Данилова К. І. - Інституційні пастки експортоорієнтованого економічного розвитку України в контексті виконання угоди про асоціацію з європейським союзом (2015)
Янчук М. Б. - Концептуальні основи створення квазіінтегративної авіабудівної структури як новітньої господарської одиниці в умовах відкритої моделі авіабудівництва (2015)
Мокрицька А. Б. - Інформаційні асиметрії на ринку медичних послуг (2015)
Дідух С. М. - Стратегія сталого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв (2015)
Костюк Г. В. - Дослідження сучасних конкурентних стратегій, Дубровська І. О. (2015)
Бабіченко В. В. - Дивіденди в інформаційній моделі вітчизняного фондового ринку (2015)
Сікорський Д. О. - Методика вибору засобів управління інформаційними ризиками (2015)
Братковська К. О. - Щодо енергетичної моделі сталого споживання теплової енергії (2015)
Клементьєва О. Ю. - Становлення акціонерних товариств як найбільш розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні (2015)
Молодід О. О. - Проекти з підвищення енергоефективності об’єктів: особливості фінансування в Україні (2015)
Поплюйко Я. В. - Закономірності формування попиту на гроші в Україні (2015)
Ситник О. В. - Аналіз основних складових інвестиційної привабливості машинобудівного комплексу України (2015)
Дмитрова О. С. - Классифікація загроз та ризиків економічної безпеки банку (2015)
Sukhomlyn L. - Strategy for food industry enterprises development in modern conditions (2015)
Гончарова К. Г. - Кадрова безпека, як складова економічної безпеки банківської установи (2015)
Войтко О. В. - Основні статистичні показники оцінювання економічних збитків від природних надзвичайних ситуацій (2015)
Гризоглазов Д. В. - Сучасні аспекти управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів (2015)
Небильцова О. В. - Нова модель зменшення корисностi фiнансових iнструментiв у мiжнародних стандартах (2015)
Позняк С. В. - Забезпечення конкурентних переваг вітчизняних підприємств на міжнародному ринку (2015)
Диба О. М. - Модель активізації державної фінансової підтримки інноваційних проектів в Україні, В. Крук В., Гернего Ю. О. (2015)
Валявський С. М. - Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в єс (2015)
Червінська Т. М. - Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі (2015)
Алімпієв Є. В. - Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання, Захарова К. Ф. (2015)
Шлапак О. А. - Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства (2015)
Шкромида В. В. - Оцінка регіонального ринку підприємств будіндустрії, Н. А. Даляк (2015)
Куряча Н. В. - Розвиток підприємницької діяльності та напрями її лібералізації (2015)
Фещенко О. Л. - Методика оцінки еколого-економічної безпеки на рівні підприємства, Каменева Н. В. (2015)
Дерев’янко О. Г. - Оцінювання активності репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (2015)
Хаустова Є. Б. - Поняття інтелектуального капіталу вищого навчального закладу в рамках соціологічної концепції (2015)
Диба В. М. - Фінансовий облік нематеріальних активів підприємства (2015)
Швіндіна Г. О. - Порівняльний аналіз моделей організаційного розвитку (2015)
Рябіка В. - Формування "середнього класу" в умовах сучасного суспільного розвитку (2004)
Загородній Ю. - Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень (2004)
Латигіна Н. - До визначення феномена демократії (2004)
Ганжуров Ю. - Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси (2004)
Кармазіна М. - Інститут президенства: походження та сутність феномена (2004)
Мосов С. - Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами, Рублюк О. (2004)
Пащенко В. - Моделі нормативного обґрунтування "громадськості" (2004)
Кремешна Т. - Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості (2004)
Бідзюра І. - Держава в умовах розгортання системних реформ (2004)
Полянська В. - Символічна політик: сутність, структура, умови реалізації (2004)
Барабаш В. - Інституалізація молодіжного руху України (2004)
Пищуліна О. - Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти (2004)
Зоткін А. - Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади (2004)
Фісанов В. - Криза "совєтології" і пошуки нових підходів (2004)
Шинкарук А. - Нові соціально-інформаційні системи Франції (2004)
Алексеєнко І. - Світові цивілізації в історичній динаміці (2004)
Бабієва А. - Катастрофогенний чинник політичного насилля (2004)
Шайгородський Ю. - Електоральні настрої: травень 2004 (2004)
Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні (2004)
Чи встанемо з лави запасних? (2004)
Орлов О. В. - Великі дані у публічному управлінні: технології майбутнього (2016)
Степанов В. Ю. - Державна політика у сфері культури та культурної спадщини (2016)
Клімушин П. С. - Моніторингові оцінки розвитку електронного уряду за міжнародними та національними методиками, Спасібов Д. В. (2016)
Нікітін В. В. - Формування термінології громадянського суспільства у працях Арістотеля та його послідовників (2016)
Гандзюк А. М. - Механізми забезпечення стабільності депутатських фракцій: порівняльний аспект (2016)
Голованова Н. В. - Міжнародний діалог як складова медіапростору (2016)
Камуз А. О. - Аналіз особливостей менеджменту виборчої кампанії в сучасних реаліях (2016)
Ларін С. В. - Концептуальні підходи дослідження формування та захисту національних цінностей у сфері національної безпеки України (2016)
Савчук Л. С. - Концептуальні підходи дослідження молодіжного парламентаризму як інституту громадянського суспільства (2016)
Куйбіда В. С. - Сутність та методи взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатності територіальних громад, Возний С. О. (2016)
Бульба В. Г. - Визначення сутності поняття "публічне управління правовою освітою" як основного поняття в правоосвітній галузі України, Полякова О. С. (2016)
Корженко В. В. - Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та публічне управління (2016)
Мельниченко О. А. - Особливості державного регулювання розвитку ресторанного господарства (2016)
Котковський В. Р. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2016)
Лиска О. Г. - Ставлення молоді міст України до місцевої влади (2016)
Непомнящий О. М. - Актуальні питання реалізації державної стратегії застосування ринкових механізмів стимулювання заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель (2016)
Забейворота Т. В. - Децентралізація влади як спосіб імплементації принципів належного врядування (Good Governance) (2016)
Ковальчук А. В. - Механізми взаємодії політичних партій з органами державної влади в Україні (2016)
Малоокий В. А. - Теоретичні аспекти дослідження управління земельними ресурсами територіальних громад (2016)
Марєхін С. В. - Основні чинники і проблеми підвищення якості діяльності місцевих органів влади в Україні (2016)
Панов В. В. - Методологія реінжинірингу як інструмент державного регулювання розвитку підприємств ВКГ України (2016)
Шульга В. М. - Трансплант-координація в Україні: стан та перспективи розвитку (2016)
Рогова О. Г. - Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади з надання адміністративних послуг, Мінаєва І. М. (2016)
Штефанюк А. М. - Формування понятійно-категорійного апарату дослідження іміджу представницької влади (2016)
Боковикова Ю. В. - Досвід природокористування європейських країн (2016)
Ларіна Н. Б. - Зарубіжні моделі соціальної політики: досвід для України (2016)
Білокопитов Д. В. - Глобалізація як чинник впливу на сучасне громадянське суспільство (2016)
Шведун В. О. - Формування механізму оцінки ефективності та вдосконалення державного регулювання інноваційної реклами на основі підходів "Шість сигм" та "Збалансована система показників" (2016)
Ступник Н. И. - Физическое моделирование формы компенсационных камер при отработке блоков на больших глубинах, Письменный С. В. (2012)
Близнюков В. Г. - Исключение субъективных факторов при определении конечных контуров железорудных карьеров в составе гоков, Баранов И. В., Савицкий А. В. (2012)
Перегудов В. В. - Развитие сырьевой базы Ингулецкого горнообогатительного комбината, Плотников В. Ф., Николенко Е. М., Пилинский В. Г. (2012)
Перегудов В. В. - Интенсификация разработки Артемовского месторождения магнетитовых кварцитов ПАО "ЦГОК", Плотников В. Ф., Николенко Е. М., Пилинский В. Г. (2012)
Плотников В. Ф. - Новые технологии в разработке Васиновского месторождения магнетитовых кварцитов, Николенко Е. М., Пилинский В. Г., Сидор В. М. (2012)
Пшеничный В. Г. - Определение рационального режима горных работ и внутреннего отвалообразования для карьеров, разрабатывающих крутопадающие месторождения (2012)
Шаталов А. Г. - Рациональные схемы и оптимальные способы откачивания воды с использованием центробежных насосов на примере карьера ПАО "ИНГОК", Мироненко А. И., Вегера З. Н., Шаповалова Г. М. (2012)
Цариковский В. В. - Взаимосвязь параметров горизонтальных рудных обнажений и процессов самообрушения рудного массива, Сиротюк С. В. (2012)
Касьян Н. Н. - Управление кинетикой перемещений пород в пределах зоны разрушения вокруг горных выработок, Сахно И. Г., Мороз О. К. (2012)
Петренко Ю. А - Равнорадиусная металлическая крепь направленной податливости, Новиков А. О, Резник А. В., Шестопалов И. Н. (2012)
Григор’єв О. Є. - Дослідження напружено-деформованого стану похилих виробок в умовах ПАТ "ДТЕК Добропіллявугілля", Терещук Р. М. (2012)
Андреев Б. Н. - Научный подход в оценке надежности эксплуатируемых объектов поверхности горнопромышленного комплекса, Бровко Д. В. (2012)
Бровко Д. В. - Анализ оснований для динамического расчета зданий и сооружений в поверхностном комплексе шахт горнодобывающих предприятий, Посмашная Н. И., Хворост В. В. (2012)
Мартовицкий А. В. - Исследование параметров обрушения сложноструктурного породного массива при движении лавы от монтажной камеры на ПСП "шахта Степная" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Новикова Е. Н. - Влияние параметров экспоненциальной вариограммной модели на точность построения цмр в точках исходных данных методом крайгинга, Самсонников Д. В., Опалатенко Р. Н., Николаенко Е. Ю. (2012)
Паламар А. Ю. - Аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації камеральної обробки інженерно-геодезичних даних на підприемствах Кривбасу (2012)
Андрєєв Б. М. - Технологія проходки устя вертикального ствола із застосуванням способу опускного кріплення, Родько О. М. (2012)
Бровко Д. В. - Выбор и обоснование методов производства работ по усилению конструкций с обеспечением устойчивости, Ярославский В. А. (2012)
Романенко А. А. - Оценка методов наблюдений влияния горных выработок шахты "Центральная" на устойчивость Северного борта карьера ПАО "ИнГОК" (2012)
Сєркін В. М. - Дослідження залежностей величини об’єму від кута нахилу планового положення перерізів та величини відстані між ними (2012)
Шолох М. В. - Особливості формування якості рудної сировини гірничовидобувних підприємств, Топчій О. Л. (2012)
Генчо Паничаров - Реновация производства электроэнергии тэс на основе строительства гибридных модулей, Мовчан О. Г. (2012)
Перегудов В. В. - Проектирование соблюдение наиболее общих принципов, Аблец В. В. (2012)
Мойся И. И. - Железобетонный безригельный каркас общественного здания по сетке колонн 9×9 м, Лавриненко Е. В., Артемьева Н. Г., Рощупкина З. П. (2012)
Тімченко Р. О. - Нові підходи в проектуванні енергоефективних будівель, Крішко Д. А., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2012)
Аблец В. В. - Аспекты оценки воздействий на окружающую среду транспортирования горной массы из карьеров, Самарин С. А. (2012)
Блощук А. В. - Ценотична структура рослинних угруповань відвалів ГЗК ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2012)
Романенко А. В. - Экологическая оценка размещения и переработки шлаков металлургического предприятия, Гордийчук Л. Ф., Николаева И. В. (2012)
Антонік І. П. - Оцінка ефективності застосування різних видів гідромакрофітів для біологічного очищення води техногенних водойм від іонів та солей заліза, Антонік В. І., Бондаренко А. М., Чернявська А.П. (2012)
Медулян А. П. - Локализация подземных пустот и повышение безопасности труда горнорабочих на шахтах Кривбасса (2012)
Ошмянський І. Б. - Методика визначення депресій вентиляційних дільниць шахтної мережі, Лапшин А. Е., Лапшин О. О., Немченко А. А. (2012)
Перкова Т. И. - Разработка и идентификация модели подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников Центрального Кривбасса, Рудаков Д. В. (2012)
Гурін А. О. - Дистанційний відбір проб повітря при проведенні виробок, Шаповалов В. А., Давидов А. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Обучение будущих инженеров по охране труда эргономической экспертизе рабочих мест, Домничев М. В., Нестеренко О. В. (2012)
Янова Л. О. - Актуальність питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях при виконанні відповідного розділу у дипломних роботах студентів інженерно-економічних спеціальностей, Пищикова О. В., Сахно С. І. (2012)
Журавлев Ф. М. - Разработка конструкции и отработка технологии термоурочнения железорудных окатышей на стальных перфорированных подинах взамен колосниковой решетки обжиговых тележек, Лялюк В. П., Бойковец В. Я., Шушемоин А. И. (2012)
Ляхова И. А. - Физико-химическая сущность связи степени дробления угольной шихты с качеством получаемого кокса, Соколова В. П., Кассим Д. А., Свист Н. Ю. (2012)
Присяжний А. Г. - Математичне моделювання залежності тертя від основних факторів, Коренко М. Г., Староста Н. В. (2012)
Вдовиченко И. Н. - Использование систем поддержки принятия решений в управлении предприятием (2012)
Губін Г. В. - Про переробку відпрацьованих автомобілів, Калініченко Ю. П., Ткач В. В., Губін Г. Г. (2012)
Дац Н. А. - Анализ способов подачи охлаждающей жидкости для термической обработки крупногабаритных деталей из стали 110г13л методом душирования (2012)
Мироненко А. И - Применение передовых технологий в литейном производстве, Шпак А. В., Бабец О. Н., Вегера З. Н., Шаповалова Г. М. (2012)
Кислова М. А. - Поняття компетентнісного підходу та ключової компетентності при навчанні вищій математиці (2012)
Чумаков В. П. - Пути повышения жесткости прокатных клетей, Коренко М. Г., Староста Н. В. (2012)
Громадский В. А. - Исследования механизма подачи станка шарошечного бурения, обоснование параметров надштангового амортизатора бурового става (2012)
Горбачов Ю. Г. - Аналіз раціональних параметрів роботи огрудковувача чашевого, Шторфунова Г. В., Слатвінський М. М. (2012)
Громадский А. С. - Обоснование конструктивных параметров штыревых коронок для бурения ручными перфораторами шпуров увеличенного диаметра, Кузьменко Д. И. (2012)
Горбачов Ю. Г. - Новий підхід до формування показника складності маршруту руху гірничо-транспортних машин, Почужевський О. Д. (2012)
Александрова Т. В. - Математическая модель устройства эксцентрикового типа для захвата ленты наклонного конвейера при ее поперечном обрыве, Мелащенко В. А. (2012)
Бугай Л. А. - Проблемы и пути возрождения горного машиностроения Кривбасса (2012)
Пустовой В. А. - Применение модернизированной подъемной машины для скипового подъема шахты "Заря" ПАО "КЖРК", Мироненко А. И., Вегера З. Н. (2012)
Монастирський Ю. А. - Обгрунтування управління обертанням ведучих коліс кар´єрних автосамоскидів для створення додаткового поворотного моменту, Веснін А. В., Сістук В. О. (2012)
Бондар О. В. - Дослідження впливу ослаблення різьбового з'єднання на працездатність стаціонарних роторних машин, Новіков К. В. (2012)
Толмачев С.Т. - Электромагнитное поле в магнитнопроводящем круговом цилиндре, Ильченко А.В., Власенко В.А. (2012)
Замицький О. В. - Аналіз існуючих режимів спалювання природного газу, Єфіменко I. І. (2012)
Сінолиций А. П. - Критерії взаємовпливу і електромагнітної сумісності в системах групового електроприводу, Кольсун В. А., Дуб Є. С. (2012)
Воротеляк Э. А. - Некоторые аспекты влияния параметров схемы замещения на рабочие режимы глубокопазного короткозамкнутого асинхронного двигателя, Коломиц А. В. (2012)
Тытюк В. К. - Разработка инструментальных средств для измерения мощности в математических моделях, Харченко В. А. (2012)
Логінов О. А. - Математична модель теплового балансу в приміщенні, Щокін В. П. (2012)
Гриценко А. Н. - Информационно-измерительная система оперативного использования данных каротажа (2012)
Попруга Д. В. - Проблеми технології монолітного будівнитцва в Україні, Валовой О. І. (2012)
Маринич И. А. - Адаптивное согласованное управление дробильно-измельчительным комплексом на базе структуры с рапределенными параметрами функции сокращения крупности руды (2012)
Бойко В. И. - Технологический процесс прокатки с учетом неравномерности темпа, Дрон С. А., Нельга А. Т. (2012)
Аралкин А. С. - Визначення раціональних параметрів спряження клеєного свердла, Перегудов С. В., Грошко І. В. (2012)
Нечепуренко М. С. - Приближенный расчет параметров упругих преобразователей движений (2012)
Степаненко Е. Ю. - Структура и математическая модель мехатронной системы подачи стреловидного исполнительного органа проходческого комбайна, Шабаев O. Е., Семенченко Д. А. (2012)
Олійник Т. А. - Розробка комплексної технології збагачення каолінової сировини України, Красуля О. В. (2012)
Олійник Т. А. - Аналіз ринку тальк-магнезитової сировини, Скляр Л. В., Піскунова М. А. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование процесса классификации измельченной руды в механическом классификаторе в пакете Matlab, Гончаров С. А., Подгородецкий Н. С. (2012)
Гнєушев В. О. - Обгрунтування технологічної схеми виробництва торфових гранул та брикетів з некондиційної сировини, Стадник О. С. (2012)
Крупко В. Г. - Определение рациональных параметров жесткостной системы экскаватора со снижеными динамическими нагрузками, Веснин А. В., Дихтенко Р. Н. (2012)
Николаенко К. В. - Исследование химической термодинамики растворения ванадия при совмещении операций измельчения и выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов, Рыльков С. А. (2012)
Стріха В. В. - Удосконалення класифікації технологічних схем видобування паливного фрезерного торфу в Україні та світі (2012)
Ефименко В. В. - Проблемы переработки горной массы на горно-обогатительных комбинатах Кривбасса (2012)
Шульгін С. К. - Комп’ютерне моделювання технологічних процесів хімічного виробництва, Купін А. І. (2012)
Кушнірук Н. В. - Радіометричне збагачення уранових руд, Кукла А. В. (2012)
Булах О. В. - Дослідження впливу процесу класифікації на технологічні показники збагачення магнетитових кварцитів, Сіроклін З. В., Ковальчук Х. У. (2012)
Дубровський С. С. - Аналіз методів технологічного забезпечення якості поверхонь при обробці, Артамонова Д. О., Храмова І. І. (2012)
Замыцкий О. В. - Модель термогазодинамических процессов турбокомпрессора с контактной системой охлаждения, Кривенко А. Ю. (2012)
Лапшин О. Є. - Поліпшення ефективності роботи аспіраційних укриттів перевантажувальних вузлів, Коновалюк В. А., Немченко А. А., Лапшин О. О., Худик М. В. (2012)
Мусієнко В. Д. - Проблема інвестування в активи людського капіталу, Молозіна Н. А., Замараєва А. М. (2012)
Кравченко Н. В. - Вплив відчуження праці на формування людського капіталу (2012)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні підходи щодо удосконалення визначення поняття "інноваційний потенціал підприємства", Адаменко М. В. (2012)
Брадул О. М. - Методологічні основи варіантного аналізу як джелела інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту корпорацій, Світличний О. В. (2012)
Климовский Н. Н. - О предельных сроках динамической оценки месторождений (2012)
Перегудов В. В - Техніко-економічне обґрунтування параметрів постійних кондицій Шиманівського родовища, Романенко О. В, Драгун Б. Т., Ніколенко Є. М., Ланцетова Л. І., Кітов А. А. (2012)
Перегудов В. В - Уточненные методы определения параметров кондиций минерального сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Николенко Е. М., Ланцетова Л. И, Губина В. Г. (2012)
Крутов Г. В. - Диференціація енерготарифів - впливовий фактор підвищення економічної ефективності управління енерговикористанням споживачів, Кучма О. І., Недашковський Ю. В. (2012)
Ковальчук В. А. - Оцінка операційної активності та структури витрат підприємств гірничорудної промисловості, Пурій Г. В. (2012)
Варава А. А. - Формування та реалізація організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення стратегічного управління на підприємствах корпоративного типу (2012)
Котковський В. С. - Аналіз ціноутворення на кредитні продукти на прикладі ПАТ "АЛЬФА-БАНК", Дячун І. В. (2012)
Нусінов В. Я. - Вартісні показники кризового стану гірничо-збагачувальних комбінатів, Нусінова Я. В. (2012)
Орлов В. В. - Оренда персоналу як інновація в галузі управління трудовими ресурсами (2012)
Короленко С. М. - Аналіз складових формування фінансових результатів від операційної діяльності підприємства, Русов Д. Л. (2012)
Оболонська І. В. - Встановлення впливу потужнісних ресурсів гірничовидобувного підприємства на його виробничу потужність (2012)
Цимбалюк О. В. - Кількісна оцінка ризиків промислового підприємства з використанням методу Монте-Карло (2012)
Федорченко А. О. - Економіко-математичне моделювання показників оцінки процесів технологічного розвитку гірничорудних підприємств (2012)
АНОТАЦІЇ (2012)
Горбатенко А. - Можливості застосування міжнародних стандартів в управлінських системах вітчизняних підприємств (2017)
Данчева О. - Особливості впливу корпоративної культури на діяльність підприємств (2017)
Денисевич Є. - Прогресивні підходи до залучення персоналу на керівні посади у рамках сьогодення, Зайцева Д., Бондарчук Л. (2017)
Денісова О. - Інформаційні технології підтримки динамічних архітектур (2017)
Капталан С. - Методичні засади оцінки рівня організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань (2017)
Карпенко Ю. - Процес операційного управління відносинами з постачальниками (2017)
Кузнецова І. - Формалізація процедури оцінювання фінансової стійкості, як стадії процесу стратегічного управління підприємством, Балабаш О. (2017)
Кузнецова І. - Сучасні концепції формування конкурентних стратегій підприємств, Кублікова T. (2017)
Кузнецова І. - Формалізація процесу формування стратегії економічної безпеки підприємства, Кюне О. (2017)
Кузнецова І. - Технологія стратегічної діагностики ризику невиконання цілей організації, Малютенко О. (2017)
Місько Г. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності підприємства харчової промисловості на засадах взаємодії зі стейкхолдерами (2017)
Осик Ю. - Двумерная дидактика в изучении экономических диссциплин (2017)
Осичка А. - Особенности управления конфликтами в проектной команд, Чернега Е. (2017)
Ступак С. - Інтеграційні форми організації інноваційної діяльності підприємств (2017)
Наші автори (2017)
Лапішко М. Л. - Порівняльний аналіз тенденцій змін ставки капіталізації в Україні та за кордоном, Поздняков Ю. В., Гохберг І. І. (2016)
Беля А. Р. - Біржовий інтернет-трейдинг у системі механізмів функціонування фінансового ринку (2016)
Михайлюта С. Л. - Порівняльний аналіз впливу на економіку країни інвестиційної та кредитної стратегій банківської діяльності, Чуєнко Н. А. (2016)
Танчак Я. А. - Сучасний стан інноваційного розвитку банківської системи України, Панчук А. В. (2016)
Миколишин М. М. - Аналіз діяльності банків України на ринку цінних паперів (2016)
Козьмук Н. І. - Шляхи вдосконалення грошових розрахунків підприємств, Завалій О.В. (2016)
Коблянська О. І. - Порівняльна характеристика МСБО 36 "Зменшення корисності активів" і П(с)БО 28 "Зменшення корисності активів", Коблянська Г. Ю., Полуденна Л. В. (2016)
Смага Л. М. - Побудова транспортної задачі на прикладі міжнародної торгівлі, Сокирка Д. С. (2016)
Бєлкіна С. Д. - Зміст вищої інженерно-технічної освіти в контексті забезпечення конкурентоздатності випускників (2016)
Хохлова О. А. - Проблема обрання діагностичних рівнів сформованості економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості (2016)
Телюк К. Ф. - Фінансові аспекти забезпечення охорони навколишнього середовища i довкілля, Лежан М. М., Скалка М. В. (2016)
Почепцов Г. - Стратегія як мистецтво і особливий вид аналітики (2004)
Петров О. - Суб’єкти політичного менеджменту в регіоні (2004)
Кіндратець О. - Критерії визначення сильної держави (2004)
Круглашов А. - Буковинська етнополітична мозаїка (2004)
Багмет М. - Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України, Ляпіна Л. (2004)
Картунов О. - Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин? (2004)
Лага В. - Феномени "опозиційної ідеології" та "ідеології опозиційності" (2004)
Дмитренко О. - Громадська думка: історія і сучасність (2004)
Петракова Є. - Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера (2004)
Ганжуров Ю. - Політична комунікація: проблеми структуризації (2004)
Барматова С. - "Останній соціалізатор" українського суспільства та його роль у виборах (2004)
Перевезій В. - Українська православна церква Київського патріарху та її суспільно-політичні орієнтації (2004)
Середа О. - Логіка неальтернативних запитань (2004)
Дмитрук Д. - Соціокультурна детермінація політичної дії (2004)
Наумкіна С. - "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (2004)
Дріс К. - Складова духовної культури та запорука стабільності Марокко (2004)
Шайгородський Ю. - Філософське осмислення світу політики (2004)
Книжкова полиця (2004)
Відомості про авторів (2016)
Гончаренко М. С. - Практическое применение ноосферной методики преподавания в общеобразовательной школе, Кабацкая Е. В., Мельникова А. В., Старосельская Ю. И. (2016)
Давидова О. В. - Емпіричне дослідження стереотипів у діяльності вчителя (2016)
Заславська С. І. - Інноваційна діяльність педагога професійної школи (2016)
Киричук В. О. - Особливості запровадження системи проектного управління освітнім процесом в умовах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кочерга Є. В. - Визначення структури здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії (2016)
Красейко І. - Розвиток нового для Польщі професійного напряму – асистент родини (2016)
Лутаєва Т. В. - Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Володимира Фавра (2016)
Mirowska M. - Advantages and disadvantages of organizational culture of educational institutions (2016)
Нежинцева Л. П. - Моніторинг як інструмент для виявлення здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу (2016)
Ситников О. П. - Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти (2016)
Faramarzov Azer Suratulla oglu. - Idioms in modern english and their explanation ways (2016)
Шварп Н. В. - Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів, Фесенко В. Ю. (2016)
Вихідні дані (2016)
Абрамчук О. - Мовленнєва підготовка студентів ВНЗ як окремий компонент підготовки фахівця (2015)
Акульшина Л. - Психолого-педагогічні умови формування у студентів мотивації до навчальної діяльності (2015)
Артюшин Г. - Сучасні вимоги до змісту та результатів освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах України (2015)
Бєлова Ю. - Проектувальна діяльність як складова професійної діяльності майбутнього інженера (2015)
Блудова Ю. - Генезис педагогічних ідей формування поняття "естетичний смак" у філософській та психолого-педагогічній літературі (2015)
Бойчевська І. - Особливості вивчення іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України (2015)
Борисенко В. - Роль функціонального стилю при дидактичному проектуванні практичних навчальних занять, Борисенко Д. (2015)
Бурчак Л. - Вивчення явища поліплоїдії у рослин під час навчально-польової практики студентів з генетики, Мигун М. (2015)
Бусленко О. - Становлення і розвиток підготовки фахівців дизайнерського профілю у вищих навчальних закладах (2015)
Василенко О. - Інноваційні технології та методи навчання управлінських кадрів закладів ресторанного господарства (2015)
Гагарін М. - Морально-етичне виховання майбутніх менеджерів освіти (2015)
Голубнича Л. - Писемні джерела педагогічної історіографії: питання класифікації (2015)
Грищенко Т. - Естетичне виховання як необхідна умова універсалізації духовної культури особистості молодшого школяра (2015)
Грітченко А. - Формування інноваційних знань, інноваційного способу мислення та інноваційності особистості студента в інноваційно-діяльному середовищі вищого навчального закладу, Кириленко К. (2015)
Дубовик Л. - Формування вмінь з використання методів математичної статистики у майбутніх інженерів-педагогів, Кострицький В. (2015)
Іщенко С. - Аксіологічний аспект професійної підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи (2015)
Калабська В. - Використання фольклорного компоненту при підготовці майбутніх учителів в УДПУ імені Павла Тичини (2015)
Карелова Г. - Організація і результати експериментально-дослідної роботи з виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків у позаурочній діяльності (2015)
Клєба А. - Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Коберник О. - Виховний потенціал студентського самоврядування у формуванні особистості майбутнього педагога (2015)
Короленко В. - Пошук можливостей підвищення єфективності морального формування дітей в сучасному суспільстві (2015)
Косяк І. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості під час виробничої технологічної практики (2015)
Куліш Р. - Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах (2015)
Курчій О. - Історичний аспект розвитку писанкарства у дослідженнях сучасних педагогів, Яценко К. (2015)
Лисак Г. - Організація музично-виховної роботи на заняттях з хорового классу, Вишневецька Л. (2015)
Лисак Л. - Формування цілей навчання майбутніх кулінарів засобами етнокультурних традицій (2015)
Лихолат О. - Фактори формування виробів дизайну в системі підготовки педагога професійної освіти (2015)
Майба О. - Професійна майстерність сучасного регента дитячого церковного хору (2015)
Малихін А. - Теоретичні основи використання дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій (2015)
Малихін В. - Дослідження професійної компетентності студентів комп’ютерного профілю в галузі безпеки інформаційних систем (2015)
Малишевська І. - Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами в Законі України "Про дошкільну освіту" (2015)
Назаренко Т. - Методика використання навчально-методичного програмованого засобу для навчання географії в школі, Браславська О. (2015)
Нищак І. - Діалектичний підхід як методологічна основа проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2015)
Онищенко С. - Застосування ІКТ при викладанні дисциплін циклу машинознавства під час підготовки майбутніх учителів технологій, Вертипорох Д. (2015)
Пироженко П. - Види оцінювання навчальних досягнень учнів в українській школі (2015)
Полішук О. - Правова компетентність як основа професійного росту майбутнього менеджера (2015)
Полякова С. - Вдосконалення процесу навчання в гуртковій роботі при вивченні деяких тем з "Основ кольорознавства" (2015)
Потієнко В. - Перспективи розвитку технологічної освіти: особливості планування варіативного курсу, Лук’янчук Т. (2015)
Рукасова С. - Актуалізація стильового рішення костюму у процесі проектування одягу (2015)
Рацул А. - Психолого-педагогічні основи профорієнтації учнів, Завітренко Д. (2015)
Руденко І. - Особливості творчої активності молодших підлітків (2015)
Семенов А. - Теоретичні засади експериментально-дослідної роботи з виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Силко Є. - Розвиток творчої уяви студентів спеціальності "образотворче мистецтво" педагогічних вузів на заняттях з композиції (2015)
Сичікова Я. - Теоретико-методичні аспекти впровадження інноваційних технологій в освітній процес при підготовці учителя технологій, Ковачов С. (2015)
Скварок М. - Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій (2015)
Сльоза Н. - Вплив когнітивного підходу на формування самостійних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Сторонська О. - Культурологічний підхід до освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта (2015)
Тарарак Н. - Процес формування "ціннісних орієнтацій" студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України радянського періоду (2015)
Тур О. - Системний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Ушмарова В. - Суб’єктність як методологічний принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями, Каданер О. (2015)
Федоренко Ю. - Методичні основи формування пізнавальних умінь учнів 6–8 класів процесі навчання географії (2015)
Федосова І. - Кадрове забезпечення вищих закладів інженерно-технічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Хрипун Д. - Способи поліпшення навчання учнів у педагогічних переконаннях Василя Дмитровича Сиповського (2015)
Цина В. - Педагогічні технології індивідуалізації майбутніх учителів та її фіксації в освітньо-професійній діяльності (2015)
Чекан О. - Інформатичне мікровикладання як метод формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (2015)
Шандиба О. - Особливості парадигми освітньої системи галузевого підпорядкування для промисловості (2015)
Шевченко А. - Особливості функціонування дизайн-освіти у світі (2015)
Шикиринська О. - Діагностика стану сформованості громадянської активності студентів, Войчун О. (2015)
Юрженко В. - Методичне забезпечення реалізації електронних освітніх ресурсів (2015)
Ягупець С. - Педагогічні підходи до формування проектно-технологічної компетентності майбутнього учителя технологій (2015)
Яценко Т. - Основні тенденції становлення та розвитку методики навчання літератури в школі радянського періоду (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2015)
Завальнюк О. - Степанков Валерій Степанович – професійний історик, патріот, наставник молоді (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Газін В. - Людина, вчений, гуру (2017)
Копилов С. - Історія Речі Посполитої у наукових зацікавленнях В. Степанкова (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Яновський Я. - Італійська кампанія Аттіли 452 р.: перебіг подій та наслідки (2017)
Головко О. - Східна політика Угорщини в перше десятиліття правління короля Бели IV (1235–1245 рр.) (2017)
Боднарюк Б. - Єретичні рухи та міжконфесійне протистояння на терені Західної Європи: від завершення альбігойських війн до повстання камізарів (1245-1715 рр.) (2017)
Юга О. - Вплив міжнародного чинника на політику владних кіл Речі Посполитої щодо козацької України (грудень 1653 – червень 1655 рр.) (2017)
Олійник С. - Польська інтелігенція Львова в часи Першої Світової війни: випробування російською окупацією (2017)
Benyskiewicz K. - Czy ksiezniczka Predslawa stala sie ofiara "dynastycznej" zemsty Boleslawa Chrobrego, czy wyobrazni poznosredniowiecznych latopisarzy? (2017)
Верстюк В. - Діяльність Б. Хмельницького по створенню антипольської коаліції в оцінці М. Костомарова (2017)
Лиман С. - Історія середніх віків у творчості професора харківського університету Андрія Сергійовича Вязігіна (1867-1919): до 150-річчя від дня народження (2017)
Федьков О. - Є така партія? (Історіографічні нотатки з історії Української соціал-демократичної спілки) (2017)
Комарова О. - Маловідомі джерела у вивченні шляхетського походження родини Доманицьких (відомості з гербовників та розпису поколінь) (2017)
Kydon V. - Coverage of the question of moral and psychological state of the soviet troops during the struggle for Kyiv in 1943 in scientific papers (2017)
Філінюк А. М. - Барг як один із фундаторів сучасних теоретичних і методологічних положень з історії (2017)
Войтович Л. - Феномен галицького боярства і його стосунки з князями (2017)
Балушок В. - Куди поділися севрюки? (2017)
Горобець В. - Полковницька корпорація Гетьманату: соціальні та родинні зв’язки, непотизм, тривалість службових каденцій (2017)
Щербак В. - До витоків державної ідеї ранньомодерної України (2017)
Степанков В. - Угрупування еліти й відносини між ними за гетьманату Б. Хмельницького та напередодні громадянської війни (1648 – березень 1658 рр.) (2017)
Мацьков О. - Похід війська Б. Хмельницького до Слободища 1660 року: проблема визначення його маршруту (2017)
Струкевич О. - Політико-культурні чинники зміни Іваном Мазепою монаршої протекції восени 1708 р. (2017)
Борчук С. - Передумови та етапи створення "енциклопедичного словника" (2017)
Покалюк В. - Інституціоналізація вищих сільськогосподарських навчальних закладів УСРР у 1920-х рр. (2017)
Комарніцький О. - Студенти-педагоги УСРР: проблема формування нового політичного світогляду (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Лисенко О. - Охорона вантажів та боротьба зі злочинністю на залізницях України в період німецько-радянської війни, Хойнацька Л. (2017)
Павловська С. - Фактори, які впливали на морально-психологічний стан гітлерівців та їх готовність продовжувати збройну боротьбу у 1944 році на території України (2017)
Вєтров І. - Особливості використання праці зарубіжних військовополонених та інтернованих на відбудові важкої індустрії України у середині 40-х років (2017)
Газін В. - Українське село: відродження чи модернізація?, Нечитайло В. (2017)
Опря Б. - Шлюбні стосунки у середовищі православного парафіяльного духовенства Правобережної України у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Опря І. - У пошуках власної ідентичності: пізньопротестантські конфесії Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Чуткий А. - Студенти-подоляни у Київському комерційному інституті – свідчення важливої ролі Поділля в економічному житті України початку XX ст. (2017)
Кліщинський П. - Проблема відшкодування збитків населенню Правобережної України у 1914–1916 рр., завданих подіями Першої Світової війни (2017)
Гирич І. - Федьков О. М. Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с. (2017)
Левченко Л. - Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. 984 с. (2017)
Коротко про авторів (2017)
Відомості про авторів (2016)
Бондаренко Н. Б. - Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я (2016)
Бондарчук О. І. - Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя (2016)
Брюховецька О. В. - Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) (2016)
Małgorzata W. - School climate and culture (2016)
Кримлова Ю. М. - Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій (2016)
Москальова А. С. - Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Папуша В. В. - Внутрішні передумови проявлення віктимної поведінки у підлітковому віці (2016)
Перегончук Н. В. - Психологічні чиннники формування професійної компетентності майбутніх психологів (2016)
Полякова В. І. - Методика дослідження ґендерної толерантності педагогічних працівників (2016)
Прокопенко О. А. - Професійна "Я-концепція" майбутнього фахівця економічного профілю (2016)
Соломка Т. М. - Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів (2016)
Хілько С. О. - Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів (2016)
Ластовецький М. - Музично-виразові властивості труби в симфоніях Петра Чайковського (2016)
Рось З. - Інтеграція фольклору та джазу як одна з характерних особливостей сучасної української джазової музики (2016)
Лазаренко Н. - Неоромантические стилевые показатели фортепианного творчества Александра Глазунова (2016)
П’ятницька-Позднякова І. - Музичне та вербальне мовлення: діалектика зв’язку (2016)
Мацієвська Т. - Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка (2016)
Бардашевська Я. - Хори а сарреllа Віктора Степурка на біблійну тематику: псалми (2016)
Казимирів Х. - Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти (2016)
Дзиндзюра Л. - Творча діяльність Богдана Торби на Самбірщині (друга половина 20-го – початок 21-го століття) (2016)
Воскобойнікова Ю. - Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи (2016)
Дерев’янчук Ю. - Кондак на вознесіння як зразок гимнографічного жанру: богословсько-поетичний контекст (2016)
Молчко У. - Йосип Гошуляк: штрихи життєвого та творчого шляху (до першої річниці від дня смерті співака) (2016)
Щур Л. - Танцювально-інструментальні колективи як складова фольклорно-мистецького фестивалю "В Борщівському краї цвітуть вишиванки” (2016)
Чупашко І. - Іван Небожинський – керівник хорових колективів Львівщини (2016)
Смоляк О. - Основні педагогічні методи і прийоми роботи Ігоря Левенця в класі хорового диригування (2016)
Довгань О. - Фортепіанне тріо теленків та його роль у культурно-мистецькому житті Тернополя кінця 20-го століття (2016)
Гринчук І. - Стилістика фортепіанних творів Михайла Вериківського (20–60-і роки XX століття), Грищенко Т. (2016)
Зубко Н. - Похідні жанри у камерно-інструментальній творчості Генрика Мельцера-Щавінського (2016)
Бараніченко П. - Класична драматургія в естрадному мистецтві (2016)
Смоляк П. - Аматорський театральний гурток села Смиківці тернопільського повіту в культурно-освітньому русі Галичини першої третині ХХ століття (2016)
Москвічова Ю. - Фестиваль "Подільська лялька” в культурно-мистецькому житті Вінниччини (2016)
Олійник Н. - Видозміни традиційної календарної обрядовості Слобожанщини у ХХ столітті (2016)
Прокоп’як І. - Початки театральної Шевченкіани в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Штець В. - Жанровий діапазон живописного доробку Золтана Шолтеса (2016)
Куліш О. - Архетипи веб-зображень в аспекті взаємодії суспільства і природи (2016)
Чен Чжоу - Современная китайская каллиграфия в научных дискуссиях конца ХХ – начала ХХІ века (2016)
Івашків Г. - Керамічні вироби у весільній обрядовості українців (2016)
Куцир Т. - Верхній полотняний одяг Опілля (2016)
Філатова М. - Образ "Малюка Боні” в англійській сатиричній гравюрі межі XVIII–XIX століть з фондів Харківського художнього музею (2016)
Мисак М. - Особливості формування і розвитку орігамі як сучасного виду мистецтва (2016)
Дячок О. - Архітектура енергетично самодостатніх будівель (2016)
Позняк А. - Психо-социальные аспекты в формировании дизайна интерьера магазина. Концепция "Статус” (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Алейнікова О. В. - Державна підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки України (2016)
Даниленко Л. І. - Легітимність конституційних змін в історії України (2016)
Діденко Н. Г. - Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування (2016)
Dmytrenko G. - Humanocentric approach to the elaboration of public administration in Ukrainе (2016)
Kyrychenko M. - Conceptualization of cognitive-communicative dimensions of the ideology of the information society in the humanities and scientific discourse of XXI century: research methodology (2016)
Лукіна Т. О. - Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні (2016)
Любченко Н. В. - Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади (2016)
Пахомова М. В. - Державне управління педагогічною освітою в Королівстві Норвегія: орієнтири для України (2016)
Соломка А. В. - Теоретичні засади формування управлінських інноваційно-акмеологічних стратегій в системі державного управління України (2016)
Супрун В. В. - Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні (2016)
Аверчев О. В. - Аналіз економічної ефективності виробництва рису в умовах Причорноморського Степу України, Аверчева Н. О. (2016)
Вермієнко Т. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств АПК (2016)
Грановська Л. М. - Землеустрій - один з методів управління зрошуваними сільськогосподарськими землями, Морозов О. В., Морозова О. С. (2016)
Грановська Л. М. - Формування еколого-інвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки України, Олійник І. С. (2016)
Димов О. М. - Економічна ефективність виробництва продукції олійних культур у Херсонській області (2016)
Кузькіна Т. В. - Специфіка маркетингу в банківській сфері, Бунін А. О. (2016)
Кузькіна Т. В. - Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства, Тімофєєв І. К. (2016)
Наумік-Гладка К. Г. - Управління підприємницькою діяльністю в умовах зростання інформаційних технологій, Птащенко О. В. (2016)
Оруджева Т. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, Рябенко Г. М. (2016)
Подаков Є. С. - Актуальні проблеми та порівняння сплати податку на додану вартість в Україні і країнах Європейського союзу (2016)
Пристемський О. С. - Аналіз макроекономічних факторів впливу на фінансову безпеку розвитку сільського господарства (2016)
Самайчук С. І. - Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Херсонської області (2016)
Сілецька Н. В. - Теоретичне обгрунтування та узагальнення сучасних підходів до сутності інноваційної стратегії аграрного підприємства, Берегова В. В. (2016)
Стратічук Н. В. - Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення сільгосптоваровиробниками (2016)
Фурдичко О. І. - Аналіз та управління екологічною безпекою в аграрному секторі України, Шкуратов О. І. (2016)
Друга робоча та координаційна зустріч учасників Проекту Tempus ceres "Центри підтримки молодих вчених" (2014)
Славінська О. С. - Науково-технічному збірнику "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” - 50 років, Петрович В. В., Каськів В. І. (2014)
Довгополюк Л. О. - Вплив часу очікування на визначення транспортних витрат (2014)
Вознюк А. Б. - Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки, Гуков М. І. (2014)
Мусієнко І. В. - Автоматизований розрахунок нежорстких дорожніх одягів за українськими нормативами (2014)
Гамеляк І. П. - Порівняння сучасних добавок для високоміцного дорожнього бетону, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Чиженко Н. П., Карпюк О. А. (2014)
Мустяца О. Н. - Очистка природних графітів для одержання композиційних дорожньо-будівельних матеріалів, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта лінійного температурного деформування асфальтобетонуї , Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Усиченко О. Ю. - Аналіз використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві, Миколаєнко О. А. (2014)
Єгоров Е. - Аналіз досвіду контролю якості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг з метою підготовки до весняного сезону 2015 року, Стьожка В., Копинець А., Грицай А., Лук’янець А. (2014)
Пєрова О. С. - Методи і засоби оцінки стану злітно-посадкової смуги, Твердохліб С. П. (2014)
Славінська О. С. - Методи оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, Авраменко Ю. В. (2014)
Славінська О. С. - Особливості застосування витратного підходу оцінки нерухомого майна в дорожній галузі, Харченко А. М. (2014)
Леонтьєв Ю. М. - Дослідження затримок транспорту в зоні ремонтних робіт, Халай Т. О. (2014)
Лихоступ М. М. - Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону (2014)
Артеменко В. А. - Повышение качества прогнозирования гидрологических временных рядов, Петрович В. В. (2014)
Кіяшко І. В. - Зміна швидкості руслового потоку в зоні впливу мостових переходів у процесі розвитку загальних руслових деформацій, Євсейчик Ю. Б. (2014)
Кондрюкова І. О. - Композитні плити в транспортному будівництві (2014)
Кузло М. Т. - Аналіз фізико-хімічних процесів при взаємодії сольових розчинів з мінеральними частками ґрунту, Піліпака Л. М. (2014)
Осяєв Ю. М. - Використання розподілу Діріхле в ймовірних статистичних методах дослідження використання новітніх матеріалів у дорожньому будівництві, Леонтьєв Ю. М. (2014)
Ряпухин В. Н. - Особенности напряженно-деформированного состояния слоистых плит на контакте слоев, Арсеньева Н. А., Онищенко А. С. (2014)
Славінська О. С. - Методи визначення параметрів поперечних дренажів мілкого залягання, Савенко С. С. (2014)
Шинкарук Л. А. - Дослідження процесу зволоження піщаного дренуючого шару вологою від розтавання дорожньої конструкції (2014)
Янчук Л. Л. - Модель оцінки надійності за тріщиностійкістю у функції часу (2014)
Бондаренко Л. П. - Дослідження впливу різних факторів на обсяги викидів забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонних сумішей, Кондрюкова І. О. (2014)
Бородіна Н. А. - Методологічний підхід до оцінки впливу на атмосферне повітря транспортних засобів при експлуатації автомобільної дороги (2014)
Гайдукевич В. А. - Оцінка відповідності дорожнього середовища функціональному стану водія, Коник М. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Алгоритм моделирования движения транспортных потоков при заданном эксплуатационном состоянии дороги (2014)
Пронин С. В. - Создание систем моделирования транспортных процессов с помощью мультиагентного подхода (2014)
Al-Omari S. K. Q. - Estimation of the generalized Bessel–Struve transform in a certain space of generalized functions (2017)
Атамась И. В. - Устойчивость неподвижных точек одного класса квазилинейных каскадов в пространстве convRn, Слынько В. И. (2017)
Баранник А. Ф. - Точні розв’язки нелінійного рівняння utt=a(t)uu xx+b(t)ux2+c(t)u, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2017)
Wu J.-L. - Boundedness of Riesz-type potential operators on variable exponent Herz–Morrey spaces (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решении дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями, Корепанова Е. С. (2017)
Ибадзаде Ч. Г. - Восстановление оператора Штурма–Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со спектральным параметром в граничном условии, Набиев И. М. (2017)
Mirmostafaee A. K. - Points of upper and lower semicontinuity of multivalued functions (2017)
Петравчук А. П. - Алгебри Лі, асоційовані з модулями над кільцями многочленів, Сисак К. Я. (2017)
Самойленко І. В. - Диференціальні рівняння зі стохастично малими додатками в умовах апроксимації Леві, Нікітін А. В. (2017)
Трохимчук Ю. Ю. - Полный дифференциал (2017)
He B. - On q-congruences involving harmonic numbers (2017)
Березанський Ю. М. - До 125-річчя всесвітньо відомого українського математика Михайла Пилиповича Кравчука (27.09.1892–09.03.1942), Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Дрозд Ю. А., Самойленко Ю. С., Вірченко Н. О. (2017)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных эллиптических уравнений с вырождением типа и порядка, Китайбеков Е. Т. (2017)
Асадян Б. - Конечные группы с 2pqr элементами максимального порядка, Аханжиде Н. (2017)
Банах Т. О. - Дескриптивна складнiсть розмiрiв пiдмножин груп, Протасов І. В., Протасова К. Д. (2017)
Луківська Д. В. - Деякі голоморфні узагальнення локсодромних функцій (2017)
Павленков В. В. - Iнтегральні зображення Карамати для функцій, які узагальнюють правильно зміннi функції (2017)
Козюбра Микола Іванович: актуальне інтерв'ю (провів Різник С. В.) (2016)
Бориславська О. М. - Двадцять п’ять років незалежності України: погляд на конституційний розвиток з позицій сьогодення (2016)
Конституційний огляд (2016)
Жалімас Д. - Життєздатність конституції та роль конституційного суду (2016)
Крусян А. Р. - Конституційна юстиція та конституційні перетворення в Україні (2016)
Мішина Н. В. - Щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі (2016)
Совгиря О. В. - Предмет конституційного права України: аксіологічна складова на сучасному етапі (2016)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування в незалежній Україні: поняття, пріоритети, перспективи (2016)
Екхардт К. - Захист власності крізь призму статті 21 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року (2016)
Ґранат М. - Значення гідності людини у конституційному праві (2016)
Стецюк Н. В. - Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки (2016)
Конституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського (2016)
Базалій В. В. - Урожайність сортів пшениці озимої різної екологічної спрямованості при зрошенні в умоваХ Південного Степу, Бабенко Д. В. (2016)
Базалій В. В. - Характер формування та прояв зимостійскості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов Південного Степу, Бойчук І. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2016)
Аверчев О. В. - Вирощування рису на крапельному зрошені в умовах Півдня України, Осіній О. А. (2016)
Балабак О. А. - Продуктивність фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Васюта В. В. - Особливості сумарного водоспоживання буряка столового за краплинного зрошення в південному регіоні України (2016)
Вердиш М. В. - Особливості розподілу води по Каховському магістральному каналу, Булаєнко Л. М., Кузьменко В. Д., Ващенко Ю. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Актуальні проблеми та перспективні напрями розвитку зрошення в Україні та світі в умовах змін клімату, Біляєва І. М. (2016)
Герасько Т. В. - Показники продуктивності персику за органічної технології вирощування у Південному Степу України (2016)
Дементьєва О. І. - Залежність водоспоживання кукурудзи гібридів різних груп стилості від якості поливної води (2016)
Лимар В. А. - Оптимізація живлення посівних помідорів за краплинного зрошення в умовах Південного Степу України, Наумов A. О. (2016)
Лиховид П. В. - Ефективність використання мінеральних добрив кукурудзою цукровою залежно від агротехніки її вирощування при зрошенні (2016)
Макарчук М. О. - Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран 6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування (2016)
Максимов М. В. - Вплив способу обробітку ґрунту, мінеральних добрив та густоти рослин на урожайність зерна сочевиці за різних умов зволоження в умовах Південного Степу України (2016)
Рудік О. Л. - Формування урожаю льону олійного залежно від терміну посіву та норми висіву в зоні сухого Степу України (2016)
Цилюрик О. І. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на ріст і розвиток рослин ячменю ярого в Північному Степу України, Шапка В. П. (2016)
Чорна К. І. - Аналіз сучасних умов використання зрошення в Україні (2016)
Шатковський А. П. - Режими краплинного зрошення, водоспоживання та врожайність кукурудзи в зоні Степу України (2016)
Яновський Ю. П. - Біологічні особливості розвитку та шкідливість західного травневого хруща в промислових насадженнях суниці в Лісостепу України, Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2016)
Онищенко О. М. - Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві, Харитонов М. М. (2016)
Палій А. П. - Інновації у забезпеченні контролю чистоти молокопровідних систем доїльних установок (2016)
Пелих В. Г. - Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні, Ушакова С. В. (2016)
Підпала Т. В. - Особливості прояву селекційних ознак у молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-безумовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель” (2016)
Повод М. Г. - Відгодівельна продуктивність свиней за різних конструктивних особливостей приміщень та вплив на неї генотипу тварин і пори року (2016)
Бургаз М. І. - Оцінка біопродуктивності та перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області, Матвієнко Т. І. (2016)
Воліченко Ю. М. - Особливості живлення цьоголіток коропових в контрольованих умовах у зв’язку з зарибленням Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Кутіщев П. С., Гейна К. М. (2016)
Лошкова Ю. М. - Методичні аспекти оцінки розвитку фітопланктону у ставах у процесі вирощування рибопосадкового матеріалу коропових для зариблення природних водойм пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2016)
Незнамов С. О. - Якісна оцінка цьоголіток коропових риб, вирощенних у ставах на низькопродуктивних грунтах (2016)
Полтавченко Т. В. - Мікозні захворювання риб у ставових господарствах Рівненської області (2016)
Санжаревська О. І. - Аналіз техногенного забруднення ґрунтів на території газоконденсатного комплексу, Романович І. С., Сененко Н. Б. (2016)
Содержание (2013)
Вовк І. Б. - Пухлиноподібні ураження яєчників: етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Чубей Г. В., Кондратюк В. К., Подоляка Д. В. (2013)
Перинатальные центры в Украине: новая идеология, новые перспективы (2013)
Шишкова В. Н. - Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тромбозов и метаболические нарушения (2013)
Громова О. А. - Патофизиология вегетативно-сосудистых пароксизмов (приливы) у женщин в период менопаузы и механизм действия B-аланина Новая клинико-фармакологическая концепция, Торшин И. Ю., Лиманова О. А., Никонов А. А. (2013)
Кондратюк В. К. - Нетримання сечі у жінок (етіологія, діагностика, підходи до лікування), Литвиненко Р. А. (2013)
Герасимова Т. В. - Декскетопрофен – анальгезия в акушерско-гинекологической практике, Гопчук Е. Н., Чайка О. И. (2013)
Голяновский О. В. - Комплексная терапия кольпитов у беременных группы риска, Туркенич Е. В., Шемберко А. В. (2013)
Дубчак А. Е. - Неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2013)
Завадская Т. С. - Расстройства психосоматического здоровья, связанные с абортом: современное решение в акушерско-гинекологической практике (2013)
Гончаренко Д. О. - Об'ємне відновлення масивних акушерських кровотеч: теорія і практика, Жежер А. О. (2013)
Макаренко М. В. - Аргоново-плазмова коагуляція при повторному кесаревому розтині, Говсєєв Д. О., Базелюк О. М. (2013)
Шурпяк С. О. - Міома матки і вагітність: клініка, ускладнення і лікування (2013)
Косульникова Л. Ф. - Применение препарата Полижинакс для лечения инфекционного вагинита во II триместре беременности, Сыроватко Л. Н., Богословова Ю. Е. (2013)
Козлов П. В. - Эффективность токолитической терапии при недоношенной беременности и преждевременном разрыве околоплодных оболочек (2013)
Корнацька А. Г. - Прегравідарна підготовка жінок з синдромом втрати плода та захворюваннями щитоподібної залози, Даниленко О. Г., Ракша І. І., Біль І. А., Дубенко О. Д. (2013)
Авраменко Т. В. - Оценка психоэмоционального состояния с изменением вегетативного реагирования в неврологическом профиле беременных с врожденной патологией ЦНС плода, Шевченко А. А., Лапко П. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и роды у пациенток с метаболическим синдромом на фоне ожирения, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Пивнев М. С. (2013)
Боровкова Е. И. - Взаимодействие возбудителей инфекции с организмом беременной как фактор риска внутриутробного инфицирования плода (2013)
Рубан Я. А. - Сравнительные аспекты клинического течения І триместра беременности у женщин после вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Романенко Н. М. - Современные аспекты патогенеза анемического синдрома у беременных (2013)
Ринжук В. Є. - Ультразвукова характеристика нирок та допплєрометрія ниркового крово (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Динаміка частоти кесаревих розтинів у разі екстрагенітальної патології як показання до оперативного розродження, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2013)
Багрий Д. О. - Оптимизация тактики ведения пациенток с акушерской раневой инфекцией (2013)
Жук С. І. - Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи (2013)
Корнацька А. Г. - Негормональна корекція оваріальної гіпофункції запального ґенезу, Вовк І. Б., Чубей Г. В. (2013)
Петрова Г. А. - Опыт применения противогрибковых препаратов системного действия при урогенитальном кандидозе у женщин (2013)
Булавенко О. В. - Роль вітаміну D у розвитку та перебігу синдрому полікістозних яєчників, Фурман О. В. (2013)
Горовенко Н. Г. - Молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку ендометріозу, Подольська С. В., Захаренко Н. Ф. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности системного и местного фагоцитоза при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища, Барановская Г. А. (2013)
Садовой А. П. - Эхографическая диагностика аномалий развития матки и влагалища (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Редкий случай материнского зеркального синдрома при неиммунной водянке плода, вызванной аномалией сосудов пуповины, Ошовский В. И., Бондаренко А. А., Гладкая О. Н., Усенко Т. В., Пивнев М. С. (2013)
Лянна М. В. - Оцінювання стану системи мати–плацента–плід у вагітних з лейомійомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Невірковець А. А. - Перинатальні гіпоксичні ураження центральної нервової системи у новонароджених та динаміка змін рівня вільного гепарину у плазмі крові при лікуванні (2013)
Камінський В. В. - Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Гравагин (метронидазол) для интравагинального введения – местная терапия урогенитального трихомониаза, Гопчук Е. Н. (2013)
Подольський В. В. - Особливості гормонального балансу та сексуального здоров'я у ВІЛ-інфікованих жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів, Хомінська З. Б., Волошин А. В. (2013)
Яремчук Т. П. - Стан органів та систем вагітної та плода при сифілісі (2013)
Льовкіна О. Л. - Клініко-анамнестичні, соціальні та психологічні особливості жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим безпліддям (2013)
Гафійчук Р. Г. - Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям при синдромі виснажених яєчників (2013)
"Тест, пожалуйста, скажи, да всю правду доложи…" (2013)
Содержание (2013)
Давыдова Ю. В. - Заболевания щитовидной железы и беременность (клиническая лекция), Петрова Г. А. (2013)
Репродуктивное здоровье женщины в XXI веке Обмен международным опытом в Киеве (2013)
Научно-производственной компании "О.Д. Пролисок" – эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы Симбитер® в мае этого года исполняется 20 лет (2013)
Давыдова Ю. В. - Железодефицитная анемия в ХХI веке: ионные и неионные препараты железа, практические рекомендации для беременных, Лиманская А. Ю., Огородник А. О. (2013)
Бабенко О. М. - Прогестеронотерапия в акушерстве и гинекологии, Яшина Е. Г. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Современные аспекты партнерских родов, Вдовиченко С. Ю. (2013)
Шекера О. Г. - Забезпечення прав медичних працівників у контексті розвитку медичного права в Україні, Шекера О. О., Підопригора Л. А. (2013)
Падалко А. А. - Острое повреждение легких вследствие трансфузий, Жежер А. А., Гончаренко Д. А. (2013)
Жемела Н. І. - Вплив вітамінів та мікроелементів на перебіг вагітності (огляд літератури) (2013)
Чуйко М. М. - Сучасний епідеміологічний стан проблеми внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених немовлят (огляд літератури та дані власних спостережень) (2013)
Сафонова И. Н. - Доказательная медицина и роль третьего ультразвукового скрининга в выявлении фетоплацентарной патологии (обзор литературных и веб-источников), Лукьянова И. С. (2013)
Пирогова В. І. - Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї, Цьолко О. Р. (2013)
Кондратюк В. К. - Виділення з жіночих статевих шляхів (етіологія, диференціальна діагностика та принципи лікування), Ємець Н. О., Коблош Н. Д., Дзюба Г. А., Щуревська О. Д. (2013)
Бенюк В. О. - Особливості функціонального стану слизової оболонки піхви та шийки матки за умов мікст-інфекції, Щерба О. А. (2013)
Макаренко М. В. - К вопросу хирургического лечения преждевременных родов при невынашиваемости, Говсеев Д. А., Городничая Л. Н., Аксенов В. Б. (2013)
Тезиков Ю. В. - Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина (2013)
Сабиров Д. М. - Лечение беременных с заболеваниями мочевыводящих путей, Артикходжаева Г. Ш., Гафурова Ф. А. (2013)
Захаренко Н. Ф. - Клінічні аспекти ендометріоїдної хвороби (2013)
Шпак І. В. - Прогнозування акушерських, перинатальних ускладнень у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Радзинский В. Е. - Преждевременные роды и перспективы применения прогестерона для их профилактики (2013)
Данилко В. А. - Апластическая анемия и беременность, Исламова Е. В., Коваль С. Д., Медведь В. И., Янюта С. Н. (2013)
Юдіна Т. В. - Вплив фітотерапії на властивості сечі як напрямок патогенетичного лікування пієлонефритів у вагітних, Терехова Н. В., Сергієнко С. М. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Современные направления фетальной хирургии и особенности проведения анестезиологического пособия, Смородская Е. П. (2013)
Товстановская В. А. - Современный подход в лечении бактериального вагиноза у беременных, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Михеева Л. М., Славута Г. Б. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину – реальна небезпека чи безпідставний страх, Гончарук Н. П., Полуянова О. М. (2013)
Диндар О. А. - Акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом (2013)
Назаренко Л. Г. - Низкий рост женщины как значимый и независимый фактор акушерского и перинатального риска, Тарусина Е. В. (2013)
Процепко А. А. - Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани при недержании мочи у женщин во время беременности на качество их жизни, Костюк А. Л. (2013)
Чемер Н. М. - Хронічна церебральна венозна дисциркуляція у жінок в І триместрі вагітності (2013)
Савичева А. М. - Оценка действия Полижинакса на микроорганизмы, выделенные из влагалища женщин, в опыте in vitro, Рыбина Е. В. (2013)
Сінетар Е. О. - Вплив препарату Афлазин на адгезивні властивості мікроорганізмів – збудників катетер-асоційованих інфекцій, Лоскутова М. М. (2013)
Гопчук Е. Н. - Альгодисменорея – коррекция состояния современными средствами (2013)
Неймарк А. И. - Эффективность препарата Сагенит в комплексной терапии женщин с урогенитальными нарушениями в период пери- и постменопаузы, Шелковникова Н. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Рациональная антибиотикопрофилактика инфекционно- воспалительных осложнений после внутриматочных операций, Гопчук Е. Н. (2013)
Жук С. І. - Сучасна ДНК-діагностика папіломавірусної інфекції, Кошмеринська А. М., Таран О. А. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и папилломавирусная инфекция, Лакатош В. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С., Яручик С. П., Полонец И. А. (2013)
Мельников С. М. - Противірусна хіміотерапія генітального герпесу (2013)
Прилуцкая А. Б. - Иммунный статус больных, инфицированных хламидиозом, и его коррекция препаратом Лаферобион, Авраменко С. А., Цапенко Т. В., Прилуцкий А. И., Славута Г. Б. (2013)
Адамовская Т. Н. - Особенности ведения пациенток с эндометриоз- ассоциированным бесплодием (2013)
Данкович Н. А. - Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения, Воробей-Виховская В. Н. (2013)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я жінок зі злоякісними пухлинами зовнішніх статевих органів (2013)
Зарічанська Х. В. - Епідеміологія та фактори ризику папіломавірусної інфекції шийки матки (2013)
Егоров А. А. - Современные возможности диагностики состояния фетоплацентарного комплекса у женщин, перенесших органосохраняющее лечение по поводу предрака и начальных стадий рака шейки матки (2013)
Марченко Н. Є. - Чинники ризику загрози передчасних пологів у ІІ триместрі вагітності (2013)
Меленчук Л. М. - Визначення рівня еритропоетину як маркера адекватного призначення лікування у вагітних з інфекційними ураженнями нирок, поєднаними з анемією (2013)
Антонюк М. І. - Аналіз медико-соціального статусу жінок, у яких відбулися передчасні пологи, Дола О. Л., Ємець Н. О. (2013)
Яремчук Т. П. - Відновлення мікробіоценозу піхви – один з напрямів покращання перинатальних наслідків сифілісу (2013)
Назаренко Л. Г. - Случай пренатальной диагностики эпулиса, Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А., Ромадина О. В., Лихачова Н. В. (2013)
Гайструк А. Н. - Сучасний погляд на багатоплідну вагітність з елементами доказової медицини, Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Шевчук М. В., Притуляк Л. В. (2013)
Нечай О. С. - Молекулярно-генетичні методи в пренатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода (2013)
Бабаджанян Е. Н. - К вопросу о необходимости третьего ультразвукового перинатального скрининга, Ромадина О. В., Яковенко Е. А., Жадан И. А. (2013)
Арбузова С. Б. - Стратегія пренатального скринінгу вродженої та спадкової, Астахов В. М., Ніколенко М.І. (2013)
Посохова С. П. - Частота внутрішньоутробного інфікування плода у разі передчасного розриву плодових оболонок в терміні гестації 22–34 тиж, Ніточко К. О., Фісун В. Г. (2013)
Удовика Н. А. - Прегравидарная подготовка – ведущий фактор формирования здоровья ребенка, Романенко И. Ю. (2013)
Самая женская "болезнь" (2013)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Життєздатність спор збудника твердої сажки пшениці Tilletia caries (DC) Tul. (2015)
Горновська С. В. - Лучний метелик — небезпечний шкідник соняшнику, Федоренко В. П. (2015)
Альдалаін Е. - Вірусна контамінація насіння овочевих культур в Україні, Бондар О. С., Богуславець О. О., Шевченко Т. П., Поліщук В. П. (2015)
Гричанюк В. П. - Захист саджанців від яблуневої листкової галиці (2015)
Піковський М. Й. - Діагностика ураження рослин Аlcea rosea L. грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Кирик М. М. (2015)
Сігарьова Д. Д. - Нематодози квітково-декоративних рослин в тепличних господарствах міста Києва, Карплюк В. Г. (2015)
Фокін А. В. - Принципи фрактальної фітосанітарної діагностики агроценозу (2015)
Беспалько В. А. - Колірна пастка проти оленки волохатої у плодових садах (2015)
Яновський Ю. П. - Для вашого саду від Яновського Ю. П. (2015)
Зміни до правил (2015)
Різник С. В. - Професор Володимир Буткевич: "Ми народжуємось не для того, щоб служити державі" (актуальне інтерв’ю) (2017)
Бориславська О. М. - Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація? (2017)
Конституційний огляд: Пряма демократія в дії (2017)
Абат Н. А. - Конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення народу і артистократії (2017)
Гараджаєв Д. - Конституційна скарга як ефективний процесуальний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина (2017)
Косович В. М. - Конституційна скарга і критерії конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти (2017)
Рабінович С. П. - Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra (2017)
Стецюк П. Б. - Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір (2017)
Цомпляк К. - Столиці держав як конституційна проблема (2017)
Дубас В. В. - Венеціанська комісія про конституційну скаргу (2017)
Практика конституційного процесу: Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України щодо конституційного правосуддя (2017)
Опольська Н. М. - Генеза творчої діяльності на території України в найдавніші часи (2017)
Криворучко О. І. - Проблема "болоховців" у дослідженні історії південних руських земель ХІІІ ст. (2017)
Лапшин С. А. - Характеристика політичних поглядів Б. Хмельницького та особливості їх формування (2017)
Барановська І. Г. - Розвиток музичної освіти України кінця XVII–XVIII ст., Мозгальова Н. Г., Уманська Л. М. (2017)
Давтян Д. А. - З історії вірменської колонії Старого Криму (2017)
Стоколос Н. Г. - Обставини завершення інкорпорації російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.), Шеретюк Р. М. (2017)
Кізлова А. А. - "Великоцерковні приставники" в комунікації з відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII–перші десятиліття XX ст.) (2017)
Гончарова Н. О. - Участь шляхетного стану в справі благодійності в Херсонській губернії (2017)
Громакова Н. Ю. - Вплив еміграції на діяльність польських громадських осередків в українських теренах упродовж ХІХ–початку ХХ ст. (2017)
Цецик Я. П. - Роль чорносотенців в ускладненні взаємовідносин між польським і російським населенням Волині на початку ХХ ст. (2017)
Хоцянівська І. В. - Лесь Мартович крізь виміри часу (2017)
Маслійчук В. Л. - Проблеми доступу до освіти в Новгород-Сіверській гімназії першої чверті ХІХ ст. (2017)
Білобровець О. М. - Перехід польської суспільної думки в Україні на позиції відновлення державної незалежності Польщі в роки Першої світової війни (2017)
Герасимов Т. Ю. - Перебіг антиалкогольної кампанії в Києві в період Першої світової війни (1914–1917 рр.), Романюк І. М. (2017)
Логінов О. В. - Діяльність Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів (2017)
Ратушняк І. І. - Законодавчі основи реформування місцевих адміністрацій в Україні в добу гетьманату 1918 р. (2017)
Білай Ю. В. - Інституційний інструментарій державоохоронних структур білого руху на півдні України (1918–1920 рр.) (2017)
Ліва Н. В. - Два аспекти музично-педагогічної діяльності Б. Л. Яворського (2017)
Мельничук М. О. - Запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР у 1920-х рр. (2017)
Вітенко З. Р. - Профспілки України й міжнародна Червона допомога (1920-х–1930-х рр. ХХ ст.) (2017)
Мартинюк Я. М. - Організаційна структура органів міського самоврядування на Волині в міжвоєнний період (2017)
Захарчин Н. Г. - Пацифікація Львівського повіту у висвітленні офіційного друкованого органу Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)–газети "Діло", Шептицька Л. Б. (2017)
Ільницький В. І. - Організація української народної самооборони на теренах карпатського краю ОУН (2017)
Кицак Б. В. - Евакуація медичної галузі Української РСР у 1941 р. (2017)
Силка О. С. - Стан дитячої бездоглядності, сирітства та злочинності в 1942–1945 роках на визволених від окупації територіях України (2017)
Мазило І. В. - Відбудова й відновлення роботи Придніпровської магістралі в 1943–1945 рр. (2017)
Скіра Ю. Р. - Переховування Фаїни Ляхер монахами та монахинями Студійського Уставу під час Голокосту (2017)
Романюк Б. І. - Діяльність системи дошкільних дитячих установ в українському селі другої половини 1940-х–першої половини 1950-х років (2017)
Зінько І.Ю. - Конфесійне життя України в повоєнні роки (2017)
Сушик І. В. - Торф’яний промисел Волині: повоєнний розвиток та сучасний стан галузі (2017)
Кательницька Л. В. - Вибори до Верховної та місцевих рад народних депутатів УРСР у 1990 р. на Чернігівщині: характерні риси та особливості (2017)
Левчук К. І. - Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) (2017)
Гарбарук А. С. - Полонійна преса в західних областях України (1991–2016 рр.), Казмірчук О. А. (2017)
Пилипенко Т. І. - Проблеми української національної держави в умовах сучасних цивілізаційних викликів (2017)
Бакалець О. А. - Молдавські монети на подільському ринку другої половини ХІV–ХV ст. (за скарбовими джерелами) (2017)
Кузьмінець Н. П. - Більшовицький наступ на різні релігійні конфесії на Поділлі на початку 1920-х років (2017)
Войнаровський А. В. Мазур І.В. - Польська громада Поділля 1920-х рр. в умовах більшовицької політики "коренізації" (2017)
Стадник О. О. - Ідеологізація навчально-виховного процесу та пропагандистсько-агітаційна робота партійних структур в освітній галузі у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Поділля) (2017)
Гула С. А. - Органи ДПУ УСРР і партійно-радянські структури в здійсненні другого "воєнно-комуністичного штурму" на Поділлі (1928–1930 рр.) (2017)
Кравченко П. М. - Кадрова політика сталінського режиму в роки голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі (2017)
Гальчак С. Д. - Прояви колабораціонізму на Поділлі в роки нацистської окупації краю (2017)
Кононенко В. В. - Антисемітська політика радянської влади в 1948–1953 рр. (на матеріалах Поділля) (2017)
Поліщук А. С. - Розвиток аптечної мережі в Україні в 1965–1985 рр. (на прикладі Вінницької та Хмельницької областей) (2017)
Швець І. Б. - Музична культура Вінниччини в роки незалежності України: творчий досвід, сучасні тенденції розвитку (2017)
Гребеньова В. О. - Прізвищевий масив Сосонської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2017)
Батирєва І. М. - Культурно-господарський комплекс селян Східного Поділля 1950–1960-х рр. (за матеріалами етнографічних експедицій) (2017)
Пилипак М. А. - Традиційна культура українців Республіки Башкортостан (за матеріалами експедицій 2016 р.) (2017)
Жмуд Н. В. - Культурний ландшафт сучасної Вінниці в контексті антропології простору (за матеріалами польових студій): спроба аналізу та окреслення перспектив (2017)
Ціватий В. Г. - Реформація як складова міжнародних відносин і процесів інституціоналізації європейської зовнішньої політики та дипломатії доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) (2017)
Ступко К. В. - Господарське життя поселенців Слов’яносербії та Нової Сербії у 1751–1764 рр. (2017)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Становлення й розвиток рassiоnmusic як відображення релігійних і мистецьких процесів в європейській культурі (2017)
Шатковська І. С. - Балетна реформа П.І. Чайковського в музично-історичному контексті ХІХ ст. (2017)
Кравчук О. М. - Погляди Т. Ґ. Масарика на соціально-економічні основи чехословацького державотворення (2017)
Попенко Я. В. - Реалізація ідеї створення "Великої Румунії" в зовнішньополітичній діяльності Бухаресту впродовж першої чверті ХХ ст. (2017)
Садовнік О. В. - Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка в складі УРСР 1924–1940 рр.: до питання про історичні передумови виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр. (2017)
Андрущак Р. І. - Теоретичні основи радянської антикатолицької політики 20-х рр. ХХ ст (2017)
Мельничук О. А. - Розвиток соціального страхування в Німеччині у 20-х рр. ХХ ст., Мельничук Т. А. (2017)
Подобєд О. А. - Дозвілля переміщених українців повоєнної Німеччини (2017)
Щигельська Г. О. - Українські біженці та переміщені особи в контексті імміграційної політики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2017)
Боблієнко О. П. - Польська еміграція до Великої Британії після вступу країни до Європейського Союзу (2004–2010 рр.) (2017)
Буглай Н. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення співробітництва Польщі з НАТО (2017)
Мельничук О. Ф. - Забезпечення якості вищої освіти в Австрії (2017)
Жмур Є. І. - Перехід польської економіки від управління людськими ресурсами до управління людським капіталом на зламі ХХ–ХХІ ст (2017)
Захарчук В. О. - Політико-правові умови формування та впровадження системи національної безпеки Республіки Польща на початку ХХІ ст. (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як військового діяча в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції "Пилявецька битва в історії України" (до 360-річчя битви під Пилявцями) (2017)
Тодосієнко Н. Л. - Естетичний розвиток особистості в історико-філософській спадщині епохи Просвітництва (2017)
Очеретяний В. В. - Максим Антонович Славинський–популяризатор творчості Т.Г. Шевченка, Ніколіна І. І. (2017)
Савчук А. А. - Селянська реформа 1861 року в сучасній історіографії (2017)
Шпак-Косаківська Н. М. - Східнослов’янські орнаменти як джерело вивчення традиційної культури українців: історіографія питання, Косаківський В. А. (2017)
Нижнікова С. В. - Єпархіальні жіночі училища України в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії (2017)
Стопчак М. В. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР: інтерпретації радянської історіографії (2017)
Куцик Р. Р. - Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2017)
Кароєва Т.Р. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення книжкової культури (2017)
Мурашова О. П. - Соціальна політика радянської влади в Україні в 1920-х рр.: історіографія проблеми (2017)
Кочкодан В. Р. - Організація жіночих товариств Східної Галичини на сторінках їхньої періодики (кінця ХІХ ст.–1939 р.) (2017)
Романець Л. М. - Джерела до вивчення повсякденного життя вчительства України повоєнного періоду (друга половина 1940-х–кінець 1950-х років) (2017)
Полек Т. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження сільської молоді в пострадянському місті: антропологічний вимір (2017)
Пунько В. М. - Економічна політика уряду Маргарет Тетчер: історіографія проблеми (2017)
Нефьодов Д. В. - Розвиток сучасних вітчизняних історіографічних досліджень (на прикладі тематики радянського повоєнного робітництва) (2017)
Гандзюк В. О. - Особливості висвітлення подій Євромайдану на шпальтах обласної газети "Вінниччина" (2017)
Чорна Н. М. - Сучасні українсько-польські взаємини: аналіз історіографічних джерел (2017)
Неприцький О. А. - Відображення виходу Великої Британії з ЄС у польських ЗМІ (2017)
Мельничук О. А. - Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / упоряд.: Ю.А. Зінько, А.М. Подолинний.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–224, 48, 2 с.: фото, іл., Падалка C. С. (2017)
Тучинський В. А. - Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія/ за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця.–К.: КНТ, 2017.–264 с (2017)
Зінько О. В. - Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937) у документах епохи /Автори-упорядники: О. М. Кравчук, І. І. Ратушняк, К. В. Завалюнюк.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–282 с. (2017)
Романюк І. М. - Давидюк Руслана. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія.–Львів; Рівне: Дятлик М., 2016.–704 с. (2017)
Зінько Ю. А. - Мазур І. В. Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років).–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–260 с. (2017)
Коляструк О. А. - Андрей Корнев, Владимир Тарасов, Станислав Эллис. "Живи, и умирать не надо!". Творческое наследие Владимира Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 гг. (стихии иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц) (2017)
Романюк І. М. - Кононенко В.В. Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.): Монографія / В.В. Кононенко.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017.–370 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Криворученко А. Г. - Система та основні методи кадрового забезпечення у системі управління вітчизняними підприємствами, Шишкін В. О. (2017)
Мамич А. О. - Особливості інвестицій у людський капітал (2017)
Титарчук Д. І. - Характеристика критеріїв оцінювання інвестиційних проектів з енергозбереження у промисловості (2017)
Сучков А. В. - Необхідність соціалізації малого бізнесу в Україні (2017)
Шавкун І. Г. - Комунікація як ефективний інструмент забезпечення "доброго врядування" ("GOOD GOVERNANCE"), Дибчинська Я. С. (2017)
Богданов С. М. - Перспективи розвитку інтернет-маркетингу, як унікального інструменту для просування продукту (2017)
Онищенко О. А. - Формування стратегії підприємства в умовах сучасних інноваційних трансформацій (2017)
Бухаріна Л. М. - Управління запасами промислового підприємства на основі логістичного підходу, Помогайко А. В. (2017)
Тарабан К. С. - Показники виміру ефективності управління ланцюгами постачань (2017)
Шишкін В. О. - Оптимізація логістичних процесів на складі промислового підприємства, Ніколов М. С. (2017)
Кравченко О. В. - Вплив озону і перекису водню на інтенсифікацію біологічної та фізико-хімічної складових процесу знезалізнення та деманганації води (2016)
Братусь О. В. - Метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення динамічних процесів, Подладчіков В. М., Бідюк П. І. (2016)
Побережець І. І. - Застосування ймовірнісного моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків, Ковальов Л. Є. (2016)
Romanuke V. V. - Training data expansion and boosting of convolutional neural networks for reducing the MNIST dataset error rate (2016)
Шологон О. З. - Метод оцінювання структурної складності помножувача Мастровіто у GF(pm) з урахуванням внутрішніх елементів, Шологон Ю. З. (2016)
Гавриш А. П. - Фінішне хонінгування ельборовими брусками отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих композитів на основі нікелю для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Хлус О. С. (2016)
Nesteruk I. G. - Efficiency of steady motion and its improvement with the use of unseparated and supercavitating flow patterns (2016)
Хижняк В. Г. - Фізико-хімічні умови формування, будова і властивості багатокомпонентних покриттів за участю титану, алюмінію, хрому з бар’єрним шаром ТіN на сталі 9XC, Калашніков Т. Ю., Штойка В. Ю., Побережний Д. А. (2016)
Колобродов В. Г. - Математичне моделювання статичного зображуючого Фур’є-спектрометра для дистанційного зондування Землі, Поздняков Д. В. (2016)
Матвієнко С. М. - Підвищення точності вимірювання теплопровідності рідин методом прямого підігріву термістора, Вислоух С. П. (2016)
Сапегін О. М. - Безплатформна інерціальна навігаційна система на основі динамічно настроєних гіроскопів, Романов М. О., Бугайов Д. В. (2016)
Тимчик Г. С. - Застосування акустичного методу визначення одновісних механічних напружень у навантажених фасонних профілях, Філіппова М. В., Демченко М. О. (2016)
Сарібєкова Д. Г. - Розробка складу кольдкрему з антиоксидантними властивостями, Куник О. М., Салєба Л. В., Івахненко Г. О. (2016)
Автори номера (2016)
Кузьмінський А. І. - Проблеми студентського самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду) (2017)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності в учнів основної школи (2017)
Бирка М. Ф. - Теоретико-методичні основи побудови критеріальної бази для оцінювання рівня професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2017)
Кузьменко Ю. В. - Змістова компонента професійного навчання вчителів праці в педагогічних училищах (ІІ половина ХХ ст.) (2017)
Кушнір В. А. - Нові можливості, проблеми і перспективи дистанційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх спеціалістів (методологічний аспект) (2017)
Радул О. С. - Розвиток педагогічної освіти в Україні у 20 - 30-і роки ХХ століття (2017)
Рибінська Ю. А. - Метод Монтессорі та його ефективність в українській школі (2017)
Семеніхіна О. В. - Експериментальне впровадження моделі формування професійної готовності використовувати засоби компютерної візуалізації математичних знань (2017)
Громко Т. В. - Специфіка викладання навчальної дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Демешко І. М. - Використання дистанційного навчання в курсі "теоретична граматика української мови" (2017)
Захарова О. В. - Психофізіологічні основи безпечної професійної діяльності авіаційних спеціалістів (2017)
Калінін В. О. - Професійно-методична підготовка шкільного вчителя нового покоління в мовному педагогічному ВНЗ, Калініна Л. В. (2017)
Корж-Усенко Л. В. - Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України (2017)
Кошук О. Б. - Феномен професійної компетентності інженера аграрного виробництва (2017)
Ненько Ю. П. - Професійно важливі якості як складова готовності офіцера служби цивільного захисту до професійно орієнтованої комунікативної діяльності (2017)
Cіранчук Н. М. - Проблема термінологічної номінації окремих видів лексичних помилок (2017)
Скляренко І. Ю. - "Електронне навчання" як інноваційний метод підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Стрельченко Л. В. - Сутнісно-змістовна характеристика ключових понять дослідження проблеми інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу (2017)
Тарапака Н. В. - Особливості розвитку творчої активності молодших школярів (2017)
Федак С. І. - Викладання предмета "вища математика" англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей, Романюк Л. А., Федак С. А. (2017)
Ганжела С. І. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Zhukova O. M. - The analysis of foreign language teaching methods (2017)
Клименко Ю. А. - Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Нечепорук Я. С. - Позитивні і негативні аспекти дистанційного навчання англійської мови професійного спрямування в льотних навчальних закладах (2017)
Войтовська А. І. - Гендерний підхід у соціалізації студентської молоді з інвалідністю в навчальний процес ВНЗ (2017)
Гагаріна Н. П. - Використання ТРВЗ на інтегрованих заняттях в роботі вихователя дошкільного закладу, Ревенець О. О. (2017)
Golovko I. O. - School-based technical education in late nineteenth – early twentieth centuries England (2017)
Замотаєва Н. В. - Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ (2017)
Кір’янова О. В. - Формувaння інформaційно-комунікaційної компeтeнції cтудeнтів зacобaми інновaційних тeхнологій, Малюкова О. Ю. (2017)
Макаренко В. І. - Характеристика педагогічних умов формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2017)
Москов В. А. - Структура і зміст економічної компетентності кваліфікованих робітників будівельного профілю (2017)
Рощенюк А. М. - Результати дослідження готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період (2017)
Шуппе Л. В. - Специфіка професійної подготовки бакалаврів романської филології в університеті Валенсії (2017)
Бевзюк М. С. - Сутність взаємодії вчителя початкової школи з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Гамза А. В. - Методика роботи над процесом опису дії під час формування текстотворчих умінь у молодших школярів (2017)
Горохова Г. І. - Самореалізація особистості як передумова успішної професійної кар’єри (2017)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Теоретичні основи розробки педагогічної технології підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу (2017)
Коміренко Ю. А. - Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підґрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини ХІХ – початку ХХ столітть (2017)
Лисенко О. А. - Ірландська національна спілка вчителів у професійній підготовці педагогічних кадрів (2017)
Ляшенко Р. О. - Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища (2017)
Мурована І. В. - Розвиток хореографічної освіти Кіровоградщини в період перебудови (2017)
Петрова С. І. - Можливості використання технологій змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів-філологів (2017)
Ушакова Ю. В. - Формування мотивації до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у диспетчерів аеронавігаційного забезпечення як складова безпеки польотів (2017)
Хайдарі Н. І. - Школа-пансіон рагбі (rugby school) – заклад елітної приватної освіти у Великобританії (2017)
Царенко А. В. - Професійна відповідальність у констексті підготовки майбутнього педагога (2017)
Черніченко Л. А. - Досвід інноваційної діяльності логопедів дошкільних навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти (2017)
Маковєй Р. Г. - Організація ділової гри як інтерактивного методу навчання іноземної мови студентів транспортних спеціальностей ВНЗ (2017)
Shcherbyna S. V. - Computer assisted language learning in the development of communicative competence (2017)
Уличний І. Л. - Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти (2017)
Штань О. О. - Етапи педагогічної діяльності М. Л. Довгополюка (2017)
Шкатула О. П. - Кіберзагрози навчально-пізнавальній діяльності курсантів (2017)
Бойко Н. О. - Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Киівському інституті народної освіти (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Агаркова Н. - Вплив передових громадських діячів на розвиток початкової ланки освіти у Східноукраїнському регіоні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Бєлкіна С. - Методичний супровід формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників у процесі викладання хімії (2015)
Бикова В. - Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців (2015)
Білецька І. - Застосування студентами навчальних стратегій під час вивчення теоретичних дисциплін іноземної мови (2015)
Білокопитов В. - Процес забезпечення якості вищої освіти: підготовчо-експериментальний етап становлення (2015)
Бойван О. - Формування гуманних стосунків у студентських групах на виховних годинах засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Бойченко В. - Роль знання у формуванні педагогічного мислення майбутніх учителів (2015)
Вовк О. - Сучасні підходи до організації позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Волошина Г. - Термінологічна підготовка учителя початкової школи, Волошин П., Роєнко Л. (2015)
Воробйова А. - Практичні механізми продукування етично дієвого риторичного дискурсу на уроках мови в основній школі (2015)
Гелета О. - Суть та особливості формування особистості у концепції християнських духовно-моральних цінностей (2015)
Горда І. - Шляхи формування у студентів мотивації до проведення моніторингу навчальних досягнень з математики (2015)
Грітченко А. - Педагогічна категорія "творча індивідуальність особистості", Іщенко Л. (2015)
Дика Н. - Якість засвоєння лінгвістичних понять учнями старшої школи – передумова формування сучасної мовної особистості (2015)
Дроздова І. - Взаємозв’язок формування мовної особистості студента ВНЗ нефілологічного профілю з розвитком професійного мовлення (2015)
Душечкіна Н. - Критерії сформованості екологічного світогляду студентів-економістів (2015)
Жакоміна Н. - Як навчити учнів шести років швидко читати: з досвіду роботи (2015)
Зброй В. - Використання сучасних педагогічних технологій при вивченні курсу "Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку" (2015)
Йовенко Л. - Осмислення понять "герой", "героїзм" у філософській думці (2015)
Казанцева Л. - Навчання дітей дошкільного віку діалогу на комунікативній основі (2015)
Коваль І. - Cтан професійної підготовки студентів педагогічного коледжу в аспекті їх правового виховання (2015)
Ковтун О. - Комунікативні якості мовлення у структурі позитивного вербального іміджу студента ВНЗ (2015)
Козир М. - Формування аргументаційних умінь учнів 5 – 7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект (2015)
Компаній О. - Навчання переказу тексту в 1 класі на уроках української мови (2015)
Король Т. - Структура комунікативно спрямованого тестового завдання з читання англомовної фахової літератури (2015)
Кравцова Н. - Чиказька експериментальна школа-лабораторія Джона Дьюї як феномен освітньої практики США доби прискореної індустріалізації (2015)
Криловець М. - До ювілею вченого-методиста, Браславська О. (2015)
Лещенко Г. - Саморегуляція як механізм формування професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті (2015)
Личук А. - Професійна ідентичність майбутніх авіадиспетчерів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Луценко О. - Психолого-педагогічні проблеми формування мотивації учбової діяльності (2015)
Марченко О. - Формування акме-особистості майбутнього військового фахівця в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу (2015)
Маслюк К. - Діагностика культури особистісного самовизначення студентів у процесі формувального експерименту (2015)
Микитенко В. - Моделювання мовної особистості на засадах синергетичного підходу (2015)
Мосьпан Н. - Англомовна вища освіта в Європейському Союзі (2015)
Назаренко Н. - Вивчення літератури в контексті культури (2015)
Нємцова Н. - Гуманістичний підхід до виховного процессу та аспекти виховної системи ВНЗ (2015)
Новаківська Л. - Вплив ідей О. Потебні на викладання літератури в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Огринчук О. - Рольова гра як засіб оптимізації і стимуляції процесу навчання української мови як іноземної (2015)
Осадченко І. - Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання (2015)
Паладьєва А. - Проблема викладання латинської мови на факультетах філології у вищій школі (2015)
Перхайло Н. - Роль професійного портфоліо у фаховій підготовці та становленні студенті (2015)
Піскурська Г. - Комплекс вправ з розвитку професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Рева Т. - Стан і перспективи удосконалення навчання хімії студентів фармацевтичного факультету національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2015)
Самойлов А. - Інтеграція групових та індивідуальних форм впливу на підлітків у процесі педагогічної профілактики девіантної поведінки (2015)
Сасюк З. - Особливості застосування методу розрізів в процесі навчання студентів інженерній графіці (2015)
Середа Н. - Розвиваємо зв’язне мовлення в учнів початкових класів на уроках української мови: із досвіду роботи (2015)
Сі Даофен - Структурні особливості співацького навчання студентів інститутів мистецтв з використанням інноваційних технологій (2015)
Федорченко Т. - Вплив стану здоров’я дітей старшого дошкільного віку на їх поведінкові прояви (2015)
Христенко О. - Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України (2015)
Цзян Лібінь - Структура суб’єктно-творчої активності студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів (2015)
Чжау Лі - Поняття "інтерпретаторська компетентність" у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2015)
Шарата Н. - До питання організаційної структури управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ (2015)
Щербакова О. - Духовний потенціал ціннісно зорієнтованої риторики у формуванні риторичного ідеалу сьогодення: сутність і завдання (2015)
Каськів В. І. - Коефіцієнт стійкості укосу насипу. Потрібно його нормувати чи ні?, Гусєв О. В., Каськів С. В. (2013)
Пальчик А. М. - Використання GPS-технологій при вишукуванні та паспортизації автомобільних доріг, Савчук С. О. (2013)
Галкина Н. Г. - Автомобильные стоянки в больших городах (2013)
Тарабан С. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва (2013)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавки "SUPERPLAST" на властивості асфальтобетонів, Воловик О. О., Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В. (2013)
Ковальова Г. М. - Вплив нанорозмірного TIO2 й УФ-опромінення на будову і фізико-механічні властивості лінійного поліетилена, Гордієнко В. П., Мустяца О. Н. (2013)
Мозговой В. В - Выбор энергосберегающих добавок для расширения строительного сезона при устройстве поверхностного водоотвода с щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на мостах, Ольховый Б. Ю., Баран С. А., Нимчук К. И. (2013)
Аксьонов С. Ю. - Теоретичні аспекти проектування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу заданої довговічності, Гаркуша М. В. (2013)
Балашова Ю. Б. - Армування дорожніх одягів при реконструкції автомобільних доріг у м. Дніпропетровськ, Роман С. В., Петрович І. В. (2013)
Кіяшко І. В. - Контроль якості влаштування цементобетонних шарів в аеропорту м. Харкова неруйнівним експрес-методом, Пархоменко О. Ю. (2013)
Колісник О. П. - Використання аеродинамічного нагрівання при тепловологісній обробці бетонних дорожніх конструкцій, Коц І. В. (2013)
Смирнова Н. В. - Вариативное выравнивание проезжей части с расчётом объёмов по каждому варианту в проектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог, Кияшко Д. И. (2013)
Павлюк Д. О. - Результати приймальних випробувань станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій і їх шарів, Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв О. С., Гаврищук В. В., Іващенко А. П., Шур`яков М. В., Шуляк І. С. (2013)
Гамеляк І. П. - Попередження руйнувань та деформацій брукованих покриттів, Карафізі Л. М. (2013)
Скрипець А. В. - Побудова та експериментальне дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів, Краснов В. М., Мельніков Д. Є., Бойко В. І., Сагідаєв Ю. М. (2013)
Ігнатюк В. В. - Математична модель програми ремонтів автомобільних доріг (2013)
Овчинников И. Г. - Проблема создания виртуальной кафедры "Транспортное строительство", Овчинников И. И. (2013)
Смолянюк Р. В. - Роль пересувних дорожніх лабораторій в структурі управліннястаном автомобільних доріг, Биценко Ю. П. (2013)
Соколова Н. М. - Державно-приватне партнерство як механізм залучення коштів на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, Маковська Ю. А., Шкарівська Н. Ю. (2013)
Корольков Р. О. - Використання програмного модуля SCAD для забезпечення достовірності методики розрахунку стійкості армованих укосів насипів автомобільних доріг, Шилін І. В. (2013)
Рублев А. В. - Методика оценки колебаний тросов при взаимодействии с движущимся потоком, Бендеберя Ф. А., Зуев С. В., Маслов И. З. (2013)
Щодро О. Є. - Дослідження місцевих руслових деформацій русла р. Волга біля мостового переходу на трасі Нижній Новгород – Казань, Шинкарук Л. А., Вечер В. В. (2013)
Жданюк І. І. - Техніко-економічні питання, які впливають на систему експлуатації мостових споруд в м. Харкові, Джалалов М. Н., Більченко А. В. (2013)
Мишутин А. В. - Технология строительства железобетонных водопропускных сооружений на автодорогах с использованием модифицированных бетонов для повышения долговечности и эксплуатационной надежности, Гапоненко Е. А. (2013)
Титар В. С. - Прогресивні аспекти технології будівництва дорожніх водопропускних труб (2013)
Данчук В. Д. - Екологічна оцінка вулично-дорожної мережі мегаполісу, Олійник Р. В., Самойленко Є. С. (2013)
Савенко В. Я. - Визначення пропускної здатності автомобільної дороги, Губа В. В. (2013)
Додух К. М. - Інформаційне забезпечення водіїв в складних дорожніх умовах, Шостак С. М. (2013)
Дідківська Л. С. - Дослідження області ефективного функціонування світлофорного регулювання з можливістю виклику пішохідної фази, Шаріна М. В. (2013)
Мельниченко О. І. - Перші робочі та координаційні зустрічі учасників Проекту TEMPUS CERES "Центри підтримки молодих вчених", Славінська О. С., Міронова В. Л. (2014)
Довгополюк Л. О. - Пропускна здатність дорожніх розв’язок в різних рівнях (2014)
Пальчик А. М. - Практична пропускна здатність автомобільних доріг, Неізвестна Н. В., Додух К. М. (2014)
Петрович В. В. - Методика розрахунку габіонних підпірних стінок, Каськів В. І., Каськів С. В., Петрович І. В. (2014)
Шкіт М. А. - Удосконалення проектування пересічень та примикань на автомобільних дорогах (2014)
Гамеляк І. П. - Визначення теплостійкості та термостійкості геограток при армуванні асфальтобетонних покриттів, Бернадський І. І., Дмитренко Л. А., Шатило Т. В. (2014)
Мозговий В. В. - Аналіз застосування холодних асфальтобетоннів підвищеної колієстійкості для аварійного ремонту в екстремальних погодніх умовах, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2014)
Мустяца О. Н. - Кондуктометрія та вольтамперометрія розплавів з іонно-електронною провідністю, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта температурної тріщиностійкості асфальтобетону, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Кожушко В. В. - Деякі особливості зимового утримання автомобільних доріг загального користування, Кожушко В. П., Храпаль О. В., Перістий О. О. (2014)
Савенко В. Я. - Закономірності водно-теплового режиму земляного полотна, Славінська О. С., Усиченко О. Ю. (2014)
Соколова Н. М. - Економічні аспекти оцінки нерухомого майна (2014)
Сохань В. В. - Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва (2014)
Стьожка В. В. - Два етапи розвитку інформаційно-аналітичної системи для тестування фахівців дорожньої галузі, Грицай А. М., Єгоров Е. О., Копинець А. (2014)
Артеменко В. А. - Прогнозування полів природних процесів методами хаотичної динаміки, Петрович В. В. (2014)
Кондрюкова І. О. - Метод аналогій при розрахунку шаруватих плит (2014)
Кузьмінець М. П. - Переваги технічних рішень та технології виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів, Баланін В. Х. (2014)
Марчук О. В. - Побудова прикладної моделі для розрахунку волокнистих полих валів, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2014)
Славінська О. С. - Дослідження вузла розгалуження відкритих потоків у зоні впливу мостових переходів, Щодро О. Є., Козарчук І. А. (2014)
Пронин С. В. - Задачи прогнозирования с помощью искусственных нейронных сетей (2014)
Кульбовський І. І. - Математичне моделювання взаємодії рухомого складу з рейками на коліях метрополітену як один з чинників якості управління проектами в метрополітені, Агарков О. В. (2014)
Шинкарук Л. А. - Вплив мостових переходів на русловий процес на р. Тиса (ділянка Королево-Вилок) (2014)
Кіяшко І. В. - Оцінка стану водного середовища при будівництві мостових переходів (2014)
Гончаренко В. В. - Проблеми оцінки якості промислової продукції з урахуванням екологічної складової, Руднєва О. Ю. (2014)
Гайдукевич В. А. - Працездатність водія в різних типах дорожнього середовища, Коник М. В. (2014)
Кірічек Ю. О. - Застосування малих кільцевих перетинів для підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності магістральних вулиць, Балашова Ю. Б., Авраменко Д. С. (2014)
Мельниченко О. А. - Елементи державної екологічної політики (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики (2016)
Бєльська Т. В. - Співідношення понять "державна політика" та "державне управління" (2016)
Зюзь Д. В. - Сутність та чинники розвитку економічної системи (2016)
Гришина Н. М. - Державний кордон як інститут транскордонного співробітництва (2016)
Косенко А. В. - Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві (2016)
Косенко В. В. - Логістична підтримка інноваційної діяльності, Мілаш Л. М. (2016)
Дідок Ю. В. - Реформування системи забезпечення якості та безпечності продовольчої продукції в Україні: ризики та загрози (2016)
Котковський В. Р. - Взаємодія з громадськістю в системі місцевого самоврядування України (2016)
Дармостук Д. Г. - Роль зеленого туризму у розвитку сільських територій (2016)
Лещинський В. П. - Загальна економічна ефективність та її вплив на розвиток інноваційного потенціалу галузей та регіонів (2016)
Книжник Л. Ю. - Удосконалення професійних знань аудиторів України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Панов В. В. - Державна політика у сфері ЖКГ: нові реалії та можливості (на прикладі підприємств водопостачання і водовідведення) (2016)
Чернятіна В. А. - Оцінка організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку сільських територій в Україні (2016)
Андрющенко О. Б. - Державний механізм управління якістю життя населення: концептуальне забезпечення (2016)
Камок Т. В. - Використання методу кадрант-аналізу для наближення до визначення сутності лідера (2016)
Труш О. О. - Інститути ЄС з протидії нелегальній міграції, Гузь В. В. (2016)
Омаров А. Е. огли - Світовий еволюційний процес та забезпечення механізмів екологічної безпеки (2016)
Заскалкін А. С. - Форсайт як інноваційний інструмент публічного управління розвитком системи державно-приватного партнерства (2016)
Єлагін В. П. - Проблеми запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Мазурок О. В. - Державно-приватне партнерство як засіб підвищення ефективності системи охорони здоров'я (2016)
Богаченко В. М. - Аналіз критеріїв для обгрунтування реконструкції автомобільних доріг, Гончаренко М. В. (2013)
Ляшенко Д. О. - Особливості математичної основи карт транспортної інфраструктури міжнародних зв'язків (2013)
Мусиенко И. В. - Трассирование автомобильных дорог методом гибкого браслета: экономический аспект (2013)
Процюк В. О. - Прогнозування несучої здатності дорожніх одягів на ділянках з надмірним зволоженням грунтів (2013)
Різніченко О. С. - Проектування асфальтобетонного покриття на мостах із підвищеною зсувостійкістю (2013)
Скрыпник Т. В. - Городские улицы и дороги как составные проекта "электронный город" (2013)
Смолянец В. В. - Современный подход к проектированию городских магистралей на примере проекта магистрали "Cевер – Юг” в г Одессе (2013)
Кіяшко І. В. - Моделювання процесів остигання асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида під час транспортування, Новаковський Д. М., Мінаков О. С., Пархоменко О. Ю. (2013)
Ряпухін В. М. - Експериментальне визначення чисельного значення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону, Дорожко Є. В. (2013)
Фоменко Г. Р. - Дорожні одяги в міських умовах, Нечитайло Н. О. (2013)
Роман С. В. - Прогнозування зміни собівартості перевезень в міських умовах в залежності від стану вулиць і доріг (2013)
Нечитайло Н. О. - Основні принципи оцінки зсувостійкості асфальтобетонних шарів (2013)
Сєдов А. В. - Особливості технології влаштування асфальтобетонних шарів в умовах від’ємних температур, Фоменко О. О. (2013)
Гамеляк І. П. - Використання статико-динамічного способу ін’єктування при підсиленні грунтової основи схилів доріг, Коц І. В., Бадьора Н. П. (2013)
Тимченко О. М. - Визначення порушень стійкості схилів і укосів на автомобільних дорогах у гірській місцевості (2013)
Батракова А. Г. - Модели прогнозирования в системе мониторинга состояния дорожных одежд (2013)
Завойчинський В. О. - Основи формування системи ресурсного забезпечення дорожнього виробництва (2013)
Кизима О. О. - Використання критерію виробітку для обґрунтування організаційно-технічних рішень (2013)
Соколова Н. М. - Використання концесйних угод на основі державно-приватного партнерства в дорожньому будівництві, Маковська Ю.А., Харченко К.Г. (2013)
Татусь В. В. - Оптимізація ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2013)
Харченко А. М. - Дослідження взаємозв'язку вартості та тривалості проектів у дорожньому виробництві, Сагатюк Я. (2013)
Артеменко В. А. - О возможностях прогнозирования температурных рядов методом локальной аппроксимации, Петрович В. В. (2013)
Гайдукевич В. А. - Оцінка функціонального стану гнучкої анкерної підпірної стінки (2013)
Киричек Ю. А. - Определение допускаемого давления на основания фундаментов мелкого заложения по данным чиссленного упругопластического решения, Трегуб А. В., Тымчишин Е. М. (2013)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану бетонних зразків методом цифрової кореляції зображень, Іваницький Я. Л., Ковальчик Я. І., Мольков Ю. В. (2013)
Овчинников И. Г. - Моделирование поведения транспортных сооружений с использованием компьютерных технологий: проблемы и пути их решения, Овчинников И. И. (2013)
Скрипець А. В. - Побудова та експериментальне дослідження автоматичного вимірювача шорсткості злітно-посадкової смуги, Краснов В. М., Сагідаєв Ю. М., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. (2013)
Кульбовський І. І. - Сучасна конструкція безбаластного полотна з блочними рейковими опорами EBS в проектах метрополітену (2013)
Невінгловський В. Ф. - Теоретичні аспекти розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття на залізобетонних автодорожніх мостах (2013)
Янчук Л. Л. - Методологія оцінки ресурсу залізобетонних прогонових будов на стадії проектування (2013)
Гавриш В. С. - Акустическое загрязнение придорожного пространства автомобильных дорог (2013)
Смирнова Н. В. - Основные зависимости режимов движения транспортных потоков на участках дорог с невозможными обгонами (2013)
Глотов С. В. - Материалы к фауне жуков-стафилинид подсемейства Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) Луганской области (сообщение 2) (2011)
Демченко О. М. - Роль катехоламінергічної системи мозку у формуванні сиднокарбового психозу, Дроздов О. Л., Богданова О. О., Ейяд А. (2011)
Завьялов В. П. - Особливості імунного статусу дітей з сенсоневральною приглухуватістю, Шмалєй С. В., Костенко О. Р., Редька І. В. (2011)
Кармазіна І. С. - Кластерний аналіз цитокінового профілю та показників білкового обміну при канцерогенезі та запаленні (2011)
Книшов Г. В. - Особливості будови міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією (ГКМП) за даними ехокардіографії, Руденко К. В., Трембовецька О. М. (2011)
Коломийчук Т. В. - Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин-протеинового комплекса, Карпов Л. М., Черно Н. К. (2011)
Королесова Д. Д. - Изменения в структуре макрозообентоса Тендровского залива в связи с деградацией зарослей харовых водорослей, Черняков Д. А. (2011)
Лопатин А. В. - Эусоциальное поведение пчелы Halictus quadricinctus (F.) (Hymenoptera, Halictidae), Чуканова Н. В. (2011)
Мартынов А. В. - Обзор поденок (Insecta, Ephemeroptera) Харьковской области (Украина) (2011)
Межжерин С. В. - Современное распространение, морфологическая изменчивость и диагностика широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в Украине, Костюк В. С., Жалай Е. И. (2011)
Орлова Е. С. - Встречаемость клеща Sphexicozella connivens Mahunka (Acari, Astigmata, Winterschmidtiidae) в семьях осы Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) на юге Украины, Фирман Л. А., Русина Л. Ю. (2011)
Пономарев В. А. - Незаразные и инфекционные болезни семей шмелей при опылении овощных культур и меры профилактики, Лопатин А. В. (2011)
Русин М. Ю. - Ellobius talpinus Pallas (Rodentia: Cricetidae) в Украине: распространение, численность и охрана (2011)
Селюнина З. В. - Результаты мониторинга герпетофауны в Черноморском биосферном заповеднике в 2006 - 2010 годах (2011)
Ткаченко П. В. - Влияние антропогенной трансформации смежных акваторий на ихтиофауну Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря (2011)
Фирман Л. А. - Фенотипическое разнообразие самцов Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae), Русина Л. Ю. (2011)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій фонових видів молюсків родини Unionidae північно-західної частини Прут-Дністровського межиріччя Буковини, Сергенюк С. В. (2011)
Шешурак П. Н. - Животные - как объекты охоты кошки домашней (Felis catus Linnaeus, 1758) в Черниговской области (Украина), Вобленко А. С., Кедров Б. Ю., Громова А. Г., Гаврилей М. А. (2011)
Язловицька Л. С. - Оцінка функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з урахуванням впливу циркадних ритмів та навчального навантаження (2011)
Данчук В. Д. - Моделювання мережі наземних шляхів сполучень, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2013)
Кірічек Ю. О. - Удосконалення структури магістральних вулиць південно-західної частини м. Дніпропетровська, Балашова Ю. Б., Гречук Р. С. (2013)
Скрипник Т. В. - Шумозахисні екрани як спосіб зменшення шумового навантаження на міську забудову (2013)
Смирнова Н. В. - Инновационные технологии проектирования объектов транспортного строительства в программном комплексе CREDO, Павленко Н. В. (2013)
Ткаченко І. В. - Алгоритм програми "ROAD BEAUTIFICATION" для розрахунку параметрів просторового коридору автомобільної дороги і вулиці (2013)
Хазін В. Й. - Вимоги та особливості проектування автомобільних трас картодромів (2013)
Хом’як А. Я. - Визначення завантаженості міських вулиць і доріг, Назіна М. О. (2013)
Шаповалов А. Л. - Дослідження біопереходів для тварин на автомобільних дорогах України (2013)
Гамеляк І. П. - Кінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергатором, Бауман К. В., Коц І. В. (2013)
Литвиненко А. С. - Про необхідність відмови від визначення розрахункових показників міцності і деформативності зв’язних ґрунтів відповідно до їх вологості на границі текучості (2013)
Онищенко А. М. - Експериментальний аналіз впливу мікроволокон на підвищення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття випробуваного на кільцевому стенді, Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2013)
Алєніч М. Д. - Зарубіжний досвід застосування холодної регенерації асфальтобетонних покриттів (2013)
Роман С. В. - Закономірності формування швидкісних режимів міських вулиць і доріг в залежності від стану їх проїзної частини (2013)
Батракова А. Г. - Превентивное обслуживание дорожных одежд в системе управления состоянием покрытия, Галащук И. Б. (2013)
Беспалов Л. Н. - Оценка распределяющего влияния дорожной одежды при определении грузоподъемности плитных пролетных строений, Мальгин М. Г., Ласлов С. В. (2013)
Дорошенко Ю. М. - Вплив експлуатаційних навантажень на цементобетонне покриття доріг, Дорошенко О. Ю. (2013)
Кіяшко І. В. - Обґрунтування параметрів тестового навантаження при вимірюванні міцності дорожнього одягу динамічними методами, Новаковський Д. М., Смолянюк Р. В., Мінаков О. С., Пархоменко О. Ю., Буркун В. І. (2013)
Кіяшко Д. І. - Обґрунтування показників поздовжньої рівності дорожніх покриттів з врахуванням вібронавантаження діючого на водія та пасажирів (2013)
Роман С. В. - Оцінка наслідків проведення дорожніх ремонтно-відновлювальних робіт в міських умовах, Кизима С. С. (2013)
Канін О. П. - Генетичний алгоритм оптимізації довгострокових стратегій ремонтів мостів, Халай Т. О., Боднар Л. П. (2013)
Лихоступ М. М. - Вплив організаційно-технологічних рішень на надійність виконання дорожніх робіт (2013)
Соколова Н. М. - Оптимізація стану автомобільних доріг в умовах державно-приватного партнерства, Харченко А. М. (2013)
Артеменко В. А. - Использование хаотического LA-фильтра при прогнозе природных процессов методом нелинейной динамики, Петрович В. В. (2013)
Бабаев В. Н. - Технология закрепления в бетоне арматурных стержней серповидного класса А500С акриловыми клеями, Золотов М. С., Скляров В. А., Щербов В. Ю. (2013)
Гембарський Л. В. - Теоретичне обґрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування (2013)
Зинченко Е. В. - Вибродиагностика состояния дорожной одежды на мостах, Овчинников И. Г., Овчинников И. И. (2013)
Безбабічева О. І. - Визначення напруженого стану консольних тротуарів монолітного мосту з використанням ПК "ЛІРА", Віхров Є. О. (2013)
Šafář R. - Пешеходный мост в г. Табор, Чешская республика, Обрезов H. (2013)
Кот Д.В. - Етапи спорудження та основні розрахункові стадії одно склепистої підземної споруди для міського транспорту (2013)
Лантух-Лященко А. І. - Єврокод – новий підхід в проектуванні мостів (2013)
Богаченко В. М. - Вражаючі фактори вибуху паливо-повітряної суміші на автозаправних станціях, Тютюнник Я. С. (2013)
Коваленко Л. О. - Аналіз умов та безпеки руху на автомобільних дорогах з урахуванням інформаційних показників дорожнього середовища (2013)
Вихідні дані (2013)
Ван Інзюнь - Генеза становлення теорії та методики навчання гри на віолончелі (2015)
Васильківська О. - Роль мистецтва квілінгу в проектній культурі графічного дизайну (2015)
Десятов Д. - Методична готовність вчителя до порівняльного викладання теми геноцидів у шкільному курсі історії (2015)
Китайгородська Г. - Сучасні методи розвитку вокальної майстерності майбутніх учителів музики (2015)
Король А. - Методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах (2015)
Кремешна Т. - Художня інтерпретація музичного твору як освітня технологія на заняттях з основного музичного інструменту, Збожимська Н. (2015)
Лабунець В. - Наукові підходи до інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Малежик Ю. - Особливості навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва прийомів стилізації на заняттях з формоутворення (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського