Шульга І. В. - Екологічне оцінювання ареалу золотушника канадського в умовах Житомирського району, Левченко В. Б. (2017)
Пічура В. І. - Ретроспективний аналіз трансформації та прогноз стоку річки Дніпро (2017)
Теслюк А. А. - Екологічна оцінка стану ґрунтів біоіндикаційними методами за впливу тваринницьких господарств (2017)
Сохнич А. Я. - Розробка фінансового інструментарію стабілізації вартості земельних ресурсів, Смолярчук М. В., Сохнич С. А., Чередник К. О. (2017)
Дорош О. С. - Концепт розподілу функцій управління землекористуванням в контексті розвитку територіальних громад, Мельник Д. М., Дорош А. Й. (2017)
Остапчук Л. В. - Формування збалансованих систем землекористування в Київській області (2017)
Головіна О. Л. - Формування збалансованого землекористування в сільському господарстві (2017)
Костишин О. О. - Перспективні напрями раціонального використання та охорони земельних ресурсів (2017)
Ступень О. І. - Ефективне функціонування комплексної системи кадастрових робіт (2017)
Кошель А. О. - Порівняльна характеристика нормативної та масової (ринкової) грошових оцінок земель (2017)
Шевченко О. В. - Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування, Опенько І. А. (2017)
Крохтяк О. В. - Оцінка якості земель сільськогосподарського призначення для ведення органічного виробництва (2017)
Шкуратов О. І. - Екологічна безпека в системі сталого розвитку аграрного сектора економіки (2017)
Моклячук Л. І. - Оцінка екологічних ризиків у зонах впливу складів отрутохімікатів, Городиська І. М., Монарх В. В., Моклячук О. М., Моклячук Т. О. (2017)
Сірік О. М. - Біологічний захист ехінацеї пурпурової від церкоспорозу (2017)
Самойленко Ю. І. - Інструментарій економічних гарантій забезпечення громадського екологічного управління проектами (2017)
Титул, зміст (2017)
До ювілею Інституту економіко-правових досліджень НАН України (2017)
Устименко В. А. - Господарський кодекс України як здобуток вітчизняної наукової думки (до 25-ої річниці Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Джабраілов Р. А. (2017)
Заблодська І. В. - Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України: до 50-річчя, Рогозян Ю. С., Гречана С. І. (2017)
Зельдіна О. Р. - Інвестиційна привабливість України: проблеми та напрями модернізації законодавства (2017)
Ніколенко Л. М. - Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання в умовах реформування законодавства (2017)
Ясиновська О. С. - Особливості правового режиму майна державного господарського об’єднання (2017)
Яценко С. С. - Господарсько-правова категорія "націоналізація" (2017)
Дутов М. М. - Аналіз останніх законодавчих ініціатив Європейського Союзу у сфері енергетичної політики: енергозбереження у "Зимовому пакеті", Сидоренко В. В. (2017)
Єригіна Г. П. - Реформування господарсько-правового статусу академій наук у пострадянський період (2017)
Валитов С. С. - Конкурентная модель правового энергетического пространства (2017)
Герасименко Н. О. - Деякі аспекти правового регулювання здійснення енергосервісу в Україні (2017)
Коломицева О. В. - Використання технології активного позиціонування для підвищення інвестиційної привабливості регіону, Пепчук С. М. (2017)
Носкова С. А. - Бізнес-план як інструмент інноваційного підприємництва в умовах міжрегіонального співробітництва, Кузьменко О. М., Заблодська Д. В. (2017)
Созанський Л. Й. - Виробничо-господарська ефективність промисловості регіонів України: проблеми та способи їх вирішення (2017)
Гудіма Т. С. - Правове забезпечення здійснення грошово-кредитної політики держави: особливості впро вадження принципу справедливості (2017)
Овчаренко Є. І. - Еклектика змін у сучасних структурах управління підприємством: стаціонарність versus адаптивність, Богданов Р. І. (2017)
Пасічник Ю. В. - Концептуальні основи соціальної політики в Україні (2017)
Tarasevich E. V. - International experience in housing and community amenities in large cities and agglomerations: economic, legal and labor aspects (2017)
Перепелюкова О. В. - Ідентифікація періодів перебігу фінансової кризи, Булкін С. М. (2017)
Москаленко В. Ф. - Засновник української національної медицини О. В. Корчак-Чепурківський у дзеркалі XX століття (2012)
Москаленко В. Ф. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський: короткий біографічний нарис (до 155-річчя від дня народження та 65-річчя з дня смерті), Антонюк О. Я. (2012)
Москаленко В. Ф. - О. В. Корчак-Чепурківський - засновник наукової школи гігієністів та національної вищої медичної школи, Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Військовий санітарний лікар і епідеміолог О. В. Корчак-Чепурківський (1914—1917), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - О. В. Корчак-Чепурківський — один з засновників національної системи охорони здоров'я як складової українського державотворення (1917—1920), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський: маловідомі сторінки біографії, Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський — фундатор соціальної медицини як науки та предмету викладання, Яворовський О. П., Ступак Ф. Я., Сахарчук І. М., Антонюк О. Я. (2012)
Москаленко В. Ф. - Питання гігієни харчування в науковому доробку академіка О. В. Корчака-Чепурківського (за матеріалами посібника "їжа і здоров'я людини. Головні основи фізіології та гігієни щодо живлення та харчування", 1927), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Осійчук М. С. - Реалізація державної кадрової політики України у сфері охорони здоров’я та основні шляхи її удосконалення (2012)
Москаленко В. Ф. - Зарубіжний та вітчизняний досвід моніторингових досліджень реформ в охороні здоров’я, Грузєва Т. С., Галієнко Л. І. (2012)
Дуфінець В.А. - Стаціонарна офтальмологічна допомога населенню Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2012)
Латишев Є. Є. - Інформаційні технології в організації медичної допомоги, Рязанцев І. І. (2012)
Москаленко В. В. - Імплементація норм міжнародного медичного і фармацевтичного права в законодавстві України (2012)
Пузанова О. Г. - Комп’ютерна метабаза доказів TRIP як інформаційний ресурс первинної ланки охорони здоров’я (2012)
Аністратенко Т. І. - Актуальні проблеми здоров’я юнаків України (2012)
Омельчук С. Т. - Роль вітаміну Е в репаративних процесах слизових оболонок у жінок, Білко Т. М. (2012)
Прокопов В. О. - Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення, Липовецька О.Б. (2012)
Ашуралієв Х. Г. - Усунення залишкових дефектів піднебіння після велопластики у дітей (2012)
Васюкова М. М. - Особливості диспансерного спостереження дітей з дисплазією сполучної тканини (2012)
Гонтарь Е. А. - Изучение влияния патологии внутренних органов на резистентность эмали зубов, Косарева Л. И., Латынина Е. И., Гаврилов А. Е. (2012)
Жабоедов Д. Г. - Проблемы и перспективы интраокулярной коррекции зрения после факоэмульсификации катаракты (2012)
Ільницький P. І. - Оцінка ефективності застосування фенспірида в лікуванні загострення хронічного обструктивного захворювання легень (2012)
Камінський В. В. - Діагностика, профілактика та лікування доброякісної та передпухлинної патології слизової оболонки цервікального каналу у безплідних жінок, Суменко В. В., Шалько М. Н., Малышева І. В. (2012)
Комісаренко Ю. І. - Недостатність вітаміну D як предиктор ризику ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом, Скрипник Р. Л., Антоненко О. В. (2012)
Мяловицька О. А. - Особливості лікування ретробульбарного невриту як предиктора розвитку розсіяного склерозу, Сепехрі Hyp Сепіде (2012)
Осуховська О. С. - Прояви розладів адаптації у чоловіків та жінок молодого віку, що страждають на патологічну залежність від азартних ігор, коморбідних з хімічними адикціями (2012)
Удод О. А. - Стан реставрацій жувальних зубів та їх карієс резистентність (2012)
Шевчук Ю. Б. - Оцінка стану периферійної ланки органу нюху (клініко-експериментальне дослідження) (2012)
Лисюченко Е. В. - Творчество М. Булгакова в формировании духовной культуры молодого врача (2012)
Ніженковська І. В. - Біологічна хімія на фармацевтичному факультеті: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2012)
Цехмістер Я. В. - Інтеграція суспільно-правових відносин і психології процесуальної і непроцесуальної діяльності (2012)
Горобець Н. І. - Сучасні підходи до лікування кропив’янки у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2012)
Лизогуб В. Г. - Клінічні паралелі цукрового діабету 2 типу та серцево-судинної патології, Алтуніна Н.В., Бондарчук О.М. (2012)
Шевчук Ю. В. - Нові аспекти етіології, патогенезу та лікування хронічного тонзиліту (2012)
Мельник В. В. - Кафедра мікробіології Київського медичного інституту у 20-х — 30-х роках XX століття: події, факти, документи, Широбоков В. П., Яворовський О. П. (2012)
Симонова Н. В. - Мое призвание - служить профилактической медицине (2012)
Цимбалюк B. І. - Наукова та педагогічна діяльність академіка А. П. Ромоданова, Бойченко І. Н., Марущенко М. О. (2012)
Братенко М. К. - Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот, Барус М. М., Вовк М. В. (2017)
Карпенко Ю. В. - Синтез гетерилопохідних 2,5-дизаміщених 1,3,4-оксадіазолів, Омельянчик Л. О. (2017)
Grygoriv G. V. - Synthesis of 1,2-benzoxathiine 2,2-dioxide derivatives using aliphatic aldehydes and assessment of their antimicrobial activity, Lega D. O., Chernykh V. P., Osolodchenko T. P., Shemchuk L. A. (2017)
Buldenko V. M. - The inhibitory potential of calixarenes against nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1, Kononets L. A., Kobzar O. L., Drapailo A. B., Vyshnevsky S. G., Kalchenko V. I., Vovk A. I. (2017)
Ocheretniuk A. D. - Synthesis and the activity assessment of adamantyl-containing thiazolium inhibitors of butyrylcholinesterase, Kobzar O. L., Kozachenko О. P., Brovarets V. S., Vovk A. I. (2017)
Suymka Ye. I. - Synthesis and the antimicrobial activity of hexamethylene-N-maleinimidospiroindole-3,3’-pyrrolo|3,4-с|pyrrole derivatives, Red’kin R. G., Shemchuk L. A., Hlebova K. V., Filimonova N. I. (2017)
Содержание (2017)
Шевцов Е. И. - КБ-2 – пятьдесят лет (2017)
Агалаков С. А. - Создание универсальной системы космических головных частей ракет-носителей для одновременного выведения групп космических аппаратов, Макаренко А. А., Силкин А. Ю., Шевцов Е. И. (2017)
Макаренко А. А. - Создание современных средств интеграции космических аппаратов с ракетой-носителем, Мащенко А. Н., Шевцов Е. И. (2017)
Логвиненко А. И. - Повышение энергетики РН путем совершенствования характеристик пневмогидравлических систем двигательных установок (2017)
Жук Н. П. - О конструктивном совершенстве ракеты космического назначения "Циклон-4", Макаренко А. А., Шевцов Е. И. (2017)
Волошин М. Л. - Комплекс мероприятий по повышению энергетических характеристик ракет-носителей, Куда С. А., Михальчишин Р. В. (2017)
Михальчишин Р. В. - Особенности пневмогидравлической системы подачи при использовании криогенных компонентов топлива кислород-метан, Куда С. А., Головин Д. Ю., Брезгин М. С. (2017)
Петренко Р. М. - О методе расчета генераторных систем наддува баков с азотным тетроксидом (2017)
Головин Д. Ю. - Особенности разработки циркуляционной системы захолаживания криогенной двигательной разработки, Ермоленко И. Н., Куда С. А., Ломской Д. А. (2017)
Иванов О. М. - Метод расчета гидравлических параметров кольцевого заборного устройства на предельных режимах работы, Смоленский Д. Э. (2017)
Бабий А. Н. - Метод дистанционного контроля герметичности элементов конструкции пневмогидравлических систем, Тищенко Ю. С., Могилевцев А. А. (2017)
Назаренко Е. П. - Методика определения значений вероятности безотказной работы пневмогидравлической системы и ее элементов, Якимец С. В. (2017)
Макаренко А. А. - Опыт разработки разделительного топливного клапана с пневмоприводом и гидротормозом для работы в криогенных условиях, Мащенко А. Н., Назаренко Е. П., Скочко В. В., Устич В. В., Шевцов Е. И. (2017)
Макаренко А. А. - Отработка процесса функционирования разделительного клапана в криогенных условиях, Удовиченко Д. А. (2017)
Весков Е. В. - Результаты оптимизации конструкции расходной магистрали окислителя, Назаренко Е. П., Седых И. В., Шевченко Б. А. (2017)
Онофриенко В. И. - Определение ширины площадки обжатия прокладки фланцевых соединений сферического типа, Шевцов Е. И., Макаренко А. А. (2017)
Гонтаровский В. А. - Отработка динамики отделения космических аппаратов в наземных условиях, Макаренко А. А., Шевцов Е. И. (2017)
Шевцов Е. И. - Отработка динамики отделения головных обтекателей в наземных условиях (2017)
Кабакова Ж. В. - Опыт разработки пневмосистемы для отделения головного аэродинамического обтекателя, Куда С. А., Логвиненко А. И., Хомяк В. А. (2017)
Потапов А. М. - Научное сопровождение разработки композитных несущих отсеков головных блоков ракет-носителей, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Гайдачук В. Е. (2017)
Гусарова И. А. - Оптимизация массовых параметров теплозащитной конструкции многоразовых космических аппаратов, Потапов А. М., Шевцов Е. И., Онофриенко В. И., Гусев В. В., Манько Т. А. (2017)
Бондаренко О. В. - Перспективные алюминиевые сплавы для изготовления деталей трубопроводов ракет-носителей, Могилевцев А. А., Тищенко Ю. С. (2017)
Данченко В. Г. - Способ оптимизации массы локально нагруженных отсеков ракет вафельной конструкции, Шевцов Е. И., Гусев В. В. (2017)
Гудыменко Д. И. - Способ получения переохлажденной криогенной жидкости, Куда С. А., Логвиненко А. И., Порубаймех В. И. (2017)
Логвиненко А. И. - Критерии моделирования вакуумных условий (2017)
Карпенко В. Д. - Современное состояние и перспективы ядерно-квадрупольной резонансной термометрии Украины, Ковальчук Н. О., Леновенко А. М., Солод С. Д., Суворов А. Г. (2017)
Павлыш И. Ф. - Решение "нерешаемых" задач (2017)
Наши авторы (2017)
Yermakov O. Y. - Bioenergy potential of agricultural enterprises, Melnychenko V. V. (2017)
Месель-Веселяк В. Я. - Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки, Грищенко О. Ю. (2017)
Кадієвський В. А. - Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій, Халімон В. Л. (2017)
Скрипник А. В. - Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему, Басараб Р. М., Міхно І. С. (2017)
Мартин А. Г. - Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату, Барвінський А. В., Тихенко Р. В. (2017)
Вітвіцький В. В. - Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах (2017)
Долгіх Я. В. - Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA (2017)
Кравченко О. М. - Гармонізація економічної системи (2017)
Бондар В. С. - Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності, Фурса А. В. (2017)
Голомша Н. Є. - Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку, Дзядикевич О. Я. (2017)
Мельник Л. Ю. - Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери (2017)
Супрун О. М. - Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Слобожанщини (2017)
Горіховський М. В. - Розвиток фермерських господарств Хмельниччини (2017)
Гіренко Ю. О. - Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств (2017)
Гладій Михайло Васильович – ювіляр (2017)
Кропивку Михайлу Федоровичу – 75 (2017)
Лендєл Михайло Андрійович – ювіляр (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Тімченко О. О. - Економічний механізм управління підприємством, Черепанова В. О. (2015)
Кобєлєв В. М. - Інноваційний розвиток як запорука розвитку вугільної галузі, Маркевич В. Ю. (2015)
Смоловик Р. Ф. - Некоторые методические аспекты снижения уровня риска инновационных процессов (2015)
Фальченко О. О. - Aктуальні питання аналізу фінансової звітності та розрахунку на її основі показників фінансового стану підприємства, Гаркавенко І. В. (2015)
Васильцова С. О. - Формування витрат на продукцію підприємства, Лаврентьєва Д. Ю., Стельмухова О. О. (2015)
Ширяєва Н. В. - Розробка шляхів реформуваннясистем централізованого теплопостачання України, Білоцерківський О. Б. (2015)
Александров В. В. - Формування ціни на інноваційний продукт в залежності від обєкту продажу, Болтенко В. І., Мірошніченко І. Ю. (2015)
Єршова Н. Ю. - Методичні підходи до використання прогностичного інструментарію в економічному аналізі, Чуркіна І. О. (2015)
Гусаковська Т. О. - Формування підсистеми управління інтелектуальним капіталом у складі системи управління підприємством, Кужель Н. Л. (2015)
Ларка Л. С. - Організація ризик-аудиту господарської діяльності підприємства, Шкрьогал О. В. (2015)
Мірошник М. В. - Маркетиннговий аналіз роздрібного ринку алкогольної продукції України, Лучна Є. О., Стельмухова О. О. (2015)
Лангліц О. - Управління потенціалом підприємства на основі використання інструментів маркетингової діагностики, Герасікова В. В., Літвиненко М. В. (2015)
Микитась О. О. - Управління інноваційним потенціалом підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу, Миронова М. К. (2015)
Фальченко О. О. - Удосконалення економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Зленко К .І. (2015)
Геращенко І. О. - Етика підприємницької діяльності (2015)
Майстро Р. Г. - Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах України, Цюпка Д. А. (2015)
Матросов А. Д. - Мотивация и стимулирование как эффективный метод управления персоналом, Большаков Д. В. (2015)
Черепанова В. О. - Планування розвитку управлінського консультування в Україні, Лєйкін Д. С. (2015)
Магомедов М. С. - Механізми адаптивного управління діяльністю коксохімічних підприємств (2015)
Кучинський В. А. - Взаємодія НДІ з промисловими підприємствами як засіб підвищення ефективності виробництва, Подрез О. І. (2015)
Кітченко О. М. - Інтернет-торгівля як ключовий інструмент розвитку галузі ЕКО-продукції в Україні, Костенко Т. В., Пригоров С. Г. (2015)
Войтко С. В. - Особливості комерціалізації і трансферу технологічних інновацій виробничого призначення та боротьби з контрафактом, Ілляшенко Н. С. (2015)
Перерва П. Г. - Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Погорєлов І. М. - Торговельна націнка: проблеми визначення та обліку, Рета М. В., Ткаченко М. О. (2015)
Александров В. В. - Формування системи показників оцінки ефективності операційної діяльності підприємства, Курячий В. С. (2015)
Васильцова С. О. - Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери, Леус Т. А., Музика Д. О. (2015)
Колотюк Е. И. - Статистический анализ рынка труда в Украине, Калашник Т. С., Рязанова Л. А. (2015)
Глухова С. В. - Систематизація підходів до визначення категорії персонал підприємства, Щебетенко Ю. С. (2015)
Сударкіна С. П. - Аналіз методів удосконалення управління витратами на підприємстві, Вагнер Я. Е. (2015)
Віхляєва С. І. - Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів, Чао Лі (2015)
Посохов І. М. - Дослідження ризиків та розробка напрямів вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту (2015)
Брік С. В. - Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення, Рудковська Є. М. (2015)
Момот Т. В. - Ключові загрози забезпечення економічній безпеці оборонної промисловості України, Аванесова Н. Е. (2015)
Нотовський П. B. - Методичний підхід до визначення горизонту безпеки інвестицій підприємств в умовах динамічних змін інвестиційного простору, Крамськой Д. Ю., Локтіонова Т. П. (2015)
Перерва П. Г. - Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління, Кобєлєва Т. О., Товажнянський В. Л. (2015)
Брік С. В. - Впровадження системи грейдування на машинобудівних підприємствах, Дегтяр Д. В. (2015)
Яцина В. B. - Методика визначення рівню специфічності промислової продукції виробничого підприємства (2015)
Юр’єва І. А. - Аналіз фінансових результатів діяльності як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства, Бойко В. О., Олейнікова А. Ю. (2015)
Чайка Т. Ю. - Баланс основних засобів як інструмент обліку і аналізу: можливості і сфера застосування, Чуркіна І. О. (2015)
Гармаш С. В. - Логістичний підхід як фактор підвищення ефективності управління виробничими системами в сучасних умовах, Дрозд А. В. (2015)
Погорелов Н. И. - Состояние и соответствие традиционных форм стимулирования труда ремонтных рабочих современным условиям хозяйствования (2015)
Кириченко О. С. - Класифікація факторів загроз та небезпек за етапами здійснення інноваційної діяльності підприємства (2015)
Загірняк Д. М. - Тотожність принципів господарювання у вітчизняній та західних сферах вищої освіти, Крат О. А. (2015)
Ляховець О. О. - Проблеми вимірювання інституційної ефективності національної економіки (2015)
Погорелов С. Н. - Изменения и дополнения в концептуальном базисе инженерной психологии (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Динька П. К. - Реформування лісового господарства України в контексті становлення громадянського суспільства (2017)
Загвойська Л. Д. - Інтегрована оцінка ефективності заходів енергозбереження в будівлях, отримана за допомогою програмного забезпечення SimaPro8, Федорук М. І. (2017)
Свидрук І. І. - Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки, Миронов Ю. Б. (2017)
Аніловська Г. Я. - Фінансова безпека електроенергетичних підприємств: інструменти забезпечення, Кайдрович Х. І. (2017)
Ангелко І. В. - Основні аспекти становлення та розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві, Лех Г. А. (2017)
Воськало В. І. - Примітки до фінансової звітності як елемент повноти висвітлення інформації (2017)
Винярська М. Г. - Формування міжнародної еколого-економічної політики щодо зміни клімату (2017)
Пелюх О. Р. - Метод експерименту з вибором в оцінюванні вартості послуг лісових екосистем, Загвойська Л. Д. (2017)
Горбаль Н. І. - Вплив членства в єс на конкурентоспроможність країн Східної Європи, Кухтяк К. А., Руда М. В. (2017)
Мартин О. М. - Пожежна безпека у Львівській області: аналіз, динаміка та взаємозв'язок з економічною безпекою області, Завада О. П. (2017)
Гребенюк Н. В. - Концептуальні засади стратегічного управління банком в умовах трансформаційних процесів у банківській системі України (2017)
Дорошкевич К. О. - Застосування менторингу для стимулювання інноваційної діяльності працівників підприємств, Вороновська М. М., Салата І. З. (2017)
Дребот Н. П. - Вплив монетарного трансмісійного механізму на макроекономічну стабільність в Україні (2017)
Дутчак І. Б. - Критерії визнання нематеріальних активів на балансі підприємства (2017)
Кальницька М. А. - Методологія дослідження системи соціального розвитку (2017)
Квасній О. Р. - Готельна послуга як об'єкт маркетингу (2017)
Колодійчук А. В. - Системоформувальні та тенденціальні процеси розвитку економіки України як базові умови проведення національної інформатизації (2017)
Кулиняк І. Я. - Ризики ресурсного забезпечення операційної діяльності промислових підприємств: оцінювання та регулювання, Боцман Ю. С. (2017)
Дорошкевич К. О. - Організаційно-методологічне забезпечення стимулювання творчої активності працівників підприємств в умовах інноваційного розвитку, Вороновська М. М., Салата І. З. (2017)
Микитюк В. П. - Підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (2017)
Одинцов Б. Е. - Совершенствование когнитивных моделей развития малого бизнеса на базе swot-анализа, Шквир В. Д. (2017)
Семів Г. О. - Оцінювання стану конкурентного середовища на українському ринку світлих нафтопродуктів, Семів С. Р., Чех М. М. (2017)
Стеців Л. П. - Забезпечення фінансування техніко-технологічних рішень операційного менеджменту підприємства, Лазановський П. П. (2017)
Тесля А. І. - Деякі аспекти оцінювання інтелектуального капіталу в трансформаційній економіці україни (2017)
Ткачів С. М. - Оцінювання податкового навантаження на економічну діяльність підприємств лісового господарства України (2017)
Турянський Ю. І. - Використання інструментів фіскальної політики (2017)
Рогова П. І. - Інформаційна діяльність бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань) (2008)
Рогова П. І. - Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики, Лутовинова В. І., Добко Т. В. (2008)
Бейліс Л. І. - Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках) (2008)
Петрова Л. Г. - Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві: соціально-педагогічний аспект (2008)
Пустовіт Г. П. - Позашкільна освіта і виховання в сучасних соціокультурних вимірах (2008)
Разумцева Г. І. - Iнформаційнe забезпечення наукових досліджень в Україні у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2008)
Сизов Б. Н. - Библиотеки и образование: обеспечение доступа граждан к современным знаниям, Маркарова Т. С. (2008)
Павленко Р. І. - Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства, Остапенко Т. А. (2008)
Дерлеменко В. В. - Інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної науки, освіти і практики сільськогосподарськими бібліотеками України (2008)
Горбенко Н. А. - Основні напрями дослідження документного потоку з педагогіки в Україні (2008)
Плужнікова Н. С. - Питання якості формування та розвитку первинних інформаційних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Бондар Л. М. (2008)
Мацібора Н. Г. - Колекції педагогічної книгозбірні як частина єдиного освітнього простору (2008)
Яценко Г. М. - Обмінно-резервний фонд Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку (2008)
Коваленко І. Й. - Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Судіна Т. О. - Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації (2008)
Яценко О. М. - Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави (2008)
Пономаренко Л. О. - Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Тарасова Н. І. - Використання можливостей АБІС "ІРБІС" у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики, Пекур О. В. (2008)
Тишковець О. К. - Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Ніколюк Л. І. - Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки: культурно-освітній аспект (2008)
Шкира О. І. - Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2008)
Лобановська І. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільних бібліотек: напрями впровадження (2008)
Савенкова Л. В. - Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті (2008)
Овсак О. С. - Практичний досвід використання сучасного скануючого обладнання для оцифрування книжкових фондів бібліотек. ATIZ DIY – нова генерація книжкових сканерів (2008)
Солов’яненко Д. В. - Веб-технології другого покоління: огляд основних тенденцій (2008)
Торлин И. Г. - Виртуальная справка – перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей (2008)
Непляха О. С. - Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи розвитку (2008)
Заліток Л. М. - Читальна зала Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронних інформаційних технологій (2008)
Самчук Л. І. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Вербова В. В. - Система вибіркового розповсюдження інформації: теоретичні підходи та досвід її упровадження у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Хемчян І. І. - Координаційні зв’язки – основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України (2008)
Здановська В. П. - Здобутки та проблеми видавничої діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Зініченко Л. В. - Регіональні аспекти науково-методичної роботи з бібліотечними кадрами (2008)
Конончук О. Б. - Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2008)
Григоренко Т. В. - Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: стратегія розвитку (2008)
Сімоненко Н. Є. - Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації (2008)
Білоус В. С. - Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету (2008)
Зуева Е. М. - Действующие модели информационно-библиотечного обеспечения общеобразовательных учреждений России (2008)
Дяченко Н. І. - Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів у сучасному інформаційному просторі: стан, проблеми, перспективи (2008)
Гонік Є. Г. - Участь Обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у створенні мережі електронних бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області (2008)
Колосай Л. А. - Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів (2008)
Ніколенко С. С. - Cтруктурна модель оцінки ефективності функціонування споживчої кооперації в аграрному секторі національної економіки, Таран-Лала О. М. (2017)
Артеменко І. А. - Експорт зерна в новітній господарській стратегії України (2017)
Стефанюк О. Д. - Економічна сутність поняття "регіональна система" в контексті регіоналізації економіки: теоретичні аспекти визначення (2017)
Паризький І. В. - Галузеві елементи державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Похилюк В. В. - Життєздатність тіньової економіки в умовах інституційної трансформації господарського механізму, Дзеверіна К. С., Стеценко В. В. (2017)
Мусаева Гюнай Шадет Кызы - Повышение роли инновационных малых предприятий в формировании конкурентной среды потребительского рынка Азербайджана (2017)
Краус Н. М. - Генеза концепцій теорії інновацій та наукові уявлення про основи інноваційного розвитку (продовження), Краус К. М. (2017)
Ливицки О. Ф. - Нeкoтoрыe acпeкты упрaвлeния кaчecтвoм нa прeдприяти (2017)
Бердин А. Ю. - Характеристика основных аспектов осуществления распределения продукции предприятиями промышленности строительных материалов через субъекты собственной товаропроводящей сети, Лизакова Р. А., Шуканов П. В. (2017)
Зінченко О. М. - Методика оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2017)
Лясковець О. В. - Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Барибіна Я. О. - Екологічне управління підприємствами переробної галузі згідно з концепцією сталого розвитку (2017)
Коваленко Ю. М. - Підвищення конкурентоспроможності банків в Україні: чинники інституційного впливу (2017)
Педченко Н. С. - Боргова політика в контексті завдань інноваційного розвитку держави, Стрілець В. Ю., Лугівська Л. А. (2017)
Гончаренко О. О. - Управління фінансовими інструментами кредитних спілок: проблеми застосування МСФЗ (2017)
Гнидюк І. В. - Перспективи розвитку страхової медицини в Україні, Пивовар В. В. (2017)
Чернушкіна О. О. - Управлінський аспект формування трудової поведінки працівників (2017)
Чайка І. П. - Дослідження пріоритетних потреб споживачів послуг методом "Модель Кано" (2017)
Колонтаєвський О. П. - Напрями розвитку ринку внутрішнього туризму України, Шаповаленко Д. О. (2017)
Карпенко Н. М. - Регіональні аспекти розвитку лікувально-оздоровчого туризму в умовах модернізації економіки, Карпенко Ю. В. (2017)
Шкодова Пармова Д. - Образовательно-инновационные кластеры как эффективный способ трансформации высшего образования, Кулик В. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Олексюк О. М. - Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми (2017)
Падалка Г. М. - Соціально-педагогічна відкритість професійної мистецької освіти: умови забезпечення (2017)
Wojciech M. M. - Methods of the music popularization among children as the important factor of fighting againstthe mcdonaldisationof global culture (2017)
Растригіна А. М. - Духовність вихованняу контексті сучасних освітніх реалій (2017)
Тушева В. В. - Концептуальні підходидо розкриття сутностінауково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики (2017)
Матвєєва О. О. - Діагностика компетенцій у мистецькій освіті:зарубіжний та український досвід (2017)
Ланіна Т. О. - Теоретичні основи вокального ансамблевого виконавства (2017)
Рагозіна В. В. - Всеукраїнський науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта": 20-річний ювілей (2017)
Бабіченко Н. О. - Початкові спеціалізовані навчальні мистецькі заклади в системі неперервної мистецької освіти (2017)
Вєтринська А. В. - Інновації в сучасній хореографічній професійній освіті (2017)
Zeman A. - The communication between conductor and choir in the process of creating a musical work of art (2017)
Смоляк О. С. - Музична стилістика церковних коляд (до питання оновлення навчальної дисципліни "Народна музична творчість") (2017)
Проців Л. Й. - Музична педагогіка в Україні: Зустрічі в історії (2017)
Полянський Т. В. - Регтайм у творчості композиторів академічної традиції (2017)
Коваленко А. С. - Історичні передумови становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти в контексті розвитку музичної освіти (2017)
Стрельченко К. М. - Сучасні аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона в аспекті звуко-тембрової специфіки інструментів (2017)
Uchyła-Zroski J. - Motives of learning music preferred By school students – own research (2017)
Гусак В. А. - Специфіка активізації дійового мислення вчителів музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки (2017)
Музика О. Я. - Творча індивідуальність як основа професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Павленко О. М. - Формування вмінь джазового акомпанементу майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного навчання (2017)
Андрощук Л. М. - Підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в контексті участі випускової кафедри в комплексному науковому проекті (2017)
Каблова Т. Б. - Український пісенний фольклор у музичному вихованні школярів, Павлова С. О. (2017)
Кремешна Т. І. - Педагогічна самоефективність майбутніх учителів музики: фактори та шляхи формування (2017)
Гмиріна С. В. - Постановка концертного номера як засіб фахової підготовки студента-вокаліста (2017)
Теряєва Л. А. - Педагогічні умови та інноваційні технології в процесі вивчення дисципліни "Хорове диригування" (2017)
Рябінко С. М. - Теоретико-методичні засади роботи зі студентським хоровим колективом в контексті модернізації мистецької освіти (2017)
Рахманова О. К. - Педагогічні умови розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва (2017)
Коваль А. С. - Герменевтичне коло у формуванні методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Маєвська А. С. - Вокально-виконавський розвиток як складова фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Ходоровська І. М. - Мультимедійні технології у музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Ходоровський В. І. - Особливості інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях концертмейстерського класу (2017)
Обманець Л. О. - Формування креативності майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки (2017)
Вихідні дані (2017)
Білак В. М. - Показники неспецифічного захисту в системі вільнорадикальних порушень у дітей хворих бронхіальною астмою (2017)
Горленко О. М. - Артеріальна гіпертензія у дітей пубертатного віку, можливості превенції розвитку серцево-судинних ускладнень, Сочка Н. В., Дебрецені О. В., Горленко Ф. В., Радовецька Г. В., Туряниця І. А., Пушкаш Л. Ю., Кучерук В. В., Александров О. Ю. (2017)
Горленко О. М. - Кольки у немовлят: сучасні погляди на відому проблему, Дубініна У. Г., Томей А. І., Пушкаренко О. А., Курах Д. Й., Чухран Ю. Ю. (2017)
Дербак М. А. - Використання урсодезоксихолевої кислоти у хворих із коморбідною патологією, Москаль О. М., Лазур Я. В., Дербак Я. С. (2017)
Дербак М. А. - Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із поєднаною патологією (2017)
Коваль В. Ю. - Зміни макроелементного складу крові при хронічному панкреатиті (2017)
Корчинська О. О. - Аналіз перебігу багатоплідної вагітності та профілактика її акушерсько-перинатальних ускладнень, Костур К. П., Криванич Н. В., Жултакова С., Галдунова Г., Шлоссерова А. (2017)
Прилипко Л. Б. - Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту:залежність зовнішньосекреторної недостатності від вираженості запальної відповіді організму (2017)
Майданник В. Г. - Корекція оксидативного стресу у дітей, хворих на цукровий діабет І типу, Шевченко Т. А., Корнійко Є. Ю., Герасимчук К. А. (2017)
Маляр В. В. - Взаємовідношення ренального і системного кровоплину, їх роль у порушеннях функції нирок плода у жінок при помірному ідіопатичному оліго-і полігідроамніоні (2017)
Микита Х. І. - Оцінка стану здоров’я дітей шкільного віку м. Ужгород у динаміці впродовж 2012 – 2016 років, Рогач І. М. (2017)
Корчинська О. О. - Комбінація різних варіантів консервативної терапії ендометріозу та їх ефективність, Криванич Н. В., Костур К. П., Андрашчикова Ш., Рібарова Л. (2017)
Немеш М. І. - Особливості функціонального стану кардіореспіраторної системиу здорових осіб із нормальним індексом маси тіла залежно від співвідношення жирової та м’язової тканини, Фекета В. П., Савка Ю. М. (2017)
Няньковський С. Л. - Сучасні аспекти поєднаної патології: харчова алергія та запальні процеси стравоходу у дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2017)
Шпряха Я. С. - Малоінвазивний метод оперативного лікування гострого апендициту, Воронич М. В., Шеремет А. П., Курах І. І. (2017)
Фера О. В. - Оцінка зв’язків факторів довкілля із захворюванням на гінгівіт у осіб віком 18 – 29 років серед населення м. Ужгород та Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Дячук К. Г., Лесів Р. А., Хрипак Т. П., Чобей Д. І., Бабич С. А., Власенко К. В., Гебрян І. Ю., Оплета С. І. (2017)
Головацький А. С. - Закономірності структурно-функціональних змін судин тимуса при довготривалій дії опіоїду, Гарапко Т. В. (2017)
Фера О. В. - Особливості зв’язків факторів довкілля із захворюваністю на пульпіт в осіб віком від 15 до 17 років серед населення м. Ужгородта Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Дячук К. Г., Кухарчук Л. В., Когут Е. Г., Пензелик І. В., Микита В. П., Шевченко Д. С. (2017)
Торохтін О. М. - Здоров’я – категорія аналітичної медицини, яка відображає здатність організму зберігати юкстареакційний гомеостаз (2017)
Федишин Т. В. - Особливості психоемоційного стану у жінок при "синдромі ранніх втрат" вагітностей в анамнезі, асоційованого з дисбіозом піхви, Маляр В. А. (2017)
Шимон В. М. - Особливості діагностики та лікування проникаючих переломів тіл грудних і поперекових хребців, Шимон М. В., Шерегій А. А. (2017)
Майданник В. Г. - Скринінг показників стану периферичної кисневої сатурації та мікроциркуляції у дітей дошкільного віку, Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко А. В., Качалова О. С., Демчук С. М., Альюсеф М. Х. (2017)
Мітюряєва І. О. - Можливості використання у дітей інноваційної психокорекційної програми в комплексному лікуванні вегетативних дисфункцій із гіпертензією, Бурлай В. Г., Кухта Н. М., Гнилоскуренко Г. В., Тарнавська О. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Особливості проявів пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні рекурентної патології дихальної системи та їх корекція, Чуриліна А. В., Гнилоскуренко Г. В., Походило О. В., Махортих А. І. (2017)
Коваль В. Ю. - Фактори, що впливають на перебіг хронічного панкреатиту (2017)
Гнізділова О. - Дошкільна освіта Полтавщини: стан та перспективи розвитку (2017)
Шерстюк Л. - Стратегії самоосвіти майбутнього викладача філологічних дисциплін (2017)
Цубова О. - Аналіз поняттєво - категоріального апарату професійної підготовки фахівців гуманітарних наук з комунікації у Канаді (2017)
Пархоменко Н. - Виховання толерантності дорослого населення України до людей з інвалідністю (2017)
Білан Ю. - Сучасні підходи та методи викладання англійської мови за професійним спрямуванням для студентів комп'ютерних спеціальностей (2017)
Семеновська Л. - Науково-педагогічні засади застосування інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів (2017)
Кобернік С. - Особливості змісту та оформлення бакалаврських робіт з методичних дисциплін природничого профілю (2017)
Мамон О. - Дидактичні умови формування сомооцінки навчальної діяльності майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі (2017)
Кошук О. - Системний підхід до модернізації підготовки майбутніх інженерів аграрного виробництва (2017)
Пусепліна Н. - Виховний зміст музейно-педагогічної діяльності у професійній підготовці майбутнього вчителя (2017)
Фастівець А. - Провідні наукові ідеї до дослідження проблеми формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Шелешко М. (2017)
Черкашина Ж. - Мультимедійні технології в процесі підготовки іноземних студентів (2017)
Гавриш А. - Професійна спрямованість системи фізичного виховання вищого медичного навчального закладу, Волошко Б. (2017)
Смолюк А. - Емпіричне дослідження індивідуально-особистісних показників сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Сайко Н. - Формування професійної свідомості у майбутніх соціальних педагогів (2017)
Лавріненко О. - Духовно-педагогічні реміністенції проторенесансного руху "DEVOTIO MODERNA" у формуванні ціннісно-смислового універсуму педагогічної системи ордену єзуїтів (2017)
Бойко А. - Теорія стимулювання (Заохочення і покарання дітей) М. І. Пирогова та її розвиток у творчості видатних вітчизняних педагогів, Іноземцев В. (2017)
Ільченко О. - Особливості жіночої благодійності в освітній галузі України ХVII - останньої чверті XVIIІ ст. (2017)
Фазан В. - Діяльність Києво-Печерської лаври у просвітництві населення України (ХVII-ХVIII ст.) (2017)
Колесник О. - Проповідництво як засіб збереження духовного здоров'я населення (за матеріалами часопису "Полтавські Єпархіальні відомості") (2017)
Мокляк В. - Погляди видатних учених на автономію університету (2017)
Петренко Л. - Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка (2017)
Мірошниченко В. - Зародження практики "Фізичної терапії" у монастирському середньовічному середовищі, Лавриненко С. (2017)
Лутфуллін М. - Проблема усунення навчальних перевантажень в історії математичної освіти (2017)
Турчин І. - Програма поширення письменності Пауло Фрейре (2017)
Сирова Ю. - Періодизація розвитку організаційно-педагогічних засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) (2017)
Танько Н. - Наукові засади інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ-початок ХХI століття) (2017)
Наші автори (2017)
Андрущенко В. П. - Освіта як чинник формування демократичного світогляду студентів (2014)
Путров С. Ю. - Сутність біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Перглер Т. І. - Утвердження пріоритету здорового способу життя (2014)
Шедяков В. Е. - Стратегия постсовременного взаимодействия: методология и ресурсная база дальнейшего совершенствования (2014)
Коноваленко Н. В. - Соціальна комунікація як чинник сучасної інформаційної культури: теоретико-методологічний контекст (2014)
Москалик Г. Ф. - Розвиток інформаційної компетентності громадян як проблема вітчизняної безперервної освіти (2014)
Семенюк Н. В. - Головні сегменти та суперечності розвитку системи безперервної освіти в Україні (2014)
Брацун І. Л. - Освіта як інститут суспільства (2014)
Синькевич О. Б. - Стратегии персональной идентификации в современную эпоху (2014)
Матюх Т. М. - Емпатичне пізнання як особливий прояв людської чуттєвості (2014)
Касьянов Д. В. - Історичні хвилі цивілізаційного розвитку людства (2014)
Євсюкова К. І. - Духовно-моральне виховання в контексті християнських цінностей (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні свободи як базові цінності політичної діяльності та суспільного розвитку (2014)
Матвійчук А. В. - Мотивації та можливості суб’єктів самоврядування (2014)
Прокопчук І. І. - Конфлікт цінностей "свобода"/"рівність" в умовах демократичного транзиту: актуалізація політико-правової спадщини Алексіса де Токвіля (2014)
Андрущенко Т. В. - Роль політичної соціалізації у вихованні психологічної стійкості в політиці (2014)
Отрешко В. С. - Зростання ролі інтелекту в процесах сучасного українського державотворення (2014)
Хомерікі О. А. - "Освітній простір" як концептуалізація поняття у контексті соціологічного теоретизування (2014)
Михалевська В. А. - Хореографічне мистецтво як засіб виховання наполегливості та впевненості у молодших школярів (2014)
Устич С. И. - Геополитическое сознание как фактор развития современных трансграничных процессов (2014)
Хижняк О. В. - Публічна сфера як простір колективної соціальної дії в умовах інформаційної демократії (2014)
Андрушків Б. М. - Шляхи удосконалення моральної та матеріальної зацікавленості у творчій праці (Досвід синтезу державної і громадської нагородних систем в Україні), Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2017)
Владимир O. М. - Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни (2017)
Гіренко Ю. О. - Роль економічної складової виробництва хмелю в Україні (2017)
Грицаєнко М. І. - Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінка (2017)
Дудкін П. Д. - Реалізація Smart ідей: управлінські та інфраструктурні аспекти, Дудкіна О. П. (2017)
Климчук М. М. - Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві (2017)
Кузь Т. І. - Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності (2017)
Машлій Г. Б. - Стан та проблеми активізації інвестиційних процесів у Тернопільській області (2017)
Мельник Л. М. - Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства в умовах переходу до сталого розвитку (2017)
Нагорняк Г. С. - Визначення тенденцій та механізмів впливу трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств (2017)
Павликівська О. І. - Закономірності розвитку та реалізації концепції соціальної відповідальності (2017)
Пільгуй С. С. - Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Плекан У. М. - Застосування соціально відповідального маркетингу для підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства (2017)
Poltavska O. V. - Development of enterprises of restaurant industry based onmarketing principles (2017)
Рожко Н. Я. - Передумови та принципи стратегічного маркетингового управління промислових підприємств України (2017)
Sydorchuk A. A. - A necessity for forming the investment portfolio of households (2017)
Смачило В. В. - Механізм управління кадровим потенціалом на основі концепції синергії (2017)
Ткачук Т. - Камералістика і камералісти: із історії світової фінансової думки (2017)
Кирич Н. Б. - Cутність та основні поняття еколого-економічної системи, Лібусь Т. І. (2017)
Лазоренко Т. В. - Розвиток франчайзингу у світі та в Україні, Фролова А. А. (2017)
Szmitka S. - Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania oceny okresowej w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa (2017)
Решетник В. Я. - Про природу інформації та інформацію в природі (2017)
80-річчя ГРИЩЕНКА ВОЛОДИМИРА КОНСТЯНТИНОВИЧА кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника (2017)
80-річчя ШУМСЬКОГО ВАДИМА ПИЛИПОВИЧА доктора хімічних наук, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника (2017)
Маруженко А. В. - Влияние карбоновых микро- и нанонаполнителей на электрические и термические свойства сегрегированных полимерных систем, Мамуня Е. П., Boiteux G., Pruvost S., Pusz S., Szeluga U., Kumanek B. (2017)
Штомпель В. І. - Вплив постійного електричного поля на структуру та термомеханічні властивості поліелектролітного комплексу на основі полістиролсульфонату і полі(діалилдиметиламінo)хлориду, Демченко В. Л., Рябов С. В. (2017)
Воронкін А. А. - НЛО матеріали на основі епоксидної матриці, допованої 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавон-8-сульфоновою кислотою, Мішуров Д. О., Рошаль О. Д., Богатиренко С. І. (2017)
Кулик Т. В. - Супрамолекулярні комплекси йод–хітозан у розчині та на поверхні кремнезему, Подуст Т. В., Паляниця Б. Б. (2017)
Кабат О. С. - Визначення оптимальних технологічних параметрів при переробці прес-порошків ароматичних поліамідів у вироби, Ситар В. І., Сухий К. М. (2017)
Стрюцкий А. В. - Сульфонатная апротонная олигомерная ионная жидкость гиперразветвленного строения, Собко О. А., Клименко Н. С., Гуменная М. А., Лобко Е. В., Шевчук А. В., Кравченко В. В., Шевченко В. В. (2017)
Овчаров В. І. - Властивості полідієнів за наявності четвертинних амонієвих солей із сировини рослинного походження як активаторів вулканізації, Соколова Л. О., Юсупова Л. Р., Грищенко В. К., Баранцова А. В. (2017)
Відзначення 90-річчя від дня народження академіка НАН України Ліпатова Юрія Сергійовича. Науковий семінар "Ліпатовські читання", присвячений 90-річчю від дня народження академіка НАН України Юрія Сергійовича Ліпатова (2017)
Адоньєв Є. О. - Композиційний метод геометричного моделювання: суть, особливості та перспективи застосування (2017)
Андропова О. В. - Методика визначення проектного простору нового будинку в існуючій забудові (2017)
Аушева Н. М. - Моделювання РН-кривих у вигляді фундаментального сплайну, Мельник О. В., Гомов В. В. (2017)
Балабан С. М. - Використання принципів фрактальної геометрії для графічного представлення безпроводових сенсорних мереж у двомірному конфігураційному просторі, Чиж В. М. (2017)
Барышевский С. О. - Графоаналитический метод решения задач нечёткого параметрического программирования с нечёткой целевой функцией при чётких ограничениях (2017)
Ванін В. В. - До питання дослідження оберненої задачі розвитку перехідного процесу динамічної системи, Залевська О. В. (2017)
Верещага В. М. - Спосіб визначення опуклості ДПК, Лисенко К. Ю. (2017)
Вірченко Г. А. - Геометричне моделювання поверхонь спряження як засіб інтегрального оптимального формоутворення в життєвому циклі літака, Незенко А. Й. (2017)
Воронцов О. В. - Конструювання дискретного каркасу двовимірного геометричного образу суперпозиціями точкових множин прямих ліній, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2017)
Гавриленко Е. А. - Область возможного расположения пространственного одномерного обвода, Холодняк Ю. В. (2017)
Захарова Т. М. - Плоскі криві у функціі натурального параметра на основі годографа піфагора, Кремець Т. С. (2017)
Ковальов С. М. - Використання зовнішніх зусиль у СГМ як формоутворюючих чинників при геометричному моделюванні каркасних поверхонь, Ботвіновська С. І., Золотова А. В. (2017)
Конопацький Є. В. - Геометричне моделювання і оптимізація складу комбінованого заповнювача дрібнозернистого бетону у БН-численні, Бумага А. І., Пахаренко В. О. (2017)
Коперсак В. Н. - Назначение оптимальных допусков для задачи с двумя варьируемыми параметрами, Ладогубец Т. С., Финогенов А. Д. (2017)
Куценко Л. М. - Врахування позиційних умов при розрахунку еліптичних відбивальних систем, Шевченко С. М. (2017)
Мирошниченко И. В. - Декомпозиция конечно-элементной модели при оптимальном проектировании транспортного самолета, Баранюк А. В., Сарибога А. В. (2017)
Найдиш А. В. - Огляд комплексних хмарових систем для геометричного моделювання об'єктів та управління життєвим циклом виробів, Лебедєв В. О., Кучеренко В. В., Юрченко В. В. (2017)
Несвідомін В. М. - Рух частинки по огороджуючому кожуху у вигляді евольвентного циліндра, Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на поверхні цикліди Дюпена, Муквич М. М. (2017)
Підгорний О. Л. - Відображення торсів з коловими кривими обкатки в прямокутно-косокутній системі (2017)
Романова Ю. В. - Параметри керування формою сітки на заданій поверхні (2017)
Скиба О. П. - Графічно-інженерна підготовка англомовних студентів в режимі веб-конференції в системі ATUTOR, Ковбашин В. І., Пік А. І. (2017)
Сухарькова О. І. - Ініціювання руху візка за допомогою двох маятників, Семенова-Куліш В. В., Морозова Г. В., Бородін Д. Ю. (2017)
Тулученко Г. Я. - Конструктивний алгоритм апроксимації дискретних емпіричних контурів, Старун Н. В., Маломуж Т. В. (2017)
Усенко В. Г. - Мінімальне збільшення надійності елементів системи для забезпечення її заданого рівня надійності, Погорілий Д. Ф., Усенко І. С. (2017)
Черников А. В. - Исследование динамики торможения колесного трактора при помощи современных технологий компьютерного моделирования, Холодов М. П. (2017)
Яблонський П. М. - Використання теорії спряжених поверхонь при конструюванні сільськогосподарських знарядь, Подкоритов A. М., Юрчук B. П. (2017)
Янушевська О. І. - Аналітичний метод оцінювання константи нестійкості та координаційного числа комплексної сполуки міді та полігексаметиленгуанідину, Литвиненко П. Л. (2017)
Бадаев Ю. И. - Моделирование сплайна из кривых Безье 5-й степени с непрерывной кривизной, Ганношина І. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2014)
Ванюков А. А. - Влияние процессов низкотемпературного нагрева на процесс восстановления самовосстанавливающихся безобжиговых окатышей (СВО), Ванюкова Н. Д., Дядин А. А. (2014)
Журба А. А. - Взаимосвязь фрактальных характеристик металлоструктур и параметров технологии (2014)
Кирия Р. В. - Математическая модель сопротивления движению ленты с грузом по роликоопорам конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2014)
Mамедов A. T. - Условия прилипаемости слоя формовочной смеси с моделью литейной формы, Мамедов Ф. Ф., Поладов Н. Г. (2014)
Миронова Т. М. - Исследование карбидных превращений с помощью электронной микроскопии (2014)
Євтушенко Г. Л. - Системна модель для багатокритеріального аналізу технологій використання енергетичних ресурсів металургійного виробництва, Михальов О. І., Кузнецов В. І. (2014)
Рахманов С. Р. - Динамика стержня оправки прошивного стана с учетом переменности во времени массы механической системы, Ольшанский В. П. (2014)
Сорокин Е. Л. - Изучение возможности использования "красного шлама" в качестве активной добавки (2014)
Шварцман Л. Я. - Процесс водородного восстановления трихлорсилана в многостержневых реакторах получения поликристаллического кремния – новые возможности управления для традиционных технологий, Троценко Э. А., Баженов Е. В., Додонов В. Н. (2014)
Безуб В. Н. - Совершенствование систем контроля и безопасности АСУТП металлургического производства, Карасевич А. В. (2014)
Камкіна Л. В. - Вплив технологічних чинників на утворення неметалевих включень вуглецевої сталі та технологічні рекомендації по зниженню їх кількості, Безшкуренко О. Г., Сокур Ю. І., Надточий А. А., Манідін В. С. (2014)
Старовойт А. Г. - Исследование влияния электромагнитной обработки углей разной стадии метаморфизма на их технологические свойства, Чемеринский М. С., Рафальский П. Н., Шульга А. А. (2014)
Вихідні дані (2014)
Шульга А. М. - Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання (2017)
Доценко В. В. - Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців (2017)
Гришко Л. М. - Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу (2017)
Калєніченко Л. І. - Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності (2017)
Баланюк Н. Ю. - Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Кириченко В. С., Онищенко А. А., Шемет В. В. (2017)
Бугайчук К. Л. - Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення (2017)
Проневич О. С. - Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи (2017)
Слинько Д. В. - Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Герасимов О. В. - Структурний аналіз злочинів у банківській сфері (2017)
Дзюба А. Ю. - Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх (2017)
Єпішко І. С. - Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним (2017)
Комзюк А. В. - Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку (2017)
Кузубова Т. О. - Генезис тимчасового доступу до речей і документів (2017)
Салманов О. В. - Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи, Терещук С. С. (2017)
Степанченко О. О. - Загальні фактори етнорелігійного тероризму (2017)
Терещук С. С. - Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення (2017)
Щербанюк Д. В. - Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу (2017)
Коваленко К. В. - Трудова дисципліна та методи її забезпечення (2017)
Швець Д. В. - Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських (2017)
Аврамова О. Є. - Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин (2017)
Брюховецька М. С. - Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства (2017)
Бабенко О. О. - Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів (2017)
Барко В. І. - Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника, Кирієнко Л. А., Барко В. В. (2017)
Клименко І. В. - Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення (2017)
Мілорадова Н. Е. - Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців (2017)
Полухіна М. П. - Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців (2017)
Твердохлєбова Н. Є. - Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності (2017)
Харченко С. В. - Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта (2017)
Черкашин А. І. - Дефініція "особистісно-професійна зрілість" у психологічних дослідженнях (2017)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2017)
Випускні дані (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичні основи коливання зубчастого сошника селекційної сівалки, Булгаков В. М., Головач І. В., Горобей В. П. (2015)
Сидорчук О. В. - Техніко-технологічні основи інженерії рільництва (2015)
Мироненко В. Г. - Інтегровані системи автоматичного управління технологічними процесами у рослинництві, Броварець О. О. (2015)
Адамчук В. В. - Теоретичні основи коливань коренеплоду у поздовжньо-вертикальній площині, Булгаков В. М., Головач І. В. (2015)
Лінник М. К. - Аналіз різальних апаратів для безпідпірного скошування рослин, Говоров О. Ф. (2015)
Булгаков В. М. - Вплив мульчування на якість посадкового матеріалу картоплі, Присяжний В. Г., Борис А. М., Пастухов В. І. (2015)
Ковалев Н. Г. - Возделывание картофеля на осушаемых землях Нечерноземной зоны Российской Федерации, Митрофанов Ю. И., Анциферова О. Н., Петрова Л. И. (2015)
Салапура Ю. Л. - Исследования пневматической высевающей системы централизованного дозирования посевного материала, Чеботарёв В. П., Зубенко Д. В. (2015)
Войтюк Д. Г. - Просторово-часова еволюція нелінійних хвилеутворень та коливань у нанометрових кластерах і періодичних структурах твердих тіл при впливі на них енергетичних пучків, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2015)
Деревянко Д. А. - Исследование влияния перемещения семян на их травмирование и качество по распределительной пластине модернизированной конструкции дискового сошника (2015)
Фененко А. И. - Технико-технологические параметры биотехнической системы доения коров (2015)
Borisov B. G. - Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed, Kolev B. R. (2015)
Братішко В. В. - Вплив параметрів процесу гранулювання на показники кормів для відгодівлі тварин, Тимченко Л. О. (2015)
Герасимчук Ю. В. - Визначення температури обмерзання теплообмінної поверхні рекуперативних теплоутилізаторів вентиляційних викидів тваринницьких приміщень (2015)
Надикто В. Т. - Прогноз розвитку енергонасиченості сільськогосподарських тракторів, Величко О. В. (2015)
Шкрабак В. С. - Теоретический анализ влияния колебаний на кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных агрегатов с дизельными и газотурбинными двигателями (2015)
Голуб Г. А. - Математична модель гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2015)
Дубровін В. О. - Дослідження способів і режимів очищення дизельного біопалива, Поліщук О. В., Козак Н. І., Поліщук В. М. (2015)
Грудовий Р. С. - Дослідження енерговитрат конвеєра, Герук С. М. (2015)
Герасимчук Ю. В. - Визначення параметрів вістрьової електродної системи для транспортування насіння стрічковим конвеєром в полі коронного розряду, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2015)
Василенко М. О. - Модифікація наноструктури створеного поверхневого шару культиваторних лап для експлуатації в ґрунтах різних типів, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. (2015)
Фастовець П. М. - Наукові аспекти застосування відновлюючих антифрикційних протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів (2015)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двосторонньої дії, Босюк П. В. (2015)
Сидорчук О. В. - Метод обґрунтування параметрів збирально-транспортних комплексів, Днесь В. І., Скібчик В. І., Сіваковська О. М., Шелега О. В. (2015)
Астафьев В. Л. - Результаты сравнительных испытаний влагосберегающих способов посева сельскохозяйственных культур в условиях Северного Kазахстана (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження впливу терміну експлуатації зернозбиральних комбайнів на їх ефективність, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2015)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування ефективних технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах, Грицишин М. І. (2015)
Перепелиця Н. В. - Методичні особливості розрахунку вартості машино-дня простою сільськогосподарської техніки, Котенко С. С. (2015)
Сергєєва Н. В. - Віхи історії– до 85-річчя заснування Інституту, Сірий В. О., Дудак А. А., Власюк І. В. (2015)
Рябець В. І. - Джерело успіху – інноваційна діяльність (2015)
Білецька С. А. - Організація морального виховання учнів у позакласній роботі сучасних загальноосвітніх закладів України (2017)
Боярська-Хоменко А. В. - Особливості підготовки майбутніх вчителів в Оклендському університеті (2017)
Британ Ю. А. - Здоров’язбережувальна компетентність іноземних студентів, що навчаються у вишах України (2017)
Глушич В. В. - Застосування американського досвіду виховання молодого покоління в Україні (2017)
Гончар О. В. - Розвиток дизайн-мислення учасників педагогічної взаємодії на заняттях з іноземної мови в системі вищої дизайн-освіти (2017)
Гресь О. В. - Технологічні етапи здоров’язберігаючої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Донцов А. В. - Оптимізація системи формування моральної культури майбутніх учителів (2017)
Запорожець О. О. - Сучасне телебачення у системі формування просвіти батьків (2017)
Кириліва В. О. - Внесок харківського науково-методичного центру та Харківського університету в організацію розвивального навчання школярів (90 ті рр. хх століття) (2017)
Ковтун А. В. - Організація музичної освіти студентів у педагогічних вузах України в 50-60 рр. ХХ ст. (2017)
Кузнецова О. Ю. - Розвиток навчання іноземних мов в університетській освіті у Великій Британії у другій половині ХХ ст. (2017)
Лазарчук Г. В. - Характеристика напрямів забезпечення формування правової компетентності інженерів-педагогів економічного профілю (2017)
Саєнко Н. В. - Перспективи використання змішаного навчання у викладанні іноземної мови у ВНЗ (2017)
Тарарак Н. Г. - Орієнтовні напрямки формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України (2017)
Ткачова Н. О. - Формування полікультурної компетентності молоді в умовах сучасного глобалізованого суспільства, Чжан Ювень (2017)
Троцко А. В. - Урядова політика з питань вищої освіти та її вплив на історіографію дидактики вищої школи Східного регіону України (70-80-ті рр. ХХ ст.), Голубнича Л. О. (2017)
Шумський О. Л. - Педагогічний супровід студентів ВНЗ у процесі лінгвосамоосвітньої діяльності (2017)
Войтович Л. В. - Князь Володимир Святославич (Святий рівноапостольний князь Володимир) (2015)
Кондратюк В. О. - Історичні витоки соборності – чинника українського державотворення (2015)
Kondratiuk К. К. - Historical views of mykola markevych (1804-1860) (2015)
Гелей С. Д. - Шкільна освіта в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Леськів М. М. - Історичні погляди Михайла Драгоманова (2015)
Лозинський А. Ф. - Воєнний потенціал Троїстого союзу і Антанти напередодні Першої світової війни (2015)
Павлишин О. Й. - Соборницький контекст національно-визвольної боротьби українців Закарпаття (1918-1920) (2015)
Малик Я. Й. - Відносини М. Грушевського з владою у другій половині 20-х років ХХ ст. (2015)
Футала В. П. - Діяльність українських молодіжних товариств у міжвоєнній Польщі: український дискурс (2015)
Прокіп А. В. - Освітня діяльність українського Горожанського Комітету в 1920-х роках (2015)
Ганський В. О. - Регулювання міжнародного туризму в II Речі Посполитій (1918-1939 рр.) (2015)
Мартинюк Я. М. - Фінансування діяльності органів самоврядування на Волині у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) (2015)
Клебан Л. О. - Архімандрит Климентій Шептицький і радянська влада: відносини після смерті митрополита Андрея (на основі друкованих документів радянських спецслужб) (2015)
Майборода О. Л. - Діяльність сільських клубів Волині у 60-80-х рр. XX ст. (2015)
Зайцев Ю. Д. - Володимир Щербицький – антипод адептів громадянського суспільства (2015)
Аліман М. В. - Внесок споживчої кооперації України у забезпечення населення та армії в роки Першої світової війни, Оніпко Т. В. (2015)
Вісин В. В. - Інструкторсько-пропагандистська та просвітницька робота кооперативних організацій у Волинській губернії в 1861–1917 рр. (2015)
Mykhalskyj Y. V. - Historical and methodological bases of the Ukrainian insтіtutionalism, Myronova M. I. (2015)
Пасіцька О. І. - Історико-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності кооперативу "Будучність” у Тернополі в першій третині ХХ ст. (2015)
Савченко О. О. - Меценатська діяльність ревізійного союзу українських кооперативів у 20-30 роках ХХ століття (2015)
Вовканич С. Й. - Новітня історія: соціогуманістичний безпековий концепт (2015)
Гелей С. Д. - Проблеми демонтажу олігархату в Україні, Рутар С. М. (2015)
Лозинська С. О. - Перехід Римської імперії до політики "стримування" на східноєвропейських кордонах (2015)
Караманов О. В. - Ідея університету в контексті сучасних педагогічних течій (2015)
Кондратюк В. О. - Екологічна складова змісту гуманітарної освіти сталого розвитку, Кондратюк О. В. (2015)
Łapot М. - Żydowska Szkoła Zawodowa im. dra Abrahama Korkisa we Lwowie (1926-1939) (2015)
Огірко О. В. - Митрополит Андрей Шептицький – славетний педагог та меценат української освіти (2015)
Кендус О. З. - Місія душпастирства: її сутність та прояви на тлі революції гідності 2013-2014 рр. (2015)
Кухар В. М. - До питання про формування кола зацікавленостей Петра Карманського (2015)
Сислюк Я. Г. - Екзистенціальна зорієнтованість філософських поглядів українських письменників ХІХ – першої половини ХХ століття, Дубик В. Я. (2015)
Рутар С. М. - Василь Кучабський і сучасні проблеми політичного розвитку України. рец. на книгу Кучабського Західна Україна в боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918-1923 рр. – Львів: дослідно-видавничий центр наукового товариства ім. Шевченка, 2015. – 448 с.; 6 карт / переклад з німецької Тетяни Лісової за виданням: Kutschabsky W. die Westukraine im kampfe mit polen und dem Bolschewismus in den jahren 1918-1923. – Berlin: junker und dünnhaupt Verlag, 1934. науковий редактор і автор передмови (58 с.) С. Гелей (2015)
Рутар С. М. - Наукові конференції, круглі столи, організовані протягом 2015 р. у Львівській комерційній академії за участі викладачів кафедри історії та політології, Прокіп А. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Колот А. М. - Концепт гідної праці як теоретико-прикладна платформа розвитку соціально-трудової сфери, Герасименко О. О. (2017)
Леонідов І. Л. - Власність та привласнення як підґрунтя інноваційного розвитку (2017)
Смєсова В. Л. - Основні етапи розвитку теорії економічних інтересів (2017)
Шульга О. А. - Ефективність аграрної політики урядів України у розв’язанні суперечностей у системі аграрних відносин (2017)
Kalinovskyi R. - Budget balancing in the state stabilization policy context (2017)
Липов В. В. - Чинники гнучкої інтеграції як засобу посилення інституційної комплементарності інтеграційних об’єднань (2017)
Лебедєва В. К. - Національна науково-технічна та освітня політика в умовах європейської інтеграції (2017)
Федотова Т. А. - Класифікаційні та критеріальні ознаки нестандартних форм зайнятості (2017)
Довбня С. Б. - Кадрова стратегія: сучасний зміст та класифікація її видів, Письменна О. О. (2017)
Kiriliuk V. - An integrated approach to assessing eco-economic efficiency, Prokha L. (2017)
Король Г. О. - Організація складання річного бюджетного звіту установи з використанням сітьової моделі, Єрьоміна О. Л., Безгодкова А. О., Бракаренко В. О. (2017)
Лісовенко М. М. - Сучасні підходи до управління торговельною мережею підприємства, Підгорна К. Д. (2017)
Viktorov V. - Experimental approbation of improved automated decision support system on the example of the fundamental analysis of exchange market trade (2017)
Страфун С. С. - Особливості загоєння переломів кісток кінцівок, ускладнені компартмент-синдромом, Долгополов О. В., Боєр В. А., Черещук І. О. (2016)
Герасименко С. І. - Обґрунтування положення ацетабулярного компонента при ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих із тяжким типом дисплазії, Полулях М. В., Тяжелов О. А., Яресько О. В., Полулях Д. М. (2016)
Дехтяренко Н. О. - Імунологічні аспекти інфекційних ускладнень у хворих після остеосинтезу довгих кісток, Грицай М. П., Колов Г. Б., Печерський А. Г. (2016)
Лазарев І. А. - Біомеханічні передумови виникнення пошкоджень привідних м’язів стегна при синдромі пахового болю у спортсменів, Коструб О. О., Блонський Р. І., Скибан М. В. (2016)
Лоскутов А. Е. - Дифференцированное планирование оперативного лечения при вальгусном отклонении первого пальца стопы в зависимости от степени деформации, Науменко А. Н. (2016)
Гайович В. В. - Біохімічні зміни в скелетних м’язах при травматичному ушкодженні периферійного нерва в експерименті, Магомедов С., Макаренко О. М., Савосько С. І. (2016)
Кабацій М. С. - Фактори ризику рецидиву варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта, Голюк Є. Л., Немеш М. М. (2016)
Гошко В. Ю. - Індекс вертикальної міграції в профілактиці спастичного вивиху стегна у дітей, Мороз Д. М. Зотя А. В. Немеш М. М. (2016)
Омельченко Т. М. - Артродез у системі реконструктивного лікування пацієнтів з наслідками пошкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, Лябах А. П., Бур’янов О. А., Хомич С. В., Лазарєв І. А. (2016)
Тимошенко С. В. - Діагностика, лікування та патоморфологія ідіопатичного асептичного некрозу човноподібної кістки кисті (хвороби Прайзера), Григоровська А. В. (2016)
Калашніков А. В. - Порівняльна характеристика ефективності оперативного лікування хворих із черезвертлюговими переломами стегнової кістки з використанням різних металевих фіксаторів, Малик В. Д. (2016)
Куpінний І. М. - Помилки та ускладнення у лікуванні хворих із ушкодженнями сухожилків згиначів пальців кисті, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2016)
Макаров В. Б. - Сравнительный биомеханический анализ напряженно-деформированного состояния локтевого сустава при последствиях перелома головки лучевой кости со смещением, Левадный Е. В., Страфун А. С. (2016)
Інформація Сьомий міжнародний семінар "Апрельские тезисы” (2016)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2015 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія-травматологія” (2016)
Визначні дати вчених Київської школи ортопедів-травматологів (2016)
Некролог - Антон Тимофійович Бруско (1938-2016) (2016)
Балакірєва В. А. - Особистісно-діяльнісний підхід підготовки майбутніх учителів до трудової діяльності молодших школярів (2017)
Боярська-Хоменко А. В. - Значення Гамбурзької декларації освіти дорослих для країн Центральної та Східної Європи (2017)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Педагог – взірець духовно-моральної вихованості (на матеріалах історії українських загальноосвітніх закладів другої половини ХІХ століття), Попович О. М. (2017)
Дерев’янко І. В. - Зміст християнського виховання підлітків у позанавчальній виховній діяльності на сучасному етапі (2017)
Довженко Т. О. - Організація педагогічної просвіти батьків молодших школярів у сучасних умовах (2017)
Друганова О. М. - Приватна благодійна діяльність та доброчинна допомога як засіб стимулювання діяльності вчителя в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), Цебренко А. В. (2017)
Єланцева І. І. - Ступінь дослідженості проблеми становлення та розвитку соціально-педагогічних служб для дітей в Україні (2017)
Жуков В. П. - Формування позитивно-активного ставлення майбутніх учителів до оволодіння готовністю до організації інтегрованого навчання учнів (2017)
Кайдалова Л. Г. - Використання ситуативних завдань у системі підвищення кваліфікації викладачів, Науменко Н. В. (2017)
Міхно С. В. - Критерії та показники сформованості пізнавально-творчої самостійності студентів в еврістичному навчанні (2017)
Мокляк В. М. - Порівняльний аналіз поглядів вітчизняних професорів на автономію університетів (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Молчанюк О. В. - Психолого-педагогічний аналіз дефініції "міжособистісні відносини", Борзик О. Б. (2017)
Озчелік М. Е. - Особливості формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців в процесі фахової підготовки (2017)
Плиско Л. М. - Досвід підготовки вчительських кадрів Харківської губернії 60-70 рр. ХІХ ст., Ялліна В. Л. (2017)
Подчерняєва Н.Д. - Діяльність євроклубу загальноосвітнього навчального закладу як однієї з форм дитячого громадського об’єднання (2017)
Сегін Л. В. - Тестове оцінювання знань студентів із дисципліни "Українська пунктуація", Тищенко Л. М. (2017)
Тимощук О. О. - Особливості роботи з іншомовною лексикою на заняттях з іноземної мови в технічному вузі (2017)
Ткаченко А. В. - Медіапростір як умова формування дизайнерської компетентності у майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва (2017)
Ткачов А. С. - Педагогічна підтримка інтелектуально здібних учнів основної школи під час вивчення ними історико-суспільствознавчих дисциплін (2017)
Троцко А. В. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності Д. І. Каченовського, Міщенко О. А. (2017)
Фазан В. В. - Становлення та розвиток філологічної освіти і науки в Греції (2017)
Чаговець А. І. - Головні ідеї гуманістичного виховання та соціокультурної концепції тілесно-ціннісного фізичного виховання дітей дошкільного віку (2017)
Штефан Л. А. - Становлення теорії та практики правового виховання учнів Великої Британії, Бекетова Ю. В. (2017)
Деденок В. П. - Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу, Пєвцов Г. В., Карлов Д. В., Рєзников Ю. В., Чернявський О. Ю. (2017)
Zhuk O. - Methodological substances of management of the radio-resource managing systems of military radio communication, Shyshatskyi A., Zhuk P., Zhyvotovskyi R. (2017)
Orlenko V. - Review of contemporary systems for aircraft self-protection using towed decoys, Ryapolov I. (2017)
Сотніков О. М. - Протидія потужному електромагнітному випромінюванню для захисту радіоелектронних засобів, Таршин В. А., Ясечко М. М. (2017)
Пронина О. И. - Формализованное представление индивидуальной городской поездки на основе лингвистических переменных (2017)
Бодянский Е. В. - Нечёткая кластеризация временных рядов с неравномерными и асинхронными тактами квантования, Винокурова Е. А., Пелешко Д. Д., Кобылин И. О., Кобылин О. А. (2017)
Красиленко В. Г. - Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу, Яцковська Р. О., Яцковський В. І. (2017)
Баранник В. В. - Концептуальная модель эффективного внутрикадрового синтаксического кодирования сегментов на основе их трансформирования, Тарасенко Д. А. (2017)
Воротніков В. В. - Методика підвищення живучості інформаційно-комунікаційної мережі, Бойченко О. С., Гринєвич Є. О. (2017)
Баглай Р. О. - Хмарні обчислення в діяльності банківських установ (2017)
Дорофеев Ю. И. - Оптимальное гарантирующее управление запасами в цепях поставок в условиях неопределенных запаздываний, Никульченко А. А. (2017)
Вербовий C. О. - Інформаційна модель гібридної інтелектуальної інформаційної системи опрацювання біомедичних зображень (2017)
Печерская А. И. - Компьютеризированный анализ пространственного распределения биопродукционных процессов на изображениях биоплато с плавающими растениями, Высоцкая Е. В., Григорьев А. Я., Радзишевская Е. Б., Петренко А. С. (2017)
Борисова Н. В. - Гибридные системы безопасности информационных и коммуникационных сетей, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2017)
Евсеев С. П. - Использование ущербных кодов в крипто-кодовых системах (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Прототип програмного комплексу виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня (2017)
Ковтун М. Г. - Применение кривых Эдвардса для защищенной реализации механизмов электронной цифровой подписи согласно ДСТУ 4145-2002 (2017)
Шаров С. В. - Розробка та використання сніферу як засобу забезпечення безпеки TCP з’єднань, Лубко Д. В. (2017)
Shevchenko V. - The epidemiological approach to prognosis and management of information incidents, Shcheblanin Ju., Shevchenko A. (2017)
Bractslavska A. - Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status, Herasimov S., Zubrytskyi H., Tymochko A., Timochko A. (2017)
Сокотун Ж. В. - Нормативне забезпечення методів контролю якості полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів, Кошелєва О. Б., Пилипенко Ю. М., Зубрецька Н. А. (2017)
Спольник А. И. - Информационные возможности ферромагнитного резонанса при исследовании дефектов кристаллической структуры, Калиберда Л. М., Гайдусь А. Ю. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Кроль О. С. - Исследование и 3D-моделирование поворотного стола обрабатывающего центра, Кузовов А. Ю, Суржиков С. Н. (2017)
Кроль О. С. - Исследование и 3D-моделирование червячной передачи привода подач обрабатывающего центра, Фиронов Д. В., Великоцкий В. В. (2017)
Кроль О. С. - Исследование и моделирование передачи винт-гайка качения обрабатывающего центра в АРМ winmachine, Кадаффи М. С., Бойчук Д. А., Дерябин И. А. (2017)
Логунов А. Н. - Двухпризнаковое распознавание изображения перфорационного маркера (2017)
Мицык А. В. - Технологический и конструкторский мониторинг, компонетика и 3d визуализация гибридных вибростанков, регламент и опыт внедрения мультиэнергетических технологий отделочно-зачистной виброобработки (2017)
Николаенко А. П. - Применение вибрационной обработки при подготовке поверхностей деталей под покрытия, Шумакова Т. А. Романченко А. В., Таванюк Т. Я. (2017)
Романченко А. В. - Применение химических, электрохимических и электрофизических методов в процессе вибрационной обработки деталей, Николаенко А. П., Таванюк Т. Я., Шумакова Т. А. (2017)
Соколов В. І. - Розробка та дослідження системи автоматичного керування технологічним обладнанням з гідроприводом оберального руху, Степанова О. Г., Степчук Я. І., Кавун Д. Ю., Ткаченко М. К. (2017)
Соколов В. І. - Автоматизація процесів керування технологічним обладнанням з електрогідравлічним приводом, Соколова Я. В. (2017)
Соколов В. И. - Исследование начальных этапов диффузии аэрозолей в каналах вентиляционных систем (2017)
Таванюк Т. Я. - Оценка адекватности математических моделей характеристик электрогидравлических следящих приводов, Николаенко А. П., Романченко А. В., Шумакова Т. А. (2017)
Ткачёв Р. П. - Повышение эффективности обработки материалов с применением лезвийного инструмента, Мелконов Г. Л. (2017)
Харламов Ю. А. - Управляемое инициирование газовой детонации (2017)
Харламов Ю. А. - Развитие детонационно-газовых технологий (2017)
Черников Н. Г. - Исследование адсорбции германия на поверхность арсенида галлия фотоэмиссионным методом, Черникова И. Д. (2017)
Шумакова Т. А. - Повышение производительности технологических процессов вибрационной обработки деталей, Николаенко А. П., Романченко А. В., Таванюк Т. Я. (2017)
Галушко В. П. - Оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах ринкових відносин, Ковтун О. А., Таранець Л. С. (2017)
Коваль П. В. - Аналіз результативності та ефективності діяльності аграрних підприємств України за критерієм розміру їх землекористування, Зарицька Н. П. (2017)
Крюкова І. О. - Зовнішні і внутрішні фінансові потоки у забезпеченні інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів аграрної сфери (2017)
Потьомкін Л. М. - Системне фінансування національного виробництва: мотивація найманого персоналу, Потьомкін М. Л. (2017)
Калина Т. Є. - Фінансове забезпечення розвитку природоохоронних територій, Константінова О. В. (2017)
Onegina V. М. - Agricultural Insurance and Agricultural Policy (2017)
Квятко Т. М. - Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем, Рижикова Н. І. (2017)
Висоцький О. О. - Теорія та практика оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств (2017)
Миколенко І. Г. - Механізм соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу (2017)
Федотова Я. Г. - Канонічні кореляції як інструмент управління підприємств приладобудування у забезпеченні соціальної відповідальності перед власними працівниками, Плекан У. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Шимановський О. В. - Десять років в інформаційному середовищі будівельної галузі, Адріанов В. П. (2017)
Егоров Е. А. - Полуопределенная оптимизация и возможности ее использования для определения эффективных решений стержневых систем в условиях стохастической среды, Кучеренко А. Е. (2017)
Ковальов А. І. - Точність визначення параметрів покриттів для вогнезахисту сталевих конструкцій (2017)
Сиянов А. И. - Моделирование и расчет подкрепленной цилиндрической сетчатой оболочки (2017)
Родченко О. В. - Удосконалення методу визначення несучої здатності двошарових монолітних цементобетонних аеродромних покриттів (2017)
Осипов О. С. - Геомеханическое обоснование влияния приближения забоя выработки к эксплуатируемому тоннелю в условиях флишевого сложения пород (2017)
Сташук П. М. - Дослідження роботи залізобетонної попередньо напруженої коробчастої прогонової будови моста, Фаль А. Є. (2017)
Король В. Н. - Особенности выбора материала для металлоконструкций кожухов доменных печей, Гезенцвей Е. И., Иосилевич Е. С. (2017)
Касим М. Б. - Функционально-планировочная структура современных модулей аэровокзальных терминалов (2017)
Клыков В. М. - К 100-летию Якова Моисеевича Лихтарникова, выдающегося ученого в области металлостроительства, профессора, доктора технических наук (1917-1981), Королёв В. П., Рыженков А. А. (2017)
Умови друкування (2017)
Тимошенко З. І. - Моїм студентам (зі збірки віршів "Мої джерела". — К., 2012) (2013)
Канов А. А. - Реформирование государственного сектора и обеспечение макроэкономической стабилизации, Волошин А. И. (2013)
Павлюк В. І. - Промисловість України в системі сучасного глобального поділу праці (2013)
Філіпенко А. С. - Економічний розвиток як глобальна проблема сучасності (2013)
Натрошвілі С. Г. - Активізація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Гала С. В. - Тенденції розвитку вищої освіти Китайської Народної Республіки: досвід для України (2013)
Мягких І. М. - Економічний потенціал: сутність та теоретичні аспекти нарощування в ринкових умовах (2013)
Каліцун А. В. - Потенціал банківського сектору України як основного джерела фінансування лізингових операцій (2013)
Ільїна М. В. - Ресурсне забезпечення функціонування рекреаційної сфери регіонів України, Кавецький І. Й. (2013)
Макаркіна Г. В. - Виявлення зон пріоритетного інвестування у галузеві технології як стратегічний напрямок забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Khudoley V. - Valued oriented transformation of regional control system upon development, Kuzmenko R. (2013)
Драч О. І. - Винагородження у системі стимулювання працівників підприємства (2013)
Ляшенко І. О. - Методичний підхід до організації та проведення ресурсоаудиту на промислових підприємствах (2013)
Садула Л. М. - Аспекти методології та технології управління в комерційних підприємствах у сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку, Дяченко Л. А. (2013)
Іванишина О. С. - Інноваційні технології адміністрування податкового боргу (2013)
Третиник В. В. - Проектування інтелектуальної системи моніторингу стабільності українських банків (2013)
Куцик О. І. - Рейтингова оцінка регіонального та галузевого розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Мамонтова Н. А. - Методичні основи управління вартістю компанії (2013)
Лазебник Т. Г. - Прогнозирование динамических рядов с сезонной компонентой с использованием встроенной функции Excel Анализ Фурье (2013)
Останкова Л. А. - Рейтинговая оценка развития регионов на основе теории нечетких множеств, Шевченко Н. Ю. (2013)
Зайцев В. С. - Повышение эффективности организации труда машиностроительного предприятия на основе метода бережливого производства — 5S (2013)
Палеха Ю. І. - Організація проведення бенчмаркінгових досліджень в освітянській сфері, Палеха О. Ю. (2013)
Останкова Л. А. - Членові Асоціації Краматорському економіко-гуманітарному інституту 20 років з дня започаткування (2013)
Карпенко Н. П. - Перспективний засіб розвитку студента-правника (2013)
Бондар Т. І. - Росія і Україна: прикордонна співпраця (2013)
Наші автори (2013)
Содержание (2015)
Бергеман Г. В. - Совершенствование устройства для охлаждения рельсовых калибров валков черновой клети стана 800 ПАО "ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского", Самсоненко А. А., Кузьмина О. М., Ремез О. А. (2015)
Бойченко Б. М. - Влияние легирующих элементов на содержание кислорода в стали, Молчанов Л. С., Синегин Е. В., Низяев К. Г., Стоянов А. Н. (2015)
Куцова В. З. - Влияние обработки в жидком и твердом состоянии на износостойкость и комплекс механических свойств силуминов, Носко О. А., Купчинская А. О. (2015)
Куцова В. З. - Формирование микроструктуры и механических свойств стали 08ПС после кручения под гидростатическим давлением, Плошенко А. П., Котова Т. В., Дыя Г., Кавалек A. (2015)
Мяновская Я. В. - Подготовка и спекание мелкофракционного окисно-зернистого марганцевого концентрата, Пройдак Ю. С. (2015)
Рахманов С. Р. - Особенности формирования неравномерности хода главной силовой линии стана холодной прокатки труб, Морозова Л. А, Вышинский В. Т., Поворотний В. В., Циколия А. З. (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Розрахункові схеми та інформаційні технології для визначення технологічних параметрів газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі, Селівьорстова Т. В. (2015)
Семененко В. П. - Механические характеристики решетки токовода аккумуляторов-энергонакопителей и их расчетные схемы, Тарасов С. В. (2015)
Тригуб И. Г. - Компьютерная модель формообразования поверхности шихты в условиях перекоса засыпи при загрузке печей шахтного типа, Головко В. И., Селегей А. Н., Рыбальченко М. А., Папанов Г. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2017)
Togobytska N. - Parameter identification and optimal control of heat transfer in cooling line of hot strip rolling mill, Homberg D., Graf M. (2017)
Бабаченко А. И. - Разработка режимов охлаждения железнодорожного колеса на вертикальной закалочной машине с помощью математической модели расчета скоростей охлаждения, Кононенко А. А., Дедик М. А. (2017)
Беспалов О. Л. - Технологии производства ферроникеля из руд различных месторождений, Соколов К. Д., Приходько С. В., Замковой О. В., Шевченко Д. А., Мельник С. А., Новиков Н. Н., Овчарук Д. С., Солоха В. В. (2017)
Дeмина Е. Г. - Определение степени накопленной деформации в элементах железнодорожного колеса Ø 927 мм (2017)
Михалев А. И. - Компьютерное моделирование термодинамики углеродовосстановительного процесса выплавки марганцевых ферросплавов в реальных условиях промышленного производства, Овчарук А. Н., Шуваев С. П., Гасик М. И. (2017)
Мусунов Д. А. - Обоснование чисел подобия и масштабов физического моделирования процесса формирования центральной пористости в непрерывнолитой заготовке, Синегин Е. В., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С., Журавлёва С. В. (2017)
Надригайло Т. Ж. - Математичне моделювання структури сталевого зливка, що твердне, Борис Б. А. (2017)
Рахманов С. Р. - К вопросу калибровки технологического инструмента прошивного пресса трубопрессовой линии, Куценко М. А., Чудный Е. В. (2017)
Timoshenko S. N. - Analysis of energy efficient solutions of a small capacity electric arc furnace and their synthesis in a new generation 15-ton unit (2017)
Узлов К. І. - Призначення раціонального процесу виготовлення та вибір ефективного матеріалу візкового литва вантажного вагону, Дзюбіна А. В., Мовчан О. В. (2017)
Харламов Ю. Е. - Инновационно-инвестиционные направления развития и совершенствования технологических схем производства рафинированных марганцевых ферросплавов, Ли Лю, Овчарук А. Н., Таран А. Ю., Замковой О. В., Харламов В. Ю. (2017)
Шуваев С. П. - Рентгеноспектральный микроанализ минеральной структуры и химического состава марганцевого агломерата с применением в аглошихте концентрата высокоинтенсивной магнитной сепарации шламов обогащения марганцевой руды, Гасик М. И., Жаданос А. В., Сальников А. С., Бортников Ю. Н. (2017)
Вихідні дані (2017)
Тимошенко І. - Шановні колеги, друзі! (2013)
Астахова В. І. - Деякі методологічні засади оцінки діяльності приватних ВНЗ за 20 років їхнього існування в Україні (2013)
Romanovskii А. А. - Economic and managerial innovations in the system of higher еducation, Romanovska Yu. Yu. (2013)
Костецький М. Р. - Світовий досвід реструктуризації підприємств атомної енергетики як чинник інноваційного розвитку, Ковтун І. В. (2013)
Дрозд В. Д. - Роль ведущих институтов в экономическом росте, Быконя С. Ф. (2013)
Островецький В. І. - Освітні послуги та напрями удосконалення організаційно-правових умов формування їх вартості в Україні (2013)
Чибісова Н. Г. - Організація виховної роботи в сучасному ВНЗ (з досвіду роботи приватних ВНЗ України) (2013)
Васюткіна Н. В. - Потенціал розвитку підприємства: діалектика поглядів та сутнісного розуміння (2013)
Веселовська О. Є. - Диверсифікація як ефективний механізм підтримки фінансово-економічної безпеки підприємства (2013)
Антошкина Л. И. - Налоговый маркетинг как метод оптимизации условий ведения бизнеса (2013)
Кам'янська О. В. - Податкові пільги як складова системи стимулювання інноваційної діяльності підприємств, Солов'ян І. О. (2013)
Наконечна А. В. - Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів в Україні (2013)
Дмитрук О. В. - Умови застосування системи збалансованих показників для підвищення ефективності управління підприємствами рекреаційної сфери (2013)
Галушко С. А. - Эффективность адаптации предприятий к изменениям внешней среды: понятие и критерии (2013)
Мельников О. С - Логістичні підходи до економіко-математичного моделювання процесів ціноутворення при здійсненні державних закупівель, Смиричинський В. В. (2013)
Осадчий Ю. М. - Вплив початкової інформації на оцінки ризику при оптимальному плануванні портфеля цінних паперів (2013)
Козиренко В. П. - Інформаційне забезпечення безперервного комплексу НУА: досвід і перспективи розвитку (2013)
Астахова К. В. - Приватні навчальні заклади за 20 років довели своє право на життя (2013)
Міхайленко В. М. - Довгострокова стратегія підготовки власних наукових кадрів в Європейському університеті (2013)
Могила О. А. - Урочиста посвята в студенти, Романовський О. О. (2013)
Астахова К. В. - "Хто на світі всіх миліше..." або роздуми про реальні досягнення приватної освіти (2013)
Кошовий Б.-П. О. - "Україна і світ в контексті глобальних трансформацій" - міжнародна науково-практична конференція (2013)
Наші автори (2013)
Страфун С. С. - Черезшкірна лігаментотомія анулярних зв’язок пальців кисті при "клацаючому пальці", Безуглий А. А. (2016)
Коструб О. О. - Артроскопія кульшового суглоба як метод малоінвазивного лікування внутрішньосуглобових причин синдрому пахового болю у спортсменів, Блонський Р. І. (2016)
Герасименко С. І. - Особливості складу синовіальної рідини у хворих на пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба, Костогриз О. А., Герасименко А. С., Пшеничний Т. Є., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О., Полулях Д. М. (2016)
Григоровський В. В. - Морфологічні показники стану тканин, прилеглих до металевих пластин, за інфекційних ускладнень остеосинтезу, частота виникнення та кореляційні залежності, Грицай М. П., Колов Г. Б., Цокало В. М., Григоровська А. В. (2016)
Коструб О. О. - Особливості клінічної діагностики та можливості магнітно-резонансної томографії при синдромі медіопотелярної складки, Смірнов Д. О., Тютюник І. М., Блонський Р. І. (2016)
Страфун О. С. - Артроскопічне лікування хондроматозу ліктьового суглоба (2016)
Кулева О. В. - Обґрунтування м’язово-сухожильних транспозицій при лікуванні ушкоджень ахілового сухожилка (анатомічне дослідження), Снісаревський П. П., Лябах А. П. (2016)
Фищенко Я. В. - Оценка диагностических критериев дисфункции крестцово-подвздошных суставов, Белая И. И., Кудрин А. П. (2016)
Магомедов С. - Метаболізм гострофазних білків та їх діагностичне значення у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондиліт, Черещук І. О., Криницька О. Ф., Кузуб Т. А., Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2016)
Молнар І. О. - Клініко-рентгенологічні особливості акроформи хвороби Ольє у дітей, Гук Ю. М., Зима А. М., Іваницька О. О. (2016)
Нанинець В. Я. - Диференційна діагностика больового синдрому в задньому відділі стопи у пацієнтів із неправильно зрощеними переломами п’яткової кістки, Лябах А. П. (2016)
Зінченко В. В. - Статистичний аналіз ефективності клінічної діагностики порушень формування кульшових суглобів у дітей першого року життя (2016)
Коструб О. О. - Неінвазивна діагностика пошкоджень хрестоподібних зв’язок колінного суглоба в дитячому та підлітковому віці, Фастовець Ж. М., Смірнов Д. О., Блонський Р. І. (2016)
Фіщенко В. О. - Лікування хворих із обмеженими хрящовими дефектами колінного суглоба (огляд літератури), Фіщенко О. В., Рибінський М. В., Яремин С. Ю., Гуцол В. В., Андрушенко М. М. (2016)
Бородай О. Л. - Сучасні уявлення про кісти підколінної ділянки в асоціації із внутрішньосуглобовою патологією (огляд літератури), Клапчук Ю. В. (2016)
Страфун С. С. - Притрасові лікарні: сучасний стан і можливості ортопедо-травматологічної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, Тимочук В. В., Деркач Р. В. (2016)
Тимошенко І. - Шановні викладачі, студенти, аспіранти, докторанти та всі, хто покликаний життям на освітянську ниву! (2013)
Климко С. Г. - Розвиток використання нанотехнологій як дієвий засіб до інтенсифікації економіки (2013)
Макаренко Ю. С. - Сутність формування фінансового механізму сфери житлово-комунального господарства (2013)
Filipenko A. S. - Qualitative measures of economic world (2013)
Мостіпан Ю. Є. - Теоретичні засади функціонування податкової служби, Бакеренко Н. П. (2013)
Дворянінов А. В. - Теоретичні аспекти тіньової економіки (2013)
Лемішко О. О. - Стан та перспективи розвитку аграрного сектору України (2013)
Гривківська О. В. - Стан та перспективи розвитку туристично-рекреаційних підприємств в Україні, Зотова Є. В. (2013)
Максименко Ю. М. - Оцінка ефективності системи управління трудовими ресурсами, Сичова Л. Т. (2013)
Ткач О. А. - "Теорії поля" та концепція людини Е. Шейна в контексті системи мотивації персоналу (2013)
Бойко В. М. - Сучасний менеджмент агроформувань та його раціональна організація, Костецький Я. І. (2013)
Тимохіна Я. О. - Формування комплексу просування на різних рівнях управління (2013)
Сєрік Ю. В. - Управління оборотними активами підприємства (2013)
Попова І. В. - Вплив фінансового контролю на вирішення проблем страхового ринку (2013)
Нечипорук С. В. - Розробка нових послуг та маркетингові дослідження на підприємствах сфери послуг (2013)
Жук Ю. О. - Підприємства готельного господарства як суб’єкта логістики (2013)
Васюткіна Н. В. - Методичний підхід оцінки потенціалу розвитку підприємства (2013)
Квіта Г. М. - Методика оцінки ризику вибору системи мотивації персоналу (2013)
Сливка О. А. - Система забезпечення людського розвитку на регіональному рівні (2013)
Раровська В. В. - Критерії оцінки ефективності використання нематеріальних активів підприємства, Підгорна О. В. (2013)
Драбаніч А. В. - Методи оцінки фінансової кризи на підприємстві (2013)
Катін П. Ю. - Моделювання програм із паралельними обчисленнями за допомогою мереж Петрі, Досенко Є. В., Іванів Р. Б. (2013)
Сазонова Л. И. - Экономитрическое моделирование процессов прогнозирования показателей определения услуг (2013)
Замкова І. О. - День працівників освіти, Вовчок О. Й., Дзецько Д. В. (2013)
Рябцев В. В. - Новітні технології підготовки спеціалістів (2013)
Наші автори (2013)
Андреєв П. Ю. - Реакції акридину з озоном і вплив анелювання бензенових циклів на озоноліз похідних піридину, Потапенко Е. В., Ісаєнко І. П. (2017)
Варениченко С. А. - Реакционная способность 4-метил-1,5-диазаспиро|5.5|ундек-3-ен-2-она и его производных, Зализная Е. В., Марков В. И. (2017)
Velichenko А. - The composition and properties of composite PbO2–TiO2 materials electrodeposited from colloidal methanesulfonate electrolytes1, Knysh V., Shmychkova О., Luk’yanenko Т. (2017)
Коновалова С. А. - Синтез галогенсодержащих производных N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеенко А. П., Лысенко Е. Н. (2017)
Міщенчук В. В. - Граничні умови моделей стаціонарної та нестаціонарної макрокінетики в електрохімічних системах з дисковим обертовим електродом, Ткачук М. М., Юзькова В. Д., Нечипорук В. В. (2017)
Чертихина Ю. А. - N-Производные формальдиминов: влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии атома азота, Куцик-Савченко Н. В., Просяник А. В. (2017)
Зублев Д. Г. - Исследование эффективности рециркуляции продуктов горения в коксовых печах. итоги эксперимента, Барский В. Д., Кравченко А. В. (2017)
Кучеренко В. А. - Формирование нанопористости бурого угля при щелочной активации с тепловым ударом, Тамаркина Ю. В., Раенко Г. Ф., Попов А. Ф. (2017)
Кучеренко В. О. - Процес і продукти термолізу довгополум’яного вугілля з відходами коксохімічних заводів, Тамко В. О., Шендрік Т. Г., Шевкопляс В. М. (2017)
Межевич Г. В. - Склад похідних дифеніламіну і тривалість зберігання піроксилінових порохів, Буллер М. Ф., Роботько В. А. (2017)
Рогач О. І. - Транснаціоналізація світової економіки: переосмислення парадигми (2014)
Семененко О. В. - Еволюційний розвиток теорії економічної стійкості (2014)
Натрошвілі С. Г. - Організація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи (2014)
Кіндрась О. В. - Питання формування конкурентного потенціалу вищого навчального закладу як суб’єкта ринку (2014)
Холявко Н. І. - Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Лотош О. О. - Галузева структура іноземних інвестицій в економіці України (2014)
Мокіна С. М. - Обґрунтування цілей та переваг формування бренду компанії як роботодавця (2014)
Просянчук В. Л. - Взаємозв'язок стимулювання та мотивації працівників з конкурентоспроможністю морського порту (2014)
Мельник О. І. - Внутрішні фактори конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Ільїна М. В. - Теоритичне обґрунтування сутнісно-структурних особливостей культурного туризму (2014)
Чубка О. М. - Фінансові джерела формування оборотного капіталу у корпоративному секторі (2014)
Дрозд В. Д. - Взаимосвязь качества институтов управления и экономического роста, Быконя С. Ф. (2014)
Аніщенко В. О. - Організація управління екологічною безпекою промислової соціо-еколого-економічної системи локального рівня (2014)
Бабіна Н. О. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах кризового розвитку (2014)
Поповиченко И. В. - Эффективность организационных структур управления строительными предприятиями: факторы влияния и показатели оценки, Масюк С. Е., Ройзина А. Ю. (2014)
Гончаренко О. Г. - Взаємодія Державної кримінально-виконавчої служби України та служби зайнятості: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Субота М. В. - Організація та регулювання курортної діяльності в Україні (2014)
Семчук Ж.. В. - Теоретичні основи управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням принципів проектного аналізу (2014)
Корецький С. Л. - Методика прогнозування економічних процесів методом динамічного факторного аналізу, Квіта Г. М., Молдованов М. І. (2014)
Князєва Т. В. - Теоретичні засади економічної ефективності в контексті вирішення глобальних проблем природокористування (2014)
Малюкова И. В. - Управление процедурой покупки-продажи валюты (2014)
Babak S. V. - Modeling the process of funding sources selection for enterprise investments, Kononova L. M., Nosenko V. V., Sakhatska I. K. (2014)
Палеха Ю. І. - Документально-інформаційні комунікації як основа суспільного розвитку (2014)
Бутенко А. П. - Урочистості у Європейському університеті до 200-річчя народження генія України — Тараса Григоровича Шевченка (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2017)
Дзязько О. Г. - Киснева нестехіометрія та надпровідні властивості твердих розчинів Y1–xBixBa2Cu3O7–8 (0<=x<=0,25), Пилипенко А. О., Неділько С. А., Фесич І. В., Булачок А. С. (2017)
Кітик А. А. - Імпедансометричне дослідження впливу добавок води на швидкість корозії низьковуглецевої сталі у низькотемпературному евтектичному розчиннику Ethaline, Рубльова Є. Д., Банник Н. Г., Щербакова К. М., Малая В. В. (2017)
Майборода О. І. - Синтез 2-(2-аміносульфоніл-4,5-диметоксифенетил)-2,3,3а,9b-тетрагідро-1н-бензо|de|ізохінолін-1,3-діонів, Сімурова Н. В., Брицун В. М. (2017)
Марийчак А. Ю. - Синтез и исследование гетерополидекавольфрамосамаратов(ІІІ) с анионом со структурой Пикока-Уикли, Розанцев Г. М., Радио С. В. (2017)
Орел Л. А. - Полімерні матриці на основі альгінату натрію: синтез і кінетика вивільнення метопрололу, Сінельніков С. І., Кобріна Л. В., Бойко В. В., Рябов С. В. (2017)
Погребняк О. С. - Спектрофотометрическое определение бромидов с N,N-диэтиланилином, Запорожец О. А., Павленко А. Н. (2017)
Савчук М. О. - Cинтез дифеніл-N-трихлорацетиламідофосфату та ІЧ-спектральні дослідження аніонних координаційних сполук РЗЕ на його основі, Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Труш В. О., Амірханов В. М. (2017)
Sknar Yu. E. - Photocatalytic activity of Ni–TiO2 composites electrodeposited on a nickel matrix with developed surface, Sknar I. V., Savchuk A. A., Bezik A. A., Danilov F. I. (2017)
Бажиров Т. С. - Исследование физико-химических процессов при механической активации фосфорного шлака, Даулетияров М. С., Бажиров Н. С., Серикбаев Б. Е., Бажирова К. Н. (2017)
Зайчук О. В. - Дослідження шляхів підвищення фізико-технічних показників кварцової кераміки, Амеліна О. А. (2017)
Levytskyi V. Ye. - Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers, Masyuk A. S., Suberlyak O. V. (2017)
Parsadanov I. V. - Increasing the efficiency of intra-cylinder catalysis in diesel engines, Sakhnenko N. D., Ved’ M. V., Rykova I. V., Khyzhniak V. A., Karakurkchi A. V., Gorokhivskiy A. S. (2017)
Pivovarov О. А. - Preparation of silver nanoparticles by contact nonequilibrium low-temperature plasma іn the presence of sodium alginate, Skіba М. І., Makarova А. К., Vorobyova V. І., Pasenko О. О. (2017)
Саввова О. В. - Вплив в’язкості на формування структури оптично прозорих склокристалічних матеріалів на основі дисилікату літію в процесі термічного оброблення, Топчий В. Л., Смирнова Ю. О., Петров Д. В. (2017)
Savenkov A. S. - Processing of low-grade rock phosphate into complex fertilizers, Bilohur I. S. (2017)
Трус І. М. - Утилізація осадів реагентного очищення мінералізованих шахтних вод в складі будівельних матеріалів, Флейшер Г. Ю., Токарчук В. В., Гомеля М. Д., Воробйова В. І. (2017)
Фролова Л. А. - Извлечение хрома из концентрированных растворов ферритным методом, Пивоваров А. А., Анисимовa Л. Б., Якубовская З. Н., Якубовский А. И. (2017)
Афукова Н. О. - До ювілею Г.В. Дейниченка – керівника, педагога, науковця (2017)
Адамчук В. В. - Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин, Булгаков В. М., Калетник Г. Н., Куценко А. Г. (2017)
Калетнік Г. М. - Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів, Янович В. П. (2017)
Дейниченко Г. В. - Використання вібраційного впливу в процесі мембранного концентрування харчових рідин, Гузенко В. В., Мазняк З. О. (2017)
Кірієнко О. А. - Дослідження процесу вібропродавлювання довгомірних труб у звукорезонансних режимах (2017)
Надутый В. П. - Анализ влияния уплотняемости сыпучей горной массы на процесс ее деформирования между плоскими поверхностями дезинтеграторов, Титов А. А. (2017)
Рахманов С. Р. - Системная динамика рабочей клети стана холодной пильгерной прокатки труб, Вышинский В. Т., Поворотний В. В., Кулык Д. А., Волошин Е. Ю. (2017)
Хитряк О. І. - Вплив ексцентриситету шківів на резонансні коливання гнучких пасів (2017)
Бовсуновский А. П. - Метод оценки эффективности вибрационной диагностики повреждения ступенчатых валов паровых турбин (2017)
Кобець А. С. - До питання створення машини з підвищеною рівномірністю внесення мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О., Яропуд В. М. (2017)
Полулях Д. А. - Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности конусной формы (2017)
Скиба М. І. - Одержання оксиду кобальту із застосуванням розряду нерівноважної плазми, Півоваров О. А., Макарова А. К., Воробйова В. І. (2017)
Федин Д. А. - Особенности динамики открытых зубчатых передач барабанных мельниц, Виноградов Б. В. (2017)
Яцковський В. І. - Зміна індикаторної діаграми дизельного двигуна при моделюванні несправностей паливної апаратури, Яцковська Р. О. (2017)
Дейниченко Г. В. - Удосконалення процесу тендеризації м’яса за допомогою ультразвукових коливань та його апаратурне оформлення, Постнов Г. М., Чеканов М. А., Червоний В. М. (2017)
Дейниченко Г. В. - Експериментальна оцінка техніко-експлуатаційних параметрів ультразвукового пристрою для отримання водно-жирових емульсій, Постнов Г. М., Червоний В. М., Чеканов М. А. (2017)
Дейниченко Г. В. - Ефективність гомогенізації молока у пульсаційному гомогенізаторі, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2017)
Дейниченко Г. В. - Обґрунтування раціональних технічних характеристик апарата для очищення цибулі ріпчастої, Терешкін О. Г., Афукова Н. О., Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2017)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування технології та розробка обладнання для первинного очищення соняшникової олії, Бандура В. М., Фіалковська Л. В., Пазюк В. М. (2017)
Філіпенко А. С. - Інституційна основа світового господарства (2014)
Васюткіна Н. В. - Прогнозування потенціалу розвитку авіаційних підприємств в Україні (2014)
Ігнатченко Н. М. - Стратегічні орієнтири участі комерційних банків України у глобальних інвестиційних процессах (2014)
Бойченко Н. В. - Профессиональные риски как социально-экономическая категория (2014)
Щурик М. В. - Формування нових засад інвестиційного забезпечення природокористування: передумови та механізм їх реалізації (2014)
Prosyankina-Zharova Т. І. - Development typology of regions for the purposes of the investment policy of using SAS Business Intelligence, Terentiev О. М. (2014)
Островецький В. І. - Адаптація діяльності вищих навчальних закладів України до ринкових умов господарювання (2014)
Ареф'єв С. О. - Еволюція сутності та значення реструктуризації підприємства (2014)
Мороз С. Г. - Матеріальне стимулювання у системі чинників формування конкурентоспроможності (2014)
Поповиченко И. В. - Возможные риски создания предприятия и методы их оценки (на примере создания сети районных мини-хлебопекарен), Редькин Д. А. (2014)
Даніалі П. - Стратегії розвитку пивоварних підприємств в Україні (2014)
Навроцька Т. А. - Розробка нововведень: організаційні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств (2014)
Буян О. А. - Анализ механизма формирования корпоративной социальной ответственности (на примере нефтеперерабатывающего предприятия) (2014)
Непочатенко О. О. - Стратегічні альтернативи розвитку та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, Хлівна І. В., Транченко Л. В., Транченко О. М. (2014)
Даніалі Ф. - Особливості діяльності підприємств громадського харчування (2014)
Зубріліна В. В. - Міжбюджетні відносини: теоретичні підвалини та практика сьогодення (2014)
Сєрік Ю. В. - Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України (2014)
Росохата А. С. - Формування методичного апарату прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислового підприємства (2014)
Двейріна Т. О. - Аналіз методів амортизації основних засобів підприємства (2014)
Малюкова І. В. - Метод визначення лімітів на проведення банком активних та пасивних операцій (2014)
Загороднюк І. М. - Молодь і наука – майбутнє України! (2014)
Горбовий А. Ю. - Міжнародний науковий форум "Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір", Мисковець О. В. (2014)
Наші автори (2014)
Брайловський І. А. - Теоретичні засади взаємодії суспільного і приватного секторів економіки в рамках державно-приватного партнерства (2014)
Островецький В. І. - Економічні інструменти адаптації діяльності вищих навчальних закладів до ринкових умов господарювання (2014)
Койбічук В. В. - Методичний підхід до проведення аналізу конкурентоспроможності банку на основі інструментів описового моделювання (2014)
Ареф’єв С. О. - Маркетингова реструктуризація авіакомпаній: дослідницько-методологічний аспект (2014)
Сохацька Г. В. - Застосування стратегічного аналізу у дослідженні конкурентоспроможності товарних груп (2014)
Осадчий Ю. М. - Одночасне оптимальне планування обсягів виробництва і використання ресурсів (2014)
Зоря П. С. - Виробництво екологічно чистої продукції: проблеми та виклики сьогодення (2014)
Бутило Р. І. - Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент у технології виробництва молока (2014)
Гончаренко О. Г. - Соціально-економічні аспекти праці в умовах позбавлення волі та її значення в ресоціалізації засуджених (2014)
Сергєєва Л. Н. - Застосування принципів рефлексивного управління для типологізації орієнтації домогосподарств на ринку фінансових послуг, Ковтун О. А. (2014)
Шкільняк М. М. - Сучасні підходи в системі управління об’єктами державної власності (2014)
Мосін О. О. - Методика оцінювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Ільєнко Р. В. - Перспективні інструменти управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні (2014)
Козинець А. О. - Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному підприємстві (2014)
Лащак В. В. - Система захисту прав споживачів та контролю за цінами у світлі адміністративного реформування, Лащак Т. В. (2014)
Schuryk M. V. - Natural resources settlements: the contradictions of and background to overcome them (2014)
Гривківська О. В. - Проблеми кредитування агропромислового виробництва, Клібанська Л. В. (2014)
Аніщенко В. О. - Методичний підхід до інвестиційного забезпечення інноваційних програм природоохоронного призначення (2014)
Єремейчук Р. А. - Формування і структура державного боргу України та особливості управління ним (2014)
Ликова А. А. - Сектор банківських послуг України у контексті післякризового відновлення системи міжнародних фінансів (2014)
Домрачев В. М. - Щодо регулювання діяльності комерційних банків в Україні, Гудзь Ю. М., Раєвський К. Є. (2014)
Грозний І. С. - Застосування методу аналізу ієрархій до задач бенчмаркінгу виробничих процесів промислового підприємства, Тарасова Г. О. (2014)
Трикіша А. П. - Нарада керівників вищих навчальних закладів України приватної форми власності з питань імплементації Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Наші автори (2014)
Кірієнко О. А. - Застосування хвилеводу для прокладання труб невеликої довжини методом вібропроколу в звукорезонансних режимах (2017)
Котов Б. І. - До теорії інтенсифікації просіювання зернових матеріалів у віброрешітних сепараторах, Спірін А. В., Степаненко С. П. (2017)
Надутый В. П. - Повышение эффективности комплексного обезвоживания горной массы на основе использования синхронного импульсного воздействия, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух шару зерносуміші на плоскому віброрешеті, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Рахманов С. Р. - Динамические особенности электромеханической системы главной силовой линии стана ХПТ, Вышинский В. Т., Морозова Л. А. (2017)
Іванов М. І. - Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Ковальова І. М. (2017)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Веселовський Я. П. (2017)
Сивак Р. І. - Накопичення пошкоджень при імпульсному пластичному деформуванні поверхневого шару (2017)
Веселовська Н. Р. - Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком, Турич В. В., Руткевич В. С. (2017)
Шатохин В. М. - Глобально сходящийся алгоритм решения интегральных уравнений установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов (2017)
Ярошенко Л. В. - Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин, Чубик Р. В., Зрайло Н. М. (2017)
Біліченко В. В. - Аналого-цифрове перетворення віброакустичних сигналів, Романюк О. Н., Яцковський В. І., Борисюк Д. В. (2017)
Зав'ялов В. Л. - Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання, Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2017)
Калініченко Р. А. - Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі, Солона О. В., Твердохліб І. В. (2017)
Котов Б. І. - Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин, Деревенько І. А., Степаненко С. П. (2017)
Цуркан О. В. - Математична модель вібраційної сушарки з маятниковими механізмами вільного ходу, Величко Л. Д., Присяжнюк Д. В. (2017)
Михальова Ю. О. - Обґрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії (2017)
Омельянов О. М. - Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів (2017)
Хлівна І. В. - Інституційні детермінанти та закономірності розвитку телекомунікаційних підприємств України (2014)
Ніколіна І. І. - Ретроспективний аналіз методологічних засад управління еволюційним розвитком підприємства, Чайковський А. О. (2014)
Крахмальова Н. А. - Освітня послуга як продукт економічної діяльності вищих навчальних закладів, Кірієнко Д. О. (2014)
Аршевська М. В. - Комунікаційне забезпечення споживчої корисності інновацій на початкових етапах інноваційного циклу підприємств (2014)
Гривківська О. В. - Економічна безпека: еволюція сутності та методи оцінювання, Нагорна І. І. (2014)
Антощишина Н. І. - Теоретичні підходи до визначення трансакційних витрат в авіатранспортній галузі (2014)
Малюта Л. Я. - Методологія формування комплексної системи економічної безпеки підприємства (2014)
Бойко О. Б. - Особливості аналізування реалізації продукції українського машинобудування та перспективи розвитку (2014)
Бабій І. В. - Вплив реструктуризаційних змін на стабілізацію діяльності промислових підприємств (2014)
Басюк Д. І. - Винний туризм у Закарпатському регіоні (2014)
Драбаніч А. В. - Управління процесом самоорганізації суб’єктів інноваційних кластерів у регіоні (2014)
Кургузенкова Л. А. - Виклики та загрози управління виробництвом екологічно чистої продукції, Зоря П. С. (2014)
Сороківська О. А. - Інформаційна безпека України та стан використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті євроінтеграційних процесів, Машлій Г. Б. (2014)
Храпкина В. В. - Прогнозирование в системе управления финансовой безопасностью предприятия (2014)
Churkina I. Ye. - Budget system of Ukraine in the terms of globalization (2014)
Прокопенко Н. С. - Механізм фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання (2014)
Харковина О. Г. - Фінансування інтелектуального капіталу підприємства: проблемні аспекти (2014)
Кристюк О. А. - Специфіка оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку інформаційно-комп’ютерних технологій (2014)
Скляренко О. В. - Інформаційні системи інноваційної аналітики у фінансових установах, Домрачев В. М., Малюков В. П. (2014)
Пашкова О. Б. - Студентська конференція в Європейському університеті (2014)
Наші автори (2014)
Котвіцька А. А. - Визначення змісту та передумов формування концепції соціальної фармації в країнах світу та в Україні, Кубарєва І. В., Сурікова І. О. (2017)
Петровська Л. С. - Дослідження структурно-механічних властивостей і технологічних аспектів виробництва засобу для немовлят (2017)
Слободянюк М. М. - Теоретичні основи і методичне обґрунтування комплексного аналізу та моделювання доцільності й ефективності розробок нових лікарських засобів, Самборський О. С., Германовскі Т. (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження історичних аспектів організації навчальної та виробничої практики як складової професійної підготовки фахівців фармації, Барковська О. Я., Гавриш Н. Б., Огарь С. В. (2017)
Толочко В. М. - Дослідження аспектів лояльності спеціалістів фармації вітчизняних аптечних закладів, Артюх Т. О. (2017)
Гала Л. О. - Дослідження компетентності фахівців аптечних закладів при наданні додаткових послуг населенню, Гаврилюк Я. Д. (2017)
Літвінова О. М. - Визначення критичних параметрів контролю технологічного процесу песаріїв з ацикловіром і ефірними оліями на промисловому підприємстві, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2017)
Тихонов О. І. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для місцевого лікування сухості шкіри, Бондаренко Л. О., Шпичак О. С. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення показників поширеності та захворюваності на хворобу Паркінсона у різних регіонах світу, Прокопенко О. С. (2017)
Ткачук В. В. - Влияние стоматогенной эндотоксинемии на липидный обмен и системное воспаление, Величко В. И., Левицкий А. П. (2016)
Фурдычко А. И. - Влияние антидисбиотических средств на состояние пародонта у крыс с экспериментальным неалкогольным стеатогепатитом, Скидан М. И., Левицкий А. П. (2016)
Shnaider S. A. - The study of the adaptogen peculiarities of the preparation from vegetative polyphenols at the restoration of acute emotional painful stress (2016)
Николаева А. В. - Влияние растительных полифенолов на ткани пародонта у женщин с гиперэстрогенией (2016)
Стороженко К. В. - Поліморфізм гена COL1A1 у осіб з патологічним прикусом "класу III", Шкарупа В. М., Коляда О. К. (2016)
Глазунов О. А. - Стоматологический статус мужчин зрелого и пожилого возраста с генерализованным пародонтитом, Корнейчук А. Е. (2016)
Велєв А. М. - Клінічна профілактика ускладнень після відновних операцій при раку порожнини рота (2016)
Демид О. І. - Спосіб мобілізації м`яких тканин по межі твердого та м`якого піднебіння на етапах його реконструкції при вроджених розщілинах м`якого та частково твердого піднебіння (2016)
Лавренюк Я. В. - Стан твердих тканин зубів та пародонту у дітей з ортодонтичними конструкціями в динаміці лікування розробленими методами (2016)
Фастовець О. О. - Мікробіоценоз зубоясенних борозен та стан місцевого імунітету порожнини рота у ортодонтичних хворих при застосуванні брекет-систем, Самойленко В. А. (2016)
Суслова О. В. - Вплив ортодонтичного лікування скупчення зубів на стан порожнини рота, Мірчук Б. М., Плотнікова В. Г., Шпак С. В. (2016)
Смоляр Н. І. - Особливості мінерального складу ротової рідини у дітей з бронхіальною астмою, Лещук С. Є. (2016)
Костура В. Л. - Особливості цитокінового статусу в ротовій рідині у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла, Безвушко Е. В., Лаповець Л. Є. (2016)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2015 рік, Іванов В. С. (2016)
Савчук О. В. - Стан мережі та кадрового забезпечення стоматологічної служби м. Києва (2016)
Гірна Г. А. - Порівняльний аналіз методів пластичного закриття дефектів нижньої щелепи та порожнини рота в онкостоматологічних хворих, Костишин І. Д. (2016)
Смоляр Н. І. - Сучасні аспекти діагностики каріозної хвороби, Чухрай Н. Л. (2016)
Академик Скрипников Николай Сергеевич. К 80-летию со дня рождения (1936-2016) и светлой памяти (2010) (2016)
Булеев И. П. - Интеллектуализация труда - основа развития современной экономики, Булеев Е. И., Брюховецкий Я. С. (2016)
Рябыкина Н. И. - Экономический потенциал Украины и пути его реализации в условиях кризиса, Ревва А. Н., Булеев В. Е. (2016)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінювання інвестиційної активності підприємства за критерієм доданої вартості, Коритько Т. Ю., Бриль І. В. (2016)
Бриль І. В. - Передумови виникнення та визначення складу доданої вартості підприємств, Рябикіна К. Г. (2016)
Горощенко В. В. - Оценка персонала как основной инструмент мотивации труда (2016)
Лаптєв В. І. - Дослідження інституційного середовища управління людськими ресурсами в Україні (2016)
Малишко Ю. М. - Імплементація досвіду країн ЄС щодо спрощення загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні (2016)
Матюшин А. В. - Совершенствование инструментов реализации государственной промышленной политики в условиях экономических трансформаций, Аборчи А. В. (2016)
Шемякина Н. В. - Стратегические подходы к управлению процессом инновационного развития, Пономаренко А. А. (2016)
Венжега Р. В. - Опыт стратегического планирования развития угольной промышленности Украины (2016)
Иваненко Л. В. - Сравнительный анализ некоторых подходов к моделированию влияния человеческого капитала на добавленную стоимость в экономике (2016)
Трушкіна Н. В. - Напрями підвищення ефективності організації збутової діяльності вугледобувних підприємств (2016)
Удовенко А. О. - Кластерний аналіз якості підготовки нормативно-правових актів регуляторними органами (2016)
Щерба А. О. - Підходи до визначення інвестицій та інвестиційної активності підприємств (2016)
Самодурова Д. А. - Теоретичні аспекти інвестиційної активності підприємств (2016)
Дем’яненко А. Г. - Деякі особливості і аналогії математичних моделей задач динаміки пружних об’єктів з рухомим інерційним навантаженням (2017)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2017)
Кузьо І. В. - Mетодика проектного розрахунку віброударних модулів з інерційним приводом, Гурський В. М., Шпак Я. В. (2017)
Ланець О. С. - Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника, Деревенько І. А. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух осцилятора зі степеневою характеристикою пружності, Ольшанський С. В. (2017)
Шатохин В. М. - O выборе параметров дебалансных вибрационных аппаратов с эксцентриковым ротором и асинхронным электроприводом (2017)
Афтаназів І. С. - Пристрій для зміцнення торсіонних валів та циліндричних довгомірних деталей, Топчій В. І., Шевчук Л. І., Строган О. І. (2017)
Виноградов Б. В. - Анализ динамической устойчивости приводного узла открытой зубчатой передачи барабанной мельницы, Федин Д. А. (2017)
Данченко В. Н. - Динамика замкнутой силовой линии прошивного стана трубопрокатного агрегата, Рахманов С. Р., Тополов В. Л., Хацкелян И. П. (2017)
Дудников А. А. - Повышение надежности деталей машин поверхностным пластическим деформированием, Дудник В. В., Келемеш А. А., Горбенко А. В., Лапенко Т. Г. (2017)
Дырда В. И. - Исследование температурной устойчивости резиновых виброамортизаторов вибрационных горных питателей, Черний А. А. (2017)
Надутый В. П. - Oценка влияния вибрации и электроосмоса на обезвоживание влагонасыщенной горной массы, Елисеев В. И., Луценко В. И., Костыря С. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського