Kostrobij P. - Modeling of carbon monoxide oxidation process on the two-dimensional catalyst surface, Ryzha I. (2016)
Kostrobij P. - Generalized electrodiffusion equation with fractality of space-time, Markovych B., Viznovych O., Tokarchuk M. (2016)
Lukiyanets B. - Quantum mechanical effects in the Coulomb interaction of electronswhich are localized in opposite double electron layers, Matulka D. (2016)
Markovych B. - An effective interionic interaction in semi-infinite metal in thepresence of external electrostatic field with taking into account thelocal field approximation, Zadvorniak I. (2016)
Prytula N. - Optimization of unsteady operating modes of gas mains, Pyanylo Ya., Prytula M. (2016)
Prytula Z. - Amplitude equations for activator-inhibitor system with superdiffusion (2016)
Pyanylo Ya. - Pipeline pressure distribution finding methods, Sobko V. (2016)
Pyanylo Ya. - Calculation of the underground gas store functioning parameters in the water drive mode for maintenance of gas extraction process, Vavrychuk P. (2016)
Лєнков С. В. - Формалізована методика оптимізації параметрів стратегії технічного обслуговування за ресурсом складних виробів тривалої експлуатації, Лєнков Є. С. (2016)
Лопатін С. І. - Перспективні напрями розвитку систем відеоаналітики, Буран В. В. (2016)
Мовчан М. А. - Експериментальні методи визначення ефективності захисних матеріалів під час впливу засобів ураження, Осьмак С. Г. (2016)
Самчишин О. В. - Методика складання рейтингу електронних засобів масової комунікації при організації процесу їх контент-моніторингу, Орищук І. О. (2016)
Хорошко В. О. - Кібернетична зброя: класифікація, базові принципи побудови, методи та засоби застосування й захисту від неї, Грищук Р. В. (2016)
Хорошко В. А. - Выбор элементной базы для беспилотного летательного аппарата, Хохлачева Ю. Е., Моржова Л. И. (2016)
Шевченко А. С. - Комплексний підхід до побудови системи кібернетичного захисту Збройних Сил України (2016)
Юрх Н. Г. - Оценка эффективности защиты речевой информации (2016)
Бакал В. П. - Історія розвитку розвантажувальних систем бойового спорядження військовослужбовців у ХХ ст., Александров М. Є., Дмитрук В. А. (2016)
Будзинський М. П. - Аспекти створення броньованого патрульного катера для спеціальних підрозділів Національної гвардії України, Диких О. В., Кисіль М. В., Приходько В. І. (2016)
Марченко О. С. - Пересувні блокпости модульної конструкції, Вяткіна Л. П. (2016)
Толок І. В. - Удосконалення процесу технічного обслуговування складних відновлюваних об’єктів авто- та бронетехніки за допомогою імітаційної статистичної моделі (2016)
Білогуров В. А. - Огляд систем виявлення та протидії безпілотним повітряним суднам в умовах міської забудови, Заїчко К. В. (2016)
Неня О. В. - Сучасні тепловізори для спеціального та повсякденного застосування (2016)
Филь Р. С. - Загальні положення про судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності, Филь С. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Акименко Н. В. - Дослідження ефективних організаційних форм спільної підприємницької діяльності для виходу на зовнішні ринки підприємствами виноробної галузі, Добровольска І. В. (2013)
Богашко О. Л. - Економічний зміст поняття "інновація" у науці, техніці, технологіях та організаціях (2013)
Бодрецький М. В. - Електронні гроші: перспективні напрямки розвитку (2013)
Бубенко П. Т. - Трансформація процесу управління комунальними підприємствами через розвиток державно-приватного партнерства, Покуца І. В., Ващенко В. А. (2013)
Верба В. А. - Організаційне проектування консалтингової діяльності на основі процесного підходу (2013)
Гаврикова А. О. - Організаційно-економічне моделювання добового розподілу енергоспоживання побутовим споживачем партнером-регулятором, Замула О. О. (2013)
Голуб Т. І. - Методологічні основи формування механізму державного протекціонізму в аграрному секторі економіки (2013)
Грудзевич І. Т. - Інвестиційний потенціал пенсійної реформи в Україні (2013)
Демешок О. О. - Моделювання масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку України (2013)
Демченко О. Г. - Кредитно-фінансові чинники регулювання підприємницької діяльності (2013)
Драчук Ю. З. - Логістичні підходи до формування інноваційної стратегії функціонування вугільних підприємств, Трушкіна Н. В. (2013)
Іртищева І. О. - Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації, Стройко Т. В. (2013)
Кірей О. С. - Передумови удосконалення обліку виробничого капіталу в малому бізнесі (2013)
Копитко М. І. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття та складових елементів системи економічної безпеки підприємств (2013)
Корзаченко О. В. - Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи (2013)
Власенко В. В. - Стан інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств як показник загального рівня професійної культури апарату управління, Корчагіна Г. А. (2013)
Красноштан О. М. - Деякі аспекти макркетингової стратегії швидкісних залізничних перевезень (2013)
Лихолат С. М. - Сучасні підходи до нефінансової матеріальної мотивації працівників, Чабаренко Ю. О. (2013)
Мазур О. Є. - Управління розвитком торгівлі: методологічний комплекс наукового дослідження (2013)
Мельник К. М. - Адаптивне управління підприємством в умовах невизначеності (2013)
Мельникович О. М. - Маркетингові дослідження в Україні: стан та проблеми розвитку, Ортинська В. В. (2013)
Никифорчин М. Д. - Суть та основні поняття операційної ефективноcті в діяльності підприємства (2013)
Пересадько Г. О. - Іінтегровані маркетингові комунікації: сутність та процес формування, Тамайо-Флорес В. А. (2013)
Сморжанюк Т. П. - Історія облікової науки (2013)
Соловйова Н. І. - Особливості прогнозної оцінки інвестиційних ризиків в аграрному секторі, Шимченко Н. О. (2013)
Станкевич Ю. Ю. - Методологічні особливості дослідження економічної природи домогосподарства в сучасних умовах (2013)
Сюркало Б. І. - Підходи визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів на основі порівняння досвіду України та Російської Федерації, Омардібірова П. Н. (2013)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2013)
Халіна О. В. - Вплив дестабілізуючих факторів на економічну безпеку автотранспортного підприємства (2013)
Хрущ Н. А. - Фінансова стратегія в системі корпоративного управління підприємствами, Корпан О. С. (2013)
Шапошников К. С. - Інноваційна культура як провідний чинник розвитку інноваційних процесів у національній економіці (2013)
Андрєєв С. М. - Транспортно-навігаційна система моделювання руху маршрутного транспорту, Жилін В. А., Угарова А. С. (2017)
Shefer О. V. - Probe studies of localized plasma, as a method of increasing the interference of satellite radionavigational systems on the area of SC’s orbit injection (2017)
Головняк Д. В. - Інтеграція різнорідних джерел спостереження в системі контролю повітряного простору, Чалий В. В., Калімулін Т. М., Місюк Г. В. (2017)
Иванова В. И. - Особенности влияния гравитационного поля Солнца на эволюцию параметров солнечно-синхронной орбиты (2017)
Барышев И. В. - Экспериментальное исследование качества фильтрации спектральной структуры доплеровского сигнала модулированным фильтром, Щербина К. А., Вонсович М. А., Мсаллам Е. П. (2017)
Бороздин Н. К. - Электрические параметры одномачтового несимметричного излучателя, Дорогобид В. П., Таган О. О. (2017)
Волосюк В. К. - Квазіоптимальні алгоритми формування радіометричних зображень з високою роздільною здатністю в широкосмугових системах апертурного синтезу, Жила C. C., Павліков В. В. (2017)
Казаков Е. Л. - Экспериментальное исследование поляризационно-рассеивающих свойств радиолокационной цели цилиндрической формы с поглощающими материалами, Казаков А. Е., Решетник В. М. (2017)
Кононов В. Б. - Методи та засоби вимірювання параметрів амплітудно-модульованих сигналів, Науменко А. М., Михаленко В. С. (2017)
Кононова О. А. - Опис пристрою тестування інтегральних мікросхем на зразках озброєння та військової техніки, Рак В. С., Браславець С. П. (2017)
Лісогорський Б. А. - Оцінка потенційної точності траєкторних вимірювань в багатопозиційній системі радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Таран І. А., Худов Г. В. (2017)
Обод И. И. - Повышение качества информационного обеспечения запросными системами наблюдения, Заволодько А. Э., Монго Б. В. (2017)
Рассомахин С. Г. - Математический метод синтеза цифровых частотно-избирательных рекурсивных фильтров, Князев Е. И. (2017)
Хижняк І. А. - Інтегрування мурашиного та ройового методів сегментування зображення, що отримано з бортової системи оптико-електронного спостереження (2017)
Дмитриенко В. Д. - Способ обнаружения и защиты от боксования дизель-поезда на основе нечёткой логики, Носков В. И., Мезенцев Н. В., Гейко Г. В. (2017)
Жигилій С. М. - Система автоматичного керування рухомими дебалансами механічного відцентрового збуджувача коливань, Зима О. Є., Педько М. С. (2017)
Коржов И. М. - Реализация вычислительных процедур системного информационного преобразования нестационарных вибросигналов средствами LabView, Кропачек О. Ю. (2017)
Морозов О. О. - Визначення параметрів контролю операцій, що здійснюються складними системами (2017)
Невлюдов І. Ш. - Аналіз ефективності використання кремнієвих концентраторних сонячних фотоелементів, Письменецький В. О., Фролов А. В., Чала О. О., Ємельянов М. А. (2017)
Островерхов М. Я. - Ідентифікація динаміки процесу нанесення ізоляції у виробництві кабелів, Сільвестров А. М., Кривобока Г. І. (2017)
Гиль Н. И. - Аналитическое описание условий взаимного расположения эллипса и области, ограниченной параболой, Пацук В. Н. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Относительная погрешность оценки энтропии непрерывной случайной величины, заданной плотностью распределения, Филатова Л. Д., Ходырев А. И. (2017)
Ковтун А. В. - Удосконалення математичної моделі оцінки зміни технічного стану автомобільної техніки, Іванченко О. В., Іванченко А. О., Бойков І. В. (2017)
Нелюба Д. М. - Розроблення математичної моделі системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, як об'єкта керування, Гонтар М. М. (2017)
Podoshvelev Yu. G. - Model of cheese-Osipov-Lancaster and its generation, Ichanska N. V. (2017)
Саланда І. П. - Математична модель структури розгалуженої інформаційної мережі 5 покоління (5G) на основі випадкових графів, Барабаш О. В., Мусієнко А. П., Лукова-Чуйко Н. В. (2017)
Собчук А. В. - Математична модель функціонально стійкої безпровідної сенсорної мережі, Коваль М. О., Кравченко Ю. В., Барабаш О. В. (2017)
Чугай А. М. - Оптимізація процесу 3D-друку для SLS технології адитивного виробництва, Панкратов О. В., Романова Т. Є., Стоян Ю. Є. (2017)
Khlud O. M. - Packing homothetic spheroids into a larger spheroid with the jump algorithm, Yaskov G. N. (2017)
Дуравкин Е. В. - Применение теории сетевого исчисления при моделировании программно-конфигурируемых сетей, Ткачева Е. Б., Мухи-Алдин Х. М. (2017)
Халіфе К. - Оцінка вразливості системного програмного забезпечення, Криховецький Г. Я., Кучук Г. А. (2017)
Лобанов Л. П. - Многоканальное устройство приоритетного обслуживания запросов для формирования информационных моделей дискретно-аналоговой формы представления данных, Ярцев В. П., Сабадаш В. А. (2017)
Мартовицкий В. А. - Модель мультиагентной системы сбора и хранения информации, Рубан И. В. (2017)
Поповский В. В. - Проактивные методы в решении задач электромагнитной совместимости в беспроводных телекоммуникационных системах, Сокол Г. В. (2017)
Скулиш М. А. - Система керування якістю обслуговування у складних гетерогенних телекомунікаційних системах, Вольвач Є. О., Глоба Л. С. (2017)
Тиртишніков О. І. - Особливості апаратної реалізації помножувача на основі модифікованого дерева Уоллеса, Мавріна М. О., Рудь П. О. (2017)
Басюк И. А. - Обобщённая структура информационной технологии процесса синтеза диэлектрических структур (2017)
Бичков О. С. - Методи інформаційних технологій для дослідження неперервно-дискретної динаміки літального апарату, Арделян В. В. (2017)
Кацал Д. І. - Підхід до побудови тривимірних комп'ютерних моделей реальних об'єктів по фотозображенням, Данова М. О., Потапова М. В., Мандрікова Л. В. (2017)
Коваленко А. В. - Масштабирование имитационной модели технологии тестирования безопасности (2017)
Kosenko V. V. - Information technology of managing parameters of information and communication network in the systems of critical infrastructure (2017)
Могілатенко А. С. - Аналіз методів формалізації процесу управління інформаційним потоком повідомлень про повітряні об’єкти в автоматизованій системі управління регіональних центрів управління повітряним рухом, Обідін Д. М., Кондратенко О. П., Берднік П. Г. (2017)
Morozova O. I. - Features of a formal representation of multiform processes in the systems of training, education and production (2017)
Рахими Я. - Знаниеориентированный подход к организации поддержки принятия решений по формированию полной логистической цепи поставок сухофруктов в Украину (2017)
Свид І. В. - Поєднання даних оглядових систем спостереження повітряного простору, Обод А. І. (2017)
Темников В. А. - Метод повышения эффективности работы системы поддержки принятия решений по управлению информационной безопасностью авиатранспортных предприятий (2017)
Шостак И. В. - Разработка типового фрагмента мультиагентной системы поддержки принятия координирующих решений по организации производства на промышленном предприятии, Данова М. А., Капитан Р. Б. (2017)
Бабій Ю. О. - Формалізація процесу моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України волоконно-оптичними засобами охорони (2017)
Глива В. А. - Методологія дослідження низькочастотних електромагнітних полів в умовах сталого розвитку технологій, Ніколаєв К. Д., Колумбєт В. П., Левченко Л. О. (2017)
Запорожець О. І. - Оцінювання наслідків залізничних аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, Ковалець І. В., Кацман М. Д. (2017)
Триснюк В. М. - Алгоритм оброблення інформації про радіоактивне забруднення місцевості з використанням даних ДЗЗ та ГІС, Нікітін А. А., Шумейко В. О. (2017)
Тютюник В. В. - Оценка влияния энергетических эффектов в системе солнце–земля–луна на уровень сейсмической активности территории земного шара, Черногор Л. Ф., Калугин В. Д., Агазаде Т. Х. (2017)
Чуб І. А. - Метод мінімізація впливу надзвичайної ситуації з можливими викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу, Новожилова М. В., Карпенко М. Ю. (2017)
Петренко О. М. - Оптимізація режимів роботи охолодження тягового двигуна електровоза, Любарський Б. Г. (2017)
Боряк Б. Р. - Аналіз ефективності застосування адаптивного двоконтурного фільтра-екстраполятора в залежності від форми сигналу, Сільвестров А. М. (2017)
Шишацький А. В. - Методика синтезу раціональної топології безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням генетичного алгоритму, Кучук Н. Г., Прокопенко Є. М. (2017)
Лысенко И. В. - О математической подготовке студентов, обучающихся по специальности "Компьютерная инженерия" (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Рыбальский О. В. - Фрактальный подход к выявлению следов цифровой обработки в аналоговых фонограммах, Соловьев В. И., Журавель В. В. (2017)
Хорошко В. О. - Алгоритм розпізнавання об’єктів у складних умовах, Хохлачова Ю. Є. (2017)
Евсеев C. П. - Оценка обеспечения непрерывности бизнес-процессов в организациях банковского сектора на основе синергетического подхода, Хохлачева Ю. Е., Король О. Г. (2017)
Жиров Г. Б. - Алгоритмічна модель процесу технічного обслуговування за станом з постійною періодичністю контролю, Лєнков Є. С., Бондаренко Т. В. (2017)
Святченко В. М. - Застосування спеціальних технічних засобів як важливий чинник сприяння винесенню обвинувального вироку (2017)
Толок І. В. - Деякі аспекти визначення та поповнення ресурсу складних технічних об’єктів, що відновлюються (2017)
Харина Ю. А. - Методика оцінювання систем відеоаналітики на прикладі бібліотеки образів I-LIDS (2017)
Диких О. В. - Створення спецтранспорту для Національної поліції України на основі автомобілів з гібридними силовими установками, Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2017)
Марченко О. С. - Засоби індивідуального бронезахисту: види та класифікація (2017)
Мовчан М. А. - Аспекти класифікаційно-групового розмежування засобів балістичного захисту, Власов В. А., Осьмак С. Г. (2017)
Натарова В. В. - Високотехнологічні тканини для форменого одягу (2017)
Неня О. В. - Професійні алкотестери, аспекти їх використання та вибору, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Кобець М. В. - Детектори виявлення наркотичних речовин (2017)
Білогуров В. А. - Порівняння основних характеристик хімічних джерел струму різних електрохімічних систем (2017)
Самусь Є. В. - Компетентність органу з оцінки відповідності (випробувальної лабораторії) згідно з вимогами ДСТУ ISO/IES 17025:2006, Горецький О. В., Шапочка Т. І. (2017)
Вихідні дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Зорило В. В. - Исследование влияния повышения резкости на математические параметры цифрового изображения для виявления фотомонтажа, Лебедева Е. Ю., Матвеева А. И., Ефименко А. А., Мокрицкий В. А. (2017)
Евсеев C. П. - Оценка обеспечения непрерывности бизнес-процессов в организациях банковского сектора на основе синергетического подхода, Хохлачева Ю. Е., Король О. Г. (2017)
Харина Ю. А. - Методика оцінювання систем відеоаналітики на прикладі бібліотеки образів I-LIDS (2017)
Горецький О. В. - Мета та порядок проведення міжлабораторних порівняльних випробувань випробувальними лабораторіями, акредитованими відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій", Романова Т. В., Шапочка Т. І. (2017)
Мусієнко Д. І. - Порівняльний аналіз вимог стандартів ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16019-78 та MIL-STD-810 щодо стійкості апаратури суходільної рухомої служби до дії зовнішніх чинників (2017)
Филь Р. С. - Охорона прав на об’єкти промислової власності в МВС України: сучасний стан та проблеми, Филь С. П. (2017)
Лук’янчиков Б. Є. - Сучасні технічні засоби примусової зупинки транспортних засобів, Грусевич В. О. (2017)
Марченко О. С. - Історія розвитку засобів індивідуального захисту (2017)
Диких О. В. - Створення спецтранспорту для Національної поліції України на основі автомобілів з гібридними силовими установками, Кисіль М. В., Гусак О. В., Приходько В. І. (2017)
Неня О. В. - Професійні алкотестери: аспекти їх використання та вибору, Лук’янчиков Б. Є. (2017)
Мовчан М. А. - Світові тенденції розвитку спеціальних засобів дистанційної дії, Осьмак С. Г. (2017)
Будзинський М. П. - Розроблення одностроїв вищого складу поліції з урахуванням українських національних традицій, Бакал В. П., Ващук Н. Ф., Александров М. Є. (2017)
Білогуров В. А. - Порівняння основних характеристик хімічних джерел струму різних електрохімічних систем (2017)
Думанський М. В. - Підміна навігаційних даних як метод протидії несанкціонованому використанню безпілотних повітряних суден. Спуфінг (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Кузнецов В. И. - Многокритериальный анализ и оптимизация технологических систем на базе методов количественного анализа решений, Евтушенко Г. Л., Вьюненко В. С., Ткаченко А. А. (2016)
Сарычев А. П. - Алгоритм поиска оптимального множества регрессоров в задаче векторной регрессии (2016)
Шинкаренко В. И. - Статистическая оценка устойчивости решения задачи ранжирования методом анализа иерархий, Васецкая Т. Н. (2016)
Timoshenko S. N. - Computer modelling bath geometry to improve energy efficiency of electric ARC furnace (2016)
Бабенко Ю. В. - Дослідження параметрів імітаційної моделі системи підземного конвеєрного транспорту з бункерами (2016)
Бразалук Ю. В. - Об одной задаче теории теплоизоляции, Губин А. И., Евдокимов Д. В., Коваленко О. А. (2016)
Дорош И. А. - Исследование методов расчета сил взаимодействия в магнитных системах подвеса на постоянных магнитах, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2016)
Миронов А. Н. - Современные проблемы производства проката на непрерывных мелкосортных станах, Потап О. Е., Тригуб И. Г., Рыбальченко М. А. (2016)
Астионенко И. А. - Когнитивно-графический анализ кривых Эрмита-Кунса 5-го порядка, Литвиненко Е. И., Хомченко А. Н. (2016)
Дмитрієва І. С. - Розрахунок параметрів зубчастого зачеплення та їх проектування, Сухойван Е. О. (2016)
Иващенко В. П. - Устройство контроля правильности функционирования асинхронных парафазных комбинационных логических блоков, Тимошкин А. И. (2016)
Іващенко В. П. - Особливості побудови режимів роботи комунікаційної мережі багатопроцесорної системи з розподіленою областю обчислень, Швачич Г. Г., Ткач М. О. (2016)
Ларионов Г. И. - Оптимизация параметров желоба ленты конвейера с трехроликовыми опорами, Ларионов Н. Г. (2016)
Баклан І. В. - Лінвістичне моделювання часових рядів різної природи з фрактальними властивостями (2016)
Жуковицький І. В. - Питання підвищення ефективності технологічних та експлуатаційних процесів залізничного транспорту засобами інтелектуальних систем, Скалозуб В. В. (2016)
Иванисенко И. Н. - Об одном методе распределения нагрузки с учетом фрактальных свойств трафика, Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2016)
Зимогляд А. Ю. - Особливості використання HX771 для отримання даних з тензодатчика, Гуда А. І. (2016)
Левченко Д. О. - Виявленя залежності кута повороту сервоприводу від вхідного імпульсу, Гуда А. І. (2016)
Смерницький Д. В. - Ліцензування сфери розроблення спеціальних технічних засобів (2016)
Мусієнко Д. І. - Порівняльний аналіз вимог стандартів ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16019-78 та MIL-STD-810 щодо стійкості апаратури суходільної рухомої служби до дії зовнішніх чинників (2016)
Марченко О. С. - Навчально-тренувальний маркерний комплекс – дієвий шлях підвищення рівня професійної підготовки працівників спеціальних підрозділів системи МВС України, Згодько С. В. (2016)
Буран В. В. - Застосування сучасних електрошокових пристроїв підрозділами Національної поліції України (2016)
Грездов Г. Г. - Методика построения теста на проникновение в автоматизированную систему, основанная на теории графов (2016)
Лук’янчиков Б. Є. - Деякі особливості технічного забезпечення діяльності працівників поліції щодо виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння або знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, Грусевич В. О. (2016)
Александров М. Є. - Використання елементів історичної уніформи в одностроях структурних підрозділів МВС, Ващук Н. Ф., Дмитрук В. А. (2016)
Филь Р. С. - Методи кримінального деблокування дверей, механічних замків, механізмів секретності та способи протидії їм (2016)
Вихідні дані (2016)
Cодержание (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Zhang X. - Dynamic Properties of Purkinje Cells Having Different Electrophysiological Parameters: A Model Study, Liu S. Q., Ren H. X., Wen Y., Zeng Y. J. (2015)
Кулик В. Б. - Опіоїдергічна регуляція активності Р2Х3-рецепторів у нейронах дорсальних спінальних гангліїв, Чижмаков І. В., Волкова Т. М., Кришталь О. О. (2015)
Бабенко Н. А. - Влияния старения и экспериментально вызванных модификаций сигнальных путей на инсулининдуцированные сдвиги обмена глюкозы в коре головного мозга крыс, Харченко В. С. (2015)
Ye Y. - Nerve Growth Factor Homology in the Nerve Regeneration-Conditioned Fluid of Rabbits and Rats, Li Q. F., Li L. (2015)
Taherianfard M. - Effects of Bisphenol A and Learning on the Distribution of GABAAα1 Receptors in the Rat Hippocampus and Prefrontal Cortex, Taci A. A. (2015)
Li B. - Status Epilepticus-Related Hippocampal Injury in the Immature Rat Brain, Yang L., Zhou H., Sun R. (2015)
Gunduz O. - Effect of Activation of the Glt-1 Transporter by a Beta-Lactam Antibiotic on Serotonin-Induced Scratching Behavior in Mice, Topuz R. D., Todurga Z. G., Duvan K., Karadag C. H., Ulugol A. (2015)
Ibironke G. F. - Effects of the Extract of Calophyllum Inophyllum on Behavioral Indices in Rodents, Ugege O. G. (2015)
Vyšata O. - Linear and Nonlinear EEG Synchronization in Alzheimer’s Disease, Vališ M., Procházka A., Rusina R., Pazdera L. (2015)
Соболев В. И. - Частотная зависимость параметров М-ответа переднеберцовой мышцы крыс в норме и при экспериментальных гипертиреоидизме и гиперкортицизме, Труш В. В., Литвяк К. А., Морозова И. Н. (2015)
Горковенко А. В. - Гістерезисні властивості ЕМГ-активності м’язів плечового пояса і плеча при розвитку ізометричних зусиль різного напрямку рукою людини, Легедза О. В., Верещака І. В., Дорновський М., Костюков О. І. (2015)
Magura I. S. - Potassium Channels and Signal Transduction Pathways in Neurons, Bogdanova N. A., Dolgaya E. V. (2015)
Иванова С. Ю. - Подавление ГАМК-эргической синаптической передачи азидином как возможный механизм его побочного судорожного действия, Николаенко Л. М., Сторожук М. В. (2015)
Васильев Р. Г. - Влияние мультипотентных стволовых клеток – производных нервного гребня на регенерацию поврежденных периферических нервов у мышей, Родниченко А. Е., Шамало С. Н., Демидчук А. С., Лабунец И. Ф., Чайковский Ю. Б., Бутенко Г. М. (2015)
Шило А. В. - Динамика электрографических показателей у крыс и хомячков при выходе из искусственного и естественного гипометаболических состояний (2015)
Рефераты (2015)
Хоменко О. - Українознавство "воюючої України" в просторі інтелектуальних викликів сучасності (2017)
Фігурний Ю. - Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки (2017)
Краснодемська І. - Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014—2016 рр.) (2017)
Баран В. - Давній Галич — етнокультурний центр середньовічної України (2017)
Паламарчук Н. - Джерела з історії харчування волинського населення ранньомодерної доби (2017)
Ворончук І. - Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історіографічний аспект та актуальні проблеми (2017)
Янюк І. - Діяльність кооперативного банку "Земля" (1907—1939 рр.): джерельна база дослідження проблеми (2017)
Губський С. - Він вірив, що Україна буде вільною (До 100-річчя з дня народження О. Штуля-Ждановича) (2017)
Шакурова O. - Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки ХХ ст. — 1991 р.) (2017)
Газізова О. - Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991—2017 рр.) (2017)
Гула О. - Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект (2017)
Мацьків Т. - Мова та ідентичність: український вимір (2017)
Осадча Н. - Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу (2017)
Соболєва О. - Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня, Овсіюк О., Полек T. (2017)
Ціпко A. - Українська пісенна культура: творчий-синтетичний досвід мелопоетики (2017)
Полек Т. - Вижити у звільненому місті, або Iсторія в деталях (2017)
Чирков О. - Відзначення 90-річчя Володимира Барана у Науково-дослідному інституті українознавства, Фігурний Ю., Толочко Д. (2017)
Тимошик М. - Америка українознавча (2017)
Десять років із пам’яттю про Анатолія Погрібного (2017)
Шинкарик Ю. - Свято друкованого слова (2017)
Губський С. - Вшанування героїв Базару (2017)
Cодержание (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Коченов А. В. - Характеристики возбудимости гладкомышечной клетки детрузора мочевого пузыря как основа выбора параметров реабилитационной электростимуляции: модельное исследование, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Корогод С. М. (2015)
Єгорова О. В. - Вплив агоністів μ-опіоїдних рецепторів на кальцієві канали P-типу в нейронах Пуркін’є мозочка щурів, Фісюнов О. І., Кришталь О. О. (2015)
Yang J. Y. - Caffeine Suppresses GABA Receptor-Mediated Current in Rat Primary Sensory Neurons Via Inhibition of Intracellular Phosphodiesterase, Yang G., Ren J., Zhao J., Li Sh. (2015)
Тирас Н. Р. - Изменения моторной асимметрии золотых рыбок, связанные с адаптацией к вестибулярной стимуляции и аппликацией бета-амилоида на маутнеровские нейроны, Пенькова Н. А., Безгина Е. Н., Алилова Г. А., Мошков Д. А. (2015)
Baghbanzadeh A. - Involvement of Central β-Adrenergic Circuitry in Food and Water Intake in Chickens, Hamidiya Z., Geranmayeh M. H. (2015)
Nemati Z. - Effect of a Hydroalcoholic Extract of Rosa сanina Flowers on Anxiety in Rats, Komaki A., Shahidi S., Sarihi A. (2015)
Tomasevic-Todorovic S. - Auditory Event-Related P300 Potentials in Rheumatoid Arthritis Patients, Boskovic K., Filipovic D., Milekic B., Grajic M., Hanna F. (2015)
Davoodi R. - Dissociation Between Attention and Consciousness During a Novel Task: an ERP Study, Moradi M. H., Yoonessi A. (2015)
Kim S. M. - Prognostic Value of Electrophysiological Parameters for the Recovery of Motor Functions in Stroke Patients, Kim J. H., Kim B. R., Hyun Ch. W., Han E. Yo. (2015)
Xiang J. - Long-Term Video Electroencephalography and Electrocorticography in Temporal Lobe Epilepsy-Related Surgery, Jiang Yu. (2015)
Денисенко О. В. - Два типи епілептиформної активності, індукованої у щурів повторними введеннями пікротоксину в субконвульсивних дозах, Шандра О. А. (2015)
Ковальчук Ю. П. - Пов’язані зі старінням особливості розподілу основного білка мієліну в структурах головного мозку піщанок, Жданкін А. Є., Ушакова Г. О. (2015)
Зяблицев С. В. - Влияние модификаций функционального состояния центральной холинергической системы на степень неврологического дефицита при черепно-мозговой травме, Худолей С. А., Судиловская Ю. Л., Стрельченко Ю. И. (2015)
Рефераты (2015)
Смерницький Д. В. - Науково-технічна діяльність: деякі питання інформаційного забезпечення (2016)
Циганов О. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при наданні адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності (2016)
Филь Р. С. - Державне стимулювання винахідництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення, Филь С. П. (2016)
Євтушик О. В. - Вітчизняний прогресивний досвід та європейські стандарти у сфері професійної безпеки та здоров’я, Клапцов Ю. В. (2016)
Борисенко І. І. - Підвищення ефективності стеганографічного алгоритму на основі теорії графів (2016)
Журавель В. В. - Принципы, использованные при проектировании программного обеспечения проверки целостности информации в цифровых фонограммах (2016)
Харина Ю. А. - Порівняльний огляд сучасних стандартів цифрового транкінгового радіозв’язку (2016)
Гунченко Ю. О. - Дослідження і реорганізація структури цифрового об’єкта діагностування на основі граф-моделі, Лєнков Є. С., Чешун В. М., Прокопчук С. О. (2016)
Лєнков С. В. - Динамічні показники оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи, Джулій В. М., Муляр І. В. (2016)
Огнєвий О. В. - Методи організації інформації в інформаційно-аналітичних системах, Огнева А. М., Зайцев Д. В., Банзак О. В. (2016)
Неня О. В. - Імітатори запаху наркотичних речовин та контейнери для них, Вересенко Ю. В. (2016)
Кобець М. В. - Технічні засоби пошуку в правоохоронній діяльності (2016)
Бакал В. П. - Проектування сигнального одягу для захисту поліцейських на дорогах, Александров М. Є. (2016)
Диких О. В. - Розроблення кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів на транспортних засобах МВС України, Приходько В. І., Александров М. Є. (2016)
Заїчко К. В. - Адаптація методів прийняття рішень при виборі матеріалів та компонентів різного функціонального призначення, Долгов М. А. (2016)
Евдокимова О. В. - Влияние количества связки из ВН65 на триботехнические свойства композита на основе SіC(WC), Данилов А. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Рибальський О. В. - Експериментальна перевірка придатності програмної системи прискореного пошуку фігурантів у голосовій базі даних великого обсягу, Соловйов В. І., Журавель В. В. (2015)
Буран В. В. - Сучасні тенденції програмного аналізу відеоданих (2015)
Заїчко К .В. - Аспекти безпечної роботи при користуванні нелінійним локатором (2015)
Смерницький Д. В. - Інноваційна діяльність: аспекти правового регулювання (2015)
Хімічева Г. І. - Аналіз передумов застосування стандартів ISO 9001:2015 та ISO/IEC 27000:2009 в органах державного управління інтелектуальної власності, Зенкін М. А., Филь С. П. (2015)
Мусієнко Д. І. - Стандартизація як один із пріоритетних напрямів наближення до Євросоюзу (2015)
Скоробагатько М. А. - Особливості забезпечення підготовки службових собак кінологічних підрозділів ОВС України при постановці на запах вибухових речовин, Кучинський Ю. Д. (2015)
Филь Р. С. - Засади проектування механічної частини маніпуляторів мобільних роботів для знешкодження вибухонебезпечних предметів (2015)
Наскалов О. В. - Новітні технічні засоби для спеціальних підрозділів поліції: трап штурмовий (2015)
Вихідні дані (2015)
Безверхий К. В. - Розвиток завдань інтегрованої звітності суб'єктів господарювання (2017)
Вакульчик О. М. - Облік та відображення у фінансовій звітності інформації про забезпечення при переході на Міжнародні стандарти фінансової звітності (на прикладі підприємств гірничо-металургійного комплексу України), Пасічник К. С. (2017)
Воськало В. І. - Контролювання витрат на маркетинг промислового підприємства, Грицай О. І. (2017)
Касич А. О. - Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління грошовими потоками, Циган Р. М. (2017)
Кузнецова С. О. - Формування обліково-аналітичного забезпечення калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту, Тиханська І. О. (2017)
Наберухін В. А. - Стан обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в аграрній сфері (2017)
Правдюк Н. Л. - Необхідність оцінки якості фінансової звітності, Плахтій Т. Ф. (2017)
Чік М. Ю. - Нормативно-правові аспекти визнання та обліку нематеріальних активів (2017)
Жураковська І. В. - Загальна система оподаткування фізичних осіб–підприємців: стан та перспективи, Чудовець В. В. (2017)
Іванова А. І. - Адаптація зарубіжного досвіду з формування ефективної системи державного фінансового контролю (2017)
Маринюк Л. В. - Методи та інструменти системи ціноутворення банків (2017)
Одінцов М. М. - Оцінка фінансового потенціалу заощаджень населення та його впливу на економічне зростання регіону, Одінцова Т. М. (2017)
Олійник-Данн О. О. - Розвиток фінансової системи та моделі фінансування сільськогосподарських підприємств: досвід США (2017)
Полчанов А. Ю. - Сучасний стан розвитку фінансового потенціалу України (2017)
Потійко С. В. - Розвиток аграрного страхування в умовах євроінтеграції (2017)
Содома Р. І. - Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства, Східницька Г. В. (2017)
Трусова Н. В. - Структура сукупного фінансового потенціалу сільського господарства: регіональний аспект (2017)
Халімон Т. М. - Складові потенціалу конкурентоспроможності підприємства (2017)
Шірінян Л. В. - Активність банківських установ на страховому ринку України, Багацька К. В., Климаш Н. І. (2017)
Бондар Ю. В. - Розвиток підходів до трактування сутності та ролі документування в аудиті (2017)
Дем'яненко Т. Є. - Внутрішній аудит в сільськогосподарських підприємствах: організаційно-управлінський аспект (2017)
Танасієва М. М. - Економіко-екологічний аналіз природоохоронних заходів з відновлення лісових ресурсів (2017)
Відомська З. О. - Методичні підходи до визначення ефективності виробництва пшениці (2017)
Жук В. М. - Теоретичні основи моделювання розвитку сільських територій: біхевіористичний аспект (2017)
Терехов Є. В. - Оцінювання рішень щодо планування технологічних об'єктів відкритої гірничої розробки за критеріями землезбереження, Мормуль Т. М. (2017)
Smernitsky D. V. - The research developments of the state research institute of Ukraine as an element of the ensuring of quality of practical activities of the organs of internal affairs, Kuchinsky Y. D. (2015)
Бакал В. П. - Зарубіжний досвід речового забезпечення працівників правоохоронних органів, Барсукова О. В. (2015)
Журавель В. В. - Особенности формирования фонограмм, записанных с телефонных каналов (2015)
Филь С. П. - Гармонізація прав працівників на справедливі умови праці відповідно до законодавства країн-членів Європейського Союзу, Клапцов Ю. В. (2015)
Мусієнко Д. І. - Стандартизація як один із пріоритетних напрямів наближення до Євросоюзу (2015)
Скоробагатько М. А. - Сучасні можливості вдосконалення технічного забезпечення проведення динамічних випробувань під час виконання судово-балістичних досліджень, Вересенко Ю. В. (2015)
Филь Р. С. - Методи кримінального деблокування дверей, механічних замків, механізмів секретності та способи протидії їм (2015)
Диких О. В. - Підсумки проведення визначально відомчих випробувань спеціалізованих броньованих автомобілів, Приходько В. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Сидоренко О. О. - Розвиток унітарних відносин в Україні як одна з умов формування сучасної правової системи (2017)
Терела Г. В. - Залучення профспілок до здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в Україні у 1917 – 1921 роках (2017)
Поклонська О. І. - Правові гарантії журналістської діяльності (2017)
Надьон В. В. - Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб’єктивного цивільного обов’язку (теоретичний та практичний аспект) (2017)
Янишен В. П. - Закон України " Про споживче кредитування ": нові стандарти захисту прав позичальників (2017)
Філатова Н. Ю. - Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Ходико Ю. Є. - Поняття речі в контексті визначення об’єкта речового правовідношення (2017)
Петрофанова К. Р. - Порівняльна характеристика електронних, готівкових та безготівкових грошей (2017)
Ваштарева Є. А. - Кондикція і віндикація у римському праві (2017)
Ляшевська Л. І. - До питання співвідношення самоохорони і самозахисту права власності в Україні (2017)
Колосов Р. В. - Правова природа корпоративних відносин та їх місце в правовій системі України (2017)
Вакім В. Е. - Базові чинники законотворення в сфері формування спеціальних режимів інноваційної діяльності (2017)
Корнієнко Г. С. - Правове регулювання набуття права власності на земельні ділянки для ведення фермерського господарства в Україні (2017)
Панченко В. В. - Організаційно-правове забезпечення інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України (2017)
Шарапова С. В. - Правове забезпечення охорони земель лісогосподарського призначення (2017)
Самсонова Я. О. - Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання виробництва органічної продукції (2017)
Гольонко Р. А. - Поняття та особливості правової охорони біосферних заповідників в Україні (2017)
Пономаренко О. О. - Природні заповідники як об’єкти еколого-правового заповідання (2017)
Клімова С. М. - Особливості діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері публічних фінансів (2017)
Pudelka J. - Offentlich-rechtliche vertrage als grundlage der entstehung, anderung und beendigung von rechtsverhaltnissen unter berucksichtigung des steuerrechts (2017)
Головкін Б. М. - Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях (2017)
Яремчук В. О. - Організація залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій (2017)
Сергєєва Л. М. - Складові механізму забезпечення прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, Сергєєв А. А. (2017)
Підкуркова І. В. - Використання соціологічних методів у дослідженні роботи суду (2017)
Лейба О. А. - Алогізми у кримінальному процесуальному законодавстві (2017)
Яковюк І. В. - Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній сфері, Орловський Р. Р. (2017)
Чернявський А. Л. - Принципи та умови застосування контрзаходів у сучасному міжнародному праві (2017)
Nwocha M. E. - Tax evasion and the law in Nigeria (2017)
Вихідні дані (2017)
Бакланова Н. М. - Наукове осмислення образності слова під час вивчення культурології (2017)
Дубрівна А. П. - Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) (2017)
Куриленко І. А. - Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури (2017)
Дяченко М. В. - Тема людської долі в етичній філософії Сенеки (2017)
Панков Г. Д. - Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту (2017)
Попова П. О. - Ідеал святості в контексті молитовної культури православ’я (2017)
Савченко А. А. - Інформація та культура людини в соціокультурному просторі (2017)
Порхун Т. С. - Взаємозв’язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур (2017)
Складановська М. Г. - Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності (2017)
Шуляков І. М. - Міжкультурна взаємодія та її види (2017)
Шумлянська Н. В. - Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації (2017)
Гуріна А. В. - Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції (2017)
Тимофеєнко А. В. - Образ Японії в західному кінематографі: стан дослідженості (2017)
Яріко М. О. - Філософія інклюзивного туризму (2017)
Bragina T. M. - The Application of Hermeneutical Method in C. Geertz’s Interpretive Anthropology, Bragin U. A. (2017)
Данник К. О. - Образотворче мистецтво вірмен в українському культурному просторі: персоналії та взаємозв’язки (2017)
Шемет Л. В. - Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. (2017)
Єрьомін В. Ю. - Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять (2017)
Божко Л. Д. - Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку (2017)
Денисюк Ж. З. - Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства (2017)
Новікова Г. Ю. - Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі (2017)
Фененко А. О. - Засоби віртуальної музеалізації в межах локальних комунікативних практик та просторі всесвітньої павутини (концепція web 1.0) (2017)
Шейко В. М. - Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин (2017)
Балабушка В. А. - Спадкоємність слов’яно-українських традицій сіверян в оригінальному письменстві середньовічної Русі (2017)
Березінська О. В. - Інтеграція як одна з основних тенденцій розвитку української культури: через історію до сучасності (2017)
Дульська О. В. - Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А. С. Макаренка (2017)
Наколонко І. М. - Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України (2017)
Щербань А. Л. - Орнаментознавчі ініціативи 1920 рр. щодо кераміки Лівобережної України (2017)
Гродська Е. Б. - Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості (2017)
Плюта О. П. - Українська кухня в сучасному суспільстві (2017)
Содержание (2016)
Костецкий Ю. В. - Исследование эффективности процесса флотации неметаллических включений твердыми частицами, Мач А. В. (2016)
Поливода В. В. - Задачі оптимізації управління виробництвом хлібопродуктів із заданими властивостями, Рудакова Г. В., Поливода О. В. (2016)
Сухомлин Р. А. - Определение гранулометрического состава материала в потоке воздуха с использованием диаграмм Пуанкаре, Михалев А. И., Гуда А. И., Прядко Н. С., Терновая Е. В. (2016)
Дегтярев Д. А. - Собственные частоты колебаний лопасти вертикально-осевых ветроустановок, Семененко В. П., Тарасов С. В. (2016)
Журавлёв В. Н. - Влияние длительности окна анализа на точность оценки спектров зубчатых передач ГТД, Критская Т. В., Папчёнков А. В. (2016)
Забула Г. В. - Методы и средства повышения временной эффективности структур данных (2016)
Кириченко Л. О. - Использование вейвлет-характеристик временных рядов в экспертной системе, Кобицкая Ю. А., Стороженко А. В. (2016)
Клименко С. В. - Математическое обоснование работоспособности новой методики тестирования темперамента, Огоренко В. В., Халипова В. Д. (2016)
Novitstky I. V. - Adaptive system of controlling the coarse crushing process, Us A. M. (2016)
Островська К. Ю. - Розробка системи інтеграції Інтернет-контенту для дослідження конкурентного середовища ринку праці, Стовпченко І. В., Андрєєв А. І. (2016)
Троценко Э. А. - Система управления БНТС в дистанционном режиме при помощи жестов, Миняйло Н. А., Икол С. А., Веропотвелян П. Н. (2016)
Балакин В. Ф. - Усовершенствование методики и разработка программного обеспечения расчета маршрутов и технологических карт производства труб оправочным волочением, Соловьева И. А., Николаенко Ю. Н., Байримов А. А. (2016)
Рахманов С. Р. - Параметрическая идентификация виброактивности механизма удержания стержня оправки прошивного стана (2016)
Дорош Н. Л. - Надбудова MS Excel для дослідження часових рядів (2016)
Алексеев А. М. - Структурно - параметрическая идентификация нелинейных динамических процессов на основе алгоритмов глобальной и локальной оптимизации, Мацюк С. М. (2016)
Деревянко А. И. - Математическая модель процесса термического разрушения кусков агломерата (2016)
Содержание (2017)
Баюл К. В. - Разработка метода оценки влияния конфигурации формующих элементов валковых прессов на упругое последействие в брикетах, Худяков А. Ю., Ващенко С. В., Солодкая Н. А. (2017)
Бойченко Б. М. - Параметризация процесса выплавки стали в кислородном конверторе, Низяев К. Г., Стоянов А. Н., Молчанов Л. С., Синегин Е. В. (2017)
Поляков М. А. - Теоретико-множественные модели функциональных структур систем когнитивного управления (2017)
Velikonskaya N. M. - Physical and chemical study of leaching process of germanium from ASH waste, Nikolenko N. V., Khrutskaya Yu. D., Velichko V. V. (2017)
Клименко Л. П. - Усовершенствование технологии литья заготовок гильз цилиндров ДВС с повышенной износостойкостью, Гожий А. П., Андреев В. И., Прищепов О. Ф., Случак А. Ю., Шугай В. В. (2017)
Лю Джи Чанг - Эффективная технология при использовании новой кислородно - конвертерной фурмы, Лю Тяньи, Величко А. Г. (2017)
Федорович А. И. - Классификация многопараметрических объектов по экспериментальным данным (2017)
Харламов Ю. Е. - Инновационно-инвестиционные направления развития и совершенствования технологических схем производства рафинированных марганцевых ферросплавов, Лю Ли, Овчарук А. Н., Таран А. Ю., Замковой О. В., Харламов В. Ю. (2017)
Балакин В. Ф. - Развитие метода расчета величины площади контакта металла трубы с ручьем калибра в мгновенном очаге деформации станов ХПТ, Пилипенко С. В. (2017)
Гвоздева И. М. - Анализ температурных режимов судовых дизель-генераторных установок в длительной эксплуатации, Демиров В. В. (2017)
Кирия Р. В. - Определение показателей надежности става ленточного конвейера, Смирнов А. Н. (2017)
Михалев А. И. - Оценка возможности замены испытаний космического аппарата на стойкость к акустическим нагрузкам испытаниями широкополосной вибрацией, Алпатов А. П., Гуда А. И., Сухомлин Р. А. (2017)
Островська К. Ю. - Розробка фаззи-моделі для оцінки впливу факторів процесу на властивості самовідновлених окатишів (2017)
Соловей М. О. - Дослідження фізичних властивостей асинхронного двигуна засобами COMSOL Multiphysics, Селівьорстова Т. В. (2017)
Гнатушенко В. В. - Дослідження впливу виду структурного елементу на ефективність розпізнавання об’єктів забудови на аерокосмічних зображеннях, Кавац О. О., Кавац Ю. В. (2017)
Огнев’юк Г. З. - Семантичне значення терміна "правова визначеність" (2017)
Корнієнко П. С. - Конституційний контроль у системі конституційної правозахисної діяльності в Україні (2017)
Бринзанська О. В. - Правова оцінка визнання особою вини у кримінальному провадженні (2017)
Раєцька Л. В. - Детермінація трудової експлуатації дітей в Україні, Оропай О. О. (2017)
Провоторов О. П. - Правова природа заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за законодавством України (2017)
Макарчук Д. І. - Щодо поняття кримінального правопорушення у доктрині та законодавстві про кримінальну відповідальність ФРН (2017)
Беспаль О. Л. - Детермінанти насильства в сім’ї проти життя та здоров’я щодо дітей на макрорівні (2017)
Брящей Р. І. - Кримінально-правова характеристика об’єкта терористичного акту, Чорний О. М. (2017)
Короєд С. О. - Врегулювання спору як самостійне завдання цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України: вплив інституту врегулювання спору за участю судді на ефективністьцивільного процесу (2017)
Ятченко Є. О. - Особливості підстадії звернення рішення до виконання (2017)
Бабаскін А. Ю. - Щодо фідуціарності та алеоторності кредитного договору за цивільним законодавством України (2017)
Фурса Є. Є. - Цивільний процес з іноземним елементом: науковий аналіз проекту Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Ткаченко М. О. - Зміни у позові, мирова угода та судове рішення: переваги і недоліки (2017)
Сказко І. Р. - Проблеми забезпечення екологічної безпеки при використанні земель оборони (2017)
Строкач І. І. - Виконавчий напис нотаріуса: законодавчі проблеми регламентації взаємодії нотаріуса і виконавця відповідно щодо процедури його вчинення та виконання даного виконавчого документа (2017)
Фелді О. В. - Деякі питання судової практики наслідків неучасті третіх осіб у цивільному процесі (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Приєднання Європейського Союзу до Конвенції з прав людини: правова позиція Суду (2017)
Янишин Б. - Східногалицьке шкільництво автономічної доби у вибраній польській історіографії (2017)
Драган В. - Соціально-економічне становище Дрогобицького повіту в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: за матеріалами сюжетної лінії художніх творів Стефана Коваліва (2017)
Тельвак В. - Школа чи театр? Культурна політика на Східногалицьких землях на початку ХХ століття в дискусіях української інтелігенції (2017)
Галик В. - Участь дрогобицьких юристів єврейського походження у розв’язанні особистих та юридичному врегулюванні родинних проблем Івана Франка (за матеріалами листів Сальо Ґайнсберґа, Ісаака Тіґермана та Ізидора Ляутербаха до українського вченого) (2017)
Федьков О. - Соціал-демократичний рух у північному Лівобережжі України та в суміжних регіонах Білорусі в 1905 – 1907 рр. (2017)
Галів М. - Етнорелігійний конфлікт у школах Борислава 1909 – 1910 рр.: витоки і наслідки, Хомич Л. (2017)
Білобровець О. - Польська суспільно-політична думка в Україні щодо політики галицьких партій у вирішенні польського питання (1914 – 1916 рр.) (2017)
Фуртій В. - Туристика Підкарпатської Русі 1918 – 1938 рр. (2017)
Лазорак Б. - Банківська справа Дрогобича у 1919 – 1939 рр. та особливості ринку капіталовкладень національних громад (2017)
Футала В. - Національна політика Польщі на західних землях України у 1920 – 1930-х рр.: сучасне українське бачення (2017)
Ільницький В. - Документи польської поліції про громадсько-політичні погляди українських і єврейських учителів Дрогобицького повіту (1925), Галів М. (2017)
Гриневич Т. - Націонал-демократичний рух та національне питання у ІІ Речі Посполитій (2017)
Медвідь О. - Посольські виступи Дмитра Палієва у парламенті Другої Речі Посполитої (2017)
Батюк Т. - "Не гасіть світла!": освітня політика Другої Речі Посполитої в публіцистиці Мирона Кордуби (2017)
Наконечний В. - Русинська спільнота міжвоєнної Польщі у висвітленні "Нашого Лемка" (2017)
Бистра М. - Образ радянського вчителя у періодичних виданнях України кінця 1930-х рр. на прикладі газети "Більшовицька правда" (2017)
Галів М. - Радянізація системи професійної освіти на Дрогобиччині (1939 – 1941), Дробчак Я. (2017)
Попп Р. - Населення Дрогобича у 30 – 50-ті рр. ХХ ст.: етнодемографічна характеристика, Походжай О. (2017)
Касьнова Н. - Особливості адаптації організовано переміщеного населення в УРСР (1940 – 1960-ті рр.) (2017)
Галів М. - Польські професійні школи на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944), Огар А. (2017)
Вурловська М. - Нацистський терор проти євреїв Дрогобича (історія родини Дрімерів) (2017)
Прокопов В. - Хвороби та їх лікування в житті українських повстанців Закерзоння (1944 – 1947 рр.) (2017)
Ільницький В. - Боротьба радянської адміністрації проти українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН засобами колективізації (1945 – 1952) (2017)
Пестрикова О. - Формування та еволюція образу Богдана Хмельницького у творчості Людвіка Кубалі (2017)
Священко З. - Початок боротьби за нафту в районі Перської затоки (2017)
Андрейко В. - Чеська і Словацька республіки в системі відносин країн Вишеградської четвірки "V4" (2017)
Годя І. - Міжнародний тероризм як фактор негативного впливу на туризм (2017)
Романуха О. - Становлення та розвиток української діаспори в Російській Федерації (1991 – 2017) (2017)
Галик В. - "Дрогобич – місто Івана Франка" – нове франкознавче видання у Дрогобичі (2017)
Содержание (2017)
Адоньєв Є. О. - Визначення та аналіз параболічної поверхні балюби (БПП), Верещага В. М. (2017)
Ахметшина Л. Г. - Сегментация слабоконтрастных изображений на основе преобразования нечеткой функции принадлежности, Егоров А. А., Ахметшин К. А. (2017)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання узагальненої крайової задачі Неймана теплообміну порожнього кусково-однорідного циліндра (2017)
Ivon A. I. - Software for determining linear resistance limiting the barrier current in varistor materials, Ivon Y. A., Lavrov R. I. (2017)
Ivon A. I. - Digitization of oscillograms by raster images for rising of accuracy at signal parameters determination, Istushkin V. F. (2017)
Ковальов Д. К. - Комп’ютерна система для зчитування друкованого тексту та його коригування, Вовк С. М. (2017)
Крохин В. В. - Исследование устойчивости методов выбора оптимальной модели множественной линейной регрессии в случае, когда независимые переменные являются квазиколлинеарными (2017)
Litvinov A. A. - On a frame-based language used for software modeling (2017)
Litvinov А. А. - On formalization of integrative computer-aided language learning system scenario (2017)
Матвєєва Н. О. - Розпізнавання візуальних образів сигналів за допомогою нейронної мережі, Лазоренко Ю. В. (2017)
Pashchenko V. O. - The theoretical basis of the informational technology of nonstationary electromagnetic testing for orthotropic dissipative composites (2017)
Пономарев И. В. - Особенности разработки сайта с помощью Asp. net MVC Framework, Чухало А. Р. (2017)
Прокопчук О. М. - Комп’ютерна система стереозору для візуального визначення відстаней до об’єктів, Вовк С. М. (2017)
Спірінцев В. В. - Фреймворк на базі мови програмування Scala для створення restful web-сервісів, Кушка А. А. (2017)
Спірінцев Д. В. - Методи геометричного моделювання та візуалізації цифрової моделі рельєфу, Найдиш А. В. (2017)
Spirintseva О. V. - Factor analysis for multispectral raster images processing (2017)
Стародубцев О. Л. - Дослідження нейронних мереж для ідентифікації сигналів вихорострумової дефектоскопії (2017)
Твердоступ Н. И. - Анализ F-метра с управляемой чувствительностью к приращению реактанса индуктивного датчика (2017)
Тонкошкур О. С. - Алгоритм обробки даних кінетики відгуку резистивного газового сенсору на основі моделі розтягнутої експоненціальної функції, Повзло Є. Л. (2017)
Хандецький В. С. - Оптимізація топології ядра комп’ютерної мережі OSPF на основі неявного балансування навантаження (2017)
Морозов О. С. - Автоматизована експериментальна установка для дослідження кінетики фотолюмінесценції при імпульсному збудженні, Коваленко О. В., Буланий М. Ф. (2017)
Karpenko N. V. - The features of programming teaching at the university, Martynovych L. Y. (2017)
Sivtsov D. P. - Using the negative impedance converter in device for quality testing of laser welding, Khandetsky V. S. (2017)
Данилов В. Я. - Застосування згорткових нейронних мереж для розпізнавання зображень вибірки CIFAR-10, Данілов В. Я., Краснощок І. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967-2017), Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Костіцька І. О., Вацеба Т. С., Марусин О. В., Чернявська І. В., Делятинський Р. І. (2017)
Боцюрко В. І. - Професор А. А. Гарагашян – вірменин за національністю, українець за духом (2017)
Власенко М. В. - Арфа комбі при лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та дисліпідеміями, Кривов’яз Ю. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Тактика ведення вузлових захворювань щитовидної залози в дорослих у клініці ендокринолога, Марусин О. В., Вацеба Т. С., Рибчак Л. В. (2017)
Вацеба Т. С. - Значення цитокінового дисбалансу у формуванні інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз, Скрипник Н. В., Дідушко О. М. (2017)
Костіцька І. О. - Принципи корекції гіподинамії у хворих на метаболічний синдром, Шевчук М. В., Скрипник Н. В., Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Петровська І. Н. (2017)
Николишин Л. В. - Аналіз показників NO-синтазної системи міокарда та печинки щурів із гіпотиреоїдною дисфункцією, Воронич-Семченко Н. М., Гуранич Т. В., Сторожук Н. С., Семченко В. А. (2017)
Оринчак М. А. - Несприятливі чинники перебігу хронічної хвороби нирок: ендокринопатії, Гаман І. О., Артеменко Н. Р., Човганюк О. С., Кочержат О. І., Кобринська О. Я. (2017)
Ромаш І. Р. - Корекція метформіном порушень вуглеводного обміну у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками, Винник М. І. (2017)
Якубовська І. О. - Нейроендокринні аспекти застосування аналогів гормону тимусу (2017)
Поясник I. М. - Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень, Гриб В. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Рудник В. Т. (2017)
Дідушко О. М. - Сучасні погляди на первинний гіпотиреоз в світлі концепції кардіоваскулярного ризику (огляд літератури), Cкрипник Н. В., Боцюрко В. І., Костіцька І. О., Чернявська І. В., Марусин О. В., Вацеба Т. С. (2017)
Чернявська І. В. - Цукровий діабет-епідемія ХХІ століття (огляд літератури), Скрипник Н. В., Боцюрко В. І., Дідушко О. М. (2017)
НЕКРОЛОГ (2017)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (2017)
Зварич І. Т. - Сучасні підходи до методології управління проектами сталого розвитку регіону у контексті безперервної освіти державних службовців, Зварич О. І. (2017)
Aroshidze P. - Export problems of nationally produced goods in the terms of deep and comprehensive free trade area with the EU: Georgia case study, Mamuladze G., Serzhanov V. (2017)
Баула О. В. - Стратегії управління маркетингом відносин як основа розвитку корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2017)
Дудко П. М. - Формування інтеграційної сили бренда на засадах компонентної структуризації, Ніфатова О. М. (2017)
Кулак Н. В. - Методичні засади управління конкурентними перевагами підприємства, Гутак Р. А. (2017)
Нижник О. В. - Особливості формування та підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в контексті інтеграційних процесів функціонування (2017)
Тимченко О. П. - Оцінювання ефективності розвитку енергорозподільчих підприємств на основі методів лінійного програмування (2017)
Давуд А. Д. - Аналіз зарубіжного досвіду впливу економічних важелів на розвиток інноваційного середовища (2017)
Петренко Н. О. - Розвиток системи державного інвестування аграрного сектору за умов відкритої комунікативної економіки (2017)
Ренбілас Р. - Моделювання економіко-інвестиційного взаємовпливу в сучасних умовах розвитку (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вступне слово ректора (2015)
Куцик П. О. - Бізнес-модель компанії та її відображення у корпоративній звітності (2015)
Герасименко Т. О. - Розробка стратегії розвитку підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Міценко Н. Г. - Адаптація як стратегічний вектор управління підприємством в умовах невизначеності зовнішнього середовища, Федишин М. І. (2015)
Височин І. В. - Логістика як фактор розвитку підприємств електронної торгівлі (2015)
Гончар О. І. - Клієнтоорієнтований підхід в управлінні потенціалом підприємства (2015)
Білявський В. М. - Розробка клієнтоорієнтованої стратегії обслуговування споживачів підприємства (2015)
Заярна Н. М. - Інноваційна стратегія модернізації матеріально-технічного потенціалу торговельного підприємства як складова антикризового управління його розвитком, Нечесанов М. Ю., Марчук А. Ю. (2015)
Олексин С. М. - Реінжиніринг у логістичних бізнес-процесах підприємств оптової торгівлі (2015)
Хомицький А. І. - Організаційно-економічні методи управління конкурентоспроможністю підприємств оптової торгівлі (2015)
Явтуховська І. В. - Аналіз та узагальнення факторів, що впливають на величину вартості підприємства (2015)
Барна М. Ю. - Теоретичні аспекти формування механізму державного регулювання готельно-ресторанного бізнесу, Микитин Х. З. (2015)
Артус М. М. - Необхідність оперативного регулювання цін на товари у роздрібній торгівлі та напрями його вдосконалення, Куцик В. І., Хижа Н. М. (2015)
Васильців Т. Г. - Теоретичні засади формування фінансово-економічного механізму розвитку аграрного сектору економіки, Антонюк Т. Я., Антонюк Г. Я. (2015)
Гальків Л. І. - До питання управління економічною безпекою соціальних систем, Крамченко Р. А. (2015)
Гринкевич С. С. - Структура факторів формування, розвитку і використання трудового потенціалу України та напрями підвищення ефективності її державного регулювання, Лупак Р. Л., Ціцяла А. С. (2015)
Куцик В. І. - Інноваційне партнерство в умовах децентралізації інноваційних систем, Кліпкова О. І. (2015)
Микитюк П. П. - Оцінка та аналіз фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства України, Саранюк А. Ю. (2015)
Шарко М. В. - Формализация параметров ценностно-ориентированного управления развитием промышленного производства (2015)
Гупало О. Г. - Формування системи соціального захисту населення в Україні та напрями її вдосконалення, Жук О. Б. (2015)
Лазутіна Л. О. - Роль державного регулювання та підтримки у розвитку фінансового забезпечення соціальної сфери сільських територій (2015)
Куклишин О. І. - Маркетингові підходи на сучасному роздрібному ринку лікарських засобів в Україні: перспективи та проблеми (2015)
Осінська О. Б. - Механізм державного регулювання у межах соціально-орієнтованої ринкової економіки (2015)
Пушкар Г. О. - Ринок інтер’єрного текстилю в Україні: проблеми формування та розвитку, Семак Б. Б., Семак Б. Д. (2015)
Головацька С. І. - Деякі проблемні питання обліку виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України, Бурдейна Л. В. (2015)
Головацька С. І. - Концепція центрів відповідальності у системі управлінського обліку витрат пдприємства, Хаймьонова Н. С. (2015)
Левкович А. В. - Облік і контроль логістичних витрат у системі управління логістичною діяльністю підприємства (2015)
Муравський В. В. - Нейронні мережі в автоматизації обліку на підприємстві (2015)
Рибакова Л. П. - Засади управлінського обліку на підприємствах з виробництва цукру (2015)
Волотковская Ю. А. - Алгоритм оценки техногенного месторождения (2015)
Домбик О. М. - Облік спеціалізованих робочих активів підприємств готельно-ресторанного бізнесу: організаційно-методичний аспект (2015)
Башнянин Г. І. - "Пастка бідності" та економічний орієнталізм, Шевчик Б. М. (2015)
Шевчик Б. М. - Ідея свободи та економічний орієнталізм (2015)
Копилюк О. І. - Роль банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки регіонів України, Музичка О. М., Баїк М. Я. (2015)
Білецька Н. В. - Теоретико-методологічний аспект фінансових інновацій на підприємстві, Лопатюк Р. І., Денисюк О. М., Даценко Г. В. (2015)
Черкасова С. В. - Наукові підходи до класифікації небанківських інституційних інвесторів (2015)
Костак З. Р. - Роль фінансово-економічної безпеки у стратегічному розвитку підприємницьких структур (2015)
Бучко І. Є. - Роль системи гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні банківської безпеки (2015)
Клепанчук О. Ю. - Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу (2015)
Мицак О. В. - Шляхи модернізації системи фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації в Україні, Осадчук Ю. В. (2015)
Іскра В. В. - Фактори формування оборотних коштів підприємств (2015)
Рубіш І. І. - Пріоритети державної політики регулювання інвестицій в перехідних економіках (2015)
Мізюк Б. М. - Побудова оперативної системи управління бізнес-процесами в торговельних підприємствах на базі ситуаційного підходу, Ярова І. М. (2015)
Олексин І. І. - Стратегічне управління біржовою діяльністю: організаційний аспект (2015)
Ясінська Ю. Р. - Корпоративна культура як основа формування іміджу та репутації підприємства (2015)
Рибчинська О. Р. - Використання енергоресурсів як чинник економічного розвитку (2015)
Содержание (2016)
Волковский О. С. - Анализ современных подходов к задаче автоматической генерации текста на естественном языке, Ковылин Е. Р. (2016)
Шулькевич Т. В. - Проблеми прогнозування негативних процесів різної природи, Селін Ю. М. (2016)
Данилов В. Я. - Вейвлет аналiз рядів валютних котирувань, Слюсар А. В., Гусєв О. А. (2016)
Худяков О. Ю. - Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності огрудкування агломераційних шихт, Бойко М. М., Полякова Н. В., Петренко В. І., Ващенко С. В., Баюл К. В. (2016)
Егоров А. П. - Моделирование многосвязных систем управления скоростным режимом прокатки на непрерывном мелкосортном стане, Зворыкин В. Б., Михалев А. И., Кузьменко М. Ю., Балакин В. Ф. (2016)
Strelkovskaya L. A. - Ship management internal combustion engines with regard to its technical state based theory of fuzzy sets (2016)
Кучеренко А. Е. - Аппроксимация момента инерции и поиск оптимальной формы Сечения стержня (2016)
Танцура Т. О. - Системні дослідження напружень в матеріалі шліфувального круга, Коробочка О. М., Білоус О. І. (2016)
Швачка А. И. - Приминение информационных технологий в теплоэнергетической модели домны и повышение ее энергоэффективности, Бородулин А. В., Чернецкий Е. В., Олейник О. Ю., Довгополый Я. А. (2016)
Узлов К. І. - Обґрунтування вибору раціонального профілю прокату та ефективного матеріалу для виготовлення обв’язки вантажних вагонів, Мовчан О. В., Михайлова К. І. (2016)
Nechyporenko A. S. - Method of biomedical time series processing for pathology classification (2016)
Скалозуб В. В. - О построении обобщенных моделей планирования неоднородных транспортных потоков, Паник Л. А. (2016)
Тимошенко М. А. - Аналіз сучасних методів автоматизованого керування процесами збагачення залізної руди (2016)
Сіманенков А. Л. - Аналіз використання ПІДД2Д3-регуляторів в суднових енергетичних установках, Рожков С. О. (2016)
Бубликов Ю. А. - Анализ технологических особенностей и способов легирования стали азотом, Поляков Г. А., Подгорный С. Н., Селегей С. Н., Селегей А. Н. (2016)
Barsuk R. V. - Construction of the choice function of the preference solutions for the pellet burner, Ryadno O. A. (2016)
Селиверстова Т. В. - Компьютерное моделирование затвердевания блока цилиндрических заготовок из стали Р18Л в оболочковой форме, Селиверстов В. Ю. (2016)
Окороков В. Б. - Мифологика и деструкция научного и архаичного сознания (Нисхождение к истокам досократического мышления) (2016)
Сторожук С. В. - Вплив віртуальної реальності на самоактуалізацію тинейджерів: антропологічний вимір, Гоян І. М. (2016)
Скалацька О. В. - Драматургічний підхід І. Гофмана в структуруванні простору моди (2016)
Тормахова А. М. - Становлення предметного поля сучасних візуальних досліджень (2016)
Khmil V. V. - Ambiguous janus of modern democracy (2016)
Danylova T. V. - The theory of civilizations through the lens of contemporary humanities (2016)
Кримець Л. В. - Мікрософія влади у контексті науково-освітнього простору (2016)
Халапсис А. В. - Чудеса и совершенство бытия: теологические корни научных концепций (2016)
Терешкун О. Ф. - Антична парадигма техніки (2016)
Генсіцький Ю. Д. - Формування медіаінфраструктури big data science в добу високої електроніки (2016)
Малівський А. М. - Антропологічний раціоналізм декарта та його гуссерлівська рецепція (2016)
Карпенко А. О. - "Чорні зошити" Мартіна Гайдеґґера і політекономія сучасної філософської критики (2016)
Patsan V. O. - The reception of the philosophical tradition as a way of forming american personalism: the post-secular view (2016)
Sukhomlyn I. - The 5th international conference "Anthropological Measurements of Philosophical Research" (2016)
Котуха О. С. - Історичні аспекти становлення та розвитку правових презумпцій (2015)
Вдовичин І. Я. - Методологічні засади процесу правотворення в умовах глобалізації (застосування синергетичного підходу) (2015)
Гентош Р. Є. - Принцип диспозитивності у правовому регулюванні (2015)
Горецька Х. В. - Особливості механізмів правової соціалізації (2015)
Санагурська Н. М. - Порядок припинення шлюбу та визнання його недійсним на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.ст.) (2015)
Ясінська М. І. - Політико-правові підстави української державності у працях с. Шелухіна (2015)
Гладун З. С. - Норми права, які регулюють адміністративні правовідносини у сфері охорони здоров’я, та особливості їх тлумачення (2015)
Настюк В. Я. - Принципи перевірки судами рішень публічної адміністрації: порівняльно-правовий аспект (2015)
Волинець Т. В. - Основні завдання і напрями роботи юридичної служби в господарських організаціях (2015)
Голуб Г. М. - Правові відносини суб’єктів господарювання у бюджетній сфері (2015)
Малига В. А. - Іноземне підприємство як суб’єкт господарювання, Репецький В. М. (2015)
Попадюк С. С. - Склад майна юридичної особи, визнаної банкрутом (2015)
Рабінович А. В. - Порівняльна характеристика цивільного та господарського кодексів щодо суб’єктів господарювання (2015)
Фігель Ю. О. - Проблеми обмеження права на доступ до інформації (2015)
Сосніна О. В. - Потерпілий у складі злочину, передбаченого ст. 182 КК України "Порушення недоторканності приватного життя” (2015)
Федоров М. П. - Проблеми формування та реалізації кримінально-правової політики в сучасній Україні (2015)
Стратонов В. М. - Окремі проблеми слідчих (розшукових) дій, Стратонова О. В. (2015)
Журавель В. А. - Окремі методики в системі криміналістичних знань (2015)
Шепітько В. Ю. - Трансформації в кримінальному процесі та деякі тенденції криміналістики в сучасних умовах (2015)
Щур Б. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичної методики (2015)
Олашин М. М. - До питання застосування запобіжних заходів за КПК України (2015)
Скибіцький Б. А. - Історичні витоки знань про негативні обставини в розслідуванні злочинів (2015)
Слупко В. М. - Тактика проведення допиту в умовах протидії (2015)
Стецик Б. В. - Особливості тактичних, процесуальних та організаційних засад підготовки, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи (2015)
Федик Є. І. - До питання правового регулювання Торговельної марки, Федик С. Є. (2015)
Ратушна Б. П. - Суд як суб’єкт доказування у цивільному судочинстві України (2015)
Граб С. О. - Міжнародне регулювання права на освіту для осіб з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Музика Я. І. - Правове становище членів всесвітньої митної організації (2015)
Чабан О. М. - Міжнародне приватне право як галузь права України (2015)
Мацько М. А. - Пенсійні правовідносини в Україні: напрями реформування пенсійної системи (2015)
Найда А. І. - Становлення та розвиток судової медицини на Львівщині, Малик О. Р. (2015)
Назар Ю. С. - Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я в Україні (2015)
Вдовичин І. Я. - Інститут суверенної держави і проект вселюдської спільноти (2015)
Кельман М. С. - Методологічні проблеми у сучасному правознавстві, перспективи та тенденції розвитку його методології (2015)
Козенко Ю. О. - Норма права та її реалізація – модель і матерія правової поведінки (2015)
Колич О. І. - Філософсько-правові ідеї Івана Вишенського (2015)
Коцан-Олинець Ю. Я. - Поняття правозастосовчої діяльності та її сутнісні ознаки (2015)
Мазурик К. З. - Ефективність закону та критерії її оцінки (2015)
Мина В. В. - Мета покарання у доктринах наукових шкіл кримінального права: філософсько-правовий аспект (2015)
Санагурська Г. М. - Особливості майнових відносин подружжя на українських землях відповідно до російського законодавства (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Цебенко С. Б. - Поняття прав людини: підходи до розуміння (2015)
Ясінська М. І. - Погляди української політико-правової думки міжвоєнного періоду на демократію (2015)
Рolaczuk P. - Refleksyjna nowoczesność a metody prawa porównawczego (2015)
Гаєцька-Колотило Я. З. - До питання базових понять у сфері аграрних правовідносин: теоретичні та практичні проблеми (2015)
Гентош Р. Є. - Прояви диспозитивності в земельному праві (2015)
Гладун З. С. - До питання про зміст адміністративно-правових норм у сфері охорони здоров’я населення (2015)
Йосифович Д. І. - Суб’єкти, які несуть відповідальність за вчинення адміністративних корупційних правопорушень (2015)
Когут Я. М. - Зміст, сутність та співвідношення понять правоохоронної та адміністративної поліцейської діяльності (2015)
Волинець Т. В. - Удосконалення спрощеної системи оподаткування України (2015)
Граб С. О. - Досудове врегулювання як одна з форм вирішення господарських спорів (2015)
Попадюк С. С. - Окремі аспекти припинення зобов’язань боржника, визнаного банкрутом (2015)
Ільків Н. В. - Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства в екологічній галузі (2015)
Грищук В. К. - Теоретико-прикладні проблеми удосконалення державного механізму в Україні (2015)
Фігель Ю. О. - Обмеження прав людини в умовах воєнного стану (2015)
Юськів Н. В. - Ключові принципи правового статусу неповнолітніх (2015)
Олашин М. М. - Напрями удосконалення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 137 КК України з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Скибіцький Б. А. - Історичні аспекти та порівняльна характеристика законодавства України та зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (2015)
Слупко В. М. - Щодо вдосконалення законодавства про трансплантацію органів і тканин людини в Україні (2015)
Сосніна О. В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбачений cт. 182 КК України "Порушення недоторканності приватного життя” (2015)
Стецик Б. В. - Проблеми і пропозиції щодо протидії незаконної лікувальної діяльності (2015)
Федоров М. П. - Критерії ефективності кримінально-правової політики держави (2015)
Журавель В. А. - Технології побудови окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2015)
Тіщенко В. В. - Технологічний підхід як новаційний напрямок у розвитку криміналістичної науки (2015)
Шепітько В. Ю. - Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу при розслідуванні злочинів, які вчиняються організованими групами, Щур Б. В. (2015)
Шепітько М. В. - Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворююча ознака: кримінально-правовий та криміналістичний аспекти (2015)
Котуха О. С. - Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі-продажу, Косаняк С. С. (2015)
Музика Я. І. - Функції Всесвітньої Митної Організації (2015)
Репецький В. М. - Застосування міжнародного гуманітарного права у збройному конфлікті України (2015)
Чабан О. М. - Джерела міжнародного приватного права (2015)
Мацько М. А. - Право громадян на зайнятість: проблема реалізації (2015)
Бурак В. Я. - Захист профспілками трудових прав працівників (2015)
Синчук С. М. - Щодо поняття соціально-забезпечувальних правовідносин (2015)
Назар Ю. С. - Правова характеристика повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету (2015)
Ратушна Б. П. - Дефекти мотивування рішень суду в цивільному процесі України (2015)
Федик С. Є. - До питання про зовнішню рекламу та рекламну діяльніть (2015)
Захаров В. П. - Рецензія на монографію "Правова доктрина України” (2015)
Содержание (2017)
Кирия Р. В. - Определение среднего объема груза в аккумулирующем бункере, работающем в системе подземного конвейерного транспорта угольных шахт, Бабенко Ю. В., Мищенко Т. Ф. (2017)
Купин А. И. - Математическая модель маршрутизации трафика в гетерогенной информационной среде, Поддубный Б. А., Музыка И. О. (2017)
Пелых И. В. - Модальный анализ упругого колосниково-карточного элемента просеивающей поверхности шихтового вибрационного грохота, Кононов Д. А. (2017)
Пошивалов В. П. - Системный подход к обеспечению надёжности сложных систем, Даниев Ю. Ф., Резниченнко Л. В. (2017)
Божуха Л. М. - Про систему переваг лінгвістичного класифікатора (2017)
Зинькевич И. Э. - Сравнительный анализ методов прогнозирования слабо коррелированных временных рядов, Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2017)
Прядко Н. С. - Методика автоматического управления струйным измельчением на основе моделей объекта и системы управления, Музыка Л. В. (2017)
Ivaschenko V. P. - Efficient parallelization algorithms of the applied tasks in multiprocessor computing systems, Shvachych G. G., Semenov S. G. (2017)
Балакин В. Ф. - Совершенствование процесса Конформ для производства стальных длинномерных профилей, Байрымов А. А. (2017)
Коваленко І. В. - Оцінювання задоволеності споживачів продукції та послуг, Кійко В. В. (2017)
Малайчук В. П. - Исследование цифровых изображений недоступных для наблюдения поверхностей технических объектов неразрушающего контроля, Клименко С. В., Кудреватых А. Т. (2017)
Манько Т. А. - Контроль состояния визуально недоступных поверхностей технических объектов, Гусарова И. А., Козис К. В. (2017)
Сенько А. А. - Кластеризация статистических данных работы секции обогащения, Купин А. И. (2017)
Харламов Ю. Е. - Инновационная схема коммутации короткой сети современных рудовосстановительных печей, Лю Ли, Безуглый А. В., Безуглый В. А., Николенко А. В., Замковой О. В., Овчарук А. Н. (2017)
Шумейко О. О. - Ранжування документів за інформаційним запитом, Шевченко Г. Я. (2017)
Тітов К. Ю. - Методи автоматичного аналізу новинного контенту, на основі перетворення інформації в онтологічну форму представлення та майбутньої обробки отриманної семантичної інформації (2017)
Śliwerski В. - Pedagogika przyszłości (2017)
Бондар В. - Проблеми взаємодії філософії та методології наукового пізнання в педагогіці (2017)
Сисоєва С. - Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології (2017)
Хоружий Г. - Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз (2017)
Kamińska М. - Uczenie się jako priorytet edukacyjny? (2017)
Култаєва М. - Філософська педагогіка як критика і самокритика: німецький досвід (2017)
Рафальський О. - Освіта як фактор суспільної модернізаці (2017)
Minczanowska А. - Podmiotowość w edukacji – rozważania o relacjach nauczyciel-uczeń (2017)
Мельниченко В. - Михайло Грушевський: "Руйновали козаченьки московськії мури…" (2017)
Ільїна Г. - Візуальний смисл інтелектуального споглядання у філософії Й. Г. Фіхте (2017)
Дерека Т. - Розвиток акмеології (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.): етапи становлення та їх характеристика (2017)
Курило В. - Роль та місце гендеру у системі освіти Республіки Білорусь, Гуцол А. (2017)
Савченко С. - Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі (2017)
Klajmon-Lech U. - Przestrzeń wirtualna jako miejsce aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin (2017)
Bartosiak Ł. - Ojciec w procesie opieki nad dzieckiem w rodzinach wiejskich: opieka zdrowotna (2017)
Szafrańska А. - Zmiany edukacyjne w polsce po transformacji systemowej – najważniejsze przekształcenia po 1989 roku (2017)
Цехмістер Я. - Медичне право: перспективи підготовки фахівців в Україні, Лисенко О. (2017)
Chojnacka-Synaszko B. - Poznawanie innego podczas szkolnych wymian międzykulturowych – doświadczenia młodzieży z polsko–czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim (2017)
Piechaczek-Ogierman G. - Dziadkowie i wnukowie w procesie międzypokoleniowej transmisji wiedzy, wzorów i wartości (2017)
Gebel T. - Młodzieżowe ruchy subkulturowe w świecie kultury popularnej (2017)
Олексюк О. - Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс, Коваль А. (2017)
Соколова І. - Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості (2017)
Hruzd-Matuszczyk A. - Przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wybrane zagadnienia (2017)
Батечко Н. - Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний контекст (2017)
Громов Є. - Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії (2017)
Харченко Т. - Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи (2017)
Мосьпан Н. - Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському Союзі (2017)
Самохвал О. - Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі (2017)
Богомолов А. В. - К разработке сепаратора сыпучих смесей с профилями наименьшего сопротивления, Сергиенко М. В., Бабаев И. О., Брагинец Н. В., Богомолов А. А. (2016)
Ольшанський В. П. - Про динаміку зернової суміші змінної пористості на плоскому віброрешетi (2016)
Мельник В. І. - Дозатор-розподільник, Шерстюк В. С., Рідний Р. В. (2016)
Ялпачик В. Ф. - Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналітичне визначення дисперсності при обробці молока в пульсаційному гомогенізаторі, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2016)
Паляничка Н. О. - Експериментальне визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі (2016)
Гридякін В. О. - Про взаємодію затискного транспортера коноплежатки зі стеблом, Маринченко Є. О., Богомолова В. П., Бабаєв І. О. (2016)
Богомолов А. В. - Инновационная технология производства крупы нового вида, Ирклиенко В. И. (2016)
Богомолов О. О. - До питання сепарації насіння ріпаку (2016)
Богомолов О. В. - Дослідження впливу різних чинників на збереження декоративності зрізаних гвоздик, Сорокіна С. В., Акмен В. О., Заплітняк Є. В. (2016)
Шаніна О. М. - Зміна білково-протеїназного комплексу пшеничного борошна при додаванні концентратів тваринних білків, Дугіна К. В. (2016)
Шаніна О. М. - Особливості протікання процесу бродіння безглютенового тіста з додаванням соргового борошна, Мінченко С. М. (2016)
Гавриш Т. В. - Технологічний потенціал концентратів тваринних білків в технології безглютенової хлібопекарської продукції, Шаніна О. М., Дугіна К. В., Лобачева Н. Л. (2016)
Ладика Л. М. - Розробка технології пастеризованого млока з додаванням ваніліну і ? – каратину, Машкін М. І., Могутова В. Ф., Богомолов О. В., Денисенко С. А. (2016)
Тищенко В. І. - Рибний фарш як сировина для виробництва полікомпонентних продуктів харчування, Божко Н. В., Пасічний В. М. (2016)
Божко Н. В. - Дослідження модельних фаршів на основі мяса качки пекінської, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2016)
Кошель О. Ю. - Порівняльна характеристика амінокислотного складу ядер та концентратів білково-олійних культур, Кондрашина Л. А., Обозна М. В., Перцевой Ф. В., Кохана Ю. В. (2016)
Димитриевич Л. Р. - Исследование влияния растительных смесей на функциональные свойства изделий на основе шпига, Маренкова Т. И., Скурихина Л. А., Павлоцкая Л. Ф. (2016)
Гриньова Д. В. - Сухі овочі у технології сардельок (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на газоутворюючу здатність борошна (2016)
Литвиненко О. А. - Інтенсифікація технології водоочищення для харчових підприємств, Некоз О. І., Пащенко Б. С. (2016)
Українець А. І. - Дослідження впливу електромагнітної обробки на мікроорганізми молочної сироватки, Маринін А. І., Святненко Р. С., Кочубей-Литвиненко О. В., Бойко М. І. (2016)
Корнієнко Л. В. - Визначення ступеня забруднення мембран УПМ-10 та їх регенерація після розділення фугату післяспиртової зернової барди, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2016)
Романченко Н. М. - Очищення клеровки тростинного цукру-сирцю із застосуванням додаткових реагентів, Гусятинська Н. А. (2016)
Захаров В. В. - Обробка промислових стоків молокопереробних підприємств озоном. попередні результати, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2016)
Силка І. М. - Збагачення соусів біологічно активними речовинами – запорука високої харчової цінності основної страви, Коваль О. В., Козуб М. М. (2016)
Кирпіченкова О. М. - Використання рослинної білкововмісної сировини для покращення якості щербету, Матиящук О. В., Божко О. C. (2016)
Бондаренко Д. О. - Дослідження показників якості пектину, як основної складової термостабільної начинки, Люлька О. М., Корецька І. Л. (2016)
Шаповал С. Л. - Установка для дослідження структурно-механічних та теплофізичних властивостей м’яса птиці (2016)
Колісниченко Т. О. - Розробка профілактичних хлібобулочних виробів з використанням функціональної суміші, Северин О. А., Чорненька В. Г. (2016)
Колісниченко Т. О. - Удосконалення технології соусу емульсійного типу з метою підвищення його харчової цінності, Сирота А. К. (2016)
Колісниченко Т. О. - Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності, Бабіч П. В., Вареник Т. С. (2016)
Душенок Д. К. - Дослідження температури плавлення гелів з використанням фурцелларану та желатину, Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В., Кривонос М. П. (2016)
Сабадаш Н. І. - Дослідження реологічних властивостей емульсійного крему з ланоліном, Пасічний В. М., Бахмут Ж. О., Ясінська А. І., Жаворонкова Я. А. (2016)
Постнова О. М. - Функціонально-технологічні властивості кукурудзяного борошна, як сировини для кондитерських виробів, Синдецька Є. О. (2016)
Постнов Г. М. - Дослідження ефективності роботи інноваційного ультразвукового гомогенізатора, Червоний В. М., Шипко Г. М., Постнова О. М., Мельник О. Є., Перекрест В. В. (2016)
Болгова Н. В. - Продукти оздоровчого призначення (2016)
Назаренко Ю. В. - Дослідження впливу гомогенізації на якість сиру кисломолочного з харчовими волокнами, Уханова І. М., Кітченко Л. М., Окуневська С. О. (2016)
Люлька Д. М. - Удосконалення дифузійного апарату нахиленого типу, Апілат Л. М. (2016)
Люлька Д. М. - Удосконалення конструкції барабану сепаратора для розділення сирного згустку, Слюсенко А. М. (2016)
Штепа В. Н. - Підвищення безпеки об’єктів продовольчої індустрії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, Вертай С. П., Кот Р. Є., Морголь О. В., Заєць Н. А. (2016)
Kabachna I. V. - The standardized model of alcoholic anesthesia for the purposeful screening of analeptics, Drogovoz S. M., Kabachnyy V. I., Serdiukova Yu.Yu. (2017)
Жулай Т. С. - Дослідження дозозалежності антиексудативної дії нового назального спрею з протизапальними властивостями, Шебеко С. К., Зупанець І. А. (2017)
Шебеко С. К. - Дослідження впливу комбінації кверцетину зпохідними глюкозаміну на перебіг мембранозного ураження нирок в експерименті (2017)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на обмін сечової кислоти у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими протаміну сульфатом на тлі атерогенного раціону (2017)
Должикова О. В. - Вплив супозиторіїв вагінальних на гемостаз заліза на тлі експериментального вагініту, обтяженого Escherichia coli, Малоштан Л. М., Єрьоменко Р. Ф. (2017)
Садогурська К. В. - Вплив нанохрому цитрату на осмотичну резистентність мембран еритроцитів крові щурів з експериментальним цукровим діабетом, Косуба. Б., Зеленюк В. Г. (2017)
Ляпунова А. М. - Вплив розподілу мометазону фуроату в емульсіях на його протизапальну дію, Безугла О. П., Лібіна В. В., Тимченко О. В., Андріанова Т. В. (2017)
Zupanets I. A. - The significance of selecting phytopreparations for individualized therapy of acute rhinosinusitis, Zhulai T. S., Sakharova T. S., Andrieieva О. О. (2017)
Olkhovsky Ye. S. - Ways to improve the therapy of escerichosis in children infected with Epstein-Barr virus (2017)
Авдєєв В. В. - Вплив неповної інформації про вектор стану на характеристики системи стабілізації ракети (2017)
Алексеенко С. В. - Экспериментальное исследование начальной фазы процесса обледенения аэродинамических поверхностей (2017)
Гусарова И. А. - Тепловые режимы стыков теплозащитных плиток с U-образным элементом для многоразовых космических аппаратов (2017)
Ермаков В. Н. - Оптимизация траекторий выведения для твердотопливных ракет космического назначения, Хорольский П. Г. (2017)
Карпович О. В. - Технологічні умови отримання бездефектних зварних товстостінних з’єднань зі сплаву ВТ-22 електронно-променевим зварюванням (2017)
Луць О. В. - Методика расчета параметров угловых маневров космического аппарата для стереосъемки участков поверхности Земли, Манойленко А. А. (2017)
Митиков Ю. А. - Анализ путей совершенствования систем наддува топливных баков двигательных установок ракет-носителей, Татаринов К. А. (2017)
Олейник М. П. - Алгоритм организации межспутниковой оптической линии связи между низкоорбитальными спутниками ДЗЗ, Кулабухов А. М. (2017)
Петренко А. Н. - Автоматический контроль параметров электрических ракетных двигательных установок, Малайчук В. П. (2017)
Петренко А. Н. - Алгоритмы автоматического контроля параметров электрических ракетных двигательных установок, Малайчук В. П. (2017)
Полишко С. А. - Стабилизация химического состава при выплавке колесной стали класса "С" (2017)
Ромасько Ю. А. - Интегрирование уравнений математической модели беспилотного летательного аппарата (2017)
Седачова Е. Г. - Повышение достоверности математического моделирования процессов пластического формоизменения при изготовлении несущих элементов конструкций ракет-носителей, Кулик А. В., Убизький Н. Н. (2017)
Сокол Г. И. - Анимация в моделировании движений робота космического назначения Robonaut, Хорищенко А. А., Лигуша В. Ю., Бондарь В. Д., Никитюк Д. А. (2017)
Шашко Ю. А. - Застосування методу ротаційного розкочування для виготовлення великогабаритних днищ паливних баків ракет-носіїв, Кулик О. В., Убизький М. М. (2017)
Шептун Ю. Д. - Раціональне керування ступенем ракети-носія, Коваленко М. Д., Коваленко Т. О. (2017)
Юшкевич О. П. - Модель інтегрального показника механічних систем, Калініна Н. Е., Калінін В. Т. (2017)
Штеніков М. В. - Бактеріоцини факультативно-анаеробних cпороутворювальних бактерій, Іваниця В. О. (2017)
Пастиря А. С. - Серологічний моніторинг поширення вірусу інфекційої урсальної хвороби в господарствах україни в період з 2014 по 2016 роки , Собко І. О., Шайхет Є. О., Поліщук В. П. (2017)
Галкін М. Б. - Утворення біоплівки та рухливість бактерій Pseudomonas aeruginosa з різними рівнями вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату, Семенець А. С., Фіногенова М. О., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2017)
Балко О. І. - Активність бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa щодо фітопатогенних штамів Pseudomonas syringae, Ярошенко Л. В., Балко О. Б., Пасічник Л. А., Авдєєва Л. В. (2017)
Горшкова О. Г. - Окиснення вуглеводнів нафти і продукція біо-пар грунтовими штамами P. Fluorescens ONU541 і B. Megaterium ONU542, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Конуп І. П. (2017)
Сардарян К. Б. - Ефективність використання екстрактів водоростей в мікроклональному розмноженні деяких видів рослин, Корня Т. М. (2017)
Гвоздяк П. І. - Денітрифікація питної води з використанням пробіотичних бактерій, Сапура О. В. (2017)
Bati V. V. - Microbiological analysis of sauerkraut in the process of its fermentation according to the traditional and modernized technologies, Boyko N. V. (2017)
Похилько Ю. М. - Cтійкість бактерій роду Lactobacillus до метаболітів травної системи, Кравченко Н. О. (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Шейко В. М. - Учительство й українська революція (1917–1921 рр.) (2017)
Кушнарьова М. Б. - Від користі до задоволення: мотиваційний спектр читачів раннього італійського Ренесансу (2017)
Дяченко М. В. - Етичний раціоналізм Епіктета (2017)
Щербань О. В. - Глиняний посуд у народній культурі харчування українців Центральної та Східної України ХІХ–ХХ ст. як об’єкт музеологічних студій: соціально-комунікативний аспект (2017)
Шемаєва Г. В. - Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід (2017)
Ян Чен - Критерії економічної ефективності функціонування мережі бібліотек КНР (2017)
Дніпренко В. І. - Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку (2017)
Вдовіна О. О. - Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні (2017)
Кравець Н. С. - Метод відбору ігрових механік для використання в навчальних гейміфікованих системах (2017)
Редька К. Ю. - Система електронно-документальної комунікації та інтернет (2017)
Мусієнко Ю. Д. - Релігійні православні журнали як складові документаційного забезпечення діяльності релігійних організацій (2017)
Косачова О. О. - Бібліотечна журналістика північного регіону США: актуальні події та методика їх висвітлення (2017)
Подоляка Н. С. - Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" (2017)
Гумен О. С. - Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку (2017)
Rostovtsev S. S. - Digital Marketing Tools for Restaurant Business (2017)
Кушнаренко Н. М. - Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору (2017)
Вихідні дані (2017)
Лагутін В. Д. - Стабільність суспільного розвитку: досвід міждисциплінарного дослідження (2017)
Сидорович О. Ю. - Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем (2017)
Небрат В. В. - Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки (2017)
Козюк В. В. - Фактор сировинного багатства в реалізації макропруденційної політики (2017)
Бурлай Т. В. - Оновлення соціального виміру Євросоюзу: основні причини, підходи ЄС та орієнтири для України (2017)
Корнівська В. О. - Світові трансформаційні процеси: преходження глобального капіталізму в умовах розвитку інформаційно-мережевої економіки (2017)
Борзенко О. О. - Тема 35. Глобальний фінансовий ринок (2017)
Філіпенко А. С. - Філософія економіки у світлі аристотелівського підходу (рецензія на монографію Рікардо Креспо "Філософія економіки: аристотелівський підхід"), Гайдай Т. В. (2017)
Білорус О. Г. - Структурні трансформації економіки і державних фінансів: політекономічний погляд, Леоненко П. М. (2017)
Yashchuk K. I. - Potentials railwise propagation study (2017)
Amelina L. V. - Reducing ammonia concentrations in atmosphere after its unplanned release, Biliaiev M. M., Mashykhina P. B. (2017)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of pollution dispersion in urban street, Slavinska O. S., Kyrychenko R. V. (2017)
Kapitsa M. I. - Determining permissible speed of tilting train in curved track, Bobyr D. V., Desiak A. Y. (2017)
Дацишин О. П. - Про поверхневе руйнування головок залізничних рейок, Марченко Г. П., Глазов А. Ю. (2017)
Коротенко Г. М. - Создание IT-ориентированного онтологического фреймворка для целей формирования образовательных программ на основе компетентностей, Коротенко Л. М., Харь А. Т. (2017)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава чугуна на межфазное распределение CR после отжига при 690 °C, Волчок И. П. (2017)
Богомаз В. Н. - Соотношения между жесткостными потерями и потерями в подшипниках канатных блоков, Бондаренко Л. Н., Очеретнюк М. В., Ткачов А. А. (2017)
Король Ю. М. - Влияние лопастных и профильных характеристик на гидродинамическую эффективность гребных винтов, Корнелюк О. Н. (2017)
Кравець С. В. - Визначення еквівалентного та оптимального діаметрів конічно-циліндричного наконечника з виступами для проколювання ґрунту, Посмітюха О. П., Супонєв В. М. (2017)
Погребняк Р. П. - Пружна нелінійна динаміка руху супорта карусельного верстата для обробки суцільнокатаних залізничних коліс (2017)
Biloshytskyi E. V. - Ways to manage heating inertia (2017)
Фомін О. В. - Теоретичний базис параметричного синтезу несучих систем вагонів, Горобченко О. М., Кочешкова Н. С., Коваленко В. В. (2017)
Гладка К. І. - Побудова проміжної опори моста як параметричного об’єкта за допомогою Autodesk Revit, Бочарова Н. П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Звєряков М. І. - Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання (2017)
Єфименко Т. І. - Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політик України (2017)
Шірінян Л. В. - Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України, Шірінян А. С. (2017)
Веклич О. О. - Сутність і зміст концепту "екосистемний підхід" в економічній науці (2017)
Притуляк Н. М. - Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні (2017)
Осецький В. Л. - Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті", Татомир І. Л. (2017)
Геєць В. М. - Досвід і уроки Реформації – шанс для України (2017)
Summaries (2017)
Зміст журналу за 2017 рік (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Аксёнов С. - Производственно-хозяйственное воспитание российских школьников в контексте фогс и наследия А. С. Макаренко (2013)
Алхасов Я. - Содержание и структура куррикулума как новой модели обучения в Азербайджанской республике (2013)
Асламова М. - Виховання особистісних якостей майбутнього лікаря як педагогічна проблема (2013)
Бабенко М. - Актуалізація педагогічних методів А. С. Макаренка у навчально-виховному процесі вищої технічної школи (2013)
Боловацька Ю. - Культурно-дозвіллєва діяльність як складник цілісного виховного середовища ВНЗ (2013)
Бондарук Я. - Вплив професійних стандартів для вчителів на навчальні досягнення учнів у США (2013)
Волошина Л. - О проблемах подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности в системе дошкольного образования (2013)
Гальченко Д. - Про модель реалізації професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2013)
Геник Л. - "Варіант Білавича”: ідеї А. Макаренка в ринкових умовах (2013)
Гнізділова К. - Корпоративна культура і соціально-психологічний клімат педагогічного колективу (2013)
Гриньов С. - Педагогічні основи виховання у працівників підприємств відповідального ставлення до безпеки життєдіяльності (2013)
Довга Т. - Феномен взаємного виховання: сучасна проекція досвіду А. С. Макаренка (2013)
Дьяконов Г. - Организация времени в педагогической системе А. С. Макаренко (2013)
Дяченко-Богун М. - Виховання як технологія в науково-педагогічній теорії і практиці А. С. Макаренка (2013)
Жданова-Неділько О. - Майстерність педагогічного діалогу як основи дидактичної комунікації при підготовці майбутнього вчителя (2013)
Живага О. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті сучасного підходу до створення виховної системи освітнього закладу, Долина Л. (2013)
Зелюк В. - Педагогіка А. Макаренка в контексті збагачення культури вчителя (2013)
Зінченко А. - Аксіологічна складова комунікативної толерантності майбутнього педагога у контексті вимог А. С. Макаренка до виховання (2013)
Зритнева Е. - Психологические предпосылки возникновения гражданского общества, Зритнев В. (2013)
Іваниця А. - Особливості сімейного виховання студентської молоді (2013)
Ісаєнко Т. - Виховання моральної культури особистості засобами мови (2013)
Касярум Н. - Освітній простір: становлення поняття (2013)
Клепко С. - Мажор філософії освіти (2013)
Клімова Н. - Ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до виховання особистості (2013)
Колос Ю. - Зміст професійної компетентності вихователя у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Кононец Н. - Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі (2013)
Коныгина А. - Функциональная обусловленность правовой компетентности социального работника (2013)
Кочерга Г. - Макаренківська педагогіка в культурно-освітньому вимірі (2013)
Краева Л. - Повышение квалификации специалистов образовательной отрасли, Краева И. (2013)
Кращенко Ю. - Емоційно-ціннісний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2013)
Кривошапка І. - Навчальні та виховні чинники формування толерантності майбутнього викладача під час навчання в магістратурі (2013)
Кудря М. - Концепція модельного освітнього кодексу для держав – учасників СНД (2013)
Кузьмич В. - Гуманістичне виховання особистості у педагогічній спадщині А. Макаренка та В. Сухомлинського (2013)
Куліш С. - Сучасні дослідники про значущі напрями діяльності Імператорського Харківського університету в дореволюційний час (2013)
Куторжевська О. - Інноваційна діяльність як соціально-педагогічна проблема (2013)
Лаппо І. - Застосування принципів гуманістичного та ціннісно-орієнтованого підходу педагогічної системи особистості (2013)
Лебедик Л. - Використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка у проектуванні змісту підготовки магістрів педагогіки вищої школи (2013)
Лелюх І. - Проблеми естетичного виховання в педагогічній спадщині Н. Волошиної та А. Макаренка (2013)
Лыткина Е. - Региональные особенности формирования толерантности у подростков в условиях поликультурного воспитания на примере Республики Коми (2013)
Малаканова Л. - Визначення ролі та компетенцій учителя в особистісно орієнтованій освіті, Сорокіна Г. (2013)
Melnychuk S. - Aesthetic education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Миколайчук М. - Проблема виховання і розвитку особистості на основі соціально-педагогічних ідей А. С. Макаренка, Шевченко Ю. (2013)
Моісеєнко Л. - Ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасної педагогіки (2013)
Моргун В. - Парадокси педагогічного гуманізму, або як любити дітей за Антоном Макаренком та Янушем Корчаком (2013)
Новік С. - Проблема відповідальності особистості перед собою і колективом у педагогічному спадку А. С. Макаренка (2013)
Овчіннікова Т. - Виховний потенціал учнівського самоврядування у школі інтернатного типу: сучасність та історико-педагогічний досвід, Кравченко І. (2013)
Орлова Л. - Формування цілісного уявлення про динамічні процеси в природі при підготовці вчителя біології (2013)
Остапенко А. - Сутність і зміст управління проектами та особливості технології організації проектної діяльності майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2013)
Охромий Г. - Семья как платформа формирования уровня тревожности у детей дошкольного возраста, Кирий З. (2013)
Попович О. - Загальнопедагогічні завдання діяльності сучасних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2013)
Рацул А. - Проблема сімейного виховання в педагогічній концепції А. С. Макаренка (2013)
Рейдало В. - Професійна компетентність майбутнього викладача вищого навчального закладу як основа педагогічної майстерності: погляди А. С. Макаренка та сучасної освіти (2013)
Романович С. - Современное прочтение А. С. Макаренко по вопросу воспитания беспризорников (2013)
Самодрин А. - В. І. Вернадський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський: шлях до розумної школи, Бобер І. (2013)
Санникова Н. - Программно-целевое управление процессом воспитания в теории и практике А. С. Макаренко (2013)
Старцева О. - Мир детства есть зеркальное отражение взрослого состояния нашего общества (2013)
Стежко Ю. - До питання вибору стандарту освіти, Стежко Г. (2013)
Степура Ю. - Адаптація дитини до умов шкільного середовища засобами естетотерапії (2013)
Стрельніков В. - Розвиток започаткованої А. С. Макаренком теорії проектування дидактичних систем (2013)
Стріхар О. - Основні принципи навчання дітей музичному мистецтву (2013)
Тарасевич Н. - А. С. Макаренко в контексті професійної компетентності майбутнього вчителя, Єгорова А., Кузьменко Н. (2013)
Ткаченко В. - Змістово-сруктурові аспекти поняття "здоров`язбережувальні технології" (2013)
Ткаченко К. - Особливості професійно-комунікативних якостей учителя початкових класів (2013)
Томашевська-Прядун С. - Батьківський авторитет у вихованні дітей: педагогічні концепції А. С. Макаренка у соціокультурному просторі Японії (2013)
Уваровская О. - Проектирование оценочных средств формирования и измерения компетенций педагогической деятельности в классическом университете (2013)
Uisimbaieva N. - A. Makarenko’s ideas in the light of modern approaches to personality oriented education of an individual (2013)
Федій О. - Якісні показники демографічної характеристики населення у методиці навчання географії (2013)
Фролов А. - Методология педагогики А. С. Макаренко (основные черты) (2013)
Шебитченко А. - Гуманистические тенденции творчества В. Г. Короленко и А. С. Макаренко, Блоха Я. (2013)
Шевченко Ю. - Підготовка майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дітей та молоді (2013)
Шемигон Р. - Применение воспитательной системы А. С. Макаренко при работе с девиантными детьми (2013)
Школяр С. - Деякі концептуальні підходи та проблеми підготовки майбутніх менеджерів до маркетингової діяльності (2013)
Юркова Т. - Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині А. С. Макаренка (2013)
Якименко Н. - Педагогічні погляди А. С. Макаренка в контексті формування ключових компетентностей при вивченні української мови як іноземної (2013)
Якубовська М. - Поєднання професійної підготовки студентів технічних університетів і їхня загальна культурологічна підготовка як педагогічна проблема (2013)
Титул, содержание (2017)
Зверяков М. И. - Глобализация и деиндустриализация: содержание, противоречия и способы их решения (2017)
Ефименко Т. И. - Развитие институциональных основ взаимодействия фискальной и монетарной политик Украины (2017)
Ширинян Л. В. - Методология комплексной оценки открытости рынков банковских и страховых услуг Украины, Ширинян А. С. (2017)
Веклич О. А. - Сущность и содержание концепта "экосистемный подход" в экономической науке (2017)
Притуляк Н. Н. - Оценка уровня развития национального человеческого капитала в Украине (2017)
Осецкий В. Л. - Роль массовых открытых онлайн-курсов в современном "образовательном ландшафте", Татомир И. Л. (2017)
Геец В. М. - Опыт и уроки Реформации – шанс для Украины (2017)
Summaries (2017)
Содержание журнала за 2017 год (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Rud Yu. - Development of the criterion and the method of estimation of the complexity of the structure of technological systems, Belonozhko V. (2017)
Nuriyev M. - Analysis of the formation of filament winding in terms of force interactions between threads, Veliev F., Seydaliyev I., Dadashova K., Jabbarova G., Allahverdiyeva I. (2017)
Sheychenko V. - Study of the process of grain pre-threshing by working bodies of a combine harvester header, Dudnikov I., Kuzmych A., Shevchuk M., Shevchuk V., Pushka A., Hruban V., Tolstushko M., Tolstushko N. (2017)
Nazarenko I. - Investigation of vibration machine movement with a multimode oscillation spectrum, Gaidaichuk V., Dedov O., Diachenko O. (2017)
Sakhno V. - Influence of the technical condition of the running gear of a truck tractor and a semi-trailer on the fuel efficiency of the tractor-trailer truck, Korpach O., Murovаnyi I., Stelmashchuk V., Kuznietsov R., Onyshchuk V. (2017)
Tiulkin V. - Estimation of the adaptability of automobiles to operation under winter conditions based on the engine cooling rate, Titla I. (2017)
Sasov A. - Study of energy efficiency of the processes of mechanical destruction of worn automobile tires, Korobochka A., Averyanov V., Korzhavin Iu. (2017)
Тurych V. - Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound, Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. (2017)
Havenko S. - Effect of microwave drying of the spines of book blocks on the quality of printed materials, Korobchynskyi M., Yordan H., Kadyliak M., Bernatsek V. (2017)
Abstract and References (2017)
Банах В. А. - Стратегія підвищення якості освіти як стратегія інноваційного розвитку суспільства, держави і особистості (2017)
Кивлюк О. П. - Неформальна освіта в концепції lifelong learning (2017)
Воденніков С. А. - Теоретичні та практичні аспекти управління якістю освіти в умовах еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" (2017)
Терепищий С. О. - Освітній ландшафт у предметному полі філософії освіти (2017)
Александров Д. В. - Конструктивістська парадигма як філософське підґрунтя сучасної вищої школи (2017)
Вашкевич В. М. - Інформаційний вимір педагогічного дискурсу, Морозов В. В. (2017)
Поліщук Н. В. - Освітні стратегії формування духовності молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу, Поліщук В. Р. (2017)
Андреєв Д. Я. - Впровадження інтерактивних освітніх середовищ для організації і контролю самостійної роботи студентів (2017)
Братанич А. А. - Особливості особистісно орієнтованого навчання студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Чорний О. В. - Застосування міждисциплінарного підходу до галузевих дисциплін в межах лінгвістичного дослідження (2017)
Поворознюк С. І. - Роль лінгвокультурології у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2017)
Кивлюк В. О. - Модель перекладу англійських комп'ютерних термінів на українську мову (2017)
Бойко Д. Р. - Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних термінів англійської та української мов (2017)
Немчинов І. Г. - Виховання "нової людини" у Росії XVIII ст. у контексті соціального конструювання (2017)
Гармідер Л. Д. - Дослідження впливу екологічності товару на уподобання споживачів продукції підприємства, Гончар Л. А. (2016)
Ясинська Н. А. - Генетика еволюційної економіки: погляд фінансиста (2016)
Скрипник М. І. - Фінансові ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку: необхідність визначення, Григоревська О. О., Таран В. І. (2016)
Грицишен Д. О. - Інформаційно-аналітична система управління сталим розвитком на мікрорівні (2016)
Дружиніна В. В. - Результативність оцінки добробуту населення на місцевому рівні, Макаров А. І. (2016)
Тютюнникова С. В. - Економічний суверенітет в умовах глобалізації: зміст та особливості модифікації, Микитась В. В. (2016)
Купінець Л. Є. - Політика  міжнародного екологічного співробітництва: системне визначення та реалізація (2016)
Прімєрова О. К. - Особливості розвитку фондового ринку України (2016)
Свічкарь В. А. - Особливості формування та розвитку бренду у маркетинговій діяльності курортного підприємства, Колибельнік Ю. В. (2016)
Гадецька З. М. - Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства, Холопова М. О. (2016)
Ковтуник І. І. - Орографічні ресурси як туристичне та економічне багатство хмельниччини (2016)
Кулакова С. Ю. - Технології стратегічного планування діяльності підприємств України в умовах нестабільності розвитку економіки, Притула А. І. (2016)
Козирєва О. В. - Методичний підхід оцінки факторів економічного зростання регіонів України (2016)
Кушнір Н. Б. - Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах, Войтович Д. С. (2016)
Pimenovа M. M. - The financial support for the state resource programs implementation (2016)
Мороз Е. Г. - Методичний підхід до оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із врахуванням соціально-екологічних напрямів діяльності (2016)
Палійчук Є. С. - Організація харчування як елемент соціальної інфраструктури закарпатської област, Павлик І. В. (2016)
Дороніна І. І. - Недержавні пенсійні фонди в процесі становлення європейської моделі демократичної держави в Україні (2016)
Ковалів О. І. - Деякі основні змінні чинники економіки природокористування у процесі звершення земельної реформи в Україні (2016)
Биба В. В. - Чинники, що впливають на прибуток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Ковалець М. В. (2016)
Кравченко Н. В. - Соціалізація як фактор розвитку інноваційноно потенціалу підприємства  в умовах глобалізації (2016)
Науменко І. В. - Соціальні аспекти в управлінні підприємством на концепції збалансованої системи показників (2016)
Котлярова В. Г. - Дослідження факторів, що впливають на достовірність оцінки витрат (2016)
Камінська А. І. - Аналіз динаміки розвитку ринку вівса в Україні (2016)
Власенко Т. А. - Проектний підхід до розробки стратегії розвитку малого міста, Василенко Ю. В. (2016)
Гайда Т. Ю. - Вплив діяльності міжнародних компаній українського походження на економіку України, Лазорко М. Є. (2016)
Ілащук С. А. - Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки (2016)
Колінець Л. Б. - G20 – інституційні проблеми та вплив на світовий фінансовий порядок (2016)
Островський І. А. - Публічно-приватне партнерство як соціальна інновація: переваги та ризики, Юхнов Б. Ю., Штефан С. І. (2016)
Салашенко Т. І. - Енергетична безпеки України в сфері електроенергетики: системні проблеми та пріоритетні напрями (2016)
Ринейська Л. С. - Кластери у сучасній глобальній економіці (2016)
Буряк В. В. - Концептуальні основи місцевого самоврядування (2016)
Кірик М. А. - Комплексно-системний аналіз інноваційної діяльності країн інноваційних-лідерів (2016)
Леховіцер В. О. - Особливості розвитку машинобудівної галузі в сучасних умовах (2016)
Данилевська І. В. - Планування роботи спеціалістами агроформувань з акцентом на раціональне використання часу (2016)
Вільхова Т. В. - Моделювання ефективного землекористування під посівами кормових культур (2016)
Москвяк Я. Є. - Сучасні наукові підходи до управління туристичними підприємствами (2016)
Черба В. М. - Гендерна нерівність на ринку праці України, Ромашко І. Ю. (2016)
Слатвінська Л. А. - Організаційно-економічні пріорітети розвитку молокопродуктового підкомплексу України (2016)
Северин К. М. - Ефективність фінансово-кредитних важелів розвитку апк в Україні (2016)
Смоляк В. А. - Визначення факторів впливу на рівень фінансової безпеки страхової компанії (2016)
Стоволос Н. Б. - Концептуальні засади формування органічного сектору апк (2016)
Євсейцева О. С. - Аналіз медійного ринку України, Собцева Г. М. (2016)
Подмешальська Ю. В. - Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку, Чакалова Н. С. (2016)
Ткач О. В. - Дослідження розвитку системи сільського господарства України (2016)
Заклекта О. С. - Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст, Шиманська О. П. (2016)
Заріцька В. М. - Вплив концепції соціально-етичного маркетингу на комунікаційну політику компанії "макдональдз", Дорошкевич Є. С. (2016)
Соковець-Макатуха Т. В. - Сучасний стан іпотечного кредитування як важливого елементу фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом в Україні (2016)
Кайнара Д. О. - Перспективи товарів машинобудівних підприємств запорізької області на європейському ринку (2016)
Ляшевська В. І. - Державне регулювання конкурентоспроможності з урахуванням нових тенденцій економічного розвитку (2016)
Соколовська В. М. - Потенційні проблеми на шляху випуску підприємством нового виду продукції за відсутності взамодії маркетингу та логістики (2016)
Пелехата О. В. - Формування системи міжбюджетного вирівнювання у контексті реформи місцевого самоврядування (2016)
Шура Н. О. - Сутність, значення та актуальні питання оподаткування в Україні в сучасних умовах господарювання, Буркова Л. А., Семеняка Т. В. (2016)
Радченко О. В. - Маркетингові дослідження кон’юнктури депозитного ринку (2016)
Корабльова К. А. - Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві України: теоретичні підходи, Хамініч С. Ю. (2016)
Онищенко Н. В. - Особливості оптимізаційного менеджменту в рамках валютного регулювання, Чебанова Н. В. (2016)
Горогоцька Н. І. - Перспективи розвитку виробництва органічної продукції сільськогосподарськими підприємствами івано-франківської області (2016)
Борщ Л. М. - Глобальні виклики розвитку індустрії нетрадиційного газовидобутку: аналітичне забезпечення (2016)
Бурбела Н. Г. - Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки (2016)
Садюк А. В. - Фактори впливу на лібералізацію ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту (2016)
Остапчук С. С. - Інституційна структура фондового ринку на сучасному етапі розвитку України (2016)
Феліксова Л. Ю. - Формування міжнародної конкурентоспроможності іт-сектору України (2016)
Мірошниченко І. В. - Модель оцінювання інвестиційного потенціалу України на підґрунті нечіткої логіки (2016)
Письменний О. М. - Термінологічні, процесуальні та формалістичні засади технології оцінки якості менеджменту підприємств-стейкхолдерів будівельних проектів (2016)
Волгіна Н. О. - Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України, Гайденко С. М. (2016)
Ісхакова О. М. - Аналіз ринку фінансових послуг України (2016)
Стефанюк У. Ф. - Прогнозні параметри розвитку трудового потенціалу фермерських господарств (2016)
Ващенко А. А. - Оцінка ефективності та системних проблем виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств запорізької області (2016)
Волотковська Ю. О. - Інвестиційна привабливість терикону з позиції ціноутворення на товарну продукцію (2016)
Шульга О. П. - Системно – динамічний підхід до розвитку фінансової культури на підприємстві (2016)
Грановська Л. М. - Теоретико-методологічний підхід до визначення екологічної депресивності регіону (2017)
Коніщук В. В. - Екологічні особливості відновлення лісової рослинності на радіаційно забруднених землях Житомирського Полісся, Ландін В. П., Захарчук В. А. (2017)
Скрипчук П. М. - Аспекти виробництва нішевої продукції на засадах економіки природокористування, Пічура В. І., Рибак В. В. (2017)
Суханова І. П. - Вплив типології екосистем на вміст гумусу в орному шарі ґрунту (2017)
Ігнацевич С. П. - Закордонний досвід функціонування еколого-економічного механізму регулювання рівня забруднення сільськогосподарських земель (2017)
Деркульський Р. Ю. - Вплив пішохідної доступності до зелених зон Києва на вартість житлової нерухомості на первинному ринку (2017)
Терещенко В. Ф. - Методичні підходи до проведення екологічного аудиту в агроекосистемах, Мельник П. П. (2017)
Вінюков О. О. - Використання біо- та рістрегулюючих препаратів для підвищення продуктивності та якості зерна ячменю ярого, Коробова О. М., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І. (2017)
Кошицька Н. А. - Еколого-економічні показники виробництва органічної продукції за різних систем удобрення, Гуреля В. В., Савчук О. І. (2017)
Приведенюк Н. В. - Біоенергетична ефективність вирощування валеріани лікарської за краплинного зрошення (2017)
Ревка Т. О. - Продуктивність і якість урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні біологічно активних препаратів (2017)
Ступень Н. М. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості рекреаційних територій (2017)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та сучасний стан популяцій єнота уссурійського у Лісостепу України, Міняйло А. А., Грищенко С. М., Дражевський В. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського