Веропотвелян М. П. - Підвищений рівень триплоїдій 69, XYY в Україні. Аналіз репрезентативної вибірки, Кодунов Л. О. (2014)
Жук С. І. - Залізодефіцитна анемія вагітних, Пехньо Т. В., Бикова О. Г. (2014)
Цвігун М. В. - Невиношування вагітності – один із наслідків перенесених оперативних втручань на шийці матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Богуславська Н. Ю. - Індукція пологів: огляд методик, Кирилюк О. Д. (2014)
Аникин С. С. - Репродуктивное здоровье женщин после эндохирургического лечения трубной беременности (2014)
Мурадов Х. К. - Изучение связи между ангиогенезом и прогнозом при серозной и муцинозной цистаденокарциноме яичников, Гиблалиева Н. Г. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Важность микронутриентов при беременности, Веропотвелян Н. П., Погуляй Ю. С., Холодова Н. С. (2014)
Гопчук Е. Н. - Изучение эффективности применения препарата Лютеина у беременных с метаболическим синдромом, Литвак Е. О. (2014)
Жигунова А. К. - Применение уроантисептиков при лечении заболеваний мочевыделительной системы в период беременности (2014)
Davydova Iu. - Autoimmune pathology and pregnancy: crucial issues, Shevchuk E., Limanskaya A. (2014)
Сміх З. В. - Клініко-параклінічні аспекти вагітності, яка була ускладнена ретрохоріальною гематомою у І триместрі гестації, Пирогова В. І. (2014)
Дубоссарська З. М. - Досвід ведення вагітності у жінок з невиношуванням вагітності в умовах тромбофілії, Дука Ю. М. (2014)
Туманова Л. О. - Гормональні маркери перебігу гестаційного процесу у жінок після екстракорпорального запліднення (ІКСІ), Молчанова О. О. (2014)
Рыкова О. В. - Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии (2014)
Воробйова Л. І. - Клінічний досвід застосування вагінальних супозиторіїв Ревітакса після електрохірургічного лікування патології шийки матки, Дунаєвська В. В., Гончарук І. В. (2014)
Багирова А. М. - Особенности менструальной функции гинекологических заболеваний у девушек-студенток высшего учебного заведения, Алиева Э. М., Гусейнова П. М., Алиева Н. Ш. (2014)
Подольський В. В. - Сучасні можливості відновлення та загоєння статевих органів нижнього відділу у жінок, Подольський Вл. В. (2014)
Волошин А. А. - Клинический анализ интра- и послеоперационных осложнений при гинекологических лапароскопических операциях (2014)
Головко Т. С. - Возможности эластографии в диагностике новообразований шейки матки, Бакай О. А. (2014)
Жук С. И. - Особенности коррекции вагинального микробиома при неоплазии шейки матки, Таран О. А., Лобастова Т. В. (2014)
Запорожченко М. Б. - Морфологічні особливості структури тканин лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Банахевич Р. М. - Аналіз результатів застосування проленових імплантів при корекції цистоцеле, Акімова К. Б., Єчин А. В., Парієнко К. О. (2014)
Барановська Г. А. - Неспецифічні інфекційно-запальні захворювання піхви: діагностика і тактика лікування (2014)
Суліма Г. М. - Перитонеальні тазові спайки у жінок репродуктивного віку: сучасне уявлення про етіологію та патогенез (2014)
Начетова Т. А. - Патогенетические механизмы формирования различных клинических вариантов вторичной аменореи у девочек-подростков (2014)
Пирогова В. І. - Нестероїдні протизапальні препарати у купіруванні післяопераційного болю у хворих з рецидивуючим генітальним герпесом, Литвинюк С. І., Шурпяк С. О. (2014)
Осипова Л. С. - Особенности диагностики герпетических инфекций (2014)
Жук С. І. - Новий погляд на призначення гормональної контрацепції, Захурдаева Л. Д. (2014)
Лещева Т. В. - Диференційований підхід до використання гормональної контрацепції у молодих жінок з ектопією шийки матки, які не народжували, Романчук Т. Б. (2014)
Сегедій Л. І. - Сучасний стан проблеми безпліддя та невиношування вагітності: перспективи поліпшення ситуації за умов запліднення in vitro (2014)
Гомон М. Л. - Порівняльна характеристика впливу анксіолітиків на хід анестезіологічного забезпечення при операціях на матці (2014)
ПЦР: надежная реакция (2014)
Заруцький Я. Л. - Наукова діяльність кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії та перспективи її подальшого розвитку, Клішевич Б. А., Рум’янцев Ю. В., Собко І. В. (2009)
Панов Ф. І. - Скліфосовський Микола Васильович (надбання відчизни. До 105 річниці зі дня смерті), Бондаревський А. О. (2009)
Сафонов В. Є. - Особливості хірургічної тактики при лікуванні хворих з бульозною емфіземою легень, ускладненою спонтанним пневмотораксом, Бондаревський А. О. (2009)
Тутченко М. І. - Малоінвазивні операції під контролем ультразвукової діагностики влікуванні абсцесів печінки, Світличний Е. В. (2009)
Матвійчук О. Б. - Особливості фагоцитарної активності у хворих із вториннимперитонітом, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Ястремська О. О. (2009)
Хоменко І. П. - Ускладнення гострих ерозивно-виразкових уражень упостраждалих з травматичним шоком, Ніколюк Д. П., Мащенко О. І. (2009)
Матвійчук Б. О. - Колостомія у лікуванні ускладненого дивертикулітуободової кишки, Бочар В. Т. (2009)
Лурін І. А. - Порівняльна оцінка діагностичної цінності методик топографо-анатомічної верифікації дистальних гілок верхньої прямокишкової артерії, Діброва В. А., Шудрак А. А., Цема Є. В., Уманець О. І., Кудінов Г. В., Нечай В. С., Яринич Ю. В., Біба О. П. (2009)
Головко С. В. - Застосування технології електрозварювання при виконанні органозберігаючих операцій на нирках, Савицький О. Ф., Гутверт Р. В., Кобірніченко А. А. (2009)
Савка І. С. - Профілактика та військово – лікарська експертиза при стресових пошкодженнях кісток у військовослужбовців (2009)
Страфун С. С. - Діагностичні критерії вибору методу лікування гангліонукистьового суглобу, Лєсков В. Г., Цівина С. А., Шипунов В. Г. (2009)
Федоров В. Г. - Анализ результатов лечения больных спереломами лодыжек, Наумов С. М. (2009)
Жупан Б. Б. - Вплив корекції артеріального тиску та метаболічної терапіїна результати операцій факоемульсифікації катаракти у хворих із супутньою серцево-судинною патологією, Тхоревський О. В., Храмов І. І., Семенова І. Ф. (2009)
Федірко І. В. - Досвід використання титанових мініпластин при лікування переломів кісток лицевого скелету в клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України, Лурін І. А., Козловський С. М., Шмідт П. А. (2009)
Погосян Ю. М. - Субпериостальная имплантация с костной аугментацией при частичной вторичной адентии челюстей, Погосян А. Ю., Галстян Л. Р. (2009)
Кручаниця І. І. - Порівняльна характеристика традиційних методів лікування гаймориту та з використанням фармакологічного препарату "Сінуфорте", Гербіш Ю. О., Семчишин І. М. (2009)
Мельник В. М. - Досвід успішної профілактики головних болей приспинальній анестезії, Котко О. М., Тхоревський О. В. (2009)
Janicka-Panek T. - Jednostka jako podmiot badan pedagogicznych i spolecznych (2017)
Tymoschuk N. M. - Formation of Professional Skills of Future Lawyers in the Process of Learning Foreign Languages, Dovhan L. I. (2017)
Voinarovska N. V. - Benefits and Drawbacks of Applying Innovative Teaching Techniques of Ed TPA for Training Tourism Specialists in English, Tkachuk I. V. (2017)
Voznyuk O. V. - Defining and Diagnosing the Gifted Students (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Виховання базових якостей особистості з дошкільного віку: аналіз програмового забезпечення (2017)
Антонюк Д. С. - Підходи до формування економічної компетентності особистості у науковій літератур (2017)
Бодрова Т. О - Організаційно-управлінські засади методичної підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Величко В. Є. - Організаційно-педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення в підготовці вчителів математики, фізики та інформатики (2017)
Вoйцицький А. П. - Впровадження iннoвaцiйних мeтoдик дiaгнocтики знaнь пpи пiдгoтoвцi фaхiвцiв iнжeнepнoгo пpoфiлю, Нeздвeцькa I. В. (2017)
Вознюк О. В. - Освітньо-виховне питання регіонів України на сторінках протестантської періодики (кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.) (2017)
Зузяк Т. П. - Естетичні засади професійної підготовки майбутніх учителів у жіночих духовних училищах Поділля (друга половина XIX – початок XX ст.) (2017)
Козаченко Г. В. - Теоретичні засади розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю (2017)
Копил Г. О. - Аспекти рефлексії в процесі формування інтеркультурологічної компетенції на заняттях з іноземної мови фахового спрямування (2017)
Косенко В. М. - Реалізація компетентнісного підходу на практичному занятті з навчальної дисципліни "Профілактика стоматологічних захворювань" (2017)
Кузько М. С. - Рівні, критерії та показники якості професійної підготовки майбутніх геологів у вищому навчальному закладі (2017)
Кульчицький В. Й. - Військово-патріотичне виховання молоді в українській радянській школі у 50-90 роках ХХ століття (2017)
Купрієнко Ю. В. - Шляхи презентації предметної інформації при навчанні галузевого перекладу (2017)
Литньова Т. В. - Розробка цільового компонента навчання іноземної мови в умовах відновлення вітчизняної шкільної освіти в повоєнний період (1946 – початок 1950-х років) (2017)
Лихошвед Н. В. - Розвиток іншомовної професійної компетентності майбутніх маркетологів за допомогою соціальних мереж (2017)
Майковська В. І. - Сутність і структура підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні (2017)
Максимова О. О. - Методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільників (2017)
Подолянчук С. В. - Методика визначення уточненого коефіцієнта компетентності експертів з оцінювання наукової діяльності (2017)
Рева Т. Д. - Програма елективного курсу "Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті" як об'єкт педагогічного проектування (2017)
Рибінська Ю. А. - Особливості формування навичок креативного перекладу в майбутніх перекладачів (2017)
Савельчук І. Б. - Парадигмальний підхід до підготовки фахівців соціальної сфери (2017)
Сайко М. М. - Застосування іншомовних подкастів для розвитку іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей, Мороз М. В., Свисюк О. В. (2017)
Cлоньовська О. Б. - Особливості підготовки вчителів України та Туреччини в контексті євроінтеграції (2017)
Тимченко С. В. - Активне навчання у формуванні професійного спілкування майбутніх авіафахівців у процесі вивчення професійної англійської мови, Зеленська Л. М. (2017)
Чернишова А. М. - Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії (2017)
Юрченко О. В. - Становлення мотиваційної сфери майбутніх учителів початкової школи на основі атрибутивного підходу як педагогічна умова їх підготовки до формування соціальної компетентності молодших школярів (2017)
Ямін Яо - Вокально-педагогічна освіта Китаю та її значення для самоорганізації навчального простору китайських студентів (2017)
Ящук С. П. - Застосування інтерактивних технологій навчання у формуванні професійно-правової компетентності студентів у вишах України, Європейського Союзу та Великобританії:порівняльний аспект (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Bondarenko V. - Concept of the journal "Mining of Mineral Deposits" of the National Mining University, Lozynskyi V., Kovalevska I., Sai K., Vvedenska T. (2016)
Халимендик Ю. - Обоснование параметров канатных анкеров для крепления выработок в условиях слоистых пород, Барышников Барышников, А. А. (2016)
Фальштынский В. - Обоснование параметров формирования полостей расслоения в породах кровли при газификации угольного пласта, Лозинский В., Саик П., Дычковский Р., Табаченко Н. (2016)
Sakhno S. - Destruction of rocks by the non-explosive depleting compounds during mining, Kobylianskyi B., Sakhno I. (2016)
Ковалевская И. - Исследование напряженно-деформированного состояния упрочненного приконтурного массива выемочной выработки комбинированной анкерной системой, Барабаш М., Гусев А. (2016)
Садовенко И. - Оценка экологических и технических рисков ведения горных работ на основе численного моделирования геофильтрации, Загриценко А., Подвигина Е., Деревягина Н. (2016)
Kravets V. - Increasing stability of underground mine workings by forming new geotechnical properties of adjoining layers via roller compaction, Zaychenko S., Gayko G. (2016)
Хоменко О. - Промышленные исследования зонального разрушения массива вокруг подземных выработок, Кононенко М., Нетеча М. (2016)
Nazymko V. - Implementing FLAC3D model for simulating deformation mechanism of steel frame support set by actual profile, Griniov V. (2016)
Игнатов А. - Исследование параметров процесса удаления глинисто-шламовых образований из кавернозных зон скважин (2016)
Шевченко В. - Методические рекомендации по применению ресурсосберегающих технологий и средств тонкой классификации по крупности и обезвоживания отходов урановых руд, Шевченко Г., Лебедь. Лебедь. (2016)
Светкина Е. - Получение сорбентов многоцелевого назначения на основе переработки зол, Тарасова А., Нетяга О. (2016)
Astafiev D. - Technological, economic and ecological aspects of selective coal mining from ultra-thin seams in conditions of Ukraine, Niedbalski Z., Leshchhorn F., Tymoshenko Ye. (2016)
Фомичов В. - Об эффективности производства энергоресурсов при оптимизации параметров социально-экономического баланса (2016)
Титул, содержание (2015)
Kovtun M. F. - Phylogeny and Ontogeny. To the Problem of the Relation of Individual and Historical Development in Organisms, Sheverdyukova H. V. (2015)
Harbar A. V. - Comparative Karyotype Analysis of Slugs of the Genus Arion (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae), Kadlubovska N. S., Harbar D. A. (2015)
Evtushenko K. V. - Distribution of the Spider Zelotes azsheganovae (Aranei, Gnaphosidae) on the East European Plain, Polchaninova N. Yu., Esyunin S. L. (2015)
Radchenko A. G. - First Record of Fossil Species of the Genus Tetramorium (Hymenoptera, Formicidae), Dlussky G. M. (2015)
Kovalchuk O. M. - A New Extinct Species of Pikeperch, Sander svetovidovi (Teleostei, Percidae), from the Late Miocene of Southern Ukraine (2015)
Yakovlev Ye. B. - The Effect of Temperature on the Development of Adult Generations of Entomopathogenic Nematode Steinernema arenarium Isolate CH, Kharchenko V. A. (2015)
Orlova M. V. - Some Factors Behind Density Dynamics of Bat Flies (Diptera, Nyc- teribiidae) — Ectoparasites of the Boreal Chiropterans: Omitted Predictors and Hurdle Model Identification, Kshnyasev I. A., Orlov O. L., Zhigalin A. V. (2015)
Tytar V. - Distribution of the Freshwater Snail Species Fagotia (Gastropoda, Melanopsidae) in Ukraine According to Climatic Factors. I. Fagotia esperi, Makarova N. (2015)
Kopij G. - Avian Diversity Along an Altitudinal Gradient in Highveld/Drakensberg Grasslands (2015)
Kovalyova I. M. - Comparative Aspects of the Morphogenesis and Morphology of the Wing Membranes of Bats (Chiroptera) and Flying Lemurs (Dermoptera) (2015)
Zerova M. D. - A New Species of the Genus Eurytoma (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) from the Seeds of Honey Locust Gleditsia triacanthos (Caesalpiniaceae) in Ukraine, Fursov V. N. (2015)
Hava J. U. - A New Species of Globicornis (Hadrotoma) (Coleoptera, Dermestidae, Megatominae), Damgaard A. L. (2015)
Rashevska H. V. - A Unique Colony of the Bobak Marmot, Marmota bobak (Rodentia, Sciuridae), in Steppes of the Right-Bank Ukraine, Semeniuk S. K. (2015)
Kurovskaya L. Ya. - In commemoration of Otto Nikolaevich Davydov, Kornyushin V. V., Kharchenko V. A. (2015)
Титул, содержание (2015)
Lakhwinder K. - A New Species of the Genus llirnalopsyche (Trichoptera, Rhyacophilidae), with Keys to and Catalogue of Indian Species, Malkiat S. Saini. (2015)
Toskina I. N. - Key to Palaearctic Species of the Genus Stagetus (Coleoptera, Ptinidae, Dorcatoniinae) (2015)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies Assigned to Apyrgota. III. Species of Afropyrgota gen. n. and Tylotrypes (Diptera, Pyrgotidae) (2015)
Mezhzherin S. V. - The Thick-Clawed Crayfish, Astacus pachypus (Crustacea, Decapoda, Astacidae), in Ukraine: Karyotype, Allozymes and Morphological Parameters, Kostyuk V. S, Garbar A. V., Zhalai E. I., Kutishchev P. S. (2015)
Kovalchuk O. M. - Early Pliocene Sturgeons and Bony Fishes from the Dniester Valley (Republic of Moldova), Marareskul V. A., Zakharov D. S., Obada T. F. (2015)
Koretsky I. A. - New Species of Praepusa (Carnivora, Phocidae, Phocinae) from the Netherlands Supports East to West Neogene Dispersal of True Seals, Peters N., Rahmat S. (2015)
Safarova F. E. - Endohelminths of Cypriniform Fish from Waterbodies of the Syrdarya River: Fauna and Distribution, Akramova F. D., Azimov D. A., Golovanov V. I., Shakarboev E. B. (2015)
Orlova M. V. - Attempt to Define the Complexes of Bat Ectoparasites in the Boreal Palaearctic Region, Orlov O. L. (2015)
Prokopenko E. V. - A Case Study of the Herb-Dwelling Spider Assemblages (Aranei) in a Meadow under the Power Transmission Lines in Ukrainian Carpathians (2015)
Титул, содержание (2015)
Snegovaya N. Yu. - A New Species of Testate Amoebae of the Genus Difflugia from the Freshwaters of Azerbaijan (Rhizopoda, Testacea, Difflugiidae), Tahirova E. N. (2015)
Andriichuk T. V. - On Sexual Dimorphism of Karyotypes of Viviparus viviparus and V. contectus (Gastropoda, Viviparidae), Garbar A. V. (2015)
Misiachna A. V. - The First Records of the Skipper Flies (Diptera, Piophilidae) from Ukraine, Korneyev V. A. (2015)
Korneyev S. V. - Rediscovery of Tephritis kogardtauica (Diptera, Tephritidae), Karimpour Y., Mohamadzade Namin S. (2015)
Fedun O. M. - Breeding Avifauna of the Waste Water Treatment Plants, Located in Northern Left-Bank Part of Ukraine, Usov O. Ye., Gavris G. G. (2015)
Tytar V. - Using Ecological Niche Modeling for Biodiversity Conservation Guidance in the Western Podillya (Ukraine): Amphibians, Mezhzherin S., Sobolenko L. (2015)
Vasyliuk O. V. - A Review of Major Impact Factors of Hostilities Influencing Biodiversity in the Eastern Ukraine (Modeled on Selected Animal Species), Nekrasova O. D. Shyriaieva D. V., Kolomytsev G. O. (2015)
Tokarsky V. A - Pasture of Big Ungulate Animals as Key Ecological Factor Influencing on the Fluctuation of Natural Habitat of Steppe Herbivorous Mammals (2015)
Goldin P. E. - Differences in Skull Size of Harbour Porpoises, Phocoena phocoena (Cetacea), in the Sea of Azov and the Black Sea: Evidence for Different Morphotypes and Populations, Vishnyakova K. A. (2015)
Zaichenko N. V. - Finding of Gyrodactylusperccotti (Plathelminthes, Gyrodactylidae) in Kyiv Region (2015)
Evtushenko K. V. - The First Record of the Salticid Spiders Sibianor larae and S. tantulus (Aranei, Salticidae) in Ukraine (2015)
Putchkov A. V. - The Ground Beetles of the Genus Anthracus (Coleoptera, Carabidae) of Ukraine, Nitochko M. I. (2015)
На пошану науково-педагогічної діяльності та з нагоди 95-річчя від дня народження кандидата філологічних наук, професора Ілька Вакуловича Корунця (2017)
Корунець І. В. - Людина багатьох талантів Григорій Кочур (1908-1994). Його внесок у повоєнну історію українського художнього перекладу (2017)
Ніконова В. Г. - Проблема адекватності перекладу художнього тексту: типи міжмовної мовленнєвої кореляції (2017)
Білоус О. М. - Засоби виразності в оригіналі та перекладі твору словесного мистецтва (2017)
Byalyk V. D. - A lexical quantor as a means of rendering knowledge in translation (2017)
Демецька В. В. - Проповідь у перекладі: адаптація vs репродукція (2017)
Карабан В. І. - Узус і переклад: з чого та на що ми перекладаємо?, Карабан А. В. (2017)
Kolomiyets L. V. - From illusory precision to fateful misrepresentation of meaning in the translation of political documents (2017)
Пермінова А. В. - Еволюція теоретичних моделей перекладу (2017)
Pylypenko R. J. - Ukrainische Erinnerungsorte in Nachbarschaftsdiskursen (2017)
Ананко Т. Р. - Особливості передачі оцінної лексики в перекладі твору Джорджа Орвелла "1984" (2017)
Bokova P. M. - El aspecto culturológico de la traducción (2017)
Голубенко Н. І. - Відтворення оригіналу в контексті когнітивного аспекту перекладу (2017)
Zaliesnova O. V. - La traducción artistica como el instrumento de la asimilación cultural del mundo (2017)
Засєкін С. В. - Перекладати просто: симпліфікація як перекладацька універсалія, Колесникова І. М. (2017)
Игина З. А. - Особенности передачи английских синтаксических единиц в русскоязычных переводах с позиции полушарных грамматик (2017)
Капранов Я. В. - Семна характеристика генералізованих і конкретизованих мовних одиниць у сучасному перекладознавстві (2017)
Кононець Ю. В. - Відтворення графічної інтерпретації англомовних вербальних товарних знаків в українському перекладі (2017)
Максімов С. Є. - Перекладацький аналіз тексту в світлі дискурс-аналізу (2017)
Навроцька І. - Політичний дискурс промов Дональда Трампа та Хілларі Клінтон: порівняльний аспект (2017)
Радчук В. Д. - Як перекласти поетичне "ледь-ледь"? (2017)
Рак Н. В. - Способи відтворення герундія та герундіальних конструкцій у перекладі технічного англомовного тексту, Гребенщікова Ю. В. (2017)
Селиванова Е. И. - Перевод юридической терминологии (2017)
Скрябіна В. Б. - Мовна і метамовна особистість жінки-перекладача (2017)
Сніцар В. П. - Переклад метафоричних термінів англомовного медичного дискурсу (на матеріалі термінології анатомії обличчя) (2017)
Чернікова О. І. - Перекладність мема: мем-еквівалент (на матеріалі англомовних кіномемів та їх перекладаів) (2017)
Шмігер Т. В. - Риторичні категорії тексту в перекладі полемічної літератури: "Тренос" Мелетія Смотрицького в перекладах українською та англійською мовами (2017)
Бутова В. О. - Особливості перекладу текстів різних жанрів у контексті лінгвокультуології, Заремська І. М. (2017)
Гатальська М. С. - Система засобів мовленнєвої маніпуляції в любовному дискурсі та способи її відтворення українською мовою (2017)
Горицкая Ю. В. - Проблемы перевода лексикализированных синтаксических групп (2017)
Дробаха О. В. - Еквівалентність у сучасному англо-українському перекладі (2017)
Єнько С. В. - Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та стратегії їх перекладу (2017)
Іваненко А. О. - Семантичний та прагматичний аспекти енантіосемії в перекладі з іспанської мови українською як вияв поляризації значень (2017)
Karpenko Yu. V. - Specifics of rendering personal names (2017)
Кирилова В. А. - Особливості відтворення міфологічних елементів повісті "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського у французьких перекладах Е. Крюби та Ж.-К. Маркаде (2017)
Кузнецова М. О. - Функціонування запозичень у сучасній італійській та українській мова: зіставний аналіз та перекладацький аспект, Бойчук К. В. (2017)
Кукаріна А. Д. - Мнемонічна медична абревіатура (2017)
Курбаль-Грановська О. О. - Англо-український переклад ідіоматичних виразів британського політичного дискурсу (на матеріалі періодичного видання "The Times") (2017)
Олефір Г. І. - Топонімія в перекладі, Дейнеко І. А., Дейнеко І. В. (2017)
Пашун О. В. - Перекладацькі трансформації психологічних термінів новогрецької мови українською як механізм досягнення адекватності (2017)
Петрова О. В. - Неологізми в сучасній італійській мові: структурно-семантичні характеристики та перекладацький аспект, Філоненко А. М. (2017)
Попович Ю. О. - Відтворення маркерів соціального статусу в описах убрання персонажів (на матеріалі українських перекладів англійських романів ХІХ століття) (2017)
Шкута О. Г. - Відтворення військової термінології українською мовою (на матеріалі сучасних публіцистичних текстів) (2017)
Мехдиханлы К. А. - Авторская интенция и инверсия (2017)
Чжу Цзинтао. - Когнитивная операция сравнения в логических моделях паремий с семантикой прогноза в китайском и русском языках (2017)
Черноватий Л. М. - Вплив особливостей тексту оригіналу на вибір стратегій перекладу (2017)
Бондаренко О. С. - Виробнича практика майбутніх перекладачів: досвід перекладацької компанії TRANSLATEL (2017)
Максименко Л. О. - Проблема перекладацьких стратегій у навчанні письмового двостороннього перекладу (2017)
Писанко М. Л. - Вправи для навчання майбутніх перекладачів усного послідовного перекладу (2017)
Poliova E. V. - Strategies for studying pre-election discourse neologisms in translation (2017)
Купрієнко Ю. В. - Методика поняттєвого аналізу галузевих текстів для формування предметної компетентності майбутніх перекладачів, Черноватий Л. М. (2017)
Панченко О. О. - Компетенції майбутніх перекладачів і тлумачів: спільне та відмінне (2017)
Тронь Т. В. - Особливості фахової підготовки майбутнього перекладача (2017)
Вимоги до оформлення рукописів (2017)
Титул, содержание (2015)
Syrota Ya. Yu. - Finding of Two Species from the Tribe Synhimantea (Nematoda, Acuariidae) in the Kyiv Zoological Park, Kharchenko V. O., Lyaskivskiy V. N., Kobylinsky V. V., Vasylkivska I. B. (2015)
Korneyev V. A. - A New Species of the Genus Ramuliseta (Diptera, Ctenostylidae) from Madagascar, with a Key to Species (2015)
Korneyev V. A. - Review of the Genus Geloemyia (Diptera, Pyrgotidae), with Discussion of its Taxonomic Position (2015)
Apoltsev D. A. - Beavers of the Genus Trogontherium (Castoridae, Rodentia) from the Late Miocene of Ukraine, Rekovets L. I. (2015)
Kosowska B. - Cytogenetic Examination of South American Tapirs, Tapirus terrestris (Perissodactyla, Tapiridae) from the Wroclaw Zoological Garden, Strzaea T., Moska M., Ratajszczak R., Dobosz T. (2015)
Sarabeev V. - Mortality of Juvenile Soiuy Mullet, Liza haematocheilus (Teleostei, Mugilidae), in the Sea of Azov Associated with Metacercariae (Digenea) (2015)
Tytar V. - Using Ecological Niche Modeling for Biodiversity Conservation Guidance in the Western Podillya (Ukraine): Reptiles, Sobolenko L, Nekrasova O. Mezhzherin S. (2015)
Kovtun M. F. - The Development of Olfactory Organ of Triturus vulgaris (Amphibia, Caudata), Stepanyuk Ya. V. (2015)
Mikhailov K. G. - On the Synonymy of Micaria modesta (Aranei, Gnaphosidae) (2015)
Дороговцев А. А. - Локальные времена самопересечения, Изюмцева О. Л. (2016)
Коробов В. И. - Робастный позиционный синтез для канонической системы, Ревина Т. В. (2016)
Наседкина Я. С. - Об условиях принадлежности подмногообразия F (2016)
Сухорольський М. А. - Граничні задачі для рівняння Гельмгольца в областях комплексної площини (2016)
Тоичкина Е. А. - Полугруппы эндотопизмов эффективных связных отношений (2016)
Шкапа В. В. - Найкращі тригонометричні і білінійні наближення класів (ψ, β) -диференційовних періодичних функцій (2016)
Auzinger W. - A note on similarity to contraction for stable companion (2x2)-matrices (2016)
Fen F. T. - Existence of positive solutions for nonlinear third-order m-point impulsive boundary-value problems on time scales, Karaca I. Y. (2016)
Öztürk E. - Existence and nonexistence of solutions of reaction-diffusion equation with Robin boundary condition, Kallı K. (2016)
Akgün R. - Polynomial approximation in Bergman spaces (2016)
Бабенко В. В. - Приближение некоторых классов многозначных периодических функций обобщенными тригонометрическими полиномами, Бабенко В. Ф., Полищук М. В. (2016)
Богданский Ю. В. - Принцип максимума для лапласиана по мере в области гильбертова пространства (2016)
Василянская В. С. - Аналоги сферического преобразования на гиперболической плоскости, Волчков В. В. (2016)
Değer U. - A note on degree of approximation by matrix means in generalized Hölder metric (2016)
Дудкін М. Є. - Блочні матриці типу Якобі, що відповідають двовимірній проблемі моментів: поліноми другого роду та функція Вейля, Козак В. І. (2016)
Заболоцький М. В. - Достатні умови існування кутової υ-щільності нулів цілої функції нульового порядку, Мостова М. Р. (2016)
Капустян О. В. - Глобальні атрактори імпульсних нескінченновимірних систем, Перестюк Н. А. (2016)
Рахматуллаев М. М. - О слабо периодических мерах Гиббса для модели Поттса с внешним полем на дереве Кэли (2016)
Prasad T. - Stability of versions of the Weyl-type theorems under tensor product, Rashid M. H. M. (2016)
Романюк В. С. - Кратный базис Хаара и m-членные приближения функций из классов Бесова. I (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Необхідні і достатні умови оборотності нелінійних диференційовних відображень (2016)
Терещенко Ю. - Україна та європейський історичний контекст у "Листах до братів-хліборобів" В’ячеслава Липинського (2015)
Осташко Т. - Родина В’ячеслава Липинського (2015)
Гедін М. - Формування ідей російського слов’янофільства (2015)
Васильчук В. - Життєвий шлях М. Драгомирова – київського, подільського і волинського генерал-губернатора (2015)
Поліш В. - Історичні та етнографічні дослідження Поділля першої половини ХІХ ст. (2015)
Юрченко О. - Розвиток освіти на Поділлі на початку ХХ століття (2015)
Білобровець О. - Соціогуманітарний простір поляків Волині у роки Першої світової війни (2015)
Лебедєва І. - Перші кроки Генерального секретаріату (за неопублікованими протоколами) (2015)
Коноваленко Г. - Союз земельних власників і Партія народної свободи в уряді Павла Скоропадського (2015)
Антонишин А. - Промисловість Поділля в добу гетьманату Павла Скоропадського (2015)
Сидоренко А. - Військова політика Української Держави П.Скоропадського (2015)
Snishchenko R. - Definition semantic load the links between economic category "financial security" and "risk" (2016)
Черніченко Г. О. - Генеза теорій руху капіталу в умовах глобалізації фінансових відносин, Пахомова О. А. (2016)
Швець Ю. О. - Оцінка податкового тягаря та способи його зменшення на підприємствах машинобудування, Морозова К. В. (2016)
Засадко В. В. - Загрози і ризики інфраструктурного забезпечення та їх вплив на гарантування економічної безпеки міст України (2016)
Завора Т. М. - Соціальна відповідальність як чинник забезпечення соціальної безпеки держави (2016)
Воробйова М. О. - Система органів регулювання державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Слатвінська Л. А. - Телеологічні орієнтири розвитку молокопродуктового підкомплексу (2016)
Semkova L. - Peculiarities of the allocation of local budgets in Ukraine (2016)
Климчук А. О. - Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників у забезпеченні формування механізму мотивації персоналу на підприємстві (2016)
Рубцова М. Ю. - Трансмісійний механізм впливу цінових коливань на ринку нафти на платіжні баланси та валютні курси країн нетто-експортерів і нетто-імпортерів нафти (2016)
Брятко А. А. - Антикризова політика європейських країн пострадянського простору: загальні риси та національні особливості (2016)
Marena T. - Actual typology of the world financial centers (2016)
Узун В. В. - Розвиток інтеграційних відносин в умовах глобалізації та регіоналізації світового господарства (2016)
Vasylenko A. - Currency regulation role in terms of the global financial environment destabilization (2016)
Bulatova O. - Processes of transnationalisation and regionalization in the context of global development (2016)
Чентуков І. Ю. - Оцінка інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства (2016)
Путятін Е. І. - Інтеграційні стратегії розвитку країн (2016)
Гечбаія Б. Н. - Креативний менеджмент як засіб управління організаційними змінами в діяльності підприємств України, Шимановська-Діанич Шимановська-Діанич, Л. М., Іщейкін Т. Є. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2016)
Янко А. - Етруські терміни з основою spur- у середземноморському контексті (2017)
Пількевич А. - "Нова лірика" Гвідо Гвініцеллі (2017)
Фігурний Ю. - Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у другій половині XVI ст. (2017)
Коцур В. - Феноменальність козацтва як визначальна детермінанта формування української ідентичності (2017)
Хмельницька Л. - Український портретний живопис у соціокультурних вимірах XVII–XVIII ст. (2017)
Жам О. - Документи фонду Києво-Печерської лаври як джерело дослідження історії лаврського млинарства ХVII – поч. ХХ ст. (2017)
Круглова. Круглова. - Писемні джерела з історії України XVI–XVIII століть в археографічних публікаціях Івана Каманіна (2017)
Кагамлик С. - Могильов як центр консолідації української церковної еліти та ширення київських культурних традицій (до 750-річчя Могильова і 300-річчя з дня народження архієпископа Георгія Кониського) (2017)
Гордійчук М. - Книгар Володимир Менчиць посеред українофілів Єлисаветграду 1870–1890-х рр. (2017)
Левчук О. - Актуальні проблеми міської злочинності та громадської безпеки у висвітленні київських газет 1905–1914 рр. (2017)
Добріян Д. - Листування Олександра Мурашка як джерело вивчення його особистості (2017)
Стичинський І. - Фронтове повсякдення Великої війни (1914–1918) в "листах" Федора Степуна (2017)
Довгалець О. - Ставлення польських політичних сил до українського національного руху в 1917 р. (2017)
Понипаляк А. - Соціальне походження та формування особистості Василя Кука у 1913–1929 рр. (2017)
Ганський В. - Економічні та суспільно-політичні умови розвитку Західної Білорусі у складі Польщі та їх вплив на розвиток туризму (1921–1939 рр.) (2017)
Дем’янчук П. - Особливості розвитку етнічних спільнот українського Донбасу протягом 1920-х – 1930-х рр. (2017)
Брайченко О. - Культура харчування українців у 1920–1930-х рр.: тенденції та зміни (2017)
Понипаляк О. - Формування старшинської та підстаршинської ланки Української повстанської армії (2017)
Висовень О. - Агентурно-оперативна та профілактична робота органів МДБ-КДБ УРСР щодо громади євангельських християн-баптистів (друга половина ХХ ст.) (2017)
Кузьменко В. - Дефіцит в повсякденних практиках сільських жителів УРСР в 1950–1960-х роках (за матеріалами Чернігівської області) (2017)
Гончаревський В. - "Українці" чи "європейці"? – цивілізаційний вимір національно-патріотичного виховання в сучасній Україні (2017)
Дєдуш О. - Ідеологія та національна ідентичність: етнологічний аспект (2017)
Отрошко Л. - Особливості символотворення в українському етнокультурному розвитку (2017)
Брайлян Є. - Вплив колоніальної політики в Карибському басейні на вступ Великої Британії до ЄЕС (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.) (2017)
Топольницька Ю. - Матеріальна підтримка материнства в УРСР, як один із напрямків державної політики (1965–1985 рр.) (2017)
Філатова Н. - Мовна ситуація у Донецькій області під час російської агресії у контексті сучасних етнокультурних тенденцій, Чирков О. (2017)
Люлька В. - Ісламофобія в Україні (1991–2017 рр.): історична ретроспектива (2017)
Казьмирчук М. - Вивчення музейного туризму у новітніх зарубіжних дослідженнях (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Кафедрі журналістики ОНУ імені І. І. Мечникова - 15 років! (2014)
Александров О. В. - Масово-комунікаційні моделі "Листів до любезних земляків" Григорія Квітки-Основ'яненка (2014)
Валькова К. Г. - "Типовий американець" очима радянських письменників (на матеріалі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова "Одноповерхова Америка") (2014)
Гусєва О. О. - Різноманітність тематики нарисів першої третини ХІХ століття (2014)
Грисюк В. П. - "Польові дослідження з українського сексу" О. Забужко у контексті рекламних соціально-комунікаційних технологій (2014)
Джиджора Є. В. - Служба на представлення святителя Миколая в Ільїній книзі: зауваги до символізації образа та авторської атрибуції (2014)
Дяченко О. В. - Про основні засоби комічного у фейлетонах Гермоніуса (за матеріалами газети "Одеський листок" (2014)
Коваленко А. Ф. - Харизма В'ячеслава Чорновола як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики "Пульс української незалежності: Колонка редактора" (2014)
Ковпак В. А. - "Радіо "Свобода": післявоєння інформаційно-комунікаційна стратегія (2014)
Порпуліт О. О. - Осмислення персуазивних особливостей публіцистики Івана Дзюби (2014)
Сіроткіна Г. А. - Літературна проблематика у фейлетонах І. Ільфа та Є. Петрова (2014)
Філіпенко Є. С. - Карикатура як креалізований текст (за матеріалами одеської газети "Червоний степ" (2014)
Яценко Г. В. - Українська національна свідомість у контексті публіцистики Івана Франка (2014)
Андрєєва О. С. - Дослідження спектру почуттів, викликаних шоковими елементами реклами (2014)
Бадюл Л. В. - Протестний імідж як основа соціально-групової організації: теоретичні аспекти (2014)
Березенко В. В. - Структура науки про PR (2014)
Зражевська Н. І. - Підходи до аналізу енігматичних текстів (2014)
Иванова Е. А. - Медиаграмотность как коридор возможностей: от медиабезопасности до социальной активности (2014)
Калинів А. Л. - До проблеми контентних спроможностей соціальних медіа (2014)
Кіца М. О. - Медіаекологія - еконоосфера - екологія довкілля: синонімічність понять в умовах глобалізації (2014)
Коміна Т. О. - Соціально-психологічні механізми комунікаційних технологій: з історії медіа-досліджень (2014)
Кондратюк М. - Маніпулювання емоціями як спосіб впливу ЗМІ на аудиторію (2014)
Ломоносова К. С. - Функціональна спрямованість текстів малої форми (2014)
Порфімович О. Л. - Технології візуального впливу (плакатистика) в контексті інформаційної війни (2014)
Ривліна В. М. - Культурна складова сучасного медіапростору (2014)
Смусь А. Г. - Аналіз програмного контенту православних телеканалів (2014)
Спрінсян В. Г. - Документаційний менеджмент на підприємстві: особливості функціонування (2014)
Стеблина Н. О. - Друга світова війна як міф сучасного російського спічрайтингу (на матеріалі промов перших осіб Російської Федерації на Красній площі (2014)
Хітрова Т. В. - Соціальні спільноти як простір формування групової пам'яті: новітні ефекти комунікації (2014)
Шевченко О. В. - Актуальні проблеми документної лінгвістики галузевого документознавства (на прикладі розгляду торговельної документації (2014)
Шилова В. В. - Комунікаційні технології в системі соціального інжинірингу (2014)
Бондар С. О. - Етимологія, еволюція, зловживання та інфляція КСПМ "криза" в медіадискурсі (2014)
Брошкова С. Л. - Екологізація як ключова передумова сталого розвитку транспортного сектору України, Берестеннікова О. М. (2014)
Брошкова С. Л. - Економіко-екологічна оцінка впливу дампінгу на стан морського середовища (2014)
Горецька С. Д. - Висвітлення проблеми наркоманії в українських мас-медіа (2014)
Мадей А. С. - Тема охорони історико-культурної спадщини України у контексті соціальних комунікацій (2014)
Маркова Г. Е. - Ореол "аморальності" та ефект "забороненого плоду" як складові концепції часопису для чоловіків (2014)
Михайлюта О. О. - Історія карикатури в українській пресі (2014)
Мітчук О. А. - Ліберальна журналістика в структурі гуманітарно-політичної парадигми (2014)
Монич Л. М. - Тенденції та перспективи існування інформаційних та аналітичних жанрів в літературно-художніх журналах (на прикладі журналів "Всесвіт" та "Дніпро" (2014)
Подашевська Т. Л. - Соціально-політичні технології у ЗМІ (2014)
Подобна Є. В. - Медичні часописи полтавської губeрнії (1892-1917 рр. ) (2014)
Полумисна О. О. - Прецедентні феномени в публікаціях інтернет-видання "Українська правда" (2014)
Бессараб А. О. - Проект "Світова столиця книги" як комунікаційний феномен (2014)
Дудченко Л. М. - Типологічний аналіз ділових видань "Financial Тimes" ("Фінансові часи", Велика Британія) та "Деловая неделя-FT" (Україна) (2014)
Іваницька Б. В. - Роль ЗМІ Галичини міжвоєнного періоду в удосконаленні селянського землевпорядкування: продовження традицій і новаторство (на прикладі фахово-господарських періодичних видань та репертуару книжкової продукції) (2014)
Козиряцька С. А. - Спеціалізовані видання з медицини як складова веб-каталогів медичних сайтів (2014)
Миколаєнко А. Ю. - "Смолоскип" як осередок самореалізації сучасної творчої молоді (2014)
Мудра І. М. - Статут редакції - фундамент незалежності ЗМІ (2014)
Савчин Ю. О. - Особливості рубрикації та структури сатирично-гумористичного журналу "Будяк" (1921-1923 рр. ) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Бабенко В. Ф. - Об оптимальном восстановлении свертки n функций по линейной информации, Гунько М. С. (2016)
Бабилуа П. К. - Проверка гипотез о равенстве плотностей распределения, Надарая Э. А., Сохадзе Г. А. (2016)
Wan X. - Lp-dual mixed affine surface areas, Wang W. (2016)
Дереч В. Д. - Класифікація скінченних нільнапівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставною напівгрупою (2016)
Максименко С. І. - Топологічна стабільність усереднень функцій, Марункевич О. В. (2016)
Миронюк В. В. - Колмогоровські поперечники анізотропних класів Бєсова періодичних функцій багатьох змінних (2016)
Моторная О. В. - О классификации интегрируемых на отрезке функций, Моторный В. П., Седунова В. В. (2016)
Прикарпатський А. К. - Про цілком інтегровні дискретизації типу калоджеро інтегровних за Лаксом нелінійних динамічних систем і пов’язані з ними коприєднані орбіти типу Маркова (2016)
Пташник Б. Й. - Крайова задача з мішаними умовами для лінійних безтип них рівнянь з частинними похідними, Репетило C. М. (2016)
Севостьянов Е. А. - Об устранении изолированных особенностей классов Орлича – Соболева с ветвлением (2016)
Hatamleh R. - Triangular models of commutative systems of linear operators close to unitary operators, Zolotarev V. A. (2016)
He J. - A modified Newton method for a quadratic vector equation arising in markovian binary trees, Huang T.-Z., Deng L.-J. (2016)
Кожухова Т. В. - Закономірності й тенденції еволюції теорії сталого розвитку (2016)
Алексич К. О. - Методичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції як основного важелю ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання (2016)
Крилов Д. В. - Особливості формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах (2016)
Parmacli D. - Main directions of strengthening economic security of the enterprise, Ianioglo A. (2016)
Мартінович В. Г. - Аналіз існуючих методичних підходів до діагностики рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Плигач К. Д. (2016)
Романовська Ю. А. - Формування механізму розвитку фонду охорони навколишнього природнього середовища (2016)
Marena T. V. - Financial issues of regional development and interregional cooperation of Ukrainian regions (2016)
Завора Т. М. - Тенденції зміни державного боргу України та дефіциту державного бюджету в часовому аспекті, Гулай О. В. (2016)
Носань Н. С. - Роль бренду у забезпеченні ефективної маркетингової діяльності підприємства (2016)
Кислова Л. А. - Застосування бенчмаркінгу в управлінні економічною безпекою металургійних підприємств (2016)
Толпежніков Р. О. - Формування парадигми еко-маркетингу на промисловому підприємстві (2016)
Калініна С. П. - Соціальні виміри трансформації міжнародних економічних відносин: трудоресурсний аспект, Давидюк Л. П. (2016)
Vasylenko A. - The preconditions for the regional currency unions formation (2016)
Захарова О. В. - Розвиток світового авіаційного транспорту в умовах посилення глобалізаційних процесів (2016)
Putkaradze R. - Economic growth and the challenges of getting closer with the EU for Georgia (2016)
Беззубченко О. А. - Оцінка перспектив розвитку міжрегіональних торгово-економічних зав’язків України з країнами ЄС, Хоцька Я. О. (2016)
Балабанова Н. В. - Економічні наслідки створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2016)
Черніченко Г. О. - Теорія і практика екологізації міжрегіонального співробітництва, Мітюшкіна Х. С. (2016)
Bulatova O. - Regionalization of the world economy (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2016)
Різун В. - До питання про соціально-комунікаційні наукові проблеми і наукові проблеми взагалі (2013)
Виходець О. - Засади культури соціальних комунікацій при складанні даних (2013)
Джиджора Є. - Символізація образу Діви Марії у Службі на Різдво Богородиці (2013)
Зражевська Н. - Культурні дослідження медіакультури (2013)
Шевченко Т. - Вплив особливостей функціонування телебачення та Інтернету на процес штучного формування медіа-аудиторій (2013)
Валькова К. - Коммуникативные особенности американской рекламы 30-х годов в восприятии советских публицистов (по материалам путевых очерков Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Одноэтажная Америка" (2013)
Дяченко О. - Средства и приемы воздействия на читателя в фейлетонах В. М. Дорошевича (2013)
Філіпенко Є. - Особливості персуазивної комунікації у фейлетонах Івана Микитенка (мовностилістичний аспект) (2013)
Бондаренко Т. - Проблематика екологічних рухів на сторінках журналу "Ecologist" (2013)
Мітчук О. - Інформаційний чинник діяльності української періодики кінця XIX- початку XX століття (2013)
Порфімович О. - Кримінальна журналістика: експерементальні підходи з визначення впливу медіанасильства на аудиторію ЗМІ (2013)
Рижко О. - ЗМІ та ціннісні орієнтації майбутніх журналістів (2013)
Сидун І. - Одеська та центральноросійська преса щодо проблем рабства в США під час громадянської війни - діалог культур другої половини ХІХ століття (2013)
Андрєєва О. - Захист споживачів від неетичної реклами: законодавчі та конституційні засади (2013)
Іванова О. - Екранна мова та екранна культура: зброя vs обладунки телереклами (2013)
Стеблина Н. - Стратегії PR-звернень у соціальних мережах (2013)
Степанюк Н. - Психологічні впливи оформлення рекламних текстів (2013)
Хмель О. - Мифология как средство манипулирования в политической рекламе (на примере парламентских выборов 2012 г. (2013)
Білограць Х. - Особливості дизайну та матеріально-технічного втілення друкованих студентських періодичних видань (2013)
Вовк І. - Пластова видавнича діяльність в еміграції США (2013)
Іваницька Б. - Редакційно-видавнича діяльність Галицько-Руської Матиці, її роль у становленні фахової періодики й розвитку редакційно-видавничої справи (2013)
Кіца М. - Заборонені види політичної реклами в українській пресі (2013)
Мудра І. - Відділ маркетингу у структурі редакції газети (2013)
Фурманкевич Н. - Стереотипізація ґендерних рекламних образів на телебаченні (2013)
Шевченко Т. - Редакторський аналіз видання: логічний аспект (на прикладі газети "Народна армія" (2013)
Янів Г. - Відображення варіантів тексту фольклорного твору як один з аспектів наукового редагування (2013)
Сіроткіна Г. - Проблемно-тематичні лінії фейлетонів І. Ільфа та Є. Петрова в газеті "Правда" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Від редакційної колегії (2013)
Левченко Ф. М. - Методологічні підходи до аналізу системи медичного забезпечення військ (сил) (2009)
Бадюк М. І. - Стан законодавчого та нормативно-правового забезпечення підготовки офіцерів медичної служби запасу, Малиш О. О. (2009)
Лур’є К. І. - Система медичного забезпечення населення Запорізької області в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (2009)
Бадюк М. І. - Щодо необхідності удосконалення форм статистичної звітності амбулаторно-поліклінічних закладів Міністерства оборони України, Бібік Т. А., Романюк Ю. А. (2009)
Отрошко А. П. - Структурування діяльності щодо зниження ризику небезпеки медичних процедур для пацієнта (2009)
Котуза А. С. - Оптимізація управління військовим госпіталем на основі системного підходу до об’єкта управління, Серебряков О. М., Філіпішин В. П. (2009)
Головко С. В. - Досвід використання нових методик в лікуванні варикоцеле, Стеценко В. О., Савицький О. Ф. (2009)
Головко С. В. - Випадок розриву калиткового відділу уретри при відходжені каменя сечового міхура, Собков Я. В., Савицький О. Ф., Валерко Д. О. (2009)
Хитрий Г. П. - Особливості змін про­ і протизапальних медіаторіву потерпілих з холодовою травмою, Осадча О. І., Боярська Г. М. (2009)
Красюк О. А. - Ефективність комбінованого лікування метаболічного синдрому у військовослужбовців (2009)
Ярош О. О. - Різновиди остеохондрозу та їх відношення до формування вертеброгенних некомпресійних попереково­крижових больових синдромів, Околот Ю. В. (2009)
Кулиев Р. И. - Сравнительное изучение показателей липидного обмена и андрогенных гормонов у больных ишемической болезнью сердца среди военнослужащих различного возраста, Ширванова Р. А. (2009)
Коваль О. В. - Загальна багаторічна захворюваність військовослужбовців Збройних Cил України: захворюваність військовослужбовців офіцерського складу (Повідомлення перше), Бєлов О. А., Лопін Є. Б. (2009)
Бичкова С. А. - Імунний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім метаболічним синдромом (2009)
Бібік Т. А. - Медико­організаційні заходи щодо оптимізації диспансерного динамічного спостереження завійськовослужбовцями з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, Мороз Г. З., Ткаленко О. М. (2009)
Колос О. П. - Судово-медична характеристика пошкоджень різних видів тканин (матеріалів) одягу при пострілах з використанням патронів "ПНД-9П", споряджених еластичними кулями (2009)
Лисенко І. В. - Вплив комплексів на основі німесуліду та диклофенаку натрію з Sysadoa на функціональний стан шлунково-кишкового тракту щурів (2009)
Торбін В. Ф. - Екологічна характеристика навколишнього середовища Львівської області, Хобзей М. К. (2009)
Подаваленко А. П. - Захворюваність на повітряно-крапельні інфекції у Харківській області, Чумаченко Т. О., Карлова Т. О., Головчак Г. С. (2009)
Задорожна В. І. - Молекулярна епідеміологія ВІЛ-інфекції (Аналітичний огляд), Фролов А. Ф. (2009)
Варус В. І. - Підвищення надійності професійної діяльності військовослужбовців сил спеціальних операцій з використанням психофізіологічного тренажу, Швець А. В., Колесюк В. С. (2009)
Устінова Л. А. - Актуальні питання захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Збройних Cилах України, Савицький В. Л., Хижняк М. І. (2009)
Мойсеєва Г. В. - Cтан імунітету проти кору дитячого та дорослого населення м. Києва, Задорожна В. І., Маричев І. Л., Новик Л. В., Павленко К. В. (2009)
Марієвський В. Ф. - Удосконалення епідеміологічного нагляду за гострими кишковими інфекціямиу військах, які дислоковані в басейнах крупних річок, Устінова Л. А., Лугова Г. В. (2009)
Савицький В. Л. - Військово-епідеміологічне значення інфекційних та паразитарних хвороб військовослужбовців Збройних Cил України в сучасних умовах, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Гук А. В. (2009)
Шевченко В. Є. - Шляхи мінімізації зниження боєздатності військовослужбовців підрозділів спеціальних операцій в жарких умовах (2009)
Левченко О. Є. - Гостра токсичність подразнюючих композицій на основі морфоліду пеларгонової кислоти такапсациноїдів при їх інгаляційному надходженні (2009)
Гринзовський А. М. - Аналіз санітарно-гігієнічної та протиепідемічної складової вітчизняних військових циркулярів XVІІІ століття, Бардов В. Г., Омельчук С. Т., Котуза А. С., Кузьмінська О. В. (2009)
Нікітюк О. В. - Сторінки історії Київського військово-медичного училища (1939-1958 рр.) (2009)
Пам’яті Марка Михайловича Городецького (20.05.1923 – 29.12.2009) (2009)
Войтер А. П. - Оптимізація довжини пакетів даних в адаптивних радіомережах (2017)
Терентьєв О. М. - Технологія руйнування гірських порід комбінованим вибухо-механічним навантаженням, Гонтарь П. А. (2017)
Nesteruk I. - Statistics based models for the dynamics of Chernivtsi children disease (2017)
Romanuke V. V. - Finding an optimal decisions’ subset by minimaximax regret criterion regarding instability of the decision function (2017)
Voskoboinick V. A. - Effect of fluid viscosity on noise of bileaflet prosthetic heart valve, Redaelli A., Chertov O. R., Fiore B. G., Voscoboinick A. V., Rudnitskii A. H., Tereshchenko L. M., Siryk S. V., Lucherini F. (2017)
Кузнєцова Н. В. - Моделювання фінансового ризику в телекомунікаційній сфері, Бідюк П. І. (2017)
Терейковський І. А. - Метод кодування вихідного сигналу нейромережевих моделей, Терейковська Л. О. (2017)
Смирнов И. В. - Влияние нанодисперсных модификаторов на структуру и свойства плазменно напыленных покрытий, Чёрный А. В., Фурман В. К., Долгов Н. А. (2017)
Чернятевич А. Г. - Уточнення термодинамічної моделі рафінування конвертерної ванни під час продувки через триярусну кисневу фурму, Молчанов Л. С., Юшкевич П. О. (2017)
Юркова О. І. - Структура і механічні властивості квазікристалічного Al94Fe3Cr3-сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску, Бякова О. В., Кравченко О. І., Гущик Д. В. (2017)
Ямшинський М. М. - Окалиностійкість середньовуглецевих жаростійких хромоалюмінієвих сталей в екстремальних умовах, Федоров Г. Є. (2017)
Колобродов В. Г. - Мінімальна сприймана різниця температур медичного субдискретного тепловізора, Луцюк М. М. (2017)
Мельник В. М. - Дистанційне керування тепломасообміном у біореакторах технологічних ліній, Фесенко С. В. (2017)
Тимчик Г. С. - Вплив процесів конвекції в рідині на похибку вимірювання теплопровідності методом прямого підігріву термістора, Матвієнко А. М., Терещенко М. Ф., Матвієнко С. М. (2017)
Zelenchuk T. V. - Obtaining of peracetic cellulose from oat straw for paper manufacturing, Deikun I. M., Barbash V. A. (2017)
Остапенко А. А. - Оцінка впливу амфотерних полімерних смол на ступінь утримання волокна і забруднення підсіткових вод, Барбаш В. А., Рудзей Ф. П. (2017)
Автори номера (2017)
Бокало М. М. - Крайова задача для нелінійних параболічних рівнянь із запізненням та виродженням у початковий момент, Ільницька О. В. (2016)
Ergören H. - Impulsive functional differential equations of fractional order with variable moments (2016)
Загороднюк С. М. - Ортогональные многочлены, ассоциированные с некоторыми пучками якобиевого типа (2016)
Koşar B. - T-radical and strongly T-radical supplemented modules, Nebiyev C. (2016)
Кузнецов В. А. - Взаимные углы обхода частиц в броуновских стохастических потоках со старшим показателем Ляпунова, равным нулю (2016)
Лось В. М. - Класичні розв’язки параболічних початково-крайових задач і простори Хермандера (2016)
Романюк А. С. - Оценки наилучших билинейных приближений классов Brp,ɵ и сингулярных чисел интегральных операторов, Романюк В. С. (2016)
Ekrem Savaş - Lλ-double statistical convergence of order α in topological groups (2016)
Севостьянов Е. А. - О локальном поведении открытых дискретных отображений классов Орлича – Соболева (2016)
Skrypnik W. I. - Coulomb dynamics near equilibrium of two equal negative charges in the field of fixed two equal positive charges (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Умови існування обмежених і майже періодичних розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь зі збуренням розв'язків (2016)
Арабаджи С. С. - Маріупольський грецький суд: сфери діяльності та проблеми функціонування (2016)
Voitovych N. - Dwelling as a locus of life / temporary stay of the characters of "lower" mythology (a study based on ethnographic materials) (2016)
Волониць В. С. - Система кредитування ніжинських греків в контексті розвитку торговельних відносин на українських землях у ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2016)
Грукач В. О. - Законодавчі ініціативи київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова та їх імплементація у Південно-Західному краї (2016)
Небрат С. Г. - Погребения ингульской катакомбной культуры с костями животных (2016)
Папазова А. В. - Вивчення діяльності ордену єзуїтів на українських землях в останній третині XVI – першій половині XVII ст. дослідниками незалежної України (2016)
Ревенко В. В. - Організація навчально–виховної роботи в сільських школах Південної України в повоєнний період (2016)
Романцов В. М. - Маріупольські більшовики в боротьбі за владу в 1917 р. Уроки історії на порозі столітнього ювілею революції (2016)
Сацький П. В. - Ідеологічно-організаційне забезпечення будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів (1950-1953 рр.) (2016)
Тарасов В. В. - Кава, сигарети та шоколад у повсякденній комунікації "переміщених осіб" у повоєнній Німеччині та Австрії 1945-1948 рр. (за матеріалами візуальних та документальних джерел) (2016)
Тарнавський Р. Б. - Докторати з етнографії та етнології у Львівському університеті (1930-ті роки) (2016)
Шипік Н. Ф. - Використання праці в’язнів у виправно-трудових установах Донецької та Луганської областей у другій половині 1940-х рр. (2016)
Гаврилова Н. В. - Фактор фінансування Ісламської держави в контексті сирійського конфлікту, Бушуєв Г. О. (2016)
Грінько О. - Історія формування та етапи розвитку регіональної політики Європейського Союзу (2016)
Зельманович І. І. - "Заморожені" конфлікти, як інструмент геополітичного протистояння (2016)
Івасечко О. Я. - "Брексіт" як новітня загроза цілісності Європейського Союзу: економічні та соціальні наслідки, Коваль О. В. (2016)
Ільницька У. В. - Зовнішньополітична стратегія ФРН у формуванні європейської системи безпеки й оборони та врегулюванні конфлікту на Сході України (2016)
Каріх І. В. - Гуманітарна сфера як об’єкт політики безпеки (2016)
Катеринчук П. М. - Роль нових медіа у виборчому процесі: рецепція досвіду США (2016)
Козьма В. В. - Особистість як суб’єкт політики (2016)
Кужельний М. О. - Теорія і практика концептуального ізоляціонізму у зовнішній політиці України (2016)
Lopata M. - Analiza porównawcza mniejszościowych rządów koalicyjnych krajów grupy Wyszehradzkiej (2016)
Мамонтова Е. В. - Суспільний діалог як інструмент публічної політики: теоретико-методологічний аспект (2016)
Маруховська-Картунова О. О. - Періодизація генези етноконфліктологічних досліджень на Заході у ХХ-ХХІ ст.: багатоманітність концептуальних підходів (2016)
Одарченко К. Ю. - Теоретично-практичний вимір внутрішньопартійної комунікації на тлі соціальної моделі взаємодії в Україні (2016)
Осадчук І. Ю. - Політичний режим Північної Кореї (1991–2016): тоталітаризм чи посттоталітаризм? (2016)
Парлюк В. І. - Трансформація партійної системи Австрії (2016)
Піпченко Н. О. - Міжнародна інтернет-комунікація Європейського Союзу: тенденції та перспективи (2016)
Прондзинська К. М. - Причини конфлікту на Південному Сході України: до питання про співвідношення внутрішніх та зовнішніх чинників (2016)
Ржевська Н. Ф. - Рейтингова модель як форма оцінки аналітичних центрів: про деякі індекси рейтингу (2016)
Третяк О. А. - Імплікативність та предикативність політичної істини: між технологізмом і дискурсивною онтологією (2016)
Трофименко А. В. - Правові засади проведення антитерористичної операції в Україні (2016)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія Австралії (2016)
Тупиця О. Л. - Громадянське суспільство в Україні: соціальні та демократичні орієнтири (2016)
Шевченко М. І. - Принцип діалогу культур як основа міжкультурної комунікації (2016)
Сидорук Т. В. - Кіянка І. Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології / І. Кіянка. – Львів: Простір-М, 2016. – 387 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Баган М.П. - Нестримний рух і творчість (до 80-ліття професора М.П. Кочергана) (2016)
Тандем науки і мистецтва (2016)
Із житейської мудрості професора М.П. Кочергана (2016)
Fabian М.Р. - Quantitative and qualitative peculiarities of the words denoting etiquette in English, Ukrainian and Hungarian (2016)
Терехова С.І. - Репрезентації орієнтаційної референції до теперішнього часу в українській, російській та англійській мовах: зіставний поліпарадигмальний аналіз (2016)
Терехова Д.І. - Талант і його прихильники (характеристика стимулу талант та його корелятів у східнослов’янських мовах за результатами психолінгвістичного експерименту) (2016)
Ващенко О.О. - Українські і чеські фразеологічні одиниці з колоративним компонентом "білий", Степанюк О.В. (2016)
Garbuzová R. - Václav Vondrák – český inteligent rozený na Volyni (2016)
Марутовська О.О. - Емотивно-резонансні властивості постмодерністського сенсорного образу в текстах англомовного епічного фентезі (2016)
Мінчак Г.Б. - Реідеологізація ідеологічно маркованої лексики в українськомовному публіцистичному дискурсі періоду незалежності (2016)
Roshchupkin О.Yu. - Means of narrative space construction: a cognitive perspective (2016)
Талько С.В. - Антропометричні метафори й порівняння в українській і англійській мовах у світлі теорії антропоцентризму (2016)
Тараненко О.О. - Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Коробова І.О. - Новітні телескопізми сучасної української мови (2016)
Оксанич М.П. - Структурні особливості порівняльних підрядних речень у мові середньоверхньонімецького періоду (2016)
Швачко С.А. - Номинативные и коммуникативные единицы: контрастивные аспекты (2016)
Kapranov O. - William Hague’s discourse involving EU-Ukraine association agreement: Ukraine as other or self (2016)
Качмар О.Ю. - Типологія комунікативних стратегій у психотерапевтичному дискурсі (2016)
Шнуровська Л.В. - Теоретичні засади вивчення категорії модальності в сучасній лінгвістиці (2016)
Кагановська О.М. - Перекладознавчий аспект дослідження текстових концептів у ракурсі кореляції можливих світів і наративу (2016)
Межжеріна Г.В. - Переклад термінів-композитів з лексемними морфемами (на матеріалі англійської та української авіаційних терміносистем) (2016)
Дорофеєва М.С. - Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу (2016)
Інформація. Вимоги до рукописів (2016)
Содержание (2015)
Страничка редактора (2015)
К дню рождения (2015)
Арустамян О. М. - Отруєння талієм та його сполуками, Ткачишин В. С. (2015)
Кочін І. В. - Організація надання медико-санітарної допомоги населенню в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру, Хандога Е. В. (2015)
Черний В. И. - Особенности нутритивной поддержки при критических состояниях, обусловленных острой церебральной недостаточностью, Куглер С. Е., Черний Т. В. (2015)
Яковлева Э. Б. - Инфузионно-трансфузионная терапия (посттрансфузионные осложнения, синдром гомологической крови). Лекция для врачей-интернов, Говоруха И. Т., Железная А. А., Джоджуа Т.В. (2015)
Шлапак И. П. - Новые возможности парентерального питания у больных сахарным диабетом, Недашковский С. М., Галушко О. А. (2015)
Белая И. Е. - Особенности биопотенциалов сердца у больных в остром периоде инфаркта миокарда (2015)
Підгірний Я. М. - Вибір емпіричної антибіотикотерапії у хворих з гострим панкреатитом, Підгірний Б. Я. (2015)
Винник Ю. С. - Эффективность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) в терапии острого панкреатита, Миллер С. В., Теплякова О. В., Цедрик Н. И., Онзуль Е. В. (2015)
Козина О. С. - Влияние старта тромбопрофилактики на частоту тромботических и геморрагических осложнений, Клигуненко О. М. (2015)
Нетяженко В. З. - Цитопротекція міокарда в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, Нетяженко Н. В., Мальчевська Т. Й. (2015)
Черний В. И. - Антагонист глутаматных NMDA-рецепторов (амантадина сульфат) в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы, Андронова И. А., Городник Г. А., Назаренко К. В., Черний Т. В. (2015)
Галушко О. А. - Сучасні аспекти лікування ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет (2015)
Растворы гидроксиэтилкрахмалов в практике интенсивной терапии: что? где? когда? (2015)
Холинергическая стратегия лечения когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии и метаболическом синдроме (2015)
Криштафор А. А. - Оценка выраженности стрессовой реакции на боевую травму как элемент мониторинга состояния пациента в отделении интенсивной терапии (2015)
Применение фруктозосодержащей инфузионной среды Гликостерил® в практике интенсивной терапии (2015)
Світлик Ю. О. - Особливості впливу лідокаїну, ропівакаїну та бупівакаїну, введених епідурально, на ритм та провідність серця (2015)
Пасієшвілі Н. М. - Визначення прогностичних маркерів передчасних пологів як спосіб профілактики перинатальних ускладнень (2015)
Богуславська Н. М. - Періопераційна оцінка стану гемодинаміки та рівня болю у молодих пацієнтів при травматологічних операціях, Георгіянц М. А. (2015)
Хижняк А. А. - Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією, Михневич К. Г., Баусов Є. О., Дубівська С. С. (2015)
Пушкар М. Б. - Маркери стресу та стан регуляторних систем при аденотомії у дітей, Георгіянц М. А. (2015)
З плеяди захоплених наукою та навчально-педагогічною діяльністю. До 70-річчя Ігоря Васильовича Кочіна (2015)
Пам’яті Ігоря Порфирійовича Шлапака (2015)
Орест Андрійович Цімейко (2015)
Сискос Е. - Торговий баланс і видобуток нафти і природного газу в країнах Європейського Союзу та Організації чорноморського економічного співробітництва, Дарвіду К. (2017)
Адамик В. - Альтернативи зовнішньоторговельної політики країн, що розвиваються, у контексті пошуку шляхів подолання бідності (2017)
Дугінець Г. - Трансформація зовнішньоторговельних потоків України у контексті реалізації асоціації з ЄС (2017)
Шаров О. - Відносини України з МВФ як важливий фактор національної економічної безпеки (2017)
Дзюблюк О. - Неконвенційні заходи монетарної політики: досвід федеральної резервної системи США (2017)
Танасас Г. - Креативний облік у футбольних клубах Греції, Смараідос В. (2017)
Наші автори (2017)
Вакарчук Б. С. - Неравенства типа Джексона с обобщенным модулем непрерывности и точные значения n-поперечников классов (ψ,β)-дифференцируемых функций в L2. III (2016)
Гречнева М. А. - О существовании поверхности псевдоевклидова пространства с заданным грассмановым образом, Стеганцева П. Г. (2016)
Dragomir S. S. - Integral inequalities of the Hermite – Hadamard type for K-bounded norm convex mappings (2016)
Моравецкая К. В. - Диференційовність борелівських мір уздовж векторних полів на банахових многовидах з рівномірною структурою (2016)
Özkartepe P. - Interference of the weight and boundary contour for algebraic polynomials in the weighted Lebesgue spaces. I, Abdullayev F. (2016)
Пилипенко А. Ю. - Гранична теорема для зліченних систем стохастичних диференціальних рівнянь, Танцюра М. В. (2016)
Романюк А. С. - Энтропийные числа и поперечники классов Brp,θ периодических функций многих переменных (2016)
Sofo A. - Half integer values of order-two harmonic numbers sums (2016)
Eskandani G. Z. - Approximation of general α-cubic functional equations in 2-Banach spaces, Rassias J. M. (2016)
Пипка О. О. - Про зв’язки між центральними рядами в деяких локально скінченних групах (2016)
Савицький В. Л. - Медичне забезпечення Збройних Сил України в антитерористичній операції: досвід та напрямки його удосконалення, Майданюк В. П., Власенко О. М., Стриженко В. І., Булах О. Ю. (2015)
Бадюк М. І. - Оптимізація лікувально-евакуаційного забезпечення військових частин Збройних Сил України оперативно-тактичного рівня в умовах антитерористичної операції, Жупан Б. Б., Солярик В. В., Ковида Д. В. (2015)
Хитрий Г. П. - Особливості організації анестезіологічної та реаніматологічної допомоги пораненим в умовах збройного конфлікту, Мельник В. М., Онищенко А. К. (2015)
Мельник В. М. - Організаційні принципи лікувальних заходів під час транспортування постраждалих і хворих військовослужбовців на етапи медичної евакуації в умовах проведення антитерористичної операції, Хитрий Г. П., Горошко В. Р. (2015)
Кожокару А. А. - Організація, стан і проблемні питання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ (сил) під час проведення антитерористичної операції, Гуменюк К. Г., Іванько О. М., Литовка С. Л., Цілько С. В. (2015)
Кожокару А. А. - Роль і місце санітарно-епідеміологічної служби в системі медичного забезпечення військ (сил) у зоні проведення АТО, Гуменюк К. Г., Огороднійчук І. В., Литовка С. Л., Дядюк І. П. (2015)
Лихота А. М. - Стан стоматологічної допомоги військовослужбовцям в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, Коваленко В. В., Лищишин М. З., Федірко І. В. (2015)
Заруцький Я. Л. - Особливості надання хірургічної допомоги під час антитерористичної операції, Ткаченко А. Є. (2015)
Осьодло Г. В. - Клініко-епідеміологічний аналіз гастроентерологічної патології в учасників АТО, Гончаров Я. П., Бесага В. В., Гамма М. О., Деркач З. В., Іляшенко Ю. М., Сивак В. Г. (2015)
Савицький В. Л. - Інфекційні захворювання органів дихання серед військовослужбовців під час проведення АТО, Трихліб В. І., Осьодло Г. В., Ткачук С. І., Гайда І. М., Шариш С. Л. (2015)
Савицький В. Л. - Особливості заходів безпеки харчування військовослужбовців Збройних Сил України в умовах антитерористичної операції на Сході України, Козак Н. Д., Власенко О. М. (2015)
Левченко О. Є. - Ескалація хімічних та радіаційних загроз на території України в умовах ведення бойових дій (2015)
Богомолець О. В. - Вплив катастроф і війн на психічне здоров’я особистості та суспільства (досвід АТО) (повідомлення перше), Трінька І. С., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Ричкова Т. Б. (2015)
Галушка А. М. - Психоаналітичний підхід в соціально-психологічній реабілітації учасників бойових дій, Музиченко В. О., Коваль О. В., Борисова С. Л. (2015)
Головченко М. Ф. - Культурна функція як невід’ємна складова образу сучасної держави (2016)
Білоус І. М. - Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід (2016)
Годованик Є. В. - Теоретичні підходи до визначення правової норми у контексті функціонування сучасних правових систем (2016)
Запольська Н. М. - Теоретико-методологічні аспекти визначення правового статусу молоді (2016)
Калінкін А. С. - Сучасний стан конституційної реформи у сфері децентралізації державної влади в Україні (2016)
Орловський Б. М. - Порівняльна географія необхідної оборони у законодавстві представників гібридних правових систем (2016)
Остапенко Л. О. - Нормативно-правове регулювання інституту соціального діалогу в Україні (2016)
Папаяні С. В. - Особливості функціонування інституційної системи конституційно-правового механізму реалізації зовнішньої політики України (2016)
Хоббі Ю. С. - Регламентація прав людини у конституціях України та країнах ЄС: порівняльний аналіз (2016)
Бойко Ю. В. - Проблеми реалізації муніципальної реформи у контексті створення об’єднаних громад: сучасні підходи та перспективи (2016)
Колосов Р. В. - Сучасні вектори та напрямки розвитку корпоративного права в Україні (2016)
Гавриленко В. В. - Проблеми та перспективи реалізації державного суверенітету в умовах існування інтеграційного об’єднання з елементами наднаціональності (2016)
Миколенко В. А. - Особливості правового статусу керівника обласної прокуратури (2016)
Мирошниченко Ю. М. - Про об’єктивну істину і змагальність кримінального судочинства (2016)
Гічкін А. В. - Забезпечення права власності нотаріусом: конституційно-правовий аспект (2016)
Городовенко А. В. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку української судової системи (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Павлов А. А. - Эффективное применение метода аналитических сетей для принятия решений при плохо согласованных и ограниченных экспертных суждениях, Штанькевич А. С. (2011)
Коваленко И. И. - Выбор решений на основе нечетких отношений, Давыденко Е. А., Швед А. В. (2011)
Колесник Л. В. - Принятие многокритериальных решений в условиях равновозможной интервальной неопределенности, Вивденко С. А. (2011)
Крючковский В. В. - Структурный анализ проблемы формирования нормативной теории принятия решений (2011)
Кузьмин И. В. - Анализ и построение критериев оценки эффективности и оптимизации процессов управления запасами в логистических системах, Роботько С. Ф. (2011)
Петров К. Э. - Идентификация модели покупательского поведения на основе результатов выбора товара потребителями (2011)
Писклакова В. П. - Синтез модели многокритериальной оптимизации в условиях вероятностной неопределенности, Писклакова О. А. (2011)
Стельмах А. Ю. - Оптимизация диагностики работы эксгаустерного отделения аглоцеха "Арселор Миттал Кривой Рог", Доровская И. А. (2011)
Шерстюк В. Г. - Метод автоматической адаптации решений в гибридной динамической сценарно-прецедентной интеллектуальной системе (2011)
Якусевич Ю. Г. - Математична модель інтегрального критерію конкурентного потенціалу вищого навчального закладу (2011)
Костенко П. П. - Адаптований алгоритм синтезу локальної моделі керованого процесу, Гученко М. І. (2011)
Веселовська Г. В. - Методи та інформаційні технології аналізу ефективності взаємодії користувачів із електронними інформаційними ресурсами з динамічно змінюваним контентом, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2011)
Высоцкая Е. В. - Разработка информационной технологии ранней диагностики и прогнозирования первичной открытоугольной глаукомы, Страшненко А. Н., Порван А. П., Синенко С. А., Демин Ю. А. (2011)
Гучек П. Й. - Інформаційна технологія підтримки процедури візуалізації серендипових поверхонь, Литвиненко О. І., Хомченко А. Н. (2011)
Бронин С. В. - Концепция системы поддержки принятия решений по формированию кредитного портфеля, Загайнова А. В., Москаленко В. В. (2011)
Катеринич Л. О. - Розробка експертних систем, заснованих на нейронних мережах, Галкін О. В., Верес М. М. (2011)
Левикін В. М. - Розробка моделей функціональної структури та модульної архітектури маркетингової інформаційної системи, Костенко О. П., Зінченко Є. Г., Оліфіренко О. Л. (2011)
Мельник А. -В. В. - Разработка тестирующей системы по английскому языку, Мышко Т. В. (2011)
Прокопчук Ю. А. - Квантовая семантика: пути реализации и использования в интеллектуальных приложениях (2011)
Чёрный С. Г. - Оптимизация информационных технологий в судовых компьютерных сетях (2011)
Шевцова Е. В. - К вопросу о разработке подсистем распознавания в автоматизированных библиотечно-информационных системах (2011)
Ляшенко Е. Н. - Применение ГИС-технологий для картирования лесных территорий (на примере Цюрупинского лесхоза Херсонской области) (2011)
Козуля Т. В. - Ентропійно-ризикова оцінка стану техногенно-природних комплексів промислових територій, Ємельянова Д. І., Козуля М. М., Гагарін В. В. (2011)
Анотації (2011)
Богданский Ю. В. - Лапласиан по мере на римановом многообразии и задача Дирихле. II, Потапенко А. Ю. (2016)
Дворник А. В. - Майже періодичні розв’язки систем із запізненням та нефіксованими моментами імпульсної дії, Ткаченко В. І. (2016)
Добушовський М. C. - Оцінки інтегралів Лапласа – Стільтьєса, Шеремета М. М. (2016)
Eslamian M. - General proximal point algorithm for monotone operators, Vahidi J. (2016)
Кальчук І. В. - Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах Wrβ, Харкевич Ю. І. (2016)
Кукуш О. Г. - Асимптотично незалежні оцінки у структурній лінійній моделі з похибками вимірювання, Царегородцев Я. В., Шкляр С. В. (2016)
Лось В. М. - Достатні умови класичності розв’язків загальних параболічних початково-крайових задач (2016)
Скрипник В. І. - Кулонівська динаміка двох та трьох рівних негативних зарядів на площині у полі фіксованих двох рівних позитивних зарядів (2016)
Shichang Shu - Hypersurfaces with nonzero constant Gauss – Kronecker curvature in Mn+1(+-1), Tianmin Zhu (2016)
Shou-Feng Wang - A construction of regular semigroups with quasiideal regular *-transversals* (2016)
Shuang-Ting Lan - On the growth of meromorphic solutions of difference equation, Zong-Xuan Chen (2016)
Дереч В. Д. - Повна класифікація скінченних напівгруп, для яких інверсний моноїд локальних автоморфізмів є переставною напівгрупою (2016)
Лінчук Ю. С. - Про еквівалентність деяких збурень оператора множення на незалежну змінну (2016)
Трихліб В. І. - Залежність структури санітарних втрат військ від уражаючих факторів cучасної зброї, Ткачук С. І., Завроцький О. І., Майданюк В. П., Антоненко Л. П. (2015)
Лихота К. М. - Економічні аспекти лікування зубоальвеолярних формсагітальних аномалій прикусу із використанням міофункціональної ортодонтичної апаратури (2015)
Хоменко І. П. - Застосування мультимодальної програми "Enhanced Recovery After Surgery" для профілактики ускладнень у тяжких хірургічних хворих та постраждалих, Ткаченко О. А., Сусак Я. М., Маркулін О. М., Лурін І. А. (2015)
Бісюк Ю. А. - Asp299Gly поліморфізм гена TLR-4 та антиендотоксиновий імунітет у хворих з різними запальними фенотипами бронхиальної астми в популяції АР Крим (2015)
Король С. В. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з постінфарктним кардіосклерозом ускладненим аневризмою серця на фоні гіпертонічної хвороби залежно від систолічної функції лівого шлуночка при двохрічному лікуванні (2015)
Хитрий Г. П. - БІС-моніторинг як складова нейромоніторингу в пацієнтів з тяжкими порушеннями свідомості, Онищенко А. К., Рабощук О. В. (2015)
Бенюк В. О. - Мікроценоз піхви у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія у віковому аспекті, Гончаренко В. М., Строкань А. М., Лісовська В. В. (2015)
Савицький В. Л. - Оптимізація заходів безпеки харчування під час проведенняексперименту з організації харчування військовослужбовців у трьох видах ЗС України, Власенко О. М., Козак Н. Д. (2015)
Кучер В. І. - Захворюваність військовослужбовців ЗСУ на хвороби органів дихання (2015)
Півник В. М. - Характеристика сил та засобів для надання медичної допомоги військовослужбовцям Сухопутних військ США в бойових умовах (2015)
Білоус М. В. - Актуальні питання фармацевтичної допомоги цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу (2015)
Стрілець О. П. - Вивчення властивостей природньої асоціації Medusomyces gisevii (2015)
Шматенко О. П. - Аналіз антибактеріальної терапії у хірургічному лікуванні військовослужбовців постраждалих в АТО з використанням комплексного частотного/АВС/VEN-аналізу, Бєлозьорова О. В. (2015)
Чумак О. О. - Дослідження параметрів екстракції листя берези бородавчастої та вибір оптимального режиму отримання екстракту, Безрукавий Є. А. (2015)
Король С. О. - Медичне сортування поранених з переломами довгих кісток в м. Дніпропетровську в умовах антитерористичної операції (АТО) (2015)
Швець А. В. - Удосконалення методології психофізіологічної оцінки впливу бойових умов на функціональний стан військовослужбовців (2015)
Балабанов К. В. - Привітання з нагоди 25-річчя МДУ (2016)
Філонов О. В. - Співвідношення моралі і права (2016)
Годованик Є. В. - Норма права як структурний елемент системи права сучасної правової держави (2016)
Пластун М. С. - Корупція як соціально-правовий феномен: до питання про методологію дослідження (2016)
Арабаджи Н. Б. - Функція охорони правопорядку з позицій інституційного підходу (2016)
Горбачов В. П. - Особливості участі прокурора в досудовому провадженні у справах про посадові злочини в Російській імперії (2016)
Волошин Ю. О. - До проблеми визначення засобів взаємодії правопорядків: доктринальні підходи (2016)
Шамрай В. В. - До проблеми співвідношення категорій "конституційно-правова" та "конституційна" реформи: постановка проблеми (2016)
Миколенко В. А. - Особливості правового статусу прокурора у контексті імплементації європейських правоохоронних стандартів (2016)
Свірський Б. М. - Застосування конституційних (соціальних) принципів у кримінальному провадженні (2016)
Шебаніц Д. М. - Історико-правові аспекти реалізації конституційної реформи в Україні (2016)
Сущенко В. А. - Антитерористична операція та її місце серед режимів вимушеного обмеження прав і свобод людини та громадянина (2016)
Городовенко А. В. - Концептуальні моделі судоустрою: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Гараджаев Д. Я. - Отбор кандидатов в судьи Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза: сравнительный анализ (2016)
Янчук А. О. - Поняття і основні ознаки "безпосереднього здійснення влади народом" (2016)
Батанов О. В. - Традиції та новації у розвитку муніципального права сучасної Європи: теоретичні та прикладні аспекти (2016)
Арапова А. С. - Сучасний стан та перспективи співробітництва територіальних громад в Україні, Циклаурі О. Б. (2016)
Шебаніц Ф. Ф. - Деякі аспекти сучасного стану правового регулювання підприємницької діяльності у світлі реалізації стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", Руденко О. В. (2016)
Данильченко Т. С. - Розвиток правотворчості міжнародних організацій в умовах правової глобалізації (2016)
Єпіфанов О. В. - Міжнародно-правові стандарти в сфері охорони культурної спадщини: поняття та видова характеристика (2016)
Агєєв О. Д. - Права мігрантів як об’єктна основа діяльності омбудсмана з питань міграції: в аспекті зовнішньої трудової міграції (2016)
Польщиков В. В. - Следы действий убийцы как элемент криминалистической тактики расследования умышленных убивств (2016)
Циклаурі О. Б. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання запобігання і протидії контрабанді та іншим незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, Єжижанський М. Є. (2016)
Ступник Я. В. - Причини та умови вчинення злочинів внутрішньо переміщеними особами (2016)
Хараберюш І. Ф. - Негласні слідчі (розшукові) дії у протидії злочинам: окремі проблеми проведення (2016)
Надежденко А. О. - Аналіз нормативного закріплення державного екологічного розвитку України (2016)
Бойко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку професіограми нотаріуса в Україні, Бодягіна Д. І. (2016)
Батанов О. В. - Погляд молодих вчених на проблеми сучасного правознавства (2016)
Головко О. М. - Правова модернізація системи правоохоронних органів та процеси євроінтеграції (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Годлевский М. Д. - Динамическая модель и алгоритм управления качеством процесса разработки программных систем на основе модели зрелости, Брагинский И. Л. (2012)
Ходаков В. Е. - Модели оценивания состояния территориально-производственных социально-экономических систем, Соколова Н. А., Хапов Д. В. (2012)
Кондратенко Ю. П. - Нечіткі регулятори в системах керування реакторами багатоконтурних піролізних установок, Козлов О. В. (2012)
Марасанов В. В. - Алгоритм оценки условий возникновения опасных сочетаний параметров при испытаниях динамических объектов, Рудакова А. В., Дымов В. С., Дымова А. О. (2012)
Писклакова В. П. - Метод принятия многокритериальных решений в условиях нечеткой информации, Писклакова О. А. (2012)
Козуля Т. В. - Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних і об’єктових систем, Шаронова Н. В., Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2012)
Марасанов В. В. - Анализ динамических уравнений межотраслевого баланса методом теории возмущений, Забытовская О. И., Дымова А. О. (2012)
Прокопчук Ю. А. - Анализ временных рядов на основе принципа предельных обобщений (2012)
Бабенко Н. И. - Модель сети Байеса для оценки степени значимости влияющих факторов в системах дефектоскопии механических характеристик металлов (2012)
Костенко П. П. - Теоретико-множинна модель інформаційної системи в задачі зовнішньої оптимізації SQL-запитів (2012)
Ляшенко Е. Н. - Методы оценки природной пожарной опасности лесного фонда (на примере Херсонской области) (2012)
Терещенкова О. В. - Аналіз критеріїв оцінки прийняття рішень у судноремонті (2012)
Шерстюк В. Г. - Метод пошаговой верификации решений в сценарно-прецедентной интеллектуальной системе управления динамическими объектами (2012)
Гучек П. Й. - Алгоритми візуалізації температурних полів у просторі (2012)
Букетов А. В. - Прогнозування властивостей гетерогенних композитних систем з використанням методів математичного програмування, Кравцова Л. В., Пірог А. П. (2012)
Веселовська Г. В. - Концепції та методи вдосконалювання автоматизованих інформаційних систем з комп'ютерної графіки, Чеклін А. Д., Кибалко І. І. (2012)
Иванов Д. Е. - Алгоритм диагностического моделирования СБИС (2012)
Козленко М. І. - Ефективність використання частотної смуги при формуванні широкосмугових сигналів в розподілених комп’ютерних та телекомунікаційних системах (2012)
Соколова Н. А. - Алгоритм компьютеризированного анализа изображений гистологических препаратов, Орел В. Э., Селезнева А. А., Гусынин А. В., Колесник С. В. (2012)
Тимчук О. С. - Перспективное направление развития вычислительного интеллекта в индустрии видеоигр (2012)
Коваленко И. И. - Технология построения модели ранжирования экспертных оценок на основе теории правдоподобных и парадоксальных рассуждений, Швед А. В. (2012)
Лубяный В. З. - Динамика информационно-управляющих систем, Бражник Д. А. (2012)
Ткач В. А. - Особенности построения систем управления в интеллектуальных интерфейсах, Рожков С. А. (2012)
Галкін О. В. - Концепція адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту (2012)
Заболотнікова В. С. - Застосування нечіткої кластеризації для удосконалення контролю в податковій службі (2012)
Анотації (2012)
Василик В. Б. - Експоненціально збіжний метод для абстрактної нелокальної задачі з інтегральною нелінійністю, Макаров В. Л. (2016)
Das P. - On generalized statistical and ideal convergence of metric-valued sequences, Savas E. (2016)
Диденко В. Д. - Численная интерпретация неравенства Гурова – Решетняка на действительной оси, Кореновский А. А., Туа Н. Д. (2016)
Ismailov V. E. - On the uniqueness of representation by linear superpositions (2016)
Карнаух Є. В. - Про резольвенту процесу Леві з матрично-експоненціальним розподілом стрибків (2016)
Кутнів М. В. - Реалiзацiя точних триточкових рiзницевих схем для нелiнiйних крайових задач на пiвпрямiй, Круль М. (2016)
Пичугов С. А. - Некоторые свойства модулей непрерывности периодических функций в метрических пространствах (2016)
Chapko R. - Boundary-integral approach for the numerical solution of the Cauchy problem for the Laplace equation, Johansson B. T. (2016)
Chi-Ye Wu - Perturbation and error analyses of partitioned LU factorization for block tridiagonal linear systems, Ting-Zhu Huang (2016)
Sheshko M. A. - Application of Faber polynomials to approximate solution of the Riemann problem, Pylak D., Wójcik P. (2016)
Янченко С. Я. - Порядкові оцінки апроксимативних характеристик функцій із класів SΩ(p,θ)B(ℝd) iз заданою мажорантою мiшаних модулiв неперервностi у рiвномiрнiй метрицi (2016)
Королюк В. С. - Володимир Леонідович Макаров (до 75-річчя від дня народження), Луковський І. О., Нікітін А. Г., Нестеренко Б. Б., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Солодкий С. Г., Трохимчук Ю. Ю. (2016)
Tang J. - Some conditions for cyclic chief factors of finite groups, Miao L., Gao B. (2016)
Алфавітний покажчик 68-го тому "Українського математичного журналу" (2016)
Смоляк П. О. - Поєднання народних та християнських традицій у святі Миколая на Тернопільщині (2016)
Іваніченко Л. М. - Економічне становище фабрик та заводів Одеси другої половини ХІХ ст. у галузях харчової промисловості (2016)
Синявська О. О. - Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А. Е. Рішельє (2016)
Токаленко П. О. - Цензурна політика царизму в роки Першої російської революції (2016)
Федорова А. І. - Одеські купці-старообрядцi (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2016)
Автушенко І. Б. - Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (1991 – 2011 рр.) (2016)
Корнієнко К. В. - Роль одеської інтелігенції у формуванні національної свідомості громадян напередодні прийняття незалежності України (на матеріалах місцевої преси) (2016)
Кіндрачук Н. М. - Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х — 70-х рр. ХХ ст. (2016)
Кір’янова О. Л. - Формування основ національного шкільництва педагогами в період українізації (1920-ті — 1930-ті рр.): сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Палинчак-Кутузова В. В. - Ідеологія в музеї: минуле, сучасне, майбутнє (на прикладі Закарпатського краєзнавчого музею) Частина І. Музей як зброя радянської пропаганди (1945 – 1989 рр.) (2016)
Шологон Л. І. - Національно-культурний рух українців Галичини 1848 – 1914 рр.: класифікація джерельного комплексу (2016)
Водотика С. Г. - Доля провінційного історика за радянської влади: херсонський професор Михайло Давидов, Савенок Л. А. (2016)
Голова В. В. - Експертна діяльність професора хімічної технології О. П. Лідова (2016)
Мисечко А. І. - В. В. Ковальов як художник і громадський діяч. Його спогади про Т. Г. Шевченка (до 150-річчя від перенесення домовини Т. Г. Шевченка в Україну) (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Аналіз наукового доробку академіка В. І. Тимофієнка у контексті становлення історико-культурної парадигми незалежної України (2003 – 2007 рр.) (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Хромов А. В. - Микола Гаврилович Дембровський — одеський поліцмейстер (1807 – 1810 рр.): біографія, кар’єра, родина (2016)
Яковлєв І. В. - Боротьба І. Ф. Драча за незалежність України (2016)
Саєнко В. П. - Фрагмент української історії у форматі однієї долі (2016)
Левченко Ф. М. - Використання системного мислення та системної динаміки в аналізі системи військової охорони здоров’я (2010)
Халік С. В. - Аналіз травматизму серед військовослужбовців Сухопутних військ Збройних Cил України за період 2007-2009 рр., Середа І. К. (2010)
Філіпішин В. П. - Дослідження методики визначення вартості надання медичних послуг у лікувально-профілактичних закладах, Котуза А. С., Хобзей М. К. (2010)
Мазепа Ю. С. - Оцінка скерованості використання ентеросорбентів в умовах поліклініки і стаціонару, Терещенко В. П. (2010)
Єжель Н. К. - Функціональна модель медико-санітарного забезпечення державних службовців, Левченко Ф. М. (2010)
Волошин В. О. - Організаційні підходи до медичної підготовки особового складу підрозділів Служби безпеки України, Тітов Г. І. (2010)
Желеховський О. А. - Аспіраційна пневмонія: від етіології до заходів профілактики (огляд літератури), Валігура О. І. (2010)
Коваленко О. М. - Покращення якості інфузійної терапії в гострому періоді опікової хвороби, Осадча О. І., Боярська Г. М., Хитрий Г. П., Коваленко А. О., Васильчук Ю. М. (2010)
Власенко С. В. - Міогенні контрактури у хворих із спастичними формами дитячого церебрального паралічу – особливості формування, лікування і прогнозу реабілітаційних можливостей (2010)
Висотюк Л. О. - Неалкогольний стеатогепатит: сучасні погляди на патогенез та лікування, Войцеховський О. М., Кузавцова А. М., Пилипенко О. М. (2010)
Селюк М. М. - Вплив електромагнітних полів надвисокого діапазону на серцево-судинну систему, Потаскалова В. С. (2010)
Мороз Г. З. - Коморбідні тривожні та депресивні розлади у військовослужбовців, які хворіють на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Ткаленко О. М., Партасюк Н. Ю. (2010)
Єжова Л. В. - Досвід використання респіраторної терапії і препарату амлопріл у лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень у хворих з супутньою артеріальною гіпертензією, Кравець С. О., Фоміна І. Б., Єжов В. В. (2010)
Федорич П. В. - Два випадки лабораторного виявлення збудника лептотрихозу сечостатевої системи у чоловіків, Федорич Л. Я., Фронтенко Н. Ю., Мацас О. Ю., Мулькіна О. І. (2010)
Хитрий Г. П. - Сучасні підходи до амбулаторного анестезіологічного забезпечення, Левченко Т. М., Захараш А. Д. (2010)
Коваль М. М. - Питання нейроцикуляторної дистонії у практиці військового лікаря, Маркевич Н. М. (2010)
Торбін В. Ф. - Історія розвитку ядерної енергетики у світі, перспективи для України, Хобзей М. К., Левченко О. Є. (2010)
Швець А. В. - Психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності при впливі нервово-емоційного навантаження різної інтенсивності (2010)
Лугова Г. В. - Особливості формування якості вод басейну р. Дніпро в місцях дислокації великих військових формувань з еколого-гігієнічних позицій, Крушельницький О. Д., Устінова Л. А. (2010)
Савицький В. Л. - Сучасні особливості розвитку епідемічного процесу з гострих кишкових інфекцій в Збройних Cилах України, Устінова Л. А., Хижняк М. І. (2010)
Єщенко О. І. - Взаємозв’язок відчуттів і скарг у операторів-радіотелеграфістів, що працюють по 24-годинному графіку, Кальниш В. В., Єщенко В. І. (2010)
Кравчук В. В. - Характеристика професійного здоров’я військових льотчиків Збройних Сил України (2010)
Поліщук В. Т. - Військовий мобільний госпіталь в єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Ліщук В. І. (2010)
Шматенко О. П. - Методологія проведення фармакоекономічних досліджень застосування перев’язувальних засобів у військово-медичній службі (2010)
Власенко І. О. - Вивчення кінетичних параметрів стоматологічних двошарових лікарських плівок, Давтян Л. Л., Гульпа В. С., Асланян Л. С., Шматенко О. П. (2010)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Напрямки удосконалення забезпечення населення України медичними імунобіологічними препаратами з використанням холодових ланцюгів і логістичного підходу (2010)
Гульпа В. С. - Передумови реформування системи медичного постачання за територіальним принципом, сучасний стан та проблеми (2010)
Бойчак М. П. - Звіт про участь в роботі і європейського конгресу військової медицини (2010)
Камалов Р. Х. - Сучасні аспекти військової стоматології (за матеріалами науково-практичної конференції військових стоматологів України, присвяченій 65 річниці створення Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України), Лихота А. М. (2010)
Лапчук Я. С. - До питання теорії дослідження державного регулювання грошових систем (2014)
Ломачинська І. А. - Забезпечення кредитоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання в сучасних умовах розвитку національної економіки, Давидович І. Д. (2014)
Манжос С. Б. - Антикризове управління банківською діяльністю: форми і технології (2014)
Метлушко О. В. - Особливості розрахунку собівартості депозитних послуг банків (2014)
Миронов Ю. Б. - Сильні та слабкі сторони різних показників надійності банківських рейтингів (2014)
Миськів Г. В. - Джерела формування кредитних ресурсів банківської системи України (2014)
Михальчук Н. М. - Колекторська діяльність як інструмент подолання податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави (2014)
Нагайчук В. В. - Доходи і витрати підприємства як об’єкт контролю (2014)
Огородня Є. М. - Інтегральний показник оцінки результативності монетарної політики НБУ (2014)
Онищенко Ю. І. - Основні етапи еволюції банківської діяльності (2014)
Павлий А. С. - Анализ зарубежного опыта в сфере земельного налогообложения (2014)
Педченко Н. С. - Наскрізне дослідження оцінки складу та оптимізації структури фінансового потенціалу підприємства (2014)
Полтініна О. П. - Необхідність вдосконалення методики контролінгу з метою забезпечення економічної безпеки в розвитку національної економіки (2014)
Приступа Л. А. - Особливості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні, Басистюк Т. В. (2014)
Сисоєва Л. Ю. - Вплив асиметрії інформації на ринок банківських послуг (2014)
Сич Н. О. - Створення ради з питань управління зовнішнім боргом як необхідна складова сучасної держави (2014)
Сідельникова Л. П. - Прагматизм формування податкової компоненти бюджетних ресурсів держави (2014)
Тимошенко Ю. О. - Фінансові ризики в системі економічної безпеки України (2014)
Тимошенко О. В. - Ідентифікація потенційних можливостей фінансового потенціалу територіальних громад (2014)
Тришак Л. С. - Оцінка системи місцевого оподаткування та напрямки її вдосконалення (2014)
Угнівенко Р. Р. - Функціонування ринку банківських продуктів і послуг, попит і пропозиція на ньому (2014)
Фурса Т. П. - Організаційні аспекти фінансового менеджменту комерційного банку (2014)
Харченко Н. В. - Международные фондовые биржи в развитии фондового рынка Украины (2014)
Чеховський Д. Б. - Особливості функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2014)
Чижова Т. В. - Податок на доходи фізичних осіб: наукові постулати та практичні аспекти функціонування (2014)
Шикина Н. А. - Ресурсная политика домохозяйства: стратегия и тактика, Коцюрубенко А. Н. (2014)
Яценко О. В. - Взаємовідносини з клієнтами як нематеріальний актив банку (2014)
Будько О. В. - Розвиток та необхідність складання інтегрованої звітності (2014)
Венгерук Н. П. - Оцінка запасів: відображення реальної вартості (2014)
Герасимова Н. С. - Методичні аспекти проведення внутрішнього аудиту в готельних підприємствах (2014)
Гончаренко О. М. - Підходи до моделювання облікового забезпечення управління підприємством (2014)
Гриценко О. М. - Удосконалення методики формування виробничої собівартості продукції на підприємствах ресторанного господарства в системі фінансового обліку (2014)
Кац С. В. - Сутність та значення основних фінансових інструментів фондового ринку (2014)
Кінєва Т. С. - Кластеризація як система управління біопотенціалом регіону (2014)
Кравченко О. В. - Зобов’язання бюджетних установ: теоретичні та облікові аспекти (2014)
Кругла М. М. - Організаційно-методичні основи формування системи обліку витрат (2014)
Кузьмінський Б. Ю. - Класифікація конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності як об’єктів обліку та контролю (2014)
Кучер С. В. - Економічний аналіз для цілей оподаткування як інструмент розробки облікової політики підприємства (2014)
Лежненко Л. І. - Перше застосування мсфз: необхідні та достатні умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (2014)
Линник Е. И. - Консолидированная финансовая отчетность: особенности составления по Нп(С)Бу 2, Артеменко Н. В. (2014)
Лоханова Н. О. - Проблемні питання обліку фінансових інструментів відповідно до вимог П(С)БО і МСФЗ (2014)
Любенко А. М. - Стандартизація державного фінансового аудиту (2014)
Марчук У. О. - Роль функцій обліку та контролю в управлінні діяльністю підприємств (2014)
Метелиця В. М. - Постійна професійна освіта у розвитку компетентності бухгалтерів аграрних формувань (2014)
Михальська В. В. - Внутрішньогосподарський контроль матеріальних витрат на вирощування біологічних активів садівництва (2014)
Мішньов О. В. - Напрямки вдосконалення обліково-аналітичних процедур депозитних операцій (2014)
Moskalenko O. V. - The system of motivational influence accounting on the enterprise perfomance efficiency, Stepanuyk O. V. (2014)
Овсюк Н. В. - Стимулювання праці персоналу як інструмент соціальної політики підприємств (2014)
Романова О. В. - Удосконалення класифікації людського капіталу для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Уллубієва К. К. - Шляхи удосконалення методики внутрішнього контролю розрахунків за податком на додану вартість на основі ризик-орієнтованого підходу (2014)
Ульянова Д. К. - Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний? (2014)
Фоміна О. В. - Пріоритетні завдання дослідження управлінського обліку (2014)
Черешнюк О. М. - Концепція обліку технологічних інновацій у сфері відтворення основних засобів в цукровій промисловості (2014)
Шинкаренко М. С. - Сутність контролю та його місце в системі управління обслуговуючими кооперативами на селі (2014)
Юрченко Т. В. - Організаційно-методичні засади обліку внесків до статутного капіталу в іноземній валюті (2014)
Бараник З. П. - Інтелектуальна міграція населення україни: статистичний аспект, Романенко І. О. (2014)
Дороженко Л. І. - Сутність оптимізації витрат із застосуванням економіко-математичних методів (2014)
Іванченко Н. О. - Нечітка семантико-онтологічна модель бази знань доменного простору економічної безпеки підприємства (2014)
Івченко І. Ю. - Теоретичні та методичні основи комплексного економіко-математичного моделювання підприємства (2014)
Кіщенко О. В. - Моделювання корпоративного документообігу за допомогою мереж Петрі (2014)
Коваленко О. О. - Якісні критерії ефективності інформаційного середовища з використанням науково-практичних підходів менеджменту вражень (2014)
Малахай І. Д. - Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством (2014)
Мозгова Г. В. - Формування інформаційної системи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на базі сучасних інформаційних технологій, Свіржевська А. І. (2014)
Пальонна Т. А. - Моделювання впливу рекламної кампанії на лояльність клієнтів (2014)
Ревенко Д. С. - Модель оценивания экономической устойчивости предприятия в условиях неопределенности, Лыба В. А. (2014)
Серветник Н. О. - Оцінка синхронізації економічних циклів за допомогою методу "Гусениця – SSA" (2014)
Бибик С. П. - Лінгвостилістичний аналіз оповідання М. Коцюбинського "Харитя": побутові, фольклорні та міфічні образи (2015)
Котяш О. І. - Народна мова у творах М. Коцюбинського (2015)
Мех Н. О. - Твори Михайла Коцюбинського як джерело словника "Одвічні слова української культури" (2015)
Самойлова І. А. - Співвідношення синонімічної парадигми в художній творчості і в словнику синонімів (за матеріалами праці Л. С. Паламарчука "Лексична синоніміка художніх творів М. М. Коцюбинського" та словників синонімів) (2015)
Мамич М. В. - Творчість Михайла Коцюбинського в аспекті лінгвопрагматики жіночого журналу (на матеріалі публікацій у журналі "Жінка") (2015)
Гончаренко А. В. - Словесні формули на позначення світлих сил у Києво-Печерському патерику (2015)
Зубенко К. В. - Принципи класифікації частин мови як наукова проблема (2015)
Зеленько А. С. - Аспекти вивчення значення під кутом зору парадигмальності у мовознавстві (2015)
Кіреєнко К. В. - Категорія концепту в науковій теорії проф. А. С. Зеленька (2015)
Задорожний В. Б. - Динаміка інноваційних змін у наголошенні деяких дієслів (за даними сучасної лексикографії) (2015)
Кайдаш А. М. - Функціональне навантаження заголовків у статтях регіональної преси (на матеріалі регіональної періодики) (2015)
Кайдаш А. М. - Заголовковий комплекс у структурі медіатексту, Хомич В. І. (2015)
Пугач В. М. - Українська мовознавча кафедра Ніжинського вишу кінця 20–30-х рр. ХХ ст.: трагічні сторінки історії (2015)
Сизов Д. В. - Анатомическая терминология: квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме для студентов медицинских вузов (2015)
Петрик О. М. - Функціонально-семантичне навантаження дієслів сприйняття в російській та українській мовах (2015)
Анікеєнко Ю. А. - Власне-розділові сполучники на тлі спеціалізованих вербалізаторів категорії розділової сурядності в сучасній українській мові (функціонально-семантичний вимір) (2015)
Єгорова О. І. - Метафорична концептуалізація майдану на матеріалі німецькомовних інтернет-ЗМІ), Рогоза І. К. (2015)
Плыгавка Л. Л. - Интерференция как результат языкового взаимодействия в поликультурной ситуации юго-восточной территории Литвы (2015)
Бобчинець Л. І. - Запозичення в лексиці азартних ігор у сучасній іспанській мові (2015)
Kovalchuk L. O. - Innere Valenz der Adjektive mit den Halbsuffixen, die das Vorhandensein und Nichtvorhandensein eines Merkmals bezeichnen (2015)
Гринь Т. В. - Орієнтаційна основа семантики англомовних атрибутивних і генетивних конструкцій (на матеріалі англійських текстів Інтернет-новин) (2015)
Калашник Л. С. - Особливості використання казки на заняттях з китайської як іноземної (2015)
Potapenko S. I. - Modesty idea in american presidential inaugurals: explicit and implicit means of expression, Sereda M. I. (2015)
Матузкова Е. П. - Английская коллективная идентичность rак когнитивно-дискурсивная категория (2015)
Trybukhanchyk A. M. - Formal forms of address in the English language and their evolution in the 19th–21st centuries, Prodanyuk A. B. (2015)
Грушко С. П. - Роль конструкцій безособового пасиву у німецьких науково-технічних текстах (2015)
Ніколаєнко Л. І. - Об’єктивація тілесних проявів жалості у польській, українській та російській мовах (2015)
Прохоренко Є. Є. - Романтичні тенденції в прозі М. Гоголя та Ю. Яновського (2015)
Кучер Л. С. - Міфологема смерті: спроба філософського аналізу феномену (на матеріалі прози М. Коцюбинського) (2015)
Андрійчук Т. В. - С. Єфремов і А. Лебідь: два підходи до рецепції творчості М. М. Коцюбинського (2015)
Беценко Т. П. - Рецензія на монографію А. І. Бондаренко "Темпоральність у поетичній мові ХХ століття" (Ніжин : видавець Лисенко М. М., 2013. – 360 с.) : інтегративний підхід до словообразів часу (2015)
Наші автори (2015)

Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Харківський тракторний завод та фінська компанія Sampo спільно збиратимуть комбайни"; - "Мінагрополітики і Фонд інновацій та розвитку Грузії підписали Меморандум про співпрацю"; - "Мінагрополітики ініційовано роздержавлення 254 підприємств" (2015)
Кравчук В. - Дослідження функціональних можливостей комбайна Case-IH AFS-8230 на скошуванні полеглих хлібів, Занько М. (2015)
Вдовіченко А. - Техніка для заготівлі кормів від Укрсільгоспмаш (2015)
Таргоня В. - Біологічне виробництво товарного коропа, Гусар В. (2015)
Пилипака Т. - Розрахунок робочих елементів котка з відсіків торса-гелікоїда (2015)
Шевчук Р. - Злущувач-подрібнювач насіння олійних культур, Сукач О. (2015)
Ясенецький В. - Сучасні технології та технологічне обладнання для переробки олійного насіння компанії "Farmet" (Чехія), Чорношкур В. (2015)
Далік Н. - "Консіма" – завод колісних систем (2015)
Біліченко В. - Трактори "Ferrari" від компанії "Смарт Маркет" серії "Raptor", "Thor" І "Vega" (2015)
Кушнарьов А. - Обгрунтування вимог до фізико-механічних властивостей капсульованого насіння овочевих культур, Сербій Є., Мариніна Л. (2015)
Маціборук П. - Удосконалення способів підгодівлі диких свиней в умовах вольєрного утримання, Новицький В., Шум І. (2015)
Покотило І. - Особливості формування кількості плодів та їх маси залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву коріандру в умовах Центрального Лісостепу України, Ткачук В., Ображій С., Устинова Г. (2015)
Бабка В. - Теоретичне обгрунтування форми поверхні відбивання деки лущильної машини (2015)
Малярчук М. - Вплив різної глибини та способу основного обробітку на агрофізичні показники та врожайність зерна кукурудзи, Котельников Д. (2015)
Яворов В. - Порівняльна ефективність вапнякового і доломітового борошна, Вахняк В. (2015)
Ясенецький В. - Україна аграрна 2015, Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Конференція "Органічне рослинництво-2015", Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Регіональна нарада з питань проведення весняно-польових робіт, Чорношкур В. (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Американський уряд зацікавлений у допомозі українському агросектору"; - "Ситуація в агросекторі вимагає швидких та осмислених реформ" (2015)
Надикто В. - Оцінка стійкості руху машинно-тракторних агрегатів (2015)
Дерев’янко Д. - Дослідження ударної взаємодії травмування насіння поверхнею циліндричного решета вібросепаратора після його сходження з диска розподільника (2015)
Сидоренко В. - Результати досліджень обладнання для післязбиральної обробки овочевої продукції, Макаренко І., Панченко А., Ревтьо О. (2015)
Ценюх Я. - Результати дослідження культиватора для передпосівного обробітку грунту КПС-9, Ковальчук О., Ковальчук О. (2015)
Ясенецький В. - Реалізація мотиваційного доїння з використанням доїльних роботів, Смоляр В., Тютюнник Ю., Чорношкур В. (2015)
Біліченко В. - Косарки концерну "BCS S.p.A. Ferrari" від компанії "Смарт Маркет" (2015)
Ясенецький В. - Результати державних випробувань пневматичної сівалки MZURI Pro-Til 4T, Іваненко Л., Мариніна Л. (2015)
Шум І. - Органічна речовина темно-сірого грунту: вплив полезахисних лісових насаджень (2015)
Кобець О. - Моделювання якості розпушення грунту долотом, Теслюк Г., Волик Б., Лепеть Є. (2015)
Лозінська Т. - Селекційна цінність сортів пшениці ярої в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ (2015)
Малярчук М. - Водні властивості грунту та продуктивність кукурудзи за різної глибини та способу основного обробітку, Котельников Д., Нижеголенко В. (2015)
Ясенецький В. - Техніка на виставці АгроТехніка 2015, Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
Ясенецький В. - Репортаж із загальних зборів Національної академії аграрних наук України (2015)
Ясенецький В. - Системи сонячного теплопостачання на XVII міжнародній виставці "Аква-Терм Київ 2015", Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Аграрний експорт забезпечує надходження валюти в країну до 30 млн доларів щодня"; - "Україна зацікавлена у поглибленні та активізації співробітництва з Францією у галузі насінництва"; - "Меморандум щодо побудови зернового терміналу в Іллічівську – позитивний сигнал для іноземних інвесторів" (2015)
Кравчук В. - В царині науки і практики: Всеукраїнський День поля в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Бабинець Т., Ясенецький В., Шустік Л., Новохацький М., Сербій В., Левченко П., Маринін С. (2015)
Дерев’янко Д. - Вплив робочих елементів скребкового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур (2015)
Зора В. - Наукове супроводження створення модульної перепелиної ферми (2015)
Сидоренко В. - Результати досліджень обладнання для післязбиральної обробки овочевої продукції, Макаренко І., Панченко А., Ревтьо О. (2015)
Вдовіченко А. - Техніка післязбирального обробітку ґрунту (2015)
Біліченко В. - Мотоблоки концерну Ferrari від компанії ТОВ "Смарт Маркет" (2015)
Грищенко В. - Геліосистеми без кипіння: вчорашня мрія – вже реальність (2015)
Ясенецький В. - Машини для хімічного захисту рослин від ДП "Амазоне-Україна", Чорношкур В. (2015)
Броварець О. - Пристрій для моніторингу варіабельності стану ґрунтового середовища, Сівченко Т. (2015)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Агро-2015, Бабинець Т., Занько М., Клапань В., Кришталь О., Кириченко Л., Литовченко О., Постельга С., Сербій В., Смоляр В. (2015)
Ясенецький В. - Елементна база від компанії Bondioli & Pavesi, Чорношкур В. (2015)
Гусару Віталію Григоровичу - 60 (2015)
Шустіку Леоніду Прокоповичу - 60 (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Україна та Іран мають серйозні перспективи співпраці у агросекторі"; - "Польський досвід в аграрній галузі дуже важливий для України" (2015)
Гапоненко О. - Європейський рівень вітчизняного виробника, Тютюнник А. (2015)
Дерев’янко Д. - Вплив стрічкового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур (2015)
Лімонт А. - Фактори вилягання льону-довгунця і готування рошенцевої льонотрести (2015)
Вожегова Р. - Економічна ефективність технологій вирощування озимого ячменю на зрошуваних землях Півдня України, Резніченко Н., Нижеголенко В. (2015)
Палапа Н. - Міграційні процеси в Україні та їх наслідки (2015)
Дідур В. - Методика випробувань автотракторних вентиляторів, Чебанов А. (2015)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Агро-2015, Бабинець Т., Занько М., Клапань В., Кришталь О., Кириченко Л., Литовченко О., Постельга С., Сербій В., Смоляр В. (2015)
Митрофанов О. - Регіональний День поля – 2015 "Техніка і технології для успішного господарювання", Мігальов А., Негуляєва Н. (2015)
Agritechnica-2015: старт у майбутнє (2015)
Кулак Н. В. - Інструменти інноваційного маркетингу у вищому навчальному закладі, Сміян А. С. (2017)
Чмутова І. М. - Аналіз світових моделей управління вищою освітою у контексті забезпечення автономії ВНЗ, Андрійченко Ж. О. (2017)
Шевченко О. О. - Аналіз ефективності менеджменту та оцінка управлінських ресурсів в контексті розвитку конкурентоспроможності вищого навчального закладу (2017)
Щербак В. Г. - Розвиток інтелектуального підприємництва вищого навчального закладу (2017)
Білак Ю. Ю. - Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності інноваційного розвитку України, Легеза А. В., Лях І. М. (2017)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - CRM-система як ефективний інструмент розвитку готельного бізнесу в Україні (2017)
Геселева Н. В. - Сучасні підходи до зниження кредитних ризиків, Степанов В. Г. (2017)
Крахмальова Н. А. - Особливості створення та використання мобільних додатків в електронній комерції (2017)
Кулиняк І. Я. - Теоретичні аспекти трактування поняття "економічна активність підприємства", Мавріна А. О. (2017)
Пілецька С. Т. - Методологічні підходи до управління реструктурізацією підприємств, Мягких І. М., Прищепа Н. П. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Lewowicki T. - Quo vadis univer sit as? Spostr zezenia, uwagi i pytania (nie?) pe dagogic zne (2015)
Мартиненко С. - Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти (2015)
Поспєлова Т. - Методологогічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства (2015)
Чернуха Н. - Від цілісності освіти до її якості (2015)
Диба Т. - Феномен неперервної професійної освіти у досягненні професійного "акме" (2015)
Mieszalski S. - O wladzy nauczycie la i jej ulomnosci ach (2015)
Желанова В. - Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір (2015)
Лисенко О. - Роль і місце післядипломної освіти в національній системі підготовки лікарів (2015)
Огнев’юк В. - Підготовка експертів у галузі освіти в Україні, Сисоєва С. (2015)
Пономаренко Н. - Експертиза в освіті: особливості, функції, типи (2015)
Іваницька О. - Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом, Панченко А. (2015)
Братко М. - Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї (2015)
Kwiatkowski M. - Aspir acje edukacyjne mlodzie zy polskie j i ukrainskie j – analiza porownawcza (2015)
Загородня А. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі у Республіці Польща та Україні: критерії порівняння (2015)
Мосьпан Н. - Розвиток вищої освіти в Європейському Союзі та Україні: тенденції освітньої політики (2015)
Біницька К. - Організація позабюджетного фінансування шкіл на основі фандрайзингової діяльності, Біницька О. (2015)
Атрощенко Т. - Формування комунікативної культури керівників дошкільних навчальних закладів (2015)
Рябенко В. - Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології (2015)
Ткаченко М. - Болонський університет: історія, традиції, сьогодення (2015)
Piechaczek-Ogierman G. - Szkola w srodowisku wie lokulturowym i jej rola w ksztaltowaniu tozsamosci uczniow (2015)
Korczak L. - Rodzina jako srodowisko wychowawcze (2015)
Bednarska N. - Wikipe dia na uczelni i w szkole – pr zyszli nauczycie le o Wikipedii (2015)
Плаксін А. - Дидактична культура як науковий феномен, його структура та сутнісні характеристики (2015)
Наші автори (2015)
Воробйова Н. В. - Оптимізація бактеріальної експресії рекомбінантного білка AIMP1/Р43 – компонента мультисинтетазного комплексу людини при культивуванні штаму Escherichia coli BL21(DE3)Ril, Корнелюк О. І. (2015)
Пономарева В. Л. - Изучение криоповреждений свободных и иммобилизованных в геле альгината натрия клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Высеканцев И. П., Онасенко Е. С., Зубов П. М. (2015)
Іваниця В. О. - Склад жирних кислот ліпідів штаму Bacillus sp. ОЗ-5, виділеного із забрудненого нафтою грунту о. Зміїний, Горшкова О. Г., Коротаєва Н. В., Волювач О. В., Гудзенко Т. В., Остапчук А. М. (2015)
Бровко І. С. - Вплив ендофітних бактерій сої на формування соєво-ризобіального симбіозу і ризосферне мікробне угруповання, Титова Л. В., Іутинська Г. О. (2015)
Декіна С. С. - Лізоцимвмісний препарат "штучна сльоза": отримання, властивості, Романовська І. І., Сотнікова О. П. (2015)
Демченко Н. Р. - Вплив четвертинних солей амонію на ріст сульфатвідновлювальних бактерій, Курмакова І. М., Бондар О. С., Третяк О. П. (2015)
Муродова С. С. - Анализ плазмидного состава ДНК солеустойчивых штаммов ризосферных микроорганизмов, Давранов К. Д. (2015)
Палій Г. К. - Оцінка антибактеріальних та протигрибкових властивостей сучасних антисептиків, Назарчук О. А., Бобир В. В., Гончар О. О., Гридіна Т. Л., Палій Д. В., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2015)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2015)
Сторінка головного редактора (2017)
Ємельянова Н. Ю. - Прояви клітинних аномалій епітелію ясен у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2017)
Ажмі С. - Особливості показників ліпідного спектра крові та інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, впливу на них симвастатину й омеґа-3 поліненасичених жирних кислот, Сергієнко В. О. (2017)
Shulaia T. - Acral Nevi: Dermatoscopic Features and Key Points, Kiladze N., Bulinska A. (2017)
Липовецька С. Й. - Особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного й пуринового обміну, показників системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією (2017)
Сергієнко В. О. - Уміст деяких про- і протизапальних чинників крові та інсулінова резистентність у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, вплив на них омеґа-3 поліненасичених жирних кислот, Сергієнко О. О. (2017)
Kiladze N. - Phages in Treatment of Some Deep Purulent Skin Infections, Chanishvili N., Shulaia T., Bendeliani Z., Zaichenko Y. (2017)
Машкаринець О. О. - Поширеність і особливості перебігу хронічного катарального ґінґівіту у дівчат із порушенням менструального циклу (2017)
Олійник П. В. - Фармацевтичне забезпечення профілактики та лікування ґрипу у дітей, Кірда І. І., Войцехівська І. Р. (2017)
Фармага М. Л. - Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович М. О., Ферко М. Р. (2017)
Нагорный Б. Г. - Новые тенденции в современных глобальных процессах (2012)
Голиков А. С. - Социальное время и социокультурные неравеноства: феноменальність, проявления, взаимовлияние, знание о времени, Дейнеко А. А. (2012)
Яковенко А. В. - Смыслообразующая функция в деятельности социальных институтов (2012)
Никитина В. В. - Понятийный аппарат анализа развертывания общественного кризиса в контексте волнового подхода (2012)
Петренко-Лисак А. О. - Вторячи Г. Зіммелеві: естетико-соціологічний досвід дослідження мобільного телефону (2012)
Кечина Е. А. - Междисциплинарный синтез социологии и статистики в изучении инновационной практики, Кучко Е. Е. (2012)
Филиппова О. А. - Социология детства: теоретико-методологические подходы и дискуссии в западной социологии (2012)
Хижняк Л. М. - Імітація управлінської діяльності як соціально небезпечна практика (2012)
Криворучко Н. В. - Імітація як ціннісний елемент українського соціокультурного дискурсу (2012)
Іванова Т. В. - Культурна та соціальна опосередкованість емоцій (на матеріалах кроскультурного дослідження) (2012)
Слободянюк А. Г. - Левый радикализм и религиозность: перспективы нового теоретико-практического синтеза (2012)
Вакуленко С. М. - Теорія креативної дії як теоретико-методологічне підґрунтя досліджень споживчого вибору (2012)
Удріс Н. С. - Проектування образів у соціальній комунікативній практиці (2012)
Яцура К. Г. - Відкритість суспільства: сутність та базові характеристики (2012)
Судин Д. Ю. - Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент (2012)
Бердник Е. А. - Методологические основания использования понятия "сеть" в социологии (2012)
Іванов О. В. - Кількісний контент-аналіз: проблема контексту (2012)
Бабенко С. С. - Соціальне сприйняття життєвого успіху: соціокультурна проекція соціальних нерівностей (2012)
Литовченко А. Д. - Политические практики как критерий типологизации леворадикальных организаций и движений в Украине (2012)
Хобта С. В. - Політичний кордон: теоретичне бачення та буденне сприйняття (на прикладі східного українсько-російського державного кордону) (2012)
Beznosov М. А. - How Attractive are American Political Campaign Techniques in Post-Socialist Countries? (2012)
Мазурик О. В. - Моніторинг соціально-трудової сфери як технологія соціального аудиту (2012)
Сердюк А. А. - Взаимодействие трудовых мигрантов с полицией: сравнительное исследование в Англии, России и Украине, Марковская А. А. (2012)
Овчиннікова Л. В. - Місце та локальна спільнота як чинники формування локальної ідентичності (2012)
Передерій М. О. - Оцінка населенням Донецька технологічності надання адміністративних послуг органами влади (2012)
Клименко О. Ю. - Особливості соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в Україні (2012)
Марценюк Т. О. - Насильство в сучасній українській сім’ї (на прикладі АР Крим), Хуткий Д. О. (2012)
Гришина Т. В. - Соціальні стереотипи стосовно людей старшого віку: досвід застосування методології European Social Survey в Україні (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського