Соловій С. Б. - Напрями удосконалення управління розвитком фінансової інфраструктури аграрного виробництва України (2015)
Баглей Р. Р. - Особливості розвитку і формування корпорацій (2015)
Селезньова О. О. - Функціональні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємств (2015)
Шевчук О. А. - Організаційно-економічний механізм становлення лідерства вітчизняних підприємств на ринку (2015)
Івашків І. М. - Експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції й дилема вибору: інтеграція у ЄС чи в Митний союз (2015)
Задворних С. С. - Рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду по боротьбі з тінізацією фінансових потоків (2015)
Тропіцина Ю. С. - Впровадження методики оцінки загального ефекту аутсорсингових послуг на підприємстві ПАТ "Росс" (2015)
Денисюк О. М. - Інноваційна методика прогнозування інвестиційних вкладень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, Ковальчук С. П. (2015)
Ляхович Л. А. - Аналіз ризиків інвестиційних проектів підприємств (2015)
Буряк О. П. - Інструменти подолання банківських криз у Польщі, Японії, Франції, Великобританії та Канаді (2015)
Щербина О. В. - Особливості механізму рефінансування НБУ в умовах фінансової нестабільності (2015)
Безродна О. С. - Фінансова діяльність банку та інструменти її оцінки (2015)
Потриваєва Н. В. - Особливості обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення та витрат на їх поліпшення, Шевченко І. В. (2015)
Белова І. М. - Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством (2015)
Поліщук О. Т. - Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та особливості обліку (2015)
Бурлаков О. С. - Методика оцінки економічного ефекту від впровадження та використання інструментарію комп’ютеризації обліку, Кінаш І. А. (2015)
Гощинський А. В. - Управління інформаційними потоками у забезпеченні транскордонного ділового співробітництва єврорегіонів України (2015)
Лапін А. В. - Інтернет-технології як складова інформаційного забезпечення підприємств України (2015)
Реферати (2015)
Васильківський С. П. - Селекційно-генетичні особливості сучасних сортів ячменю ярого за кількістю зерен з головного колоса, Гудзенко В. М., Демидов О. А., Барбан О. Б., Коляденко С. С., Смульська І. В. (2017)
Гаврилюк М. М. - Динаміка зміни кореляційних зв’язків у нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) під впливом екологічних чинників в умовах Південного Лісостепу України, Каленич П. Є. (2017)
Гонтаренко С. М. - Метод розмноження, стимуляції росту ризом у культурі in vitro та адаптації у відкритому ґрунті представників роду Miscanthus, Лашук С. О. (2017)
Гордієнко В. В. - Створення вихідного селекційного матеріалу картоплі з комплексною стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі та фітофторозу бульб, Захарчук Н. А. (2017)
Kosenko I. S. - Hazelnut breeding in the National Dendrological Park "Sofiyivka” of the NAS of Ukraine, Opalko A. I., Balabak O. A., Opalko O. A., Balabak A. V. (2017)
Москалець Т. З. - Ідентифікаційні ознаки генотипів вторинного тритикале для використання в селекції та рослинництві, Гриник І. В., Москалець В. І., Москалець В. В. (2017)
Бондаренко К. В. - Біоінформатичний аналіз генів рису посівного (Oryza sativa L.), асоційованих зі стійкістю проти пірикуляріозу, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2017)
Присяжнюк Л. М. - Використання SSR-маркерів для диференціації нових сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), Мельник С. І., Шитікова Ю. В., Сігалова І. О., Іваницька А. П. (2017)
Пикало С. В. - Скринінг генотипів тритикале озимого на стійкість проти засолення в культурі апікальних меристем пагонів, Дубровна О. В. (2017)
Рубцова О. Л. - Компонентний склад летких органічних речовин пелюсток шипшини, Коваль І. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. (2017)
Ковальова І. А. - Перспективи переходу вітчизняного виноградарства на екологічну (адаптивну) основу, Герус Л. В., Банковська М. Г., Федоренко М. Г., Салій О. В. (2017)
Авраменко С. В. - Якість зерна сортів пшениці озимої після чорного пару залежно від органо-мінерального удобрення в Лівобережному Лісостепу України (2017)
Кутовенко В. Б. - Залежність біометричних показників сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) від концентрації мікродобрива Аватар-1, Костенко Н. П., Баранець М. В. (2017)
Лещук Н. В. - Практичні аспекти застосування статистичного аналізу кількісних ознак сортів салату посівного var. capitata L., Орленко Н. С. (2017)
Правдзіва І. В. - Мінливість показників якості зерна пшениці м’якої ярої залежно від впливу погодних умов, Василенко Н. В., Хоменко С. О. (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (13 вересня 2017 р.) (2017)
Кораблін С. О. - Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.) (2017)
Воєводін В. М. - Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.) (2017)
Лялько В. І. - Аналіз ґрунтово-ерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дистанційного зондування Землі, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Чехній В. М. (2017)
Мокієнко А. В. - Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров’я населення: математична модель, Ковальчук Л. Й., Крісілов А. Д. (2017)
Шевера М. В. - Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття, Протопопова В. В., Томенчук Д. Є., Андрик Є. Й., Кіш Р. Я. (2017)
Дубров Ю. І. - Шляхи ідентифікації антропоморфних систем, Большаков В. І. (2017)
Кошечко В. Г. - Нарис з історії і сьогодення Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (до 90-річчя заснування Інституту), Долгіх Л. Ю. (2017)
Радченко А. І. - Поповнився список вітчизняних наукових журналів, включених до Web of Science Core Collection: якісний стрибок чи тенденція? (2017)
Кондратюк С. Я. - Фундатор ботанічного інституту (Урочисте засідання з нагоди 150-річчя від дня народження академіка О.В. Фоміна), Кучер О. О. (2017)
Пирожков С. І. - Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова) (2017)
Акімов І. А. - Вчений — натураліст (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М.М. Щербака), Харченко В. О. (2017)
Пономаренко О. М. - З геологією у серці (до 80-річчя академіка НАН України П.Ф. Гожика), Митропольський О. Ю., Шехунова С. Б. (2017)
Мацелюх Б. П. - Per aspera ad astra (до 85-річчя від дня народження) (2017)
90-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка (2017)
80-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка (2017)
80-річчя академіка НАН України В. К. Лішка (2017)
75-річчя академіка НАН України Д. С. Ківи (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Єрмоленко (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Коломійця (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Гупала (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Толмачова (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Власюка (2017)
Орлов О. О. - Цільове планування цін, витрат і прибутку за умов багатопродуктового виробництва, Рясних Є. Г. (2017)
Алёхин А. Б. - Категория развития в стратегическом планировании промышленных предприятий в свете логического подхода (2017)
Гонтарева І. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності розвитку промислових підприємств, Чередник А. О. (2017)
Козаченко Г. В. - Ознаки патології в управлінні підприємством (2017)
Тарасюк Г. М. - Організаційні аспекти планування корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Лагута Я. М. (2017)
Христіановський В. В. - Використання синергетичного підходу при аналізі функціонування виробничих систем: теоретичні аспекти, Макаренко М. О. (2017)
Михайлюк М. О. - Тенденції та особливості функціонування та розвитку фармацевтичних підприємств України (2017)
Диха М. В. - Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки, Колісник Г. М. (2017)
Рудніченко Є. М. - Продовольча безпека та здоров’я населення як елемент економічної безпеки макрорівня, Гавловська Н. І. (2017)
Рзаєв Г. І. - Трудовий потенціал суб’єктів фінансового ринку та напрями його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу, Антонюк П. П., Кушнір В. В. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування напрямів дослідження економічної безпеки відповідно до потреб економічного аналізу, Пастух О. В. (2017)
Юрченко Ю. О. - Характеристика фінансової стратегії будівельних підприємств (2017)
Гриценко С. І. - Реалізація структурних змін в економіці України (2017)
Зінченко О. А. - Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства шляхом удосконалення системи управління прибутком, Павліщій Д. О., Зінченко Д. С. (2017)
Погорелов Ю. С. - Логістична концепція в управлінні підприємствами санаторно-курортного комплексу, Білоусова А. Ю. (2017)
Kizim N. A. - Behavioral component of enterprise potential, Doronina M. S. (2017)
Стадник В. В. - Підприємницькі структури промислового сектора економіки України: стан і перспективи розвитку в умовах глобалізації, Мукомела-Михалець В. О. (2017)
Гавловська Н. І. - Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки, Рудніченко Є. М. (2017)
Бережнюк І. І. - Спрощення процедур міжнародної торгівлі в контексті забезпечення національної економічної безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Коляда С. П. (2017)
Демиденко Л. М. - Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС, Наконечна Ю. Л. (2017)
Карвацка Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність України: регіональний та галузевий аспекти розвитку, Тюріна Н. М., Назарчук Т. В. (2017)
Сватюк О. Р. - Банкрутство та кризові явища в діяльності організації, Леськів Г. Я., Вовк М. В. (2017)
Смолінська Н. В. - Сучасні моделі управління змінами на підприємствах, Грибик І. І. (2017)
Сокирник І. В. - Впровадження змін в стратегії розвитку закладів освітніх послуг у сфері культури, Черняк Є. А. (2017)
Левків Г. Я. - Інформаційні аспекти впровадження інноваційної моделі управління маркетингом підприємств АПК, Живко З. Б., Копитко М. І. (2017)
Бучинська О. В. - Психологія в маркетингу: мотиви прагнення володіти товарами розкоші (2017)
Анісімова О. М. - Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні, Анісімов Д. О. (2017)
Андрющенко К. А. - Інструменти в управлінні конкурентоспроможністю суб'єктів інноваційного підприємництва (2017)
Гончар О. І. - Управління втратами операційної діяльності підприємства (2017)
Джеджула В. В. - Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності, Єпіфанова І. Ю. (2017)
Ковальчук С. В. - Маркетингове забезпечення стратегізації управління персоналом підприємства, Забурмеха Є. М. (2017)
Ситник Л. С. - Просторове планування відновлення території і місцевого розвитку в умовах змін адміністративно-територіального устрою, Біркентале В. В. (2017)
Рєпіна І. М. - Розвиток інноваційного потенціалу підприємств за умов глобальних технологічних викликів (2017)
Пожуєва Т. О. - Роль інновацій та інноваційного мислення у підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Ткаченко А. М. - Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу, Сепета В. В. (2017)
Швиданенко Г. О. - Інноваційна модель розвитку бізнесу в Україні, Бойченко К. С. (2017)
Гриневич Л. В. - Передумови появи дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил в регіональних економічних системах (2017)
Васильківський Д. М. - Формування корпоративної культури як елемента брендингу, Яремчук Т. В. (2017)
Сагер Л. Ю. - Розроблення стратегічного підходу до управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств (2017)
Шергіна Л. А. - Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу, Савощенко О. О., Жемба А. Й. (2017)
Козырь-Чепурная М. А. - Дезагрегирование стратегии реструктуризации машиностроительного предприятия (2017)
Поліщук І. І. - Теоретико-методичні засади побудови механізму управління маркетинговим потенціалом підприємства (2017)
Рзаєва Т. Г. - Виробничий потенціал підприємства та аналітичне обґрунтування напрямів його дослідження, Римарчук Р. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження фінансового потенціалу підприємства, Драгочинська Д. О. (2017)
Шпак С. А. - Потенциалы как объекты стратегического управления развитием промышленных предприятий (2017)
Заріпова А. О. - Механізм впровадження інновацій: підходи та ризики (2017)
Погодаєва М. К. - Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та різновид (2017)
Прігунов О. В. - Інформаційна система рейтингу для забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти (2017)
Сохацька Г. В. - Методи поширення рекламного контенту в умовах глобальної інформатизації (2017)
Чухраєва Н. М. - Внутрішні фактори впливу на інноваційні процеси сучасних підприємств як складова антикризового управління (2017)
Череп А. В. - Вплив децентралізації на реформування ЖКГ у Запоріжжі, Батракова Т. І. (2017)
Шарко М. В. - Ресурсний потенціал як основа економічного розвитку підприємства, Гусаріна Н. В. (2017)
Хачатрян В. В. - Управління підприємницьким потенціалом на засадах маркетингу (2017)
Сигида Л. О. - Маркетингові канали підприємства: сутність та структура (2017)
Нікітенко І. С. - Результати мінералогічного та петрографічного дослідження стародавніх кам’яних стел і поховальних споруд з Горішніх Плавнів, Супруненко О. Б. (2016)
Пирогов Б. И. - Некоторые черты кристаллохимии апатита Ковдорского комплексного месторождения, Трунин А. Н. Холошин И. В. (2016)
Bereza D. V. - Ontogeny of halite individuals and aggregates from high-grade iron ores of Kryvyi Rih basin, Evtekhov V. D., Evtekhova A. V., Demchenko O. S., Georgiieva E. P. (2016)
Коваленко В. А. - Остракоды позднемэотических и понтических отложений Яныш-Такыльской мульды (Керченский полуостров) (2016)
Свистун В. К. - Результаты комплексных геофизических исследований по трассе криворожского скоростного трамвая, Пигулевский П. И. (2016)
Ефименко С. А. - Ядерно-геофизические технологии "on-line" контроля качества руд и продуктов их переработки, применяемые в корпорации Казахмыс, Ефименко О. С., Портнов В. С., Маусымбаева А. Д., Рева Н. В. (2016)
Перков Е. С. - Комплексная переработка отходов Приднепровской тепловой электростанции, Перкова Т. И., Поповченко С. Е. (2016)
Стрельцов В. О. - Тренди зміни морфології й анатомії кристалів магнетиту в зв’язку з рибекітизацією магнетитових кварцитів Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В., Прилепа Д. М. (2016)
Харитонов В. М. - Якісний мінальний склад ільменіту з магматичних титанових руд за правилами Л. Полінга (2016)
Сапун Т. О. - Геологічний розвиток піщаних акумуляцій Утлюцького лиману (2016)
Короткі відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, содержание (2010)
Бушуев С. Д. - Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых организаций, Бушуева Н. С. (2010)
Кононенко И. В. - Модель и метод оптимизации портфелей проектов предприятия для планового периода, Букреева К. С. (2010)
Кононенко И. В. - Математическая модель и метод оптимизации содержания проекта с точки зрения времени и стоимости его выполнения, Мироненко В. А. (2010)
Кошкин К. В. - Финансирование портфеля проектов судостроительного предприятия, Возный А. М., Шамрай А. Н. (2010)
Чернов С. К. - Концептуальные основы развития наукоемких предприятий в конкурентной среде, Кошкин К. В. (2010)
Кошкин К. В. - Модель многофакторной оценки производственных рисков бизнес-процессов, Яни А. Ю. (2010)
Рибак А. І. - Роль лідерських якостей при управлінні командою в проектній діяльності, Каплієнко В. В., Олешко О. А., Целовальнікова О. А. (2010)
Celovalnikova E. A. - Conceptual analysis of forming processes project team (2010)
Коляда О. П. - Інструментальний засіб відбору проектів у портфель вищого навчального закладу в рамках концепції стратегічної єдності (2010)
Шахов А. В. - Портфельно-ориентированное управление судоремонтным производством, Шамов А. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Системні засади управління державними програмами та проектами гарантування безпеки життєдіяльності, Босак В. В., Ратушний Р. Т., Цехмейструк Н. Ю., Сидорчук О. Г. (2010)
Сидорчук О. В. - Особливості ідентифікації конфігурації проектів каскаду малих дериваційних гідроелектростанцій в умовах стохастичного середовища, Боярчук В. М., Бабич М. І., Татомир А. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Характеристики проектного середовища в системі централізованого звезення цукрових буряків, Боярчук В. М., Кригуль Р. Є. (2010)
Сидорчук О. В. - Особливості ситуаційного управління змістом та часом виконання робіт у інтегрованих проектах аграрного виробництва, Тригуба А. М., Панюра Я. Й., Шолудько П. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Загальні науково-методичні засади ініціювання проектів виробництва нової техніки, Демидюк М. А., Татомир А. В., Михалюк М. А. (2010)
Тимочко В. О. - Причинно-наслідкові зв’язки моделі портфеля замовлень централізованого збирання зернових культур (2010)
Вартанян В. М. - Необходимые алгебраические условия адекватности полиномиальных интервальных моделей динамических процессов, Романенков Ю. А., Ревенко Д. С., Кащеева В. Ю. (2010)
Луб П. М. - Особливості управління виробничо-технологічним ризиком у проектах обробітку ґрунту та сівби культур, Днесь В. І., Українець В. А., Івасюк І. П. (2010)
Семко І. Б. - Синергетичний ефект портфеля проектів, Олєйнікова Т. Ю. (2010)
Завер В. Б. - Обґрунтування параметрів функціональних структур у проекті вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового району, Ратушний Р. Т., Тимочко В. О. (2010)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація конфігурації проектів систем виробництва біодизеля, Даценко М. С., Войтенко Є. Г., Березовецький С. А. (2010)
Сидорчук Л. Л. - Особливості ідентифікації конфігурації проектів обслуговуючих систем сільськогосподарського виробництва, Комарніцький С. П., Мартинюк Р. В. (2010)
Петренко Ю. А. - Логические модели структурного синтеза территориально-пространственно-распределенной системы офисов программы (2010)
Титул, зміст (2017)
Шнюков Е. Ф. - Грязевой вулканизм Средиземного, Черного и Каспийского морей: специфика развития и проявления, Алиев Ад. А., Рахманов Р. Р. (2017)
Янко В. В. - Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря, Кадурин С. В., Кравчук А. О., Кулакова И. И. (2017)
Ломтев В. Л. - О строении некоторых форм рельефа тихоокеанской окраины Камчатки (2017)
Ломакин И. Э. - Тектонолинеаментные зоны восток – северо-восточного простирания и некоторые вопросы тектоники Средиземноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шураев И. Н., Шпырко С. Г. (2017)
Измайлов Я. А. - Катастрофические извержения грязевых вулканов и их признаки в разрезах плейстоценовых отложений (Таманский полуостров), Гусаков И. Н. (2017)
Довбиш С. М. - Учений, педагог, організатор наукових досліджень Світового океану (до 75-річчя Олексія Юрійовича Митропольського), Коболєв В. П., Половка С. Г., Усенко В. П. (2017)
Vaskivska K. - Improvement of regulation system and strategic planning of investment operations at meso level, Khymych O. (2016)
Нусінов В. Я. - Комплексний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств у системі публічного управління, Шура Н. О., Буркова Л. А. (2016)
Мороз О. В. - Бідність в аграному соціумі України: методологія і методика дослідження, Кравчук О. Ю. (2016)
Пилипенко А. А. - Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу, Ялдін І. В. (2016)
Харченко Н. В. - Амортизація основних засобів підприємства як фактор раціоналізації оподаткування (2016)
Гавкалова Н. Л. - Управління персоналом в публічних організаціях: особливості та проблеми, Айнура Кярам Кізі Мосумова (2016)
Кожем'якіна С. М. - Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка (2016)
Ліпич Л. Г. - Реструктуризація атомної галузі на прикладі відокремленого підрозділу хмельницької аес дп "наек "енергоатом", Ільїна А. І. (2016)
Єрмаков О. Ю. - Концептуальні засади формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, Дяченко В. C. (2016)
Чирва О. Г. - Умови та чинники стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2016)
Решетило В. П. - Економічна глобалізація і суперечності структурної політики держави, Островський І. А. (2016)
Рогозян Ю. С. - Карта-схема регіональної інфраструктури (на прикладі Луганського регіону) (2016)
Kharchenko G. A. - Peculiarities of investment support of development of crop sector in agricultural enterprises, Artyukh T. O. (2016)
Кльоба Л. Г. - Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів і послуг (2016)
Івченко Є. А. - Оцінювання використання трудового потенціалу в системі економічної безпеки, Серікова О. М. (2016)
Чичуліна К. В. - Сучасні тенденції формування тарифів на послуги житлово-комунального господарства, Міхрякова В. В., Дорошенко К. В. (2016)
Благоразумова О. В. - Прояв недобросовісної конкуренції в сфері торгівлі (2016)
Овсієнко О. В. - Економіко-правові методи підтримки національної кампанії підвищення енергоефективності в Україні (2016)
Кім О. О. - Взаємозв’язок структурної динаміки торгового балансу та ввп України 2005-2015 років: аналітика проблеми (2016)
Приліпко С. М. - Перспективи розвитку обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Михальчук Н. М. - Протидія ухиленню від оподаткування в інтересах зміцнення фінансової безпеки держави, Олійничук О. І. (2016)
Чупілко Т. А. - Дослідження динаміки ринку праці в Україні з урахуванням структурних змін у зайнятості населення, Чупілко С. І., Хрущ Я. В. (2016)
Нонік В. В. - Суспільна значимість бухгалтерського обліку як об’єкту правового регулювання (2016)
Новак Н. П. - Світовий досвід державної підтримки виробництва органічної продукції (2016)
Карпишин Н. І. - Бюджет розвитку громади: досвід та можливості, Стоян В. І. (2016)
Гордієнко І. В. - Моделювання мотивації персоналу на базі ключових показників ефективності (2016)
Соколова Н. М. - Імітаційна модель обґрунтування ціни довгострокового контракту з утримання автомобільних доріг, Маковська Ю. А. (2016)
Михайлова Т. Ф. - Використання економетричних моделей в дослідженні економіки транспорту, Кондрус Л. Л. (2016)
Дикань О. В. - Комплексна оцінка ефективності інтегрованої системи управління якістю в умовах формування інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру (2016)
Rudenko N. O. - Market of audit services in Ukraine: situation and ways of reforming (2016)
Васюта В. Б. - Мотивація праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах господарювання, Бульбаха Л. І. (2016)
Жовна О. М. - Організація системи та механізму управління грошовими потоками підприємства, Риженко Д. С. (2016)
Григор’єва О. В. - Впровадження  європейських стандартів охорони  праці в діяльність українських підприємств, Лавріненко І. О. (2016)
Фаріон М. М. - Інноваційний розвиток України та країн єс: порівняльний аналіз (2016)
Сліпченко Т. О. - Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування (2016)
Бесчастна Д. О. - Аналіз ринку праці у сучасних умовах економічних змін, Довгих Т. О. (2016)
Шевченко Н. І. - Особливості фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України в період системної кризи (2016)
Зубова В. В. - Основні підходи до визначення та класифікацї банківських ризиків (2016)
Коновал Т. Ю. - Сучасна парадигма ідентифікації стану активів підрядних будівельних організацій: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Голвазін О. М. - Вплив фінансової децентралізації на територіальний розвиток України в умовах економічної концентрації (2016)
Магута О. В. - Методичні підходи до формування цільового капіталу (ендавменту) для інноватизації вищої освіти в Україні (2016)
Тарасов К. В. - Зміна системи оподаткування прибутку як джерело підвищення капіталізації підприємств України (2016)
Ходан О. В. - Оцінювання експортного потенціалу агропромислового комплексу України, Глущенко Я. І. (2016)
Тарасюк О. Л. - Впровадження системи безперервного навчання персоналу підприємства на базі пат "етм", Хілуха О. А. (2016)
Рибак Г. І. - Підвищення якості життя населення як фактор національної безпеки (2016)
Покуль О. В. - Формування моделі ефективності інфраструктурно-інституційного забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України (2016)
Герасименко О. В. - Особливості функціонування корпоративних структур в енергетичній галузі України, Левшова Ю. О., Тіщенко Є. Б. (2016)
Титул, зміст (2017)
Геєць В. М. - Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України (2017)
Амоша О. І. - Щодо класифікації державно-приватного партнерства у сфері вуглевидобування, Череватський Д. Ю., Петрова І. П. (2017)
Звєряков М. І. - Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв’язків і детермінант розвитку, Жердецька Л. В. (2017)
Бутко М. П. - Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу (2017)
Гречана С. І. - Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об’єднаних територіальних громад, Рогозян Ю. С. (2017)
Кудряшов В. П. - Політика державних видатків в ЄС у післякризовий період (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Хахула В. С. - Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів – фахівців з органічного землеробства, Олешко О. Г., Козак Л. А., Коваленко Р. В. (2017)
Ivashchenko A. O. - Problems and ways of modern agricultural production, Ivashchenko A. O. (2017)
Кунах В. А. - Тривалість життя людини і біотехнологія рослин, Можилевська Л. П. (2017)
Vasylkivskyi S. - Winter barley selection in steady grain production provision in the central forest-steppe of Ukraine, Gudzenko V. (2017)
Панченко О. Б. - Екологічний стан чорнозему типового за різних систем основного механічного обробітку в органічному землеробстві, Примак І. Д., Панченко І. А. (2017)
Городецька О. О. - Передумови запровадження органічної технології вирощування пшениці озимої, Городецький О. С. (2017)
Вдовиченко А. В. - Результати випробовування різних сортів пшениці озимої в органічному виробництві, Терновий Ю. В., Рибак В. П., Мельник Г. Г., Качковський О. О., Галашевський С. О., Чуб А. О. (2017)
Рябчун В. К. - Адаптивні властивості сортів тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України, Мельник В. С., Капустіна Т. Б., Чернобай С. В., Щеченко О. Є. (2017)
Сенчук М. М. - Використання концепції біологізації землеробства в системі органічного землеробства (2017)
Рябовол Я. С. - Визначення температурного режиму для формування активної колекції вихідного селекційного матеріалу жита озимого, Рябовол Л. О. (2017)
Кривенко А. І. - Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів з різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у центральному Лісостепу України, Шушківська Н. І. (2017)
Грабовська Т. О. - Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої за органічного виробництва, Мельник Г. Г. (2017)
Tkachenko H. - The antibacterial activity of certain sansevieria species against escherichia coli, Buyun L., Osadowski Z., Maryniuk M. (2017)
Сабадин В. Я. - Вплив концентрації мутагену на господарсько цінні ознаки генотипів ячменю ярого (2017)
Каrpuk L. - Switchgrass seeds rising increase, Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Doronin V., Кravchenko Yu., Doronin V. (2017)
Ключевич М. М. - Вплив біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в Поліссі України, Столяр С. Г., Мельничук А. О. (2017)
Господаренко Г. М. - Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2017)
Глеваський В. І. - Взаємозв'язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових, Рибак В. О., Шаповаленко Р. М. (2017)
Коровко І. І. - Оцінка ефективності елементів технології вирощування цукрових буряків (2017)
Король Л. В. - Формування фотосинтетичного апарату гороху залежно від впливу добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України (2017)
Димитров В. Г. - Класифікація сортів сої за комплексом господарсько цінних ознак (2017)
Вишневська О. В. - Методи зниження повторного інфікування вірусами оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі в умовах південного Полісся України, Костянець М. І., Чумак В. О., Столярчук Л. В., Шмунь С. А. (2017)
Клечковський Ю. Е - Шкідливість популяції бавовникової совки та мікробіоконтроль її чисельності на посівах томатів, Глушкова С. О., Могилюк Н. Т., Ігнатьєва О. В. (2017)
Роговський С. В. - Продуктивність маточних кущів клонових підщеп яблуні, створених традиційно та способом окулірування на сіянці яблуні домашньої в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ (2017)
Кисельов Д. О. - Особливості формування основних біохімічних показників плодів яблуні у промислових садах Львівської області осіннього та зимового строку достигання, Гриник І. В. (2017)
Князюк О. В. - Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на формування продуктивності м’яти перцевої, Козак В. В. (2017)
Марченко А. Б. - Поширення і розвиток борошнистої роси троянд (sphaerotheca pannosa lev. Var. Rosae woronich.) та заходи захисту від неї в умовах урбоекосистем Лісостепу України (2017)
Buyun L. - The antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from leaves of coelogyne brachyptera rchb. F. (orchidaceae), Tkachenko H., Osadowski Z., Kovalska L., Gyrenko O. (2017)
Ткаленко Г. М. - Екологічні аспекти регуляції чисельності павутинних кліщів на овочевих культурах в закритому грунті, Ткаленко Ю. О. (2017)
Вересенко О. М. - Ефективність дії гербіцидів на посівах люпину білого залежно від видового складу бур’янів, Левченко Т. М. (2017)
Секун М. П. - Оцінка впливу сечовини на деякі фізико-хімічні властивості робочих розчинів інсектицидів, Березовська-Бригас В. В. (2017)
Буднік І. П. - Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся, Піціль А. О., Ковальова С. П. (2017)
Сухомлинська О. - Дослідження мікроісторії в сучасному історико-педагогічному вимірі (2015)
Філоненко О. - Рябков Павло – активний громадський діяч та просвітник Єлисаветградщини (2015)
Кочубей Т. - Вплив Феофана Прокоповича на розвиток вітчизняного шкільництва у XVIII ст., Лісова Л. (2015)
Гоменюк О. - До історії діяльності Київського Пролеткульту (2015)
Дем’янчук О. - Проблема розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) в історико-педагогічних дослідженнях (2015)
Фізеші О. - До питання про навчання рідною мовою в початкових школах Закарпаття у 1939–1944 рр. (2015)
Герасименко О. - Діяльність попечительських рад при загальноосвітніх навчальних закладах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Йовенко Л. - Образ співця-кобзаря в творчості Т. Шевченка та його інтерпретація в шкільних підручниках радянської доби (2015)
Краєва М. - Робітничий клуб у структурі пролеткультівських установ (2015)
Остапчук С. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Хрипун Д. - Бібліографія: педагогічна та науково-просвітницька спадщина В. Д. Сиповського (1844–1895 рр.) (2015)
Bogutska N. K. - Gender-specific differences of bronchial asthma phenotypes in children depending on puberty status (2017)
Боровик К. М. - Вітронектин як маркер прогнозу повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження після перенесеного гострого інфаркту міокарда за наявності ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2017)
Гайструк Н. А. - Особливості перебігу вагітності та стан плода у вагітних із багатоводдям, Дубас Л. Г., Поніна С. І. (2017)
Гараздюк М. С. - Судово-медична ефективність методу цитологічного дослідження цереброспінальної рідини для визначення давності настання смерті, Бачинський В. Т., Владковська Н. І., Гараздюк О. І. (2017)
Карлійчук М. А. - Діагностичні критерії субклінічної стадії діабетичної оптичної нейропатії (2017)
Ординський Ю. М. - Вплив стресу на організм самців і самиць щурів з різною резистентністю до гіпоксії, Рябоконь М. О., Денефіль О. В. (2017)
Петюніна О. В. - Асоціація інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST з поліморфізмом А1166С гена рецептора до ангіотензину ІІ першого типу (2017)
Погорєлов В. В. - Патогенетичні чинники метаболічних порушень при компресійно-ішемічній радикуломієлопатії, Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2017)
Приступа Л. Н. - Клініко-генетичне фенотипування бронхіальної астми, Бондаркова А. М. (2017)
Свіжак В. К. - Порівняльна антимікробна активність препаратів групи похідних імідазолів трьох поколінь (2017)
Свінціцький І. А. - Статево-вікові особливості атеросклеротичного ураження вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця без перенесеного інфаркту міокарда в анамнезі (2017)
Сидорчук Л. І. - Селекція стійких варіантів умовно-патогенних мікроорганізмів за використання етонію в клінічних умовах протягом 40 років, Бурденюк І. П., Дейнека С. Є., Яковець К. І., Сидорчук І. Й., Бурденюк В. І., Тащук К. Г. (2017)
Смаглюк Л. В. - ЕМГ-активність жувальних м’язів у пацієнтів на початку стадії ретенції, Соловей К. О., Ляховська А. В. (2017)
Столярова О. Ю. - Маркери чинників ризику перебігу раку легенів (2017)
Унгурян Т. М. - Вплив одноразового введення церулоплазміну на прооксидантно-антиоксидантний баланс у крові та тканині нирок за умов гострого пошкодження нирок, Заморський І. І. (2017)
Федів О. І. - Цитокіновий профіль і вміст адипокінів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень, Цинтар Т. П., Ушаков В. І. (2017)
Черепій Н. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у осіб із вперше виявленим захворюванням залежно від статі та віку (2017)
Ямка Я. М. - Медико-гігієнічні аспекти проблеми вживання енергетичних напоїв студентами-медиками (2017)
Яринич Ю. М. - Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та PPAR-G2 (PRO12ALA) із розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння, Сидорчук Л. П. (2017)
Владиченко К. А. - Морфофункціональні особливості інтерстиціальних клітин Кахаля органів сечовидільної системи людини (огляд літератури) (2017)
Неспрядько В. П. - Зміни зубощелепного апарату, які виникають внаслідок оклюзійних порушень у період адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів (огляд літератури), Мороз Ю. Ю. (2017)
Сенютович Р. В. - Сучасні рекомендації щодо лікування місцево-поширеного раку молочної залози (огляд літератури), Унгурян В. П., Кравчук С. Ю., Малишевський І. О., Шульгіна В. В., Кушнерик Л. Я., Чупровська Ю. Я. (2017)
Хухліна О. С. - Нові підходи до лікування хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідного хронічного пієлонефриту (огляд літератури), Вілігорська К. В., Андрусяк О. В., Антонів А. А. (2017)
Попадюк Б. П. - Консервативне лікування хворих літнього та старечого віку на трофічні виразки нижніх кінцівок в умовах амбулаторії загальної практики і сімейної медицини (2017)
Геруш І. В. - Хронічна патологія: ідеологія системного зв’язку експериментальних досліджень і медичного страхування, Таралло В. Л. (2017)
Ніцович І. Р. - Практична підготовка сучасного лікаря, Юзько О. М., Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2017)
Семеняк А. В. - Особливості самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності "Медична психологія", Юзько О. М., Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2017)
Медичні internet-вісті. Частина ХVІ. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2017)
Сидоренко Н. - "Жіночий сегмент" української преси для родини (2017)
Георгієвська В. - "Жіноче свято" у відображенні партійних медіа (2017)
Смеюха В. - Особенности медиапотребления женской аудитории городов-миллионников (на примере Ростова-на-Дону) (2017)
Воронова М. - Духовно-інтелектуальні й національно-державотворчі концепти творчої спадщини Ніли Зборовської (2017)
Дубецька О. - "Ґендерне прочитання" сучасної дитячої преси України (2017)
Ковальчук О. - Публіцистика іноземних авторок на сторінках "Радянської жінки"/"Жінки": порівняльний аналіз (2017)
Сивоглаз О. - Особливості ґендерної проблематики в українській інтернет-журналістиці (2017)
Іванов М. - "Жіноче письмо" як естетичний та соціолінгвістичний феномен (2017)
Дмитренко А. - Ґендерні особливості публікацій жінок-журналісток про військові події (2017)
Яблоновська Н. - Сучасний серіал як засіб вирішення проблеми ґендерної нерівності ("Гра престолів") (2017)
Katerynycz P. - Kształtowanie wizerunku współczesnej polskiej rodziny w polskich serialach telewizyjnych (na przykładzie serialu Rodzinka.pl) (2017)
Волобуєва А. - Ґендерні стереотипи у пресі: теоретичний аспект, Федорів А. (2017)
Яненко Я. - Ґендерні ролі в сучасних рекламних комунікаціях як чинник соціалізації (2017)
Кострова В. - "Бульвар Гордона" в дискурсі генезису бульварної преси (2017)
Шановні колеги! (2017)
Вимоги до технічного оформлення статті (2017)
Жадько К. С. - Підприємницька діяльність і державні органи: практичні аспекти інформаційної взаємодії (2015)
Денисюк О. М. - Зовнішня торгівля Вінницької області: сучасний стан та потенційні шляхи розвитку (2015)
Черниш І. В. - Управління зовнішньоекономічними контрактами підприємства, Городницька І. О. (2015)
Ткачук В. І. - Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Доровський О. В. - Теоретичні засади визначення стійкості логістичної системи фармацевтичного підприємства (2015)
Теребух А. А. - Інноваційний імператив економічного розвитку (2015)
Подольчак Н. Ю. - Розвиток інструментів запобігання та зниження негативних наслідків управлінських конфліктів, Ковальчук Г. Р., Диба М. І. (2015)
Скрипник М. І. - Сучасний підхід до організації обліку запасів на підприємстві, Галатенко А. М. (2015)
Польова О. Л. - Вибір стратегії антикризового управління підприємством (2015)
Камінська Т. Г. - Наукові підходи до підвищення надійності звітності за мсфз (2015)
Карачина Н. П. - Теоретико-методичні засади визначення та оцінювання економічної стабільності підприємств, Сорока Л. Ю. (2015)
Крупка М. І. - Оцінка обсягів та якості кредитного портфеля банків України, Баран О. Б. (2015)
Задорожний В. П. - Особливості та перспективи доступу громадян до публічної інформації в контексті реформування економіки України (2015)
Горовий Д. А. - Матричний метод оцінки інформаційних ресурсів на промислових підприємствах, Поясник П. Г. (2015)
Романовський О. О. - Розвиток академічного підприємництва і підприємницьких вищих навчальних закладів в умовах глобалізації (2015)
Бабенко А. Г. - Аналіз соціальної політики підприємства та напрями її вдосконалення, Холодна А. С. (2015)
Зибарева О. В. - Інтенсифікація відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку, Петращак О. О. (2015)
Кухарская Н. А. - Реализация стратегии развития предприятия (2015)
Лоханова Н. О. - Застосування системи збалансованих показників у системі стратегічного управлінського обліку закладів ресторанного господарства (2015)
Гусєва О. Ю. - Обгрунтування магістральних напрямів трансформації інформаційно-телекомунікаційної галузі України (2015)
Габрель М. С. - Особливості розвитку організаційної структури економіки регіонів в контексті активізації бізнесу та влади (2015)
Богуславський Є. І. - Роль диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля, Мироненко М. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Побудова системи економічної безпеки підприємства: принципові положення (2015)
Палка І. М. - Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві (2015)
Шамота Г. М. - Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки (2015)
Жигірь А. А. - Застосування теорії людського капіталу при розкритті підприємницького потенціалу сільського населення (2015)
Сибірянська Ю. В. - Принцип рівності платника та його реалізація через оподаткування громадян податком на доходи фізичних осіб (2015)
Лихолобов Е. А. - Еволюція поглядів на роль персоналу в діяльності підприємства, Ночка М. П. (2015)
Бугас Н. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в нестабільному ринковому середовищі, Босецька О. В. (2015)
Колесніков А. П. - Економічні засади соціальної безпеки України (2015)
Патраманська Л. Ю. - Електронна комерція: переваги та недоліки (2015)
Брусільцева Г. М. - Особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні (2015)
Яремик Х. Я. - Методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємства (2015)
Давидов Д. С. - Особливості актуалізації творчої діяльтності при переході до постекономічного суспільства як нового етапу розвитку (2015)
Терещенко Н. М. - Проблеми законодавчо-нормативного забезпечення у здійсненні аудиту управлінської діяльності (2015)
Поляруш І. М. - Скоринг, як вдосконалений механізм оцінки потенційного позичальника банком – демонстрація процесу обробки даних (2015)
Яцишина Л. К. - Методологія оцінки ефективності брендингу (2015)
Лебедко С. А. - Систематизація теоретичних підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2015)
Шмичкова І. Ю. - Концепція вдосконалення системи аудиту оподаткування прибутку в Україні (2015)
Андрющенко І. Є. - Міжнародний досвід організації податкового адміністрування, Гринь Ю. В. (2015)
Скорик О. О. - Вплив інновацій на життєвий цикл підприємства (2015)
Бірдус Л. В. - Негативний вплив електронного обладнання на працездатність персоналу та заходи з протидії, Бірдус М. А. (2015)
Демиденко В. В. - Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством (2015)
Радзівіло І. В. - Концептуальні засади фінансового контролінгу на підприємстві, Сіліна І. В. (2015)
Богуш Л. Г. - Розвиток доступного масового і спеціалізованого туризму: можливості та пріоритети в контексті наповнення регіональних і муніципальних бюджетів, Котенко Т. М. (2015)
Бровко Л. І. - Фінансове прогнозування в системі фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємст, Чепіга О. А. (2015)
Старицький Т. М. - Оцінка ефективності використання маркетингових моделей закупівель на промисловому ринку (2015)
Рябоконь Н. П. - До питання формування клієнтоорієнтованості як ключової компетенції компанії (2015)
Гупаловська М. Б. - Нові підходи до класифікації державного фінансового контролю (2015)
Клок О. П. - Складові стратегії розвитку освітнього туризму в Україні (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Світовий досвід та сучасні тенденції у галузі управління кредитним ризиком (2015)
Гейлик А. В. - Математична модель оптимального управління розподілу інвестицій (2015)
Білик Т. Л. - Формування персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва (2015)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Оцінка раціональності залучення малого підприємництва до сфери виробництва продуктів харчування (2015)
Бовсуновська Г. С. - Сутність та особливості структурної організації механізму розвитку страхування в Україні (2015)
Байрактар Ю. П. - Напрями реалізації економічного механізму активізації соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств (2015)
Передерій В. В. - Іноземний досвід викупу власних акцій як шлях до ефективного управління корпораціями в Україні (2015)
Радько В. І. - Розвиток виробництва молока в умовах глобалізації, Коробова Н. М. (2015)
Моісеєнко Т. Є. - Побудова процесно-орієнтованої системи управління підприємством, як елементу стратегії сталого розвитку (2015)
Тимощук О. М. - Роль контейнерних перевезень в організації виробництва на водному транспорті, Мельник О. В. (2015)
Антоненко В. М. - Управління фінансовими результатами підприємств сектору малого бізнесу в умовах державного регулювання підприємницької діяльності в Україні, Лифенко А. І., Пєвтієва С. С. (2015)
Шарова С. В. - Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла (2015)
Юрченко І. В. - Оподаткування земель сільськогосподарського призначення в полтавській області (2015)
Чолач С. С. - Удосконалення механізму управління коштами місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади (2015)
Бутенко Т. А. - Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення, Синявіна Ю. В. (2015)
Никоненко С. В. - Формування позитивного іміджу міста, як необхідний компонент туристичної привабливості (2015)
Новицька О. В. - Альтернативні джерела фінансування державних цільових екологічних програм в Україні (2015)
Годованець О. В. - Фіскальний потенціал митної системи України (2015)
Безпалько І. Р. - Теоретико - методичні засади податкового консультування в Україні (2015)
Равікович І. Є. - Використання інструментів інтернет-маркетингу в діяльності машинобудівного підприємства (2015)
Тюха І. В. - Проблеми інноваційної діяльності в Україні та на вітчизняних підприємствах, Кузнєцова В. А. (2015)
Недеря Л. В. - Прозорість системи гарантування вкладів в Україні (2015)
Матюха М. М. - Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку витрат діяльності підприємства, Ткачова А. І. (2015)
Радіонова Н. Й. - Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів, Ременюк Л. М. (2015)
Москалюк Н. П. - Монетарні важелі стабілізації валютного курсу в Україні (2015)
Біла Д. В. - Принципи державного регулювання діяльності страхових компаній (2015)
Кондратюк І. О. - Переоцінка основних засобів бюджетних установ в умовах перехідного періоду бюджетного обліку: порядок проведення та обліковий супровід (2015)
Лук’яненко Л. І. - Організаційно-економічний механізм санації вітчизняних підприємств, Кабай В. О. (2015)
Ринейська Л. С. - Людський фактор у розвитку інноваційної глобальної економіки, Глуховеря Е. В. (2015)
Ткачова О. А. - Оцінка рівня розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери: методологічні аспекти (2015)
Гальчинська Ю. М. - Аналіз інструментів та методів стратегічного планування біоенергетики в Україні (2015)
Замора О. М. - Концептуальні засади економічної демократії в контексті сучасного державного управління в Україні (2015)
Корень Н. В. - Концептуальні засади модернізації бюджетної політики в умовах трансформаційних зрушень (2015)
Мішустіна Т. С. - Маркетингова концепція підтримки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства (2015)
Дзюбіна А. В. - Впровадження сучасного інформаційного забезпечення у сфері управління операційною діяльністю підприємства, Єпур Н. В. (2015)
Крамаренко Р. М. - Сучасні моделі комерціалізації інтелектуальних здобутків країн світу, Кардаков О. Ю. (2015)
Поліщук Є. А. - Інституціональні аспекти у методології дослідження інвестиційного ринку (2015)
Овчаренко Ю. А. - Діагностування економічної безпеки підприємства (2015)
Лебідь О. Ю. - Побудова когнітивної моделі для аналізу діяльності електронних магазинів (2015)
Мігущенко Ю. В. - Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі львівської області (2015)
Безверха І. І. - Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств на основі логістичного підходу (2015)
Глухова Д. А. - Історична гененза агараної політики в країнах єс (2015)
Панасюк О. Ю. - Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів в забезпеченні соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Попик Н. В. - Основні аспекти управління ефективністю неавіаційної діяльності аеропорту (2015)
Дуюн Д. О. - Виробництво фармацевтичних продуктів – стабільно високотехнологічний сегмент економіки (2015)
Бардин О. Я. - Формування грошових потоків у цукровому виробництві (2015)
Люта О. В. - Самодостатність територіальної громади: її сутність, склад та напрями забезпечення, Пігуль Н. Г. (2015)
Полторак К. А. - Аналіз особливостей поведінки споживачів в мережі інтернет (2015)
Левко М. М. - Наукова систематизація зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці у митній сфері (2015)
Юрченко Н. Б. - Особливості маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та необхідності енергозбереження (2015)
Турило А. А. - Удосконалення теоретико-методологичних підходів щодо визначення сутності внутрішньої конкуренції підприємства (2015)
Мазуров С. А. - Макроекономічніі аспекти створення високопродуктивних робочих місць в промисловості України (2015)
Стеценко Б. С. - До питання функцій капіталу корпорації, Остапчук Я. М. (2015)
Степанова О. В. - Обов’язкове медичне страхування як фактор фінансової стійкості охорони здоров'я в Україні (2015)
Данилишин М. С. - Стан бурякоцукрової галузі України та шляхи його удосконалення (2015)
Корогод І. В. - Інституційні засади активізації підприємницької діяльності в умовах децентралізації владних повноважень (2015)
Мокієнко Т. В. - Придбання товарно-матеріальних цінностей: завдання обліку та документальне забезпечення (2015)
Патока І. В. - Фінансове забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад як складова ефективної децентралізації влади в Україні (2015)
Соколюк Г. О. - Інституційні аспекти міжнародного трансферу знань і технологій в Україні: реалізація комплексного підходу (2015)
Гавриленко А. С. - Методика оцінки соціально-економічного потенціалу регіону (2015)
Данилова К. І. - Інституційні пастки експортоорієнтованого економічного розвитку України в контексті виконання угоди про асоціацію з європейським союзом (2015)
Янчук М. Б. - Концептуальні основи створення квазіінтегративної авіабудівної структури як новітньої господарської одиниці в умовах відкритої моделі авіабудівництва (2015)
Мокрицька А. Б. - Інформаційні асиметрії на ринку медичних послуг (2015)
Дідух С. М. - Стратегія сталого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв (2015)
Костюк Г. В. - Дослідження сучасних конкурентних стратегій, Дубровська І. О. (2015)
Бабіченко В. В. - Дивіденди в інформаційній моделі вітчизняного фондового ринку (2015)
Сікорський Д. О. - Методика вибору засобів управління інформаційними ризиками (2015)
Братковська К. О. - Щодо енергетичної моделі сталого споживання теплової енергії (2015)
Клементьєва О. Ю. - Становлення акціонерних товариств як найбільш розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні (2015)
Молодід О. О. - Проекти з підвищення енергоефективності об’єктів: особливості фінансування в Україні (2015)
Поплюйко Я. В. - Закономірності формування попиту на гроші в Україні (2015)
Ситник О. В. - Аналіз основних складових інвестиційної привабливості машинобудівного комплексу України (2015)
Дмитрова О. С. - Классифікація загроз та ризиків економічної безпеки банку (2015)
Sukhomlyn L. - Strategy for food industry enterprises development in modern conditions (2015)
Гончарова К. Г. - Кадрова безпека, як складова економічної безпеки банківської установи (2015)
Войтко О. В. - Основні статистичні показники оцінювання економічних збитків від природних надзвичайних ситуацій (2015)
Гризоглазов Д. В. - Сучасні аспекти управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів (2015)
Небильцова О. В. - Нова модель зменшення корисностi фiнансових iнструментiв у мiжнародних стандартах (2015)
Позняк С. В. - Забезпечення конкурентних переваг вітчизняних підприємств на міжнародному ринку (2015)
Диба О. М. - Модель активізації державної фінансової підтримки інноваційних проектів в Україні, В. Крук В., Гернего Ю. О. (2015)
Валявський С. М. - Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в єс (2015)
Червінська Т. М. - Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі (2015)
Алімпієв Є. В. - Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання, Захарова К. Ф. (2015)
Шлапак О. А. - Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства (2015)
Шкромида В. В. - Оцінка регіонального ринку підприємств будіндустрії, Н. А. Даляк (2015)
Куряча Н. В. - Розвиток підприємницької діяльності та напрями її лібералізації (2015)
Фещенко О. Л. - Методика оцінки еколого-економічної безпеки на рівні підприємства, Каменева Н. В. (2015)
Дерев’янко О. Г. - Оцінювання активності репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (2015)
Хаустова Є. Б. - Поняття інтелектуального капіталу вищого навчального закладу в рамках соціологічної концепції (2015)
Диба В. М. - Фінансовий облік нематеріальних активів підприємства (2015)
Швіндіна Г. О. - Порівняльний аналіз моделей організаційного розвитку (2015)
Рябіка В. - Формування "середнього класу" в умовах сучасного суспільного розвитку (2004)
Загородній Ю. - Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень (2004)
Латигіна Н. - До визначення феномена демократії (2004)
Ганжуров Ю. - Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси (2004)
Кармазіна М. - Інститут президенства: походження та сутність феномена (2004)
Мосов С. - Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами, Рублюк О. (2004)
Пащенко В. - Моделі нормативного обґрунтування "громадськості" (2004)
Кремешна Т. - Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості (2004)
Бідзюра І. - Держава в умовах розгортання системних реформ (2004)
Полянська В. - Символічна політик: сутність, структура, умови реалізації (2004)
Барабаш В. - Інституалізація молодіжного руху України (2004)
Пищуліна О. - Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти (2004)
Зоткін А. - Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади (2004)
Фісанов В. - Криза "совєтології" і пошуки нових підходів (2004)
Шинкарук А. - Нові соціально-інформаційні системи Франції (2004)
Алексеєнко І. - Світові цивілізації в історичній динаміці (2004)
Бабієва А. - Катастрофогенний чинник політичного насилля (2004)
Шайгородський Ю. - Електоральні настрої: травень 2004 (2004)
Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні (2004)
Чи встанемо з лави запасних? (2004)
Орлов О. В. - Великі дані у публічному управлінні: технології майбутнього (2016)
Степанов В. Ю. - Державна політика у сфері культури та культурної спадщини (2016)
Клімушин П. С. - Моніторингові оцінки розвитку електронного уряду за міжнародними та національними методиками, Спасібов Д. В. (2016)
Нікітін В. В. - Формування термінології громадянського суспільства у працях Арістотеля та його послідовників (2016)
Гандзюк А. М. - Механізми забезпечення стабільності депутатських фракцій: порівняльний аспект (2016)
Голованова Н. В. - Міжнародний діалог як складова медіапростору (2016)
Камуз А. О. - Аналіз особливостей менеджменту виборчої кампанії в сучасних реаліях (2016)
Ларін С. В. - Концептуальні підходи дослідження формування та захисту національних цінностей у сфері національної безпеки України (2016)
Савчук Л. С. - Концептуальні підходи дослідження молодіжного парламентаризму як інституту громадянського суспільства (2016)
Куйбіда В. С. - Сутність та методи взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатності територіальних громад, Возний С. О. (2016)
Бульба В. Г. - Визначення сутності поняття "публічне управління правовою освітою" як основного поняття в правоосвітній галузі України, Полякова О. С. (2016)
Корженко В. В. - Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та публічне управління (2016)
Мельниченко О. А. - Особливості державного регулювання розвитку ресторанного господарства (2016)
Котковський В. Р. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2016)
Лиска О. Г. - Ставлення молоді міст України до місцевої влади (2016)
Непомнящий О. М. - Актуальні питання реалізації державної стратегії застосування ринкових механізмів стимулювання заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель (2016)
Забейворота Т. В. - Децентралізація влади як спосіб імплементації принципів належного врядування (Good Governance) (2016)
Ковальчук А. В. - Механізми взаємодії політичних партій з органами державної влади в Україні (2016)
Малоокий В. А. - Теоретичні аспекти дослідження управління земельними ресурсами територіальних громад (2016)
Марєхін С. В. - Основні чинники і проблеми підвищення якості діяльності місцевих органів влади в Україні (2016)
Панов В. В. - Методологія реінжинірингу як інструмент державного регулювання розвитку підприємств ВКГ України (2016)
Шульга В. М. - Трансплант-координація в Україні: стан та перспективи розвитку (2016)
Рогова О. Г. - Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади з надання адміністративних послуг, Мінаєва І. М. (2016)
Штефанюк А. М. - Формування понятійно-категорійного апарату дослідження іміджу представницької влади (2016)
Боковикова Ю. В. - Досвід природокористування європейських країн (2016)
Ларіна Н. Б. - Зарубіжні моделі соціальної політики: досвід для України (2016)
Білокопитов Д. В. - Глобалізація як чинник впливу на сучасне громадянське суспільство (2016)
Шведун В. О. - Формування механізму оцінки ефективності та вдосконалення державного регулювання інноваційної реклами на основі підходів "Шість сигм" та "Збалансована система показників" (2016)
Ступник Н. И. - Физическое моделирование формы компенсационных камер при отработке блоков на больших глубинах, Письменный С. В. (2012)
Близнюков В. Г. - Исключение субъективных факторов при определении конечных контуров железорудных карьеров в составе гоков, Баранов И. В., Савицкий А. В. (2012)
Перегудов В. В. - Развитие сырьевой базы Ингулецкого горнообогатительного комбината, Плотников В. Ф., Николенко Е. М., Пилинский В. Г. (2012)
Перегудов В. В. - Интенсификация разработки Артемовского месторождения магнетитовых кварцитов ПАО "ЦГОК", Плотников В. Ф., Николенко Е. М., Пилинский В. Г. (2012)
Плотников В. Ф. - Новые технологии в разработке Васиновского месторождения магнетитовых кварцитов, Николенко Е. М., Пилинский В. Г., Сидор В. М. (2012)
Пшеничный В. Г. - Определение рационального режима горных работ и внутреннего отвалообразования для карьеров, разрабатывающих крутопадающие месторождения (2012)
Шаталов А. Г. - Рациональные схемы и оптимальные способы откачивания воды с использованием центробежных насосов на примере карьера ПАО "ИНГОК", Мироненко А. И., Вегера З. Н., Шаповалова Г. М. (2012)
Цариковский В. В. - Взаимосвязь параметров горизонтальных рудных обнажений и процессов самообрушения рудного массива, Сиротюк С. В. (2012)
Касьян Н. Н. - Управление кинетикой перемещений пород в пределах зоны разрушения вокруг горных выработок, Сахно И. Г., Мороз О. К. (2012)
Петренко Ю. А - Равнорадиусная металлическая крепь направленной податливости, Новиков А. О, Резник А. В., Шестопалов И. Н. (2012)
Григор’єв О. Є. - Дослідження напружено-деформованого стану похилих виробок в умовах ПАТ "ДТЕК Добропіллявугілля", Терещук Р. М. (2012)
Андреев Б. Н. - Научный подход в оценке надежности эксплуатируемых объектов поверхности горнопромышленного комплекса, Бровко Д. В. (2012)
Бровко Д. В. - Анализ оснований для динамического расчета зданий и сооружений в поверхностном комплексе шахт горнодобывающих предприятий, Посмашная Н. И., Хворост В. В. (2012)
Мартовицкий А. В. - Исследование параметров обрушения сложноструктурного породного массива при движении лавы от монтажной камеры на ПСП "шахта Степная" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Новикова Е. Н. - Влияние параметров экспоненциальной вариограммной модели на точность построения цмр в точках исходных данных методом крайгинга, Самсонников Д. В., Опалатенко Р. Н., Николаенко Е. Ю. (2012)
Паламар А. Ю. - Аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації камеральної обробки інженерно-геодезичних даних на підприемствах Кривбасу (2012)
Андрєєв Б. М. - Технологія проходки устя вертикального ствола із застосуванням способу опускного кріплення, Родько О. М. (2012)
Бровко Д. В. - Выбор и обоснование методов производства работ по усилению конструкций с обеспечением устойчивости, Ярославский В. А. (2012)
Романенко А. А. - Оценка методов наблюдений влияния горных выработок шахты "Центральная" на устойчивость Северного борта карьера ПАО "ИнГОК" (2012)
Сєркін В. М. - Дослідження залежностей величини об’єму від кута нахилу планового положення перерізів та величини відстані між ними (2012)
Шолох М. В. - Особливості формування якості рудної сировини гірничовидобувних підприємств, Топчій О. Л. (2012)
Генчо Паничаров - Реновация производства электроэнергии тэс на основе строительства гибридных модулей, Мовчан О. Г. (2012)
Перегудов В. В. - Проектирование соблюдение наиболее общих принципов, Аблец В. В. (2012)
Мойся И. И. - Железобетонный безригельный каркас общественного здания по сетке колонн 9×9 м, Лавриненко Е. В., Артемьева Н. Г., Рощупкина З. П. (2012)
Тімченко Р. О. - Нові підходи в проектуванні енергоефективних будівель, Крішко Д. А., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2012)
Аблец В. В. - Аспекты оценки воздействий на окружающую среду транспортирования горной массы из карьеров, Самарин С. А. (2012)
Блощук А. В. - Ценотична структура рослинних угруповань відвалів ГЗК ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2012)
Романенко А. В. - Экологическая оценка размещения и переработки шлаков металлургического предприятия, Гордийчук Л. Ф., Николаева И. В. (2012)
Антонік І. П. - Оцінка ефективності застосування різних видів гідромакрофітів для біологічного очищення води техногенних водойм від іонів та солей заліза, Антонік В. І., Бондаренко А. М., Чернявська А.П. (2012)
Медулян А. П. - Локализация подземных пустот и повышение безопасности труда горнорабочих на шахтах Кривбасса (2012)
Ошмянський І. Б. - Методика визначення депресій вентиляційних дільниць шахтної мережі, Лапшин А. Е., Лапшин О. О., Немченко А. А. (2012)
Перкова Т. И. - Разработка и идентификация модели подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников Центрального Кривбасса, Рудаков Д. В. (2012)
Гурін А. О. - Дистанційний відбір проб повітря при проведенні виробок, Шаповалов В. А., Давидов А. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Обучение будущих инженеров по охране труда эргономической экспертизе рабочих мест, Домничев М. В., Нестеренко О. В. (2012)
Янова Л. О. - Актуальність питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях при виконанні відповідного розділу у дипломних роботах студентів інженерно-економічних спеціальностей, Пищикова О. В., Сахно С. І. (2012)
Журавлев Ф. М. - Разработка конструкции и отработка технологии термоурочнения железорудных окатышей на стальных перфорированных подинах взамен колосниковой решетки обжиговых тележек, Лялюк В. П., Бойковец В. Я., Шушемоин А. И. (2012)
Ляхова И. А. - Физико-химическая сущность связи степени дробления угольной шихты с качеством получаемого кокса, Соколова В. П., Кассим Д. А., Свист Н. Ю. (2012)
Присяжний А. Г. - Математичне моделювання залежності тертя від основних факторів, Коренко М. Г., Староста Н. В. (2012)
Вдовиченко И. Н. - Использование систем поддержки принятия решений в управлении предприятием (2012)
Губін Г. В. - Про переробку відпрацьованих автомобілів, Калініченко Ю. П., Ткач В. В., Губін Г. Г. (2012)
Дац Н. А. - Анализ способов подачи охлаждающей жидкости для термической обработки крупногабаритных деталей из стали 110г13л методом душирования (2012)
Мироненко А. И - Применение передовых технологий в литейном производстве, Шпак А. В., Бабец О. Н., Вегера З. Н., Шаповалова Г. М. (2012)
Кислова М. А. - Поняття компетентнісного підходу та ключової компетентності при навчанні вищій математиці (2012)
Чумаков В. П. - Пути повышения жесткости прокатных клетей, Коренко М. Г., Староста Н. В. (2012)
Громадский В. А. - Исследования механизма подачи станка шарошечного бурения, обоснование параметров надштангового амортизатора бурового става (2012)
Горбачов Ю. Г. - Аналіз раціональних параметрів роботи огрудковувача чашевого, Шторфунова Г. В., Слатвінський М. М. (2012)
Громадский А. С. - Обоснование конструктивных параметров штыревых коронок для бурения ручными перфораторами шпуров увеличенного диаметра, Кузьменко Д. И. (2012)
Горбачов Ю. Г. - Новий підхід до формування показника складності маршруту руху гірничо-транспортних машин, Почужевський О. Д. (2012)
Александрова Т. В. - Математическая модель устройства эксцентрикового типа для захвата ленты наклонного конвейера при ее поперечном обрыве, Мелащенко В. А. (2012)
Бугай Л. А. - Проблемы и пути возрождения горного машиностроения Кривбасса (2012)
Пустовой В. А. - Применение модернизированной подъемной машины для скипового подъема шахты "Заря" ПАО "КЖРК", Мироненко А. И., Вегера З. Н. (2012)
Монастирський Ю. А. - Обгрунтування управління обертанням ведучих коліс кар´єрних автосамоскидів для створення додаткового поворотного моменту, Веснін А. В., Сістук В. О. (2012)
Бондар О. В. - Дослідження впливу ослаблення різьбового з'єднання на працездатність стаціонарних роторних машин, Новіков К. В. (2012)
Толмачев С.Т. - Электромагнитное поле в магнитнопроводящем круговом цилиндре, Ильченко А.В., Власенко В.А. (2012)
Замицький О. В. - Аналіз існуючих режимів спалювання природного газу, Єфіменко I. І. (2012)
Сінолиций А. П. - Критерії взаємовпливу і електромагнітної сумісності в системах групового електроприводу, Кольсун В. А., Дуб Є. С. (2012)
Воротеляк Э. А. - Некоторые аспекты влияния параметров схемы замещения на рабочие режимы глубокопазного короткозамкнутого асинхронного двигателя, Коломиц А. В. (2012)
Тытюк В. К. - Разработка инструментальных средств для измерения мощности в математических моделях, Харченко В. А. (2012)
Логінов О. А. - Математична модель теплового балансу в приміщенні, Щокін В. П. (2012)
Гриценко А. Н. - Информационно-измерительная система оперативного использования данных каротажа (2012)
Попруга Д. В. - Проблеми технології монолітного будівнитцва в Україні, Валовой О. І. (2012)
Маринич И. А. - Адаптивное согласованное управление дробильно-измельчительным комплексом на базе структуры с рапределенными параметрами функции сокращения крупности руды (2012)
Бойко В. И. - Технологический процесс прокатки с учетом неравномерности темпа, Дрон С. А., Нельга А. Т. (2012)
Аралкин А. С. - Визначення раціональних параметрів спряження клеєного свердла, Перегудов С. В., Грошко І. В. (2012)
Нечепуренко М. С. - Приближенный расчет параметров упругих преобразователей движений (2012)
Степаненко Е. Ю. - Структура и математическая модель мехатронной системы подачи стреловидного исполнительного органа проходческого комбайна, Шабаев O. Е., Семенченко Д. А. (2012)
Олійник Т. А. - Розробка комплексної технології збагачення каолінової сировини України, Красуля О. В. (2012)
Олійник Т. А. - Аналіз ринку тальк-магнезитової сировини, Скляр Л. В., Піскунова М. А. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование процесса классификации измельченной руды в механическом классификаторе в пакете Matlab, Гончаров С. А., Подгородецкий Н. С. (2012)
Гнєушев В. О. - Обгрунтування технологічної схеми виробництва торфових гранул та брикетів з некондиційної сировини, Стадник О. С. (2012)
Крупко В. Г. - Определение рациональных параметров жесткостной системы экскаватора со снижеными динамическими нагрузками, Веснин А. В., Дихтенко Р. Н. (2012)
Николаенко К. В. - Исследование химической термодинамики растворения ванадия при совмещении операций измельчения и выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов, Рыльков С. А. (2012)
Стріха В. В. - Удосконалення класифікації технологічних схем видобування паливного фрезерного торфу в Україні та світі (2012)
Ефименко В. В. - Проблемы переработки горной массы на горно-обогатительных комбинатах Кривбасса (2012)
Шульгін С. К. - Комп’ютерне моделювання технологічних процесів хімічного виробництва, Купін А. І. (2012)
Кушнірук Н. В. - Радіометричне збагачення уранових руд, Кукла А. В. (2012)
Булах О. В. - Дослідження впливу процесу класифікації на технологічні показники збагачення магнетитових кварцитів, Сіроклін З. В., Ковальчук Х. У. (2012)
Дубровський С. С. - Аналіз методів технологічного забезпечення якості поверхонь при обробці, Артамонова Д. О., Храмова І. І. (2012)
Замыцкий О. В. - Модель термогазодинамических процессов турбокомпрессора с контактной системой охлаждения, Кривенко А. Ю. (2012)
Лапшин О. Є. - Поліпшення ефективності роботи аспіраційних укриттів перевантажувальних вузлів, Коновалюк В. А., Немченко А. А., Лапшин О. О., Худик М. В. (2012)
Мусієнко В. Д. - Проблема інвестування в активи людського капіталу, Молозіна Н. А., Замараєва А. М. (2012)
Кравченко Н. В. - Вплив відчуження праці на формування людського капіталу (2012)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні підходи щодо удосконалення визначення поняття "інноваційний потенціал підприємства", Адаменко М. В. (2012)
Брадул О. М. - Методологічні основи варіантного аналізу як джелела інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій, Світличний О. В. (2012)
Климовский Н. Н. - О предельных сроках динамической оценки месторождений (2012)
Перегудов В. В - Техніко-економічне обґрунтування параметрів постійних кондицій Шиманівського родовища, Романенко О. В, Драгун Б. Т., Ніколенко Є. М., Ланцетова Л. І., Кітов А. А. (2012)
Перегудов В. В - Уточненные методы определения параметров кондиций минерального сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Николенко Е. М., Ланцетова Л. И, Губина В. Г. (2012)
Крутов Г. В. - Диференціація енерготарифів - впливовий фактор підвищення економічної ефективності управління енерговикористанням споживачів, Кучма О. І., Недашковський Ю. В. (2012)
Ковальчук В. А. - Оцінка операційної активності та структури витрат підприємств гірничорудної промисловості, Пурій Г. В. (2012)
Варава А. А. - Формування та реалізація організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення стратегічного управління на підприємствах корпоративного типу (2012)
Котковський В. С. - Аналіз ціноутворення на кредитні продукти на прикладі ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Дячун І. В. (2012)
Нусінов В. Я. - Вартісні показники кризового стану гірничо-збагачувальних комбінатів, Нусінова Я. В. (2012)
Орлов В. В. - Оренда персоналу як інновація в галузі управління трудовими ресурсами (2012)
Короленко С. М. - Аналіз складових формування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства, Русов Д. Л. (2012)
Оболонська І. В. - Встановлення впливу потужнісних ресурсів гірничовидобувного підприємства на його виробничу потужність (2012)
Цимбалюк О. В. - Кількісна оцінка ризиків промислового підприємства з використанням методу Монте-Карло (2012)
Федорченко А. О. - Економіко-математичне моделювання показників оцінки процесів технологічного розвитку гірничорудних підприємств (2012)
АНОТАЦІЇ (2012)
Горбатенко А. - Можливості застосування міжнародних стандартів в управлінських системах вітчизняних підприємств (2017)
Данчева О. - Особливості впливу корпоративної культури на діяльність підприємств (2017)
Денисевич Є. - Прогресивні підходи до залучення персоналу на керівні посади у рамках сьогодення, Зайцева Д., Бондарчук Л. (2017)
Денісова О. - Інформаційні технології підтримки динамічних архітектур (2017)
Капталан С. - Методичні засади оцінки рівня організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань (2017)
Карпенко Ю. - Процес операційного управління відносинами з постачальниками (2017)
Кузнецова І. - Формалізація процедури оцінювання фінансової стійкості, як стадії процесу стратегічного управління підприємством, Балабаш О. (2017)
Кузнецова І. - Сучасні концепції формування конкурентних стратегій підприємств, Кублікова T. (2017)
Кузнецова І. - Формалізація процесу формування стратегії економічної безпеки підприємства, Кюне О. (2017)
Кузнецова І. - Технологія стратегічної діагностики ризику невиконання цілей організації, Малютенко О. (2017)
Місько Г. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємства харчової промисловості на засадах взаємодії зі стейкхолдерами (2017)
Осик Ю. - Двумерная дидактика в изучении экономических диссциплин (2017)
Осичка А. - Особенности управления конфликтами в проектной команд, Чернега Е. (2017)
Ступак С. - Інтеграційні форми організації інноваційної діяльності підприємств (2017)
Наші автори (2017)
Лапішко М. Л. - Порівняльний аналіз тенденцій змін ставки капіталізації в Україні та за кордоном, Поздняков Ю. В., Гохберг І. І. (2016)
Беля А. Р. - Біржовий інтернет-трейдинг у системі механізмів функціонування фінансового ринку (2016)
Михайлюта С. Л. - Порівняльний аналіз впливу на економіку країни інвестиційної та кредитної стратегій банківської діяльності, Чуєнко Н. А. (2016)
Танчак Я. А. - Сучасний стан інноваційного розвитку банківської системи України, Панчук А. В. (2016)
Миколишин М. М. - Аналіз діяльності банків України на ринку цінних паперів (2016)
Козьмук Н. І. - Шляхи вдосконалення грошових розрахунків підприємств, Завалій О.В. (2016)
Коблянська О. І. - Порівняльна характеристика МСБО 36 "Зменшення корисності активів" і П(с)БО 28 "Зменшення корисності активів", Коблянська Г. Ю., Полуденна Л. В. (2016)
Смага Л. М. - Побудова транспортної задачі на прикладі міжнародної торгівлі, Сокирка Д. С. (2016)
Бєлкіна С. Д. - Зміст вищої інженерно-технічної освіти в контексті забезпечення конкурентоздатності випускників (2016)
Хохлова О. А. - Проблема обрання діагностичних рівнів сформованості економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості (2016)
Телюк К. Ф. - Фінансові аспекти забезпечення охорони навколишнього середовища i довкілля, Лежан М. М., Скалка М. В. (2016)
Почепцов Г. - Стратегія як мистецтво і особливий вид аналітики (2004)
Петров О. - Суб’єкти політичного менеджменту в регіоні (2004)
Кіндратець О. - Критерії визначення сильної держави (2004)
Круглашов А. - Буковинська етнополітична мозаїка (2004)
Багмет М. - Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України, Ляпіна Л. (2004)
Картунов О. - Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин? (2004)
Лага В. - Феномени "опозиційної ідеології" та "ідеології опозиційності" (2004)
Дмитренко О. - Громадська думка: історія і сучасність (2004)
Петракова Є. - Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера (2004)
Ганжуров Ю. - Політична комунікація: проблеми структуризації (2004)
Барматова С. - "Останній соціалізатор" українського суспільства та його роль у виборах (2004)
Перевезій В. - Українська православна церква Київського патріарху та її суспільно-політичні орієнтації (2004)
Середа О. - Логіка неальтернативних запитань (2004)
Дмитрук Д. - Соціокультурна детермінація політичної дії (2004)
Наумкіна С. - "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (2004)
Дріс К. - Складова духовної культури та запорука стабільності Марокко (2004)
Шайгородський Ю. - Філософське осмислення світу політики (2004)
Книжкова полиця (2004)
Відомості про авторів (2016)
Гончаренко М. С. - Практическое применение ноосферной методики преподавания в общеобразовательной школе, Кабацкая Е. В., Мельникова А. В., Старосельская Ю. И. (2016)
Давидова О. В. - Емпіричне дослідження стереотипів у діяльності вчителя (2016)
Заславська С. І. - Інноваційна діяльність педагога професійної школи (2016)
Киричук В. О. - Особливості запровадження системи проектного управління освітнім процесом в умовах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кочерга Є. В. - Визначення структури здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії (2016)
Красейко І. - Розвиток нового для Польщі професійного напряму – асистент родини (2016)
Лутаєва Т. В. - Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Володимира Фавра (2016)
Mirowska M. - Advantages and disadvantages of organizational culture of educational institutions (2016)
Нежинцева Л. П. - Моніторинг як інструмент для виявлення здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу (2016)
Ситников О. П. - Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти (2016)
Faramarzov Azer Suratulla oglu. - Idioms in modern english and their explanation ways (2016)
Шварп Н. В. - Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, Фесенко В. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Абрамчук О. - Мовленнєва підготовка студентів ВНЗ як окремий компонент підготовки фахівця (2015)
Акульшина Л. - Психолого-педагогічні умови формування у студентів мотивації до навчальної діяльності (2015)
Артюшин Г. - Сучасні вимоги до змісту та результатів освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах України (2015)
Бєлова Ю. - Проектувальна діяльність як складова професійної діяльності майбутнього інженера (2015)
Блудова Ю. - Генезис педагогічних ідей формування поняття "естетичний смак" у філософській та психолого-педагогічній літературі (2015)
Бойчевська І. - Особливості вивчення іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України (2015)
Борисенко В. - Роль функціонального стилю при дидактичному проектуванні практичних навчальних занять, Борисенко Д. (2015)
Бурчак Л. - Вивчення явища поліплоїдії у рослин під час навчально-польової практики студентів з генетики, Мигун М. (2015)
Бусленко О. - Становлення і розвиток підготовки фахівців дизайнерського профілю у вищих навчальних закладах (2015)
Василенко О. - Інноваційні технології та методи навчання управлінських кадрів закладів ресторанного господарства (2015)
Гагарін М. - Морально-етичне виховання майбутніх менеджерів освіти (2015)
Голубнича Л. - Писемні джерела педагогічної історіографії: питання класифікації (2015)
Грищенко Т. - Естетичне виховання як необхідна умова універсалізації духовної культури особистості молодшого школяра (2015)
Грітченко А. - Формування інноваційних знань, інноваційного способу мислення та інноваційності особистості студента в інноваційно-діяльному середовищі вищого навчального закладу, Кириленко К. (2015)
Дубовик Л. - Формування вмінь з використання методів математичної статистики у майбутніх інженерів-педагогів, Кострицький В. (2015)
Іщенко С. - Аксіологічний аспект професійної підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи (2015)
Калабська В. - Використання фольклорного компоненту при підготовці майбутніх учителів в УДПУ імені Павла Тичини (2015)
Карелова Г. - Організація і результати експериментально-дослідної роботи з виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків у позаурочній діяльності (2015)
Клєба А. - Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Коберник О. - Виховний потенціал студентського самоврядування у формуванні особистості майбутнього педагога (2015)
Короленко В. - Пошук можливостей підвищення єфективності морального формування дітей в сучасному суспільстві (2015)
Косяк І. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості під час виробничої технологічної практики (2015)
Куліш Р. - Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах (2015)
Курчій О. - Історичний аспект розвитку писанкарства у дослідженнях сучасних педагогів, Яценко К. (2015)
Лисак Г. - Організація музично-виховної роботи на заняттях з хорового классу, Вишневецька Л. (2015)
Лисак Л. - Формування цілей навчання майбутніх кулінарів засобами етнокультурних традицій (2015)
Лихолат О. - Фактори формування виробів дизайну в системі підготовки педагога професійної освіти (2015)
Майба О. - Професійна майстерність сучасного регента дитячого церковного хору (2015)
Малихін А. - Теоретичні основи використання дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій (2015)
Малихін В. - Дослідження професійної компетентності студентів комп’ютерного профілю в галузі безпеки інформаційних систем (2015)
Малишевська І. - Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами в Законі України "Про дошкільну освіту" (2015)
Назаренко Т. - Методика використання навчально-методичного програмованого засобу для навчання географії в школі, Браславська О. (2015)
Нищак І. - Діалектичний підхід як методологічна основа проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2015)
Онищенко С. - Застосування ІКТ при викладанні дисциплін циклу машинознавства під час підготовки майбутніх учителів технологій, Вертипорох Д. (2015)
Пироженко П. - Види оцінювання навчальних досягнень учнів в українській школі (2015)
Полішук О. - Правова компетентність як основа професійного росту майбутнього менеджера (2015)
Полякова С. - Вдосконалення процесу навчання в гуртковій роботі при вивченні деяких тем з "Основ кольорознавства" (2015)
Потієнко В. - Перспективи розвитку технологічної освіти: особливості планування варіативного курсу, Лук’янчук Т. (2015)
Рукасова С. - Актуалізація стильового рішення костюму у процесі проектування одягу (2015)
Рацул А. - Психолого-педагогічні основи профорієнтації учнів, Завітренко Д. (2015)
Руденко І. - Особливості творчої активності молодших підлітків (2015)
Семенов А. - Теоретичні засади експериментально-дослідної роботи з виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Силко Є. - Розвиток творчої уяви студентів спеціальності "образотворче мистецтво" педагогічних вузів на заняттях з композиції (2015)
Сичікова Я. - Теоретико-методичні аспекти впровадження інноваційних технологій в освітній процес при підготовці учителя технологій, Ковачов С. (2015)
Скварок М. - Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій (2015)
Сльоза Н. - Вплив когнітивного підходу на формування самостійних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Сторонська О. - Культурологічний підхід до освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта (2015)
Тарарак Н. - Процес формування "ціннісних орієнтацій" студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України радянського періоду (2015)
Тур О. - Системний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Ушмарова В. - Суб’єктність як методологічний принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями, Каданер О. (2015)
Федоренко Ю. - Методичні основи формування пізнавальних умінь учнів 6–8 класів процесі навчання географії (2015)
Федосова І. - Кадрове забезпечення вищих закладів інженерно-технічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Хрипун Д. - Способи поліпшення навчання учнів у педагогічних переконаннях Василя Дмитровича Сиповського (2015)
Цина В. - Педагогічні технології індивідуалізації майбутніх учителів та її фіксації в освітньо-професійній діяльності (2015)
Чекан О. - Інформатичне мікровикладання як метод формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (2015)
Шандиба О. - Особливості парадигми освітньої системи галузевого підпорядкування для промисловості (2015)
Шевченко А. - Особливості функціонування дизайн-освіти у світі (2015)
Шикиринська О. - Діагностика стану сформованості громадянської активності студентів, Войчун О. (2015)
Юрженко В. - Методичне забезпечення реалізації електронних освітніх ресурсів (2015)
Ягупець С. - Педагогічні підходи до формування проектно-технологічної компетентності майбутнього учителя технологій (2015)
Яценко Т. - Основні тенденції становлення та розвитку методики навчання літератури в школі радянського періоду (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2015)
Завальнюк О. - Степанков Валерій Степанович – професійний історик, патріот, наставник молоді (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Газін В. - Людина, вчений, гуру (2017)
Копилов С. - Історія Речі Посполитої у наукових зацікавленнях В. Степанкова (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли 452 р.: перебіг подій та наслідки (2017)
Головко О. - Східна політика Угорщини в перше десятиліття правління короля Бели IV (1235–1245 рр.) (2017)
Боднарюк Б. - Єретичні рухи та міжконфесійне протистояння на терені Західної Європи: від завершення альбігойських війн до повстання камізарів (1245-1715 рр.) (2017)
Юга О. - Вплив міжнародного чинника на політику владних кіл Речі Посполитої щодо козацької України (грудень 1653 – червень 1655 рр.) (2017)
Олійник С. - Польська інтелігенція Львова в часи Першої Світової війни: випробування російською окупацією (2017)
Benyskiewicz K. - Czy ksiezniczka Predslawa stala sie ofiara "dynastycznej" zemsty Boleslawa Chrobrego, czy wyobrazni poznosredniowiecznych latopisarzy? (2017)
Верстюк В. - Діяльність Б. Хмельницького по створенню антипольської коаліції в оцінці М. Костомарова (2017)
Лиман С. - Історія середніх віків у творчості професора харківського університету Андрія Сергійовича Вязігіна (1867-1919): до 150-річчя від дня народження (2017)
Федьков О. - Є така партія? (Історіографічні нотатки з історії Української соціал-демократичної спілки) (2017)
Комарова О. - Маловідомі джерела у вивченні шляхетського походження родини Доманицьких (відомості з гербовників та розпису поколінь) (2017)
Kydon V. - Coverage of the question of moral and psychological state of the soviet troops during the struggle for Kyiv in 1943 in scientific papers (2017)
Філінюк А. М. - Барг як один із фундаторів сучасних теоретичних і методологічних положень з історії (2017)
Войтович Л. - Феномен галицького боярства і його стосунки з князями (2017)
Балушок В. - Куди поділися севрюки? (2017)
Горобець В. - Полковницька корпорація Гетьманату: соціальні та родинні зв’язки, непотизм, тривалість службових каденцій (2017)
Щербак В. - До витоків державної ідеї ранньомодерної України (2017)
Степанков В. - Угрупування еліти й відносини між ними за гетьманату Б. Хмельницького та напередодні громадянської війни (1648 – березень 1658 рр.) (2017)
Мацьков О. - Похід війська Б. Хмельницького до Слободища 1660 року: проблема визначення його маршруту (2017)
Струкевич О. - Політико-культурні чинники зміни Іваном Мазепою монаршої протекції восени 1708 р. (2017)
Борчук С. - Передумови та етапи створення "енциклопедичного словника" (2017)
Покалюк В. - Інституціоналізація вищих сільськогосподарських навчальних закладів УСРР у 1920-х рр. (2017)
Комарніцький О. - Студенти-педагоги УСРР: проблема формування нового політичного світогляду (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Лисенко О. - Охорона вантажів та боротьба зі злочинністю на залізницях України в період німецько-радянської війни, Хойнацька Л. (2017)
Павловська С. - Фактори, які впливали на морально-психологічний стан гітлерівців та їх готовність продовжувати збройну боротьбу у 1944 році на території України (2017)
Вєтров І. - Особливості використання праці зарубіжних військовополонених та інтернованих на відбудові важкої індустрії України у середині 40-х років (2017)
Газін В. - Українське село: відродження чи модернізація?, Нечитайло В. (2017)
Опря Б. - Шлюбні стосунки у середовищі православного парафіяльного духовенства Правобережної України у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Опря І. - У пошуках власної ідентичності: пізньопротестантські конфесії Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Чуткий А. - Студенти-подоляни у Київському комерційному інституті – свідчення важливої ролі Поділля в економічному житті України початку XX ст. (2017)
Кліщинський П. - Проблема відшкодування збитків населенню Правобережної України у 1914–1916 рр., завданих подіями Першої Світової війни (2017)
Гирич І. - Федьков О. М. Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с. (2017)
Левченко Л. - Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. 984 с. (2017)
Коротко про авторів (2017)
Відомості про авторів (2016)
Бондаренко Н. Б. - Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я (2016)
Бондарчук О. І. - Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя (2016)
Брюховецька О. В. - Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) (2016)
Małgorzata W. - School climate and culture (2016)
Кримлова Ю. М. - Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій (2016)
Москальова А. С. - Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Папуша В. В. - Внутрішні передумови проявлення віктимної поведінки у підлітковому віці (2016)
Перегончук Н. В. - Психологічні чиннники формування професійної компетентності майбутніх психологів (2016)
Полякова В. І. - Методика дослідження ґендерної толерантності педагогічних працівників (2016)
Прокопенко О. А. - Професійна "Я-концепція" майбутнього фахівця економічного профілю (2016)
Соломка Т. М. - Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів (2016)
Хілько С. О. - Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів (2016)
Ластовецький М. - Музично-виразові властивості труби в симфоніях Петра Чайковського (2016)
Рось З. - Інтеграція фольклору та джазу як одна з характерних особливостей сучасної української джазової музики (2016)
Лазаренко Н. - Неоромантические стилевые показатели фортепианного творчества Александра Глазунова (2016)
П’ятницька-Позднякова І. - Музичне та вербальне мовлення: діалектика зв’язку (2016)
Мацієвська Т. - Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка (2016)
Бардашевська Я. - Хори а сарреllа Віктора Степурка на біблійну тематику: псалми (2016)
Казимирів Х. - Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти (2016)
Дзиндзюра Л. - Творча діяльність Богдана Торби на Самбірщині (друга половина 20-го – початок 21-го століття) (2016)
Воскобойнікова Ю. - Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи (2016)
Дерев’янчук Ю. - Кондак на вознесіння як зразок гимнографічного жанру: богословсько-поетичний контекст (2016)
Молчко У. - Йосип Гошуляк: штрихи життєвого та творчого шляху (до першої річниці від дня смерті співака) (2016)
Щур Л. - Танцювально-інструментальні колективи як складова фольклорно-мистецького фестивалю "В Борщівському краї цвітуть вишиванки” (2016)
Чупашко І. - Іван Небожинський – керівник хорових колективів Львівщини (2016)
Смоляк О. - Основні педагогічні методи і прийоми роботи Ігоря Левенця в класі хорового диригування (2016)
Довгань О. - Фортепіанне тріо теленків та його роль у культурно-мистецькому житті Тернополя кінця 20-го століття (2016)
Гринчук І. - Стилістика фортепіанних творів Михайла Вериківського (20–60-і роки XX століття), Грищенко Т. (2016)
Зубко Н. - Похідні жанри у камерно-інструментальній творчості Генрика Мельцера-Щавінського (2016)
Бараніченко П. - Класична драматургія в естрадному мистецтві (2016)
Смоляк П. - Аматорський театральний гурток села Смиківці тернопільського повіту в культурно-освітньому русі Галичини першої третині ХХ століття (2016)
Москвічова Ю. - Фестиваль "Подільська лялька” в культурно-мистецькому житті Вінниччини (2016)
Олійник Н. - Видозміни традиційної календарної обрядовості Слобожанщини у ХХ столітті (2016)
Прокоп’як І. - Початки театральної Шевченкіани в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Штець В. - Жанровий діапазон живописного доробку Золтана Шолтеса (2016)
Куліш О. - Архетипи веб-зображень в аспекті взаємодії суспільства і природи (2016)
Чен Чжоу - Современная китайская каллиграфия в научных дискуссиях конца ХХ – начала ХХІ века (2016)
Івашків Г. - Керамічні вироби у весільній обрядовості українців (2016)
Куцир Т. - Верхній полотняний одяг Опілля (2016)
Філатова М. - Образ "Малюка Боні” в англійській сатиричній гравюрі межі XVIII–XIX століть з фондів Харківського художнього музею (2016)
Мисак М. - Особливості формування і розвитку орігамі як сучасного виду мистецтва (2016)
Дячок О. - Архітектура енергетично самодостатніх будівель (2016)
Позняк А. - Психо-социальные аспекты в формировании дизайна интерьера магазина. Концепция "Статус” (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Алейнікова О. В. - Державна підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки України (2016)
Даниленко Л. І. - Легітимність конституційних змін в історії України (2016)
Діденко Н. Г. - Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування (2016)
Dmytrenko G. - Humanocentric approach to the elaboration of public administration in Ukrainе (2016)
Kyrychenko M. - Conceptualization of cognitive-communicative dimensions of the ideology of the information society in the humanities and scientific discourse of XXI century: research methodology (2016)
Лукіна Т. О. - Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні (2016)
Любченко Н. В. - Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади (2016)
Пахомова М. В. - Державне управління педагогічною освітою в Королівстві Норвегія: орієнтири для України (2016)
Соломка А. В. - Теоретичні засади формування управлінських інноваційно-акмеологічних стратегій в системі державного управління України (2016)
Супрун В. В. - Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні (2016)
Аверчев О. В. - Аналіз економічної ефективності виробництва рису в умовах Причорноморського Степу України, Аверчева Н. О. (2016)
Вермієнко Т. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств АПК (2016)
Грановська Л. М. - Землеустрій - один з методів управління зрошуваними сільськогосподарськими землями, Морозов О. В., Морозова О. С. (2016)
Грановська Л. М. - Формування еколого-інвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки України, Олійник І. С. (2016)
Димов О. М. - Економічна ефективність виробництва продукції олійних культур у Херсонській області (2016)
Кузькіна Т. В. - Специфіка маркетингу в банківській сфері, Бунін А. О. (2016)
Кузькіна Т. В. - Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства, Тімофєєв І. К. (2016)
Наумік-Гладка К. Г. - Управління підприємницькою діяльністю в умовах зростання інформаційних технологій, Птащенко О. В. (2016)
Оруджева Т. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, Рябенко Г. М. (2016)
Подаков Є. С. - Актуальні проблеми та порівняння сплати податку на додану вартість в Україні і країнах Європейського союзу (2016)
Пристемський О. С. - Аналіз макроекономічних факторів впливу на фінансову безпеку розвитку сільського господарства (2016)
Самайчук С. І. - Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Херсонської області (2016)
Сілецька Н. В. - Теоретичне обгрунтування та узагальнення сучасних підходів до сутності інноваційної стратегії аграрного підприємства, Берегова В. В. (2016)
Стратічук Н. В. - Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення сільгосптоваровиробниками (2016)
Фурдичко О. І. - Аналіз та управління екологічною безпекою в аграрному секторі України, Шкуратов О. І. (2016)
Друга робоча та координаційна зустріч учасників Проекту Tempus ceres "Центри підтримки молодих вчених" (2014)
Славінська О. С. - Науково-технічному збірнику "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” - 50 років, Петрович В. В., Каськів В. І. (2014)
Довгополюк Л. О. - Вплив часу очікування на визначення транспортних витрат (2014)
Вознюк А. Б. - Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки, Гуков М. І. (2014)
Мусієнко І. В. - Автоматизований розрахунок нежорстких дорожніх одягів за українськими нормативами (2014)
Гамеляк І. П. - Порівняння сучасних добавок для високоміцного дорожнього бетону, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Чиженко Н. П., Карпюк О. А. (2014)
Мустяца О. Н. - Очистка природних графітів для одержання композиційних дорожньо-будівельних матеріалів, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта лінійного температурного деформування асфальтобетонуї , Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Усиченко О. Ю. - Аналіз використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві, Миколаєнко О. А. (2014)
Єгоров Е. - Аналіз досвіду контролю якості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг з метою підготовки до весняного сезону 2015 року, Стьожка В., Копинець А., Грицай А., Лук’янець А. (2014)
Пєрова О. С. - Методи і засоби оцінки стану злітно-посадкової смуги, Твердохліб С. П. (2014)
Славінська О. С. - Методи оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, Авраменко Ю. В. (2014)
Славінська О. С. - Особливості застосування витратного підходу оцінки нерухомого майна в дорожній галузі, Харченко А. М. (2014)
Леонтьєв Ю. М. - Дослідження затримок транспорту в зоні ремонтних робіт, Халай Т. О. (2014)
Лихоступ М. М. - Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону (2014)
Артеменко В. А. - Повышение качества прогнозирования гидрологических временных рядов, Петрович В. В. (2014)
Кіяшко І. В. - Зміна швидкості руслового потоку в зоні впливу мостових переходів у процесі розвитку загальних руслових деформацій, Євсейчик Ю. Б. (2014)
Кондрюкова І. О. - Композитні плити в транспортному будівництві (2014)
Кузло М. Т. - Аналіз фізико-хімічних процесів при взаємодії сольових розчинів з мінеральними частками ґрунту, Піліпака Л. М. (2014)
Осяєв Ю. М. - Використання розподілу Діріхле в ймовірних статистичних методах дослідження використання новітніх матеріалів у дорожньому будівництві, Леонтьєв Ю. М. (2014)
Ряпухин В. Н. - Особенности напряженно-деформированного состояния слоистых плит на контакте слоев, Арсеньева Н. А., Онищенко А. С. (2014)
Славінська О. С. - Методи визначення параметрів поперечних дренажів мілкого залягання, Савенко С. С. (2014)
Шинкарук Л. А. - Дослідження процесу зволоження піщаного дренуючого шару вологою від розтавання дорожньої конструкції (2014)
Янчук Л. Л. - Модель оцінки надійності за тріщиностійкістю у функції часу (2014)
Бондаренко Л. П. - Дослідження впливу різних факторів на обсяги викидів забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонних сумішей, Кондрюкова І. О. (2014)
Бородіна Н. А. - Методологічний підхід до оцінки впливу на атмосферне повітря транспортних засобів при експлуатації автомобільної дороги (2014)
Гайдукевич В. А. - Оцінка відповідності дорожнього середовища функціональному стану водія, Коник М. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Алгоритм моделирования движения транспортных потоков при заданном эксплуатационном состоянии дороги (2014)
Пронин С. В. - Создание систем моделирования транспортных процессов с помощью мультиагентного подхода (2014)
Al-Omari S. K. Q. - Estimation of the generalized Bessel–Struve transform in a certain space of generalized functions (2017)
Атамась И. В. - Устойчивость неподвижных точек одного класса квазилинейных каскадов в пространстве convRn, Слынько В. И. (2017)
Баранник А. Ф. - Точні розв’язки нелінійного рівняння utt=a(t)uu xx+b(t)ux2+c(t)u, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2017)
Wu J.-L. - Boundedness of Riesz-type potential operators on variable exponent Herz–Morrey spaces (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решении дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями, Корепанова Е. С. (2017)
Ибадзаде Ч. Г. - Восстановление оператора Штурма–Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со спектральным параметром в граничном условии, Набиев И. М. (2017)
Mirmostafaee A. K. - Points of upper and lower semicontinuity of multivalued functions (2017)
Петравчук А. П. - Алгебри Лі, асоційовані з модулями над кільцями многочленів, Сисак К. Я. (2017)
Самойленко І. В. - Диференціальні рівняння зі стохастично малими додатками в умовах апроксимації Леві, Нікітін А. В. (2017)
Трохимчук Ю. Ю. - Полный дифференциал (2017)
He B. - On q-congruences involving harmonic numbers (2017)
Березанський Ю. М. - До 125-річчя всесвітньо відомого українського математика Михайла Пилиповича Кравчука (27.09.1892–09.03.1942), Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Дрозд Ю. А., Самойленко Ю. С., Вірченко Н. О. (2017)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных эллиптических уравнений с вырождением типа и порядка, Китайбеков Е. Т. (2017)
Асадян Б. - Конечные группы с 2pqr элементами максимального порядка, Аханжиде Н. (2017)
Банах Т. О. - Дескриптивна складнiсть розмiрiв пiдмножин груп, Протасов І. В., Протасова К. Д. (2017)
Луківська Д. В. - Деякі голоморфні узагальнення локсодромних функцій (2017)
Павленков В. В. - Iнтегральні зображення Карамати для функцій, які узагальнюють правильно зміннi функції (2017)
Козюбра Микола Іванович: актуальне інтерв'ю (провів Різник С. В.) (2016)
Бориславська О. М. - Двадцять п’ять років незалежності України: погляд на конституційний розвиток з позицій сьогодення (2016)
Конституційний огляд (2016)
Жалімас Д. - Життєздатність конституції та роль конституційного суду (2016)
Крусян А. Р. - Конституційна юстиція та конституційні перетворення в Україні (2016)
Мішина Н. В. - Щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі (2016)
Совгиря О. В. - Предмет конституційного права України: аксіологічна складова на сучасному етапі (2016)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування в незалежній Україні: поняття, пріоритети, перспективи (2016)
Екхардт К. - Захист власності крізь призму статті 21 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року (2016)
Ґранат М. - Значення гідності людини у конституційному праві (2016)
Стецюк Н. В. - Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки (2016)
Конституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського (2016)
Базалій В. В. - Урожайність сортів пшениці озимої різної екологічної спрямованості при зрошенні в умоваХ Південного Степу, Бабенко Д. В. (2016)
Базалій В. В. - Характер формування та прояв зимостійскості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов Південного Степу, Бойчук І. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2016)
Аверчев О. В. - Вирощування рису на крапельному зрошені в умовах Півдня України, Осіній О. А. (2016)
Балабак О. А. - Продуктивність фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Васюта В. В. - Особливості сумарного водоспоживання буряка столового за краплинного зрошення в південному регіоні України (2016)
Вердиш М. В. - Особливості розподілу води по Каховському магістральному каналу, Булаєнко Л. М., Кузьменко В. Д., Ващенко Ю. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Актуальні проблеми та перспективні напрями розвитку зрошення в Україні та світі в умовах змін клімату, Біляєва І. М. (2016)
Герасько Т. В. - Показники продуктивності персику за органічної технології вирощування у Південному Степу України (2016)
Дементьєва О. І. - Залежність водоспоживання кукурудзи гібридів різних груп стилості від якості поливної води (2016)
Лимар В. А. - Оптимізація живлення посівних помідорів за краплинного зрошення в умовах Південного Степу України, Наумов A. О. (2016)
Лиховид П. В. - Ефективність використання мінеральних добрив кукурудзою цукровою залежно від агротехніки її вирощування при зрошенні (2016)
Макарчук М. О. - Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран 6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування (2016)
Максимов М. В. - Вплив способу обробітку ґрунту, мінеральних добрив та густоти рослин на урожайність зерна сочевиці за різних умов зволоження в умовах Південного Степу України (2016)
Рудік О. Л. - Формування урожаю льону олійного залежно від терміну посіву та норми висіву в зоні сухого Степу України (2016)
Цилюрик О. І. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на ріст і розвиток рослин ячменю ярого в Північному Степу України, Шапка В. П. (2016)
Чорна К. І. - Аналіз сучасних умов використання зрошення в Україні (2016)
Шатковський А. П. - Режими краплинного зрошення, водоспоживання та врожайність кукурудзи в зоні Степу України (2016)
Яновський Ю. П. - Біологічні особливості розвитку та шкідливість західного травневого хруща в промислових насадженнях суниці в Лісостепу України, Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2016)
Онищенко О. М. - Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві, Харитонов М. М. (2016)
Палій А. П. - Інновації у забезпеченні контролю чистоти молокопровідних систем доїльних установок (2016)
Пелих В. Г. - Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні, Ушакова С. В. (2016)
Підпала Т. В. - Особливості прояву селекційних ознак у молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-безумовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель” (2016)
Повод М. Г. - Відгодівельна продуктивність свиней за різних конструктивних особливостей приміщень та вплив на неї генотипу тварин і пори року (2016)
Бургаз М. І. - Оцінка біопродуктивності та перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області, Матвієнко Т. І. (2016)
Воліченко Ю. М. - Особливості живлення цьоголіток коропових в контрольованих умовах у зв’язку з зарибленням Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Кутіщев П. С., Гейна К. М. (2016)
Лошкова Ю. М. - Методичні аспекти оцінки розвитку фітопланктону у ставах у процесі вирощування рибопосадкового матеріалу коропових для зариблення природних водойм пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2016)
Незнамов С. О. - Якісна оцінка цьоголіток коропових риб, вирощенних у ставах на низькопродуктивних грунтах (2016)
Полтавченко Т. В. - Мікозні захворювання риб у ставових господарствах Рівненської області (2016)
Санжаревська О. І. - Аналіз техногенного забруднення ґрунтів на території газоконденсатного комплексу, Романович І. С., Сененко Н. Б. (2016)
Содержание (2013)
Вовк І. Б. - Пухлиноподібні ураження яєчників: етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Чубей Г. В., Кондратюк В. К., Подоляка Д. В. (2013)
Перинатальные центры в Украине: новая идеология, новые перспективы (2013)
Шишкова В. Н. - Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тромбозов и метаболические нарушения (2013)
Громова О. А. - Патофизиология вегетативно-сосудистых пароксизмов (приливы) у женщин в период менопаузы и механизм действия B-аланина Новая клинико-фармакологическая концепция, Торшин И. Ю., Лиманова О. А., Никонов А. А. (2013)
Кондратюк В. К. - Нетримання сечі у жінок (етіологія, діагностика, підходи до лікування), Литвиненко Р. А. (2013)
Герасимова Т. В. - Декскетопрофен – анальгезия в акушерско-гинекологической практике, Гопчук Е. Н., Чайка О. И. (2013)
Голяновский О. В. - Комплексная терапия кольпитов у беременных группы риска, Туркенич Е. В., Шемберко А. В. (2013)
Дубчак А. Е. - Неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2013)
Завадская Т. С. - Расстройства психосоматического здоровья, связанные с абортом: современное решение в акушерско-гинекологической практике (2013)
Гончаренко Д. О. - Об'ємне відновлення масивних акушерських кровотеч: теорія і практика, Жежер А. О. (2013)
Макаренко М. В. - Аргоново-плазмова коагуляція при повторному кесаревому розтині, Говсєєв Д. О., Базелюк О. М. (2013)
Шурпяк С. О. - Міома матки і вагітність: клініка, ускладнення і лікування (2013)
Косульникова Л. Ф. - Применение препарата Полижинакс для лечения инфекционного вагинита во II триместре беременности, Сыроватко Л. Н., Богословова Ю. Е. (2013)
Козлов П. В. - Эффективность токолитической терапии при недоношенной беременности и преждевременном разрыве околоплодных оболочек (2013)
Корнацька А. Г. - Прегравідарна підготовка жінок з синдромом втрати плода та захворюваннями щитоподібної залози, Даниленко О. Г., Ракша І. І., Біль І. А., Дубенко О. Д. (2013)
Авраменко Т. В. - Оценка психоэмоционального состояния с изменением вегетативного реагирования в неврологическом профиле беременных с врожденной патологией ЦНС плода, Шевченко А. А., Лапко П. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и роды у пациенток с метаболическим синдромом на фоне ожирения, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Пивнев М. С. (2013)
Боровкова Е. И. - Взаимодействие возбудителей инфекции с организмом беременной как фактор риска внутриутробного инфицирования плода (2013)
Рубан Я. А. - Сравнительные аспекты клинического течения І триместра беременности у женщин после вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Романенко Н. М. - Современные аспекты патогенеза анемического синдрома у беременных (2013)
Ринжук В. Є. - Ультразвукова характеристика нирок та допплєрометрія ниркового крово (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Динаміка частоти кесаревих розтинів у разі екстрагенітальної патології як показання до оперативного розродження, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2013)
Багрий Д. О. - Оптимизация тактики ведения пациенток с акушерской раневой инфекцией (2013)
Жук С. І. - Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи (2013)
Корнацька А. Г. - Негормональна корекція оваріальної гіпофункції запального ґенезу, Вовк І. Б., Чубей Г. В. (2013)
Петрова Г. А. - Опыт применения противогрибковых препаратов системного действия при урогенитальном кандидозе у женщин (2013)
Булавенко О. В. - Роль вітаміну D у розвитку та перебігу синдрому полікістозних яєчників, Фурман О. В. (2013)
Горовенко Н. Г. - Молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку ендометріозу, Подольська С. В., Захаренко Н. Ф. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности системного и местного фагоцитоза при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища, Барановская Г. А. (2013)
Садовой А. П. - Эхографическая диагностика аномалий развития матки и влагалища (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Редкий случай материнского зеркального синдрома при неиммунной водянке плода, вызванной аномалией сосудов пуповины, Ошовский В. И., Бондаренко А. А., Гладкая О. Н., Усенко Т. В., Пивнев М. С. (2013)
Лянна М. В. - Оцінювання стану системи мати–плацента–плід у вагітних з лейомійомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Невірковець А. А. - Перинатальні гіпоксичні ураження центральної нервової системи у новонароджених та динаміка змін рівня вільного гепарину у плазмі крові при лікуванні (2013)
Камінський В. В. - Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Гравагин (метронидазол) для интравагинального введения – местная терапия урогенитального трихомониаза, Гопчук Е. Н. (2013)
Подольський В. В. - Особливості гормонального балансу та сексуального здоров'я у ВІЛ-інфікованих жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів, Хомінська З. Б., Волошин А. В. (2013)
Яремчук Т. П. - Стан органів та систем вагітної та плода при сифілісі (2013)
Льовкіна О. Л. - Клініко-анамнестичні, соціальні та психологічні особливості жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим безпліддям (2013)
Гафійчук Р. Г. - Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям при синдромі виснажених яєчників (2013)
"Тест, пожалуйста, скажи, да всю правду доложи…" (2013)
Содержание (2013)
Давыдова Ю. В. - Заболевания щитовидной железы и беременность (клиническая лекция), Петрова Г. А. (2013)
Репродуктивное здоровье женщины в XXI веке Обмен международным опытом в Киеве (2013)
Научно-производственной компании "О.Д. Пролисок" – эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы Симбитер® в мае этого года исполняется 20 лет (2013)
Давыдова Ю. В. - Железодефицитная анемия в ХХI веке: ионные и неионные препараты железа, практические рекомендации для беременных, Лиманская А. Ю., Огородник А. О. (2013)
Бабенко О. М. - Прогестеронотерапия в акушерстве и гинекологии, Яшина Е. Г. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Современные аспекты партнерских родов, Вдовиченко С. Ю. (2013)
Шекера О. Г. - Забезпечення прав медичних працівників у контексті розвитку медичного права в Україні, Шекера О. О., Підопригора Л. А. (2013)
Падалко А. А. - Острое повреждение легких вследствие трансфузий, Жежер А. А., Гончаренко Д. А. (2013)
Жемела Н. І. - Вплив вітамінів та мікроелементів на перебіг вагітності (огляд літератури) (2013)
Чуйко М. М. - Сучасний епідеміологічний стан проблеми внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених немовлят (огляд літератури та дані власних спостережень) (2013)
Сафонова И. Н. - Доказательная медицина и роль третьего ультразвукового скрининга в выявлении фетоплацентарной патологии (обзор литературных и веб-источников), Лукьянова И. С. (2013)
Пирогова В. І. - Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї, Цьолко О. Р. (2013)
Кондратюк В. К. - Виділення з жіночих статевих шляхів (етіологія, диференціальна діагностика та принципи лікування), Ємець Н. О., Коблош Н. Д., Дзюба Г. А., Щуревська О. Д. (2013)
Бенюк В. О. - Особливості функціонального стану слизової оболонки піхви та шийки матки за умов мікст-інфекції, Щерба О. А. (2013)
Макаренко М. В. - К вопросу хирургического лечения преждевременных родов при невынашиваемости, Говсеев Д. А., Городничая Л. Н., Аксенов В. Б. (2013)
Тезиков Ю. В. - Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина (2013)
Сабиров Д. М. - Лечение беременных с заболеваниями мочевыводящих путей, Артикходжаева Г. Ш., Гафурова Ф. А. (2013)
Захаренко Н. Ф. - Клінічні аспекти ендометріоїдної хвороби (2013)
Шпак І. В. - Прогнозування акушерських, перинатальних ускладнень у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Радзинский В. Е. - Преждевременные роды и перспективы применения прогестерона для их профилактики (2013)
Данилко В. А. - Апластическая анемия и беременность, Исламова Е. В., Коваль С. Д., Медведь В. И., Янюта С. Н. (2013)
Юдіна Т. В. - Вплив фітотерапії на властивості сечі як напрямок патогенетичного лікування пієлонефритів у вагітних, Терехова Н. В., Сергієнко С. М. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Современные направления фетальной хирургии и особенности проведения анестезиологического пособия, Смородская Е. П. (2013)
Товстановская В. А. - Современный подход в лечении бактериального вагиноза у беременных, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Михеева Л. М., Славута Г. Б. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину – реальна небезпека чи безпідставний страх, Гончарук Н. П., Полуянова О. М. (2013)
Диндар О. А. - Акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом (2013)
Назаренко Л. Г. - Низкий рост женщины как значимый и независимый фактор акушерского и перинатального риска, Тарусина Е. В. (2013)
Процепко А. А. - Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани при недержании мочи у женщин во время беременности на качество их жизни, Костюк А. Л. (2013)
Чемер Н. М. - Хронічна церебральна венозна дисциркуляція у жінок в І триместрі вагітності (2013)
Савичева А. М. - Оценка действия Полижинакса на микроорганизмы, выделенные из влагалища женщин, в опыте in vitro, Рыбина Е. В. (2013)
Сінетар Е. О. - Вплив препарату Афлазин на адгезивні властивості мікроорганізмів – збудників катетер-асоційованих інфекцій, Лоскутова М. М. (2013)
Гопчук Е. Н. - Альгодисменорея – коррекция состояния современными средствами (2013)
Неймарк А. И. - Эффективность препарата Сагенит в комплексной терапии женщин с урогенитальными нарушениями в период пери- и постменопаузы, Шелковникова Н. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Рациональная антибиотикопрофилактика инфекционно- воспалительных осложнений после внутриматочных операций, Гопчук Е. Н. (2013)
Жук С. І. - Сучасна ДНК-діагностика папіломавірусної інфекції, Кошмеринська А. М., Таран О. А. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и папилломавирусная инфекция, Лакатош В. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С., Яручик С. П., Полонец И. А. (2013)
Мельников С. М. - Противірусна хіміотерапія генітального герпесу (2013)
Прилуцкая А. Б. - Иммунный статус больных, инфицированных хламидиозом, и его коррекция препаратом Лаферобион, Авраменко С. А., Цапенко Т. В., Прилуцкий А. И., Славута Г. Б. (2013)
Адамовская Т. Н. - Особенности ведения пациенток с эндометриоз- ассоциированным бесплодием (2013)
Данкович Н. А. - Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения, Воробей-Виховская В. Н. (2013)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я жінок зі злоякісними пухлинами зовнішніх статевих органів (2013)
Зарічанська Х. В. - Епідеміологія та фактори ризику папіломавірусної інфекції шийки матки (2013)
Егоров А. А. - Современные возможности диагностики состояния фетоплацентарного комплекса у женщин, перенесших органосохраняющее лечение по поводу предрака и начальных стадий рака шейки матки (2013)
Марченко Н. Є. - Чинники ризику загрози передчасних пологів у ІІ триместрі вагітності (2013)
Меленчук Л. М. - Визначення рівня еритропоетину як маркера адекватного призначення лікування у вагітних з інфекційними ураженнями нирок, поєднаними з анемією (2013)
Антонюк М. І. - Аналіз медико-соціального статусу жінок, у яких відбулися передчасні пологи, Дола О. Л., Ємець Н. О. (2013)
Яремчук Т. П. - Відновлення мікробіоценозу піхви – один з напрямів покращання перинатальних наслідків сифілісу (2013)
Назаренко Л. Г. - Случай пренатальной диагностики эпулиса, Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А., Ромадина О. В., Лихачова Н. В. (2013)
Гайструк А. Н. - Сучасний погляд на багатоплідну вагітність з елементами доказової медицини, Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Шевчук М. В., Притуляк Л. В. (2013)
Нечай О. С. - Молекулярно-генетичні методи в пренатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода (2013)
Бабаджанян Е. Н. - К вопросу о необходимости третьего ультразвукового перинатального скрининга, Ромадина О. В., Яковенко Е. А., Жадан И. А. (2013)
Арбузова С. Б. - Стратегія пренатального скринінгу вродженої та спадкової, Астахов В. М., Ніколенко М.І. (2013)
Посохова С. П. - Частота внутрішньоутробного інфікування плода у разі передчасного розриву плодових оболонок в терміні гестації 22–34 тиж, Ніточко К. О., Фісун В. Г. (2013)
Удовика Н. А. - Прегравидарная подготовка – ведущий фактор формирования здоровья ребенка, Романенко И. Ю. (2013)
Самая женская "болезнь" (2013)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Життєздатність спор збудника твердої сажки пшениці Tilletia caries (DC) Tul. (2015)
Горновська С. В. - Лучний метелик — небезпечний шкідник соняшнику, Федоренко В. П. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського