальної підготовки юних борців вільного стилю, Ручка Є. В. (2017)
Без'язичний Б. І. - Теоретичні і методологічні аспекти поняття індивідуалізації навчання у вищій школі, Худякова В. Б., Шелудько П. І., Гіль Ю. Б. (2017)
Білецька В. В. - Використання активних методів навчання в підготовцйі майбутніх вчителів фізичної культури, Ясько Л. В. (2017)
Вільчковський Е. С. - Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів японських шкіл, Пасічник В. Р. (2017)
Высочина Н. Л. - Проявление психических свойств личности спортсменов в зависимости от гнедерной принадлежности в циклических видах спорта (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання студентів у світлі освітніх новацій (2017)
Єфіменко Н. П. - Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців аграрно-промислового комплексу з дисципліни "Безпека життєдіяльності", Єфіменко П. Б. (2017)
Казаріна О. А. - Спортивно-орієнтовані технології у фізичному вихованні студентської молоді (на прикладі занять волейболом) (2017)
Козіброда Л. В. - Ефективність професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю у розвитку силових здібностей, Людовик Т. В., Безгребельна О. П., Король О. С. (2017)
Луценко Ю. М. - Особливості тренувального процесу кваліфікованих спортсмнів в акробатичному рок-н-ролі (2017)
Лышевская В. М. - Дерматоглифический анализ пальцев рук человека, Шаповал С. И. (2017)
Макаренко О. М. - Нейрофітнес як засіб дезорганізації патологічної дезрегуляційної детермінанти, Яшна О. П. (2017)
Моісеєнко О. К. - Динаміка показників вестибулярної стійкості волейболістів 13-14 років під впливом спеціально-підібраних комплексів вправ, Горчанюк Ю. А., Мерзлікін М. В. (2017)
Нікітченко А. М. - Використання елементів гирьового спорту в процесі професійної підготовки представників розумової праці на заняттях з атлетичної гімнастики (2017)
Оріховська А. С. - Структура та рівень рухової активності студентської молоді з вадами слуху, Спесивих О. О. (2017)
Пантік В. В. - Особливості соціальної адаптації у процесі формування здоров'я студентської молоді, Мазурчук О. Т., Цимбалюк С. М. (2017)
Перцухов А. А. - Характеристика голевых передач мяча в играх команд высокой квалификации, Шаленко В. В. (2017)
Петренко І. В. - Організаційна модель підготовки спортивних волонтерів, Бондар А. С. (2017)
Петренко Ю. М. - Моделювання індивідуальних характеристик у процесі підготовки студентів з міні-футболу, Дуднік Ю. М., Чернишов В. О., Золотухін О. О. (2017)
Ричок Т. М. - Сучасні оздоровчі технології, які використовуються в процесі адаптивного фізичного виховання школярів (2017)
Саламаха О. Є. - Формування правильної постави як засобу гармонійного особистісного розвитку дітей шкільного віку (2017)
Самокиш І. І. - Сучасний стан державного регулювання фізичної культури та спорту у вищих навчальних закладах України (2017)
Собко С. Г. - Вплив секційних занять з фізичного виховання на особистісну активність студентів неспеціальних факультетів педагогічного ВНЗ, Собко Н. Г. (2017)
Степанюк С. І. - З діяльності Херсонського обласного фідділення Олімпійської академії України, Кедровський Б. Г., Кольцова О. С., Ткачук В. П. (2017)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання молодших школярів у процесі занять, Го Сянной (2017)
Ткачук Е. Г. - Сравнительная характеристика уровня развития физических качеств у студентов-медиков Республики Беларусь и Украина, Шкирьянов Д. Э. (2017)
Чжао Дун - Проблемы специальной силовой подготовки квалифицированых спортсменов Китая в гребел академической, Дьяченко А. (2017)
Шашлов М. І. - Фізичне виховання студентів ВНЗ як запорука здорового способу життя (2017)
Шестерова Л. Є. - Розвиток абсолютної сили у штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки, Рожков В. О. (2017)
Ромашихіна Ж. І. - Методика досліджень впливу пошкоджень стрижнів ротора при діагностиці асинхронних двигунів, Калінов А. П. (2016)
Оксанич А. П. - Разработка автоматизированной системы определения спектров фотолюминисценции в por-Si, Чебенко В. Н., Когдась М. Г., Паливода Е. А. (2016)
Конох И. С. - Идентификация влажности гранулированного технического углерода в сушильном барабане для оптимизации управления по критерию максимальной эффективности, Самчишин М. В., Копаевич А. В. (2016)
Chudakova A. - Model of identification of opinion leaders in tasks of social networks monitoring, Wu Zhongdong, Smirnova M. (2016)
Григорова Т. А. - Дослідження впливу вибору метода попередньої обробки на результат аналізу зображення, Жук С. С. (2016)
Лазар А. В. - Застосування рентгеноструктурного аналізу для дослідження субмікрокристалічного технічно чистого титану ВТ1-0, Симонова А. A. (2016)
Ченчева О. О. - Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій (2016)
Ісаєнков О. О. - Укріплення підошви штреків, що підтримуються в зоні зруйнованих порід, за рахунок їх консолідації, Сахно І. Г. (2016)
Хорольський В. Л. - Дослідження закономірностей вибору пасажирами альтернативних маршрутів сполучення, Богаєнко В. В., Шерметов В. О. (2016)
Маренич А. В. - Теоретичний базис розробки систем моніторингу якості атмосферного повітря урбосистем з використанням пересувних лабораторних комплексів, Бахарєв В. С. (2016)
Ригас Т. Є. - Моніторинг станів екологічної небезпеки, що формується у техногенно навантаженому комплексі, Харламова О. В., Бездєнєжних Л. А., Шмандій В. М. (2016)
Саламатин Д. М. - Результаты биотестирования воды, используемой населением городов Кременчуг, Светловодск И Комсомольск (2016)
Дігтяр С. В. - Біотехнологія метаногенезу на основі біомаси ціанобактерій (2016)
Ротай Т. М. - Підвищення рівня екологічної безпеки процесів деструкції водних полютантів в екосистемах очисних споруд (2016)
Артамонов В. В. - Системний аналіз просторового формування агроландшафтів, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2016)
Позднякова А. С. - Алгоритм аналізу даних ультразвукової діагностики стану щитовидної залози, Антонова-Рафі Ю. В. (2016)
Бенькович А. Є. - Оптимізація витрат діяльності на підприємстві, Ломтєва І. М., Сначов М. П. (2017)
Береза І. В. - Модель розрахунку ефективності інфраструктурного проекту (2017)
Божок Н. О. - Особливості аналізу результатів діяльності структурних підрозділів ПАТ "Українська залізниця" на прикладі локомотивного депо, Полтавець М. В., Кошман С. А. (2017)
Дзюба В. І. - Страхові послуги як об’єкт обліку витрат на страхування залізничного транспорту (2017)
П’ятигорець Г. С. - Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості, Ніколайчук К. В. (2017)
Воркунова О. В. - Фактори формування ефективної системи економічної безпеки підприємств морської галузі, Хотєєва Н. В., Маковейчук К. В., Павільіаніті-Карпова К. С. (2017)
Бараш Ю. С. - Еволюція розвитку інновацій пасажирських перевезень в Україні, Чаркіна Т. Ю. (2017)
Ломтєва І. М. - Особливості управління запасами в структурних підрозділах публічного акціонерного товариства у галузі залізничного транспорту, Синиця К. П., Сначов М. П. (2017)
Копитко В. І. - Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту, Саксон Ю. О. (2017)
П’ятигорець Г. С. - Закордонний досвід у формуванні облікової інформації про фінансовий результат діяльності підприємств залізничного транспорту, Циплаков А. І. (2017)
Пшінько О. М. - Економіко-математична модель формування сфери залізничного туризму в Україні, Бараш Ю. С., Скалозуб В. В., Марценюк Л. В. (2017)
Нагорна Л. - Екологія політики: метафорична модель чи операційне поняття? (2006)
Кононенко С. - Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин (2006)
Петров О. - Стратегії політичних сил на парламентських виборах 2006 року (2006)
Траверсе О. - Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства (2006)
Кіянка І. - Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку (2006)
Медвідь Ф. - Феномен "помаранчевої революції" в контексті розбудови громадянського суспільства, Гордієнко М. (2006)
Червонописький С. - Український феномен "афганського" руху (2006)
Георгізова І. - Роль жіночих організацій у вирішенні соціально-економічних проблем (2006)
Маруховський О. - Сутність концепції демократичної участі (2006)
Левковська Н. - Динаміка ціннісних орієнтацій молоді (2006)
Порфимович О. - Іміджеутворююча діяльність органів державної влади (2006)
Брехаря С. - Сучасні теоретичні підходи до вивчення політичної ментальності (2006)
Чижова О. - Конфлікт як прояв прагматизму в сучасному суспільстві (2006)
Біденко А. - Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою (2006)
Іващенко А. - Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування, Вербицький С. (2006)
Барановський Ф. - Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст (2006)
Стоєцький С. - "Візове питання" в українсько-польських відносинах (2006)
Перші Курасівські читання (2006)
Того Т. - Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан, Остоїч Н., Якушик В. (2006)
Шайгородський Ю. - Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації, Меркотан К. (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ № 1(15) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Голик В. И. - Современная практика выщелачивания металлов из отходов горного производства, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Повзун О. І. - Горілі породи, укріплені кам’яновугільним в’яжучим, - ефективний конгломерат в основах автомобільних доріг, Вірич С. О., Кононихін С. В. (2015)
Бритвин Ю. А. - Дослідження впливу тріщинуватості гірських масивів на результати руйнування скельних порід вибухом, Фролов О. О. (2015)
Сдвижкова Е. А. - Обоснование параметров крепления участковых выработок в условиях ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", Солодянкин А. В., Бабец Д. В., Машурка С. В., Кузяева О. А. (2015)
Шашенко А. Н. - Методика решения задачи об устойчивости выработки с комбинированной крепью АСН-А, Кравченко К. В., Прокудин А. З., Смирнов А. В. (2015)
Шаповал В. Г. - К вопросу совершенствования расчета устойчивости грунтовых откосов и склонов, Причина Е. С., Булич И. Ю. (2015)
Дубицкая М. С. - Геоакустический прогноз мелкоамплитудной тектоники углепородного массива при отработке угольных пластов струговыми комплексами, Клименко Д. В. (2015)
Соколова А. С. - Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров при одосторонней связи днища с основанием и наличии подъемной силы (2015)
Пильщиков И. В. - Влияние высокой степени минерализации оборотной воды и солей жесткости на показатели технологического процесса окомкования, Губин Г. Г. (2015)
Чередник А. Д. - Эффективность систем лучистого отопления с низкотемпературными водяными панелями, Редько А. А., Гвоздецкий А. В. (2015)
Солодянкин А. В. - Тампонажные и торкрет-бетонные смеси для крепления капитальных выработок угольных шахт, Выгодин М. А., Коваленко В. В., Гаркуша В. С., Прокудин А. З. (2015)
Рубан н. Н. - Оценка параметров динамических воздействий от транспортных источников в условиях г. Днепропетровска (2015)
Иванченко А. Н. - Об обезвоживании мелкого концентрата на углеобогатительных фабриках Украины (2015)
Голик В. И. - Инновационные технологии комплексного использования хвостов обогащения переработки руд, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Налисько Н. Н. - Численный анализ влияния объемов загазирования горных выработок на импульс ударной воздушной волны (2015)
Волкова О. Г. - Метод зменшення перехідного опору розривних контактів комутаційних пристроїв (2015)
Волобаєв І. І. - Біофлокулярне збагачення дисперсних бурозалізнякових руд, Лавриненко О. М., Волобаєв І. В., Ліоно А., Ульберг З. Р. (2015)
Иванова А. П. - Повышение эффективности решения задач напряженно-деформированного состояния и долговечности корродирующих балочных элементов металлоконструкций, Феськова Л. В., Труфанова О. И. (2015)
Дацун С. Н. - Принципы формирования пробы при покусковом опробовании (2015)
Каргаполов Ю. В. - Анализ текущего состояния протяженных горных выработок угольных шахт ГП "Селидовуголь", Логунова А. О. (2015)
Лапшин О. Є. - Математичне моделювання процесів динаміки пилових потоків в гірничих виробках, Федусов І. А. (2015)
Шапурін О. В. - Оптимізація комбінованого буріння свердловинз утворенням котловин великого діаметру, Синичич П. М. (2015)
Несмашный Е. А. - Определение коэффициента структурного ослабления скального массива Ингулецкого карьера на основании фрактального анализа, Ткаченко Г. И., Болотников А. В., Романенко А. А. (2015)
Тищенко С. В. - Исследование зоны разрушения скважинного заряда вв с воздушным промежутком в донной части скважины, Еременко Г. И., Гапоненко И. А. (2015)
Ткаченко Г. И. - Определение возможности увеличения результирующих углов наклона бортов карьера путем обратных расчетов прочностных свойств пород на примере Глееватского карьера ПАО "ЦГОК", Герасимова Е. В., Биленко А. Е., Болотников А. В. (2015)
Ізмайлов Я. О. - Експортні операції та їх відображення в системі бухгалтерського обліку на підприємствах України (2015)
Єгорова І. Г. - Оцінювання ефективності міжнародних маркетингових заходів гірничо-збагачувальних підприємств-експортерів (2015)
Турило А. А. - Взаємозв’язок інновацій з системою управління витратами підприємства (2015)
Решотка Р. О. - Прогнозування валютного курсу як один з елементів системи моделювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Темченко О. А. - Оптимізація виробничих потужностей групи гірничо-збагачувальних комплексів Кривбасу для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної залізорудної продукції (2015)
Лысевич С. Г. - Хозяйственный механизм предприятия через призму его функций и влияющих факторов (2015)
Нусінов В. Я. - Бізнес-процес управління персоналом у системі кадрової безпеки, Міщцк Є. В., Літвінов В. В. (2015)
Буханець В. В. - Генезис категорії "капітал" в економічній теорії, Ковальчук В. А. (2015)
Хорольський В. П. - Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку машинобудівного комплексу регіону, Башук Г. О. (2015)
Анотації (2015)
Калініченко В. О. - Дослідження та удосконалення технології відпрацювання покладів із застосуванням самохідної доставочної техніки, Швагер Н. Ю., Чухарев С. М., Калініченко О. В., Грищенко Т. С., Грищенко М. А. (2015)
Куліковська О. Є. - Удосконалення методики виносу на місцевість пунктів геодинамічного полігону (2015)
Афанасьєв В. Д. - Оцінка ризиків від комплексної дії шкідливих факторів, Гненна О. В. (2015)
Кіяновський М. В. - Вплив зміщення головної осі інерції агрегату на ресурс опор кочення стаціонарних гірничих машин, Бондар О. В. (2015)
Гапоненко И. А. - Зависимость грансостава взорванной горной массы от конструкции скважинного заряда ВВ (2015)
Лапшин О. Є. - Використання шахтних вод для нормалізації мікроклімату в гірничих виробках глибоких шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2015)
Ошмянский И. Б. - Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с учетом режима фильтрации через зону обрушения, Евстратенко Л. И. (2015)
Журавлев Ф. М. - Технология получения офлюсованного окускованного материала с остаточным углеродом для доменной плавки, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2015)
Голик В. И. - Разработка типовых проектов буровзрывных работ на карьерах открытой добычи с помощью компьютерных информационных систем, Комащенко В. И., Моркун В. С (2015)
Тронь В. В. - Система ресурсозберігаючого керування гірничо-збагачувальним комбінатом як організаційно-технічною системою (2015)
Швагер Н. Ю. - Наноматеріали: новий виклик для охорони праці на виробництві, Комісаренко Т. А., Теус М. О. (2015)
Тиханский М. П. - Определение оптимального количества кластеров при использовании метода Густафсона-Кесселя для определения технологических разновидностей железной руды, Цвиркун С. Л. (2015)
Білецький В. С. - Вилучення важких мінералів з рідкіснометалічної руди у відцентровому полі, Шпильовий К. Л. (2015)
Гриценко А. Н. - Исследование взаимосвязи показаний ручного и комбинированного каротажного зонда при каротаже буро-взрывных скважин (2015)
Губіна В. Г. - Про речовинний склад червоних шламів, Губін Г. Г., Ярош Т. П. (2015)
Часова Е. В. - Екологічні аспекти застосування сурфактантів різної природи походження та їх вплив на важкі метали, Івчук В. В. (2015)
Ніколаєнко К. В. - Шляхи підвищення якості аглоруди підземного видобутку, Заверюха Ю. К. (2015)
Кузьменко А. С. - Использование нейронной сети для управления чашевым окомкователем, Барановская М. Л. (2015)
Письменний С. В. - Моделювання стійкої форми очисної камери при розробці магнетитових кварцитів Криворізького залізорудного басейну, Томашевський О. Б. (2015)
Горбачов Ю. Г. - Перспективи використання вібраційних ефектів для створення нового гірничо-збагачувального обладнання (2015)
Лобов В. Й. - САК рівномірності нагріву шару обкотишів на конвеєрній випалювальній машині, Лобова К. В. (2015)
Олійник Т. А. - Обгрунтування механізму закріплення аніонного флокулянту на поверхні часточок відходів збагачення магнетитових кварцитів ПАТ "ПівнГЗК", Скляр Л. В., Олійник М. О., Дрожевська П. С. (2015)
Данилейко О. К. - Розробка лабораторного стенда для дослідження режимів роботи відцентрових насосів, Рожненко Ж. Г., Дубовий В. О. (2015)
Здещиц В. М. - Визначення неоднорідностей та порожнеч в гірському масиві, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2015)
Суртаєв В. В. - Застосування конструкцій зовнішніх огороджень будівель з підвищеним теплозахистом (2015)
Нечаев В. П. - Исследование потери эксплуатационных свойств деталей поворотных механизмов переносных и телескопных перфораторов эксплуатируемых в шахтных условиях, Бугай Л. А. (2015)
Хорольская Т. В. - Моделирование процессов разделения частиц по магнитной восприимчивости и плотности для создания робототехнологических комплексов (2015)
Filatov S. V. - Justification of parameters and construction technology of open pit roads, Zukov S. A., Girin I. V., Filatov A. S. (2015)
Валовой О. І. - Тенденції розвитку методів розрахунку залізобетонних конструкцій, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Литвинов О. В. - До проблеми використання автономної мінівітрової електростанції для виробництва електричної енергії в підземних умовах залізорудних шахт (2015)
Азарян В. А. - Исследование влияния дискретности измерения содержания полезного компонента на показатели прибыли горнообогатительного комбината, Серебреников В. М. (2015)
Зубкевич В. Ю. - Теоретические основы систем термографического контроля и сепарации минерального сырья (2015)
Паламар А. Ю. - Аналіз методів спостереження за геомеханічними процесами в крупних гірничовидобувних регіонах, Сизова Т. Д. (2015)
Назаренко Н. В. - Современные подходы и решения для маркшейдерских служб горных предприятий на базе комплекса маркшейдерского обеспечения ГИС K-MINE (2015)
Анотації (2015)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Галів М. - Вплив романтизму на український історико-педагогічний наратив (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Bello M. U. - Municipal Awareness as an Integral Part for Enhancing Citizen Satisfaction of Malaysian Municipal Councils, Batu Pahat, Martin D., Kasim R. (2017)
Жерноклеева А. - Решение проблем урбанистики путем формирования среды для развития инновационного и малого бизнеса (2017)
Катаєв А. - Методичні підходи комунікативного забезпечення брендингу ритейлера (2017)
Mosiori C. O. - Impact of Annealing Thin Films In(OH)xSy Growth By Solution Technique, Magare R., Munji M. (2017)
Антонець В. - Формування у студентів основ методики самоконтролю рухової активності (2017)
Базильчук О. - Досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Китаю і Гонконгу, Павлішен Ю., Квасниця І. (2017)
Балендр А. - Галузева рамка кваліфікацій у системі підготовки прикордонників країн Європейського Союзу: сутність і завдання (2017)
Блощинський І. - Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання (2017)
Боровик Л. - Втілення військово-прикордонної і фахової компонент у навчальний процес як інструмент активізації пізнавальної діяльності курсантів-прикордонників на заняттях з фундаментальних дисциплін, Боровик О., Трасковецька Л. (2017)
Гаврилюк В. - Обґрунтування методики навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2017)
Голова Н. - Стимулювання особистісного саморозвитку майбутніх фахівців соціальної сфери у ВНЗ (2017)
Дем’янюк Ю. - Системні аспекти моніторингу якості професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Івашкова Т. - Ключові компетентності фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу (2017)
Іконнікова М. - Проблема професійної підготовки філологів у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Кир’ян Т. - Роль викладацьких кадрів та студентів медичних ВНЗ у реформуванні вищої освіти України (2017)
Лемешко О. - Модель формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Лузан П. - Модернізація педагогічного процесу професійно-технічного навчального закладу на основі інформаційно-освітнього середовища, Гуменний О. (2017)
Мельніков А. - Місце фізичної підготовки у формуванні конфліктостійкості у майбутніх офіцерів-прикордонників, Шинкарук В. (2017)
Мороз Н. - Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх прикордонників як передумова їх професійного розвитку (2017)
Назаренко А. - Формування у студентів умінь англомовного професійного спілкування з використанням інноваційних методів та технологій навчання (2017)
Назаренко Н. - Роль когнітивного підходу у підготовці майбутніх прикордонників до спілкування англійською мовою, Ваколюк Т. (2017)
Павлюк Т. - Особливості змісту професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом, Білявець С. (2017)
Панасюк Н. - Обґрунтування структури професійної діяльності науково-педагогічних працівників як передумови якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури (2017)
Панов В. - Інтенсифікація навчання на основі застосування інтерактивної технології мультимедіа, Білик Н. (2017)
Пшенична О. - Особливості моделювання підготовки офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків на основі розвитку здатності до професійної творчості, Діденко О. (2017)
Слівінський О. - Критерії, показники та рівні військово-професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників, Рефель В., Мельніков В. (2017)
Солтик О. - Структурно-функціональна модель актуальної надійності вчителя фізичної культури (2017)
Тогочинський О. - Організація взаємодії учасників освітнього процесу як педагогічна умова формування соціально-професійних умінь майбутніх офіцерів поліції (2017)
Торічний О. - Впровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Шумський О. - Сутнісний аналіз поняття "лінгвосамоосвіта” (2017)
Вихідні дані (2017)
Коваленко И. Л. - Особенности технологии формирования скважинных зарядов эмульсионными ВВ Украинит в подземных условиях, Ступник Н. И., Короленко М. К., Полторащенко С. П., Карапа И. А., Киященко Д. В., Небогин В. З. (2016)
Кондратець В. О. - Математичне моделювання рівномірного руху пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, Мацуй А. М. (2016)
Роенко А. Н. - Анализ применения контурного взрывания при организации проходческих работ с использованием JAVA-программ, Харин С. А. (2016)
Кипко А. Э. - О проявлении природных опасностей при поддержании выработок в сложных горно-геологических условиях, Чепига Д. А., Подкопаев Е. С. (2016)
Tereschuk R. - Parameters of single anchor effect area in homogeneous border rock mass, Hryhoriev O., Tikhonenko V. (2016)
Маланчук Є. З. - Моделювання системи керування процесом свердловинного гідровидобутку корисних копалин шляхом візуального програмування, Христюк А. О. (2016)
Білецький В. С. - Гідравлічний транспорт відходів вугільної промисловості та теплоенергетики, Світлий Ю. Г. (2016)
Ткаченко Н. В. - Увеличение мотoресурса винтовых забойных двигателей за счет упрочнения поверхностного слоя их роторов (2016)
Григорьев И. Е. - Оценка влияния геометрической формы контура на характер напряжений и деформаций в обделке туннеля, Кононенко В. В., Григорьев Ю. И. (2016)
Мелешко О. О. - Способи захисту інформації в мобільних пристроях в корпорації від витоку, Болотнікова О. С., Герасимова К. В. (2016)
Моркун В. С. - Анализ методов определения гранулометрического состава твердой фазы пульпы с использованием объемных ультразвуковых волн, Моркун Н. В., Дворников В. А., Касаткина И. В. (2016)
Тимченко Р. А. - Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии, Кришко Д. В., Савченко В. О. (2016)
Повзун О. І. - В’яжуче для укріплення горілих порід шахтних териконів в основах дорожніх одягів, Парфенюк О. С., Вірич С. О., Кононихін С. В., Смоляга В. Г. (2016)
Несмашный Е. А. - Расчет устойчивости участка Восточного борта карьера ПАО "ИнГОК" в песчано-глинистой толще, Ткаченко Г. И., Болотников А. В. (2016)
Швагер Н. Ю. - Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн, Заікіна Д. П. (2016)
Маланчук Е. З. - Перспективы внедрения новых технологий добычи янтаря в Ровенской области, Корниенко В. Я., Маланчук З. Р. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка поліелементного забруднення важкими металами ґрунтів м. Дніпропетровська (2016)
Малашевський М. А. - Оподаткування об’єктів підземного комерційного простору (2016)
Андрєєв Б. М. - Забезпечення надійності поверхневого комплексу методом прогнозування технічного стану елементів будівель і споруд, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2016)
Kovalenko I. L. - Development of native equipment and technology of drillholes charging with emulsion explosives of mark Ukrainit, Stupnik N. I., Nebogin V. Z., Korolenko M. K., Karapa I. A., Onopriyenko E. P., Rychko V. S. (2016)
Солодянкин А. В. - Оценка интенсивности ремонтных работ и устойчивость протяженных горных выработок, Машурка С. В. (2016)
Солодянкин А. В. - Исследование влияния очистных работ на устойчивость участковых выработок в условиях ОП "шахта Партизанская" ГП "Антрацит", Дудка И. В. (2016)
Сизоненко А. В. - Экологические аспекты сжигания мазутных эмульсий (2016)
Коновалюк В. А. - Розрахунок збірних повітропроводів вентиляційних мереж, Голишев А. О. (2016)
Купін А. І. - Інформаційні моделі автоматичної діагностики побутової техніки у системах типу "Інтелектуальний дім", Кузнєцов Д. І. (2016)
Моркун В. С. - Використання ядерної енергії - майбутнє розвитку гірничо-металургійного комплексу України, Лобов В. Й., Лобова К. В. (2016)
Федоренко С. А. - Модификация элементной базы системной оптимизации комплексно-сырьевой конверсии ГОКа с вовлечением ЦПТ, Жуков С. А., Навитний Ю. М., Ткаличенко С. В. (2016)
Гурін А. О. - Управління параметрами мікроклімату в підземних камерах шахт з джерелами тепла, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2016)
Клочко И. И. - Работоспособность наружных зарядов различной конструкции в горных породах, Федоренко П. И., Подойницын И. П., Швец Е. Н. (2016)
Ступнік М. І. - Підвищення ефективності технологічного процесу випуску і доставки руди на базі використання самохідної навантажувально-доставочної техніки в складних геомеханічних умовах шахт Кривбасу, Калініченко В. О., Тарасютін В. М., Хівренко О. Я., Косенко А. В. (2016)
Близнюков В. Г. - Определение перспективных контуров карьеров разрабатывающих крутопадающие железорудные месторождения, Луценко С. А., Баранов И. В. (2016)
Герасимчук О. В. - Аналіз надійності при обгрунтуванні роботи систем теплопостачання, Гонзуль В. П., Ковалець О. І., Наумова М. О. (2016)
Голишев О. М. - Перспективи підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення підприємств гірничо-металургійного комплексу в умовах дефіциту енергоресурсів, Голишев А. О., Михалків Д. В. (2016)
Сахно С. І. - Особливості безаварійної експлуатації металоконструкцій сучасних мостових кранів, Янова Л. О., Пищикова О. В. (2016)
Федоренко П. И. - Геометризация качественных показателей месторождений и распределение пространственных переменных, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2016)
Азарян В. А. - Cистема контроля и управления качеством в рудопотоках железорудных карьеров (2016)
Єфіменко Л. І. - Аналіз навантажень, діючих на опорні конструкції конвеєра та методів їх проектування, Тиханський М. П., Доценко І. О. (2016)
Валовой О. І. - Дослідження способів улаштування контактного шва при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні, Попруга Д. В. (2016)
Ковальчук В. А. - Пути усовершенствования хозяйственного механизма предприятия с учетом возросшей роли его персонала, Лысевич С. Г. (2016)
Анотації (2016)
Бурдиашвили М. - Человек, создавший эпоху. Исторический портрет Ильи Чавчавадзе (2016)
Berdzenishvili N. M. - Georgia, Beridzishvili B. (2016)
Содержание (2013)
Назаренко Л. Г. - Актуальні уявлення щодо прогнозування, діагностики, корекції аномалій пологової діяльності (оглядова стаття) (2013)
Современные достижения и перспективы сохранения женского здоровья (2013)
Медичний форум у Львові (2013)
Спиридонова Н. В. - Информационное письмо О клинических преимуществах применения препарата Полижинакс в акушерстве и гинекологии (2013)
Арбузова С. Б. - Стратегія пренатального скринінгу вродженої та спадкової патології в умовах реформування перинатальної допомоги, Астахов В. М., Ніколенко М. І. (2013)
Кондратюк В. К. - Недостатність магнію та вагітність (аспекти патогенезу, клініки, фармакологічної корекції), Майдан І. С., Горбань Н. Є. (2013)
Палій І. Г. - Токсичний вплив антибіотиків на печінку. Правда чи міф? (2013)
Магась Т. А. - Современные аспекты цервикальной цитологии (обзор), Логинова Е. А., Воробьева Л. И. (2013)
Бенюк В. О. - Особливості ведення післяпологового періоду при гестаційній варикозній хворобі, Медведь В. І., Никонюк Т. Р., Коваль С. Д. (2013)
Романенко Т. Г. - Пренатальная диагностика в практике акушера-гинеколога, Чайка О. И. (2013)
Макаренко М. М. - Эффективная методика при кровотечениях во время кесарева сечения (РЕНИС II – ремоделирование нижнего сегмента матки), Говсеев Д. А., Аксенов В. Б. (2013)
Лебедюк В. В. - Опыт применения гепатопротекторов в профилактике гестозов, Захарченко Л. Г. (2013)
Исламова Е. В. - Значение исследования pH мочи в клинической практике (2013)
Голяновский О. В. - Современные аспекты подавления лактации в послеабортный и послеродовой периоды, Ковальчук Е. В. (2013)
Запорожан В. Н. - Динамика изменений показателей гемостаза при комбинированной тромбопрофилактике у беременных с тяжелым гестозом, Тютрин И. И., Шписман М. Н., Дубинина В. Г., Тарабрин О. А., Салех Е. Н. (2013)
Шпак І. В. - Перебіг пологів у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Жигунова А. К. - Применение уроантисептиков при лечении заболеваний мочевыделительной системы в период беременности (2013)
Мамедалиева Н. М. - Профилактика и лечение варикозной болезни и ее осложнений в акушерстве, Раева P. M. (2013)
Венцковская И. Б. - Беременность и хроническая почечная недостаточность, Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2013)
Шлапак И. М. - Клинико-эхографические и морфологические особенности "состоятельного" и "несостоятельного" рубца на матке после операции кесарева сечения (2013)
Пучков А. В. - Морфологічні зміни плаценти у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок при передчасних пологах, Круть Ю. Я. (2013)
Грищенко О. В. - Значение иммуномодулирующей терапии в лечении пациенток с бактериальным вагинозом, Лахно И. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Рецидивирующий цистит у пациенток репродуктивного возраста, Гужевская И. В., Мурашко К В., Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П. (2013)
Прилуцкая А. Б. - Клиническая оценка эффективности нестероидного противовоспалительного препарата Диклоберл в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Авраменко С. А., Прилуцкий А. И., Прокопчук О. П., Спиридонова К. В. (2013)
Кишакевич И. Т. - Роль психологических и вегетативных нарушений в генезе климактерического синдрома (2013)
Питько В. А. - Эффективность новых подходов в диагностике и лечении синдрома слабого ответа яичников, Логинова О. А., Ткачев А. И. (2013)
Колесник А. В. - Клинические аспекты сочетания аденомиоза и гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста (2013)
Полюлях О. А. - Особенности болевого синдрома и клинической симптоматики фиброзно-кистозной болезни грудных желез (2013)
Процепко А. А. - Влияние гормональных рилизинг-систем на состояние грудных желез и шейки матки, Адамчук Н. В. (2013)
Шамрай В. А. - Особенности клинико-вегетативных нарушений у женщин с сочетанной патологией матки в постменопаузе (2013)
Симрок В. В. - Оценка динамики уровня эстрогена и прогестерона у женщин репродуктивного возраста с аномальными маточными кровотечениями и сопутствующей экстрагенитальной патологией при приеме препарата вита-мелатонин, Тананакина Е. Н. (2013)
Страховецкий В. С. - Морфологические особенности гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки (2013)
Тучкина И. А. - Стратегический подход к комплексной терапии воспалительных заболеваний половых органов у девочек-подростков, Тысячка Г. М. (2013)
Диннік В. О. - Особливості вмісту стероїдних гормонів у хворих на пубертатні маткові кровотечі (2013)
Андрієць О. А. - Поліморфізм гена GP IIIa у дівчат-підлітків, хворих на ювенільні маткові кровотечі на тлі тиреопатій, Цисар Ю. В., Сидорчук Л. П. (2013)
Феськов А. М. - Значение микросальпингоскопии в выборе тактики лечения женщин с трубным бесплодием, Чумакова Н. А., Безпечная И. М., Зозулина А. Н., Рыжков А. В. (2013)
Вітюк А. Д. - Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям при синдромі виснажених яєчників, Гафійчук Р. Г. (2013)
Феськов А. М. - Результативность лечения пациенток с тромбофилиями в программах ВРТ, Безпечная И. М., Чумакова Н. А., Сомова Е. В., Жилкова Е. С. (2013)
Судома І. О. - Автологічні жирові стовбурові клітини в лікуванні атрофії ендометрія у пацієнток з безплідністю і використанням ДРТ, Кременська Ю. В., Пилип Л. Я., Гончарова Я. О., Задорожна Т. Д., Зукін В. Д., Килихевич С. Н. (2013)
Манжура Е. П. - Актуальные вопросы в лечении больных раком шейки матки, Вакуленко Г. А., Мицкевич В. Е., Харченко Е. В., Корниенко В. Г., Клюсов А. Н. (2013)
Женское здоровье в жертву красоте (2013)
Середняк Д. П. - Типи зерносховищ та шкідники хлібних запасів, Федоренко В. П. (2015)
Зуза В. С. - Поєднання фітоценотичного впливу культури та дії гербіциду на забур’яненість посівів кукурудзи і сої, Гутянський Р. А. (2015)
Ніколенко А. В. - Ефективність фунгіцидів проти борошнистої роси у посівах цукрових буряків, Саблук В. Т. (2015)
Таран О. П. - Мінливість прояву вірусних інфекцій рослин картоплі, Вишневська О. В., Бондус Р. О., Міщенко Л. Т. (2015)
Бажина Н. О. - Ефективність захисту посівів квасолі звичайної гербіцидами комбінованої дії (2015)
Кабанець В. В. - Основні ґрунтові шкідники конопляного агробіоценозу (2015)
Сігарьова Д. Д. - Заселеність паразитичними нематодами місцево вирощуваних та імпортованих рослин, Карплюк В. Г. (2015)
Александрін А. В. - Результати вивчення протикраснушного імунітету населення Східного регіону України (2010)
Багмут И. Ю. - Анализ напряженности иммунитета к дифтерии у детей Харьковской области за 5 лет, Аполонина А. В., Подорожная А. С., Карлова Т. А. (2010)
Барбова А. И. - Методы диагностики туберкулеза в современных условиях (2010)
Баркевич В. А. - Oрганізація роботи 27 санітарно-епідеміологічного загону (регіонального) щодо гігієнічного виховання військовослужбовців з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, Тверезовський М. В., Лобарьов Д. В. (2010)
Богадельников И. В. - Невидимый орган человека, Вяльцева Ю. В., Бездольная Т. Н., Цориева И. Б., Усова С. В. (2010)
Бондаренко А. В. - Патогенетические аспекты ангиогенеза при бартонеллезной инфекции (2010)
Виноград Н. О. - Гарячка Західного Нілу на заході України, Козак Л. П., Василишин З. П., Скальська Н. І. (2010)
Виноград Н. О. - Модернізація лабораторій медичних польових пересувних санітарно-епідеміологічних груп та спеціалізованих протиепідемічних бригад з використанням сучасних засобів лабораторної діагностики, Тверезовський М. В. (2010)
Голубовська О. А. - Автоімунні позапечінкові прояви хронічного гепатиту С, Кондратюк Л. О. (2010)
Голубовська О. А. - Удосконалення методів викладання інфекційних хвороб в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Шкурба А. В., Анастасій І. А., Митус Н. В. (2010)
Голубовська О. А. - Особливості клінічного перебігу пандемічного грипу А (H1N1), Шкурба А. В., Дудар Д. М. (2010)
Голяр О. І. - Вплив різних доз тетрацикліну гідрохлориду на мікробіоту товстої кишки експериментальних тварин, Сидорчук І. Й. (2010)
Гречаник О. І. - Можливості комплексної ультразвукової діагностики у хворих на протозойні та бактеріальні інфекції, Трихліб В. І., Латишенко С. В., Гречаник Л. І. (2010)
Гриценко Л. М. - Порівняльна чутливість перещеплювальних культур клітин до вірусів ЕСНО (2010)
Гук А. В. - Актуальні питання удосконалення організації надання першої лікарської допомоги інфекційним хворим медичними службами військових частин Збройних Сил України в сучасних умовах, Рум’янцев Ю. В., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2010)
Гураль А. Л. - Серопревалентність гепатитів В і С у хворих з хронічною патологією органів травлення, шляхи і фактори передачі збудників інфекцій, Марієвський В. Ф., Рубан О. М., Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А. (2010)
Джуртубаєва Г. Н. - Цитоморфологические изменения клеток иммунной системы и естественной резистентности периферической крови привитых живой туляремийной вакци¬ной под влиянием туляремийных микробов различной вирулентности in vitro (2010)
Дикий Б. М. - Використання препарату Імунофан в комплексній терапії хворих на бешиху, Кондрин О. Є., Мізюк Р. М., Кондрин Б. А., Гуровська Н. П. (2010)
Дикий Б. М. - Дисбіотичні зміни у хворих на хронічний гепатит С на тлі цукрового діабету, Маринчак О. В., Пришляк О. Я., Будеркевич Л. І., Кушнір О. І. (2010)
Дикий Б. М. - Епідемічна ситуація щодо рабічної інфекції в Івано-Франківській області, Нікіфорова Т. О., Васкул Н. В., Бойко М. А., Мирон Л. І. (2010)
Дивоча В. А. - Содержание и активность ингибитора трипсиноподобных протеиназ в крови человека, Михальчук В. Н., Гоженко А. И., Лагода О. В. (2010)
Докашенко А. И. - Энтомологический мониторинг распространенности мошек на территории Луганской области, Ловицкая Л. Г., Герус В. Н., Жданов В. В., Ящук Г. Н., Гаврик С. Ю., Гаврюшенко В. В., Стаценко Л. П. (2010)
Дриндак В. Б. - Характеристика видового складу та популяційного рівня мікробіоти порожнини товстої кишки практично здорових людей Буковинського краю, Сидорчук І. Й. (2010)
Дуда А. К. - Микоплазменная пневмония: современные подходы к диагностике и лечению, Трихлеб В. И. (2010)
Жильцов И. В. - Особенности взаимодействия антибиотиков бета-лактамного ряда с человеческим сывороточным альбумином, Веремей И. С., Семенов В. М., Генералов И. И., Егоров С. К., Полещук Е. Н., Васильева М. А., Семенов С. В. (2010)
Зайцев И. А. - Эпидемиологические факторы риска у больных с острыми и хроническими парентеральными вирусными гепатитами, Мирошниченко В. А., Кириенко В. Т. (2010)
Зенькова С. К. - Эпидемиологические особенности гнойных менингитов, менингоэнцефалитов неменингококковой этиологии, Семенов В. М., Скворцова В. В. (2010)
Іванова Л. А. - Комплексний підхід до діагностики сепсису в дітей грудного віку, Бєлашова О. В., Марусик У. І., Гук Л. І. (2010)
Ковальова Л. Ю. - Випадок з клінічної практики: дирофіляріоз молочної залози, Двуліт М. П., Устименко А. Я., Смірнова І. І., Бистров Є. Б., Колос Л. А., Хархун Т. О., Басюк І. П. (2010)
Когут О. М. - Захворюваність на вірусний гепатит В у Львівській області у 2008 році, Тімко Н. О., Колосовська В. Ф. (2010)
Когутич А. І. - Клініко-епідеміологічні особливості вітряної віспи в дорослих на Закарпатті, Кіш П. П., Петров В. О., Туряниця С. М. (2010)
Кожокару А. А. - Екстренна профілактика правця в контексті термінів звернення пацієнтів за медичною допомогою, Рум’янцев Ю. В., Савицький В. Л., Крушельницький О. Д. , Лугова Г. В. , Філіпенко Л. І. (2010)
Козак Н. Д. - Актуальні питання профілактики соціально-небезпечних інфекцій та формування здорового способу життя серед військовослужбовців Збройних Сил України у 2010–2014 роках (2010)
Козько В. М. - Вивчення стану метаболічних показників у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Граматюк С. М. (2010)
Козько В. М. - Оцінка терапевтичної ефективності Аміксину ІС у хворих на грип та інші ГРЗ, Могиленець О. І., Соломенник Г. О., Колодій М. А., Єкімова Н. О., Амеліна Л. М., Чірюкова О. І. (2010)
Колодочка О. М. - Iнфікування вірусами гепатиту В і С донорів м. Дніпропетровська, Чорна Н. О., Сердюк А. А., Дедушева І. Г. (2010)
Комаренко Н. С. - Епізоотичний та епідемічний потенціал трансмісивних природно-осередкових особливо небезпечних інфекцій у Київській області (2010)
Крамарев С. О. - Катамнестичне спостереження за дітьми, що перенесли інфекційний мононуклеоз ЕБВ етіології: імунологічні аспекти, Виговська О. В., Тарадій Н. М. (2010)
Крамарев С. А. - Профилактика ОРЗ у детей путем использования мультипробиотика Симбитер, Выговская О. В., Бережной В. В., Урсуленко С. В., Власенко Н. А., Янковский Д. С. (2010)
Крамарева В. Н. - Гемокоагуляция и уровень инсулинемии у больных эссенциальной артериальной гипертензией без сахарного диабета (2010)
Крылова Е. В. - Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста в Республике Беларусь, Ляховская Н. В., Дмитраченко Т. И. (2010)
Кузьменко А. М. - Мікробіологічна характеристика збудника Gardnerella vaginalis (2010)
Курганова І. І. - Еволюція епідемічного процесу висипнотифозної інфекції в Україні (1944–2010 роки), Тарасюк О. О., Чіпак Н. І., Лук’янчук І. В. (2010)
Ловицкая Л. Г. - Актуальность проблемы стронгилоидоза в регионе Донбасса, Герус В. Н., Гаврик С. Ю., Агаркова Л. Д., Клюзова Т. А., Жданов В. В., Ковальчук Р. С., Яровой В. В., Эйсмонт Н. В. (2010)
Лугова Г. В. - Аналіз захворюваності військовослужбовців ЗС України на гельмінтози за 1995–2008 рр. , Рум’янцев Ю. В., Філіпенко Л. І., Іванько О. М., Кожокару А. А. (2010)
Малый В. П. - Содержание аммиака в цереброспинальной жидкости больных бактериальными и вирусными менингитами, Нартов П. В. (2010)
Матвеева С. Л. - Влияние противотуберкулезной химиотерапии на функциональное состояние щитовидной железы (2010)
Меленко С. Р. - Способи визначення ендотеліальної дисфункції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Сорохан В. Д. (2010)
Мітковський В. Г. - Випадок важкого церебрального токсоплазмозу у жінки без ВІЛ-інфекції або іншого імунодефіциту, Набатова Г. Г., Панкратов С. М., Набатов М. С. (2010)
Мойсеєва Г. В. - Серологічний моніторинг захворюваності на кір та краснуху в Україні, Задорожна В. І., Демчишина І. В. (2010)
Мокиенко А. В. - К обоснованию применения диоксида хлора для обеззараживания воды в системах госпитального водоснабжения в контексте профилактики нозокомиальных инфекций, Пушкина В. А., Петренко Н. Ф., Закусило В. Н. (2010)
Мохорт Г. А. - Аналіз внутрішньорічної захворюваності на менінгококову інфекцію в Україні, Ніколаєнко О. М., Петрусевич Т. В., Зубленко О. В. (2010)
Нагиев А. М. - Вспышка эшерихиоза, вызванного энтероинвазивными кишечными палочками при водном пути передачи: характеристика отличительных черт, Алиева У. М. (2010)
Николаева Л. Г. - Эффективность применения иммуномодулятора "Анколан +" у больных с ВИЧ-инфекцией, Черкасов А. П., Майстат Т. В. (2010)
Петренко Т. Е. - Эпидемический процесс и вакцинопрофилактика гепатита А в Харьковской области (2010)
Пеший Н. Н. - Изучение заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом детей Полтавской области, Танянская С. М., Сосновская Н. Н., Хорош О. Е., Бойко В. Ф. (2010)
Пітенько М. М. - Зміни площі та вмісту мієлопероксидази нейтрофілів у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легенів, Бутов Д. О., Душаткіна Д. О., Рогачевська Т. О., Марченко В. П., Бутова Т. С. (2010)
Подаваленко А. П. - Динаміка захворюваності на неконтрольовані аерозольні інфекції у Рівненській області, Чумаченко Т. О., Рєзніков А. П., Мороз В. О. (2010)
Поздняков С. В. - Аналіз та порівняння існуючих в Україні та в США систем первинного обліку ВІЛ-інфікованих осіб, Недужко О. О., Славіна Н. Г., Кірьязова Т. Х. (2010)
Поздняков С. В. - Социально-психологический портрет личности больного с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, Славина Н. Г., Никитина Е. В., Григорьева И. Ю. (2010)
Понур Б. О. - Можливості сучасної лабораторної діагностики щодо встановлення етіології сезонних спалахів гострих респіраторних вірусних інфекцій, Костенко І. Г., Пугаченко О. С. (2010)
Поязитис В. Г. - "ВИН-ВИТА"® – эффективный адаптоген и биокорректор иммунных нарушений в организме, Ковтун В. Д. (2010)
Романенко Т. А. - Поширеність серологічних варіантів збудника кашлюку серед захворілих різного віку, Колеснікова І. П., Демкович О. О., Думчева Т. Ю., Коломійцева Г. М., Бурлака І. П. (2010)
Руденко А. О. - Лефлоцин та флуконазол в лікуванні бактеріальних ускладнень при герпесвірусних ураженнях нервової системи, Муравська Л. В., Берестова Т. Г., Пархомець Б. А., Сидорова Ж. П., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Василенко Л. Г. (2010)
Руденко А. О. - Новий препарат рекомбінантного інтерферону для перорального застосування (Ліпоферон) у лікуванні уражень центральної нервової системи герпесвірусної етіології, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Андреєва О. Г., Кругліков П. В., Сидорова Ж. П. (2010)
Рымаренко Н. В. - Уровень ЭТ, С-реактивного белка и антиэндотоксиновый иммунитет при тяжелых формах гнойных менингитов у детей, Гордиенко А. И., Бакова А. А. (2010)
Саєнко Т. Є. - Дослідження частоти аберацій хромосом у лімфоцитах периферичної крові хворих з нейроінфекціями герпесвірусної етіології під впливом озону (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність основних збудників хірургічних інфекцій, Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2010)
Самборська І. Ф. - Сучасні методи лабораторної діагностики норовірусної інфекції в Україні, Дзюблик І. В., Костенко І. Г., Ковалюк О. В., Ковалишин Г. Г. (2010)
Семенюк О. М. - Сезонність кашлюку в Україні, Колеснікова І. П., Маківська А. П., Козел В. М. (2010)
Сервецький С. К. - Дослідження профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в Одеській області (2010)
Сервецкий К. Л. - Особенности иммунного ответа и интерфероногенеза у больных хроническим гепатитом С и методы его коррекции, Никитин Е. В., Усыченко Е. М., Усыченко Е. Н., Буйко Е. А. (2010)
Сервецький К. Л. - Показники деяких цитокінів у хворих на хронічну герпетичну інфекцію, Чабан Т. В., Олійник А. Г. (2010)
Сидорчук А. С. - Мікрофлора верхніх дихальних шляхів в осіб молодого віку в період епідемії грипу А (Н1N1), А (Н3N2) та А (Н2N2), Сидорчук Л. І. (2010)
Сокол А. М. - Особливості перебігу грипу під час епідемії 2009 року, Москалюк В. Д., Рандюк Ю. О., Миндреску В. Б. (2010)
Соловйов С. О. - Пошук нових моделей тест-вірусів для підвищення ефективності експертної оцінки віруліцидної дії дезінфікуючих засобів, Трохименко О. П., Костенко О. О., Дзюблик І. В. (2010)
Сотник Ю. А. - Варианты клинических проявлений и диагностика орнитоза, Бондарева И. Л., Слюсарь Е. А. (2010)
Трихліб В. І. - Застосування комбінації хініну з іншими препаратами при лікуванні хворих на тропічну малярію (2010)
Трихліб В. І. - Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань в організованих колективах, Сморгунова В. Ф., Грушкевич В. В., Щипанська О. В., Здир О. П., Лозицький В. П., Дуда О. К., Горішний Б. М., Третьяков В. В., Воронков А. П. (2010)
Усачова О. В. - Цитомегаловірусна та герпесвірусна інфекція 1-го, 2-го типів на тлі вагітності: вплив на імунну систему (2010)
Харченко Ю. П. - Клініко-епідеміологічні особливості ротавірусної інфекції у дітей в Одеському регіоні, Юрченко І. В., Ісакова Н. П. (2010)
Циганенко А. Я. - Чутливість до антимікробних препаратів збудників гінекологічних інфекцій залежно від сезонних хроноритмів, Конь К. В. (2010)
Чабан Т. В. - Оцінка стану здоров’я новонароджених дітей, матері яких страждають на хронічний гепатит С, Морозова О. В. (2010)
Черкасенко І. Л. - Організаційні та епідеміологічні особливості медичного забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу України в сучасних умоваx, Карасик В. Г., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2010)
Чопорова О. І. - Сучасні технології профілактики побічних реакцій на хіміотерапію хворих на туберкульоз легень, Шевченко О. С., Пашков Ю. М., Степаненко А. Л. (2010)
Чуйкова К. И. - Эпидемиологическая характеристика хронических вирусных гепатитов В и С у беременных женщин в Томской области за 2000–2009 гг. , Ковалева Т. А., Алексеева Е. А. (2010)
Шагинян В. Р. - Современный этап развития эпидемического процесса гепатита В в Украине, Гураль А. Л., Сергеева Т. А. (2010)
Шевченко О. П. - Зв’язок активності протеолітичних ферментів ММП-2 та ММП-9 з рівнем фібронектину та його фрагментованістю у хворих на цироз печінки, Суременко М. С., Кулініч А. O., Шевцова А. І. (2010)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Значення туберкульозної ко-інфекції у структурі ВІЛ-асоційованих хвороб та смертності ВІЛ-інфікованих хворих, Шевченко О. П., Мульченко О. В., Воронцова О. В., Ліснича О. О., Окуневич Н. В. (2010)
Юрченко О. А. - Изучение иммуноструктуры населения северо-западного Причерноморья к арбовирусам (2010)
Яровой В. В. - Из опыта эпидрасследования семейного случая заболевания легионеллезом в Краснодонском регионе, Потапенко Л. И., Мирошниченко И. А. (2010)
Вихідні дані (2010)
Аскерова Л. - Героїчний образ жінки в радянській риториці на прикладі Софії Соколовської (2017)
Бежук О. - Софія Галечко: "оригінальний хорунжий" чи "шляхетна людина"? (2017)
Березіна В. - Ґендерно обумовлене насильство в сім’ї та практики його подолання: філософський аналіз (2017)
Джонсон Дж. - Американське, українське та польське жіноче підприємництво: порівняльний аналіз стимулів і бар’єрів, Санко Г. (2017)
Заболотная Л. - Новые документальные сведения о завещании Марии (Лупу) Радзивилл (2017)
Карпенко К. - Екологічна проблема як виклик раціоналізму: гендерний контекст (2017)
Кікінежді О. - Методологічні засади дослідження ґендерної ідентифікації в онтогенезі (2017)
Кравець В. - Генеза ідей сексуальної педагогіки у вітчизняній гуманітарній спадщині (2017)
Ніколаєнко О. - Діяльність організації "Крапля молока" в Наддніпрянщині на початку ХХ ст. (2017)
Пузиренко Я. - Гендерна чутливість як чинник впливу на функціонування агентивно-професійної номінації жінок (2017)
Тесленко Т. - Внешний образ женщины как реализация дихотомии "дух-тело" в культуре постмодерна (2017)
Цимбал Т. - Гендерний аспект внутрішньої міграції українців в умовах гібридної війни (2017)
Мазярчук Т. - Образ жінки у жіночому глянцевому журналі "Pink" (2017)
Назарова О. - Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології (2017)
Решетнёва Ю. - Знание и гендер в трансформациях общества потребления (2017)
Рудь О. - Шляхи формування у майбутніх та сьогоднішніх керівників навчальних закладів ґендерної компетенtності до управлінської діяльності (2017)
Світич К. - Жіноча благодійність в сфері надання допомоги військовослужбовцям періоду Першої світової війни (2017)
Соловей А. - Методологические основания феминистских и гендерных исследований науки (2017)
Цикунов І. - Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства (2005)
Романюк О. - Посткомуністичні революції (2005)
Новакова О. - "Помаранчева революція" як криза легітимності владної еліти (2005)
Єрмоленко А. - Проблеми законодавчого врегулювання процесів розвитку Воєнної організації держави (2005)
Ганжуров Ю. - Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації (2005)
Карнаух А. - Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні (2005)
Пробийголова Н. - Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді (2005)
Червонописький С. - Біля останньої межі (2005)
Чабання М. - Цензурна політика тоталітарної держави та ідеологічний монізм (2005)
Шаблінський І. - Розуміння сили в контексті національної безпеки (2005)
Круглашов А. - Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки (2005)
Додонов Р. - Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії (2005)
Парфенов О. - Українсько-румунський діалог: без права на помилку (2005)
Ніколаєв Є. - Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів, Волощенко В. (2005)
Троцько В. - Тенденції зміни ролі сил і засобів у проведені міжнародних миротворчих операцій, Акулов С., Троцько Л. (2005)
Медвідь Ф. - Митрополит Андрій Шептицький як духовний будівничий української нації (2005)
Актуальні видання (2005)
Книжкова полиця (2005)
Обережно! Плагіат! (2005)
Титул, зміст (2007)
Бєлікова М. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпоксії на вміст дофаміну в стріатумі щурів при старінні й експериментальній дофаміновій недостатності, Колєснікова Є. Е., Луценко О. В. (2007)
Годован В. В. - Стан системи антиоксидантного захисту клітини при галактозаміновому гепатиті та застосуванні похідних оксіетилідендифосфонатогерманатів (повідомлення 2), Кресюн В. Й. (2007)
Доломатов С. И. - Влияние острой блокады NO-синтаз на деятельность почек белых крыс в условиях нагрузки солевым раствором, Шпак В. С. (2007)
Журавель Н. В. - Особливості міжпівкульової нейропротекторної дії пірацетаму і фенібуту за даними морфометричного аналізу, Мамчур В. Й., Бєленічев І. Ф. (2007)
Левицький А. П. - Експериментальні дослідження лікувальної дії гранул кверцетину при цукровому діабеті ІІ типу, Цісельський Ю. В., Макаренко О. А., Розсаханова Л. М., Скиба О. В. (2007)
Мардашко О. О. - Особливості функціонування креатинутворюючої системи у тварин, опромінених у дозі 3 Гр, Степанов Г. Ф. (2007)
Стефанов О. В. - Дослідження гепатопротекторної дії ліпосомального кверцетину при медикаментозних гепатитах в експерименті, Шеремета Л. М. (2007)
Аряєв М. Л. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на метаболізм нервової тканини у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Дмитрієва Л. І., Горностаєва Н. Ю., Хіменко Т. М. (2007)
Солдатченко С. С. - Новые подходы к лечению обострения бронхиальной астмы, Донич С. Г. (2007)
Старикова А. А. - Особливості клінічного перебігу грибної полінейропатії у дітей, Тюфтій А. О. (2007)
Струк В. Ф. - Особливості перебігу вагітності у жінок, інфікованих вірусом гепатиту G (2007)
Тарасовская Э. В. - Лучевая диагностика рака молочной железы с использованием рентгеновской и ультразвуковой маммографии, стереотактической вакуумной аспирационной биопсии, магниторезонансной томографии (2007)
Юсупалиева М. М. - Комбинированное применение гипоксически-гиперкапнического стимула и неинвазивной магнитолазерной терапии при хроническом обструктивном заболевании легких на этапе санаторно-курортного лечения (2007)
Каджая Н. В. - Рентгенологічні методи в діагностиці повторної черепно-мозкової травми, Робак О. П. (2007)
Атраментова Л. О. - Сприйняття облич пацієнтів із девіаціями поведінки: популяційний розподіл, Філіпцова О. В., Луценко О. Л. (2007)
Вринчану Н. О. - Інгібуюча дія мазі на основі нового похідного аміноадамантану на клінічні штами бактерій, Титаренко С. М., Дєєв В. А. (2007)
Баранова І. В. - Застосування лазеротерапії в лікуванні артеріальної гіпертензії (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Покатаєв П. С. - Громадськии контроль за виконанням місцевих бюджетів (2016)
Вербицька А. В. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері вищої освіти україни: проблеми та перспективи вдосконалення (2016)
Малоокий В. А. - Наукові підходи щодо дослідження питання управління земельними ресурсами територіальних громад (2016)
Аршава І. О. - Формування проактивного інтеракційного підходу до державного управління нотаріатом в умовах суспільних трансформацій (2016)
Калашник Н. С. - Механізми розвитку безперервноі освіти персоналу служби пробації та працівників установ ув'язнення в умовах реформування системи виконання покарань (2016)
Ковальчук А. В. - Досвід зарубіжних країн щодо взаємодії органів влади з політичними партіями (2016)
Лещинський В. П. - Основні напрями підвищення ефективності інвестиціиної діяльності (2016)
Линдюк О. А. - Філософські засади модернізації державної служби в умовах глобалізації (2016)
Мерзляк А. В. - Державні житлові програми як інструмент соціального захисту населення, Кучин Б. С. (2016)
Мєзєнцев А. В. - Підходи до електронної ідентифікації в електронних петиціях (2016)
Москаленко Г. В. - Особливості діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо реалізації парламентського контролю (2016)
Ребкало М. М. - Теорегичні та організаційні аспекти вдосконалення управлінського персоналу органів та установ виконання покарань (2016)
Старушенко О. А. - Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франціії (2016)
Ларін С. В. - Теоретичні аспекти дослідження формування та захисту національних цінностей України (2016)
Бондаренко С. О. - Соціальна природа суб'єктивних прав платників податків: постановка проблеми (2016)
Денисова Т. А. - Ресурсні можливості кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України (2016)
Мирошниченко А. К. - Витоки мотиву помсти щодо працівників правоохоронних органів і суду (2016)
Хряпінський П. В. - Обставини, що виключають злочинність діяння, як різновид заохочувальних засобів кримінально-правового характеру (2016)
Шеремет О. С. - Правова допомога населенню як частина загальносоціальних заходів запобігання злочинності органами місцевого самоврядування (2016)
Lester D. Paul - Chin has history on its side: a historical perspective on the us involvement in the south china sea disputes (2016)
До уваги авторів (2016)
Ортинська Н. В. - Правові проблеми забезпечення права на життя неповнолітніх (2016)
Проців О. Р. - Державне управління сектору мисливського господарства у львівському воєводстві (1920-1939 рр.) (2016)
Щирба М. Ю. - Принцип партнерської взаємодії у системі відносин "медичний працівник − пацієнт": правовий підхід (2016)
Ромащенко В. А. - ООН і міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства (2016)
Тарнавський Р. В. - Щодо окремих аспектів господарсько-правового стимулювання венчурного інвестування (2016)
Бондаренко С. О. - Зловживання платниками податків своїми суб’єктивними податковими правами: проблеми практики (2016)
Гребенюк Н. В. - Припиняюча функція податково-правового примусу (2016)
Драпайло В. В. - Правова природа порядку тимчасового зберігання товарів під митним контролем у системі митного права (2016)
Лиськов М. О. - Класифікація методів дослідження лотерейної сфери (2016)
Явдокименко Д. М. - Адміністративно-правовий спір як елемент адміністративного процесу (2016)
Яськів Б. А. - Основні напрями фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні (2016)
Дика Є. О. - Причини виникнення криміногенної ситуації та їх відображення в соціальному середовищі (2016)
Канавець М. В. - Питання підготовки кадрів у галузі державного управління економічною безпекою: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Сергієнко О. В. - Особливості функції громадянської конкуренції як спеціальної функції громадянського контролю за діяльністю органів публічної влади у сфері містобудування (2016)
Кашинська Н. В. - Сучасні міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері права на інформацію (2016)
Мареніченко В. В. - Економіко-організаційні засади якісного розвитку малого та середнього бізнесу (2016)
Нікітенко С. В. - Місце спорту вищих досягнень у формуванні здорового способу життя (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Чинники впливу на соціальну безпеку регіонів, модернізація її системи та механізмів державного управління (2016)
Притуп О. Ф. - Стан бібліотечної мережі як показник культурного розвитку регіонів України (2016)
Юзефович В. В. - Досвід зарубіжних країн у сфері надання адміністративних послуг: організаційний аспект, Астапова Н. Л. (2016)
Записний Д. Ю. - Розвиток національної системи центрів надання адміністративних послуг в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Лещинський В. П. - Взаємозв’язок інвестиційної привабливості та інноваційної моделі розвитку регіону (2016)
Сірик З. О. - Адміністративно-територіальний устрій Словаччини: досвід для України (2016)
Шаульська Г. М. - Органи місцевого самоврядування в умовах децентралізації механізмів влади: спроба концептуального аналізу (2016)
Ящук Л. П. - Профілактика соціального сирітства в умовах формування багаторівневого управління в Україні (2016)
Прудиус Л. В. - Розвиток електронного врядування на державній службі: стан та перспективи (2016)
Дудченко О. С. - Організаційно-правові засади функціонування народного комісаріату юстиції УСРР в 1920-х рр. (2016)
Заєць А. С. - Юридична практика як одна з основних форм правового виховання (2016)
Котюк О. В. - еоретико-правовий аналіз поняття "громадський контроль" у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні (2016)
Кучук А. М. - Розуміння права: науковий та соціокультурний підходи (2016)
Патлачук О. В. - Правові засади реалізації жорстких інтервенціоністських доктрин у природній сфері (2016)
Кухта М. М. - Військові суди в Україні – сучасна потреба суспільства (2016)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості споживчого кредитування за законодавством України (2016)
Барладян О. С. - Місце судової експертизи у справах із захисту прав інтелектуальної власності та удосконалення судово-експертної діяльності, Атанасов М. О., Солодовник В. Ю. (2016)
Барладян О. С. - Правова природа інтелектуальної власностіяк об’єкта захисту правоохоронними органами України (2016)
Біла-Тюріна Ю. З. - Використання сучасних світових тенденційу процесі становлення національної поліціїяк органу надання послуг (2016)
Білокур Є. І. - Функції державного управління в межах керуючої системи (2016)
Бондаренко К. В. - Система законодавства України щодо державного управління адміністративно-політичною сферою (2016)
Даниленко Ю. С. - Перспективи залучення громадськості до оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (2016)
Міщук І.В. - Новий закон України "про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині": бути чи не бути? (2016)
Коваленко І. А. - Зарубіжний досвід кримінально-правової заборони фальсифікації лікарських засобів (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі питання ресурсного забезпечення діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам (2016)
Білецька Г. А. - Особливості проведення судово-медичної експертизи встановлення віку на сучасному етапі (2016)
Гришко Р. Ю. - Історія трансформаційних перетвореньукраїнської моделі самоврядування (2016)
Дубінська В. О. - Комунікаційний рівень як важливий чинник у формуванні політичного лідера та його іміджу (2016)
Євмєшкіна О. Л. - Види державних прогнозів як актуальна проблема державного стратегічного планування (2016)
Сергієнко О. В. - Термінологічні особливості визначення поняття громадянського контролю за діяльністю органів публічної влади (2016)
Якушко Н. О. - Теорії лідерства: ґенеза та сучасна інтерпретація (2016)
Кульгінський Є. А. - Європейська методологія механізмів децентралізації державного управління системою охорони здоров’я (2016)
Надежденко А. О. - Деякі питання посилення державно-громадського інституту щодо вирішення сучасних екологічних проблем, Чечета Н. О. (2016)
Naida I. V. - Employment of population as an object of the state policy of Ukraine (2016)
Шаршаткін Д. Ю. - Концепція вдосконалення надання адміністративних та соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (2016)
Дракохруст Т. В. - Регіональні особливості трудової міграції населення України (2016)
Костенко І. В. - Правова обізнаність громадян як протидія корупційним ризикам у сфері земельних відносин (2016)
Ларіна Н. Б. - Реалізація німецького досвіду з практико-орієнтованого навчання міських голів в Україні, Поліщук І. В. (2016)
Титаренко О. М. - Розроблення механізму забезпеченнядуховно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні (2016)
Омаров А. Е. - Екологічна безпека держави як чинник ефективного розвитку (2016)
Заболотна Л. В. - Повноваження державних службовців дипломатичної служби (2016)
Прудиус Л. В. - Електронне навчання як інструмент професіоналізації державної служби (2016)
Толубко В. Б. - Фазорізницева модуляція високих порядків для забезпечення визначеної завадозахищеності каналів передавання інформації мобільних мереж 5-го покоління, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Гороховський Є. П. (2017)
Сайко В. Г. - Метод визначення оптимальних параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні, Лисенко Д. О., Грищенко Л. М., Дакова Л. В., Кравченко В. І. (2017)
Попов А. А. - Анализ эффективности алгоритма фильтрации сигналов, построенного на основе операций L-группы (2017)
Бондарчук А. П. - Проектування радіодоступу з оптимальними параметрами мережі (2017)
Бондаренко В. Є. - Діагностика складних технічних систем в умовах нерегулярних деструктивних впливів, Летучий С. О. (2017)
Zybin S. V. - The one approach of the vision-based compression, Kis H. Ya. (2017)
Федорова Н. В. - Общемировые показатели внедрения и использования мобильных технологий, Пирогова Н. В. (2017)
Мухін В. Є. - Метод ідентифікації віддалених абонентів на основі концепції "нульових знань”, Лефтеріос Захаріудакіс, Герасименко О. Ю., Козерацький М. C. (2017)
Ільїн О. О. - Когнітивний підхід щодо формування та оцінки компетенції спеціалістів для галузі ІКТ (2017)
Шефер О. В. - Сучасний підхід до механізму елементарних процесів тліючого розряду функціональних елементів радіотехнічних пристроїв (2017)
Колченко Г. Ф. - Відновлення функціонування телекомунікацій в надзвичайних ситуаціях, Варфоломеєва О. Г. (2017)
Недашківський О. Л. - Технічні та економічні аспекти побудови інтегрованих систем на базі розподільчих електричних мереж (2017)
Галаган В. І. - Методика оцінки рівня навченості кінцевих користувачів інформаційних систем збройних сил України, Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Полішко С. В. (2017)
Буценко Ю. П. - Существует ли идеальное стеганографическое сокрытие информационного обмена?, Савченко Ю. Г. (2017)
Повхлеб В. С. - Моделирование системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станции (2017)
Гріненко О. О. - Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення, Гріненко С. А. (2017)
Данік О. В. - Відновлення суднових комплексів в умовах експлуатації (2017)
Мерсни А. - Модель маршрутизации многоадресных потоков с поддержкой общего явного резервирования канального ресурса (2017)
Сайко В. Г. - Нейро-нечітка модель вибору параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні, Казіміренко В. Я., Лисенко Д. О., Грищенко Л. М. (2017)
Наконечный В. С. - Метод синтеза функции качества для оптимизации данных о параметрах процесса и продукции при реализации стратегии "качество на этапе разработки", Терещенко А. И. (2017)
Заєць В. М. - Необхідність використання конвергентних білінгових систем, Бондарчук А. П., Cеньков О. В. (2017)
Отрох С. І. - Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів, Ярош В. О., Власенко В. О., Зіненко Ю. М. (2017)
Круліковський O. В. - Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей, Галюк С. Д., Політанський Л. Ф. (2017)
Андреева Н. А. - Приемник для волоконно-оптических сетей коммуникаций с высокой фоточувствительностью, Дружинин В. А., Зуев В. А. (2017)
Недашківський О. Л. - Інтернет – нове світове телекомунікаційне середовище (2017)
Лазаренко С. В. - Использование некоторых математических закономерностей при обработке радиолокационной информации в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера (2017)
Лебідь Є. В. - Метод компенсації фазових шумів системи фазового автопідстроювання частоти, Бєляков Р.О., Шишацький А.В. (2017)
Шефер О. В. - Проблема формування геометрії плазмового середовища імпульсних засобів телекомунікацій (2017)
Бабійчук А. А. - Аналіз методів візуального відстеження об’єктів для використання в системах реального часу, Сирота О. П. (2017)
Кириченко В. О. - Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесу, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Ткачов В. М. - Модифікація моделі підсистеми проміжного зберігання в умовах відсутності апріорної інформації про характер BigData (2017)
Лабжинський В. А. - Сучасні механізми побудови хмарних технологій як пріоритетний напрямок вдосконалення розподілених систем обробки даних (2017)
Малінін В. В. - Соціокультурна ідентичність: концептуальний аналіз (2012)
Надолішній П. І. - Публічно-приватне партнерство в Україні: теоретико-методологічні засади і умови інституціалізації, Піроженко Н. В. (2012)
Сивак Т. В. - Концептуальна модель реалізації регіональних інтересів (2012)
Туркіна І. Є. - Типології правових систем і роль органів судової системи в механізмі держави (2012)
Абрамова Є. Г. - Поняття елементів, структури та зв’язків системи житлово-комунального господарства (2012)
Булавченко О. С. - Організаційно-правові аспекти оптимізації державного управління соціальним захистом населення (2012)
Волянський П. Б. - Управління інформаційною безпекою медичних установ у межах медичного захисту за умов надзвичайних ситуацій мирного характеру (2012)
Гапанович Я. В. - Формування державної регуляторної політики в сфері інформатизації в умовах модернізації суспільства в Україні (2012)
Федорів Я.-Р. М. - Мотиваційний механізм державного управління в родинній медицині, Грицко Р. Ю. (2012)
Дубич К. В. - Актуальні проблеми державного управління соціальним захистом населення в Україні (2012)
Карпенко В. В. - Забезпечення ефективності впровадження програм розвитку сільських територій в Україні (2012)
Коваль З. В. - Механізми державного управління пропагандою та контрпропагандою в Радянському Союзі і за кордоном: аналіз та уроки для України (2012)
Луговенко Н. В. - Оцінка і прогнозування процесу впровадження реформи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Маркітанов В. К. - Правова кваліфікація договорів на розміщення зовнішньої реклами (2012)
Мишаковський В. Ю. - Державна прикордонна служба України: ефективність реформування (2012)
Приходченко Л. Л. - Зарубіжний досвід функціонування агентств регіонального розвитку, Рачинський А. П. (2012)
Тещук В. Й. - Використання сучасних медичних інформаційних технологій в практиці лікування ангіоневрологічних захворювань з метою удосконалення державної системи охорони здоров’я жителів Одещини, Амонс О. А., Колчін Р. В., Пшеничний Г. Г. (2012)
Ульянова Т. О. - Державне управління системою середньої освіти в Україні та в європейських державах: порівняльний аналіз (2012)
Чемьоркін І. В. - Політика Румунії в Північно-Західному Причорномор’ї: загрози та виклики для України (2012)
Колісніченко Н. М. - Управління людськими ресурсами в контексті змін і трансформацій традиційної системи державної служби (2012)
Сергієнко Є. В. - Роль концепту "взаємодія в системі місцевого самоврядування" у забезпеченні галузевих наукових досліджень (2012)
Толкованов В. В. - Транскордонне співробітництво як інноваційна форма діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Овчаренко Ю. О. - Проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, Арабаджи Г. І. (2012)
Шарий В. І. - Зміна принципів і оновлення цінностей політичної діяльності органів місцевого самоврядування України (2012)
Комаровський В. В. - Мотивація посадових осіб органів публічної влади при запровадженні сервісів е-урядування, Яценко В. А., Бондарук В. І., Нюнько О. В., Комаровський І. В. (2012)
Вьюн В. В. - Індивідуально-психологічні предиктори формування станів дезадаптації лікарів-інтернів (2017)
Ісаенко С. В. - Клінічні та психопатологічні особливості формування та перебігу депресивних розладів та суїцидальної поведінки у онкологічно хворих (2017)
Целуйко В. Й. - Визначення чинників, які асоційовані з віддаленим прогнозом у хворих з інфарктом міокарда правого шлуночка, за даними метода Каплана-Мейера, Лозова Т. А. (2017)
Овчаренко І. А. - Дослідження факторів фіброзу у хворих на вперше діагностований мультирезистентний туберкульоз легенів, Шевченко О. С. (2017)
Борисова І. С. - Пневмонії у хворих з порушеннями імунітету: удосконалення способу лікування з використанням імуномодулятору, Перцева Т. О. (2017)
Колоденко О. В. - Сучасні підходи до фізичної реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та супутньою патологією після хірургічної реваскулярізації міокарду (2017)
Матвієнко С. О. - Тригерне значення персистуючих внутрішньоклітинних збудників при тривалих лихоманках з подальшим розвитком соматичної патології у дітей, Дяченко М. С. (2017)
Тарасенко С. О. - Методи оцінки центральної гемодинаміки при інгаляційній анестезії у пацієнтів з тиреотоксикозом, Дубров С. О., Кунатовський М. В., Єфімова О. О. (2017)
Хоронжевська І. С. - Вивчення структури генотипів вірусу гепатиту с, які циркулюють серед населення регіону України з середнім ступенем урбанізації, Сергеєва Т. А., Мартинюк Г. А., Мороз В. О., Бялковський О. В., Сафонов Р. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Пидюра І. П. - Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, Вайнола Р. Х. (2017)
Самілик В. І. - Ретроспективний аналіз змісту посібників із методики природознавства початку ХХ століття (2017)
Кравець Р. А. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі (2017)
Солодовник О. В. - Діагностика готовності майбутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення: констатувальний етап педагогічного експерименту (2017)
Дёмин Д. А. - Совершенствование подходов к построению тренировочного процесса спортсменов, рассматриваемого в рамках реализации процессов неформального образования (2017)
Красуцька І. М. - Особливості експериментальних досліджень формування професійної компетентності майбутніх пожежників-рятувальників (2017)
Макаренко А. В. - Разработка методики проведения развивающей игры "QUIZ" для внешкольного образования школьников средних и старших классов (2017)
Abstract and References (2017)
Бистрякова В. Н. - Вплив дизайнерських розробок та концепцій на сучасний розвиток людства, Осадча А. М., Гула Є. П. (2017)
Бондар Т. І. - Софістика в інформаційних війнах (2017)
Бортнікова О. Г. - Матриця результатів міжконфесійних взаємодій у контексті формування політичної нації (2017)
Булига І. І. - Тенденції розвитку конфесії свідків Єгови у Волинському регіоні (1940–1980-ті роки) (2017)
Гончаренко К. С. - Фотографія відразливих візуальних об’єктів як бренд: деформативність пластичної репрезентації (2017)
Тарасюк Л. С. - Цілісність особистості та інтеграція у сучасному суспільстві (2017)
Слівінська А. Ф. - Концепція когнітивного капіталізму і перспективи розвитку гостинності як креативної індустрії (2017)
Бродецкая Ю. Ю. - Логика рождения опыта единения:власть цельного знания (2017)
Бузский М. П. - Онтологический статус гуманизма в современном обществе (2017)
Григорян И. Б. - Проблема универсалий в средневековой армянской философии (2017)
Поліщук О. - Філософський аналіз культури як засіб творення колективної дії та конструювання майбутнього (2017)
Фесенко Г. Г. - Геософські інтерпретації міських ландшафтів (2017)
Лисовский П. Н. - Феноменальное сознание как сущая потребность современного человека в обществе (2017)
Ковтун Н. - Конвенційні і не конвенційні форми політичної активності (2017)
Доній Н. Є. - Мовчання як тактика комунікації соціально девіталізованої особистості (2017)
Долгочуб А. Ю. - Релігійне життя в світі з приставкою "пост-" (2017)
Дениско П. В. - "Чисті" стосунки та нові комунікаційні технології (2017)
Чернієнко О. В. - Візуальні образи ідентичності: мода і стиль (2017)
Царенок А. В. - Прекрасне в чуттєвій реальності як предмет візантійської естетики аскетизму (2017)
Співак В. В. - Поняття "радість" в спадщині українських церковних мислителів XVII ст. (2017)
Хамар У. - Аналіз відношення між категоріями зміст і форма (2017)
Кириченко М. С. - Пролегомени до кінофілософії реальності (Д. Кроненберг, К. Дюпьє, Вачовські, А. ван Вармердам, К. Нолан, М. Ханеке, П. Грінуей, Д. Карпентер, Е. Дразан, Л. Бунюель, А. Хічкок, А. Ходоровські) (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства (2017)
Луканова В. В. - Релігійно-міфологічний вимір феномену пандемії: бінарна опозиція "сакральне / профанне" (2017)
Найдьонов О. Г. - Роль університетської еліти в розвитку соціального інтелекту мережевого суспільства (2017)
Нежива О. М. - Формування освітньої політики України в перші роки незалежності (2017)
Огірко О. В. - Любов до мудрості як сенс філософії (2017)
Павленко И. В. - Семиотика как герменевтика: общее представление процесса семиозиса в философии Г. Шпета (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Партійно- та коаліційно-зумовлені причини і передумови формування урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2017)
Попов В. Ю. - Weltanschauung vs Lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля, Попова О. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Ступник Н. И. - Исследование формы поперечного сечения подземных выработок при комбинированной отработке месторождений, Андреев Б. Н., Письменный С. В. (2012)
Григор’єв І. Є. - Методологія проектування кар’єрів у сучасних умовах (2012)
Скачков А. А. - Математичне моделювання розповсюдження вибухової хвилі у масиві гірської породи (2012)
Бабець Є. К. - Удосконалення процесів ресурсозбереження на гірничих підприємствах при комплексній розробці залізорудних родовищ (2012)
Васильчук Я. В. - Математическое моделирование взрывов в горных породах (2012)
Колосов В. А. - Организация системы управления показателями извлечения железных руд при подземной разработке месторождений (2012)
Тищенко С. В. - Особенности механизма разрушения горных пород дифференцированными скважинными зарядами взрывчатых веществ, Еременко Г. И., Федин К. А. (2012)
Слободянюк В. К. - Актуальные проблемы ввода в эксплуатацию глубоких горизонтов железорудных карьеров, Турчин Ю. Ю. (2012)
Николашин Ю. М. - Геомеханическая схема расчета устойчивости подработанного борта карьера с крутопадающей слоистостью, Перегудов Ю. В. (2012)
Волкова В. Є. - Обґрунтування параметрів прогонових будов на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Завдання і функції керівника підприємства при забезпеченні безпеки праці (2012)
Филимонов П. Е. - Исследования процессов тонкого грохочения с пространственным и гидродинамическим перемещением надрешетных фракций, Морус В. Л. (2012)
Голишев О. М. - Пріоритетні напрямки підвищення енергоефективності будівель навчальних закладів, Голишев А. О., Михалків Д. В., Кіріченко П. С. (2012)
Лапшин А. А. - Термодинамический анализ процесса расширения водовоздушной смеси, Серебреников Э. В., Лапшина Д. А. (2012)
Давыдов А. В. - Анализ существующих методов и выбор критериев базовой оценки рисков в области охраны труда в условиях горных предприятий, Голышев А. М., Пищикова Е. В. (2012)
Чередніченко В. О. - Оцінювання ризику є основою управління охороною праці та промисловою безпекою (2012)
Романенко К. А. - Дослідження ефективності підсилення просторової конструкції промислової споруди (2012)
Бондарец А. А. - Теоретическое исследование двухмассового виброзащитного устройства переносного пневматического перфоратора с независимым вращением инструмента с учетом вязкого трения, Неймирко С. И. (2012)
Рудь Ю. С. - Оптические свойства наночастиц цинка, Радченко И. С., Малиновская А. Ю. (2012)
Купін А. І. - Дослідження та обґрунтування вибору методів навчання багатовимірних нейромережевих структур технологічного призначення (2012)
Гальченко А. В. - Коригування мінімальної ширини площадок для маневрування кар’єрних автосамоскидів у відповідності до гірничотехнічних умов, Монастирський Ю. А., Веснін А. В., Сістук В. О. (2012)
Дубровский С. С. - Влияние дефектов полученых в процессе изготовления и монтажа на эксплуатационные свойства деталей, Самошкина С. П., Орлов Е. В. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование изменения давления в процессе распространения фронта импульса высокоэнергетического ультразвука в потоке пульпы, Гончаров С. А., Подгородецкий Н. С. (2012)
Толмачов С. Т. - Аналіз основних показників енергоефективності в ДВНЗ "Криворізький національний університет", Ільченко О. В., Батраков Д. В., Бондаревський С. Л., Рожненко Ж. Г., Пархоменко Р. О. (2012)
Сінчук О. М. - До питання про вибір потужностей вітрогенераторних мініелектростанцій для підземних вироботок шахт, Бойко С. М. (2012)
Жуков С. А. - Гранулометрический контроль областей регулярности состава дробленных пород, Гирин В. С., Гирин И. В. (2012)
Павлыш В. Н. - Экспериментальные исследования процесса сушки в "кипящем слое" в условиях предприятия "ЧАО Яновское", Гребенкин С. С., Тарабаева И. В. (2012)
Синчук О. Н. - Методика расчета экономически обоснованного режима эксплуатации силовых трансформаторов, Лесной Н. И. (2012)
Бугаева Н. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния массива горных пород вокруг длинного очистного забоя. Настройка модели, Селезнева Ю. М., Назимко И. В. (2012)
Кіяновський М. В. - Діагностика локальних дефектів та ресурсу поверхонь тертя, Гуцал А. В. (2012)
Нечаев В. П. - Модификация свойств поверхностных слоев тяжелонагруженых деталей горных машин по-средством плазменного упрочнения, Рязанцев А. А. (2012)
Трішина Г. Г. - Оцінка стану екологічної безпеки ґрунтового покриву Кривбасу під час експлуатації нафто-перекачувальної станції "Широке" ПАТ "Укртранснафта", Антонік І. П. (2012)
Комащенко П. Г. - Надійність запобіжних пристосувань малогабаритного аварійно-рятувального монорейкового підйомника як один з чинників підвищення безпеки праці гірників під час проведення підняттєвих гірничих виробок, Рясний В. М. (2012)
Веснін А. В. - Методика визначення показників складності маршруту руху, ефективності роботи та узгодженості параметрів системи "двигун-трансмісія" кар’єрних самоскидів, Почужевський О. Д. (2012)
Малиновский Ю. А. - Оптимизация процесса подготовки рудных материалов в измельчительных машинах, Малиновская С. И. (2012)
Олейник Т. А. - Математическое моделирование параметров направляющих элементов устройства исходного питания дешламаторов, Кривенко А. Ю. (2012)
Зіборов К. А. - Математична модель шахтної вагонетки з додатковою кінематичною рухливістю ланок ходової частини, Федоряченко С. О. (2012)
Веснін А. В. - Аналіз моделей транспортної рухливості населення, Почужевський О. Д., Кристопчук М. Є. (2012)
Аралкін А. С. - Науково-технологічне обгрунтування та модернізація конструкції приводу головного руху верстата мод. 675П, Дехтяренко І. О. (2012)
Степаненко Е. Ю. - Экспериментальные исследования формирования затрат времени на обработку забоя стреловидным исполнительным органом проходческого комбайна, Семенченко А. К., Шабаев О. Е. (2012)
Трегубов В. А. - Выбор геометрических параметров радиально-кругового сопла набрызгбетонной машины, Замыцкий О. В., Кривенко A. Ю. (2012)
Сінолиций А. П. - Ідентифікація енергетичної моделі електроспоживача для нетрадиційних систем технологічного контролю енергопоказників, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2012)
Валовой О. І. - Окремі питання розрахунку залізобетонних елементів, підсилених нарощуванням, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2012)
Єфіменко В. І. - Особливості проведення обстежень і паспортизації будівель та споруд, Сліпич О. О. (2012)
Рутковский М. А. - Построение обобщенной параметрической модели обечайки барабана шахтной подъемной машины, Заболотный К. С. (2012)
Губин Г. Г. - К вопросу о теоретических основах интенсификации сгущения коллоидных суспензий (2012)
Рыльков С. А. - Особенности осаждения соединения ванадия и железа из раствора выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов, Николаенко К. В. (2012)
Роенко А.Н. - Влияние прочностных свойств пород на изменение структуры проходческого цикла в шахтных стволах, Харин С.А. (2012)
Бережной Н. Н. - Анализ способов и систем загрузки агломерационных и обжиговых машин конвейерного типа, Стойкова Я. А. (2012)
Лобов В. Й. - Перспективи впровадження систем презиційного землеробства в АПК України, Дубовик І. І. (2012)
Ліпанчиков С. І. - Аналіз методів прогнозування пустот для запобігання техногенних явищ (2012)
Азарян А. А. - Снижение погрешности обусловленной вариацией концентрации пульпы при дискретном контроле содержания в ней магнетита магнитометрическим способом, Дрига В. В., Цыбулевский Ю. Е., Швыдкый А. В. (2012)
Ткач В. В. - Особливості застосування ультразвукових методів для контролю чавунних виливок серійного виробництва з метою підвищення їх якості, Амельченко А. С., Васильєв В. В. (2012)
Плотніков В. В. - Перспективи утилізації промислових відходів у металургійному виробництві, Ярош Т. П., Марасанова О. В. (2012)
Петренко Ю. А. - Равнорадиусная металлическая крепь направленной податливости, Новиков А. О., Резник А. В., Шестопалов И. Н. (2012)
Боровий В. О. - Інтерактивний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Маленков Р. О. (2012)
Толмачев С. Т. - К вопросу о моделировании процесса движения магнитных частиц в неоднородном магнитном поле, Бондаревский С. Л., Кондратенко И. П. (2012)
Калініченко Ю. П. - Гвинтовий натискний механізм робочих клітей підвищеної якості в роботі, Хіноцька А. А., Яременко В. П. (2012)
Костянский А. Н. - О резервах доставки горной массы карьерным транспортом в карьере ИнГОКа, Чепурной В. И. (2012)
Процив В. В. - Алгоритм работы системы регулирования тягового усилия шахтного локомотива, Твердохлеб А. М. (2012)
Щокін В. П. - Аналіз характеристик автоматизованої системи керування збудженням тягового генератора залізничного транспорту, Хромей О. В. (2012)
Шолох М. В. - Прогнозування якісних показників корисної копалини при комплексному освоєнні родовища, Топчій О. Л. (2012)
Калініченко О. В. - Визначення економічних ризиків від порушеннь денної поверхні в результаті підземного видобутку руд, Ступнік М. І., Калініченко В. О. (2012)
Максимов С. В. - Передумови впровадження енергозберігаючих заходів в процесі видобутку і переробки залізорудної сировини, Темченко О. А., Темченко Г. В. (2012)
Гаренко А. А. - Економіко-математична імітаційна модель процесу формування собівартості продукції дробарних фабрик, Кочура Є. В. (2012)
Попов С. О. - Економічне обґрунтування кондицій та контуру запасів залізних руд при їх підземному видобутку, Максимова І. І. (2012)
Максимова О. С. - Методичні підходи формування оптимальної структури основних виробничих фондів на гірничорудних підприємствах (2012)
Захарченко І. С. - Економіко-математичні моделі економічної активності підприємств ГМК (2012)
Максимов С. В. - Питомі витрати палива кар’єрних автосамоскидів як показник економічної ефективності роботи транспортної системи кар’єру, Монастирська О. Ю. (2012)
Сазонов Р. В. - Аналіз сучасного стану банківської системи України, Слюсаренко І. С., Троян В. І. (2012)
Удовенко В. О. - Стратегії управління конфліктом в економічній системі, Удовенко О. О., Жук В. В., Скринник О. О. (2012)
Брадул О. М. - Державний фінансовий аудит в Україні, Юнацький М. О. (2012)
Измайлова О. О. - Аналіз ефективності використання основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств (2012)
Ізмайлов Я. О. - Передінвестиційний аналіз у системі підготовки рішень з іноземного інвестування (2012)
Єгорова І. Г. - Конкурентні умови експортних поставок української залізорудної продукції на Східноєвропейський сегмент міжнародного ринку (2012)
Шевченко Л. Я. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління діяльністю корпоративних підприємств (2012)
Боровий В. О. - Переваги та проблеми у скасуванні мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, Олінович А. С., Іванченко О. В., Сидоренко В. Д. (2012)
Жуков С. А. - Управление инновационными процессами в железорудной промышленности: проблема координации, Яковенко А. В., Харин С. А. (2012)
Варава А. А. - Оцінка ефективності реалізації інформаційної підсистеми стратегічного управління на основі методу збалансованих показників (2012)
АНОТАЦІЇ (2012)
ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БИЗОВА В. Ф. (2012)
Гнесин В. И. - Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора авиационного двигателя, Колодяжная Л. В., Кравченко И. Ф., Меркулов В. М., Шереметьев А. В., Петров А. В. (2017)
Rusanov R. - Development of the 500 kW and 1 MW ORC turbine flow parts, Szymaniak M., Rusanov A., Lampart P. (2017)
Овсянникова Е. А. - К вопросу математического моделирования теплового состояния ротора турбогенератора мощностью 550 МВт, охлаждаемого водородом (2017)
Малышев С. Е. - Периодические, почти периодические и хаотические вынужденные колебания пологой консольной оболочки при геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В., Конкин В. Н. (2017)
Ободан Н. И. - Нелинейное деформирование двухслойной плоской криволинейной системы, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2017)
Литвин О. М. - Метод сплайн-інтерфлетації при знаходженні найбільшого (найменшого) значення функції трьох змінних в багатоекстремальних задачах, Ярмош О. В., Чорна Т. І. (2017)
Solovey V. V. - Smart PV-H2 grid energy complex, Fylenkov V. V., Tinti F., Shevchenko A., Zipunnikov M. (2017)
Левтеров А. М. - Розробка методів адаптації дизелів до біонафтових паливних композицій, Савицький В. Д., Гладкова Н. Ю. (2017)
Фридман М. М. - Оптимальное проектирование конструкций при комбинированном подходе к учету коррозии и защитных свойств антикоррозионных покрытий (2017)
Abstracts and References (2017)
Калач К. С. - Порівняльний аналіз сорбентів різного походження для зниження надлишку миш'яку в м'ясі птиці, Фотіна Г. А., Літвінова І. О. (2017)
Кнырик Н. Р. - Оценка уровня конкурентоспособности Национального университета кораблестроения в г. Чжоушань на основе экспериментов с имитационной моделью, Кошкин К. В., Рыжков А. С., Рыжков Р. С. (2017)
Свиридова Л. А. - Вплив норми висіву насіння та способу сівби на мінливість біологічної урожайності зерна гібридів сорго зернового (2017)
Кір’янова О. Л. - Роль релігійних організацій молоді України як важливого соціального комунікатора (на прикладі діяльності спілки студентів християн) (2017)
Алексєєнко Н. Ю. - Оцінка якості додрукарської підготовки виготовлення книги (2017)
Горда О. В. - Анализ совокупности кластеров на изображении дефекта типа "трещина" на основе контрастности, Коломиец С. П. (2017)
Боков И. П. - Исследование влияния локальных силовых нагрузок на трансверсально-изотропные пластины на базе обобщенной теории (m,n)-аппроксимации, Бондаренко Н. С., Стрельникова Е. А. (2017)
Гритченко А. Г. - Особливості програмування спортивних занять для осіб зрілого віку, Пензай С. А. (2017)
Шинкарик Ю. В. - Культурно-ідейні виміри видань казок Івана Франка в кінці ХІХ століття і на сучасному етапі (2017)
Abstract and References (2017)
Наукометричні показники журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародній базі даних SCOPUS 2016 р. (2017)
Васецкий Ю. М. - Аналитический метод расчета квазистационарного трехмерного электромагнитного поля тока, протекающего по контуру произвольной конфигурации вблизи электропроводного тела, Дзюба К. К. (2017)
Petukhov I. S. - Computation of periodic magnetic field in ferromagnetic conductive medium and supply current harmonics by using harmonic balance finite element method (2017)
Шидловська Н. А. - Критерії необхідної та достатньої кількості ітерацій фільтрації неперіодичних нестаціонарних сигналів багатоітераційними методами, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2017)
Кучерявая И. Н. - Мультифизические процессы при электроискровой обработке токопроводящих гранул (2017)
Супруновська Н. І. - Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальним конденсатором, Перетятко Ю. В., Розіскулов С. С., Михайленко В. В., Чибеліс В. І., Олійник В. С. (2017)
Липківський К. О. - Особливості реконфігурації трансформаторно-ключової виконавчої структури стабілізатора-регулятора напруги змінного струму (2017)
Кондратенко Ю. П. - Нейро-нечіткі спостерігачі для ідентифікації притискного зусилля магнітокерованих рушіїв мобільних роботів, Рудольф Й., Козлов О. В., Запорожець Ю. М., Герасін О. С. (2017)
Сінчук О. М. - Бездатчикове керування вентильними реактивними двигунами тягових електромеханічних систем, Козакевич І. А., Юрченко М. М. (2017)
Буткевич О. Ф. - Ідентифікація в реальному часі низькочастотних мод електромеханічних коливань в електроенергетичних системах, Чижевський В. В. (2017)
Шидловський А. К. - Ефективність універсальних електромагнітних перемішувачів рідкого металу в залежності від частоти живлення, Гориславець Ю. М., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2017)
Кондратенко І. П. - Вибір параметрів електромеханічного перетворювача індукційного типу для електродинамічної обробки зварних з'єднань, Жильцов А. В., Пащин М. О., Васюк В. В. (2017)
Бойко Н. И. - Экспериментальная установка для очистки воды при помощи разрядов в газовых пузырях, Макогон А. В. (2017)
До 70-річчя Михайла Васильовича Загірняка (2017)
Грузевич Н. И. - Образ антигероя в романе Э. Бёрджесса "Заводной апельсин" (2016)
Дуркалевич В. В. - Пригадування як пере/формулювання індивідуального міфу у творчості Івана Франка (2016)
Кіор Р. В. - Урумомовна література греків Приазов’я (2016)
Покулевська А. І. - Функціональність основних категорій кінопоетики в літературному творі (2016)
Сабадаш Ю. С. - Особливості розвитку італійської літератури початку ХХ ст. (2016)
Сардарян К. Г. - Ознаки синкретизму в "Поемі пісень" Ірини Жиленко (2016)
Чередник Л. А. - Трансформація образу Офелії у поезії Оксани Забужко (2016)
Бутко Л. В. - Багатозначність нарізнооформлених прийменників: особливості реалізації у науковому стилі сучасної української мови (2016)
Гаращенко Л. Б. - Категорійний різновид пропозиційно-диктумної мотивації аналітичних термінів науково-технічної термінології (2016)
Глущенко В. А. - Ідея мовного розвитку в студіях О. О. Потебні (2016)
Дерев’янко Л. І. - Облігаторні та факультативні атрибутиви як конституенти співвідносних темпоративів із семантикою означеної часової тривалості (2016)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Особливості використання колоронімів в англомовному медіадискурсі (2016)
Komlyk J. O. - Adverbs with derivative two-component suffixal formants in the modern Ukrainian (2016)
Міzіnа О. I. - Structural-semantic and functional-stylistic properties of complex zero-suffix adjectives with the meaning of the person’s external characteristics in the modern Ukrainian language (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Маркери актуалізації інтенцій запиту: українськомовний питальний дискурс (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Попенко В. И. - Заполнение электронных оболочек атомов (2017)
Селезньова Н. П. - Застосування кореляційно-регресійного аналізу в оцінці результативності навчального процесу, Українець О. В. (2017)
Галась М. А. - Флотоекстракція аніонних барвників. Активний яскраво-червоний, Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М. (2017)
Гиль М. І. - Молочна продуктивність голштинських корів залежно від типу формування їх організму, Каратєєва О. І., Галушко І. А. (2017)
Друздєв О. В. - Успенське братство та львівські єпископи. Частина І: Йосиф Шумлянський, Варлаам Шептицький (2017)
Логвинюк Т. В. - Космонавтика в умовах науково-технічного прогресу: історична ретроспектива і сучасність (2017)
Ставицька А. В. - Петро Петрович Курінний: історіографічний огляд (2017)
Черба В. М. - Податок на прибуток: історичний огляд, Сосенкова К. Р., Стасюк А. В. (2017)
Райхерт К. В. - Моэфикация западноевропейских философов (2017)
Семенова М. А. - Антропосоціальне моделювання і проблеми сучасного людинознавства (2017)
Туренко В. Е. - Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2017)
Мельник Л. В. - Порівняльний аналіз просторових трансформацій у місті Херсон та місті Луцьк як у великих містах периферійно-аграрного середовища, Кривець О. О., Батиченко С. П. (2017)
Аль-Травнех Е. В. - Каскад метаболических нарушений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от массы тела, Бобронникова Л. Р. (2017)
Бойцанюк С. І. - Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку міста Тернополя, Фалінський М. М., Островський П. Ю. (2017)
Вівсянник В. В. - Ефективність лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки, Піддубна А. А., Волковецький В. В., Гавриш Л. О., Сердулець Ю. І., Сажин Н. І. (2017)
Іванцюра М. Я. - Сучасні уявлення про проблеми та перспективи використання деяких діагностичних маркерів раку шлунку, Сергєєва Н. С., Дяченко М. І., Гоменюк А. В. (2017)
Москалюк О. П. - Оцінка якості життя хворих на пахвинну грижу у віддаленому післяопераційному періоді, Шкварковський І. В., Ференс Т. С., Люта О. Р. (2017)
Plakhotnyuk O. A. - The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century (2017)
Савченко А. С. - Трактовка финала в симфониях А. Брукнера (2017)
Тупік В. О. - Роль українських екслібристів у формуванні конкурентноспроможності українського графічного мистецтва на міжнародній арені (2017)
Цугорка О. П. - Волинська ікона з колекції образотворчого мистецтва Національного музею історії України, Форманюк Т. М. (2017)
Пірог Л. А. - Роль соціальної служби на підприємстві в соціально-психологічній адаптації молодих працівників (2017)
Бакрадзе Л. М. - Реформування місцевого самоврядування в Грузії: досвід для України (2017)
Орленко М. В. - Волонтерська діяльність як чинник соціального становлення та консолідації молоді в сучасній Україні (2017)
Бублей О. О. - Аналіз взаємозв’язків функціональних особливостей юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки (2017)
Бугаевский К. А. - Морфологические и антропометрические особенности студенток с разной длиной тела с учётом их эволюционной конституции (2017)
Літус Р. І. - Навчальна програма з фізичної культури профільного рівня для 10-11 класів, вид фізкультурної діяльності модуль "Пауерліфтинг" (2017)
Осадець М. М. - Використання засобів спортивного орієнтування у корекції психофізичного стану школярів середнього шкільного віку, Слобожанінов А. А. (2017)
Третяк О. В. - Психофізіологічний механізм виникнення стресу як наслідок дії екстремальних впливів (2017)
Федан Я. І. - Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління освітою осіб з особливими потребами, Мищишин М. М. (2017)
Ткач Л. М. - Система електронного урядування як форма взаємодії влади і суспільства, Макаренко А. В. (2017)
Березна Т. С. - Гуманістична освіта у романі Франсуа Рабле "Ґарґантюа і Пантаґрюель" (2017)
Бойко О. А. - Круг как элемент пространства в романе А. М. Ремизова "Пруд" (2017)
Воловик Л. Б. - Словотвірна структура префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології (2017)
Волощук Ю. О. - Жанрово-стильові особливості роману "Захар Вовгура" Володимира Ґжицького (2017)
Гурдуз К. О. - Вектори осмислення проблеми людського щастя в романі Ю. Мушкетика "Жорстоке милосердя", Богдан О. В. (2017)
Домилівська Л. В. - Особливості вербалізації суспільно-політичних поглядів В. Винниченка (на матеріалі "Щоденника" В. Винниченка), Біла А. А. (2017)
Дуброва С. В. - Фразеологізм як засіб створення національного ментального образу (на матеріалі повісті Р. Роллана "Colas Breugnon") (2017)
Козаченко І. В. - Технологія навіювання (suggestopedia) у системі викладання англійської мови (2017)
Марченко Н. М. - Дискурсивні особливості сучасних німецькомовних оповідань (на прикладі оповідань Інгеборг Бахманн) (2017)
Moskalenko A. O. - Italian loans in the course of time as the demonstration of democratization of Italian language (2017)
Степанець О. В. - Інтермедіальний діалог епістолярного роману і кіно (на прикладі роману "Небезпечні зв’язки" Шодерло де Лакло) (2017)
Тараненко Л. І. - Асоціативні зв’язки, породжувані концептом кохання у романах Дж. Мойєс, та їхнє відтворення в українському перекладі, Канєвська Т. В. (2017)
Швець О. В. - Типологія номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах (2017)
Бєлякова С. М. - Психологічні особливості виникнення бар’єрів у спілкуванні підлітків, Величко В. М. (2017)
Бочаріна Н. О. - Особливості прояву адиктивної поведінки у юнацькому віці, Костюк О. Г. (2017)
Бочаріна Н. О. - Психологічний супровід як засіб реабілітації та адаптації депривованої особистості юнацького віку (2017)
Дудар О. В. - Вплив соціальних еталонів на міжособистісну перцепцію (2017)
Журавель А. О. - Соціально-психологічні особливості суїцидальних намірів у студентів, Белякова С. М. (2017)
Колтунович Т. А. - Прокрастинація – конфлікт між "важливим" і "приємним", Поліщук О. М. (2017)
Лапіна М. Д. - Психологічний тренінг формування професійно важливих якостей особистості майбутніх соціальних працівників (2017)
Сікорська Л. Б. - Психологічні умови стресостійкості майбутніх фахівців системи спеціальної освіти, Вовк Л. П., Волотовська Я. В. (2017)
Ткачук Т. А. - Психологічні особливості взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях, Іщенко А. С. (2017)
Атаманчук Т. Р. - Неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків (2017)
Байда А. О. - До питання про дотримання презумпції невинуватості у правозастосовчій практиці України на прикладі притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, Онищенко К. О. (2017)
Вегера-Іжевська І. В. - До питання сутності забезпечення права на недоторканність житла в кримінальному провадженні (2017)
Вітів В. А. - Правове регулювання прав та свобод у сфері обігу інформації Центральної Ради, Гетьманату та УНР (Директорії) (2017)
Леськів С. Р. - Фінансування судової гілки влади України як гарантія суддівської незалежності, Машталір Х. В., Цибульський Ю. І. (2017)
Мерцалов М. Ю. - Колізійні питання апеляційного перегляду справ про оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР (2017)
Фесан М. В. - Діяльність та здійснення контролю кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання (2017)
Шевченко В. А. - Особливості способів доведення до самогубства (2017)
Ярмоленко О. В. - Інформаційне забезпечення виборчого процесу: теоретичний аспект (2017)
Басенко Г. Н. - Интерактивные формы обучения иностранным языкам как способ формирования конкурентоспособности у студентов (2017)
Бачієва Л. О. - Реалізація технології узагальнення в процесі навчання основ наукових досліджень (2017)
Безкоровайна Л. В. - Логістика проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2017)
Васенко В. В. - Особливості організації та проведення уроків трудового навчання з молодшими школярами (2017)
Васенко В. В. - Реалізація можливостей інтерактивності у графічній підготовці школярів (2017)
Веретенко І. М. - Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Вінтюк Ю. В. - Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх психологів (2017)
Врочинська Л. І. - Особливості виховання гуманної поведінки старших дошкільників засобами народної педагогіки в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї (2017)
Гуцуляк Л. І. - Соціально-освітнє середовище в педагогічному процесі школи (2017)
Джим А. Ю. - Особистісно-орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови, Баранова С. В. (2017)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців в межах реалізації моделі педагогічної системи (2017)
Довбня П. І. - Циліндрична гвинтова лінія: властивості, застосування, візуалізація, Сонько В. І. (2017)
Дольнікова Л. В. - Особливості застосування методів арт-педагогіки в процесі соціальної інтеграції дітей з синдромом Дауна, Берянич О. В. (2017)
Дольнікова Л. В. - Актуальні проблеми використання засобів етнопедагогіки Бойківщини в системі навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, Перун В. А. (2017)
Drashko E. N. - Preparation of future teachers of educational industry is "Technology" to innovative pedagogical activity (2017)
Дудка І. Г. - Реалізація принципів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів (2017)
Єрмілов В. С. - Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів у контексті профілактичного аспекту організації діяльності цих закладів (2017)
Іванець Н. В. - Мультикультурне виховання як засіб формування всебічного бачення світу в учнів початкової школи (2017)
Казанжи О. В. - Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й розвиток майбутньої особистості (2017)
Кардаш Л. В. - Лінгвістичні, психолого-педагогічні та лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення школярів на уроках української мови (2017)
Кардашова Н. В. - Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Киричок І. І. - Самопрезентація майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема, Рожнова А. І. (2017)
Kitchenko A. S. - The development of English speaking skills of students, Untila M. P. (2017)
Коваленко І. Ю. - Використання пісень як мнемонічний прийом при вивченні граматики у школі, Баранова С. В. (2017)
Ковальчук В. І. - Теоретичні аспекти розвитку мотивації педагогічних працівників ПТНЗ, Присяжнюк С. С. (2017)
Кулик О. Д. - Граматико-стилістичний аспект вивчення синтаксису складних багатокомпонентних речень учнями основної школи (2017)
Левчук Л. В. - Особливості дистанційного навчання в США, Ковальчук В. І. (2017)
Лисиця Д. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2017)
Ляшко М. П. - Особливості розвитку музичних здібностей та їх вплив на загальний розвиток особистості (2017)
Мосін Д. І. - Теоретико-методологічні засади формування рефлексії особистості майбутніх вчителів музичного мистецтва (2017)
Осадча Н. В. - Теоретичне підґрунтя створення програми авторського елективного курсу "Країнознавство" для учнів профільної школи в аспекті формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні (2017)
Підмазіна О. М. - Особливості застосування мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-медиків (2017)
Pochuieva O. O. - Development of the model of managing presentation activities of general educational institutions (2017)
Родигіна І. В. - Інноваційний потенціал компетентнісного підходу в освіті (2017)
Рукасова С. О. - Вивчення особливостей обробки нових текстильних матеріалів як складової професійної підготовки майбутнього фахівця, Масло О. І. (2017)
Тимченко А. А. - Роль педагогічної практики у формуванні деонтологічної компетентності майбутніх педагогів (2017)
Фурт Д. В. - Мотиваційні чинники навчання української мови студентів-іноземців (2017)
Хищенко О. О. - Доцільність застосування проектно-технологічної діяльності на уроках технологій у старшій школі (2017)
Чернов Б. О. - Історіографічний огляд становлення краєзнавчого принципу навчання (2017)
Чорнойван А. П. - Формирование и развитие карьерных ориентаций преподавателей высших учебных заведений (2017)
Шмирова О. В. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному етапі інформатизації освіти, Зелінська В. А. (2017)
Яцканич Н. М. - Роль мотивації в процесі навчання/вивчення іноземної мови (2017)
Вецко В. І. - Прогнозування стану батареї електричних транспортних засобів для оцінки життєздатності при каршерингу, Гуляницький Л. Ф. (2017)
Віннікова В. О. - Аналіз надання готельно-ресторанних послуг в місті Харкові, Скирда О. Є. (2017)
Довгалець С. М. - Розробка програмних засобів для відтворення віртуальної реальності, Карпюк Ю. В. (2017)
Коваль О. А. - Тренажери-імітатори для гірськолижного відпочинку, Гуць В. С. (2017)
Marynoshenko O. P. - Attitude determination and control system using magnetic torque rods, Saryboha H. V., Pikenin O. O., Koch H. J. (2017)
Одарченко А. М. - Порівняльна оцінка якості згущених молочних консервів різних виробників, Карбівнича Т. В., Сподар К. В., Водолага В. Ю. (2017)
Сподар К. В. - Формування якості спредів із наповнювачами, Карбівнича Т. В., Казанцева С. С., Косянчук О. І. (2017)
Тележенко Л. М. - Модифіковані сироваткові білкові концентрати як збагачувачі харчових продуктів, Дідух Г. В., Капчан В. І. (2017)
Трофимова Л. Е. - Новый подход к исследованию механохимических эффектов в процессах коррозии металлов под напряжением (2017)
Августова О. О. - Креативний бухгалтерський облік як відображення сучасних реалій ведення фінансової звітності, Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. (2017)
Азаренков Г. Ф. - Формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства, Сердечна С. М. (2017)
Владимирова М. С. - Підприємництво як фактор динамізму ринкової економіки, Зубенко І. В. (2017)
Власюк В. Є. - Проблеми формування цінової політики підприємств, Олексієвець О. О., Олішкевич К. В. (2017)
Волкова Н. В. - Проблеми тіньової зайнятості в Україні, Сосенкова К. Р., Карпа О. А. (2017)
Волошанюк Н. В. - Дефіцит державного бюджету України та проблеми управління ним, Мавдрик О. О. (2017)
Гладка Л. І. - Податкові зобов’язання та причини виникнення податкового боргу в Україні, Стасюк А. В., Сімон А. П. (2017)
Гнатенко Є. П. - Порівняння фінансової звітності суб’єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС, Соболева І. В. (2017)
Горбенко А. В. - Рынок электронной торговли в Украине: классификация форматов (2017)
Григор’єв Г. С. - Національні та міжнародні аспекти державного регулювання макроекономічного середовища (2017)
Григораш Т. Ф. - Теоретичні підходи до розуміння поняття "дивідентна політика" як фактора управління власним капіталом, Артеменко В. В., Бондаренко А. О. (2017)
Дем’янчук М. А. - Напрями формування джерел фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства, Станкова В. В. (2017)
Дутчак А. В. - Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Заволока Л. О. - Світове страхування і його роль в українському страховому ринку, Місілюк Г. В., Лаптєв І. О., Скачедуб В. А. (2017)
Заволока Л. О. - Life-страхування на українському страховому ринку: переваги та ризики. Світовий досвід, Мороз С. Р., Якимова В. І. (2017)
Захарченко Н. В. - Вплив електронного документообігу на ефективність діяльності підприємства, Маслій Н. Д., Мамуненко М. С. (2017)
Катан Л. І. - Управління ліквідністю комерційних банків, Марченко Ю. С. (2017)
Кіщак І. Т. - Україна в системі транскордонного співробітництва, Богославська А. В., Корнєва Н. О. (2017)
Ковальчук О. Я. - Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток, Стрельбіцька Н. Є., Слободян А. Ю. (2017)
Козелецький П. С. - Як використати світовий досвід для розвитку сучасної автомобільної інфраструктури в Україні, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017)
Konieva T. A. - Problems of bankruptcy institute in Ukraine, Arkhypenko A. Yu., Tsehelna D. V. (2017)
Конєва Т. А. - Вплив процесу старіння населення на економіку Японії, Кузнєцов А. В. (2017)
Корнєва І. О. - Соціальна корпоративна відповідальність як інструмент покращення результатів роботи підприємства (2017)
Короп І. І. - Формування фінансової структури підприємства торгівлі на засадах категорійно-орієнтовного підходу (2017)
Косарєва І. П. - Механізм страхування як засіб запобігання банкрутства, Борисенко О. В. (2017)
Костяк В. І. - Депoзитна пoлітика кoмерційних банків України (2017)
Котелевець Д. О. - Характеристика складових та факторів забезпечення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК (2017)
Коцаба В. Ю. - Роль та місце інформаційних ресурсів у процесах розвитку підприємства, Штерма Т. В. (2017)
Криша В. В. - Ефективність діяльності підприємств в умовах розвитку електронних ринків, Колєснік А. Р., Гессен А. Є. (2017)
Крупко М. П. - Державний фінансовий контроль доходів і витрат суб’єкта державного сектора на прикладі Сварицевицької сільської ради (2017)
Кучма Ю. В. - Використання геоінформаційних технологій для бізнес задач, Фесенко Т. М. (2017)
Лепеха М.О. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією, Свириденко Г. М. (2017)
Makarchuk O. H. - Comparative analysis of grain market in Ukraine and Italy, Doronzo I. (2017)
Малюченко К. О. - Основні проблеми матеріального стимулюТеоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів вання працівників сільськогосподарських підприємств у транзитивній економіці (2017)
Мосійчук І. Б. - Організація і методика державного фінансового контролю поточних зобов’язань на прикладі КЗ "Регіональний інформаційно- комп’ютерний центр" РОР (2017)
Nazarenko N. Y. - Implementation of guest-facing technologies in hospitality business, Tyshchenko O. M., Chahaida A. O. (2017)
Нафус І. І. - Економіко-теоретичні основи обґрунтування сутності соціального капіталу (2017)
Невідома Л. О. - Оцінка діяльності банку на ринку платіжних карток, Марченко О. В. (2017)
Овчаренко Т. С. - Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України, Степанова А. А. (2017)
Онищенко С. В. - Місцеві бюджети: проблеми їх наповнення та особливості використання в умовах бюджетної децентралізації, Величко Ю. Є. (2017)
Островський І. А. - Теоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів, Федотова Ю. В. (2017)
Плотницька С. І. - Дослідження стану адаптивності малих підприємств до зовнішнього середовища в умовах глобалізації, Гнатенко М. К. (2017)
Попович Д. В. - Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства, Баранова М.-С. Б. (2017)
Попович Д. В. - Аналіз індексу економічної свободи України серед країн світу, Мидлик Ю. І. (2017)
Рубан Л. О. - Побудова системи діагностики фінансового стану промислового підприємства, Овчаренко Ю. С. (2017)
Руснак Л. Р. - Впровадження новітніх методів для модернізації фінансової системи України задля забезпечення економічної безпеки держави, Попова Е. М. (2017)
Руснак Л. Р. - Прaвовий aспект реформувaння економічної безпеки Укрaїни, Рудько A. О. (2017)
Семенець А. О. - Аудит фінансової оренди основних засобів, Горбунова А. Є. (2017)
Семенець A. О. - Oргaнiзaцiя aудиту фiнaнсoвoї звiтнoстi пiдприємствa, Стaдник В. М. (2017)
Склярук І. П. - Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку, Данильченко Т. А. (2017)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку власного капіталу товариств (повні, командитні), Андрухів М. П. (2017)
Столяр Л. Г. - Порівняльна характеристика національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Клебанович З. В. (2017)
Стрельбіцька Н. Є. - Енергетичні корпорації: сучасні виклики та загрози, Ольховская Н. В. (2017)
Ткачук І. І. - Сутність та структура інтелектуального капіталу (2017)
Тодощук А. В. - Україна в інтеграційних процесах: ризики та переваги, Батюк І. І., Шеремета А. І. (2017)
Тохтамиш Т. О. - Міжнародний досвід оцінки якості депозитів фізичних осіб у банках, Мірошниченко Я. М. (2017)
Хижняк О. С. - Сучасний стан металургійних підприємств України: проблеми і перспективи розвитку (2017)
Хома І. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні, Угринюк О. Г. (2017)
Чиж Л. П. - Вплив сучасного бізнес-простору на формування інформаційного забезпечення управління портовими підприємствами (2017)
Шептуха О. М. - Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел, Маркарян А. А. (2017)
Shtepenko E. P. - Investment attractiveness of agricultural enterprises in Poltava region (2017)
Юрій С. М. - Банківський контролінг: теоретичні основи організації (2017)
Ярош В. І. - Електронні гроші: переваги та недоліки, Романовська Ю. А. (2017)
Яценко О. В. - Методичні підходи до формування маркетингової стратегії банку, Пашковська Д. С. (2017)
Ничитайло М. Е. - Сокращение желчного пузыря во время стимулированной секреции поджелудочной железы у больных хроническим билиарным панкреатитом и его влияние на давление в антральном отделе желудка, Кожара С. П., Харлановская Е. П. (2017)
Губергриц Н. Б. - Значение модификации образа жизни в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний: данные доказательной медицины и клиническое наблюдение, Беляева Н. В., Швец О. В., Агибалов А. Н. (2017)
Дорофєєв А. Е. - Морфологічні аспекти діагностики неспецифічного виразкового коліту: сучасний погляд на проблему, Василенко І. В., Дядик О. О., Снісаревський П. П., Кір’ян О. А., Дорофєєва А. А., Деркач І. А. (2017)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: основні акценти сучасної диференційованої та контрольованої фармакотерапії, Мелащенко С. Г., Черноброва О. І., Ксенчин О. О. (2017)
Губергриц Н. Б. - "Энгилен": терапевтические возможности и клиническая эффективность, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2017)
Чернявський В. В. - Сучасні аспекти та "підводні камені" лікування Helicobacter pylori­асоційованих захворювань (2017)
Палій І. Г. - Нез’ясовані проблеми і нові можливості в терапії хронічних запорів: що повинен знати лікар загальної практики?, Чернова І. В. (2017)
Ткач С. М. - Сучасні погляди на патофізіологію та стратегію лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2017)
Палій І. Г. - Роль інгібіторів протонної помпи в успішній ерадикації Helicobacter pylori: місце пантопразолу, Заїка С. В., Кондратюк Н. М. (2017)
Щербинина М. Б. - Влияние "Бета­иммуна" на показатели эрадикации и состояние иммунной системы у пациентов с Helicobacter pylori­ассоциированным гастритом, Шевченко Т. Н., Кудрявцева В. Е. (2017)
Ткач С. М. - Эффективность рифаксимина в лечении неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л. (2017)
Фадєєнко Г. Д. - Сучасні можливості корекції дисліпідемії у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби на тлі вісцерального ожиріння шляхом комплексного лікування з призначенням полікозанолу, Нікіфорова Я. В. (2017)
Швец О. В. - Возможности использования пробиотиков для коррекции состава кишечной микробиоты при гастроэнтерологической патологии (2017)
Чернобровий В. М. - Взаємозв’язок інфекції Нelicobacter pylori, цукрового діабету 2 типу та ожиріння: інтригуючі питання, які варті обговорення, Черноброва О. І. (2017)
Левченко А. Р. - Патогенетическая роль пищевой аллергии и пищевой непереносимости при синдроме раздраженной кишки (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Содержание (2014)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Еколого-гігієнічна оцінка водноресурсного потенціалу Львівської області, Крупка Н. О. (2014)
Лотоцька О. В. - Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер, Кондратюк В. А., Крицька Г. А., Лотоцький В. В. (2014)
Мосин О. В. - Биологическое воздействие дейтерия на клетки прокариот и эукариот, Игнатов И. И. (2014)
Резуненко Ю. К. - Обґрунтування використання хемілюмінесцентного методу для оцінки ступеня токсичності хімічних факторів довкілля, Стеценко С. О., Кучерявченко О. М. (2014)
Резуненко Ю. К. - Особливості біологічної дії поліолів у підгострому експерименті, Стеценко С. О., Багмут І. Ю. (2014)
Сахарова І. В. - Якість питної води, як фактор, що детермінує стан здоров’я людини (на прикладі Одеської області), Михайленко В. Л., Барська Ю. С., Болотнікова Л. В. (2014)
Бабов К. Д. - Сучасний стан якості мінеральних лікувальних вод курорту "Бердянськ" запорізької області, Нікіпелова О. М., Погребний А. Л., Солодова Л. Б., Ніколенко С. І. (2014)
Никипелова Е. М. - Физико-химический состав и аутохтонная микрофлора минеральной воды скважины № 371 на территории санатория SPB "Constructorul" г. Кишинева, республики Молдова, Николенко С. И., Новодран А. В., Солодова Л. Б., Хмелевская О. Н. (2014)
Гуща С. Г. - Вплив сульфідної мінеральної води на фізіологічні, метаболічні та морфологічні характеристики здорових щурів (2014)
Коваленко О. О. - Раціональність використання води в харчовій галузі (2014)
Тарелін А. О. - Отримання комбінованого металоксидного аноду, що не містить благородних металів, Михайленко В. Г., Гиль З. П., Князева О. І., Лук’янов Є. Ф., Хіневич О. Є. (2014)
Койро О. О. - Нефропротекторні властивості препаратів яглиці звичайної, Штриголь С. Ю., Міщенко О. Я. (2014)
Бадюк Н. С. - Водоснабжение объектов транспорта: воздушный транспорт (обзор литературы) (2014)
Хранитель Сіверського Дінця до 75 річчя доктора медичних наук, професора Миколи Гавриловича Щербаня (2014)
Содержание (2015)
Gluhchev G. - Virucidal and bactericidal effects of electrochemically activated anolyte and catholyte types of water on classical swine fever virus and bacterium E. coli DH5, Ivanov N., Ignatov I., Karadzhov S., Miloshev G., Mosin O. (2015)
Mosin O. - Studying the biological influence of heavy water (2H2O) on procaryotic and eucaryotic cells, Ignatov I. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика впливу води поверхневих водойм українського Придунавья на здоров’я населення (2015)
Росада М. А. - Актуальные вопросы микробиологического контроля качества питьевой воды в Украине, Михиенкова А. И., Сурмашева Е. В., Олийнык З. А., Горваль А. К. (2015)
Кузнецова К. С. - Регуляція водно-сольового гомеостаза у хворих на цукровий діабет, Лебедєва Т. Л., Кузнецова О. М., Гоженко А. І. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського