Фельдман Ю. І. - Психологія особистості у період молодості (2017)
Фоменко К. І. - Психодіагностика провідної репрезентативної системи (2017)
Фоменко К. І. - Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження саморегуляції у спортивній діяльності, Полілуєва І. В. (2017)
Фурман А. А. - Методологічна оптика постнекласичного психологічного пізнання (2017)
Хомуленко Т. Б. - Роль імагінації у функціонуванні інтрацептивної чутливості особистості в юнацькому віці, Родіна К. М. (2017)
Шевчук Т. О. - Комунікативна компетентність майбутніх менеджерів, Чорнобаб І. Ф. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шашенко А. Н. - Компания ДТЭК ЭНЕРГО и Национальный горный университет: стратегическое партнерство в области науки и технологий, Воронин С. А., Пилюгин В. И., Гапеев С. Н. (2017)
Пивняк Г. Г. - Теория и практика теплонасосной утилизации теплоты шахтной воды, Самуся В. И., Оксень Ю. И. (2017)
Солодянкин А. В. - Крепление капитальных выработок с использованием твердеющих смесей на основе шахтной породы, Гапеев С. Н., Выгодин М. А., Воронин С. А., Мкртчян С. В. (2017)
Садовенко И. А. - Обоснование параметров безопасного пересечения горными выработками крупноамплитудного тектонического нарушения, Загриценко А. Н., Подвигина Е. О., Тимощук В. И. (2017)
Гапеев С. Н. - К выбору критерия целесообразности повторного использования подготовительных выработок, Барабаш М. В., Логунова А. О. (2017)
Выгодин М. А. - Технологический регламент выполнения тампонажных работ на шахтах Западного Донбасса, Прокудин А. З., Выгодин А. М., Мкртчян С. В. (2017)
Хозяйкина Н. В. - Напряженно-деформированное состояние породного массива при плавном опускании основной кровли, Чередник В. А., Дубовик А. И. (2017)
Снигур В. Г. - Проведение монтажных камер на шахте "Западно-Донбасская", Френцель Э. В., Шостак Л. С., Барышников А. С. (2017)
Засідання Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля України (2017)
Колесов Орест Андреевич (2017)
Балух В. - Реформація та релігійно-філософська думка антитринітаріїв і социніан в Україні (2017)
Яроцький П. - Реформація: європейська домінанта і українська ідентичність протестантизму (2017)
Докаш В. - Протестантська Реформація як соціокультурний феномен (2017)
Шугаєва Л. - Особливості впливу протестантизму на трансформаційні процеси у духовному християнстві (на прикладі молокан і мальованців) (2017)
Мизак Н. - Вплив реформаційних ідей на український соціум у ХVІ ‒ ХVІІ ст., Яремчук А. (2017)
Стоцький Я. - Діяльність легальних і нелегальних громад АСД у галицьких областях України в 1965 - 1975 рр. (2017)
Кондратик Л. - Михайло Грушевський і В’ячеслав Липинський про вплив реформаційних ідей на українську суспільність та організаційні форми релігійного життя (2017)
Hardy R. - Eshatological reflections of the protestant defense of the hell (2017)
Hutkovska I. - Culture function of the protestant ethics by Max Weber (2017)
Виговський Л. - Реформація як світоглядна основа розширення функціональності релігії в соціумі (2017)
Пірен М. - Нагірна проповідь Ісуса Христа: роль і значення для сучасної освітянської української еліти (2017)
Левкулич В. - Свобода як концепт теорій справедливості (2017)
Manchul B. - Protestant reformation and new philosophy of life (2017)
Горохолінська І. - Реформація як рушійна сила секуляризації культури в Європі (2017)
Марціновська Д. - Кредологія як релігієзнавча наука про віру: екуменічний дискурс (2017)
Скрипник Є. - Перспективи розвитку духовності особистості в українському контексті (2017)
Дідківський А. - Неоконсервативна програма побудови православної етики як аскетичної психології та проблеми свободи (2017)
Горбань Р. - Особливий характер спільноти у філософсько-богословській інтерпретації Ч.С.Бартніка (2017)
Карпов П. - Поширення протестантизму в Україні: основні етапи становлення (2017)
Radchuk Y. - The protestant's point of view on challenges within cross-cultural relationships in a mission (2017)
Morey D. - Transformational processes of formation of new beliefs and new identity of the believer personality (2017)
Корнійко Р. - Сирітство як виклик перед сучасною церквою в Україні (2017)
Синюк М. - Біблійні засади місіонерської діяльності протестантських церков (2017)
Гуцало В. - Вплив Реформації на літургіку історичного богослужіння (2017)
Grizzle Ch. - Qualifying features of Church service are in the conditions of modern society (2017)
Мартич Р. - Діалог моральних ідей релігій – передумова соціальної солідарності осіб і спільнот (рецензія на монографію Олександра Бродецького"Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей". –Чернівці, 2016) (2017)
Шкрібляк М. - Культура ранньомодерної Європи та її сучасне інтелектуальне представлення (рецензія) (2017)
Інформація про Міжнародну відео-конференцію, присвячену 500-річчю Реформації (2017)
Довідка про авторів (2017)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса (2017)
Голіков О. С. - Знання та практики: діяльнісне конструювання відомого та невідомого (на прикладі правової обізнаності) (2017)
Білоус Є. В. - До питання про сутність повсякденних ідеологічних уявлень (2017)
Дембіцький С. С. - Вимоги до розробки та адаптації комплексних вимірювальних інструментів у соціології: надійність, валідність і достовірність, Любива Т. Я. (2017)
Жердецька А. Г. - Дефіцит природних ресурсів у фокусі соціологічного аналізу: реалії та перспективи українського суспільства (2017)
Ковальська Є. В. - Методологічні засади індексу статусної характеристики Уорнера (2017)
Панкратова Л. Л. - Чинники, що формують цінові тренди на пшеницю на світових біржах та спотовому ринку України (2017)
Білоскурський Р. Р. - Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних настроїв населення України: літо – осінь 2017 року, Дмитрук Д. А. (2017)
Локтєва І.І. - Нотатки XIII Міжнародної конференції Європейської соціологічної асоціації: "Руйнація/створення капіталізму, солідарності та суб’єктності Європи" ((Un)making Europe capitalism, solidarities, subjectivities) (2017)
XIV Міжнародна наукова конференція "Молодіжна політика: проблеми та перспективи" (запрошення до участі) (2017)
Автори номера (2017)
Кириченко О. В. - Вплив глюкозо- і галактозовмісних моноцукрів на розвиток Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro (2017)
Козар С. Ф. - Вплив речовин різного хімічного складу на життєздатність діазотрофів на насінні сільськогосподарських культур, Євтушенко Т. А., Нестеренко В. М. (2017)
Volkohon V. V. - The orientation of biological nitrogen transformation processes in soil under the organic production of agricultural products, Moskalenko A. M., Dimova S. B., Zhurba M. A., Volkohon K. I., Tokmakova L. M., Stanko N. P., Lutsenko N. V. (2017)
Господаренко Г. М. - Симбіотична азотфіксувальна здатність нуту та продуктивність культури за різного удобрення, Прокопчук І. В., Прокопчук С. В. (2017)
Копилов Є. П. - Мікоценоз кореневої зони рослин кукурудзи за використання Chaetomium globosum як деструктора соломи, Скуловатов О. В. (2017)
Малиновська І. М. - Просторова структура бактеріальних ценозів сірого лісового грунту за різних умов використання (2017)
Центило Л. В. - Активність азотфіксації в агроценозах люцерни та продуктивність культури за дії добрив та мікробного препарату (2017)
Ретьман С. В. - Біологічні препарати для захисту вівса від хвороб у Правобережному Лісостепу України, Панченко Ю. С. (2017)
Кравченко Н. О. - Консервуюча здатність Bacillus subtilis при заготівлі плющеного вологого зерна кукурудзи, Чумаченко С. П., Передерій М. Г. (2017)
Бундук Ю. М. - Оцінка фітосанітарного стану агроценозів зерняткових плодових Чернівецької області (2017)
Світлій пам’яті Романенка Володимира Пилиповича (2017)
Титул, зміст (2017)
Петруха С. В. - Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку (2017)
Вініченко І. І. - Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві, Сидоров І. П. (2017)
Ярмоленко Ю. О. - Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного виробництва України (2017)
Мицак О. В. - Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку, Бублик Л. Я. (2017)
Михайлов М. Г. - Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства (2017)
Александрова О. Ю. - Демографічна безпека України: оцінка стану, акценти державного регулювання (2017)
Бардіна Т. О. - Перспективи соціально-економічного розвитку шишацької об'єднаної територіальної громади з урахуванням соціальної відповідальності аграрних підприємств (2017)
Городко М. В. - Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства (2017)
Деревянко В. Н. - Отходы промышленности – эффективное сырье для создания низкообжигового керамического композита, Гришко А. Н. (2017)
Тимофеєва Л. А. - Аналіз технологічних параметрів процесу нанесення зносостійкого покриття, Волошина Л. В., Гордієнко П. М. (2017)
Ягуп В. Г. - Математическое моделирование электропривода электровоза 2ЭЛ5 в режиме тяги, Краснов А. А. (2017)
Ватуля Г. Л. - Моделирование работы трубобетонных элементов при кратковременном и длительном нагружении, Лобяк А. В., Черногиль В. Б. (2017)
Єрмоленко Д. А. - Оцінка ефективності застосування високоміцного бетону в трубобетонних конструкціях, Демченко О. В. (2017)
Крот О. П. - Ланцюги Маркова при моделюванні змішування компонентів у барабанній печі при спалюванні муніципальних відходів, Ровенський О. І. (2017)
Хоменко І. В. - Підвищення надійності пристроїв РПН силових трансформаторів, Федосеєнко О. М., Стасюк І. В. (2017)
Гасій Г. М. - Експериментально-теоретичні дослідження напружено-деформованого стану плити структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції (2017)
Альошинський Є. С. - Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту України у системі міжнародних перевезень, Огар О. М., Пестременко-Скрипка О. С. (2017)
Лапенко О. І. - До питання розрахунку тонкостінних конструкцій силосних споруд із високоміцних сталей, Махінько А. В., Махінько Н. О. (2017)
Огульчанская Н. Р. - Повышение качества механической обработки железнодорожных рельсов шлифованием (2017)
Кочкарьов Д. В. - Інженерні методи розрахунку залізобетонних статично невизначних стержневих систем (2017)
Барабаш О. С. - Вивчення впливу малих домішок поверхнево-активних та кремнійорганічних речовин на процеси твердіння епоксиамінних зв’язуючих, Попов Ю. В., Данченко Ю. М. (2017)
Воскобойников Д. Г. - Разработка технологии восстановления изнашиваемых поверхностей деталей подвижного состава (2017)
Мельник Д. Ю. - Аналіз організаційних структур управління метрологічної діяльності (2017)
Титар Д. А. - Аналіз системи управління якістю метрологічних робіт (2017)
Давиденко О. О. - Критерій ефективності експлуатаційних втручань автодорожніх мостів (2017)
Воскобійник О. П. - Визначення параметрів напружено-деформованого стану легкобетонних комбінованих плит за некласичною зсувною моделлю, Череднікова О. В. (2017)
Yudkin-Ripun I. - Abstraction of Daily Life as the Basis of the Textual Integration: The Experience of Ivan Kocherha (2017)
Ганзенко Л. - Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження (2017)
Забашта Р. - Бушанський рельєф як семіотичний текст (2017)
Ходак І. - Культові пам’ятки Східного Поділля (за матеріалами експедиції Наталі Коцюбинської до колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії) (2017)
Скляренко Г. - Футуризм в Україні: етапи та спрямування (2017)
Ламонова О. - Творчість Володимира Іванова-Ахметова: графіка 1980-х років (2017)
Пимоненко О. - Біографія академика живописи Пимоненко Никола|я| Корниліевича (2017)
Кузик В. - Останні з могікан – сивочолі шістдесятники (2017)
Кара-Васильєва Т. - Рец.: Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / |голов. ред. Г. Скрипник|; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – Т. 2. – 334 с.; 2009. – Т. 3. – 516 с.; 2010. – Т. 1. – 680 с.; 2011. – Т. 4. – 512 с.; 2016. – Т. 5. – 546 с. (2017)
Корусь О. - Владислав Щербина (2017)
Про авторів (2017)
Радкевич В. - Наукові засади підвищення престижності вітчизняної професійної освіти (2017)
Орлов В. - Кар’єрні орієнтації суб’єктів сучасної професійної школи (2017)
Єршова Л. - Макроекономічні фактори впливу на розвиток професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Грабовська І. - Роль культурологічної парадигми у формуванні життєтворчої моделі освіти ХХІ століття (2017)
Короткова Л. - Професійна компетентність майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру: сутність і структура (2017)
Гриценок І. - Проблеми формування кар’єрних орієнтацій учнів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Borodiyenko O. - Key competences development of future specialists by the teaching technologies of non-formal and informal learning (2017)
Алєксєєва С. - Динаміка готовності майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2017)
Максимова А. - Модель розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній підготовці (2017)
Богдадюк М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів: категоріальний аналіз (2017)
Ромась К. - Сучасні підходи до викладання аптечної технології ліків, Половко Н. (2017)
Шамралюк О. - Методичний супровід стажування майстрів виробничого навчання аграрного профілю (2017)
Глущенко О. - Методика дослідження проблеми формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2017)
Андрощук І. - Методична система підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії (2017)
Клименко М. - Педагогічні умови розвитку кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків у технічних університетах (2017)
Андрощук І. - Організація позаурочної діяльності учнів (2017)
Kuk T. - Wspolpraca miedzy polskimi i ukrainskimi uczelniami w celu podwyzszania poziomu ksztalcenia zawodowego (2017)
Бородієнко О. - Дорожня карта професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу, Пуховська Л., Радкевич О., Леу С. (2017)
Melnyk O. - Perspectives of usage German experience in organisation of economics and business education bachelor program (2017)
Гурова І. - Проблеми професійного становлення культуролога (2017)
Грибіш С. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2017)
Інформація для авторів (2017)
Table of contents (2017)
Farion N. - Forecast of the possible amount of investment attraction using Monte Carlo imitation modeling (2017)
Nifatova O. - Sinergetic and complex effects of branding of integrated business structures and problems of management (2017)
Poprozman A. - Development of institutes of social infrastructure in accordance with structural and innovation transformations (2017)
Vitkovskyi Yu. - Client-consultant relationship in the European consulting services market (2017)
Shcherbak V. - Venture business, its types and problems of development in Ukraine (2017)
Shevchenko O. - Analysis of management efficiency and assessment of management resources in the context of the competitiveness of higher educational institutions development (2017)
Shkoda M. - Institutional implementation of socio-economic development to regions in Ukraine (2017)
Hanushchak-Efimenko L. - Basic determinants for forming consumer value of knowledge of innovative ecosystem (2017)
Krakhmalova N. - Investment climate and methods of its evaluation (2017)
Shcherbak O. - Evaluation of the state of social-labor relations at the enterprise (2017)
About the Authors (2017)
Єлисеєва І. В. - Вивчення адгезивних властивостей поверхневих антигенів С. diphtheriae, одержаних за допомогою каскадної дезінтеграції мікробних клітин різними фізичними факторами, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А., Гурін О. В., Забєліна І. А., Коваленко О. І. (2017)
Коцарь Е. В. - Роль микробного фактора в развитии инфекционно-воспалительного процесса полости рта, Радченко О. И., Голубка О. В., Масалова А. В., Антушева Т. И. (2017)
Литвинова О. М. - Фармакологічні дослідження нових похідних cукцинамінових кислот, Литвинов В. С. (2017)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на морфо-функціональні показники ендотеліоцитів у щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О. , Мазур І. А., Чекман І. С. (2017)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість часточок VI-VII мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2017)
Ткаченко А. С. - Пероральное употребление пищевой добавки каппа-каррагинан вызывает энтерит, Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В., Денисенко С. А., Онищенко А. И. (2017)
Біловол О. М. - Оцінка ефективності комбінованої терапії артеріальної гіпертензії коморбідної з цукровим діабетом 2 типу в залежності від генетичного поліморфізму ангіотензин-перетворюючого ферменту, Боброннікова Л. Р., Аль-Травнех О. В. (2017)
Гришина Е. И. - Особенности неспецифического иммунного ответа на вакцинацию против гриппа у больных с сахарным диабетом, Бабинец О. М., Менкус Е. В., Мирошниченко Т. Н. (2017)
Єрьоменко Г. В. - Механізми формування імунного запалення при бронхіальній астмі, сполученій з метаболічно значущими станами: ожирінням або цукровим діабетом II типу (2017)
Іманов Елнур - Досвід хірургічного лікування синдрому гіпоплазії лівих відділів серця гібридними методами, Дітківський І. О., Плиска О. І., Головенко О. С., Труба Я. П., Сіромаха С. О., Лазоришинець В. В. (2017)
Ісаєва І. М. - Аналіз психофізіологічного стану осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією, Кармазіна І. С., Маракушин Д. І., Глоба Н. С. (2017)
Кнігавко О. В. - Результати імплантації гелю гіалуронової кислоти під слизувату голівки статевого члена для лікування передчасної еякуляції (2017)
Колеснікова О. В. - Динаміка кардіометаболічних показників на тлі комплексної терапії у хворих на субклінічний гіпотиреоз в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки, Потапенко А. В. (2017)
Лесовой В. Н. - Современные методы лечения вено-окклюзивной формы эректильной дисфункции, Аркатов А. В., Книгавко А. В., Казиев С. Г. (2017)
Луценко Н. С. - Оценка системно-локального цитокинового профиля у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом, Исакова О. А., Рудычева О. А., Михальчик Т. С. (2017)
Маколінець К. В. - Активність маркерних ферментів у сироватці крові та порушення метаболізму сполучної тканини у хворих на ранніх стадіях гонартрозу, Маколінець В. І., Морозенко Д. В., Глєбова К. В. (2017)
Науменко Л. Ю. - Медико-соціальна експертиза і показники реабілітації у хворих на іхс після реваскуляризації, Борисова І. С., Березовський В. М. , Концур В. М. (2017)
Павловська М. О. - Соматичний та гінекологічний статус жінок з клімактеричним синдромом на тлі соматоформних розладів (2017)
Петюніна О. В. - Асоціація поліморфізму гена CYP11B2 альдостерон-синтази з ризиком виникнення інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST (2017)
Піонтковський В. К. - Особливості порушень метаболізму ліпідів у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2017)
Пузік С. Г. - Органи–мішені артеріальної гіпертензії в фокусі ураження головного мозку (2017)
Сериков К. В. - Изменения иммуно-биохимического статуса у критических больных с геморрагическим инсультом при проведении интенсивной терапии (2017)
Сулаева О. Н. - Сравнительная характеристика пробирок для получения богатой тромбоцитами плазмы (2017)
Дутко Х. О. - Структурно-функціональні зміни кісткової тканини альвеолярного відростка та передпліччя у хворих з переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту (2017)
Кривенко Л. С. - Динаміка біомаркерів ротової рідини при лікуванні хронічного гінгівіту у дітей з атопічними захворюваннями (2017)
Демяник Д. С. - Необходимость проведения комплексного лечения пациентов с одонтогенным верхнечелюстным синуситом на фоне взаимного отягощения этиологических факторов, Энтина Ю. М., Волошан А. А. (2017)
Походенько-Чудакова И. О. - Обоснование проведения исследования по выявлению роли третьих моляров в развитии инфекционно-воспалительных осложнений при травматическом повреждении челюстей, Тергам Абдуламир Али (2017)
Торяник И. И. - Применение бальзамирования трупов в судебно-медицинской практике по методам Минакова, Шора-Иосифова, Данильченко С. И., Чернозуб А. А. (2017)
Яценко Л. Д. - Сучасні аспекти множинної мієломи (2017)
Вербовська Р. І. - Професійна підготовка студентів-медиків в контексті розвитку професійно важливих якостей, Дівнич Т. Я. (2017)
Гевка О. І. - Шляхи оптимізації навчання іноземних студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ (2017)
Шушман І. В. - Змішане (гібридне) навчання та тренінгові заняття як інноваційні методи навчання у навчально-науковому тренінговому Центрі сімейної медицини та долікарської підготовки, Колесник П. О., Кенез Є. Я. (2017)
Довга Н. З. - Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату на сітківку ока при корекції паклітаксел-індукованої ретинопатії в експерименті, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2017)
Луценко О. І. - Вплив морфологічних факторів на рівні артеріального тиску в молодих жінок (2017)
Мізін В. В. - Онтогенетичні зміни показників осмотичної резистентності еритроцитів та рівня дегідроепіандростерон-сульфату у сироватці крові щурів, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Міщенко В. С. - Психофізіологічний стан елітних спортсменів в динаміці тренувального макроциклу, Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2017)
Муквич В. В. - Вплив кофеїну на вегетативне забезпечення функціонування організму самок та самців щурів молодого віку за показниками варіабельності серцевого ритму, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2017)
Пилипенко Н. О. - Порушення у системі ПОЛ-АОЗ у осіб працюючих в умовах високої концентрації абіотичних чинників (2017)
Пилипенко С. В. - Концентрація про- та антизапальних цитокінів у сироватці крові щурів після тривалого введення омепразолу та одночасного введення мультипробіотиків і омепразолу (2017)
Гунина Л. М. - Тивортин аспартат: новый безопасный и эффективный фармакологический препарат для стимуляции работоспособности спортсменов, Винничук Ю. Д., Дмитриев А. В., Высочина Н. Л., Безуглая В. В., Носач Е. В. (2017)
Гуніна Л. М. - Обґрунтована корекція стану перекисного окиснення ліпідів як чинник профілактики перенапруження спортсменів, Носач О. В., Азаров О. В., Рябіна С. А., Коцеруба Л. І. (2017)
Титул, зміст (2017)
Калашник Г. А. - Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита (2017)
Богдасаров М. А. - Еволюція уявлень про походження викопних смол, Рудько Г. І. (2017)
Рудько Г. І. - Оцінка ризиків освоєння родовищ вугілля на прикладі вітчизняних об’єктів з незначними запасами, Бала В. В., Курило М. М. (2017)
Лисенко О. А. - Геолого-економічна оцінка корисних копалин (aктуальні питання й методичні аспекти) (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит), Бобров О. Б., Курило С. І., Сергєєв С. А., Ларіонов О. М. (2017)
Васильєв О. В. - Бібліометричний портрет журналу "Мінеральні ресурси України” (2017)
Толкунов А. А. - Інформаційний складник інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України (2017)
Яковлєв Є. О. - Критичні зміни екологічного стану надр Донбасу (2017)
Орловський В. М. - Модифікований тампонажний матеріал зниженої густини, Похилко А. М. (2017)
Ширін В. О. - Деякі ідеї щодо утворення Землі, Гурська М. К. (2017)
Лисенко О. А. - IV Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, присвячений 60-річчю УкрДГРІ ("Геофорум-2017”) (2017)
Титул, содержание (2017)
Богаевский А. Б. - Модернизация системы управления подачей топлива тепловозного дизель-генератора, Прохоренко А. А. (2017)
Радченко Р. Н. - Использование теплофикационного потенциала судового малооборотного дизеля для охлаждения циклового воздуха эжекторным термотрансформатором, Богданов Н. С., Радченко Н. И., Андреев А. А. (2017)
Белоусов Е. В. - Организация внутреннего смесеобразования в судовых малооборотных газодизельных двигателях, Савчук В. П., Грицук И. В., Белоусова Т. П. (2017)
Лисовал А. А. - Влияние параметров настройки ПИД-регулятора скорости на расход топлива дизеляь, Вербовский А. В., Штрибец В. В. (2017)
Грицюк А. В. - Метод экспериментально-расчетного определения жесткости кривошипа коленчатого вала, Ревелюк И. С., Левченко Д. В. (2017)
Заренбин В. Г. - К расчету течения газов через кольцевые уплотнения ДВС с учетом динамики поршневых колец, Колесникова Т. Н. (2017)
Мордвинцева И. А. - Особенности задания граничных условий нестационарной задачи теплопроводности поршня дизеля, Клименко А. Н., Ариан Р., Линьков О. Ю., Пылев В. А. (2017)
Клименко Л. П. - Модифікація конструкції та складу композитів в кришках кокілів для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Случак О. І., Шугай В. В. (2017)
Чередниченко А. К. - Повышение эффективности энергетических установок судов-газовозов применением термохимических технологий (2017)
Хрулев А. Э. - Методика определения причины неисправности ДВС при тяжелых эксплуатационных повреждениях, Кочуренко Ю. В. (2017)
Марченко А. П. - К 80-летию со дня рождения Н. К. Рязанцева, Епифанов В. В., Парсаданов И. В. (2017)
Титул, содержание (2017)
Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика з Днем шахтаря (2017)
Поздравление директора по добыче угля ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" М. В. Барабаша с Днем шахтера (2017)
Передовые рубежи ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" (2017)
Луценко М. - Гідно зустріли професійне свято (2017)
Волошин А. И. - Обоснование ширины угольного целика между подготовительной выработкой и выработанным пространством отработанной лавы, Рябцев О. В., Барабаш М. В., Вивчаренко А. В., Коваль А. И. (2017)
Халимендик Ю. М. - Проявление крупных дизъюнктивов на шахтах ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Чемакина М. В. (2017)
Залознова Ю. С. - Державно-приватне партнерство як механізм управління збутовою діяльністю вуглевидобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2017)
Вовк В. Т. - Моніторинг техногенних процесів і соціальних наслідків на території та у зонах впливу вугільних шахт, що ліквідуються (2017)
Гапєєв С. М. - Інноваційні технології – шлях до ефективної вугільної галузі, Солодянкін О. В. (2017)
Бочаров М. К. - Компенсация реактивной мощности в подземной системе электроснабжения шахт напряжением 6 (10) кВ на основе конденсаторных установок типа УКРВ, Гвоздев В. А., Бочаров А. М. (2017)
Грядущий Б. А. - Об аварии, произошедшей на шахте "Степова", Минеев С. П., Ященко И. А., Холод А. И., Беликов И. Б. (2017)
Булат А. Ф. - Геологічні особливості формування метановості гірничих виробок шахти "Степова" ДП "Львіввугілля", Лукінов В. В., Безручко К. А., Пимоненко Л. І., Матрофайло М. М., Кузнецова Л. Д. (2017)
Мнухин А. Г. - К вопросу извлечения редкоземельных металлов из породных отвалов угольных шахт, Мнухина Н. А., Гитуляр А. А., Горошко И. П. (2017)
Красник В. Г. - Особливості державної атестації наукових установ (2017)
Антощенко Н. И. - Отклик на статью В. В. Назимко, Н. А. Колесник "Стохастические основы маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ" (Уголь Украины. – 2014. – № 11. – С. 34–43), Филатьев М. В. (2017)
Титул, содержание (2017)
Марченко А. П. - Вплив параметрів системи паливоподачі на індикаторні показники дизеля при роботі на водопаливній емульсії, Парсаданов І. В., Савченко А. В., Карягін І. М. (2017)
Ткач М. Р. - Утилизация теплоты вторичных энергоресурсов судовых малооборотных двигателей, работающих на альтернативном топливе, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н., Шалапко Д. О. (2017)
Радченко Р. Н. - Реализация теплофикационного потенциала судового малооборотного дизеля абсорбционным термотрансформатором охлаждения циклового воздуха, Богданов Н. С., Радченко Н. И., Андреев А. А. (2017)
Парсаданов І. В. - Обґрунтування вибору форми камери згоряння при застосуванні каталітичного покриття на поверхні поршня, Хижняк В. О., Рикова І. В. (2017)
Половинка Э. М. - Влияние условий подвода воздуха на характеристики впрыскивания топливно-воздушной смеси системой топливоподачи судового среднеоборотного дизеля, Ткач Ю. И. (2017)
Триньов О. В. - Конструктивні засоби оптимізації теплонапруженого стану циліндрової гільзи швидкохідного дизеля, Коростиченко В. В., Бугайцов Р. Ю. (2017)
Прохоренко А. О. - Розробка універсального електронного регулятора частоти обертання колінчастого валу дизеля, Кравченко С. С., Карягін І. М., Вовк Є. Г., Думенко П. І. (2017)
Ариан Р. - Влияние выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня на его теплонапряженность и ресурс по прочности, Хотейт Х., Мордвинцева И. А., Линьков О. Ю., Пылев В. А. (2017)
Ліньков О. Ю. - Покращення теплонапруженого стану днища головки циліндрів середньообертового дизеля, Кравченко С. А., Пильов В. В., Беднін Д. В. (2017)
Белозёров В. В. - Влияние микродугового оксидирования на характеристики трения и износа материалов сопряжения коленчатый вал-вкладыш двигателей типа Д100 и Д80, Казак И. Б., Олейник А. К., Кравченко С. А. (2017)
Демиров В. В. - Проблемы усовершенствования систем управления и диагностики судовых дизель-генераторных установок, Гвоздева И. М. (2017)
Мозговий О. М. - Монетарна політика Великобританії: сучасні реалії та пріоритети, Мусієць Б. Р. (2017)
Панченко В. Г. - Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики (2017)
Корнєєва Ю. В. - Практика залучення іноземних інвестицій до державного сектора (2017)
Рязанова Н. О. - Нетрадиційна енергетика як фактор інноваційного розвитку електроенергетики (2017)
Адаменко І. П. - Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання (2017)
Бердар М. М. - Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства (2017)
Зварич О. І. - Концептуальні аспекти економічного розвитку регіонів як центрів створення знань (2017)
Мицак О. В. - Розвиток споживчого ринку як об'єкту державного регулювання, Бублик Л. Я. (2017)
Андрієнко М. В. - Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, Шако В. С. (2017)
Мігус І. П. - Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні, Карпова К. В., Коваль Я. С. (2017)
Куташев І. В. - Зміст функцій держави щодо управління соціально-економічними процесами (2017)
Пуліна Т. В. - Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади (2017)
Черкаска В. В. - Форми та методи державного регулювання розвитку аграрного сектору (2017)
Вилгін Є. А. - Розвиток інвестиційної інфраструктури у будівельному комплексі (2017)
Полторак С. Т. - Специфіка реформування збройних сил України на державному рівні (2017)
Гбур З. В. - Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі (2017)
Бондаренко А. І. - Особливості застосування фінансового контролю у контексті вдосконалення механізмів державного регулювання економічної безпеки України (2017)
Турій О. В. - Стан виконання Україною зобов'язань у контексті стандартів ради Європи щодо розвитку громадянського суспільства (2017)
Марковець В. М. - Політична культура як складова духовної культури суспільства (2017)
Радченко Л. М. - Проблеми охорони навколишнього середовища у світі і в Україні: механізми державного управління щодо їх усунення (2017)
Тиханський В. В. - Удосконалення інформаційних систем моніторингу споживання житлово-комунальних послуг за допомогою хмарних технологій, Козиренко М. В. (2017)
Зозуля В. О. - Принципи демократичного врядування в умовах глобалізації (2017)
Гребоножко Є. П. - Досвід західного та східного інституту державного управління у формуванні моделі державної служби України (на прикладі Німеччини та Польщі) (2017)
Дзюнь О. Б. - Підвищення ефективності регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг в Україні (2017)
Абашнік В. О. - Головні риси роботи Ганса Кельзена "Держава як інтеграція" (1930 р.) (2015)
Луцький М. І. - Політико-правові та психологічні передумови державотворчих процесів на західноукраїнських землях 1914-1918 рр. (2015)
Бернюков А. М. - Юридична реальність як соціальне буття, утворене пізнанням правової дійсності (2015)
Манько Д. Г. - Природа людиноцентристського розуміння права (2015)
Денисенко В. В. - Проксенія: історія становлення й розвитку консульського права (2015)
Саміло Г. О. - Трансформація правової системи Монголії (2015)
Целуйко М. Ф. - Зарубіжний досвід компетентно-правової культури в механізмі формування та реалізації права й можливості його використання в Україні (2015)
Гладун Г. І. - Антропологічний вимір юридичної допомоги (2015)
Дзевелюк М. В. - Концептуальні засади обґрунтування сучасної держави (2015)
Чан Бін Лінь - Традиційні концепції праворозуміння як підґрунтя сучасного права Китайської Народної Республіки (2015)
Верба І. О. - Міжнародні стандарти права на доступ до правосуддя: теоретико-правові засади (2015)
Вороніна І. М. - Актуальні питання відомчої нормотворчості в системі органів внутрішніх справ (2015)
Григоренко Д. А. - Организационные и правовые меры руководства УССР по вытеснению и ликвидации частной торговли при сворачивании НЭП (1926-1929 гг.) (2015)
Омарова А. А. - Про міжнародно-правовий статус Української РСР (1944-1985 рр.) (2015)
Ткаченко О. Р. - Загальнотеоретичне поняття суб’єктивної сторони правопорушення (2015)
Прокоп Н. М. - Парламентаризм і виборче право в теоретичній спадщині Митрополита А. Шептицького (2015)
Дергільова О. Г. - Сучасні методологічні підходи в дослідженні правозахисної системи сучасної держави (2015)
Бруслик О. Ю. - Акти про Парламент 1911 та 1949 років: їх значення та вплив на конституційно-правовий статус Парламенту Великобританії (2015)
Нестеренко А. С. - Майновий податок – податок на нерухомість як основа функціонування місцевих бюджетів в Україні (2015)
Джафарова О. В. - Ліцензійні повноваження органів публічної адміністрації у сфері громадської безпеки: питання сьогодення (2015)
Бережна К. В. - Особливості імплементації європейського принципу правової стабільності в національне адміністративне законодавство (2015)
Шатрава С. О. - Юрисдикційні та контрольно-наглядові повноваження органів внутрішніх справ: поняття, сутність і мінімізація корупційних ризиків під час їх здійснення (2015)
Сарана С. В. - Щодо поняття й ознак загального податкового режиму (2015)
Алфьорова Т. М. - Підстави загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності державних службовців (2015)
Плугатир М. В. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на власність (2015)
Усенко О. В. - Щодо питання правового проведення судових товарознавчих експертиз і експертних, товарознавчих досліджень в Україні з питань оцінювання нерухомого майна (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості фінансових правовідносин, Іванюк Н. В. (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми протидії корупції з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Кайдашев Р. П. - Юридична природа апеляційного провадження в адміністративному процесі України (2015)
Воробйов Р. А. - Роль центральних органів виконавчої влади в правовому забезпеченні миротворчої діяльності (2015)
Бояринцева М. А. - Сучасні європейські стандарти адміністративного судочинства та можливості їх запозичення Україною (на прикладі норм окремих рекомендацій комітету міністрів Ради Європи) (2015)
Коробцова Д. В. - Проблеми побудови бюджетного законодавства України (2015)
Ільченко К. Р. - Порядок вилучення продуктів морського й річкового промислу із середовища існування та їх переміщення через митний кордон України (2015)
Байрактар В. Д. - Правове регулювання засідань адміністративних комісій при виконавчих органах місцевих рад (2015)
Джунковська Р. С. - Механізм адміністративно-правового регулювання містобудівної діяльності в Україні (2015)
Ліпський В. В. - Щодо питання інституціональних основ фінансового контролю (2015)
Пищида В. М. - Публічне майно як об’єкт публічно-правового спору в адміністративних судах (2015)
Яковлєв І. П. - Публічне адміністрування у сфері державної митної справи: предметно-кількісний вимір (2015)
Батракова Д. С. - Категорія "місцеве самоврядування": підходи до визначення (2015)
Хмелінін В. О. - Класифікація водних ресурсів України (2015)
Надобко Т. Ю. - Поняття "громадське місце" в науці адміністративного права (2015)
Грінько А. А. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкт надання адміністративних послуг (2015)
Терент’єва А. В. - Управління надзвичайними ситуаціями з елементами кризового менеджменту (2015)
Шевченко С. О. - Методи професійного оцінювання персоналу публічної служби (2015)
Антонов А. В. - Конкурентні переваги соціально відповідального підприємництва (2015)
Науменко Р. А. - Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні, Рильська В. В. (2015)
Мельничук Л. М. - Нормативно-правові основи державного управління соціальним розвитком регіонів України: контур проблем (2015)
Пугач А. М. - Основні засади функціонування інтеграційних структур в сфері аграрної освіти, науки та виробництва (2015)
Соловйов С. Г. - Концептуальні основи електронної демократії: зарубіжні теорії та впровадження в Україні (2015)
Стельмащук Л. С. - Роль, завдання та функції керівника у посиленні відкритості державного органу влади (2015)
Клименко Н. Г. - Постійно діючі органи з координації діяльності органів виконавчої влади з техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні (1993 – 2015 роки) (2015)
Снісаренко Л. Ю. - Проблеми правового забезпечення прозорості та конкурентності приватизаційного процесу в Україні, Прилуцька Т. В. (2015)
Левцов С. В. - Зарубіжний досвід організації надання рекреаційних послуг та його імплементація в Україні (2015)
Мещеряков В. В. - Сучасні підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури (2015)
Мовчан П. П. - Теоретичні підходи щодо формування європейської ідентичності (2015)
Халавка Т. Б. - Теоретичні засади визначення моделі міжетнічної взаємодії національних меншин у прикордонних регіонах (2015)
Лук`янчук Р. В. - Державне управління кібернетичною безпекою: шляхи вдосконалення в сучасних умовах (2015)
Рудовська С. І. - Громадські ради нового формату:організаційно-правові зміни діяльності (2015)
Замараєв А. В. - Cутність поняття "людський потенціал" в контексті суспільного розвитку (2015)
Литвинчук І. Л. - Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності (2017)
Грабчук О. М. - Трансформації концептуальних засад бюджетної політики України, Валуйський І. А. (2017)
Орлов П. А. - Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного социально-экономического развития стран (2017)
Єрмак С. О. - Кластерний аналіз регіонів України за ключовими індикаторами рівня інноваційного розвитку (2017)
Віннікова О. С. - Синергічний ефект у державному податковому регулюванні (2017)
Бовсуновська Г. С. - Тенденції розвитку страхового ринку в контексті забезпечення економічної безпеки країни (2017)
Гринько Т. В. - Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва, Гвініашвілі Т. З. (2017)
Рудыка В. И. - Анализ и оценка рынка экспортируемой научно-технической продукции на примере отдельного предприятия, Тимонин А. М., Верещагина А. В. (2017)
Гавкалова Н. Л. - Концептуальні засади розроблення стратегії трансформації підприємства у стан системно досконалої бізнес-організації, Гагарінов О. В. (2017)
Максютенко І. Є. - Обґрунтування необхідності у впровадженні розроблення інноваційно-інвестиційного механізму оновлення інформаційно-телекомунікаційних засобів на авіаційному транспорті (2017)
Власенко Т. А. - Формування механізму стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін, Матюшенко Ю. В. (2017)
Почепцов Г. - Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революцій (2004)
Майборода О. - Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення (2004)
Хорошилов О. - Українська політична нація: сценарій конституювання (2004)
Татаренко Т. - Етнічні кордони і міжетнічна толерантність (2004)
Сіленко А. - Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства (2004)
Нахчеванли А. - Тенденції розвитку громадянського суспільства в Азербайджані (2004)
Анікін В. - Державна етнополітика та формування громадянського суспільства (2004)
Волинський А. - Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів (2004)
Шаблінський І. - "Агресія" і "насильство" - поняття не тотожні (2004)
Ганжуров Ю. - Парламентаризм як об’єкт електоральної комунікації (2004)
Шаян О. - Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного (2004)
Романова О. - Релігійний фактор у політичному просторі США (2004)
Ткаченко І. - Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав (2004)
Кармазіна М. - Інститут президенства в Україні: стан і перспективи досліджень (2004)
Картунов О. - Політичний маркетинг і менеджмент, Маруховська О. (2004)
Пащенко В. - Громадянська освіта і визначення поняття "політика" (2004)
Іванов М. - Свій висновок підтверджую (2004)
Актуальні видання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Вийшов у світ № 5(7) журналу "Соціальна психологія" (2004)
Гічан О. І. - До питання про вплив фізико-хімічних параметрів на частоту спонтанних електрохімічних коливань (2017)
Роїк Н. В. - Синтез та сорбційні властивості функціоналізованих МСМ-41 кремнеземів, Бєлякова Л. О., Трофимчук І. М., Дзязько M. O. (2017)
Халамейда С. В. - Вплив механохімічного модифікування на властивості порошків оксиду і оксигідроксиду олова(IV), Самсоненко М. M., Skubiszewska-Zięba J., Закутевський О. І., Кузнєцова Л. С. (2017)
Давыдова О. В. - Синтез наноструктурированных порошков иттрий-алюминиевого граната, активированного ионами церия, и их применение для формирования наполненных полимерных оптических композитов, Дробышевская Н. Е., Подденежный Е. Н., Бойко А. А., Борисенко Н. В. (2017)
Высоцкая В. А. - Стохастические броуновские моторы с малыми флуктуациями потенциальной энергии, Шапочкина И. В., Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М. (2017)
Колесник І. С. - Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом "layer-by-layer", Джоджик О. Я., Мукойда В. В., Коновалова В. В., Царик С. М., Бурбан А. Ф. (2017)
Onyshchenko V. F. - Effective minority carrier lifetime and distribution of steady-state excess minority carriers in macroporous silicon, Karachevtseva L. A. (2017)
Гігіберія В. А. - Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевих нанотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ, Булавін Л. А., Литвин О. С., Лебовка М. І. (2017)
Dolaberidze N. M. - Synthesis of LTA type zeolites from Georgian clinoptilolite, Tsitsishvili V. G., Mirdzveli N. A., Nijaradze N. O. (2017)
Моргунова Н. С. - Невербальний аспект педагогічного спілкування у контексті міжкультурної комунікації (2017)
Олішевич В. М. - Концептуальні проблеми впровадження компетентнісного підходу (2017)
Кабусь Н. Д. - Варіативні стратегії впровадження системи підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп (2017)
Моргунова С. О. - Педагогічні умови підготовки до соціальної взаємодії майбутніх менеджерів організацій і адміністрування (2017)
Дем’янова В. Г. - Посібник з реферування як засіб навчання іноземних студентів професійно-орієнтованому спілкуванню (2017)
Калашнікова Л. М. - Усвідомленість знань школярів як психолого-педагогічна проблема, Петрова В. В. (2017)
Кісіль Л. М. - Методи навчання українського діалогічного професійного мовлення студентів-іноземців транспортних спеціальностей (2017)
Маклакова А. В. - Суть проектувальної діяльності в аспекті підготовки техніків-технологів у коледжах (2017)
Семененко І. Є. - Компоненти результативних технологій мовної підготовки іноземних студентів технічних ВНЗ в умовах професійно-орієнтованого навчання (2017)
Свистак-Яроцька О. Л. - Теорія екологічної освіти: від елементарних знань про природу до складової освіти для сталого розвитку суспільства (2017)
Ткаченко Л. П. - Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у ХVII – ХVІІІ ст. (2017)
Хміль Н. А. - Мотиваційний критерій професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Шумський О. Л. - Закономірності та принципи організації лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Бугаєва В. Ю. - Гейміфікація як спосіб формування активної професійної поведінки майбутніх фахівців ІТ галузі (2017)
Зімакова Л. В. - Виховання комунікативно-мовленнєвих мотивів дошкільників (2017)
Олексієнко О. Г. - Дослідження ціннісних орієнтацій студентів технічного університету (2017)
Пильтяй О. М. - Уникнення помилок при виборі старшокласниками професії як проблема сьогодення (2017)
Барабаш Ю. Г. - Удосконалення іншомовної компетенції як важливої складової професійного розвитку особистості (2017)
Вересоцька Н. І. - Формування творчої особистості студентів технологічної освіти засобами мультимедійних технологій (2017)
Гаргін В. В. - Застосування методу проектів у процесі трудової підготовки учнів (2017)
Горденко С. І. - Організація цивільного захисту в закладах освіти (2017)
Дегтярьова Г. А. - Факторно-критеріальна модель як засіб самооцінювання вчителями філологічних дисциплін власного рівня ІК-компетентності (2017)
Долгопол О. О. - Професійний самоменджмент як компетенція лікаря (2017)
Каменська І. С. - Функціональна компетентність майбутнього інспектора з охорони праці, Бокшиц О. М. (2017)
Костіна В. В. - Філософські аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Масич В. В. - Роль творчості у професійній діяльності майбутнього інженера-педагога (2017)
Масич С. Ю. - Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб’єктно- особистісний підхід (2017)
Небитова І. А. - Проблема професійного зростання майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Осова О. О. - Інноваційний потенціал сучасного підручника з іноземної мови (2017)
Пасічніченко А. В. - Навчальна дисципліна "Психологія дитячої творчості" у системі професійної підготовки майбутнього вихователя навчального закладу (2017)
Рогова Т. В. - Професійна підготовка студентів у ВНЗ: її ознаки та якість (2017)
Бондаренко А. С. - Особливості діяльності харківського державного учительського інституту у післявоєнний період (2017)
Кальнік О. П. - Контроль навчальних досягнень студентів в класичних університетах ХІХ сторіччя (2017)
Кузьменко Ю. В. - Трансформації системи професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Лутаєва Т. В. - Проблема фізичного виховання особистості у науково-педагогічній спадщині науковців Слобожанщини (2017)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР в аудиторній діяльності у 50-ті роки ХХ століття (2017)
Сергієнко А. В. - Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття (2017)
Царик О. М. - Роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. (2017)
Черкашин С. В. - Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Берназюк Я. О. - До питань масштабу поширення плагіату в Україні та шляхів його запобігання (2016)
Булеца С. Б. - Право внутрішньо переміщених осіб на медичну допомогу (2016)
Ленгер Я. І. - Виборчі права внутрішньо переміщених осіб в Україні: колізійні питання та можливі шляхи їх усунення (2016)
Бєлов Д. М. - Принципи правової держави: конституційно-правовий вимір, Сестренкова О. (2016)
Боняк В. О. - Поняття конституційно-правової норми та її роль у механізмі організації та функціонування органів охорони правопорядку України (2016)
Громовчук М. В. - Модель державно-церковних відносин у першій Чехословацькій Республіці (2016)
Зубро Т. П. - Территориальное становление Чехословацкого государства в 1918 году (2016)
Кравчук В. М. - Теоретико-методологічні проблеми наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі (2016)
Мішина Н. В. - Субсидіарність як принцип конституціоналізму (2016)
Скрипнюк О. В. - Децентралізація влади в Україні: питання теорії і практики в контексті європейського досвіду (2016)
Гараджаев Д. Я. - Методология сравнительных исследований органов конституционного правосудия (2016)
Заборовський В. В. - Особливості правового становища адвоката в конституційному судочинстві, Жежихова М. (2016)
Проскура Г. М. - Перспективи створення інституту інформаційного комісара в Україні (2016)
Россоха С. В. - Завдання правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку держави: окремі аспекти, Рогач І. (2016)
Совгиря О. В. - Припинення повноважень уряду в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Чапля О. В. - Щодо можливості впровадження нових організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні (2016)
Белікова А. О. - Право громадянина України на ефективний засіб захисту порушеного права (2016)
Бєлов Д. М. - Захист прав і свобод людини і громадянина органами системи міжнародної кримінальної юстиції (2016)
Верлос Н. В. - Конституційні засади рецепції міжнародних електоральних стандартів гендерного квотування у виборче законодавство в Україні (2016)
Громовчук М. В. - Конституційно-правове закріплення евтаназії в зарубіжних країнах (2016)
Фаловська І. М. - Ґенеза відображення принципу рівності в конституційних актах України (2016)
Волошин М. В. - Юридична оцінка правової позиції релігійних організацій у світлі конституційної реформи в Україні (2016)
Заборовський В. В. - Адвокатура як невід’ємний інститут громадянського суспільства на сучасному етапі становлення правової держави в Україні (2016)
Коцкулич В. В. - Місце судової гілки влади в конституційному механізмі розподілу влади (2016)
Сестренкова О. - Створення єдиного правового простору як мета сучасної компаративістики в галузі права (2016)
Звоздецька І. В. - Президент як суб’єкт парламентських процедур (2016)
Корольов Ю. О. - Правовий аналіз зарубіжного досвіду організації та діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Мироненко Т. Є. - Основні ознаки прокурорського нагляду в Україні (2016)
Хатнюк Н. С. - Модернізація правовідносин місцевого оподаткування в Україні в сучасних умовах (2016)
Bielov D. M. - Enforcement of the constitutional right of the individual to information in social networks (2017)
Братасюк М. Г. - Громадянське суспільство як суб’єкт захисту прав людини (2017)
Громовчук М. В. - Конституційна система захисту прав і свобод людини та громадянина: питання теорії (2017)
Заборовський В. В. - Чи порушує обов’язкове членство адвоката в Національній асоціації адвокатів України конституційне право громадянина на свободу об’єднань та принцип незалежності адвокатської діяльності? (2017)
Берназюк І. М. - Євроінтеграційні процеси в Україні та їх вплив на стратегію розвитку держави (2017)
Берназюк Я. О. - Форми участі інститутів громадянського суспільства у нормотворчому процесі (2017)
Голоднова Т. С. - Окремі питання правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України (2017)
Гриценко В. Г. - Щодо адміністративно-правового регулювання поняття правоохоронних органів (2017)
Джуган В. В. - Основні історичні етапи становлення фінансування політичних партій в Україні (2017)
Ємельянова А. Г. - Загальна характеристика форм реалізації права на участь в управлінні публічними справами (2017)
Миколенко В. А. - Реформування конституційно-правового статусу прокуратури на сучасному етапі: проблеми та перспективи (2017)
Налуцишин В. В. - Права людини як ціннісне підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку в епоху Нового часу (2017)
Пархоменко М. М. - Аналіз проблем соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб та їх вплив на розвиток міських громад (2017)
Чихірьов В. Л. - Правовий статус внутрішньо переміщених осіб (2017)
Кинів Б. Ю. - Наслідки введення євро у Словаччині: конституційно-правові аспекти (2017)
Купрій В. М. - Методологія дослідження процесу конституційної правотворчості (законодавчого конституційного процесу) (2017)
Заборовський В. В. - Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення правосуддя в Україні (2017)
Колюх В. В. - До питання щодо функціонування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (2017)
Печевиста Л. П. - Ефективна судова влада як основа формування судового конституціоналізму в Україні (2017)
Здещиц В. М. - Волоконно-оптический сейсмограф с магнитной подвеской чувствительного элемента, Сидоренко В. Д., Повар С. В., Глебенко В. В. (2015)
Близнюков В. Г. - Совершенствование методов определения границ карьеров, Баранов И. В., Луценко С. А. (2015)
Голик В. И. - Современные способы эффективного подземного выщелачивания металлов, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Костянский А. Н. - Прогнозирование коэффициента вскрыши как показателя для определения глубины карьера с учетом затрат на энергоносители, Ященко Б. Е. (2015)
Рыбальченко М. А. - Моделирование векторного управления асинхронным электродвигателем затвора весовой воронки системы шихтоподачи доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А., Папанов Г. А. (2015)
Тронь В. В. - Формування адаптивного керування процесом подрібнення залізорудної сировини в умовах невизначеності характеристик об’єкта, Маєвський К. В. (2015)
Гущин Д. В. - Визначення енергетичних показників електроприводів установок вакуумної металізації рулонних матеріалів, Філіпп Ю. Б. (2015)
Кондратец В. А. - Технологические предпосылки и экспериментальная основа создания средств идентификации характеристик измельчаемой руды, Мацуй А. Н. (2015)
Калиниченко В. О. - Про питання зниження втрат руди на лежачому боці покладів, Тарасютин В. М., Письменний С. В., Шепель О. Л. (2015)
Shatokha V. I. - Higher engineering education for sustainable development, Petrenko A. L. (2015)
Пищикова Е. В. - Усовершенствование процедуры получения допуска для выполнения ремонтных работ на технологическом оборудовании с электроприводом, Янова Л. А., Куценко В. А. (2015)
Хворост В. В. - К вопросу повышения эффективности динамического расчета несущих конструкций пролетных строений транспортерных галерей при случайных колебаниях (2015)
Паламар А. Ю. - Аналіз методів прогнозування стійкості бортів кар’єрів та відвалів, Лауфер Д. Д. (2015)
Голышев А. М. - Особенности аэродинамической устойчивости аспирационных систем и способы ее повышения, Деньгуб Т. В. (2015)
Андрейчиков М. В. - Інноваційні розробки для підвищення ефективності сухого очищення повітря за допомогою ультразвуку (2015)
Евстратенко Л. И. - Влияние гранулометрического состава пористой среды аэродинамических зон обрушений Кривбасса на режимы фильтрации воздуха (2015)
Замицький О. В. - 3D-моделювання в теплоенергетиці, Шепеленко М. І. (2015)
Kiriyenko S. M. - Analysis of efficiency of biological treatment of domestic wastewater application at private locality near the southern mining and ore-dressing complex (2015)
Суртаєв В. В. - Розвиток галузі геотермальної енергетики в Україні, Осипчук В. С. (2015)
Шаповалов В. А. - Дослідження ізокінетичності руху потоку повітря в порожнині пилоприбирального насадка (2015)
Осадчук Ю. Г. - Анализ пульсаций электромагнитного момента двухфазного асинхронного двигателя, Козакевич И. А., Лисютенко И. Ю. (2015)
Громадский А. С. - Новая технология проведения подэтажных горизонтальных выработок, Римарчук Б. И., Горбачев Ю. Г., Кузьменко Д. И. (2015)
Filatov S. V. - Decrease of iron-ore transportation cost price by supersize trucks at the expense of rolling coefficient reduction, Zhukov S. A., Girin I. V., Filatov А. S. (2015)
Максимов М. М. - Формування еквівалентного струму асинхронного двигуна з модуляцією керуючої дії, Філіпп Ю. Б., Рибкін Р. О. (2015)
Швагер Н. Ю. - Сертифікація системи управління охороною праці як основа успішної політики в галузі охорони праці на підприємстві, Заікіна Д. П. (2015)
Губін Г. В. - До питання про переробку червоних шламів як комплексної залізовмісної техногенної сировини, Губін Г. Г., Ярош Т. П. (2015)
Шепель А. А. - Разработка энергосберегающих режимов процесса горячей прокатки широких полос (2015)
Драбчук А. М. - Потенціал залучення інформаційних технологій для підвищення надійності роботи конвеєрних систем, Калініченко Ю. П. (2015)
Шмельцер Е. О. - О влиянии качества подготовки угольных шихт на прочность и грансостав кокса, Лялюк В. П., Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А., Кормер М. В. (2015)
Барановская М. Л. - Анализ математических моделей распределительных сетей при ОЗЗ, Кузьменко А. С. (2015)
Нечаев В. П. - Анализ и оценка износа зубчатых передач рудоразмольных мельниц и разработка технологии повышения их срока службы, Рязанцев А. А. (2015)
Паршин А. В. - Исследование сопротивляемости элементов болтовых соединений хрупким разрушениям, Харченко С. А., Астахов В. И., Гирин И. В., Жуков С. А. (2015)
Тимошенко М. А. - Методи контролю якості руди в умовах гірничо-збагачувального комбінату (2015)
Котов І. А. - Інтелектуалізація програмних систем для формування ефективних груп розробників програмного забезпечення (2015)
Моркун В. С. - Розробка системи управління ресурсами вишу при складанні розкладу занять, Бурнасов П. В. (2015)
Рудь Ю. С. - О влиянии формы и структуры наночастиц магния на спектры поглощения света, Радченко И. С., Малиновская С. И., Белоножко В. Ю. (2015)
Моркун В. С. - Интерпретация косвенной информации для построения модели геологической структуры при автоматизации процесса управления бурением разведочных скважин, Тронь В. В., Паранюк Д. И. (2015)
Олійник Т. А. - Особливості процесу рудопідготовки на ПАТ "ПівнГЗК", Хмель І. В., Коржан І. А., Олійник М. О. (2015)
Шолох М. В. - Геофізичні спостереження за стійкістю гірських порід на кар’єрі № 1 ПАТ "ЦГЗК", Капуста В. В, Сергєєва А. А. (2015)
Анотації (2015)
Вилкул Ю. Г. - Оптимизация технологических параметров циклично-поточной технологии в глубоких карьерах, Слободянюк В. К., Максимов И. И. (2015)
Саженєв С. В. - Аналіз взаємодії зарядів за умов застосування різних схем монтажу вибухових мереж, Шапурін О. В., Швець Є. М. (2015)
Левицкий А. П. - Методы управляемого фракционирования взрываемой горной массы на карьерах (2015)
Кучерявенко І. А. - Високопродуктивна система підземної розробки магнетитових кварцитів із застосуванням самохідної гірничої техніки, Чухарєв С. М. (2015)
Тищенко С. В. - Временные параметры взаимодействия скважинных зарядов и энергетические характеристики процесса взрывного разрушения, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення концепцій системного управління процесами підземних гірничих робіт з урахуванням впливу на них напружено-деформованого стану гірського масиву (2015)
Повар С. В. - Ентропiя, характеристичні функції та TS-діаграма термодинамічного процесу (конкретизація, унаочнення) (2015)
Малашевський М. А. - Оподаткування земельних ділянок майданчиків біля закладів громадського харчування на прикладі міста Києва (2015)
Поддубный Н. Н. - Разработка и экспериментальная оценка эффективности новых составов набрызг-бетона, Шашенко А. Н., Жуков С. А. (2015)
Білецький В. С. - Мікроскопія комплексів "вугілля-реагент", Сергєєв П. В. (2015)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження активного і пасивного сканування поверхні відкритих матеріальних потоків, Мацуй А. М. (2015)
Азарян В. А. - Исследование влияния качества рудопотока железорудного карьера на прибыль горнообогатительного комбината (2015)
Бровко Д. В. - Вероятностный подход при независимом многоступенчатом поступлении сигналов о дефектах элементов промышленных объектов на поверхности шахт, Хворост В. В. (2015)
Голик В. И. - Повышение полноты использования недр с учетом напряжений при комбинированной разработке месторождений, Комащенко В. И., Моркун В. С., Ляшенко В. И. (2015)
Жуков С. О. - Аналітична модель процесу пасирування блоків каменю шпуровими методами в субдинамічному режимі навантаження, Кальчук С. В. (2015)
Головко В. И. - Определение геометрических параметров доз шихтовых материалов с целью определения их секундных объемов, Рыбальченко М. А., Селегей А. Н. (2015)
Тронь В. В. - Оптимальне і модальне керування стадією збагачення технологічних різновидів залізорудної сировини, Гуляєва Ю. В. (2015)
Голышев А. А. - Определение оптимальных параметров работы бортового отсоса с передувкой (2015)
Трачук А. А. - Анализ способов обогащения кусковых гематитовых руд Кривбасса (2015)
Орловський В. М. - Термостійкі тампонажні матеріали (2015)
Булах О. В. - Тонке грохочення як перспективний метод підвищення ефективності збагачення магнетитових кварцитів, Хміль І. В., Булах О. О. (2015)
Олійник Т. А. - Розробка технології комплексного збагачення біотит-гранатових гнейсів Заваллівського родовища, Макачова А. І. (2015)
Шолох М. В. - Моделювання процесів формування якості руди і корисної копалини у рудній сировині рудного потоку (2015)
Стріха В. А. - Аналіз і удосконалення технологічних процесів й інформаційного супроводу видобування та зневоднювання паливного торфу, Жуков С. О., Наумова М. О. (2015)
Воротеляк Е. А. - Питання післяремонтної експлуатації глибокопазного асинхронного двигуна, Коломіц Г. В., Кузьменко А. С. (2015)
Артамонова Д. А. - Расчет линейных размерных цепей, нагруженных ударным импульсом, Дубровский С. С. (2015)
Файштейн В. Г. - Лабораторный стенд для улучшения практических навыков при подготовке специалистов в области электропривода, Пироженко А. В. (2015)
Рудь Ю. С. - Выбор параметров системы автоматической оптимизации влажности агломерационной шихты, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2015)
Кондратенко М. М. - Математична модель пускових режимів стрічкового конвеєра для аналізу стану роликоопор і барабанів (2015)
Герасимова К. В. - Дослідження впливу опору деформації на технологічні параметри процесу гарячої прокатки широких смуг, Ткаченко.Г. І., Шепель А. А., Самойлюк О. А. (2015)
Валовой О. І. - Корозійна стійкість бетонів на заповнювачах з відходів металургійної промисловості, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Валовой О. І. - Оцінка технічного стану протяжних кам’яних будівель в умовах сейсмонебез-печних територій, Охрімчук В. Л. (2015)
Рубан С. А. - Адаптивне прогнозуюче керування процесом термічної обробки обкотишів з оперативним оцінюванням параметрів процесу з використанням рекурсивного алгоритму найменших квадратів (2015)
Паливода О. А. - Дослідження сумісної роботи оболонки та ядра трубобетонних елементів зі зміцненим осердям, Жуков С. О. (2015)
Анотації (2015)
Шапурін О. В. - Досвід короткосповільненого підривання частин свердловинних зарядів в умовах кар’єрів ПАТ "ПівнГЗК", Гура В. В. (2016)
Ступник Н. И. - Обоснование параметров очистной камеры параболической формы при отработке железных руд в неустойчивых породах, Калиниченко В. А., Письменный С. В., Федько М. Б., Музыка И. О, Калиниченко Е. В. (2016)
Федоренко С. А. - Анализ технологического потенциала периодических колебаний производительности ЦПТ как резерва мультиструктурных грузопотоков, Жуков С. А., Навитний Ю. М., Ткаличенко С. В. (2016)
Близнюков В. Г. - Определение перспективных контуров карьеров разрабатывающих крутопадающие железорудные месторождения, Луценко С. А., Баранов И. В. (2016)
Філатов С. В. - Максимізація відповідності зовнішніх та внутрішніх факторів руху великовантажних кар’єрних автосамоскидів як метод оптимізації їх роботи, Гірін І. В., Жуков С. О., Гірін В. С. (2016)
Євдокименко М. Ф. - Моніторинг та прогноз стану атмосферного повітря під час проведення масових вибухів у залізорудних кар’єрах Кривбасу, Францев Є. В., Бондар М. В., Курінова М. К. (2016)
Бабець Є. К. - Інтелектуальна система ситуаційного управління енергоспоживанням дробарних фабрик, Хорольський В. П., Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2016)
Цариковский В. В. - Влияние параметров систем разработки и порядков отработки запасов на интенсивность колебаний земной поверхности при отбойке магнетитовых кварцитов шахты им. Орджоникидзе ПАО "ЦГОК", Седунова Т. Т., Цариковский Вал. В. (2016)
Куліковська О. Є. - Спосіб визначення лінійних елементів зйомки місцевості безпілотною моделлю, Атаманенко Ю. Ю., Намінат О. С. (2016)
Долгіх О. В. - Дослідження способів спостереження за деформаціями денної поверхні, підробленої гірничими роботами, Долгіх Л. В. (2016)
Шолох М. В. - Моделювання динамічних рядів прогнозування якісних показників руди і корисної копалини у рудній сировині (2016)
Настич О. Б. - Аналіз основних причин руйнування покрівельного килиму будівлі цеху підготовки рухомого складу швидкісного трамваю, Хоруженко І. В., Колюка Т. В. (2016)
Тімченко Р. О. - Визначення оптимальної моделі поверхні осідання в задачах розрахунку плитних фундаментів на підроблювальних територіях, Крішко Д. А., Богатинський А. В. (2016)
Рудь Ю. С. - Оценка механических характеристик горных пород на стадии проектирования горнодобывающего предприятия, Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2016)
Хруцкий А. А. - Прогрессивные методы восстановления деталей горных машин, Слатвинский М. М., Чумак Ю. И. (2016)
Моркун В. С. - Идентификация нейро-нечетких структур для системы адаптивного управления процессом бурения с идентификатором модели объекта, Тронь В. В., Паранюк Д. І. (2016)
Малашевський М. А. - Методика визначення наднормативних площ земельних ділянок промислових підприємств, Мельник Л. В. (2016)
Жуков С. О. - Обґрунтування параметрів бурових робіт при видобуванні блочного облицювального каменю статичними методами, Кальчук С. В., Шлапак В. О. (2016)
Швагер Н. Ю. - Аналіз професійної захворюваності на гірничовидобувних підприємствах Кривбасу, Заікіна Д. П. (2016)
Мацуй А. М. - Обґрунтування підходу математичного моделювання закономірностей розташування матеріалу вздовж піскового тіла спірального класифікатора (2016)
Пікільняк А. В. - Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок впровадження сучасних комп'ютерних технологій (2016)
Вольфсон П. М. - К вопросу о целесообразности применения системы подэтажного самообрушения на шахтах Кривбасса (2016)
Антоненко И. И. - Производство влагопрочной гофротары путем поверхностной обработки заготовок, Кучма А. И. (2016)
Повзун О. І. - Оптимальне кам’яновугільне в’яжуче, модифіковане відходами виробництва полістиролу для укріплення горілопородних основ автомобільних доріг, Подкопаєв С. В., Фролов О. В., Кононихін С. В., Глазунова М. А. (2016)
Голишев О. М. - Аналіз впливу санітарно-гігієнічних вимог на конструктивні характеристики систем повітряного опалення в умовах різних типів будівель, Голишев А. О., Михалків Д. В. (2016)
Вдовиченко И. Н. - Развитие схемы научной экспертизы (2016)
Кіяновський М. В. - Дослідження якості системи ТОіР обладнання ГЗК, Дубровський С. С. (2016)
Дрига В. В. - Исследование, разработка и промышленные испытания скважинного акустического глубиномера с применением алгоритма Герцеля (2016)
Миколенко А. В. - Аналіз систем автоматичного керування гідроциклоном на збагачувальній фабриці (2016)
Тиханський М. П - Управління тепловим процесом доменної печі на основі нечіткої логіки, Пулинець А. О. (2016)
Савицкий А. И. - Нечеткое управление гидроциклоном при неопределенных параметрах, Тимошенко М. А. (2016)
Лобова К. В. - Модель керування термічною обробкою котунів на конвеєрній випалювальній машині за методом зворотного якобіана (2016)
Нестеренко О. В. - Связывание частиц пыли мостиками жидкости при ее загущении, Швагер Н. Ю., Комиссаренко Т. А., Домничев Н. В., Нестеренко И. А. (2016)
Шаповалов В. А. - Оцінка виробничої безпеки та розробка проектно-технологічної документації при реконструкції будівель і споруд (2016)
Гурин А. А. - О подъеме пылегазового облака под метательным воздействием взрывчатых веществ, Деньгуб В. И., Деньгуб Т. В. (2016)
Лапшин О. Є. - Запобіжне пересувне кріплення для попередження травмування працюючих в гірничих виробках, Гацький А. К., Гацький І. А., Бондаренко Т. Г. (2016)
Валовой О. І. - Методика оцінки деформативності складених залізобетонних конструкцій з похилими тріщинами, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Булах О. В. - Пошук рішень з підвищення ефективності збагачення окислених руд Кривбасу, Булах О. О. (2016)
Доценко І. О. - Інформаційні технології навчання - методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів (2016)
Чубенко В. А. - Дослідження ефективності суспензійної розливки рідкої сталі у ливарно-прокатні кліті для виготовлення тонких смуг, Хіноцька А. А., Чубенко В. (2016)
Анотації (2016)
Ступнік М. І. - Розробка та дослідження технології відпрацювання запасів блоків із застосуванням комбінованого високоінтенсивного випуску руди, Калініченко В. О., Калініченко О. В., Хівренко О. Я., Грищенко М. А., Теляпньов В. О. (2016)
Гура В. В. - Досвід оптимізації процесу ведення вибухових робіт в умовах кар’єрів Криворіжжя (2016)
Роенко А. Н. - Разработка модели оптимизации строительства глубоких горизонтов с использованием библиотеки SWING языка JAVA, Харин С. А. (2016)
Луценко С. А. - Определение объемов вскрышных работ при изменении производительности карьера по руде (2016)
Андреев Б. Н. - Совершенствование параметров буровзрывных работ при проходке горизонтальных выработок глубокими заходками на шахтах Криворожского басейна, Сергеев С. С. (2016)
Хлиповка Є. Г. - Проблематика міського кадастру територій на прикладі Криворізького регіону, Паламар А. Ю. (2016)
Шолох М. В. - Математична модель родовища, покладу, рудного тіла або дільниці корисних копалин для геометризації балансових запасів, Сергєєва М. П. (2016)
Валовой О. І. - Дослідження роботи контактного шва при підсиленні залізобетонних конструкцій методом приклеювання, Герб П. І. (2016)
Малиновский Ю. А. - Некоторые аспекты деформационно волнового представления о природе трения и износа, Данилина Г. В., Дворецкий Д. Н., Малиновская С. И. (2016)
Николашин Ю. М. - Пути использования площадей остаточных открытых горных выработок, затопленных подземными водами, Кебал Я. В. (2016)
Жуков С. А. - Установление максимального эксплуатационного коэффициента вскрыши, как показателя для обоснования следующей очереди отработки действующего железорудного карьера, Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2016)
Олейник Т. А. - Извлечение золотоносного концентрата при обогащении магнетитовых руд, Бережной Н. Н., Скляр Л. В., Кушнирук Н. В. (2016)
Сістук В. О. - Дослідження особливостей маневрування автотранспортних засобів з електромеханічною трансмісією у лабораторних умовах, Веснін А. В. (2016)
Андрейшина Н. Б. - Математичне забезпечення системи регіонального екологічного моніторингу, Піддубна О. О. (2016)
Подойницын И. П. - Анализ организационно-технических мероприятий экологической безопасности при открытой разработке месторождения полезных ископаемых (2016)
Гірін В. С. - Про перспективи доцільності використання екологічно чистих видів автомобільного пального в Україні, Гірін І. В. (2016)
Азарян А. А. - Исследование экспресс-анализа содержания общего железа в руде с использованием гамма-излучения, Гриценко А. Н. (2016)
Миколенко А. В. - Дослідження системи автоматичного керування гідроциклоном з використанням адаптивного регулятора зі схемою швидкісного градієнту (2016)
Мовчан О. Г. - Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения, Лосьев К. В. (2016)
Рудь Ю. С. - Автоматизация процесса выделения и загрузки материала "Постели" на колосниковую решетку агломерационной машины, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2016)
Швидкий М. І. - Про деякі особливості оцінки ризиків під час підземного видобутку залізних руд, Афанасьєв В. Д., Гненна О. В. (2016)
Купин А. И. - Распределенная система оптимального управления технологическими процессами обогатительного производства на основе динамической пространственно-временной модели, Моркун Н. В. (2016)
Азарян А. А. - Анализ методов измерения общей минерализации воды, Бавровский В. В. (2016)
Андрейчиков М. В. - Математическое моделирование процесса очистки газов в циклонном коллекторе (2016)
Швидкий М. І. - Засоби зниження шуму на територіях вентиляційних установок головного провітрювання шахт, Афанасьєв В. Д., Раченко Н. О., Страсбургер А. М. (2016)
Близнюкова О. Ю. - Влияние производительности карьера на объемы вскрышных работ (2016)
Веснін А. В. - Кінцево-елементний аналіз механізму старіння ізоляції обмотки тягового двигуна кар’єрного самоскида, Сістук В. О., Богачевський А. О. (2016)
Гурин А. А. - Биологическое закрепление пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ, Таран Н. А., Шевченко А. В. (2016)
Голик В. И. - Моделирование показателей технологии обрушения руд и пород под гибким перекрытием, Разоренов Ю. И., Комащенко В. И. (2016)
Несмашный Е. А. - Геомеханическое обоснование устойчивых параметров отвалов карьера №4 ПАО "ЦГОК", Ткаченко Г. И. Герасимова Е. В. (2016)
Скачков А. А. - Формування напруженого стану приконтурної зони уступу, Жуков С. О. (2016)
Тищенко С. В. - Формирование полей напряжений при взрыве скважинных зарядов ВВ в разрушаемом объеме горных пород, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2016)
Кардашук В. С. - Програмно-технічна реалізація системи автоматизованого керування процесом нанокаталітичного крекінгу вакуумного газойлю, К. Алахмад Улмоу (2016)
Єфіменко Л. І. - Задачі управління технологічними процесами в теплоенергетиці, Тиханський М. П., Персіанов П. О. (2016)
Замицький О. В. - Аналіз методів охолодження та утилізації тепла шахтних компресорних установок, Гладун Є. Р. (2016)
Хруцкий А. А. - Особенности компьютерного моделирования при проектировании горного оборудования, Чумак Ю. И., Вититнев Ю. И., Лифенцов А. С. (2016)
Замицький О. В. - Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря в шахтних компресорних установках, Лідер М. Ю. (2016)
Пономаренко Т. В. - Шляхи забезпечення економічної стійкості підприємства (2016)
Попов С. О. - Удосконалення системи оцінки економічної ефективності відбійки залізних руд в комп’ютерних системах моделювання і управління проектами масових вибухів, Максимова І. І., Єріна О. О. (2016)
Міщук Є. В. - Розробка процесно-орієнтованої структури управління на промислових підприємствах, Чала С. В. (2016)
Кадол Л. В. - Актуальні проблеми визначення вартості будівництва (2016)
Анотації (2016)
Пам’яті товариша (2016)
Нонік В. В. - Фінансовий потенціал як економічна категорія, Полчанов А. Ю. (2017)
Панченко В. Г. - Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики в контексті реалізації національних інтересів (2017)
Дяченко О. П. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України (2017)
Легомінова С. В. - Формування механізмів узгодженої інституційної інфраструктури з метою нівелювання інформаційної асиметрії (2017)
Тимошенко А. О. - Фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики України (2017)
Мордань Є. Ю. - Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення, Гуща А. В. (2017)
Руденко М. В. - Інфляція знань у концепції сучасного підприємства, Криворучко В. О. (2017)
Шкіренко В. В. - Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі (2017)
Чекановський В. П. - Роль децентралізації фінансових ресурсів у системі модернізації бюджетної системи України (2017)
Куйбіда С. В. - Регіональні аспекти структурної перебудови економіки України (2017)
Богуславський Є. І. - Концептуалізація невизначеності у сучасній економічній системі. вплив ефекту талеба на розвиток економіки України, Дорохов Є. В. (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Проблеми запобігання і протидії корупції в органах публічної влади, Бандура І. С. (2017)
Андрієнко М. В. - Стан і проблеми функціонування системи моніторингу довкілля у сфері реалізації державної екологічної політики, Шако В. С. (2017)
Мігус І. П. - Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку нбу, Карпова К. В., Коваль Я. С. (2017)
Черкаска В. В. - Роль держави на розвиток аграрного сектору та забезпечення соціальних відносин (2017)
Куташев І. В. - Місце держави в процесі інституціоналізації соціально-економічного розвитку суспільства (2017)
Вилгін Є. А. - Державницькі пріоритети інвестиційної діяльності в будівельному комплексі (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного регулювання ризиків банківської діяльності (2017)
Друк В. В. - Практичні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері (2017)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Методологічні засади формування механізмів державного регулювання розвитку електроенергетичної галузі (2017)
Шевченко М. М. - Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки, Бондар З. К., Житник О. М. (2017)
Турій О. В. - Стан дослідження взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі (2017)
Кучма Ю. В. - Чинники та умови інвестиційного розвитку будівельної галузі як об'єкту державного регулювання (2017)
Лучинська О. В. - Шляхи удосконалення державно-громадської взаємодії у сфері протидії віл/сніду в Україні (2017)
Зозуля В. О. - Функції демократичного врядування в умовах глобалізації (2017)
Istomin L. F. - The simulation model for analysis of dynamic market (2017)
Білоус Я. Ю. - Стратегічне планування розвитку територіальних громад: підходи та етапи (2017)
Вартанова О. В. - Змінення ментальних шаблонів соціуму як результат консцієнтальної війни (2017)
Галгаш Р. А. Івченко Ю. А. - Об’єктивні передумови розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств регіону (2017)
Галгаш Р. А. - Теоретичні засади формування інтелектуального капіталу для сталого розвитку регіону в умовах постконфліктної трансформації, Д’яченко Ю. Ю., Івченко Є. А. (2017)
Істомін Л. Ф. - Моделі аналізу та управління асортиментом торгового підприємства, Макаренко М. Б. (2017)
Костирко Л. А. - Методологічні засади формування фінансової стратегії сталого розвитку підприємств (2017)
Костирко Р. О. - Інтегрована корпоративна звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку підприємств, Прозоров Д. В. (2017)
Кудріна О. Ю. - Обгрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм функціонування промисловості у регіоні (2017)
Кукса І. М. - Системний аналіз стану та перспектив розвитку страхового ринку в Україні, Корольова Н. М. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Синергетичне обгрунтування соціально-економічного відторгнення відповідно механізмів самозабезпечення (2017)
Прус Н. В. - Особливості фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Розмислов О. М. - Інвестиційна привабливість експлуатації рухомого складу автотранспортних підприємств поза зоною їх працездатності, Розмислова К. О. (2017)
Саєнко О. О. - Державно-приватне партнерство як інструмент економічного розвитку регіонів (2017)
Саєнко П. О. - Організаційно-методичні рекомендації щодо проведення моніторингу реалізації стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (2017)
Середа О. О. - Формування стратегії фінансового регулювання розвитку підприємств (2017)
Сєрєбряк К. І. - Формування інформаційної інфраструктури об’єднаних територіальних громад в контексті економічного співробітництва (2017)
Тацій І. В. - Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на охорону праці (2017)
Тищенко В. В. - Канали впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на економіку (2017)
Тищенко О. І. - Напрями розвитку фінансової освіти в Україні (2017)
Тищенко О. - Фактори впливу на кредитний портфель банків у кризових умовах, Андрєєва Л.. (2017)
Тищенко О. І. - Формування ресурсної бази комерційними банками України: сучасний стан та перспективи, Гаркуша Н. С. (2017)
Тищенко О. І. - Зниження якості активів банку, Гнатенко А. С. (2017)
Хандій О. О. - Проблеми ринку праці східного регіону України та його сталий розвиток, Семененко І. М. (2017)
Чернодубова Е. В. - Ринкові методи управління процентним ризиком в банках України, Літвінова А. І. (2017)
Чернодубова Е. В. - Роль інвестиційної політики в забезпеченні прибутковості підприємств, Мартинов А. А. (2017)
Reshetnikova G. S. - The role of the national identity of the trademark: the mechanism of perception of the consumer (2017)
Simionescu M. - Brand loyalty and fashion marketing: a case study of Romanian youth, Strielkowski W. (2017)
Лєонов С. В. - Маркетинг держави на ринку запозичень як основа інноваційного розвитку економіки України, Антонов М. С. (2017)
Savytska N. L. - Segmentation of niche markets of meat and meat products (by the example of local market), Afanasieva O. P. (2017)
Артюхіна М. В. - Соціальний потенціал організації: сутність та управління інструментами SMM-маркетингу, Попова Г. В. (2017)
Жегус О. В. - Інтегрований підхід до організації продажу в роздрібній торгівлі (2017)
Gharehbiglo H. - Examining the factors effective on brand equity from potential and actual customer’s viewpoint, Seyed Mofid A., Siroosnezhad Charandabi E., Piroozinia H. (2017)
Kasztalska A. M. - Luxury goods and services: a comparative analysis between the markets of England and Poland (2017)
Безгин К. С. - Диагностика тенденций развития менеджмента процессов создания инновационных ценностей на предприятиях, Кульга А. А. (2017)
Васильєва Т. А. - Сучасні інновації у складанні і поданні корпоративної звітності, Макаренко І. О. (2017)
Kocziszky G. - Supporting the creation and installation of regional social innovations with knowledge engineering system, Veresné Somosi M. (2017)
Глухова С. В. - Імплементація комплексної системи оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі, Кильницька Є. В. (2017)
Ivanová E. - Competitiveness and innovation performance of regions in Slovak Republic, Kordoš M. (2017)
Люльов О. В. - Модель Лотки-Вольтерри як інструмент аналізу стійкості інвестиційних та інноваційних процесів, Пімоненко Т. В. (2017)
Фесенко О. М. - Проблеми та перспективи розвитку нанотехнологій в Україні та світі, Ковальчук С. В., Нищик Р. А. (2017)
Швіндіна Г. О. - Інновації у розвитку стратегічного менеджменту: від конкуренції до коопетиції (2017)
Панас Я. В. - Модель упровадження контролінгу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств (2017)
Нездоймінов С. Г. - Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні, Андрєєва Н. М. (2017)
Гросул В. А. - Комплексне оцінювання адаптаційного потенціалу в системі адаптивного управління підприємств торгівлі, Круглова О. А., Рачкован О. Д. (2017)
Дубовик Т. В. - Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі, Бучацька І. О. (2017)
Ілляшенко С. М. - Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С., Комарницька Г. О. (2017)
Kosenko A. P. - Determination of lost profits of right holders against counterfeit goods, Tkachev M. M., Kobielieva T. A., Tkacheva N. P. (2017)
Мельник Т. М. - Проблеми залучення та використання міжнародних інвестицій в економіці України, Касянок К. Г. (2017)
Бойченко В. С. - Особливості організаційно-економічного забезпечення реформування управління розвитком старопромислового регіону (2017)
Gilani A. - Investigating the factors affecting the disclosure of intellectual capital in companies listed on the Thehran stock exchange, Safari Geraily M. (2017)
Кораблинова И. А. - Тенденции и особенности развития компаний в цифровую эпоху (2017)
Peker S. - Clustering in key G-7 stock market indices: an innovative approach, Aktan B., Tvaronavičienė M. (2017)
Revko A. M. - Social entrepreneurship as the main resource for the regional development (2017)
Мішеніна Н. В. - Розвиток механізмів державно-приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації, Ярова І. Є., Мішеніна Г. А. (2017)
Вітальне слово (2017)
Місінкевич Л. Л. - Державна репресивна політика на Поділлі в 30-х рр. ХХ століття (2017)
Харитонов Є. О. - "Інтернет-відносини" та "Інтернет-правовідносини": до визначення поняття і сутності, Харитонова О. І. (2017)
Стеньгач Н. О. - Розробка національної ідеї на рубежі ХІХ — ХХ ст. в Україні (2017)
Моткова О. Д. - Пряма дія норм Конституції України: матеріальний та процесуальний аспекти (2017)
Вартанян А. М. - Сравнительно-правовой анализ порядка передачи в доверительное управление имущества государственных служащих в Республике Беларусь и Украине (2017)
Великанова М. М. - Поняття та структурні елементи ризику: цивільно-правовий аспект (2017)
Місяць А. П. - Правова природа агентського договору (2017)
Трач О. М. - Окремі підстави обов’язкового зупинення провадження у цивільній справі (2017)
Чорна Ж. Л. - До питання про істотні умови ліцензійного договору (2017)
Гарієвська М. Б. - До питання обсягу дискреційних повноважень суду в цивільному процесі (2017)
Бєлова Ю. Д. - Стандарти захисту права на персональні дані відповідно до Директиви 95/46/ЄС (2017)
Сидоренко С. І. - Теоретичні засади визначення поняття та юридичної сутності недійсності шлюбу у сімейному праві (2017)
Рєзнікова В. В. - Відповідальність учасників господарського процесу за зловживання правами та невиконання процесуальних обов’язків (2017)
Чудик-Білоусова Н. І. - Соціальне замовлення в системі надання соціальних послуг (2017)
Бурак В. Я. - Альтернативним способам вирішення трудових спорів необхідне законодавче забезпечення (2017)
Михайлова І. Ю. - Розвиток пенсійного законодавства в СРСР у післявоєнний період (2017)
Костяшкін І. О. - Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу (2017)
Misinkevych A. L. - Legal Regulation of Mine Reclamation on the Degraded, Damaged and Contaminated Lands in Ukraine and in the USA (2017)
Злий Я. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання зрошувальних та осушувальних земель (2017)
Муза О. В. - Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави (2017)
Когут О. В. - Проблемні питання Закону України "Про Національну поліцію" (2017)
Андрущенко О. Ю. - Окремі проблеми визначення поняття конфлікту інтересів в законодавстві України (2017)
Брич Л. П. - Право на вмотивоване судове рішення у кримінальному провадженні як складова права на справедливий суд в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2017)
Налуцишин В. В. - Суб’єкт злочинного діяння за законодавством окремих держав Європейського Союзу (2017)
Крушинський С. А. - Проблемні аспекти збирання та подання доказів стороною захисту у кримінальному провадженні (2017)
Самарин В. И. - Осуждение без вызова сторон: а как же принципы уголовного процесса? (2017)
Cтефанчук М. М. - Правова визначеність об’єкта прокурорського представництва: практичний аспект (2017)
Олійник У. М. - Утвердження права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Просвітництва (2017)
Виговський Л. А. - Реформація як чинник розширення сфер функціонування релігійного комплексу в соціумі (2017)
Вальчук А. М. - Проблема реалізації соціального забезпечення та його ідеї в києворуській традиції України (2017)
Олійник І. В. - Про вплив релігії на економічну поведінку селянства Правобережної України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (2017)
Нагорна О. О. - Досвід юридичної школи Університету Маямі щодо організації магістерської програми з міжнародного арбітражу (2017)
Рембач О. О. - Формування міжкультурної компетентності майбутніх правознавців у процесі іншомовної підготовки (2017)
In memoriam (2017)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2017)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Єфименко Т. І. - Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів (2017)
Козюк В. В. - Кредитування останньої інстанції та слабкі інститути: погляд з позиції теорії ігор (2017)
Міщенко В. І. - Світові тенденції монетизації економіки, Науменкова С. В., Льон І. М. (2017)
Мельник В. М. - Підвищення податкової прозорості для протидії агресивному податковому плануванню, Кощук Т. В. (2017)
Іванов С. М. - Актуальні питання реалізації програм фінансової допомоги ЄС в Україні , Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2017)
Олійник Я. В. - Інституціональні чинники запровадження нефінансової звітності (2017)
Гордієнко Г. М. - Юридичне врегулювання соціального захисту інвалідів Вітчизняної війни (1942-1948 рр.) (2016)
Діденко К. В. - Створення Одеського Будинку вчених 1922 р. (2016)
Коляструк О. А. - Повсякденність української інтелігенції у перше радянське десятиліття: політичний контекст (2016)
Кривошея І. І. - Військове товариство на останньому етапі існування Української козацької держави (друга половина XVІІІ ст.) (2016)
Кузнець Т. В. - Другокласні та церковно-учительські школи духовного відомства на початку ХХ століття (2016)
Салата О. О. - Ідеї української літературної еліти на сторінках окупаційної преси 1941-1943 років (2016)
Устенко А. А. - "Колишні люди" УСРР в умовах НЕПу (2016)
Чучалін О. П. - Вилучення церковних цінностей та церковно-монастирського майна в Україні (1921 – 1922 рр.) (2016)
Мельник І. В. - Євреї-вихрести серед дворян Російської імперії (2016)
Скрипник О. М. - Роль Сунь Ятсена в Синьхайській революції 1911 – 1912 рр (2016)
Сокирська В. В. - Уповноважений народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при уряді УСРР (2016)
Барвінок О. В. - Діяльність дворянських зібрань на Поділлі у другій третині ХІХ ст. (2016)
Дудник О. В. - Селянський рух на Уманщині в роки Української революції (1917-1920 рр.) (2016)
Кривошея І. І. - Змалювання повсякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.), Якименко Л. М. (2016)
Кукуруза А. В. - Cтановлення системи освіти в Умані XVIII – поч. XX століття (2016)
Лісовська О. В. - Георгій Семенович тереверко: мрія злетіти в небо (2016)
Нижник С. В. - Основні засади науково-організаційної діяльності та вплив В. Ф. Пересипкіна на розвиток Уманського сільськогосподарського інституту (2016)
Священко З. В. - Володіння В. Калиновського на Уманщині (2016)
Гордієнко В. В. - Історія емоцій у сучасній гуманітаристиці (2016)
Ярцун Ю. О. - Повсякденне життя шляхти Київської губернії в сучасній російській та польській історіографії (короткий огляд) (2016)
Возна З. О. - До питання про організацію проектних уроків у навчанні предметів освітньої галузі "Суспільствознавство" (2016)
Горохівський П. І. - Вивчення теми "Уманщина в період Другої світової війни" на уроках історії (2016)
Гаврилишина Н. А. - Регіональна енциклопедистика Полтавщини (2016)
Капштик М. В. - Постать Л. М. Симиренка в контексті розвитку регіональної енциклопедистки (2016)
Киридон А. М. - Десакралізація простору (1920-1930-і рр.): смислові та символічні засади (2016)
Кругляк Ю. О. - Кулонівська блокада та одноелектронний транзистор у рамках концепції "знизу – вгору" сучасної наноелектроніки та в традиційній концепції "згори – вниз", Стріха М. В. (2017)
Glushkov A. V. - New approach and microsystem technology of advanced non-linear analysis and modelling chaotic environmental radioactivity dynamics, Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Dubrovskaya Yu. V., Kuznetsova A. A., Khetselius O. Yu. (2017)
Лысюк И. А. - Одноэлементное приемное устройство для регистрации излучения суб-ТГц/ТГц диапазона на основе кремниевого полевого транзистора, Голенков А. Г., Духнин С. Е., Рева В. П., Шевчик-Шекера А. В., Сизов Ф. Ф. (2017)
Лепіх Я. І. - Формування характеристик пристроїв на пах методом селективної поляризації (2017)
Горічок І. В. - Технологічні аспекти отримання термоелектричного PbTe, Ліщинський І. М., Мудрий С. І., Оберемок О. С., Семко Т. О., Хацевич І. М., Матківський О. М., Матеїк Г. Д., Дзумедзей Р. О. (2017)
Bunyakova Yu. Ya. - New approach and microsystem technology of advanced analysis and forecasting the air pollutant concentration temporal dynamics in atmosphere of the industrial cities, Glushkov A. V., Khetselius O. Yu., Ignatenko A. V., Bykowszczenko N., Buyadzhi V. V. (2017)
Кочан О. - Теоретичні основи оцінки стану електродів термопар у процесі експлуатації (2017)
Рішення Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2017 / UkrMiCo'2017) (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2017)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2017)
Оборотов Ю. - Наповнення правового простору (2017)
Мішина Н. - Систематизація виборчого законодавства України: проблеми й перспективи (2017)
Гончаренко О. - Мета і зміст державного контролю й нагляду в управлінському процесі (2017)
Глуховеря В. - Поняття і структура адміністративно-правового статусу Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Добровінський А. - Правові основи формування фінансової самостійності місцевого самоврядування (2017)
Ошкадеров І. - Деякі особливості розвитку прав людини в умовах еволюції держави (2017)
Гончарова Ю. - Від рівних прав до рівних можливостей (2017)
Чанишева Г. - Проект Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії: окремі питання (2017)
Полянський Ю. - Участь прокурора в діяльності Міжнародного кримінального суду, Свида О. (2017)
Василенко М. - Рейдерство в контексті нових змін до чинного законодавства України (2017)
Панасюк В. - Роль актів концептуального та програмного характеру в механізмі конституційно-правового забезпечення реалізації державної молодіжної політики в Україні (2017)
Ніколенко Л. - Інститут перегляду судових рішень в апеляційному провадженні в умовах реформування господарського судочинства (2017)
Слюсаренко С. - Податок на землю як засіб забезпечення оптимізації фінансового регулювання аграрної сфери (2017)
Марченко А. - Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів, Барко В. (2017)
Шевчук О. - Поняття суб’єктів державного контролю у сфері законного обігу наркотиків (2017)
Соловйов О. - Упровадження сучасного механізму оцінювання впливу господарського законодавства на конкуренцію – запорука підвищення щабля України в "Doing business” (2017)
Протопопова Я. - Особливості компенсації моральної шкоди внаслідок порушення конституційного права на оплату праці (2017)
Паніотов Є. - Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності Національного центрального бюро Інтерполу (2017)
Москалюк Ю. - Забезпечення застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в кримінальному провадженні України (2017)
Міловська Н. - Одностороння відмова від виконання обов’язків за договором страхування як наслідок порушення страхових зобов’язань (2017)
Каракаш І. - Юридичні ознаки й особливості встановлення права власності на природно-соціальні об’єкти в природному середовищі (2017)
Ільков В. - Загальна характеристика судового прецеденту в адміністративному судочинстві (2017)
Хильченко А. - Кримінально-правові наслідки вчинення кримінального проступку (2017)
Болокан І. - Специфічність застосування як форми реалізації адміністративно-правових норм (2017)
Батечко А. - Перспективи формування міжнародних фінансових центрів в Україні (2017)
Ігнатова Н. - Транспортне право України в контексті змісту транспортної політики Європейського Союзу: регулювання господарських відносин (2017)
Черемнова А. - Щодо адаптації природно-заповідного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Губанов О. - Системний підхід під час реалізації адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері публічної служби (2017)
Уразовська О. - Правове регулювання спадкування права на земельну ділянку в Київській Русі (2017)
Бамбізов Є. - Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: напрями реалізації (2017)
Антонова Т. - Поняття, особливості, характерні риси відходів (2017)
Вітрова Д. - Щодо деяких питань удосконалення кримінального законодавства в боротьбі із сепаратизмом на території України (2017)
Волкова Л. - Щодо питання правоздатності державних акціонерних компаній: загальна чи спеціальна? (2017)
Плецький С. - Об’єкт кримінально-правової охорони за фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (2017)
Омелян В. - Класифікація адміністративного розсуду та його види в діяльності органів публічної адміністрації (2017)
Нижник Л. - Нормативно-правовий і доктринальний зміст поняття "кримінальне процесуальне провадження" (2017)
Мойсеєнко Г. - Функції оціночних понять в адміністративному судочинстві (2017)
Загородня Н. - Дія джерел господарського процесуального права в часі (2017)
Киреєва Н. - Деякі господарсько-правові аспекти захисту прав споживачів у сфері кредитування (2017)
Кириченко Д. - Депортація кримських татар у СРСР: історико-правовий аналіз (2017)
Шахназарян К. - Питання систематизації та класифікації прав на чужі речі за законодавством України (2017)
Гаврилов Ю. - До проблеми визначення суб’єктивних ознак бандитизму (2017)
Лисеюк А. - Проведення експертизи під час доказування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів (2017)
Воробйова Т. - Нормативне забезпечення використання та охорони громадських сіножатей і пасовищ (2017)
Ткаченко М. - Істотні умови договору довічного утримання (2017)
Рівчаченко С. - Система суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції в Україні (2017)
Головко О. - Річні Загальні збори Академії наук вищої освіти України (2017)
Єфремова Н. - Цікаве історико-правове дослідження (2017)
Короткий Т. - Пам’яті Наталії Анатоліївни Зелінської, Андрейченко С., Пашковський М. (2017)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2016 рік (2017)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2016)
Виткалов С. В. - Вища школа і сучасні реалії України (2016)
Гладишев А. С. - Культурно-мистецька та містобудівна спадщина середньовічного м. Дубно у культурному просторі XXI сторіччя (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарська культура в українському галицькому мудрослів’ї, згромадженому та поясненому І.Франком (2016)
Пилипенко І. Я. - Вплив реформ 1920–1930-х рр. на діяльність майстерні монументального живопису української академії мистецтва (2016)
др. Маріуш Шайда. - Природа і роль релігійної віри в перспективі психоаналізу і філософії Віктора Еміля Франкла (2016)
Лосик Г. І. - Типологія та художні особливості писанкарства Опілля та Бойківського Підгір’я кінця ХІХ–ХХ століття (2016)
Виткалов С. В. - Сучасні проблеми культурної сфери в контексті трансформаційних змін українського суспільства, Корольчук О. Л. (2016)
Мохнюк Р. С. - Громадянська культура як змістонаповнююча домінанта навчального процесу у системі андрагогіки (узагальнення досвіду Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) (2016)
Кондратчук В. В. - Культурологічний аспект національно-державних зрушень кінця 80 – початку 90-х років ХХ століття на Рівненщині (2016)
Бойко Л. П. - Ціннісна природа соціокультурного простору (2016)
Данник К. О. - Вірменська молодь у сучасному українському культурному просторі (2016)
Андреєва А. С. - Плекання українських традицій в культурно-дозвіллєвих проектах пластунів, Казначеєва Л. М. (2016)
Плюта О.П. - Українська кухня як феномен побутової культури: до історіографії питання (2016)
Шандренко О. М. - Архітектоніка: слово – поняття – термін, Козаченко В. В. (2016)
Тадля О. М. - Менеджмент шоу-бізнесу: сутність і основні напрями діяльності (2016)
Любченко О. М. - Мистецтво як засіб задоволення художніх потреб людини у вільний час (2016)
Горбатова Н. О. - Створення художнього образу у хореографічному мистецтві (2016)
Чернишевич Н. І. - Масове народне свято в соціокультурному процесі (2016)
Тюска В. Б. - Формування професійної культури майбутніх педагогів-організаторів дозвілля в умовах клубної діяльності (2016)
Чеплаков С. О. - Військово-патріотичне виховання української молоді в сучасних умовах, Костюк Л. К. (2016)
Гаврилюк Л. В. - Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у сучасній школі (на прикладі драматичного гуртка Сарненського навчально-виховного комплексу "Школа-Колегіум" ім. Т. Г. Шевченка), Казначеєва Л. М. (2016)
Кімстач Ю. Н. - Штрихи: ще один погляд на проблему (2016)
Вербицька П. В. - Сучасні вектори розвитку освіти й культури молоді (2016)
Галатюк М. Ю. - Розвиток спортивної культури студентської молоді засобами фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи (2016)
Дзюбишина Н. Б. - Виховний та освітній потенціал культури у духовному розвитку студентів ВНЗ (2016)
Герц І. І. - Роль зовнішньої техніки в процесі оволодіння сценічним мовленням, Нечаєнко Т. В. (2016)
Бєдакова С. В. - Празький період творчості Н.Нижанківського в контексті громадянського виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва (2016)
Свірідовська Л. М. - Громадянське виховання майбутніх вчителів музичного мистецтва: за матеріалами української музичної класики (2016)
Тарчинська Ю. - Спільна музично-виконавська діяльність у наукових дослідженнях, Тарчинська І. (2016)
Тетюк М. Т. - Вибір сценічних жестів студентами класу академічного співу ВНЗ (2016)
Овсіюк Н. М. - Педагогічний репертуар у формуванні технічних та виконавських якостей співака, Даюк Ж. (2016)
Волошина Л. П. - Досвід видатних педагогів класичного танцю як основа сучасної хореографічної освіти (2016)
Просолович С. М. - Методика формування компетентнісного підходу при підготовці сучасних фахівців у Миколаївському муніципальному академічному коледжі (2016)
Уколова М. Ю. - Модельні агентства та школи і формування духовної культури сучасної молоді: на прикладі модельних шкіл "Панна" та "Artmodels" м. Рівне (2016)
Щербань А. Л. - Семантика орнаментації посуду неолітичної спільноти ямково-гребінцевої кераміки з території України (2016)
Дихнич Л. П. - Маскарадні костюми Чарльза Ворта як важливий елемент європейської моди другої половини ХIХ століття (2016)
Бійо В. В. - Французький придворний балет (2016)
Оленюк Д. В. - Німецька вокальна школа: Юліус Штокгаузен – видатний співак і педагог (2016)
Костюк Л. К. - Українське авангардне малярство як предмет досліджень у вітчизняній історіографії, Новачук А. С. (2016)
Кожеков О. В. - Дизайн у мистецтві (2016)
Оборська С. В. - Технології промислового дизайну у контексті декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Бистрякова В. Н. - Розвиток дизайну в Україні, Осадча А. М., Гула Є. П. (2016)
Соловйов В. А. - Художній образ в мистецтві як феномен освоєння свідомістю людини навколишньої дійсності (2016)
Лобан Т. Й. - Хореографічний спадок Моріса Бежара в контексті сучасного мистецтва танцю (2016)
Помпа О. Д. - Чинники формування народних танців (2016)
Кравець А. А. - Українська школа жіночого балетного виконавства другої пол. ХХ століття: творча спадщина Алли Гавриленко (2016)
Яремчук О. В. - Сучасний розвиток українського музичного мистецтва: тенденції та подальші перспективи, Даниленко М. П. (2016)
Шмаленко О. І. - Фестиваль "Червона Рута": традиції одноіменного ансамблю (2016)
Михайлець В. В. - "Вона" як зразок рок-балади у творчості гурту "Плач Єремії" (2016)
Ігнатова Л. П. - Сучасна музична культура: тенденції розвитку (2016)
Цуп Ю. В. - Втілення співочого слова Кобзаря у вокальній музиці та тексти Т.Шевченка в Київській області (на Богуславщині) (2016)
Сташук О. А. - Пам’ятник Т.Шевченку як один з елементів культурно-мистецької спадщини м. Рівне (2016)
Шолудько Н. Г. - Музейний туризм: виклики сучасності (2016)
Янишевська Ю. О. - Тематичні напрями молодіжного туризму (2016)
Перець О. В. - Музей як культурний феномен: на прикладі діяльності Радивилівського районного історичного музею (2016)
Білінський М. М. - Шевченківські пам’ятки Черкащини як туристичний ресурс регіону (2016)
Адамчук К. Д. - Культурний потенціал національного історико-меморіального заповідника "Поле Берестецької битви" (2016)
Капінос Т. Е. - Пам’ятки Кременеччини в структурі культурної спадщини України (2016)
Карпова Л. О. - Лояльність гостей ресторану: до проблеми гостинності (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Мороз В. М. - Механізми психологічного захисту сучасних студентів та їх зміни напередодні екзаменаційних випробувань: психофізіологічні аспекти, Макаров С. Ю. (2017)
Милиця К. М. - Біла жирова тканина: чи існують її різновиди?, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С., Плітень О. М. (2017)
Мельник А. В. - Гендерний диморфізм рівня сірковмісних амінокислот в сироватці крові щурів (2017)
Цигикало О. В. - Особливості ембріогенезу дихальної системи людини, Ходоровська А. А. (2017)
Gunas I. V. - Features sizes of liver in healthy men with different somatotypes, Melnik М. P., Prokopenko S. V., Serebrennikova О. А., Glushak А. А. (2017)
Семенченко В. В. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу індивідуальних показників церебрального кровообігу в залежності від конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок мезоморфного соматотипу (2017)
Комнацька К. М. - Порівняльний аналіз впливу мелатоніну у різному діапазоні доз та деяких цитопротекторів на динаміку внутрішньоочного тиску у кролів в нормі та за умов контузії ока, Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А. (2017)
Лутковський Р. А. - Обґрунтування оптимального складу наномодифікованих поліпропіленових монониток з антимікробними властивостями для виготовлення сітчастих імплантатів та хірургічного шовного матеріалу, Резанова Н. М., Плаван В. П., Вільцанюк О. А. (2017)
Гнатюк М. С. - Просторова характеристика камер серця дослідних тварин з різними типами вегетативної регуляції, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2017)
Бобир В. В. - Вплив сорбентів на тривалість виділення ентеровірусів з організму в умовах експериментального дисбіозу, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П., Назарчук О. А. (2017)
Нестерук С. В. - Морфологічні зміни рогівки при непроникаючій механічній травмі за умов корекції (2017)
Апихтіна О. Л. - Зміни біохімічних показників сироватки крові експериментальних тварин після експозиції хлоридом кадмію та наночастинками сульфіду кадмію різного розміру (2017)
Власенко Ок. В. - Нова методика оцінки провідності міокарда в експерименті, Чайковська О. В., Рокунець І. Л., Барзак Н. С., Власенко Ол. В. (2017)
Kyrychenko Yu. V. - Sexual features of thetime charts of the electrocardiogram in young people who are engaged and not engaged in sports, Sarafinyuk L. A., Lyshyshyn G. V., Ivanova Ye. I., Romanenko O. I. (2017)
Маркевич Б. О. - Дискримінантні моделі можливості виникнення первинної дисменореї у дівчат 14-18 років в залежності від особливостей розмірів тіла або сонографічних параметрів матки і яєчників та гормонального фону в різні фази менструального циклу (2017)
Назарчук О. А. - Клініко-імунологічне дослідження ефективності застосування антисептиків улікуванні інфекційно-запальних ускладнень одонтоімплантації, Фаустова М. О. (2017)
Некрут Д. О. - Вплив гіполіпідемічних засобів на морфологічні зміни впечінці щурів за неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією, Заічко Н. В., Король А. П. (2017)
Даценко Г. В. - Особливості кореляцій показників церебрального кровообігу з конституціональними параметрами тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в товстій кишці після її резекції та впливу стресу (2017)
Коцюра О. О. - Комп'ютерно-томографічні розміри великих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків різних краніотипів (2017)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії лактопротеїну з сорбітолом (2017)
Марченко А. В. - Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат в залежності від особливостей одонтометричних та кефалометричних показників (2017)
Орловський В. О. - Особливості комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків України з різною формою голови (2017)
Дмітрієв М. О. - Зв'язки лінійних показників верхньої щелепи з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин лиця у юнаків і дівчат (2017)
Бабич Л. В. - Регресійні моделі розмірів задньої ніжки внутрішньої капсули в юнаків і дівчат різних краніотипів (2017)
Устименко О. С. - Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у чоловіків мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей розмірів тіла (2017)
Васьків О. В. - Клінічна характеристика жінок з гестаційною гіпертензією (2017)
Гилюк О. Г. - Вікові особливості клінічного перебігу герпес вірусної інфекції у дітей, Булат Л. М. (2017)
Гур'єв С. О. - Стандартизація показників тяжкості пошкодження та стану постраждалих в залежності від терміну надання медичної допомоги в притрасових лікарнях на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Нацевич Р. О., Палагнюк К. В. (2017)
Фіщенко В. О. - Результати оперативного лікування вертлюгових переломів стегна у пацієнтів старечого та похилого віку, Кириченко В. І., Леськів Б. Б., Кирищук І. Г. (2017)
Булавенко О. В. - Прогнозування ризику виникнення передчасних пологів у жінок із багатоплодовою вагітністю в популяційній когорті Вінницької області в залежності від вихідного стану здоров'я та перебігу вагітності, Вознюк А. В. (2017)
Дудник В. М. - Діагностичне значення вмісту протимікробного пептиду С-кінцевогоhCAP18 кателіцидину LL-37 у дітей, хворих на бронхіальну астму, Федчишен О. П. (2017)
Волошин С. П. - Способи поліпшення результатів лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій (2017)
Довгань А. О. - Особливості лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутніми соматопсихічними змінами, Константинович Т. В., Мостова О. П., Довгань О. В. (2017)
Гур'єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика білатеральних переломів стегна у постраждалих з політравмою, Танасієнко П. В., Василов В. В., Ковалишин І. В. (2017)
Кулешов О. В. - Особливості клінічного обстеження дітей з малими серцевими аномаліями (2017)
Булавенко О. В. - Прогнозування ризику переривання вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі, Мунтян О. А. (2017)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия и мелатонин у женщин в позднем репродуктивном возрасте и пременопаузе (2017)
Мазченко О. О. - Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу у вагітних з гіпертензивними розладами (2017)
Осовська Н. Ю. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки та вегетативної регуляції у молодих здорових осіб з нормальною геометрією серця та з концентричним ремоделюванням лівого шлуночка, Шеремета Б. В., Дацюк О. І., Хмелевська Т. А. (2017)
Діденко Д. В. - Безпечність проведення спірографії у пацієнтів з поєднанням стабільної ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень на основі результатів добового моніторування електрокардіограми, Распутіна Л. В. (2017)
Глушак А. А - Проблеми адаптації студентів першого курсу медичного університету до навчального навантаження (методичні підходи), . Меркулова Д. О., Антонець Т. І. (2017)
Матвійчук М. В. - Перспективи розвитку методики підготовки та відбору персоналу для виконання місій з аеромедичної евакуації критичних хворих в Збройних Силах України, Петрук С. О., Кондратюк В. М., Корольова Н. Д., Бектемірова Р. М. (2017)
Дощечкин В. В. - Трансвагинальная МГО-ультрасонография: новые возможности функциональной оценки маточных труб (2017)
Марковский В. Д. - Товажнянская В.Д. Статистический анализ перинатальных потерь в г. Харькове за период 2015-2016 гг., Сорокина И. В., Яковцова И. И., Сакал А. А., Зверева И. С. (2017)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна характеристика особливостей організації трудового процесу за основними стоматологічними спеціальностями в умовах використання новітніх технологій за даними хронометражних спостережень (2017)
Вовк Ю. М. - Клініко-морфологічне значення соматотипування тіла людини за В.М. Шевкуненком (2017)
Калашніков А. В. - Остеопороз та глюкокортикоїд-індукований остеопороз-медико-соціальна проблема, Кузів Є. Л. (2017)
Луцишин В. Г. - Фемороацетабулярний імпінджмент-синдром:чинники виникнення, принципи діагностики та лікування (огляд літературних джерел) (2017)
Маєвський О. Є. - Сучасні погляди на етіопатогенез, патоморфологічні особливості ревматоїдного артриту, актуальні підходи до діагностики та лікування ревматоїдного артриту, Король А. П., Гриценко А. С., Щербич Ю. В. (2017)
Мазченко В. Ф. - Проблема адаптації студентів-мігрантів до навчального процесу на кафедрах теоретичного профілю медичного університету, Шевченко В. М., Назарова О. С. (2017)
Малик В. Д. - Переломи проксимального відділу стегнової кістки: сучасна медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення на теренах України (огляд літературних джерел) (2017)
Позур Т. П. - Одонтометричні показники і параметри зубної дуги в залежності від типів обличчя (огляд літератури) (2017)
Черепахіна Л. П. - Особливості діагностики та лікування позалікарняної пневмонії в амбулаторних умовах у дітей дошкільного віку (огляд літератури), Курець О. О. (2017)
Іванова С. А. - Дисбіоз та "синдром надлишкового бактеріального росту" (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції), Ігнащук О. В., Кириченко І. М. (2017)
Вітальне слово (2017)
Щепанський Е. В. - Програмно-цільовий метод державного регулювання розвитком туристично-рекреаційної сфери (2017)
Молдован Е. С. - Нормативно-правове забезпечення державного управління інформуванням та консультуванням громадян із питань державної митної справи та митних правил (2017)
Твердохліб О. С. - Дифамація в публічній сфері України та проблеми її подолання (2017)
Примуш Р. Б. - Гармонізація взаємодії у форматі "суб’єкт управління-об’єкт управління" в органах державної влади (2017)
Олуйко В. М. - Організація державної служби (аналіз світового досвіду) (2017)
Гаман Т. В. - Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект (2017)
Дригуля Н. М. - Професіоналізація державних службовців в умовах євроінтеграції (2017)
Сіцінський А. С. - Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері, Сіцінський Н. А. (2017)
Савицький В. Т. - Доступ і обмеження доступу до інформації: забезпечена свобода і застережена небезпека (2017)
Шевчук І. В. - Сутність та специфічні ознаки корпоративного шантажу (грінмейлу) як "легальної" схеми рейдерського захоплення (2017)
Баюк М. І. - Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. (2017)
Мостіпака О. В. - Синергетичне управління соціально-економічною системою України в умовах турбулентності та хаосу (2017)
Корюгін А. В. - Особливості управління стратегічним розвитком підприємства (2017)
Малик О. В. - Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Рижа Т. В. - Вітчизняний досвід управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів (2017)
Плішка Т. П. - Сучасні умови праці науково-педагогічних працівників: соціальні, правові, фінансові та управлінські аспекти (2017)
Синчак В. П. - Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни, Ярмоленко Ю. Ю. (2017)
Бучковська Я. Г. - Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи, Баранецька О. В. (2017)
Кудельський В. Е. - Фінансові можливості місцевих органів самоврядування після проведення децентралізації (2017)
Самарічева Т. А. - Податкове навантаження з ПДВ молокопереробних підприємств: розподіл та компенсаційний ефект (2017)
Кулинич Р. О. - Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України в міжнародному порівнянні (2017)
Кулинич О. І. - Побудова функціональних моделей економічних явищ — прикладне підтвердження можливостей методу статистичних рівнянь залежностей (2017)
Prydannykova Y. - Application of an Index Method for Assessment of Impact of Inflation on Expected Household Income (2017)
Фасолько Т. М. - Моделювання очікувань економічних агентів за умов подвійної дефіцитності та боргового фінансування національної економіки, Сем’янчук П. М. (2017)
Чайковська І. І. - Економіко-математичне моделювання у задачах управління знаннями підприємства (2017)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2017)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Иванов В. Н. - Состояние парка современных башенных кранов в Украине (2008)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в канатному барабані біля кілець жорсткості, Варченко І. С., Нестеренко В. В. (2008)
Фидровская Н. Н. - Срок службы подшипников крановых колес, Чернышенко А. В. (2008)
Смоляков С. Л. - Экспериментальная оценка коэффициента трения кабеля о шкив (2008)
Чернішенко А. В. - Особенности диагностики низкооборотных подшипников качения в буксах механизма передвижения мостовых кранов, Мельниченко А. А., Павлова А. А. (2008)
Оболенская Т. А. - Эксплуатационно-нагрузочный режим скребковых конвейеров, Лазаренко В. И., Попов Н. В. (2008)
Родионов Л. А. - Цилиндрическая оболочка под действием локальной нагрузки (2008)
Родионов Л. А. - Расчет оболочки барабана ленточных конвейеров, Титов А. М. (2008)
Мельниченко А. А. - К расчету оболочек барабанов ленточных конвейеров, Титов А. М., Белецкая И. В. (2008)
Драгун С. В. - Об упрощении математических моделей механических систем (2008)
Иванов В. Н. - Динамика наезда передвижных кранов на тупиковый упор, Исьемини И. И., Седов И. Б. (2008)
Нестеров А. П. - Упрощение многомассовых механических систем с упруго-вязкими связями, Осипова Т. Н. (2008)
Chao Xie - Novel CMAC neural network based robot intelligent control (2008)
Кондратюк О. Л. - Особливості динамічного моделювання формоутворювальних рухів при свердлінні глибоких отворів малого діаметра, Скоркіна В. О., Скоркін А. О. (2008)
Маршуба В. П. - Особенности поломок спиральных сверл при глубоком сверлении на агрегатных станках и автоматических линиях и методы их устранения, Чернякова О. В. (2008)
Коваленко И. В. - Разработка алгоритма прогнозирования эксплуатационной надежности индукционно-нагревательных установок, Вялкова Т. В. (2008)
Лузан С. О. - Розробка методології управління якістю поверхневих шарів деталей, які наносяться газополум’яним напилюванням, комбінованим з іншими технологіями (2008)
Малицкий И. Ф. - Индуктор с петлевой катушкой для одновременной разборки двух колес, Коваленко М. Ю. (2008)
Малицкий И. Ф. - Разборка соединений с гарантированным натягом методом давления масла с торца сопряжения, Конева В. Г. (2008)
Оболенская Т. А. - Методика аналогизации и ее применение к анализу сварочных процессов, Лазаренко В. И., Попов Н. В. (2008)
Рябчиков Н. Л. - Режимы охлаждения материалов на жидкоохлаждаемых валах в переходных режимах, Т. А. Оболенская Т. А., Страшко Т. И. (2008)
Святуха А. А. - Особенности тепловой сборки деталей неподвижных соединений подшипниковых узлов скольжения, Подоляк О. С. (2008)
Даценко Т. А. - Прогнозирование размеров с учетом закона изменения систематических факторов при производстве подъемно-транспортных машин, Смирнов И. П. (2008)
До уваги авторів (2008)
Сафранов Т. А. - Оценка эмиссии парниковых газов из мест захоронения тбо: критический анализ методик и адаптация к условиям Одесской области, Приходько В. Ю., Шанина Т. П. (2017)
Бунякова Ю. Я. - Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід (2017)
Юссеф Ель Хадрі - Режим швидкості вітру в Марокко на початку XXI століття, Хохлов В. М. (2017)
Івус Г. П. - Синоптичні процеси при утворенні низькотропосферних течійнад півднем України у тепле півріччя, Агайар Е. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Дмитренко А. П. (2017)
Серга Е. М. - Многофакторная нелинейная регрессионная модель с обратными связями имитация региональных климатов (2017)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль, Овчарук В. А., Романчук М. Є. (2017)
Джам О. А. - Динаміка стану якості поверхневих вод басейну р. Західний Буг, Данилюк І. В. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Водний баланс Хаджибейського лиману у сучасний період, Козлов М. О. (2017)
Богатова Ю. И. - Качество водной среды Хаджибейского лимана летом 2016 года, Секундяк Л. Ю., Кирсанова Е. В. (2017)
Gerasymov O. I. - One exactly solvable model of chemically reactive system on 1d partially filled lattice (2017)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в математичном представлении. 4. Квантовая интерференция и дефазировка, Крыжановская Т. В. (2017)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в обобщенной модели транспорта электронов, Ременяк Л. В. (2017)
Синчук О. Н. - Оценка процессов потребления электрической энергии электроприемниками шахтных сетей в условиях неполноты информации, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А., Харитонов А. А. (2016)
Фащиленко В. Н. - Обоснование исследования электромеханических резонансных процессов в разрушении горного массива, Решетняк С. Н. (2016)
Степаненко В. П. - Повышение энергоэффективности и ресурсосбережения рудничного электровозного транспорта (2016)
Пироженко А. В. - Експериментальне обґрунтування основних вимог до засобів захисного вимикання контактних мереж електровозної відкатки залізорудних шахт від пожежонебезпечних дугових замикань, Пироженко Т. В., Петриченко А. А. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського