Малишенко К. А. - Інформаційна ефективність ринку та її зв'язок з типами ринкових структур (2014)
Єгоров Б. В. - Моделювання розвитку продовольчого ринку в системі продовольчої безпеки регіонів України, Козак К. Б. (2014)
Кавун О. А. - Зарубежный опыт развития многоканальной розничной торговли в современных условиях (2014)
Іщенко М. І. - Теоретичні основи розробки стратегії розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів, Нусінов В. Я. (2014)
Волобуєв М. І. - Гендерні особливості управління персоналом (2014)
Савченко Р. О. - Внутрішній та управлінський контроль: право на існування (2014)
Пустоваров В. В. - Вплив бюджету на процеси нагромадження в національній економіці (2014)
Мосін О. О. - Практичні аспекти дослідження конкурентоспроможності інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2014)
Тарасов Д. А. - Молочарські кооперативи як фактор підвищення ефективності дрібного товарного виробництва (2014)
Бєлік В. Д. - Підходи щодо формування інвестицій для розвитку трудового потенціалу на підприємствах харчової промисловості (2014)
Жидик О. І. - Стан банківського кредитування торговельної галузі Закарпатської області (2014)
Тодорюк С. І. - Екологічні перспективи в реалізації концепції сталого розвитку аграрного сектора України (2014)
Васюк Н. О. - Нормативно-правове регулювання наукової діяльності в державному управлінні (2014)
Петриків А. В. - Напрями підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень (2014)
Федчишина В. В. - Науково-судова експертиза у механізмі державотворення України: історичний досвід Української Народної Республіки часів Центральної ради (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні у період її становлення та розвитку (2014)
Олійник В. В. - Динамізм державного управління післядипломною освітою (2014)
Філіппова В. Д. - Державна політика якості педагогічної освіти (2014)
Шевчук І. В. - Організаційний механізм державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Смірнова О. М. - Аналіз організаційно-правового механізму державного регулювання психологічної складової цивільного захисту (2014)
Бричук К. Г. - Функції державної влади та моделі надання електронних державних послуг (2014)
Сіцінський Н. А. - Пріоритетні напрями щодо завершення договірно-правового оформлення сухопутної ділянки українсько-російського державного кордону України (2014)
Гайдаш Д. С. - Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: стан наукових досліджень (2014)
Барна М. М. - Біологія цвітіння ранньої (Var. praecox Czern.) і пізньої (Var. tardiflora Czern.) форм дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах Західного Поділля, Барна Л. С., Карплюк Н. А. (2017)
Бідолах Д. І. - Оцінка стану дендрофлори Більче-Золотецького парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва, Гринюк Ю. Г., Кузьович В. С., Тригуба Б. М., Підховна С. М. (2017)
Клименко А. В. - Передумови створення нових експозицій з урахуванням пам’яток культурної та історичної спадщини в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2017)
Мордатенко І. Л. - Сучасний стан насаджень Східної балки дендропарку "Олександрія" НАН України (2017)
Онук Л. Л. - Перспективи використання Leptopus chinensis (Bunge) Pojark. (Phyllanthaceae) в озелененні садів і парків Західного регіону України, Ліснічук А. М. (2017)
Приплавко С. О. - Вплив гербіциду Антибур`ян на ріст і показники врожайності кукурудзи цукрової, Гавій В. М., Коваленко С. О. (2017)
Цицюра Н. І. - Поліваріантність представників роду Chamaecyparis Spach. у культурних фітоландшафтах Волино-Поділля (2017)
Штогрин М. О. - Система природоохоронних заходів щодо збереження рідкісних лісових видів рослин відповідно до менеджмент-плану НПП "Кременецькі гори", Штогун А. О. (2017)
Буздуга І. М. - Вплив температури вирощування та сахарози на активність аскорбат пероксидази у Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу, Волков Р. А., Панчук І. І. (2017)
Лукашів О. Я. - Корекція обміну речовин у щурів селенхромліпідним комплексом з Chlorella vulgaris Biej та сполуками хрому(III) і селену(IV) за експериментального цукрового діабету 2-го типу, Боднар О. І., Грубінко В. В. (2017)
Марценюк В. М. - Вміст тиреоїдних гормонів, кортизолу та глюкози у плазмі крові як показники видоспецифічної біохімічної відповіді риб на дію підвищеної мінералізації води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Причепа М. В., Водяніцький О. М. (2017)
Абрам’юк І. І. - Особливості плавальної здатності ранньої молоді коропових риб у зв'язку з формою їх тіла, Афанасьєв С. О., Прімачов М. Т. (2017)
Гандзюра В. П. - Адаптації риб і ракоподібних до токсичного водного середовища, Коваленко В. Ф., Злацькій І. А., Осмалений М. С., Пелішенко О. В. (2017)
Шевчик Л. О. - Порівняльна характеристика іхтіофауни водойм м. Тернополя, Грод І. М. (2017)
Калінін І. В. - Накопичення важких металів в тканинах щурів за експериментальної інтоксикації (2017)
Капелюх Я. І. - Денні лускокрилі природного заповідника "Медобори" (2017)
Лакуста О. М. - Вміст сполук карбону у колодязній воді Чернівецької області, Руденко С. С. (2017)
Губ’як В. Д. - Пилипчук Олег Ярославович – видатний учений України в галузі історії науки й техніки (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Барна М. М. - Борис Володимирович Заверуха — видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань (до 90-річчя від дня народження), Барна Л. С. (2017)
Пида С. В. - Монографія з історії біології, Курочка І. В., Козак В. О. (2017)
Барна М. М. - Пам’яті члена-кореспондента НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко, Барна Л. С. (2017)
Барна М. М. - Пам’яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника, Барна Л. С. (2017)
Bushuyev S. - Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial energy, Rusan N. (2017)
Piterska V. - Methodological basis of innovative project-oriented organizations’ management, Kramskiy S. (2017)
Азарова І. Б. - Методологічні підходи ініціації проектів (2017)
Ачкасов І. А. - Аналіз непродуктивних втрат в електричних мережах та вплив на них (2017)
Балдук Г. П. - Актуальність визначення потенціалу успішності управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами (2017)
Єгорченкова Н. Ю. - Метод сітьового управління інформаційними ресурсами проектно-орієнтованих підприємств (2017)
Ковтун Т. А. - Реинжиниринг бизнес-процессов с позиций методологий управления проектов, Дмитриева Л. В. (2017)
Лисицін О. Б. - Моделі і методи реінжинірингу роботи Call-центру, Лисицін Б. О. (2017)
Лукьянов Д. В. - Формирование научных школ как команд в контексте проектного подхода, Колесникова Е. В. (2017)
Савіна О. Ю. - Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними (2017)
Тулупов М. А. - Стратегии создания офиса управления проектами на металлургических предприятиях Украины (2017)
Фесенко Т. Г. - Контент-аналіз управління проектами гендерного бюджетування, Фесенко Г. Г. (2017)
Венгріна О. С. - Інформаційна система вибору функціонального призначення продукту проекту редевелопменту з використанням апарату нечіткої логіки, Старкова О. В. (2017)
Демідов П. Г. - Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством, Цюцюра М. І. (2017)
Доманецька І. М. - Перспективи розбудови державної системи моніторингу довкілля, Серпінська О. І. (2017)
Кузоров Є. О. - Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Аналіз впливу загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах на сфери суспільної діяльності (2017)
Тімінський О. Г. - Формулювання функції оптимізації біадаптивної системи управління проектно-орієнтованого підприємства (2017)
Безклубенко І. С. - Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекта інженерної мережі (2017)
Ботвіновська С. І. - Варіювання форми об’єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів (2017)
Горда Е. В. - Онтология цифрового изображения дефекта типа "трещина" на объектах строительства, Михайленко В. М. (2017)
Зацерковний В. І. - Застосування геоінформаційних технологій в моделюванні родовищ корисних копалин, Оберемок Н. В., Тишаєв І. В., Наливайко О. М. (2017)
Мудрий І. І. - Порядок та реалізація принципів формування ефективного комплекту стрілових кранів (2017)
Білощицький А. О. - Концептуальна модель інформаційної технології оцінювання результатів науково-дослідної роботи, Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В., Білощицька С. В., Кузка О. І. (2017)
Назимко В. В. - Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М. (2017)
Афанасьєв В. В. - Удосконалення технологічних процесів стикування у фасадних теплоізоляційних системах, Мальований І. В., Ярова Ю. О., Корнійчук Ю. О. (2017)
Романушко В. Є. - Скорочення термінів будівельних робіт при реконструкції (2017)
Смілка В. А. - Класифікація об'єктів, що будуються засобами нейронних мереж (2017)
Тугай О. А. - Передумови вдосконалення організаційно-технологічних рішень ревіталізації технологічних процесів будівельного виробництва, Осипова А. О. (2017)
Чернишев Д. О. - Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжиніринга проектів на принципах біосферосумісного будівництва (2017)
Бойко Л. М. - Державне регулювання рентних відносин як передумова зростання власних інвестиційних ресурсів товаровиробників у сільському господарстві (2017)
Дейч М. Є. - Розвиток соціальної відповідальної регіональної політики як інструменту розвитку держави (2017)
Жам О. Ю. - Оподаткування прибутку комерційних банків України, Фесюн В. О. (2017)
Зелінська М. І. - Вплив громадськості на прийняття владних рішень, Панченко Н. В. (2017)
Кушнір М. О. - Інституційно-правове забезпечення як поняття у вітчизняній науці "публічне управління та адміністрування" (2017)
Мануілова К. В. - Роль національних традицій у формуванні засад децентралізації публічної влади України (2017)
Николаєва В. І. - Культурна трансформація медійного простору інформаційного суспільства, Якименко Ю. (2017)
Вовк С. М. - Активізація іноваційного управління охороною здоров’я (2017)
Андрющенко О. Б. - Система управління даними державного механізму управління якістю життя населення: методичне забезпечення (2017)
Келембет О. С. - Сутність і особливості формування державної політики відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій (2017)
Сергієнко Л. В. - Взаємодія держави та бізнесу в забезпеченні реалізації державної політики циркулярної економіки (2017)
Федорова Г. В. - Соціальна реклама як фактор формування інформаційного забезпечення у сфері зайнятості (2017)
Лісютін А. І. - Інструменти державного управління у сфері захисту інтелектуальної власності у легкій промисловості України (2017)
Голтвенко О. В. - Kонцептуальні основи інноваційного розвитку функціонування соціо-еколого-економічних систем (2017)
Чечель А. О. - Мотивація трудових ресурсів як засіб утримання та збереження кадрового потенціалу підприємства, Чалов В. В. (2017)
Абесадзе Р. Б. - Проблемы государственной координации формирования национальной инновационной системы Грузии, Бурдули В. Ш. (2017)
Бурдули В. Ш. - Проблемы государственной координации привлечения финансовых ресурсов национального бизнесса на инвестиции в реальный сектор экономики (2017)
Пирог О. В. - Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства (2014)
Стаканов Р. Д. - Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ХХІ ст. (2014)
Рамський А. Ю. - Особливості системи захисту інвестицій домогосподарств в Україні (2014)
Речка К. М. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємств АПК (2014)
Однорог М. А. - Особливості розвитку інвестиційного забезпечення в сільському господарстві на сучасному етапі (2014)
Мочалина О. С. - Инвестиционная безопасность как условие эффективного развития региона (2014)
Коваленко Л. О. - Інвестиції як форма фінансового забезпечення розвитку депресивних регіонів, Міхеєнко Т. В. (2014)
Абакуменко О. В. - Стимулювання трудової активності населення як необхідна передумова активізації інвестиційної діяльності в Україні, Лавров К. Є. (2014)
Іщенко М. І. - Циклічність у розвитку суб'єктів господарювання (2014)
Єгоров Б. В. - Визначення ємності регіонального продовольчого ринку, Козак К. Б. (2014)
Малишенко К. А. - Особливості дивідендної політики підприємств України (2014)
Бердар М. М. - Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку (2014)
Рибачук Н. В. - Формування лояльності працівників підприємства як важливого чинника його функціонування, Журко Т. О. (2014)
Капаруліна І. М. - Моделювання підприємства: забезпечення цілісності репрезентації за допомогою фреймово-метафоричної моделі (2014)
Мельник Л. Л. - Наукові засади взаємодії менеджменту агропідприємств із ринковим механізмом (2014)
Кужель В. В. - Реалізація функцій соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери, Танасійчук Ю. В. (2014)
Слюсаренко А. В. - Формування стратегічних орінтирів розвитку аграрного сектору України на основі світового досвіду (2014)
Коваль Н. В. - Government Relations як чинник ефективного ведення бізнесу (2014)
Бугаєнко С. А. - Формування механізмів маркетингової політики розподілу продовольчих товарів харчових підприємств України (2014)
Садыгов Шахин Мустафа оглы - Приоритетное развитие ненефтяного сектора в экономической политике Азербайджана (2014)
Мороз П. А. - Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку (2014)
Пустоваров В. В. - Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки (2014)
Москвічова О. С. - Концептуальні засади державного регулювання кредитних послуг України в умовах банківської кризи (2014)
Ясько Ю. І. - Конкурентна політика держави: сутність, принципи та механізм реалізації (2014)
Проць Н. В. - Особливості концепцій бюджетування та їх класифікація (2014)
Олійник В. В. - Принципи побудови та функціонування системи державного управління післядипломною освітою (2014)
Козаков В. М. - Формування моделі етичної поведінки державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління, Чаплай І. В. (2014)
Нехайчук Д. В. - Забезпечення фінансової та монетарної стабільності у державі як основа збалансованого економічного зростання: ретроспективний аналіз та закордонний досвід (2014)
Красавцева Л. Ю. - Геопросторові структури туристичного ринку як результат територіальної диференціації туристичного процесу (2014)
Гармаш К. Є. - Ефективність методів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2014)
Бричук К. Г. - Особливості управління інформацією в системі надання електронних державних послуг (2014)
Гайдаш Д. С. - Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: сутність понять (2014)
Пирог О. В. - Економічний розвиток національних економік за різних типів суспільств (2014)
Павленко І. А. - Інноваційне підприємництво як наукова категорія, Петренко Л. А. (2014)
Жадан О. В. - Держава у системі управління інвестуванням у людський капітал (2014)
Андрієць В. С. - Економічна сутність поняття "інвестиційна привабливість підприємства" (2014)
Качмар О. В. - Інвестиції в людський капітал аграрних підприємств (2014)
Ажаман І. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку житлового будівництва в сільській місцевості (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічний аспект ресурсної інваріантності інвестиційних процесів (2014)
Корнєєв М. В. - Особливості перерозподілу інвестиційних ресурсів в умовах фінансіалізації економіки (2014)
Кіркова Н. П. - Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні (2014)
Зеліско І. М. - Фінансові детермінанти функціонування інтегрованих аграрно-промислових формувань України (2014)
Зайцева І. Ю. - Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства (2014)
Малишенко К. А. - Поведінкові фінанси та їх вплив на динаміку фондового ринку (2014)
Бєлялов Т. Е. - Фінансово-економічні аспекти національної безпеки України (2014)
Антохов А. А. - Передумови переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки (2014)
Візіренко С. В. - Удосконалення організації обліку на підприємствах (2014)
Короткевич О. В. - Заборгованість бюджету перед податкоплатниками: рівень та динаміка (2014)
Волобуєв М. І. - Тайм-менеджмент керівника виробничого підприємства (2014)
Лазарева М. Г. - Визначення ефекту синергії від централізації функцій у холдингових компаніях (2014)
Кармазіна Н. В. - Концепція макроекономічного регулювання розвитку промисловості на засадах формування каскадних форм просторової організації в регіонах України (2014)
Амбрик Л. П. - Соціальні ефекти застосування інструментів податкового регулювання, Задворна О. П. (2014)
Жебровська О. О. - Сутність та значення інтегрованих маркетингових комунікацій в сучасних умовах (2014)
Онисенко Т. С. - Оптимізація фінансування впровадження інновацій видавничими підприємствами (2014)
Пужай-Череда А. М. - Показники оцінки в управлінні елементами оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2014)
Ксьонова О. В. - Зовнішня соціальна ефективність виробництва продукції скотарства у Харківській області (2014)
Моісеєнко О. М. - Проблема формування сучасної інституційної системи економічної влади України (2014)
Решетова Г. В. - Методичні аспекти оцінки вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу (2014)
Чередніченко С. В. - Визначення особливостей металургійної галузі як об'єкту управління (2014)
Марченко И. С. - Селективное импортозамещение — условие устойчивого развития эмерджентных рыночных экономик (2014)
Міщенко Д. А. - Забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом удосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки (2014)
Олійник В. В. - Перспективи державного управління розвитком післядипломної освіти в Україні (2014)
Дробязко А. М. - Механізми врахування ризиків у процесі прийняття управлінських рішень в умовах сучасних викликів (2014)
Чаплай І. В. - Організаційно-правові аспекти адаптації механізму державного управління в Україні до європейських стандартів (2014)
Дубас Р. Г. - Антикризове управління підприємством: економіка, менеджмент, маркетинг (2017)
Дергачова В. В. - Енергетична безпека сталого розвитку для підвищення якості та безпеки життя людей, Колешня Я. О. (2017)
Болотіна Є. В. - Реформування моделі публічного адміністрування в умовах євроінтеграції України, Ханіна А. Е. (2017)
Бондаренко О. М. - Забезпечення мінімального рівня зарплати: основні правила й розрахунок доплати (2017)
Волошина С. В. - Обгрунтування вибору стратегії управління людським капіталом підприємства (2017)
Гайдаржийська О. М. - Формування оборотного капіталу підприємства, Щепіна Т. Г., Білковська Д. І. (2017)
Клапків Ю. М. - Принципи функціонування ринку страхових послуг (2017)
Кучер С. Ф. - Принципи комплексного розвитку економіки приморських міст (2017)
Лохман Н. В. - Дорожня карта отримання "зеленого тарифу" для прогресивних підприємств Енергопостачання, Бугаєнко О. В. (2017)
Морозов В. С. - Нетарифне та митно-тарифне регулювання імпорту у ФРН (2017)
Корженко К. А. - Проблеми психологічного впливу інформаційних війн (2017)
Соболєва-Терещенко О. А. - Теоретико-методологічні основи ефективних систем лояльності, Жарнікова В. В. (2017)
Чмут А. В. - Гармонізація інтересів акціонерів компанії та інших стейкхолдерів в умовах виходу на міжнародні ринки, Федорова Т. В. (2017)
Дятлов Є. В. - Система економічної інформації для розвитку зовнішньої торгівлі та економіки на глобальному і національному рівнях (2017)
Калініна А. Г. - Синергетичний підхід до управління складовими стратегічного потенціалу регіону (2017)
Тарасенко Д. Л. - Сутність розвитку соціально-економічної системи (2017)
Sysoieva S. - Interdisciplinary studies in education (2017)
Батечко Н. - Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Концептуальні основи деонтологічної підготовки керівників навчальних закладів на другому рівні вищої освіти (2017)
Сопова Д. - Поняття академічної чесності: науковий дискурс (2017)
Мачинська Н. - Розвиток лідерських якостей у студентів у процесі професійної підготовки (2017)
Цехмістер Я. - Післядипломна освіта лікарів: клініко-фармацевтична підготовка, Лисенко О. (2017)
Мельниченко О. - Педагогіка підприємництва: вивчення досвіду та перспективи в Україні (2017)
Євдокимов В. - Технології еврестичного навчання у підготовці вчителів (2017)
Ясінський В. - Зміст професійної підготовки фахівців юридичного профілю: історико-педагогічний аспект (2017)
Іваній І. - Акме-культурологічний підхід до організації підготовки магістрів фізкультурних спеціальностей (2017)
Меняйло В. - Сутність дослідницько-інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2017)
Шакотько В. - Інформологія і методика навчання її основам у педагогічному університеті (2017)
Троцко Г. - Модернізація виховних практик в педагогічних університетах (2017)
Косенко Ю. - Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної творчості (2017)
Дерека Т. - Сучасні пріоритети формування професійної компетентності фахівців з фізичного виховання, Туманова В. (2017)
Ромашенко В. - Проблема формування соціокультурної та полікультурної компетентностей у студентів філологічного напряму (2017)
Короткова Ю. - Удосконалення іншомовної освіти майбутніх фахівців задля підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2017)
Кажан Ю. - Вдосконалення методичної компетентності майбутніх вчителів німецької мови: використання платформи MOODLE (2017)
Золотько Ю. - Професійне спрямування викладання англійської мови майбутнім магістрам менеджерам освіти (2017)
Закревська C. - Забезпечення якісного розвитку неформальної освіти дорослих (2017)
Кристопчук Т. - Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини (2017)
Козак Л. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід (2017)
Воєвутко Н. - Дистанційна форма професійної підготовки вчителів республіки Кіпр (2017)
Загородня А. - Підготовка фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі: методологічний аспект (2017)
Євтушенко Н. - Дефінування системи підвищення кваліфікації вчителів у науковому просторі України і Республіки Польща (2017)
Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 - 28.09.2004). Присвята вчителю (2017)
Alodat T. - Weak convergence of weighted additive functionals of long-range dependent fields, Olenko A. (2017)
Верцімаха О. О. - М'який розв'язок параболічного рівняння, керованого σ-скінченною стохастичною мірою, Радченко В. М. (2017)
Голомозий В. В. - Властивості стохастичної мажоранти для дискретних розподілів та їхнє застосування до послідовності відновлення, породженої неоднорідним ланцюгом Маркова (2017)
Дашков О. О. - Консистентність оцінки ортогональної регресії в неявній лінійній моделі з похибками у змінних, Кукуш О. Г. (2017)
Закусило О. К. - Про екстремальні значення деяких регенеруючих процесів, Мацак І. К. (2017)
Іванов О. В. - Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів синусоїдної моделі текстурованої поверхні, Маляр О. В. (2017)
Козак П. С. - Оцінки функціоналів від стохастичних послідовностей із періодично стаціонарними приростами, Моклячук М. П. (2017)
Козаченко Ю. В. - Моделювання дробового броунівського руху у просторі Lp(|0,T|), Пашко А. О., Василик О. І. (2017)
Лебєдєв Є. О. - Багатоканальні мережі зі взаємозалежними вхідними потоками у перевантаженому режимі, Чечельницький О. А., Лівінська Г. В. (2017)
Leonenko N. N. - Increasing domain asymptotics for the first Minkowski functional of spherical random fields, Ruiz-Medina M. D. (2017)
Malyarenko A. - Spectral expansions of random sections of homogeneous vector bundles (2017)
Мішура Ю. С. - Стохастичне зображення та потраєкторні властивості дробового процесу Кокса - Інгерсолла - Росса, Пітербарг В. І. , Ральченко К. В., Юрченко-Титаренко А. Ю. (2017)
Silvestrov D. S. - Asymptotic expansions for power-exponential moments of hitting times for nonlinearly perturbed semi-Markov processes, Silvestrov S. D. (2017)
Трошкі Н. В. - Точність та надійність моделі Гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі С(Т) (2017)
Al-Sharadqah A. A. - A comparative study for two newly developed estimators for the slope in functional EIV linear model (2017)
Федоренко В. Г. - Шляхи економічного співробітництва в інвестиційній сфері (2014)
Двойних К. Є. - Немотивована інтелектуальна активність етносів як основа прогнозування ефективності інвестицій (2014)
Орєхова К. В. - Формування інвестиційної стратегії підприємства (2014)
Шаповал В. М. - Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці, Гетьман О. О. (2014)
Абакуменко О. В. - Фондовий ринок США: напередодні чергового буму чи колапсу? (2014)
Нетесаний Ю. В. - Фінансовий аналіз та первинне розміщення акцій — часовий аспект (2014)
Лоханова Н. О. - Облік виручки по договорах з клієнтами — нові підходи до визнання відповідно до МСФЗ 15 (2014)
Лебедева Н. А. - Совершенствование методики формирования области эффективных альтернатив развития мультимодальных транспортных узлов (2014)
Нехайчук Д. В. - Формування податкової політики в Україні та стратегія розвитку національної економіки (2014)
Савчук Н. В. - Роль держаних фінансів в економічному зростанні (2014)
Пильнов Д. О. - Планування, оцінка і контроль як складові системи управління судновими запасами на підприємствах водного транспорту (2014)
Герасименко Т. В. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості геологорозвідувальних робіт для розширення мінерально-сировинної бази України (2014)
Левченко Н. М. - Удосконалення методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Кулик Ж. О. (2014)
Олійник Т. О. - Основні напрями підвищення ефективності управління активами, Мірошниченко О. В. (2014)
Карпова І. В. - Роль освітніх інвестицій в нагромадженні людського капіталу (2014)
Зарічук О. Є. - Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні (2014)
Соболев В. Г. - Рейтингова оцінка важливості складових технології менеджменту персоналу (2014)
Шаоцин Гао - Управління проектами комплексної реконструкції житлової забудови на прикладі м. Вейхай (2014)
Сорокін О. Г. - Діагностування рівня розвитку уранової промисловості на основі індикаторів соціального, екологічного та економічного розвитку (2014)
Майдуда Г. С. - Облікове забезпечення використання прибутку для відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2014)
Павловський Д. В. - Стратегії виходу на нетипові ринки збуту у молокопереробній галузі (2014)
Кулинич О. А. - Особливості державного управління інноваційним розвитком в умовах перехідного періоду (2014)
Авраменко Т. П. - Удосконалення державної політики щодо протидії поширенню соціально небезпечних захворювань у період системних змін, Васюк Н. О. (2014)
Калина М. С. - Електронна демократія і реформування державного управління у сфері фізичної культури та спорту в Україні (2014)
Венжега Д. І. - Фактори впливу державної політики на економічні процеси, Демченко Т. А. (2014)
Шведун В. О. - Нормативно-правові засади державного регулювання рекламної діяльності в Україні (2014)
Черемісіна Т. В. - Обгрунтування концепції маркетингового планування розвитку приморського курортного міста (2014)
Юрченко М. Є. - Модель некомерційних фондів соціального страхування з експоненційним розподілом витрат, Марченко Н. А. (2014)
Котіна Г. М. - Бюджетне фінансування пріоритетних галузей економіки України: планування та оптимізація, Степура М. М., Табакова Т. В. (2014)
Яровой Т. С. - Сучасний парламентаризм в контексті співробітництва України з Європейським Союзом (2014)
Чернюк Д. С. - Системна проблематика функціонування вітчизняного ринку банківських послуг (2014)
Вавренюк С. А. - Структурно-функціональна модель системи державного управління розвитком фізичної культури і спорту в Україні (2014)
Петрик М. Д. - Міжнародний досвід розвитку державно-приватного партнерства (2014)
Олійник В. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку (2014)
Титул, содержание (2017)
Недосека А. Я. - Влияние характеристик АЭ датчика на регистрируемые спектры волн, Недосека С. А. (2017)
Миленин А. С. - Методика численного прогнозирования работоспособности трубопроводных элементов с коррозионно-эрозионными дефектами в условиях высокотемпературной эксплуатации, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2017)
Ориняк І. В. - Розробка методики для визначення допустимої товщини стінки трубопроводів АЕС при ерозійно-корозійному зношуванні матеріалу, Красовський А. Я., Бородій М. В., Агеєв С. М. (2017)
Алексенко В. Л. - Обнаружение акустико-эмиссионных эффектов при повторном нагружении образцов из стали СТ3сп, Шарко А. А., Сметанкин С. А., Степанчиков Д. М., Юренин К. Ю. (2017)
Троицкий В. А. - Сравнение различных систем намагничивающих устройств с постоянными магнитами для магнитопорошкового метода контроля, Горбик В. М., Бородай О. С. (2017)
Богачев И. В. - Улучшение основных параметров магнитострикционных сенсоров, Мелещенко Л. В. (2017)
Скальський В. Р. - Експрес-методика акустико-емісійного ранжування гальванопокриттів за якістю, Ярема Р. Я. (2017)
Порев В. А. - Контроль параметров нагретой проволоки в процессе волочения, Томашук А. С. (2017)
Глуховський В. Ю. - Особливості створення натурних зразків для підготовки фахівців всіх рівнів з теплового контролю, Онащенко Б. О. (2017)
Проценко Н. А. - Внедрение гармонизированных международных и европейских стандартов в Украине (2017)
Дисертація на здобуття вченого ступеня (2017)
16-ий Міжнародний промисловий форум (2017)
Нові книги з акустичної емісії (2017)
Бавико О. Є. - Використання психологічних інструментів в механізмах управління економічною діяльністю (2014)
Радіонов Ю. Д. - Інвестиційні проекти: проблеми відбору, оцінки, ефективності використання бюджетних коштів (2014)
Сойма С. Ю. - Напрями вкладання іноземних інвестицій в економіку Закарпатської області (2014)
Кобушко І. М. - Методи оцінки ефективності інвестицій в залежності від виду інвестиційного проекту, Нємцева С. П. (2014)
Ареф'єва О. В. - Чинники впливу на формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств, Попович А. В. (2014)
Костюнік О. В. - Управління оборотним капіталом телекомунікаційних підприємств (2014)
Балазюк О. Ю. - Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління, Сисоєва І. М. (2014)
Рябець Н. М. - Особливості соціалізації глобальної економіки, Тимків І. В., Дворник І. В. (2014)
Візіренко С. В. - Шляхи удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав, Котельницька Ю. В. (2014)
Хворост Т. В. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств та їх продукції (2014)
Романова Т. В. - Інноваційний розвиток сільськогосподарського підприємства, Залізняк Ю. В. (2014)
Панкова А. Ю. - Прогнозна оцінка ефективності сценаріїв соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста, Радутна Л. І. (2014)
Молдавська О. В. - Рейтингова оцінка ринкової стратегії банків України (2014)
Сак Т. В. - Економічні інтереси малого підприємництва як об'єкт захисту (2014)
Могилевская О. Ю. - Теоретические подходы к процессу формирования организационной культуры в стратегии инновационного развития промышленных комплексов (2014)
Гусейнов И. А. - Экономическая интеграция Азербайджана в мировое хозяйство: формирование национальных конкурентных преимуществ (2014)
Палешко Я. С. - Вплив запозичень України на національну економіку (2014)
Савіна С. C. - Аналіз стану діяльності та потреб в інвестиціях підприємств легкої промисловості (2014)
Дяченко К. С. - Теоретико-методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2014)
Котляревський О. В. - Синергетичний ефект розвитку підприємницької діяльності на мікро- і макрорівні (2014)
Шафранська І. Б. - Розвиток теорії кооперації в Західній Україні в останній третині ХІХ — першій третині ХХ століття (2014)
Терен Г. М. - До питання оцінки ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Каламбет К. М. - Призначення і функції фінансового планування на підприємстві (2014)
Коваль О. А. - Теоретичне трактування економічних категорій "фінансове забезпечення" та "фінансовий механізм" (2014)
Васильцов Є. В. - Моделювання ресурсного забезпечення продуктивності металургійних підприємств України (2014)
Лігузова В. О. - Основні етапи впровадження бюджетування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Носенко О. С. - Теоретико-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку з метою його впливу на ефективність діяльності підприємств машинобудування (2014)
Андрієнко М. В. - Щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2014)
Бобрижна Г. В. - Модернізація митної політики як умова економічної безпеки держави, Драган І. О. (2014)
Шульга Н. Д. - Освітня політика та управління освітою: сутність та взаємозвязок (2014)
Сальнікова О. Ф. - Пропозиції щодо військово-технічного співробітництва України у контексті розширення номенклатури експорту послуг та товарів військового призначення (2014)
Лисак П. П. - Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації прикордонної політики (2014)
Горбань Ю. С. - Особливості екологічного врядування в державах-членах ЄС в контексті сталого розвитку (2014)
Давидова Т. В. - Перекисне окиснення ліпідів і білків після введення ліпосомальних вакцин (2017)
Моїсеєнко Т. М. - Перспективи розробки протимікробних засобів на основі рослинної сировини для лікування вугрової хвороби (2017)
Сорокіна О. Г. - Дослідження цитокінового профілю у хворих на хронічну вірусну інфекцію Епштейна-Барр з різними генотипами інтерлейкіну-28, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Строна В. И. - Вплив кріоекстракту плаценти різних видів тварин на склад периферійної крові при гострій нирковій недостатності, Рєпін М. В., Марченко Л. М., Говоруха Т. П., Васькович А. М. (2017)
Христян Г. Є. - Нанокомпозитні покриття на основі гідроксилапатиту та хітозану для медичних імплантів (2017)
Говардовська О. О. - Можливість оцінки ступеня небезпеки вогнища туберкульозної інфекції генотиповим методом, Шевченко О. С., Новохатська М. Ф. (2017)
Овчаренко І. А. - Динаміка рівнів тканинних факторів фіброзу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів з різною чутливістю мікобактерій туберкульозу, Шевченко О. С. (2017)
Погорєлов В. В. - Структурно-функціональні та судинні зміни при формуванні компресійно-ішемічної радикуломієлопатії, Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2017)
Починская М. В. - Прогностически значимые гемодинамические показатели эффективности медикаментозной терапии в классах пульсового артериального давления у пациентов с имплантированными электрокардиостимуляторами, Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2017)
Пугачова К. А. - Фактори ризику трансформації реактивних артритів в ювенільний ревматоїдний артрит: дані регресійного аналізу (2017)
Шушляпина Н. О. - Энергетические характеристики носового дыхания при нарушении обонятельной функции (2017)
Хартанович М. В. - Биохимические маркёры повреждения миокарда пациентов с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании в периоперационном периоде, Хижняк А. А., Тодуров Б. М., Волкова Ю. В. (2017)
Шарлай К. Ю. - Тяжка черепно-мозкова травма: фактори ризику та прогноз виживання (2017)
Волосовець А. О. - Оптимізація профілактики повторного ішемічного інсульту з урахуванням генетичних факторів ризику (2017)
Бойко В. В. - Билиарная декомпрессия у пациентов с доброкачественными заболеваниями гепатикохоледоха, осложненными механической желтухой, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л. (2017)
Пасичный Д. А. - Контракция раны как проявление тканевой эндо- и экзоэкспансии (2017)
Возіанов С. О. - Комплексна діагностика та лікування гіперактивного сечового міхура й гіперрефлексії дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Негодуйко В. В. - Изменения в мышечной ткани при взаимодействии магнита и ферромагнитного инородного тела (2017)
Коробчанський В. О. - Урівноваженість нервової системи – важливий фактор формування професійної придатності до робіт з підвищеною небезпекою, Григорян О. В. (2017)
Ольга Вікторівна Ніколаєва – взірець жіночності та професіоналізму (2017)
Pelc J. - Ocena bezpieczeństwa stateczności stosu załadowanych stalowych palet słupkowych (2017)
Harmata W. - Dezynfekcja powierzchni "wrażliwych", Markowska A., Pirszel J. (2017)
Grajewski S.M. - Wieloletnia zmienność pożarów lasów w wybranych 28 krajach Europy, Kanadzie i USA (2017)
Pavlovych O.B. - Przegląd danych statystycznych dotyczących pożarów na Ukrainie (2017)
Prońko J. - Doskonalenie działań zorganizowanych, Wojtasiak B. (2017)
Snopek M. - Teoria chaosu jako narzędzie badawcze w naukach o bezpieczeństwie (2017)
Majchrzak G. - Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie (2017)
Nowak Ł. - Weryfikacja możliwości bezpiecznej ewakuacji z tunelu drogowego w warunkach pożaru, Schmidt-Polończyk N. (2017)
Krzyżanowski K. - Przyrządowe techniki udrożniania dróg oddechowych – nowe uprawnienia ratowników medycznych straży pożarnych, Ślęzak d., Jastrzębski P., Żuratyński P., Buca P., Ślęczkowski B. (2017)
Sobkowicz k. - Zdzisław Filingier (2017)
Міщенко Д. А. - Оцінка сучасного стану інвестиційної активності у регіоні та шляхи її підвищення, Міщенко Л. О. (2014)
Канцуров О. О. - Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку (2014)
Гончаренко О. В. - Концептуальні засади формування інституціональної політики інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Безус Р. М. - Моніторинг конкурентних позицій виробників органічної продукції на аграрному ринку (2014)
Нагорний В. В. - Аналіз систем державної підтримки розвитку венчурної інноваційної діяльності та перспективи в Україні, Петрюк М. В. (2014)
Корнух О. В. - Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва, Маханько Л. В. (2014)
Андросова О. Ф. - Забезпечення фінансової стійкості банків в сучасних умовах, Горобинська Н. Є. (2014)
Олійник Т. О. - Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану, Шеремет Т. В. (2014)
Гюль Сечкин - Принципы и проблемы реализации кластерного развития (2014)
Савченко Р. О. - Управлінський контроль у системі менеджменту (2014)
Шукалович В. Ф. - Інформаційне забезпечення внутрішніх інститутів вертикальної інтеграції в агробізнесі (2014)
Карпенко С. П. - Бюджетне відшкодування ПДВ: чинна практика та проблеми (2014)
Волошина В. В. - Проблемні аспекти теорії обліку та контролю поточних активів підприємств (2014)
Букреєва Д. С. - Трансформація процесу бюджетування як інструменту підвищення ефективності контролінгу на промисловому підприємстві з використанням оптимізаційних блоків (2014)
Радевич Т. В. - Нормативно-правове регулювання сутності капітальних інвестицій (2014)
Овчаренко Д. М. - Закордонний досвід організації ефективного менеджменту з енергозбереження промислових підприємств (2014)
Шарівська О. М. - Соціальна складова управління конкурентоспроможністю (2014)
Покиньчереда В. В. - Удосконалення фінансової звітності олійно-жирових підприємств у частині відображення інформації про трудові ресурси (2014)
Бабарика Я. В. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2014)
Дьячук І. В. - Особливості промоційної діяльності підприємств виноробної галузі (2014)
Бібен О. І. - Теоретико-організаційні основи управління інноваційним розвитком аграрного виробництва (2014)
Волчанська Л. В. - Економічна сутність інвестицій та інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2014)
Волянський П. Б. - Напрями удосконалення навчання фахівців сфери цивільного захисту (2014)
Федчишина В. В. - Державне регулювання науково-судовою експертизою в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 20-х на початку 30-х років ХХ ст. (2014)
Лазаренко С. Ж. - Базові принципи та елементи антикорупційної політики в Україні, Бабенко К. А. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Актуальні проблеми взаємодії міністерства оборони України як замовника озброєння та військової техніки з національним оборонно-промисловим комплексом (2014)
Мироненко М. Ю. - Роль держави у формуванні програм соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації (2014)
Нехайчук Д. В. - Інвестиційно-фінансова інфраструктура та її місце в інфраструктурному забезпеченні розвитку регіонів (2014)
Юрковський Д. Ю. - Безпекові пріоритети сучасної зовнішньополітичної діяльності України (2014)
Лисак П. П. - Актуальні виклики і загрози національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2014)
Криворучко Т. В. - Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнах-членах ЄС та Україні (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Формування громадської думки при управлінні розвитком територій в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Соколова О. М. - Санаторно-курортне лікування — важлива складова реабілітації українських військовослужбовців (2014)
Heidari E. - Relativistic laser-plasma interactions. Moving solitary waves in plasma channels and the kinetic dispersion relation of cherenkov radiation (2017)
Стахіра Й. М. - Структурні зміни у системі електронних станів шаруватого кристала, деформованого зсувом шарів, Стахіра Р. Й. (2017)
Гусак А. М. - Моделювання виробництва ентропії та самоорганізації металічного сплаву, що розпадається, під дією сильного електричного струму, Марченко С. В., Турло В. В., Богатирьов О. О. (2017)
Tursunov I. G. - Investigations of the deep-level parameters in semiconductors (2017)
Hadi A. - Development of a new humidity sensor based on (carboxymethyl cellulose–starch) blend with copper oxide nanoparticles, Hashim A. (2017)
Hashim A. - Synthesis and characterization of novel piezoelectric and energy storage nanocomposites: Biodegradable materials–magnesium oxide nanoparticles, Hadi A. (2017)
Таджибаев И. У. - Нелинейная космология системы шаровых скоплений вокруг галактик, Нуритдинов С. Н., Муминов А. А. (2017)
Авторський покажчик до 62 тому "Українського фізичного журналу" за 2017 рік (2017)
Тематичний покажчик до 62 тому "Українського фізичного журналу" за 2017 рік (2017)
Новини АПК (2017)
Аналітика (2017)
"AGROPORT WEST LVIV 2017" — V Міжнародна агропромислова виставка та форум з розвитку фермерства (2017)
Ковальчук Н. - "Укрполь-2005": запорука успіху – передові та інноваційні технології вирощування птиці (2017)
Прудиус Т. Я. - Кормова добавка "Активіо" в раціонах гусей, Кирилів Я. І. (2017)
Терещенко О. В. - Наші розробки – ваші прибутки, Катеринич О. О., Панькова С. М., Артеменко О. Б., Музика Н. М. (2017)
Бреславець В. О. - Використання біоцидних препаратів для дезінфекції інкубаційних яєць курей, Глебова К. В., Ярошенко М. О., Павличенко О. В., Стегній О. О. (2017)
Це цікаво (2017)
Яценко О. В. - Продуктивність курей-несучок промислового стада залежно від рівнів марганцю у комбікормах, Очеретний А. В. (2017)
Прудиус Т. - Обережно,мухи! (2017)
Тихончук Д. - "Енергонезалежність безцінна.Джерел енергії досить у кожному господарстві і не потрібно боятися їх розробляти" (2017)
Мarchyshyna Y. I. - Ergonomic stressors in workers of poultry industry, Melnyk V. V, Ostrovska G. V. (2017)
Баюра Д. О. - Контролінг у корпоративному управлінні (2014)
Фадєєва І. Г. - Аналіз взаємозв'язків окремих елементів витрат нафтогазовидобувних підприємств та прогнозування процесу їх формування (2014)
Зеліско І. М. - Генезис та еволюція економічної категорії "фінансові ресурси" (2014)
Комірна В. В. - Проблеми та перспективи моделювання розповсюдження швидких процесів в середині систем фінансових інститутів, Стрельченко І. І. (2014)
Рамський А. Ю. - Формування системи забезпечення державних гарантій на інвестиційний продукт (2014)
Паршин Ю. І. - Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії (2014)
Любкіна О. В. - Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів (2014)
Андрієнко В. М. - Методологічний підхід до здійснення незалежної оцінки стану системи управління безпекою праці в системі економічної безпеки будівельних підприємств (2014)
Фурса Т. П. - Специфічні особливості процесу взаємодії підприємств і банківських установ (2014)
Крисак А. О. - Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості, Алєксєєнко О. А. (2014)
Грибова Д. В. - Удосконалення системи ціноутворення у сільськогосподарських підприємствах в нестабільних інвестиційних умовах (2014)
Гончаренко О. В. - Інфраструктурне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Ананьєв М. Ю. - Організаційно-регулятивні фактори розвитку фондових ринків (2014)
Волохата В. Є. - Управління залученими ресурсами банку на основі цінового прогнозування з використанням мультиплікативних моделей Arima (2014)
Золотарьова О. В. - Уніфікація підходів до визначення змісту портфельного кредитного ризику банку, Федченко І. А. (2014)
Саєнко С. Г. - Оцінка системи оподаткування США: основні принципи, характерні риси та сутнісні аспекти для модернізації податкової системи України, Саєнко О. Р., Баранова М. О. (2014)
Волковицька О. М. - Методика камеральної перевірки експортних послуг, Початкова С. В. (2014)
Собкевич О. В. - Механізми розбудови внутрішнього ринку промислової продукції України на інноваційних засадах (2014)
Москаленко Б. А. - Проблеми оцінки інвестиційного потенціалу підприємства (2014)
Клевчік Л. Л. - Прагматичні аспекти сутності економічної інформації (2014)
Пахода С. С. - Можливості адаптації зарубіжного досвіду функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Шостак І. В. - Економіко-організаційні аспекти стимулювання і мотивації праці персоналу підприємств (2014)
Шимків С. А. - Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України (2014)
Радєва О. Г. - Аналіз сучасного стану основних засобів промислових підприємств України та шляхи їх ефективного використання і відтворення (2014)
Ройко І. М. - Генезис теоретичних поглядів щодо еволюції, становлення та розвитку моделі біржового ринку акцій в Україні (2014)
Коренний Е. А. - Специфіка іпотечного кредитування у вітчизняних умовах (2014)
Голікова К. П. - Огляд та аналіз структури споживання продуктів харчування в Україні (2014)
Мельник О. І. - Роль кадрового потенціалу у розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (2014)
Лазаренко С. Ж. - Корупція як результат системної неефективності державного управління, Бабенко К. А. (2014)
Радиш Я. Ф. - Медична реабілітація українських військовослужбовців, що постраждали в результаті бойових дій (до проблеми державного регулювання системи санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України), Соколова О. М. (2014)
Карамишев Д. В. - Публічне управління як специфічний вид управлінської діяльності в умовах суспільних трансформацій, Прасол В. П. (2014)
Дубич К. В. - Великобританська та американська моделі надання соціальних послуг: євроінтеграційні орієнтири трансформації системи соціальних послуг в Україні (2014)
Орлова Н. С. - Формування інвестиційної політики країни в умовах сталого розвитку, Максимова Т. В. (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Геоінформаційна система забезпечення управління територією в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Венжега Д. І. - Основні тенденції державної політики у сфері промислового виробництва (2014)
Кулак Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку процесу електронізації держзакупівель в Україні (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Yabluchanskiy M. I. - Time for radical change of universal myocardial infarction definition has arrived yesterday, Yabluchanskiy A. M. (2017)
Kravchun P. G. - Development and progression of obesity in patients with coronary heart disease: emphasis on leptin gene polymorphism (Arg223Gln), Kadykova O. I., Zalyubovs'ka O. I., Shumova N. V. (2017)
Lyadova T. I. - Types of immune response for various esthtein-barr forms of viral infection (2017)
Petrenko O. V. - The effectiveness of chronotherapy in hypertensive patients with an insufficient degree of sleep-time systolic blood pressure decline, Yabluchansky M. I. (2017)
Petyunina O. V. - Allele status of aldosterone synthase (cyp11b2) gene polymor-phism and cardiac remodeling after st segment elevation myocardial infarction, Kopytsya M. P., Vyshnevska I. R. (2017)
Pochinska M. V. - Pulse pressure classes and dosage of the main groups of cardiac medications in patients at the annual follow-up period after pacing, Shevchuk M. I. (2017)
Tkachenko A. S. - Proteolytic degradation of poly (adp-ribose) polymerase in rats with carrageenan-induced gastroente-rocolitis, Nakonechna O. A., Zhukov V. I., Gorbach T. V., Tkachenko M. O. (2017)
Tymoshenko O. S. - Characteristic of parameters of heart rate variability in patients with difficult-to-control and controlled arterial hypertension, Yabluchansky M. I., Martynenko O. V. (2017)
Zolotarova T. V. - Types of radiofrequency ablation and clinical symptoms in patients with atrial fibrillation and flutter, Brynza M. S., Martynenko O. V., Volkov D. Y. (2017)
Bogun L. V. - Diagonal earlobe crease: frank's sign in ischemic heart disease, Lawal Wuraola F., Ivleva O. O., Okhryamkina O. O. (2017)
Bohun N. Yu. - The pickwickian synrome case, Klimenko T. I., Kleschevnykova L. L., Molodan D. V. (2017)
Ovda A. - Dermatopolymiositis or when clinical diagnosis must be on syndrome level, Nazarko I. V., Lysenko N. V., Lebedinets V. V. (2017)
Shmidt E. Y. - Сlinical case of patient with myocardial "bridge" or what can be hidden behind a typical clinic of angina pectoris, Prylutcka K. Y., Medvid E. P. (2017)
Рябека О. Г. - Проблеми становлення середнього класу в Україні (2014)
Вініченко О. М. - Узагальнення методів контролю діяльності підприємства (2014)
Попович В. В. - Аналіз показників вимірювання кількісного і якісного стану трудового потенціалу, Добрянська Н. А. (2014)
Мацук З. А. - Аналітична оцінка фінансування підприємств малого бізнесу в Західному регіоні України: переваги корпоративного інвестування (2014)
Білега О. В. - Можливості формування конкурентоспроможних мережевих структур кластерного типу в економіці України, Смелянець Т. В. (2014)
Каджаметова Т. Н. - Інституційні механізми регулювання системи фінансового забезпечення розвитку курортних територій (2014)
Гаврилюк С. П. - Економічні передумови управління поточними витратами в підприємствах ресторанного господарства, Міска В. Г. (2014)
Гончарова В. Г. - Реінвестиція дивідендів акціонерних товариств: податковий та бухгалтерський аспект (2014)
Горічко Х. І. - Інвестиційна привабливість регіону як фактор впливу на конкурентоспроможність промислових підприємств, Семчук Ж. В., Процевят О. С. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Розвиток логістики як методології керування потоковими процесами в складних господарських системах (2014)
Сотниченко Л. Л. - Інноваційний підхід до управління регіональною інфраструктурою (2014)
Родіонов О. В. - Формування системи документального супроводження процесів управління якістю кадрового та освітнього забезпечення продовольчої сфери (2014)
Базавлук А. В. - Оптимізація диверсифікації виробничих процесів підприємств залізничного транспорту за критеріями ліквідності їх активів (2014)
Свищук А. С. - Удосконалення механізму адміністрування податків (2014)
Брік І. Є. - Взаємодія малого та великого бізнесу в інноваційній економіці: конкуренція, кооперація, розвиток (2014)
Харкавий М. О. - Пріоритети пост-митного аудиту як форми митного контролю (2014)
Беда К. В. - Аналіз показників соціально-економічного розвитку України та інших країн світу (2014)
Полушенко В. А. - Аналіз методів і моделей оцінки відношення довіри між економічними суб'єктами (2014)
Павленко О. С. - Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств (2014)
Неліпа Д. В. - Удосконалення магістерської програми спеціальності "Державна служба" (2014)
Дяченко С. А. - Розширення фінансової автономії органів місцевого самоврядування шляхом розвитку ринку муніципальних запозичень (2014)
Єрмолаєв Д. І. - Підвищення ефективності діяльності управління державної охорони в системі забезпечення національної безпеки України: теоретичний аспект (2014)
Плахотний М. П. - Взаємодія Державної прикордонної служби України з іншими структурами та органами сектору безпеки і оборони в сфері забезпечення прикордонної безпеки (2014)
Деркач О. В. - Політико-дипломатичні механізми у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2014)
Вичалківський І. В. - Аналіз нормативно-правової бази здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Глембоцький Д. В. - Розуміння сутнісних основ геополітики як чинник відстоювання національних інтересів в рамках інтеграційних процесів (2014)
Гречух Л. C. - Йододефіцит як чинник рівня ендокринної захворюваності дитячого населення Івано-Франківської області (до проблеми державного управління системою профілактики йододефіцитних захворювань в Україні) (2014)
Соломко С. В. - Етноконфесійний чинник у контексті національної безпеки (2014)
Сухара І. В. - Екологічна компетентність як професійна складова підготовки державних службовців (2014)
Крикун Т. Є. - Масштабні спортивні заходи як інструмент формування позитивного міжнародного іміджу країни (іноземний досвід) (2014)
Лисак П. П. - Характеристика механізмів державного управління безпекою українсько-російського державного кордону (2014)
Плеханов Д. О. - Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні (2014)
Коваль Н. В. - Необхідність впровадження інституту цивілізованого лобізму в Україні (2014)
Білоцький О. В. - Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні, Гулій Н. М. (2014)
Єфіменкова Н. М. - Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України (2014)
Трестер Ю. О. - Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні (2014)
Семенюк К. М. - Економічні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті податкової політики держави (2014)
Адамчук С. В. - Актуалізація кадрового потенціалу як чинник професіоналізації державної служби (2014)
Ренькас Т. І. - Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України (2014)
Бєлоусов А. В. - Теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2014)
Олійник В. В. - Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Дутчак Г. - Державне співробітництво України і Французької республіки: прорив і помилки (2017)
Maiev A. - Inter-municipal cooperation in France: history and modern times (2017)
Бабова І. - Комунікації як фактор сталого розвитку туризму в Україні, Безверхнюк Т., Сивак Т. (2017)
Гірман О. - Закордонний досвід управління регіональним розвитком на основі використання соціального капіталу (2017)
Гололобов С. - Розвиток громадянського суспільства в Україні: специфіка співробітництва органів публічної влади з громадськими організаціями (2017)
Даниленко С. - Діалогова модель взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації (2017)
Зелінська Н. - Децентралізація: виклики менеджерам освіти (2017)
Карпа Марта. - Предметна компетенція органів публічної влади (2017)
Карпенко О. - Цифрове врядування: імперативи реалізації в Україні (2017)
Kovalevska А. - Suggestion and suggestive texts in the information society: core characteristics (2017)
Коваль З. - Механізми інформаційно-правових операцій як засоби інформаційно-психологічного впливу на громадськість (2017)
Колісніченко Н. - Іншомовна підготовка у сфері публічного управління: загальноєвропейські рекомендації (2017)
Луценко В. - Нормативно-правове забезпечення державної політики України у сфері релігії (2017)
Маланчук О. - Протидія корупційній діяльності в Україні: проблеми та пріоритетні напрямки (2017)
Попов С. - Стратегія модернізації та розвитку пенсійного фонду України: експертно-методологічний підхід до формування поля проблем, Гуртова А. (2017)
Риженко О. - Аналіз концептуальних засад державного управління у сфері національної програми інформатизації України, Бурба О. (2017)
Рождєственська І. - Тенденції розвитку взаємодії держави та суспільства (2017)
Сенча С. - Сучасні тенденції і проблеми розвитку громадянського суспільства в Одеській області (2017)
Соколовська Н. - Енергетична безпека держави і регіонів: нормативно-правові аспекти (2017)
Трещов М. - Муніципальні контракти як елемент модернізації системи міжбюджетних трансфертів в Україні (2017)
Шаптала О. - Вдосконалення управлінських підходів до суспільно-владної взаємодії щодо дотримання належного стану здоров’я студентської молоді, Сіренко Р. (2017)
Усаченко О. - Розвиток системи базових механізмів державного управління як предмет дослідження (2017)
Янюк С. - Недоліки організації територіальної оборони: європейській досвід (2017)
Орлів М. - Підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби: сутність, види та принципи (2017)
Ботвінов Р. - Класифікація принципів публічної служби особливого призначення (2017)
Саханенко С. - Политика децентрализации: от 2D матрицы к матрице 3D и далее… (2017)
Гриневецкий С. - Государственная региональная политика: есть ли выход из замкнутого круга? (2017)
Сымботяну А. - Стратегические основы реформы публичного управления республики Молдова (2017)
Голинська О. - Новації вітчизняної бюджетної системи та перспективи розвитку місцевих бюджетів – 2018 (2017)
Липовська С. - Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування (2017)
Паєнтко Т. В. - Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2014)
Бабіченко В. В. - Економічні та правові засади розвитку корпорацій: глобальний вимір (2014)
Дорошенко О. О. - Державний борг України: сутність та методи управління (2014)
Шаповал Я. К. - Інтегральний індекс ступеня залученості України до світового економічного простору (2014)
Сагайдак М. П. - Формування цінової політики підприємства на засадах рефлексивного управління та внутрішнього маркетингу (2014)
Клиновий Д. В. - Інноваційні засади перспективної модернізації системи управління природними ресурсами України, Мельник О. В. (2014)
Сотниченко Л. Л. - Обгрунтування впливу інфраструктурного забезпечення на формування конкурентоспроможності регіону (2014)
Коба Н. В. - Оцінка людського капіталу в проектних організаціях газової промисловості України (2014)
Панкова А. Ю. - Моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста (2014)
Зима Г. І. - Підходи до удосконалення обліку калькулювання собівартості готельних послуг, Самбурська Н. І. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Комплексний підхід до розвитку транспортної інфраструктури територій Причорноморського регіону (2014)
Родіонов О. В. - Методики і стандарти управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості використання трудового потенціалу в аграрній сфері, Попович В. В. (2014)
Андрієнко В. М. - Концепція формування системи управління безпекою праці на будівельних підприємствах (2014)
Мусаев Э. А. - Нормативно-правовые механизмы регулирования сфер социального обслуживания в Азербайджане (2014)
Мельник А. М. - Еволюція оподаткування нерухомого майна в Україні та світі (2014)
Ковальова О. М. - Особливості організаційно-економічного забезпечення венчурного фінансування на умовах державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Романчук С. В. - Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект (2014)
Рибалко Ю. С. - Поведінкові аспекти управління фінансовим ресурсом ТНК (2014)
Москвін Б. Ю. - Управління захистом акціонерних товариств від корпоративних захватів (2014)
Гуменний А. А. - Структурні компоненти механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів (2014)
Кирику М. В. - Інноваційна політика та економічне обгрунтування доцільності реалізації новацій в Україні на регіональному рівні (2014)
Терент'єва А. В. - Професіоналізм державних службовців у сфері цивільного захисту (2014)
Бережний Я. В. - Економічні реформи і суспільні очікування в Україні (2014)
Бурін О. М. - Розвиток прямої демократії в контексті муніципальної реформи в Україні (2014)
Васюк Н. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері лікарських засобів: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Нехайчук Д. В. - Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні (2014)
Стоян О. Ю. - Інституційний механізм державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики та напрями його удосконалення (2014)
Пістракевич О. В. - Розширення Європейського Союзу як процес поглиблення європейської інтеграції (2014)
Яровой Т. С. - Парламентаризм як засіб розвитку демократії (2014)
Лисак Л. М. - Податкові системи зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2014)
Дідух Д. І. - Державне регулювання інтелектуальної власності в умовах глобалізації: проблеми дерегулювання та мегарегуляторів (2014)
Федчишина В. В. - Державне регулювання органами судової експертизи за доби директорії Української Народної Республіки (2014)
Вилгін Є. А. - Еволюція механізмів стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2014)
Присяжнюк О. Ф. - Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій (2014)
Точиліна І. В. - Розробка методичних підходів до оцінки заходів податкового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Смірнова О. М. - Модель регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту (2014)
Савенко О. А. - Громадянське суспільство як чинник протидії політичному радикалізму (2014)
Семенюк К. М. - Адміністративні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні (2014)
Клименченко С. Л. - Напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору (2014)
Кудрейко О. М. - Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти (2014)
Майорова Л. В. - Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики (2014)
Мишко А. М. - Державна політика щодо розвитку морських портів України: комунікативний аспект (2014)
Олійник В. В. - Організація і планування як функції державного управління післядипломною освітою (2014)
Загородній А. Г. - Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села, Чебан Ю. Ю., Сирцева С. В. (2017)
Ксьонжик І. В. - Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку, Астаф’єва В. О., Молочко Т. І. (2017)
Золотих І. Б. - Інноваційна система аграрного сектора: особливості і значення для формування економіки знань (2017)
Кормишкін Ю. А. - Соціальна відповідальність аграрних формувань, Галунець Н. І. (2017)
Біліченко О. С. - Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України (2017)
Довгаль О. В. - Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації (2017)
Тимошенко А. О. - Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації, Головко М. Й. (2017)
Павлюк С. І. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області (2017)
Гамаюнова В. В. - Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого, Москва І. С. (2017)
Хареба В. В. - Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України, Комар О. О. (2017)
Литовченко А. О. - Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України, Глушко Т. В., Сидякіна О. В. (2017)
Гудзенко В. М. - Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого (2017)
Манушкіна Т. М. - Біотехнології клонального мікророзмноження ефіроолійних рослин родини Lamiaceaе Lindl. in vitro (2017)
Коваленко О. А. - Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України, Чернова А. В. (2017)
Гирля Л. М. - Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції (2017)
Любич В. В. - Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників (2017)
Чебанова Ю. В. - Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області (2017)
Колісник О. І. - Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження, Прудніков В. Г. (2017)
Повод М. Г. - Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні, Кравченко О. І., Гетя А. А. (2017)
Крамаренко О. С. - Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів, Потриваєва О. І. (2017)
Засуха Л. В. - Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок (2017)
Іванов Г. О. - Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах, Мартинов А. П., Полянський П. М. (2017)
Sadovuy А. - Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core, Cherepovskaya А. (2017)
Павелків Р. В. - Проблема розуміння та утвердження цінності особистості сучасним педагогом (2017)
Малафіїк І. В. - Суб’єктність як якість сучасної освіти (2017)
Руденко В. М. - Зміст вищої освіти як предмет педагогічного проектування в контексті культури (2017)
Бєлєнька Г. В. - Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті (2017)
Ліннік О. О. - Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу (2017)
Пелех Ю. В. - Глобалізаційний вимір сучасного вищого навчального закладу: інноваційний погляд, Непеляк М. С. (2017)
Волинець К. І. - Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2017)
Оксенюк О. В. - Науковий парк у системі освітологічної підготовки фахівців (2017)
Міщенко Т. О. - Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти, Стаднік Н. В. (2017)
Петрук Л. П. - Теоретико-методичні основи організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої освіти в Україні (2017)
Сяська І. О. - Впровадження системи екологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах на засадах сталого розвитку (2017)
Гнедко Н. М. - Технології віртуальної та доповненої реальності в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2017)
Булгаков В. П. - Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості та майстерності в умовах інформаційного суспільства (2017)
Серковска-Монка Я. - Що нейронаука може внести до дидактики? (2017)
Карпенчук С. Г. - А якщо звернутися до "Пампедії" (2017)
Бєлова С. А. - Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Галатюк М. Ю. - Цикл навчального пізнання – основа моделювання навчально-пізнавальної діяльності учнів з природничих предметів (2017)
Остапчук М. В. - Методика теоретичного вивчення теми з фізики "Світловий потік і фотометричні величини" в класах природничо-математичного профілю (2017)
Мороз Л. В. - Використання методу портфоліо в практиці навчання іноземної мови, Трофімчук В. М., Василькевич С. С. (2017)
Шевчук О. А. - Формування валеологічного світогляду старшокласників загальноосвітнього навчального закладу щодо усвідомлення сутності дорослого життя (2017)
Плисюк О. Р. - Методичні аспекти диференційованого навчання математики в старшій школі з врахуванням різниці в темпі засвоєння знань під час самостійної роботи учнів (2017)
Галатюк Т. Ю. - Формування методологічної культури старшокласників на основі діяльнісного підходу до вивчення природничих предметів (2017)
Совгар О. М. - Захист українського шкільництва в діяльності культурно-освітніх товариств Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Дубич К. В. - Соціальний педагог в організації інклюзивного навчального процесу дітей з обмеженими фізичними можливостями, Данилюк К. В. (2017)
Ставожиньска-Гжондел М. - Багатокультурний діалог в контексті дитячої міграції як виклик сучасній школі (2017)
Нечипорук Л. І. - Проблема ресоціалізації дітей із сімей вимушених переселенців (2017)
Лукасевич Р. - Педагогічні й етичні аспекти дослідження безпритульних методом спостереження з неявною участю (2017)
Павелків В. Р. - Формування деструктивної поведінки підлітків як наслідок де соціалізації (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Реабілітація як сфера професійної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Слозанська Г. І. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування "сasework" як методу соціальної роботи в територіальній громаді (2017)
Левчук І. Б. - Рефлексійний вплив соціально-психологічного театру в профілактично-корекційній роботі соціального педагога (2017)
Лехолетова М. М. - Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності (2017)
Косарєва О. І. - Діагностика рівня розвитку соціальної компетентності як комплексної характеристики особистості майбутнього педагога (2017)
Марчук Г. В. - Дошкільний навчальний заклад як центр формування соціального досвіду старших дошкільників (2017)
Найда Р. Г. - Педагогічне проектування становлення самооцінки дошкільника в умовах освітнього середовища дошкільного закладу (2017)
Конончук Д. І. - Соціально-педагогічна підтримка у формуванні безпечної поведінки підлітків у оздоровчих таборах (2017)
Катеринюк В. І. - АРТ-терапевтичні вправи та техніки у контексті попередження девіацій у дітей та підлітків (2017)
Кононко О. Л. - Готовність майбутнього педагога до формування у дошкільників цілісної наукової картини світу (2017)
Мирончук Н. М. - Моделювання ситуацій самоорганізації у контекстній підготовці майбутніх викладачів вищої школи (2017)
Дзюбишина Н. Б. - Компетентнісний підхід у процесі підготовки майбутніх хореографів (2017)
Волинець Ю. О. - Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти, Стаднік Н. В. (2017)
Маліновська Н. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку (2017)
Романенко Л. В. - Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема, Романенко К. А. (2017)
Косарєва Г. М. - Діагностика сформованості когнітивного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів (2017)
Козачук М. В. - Формування професійної компетентності логопеда в умовах інклюзивної освіти (2017)
Калаур С. М. - Використання проблемних ситуацій та завдань під час формування у майбутніх фахівців соціальної сфери готовності до розв’язування професійних конфліктів (2017)
Коваленко О. В. - Управлінські ситуації як засіб підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності (2017)
Грицай Н. Б. - Дидактика біології як базова дисципліна у методичній підготовці майбутніх учителів біології: європейський та український контекст (2017)
Чувасова Н. О. - Проблемно-креативні ситуації в структуруванні змісту природничих дисциплін як засіб розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології (2017)
Хміль Н. А. - Зміст і структура професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Павлюк Н. П. - Ділове спілкування як основа комунікативної культури студентів, викладачів у вищих навчальних закладах (2017)
Джеджера К. В. - Дефініції "Ділове спілкування", "Професійне спілкування", "Професійне ділове спілкування" у термінологічному тезаурусі стосовно комунікативної підготовки студентів (2017)
Степанова О. І. - Компетентісно-орієнтований підхід при викладанні культури мовлення майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів у контексті гуманізації освітнього процесу вишів (2017)
Козлюк О. А. - Стан підготовки майбутніх вихователів до формування гуманістичної спрямованості спілкування дошкільників (2017)
Падалка О. І. - Когнітивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2017)
Федорова Н. В. - Формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки (2017)
Янцур М. С. - Гуманістичний аспект професіологічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2017)
Галатюк Ю. М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до проектування та організації творчої навчально-пізнавальної діяльності (2017)
Горопаха Н. М. - Організація педагогічної практики студентів спеціальності "Дошкільна освіта": компетентнісний аспект (2017)
Мельничук О. В. - Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу (2017)
Павелків К. М. - Професійна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови: сутність, зміст, структура (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Психолого-педагогічні підходи до педагогічного проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з високим рівнем культури здоров’я (2017)
Ващенко О. М. - Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи (2017)
Мондич О. В. - Методика формування предметної компетентності майбутніх учителів початкових класів з анатомії та фізіології людини (2017)
Конончук О. А. - Компетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти як умова попередження агресивної поведінки дошкільників (2017)
Руденко Н. М. - Формування конфліктологічної культури студентів на заняттях спецкурсу "Конфлікти в дитячому віці" (2017)
Володько Т. К. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи засобами виставкової діяльності (2017)
Тюска В. Б. - Самореалізація майбутнього педагога – організатора дозвілля у клубній діяльності (2017)
Ваколюк А. М. - Вплив фізичної культури на формування всебічно розвиненої особистості, Дутчак В. В. (2017)
Юрчук О. І. - Педагогічні умови підготовки студентів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах (2017)
Войтович О. В. - Сутність емоційної саморегуляції вихователя дошкільного закладу (2017)
Осипчук О. П. - Педагогічні умови формування моральної поведінки у молодших школярів (2017)
Дуброва А. С. - Тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови в контексті європейських вимог (2017)
Станіславчук Н. І. - Формування етичної компетентності студентів у вищій школі (2017)
Луцик Г. О. - Готовність майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки як теоретична проблема (2017)
Горохівська Т. М. - Структура професійно-педагогічної компетентності викладача: теоретичний аналіз (2017)
Воронцова І. В. - MIND MAP як засіб підвищення ефективності графічної підготовки студентів технічних коледжів (2017)
Сушенцева Л. Л. - Інтегровані предметні навчальні комплекси як основа формування професійної мобільності педагога професійного навчання машинобудівного профілю (2017)
Давидович В. О. - Сучасні підходи в організації групової та індивідуальної навчальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів на заняттях з машинобудівельних дисциплін, Томаш В. В. (2017)
Дичківська І. М. - Теоретичне обґрунтування змісту рефлексивного компонента готовності до інноваційної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Янцур Л. А. - Інноваційно-пошукова робота педагога з методики образотворчої діяльності на різних етапах раннього і дошкільного дитинства (2017)
Вертугіна В. М. - Формування просторових уявлень у дітей п’ятого року життя (на матеріалі об’єктів екологічної стежини), Пугач А. Ю. (2017)
Глінчук Ю. О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запобігання учнівського травматизму (2017)
Павлюк Т. О. - Використання елементів народної математики в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів (2017)
Семеняко Ю. Б. - Емпіричне дослідження виховання культури споживання медіа-продукції у дітей старшого дошкільного віку в сім’ї (2017)
Романюк А. А. - Реалізація вчителями початкових класів принципу наочності в освітньому процесі початкової школи (2017)
Артемова Ю. І. - Методичні основи навчання перифразуванню як засобу розвитку комунікативної компетенції учнів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Семенча І. Є. - Сучасний стан та проблеми на ринку спільного інвестування в Україні (2014)
Кожухівська Р. Б. - Застосування принципів бенчмаркінгу для удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу України (2014)
Дорошкевич Д. В. - Поняття інвестиційного процесу з точки зору мікроекономічного і макроекономічного підходів у розвитку транспортної системи України (2014)
Мокій А. І. - Оптимізація розвитку і використання творчого потенціалу прикордонних територій Західних регіонів України, Дацко О. І. (2014)
Фролова Т. О. - Глобалізаційні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання у світовій економіці, Отченаш К. Г. (2014)
Присяжнюк О. Ф. - Удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області (2014)
Каджаметова Т. Н. - Оцінка системи фінансового забезпечення регіонального ринку курортних послуг (2014)
Ковова І. С. - Стійкість національної економіки та її складові (2014)
Хомич С. В. - Моделювання структурної перебудови багатоукладної економіки на основі динамічної моделі "витрати-випуск" з врахуванням інтелектуального капіталу (2014)
Будько О. В. - Система збалансованих показників та її інформаційне забезпечення в управлінні стратегією підприємства (2014)
Бакум І. В. - Стан та проблеми інноваційного розвитку машинобудівних підприємств регіонів України, Вяткіна Т. Г. (2014)
Зейналов Закир Гаджи оглы - Современные подходы к трактовке понятия "лизинг" (2014)
Гараніна І. І. - Процедура проведення аудиту рекламної діяльності підприємства, Діброва Т. Г. (2014)
Абакуменко О. В. - Моделювання залежності індексу споживчих цін від діяльності нбу щодо емісії платіжних засобів та регулювання курсу гривні, Лавров К. Є. (2014)
Герзанич В. М. - Напрями оптимізації підходів до формування пріоритетів залучення іноземних інвестицій в Україні (2014)
Попович А. В. - Обгрунтування системологічного устрою фінансового механізму реструктуризації на основі моделювання процесу структурної перебудови підприємства (2014)
Любонько Т. В. - Правові засади державного регулювання туристичної діяльності в Україні (2014)
Рябокінь М. В. - Досвід сек'юритизації іпотечних активів банками України в умовах вітчизняного фінансового ринку (2014)
Калат Я. Я. - Особливості інституційного забезпечення розвитку єврорегіонального співробітництва в Україні (2014)
Семенюк В. О. - Декомпозиція критеріїв ефективності функціонування корпорацій за допомогою методики Du Pont (2014)
Шрамко О. В. - Внутрішній аудит у Збройних Силах України: результати впровадження (2014)
Магута Р. М. - Фінансові дисбаланси: необхідність посилення державного нагляду та контролю (2014)
Пекшин С. В. - Формування стратегії ефективної ресурсозберігаючої політики підприємств машинобудування (2014)
Ржепішевський Є. К. - Oб'єктивна неoбхідніcть та реальний cтан інвеcтування в українcьку екoнoміку (2014)
Олійник В. В. - Формування нової моделі державного управління післядипломною освітою (2014)
Неліпа Д. В. - Професіоналізація державної служби як чинник забезпечення ефективності державного управління (2014)
Деркач О. В. - Пріоритетні напрями реалізації державної політики України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2014)
Щербаківська Л. М. - Особливості формування державної політики щодо розвитку регіонів: європейський досвід (2014)
Мельник І. М. - Право громадян на приватну власність у ліберальних підходах до державного управління (2014)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання у співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо попередження соціально небезпечних захворювань (2014)
Клименко Н. Г. - Адміністративні послуги у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (2014)
Шульга Н. Д. - Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України (2014)
Ромін А. В. - Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект (2014)
Вальдшмідт І. М. - Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації, Гайдей М. О. (2014)
Вайсман В. Я. - Державно-приватне партнерство як сучасний механізм розвитку підприємництва в Україні (2014)
Бережний В. О. - Напрями реформування системи публічного управління в Україні (2014)
Толуб'як В. С. - Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців, Мельник Л. А. (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період (2014)
Плеханов Д. О. - Вихідні положення нової моделі аграрної політики держави (2014)
Сіцінська М. В. - Механізми реалізації проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Сальнікова О. Ф. - Онтологія воєнних технологій як метод дослідження, Ленський Л. М. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Про першочергові завдання з удосконалення кадрової політики Збройних Сил України (2014)
Коваленко Н. В. - Редевелопмент у стратегіях державного управління територіальним розвитком (2014)
Кулик О. Г. - Механізми державного регулювання розвитком інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі (2014)
Красавцева Л. Ю. - Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз сучасного стану договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Cодержание (2017)
Takeda Sh. - Effects of Aging and Noise Exposure on Auditory Brainstem Responses and Number of Presynaptic Ribbons in Inner Hair Cells of C57bl/6J Mice, Mannström P., Dash-Wagh S., Yoshida T., and Ulfendahl M. (2017)
Груша М. М. - Стан синаптичного гальмування гладеньких м’язів ободової кишки у людей різного віку, Романенко О. В. (2017)
Shojaee A. - Effects of Gonadectomy and Avoidance Learning on the GabaАα1 Receptor Density in the Prefrontal Cortex of Male and Female Rats, Taherianfard M. (2017)
Abou Mousa A. M. - EEG Indices In Children with Primary Headache Disorders, Elshazly N. Z., Mansour L. A., Besher M. A., Abd Elghaffar A. S., Esmail E. H. (2017)
Esquitin-Garduño N. - Cognitive Event-Related Potentials (P300) and Cognitive Impairment in Duchenne Muscular Dystrophy, Escobar-Cedillo R. E., Flores-Avalos B. G., Escobar-Cedillo G., Miranda-Duarte A., López-Hernández L. B., Orellana-Villazón V. I., Coral-Vázquez R. M., García S., Gómez-Díaz B. (2017)
Мусатова І. Б. - Вплив імплантації кріоконсервованих експлантів плаценти на поведінку та морфологію структур головного мозку старіючих мишей, Воліна В. В., Чуб О. В., Прокопюк В. Ю., Прокопюк О. С. (2017)
Омельченко А. Н. - фМРТ-визуализация функциональных паттернов нейронных сетей при выполнении циклических движений пальцев руки: возрастные особенности, Макарчук Н. Е. (2017)
Шкрыль В. М. - Внутриклеточные кальциевые потоки в возбудимых клетках (2017)
Рефераты (2017)
Вересень 2017 Асоціативна політекономія (2017)
Виступ Президента Петра Порошенка у Верховній Раді (2017)
Виступ Президента України в ООН (2017)
Україна в новому світі: шлях до успіху (2017)
Планування розвитку підприємництва: сучасний науковий підхід (2017)
Карпук А. - Еколого-економічна ефективність лісокористування: сутність, оцінка, механізм забезпечення, Шостак М. (2017)
Голубка С. - Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування, Білоскурський Р. (2017)
Гвоздецька І. - Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект (2017)
Толстоухов А. - Україна і виклики постіндустріальної доби (2003)
Бех В. - Імператив концепції національної безпеки ХХІ столітті (2003)
Кресіна І. - Евристичні можливості біогеодетермінізму (2003)
Розова Т. - Мовна толерантність півдня України, Барков В. (2003)
Кривицька О. - Конфліктність пострадянської етнічної ідентифікації (2003)
Циба В. - Демократичні перетворення в країні Діалектичні і соціально-психологічні аспекти (2003)
Сіленко А. - "Електронна Україна" (2003)
Рибачук М. - Проблема реституції церковного майна, Білоус О. (2003)
Кисельов С. - Міра свободи індивіда в державі (2003)
Зернецька О. - PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика, Зернецький П. (2003)
Петракова Є. - Традиції українського "ринку влади" (2003)
Кравчук М. - Проблеми досліджень міжнародних відносин (2003)
Шаблінський І. - Конструктивна взаємодія (в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна (2003)
Горенко О. - Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС (2003)
Мілова М. - Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії (2003)
Причорномор’я: засади сталого розвитку (2003)
Соціально-психологічний вимір демократизації (2003)
Держава і громадянське суспільство (2003)
Книжкова полиця (2003)
Караван Н. А. - Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства (2014)
Данилюк Т. І. - Сфера послуг як об'єкт інвестиційної діяльності (2014)
Фадєєва І. Г. - Обгрунтування доцільності застосування системно-синергетичного підходу до управління розвитком нафтогазовидобувних корпоративних систем (2014)
Сидоренко П. О. - Ендогенні фактори порушення ліквідності комерційних банків (2014)
Канцуров О. О. - Концептуальні засади управління інституціональними змінами (2014)
Лавров Р. В. - Традиційні та фінансові інноваційні технології в банківській діяльності (2014)
Корнєєв М. В. - Засади взаємозв'язку між рівнем фінансового розвитку та економічним зростанням (2014)
Леськів С. Р. - Концептуальні засади розвитку промислового підприємства, Процюк Т. Б. (2014)
Стогул О. І. - Формування політики управління грошовими потоками на підприємствах (2014)
Голубєв Д. І. - Методичні підходи до обгрунтування типу інвестиційної політики підприємства (2014)
Кузнецова А. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку контролінгу на підприємстві (2014)
Карнаушенко А. С. - Шляхи покращення розвитку фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Тодорюк С. І. - Соціальні складові в екологічно збалансованому розвитку аграрних відносин в Україні (2014)
Куценко К. В. - Вплив рівня репутаційного капіталу на конкурентоспроможність банків (2014)
Калашник М. В. - Динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності регіонів України (2014)
Проць Н. В. - Аналіз моделей побудови системи бюджетування в комерційних підприємствах (2014)
Магута Р. М. - Стан діагностики фінансової стабільності в Україні (2014)
Грушко О. В. - Політична рента як форма вияву рентоорієнтованої поведінки на політичному ринку (2014)
Тимощик Л. П. - Теоретичні підходи до оцінки об'єктів нерухомості як важлива компонента управління власністю (2014)
Шаповал А. В. - Інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних ринках (2014)
Мельник Л. А. - Врегулювання проблем зайнятості в зарубіжних країнах: досвід для України, Толуб'як В. С. (2014)
Вилгін Є. А. - Стратегічні інструменти державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2014)
Кульгінський Є. А. - Суть "кризи" та "антикризового управління" (2014)
Олійник В. В. - Завдання державної політики у сфері якості післядипломної освіти в Україні (2014)
Клименченко С. Л. - Нормативно-правовий інструментарій державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі (2014)
Кудрейко О. М. - Нормативно-інституційні засади трансформації освіти в Україні (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Охорона навколишнього середовища в системі функцій державного управління (2014)
Майорова Л. В. - Соціальне партнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики (2014)
Мишко А. М. - Зарубіжний досвід реалізації ефективних механізмів розвитку морських портів (2014)
Красавцева Л. Ю. - Типологічні особливості туристичної діяльності (2014)
Стоян О. Ю. - Вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку відновлювальної енергетики України у контексті приєднання до енергетичного співтовариства (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз проблем та перспектив договірно-правового оформлення морської ділянки державного кордону України та Російської Федерації (2014)
Литвиненко Ю. О. - Ринок землі в Україні: сутність, завдання, функції (2014)
Лелеченко А. П. - Узгодження та збалансованість фінансово-інвестиційних заходів по забезпеченню сфери охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури на рівні регіону, Мещеряков В. В. (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність та особливості моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Сальнікова О. Ф. - Методологічні аспекти формування державної військово-технічної політики (2014)
Федчишина В. В. - Рецензування висновків судових експертів — метод внутрівідомчого контролю управління експертного забезпечення правосуддя України (2014)
Левцов С. В. - Структурно-функціональна характеристика організації надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування у столичному регіоні (2014)
Сітарський С. М. - Інституалізація діяльності органів державної влади в контексті врегулювання політичних конфліктів (2014)
Овчаренко Д. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження (2014)
Шевчук І. В. - Стратегічне планування та програмно-цільовий підхід розвитку фізичної культури та спорту в регіонах (2014)
Ушакова О. І. - Державна політика з подолання нерівності у сфері охорони громадського здоров'я: міжнародний досвід (2014)
Биков О. С. - Аналіз наукових досліджень з проблем державного управління у сфері цивільного захисту: актуальні напрями дослідження (2014)
Олександренко Ю. А. - Особливості підходів при розробці системних моделей та їх використанні у державному управлінні (2014)
Волянський П. Б. - Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів (2014)
Ситник Г. П. - Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України, Баранов Р. О. (2014)
Нагорічна О. С. - Щодо наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної справи (2014)
Баранов С. О. - Тіньова економіка в світі: тенденції та регіональні особливості (2014)
Данканіч О. М. - Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні (2014)
Винниченко Н. В. - Концептуальні засади формування системи управління бюджетом (2015)
Дучинська Н. І. - Соціально-економічні наслідки формування ринкового розподілу доходів в Україні (2015)
Кравець Р. А. - Місце фінансового прогнозування в системі управління економічними процесами в Україні (2015)
Лавренкова І. М. - Проблематика неформальної зайнятості населення України (2015)
Лозовська Г. М. - Оцінка синергетичного ефекту в сфері підприємництва при впровадженні соціально-економічних послуг (2015)
Лупак Р. Л. - Напрями впровадження зарубіжного досвіду програм інвестування підприємствами в Україні, Демчишин Я. І., Рудик С. А. (2015)
Павлюк Л. І. - Тенденції та особливості регуляторної політики регулювання внутрішнього ринку (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Сазонець І. Л. - Раціональне використання водних ресурсів на промислових підприємствах України, Покуль О. В. (2015)
Хамініч С. Ю. - Формування інноваційного потенціалу конкурентоспроможності України, Фесенко О. О. (2015)
Баранник Л. Б. - Соціальний захист населення та бюджетна безпека в Україні: діалектика взаємозв’язку, Костенко О. А. (2015)
Васильєва Т. А. - Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку України, Циганюк Д. Л. (2015)
Водолазська О. А. - Особливості андеррайтингу залежно від спеціалізації діяльності страхових компаній (2015)
Пайтра Н. Г. - Ліквідність банків України: стан та стратегії регулювання, Барилюк І. В., Кудляк Ю. В. (2015)
Фаринович І. В. - Організаційно-економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств (2015)
Шевцова О. Й. - Конкурентна позиція банку: елементи управління фінансовою стійкістю, Воловицький К. А. (2015)
Довбня С. Б. - Основні етапи формування кадрової стратегії та зміст стратегічних альтернатив в області управління персоналом, Письменна О. О. (2015)
Смирнов С. О. - Логістика дистрибуції та конкурентний бенчмаркинг в агропродуктовій сфері, Касян С. Я. (2015)
Тімар І. В. - Вплив іміджу підприємства сфери готельних послуг на формування його конкурентних переваг (2015)
Цундер О. Е. - Особливості управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (2015)
Шевченко В. А. - Організаційне забезпечення інноваційного розвитку медичного закладу (2015)
Щербан О. Я. - Аналіз стану туристичних підприємств та динаміки туристичних потоків в Україні (2015)
Гвініашвілі Т. З. - Організаційні зміни – необхідна умова забезпечення розвитку підприємства (2015)
Демидюк О. О. - Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України (2015)
Дучинська Н. І. - Еволюція теорії корисності: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Іляш О. І. - Концептуальний зміст і роль соціального діалогу в контексті соціально-економічного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні, Мазярко І. С. (2015)
Пинда Ю. В. - Взаємозв’язок розвитку будівельного сектору національного господарства з економічними циклами (2015)
Прямухіна Н. В. - Регіональний економічний простір: закони розвитку (2015)
Бондаренко Н. М. - Власний капітал в обліковій політиці акціонерних товариств, Безкоморна О. Д. (2015)
Дубовая В. В. - Трансформація засад нормативного методу обліку витрат до вимог міжнародних стандартів (2015)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2015)
Ажиппо О. - Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення, Путятіна Г. (2017)
Ананьєва Т. - Фізіобальнеологічні чинники в комплексному лікуванні хворих на подагричний артрит на санаторному етапі реабілітації (2017)
Андрєєва О. - Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів, Катерина У. (2017)
Артем’єва Г. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки, Мошенська Т. (2017)
Ашанін В. - Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів на основі інтерактивної програми "PersTrainer", Ровний А., Пасько В., Войтенко М. (2017)
Григор’єв В. - Динаміка фізичної підготовленості студентів під час секційних занять кросфітом та футболом (2017)
Григус І. - Поліпшення якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Майструк М. (2017)
Гуменюк С. - Модельні характеристики антропометричних показників спортсменів категорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі (етап попередньої базової підготовки), Батєєва Н. (2017)
Дейнеко А. - Ґенеза змісту шкільного фізичного виховання у контексті соціального замовлення, Красова І., Марченков М. (2017)
Калмиков С. - Динаміка показників серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках під впливом програми фізичної терапії в ході реабілітаційного процесу, Калмикова Ю. (2017)
Крылов Д. - Применение программы "Play and Stay" в подготовке теннисистов до 10 лет, Шестерова Л. (2017)
Кузьменко І. - Дослідження показників серцево-судинної системи школярів 13–14-ти років (2017)
Несен О. - Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років під впливом участі у збільшеній кількості змагань протягом року, Помещикова І., Червона С., Пащенко Н. (2017)
Олійник М. - Педагогічна характеристика систем оцінки техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів, Дорошенко Е. (2017)
Петренко І. - Основні компоненти та зміст спортивної волонтерської діяльності (2017)
Приступа Є. - Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг у Львові, Жданова О., Чеховська Л. (2017)
Пруднікова М. - Вплив оздоровчих занять на фізичний розвиток дівчат 11–12 років підготовчої медичної групи (2017)
Рідковець Т. - Обґрунтування розробленої програми фізичної реабілітації фізично підготовлених осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією І ступеня, Білий В. (2017)
Синиця Т. - Дослідження актуальності занять з оздоровчої аеробіки для жінок першого зрілого віку, Шестерова Л. (2017)
Стадник С. - Характеристика організаційно-управлінської діяльності директора фітнес-клубу (2017)
Сутула В. - Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше) (2017)
Тодорова В. - Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки) (2017)
Шепеленко Т. - Интегральные технологии психофизической подготовки спортсменов в спортивной аэробике (2017)
Дзвонкова криниця перлин душі народної (2017)
Пономарьова І. - Посуд та домашнє начиння греків Приазов’я (2017)
Білівненко С. - Селянин-степовик та річкова стихія Дніпра: за матеріалами історико­етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького (2017)
Коцан В. - Особливості традиційного народного вбрання лемків Закарпаття (XIX – перша половина XX століття) (2017)
Долгочуб В. - "Культурна пам’ять" у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури (2017)
Мушкетик Л. - Етнічний чинник в освітньо­культурній політиці України та Угорщини (2017)
Ковалець Л. - "Ваше ім’я славне…": Євгенія Ярошинська у зв’язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160­річчя від дня народження чеського етнографа) (2017)
Каплун Н. - Особливості побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с. Можняківка Новопсковського району Луганської області) (2017)
Поліщук Т. - Музей крізь призму часу (2017)
Буланова Н. - Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам’ять (2017)
Ратушняк О. - Топоніми козацької доби в сучасних перейменувальних процесах Наддніпрянщини (2017)
Пономар Л. - Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи (2017)
Щибря В. - Народний одяг Буковини (2017)
Боса Л. - Стежками пам’яті (2017)
Іванчишен В. - Історичними шляхами Слобожанщини (2017)
Ярова А. - Слобожанські зустрічі (2017)
Бех М. - Господарська культура Південно­Східної Слобожанщини в динаміці історичного розвитку протягом ХХ – на початку ХХІ століття, Іванчишен В., Сауляк Б. (2017)
Юрченко В. - Народні звичаї на ярмарках Cлобідської України (2017)
Ярова А. - Традиційна житлова архітектура Харківщини (2017)
Сергійчук Г. - Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року (2017)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2017)
Найден О. - Нове дослідження про народну ікону |Рец.: Богомолець О. В. Українська домашня ікона. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.|, Клименко О. (2017)
Капелюшний В. - Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах |Рец.: Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина Бондаренко ; |голов. ред. Г. Скрипник|. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 226 с.+ іл.| (2017)
Михайло Петрович Тиводар (2017)
Summaries (2017)
Інформація про авторів (2017)
Водолажський М. Л. - Стан і тенденції розвитку наукових досліджень за актуальними проблемами охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків, Коренєв М. М. (2017)
Бойцанюк С. І. - Симуляційне навчання як спосіб формування практичних навичок під час підготовки лікаря-стоматолога, Чорній Н. В., Залізняк М. С. (2017)
Іваніщенко Л. О. - Сучасний погляд на викладання ортопедичної стоматології в післядипломній освіті (2017)
Манащук Н. В. - Досвід проведення лекційних занять із пародонтології в умовах переходу на кредитно-трансферну систему навчання, Чорній Н. В., Бойцанюк Бойцанюк, С. І., Чорній А. В. (2017)
Фуштей И. М. - Связь маркеров системного воспалительного ответа и некроза миокарда у больных с острым инфарктом миокарда, осложненного желудочковой экстрасиcтолией, Мохамед Феди, Сидь Е. В. (2017)
Лозова Т. А. - Вплив еплеренону на динаміку мозкового натрійуретичного пептиду та віддалений прогноз хворих на інфаркт міокарда правого шлуночка (2017)
Єлоєва З. В. - Функціональний стан гепатобіліарної системи в дітей у разі ожиріння, Страшок Л. А., Бузницька О. В., Філонова Т. О., Штрах К. В. (2017)
Любченко О. В. - Вплив карієсогенного раціону на стан мінералізації тканин ротової порожнини в експерименті на тваринах, Северин Л. В. (2017)
Куцевляк В. Ф. - Вміст свинцю у твердих тканинах зубів у робітників, зайнятих в умовах професійного ризику, Бобровська Н. П., Беліков К. М., Шеїна Т. В. (2017)
Любченко О. В. - Морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу "Сerabone", Черненко В. М. (2017)
Гарюк Г. І. - Виявлення серологічних маркерів вірусу Епштейна-Барр у дітей з гіпертрофією глоткового мигдалика і секреторним середнім отитом, Кулікова О. О., Чумакова А. В., Давиденко В. Л. (2017)
Лядова Т. И. - Генотипы вируса Эпштейна-Барр у пациентов с различными клиническими формами инфекции (2017)
Мирошниченко М. С. - Местные иммунные реакции в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных от матерей с физиологической беременностью (2017)
Елоева З. В. - Лихорадка неясного генеза и аутовоспалительные синдромы, Киселева Л. П., Мамалуй Н. И., Савво В. М., Филонова Т. О., Матвиенко С. О. (2017)
Сухін В. С. - Особливості морфології сарком матки, Долгая О. М. (2017)
Шармазанова О. П. - Історичний нарис до 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики та з нагоди 95-річного ювілею Харківської медичної академії післядипломної освіти, Бортний М. О., Шаповалова В. В. (2017)
Зубцова І. В. - Онтогенетична структура ценопопуляцій Sanguisorba officianalis L, Скляр В. Г. (2016)
Левчук А. Н. - Биологическая активность лектинов клеточных стенок андроцея и гинецея различных видов рода Linum L (2016)
Сокол О. В. - Онтогенез Arctium lappa L в умовах правобережного лісостепу України (2016)
Бєльський В. В. - Вплив складових макроклімату на динаміку чисельності зайця-русака (Lepus europaeus pallas, 1778) Запорізької області, Лєбєдєва Н. І., Маслова О. В. (2016)
Маркова А. О. - Поведінкові акти та прояв агресії мухоловки білошийої (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) на місцях водопою (2016)
Рзаев Н. М. - Сезонная динамика яйцепродукции Paramphistomium cervi в организме крупного рогатого скота в Азербайджане, Насиров А. М. (2016)
Томах О. О. - Динаміка чисельності лисиці звичайної (Vulpes vulpes L., 1758) Запорізької області та фактори, що її зумовлюють, Лєбєдєва Н. І. (2016)
Хомич В. В. - Видовий склад гідробіонтів Курахівського водосховища (2016)
Апончук Л. С. - Вплив тютюнопаління на показники периферичної гемодинаміки жінок (2016)
Бовт В. Д. - Особливості морфо-функціональних та імунних показників у спермі і сироватці крові при безплідді, Романова М. Д. (2016)
Гутнікова П. О. - Особливості показників серцево-судинної системи в студенток залежно від хронобіологічних типів , Задорожня В. Ю. (2016)
Шатинська О. А. - Активність ензимів вуглеводного обміну в тканинах щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом за додавання магній цитрату (2016)
Козодавов С. В. - Раритетна компонента фауни національного заповідника "Хортиця", Муленко М .А. (2016)
Малєєва Г. Ю. - Динаміка палінації амброзії в Запоріжжі в період із 2012 по 2016 рік, Приходько О. Б. (2016)
Масловська Н. С. - Вплив Lactobacillus plantarum ону 12 і Agrobacterium tumefaciens C58 на проростання і деякі ростові характеристики паростків томата, Ліманська Н. В. (2016)
Охріменко С. Г. - Раритетна компонента природної флори вищих судинних рослин о. Хортиця, Василенко С. В., Шелегеда О. Р. (2016)
Шелюк Ю .С. - Вплив географічної зональності на різноманіття річкового фітопланктону, Щербак В. І., Рудюк Т. М. (2016)
Карпенко Ю. В. - Синтез та біологічна активність похідних n-заміщених акридин-9-ону та 2,5-заміщених 1,3,4-оксадіазолів, Омельянчик Л. О., Близнюк Ю. Е., Омельянчик В. М. (2016)
Лабенська І. Б. - Гостра токсичність n-ацильних похідних s-(2-метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну, Верес Г. М. (2016)
Лашко Н. П. - Сорбція ваніліну та тимолу кріотекстуратами кукурудзяного крохмалю, Урбанська Д. Ю. (2016)
Камєнова О. П. - Мікробіота лікарських трав в областях України з різним рівнем антропогенного навантаження , Рильський О. Ф., Волошина О. М. (2016)
Юрчук И. Е. - Антибиотикорезистентность доминирующих микроорганизмов в Запорожской больнице скорой помощи, Филиппова Е. Н., Лищенко Т. Н., Егорова С. В. (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2016)
Барабаш О. Д. - Неперервність як ключова характеристика післядипломної педагогічної освіти (2016)
Бойчук А. П. - Аналіз стану розвитку регіонального туризму як аспект підготовки фахівців туристичної галузі (2016)
Галущак І. Є. - Формування правокомпетентної особистості фахівця: генеза постановки проблеми (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарство в українському галицькому мудрослів'ї, згромадженому та поясненому Іваном Франком (2016)
Мариновська О. Я. - Модель інноваційного розвитку "школи співробітництва": практико зорієнтований аспект, Квич О. І. (2016)
Мілаш О. О. - Сучасні педагогічні технології та їх роль у підвищенні ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі (2016)
Оліяр М. П. - Комунікативна культура майбутніх учителів початкових класів як складник професійно-педагогічної компетентності (2016)
Русин Г. А. - Вплив освітньої політики Австро-Угорщини на формування ціннісних орієнтирів у молоді на землях Східної Галичини (2016)
Sikorskyi Р. - The problems of decentralization of governing the education in the light of pedagogical views of Ivan Franko (2016)
Барило С. Б. - Сучасні інформаційні технології на уроках музичного мистецтва в початковій школі (2016)
Бродин І. І. - Кінематичні зв'язки в задачах з динаміки, Шмальцер Н. В., Горішний З. І. (2016)
Петрович Г. М. - Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою (2016)
Русіна Н. Г. - Електронні підручники як сучасний засіб навчання в університетах республіки Польща (2016)
Семенов О. С. - Класифікаційний підхід у доборі методів формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника в позашкільному навчальному закладі (2016)
Vakhotskyi М. - Phonetic principles of teaching professionally-oriented reading in higher medical educational institutions, Makovska О. (2016)
Алєксеєвець В. С. - Правовиховна робота у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Горохівська Т. М. - Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи як чинник професійного розвитку (2016)
Гузій І. С. - Конкурентоздатність майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний аспект (2016)
Корчевський Д. О. - Критерії відбору змісту професійної підготовки фахівців комп'ютерного профілю (2016)
Лучик Р. І. - Ключові компетенції в галузі професійно-технічної освіти (2016)
Мамчур Є. А. - Специфіка ціннісних орієнтацій учителя іноземної мови крізь призму його професійної діяльності (2016)
Павленко М. - Сутність поняття "розвиток професійної мобільності" (2016)
Сушенцева Л. Л. - Формування професійної мобільності інженера-педагога: методологічний аспект (2016)
Тимків Н. М. - Розвиток системи професійної підготовки інженерних кадрів нафтової та газової галузі України (2016)
Хабюк А. Я. - Компоненти готовності викладачів до застосування ікт у процесі інформатизації освітнього процесу (2016)
Швай Р. І. - Інноваційні технології у процесі навчання у професійних закладах освіти (2016)
Шепеленко Т. Л. - Теоретичні засади проблеми перцептивних здібностей як детермінанти професійно-комунікативної діяльності (2016)
Яковчук О. Л. - Визначення змісту термінів "компетентність" та "професійна компетентність" техніка-технолога з харчових технологій (2016)
Додонов Р. - Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької свідомості в Україні, Мофа С. (2003)
Нагорна Л. - Поняття "національна ідентичність" і "національна ідея" в українському термінологічному просторі (2003)
Кисельов С. - Національна ідентичність українців. Дилема культурного і соціально-політичного, Сальникова А. (2003)
Іванов М. - Що таке "громадянська" і що таке "політична" освіта? (2003)
Проскуріна О. - Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості (2003)
Пахарєв А. - Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади (2003)
Головатий М. - Хто стане третім Президентом України? Про ідеологічні метаморфози наступних президентських виборів (2003)
Вовк Р. - Формування законодавства про вибори Президента України (1991 - 1999 роки) (2003)
Чабанна М. - Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сутісна різниця (2003)
Палій О. - Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах (2003)
Горенко О. - Боротьба з бідністю як орієнтир проєвропейської політики (2003)
Кравчук М. - Концептуальна еволюція теорій глобалізації (2003)
Котигоренко В. - Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність? (2003)
Іщенко М. - Як управляємо тим, що маємо? (2003)
Книжкова полиця (2003)
Анкета (2003)
Титул, зміст (2017)
Кужелєв М. - Внутрішні системи фінансового контролю інвестиційних компаній: європейський досвід регулювання та можливості застосування на національному фінансовому ринку, Бойчук М. (2017)
Tarasevich O. - The issue of evaluating the personnel potential of industrial enterprises (2017)
Фик М. - Адаптивна методика наближеної оцінки техніко-економічних показників розробки об'єкта виснаженого газоконденсатного родовища, Курочкін К., Аббуд М., Аль-Султан М., Варавіна О. (2017)
Шостаковська А. - Побудова організаційної структури системи контролю промислового підприємства (2017)
Берест І. - Розвиток та діяльність "Товариства взаємної допомоги приватних службовців" Галичини в 1867 році (2017)
Гайко Г. - Феномен золотих "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Північної Азії (Частина третя), Білецький В. (2017)
Куриляк О. - Радянські військові мобілізації 1944-1945 рр. на території Західної України (2017)
Левик Б. - Станіслав Фризе, науковець Львівської політехніки в матеріалах НКДБ за січень-серпень 1945 р. (2017)
Ломако Л. - Підготовка вчителів у діяльності Вищих жіночих курсів Наддніпрянської України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.: дореволюційна історіографія проблеми (2017)
Яковлєв А. - Образи США та Великої Британії на шпальтах сатиричного журналу "Перець" у перші роки холодної війни (2017)
Більченко Є. - Четверта хвиля. Нова індустріалізація. Альтермодерн: культурологічна експлікація концептів (2017)
Дьяковська Г. - Наратив як складова дискурсивної реальності (2017)
Климань С. - Роль любовної прихильності у формуванні соціальної кооперації і турботі про потомство у людини і тварин (2017)
Кургузов А. - Українська мова і культура у глобальній поліфонії: стан та перспективи, Компанієць Л. (2017)
Пасько Я. - Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський (2017)
Rayhert K. - The philosophy of artificial consciousness in the first season of TV series 'Westworld' (2017)
Розпутна М. - Поняття релігії та Бога у філософії Джона Дьюї (2017)
Санніков С. - Сучасне богословське осмислення сакраментального виміру місіонерської діяльності (2017)
Тіменик З. - Взаємопоєднання методів у функціонуванні філософсько-релігійних ідей (зі спадщини українських мислителів 1900-х - 1970-х ХХ ст.) (2017)
Зачепа А. - Рецензія на монографію: Берест І. Історія професійних спілок України (Східна Галичина 1817-1918 рр.) / Ігор Берест. - Львів : Ліана-М, 2017. - 768 с. (2017)
Титул, зміст (2017)
Zelenyak V. - Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates, Kolyasa L., Oryshchyn O., Vozna S., Tokar О. (2017)
Protosenia A. - Introduction of the method of finite-discrete elements into the Abaqus/Explicit software complex for modeling deformation and fracture of rocks, Karasev M., Ochkurov V. (2017)
Sapronova S. - Research on the safety factor against derailment of railway vehicles, Tkachenko V., Fomin О., Gatchenko V., Maliuk S. (2017)
Filimonikhina I. - Search for the conditions for the occurrence of auto-balancing in the framework of a planar model of the rotor mounted on anisotropic viscous-elastic supports, Gutsul V., Dumenko K., Nevdakha Yu. (2017)
Sivak R. - Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading (2017)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the inertial unfolding of a multi-link pendulum in weightlessness, Shoman O., Semkiv O., Zapolsky L., Adashevskay I., Danylenko V., Semenova-Kulish V., Borodin D., Legeta J. (2017)
Malashchenko V. - Determining performance efficiency of the differential in a device for speed change through epicycle, Strilets O., Strilets V. (2017)
Yatsun V. - Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Vanin V. - Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing, Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Bardyk E. - Parametric identification of fuzzy model for power transformer based on real operation data, Bolotnyi N. (2017)
Volyanskaya Ya. - Determining energy-efficient operation modes of the propulsion electrical motor of an autonomous swimming apparatus, Volyanskiy S., Volkov A., Onishchenko O. (2017)
Zaykov V. - Analysis of the possibility to control the inertia of the thermoelectric cooler, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Olijnyk A. - Estimation of gas losses based on the characteristic of the state of wells of dashava storage, Chernova O. (2017)
Melnik O. - Development of an improved device to control flame brightness in combustion chambers of steam boilers, Parkhomenko R., Shchokina O., Aniskov O., Tsibulevsky Y., Kharitonov O., Omelchenko О., Chorna V. (2017)
Pustiulha S. - Fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by diesel engine injectors, Samostian V., Tolstushko N., Korobka S., Babych M. (2017)
Volgusheva N. - Study into effects of a microwave field on the plant tissue, Altman E., Boshkova I., Titlov A., Boshkov L. (2017)
Laricheva L. - Influence of impurities in propane coolant on the process of obtaining artificial cold, Lutsenko O., Chernenko Ya., Voloshyn N. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Ananieva O. - Design of a device for optimal reception of signals against the background of a two-component Markov interference, Babaiev M., Blyndiuk V., Davidenko M. (2017)
Blintsov O. - Development of informationally-protected system of marine water area monitoring, Maidaniuk P. (2017)
Eremenko Y. - Development of the method for joint operation of neural-network tuners for current and speed circuits, Glushchenko A., Petrov V. (2017)
Zhezhera I. - Development of a functionally stable orientation system for an unmanned aerial vehiclе, Ouissam B., Firsov S. (2017)
Velychko O. - A comparative analysis of results of the group expert assessment of metrological assurance of measurements, Gordiyenko T., Kolomiets L. (2017)
Mykhalevskiy D. - Development of a mathematical model for estimating signal strength at the input of the 802.11 standard receiver, Vasylkivskyi N., Horodetska O. (2017)
Ruzhentsev V. - Development of the approach to proving the security of grostl-like hashing algorithms to rebound attacks, Onishchenko Y., Svitlychnyi V. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського