Миколишин М. М. - Емісія облігацій в активізації емісійної політики банків (2011)
Бобало О. Ю. - Вітчизняний досвід маркетингової діяльності вищих навчальних закладів. Пропозиції щодо використання маркетингових інструментів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Редакційна колегія (2011)
Батечко Н. Г. - Сучасні підходи до формування змісту підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2013)
Волкова Н. І. - Педагогічні умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Галицька М. М. - "Культура" та "Освіта": взаємозумовленість понять (2013)
Главацька А. О. - Критерії формування правової компетентності майбутнього викладача в процесі професійної підготовки (2013)
Дружененко Р. С. - Особливості роботи студентів-філологів над лінгвістичним аналізом етнотексту: семантичний і прагматичний аспекти (2013)
Канафоцька Г. П. - Складові та чинники формування організаційних цінностей, Нідзієва В. А. (2013)
Кісельова О. Г. - Методика навчання медичної термінології майбутніх лікарів (2013)
Клочко О. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді: результати експерименту (2013)
Козак Л. В. - Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології (2013)
Койчева Т. І. - Особливості розвитку корпоративної культури викладачів педагогічного університету (2013)
Кульбашна Я. А. - Застосування інноваційних педагогічних технологій для формування професійної компетентності майбутніх стоматологів (2013)
Лаврут О. О. - Вивчення української літератури та історії в школах УРСР в перше повоєнне десятилітя (2013)
Лейко С. В. - Поняття "компетенція" та "компетентність": теоретичний аналіз (2013)
Литвин Л. В. - Характеристика наукових досліджень з професійної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу (2013)
Мосьпан Н. В. - Вища освіта україни в умовах розвитку ринкової економіки (2013)
Овчаренко Н. А. - Напрями модернізації професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Олійник І. М. - Обгрунтування структури готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів (2013)
Прохорова О. В. - Хмарні технології в науково-дослідній діяльності магістрів педагогічних університетів (2013)
Сергеєва О. С. - Аналіз пріоритетних тенденцій розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу (2013)
Фольварочний І. В. - Інтернаціоналізація просвітницької діяльності у сфері освіти дорослих (2013)
Часова К. С. - Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз (2013)
Шахейд А. А. - Формування у студентів мистецтвознавчих спеціальностей цінностей народного художнього мистецтва: результати дослідження (2013)
Шпагіна О. В. - Специфіка дистанційної освіти у вищих навчальних закладах України (2013)
Вознюк А. В. - Тренінг "психологічні особливості управління педагогічними працівниками": структура, зміст, основні інтерактивні техніки (2013)
Побірченко Н. А. - Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету (2013)
Титул, зміст (2012)
Адамчук-Чалая Н. И. - Морфо-функциональные изменения растений пшеницы яровой при взаимодействии с азоспириллами (2012)
Титова Л. В. - Роль липкогенных компонентов в повышении физиологической активности ризобий и продуктивности соево-ризобиального симбиоза, Бровко И. С., Леонова Н. О., Воцелко С. К., Иутинская Г. А., Патыка В. Ф. (2012)
Гудзенко Е. В. - Очистка и физико-химические свойства a-L-рамнозидазы Сryptococcus albidus 1001, Варбанец Л. Д. (2012)
Шепелевич В. В. - Чувствительность Pseudomonas chlororaphis к антибіотикам и химическим средствам защиты растений, Киприанова Е. А., Ярошенко Л. В., Авдеева Л. В. (2012)
Ногина Т. М. - Эффективность препарата "Эколан-М" для очистки нефтяных загрязнений почвы, Думанская Т. У., Хоменко Л. А., Подгорский В. С. (2012)
Циганкова В. А. - Pістстимулюючі, фунгіцидні і нематицидні властивості нових субстанцій мікробного походження та їх вплив на синтез малих si/mi РНК в клітинах рослин, Андрусевич Я. В., Білявська Л. О., Козирицька В. Є., Іутинська Г. О., Галкін А. П., Галаган Т. О., Болтовська О. В. (2012)
Захарова О. М. - Бактеріальні хвороби ріпаку, Мельничук М. Д., Данкевич Л. А., Патика В. П. (2012)
Mudryk M. R. - Plant-Isolated Pantoea agglomerans – New Look into Potential Pathogenicity (2012)
Притула И. Р. - Усовершенствование метода выделения водородобразующих бактерий рода Сlostridium, Таширев А. Б. (2012)
Янева О. Д. - Отбор термофильных штаммов дрожжей, активно сбраживающих лактозу, Сичкарь С. В., Воронина А. А., Подгорский В. С. (2012)
Кириченко А. М. - Спонтанні заміни нуклеотидів у генах Х-вірусу картоплі, Щербатенко І. С. (2012)
Babenko L. P. - The Effect of Lacto- and Bifidobacteria in Monoculture on the Vaginal Microflora in Norm and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis, Lazarenko L. M., Shynkarenko L. M., Mokrozub V. V., Pidgorskyi V. S., Spivak M. Y. (2012)
Mokrozub V. V. - Effect of Probiotic Strains of Lacto- and Bifidobacteria on the Activity of Macrophages and Other Parameters of Immunity in Cases of Staphylococcosis, Lazarenko L. M., Babenko L. P., Shynkarenko-Sichel L. M., Olevinska Z. M., Timoshok N. O., Pidgorskyi V. S., Spivak N. Ya. (2012)
Балко А. Б. Характеристика, свойства, перспектива применения бактериоцинов (2012)
Катерина Іванівна Андреюк. До 85-річчя від дня народження (2012)
Титул, зміст (2012)
Таширев А. Б. - Синтез меланиновых пигментов антарктическими чёрными дрожжами, Романовская В. А., Рокитко П. В., Матвеева Н. А., Шилин С. О., Таширева А. А. (2012)
Нидялкова Н. А. - Выделение фибринолитической пептидазы Bacillus thuringiensis ИМВ В-7324, Мацелюх Е. В., Варбанец Л. Д. (2012)
Грицай Р. В. - Cерологическая характеристика липополисахаридов Ralstonia solanacearum, Броварская О. С., Житкевич Н. В., Варбанец Л. Д. (2012)
Авдеева Л. В. - Влияние лактита и лактулозы на адгезивные свойства пробиотических штаммов Bacillus subtilis, Осадчая Л. В., Хархота М. А. (2012)
Громозова О. М. - Hовые аспекты плейотропного действия генов, кодирующих экзополифосфатазы дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Качур Т. Л., Войчук С. И., Рязанова Л. П., Кулаковская Т. В. (2012)
Poltavska O. A. - Antimicrobial Activity of Bifidobacterial Bacteriocin-Like Substances, Kovalenko N. K. (2012)
Смирнова Г. Ф. - Восстановление хлоратов Аcinetobacter thermotoleranticus С-1 в присутствии некоторых тяжелых металлов, Подгорский В. С., Мучник Ф. В. (2012)
Погорелова В. В. - Взаимоотношение инфузорий с азотобактером и их влияние на растения, Бега З. Т., Курдиш И. К. (2012)
Сафронова Л. А. - Гено- та фенотипічна характеристика штамів бацил - компонентів препарату ендоспорин, Зелена Л. Б., Клочко В. В., Авдєєва Л. В., Рева О. М., Підгорський В. С. (2012)
Matselyukh B. - Purification and Structure Elucidation of the By-Product of New Regulator of Antibiotic Production and Differentiation of Streptomyces, Mohammadipanah F., Laatsch H., Rohr J., Efremenkova O., Khilya V. (2012)
Рой А. А. - Влияние бактерий рода Вacillus на возбудителя бактериального рака томатов, Пасичник Л. А., Церковняк Л. С., Ходос С. Ф., Курдиш И. К. (2012)
Панченко Л. П. - Активность фенилаланин-аммиак-лиазы в каллусных культурах сахарной свеклы, инфицированных ахолеплазмой, Коробкова Е. С. (2012)
Лаврінчук В. Я. - Дія пероксиду водню на мутанти Streptomyces globisporus 1912 з різною каротинсинтезуючою активністю, Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П. (2012)
Самойлов А. М. - Динаміка чисельності діазотрофів у кореневій зоні ізогенних за генами ліній пшениці, Жмурко В. В. (2012)
Burova L. M. - Plasmid Profile, Colicinogeny and Phage Sensitivity as Indicators of the Dynamics of Escherichia coli Populations in the Human Gut, Korneichuk E. P., Kushkina A. I., Tovkach F. I. (2012)
Shcherbatenko I. S. - Graphical Visualization of the Biologically Significant Segments in the Sequence Sets of the Relative Plant Viruses (2012)
Babenko L. P. - The Effect of Lacto- and Bifidobacteria Compositions on the Vaginal Microflora in Cases of Intravaginal Staphylococcosis, Spivak N. Y., Lazarenko L. N. (2012)
Надежда Константиновна Коваленко. К 75-летию со дня рождения (2012)
Іван Кирилович Курдиш. До 70-річчя з дня народження (2012)
Волянський П. Б. - Деякі питання управління надзвичайними ситуаціями мирного типу (2012)
Гук О. І. - Асертивність як складова культури демократичного врядування (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Джерела формування концепції прав людини в процесах європейського державотворення (2012)
Решетніков Ю. Є. - Викладання предметів духовно-морального спрямування у державній школі: український та закордонний досвід (2012)
Решота О. А. - Становлення внутрішнього ринку Європейського Союзу: передумови та особливості (2012)
Шевчук Б. М. - Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні (2012)
Шевчук П. І. - Ризики реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Бавол Т. В. - Нормативно-правове регулювання державного соціального захисту сирітства в Україні (на прикладі Закарпатської області) (2012)
Біщук В. П. - Еволюція трактування поняття еліта в історико-філософському контексті та можливість застосування класичних підходів елітаризму в сучасних українських умовах (2012)
Гемерлінг І. І. - Державна політика удосконалення нормативно-правової бази інституту усиновлення в Україні (2012)
Мельник М. В. - Сутність поняття "державна політика розвитку інформаційного суспільства”: узагальнення європейських та вітчизняних трактувань (2012)
Снісаренко C. Г. - Принципи муніципального господарювання в країнах європейського союзу: досвід для України (2012)
Шевчук А. П. - Організація пенсійного забезпечення в ЄС: досвід для України (2012)
Васейчук Л. А. - Наукове та кадрове забезпечення процесу стратегічного планування (2012)
Наконечний В. В. - Категорія управління в контексті динаміки суспільно-політичних змін: методологічний ракурс (2012)
Романенко Є. О. - Комунікація як необхідна складова розвитку сучасного суспільства (2012)
Заблоцький В. В. - Історичні корені трансцендентальної самобутності української держави часів козаччини (2012)
Ліпенцев А. В. - Розвиток організаційної культури органів публічної влади: у контексті завдань реалізації програм регіонального інноваційного розвитку, Пилис Ю. А. (2012)
Грицко Р. - Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у закладах родинної медицини (2012)
Коваленко М. М. - Структурне посилення державного управління у контексті модернізації банківського регулювання та нагляду (2012)
Криштанович М. Ф. - Державне управління кадровим забезпеченням органів внутрішніх справ України (2012)
Терешкевич Г. Т. - Проблеми узгодженості норм права із засадами персоналістичної біоетики в контексті державної політики (2012)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Методи державного регулювання земельно-орендних відносин (2012)
Молодченко Т. Г. - Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні (2012)
Гусак І. В. - Шлях до професіоналізму на державній службі України (2012)
Домбровська О. М. - До питання про становлення та розвиток державної служби у системі державного управління України (2012)
Кузьмін О. Є. - Проблеми зайнятості та підготовки управлінських кадрів для малих промислових підприємств на оптових ринках, Кирилич Т. Ю. (2012)
Шкварчук Л. О. - Формування доктрини державного регулювання економіки під впливом економічних криз (2012)
Стеців І. С. - Система управління витратами вищих навчальних закладів недержавного сектора економіки: передумови формування та напрями удосконалення основних аспектів (2012)
Алєксєєва С. І. - Етапи та показники оцінювання можливостей підприємства щодо проведення науково-технічної підготовки виробництва (2012)
Полянська А. С. - Формування концепції розвитку підприємств на засадах ситуаційного управління (2012)
Відомості про авторів (2012)
Редакційна колегія (2012)
Иванов В. Н. - Устройство и монтаж малогабаритных быстромонтируемых башенных кранов (2008)
Иванов В. Н. - О гармонизации параметров защитной системы грузоподъемных кранов в тупиковых участках пути, Исьемини И. И. (2008)
Кравцов М. К. - Влияние контакторного пуска асинхронного двигателя на усилия в канатах, Оболенская Т. А., Ващук С. А. (2008)
Чернышенко А. В. - Радиальная жесткость подшипников качения в буксах крановых колес, Мельниченко А. А., Павлова А. А. (2008)
Нестеров А. П. - Максимальные инерционные нагрузки одноконцевого клетевого подъемника, Осипова Т. Н., Иваночко В. М. (2008)
Подоляк О. С. - Многофакторный анализ динамики подъема груза автомобильным краном (2008)
Фидровская Н. Н. - Оценка нагрузочной способности канатного барабана при различных схемах нагрузки (2008)
Маршуба В. П. - Определение механической и адгезионной составляющих силы трения по передней поверхности спирального сверла на моделирующей установке, Сичов Ю. И., Чернякова О. В. (2008)
Тарасюк А. П. - Особенности расчета суммарной площади сечения среза и мгновенной окружной силы при фрезеровании инструментами с разнонаправленными кромками, Кобеляков П. В. (2008)
Маршуба В. П. - Физическое моделирование процесса пакетирования стружки при глубоком сверлении, Дигтярь А. А. (2008)
Кондратюк О. Л. - Особенности динамического моделирования формообразующих движений при сверлении глубоких отверстий малого диаметра, Мельниченко А. А., Скоркина В. А., Скоркин А. О., Рубцова Г. С. (2008)
Ємець М. В. - Вплив температурних деформацій вузлів багатокругових верстатів на точність обробки, Ізюмська Л. Ф. (2008)
Арпентьев Б. М. - Оптимизация процесса разборки соединения с неосесимметричной плоской деталью при индукционном нагреве, Резниченко Н. К. (2008)
Кальченко В. В. - Шлифование винтовых поверхностей со скрещивающимися осями инструмента и детали с круговым профилем, Ерошенко А. М. (2008)
Корнієнко М. О. - Модель компонування установчо-затискного пристосування багато позиційних агрегатних верстатів, Маліцький І. Ф. (2008)
Остапчук В. Н. - Виды износостойких покрытий и методы их нанесения на рабочие поверхности тяжело нагруженных деталей машин и инструмента для их обработки (2008)
Маліцький І. Ф. - Забезпечення якості буксового вузла при складанні колісної пари з термовпливом, Тюніна С. А. (2008)
Резніченко М. К. - Технологічні основи енергозбереження в з’єднаннях з натягом при індукційному нагріві (2008)
Мелконов Л. Д. - Ротационная обработка поверхностей деталей и особенности оборудования, Мелконов Г. Л. (2008)
До уваги авторів (2008)
Колодій А. Ф. - Концепція публічного (нового) врядування в її застосуванні до демократичних і перехідних систем (2012)
Малик Я. Й. - Забезпечення національної безпеки України у контексті європейської безпеки, Береза О. І. (2012)
Киричук О. С. - Національний рівень європейського управління (2012)
Новак-Каляєва Л. М. - Парадокси теорії та практики реалізації концепції прав людини: досвід великої французької революції (2012)
Парубчак І. О. - Гуманітарні аспекти концепції державного управління процесами політичної соціалізації особи в Україні (2012)
Решота В. В. - Загальний суд та суд публічної служби у судовій системі ЄС (2012)
Наконечний В. В. - Онтологічна та епістемологічна складові науки державного управління (2012)
Попов С. А. - Особливості факторів опору імплементуванню державно-управлінських нововведень (2012)
Рудніцька Р. М. - Міжнародні та вітчизняні стандарти аудиту в державному управлінні – спільні та відмінні риси (2012)
Гонтар З. Г. - Роль державного управління у вирішенні питань кадрового забезпечення пожежної охорони в західних областях України (1939 – 1959 рр.) (2012)
Баштанник В. В. - Концептуалізація механізмів трансформації наддержавних інтеграційних процесів (на прикладі ЄС) (2012)
Линник С. О. - Реалізація в Україні глобальної стратегії ВООЗ "скорочення шкідливого споживання алкоголю” (2012)
Федорчак О. В. - Оцінювання діяльності обласних державних адміністрацій на основі збалансованої системи показників (2012)
Добрєва Н. Ф. - Регіональна політика розвитку транскордонного співробітництва (2012)
Довгань В. І. - Механізм фінансування протиепізоотичних заходів в Україні (2012)
Дакал А. В. - Державна політика щодо захисту прав дітей: вплив громадськості (2012)
Челпанова М. М. - Механізми реалізації ресурсозберігаючої програми конкурентоспроможності аграрних підприємств (2012)
Непомнящий О. М. - Cтратегічне управління розвитком житлового фонду населених пунктів (2012)
Гарасим В. В. - Теоретичні основи державної освітньої політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовцівм (2012)
Шпак Н. О. - Методи забезпечення економічної стабільності підприємств, Романишин М. І., Венгер О. І. (2012)
Бліщук К. М. - Актуальні питання реформування податкової системи, Третяк Г. С. (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Роль держави-власника та держави-менеджера у розвитку корпоративного сектора економіки (2012)
Піхоцький В. Ф. - Функціонування системи державного фінансового контролю та її удосконалення (2012)
Капітан В. О. - Поняття та роль соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки (2012)
Матвіїшин Є. Г. - Підходи до систематизації інформації для економічного прогнозування на регіональному рівні (2012)
Чернобай Л. І. - Інноваційна діяльність підприємств: сутнісна характеристика та проблеми її активізування, Стоцько С. Р. (2012)
Шевченкo С. Г. - Антикризове регулювання попиту на гроші (2012)
Відомості про авторів (2012)
Редакційна колегія (2012)
Малик Я. Й. - Угода про асоціацію Україна – ЄС як шлях реформування українського суспільства (2013)
Криштанович М. Ф. - Еволюція державного управління діяльністю органів внутрішніх справ по забезпеченню національної безпеки (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Глобальні тенденції щодо вирішення проблем дотримання прав людини у віртуальному просторі в контексті завдань державного управління (2013)
Пасічник В. М. - Зміст та духовний вимір національної ідеї (2013)
Філіппова В. Д. - Основні напрями державної політики в галузі педагогічної освіти в умовах становлення Української Держави (2013)
Андріяш В. І. - Сецесія в сучасному світі: ризики і загрози для України (2013)
Олійник А. Р. - Забезпечення європейських стандартів права людини на судовий захист в Україні в доктрині державного управління (2013)
Шпак О. А. - Модернізація та її вплив на систему державного управління: сутність та основні концепції (2013)
Лемішко Б. Б. - Класифікації та термінологічні підходи у процесі державного модернізаційного реформування системи охорони здоров’я в Україні, Грицко Р. Ю. (2013)
Бортейчук Р. Ю. - Оптимізаційна роль стратегічного управління у діяльності органів державної влади України (2013)
Дуб Н. Є. - Засади розвитку вищої медсестринської освіти в Україні (2013)
Решота В. В. - Досвід державної політики із запобігання та протидії коруції в Грузії (2013)
Селіверстов Р. Г. - Нечіткий кластерний аналіз окремих показників соціального розвитку районів Львівської області (2013)
Шевчук Б. М. - Реформа упраління в Єропейському Союзі: основні напрямки, принципи, інструменти (2013)
Голубятнікова Н. В. - Забезпечення органами публічної влади передумов розвитку підприємництва на фондовому ринку (2013)
Горобинський М. О. - Використання зарубіжного досвіду принципів оподаткування в діяльності Державної податкової служби України (2013)
Критенко О. О. - Організаційна структура управління в системі державних закупівель послуг (2013)
Коцовська О. С. - Механізм державного управління фінансового забезпечення освіти: теоретичні підходи до визначення (2013)
Петренко М. М. - Механізм формування інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання та методи її оцінки (2013)
Янишевський М. М. - Консультативні комітети та уповноважені особи громади в Німеччині: перспективи запровадження в Україні (2013)
Толкованов В. В. - Кадровий резерв як дієвий інструмент модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2013)
Михайлишин Л. Р. - Андрагогічні основи професійного розвитку державних службовців (2013)
Гусак І. В. - Державна кадрова політика: забезпечення відповідальності та запобігання корупції (2013)
Томич П. М. - Вітчизняний досвід підприємств у інвестиційній діяльності (2013)
Відомості про авторів (2013)
Редакційна колегія (2013)
Скрипнюк О. В. - Державний суверенітет: ґенеза доктрини та визначення поняття (частина друга) (2013)
Ключковський Ю. Б. - Суверенітет: держави, нації чи народу? (2013)
Щербанюк О. В. - Конституційне оновлення форм реалізації народом суверенної влади в Україні (2013)
Сквірський І. О. - Організація та здійснення громадського контролю в Російській Федерації: питання теорії та практики (2013)
Щербіна А. О. - Персональні дані в системі інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, Макушев П. В. (2013)
Кобець О. В. - Проблеми нормативного забезпечення обов’язковості державного контролю у сфері ліцензування на автомобільному транспорті, Сіряков О. І. (2013)
Співак М. В. - Корупційні правопорушення у сфері охорони здоров’я: аналітичний аспект (2013)
Журавльов Д. В. - Поняття і загальна характеристика центральних органів виконавчої влади України (2013)
Сахно В. О. - До питання утворення та діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні (2013)
Коротких А. Ю. - Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні та перспективи її розвитку (2013)
Жулавський С. А. - Про відповідність нормативної конструкції фінансової відповідальності за Податковим кодексом України конституційним принципам юридичної відповідальності (2013)
Бурчихин А. М. - Порівняльний аналіз законодавства Росії, Республіки Білорусь та України про умовно-дострокове звільнення (російською мовою) (2013)
Власова Г. П. - Спрощення кримінального провадження на прикладі окремих європейських країн: досвід, практика застосування (2013)
Усов Д. С. - Захист державної таємниці за кримінальним законодавством інших країн на пострадянському просторі (2013)
Пилипенко І. В. - Окремі проблеми застосування законодавства щодо участі неповнолітніх у кримінальному провадженні (2013)
Шуміленко А. П. - Сучасна міжнародно-правова практика здійснення функцій дипломатичних представництв (2013)
Копотун І. М. - Правове регулювання запобігання надзвичайним подіям кримінально-правового характеру у кримінально-виконавчих установах (2013)
Мироненко Т. Є. - Особливості представництва прокурором у суді інтересів громадян і держави у галузі земельних відносин, Тогобіцька А. А. (2013)
Давиденко В. С. - Місце криміналістичної характеристики в системі окремої методики розслідування протиправного заволодіння військовим майном військовими службовими особами (2013)
Юсупов В. А. - Процедурні основи діяльності правоохоронних органів України (2013)
Шевченко Ю. В. - Сутність повноважень прокурора при здійсненні діяльності із забезпечення додержання законів щодо надання та ефективного використання земель (2013)
Іншин М. І. - Сутність і призначення юридичних гарантій у сфері службовотрудової діяльності (2013)
Рунова Н. О. - Об’єкт правовідносин державної служби (2013)
Хомич І. Ю. - Поняття і система принципів соціального забезпечення населення України (2013)
Сапон А. В. - Принципи соціального забезпечення суддів (2013)
Журавель В. - Загальноправові принципи організації праці суддів (2013)
Андрейчук Т. В. - Сучасний стан правового регулювання обмежень і заборон стосовно трудової діяльності суддів (2013)
Сайнецький О. П. - Суть і особливості військової служби (2013)
Рекша А. В. - Сучасний стан правового регулювання заохочень державних службовців (2013)
Демидко В. О. - Проблеми та напрями вдосконалення правового регулювання права на здорові та безпечні умови праці (2013)
Алімпієв А. І. - Державна політика сприяння зайнятості населення: історичноправовий огляд (2013)
Токарчик Р. - Окреслення предмета біоюриспруденції (частина перша) (англійською мовою) (2013)
Романовський Г. Б. - Право і сучасні проблеми біомедицини (російською мовою) (2013)
Стеценко С. Г. - Біоюриспруденція як новий напрям правових наукових досліджень (2013)
Ясинок М. М. - Мирова юстиція: становлення, розвиток і перспективи (2013)
Подорожна Т. С. - Загальнотеоретичні аспекти конституціоналізації правової Подільський системи України: постановка проблеми (2013)
Бондаренко В. В. - Історико-правовий аспект нормативного закріплення та розвитку права громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище (2013)
Щербак Н. М. - Цензура і влада в умовах реформування Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Самандас Н. В. - Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії за часів правління Петра І (2013)
Піддубна Д. С. - Засади захисту органічної продукції під час землеробства (2013)
Парубін К. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів, які уповноважені впроваджувати та використовувати інформаційно-комунікацій- ні технології в діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Пададименко Н. В. - Поняття "соціальне забезпечення працівників правоохоронних органів" (2013)
Мамедова Р. Я. - Міжнародно-правові основи регулювання профспілкової діяльності (2013)
Потіп М. М. - До питання розмежування владних повноважень міжнародно-правовими, конституційними та адміністративними засобами (2013)
Хрідочкіна А. А. - Ознаки та зміст поняття "злочини проти права інтелектуальної власності" (2013)
Чорна К. П. - Працівник як суб’єкт правовідносин у сфері безпеки та гігієни праці (2013)
Луценко О. Є. - Види дисциплінарних проступків державних службовців: постановка проблеми (2013)
Брижак А. В. - Кримінологічна характеристика крадіжок, поєднаних з проникненням у житло: рівень, структура, динаміка та географія злочину (2013)
Бернацький Г. Г. - Російський конституціоналізм: задум і реалізація (російською мовою) (2013)
Андрусишин Б. І. - Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи, Бучма О. В. (2013)
Титул, зміст (2011)
Романовская В. А. - Анализ филогенетических критериев для оценки ранга таксонов у метанокисляющих бактерий, Рокитко П. В. (2011)
Царенко И. Ю. - Оптимизация питательной среды для культивирования Bacillus subtilis ИМВ В-7023, Рой А. А., Курдиш И. К. (2011)
Полішко Т. М. - β-лактамази клінічних ізолятів родини Enterobacteriaceae, Скляр Т. В., Крисенко О. В., Вінніков А. І., Кудрявцева В. Є. (2011)
Тугай Т. І. - Вплив різних типів іонізуючого опромінення на жирнокислотний склад клітинних ліпідів мікроскопічних грибів з радіоадаптивними властивостями, Бузарова О. І., Желтоножзький В. А., Садовников Л. В. (2011)
Гудзь С. П. - Регулювання рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водоймах сульфатвідновлювальними бактеріями, Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Клим І. Р. (2011)
Січкар С. В. - Активність окиснювальних ферментів рослинних клітин за умов експериментального мікоплазмозу, Коробкова К. С. (2011)
Белоусов А. О. - Симбиотические бактерии, модифицирующие процессы репродукции у Drosophila melanogaster, Козерецкая И. А. (2011)
Горб Т. Е. - Структурная стабильность ДНК транспозонных производных плазмиды рСА25, Кушкина А. И., Иваница Т. В., Лысенко Т. Г., Товкач Ф. И. (2011)
Король Н. А. - Особенности морфогенетического развития вирулентных мутантов эрвиниофага ZF40, Романюк Л. В., Остапчук А. Н., Иваница Т. В., Кушкина А. И., Товкач Ф. И. (2011)
Загородня С. Д. - Дія похідних ізонікотинової кислоти на репродукцію вірусу Епштейна-Барр, Нестерова Н. В., Даниленко В. П., Бухтіарова Т. А., Баранова Г. В., Головань А. В. (2011)
Правила для авторов (2011)
Коренев Н. М. - Показатели детской инвалидности в Украине, Толмачева С. Р., Пересыпкина Т. В., Сидоренко Т. П. (2012)
Коваленко Ю. В. - К вопросам об особенностях проведения циклов тематического усовершенствования для врачей-офтальмологов (2012)
Соболева И. А. - Характер изменений микроциркуляции сосудов бульбарной конъюнктивы у детей с реактивными артропатиями, Савво В. М., Кривошей А. В. (2012)
Пархоменко Л. К. - Сироваткові маркери фіброгенезу при неалкогольній жировій хворобі печінки у підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В., Павлов С. Б. (2012)
Потейко П. И. - Лечение больных с рецидивом туберкулеза в условиях дневного стационара, Крутько В. С., Рогожин А. В., Константиновская О. С., Лебедь Л. В., Сокол Т. В., Ляшенко А. А., Сема Н. П. (2012)
Демихова Н. В. - Влияние комбинированной терапии на суточный профиль артериального давления у больных с артериальной гипертензией при хронической болезни почек (2012)
Яворська В. О. - Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з віддаленими наслідками бойової черепно- мозкової травми, Черненко І. І., Федченко Ю. Г., Бондар О. Б. (2012)
Любченко О. В. - Клиническая оценка композиционных материалов для пломбирования корневых каналов при лечении различных форм пульпита (2012)
Борисенко В. Б. - Диагностика печеночной дисфункции у больных механической желтухой (2012)
Парфьонова І. І. - Сучасний стан та потреба у реформуванні системи охорони здоров’я України, Фломін Ю. В. (2012)
Калмиков С. А. - Особливості методик лікувальної фізкультури при цукровому діабеті 2 типу (2012)
Гарюк Г. І. - Місцеве використання імуномодулятора ербісол у комплексному лікуванні хронічного ларингіту у хворих із персистенцією герпесвірусної інфекції (вірус простого герпесу людини) , Кулікова О. О., Самусенко С. О., Головко Н. А., Зуєтір Самір (2012)
Гризодуб Д. В. - Результати порівняльного дослідження цитотоксичності альгінатних матеріалів, Шутурмінський В. Г. (2012)
Пелехова О. Л. - Современные представления о синдроме Миллера Фишера (пример из клинической практики) (2012)
Зінченко О. К. - Індивідуальна діагностика сироваткових цитотоксичних чинників у хворих на артеріальну гіпотонію із використанням біосенсорної індикації (2012)
Бухмин А. В. - Эффективность медикаментозного лечения фимоза , Антонян И. М., Россихин В. В., Мысько С. Я. (2012)
Леонтьєва Ф. С. - Інтегральні показники лейкограми в оцінці імунного статусу хворих на остеоартроз великих суглобів, Морозенко Д. В., Корж І. В., Гусаков І. В., Кузнєцова Н. В. (2012)
Михаелян Т. Х. - Сравнительная клиническая характеристика дисциркуляторной энцефалопатии в зависимости от перенесенного ишемического инсульта и без инсульта в анамнезе (2012)
Карташова М. А. - Бесплодие как фактор риска развития и прогрессии гиперпластических процессов в эндометрии (2012)
Памяти профессора Юрия Владимировича Белоусова (2012)
Памяти профессора Василия Дмитриевича Деменко (2012)
Титул, зміст (2011)
Романовская В. А. - Устойчивость антарктических микроорганизмов к УФ радиации, Таширев А. Б., Шилин С. О., Черная Н. А., Рокитко П. В., Левишко А. С. (2011)
Зеленая Л. Б. - Внутривидовое разнообразие бифидобактерий, колонизирующих желудочно-кишечный тракт человека, Коваленко Н. К., Полтавская О. А. (2011)
Пирог Т. П. - Дія поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4 та Rhodococcus erythropolis EK-1 на деякі мікроорганізми, Конон А. Д., Софілканич А. П., Скочко А. Б. (2011)
Варбанець Л. Д. - Характеристика ліпополісахаридів Budvicia aquatica, Броварська О. С., Похил С. І. (2011)
Ливинская Е. П. - Дезинтеграция лактобацилл и энтерококков для получения фрагментов клеточных стенок, Коваленко Н. К., Гармашева И. Л. (2011)
Броварська О. С. - Характеристика позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7014, Васильєв В. М., Остапчук А. М., Коваленко Е. О., Сащук О. В. (2011)
Чуйко Н. В. - Хемотаксис Bacillus subtilis к органическим соединениям (2011)
Гудзенко О. В. - Оптимізація умов культивування продуцентів α-L-рамнозидаз – представників різних таксономічних груп мікро­організмів, Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. (2011)
Пархоменко Н. Й. - Матрична активність мРНП різної клітинної локалізації із рослин, інфікованих мінус-геномним вірусом кучерявої карликовості картоплі в білоксинтезуючій системі in vitro, Діденко Л. Ф., Максименко Л. О., Дяченко Н. С. (2011)
Скрипнюк О. В. - Хрещення Руси: цивілізаційна трансформація держави і суспільства До 1025-річчя хрещення Руси-України (частина перша) (2013)
Лотюк О. С. - Конституційно-правове регулювання відносин, пов’язаних із виникненням та функціонуванням інститутів громадянського суспільства (2013)
Левченко К. Б. - Організаційно-правові засади роботи Експертної ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі (2013)
Стеценко В. Ю. - Організаційно-правове забезпечення медичного страхування у США (2013)
Мельник Р. С. - Право мирних зібрань крізь призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини (2013)
Ліпкан В. А. - Доступ до інформації з обмеженим доступом: проблеми вироблення уніфікованих дефініцій, Капінус Л. І. (2013)
Мосьондз С. О. - Публічна адміністрація в механізмі державної політики у сфері науки в Україні (2013)
Оксьом І. Г. - Управлінські рішення місцевих державних адміністрацій: організаційно-правовий аспект (2013)
Ісаков М. Г. - Вдосконалення законодавства щодо визначення правового статусу контролюючих суб’єктів у сфері господарювання (2013)
Шевчук Н. В. - Принципи адміністративно-правового забезпечення охорони здоров’я на регіональному рівні (2013)
Фролов Ю. М. - Особливості адміністративних правовідносин у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів (2013)
Ільницький О. В. - Проблеми реформування системи управління бюджетними коштами з позицій дотримання конституційних принципів фінансової діяльності (2013)
Тихонова О. В. - Окремі особливості злочинності у фінансово-кредитній сфері в умовах сьогодення (2013)
Мандзюк О. А. - Зміст правового режиму податкової інформації в Україні (2013)
Шаблистий В. В. - Безпека людини як показник її щастя (кримінально-правовий вимір) (2013)
Орлеан А. М. - Використання уразливого стану як форма впливу на особу з метою її експлуатації: проблеми теорії та практики (2013)
Вапнярчук В. В. - Сутність преюдиціальних фактів та їх значення для кримінально- процесуального доказування (2013)
Кушнір В. О. - Теоретичні засади управління зв’язками з громадськістю у правоохоронних органах України (2013)
Іншин М. І. - До проблеми класифікації трудових прав громадян (2013)
Чернобай А. М. - Актуальні питання реалізації права громадян на працю та працевлаштування в контексті Закону України "Про зайнятість населення", Мороз І. В. (2013)
Токарчик Р. - Окреслення предмета біоюриспруденції (частина друга) (англійською мовою) (2013)
Оніщенко Н. М. - Моральна складова державної політики у сфері охорони і захисту прав та інтересів дитини: необхідність забезпечення, Стоєцький С. В., Сунєгін С. О. (2013)
Бариська Я. О. - Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття, Болдіжар С. О., Лемак В. В. (2013)
Погрібний С. О. - Теоретико-правовий аналіз функціонування державної влади крізь призму світоглядних орієнтирів і духовно-культурних цінностей, Кріцак І. В. (2013)
Братасюк М. Г. - Природно-правовий підхід у контексті сучасного правничого методологування (2013)
Сопілко І. М. - Застосування положень теорії справедливості Дж. Ролза до формування державної інформаційної політики (2013)
Іванов І. В. - Компетенція органів земського самоврядування та її еволюція протягом 1864–1917 рр. (2013)
Братасюк В. М. - Людина-особистість як суб’єкт права в контексті сучасної правової політики (2013)
Безпала Я. С. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів: тлумачення об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 КК України (2013)
Погоріла Л. П. - Питання юридичного забезпечення діяльності недержавних засобів масової інформації в контексті політико-правових процесів в Україні (2013)
Васечко О. І. - До питання визначення особливостей сучасного розуміння народного суверенітету (2013)
Плесньов К. М. - Щодо проблемних питань порядку розірвання трудового договору у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2013)
Роженко Д. В. - Порядок апеляційного розгляду адміністративної справи в письмовому провадженні (2013)
Кархут О. Я. - Сучасний стан і проблеми механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти (2013)
Сабадош Т. І. - Політико-правові погляди Августина Волошина в контексті державотворчих процесів в Україні (2013)
Панасюк О. А. - До питання про співвідношення понять "повноваження" та "компетенція" суду в кримінальному провадженні (2013)
Коляда М. О. - Співвідношення понять "соціальне партнерство" і "соціальний діалог" у трудовому праві: теорія та практика (2013)
Фріс П. Л. - Нова книга з пенітенціарної проблематики (Рецензія на монографію І. М. Копотуна "Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій у виправних колоніях" (2013)
Сахнік О. В. - Міжнародна наукова співпраця як основа розвитку пенітенціарної науки та практики (в Інституті кримінально-виконавчої служби відбулась Міжнародна науково-практична конференція) (2013)
Титул, зміст (2011)
Онищенко О. М. - Новый вид Alteromonas, изолированный из воды черного моря, Киприанова Е. А., Клочко В. В., Войчук С. И., Остапчук А. Н. (2011)
Пирог Т. П. - Роль фосфоенолпіруваткарбоксилази у синтезі поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus K-4, Шевчук Т. А., Долотенко Є. Ю. (2011)
Пирог Т. П. - Оптимизация синтеза поверхностно-активных веществ Nocardia vaccinii К-8 при биоконверсии отходов производства биодизеля, Гриценко Н. А., Хомяк Д. И., Конон А. Д., Антонюк С. И. (2011)
Грицай Р. В. - Вплив температури культивування на склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum, Броварська О. С., Варбанець Л. Д. (2011)
Драговоз И. В. - Синтез фитогормонов штаммами Bradyrhizobium japonicum различной симбиотической эффективности, Леонова Н. О., Иутинская Г. А. (2011)
Курдиш И. К. - Влияние глинистых минералов на рост и нодуляционную активность Bradyrhizobium japonicum, Мельникова Н. Н. (2011)
Лаврентьєва К. В. - Мобілізація фосфору з ортофосфату кальцію деякими ґрунтовими бактеріями, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2011)
Чуєнко А. І. - Характеристика лінійного росту мікроскопічних грибів, виділених з гумотехнічних матеріалів (2011)
Бега З. Т. - Вплив бентоніту на ефективність бактеризації насіння рослин, Курдиш І. К. (2011)
Иваница Т. В. - Хроматографические профили и электронная микроскопия вирусоподобных частиц (VLP) Erwinia carotovora subsp. Carotovora, Крылова К. Д., Сергеева Ж. Ю., Товкач Ф. И. (2011)
Романюк Л. В. - Использование тиминовых ауксотрофных мутантов Erwinia carotovora для получения частиц дефектных бактериофагов, Муквич Н. С., Иваница Т. В., Товкач Ф. И. (2011)
Гармашева И. Л. - Биологическая активность и безопасность энтерококков, Коваленко Н. К. (2011)
Абдула А. Б. - Причини прийняття помилкових рішень асистентами арбітра у футболі під час визначення положення "поза грою" (2013)
Авраменко О. М. - Механотерапія у відновному лікуванні хворих на остеохондроз поперекового-крижового відділу хребта (2013)
Артемьева Г. П. - Построение индивидуальных тренировок со спортсменами 9–11 лет в спортивных танцах на льду, Муллагильдина А. Я., Авраменко Е. В. (2013)
Артюшенко О. Ф. - Мотив досягнення та теоретичне обґрунтування його структурних компонентів, Нечипоренко Д. Л. (2013)
Батеева Н. П. - Совершенствование техники исполнения соревновательного упражнения "передний тодес с фуса" спортсменами категории "М-класс" в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2013)
Богдановська Н. В. - Вплив систематичних фізичних навантажень на структурно-функціональні зміни шлуночків серця (2013)
Бугорская О. А. - Классификация холодного оружия руси в теории и практике исторического фехтования (на примере рогатины) (2013)
Букова Л. М. - Тхэквондо в системе физического воспитания детей с ослабленным здоровьем, Белоусова И. М. (2013)
Ван Цзин - Организация физического воспитания детей и молодежи в Китайской Народной Республике, Бондарь А. С. (2013)
Виноградський Б. А. - Підвищення надійності рухових дій стрільців високої кваліфікації шляхом застосування змодельованого тренувального середовища (2013)
Волік С. В. - Фінансові складові функціонування професійних футбольних клубів України (2013)
Георгиева Н. Г. - Влияние фитнес систем на формирование мотивации к занятиям физической культурой подростков специальной медицинской группы (2013)
Годлевський П. М. - Чинники впливу на ефективність техніки самозахисту, Зубрицький Б. Д. (2013)
Гончаров А. Г. - Комплексная программа физической реабилитации у спортсменов при пояснично-крестцовом остеохондрозе (2013)
Горбонос-Андронова О. Р. - Підготовчий процес туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки, Микитчик О. С. (2013)
Грибан Г. П. - Критерії та рівні фізкультурно-оздоровчих компетентностей випускників вищих навчальних закладів (2013)
Гриньова Т. І. - Мотиви та зацікавленість дітей до занять різними видами спортивного туризму (2013)
Джим В. Ю. - Розробка методик порівняння систем підготовки спортсменів-бодибілдерів, Адаменко М. (2013)
Засека М. В. - Встановлення індивідуальної норми розвитку соматотипу та особливостей його побудови в учнів професійно-технічних училищ, Друзь В. А. (2013)
Зубченко Л. В. - Формування педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання у фаховій підготовці (2013)
Иванов А. В. - Динамические усилия тяжелоатлетов разных весовых категорий в технике соревновательных упражнений (2013)
Иванов И. В. - Показатели специальной физической подготовленности спортсменок 15-18 лет в черлидинге, Бурмакина М. А. (2013)
Иванова Н. В. - Факторы, определяющие функциональное состояние кардиореспираторной системы спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта (2013)
Істомін А. Г. - Особливості режиму дня школярів та заходи корекції засобами фізичної культури, Лукавенко О. Г., Ленская О. В., Лобaньова О. В., Тимбота М. О. (2013)
Камаев О. И. - Особенности влияния статических и динамических нагрузок на деятельность сердечно-сосудистой системы у мальчиков 10–11 лет, Проскуров Е. М. (2013)
Кидонь В. В. - Загальна характеристика системи підготовки спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою (за результатами анкетування) (2013)
Кісєль Я. - Міжнародні контакти між Україною та Польщею в спорті (2013)
Клюс О. А. - Динаміка розумової працездатності хлопчиків упродовж другого року навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Козаков М. В. - Особенности построения конкурсных программ в акробатическом рок-н-ролле в категории юноши (2013)
Кулик Н. А. - Динаміка фізичного стану дітей старшого дошкільного віку під впливом занять із пріоритетним використанням засобів легкої атлетики, Масляк І. П. (2013)
Леонов Я. В. - Соціально-ринкові умови розвитку сфери фізичної культури та спорту, Васильєв В. В. (2013)
Линець М. М. - Результативно-значущі різновиди фізичних якостей футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Трохимчук Н. А., Войтович І. П. (2013)
Мазур В. А. - Особливості фізичної підготовленості дівчат, які є ученицями 5–9 класів і за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (2013)
Митько Е. В. - Физическая реабилитация при паркинсонизме, Авраменко О. Н., Дугина Л. В. (2013)
Мошенская Т. В. - Совместимость спортсменок при формировании команды по спортивной аэробике с учетом их технической и специальной физической подготовленности (возрастная категория детей 7–9 лет), Бодренкова И. А. (2013)
Мятига О. М. - Лікувальна фізична культура, лікувальний масаж і фізіотерапія при порушеннях постави, Ковальчук О. П. (2013)
Пелешенко І. М. - Соціальні передумови модернізації оцінювання фізичної підготовленості учнів початкової школи (2013)
Перевозник В. И. - Эффективность технико-тактических действий команды "Металлист" Харьков U 15 в играх чемпионата Украины 2012–2013 гг., Перцухов А. А., Паевский В. В. (2013)
Пєшкова О. В. - Комплексна програма фізичної реабілітації після органозберігаючих операцій і радикального лікування раку молочної залози в жінок 40–50 років у віддаленому періоді (2013)
Помещикова І. П. - Підвищення рівня спеціальної підготовленості молодих баскетбольних арбітрів, Пащенко Н. О., Печников О. Д. (2013)
Попов О. В. - Маркетингова діяльність суб’єктів управління щодо популяризації проведення спортивно-масових заходів міжнародного рівня (2013)
Путятіна Г. М. - Організаційний механізм регіонального управління сферою фізичної культури та спорту, Горбачов В. Є. (2013)
Родина Ю. Д. - Регуляция психических состояний яхтсменов высокой квалификации во время соревнований (2013)
Рябченко О. В. - Инновационные технологии в обучении двигательным действиям в подготовке юных спортсменов в художественной гимнастике (2013)
Рядова Л. О. - Удосконалення змісту занять з фізичного виховання школярів з порушеннями зору, Шестерова Л. Є. (2013)
Сак А. Е. - Анатомо-биомеханические основы вертикального положения тела человека и спорт (2013)
Семанишин Т. М. - Формування готовності студентів до валеологічної діяльності як одна з умов успішної професійної підготовки (2013)
Сергиенко Л. П. - Тестирование специальной подготовленности теннисистов: зарубежный опыт (2013)
Сибіль М. Г. - Застосування оздоровчих систем з елементами дихальної гімнастики для покращення якості життя осіб третього віку, Свищ Я. С., Воронін Д. М., Кирилич М. І. (2013)
Синюгіна М. Б. - Зміни реографічних показників у кваліфікованих спортсменів-плавців при подоланні марафонської дистанції (2013)
Соверда І. Ю. - Застосування елементів йоги на заняттях з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" зі студентською молоддю (2013)
Тищенко В. О. - Функціональний стан кваліфікованих гандболістів у підготовчому періоді річного макроциклу (2013)
Феуерман В. В. - Нравственные принципы спорта в XXI веке, Шевченко А. Н. (2013)
Филиппов Н. Н. - Физическое развитие и функциональное состояние школьников Республики Беларусь, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения (2013)
Цехмистро Л. Н. - Адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам у высококвалифицированных спортсменов циклических видов спорта (2013)
Чеханюк О. П. - Динаміка результатів корекції тренувального процесу кваліфікованих веслувальниць на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки (2013)
Чибисов В. И. - Диагностика функционального состояния левого желудочка сердца по физико-механическим показателям его миокарда, Говоруха А. А., Николаев Н. И., Рейдерман Ю. И., Сухомлин В. И. (2013)
Шандор А. А. - Фізичний розвиток та функціональна підготовленість кваліфікованих футболістів, Гемонова Т. О. (2013)
Шиян В. М. - Особливості розвитку координаційних здібностей бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Щербак Р. М. - Психофункциональная подготовка футболистов на этапе углубленной специализации, Золотухин А. А. (2013)
Юрченко О. Є. - Визначення ефективності комплексного використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичної реабілітації при початкових ступенях екзогенного ожиріння в жінок першого зрілого віку (2013)
Яворська Т. Є. - Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку в процесі використання оздоровчих інноваційних технологій (2013)
Ясько Г. В. - Влияние интенсивности двухразовых силовых тренировок в недельном цикле на иммунный статус занимающихся (2013)
Ячник С. П. - Оценка эффективности электромиостимуляции у пациентов после реконструкции передней крестообразной связки, Кравчук Л. Д., Никаноров А. К. (2013)
Волосюк В. К. - Сравнение потенциальных точностных характеристик амплитудных радиовизиров с синтезом апертуры и суммарно-разностной обработкой сигналов (2013)
Аведян В. Ш. - Моделирование эффекта стабилизации пламени импульсными разрядами, Тропина А. А. (2013)
Абрамова В. В. - Многоэтапный автоматический метод оценивания дисперcии аддитивного шума с использованием детектора однородных участков на основе момента четвертого порядка, Абрамов С. К., Лукин В. В. (2013)
Волосюк В. К. - Декорреляция спекл-интерференционных образов статистически неровных поверхностей, Шматко А. А., Зворский В. И. (2013)
Горбенко А. В. - Оценка вида и степени неопределенности нефункциональных характеристик WEB-сервисов (2013)
Рубель А. С. - Прогнозирование эффективности фильтрации на основе дискретного косинусного преобразования при подавлении аддитивного шума на изображениях, Лукин В. В. (2013)
Стрижак О. Є. - Формування таксономій шарів карт в ГІС-середовищах на основі онтологій натуральних систем, Попова М. А. (2013)
Николаев А. Г. - Идентификация текстовых файлов статистическими методами, Дегтярёва М. П. (2013)
Олейник В. П. - О повышении эффективности применения аппаратных средств электропунктурной диагностики, Чернышева А. Ю. (2013)
Ільєнко С. С. - Забезпечення надійності та відповідність світлотехнічних характеристик автоматизованих світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації (2013)
Pavlov A. V. - Increase of general stability and correction of direct indexes of quality of transients nonminimal finite duration in digital control systems, Baga L. N., Zhuravlov A. Yu. (2013)
Давиденко В. О. - Інформаційна технологія синтезу геомоделей забруднення приземного шару атмосфери викидами отруйних речовин (2013)
Савочкин Д. А. - Метод пространственной локализации объектов на основе процедуры классификации для использования в RFID-системах (2013)
Павленко В. Н. - Организация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических ВУЗах, Ткаченко Ю. М. (2013)
Панаско О. М. - Визначення оптимального розподілу змінних в ортогональній формі представлення логічних функцій (2013)
Бурмистров С. В. - Реализация булевых функций с помощью априорного выбора их аргументов при создании ортогональных подинтервалов (2013)
Рябуха Ю. Н. - Метод оценки количества операций на рекуррентное трехмерное кодирование данных (2013)
Федорович О. Е. - Модели оптимизации и конфигурирования логистической системы дистрибьюций, Западня К. О., Еременко Н. В. (2013)
Сергеева Ю. И. - Применение компонентно-ориентированого подхода в управлении проектами создания сложной техники (2013)
Западня К. О. - Оптимизация транспортной системы в логистике обслуживания распределенного производства, Иванов М. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2011)
Kiprianova E. A. - Pseudomonas batumici sp.nov., the antibiotic-producing bacteria isolated from soil of the Caucasus Black Sea coast, Klochko V. V., Zelena L. B., Churkina L. N., Avdeeva L. V. (2011)
Варбанец Л. Д. - Бактерии Черного моря – продуценты гидролитических ферментов, Авдеева Л. В., Борзова Н. В., Мацелюх Е. В., Гудзенко А. В., Киприанова Е. А., Ярошенко Л. В. (2011)
Мацелюх Б. П. - Пошук і характеристика регуляторів біосинтезу ландоміцину Е у Streptomyces globisporus, Тимошенко С. Г., Бамбура О. І., Копейко О. П. (2011)
Пирог Т. П. - Вплив лимонної кислоти на синтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Шевчук Т. А., Шулякова М. О., Тарасенко Д. О. (2011)
Тугай Т. І. - Функціонування антиоксидантної системи Aspergillus versicolor з радіоадаптивними властивостями за дії іонізуючого опромінення (2011)
Коршун Л. Н. - Влияние физиологического состояния клеток бактерий Escherichia coli на экспрессию растворимого белка – рекомбинантного аналога гликопротеина G вируса простого герпеса 2 типа, Мойса Л. Н., Ганова Л. А., Вудмаска М. И., Ковтонюк Г. В., Киселёва Е. К., Спивак Н. Я. (2011)
Куля А. Ф. - Порівняльний аналіз методів визначення антибіотикочутливості умовно-патогенних бактерій – збудників опортуністичних інфекцій людини, Сабо Ю., Коваль Г. М., Бойко Н. В. (2011)
Остапчук А. Н. - Полипептидный состав и HPLC-хроматография вирионов мутантов фага ZF40, Король Н. А., Романюк Л. В., Товкач Ф. И. (2011)
Гармашева И. Л. - Энтероцины – разнообразие, свойства и практическое применение, Коваленко Н. К. (2011)
Iутинська Галина Олександрiвна (до дня народження) (2011)
Патика Володимир Пилипович (до дня народження) (2011)
О.А. Полтавская, 10-й Симпозиум по молочнокислым бактериям (28 августа – 1 сентября 2011 г., Эгмонд Аан Зее, Нидерланды) (2011)
Довбиш А. С. - Інтелектуальна автоматизована система керування з оптимізацією часових параметрів аналізу вхідних даних, Москаленко В. В., Рижова А. С. (2013)
Лавров Е. А. - Синтаксический анализатор функциональных сетей, Пасько Н. Б. (2013)
Бабий М. С. - Идентификация и распознавание эмоционально-психического состояния человека по изображению лица, Тарановский А. В. (2013)
Скринникова Г. В. - Недоліки адаптивних емоційних систем: причини та рішення (2013)
Тимчак М. I. - Синфазний метод опрацювання електрогастро-ентеросигналу, Дунець В. Л., Гевко О. В., Дедiв Л. Є. (2013)
Матвієнко М. П. - Розроблення системи керування пожежогасінням у серверних приміщеннях (2013)
Борисенко А. А. - О достоверности передачи цифровой информации, Горячев А. Е., Кобяков А. Н., Дегтярь С. А. (2013)
Кулик И. А. - Модель векторного представления баз данных с колоночной структурой, Гриненко В. В., Костель С. В., Скордина Е. М. (2013)
Кузіков Б. О. - Підходи до оцінки ефективності адаптивної системи дистанційного навчання (2013)
Борисенко А. А. - Оценка эффективности устройства сжатия на основе биномиального счёта, Иванчук А. В., Лопатченко Б. К., Новгородцев А. И. (2013)
Utkina T. Yu. - А Sign Model of the Choice of Effective Pulse Devices for Information Transmission Lines Diagnostics Based on Conditional Similarity Criteria (2013)
Борисенко А. А. - Быстродействующий счетчик импульсов на основе кодов Фибоначчи, Маценко С. М. (2013)
Демьяник Д. С. - Метод поиска симметрических матриц функций Виленкина Крестенсона (2013)
Борисенко А. А. - Помехоустойчивая передача информации на основе многозначных биномиальных кодов, Протасова Т. А., Протасова Е. А., Бережная О. В. (2013)
Ткачук Р. А. - Повышение информативности автоматизированных электроретинографических систем, Яворский Б. И., Кузь В. И. (2013)
Хвисюк А. Н. - О становлении процесса непрерывного профессионального развития врачей и путях его совершенствования на этапе последипломного образования, Марченко В. Г., Тондий Л. Д., Васильева-Линецкая Л. Я. (2013)
Крамний І. О. - Покращення післядипломної підготовки променевих діагностів на засадах андрагогіки , Спузяк М. І., Чурилін Р. Ю., Вороньжев І. О. (2013)
Волошинович В. М. - Роль самостійної роботи студентів під час вивчення судової медицини (2013)
Соболева И. А. - Особенности внутрисосудистых изменений сосудов бульбарной конъюнктивы у детей, больных реактивными артропатиями , Кривошей А. В., Савво В. М. (2013)
Василишин Х. І. - Характеристика основних клінічних проявів негоспітальних пневмоній у дітей дошкільного віку, Сміян О. І., Ємець О. М., Куропятник Н. П., Романюк С. А. (2013)
Калмикова Ю. С. - Особливості стану вегетативної нервової системи в разі інфільтративного туберкульозу легенів (2013)
Демихова Н. В. - Особенности ремоделирования левого желудочка у больных с ренопаренхиматозной артериальной гипертонией с хронической почечной недостаточностью (2013)
Попов Н. Н. - Клиническая характеристика гипогаммаглобулинемии у детей по данным регионального центра детской иммунологии областной детской клинической больницы № 1 г. Харькова , Пионтковcкая О. В., Савво А. Н., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А. (2013)
Гарюк Г. И. - Дифференцированное назначение иммуномодуляторов в комплексном лечении хронического ларингита у лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией (ВПГ І, ІІ типов) , Куликова Е. А., Зуетир Самир (2013)
Белал С. А. С. - Биологическая обратная связь в контуре метрономизированного дыхания при старте со свободного дыхания у здоровых добровольцев, Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2013)
Багмут І. Ю. - Хронічний гепатит С, сучасні методи патогенетичної терапії, Граматюк С. М. (2013)
Любченко О. В. - Оценка качества герметичности корневой реставрации при закрытии эндодонтических дефектов гидравлическим цементом (2013)
Трунова Т. В. - Противовирусная терапия в лечении диспластических процессов шейки матки (2013)
Маркова М. В. - До проблеми концептуалізації сексуальної аддикції (2013)
Винник Ю. А. - Возможная роль нейроэндокринных клеток в возникновении гормонорефрактерного рака простаты , Воропай А. Ю. (2013)
Бабич В. А. - Біомеханічне обстеження дітей з початковим ступенем ідіопатичного сколіозу, Шищук В. Д. (2013)
Сафонова И. Н. - Антенатальная диагностика полной формы транспозиции магистральных сосудов: описание ультразвуковых критериев и клинического случая, Лысенко Т. П. (2013)
Поцелуєв В. І. - Вивчення впливу кваліфікації лікарів на якість надання первинної медико-санітарної допомоги та оцінка стану її управління (2013)
Мажбиц В. Б. - Подход к дифференцированной психосоциальной реабилитации амбулаторных больных параноидной формой шизофрении (2013)
Клименко М. В. - К вопросу ранней диагностики острого панкреатита (2013)
Пам’яті професора Коропа Андрія Федосійовича (2013)
Баглай О. І. - Концептуальні підходи до формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування (2013)
Балашова Ю. В. - Ціннісно-світоглядні настанови сучасного українського студентства (2013)
Беньковська Н. Б. - Організованість як професійна риса фахівця банківської справи (2013)
Брижак Н. Ю. - Роль і місце краєзнавчої роботи у навчально-виховному процесі учнів початкової школи (2013)
Воротняк Л. І. - Важливість формування навичок полікультурного спілкування у магістрів соціальної роботи в процесі навчання іноземної мови (2013)
Єгорова В. В. - Теоретичні аспекти та практичне впровадження загальнокультурної ключової компетентності викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів (2013)
Новак О. М. - Готовність дитини до навчання у школі як основа забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі (2013)
Пасічник О. О. - Експериментальна перевірка формування професійних комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів засобами навчальних тренінгів (2013)
Рудніцька К. В. - Педагогічні умови формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Богуславець А. В. - Обґрунтування критеріїв та показників розвиненості мотивації навчальної діяльності майбутніх магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2013)
Горелов І. Ю. - Про засоби розвитку у курсантів вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ України емоційної стійкості до психологічного тиску з боку правопорушника під час застосування вогнепальної зброї (2013)
Кузьменко М. Д. - Критерії та показники професійної придатності фахівців операторського профілю в особливих умовах діяльності (2013)
Малкович М. М. - Психологічні аспекти дослідження гендерних уявлень хлопчиків дошкільного віку (2013)
Олійник В. В. - Особистість як самокерована система: психологічний аспект (2013)
Хайрулін О. М. - Динаміка емпіричного дослідження психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2013)
Чигир О. М. - Взаємодія в батьківській сім’ї як чинник спрямованості фінансової поведінки (2013)
Чухрій І. В. - Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів дітей-інвалідів та її психокорекція (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Федонюк О. - Особливості мінімізації антропогенного впливу на фауну земноводних і плазунів в умовах Західної України (2013)
Стрямець Г. - Роль біосферного резервату "Розточчя” у збереженні біорізноманіття регіону, Бовт Я., Ференц Н. (2013)
Козловський М. - Підходи до збереження оселищ рідкісних видів у біосферних резерватах, Ященко П. (2013)
Кагало О. - Біосферні резервати й екомережа як основа фонового моніторингу біорізноманіття в антропогенно трансформованому ландшафті (2013)
Стельмах С. - Біотопи, сховища та живлення куниці лісової (Martes martes L.) на Розточчі (Львівська область) (2013)
Башта А. -Т. - Видовий склад і просторовий розподіл рукокрилих (Chiroptera) Українського Розточчя, Кусьнеж О., Івашків І. (2013)
Любинець І. - Стан та динамічні тенденції ценопопуляції Leucojum vernum L. на території Яворівського національного природного парку (2013)
Стойко С. - Науково-природниче значення біосферного резервату "Розточчя" та сприяння сталому розвитку України (2013)
Сорока М. - Созологічна оцінка раритетних видів рослин української частини біосферного заповідника "Розточчя", Возьняк А. (2013)
Солтис-Лелек А. - Genera Crataegus L. and Rosa L. of the biosphere reserve "Roztochya” and adjacent areas (Roztochya (Roztocze) Hills, Western Ukraine) = Рід Crataegus L. та рід Rosa L. на території біосферного резервату "Розточчя" і прилеглих теренах (Українське Розточчя, Західна Україна), Барабаш-Красни Б. (2013)
Скобало О. - Фенокліматична періодизація в заповіднику "Розточчя”, Горбань І., Гребельна В. (2013)
Іванець О. - Фауна гіллястовусих раків (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя (2013)
Щербакова Ю. - Карботрофні дискоміцети Українських Карпат, Джаган В. (2013)
Кобів В. - Онтогенез Hypochoeris uniflora Vill. (Asteraceae) в Українських Карпатах (2013)
Парпан В. - Напрям зміни синантропізації флори на перелогах Придністровського Поділля, Олійник М. (2013)
Зайцева-Анциферова Г. - Вовчкові (Gliridae) у лісових екосистемах Львівської області: екологічний і природоохоронний аспекти (2013)
Кияк Н. - Особливості адаптації моху Bryum argenteum Hedw. до нафтового забруднення (2013)
Єщенко А. В. - Використання дистанційного навчання в системі післядипломної освіти: сучасне і майбутнє (2013)
Хоменко І. М. - Види лекцій у медичній післядипломній освіті, Михальчук В. М., Козярін І. П., Видиборець С. В., Сергієнко О. В. (2013)
Венокуров Ю. О. - Сучасні особливості післядипломної освіти лікарів акушерів-гінекологів, Бердіков О. Я., Зару Мох’д Алі (2013)
Ільченко С. І. - Сучасні методи оцінки функції дихання в дітей раннього віку та їх використання у викладанні студентам дитячої пульмонології (2013)
Куцевляк В. Ф. - Оценка клинической эффективности применения нанокомпозитов Dipol и Filtek Supreme XT в сочетании с ультразвуковой обработкой эмали при лечении неосложненного кариеса, Иванов А. Е. (2013)
Гризодуб Д. В. - Определение распространенности непереносимости зубных протезов среди лиц, пользующихся различными несъемными конструкциями (2013)
Долуда С. М. - Порівняльно-вікові особливості патопсихологічних симптомокомплексів у хворих на шизофренію (2013)
Козидубова В. М. - Связанные с возрастным фактором особенности патопсихологических симптомокомплексов при депрессивных состояниях различного генеза (2013)
Латогуз С. И. - Особенности влияния стресса на функциональное состояние спортсменов (2013)
Синявина Л. В. - Тактические подходы к обследованию и лечению больных с очаговой формой фиброзно-кистозной мастопатии (2013)
Король Т. М. - Патоморфологічні особливості фетоплацентарної недостатності в разі генітального герпесу у вагітних (2013)
Карташов С. М. - Микросателлитные нарушения в сыворотке крови и слизистой оболочке толстой кишки у больных раком эндометрия, Олешко Е. М. (2013)
Шевченко О. С. - Профили резистентности выделенных штаммов m. tuberculosis в 2012 году в Харьковской области (2013)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологический анализ операционного материала заболеваний щитовидной железы, Котык Е. А., Долгая О. В., Ивахно И. В. (2013)
Хвисюк А. Н. - Строение и регенерация сухожилий, Пастух В. В. (2013)
Бойко Л. Т. - Перспективи ранньої лабораторної діагностики раку простати за допомогою молекулярних маркерів (2013)
Коровина Л. Д. - Случай атипичного развития онейроидного синдрома при параноидной шизофрении как отражение патоморфоза заболевания (2013)
Старикова С. Л. - Методы волновой терапии в стоматологии (2013)
Титкова А. В. - Характерные особенности хронического обструктивного заболевания легких у больных с сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и их коррекция (2013)
Корж И. В. - Показатели обмена липидов у больных остеоартрозом в сочетании с артериальной гипертензией и ожирением (2013)
Подушка И. И. - Влияние активности ангиотензинпревращающего фермента на показатели циркадной гемодинамики у больных ишемическим инсультом (2013)
Спузяк М. І. - 85 років кафедрі променевої діагностики ХМАПО (2013)
Бортный Н. А. - Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук (2013)
Титул, Зміст (2013)
Іващишин Ф. О. - Біо/неорганічні наногібриди L-аспарагінової кислоти: отримання, властивості, застосування, Швець Р. Я., Григорчак І. І., Кондир А. І., Курепа А. С. (2013)
Бєлов В. С. - Декодер складових комплексного каналу з ортогональним частотним розділенням несучих, Бєлов А. С. (2013)
Мостовий А. І. - Вплив домішки CR2O3 на ширину забороненої зони тонких плівок TIO2, Брус В. В., Мар’янчук П. Д. (2013)
Скрипський М. І. - Метод розсіювання Гауса і хмарні обчислення для 3D аналізу стану атмосфери, Воробець Г. І. (2013)
Хандожко А. Г. - Импульсный радиоспектрометр ЯКР с эффективным подавлением переходного процесса, Хандожко В. А., Самила А. П. (2013)
Сльотов М. М. - Вплив ізовалентної домішки Ca на властивості ZnSe, Герман І. І., Сльотов О. М., Косоловський В. В. (2013)
Zazerin А. - Operational transconductance amplifier macromodel optimization for active piezoelectric filter design, Orlov А., Bogdan О. (2013)
Полікаровських О. І. - Застосування операцій без переносу у високошвидкісних обчислювальних синтезаторах частоти, Троцишин І. В. (2013)
Андрущенко Д. М. - Система для исследования стойкости робастных стеганографических алгоритмов (2013)
Гнатюк С. Є. - Аналіз показників надійності систем спеціального зв’язку (2013)
Воробець М. М. - Корекція електродного потенціалу Sі-пластин перед формуванням поруватого шару (2013)
Ластівка Г. І. - Дослідження мультиплетності спектрів ядерного квадрупольного резонансу ізотопів 113,115In в кристалах InSe вирощених з розплаву, Хандожко О. Г., Хандожко В. О. (2013)
Abstract and References (2013)
Ляшкевич В. Я. - Вибір критеріїв встановлення відповідності між поняттями в базах знань, Олар О. Я. (2013)
Готра З. Ю. - Вимірювання характеристик органічних транзисторних структур, Кус Н. І., Черпак В. В., Стахіра П. Й., Барило Г. І. (2013)
Ulianova V. - Peculiarity of seed-layer synthesis and morphometric characteristics of ZnO nanorods, Orlov A., Pashkevich G., Bogdan O. (2013)
Кудря В. Г. - Трасфілдери потоків векторів індукції електро-магнітного поля реактивних компонентів (2013)
Барило Г. І. - Використання безпровідної системи зв’язку ZigBee для телемедицини, Кучмій Г. Л., Кремер І. П. (2013)
Сторчак А. С. - Метод оцінки захищеності інформації на основі багатокрокових процесів прийняття рішень (2013)
Готра З. Ю. - Алгоритми мультитактного сигнального перетворення в холлівських сенсорних пристроях, Голяка Р. Л., Ільканич В. Ю., Марусенкова Т. А., Лесінський В. В., Годинюк І. М. (2013)
Кириченко О. Л. - Статистичні характеристики деяких зон інтернету та їх дослідження, Остапов С. Е., Кановський І. Я. (2013)
Воропаєва С. Л. - Прогнозування надійності структур GaP-SnO2 на основі 3D моделей їх поверхні (2013)
Готра З. Ю. - Розробка схемотехнічного рішення для автоматичного регулювання яскравості свічення органічних світлодіодів, Черпак В. В., Стахіра П. Й., Іванюк Х. Б., Барило Г. І., Гельжинський І. І. (2013)
Обедзинский Ю. К. - Эпитаксиальные структуры на базе Cd1-xZnxSb и лазерная оптимизация их свойств, Савчук А. И., Стребежев В. Н., Юрийчук И. Н. (2013)
Брус В. В. - Виготовлення та властивості p-n-переходів на основі Cd1-x Znx Te, Ілащук М. І., Грицюк Б. М., Парфенюк О. А., Мар’янчук П. Д. (2013)
Ляшкевич В. Я. - Особливості пошуку діагностичної інформації для вирішення задач інтелектуального діагностування, Макарчук Р. І. (2013)
Стребежев В. В. - Властивості оптичних і фотоелектричних елементів на основі кристалів In4Se3, In4(Se3)1-х(Te3)х, Стребежев В. М., Нічий С. В., Юрійчук І. М. (2013)
Недоступ Л. А. - Дослідження методу прогнозування мерехтливих відмов побудованого на основі теорії викидів, Кіселичник М. Д., Заярнюк П. М. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2011)
Скоклюк Л. Б. - Біологічна активність нативних та модифікованих ліпополісахаридів Rahnella aquatilis, Варбанець Л. Д., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В. (2011)
Пирог Т. П. - Дія наночастинок металів на деякі мікроорганізми і мікрофлору непастеризованого пива, Конон А. Д., Антонюк С. І., Олішевський В. В., Маринін А. І. (2011)
Данкевич Л. А. - Филогенетический анализ штаммов "Pseudomonas xanthochlora” – возбудителя мокрой водянистой гнили люпина (2011)
Хархота М. А. - Особенности роста пробиотических штаммов Bacillus subtilis при совместном глубинном культивировании, Осадчая А. И., Авдеева Л. В. (2011)
Лаврінчук В. Я. - Одержання і характеристика мутантів Streptomyces globisporus 1912 з підвищеним біосинтезом ландоміцину Е, Котенко К. А., Голембіовська С. Л., Мацелюх Б. П. (2011)
Чуенко А. И. - Повреждение новых строительных материалов микроскопическими грибами, Карпенко Ю. В. (2011)
Загородняя С. Д. - АнтиВЭБ активность 6-азацитидина и его производных, Нестерова Н. В., Головань А. В., Алексеева И. В., Пальчиковськая Л. И., Баранова Г. В. (2011)
Ямборко Н. А. - Токсическое и мутагенное действие гексахлорциклогексана и продуктов его микробной деструкции на микробный ценоз почвы, Пиндрус А. А. (2011)
Иваница Т. В. - Обнаружение бактериофагов семейства Syphoviritae y Erwinia carotovora subsp. carotovora, Товкач Ф. И. (2011)
Пархоменко Н. Й. - Вплив структурного Р-білка вірусу кучерявої карликовості картоплі на репліказну активність мРНП-комплексів інфікованих рослин, Діденко Л. Ф., Максименко Л. О., Дяченко Н. С. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Титул, зміст (2012)
Присяжнюк М. - За бажанням наростити аграрне виробництво ми не повинні втратити українське село (2012)
Тимченко С. - Надзвичайно важливий для країни документ має ухвалюватися з гарячим серцем і холодною головою (2012)
Ясиновський В. - Святкові зустрічі, ділові розмови… (2012)
Козаченко Л. - Ринок землі має забезпечити дешеві довгострокові кредити (2012)
Польшинська О. - Земельні банки і фонди — інструменти для розвитку сільських територій (2012)
Богіра М. - Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні, та шляхи їх подолання, Ступень М. (2012)
Михлик З. - Кому дістануться ниви? (2012)
Звірко В. - Дев’ять з половиною тисяч заплатила за папірці, Колядинська Т. (2012)
Томахін М. - Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні, Канцурак В., Іваненко І., Колмаз Ю., Фишко Н., Сторожук А. (2012)
Дорош Й. - Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку, Дорош О. (2012)
Литвинець В. - Визнання спадщини відумерлою на землі сільськогосподарського призначення: сучасний стан та перспективи (2012)
Драпіковський О. - Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід, Іванова І. (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2013)
Суков Г. С. - Новое эффективное плюс незаслуженно забытое старое, Бывшев А. П. (2013)
Лебедь В. Т. - Основы теории создания технологических систем восстановления крупногабаритных изделий в тяжелом машиностроении (2013)
Бернацький А. В. - Підвищення фізико-механічних властивостей поверхневих шарів сталей лазерним та комбінованим легуванням (2013)
Приходько О. В. - Разработка литейной технологии: от рабочего чертежа к моделированию процессов в форме, Линник И. Е ., Абдулов А. Р. (2013)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - Створення Державного земельного кадастру — основа завершення земельної реформи (2012)
Бердніков Є. - Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та завдання на 2012–2013 роки (2012)
Звірко В. - Дніпропетровськ: черги у місцевий Держкомзем поріділи, Колядинська Т. (2012)
Романюк К. - Найбільше порушень — на землях сільськогосподарського призначення (2012)
Мартин А. - Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень: проблеми та напрями їх вирішення (2012)
Торчук В. - Грошова оцінка як складова організаційно-економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Перович Л. - Розвиток кадастрової системи України в контексті світового та європейського досвіду (2012)
Курильців Р. - Сутність та зміст інтегрованого управління землекористуванням (2012)
Постульгіна Т. - Землеустрій у Німеччині (2012)
Третяк Н. - Система управління земельними ресурсами в Китаї: досвід для України (2012)
Ясиновський В. - "Кооператив" — наш ідеал чи наше хуторянство? (2012)
Земельний фонд України станом на 1 січня 2012 року та динаміка його змін порівняно з даними попередніх років (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Кружилко О. Є. - Управління ризиком травматизму на виробничих підприємствах, Майстренко В. В., Ткачук К. Н., Полукаров О. І. (2013)
Єсипенко А. С. - Дослідження впливу наглядової діяльності на рівень виробничого травматизму, Сліпачук О. А., Таірова Т. М. (2013)
Здановський В.Г. - Аналіз умов праці персоналу щитів керування електростанцій та основні напрями робіт з їх поліпшення, Глива В.А., Паньків Х.В. (2013)
Здановский В. Г. - Аспекты промышленной и радиационной безопасности атомных электростанций (2013)
Ткачук К. Н. - Охорона праці та безпека життєдіяльності у концепції розвитку людини, Зеркалов Д. В. (2013)
Фоменко І. О. - Розробка та дослідження силових можливостей безпечного та енергозберігаючого агрегату для розколу монолітних об’єктів, Ковтун І. М., Фоменко О. І., Ковтун А. І. (2013)
Глива В. А. - Загальні підходи до моніторингу фізичного стану металевих конструкцій для підвищення рівня охорони праці, Козлітін О. О., Осадчій Д. Б. (2013)
Єсипенко А. С. - До питання дослідженості психологічних аспектів виробничого травматизму (2013)
Єсипенко А. С. - Дослідження тенденцій щодо якості матеріалів розслідування нещасних випадків за 2006…2012 роки, Левченко І. В. (2013)
Репін М. В. - Визначення цільових показників профілактичних заходів з охорони праці (2013)
Сукач С. В. - Програмний комплекс для автоматизації вентиляційної системи навчально-лабораторних приміщень (2013)
Чумакова Н. В. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення сфери охорони праці в Україні, Ємець М. С., Івасишина Н. О. (2013)
Сидоров О. В. - Дослідження впливу користувачів персональних комп’ютерів на концентрації легких аероіонів (2013)
Цина А. Ю. - Шляхи забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності (2013)
Реферати (2013)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - Автоматизація процесів — це прозорість і шлях до подолання корупції (2012)
Сафошин О. - Нам вдалося оптимізувати роботу так, що черги практично немає (2012)
Звірко В. - Як "єдине вікно" звільняє від нескінченного ходіння по муках, Колядинська Т. (2012)
Ясиновський В. - Чернігівщина: "проблемні" райони чи "проблемні" керівники? (2012)
Колосюк А. - Економічний ефект від періодичного проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2012)
Сігітова Н. - Програмний підхід — запорука успіху в реалізації заходів з охорони земель (2012)
Солов’яненко Н. - Сучасний стан та охорона ґрунтових ресурсів (2012)
Добряк Д. - Теоретико-методологічні засади визначення втрат, спричинених обмеженнями (обтяженнями) у сільськогосподарському землекористуванні, Недашківська Т. (2012)
Дорош О. - Оптимізація функціонування системи землекористування столичної моноцентричної агломерації (2012)
Солоха М. - Моніторинг лісових ресурсів за допомогою дистанційно пілотованого літального апарату на прикладі Південного лісництва Харківської області (2012)
Рєпін К. - Національні парки: досвід землекористування (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2012)
Палеха Ю. - Проблемні питання співвідношення результатів нормативної грошової оцінки територій населених пунктів різних категорій (2012)
Третяк А. - На вістрі земельних реформ (2012)
Ясиновський В. - Що напрацював "модуль оцінки управління землями" на українських теренах? (2012)
Збаржевецький І. - Що запровадимо із зарубіжного досвіду (2012)
Ясиновський В. - Без надії сподіваючись, всесвітньовідомий музей народної архітектури та побуту чекає своєї землі (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Трофименко П. - Оптимізація сівозмін та впорядкування радіаційно забрудненої ріллі з використанням ГІС-технологій, Тичина Л., Шмагала Ю., Трофименко Н. (2012)
Ходаківська О. - Економічна сутність земельних відносин у сільському господарстві (2012)
Базикіна Я. - Щодо питання припинення права оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з необхідністю її використання для суспільних потреб (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Vahovych I. M. - Theoretical improved approach to the term food security, Bodak I. V. (2014)
Makarenko Y. S. - Problems of innovation management in the modern economy of Ukraine, Dolgalyova Y. V. (2014)
Британська Н. Н. - Необхідність державного регулювання цукробурякового виробництва (2014)
Брижань І. А. - Екологічний фактор в оцінці промислового розвитку (2014)
Буснюк С. В. - Державне регулювання процесу формування та функціонування кластерів в Україні (2014)
Данкевич Є. М. - Стратегія формування агропромислового кластера в умовах розвитку міжгалузевої інтеграції (2014)
Загоруйко В. Л. - Управління постачанням цукрового виробництва, Ковальчук О. В. (2014)
Лозовський О. М. - Проблеми розвитку сучасної олійно-жирової галузі в Україні , Слободянюк С. В. (2014)
Стрєльчук Є. М. - Дослідження та аналіз стану економіко – правової бази в сфері телекомунікацій України, Філон М. М. (2014)
Oguz Ozbek - The ninth development plan (2007-2013) and new regional development policy of Turkey: problems and prospects (2014)
Данкевич В. Є. - Специфіка використання сільськогосподарських земель у США (2014)
Карлін М. І. - Анти-оптимум Парето та особливості його реалізації в економічній політиці постсоціалістичних країн (2014)
Касич А. О. - Економічні індикатори інтеграційних процесів: досвід України, Жук Д. С. (2014)
Кудрявцев К. О. - Вплив кризових процесів на стан макроекономічної рівноваги в Грецькій республіці (2014)
Непрядкіна Н. В. - Незалежність центральних банків країн СНД (2014)
Аверкина М. Ф. - Стратегічне управління стійким розвитком міста (2014)
Черчик Л. М. - Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності у Волинській області, Бегун С. І. (2014)
Ліщук В. І. - Екологічні складники економічного розвитку, Ліщук М. Є., Вісина Т. М. (2014)
Щурик М. В. - Новітні основи модернізації участі держави в процесі організації використання, розподілу та охорони земельних ресурсів АПК: виклики глобалізації (2014)
Borsch V. I. - Effectiveness appraisement of the company’s managerial activity by competences (2014)
Ryfyak R. R. - Internal and external factors of companies performance in the ukrainian car market (2014)
Довгунь О. С. - Інформаційно-інституційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств: міжнародний досвід та ініціативи в Україні (2014)
Іщенко М. І. - Технічний потенціал підприємства: поняття та оцінювання (2014)
Макух С. М. - Специфіка формстимулювання інвестиційної діяльності у ринкових економіках (2014)
Меджибовська Н. С. - Електронний бізнес промислових підприємств: сучасний стан і напрямки вдосконалення (2014)
Сакун Л. М. - Застосування концепції "будинок якості" для вдосконалення якості туристичних послуг, Лініченко А. О. (2014)
Семеняка Т. В. - Методика аналізу ритмічності реалізації готової продукції (2014)
Скоробогатова Н. Є. - Модель оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства, Гергель М. Ю. (2014)
Циган Р. М. - Внутрішні бізнес-процеси агрохолдингу в системі збалансованих показників, Таран А. А. (2014)
Харченко Г. А. - Роль соціально-психологічних методів в управлінні підприємствами, Онищенко О. М. (2014)
Якимишин Л. Я. - Метод ієрархій в обгрунтуванні прийняття рішення підприємством про аутсорсинг (2014)
Ambarchian M. S. - A choice of the most appropriate strategy of a banking group consolidation scope change (2014)
Ambarchyan V. S. - The implementation of the markowitz model to construct bank optimal financial investments portfolio (2014)
Карпухно И. А. - Влияние фискальной политики на социально-экономическое развитие Украины, Зорина Т. В. (2014)
Корецька Н. І. - Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії позиціонування (2014)
Клімова О. І. - Теоретичні підходи до обгрунтування нестійкості регіонального банківського сектора (2014)
Нечаюк І. Б. - Шляхи подолання негативних наслідків бюджетного дефіциту в державі (2014)
Поліщук В. Г. - Регіональні особливості наповнення бюджету місцевих громад, Андріюк М. В. (2014)
Поліщук В. Г. - Прогнозування рядів економічної динаміки на фінансових ринках як метод фінансового інжинірингу, Голас А. М. (2014)
Труш І. Є. - Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація (2014)
Чиж Н. М. - Особливості управління структурою власного капіталу акціонерних товариств, Дзямулич М. І. (2014)
Касич А. О. - Необхідність реформування українського законодавства щодо гудвілу відповідно до міжнародних правових норм, Данилейко О. А. (2014)
Потриваєва Н. В. - Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект, Савченко І. В. (2014)
Колосок А. М. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління (2014)
Потьомкіна О. В. - Управління персоналом у забезпеченні стратегічних цілей підприємства (2014)
Царик І. М. - Перспективи економіко-правового регулювання соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Титул, зміст (2012)
Бердніков Є. - Стан проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Звірко В. - Шлях фермера дуже тернистий, не кожен може його пройти…, Колядинська Т. (2012)
Ясиновський В. - Не в агрохолдингах причина сільських бід (2012)
Козловський А. - Діалог фахівців: що запозичимо у німців? (2012)
Фурдичко О. - Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем, Бобко А. (2012)
Третяк А. - Землеустрій як інноваційні технологічні інвестиції у землекористування, Колганова І. (2012)
Покидько І. - Нова концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель, Мартин А. (2012)
Солов’яненко Н. - Використання земельних ресурсів України на сучасному етапі розвитку продуктивних сил (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2012)
Щоб працювати без помилок… (2012)
Збаржевецький І. - Використання вихідної інформації та кадастрових даних при визначенні середньої (базовоі) вартості земель населених пунктів, Колосюк А. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Бредіхін О. - Економічні проблеми охорони земель на нинішньому етапі розвитку земельних відносин (2012)
Дорош О. - Методологічні засади охорони земель в Україні (2012)
Звірко В. - Чому підприємець не поспішає оформляти договір оренди землі, Колядинська Т. (2012)
Ясиновський В. - Землеробство, що не виснажує, а збагачує ґрунти (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Колесникова Т. А. - Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое на-учно-информационное пространство: проблемы и решения (2013)
Гончаров К. В. - Повышение устойчивости тональных рельсовых цепей в условиях флуктуаций сопротивления балласта (2013)
Русакова Т. И. - Прогнозирование загрязнения воздушной среды от автотранспорта на улицах и в микрорайонах города (2013)
Момот А. В. - Методичні підходи до визначення ефективності курсування швидкісних та високошвидкісних поїздів (2013)
Боднар Б. Є. - Визначення сили тяги локомотива з урахуванням нерівномірності навантаження колісно-моторних блоків, Капіца М. І., Кислий Д. М. (2013)
Озерова О. О. - Прогнозування пасажирських потоків у великих транспортних вузлах (2013)
Акимов И. В. - Повышение износостойкости графитизированной стали (2013)
Миронова Т. М. - Вплив попередньої термічної обробки на пластичність білих чавунів (2013)
Скалозуб В. В. - Моделирование и прогнозирование процессов на основе обобщенного логистического отображения, Белозёров В. Е., Клименко И. В., Белый Б. Б. (2013)
Ракша С. В. - Аналіз впливу пружних деформацій несучого каната на зусилля в тяговому канаті підвісної дороги, Горячев Ю. К., Куроп’ятник О. С. (2013)
Бондарєв О. М. - Теоретично-експериментальна оцінка показників міцності середніх поперечних балок рам візків причіпних вагонів електропоїздів ЕР9М, ЕР9Е, Кривчиков О. Є., Ягода Д. О., Бондарєва В. С., Рядковський В. В. (2013)
Поляков В. А. - Динамическая достаточность магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2013)
Фомін О. В. - Алгоритм визначення оптимальних геометричних параметрів складових елементів вантажних вагонів на основі узагальнених математичних моделей (2013)
Khomenko I. Yu. - Mathematical modeling of unsteady heat exchange in a passenger car (2013)
Казакевич М. И. - Противостояние технократической и гуманистической систем ценностей, Гузова И. И. (2013)
Chernobay О. V. - Resourses of open access as a tool for formation of scientific rating of scientists, Акsenova О. Yu. (2013)
Тематичний покажчик (2013)
Титул, зміст (2012)
Президенту України представлено стратегію розбудови державного земельного кадастру (2012)
Гавриляк М. - Типові помилки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Колосюк А. (2012)
Звірко В. - Полезахисні лісосмуги самі потребують захисту, Колядинська Т. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж (2012)
Ріпенко А. - Як удосконалити регулювання земельних відносин та практику застосування правових норм (2012)
Третяк Н. - Інституціональні засади вдосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю (2012)
Дорош О. - Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування (2012)
Рогозенко А. - Еколого-економічна оцінка формування агроландшафтів у ринкових умовах на прикладі АР Крим (2012)
Чернов В. - Ні землі, ні грошей…, або як на Путивльщині виділяли земельні ділянки (2012)
Взаємокорисні зустрічі продовжуються (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Титул, зміст (2012)
Тимченко С. - На шляху завершення земельної реформи (2012)
Ходаківська О. - Актуальні питання формування державного земельного банку в умовах становлення ринку сільськогосподарських земель, Торчук В. (2012)
Колядинська Т. - Доля лісосмуг: за досвідом — до кіровоградців, Звірко В. (2012)
Дяченко В. - Організаційно-правові та методичні засади розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель історико-культурного призначення, Галіна К. (2012)
Бабміндра Д. - Диверсифікація інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізаційних викликів, Чкан Т. (2012)
Рєпін К. - Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції та реальний продаж (2012)
Мартин А. - Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення: нові методичні підходи запроваджуються у 2013 році (2012)
Сухоруков М. - Проблеми здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель (2012)
Ваш консультант (2012)
Офіційні документи (2012)
Содержание (2007)
Пустовойтов В. П. - Метод получения требуемых характеристик управляемости турбовинтовых региональных самолетов (2007)
Фирсов С. Н. - Диагностирование технического состояния системы автоматического управления в динамическом режиме, Бычкова И. В., Таран А. Н. (2007)
Редчиц Д. А. - Аэродинамика роторов Дарье и Савониуса, Приходько А. А. (2007)
Минтюк В. Б. - Ортонормированный базис для одномерных краевых задач (2007)
Горбачев А. А. - Определение толщины стружки при глубинном шлифовании с помощью планетарно-шлифовальной головки (2007)
Жунь Г. Г. - Оптимизация теплозащиты криососуда (2007)
Мазниченко С. А. - Об особенностях смесеобразования в тепловых приводах импульсного оборудования, Планковский С. И., Борисова О. С. (2007)
Кулик Н. С. - Способы термомеханического нагружения образцов при испытаниях на прочность, Дубровский С. С., Ковешников Н. А. (2007)
Михайлов А. Г. - Проектирование информационных систем измерения и контроля параметров энергоносителей ЛА (2007)
Волосюк В. К. - Потенциальные возможности бистатических авиационно-космических радиотехнических систем с синтезированием апертуры антенны, Волощук Р. П., Богородицкий Е. А. (2007)
Яковлев М. Ю. - Комплекс показателей метрологической надёжности средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2007)
Борцова М. В. - Моделирование шероховатых поверхностей методом рекурсивной фильтрации (2007)
Манжос Ю. С. - Оценка полноты семантического контроля программного обеспечения информационно-управляющих систем, Петрик В. Л. (2007)
Гора Н. Н. - Алгоритмический метод проектирования автоматизированных систем контроля в авиастроении, Коновалова Е. В. (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Оробей В. Ф. - Устойчивость балок с распределенными параметрами, Кострова Г. В. (2011)
Тонконогий В. М. - Структурное моделирование процесса формирования покрытий на деталях машин с помощью полумарковских моделей, Прокопович И. В., Березовский А. А. (2011)
Коряченко А. А. - Идентификация скрытых организационных нарушений технологии литейного производства, Становский А. Л., Щедров И. Н. (2011)
Баханович А. Г. - Сравнительный анализ усталостной прочности зубьев приводных зубчатых ремней, Сидоренко И. И., Кравцов Э. Д. (2011)
Лищенко Н. В. - Анализ способов определения припуска на механическую обработку, Ларшин В. П., Макаров С. Н. (2011)
Гутиря С. С. - Технічна еволюція світового і вітчизняного тролейбусобудування, Борденюк Д. М., Чанчін А. М. (2011)
Гонтарь Р. Л. - Влияние угла облучения коллиматора детектора на качество восстановления интенсивности гамма-излучения твэлов ТВС, Маслов О. В., Давыдов В. О. (2011)
Кравченко В. П. - Можливість підвищення потужності турбіни К-1000-60/3000 при роботі взимку, Галацан М. П. (2011)
Ковальчук В. И. - Факторные функции рабочей обменной емкости катионитов, Дорож О. А., Чиченин В. В. (2011)
Котов П. О. - Інтегрована теплонасосна система теплопостачання з двигуном Стирлінга, що працює на біопаливі, Денисова А. Є. (2011)
Высочин В. В. - Метод расчета гелиосистемы с абсорбционным тепловым насосом (2011)
Ларіонова О. С. - Моделювання динамічних характеристик контура теплопостачання когенераційної енергетичної установки (2011)
Арсирий В. А. - Неравнозначность влияния сопротивлений на параметры аэродинамической системы в зонах избыточного давления и разрежения, Ярошевский В.П. (2011)
Бондарчук А. С. - Зіставлення теоретичного і реального розрахункового питомого електричного навантаження жител в умовах міста Одеси, Низова Д. П. (2011)
Маевский Д. А. - Сравнительный анализ моделей надежности программного обеспечения на этапе эксплуатации, Яремчук С. А. (2011)
Cтрельцов О. В. - Алгоритм обнаружения и предотвращения коллизий сигналов в беспроводных сетях, Шкарбалюк А. А. (2011)
Кунгурцев А. Б. - Имитационная модель таблиц реляционной базы данных, Зиноватная С. Л., Абдо М. А. (2011)
Зборовский А. Н. - Метод аппроксимации штрихов при распознавании нарисованных образов, Ситников В. С., Денисюк А. В. (2011)
Cтрельцов O. В. - Моделювання системи детектування і прогнозування розповсюдження лісових пожеж, Завалій O. В. (2011)
Дубровін В. І. - Метод прогнозування ризику неуспішності проектів на стадії передпроектного планування, Льовкін В. М. (2011)
Малахов Е. В. - Организация обмена мультимедийной информацией на основе моделей предметных областей (2011)
Арсирий Е. А. - Нейросетевое распознавание образов читателей публичной библиотеки для организации специализированного информационного обслуживания, Саенко А. А. (2011)
Філіпський Ю. К. - Переваги обробки нестаціонарних сигналів частотно-часовими методами, Агаджанян А. Р. (2011)
Копытчук Н. Б. - Эффективные реализации полифазной структуры многоскоростных КИХ-фильтров, Мельниченко А. Ю. (2011)
Филипский Ю. К. - Частотно-временные характеристики цифровых фильтров Чебышева и Баттерворта, Фонарь Л. С. (2011)
Дикусар Е. В. - Аппроксимация характеристики управления полиномиальной компоненты первого порядка, Швец А. А., Грицкевич Г. А. (2011)
Нестеренко С. А. - Аналитическая модель сквозного канала беспроводного сегмента сети стандарта IEEE 802.11, Иванова Л. В. (2011)
Дидук В. А. - Разработка алгоритма направленной маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей, Коваленко А. М., Трофименко Е. Г. (2011)
Кропачев С. Н. - Системы дискретных составных частотных сигналов на основе минимаксных и симплексных кодов (2011)
Лєнков Є. С. - Вплив дисперсії граничного рівня на характеристики виявлення в системах пасивної пеленгації джерел квазінеперервних випромінювань (2011)
Оборский Г. О. - Синергетический подход в моделировании марковских процессов, Савельева О. С., Котенко Н. А. (2011)
Гвоздева И. М. - Математическое моделирование процесса формирования изображений объектов в условиях рефракции акустических волн, Кисель А. Г. (2011)
Монова Д. А. - Комплексный генетический алгоритм, Перпери А. А., Швец П. С. (2011)
Дмитриева И. Ю. - Построение обратного матричного оператора для симметричной системы дифференциальных уравнений Максвелла (2011)
Карамушко А. В. - Сравнительный анализ открытой и замкнутой обеспыливающих систем, Гамолич В. Я., Буров А. А. (2011)
Бутенко О. Г. - Гідравлічний розрахунок комбінованої системи очищення повітря, Смик С. Ю. (2011)
Новохатский И. А. - Распределение водорода между структурными составляющими жидкого никеля, Ярошенко И. В., Шендрик В. П. (2011)
Бельтюкова С. В. - Тушение люминесценции иона Tb (III) в комплексе с триоктилфосфиноксидом сорбиновой кислотой, Теслюк О. И., Ливенцова Е. О. (2011)
Куншенко Б. Б. - Дослідження процесу мікрокапсулювання жиророзчинних біологічно активних речовин, Мотняк Л. А., Трофімова В. О. (2011)
Нікіпелова О. М. - Характеристика фізико-хімічних властивостей, показників екологічного стану пелоїдів Шаболатського і Будакського лиманів, Мокієнко А. В., Солодова Л. Б. (2011)
Забарная Э. Н. - Методологические основы формирования маркетинговых моделей рынка в сфере исследований и разработок (2011)
Кравченко О. А. - Формування основних пріоритетів державної підтримки малого бізнесу в Україні, Португальська Р. А. (2011)
Красностанова Н. Е. - Модель "Регіональна база розвитку” як засіб підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності регіону, Артем’єва Н. П. (2011)
Лапина М. В. - Современные тенденции в финансировании инновационной деятельности предприятия, Глущенко Л. Д. (2011)
Папковська O. Е. - Формування кластерної політики в регіонах України (2011)
Чернишова Л. І. - Вплив власного і залученого капіталу на фінансовий результат діяльності банківської установи (2011)
Оборський Г. О. - Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі, Гогунський В. Д., Савєльєва О. С. (2011)
Вайсман В. О. - Система стандартів підприємства для управління знаннями в проектно-керованій організації, Величко В. О., Гогунський В. Д. (2011)
Сафронов А. С. - Применение организационно-технических методов для развития системы информационной безопасности организации, Плачинда О. Е., Венедиктов Ю. И. (2011)
Коваленко О. М. - Проблеми та передумови забезпечення конкурентоспроможності сучасного харчового підприємства (2011)
Шаповал С. С. - Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні, Леженко В. О. (2011)
Шолтысек Я. - Проблемы тождественности логистики (2011)
Меджибовська Н. С. - Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок (2011)
Шатовська Т. Б. - Логістичні аспекти управління ресурсопотоками готельного підприємства, Герасимова Н. С. (2011)
Йонкис А. - Применение логистики в сфере оптимизации потоков городского транспорта (2011)
Плачек E. - Детерминанты конкурентоспособности поставщиков логистических услуг (2011)
Тварог С. - Новые направления в логистике: управление ресурсами банка крови (2011)
Ярошинский Й. В. - Логистика в организации помощи (2011)
Шаповал С. С. - Модель выбора стратегии высшего учебного заведения, Свинарев Ю. Н., Ван Тао (2011)
Дідух Я. П. - Реакція трав’яних угруповань на штучну зміну кількості опадів у Карадазькому природному заповіднику: вихідний стан експерименту, Кузьманенко О. Л. (2013)
Фіцайло Т. В. - Синантропізація флори та біотопів Шацького національного природного парку, Пашкевич Н. А. (2013)
Зибенко О. В. - Онтогенетична та віталітетна структури ценопопуляцій Pseudolysimachion viscosulum (Klokov) Tzvelev (Veronicaceae) у природних фітоценозах на Південному Сході України (2013)
Кобів Ю. Й. - Метапопуляційна організація рідкісних видів рослин Українських Карпат (2013)
Безусько Л. Г. - Палеохорологічні аспекти поширення Taxus baccata L. на території рівнинної України в оптимумі рис-вюрмського міжльодовиків’я, Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. (2013)
Шиян Н. М. - Типіфікація таксонів родини Asteraceae флори України: роди Scorzonera L., Senecio L., Serratula L., Solidago L., Sonchus L., Мосякін С. Л., Федорончук М. М. (2013)
Калашник С. О. - Анатомічна характеристика стебел однорічних пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae), Гайдаржи М. М. (2013)
Зиман С. М. - Анатомо-морфологічні дослідження судинних рослин в Україні: розвиток і сучасний стан, Булах О. В. (2013)
Кучеревський В. В. - Особливості вікових стадій Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (Orobanchaceae), Баранець М. О., Сіренко Т. В. (2013)
Красняк О. І. - Морфологічна й таксономічна диференціація видів Bromus squarrosus L. і B. japonicus Thunb. ex Murray (Poaceae) у флорі України: статистичний аналіз, Аніщенко І. М. (2013)
Пашкевич Н. А. - Знахідка Schoenus nigricans L. у Львівській області, Блінкова О. І., Козинятко Т. А. (2013)
Лєтухова В. Ю. - Про необхідність занесення рідкісного ендемічного виду Crataegus stankovii Kossych (Rosaceae) до "Червоної книги України", Потапенко І. Л. (2013)
Хоркавців Я. Д. - Про стійкість проростання спор і регенерації листків мохів до сполук ртуті та сірки, Кіт Н. А. (2013)
Капустін Д. О. - Особливості розподілу водоростей у різнотипних водоймах Поліського природного заповідника (Україна), Царенко П. М. (2013)
Леонтьєв Д. В. - Міксоміцети природного заповідника "Ґорґани", Дудка І. О., Маланюк В. Б., ван Хууф Й. П. М. (2013)
Бойко І. В. - Участь цукрів у саліцилат-індукованій адаптації рослин до дії іонів кадмію, Кобилецька М. С., Терек О. І. (2013)
Коршиков І. І. - Особливості генетичної структури деревостанів Pinus sylvestris L. (Pinaceae) промислово порушених та аеротехногенно забруднених територій, Красноштан О. В., Пастернак Г. О. (2013)
Крецул Н. І. - Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя від дня народження), Федорончук М. М. (2013)
Чубірко М. М. - Щоб пам’ятали. Н.В. Атуріна (1901—1979) (2013)
Дідух Я. П. - Юрій Романович Шеляг-Сосонко (до 80-річчя вченого), Дубина Д. В. (2013)
Тимченко І. А. - Віра Вікторівна Протопопова (до 80-річчя вченої), Васильєва Т. В. (2013)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Павло Митрофанович Устименко (до 60-річчя вченого), Дубина Д. В., Зиман С. М., Якубенко Б. Є. (2013)
Андрієнко Т. Л. - Болота Брянщини. Федотов Ю.П. Флора болот Брянской области (2013)
Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю професора Ю.А. Злобіна (2013)
Бурда Р. І. - Світлій пам’яті професора Кшиштофа Ростанського (1930—2012), Протопопова В. В., Тохтарь В. К., Шевера М. В. (2013)
Корнієнко О. М. - II(X) Міжнародна ботанічна конференція молодих учених (11—16 листопада 2012 р., м. Санкт-Петербург, Росія), Карпюк Т. С. (2013)
Джуран В. М. - Друга Всеукраїнська наукова конференція "Синантропізація рослинного покриву України" (27—28 вересня 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький), Крецул Н. І., Довгопола Л. І., Ярова О. А., Двірна Т. С., Голівець М. О. (2013)
Козак О. М. - Порівняльна оцінка еконіш інвазійних видів та апофітів, поширених у басейні р. Латориці (Закарпатська обл.), Дідух Я. П. (2013)
Зиман С. М. - Порівняльно-морфологічні підходи до таксономії роду Anemone L. (Ranunculaceae), Кадота Ю., Булах О. В. (2013)
Протопопова В. В. - Порівняльна характеристика археофітів урбанофлор різних ботаніко-географічних зон України, Шевера М. В., Аніщенко І. М., Терентьєва Н. Г. (2013)
Федорончук М. М. - Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України та стан їхньої охорони, Белемець Н. М., Волуца О. Д. (2013)
Ільїнська А. П. - Структурна різноманітність плодів представників родини Brassicaceae флори України (2013)
Царенко О. М. - Рід Myricaria Desv. (Tamaricaceae) у флорі України, Перегрим М. М. (2013)
Мінарченко В. М. - Розроблення моделі експрес-обліку ресурсів Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae), Тимченко І. А., Мінарченко О. М. (2013)
Клименко Г. О. - Порівняльний аналіз морфологічної варіабельності ценопопуляцій модельних видів рідкісних рослин у різних еколого-ценотичних умовах на прикладі НПП "Деснянсько-Старогутський" (2013)
Фатерига О. В. - Екологія запилення Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr. (Orchidaceae) в урочищі Аян (Крим), Іванов С. П., Фатерига В. В. (2013)
Бомановська А. - Вогнезахисні смуги в Біловезькому національному парку як рефугіум сегетальної флори, Адамовські В. (2013)
Целька З. - Lavatera thuringiaca L. — релікт колишньої культури на історичних городищах у Польщі: поширення та відтворення особин, Драпіковська M., Лембіч M., Скудлаж П., Талага K., Видра K. (2013)
Безусько Л. Г. - Палінофлори відкладів дубнівського комплексу викопних ґрунтів Волино-Поділля (2013)
Орлов О. О. - Lemna turionifera Landolt (Araceae) — новий вид флори України, Якушенко Д. М. (2013)
Мельник В. І. - Нові адвентивні види флори України — Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) та Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae), Гончаренко В. І., Савчук Р. І. (2013)
Красняк О. І. - Поширення деяких видів триби Bromeae Dumort. (Poaceae) на території України (2013)
Мосякін С. Л. - Номенклатурно-таксономічні зміни, що стосуються деяких видів судинних рослин, занесених до "Червоної книги України" (2013)
Коломійчук В. П. - Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisjan (Apocynaceae) у Приазов’ї (2013)
Маланюк В. Б. - Нові місцезнаходження занесених до "Червоної книги України" макроміцетів у Галицькому національному природному парку (2013)
Войцехович А. О. - Нові для України види наземних водоростей з території Карадазького природного заповідника (2013)
Косаківська І. В. - Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій, Войтенко Л. В., Ліхньовський Р. В., Устінова А. Ю. (2013)
Григорчук І. Д. - Особливості розподілу фітогормонів у органах Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonaceae) в період цвітіння (2013)
Терек О. І. - Розвиток учення М.Г. Холодного про фітогормони у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2013)
Колесник О. Б. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології", Гасинець Я. С., Ольшанський І. Г., Зав'ялова Л. В. (2013)
Мосякін С. Л. - Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична класифікація та положення у філогенетичній системі (2013)
Федорончук М. М. - Види родини Poaceae, описані з України: роди Helictotrichon Besser, Hierochloë R. Br., Koeleria Pers., Lolium L., Melica L., Milium L., Molinia Schrank, Panicum L., Губарь Л. М., Футорна О. А. (2013)
Крицька Л. І. - Типiфікація видів судинних рослин, описаних з України: родина Lamiaceae (роди Acinos Moench — Origanum L.) (2013)
Безусько Л. Г. - Пилок культурних та бур’янових рослин у палінофлорах відкладів пізнього голоцену Українського Полісся (2013)
Коломійчук В. П. - Флора Караларського регіонального ландшафтного парку (АР Крим) (2013)
Коровякова Т. О. - Флуктуаційна асиметрія листків деяких видів лучного різнотрав’я на пасовищах (2013)
Нікіфоров О. Р. - Насіннєве розмноження та поновлення популяції Silene jailensis N.I. Rubtzov (Caryophyllaceae) на південно-східному схилі Нікітської яйли Гірського Криму (2013)
Мельничук М. Д. - Будова, розвиток і функції секреторної системи Humulus lupulus (Cannabaceae), Якубенко Б. Є., Ліханов А. Ф. (2013)
Двірна Т. С. - Знахідки Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) на території Лівобережного Лісостепу України, Звягінцева К. О. (2013)
Мельник В. І. - Нові місцезнаходження рідкісних видів Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) та Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. (Colchicaceae) в Південній Беcсарабії, Діденко С. Я. (2013)
Бєлан С. С. - Нова знахідка Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) у Сумському геоботанічному окрузі (2013)
Парпан В. І. - Екологічна та фітоценотична характеристики Fageta sylvaticae України: можливості розширення їхньої площі в контексті глобального потепління, Стойко С. М., Парпан Т. В. (2013)
Коваленко О. А. - Морфологічна мінливість і віталітетна структура ценопопуляцій Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) у НПП "Пирятинський" (Полтавська обл.) (2013)
Кузь І. А. - Флористична та ценотична структура боліт Середнього Придністров’я (2013)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України види епігейних лишайників, Надєіна О. В., Вондракова О. С. (2013)
Гапон С. В. - Методичний аспект дослідження мохової рослинності (2013)
Тихоненко Ю. Я. - Гриби родини Pucciniastraceae в Україні (2013)
Джаган В. В. - Нові для України види роду Scutellinia (Pyronemataceae, Pezizales) зі Свидовецького масиву (Карпатський біосферний заповідник), Щербакова Ю. В. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Характеристика ультраструктури поверхні листків видів роду Pilosella Vaill. флори Криму (2013)
Протопопова В. В. - Пам’яті Януша Гузіка (1937—2013), Шевера М. В., Любінська Л. Г., Петрик С. П., Васильєва Т. В. (2013)
Кричфалушій В. В. - Міколог Луелла Верезуб (до 95-річчя від дня народження), Тихоненко Ю. Я., Шевера М. В. (2013)
Кондратюк С. Я. - "Проблеми експериментальної ботаніки". Дев’яті Купревичські читання, Мінськ, 24 січня 2013 р. (2013)
Кривомаз Т. І. - Ювілейна сесія по вивченню нівальних міксоміцетів в Альпах (23—28 квітня 2013 р., м. Сампере, Італія) (2013)
Бочуля Т. В. - Обліково-аналітична інформація в контексті фінансової стратегії підприємства (2013)
Боярова О. А. - Оновлення нормативно-правового забезпечення вітчизняного бухгалтерського обліку в умовах запровадження МСФЗ, Кузик Н. П. (2013)
Дерій В. А. - Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат (2013)
Дерун І. А. - Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій) (2013)
Жук В. М. - Облікові технології у забезпеченні інвестиційної привабливості та фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств, Бездушна Ю. С., Вдовенко О. С. (2013)
Кутер М. И. - Что предшествовало двойной бухгалтерии, Гурская М. М., Мусаэлян А. М. (2013)
Куцик П. О. - Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні (2013)
Пасько О. В. - Збір на підтримку обліку: схема незалежного фінансування регуляторів обліку та аудиту в США (2013)
Прядка Н. М. - Визнання запасів в обліку установ сектору державного управління (2013)
Сторожук Т. М. - Процес формування професійного судження бухгалтера (2013)
Чудак Л. А. - Сутність витрат: інституціональний підхід (2013)
Berezhnitska J. - Dynamic and Static Evaluation of Financial Liquidity in Family Farms (2013)
Кузьменко С. І. - Розвиток казначейського обслуговування аграрного сектору вітчизняної економіки (2013)
Perekhozhuk O. P. - Moderne Konzepte zur Analyse der Preisbildung auf dem Faktormarkt mit Unvollständigem Wettbewerb (2013)
Драч С. В. - Вдосконалення взаємозв’язку аудитора з представниками клієнта, яких наділено найвищими повноваженнями (2013)
Максімова В. Ф. - Системний підхід до розвитку державного аудиту в Україні, Слободяник Ю. Б. (2013)
Мельник А. Р. - Підготовка фінансової звітності за міжнародними стандартами та особливості її аудиторської перевірки (2013)
Ткаченко О. І. - Сутність і складові системи державного фінансового контролю (2013)
Лавринчук О. В. - Концептуальні засади формування стратегічних запасів зерна в Україні (2013)
Мальований М. І. - Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування, Гузар Б. С. (2013)
Petrychenko I. V. - Economic Value, Specifics and Problems of Fodder Market in Ukraine (2013)
Пугачов В. М. - Прогнозування рівня добробуту громадян при підвищенні цін (2013)
Ратушенко О. І. - Фактори ефективності системи управління трудовим потенціалом (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сухарева Г. Э. - Крымские страницы жизни выдающегося кардиохирурга современности – Лены Николаевны Сидоренко (2013)
Бокерия Л. А. - Лена Николаевна Сидаренко – выдающийся советский кардиохирург ХХ столетия, Глянцев С. П. (2013)
Глянцев С. П. - Доктор медицины Лена Николаевна Сидаренко и начало хирургии дефектов межжелудочковой перегородки сердца в СССР и Украине (2013)
Глянцев С. П. - Профессор Лена Николаевна Сидаренко и пути решения проблемы качества оказания кардиохирургической помощи (2013)
Казаков Ю. И. - Лена Николаевна Сидаренко – выдающийся кардиохирург ХХ в. Вклад Л.Н. Сидаренко в развитие сердечно-сосудистой хирургии Тверского региона, Касьяненко А. П. (2013)
Ушаков А. В. - Памяти Владимира Фёдоровича Кубышкина (2013)
Третьякова О. С. - Профессор Иванова Маргарита Васильевна – путь длиною в жизнь..., Сухарева Г. Э. (2013)
Богадельников И. В. - Памяти профессора Ивановой Маргариты Васильевны (2013)
Аксенова И. А. - Организация хирургической помощи преждевременно рожденным детям с функционирующим артериальным протоком в перинатальном центре Автономной Республики Крым, Кваша А. И., Тодуров Б. М., Бабич Т. Ю., Сидоров А. Г., Боровская Е. В., Михальчевский П. С., Сухарева Г. Э. (2013)
Алёшина О. К. - Эффективность применения витаминно-минерального комплекса витрум кардио у детей с первичной артериальной гипертензией на стационарном этапе реабилитации (2013)
Белоглазов В. А. - Особенности поражения сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом, Петров А. В., Кошукова Г. Н., Заяева А. А. (2013)
Бордюгова Е. В. - Микробный пейзаж носоглотки и его роль в развитии респираторных осложнений в раннем послеоперационном периоде у детей с врожденными пороками сердца, Мокрик И. Ю., Карташова О. С., Конов В. Г., Хапченкова Д. С., Усенко Н. А. (2013)
Годованець Ю. Д. - До питання кардіоваскулярних порушень у новонароджених за умов перинатальної гіпоксії, Перижняк А. І., Годованець О. С. (2013)
Горленко О. М. - Кореляційні взаємозв'язки параметрів первинної артеріальної гіпертензії у підлітків в умовах йоддефіциту, Дебрецені О. В. (2013)
Горянская И. Я. - Безболевая ишемия миокарда и уровень гомоцистеинемии у больных ишемической болезнью сердца (2013)
Дубовая А. В. - Эндогенная интоксикация у детей с нарушениями ритма сердца, имеющих дисэлементоз (2013)
Каладзе Н. Н. - Обучающие медицинские технологии в лечении гипертонической болезни, Крадинова Е. А., Землянов С. А. (2013)
Каладзе Н. Н. - Динамика состояния нейроэндокринной системы у детей с артериальной гипертензией в процессе реабилитации, Зюкова И. Б., Ревенко Н. А. (2013)
Каладзе Н. Н. - Взаимосвязь асимметричного диметиларгинина с толщиной комплекса интима-медиа и уровнем артериального давления у детей с артериальной гипертензией, Янина Т. Ю., Ревенко Н. А. (2013)
Карпенко В. Г. - Безпосередні результати хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця, Борисова В. І., Кваша О. І., Шаповал Л. А., Шмирко В. В., Вашкеба В. Ю., Аксьонова І. О., Горобець В. О., Озерянський Н. А., Довгань О. М. (2013)
Карпенко Ю. И. - Этапная аблация длительно персистирующей формы фибрилляции предсердий, Горячий А. В., Найденко Н. В., Абрамова А. А. (2013)
Карпенко Ю. И. - Свойства зон комплексной фракционированной активности у пациентов с длительно персистирующей фибрилляцией предсердий, Горячий А. В., Найденко Н. В., Абрамова А. А. (2013)
Кельмамбетова З. Р. - Фактор Виллебранда и ингибитор тканевого активатора плазминогена - 1 в динамике развития инфаркт а миокарда у больных сахарным диабетом, Гагарина А. А., Гордиенко А. И., Бакова A. А., Химич Н. В., Садовой В. И., Ушаков А. В. (2013)
Кнышов Г. В. - Тесемочная реконструкция восходящей аорты при ее постстенотическом расширении, Попов В. В., Большак А. А. (2013)
Кравченко І. М. - 10-річні результати хірургічного лікування хвороби двостулкового аортального клапану (2003–2012 рр.), Ситар Л. Л., Кравченко В. І., Дикуха С. О., Третяк О. А., Захарова В. П., Пантась О. В., Дуплякіна В. Е., Ларіонова О. Б., Чумак О. С., Книшов Г. В. (2013)
Кравченко І. М. - Досвід хірургічного лікування розшаровуючих аневризм грудної аорти типу A за 2010–2012, Ситар Л. Л., Кравченко В. І., Третяк О. А., Литвиненко В. А., Бацак Б. В., Осадовська І. А., Захарова В. П., Маарі А., Тарасенко Ю. М., Книшов Г. В. (2013)
Кузнецов Э. С. - Уровень тропонина крови как маркер поражения сердца при анеми и различной этиологии, Шпирина Т. А. (2013)
Лукушкина Е. Ф. - Течение болезни кавасаки у детей раннего возраста, Мещерякова В. В., Афраймович М. Г., Масленникова И. Р., Власова И. Н., Беленцова Л. А., Азовцева И. А., Костарева Т. Ю., Катмарчиев А. Р. (2013)
Мангилева Т. А. - Особенности стиля жизни, гемодинамики и метаболизма у пациентов с высоким нормальным артериальным давлением и артериальной гипертензией первой степени (2013)
Нагорна Н. В. - Психоемоційний статус дітей з кардіоваскулярними синкопе, Тонких Н. О., Дудчак О. П., Соколов В. М. (2013)
Нагорная Н. В. - Психовегетативный синдром у детей и возможные пути его коррекции, Дубовая А. В., Бордюгова Е. В. (2013)
Острась О. В. - Удосконалення перинатальної тактики при пренатальній підозрі на патологію дуги аорти, Куркевич А. К., Ялинська Т. А., Павлова А. О., Руденко Н. М. (2013)
Попов B. В. - Комплексная фрагментирующая операция в левом предсердия при протезировании митрального клапана, Дзахоева Л. С., Рой В. В., Хорошковатая Е. В., Пукас Е. В. (2013)
Попов В. В. - Лечение митральнго стеноза, осложненного массивным тромбозом левого предсердия, Мнишенко В. И. (2013)
Попова-Петросян Е. В. - Методы лечения девочек с преждевременным телархе, Сколотенко Т. С., Тихончук Т. Н. (2013)
Руденко А. В. - Аналіз безпосередніх результатів хірургічного лікування хворих ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Мітченко О. І., Гутовський В. В., Руденко С. А. (2013)
Руденко А. В. - Результати хірургічного лікування хворих ішемічною хворобою серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Мітченко О. І., Гутовський В. В., Руденко С. А., Федорова Л. С., Гельмедова М. Ф. (2013)
Руденко А. В. - Вплив методу захисту міокарда на результати лікування аневризми лівого шлуночка серця, Руденко С. А., Гутовский В. В., Гогаєва О. К., Демус В. В., Руденко М. Л. (2013)
Салахова А. М. - Эхокардиографическая оценка систолической экскурсии плоскости трикуспидального кольца в различных возрастных категориях в норме, Четверик А. Н. (2013)
Сенаторова А. В. - Особливості фетальної гемодинаміки у новонароджених з затримкою внутрішньоутробного розвитку плода (2013)
Сенаторова А. С. - Удлинение интервала qt как предиктор внезапных кардиологических событий (данные скринингового исследования школьников), Гончарь М. А., Санина И. А., Оникиенко А. Л., Чайченко Т. В., Страшок А. И., Цымбал В. Н. (2013)
Сичик М. М. - Аналіз та оцінка впливу морфо-функціональних особливостей анатомічних зон субстатів аритмії на процедуру їх катетерної радіочастотної абляції, Кравчук Б. Б., Максименко В. Б. (2013)
Соболева Е. М. - Эпифизарно-гипофизарно-надпочечниковая регуляция у больных ювенильным ревматоидным артритом (2013)
Тодуров Б. М. - Использование экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у ребенка 5 месяцев при лечении тяжелой дыхательной недостаточности. Первый успешный опыт в Украине, Довгань А. М., Дружина А. Н., Аксенова И. А., Борисова В. И., Судакевич С. М., Шмырко В. В., Кропивко Т. В., Левина Н. В. (2013)
Филонова Т. А. - Синдром соединительнотканной дисплазии сердца у детей, Савво В. М. (2013)
Чайченко Т. В. - Контроверсії в діагностиці метаболічного синдрому у дітей (2013)
Черноротов В. А. - Диагностические и прогностические аспекты сосудистых нарушений у больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника на этапе восстановительного лечения (2013)
Эстрин С. И. - Первый опыт интракоронарного введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии (2013)
Заднипряный И. В. - Морфологический субстрат вторичной митохондриальной дисфункции при транзиторной ишемии миокарда у крысят, Третьякова О. С., Сатаева Т. П. (2013)
Михайличенко В. Ю. - Нарушения хронотропной функции сердца при послеоперационном гипотиреозе в эксперименте, Василянская О. В., Коноплянко В. А., Коноплянко Т. А., Штода Д. Е., Веселый В. Я. (2013)
Лебедь И. Г. - Качество жизни у взрослых с ВПС, как дополнительный фактор , влияющий на формирования стратегии оказания кардиологической помощи (2013)
Сенаторова Г. С. - Проблемні питання діагностики та моніторингу вроджених вад серця у новонароджених, Гончарь М. О., Бойченко А. Д., Кондратова І. Ю., Страшок О. І., Сенаторова А. В., Тесленко Т. О. (2013)
Сухарева Г. Э. - Некомпактный миокард левого желудочка – редкая врожденная кардиомиопатия, Лебедь И. Г. (2013)
Нагорная Н. В. - Аритмогенная дисплазия правого желудочка: современный взгляд на проблему диагностики и лечения, Пшеничная Е. В. (2013)
Савчук Е. А. - Инсульт в молодом возрасте: роль кардиальной патологии, Самохвалова В. В., Иошина Н. Н., Савчук О. М. (2013)
Сухарева Г. Э. - Диагностика различных вариантов кардиомиопатий у детей. Новый взгляд на старую проблему (Часть 3) (2013)
Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти кардиохирурга Л.Н. Сидоренко "Современная кардиология и кардиохирургия – путь от проблем к решению" 7–8 октября 2013 года, г. Судак (2013)
Брик А. Б. - Особенности изоморфных, Франк-Каменецкая О. В., Дубок В. А., Калиниченко Е. А., Кузьмина М. А., Зорина М. Л., Калиниченко А. М., Багмут Н. Н. (2013)
Хоменко В. М. - Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я), Реде Д., Косоруков О. О., Стрекозов С. М. (2013)
Mikuš T. - Hydrothermal Nickel Mineralization from the Black Shales in Čierna Lehota, Chovan M., Ponomarenko O., Bondarenko S., Grinchenko O. (2013)
Силаев В. И. - Опыт исследований природных углеродистых веществ и некоторых их синтетических аналогов, Лютоев В. П., Петровский В. А., Хазов А. Ф. (2013)
Valter A. A. - Evaluation of a Calcium-Rich Uraninite Composition by Electron, Englebrecht A. C., Magilin D. V., Ponomarev A. A., Pisansky A. I., Ponomarev A. G. (2013)
Кадошников В. М. - Аутигенные минералы бентонитовой глины Черкасского месторождения, Шехунова С. Б., Задвернюк Г. П., Маничев В. И. (2013)
Дубина О. В. - Геохімія рідкіснометалевих сієнітів Українського щита, Кривдік С. Г. (2013)
Степанюк Л. М. - Калиевые мафитовые дайки, Гаценко В. А., Лобач-Жученко С. Б., Балаганский В. В., Балтыбаев Ш. К., Довбуш Т. И., Юрченко А. В. (2013)
Марініч О. В. - Фактори міграції 226Ra, 210Pb та 210Po у хвостосховищах колишнього ВО, Перкатий К. Є., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М. (2013)
Павлунь Н. Н. - Рецензия на трехтомное издание "Историческая минерагения", Сиворонов А. А. (2013)
Повідомлення щодо нового складу Національного стратиграфічного комітету (НСК) України (2013)
Александр Борисович Брик (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Богданов А. М. - О кибербезопасности в широком смысле, Мохор В. В. (2013)
Ворожцова Т. Н. - Разработка онтологии кибербезопасности в енергетике (2013)
Голубев В. А. - Аналіз кіберзлочинності у сфері економічної безпеки (2013)
Гончар С. Ф. - Актуальность исследования и разработки систем защиты информации территориально распределенных автоматизированных систем управления технологическими процессами (2013)
Краковский Ю. М. - Вычисление показателей динамического риска при возникновении отказов технических средств, Начигин А. В. (2013)
Леоненко Г. П. - Проблемы обеспечения информационной безопасности систем критически важной информационной инфраструктуры Украины, Юдин А. Ю. (2013)
Массель А. Г. - Кибератаки как угроза энергетической безопасности России (2013)
Массель Л. В. - Использование современных информационных технологий в smart grid как угроза кибербезопасности энергетических систем России (2013)
Mokhor V. V. - Probit-method for information security risk assessment, Tsurkan V. V. (2013)
Начев А. И. - Метод скрытого "капкана” для старта вредительского кода, Иванов Р. П., Жаблянова Г. Б. (2013)
Начев А. - Некоторые подходы для блокировки вредительских "капканов” в программах, Иванов Р. П., Жаблянова Г. Б. (2013)
Nachev A. - Assessing the efficiency of information protection systems in the computer systems and networks, Zhelezov St. (2013)
Номоконов В. А. - Киберпреступность: угрозы, прогнозы, проблемы борьбы, Тропина Т. Л. (2013)
Рустамов Д. А. - Вопросы безопасности государственных информационных ресурсов в кризисных ситуациях, Рзаев М. Я. (2013)
Скрипкин С. К. - Гипербезопасность (2013)
Фаль А. М. - Динамика требований к защите персональных данных в законодательстве Европейского Союза (2013)
Депонированные статьи (2013)
Сведения об авторах (2013)
Правила оформления статьи (2013)
Павлишин В. І. - Речовинні науки про Землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського