Мацієвська О. О. - Концентрація заліза загального у воді розподільної мережі централізованого водопостачання м Львів (2015)
Меленчук М. С. - Аналіз хімічного складу води річки Рось, Удод В. М. (2015)
Михайленко В. Г. - Суворість правил приймання стоків у каналізації населених пунктів України – благо чи зло?, Антонець Ю. А. (2015)
Нечитайло Н. П. - Численное моделирование закупорки поры мембраны при ее модификации, Беляев Н. Н. (2015)
Нечитайло Н. П. - Реагентная обработка воды в оборотных системах водоснабжения, Косюк Е. Н. (2015)
Нор В. В. - Дослідження ефективності застосування частотного регулювання насосів в системах водопостачання, Хомутецька Т. П. (2015)
Олександренко О. П. - Удосконалення очищення стічних вод від сполук хрому методом феритизації, Кочетов Г. М. (2015)
Олійник О. Я. - Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом, Айрапетян Т. С. (2015)
Орлов В. О. - Гідроавтоматичні пінополістирольні фільтри, Зощук В. О., Яцунов С. О. (2015)
Петроченко О. В. - Дослідження процесу забруднення води продуктами внутрішньої корозії в групових сільськогосподарських водопроводах (2015)
Поляков В. Л. - О теории плоскорадиального фильтрования и ее некоторых приложениях (2015)
Поляков В. Л. - О гидравлике водоочистных безнапорных фильтров на начальных стадиях фильтрования, Кравчук А. А. (2015)
Россінський В. М. - Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини, Саблій Л. А. (2015)
Сизоненко Г. А. - Перспективи розширеного використання підземних вод в Україні (2015)
Смирнов А. В. - Влияние окислительно-восстановительного потенциала среды на миграцию фосфора в системе активный ил - сточная вода в биологических очистных сооружениях, Юрченко В. А. (2015)
Терновцев О. В - Фотокаталізатор TiO2, УФ установка знезараження води з використанням TiO2, Малецький В. С. (2015)
Trojanowicz К. - The role of deammonification technology in the new concept of wastewater treatment (2015)
Тугай А. М. - Водопостачання населених пунктів в умовах значного зниження водоспоживання, Пікуль Ю. М. (2015)
Хомутецька Т. П. - Шляхи забезпечення ефективної роботи підприємств водопостачання (2015)
Чарний Д. В. - Дослідження каталітичної плівки на зернах фільтруючого завантаження та процеси, що викликають її утворення, Чернова Н. М. (2015)
Чернюк В. В. - Стенд для дослідження притоку в напірний трубопровід-збирач, прокладений у потоці рідини, Іванів В. В. (2015)
Юрков Е. В. - Растворение недообожженного доломита в режиме фильтрования воды, Бондаренко Н. В., Юрков А. Д. (2015)
Юрков О. Д. - Використання магніймістких матеріалів в технології водопідготовки (2015)
Юрченко В. А. - Бессточная переработка отработанных вод гидрофрекинга, Михайленко В. Г., Антонов А. В., Князева О. И. (2015)
Лобанов Л. М. - Вплив параметрів електродинамічних дій на напружений стан зварних з’єднань листів зі сплаву АМг6, Пащин М. О., Міходуй О. Л., Черкашин О. В. (2017)
Книш В. В. - Вплив високочастотного проковування на корозійну втому зварних з’єднань, Соловей С. О., Кадишев А. А., Ниркова Л. І., Осадчук С. О. (2017)
Лисенков Е. А. - Вплив вуглецевих нанотрубок на механічні властивості сітчастих поліуретанів, Гаголкіна З. О., Лобко Є. В., Ткаліч М. Г., Клепко В. В. (2017)
Підгайчук С. Я. - Визначення оптимальних режимів відпалу композиційних електролітичних покривів на основі нікелю, Яворська Н. М., Абрамов О. О. (2017)
Цеханов Ю. О. - Модифікування поверхні куль з титану ВТ1-0 комбінуванням холодного пластичного деформування і термодифузійного насичення азотом, Шейкін С. Є., Погрелюк І. М., Каріх Д. В., Сергач Д. А. (2017)
Губенко С. І. - Вплив лазерної обробки на міцність міжфазних меж включення–матриця сталі під час пластичної деформації (2017)
Глотка О. А. - Вплив розподілу карбідів на зношування сталі 110Х18М-ШД (440С), Мороз О. М. (2017)
Штефан В. В. - Електролітичне осадження високотвердих покривів сплаву кобальт–молібден, Єпіфанова А. С., Ковальова А. А., Байрачний Б. І. (2017)
Осташ О. П. - Про визначальні параметри роботоздатності пружних клем рейкових скріплень, Чепіль Р. В., Грибовська В. І. (2017)
Букетов А. В. - Дослідження гідроабразивного зношування епоксидних композитів з двокомпонентним наповнювачем, Сапронов О. О., Браїло М. В., Зінченко Д. О., Нігалатій В. Д. (2017)
Єфременко В. Г. - Застосування Q-n-P-обробки для підвищення зносотривкості низьколегованої сталі з 0,75% С, Зурнаджи В. І., Чабак Ю. Г., Цвєткова О. В., Джеренова А. В. (2017)
Mahamood R. M. - Вплив швидкості сканувальної обробки на мікроструктуру, мікротвердість, зношування та корозію композиту Ti–6Al–4V/TiC, отриманого лазерним осадженням, Akinlabi E. T. (2017)
Yuanli Du - Аналіз напружено-деформованого стану зони передруйнування за двовісного навантаження пластини з центральною тріщиною, Мольков Ю. В., Ленковський Т. М., Ковальчук Р. А. (2017)
Острик В. І. - Закрита півнескінченна тріщина на межі пружної смуги і жорсткої стінки (2017)
Гембара О. В. - Застосування енергетичного підходу до оцінювання роботоздатності барабана парового котла за термоциклування та наводнювання, Чепіль О. Я., Гембара Т. В. (2017)
Марущак П. О. - Оцінка пошкодженості матеріалу за результатами тензометрії та комп’ютерного аналізу стану поверхневого деформаційного рельєфу, Коноваленко І. В., Чаусов М. Г., Біщак Р. Т., Пилипенко А. П. (2017)
Акунья Ґонсалес Н. А. - Моніторинг критичної довжини тріщиноподібного дефекту у пластинах лікувального цементу за різної їх геометрії, Білий О. Л., Ґонзалес Санчес Х. A. (2017)
Знак З. О. - Зниження корозійної агресивності рідких відходів виробництва хлору та каустичної соди, Зінь О. І. (2017)
Стащук М. Г. - Проблеми механіки крихкого руйнування (2017)
Лук’яненко О. Г. - Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів (2017)
Червінська Н. Р. - Корозія. Захист металів від корозії (2017)
Титул, содержание (2017)
Геец В. М. - Особенности взаимосвязи экономических и политических трансформаций на пути к реконструктивному развитию экономики Украины (2017)
Амоша А. И. - О классификации государственно-частного партнерства в сфере угледобычи, Череватский Д. Ю., Петрова И. П. (2017)
Зверяков М. И. - Банковский и реальный секторы экономики Украины: оценка взаимосвязей и детерминант развития, Жердецкая Л. В. (2017)
Бутко Н. П. - Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в условиях реализации евроинтеграционного курса (2017)
Гречаная С. И. - Картографический метод в обеспечении развития и сотрудничества объединенных территориальных общин, Рогозян Ю. С. (2017)
Кудряшов В. П. - Политика государственных расходов в ЕС в послекризисный период (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2014)
Бардин О. Я. - Теоретичні аспекти ефективного управління грошовими потоками на підприємстві (2014)
Бобох Н. М. - Основні загрози економічній безпеці України в умовах кризових явищ, Протасюк Г. А. (2014)
Бучинская Е. В. - Цикличность и антикризисное урегулирование (2014)
Бык И. С. - О природе, причинах происхождения и путях преодоления финансово-экономического кризиса (2014)
Вітер І. І. - Світова економічна криза як закономірний наслідок глобалізації (2014)
Лемешко С. М. - Особливості побудови обліку та складання фінансової звітності в бюджетних установах (2014)
Приходько В. П. - Психология и философия развития экономики (2014)
Тюхтій М. П. - Фінансова стійкість корпорації: теоретичні аспекти аналізу, Громоздова Л. В., Коваль О. В. (2014)
Біляцький С. Д. - Заборонена межа пізнання чи вдала інновація сталого розвитку? (2014)
Бодюк А. В. - Підвищення ефективності функціонування підприємств житлово-комунального господарства, Скок П. О., Токарєв О. С. (2014)
Кучай О. В. - Брак готелів міжнародних операторів як фактор, що стримує розвиток туризму в Україні (2014)
Лисецька Н. М. - Кластеризація як засіб реалізації ефективного ринкового механізму господарювання (2014)
Охотнікова О. М. - Основні напрями вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві, Гафинець О.І., Тронь І.В. (2014)
Хачатурян Х. В. - Євроінтеграційні детермінанти інноваційних трансформацій державного управління в Україні (2014)
Шморгун Л. Г. - Інвестиційна політика: якою вона є в Україні? (2014)
Куницын В. В. - Стратегия инноваций и инвестиций для модернизации топливно-энергетического комплекса Украины (2014)
Громоздова Л. В. - Системи споживання, збереження теплової енергії в ЖКГ та якість життя громадян: аспекти підготовки управлінських кадрів, Федорченко В. В. (2014)
Шморгун Л. Г. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування (2014)
Кудінова І. П. - Формування та вдосконалення механізму інформаційноконсультаційної діяльності в інфраструктурі аграрного бізнесу (2014)
Охотнікова О. М. - Ефективність державного контролю за використанням та охороною земельних ресурсів як запорука підвищення рівня інвестиційної привабливості в Україні, Джуринський О. В. (2014)
Богомольный Б. Р. - Влияние электромагнитных полей в диапазонах сверхдлинных волн на рост микроорганизмов и репродукцию вирусов, Барзинский В. П., Гридина Т. Л., Федчук А. С., Мудрик Л. М. (2014)
Коренєв М. М. - Теоретичне підґрунтя створення моделі оцінки інформаційного та інноваційного ресурсу дослідницьких робіт у галузі охорони здоров’я дітей та підлітків, Овсяннікова Л. М., Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фомина Т. В., Кошман Т. В. (2014)
Дрозач М. І. - Методологічні аспекти управління знаннями на виробництві (2014)
Телелим В. М. - Військова освіта: виклики сьогодення, пошуки раціональних рішень, Приходько Ю. І. (2014)
Прес-служба повідомляє (2014)
Краснюк В. М. - Життя на пенсії (2014)
Гордієнко М. - Наука і культура, спосіб життя козаків в новому суспільстві інтелектуальних цінностей (2014)
Наші автори (2014)
Редакційна рада журналу (2014)
Редакційна колегія (2014)
До уваги авторів (2014)
Дичко О. В. - За музикою Бориса Лятошинського – майбутнє… (інтерв’ю Анні Луніній)? (2015)
Таранченко О. Г. - Талановиті учні Бориса Лятошинського:композитор Лев Спасокукоцький (2015)
Самойленко О. І. - Авторський стиль як конститутивна риса музикознавчого дослідження: акмеологічні обрії наукової теорії Наталії Савицької (2015)
Вороніна М. О. - Особливості пізнього стилю Гектора Берліоза (ораторія "Дитинство Христа") (2015)
Сулім Р. А. - Традиції жанру in memoriam в альтовому концерті Жанни Колодуб (2015)
Скворцова Н. М. - Плач у радянській музичній культурі (ораторія Родіона Щедріна "Ленін у серці народному") (2015)
Лукашев В. А. - Режисерське вирішення пластично-просторового образу в сучасній моноопері ("Листи кохання" Віталія Губаренка в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Миколи Лисенка) (2015)
Загайкевич А. Л. - Українська електроакустична музика:історія і сучасність (2015)
Довжинець І. Г. - Концертне життя в Сумах: нові творчі проекти (2015)
Антонюк О. В. - Українська діаспора як чинник формування національної пам’яті в Україні (2015)
Доманська О. А. - Етнічний міф та національна історія як різновекторні складові формування культурного простору (2015)
Рожок О. В. - Управлінська діяльність у художній культурі: глобальний, регіональний і локальний модуси (2015)
Зінькевич О. С. - Виноградський Олександр Миколайович (1855–1912) (2015)
Шамаєва К. І. - Золоті сторінки історії (2015)
Сумарокова В. Г. - Юрій Полянський – харизматична особистість, лідер, педагог-новатор (2015)
Рожок В. І. - Обірвана струна (2015)
Олійник О. С. - Міжнародний музичний фестиваль "Vivat, Academia-102" (2015)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2015)
Степанченко Г. В. - Хоровий колектив України (Коробка Т. С. В ефірі Хор Українського радіо / Тетяна Коробка. – К. : Муз. Україна, 2015. – 176 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2015 рік. №№ 1 (26) – 4 (29) (2015)
Вимоги до статей (2015)
Титул, Зміст (2017)
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку (2017)
Денисенко М. П. - Нормативно-правове забезпечення управління малим та середнім бізнесом, Колісніченко П.Т. (2017)
Дубас Р. Г. - Управління прибутковістю фінансового посередника на ринку фінансових послуг (2017)
Атаманюк Ю. А. - Екологізація економіки України в контексті сталого розвитку, Махортов Ю.О. (2017)
Редзюк Е. В. - Глобальний інноваційно-інвестиційний розвиток і місце україни в цьому процесі (2017)
Нікілєва Л. О. - Формування інноваційних підходів до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку (2017)
Хаустова Е. Б. - Забезпечення капіталізації інтелектуальних активів при фінансуванні інноваційних структур вищих навчальних закладів (2017)
Шморгун Л. Г. - Інноваційні підходи до удосконалення управління туристичною галуззю України, Гладинець Н.І. (2017)
Тюхтій М. П. - Фінансова стійкість корпорації в регіонах України: теоретичні аспекти аналізу, Громоздова Л. В., Коваль О.В. (2017)
Редзюк Е. В. - Особливості створення і функціонування єдиного ринку фінансових послуг у країнах ЄС: уроки і досвід для України (2017)
Колісніченко П. Т. - Еволюційний підхід до трактування терміну "економічна безпека" (2017)
Kabanov V. - Boosting ukraine’si nnovativeness: transition of Ukraine to innovation-basedeconomy, Tsekov C. (2017)
Кравченко Т. І. - Основні напрями удосконалення управління підприємствами туристичної галузі (2017)
Денисенко М. П. - Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості, Булах Т. М., Матвіїва Л. Ю. (2017)
Білоущенко О. В. - Управлінський підхід із забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2017)
Шморгун Л. Г. - Забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі України на основі інноваційних методів, Стулов Ю. В. (2017)
Вінічук І. М. - Перспективні напрямки в управлінні телекомунікаційними послугами на ринку України, Вінічук А. О. (2017)
Воробйова Н. П. - Інновації в системі формування парадигми менеджменту (2017)
Bernd Hoepfner - Berlin die hauptstadt Deutschlands und der immobilienmarkt an der Ostsee (2017)
Дербеньова Я. В. - Потенціал підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України на національному і міжнародному ринках (2017)
Колісніченко Т. П. - Еволюція поглядів на поняття "економічна безпека" (2017)
Редзюк Є. В. - Україна і глобальне інноваційно-інвестиційне зростання (2017)
Кабанов В. Г. - Boosting Ukraine's innovativeness:transition of Ukraine to innovation-based economy, Цеков К.В. (2017)
Кравченко Т. І. - Тенденції розвитку та основні напрямки формування послуг туристичного бізнесу (2017)
Денисенко М. М. - Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості (2017)
Дмитренко Г. А. - Стратегія демократизації системи державного управління в Україні (2017)
Єлєнєв І. Г. - Внутрішня державна політика – головний пріоритет розвитку України., Єлєнєва І. І. (2017)
Охотнікова О. М. - Боротьба з контрабандою як важливий напрям реалізації інвестиційної політики України (2017)
Жихарєва А. Б. - Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвитку екологізації державного управління в Україні (2017)
Коробко Б. П. - Пріоритетні заходи для енергетичноїнезалежності, безпеки та сталогосоціально-економічногорозвиткуУкраїни (2017)
Дегодюк Е. Г. - Інноваційні підходи до утилізації пташиного посліду промислових птахофабрик (2017)
Shomorgun L. G. - Preservation of the biological life of the Ukrainian language, when the nation in the global crisis on viable innovation and investment development, Kotsynskyy B. B. (2017)
Яровой Т. С. - Ідеологія українського суспільства в процесі державотворення (2017)
Білоущенко О. Д. - Проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу (2017)
Шморгун Л. Г. - Особливості інноваційної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі України, Стулов Ю. В. (2017)
Федорич А. В. - "Физический эфир" и новая трактовка результатов эксперимента Майкельсона-Морли (в порядке дискуссии) (2017)
Кавун В. М. - Значення українського музичного мистецтва, як складової національної культури у розвитку суспільства (2017)
Атаманюк Ю. А. - Сталий розвиток і екологізація економікиУкраїни, Махортов Ю. (2017)
Редзюк Є. В. - Особливості створення і функціонування єдиного ринку фінансових послуг у країнах ЄС: уроки і досвід для України (2017)
Редзюк Є. В. - Пропозиції по пріоритетних кроках Уряду на 2017 р. (2017)
Зябіцева О. О. - Робити ДОБРО просто! (2017)
Харчук М. П. - Ніжин шукає туристів та інвесторів (2017)
Бельдий Н. Н. - Мотивация внедрения альтернативной енергетики (2017)
Звернення учасників круглого столу"Податкова реформа: від стимулів для інвестицій до заходів з протидії зменшенню податкової бази" в Українському союзі промисловців і підприємців (2017)
Зюзіна О. І. - Проблемні питання соціальної політики України та вихід з соціально-економічної кризи (2017)
Луньов Г. О. - Декларація щодо принципів державотворення (2017)
Джаман М. О. - Феномен Назарія Яремчука (2017)
Редакційна рада (колегія) журналу (2017)
Власова Н. Ф. - Сфера фізичної культури та спорту як соціальна система (2017)
Матюхін Д. А. - Cоціальні установки як показники стилю життя сучасної молоді: результати соціологічного опитування (2017)
Мігалуш А. О. - Дискримінація: комплексне дослідження крізь призму інвалідності (2017)
Черкашина Т. О. - Молодіжні організації як інституціональна форма молодіжних рухів (2017)
Дідик Л. А. - Соціальний простір та Інтернет-простір: ідентифікація сучасністю (2017)
Доманчук Д. С. - Організаційні засади формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2017)
Калашнікова Л. В. - Класифікація загроз безпеці життєдіяльності особистості, суспільства, держави в межах соціологічного підходу (2017)
Криницька І. П. - Конструювання соціальних проблем через методи драми та гри (2017)
Шапошникова І. В. - Оцінка культурного капіталу студентської молоді: соціологічна складова (2017)
Козловець М. А. - Філософія людської діяльності та управління нею, Слюсар В. М. (2017)
Чанишева Г. І. - Соціальний діалог як інститут трудового права (2015)
Lagutina I. V. - Atypische formen der beschäftigung in der Ukraine (2015)
Тарасенко В. С. - Новели в призначенні допомог на дітей одиноким матерям (2015)
Потопахіна О. М. - Зміст трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2015)
Тімуш І. С. - Соціальне сирітство як передумова виникнення та функціонування інституту прийомного виховання, Падун Є. В. (2015)
Ткачук О. С. - Судові та альтернативні способи вирішення приватних юридичних конфліктів: міжнародний досвід і українські перспективи (2015)
Жуков І. М. - Напрями удосконалення законодавства з видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі (2015)
Юркевич Ю. М. - Антимонопольно-правове регулювання угод, пов’язаних зі здійсненням об’єднань юридичних осіб: вітчизняний та європейський досвід (2015)
Казаков Ю. Ю. - Становлення правового інституту банківської таємниці на українських землях: історичний огляд (2015)
Литвин Д. О. - Способи реалізації права на житло співробітниками органів внутрішніх справ (2015)
Криворучко В. О. - Укладання, зміна і розірвання договору енергопостачання (2015)
Бурденюк С. І. - Процесуальні аспекти захисту права власності в Європейському суді з прав людини (2015)
Фролов О. М. - Компетенція міжнародного арбітражу щодо вживання протипозовних заходів (2015)
Руденко М. П. - Господарсько-правовий статус структурних підрозділів суб’єктів господарювання як учасників внутрішньогосподарських відносин (2015)
Рибка І. Є. - Ознаки неплатоспроможності фізичної особи у цивільному праві України (2015)
Фролова Н. В. - Правове регулювання забезпечення біологічної безпеки в Україні (2015)
Ліхтер М. П. - Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя (2015)
Радченко А. М. - Проблеми теоретико-правового визначення поняття "селекційна діяльність" (2015)
Шаправський Т. О. - Окремі проблемні питання нормативно-правового регулювання земельних відносин в Україні (2015)
Топчій В. В. - Характеристика заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (2015)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Щодо визначення поняття "кримінально-виконавча політика" (2015)
Коломієць Н. В. - Заохочення правомірної поведінки у кримінально-виконавчому праві (2015)
Попович О. В. - Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: проблеми застосування та шляхи удосконалення (2015)
Скок О. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини невеликої тяжкості (2015)
Хромова К. І. - Органи прокуратури України як суб’єкт адміністративно-правової протидії корупції (2015)
Мартинишин Г. Я. - Статева недоторканість як об’єкт кримінально-правової охорони в юридичній літературі (2015)
Акулова Н. В. - Загальна характеристика злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини Кримінального кодексу України (2015)
Карп’юк М. В. - Вина у складах насильницьких злочинів проти власності за законодавством України та Республіки Польща (2015)
Чорний О. М. - Дискусія щодо визначення родового об’єкту терористичного акту (2015)
Яковець Д. С. - Значення карального потенціалу позбавлення волі при підготовці засуджених до звільнення (2015)
Ковальчук С. О. - Строки зберігання речових доказів у кримінальному провадженні (2015)
Томин С. В. - Історія правового регулювання діяльності з попередження злочинів в Україні (2015)
Войнарович А. Б. - Особливості допиту адвоката як свідка у кримінальному провадженні (2015)
Дільна З. Ф. - Реалізації окремих засад кримінального провадження в стадії виконання судових рішень (2015)
Кокошко М. В. - Забезпечення прокурором прав неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні (2015)
Шамота М. В. - Обґрунтування необхідності побудови початкового етапу розслідування вимагань у формі тактичної операції (2015)
Замкова Я. В. - Деякі питання захисту майнових прав третіх осіб у кримінальному провадженні (2015)
Колодій І. М. - Проблемні питання адаптації та впровадження міжнародних норм і стандартів у сфері міжнародних транзитних перевезень (2015)
Ольшанецька С. В. - Судові гарантії осіб, затриманих у зв’язку з неміжнародним збройним конфліктом (2015)
Яковлєв І. П. - Особливості статусу Державної фіскальної служби України як суб’єкта публічного адміністрування у сфері державної митної справи (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на монографію Н. П. Христинченко "Наукова діяльність в Україні: організаційні та правові аспекти" (2015)
Мельник А. В. - Статеві особливості рівня гідроген сульфіду в сироватці крові щурів (2017)
Милиця К. М. - Порівняльна характеристика експресії інсулінових рецепторів у підшкірному жировому депо і сальнику в осіб з метаболічним синдромом і ожирінням, Сорокіна І. В., Мирошниченко М. С., Плітень О. М. (2017)
Заяць Л. М. - Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла легень при множинній скелетній травмі, Кузь У. В. (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості морфогенезу структурних компонентів носової ділянки деяких хижих (2017)
Фіщенко В. О. - Попередня макроскопічна оцінка репаративного хондрогенезу під впливом збагаченої тромбоцитами плазми в експериментальній моделі, Рибінський М. В., Фіщенко О. В., Леськів Б. Б. (2017)
Холодкова О. Л. - Ультрамікроскопічні зміни хребта за умов експериментальної компресії-дистензії та після корекції, Цюрупа О. В. (2017)
Боброва А. О. - Структурне обґрунтування розвитку варикозної хвороби вен нижніх кінцівок: результати патоморфологічних досліджень, гіпотези, Терещенко В. П., Сморжевський В. Й. (2017)
Кліщ І. П. - Електронно-мікроскопічні зміни альвеолоцитів ІІ типу легень при експериментальній гострій нирковій недостатності, Заяць Л. М. (2017)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри середнього мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Грищенко Ю. В. (2017)
Піскун Р. П. - Морфофункціональні зміни яєчників кролиць при згодовуванні їм холестерину, Піскун А. О. (2017)
Лутковський Р. А. - Оцінка реакції тканин при фіксації поліпропіленових сітчастих імплантатів поліфіламентним шовним матеріалом (2017)
Нестерук С. В. - Особливості ремоделювання рогівки за умов експериментальної механічної травми (2017)
Васьків О. В. - Особливості перебігувагітності та пологів при гестаційній гіпертензії, Булавенко О. В. (2017)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия и свойства личности в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Каяфа А. М. - Аналіз віддалених результатів ендопротезування кульшового суглоба при переломах стегнової кістки у вертлюговій ділянці, Окаєвич О. А. (2017)
Панчук О. Ю. - Особливості взаємозв'язку між показниками навчальної успішності за професійно-орієнтованими дисциплінами та характеристиками рівня розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентів, Макаров С. Ю., Сергета І. В. (2017)
Скумс А. В. - Структура хірургічних втручань при застарілих ятрогенних пошкодженнях позапечінкових жовчних проток, Петрушенко В. В., Гребенюк Д. І., Іваніцький А. І. (2017)
Дудник В. М. - Клінічна характеристика дітей, хворих на муковісцидоз, Руденко Г. М., Демянишина В. В. (2017)
Дмитренко С. В. - Залежність поширення вугрової хвороби серед юнаків та дівчат Поділля від варіантів соматотипу, Макарчук І. М., Серебреннікова О. А. (2017)
Мазченко В. Ф. - Порівняльні особливості росту сегментів кінцівок у підлітковому періоді розвитку, Шевченко В. М., Шипіцина О. В. (2017)
Антонець О. В. - Зв'язки сонографічних параметрів селезінки з показниками будови й розмірів тіла практично здорових жінок різних соматотипів, Гунас І. В., Кривко Ю. Я., Прокопенко С. В., Глушак А. А. (2017)
Керничний В. В. - Локальне низькочастотне магнітне поле, як радіомодифікатор у доопераційній променевій терапії раку прямої кишки, Суходоля А. І., Лобода І. В. (2017)
Гур'єв С. О. - Травмогенез пошкоджень хребта у постраждалих з політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Палагнюк К. В. (2017)
Гайко Г. В. - Лікування та профілактика вивихів головки ендопротеза кульшового суглоба, Козак Р. В., Галузинський О. А., Нізалов Т. В., Черняк П. С. (2017)
Орловський В. О. - Регіональні відмінності лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків України (2017)
Марченко А. В. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників, Петрушанко Т. О., Гунас І. В. (2017)
Мазченко О. О. - Особливості перебігу раннього неонатального періоду у новонароджених від матерів з гіпертензивними розладами (2017)
Коцюра О. О. - Особливості лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів великих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України (2017)
Пушкар М. С. - Морфологічні особливості ацетабулярної губи у хворих з початковими стадіями коксартроза, Луцишин В. Г., Калашніков А. В., Майко В. М. (2017)
Datsenko G. V. - Correlations performance of cerebral circulatory with indicators structure and size of the body in practically healthy girls of mesomorphic somatotype (2017)
Дмітрієв М. О. - Зв'язки основних краніальних показників з характеристиками положення зубів верхньої і нижньої щелеп та профілем м'яких тканин обличчя в юнаків і дівчат (2017)
Serebrennikova O. A. - Regression models individual performance cerebral circulation depending on anthropo-somatometric parameters of body in practically healthy men with mesomorphic somatotype, Semenchenko V. V. (2017)
Гур'єв С. О. - Клінічна стандартизована оцінка тяжкості пошкодження внаслідок ДТП на догоспітальному і ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах притрасової лікарні, Нацевич Р. О., Василов В. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Торакальна епідуральна анестезія та торакальний паравертебральний блок у хворих після радикальних оперативних втручань на стравоході, Мазур А. П., Сидюк О. Е., Сидюк А. В., Клімас А. С. (2017)
Бєляєва Н. М. - Оцінка реабілітаційного потенціалу у інвалідів дорослого віку внаслідок вроджених вад серця, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Вернигородська М. В. (2017)
Мельник М. П. - Комп'ютерна програма для визначення індивідуальних нормативних сонографічних параметрів печінки, жовчного міхура і підшлункової залози, Прокопенко С. В., Костенко М. П. (2017)
Салдан Й. Р. - Вікові зміни кришталика (за даними оптичної біометрії), Капшук Н. І., Салдан Ю. Й., Христич Л. А. (2017)
Калашніков А. В. - Лікування переломів шийки стегнової кістки (огляд літературних джерел), Малик В. Д. (2017)
Корчун С. В. - Функціональні порушення рухової частини жувального апарата та системний дистрес (2017)
Гунько П. М. - М.І. Пирогов і медицина Поділля в період урядової земської реформи 1864 року (до 70-річчя Національного музею-садиби М.І. Пирогова), Гайдуков В. О., Вінниченко О. Е., Дученко М. А. М. І. (2017)
Сохацька О. М. - Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання ризику, Легкий О. А. (2017)
Смерічевський С. Ф. - Маркетингові дослідження кредитного рейтингу на основі штучної нейронної мережі, Касьянов Н. В., Глушаченко С. С. (2017)
Medzhybovska N. C. - Crowdfunding as a new challenge for doing business (2017)
Борисова Т. М. - Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України (2017)
Соколовська З. М. - Використання концепції цифрового маркетингу в діяльності фармацевтичного підприємства, Капустян І. В. (2017)
Антощук С. Г. - Модель маркетингу, яка керується даними, Фомін О. О. (2017)
Райко Д. В. - Маркетингові комунікації як інструмент інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, споживачами (2017)
Привітальне слово ректора (привітання Г. О. Оборського) (2017)
Вступне слово головного редактора (слово М. А. Окландера) (2017)
Ілляшенко С. М. - Сайт наукового журналу як інструмент Інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ (2017)
Савицька Н. Л. - Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С (2017)
Ковальчук С. В. - Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції, Забурмеха Є. М. (2017)
Frolova L. V - Key aspects of the digital business model design, Natorina A. O. (2017)
Янковий О. Г. - Моделювання та прогнозування життєвого циклу товару на основі S-подібних кривих, Гура О. Л. (2017)
Сагайдак М. П. - Використання маркетингових інструментів і цифрових технологій у просуванні металургійної продукції, Лавреньов Н. К. (2017)
Шафалюк О. К. - Методологічні проблеми і можливості розвитку Інтернет-маркетингу (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Gerilovych A. P. - Studying of phylogenetic relationships of Leukemia virus with other retroviruses in cattle, Limanska O. Yu., Kulyk I. A., Gorbatenko S. K. (2017)
Кsyonz І. М. - Development of PCR test systems for species differentiation of chlamydial agents in birds, Korniyenko M. V. (2017)
Fedota O. M. - Effects of dietary betaine on productive traits and reproductive health of dairy cows, Ruban S. Yu., Mitioglo L. V., Tyzhnenko T. V., Gontar Yu. V., Lysenko N. G. (2017)
Mazurenko V. R. - Controlling of Mycoplasma bovis at a farm in Ukraine as a part of eradication program of Mastitis, Ponomarenko Т. О. (2017)
Kukhtyn M. D. - The main regularities of raw milk contamination with Staphylococcus aureus, Horyuk Yu. V., Horyuk V. V., Perkiy Yu. B., Kovalenko V. L., Yaroshenko T. Ya. (2017)
Kovalenko V. L. - Antibacterial effect of vegetable essential oils based on metal nanoparticles in vitro, Ponomarenko O. V., Korniyenko V. I., Harkusha I. V., Gordiyenko A. D. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Sizov F. F. - Infrared and terahertz in biomedicine (2017)
Kravets V. G. - Ellipsometry and optical spectroscopy of low-dimensional family TMDs, Prorok V. V., Poperenko L. V., Shaykevich I. A. (2017)
Golichenko B. O. - Raman study of L-Asparagine and L-Glutamine molecules adsorbed on aluminum films in a wide frequency range, Naseka V. M., Strelchuk V. V., Kolomys O. F. (2017)
Glinchuk K. D. - On determination of Cd1–xZnxTe composition from an analysis of the 4.2, 77 and 295 K edge photoluminescence spectra, Maslov V. P., Strilchuk O. M., Lyapina A. B. (2017)
Ievtushenko A. I. - The influence of substrate temperature on properties of Cu-Al-O films deposited using the reactive ion beam sputtering method, Dusheyko M. G., Karpyna V. A., Bykov O. I., Lytvyn P. M., Olifan O. I., Levchenko V. A., Korchovyi A. A., Starik S. P., Tkach S. V., Kuzmenko E. F., Lashkarev G. V. (2017)
Kashirina N. I. - Gross–Tulub polaron functional in the region of intermediate and strong coupling (2017)
Onyshchenko V. F. - Effective lifetime of minority carriers in black silicon nano-textured by cones and pyramids, Karachevtseva L. A., Lytvynenko O. O., Plakhotnyuk M. M., Stronska O. Y. (2017)
Parfenyuk P. V. - Peculiarities of nanocrystalline silicon films growth on porous anodic alumina surface, Evtukh A. A., Korobchuk I. M., Glotov V. I., Strelchuk V. V. (2017)
Pavelets S. Yu. - Effective polycrystalline sensor of ultraviolet radiation, Bobrenko Yu. N., Semikina T. V., Krulikovska K. B., Sheremetova G. I., Аtdaev В. S., Yaroshenko M. V. (2017)
Vertegel I. G. - I127 NQR spectra of Pb1–xCdxI2 and (BiI3)(1–x)(PbI2)x of mixed layered semiconductors, Chesnokov E. D., Ovcharenko O. I., Ivanova L. S., Gnatenko Yu. P., Vertegel I. I. (2017)
Vlaskina S. I. - Nanograin boundaries and silicon carbide photoluminescence, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2017)
Rania Sayed - Quantitative Optical Trapping and Optical Manipulation of Micro Sized Objects (2017)
Liubchenko O. I. - Modeling of X-ray rocking curves for layers after two-stage ion-implantation, Kladko V. P., Gudymenko O. Yo. (2017)
Indutnyi I. Z. - Enhancing sensitivity of SPR sensors using nanostructured Au chips coated with functional plasma polymer nanofilms, Ushenin Yu. V., Hegemann D., Vandenbossche M., Myn’ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lukaniuk M. V., Lytvyn P. M., Khrystosenko R. V. (2017)
Studenyak I. P. - Structure and Raman spectra of (Cu6PS5I)1–x(Cu7PS6)x mixed crystals, Luchynets M. M., Izai V. Yu., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Azhniuk Yu. M., Zahn D. R. T. (2017)
Ivashchyshyn F. O. - The influence of the guest cavitations loading degree in fractal nanohybrids GaSe<β-cyclodextrin> on the current passing and polarization processes. The giant "battery spin” effect at room temperature, Grygorchak I. I., Hryhorchak O. I. (2017)
Видавнича етика (2017)
Farafonov V. S. - Solvatochromic Reichardt’s dye in micelles of sodium cetyl sulfate: MD modeling of location character and hydration, Lebed A. V., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2017)
Kharchenko A. Yu. - Influence of the ionic and non-ionic additives on the acid strength of neutral red in the aqueous solutions of poly (sodium 4-styrenesulfonate), Moskaeva O. G. (2017)
Онижук Н. О. - Свободные энергии гидратации силанольных групп кремнеземов в теории функционала плотности, Иванов В. В., Пантелеймонов А. В., Холин Ю. В. (2017)
Иванов В. В. - L1-регуляризированные решения уравнений теории связанных кластеров. Тестовая система F2 (2017)
Лузанов А. В. - Электронно-топологические индексы для нанокластеров SiC и других углеродсодержащих систем (2017)
Колосов М. А. - Cинтез и восстановление 6-нитрозо-5,7-диметил-4,7-дигидро|1,2,4|триазоло |1,5-a|пиримидина, Швец Е. Г., Орлов В. Д. (2017)
Котляр В. Н. - Несимметричные замещенные этилендиамины, Николаевский Д. В., Коломойцев А. О., Буравов А. В., Орлов В. Д. (2017)
Смирнова О. В. - Спектральное исследование форм аскорбиновой кислоты в процессах радикально-цепного окисления в апротонной среде, Ефимова И. В., Опейда Й. А. (2017)
Толкунов В. С. - Синтез функционально замещенных 5-арил-1,2,4-триазол-3-онов, Смирнова О. В., Толкунов А. С., Толкунов С. В. (2017)
Коновалова С. А. - Циклоприсоединение 2,3-диметил-1,3-бутадиена к производным 1,4-бензохинонмоноимина, Авдеенко А. П., Лысенко Е. Н. (2017)
Юрченко О. И. - Использование ультразвука при электротермическом атомно-абсорбционном анализе хлебопродуктов на токсичные элементы, Бакланова Л. В., Черножук Т. В., Бакланов А. Н. (2017)
Міщенчук В. В. - Удосконалення методики стаціонарної вольтамперометрії на обертовому дисковому електроді шляхом врахування міграції електроактивного компонента, Ткачук М. М., Юзькова В. Д., Нечипорук В. В. (2017)
Зульфігаров А. О. - Спектроскопічні дослідження комплексних сполук кобальту(III)-нікелю(III) з моноетаноламіном, Андрійко О. О., Ковальчук С. В., Гребенюк А. Г., Кузеванова І. С., Потаскалов В. А. (2017)
Лагута А. Н. - Мицеллярные эффекты в кинетике реакций взаимодействия малахитового зеленого и бриллиантового зеленого с водой, Ельцов С. В. (2017)
Памяти профессора Ю.В. Холина (4.04.1962 – 1.05.2017) (2017)
Правила для авторов (2017)
Єфіменко А. Г. - "Арабелла" Ріхарда Штрауса і "Вогняний ангел" Сергія Прокоф’єва (прем’єри Баварської Штатсопери 2015). Стаття перша (2016)
Нестьева М. И. - Современные режиссёрские постановки в оперных театрах (2016)
Матусевич А. П. - Современная опера в российских театрах (2016)
Соломонова О. Б. - Опера на всі часи: "Борис Годунов" Модеста Мусоргського на сцені Мюнхенського театру (2016)
Артем’єва В. Б. - Оперні твори Жана-Філіпа Рамо в сучасних постановках (2016)
Золозова-Ле Менестрель Т. В. - Огляд тенденцій розвитку жанру французької опери (1990–2015) (2016)
Мізітова А. А. - Перселлівські мотиви опери "Елісса" Рут Цехлін (2016)
Богданова І. В. - Альберто Франкетті та його опера "Німеччина": невідоме ім’я, забута музика (2016)
Бабушка Л. Д. - Фестивократія в контексті нової повсякденності (2016)
Антонюк В. Г. - Портрет композитора в інтер’єрі часу: Віталій Кирейко, Шестеренко І. В. (2016)
Чепалов О. І. - Метр української оперної режисури відзначає ювілей (2016)
Нестеренко І. А. - Fabricando fabricamur. Риси творчого портрету і режисерського стилю Володимира Лукашева (2016)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016)
Кутасевич А. В. - Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний класицизм у Східній Європі (2016)
Avy J. - A l’unisson de tout son etre (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Кукуруза А. В. - Духовні академії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (за звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду) (2015)
Яцків О. Я. - Становлення та діяльність жіночих осередків францисканства на теренах Львівської архідієцезії (остання третина ХІХ ст. – 1918 рр.) (2015)
Алексєєв С. В. - Становлення та розвиток банківської системи України в умовах переходу до ринкових відносин (1991-2005 рр.) (2015)
Горбатюк О. О. - Учительство Києва й Київщини в умовах десталінізації (1953-1958 рр.) (2015)
Кіндрачук Н. М. - Роль української греко-католицької церкви в збереженні етнічної ідентичності та національної самосвідомості українцівв період антирелігійної кампанії: 60-ті – 70-тф рр. ХХ ст. (2015)
Савченко В. А. - Студенти в анархістському русі в Україні (1905 – 1928 рр.) (2015)
Гончарук т. Г. - Публікації Д. Журавського на шпальтах газети "Одесский вестник" 1840 р., Дружкова І. С. (2015)
Корнієнко К. В. - Спогади Є. Х. Чикаленка як джерело дослідження української національної еліти к. ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Мельник О. В. - Міфологема "Руїни” в Українській державі (2014-2015 рр.) за матеріалами інтернет-простору (2015)
Трохимець В. О. - Відображення першого етапу конституційного процесу в Україні від 16 липня 1990 року до листопада 1993 року на сторінках газетних видань (2015)
Уварова О. О. - Прохання як джерело для реконструкції долі грецьких біженців, які опинилися в Одесі в результаті грецької війни за незалежність 1821-1829 рр. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2015)
Федорова А. І. - "Кишинівські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії старообрядців в Південній Бессарабії (2015)
Демуз І. О. - Книговидавнича діяльність П. Я. Стебницького (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ільченко А. П. - Початок політичної кар’єри Л. Д. Кучми (2015)
Комнат Л. А. - Створення Віктором Ющенко політичного блоку "Наша Україна" (2015)
Кучерук М. С. - Четвертий ректор Одеського політехнічного інституту – М. Ф. Розенфельд (1928 – 1931): зник безвісти? (2015)
Прищепа О. П. - Виставкова й просвітницька діяльність художника В. К. Розвадовського як чинник формування міського культурного довкілля Правобережної України на початку ХХ ст. (2015)
Кривдіна І. Б. - Л. Лукьяненко про роль інтелігенції в українському суспільно-політичному житті у різні історичні епохи, Чістякова І. М. (2015)
Непочатенко О. О. - Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи, Бечко П. К., Попиченко Д. А. (2016)
Боровик П. М. - Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ, Непочатенко О. А., Сліпченко В. В. (2016)
Тулуш Л. Д. - Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб (2016)
Вдовенко Л. О. - Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки, Черненко О. С. (2016)
Лиса Н. В. - Принципи банківського кредитування, Непочатенко В. О., Корнега А. О. (2016)
Прокопчук О. Т. - Особливості податкової системи Великобританії (2016)
Бурляй О. Л. - Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів, Коваленко О. С., Підопригора О. В. (2016)
Гузар Б. С. - Проблеми функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, Шупило О. В. (2016)
Колотуха С. М. - Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств, Кравцова Л. Л. (2016)
Мудрак Р. П. - Еластичність споживчого попиту на продукцію садівництва, Соковніна Д. М. (2016)
Ратушна О. П. - Роль управлінського обліку у формуванні інформаційних потоків підприємства (2016)
Мельник К. М. - Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України (2016)
Скочиляс С. М. - Особливості впровадження інтегрованої логістики з урахуванням ланцюга поставок (2016)
Харенко А. О. - Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств, Цимбалюк Ю. А. (2016)
Щетина М. А. - Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві (2016)
Барабаш Л. В. - Розвиток фінансового ринку в Україні, Клименко Н. В. (2016)
Bobko V. - The ways of production processes’ accounting in horticulture, Anischenko G. (2016)
Власюк С. А. - Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаро-виробників в умовах євроінтеграційних процесів (2016)
Головченко О. М. - Методи прогнозування ймовірності виплат при наданні факторингових послуг банківськими установами, Степаненко О. А., Гострик О. М. (2016)
Лозова О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України, Мамотенко Д. Ю. (2016)
Мазур Ю. П. - Маркетингова діяльність аграрних підприємств регіону в рослинницькій галузі, Соковніна Д. М. (2016)
Чугрій Н. А. - Економічна сутність та проблеми ідентифікації нематеріальних активів в обліку (2016)
Бечко В. П. - Напрями підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку (2016)
Мельник В. В. - Формування людського капіталу як чинник інтелектуалізаціїї праці (2016)
Семенда О. В. - Вдосконалення економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Парубок Н. В. - Оцінка діяльності цукрових заводів Черкаської області (2016)
Шемякіна О. М. - Особливості використання сільськогосподарських земель Черкаської області (2016)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний вибір України (2017)
Маруняк Є. О. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2016 році, Руденко Л. Г. (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеоґрунтознавство в Інституті географії Національної академії наук України (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені, Кармазиненко С. П., Дорошкевич С. П., Мацібора О. В., Кушнір А. С., Передерій В.І. (2017)
Палієнко В. П. - Науково-методичне забезпечення морфоструктурних і неотектонічних досліджень у районах розташування родовищ корисних копалин, Спиця Р. О. (2017)
Удовиченко В. В. - Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону (2017)
Підгрушний Г. П. - Формування системи полюсів зростання в Україні як передумова її переходу до моделі поліцентричного просторового розвитку (2017)
Фрережеан А. - Прямі іноземні французькі інвестиції в Україну, Кудруа де Лілль Л., Савчук І. Г. (2017)
Терлецька О. В. - Екологічний стан вод урбосистеми Дрогобича (2017)
Чернов Б. О. - Єдність географії: міф чи реальність? (2017)
До 80-річчя А. І. Доценка (2017)
Господаренко Г. М. - Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення, Новак Ю. В., Рассадіна І. Ю. (2016)
Лутак І. А. - Урожайність і посівні якості насіння пшениці ярої залежно від фракційного скдаду насіння та удобрення, Шаповал А. В. (2016)
Rarok A. V. - Theoretical bases of forming highly productive crops of buckwheat, Bilonozhko V. Y., Poltoretskyi S. P. (2016)
Рябовол Я. С. - Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю, Рябовол Л. О. (2016)
Слюсар І. Т. - Вирощування жита озимого за органічного виробництва на осушуваному торфо-глейовому ґрунті, Єзерковський А. В. (2016)
Єщенко В. О. - Польові сівозміни України, якими їм бути: довго- чи короткоротаційними ? (2016)
Дубін О. М. - Екологічний моніторинг забруднення ґрунту в зоні тваринницького комплексу, Василенко О. В. (2016)
Заморський В. В. - Формування якості ягід суниці залежно від погодних умов і сорту, Заморська І. Л. (2016)
Балабак О. А. - Технологічна якість олії фундука різних сортів, Любич В. В. (2016)
Ключевич М. М. - Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся (2016)
Крикунов І. В. - Біоекологічні особливості розвитку білана жилкуватого (Аporia crataegi L.) у Правобережному Лісостепу України, Кравець І. С. (2016)
Макарчук М. О. - Урожайність і адаптивна здатність гібридів кукурудзи у різних ґрунтово-кліматичних умовах (2016)
Osokina N. M. - Physical and mechanical properties and quality indicator of corn, Kostetska K. V., Gerasymchuk O. P., Yevchuk Y. V. (2016)
Господаренко Г. М. - Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Кривда Ю. І. (2016)
Малиенко А. М. - Влияние способов основной обработки и побочной продукции предшественника на плотность сложения почвы в севообороте, Борис Н. Е. (2016)
Труш С. Г. - Створення та оцінювання гібридних матеріалів буряку цукрового за формою коренеплоду, Парфенюк О. О. (2016)
Валецька О. В. - Агрохімічна ефективність сучасних систем удобрення сої, Коляда О. В., Гаврилюк В. А. (2016)
Голодрига О. В. - Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт, Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Заболотний О. І. (2016)
Любич В. В. - Біологічна цінність білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії (2016)
Кнігніцька Л. П. - Забур’яненість посівів льону-довгунцю в умовах Прикарпаття (2016)
Кротик А. С. - Вплив елементів агротехнологій на формування площі листків смородини чорної (2016)
Гавриш С. Л. - Строки літньої сівби еспарцету в умовах високих температур повітря та ґрунту, Ващенко В. В. (2016)
Лавренко С. О. - Фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування, Максимов М. В. (2016)
Поліщук В. В. - Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянди, Балабак А. Ф., Величко Ю. А., Варлащенко Л. Г. (2016)
Полянецька І. О. - Продуктивність спельтоподібних гібридів F2–F4 Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. (2016)
Минзул А. М. - Удосконалення сортименту винограду на півдні України інтродукованими клонами сорту совіньон зелений, Хреновськов Е. І. (2016)
Пелехата Н. П. - Ефективність розмноження підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями за обробки β-індолілмасляною кислотою, Пелехатий В. М. (2016)
Березовський А. П. - Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного, Білоножко В. Я. (2016)
Побережець І. І. - Електропровідність яблучного і виноградного соків, Побережець В. І., Побережець І. І. (2016)
Базалій В. В. - Формування врожайності сортами пшениці м’якої різного типу розвитку в південному Степу, Бойчук І. В., Бабенко Д. В. (2016)
Цицюра Я. Г. - Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України (2016)
Сонько С. П. - 90 років з дня заснування кафедри тваринництва, Дубін О. М., Василенко О. В. (2016)
Колос М. - Верхньопалеолітичні дослідження Передкарпаття і Поділля в Україні (1991–2016 рр.) (2016)
Якубовська О. - Навколишнє середовище як чинник формування господарської структури населення українського Прикарпаття у VІІІ–Х ст. (2016)
Гаврилюк Д. - Секвестровані землі польської шляхти на Правобережній Україні (2016)
Священко З. - Населення Правобережної України другої половини ХІХ ст. у статистичному описі М. Порша (2016)
Альков В. - Причини та наслідки нехтування населенням акушерською допомогою у XVIII – на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківщини) (2016)
Мельник І. - Економічна діяльність єврейського населення міста Умані ХІХ ст. (2016)
Дорошок Н. - Деякі питання в діяльності Чернігівської земської статистики (2016)
Різник Ю. - Організація та діяльність сільської пошти Правобережжя в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Левченко І. - Наукова діяльність лікарів-членів Київських об’єднань у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Замуруйцев О. - Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Жиряков О. (2016)
Тацієнко В. - Благочинницькі та церковні бібліотеки Київської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Кліш А. - Мовне питання в діяльності християнських суспільників Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Донченко С. - Участь населення України в російсько-японській війні 1904–1905 рр. (2016)
Ковальова Н. - Наслідки ліквідації поміщицького землеволодіння для українського села (1920 р.) (2016)
Вовк О. - "Міжрайонний штаб визвольної боротьби": історія антикомуністичної повстанської організації на Охтирщині (1931–1933 рр.) (2016)
Лукашів В. - Взаємини "Товариства ім. М. Качковського" з українським національно-державницьким табором у Західній Україні (1919–1939 рр.) (2016)
Стародубець Г. - Особливості електоральної поведінки повстанського запілля в умовах радянської виборчої кампанії 1946 р. (2016)
Гордійчук С. - Діяльність антирадянських молодіжних організацій на Закарпатті (1946–1956 рр.), Міщанин В. (2016)
Шипотілова О. - Просвітницько-благодійна діяльність Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1991–1996 рр.) (2016)
Автушенко І. - Забезпечення соціально-правового захисту військовослужбовців-жінок Збройних Сил України (1991–2011 рр.) (2016)
Дацків І. - Основні напрямки формування інформаційного розвитку українського суспільства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Савчук О. (2016)
Богдалов А. - Історія формування та дільність добровольчих батальйонів у зоні проведення АТО (2016)
Лук’янов О. - 11-ий батальйон територіальної оборони "Київська Русь": етапи формування та участь у бойових діях під час проведення АТО (2016)
Левіна Ю. - Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в період виборів в західних областях УРСР У 1939–1941 рр. (2016)
Троханяк О. - Репресивна діяльність польської та більшовицької влади проти ОУН-УПА на теренах Бережанщини (2016)
Куницький М. - Нормативно-правове регулювання податкової системи в Райхскомісаріаті "Україна" (1941–1944 рр.) (2016)
Полуда В. - Передумови залучення радянських військовополонених до служби в збройних формуваннях Німеччини в окупованій Україні (1941–1944 рр.) (2016)
Скрипниченко Ю. - Повсякденне життя у нацистській Німеччині у спогадах харківських остарбайтерів (2016)
Дашко В. - Діяльність польського руху опору на території Волині і Полісся у січні 1944 – квітні 1945 рр. (2016)
Кононенко В. - Діяльність жмеринської молодіжної сіоністської організації "Ейнікайт" у 1944–1948 рр. (2016)
Росицький В. - Відпочинок та дозвілля як компонент повсякденного життя червоноармійців (2016)
Чирка Л. - Битва за Дніпро: тріумф чи трагедія? (аналіз радянських та німецьких мемуарів і документів) (2016)
Нагірний М. - Колабораціонізм українців Хорватії у Другій світовій війні: масштаби та оцінка (2016)
Відомості про авторів (2016)
Alizade R. - Co-coatomically supplemented modules, Güngör S. (2017)
Ambrazevičius A. - Existence and uniqueness theorem to a model of bimolecular surface reactions (2017)
Бондаренко В. М. - Нерозкладні та ізоморфні об’єкти в категорії мономіальних матриць над локальним кільцем, Бортош М. Ю. (2017)
Веригіна І. В. - Задача про оптимальну стратегію в моделях конфліктного перерозподілу ресурсного простору, Кошманенко В. Д. (2017)
Gao R. - Strong laws of large numbers and asymptotic equipartition property for the asymptotic n-branch Markov chains indexed by a Cayley tree, Yang W. G. (2017)
Гембарська C. Б. - Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах Гельдера, Жигалло К. М. (2017)
Данілов В. Я. - В’язкі розв’язки рівняння Гамільтона–Якобі–Беллмана на часових шкалах, Лаврова О. Є., Станжицький О. М. (2017)
Милейко Г. Л. - Гіперболічний хрест і складність різних класів лінійних некоректних задач, Солодкий С. Г. (2017)
Сенашов В. И. - Характеризации групп с почти слойно конечной периодической частью (2017)
Shen J. L. - A note on property $(gaR)$ and perturbationsъ 974-983, Chen A. (2017)
Акбаш К. С. - Експоненціальні оцінки для схеми максимуму (2017)
Алдашев С. А. - Корректность смешанной задачи для многомерных гиперболических уравнений с волновым оператором (2017)
Сорока Ю. Ю. - Групи гомеотопiй несингулярних шарувань площини (2017)
Господаренко Г. М. - Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. (2017)
Карпенко В. П. - Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2017)
Пиж’янова А. А. - Економічна ефективність вирощування саджанців xорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.)із зелених стеблових живців, Балабак А. Ф. (2017)
Рарок А. В. - Вплив способу сівби і норми висіву на врожайність зерна гречки в умовах Лісостепу західного, Полторецька Н. М., Полторецький С. П. (2017)
Брухаль Ф. Й. - Ефективність ґрунтових гербіцидів у технології вирощування проса, Любчич О. Г., Грищенко Р. Є., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2017)
Демидась Г. І. - Продуктивність буркуну білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2017)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту голден делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2017)
Гудзенко В. М. - Виведення сортів ячменю озимого адаптованих до сучасних умов Лісостепу України, Василькіський С. П. (2017)
Балабак О. А. - Характеристика амінокислотного складу білка горіху фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2017)
Єщенко В. О. - Солома злакових культур як джерело поповнення ґрунту органічною речовиною (2017)
Корнєєва М. О. - Характеристика коренеплодів ліній - закріплювачів стерильності за вмістом натрію в селекції високотехнологічних чс гібридів буряку цукрового (Вeta vulgaris L.), Фалатюк Л. В., Мельник Я. А., Димитров С. Г. (2017)
Осокіна Н. М. - Вихід і якість крупи плющеної з пшениці спельти залежно від елементів технології переробки, Возіян В. В., Любич В. В. (2017)
Поліщук В. В. - Оцінювання інтродукованих генотипів роду Callistephus chinensis (L.) Ness. за господарсько-біологічними ознаками з метою залучення їх в ландшафтні композиції, Турчина С. Я., Карпук Л. М. (2017)
Рябовол Я. С. - Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої, Рябовол Л. О. (2017)
Сахно Т. В. - Активність оксидоредуктаз у ліній та гібридів соняшнику за ураження вовчком, Петренкова В. П. (2017)
Слободяник Г. Я. - Особливості формування врожаю цибулі порей залежно від умов мінерального живлення, Тернавський А. Г., Войцехівський В. І. (2017)
Яковенко Р. В. - Продуктивність молодих дерев груші за повторного вирощування на площі розкорчованого грушевого саду залежно від оптимізованого удобрення, Копитко П. Г., Петришина І. П. (2017)
Колесніков М. О. - Дія кремнієво-калійного добрива "аgroglass stimul" на проростання пшениці озимої в умовах сольового стресу, Пащенко Ю. П. (2017)
Голодрига О. В. - Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан, Розборська Л. В. (2017)
Карнаух О. Б. - Вплив попередників і заходів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів кукурудзи та її урожайність, Єщенко В. О. (2017)
Коваленко В. П. - Технологічні аспекти формування високої продуктивності конюшини лучної (2017)
Калієвський М. В. - Урожайність сільськогосподарських культур залежно від розміщення в короткоротаційних польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Новак А. В., Блащук М. І. (2017)
Діордієва І. П. - Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів і гібридних популяцій пшениці спельти, Єщенко О. В., Новак Ж. М. (2017)
Заболотний О. І. - Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2017)
Коваль Г. В. - Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від основного обробітку ґрунту в умовах південного Лісостепу України, Калієвський М. В., Єщенко В. О. (2017)
Любченко А. І. - Отримання стерильної культури Camelina sativa L., Любченко І. О. (2017)
Мартинюк А. Т. - Продуктивність буряку цукрового після тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні, Новак Ю. В., Чередник А. Ю. (2017)
Миколайко В. П. - Квіткоутворення та формування чоловічого гаметофіту у рослин цикорію коренеплідного (2017)
Вишневська Л. В. - Вплив строків сівби та попередника на ріст рослин і врожайність пшениці ярої, Рогальський С. В., Січкар А. О., Кравченко В. С. (2017)
Пророченко С. С. - Нагромадження нітратного азоту в кормах залежно від удобрення та видового складу люцерно-злакового травостою (2017)
Усик С. В. - Весняні запаси доступної вологи під посівами ячменю ярого при вирощуванні в короткоротаційних сівозмінах після різних попередників (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби на формування асиміляційної поверхні сортів сої різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу (2017)
Чинчик О. С. - Фотосинтетична діяльність та врожайність сортів сої залежно від удобрення (2017)
Крижанівський В. Г. - Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку (2017)
Новак Ж. М. - Якість зерна зразків пшениці твердої ярої, Каричковська С. П. (2017)
Прокопенко Н. А. - Формування висоти та пагоноутворювальна здатність клонових підщеп яблуні залежно від режиму зрошення (2017)
Столяр С. Г. - Вплив строків сівби на розвиток хвороб та урожайність сортів проса в Поліссі України (2017)
Козаченко І. В. - Основні біотехнічні заходи підгодівлі фауни у мисливських угіддях ДП "Уманське лісове господарство" (2017)
Алєксєєв О. О. - Урожайність сортів сої Горлиця та КиВін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах Правобережного Лісостепу України, Патика В. П. (2017)
Костюк М. В. - Вклад Івана Максимовича Єремеєва в селекційну науку і практику невичерпний (до 130-річчя від дня народження), Терещенко Ю. Ф. (2017)
Бородін Є. - Медіація як основа громадянського діалогу: неоінституціональний аспект (2016)
Дробот І. - Децентралізація державного управління: понятійно-термінологічний аспект (2016)
Колповська А. - Розвиток концепції соціальної відповідальності в публічному управлінні в умовах децентралізації влади в Україні (2016)
Лозицька І. - Аналіз та адаптація зарубіжного досвіду як напрям удосконалення системи державного управління (2016)
Рождєственська І. - Етапи формування громадянського суспільства на території України (2016)
Рудік Н. - Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією та Молдовою: спільні риси та відмінності (2016)
Тютюнник І. - Європейські моделі модернізації публічного управління на регіональному рівні (2016)
Греба Р. - Удосконалення механізму оцінювання якості соціальних послуг у сфері освіти: методологічний підхід (2016)
Дєєва Н. - Тенденції розвитку бюджетного забезпечення соціальної функції держави (2016)
Дяченко А. - Нормативно-правові засади державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Канавець М. - Нормативно-правове регулювання державної мовної політики в Україні : проблемі та основні виклики у її реалізації (2016)
Квеліашвілі І. - Реалізація принципу транспарентності у відносинах органів доходів і зборів із бізнесом та громадськістю (2016)
Латинін М. - Оцінювання механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України, Заскалкіна О. (2016)
Новак А. - Тенденції розвитку національної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект (2016)
Шпортюк Н. - Державно-управлінські засади регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування, Пугач А. (2016)
Ботвінов Р. - Служба в правоохоронних органах України в умовах реформ: функціональний аспект (2016)
Демченко Т. - Компетентнісний підхід: генеза та застосування у сфері державної служби (2016)
Онуфрієнко О. - Формування свідомості державних службовців у конвергентних, дивергентних та гібридних суспільствах (2016)
Кустова Т. - Стан наукового дослідження проблеми формування й реалізації антикорупційної політики в системі державної служби (2016)
Лепеха А. - Інтегральні характеристики Державної фіскальної служби України як інституціональної організації (2016)
Лола В. - Феномен відповідальності - безвідповідальності на публічній службі: концептуалізація поняття, Петренко О. (2016)
Бобровська О. - Методологічний підхід до побудови системи управління сталим (збалансованим) розвитком регіонів (2016)
Бородін Є. - Органи місцевого самоврядування як об’єкт реформування в контексті децентралізації влади в Україні, Лененко І. (2016)
Липовська К. - Інтелектуальний потенціал територіальної громади: структурно-функціональний вимір (2016)
Устимчук О. - Досвід реформування органів державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (регіональний аспект) (2016)
Непочатенко О. О. - Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни, Бондаренко Н. В., Власюк С. А. (2017)
Тулуш Л. Д. - Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури (2017)
Grzywacz J. - Factoring and cash pooling as a company’s liquidity stimulators (2017)
Бечко В. П. - Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі, Прокопчук О. Т. (2017)
Гузар Б. С. - Сучасний стан та напрями активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2017)
Бечко П. К. - Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків, Мельник К. М., Барабаш Л. В. (2017)
Гарбар В. В. - Реалізація обґрунтованих стратегій розвитку як запорука успішного функціонування фермерських господарств (2017)
Бечко В. П. - Факторний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Мельник К. М. - Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Колотуха С. М. (2017)
Мудрак Р. П. - Продовольча безпека в умовах економічної кризи (2017)
Прокопчук О. Т. - Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Невлад В. Ф. - Маркетинговий аналіз асортиментної політики сільськогосподарської продукції України, Невлад В. І. (2017)
Новак І. М. - Структурні диспропорції розвитку інвестиційного процесу (2017)
Богачик П. П. - Економічні підходи до оцінки конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності (2017)
Мельник В. В. - Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2017)
Zawadka J. - Agritourism lodgings in Poland and their utilization in 2011-2015 (2017)
Роєнко О. А. - Методичні підходи визначення орендної плати за майно в адміністративно -територіальних одиницях, Дяченко М. І. (2017)
Семенда Д. К. - Проблеми виробництва м’яса яловичини в Україні, Семенда О. В., Семенда О. В. (2017)
Bieńkowska-Gołasa W. - Electricity consumption in agriculture against other sectors of Poland’s national economy (2017)
Ступник Н. И. - Разработка технологических параметров получения офлюсованного окускованного железорудного материала для доменной плавки, сочетающего лучшие металлургические характеристики агломерата и окатышей, Журавлев Ф. М., Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Письменный С. В. - Исследование устойчивости целиков от формы очистной камеры при отработке магнетитовых кварцитов в полях действующих шахт подземным способом (2014)
Вилкул Ю. Г. - Пути интенсификации качества и объемов добычи железнорудного сырья в Украине, Азарян А. А., Колосов В. А. (2014)
Осадчук Ю. Г. - Економічне обгрунтування діапазону регулювання швидкості конвеєрних установок в умовах енергозберігаючої стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів, Крутов Г. В., Савицький О. І., Саприкін Є. Д., Кочубей О. І., Вольщиков В. В. (2014)
Федин К. А. - Численная оценка сейсмического влияния массовых взрывов на устойчивость породных уступов (2014)
Хворост В. В. - Аналіз міцності і надійностіконструкцій раціональних профілів металевого шахтного кріплення (2014)
Бровко Д. В. - Исследования надежности промышленных объектов поверхности горных предприятий (2014)
Жуков С. О. - Реінжиніринг бізнес-процесів управління на підприємствах гірничої та будівельної галузей, Хорольський В. П., Хорольський К. Д., Хорольський Т. В. (2014)
Жуков С. О. - Математичне моделювання спрямованого руйнування природного каменю в субдинамічному режимі, Кляцкий В. И., Кальчук С. В. (2014)
Харин С. А. - Разработка математической модели и програмного обеспечения для исследования технологических параметров при подземном строительстве (2014)
Гненна О. В. - Аналіз методів удосконалення системи управління охороною праці стосовно умов праці і травматизму на гірничодобувних підприємствах (2014)
Шашенко А. Н. - Анализ геомеханических процессов в 8 северном вентиляционном штреке пласта m185 шахты "Добропольская" ОО "ДТЭК Добропольеуголь", Гапеев С. Н., Король Г. Ю. (2014)
Гузь Б. А. - Оценка технического уровня переносных пневматических перфораторов при учете показателей вибрационной и шумовой безопасности, Неймирко С. И. (2014)
Рудь Ю. С. - Применение методов теории вероятностей в расчетах механических характеристик деталей машин, Белоножко В. Ю. (2014)
Почужевський О. Д. - Шляхи скорочення витрат дизельного пального під час експлуатації самохідних машин (2014)
Кірієнко С. М. - Дослідження впливу екскреторної та риючої діяльності ссавців на виділення грунтом СО2 на території відвалу Фрунзе ЦГЗК (2014)
Громадский В. А. - Теоретическое моделирование собственных частот поперечных колебаний буровых штангстанков шарошечного бурения, Сребренников Э. В. (2014)
Малиновский Ю. А. - К вопросу об интенсификации процеса дробления материала в конусной дробилке, Малиновская С. И., Бондарец А. А., Малиновская А. Ю. (2014)
Сіноліций А. П. - Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2014)
Процив В. В. - Исследование влияния стыковых неровностей на показатели эффективности магниторельсовых систем шахтных локомотивов, Таран І. А., Новицкий А. В. (2014)
Тищенко С. В. - Использование метода эволюционного планирования для оценки еффективности технологии ведения взрывных работ, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Ефіменко Л. І. - Оптимізація існуючої системи автоматичного керування співвідношенням подачі палива й повітря в топку котла, Співак О. О. (2014)
Хоцкіна В. Б. - Комплексна інформаційна система управління виробничим процессом з синхронізацією потоків данних (2014)
Єфіменко Л. І. - Підвищення ефективності роботи важкого стрічкового конвеєра, Тиханський М. П. (2014)
Долгіх О. В. - Моделювання процесу осідання стінних марок на території шахти ім. Орджонікідзе (2014)
Тимченко Р. А. - Особенности совместного расчета системы "основание-фундамент-верхнее строение" высотных зданий, Кришко Д. А. (2014)
Єфіменко І. І. - Аналіз методів і засобів вимірювання вмісту шкідливих домішок у димових газах котлоагрегатів (2014)
Мулявко В. И. - Путь решения горно-экологических проблем Кривбасса в безопасном и экологически сбалансированном недроиспользовании, Кириченко А. М., Панова С. Н. (2014)
Сахно С. І. - Вплив умов експлуатації міні навантажувачів з бортовим поворотом на раціональний вибір між колісним і гусеничним рушієм (2014)
Ермак Л. Д. - Аналитические исследования термодинамических равновесий карботермического восстановления титаномагнетитов, Ткач В. В., Бабошко Д. Ю. (2014)
Кассим Д. А. - Анализ влияния массы железорудной подачи на технико-экономические показатели доменной плавки (2014)
Лялюк В. П. - О гранулометрическом составе кокса для доменной плавки, Шмельцер К. О., Ляхова И. А., Кассим Д. О., Тараканов А. К., Оторвин П. И. (2014)
Єфіменко В. І. - Аналіз доцільності комплексного використання відходів гірничо-видобувних підприємств на виробнитцтво нерудних будівельних матеріалів, Єфіменко В. В., Ягодкіна О. О. (2014)
Радионов В. М. - Система нелинейного векторного управления гидроциклоном, Радионов В. В. (2014)
Сінчук О. М. - Теоретичні аспекти використання автономних вітроенергетичних установок в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Сінчук І. О., Бойко С. М. (2014)
Синчук О. Н. - Исследование защитных характеристик аппаратов защиты от токов утечки в условиях комбинированных электрических сетей, Ликаренко А. Г., Петриченко А. А. (2014)
Сінчук О. М. - До проблеми ефективності споживання електричної енергії залізорудними підприємствами, Берідзе Т. М., Сінчук І. О., Янова О. М. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование влагосодержания песков двух спиральных механических классификаторов в промышленных условиях (2014)
Римарчук Б. И. - Пути снижения интенсивности сейсмических колебаний на прилегающей территории при массовых взрывах на ш. им. Орджоникидзе, Седунова Г. Т., Гриценко Т. С. (2014)
Батраков Д. В. - Статичний момент опору електропривода вібромашини з інерційним дебалансним приводом та направленним рухом коливань (2014)
Антонов А. Ю. - Предпроектные исследования повышения эффективности разработки Петровского месторождения карьером №3, Мец Ю. С. (2014)
Чухарев С. М. - Выпуск полезного ископаемого под "плавающей" потолочиной с регулировочным целиком (2014)
Кузнецов Д. І. - Інформаційна технологія групової спектр-струмової діагностики асинхронних електродвигунів, Купін А. І. (2014)
Щерба В. В. - Теплоизоляционный пенобетон. модифицированный соеденениями железа, Козырь Л. И., Гончаренко Н. И. (2014)
Лобов В. Й. - Математична модель системи керування сошником сівалки, Дубовік І. І. (2014)
Пархоменко Р. А. - Повышение эффективности електроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения конкурентноспособности продукции (2014)
Четверик М. С. - Стратегические направления в энергетике, горном деле, экологии и на их економические последствия, Мишина О. В. (2014)
Білецький В. С. - Гідравлічний транспорт солоного вугілля, Світлий Ю. Г. (2014)
Абубакр Фараг Срат - Гидрометаллургическая дефосфорация железных руд Ливии, Губин Г. В., Ярош Т. П. (2014)
Горобець В. Ю. - Визначення рівня завантаження конусної дробарки (2014)
Амельченко А. С. - Сучасний метод дефектоскопії Чавунних виливків, Васильєв В. В., Ільченко Т. В., Дворніков В. С. (2014)
Цвиркун С. Л. - Автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте (2014)
Бочка В. В. - Рациональная схема подготовки агломерата к доменной плавке, Куприков Р. В., Сулименко Е. И., Серветник В. М. (2014)
Аралкин А. С. - Разработка и апробация новой конструкции молотового штампа в условиях ОАО "Криворожгормаш", Хруцкий А. А., Неймирко С. И. (2014)
Сінчук І. О. - До реалій розбудови служби енергоменеджменту гірничорудного комбінату, Ялова А. М., Бауліна М. А., Богодист К. П. (2014)
Синчук О. Н. - О состоянии и одном из направлений реинжиниринга электровозов для рудных шахт, Синчук И. О., Гузов Э. С., Караманиц Ф. И. (2014)
Гуливец А. А. - Моделирование процесса формирования ударного импульса в бойке и стержне при продольном соударении и движении в бойке отраженной волны растяжения (2014)
Пироженко А. В. - Дослідження ефективності пристроїв захисту від струмів витоків комбінованих електричних мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю, Пироженко Т. В. (2014)
Лапшин О. Е. - Повышение эффективности сухой очистки воздуха с применением ультразвука, Андрейчиков М. В. (2014)
Нестеренко О. В. - Знепилення повітря в застійних зонах над технологічними автодорогами кар’єрів, Назаренко В. Н., Радченко І. С., Домнічев М. В., Нестеренко І. В. (2014)
Лапшин О. Є. - Математичне моделювання, з використанням комп’ютерної програми, порівняння пиловловлення в підземних умовах за допомогою електрофільтра та гравійного фільтра, Федусов І. А. (2014)
Куликовская О. Е. - Сравнительная оценка влияния температуры и влажности окружающей среды на смещение реперов геодинамического полигона (2014)
Азарян А. А. - Автоматизация первой стадии измельчения, классификации и магнитной сепарации – реальный путь повышения эффективности обогащения железных руд, Кривенко Ю. Ю., Кучер В. Г. (2014)
Моркун В. С. - Формирование оптимальных параметров газовой фазы пульпы в процессе флотации, Пикильняк А. В. (2014)
Паламар А. Ю. - Визначення зон по комфортності проживання в Криворізькому регіоні з урахуванням екологічного стану геологічного середовища для подальшого урахування при проведенні і визначенні нормативної оцінки земель, Маяков Й. Д. (2014)
Брадул О. М. - Продуктивні затрати і непродуктивні витрати на оплату праці коксохімічних підприємств: зміст, класифікація, підходи до облікового відображення, Кулакова О. В. (2014)
Рябикіна О. Г. - Узагальнення понятійно-категоріального апарату управління формуванням та розвитком техніко-технологічної бази підприємства, Рябикіна К. Г. (2014)
Бенько М. М. - Змістові характеристики інформаційних технологій фінансового аудиту (2014)
Хорольський В. П. - Моделювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств гірничо-металургійного комплексу, Бурлакова Ю. М. (2014)
Бабець Є. К. - Емпіричне дослідження глобальних історичних економічних циклів процесу розвитку індустрії виробництва сталі, Гребенюк С. Я. (2014)
Коровіна О. В. - Удосконалення методологічного підходу визначення економічно-оптимального часу впровадження нового устаткування (2014)
Калініченко О. В. - Визначення конкурентних переваг підприємства з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Уткіна Г. А. - Інтелектуальний капітал організації як базисна складова її інноваційного типу розвитку (2014)
Грицина А. Е. - Экономическиеаспекты применения аутсорсинга на горнодобывающих предприятиях, Драгун Б. Т., Гамалинский И. А., Гук А. Ю., Убиская Л. Ю., Егорова И. Г. (2014)
Пожуєва Т. О. - Економічна безпека промислового підприємства - нагальна необхідність функціонування суб’єкта господарювання (2014)
Бондарчук О. М. - Порядок формування рентабельності товарної продукції гірничо-збагачувального підприємства в залежності від співвідношення собівартості та ціни на основні види продукції, Голобородько Б. Ю. (2014)
Ковальчук В. А. - Інституціоналізація екологічного розвитку гірничо-металургійної промисловості в Україні, Короткий В. Ю. (2014)
Нусінов В. Я. - Дотримання нормативу готової продукції, як складова забезпечення ритмічної роботи підприємства, Семеняка Т. В. (2014)
Анотації (2014)
Бєлікова О. І. - Вплив поєднаного застосування інгібітора NF-?b та мелатоніну на вільнорадикальні процеси в организмі щурів в умовах цілодобового освітлення та вуглеводно-ліпідної дієти, Данильченко С. І. (2017)
Дубовик О. С. - Вплив світлодіодного випромінювання синього та червоного спектрів на імуноцитокіновий стан при гнійно-запальних процесах (експериментальне дослідження), Мішина М. М. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Влияние общего охлаждения на морфометрические показатели яичников и бурой жировой ткани у крыс в эксперименте, Жуликова М. В., Божок Г. А. (2017)
Ошурко А. П. - Морфогенез верхньої щелепи та прилеглих структур щелепно-лицевої ділянки в передплодів людини 7-9 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Олійник І. Ю. (2017)
Ткаченко А. С. - Динаміка вмісту фракталкіну у сироватці крові щурів при експериментальному гастроентероколіті, Гопкалов В. Г. (2017)
Хмара Т. В. - Використання методу 3D реконструювання для вивчення пренатального морфогенезу шлуночкової системи головного мозку, Ризничук М. О., Комшук Т. С. (2017)
Авраменко А. А. - Влияние становления менструального цикла на активацию хронического неатрофического гастрита у женщин в подростковом возрасте (2017)
Бабак О. Я. - Дистрибуція генотипів поліморфізму А1166С гена рецептора ангіотензина II першого типа у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Зайцева М. М. (2017)
Бойко В. В. - Емпірична антибактеріальна терапія ускладнених внутрішньочеревних інфекцій, Ріга А. С. (2017)
Гутарєва Н. В. - Фізична реабілітація літних підопічних психоневрологічного інтeрнату з переломом шийки стегна без ускладнень, Гутарєв В. В. (2017)
Іванкова А. В. - Стан функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з різними формами екстрасистолії, Іванова Є. І. (2017)
Іванченко С. В. - Сироваткові рівні хемерину і несфатину-1 та особливості клінічної характеристики хворих з гіпертонічною хворобою та ожирінням (2017)
Криштафор А. А. - Эффективность применения реамберина с целью коррекции когнитивных функции в остром периоде политравмы, Усенко Л. В., Тютюнник А. Г., Криштафор Д. А., Передерий М. Н. (2017)
Лавріненко А. С. - Ультразвукова діагностика пошкоджень кишки та брижі при закритій травмі живота (2017)
Максим’юк В. В. - Лікувальна тактика у хворих на вогнищевий інфікований панкреонекроз, Тарабанчук В. В., Баранецький Ф. І. (2017)
Меленевич А. Я. - Прогностичний потенціал фенотипування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2017)
Оніщенко А. І. - Діагностичне значення вмісту інтерлейкіну-12 у крові хворих на хронічний поліпозний риносинуїт (2017)
Песоцкая Л. А. - Оценка функционального состояния больных железодефицитной анемией по данным стандартных инструментальных методов и кирлианографии, Гетман М. Г., Симонова Т. А., Евстигнеев И. В., Замотаева Т. В. (2017)
Ризничук М. О. - Особливостi перебiгу гiпоталамiчного синдрому в пiдлiткiв Пiвнiчної Буковини, Крецу Т. М., Дмитрук В. П., Костiв М. I. (2017)
Романова В. О. - Вплив терапії на клінічний стан і функцію ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, Сєркова В. К., Кузьмінова Н. В. (2017)
Стаханов К. О. - Організація медико-психологічного гендерно-специфічного сімейноцентрованого супроводу для пацєнтів з постшизофренічною депресією (2017)
Шевченко Т. І. - Вплив лікування левокарнітином на перебіг стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Сорокіна С. І., Кудря І. П., Шапошник О. А. (2017)
Осипенко Т. С. - Современное состояние организации дерматологической и косметологической помощи больным акне, Аль-Нагаш М. М. (2017)
Куроедова В. Д. - Морфологические и денситометрические изменения височнонижнечелюстного сустава у пациентов с зубочелюстными аномалиями, Стасюк А. А., Выженко Е. Е. (2017)
Артемов А. В. - Принцип расчёта максимальной продолжительности жизни, Бурячковский Э. С. (2017)
Гутарева Н. В. - Железодефицитная анемия: базисные диагностические, лечебные и профилактические подходы, Яковенко В. Г., Гутарев В. В., Яблочанская Э. Е. (2017)
Абрат О. Б. - Вплив обмеження дріжджів у харчовому раціоні дрозофіл на патологічні зміни у їх тілі за умов надлишкового споживання крохмалю на основі амілози, Дідух Ю. О. (2017)
Валішкевич Б. В. - Участь сигнального шляху TOR в регуляції метаболізму Saccharomyces Cerevisiae за обмеження вуглеводів (2017)
Єна М. С. - Вплив комбінацій похідного піролу МІ-1 з преднізолоном на морфо-функціональний стан сліпої кишки щурів при виразковому коліті (2017)
Загайкан Ю. В. - Особливості сенсомоторного реагування та показників пам’яті в умовах слухової депривації, Спринь О. Б. (2017)
Івчук В. В. - Монокультури та асоціацї мікроорганізмів при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології, Левіна О. В., Ковальчук Т. А. (2017)
Лановенко О. Г. - Динаміка поширеності вроджених вад розвитку в регіонах України та їх структура в Херсонській області (2017)
Лилик М. П. - Вплив альфа-кетоглутарату на стійкість Drosophila melanogaster до різних токсикантів, Головчак М. В., Шмігель Г. В., Байляк М. М. (2017)
Максименко О. С. - Біологічна дія еритропоетину у різних концентраціях на культуру клітин, Шкуропат А. В., Гасюк О. М. (2017)
Слівінська О. М. - Вплив цитрату цинку на антиоксидантний захист у печінці та підшлунковій залозі щурів за експериментального діабету (2017)
Хоменко І. В. - Вплив клітинної дегідратації легкого та важкого ступенів на гістохімічні зміни паренхіми щитоподібної залози щурів, Бумейстер В. І. (2017)
Чернявская Е. А. - Особенности структурной организации миокарда старых крыс с моделью алиментарного ожирения на фоне введения криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови, Бабийчук В. Г. (2017)
Бугаевский К. А. - Применение популяционно-центрического метода соматотипирования у студенток медицинского вуза юношеского возраста (2017)
Буховець Б. О. - Динаміка показників фізичного розвитку дітей хворих на ДЦП при застосуванні методу Бобат у курсі фізичної терапії, Романчук О. П. (2017)
Lysenko Y. - Skutecznosc Miejscowej Krioterapii w Leczeniu Pacjentow z Miesniowo - Powieziowym Zespolem Bolowym, Mytckan B., Vypasnjak I., Popel’ S. (2017)
Яготін Р. С. - Комплексна діагностика стану психосоматичного здоров’я студентів ВНЗ, Дегтяренко Т. В., Босенко А. І. (2017)
Мусхаріна Ю. Ю. - Обгрунтування основних напрямків оздоровчої діяльності вчителя фізичної культури, Гутарєва Н. В., Дьяченко І. Д. (2017)
Слово до читача (2008)
Рудич Ф. М. - Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави (2008)
Пахарєв А. Д. - Бюрократия переходных политических систем: специфика формирования, особенности развития (2008)
Кочубей Л. О. - Політична еліта та політичний клас у сучасній політології (2008)
Майборода О. М. - Модель виборчої системи і політична відповідальність депутата: проблема взаємозалежності (2008)
Бурдяк В. - Новий політичний клас України і суспільні інтереси (2008)
Ганжуров Ю. С. - Політична реклама: комунікативний формат і електоральна результативність (2008)
Балабан Р. В. - Політичні партії України на шляху до політичного класу (2008)
Кононенко Н. В. - Політичний клас у сучасних Україні та Росії: актор чи модератор політичного процесу (2008)
Гнатюк М. М. - Україна і геополітична традиція Росії: вплив внутрішніх геополітичних ідей на формування стратегічних пріоритетів (2008)
Ляшенко Т. М. - Політичний клас Республіки Казахстан: проблеми формування (2008)
Щербенко Е. В. - Руйнування політичної форми в українському політологічному дискурсу (на матеріалі підручників з політології) (2008)
Цюрупа М. В. - Розробка і реалізація воєнної політики як царина можливого консенсусу політичних сил України (2008)
Кіш Є. Б. - Проблеми регіонального лідерства Вишеградської четвірки у Центральноєвропейському регіоні (2008)
Кудряченко А. І. - Євроатлантична інтеграція Україна як цивілізаційний табір (2008)
Артьомов І. В. - Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави, Віціан Т. (2008)
Федорчак Т. П. - Політичний клас Чеської Республіки: компроміси на шляху до консолідованої демократії (2008)
Зварич І. Т. - Регіоналізм як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2008)
Черінько І. П. - Політичний клас постреволюційних держав СНД: загальне, особливе (2008)
Щедров С. В. - Політична еліта сучасної України: регіональний аспект (2008)
Латигіна Н. А. - Перспективи демократії (2008)
Опанасюк В. В. - Український Левіафан, або правляча еліта у пошуках ефективної моделі політичної влади (2008)
Романова В. В. - Політичний режим у національному та регіональному форматі (2008)
Симоненко О. В. - Модернізаційні зрушення політичної системи в незалежній Україні і вплив на них провідних політиків (2008)
Шульгіна А. А. - Політичні вибори як чинник електоральної участі (2008)
Шпортько О. В. - Маніпулятивний характер впливу телебачення на особистість (2008)
Харченко О. В. - Система державного правління Веймарської республіки: політологічний аналіз (2008)
Остапенко М. А. - Політичний плюралізм в умовах постіндустріального суспільства: комунікативний вимір (2008)
Мазурок Ю. - Веб-присутність органів державно влади України як засіб налагодження зворотного зв’язку в процесах політичних комунікацій (2008)
Резніченко О. М. - Нове в політичній науці: огляд наукової літератури (2008)
Відомості про авторів (2008)
Асанова А. Т. - Об однозначной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем нагруженных гиперболических уравнений с импульсными воздействиями, Кадирбаева Ж. М., Бакирова Э. А. (2017)
Богданский Ю. В. - Поверхностные меры на банаховых многообразиях с равномерной структурой, Моравецкая Е. В. (2017)
Guo Y. - Globally robust stability analysis for stochastic Cohen–Grossberg neural networks with impulse control and time-varying delays (2017)
Mir A. - On an operator preserving inequalities between polynomials (2017)
Парфінович Н. В. - Точні значення найкращих $(\alpha, \beta)$-наближень класів згорток з ядрами, що не збільшують число змін знака (2017)
Ребенко О. Л. - Властивість перемішування неперервних класичних систем з посилено надстійкою взаємодією, Тертичний М. В. (2017)
Рзаев Р. М. - Об обобщенных пространствах Бесова и Кампанато, Гахраманова З. Ш., Алиева Л. Р. (2017)
Хачатрян Х. А. - О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси, Терджян Ц. Э., Сардарян Т. Г. (2017)
Cerone P. - Jensen–Ostrowski inequalities and integration schemes via the Darboux expansion, Dragomir S. S., Kikianty E. (2017)
Семенчук В. Н. - Минимальные несверхразрешимые и минимальные ненильпотентные группы и их роль в изучении строения конечных групп (2017)
Słowik R. - Expressing infinite matrices as sums of idempotents (2017)
Бойко А. В. - Провоцирующие факторы дебюта моторных симптомов болезни Паркинсона (2017)
Гаршова С. В. - Концентрический склероз Бало: научный обзор и личное наблюдение, Пономарев В. В. (2017)
Шанько Ю. Г. - Эпидемиология черепно-мозговой травмы в Республике Беларусь, Сидорович Р. Р., Танин А. Л., Наледько А. Н., Журавлев В. А. (2017)
Барабанова Э. В. - Роль шило-каротидного синдрома в развитии диссекции внутренней сонной артерии и инфаркта мозга (обзор литературы, собственное наблюдение), Сытый Ю. В. (2017)
Кирилова Л. Г. - Клінічні маски орфанних захворювань. Хвороба Канаван (OMIM 271900): науковий огляд та власне спостереження, Юзва О. О., Мірошников О. О., Михайлець Л. П. (2017)
Карабань І. М. - Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона, Карасевич Н. В. (2017)
Свиридова Н. К. - Ефективність поєднання низьких доз диклофенаку та комплексу вітамінів групи В при лікуванні болю у спині (2017)
Романенко И. В. - Противоэпилептическое, нейропротективное и антигипералгическое действие леветирацетама, Романенко В. И., Романенко Ю. И. (2017)
Гев’як О. М. - Порушення спінального кровообігу, Кузьмінський А. П. (2017)
Поворознюк В. В. - Алгоритм ранньої діагностики гетеротопічної осифікації у хворих із травмою хребта та спинного мозку, Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2017)
Насонова Т. І. - Оптимізація лікування моторних і когнітивних розладів при ішемічному інсульті, Клименко О. В., Колосова Т. В., Горева Г. В., Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Тишкевич О. В., Рябіченко Т. М., Курочкин І. В., Бугайов Ю. А. (2017)
Віничук С. М. - Епідеміологія транзиторних ішемічних атак у структурі гострих порушень мозкового кровообігу в Україні та інших країнах, Фартушна О. Є. (2017)
Черненко І. І. - Сучасні методи психологічної терапії хворих із посттравматичними стресовими розладами в контексті їх медико-соціального значення, Чухно І. А. (2017)
Коваленко О. Є. - Рефлексотерапія в Україні: 40 років пройденого шляху, Семенова О. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Добрі наміри (2015)
Романюк Т. - Відданість демократії на тлі несистемних порушень (2015)
Стадільна Я. - Щоб пам’ятали (2015)
Марчук Л. - Духовний подвиг родини Крушельницьких (2015)
Стадільна Я. - Зім’ята стрічка Євромайдану, Романюк Т. (2015)
Костров В. - Його вичислили (2015)
Стадільна Я. - Провину доведе прокурор (2015)
Марищенко Л. - Система ГОСТів не працює. Що далі? (2015)
Беккер І. - Жити "по-білому" (2015)
Тищук Є. - Профспілки – за конструктивний діалог із Міністерством інфраструктури (2015)
Стадільна Я. - Безвізовий режим: працювати, а не обіцяти (2015)
Марищенко Л. - Чи можна отримати Конституцію під ключ? (2015)
Беккер І. - Суддівський корпус: чи можливе оновлення? (2015)
Різник С. - Проблеми попереднього конституційного контролю законопроектів про внесення змін до Конституції України (2015)
Оніщенко Н. - Сучасна соціальна політика: баланс держави і громадянського суспільства (2015)
Кудря І. - Роль історичної традиції в сучасних перетвореннях української системи самоврядування (2015)
Марчук Л. - "Входьте вузькими дверима…" (2015)
Бородіна О. - Нематеріальний актив (2015)
Кінець "доонлайнової ери" в земельній сфері (2015)
Тиханов М. - Хто стоїть за "рейдерами в законі" (2015)
Малієнко О. - Тепло "Сонечка" в найпівнічнішому місті країни (2015)
Малієнко О. - Грані муніципального співробітництва (2015)
Немилостива С. - Кіпр: принади райського куточка (2015)
Романюк Т. - Державні закупівлі: закрити лазівки, спростити процедуру (2015)
Дубровін С. - Конкуренція. Штрафи. Гласність (2015)
Вергунов В. - Учені запропонували – агросектор виграв (2015)
Олійник Д. - "Розумна енергетика": світові тенденції й вітчизняні реалії (2015)
Шевченко В. - Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу (2015)
Іваненко Н. - Елла Лібанова: "Маємо використати кризу як поштовх до руху вперед" (2015)
Костров В. - Орділо, або Донбаський розлом (2015)
Костров В. - Наказано вижити, або Оборонка-2015 (2015)
Марчук Л. - "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією" (2015)
Сищук О. - "Потребує розряду дефібрилятора, а не косметичного масажу" (2015)
Гусєв В. - Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття (2015)
Скобельський В. - Забутий маршал (2015)
Дубровін С. - Інноватика в сучасній освіті (2015)
Красовська О. - Як не вдатися до методів більшовиків і не докотитися до абсурду? (2015)
Скобельський В. - Чи треба "декомунізувати"… Ковпака? (2015)
Стадільна Я. - Тільки Господь має право мене розбудити (2015)
Стадільна Я. - Золоті скрипки Одеси (2015)
Клейменова О. - Що таке патріотизм? (2015)
Луцик С. А. - Обґрунтування вибору знеболення у пацієнтів похилого віку з вихідною серцевою недостатністю (2017)
Білецький О. В. - Запобігання розвитку мітохондріальної дисфункції при мультиорганних втручаннях, Курсов С. В. (2017)
Лізогуб К. І. - Рідинна інфузійна підтримка при виконанні травматичних хірургічних втручань в ортопедичній онкології відповідно до принципів Goal-Directed Fluid Therapy, Курсов С. В. (2017)
Караченцев Ю. І. - Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози, Сазонов М. Є., Хазієв В. В., Дубовик В. М., Корчагін Є. П., Герасименко Л. В., Коркелія А. (2017)
Солодянникова О. І. - Ефективність радіойодотерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення, Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевський В. В. (2017)
Синайко В. В. - Комбинированное и комплексное лечение пациентов с глиобластомой в пожилом возрасте (2017)
Барановська Л. М. - Результати використання різних режимів конформної променевої терапії при лікуванні хворих на рак шийки матки, Іванкова В. С., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Гореліна Г. Л. (2017)
Іванкова В. С. - Моніторинг ефективності хіміопроменевої терапії раку шийки матки на молекулярно-генетичному рівні, Нестеренко Т. М., Храновська Н. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2017)
Іванкова В. С. - Вплив якості топометричної підготовки на ефективність лікування хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Галяс Г. В. (2017)
Іванкова В. С. - Особливості брахітерапії вторинного раку вагіни з урахуванням радіобіологічних аспектів, Дьоміна Е. А., Матвієвська Л. В., Хруленко Т. В., Барановська Л. М. (2017)
Ремінник О. І. - Брахітерапія злоякісних пухлин візуальних локалізацій, Мечев Д. С., Івчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Разумейко С. В., Васькевич А. П., Шепіль З. В. (2017)
Соколовська М. В. - Вибір об’ємів опромінення раку гортані залежно від локалізації первинної пухлини та стадії процесу, Говоруха Т. М., Єфремова Н. А., Вінцевич Л. В., Чурікова О. С., Плешков М. Д., Овсієнко О. В. (2017)
Грушка А. В. - Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (2017)
Титович Е. В. - Открытие учебного центра в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В., Петкевич М. Н. (2017)
Титович Е. В. - Организация обучения эксплуатации медицинских линейных ускорителей для медицинских физиков и инженеро, Герцик О. А., Потепалов П. О., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2017)
Козловский Д. И. - Организация обучения дозиметрическому планированию облучения и эксплуатации аппаратов брахитерапии для медицинских физиков и инженеров радиотерапевтических отделений в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2017)
Петкевич М. Н. - Организация обучения дозиметрическому планированию дистанционного облучения для медицинских физиков и инженеров радиотерапевтических отделений в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2017)
Лукьянчук О. В. - Результаты лечения больных раком щитовидной железы с метастазированием в лимфоузлы средостения и легкие, Антонюк А. В., Стоян В. Т., Богданович Л. И., Куличкова О. В. (2017)
Спіженко Н. Ю. - Можливості та переваги електронотерапії в лікуванні немеланомного раку шкіри, Чеботарьова Т. І., Ярмак О. Г., Матвієвська Л. В., Зелінський Р. М., Копанєва Ю. П. (2017)
Хворостенко М. И. - Пути улучшения качества планирования лучевой терапии с модулированной интенсивностью, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М., Волокитин С. В., Скляр Н. В. (2017)
Лариса Іванівна Сімонова-Пушкар (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози" (1 червня 2017 р., м. Харків) (2017)
Vodolaskova K. Yu. - Environmental sustainability of aviation: airport deicing operations (2017)
Logvynenko O. - Legal regulation of the environmental function of the state in context of human rights and citizens, Khomyachenko S. (2017)
Алойева Кямаля - Анализ многопартийных динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Беларусь, Украина, Молдова) (2017)
Бородін І. Л. - Людинорозуміння – філософсько-правовий вимір (2017)
Макеєва О. М. - Поняття і сутність правової комунікації в сучасному інформаційному просторі (2017)
Миронець О. М. - Функції адміністративного права: історико-правовий аспект (2017)
Бискупский Р. - Реализация избирательного права как демократии в Европейском Союзе (2017)
Розум І. О. - Судове рішення у справах адміністративної юрисдикції: спектральний аналіз дискусійних теоретичних аспектів сутності та правової природи (2017)
Сопілко І. М. - Становлення інформаційного суспільства та інформаційні загрози в мережі Інтернет (2017)
Толкачова І. А. - Деякі аспекти правового механізму забезпечення прав і свобод людини органами Національної поліції України, Полінська Д. О. (2017)
Устинова І. П. - Міжнародна практика усунення подвійного оподаткування, Мединська Т.Ю. (2017)
Beluha Yu. - Current state of monitoring complience with international labour legal acts, Zhabiak A. (2017)
Котова Л. В. - Правове регулювання праці осіб з інвалідністю (2017)
Рибачок В.А. - Історія становлення інституту лізингу як правової категорії (2017)
Танцюра О. С. - Окремі питання реалізації основних принципів людиноцентризму в процесі здійснення державної правової політики у сфері приватноправового регулювання (2017)
Trotsyuk N. - Liability of Internet intermediaries for copyright infringement, Kudzinovskiy А. (2017)
Беззубов Д. О. - Завдання системи забезпечення захисту підприємництва в Україні, Бухер М. О. (2017)
Горбатюк Я. В. - Види та підстави юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на товарному ринку (2017)
Kozyreva V. P. - Claims work legal services entities of business entities, Milimko L. V. (2017)
Корнєєв Ю. В. - Діяльність ринку банківських послуг в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2017)
Ланцедова Ю. О. - Розвиток новітнього розуміння базисних властивостей доказів та інших положень процедури роботи з ними та їх джерелами в кримінальному судочинстві, Сіроченко Т. В. (2017)
Лихова С. Я. - Медичний та фармацевтичний працівник як спеціальні суб’єкти злочину (ст. 140 КК України), Монастирський Н. М. (2017)
Рибікова Г. В. - Особливості методів дослідження латентних економічних злочинів, Сучкова В. В. (2017)
Savchenko A. V. - Criminal-legal content of the "corruption" concept (2017)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних відносин (2017)
Сопілко І. М. - Інтеграція в європейський науковий і освітній простір: очікування для молодих вчених і студентів, Череватюк В. Б. (2017)
Юлдашев С. О. - Про концепцію інтенсивного розвитку освіти і науки в умовах переходу до суспільства знань (2017)
Лихова С. Я. - Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України, Беспаль О. Л. (2017)
Кутасевич А. В. - Духовно-музичні твори Степана Дегтярьова у київських рукописних нотних зібраннях (2016)
Шуміліна О. А. - Причасні вірші Максима Березовського: оригінал чи пізніша підробка? (2016)
Єфіменко А. Г. - "Арабелла" Ріхарда Штрауса і "Вогняний ангел" Сергія Прокоф’єва (прем’єри Баварської Штатсопери 2015). Стаття друга (2016)
Ефремова И. В. - Взаимодействие драматургических линий в опере Сергея Прокофьева "Война и мир" (картины бала) (2016)
Двужильная И. Ф. - Хоровая опера Михаила Броннера "Долгое возвращение": идея, реализация, перспективы (2016)
Скворцова Н. М. - Плач в операх Івана Дзержинського і Сергія Слонімського (2016)
Довжинець І. Г. - Теодор Мюллер: сумська юність московського професора (2016)
Синяк Л. В. - Національні акценти у драматургії прологу до опери Едварда Гріга "Олаф Трюггвасон" (2016)
Сокачик Р. М. - "Ангели в Америці" Петера Етвеша: специфіка музично-театральної драматургії, принципи характеристик, трактовка оперногожанру (2016)
Рожок В. І. - VIII Міжнародна Пасхальна асамблея-2016, її вплив на духовність сучасного українського суспільства (2016)
Скорик А. Я. - Соціокультурне буття медій: функціонування та зміни відтворення (2016)
Антонюк В. Г. - Нездійснена мрія Євгенії Семенівни Мірошниченко (2016)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016)
Таранченко О. Г. - Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття: Федір Якименко, Віктор Косенко,Михайло Вериківський (2016)
Скринченко В. А. - Історичні етюди професора Михайла Степаненка (2016)
Аза Рощина – особистість, яка втілювала багато якостей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2015 рік. №№ 1 (30) – 4 (33) (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, зміст (2015)
Політична та історична відповідальність за успіх України (2015)
Стадільна Я. - В інтернеті ковзаємо. У журнали поринаємо! або Як із водою з купелі й дитину не вихлюпнути (2015)
Збираємося з силами й рухаємося вперед! (2015)
Романюк Т. - І великі міста отримали очільників (2015)
Стадільна Я. - "Важкий" пакет (2015)
Стадільна Я. - Наступний "левел" (2015)
Європейці подадуть сигнал" (2015)
Беккер І. - Трудовий кодекс: запрацюємо по-новому? (2015)
Сущенко В. - Права людини за зачиненими дверима (2015)
Марчук Л. - Військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк: "Маємо надійну зброю в боротьбі з корупцією", Галущак Ю. (2015)
Стадільна Я. - Якщо Росія почне повномасштабний наступ, то маємо сили їй протистояти, Романюк Т. (2015)
Костров В. - ІДІЛ та кремлівські таємниці (2015)
Стадільна Я. - Торговець смертю (2015)
Марищенко Л. - Чорні дні Європи (2015)
Костров В. - Деокупація. Як саме? (2015)
Стадільна Я. - Економічно й електрично (2015)
Стадільна Я. - Критична інфраструктура. Моніторинг, взаємодія, захист (2015)
Павко Я. - Міжнародно-правові аспекти делімітації континентального шельфу в Арктиці (2015)
Томенко М. - П’ять уроків Мазепи – Орлика для сучасної конституційної дискусії (2015)
Костюк Т. - Політико-правові аспекти встановлення ефективної взаємодії держави й громадянського суспільства в Україні (2015)
Буздуган Я. - Правове регулювання благодійної діяльності у сфері надання соціальних послуг (2015)
Пилипенко С. - Служить пером своїй Вітчизні (2015)
Яценко К. - Чемпіонат спортивної фармацевтики (2015)
Клейменова О. - Пацієнту – правову панацею! (2015)
Удовик В. - Національний діалог – шлях до демократії й мирного врегулювання політичних криз (2015)
Даневич Ф. - Відкриття осциляцій нейтрино як крок до розгадки будови Всесвіту, Кобичев В., Третяк В. (2015)
Єльська Г. - Відкриття механізмів, завдяки яким клітини "ремонтують" ДНК (2015)
Широбоков В. - Препарат, потрібний половині людства (2015)
Довбенко М. - Високі доходи приносять задоволення життям, але не дарують щастя (2015)
Голобородько Я. - "Багатоголоса творчість" на зламах історії (2015)
Гужва В. - З любов’ю до всіх: сторінки вахтового журналу (2015)
Скобельський В. - Сам факт виходу газети царська влада вважала "диверсією" (2015)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2015 році (2015)
Ясень М. - Поміщик, який став славетним письменником (2015)
Погребна О. - "Кияночка" святкує ювілей! (2015)
Клейменова О. - Колекційна скульптура: вояж у часі (2015)
Красовська О. - Приводи пишатися – нині й попереду! (2015)
Титул, зміст (2015)
Турило А. М. - Концепція підтримки та розвитку мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних підприємств на інноваційній основі, Ковальчук М. В. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Фінансово-економічні механізми реалізації національної інноваційної стратегії (2015)
Абрамик М. І. - Основні тенденції вирощування пшениці: національний та міжнародний вимір (2015)
Рожко А. О. - Реалізація принципів політики імпортозаміщення в Україні в посткризовий період, Барвінок І. В. (2015)
Тустанівський Б. О. - Синергія зовнішньоторговельних відносин США та ЄС (2015)
Гилка М. Д. - Тенденції розвитку кластерних формувань в аграрному секторі України (2015)
Іринчина І. Б. - Асиметрія інноваційного розвитку суб’єктів світового господарства на прикладі фармацевтичного ринку (2015)
Колесников В. І. - Диверсифікація економіки як механізм розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Свинтух М. Б. - Шляхи підвищення використання лісових ресурсів України (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості, Любезна І. В., Розум Р. І. (2015)
Сталінська О. В. - Стратегічне управління капіталізацією підприємства на основі бізнес-моделювання (2015)
Седікова І. О. - Сучасний стан та система управління підприємств м’ясопродуктового підкомплексу (2015)
Митяй О. В. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу (2015)
Співак С. М. - Удосконалення моделі управління витратами меблевих підприємств, Кравчук Н. В. (2015)
Шеленко Д. І. - Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності аграрних підприємств, Матковський П. Є., Баланюк С. І. (2015)
Кухарук А. Д. - Індикатори досягнення цілей реструктуризації як процесу забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, Іванова Т. В. (2015)
Гурмак Н. Д. - Посередницька діяльність сільськогосподарських підприємств: сутність і економічне значення (2015)
Криворучко О. С. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Фігурка М. В. - Аналіз забезпеченості житлом та побутовими зручностями населення в Івано-Франківській області (2015)
Куценко В. І. - Розбудова архітектури раціональної структури економіки регіону в умовах формування інноваційно-орієнтованої економіки (2015)
Авдющенко А. С. - Кращі практики формування організаційно-економічного механізму управління відходами на підприємствах гірничо-видобувного сектору Польщі (2015)
Заставнюк Л. І. - Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу, Зигрій О. В. (2015)
Тютюнник Г. О. - Еколого-економічні інструменти регулювання ринку органічного землеробства (2015)
Луців О. В. - Концептуальні засади інноваційної моделі управління природними ресурсами (2015)
Муравка П. П. - Сутність трудового потенціалу. Особливості його формування в умовах аграрного ринку (2015)
Юркевич Г. Й. - Сучасні методи оцінки персоналу організації (2015)
Лавриненко Л. М. - Ринок праці в Україні та соціальна функція держави (2015)
Руденко О. М. - Трансформація соціально-трудових відносин в контексті суспільного розвитку: теоретико-методологічний аспект (2015)
Баланюк І. Ф. - Управління збутовою діяльністю підприємств: сутність та значення, Іваночко Н. В. (2015)
Петрашко Л. П. - Оцінка об’єктів відповідального інвестування в українському бізнес-середовищі, Романьок Т. В. (2015)
Соловій С. Б. - Напрями удосконалення управління розвитком фінансової інфраструктури аграрного виробництва України (2015)
Баглей Р. Р. - Особливості розвитку і формування корпорацій (2015)
Селезньова О. О. - Функціональні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємств (2015)
Шевчук О. А. - Організаційно-економічний механізм становлення лідерства вітчизняних підприємств на ринку (2015)
Івашків І. М. - Експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції й дилема вибору: інтеграція у ЄС чи в Митний союз (2015)
Задворних С. С. - Рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду по боротьбі з тінізацією фінансових потоків (2015)
Тропіцина Ю. С. - Впровадження методики оцінки загального ефекту аутсорсингових послуг на підприємстві ПАТ "Росс" (2015)
Денисюк О. М. - Інноваційна методика прогнозування інвестиційних вкладень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, Ковальчук С. П. (2015)
Ляхович Л. А. - Аналіз ризиків інвестиційних проектів підприємств (2015)
Буряк О. П. - Інструменти подолання банківських криз у Польщі, Японії, Франції, Великобританії та Канаді (2015)
Щербина О. В. - Особливості механізму рефінансування НБУ в умовах фінансової нестабільності (2015)
Безродна О. С. - Фінансова діяльність банку та інструменти її оцінки (2015)
Потриваєва Н. В. - Особливості обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення та витрат на їх поліпшення, Шевченко І. В. (2015)
Белова І. М. - Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством (2015)
Поліщук О. Т. - Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та особливості обліку (2015)
Бурлаков О. С. - Методика оцінки економічного ефекту від впровадження та використання інструментарію комп’ютеризації обліку, Кінаш І. А. (2015)
Гощинський А. В. - Управління інформаційними потоками у забезпеченні транскордонного ділового співробітництва єврорегіонів України (2015)
Лапін А. В. - Інтернет-технології як складова інформаційного забезпечення підприємств України (2015)
Реферати (2015)
Васильківський С. П. - Селекційно-генетичні особливості сучасних сортів ячменю ярого за кількістю зерен з головного колоса, Гудзенко В. М., Демидов О. А., Барбан О. Б., Коляденко С. С., Смульська І. В. (2017)
Гаврилюк М. М. - Динаміка зміни кореляційних зв’язків у нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) під впливом екологічних чинників в умовах Південного Лісостепу України, Каленич П. Є. (2017)
Гонтаренко С. М. - Метод розмноження, стимуляції росту ризом у культурі in vitro та адаптації у відкритому ґрунті представників роду Miscanthus, Лашук С. О. (2017)
Гордієнко В. В. - Створення вихідного селекційного матеріалу картоплі з комплексною стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі та фітофторозу бульб, Захарчук Н. А. (2017)
Kosenko I. S. - Hazelnut breeding in the National Dendrological Park "Sofiyivka” of the NAS of Ukraine, Opalko A. I., Balabak O. A., Opalko O. A., Balabak A. V. (2017)
Москалець Т. З. - Ідентифікаційні ознаки генотипів вторинного тритикале для використання в селекції та рослинництві, Гриник І. В., Москалець В. І., Москалець В. В. (2017)
Бондаренко К. В. - Біоінформатичний аналіз генів рису посівного (Oryza sativa L.), асоційованих зі стійкістю проти пірикуляріозу, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2017)
Присяжнюк Л. М. - Використання SSR-маркерів для диференціації нових сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), Мельник С. І., Шитікова Ю. В., Сігалова І. О., Іваницька А. П. (2017)
Пикало С. В. - Скринінг генотипів тритикале озимого на стійкість проти засолення в культурі апікальних меристем пагонів, Дубровна О. В. (2017)
Рубцова О. Л. - Компонентний склад летких органічних речовин пелюсток шипшини, Коваль І. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. (2017)
Ковальова І. А. - Перспективи переходу вітчизняного виноградарства на екологічну (адаптивну) основу, Герус Л. В., Банковська М. Г., Федоренко М. Г., Салій О. В. (2017)
Авраменко С. В. - Якість зерна сортів пшениці озимої після чорного пару залежно від органо-мінерального удобрення в Лівобережному Лісостепу України (2017)
Кутовенко В. Б. - Залежність біометричних показників сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) від концентрації мікродобрива Аватар-1, Костенко Н. П., Баранець М. В. (2017)
Лещук Н. В. - Практичні аспекти застосування статистичного аналізу кількісних ознак сортів салату посівного var. capitata L., Орленко Н. С. (2017)
Правдзіва І. В. - Мінливість показників якості зерна пшениці м’якої ярої залежно від впливу погодних умов, Василенко Н. В., Хоменко С. О. (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (13 вересня 2017 р.) (2017)
Кораблін С. О. - Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.) (2017)
Воєводін В. М. - Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.) (2017)
Лялько В. І. - Аналіз ґрунтово-ерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дистанційного зондування Землі, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Чехній В. М. (2017)
Мокієнко А. В. - Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров’я населення: математична модель, Ковальчук Л. Й., Крісілов А. Д. (2017)
Шевера М. В. - Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття, Протопопова В. В., Томенчук Д. Є., Андрик Є. Й., Кіш Р. Я. (2017)
Дубров Ю. І. - Шляхи ідентифікації антропоморфних систем, Большаков В. І. (2017)
Кошечко В. Г. - Нарис з історії і сьогодення Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (до 90-річчя заснування Інституту), Долгіх Л. Ю. (2017)
Радченко А. І. - Поповнився список вітчизняних наукових журналів, включених до Web of Science Core Collection: якісний стрибок чи тенденція? (2017)
Кондратюк С. Я. - Фундатор ботанічного інституту (Урочисте засідання з нагоди 150-річчя від дня народження академіка О.В. Фоміна), Кучер О. О. (2017)
Пирожков С. І. - Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова) (2017)
Акімов І. А. - Вчений — натураліст (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М.М. Щербака), Харченко В. О. (2017)
Пономаренко О. М. - З геологією у серці (до 80-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика), Митропольський О. Ю., Шехунова С. Б. (2017)
Мацелюх Б. П. - Per aspera ad astra (до 85-річчя від дня народження) (2017)
90-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка (2017)
80-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка (2017)
80-річчя академіка НАН України В. К. Лішка (2017)
75-річчя академіка НАН України Д. С. Ківи (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Єрмоленко (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Коломійця (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Гупала (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Толмачова (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Власюка (2017)
Орлов О. О. - Цільове планування цін, витрат і прибутку за умов багатопродуктового виробництва, Рясних Є. Г. (2017)
Алёхин А. Б. - Категория развития в стратегическом планировании промышленных предприятий в свете логического подхода (2017)
Гонтарева І. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності розвитку промислових підприємств, Чередник А. О. (2017)
Козаченко Г. В. - Ознаки патології в управлінні підприємством (2017)
Тарасюк Г. М. - Організаційні аспекти планування корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Лагута Я. М. (2017)
Христіановський В. В. - Використання синергетичного підходу при аналізі функціонування виробничих систем: теоретичні аспекти, Макаренко М. О. (2017)
Михайлюк М. О. - Тенденції та особливості функціонування та розвитку фармацевтичних підприємств України (2017)
Диха М. В. - Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки, Колісник Г. М. (2017)
Рудніченко Є. М. - Продовольча безпека та здоров’я населення як елемент економічної безпеки макрорівня, Гавловська Н. І. (2017)
Рзаєв Г. І. - Трудовий потенціал суб’єктів фінансового ринку та напрями його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу, Антонюк П. П., Кушнір В. В. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування напрямів дослідження економічної безпеки відповідно до потреб економічного аналізу, Пастух О. В. (2017)
Юрченко Ю. О. - Характеристика фінансової стратегії будівельних підприємств (2017)
Гриценко С. І. - Реалізація структурних змін в економіці України (2017)
Зінченко О. А. - Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства шляхом удосконалення системи управління прибутком, Павліщій Д. О., Зінченко Д. С. (2017)
Погорелов Ю. С. - Логістична концепція в управлінні підприємствами санаторно-курортного комплексу, Білоусова А. Ю. (2017)
Kizim N. A. - Behavioral component of enterprise potential, Doronina M. S. (2017)
Стадник В. В. - Підприємницькі структури промислового сектора економіки України: стан і перспективи розвитку в умовах глобалізації, Мукомела-Михалець В. О. (2017)
Гавловська Н. І. - Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки, Рудніченко Є. М. (2017)
Бережнюк І. І. - Спрощення процедур міжнародної торгівлі в контексті забезпечення національної економічної безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Коляда С. П. (2017)
Демиденко Л. М. - Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС, Наконечна Ю. Л. (2017)
Карвацка Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність України: регіональний та галузевий аспекти розвитку, Тюріна Н. М., Назарчук Т. В. (2017)
Сватюк О. Р. - Банкрутство та кризові явища в діяльності організації, Леськів Г. Я., Вовк М. В. (2017)
Смолінська Н. В. - Сучасні моделі управління змінами на підприємствах, Грибик І. І. (2017)
Сокирник І. В. - Впровадження змін в стратегії розвитку закладів освітніх послуг у сфері культури, Черняк Є. А. (2017)
Левків Г. Я. - Інформаційні аспекти впровадження інноваційної моделі управління маркетингом підприємств АПК, Живко З. Б., Копитко М. І. (2017)
Бучинська О. В. - Психологія в маркетингу: мотиви прагнення володіти товарами розкоші (2017)
Анісімова О. М. - Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні, Анісімов Д. О. (2017)
Андрющенко К. А. - Інструменти в управлінні конкурентоспроможністю суб'єктів інноваційного підприємництва (2017)
Гончар О. І. - Управління втратами операційної діяльності підприємства (2017)
Джеджула В. В. - Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності, Єпіфанова І. Ю. (2017)
Ковальчук С. В. - Маркетингове забезпечення стратегізації управління персоналом підприємства, Забурмеха Є. М. (2017)
Ситник Л. С. - Просторове планування відновлення території і місцевого розвитку в умовах змін адміністративно-територіального устрою, Біркентале В. В. (2017)
Рєпіна І. М. - Розвиток інноваційного потенціалу підприємств за умов глобальних технологічних викликів (2017)
Пожуєва Т. О. - Роль інновацій та інноваційного мислення у підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Ткаченко А. М. - Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу, Сепета В. В. (2017)
Швиданенко Г. О. - Інноваційна модель розвитку бізнесу в Україні, Бойченко К. С. (2017)
Гриневич Л. В. - Передумови появи дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил в регіональних економічних системах (2017)
Васильківський Д. М. - Формування корпоративної культури як елемента брендингу, Яремчук Т. В. (2017)
Сагер Л. Ю. - Розроблення стратегічного підходу до управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств (2017)
Шергіна Л. А. - Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу, Савощенко О. О., Жемба А. Й. (2017)
Козырь-Чепурная М. А. - Дезагрегирование стратегии реструктуризации машиностроительного предприятия (2017)
Поліщук І. І. - Теоретико-методичні засади побудови механізму управління маркетинговим потенціалом підприємства (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського