Бойчевська І. - Особливості вивчення іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України (2015)
Борисенко В. - Роль функціонального стилю при дидактичному проектуванні практичних навчальних занять, Борисенко Д. (2015)
Бурчак Л. - Вивчення явища поліплоїдії у рослин під час навчально-польової практики студентів з генетики, Мигун М. (2015)
Бусленко О. - Становлення і розвиток підготовки фахівців дизайнерського профілю у вищих навчальних закладах (2015)
Василенко О. - Інноваційні технології та методи навчання управлінських кадрів закладів ресторанного господарства (2015)
Гагарін М. - Морально-етичне виховання майбутніх менеджерів освіти (2015)
Голубнича Л. - Писемні джерела педагогічної історіографії: питання класифікації (2015)
Грищенко Т. - Естетичне виховання як необхідна умова універсалізації духовної культури особистості молодшого школяра (2015)
Грітченко А. - Формування інноваційних знань, інноваційного способу мислення та інноваційності особистості студента в інноваційно-діяльному середовищі вищого навчального закладу, Кириленко К. (2015)
Дубовик Л. - Формування вмінь з використання методів математичної статистики у майбутніх інженерів-педагогів, Кострицький В. (2015)
Іщенко С. - Аксіологічний аспект професійної підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи (2015)
Калабська В. - Використання фольклорного компоненту при підготовці майбутніх учителів в УДПУ імені Павла Тичини (2015)
Карелова Г. - Організація і результати експериментально-дослідної роботи з виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків у позаурочній діяльності (2015)
Клєба А. - Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Коберник О. - Виховний потенціал студентського самоврядування у формуванні особистості майбутнього педагога (2015)
Короленко В. - Пошук можливостей підвищення єфективності морального формування дітей в сучасному суспільстві (2015)
Косяк І. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості під час виробничої технологічної практики (2015)
Куліш Р. - Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах (2015)
Курчій О. - Історичний аспект розвитку писанкарства у дослідженнях сучасних педагогів, Яценко К. (2015)
Лисак Г. - Організація музично-виховної роботи на заняттях з хорового классу, Вишневецька Л. (2015)
Лисак Л. - Формування цілей навчання майбутніх кулінарів засобами етнокультурних традицій (2015)
Лихолат О. - Фактори формування виробів дизайну в системі підготовки педагога професійної освіти (2015)
Майба О. - Професійна майстерність сучасного регента дитячого церковного хору (2015)
Малихін А. - Теоретичні основи використання дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій (2015)
Малихін В. - Дослідження професійної компетентності студентів комп’ютерного профілю в галузі безпеки інформаційних систем (2015)
Малишевська І. - Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами в Законі України "Про дошкільну освіту" (2015)
Назаренко Т. - Методика використання навчально-методичного програмованого засобу для навчання географії в школі, Браславська О. (2015)
Нищак І. - Діалектичний підхід як методологічна основа проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2015)
Онищенко С. - Застосування ІКТ при викладанні дисциплін циклу машинознавства під час підготовки майбутніх учителів технологій, Вертипорох Д. (2015)
Пироженко П. - Види оцінювання навчальних досягнень учнів в українській школі (2015)
Полішук О. - Правова компетентність як основа професійного росту майбутнього менеджера (2015)
Полякова С. - Вдосконалення процесу навчання в гуртковій роботі при вивченні деяких тем з "Основ кольорознавства" (2015)
Потієнко В. - Перспективи розвитку технологічної освіти: особливості планування варіативного курсу, Лук’янчук Т. (2015)
Рукасова С. - Актуалізація стильового рішення костюму у процесі проектування одягу (2015)
Рацул А. - Психолого-педагогічні основи профорієнтації учнів, Завітренко Д. (2015)
Руденко І. - Особливості творчої активності молодших підлітків (2015)
Семенов А. - Теоретичні засади експериментально-дослідної роботи з виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Силко Є. - Розвиток творчої уяви студентів спеціальності "образотворче мистецтво" педагогічних вузів на заняттях з композиції (2015)
Сичікова Я. - Теоретико-методичні аспекти впровадження інноваційних технологій в освітній процес при підготовці учителя технологій, Ковачов С. (2015)
Скварок М. - Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій (2015)
Сльоза Н. - Вплив когнітивного підходу на формування самостійних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Сторонська О. - Культурологічний підхід до освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта (2015)
Тарарак Н. - Процес формування "ціннісних орієнтацій" студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України радянського періоду (2015)
Тур О. - Системний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Ушмарова В. - Суб’єктність як методологічний принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями, Каданер О. (2015)
Федоренко Ю. - Методичні основи формування пізнавальних умінь учнів 6–8 класів процесі навчання географії (2015)
Федосова І. - Кадрове забезпечення вищих закладів інженерно-технічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Хрипун Д. - Способи поліпшення навчання учнів у педагогічних переконаннях Василя Дмитровича Сиповського (2015)
Цина В. - Педагогічні технології індивідуалізації майбутніх учителів та її фіксації в освітньо-професійній діяльності (2015)
Чекан О. - Інформатичне мікровикладання як метод формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (2015)
Шандиба О. - Особливості парадигми освітньої системи галузевого підпорядкування для промисловості (2015)
Шевченко А. - Особливості функціонування дизайн-освіти у світі (2015)
Шикиринська О. - Діагностика стану сформованості громадянської активності студентів, Войчун О. (2015)
Юрженко В. - Методичне забезпечення реалізації електронних освітніх ресурсів (2015)
Ягупець С. - Педагогічні підходи до формування проектно-технологічної компетентності майбутнього учителя технологій (2015)
Яценко Т. - Основні тенденції становлення та розвитку методики навчання літератури в школі радянського періоду (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2015)
Завальнюк О. - Степанков Валерій Степанович – професійний історик, патріот, наставник молоді (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Газін В. - Людина, вчений, гуру (2017)
Копилов С. - Історія Речі Посполитої у наукових зацікавленнях В. Степанкова (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли 452 р.: перебіг подій та наслідки (2017)
Головко О. - Східна політика Угорщини в перше десятиліття правління короля Бели IV (1235–1245 рр.) (2017)
Боднарюк Б. - Єретичні рухи та міжконфесійне протистояння на терені Західної Європи: від завершення альбігойських війн до повстання камізарів (1245-1715 рр.) (2017)
Юга О. - Вплив міжнародного чинника на політику владних кіл Речі Посполитої щодо козацької України (грудень 1653 – червень 1655 рр.) (2017)
Олійник С. - Польська інтелігенція Львова в часи Першої Світової війни: випробування російською окупацією (2017)
Benyskiewicz K. - Czy ksiezniczka Predslawa stala sie ofiara "dynastycznej" zemsty Boleslawa Chrobrego, czy wyobrazni poznosredniowiecznych latopisarzy? (2017)
Верстюк В. - Діяльність Б. Хмельницького по створенню антипольської коаліції в оцінці М. Костомарова (2017)
Лиман С. - Історія середніх віків у творчості професора харківського університету Андрія Сергійовича Вязігіна (1867-1919): до 150-річчя від дня народження (2017)
Федьков О. - Є така партія? (Історіографічні нотатки з історії Української соціал-демократичної спілки) (2017)
Комарова О. - Маловідомі джерела у вивченні шляхетського походження родини Доманицьких (відомості з гербовників та розпису поколінь) (2017)
Kydon V. - Coverage of the question of moral and psychological state of the soviet troops during the struggle for Kyiv in 1943 in scientific papers (2017)
Філінюк А. М. - Барг як один із фундаторів сучасних теоретичних і методологічних положень з історії (2017)
Войтович Л. - Феномен галицького боярства і його стосунки з князями (2017)
Балушок В. - Куди поділися севрюки? (2017)
Горобець В. - Полковницька корпорація Гетьманату: соціальні та родинні зв’язки, непотизм, тривалість службових каденцій (2017)
Щербак В. - До витоків державної ідеї ранньомодерної України (2017)
Степанков В. - Угрупування еліти й відносини між ними за гетьманату Б. Хмельницького та напередодні громадянської війни (1648 – березень 1658 рр.) (2017)
Мацьков О. - Похід війська Б. Хмельницького до Слободища 1660 року: проблема визначення його маршруту (2017)
Струкевич О. - Політико-культурні чинники зміни Іваном Мазепою монаршої протекції восени 1708 р. (2017)
Борчук С. - Передумови та етапи створення "енциклопедичного словника" (2017)
Покалюк В. - Інституціоналізація вищих сільськогосподарських навчальних закладів УСРР у 1920-х рр. (2017)
Комарніцький О. - Студенти-педагоги УСРР: проблема формування нового політичного світогляду (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Лисенко О. - Охорона вантажів та боротьба зі злочинністю на залізницях України в період німецько-радянської війни, Хойнацька Л. (2017)
Павловська С. - Фактори, які впливали на морально-психологічний стан гітлерівців та їх готовність продовжувати збройну боротьбу у 1944 році на території України (2017)
Вєтров І. - Особливості використання праці зарубіжних військовополонених та інтернованих на відбудові важкої індустрії України у середині 40-х років (2017)
Газін В. - Українське село: відродження чи модернізація?, Нечитайло В. (2017)
Опря Б. - Шлюбні стосунки у середовищі православного парафіяльного духовенства Правобережної України у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Опря І. - У пошуках власної ідентичності: пізньопротестантські конфесії Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Чуткий А. - Студенти-подоляни у Київському комерційному інституті – свідчення важливої ролі Поділля в економічному житті України початку XX ст. (2017)
Кліщинський П. - Проблема відшкодування збитків населенню Правобережної України у 1914–1916 рр., завданих подіями Першої Світової війни (2017)
Гирич І. - Федьков О. М. Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с. (2017)
Левченко Л. - Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. 984 с. (2017)
Коротко про авторів (2017)
Відомості про авторів (2016)
Бондаренко Н. Б. - Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я (2016)
Бондарчук О. І. - Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя (2016)
Брюховецька О. В. - Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) (2016)
Małgorzata W. - School climate and culture (2016)
Кримлова Ю. М. - Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій (2016)
Москальова А. С. - Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Папуша В. В. - Внутрішні передумови проявлення віктимної поведінки у підлітковому віці (2016)
Перегончук Н. В. - Психологічні чиннники формування професійної компетентності майбутніх психологів (2016)
Полякова В. І. - Методика дослідження ґендерної толерантності педагогічних працівників (2016)
Прокопенко О. А. - Професійна "Я-концепція" майбутнього фахівця економічного профілю (2016)
Соломка Т. М. - Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів (2016)
Хілько С. О. - Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів (2016)
Ластовецький М. - Музично-виразові властивості труби в симфоніях Петра Чайковського (2016)
Рось З. - Інтеграція фольклору та джазу як одна з характерних особливостей сучасної української джазової музики (2016)
Лазаренко Н. - Неоромантические стилевые показатели фортепианного творчества Александра Глазунова (2016)
П’ятницька-Позднякова І. - Музичне та вербальне мовлення: діалектика зв’язку (2016)
Мацієвська Т. - Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка (2016)
Бардашевська Я. - Хори а сарреllа Віктора Степурка на біблійну тематику: псалми (2016)
Казимирів Х. - Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти (2016)
Дзиндзюра Л. - Творча діяльність Богдана Торби на Самбірщині (друга половина 20-го – початок 21-го століття) (2016)
Воскобойнікова Ю. - Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи (2016)
Дерев’янчук Ю. - Кондак на вознесіння як зразок гимнографічного жанру: богословсько-поетичний контекст (2016)
Молчко У. - Йосип Гошуляк: штрихи життєвого та творчого шляху (до першої річниці від дня смерті співака) (2016)
Щур Л. - Танцювально-інструментальні колективи як складова фольклорно-мистецького фестивалю "В Борщівському краї цвітуть вишиванки” (2016)
Чупашко І. - Іван Небожинський – керівник хорових колективів Львівщини (2016)
Смоляк О. - Основні педагогічні методи і прийоми роботи Ігоря Левенця в класі хорового диригування (2016)
Довгань О. - Фортепіанне тріо теленків та його роль у культурно-мистецькому житті Тернополя кінця 20-го століття (2016)
Гринчук І. - Стилістика фортепіанних творів Михайла Вериківського (20–60-і роки XX століття), Грищенко Т. (2016)
Зубко Н. - Похідні жанри у камерно-інструментальній творчості Генрика Мельцера-Щавінського (2016)
Бараніченко П. - Класична драматургія в естрадному мистецтві (2016)
Смоляк П. - Аматорський театральний гурток села Смиківці тернопільського повіту в культурно-освітньому русі Галичини першої третині ХХ століття (2016)
Москвічова Ю. - Фестиваль "Подільська лялька” в культурно-мистецькому житті Вінниччини (2016)
Олійник Н. - Видозміни традиційної календарної обрядовості Слобожанщини у ХХ столітті (2016)
Прокоп’як І. - Початки театральної Шевченкіани в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Штець В. - Жанровий діапазон живописного доробку Золтана Шолтеса (2016)
Куліш О. - Архетипи веб-зображень в аспекті взаємодії суспільства і природи (2016)
Чен Чжоу - Современная китайская каллиграфия в научных дискуссиях конца ХХ – начала ХХІ века (2016)
Івашків Г. - Керамічні вироби у весільній обрядовості українців (2016)
Куцир Т. - Верхній полотняний одяг Опілля (2016)
Філатова М. - Образ "Малюка Боні” в англійській сатиричній гравюрі межі XVIII–XIX століть з фондів Харківського художнього музею (2016)
Мисак М. - Особливості формування і розвитку орігамі як сучасного виду мистецтва (2016)
Дячок О. - Архітектура енергетично самодостатніх будівель (2016)
Позняк А. - Психо-социальные аспекты в формировании дизайна интерьера магазина. Концепция "Статус” (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Алейнікова О. В. - Державна підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки України (2016)
Даниленко Л. І. - Легітимність конституційних змін в історії України (2016)
Діденко Н. Г. - Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування (2016)
Dmytrenko G. - Humanocentric approach to the elaboration of public administration in Ukrainе (2016)
Kyrychenko M. - Conceptualization of cognitive-communicative dimensions of the ideology of the information society in the humanities and scientific discourse of XXI century: research methodology (2016)
Лукіна Т. О. - Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні (2016)
Любченко Н. В. - Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади (2016)
Пахомова М. В. - Державне управління педагогічною освітою в Королівстві Норвегія: орієнтири для України (2016)
Соломка А. В. - Теоретичні засади формування управлінських інноваційно-акмеологічних стратегій в системі державного управління України (2016)
Супрун В. В. - Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні (2016)
Аверчев О. В. - Аналіз економічної ефективності виробництва рису в умовах Причорноморського Степу України, Аверчева Н. О. (2016)
Вермієнко Т. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств АПК (2016)
Грановська Л. М. - Землеустрій - один з методів управління зрошуваними сільськогосподарськими землями, Морозов О. В., Морозова О. С. (2016)
Грановська Л. М. - Формування еколого-інвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки України, Олійник І. С. (2016)
Димов О. М. - Економічна ефективність виробництва продукції олійних культур у Херсонській області (2016)
Кузькіна Т. В. - Специфіка маркетингу в банківській сфері, Бунін А. О. (2016)
Кузькіна Т. В. - Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства, Тімофєєв І. К. (2016)
Наумік-Гладка К. Г. - Управління підприємницькою діяльністю в умовах зростання інформаційних технологій, Птащенко О. В. (2016)
Оруджева Т. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, Рябенко Г. М. (2016)
Подаков Є. С. - Актуальні проблеми та порівняння сплати податку на додану вартість в Україні і країнах Європейського союзу (2016)
Пристемський О. С. - Аналіз макроекономічних факторів впливу на фінансову безпеку розвитку сільського господарства (2016)
Самайчук С. І. - Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Херсонської області (2016)
Сілецька Н. В. - Теоретичне обгрунтування та узагальнення сучасних підходів до сутності інноваційної стратегії аграрного підприємства, Берегова В. В. (2016)
Стратічук Н. В. - Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення сільгосптоваровиробниками (2016)
Фурдичко О. І. - Аналіз та управління екологічною безпекою в аграрному секторі України, Шкуратов О. І. (2016)
Друга робоча та координаційна зустріч учасників Проекту Tempus ceres "Центри підтримки молодих вчених" (2014)
Славінська О. С. - Науково-технічному збірнику "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” - 50 років, Петрович В. В., Каськів В. І. (2014)
Довгополюк Л. О. - Вплив часу очікування на визначення транспортних витрат (2014)
Вознюк А. Б. - Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки, Гуков М. І. (2014)
Мусієнко І. В. - Автоматизований розрахунок нежорстких дорожніх одягів за українськими нормативами (2014)
Гамеляк І. П. - Порівняння сучасних добавок для високоміцного дорожнього бетону, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Чиженко Н. П., Карпюк О. А. (2014)
Мустяца О. Н. - Очистка природних графітів для одержання композиційних дорожньо-будівельних матеріалів, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта лінійного температурного деформування асфальтобетонуї , Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Усиченко О. Ю. - Аналіз використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві, Миколаєнко О. А. (2014)
Єгоров Е. - Аналіз досвіду контролю якості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг з метою підготовки до весняного сезону 2015 року, Стьожка В., Копинець А., Грицай А., Лук’янець А. (2014)
Пєрова О. С. - Методи і засоби оцінки стану злітно-посадкової смуги, Твердохліб С. П. (2014)
Славінська О. С. - Методи оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, Авраменко Ю. В. (2014)
Славінська О. С. - Особливості застосування витратного підходу оцінки нерухомого майна в дорожній галузі, Харченко А. М. (2014)
Леонтьєв Ю. М. - Дослідження затримок транспорту в зоні ремонтних робіт, Халай Т. О. (2014)
Лихоступ М. М. - Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону (2014)
Артеменко В. А. - Повышение качества прогнозирования гидрологических временных рядов, Петрович В. В. (2014)
Кіяшко І. В. - Зміна швидкості руслового потоку в зоні впливу мостових переходів у процесі розвитку загальних руслових деформацій, Євсейчик Ю. Б. (2014)
Кондрюкова І. О. - Композитні плити в транспортному будівництві (2014)
Кузло М. Т. - Аналіз фізико-хімічних процесів при взаємодії сольових розчинів з мінеральними частками ґрунту, Піліпака Л. М. (2014)
Осяєв Ю. М. - Використання розподілу Діріхле в ймовірних статистичних методах дослідження використання новітніх матеріалів у дорожньому будівництві, Леонтьєв Ю. М. (2014)
Ряпухин В. Н. - Особенности напряженно-деформированного состояния слоистых плит на контакте слоев, Арсеньева Н. А., Онищенко А. С. (2014)
Славінська О. С. - Методи визначення параметрів поперечних дренажів мілкого залягання, Савенко С. С. (2014)
Шинкарук Л. А. - Дослідження процесу зволоження піщаного дренуючого шару вологою від розтавання дорожньої конструкції (2014)
Янчук Л. Л. - Модель оцінки надійності за тріщиностійкістю у функції часу (2014)
Бондаренко Л. П. - Дослідження впливу різних факторів на обсяги викидів забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонних сумішей, Кондрюкова І. О. (2014)
Бородіна Н. А. - Методологічний підхід до оцінки впливу на атмосферне повітря транспортних засобів при експлуатації автомобільної дороги (2014)
Гайдукевич В. А. - Оцінка відповідності дорожнього середовища функціональному стану водія, Коник М. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Алгоритм моделирования движения транспортных потоков при заданном эксплуатационном состоянии дороги (2014)
Пронин С. В. - Создание систем моделирования транспортных процессов с помощью мультиагентного подхода (2014)
Al-Omari S. K. Q. - Estimation of the generalized Bessel–Struve transform in a certain space of generalized functions (2017)
Атамась И. В. - Устойчивость неподвижных точек одного класса квазилинейных каскадов в пространстве convRn, Слынько В. И. (2017)
Баранник А. Ф. - Точні розв’язки нелінійного рівняння utt=a(t)uu xx+b(t)ux2+c(t)u, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2017)
Wu J.-L. - Boundedness of Riesz-type potential operators on variable exponent Herz–Morrey spaces (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решении дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями, Корепанова Е. С. (2017)
Ибадзаде Ч. Г. - Восстановление оператора Штурма–Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со спектральным параметром в граничном условии, Набиев И. М. (2017)
Mirmostafaee A. K. - Points of upper and lower semicontinuity of multivalued functions (2017)
Петравчук А. П. - Алгебри Лі, асоційовані з модулями над кільцями многочленів, Сисак К. Я. (2017)
Самойленко І. В. - Диференціальні рівняння зі стохастично малими додатками в умовах апроксимації Леві, Нікітін А. В. (2017)
Трохимчук Ю. Ю. - Полный дифференциал (2017)
He B. - On q-congruences involving harmonic numbers (2017)
Березанський Ю. М. - До 125-річчя всесвітньо відомого українського математика Михайла Пилиповича Кравчука (27.09.1892–09.03.1942), Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Дрозд Ю. А., Самойленко Ю. С., Вірченко Н. О. (2017)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных эллиптических уравнений с вырождением типа и порядка, Китайбеков Е. Т. (2017)
Асадян Б. - Конечные группы с 2pqr элементами максимального порядка, Аханжиде Н. (2017)
Банах Т. О. - Дескриптивна складнiсть розмiрiв пiдмножин груп, Протасов І. В., Протасова К. Д. (2017)
Луківська Д. В. - Деякі голоморфні узагальнення локсодромних функцій (2017)
Павленков В. В. - Iнтегральні зображення Карамати для функцій, які узагальнюють правильно зміннi функції (2017)
Козюбра Микола Іванович: актуальне інтерв'ю (провів Різник С. В.) (2016)
Бориславська О. М. - Двадцять п’ять років незалежності України: погляд на конституційний розвиток з позицій сьогодення (2016)
Конституційний огляд (2016)
Жалімас Д. - Життєздатність конституції та роль конституційного суду (2016)
Крусян А. Р. - Конституційна юстиція та конституційні перетворення в Україні (2016)
Мішина Н. В. - Щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі (2016)
Совгиря О. В. - Предмет конституційного права України: аксіологічна складова на сучасному етапі (2016)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування в незалежній Україні: поняття, пріоритети, перспективи (2016)
Екхардт К. - Захист власності крізь призму статті 21 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року (2016)
Ґранат М. - Значення гідності людини у конституційному праві (2016)
Стецюк Н. В. - Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки (2016)
Конституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського (2016)
Базалій В. В. - Урожайність сортів пшениці озимої різної екологічної спрямованості при зрошенні в умоваХ Південного Степу, Бабенко Д. В. (2016)
Базалій В. В. - Характер формування та прояв зимостійскості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов Південного Степу, Бойчук І. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2016)
Аверчев О. В. - Вирощування рису на крапельному зрошені в умовах Півдня України, Осіній О. А. (2016)
Балабак О. А. - Продуктивність фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Васюта В. В. - Особливості сумарного водоспоживання буряка столового за краплинного зрошення в південному регіоні України (2016)
Вердиш М. В. - Особливості розподілу води по Каховському магістральному каналу, Булаєнко Л. М., Кузьменко В. Д., Ващенко Ю. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Актуальні проблеми та перспективні напрями розвитку зрошення в Україні та світі в умовах змін клімату, Біляєва І. М. (2016)
Герасько Т. В. - Показники продуктивності персику за органічної технології вирощування у Південному Степу України (2016)
Дементьєва О. І. - Залежність водоспоживання кукурудзи гібридів різних груп стилості від якості поливної води (2016)
Лимар В. А. - Оптимізація живлення посівних помідорів за краплинного зрошення в умовах Південного Степу України, Наумов A. О. (2016)
Лиховид П. В. - Ефективність використання мінеральних добрив кукурудзою цукровою залежно від агротехніки її вирощування при зрошенні (2016)
Макарчук М. О. - Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран 6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування (2016)
Максимов М. В. - Вплив способу обробітку ґрунту, мінеральних добрив та густоти рослин на урожайність зерна сочевиці за різних умов зволоження в умовах Південного Степу України (2016)
Рудік О. Л. - Формування урожаю льону олійного залежно від терміну посіву та норми висіву в зоні сухого Степу України (2016)
Цилюрик О. І. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на ріст і розвиток рослин ячменю ярого в Північному Степу України, Шапка В. П. (2016)
Чорна К. І. - Аналіз сучасних умов використання зрошення в Україні (2016)
Шатковський А. П. - Режими краплинного зрошення, водоспоживання та врожайність кукурудзи в зоні Степу України (2016)
Яновський Ю. П. - Біологічні особливості розвитку та шкідливість західного травневого хруща в промислових насадженнях суниці в Лісостепу України, Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2016)
Онищенко О. М. - Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві, Харитонов М. М. (2016)
Палій А. П. - Інновації у забезпеченні контролю чистоти молокопровідних систем доїльних установок (2016)
Пелих В. Г. - Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні, Ушакова С. В. (2016)
Підпала Т. В. - Особливості прояву селекційних ознак у молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-безумовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель” (2016)
Повод М. Г. - Відгодівельна продуктивність свиней за різних конструктивних особливостей приміщень та вплив на неї генотипу тварин і пори року (2016)
Бургаз М. І. - Оцінка біопродуктивності та перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області, Матвієнко Т. І. (2016)
Воліченко Ю. М. - Особливості живлення цьоголіток коропових в контрольованих умовах у зв’язку з зарибленням Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Кутіщев П. С., Гейна К. М. (2016)
Лошкова Ю. М. - Методичні аспекти оцінки розвитку фітопланктону у ставах у процесі вирощування рибопосадкового матеріалу коропових для зариблення природних водойм пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2016)
Незнамов С. О. - Якісна оцінка цьоголіток коропових риб, вирощенних у ставах на низькопродуктивних грунтах (2016)
Полтавченко Т. В. - Мікозні захворювання риб у ставових господарствах Рівненської області (2016)
Санжаревська О. І. - Аналіз техногенного забруднення ґрунтів на території газоконденсатного комплексу, Романович І. С., Сененко Н. Б. (2016)
Содержание (2013)
Вовк І. Б. - Пухлиноподібні ураження яєчників: етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Чубей Г. В., Кондратюк В. К., Подоляка Д. В. (2013)
Перинатальные центры в Украине: новая идеология, новые перспективы (2013)
Шишкова В. Н. - Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тромбозов и метаболические нарушения (2013)
Громова О. А. - Патофизиология вегетативно-сосудистых пароксизмов (приливы) у женщин в период менопаузы и механизм действия B-аланина Новая клинико-фармакологическая концепция, Торшин И. Ю., Лиманова О. А., Никонов А. А. (2013)
Кондратюк В. К. - Нетримання сечі у жінок (етіологія, діагностика, підходи до лікування), Литвиненко Р. А. (2013)
Герасимова Т. В. - Декскетопрофен – анальгезия в акушерско-гинекологической практике, Гопчук Е. Н., Чайка О. И. (2013)
Голяновский О. В. - Комплексная терапия кольпитов у беременных группы риска, Туркенич Е. В., Шемберко А. В. (2013)
Дубчак А. Е. - Неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2013)
Завадская Т. С. - Расстройства психосоматического здоровья, связанные с абортом: современное решение в акушерско-гинекологической практике (2013)
Гончаренко Д. О. - Об'ємне відновлення масивних акушерських кровотеч: теорія і практика, Жежер А. О. (2013)
Макаренко М. В. - Аргоново-плазмова коагуляція при повторному кесаревому розтині, Говсєєв Д. О., Базелюк О. М. (2013)
Шурпяк С. О. - Міома матки і вагітність: клініка, ускладнення і лікування (2013)
Косульникова Л. Ф. - Применение препарата Полижинакс для лечения инфекционного вагинита во II триместре беременности, Сыроватко Л. Н., Богословова Ю. Е. (2013)
Козлов П. В. - Эффективность токолитической терапии при недоношенной беременности и преждевременном разрыве околоплодных оболочек (2013)
Корнацька А. Г. - Прегравідарна підготовка жінок з синдромом втрати плода та захворюваннями щитоподібної залози, Даниленко О. Г., Ракша І. І., Біль І. А., Дубенко О. Д. (2013)
Авраменко Т. В. - Оценка психоэмоционального состояния с изменением вегетативного реагирования в неврологическом профиле беременных с врожденной патологией ЦНС плода, Шевченко А. А., Лапко П. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и роды у пациенток с метаболическим синдромом на фоне ожирения, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Пивнев М. С. (2013)
Боровкова Е. И. - Взаимодействие возбудителей инфекции с организмом беременной как фактор риска внутриутробного инфицирования плода (2013)
Рубан Я. А. - Сравнительные аспекты клинического течения І триместра беременности у женщин после вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Романенко Н. М. - Современные аспекты патогенеза анемического синдрома у беременных (2013)
Ринжук В. Є. - Ультразвукова характеристика нирок та допплєрометрія ниркового крово (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Динаміка частоти кесаревих розтинів у разі екстрагенітальної патології як показання до оперативного розродження, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2013)
Багрий Д. О. - Оптимизация тактики ведения пациенток с акушерской раневой инфекцией (2013)
Жук С. І. - Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи (2013)
Корнацька А. Г. - Негормональна корекція оваріальної гіпофункції запального ґенезу, Вовк І. Б., Чубей Г. В. (2013)
Петрова Г. А. - Опыт применения противогрибковых препаратов системного действия при урогенитальном кандидозе у женщин (2013)
Булавенко О. В. - Роль вітаміну D у розвитку та перебігу синдрому полікістозних яєчників, Фурман О. В. (2013)
Горовенко Н. Г. - Молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку ендометріозу, Подольська С. В., Захаренко Н. Ф. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности системного и местного фагоцитоза при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища, Барановская Г. А. (2013)
Садовой А. П. - Эхографическая диагностика аномалий развития матки и влагалища (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Редкий случай материнского зеркального синдрома при неиммунной водянке плода, вызванной аномалией сосудов пуповины, Ошовский В. И., Бондаренко А. А., Гладкая О. Н., Усенко Т. В., Пивнев М. С. (2013)
Лянна М. В. - Оцінювання стану системи мати–плацента–плід у вагітних з лейомійомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Невірковець А. А. - Перинатальні гіпоксичні ураження центральної нервової системи у новонароджених та динаміка змін рівня вільного гепарину у плазмі крові при лікуванні (2013)
Камінський В. В. - Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Гравагин (метронидазол) для интравагинального введения – местная терапия урогенитального трихомониаза, Гопчук Е. Н. (2013)
Подольський В. В. - Особливості гормонального балансу та сексуального здоров'я у ВІЛ-інфікованих жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів, Хомінська З. Б., Волошин А. В. (2013)
Яремчук Т. П. - Стан органів та систем вагітної та плода при сифілісі (2013)
Льовкіна О. Л. - Клініко-анамнестичні, соціальні та психологічні особливості жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим безпліддям (2013)
Гафійчук Р. Г. - Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям при синдромі виснажених яєчників (2013)
"Тест, пожалуйста, скажи, да всю правду доложи…" (2013)
Содержание (2013)
Давыдова Ю. В. - Заболевания щитовидной железы и беременность (клиническая лекция), Петрова Г. А. (2013)
Репродуктивное здоровье женщины в XXI веке Обмен международным опытом в Киеве (2013)
Научно-производственной компании "О.Д. Пролисок" – эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы Симбитер® в мае этого года исполняется 20 лет (2013)
Давыдова Ю. В. - Железодефицитная анемия в ХХI веке: ионные и неионные препараты железа, практические рекомендации для беременных, Лиманская А. Ю., Огородник А. О. (2013)
Бабенко О. М. - Прогестеронотерапия в акушерстве и гинекологии, Яшина Е. Г. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Современные аспекты партнерских родов, Вдовиченко С. Ю. (2013)
Шекера О. Г. - Забезпечення прав медичних працівників у контексті розвитку медичного права в Україні, Шекера О. О., Підопригора Л. А. (2013)
Падалко А. А. - Острое повреждение легких вследствие трансфузий, Жежер А. А., Гончаренко Д. А. (2013)
Жемела Н. І. - Вплив вітамінів та мікроелементів на перебіг вагітності (огляд літератури) (2013)
Чуйко М. М. - Сучасний епідеміологічний стан проблеми внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених немовлят (огляд літератури та дані власних спостережень) (2013)
Сафонова И. Н. - Доказательная медицина и роль третьего ультразвукового скрининга в выявлении фетоплацентарной патологии (обзор литературных и веб-источников), Лукьянова И. С. (2013)
Пирогова В. І. - Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї, Цьолко О. Р. (2013)
Кондратюк В. К. - Виділення з жіночих статевих шляхів (етіологія, диференціальна діагностика та принципи лікування), Ємець Н. О., Коблош Н. Д., Дзюба Г. А., Щуревська О. Д. (2013)
Бенюк В. О. - Особливості функціонального стану слизової оболонки піхви та шийки матки за умов мікст-інфекції, Щерба О. А. (2013)
Макаренко М. В. - К вопросу хирургического лечения преждевременных родов при невынашиваемости, Говсеев Д. А., Городничая Л. Н., Аксенов В. Б. (2013)
Тезиков Ю. В. - Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина (2013)
Сабиров Д. М. - Лечение беременных с заболеваниями мочевыводящих путей, Артикходжаева Г. Ш., Гафурова Ф. А. (2013)
Захаренко Н. Ф. - Клінічні аспекти ендометріоїдної хвороби (2013)
Шпак І. В. - Прогнозування акушерських, перинатальних ускладнень у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Радзинский В. Е. - Преждевременные роды и перспективы применения прогестерона для их профилактики (2013)
Данилко В. А. - Апластическая анемия и беременность, Исламова Е. В., Коваль С. Д., Медведь В. И., Янюта С. Н. (2013)
Юдіна Т. В. - Вплив фітотерапії на властивості сечі як напрямок патогенетичного лікування пієлонефритів у вагітних, Терехова Н. В., Сергієнко С. М. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Современные направления фетальной хирургии и особенности проведения анестезиологического пособия, Смородская Е. П. (2013)
Товстановская В. А. - Современный подход в лечении бактериального вагиноза у беременных, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Михеева Л. М., Славута Г. Б. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину – реальна небезпека чи безпідставний страх, Гончарук Н. П., Полуянова О. М. (2013)
Диндар О. А. - Акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом (2013)
Назаренко Л. Г. - Низкий рост женщины как значимый и независимый фактор акушерского и перинатального риска, Тарусина Е. В. (2013)
Процепко А. А. - Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани при недержании мочи у женщин во время беременности на качество их жизни, Костюк А. Л. (2013)
Чемер Н. М. - Хронічна церебральна венозна дисциркуляція у жінок в І триместрі вагітності (2013)
Савичева А. М. - Оценка действия Полижинакса на микроорганизмы, выделенные из влагалища женщин, в опыте in vitro, Рыбина Е. В. (2013)
Сінетар Е. О. - Вплив препарату Афлазин на адгезивні властивості мікроорганізмів – збудників катетер-асоційованих інфекцій, Лоскутова М. М. (2013)
Гопчук Е. Н. - Альгодисменорея – коррекция состояния современными средствами (2013)
Неймарк А. И. - Эффективность препарата Сагенит в комплексной терапии женщин с урогенитальными нарушениями в период пери- и постменопаузы, Шелковникова Н. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Рациональная антибиотикопрофилактика инфекционно- воспалительных осложнений после внутриматочных операций, Гопчук Е. Н. (2013)
Жук С. І. - Сучасна ДНК-діагностика папіломавірусної інфекції, Кошмеринська А. М., Таран О. А. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и папилломавирусная инфекция, Лакатош В. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С., Яручик С. П., Полонец И. А. (2013)
Мельников С. М. - Противірусна хіміотерапія генітального герпесу (2013)
Прилуцкая А. Б. - Иммунный статус больных, инфицированных хламидиозом, и его коррекция препаратом Лаферобион, Авраменко С. А., Цапенко Т. В., Прилуцкий А. И., Славута Г. Б. (2013)
Адамовская Т. Н. - Особенности ведения пациенток с эндометриоз- ассоциированным бесплодием (2013)
Данкович Н. А. - Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения, Воробей-Виховская В. Н. (2013)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я жінок зі злоякісними пухлинами зовнішніх статевих органів (2013)
Зарічанська Х. В. - Епідеміологія та фактори ризику папіломавірусної інфекції шийки матки (2013)
Егоров А. А. - Современные возможности диагностики состояния фетоплацентарного комплекса у женщин, перенесших органосохраняющее лечение по поводу предрака и начальных стадий рака шейки матки (2013)
Марченко Н. Є. - Чинники ризику загрози передчасних пологів у ІІ триместрі вагітності (2013)
Меленчук Л. М. - Визначення рівня еритропоетину як маркера адекватного призначення лікування у вагітних з інфекційними ураженнями нирок, поєднаними з анемією (2013)
Антонюк М. І. - Аналіз медико-соціального статусу жінок, у яких відбулися передчасні пологи, Дола О. Л., Ємець Н. О. (2013)
Яремчук Т. П. - Відновлення мікробіоценозу піхви – один з напрямів покращання перинатальних наслідків сифілісу (2013)
Назаренко Л. Г. - Случай пренатальной диагностики эпулиса, Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А., Ромадина О. В., Лихачова Н. В. (2013)
Гайструк А. Н. - Сучасний погляд на багатоплідну вагітність з елементами доказової медицини, Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Шевчук М. В., Притуляк Л. В. (2013)
Нечай О. С. - Молекулярно-генетичні методи в пренатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода (2013)
Бабаджанян Е. Н. - К вопросу о необходимости третьего ультразвукового перинатального скрининга, Ромадина О. В., Яковенко Е. А., Жадан И. А. (2013)
Арбузова С. Б. - Стратегія пренатального скринінгу вродженої та спадкової, Астахов В. М., Ніколенко М.І. (2013)
Посохова С. П. - Частота внутрішньоутробного інфікування плода у разі передчасного розриву плодових оболонок в терміні гестації 22–34 тиж, Ніточко К. О., Фісун В. Г. (2013)
Удовика Н. А. - Прегравидарная подготовка – ведущий фактор формирования здоровья ребенка, Романенко И. Ю. (2013)
Самая женская "болезнь" (2013)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Життєздатність спор збудника твердої сажки пшениці Tilletia caries (DC) Tul. (2015)
Горновська С. В. - Лучний метелик — небезпечний шкідник соняшнику, Федоренко В. П. (2015)
Альдалаін Е. - Вірусна контамінація насіння овочевих культур в Україні, Бондар О. С., Богуславець О. О., Шевченко Т. П., Поліщук В. П. (2015)
Гричанюк В. П. - Захист саджанців від яблуневої листкової галиці (2015)
Піковський М. Й. - Діагностика ураження рослин Аlcea rosea L. грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Кирик М. М. (2015)
Сігарьова Д. Д. - Нематодози квітково-декоративних рослин в тепличних господарствах міста Києва, Карплюк В. Г. (2015)
Фокін А. В. - Принципи фрактальної фітосанітарної діагностики агроценозу (2015)
Беспалько В. А. - Колірна пастка проти оленки волохатої у плодових садах (2015)
Яновський Ю. П. - Для вашого саду від Яновського Ю. П. (2015)
Зміни до правил (2015)
Різник С. В. - Професор Володимир Буткевич: "Ми народжуємось не для того, щоб служити державі" (актуальне інтерв’ю) (2017)
Бориславська О. М. - Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація? (2017)
Конституційний огляд: Пряма демократія в дії (2017)
Абат Н. А. - Конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення народу і артистократії (2017)
Гараджаєв Д. - Конституційна скарга як ефективний процесуальний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина (2017)
Косович В. М. - Конституційна скарга і критерії конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти (2017)
Рабінович С. П. - Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra (2017)
Стецюк П. Б. - Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір (2017)
Цомпляк К. - Столиці держав як конституційна проблема (2017)
Дубас В. В. - Венеціанська комісія про конституційну скаргу (2017)
Практика конституційного процесу: Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України щодо конституційного правосуддя (2017)
Опольська Н. М. - Генеза творчої діяльності на території України в найдавніші часи (2017)
Криворучко О. І. - Проблема "болоховців" у дослідженні історії південних руських земель ХІІІ ст. (2017)
Лапшин С. А. - Характеристика політичних поглядів Б. Хмельницького та особливості їх формування (2017)
Барановська І. Г. - Розвиток музичної освіти України кінця XVII–XVIII ст., Мозгальова Н. Г., Уманська Л. М. (2017)
Давтян Д. А. - З історії вірменської колонії Старого Криму (2017)
Стоколос Н. Г. - Обставини завершення інкорпорації російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.), Шеретюк Р. М. (2017)
Кізлова А. А. - "Великоцерковні приставники" в комунікації з відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII–перші десятиліття XX ст.) (2017)
Гончарова Н. О. - Участь шляхетного стану в справі благодійності в Херсонській губернії (2017)
Громакова Н. Ю. - Вплив еміграції на діяльність польських громадських осередків в українських теренах упродовж ХІХ–початку ХХ ст. (2017)
Цецик Я. П. - Роль чорносотенців в ускладненні взаємовідносин між польським і російським населенням Волині на початку ХХ ст. (2017)
Хоцянівська І. В. - Лесь Мартович крізь виміри часу (2017)
Маслійчук В. Л. - Проблеми доступу до освіти в Новгород-Сіверській гімназії першої чверті ХІХ ст. (2017)
Білобровець О. М. - Перехід польської суспільної думки в Україні на позиції відновлення державної незалежності Польщі в роки Першої світової війни (2017)
Герасимов Т. Ю. - Перебіг антиалкогольної кампанії в Києві в період Першої світової війни (1914–1917 рр.), Романюк І. М. (2017)
Логінов О. В. - Діяльність Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів (2017)
Ратушняк І. І. - Законодавчі основи реформування місцевих адміністрацій в Україні в добу гетьманату 1918 р. (2017)
Білай Ю. В. - Інституційний інструментарій державоохоронних структур білого руху на півдні України (1918–1920 рр.) (2017)
Ліва Н. В. - Два аспекти музично-педагогічної діяльності Б. Л. Яворського (2017)
Мельничук М. О. - Запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР у 1920-х рр. (2017)
Вітенко З. Р. - Профспілки України й міжнародна Червона допомога (1920-х–1930-х рр. ХХ ст.) (2017)
Мартинюк Я. М. - Організаційна структура органів міського самоврядування на Волині в міжвоєнний період (2017)
Захарчин Н. Г. - Пацифікація Львівського повіту у висвітленні офіційного друкованого органу Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)–газети "Діло", Шептицька Л. Б. (2017)
Ільницький В. І. - Організація української народної самооборони на теренах карпатського краю ОУН (2017)
Кицак Б. В. - Евакуація медичної галузі Української РСР у 1941 р. (2017)
Силка О. С. - Стан дитячої бездоглядності, сирітства та злочинності в 1942–1945 роках на визволених від окупації територіях України (2017)
Мазило І. В. - Відбудова й відновлення роботи Придніпровської магістралі в 1943–1945 рр. (2017)
Скіра Ю. Р. - Переховування Фаїни Ляхер монахами та монахинями Студійського Уставу під час Голокосту (2017)
Романюк Б. І. - Діяльність системи дошкільних дитячих установ в українському селі другої половини 1940-х–першої половини 1950-х років (2017)
Зінько І.Ю. - Конфесійне життя України в повоєнні роки (2017)
Сушик І. В. - Торф’яний промисел Волині: повоєнний розвиток та сучасний стан галузі (2017)
Кательницька Л. В. - Вибори до Верховної та місцевих рад народних депутатів УРСР у 1990 р. на Чернігівщині: характерні риси та особливості (2017)
Левчук К. І. - Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) (2017)
Гарбарук А. С. - Полонійна преса в західних областях України (1991–2016 рр.), Казмірчук О. А. (2017)
Пилипенко Т. І. - Проблеми української національної держави в умовах сучасних цивілізаційних викликів (2017)
Бакалець О. А. - Молдавські монети на подільському ринку другої половини ХІV–ХV ст. (за скарбовими джерелами) (2017)
Кузьмінець Н. П. - Більшовицький наступ на різні релігійні конфесії на Поділлі на початку 1920-х років (2017)
Войнаровський А. В. Мазур І.В. - Польська громада Поділля 1920-х рр. в умовах більшовицької політики "коренізації" (2017)
Стадник О. О. - Ідеологізація навчально-виховного процесу та пропагандистсько-агітаційна робота партійних структур в освітній галузі у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Поділля) (2017)
Гула С. А. - Органи ДПУ УСРР і партійно-радянські структури в здійсненні другого "воєнно-комуністичного штурму" на Поділлі (1928–1930 рр.) (2017)
Кравченко П. М. - Кадрова політика сталінського режиму в роки голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі (2017)
Гальчак С. Д. - Прояви колабораціонізму на Поділлі в роки нацистської окупації краю (2017)
Кононенко В. В. - Антисемітська політика радянської влади в 1948–1953 рр. (на матеріалах Поділля) (2017)
Поліщук А. С. - Розвиток аптечної мережі в Україні в 1965–1985 рр. (на прикладі Вінницької та Хмельницької областей) (2017)
Швець І. Б. - Музична культура Вінниччини в роки незалежності України: творчий досвід, сучасні тенденції розвитку (2017)
Гребеньова В. О. - Прізвищевий масив Сосонської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2017)
Батирєва І. М. - Культурно-господарський комплекс селян Східного Поділля 1950–1960-х рр. (за матеріалами етнографічних експедицій) (2017)
Пилипак М. А. - Традиційна культура українців Республіки Башкортостан (за матеріалами експедицій 2016 р.) (2017)
Жмуд Н. В. - Культурний ландшафт сучасної Вінниці в контексті антропології простору (за матеріалами польових студій): спроба аналізу та окреслення перспектив (2017)
Ціватий В. Г. - Реформація як складова міжнародних відносин і процесів інституціоналізації європейської зовнішньої політики та дипломатії доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) (2017)
Ступко К. В. - Господарське життя поселенців Слов’яносербії та Нової Сербії у 1751–1764 рр. (2017)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Становлення й розвиток рassiоnmusic як відображення релігійних і мистецьких процесів в європейській культурі (2017)
Шатковська І. С. - Балетна реформа П.І. Чайковського в музично-історичному контексті ХІХ ст. (2017)
Кравчук О. М. - Погляди Т. Ґ. Масарика на соціально-економічні основи чехословацького державотворення (2017)
Попенко Я. В. - Реалізація ідеї створення "Великої Румунії" в зовнішньополітичній діяльності Бухаресту впродовж першої чверті ХХ ст. (2017)
Садовнік О. В. - Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка в складі УРСР 1924–1940 рр.: до питання про історичні передумови виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр. (2017)
Андрущак Р. І. - Теоретичні основи радянської антикатолицької політики 20-х рр. ХХ ст (2017)
Мельничук О. А. - Розвиток соціального страхування в Німеччині у 20-х рр. ХХ ст., Мельничук Т. А. (2017)
Подобєд О. А. - Дозвілля переміщених українців повоєнної Німеччини (2017)
Щигельська Г. О. - Українські біженці та переміщені особи в контексті імміграційної політики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2017)
Боблієнко О. П. - Польська еміграція до Великої Британії після вступу країни до Європейського Союзу (2004–2010 рр.) (2017)
Буглай Н. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення співробітництва Польщі з НАТО (2017)
Мельничук О. Ф. - Забезпечення якості вищої освіти в Австрії (2017)
Жмур Є. І. - Перехід польської економіки від управління людськими ресурсами до управління людським капіталом на зламі ХХ–ХХІ ст (2017)
Захарчук В. О. - Політико-правові умови формування та впровадження системи національної безпеки Республіки Польща на початку ХХІ ст. (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як військового діяча в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції "Пилявецька битва в історії України" (до 360-річчя битви під Пилявцями) (2017)
Тодосієнко Н. Л. - Естетичний розвиток особистості в історико-філософській спадщині епохи Просвітництва (2017)
Очеретяний В. В. - Максим Антонович Славинський–популяризатор творчості Т.Г. Шевченка, Ніколіна І. І. (2017)
Савчук А. А. - Селянська реформа 1861 року в сучасній історіографії (2017)
Шпак-Косаківська Н. М. - Східнослов’янські орнаменти як джерело вивчення традиційної культури українців: історіографія питання, Косаківський В. А. (2017)
Нижнікова С. В. - Єпархіальні жіночі училища України в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії (2017)
Стопчак М. В. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР: інтерпретації радянської історіографії (2017)
Куцик Р. Р. - Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2017)
Кароєва Т.Р. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення книжкової культури (2017)
Мурашова О. П. - Соціальна політика радянської влади в Україні в 1920-х рр.: історіографія проблеми (2017)
Кочкодан В. Р. - Організація жіночих товариств Східної Галичини на сторінках їхньої періодики (кінця ХІХ ст.–1939 р.) (2017)
Романець Л. М. - Джерела до вивчення повсякденного життя вчительства України повоєнного періоду (друга половина 1940-х–кінець 1950-х років) (2017)
Полек Т. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження сільської молоді в пострадянському місті: антропологічний вимір (2017)
Пунько В. М. - Економічна політика уряду Маргарет Тетчер: історіографія проблеми (2017)
Нефьодов Д. В. - Розвиток сучасних вітчизняних історіографічних досліджень (на прикладі тематики радянського повоєнного робітництва) (2017)
Гандзюк В. О. - Особливості висвітлення подій Євромайдану на шпальтах обласної газети "Вінниччина" (2017)
Чорна Н. М. - Сучасні українсько-польські взаємини: аналіз історіографічних джерел (2017)
Неприцький О. А. - Відображення виходу Великої Британії з ЄС у польських ЗМІ (2017)
Мельничук О. А. - Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / упоряд.: Ю.А. Зінько, А.М. Подолинний.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–224, 48, 2 с.: фото, іл., Падалка C. С. (2017)
Тучинський В. А. - Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія/ за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця.–К.: КНТ, 2017.–264 с (2017)
Зінько О. В. - Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937) у документах епохи /Автори-упорядники: О. М. Кравчук, І. І. Ратушняк, К. В. Завалюнюк.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–282 с. (2017)
Романюк І. М. - Давидюк Руслана. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія.–Львів; Рівне: Дятлик М., 2016.–704 с. (2017)
Зінько Ю. А. - Мазур І. В. Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років).–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–260 с. (2017)
Коляструк О. А. - Андрей Корнев, Владимир Тарасов, Станислав Эллис. "Живи, и умирать не надо!". Творческое наследие Владимира Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 гг. (стихии иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц) (2017)
Романюк І. М. - Кононенко В.В. Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.): Монографія / В.В. Кононенко.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017.–370 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Криворученко А. Г. - Система та основні методи кадрового забезпечення у системі управління вітчизняними підприємствами, Шишкін В. О. (2017)
Мамич А. О. - Особливості інвестицій у людський капітал (2017)
Титарчук Д. І. - Характеристика критеріїв оцінювання інвестиційних проектів з енергозбереження у промисловості (2017)
Сучков А. В. - Необхідність соціалізації малого бізнесу в Україні (2017)
Шавкун І. Г. - Комунікація як ефективний інструмент забезпечення "доброго врядування" ("GOOD GOVERNANCE"), Дибчинська Я. С. (2017)
Богданов С. М. - Перспективи розвитку інтернет-маркетингу, як унікального інструменту для просування продукту (2017)
Онищенко О. А. - Формування стратегії підприємства в умовах сучасних інноваційних трансформацій (2017)
Бухаріна Л. М. - Управління запасами промислового підприємства на основі логістичного підходу, Помогайко А. В. (2017)
Тарабан К. С. - Показники виміру ефективності управління ланцюгами постачань (2017)
Шишкін В. О. - Оптимізація логістичних процесів на складі промислового підприємства, Ніколов М. С. (2017)
Кравченко О. В. - Вплив озону і перекису водню на інтенсифікацію біологічної та фізико-хімічної складових процесу знезалізнення та деманганації води (2016)
Братусь О. В. - Метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення динамічних процесів, Подладчіков В. М., Бідюк П. І. (2016)
Побережець І. І. - Застосування ймовірнісного моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків, Ковальов Л. Є. (2016)
Romanuke V. V. - Training data expansion and boosting of convolutional neural networks for reducing the MNIST dataset error rate (2016)
Шологон О. З. - Метод оцінювання структурної складності помножувача Мастровіто у GF(pm) з урахуванням внутрішніх елементів, Шологон Ю. З. (2016)
Гавриш А. П. - Фінішне хонінгування ельборовими брусками отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих композитів на основі нікелю для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Хлус О. С. (2016)
Nesteruk I. G. - Efficiency of steady motion and its improvement with the use of unseparated and supercavitating flow patterns (2016)
Хижняк В. Г. - Фізико-хімічні умови формування, будова і властивості багатокомпонентних покриттів за участю титану, алюмінію, хрому з бар’єрним шаром ТіN на сталі 9XC, Калашніков Т. Ю., Штойка В. Ю., Побережний Д. А. (2016)
Колобродов В. Г. - Математичне моделювання статичного зображуючого Фур’є-спектрометра для дистанційного зондування Землі, Поздняков Д. В. (2016)
Матвієнко С. М. - Підвищення точності вимірювання теплопровідності рідин методом прямого підігріву термістора, Вислоух С. П. (2016)
Сапегін О. М. - Безплатформна інерціальна навігаційна система на основі динамічно настроєних гіроскопів, Романов М. О., Бугайов Д. В. (2016)
Тимчик Г. С. - Застосування акустичного методу визначення одновісних механічних напружень у навантажених фасонних профілях, Філіппова М. В., Демченко М. О. (2016)
Сарібєкова Д. Г. - Розробка складу кольдкрему з антиоксидантними властивостями, Куник О. М., Салєба Л. В., Івахненко Г. О. (2016)
Автори номера (2016)
Кузьмінський А. І. - Проблеми студентського самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду) (2017)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності в учнів основної школи (2017)
Бирка М. Ф. - Теоретико-методичні основи побудови критеріальної бази для оцінювання рівня професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2017)
Кузьменко Ю. В. - Змістова компонента професійного навчання вчителів праці в педагогічних училищах (ІІ половина ХХ ст.) (2017)
Кушнір В. А. - Нові можливості, проблеми і перспективи дистанційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх спеціалістів (методологічний аспект) (2017)
Радул О. С. - Розвиток педагогічної освіти в Україні у 20 - 30-і роки ХХ століття (2017)
Рибінська Ю. А. - Метод Монтессорі та його ефективність в українській школі (2017)
Семеніхіна О. В. - Експериментальне впровадження моделі формування професійної готовності використовувати засоби компютерної візуалізації математичних знань (2017)
Громко Т. В. - Специфіка викладання навчальної дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Демешко І. М. - Використання дистанційного навчання в курсі "теоретична граматика української мови" (2017)
Захарова О. В. - Психофізіологічні основи безпечної професійної діяльності авіаційних спеціалістів (2017)
Калінін В. О. - Професійно-методична підготовка шкільного вчителя нового покоління в мовному педагогічному ВНЗ, Калініна Л. В. (2017)
Корж-Усенко Л. В. - Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України (2017)
Кошук О. Б. - Феномен професійної компетентності інженера аграрного виробництва (2017)
Ненько Ю. П. - Професійно важливі якості як складова готовності офіцера служби цивільного захисту до професійно орієнтованої комунікативної діяльності (2017)
Cіранчук Н. М. - Проблема термінологічної номінації окремих видів лексичних помилок (2017)
Скляренко І. Ю. - "Електронне навчання" як інноваційний метод підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Стрельченко Л. В. - Сутнісно-змістовна характеристика ключових понять дослідження проблеми інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу (2017)
Тарапака Н. В. - Особливості розвитку творчої активності молодших школярів (2017)
Федак С. І. - Викладання предмета "вища математика" англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей, Романюк Л. А., Федак С. А. (2017)
Ганжела С. І. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Zhukova O. M. - The analysis of foreign language teaching methods (2017)
Клименко Ю. А. - Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Нечепорук Я. С. - Позитивні і негативні аспекти дистанційного навчання англійської мови професійного спрямування в льотних навчальних закладах (2017)
Войтовська А. І. - Гендерний підхід у соціалізації студентської молоді з інвалідністю в навчальний процес ВНЗ (2017)
Гагаріна Н. П. - Використання ТРВЗ на інтегрованих заняттях в роботі вихователя дошкільного закладу, Ревенець О. О. (2017)
Golovko I. O. - School-based technical education in late nineteenth – early twentieth centuries England (2017)
Замотаєва Н. В. - Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ (2017)
Кір’янова О. В. - Формувaння інформaційно-комунікaційної компeтeнції cтудeнтів зacобaми інновaційних тeхнологій, Малюкова О. Ю. (2017)
Макаренко В. І. - Характеристика педагогічних умов формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2017)
Москов В. А. - Структура і зміст економічної компетентності кваліфікованих робітників будівельного профілю (2017)
Рощенюк А. М. - Результати дослідження готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період (2017)
Шуппе Л. В. - Специфіка професійної подготовки бакалаврів романської филології в університеті Валенсії (2017)
Бевзюк М. С. - Сутність взаємодії вчителя початкової школи з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Гамза А. В. - Методика роботи над процесом опису дії під час формування текстотворчих умінь у молодших школярів (2017)
Горохова Г. І. - Самореалізація особистості як передумова успішної професійної кар’єри (2017)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Теоретичні основи розробки педагогічної технології підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу (2017)
Коміренко Ю. А. - Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підґрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини ХІХ – початку ХХ столітть (2017)
Лисенко О. А. - Ірландська національна спілка вчителів у професійній підготовці педагогічних кадрів (2017)
Ляшенко Р. О. - Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища (2017)
Мурована І. В. - Розвиток хореографічної освіти Кіровоградщини в період перебудови (2017)
Петрова С. І. - Можливості використання технологій змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів-філологів (2017)
Ушакова Ю. В. - Формування мотивації до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у диспетчерів аеронавігаційного забезпечення як складова безпеки польотів (2017)
Хайдарі Н. І. - Школа-пансіон рагбі (rugby school) – заклад елітної приватної освіти у Великобританії (2017)
Царенко А. В. - Професійна відповідальність у констексті підготовки майбутнього педагога (2017)
Черніченко Л. А. - Досвід інноваційної діяльності логопедів дошкільних навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти (2017)
Маковєй Р. Г. - Організація ділової гри як інтерактивного методу навчання іноземної мови студентів транспортних спеціальностей ВНЗ (2017)
Shcherbyna S. V. - Computer assisted language learning in the development of communicative competence (2017)
Уличний І. Л. - Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти (2017)
Штань О. О. - Етапи педагогічної діяльності М. Л. Довгополюка (2017)
Шкатула О. П. - Кіберзагрози навчально-пізнавальній діяльності курсантів (2017)
Бойко Н. О. - Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Киівському інституті народної освіти (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Агаркова Н. - Вплив передових громадських діячів на розвиток початкової ланки освіти у Східноукраїнському регіоні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Бєлкіна С. - Методичний супровід формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників у процесі викладання хімії (2015)
Бикова В. - Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців (2015)
Білецька І. - Застосування студентами навчальних стратегій під час вивчення теоретичних дисциплін іноземної мови (2015)
Білокопитов В. - Процес забезпечення якості вищої освіти: підготовчо-експериментальний етап становлення (2015)
Бойван О. - Формування гуманних стосунків у студентських групах на виховних годинах засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Бойченко В. - Роль знання у формуванні педагогічного мислення майбутніх учителів (2015)
Вовк О. - Сучасні підходи до організації позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Волошина Г. - Термінологічна підготовка учителя початкової школи, Волошин П., Роєнко Л. (2015)
Воробйова А. - Практичні механізми продукування етично дієвого риторичного дискурсу на уроках мови в основній школі (2015)
Гелета О. - Суть та особливості формування особистості у концепції християнських духовно-моральних цінностей (2015)
Горда І. - Шляхи формування у студентів мотивації до проведення моніторингу навчальних досягнень з математики (2015)
Грітченко А. - Педагогічна категорія "творча індивідуальність особистості", Іщенко Л. (2015)
Дика Н. - Якість засвоєння лінгвістичних понять учнями старшої школи – передумова формування сучасної мовної особистості (2015)
Дроздова І. - Взаємозв’язок формування мовної особистості студента ВНЗ нефілологічного профілю з розвитком професійного мовлення (2015)
Душечкіна Н. - Критерії сформованості екологічного світогляду студентів-економістів (2015)
Жакоміна Н. - Як навчити учнів шести років швидко читати: з досвіду роботи (2015)
Зброй В. - Використання сучасних педагогічних технологій при вивченні курсу "Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку" (2015)
Йовенко Л. - Осмислення понять "герой", "героїзм" у філософській думці (2015)
Казанцева Л. - Навчання дітей дошкільного віку діалогу на комунікативній основі (2015)
Коваль І. - Cтан професійної підготовки студентів педагогічного коледжу в аспекті їх правового виховання (2015)
Ковтун О. - Комунікативні якості мовлення у структурі позитивного вербального іміджу студента ВНЗ (2015)
Козир М. - Формування аргументаційних умінь учнів 5 – 7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект (2015)
Компаній О. - Навчання переказу тексту в 1 класі на уроках української мови (2015)
Король Т. - Структура комунікативно спрямованого тестового завдання з читання англомовної фахової літератури (2015)
Кравцова Н. - Чиказька експериментальна школа-лабораторія Джона Дьюї як феномен освітньої практики США доби прискореної індустріалізації (2015)
Криловець М. - До ювілею вченого-методиста, Браславська О. (2015)
Лещенко Г. - Саморегуляція як механізм формування професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті (2015)
Личук А. - Професійна ідентичність майбутніх авіадиспетчерів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Луценко О. - Психолого-педагогічні проблеми формування мотивації учбової діяльності (2015)
Марченко О. - Формування акме-особистості майбутнього військового фахівця в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу (2015)
Маслюк К. - Діагностика культури особистісного самовизначення студентів у процесі формувального експерименту (2015)
Микитенко В. - Моделювання мовної особистості на засадах синергетичного підходу (2015)
Мосьпан Н. - Англомовна вища освіта в Європейському Союзі (2015)
Назаренко Н. - Вивчення літератури в контексті культури (2015)
Нємцова Н. - Гуманістичний підхід до виховного процессу та аспекти виховної системи ВНЗ (2015)
Новаківська Л. - Вплив ідей О. Потебні на викладання літератури в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Огринчук О. - Рольова гра як засіб оптимізації і стимуляції процесу навчання української мови як іноземної (2015)
Осадченко І. - Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання (2015)
Паладьєва А. - Проблема викладання латинської мови на факультетах філології у вищій школі (2015)
Перхайло Н. - Роль професійного портфоліо у фаховій підготовці та становленні студенті (2015)
Піскурська Г. - Комплекс вправ з розвитку професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Рева Т. - Стан і перспективи удосконалення навчання хімії студентів фармацевтичного факультету національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2015)
Самойлов А. - Інтеграція групових та індивідуальних форм впливу на підлітків у процесі педагогічної профілактики девіантної поведінки (2015)
Сасюк З. - Особливості застосування методу розрізів в процесі навчання студентів інженерній графіці (2015)
Середа Н. - Розвиваємо зв’язне мовлення в учнів початкових класів на уроках української мови: із досвіду роботи (2015)
Сі Даофен - Структурні особливості співацького навчання студентів інститутів мистецтв з використанням інноваційних технологій (2015)
Федорченко Т. - Вплив стану здоров’я дітей старшого дошкільного віку на їх поведінкові прояви (2015)
Христенко О. - Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України (2015)
Цзян Лібінь - Структура суб’єктно-творчої активності студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів (2015)
Чжау Лі - Поняття "інтерпретаторська компетентність" у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2015)
Шарата Н. - До питання організаційної структури управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ (2015)
Щербакова О. - Духовний потенціал ціннісно зорієнтованої риторики у формуванні риторичного ідеалу сьогодення: сутність і завдання (2015)
Каськів В. І. - Коефіцієнт стійкості укосу насипу. Потрібно його нормувати чи ні?, Гусєв О. В., Каськів С. В. (2013)
Пальчик А. М. - Використання GPS-технологій при вишукуванні та паспортизації автомобільних доріг, Савчук С. О. (2013)
Галкина Н. Г. - Автомобильные стоянки в больших городах (2013)
Тарабан С. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва (2013)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавки "SUPERPLAST" на властивості асфальтобетонів, Воловик О. О., Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В. (2013)
Ковальова Г. М. - Вплив нанорозмірного TIO2 й УФ-опромінення на будову і фізико-механічні властивості лінійного поліетилена, Гордієнко В. П., Мустяца О. Н. (2013)
Мозговой В. В - Выбор энергосберегающих добавок для расширения строительного сезона при устройстве поверхностного водоотвода с щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на мостах, Ольховый Б. Ю., Баран С. А., Нимчук К. И. (2013)
Аксьонов С. Ю. - Теоретичні аспекти проектування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу заданої довговічності, Гаркуша М. В. (2013)
Балашова Ю. Б. - Армування дорожніх одягів при реконструкції автомобільних доріг у м. Дніпропетровськ, Роман С. В., Петрович І. В. (2013)
Кіяшко І. В. - Контроль якості влаштування цементобетонних шарів в аеропорту м. Харкова неруйнівним експрес-методом, Пархоменко О. Ю. (2013)
Колісник О. П. - Використання аеродинамічного нагрівання при тепловологісній обробці бетонних дорожніх конструкцій, Коц І. В. (2013)
Смирнова Н. В. - Вариативное выравнивание проезжей части с расчётом объёмов по каждому варианту в проектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог, Кияшко Д. И. (2013)
Павлюк Д. О. - Результати приймальних випробувань станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій і їх шарів, Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв О. С., Гаврищук В. В., Іващенко А. П., Шур`яков М. В., Шуляк І. С. (2013)
Гамеляк І. П. - Попередження руйнувань та деформацій брукованих покриттів, Карафізі Л. М. (2013)
Скрипець А. В. - Побудова та експериментальне дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів, Краснов В. М., Мельніков Д. Є., Бойко В. І., Сагідаєв Ю. М. (2013)
Ігнатюк В. В. - Математична модель програми ремонтів автомобільних доріг (2013)
Овчинников И. Г. - Проблема создания виртуальной кафедры "Транспортное строительство", Овчинников И. И. (2013)
Смолянюк Р. В. - Роль пересувних дорожніх лабораторій в структурі управліннястаном автомобільних доріг, Биценко Ю. П. (2013)
Соколова Н. М. - Державно-приватне партнерство як механізм залучення коштів на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, Маковська Ю. А., Шкарівська Н. Ю. (2013)
Корольков Р. О. - Використання програмного модуля SCAD для забезпечення достовірності методики розрахунку стійкості армованих укосів насипів автомобільних доріг, Шилін І. В. (2013)
Рублев А. В. - Методика оценки колебаний тросов при взаимодействии с движущимся потоком, Бендеберя Ф. А., Зуев С. В., Маслов И. З. (2013)
Щодро О. Є. - Дослідження місцевих руслових деформацій русла р. Волга біля мостового переходу на трасі Нижній Новгород – Казань, Шинкарук Л. А., Вечер В. В. (2013)
Жданюк І. І. - Техніко-економічні питання, які впливають на систему експлуатації мостових споруд в м. Харкові, Джалалов М. Н., Більченко А. В. (2013)
Мишутин А. В. - Технология строительства железобетонных водопропускных сооружений на автодорогах с использованием модифицированных бетонов для повышения долговечности и эксплуатационной надежности, Гапоненко Е. А. (2013)
Титар В. С. - Прогресивні аспекти технології будівництва дорожніх водопропускних труб (2013)
Данчук В. Д. - Екологічна оцінка вулично-дорожної мережі мегаполісу, Олійник Р. В., Самойленко Є. С. (2013)
Савенко В. Я. - Визначення пропускної здатності автомобільної дороги, Губа В. В. (2013)
Додух К. М. - Інформаційне забезпечення водіїв в складних дорожніх умовах, Шостак С. М. (2013)
Дідківська Л. С. - Дослідження області ефективного функціонування світлофорного регулювання з можливістю виклику пішохідної фази, Шаріна М. В. (2013)
Мельниченко О. І. - Перші робочі та координаційні зустрічі учасників Проекту TEMPUS CERES "Центри підтримки молодих вчених", Славінська О. С., Міронова В. Л. (2014)
Довгополюк Л. О. - Пропускна здатність дорожніх розв’язок в різних рівнях (2014)
Пальчик А. М. - Практична пропускна здатність автомобільних доріг, Неізвестна Н. В., Додух К. М. (2014)
Петрович В. В. - Методика розрахунку габіонних підпірних стінок, Каськів В. І., Каськів С. В., Петрович І. В. (2014)
Шкіт М. А. - Удосконалення проектування пересічень та примикань на автомобільних дорогах (2014)
Гамеляк І. П. - Визначення теплостійкості та термостійкості геограток при армуванні асфальтобетонних покриттів, Бернадський І. І., Дмитренко Л. А., Шатило Т. В. (2014)
Мозговий В. В. - Аналіз застосування холодних асфальтобетоннів підвищеної колієстійкості для аварійного ремонту в екстремальних погодніх умовах, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2014)
Мустяца О. Н. - Кондуктометрія та вольтамперометрія розплавів з іонно-електронною провідністю, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта температурної тріщиностійкості асфальтобетону, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Кожушко В. В. - Деякі особливості зимового утримання автомобільних доріг загального користування, Кожушко В. П., Храпаль О. В., Перістий О. О. (2014)
Савенко В. Я. - Закономірності водно-теплового режиму земляного полотна, Славінська О. С., Усиченко О. Ю. (2014)
Соколова Н. М. - Економічні аспекти оцінки нерухомого майна (2014)
Сохань В. В. - Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва (2014)
Стьожка В. В. - Два етапи розвитку інформаційно-аналітичної системи для тестування фахівців дорожньої галузі, Грицай А. М., Єгоров Е. О., Копинець А. (2014)
Артеменко В. А. - Прогнозування полів природних процесів методами хаотичної динаміки, Петрович В. В. (2014)
Кондрюкова І. О. - Метод аналогій при розрахунку шаруватих плит (2014)
Кузьмінець М. П. - Переваги технічних рішень та технології виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів, Баланін В. Х. (2014)
Марчук О. В. - Побудова прикладної моделі для розрахунку волокнистих полих валів, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2014)
Славінська О. С. - Дослідження вузла розгалуження відкритих потоків у зоні впливу мостових переходів, Щодро О. Є., Козарчук І. А. (2014)
Пронин С. В. - Задачи прогнозирования с помощью искусственных нейронных сетей (2014)
Кульбовський І. І. - Математичне моделювання взаємодії рухомого складу з рейками на коліях метрополітену як один з чинників якості управління проектами в метрополітені, Агарков О. В. (2014)
Шинкарук Л. А. - Вплив мостових переходів на русловий процес на р. Тиса (ділянка Королево-Вилок) (2014)
Кіяшко І. В. - Оцінка стану водного середовища при будівництві мостових переходів (2014)
Гончаренко В. В. - Проблеми оцінки якості промислової продукції з урахуванням екологічної складової, Руднєва О. Ю. (2014)
Гайдукевич В. А. - Працездатність водія в різних типах дорожнього середовища, Коник М. В. (2014)
Кірічек Ю. О. - Застосування малих кільцевих перетинів для підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності магістральних вулиць, Балашова Ю. Б., Авраменко Д. С. (2014)
Мельниченко О. А. - Елементи державної екологічної політики (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики (2016)
Бєльська Т. В. - Співідношення понять "державна політика" та "державне управління" (2016)
Зюзь Д. В. - Сутність та чинники розвитку економічної системи (2016)
Гришина Н. М. - Державний кордон як інститут транскордонного співробітництва (2016)
Косенко А. В. - Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві (2016)
Косенко В. В. - Логістична підтримка інноваційної діяльності, Мілаш Л. М. (2016)
Дідок Ю. В. - Реформування системи забезпечення якості та безпечності продовольчої продукції в Україні: ризики та загрози (2016)
Котковський В. Р. - Взаємодія з громадськістю в системі місцевого самоврядування України (2016)
Дармостук Д. Г. - Роль зеленого туризму у розвитку сільських територій (2016)
Лещинський В. П. - Загальна економічна ефективність та її вплив на розвиток інноваційного потенціалу галузей та регіонів (2016)
Книжник Л. Ю. - Удосконалення професійних знань аудиторів України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Панов В. В. - Державна політика у сфері ЖКГ: нові реалії та можливості (на прикладі підприємств водопостачання і водовідведення) (2016)
Чернятіна В. А. - Оцінка організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку сільських територій в Україні (2016)
Андрющенко О. Б. - Державний механізм управління якістю життя населення: концептуальне забезпечення (2016)
Камок Т. В. - Використання методу кадрант-аналізу для наближення до визначення сутності лідера (2016)
Труш О. О. - Інститути ЄС з протидії нелегальній міграції, Гузь В. В. (2016)
Омаров А. Е. огли - Світовий еволюційний процес та забезпечення механізмів екологічної безпеки (2016)
Заскалкін А. С. - Форсайт як інноваційний інструмент публічного управління розвитком системи державно-приватного партнерства (2016)
Єлагін В. П. - Проблеми запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Мазурок О. В. - Державно-приватне партнерство як засіб підвищення ефективності системи охорони здоров'я (2016)
Богаченко В. М. - Аналіз критеріїв для обгрунтування реконструкції автомобільних доріг, Гончаренко М. В. (2013)
Ляшенко Д. О. - Особливості математичної основи карт транспортної інфраструктури міжнародних зв'язків (2013)
Мусиенко И. В. - Трассирование автомобильных дорог методом гибкого браслета: экономический аспект (2013)
Процюк В. О. - Прогнозування несучої здатності дорожніх одягів на ділянках з надмірним зволоженням грунтів (2013)
Різніченко О. С. - Проектування асфальтобетонного покриття на мостах із підвищеною зсувостійкістю (2013)
Скрыпник Т. В. - Городские улицы и дороги как составные проекта "электронный город" (2013)
Смолянец В. В. - Современный подход к проектированию городских магистралей на примере проекта магистрали "Cевер – Юг” в г Одессе (2013)
Кіяшко І. В. - Моделювання процесів остигання асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида під час транспортування, Новаковський Д. М., Мінаков О. С., Пархоменко О. Ю. (2013)
Ряпухін В. М. - Експериментальне визначення чисельного значення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону, Дорожко Є. В. (2013)
Фоменко Г. Р. - Дорожні одяги в міських умовах, Нечитайло Н. О. (2013)
Роман С. В. - Прогнозування зміни собівартості перевезень в міських умовах в залежності від стану вулиць і доріг (2013)
Нечитайло Н. О. - Основні принципи оцінки зсувостійкості асфальтобетонних шарів (2013)
Сєдов А. В. - Особливості технології влаштування асфальтобетонних шарів в умовах від’ємних температур, Фоменко О. О. (2013)
Гамеляк І. П. - Використання статико-динамічного способу ін’єктування при підсиленні грунтової основи схилів доріг, Коц І. В., Бадьора Н. П. (2013)
Тимченко О. М. - Визначення порушень стійкості схилів і укосів на автомобільних дорогах у гірській місцевості (2013)
Батракова А. Г. - Модели прогнозирования в системе мониторинга состояния дорожных одежд (2013)
Завойчинський В. О. - Основи формування системи ресурсного забезпечення дорожнього виробництва (2013)
Кизима О. О. - Використання критерію виробітку для обґрунтування організаційно-технічних рішень (2013)
Соколова Н. М. - Використання концесйних угод на основі державно-приватного партнерства в дорожньому будівництві, Маковська Ю.А., Харченко К.Г. (2013)
Татусь В. В. - Оптимізація ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2013)
Харченко А. М. - Дослідження взаємозв'язку вартості та тривалості проектів у дорожньому виробництві, Сагатюк Я. (2013)
Артеменко В. А. - О возможностях прогнозирования температурных рядов методом локальной аппроксимации, Петрович В. В. (2013)
Гайдукевич В. А. - Оцінка функціонального стану гнучкої анкерної підпірної стінки (2013)
Киричек Ю. А. - Определение допускаемого давления на основания фундаментов мелкого заложения по данным чиссленного упругопластического решения, Трегуб А. В., Тымчишин Е. М. (2013)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану бетонних зразків методом цифрової кореляції зображень, Іваницький Я. Л., Ковальчик Я. І., Мольков Ю. В. (2013)
Овчинников И. Г. - Моделирование поведения транспортных сооружений с использованием компьютерных технологий: проблемы и пути их решения, Овчинников И. И. (2013)
Скрипець А. В. - Побудова та експериментальне дослідження автоматичного вимірювача шорсткості злітно-посадкової смуги, Краснов В. М., Сагідаєв Ю. М., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. (2013)
Кульбовський І. І. - Сучасна конструкція безбаластного полотна з блочними рейковими опорами EBS в проектах метрополітену (2013)
Невінгловський В. Ф. - Теоретичні аспекти розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття на залізобетонних автодорожніх мостах (2013)
Янчук Л. Л. - Методологія оцінки ресурсу залізобетонних прогонових будов на стадії проектування (2013)
Гавриш В. С. - Акустическое загрязнение придорожного пространства автомобильных дорог (2013)
Смирнова Н. В. - Основные зависимости режимов движения транспортных потоков на участках дорог с невозможными обгонами (2013)
Глотов С. В. - Материалы к фауне жуков-стафилинид подсемейства Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) Луганской области (сообщение 2) (2011)
Демченко О. М. - Роль катехоламінергічної системи мозку у формуванні сиднокарбового психозу, Дроздов О. Л., Богданова О. О., Ейяд А. (2011)
Завьялов В. П. - Особливості імунного статусу дітей з сенсоневральною приглухуватістю, Шмалєй С. В., Костенко О. Р., Редька І. В. (2011)
Кармазіна І. С. - Кластерний аналіз цитокінового профілю та показників білкового обміну при канцерогенезі та запаленні (2011)
Книшов Г. В. - Особливості будови міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією (ГКМП) за даними ехокардіографії, Руденко К. В., Трембовецька О. М. (2011)
Коломийчук Т. В. - Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин-протеинового комплекса, Карпов Л. М., Черно Н. К. (2011)
Королесова Д. Д. - Изменения в структуре макрозообентоса Тендровского залива в связи с деградацией зарослей харовых водорослей, Черняков Д. А. (2011)
Лопатин А. В. - Эусоциальное поведение пчелы Halictus quadricinctus (F.) (Hymenoptera, Halictidae), Чуканова Н. В. (2011)
Мартынов А. В. - Обзор поденок (Insecta, Ephemeroptera) Харьковской области (Украина) (2011)
Межжерин С. В. - Современное распространение, морфологическая изменчивость и диагностика широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в Украине, Костюк В. С., Жалай Е. И. (2011)
Орлова Е. С. - Встречаемость клеща Sphexicozella connivens Mahunka (Acari, Astigmata, Winterschmidtiidae) в семьях осы Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) на юге Украины, Фирман Л. А., Русина Л. Ю. (2011)
Пономарев В. А. - Незаразные и инфекционные болезни семей шмелей при опылении овощных культур и меры профилактики, Лопатин А. В. (2011)
Русин М. Ю. - Ellobius talpinus Pallas (Rodentia: Cricetidae) в Украине: распространение, численность и охрана (2011)
Селюнина З. В. - Результаты мониторинга герпетофауны в Черноморском биосферном заповеднике в 2006 - 2010 годах (2011)
Ткаченко П. В. - Влияние антропогенной трансформации смежных акваторий на ихтиофауну Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря (2011)
Фирман Л. А. - Фенотипическое разнообразие самцов Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae), Русина Л. Ю. (2011)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій фонових видів молюсків родини Unionidae північно-західної частини Прут-Дністровського межиріччя Буковини, Сергенюк С. В. (2011)
Шешурак П. Н. - Животные - как объекты охоты кошки домашней (Felis catus Linnaeus, 1758) в Черниговской области (Украина), Вобленко А. С., Кедров Б. Ю., Громова А. Г., Гаврилей М. А. (2011)
Язловицька Л. С. - Оцінка функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з урахуванням впливу циркадних ритмів та навчального навантаження (2011)
Данчук В. Д. - Моделювання мережі наземних шляхів сполучень, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2013)
Кірічек Ю. О. - Удосконалення структури магістральних вулиць південно-західної частини м. Дніпропетровська, Балашова Ю. Б., Гречук Р. С. (2013)
Скрипник Т. В. - Шумозахисні екрани як спосіб зменшення шумового навантаження на міську забудову (2013)
Смирнова Н. В. - Инновационные технологии проектирования объектов транспортного строительства в программном комплексе CREDO, Павленко Н. В. (2013)
Ткаченко І. В. - Алгоритм програми "ROAD BEAUTIFICATION" для розрахунку параметрів просторового коридору автомобільної дороги і вулиці (2013)
Хазін В. Й. - Вимоги та особливості проектування автомобільних трас картодромів (2013)
Хом’як А. Я. - Визначення завантаженості міських вулиць і доріг, Назіна М. О. (2013)
Шаповалов А. Л. - Дослідження біопереходів для тварин на автомобільних дорогах України (2013)
Гамеляк І. П. - Кінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергатором, Бауман К. В., Коц І. В. (2013)
Литвиненко А. С. - Про необхідність відмови від визначення розрахункових показників міцності і деформативності зв’язних ґрунтів відповідно до їх вологості на границі текучості (2013)
Онищенко А. М. - Експериментальний аналіз впливу мікроволокон на підвищення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття випробуваного на кільцевому стенді, Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2013)
Алєніч М. Д. - Зарубіжний досвід застосування холодної регенерації асфальтобетонних покриттів (2013)
Роман С. В. - Закономірності формування швидкісних режимів міських вулиць і доріг в залежності від стану їх проїзної частини (2013)
Батракова А. Г. - Превентивное обслуживание дорожных одежд в системе управления состоянием покрытия, Галащук И. Б. (2013)
Беспалов Л. Н. - Оценка распределяющего влияния дорожной одежды при определении грузоподъемности плитных пролетных строений, Мальгин М. Г., Ласлов С. В. (2013)
Дорошенко Ю. М. - Вплив експлуатаційних навантажень на цементобетонне покриття доріг, Дорошенко О. Ю. (2013)
Кіяшко І. В. - Обґрунтування параметрів тестового навантаження при вимірюванні міцності дорожнього одягу динамічними методами, Новаковський Д. М., Смолянюк Р. В., Мінаков О. С., Пархоменко О. Ю., Буркун В. І. (2013)
Кіяшко Д. І. - Обґрунтування показників поздовжньої рівності дорожніх покриттів з врахуванням вібронавантаження діючого на водія та пасажирів (2013)
Роман С. В. - Оцінка наслідків проведення дорожніх ремонтно-відновлювальних робіт в міських умовах, Кизима С. С. (2013)
Канін О. П. - Генетичний алгоритм оптимізації довгострокових стратегій ремонтів мостів, Халай Т. О., Боднар Л. П. (2013)
Лихоступ М. М. - Вплив організаційно-технологічних рішень на надійність виконання дорожніх робіт (2013)
Соколова Н. М. - Оптимізація стану автомобільних доріг в умовах державно-приватного партнерства, Харченко А. М. (2013)
Артеменко В. А. - Использование хаотического LA-фильтра при прогнозе природных процессов методом нелинейной динамики, Петрович В. В. (2013)
Бабаев В. Н. - Технология закрепления в бетоне арматурных стержней серповидного класса А500С акриловыми клеями, Золотов М. С., Скляров В. А., Щербов В. Ю. (2013)
Гембарський Л. В. - Теоретичне обґрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування (2013)
Зинченко Е. В. - Вибродиагностика состояния дорожной одежды на мостах, Овчинников И. Г., Овчинников И. И. (2013)
Безбабічева О. І. - Визначення напруженого стану консольних тротуарів монолітного мосту з використанням ПК "ЛІРА", Віхров Є. О. (2013)
Šafář R. - Пешеходный мост в г. Табор, Чешская республика, Обрезов H. (2013)
Кот Д.В. - Етапи спорудження та основні розрахункові стадії одно склепистої підземної споруди для міського транспорту (2013)
Лантух-Лященко А. І. - Єврокод – новий підхід в проектуванні мостів (2013)
Богаченко В. М. - Вражаючі фактори вибуху паливо-повітряної суміші на автозаправних станціях, Тютюнник Я. С. (2013)
Коваленко Л. О. - Аналіз умов та безпеки руху на автомобільних дорогах з урахуванням інформаційних показників дорожнього середовища (2013)
Вихідні дані (2013)
Ван Інзюнь - Генеза становлення теорії та методики навчання гри на віолончелі (2015)
Васильківська О. - Роль мистецтва квілінгу в проектній культурі графічного дизайну (2015)
Десятов Д. - Методична готовність вчителя до порівняльного викладання теми геноцидів у шкільному курсі історії (2015)
Китайгородська Г. - Сучасні методи розвитку вокальної майстерності майбутніх учителів музики (2015)
Король А. - Методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах (2015)
Кремешна Т. - Художня інтерпретація музичного твору як освітня технологія на заняттях з основного музичного інструменту, Збожимська Н. (2015)
Лабунець В. - Наукові підходи до інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Малежик Ю. - Особливості навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва прийомів стилізації на заняттях з формоутворення (2015)
Музика О. - Діалогічність і співтворчість у педагогічному процесі як чинник формування творчої особистості художника-педагога в системі вищої освіти (2015)
Пічкур М. - Удосконалення змісту та методики викладання композиції в системі професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва, Семенова О. (2015)
Прищепа С. - Науково-методична підготовка майбутніх вчителів до основ проектування виховної діяльності класного колективу (2015)
Гомеля Н. - Комунікативний аспект діяльності мережевих педагогічних спільнот (2015)
Міфтахова З. - Аналіз наукових досліджень з проблеми інноваційних технологій в мистецькій освіті (2015)
Онищенко І. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища (2015)
Тараненко Ю. - Інноваційний аспект формування позитивної мотивації у майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів (2015)
Барабаш І. - Актуальні проблеми практичної підготовки майбутніх учителів-філологів (2015)
Галанцева Л. - Развитие творческой личности будущего учителя музыки на занятиях по хоровому дирижированию (2015)
Гонтова Л. - Роль вчителя художньої культури у формуванні соціокультурної компетентності учня основної школи (2015)
Довмантович Н. - Проблема формування самоосвітньої компетентності особистості у педагогічній теорії (2015)
Козій О. - Особливості вокальної підготовки та розвиток творчого потенціалу студентів педагогічних коледжів – майбутніх учителів музичного мистецтва, Радченко С. (2015)
Кондратенко Г. - Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти (2015)
Криворотенко А. - Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі вивчення дисциплін хореографічного циклу (2015)
Мартиненко О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладу (2015)
Побірченко О. - Розвиток художньо-творчого потенціалу в майбутніх педагогів-художників (2015)
Полудень Л. - Формування професійної компетентності магістра образотворчого мистецтва (2015)
Стефіна Н. - Теоретичні аспекти формування творчої активності майбутніх вчителів музичного мистецтва (2015)
Терешко І. - Розвиток художньо-образного мислення майбутнього педагога-хореографа під час вивчення курсу "Народознавство та хореографічний фольклор України" (2015)
Умрихіна О. - Естетична підготовка майбутнього учителя музики (2015)
Бойко І. - Розвиток української інструментальної (фортепіанної) освіти у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2015)
Горських Ю. - Розвиток хореографічно-педагогічної освіти в Російській Федерації (2015)
Грищенко Ю. - Формування національної культури в педагогічній спадщині видатних українських педагогів-музикантів ХІХ ст. (2015)
Ейвас Л. - Система підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні: стан, тенденції, перспективи (2015)
Коваленко А. - Історико-культурологічний аналіз розвитку інструментальної (гітарної) освіти в Україні у сучасному науково-педагогічному дискурсі (2015)
Никифоров А. - Становлення Никанора Онацького як педагога-художника в дослідженнях сучасних науковців (2015)
Новаківська Л. - Університетські педагогічні інститути в системі вітчизняної освіти (1811 – 1859 рр.) (2015)
Андрощук Л. - Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті аналізу передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах України (2015)
Сердюк Т. - Національна спрямованість фахової підготовки студентів-хореографів у вищих навчальних педагогічних закладах (2015)
Сирота З. - Інтегративні зв’язки музичного та образотворчого мистецтва як ефективна умова підготовки майбутніх учителів до музично-творчого розвитку молодших школярів, Сирота В. (2015)
Чілікіна Н. - Проблематика сучасної хореографічної освіти (2015)
Borysov S. I. - Implementing hands-on activities into molecular biology courses (2017)
Vorobel O. - Ecological perspective and foreign language teaching and learning (2017)
Багно Ю. М. - Підготовка майбутнього вчителя до інклюзивного навчання на засадах компетентнісного підходу (2017)
Bakhmat L. V. - Professional competency as a basis for adequate self-assessment of future teachers, Fursa I. V. (2017)
Білик Л. В. - Деонтологічні навички як невід’ємна частина професійної підготовки медичних працівників до реабілітації пацієнтів з хронічно невиліковними хворобами (2017)
Гарапко В. І. - Актуальність впровадження наскрізних компетентностей в освітню політику та практику підготовки вчителів: міжнародний вимір (2017)
Іщук В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентнісного підходу (2017)
Калаур С. М. - Використання тренінгових технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2017)
Кириченко П. В. - Історія розвитку української вищої освіти – шлях до гуманітаризації на основі рідної історії та мови (2017)
Кононенко І. А. - Французький досвід реформування системи професійної підготовки вчителів (2017)
Литвин А. Ф. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів загально-технічних дисциплін в контексті формування технологічної культури (2017)
Мартинець Л. А. - Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя (2017)
Мартинюк Т. В. - Хорова школа Джавіда Кудусова у контексті формування визначальних професійних компетентностей майбутніх музикантів-педагогів (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Потенціал компетентнісного підходу у формуванні культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Novak O. M. - Theoretical aspects of key competences of future teachers of vocational training in theory and practice of high school (2017)
Шапран О. І. - Розвиток співробітництва майбутніх педагогів як ключової компетентності в процесі інтерактивної ігрової взаємодії (2017)
Шапран Ю. П. - Використання ігрового імітаційного моделювання при формуванні професійної компетентності інженерів у галузі охорони праці, Драниця П. Ю. (2017)
Александрова А. В. - Наночастицы серебра в фармакотерапии (2016)
Бондарев О. В. - Етіологія гнійно-запальних захворювань сечостатевих органів у жінок, Мінухін В. В., Кузьменко А. М. (2016)
Ермоленко Т. И. - Механизм нефропротекторного действия натриевой соли поли-2,5-дигидроксифенилен-4-тиосульфокислоты, Гордийчук Д. А., Карнаух Е. В., Онашко Ю. Н., Киричек Л. Т. (2016)
Іващук О. І. - Особливості динаміки теплового потоку молочної залози, ураженої злоякісним новоутворенням, в експерименті, Постевка І. Д., Бодяка В. Ю. (2016)
Ищенко И. О. - Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на биохимические маркеры деструкции тканей, Тыныныка Л. Н., Ковалев Г. А., Ефимова И. А., Сандомирский Б. П. (2016)
Казмирчук В. В. - Открытие Helicobacter pylori – революционный этап развития гастроэнтерологии, Короваева И. В., Гушилик Б. И., Долгая И. Н., Іванник В. Ю. (2016)
Коваленко Н. І. - Потенціююча дія ефірної олії чайного дерева на антибіотики по відношенню до збудників респіраторних інфекцій в дослідах in vitro, Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Трунова І. О. (2016)
Лалыменко О. С. - Особенности токсикокинетики антидиабетического средства, производного янтарной кислоты, при однократном внутрижелудочом введении крысам, Кудря М. Я., Никишина Л. Е., Завгородний И. В., Шаламай А. С. (2016)
Максимова І. Г. - Вплив сумішей імідазолінів на електричні параметри мембран клітин крові щурів (2016)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів на активність дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів (2016)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ особенностей использования пероральних сахароснижающих препаратов у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Гринцов Е. Ф. (2016)
Потапов С. Н. - Наблюдение интраабдоминального десмоида , Горголь Н. И., Борзенкова И. В., Уржумов В. Д. (2016)
Срібна В. О. - Зміни параметрів мейотичного дозрівання ооцитів і життєздатності клітин їх фолікулярного оточення за умов експериментального імунного ушкодження, Грушка Н. Г., Шепель О. А., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2016)
Шевченко А. Н. - Особенности костно-мозгового кроветворения при вторично хроническом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептидa, Бибиченко В. А. (2016)
Шиян Д. Н. - Многоракурсная визуализацияn воксельной модели мозжечка и его ядер (2016)
Кадикова О. І. - Показники вуглеводного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння в залежності від генотипів поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) (2016)
Мисниченко О. В. - Рівні ангіопоетину-2 і васкулоендотеліального фактора росту в крові у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням в динаміці 12-тижневої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії (2016)
Коваленко Н. І. - Сучасний стан розробки вакцин проти ВІЛ-інфекції, Чернікова Л. І. (2016)
Гончарь М. О. - Застосування амплітудно-інтегрованої енцефалографії для виявлення субклінічних судом у новонароджених, Кондратова І. Ю., Бойченко А. Д., Тесленко Т. О. (2016)
Чернуский В. Г. - Лекарственная аллергия у детей и ее диагностика, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Евдокимова Т. В. (2016)
Олейник И. А. - Динамика содержания стабильного метаболита оксида азота и некоторых показателей свертывающей системы крови у больных тяжелыми формами псориаза в процессе комплексной терапии, Гаврилюк А. А. (2016)
Билоус В. С. - Особенности социального функционирования и социально-психологической адаптации пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством в продромальном периоде психоза (2016)
Закаль К. Ю. - Социально-психологические детерминанты формирования медикаментозного комплаенса при параноидной шизофрении с непрерывным типом течения (2016)
Никишкова И. Н. - Особенности функциональной активности головного мозга при болезни Вильсона–Коновалова у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Кутиков А. Е., Волошин-Гапонов И. К. (2016)
Алайя Ламиа - Иммунологические аспекты генитального пролапса у женщин в перименопаузе (2016)
Сафонова И. Н. - Особенности антенатальных эхографических мониторингов и перинатальных результатов при дородовом дистрессе плода (2016)
Бойко В. В. - Лечение посттравматических билом печени, Кузнецов А. В., Лелица А. В., Лебедь П. Б. (2016)
Болокадзе Л. Ф. - Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих, яким показано симультанне оперативне втручання на органах черевної порожнини (2016)
Олійник Ю. Ю. - Залежність виживаності хворих, які перенесли комбіновані оперативні втручання з приводу місцево-поширеного раку шлунка,від макроскопічної форми первинної пухлини (2016)
Власенко Д. В. - Ефективність моноостеосинтезу поліфрактур стегнової кістки блокованими стержнями, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2016)
Лапшин Д. В. - Порівняльна оцінка шкал щодо прогнозування результату лікування у постраждалих із політравмою, Березка М. І., Литовченко В. О., Спесивий І. І. (2016)
Янішен І. В. - Аналіз взаємозв’язків факторів, які визначають якість ортопедичних стоматологічних конструкцій (2016)
Ещенко В. Е. - Патологическая физиология к истории названия предмета) (2016)
Ігор Анатолійович Гарагатий (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Борділовська О. А. - Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав (2017)
Бубенок О. Б. - Данные письменных источников об аланах Юго-Западного Крыма (2017)
Гезалова Н. Р. - Кавказский фронт русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. (2017)
Капранов С. В. - Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії (2017)
Kryśkiewicz H. L. - The Parthians – a worthy enemy of Rome? Remarks on Roman-Parthian political conflict in the Ist c. B.C., and its influence on Roman imperial ideology (2017)
Хамрай О. О. - Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2017)
Бурба Д. В. - Чарака-самхіта. Глави 7 – 10 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2017)
Прушковська І. В. - Рецензія на: Пупурс І. В. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця ХVIII – XIX ст.). – Суми: Університетська книга, 2017. – 407 с. (2017)
Василюк О. Д. - Професіонал і патріот: Юрію Миколайовичу Кочубею – 85 (2017)
Кочубей Ю. М. - Олександр Миколайович Гаркавець – 70 (2017)
Предборський В. А. - Тінізація влади як прояв процесів незавершеної модернізації (2017)
Ніфатова О. М. - Виявлення протиріч у розвитку інтеграційних утворень на ринку M&A за допомогою багатомірної класифікації даних (2017)
Гончаренко О. Г. - Оцінка соціально–економічної ефективності діяльності кримінально–виконавчої системи (2017)
Попрозман О. І. - Вплив інституціональної сфери на формування нової соціально–економічної моделі економіки України (2017)
Мусієнко В. Д. - Теоретичне обгрунтування впровадження моделі інноваційного розвитку вертикально–інтегрованої компанії, Чаусов О. В. (2017)
Гуштан Т. В. - Концептуальні засади функціонування інформаційно–комунікаційної системи управління товарним асортиментом (2017)
Колісніченко П. Т. - Проблеми нормативного регулювання малого підприємництва в Україні (2017)
Колодійчук А. В. - Туризм як вид підприємницької діяльності на селі (2017)
Марченко В. М. - Ефективність використання ресурсів в процесі злиття та поглинання корпорацій (2017)
Мусієнко В. Д. - Функціонування системи оцінки вартості основних засобів промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку, Нирненко К. О. (2017)
Сігайов А. О. - Статистичні моделі нейронних мереж для прогнозування вартості медичного страхування, Воловик А. В. (2017)
Муковіз В. С. - Обліково–аналітичне забезпечення управління податком на додану вартість, Черниш А. В. (2017)
Болотіна І. М. - Брендинг: особливості використання Інтернет–технологій та інформаційних систем підприємства, Шаповал О. Ф., Савкова К. Г. (2017)
Галаченко О. О. - Підходи до формування структури регіональної політики розвитку санаторно–курортної сфери (2017)
Захарченко В. І. - Трансформація технологічної структури регіональних промислових комплексів у контексті постіндустріального розвитку України (2017)
Батажок С. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи формування та використання коштів місцевих бюджетів за умов децентралізації фінансових ресурсів (на прикладі Київської області) (2017)
Кожемяченко О. О. - Вплив глобальних бізнес–технологій на соціально–трудові відносини (2017)
Ткачук В. А. - Моніторинг зарубіжного досвіду сталого розвитку сільських територій (2017)
Селіверстова Л. С. - Тенденції розвитку фінансового ринку України (2017)
Лисенок О. В. - Дослідження та удосконалення сутності банківського ризику (2017)
Чорна Н. П. - Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва (2017)
Гончаренко О. Г. - Продовольча безпека кримінально–виконавчої системи як складова економічної безпеки держави (2017)
Мариніна С. В. - Національні економічні інтереси як фактор розвитку регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі (2017)
Мельничук Г. С. - Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій, Марченко О. І. (2017)
Островська О. А. - Альтернативні системи збалансованих показників в інноваційному розвитку вітчизняного підприємництва, Пєхотіна В. Г. (2017)
Мискіна О. О. - Напрями посилення стимулюючого впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності (2017)
Штангрет А. М. - Процес формування обліково–аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М. (2017)
Ніколаєва Н. А. - Фінансово–економічна безпека вищих навчальних закладів України, Чаленко Н. В. (2017)
Ситник І. П. - Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні, Бодарева Т. (2017)
Еш С. М. - Кризові явища в молочній галузі, Пюро Б. І. (2017)
Камінецька О. В. - Економічні теорії добробуту як основа ефективності та справедливості суспільного розподілу земельних ресурсів (2017)
Юхименко В. М. - Платоспроможність страхових організацій: підходи до її забезпечення в різних країнах (2017)
Кожемяченко О. О. - Розвиток соціально–трудових відносин в умовах децентралізації (2017)
Васильчак С. В. - Роль інвестування в розвитку аграрних підприємств Львівської області, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2017)
Корсун А. С. - Тенденції сучасного стану лізингових відносин аграрних підприємств Дніпропетровської області (2017)
Шуйский Ю. Д. - Закономерности развития естественных прислоненных односклонных пляжей на абразионных берегах Черного моря, Муркалов А. Б. (2012)
Выхованец Г. В. - Природные и антропогенные факторы формирования и развития береговых природных систем на Черном и Азовском морях в пределах Украины, Стоян А. А. (2012)
Андрианова О. Р. - Сравнительный анализ тенденций изменений уровня на побережьях Атлантического океана, Средиземного и Черного морей (2012)
Холопцев О. В. - Особливості теплообміну між Північною і Південною Атлантикою у період завершення пізньо-вюрмського зледеніння (2012)
Моспан Т. П. - Взаимодействие человека и природы на разных этапах его исторического развития (2012)
Борщева Е. В. - Балльная оценка береговой зоны Северо-западной части Черного моря (2012)
Біланчин Я. М. - Примітивні ґрунти острова Зміїний, Буяновський А. О., Леонідова І. В., Орлик І. А. (2012)
Тригуб Я. М. - Історичні аспекти становлення та розвитку ґрунтознавства в Україні, Попельницька Н. (2012)
Тортик М. Й. - Морфогенетичні особливості зрошуваних алювіальних заплавних ґрунтів Нижнього Дністра (2012)
Дудник І. М. - Особливості суспільно-географічного прогнозування регіональних авіатранспортних систем, Борисюк О. А. (2012)
Яворська В. В. - Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення, Яковлєва Ю. К. (2012)
Чепіжко О. В. - Геохімічні анамалії: вплив аномальних вмістів мікроелементів на здоров’я, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2012)
Кудря С. П. - Накопичення важких металів у донних відкладах авандельти Дунаю (2012)
Дупан В. В. - Влияние изменений режима уровня грунтовых вод на экзогенные геологические процессы на территории Заднестровья (Одесская оласть), Жилавская Р. П., Коников Е. Г., Педан Г. С., Черкасов В. А. (2012)
Драгомирецкий О. В. - Геолого-генетическая модель Сергеевского проявления золота в среднеднепровском районе украинского Кристаллического щита (2012)
Мокрицкая Т. П. - Некоторые результаты оценивания свойств просадочных грунтов в зоне влияния множества источников (2012)
Половка С. Г. - Олексій Юрійович Митропольський — вчений, педагог, громадський діяч (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Памяти известного ученого (2012)
Шуйський Ю. Д. - Память о профессоре В. И. Лымареве, Бровко П. Ф., Зонов Ю. Б., Рябкова О. И. (2012)
Красношапка В. В. - Ринок золота: тенденції та перспективи, Кожемяченко О. О. (2017)
Лисенок О. В. - Удосконалення процесу управління ризиками в банку, Бадзим О. С. (2017)
Шкода М. С. - Економічні фактори інноваційного типу розвитку господарської системи (2017)
Захарченко О. В. - Аналіз та напрямки вирішення проблем з твердими побутовими відходами (2017)
Жихор О. Б. - Аналіз вірогідності банкрутства будівельного підприємства, Маньковська Ю. О. (2017)
Марченко В. М. - Системний підхід до оцінювання інтенсифікації машинобудівного виробництва, Покровська Н. М. (2017)
Рябуха Г. І. - Циклічний тренд у динаміці продуктивності праці у тваринництві (2017)
Труш Ю. Л. - Оцінка ефективності заходів удосконалення системи управління якістю на підприємствах, Григорців М. В., Осадчук О. П. (2017)
Українець Т. О. - Управління системою енергоменеджменту на підприємстві, Русіна Ю. О. (2017)
Васильчак С. В. - Активізація сільськогосподарського виробництва на основі техніко–технологічного обслуговування в регіонах як механізм посилення продовольчої безпеки держави, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2017)
Камінецька О. В. - Світовий досвід управління земельними ресурсами на основі рівня соціально–економічного добробуту (2017)
Осадча О. А. - Становлення та розвиток системи планування видатків місцевих бюджетів України (2017)
Скворцова С. Я. - Альтернативні джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій населення (2017)
Шостак Л. Б. - Економічна безпека України в контексті євроінтеграційних процесів, Сігайов А. О. (2017)
Шкода М. С. - Теоретичні концепції економічного розвитку як економічної категорії (2017)
Мариніна С. В. - Відмінності та проблемні аспекти державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні та у Європейському Союзі (2017)
Шарапа О. М. - Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами (2017)
Мельников О. В. - Методологічні аспекти формування безпеки інформаційної сфери як основи її сталого розвитку (2017)
Заїнчковський А. О. - Оцінка праці та інноваційного внеску спеціалістів у підвищення якості продукції в процесі проектно–конструкторських робіт, Труш Ю. Л., Левченко Ю. Г. (2017)
Конакова К. М. - Генезис формування категорій "інвестиції" та "інвестиційна діяльність" (2017)
Гончаров Ю. В. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління енергетичними підприємствами: поелементний підхід (2017)
Селіверстова Л. С. - Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України, Міх О. М. (2017)
Колодійчук А. В. - Іноземний досвід становлення та розвитку сільського аграрного туризму: уроки для України (2017)
Осадча Г. Г. - Методологічні аспекти обліково–аналітичного забезпечення кредиторської заборгованості, Коротченко Ю. С. (2017)
Чобаль Л. Ю. - Фактори формування попиту в сільському туризмі (2017)
Радько В. М. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності металургійних підприємств України в умовах третьої світової промислової революції, Мацюра С. І., Ширков І. В. (2017)
Завада М. Р. - Комплексна система економічної безпеки автотранспортного підприємства: теоретичні аспекти (2017)
Васильчак С. В. - Стратегічне управління санаторно–курортними закладами в регіонах як складова національної економічної безпеки, Галаченко О. О., Стручок Н. М. (2017)
Васильчак С. В. - Вплив реформи децентралізації на міжбюджетні відносини в Україні, Жидяк О. Р., Гринів Ю. О. (2017)
Богдановська Є. О. - Особливості реалізації антикризової державної політики в розвинутих країнах світу та Україні (2017)
Неботов П. Г. - Міжнародний досвід формування та розвитку систем експортного контролю (2017)
Нечитайло О. Р. - Сутність та особливості функціонування економіки знань (2017)
Рибчанська Х. В. - Методи державного регулювання вищої освіти (2017)
Колодійчук А. В. - Аналіз впливу економічного, адміністративного та соціального потенціалів впровадження ІКТ на рейтингові позиції економіки України у світі (2017)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку зовнішньоторговельної сфери національної економіки України (2017)
Сігайов А. О. - Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, Приходько В. Е. (2017)
Круш В. В. - Теорія і практика діагностики платоспроможності вітчизняних підприємств, Павліковський А. М. (2017)
Ніколаєва Н. А. - Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства, Литовченко Н. А. (2017)
Осадча Г. Г. - Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах, Козаченко В. О. (2017)
Мамалига В. М. - Парадокси техніко–економічного обґрунтування вибору енергоефективного обладнання (на прикладі освітлювальних пристроїв), Горб І. Ю. (2017)
Мельников О. В. - Сутність та завдання державного регулювання розвитком інформаційної сфери України (2017)
Нагавичко Т. О. - Аналіз підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємств (2017)
Муковіз В. С. - Особливості обліку доходів операційної діяльністі будівельного підприємства, Оснач Т. В. (2017)
Габрель М. М. - Методи аналізу та обґрунтування вимог до просторової організації і розвитку Прикарпатської агломерації, Лисяк Н. М. (2017)
Скорик Вікт. В. - Селекція жита (Secale cereale L.) на потужність кореневої системи, Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2009)
Седов Е. М. - Створення сортів яблони (Malus domestica Borkh) з поліпшеним біохімічним складом плодів, Макаркина М. О., Серова З. М. (2009)
Скорик Вікт. В. - Селекція жита (Secale cereale L) на підвищену фотосинтетичну активність листя, Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2009)
Черномиз А. М. - Селекція спільних буковино-молдавських (БМ) гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Микуляк І. С., Мирза В. П., Ванькович Н. Г. (2009)
Жемела Г. П. - Мінливість низькорослих сортів пшениці озимої (Тгі- ticum aestivum L.) за врожайними властивостями, Баган А. В. (2009)
Богомолова Н. І. - Теплозабезпеченістьперіоду початку вегетації обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах середньої зони Росії (2009)
Уліч Л. І. - Оцінка сортового складу пшениці ярої м'якої (Triticum aestivum L.) за продуктивністю і адаптивністю, Лисікова В. М., Скиба В. В. (2009)
Ріхтер О. О. - Помологічні та біохімічні особливості сортів і гібридів роду Persica Mill. (Prunus persica Borkh.) з антоціановим забарвленням м’якоті, Шоферістов Є. П. (2009)
Бакалова А. В. - Ефективність толерантних сортів смородини чорної проти сисних шкідників в агроекологічних умовах Житомирської області (2009)
Ткачик С. О. - Особливості прояву морфобіологічних ознак та господарських властивостей сортів сої (Glycine max (L.) Merrill) для експертизи (2009)
Макарчук О. С. - Особливості використання тестерів різної генетичної структури в селекції скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Жемойда В. Л. (2009)
Стригун В. М. - Класифікація вихідного матеріалу ранньостиглих сортозразків гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) методом багатомірної статистики (2009)
Ожерельева 3. Е. - Исследование компонентов зимостойкости облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) в контролируемых условиях, Богомолова Н. И. (2009)
Скорик Викт. В. - Синтетик озимой ржи (secale cereale I.) Забава, Скорик Влад. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2009)
Колесник І. В. - Обгрунтування створення системи управління подачею рідкого отрутохімікату та посівного матеріалу в робочу зону протруювача насіння (2009)
Уліч Л. I. - Урожайність нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від строків сівби, Корхова М. М., Котиніна О. А. (2009)
Лещук Н. В. - Особливості введення у культуру салату стеблового (Lactuca sativa var. angustana jrish ) в Україні, Рахметов Д. Б., Позняк О, В. В. (2009)
Уразалиев Р. А. - Эколого-географическая селекция пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) у Казахстане и Кыргызстане, Жангазиев А. С., Джатканбаева А. Е., Джунусова М. К. (2009)
Лейбович А. С. - 100 років селекції буряку цукрового на Іванівській дослідно-селзк- ційній станції, Борисов Д. В., Кулик А. В. (2009)
Чекрізов І. О. - Внесок селекціонерів Полтавського інституту агропромислового виробництва імені М. І. Вавилова УААН у формування національних сортових ресурсів (до 125-тиріччя з дня заснування), Колісник І. В., Жемела Г. П. (2009)
Хаджиматов В. А. - Володимиру Васильовичу Шелепову - 75 років!, Гаценко С. В. (2009)
Жемойда В. Л. - 70 років Заїці Станіславу Полікарповичу, Пархоменко А. К. (2009)
Предборський В. А. - Ієрархічні структури тіньової залежності (2017)
Попрозман Н. В. - До питання дослідження соціально–економічних систем, Дудзяк О. А. (2017)
Неботов П. Г. - Удосконалення організаційно–економічного механізму функціонування системи експортного контролю України (2017)
Шанаєва–Цимбал Л. О. - Державне регулювання ринкової економіки (2017)
Шостак Л. Б. - Економічна дипломатія як державний інструмент захисту національних інтересів у сфері зовнішньоторговельних відносин, Сорочинець Т. Г. (2017)
Яценко Г. Ю. - Фактори економічного зростання в Україні в сучасних умовах (2017)
Яцюта В. П. - Класифікація житлового ринку і житла, яцюта А. В. (2017)
Кириченко О. М. - Основні проблеми маркетингових досліджень для здійснення зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Рибак Я. Я. - Рівень розвитку молочарських кооперативів в Україні. Ринок молока (2017)
Захарченко О. В. - Ресурсозберігаючі технології як чинник формування конкурентних переваг у сільськогосподарському виробництві (2017)
Лопушняк Г. С. - Інституційні засади підвищення якості вищої освіти, Рибчанська Х. В. (2017)
Ляхова О. О. - Спеціалізована проектна компанія в проектному фінансуванні інфраструктури: світовий досвід (2017)
Сухомлин Л. Є. - Методологічні підходи до макроекономічного планування системи вищої освіти (2017)
Чобаль Л. Ю. - Організаційні аспекти розвитку сільського туризму в Україні (2017)
Важинський Ф. А. - Пріоритети розвитку сільських територій Західного регіону України (2017)
Шедяков В. Є. - Людський чинник соціально–економічного відтворення суспільства (2017)
Стожок Л. Г. - Гендерна нерівність в системі соціального страхування (2017)
Чорнодід І. С. - Інституційні чинники соціальної конкурентоспроможності країни (2017)
Іванько А. В. - Mетодичні засади оцінки впливу результатів господарської діяльності суб’єктів господарювання АПВ на формування ринкової рівноваги (2017)
Вилкул Ю. Г. - Переработка и комплексное использование минерального сырья техногенных месторождений, Азарян А. А., Колосов В. А. (2013)
Петренко Ю. А. - Обоснование параметров податливой полости в боку выработки для улучшения условий работы арочной крепи, Новиков А. О., Каменец В. И., Резник А. В. (2013)
Новиков А. О. - О поддержании монтажных ходков комбинированными анкерно-рамными крепями, Гладкий С. Ю., Имашев А. Ж., Каратаев А. Д. (2013)
Сахно И. Г. - Направленное разрушение горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями, Касьян Н. Н. (2013)
Шестопалов И. Н. - Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной крепи для поддержания подготовительных выработок глубоких шахт (2013)
Маланчук Є. З. - Результати досліджень по визначенню залежностей вмісту самородної міді від маси і крупності проб (2013)
Бабец Е. К. - Применение спектрального анализа и энергетических характеристик импульсного сигнала для определения амплитуды преобладающих частот и мощности спектральной плотности сейсмической энергии, Седунова Т. Т., Василенко А. В. (2013)
Фролов О. О. - Обгрунтування параметрів контурного підривання на кар`єрах, Косенко Т. В., Бритвин Ю. О. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського