Орлянська А. В. - Проблема психолого-педагогічної корекції поведінки дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру (2017)
Панченко Т. Л. - Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення учнів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання (2017)
Пінчук Ю. В. - Зміст та методи розвитку продуктивних видів діяльності у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Рибченко Л. К. - Застосування корекційних технологій в роботі з дітьми із аутизмом (2017)
Смотрова О. О. - Стан методичної готовності майбутніх вихователів до роботи в інклюзивному дошкільному закладі (2017)
Станецька Г. М. - Розлади експресивного мовлення у дорослих при марганцевій енцефалопатії (2017)
Утьосова О. І. - Теоретичне обґрунтування методики формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2017)
Ферт О. Г. - Сучасні підходи до проблеми порушень психічного розвитку у дітей (2017)
Шевченко В. М. - Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти в Україні та Польщі (2017)
Шеремет М. К. - Розуміння та виконання інструкцій дошкільниками з аутизмом, Базима Н. В. (2017)
Буйняк М. Г. - Структурно-логічний підхід у формуванні психологічної готовності педагогів до навчання дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Демченко Н. Ю. - Особенности психологического консультирования при соматических заболеваниях (2017)
Михальська С. А. - Особливості роботи психолога з дошкільниками з мовленнєвими порушеннями (2017)
Музичко Л. Т. - Комплексна психологічна корекція посттравматичних порушень інтелектуальної та емоційно-вольової сфери (2017)
Островська К. О. - Особливості вольової сфери дітей дошкільного віку з різним рівнем аутизму (2017)
Позднякова О. Л. - Психологічна співпраця з батьками дітей з обмеженнями життєдіяльності як компонент становлення виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу (2017)
Cайко Х. Я. - Готовність майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми із аутизмом (2017)
Сербін О. М. - До питання комплексного супроводу дітей з порушенням слуху в процесі реабілітації (2017)
Супрун Д. М. - Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення (2017)
Шульженко Д. І. - Психолого-педагогічні проблеми емоційних станів батьків дітей раннього віку з порушеннями розвитку (2017)
Відомості про авторів (2017)
Коць Т. - Проза, пройнята сонцем і землею (2012)
Сологуб Н. - "Чуєш, всенародний батьку?.." (2012)
Бибик С. - Внутрішній діалогізм оповіді А. Дімарова (на матеріалі повісті "Три наречені для нашого тата") (2012)
Грицак Н. - Мовний образ учителя у повісті А. Дімарова "На коні й під конем" (2012)
Черемська О. - Мовний світ сільських і містечкових "історій" А. Дімарова, Масло О. (2012)
Шульга Т. - Мовна естетика сільського повсякдення у повісті А. Дімарова "Мажориха" (2012)
Єрмоленко С. - Про мову і мовну свідомість (2012)
Єрмоленко С. - Соціальна престижність літературної мови (2012)
Сюта Г. - "Мені потрібне слово, а не слава…" (2012)
Кравець Л. - Неокраяне крило української лінгвостилістики (2012)
Коць Т. - Граматична стилістика у науковій парадигмі С. Я. Єрмоленко (2012)
Бибик С. - "Новий словник епітетів української мови": до корпусу поетичної мови (2012)
Чемеркін С. - Про одну тезу в українській лінгвостилістиці (2012)
Пономаренко А. - Концепція "Мова як українознавство" у працях С. Я. Єрмоленко (2012)
Мех Н. - "Бо ж спочатку було Слово" (поняття мова в українознавчій концепції С. Я. Єрмоленко) (2012)
Гоцинець І. - Метафоризація термінів у мові чорнобильської поезії (2012)
Дядченко Д. - Слово-образ серце в українській поезії кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2012)
Кальченко Т. - Прецедентні феномени біблійного походження в ліриці І. Римарука (2012)
Мех Н. - Слово — Творчість у мові поезії Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки (2012)
Міщук У. - Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського (2012)
Сюта Г. - Мова художньої літератури і літературна мова (2012)
Струганець Л. - Поняття "мовна особистість" в україністиці (2012)
Карпіловська Є. - Мода на слова і норма мови (2012)
Мельник Т. - Засади уніфікації лексики сучасної української літературної мови в працях Василя Сімовича (2012)
Олійник О. - Норма в мовному ландшафті Києва (2012)
Баган М. - Заперечення у заголовках сучасних ЗМІ (2012)
Кислюк Л. - Активні словотвірні моделі в ідіолекті Василя Стуса (2012)
Матвіяс І. - Мова українських обрядових пісень (2012)
Гнатюк Л. - Кава: історія слова в історії народів (2012)
Вінницький В. - Наголошування префіксальних утворень від дієслова повісти (2012)
Сачко М. - Суфіксальне наголошування прикметників у поезії Лесі Українки (2012)
Вихованець І. - Адже — адже (2012)
Вихованець І. - Більше ста осіб чи понад сто осіб? (2012)
Городенська К. - Велика і мала літери в назвах вулиць (2012)
Вихованець І. - Витікає — випливає (2012)
Городенська К. - Данці, данійці чи датчани? (2012)
Городенська К. - Кличмо їх Лесю, Олесю, Орисю (2012)
Вихованець І. - Не ставмо зайвої коми (2012)
Городенська К. - Обидва ока й обоє очей (2012)
Вихованець І. - Разом з тим чи водночас? (2012)
Вихованець І. - Ревний — ревнивий (2012)
Городенська К. - Самолікування може зашкодити чи нашкодити здоров’ю? (2012)
Городенська К. - Три незабутні й три незабутніх зустрічі (2012)
Вихованець І. - Фено́мен — феноме́н (2012)
Вихованець І. - Хвилину назад чи хвилину тому? (2012)
Горголюк Н. - До овидів культуромовної вишуканості (Вихованець І. Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. — К.: Пульсари, 2012. — 160 с.) (2012)
Вихідні дані (2012)
Таран М. М. - Високобаричний перехід іонів Fe2+ із високо- в низькоспіновий електронний стан у сидериті: оптико-спектроскопічне дослідження, Мюллер Я., Фрідріх А., Кох-Мюллер М. (2017)
Хоменко В. М. - Стеклокерамика как имитации драгоценных камней. II. Оптические спектры, люминесценция, природа опалесценции редкоземельных ситаллов, Таращан А. Н., Рипенко В. В., Вишневский А. А., Косоруков А. А. (2017)
Гречановська О. Є. - Особливості фазоутворення під час нагрівання аланіту з "ортитової дайки" Анадольського рудопрояву, Ільченко К. О., Канунікова Л. І., Курило С. І., Герасимець І. М. (2017)
Гречановский А. Е. - Авторадиационные повреждения и SiO4-полимеризация в кристаллах циркона по данным молекулярно-динамического моделирования и ядерного магнитного резонанса, Брик А. Б., Еремин Н. Н., Радчук В. В., Калиниченко А. М., Кануникова Л. И. (2017)
Павлишин В. І. - Симетрія-диссиметрія кристалів: нові аспекти (2017)
Слободян Б. І. - Самороднометалево-сульфідна мінералізація Пержанського рудного вузла (Український щит), Павлишин В. І., Бондаренко С. М., Степанюк Л. М., Сьомка В. О., Курило С. І. (2017)
Демченко О. С. - Склад відсіву дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну як вторинної залізорудної сировини, Євтєхов В. Д. (2017)
Наумко І. М. - Мінералогія в Україні: золотий вік, стан і проблеми, Сливко Є. М., Бельський В. М. (2017)
Долін В. В. - Науковий онук академіка В. І. Вернадського (до 90-річчя від дня народження академіка Е. В. Соботовича) (2017)
Калінеску Т. В. - Рік 2017 минає… або… Дежавю (2017)
Дроздов И. А. - Инновационная система формирования стратегических целей (2017)
Ким Ю. Л. - Основные проблемы реализации плана развития нефтегазохимической отрасли (2017)
Калінеску Т. В. - Синергетичні аспекти взаємодії промислового, соціального і фінансового капіталу (2017)
Усманов И. А. - Пути совершенствования стимулирования повышения качества работ в сельском строительстве, Буриев Х. Т. (2017)
Решетнікова І. Л. - Інтеграція процесів ланцюга поставок промислового підприємства із застосуванням мультиканального маркетингу (2017)
Ким С. Л. - Формирование целей и их значение в управлении предприятием (2017)
Костирко Р. О. - Перспективи розвитку системи контрольно-аналітичного забезпечення управління економічним потенціалом підприємств (2017)
Киевич А. В. - Концепция новой пенсионной системы в России (2017)
Ліхоносова Г. С. - Моделювання наслідків реалізації механізмів трансформації громади в умовах системного відторгнення (2017)
Заблодська І. В. - Фокус-групове дослідження проблем розвитку об`єднаних територіальних громад Сходу України, Рогозян Ю. С. (2017)
Зеленко О. О. - Стратегія територіального маркетингу на засадах логістики розвитку туризму Луганської області, Стеганець С. С., Бондарь Н. В. (2017)
Котлячков О. В. - Основные направления деятельности потребительской кооперации: региональный аспект, Павлов К. В. (2017)
Стыров М. М. - Аспекты финансирования предприятий в Республики Коми России (2017)
Булко О. С. - Инновации в сфере услуг Республики Беларусь (2017)
Васильченко А. О. - Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене (2017)
Міністр освіти і науки України підкреслила необхідність фінансової підтримки науковців (2017)
Рецензія на монографию: Павлов К. В. Этноменеджмент как составная часть этноэкономики. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2017. – 342 с. (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2017)
Гефтер С. Л. - Неявное линейное разностное уравнение в пространствах Фреше, Пивень А. Л. (2017)
Курдаченко Л. А. - Aлгебри Лейбніца, усі підалгебри яких є ідеалами, Семко М. М., Субботін І. Я. (2017)
Химич А. Н. - Взвешенные псевдообратные матрицы со знаконеопределенными весами, Галба Е. Ф., Варенюк Н. А. (2017)
Айрапетян Т. С. - Моделювання кисневого режиму в біореакторах-аеротенках при очистці стічних вод від органічних забруднень, Телима С. В., Олійник О. Я. (2017)
Поляков В. Л. - О математическом моделировании фильтрации жидкости в дренируемом трещиноватом напорном пласте (2017)
Аснис Е. А. - Регулирование структуры и фазового состава алюминидов титана, полученных зонной плавкой, Пискун Н. В., Статкевич И. И., Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Миленин А. С., Богайчук И. Л., Филатов В. Э. (2017)
Большаков В. И. - Фрактальный подход при идентификации сложных систем, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Лялько В. І. - Оцінка посівних площ озимих культур за даними космічної зйомки з супутника Landsat на території Донецької області, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2017)
Усенко А. П. - Розподіл теплових характеристик в центральній частині південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини (2017)
Ігнатова Т. Д. - Фазовий поділ Ti-вмісних взаємопроникних полімерних сіток залежно від кінетики їх утворення, Цебрієнко Т. В., Воронцова Л. О., Алексєєва Т. Т. (2017)
Самченко Ю. М. - рН- та термочутливі нано(феро)гелі на основі N-ізопропілакриламіду та акрилової кислоти, Керносенко Л. О., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Маринін А. І. (2017)
Златогурская М. А. - Геномика и структура вирионных ДНК умеренных эрвиниофагов 49 и 59, Товкач Ф. И. (2017)
Пастер І. П. - Імунологічні реакції щурів на трансплан тацію альгінатних мікрокапсул, Баранова Л. А., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2017)
Соколова Л. К. - Активность аденозинмонофосфатактивированной протеинкиназы в лимфоцитах при действии сахароснижающих препаратов, Пушкарев В. М., Бельчина Ю. Б., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2017)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2015)
Маслійчук В. Л. - "Полтавські невдачі". Спроби створення світського навчального закладу в Полтаві (кін. XVIII ст. – 1806 р.) (2015)
Руднік Д. Г. - Письмові та матеріальні джерела з історії бояр Київської Русі ХІ–XIV ст. (2015)
Смерека Б. В. - Кількість населення Львівської землі Руського воєводства у XVI ст. (за матеріалами фіскальних джерел) (2015)
Сапожников І. В. - Місце двох боїв козаків з татарами поблизу Очакова (у 1690 та 1691 роках) (2015)
Безсмертна Ю. С. - "Служителі" й "работніки" в облікових джерелах Гетьманщини XVIII ст.: проблема термінології (2015)
Тарасова М. Б. - Участь іноземців у становленні соціально-економічного простору Південної України в кінці ХVІІІ ст. – 1870-х рр. (2015)
Авдєєва О. С. - Конфесійно змішані родини у Північному Приазов'ї (остання чверть XVIII – початок XX ст.) (2015)
Дідик С. С. - Запорожці і новослобожани – співучасники по гайдамацьких справах (2015)
Кононенко В. В. - Єврейські громади Поділля у ХV – першій половині XX століття (2015)
Прокоп Ю. В. - Іноземці в єврейському купецтві Херсонської губернії у другій половині XIX ст. (2015)
Фицик І. Д. - Економічні орієнтири Правобережної шляхти в умовах розвитку ринкових відносин (40–80-ті рр. XIX ст.) (2015)
Сергієнко Д. В. - Меценатська діяльність жіноцтва родини Терещенків (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Клепак А. С. - Деякі матеріали до історії приятелювання В. В. Тарновського-молодшого і Т. Г. Шевченка (2015)
Недря К. М. - Благодійна допомога глухонімим у Катеринославській губернії та князь М.П. Урусов (2015)
Бублик О. Г. - Гендерні ролі у справі розпорядження нерухомістю у другій половині XIX – початку XX ст. (на прикладі міст Катеринославщини) (2015)
Оболончик Н. Г. - "Волинські Афіни" у Кременці: історична спадщина та використання традицій (2015)
Юрченко О. С. - Створення і основні напрями діяльності Подільських земських органів на початку XX століття (2015)
Кліш А. Б. - Християнсько-суспільний союз та міжнаціональні взаємини в Галичині (2015)
Ткач С. А. - Лівий радикалізм у суспільно-політичному житті Подільської губернії на початку XX століття (2015)
Герасимов Т. Ю. - Водопостачання міст Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2015)
Маньківська Т. О. - Ставлення вчителів Харківської губернії до сторін військово-політичної боротьби за владу в Україні (1917–1921 рр.) (2015)
Саранча В. І. - Діяльність земств і громадських організації Полтавської губернії у справі допомоги біженцям Першої світової війни (2015)
Мельничук К. С. - Військове питання у самостійницькому русі України за часів Центральної Ради (2015)
Шаравара Т. О. - М. О. Капустянський – генерал-хорунжий УНР і літератор у вирі національно- визвольних змагань 1918–1923 рр. (2015)
Ковальова Н. А. - Українське село без поміщика: реалізація "Аграрної революції" у 1919 р. (2015)
Жванко Л. М. - Головна Українська комісія у справах полонених та біженців: умови та нормативно-правові засади створення (1919 р.) (2015)
Глибищук Н. В. - Финансовая политика правительства А. Деникина (2015)
Яцюк М. В. - Українсько-польські змагання за східну Галичину на Паризький мирній конференції 1919 року (2015)
Молчанова О. В. - Репатріація полонених та інтернованих вояків-українців з Німеччини у 1919-1920 рр.: досягнення чи невдача дипломатії УНР? (2015)
Лукашів В. Я. - Ідейні передумови відновлення діяльності "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Вовк О. В. - Боротьба більшовиків проти церкви й релігії як складова нищення традиційного світогляду українського селянства (1920-ті роки) (2015)
Ганзуленко В. П. - Римо-католицька громада міста Запоріжжя в 20-30-х рр. XX ст. (2015)
Пшеничний Т. Ю. - Наукова спадщина Атанасія Пекара в контексті вивчення історії української греко-католицької церкви на Закарпатті у першій половині XX ст. (2015)
Новак-Голубєва Ю. В. - Ставлення синодальної (обновленської) церкви в Україні до сектантів упродовж 1920-х рр. (2015)
Покалюк В. В. - Сільськогосподарські виші України у першій половині 20-х рр. XX ст.: утворення та структуризація, формування професорсько-викладацького та студентського колективів (2015)
Даниленко Р. М. - Радянська репресивна політика в Україні у 1921 році (2015)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 1 (2015)
Жмака В. М. - Національний склад населення міст Лівобережної України в 20-ті роки XX ст. (2015)
Олійник М. В. - Український народний одяг в міському повсякденні 1920-1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва) (2015)
Желєзко А. М. - Пам'яткоохоронна діяльність Київської крайової інспектури на Київщині у 1926–1930 рр. (2015)
Журавльова С. П. - Дипломатичні зв'язки України у 1921-1922 рр. (2015)
Тішин О. В. - Порівняльний аналіз нацистської і радянської аграрної політики (на матеріалах південно-східних областей України) (2015)
Гандрабура Н. Я. - Реалізація окупаційної фінансової політики на селі в генеральній окрузі "Дніпропетровськ" (1941–1944 рр.) (2015)
Івчик Н. С. - Голокост у генерал-комісаріаті "Волинь–Поділля" (2015)
Полуда В. А. - Нормативно-правові документи щодо використання праці військовополонених в окупованій вермахтом Україні (1941-1944 рр.) (2015)
Стародубець Г. М. - Проблема плинності кадрів у системі партійно-радянського управління західних областей України в 1944 – першій пол. 1946 рр. (2015)
Василенко Д. П. - Кадрове забезпечення педагогічного складу в школах Полтавської області в другій половині 40-х років XX століття (2015)
Жбанова К. Ю. - Агітаційно-пропагандистська діяльність органів організованого набору та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – середині 1980-х рр. (2015)
Паска Б. В. - Луцький осередок Українського національного руху в середині 60-х років XX століття (2015)
Ларькіна Л. М. - Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про релігійні культи в 60-80-ті рр. XX ст. на території Рівненської та Волинської областей (2015)
Михайлов В. В. - Становлення та діяльність товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2015)
Кіндрачук Н. М. - Протистояння радянської та української національної ідентичності в період створення і впровадження нової радянської обрядовості (60–70-ті рр. XX ст.) (2015)
Матвійчук Н. В. - Степан Куропась: матеріали до біографії (2015)
Мельничук О. В. - Українсько-німецькі музичні зв'язки на сучасному етапі (2015)
Волков В. О. - Українські топоніми в Росії (2015)
Мільчев В. І. - Катеринославське дворянство пореформеного періоду (2015)
Дєдков М. В. - ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України" (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Баранник А. Ф. - Побудова точних розв’язків нелінійних рівнянь гіперболічного типу, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2017)
Вахненко В. О. - Простий полюс та полюс другого порядку в оберненій задачі розсіяння (2017)
Пипка О. О. - Про деякі типи пропереставних підгруп та їх узагальнень в скінченних групах, Стороженко Д. Ю. (2017)
Никитина Н. В. - Принцип симметрии в трехмерных системах (2017)
Селіванов М. Ф. - Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення, Чорноіван Ю. О. (2017)
Mchedlov-Petrosyan P. O. - Exact solutions for a nonstandard viscous Cahn—Hilliard system, Davydov L. N. (2017)
Осадчий В. І. - Вплив неоднорідності часових рядів температури повітря на оцінку регіональних кліматичних змін, Скриник О. А., Скриник О. Я. (2017)
Фомін Ю. О. - Мінералізатори в урановорудних альбітитах Українського щита, Верховцева В. Г., Деміхова Ю. М., Студзінська А. О. (2017)
Хижняк А. В. - Пошук покладів вуглеводнів на основі аналізу космічної і наземної інформації методами багатокритеріальної оптимізації та аналітичних мереж (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини), Архіпов О. І., Федоровський О. Д., Єфіменко Т. А. (2017)
Казакова О. О. - Квантово-хімічні властивості L-карнітину, Сирова Г. О., Чекман І. С., Загородний М. І., Чаленко Н. М. (2017)
Самченко Ю. М. - Гібридні пористі полімери на основі похідних полівінілового спирту та акрилових гідрогелів, Керносенко Л. О., Крикля С. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П. (2017)
Карпец Ю. В. - Индуцирование синтеза NO в корнях проростков пшеницы и развития их теплоустойчивости экзогенными L-аргинином и нитратом, Колупаев Ю. Е., Дмитриев А. П. (2017)
Щодрий В. Б. - Дослідження взаємодії манітолу з нуклеозидами за допомогою флуоресцентного зонда, Качковський О. Д., Сломінський Ю. Л., Шайдюк Є. О., Ткачук З. Ю. (2017)
Гальченко С. Є. - Екстракти кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят як компонент відновної медицини, Сандомирський Б. П. (2017)
Kosakivska I. V. - Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias, Babenko L. M., Shchеrbatiuk M. M., Vedenicheva N. P., Sheyko O. A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Лось В. М. - Регулярність розв’язків загальних параболічних задач у просторах Хермандера, Михайлець В. А., Мурач О. О. (2017)
Мартынюк А. А. - Условия Hyers—Ulam—Rassias-устойчивости семейств уравнений (2017)
Семко М. М. - Про будову груп, усі підгрупи яких, що мають нескінченний спеціальний ранг, є транзитивно нормальними, Величко Т. В. (2017)
Яковлев С. В. - Теория выпуклых продолжений в задачах комбинаторной оптимизации (2017)
Олійник В. Н. - Дисперсія хвиль, у системі пружних стержнів, періодично підкріплених гнучкими елементами (2017)
Поляков В. Л. - О моделировании компактного распространения загустевающего реагента в плоскорадиальном фильтрационном потоке (2017)
Бошицька Н. В. - Порівняльна фізико-хімічна стабільність композиційних ситем гідроксиапатит/поліетиленгліколь 400 та 6000 у біологічних середовищах, Проценко Л. С., Будиліна О. М., Каплуненко Н. В., Уварова І. В. (2017)
Артеменко Г. В. - U-Pb возраст двуполевошпатовых гранитов Вишневецкого массива Славгородского блока (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита), Самборская И. А., Гоголев К. И., Высоцкий А. Б. (2017)
Логвинов И. М. - Меридиональные неоднородности (по данным магнитотеллуричес кихисследований) на территории Днепровско-Донецкой впадины, Тарасов В. Н. (2017)
Томченко О. В. - Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів’я Київського водосховища), Федоровський О. Д. (2017)
Картель Н. Т. - Оценка взаимодействия окисленного графена с мембранами эритроцитов и белками плазмы крови крыс методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Караченцев В. А., Ляпунов А. Н., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Леонтьев В. С., Иванов А. Ю. (2017)
Опенда Й. О. - Сумісна дія металевих мікрочастинок Co, Mn та N-гідроксифталіміду в рідкофазовому окисненні кумолу, Гладишевський Р. Є., Гринда Ю. М., Старчевський В. Л., Кущ О. В., Компанець М. О., Гринчук Ю. М. (2017)
Чекман І. С. - Новий оригінальний метаболітотропний ендотеліопротектор "Ангіолін": квантово-хімічні параметри та особливості фармакологічної дії, Казакова О. О., Мазур І. А., Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В., Сирова Г. О., Довгань Р. С., Загородний М. І. (2017)
Клепко А. В. - Морфофункціональні особливості сперми чоловіків, які мешкають на радіоктивно забруднених територіях України, Горбань Л. В., Мотрина О. А., Саковська Л. В., Андрейченко С. В. (2017)
Сисолятін С. В. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів печінки коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного гіпобіозу, Хижняк С. В. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Калетнік Г. М. - Теорія плоскопаралельного руху удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату, Адамчук В. В., Петриченко Є. А., Булгаков В. М., Кувачов В. П. (2017)
Алієв Е. Б. - Фізико-математичний апарат руху насіння в повітряному потоці, Яропуд В. М. (2017)
Гунько І. В. - Розвиток та вдосконалення розкидачів мінеральних добрив, Гуцаленко О. В. (2017)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції дискових борін до операції технічного обслуговування і зберігання, Пономаренко Н. О., Ковальчук О. В., Юшко С. О. (2017)
Komacha V. P. - Investigation of stem plants deformation properties of the grain pile, Gutsalenko A. V., Kovalchuk A. S. (2017)
Пришляк В. М. - Дослідження роботи обертового стрічкового розподільника маси при завантаженні башт, Грицун А. В., Бабин І. А. (2017)
Анісімов В. Ф. - Дослідження основних елементів конструкції гідромашини 310, Музичук В. І., Гунько І. В., Ковальчук О. В. (2017)
Гунько І. В. - Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2017)
Біліченко В. В. - Монтаж акселерометрів при віброакустичному діагностувані машин і механізмів, Романюк О. Н., Яцковський В. І., Борисюк Д. В. (2017)
Назаренко Ю. В. - Способи подовження термінів зберігання йогурту, Кітченко Л. М., Окуневська С. О., Цигура В. В. (2017)
Назаренко Ю. В. - Значення мембранних процесів у технології виробництва сирів, Кітченко Л. М. (2017)
Паламарчук І. П. - Математичне моделювання процесу тепломасообміну за умов пароконтактної стерилізації продукції у циліндричній тарі, Полєвода Ю. А., Куций В. М. (2017)
Пасічний В. М. - Перспективи використання пакувальних матеріалів для термічної обробки м’яса та м’ясопродуктів, Українець А. І., Храпачов О. В., Маринін А. І. (2017)
Петрова Ж. О. - Розробка складу комплексного пайку для гарячого харчування спецпризначенців, Пазюк В. М. (2017)
Semko T. - Starter cultures in raw milk manufacturing industry (2017)
Соломон А. М. - Обґрунтування напрямів розвитку функціональних молочних продуктів (2017)
Токар А. Ю. - Вплив способу оброблення баклажанів на якість закусочних консервів з них, Миронюк С. С. (2017)
Фіалковська Л. В. - Використання гліцерину в якості корму для тварин, Липовий І. Г. (2017)
Цуркан О. В. - Інтенсифікація сушіння зерна у процесі його післязбиральної обробки, Пришляк В. М., Присяжнюк Д. В. (2017)
Yanovich V. P. - Determination of rational operating parameters of vibration crusher in accordance with dispersion of material, Kupchuk I. M. (2017)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Веселовський Я. П. (2017)
Дубчак В. М. - Визначення об’ємних характеристик виконавчого органа технологічного обладнання методом використання криволінійних координат, Новицька Л. І. (2017)
Турич В. В. - Радіальна деформація деталі в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором, Руткевич В. С. (2017)
Ярошенко Л. В. - Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин, Чубик Р. В., Зрайло Н. М. (2017)
Мазур В. А. - Засоби механізації процесу збирання та подрібнення біоенергетичних культур, Любін М. В., Токарчук О. А., Браніцький Ю. Ю. (2017)
Джеджула О. М. - Особливості оцінювання якості сировини на етапі подрібнення у виробництві пелет (2017)
Пришляк В. М. - Вплив біопалива і його сумішей на ефективні показники роботи дизельного двигуна Д-240, П’ясецький А. А., Бурлака С. А. (2017)
Rubanenko O. O. - Determination of functioning quality of area with mionectic resistance isolation of operative direct-current network by neuro-fuzzy modeling (2017)
Швець Л. В. - Машина для зрізування та подрібнення чагарників (2017)
Кувачов В. П. - Механіко-технологічні основи використання спеціалізованих ширококолійних агрозасобів (2017)
Стаднік М. І. - Проектування систем автоматизації з мінімальною надлишковістю (2017)
Білик Н. Ю. - Розробка завантажувача твердих компонентів в реактор біогазової установки (2017)
Квасневський О. А. - Розробка гідравлічного змішувача для реактора біогазової установки (2017)
Ливацький О. А. - Технологічна лінія для виготовлення паливних гранул, Шендорук С. В. (2017)
Кучеренко С. - Феномен "Школа” як структурно-інформаційна модель музичного мистецтва (2017)
Олач Ю. - Мистецька діяльність хорових колективів Самбірщини періоду незалежності України (2017)
Олійник А. - Музична освіта як компонент сучасної культурної політики (2017)
Мазепа Т. - Духовна тематика в концертах галицького музичного товариства у Львові в 1838–1914 роках (2017)
Новакович М. - Вплив "Віденської” культури на розвиток українського музичного театру в Галичині (2017)
Квецко О. - Історична спадкоємність у збереженні фольклорного танцю етнографічних груп Прикарпаття (2017)
Янь Чжихао. - Шляхи проникнення фортепіанного мистецтва у китайський культурний простір (2017)
Бондарчук В. - Діяльність Дмитра Гнатюка у національній музичній академії імені П.І. Чайковського: педагогічний досвід як результат і узагальнення виконавської та режисерської діяльності (2017)
Проців Л. - Соломія Крушельницька і жіночий мистецький рух у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Пістунова Т. - Гра на музичному інструменті у професійній діяльності актора (2017)
Місько Г. - Хорова капела "Галичина” центру народної творчості Тернопільщини – лауреат обласного конкурсу імені Соломії Крушельницької (2017)
Ланіна Т. - Розвиток вокального ансамблевого виконавства в умовах університетської освіти України (2017)
Кочержук Д. - Вплив естетики звукозапису на формування і становлення техніки співу естрадних виконавців (2017)
Левицька К. - Основні принципи камерного хорового виконавства на прикладі хорової капели "Орея” (2017)
Каплієнко-Ілюк Ю. - Мініатюра як принцип композиторського мислення Йосипа Ельгісера (2017)
Міщенко І. - Літургійні тексти празника преображення у контексті розвитку візантійського богослужіння (2017)
Водяний Б. - Використання традиційної інструментальної музики в українському аматорському театрі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Антонюк І. - Модерні та джазові стильові тенденції у творах сучасних українських композиторів з голосом (2017)
Чурпіта Т. - Балети Миколи Трегубова "Мідний вершник”, "Юність” 1951 року на сцені Львівського театру Опери та Балету (2017)
Прокоп’як В. - Театральне мистецтво у Галичині періоду німецької окупації (1941–1944 роки): джерела дослідження (2017)
Мельник М. - Сольний концерт – популярна форма сучасної естради (2017)
Пономаренко Ю. - Розвиток стендапу як новітньої форми розмовного жанру та його місце у вітчизняній естраді (2017)
Глібова Т. - Розвиток ігрової скульптури: на прикладах робіт Егона Мьоллєр-Нільсена, Руслана Сєргєєва, Тома Оттернесса (2017)
Мельник О. - Мехмед Фемі Ага: учень Георгія Нарбута зі світовим ім’ям (2017)
Метельницька Д. - Пейзажі Анатолія Петрицького 1920–1930-х років в контексті розвитку міських мотивів у вітчизняному живописі (2017)
Сем’яник О. - Художні особливості традиційної жіночої вишиванки Заліщицького Подністров’я (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Матоліч І. - Мистецтвознавчі періодичні та продовжувані видання Південної і Східної України кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Лосик Г. - Мистецька своєрідність архітектурного декору житлових споруд Опілля та Бойківського підгір’я кінця ХІХ–ХХ століття (2017)
Білик О. - Керамічні полив’яні плитки в інтер’єрі галицьких церков ХІІ–ХІІІ століття (2017)
Станичнов О. - Портретний образ, як згусток емоційного та раціонального в пізнанні людини (2017)
Халайцан В. - Методологічний дискурс у сфері досліджень пам’яток паркобудування XVIII – початку ХХ століть: мистецтвознавчий аспект (2017)
Алієва С. - З історії психоаналізу жінок і його культурологічне значення (2017)
Ейвазова Е. - Культурологічна експертиза пам’яток історії та культури (2017)
Осадча О. - Особливості інтерпретації біблійної тематики у творчості митців Західної України 1960-х – 1980-х років (2017)
Автори номера (2017)
Парафейник В. П. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. IV. Анализ системной характеристики турбокомпрессорного агрегата типа ГПА-Ц-6,3А и возможность оптимизации режимов его работы на стадии проектирования, Тертышный И. Н., Прилипко С. А., Рябов А. А. (2017)
Герасименко В. П. - Перспективы развития газотурбинной техники на основе достижений в авиационном двигателестроении (к 100-летию со дня рождения В. Н. Ершова), Шелковский М. Ю. (2017)
Мацевитый Ю. М. - К решению нестационарных нелинейных граничных обратных задач теплопроводности, Костиков А. О., Сафонов Н. А., Ганчин В. В. (2017)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы вынужденных колебаний кусочно-линейных систем при супергармонических резонансах, Аврамов К. В., Никонов О. Я. (2017)
Калантарлы Н. М. - Равнопрочная форма отверстия для торможения роста трещины продольного сдвига (2017)
Ковалев Ю. Д. - Установившиеся колебания слоя, ослабленного двумя отверстиями, с торцами, покрытыми диафрагмой (симметричный случай), Стрельникова Е. А., Кушнир Д. В., Шрамко Ю. В. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Перша основна задача теорії пружності в просторі з N паралельними круговими циліндричними порожнинами (2017)
Мягкохлеб К. Б. - Анализ электромагнитного вихретокового датчика дефектоскопа с Ш-образным сердечником, Полищук О. Ф. (2017)
Максименко-Шейко К. В. - Математическое моделирование теплообмена при течении жидкости для ТВЭЛа с полизональным оребрением оболочки, Литвинова Ю. С., Шейко Т. И., Хажмурадов М. А. (2017)
Недава О. А. - Аналіз факторів техногенного впливу на кліматичні зміни в Україні (2017)
Abstracts and References (2017)
Акименко І. М. - Соціальна природа наукових знань (2015)
Акимова Л. Н. - Архетип матери во внутреннем пространстве мужчины (2015)
Білоусова Н. М. - Активізація пізнавальної активності студентів ВНЗ на основі коучінг-технології (2015)
Бєрющева І. Л. - Особистісні детермінанти комунікативної залежності жінок-домогосподарок (2015)
Большакова А. М. - Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та психологічне майбутнє у юнацькому віці (2015)
Борець Ю. В. - Концептуальна модель громадянської компетентності майбутніх фахівців соціономічного профілю (2015)
Буковська О. О. - Психологічна допомога сім’ям військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій (2015)
Великодна М. С. - Мати і сексуальність: психоаналіз української народної казки про Івасика-Телесика (2015)
Власова-Чмерук О. М. - Особливості інноваційних якостей особистості програмістів, Латенко О. М. (2015)
Волеваха І. Б. - Відмінності екологічного світогляду української та американської молоді, Волеваха Д. С. (2015)
Volevakha S. V. - External environment factors of psychological empowerment in grassroots community organizations (2015)
Волченко Л. П. - Проблема соціальних уявлень старших школярів та деякі результати їхнього емпіричного вивчення, Гарькавець С. О. (2015)
Габа І. М. - Соціально-психологічні особливості проектування освітнього середовища ВНЗ у контексті розвивального потенціалу (2015)
Гапоненко Д. І. - Порівняльний аналіз вибору спеціальності абітурієнтами в ході вступних кампаній 2014 – 2015 рр., Голець В. В. (2015)
Гріньова О. М. - Методологічний аналіз метапроектування особистості у юнацькому віці (2015)
Григор’єва М. С. - Прояви нестабільності емоцій у підлітковому віці (2015)
Губко А. А. - Соціально-психологічні чинники булінгу в різних вікових групах школярів (2015)
Гуріна З. В. - Психологічний супровід адаптації дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі (2015)
Данильченко Т. В. - Соціальне благополуччя: між сім’єю і суспільством, або tabula rasa української громади, Сила Т. І. (2015)
Дем’яненко Ю. О. - Дослідження впливу професійної взаємодії на емоційні стани соціального працівника, Мазур Т. В., Філіпович В. М. (2015)
Дерев'янко С. П. - Методичні засоби діагностики емоційного інтелекту (2015)
Дуля Т. П. - Особливості впливу гендерних стереотипів на розвиток особистості підлітка (2015)
Дьяконова А. О. - Ігротерапія при синдромі раннього дитячого аутизму (2015)
Заграй Л. Д. - Концептуалізація "Я" і психологічна травма (2015)
Завязкіна Н. В. - Вплив формування поняття "обмежена осудність" на розвиток судово-психологічної експертизи (2015)
Іващенко А. І. - Поняття "професійна рефлексія" та її значущість у практичній діяльності майбутнього психолога (2015)
Кальницька К. О. - Криза непорозуміння у відносинах батьків і дітей-підлітків (2015)
Каряка І. В. - Психологічний зміст музично-образного мислення в системі пізнавальної діяльності особистості (2015)
Кононенко О. І. - Специфічні особливості патологічних проявів перфекціонізму особистості (2015)
Кононець М. О. - Психологія професійної моральності підприємця в системі наук (2015)
Краснякова А. О. - Дослідження впливу соціальних суб’єктів на становлення окремих ознак політичної суб’єктності молодої людини (2015)
Кузнєцова Л. М. - До проблеми самоактуалізації сучасної студентської молоді (2015)
Лазорко О. В. - Готовність до вікових змін фахівців стресогенних професій: адаптація, стагнація, акмереалізація (2015)
Лановенко І. І. - Суспільно-небезпечна девіантна поведінка та соціально-психологічні завдання її корекції у кримінальному покаранні (2015)
Лісневська А. О. - Відносини "Я" і держави в уявленнях студентської молоді з різними еміграційними настроями (2015)
Ляховець Л. О. - Особливості соціальних уявлень про образ тіла у дівчат різних вікових груп (2015)
Макогончук Є. С. - Психологічні особливості тренінгової роботи з підлітками-колоністами: ресоціалізаційний аспект (2015)
Маланьїна Т. М. - До проблеми психологічного здоров’я (2015)
Миронюк Є. В. - Виявлення рівня соціального інтелекту в майбутніх соціальних працівників, Симонок Д. С. (2015)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Взаємозв’язок екологічної свідомості та компетентності старшокласників з особливостями саморегуляції їх діяльності (2015)
Назарова О. І. - Способи конструювання біологічної статі як відображення системи владних відносин у суспільстві (2015)
Низовець-Кропта О. А. - Структурно-змістові характеристики образу комунікативно-компетентного психолога (2015)
Панченко Т. С. - Соціально-психологічна сфера правової свідомості (2015)
Педько К. В. - Соціально-психологічні особливості вимушених переселенців (2015)
Перегончук Н. В. - Психологічні особливості впливу перехідного періоду розвитку суспільства на професійну компетентність майбутніх психологів (2015)
Поліщук О. В. - Психологічний час як ресурс успішного функціонування особистості (2015)
Половець В. М. - Питирим Сорокін: концепція соціальної стратифікації (2015)
Полударова К. Ф. - Дослідження рівня шкільної тривожності серед учнів восьмого класу, Царькова О. В. (2015)
Прахова С. А. - Дослідження психологічних детермінантів виникнення фрустраційних станів учнів різних вікових груп (2015)
Примак Ю. В. - Зв’язок рефлексивності з креативними проявами особистості (2015)
Рось Л. М. - Особливості становлення я-концепції в період ранньої юності (2015)
Савченко О. В. - Внутрішня структура поведінкового компонента рефлексивної компетентності особистості (2015)
Скок А. Г. - Перфекціонізм як фактор задоволеності життям у жінок, Безугла С. В. (2015)
Скребець В. О. - Психосемантична трансформація мислеобразу здорового глузду у його переході від імпліцитної до експліцитної форми рефлексії (2015)
Товстокора Ю. В. - Диверсифікація соціальних норм: репрезентація "іншого як інакшого" (2015)
Толков О. С. - Психологічні особливості адаптації до трудової діяльності медичних працівників (2015)
Торба Н. Г. - Соціально-психологічний тренінг як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі (2015)
Фера С. В. - Професійно-особистісна підготовка викладачів ВНЗ для роботи з творчо обдарованими студентами (2015)
Царькова О. В. - Особливості діагностики та корекції почуття провини у батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами (2015)
Чепурна Г. Л. - Соціально-психологічний аспект дослідження перфекціоністської самопрезентації (2015)
Чхаідзе А. О. - Авторська анкета "мотиви створення шлюбу" для діагностики мотивації створення шлюбу (2015)
Швалб Ю. М. - Социально-психологические механизмы общинной социализации: позиционная модель (2015)
Шевченко С. В. - Психологічний мікроклімат у групі як основа інтелектуального розвитку першокурсників (2015)
Шевченко Т. М. - Специфіка соціально-психологічного дослідження психічного складу українців (2015)
Шлімакова І. І. - Прояви чутливості до впливів життєвого середовища у проекціях екологічної свідомості молоді (2015)
Щербата В. Г. - Ієрархія територіальних ідентичностей сучасної молоді (2015)
Ющенко І. М. - Резилієнтність дитини в парадигмі ресурсного підходу (2015)
Яровий Д. О. - Конструювання громадянського протистояння як форми ескалації соціального конфлікту в Україні (2015)
Haliarnyk D. М. - Benzoyl peroxide decomposition on the surface of carbon materials on the base of activated carbon KAU, Demianenko E. M., Bakalinska O. M., Kulyk Т. V., Palyanytsya B. B., Grebenyuk A. G., Kuts V. S., Kartel M. T. (2017)
Ihnatiuk D. V. - Nonporous platinum doped titania films: synthesis, optical and photocatalytic characteristics, Smirnova N. P., Linnik O. P. (2017)
Oranska O. I. - Low-temperature formation of apatite structure of neodymium silicate in silica matrix, Gornikov Yu. I., Brichka A. V., Makhno S. M. (2017)
Galysh V. V. - Sorption of strontium on the composite sorbent based on cellulose and hydrated antimony pentoxide, Kartel M. T., Janusz W., Skwarek E., Nikolaichuk A. A. (2017)
Lisova O. M. - Synthesis of the composites of graphene nanoplatelets/(Ni-Co) and their properties, Makhno S. M., Gunya G. M., Gorbyk P. P. (2017)
Yanovska A. A. - Synthesis and characterization of copper-loaded hydroxyapatite-alginate microspheres, Bolshanina S. B., Stanislavov A. S., Kuznetsov V. N., Mospan A. B., Illiashenko V. Yu., Rogulsky Yu. V., Trofimenko Ya. V., Danilchenko S. N. (2017)
Kalinkevich O. V. - Formation of antibacterial coatings on chitosan matrices by magnetron sputtering, Karpenko O. Yu., Trofimenko Ya. V., Sklyar A. M., Illiashenko V. Yu., Kalinkevich A. N., Baturin V. A., Danilchenko S. N. (2017)
Mykhailenko O. V. - Double-layer silicene-based carcerands: molecular containers for unstable compounds, Prylutskyy Yu. I., Komarov І. V., Strungar А. V., Mykhailenko O. O. (2017)
Sydorchuk V. V. - Cation-containing active carbons as photocatalysts for dyes degradation, Khalameida S. V., Poddubnaya O. I., Tsyba M. M., Puziy A. M. (2017)
Prokopenko S. L. - Room-temperature gas sensor based on semiconductor nanoscale heterostructures ZnS/CdS, Gunya G. M., Makhno S. M., Gorbyk P. P. (2017)
Soldatkina L. M. - Adsorption removal of anthocyanins from red cabbage extracts by bentonite: statistical analysis of main and interaction effects, Novotna V. O. (2017)
Malovanyy S. M. - Synthesis and properties of nanoparticles based on С/Fe3O4, С/Fe3-xCrxO4, С/Li0.5Fe1.5CrO4 – anode materials for lithium-ion batteries, Panov E. V., Genkina E. A., Galaguz V. A., Glushchak T. S. (2017)
Горобець Н. О. - Проблеми використання юридичної термінології в законодавстві України (2016)
Дудченко О. С. - Теоретична визначеність і змістовне наповнення поняття "механізм держави" (2016)
Думич Х. М. - Сторони в цивільному процесі за Австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р.: ознаки та правовий статус сторін (2016)
Іващенко В. А. - Правове регулювання податкових платежів та повинностей українського селянства (травень 1918 – 1919 рр.), Тараненко О. М. (2016)
Ковальова С. Г. - Правові символи у литовсько-руському праві другої половини XIV – першої половини XVII ст (2016)
Козинець О. Г. - Суд присяжних в Російській імперії в контексті європейського досвіду, Скрипка О. А. (2016)
Косцова І. П. - Функції системного тлумачення норм права (2016)
Кулабухова А. В. - Становлення інституту громадянства Європейського Союзу (2016)
Куракін О. М. - Співвідношення структури та цілей механізму правового регулювання (2016)
Куракін О. М. - Право на мирні зібрання: від авторитаризму до демократії, Романов М. Ю. (2016)
Наливайко Л. Р. - Вплив висновків Венеціанської комісії на розвиток виборчого процесу України: прагматичний підхід, Петренко А. О. (2016)
Носіков Д. М. - Сутність і зміст фіскальної функції держави (2016)
Рагуліна К. А. - Угода про асоціацію як правова основа адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2016)
Ригіна О. М. - Особливості правового регулювання відносин батька й дитини в концепції сера Вільяма Блекстона (2016)
Стрілець В. В. - Нормотворча й організаційна діяльність революційних комітетів Полтавської губернії в соціально-культурній сфері (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2016)
Фулей Т. І. - Ґендерні стереотипи як причина порушення принципу недискримінації (на прикладі сфери зайнятості) (2016)
Лазарєв В. В. - Юридична природа і ознаки громадянства України (2016)
Новіков В. В. - Свобода совісті і віросповідання – конституційне право людини (2016)
Осадча І. А. - Сучасні політично-правові тенденції в конституційному процесі: проблема ефективності участі громадськості (2016)
Шершун К. П. - Роль концепції "економічної конституції" у формуванні новітньої економіки України (2016)
Юркевич Х. І. - Ґенеза інституту представницького мандату в європейській моделі конституціоналізму (2016)
Абрикосов Д. С. - Застосування форм та способів цивільно-правового захисту прав та охоронюваних законом інтересів за договором повітряного перевезення пасажира (2016)
Бельо Л. Ю. - Актуальні питання щодо комерціалізації українських винаходів у контексті міжнародних відносин (2016)
Бобуйок І. А. - Деякі особливості відповідальності поручителя за договором поруки (2016)
Бориченко К. В. - Гарантії права сімей із дітьми на соціальний захист (2016)
Булат Є. А. - Філософсько-правові аспекти інтелектуальної власності (2016)
Гелецька І. О. - Правова природа володіння за цивільним правом України (2016)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правова характеристика створення корпоративних інвестиційних фондів (2016)
Дроздова О. В. - Диференціація способів і засобів захисту прав пацієнта (2016)
Зайцев А. Ю. - Деякі питання захисту права власності на житло шляхом його визнання (2016)
Зінич Л. В. - Засоби забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері права промислової власності (2016)
Качуровський В. В. - Здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності (2016)
Котвяковський Ю. О. - Особливості третейського розгляду цивільних та господарських справ (2016)
Мельник Я. Я. - Підстави виникнення права на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві (2016)
Найдьон А. В. - Характеристика сторін та визначення поняття "особливий суб’єктний склад" у договорі зберігання цінностей у банку (2016)
Нечаєва К. О. - Проблеми універсального правонаступництва у відносинах з відумерлою спадщиною (2016)
Нечитайло Т. О. - Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх та малолітніх учасників у корпоративних правовідносинах, Луць В. В. (2016)
Павліш П. В. - Порядок укладення договору надання юридичної допомоги (2016)
Chadaś J. N. - Czy Prezedent wyśle nas na wojnę w Donbasie? Studium obietnic przedwyborczych i oczekiwań społecznych w Polsce (2015)
Гладченко І. А. - Локальні конфлікти у Придністров'ї та на Сході України: порівняльна характеристика (2015)
Сайко М. М. - Архів банкіра Юкунда в Помпеях (2015)
Гуменний В. Л. - Східна місія Германіка Цезаря (18-19 рр. н.е.) крізь призму офіційних актів сенату (2015)
Сєкерська О. П. - Палеоекономічна стратегія енеолітичного населення Карталу: погляд крізь призму археозоології (2015)
Мілютін С. Ю. - Сьомий Вселенський собор у контексті боротьби з іконоборством: теологічна аргументація та роль імператриці Ірини (2015)
Чучко Д. К. - Реалізація візантійського принципу "симфонії" на території Молдавського князівства (2015)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні битви на європейській шахівниці доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.) і Віденський конгрес (1814–1815 рр.): інституціональний фінал (2015)
Бургаз Ю. В. - Участь студентів у революційному терорі в Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.) (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив політики русифікації на суспільно-політичну ситуацію у Фінляндії протягом 1899–1904 рр. (2015)
Давлєтов О. Р. - Конституція 1919 р. І місце рейхспрезидента у партійно-парламентській системі доби Веймарської Німеччини (2015)
Мальшина К. В. - Національно-політичне підґрунтя Конкордату Королівства СХС з Католицькою Церквою крізь призму словенської політики (1918-1929 рр.) (2015)
Десятничук І. О. - Утворення Чехословаччини та німецьке питання (1918-1919 рр.) (2015)
Руда О. В. - Національна політика Польської держави у 1926–1939 роках (2015)
Іванов В. О. - Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни в Європі (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2015)
Цимбалова Х. Ф. - Виникнення і розвиток культурної дипломатії та Британської Ради у Великій Британії: етапи інституціоналізації (початок XX – друге десятиліття XXІ ст.) (2015)
Коваленко Л. В. - Курс Великої Британії щодо "німецького питання" (1949-1961 рр.) (2015)
Грубінко А. В. - Вплив атлантизму на участь великої Британії у європейській політичній інтеграції (1940-1980-ті роки) (2015)
Субот О. А. - Перша хвиля масових репресій у Чехословаччині у 1948-1950 рр. (2015)
Марцинюк М. П. - Міграційна політика Португалії до і після вступу в Європейський Союз: еміграційні та імміграційні потоки (1974-2001 рр.) (2015)
Іваненко В. А. - Діяльність З. Бжезінського на посаді Радника президента США з національної безпеки (1977–1981 рр.) (2015)
Каковкіна О. М. - "Побічні ефекти" соціалістичної інтеграції у розвитку болгарської економіки у 1970–1980-х рр. (за матеріалами Міністерства металургії та мінеральних ресурсів) (2015)
Немич О. В. - Питання ліванського конфлікту 1982 року та Версальський саміт G7 (2015)
Білоножко С. В. - Західний вектор зовнішньої політики країн Балтії: шлях від незалежності до євроінтеграції (2015)
Шимкевич К. О. - Основні напрямки діяльності міжурядових та громадських організацій щодо подолання наслідків воєнних злочинів на теренах колишньої Югославії (1991–2008 рр.) (2015)
Солошенко В. В. - Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної Республіки Німеччина) (2015)
Авдєєнко О. О. - Еволюція відносин великої Британії зі Співдружністю націй (1991-2013 рр.) (2015)
Бессонова М. М. - Основні напрямки співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі (2015)
Чубрикова О. О. - Принципи та ідеологія зовнішньої політики Ататюрка у контексті сучасної зовнішньої політики Туреччини (2015)
Загрєбаєв О. С. - Місце авторитарних режимів в розвитку національних футбольних асоціацій та світового футболу (2015)
Мельник О. В. - Наукова і педагогічна діяльність Миколи Ковальського у Дніпропетровському університеті (1967–1994 рр.) (2015)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров в умовах ідейно-організаційної перебудови радянської академічної науки (1930-ті рр.): дослідження з історії первісності, Андрєєва С. С. (2015)
Зелінський М. В. - Політична спадщина Романа Дмовського в українській історіографії (2015)
Скоков О. Д. - Богоявленська церква у м. Острозі в історіографії середини XIX – початку XXі століття (2015)
Зеленяк О. М. - Огляд радянської та зарубіжної історіографії повстанського руху під проводом Нестора Махна у другій половині 50-х – початку 90-х років XX ст. (2015)
Стопчак М. В. - Режим інтернування армії УНР у таборах Польщі та Румунії (1921–1924 рр.) в інтерпретації української зарубіжної історіографії (2015)
Дмитрієва Я. А. - Проблема інтернованих вояків УНР: стан наукової розробки теми в сучасній українській історіографії (2015)
Романець Н. Р. - Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939 рр.) у висвітленні сучасної російської історіографії (2015)
Касаткіна К. А. - Основні напрямки досліджень політики США щодо Куби кінця 1950–1970-х рр. У радянській та пострадянській історіографії (2015)
Пилипенко В. В. - Особливості висвітлення радянською історіографією зовнішньої політики СРСР щодо Ірану протягом 1972–1991 рр. (2015)
Годлевська В. Ю. - Функціонування суспільних інститутів Іспанії в умовах консолідаціі демократії (1982-1996 pp.): історіографія проблеми (2015)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Конференції історичних груп в Українській вільній академії наук у Німеччині в 1946-1947 рр. (2015)
Терно С. О. - Критичне мислення: стратегії та процедури (2015)
Довганюк С. С. - Історія становлення та розвитку механіко-будівельного відділу Київського відділення Російського технічного товариства (кінець XIX – поч. XX століть) (2015)
Коробченко А. А. - Внесок товариства дослідників природи при Харківському університеті в дослідження природи різних регіонів України (2015)
Дефорж Г. В. - Ранній період життя та діяльності академіка-палеозоолога М.В. Павлової (1854-1938 рр.) (2015)
Мельник Т. В. - Роль историко-химических знаний в образовательном процессе Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (2015)
Михайленко Г. Г. - О.І. Неровецький: перші кроки на шляху професійного становлення видатного інженера-будівельника (1907-1922 рр.) (2015)
Пістоленко І. О. - Історія технічних розробок Ю. Кондратюка (за матеріалами Полтавського музею авіації і космонавтики) (2015)
Косовець Ю. В. - Досягнення вітчизняних вчених у сфері електричної тяги поїздів (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз діяльності вітчизняних інженерів у галузі паровозобудування (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Погребняк С. В. - Деякі теоретико-правові аспекти регулювання лізингової діяльності українських банків (2016)
Притика Ю. Д. - Щодо поняття і складових арбітрабельності: теоретичний аналіз, Амборський А. В. (2016)
Притика Ю. Д. - Запровадження інституту медіації в Україні: передумови й перспективи правового регулювання, Голопапа Д. І. (2016)
Рибка І. Є. - Порядок визнання фізичної особи неплатоспроможною в цивільному праві України (2016)
Стасюк О. М. - Відмінності відносин спільної сумісної та спільної часткової власності у сфері цивільно-правового регулювання, Гумбатов А. А. (2016)
Ткачук О. С. - Процесуальна аналогія чи фактична процесуальна діяльність (2016)
Трофіменко І. В. - Акціонерні договори в Україні: поняття й можливість укладення (2016)
Фесенко Є. В. - Відмінність правового статусу спадкоємця й володільця авторських прав в Україні (2016)
Черевко С. П. - Деякі процесуальні особливості захисту прав потерплих у справах про відшкодування шкоди, завданої злочином (2016)
Явор О. А. - Вчинки як юридично значущі обставини в сімейно-правовій сфері суспільних відносин (2016)
Казак К. О. - Досвід Європейського Союзу в правовому регулюванні видавничої діяльності (2016)
Клепікова О. В. - Відшкодування збитків від зіткнення суден як особливий вид господарських санкцій (2016)
Сошников А. О. - Світовий і вітчизняний досвід оподаткування нерухомого майна (2016)
Чірко Т. І. - Спірні питання визначення змісту корпоративних прав та їх відчуження (2016)
Шевчук О. Р. - Захист прав споживачів фінансових послуг: досвід України та Європейського Союзу, Ментух Н. Ф. (2016)
Валецкая О. В. - Психология ответственности личности в контексте включенности ее в трудовые отношения (2016)
Венедіктов B. C. - Свобода укладення трудового договору в нових умовах господарювання (2016)
Горбачова К. М. - Теоретичні підходи до визначення сучасного поняття трудового договору в умовах демократизації трудових правовідносин (2016)
Жигалкін І. П. - Критерії виокремлення трудового права як самостійної галузі права (2016)
Івчук Ю. Ю. - Інтереси як елемент правового механізму регулювання трудових відносин у сфері охорони праці (2016)
Могілевський Л. В. - Характеристика окремих джерел трудового права (2016)
Остапенко Л. О. - Правове регулювання зайнятості населення України (2016)
Подорожній Є. Ю. - Особливості позитивної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів (2016)
Трюхан О. А. - Реалізація права працівників на об’єднання в професійні спілки (2016)
Чанишева Г. І. - Обмін інформацією як форма здійснення соціального діалогу у сфері праці, Чанишев Р. І. (2016)
Коваленко Ю. В. - Вимоги забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації теплових електростанцій та їх правове регулювання (2016)
Кондратюк Т. М. - До питання визначення земель іншого природоохоронного призначення (2016)
Кошеленко К. В. - Юридична відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу: загальне поняття (2016)
Ліхтер М. П. - Санітарні правопорушення: поняття, особливості, види, санкції (2016)
Пастух А. В. - Правові проблеми створення в Україні енергетичних кооперативів, що здійснюють вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива (2016)
Барін О. Р. - Принцип зручності оподаткування в сучасній теорії і практиці оподаткування (2016)
Барладян О. С. - Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України (2016)
Василенко Н. В. - Структура процесуальної норми податкового права (2016)
Гончаров Є. С. - Особливості законності щодо забезпечення безпеки у прикордонній сфері (2016)
Горбач Д. О. - Компетенція національної гвардії України (2016)
Гулак О. В. - Окремі аспекти правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Дараганова Н. В. - Система управління охороною праці в Україні (2016)
Дрозд О. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз забезпечення права працівників поліції та працівників міліції на відпустки (2016)
Божок А. - Формування сучасної транспортно-логістичної інфраструктури перевезень (2015)
Виноградова О. В. - Транспортні проблеми розвитку сільського туризму в Україні, Дарчук В. Г. (2015)
Костюченко Л. - Управління міжнародними перевезеннями у нестабільних умовах, Самохін В. (2015)
Platonov O. - The economic security mechanism for organizations in multimodal transportation system (2015)
Россинська Л. - Сучасний логістичний підхід до управління підприємствами машинобудування (2015)
Александров О. - Деякі особливості правового регулювання робочого часу окремих категорій працівників (робітників) залізничного транспорту та водіїв колісних транспортних засобів (2015)
Белінська М. - Резервування платежів як важлива умова оптимального формування доходів ПАТ "Українська залізниця" від вантажних перевезень (2015)
Брайковська А. - Ефективність роботи станції як фактор конкурентоспроможності залізничного транспорту, Кундоба Т. (2015)
Брайковська А. - Організаційне забезпечення залізниці в умовах запровадження клієнт-орієнтованого підходу до надання транпортних послуг, Савицька С. (2015)
Двуліт З. - Інтеграція підприємств залізничного транспорту України в залізничну систему Європейського Союзу: екологічна складова (2015)
Зіць О. - Особливості застосування системи ключових показників ефективності на залізничному транспорті (2015)
Ільчук В. - Інноваційно-інвестиційні ризики в системі страхового захисту підприємств залізничного транспорту, Панченко О. (2015)
Колесникова Н. - Сутність і зміст лібералізації ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту, Садюк А. В. (2015)
Польова В. - Удосконалення системи оплати праці на підприємствах залізничного транспорту за рахунок впровадження грейдингу (2015)
Савіцька Г. - Впровадження сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Творонович В. - Структура обслуговування пасажирів на залізничному транспорті, Гумен Є. (2015)
Харчук О. - Підвищення ефективності перевезення зернових вантажів залізничним транспортом, Берлюта І. (2015)
Харчук О. - Сучасний стан та шляхи розвитку транзитних залізничних перевезень, Сколота Е. (2015)
Ярмоліцька О. - Основні виробничі засоби як важлива складова економічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2015)
Горбенко О. - Визначення факторів конкурентоспроможності портових підприємств (2015)
Ільїна О. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту (2015)
Бакалінський О. - Тотальне управління споживчою цінністю послуги: від ідеї до концепції (2015)
Балуєва О. - Соціально-економічні основи моделі циркулярної міграції, Чуприна О. (2015)
Білявський В. - Технологія імплементації операційної стратегії організації (2015)
Бондаренко О. - Реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2015)
Войченко Т. - Трудові ресурси та їхня роль у результативності діяльності підприємства (2015)
Галькевич М. - Формалізація підходів до управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства (2015)
Карпунь О. - Концептуальний підхід до організації взаємодії з постачальниками (2015)
Кендюхов О. - Ефективність управління споживчим капіталом підприємства (2015)
Кендюхов О. В. - Конкурентний потенціал промислового підприємства в розрізі інтеграції України до європейського економічного простору, Болгов В. Є. (2015)
Ковальчук В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (2015)
Колеснікова Н. - Цінові методи підвищення конкурентоспроможності нафтогазової компані, Яриновська А. (2015)
Крупка А. - Перспективи використання сучасних механізмів фінансування галузі культури і мистецтва опираючись на зарубіжний досвід (2015)
Литвишко Л. - Наукові аспекти функціонування системи менеджменту якості, Височило О. (2015)
Лубенченко О. - Економічна сутність іноземних інвестицій та їх відображення в бухгалтерському обліку, Разумова К., Петришина Н. (2015)
Мазур А. - Державні запозичення: суть і роль у здійсненні державної фінансової політики (2015)
Маказан Є. - Парадигма розвитку трудових ресурсів на підприємстві як основа людського капіталу (2015)
Pylypenko О. - Formation terms of innovative development of the enterprise in Ukraine: trends and issue (2015)
Підлісний П. - Вплив складових сукупних витрат на динаміку валового внутрішнього продукту України у порівнянні з країнами світу, Паткевич Н., Цвєтов Ю. (2015)
Попова О. - Основні напрями підвищення енергетичної ефективності поведінки вітчизняних промислових підприємств, Кузнєцов В. (2015)
Путенцейло П. - Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства, Гуменюк О. (2015)
Харчук О. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв України, Кузичкіна С. (2015)
Харчук О. - Діагностування й оцінювання параметрів кризи підприємства, Соколенко В. (2015)
Харчук О. - Оцінка та контроль виконання стратегічного плану організації, Шевчук В. (2015)
Хоменко І. - Світовий досвід формування мережевих структур у реальному секторі економіки (2015)
Христофор О. - Удосконалення каналів просування товарного потоку в роздрібну мережу, Неділько Д. (2015)
Творонович В. - Сутність та система управління витратами підприємства в сучасних умовах, Машина В. (2015)
Кендюхов О. - Особливості управління персоналом на малому підприємстві, Романченко В. (2015)
Пилипенко О. - Методика аналізу та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства, Іванченко О. (2015)
Кучерук Г. - Удосконалення системи управління витратами на підприємствах, Поліщук І. (2015)
Богомолова Н. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні (2015)
Вихідні дані (2015)
Аладько Д. О. - Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із компонентом – часовим поняттям в англійській мові (2016)
Бабич В. І. - Стратегія інтимізації та тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу модернізму) (2016)
Бехта-Гаманчук М. П. - Експресивні мовленнєві акти як засіб реалізації комунікативних інтенцій наратора в сучасному британському художньому тексті (2016)
Блинова І. А. - Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2016)
Демихова О. Г. - Особливості образної мотивації сучасної англомовної економічної термінології, Карпенко І. Ю. (2016)
Zhyhorenko I. J. - Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse) (2016)
Іванченко М. Ю. - Історичні джерела утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові (2016)
Ізотова Н. П. - Оповідна фрагментарність в ігровій стилістиці Дж. М. Кутзее (на матеріалі роману "Boyhood") (2016)
Kovbasyuk L. A. - Farbnamen als primare und sekundare Nominationen in den Werken von Erich Maria Remarque (2016)
Кравченко Н. К. - Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности (инференционно-прагматическая модель), Пастернак Т. А. (2016)
Макєдонова О. Д. - Графічні паравербальні засоби у сучасному англомовному рекламному дискурсі (2016)
Саламаха М. Я. - Англомовні терміни охорони довкілля у лексичній системі фахової мови (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS/ГЕНІЙ в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі (2016)
Суховецька Л. В. - Типологія мовленнєвого акту вимоги за лексико-семантичним критерієм в англомовному політичному дискурсі (2016)
Фоменко Е. Г. - Проблемы синергии художественного текста (на материале англоязычных текстов Дж. Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса) (2016)
Чорній А. Л. - Комунікація як відображення стратегій медіації у художній літературі (на матеріалі англійської мови) (2016)
Шугаєв А. В. - Формування іміджу ООН: тактико-стратегічний аспект (на матеріалі англомовних інформаційних статей) (2016)
Бабяк Х. М. - Структура та семантика латинських риторичних термінів-композитів (2016)
Кірковська І. С. - Ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як компоненти категорії проспективності та засоби їх вираження в сучасних романських мовах (2016)
Станіслав О. В. - Модернізм і виникнення синтаксичної сепаратизації: причинно-наслідковий зв’язок (на матеріалі французької мови) (2016)
Suvorova S. A. - Some recommendations for the optimization of building of titles (2016)
Грабовенко И. С. - Прагматический потенциал имплицитности в современном медиадискурсе Украины и России, Скирда А. Е. (2016)
Коновалова О. С. - Нульсуфіксальні віддієслівні іменники зі значенням дії/процесу та стану в художніх текстах І. Франка (2016)
Коца Р. О. - Складні прикметники з числівниковою основою в давньоукраїнській мові (2016)
Маркова О. І. - Антропометафора як засіб вербалізації концепту "патріотизм" у мові газети "Дзеркало тижня" (2016)
Немировська О. Ф. - Хронотоп як складова частина онімного простору художнього тексту (2016)
Тараненко К. В. - Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови (2016)
Шепель Ю. А. - Открытая и закрытая структура как параметр словообразовательного ряда (2016)
Юган Н. Л. - Концептуальное представление понятий в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2016)
Михайлова Є. В. - Прикметники визначеної лексичної семантики в сучасній турецькій мові (2016)
Kshanovsky О. Ch. - Serialization as cognitive universal (Slavonic and Iranian data) (2016)
Петлюченко Н. В. - Контрастивная специфика президенсткого харизматического дискурса Германии и Украины (2016)
Баклан І. М. - Відтворення деонтичної модальності в перекладі німецькомовних нормативно-правових договорів (на матеріалі міжнародних німецько-українських угод) (2016)
Бардіна Н. В. - Вербальна трансмутація (міжкодовий переклад) витвору живопису (2016)
Наші автори (2016)
Лагутін В. - Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України (2017)
Tkachenko T. - Franchising in international hotel business, Sidletska I., Gladkey A. (2017)
Онищенко В. - Стимулювання національного експорту, Гужва І. (2017)
Duginets G. - The innovative aspect of Ukraine’s integration into international production networks (2017)
Бохан А. - Активізація екологічної дипломатії у форматі конвергенції держав (2017)
Нагорнюк О. - Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі (2017)
Балакіна Ю. - Оверсайт платіжних систем у контексті підтримки фінансової стабільності (2017)
Гербст О. - Економічна природа процентної ставки: генезис наукової думки (2017)
Pritulska N. - The system of higher education quality assurance: international experience, Antiushko D., Waller D. (2017)
Євдокіменко С. А. - Взаємодія військових прокуратур з іншими органами державної влади України (2016)
Єдаменко І. В. - Історичний розвиток суддівського самоврядування в Україні (2016)
Збінський Є. Ф. - Інститут податкової таємниці в Російській Федерації: компаративний аналіз (2016)
Коваленко Л. А. - Функції державних агентств України: правовий зміст поняття та підходи до класифікації (2016)
Коропатнік І. М. - Роль військової освіти у підвищенні ефективності взаємодії між громадянським суспільством та збройними силами (2016)
Кравцова К. М. - Міністерство екології та природних ресурсів україни як суб’єкт щодо реалізації державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з адміністративно-правовим регулюванням обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Кузнецова М. Ю. - Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України у сфері публічної інформації (2016)
Легеза Є. О. - Деякі аспекти оскарження результатів надання публічних послуг в судовому порядку (2016)
Литвин О. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп, Мороз Д. О. (2016)
Мельник М. В. - Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу (2016)
Мельник О. М. - Митний режим транзиту в Україні (2016)
Мілієнко О. А. - Принципи адміністративного судочинства (2016)
Мозоль Т. О. - Форми роботи Громадської ради при МВС України (2016)
Негодченко В. О. - Інформація як об’єкт державної інформаційної політики в Україні (2016)
Плетньова А. Є. - Особливості адміністративної відповідальності пішоходів в Україні та Європі (2016)
Рамазанова У. В. - Головні напрями взаємодії громадських організацій з Національною поліцією України (2016)
Савіщенко В. М. - Адміністративно-правове забезпечення освіти дорослих (2016)
Сарана С. В. - Щодо питання процедур погашення податкового боргу (2016)
Семененко М. О. - Акти індивідуальної дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування як предмет оскарження в адміністративних судах (2016)
Сердюк А. М. - Поняття й елементи адміністративно-правового статусу патрульної поліції України (2016)
Сирота А. І. - Правове регулювання внутрішнього аудиту банків (2016)
Сімонова І. П. - Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування (2016)
Стефанчук М. О. - Зародження й розвиток учення про зловживання правом у публічних правовідносинах (2016)
Тичковська О. В. - Медичне страхування як гарантія конституційного права на життя (2016)
Туркова О. К. - Щодо визначення сутності процедур надання адміністративних послуг у законодавстві України (2016)
Філютович-Герасименко В. С. - Державна політика України у сфері протидії незаконному гральному бізнесу в період незалежності: історико-правовий аналіз (2016)
Фільштейн І. В. - Відокремлення завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та Національної поліції – один із напрямів реформування правоохоронної системи України (на досвіді міністерства внутрішніх справ та поліції Грузії) (2016)
Фільштейн М. В. - Визначення місця Національної поліції України в системі органів внутрішніх справ (на досвіді країн Прибалтики та Грузії) (2016)
Шестак Л. В. - Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, Козинець І. Г. (2016)
Шруб І. В. - Будівельна поліція в Україні: перспективи створення, напрями діяльності та обсяг повноважень (2016)
Яковлєв Р. М. - Адміністративно-правові аспекти забезпечення якості кадрового складу органів досудового розслідування (2016)
Ямненко Т. М. - Поняття прав, правомірної та неправомірної поведінки суб’єктів фінансових правовідносин (2016)
Ярошенко В. І. - Питання оптимізації форми інстанційного судового контролю: касаційного перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади єдності та диференціації соціальної та виховної роботи із засудженими у виправних колоніях України (2016)
Данченко К. М. - Принцип соціально-правової справедливості в рамках кримінально-правової політики у сфері покарань (2016)
Дімітров М. М. - Особливості кваліфікації незаконного використання знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2016)
Карпенко М. І. - Кримінальна агресія особи – військовослужбовця при вчиненні військових злочинів (2016)
Коломієць Н. В. - Заохочення у кримінально-виконавчому праві країн пострадянського простору (2016)
Гайко Г. В. - Прояви кульшово-поперекового синдрому після ендопротезування кульшового суглоб , Галузинський О. А., Заєць В. Б., Козак Р. А., Нізалов Т. В. (2016)
Герасименко С. І. - Обґрунтування положення ацетабулярного компонента при ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих із тяжким типом дисплазії, Костогриз О. А., Герасименко А. С., Костогриз Ю. О. (2016)
Герасименко С. І. - Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування колінного суглоба, Полулях М. В., Бабко А. М., Рой І. В., Герасименко А. С., Заморський Т. В., Автомєєнко Є. М. (2016)
Нізалов Т. В. - Фізико-математичне моделювання розподілу сил навантаження та їх моментів на стегновому компоненті ендопротеза кульшового суглоба, Торчинський В. П., Шмельова Л. В., Супрун А. Д. (2016)
Рой И. В. - Эффективность применения внутрисуставных инъекций гормональных препаратов при лечении болевого синдрома на фоне дисфункции крестцово-подвздошного сустава, Фищенко Я. В., Белая И. И., Кудрин А. П. (2016)
Галузинський О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану системи "хребет – таз – кульшові суглоби” при зворотній формі кульшово-поперекового синдрому, Астапенков В. А. (2016)
Герасименко С. І. - Анатомо-функціональні особливості кульшового суглоба у дорослих при тяжких типах дисплазії, Полулях М. В., Гук Ю. М., Полулях Д. М., Зотя А. В. (2016)
Герцен І. Г. - Проксимальна резекція стегнової кістки у хворих на дитячий церебральний параліч (2016)
Ярмолюк Ю. О. - Обґрунтування підходів до лікування постраждалих із іпсілатеральними переломами нижніх кінцівок шарнірно-дистракційним апаратом зовнішньої фіксації (2016)
Калашніков А. В. - Аналіз результатів лікування переломів та ушкоджень ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба, Літун Ю. М. (2016)
Коструб О. О. - Порівняльний аналіз оперативного лікування хворих із інгвінальною формою синдрому пахового болю у спортсмена, Блонський Р. І., Лучко Р. В., Смірнов Д. О. (2016)
Фіщенко В. О. - Ефективність збагаченої тромбоцитами плазми при обмежених пошкодженнях хряща: огляд базових і клінічних досліджень, Фіщенко О. В., Рибінський М. В., Яремин С. Ю., Гуцол В. В., Андрушенко М. М. (2016)
Гайко Г. В. - Хірургічне лікування хворих на гонартроз (огляд літератури, І частина), Заєць В. Б., Калашніков О. В., Осадчук Т. І., Галузинський О. А. (2016)
Ювілей Гайко Георгій Васильович (2016)
Інформація Про XVII з’ їзд ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” 5–7 жовтня 2016 р., м. Київ (2016)
Некролог Скляренко Євген Тимофійович (2016)
Авраменко А. А. - Влияние операции на глоточных миндалинах (тонзиллэктомии) на сроки активации хронического неатрофического гастрита (2017)
Бабінцева А. Г. - Диференційно-діагностичні критерії ступеня тяжкості порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду (2017)
Бербець А. М. - Світло і вагітність: результати експерименту, Барбе А. М., Юзько О. М. (2017)
Бродовська Н. Б. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на червоний плоский лишай при застосуванні різних методів лікування (2017)
Гарвасюк О. В. - Гістохімічні особливості обмеженого протеолізу та окиснювальної модифікації білків у трофобласті плаценти при поєднанні передчасного дозрівання хоріального дерева та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І.С. (2017)
Гринів О. І. - Взаємозв’язок варіабельності серцевого ритму з добовим профілем артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Глушко Л. В. (2017)
Грицюк М. І. - Стан кислотнорегулювальної функції нирок при стрептозотоцин-індукованому діабеті у щурів (2017)
Гуньков С. В. - Стан гіпофізарної системи у жінок з полікістозом яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем, Бабич С. В. (2017)
Євстратов П. І. - Особливості кількісних характеристик колінного рефлексу у гімнасток 9-10 років у підготовчому і змагальному періодах спортивної підготовки, Євстратов Є. П. (2017)
Марченко І. В. - Асоціація поліморфізму K121Q гена ЕNРР1 із цукровим діабетом 2-го типу в осіб різної статі, Зарва А. О., Гарбузова Є. А. (2017)
Нагірняк В. М. - Розрахунок коефіцієнтів відбиття та переносу плоскої ультразвукової хвилі крізь шар біологічної тканини з врахуванням затухання (2017)
Нікітіна І. М. - Оптимізація тактики ведення багатоплідної вагітності та пологів, Калашник Н. В., Бабар Т. В., Болотна М. А. (2017)
Пиндус Т. А. - Биохимические исследования ротовой жидкости пациентов с заболеваниями пародонта на фоне метаболического синдрома, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2017)
Савченко А. А. - Особливості ураження магістральних судин шиї при пухлинах каротидного вузла, Кобза І. І. (2017)
Сторожук М. В. - Стан вільнорадикального окиснення ліпідів і білків та ендогенної інтоксикації у хворих на розацеа (2017)
Хухліна О. С. - Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит, коморбідний із остеоартрозом та ожирінням, щодо корекції розладів протеїназо-інгібіторної системи та обміну компонентів сполучної тканини, Смандич В. С., Антонів А. А., Мандрик О. Є., Лар-Смандич О. В., Дудка Т. В., Дудка І. В. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Функціональна активність тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному моделюванні гінгівіту і альвеоліту, Березнякова А. І. (2017)
Шадід Фаді Хаза Файяз - Показники хронічного запального процесу, ендотеліальної дисфункції та церебрального кровообігу у хворих на неврологічні прояви остеохондрозу поперекового відділу хребта (2017)
Шовкова Н. І. - Перспективи застосування магнітолазерної терапії при лікуванні експериментальної нейропатії, Жураківська О. Я., Попович Ю. І., Міськів В. А., Дутчак У. М., Клипич Я. І., Атаманчук О. В. (2017)
Ярема Я. І. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок при оклюзійно-стенотичному ураженні артерій стопи (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом после применения ингибитора протонной помпы (2017)
Biduchak А. S. - Development of conflictology as a science (2017)
Boreyko L. D. - The role of a teacher in the upbringing of professional and personal qualities of students, Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Slobodian X. V. (2017)
Інтернет новини. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LVII.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.Д. Сорохана (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Лисодєд О. В. - Окремі нотатки щодо законопроекту № 2490а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених" (2016)
Лісіцина Ю. О. - Кримінологічна характеристика злочинної діяльності у сфері трансплантації органів або тканин людини, донорства крові (2016)
Максимів І. І. - Феномен бродяжництва і жебрацтва дітей з точки зору права і психології (2016)
Мартинишин Г. Я. - Механізм заподіяння шкоди статевій недоторканості суспільно небезпечними посяганнями на цей об’єкт (2016)
Науменко О. В. - Методологічні засади дослідження погрози вбивством (2016)
Оберемко Ю. О. - Соціально-психологічні чинники умисних вбивств, що вчиняються з корисливих мотивів (2016)
Остапенко Я. С. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання службовому підробленню (2016)
Павлишин К. О. - Типологія неповнолітніх злочинців, які вчинили крадіжку (2016)
Плужнік О. І. - Окремі аспекти кримінальної відповідальності за фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, Корнієнко М. В. (2016)
Сомарчук М. В. - Проблемні аспекти поняття умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (2016)
Cуховерська З. З. - Неправильне застосування норм Особливої частини кримінального закону як підстава зміни або скасування рішень cуду (2016)
Устрицька Н. І. - Форми реалізації кримінальної відповідальності: деякі міркування (2016)
Шкута О. О. - Компаративістський аналіз функціонування пенітенціарних систем зарубіжних країн (2016)
Шмарін І. О. - Об’єктивна сторона неповаги до суду як кримінального правопорушення проти правосуддя в Україні (2016)
Арсені О. І. - Функції прокурора у кримінальному процесі (2016)
Басанько Н. В. - Проблемні питання вдосконалення концепції домашнього арешту в чинному законодавстві України (2016)
Вернидубов І. В. - Участь групи прокурорів у кримінальному та цивільному судочинствах: теорія і практика, Белікова С. О. (2016)
Коваленко І. П. - Правова природа заявника та його роль у кримінальному провадженні (2016)
Малюга В. М. - Особливості окремих форм взаємодії слідчого у кримінальному провадженні, обумовлені її суб’єктним складом та іншими чинниками розслідування злочинів (2016)
Мальована Т. І. - Особливості проведення пред’явлення для впізнання за участю дитини у кримінальному провадженні (2016)
Мороз І. В. - Можливості судових експертиз, що призначаються під час розслідування злочинів у сфері земельних правовідносин (2016)
Пахлеванзаде А. - Особливості застосування принципу розумності строку в законодавстві західноєвропейських країн (2016)
Побережник А. О. - Актуальні проблеми визначення поняття правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2016)
Кучинська О. П. - Визначення розумних строків у кримінальному провадженні в контексті рішень Європейського суду з прав людини, Рибак О. О. (2016)
Рогатинська Н. З. - Повноваження прокурора в кримінальному провадженні (2016)
Столітній А. В. - Кримінальна процесуальна взаємодія сторін досудового розслідування (2016)
Татарин Н. М. - Витребування й отримання інформації під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2016)
Токаренко К. В. - Поняття й сутність закриття кримінального провадження (2016)
Трохлюк О. П. - Законний порядок доведення винуватості як вимога до засади забезпечення доведеності вини (2016)
Хаваліц О. В. - Використання криміналістично-значущих ознак під час виявлення та розслідування злочинів терористичного характеру (2016)
Черняк Н. П. - Проблеми забезпечення права особи на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні, Лєшан Д. М. (2016)
Вандін Є. В. - Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект (2016)
Сердюк Л. Р. - Електронне судочинство через призму верховенства права: окремі питання теорії й практики (2016)
Асірян С. Р. - Рада ООН із прав людини у системі допоміжних органів генеральної асамблеї ООН (2016)
Мартьянова С. М. - Поняття та зміст міжнародного права: історико-правовий огляд, Мартьянова Т. С. (2016)
Гальонкіна І. С. - Юридична освіта в європейському соціокультурному контексті (Частина 3. Сучасність) (2016)
Олійник У. М. - Окремі філософсько-правові аспекти розвитку а розуміння права на свободу совісті (2016)
Репешко П. І. - Правовий нігілізм як передумова виникнення тероризму (2016)
Чипко М. В. - Правила Всемирной торговой организации по предоставлению субсидий и поддержке возобновляемых источников энергии (2016)
Бабиченко В. Я. - Технологія улаштування монолітних бетонних екранів для захисту підземного простору будівель та споруд, Данелюк В. І. (2015)
Будасов І. О. - Багатоканальна доставка даних, як основний напрямок оптимізації доставки інформаційних масивів даних в комп'ютерних мережах (2015)
Галушко В. А. - Оптимизация технологии устройства гидроизоляции способом торкретирования, Менейлюк А. И. (2015)
Кириченко О. В. - Геотекстильні неткані матеріали, їх стійкість до дії біодеструкторів у натурних умовах (2015)
Сталь Т. В. - Методика оценки потенциала интеллектуальных ресурсов инновационного объекта, Алпатов А. П. (2015)
Иванченко А. В. - Краснолаковые сосуды римского времени из раскопок городища у с. Орловка ("Каменная Гора") (2015)
Федунишин Л. Л. - Внесок Івана Кревецького у вивчення історії України (2015)
Барилович О. М. - Стан та проблеми розвитку сільського господарства України (2015)
Біла Г. І. - Сучасний стан технологічного оновлення машинобудівних підприємств (2015)
Гунчак Н. В. - Моніторинг розвитку наукової сфери Західного регіону України в сучасних умовах (2015)
Дропа Я. Б. - Підприємства з іноземними інвестиціями як форма залучення іноземного капіталу в Україну, Петрів Н. Д. (2015)
Кочетков Д. І. - Сутність інвестиційних ризиків банку та способи їх мінімізації, Половенко Л. П. (2015)
Лещенко М. М. - Сучасні детермінанти формування конкурентоспроможності країн ЄС (2015)
Марина О.-М. В. - Проблеми регулювання податкової системи в сфері сільського туризму (2015)
Мельник Т. Ю. - Формування інформаційних ресурсів управлінського обліку для контролювання фінансових результатів підприємства (2015)
Сокур М. І. - Дослідження і аналіз іноземного досвіду оцінки праці, Гриценко Д. С. (2015)
Тимченко Н. М. - Історичні аспекти розвитку підприємництва як соціально-економічного явища в туризмі (2015)
Голіяд Н. І. - Профілювання концептів англійської загадки (2015)
Кравцова М. О. - Українська Ліріана Панаса Мирного, М. Рильського, Василя Барки та О. Грязнова: до історії створення перекладів (2015)
Puha O. O. - Rendering adjectives of lexico-semantic group human appearance in the Ukrainian translation of "The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde, Hrytsko K. R., Bilyk O. O. (2015)
Cherchata L. M. - Allusion as a text-making element in the novel "Fahrenheit 4510” by Ray Bradbury (2015)
Лебедєва О. В. - Психологічна теорія походження держави (2015)
Анічкіна О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до проведення шкільного хімічного експерименту (2015)
Грегоращук Ю. В. - Програми і курси підготовки учнів та молоді США до вибору майбутньої професії (2015)
Діденко Н. М. - Навчально-методичне забезпечення позакласної роботи з української мови у профільних філологічних класах (2015)
Короткіх М. А. - Складові структури педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2015)
Нечипор Н. М. - Модель формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Онишків З. М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості (2015)
Перхайло Н. А. - Любов як маніпуляція: соціально-педагогічний аспект (2015)
Александровська Л. М. - Синдром пігментної дисперсії (2015)
Мочалов Ю. О. - Сучасні погляди на механізми ураження тканин пародонта при цукровому діабеті, Пушкарьов А. О. (2015)
Романенкова Ю. В. - Европейская география полифуркации маньеризма (2015)
Урсу Н. О. - Домініканський храм св. Михайла Архангела у Тиврові на Поділлі (2015)
Исхакова Н. Г. - Доверие как фактор политической мобилизации общества в условиях становления демократии (2015)
Мироненко В. П. - Передумови створення і роль передвиборчих коаліцій (2015)
Яковлев Д. В. - Світанок демократії: два вибори і три конверти останнього генсека (2015)
Зелінська А. А. - Форсайтинг у видавничому ландшафті України (2015)
Рогова Т. А. - Персонаж та рейтинг: особливості взаємовпливу (2015)
Варга Н. І. - Функціонування соціальних мереж в умовах регіонального середовища (2015)
Антоненко Л. П. - Видалення іонів Cu (II) І Zn (II) в динамічних умовах композиційним сорбентом, що містить нанопорошок алмазу, Хохотва О. П., Ільницька Г. Д., Задніпрянець Ю. М., Демишок Т. І., Тимошенко В. В. (2015)
Бабиченко В. Я. - Защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия подземных вод, Кирилюк С. В., Дудник А. В., Черепащук Л. А., Поддубный О. А. (2015)
Галинский А. М. - Определение эмпирических зависимостей для уточнения математической модели процесса устройства горизонтального экрана под сооружением (2015)
Калашнікова В. В. - Комфортне житло. Класифікація житла в залежності від рівня комфортності. Особливості проектування елітного житла (2015)
Менейлюк А. И. - Новые области применения технологии горизонтально-направленного бурения, Петровский А. Ф., Борисов А. А. (2015)
Войчун Ю. І. - Організація релігійного життя чеських поселенців на Волині в другій половині ХІХ ст. (2015)
Колесник О. В. - Друкарські установи в культурному житті Херсонської губернії у другій половині XIX ст. (2015)
Александрова Г. М. - Необхідність та зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні (2015)
Олейникова О. О. - Особливості реалізації реінжиніингу бізнес-процесів у страхових організаціях, Бевзенко К. С. (2015)
Бойченко Е. Б. - Теоретичне обґрунтування ризиків відтворення соціального життя регіонального соціуму (2015)
Добрянська М. В. - Методичне забезпечення конкурентоспроможності підприємств Західного регіону на засадах оптимізації їх технологічного оновлення (2015)
Зaяць O. I. - Iнcтитуцiйнa дивepcифiкaцiязoвнiшньoтopгoвeльних зв'язкiв Укpaїни (2015)
Lebid V. S. - Lending of AIC: alternative forms, Prutska E. O. (2015)
Макарчук О.Г. - Впровадження передових технологій управління як запорука ефективного ведення бізнесу (2015)
Марченко К. С. - Аналіз середовища формування господарських рішень підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів (2015)
Навроцька Т. А. - Дослідження стану функціонального забезпечення управління інноваційною діяльністю на підприємствах авіабудування (2015)
Стеблюк Н. Ф. - Вплив податкового навантаження на діяльність підприємств, Філін А. О. (2015)
Арцишевський Р. А. - Антропологічний статус людського ембріона в аспекті проблеми аборту, Баглик А. І. (2015)
Данилова Т. В. - "Переход от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному", или несколько слов об источнике трансформаций вселенной в контексте даосской философской традиции (2015)
Коляда Т. А. - Форми державно-приватного партнерства: стан наукової дискусії (2015)
Мельниченко Р. С. - Проблеми застосування судом непоіменованих способів захисту цивільних прав та інтересів (2015)
Щербина Б. С. - Відмова від прийняття спадщини як спосіб здійснення права на спадкування (2015)
Акімова О. М. - Позааудиторна самостійна робота майбутніх учителів початкової школи як компонент підготовки до роботи в інклюзивному середовищі (2015)
Гаврилюк О. О. - Педагогічна майстерність майбутнього викладача ВНЗ, Паламарчук Л. Б. (2015)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Карабін О. Й. - Складові професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2015)
Лоїк Г. Б. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності в умовах інноваційних технологій (2015)
Ніколаєва С. Ю. - Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми (2015)
Павлюк Р. О. - Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю (2015)
Романишина О. Я. - Компоненти, критерії та показники сформованості професійної ідентичності в майбутніх учителів нематематичних спеціальностей (2015)
Васкес Абанто А. Э. - Здоровье и болезнь как основные жизненные категории, Арельяно Васкес С. Б., Васкес Абанто Х. Э. (2015)
Захарчук А. И. - Токсокарозная инвазия у младенцев: клинико-эпидемиологические, биохимические, серологические и иммунологические особенности (2015)
Боличева О. В. - Структурна модель персоніфікації професійних знань (2015)
Радзімовська О. В. - Опитувальник професійної ідентичності учнів професійно-технічних навчальних закладів (презентація авторської методики) (2015)
Цілинко І. О. - Теоретичний аналіз емоційної саморегуляції особистості (2015)
Кузів М. В. - Чеські музиканти в музичній культурі Поділля на початку ХХ століття (2015)
Лис А. Б. - Аналіз світового досвіду надання послуг населенню державними і самоврядними органами влади (2015)
Титул, зміст (2016)
Бабенко В. В. - Диференційно-діагностичні ознаки розмежування дітей з аутизмом та дітей з затримкою психічного розвитку, Качмарик Х. В. (2016)
Богачук Ю.В. - Проблема використання художньої літератури в спеціальних дошкільних закладах (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Сучасні підходи до психотерапії раннього дитячого аутизму, Суміна К. А. (2016)
Єлецька О. В. - Модель диференціальної діагностики порушень орфографічної компетенції у школярів з різними варіантами дизонтогенезу, Щукін А. В., Щукіна Д. А. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект (2016)
Корсун В. А. - Логоритміка як засіб корекційного впливу на особистість дитини із загальним недорозвиненням мовлення, Денисяка О. М., Базима Н. В. (2016)
Липка Н. В. - Використання діагностики ААРЕР для визначення потреб осіб з РСА підліткового та юнацького віку (2016)
Мартиненко І. В. - Комунікативний тренінг, як форма психокорекційного впливу в системі розвитку спілкування дошкільників із системними порушеннями мовлення (2016)
Пімєнова К. О. - Експериментальна методика дослідження стану та особливостей оволодіння знаннями про синтаксис учнями початкових класів з ТПМ (2016)
Сильченко В. В. - Граматико-стилістичні уміння дітей з ТПМ, Божко Д. І. (2016)
Супрун Д. М. - Позааудиторна робота вишої школи як складова підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (2016)
Тенцер Л. В. - Порівняльний аналіз експериментального вивчення молодших школярів із порушеннями письма та з нормальним мовленнєвим розвитком (2016)
Супрун М. О. - Нарис життя і наукової діяльності Олени Йосипівни Теплицької (1916- 1998), Ханзерук Л. О. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Table of contents (2017)
Dudorova L. - Professional tourist training of future managers: conceptual approaches (2017)
Kolumbet A. - Physical culture and sports services content: criteria and components, Maximovich N. (2017)
Arefiev S. - Motivation model of stimulation of activity of enterprise employees (2017)
Goncharenko I. - Development of competitive personnel for small and medium enterprises (2017)
Krakhmalova N. - Exhibition activity as an instrument of tourism business marketing promotion to the national and foreign markets (2017)
Shevchenko O. - Energomodernization of budget educational institutions on the basis of implementation of the mechanism of energy constructions (2017)
Kulak N. - Analysis of efficiency of implementation of innovation approaches in university professional activity, Zasuha Yu., Onofriychuk Ya. (2017)
Shcherbak V. - Formation and implementation of the cluster approach in the management of competitiveness of enterprises of textile industry (2017)
Shcherbak O. - Justification of organizational changes including specifics of hierarchical relations in developing organization (2017)
Rębilas R. - Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw (2017)
About the Authors (2017)
Золотарьова А. О. - Організаційно-правові засади охорони природи в постанові ЦК КПУ та РМ УРСР від 8 травня 1973 р. "Про посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів республіки" (2016)
Калєніченко Л. І. - Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України (2016)
Лісна І. С. - Магдебурзьке право на українських землях (2016)
Нестеренко О. М. - Аналіз підходів до розуміння поняття правового виховання в сучасній юридичній науці (2016)
Пильгун Н. В. - Проблеми реалізації прав людини та громадянина в сучасній Україні, Хомченко О. В. (2016)
Стефанюк Ю. В. - Структура правового статусу особи: теоретичний аспект (2016)
Харченко Н. П. - Правовий режим: окремі загальнотеоретичні аспекти (2016)
Чеховська М. М. - Сучасна безпекова політика України (2016)
Васильчук Л. Б. - Міжнародна інституційна система реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні (2016)
Журавльова Г. С. - Змістовні аспекти принципу рівності у конституційному праві (2016)
Козинець І. Г. - Правові аспекти соціально-економічної інтеграції біженців в Україні, Козинець О. Г. (2016)
Рустамзаде А. Х. - Теоретико правовые проблемы конституционно-правовых отношений (2016)
Таран Д. П. - Надзвичайний стан як форма захисту конституції: порівняльний аспект (2016)
Черничко В. В. - Конституційно-правове регулювання обмежень права на об’єднання у політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Касап В. М. - Правова природа окремих способів переведення боргу (2016)
Клейменова С. Н. - К вопросу о признаках услуг (2016)
Коробцова Н. В. - Цивільно-правова відповідальність за медичні помилки (2016)
Маковій В. П. - Правовий час у цивільному праві й цивільному процесі України (2016)
Микитин В. І. - Окремі аспекти наслідків порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Митник А. К. - Особисті немайнові й майнові права співробітника наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Нікітюк О. М. - Проблеми правового регулювання сепарацій у сімейному праві України (2016)
Ольшанецька О. Б. - Роль нотаріуса в процесі захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб (2016)
Світлична Г. О. - Адвокат у цивільному судочинстві: процесуальне становище, підстави та форми надання правової допомоги (2016)
Сібільов Д. М. - Правосуб’єктність субборжників у виконавчому провадженні (2016)
Сибіга С. Е. - Прощення боргу за солідарними договірними зобов’язаннями (2016)
Цірат К. Г. - Сучасний стан і тенденції міжнародно-правового регулювання правил щодо принципу автономії волі сторін у міжнародних комерційних відносинах (2016)
Гахраманов І. К. - Процедурні аспекти продажу цілісного майнового комплексу господарського товариства (2016)
Захарченко А. М. - Щодо правового режиму об’єктів державної власності у складі майна державних акціонерних товариств та їх дочірніх підприємств (2016)
Киреєва Н. С. - Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг: господарсько-правове порівняння в Україні та ЄС (2016)
Солодченко С. В. - Нормативно-правове опосередкування субінституту самоконтролю у сфері господарювання (2016)
Гнатенко К. В. - Соціальні гарантії як елемент системи соціального захисту самозайнятих осіб (2016)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти забезпечення безоплатного дитячого харчування в навчальних закладах (2016)
Клемпарський М. М. - Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин, Назимко О. В. (2016)
Могілевський Л. В. - Нормативно-правові соціально-партнерські акти як структурний елемент системи джерел трудового права (2016)
Морозов С. В. - Гнучкість ринку праці та його перспективні форми в умовах реформування законодавства про працю (2016)
Ніколенко Л. І. - Конституційно-правові гарантії трудових прав іноземців та осіб без громадянства в Україні (2016)
Подорожній Є. Ю. - Теоретичні підходи до тлумачення поняття "роботодавець" (2016)
Попов О. Г. - Щодо принципів соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці (2016)
Стахів Б. О. - Нормативне забезпечення у сфері працевлаштування молоді в Україні (2016)
Шлапко Т. В. - Пенсія по інвалідності: умови призначення за солідарною системою та їх удосконалення (2016)
Лурье З. Я. - Трехмерное численное моделирование рабочего процесса оптимального шестеренного насоса, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2015)
Анісімов В. В. - Аналіз основних математичних моделей кавітації, Єрмаков П. П. (2015)
Андренко П. М. - Побудова стохастичної моделі електрогідравлічного мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2015)
Фабричнікова І. А. - Методика розробки комплексного способу зміцнення тонких різальних інструментів на прикладі бурякорізальних ножів, Коломієць В. В. (2015)
Панченко А. И. - Исследование динамики гидравлической системы насос-клапан-гидровращатель, Волошина А. А. (2015)
Антощенков Р. В. - Аналіз експериментальних досліджень динаміки буксування рушіїв гусеничних та колісних тракторів, Антощенков В. М., Кашин Д. В. (2015)
Шацький В. В. - Розробка математичної моделі одношарового переміщення зернового матеріалу по похилій круговій віброповерхні, Дем’яненко Д. В. (2015)
Панченко А. І. - Методичні аспекти визначення економічної ефективності додаткових капіталовкладень при впровадженні у виробництво інноваційних технологій подрібнення кормів, Кравець О. В., Ялпачик О. В. (2015)
Соловьев В. М. - Повышение параметров подвижности транспортных средств военного назначения, Початовский С. В., Стримовский С. В. (2015)
Лук'яненко В. М. - Математичний опис безвідривного руху ізольованого насіння по похилій вібруючій неперфорованій поверхні (2015)
Скляр О. Г. - Механізовані технології утримання перепелів (2015)
Рудницька Г. В. - Особливості вимірювання температури повітря у плодових насадженнях (2015)
Шуляк М. Л. - Вплив рельєфу несучої поверхні на коливання швидкості руху мта (2015)
Панченко А. И. - Экспериментальные исследования области изменения выходных характеристик гидравлических вращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2015)
Морозов В. І. - До обґрунтування економічної ефективності кормозбиральних машин (2015)
Болтянський Б. В. - Обґрунтування конструктивно-функціональної схеми біореактора – установки для переробки органічних відходів (гною) (2015)
Кюрчев С. В. - Особенности хранения зерновых запасов, Верхоланцева В. А. (2015)
Мілько Д. О. - Рекомендації щодо створення повнораціонних кормів для молодняку великої рогатої худоби, Бакарджиєв Р. О. (2015)
Кувачов В. П. - Оцінка стійкості руху ширококолійних енерготехнологічних засобів механізації сільськогосподарського виробництва (2015)
Стефановський О. Б. - Спосіб врахування високотемпературних властивостей сталі при конструюванні теплонапружених деталей двигунів (2015)
Буніна Л. М. - Кінцеве розкислення сталей для поковок, Мельник К. Л. (2015)
Мілько Д. О. - Тернарне представлення поверхні відклику трифакторного експерименту, Бакарджиєв Р. О., Комарова І. Б. (2015)
Кюрчев С. В. - Підвищення зносостійкості деталей машин технологічними методами обробки, Юдовинський В. Б., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2015)
Сушко О. В. - Якість обробленої поверхні при лезвійній обробці матеріалів інструментами на основі нітриду бору (2015)
Гуйва С. Д. - Методы улучшения показателей двигателей внутреннего сгорания (2015)
Кюрчев С. В. - Аналіз повітряно-решітно-трієрних машин, Колодій О. С., Мельник К. Л. (2015)
Мілаєва І. І. - Моделі мінітракторів ХТЗ (2015)
Гуйва С. Д. - Эволюция развития автомобиля (2015)
Милаева И. И. - Особенности оппозитного двигателя (2015)
Кюрчев С. В. - Методика обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння, Шокарев О. О. (2015)
Данченко М. М. - Механіко-технологічні особливості взаємодії обчесаних стебел з робочими органами різального пристрою, Шокарев О. М., Шегеда К. О. (2015)
Болтянський О. В. - дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації, Болтянська Н. І. (2015)
Мовчан С. І. - Удосконалення метода виробництва біопалива на основі рослинних олій, Болтянський О. В., Болтянська Н. І. (2015)
Бешун О. А. - Деактивація циліндрів у двигунах: історія розвитку, проблеми та перспективи застосування (2015)
Сєра К. М. - Модель поширення повітряно-рідинного потоку в кроні виноградного куща при обприскуванні, Степанов А. В. (2015)
Кушлик Р. Р. - Установки та пристрої для виробництва ріпако-метилового ефіру та сумішевого біопалива, Назаренко І. П. (2015)
Назаренко І. П. - Очищення трансформаторної оливи в електричному полі (2015)
Паніна В. В. - Ресурсозберігаючий спосіб відновлення блок-картера, Полудненко О. В. (2015)
Серый И. С. - Мифы о капитальном ремонте машин (2015)
Журавель Д. П. - Влияние абразивности биотоплива на износ плунжерных пар тнвд, Юдовинский В. Б., Коломоец В. А. (2015)
Антонюк У. В. - Правова охорона довкілля в Польщі (2016)
Біловус Р. В. - Особливості правового регулювання державного контролю і нагляду за загальним користуванням надрами в Україні (2016)
Лебедєва Т. М. - Нормативно-правове забезпечення екологізації інноваційної діяльності (2016)
Радченко А. М. - Розвиток законодавства у сфері насінництва (1817 – 1950-ті рр.) (2016)
Бердникова Л. В. - "Податковий рай" для бізнесу чи проблема податківця? (2016)
Гнап Д. Д. - Процесуальні особливості повернення позовної заяви в адміністративному судочинстві (2016)
Джафарова М. В. - Структурні елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2016)
Кобець М. П. - Гарантії забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Косова Е. В. - Історичні аспекти розвитку фінансового права (2016)
Крахмальова К. О. - Правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Лиськов М. О. - Проблеми законодавчого регулювання лотерейної сфери (2016)
Литвин І. І. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів отримання освітніх послуг (2016)
Літовченко В. С. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Логвиненко Б. О. - Міністерство охорони здоров’я як основний суб’єкт публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні (2016)
Мандичев Д. В. - Історичні умови формування системи господарських судів в Україні: адміністративно-правовий аспект (2016)
Мельник В. І. - Незаконне розповсюдження й обіг зброї як загроза громадському порядку в сільській місцевості (2016)
Мислива О. О. - Вплив європейських стандартів на формування обмежень, пов’язаних зі службою в Національній поліції (2016)
Наконечна Г. Я. - Фінансово-правова відповідальність суб’єктів фінансового права, Чечелюк О. Ю. (2016)
Наконечна Г. Я. - Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин, Лукаш Я. Л. (2016)
Перепелиця М. О. - Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню (2016)
Предместніков О. Г. - Правові засади діяльності Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації, організації нотаріату та примусового виконання рішень (2016)
П’ятков П. В. - Систематизація суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування (2016)
Савчук Є. Ю. - Впровадження європейського досвіду регулювання сфери телекомунікацій у законодавство України (2016)
Саламова Э. - Право на равный доступ к государственной службе: международные стандарты и национальное законодательство стран СНГ (2016)
Салманова О. Ю. - До проблеми особливостей права на оскарження Національною поліцією України рішень про відмову (скасування) у державній реєстрації правових актів поліції, Небрат О. О. (2016)
Стукаленко О. В. - Світовий досвід регулювання будівельної діяльності на прикладі США (2016)
Цвіра Д. М. - Окремі аспекти судової практики вирішення податкових спорів (2016)
Шевченко Н. Л. - Теоретичні аспекти забезпечення змісту та видів адміністративно-правових гарантій у забезпеченні прав і свобод людини (2016)
Бровко В. М. - Щодо визначення родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України (2016)
Варданян Л. Г. - Некоторые проблемы уголовной ответственности за траффикинг (2016)
Горбаченко П. А. - Шляхи вдосконалення предмета контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Лубенець І. Г. - Кримінологічна характеристика видів насильницьких виявів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Калаянов Д. П. - Кримінально-правові аспекти юридичної відповідальності за розголошення державної таємниці як злочину у сфері охорони державної таємниці, Михайлуца М. І. (2016)
Михалко І. С. - Щодо питання розуміння правових гарантій прав і законних інтересів засуджених в Україні (2016)
Орлов Ю. В. - Криміногенність політичного режиму: загальнотеоретична кримінологічна характеристика (2016)
Рудковська М. Р. - Доцільність використання поняття суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину (2016)
Скок О. С. - Злочини невеликої тяжкості та адміністративні правопорушення: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Сотула О. С. - Умисне вбивство з корисливих мотивів: компаративістика та кваліфікація (2016)
Трофімцов В. А. - Форми та методи міжнародної взаємодії у протидії тероризму (2016)
Черненко О. О. - Ведення профілактичної роботи слідчими підрозділами ОВС: проблеми та шляхи вирішення (2016)
Шевченко О. Д. - Взаємодія пенітенціарної, освітньої та державно-правової систем з питань, що стосуються забезпечення права на здобуття освіти засудженими до позбавлення волі (2016)
Шкуро В. В. - Кримінологічна типологія суїцидентів (2016)
Шкута О. О. - Історико-правовий аналіз формування терміну "пенітенціарна система" у кримінально-виконавчому праві України (2016)
Андрушко О. В. - Аналіз стану питання про наукові дослідження юридичної відповідальності в кримінальному процесі (2016)
Антощак А. Р. - Криміналістична характеристика привласнення, розтрати або заволодіння майном благодійної організації шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (2016)
Безкоровайний Б. В. - Окремі аспекти процесуального та криміналістичного забезпечення проведення впізнання за уявними образами (2016)
Васильков Д. С. - Актуальні проблеми пояснення у кримінальному процесі України (2016)
Гресь Ю. О. - Визначення тактичного та технологічного аспектів пред’явлення для впізнання живих осіб (2016)
Джевага С. В. - Правовий інститут використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві згідно з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 року (2016)
Динту В. А. - Місце кіберпростору у системі обстановки злочину (2016)
Кобак М. В. - Відновлення довіри суспільства до суду як необхідна умова реформування судоустрою (2016)
Куп’янський М. Г. - Проблеми організації розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Куцій М. С. - Сучасні комунікаційні технології для посередницького зв’язку в конфіденційному співробітництві (2016)
Мельниченко С. П. - Криміналістична характеристика способів незаконного переміщення вогнепальної зброї (2016)
Музиченко О. В. - Поняття і класифікація заходів кримінально-процесуального примусу, пов’язаних із обмеженням права власності особи, під час досудового розслідування (2016)
Пархоменко Я. О. - Генезис розвитку заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Тимошенко Ю. П. - Правова регламентація і практика застосування тримання під вартою в кримінальному процесі України, Пилипишак О. О. (2016)
Смирнов М. І. - Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2016)
Чорноморець Т. О. - Правове регулювання засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Шевченко Т. В. - Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування дорожньо-транспортних пригод (2016)
Шилін Д. В. - Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні (2016)
Влад С. Ф. - Організація роботи прокурора під час здійснення захисту прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях (2016)
Ковальчук І. С. - Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2016)
Назарук О. І. - Основні напрями оптимізації діяльності прокурора у сфері забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2016)
Петрова А. О. - Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України (2016)
Філіппов А. В. - Особливості порядку подання позову до перевізника за договором міжнародного повітряного перевезення (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Інтерпретації влади і права у німецькій класичній філософії (2016)
Акішина М. О. - Щодо методики дослідження образності англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття (2017)
Андріїшина К. І. - Конструювання індивідуальної авторизації в англомовних журнальних статтях (2017)
Андрусяк І. В. - Англійська новітня лексика сфери сімейного життя (2017)
Артеменко Ю. О. - Дискурсотвірний потенціал стратегії неввічливості в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Боднар О. М. - Методологічні засади лінгвістичного аналізу німецької фахової мови екології (2017)
Будій З. І. - Ітеративність як умова функціонування перформативних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови) (2017)
Ганжело С. М. - Субституція як засіб структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць німецької мови (2017)
Горбач О. В. - Атрибутивні неологізми-композити лексики маркетингу (на матеріалі сучасної німецької мови) (2017)
Гринюк О. С. - Семантична категорія дії та її репрезентація в семантичних структурах афіксів сучасної німецької мови (2017)
Гриняк О. О. - Актуалізація імплікатів на фонографічному рівні поетичного тексту (на матеріалі американської поезії ХХ–ХХІ століть) (2017)
Давидюк Ю. Б. - Вербалізація архетипних концептів FIRE / ВОГОНЬ І WATER / ВОДА в ідіостилі Рея Бредбері (2017)
Dyachenko G. F. - The verbs of common lexical layer in the texts of scientific style "аcoustics and ultrasonics", Tsynovaya M. V., Sirotenko T. V. (2017)
Єсипенко Н. Г. - Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих англійських художніх концептів (2017)
Запоточна Л. І. - Вплив грецьких і латинських терміноелементів на формування англійських термінів фахової мови кардіології (2017)
Івасишин М. Р. - Феномен мультимодальності в коміксах (на матеріалі англійської мови) (2017)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв’язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови (2017)
Камінська М. О. - Прагматичний аспект імпліцитної негативної оцінки комуніканта (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2017)
Капинус Е. Л. - Элементарные и цельные предложения в правовом дискурсе (на материале англоязычной документации по решениям административного трибунала Международной организации труда) (2017)
Коваль Н. Є. - Лексичний склад та термінологічний інструментарій англомовного судового дискурсу (2017)
Kovbasyuk L. A. - Deutsche Korpora der internetbasierten und mobilen Kommunikation (2017)
Козубська І. Г. - Семантичні відношення між мовними одиницями (на матеріалі англійських монографій з інформаційних технологій) (2017)
Коломийська І. А. - Особливості вживання фразеологічних одиниць у різногендерному мовленні (на матеріалі німецьких газетних статей щоденного видання "Süddeutsche Zeitung") (2017)
Короткова Л. В. - Синестезійність як один із принципів архітектоніки англомовного креативного дискурсу (2017)
Кравченко В. Л. - Функціонування політичних метафор із концептом "Європа" в англомовному євроінтеграційному дискурсі (2017)
Купчишина Ю. А. - Когнітивна природа метафоричних перетворень в англомовних художніх текстах (2017)
Кучеренко І. В. - Структурно-семантичні, когнітивні та комунікативні особливості функціонування відфраземних дериватів у публіцистичному дискурсі німецької мови (2017)
Луньова Т. В. - Лінгвокогнітивна динаміка абстрактного – конкретного у семантиці метафоричного терміна "directed motivational currents" (на матеріалі робіт професора Золтана Дьорнеї) (2017)
Макарова О. А. - Комунікативно-прагматичний потенціал образності австралійських художніх текстів (2017)
Мартинів О. М. - Психонетичність і етноцентризм як основні принципи дослідження фразеологізмів у поліпарадигмальному просторі сучасної мовознавчої науки (2017)
Матвієнків О. С. - Узуальні й оказіональні трансформації семантики фразеологізмів англійської мови в художньому тексті доби постмодерну (2017)
Mykytiuk I. M. - System of lexical nomination in author’s discourse (2017)
Михайлюк Н. П. - Языковые средства гендерной идентификации зоонимов в авторских сказках О. Уайльда (2017)
Мікула О. І. - Репрезентація емотивного концепту ГНІВ (на матеріалі англомовної малої прози) (2017)
Морозова І. І. - Моно- й кросгендерні комунікативні ситуації англомовного жіночого дискурсу ХІХ і ХХІ століть (2017)
Морозова Л. І. - Німецькомовний епістолярій Фелікса Мендельсона Бартольді періоду італійських гастролей 1830–1831 років: типологічний аспект (2017)
Найдеш О. В. - Фоносемантичний аналіз прозових текстів (на матеріалі німецькомовної літератури) (2017)
Неврева М. Н. - Взаимосвязь статистических и лексических особенностей именных суффиксальных морфем в текстах научного функционального стиля (на материале английских текстов по химическому машиностроению, автомобилестроению и электротехнике), Дьяченко Г. Ф., Топчая Н. И. (2017)
Нідзельська Ю. М. - Реалізація образного компонента єврейського концепту ШАББАТ засобами сучасної англійської мови (2017)
Овсієнко Л. О. - Комунікативно-прагматична організація німецькомовного Інтернет-дискурсу (2017)
Оксанич М. П. - Функціонування підрядних причинових сполучників у середньоверхньонімецькій мові (2017)
Петлюченко Н. В. - Кинетическая специфика инспиративного дискурса харизматических политиков современной Германии (2017)
Потапова Р. К. - Гендерные особенности воспринимаемого просодического образа "агрессор", Потапов В. В., Комалова Л. Р. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського