Holovatyy A. - Development of a system for monitoring vibration accelerations based on the raspberry pi microcomputer and the ADXL345 accelerometer, Teslyuk V., Iwaniec M., Mashevska M. (2017)
Bezsonov O. - Processing of noisy digital images with use of evolving autoencoders, Rudenko O., Udovenko S., Dudinova O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Berhilevych O. - Identification of Сronobacter spp (Enterobacter sakazakii) from raw milk and environmental samples of dairy farms, Kasianchuk V. (2017)
Grynchenko N. - Study of quality indicators of fermented-milk cheese obtained from skimmed milk at a controlled content of calcium, Tiutiukova D., Pyvovarov P. (2017)
Kochubei-Lytvynenko O. - Study of the state of moisture in the curd paste with sumach extract and the addition of buckwheat groats, Marynin A., Yushchenko N., Kuzmyk U., Lazarenko M. (2017)
Priss O. - Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage, Evlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. (2017)
Neklesa О. - Analytical study of the model of capsule formation of the system "food lipids – calcium alginate", Yarantseva Y., Pyvovarov Y., Grinchenko O. (2017)
Pavlyuk R. - Influence of the processes of steam-thermal cryogenic treatment and mechanolysis on biopolymers and biologically active substances in the course of obtaining health promoting nanoproducts, Pogarskaya V., Kakadii I., Pogarskyi A., Stukonozhenko T. (2017)
Tsykhanovska І. - Design of technology for the rye-wheat bread "Kharkivski rodnichok" with the addition of polyfunctional food additive "Magnetofооd", Evlash V., Alexandrov A., Lazareva T., Svidlo К., Gontar T. (2017)
Khomych G. - Study of the сhemical composition of cranberry and the use of berries in food technology, Matsuk Y., Nakonechnaya Y., Oliynyk N., Medved L. (2017)
Dubinina A. - Effect of the parameters of rhubarb and gooseberry treatment on the formation of color, Seliutina H., Letuta T., Shcherbakova T., Afanasieva V. (2017)
Shiyan P. - Effect of nitrogen and mineral composition of the high-concentrated wort made from starch-containing raw materials on the cultivation of yeast, Mudrak T., Kyrylenko R., Kovalchuk S. (2017)
Abstract and References (2017)
Картунов О. В. - Метод та матриця SWOT-аналізу: пошуки шляхів удосконалення (2017)
Горбатенко І. А. - Розвиток європейської політичної науки: сучасні тенденції (2017)
Левенець Є. Ю. - Правлячі коаліції у вітчизняних наукових дослідженнях (Теоретико-методологічний огляд) (2017)
Мостіпан О. М. - Поняття "благородного мужа" та "маленької людини" у політичних поглядах Конфуція (2017)
Menshenina A. - Confucianism as the basis of asian political values (2017)
Новакова О. В. - "Синдром популізму" як виявлення кризи сучасної політики (2017)
Бульбенюк С. С. - Провідні напрями змін політологічного дискурсу на етапі розгортання "п’ятої інформаційної революції", Манелюк Ю. М. (2017)
Бокоч Ю. М. - Дослідження політичної комунікації у контексті трансформації суспільства (2017)
Цимбал І. В. - Сучасні ідентичності в Україні під впливом інформаційного фактору та регіоналізму, Бондаренко Т. В., Плугова О. Б. (2017)
Баскакова Ю. В. - Організація діяльності комітетів та депутатського корпусу Верховної Ради України в умовах розвитку парламентаризму (2017)
Кольцов В. М. - Фактори структуризації парламентської опозиції: теоретико-методологічний контекст (2017)
Маценко Є. В. - Конституційно-правові засади обґрунтування прав і свобод людини у сучасній Україні: стан і специфіка (2017)
Бровко О. В. - Історія формування місцевого самоврядування в Польщі (2017)
Булда О. А. - Європейський досвід захисту права на свобод у мирних зібрань (2017)
Іванченко І. В. - Особливості трансформації партійної системи сучасної України (2010-2016 рр.) (2017)
Радченко Л. М. - Теоретичне розуміння та основні підходи до визначення поняття "глобалізація" (2017)
Тараненко Г. Г. - Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі (2017)
Басистий А. В. - Відповідальність, партнерство і розвиток або три кити політики Японії щодо проблеми стрілецької зброї та легкого озброєння в ООН (2017)
Лебеденко С. Б. - Центральна Азія в контексті зовнішньої політики США: аналіз та перспективи (2017)
Сморжевська А. Г. - Глобальний вимір багатосторонньої дипломатії Індонезії щодо міжнародних режимів в галузі безпеки (2017)
Остапенко М. А. - Медіа-компетентність як елемент політичної культури особистості в інформаційному суспільстві, Остапенко О. В. (2017)
Зарва В. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті фахівця-політолога: компетентнісний підхід (2017)
Наші автори (2017)
Сочава А. І. - Вплив концентрації напружень на опір втомі низьколегованої сталі в умовах асиметрії циклу, Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Фролов Р. О. (2017)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання динаміки руху стрічкового транспортера, Ромасевич Ю. О., Шалатовська К. М. (2017)
Венцель Є. С. - Математична модель трибосполучень машин з позицій нерівновагової термодинаміки, Щукін О. В. (2017)
Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальне моделювання та динаміка стрічкових конвеєрів у процесах пуску. I., Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2017)
Семенюк В. Ф. - Аналитическое определение динамических нагрузок, возникающих при торможении механизма передвижения мостового крана, Вудвуд А. Н. (2017)
Погребняк Р. П. - Структурний аналіз і кінематичний синтез стрижньового кулісного механізму захвата (2017)
Зубко Н. Ф. - Оптимизация резерва парка портовых перегрузочных машин, Немчук А. О. (2017)
Ковалевський С. Г. - Експериментальні дослідження навантаження тягової рами скрепера, працюючого у складі потяга (2017)
Чуфус В. М. - К вопросу оценки теплового баланса составных шкивов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки при их воздушно-жидкостном охлаждении (2017)
Макаров В. Л. - Точні розв’язки однієї спектральної задачі з диференціальним оператором Шрьодінгера з поліноміальним потенціалом у R2 (2017)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - Semi linear equations in a plane and quasiconformal mappings, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2017)
Prestin J. - Approximation of 2π-periodic functions by Taylor—Abel—Poisson operators in the integral metric, Savchuk V. V., Shidlich A. L. (2017)
Богаенко В. А. - Численное моделирование дробно-дифференциальной динамики процесса фильтрационно-конвективной диффузии на основе параллельных алгоритмов для кластерных систем, Булавацкий В. М. (2017)
Багно А. М. - О дисперсии волн Лэмба в упругом слое, взаимодействующем с идеальным жидким полупространством (2017)
Камінський А. О. - Повільне зростання тріщини з ділянкою контакту, Селіванов М. Ф. (2017)
Загородній А. Г. - Міграція квантової частинки ланцюжком з пастками: квантові виходи захоплення, Христофоров Л. М. (2017)
Авраменко А. О. - Застосування методу ґраток Больцмана до аналiзу течії нанорідини в криволінійному каналi з радiальною нерівномірністю температури i концентрації наночастинок, Тирінов А. І., Дмитренко Н. П., Кравчук О. В. (2017)
Козленко М. В. - Сопоставление тектонических элементов земной коры с нефтегазоперспективными структурами в Каркинитском прогибе, Козленко Ю. В. (2017)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон з крейдових та кайнозойських відкладів північно-західної частини Кримського континентального схилу (2017)
Тітов Ю. О. - Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу AIILnnBIIInO3n+1(AII = Sr, Ba, Ln = La, Eu, BIII = Sc, In, n = 1, 2) з шаруватою структурою, Слободяник М. С., Кузьмін Р. М., Краєвська Я. А., Чумак В. В. (2017)
Шилін С. В. - (Ізокумарин-3-іл)феноксiоцтові кислоти в синтезі амінокислотних похідних. Просторова будова та активність, Шабликіна О. В., Іщенко В. В., Хиля В. П. (2017)
Коваленко О. Г. - Штучні глікан-гліколіпідні комплекси як антивірусні засоби та ефектори мікробних препаратів на основі ризобій, Васильєв В. Н., Адамчук-Чала Н. І., Титова Л. В., Карпенко О. В. (2017)
Рабченюк О. О. - Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умовдії іонів Fe3+, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2017)
Семенюта І. В. - Молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в активному центрі тубуліну, Танчук В. Ю., Лобко Є. О., Метелиця Л. О. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Титул, зміст (2018)
Куліков Г. Т. - Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники (2018)
Липчук В. В. - Концепція тойотизму: актуальність та особливості організації виробничого процесу, Войнича Л. Й. (2018)
Мудрак Р. П. - Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз "Україна – ЄС", Лагодієнко В. В. (2018)
Степаненко А. В. - Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку, Омельченко А. А. (2018)
Сухіна О. М. - Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища (2018)
Мозговий О. М. - Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2018)
Балтабєков М. Д. - Австралійський та міжнародний досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку (2018)
Фундатор науки господарського права (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Бугрій О. М. - Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності (2017)
Макаров В. Л. - Точні розв’язки спектральних задач для оператора Шрьодінгера на (–∞, ∞) з поліноміальним потенціалом, одержані FD-методом (2017)
Кургаев А. Ф. - Модельное проектирование процессора, Григорьев С. Н. (2017)
Кубенко В. Д. - Нестационарная гидроакустическая задача для жидкости конечной глубины (2017)
Назаренко В. М. - Руйнування композитних матеріалів з двома паралельними співвісними тріщинами під час стиску вздовж тріщин, Довжик М. В. (2017)
Кущ В. І. - Модифікований метод Максвела визначення ефективних сталих структурно-неоднорідних матеріалів, Майстренко А. Л., Чернобай В. С. (2017)
Тимошенко Я. Г. - Особливості структуроутворення вторинного карбіду кремнію, синтезованого в умовах взаємодії нанорозмірного нестехіометричного карбіду кремнію з оксидом заліза, Гадзира М. П., Гнесін Г. Г., Галямін В. Б. (2017)
Олійник О. П. - Прогнозні прирозломні рифогенні пастки вуглеводнів схилу Висачківсько-Ромоданівської антикліналі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (2017)
Присяжнюк В. А. - Новые виды рода Pupilla Turton, 1831 (Mollusca, Pulmonata) из верхнекайнозойских отложений Казахстана и сопредельных территорий (2017)
Кублановский В. С. - Фактическая энергия активации электровосстановления иминодиацетатных комплексов палладия(II), Никитенко В. Н. (2017)
Шабликіна О. В. - Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону, Іщенко В. В., Нагорна З. В., Хиля В. П. (2017)
Головань А. П. - Вплив високодисперсних кремнеземів та їх сумішей на схожість озимої пшениці, Крупська Т. В., Сіора І. В., Клименко Н. Ю., Новікова О. А., Туров В. В. (2017)
Щодрий В. Б. - Дослідження продуктів взаємодії РНК з манітолом методом піролітичної мас-спектрометрії, Козлов О. В., Рибенчук А. О., Бойко В. В., Бортницький В. І., Рябов С. В., Ткачук З. Ю. (2017)
Манойлов К. Ю. - Характеризація очищеної рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину як інструмента його дослідження, Горбатюк O. Б., Усенко М. О., Шатурський О. Я., Борисова Т. О., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Левчук В. Н. - О безусловных базисах ядер, порождаемых дифференциальными уравнениями второго порядка (2017)
Лінчук Ю. С. - Про зведення оператора Ліонса до простішого вигляду (2017)
Afanas’eva E. S. - Finite mean oscillation on Finsler manifolds (2017)
Пынько А. П. - Минимизация КНФ частично-мо нотонных булевых функций (2017)
Багно А. М. - О квазилэмбовских волнах в системе: полупространство идеальной жидкости — упругий слой с начальными напряжениями (2017)
Семенюк Н. П. - О влиянии локальных прогибов на устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек при внешнем давлении, Жукова Н. Б., Иванова Н. И. (2017)
Артюшенко М. В. - Мультифрактальный анализ морфологических изменений в структуре водных объектов по космическим снимкам, Томченко О. В., Подгорняк Д. Л. (2017)
Шеремет Е. М. - Петрологические особенности формирования Анадольского редко-земельного месторождения (Украина), Кривдик С. Г. (2017)
Ващенко О. В. - Дослідження взаємодії естерів 5-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-політриазолілоц то вих кислот з ураніл-іоном, Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Распертова І. В., Лампека Р. Д. (2017)
Калишин Е. Ю. - Влияние природы носителя на каталитическую активность наночастиц палладия в реакции гидрирования о-нитротолуола, Ордынский В. В., Бычко И. Б., Кайданович З. В., Трипольский А. И., Стрижак П. Е. (2017)
Тітов Ю. О. - Особливості будови міжблочної границі в шаруватій структурі сполук типу AnBn−1O3n, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В. (2017)
Зинченко В. Д. - Озониндуцированная хемилюминeсценция уранина в присутствии плазмы крови, Горячая И. П., Головина К. Н., Кириенко А. Н., Топчий И. И. (2017)
Кузнєцова Г. М. - Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту, Деніс Є. О., Москалець Т. З., Рибальченко В. К. (2017)
Михайленко Н. Ф. - Естеразна активність чинника спряження CF1, ізольованого з хлоропластів шпинату, Семеніхін А. В., Хомочкін А. П., Золотарьова О. К. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на постэрадикационную кинетику th2-специфичных цитокинов и ил-8 в цервикальных смывах (2017)
Бідзіля П. П. - Вплив вмісту ліпопротеїнів на структурно-функціональні зміни міокарда при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням (2017)
Букач О. П. - Особливості перебігу ревматоїдного артриту залежно від поліморфізму T-786C гена ендотеліальної оксид азоту синтази, Федів О. І., Сидорчук Л. П. (2017)
Василевський В. С. - Вплив поетапного методу реабілітаційного фізичного виховання на рівень клітинної реактивності організму дітей з патологією зору, Дичко Д. В., Дичко В. В., Попков Ю. О. (2017)
Вишнивецький І. І. - Діагностична інформативність тесту оцінки хронічного обструктивного захворювання легень і наслідки некоректної оцінки функціонального статусу, Баташова-Галинська В. О., Холопов Л. С. (2017)
Герасименко Л. О. - Гендерні відмінності когнітивної функції у пацієнтів з параноїдною шизофренією (2017)
Гунас І. В. - Зв’язки сонографічних параметрів печінки, підшлункової залози та жовчного міхура з розмірами тіла практично здорових міських жінок Поділля, Прокопенко С. В., Мельник М. П. (2017)
Гудзевич Л. С. - Аналіз гормонального статусу в період сомато-статевого дозрівання підлітків, Куц Б. О. (2017)
Даниленко Г. Н. - Физическое развитие Харьковских подростков в динамике за 30 лет, Швец А. Н., Швец Ю. Н. (2017)
Доброскок В. О. - Реакція складових цитокінового профілю ротової рідини на дезінтоксикаційну терапію у дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом тіла нижньої щелепи (2017)
Дичко О. А. - Рівень адаптаційної напруги організму підлітків із сколіозом 15-16 років (2017)
Заремба Є. Х. - Залежність показників ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію від рівня протизапальних реакцій, Вірна М. М. (2017)
Колісник І. А. - Клінічна характеристика хворих на крилопіднебінний гангліоніт (2017)
Moiseeva N. V. - Modern approaches to treatment of comorbid pathology bronchopulmonary and the cardiovascular system, Vakhnenko A. V., Rumyantseva M. O. (2017)
Павловська М. О. - Особливості клінічного перебігу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому (2017)
Старішко О. М. - Соціально-гігієнічні аспекти профілактики шкідливих звичок серед молоді, Єрошкіна Т. В. (2017)
Ткаченко П. І. - Психоемоційний стан дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом щелепних кісток та його корекція, Доброскок В. О., Лохматова Н. М., Коротич Н. М. (2017)
Ткаченко П. І. - Фістулографія в діагностиці і лікуванні нориць шиї, Резвіна К. Ю. (2017)
Ткаченко П. І. - Реакція привушних залоз і букального епітелію у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини на тлі отримання хіміотерапії, Попело Ю. В., Білоконь С. О. (2017)
Чайковський Ю. Б. - Зміни гемодинаміки та сперматогенезу у неоперованих чоловіків в умовах косої пахвинної грижі, Поливкан М. І. (2017)
Беленичев И. Ф. - Фармакокоррекция ангиолином нарушений энергетического метаболизма в головном мозге крыс вследствие хронической алкогольной интоксикации, Павлюк И. В., Кучеренко Л. И. (2017)
Беленичев И. Ф. - Морфофункциональная характеристика нейронов СА1 зоны гиппокампа крыс после хронической алкогольной интоксикации и на фоне применении тиольных антиоксидантов, Кучер Т. В., Кузьо Н. В. (2017)
Білаш В. П. - Порівняльна характеристика вуглеводних залишків на структурних компонентах кінцевих секреторних відділів піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин (2017)
Боднарчук Ю. В. - Функціональний стан печінки щурів за умов розвитку стрептозотоцинового діабету, Жураківська О. Я., Перцович В. М., Міськів В. А., Жураківський В. М., Кочерга З. Р. (2017)
Варжапетян С. Д. - Лектингистохимическая оценка слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи больных стоматогенным верхнечелюстным синуситом (2017)
Грицуляк Б. В. - Спосіб реабілітації фертильності в експерименті, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Івасюк І. Й., Лісова Т. А. (2017)
Дубінін С. І. - Пластика дефекту холедоха сегментом стінки жовчного міхура, Малік С. В., Улановська-Циба Н. А., Лавренко Д. О., Рябушко О. Б., Передерій Н. О. (2017)
Загайко А. Л. - Вивчення гепатопротекторної активності рослинних поліфенолів на моделі експериментальної інсулінорезистентності, Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Кочубей Ю. І. (2017)
Копчак О. В. - Ультраструктурна організація тканин ясен хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярній патології, Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л. О., Кривошеєва О. І. (2017)
Мар’єнко Н. І. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість ix часточки півкуль мозочка людини, Степаненко О. Ю. (2017)
Мельник А. В. - Вплив біофлавоноїдів на індуковані гіпергомоцистеїнемією зміни метаболізму гідроген сульфіду в міокарді та аорті самців та самок щурів, Волощук Н. І. (2017)
Небесна З. М. - Структурно–функціонкціональні особливості кровоносних судин і гемодинаміки яєчка у чоловіків різного віку, Готюр О. І. (2017)
Олійник Т. М. - Роль артеріальної гіпертензії у розвитку структурних змін головного мозку при моделюванні геморагічного інсульту, Савосько С. І., Шанта А. В., Чайковський Ю. Б. (2017)
Степанський Д. О. - Взаємовідносини аутосимбіонтів Aerococcus viridans з представниками нормальної мікрофлори кишечника лабораторних тварин, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2017)
Трясак Н. С. - Зв’язок активності матриксної металопротеїнази-2 в серцевому м’язі з морфологічними змінами стінки вінцевих судин при експериментальному атеросклерозі, Сілкіна Ю. В., Шевцова А. І. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Особливості обміну міді та цинку в периферичній крові щурів із захворюваннями м’яких тканин пародонту (2017)
Школьніков В. С. - Структурна організація мозочка плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Залевський Л. Л. (2017)
Щур М. Б. - Особливості глікому очного яблука на тлі мерказоліл-індукованого гіпотирозу за даними лектинової гістохімії, Струс Х. І., Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Бобровська О. А. - Порівняльна характеристика вмісту кальцію та магнію у соках деяких дерев’янистих рослин Вінниччини в залежності від умов зростання, Новіцька М. В. (2017)
Гаджиева Е. А. - Агроэкологическая оценка применения гербицидов на виноградниках Азербайджанской республики (2017)
Сушко С. В. - Еколого-епізоотичні аспекти існування природних осередків лептоспірозу в аридно-степовій місцевості, Наконечний О. І. (2017)
Авілова О. В. - Морфо-функціональна організація селезінки лабораторних тварин, Приходько О. O., Трач О. O., Ярмоленко О. С., Бумейстер Л. В. (2017)
Білаш С. М. - Сучасні погляди на структурну організацію червоного кісткового мозку, особливості перебігу захворювань його та медико-біологічне значення препаратів з плацентарної тканини, Борута Н. В., Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2017)
Вільхова О. В. - Сучасні погляди на гістологічні особливості органів чоловічої статевої системи (2017)
Гасюк А. П. - Структурна організація мітотичного апарату, Винник Н. І., Гасюк Д. Ю. (2017)
Корнацький В. М. - Вплив стресу на розвиток і перебіг захворювань, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2017)
Литвиненко Н. В. - Морфофункціональні особливості розвитку нервової системи в онтогенезі, Пурденко Т. Й., Гладка В. М., Силенко Г. Я. (2017)
Помогайбо В. М. - Генетика розладів аутистичного спектру, Березан О. І., Петрушов А. В. (2017)
Стовба В. Г. - Диференційна анатомічна та клініко-рентгенологічна картина "вакуум-феномену", Лавренко Д. О., Пилипенко Н. С., Ступіна Ю. В., Шаталін Б. О., Гринь В. Г. (2017)
Коротич Н. М. - Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання (2017)
Соколенко В. М. - Вплив використання інформаційних технологій на стан психічного здоров”я учнів старшого шкільного віку, Зіненко В. Є., Лещенко І. В., Ткаченко О. В., Юдіна К. Є. (2017)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - Определение информативности параметров модели прогнозирования вероятности выбора продукта в условиях "Big Data", Онищенко И. М. (2017)
Синица Е. М. - Анализ моделей электронного обучения для непрерывного обучения (2017)
Melnychuk S. V. - Using Information Features in Computer Vision for 3d Pose Estimation in Space, Gubarev V. F., Salnikov N. N. (2017)
Antonomov M. Y. - Algorithms of Multifactorial Regression Modeling in Ecological and Hygienic Studies, Shevchenko A. A., Kulagin A. A. (2017)
Кальниш В. В. - Модель оцiнювання якостi емоцiйної регуляцiї професiйної дiяльностi працiвникiв за умови роботи з пiдвищеною небезпекою, Стасишин Р. О., Оліскевич М. О. (2017)
The 20TH ifac world congress (2017)
Системный указатель статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Вниманию авторов (2017)
Содержание (2017)
Мокиенко А. В. - Концептуальная модель токсико-, пато- и социогенеза (2017)
Мокиенко А. В. - К вопросу о целесообразности нормирования кремния в питьевой воде (2017)
Олійник З. А. - Мікробіологічний контроль води в Україні: сучасні проблеми нормативно-методичної документації, Росада М. О., Міхієнкова А. І., Ніконова Н. О., Сурмашева О. В. (2017)
Жежеря Т. П. - Кремний в поверхностных водах Украины, Линник П. Н. (2017)
Лотоцька О. В. - Оцінка якості водогінної питної води за результатами анкетного опитування населення міста Тернополя, Прокопов В. О., Волощинська К. Т., Сопель О. В. (2017)
Коваленко О. О. - Мікробіологічні дослідження якості води, отриманої із повітря, Кормош К. Ю. (2017)
Гуща С. Г. - Исследование действия минеральной природной кремниевой лечебно-столовой воды на крыс с экспериментальным нарушением толерантности к глюкозе, Тихоход Л. В., Кисилевская А. Ю., Калиниченко Н. В., Гладкий Т. В., Коева К. А. (2017)
Гуща С. Г. - Дослідження впливу середньомінералізованої хлоридної натрієвої мінеральної води для корекції порушень функціонального стану нирок щурів з експериментальним дістресом, Насібуллін Б. А., Трубка І. О., Крокос А. А., Могилевська Т. В. (2017)
Коваленко О. О. - Відходи переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів як ефективні фільтруючі матеріали для очищення стічних вод від іонів важких металів, Новосельцева В. В., Коваленко Н. О. (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Анчева И. А. - Ретроспективный анализ исходов родов у женщин с вакуум-экстракцией плода (2017)
Бідзіля П. П. - Вміст цитокінів при хронічній серцевій недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2017)
Винник Н. І. - Агоніст Ppar-γ як складова комбінованої терапії у хворих із метаболічним синдромом: оцінка клінічної ефективності (2017)
Громова А. М. - Клінічна ефективність застосування селективних модуляторів прогестеронових рецепторів у лікуванні доброякісних пухлин матки у жінок репродуктивного віку, Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Мартиненко В. Б. (2017)
Гунас І. В. - Зв’язки сонографічних параметрів селезінки з конституціональними параметрами тіла практично здорових чоловіків різних соматотипів, Прокопенко С. В., Антонець О. В., Дмитренко С. В. (2017)
Гунас І. В. - Моделювання індивідуальних реоенцефалографічних показників в залежності від конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок Поділля ектоморфного соматотипу, Серебреннікова О. А., Семенченко В. В., Єрошенко Г. А. (2017)
Данильченко Л. І. - Наукове обгрунтування пріоритетних напрямків розвитку медичної допомоги кардіологічним хворим в умовах міста (2017)
Даценко Г. В. - Особливості зв’язків показників реоенцефалограми з антропо-соматотипологічними параметрами тіла дівчат ендо-мезоморфного соматотипу (2017)
Дельва М. Ю. - Постінсультний делірій: предиктори розвитку, характеристики, наслідки (2017)
Дичко О. А. - Вплив сколіозу на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові підлітків у віці 15 – 17 років (2017)
Дмітрієв М. О. - Зв’язки кутових міжщелепних показників з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин обличчя у мешканців України юнацького віку (2017)
Ибадова Н. Т. - Сравнительный анализ клинической эффективности простагландинов в лечении различных форм открытоугольной глаукомы (2017)
Казаков О. A. - Сучасний стан проблеми підліткового алкоголізму (2017)
Kornienko S. M. - Improving the efficiency of hysteroscopic treatment of endometrial hyperplastic processes in premenopause (2017)
Кравченко Л. А. - Вивчення особливостей імунного статусу пацієнтів із поєднаним перебігом хронічного вірусного гепатиту С та вірусу імунодефіциту людини (2017)
Кресюн Н. В. - Корекція метаболізму ліпідів у пацієнтів з діабетичною ретинопатією (2017)
Люлька О. М. - Особливості діагностики гострої непрохідності кишечника, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Кравців М. І., Нємченко І. І., Дудченко М. О. (2017)
Марченко А. В. - Регресійні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників, Гунас І. В., Петрушанко Т. О. (2017)
Могила А. А. - Определение степени синовиита коленного сустава в зависимости от веса пациента методом УЗД (2017)
Могила А. А. - Определение зависимости выраженности синовиита коленного сустава от степени мышечно-тонического синдрома полуперепончатой и медиальной икроножной мышцы методом ультразвукового сканирования (2017)
Потяженко М. М. - Здоровий спосіб життя – базовий професійний принцип чи необов’язкова складова особистісної поведінки лікаря?, Невойт Г. В., Кітура О. Є., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л. (2017)
Радчук В. Б. - Морфофункціональні зміни тканин зуба, ініційовані одонтопрепаруванням під металокерамічні конструкції, Гасюк П. А., Гасюк Н. В. (2017)
Руда Т. В. - Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні стробілуринових фунгіцидів на посівах олійних культур, Коршун М. М., Гаркавий С. І. (2017)
Сакевич Р. П. - Результати ендоваскулярного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Оксак Г. А., Рябушко Р. М., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2017)
Совгиря С. Н. - Клиническое описание редкого случая полинеоплазии: В-клеточной лимфомы и бронхиолоальвеолярного рака легких, Старченко И. И., Проскурня С. А., Винник Н. И., Тихонова О. А. (2017)
Труфанова В. П. - Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Відмінності лінійних комп’ютерно-томографічних розмірів великих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків центрального регіону України різних краніотипів, Коцюра О. О. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Відмінності лінійних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків України з різними типами обличчя, Орловський В. О. (2017)
Білаш В. П. - Топографоанатомічні і макроскопічні особливості піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин, Коптєв М. М. (2017)
Гринцова Н. Б. - Вплив комплекса солей важких металів на морфофункціональний стан ядер гангліонарних нейронів кори мозочка білих щурів-самців, Пернаков М. С. (2017)
Гузік О. В. - Пренатальний морфогенез шийки матки (2017)
Корчинська Н. С. - Перинатальна анатомія коміркового відростка верхньої щелепи, Слободян О. М., Вацик М. М. (2017)
Кочерга З. Р. - Значення каріологічних показників для вивчення епігенетичних механізмів контролю функціональної активності геному новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку (2017)
Пальтов Е. В. - Патоморфологічні зміни у шарах сітківки через шість тижнів опіоїдного впливу в експерименті, Челпанова І. В., Фік В. Б., Вільхова I. В., Кирик Х. А., Кривко Ю. Я. (2017)
Селюкова Н. Ю. - Вплив сульфату цинку на сексуальність і спермограму статевозрілих самців щурів, Коренєва Є. М. (2017)
Сирцов В. К. - Ультраструктурні особливості епітеліального компонента передміхурової залози людини в пренатальному періоді онтогенеза, Євтушенко В. М., Ключко C. С. (2017)
Соколенко В. М. - Порівняльний аналіз впливу ацетилсаліцилової кислоти та саліцилатів рослинного походження на судинно-тромбоцитарний гемостаз, Пуденко О. Р., Новосьолова Т. С., Жукова М. Ю., Юдіна К. Є. (2017)
Степанський Д. О. - Вплив аутосимбіонтів Aerococcus viridans на Clostridium perfringens, що мешкають в кишечнику мишей, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2017)
Федотенкова Н. М. - Дозозалежний вплив поліпептидного комплексу "Вермілат" на гемокоагулюючі та прооксидантні властивості тканин слинної залози у інтактних тварин (2017)
Хміль Д. О. - Роль NO-синтази і аргінази у механізмах дезорганізації сполучної тканини шкіри щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію, Костенко В. О. (2017)
Чугай О. О. - Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2017)
Шегедін А. Ю. - Експонування глікокон’югатів у постнатальному морфогенезі яєчка щура за даними PAS-реакції та лектинової гістохімії, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Єрошенко Г. А. - Використання метилового ефіру метакрилової кислоти в сучасній стоматології, Крамаренко Д. Р., Семенова А. К., Тимошенко Ю. В., Герасименко С. Б. (2017)
Корнацький В. М. - Молекулярно-генетичні механізми індивідуальної стресостійкості, Дорохіна А. М. (2017)
Помогайбо В. М. - Проблеми горизонтального перенесення генів у геном людини, Березан О. І., Дельва М. Ю., Петрушов А. В. (2017)
Щербенко А. О. - Визначення підвищеного стирання зубів у підлітків: теоретичний огляд та аналіз вирішення проблеми (2017)
Редакція Редакція - Рецензія на підручник Остапченко Л. І. та Рибальченка В. К. "Біологічна і біоорганічна хімія" у двох томах (ВПЦ "Київський університет", 2014 - 2015 рр.) (2017)
Віцюк А. А. - Професійні хвороби педагогів (2017)
Матвійків Т. І. - Актуальні аспекти роботи з іноземними студентами: професійно-педагогічний зріз (2017)
Титул, зміст (2017)
Лазарєва О. В. - Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування, Фромольс В. О. (2017)
Дзюбенко О. М. - Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем (2017)
Семенчук І. М. - Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції, Склярук Т. І. (2017)
Кустріч Л. О. - Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності (2017)
Іванова Л. С. - Напрями удосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвіду, Микитюк Д. М. (2017)
Рудич О. О. - Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства (2017)
Радько В. І. - Підвищення якості молокосировини — основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України, Бідула П. П. (2017)
Олійник Т. Г. - Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств, Куделя В. Л., Потапов І. С. (2017)
Денисов О. Є. - Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі (2017)
Прокопець Л. В. - Роль аудиту персоналу на підприємстві (2017)
Кисіль С. С. - Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Токарева В. І. - Громадська участь як чинник реалізації реформи вищої освіти в Україні (2017)
Balueva O. - Massive open online courses in the context of innovations in higher education, Zemlianska N. (2017)
Комар Ю. М. - Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти (2017)
Stoyka A. - Social integration of the Ukrainian ageing people, Dragomirova I. (2017)
Чечель А. О. - Децентралізація на засадах збалансованого розвитку: шляхи подолання еколого-економічних проблем Донецької області (2017)
Бурега В. В. - Соціологія державного управління як складова частина наукового потенціалу ДонДУУ (2017)
Токарева В. І. - Міжнародна діяльність Донецького державного університету управління: історія розвитку, сучасний стан та перспективи, Сікорська І. М. (2017)
Діденко Н. Г. - Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2017)
Любчук О. К. - Концептуально-стратегічні засади цільового механізму державного управління суб’єктивною задоволеністю життям українських громадян, Ярченко Ю. В. (2017)
Аракелова І. О. - Аналіз основних підходів у роботі міжнародних донорських організацій з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2017)
Калініна І. В. - Розвиток юридичної клінічної освіти: досвід Донецького державного університету управління (2017)
Никифоренко Н. О. - Модернізація державного регулювання системи соціальних послуг в Україні: аналіз теоретичних основ (2017)
Николаєва В. І. - "Новий менеджеріалізм" як альтернативний підхід в управлінні соціальною роботою (2017)
Весельська Л. А. - Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни (2017)
Чаплай І. В. - Методологія дослідження комунікативної взаємодії держави та громадськості (2017)
Пахомова М. В. - Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні (2017)
Міхальов О. М. - Концептуалізація вербально-змістовного аспекту елітизму (2017)
Куц Я. В. - Державні програми житлового будівництва як засіб модернізації сфери житлово-комунального господарства (2017)
Title, Content (2017)
Zhylenko K. - Determinants of globalization processes (2017)
Lang f. P. - Important aspects of the future German policy (2017)
Vedmid N. - Structural polisemanticity of the resort-recreational sphere, Romanchuk L. (2017)
Romanova A. - Global trends of tourism development (2017)
Shkuropadska D. - Resilience of the sector of state government (2017)
Blakyta H. - Integral assessment of the innovation of the enterprise's activity, Lanovska H. (2017)
Jasinska J. - Using the organization's performance curve in change management (2017)
Savchuk A. - Omnichanal strategies of trade enterprises: information support (2017)
Lokhman N. - Innovative activities of machine-building enterprises (2017)
Hlushko V. - Theoretical basis of strategic analysis of travel services promotion (2017)
Pritulska N. - The application of Meetoo internet-platform in educational process, Antiushko D. (2017)
Myronetz S. - Motivation in the professionogenesis of specialists in the trade sphere, Konovalova O. (2017)
Содержание (2015)
Редколлегия Редколлегия - Предисловие к 100-му выпуску (2015)
Krasnikov K. S. - The mathematical model of the cored wire injection in the molten steel during blowing on the ladle-furnace, Samokhvalov S. E., Piptyuk V. P. (2015)
Чмырков К. Ф. - Исследование теплофизических свойств карбидокремниевых железосодержащих брикетов, Сигарев Е. Н., Молчанов Л. С., Синегин Е. В. (2015)
Осовик В. М. - Удосконалення методів автоматизованого управління процесами експлуатації парків залізничних технічних систем (2015)
Бойко М. Н. - Аналіз взаємних зв'язків між окремими характеристиками процесу обпалу окатишів (2015)
Полякова Н. В. - Формування якісних окатишів сумісним впливом температури їх обпалу та швидкості газового обдуву (2015)
Свинаренко Д. М. - Методи обробки багатоспектральних растрових зображень на основі ортогоналізації даних (2015)
Михалев А. И. - Идентификация линейных квазистационарных систем на базе сплайн-функций и функций Уолша, Стенин А. А., Пасько В. П., Солдатова М. А. (2015)
Белая Е. В. - Исследование влияния коррозии на механические свойства колес (2015)
Внуков А. А. - Влияние типа дисперсных частиц на электроосаждение и свойства композиционных никелевых покрытий, Головачев А. Н. (2015)
Трегубенко Г. Н. - Моделирование процесса усвоения азота жидкой сталью из карбамидсодержащих лигатур с целью разработки эффективной технологии их применения (2015)
Kyrylovych V. A. - Kinematics problems of industrial robots’ grippers interaction with objects of manipulation, Morgunov R. S. (2015)
Маникаева О. С. - Машинное обучение самоорганизующегося слоя кохонена в системах нейросетевого распознавания образов по статистической информации, Арсирий Е. А., Василевская А. П. (2015)
Рожков С. А. - Построение систем распознавания образов с использованием нейросетевых структур (2015)
Мяновская Я. В. - Гидродинамика и теплообмен капель металла при движении в слое шлака, Пройдак Ю. С., Бабенко А. В., Камкин В. Ю. (2015)
Жуковицкий И. В. - Идентификация поездов в информационных системах железнодорожного транспорта, Егоров О. И. (2015)
Коваленко И. И. - Выбор решений с применением теории Дезера-Смарандаке в условиях наличия сложных неопределенностей, Антипова Е. А., Устенко С. А. (2015)
Pokuda E. U. - Method of assessing competence of experts diagnosing basic blocks of quarry dumptrucks, Korsun V. I. (2015)
Пилипенко С. В. - Изменение геометрических размеров поперечного сечения ручья калибров станов ХПТ под влиянием теплового расширения при безэмульсионной прокатке, Григоренко В. У. (2015)
Kharlamova Y. N. - Study of the process of seeking global extremum of function by symmetric algorithms with parallel space, Korsun V. I. (2015)
Bodyanskiy Ye. - Evolving multilayer neuro-fuzzy system and its learning, Boiko O. (2015)
Кучеренко А. Е. - Оптимизации топологии стержневой системы и статистический бутстрэп ее параметров (2015)
Меликаев Ю. Н. - Система выбора приоритетов при принятии управленческих решений (2015)
Каленська С. М. - Коренева система гібридів кукурудзи на ранніх стадіях розвитку залежно від норм добрив та густоти стояння рослин в умовах Правобережного Лісостепу України, Таран В. Г., Данилів П. О. (2017)
Демидась Г. І. - Еспарцет – перспективна культура в кормовиробництві, Лихошерст Е. С., Свистунова І. В. (2017)
Каленська С. М. - Вплив регламентів сівби на продуктивність соняшнику, Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А. (2017)
Гончар Л. М. - Польова схожість насіння та густота стояння рослин гороху посівного залежно від удобрення та інокуляції, Пилипенко В. С. (2017)
Лихочвор А. М. - Урожайність, якість і економічна ефективність вирощування ярих олійних культур та вплив добрив на продуктивність рижію ярого (2017)
Демидась Г. І. - Динаміка лінійного росту та наростання надземної маси культур буркуну білого в чистому та в сумісних посівах з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2017)
Сендецький В. М. - Вплив регуляторів росту на врожайність соняшнику за вирощування в умовах Лісостепу Західного (2017)
Пророченко Т. І. - Олійність насіння ріпаку ярого залежно від різних форм азотних добрив (2017)
Доктор Н. М. - Функціонування фотосинтетичного апарату рослин квасолі звичайної в умовах Закарпаття, Мартинов О. М., Новицька Н. В. (2017)
Танчик С. П. - Особливості удобрення кукурудзи за її вирощування на чорноземі типовому в Лісостепу України, Центило Л. В. (2017)
Манько Ю. П. - Методика розрахунку показників ефективності окремих складових ланок агротехнологій в умовах виробництва, Дюдя А. Ю., Сіліверстова В. П. (2017)
Бабенко А. І. - Вплив забур'яненості на урожай та якість насіння соняшнику (2017)
Ковалишина Г. М. - Селекція пшениці озимої на стійкість проти хвороб, Дмитренко Ю. М., Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А. (2017)
Стариченко В. М. - Мінливість ознаки багатоквітковості у колекційних зразках жита озимого, Губа І. І., Голик Л. М. (2017)
Кузьмич В. І. - Селекція сої на покращення ознак продуктивності та адаптивності в умовах зрошення (2017)
Голик Л. М. - Особливості зимостійкості колекційних зразків пшениці м’якої озимої в умовах Північного Лісостепу, Стариченко В. М., Коберник Н. І., Губа І. І., Клименко І. І. (2017)
Левченко Т. М. - Оцінка посівних якостей і врожайних властивостей насіння люпину білого різних фаз стиглості, Вересенко О. М., Буслаєва Н. Г. (2017)
Тонха О. Л. - Формування мікробного комплексу чорнозему реградованого за різних систем удобрення, Балаєв А. Д., Піковська О. В. (2017)
Бережняк М. Ф. - Екологічна стійкість чорнозему реградованого за різного сільськогосподарського використання, Демиденко О. В., Бережняк Є. М., Данюк М. С. (2017)
Піковська О. В. - Агротехнічні заходи охорони і відновлення родючості чорноземних ґрунтів (2017)
Євтушенко Т. В. - Уміст і запаси гумусу залежно від удобрення і обробітку чорнозему типового, Тонха О. Л. (2017)
Мельник А. В. - Вплив доз мінеральних добрив на врожайність гірчиці ярої сизої в умовах Північно-східного Лісостепу України, Жердецька С. В. (2017)
Польовий В. М. - Вплив застосування добрив та вапнякових меліорантів на поживний режим дерново-підзолистого ґрунту за вирощування сої в умовах Західного Полісся, Кулик С. М. (2017)
Сичевський С. О. - Оцінка показників ґрунтової родючості для впровадження диференційного внесення добрив, Тонха О. Л., Вітвіцька О. І. (2017)
Хареба В. В. - Вплив строків сівби на динаміку формування листкової поверхні і маси коренеплоду пастернаку посівного (Pastinaca Sativa L.), Комар О. О. (2017)
Кисельов Д. О. - Адаптація параметрів екстракції пектину з яблучної сировини з використанням бурштинової кислоти, Гриник І. В. (2017)
Господаренко Г. М. - Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення, Любич В. В., Новіков В. В. (2017)
Ляшенко М. І. - Дослідження гірких речовин лупуліну різних сортів хмелю, Проценко Л. В., Рудик Р. І., Бобер А. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2017)
Дидів А. І. - Вплив добрив та меліорантів на якість коренеплодів буряка столового за забрунення ґрунту кадмієм (2017)
Новицький В. П. - До екологічних аспектів управління мисливськими ресурсами агроландшафтів українського Лісостепу, Міняйло А. А. (2017)
Оменюк В. Я. - Вплив ніобійвмісних нанокомпозитів на мікофлору насіння та ростові параметри проростків кукурудзи, Савчук М. В., Крючкова Л. О., Антоненко О. Ф. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Динаміка щільності стану розвитку міжвидових природних популяцій кокцінелід (Coleoptera, Coccinellidae) протягом вегетації пшениці озимої в умовах Лісостепу України (2017)
Іванова К. О. - Обґрунтування стійкості сорго зернового до шкідників в Лісостепу України, Мамчур Р. М. (2017)
Сахненко В. В. - Вплив сонячного світла на розмноження шкідників пшениці озимої за no-till технології в Лісостепу України (2017)
Парпан В. І. - Праліси і природні ліси та їх означення, Чернявський М. В., Парпан Т. В. (2017)
Мацала М. С. - Оцінювання депонованого вуглецю у грубому деревному детриті дубових лісів України, Білоус А. М. (2017)
Голяка Д. М. - Формування середнього зразка й оцінювання фітомаси компонентів стовбура дерев сосни звичайної для визначення вмісту 90Sr та 137Сs (2017)
Горошко В. В. - Сніговий покрив як фактор впливу на життєдіяльність мисливської фауни Харківщини (2017)
Ковбаса Я. В. - Структура рослинної біомаси березових насаджень Чернігівщини (2017)
Максимчук Р. Т. - Макроскопічні особливості хвилясто-завилькуватої деревини ялиці білої, Сопушинський І. М. (2017)
Павлишак Я. Я. - Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз, Гойванович Н. К. (2017)
Поліщук З. В. - Поширення і структура дереворуйнівних грибів у рекреагенно трансформованих судібровах Київського Полісся (2017)
Похалюк О. М. - Аналіз чисельності ратичних видів у мисливських угіддях Волинської області (2017)
Чорнобров О. Ю. - Застосування методів культури тканин in vitro для розмноження рослин культиварів Populus × Canadensis Moench (2017)
Шпак Н. П. - Особливості формування кореневої системи Sorbus torminalis (L.) Crantz у лісових насадженнях природного походження Південно-Подільського лісостепу України, Шлапак В. П., Леонтяк Г. П. (2017)
Пастернак В. П. - Моніторинг лісів на дп "Скрипаївське НДЛГ", Пивовар Т. С., Яроцький В. Ю., Гармаш А. В., Горін М. О. (2017)
Гамкало З. Г. - Питомий потік СО2 з поверхні техноземів як критерій ефективності способів фітомеліорації, Копій М. Л. (2017)
Ганаба Д. В. - Вплив техногенних факторів на зміну фенологічних фаз вуличних деревних насаджень міста Хмельницького (2017)
Гринчишин Н. М. - Фітотоксичність ґрунту, забрудненого розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж, Порошенко С. С. (2017)
Новицький В. П. - Еколого-господарські аспекти удосконалення системи бонітування мисливських угідь агроландшафтів України (на прикладі лісостепової зони), Маціборук П. В., Міняйло А. А. (2017)
Теслюк А. А. - Екологічне оцінювання стану атмосферного повітря довкола тваринницьких господарств біоіндикаційними методами (2017)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на внутрішні напруження у поверхневих шарах насталених автомобільних деталей, Герис М. І., Захара І. Я., Осташук М. М. (2017)
Корчак Б. О. - Зміна складу та властивостей мінеральної моторної оливи після її експлуатації, Гринишин О. Б., Червінський Т. І. (2017)
Кулик М. П. - Підвищення ефективності спалювання органічного палива в комбінованих парогазових енергетичних установках, Кравець Т. Ю. (2017)
Гавенко С. Ф. - Роль сонячного випромінювання у природі та використання його у виробництвах лісопромислового комплексу, Дерех О. І. (2017)
Госовський Р. Р. - Внутрішньодифузійне масоперенесення під час фільтраційного сушіння подрібненої паренхімної тканини стебел соняшника, Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М. (2017)
Сірко З. С. - Зовнішній теплообмін у процесі конвективного сушіння пиломатеріалів, Дерех О. І. (2017)
Тaрнaвський A. Б. - Технологічні показники відходів поліетилену низької густини Грибовицького сміттєзвалища та можливість їх повторного перероблення, Хром'як У. В. (2017)
Фіалко Н. М. - Теплові методи захисту газовідвідних трактів котельних установок під час застосування теплоутилізаційних технологій, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О. (2017)
Ялечко В. І. - Котельня на основі удосконаленої паливні підвищеної ефективності, Матіко Ф. Д., Гнатишин Я. М. (2017)
Поберейко Б. П. - Контроль різниці фактичних та допустимих значень перепаду вологи за товщиною висушуваного пиломатеріалу, Флуд Л. О., Мокрицький А. А. (2017)
Теслюк В. М. - Розроблення методу навчання моделей систем "розумного будинку" на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами, Береговська Х. В., Угрин Л. Є. (2017)
Бурак К. О. - Результати дослідження точності RTN методу GNSS вимірів єдиним (вихідним) базовим рішенням та можливості його використання для розмічувальних робіт при будівництві, Лиско Б. О. (2017)
Побережний Л. Я. - Спрощена математична модель впливу газогідратів на внутрішньотрубну корозію, Грицанчук А. В., Петрущак С. М. (2017)
Борейко О. Ю. - Модель автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста на основі кольорових мереж Петрі (2017)
Венгріна О. С. - Побудова інформаційно-аналітичної системи підтримки рішень щодо проекту редевелопменту, Новожилова М. В., Чуб О. І. (2017)
Дадак Ю. Р. - Числове дослідження впливу окремих елементів аспіраційної системи на її експлуатаційні характеристики, Ляшеник А. В., Тисовський Л. О. (2017)
Ковтун В. М. - Дослідження точності знаходження масштабних коефіцієнтів цифрових ортофотопланів, Дорош Л. І., Ничвид М. Р. (2017)
Romaniuk O. M. - Rotational paper pulp viscometer with measurement at two shear speeds, Kril B. A., Kril O. V., Krykh H. B. (2017)
Теслюк В. М. - Застосування мультиагентного підходу в процесі реалізації ігрової програми "Bacterial War", Лозинський А. Я., Теслюк Т. В. (2017)
Яковенко Є. І. - Моделювання жорсткості артерії з урахуванням зміни форми її перерізу (2017)
Кунанець Н. Е. - Персональні бази даних та знань віртуальних дослідницьких спільнот, Ленько В. С., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. (2017)
Hasiuk N. V. - Curent concept of morphofunctional changes of dental tissue induced by odontopreparation for metal-ceramic constructions, Hasiuk P. A., Radchuk V. B. (2017)
Гринько І. І. - Результат лікування хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із використанням вентиляційних трубок (2017)
Гунас І. В. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу розмірів середньої черепної ямки в юнаків та дівчат різних краніотипів, Бабич Л. В., Черкасов Е. В. (2017)
Zhurakivskyi V. M. - Pathogenetic aspects of statins’ applicability in combination treatment of patients with uterine fibroids and extragenital pathologies (2017)
Лобурець А. В. - Досвід застосування методу комп’ютерного планування хірургічного втручання у пацієнтів з хронічним фронтитом, Безшапочний С. Б., Аврунін О. Г. (2017)
Люлька Є. М. - Ультразвукова оцінка ефективності формування артеріальних анастомозів у ранньому післяопераційному періоді, Оксак Г. А., Боркунов А. Л., Люлька О. М., Ляховський В. І. (2017)
Мамедов К. А. - Разработка тактики комплексного лечения микозов стоп среди работников железнодорожного транспорта (2017)
Могила О. О. - Синовіїт колінного суглобу: екссудат чи транссудат? (2017)
Могила О. О. - Сучасні принципи лікування та профілактики синовіїту на прикладі синовіїту коліного суглобу (2017)
Мустафаева Айнур Гамлет кызы - Морфофункциональные изменения сердечно-сосудистой системы при метаболическом синдроме по данным УЗИ (2017)
Петрушанко Т. О. - Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників, Гунас І. В., Марченко А. В. (2017)
Проскурня С. А. - Особенности пролиферативной активности высоко- и низкодифференцированного плоскоклеточного рака легкого, Совгиря С. Н., Филенко Б. Н., Ройко Н. В. (2017)
Сизова Л. М. - Анализ предикторов эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С (2017)
Сорокіна О. Г. - Вплив поліморфізму гена інтерлейкіна-28 на перебіг хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Черкасов В. Г. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу сонографічних параметрів нирок в залежності від особливостей розмірів тіла практично здорових жінок мезоморфного соматотипу, Устименко О. С. (2017)
Sheshukova O. - Approaches to prevention of dental caries in children with fluorosis, Padalka A., Trufanova V., Polishchuk T., Dobroskok V. (2017)
Бєлікова О. І. - Вплив інгібітора ядерного чинника κB на біохімічні маркери синдрому інсулінорезистентності в умовах гіпопінеалізму та призначення висококалорійної вуглеводно-ліпідної дієти, Френкель Ю. Д., Черно В. С., Костенко В. О. (2017)
Білаш С. М. - Лектинохімічна характеристика клітинних елементів еритробластного острівця червоного кісткового мозку у щурів при введені кріоконсервованої плаценти, Борута Н. В., Старченко І. І. (2017)
Боягина О. Д. - Метрическая характеристика анатомических препаратов мозолистого тела мужчин зрелого возраста, Костиленко Ю. П., Линник А. С., Яковцова Н. Ю., Молодчий Р. А. (2017)
Галунко Г. М. - Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби (2017)
Demkovych Demkovych - Humoral immune reactivity disorders in experimental parodontitis and their correction by flavonol, Bondarenko Yu., Hasiuk P. (2017)
Довгань І. М. - Активність антиоксидантних ферментів у сідничному нерві щурів за умов моделювання геморагічного інсульту, Мельник Н. О., Лабунець І. Ф., Утко Н. А., Савосько С. І. (2017)
Zhurakivska O. Ya. - Morphological and functional changes of masticatory muscle neuromuscular junctions in the later periods of streptozotocin diabetes mellitus course, Grad A. O., Popel S. L., Zaiats I. T., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I., Dzetsiuk T.I. (2017)
Зіненко Д. Ю. - Ультраструктрні зміни гемомікроциркуляції та паренхіми підшлункової залози при розвитку експериментального гострого панкреатиту у щурів, Твердохліб І. В. (2017)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії HAES-LX-5% (2017)
Лихацький П. Г. - Застосування мілдронату за умов окиснювального стресу у щурів, уражених натрію нітритом, на тлі інтоксикації тютюновим димом, Фіра Л. С. (2017)
Лісничук Н. Є. - Зміни органометричних показників селезінки білих щурів за умов індукованого онкогенезу в динаміці експерименту, Андрійчук І. Я., Сорока Ю. В. (2017)
Moyseyenko N. N. - The role of neurohumoral dysfunction in pathogenesis of the traumatic optic neuropathy (2017)
Підвальна У. Є. - Морфологічні зміни судинної оболонки очного яблука за умов тривалого впливу наркотичних анальгетиків, Джура О. Р., Матешук-Вацеба Л. Р. (2017)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ белого вещества мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2017)
Сулаева О. Н. - Получение богатой тромбоцитами плазмы: мифы и реальность (2017)
Шевчук Т. І. - Зміна морфометричних характеристик судин серця при експериментальній дисліпопротеїдемії, Піскун Р. П., Васенко Т. Б. (2017)
Tsymbaliuk V. I. - Development of walking track device for functional recovery analysis after experimental sciatic nerve injury, Petriv T. I., Molotkovets V. Y., Vasyliev R. G., Tatarchuk M. M., Burkush I. I. (2017)
Орлова Л. Д. - Лучний компонент флори в парках м. Полтава (2017)
Андреюк Н. Л. - Вплив спортивного тренування на стійкість вестибулярного апарату людини (2017)
Єрошенко Г. А. - Токсичний вплив етанолу на слизові оболонки, Шевченко К. В., Казакова К. С. (2017)
Nebesna Z. M. - Morphological bases of structural organization of red bone marrow for experimental studies (2017)
Передерий Н. А. - Функциональность микробиоты при патологии (2017)
Popadynets’ O. G. - Medical and social problem of hematologic diseases of ukrainian population (2017)
Сулаева О. Н. - Половые различия регуляции метаболизма и развития ожирения, Белемец Н. И. (2017)
Гуцол М. І. - Методика викладання латинської та іноземної мов, в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах України (2017)
Hryshko Yu. M. - The use of group forms of training at pathophysiology classes with foreign students (2017)
Капустянська А. А. - Форми навчання у сучасних вищих медичних школах, Моісєєва Н. В., Вахненко А. В., Рум’янцева М. О., Островська Г. Ю. (2017)
Почерняєва В. Ф. - Ядерна медицина – сучасні аспекти вивчення предмету, Васько Л. М., Жукова Т. О. (2017)
Скибинская Т. Р. - Гистология. Труднее ли ее учить сегодня?, Сокуренко Л. М., Шобат Л. Б., Чайковский Ю. Б. (2017)
Новорічне вітання директора Державної установи "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" професора А. В. Іпатова (2017)
Іпатов А. В. - Застосування міжнародної класифікації функціонування (МКФ) при оцінці обмеження життєдіяльності інвалідів унаслідок цукрового діабету 2 типу, Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О. (2017)
Дроздова І. В. - Інвалідність дітей та молодих осіб в Україні, Щудро С. А., Яковенко Н. О., Маландій О. С. (2017)
Тарасенко О. Н. - Анализ инвалидности вследствие позвоночно-спиномозговых травм в Украине за 2016 год, Столбов М. Ю. (2017)
Дроздова І. В. - Особистість молодих людей з інвалідністю у контексті Я-концепції, Храмцова В. В., Гончар Ю. О., Колганов І. А. (2017)
Дроздова І. В. - Поширеність хвороб і первинна інвалідність осіб молодого віку в Україні, Щудро C. A., Храмцова В. В., Гончар Ю. О. (2017)
Лепський В. В. - Медико-соціальна експертиза учасників АТО в Черкаській області: контроль оформлення документів, Борисова І. С., Макаренко С. В. (2017)
Бондарь В. П. - Психологічна допомога та соціальна адаптація військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, Ганжук І. І. (2017)
Тарасенко О. М. - Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із травматичним ураженням периферичних нервів, Гайдук О. А. (2017)
Кузьміна Л. В. - Застосування фізичних факторів та їхній вплив на організм під час відновного лікування хворих та інвалідів, Чернігівська С. А., Бакурідзе-Маніна В. Б., Канюка Є. В. (2017)
Іпатов А. В. - Види юридичної відповідальності медичних працівників і основні принципи відшкодування шкоди, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2017)
Ипатов А. В. - Участие сотрудников ГУ "Украинский НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины" в международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования Республиканского научно-практического Центра медицинской экспертизы и реабилитации (РНПЦ МЭиР), г. Минск, Кузьмина Л. В., Маметьев А. А. (2017)
Іпатов А. В. - Участь співробітників ДУ "УКР ДЕРЖ НДІМСПI МОЗ УКРАЇНИ" в міжнародній науково-практичній конференції "Філософсько-гуманітарні читання. Духовність та милосердя в сучасній медичній практиці" з нагоди 140-річчя від дня народження В. Ф. Войно-Ясенецького (святого Луки, архієпископа Кримського та Севастопольського), Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Кузьміна Л. В., Маметьєв А. О. (2017)
Тарасенко О. М. - 3-та школа з клінічної нейрофізіології м. Київ, Різник К. В. (2017)
Антонова О. Г - Концерт для скрипки з оркестром Дьордя Лігеті: діалог із жанровою традицією (2017)
Снітко Я. О. - Постлюдія до життя у Струнному квартеті № 3 ор. 94 Бенджаміна Бріттена (2017)
Єфіменко А. Г. - Інтертекстуальність "Леді Макбет Мценського повіту" Дмитра Шостаковича (за матеріалами сучасних досліджень (2017)
Манокіна Г. В. - Олег Кива та Єлена Фірсова: два погляди на один вірш Осипа Мандельштама (2017)
Логвін М. О. - Жанрові ознаки реквієму у Скрипковому концерті "Пам"яті ангела" Альбана Берга (2017)
Савайтан О. Г. - Фортепіанний концерт Макса Регера: трактування жанру в історико-художньому контексті (2017)
Загладько А. О. - Антон Рубінштейн VS Ніколай Рубінштейн: київські сторінки діяльності (2017)
Остроухова Н. В. - Репертуарні засади творчості Миколи Милославського (2017)
Бабушка Л. Д. - Ескапізм як принцип культуротворчості: робінзонада постмодерного Festive (2017)
Пахомова Є. Г. - Синтез і синестезія у творчості українських композиторів другої половиини ХХ-початку ХХІ століття (2017)
Марущак М. Б. - Богослужбові тексти в духовних творах Порфирія Демуцького ("Літургія" для мішаного хору) (2017)
Походзей П. І. - Оперне мистецтво і проблеми виховання фахівців для оперного театру в Оперній студії Національної музичної акакдемії України імені П. І. Чайковського (2017)
Вовк Р. А. - Фестивалі, конкурси... (2017)
Федоткин С. Н. - Расчет энергий состояний атомов в приближении Томаса - Ферми (2017)
Бабенко В. А. - Об оценке масс двух легчайших кварков, Петров Н. М. (2017)
Омельченко С. А. - Применение метода временных резонансов для анализа инклюзивных спектров в высокоэнергетических ядерных реакциях, Ольховский В. С. (2017)
Рудчик А. Т. - Реакція 7Li(15N, 14C)8Be та взаємодія ядер 13, 14C + 8Be, Рудчик А. А., Муравинець Л. М., Кемпер К. В., Русек К., Кощий Є. І., Пясецкі Е., Трчіньска A., Пірнак В. М., Понкратенко О. А. (2017)
Атті Д. - Розробка, уведення в експлуатацію та перші вимірювання на спектрометрі LEETECH, Барсук С., Безшийко О., Бурмістров Л., Чаус А., Кола П., Федорчук О., Голінка-Безшийко Л., Каденко І., Крилов В. М. (2017)
Бабенко В. А. - Изучение возможности возникновения, развития и свойств самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в топливосодержащих массах объекта "Укрытие", Павлович В. Н. (2017)
Хотяїнцев В. М. - Розрахунок параметрів стаціонарної хвилі ядерних поділів Монте-Карло кодом Serpent, Гулік В. І., Хотяїнцева О. М., Аксьонов А. В., Павлович В. М. (2017)
Abojassim A. A. - Estimation of the excess lifetime cancer risk from radon exposure in some buildings of Kufa Technical Institute, Iraq, Mraity H. A. A., Husain A. A., Wood M. (2017)
Грицай О. О. - Визначення повного нейтронного перерізу натурального гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 2 кеВ, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2017)
Содержание (2017)
Vyrva O. E. - Conceptual strategy for pelvic resections in tumor patients, Malyk R. V., Golovina Y. O. (2017)
Жук П. М. - Результати хірургічного лікування хворих старшої вікової групи з черезвертлюговими та міжвертлюговими переломами стегнової кістки, Каяфа А. М. (2017)
Страфун С. С. - Ефективність операції видалення човноподібної кістки зі середньозап’ястковим (чотирикутним) артродезом у хворих із деформівним артрозом кистьового суглоба, Тимошенко С. В., Лєсков В. Г. (2017)
Климовицкий Р. В. - Усовершенствованная методика клинической оценки функциональной активности мышц тазового пояса, отвечающих за сохранение постурального баланса, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2017)
Лизогуб К. І. - Застосування сучасних режимів інтраопераційної рідинної ресусцитації в ортопедичній онкології, Курсов С. В., Лизогуб М. В. (2017)
Красноперов С. Н. - Роль ортезирования при повреждении передней крестообразной связки, Головаха М. Л., Диденко И. В., Масленников С. О. (2017)
Попсуйшапка К. О. - Клініко-експериментальні кореляції розвитку залишкової деформації хребта за умов вибухових переломів грудопоперекового відділу, Карпінський М. Ю., Попов А. І., Субота І. А., Тесленко С. О. (2017)
Науменко Л. Ю. - Загоювання важких поліструктурних ран за умов застосування вакуум-терапії, Горегляд О. М., Маметьєв А. О., Костриця К. Ю., Доманський А. М. (2017)
Бець І. Г. - Гнійно-септичні ускладнення хірургічного лікування метаепіфізарних переломів довгих кісток, Логвін А. В., Малясов О. Г. (2017)
Шимон В. М. - Динаміка біохімічних маркерів сироватки крові та сечі після застосування лазеротерапії у хворих на посттравматичний остеомієліт із ендемічних районів із дефіцитом йоду, Кубаш В. І., Шимон М. В., Стойка В. В. (2017)
Вернигородський С. В. - Регенерація повношарових дефектів хряща в експериментальній моделі під впливом збагаченої тромбоцитами плазми, Фіщенко В. О., Рибінський М. В. (2017)
Корольков О. І. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі стопи в разі плоско-вальгусної деформації (повідомлення 1), Рахман П. М., Карпінський М. Ю., Шишка І. В., Яресько О. В. (2017)
Зоя Михайлівна Мітелева (2017)
Вера Анатольевна Колесниченко (2017)
Геннадий Харлампиевич Грунтовский (2017)
Бойко И. В. - Эндопротезирование головки лучевой кости (обзор литературы), Щербаков Д. Е., Макаров В. Б., Лазаренко Г. О. (2017)
Радченко В. А. - Межпозвонковый диск: дегенерация, этапы формирования грыжи и молекулярный профиль (обзор литературы), Пионтковский В. К., Костерин С. Б., Дедух Н. В. (2017)
Бондаренко С. Є. - Остеоінтеграція з імплантатом і чинники ризику її порушень (огляд літератури) (2017)
Лоскутов О. А. - Проблемные вопросы выбора ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных диспластическим коксартрозом (обзор литературы) (2017)
Лоскутов А. Е. - Итоги конгресса ортопедов-травматологов Германии (DKOU 2017) (2017)
Корольков О. І. - Науково-практична конференція, присвячена 110-й річниці заснування ДУ "ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України" та міжнародний навчальний курс "Первинне і ревізійне ендопротезування кульшового та колінного суглобів", Бондаренко С. Є., Голубєва І. В., Нікольченко О. А. (2017)
Отчеты (2017)
Інформація про зʼїзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2018 році (2017)
Указатель статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Сахарчук Р. - Основні текстові різновиди жанру многоліття (2017)
Товкайло Я. - Пастівницька традиція як середовище функціонування сопілкової музики українців (2017)
Кузьмінський І. - Руські придворні музиканти польського короля Владислава І Яґайла та Великих князів Литовських (2017)
Граб У. - Українськість як константа виконавського стилю "Візантійського хору" Мирослава Антоновича (2017)
Тулянцев А. - Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка:до 100-ліття творчого шляху (2017)
Кузик В. - Борис Лятошинський та Левко Ревуцький: історія взаємин (2017)
Kovalenko Y. - Honoured Artist of Ukraine Mykola Mikheyev: Creative Individuality and Transmission of Experience in the Ballet Art (2017)
Нікітюк О. - Диригентський простір хормейстера (до 70-річного ювілею Євгена Савчука) (2017)
Фільц Б. - Багатогранний мистецький внесок хорового диригента Степана Стельмащука (2017)
Яковчук Н. - Культуротворчі аспекти камерно-інструментального ансамблю в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття (основні тенденції виконавства) (2017)
Березуцька М. - Хоровий цикл "Пори року" Валентини Мартинюк у репертуарі ансамблю бандуристів "Чарівниці" (2017)
Дем’яненко С. - Театральний фестиваль "Золотий лев" (шлях до європейської інтеграції) (2017)
Німилович О. - Самобутнє художнє явище народної творчості – яворівські іграшки в мистецькому доробку Богдани Фільц (до 85-річчя композиторки) (2017)
Супрун-Яремко Н. - Рец.: Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М., Дідушко Д. Дударі. – Львів : РАСТР-7, 2017. – 110 с., іл. (2017)
Азарова А. - Рец.: Кавунник О. Музичне середовище Ніжина в контексті національних культуротворчих процесів ХІХ – початку ХХІ століть : монографія / Олена Кавунник. – Київ : НАН України, 2016. – 328 с. (2017)
Про авторів (2017)
До 75-річчя академіка НАН України Бориса Буркинського (2017)
Асоціативна політекономія жовтня (2017)
Виступ Президента на засіданні Ради регіонального розвитку (2017)
Рада регіонального розвитку (2017)
Мазоренко О. - Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС, Серпухов М. (2017)
Волошан І. - Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку (2017)
Морозов О. - Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами "спільних цілей", Шевченко М. (2017)
Наша історія (2017)
Бушуєв С. Д. - Формалізація методу врахування ціннісних мемів у портфелях розвитку організацій та ІКТ-інструменти його реалізації, Молоканова В. М. (2017)
Cтрижак О. Є. - STEM-освіта: основні дефініції, Сліпухіна І. А., Полісун Н. І., Чернецький І. С. (2017)
Биков В. Ю. - Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі, Литвинова С. Г., Мельник О. М. (2017)
Гарна С. Ю. - Організація уроку зарубіжної літератури в системі дистанційного навчання школярів (2017)
Лобода С. М. - Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії, Денисенко С. М. (2017)
Осадча К. П. - Добір засобів тривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук, Чемерис Г. Ю. (2017)
Бескорса О. С. - Система Moodle як засіб організації змішаного навчання практичної фонетики німецької мови (2017)
Glazunova O. G. - Е-environment based on Microsoft SharePoint for the organization of group project work of students at higher education institutions, Kuzminska O. G., Voloshyna T. V., Sayapina T. P., Korolchuk V. I. (2017)
Єщенко М. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування фахової компетентності майбутніх менеджерів і економістів у процесі навчання правознавства (2017)
Koretska V. O. - Use of Moodle-based informational technologies for test tasks analysis, Shlianchak S. O. (2017)
Marcial D. E. - Success level of a hybrid training in teacher education: experiences in a developing country, Habalo D. P. (2017)
Perig A. V. - Application of JModelica.org to teaching the fundamentals of dynamics of Foucault pendulum-like guided systems to engineering students, Kostikov A. A., Skyrtach V. M., Lozun R. R., Stadnik A. N. (2017)
Решетняк О. О. - Застосування інтернет-орієнтованої проектної технології навчання сучасної української літературної мови в закладах вищої освіти (2017)
Slipukhina І. A. - Creating an informational website for physics academic course: web design specifics, Gedenach T. V., Olkhovyk V. V. (2017)
Тылец В. Г. - Принцип безопасности электронной образовательной среды в профессиональной подготовке студентов высшего учебного заведения, Краснянская Т. М. (2017)
Byrka M. F. - Blended learning strategy in teacher training programs (2017)
Vorobiyenko P. P. - Psychological and pedagogical bases for the creation of an automated system for the diagnosis of levels of perception channels development (perception.guide), Vasylenko O. A., Chepelyuk N. I. (2017)
Семеног О. М. - Формування академічної культури педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища, Семеніхіна О. В., Безуглий Д. С. (2017)
Vdovychyn T. Ya. - Formation of bachelors of informatics competence in the use of open systems network technologies (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування змісту навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки (2017)
Олексюк В. П. - Стан сформованості компетентностей з інформаційної безпеки майбутніх учителів інформатики, Олексюк О. Р. (2017)
Раєвнєва О. В. - Автономія університету і еволюційні етапи іі розвитку, Стрижиченко К. А. (2016)
Мельникович О. М. - Сучасні напрями діяльності підприємств у галузі реклами (2016)
Отенко І. П. - Вибір стратегічних заходів формування корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін, Чепелюк М. І. (2016)
Мігус І. П. - Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці, Зачосова Н. В. (2016)
Юринець З. В. - Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни, Макара О. В. (2016)
Koryagina T. V. - Improvement of the institutional support for the mechanism of the state control over development of the corporate sector of Ukraine’s economy (2016)
Зінчук Т. О. - Продовольча безпека як складова мобілізаційної стратегії розвитку економіки у контексті світового досвіду (2016)
Busarieva Т. G. - The prospects of the development of the economy of Ukraine (2016)
Попов А. С. - Сучасний стан і основні тенденції використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Шаманська О. І. - Система оцінки ефективності управління ресурсним потенціалом підприємств апк (2016)
Косар Н. С. - Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності, Кузьо Н. Є. (2016)
Крамарьов О. С. - Удосконалення фінансового стимулювання раціонального аграрного землекористування в Україні (2016)
Шейко Ю. О. - Імпортозаміщення як інструмент стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України (2016)
Гречко А. В. - Дослідження шляхів підвищення ефективності управління виробничою діяльності підприємства, Балагир Б. В. (2016)
Ребрик Ю. С. - Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів непараметричної статистики (2016)
Попиченко Д. А. - Теоретичне обґрунтування колообігу оборотних активів (2016)
Терент’єва Н. В. - Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством (2016)
Радіонова Н. Й. - Розрахункові операції за допомогою дистанційних банківських послуг: переваги та недоліки, Терещук В. В. (2016)
Шереметинська О. В. - Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства при здійсненні зед, Невмержицька Ю. (2016)
Іщенко С. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління енергозабезпеченням підприємства, Малиш М. В. (2016)
Рябенко Г. М. - Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств доманівського району миколаївської області, Кабак О. О. (2016)
Коробкова О. М. - Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської діяльності (2016)
Волківська А. М. - Рівні регулювання зайнятості населення (2016)
Нікітішин А. О. - Основні напрями вдосконалення механізму податкового регулювання (2016)
Струнін В. В. - Підвищення ефективності транспортно-складської діяльності підприємства, Гиря М. М. (2016)
Шевчук А. М. - Економічний капітал та методи його розрахунку (2016)
Фатюха Н. Г. - Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан, Наливайко К. В. (2016)
Григораш Т. Ф. - Оцінювання рентабельності власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності (2016)
Мартиненко М. В. - Організаційні знання як основа інформаційного забезпечення розроблення професійних стандартів (2016)
Качула С. В. - Бюджетне регулювання інноваційного розвитку та його особливості у сучасних умовах, Гриценко О. В. (2016)
Тимощук І. І. - Концептуальні засади та напрями рекультивації промислово-вироблених торфовищ (2016)
Кайнара Д. О. - Теоретичні засади торговельний бар’єрів (2016)
Семенець Ю. О. - Партнерство бізнесу, держави та університетів як стратегічний ресурс інноваційного розвитку України (2016)
Крицун К. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів України: пфтс та ux (2016)
Пасмор М. С. - Внутрішня ієрархія міжнародного інтеграційного об’єднання країн із перехідною економікою (2016)
Шапа Н. М. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня адаптивності персоналу до стратегічних змін на підприємстві (2016)
Перепелюкова О. В. - Роль соціальної інфраструктури регіону в розвитку транскордонного співробітництва України (2016)
Моргулець О. Б. - Управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку (2016)
Фрум О. Л. - Анализ проблем адаптации диагностики состояния предприятий к динамике качества экономических отношений в Украине (2016)
Диба В. М. - Рентабельність інтелектуальних активів як імператив конкурентоспроможності корпорації (2016)
Норд Г. Л. - Стан розвитку аналітичних досліджень в Україні (2016)
Михайленко Д. Г. - Трансформація власності в процесі малої приватизації на регіональному рівні (на прикладі сумської області) (2016)
Хаустова Є. Б. - Порівняльна характеристика окремих видів капіталізації на підставі систематизації ознак її класифікації (2016)
Вірченко Н. О. - Нові узагальнення дзета-функції та функції Трікомі, Пономаренко А. М. (2016)
Городній М. Ф. - Про обмежені розв’язки різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом, Гончар I. В. (2016)
Балабанов О. С. - Про характерні співвідношення кореляцій в деяких системах лінійних структуральних рівнянь (2016)
Кубенко В. Д. - О нестационарной осесимметричной задаче для упругого полупространства при смешанных граничных условиях (2016)
Назаренко В. М. - Концентрация напряжений вблизи угловой точки границы раздела сред при наличии исходящих из нее маломасштабных межфазных сдвиговых трещин, Кипнис А. Л. (2016)
Жиганюк І. В. - Природа хімічного зв’язку з точки зору степеня перекриття електронних оболонок іонів, атомiв i молекул (2016)
Білецький В. С. - Прояви ефекту Ребіндера та "ефекту адсорбційного розкриття поверхні порового простору" при підготовці водовугільного палива, Круть О. А. (2016)
Закарян Д. А. - Роль межфазного взаимодействия в теории квазибинарных эвтектик (2016)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон у крейдових породах північно-західної частини Кримського континентального схилу (2016)
Шаталов Н. Н. - Тектоника Сурожского рудного узла Приазовья (2016)
Кучеренко В. О. - Лужна активація з тепловим ударом — новий спосіб отримання нанопоруватих вуглецевих адсорбентів, Тамаркіна Ю. В., Попов А. Ф. (2016)
Травінська Т. В. - Деградуючі іономерні поліуретани на основі рослинної олії та полісахариду: отримання та властивості, Брикова О. М., Савельєв Ю. В. (2016)
Максименко Л. А. - Связь серологического родства белков с адсорбцией частиц бактериоцина Pectobacterium carotovorum J2 и бактериофага ZF40, Романюк Л. В. (2016)
Каневский В. А. - Влияние облучения лазером проекции тимуса на уровень цитокинов в тканях мышей, Пушкарев В. М. (2016)
Мацевитый Ю. М. - Энергия, экология и глобальное потепление климата, Шубенко А. Л., Канило П. М., Соловей В. В. (2016)
Дакхіл Х. К. - Про слабко m-опуклі множини, Зелінський Ю. Б., Кліщук Б. А. (2017)
Сыровацкий В. Н. - О функциональных моделях коммутативных систем операторов в пространствах де Бранжа (2017)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - On a new approach to the study of plane boundary-value problems, Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2017)
Багно А. М. - О влиянии вязкой жидкости на квазилэмбовские волны в упругом слое, взаимодействующем с жидким полупространством (2017)
Мейш В. Ф. - Динаміка тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з поздовжнім ребристим наповнювачем при нестаціонарних навантаженнях, Павлюк А. В. (2017)
Булат А. Ф. - Оценка экономической и экологической эффективности замещения технологии прямого сжигания твердого топлива пароплазменной газификацией, Холявченко Л. Т., Давыдов С. Л., Опарин С. А. (2017)
Большаков В. И. - Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Артеменко Г. В. - Геохимические особенности и генезис метаандезитов и метадацитов Новогоровской зеленокаменной структуры (Украинский щит) (2017)
Шаталов Н. Н. - Тектоника рудного узла "Балка Крутая" в Приазовье (2017)
Курдюкова И. В. - Новые анионные полиметины флуоренового ряда, Ищенко А. А., Мысык Д. Д. (2017)
Тітов Ю. О. - Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів AIILaInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Бабарик А. А., Тимошенко М. В. (2017)
Туров В. В. - Композитные системы на основе измельченных цветов Calendula officinalis и анокремнезема А-300, Крупская Т. В., Головань А. П., Картель Н. Т. (2017)
Shevchenko G. V. - Efficient mechanism of DNA repair stabilizes genome of Arabidopsis thaliana from the Chernobyl zone, Talalaiev O. S. (2017)
Курінний Д. А. - Відсутність модифікуючого впливу астаксантину на цитогенетичний ефект в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу, Рушковський С. Р., Пілінська М. А. (2017)
Самсон О. Я. - Актуальні питання діагностики і лікування ідіопатичної низькорослості в дітей, Спринчук Н. А., Большова О. В. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Перестюк М. О. - Глобальний атрактор імпульсної параболічної системи, Капустян О. В., Романюк І. В. (2017)
Юлдашев Т. К. - Разрешимость и определение коэффициента в одной краевой задаче для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма с вырожденным ядром (2017)
Ustimenko V. A. - On new multivariate cryptosystems based on hidden Eulerian equations (2017)
Богданова О. С. - О зоне предразрушения возле фронта произвольной трещины в твердом теле, Каминский А. А., Курчаков Е. Е. (2017)
Гузь А. Н. - О волнах в системе: полупространство вязкой жидкости — сжимаемый упругий слой с начальными напряжениями, Багно А. М. (2017)
Гайдар Г. П. - Залежність параметра анізотропії термо-ЕРС захоплення від концентрації домішок у кристалах n-Ge та n-Si, Баранський П. І. (2017)
Осадчий В. І. - Оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій невеликих просторових масштабів із складним рельєфом, Скриник О. А., Ошурок Д. О., Скриник О. Я. (2017)
Присяжнюк В. А. - Моллюски подрода Kazachalbinula Steklov (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана (систематика и стратиграфическое положение) (2017)
Затовський І. В. - Взаємодія кислих фосфатів кальцію з СаО (СаСО3) при їх нанесенні на поверхню титану в умовах газодетонаційного осадження, Ніколенко І. О., Слободяник М. С., Клюй М. І., Темченко В. П. (2017)
Лагута И. В. - Антиоксидантные/восстановительные свойства экстрактов из листьев растений рода Vítex, Фесенко Т. В., Ставинская О. Н., Левчик Н. Я., Дзюба О. И. (2017)
Филатова К. А. - Влияние органических растворителей и кислот на гидратацию хитозана, Крупская Т. В., Туров В. В. (2017)
Рудик М. П. - Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих фагоцитарних клітин щурів in vivo та in vitro, Позур В. В., Опейда Є. В., Воєйкова Д. О., Храновська Н. М., Федорчук О. Г., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Сулейманова Р. Р. - Вікові особливості вмісту фосфоліпідів у крові стерляді, Гудзь Є. А., Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Титул, зміст (2017)
Yanovych V. - Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials, Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalоva K. (2017)
Aleksiyev O. - Development of automotive computer systems based on the virtualization of transportation processes management, Aleksiyev V., Klets D., Artiomov M., Kurenko A., Rohozin I., Novichonok S., Khabarov V., Kruk B. (2017)
Dymko I. - Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products, Muradian A., Leheza Y., Manzhula A., Rudkovskyi O. (2017)
Lakhno V. - Development of the decision making support system to control a procedure of financial investment, Malyukov V., Gerasymchuk N., Shtuler I. (2017)
Lutsenko I. - Development of the method for determining optimal parameters of the process of displacement of technological objects, Tytiuk V., Oksanych I., Rozhnenko Zh. (2017)
Ohar O. - Evaluation of the railway traffic safety level using the additive resultant indicator, Rozsokha O., Kutsenko M., Smachilo Yu. (2017)
Chubukova O. - Development of the system for prediction of security state of an enterprise using semantic-frame fuzzy models of knowledge base, Ivanchenko H., Ivanchenko N. (2017)
Gryshchenko I. - A procedure for optimization of energy saving at higher educational institutions, Shcherbak V., Shevchenko O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Berezsky O. - Development of a metric and the methods for quantitative estimation of the segmentation of biomedical images, Zarichnyi M., Pitsun O. (2017)
Skachkov V. - Development of the method for dynamic regularization of selected estimates in the correlation matrices of observations, Chepkyi V., Bratchenko H., Tkachuk H., Kazakova N. (2017)
Zemlianskiy O. - Forecasting the emergency explosive environment with the use of fuzzy data, Maladyka I., Miroshnik O., Shkarabura I., Kaplenko G. (2017)
Mahmoud M. S. Al-Suod - Analysis of logical-dynamic argument conversion processes in arithmetic devices of digital control systems, Ushkarenko A., Petrenko L. (2017)
Batko Yu. - Development of algorithms for biomedical image segmentation based on preliminary markup and texture attributes, Batryn N., Melnyk G., Verbovyy S., Datsko T., Selskyy P. (2017)
Slavinska O. - Development of a mathematical model of eevaluation of road-and-transport assets as a component of information-and-management system, Savenko V., Kharchenko A., Bubela A. (2017)
Skalozub V. - Development of ontological support of constructive synthesizing modeling of information systems, Ilman V., Shynkarenko V. (2017)
Sattarova U. - Technology and software to determine adequate normalized correlation matrices in the solution of identification problems (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Маркова Н. С. - Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку, Дем’яненко А. А. (2017)
Жукова Л. М. - Економічна влада в системі цілей державного регулювання (2017)
Кошлата І. М. - Вплив сільської культури на поширення кумівства та корупції (2017)
Герасимов О. К. - Аналіз підходів до трактування ефективності діяльності підприємств (2017)
Нагорнюк О. В. - Щодо сутності фінансового потенціалу підприємства (2017)
Микитась В. В. - Економічний суверенітет держави як визначальний інструмент економічної політики в умовах глобалізації (2017)
Коломийчук Д. І. - Тенденції розвитку Нігерії як великого економічного центру Західної Африки (2017)
Дуна Н. Г. - Фінансові фактори розвитку сфери освіти в Німеччині, Кухар Е. І. (2017)
Otenko P. V. - The International Methodologies of Assessment of Employment Protection (2017)
Мельник Т. М. - Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції, Пугачевська К. С. (2017)
Котиш О. М. - Аналіз світового досвіду сприяння експортній діяльності, Стрижак К. А. (2017)
Полякова Я. О. - Критерії вибору базових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Баскович Д. В. (2017)
Туніцька Ю. М. - Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності експорту продукції харчової промисловості України (2017)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-прикладні засади побудови системи митного обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції, Будз О. Ф. (2017)
Пелех О. Б. - Особливості українсько-польського економічного співробітництва на початку ХХІ ст. (2017)
Бровко Л. І. - Фінансово-економічна діагностика і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства, Кінах Я. В. (2017)
Ярошенко І. В. - Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів у реальному секторі економіки, Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. (2017)
Петренко Н. О. - Концептуальні підходи до стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем (2017)
Рудченко О. Ю. - Особливості розроблення стратегічних документів регіонального розвитку та їх інформаційно-аналітичного забезпечення, Столєтова І. Г. (2017)
Гарафонова О. І. - Основні тенденції розвитку стартап-проектів як форми інноваційно креативних підприємств на українському ринку комп’ютерного програмування, Кулинич В. Ю. (2017)
Zakharchenko N. V. - The Formation of the National Innovation System as the Basis of Innovative-Investment Development in Ukraine, Kuznietsov E. A. (2017)
Отенко І. П. - Організація фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів інноваційного розвитку підприємства, Комарков Д. В., Шкребень Р. П. (2017)
Мікаелян С. Г. - Методичний інструментарій аналітичного моніторингу ринків високотехнологічної продукції (2017)
Процикевич А. І. - Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг і методичні засади їх державного регулювання (2017)
Жегус О. В. - Інтегрований комплекс маркетингу послуг вищої освіти (2017)
Лось В. О. - Когнітивне моделювання розвитку туристичної сфери, Очеретін Д. В. (2017)
Семенцов Р. В. - Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком (2017)
Коцюба О. С. - Оптимізація інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику як багатокритеріальна задача (2017)
Лебедко С. А. - Обґрунтування цільового рівня економічної безпеки транспортних підприємств та інструментарій його забезпечення (2017)
Яценко Р. М. - Комплекс моделей управління бізнес-процесами сервісної ІТ-компанії, Баликов О. Г. (2017)
Віхляєва Н. В. - Методичні основи оцінки інноваційних процесів у сфері енергогенерації з використанням можливостей когнітивного моделювання (2017)
Острянин С. О. - Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії (2017)
Цимбалюк С. О. - Науково-прикладні засади та інструментарій імплементації нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки для оплати праці працівників бюджетної сфери (2017)
Сибірцев В. В. - Протиріччя та проблеми сучасного розвитку національного ринку праці (2017)
Раєвнєва О. В. - Дослідження структурних диспропорцій на ринку праці в Україні, Шаповалов В. В. (2017)
Чакалова К. О. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці (2017)
Леванда О. М. - Системний підхід до формування нормативної бази з визначення рівня життя населення в Україні (2017)
Лепейко Т. І. - Аналіз інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні, Козлова І. М. (2017)
Гросул В. А. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства, Зубков С. О. (2017)
Бегларашвілі О. П. - Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України, Кулік А. В. (2017)
Кочубей Д. В. - Особливості формування ланцюгів поставок підприємства роздрібної торгівлі, Григоренко Т. М. (2017)
Дробот Н. М. - Впровадження системи контролінгу на аграрних підприємствах України, Яцюк В. О. (2017)
Танклевська Н. С. - Резерви посилення фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Пристемський О. С. (2017)
Васильєв О. В. - Оптимізація показників імовірності банкрутства корпоративних підприємств, Гой В. В. (2017)
Ковалевська Н. С. - Аналіз змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства, Наумова Т. А., Коробкіна І. С. (2017)
Назарова К. О. - Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству, Копчикова І. В. (2017)
Бондаренко О. С. - Особливості формування архітектоніки фінансової системи, Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. (2017)
Карпець О. С. - Аналітико-прикладний інструментарій оцінки і прогнозування ліквідності банківських установ, Сергієнко О. А., Бабенко М. В. (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів (2017)
Пурський О. І. - Метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів на основі архітектури MVC, Мазоха Д. П. (2017)
Швиданенко Г. О. - Категорія цінності в корпоративному управлінні, Куценко Є. К. (2017)
Легомінова С. В. - Механізми консолідації зусиль персоналу в таргетингу підвищення конкурентного потенціалу підприємства (2017)
Сагер Л. Ю. - Організаційно-методичний механізм впливу на стан внутрішніх комунікацій підприємства (2017)
Коцюбівська К. І. - Стратегічний аналіз підприємства за методикою SWOT, Грушина А. І. (2017)
Шкодіна І. В. - Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку на світовому ринку, Лисак В. В. (2017)
Новиков Д. Ф. - Социальная безответственность предприятий и их маркетинга на рынке машиностроительной продукции и её влияние на финансовые показатели (2017)
Коваль Т. О. - Стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства, Пономаренко О. О., Яхкінд В. П. (2017)
Корнівська В. О. - Історична комплементарність реального та фінансового секторів економіки (2017)
Боняк В. О. - Стан наукових досліджень питання організації та функціонування органів, які здійснювали карально-репресивні та правоохоронні функції на теренах України у дореволюційний період (до 1917 р.) (2017)
Грибан В. Г. - Про безпеку комп’ютеризації суспільства, Чередниченко О. Ю. (2017)
Стецюк Б. Р. - Особливості регламентації цивільного судочинства за ЦПК УСРР 1924 року (2017)
Юнін О. С. - Переваги та недоліки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як однієї з форм управління багатоквартирними будинками (2017)
Ільков В. В. - Система джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Орлова О. О. - Гендерні аспекти у формуванні іміджу поліцейського в Україні (2017)
Рекотов П. В. - Роль релігійного чинника у здійсненні окупаційного режиму в Україні (1941 - 1944 рр.) (2017)
Самотуга А. В. - Конституція України як "суспільний договір": нотатки до наукової дискусії крізь призму її розробки, прийняття та внесення до неї змін (2017)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "правотворчість" (2017)
Бадида А. Ю. - Модерна соціальна держава: поняття, обсяг, цілі (2017)
Бакуліна С. В. - Поняття та ознаки публічно-правового земельного спору (2017)
Долгорученко К. О. - Вплив нацистської пропаганди на правосвідомість українців в умовах окупації (2017)
Колінько Ц. В. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління, на етапі прийняття рішення у справі (2017)
Романов В. П. - Інституціональний аспект адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (2017)
Вишня В. Б. - Удосконалення системи управління нарядами мобільної патрульної служби Національної поліції України (2017)
Комісаров О. Г. - Предмет тактико-спеціальної підготовки поліцейських, її зміст і завдання в сучасних умовах (2017)
Голобородько Д. В. - Адміністративно-правові засоби профілактики насильства у сім'ї (2017)
Жбанчик А. В. - Актуальні питання взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України (2017)
Кокарєв І. В. - Нормативно-правове забезпечення системи захисту інформації на підприємстві, Косиченко О. О. (2017)
Корнієнко Д. М. - Адміністративно-правове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: постановка проблеми (2017)
Покайчук В. Я. - Сили охорони правопорядку як система (2017)
Бизова А. М. - Нормативно-правові засади функціонування органів військової юстиції України: постановка наукового завдання у сфері службово-бойової діяльності (2017)
Довгунь С. З. - Нормативно-правове регулювання державного управління органами досудового розслідування в Республіці Грузія (на прикладі МВС) (2017)
Журавель О. А. - Право громадян на самозахист як основна гарантія їх безпеки (2017)
Прокудін О. С. - Нормативно-правове забезпечення підготовки особового складу сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань (базовий рівень) (2017)
Чуріков Д. С. - Міжнародний досвід правового регулювання обігу зброї (на прикладі США), Денисенко Є. М. (2017)
Шевченко С. І. - Місце комплексного явища "забезпечення публічного порядку" в поліцейській діяльності (2017)
Єфімов М. М. - Підготовчий етап слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Курта Є. О. - Реалізація принципу взаємодії суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в Україні, Поливанюк В. Д. (2017)
Філяніна Л. А. - Криміналізація злочинів у сфері торгівлі людьми: міжнародно-правовий аспект, Гринь К. Р. (2017)
Христов О. Л. - Організаційно-правові особливості розслідування злочинів, учинених неповнолітніми, що займаються бродяжництвом, Драндабула К. І. (2017)
Александрова А. Ю. - Окремі результати дослідження форм реалізації кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацією (2017)
Куратченко М. В. - Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією (2017)
Лазарева Д. В. - Процесуальні підстави затримання уповноваженою службовою особою: законодавча інтерпретація і проблеми застосування (2017)
Сіроух І. В. - Організація і тактика проведення допиту при розслідуванні створення або утримання місць розпусти і звідництва, учинених організованими групами (2017)
Ткаченко А. В. - Окремі питання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 392 Кримінального кодексу України (2017)
Чаусов Д. Ю. - Організація і тактика проведення огляду при розслідуванні незаконного позбавлення волі та викрадення людини (2017)
Чуприна А. О. - Особа злочинця у системі емпіричного дослідження запобігання шахрайству з нерухомістю у житловій сфері (2017)
Шевченко Т. В. - Сутність кримінологічної характеристики злочинності та запобігання їй (2017)
Рецензія на монографію доцента кафедри "Політологія та право" Запорізького національного технічного університету, кандидата юридичних наук, доцента Кириченка Юрія Вікторовича "Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду" (2017)
Довідка про авторів (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ковшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі при збіганні з нятяжного барабана, Ловейкін А. В., Ткачук Л. Б. (2017)
Проценко В. О. - Підвищення експлуатаційної безвідмовності фрикційних муфт суднових сепараторів westfalia (2017)
Човнюк Ю. В. - Применение дискретных моделей существенно-нелинейных механических систем в анализе колебаний, возникающих при выборе слабины каната грузоподъемного крана, Диктерук М. Г., Комоцкая С. Ю. (2017)
Мартовицький Л. М. - Стійкість стінок коробчастих прогінних кранових балок, Глушко В. І., Сочава А. І., Клименко Г. В., Шаніна З. М., Коцюк Є. В., Зеленська А. Г. (2017)
Бойко А. А. - Особенности выбора приводных двигателей лифтовых лебедок, Бойко Н. А., Бесараб А. О. (2017)
Вудвуд О. М. - Порівняльний аналіз динамічних навантажень, що виникають при гальмуванні механізму пересування мостового крана різними типами гальм (2017)
Єфименко О. В. - Проектування будівельних та дорожніх машин за допомогою сучасних методів комп’ютерного моделювання робочих процесів, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Малащенко В. О. - Вплив форми пазів півмуфт на напружено-деформований стан кулькових муфт стартерів двигунів внутрішнього згорання, Семенюк В. Ф., Коцький Б. П. (2017)
Кравець С. В. - Аналітичний спосіб визначення лобового опору заглибленню в грунт кільцевого наконечника, Супонєв В. М. (2017)
Борис А. О. - Конструкція та принцип роботи кулькової обгінної муфти транспортного засобу (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Babak S. - Computerized Systems for Remote Monitoring and Diagnostics of Electric Power Facilities, Myslovych M., Sysak R. (2015)
Chaikivska Yu. - The Mathematical Model of Glucose Dynamics in Blood Over 24-Hour Period, Pasichnyk R., Pasichnyk N. (2015)
Kaczorek T. - Analysis of Positivity and Stability of Discrete-Time and Continuous-Time Nonlinear Systems (2015)
Kozlovskyi O. - A Measuring Transducer in the System of Technical Diagnosis of Overhead Lines Icing in Electrical Distribution Networks, Trushakov D., Rendzinyak S. (2015)
Kyrylenko O. - Stability Issues in Modern Power Systems, Pavlovskyi V., Lukianenko L., Steliuk A., Lenga O. (2015)
Malyar V. - Mathematical Model of Permanent Magnet Direct Current Motor, Havdo I. (2015)
Meshchaninov S. - Mathematical Model of an Adaptive System for Remote Monitoring of Human’s Psychophysiological State, Ldovskaya A. (2015)
Prudyus I. - Factors Affecting the Quality of Formation and Resolution of Images in Remote Sensing Systems, Tkachenko V., Kondratov P., Fabirovskyy S., Lazko L., Hryvachevskyi A. (2015)
Smetana I. - Methods of Parametric Sensitivity Reduction of a Field-Oriented Controlled Drive, Lozynsky A., Misyurenko V. (2015)
Strubytska I. - Construction of Discrete Dynamic Model for Prediction of Particulate Matter Emission into the Air (2015)
Tugai I. - Investigation of Ferroresonance in Electrical Networks at Open-Phase Operating Conditions (2015)
Zhuikov V. - Enhancement of Noise Immunity and Increase in Data Transmission Speed in Telemetrical Communication System, Tereschenko T., Yamnenko Yu., Khokhlov Yu. (2015)
Zvaritch V. - Some Singularities of Kernels of Linear AR and ARMA Processes and Their Application to Simulation of Information Signals, Glazkova E. (2015)
Preparation of Papers for CPEE (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2015)
Call for papers compas-2015 (2015)
Call for papers SmartGridComm-2015 (2015)
Call for papers CSDM-2015 (2015)
Call for papers LASCAS-2015 (2015)
Call for papers ENERGYCON-2016 (2015)
Call for papers MELECON-2016 (2015)
Call for papers PICST-2015 (2015)
Call for papers Problems-2015 (2015)
Call for papers TCSET-2016 (2015)
Call for papers TELFOR-2015 (2015)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2015)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2015)
Федорова Д. - Безпечність сухих риборослинних напфівфабрикатів (2017)
Zhukova Ya. - Express method of quantitative determination of urea in milk, Petrov P., Klimenko L. (2017)
Гілевіч Ю. - Марковання одягу захисного за вимогами міжнародних стандартів, Озоліна Н., Кучма Є. (2017)
Палієнко О. - Оцінка морозостійкості керамічної плитки (2017)
Сидоренко О. - Споживні властивості жиру акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Шаповал С. (2017)
Мотузка Ю. - Харчова та енергетична цінність продуктів для спеціальних медичних цілей (2017)
Lebskaya T. - Quality and safety of preserves from the Black Sea rapana meat, Pavluchenko Yu., Moisiienko O. (2017)
Сирохман І. - Вплив добавок-антиоксидантів на якість жирових начинок вафельних тортів, Бойдуник Р. (2017)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості бісквітного тіста з борошном "Здоров'я", Піддубний В., Романовська О. (2017)
Гніцевич В. - Кінетика ферментолізу лактози молочної сироватки, Чикун Н., Гончар Ю. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Graf H.-W. - Konsumismus aus gesellschaftlicher und individueller perspektive (2017)
Лабурцева О. - Ефективність маркетингової діяльності підприємства в умовах ризику (2017)
Корж М. - Ресурсоорієнтована модель управління маркетингом виробничого підприємства, Чуб І. (2017)
Лиса С. - Ринок логістичних послуг в Україні: динаміка, структура, перспективи (2017)
Ільченко Н. - Референтні моделі управління ланцюгами поставок підприємств торгівлі, Кочубей Д. (2017)
Белінська С. - Експортно-імпортний потенціал України в торгівлі замороженими овочами, Левицька С. (2017)
Чурсіна Л. - Економічна оцінка переробки стебел льону олійного в Україні, Головенко Т., Бартків Л. (2017)
Мережко Н. - Ринок кулькових ручок в Україні, Тернова А., Сіренко С. (2017)
Хахалєва І. - Ринкові перспективи фізіологічно функціональних напоїв (2017)
Паламар В. - Ринок натуральних шкір в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Протасов А. А. - Характеристика экологического состояния водоема-охладителя АЭС на основе биоиндикационных показателей фитопланктона, Баринова С., Новоселова Т. Н. (2017)
Козийчук Э. Ш. - Фитомикробентос солоноватоводных заливов Килийской дельты Дуная, Щербак В. И. (2017)
Абрамюк И. И. - Плавательная способность молоди некоторых пресноводных рыб как показатель перехода к нектонной форме существования, Афанасьев С. А. (2017)
Громова Ю. Ф. - Зоопланктон гирлової ділянки р. Віти та його енергетичний баланс, Триліс В. В. (2017)
Богданов Б. Э. - Морфобиологическая характеристика сибирского пескаря Gobio cynocephalus верхнего течения р. Лены, Петухов С. Ю. (2017)
Конограй В. А. - Продукція вищих водних рослин Кременчуцького водосховища (2017)
Янович Д. О. - Хром у гідроекосистемах та його вплив на біоту водойм (огляд), Швець Т. М. (2017)
Рабченюк О. О. - Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2017)
Линник П. Н. - Содержание и распределение тяжелых металлов между растворенной и взвешенной формами в воде рек бассейна Тисы, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2017)
Памяти Александра Викторовича Топачевского (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Особенности структурной организации фито- и зоопланктона при экстремально высоком содержании неорганических соединений азота в воде, Крот Ю. Г., Леконцева Т. И., Подругина А. Б. (2017)
Афанасьев С. А. - Оценка влияния строительства малых ГЭС на водную фауну и экологическое состояние р. Белый Черемош. Международый подход, Долинский В. Л., Летицкая Е. Н., Голуб О. А., Марушевская E. Г. (2017)
Топтіков В. А. - Адаптивний потенціал рапани різного віку, статі та розмірів, Ковтун О. О., Алєксєєва Т. Г., Тоцький В. М. (2017)
Прокопчук Е. И. - Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде, Мантурова О. В. (2017)
Зорина-Сахарова Е. Е. - Niphargus valachicus Dobreanu et Manolache (Amphipoda, Niphargidae) в Kилийской дельте Дуная (2017)
Ларионова Д. П. - Санитарно-гидробиологическая характеристика искусственного водотока мегаполиса по микрофитобентосу, Давыдов О. А. (2017)
Тропівська Г. Г. - Вплив абіотичних факторів на поширення фосфатмобілізувальних бактерій в Одеському регіоні північно-західної частини Чорного моря, Богатова Ю. І., Дятлов С. Є., Курдиш І. К. (2017)
Ольхович О. П. - Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes (Araceae) на занурені макрофіти природних водойм України, Таран Н. Ю., Свєтлова Н. Б., Бацманова Л. М., Алексієнко М. В., Коваленко М. С. (2017)
Киричук Г. Є. - Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Музика Л. В. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст фракцій фосфоліпідів у органах і тканинах коропа за штучного вуглекислотного гіпобіозу, Хижняк С. В. (2017)
Шахман И. А. - Оценка экологического состояния и экологической надежности низовья р. Ингулец, Быстрянцева А. Н. (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Видовий склад та екологічна характеристика іхтіофауни малих річок урбанізованих територій, Медовник Д. В. (2017)
Громова Ю. Ф. - Пространственная неоднородность зоопланктона водных объектов техноэкосистемы Хмельницкой АЭС, Протасов А. А. (2017)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон основного русла речного участка Каневского водохранилища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2017)
Шелюк Ю. С. - Сравнительная оценка методов определения продукции фитопланктона водных объектов различной трофности и проточности (2017)
Марченко І. С. - Порівняльна характеристика зоопланктону Сасицького водосховища, Ляшенко А. В. (2017)
Марценюк В. М. - Фізіолого-біохімічні особливості пристосування окуня річкового та коропа звичайного до дії підвищеної температури води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Волкова Е. Н. - Некоторые аспекты формирования поглощенной дозы воздушно-водных растений, Беляев В. В., Пришляк С. П. (2017)
Законнова А. В. - Анализ связи температуры воды Рыбинского водохранилища с поступлением солнечной радиации, Литвинов А. С. (2017)
Лобода Н. С. - Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення, Гриб О. М. (2017)
Якушин В. М. - Гидрохимическая характеристика Киевского водохранилища на современном этапе его существования, Щербак В. И., Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2017)
Содержание (2017)
Корнейчук Н. Н. - Структурно-функциональная организация фитомикроперифитона трансграничной р. Ствиги, Киричук Г. Е. (2017)
Щербак В. І. - Оцінка впливу підвищених концентрацій сполук азоту на різноманіття фітопланктону ставів дендропарку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна), Кравцова О. В., Лінчук М. І. (2017)
Наумова Е. Ю. - Весенний зоопланктон пелагиали озера Байкал, Зайдыков И. Ю. (2017)
Романь А. М. - Новая находка морского судака Sander marinus (Pisces, Percidae) в Днепровско- Бугском лимане и краткие замечания по морфологии симпатрических представителей рода, Афанасьев С. А., Ткаченко П. В. (2017)
Ташпулатов Й. Ш. - Таксономический анализ альгофлоры Акдарьинского водохранилища (бассейн р. Зарафшан, Узбекистан) (2017)
Протасов А. А. - Некоторые пути применения и оптимизации подходов Водной Рамочной Директивы ЕС в связи с оценками экологического состояния техноэкосистем (2017)
Медведь В. А. - Рост пресноводных водорослей в условиях влияния растворенных органических соединений, Горбунова З. Н., Борисова Е. В. (2017)
Хижняк С. В. - Вміст жирних кислот у печінці та серці стерляді (Acipenser ruthenus) за гіпокси-гіперкапнічного впливу, Мідик С. В., Сисолятін С. В., Войціцький В. М. (2017)
Линник П. Н. - Цинк в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения, Жежеря В. А. (2017)
Ковтун В. В. - Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища, Дорофєєв О. А. (2015)
Некоз О. І. - Гідравлічний опір різального вузла вовчків, Осипенко В. І., Філімонова Н. В., Батраченко О. В. (2015)
Кіницький Я. Т. - Використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки, Головко О. В., Марченко М. В. (2015)
Соколова Г. М. - Прогнозування зносостійкості азотованих сталей методами геометрії багатовимірного простору (2015)
Лиуш Ю. Б. - Организация промышленного эксперимента по изучению влияния конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение тепловой энергии в камере (2015)
Щербань В. Ю. - Оптимізація процесу взаємодії нитки з напрямними з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей, Шолудько М. І., Колиско О. З., Калашник В. Ю. (2015)
Харжевський В. О. - Методика визначення особливих точок Чебишева для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів (2015)
Ратушняк Г. С. - Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора з використанням сонячної енергії, Кощеєв І. А. (2015)
Толбатов В. А. - Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління, Добророднов О. А., Толбатов А. В., В'юненко О. Б. (2015)
Щуцька Г. В. - Особливості організації експериментів з листовими матеріалами (2015)
Барабаш П. А. - Методика расчета и результаты исследования теплоотдачи потока природного газа в трубах с продольным оребрением, Трокоз Я. Е., Горин В. Я., Горин В. В. (2015)
Манзюк Е. А. - Підвищення працездатності ротаційних човникових комплектів на базі конструкційних рішень, Капустенський П. Г. (2015)
Галик І. С. - Сучасні напрямки формування асортименту нанотекстилю, Семак Б. Д. (2015)
Карван С. А. - Сучасний стан проблеми антистатичної обробки текстильних матеріалів, Ганзюк А. Я. (2015)
Галавська Л. Є. - Дослідження розтяжності та закручуваності подвійного неповного трикотажу (2015)
Ляліна Н. П. - Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель (2015)
Микитин О. З. - Особливості оцінювання відповідності безпечності м’яконабивних іграшок вимогам технічного регламенту (2015)
Пасечник М. В. - Влияние скорости сдвига на вязкость полимерных композиций при формировании покрытий на поверхности текстильного материала (2015)
Скідан О. В. - Формування моделі розмірних характеристик стоп дітей-школярів, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Параска О. А. - Дослідження властивостей екологічно безпечних поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С. (2015)
Кущевський М. О. - Комплексне дослідження гідровідцентрового способу формування деталей головних уборів, Кошевко Ю. В. (2015)
Филинюк Н. А. - Моноиммитансные логические RLC-элементы, Лищинская Л. Б., Войцеховская Е. В., Стахов В. П. (2015)
Палагін В. В. - Моделювання процесів виявлення сигналів при адитивно-мультиплікативних асиметрично-ексцесних негаусових завадах (2015)
Красій А. В. - Нейромережний метод прогнозування характеристик та оцінювання успішності реалізації програмного проекту (2015)
Мельничук С. І. - Оптимізація алгоритму обчислення оцінок інформаційної ентропії випадкових сигналів для цифрових засобів обміну даними, Коропецька М. В., Мануляк І. З. (2015)
Дєєв К. С. - Аналіз метрик якості обслуговування в комп’ютерних мережах в залежності від характеристик IP взаємодії, Бойко Ю. В. (2015)
Бабій С. М. - Пристрій для діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода на базі контролера LOGO, Тимошенко О. Л. (2015)
Дубчак Л. О. - Засіб розподілу доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи (2015)
Васильків Н. М. - Нейронні мережі як засіб функціонального перетворення при обробленні сигналів термоелектричних перетворювачів (2015)
Тесля Ю. М. - Особливості обробки природомовного тексту будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2015)
Корпань Я. В. - Аналіз методів та алгоритмів компресії-декомпресії цифрових відеоданих (2015)
Білинський Й. Й. - Математична модель засобу вимірювального контролю кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Стасюк М. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Визначення якості функціонування ділянки із зниженим опором ізоляції мережі оперативного постійного струму за допомогою нейро-нечіткого моделювання, Матвійчук В. А., Рубаненко О. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Дослідження показників надійності елегазових вимикачів, Ведміцький Ю. Г., Мисенко С. В. (2015)
Петрук В. Г. - Розвиток методу цифрової колориметрії біотканин та алгоритм опрацювання результатів, Кватернюк О. Є., Любчак Ю. С., Кватернюк С. М. (2015)
Мартинюк Т. Б. - Властивості матриці елементів дискримінантних функцій, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Макаришкін Д. А. - Математична модель двотактного твердотілого модулятора, Пешкова І. О., Шимков О. C., Гладський Р. П. (2015)
Іванова В. В. - Дальність розпізнавання об’єктів тепловізором на піроелектричній матриці, Кияниця А. О., Колобродов С. В. (2015)
Лужанський В. І. - Дослідження впливу дисперсії та нелінійних ефектів на пропускну здатність волоконно-оптичних систем, Карпова Л. В., Степанов С. О. (2015)
Косенков В. Д. - Ограничение реакции якоря в машинах постоянного тока индукторного типа, Ивлев Д. А., Яковлев А. В. (2015)
Ігнатович А. О. - Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів (2015)
Любчик В. Р. - Аналіз і вдосконалення методів синхронізації телекомунікаційних систем, Стецюк В. І., Файфура І. В. (2015)
Хорольский В. П. - Принципи побудови самоорганізуючих систем управління електроспоживанням головних водовідливних установок шахт, Шпанько М. І. (2015)
Romanuke V. V. - MATLAB gpuarray method optimal use for square matrix product (2015)
Андрієвський Т. Г. - Гібридна війна як специфічний тип гібридного конфлікту (2016)
Безрук О. О. - Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни (2016)
Білоцерківська Н. Г. - Освіта як елемент політики м’якої сили: сучасні політичні реалії України (2016)
Вінникова Н. А. - До питання "дефіциту демократії" в Європі: практики громадянської партисипації і політичної репрезентації в ЄС (2016)
Воронянський О. В. - Евристичний потенціал структурно-демографічної теорії революції Голдстоуна (2016)
Гедікова Н. П. - Обґрунтування сутності поняття "громадянська активність" у сучасному науковому дискурсі (2016)
Головко І. В. - Особливості становлення інформаційного суспільства в умовах процесу демократизації (2016)
Денисенко І. Д. - Методологія політичних досліджень у сучасному науковому дискурсі: стратегії вдосконалення (2016)
Zaporozhchenko R. O. - "Empire" as a conceptual model of global governance (2016)
Калюжна Ю. І. - Еволюція легітимаційної політики в політичній системі сучасної України (2016)
Коломієць О. В. - Імперативи реформування ОБСЕ як чинник стабілізації системи європейської безпеки (2016)
Куц Г. М. - Політико-культурні аспекти формування колективної ідентичності в контексті сучасних польсько-українських відносин (2016)
Москальова Н. П. - Категорія "національна еліта" в сучасній вітчизняній науковій літературі, Лінецький Л. М. (2016)
Пелішенко В. О. - Базові форми існування та прояву корупційних дій та відносин: проблема систематизації, Пелішенко І. І. (2016)
Романюк О. І. - Дефектні демократії та квазідемократії: проблема концептуального розмежування (2016)
Руденко А. А. - Опозиція в умовах демократизації українського суспільства: особливості формування та перспективи розвитку (2016)
Савельєва Т. П. - Сучасні суспільні рухи: визначення теоретико-методологічних засад дослідження (2016)
Стрельнікова О. О. - Суспільно-правові умови функціонування соціального інституту доброчинної діяльності в сучасній Україні (2016)
Яцура К. Г. - Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України (2016)
Содержание (2017)
Афанасьев С. А. - Влияние залпового сброса загрязненных вод на экосистему малой равнинной реки, Гулейкова Л. В., Летицкая Е. Н., Линник П. Н., Кипнис Л. С., Жежеря В. А., Белоус Е. П. (2017)
Семенюк Н. Е. - Гомеостаз фитоэпифитона днепровских водохранилищ (2017)
Рижинашвили А. Л. - Оценка обеспеченности первичной продукции в малом озере и его трофический статус, Максимова О. Б. (2017)
Дьяченко Т. Н. - Динамика макрофитов водоема-охладителя Чернобыльской АЭС до выведения его из эксплуатации, Каглян А. Е. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Массовое развитие Palatinus apiculatus (Dinoflagellata) в озере Вербном (Киев, Украина) (2017)
Абрамюк И. И. - Структурная характеристика ихтиопланктона зарегулированной малой реки Киевского Полесья, Афанасьев С. А., Гупало Е. А. (2017)
Силаева А. А. - Характеристика группировок беспозвоночных бентоса и перифитона водоема-охладителя Чернобыльской АЭС перед выводом его из эксплуатации, Протасов А. А. (2017)
Кирпенко Н. И. - Сравнительный анализ содержания белков, углеводов и липидов в клетках зеленых микроводорослей, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2017)
Янович Д. А. - Пара-гидроксибензоаты (парабены) в водных экосистемах: риски для гидробиоценозов (обзор), Швец Т. М. (2017)
Цыбекмитова Г. Ц. - Проблемы гидробиологии и экологии техноэкосистем ТЭС и АЭС, Протасов А. А. (2017)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2017 г. (2017)
Стирський М. В. - Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах центральної та східної європи (2017)
Дюжев В. Г. - Организационно-экономические проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в сфере нетрадиционной возобновляемой энергетики Украины, Сусликов С. В., Большаков Д. В. (2017)
Босовська М. В. - Вплив виставкового бізнесу на економіку міста, Забалдіна Ю. Б., Дупляк Т. П., Ткаченко А. В. (2017)
Фурдичко Л. Є. - Фінансова децентралізація: формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни (2017)
Тульчинська С. О. - Загрози економічної безпеки малого підприємництва, Ткаченко Т. П., Гращенко М. В. (2017)
Мелещенко А. І. - Міжнародні особливості світового руху капіталу у докризовий (2007—2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації, Лазнева І. О. (2017)
Харченко Н. В. - Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах, Грушак О. О. (2017)
Демчишак Н. Б. - Фінансове регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України в умовах інтеграційних процесів, Дубик О. І. (2017)
Дзюбенко О. М. - Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу (2017)
Жук І. Л. - Глобальні орієнтири розвитку конкурентоспроможності робочої сили (2017)
Олійник Т. І. - Оптимізація виробничих систем — перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств, Копильченко К. І. (2017)
Прокопенко Ю. О. - Податкове стимулювання — запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами (2017)
Бублик Л. Я. - Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні (2017)
Кульбач Ю. О. - Механізм управління вартістю підприємства (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Щодо дієвості та ефективності організації національної системи державного контролю (2017)
Тихончук Л. Х. - Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин (2017)
Гбур З. В. - Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції (2017)
Єфремов Д. П. - "Нова нормаль" китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики (2017)
Мешковський К. Е. - Доброчесність як нормоутворюючий принцип державного управління: уроки платона і аристотеля (2017)
Миколаєць І. В. - Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг (2017)
Чаплай І. В. - Система побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі (2017)
Козак Т. М. - Досвід провідних країн світу в побудові дієвої пенсійної системи (2017)
Курганевич В. І. - Комплексний механізм реалізації політики державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки (2017)
Вичалківська Ю. С. - Залучення інституцій громадянського суспільства до здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю складових сектору безпеки і оборони України (2017)
Бойко Г. О. - Оцінка рівня динамічних навантажень металевих конструкцій кранів мостового типу (2017)
Жаріков Е. В. - Динамічне розміщення віртуальних машин на основі навчання з підкріпленням в хмарних центрах обробки даних, Коваль А. А., Терентьєв Р. А. (2017)
Жидков А. Б. - Прилад для магнітної діагностики втомних пошкоджень металоконструкцій (2017)
Критська Я. О. - Методологія розробки системи онлайн моніторингу поверхневих вод, Великжанін А. Ю., Скарга-Бандурова І. С., Суворін О. В. (2017)
Лифар В. О. - Методи оцінки рівнів SIL при розробці вимог до повноти функціональної безпеки електричних /електронних/ програмованих електронних систем, Лифар О. К., Рязанцев А. О., Герасименко К. Є. (2017)
Lyfar V. - Setting up the goals of research tasks in determining safety integrity levels of basic software and hardware complexes in process control systems, Ivanov V., Baturin O., Gerasymenko K. (2017)
Мачехин Ю. П. - Энтропийная оценка параметров охлаждённых частиц, Курской Ю. С., Замлелый А. Р. (2017)
Пашко В. М. - Подовження терміну зберігання м’яса та м’ясних продуктів з допомогою вуглекислого газу та окису вуглецю, Тютюнников С. В. (2017)
Петруняк М. В. - Технологія депресивної очистки вибою свердловини (2017)
Рязанцев О. І. - Проектування сховищ даних за допомогою UML, Барбарук В. М., Татарченко Г. О. (2017)
Сапронова С. Ю. - Розширений аналіз наукових досліджень опору руху залізничного транспорту і його впливу на ресурсозбереження, Ткаченко В. П., Малюк С. В., Фоміна Г. М. (2017)
Тютюнникова Г. С. - Дослідження засобів створення landing page та їх оптимізація для пошукових систем, Плешаков В .Є. (2017)
Уваров П. Є. - Методологічний підхід до оцінки організаційно-технологічної надійності проектів інвестиційно-будівельної діяльності, Татарченко Г. О., Білошицька Н. І., Білошицький М. В. (2017)
Дурняк Б. - Розробка алгоритму реалізації процесу прогнозування, Кляп М. (2015)
Дурняк Б. - Аналіз процесів негативного впливу на інформаційні системи управління фрагментами поліграфічних технологій, Майба Т. (2015)
Сікора Л. - Інформаційно – енергетична концепція створення вимірювальних систем на підставі ефекту ВКР – розсіювання фотонів, Лиса Н. (2015)
Стрепко І. - Розроблення моделі ієрархічної системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки, Федина Б., Стахів Р. (2015)
Луцків М. - Аналіз впливу варіації параметрів фарбодрукарської системи паралельної структури на точність передачі модульованих фарбових потоків, Гладченко М. (2015)
Верхола М. - Комп’ютерне визначення оптимальної кількості робочих циклів фарбодрукарської системи для попереднього заповнення її фарбою, Пановик У. (2015)
Ільницький Я. - Моделювання поширення захворювань із мультирезистентними збудниками, Гайдучок О., Ільницький Г. (2015)
Луцків М. - Модель нафарблення растрових елементів ромбічної форми, Курка П. (2015)
Тимченко О. - Аналіз методів формування растрових точок в системах додрукарської підготовки видань, Гавриш Б. (2015)
Білан В. - Цифрова модель аркушерізальної ротаційної машини з дводвигунним асинхронним електроприводом (2015)
Лупенко А. - Характеристики широтно-імпульсного регулювання потужності люмінесцентних ламп, Паламар М., Чайковський А. (2015)
Погребенник В. - Підвищення точності комп’ютерних систем для охорони важливих об’єктів, Паламар М., Політило Р., Мокрий В. (2015)
Дурняк Б. - Визначення залежності між засобами захисту та оцінками рівня безпеки даних в соціальних системах, Хомета Т. (2015)
Шевченко О. - Аналіз моделей захисту комп´ютерної мережі, Шаблій Н. (2015)
Климаш М. - Розробка методу балансування навантаження в SDN мережах на основі модифікованого протоколу STP, Бешлей М., Дещинський Ю., Панченко О. (2015)
Назаркевич М. - Математична модель формування муару на основі кратних періодичних решіток для захисту документів, Троян О. (2015)
Казьмірович О. - Стандарт CIP4/JDF – новий напрямок у модернізації інформаційно-керуючих пристроїв вітчизняного поліграфічного устаткування (2015)
Алєксєєва К. - Методи управління комерційними web-проектами за умов невизначеності (2015)
Топольницький П. - Теоретичні дослідження силових параметрів процесу обрізування книжкових блоків під час переміщення за коловою траєкторією, Ватуляк Ю. (2015)
Топольницький П. - Методика експериментальних досліджень утвореної "біжучої хвилі" під час обрізування книжково-журнальних блоків плоским різальним інструментом, Козар В. (2015)
Ковальський Б. - Аналіз особливостей нового стандарту для офсетного друку ISO 12647-2: 2013, Занько Н., Писанчин Н. (2015)
Огірко І. - Моделі геометричної оптики та лентикулярний друк, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Огірко O. (2015)
Abstracts (2015)
Ігнатова Ю. В. - Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів, Поліщук Є. А., Василишен Ю. В. (2017)
Фоміна О. В. - Концептуальні основи обліку венчурної діяльності (2017)
Малий І. Й. - Генеза публічного управління і адміністрування в Україні (2017)
Стоян О. Ю. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку (2017)
Корнилюк Р. В. - Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики, Корнилюк А. В. (2017)
Панченко В. Г. - Неопротекціоністський потенціал монетарної політики (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства (2017)
Усик В. І. - Роль університету в секторній структурі економіки знань, Матусевич Т. В. (2017)
Макаренко Ю. П. - Управління активами та пасивами комерційного банку з метою підвищення ефективності їх використання, Хоруженко А. А. (2017)
Прокопець Л. В. - Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід, Губчак В. С. (2017)
Халатур С. М. - Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку, Пістунова М. Г. (2017)
Федірко Н. В. - Глобальні та національні виклики трансформації публічних фінансів в Україні, Сіренко Я. С. (2017)
Богданов Д. С. - Інфраструктурний розвиток сільських територій (2017)
Ляховець В. О. - Прогнозні сценарії економічного розвитку ринку яловичини (2017)
Горячківська І. В. - Регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави, Коваленко А. О. (2017)
Пухкал О. Г. - Публічна та державна політика: єдність та відмінності, Гомоляко О. В. (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій (2017)
Кашпур Л. М. - Детінізація національної економіки України (2017)
Миколаєць І. В. - Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення (2017)
Вичалківська Ю. С. - Організаційно-правові механізми здійснення президентського контролю над сектором безпеки і оборони України (2017)
Андреєв В. М. - Проблеми реалізації селекції публічних службовців в Україні: методологічний аналіз (2017)
Образцова В. В. - Аналіз світових теоретичних підходів до врегулювання конфліктів у публічно-управлінських відносинах (2017)
Хребтов Є. О. - Система автоматичного контролю температури для електроконтактного відпалу дроту (2017)
Шликов В. В. - Система неінвазивного контролю температури біологічних об’єктів, Данілова В. А. (2017)
Моргун А. С. - Розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій в програмному комплексі ANSYS, Сорока М. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинках на мультиспектральні вимірювання (2017)
Заюков І. В. - Вплив соціально-економічного статусу зайнятих громадян України на людський капітал здоров’я (2017)
Мокін О. Б. - Нові моделі аналізу процесів в двокаскадних трансформаторах струму, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Кухарчук В. В. - Порівняння результатів прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів за різних материнських вейвлетів, Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Жук І. А., Биковський С. О. (2017)
Білик А. В. - Особливості експлуатації силових трансформаторів в гібридних електричних мережах, Кирик В. В. (2017)
Черемісін М. М. - Короткострокове прогнозування супутніх метеопараметрів ожеледеутворення на повітряних лініях на основі методу часових вікон, Савченко О. А., Середа А. І., Дюбко С. В. (2017)
Васько П. Ф. - Накопичення енергії відновлюваних джерел на основі морської гідроакумулювальної електростанції, Мороз А. В., Пазич С. Т. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості спрацювань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О., Тимохін О. В. (2017)
Журахівський А. В. - Захист від наднапруг розімкненого вторинного кола трансформатора струму, Кенс Ю. А., Ференсович Р. Я., Дьяченко Н. Б. (2017)
Бовчалюк С. Я. - Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID на базі ПЛІС-технологій, Тимчук С. О., Фурман І. О., Піскарьов О. М. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського