Васьків О. В. - Клінічна характеристика жінок з гестаційною гіпертензією (2017)
Гилюк О. Г. - Вікові особливості клінічного перебігу герпес вірусної інфекції у дітей, Булат Л. М. (2017)
Гур'єв С. О. - Стандартизація показників тяжкості пошкодження та стану постраждалих в залежності від терміну надання медичної допомоги в притрасових лікарнях на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, Нацевич Р. О., Палагнюк К. В. (2017)
Фіщенко В. О. - Результати оперативного лікування вертлюгових переломів стегна у пацієнтів старечого та похилого віку, Кириченко В. І., Леськів Б. Б., Кирищук І. Г. (2017)
Булавенко О. В. - Прогнозування ризику виникнення передчасних пологів у жінок із багатоплодовою вагітністю в популяційній когорті Вінницької області в залежності від вихідного стану здоров'я та перебігу вагітності, Вознюк А. В. (2017)
Дудник В. М. - Діагностичне значення вмісту протимікробного пептиду С-кінцевогоhCAP18 кателіцидину LL-37 у дітей, хворих на бронхіальну астму, Федчишен О. П. (2017)
Волошин С. П. - Способи поліпшення результатів лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій (2017)
Довгань А. О. - Особливості лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутніми соматопсихічними змінами, Константинович Т. В., Мостова О. П., Довгань О. В. (2017)
Гур'єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика білатеральних переломів стегна у постраждалих з політравмою, Танасієнко П. В., Василов В. В., Ковалишин І. В. (2017)
Кулешов О. В. - Особливості клінічного обстеження дітей з малими серцевими аномаліями (2017)
Булавенко О. В. - Прогнозування ризику переривання вагітності у жінок із звичним невиношуванням в анамнезі, Мунтян О. А. (2017)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия и мелатонин у женщин в позднем репродуктивном возрасте и пременопаузе (2017)
Мазченко О. О. - Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу у вагітних з гіпертензивними розладами (2017)
Осовська Н. Ю. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки та вегетативної регуляції у молодих здорових осіб з нормальною геометрією серця та з концентричним ремоделюванням лівого шлуночка, Шеремета Б. В., Дацюк О. І., Хмелевська Т. А. (2017)
Діденко Д. В. - Безпечність проведення спірографії у пацієнтів з поєднанням стабільної ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень на основі результатів добового моніторування електрокардіограми, Распутіна Л. В. (2017)
Глушак А. А - Проблеми адаптації студентів першого курсу медичного університету до навчального навантаження (методичні підходи), . Меркулова Д. О., Антонець Т. І. (2017)
Матвійчук М. В. - Перспективи розвитку методики підготовки та відбору персоналу для виконання місій з аеромедичної евакуації критичних хворих в Збройних Силах України, Петрук С. О., Кондратюк В. М., Корольова Н. Д., Бектемірова Р. М. (2017)
Дощечкин В. В. - Трансвагинальная МГО-ультрасонография: новые возможности функциональной оценки маточных труб (2017)
Марковский В. Д. - Товажнянская В.Д. Статистический анализ перинатальных потерь в г. Харькове за период 2015-2016 гг., Сорокина И. В., Яковцова И. И., Сакал А. А., Зверева И. С. (2017)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна характеристика особливостей організації трудового процесу за основними стоматологічними спеціальностями в умовах використання новітніх технологій за даними хронометражних спостережень (2017)
Вовк Ю. М. - Клініко-морфологічне значення соматотипування тіла людини за В.М. Шевкуненком (2017)
Калашніков А. В. - Остеопороз та глюкокортикоїд-індукований остеопороз-медико-соціальна проблема, Кузів Є. Л. (2017)
Луцишин В. Г. - Фемороацетабулярний імпінджмент-синдром:чинники виникнення, принципи діагностики та лікування (огляд літературних джерел) (2017)
Маєвський О. Є. - Сучасні погляди на етіопатогенез, патоморфологічні особливості ревматоїдного артриту, актуальні підходи до діагностики та лікування ревматоїдного артриту, Король А. П., Гриценко А. С., Щербич Ю. В. (2017)
Мазченко В. Ф. - Проблема адаптації студентів-мігрантів до навчального процесу на кафедрах теоретичного профілю медичного університету, Шевченко В. М., Назарова О. С. (2017)
Малик В. Д. - Переломи проксимального відділу стегнової кістки: сучасна медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення на теренах України (огляд літературних джерел) (2017)
Позур Т. П. - Одонтометричні показники і параметри зубної дуги в залежності від типів обличчя (огляд літератури) (2017)
Черепахіна Л. П. - Особливості діагностики та лікування позалікарняної пневмонії в амбулаторних умовах у дітей дошкільного віку (огляд літератури), Курець О. О. (2017)
Іванова С. А. - Дисбіоз та "синдром надлишкового бактеріального росту" (поняття, значення нормальної мікрофлори, діагностика, принципи лікувальної корекції), Ігнащук О. В., Кириченко І. М. (2017)
Вітальне слово (2017)
Щепанський Е. В. - Програмно-цільовий метод державного регулювання розвитком туристично-рекреаційної сфери (2017)
Молдован Е. С. - Нормативно-правове забезпечення державного управління інформуванням та консультуванням громадян із питань державної митної справи та митних правил (2017)
Твердохліб О. С. - Дифамація в публічній сфері України та проблеми її подолання (2017)
Примуш Р. Б. - Гармонізація взаємодії у форматі "суб’єкт управління-об’єкт управління" в органах державної влади (2017)
Олуйко В. М. - Організація державної служби (аналіз світового досвіду) (2017)
Гаман Т. В. - Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців: ціннісний аспект (2017)
Дригуля Н. М. - Професіоналізація державних службовців в умовах євроінтеграції (2017)
Сіцінський А. С. - Пріоритетні напрями удосконалення державно-правових механізмів реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері, Сіцінський Н. А. (2017)
Савицький В. Т. - Доступ і обмеження доступу до інформації: забезпечена свобода і застережена небезпека (2017)
Шевчук І. В. - Сутність та специфічні ознаки корпоративного шантажу (грінмейлу) як "легальної" схеми рейдерського захоплення (2017)
Баюк М. І. - Проблеми становлення національних культурно-освітніх закладів, подолання інформаційних загроз у період української державності в 1917–1920 рр. (2017)
Мостіпака О. В. - Синергетичне управління соціально-економічною системою України в умовах турбулентності та хаосу (2017)
Корюгін А. В. - Особливості управління стратегічним розвитком підприємства (2017)
Малик О. В. - Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Рижа Т. В. - Вітчизняний досвід управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів (2017)
Плішка Т. П. - Сучасні умови праці науково-педагогічних працівників: соціальні, правові, фінансові та управлінські аспекти (2017)
Синчак В. П. - Регулювання процесів відшкодування ПДВ у системі забезпечення національної бюджетної безпеки країни, Ярмоленко Ю. Ю. (2017)
Бучковська Я. Г. - Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи, Баранецька О. В. (2017)
Кудельський В. Е. - Фінансові можливості місцевих органів самоврядування після проведення децентралізації (2017)
Самарічева Т. А. - Податкове навантаження з ПДВ молокопереробних підприємств: розподіл та компенсаційний ефект (2017)
Кулинич Р. О. - Комплексна оцінка результатів соціально-економічного розвитку України в міжнародному порівнянні (2017)
Кулинич О. І. - Побудова функціональних моделей економічних явищ — прикладне підтвердження можливостей методу статистичних рівнянь залежностей (2017)
Prydannykova Y. - Application of an Index Method for Assessment of Impact of Inflation on Expected Household Income (2017)
Фасолько Т. М. - Моделювання очікувань економічних агентів за умов подвійної дефіцитності та боргового фінансування національної економіки, Сем’янчук П. М. (2017)
Чайковська І. І. - Економіко-математичне моделювання у задачах управління знаннями підприємства (2017)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2017)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Иванов В. Н. - Состояние парка современных башенных кранов в Украине (2008)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в канатному барабані біля кілець жорсткості, Варченко І. С., Нестеренко В. В. (2008)
Фидровская Н. Н. - Срок службы подшипников крановых колес, Чернышенко А. В. (2008)
Смоляков С. Л. - Экспериментальная оценка коэффициента трения кабеля о шкив (2008)
Чернішенко А. В. - Особенности диагностики низкооборотных подшипников качения в буксах механизма передвижения мостовых кранов, Мельниченко А. А., Павлова А. А. (2008)
Оболенская Т. А. - Эксплуатационно-нагрузочный режим скребковых конвейеров, Лазаренко В. И., Попов Н. В. (2008)
Родионов Л. А. - Цилиндрическая оболочка под действием локальной нагрузки (2008)
Родионов Л. А. - Расчет оболочки барабана ленточных конвейеров, Титов А. М. (2008)
Мельниченко А. А. - К расчету оболочек барабанов ленточных конвейеров, Титов А. М., Белецкая И. В. (2008)
Драгун С. В. - Об упрощении математических моделей механических систем (2008)
Иванов В. Н. - Динамика наезда передвижных кранов на тупиковый упор, Исьемини И. И., Седов И. Б. (2008)
Нестеров А. П. - Упрощение многомассовых механических систем с упруго-вязкими связями, Осипова Т. Н. (2008)
Chao Xie - Novel CMAC neural network based robot intelligent control (2008)
Кондратюк О. Л. - Особливості динамічного моделювання формоутворювальних рухів при свердлінні глибоких отворів малого діаметра, Скоркіна В. О., Скоркін А. О. (2008)
Маршуба В. П. - Особенности поломок спиральных сверл при глубоком сверлении на агрегатных станках и автоматических линиях и методы их устранения, Чернякова О. В. (2008)
Коваленко И. В. - Разработка алгоритма прогнозирования эксплуатационной надежности индукционно-нагревательных установок, Вялкова Т. В. (2008)
Лузан С. О. - Розробка методології управління якістю поверхневих шарів деталей, які наносяться газополум’яним напилюванням, комбінованим з іншими технологіями (2008)
Малицкий И. Ф. - Индуктор с петлевой катушкой для одновременной разборки двух колес, Коваленко М. Ю. (2008)
Малицкий И. Ф. - Разборка соединений с гарантированным натягом методом давления масла с торца сопряжения, Конева В. Г. (2008)
Оболенская Т. А. - Методика аналогизации и ее применение к анализу сварочных процессов, Лазаренко В. И., Попов Н. В. (2008)
Рябчиков Н. Л. - Режимы охлаждения материалов на жидкоохлаждаемых валах в переходных режимах, Т. А. Оболенская Т. А., Страшко Т. И. (2008)
Святуха А. А. - Особенности тепловой сборки деталей неподвижных соединений подшипниковых узлов скольжения, Подоляк О. С. (2008)
Даценко Т. А. - Прогнозирование размеров с учетом закона изменения систематических факторов при производстве подъемно-транспортных машин, Смирнов И. П. (2008)
До уваги авторів (2008)
Сафранов Т. А. - Оценка эмиссии парниковых газов из мест захоронения тбо: критический анализ методик и адаптация к условиям Одесской области, Приходько В. Ю., Шанина Т. П. (2017)
Бунякова Ю. Я. - Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід (2017)
Юссеф Ель Хадрі - Режим швидкості вітру в Марокко на початку XXI століття, Хохлов В. М. (2017)
Івус Г. П. - Синоптичні процеси при утворенні низькотропосферних течійнад півднем України у тепле півріччя, Агайар Е. В., Семергей-Чумаченко А. Б., Дмитренко А. П. (2017)
Серга Е. М. - Многофакторная нелинейная регрессионная модель с обратными связями имитация региональных климатов (2017)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль, Овчарук В. А., Романчук М. Є. (2017)
Джам О. А. - Динаміка стану якості поверхневих вод басейну р. Західний Буг, Данилюк І. В. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Водний баланс Хаджибейського лиману у сучасний період, Козлов М. О. (2017)
Богатова Ю. И. - Качество водной среды Хаджибейского лимана летом 2016 года, Секундяк Л. Ю., Кирсанова Е. В. (2017)
Gerasymov O. I. - One exactly solvable model of chemically reactive system on 1d partially filled lattice (2017)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в математичном представлении. 4. Квантовая интерференция и дефазировка, Крыжановская Т. В. (2017)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в обобщенной модели транспорта электронов, Ременяк Л. В. (2017)
Синчук О. Н. - Оценка процессов потребления электрической энергии электроприемниками шахтных сетей в условиях неполноты информации, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А., Харитонов А. А. (2016)
Фащиленко В. Н. - Обоснование исследования электромеханических резонансных процессов в разрушении горного массива, Решетняк С. Н. (2016)
Степаненко В. П. - Повышение энергоэффективности и ресурсосбережения рудничного электровозного транспорта (2016)
Пироженко А. В. - Експериментальне обґрунтування основних вимог до засобів захисного вимикання контактних мереж електровозної відкатки залізорудних шахт від пожежонебезпечних дугових замикань, Пироженко Т. В., Петриченко А. А. (2016)
Евтушенко Л. Г. - Комбінована система керування асинхронним генератором з компенсацією реактивної потужності у вузлі електричної мережі, Бялобржеський О. В. (2016)
Берідзе Т. М. - Формування принципів і функцій стратегічного моніторингу в системі стратегічного управління підприємством (2016)
Жуйков В. Я. - Особливості відбору енергії від вітрогенератора в перехідному режимі орієнтації на вектор вітрового потоку, Осипенко К. С. (2016)
Синчук И.О. - О перспективах повышения эффективности функционирования комплекса: "электроснабжение – электропотребление" подземных железорудных предприятий, Гузов Э.С., Винник М.А. (2016)
Розен В. П. - Порівняльний аналіз методів прогнозування споживання електроенергії виробничих систем, Демчик Я. М. (2016)
Синчук О. Н. - Моделирование электрических переходных процессов в элементах защиты широтно-импульсных преобразователей напряжения тяговых электротехнических комплексов постоянного тока, Черная В. О., Черный В. О., Пироженко А. В. (2016)
Сінчук О. М. - До можливостей розбудови систем електропостачання підприємств гірничо-видобувного комплексу з включенням в їх структуру вітроенергетичних комплексів, Бойко С. М., Юрченко М. М. (2016)
Кутін В. М. - Математична модель визначення роботоздатності ізоляції розподільних мереж постійного струму та її аналіз, Кутіна М. В. (2016)
Омельченко О. В. - До питання використання двофазних асинхронних двигунів в тягових електроприводах шахтних контактних електровозів, Удовенко О. О., Сіянко Р. В. (2016)
Кольсун В. А. - Аналіз та дослідження енергетичних характеристик перетворювача частоти стосовно мережі живлення фотоелектричної сонячної станції, Риженков Д. В., Макодзьоб В. М., Кулик О. М. (2016)
Ляшенко В. П. - Математична модель прокатки тонкої і надтонкої стрічки із тугоплавких і важкодеформованих металів, Аніськов О. В. (2016)
Синчук И. О. - О принципах минимально соударяемого и максимально точного управления перемещением вагонеток рудничных электровозосоставов, Сёмочкин А. Б., Федотов В. А. (2016)
Сёмочкин А. Б. - Анализ математических подходов для решения задачи точности позиционирования вагонеток рудничных электровозосоставов при погрузочно разгрузочных операциях, Федотов В. А., Сменова Л. В. (2016)
Кондратець В. О. - Метод автоматизованого керування подрібненням руди кульовим млином з оптимізацією динаміки розрідження пульпи, Мацуй А. М. (2016)
Савицкий А. И. - Моделирование системы автоматического управления энергетическими параметрами электроприводов клетей прокатных станов, Сёмочкин А. Б., Сёмочкина С. В. (2016)
Осадчук Ю. Г. - Порівняльний аналіз асинхронних, синхронних машин з постійними магнітами та вентильних реактивних двигунів для гібридних транспортних засобів, Козакевич І. А., Ільченко Р. А. (2016)
Козакевич І. А. - Система рекуперативного гальмування вентильним двигуном електромобіля (2016)
Козакевич І. А. - Система керування синхронним двигуном з постійними магнітами з використанням фільтру Калмана (2016)
Сьомочкін А. Б. - Застосування суперконденсаторів в гібридних системах, Шевчук В. В. (2016)
Філіпп Ю. Б. - Дослідження енергетичних показників тягової підстанції тролейбусів Кривого Рогу, Бєлоус А. В. (2016)
Сінчук І. О. - До питання підвищення енергоефективності видобутку залізної руди підземним способом, Самохіна А. С. (2016)
Синчук И. О. - Применение комбинированного привода в электровозах для повышения тяговых свойств, Самохина А. С. (2016)
Плєшков С. П. - Оптимальне керування параметрами режиму розподільчих електричних мереж з допомогою симетрокомпенсуючих пристроїв, Плєшков П. Г., Зінзура В. В. (2016)
Бабець Є. К. - Моделювання режимів роботи внутрішньомлинних навантажень кульових млинів багатостадійного процесу збагачення, Хорольський В. П., Хорольська Т. В. (2016)
Сінчук О. М. - Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електроенергії на залізорудних підприємствах, Філіпп Ю. Б., Максимов М. М., Ялова А. М. (2016)
Касаткіна І. В. - Підвищення енергоефективності використання автосамоскидів у кар’єрі, Сидоренко А. М. (2016)
Синчук И. О. - Оценка направлений повышения энергоэффективности добычи железорудного сырья подземным способом, Касаткина И. В., Яловая А. Н., Юрченко Н. Н. (2016)
Касаткіна І. В. - Підвищення енергетичної ефективності тягового агрегату в кар’єрі, Гнутов І. В. (2016)
Пересунько И. И. - Увеличения напряжения участковых сетей как способ повышения качества электроэнергий для самоходной техники железорудных шахт (2016)
Батраков Д. В. - Аналіз режимів роботи вібраційної транспортуючої машини з метою підвищення ефективності випуску руди (2016)
Козлов В. С. - Оцінка потенціалу енергоефективності прокатного стану, Євменов А. Ю. (2016)
Онищенко В. В. - Дослідження впливу коливань напруги живлення на роботу електричного привода рудникового електровоза (2016)
Гузов Е. С. - Дослідження електромагнітних процесів в тяговому двигуні постійного струму з послідовною обмоткою збудження, Сінчук І. О., Кальмус Д. О. (2016)
Кальмус Д. О. - Дослідження граничних умов ефективного переходу тягового електроприводу рудникових електровозів з режиму тяги у режим гальмування, Грачов М. М. (2016)
Петриченко А. А. - Оценка электрических паметров изоляции распределительных сетей железорудных шахт Кривбасса в нинешних условиях их эксплуатации, Зиманков Р. В., Ликаренко А. Г. (2016)
Гузов Е. С. - Підвищення ефективності електричного гальмування тягових електроприводів рудникових електровозів, Сінчук І. О., Кальмус Д. О., Лагода М. І. (2016)
Кальмус Д. О. - Підвищення надійності роботи тягового електричного привода рудникового контактного електровоза засобами системи керування, Коваленко І. І. (2016)
Савицкий А. И. - Управление гидроциклоном второй стадии рудоизмельчения, Тимошенко М. А. (2016)
Моркун В. С. - Идентификация нелинейных объектов управления обогатительного производства на основе ядерного преобразования Вольтерра-Лагерра, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2016)
Клименко Д. О. - Аналіз систем автоматичного керування процесом термічної обробки обкотишів на фабриці огрудкування (2016)
Охота К. А. - Адаптивна система керування продуктивністю насосної станції подачі води на збагачувальну фабрику (2016)
Лобов В. Й. - Синтез модального регулятора для процесу випалу обкотишів у конвеєрній печі фабрики огрудкування, Нескоромна М. В. (2016)
Жосан А. А. - Непараметрический регулятор нелинейных процессов (2016)
Азарян А. А. - Исследование влияния вещественного состава железистых кварцитов гока АрселорМиттал на их прочность, Цыбулевский Ю. Е., Кучер В. Г., Швец Д. В. (2016)
Кольсун В. А. - Создание и внедрение в курс изучения преобразовательной техники модуля "автономный инвертор напряжения", Ивашко А. А, Иутин И. А. (2016)
Синчук О. Н. - Моделирование переходных процессов в асинхронных двигателях тяговых электромеханических комплексов двоосных электровозов, Касаткина И. В., Сменова Л. В. (2016)
Антоненко А. О. - Особенности контроля состояния качества электроэнергии промышленных систем электроснабжения (2016)
Анотації (2016)
Привітання (2016)
ПАО "Электронмашина" (2016)
Приймак В. І. - Вплив тіньової економіки на добробут населення України, Голубник О. Р., Борщук Є. М. (2017)
Козловський С. В. - Моделювання та прогнозування рівня державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні на основі теорії нечіткої логіки, Мазур Г. Ф. (2017)
Антонова Л. В. - Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності, Левченко Н. М., Белінська С. М. (2017)
Миколайчук Н. С. - Шляхи відродження конкурентоспроможності текстильних підприємств України (2017)
Федоренко В. Г. - Інструменти професійного відбору претендентів на вакантні посади, Савенко О. О., Літвінчук Л. Й. (2017)
Котикова О. І. - Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції, Краснюк А. О., Кавецька В. С. (2017)
Польова О. Л. - Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України, Барда Л. В. (2017)
Гладких Д. М. - Ризики націоналізації "Приватбанку" та основні напрями їх мінімізації (2017)
Kirieieva E. - The influence of the informatisation on the agricultural education system development in Ukraine (2017)
Тимошенко А. О. - Еволюція фіскальної політики України (2017)
Панченко В. Г. - Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн (2017)
Рязанова Н. О. - Економічні механізми розвитку відновлюваної енергетики (2017)
Ступень Н. М. - Оцінка впливу соціально-економічних чинників на ефективність курортно-рекреаційної галузі (2017)
П'ятницька Г. Т. - Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні, Найдюк В. С. (2017)
Мединська Н. В. - Просторове моделювання меж міста-курорту миргород та його санітарно-захисних зон, Красножон А. А. (2017)
Халатур С. М. - Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі на основі оптимізації банківських активів, Гармаш М. Є. (2017)
Пікалов Ю. В. - Теоретичні підходи до сутності і місця знань на підприємстві (2017)
Рябоконь М. В. - Систематизація форм науково-технологічного бізнесу (2017)
Куйбіда С. В. - Формування нових підходів до реалізації структурної перебудови економіки України (2017)
Мельников І. Ю. - Інституційне забезпечення трансформації державного регулювання фінансового ринку України (2017)
Бойчук А. Б. - Методичні аспекти розроблення типової інноваційної програми для забезпечення потреб інноваційного розвитку підприємств України (2017)
Ляшенко М. В. - До питання оцінки впливу тваринництва на забруднення атмосфери (2017)
Клименко О. В. - Транспортне запізнювання реакції ринків небанківських фінансових послуг на зміни показників економіки України (2017)
Ткачова Н. О. - Структурні компоненти міжетнічної толерантності особистості, Чирва Я. О. (2017)
Алієв Х. М. - Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки: теоретичний аспект (2017)
Богута В. М. - Використання навчально-творчих задач у процесі формування творчих здібностей учнів початкових класів (2017)
Гриценко Є. О. - Освітній медіапростір (2017)
Гришко О. І. - Поєднання традиційних та інноваційних методів організації навчального процесу: гендерний підхід, Клевака Л. П. (2017)
Жуков В. П. - Суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу (2017)
Кушнір С. П. - Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму (2017)
Томашевська А. Ю. - Навчальна автономія як основа самостійної роботи з іноземної мови студентів фармацевтичних спеціальностей у системі дистанційного навчання Moodle (2017)
Дубовик Ю. М. - Теоретичне обґрунтування технології підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування морально-вольових якостей учнів основної школи (2017)
Ісаєва О. С. - Значущість соціально-гуманітарної підготовки у медичних вишах (2017)
Кабанська О. С. - Реалізація організаційно-змістового етапу технології формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів у навчальній діяльності (2017)
Костіна В. В. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів (2017)
Лебедєва В. В. - Застосування документ-камери в професійній діяльності майбутнього вчителя (2017)
Матвієнко М. Є. - Саморозвиток та самовдосконалення студентів на практичному етапі профільної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування освітньо-виховного середовища (2017)
Осова О. О. - Критеріальна база визначення сформованості інноваційної компетенції майбутніх учителів (2017)
Резван О. О. - Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики (2017)
Бугаєць Н. А. - Проблема естетичного виховання в історико-педагогічному дискурсі (2017)
Говорун А. В. - Погляди П. Ф. Каптерева на формування моральної звички у дітей (2017)
Золотухіна С. Т. - Особливості організації та проведення практичних занять у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ ст., Пташний О. Д. (2017)
Кордубан М. В. - Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття (2017)
Костіна Л. С. - Організаційна структура професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії: рівні реалізації (2017)
Лук’янченко О. М. - Педагогічний досвід музикантів-педагогів минулого в системі сучасної мистецької освіти (2017)
Лутаєва Т. В. - Внесок фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти у діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (2017)
Лущик Ю. М. - Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії (2017)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація науково-дослідній діяльності студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних інститутів УРСР у 60-ті - 70-ті роки ХХ століття (2017)
Ткаченко Л. П. - Етапи розвитку риторики як навчальної дисципліни в України (2017)
Черкашин С. В. - Формування ключових компетенцій студентів на етапі докорінного реформування системи вищої освіти Німеччини (2017)
Шумський О. Л. - Психологічні аспекти лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Вихідні дані (2017)
Ступник Н. И. - Перспективные технологические варианты дальнейшей отработки железорудных месторождений системами с массовым обрушением руды, Письменный С. В. (2012)
Порев В. Н. - Деякі оцінки моделі розповсюдження на основі клітинних автоматів (2012)
Григор’єв І. Є. - Теорія проектування гірничих об’єктів у сучасних умовах (2012)
Перегудов Ю. В. - Анализ геомеханических процессов и обеспечения безопасности совместной разработки месторождений в зоне возможного воронкообразования (2012)
Шапурін О. В. - Дослідження взаємозв'язків між властивостями гірських порід, їх енергонасичення при підриванні і кускуватістю у розвалі, Серебреніков В. М., Швець Є. М. (2012)
Кушнерьов І. П. - Удосконалення технології відпрацювання рудних покладів камерними системами на глибоких горизонтах, Кривенко Ю. Ю. (2012)
Тарасютін В. М. - Дослідження впливу умов глибоких горизонтів на підготовку та відпрацювання потужних залізорудних покладів, Рябець В. В., Долгий А. С. (2012)
Куліковська О. Є. - Дослідження процесу зсуву поверхні і стану об’єктів при підземній розробці родовища ПАТ "Євраз Суха Балка" (2012)
Несмашний Є. О. - Оцінка стійкості східного борта Глеєватського кар'єра №1 в зоні його підроблення підземними гірничими роботами, Ткаченко Г. І., Болотніков А. В. (2012)
Шолох М. В. - Методика побудови математичної моделі родовища залізистих кварцитів для геометризації його запасів, Топчій О. Л., Сергєєва М. П. (2012)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование загрязнения моря в случае сброса шахтных вод, Кириченко П. С. (2012)
Валовой М. О. - Технологія виготовлення, підсилення та випробування залізобетонних балок на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів (2012)
Тімченко Р. О. - Процес управління територіальним розвитком міста, Крішко Д. А., Пасічна Д. Ю., Піддубна Г. Ю., Барчук О. В., Чупріяновський М. О. (2012)
Тімченко Р. О. - Сучасні питання містобудівного проектування, Крішко Д. А., Думіч Б. А., Горобець Т. Ю., Кошевий О. О., Авдєєва А. О., Романюк А. С. (2012)
Паничаров Генчо - Вынужденные колебания трубопроводов каскадного сброса конденсата на ТЭС и методы их устранения, Мовчан О. Г. (2012)
Давыдов А. В. - Идентификация факторов риска травмирования работников в условиях подземной добычи железных руд, Голышев А. М., Пищикова Е. В. (2012)
Гурин А. А. - Закономерности электризации при пневмозаряжании скважин и шпуров гранулированными ВВ, Гурин Ю. А., Радченко И. С. (2012)
Лапшин А. А. - Математическое обоснование процессов кондиционирования рудничного воздуха в подземных камерах орошения (2012)
Пищикова О. В. - Освітленість і безпека життєдіяльності і праці людини, Сахно С. І., Янова Л. О. (2012)
Коновалюк В. А. - Підвищення ефективності роботи дефлекторів і фонарів, Немченко А. А, Коновалюк Є. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Рекомендації щодо зменшення пилового навантаження на працівників гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу шляхом заліснення відпрацьованих відвалів, Домнічев М. В., Нестеренко О. В., Назаренко В. Н. (2012)
Ефименко В. В. - Проблемы переработки горной массы на горно-обогатительных комбинатах Кривбасса (2012)
Бабаян И. Р. - Компьютерная модель зарождения и рассеивания пылегазового облака (ПГО) при массовых взрывах на карьерах (2012)
Малиновский Ю. А. - Некоторые особенности обоснования работоспособности и долговечности подшипников качения шахтных вагонеток, Вацуро И. В., Малиновская С. И. (2012)
Логінов О. А. - Побудова статичної моделі котла як об’єкта керування в САР температури теплоносія на виході котлової системи, Щокін В. П., Кваско М. З. (2012)
Жосан А. А. - Аналіз стану методів керування процесом термічної обробки матеріалів у технологічних установках, Кирсань Є. С. (2012)
Аніськов О. В. - Застосування параметричного керування вентильними перетворювачами, Харитонов О. О., Пархоменко Р. О. (2012)
Коваль М. В. - Обгрунтування періодів дослідження параметрів мережі (2012)
Замыцкий О. В. - Анализ методов утилизации тепла сжатого воздуха, Кривенко А. Ю., Хозина Е. О. (2012)
Лобов В. Й. - Розробка віртуального пристрою вимірювання вологості повітря у середовищі LabVIEW, Пастернаков Р. О. (2012)
Азарян А. В. - Обобщенный алгоритм принятия решений для управления первой стадией обогащения магнетитовых кварцитов (2012)
Квятковская Ю. П. - Использование газотурбинных и парогазовых технологий в энергетике Украины, Ридер А. А. (2012)
Осадчук Ю. Г. - Аналіз можливостей підтримання балансу часткових напруг в ланці постійного струму багаторівневого інвертора з фіксуючими діодами, Козакевич І. А., Кулик О. М. (2012)
Бережний М. М. - Розвиток теорії і методів моделювання процесів обробки металів тиском, Шепель А. А., Самойлюк О. А. (2012)
Бугай Л. А. - Влияние способа абразивной заточки бурового инструмента на его эксплуатационные характеристики (2012)
Артамонова Д. А. - Состояние вопроса и перспективы развития отечественных перфораторов ударно-поворотного действия, Нечаев В. П., Киселев В. Н., Кассир С. Г. (2012)
Гузь Б. А. - Повышение технического уровня и качества подземных горных машин при улучшении показателя шумобезопасности (2012)
Назаренко В. М. - Особливості використання системи управління проектом розроблення інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості шихти на кар’єрІ ЗГЗК, Шолох С. М. (2012)
Гузов Э. С. - Анализ электромагнитных процессов в двухфазной асинхронной машине тягового электропривода рудничного электровоза, Мельник О. Е., Омельченко А. В. (2012)
Суртаєв В. М. - Підвищення енергоефективності турбомеханізмів в енергоємних технологіях гірничо-металургійного комплексу, Суртаєв В. В., Осадчук Ю. Г., Батраков Д. В., Герасимчук О. В., Замицький О. В. (2012)
Толмачев С. Т. - Интегральные уравнения для расчета нестационарного электромагнитного поля, Ильченко А. В., Власенко В. А. (2012)
Сінолиций А. П. - Порівняльний аналіз класичного векторного та J-M керування, Козакевич І. А. (2012)
Ефименко Л. И. - Долговечность опорных конструкций ленточных конвейеров с регулируемым приводом, Тиханский М. П. (2012)
Бережний М. М. - Час перебування металу в осередку деформації та утворення нової поверхні, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Глінкін А. (2012)
Харламенко В. Ю. - Оптимальне стохастичне керування обтиснення металу на блюмінгу (2012)
Замицький О. В. - Модернізація системи автоматичного керування режимами роботи котла, Єфіменко І. І. (2012)
Олейник Т. А. - Особенности процессов рудоподготовки при использовании мельниц с резиновой футеровкой, Хмель И. В. (2012)
Олейник Т. А. - Особенности сухой магнитной сепарации коренных титансодержащих руд, Мулявко В. И., Михно С. В. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование воздействия радиационного давления высокоэнергетического ультразвука на поток пульпы, Гончаров С. А., Пикильняк А. В. (2012)
Маринич И. А. - Моделирование управления дробильно-измельчительным комплексом на базе нейрорегуляторов (2012)
Кузнєцов Д. І. - Аналіз вхідних параметрів для експертної системи моніторингу поточного стану електрообладнання, Купін А. І. (2012)
Булах О. В. - Вивчення умов подрібнення окислених залізистих кварцитів Скелеватського родовища, Булах О. О. (2012)
Шамрай Е. В. - Применение системы компьютерной математики Maxima при изучении численных методов и моделировании, Саитгареев Л. Н., Шаповалова Н. Н. (2012)
Азарян А. А. - Распределение атомарных единиц в вычислительных узлах GRID-системы, Чмыхало Ю.В., Кукушкин М.С. (2012)
Лапшин А. А. - Теоретическое обоснование воздушно-водоиспарительного охлаждения рудничной атмосферы, Серебреников Э. В., Лапшина Д. А. (2012)
Часова Э. В. - Экологические проблемы Кривбасса - состояние и перспективы, Ивчук В. В. (2012)
Кіщенко О. М. - Сучасні методи регулювання процесу кристализації ливарних сплавів, Ткач В. В. (2012)
Назимко И. В. - Физическое моделирование как метод проверки результатов термодинамического анализа необратимых сдвижений в окрестности зоны ПГД (2012)
Олейник Т. А. - Особенности динамики частиц твердой фазы пульпы в потоке исходного питания дешламатора, Кривенко А. Ю. (2012)
Цвиркун С. Л. - Предварительная магнитная сортировка кусковой железной руды - метод повышения энергоэффективности и ресурсосбережения горного производства (2012)
Тищенко С. В. - Механизм и условия формирования защитной зоны на границе разрушаемого горного массива, Еременко Г. И., Мартынюк М. В. (2012)
Аралкин А. С. - Оценка технического состояния, работоспособности и необходимости ремонта станка Skoda W200 в условиях ПАО "Констар", Перегудов С. В., Аралкина К. А. (2012)
Єжов В. В. - Стан виробничого травматизму, умов та безпеки праці на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України за 2011 р., Шатохіна Н. В. (2012)
Осадчук Ю. Г. - Моделирование влияния эксцентриситета ротора асинхронного электродвигателя на показатели переходных процессов при прямом включении в сеть, Сёмочкин А. Б., Федотов В. А., Касаткина И. В. (2012)
Кондратець В. О. - Теоретичне обґрунтування принципу автоматичного керування розрідженням пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора, Мацуй А. М. (2012)
Халимендик Ю. М. - Определение зависимости пучения почвы от высоты свода обрушения пород в горной выработке, Барышников А. С. (2012)
Паламар А. Ю. - Аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації камеральної обробки інженерно-геодезичних даних на підприємствах Кривбасу (2012)
Моркун В. С. - Адаптивная САУ гидроциклоном на основе модели разделения минералов в ультразвуковом поле, Радионов В. М. (2012)
Ковальчук В. А. - Визначення організаційних та ресурсно-технологічних факторів впливу на продуктивність кар’єрного автотранспорту, Оболонська І. В. (2012)
Максимова О. С. - Методика оцінки інвестиційних проектів гірничорудних підприємств (2012)
Романчук К. В. - Сутність власності: обліково-правовий вимір (2012)
Короленко С. М. - Основні напрями бюджетної політики України, Короленко Р. В. (2012)
Нусінова О. В. - Деякі аспекти оцінки безпеки розвитку підприємств (2012)
Максимов С. В. - Економічна оцінка доцільності використання відходів уранового виробництва та їх екологічна і соціальна значимість, Письменна О. Б. (2012)
Попов С. О. - Методологічні основи обґрунтування економічної доцільності залучення у видобуток забалансових запасів залізних руд на основі організаційно-економічного моделювання, Максимова І. І. (2012)
Ковтун М. В. - Вплив політики неолібералізму на ринок житла постсоціалістичних країн (2012)
Варава Л. М. - Організаційна культура як фактор підвищення ефективності роботи підприємства, Кравченко Г. В. (2012)
Рябикіна О. Г. - Методика інтегральної оцінки рівня техніко-технологічної бази гірничо-збагачувальних підприємств (2012)
Ртищев С. А. - Оцінка ефективності оптимізації структури випуску продукції промисловим підприємством, Бондарчук О. М., Ртищев Б. А. (2012)
Процун К. С. - Оцінка та аналіз ефективності використання державних ресурсів як елементи державного фінансового аудиту (2012)
Іщенко Л. Ф. - Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах, Спільна Н. П., Жаданова Ю. О. (2012)
Калініченко О.В. - Оцінка економічних наслідків геомеханічних ризиків, Калініченко В. О. (2012)
Коровіна О. В. - Удосконалення управління інноваціями для забезпечення стабільного розвитку підприємства (2012)
Ізмайлова О. О. - Облік створення і використання резерву на відновлення та поліпшення основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств (2012)
Аннотації (2012)
Heger W. - Add-on gyroscope gyromax™ ak-2m - modern teсhnology of Germany main words: gyroscope adaptors, software, gyromax control, Sidorenko V., Kovtyn V. (2012)
Анасевич Я. М. - Вплив кверцетину та комплексу біоантиоксидантів "Тріовіт" на стан прооксидантно-антиоксидантної системи тонкої кишки щурів при запаленні на тлі гіпомелатонінемії, Цебржинський О. І. (2012)
Андрійчук А. В. - Гематологічні показники та прооксидативні маркери у крові кобил арабської чистокровної та великопольської порід, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2012)
Андрійчук А. В. - Маркери оксидативного стресу у коней, що використовуються у виїздці в динаміці тренінгу, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Вартовник М. С. (2012)
Аркушина Г. Ф. - Структурний аналіз псамофітону урбанофлори Кіровограда (2012)
Аюбова Э. М. - Таксономическая и зоогеографическая структуры гнездовой орнитофауны северного Приазовья и роль искусственных лесов в ее формировании (2012)
Beschasniu S. - Endocrine and immune aspects of congenital sensorineural hearing loss in children aged 7-11 years, Gasiuk E. (2012)
Гребенюк Н. В. - Стан макрофагальної ланки імунітету дітей, народжених жінками, які в період вагітності проживали в екологічно несприятливих умовах (2012)
Дубініна-Пахуща Ю. Ю. - Сезонні переміщення та територіальні зв’язки жовтоногого мартина (Larus cachinnans pallas, 1811) з о. Довгий Молочного лиману (північно-західне Приазов’я) за результатами кільцювання (2012)
Ершова О. Н. - Действие спирулины на активность антиоксидантной системы в условиях стресса у белых крыс, Карпов Л. М., Каракис С. Г., Драгоева А. Г., Лавренюк Т. И., Павличенко О. Д., Капова А. Ю., Станев А.И. (2012)
Єлецька Т. О. - Зміна перетравності поживних речовин корму у корів залежно від рівня годівлі та способу згодовування раціону (2012)
Зимароєва А. А. - Зміни гніздової екології сойки (Garrulus glandarius) у зв’язку з її урбанізацією (на прикладі населених пунктів Житомирської області) (2012)
Іскра Р. Я. - Показники білкового обміну та імунного статусу в організмі щурів за дії цитрату нанохрому (2012)
Касіян О. П. - Кореляційний зв’язок між вмістом йоду у питній воді ендемічного регіону та титрами антитіл щитоподібної залози хворих на аутоімунний тиреоїдит (2012)
Кузьминська Н. Л. - Захисна дія препаратів спіруліни і вітамінного комплексу на вміст тромбоцитів крові щурів, підданих γ-опроміненню, Горделі О. О., Карпов Л. М. (2012)
Лановенко О. Г. - Динаміка чисельності населення півдня України як один із параметрів зміни генетико-демографічної структури популяцій (2012)
Макаров А. В. - Методика физической реабилитации пациенток после радикальной мастэктомии и оценка ее эффективности с помощью системы экспресс-анализа "Кардиоспектр", Шпак В. С., Сокур И. В. (2012)
Рибка К. М. - Конхіометрична характеристика черепашок Helix pomatia 3 різних типів біотопів малого Полісся та прилеглих територій (2012)
Редька І. В. - Формування електричної активності головного мозку на висхідному етапі онтогенезу (2012)
Саварин А. А. - Добавочные кости в черепе ежей (Erinaceidae): диагностический признак или проявление патогенеза?, Гасанов Н. А. (2012)
Тарасова О. О. - Ефективність застосування природних лікувальних факторів при хворобі Осгуда – Шлаттера у спортсменів, Козій Т. П., Гурова А. І. (2012)
Шешурак П. Н. - Пчёлы рода Xylocopa latreille, 1802 (Hymenoptera: Anthophoridae) в фондах музея зоологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (Черниговская область, Украина) (2012)
Домнічев М. - Унікальність системи хортингу в військово-патріотичному вихованні дітей у процесі навчання їх поводженні з вибухонебезпечними предметами, Нестеренко О. (2016)
Оржеховська В. - Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект), Федорченко Т., Єрьоменко Е., Діхтяренко З., Мельник О. (2016)
Остапенко О. - Критерії, показники та рівні військовопатріотичної вихованості молодших підлітків у процесі занять хортингом (2016)
Радчук Н. - Українська народна пісня як засіб патріотичного та духовного виховання козачат-хортингістів (2016)
Шило О. - Військовий хортинг у системі національно-патріотичного виховання української молоді (2016)
Меднікова М. - Національна виховна система хортингу, як один із базових компонентів ідентифікації нації, Буданов Д. (2016)
Дзюбак C. - Довгоклинкова зброя: історичні традиції й практичне застосування в хортингу та в українському козацтві (2016)
Зубалій Н. - Моделі професійної підготовки психологів до надання допомоги хортингістам у складних соціально-психологічних ситуаціях (2016)
Недощак В. - Формування морально-вольових якостей в студентів у процесі занять хортингом (2016)
Петренко Б. - Передумови виникнення та розвитку Всеукраїнської громадської організації "Українська федерація хортингу" в м. Києві (2016)
Тимчик М. - Формування наполегливості в школярів 6–7 років засобами хортингу, Ерпей Ч. (2016)
Єрьоменко Е. - Вплив здоров’я на нетрадиційні біомеханічні показники серця спортсменів за результатами даних ехокардіографії, Чибісов В., Рейдерман Ю., Загороднюк Д., Діхтяренко З. (2016)
Пустолякова Л. - Використання загальнорозвиваючих вправ із елементами хортингу на заняттях фізичного виховання у вищих медичних навчальних закладах, Марков В. (2016)
Зубалій М. - Особливості розвитку сили та швидкості у хортингістів старших класів, Білоцерківець І. (2016)
Микитенко М. - Виховання та ресоціалізація неповнолітніх правопорушників (на прикладі хортингу) (2016)
Присяжнюк С. - Виховання мотивації фізичного вдосконалення студентства засобами оздоровчого хортингу, Краснов В. (2016)
Єрьоменко Е. - Потенційні можливості хортингу як засобу формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді (2016)
Литвиненко А. - Синергетичний підхід до аналізу змагальної діяльності в хортингу (2016)
Лях М. - Загартування як невід’ємна складова формування здорового способу життя учнів козацьких класів (спортсменів-хортингістів), Хоменко С. (2016)
Семигал О. - Становлення єдиних спортивних стандартів хортингу (2016)
Сичов С. - Удосконалення силових якостей хортингістів із низьким рівнем фізичної підготовленості (2016)
Хатько А. - Можливості використання хмарних обчислень у системі інформаційного забезпечення хортингу (2016)
Яременко В. - До питання технічної підготовки хортингістів у стійці на етапі попередньої базової підготовки, Колос М., Малинський І. (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до написання статті (2016)
Вихідні дані (2016)
Кузьменко С. Г. - Про деякі проблемні питання переходу до накопичувальної системи пенсійного забезпечення (2015)
Дума О. О. - Гарантії працівникам, які підлягають звільненню з ініціативи роботодавця у зв’язку з поновленням на роботі працівника, котрий раніше виконував цю роботу (2015)
Рябченко Ю. Ю. - Проблемні питання визначення складу суду у справах за позовами про захист прав невизначеного кола осіб (2015)
Ткачук О. С. - Фікції в цивільному процесі України: питання теорії та практики (2015)
Булат Є. А. - Правові аспекти подальшого розвитку інтелектуальної власності в Україні (2015)
Гелецька І. О. - Судове визнання батьківства: теорія та практика застосування правових норм (2015)
Казак О. А. - Представницька діяльність місцевих прокуратур щодо захисту законних інтересів держави в суді (2015)
Голенко В. Е. - Нормативний договір як провідний елемент формування нормативно-правової основи правового статусу генеруючих підприємств вітроенергетики (2015)
Рябенко О. В. - Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства (2015)
Данилюк М. Б. - Цивільна правосуб’єктність корпоративних інвестиційних фондів (2015)
Думич Х. М. - Перші кодифікаційні акти в галузі австрійського цивільно-процесуального права та їх застосування в Галичині (2015)
Хавронюк О. О. - Визнання права як спосіб захисту прав на бази даних (2015)
Фесенко Є. В. - Особливості спадкування майнових авторських прав (2015)
Булижин І. В. - Історичний розвиток неплатоспроможності та банкрутства: компаративний аналіз світового й українського досвіду (2015)
Одосій О. Ю. - Еволюція наукових підходів щодо визначення поняття "забезпечення позову" (2015)
Іванів Н. І. - Гроші як об’єкт цивільних правовідносин (2015)
Дем’яненко Ю. І. - Встановлення змісту істотної шкоди під час кваліфікації порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 Кримінального кодексу України) (2015)
Дика Є. О. - Щодо визначення та змісту поняття криміногенної ситуації: когнітивний аналіз (2015)
Кулакова Н. В. - Правовий захист культурної спадщини в країнах Східної Європи (2015)
Поліщук Г. С. - Запобігання доведенню до самогубства засуджених у виправних колоніях: віктимологічні аспекти, Тернавська А. А. (2015)
Сотула О. С. - Умисне вбивство, учинене з особливою жорстокістю: компаративістика і проблемні питання кваліфікації (2015)
Сиротюк О. В. - Кримінально-правове заохочення й депеналізація: дискурс у контексті кримінально-правової політики (2015)
Бєлєнький В. П. - Кіберзлочини за законодавством США (2015)
Супруненко Д. О. - Стан наукового дослідження й концептуальне визначення прокуратури України як суб’єкта запобігання і протидії злочинам (2015)
Білоус В. В. - Військовий облік військовозобов’язаних і призовників в умовах збройної агресії проти України: проблеми криміналістичної ідентифікації (2015)
Фунікова О. В. - Психічні процеси особистості як основа формування показань (2015)
Бобечко Н. Р. - Напрями вдосконалення правової регламентації повноважень суду апеляційної та касаційної інстанції в кримінальному провадженні (2015)
Аскеров С. С. - Особливості кримінального провадження щодо Генерального прокурора України та Генерального прокурора Російської Федерації (2015)
Фомін С. Б. - До питання щодо системи принципів оперативно-розшукової діяльності (2015)
Кицан Ю. І. - Реалізація засади змагальності сторін на стадії досудового розслідування (2015)
Бялковський Д. А. - Реалізація конституційних засад кримінального провадження на досудовому розслідуванні (2015)
Пахлеванзаде А. - Місце принципу розумності строку в системі загальних засад Кримінального процесуального кодексу України (2015)
Гангур Н. В. - До проблемних питань виявлення злочинів, пов’язаних із плагіатом (2015)
Лазарева Д. В. - Співвідношення кримінальних процесуальних інститутів затримання уповноваженою службовою особою і тримання під вартою (2015)
Карпушин С. Ю. - Повторні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні (2015)
Мазурок О. Я. - Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів, пов’язаних із безвісним зникненням особи (2015)
Гошовська Ю. В. - Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2015)
Шевчук І. М. - Процедура ампаро як форма конституційного контролю в Мексиці (2015)
Фединець Р. В. - Тероризм як найнебезпечніший вияв конфліктності в системі міжнародних економічних відносин (2015)
Мішина Н. В. - Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні: теоретичні та прикладні проблеми (2015)
Арабаджи Н. Б. - Політична цінність правового порядку (2015)
Лук’янова Г. Ю. - Правове пізнання як основа праворозуміння (2015)
Опольська Н. М. - Становлення права на свободу творчості у Стародавній Греції (2015)
Ярунів М. І. - Аксіологічно-нормативне обґрунтування свободи волі людини (2015)
Сеньків О. М. - Нормативно-правове регулювання публічної звітності як форми громадського контролю: теоретико-правовий аналіз (2015)
Мальована Я. П. - Засоби правового та виховного впливу на неповнолітніх правопорушників на західноукраїнських землях (кінець XVIII – початок XX століття) (2015)
Гарасимів О. Ю. - Рішення Страсбурзького суду, в яких указано на недоліки національних законодавчих гарантій прав людини та стан їх виконання Україною (2015)
Мингела О. А. - Юридическая практика: правовое поведение и правосознание субъектов (2015)
Кожан В. В. - Теоретичні основи і практика законодавчого закріплення особистих прав людини (2015)
Гараджаев Д. Я. - К вопросу о правовом статусе конституционных судов (2015)
Чістоколяний Я. В. - Проблеми модернізації конституційної форми правління в Україні (2015)
Джафарова О. В. - Процедури дозвільної діяльності органів публічної адміністрації у сфері забезпечення громадської безпеки (2015)
Галіцина Н. В. - Інститут соціального партнерства: сутність, правові основи та перспективи розвитку в Україні (2015)
Коропатнік І. М. - Розвиток громадянського суспільства як детермінанта формування демократичної держави (2015)
Засунько С. С. - Сутність та підстави адміністративної відповідальності посадових осіб як суб’єків адміністративного правопорушення, Плаз О. М., Волосовський В. В. (2015)
Сарана С. В. - Перспективна структура Податкового кодексу України з огляду на податкові режими (2015)
Панова Н. С. - Нормативне регулювання окремих питань проходження публічної служби у країнах Європи (2015)
Дембіцька С. Л. - Теоретико-правова характеристика інституту адміністративної відповідальності (2015)
Пирожкова Ю. В. - Функції адміністративного права в розрізі аналізу функцій галузей публічного права (2015)
Фукс Н. А. - Правові засади фінансування діяльності національних вищих навчальних закладів в Україні, Уложенко В. М. (2015)
Святоцька В. О. - Забезпечення своєчасного допуску адвоката до підзахисного як найважливіша гарантія реалізації права на правову допомогу в кримінальному процесі (2015)
Квасневська Н. Д. - Історичний розвиток адміністративно-правових засад організації та функціонування судової системи України у новітній період (з 1917 р. до теп. часу) (2015)
Барін О. Р. - Принцип ефективності оподаткування в сучасній теорії і практиці оподаткування (2015)
Гаркуша А. Т. - Система принципів управління у сфері державної служби (2015)
Боровиков Г. М. - Актуальні питання адміністративного регулювання правовідносин, які виникають у сфері обігу коносаментів (2015)
Ганєв А. Е. - Особливості реалізації представницької функції прокуратури щодо захисту прав та інтересів громадян в адміністративних судах (2015)
Гончаров Є. С. - Зарубіжний досвід забезпечення безпеки правоохоронними органами у прикордонній сфері України та його застосування в державі (2015)
Задорожній О. В. - Організаційно-правові засади підвищення професійної кваліфікації державних службовців органів юстиції (2015)
Прекрасна О. І. - Поняття та види регулятивних адміністративно-правових відносин за участю Державної казначейської служби України (2015)
Токар Н. В. - Історія розвитку права на таємницю кореспонденції та причини його виникнення (2015)
Мілієнко О. А. - Зміст принципів гласності і відкритості: відмінності у законодавчому врегулюванні (2015)
Сербин Р. А. - Природа освітньо-культурної та духовно-релігійної форм благодійної діяльності (2015)
Глібко О. В. - До питання про принципи судового провадження у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Козленко В. Г. - Класифікація прав та обов’язків Національного антикорупційного бюро України (2015)
Левченко О. В. - Поняття та ознаки адміністративних послуг: сучасний погляд на наукові дискусії (2015)
Маковська О. В. - Адміністративний режим антитерористичної операції та суміжні категорії права (2015)
Негодченко В. О. - Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу інформації підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ (2015)
Русских В. О. - Внутрішньо-організаційні засади діяльності благодійних організацій (2015)
Титко А. В. - Юридичний склад порушення вимог фінансового контролю, вчиненого поліцейським (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на монографію Руслана Андрійовича Сербина "Благодійництво в Україні: доктринальне адміністративно-правове дослідження" (2015)
Діхтяренко З. - Готовність до захисту Вітчизни закладено в унікальності системи хортингу – давні та славні історикокультурні корені українського народу, Постовий В. (2016)
Микитенко М. - Національно-патріотичне виховання підлітків у діяльності служби пробації (на прикладі хортингу) (2016)
Болтівець С. - Інституційний розвиток військовоспортивного об’єднання дітей та молоді в хортингу, Галушко О. (2016)
Бурлуцький О. - Історичні передумови становлення Міжнародного союзу рукопашного хортингу (2016)
Dihtyarenko Z. - Evaluation of psychomotor of hortingists for the formation of their active life position (2016)
Зубалій М. - Історичні аспекти розвитку єдиноборства "хортинг", Остапенко О., Тимчик М. (2016)
Зубалій Н. - Термінова індивідуальна психологічна допомога хортингістам у стресових ситуаціях (2016)
Іваницький Д. - Історичні традиції української виховної системи Львівської обласної федерації хортингу "Галицькі Леви", Циган І. (2016)
Колос М. - Створення передумов для проведення чемпіонатів світу з хортингу, Яременко В., Семигал О. (2016)
Ребрина А. - Становлення та розвиток гирьового хортингу, як засобу професійно-прикладної фізичної культури дітей і молоді (2016)
Присяжнюк С. - Форми та методи використання оздоровчих фізичних вправ у режимі навчального дня студентів-хортингістів (2016)
Pustolyakova L. - Drafting of individual programs for medical colleges using the elements of Horting (2016)
Михальченко Д. - Виховний потенціал навчальної програми факультативу (гуртка) "Хортингпатріот". 4 роки навчання, Ліцман А. (2016)
Єрьоменко Е. - Формування цінностей здорового життя учнівської та студентської молоді на заняттях хортингом у навчальних закладах (2016)
Зубалій М. - Особливості розвитку витривалості, спритності та гнучкості у хортингістів старших класів (2016)
Литвиненко А. - Вдосконалення силових якостей спортсменів у хортингу (2016)
Острянська О. - Використання педагогами театралізованої діяльності як засобу соціалізації старших дошкільників (на прикладі гуртка з валеологічного хортингу) (2016)
Сичов С. - Застосування атлетичних вправ для підвищення спортивної працездатності хортингістів із середнім рівнем розвитку силових якостей, Сиротинська О. (2016)
Хатько А. - Використання хмарних сервісів Google у професійній діяльності фахівців із хортингу (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до написання статті (2016)
Вихідні дані (2016)
Аніщук Н. В. - Жінки в адвокатурі Туреччини: історія та сучасність (2016)
Антонюк О. І. - Щодо визначення поняття "майно" в практиці Європейського Суду з прав людини (2016)
Бакаянова Н. М. - Основи, засади та принципи адвокатури: співвідношення понять (2016)
Бехруз Х. - Становлення афганського права: основні етапи (2016)
Болокан І. В. - Реалізація норм права та інші суміжні правові категорії (2016)
Ганьба Б. П. - Функції юридичної відповідальності й особливості їх прояву у сфері охорони та захисту державного кордону України, Ганьба О. Б. (2016)
Глуховеря В. А. - Проблемні питання фінансово-економічного забезпечення державної політики МВС України в правоохоронній сфері (2016)
Глушков В. О. - Многополярный новый мировой порядок против монополярного мира (в разрезе раскола элиты Запада) (2016)
Каракаш І. І. - Проблемні питання власницької правооб’єктності тваринного світу та його ресурсів (2016)
Ковальчук С. О. - Зміст речових доказів у кримінальному провадженні (2016)
Колюх В. В. - Удосконалення конституційного статусу суддів – ключова ланка судової реформи в Україні (2016)
Lagutina I. V. - The rights of employee as a subject of personal data (2016)
Латковська Т. А. - Транспарентність органів державної влади як визначальний принцип публічної фінансової діяльності (2016)
Магновський І. Й. - Децентралізація державної влади – запорука демократичного розвитку України: конституційно-правовий аспект (2016)
Мішина Н. В. - Принцип субсидіарності та органи самоорганізації населення в Україні (2016)
Найдьон Ю. О. - Динаміка теоретико-прикладного розуміння оперативної діяльності Служби безпеки України (2016)
Подцерковний О. П. - Проблемні питання господарсько-правової підтримки гірничо-металургійного комплексу України (2016)
Полянський Є. Ю. - Концепт складу злочину в кримінальному праві США (2016)
Пудрик Д. В. - Поняття адміністративних неюрисдикційних проваджень (2016)
Ульянова Г. О. - Свобода творчості та її обмеження (2016)
Харитонов Є. О. - ІТ-право: альтернатива парадигми, Харитонова О. І. (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Зв’язок права і влада як проблема античної філософії (2016)
Чугуников И. И. - Кризис уголовного права или уголовное право кризиса? (2016)
Щирба М. Ю. - Стан здоров’я населення України як основний показник необхідності вдосконалення правового регулювання статусу пацієнта (2016)
Ерсьозоглу Р. - Турецька мова у глобалізованому просторі (2017)
Божко Я. Ю. - Гендерна диференціація сленгізмів в американському варіанті англійської мови (2017)
Онищук Н. О. - Асоціативне та лексичне значення стимулів суспільство і політика (2017)
Юносова В. О. - Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці (2017)
Морошкіна Г. Ф. - Вербальна реконструкція авторської самості в тексті есе (2017)
Лещенко Г. В. - Сучасна когнітивна наратологія: напрями і пріоритети досліджень (2017)
Мельник О. М. - Домінування як стратегія комуніканта-егоїста (2017)
Петько Л. В. - Підручник з іноземної мови як засіб навчання і виховання естетичної культури майбутніх хореографів (2017)
Пухонська О. Я. - Травматична пам’ять культури в літературознавчій рецепції (2017)
Тимощук Н. М. - Літературні набутки Ольги Мак у моделюванні штучного голодомору (2017)
Школа В. М. - Форма вияву авторської позиції в структурі п’єс Юрія Яновського та Олександра Довженка (2017)
Власенко Н. І. - Автор як наслідувач-деміург: ренесансно-маньєристична рефлексія поетичного творення (2017)
Яровенко Т. С. - Діаспорне маланюкознавство: літературно-критичний дискурс "американського” періоду (2017)
Фока М. В. - Символічність і знаковість фауністичних поетичних образів "Ши цзіну” (2017)
Спивачук В. А. - Композиционные особенности художественного мира малой прозы П. Романова (2017)
Боклах Д. Ю. - Топос Орської фортеці: репрезентація замкненого простору міста у повісті "Близнецы” Т. Шевченка (2017)
Боговін О. В. - Код Беатріче у поезії І. Франка та Д. Г. Россетті: типологічний аспект (2017)
Гоменюк А. В. - Особливості пародіювання лицарської авантюри в романі Т. Неша "Злощасний мандрівник, або Історія Джека Уілтона” (2017)
Девдюк І. В. - Образно-смислові модифікації замкненого простору у повісті М. Хвильового "Санаторійна зона” та романі О. Гакслі "Жовтий Кром” (2017)
Новик О. П. - Повість В. Таля "Незвичайні пригоди бурсаків”: минуле крізь призму революції (2017)
Давидюк Ю. Б. - Складні моделі розвитку сюжетної лінії в коротких оповіданнях О. Генрі та Амброза Бірса (2017)
Борисенко К. Г. - Філологічна аргументація в українських православних і католицьких богословсько-полемічних трактатах другої половини ХVІІ століття (2017)
Савенко О. П. - Різдвяний сюжет у шкільній драмі (2017)
Колінько О. П. - "Анна Київська – королева Франції” В. Чемериса: художня чи квазі-біографія (2017)
Ємець О. В. - Ефект ошуканого очікування в сучасних детективних і пригодницьких оповіданнях (2017)
Філоненко С. О. - Синематограф як атракція та атракціон: кіносюжети в сучасних ретродетективах (2017)
Коркишко В. О. - Игра в классиков: пастишизация текста как средство создания игрового поля в пьесах Бориса Акунина (2017)
Крамар В. Б. - Тема смерті і "герой-ремісник” у сучасному британському романі. "Останні розпорядження” Г. Свіфта (2017)
Зарва В. А. - Перша системна праця з висвітлення перекладацького доробку шістдесятників : рецензія на монографію О. Г. Павленко ""Розмикання меж…" (авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект)” (К. : Логос, 2015. – 452 с.) (2017)
Циховська Е. Д. - Нові горизонти компаративістики: перспективи порівняльних студій феномену псевдоморфних персонажів : рецензія на монографію О. О. Ніколової "Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ – І половини ХІХ ст. (у контексті європейської традиції)” (Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – 450 с.) (2017)
Новик О. П. - Інтерпретація українського бароко у контексті європейської культури : рецензія на монографію В. Соболь "Українське бароко. Тексти і контексти” (Warszawa, 2015. – 382 с.) (2017)
Куцевол О. - Методологія міфологізму в умілому застосуванні для аналізу літератури української діаспори 20–50-х років ХХ століття : рецензія на монографію О. В. Слоньовської "Ефект амальгами: (Міф України в літературі української діаспори 20–50-х років ХХ ст.)” (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 584 с.) (2017)
Харлан О. Д. - Актуальний і новаторський науковий проект : рецензія на: Султанівські читання : наук. зб. статей : / редколегія: І. Козлик (голова) й ін. (Електронне видання). − Режим доступу : http://www.sultanivskichytannia.if.ua/index.html (2017)
Вихідні дані (2017)
Сідельникова Л. - Генеза теорії податків у західній науковій традиції (2017)
Стадницький Ю. - Новий критерій класифікації благ: чинники розміщення їх виробництва (2017)
Стрішенець О. - Особливості функціонування товарних бірж в Україні, Савчук Р., Гаврилевич В. (2017)
Ліпич Л. - Процедура проектування нових систем оплати праці на підприємстві, Хілуха О., Кушнір М., Товстенюк О. (2017)
Лялюк А. - Маркетингові стратегії на ринку об’єктів інтелектуальної власності (2017)
Коренюк П. - Можливості й результати соціального інновування капіталізації людського потенціалу в різних сектора і галузях економіки, Більська О. (2017)
Колосок А. - Фінансування як елемент системи управління проектами підприємства (2017)
Грудзевич Ю. - Оптимізація діяльності підприємства щодо вибору ефективного способу запровадження інновацій за допомогою побудови багатокритеріальної задачі (2017)
Зеленко О. - Особливості управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Коротя М. - Етапи становлення нафтогазової промисловості в Україні (2017)
Павлюк Л. - Формування фінансово-ресурсного забезпечення реалізації механізмів розвитку підприємництва (2017)
Черчик А. - Методологічні аспекти оцінки еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери (2017)
Іщук С. - Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності (2017)
Павлов К. - Змістова характеристика функціонування регіональних ринків нерухомості (2017)
Павлов К. - Шляхи забезпечення енергоефективного будівництва на регіональних ринках нерухомості, Коротя М. (2017)
Сохнич А. - Використання кріптовалют для формування сучасного земельного кадастру (2017)
Карлін М. - Суть, структура та механізм функціонування кліматичних фінансів (2017)
Саух І. - Фінансовий потенціал підприємства як об’єкт стратегічного аналізу (2017)
Левицький В. - Інвестиційний аналіз у фінансовому менеджменті (2017)
Begun S. - Statistical Evaluation of Cost-effectiveness Iinvesting in Staff Development (by the Example of JSC "Volyn-AUTO"), Mialkovska V. (2017)
Маркус О. - Облік операцій із кредитування в системі установ Ощадного банку України (2017)
Букало Н. - Управлінський облік як складова частина обліку підприємства (2017)
Вихідні дані (2017)
Andrusiak I. V. - New words in English: taking a close look at winners of the word of the year (2017)
Боднар О. М. - Термінологічна насиченість фахових текстів з екології (2017)
Божко О. С. - Формування атмосфери "саспенс" у художніх творах жанру "хоррор" (2017)
Semen H. Ya. - Teaching English to music majors, Muradkhanian I. S., Hladkoskok L. H. (2017)
Глінка Н. В. - Модифікація фразеологічних одиниць у творах англійської модерністської літератури, Шишенко С. С. (2017)
Гринюк О. С. - Паронімічні відношення у сфері афіксальних похідних сучасної німецької мови (2017)
Данилович О. Д. - Лексична сполучуваність прикметників з іменниками в художньому стилі (2017)
Дегтярьова Є. О. - Внутрішнє мовлення персонажів в екстрагомодієгетичній оповіді (на матеріалі роману Ж. Ешноза "Nous trois”) (2017)
Deychakivska O. V. - Semantic peculiarities of adjectives in the function of the predicative (2017)
Іванотчак Н. І. - Іллокутивні типи вербальних проявів емпатії в англомовній дитячій прозі жанру фентезі (2017)
Ковалюк М. В. - Лексико-семантичні класи супровідних іменників до лексеми-імені концепту LANGUAGE у британському публіцистичному дискурсі (2017)
Козуб Л. С. - Особливості використання англіцизмів у сучасній українській мові (2017)
Kolisnychenko T. V. - Changes in place name semantics in the tourism advertising discourse (2017)
Марчук О. В. - Власні назви у фентезійних творах: класифікація антропонімів (2017)
Матіяш-Гнедюк І. М. - Актуалізація словникових дефініцій лексеми "woman" у британському медіа-дискурсі в контексті еволюції британської мовної картини світу (2017)
Mikonya György - Lesen lernen und die Fibel (2017)
Mykhaylenko V. V. - A semantic scale of gradable antonymy pairs (2017)
М’ясоїд Г. І. - Добір лексичних одиниць із теми "Транспортна система у туризмі" для навчання здобувачів іноземної мови для спеціальних цілей, Беспалова Н. В. (2017)
Палєй Т. А. - Стилістичні прийоми вираження емоційності в політичному дискурсі (на матеріалах виступів президентів США Б. Обами та Дж. Буша) (2017)
Прокойченко А. В. - Специфіка емотивного тла роману Д. Г. Лоуренса "Білий павич" (2017)
Рубанець Т. В. - Структурний розподіл конверсивів у сучасній англійській мові (2017)
Савчук Р. І. - Наративна стратегія "дзеркало" та її концептуалізація у французькому художньому текстотворенні XVIII століття (2017)
Semenko I. V. - The place and role of terms-eponyms in medical terminology of surgery, Tomka I. E., Shalajeva A. V. (2017)
Сердюк О. В. - Аналіз фразеологічних одиниць із компонентами "кішка" та "собака", що характеризують макрополе "людина" (2017)
Стрілець-Запотічна Н. Я. - Unites phraseologiques avec adjectifs "blanc” et "noir” en français et en ukrainien, Вачинич Л. І. (2017)
Телеки М. М. - Словоскладання у сучасній латинській медичній термінології (2017)
Тищенко О. О. - Комунікативний аспект дослідження грецьких газетних літературних рецензій (2017)
Фоменко Е. Г. - Постсоветское джойсоведение: взгляд изнутри (2017)
Шепітько С. В. - Велеризми, провербіальні порівняння та прислів’я як жанри паремій, Шарунова А. В., Пилипшанова К. В., Попова С. С. (2017)
Гончаренко Е. П. - Терміни, що описують тероризм (на матеріалі англомовних онлайн-ресурсів: THE GUARDIAN, BBC, CNN, IRISH CENTRAL тощо), Кривошея А. В. (2017)
Коваленко И. Н. - Особенности функционирования эмотивной лексики в художественном поэтическом тексте и специфика ее перевода (на примере стихотворения Р. Киплинга "Lovers’ Litany”), Варламова А. А. (2017)
Лобанова В. В. - Морфема как нетипичная единица перевода (2017)
Остапенко С. А. - Особливості застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу англійського художнього твору українською та російською мовами (2017)
Падалко В. В. - Омоніми як основа гри слів у творі Вільяма Теккерея "Записки Жовтоплюша" та їх переклад (2017)
Разумна К. А. - Відтворення суспільно-політичних реалій української сучасності в британському публіцистичному дискурсі (2017)
Шахновська І. І. - Комунікативна тактика компліменту в художньому дискурсі: перекладацький аспект (2017)
Шульженко Ю. М. - Лінгвокультурний та соціолінгвістичний компонент як проблема перекладу кінотексту (2017)
Нізамутдінов Ф. М. - Мовна гра в комунікативному просторі ЗМІ та реклами, Григораш Т. В. (2017)
Gryshchenko O. V. - Lie, deception, fake and truth (2017)
Климентова О. В. - Лінгвальні медіатехнології та українська реальність (2017)
Яблочнікова В. О. - Лінгвокультурні особливості англомовної реклами (2017)
Кондратюк І. Б. - Суб’єктивний феномен психологічної гармонії як об’єктивна характеристика комунікативної ситуації (2017)
Наріжна Л. М. - Акмеологічні технології викладання іноземної мови у вищій школі (2017)
Орлова О. В. - Формування крос-культурної професійної компетенції студентів засобами проектної діяльності в контексті сучасних освітніх вимог, Доній В. С. (2017)
Юрченко О. В. - Культурно-національні стереотипи мовної свідомості (2017)
Бабакова О. В. - Когнітивна репрезентація концепту БАТЬКО в українській мові (2017)
Беценко Т. П. - Текстово-образні універсалії-закінчення як компоненти архітектоніки народних дум: структура, семантика, поетика (2017)
Волошук Л. В. - Кольорові та звукові трансформації в сучасній українській прозі (2017)
Гурдуз А. І. - Час і простір у системі фентезійної логіки роману Дари Корній "Гонихмарник", Жарюк О. Ю. (2017)
Бойко В. М. - Фраземотвірна активність слів-компонентів у семантичній структурі фразеологічних одиниць зі значенням "інтелектуальні властивості людини", Давиденко Л. Б. (2017)
Дьячок Н. В. - Явище універбації як складова частина слов’янського лінгвального простору (2017)
Євтушенко С. О. - Минуле як теперішнє у творчості постколоніальних авторів (2017)
Жиленко І. Р. - Пушкін у творах малої прози російських письменників-емігрантів першої хвилі (2017)
Ивко А. С. - Особенности глагольной универбации в русском языке (2017)
Козирєва Н. Ю. - Навчально-методичний комплекс дисципліни "Українська мова як іноземна", його складники та характеристика (2017)
Коробко Т. О. - Подійно-темпоральна семантика назв релігійних свят (2017)
Литвин Л. М. - Біблійні концепти в заголовках: інтенції сучасних українських письменників (2017)
Лопушан Т. В. - Рустикальні інтенції у творчості Івана Франка (2017)
Льохарт Д. О. - Своєрідність жанру молитви в поезії Віри Вовк (2017)
Маркова О. І. - Експлікація концепту ПАТРІОТИЗМ у мовній картині публіцистичного дискурсу (2017)
Новиков А. О. - Українська історія крізь призму драматургії Миколи Костомарова (2017)
Погребняк І. В. - Семіотична традиція: ґенеза і тенденції розвитку (2017)
Римар Н. Ю. - Часовий модус в архітектоніці прозових творів Ніни Бічуї (2017)
Серебрянська І. М. - Навчальний заклад очима студентів: структурно-семантичний потенціал концепту в текстах українського інтернет-журналу (2017)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи назв узагальнених ознак у праслов’янській мові (2017)
Смольницька О. О. - Міфологеми жінки-змії і водяного божества у вибраній поезії Віри Вовк (2017)
Степанов Е. Н. - Тюркизмы в русских бытовых пословицах и поговорках (2017)
Тендітна Н. М. - Особливості художнього моделювання помешкань у творах Олеся Ульяненка (2017)
Холявко І. В. - Науковий текст у соціокультурному просторі сучасності (2017)
Шарова Т. М. - Творчість Івана Маслова: індивідуально-авторська філософія, життєвий та естетичний досвід, Міюц А. С. (2017)
Шарова Т. М. - Теоретико-методологічні засади української прози 20–30-х років ХХ століття, Богдан О. В. (2017)
Шестакова С. О. - Історія становлення економічної термінології (ХІ – ХVІІІ ст.) (2017)
Гаджиева А. А. - Сказания о Коране в творчестве карабахских писателей XIX века (2017)
Годжатурк Нарман - Философское содержание образа Хызыра в народной памяти (2017)
Касумлу Г. В. - Тема патриотизма в современной азербайджанской поэме (2017)
Нестерук С. М. - Флірт як любовна гра у комедії "Серцеїд" Бернарда Шоу (2017)
Пашаева Г. Б. - Терминологическая лексика в современном азербайджанском языке (2017)
Фока М. В. - Природа магічного у творчості Ґ. Ґарсіа Маркеса (2017)
Ханалыева А. Ф. - Создание фразеологических вариантов путем лексической замены в азербайджанском языке (2017)
Покулевська А. І. - Елементи кінопоетики в романі В. Винниченка "Сонячна машина" (2017)
Медвідь Н. О. - Міжлітературні зв’язки: проблема влади грошей у творах М. Кропивницького ("Глитай, або ж Павук"), І. Карпенка-Карого ("Сто тисяч"), Ч. Діккенса ("Різдвяна пісня у прозі") (2017)
Amichba D. P. - "Field” – "Muzhik” – "Dray horse” – metaphorically structured "universal” text of culture (2017)
Horoshko O. I. - Internet linguistics: from metaphor to discipline? (2017)
Кравченко Н. К. - Дискурс как структура (2017)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (структури із суфіксом -б(а)/-об(а)) (2017)
Стражева М. А. - Інтерпретація поняття "атракція" в лінгвістичній літературі (2017)
Тарапатов М. Н. - Новый взгляд на проблему исчисляемых и неисчисляемых существительных в английском языке, Панова Я. Е. (2017)
Фридунбекова Г. С. - Трансформация интервью от жанра к формату в электронных средствах информации (2017)
Бардіна Н. В. - Психолінгвістичний аспект антропоніміки (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2017)
Savchuk H. V. - The peculiarities of Anglicisms’ and Americanisms’ use in the youth language of Ukraine and Germany (2017)
Ступак І. В. - Фреймові моделі анкет учасників дейтинг-шоу в німецькій та українській лінгвокультурах (2017)
Марков О. Е. - Современные тенденции изготовления тонкостенных пустотелых поковок для энергетической промышленности, Лобанов А. И., Косилов М. С., Шарун А. О., Инчаков Е. В. (2017)
Подлєсний С. В. - Динамічна модель електромеханічної системи електромагнітного гальма (2017)
Бабаш А. В. - Особливості використання прямого доступу до пам'яті DMA мікроконтролера STM32F4, Квашнін В. О. (2017)
Шеремет А. И. - Анализ современных средств и методов диагностирования электроприводов, Денисов Н. С. (2017)
Шеремет А. И. - Классификация современных адаптивных систем автоматического управления, Шматок Д. В. (2017)
Чебаненко А. В. - Математическая модель линейного привода для создания продольных виброперемещений, Шеремет А. И. (2017)
Косенко В. А. - Сравнение и анализ показателей системы прямого управления моментом с использованием ПИ- и ПИД-регуляторов, Квашнин В. О. (2017)
Водолазская Н. В. - Повышение эксплуатационной надежности некоторых видов промышленного оборудования, Минасян А. Г., Шарая О. А. (2017)
Владимиров Э. А. - Компьютерное моделирование износа шарниров механизмов транспортных машин, Ковалевский С. В., Залужная Г. В. (2017)
Ровенська О. Г. - Покращення наближення деяких характеристик потенційних полів шляхом повторного лінійного усереднення сум Фур'є (2017)
Дзержинская О. В. - Сравнительный анализ технико-экономических показателей механизма передвижения шагающего экскаватора (2017)
Ковалевський С. В. - Формування реконфігурованої структури ділянок в механоскладальних цехах на основі мобільних верстатів-роботів, Ковалевська О. С. (2017)
Андрущенко О. Ю. - Вплив фіскальної децентралізації на економічний розвиток держави (2017)
Болотіна Є. В. - Краудсорсінг і практика управління, Бергий А. В. (2017)
Болотіна Є. В. - Значення харизматичності в системі управління, Киптила А. С. (2017)
Бурцева О. Є. - Проблеми фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2017)
Веріга Г. В. - Шляхи інтенсифікації формування власних надходжень місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації в Україні, Луценко В. І. (2017)
Долозіна І. Л. - Регулювання волатильності податкових надходжень до бюджету на різних фазах економічного розвитку, Кислюк А. П. (2017)
Дьячкова Ю. М. - Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті їх сталого розвитку, Токарева А. О., Дьячков А. М. (2017)
Ісікова Н. П. - Виявлення незадоволених потреб покупців машинобудівної продукції промислового призначення в процесі формування та розвитку дилерських мереж (2017)
Карапетян О. А. - Енергоаудит як інструмент підвищення потенціалу розвитку шахти "Центральна" ДП "Красноармійськвугілля", Харченко О. С. (2017)
Касьянова Н. В. - Формування вертикально-інтегрованих високотехнологічних компаній (2017)
Мирошниченко Г. Б. - Розвиток теоретико-методичного апарату дослідження системи матеріального стимулювання працівників енергетичних госпoдарств промислових підприємств з урахуванням екологічного фактору (2017)
Підгора Є. О. - Прогресивна методика оцінки ефективності системи преміювання персоналу підприємства, Шимко О. В., Скачко А. В. (2017)
Поклонський Ф. Ю. - Моделювання вартості електроенергії при використанні енергозберігаючих технологій, Тіщенко Є. Б. (2017)
Полгородник О. В. - Інтеграція України до європейського економічного простору: теоретико-методологічні положення (2017)
Попова О. Ю. - Структуризація системи організаційно-економічного забезпечення енергоефективної поведінки промислового підприємства, Кузнєцов В. Ю., Становська Т. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Розвиток організаційно-економічного забезпечення механізму регулювання природних монополій у сфері електропостачання, Біленька Ю. О. (2017)
Рекова Н. Ю. - Реформування основних інститутів системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації, Пипко С. О., Чистюхіна Ю. А. (2017)
Рязанова Н. О. - Нетрадиційна відновлювана енергетика: проблеми і перспективи (2017)
Стрєльніков Р. М. - Організація ефективної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства промислової групи, Уракін М. Г. (2017)
Тарасенко О. Ю. - Економічна безпека України: загрози та перспективи забезпечення (2017)
Шиліна Г. М. - Обґрунтування методів та інструментів оцінки фінансового потенціалу місцевих бюджетів постконфліктних територій України, Рагуліна Н. В. (2017)
Шимко О. В. - Продуктивність праці як прогресивний чинник підвищення ефективності використання персоналу, Підгора Є. О., Зальцман Т. С., Глущук Ю. С. (2017)
Анотації (2017)
Автори (2017)
Скорочення (2017)
Вимоги до статей, які підготовлені в збірник наукових праць (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Корж М. О. - Предтеча, першоджерела та підґрунтя створення в Харкові Медико-механічного інституту і виникнення ортопедичної школи (до 110-річчя Інституту ім. проф. М. І. Ситенка), Диннік О. А. (2017)
Страфун С. С. - Сравнительный биомеханический анализ напряжений системы "кость – имплантат" при эндопротезировании головки лучевой кости, Бойко И. В., Липовский В. И., Макаров В. Б., Щербаков Д. Е. (2017)
Лоскутов О. А. - Некоторые биомеханические особенности медиализации запрессовываемой и ввинчиваемой чашек при эндопротезировании тазобедренного сустава у больных диспластическим коксартрозом (2017)
Попсуйшапка К. О. - Визначення ролі збагаченого тромбоцитами фібрину в процесі регенерації дефекту тіла хребця (експериментальне дослідження), Ашукіна Н. О., Радченко В. О. (2017)
Григоровський В. В. - Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз, Бабко А. М., Гужевський І. В., Полулях Д. М., Дуда М. С. (2017)
Хмизов С. О. - Розвиток дистального метаепіфіза стегнової кістки в умовах тимчасового двобічного блокування наросткової зони (експериментальне дослідження), Рокутов В. С., Єршов Д. В. (2017)
Стауде В. А. - Рентгенометрические параметры крестца и таза у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2017)
Корж Н. А. - Минеральная плотность костной ткани у женщин с артрозом различной локализации, Яковенчук Н. Н. (2017)
Корж Н. А. - Оптимизация лечения больных воспалительно-деструктивными заболеваниями позвоночника и суставов с учетом специфических иммунологических показателей, Леонтьева Ф. С., Делевская В. Ю., Заржецкая Н. А. (2017)
Головаха М. Л. - Реконструкция задней крестообразной связки коленного сустава по технологии "Onlay", Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2017)
Кальченко А. В. - Віддалені результати лікування біполярною геміартропластикою осіб похилого та старечого віку з баготовідламковими переломами проксимального відділу стегнової кістки (2017)
Філіпенко В. А. - Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування, Бондаренко С. Є., Стауде В. А., Мойсей А. О., Баднауі А. А. (2017)
Вирва О. Є. - Комбінована фіксація модульного пухлинного ендопротеза проксимального відділу плечової кістки (експериментально-клінічне дослідження), Міхановський Д. О., Карпінський М. Ю., Нікольченко О. А. (2017)
Вырва О. Е. - Основные принципы хирургического лечения злокачественных опухолей костей (2017)
Микола Олексійович Корж (2017)
Гурбанова Т. С. - Переломи шийки стегнової кістки в осіб старшого віку: епідеміологія та чинники ризику (огляд літератури), Бабалян В. О., Черепов Д. В., Кальченко А. В. (2017)
Корж Н. А. - Инновационные методы оптимизации регенерации кости: обогащенная тромбоцитами плазма (сообщение 1) (обзор литературы), Воронцов П. М., Вишнякова И. В., Самойлова Е. М. (2017)
Алімпієв А. М. - Аналіз та уточнення факторного простору для побудови кваліметричної моделі навчально-бойового літака, Єрошенко В. П., Ковтонюк І. Б. (2017)
Пічугін М. Ф. - Аналіз стану реалізації програм розвитку космічної зброї провідних країн світу, Кожушко Я. М., Клімішен О. О. (2017)
Гурін О. М. - Удосконалена методика розрахунку добових витрат (втрат) паливно-мастильних матеріалів військовими частинами повітряного командування (2017)
Звиглянич С. М. - Оцінка можливостей виконання бойових завдань комплексами озброєння різного призначення, Бзот В. Б., Романенко В. В., Риб'як А. С. (2017)
Полуйко О. М. - Вибір точок прицілювання по елементарним цілям складного (групового) об’єкту, Онипченко П. М. (2017)
Приставка П. О. - Експериментальний зразок автоматизованої системи пошуку підозрілих об’єктів на відео з безпілотного повітряного судна, Сорокопуд В. І., Чирков А. В. (2017)
Рисаков М. Д. - Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах допустимих відхилень за допомогою радіолокаційних систем посадки, Тітов І. В., Кулик О. А., Рот С. М., Симоненко О. В. (2017)
Шулежко В. В. - Математична модель ведення бойових дій групою зенітних ракетних дивізіонів в умовах поведінкової невизначеності дій засобів повітряного нападу, Деркач Я. О. (2017)
Ярош С. П. - Розробка алгоритму оцінювання можливостей противника з радіоелектронного подавлення радіолокаційних засобів протиповітряної оборони з використанням моделей геоінформаційної системи "Аргумент-2017", Гончар А. В., Глушко О. І. (2017)
Агафонов Ю. М. - Обґрунтування шляхів модернізації авіаційних боєприпасів, Жарик О. М., Осіпов Ю. М., Ткаченко Ю. А. (2017)
Асавалюк А. В. - Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації с різною точністю, Герасимов С. В., Рощупкін Є. С. (2017)
Біловол Г. В. - Обґрунтування вибору приводу обертання гвинта літального апарата, Отрешко Н. Н., Рубльов В. І., Чубикало М. Б. (2017)
Бурцева В. В. - Математична модель прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь (2017)
Гордієнко Д. Г. - Особливості адаптивної цифрової фільтрації радіоімпульсу без внутрішньоімульсної модуляції, Ільчишин Ю. Г., Тонкошкур В. В., Яровий С. В. (2017)
Іленко Є. Ю. - Методика багатокритеріального вибору розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів для Збройних Сил України, Стешенко П. М. (2017)
Karlov V. - To question about informative safety in telecommunication systems, Lukashuk O., Sholokhov S. (2017)
Корнієнко Л. Г. - Граничний середній рівень бічного випромінювання антенної решітки з статистично неоднорідними фазовими похибками (2017)
Королюк Н. А. - Подход к построению интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении беспилотными летательными аппаратами, Коршец Е. А., Балакирева С. М. (2017)
Кравець Н. С. - Аналіз метрологічних характеристик датчиків перетворювачів інформації, Гарбуз М. О., Науменко А. М. (2017)
Лагутін Г. І. - Удосконалення системи керування засобами автоматизації військових електростанцій систем електропостачання радіолокаційних станцій для потреб АТО, Котов В. В. (2017)
Манжура С. А. - Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку (2017)
Поспєлов А. С. - Концепція малого ракетного катера та протикорабельної ракети обмеженої дальності для Військово-Морських Сил України, Хапов А. П. (2017)
Радько О. В. - Оптимізація технологічних процесів нанесення захисних покриттів триботехнічного призначення на деталі авіаційної техніки, Скуратовський А. К., Рутковський А. В., Кремешний О. І. (2017)
Рубан І. В. - Інформаційна технологія сегментування зображень, отриманих з бортових систем оптико-електронного спостереження, Худов В. Г., Подліпаєв В. О. (2017)
Сальник В. В. - Аналіз методів підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління зв’язком військового призначення, Сальник С. В., Лукіна К. В., Олексенко В. П. (2017)
Серпухов О. В. - Експериментальне дослідження системи імпульсного факельного запалювання, Коритченко К. В., Цебрюк І. В., Касімов А. М. (2017)
Столяров І. С. - Аналіз побудови енергонезалежних дистанційних датчиків, Русанов А. П. (2017)
Тесленко М. П. - Розробка конструктивної схеми пилозахисного пристрою для ГТД вертольота, Лісняк Б. В., Анусіна Т. М. (2017)
Хижняк В. В. Литовченко А. О. Дмитрієв А. Г. - Оцінка сумарної похибки вимірювань на основі комплектної атестації вимірювальних процесів при проведенні випробувань авіаційної техніки (2017)
Хижняк І. А. - Сегментування зображення, що отримано з бортової системи оптико-електронного спостереження, ройовим методом (2017)
Ченарани Али - Системный сценарий управления рисками при разработке сложных технических систем (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів багатоантенних систем військового радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, Кувшинов О. В., Петрунчак C. П. (2017)
Малахова М. О. - Метод індивідуалізації типових емісійних характеристик рентгенівського випромінювача, Рева С. М., Стєрвоєдов М. Г. (2017)
Nooh Taha Nasif - Development of a hybrid mobile application for android with the function of processing and scanning of bar-codes (2017)
Полуяненко М. О. - Оцінка криптографічної стійкості регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками, Ісаєв О. В. (2017)
Семененко О. М. - Графоаналітичний метод обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України з урахуванням впливу обмежуючих факторів та показників обсягів мобілізаційного нарощування, Бойко Р. В., Добровольський Ю. Б., Іванов В. Л., Чигрин Р. М., Бердочник А. Д. (2017)
Снігуров А. В. - Підхід до прогнозування та оцінки ситуації при комплексній інформаційній атаці на організацію з використанням індикаторів ризиків інформаційної безпеки, Балашов В. Ю., Нестеренко А. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Аргат Р. Г. - Учет влияния упрочнения на поле напряжений при профилировании и вытяжке листового металла, Пузырь Р. Г., Долгих О. Н., Гриценко Б. С. (2017)
Бондарь И. В. - Пятиосевая обработка на фрезерных станках с ЧПУ, Криворучко Д. В. (2017)
Буйний Р. О. - Регресійні залежності вартісних показників елементів електричних мереж напругою 10-35 кВ, Перепечений В. О., Зорін В. В. (2017)
Василец Д. И. - Анализ методов моделирования систем кондиционирования судовых помещений, Козьминых Н. А., Онищенко О. А. (2017)
Витязь О. Ю. - Експрес-оцінювання умов руйнування елементів експлуатованих труб бурильних колон при спуско-підіймальних операціях, Грабовський Р. С. (2017)
Грабовский А. В. - Определение чувствительности собственных частот и форм колебаний прямоугольной пластины к варьированию ее инерционно-жесткостных характеристик (2017)
Дубовий О. М. - Дослідження можливості підвищення фізико-механічних властивостей плазмових порошкових теплозахисних покриттів з ZrO2–7%Y2О3 передрекристалізаційною термічною обробкою, Карпеченко А. А., Шкурат С. І., Бобров М. М., Неделько Є. Ю. (2017)
Карвацький А. Я. - Застосування CAD-систем для розв’язання пружно-пластичних задач з врахуванням ізотропного зміцнення, Лазарєв Т. В., Лелека С. В., Педченко А. Ю. (2017)
Коломиец В. А. - О динамике боковых пород при их внезапном обрушении, Чепига Д. А., Иорданов И. В., Власенко Н. Н., Александров С. С. (2017)
Мартинов І. Е. - Вплив конструкції корпуса букси на ресурс підшипників вагонів, Труфанова А. В., Аулова Н. С. (2017)
Негрій Т. О. - Вплив енерговитрат шахтарів на рівень безпеки праці, Сахно І. Г., Негрій С. Г. (2017)
Павленко А. М. - Створення високопористого вогнетривкового теплоізоляційного матеріалу, Яковлєва І. Г., Чейлитко А. О., Матказина Р. Р. (2017)
Rezvaya K. - The numerical research of the flow in the inlet of the high-head hydraulic turbine, Krupa E., Drankovskiy V., Potetenko O. V., Tynyanova I. (2017)
Становський О. Л. - Управління ризиками-сюрпризами в проектах реінжинірингу будівельних споруд, Становська І. І., Монова Д. А., Валід Шер Х., Хеблов І., Торопенко О. В. (2017)
Яким Р. С. - Підвищення якості технології пресування твердосплавних породоруйнівних зубків у шарошки бурових доліт, Сліпчук А. М. (2017)
Вавіленкова А. І. - Критерії аналізу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови (2017)
Вербицький Є. В. - Підвищення ефективності керування системою електроживлення на основі використання контекстних даних, Кисельова А. Г., Кисельов Г. Д. (2017)
Yehorchenkova N. - Product model of information resources management of a project-oriented enterprise, Yehorchenkov O., Khlevna I., Oberemok N. (2017)
Іванов В. В. - Метрологічні аспекти зворотного інжинірингу стандартизованих виробів, Чумак Н. В. (2017)
Корж Р. О. - Аналіз підрозділів внз для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності, Федушко С. С., Трач О. Р., Мастикаш О. В., Бандровський Г. О. (2017)
Kravchenko Y. - Topology of optical networks FTTH (FIBER-TOTHE-HOME), Tolyupa S., Barabash O., Trush A., Leshchenko O. (2017)
Путренко В. В. - Застосування інструментарію геоінформаційного моделювання для інтелектуального аналізу даних пожежної небезпеки, Пашинська Н. М. (2017)
Гладких І. І. - Вплив аномальних властивостей води на гідроакустичні технології, Капочкін Б. Б., Кучеренко Н. В., Капочкіна М. Б. (2017)
Головко Д. А. - Новые решения в технологии получения ферратов(VI) с использованием модифицированных SnO2-электродов, Гиренко Д. В., Головко И. Д. (2017)
Лобачова Н. Л. - Використання барди у технології виробництва житньо-пшеничного хліба, Сабадаш С. М. (2017)
Никифоров Р. П. - Дослідження динаміки змін функціонально-технологічних та структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних напівфабрикатів для збитої десертної продукції при зберіганні (2017)
Оковитий С. І. - Дослідження харчових систем на основі пектину. Квантово-хімічне моделювання димерів галактуронової кислоти, Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Поливанов Є. П., Біліченко М. О. (2017)
Соловов В. А. - Mеханизм формирования гидроксида никеля в системе Ni(NO3)2—NaOH, Николенко Н. В., Коваленко В. Л., Коток В. А., Гиренко Д. В. (2017)
Хохотва А. П. - Фосфорилированный углеродный сорбент для очистки воды от тяжелых металлов, Малыхина К. А., Лиштва П. В., Федорок Я. А. (2017)
Штамбург В. Г. - Новый способ синтеза солей 1-N-алкоксиаминопиридиния, Штамбург В. В., Кравченко С. В., Мазепа А. В., Анищенко А. А., Посохов Е. А. (2017)
Чеберячко С. І. - Оцінка впливу конструкції клапанів вдихання на перепад тиску респіраторів, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І. (2017)
Шведюк Д. А. - Моделювання жирнокислотного складу січених напівфабрикатів з м’яса птиці з використанням модифікованих жирів, Пасічний В. М., Радзієвська І. Г. (2017)
Шевченко В. В. - Аналіз акустичної емісії в процесах механічної обробки з використанням вейвлет – пакетів, Заєць С. С., Олінійчук А. І. (2017)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Мельник В. В. - Підсумки роботи у 2015 році: поголів’я птиці та виробництво яєць і м’яса в Україні (2016)
Вітаємо з Ювілеєм Станіслава Миколайовича Ніколаєнка, ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України! (2016)
Лихобицкий И. - Стратегия предотвращения заболеваний птицы (2016)
Жеребов М. Є. - Про стан роботи галузі птахівництва Київщини у 2015 році (2016)
Пушкарь А. - Эффективные кормовые добавки ТМ "BestMix" для ремонтного молодняка и промышленного стада кур-несушек (2016)
Барило В. А. - Нові інформаційні технології в птахівництві, Луценко М. М. (2016)
Чернєй Л. С. - Ulomoides dermestoides (Chevrolat, 1878) — небезпечний шкідник кормових запасів, завезений в Україну, Прохоров О. В. (2016)
Пономаренко Ю. - Рапс и продукты переработки для птицеводства (2016)
Тихончук Д. - Выбор освещения для птичников (2016)
Ковальчук Н. - Зимняя традиция от Agro Animal Show (2016)
Пекинская утка Орвия ST5 — утка, приносящая оптимальный доход (2016)
Мельник В. В. - 2-й Міжнародний семінар "Шляхи забезпечення високої рентабельності птахівництвa", Пономаренко Н. П. (2016)
Taran M. - Libyostrongylosis In Ostriches, Galat M., Taran T., Galat V. (2016)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво" у 2015 році (2016)
Передмова (2017)
Рішення Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду (2017)
Степаненко С. М. - О состоянии и перспективах высшего гидрометеорологического образования в Украине: уроки и предложения (2017)
Івус Г. П. - Короткий огляд метеорологічних досліджень в кінці XX – початку XXI століття в Україні, Мартазінова В. Ф. (2017)
Балабух В. О. - Проблеми та перспективи розвитку кліматології в Україні, Хохлов В. М. (2017)
Школьный Е. П. - Статистическая структура полей геопотенциальных высот поверхности АТ-850 в западном секторе Южного полушария, Сущенко А. И. (2017)
Самчук Є. В. - Просторово-часова ідентифікація баричних утворень у нижній та середній тропосфері (2017)
Сумак Е. Н. - Технологии составления метеорологических прогнозов погоды в гидрометеорологической службе Республики Беларусь, Шакур В. Н. (2017)
Прохареня М. И. - Прогноз конвективных явлений на основе выходных данных численных моделей в гидрометеоцентре Республики Беларусь (2017)
Рибченко Л. С. - Моніторинг геліоенергетичних ресурсів України, Савчук С. В. (2017)
Польовий А. М. - Агрометеорологічні дослідження в Україні, Божко Л. Ю., Адаменко Т. І. (2017)
Байшоланов С. С. - Агроклиматическое зонирование северной зерносеющей территории Казахстана, Полевой А. Н. (2017)
Хільчевський В. К. - Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку, Гопченко Є. Д., Лобода Н. С., Ободовський О. Г., Гребінь В. В., Шакірзанова Ж. Р., Ющенко Ю. С., Шерстюк Н. П., Овчарук В. А. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Одеський науковий кластер океанографічних досліджень: сучасний стан та перспективи, Александров Б. Г., Андріанова О. Р., Голодов М. Ф., Коморін В. М., Матигін О. С., Мінічева Г. Г., Попов Ю. І. (2017)
80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Самидова Халила Самидовича (2017)
Памяти доктора технических наук, профессора Кириченко Анатолия Федоровича (2017)
Ахадов А. Б. - Теоретические и экспериментальные методы исследования динамики технологических машин (2017)
Бондаренко О. В. - Комп’ютерна модель багатокритеріального раціонального проектування циліндричних двоступінчастих редукторів, Устиненко О. В., Клочков І. Є.  (2017)
Bošanský M. - Hard thin coatings and their applications on C60E non-standard gears (2017)
Воронцов Б. С. - Совершенствование математических моделей задания и теоретического формообразования зубчатых передач с использованием глобальной сплайн-интерполяции,  Кривошея А. В.,  Мельник В. Е.,  Третьяк Т. Е. (2017)
Гаврилов С. А. - Вибромониторинг технического состояния зубчатых колес планетарных редукторов, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С. (2017)
Гайдамака А. В. - Підшипники кочення: удосконалення методу розрахунку (Науковий огляд) (2017)
Гутыря С. С. - Вероятностный анализ усталостной прочности эпицикла колесного редуктора троллейбуса,  Медведев С. А., Хомяк Ю. М., Чанчин А. Н. (2017)
Добров И. В. - Структурный анализ схем машин обработки металлов давлением,  Погребняк Р. П. (2017)
Добров И. В. - Механическая модель кинематики скольжения зубчатых колес редуктора,  Семичев А. В.,  Коптилый А. В.,  Гетьман И. И. (2017)
Единович А. Б. - Анализ методов диагностирования ресурса деталей редукторов газотурбинных двигателей,  Папченков А В.,  Колоколов А. В. (2017)
Захарченко А. В. - Изнашивание вторичных структур поверхностных слоёв, образуемых присадками на поверхностях трения (2017)
Іванов Є. М. - Параметричний підхід до побудови 3D-моделі та кресленика циліндричного черв’яка у середовищі автоматизованого проектування (2017)
Ивахненко И. А. - Об алгоритме проектирования технических устройств,  Ивахненко Т. Н. (2017)
Ишин Н. Н. - Сравнительная оценка виброактивности зубчатых передач с эвольвентным и модифицированным профилем зуба на стадии проектирования,  Гоман А. М.,  Скороходов А. С.,  Гаврилов С. А. (2017)
Kadnár M. - Tribological experiments in automobile industry, Rusnák J., Tkáč Z., Bošanský M. (2017)
Кайдалов Р. О. - Оцінка енергетичної ефективності застосування електричної трансмісії колісної машини (2017)
Кириченко И. А. - Технология изготовления гиперболоидных передач, Кузьменко Н. Н., Кашура А. Л. (2017)
Короткин В. И. - Алгоритм программы расчёта зубчатых передач Новикова с исходным контуром по ГОСТ 15023-76 при реальном многопарном зацеплении (2017)
Малащенко В. О. - К.к.д. зубчастої диференціальної передачі у пристрої для керування змінами швидкості через водило, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2017)
Матусевич В. А. - Оптимальное проектирование планетарных механизмов типа 3К, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2017)
Матюшенко Н. В. - Численное исследование задачи построения циклограммы и процесса перекрытия при пересопряжении соседних зубьев, Федченко А. В., Бережной В. А. (2017)
Настасенко В. А. - Системные принципы начального этапа выбора и разработки научно-технических задач (2017)
Попов А. П. - Контактная прочность зубчатых передач с учетом нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями зубьев, Мироненко А. И.,  Мозговой М. Г., Савенков О. И. (2017)
Rusnák J. - The impact of selected environmentally friendly lubricants on the wear of the sliding bearing,  Kadnár M., Tóth F., Bošanský M. (2017)
Самидов Х. С. - Оптимизация колебательных процессов электромеханических систем приводов технологических машин по времени затухания, Ахадов А. Б. (2017)
Стрельников В. Н. - Исследование осевых сил крупной волновой передачи (2017)
Ткач П. М. - Якісні показники працездатності синусоїдальних циліндричних прямозубих передач, Носко П. Л., Філь П. В., Ревякіна О. О. (2017)
Ткаченко В. Н. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния зубчатого гибкого колеса волновой передачи, Устиненко А. В., Борисенко С. В. (2017)
Ткачук Н. А. - Синтез проектно-технологических решений по критериям прочностных и жесткостных характеристик машиностроительных конструкций, Хлань А. В., Набоков А. В., Грабовский А. В., Бибик Д. В., Ткачук А. В., Саверская М. С. (2017)
Ткачук Н. А. Ткачук Н. А. - Инновационные изделия: разработка, исследования, оптимизация, Чепурной А. Д. Чепурной А. Д., Шейченко Р. И. Шейченко Р. И., Граборов Р. В. Граборов Р. В., Бондаренко М. А. Бондаренко М. А., Саверская М. С. Саверская М. С., Лунев Е. А. Лунев Е. А. (2017)
Устиненко А. В. - Исследование контактных напряжений по высоте зуба в передачах с эволютным зацеплением, Протасов Р. B., Андриенко C. В. (2017)
Чернышев B. Л. - Анализ динамики неголономных механических систем методом динамического состояния (2017)
Яглінський В. П. Яглінський В. П. - Вплив параметричних коливань на втомну міцність епіциклу колісного редуктора, Гутиря С. С. Гутиря С. С., Чанчін А. М. Чанчін А. М., Жеглова В. М. Жеглова В. М. (2017)
Тугай А. М. - Вибір вихідних гідрогеологічних параметрів при розрахунках трубчастих колодязів (2012)
Симонов И. Н. - Полевая концепция формирования самосогласованного нелокального поля на неоднородностях в открытой водной системе (2012)
Юрков Е. В. - Установка башенного типа для обезжелезивания воды, Юрков А. Д. (2012)
Костенко С. О. - Автоматизація розрахунків насосних станцій з однотипними насосами, Новохатній В. Г. (2012)
Кузьмич І. С. - Характеристики фітопланктону при технології забору і очистки води (2012)
Тугай А. М. - Вивчення стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки міді, Кочетов Г. М., Самченко Д. М. (2012)
Злобіна В. С. - Гідромеханічні пристрої для депасивації електрокоагуляторів з торцевими електродами, Малько В. Ф., Аргатенко Т. В., Паламарчук О. Ю (2012)
Поляков В. Л. - Расчет установившегося действия системы дрен-увлажнителей в условиях интенсивного испарения (2012)
Поляков В. Л. - Расчет установившейся безнапорной фильтрации в дренируемом суффозионном грунте при наличии инфильтрации (2012)
Поляков В. Л. - Коэффициент фильтрации несвязных грунтов при фильтрационных деформациях (2012)
Копаниця Ю. Д. - Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд - К123 (2012)
Телима С. В. - Розрахунки водозабірних свердловин в багатошаровій водоносній товщі, Олійник Є. О. (2012)
Хованський С. О. - Методика вибору параметрів насосу, працюючого на гідравлічну мережу зі змінним у часі опором, Потапова Ю. С. (2012)
Пісемський О. В. - Управління електроприводом насосної установки системи водопостачання житлового комплексу, Соколовський О. Ф., Рибачук О. І. (2012)
Острянська Н. І. - Технологічні параметри роботи каналізаційних очисних споруд в умовах нитчастого спухання активного мулу в аеротенках, Іванова І. М. (2012)
Ушкварок А. Э. - Усовершенствование технологи применения дисковых фильтров для удаления из воды грубодисперсной взвеси, Карагяур А. С. (2012)
Дмитриева А. Ю. - Анализ методов очистки бытовых сточных вод от соединений фосфора, Шевченко Т. О. (2012)
Толубко В. Б. - Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів, Беркман Л. Н., Отрох С. І., Гороховський Є. П., Ярош В. О. (2017)
Вишнівський В. В. - Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення, Савран В. О. (2017)
Сайко В. Г. - Стохастична модель ситуаційно-адаптивної діагностики завадонасиченості системи широкосмугового бездротового зв’язку, Казіміренко В. Я., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2017)
В’юннік О. В. - Завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж, Макаренко А. О., Зіненко Ю. М. (2017)
Гончаренко Ю. Ю. - Основные подходы к оценке эффективности управления чрезвычайной ситуацией террористического характера как составной части процесса управления рисками, Касаткина Н. В., Камышенцев Г. В., Лазаренко С. В. (2017)
Недашківський О. Л. - Проблеми останнього кроку Metro Ethernet мереж доступу та стратегії їх подолання (2017)
Ільїн О. О. - Концепція побудови інформаційної технології управління навчальним процесом на основі рефлексивного управління (2017)
Кільменінов О. А. - Функціональні переваги IP Multimedia Subsystem (IMS) (2017)
Довженко Н. М. - Особливості побудови сенсорних мереж (2017)
Шульга О. В. - Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках, Шефер О. В., Нелюба Д. М., Гонтар М. М. (2017)
Болонна Є. І. - Приймач одиночних фотонів систем квантової криптографії, Шпатар П. М. (2017)
Казак Ю. С. - Энергоэффективность протоколов маршрутизации в сети Ad-hoc (2017)
Храпко С. М. - Модифікований неавтономний генератор хаотичних сигналів на основі схеми Чуа, Шпатар П. М., Політанський Л. Ф. (2017)
Мерсни А. - Двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных потоков в телекоммуникационной сети (2017)
Олійник О. Я. - Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів, Тугай А. М., Олійник Є. О. (2013)
Білик А. О. - Аналіз проблем поточної експлуатації резервуарів чистої води (РЧВ) в системі водопостачання м.Києва (2013)
Вергун О. М. - Аналіз актуальних чинників погіршення якості джерел питного водопостачання в контексті екологічної безпеки України, Яковлев Є. О. (2013)
Василенко С. Л. - Коммунальная система городов в координатах экологических исследований (2013)
Квартенко О. М. - Дослідження процесу знезалізнення підземних вод на фільтрах з різними типами наповнювачів (2013)
Цимбал В. А. - Шляхи зниження збитків від підтоплення заглиблених споруд (2013)
Кочетов Г. М. - Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації, Самченко Д. М., Басюк Т. В. (2013)
Козарь М. Ю. - Комбинированая биологическая очистка и доочистка сточных вод от соединений фосфора, Саблий Л. А. (2013)
Петренко О. С. - Переваги та недоліки розрахунку гранично-допустимого скиду речовин за басейновим принципом (2013)
Юрков Е. В. - Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом, Аргатенко Т. В., Калайда А. В., Юрков А. Д. (2013)
Кулаківський С. В. - Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах, Поберезніченко О. Ю. (2013)
Мадж С. М. - Удосконалення технологічної схеми очищення зворотних вод авіапідприємств (2013)
Поляков В. Л. - О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра (2013)
Поляков В. Л. - Об одном строгом решении задачи плоскорадиального фильтрования суспензии (2013)
Кріль С. І. - Гідравлічні рівняння для усталеного ізотермічного руху газорідинних сумішей в трубах (2013)
Константінов Ю. М. - Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору, Гіжа О. О. (2013)
Скороход И. В. - О суммарном влиянии концентрации крупных воздушных пузырей и стенок трубы на скорость группового подъема пузырей в жидкости, Фадеичев В. В. (2013)
Копаниця Ю. Д. - Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 (2013)
Величко С. В. - Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси, Дупляк О. В. (2013)
Юрченко Л. В. - До методологічних підходів організації протипаводкового захисту (2013)
Діасамідзе Е. Д. - Нова концепція зміни структури надання стоматологічної допомоги під час реалізації медичної реформи, Жуков К. В., Рогожин Б. А. (2017)
Російський П. В. - Становлення та сучасний стан розвитку дентальної імплантації на Харківщині (2017)
Шаповалова В. О. - Пошук нових ефективних методів лікування протезного стоматиту з позиції фармацевтичного права та судової фармації, Діасамідзе Е. Д., Шаповалов В. В., Радіонова В. О., Негрецький С. М., Жуков К. В., Ковальова К. І. (2017)
Лесовая И. Г. - Анализ осложнений амбулаторного стоматологического приема, Ткач Т. В., Лысенко В. В., Струк Д. С., Струк-Павлюк Л. В., Бондаренко М. И. (2017)
Тимофеев А. А. - Оценка хирургических методов лечения амелобластом, Ушко Н. А. (2017)
Диасамидзе Э. Д. - Оценка взаимосвязи между объемом языка и скученностью резцов нижней челюсти с использованием конусно-лучевой компьютерной 3D-томографии, Ткаченко Ю. В., Жуков К. В. (2017)
Боян А. М. - Артрофонография как объективный метод ранней диагностики и контроля лечения патологий височно-нижнечелюстного сустава, Круковский А. А. (2017)
Гризодуб Д. В. - Комплексная оценка состояния тканей протезного поля при протезировании съемными бюгельными протезами лиц с непереносимостью к конструкционным материалам, Бадалов Р. М., Бадалов К. Р. (2017)
Діасамідзе Е. Д. - Діагностика та корекція мікроциркуляторних порушень у тканинах пародонта в пацієнтів із супутніми захворюваннями в разі протезування знімними зубними протезами, Монзер Ахмад Салман (2017)
Гризодуб Е. В. - Сравнительная характеристика влияния временных съемных реставраций на мягкие ткани протезного ложа при протезировании на имплантатах, Данилов П. И. (2017)
Гордиенко С. А. - Состояниe тканей пародонта у стоматологических больных при протезировании несъемными конструкциями протезов до и после лечения, Сторожев В. А. (2017)
Пачевская А. В. - Влияние ортодонтического лечения на показатели активности местного иммунитета, Филимонов Ю. В., Истошин В. М. (2017)
Варв’янський П. Ю. - Підвищення фізико-хімічних властивостей знімних зубних протезів із самотвердіючої пластмаси "Протакрил-М" за допомогою структурування їх у полі струму високої частоти, Гризодуб В. І., Голубничий О. П. (2017)
Парпалей Е. А. - Применение текучего композита SDR™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков, Трубка И. А., Сороченко Н. А., Корниенко Л. В., Бондаренко Л. В., Тимохина В. А., Хаванская М. А., Тимохина Т. А., Стасюк Н. В., Ратушна В. В., Крутых В. В. (2017)
Лесовая И. Г. - Патоморфологические изменения в поднижнечелюстных слюнных железах при сиалолитиазе у лиц разных возрастных групп, Хасанова Г. Б. (2017)
Тимофеев А. А. - Лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва, Ушко Н. А. (2017)
Біда В. І. - Клінічний випадок використання універсальної розбірної пародонтологічної шини в пацієнтів із генералізованим пародонтитом тяжкого ступеня, Гурин П. О., В’юн Г. І. (2017)
Пилипенко Т. І. - Порівняння якості фіксації цементами різних механізмів дії у незнімних зубних конструкцій (2017)
Хвисюк О. М. - Становлення та розвиток післядипломної освіти стоматологів в Харківській медичній академії післядипломної освіти (2017)
Гриновець В. С. - До 160‑річчя професора Андрія Ґоньки — організатора Львівської університетської стоматологічної школи початку ХХ сторіччя, Огоновський Р. З., Шибінський В. Я. (2017)
Кризський М. М. - Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води, Омелянчук М. В. (2014)
Тугай Я. А. - Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів, Пікуль Ю. М., Майстренко Г. В. (2014)
Удод В. М. - Важкі метали як забруднювачі водної системи р.Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Юрков Е. В. - Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита, Бондаренко Н. В., Юрков А. Д. (2014)
Величко С. В. - Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси, Дупляк О. В. (2014)
Хомутецька Т. П. - Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу), Сизоненко Г. А. (2014)
Мадж С. М. - Токсикологічна оцінка якості ґрунтових вод на територіях, прилеглих до об’єктів цивільної авіації (2014)
Котова Т. В. - Управління якістю вод придунайських озер шляхом регулювання водного балансу (2014)
Яців М. Ю. - Екологічна оцінка поверхневих вод р.Інгулець, Ємець Н. М. (2014)
Котова Т. В. - Методика визначення рівня техногенної деформації для р.Десна (в/п с.Летки) Київської області (2014)
Кузьмич І. С. - Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми (2014)
Гайдай Н. В. - З’ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р.Тетерів (2014)
Гіроль М. М. - Математичне моделювання біологічного очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром, Трач Ю. П. (2014)
Науменко І. В. - Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом, Кочетов Г. М., Іщенко М. В. (2014)
Василенко О. А. - Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод, Поліщук О. В. (2014)
Хохотва О. П. - Видалення з води іонів міді модифікованим сорбентом, Аветісян Ю. І. (2014)
Гіроль А. М. - Дослідження умов існування вільно плаваючого зернистого шару біофільтрів зі спінених гранул полістиролу для очищення стічних вод (2014)
Поляков В. Л. - К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена (2014)
Криль С. И. - Определение истинного газосодержания водовоздушного потока в подъемной трубе эрлифта, Кононенко А. П. (2014)
Константінов Ю. М. - Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару, Гіжа О. О. (2014)
Поляков В. Л. - О некоторых оценках обезжелезивания природной воды фильтрованием (2014)
Кріль С. І. - Втрата напору по довжині труби при гідротранспорті сипких матеріалів, які складаються із часток різної густини і крупності, Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2014)
Lastovskyi V. - Orthodox Church as an instrument of Russian pressure in international relations at the end of XVIII century (2017)
Гедін М. С. - Вплив слов’янофільства на суспільно–політичну думку середини 19-го століття (2017)
Казьмирчук М. Г. - Розвиток української історичної університетської освіти та науки наприкінці 19-го – на початку 20-го ст. (2017)
Yaroslavska L. P. - Physical education in educational institutions of Ukraine in the second half of the 19–th century, Zagorodnіy V. V. (2017)
Варгатюк С. В. - Протиріччя представників державного проводу Директорії УНР у виборі стратегічного зовнішньополітичного курсу України (2017)
Васильчук В. М. - Сторінки історії українських німців (2017)
Кульчицька І. В. - Пропагандистські методи боротьби більшовиків з релігійним світоглядом національних меншин України (20–і рр. 20-го ст.) (2017)
Кубанов Н. Ю. - Советское киностроительство в 1917–1924 гг. как инструмент пропаганды большевистской идеологии (2017)
Бабюк Л. Я. - Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920–1928 х рр. (2017)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР в середині 1920–х рр.: становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові) (2017)
Шульга В. П. - Професор М. А. Кравченко – організатор системи вищої фахової освіти в УРСР (2017)
Д’яченко А. В. - Мельниківські збройні формування та їх прихильники в роки радянсько–німецької війни (1941–1945 рр.) (2017)
Куриляк О. В. - Мобілізаційна діяльність органів місцевого військового управління на території Станіславської області в 1944–1945 рр. (2017)
Гончаренко Л. Л. - Відродження ідеї європейської єдності після Другої світової війни в 1945–1947 рр. (2017)
Дзюбенко Ю. В. - Фінансування, відбудова та розвиток кінопрокату в радянській Україні початок 1950–х – середина 1960–х рр. (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1) (2017)
Цимбала О. С. - Теоретико–методологічні принципи краєзнавчих досліджень у науковій спадщині М. Голубця (2017)
Smolnikov Yu. B. - The Rise of the Far–Right in Hungary (1990s–2016) (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького в матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції "Козацтво в історії України (до 360–річчя битви під Батогом)" (2017)
Бойко І. М. - Проблема систематизації джерельної бази у дослідженні православно–католицьких відносинв незалежній Україні (2017)
Рудюк А. В. - Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України (2017)
Іващенко М. М. - Співвідношення висвітлення суспільно–політичних подій національного, регіонального та місцевого значення у регіональній молодіжній пресі України (2017)
Годя І. М. - Регіональний аспект історико–культурного туризму в Україні: перспективи розвитку (2017)
Куцька О. М. - Авіакатастрофи "Боїнгів" 1983 та 2014 років: аналогії російської пропаганди, Беспека В. Ю. (2017)
Ковальчук М. В. - Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її адміністративного устрою у 14-го–16-го ст. (2017)
Башли М. І. - Діяльність Бессарабського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (2017)
Вараниця А. О. - "Die schule ist ein politikum": шкільництво як політична стратегія Габсбургів у підавстрійській Галичині (2017)
Тимошенко Ю. О. - Історичні особливості розвитку фізичної культури і спорту в Японії наприкінці 19-го – першій третині 20-го ст. (2017)
Воронкова В. Г. - Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart–суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико–концептуальний контекст, Романенко Т. П., Андрюкайтене Р. (2017)
Білецька В. В. - І. Мірчук про основні вектори розвитку української академічної філософії 18-го – початку 19-го століть (2017)
Кириченко М. О. - Концептуалізація когнітивно–комунікативних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно–науковому дискурсі ХХІ століття: методологія дослідження (2017)
Данканіч Р. І. - Проблема "істини" в контексті співвідношення гуманітарних і природничих наук в філософії Г. Гадамера (2017)
Захарчук А. Ф. - Психологические интерпретации социального неравенства на примере иррационалистической философии Фридриха Ницше (2017)
Патлайчук О. В. - Естетичні погляди Айн Ренд (2017)
Константинов М. В. - Трансформация понятия искусства как "моделирующей системы" у Ю. М. Лотмана (2017)
Культенко В. П. - Проблематизація питань сталого розвитку в політико–економічному вченні Дж. Міля, Гонтар К., Лебідь І. (2017)
Tan Tan Davani H. - The Heritage of Surhawardi’s wisdom of Illumination (Hikmat – Al Ishraq) (2017)
Лисовский П. Н. - Естествознание как системное сознание в структуре лексико–семантического метеополя: философский подход (2017)
Лустин Ю. М. - Типология личности в социально–философском измерении (2017)
Мartynova S. P. - Peculiarities of a marginal personality in the modern world (2017)
Носач Б. О. - Сучасна трансформація механізмів функціонування віртуального ринку в системі інформаційної економіки (2017)
Культенко В. П. - Соціальна цінність філософії науки, Климанський О., Дружинін Д. (2017)
Романенко О. Я. - Утопія як досвід системного передбачення соціального майбутнього (2017)
Ареф’єва А. Ю. - Глобалізаційні процеси в культурі сучасності (2017)
Власов В. І. - Ґенеза поняття "економічна глобалізація" (2017)
Кирилюк О. С. - Соціумні девіації – концептуалізація проблеми (2017)
Культенко В. П. - Місце біоетики у сучасному світі, Гуленко В. В., Кошова А. О., Скоп О. П. (2017)
Танська Л. В. - Гармонізація глобалізаційних процесів культури як проектно–модельний симбіоз (2017)
Тищенко М. В. - Перспективи формалізації контексту аргументації в прагма–діалектиці (2017)
Мофа С. О. - Перспективні шляхи консолідації українського суспільства в сучасних умовах (2017)
Черниш Т. М. - Віртуалізація як становлення нової форми світоглядної культури та нового типу взаємодії в інформаційно–мережевому просторі (2017)
Легенький І. Ю. - Формування поетики пост нонконформізму в музичній культурі України (2017)
Райчинець А. В. - Іслам у дзеркалі Візантійської теології (2017)
Булига І. І. - Релігійне буття Волинського регіону: проблеми і перспективи (2017)
Вергелес К. М. - Святоотецька традиція: аскеза і становлення моральнісної людини (2017)
Культенко В. П. - Філософське осмислення проблеми формування екологічної культури, Тимченко І., Тимошенко Є. (2017)
Бойченко М. І. - Соціальні цінності і функціональні завдання освітньої комунікації (філософське осмислення) (2017)
Дроботенко М. О. - Рольова реальність освітніх практик філософії: філософ як ментор (2017)
Яковлєва О. В. - Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору (2017)
Жигилевич О. Ю. - Потенціал філософії освіти як методології концептуалізації бізнес–освіти (2017)
Карцев О. О. - Взаємозв’язок інноваційного управління та постсучасних соціокультурно–освітніх практик (2017)
Кубко В. П. - Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу, Ткаченко К. Ю. (2017)
Олексенко Р. І. - Роль економічної освіти у процесі становлення успішної держави (2017)
Якименко Л. М. - Інтертекстуальні виміри фемінного дискурсу публіцистики Надії Світличної й Соломії Павличко (2017)
Руденко С. Б. - "Декомунізація" Музею Великої Вітчизняної війни у Києві: 1994 чи 2015? (2017)
Петров А. М. - Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності (2017)
Еделєва М. А. - Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії (2017)
Задувайло О. К. - Проблема визначення поняття "чутлива інформація" в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави (2017)
Захаренко К. - Партії і політичні рухи в інформаційному вимірі сучасної держави (2017)
Конціцка Г. - Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" (2017)
Левінська З. С. - До проблеми політичної активності жіноцтва в сучасній Україні (2017)
Leontev I. O. - Geopolitical factor in Ukrainian–Belarusian relations (2017)
Бадер А. В. - Вплив інформаційної складової збройного насилля на політичний процес в Україні (2017)
Власенко Ю. К. - Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні (2017)
Вонсович О. С. - Саміт Україна – Європейський Союз: підсумки та перспективи (2017)
Сидоренко І. С. - Практика стратегічних комунікацій НАТО (2017)
Стахурський І. В. - Політико–інституційні механізми удосконалення кризового менеджменту Європейського Союзу (2017)
Філатов Б. А. - Патріотичні партії сучасного ЄС: особливості інституційного дизайну (2017)
Барна Б. Ю. - Взаємодія Норвегії з ЄС поза інституційними механізмами Європейського економічного простору (2017)
Кан Ден Сик. - Новый внешнеполитический курс Китая (2017)
Мандзюк О. Р. - Етнонаціональний аспект формування двосторонніх відносин Польщі та Литви (2017)
Арцишевський Р. А. - Рецензія на монографію: Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс. – Монографія / О. В. Стовпець. – Одеса: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 2016. (2017)
Радько П. Г. - Цивілізаційні виклики України ХХІ століття: національно–культурні рефлексії державницької школи українського історіософського дискурсу. Рецензія на колективне монографічне дослідження: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір |Текст| / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. –К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с., Басенко Р. О. (2017)
Сінкевич Є. - Рецензія на монографію: Smoliński A. Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX w. w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej w ZSRS. – Oświęcim Napoleon V, 2016. – 181 s. (2017)
Ступнік М. І. - Комбіновані способи подальшої розробки залізорудних родовищ криворізького басейну, Письменний С. В. (2012)
Вилкул Ю. Г. - Исследование и определение оптимальных параметров подпорной стенки при взрывании в условиях "зажатой" среды, Станков А. П., Шапурин А. В., Серебреников Э. В., Андриенко В. В., Короленко М. К., Гай В. С., Шевченко С. В. (2012)
Луценко С. А. - Определение производительности карьера по руде при заданном напрвлении развития горных работ, Баранов И. В., Близнюкова О. Ю. (2012)
Григор'єв І. Є. - Управління процесом проектування гірничіх об'єктів з використанням методів формалізації та алгоритмізації, Григор'єв Ю. І., Попрожук О. О. (2012)
Терещенко В. В. - Формирование и дальнейшая разработка техногенных месторождений полезных ископаемых в современных условиях добычи железорудного сырья, Швец Д. В. (2012)
Романенко А. В. - Обзор и анализ проектных решений по технологии открытых горных работ на Глееватском карьере ПАО "ЦГОК", Биленко А. Е., Терещенко В. В., Пшеничный В. Г. (2012)
Касьян Н. Н. - Шахтные исследования особенностей деформирования и разрушения пород, вмещающих выработки с рамно-анкерной крепью, Новиков А. О., Шестопалов И. Н., Каменец В. И. (2012)
Кравець В. Г. - Вибір способу підривання гранітних масивів із застосуванням методу аналізу ієрархій, Терентьєв О. М., Косенко Т. В. (2012)
Кучер Б. Ф. - Образование воронок-провалов в карьере ПАО "ЦГОК", Моисеев Д. Ф., Сазонов А. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Методические подходы к оценке индивидульных и групповых профессиональных рисков (2012)
Андреев Б. Н. - Научный подход в оценке надежности эксплуатируемых объектов поверхности горнопромышленного комплекса, Бровко Д. В. (2012)
Козаріз В. Я. - Розробка схеми гідроприводу комплексу малогабаритного обладнання для підвіски опалубки при поглибленні стволів, Чайковський Р. О. (2012)
Герасимова Є. В. - Використання геофізичних методів спостережень для оцінки стійкості бортів залізорудних кар'єрів, Болотников А. В. (2012)
Єлезов К. С. - Дослідження можливості тахеометричного методу зйомки очисних камер з використанням електронного тахеометру (2012)
Куліковська О. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку територіального управління гірничовидобувними регіонами на основі маркшейдерсько-геодезичного моніторингу (2012)
Саммаль А. С. - Оценка напряженного состояния крепи горных выработок при действии вертикальной локальной нагрузки, Тормышева О. А. (2012)
Несмашный Е. А. - Прогнозирование и оценка состояния устойчивости бортов карьера №4, внешних и временных отвалов Артемовского месторождения, Болотников А. В., Наминат А. С. (2012)
Федоренко П. Й. - Выбор параметров зарядов при регистрации взрывных волн в полигонных условиях, Пасиченко К. Ю., Пасиченко Ю. К. (2012)
Шолох М. В. - Прогнозування якісних показників руд та порівняння їх ефективності, Топчій О. Л. (2012)
Голишев О. М. - Порівняння аеродинамічних характеристик дроселюючих діафрагм аспіраційних систем, Герасимчук О. В., Деньгуб Т. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського