Dolgova N. - Improvement of the method of training of junior-archers (2017)
Дух Т. - Особливості спортивного відбору юних легкоатлетів, Лемешко В., Степаненкова А. (2017)
Каковкіна О. - Порівняльна характеристика показників психічних станів спортсменів-паралімпійців, спортсменів-дефлімпійців та здорових спортсменів, Родіна Ю. (2017)
Kovalenko Y. - Possibility of application of interval hypoxic hypobaric training course for increasing cognitive reserve of athletes-boxers, Vrublevskiy E. (2017)
Коханець П. - Аналіз показників змагальної діяльності кваліфікованих футзалістів (2017)
Кощеєв О. - Передзмагальна підготовка в тхеквондо (Пумсе) (2017)
Лизогуб В. - Технологія відбору баскетболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей, Супрунович В., Пустовалов В., Гречуха С. (2017)
Мітова О. - Структура та зміст навчально-тренувального процесу дітей 6-7 років на першому році занять міні-баскетболом, Онищенко В. (2017)
Мищук Д. - Структура взаимосвязей между психофизиологическими показателями связующих игроков в современном волейболе, Бондарь Р. (2017)
Омельченко О. - Особливості вдосконалення фізичної підготовки веслярів легкої ваги у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень (2017)
Пикинер А. - Обоснование методики совершенствования процесса физической подготовки квалифицированных баскетболистов с нарушением слуха (2017)
Приходько В. - До проблеми визначення сутності суб’єкта спортивної діяльності (2017)
Savchenko V. - Analysis of competitive activity of young male athletes in taekwondo WTF, Lukina Y., Kovalenko Nina, Mikitchik O. (2017)
Савченко В. - Комплексне вдосконалення фізичної та техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Долбишева Н., Малойван Я. (2017)
Солодка О. - Вдосконалення техніки поштовху штанги кваліфікованих важкоатлеток у підготовчому періоді річного циклу (2017)
Степаненко В. - Аналіз сучасних підходів до формування індивідуального стилю діяльності спортсменів у спортивних іграх, Бублей О. (2017)
Степаненко Д. - Особливості виконання стартового розбігу спринтерами різної кваліфікації (2017)
Тимошенко Ю. - Становлення і розвиток спорту в Японії наприкінці XIX – першій третині XX ст. (2017)
Чекмарьова Н. - Вплив спадковості і середовища у фенотипічному прояві особливості конституції тіла людини в системі спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2017)
Гординська М. - Порівняльна характеристика історично створених моделей реабілітації, базованих на міжнародній класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я, а також – на міжнародній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям (2017)
Кашуба В. - Технологія корекції рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу, Чухловіна В. (2017)
Кашуба В. - Контроль состояния биогеометрического профиля осанки человека в процессе занятий физическими упражнениями, Носова Н., Коломиец Т., Козлов Ю. (2017)
Корогод Л. - Истоки формирования системы врачебного контроля в физической культуре в Украине 1920-30 гг. (на примере Екатеринославщины-Днепропетровщины) (2017)
Ланка Я. - Теоретико-практические аспекты использования упругих свойств сухожильно-мышечных структур человека в организации перемещающих движений в спорте, Гамалий В., Литвиненко Ю., Шевчук Е. (2017)
Луковськая О. - Гендерні особливості психоемоційного статусу спортсменів-інвалідів паралімпійських і дефлімпійських збірних команд України з ігрових видів спорту, Кришень В., Головачов М., Малойван Я., Овчаренко С. (2017)
Майкова Т. - Фізична реабілітація при остеоартриті колінних суглобів з позицій науково доказової практики (огляд), Афанасьєв С. (2017)
Майкова Т. - Вплив лікувальної гімнастики на індексні критерії тяжкості посттравматичного гонартроза, Самошкіна А. (2017)
Раад А. - Методичні основи побудови програми фізичної реабілітації пацієнтів після хірургічного лікування розривів ахіллового сухожилля, Вітомський В., Лазарєва О., Ніканоров О., Вітомська М. (2017)
Титул, зміст (2007)
Аналіз роботи легкої промисловості України в 2006 р. (2007)
Галузева профспілка (2007)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2007)
Панорама-2007 спеціалізованих виставок в Україні (2007)
Нова адреса "ЕКСТА" (2007)
За лаштунками виставкових заходів (2007)
"GERBER TECHNOLOGY". Нова серія XL (2007)
Створити умови для ефективного розвитку підприємств галузі (2007)
"DURKOPP ADLER". Устаткування + технологія (2007)
Золотоніській швейній фабриці — 60 років (2007)
Різновиди маркетингу та його розвиток (2007)
Разом із компанією "СаваТекс" здійсніть Ваші плани щодо трикотажу (2007)
На нас впливає Місяць (2007)
Пропонують виробники трикотажного полотна (2007)
"АСТЕРОЇД". Голки "Organ" — 70 років якості! (2007)
Щиро запрошуємо до участі в Конференції! (2007)
СП "Ультекс" (2007)
"Зорянка". Любов до людей й наполеглива праця — підґрунтя успіху (2007)
Кроки вдосконалення взаємозв’язків із Життям (2007)
Вітаємо з ювілеєм (2007)
Порівняння виробництва взуття у різних країнах (2007)
Мода: погляд у минуле (2007)
Модні риси матеріалів для сучасного взуття (2007)
Ліщук В. І. - Використання багатокритеріальної оптимізації для визначення оптимальної ділянки процесу зоління, Войиеховська Т. Г., Данилкович А. Г. (2007)
Український Тиждень Моди (2007)
NB POUSTOVIT (2007)
"ОТК-Сервіс" (2007)
Загальний закон моди (2007)
Огляд перспективних технологій обробки текстильних матеріалів (2007)
Жук О. С. - Сучасні технології в художньому оформленні тканин, Прохорова І. А., Михалойц В. П. (2007)
Пушаловська С. О. - Асортимент виробів та спорядження для собак, Коновал В. П., Омельченко Н. М. (2007)
Домбровський А. Г. - Новий напрямок вдосконалення структури пакування хрестового намотування, Домбровська А. Г. (2007)
Чурсіна Л. А. - Кореляційний аналіз визначення оптимальних режимів обробки за показниками якості трести, Шудрік І. В., Тіхосова Г. А. (2007)
Головченко Т. М. - Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств з виробництва митої вовни, Норкіна О. М. (2007)
Корольова М. В. - Кінетичне формоутворення у дизайні трикотажного одягу (2007)
Ніколаєва Т. І. - Дослідження розвитку асоціативного підходу до проектування дитячого одягу* (2007)
"Легка промисловість" (2007)
Шунда Н. М. - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: історія і сучасність, Лисий А. К. (2002)
Григорчук П. С. - Історичний факультет Вінницького педуніверситету: історія та сучасність, Зінько Ю. А. (2002)
Заєць І. І. - Світоглядні процеси в епоху трипільської культури на Поділлі (2002)
Криворучко О. І. - Місце релігійного чинника в політиці Б. Хмельницького (2002)
Струкевич О. К. - Орієнтації на підданство та службу інтересам вітчизни у політико-культурному комплексі еліти України-Гетьманщини (2002)
Кузнець Т. В. - Козацьке населення Уманщини: чисельність, національний та соціальний склад (2002)
Богатчук С. С. - Стан українських шляхів сполучення у першій половині ХІХ ст. (2002)
Мельничук О. Ф. - Губернська управа в системі адміністративного апарату на Поділлі у другій половині ХІХ ст. (2002)
Вороліс М. Г. - Освітній та культурний розвиток Поділля в ХІХ ст., Вороліс О. М. (2002)
Верещагіна О. Є. - Поляки Подільської губернії у ХІХ ст. (2002)
Рудавка С. І. - З історії заснування і розвитку Соснівського цукрового заводу (2002)
Тучинський В. А. - Особливості етнокультурного розвитку Молдавської національної меншини Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2002)
Соломонова Т. Р. - Видавнича діяльність Подільського земства 1904-1920 рр. (2002)
Лисенко М. О. - Крим в політиці гетьмана Павла Скоропадського (2002)
Мотенко Я. В. - "Куркульство" як активний учасник селянського руху в Харківській губернії (1917-1921 рр.) (2002)
Кузьмінець Н. П. - Двовладдя в Подільському селі у 20-ті роки ХХ століття (2002)
Петренко В. І. - Причини селянської війни проти більшовиків в Україні у 1920-1922 рр. (на матеріалах Поділля) (2002)
Сергійчук С. Л. - Функціонування революційного трибуналу на Поділлі у 1920-1923 рр. (2002)
Мельничук О. А. - Комнезами у кооперативному русі на Поділлі (2002)
Степанчук Ю. С. - Місце робітників у соціальній структурі населення поділля в період нової економічної політики (2002)
Лойко О. Г. - Ліквідація неписьменності на Вінниччині в період НЕПу (2002)
Мазур В. М. - Національна політика в Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Лойко О. О. - Релігійне життя на Поділлі в умовах НЕПу (2002)
Галамай О. - Православ’я на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Коляструк О. А. - До історії українського авангардного мистецтва (2002)
Дуднік О. Я. - Студентство як основна складова української політичної еміграції у 20-ті роки ХХ ст. (2002)
Плахотнюк С. С. - Крах політики українізації в 20-30-х роках ХХ ст. в Україні (2002)
Воловик В. П. - В. Д. Отамановський – видатний історик України, організатор краєзнавчої роботи на Поділлі, Григорчук П. С. (2002)
Зуляк І. С. - Проблема існування української мови і культури у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919-1939 рр.) (2002)
Рабенчук О. П. - Робсельінспекція як засіб впливу на розвиток культури УСРР. Сфера радіомовлення (кінець 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2002)
Безуглий А. І. - Репресії серед працівників цукрової промисловості Вінниччини у 30-ті рр. ХХ ст., Гушинець Н. О. (2002)
Tрофим’як Б. Є. - Незламний Михайло Сорока – засновник українського сокільства в Празі (1926-1936 рр.), провідник нації в концтаборах (1940-1971 рр.) (2002)
Гальчак С. Д. - Сили національно-визвольного спрямування на теренах Поділля в період нацистської окупаціїї краю (2002)
Ніколаєць Ю. О. - Земельна реформа в умовах окупаційного режиму 1941-1944 рр. (2002)
Кононенко В. В. - Проведення грошової реформи 1947 р. на Вінниччині (2002)
Пилявец Ю. Г. - Укрупнение колхозов Украины (1949-1950 гг.): причины, ход, последствия (2002)
Ніколаєць К. М. - Міжнародні зв’язки української науки у 1950-х роках (2002)
Романюк І. М. - Проблеми шкільництва на селі в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. (2002)
Левчук К. І. - Неформальний рух в Україні (1986-1988 рр.) (2002)
Мельников Д. О. - Молодь в управлінні виробничими процесами (80 – поч. 90-х рр. ХХ ст.) (2002)
Мельничук Л. С. - Гончарні промисли Поділля у науковому доробку Є. Ю. Спаської (2002)
Конотопенко О. П. - Формування громадянського суспільства в Україні (2002)
Буртяк Г. Я. - Україна в системі сучасних міжнародних відносин (2002)
Круковська О. М. - Особливості розвитку раннього готичного мистецтва (2002)
Томулец В. - Роль бессарабской и украинской торговой буржуазии в приобщении Бессарабии к общероссийскому рынку (1812-1868 гг.) (2002)
Кучебо Т. М. - Шлюб та сім’я в радянському суспільстві: дискусії середини 20-х рр. ХХ ст. (2002)
Алексієвець Л. М. - Польське питання на Паризькій мирній конференції. Визначення кордонів Польської держави (2002)
Войнаровський А. В. - Польща на шляху до тоталітаризму (1944-1945 рр.) (2002)
Несторович А. О. - Деякі аспекти встановлення польсько-радянських зв’язків у період десталінізації (2002)
Годлевська В. Ю. - Реставрація монархії як фактору консолідації та стабільності іспанського суспільства в період постфранкізму (1975-1982 рр.) (2002)
Неприцький О. A. - Європейський Союз та питання національної ідентичності й національного суверенітету Великобританії (90-ті рр. ХХ ст.) (2002)
Соломон К. - Становление многопартийной системы в Республике Молдова (2002)
Поп Ю. І. - Чехословацько-українські культурні зв’язки в контексті ідей слов’янської єдності в ХІХ - початку ХХ cт. на сторінках часопису "Slovansky prehled" (1950-1970 pp.) (2002)
Стопчак М. В. - Взаємини Директорії УНР з правою опозицією з деяких ключових проблем державотворення в період української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Історіографія проблеми (2002)
Дровозюк С. І. - Масовий релігійний рух в Україні у 20-х рр. ХХ ст. Історіографія проблеми (2002)
Тростогон А. М. - Перший радянський голодомор на Україні: історіографія проблеми (2002)
Коннова М. В. - Історіографія участі інтернаціональних бригад у громадянській війні в Іспанії 1936-1939 рр. (2002)
Мельничук І. П. - Звіти відділів дпу як джерело вивчення історії краю 20-х років ХХ ст. (2002)
Кравченко П. М. - Командири великого голоду: поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на північний Кавказ. 1932-1933 рр. /За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К., Генеза, 2001. – 399 с. (2002)
Зінько Ю. А. - О. Ф. Мельничук. Адміністративний апарат та органи місцевого самоврядування на Поділлі в другій половині ХІХ століття. – Вінниця: Велес. - 2001. - 192 с., Калитко С. Л. (2002)
Калитко С. Л. - О. М. Завальнюк, С. В. Олійник. Українська Галицька армія на Поділлі. - Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. - 2001.- 148 с. (2002)
Дудар В. В. - Феномен "історичної пам’яті" в суспільній свідомості, Дудар В. П. (2002)
Відомості про авторів (2002)
Титул, зміст (2017)
Безверхня Г. - Місце шкідливих звичок у способі життя студентів педагогічних спеціальностей, Ільченко С. (2017)
Боднар І. - Фізична підготовленість і психоемоційний стан школярів в умовах диференційованого фізичного виховання, Стефанишин М., Петришин Ю. (2017)
Борисова Ю. - Обґрунтування програми занять з фізичної культури для дітей 4-го та 5-го року життя з використанням елементів художньої Гімнастики, Гончар Л. (2017)
Vlasyuk E. - Prerequisites for the use of innovative technologies in physical education, Borisova Y. (2017)
Гакман А. - Фітнес-клуб як форма активізації життєвої позиції літньої людини (2017)
Демідова О. - Вплив занять фітнесом з використанням обладнання TRX на фізичний стан жінок першого зрілого віку, Лашина Ю. (2017)
Дутчак М. - Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-послуг в Україні, Малкова Д. (2017)
Yelisieieva D. - The influence of independent classes of physical education on physical activeness of high school students (2017)
Кириченко Т. - Атлетизм у вузі: тренувальний і оздоровчо-коригувальний аспект, Пангелова Н. (2017)
Ковтун А. - Ефективність використання фітнес-програми "Kangoo Jumps" у фізичному вихованні студентів, Зеленська А. (2017)
Конакова О. - Вплив різних засобів фітнесу на розвиток фізичних якостей жінок другого зрілого віку (2017)
Корж Н. - Ефективність технології формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури в процесі самостійних занять (2017)
Корчагін М. - Залежність успішності професійної діяльності військовослужбовців-операторів від рівня психофізіологічних якостей, Курбакова С., Ольховий О. (2017)
Кравченко А. - Особливості формування професійно-мовленнєвої культури фахівців галузі фізичної культури і спорту (2017)
Красова І. - Зміст і спрямованість фізичного виховання дітей 6-10 років у школах зарубіжних країн (2017)
Кривчикова О. - Рухова діяльність як фактор збереження здоров’я людей похилого віку, Кузнецова Л., Заяць Л. (2017)
Кузнецов М. - Оцінка адаптаційних здібностей курсантів – потенційних кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій (ССО) (2017)
Мандюк А. - Рухова активність у культурі вільного часу учнів старшого шкільного віку (2017)
Москаленко Н. - Особенности организации методической подготовки студентов в системе физического воспитания различных вузов Приднепровского региона, Кошелева Е. (2017)
Москаленко Н. - Аналіз фізичної підготовленості студенток, Пічурін В. (2017)
Москаленко Н. - Програмно-нормативні засади фізичного виховання у країнах Європейського Союзу, Яковенко А. (2017)
Наконечна А. - Удосконалення фізичного стану жінок другого зрілого віку з використанням індивідуальних програм занять пілатесом різного цільового спрямування (2017)
Пангелов Б. - Мотиваційні аспекти туристичної діяльності людини (2017)
Пангелова Н. - Сутність поняття "гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку": духовні та фізичні компоненти (2017)
Пангелова Н. - Взаємозв’язки компонентів фізичного і психологічного стану в структурі особистості дітей молодшого дошкільного віку, Борисова О. (2017)
Пасічник В. - Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та Львівської області (2017)
Перегінець М. - Здоров’яформуючі освітні технології в сучасній системі середньої освіти, Долженко Л. (2017)
Петрук А. - Вплив авторської програми на формування методичної підготовленості курсантів ВВНЗ у процесі фізичної підготовки, Воронцов О., Балдецький А., Смовж М. (2017)
Пивовар А. - Комплексний й розвиток моторики і пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку (2017)
Пилипчак І. - Проблеми і напрями удосконалення фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ на етапі первинного навчання (2017)
Приймак М. - Пріоритетні види, типи і форми підвищення кваліфікації фітнес-тренерів, Смірнова В. (2017)
Рубан В. - Особливості педагогічних технологій оздоровлення школярів у процесі фізичного виховання (2017)
Сембрат С. - Організація та комплексне планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку, Погребний В. (2017)
Сидорчук Т. - Використання засобів бойового фітнесу на заняттях з фізичного виховання зі студентками, Анастасьєва З. (2017)
Skidan A. - Physical conditions monitoring system for mature women in the process of health-improving shaping activities, Vrublevskiy E. (2017)
Сороколіт Н. - Впровадження варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури в учнів 8-х класів (2017)
Stepanova I. - Management of health and physical activity to prevent occupational hazards for employees in mineral processing plant environment (2017)
Табінська С. - Авторські концепти психолого-педагогічної підтримки навчальної діяльності здобувачів вищої освіти з фізичної культури і спорту в умовах заочної форми навчання на засадах андрагогіки (2017)
Троценко В. - Значення туристсько-краєзнавчої діяльності у системі організації здорового способу життя школярів (2017)
Троценко Т. - Сучасні підходи до формування моральних якостей молодших школярів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності (2017)
Федоріщева А. - Ставлення студенток 17-19 років до занять фізичною культурою і спортом (2017)
Шиян О. - Оцінка стану фізичної підготовленості студентів вищого навчального закладу технічного профілю (2017)
Романчук С. - Адаптація призваних до військово-професійної діяльності офіцерів, Яворський А., Яворський Т., Лесько О., Бобко Ю. (2017)
Ситуація у Вітчизняній легкій промисловості (2014)
Щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС (2014)
XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі" (2014)
XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"(плакат) (2014)
ТОВ "Українське взуття" (2014)
ПАТ "Вовчанська взуттєва фабрика" (2014)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2014)
UKRAINIAN FASHION WEEK 14-19 березня 2014 p. (2014)
Михайлова Г. М. - Дослідження гігроскопічності целюлозних наповнювачів для постільних виробів, Домрєс Е. Є. (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
"Печерські каштани" (2014)
Партнери (2014)
Підприємства галузі (2014)
Партнери (2014)
Підприємства галузі (2014)
"Inblu" (2014)
Алегоричне поняття "Влада" у дитячих казках та мультфільмах (2014)
Як справити добре враження на роботодавця (2014)
Омельченко В. Д. - Удосконалення процесу проектування курток для екстремального туризму, Антихевич Т. П. (2014)
Істинна жінка на ім'я Одрі Хепберн (2014)
Борщевська Н. - Дослідження антропометричних і біомеханічних особливостей ступенів жінок-автомобілісток та проектування взуттєвого копила (2014)
ТОВ "Літма" (2014)
Як правильно витрачати свій енергоресурс (2014)
Як мати гарний вигляд у 30, 40, 50 років (2014)
7 базових речей, які мають бути у гардеробі кожної жінки (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
Школа майбуття (шок майбутнього) (2014)
Як залишатися молодим (2014)
Колосов А. М. - Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає свої негативні наслідки (2017)
Ляшенко В. І. - "Інноваційний ліфт" як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу, Підоричева І. Ю., Петрова І. П. (2017)
Попова Г. Ю. - Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків (2017)
Трушкіна Н. В. - Методичний підхід до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції (2017)
Сериков А. В. - Финансы: холистический подход (2017)
Карпенко Ю. В. - Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму (2017)
Костюк Т. О. - Соціально-екологічна складова економічної безпеки сільського господарства (2017)
Гітіс Т. П. - Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних умов, Собчук А. Г. (2017)
Борисова С. Є. - Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи, Балашова О. В. (2017)
Островецький В. І. - Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України (2017)
Котлячков О. В. - Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников, Остаев Г. Я., Марковина Е. В. (2017)
Чеботарьов Є. В. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні, Лисогор А. I. (2017)
Єлецьких С. Я. - Фінансова безпека підприємства в управлінні грошовими коштами, Петрищева К. Г. (2017)
Михайличенко Н. М. - Сучасний стан та динаміка розвитку фондового ринку України, Мірошниченко О. О. (2017)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій (2017)
Драчук Ю. З. - Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство, Сав’юк Л. О. (2017)
Мельников А. Ю. - Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки, Бакай А. С. (2017)
Шевченко Н. Ю. - Управління технологічним процесом термообробки металу на основі моделювання його вхідних параметрів, Гузенко Д. В. (2017)
Болотіна Є. В. - Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція (2017)
Іванов С. В. - Модернізація України: сучасні погляди та можливості (2017)
Клековкин Л. И. - Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы бережливого производства (2017)
Колтунович А. С. - Проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного водопользования и жилищно-коммунального хозяйства (2017)
Шастун А. Д. - Концептуальні засади розвитку трудової сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації, Панькова О. В. (2017)
Жуков С.А. - Методологічний аналіз системи управління людським капіталом в умовах активізації інноваційної діяльності (2017)
Берсуцька С. Я. - Формування стратегічних бюджетів ефективного використання людського капіталу, Зайцев В. С. (2017)
Шимко О. В. - Новий підхід до зміни механізму преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності, Підгора Є. О. (2017)
Павлов К.В. - Экономическая эффективность интенсификации производства с учетом территориальных различий в трудообеспеченности (2017)
Репкин С. Б. - Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте Республики Беларусь (2017)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - Яка зовнішньоекономічна політика потрібна Україні майбутнього (аналітичний огляд) (2017)
Селин В. С. - Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора К. В. Павлова "Этноменеджмент как составная часть этноэкономики" (издана в г. Ижевске в издательстве "Шелест" в 2017 году, 342 с.) (2017)
Директору Інституту економіки промисловості НАН України, Президенту Академії економічних наук України, академіку НАН України, першому головному редактору журналу "Економічний вісник Донбасу" – 80! (2017)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Видовий склад грибів роду Alternaria Nees на зерні пшениці озимої (2015)
Сергієнко В. Г. - Вплив обробки насіння на розвиток рослин та продуктивність сої, Миколаєвський В. П., Козаренко Д. О. (2015)
Молдован В. Г. - Забур’яненість агроценозів в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, Квасніцька Л. С. (2015)
Шевага Г. М. - Ефект саліцилової кислоти на оздоровлення рослин картоплі, Бундук Ю. М., Гунчак В. М., Кирик М. М. (2015)
Клечковський Ю. Е. - Дрозофіла строкатокрила. Аналіз фітосанітарного ризику Drosophila suzukii Mats для України, оцінка фітосанітарного ризику, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2015)
Заполовський С. А. - Амброзія полинолиста - динаміка поширення та екологічно безпечні методи контролю на території Житомирської області (2015)
Жеребко В. М. - Горошок зелений - вирощування та захист його посівів від шкідливих організмів (2015)
Гуляєва І. І. - Велика персикова попелиця - небезпечний шкідник персика та мигдалю, Попова Л. В. (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Нова ера ефективності у захисті рослин (2015)
Відомості про авторів (2017)
Єрмоленко А. Б. - Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих (2017)
Карчмажик М. - Приобщение детей к искусству в современных школах Польши, Лопот-Джерва К. (2017)
Козійчук О. Г. - Освітній простір навчального закладу як ресурс професійного самовизначення учнівської молоді (2017)
Кононенко А. Г. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічному навчальному закладі (2017)
Купрієвич В. О. - Особливості мотивації професійного само-вдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Mirowska M. - Porównanie pojęć mentor, tutor, case manager w kontekście teorii i praktyki (2017)
Олійник В. В. - Індивідуалізація освітнього процесу в системі післядипломної освіти на новому етапі розвитку української школи (2017)
Панасюк Н. Л. - Експериментальна перевірка моделі управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Раус В. В. - Розвиток професійної компетентності учителів початкової школи у системі неформальної післядипломної освіти як невід’ємна складова освіти впродовж життя (2017)
Ружицький В. А. - Психолого-педагогічні засади розвитку професійних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2017)
Сергієнко В. П. - Організація тренінгів з підготовки вчителів інформатики до викладання курсів на вибір, Кашина Г. С. (2017)
Ситар І. В. - Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами на початку ХХІ століття (2017)
Удовиченко І. В. - Теоретичні засади організації методичної роботи вчителів профільних класів у контексті вимог нової української школи (2017)
Коробейнікова Т. - Етапи формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів (2015)
Коротяєв Б. - Структура наукового знання, навчальної книги та пізнавальної діяльності студента, Сарієнко В., Плахотській О. (2015)
Котова Н. - Специфіка педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Кравчук Н. - Змістове наповнення ключових понять проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Лалак Н. - Підготовка майбутніх учителів початкової школидо професійної діяльності в умовах полікультурного освітнього середовища (2015)
Пинзеник О. - Концептуальні засади розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи в сучасних умовах (2015)
Попович О. - Результати педагогічного експерименту щодо підготовки майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку (2015)
Савченко Н. - Професійний імідж учителя початкової школи як предмет психолого-педагогічних досліджень (2015)
Тараненко Ю. - Модель підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів (2015)
Шандрук С. - Основні підходи до підвищення кваліфікації американських учителів іноземної мови (2015)
Бутенко В. - Педагогічний потенціал ігрової діяльності як засобу формування здоров’язбережувальної компетентності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Горват М. - Діагностика вихованості толерантності в учнів початкової школи (2015)
Гуцуляк Л. - Умови, що забезпечують ефективність співпраці школи з родинами учнів та місцевою громадою у навчально-виховному процесі початкової школи Сполучених Штатів Америки (2015)
Деркач Ю. - Особливості методів естетичного виховання майбутніх учителів початкової школи під час вивчення іноземних мов (2015)
Коберник Г. - Індивідуалізація навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих навчальних завдань (2015)
Комар О. - Дистанційне навчання при викладанні курсу "Методика викладання освітньої галузі "математика"" на факультеті початкової освіти (2015)
Кузьма-Качур М. - Використання краєзнавчого матеріалу у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Лимарєва Ю. - Вивчення фізики як засіб формування свідомої особистості (2015)
Сяо Л. - Використання елементів театрального мистецтва як провідна умова формування виконавських навичок підлітків (2015)
Немцева Т. - Критерії, показники та методика діагностики рівня вихованості громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Ніконенко Т. - Теоретичний аспект впровадження технології контекстного навчання (2015)
Сарієнко В. - Логіко-структурний аналіз пізнавальних операцій при виконанні процедури опису в структурі процедурно-оперційного способу навчання (2015)
Степанова Т. - Використання загадок в розвитку виразності мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Сьома С. - Форми навчання обдарованої учнівської молоді в хіміко-біологічних відділеннях МАН: історичний аспект (2015)
Фенчак Л. - Методологічний аспект взаємозв’язку екологічної культури і культури здоров’ята їх вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової освіти (2015)
Чугуннікова Л. - Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності майбутніх вчителів музики у процесі оволодіння сучасними методами навчання (2015)
Шевчук І. - Особливості формування в учнів початкової школи уміння розв’язувати задачі на рух (2015)
Шевчук Л. - Робота з інформацією у сільській школі: проблеми та перспективи (2015)
Щербак О. - Дистанційні технології навчання як засіб формування інформаційної культури майбутніх учителів (2015)
Ящук О. - Основні поняття логіко-математичного мислення особистості (2015)
Бирко Н. - Наукові підходи професійної підготовки майбутніх учителів до формування толерантної особистості (2015)
Гриценко І. - Педагогічні умови становлення духовно-моральної особистості студента в освітньому процесі (2015)
Короленко В. - Теоретичні основи морального формування дітей шкільного віку (2015)
Молнар Т. - Формування особистості вчителя: компетентнісний вимір (2015)
Федорченко Т. - Причини негативних проявів у поведінці дітей старшого дошкільного віку, які впливають на формування їх культури поведінки (2015)
Хрипун Д. - Формування особистості вчителя у педагогічних працях В. Осиповського (2015)
Андрущенко Н. - Особливості валеологічного виховання старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема (2015)
Григоренко В. - Особливості естетичного виховання старших дошкільників у процесі ознайомлення з декоративно-ужитковиммистецтвом: критерії і показники (2015)
Семенов А. - Практика виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Титунь О. - Дослідження мотиваційно-ціннісної складової готовності студентів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Буценко А. - Кадрові проблеми організації фізичного виховання молоді Півдня України (кінець XIX – початок XX століть) (2015)
Опушко Н. - Система виховання в школах Поділля першої половині XIX ст. (2015)
Перфільєва М. - Освіта як інститут соціального виховання дітей та молоді з особливими потребами у Польщі (2015)
Перцов О. - Організація навчально-виховного процесу в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі (2015)
Прокопів Л. - Малокомплектна школа України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): історіографічний аспект (2015)
Стинська В. - Феномен "материнство" в історичній ретроспективі (2015)
Шайнер А. - Розбудова кооперативного шкільництва в Західній Україні крізь призму педагогічної діяльності К. Коберського (2015)
Біляковська О. - Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів (2015)
Ветров О. - Особливості розвитку системи професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Юнь Д. - Сучасні погляди на проблему формування музичної культури молодших школярів (2015)
Ковшар О. - Системно-цілісний підхід: детермінанта передшкільної освіти (2015)
Крупник З. - Стан сформованості відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації (2015)
Лабунець Ю. - Формування світогляду на засадах моралі сучасної генерації у контексті концепції виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Йолкіна (2015)
Марценюк М. - "Збереження і зміцнення здоров’я як соціально значуща проблема сучасності", Штих І. (2015)
Матвієнко О. - Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні в контексті інтеграції до світового педагогічного простору (2015)
Мелешко В. - Організація освітнього процесу в сільській малочисельній школі на засадах технологічного підходу (2015)
Науменко С. - Моніторинг якості загальної середньої освіти: досвід зарубіжжя в Україні (2015)
Нікітіна О. - Інноваційні напрями розвитку змісту початкової освіти в Україні (2015)
Полякова Г. - Профільні літні школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2015)
Шевчук О. - Роль школи в соціалізації особистості (2015)
Петрушов В. М. - Онтологічна імплементація теоретико-філософської побудови інтегрального раціоналізму в парадигмальний простір трансверсального розуму (2017)
Роговський О. М. - Проблема свободи: між Заходом і Сходом (2017)
Матвієнко О. І. - Краса як феномен сприйняття і відображення світу (2017)
Єгупов М. В. - Світоглядно-методологічні роздоріжжя сучасного спорту (2017)
Погасій Л. П. - Феномен мови у дзеркалі світоглядних пріоритетів (2017)
Шапоренко В. Г. - Людина як носій духовного життя (2017)
Пасічник Л. В. - Педагогічна герменевтика художньої літератури (2017)
Єськова О. В. - Базисні принципи християнської етики (2017)
Левкулич В. В. - Сучасність у смисловому полі дискурсу справедливості (2017)
Білецька А. В. - Націотворчість в суспільно-державному розвитку та специфіка чинників етнічності і психоідентичності: контекст європейської традиції і українського патріотизму (2017)
Баюжева А. О. - Ментальне оснащення суспільного розвитку як світоглядний феномен (2017)
Шапаренко О. В. - Філософські підвалини формування громадянськості українців в сучасних умовах невизначеності (2017)
Триняк М. В. - Виклики мультикультуралізму: освітній аспект, Руденко С. О. (2017)
Михайліченко М. В. - Приватні вищі навчальні заклади: функціонування та управління у контексті демократизації (2017)
Качмар О. - Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання (2017)
Яшина О. М. - Художньо-естетична освіта і виховання як чинник особистісних цінностей (2017)
Кузьмінська Н. М. - О. А. Колесов: портрет на фоні сучасності (2017)
Гао Вейчжень - Соціальний інститут глобальної освіти у дискурсі планетарного розвитку (2017)
Малишева А. А. - Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти (2017)
Чжань Сінь - Взаємозв’язок педагогічних та суспільних завдань сучасної системи освіти (2017)
Волошина Г. - Вправи як ефективний засіб засвоєння лінгводидактичних термінів і понять майбутніми учителями початкової школи, Роєнко Л. (2016)
Кравченко Л. - Технологія формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного вузу (2016)
Романюк А. - Вплив інформаційної культури на професійну діяльність майбутнього вчителя початкових класів, Матвійчук Л. (2016)
Гервас О. - Теоретичні та методологічні аспекти впровадження ергономіки у навчальну діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Деньга Н. - Аналіз(взаємоаналіз) та самоаналіз проведеного заняття як засоби розвитку професійної рефлексії педагога (2016)
Ковальчук Ю. - Формування сільськогосподарських вмінь в учнів сільських шкіл у процесі технологічної підготовки (2016)
Комар О. - Застосування інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до роботи з дітьми, які зазнали сімейного насильства (2016)
Рибалко Н. - Організація навчання іноземних мов учнівської молоді як історико-педагогічна проблема (2016)
Федорченко Т. - Особливості впровадження технологій формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Шаповал Л. - Формування та розвиток понять в учнів 6-х класів у процесі роботи з текстом підручника як важлива складова засвоєння біологічних знань (2016)
Семенов О. - Проблема формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у психолого-педагогічній теорії (2016)
Котлярчук Г. - Виховання в учнів основної школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури (2016)
Прищепа С. - Організація виховного процесу на засадах проектування виховної системи навчального закладу (2016)
Ревук Ю. - Соціальна суть виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2016)
Безлюдна В. - Професійне становлення майбутніх учителів іноземних мов в системі ступеневої освіти у 90-х рр. ХХ століття (2016)
Герасименко О. - Попечительські ради як орган державно-громадського управління навчальними закладами (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Гош В. - Особливості poзвитку тeopiї внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi у 90-х роках XX – початку ХХІ століття (2016)
Коблик В. - Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці: аналіз стану дослідження (2016)
Новаківська Л. - Погляди М. Пирогова на літературну бесіду як форму навчання словесності (середина ХІХ століття) (2016)
Окольнича Т. - Діяльність етнографів київського наукового осередку ХІХ століття у вивченні народно-педагогічних інституцій Поділля (2016)
Фещенко О. - Передумови виникнення та розвитку педагогічного явища "екзамени" в період другої половини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. (2016)
Бобошко В. - Участь батьків, учителів і громадськості в управлінні шкільною освітою (на прикладі Великої Британії) (2016)
Лісова Н. - Соціальне партнерство як основа державно-громадського управління загальною середньою освітою (2016)
Oлeкcaндрeнкo К. - Пcиxoлoгiчнe oбгрунтувaння прийoмiв рeaлiзaцiї дидaктичниx принципiв cпiврoбiтництвa в прoцeci рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця (2016)
Четверикова Т. - Використання досвіду Республіки Польща у формуванні інформатичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи (2016)
Горобець В. Г. - Ексергетичний аналіз утилізатора теплоти відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння когенераційних установок, Богдан Ю. О. (2017)
Лисенко В. П. - До питання керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2017)
Синявський О. Ю. - Дослідження іоноселективних електродів для вимірювання концентрації мінеральних елементів у живильному розчині, Савченко В. В. (2017)
Ободович О. М. - Нове тепломасообмінне обладнання для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод, Саблій Л. А., Сидоренко В. В., Коренчук М. С. (2017)
Zibalov D. - The method of using noise-like signals for information transmit via the cable power line (2017)
Голодний І. М. - Дослідження робочих характеристик трьохфазного асинхронного електропривода з тиристорним регулятором напруги, Синявський О. Ю., Санченко О.В. (2017)
Антипов Е. А. - Оценка эффективности работы аккумуляторов теплоты фазового перехода экспериментальным путем и методом эксергетического анализа (2017)
Червінський Л. С. - Щодо підвищення ефективності оптичних електротехногій в біотехнічних системах, Сторожук Л.О. (2017)
Фиалко Н. М. - Потери эксергетической мощности в теплоутилизационных системах с пластинчатыми теплоутилизаторами, Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Мірошник В. О. - Дослідження пастеризатора молока на імітаційній моделі, Лендєл Т. І. (2017)
Несвідомін А. В. - Рух частинки по горизонтальній площині, яка здійснює коливальні переміщення в просторі (2017)
Синявський О. Ю. - Оптимізація системи автоматичного керування подачею живильного розчину в теплицях, Савченко В. В. (2017)
Усенко С. М. - Дослідження дози обробки зернових в сильних електричних полях (2017)
Василенков В.Є. - Обґрунтування застосування пристроїв плавного пуску в електроприводах занурювальних насосів (2017)
Лобузіна К. - Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів, Галицька С., Орєшина Н. (2017)
Трачук Л. - Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів (2017)
Жабін А. - Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках (2017)
Дуднік О. - Українське народознавство у бібліографічних виданнях з етнографії Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Лис М. - Белорусско-украинские литературные и научные контакты писателя-академика П. Ф. Глебки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Жук Т. - Отражение традиций белорусско-украинских литературных связей в рукописном и книжном наследии поэта Владимира Дубовки (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Довнар Л. - Открытые вопросы белорусского книговедения в контексте транслятологического опыта (2017)
Вергунов В. - Інформаційно-бібліотечне супроводження наукового забезпечення агропромислового виробництва в Україні (До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України) (2017)
Єсипова В. - Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги (Рец. на кн: Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / Людмила Гнатенко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Kиїв, 2016. – 476 c.) (2017)
Добко Т. - Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України (Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб. для студентів спеціальності 029 "Інформ., бібл. та архів. справа" / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 219 с.) (2017)
Семінар "Роль та завдання бібліотек наукових установ у формуванні інформаційного простору та суспільства знань” (2017)
Сухомлинська О. - Майже ювілейне: до 10-річчя виходу першого номера (2015)
Антонець Н. - Радянська школа другої половини ХХ ст.як предмет дослідження авторів "Історико-педагогічного альманаху" (2015)
Сухомлинська О. - Толерантність як підхід до розгляду ідей В. О. Сухомлинського про дитину (2015)
Шелюх Г. - Внесок С. Миропольського у методичне забезпечення початкових шкіл духовного відомства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Чередняк Ю. - Внесок Бориса Мітюрова у дослідження педагогічних ідей Івана Франка (2015)
Литвин А. - Колегія Павла Галагана в житті та діяльності Андроника Степовича (1857–1935 рр.) (2015)
Панченко Є. - Історія плекання лідерів: початки скаутського руху у США (початок XX ст. – 20-і рр. ХХ ст.) (2015)
Березівська Л. - Історія зарубіжної шкільної освіти у сучасних підручниках з історії педагогіки (2015)
Янченко Т. - Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Міхно О. - Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940–1980-х років: джерелознавчий аспект (2015)
Тичина І. - Підготовка військових фахівців в Україні у ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2015)
Курило Л. - Ґенеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Токуєва Н. - Розвиток загальноосвітніх інтернатних закладів сільської місцевості в Україні (40–50-і роки ХХ століття) (2015)
Бойко О. - Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921–1923 рр.) (2015)
Дічек Н. - Питання індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу у діяльності українського Науково-дослідного інституту дефектології (1948–1954 рр.) (2015)
Кравченко О. - Першоджерела до історії діяльності пролеткульту. Устав Всероссийского совета пролетарских культурно-просветительных организаций (Публікація Оксани Кравченко) (2015)
Ничипоренко И. - Несколько положений из моего педагогического катехизиса (Вступна стаття Оксани Шевчук) (2015)
Артемчук Л. М. - Проектування тестового екзамену для підсумкового оцінювання з вищої математики (аспект створення тестових завдань) (2017)
Бабіч О. В. - Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Буцик І. М. - Методологічні аспекти реалізації системного підходу у формуванні дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю (2017)
Васильківський І. П. - Порівняльний аналіз моделей емоційного інтелекту в психолого-педагогічній науці (2017)
Вишнівська Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів (2017)
Viktorova L. V. - Modern concepts and strategies of foreign language teaching to adults in the process of non-formal education, Zakatei Y. V. (2017)
Viktorova L. - Education quality: problems and perspectives language teaching in the process of non-formal education, Ilyina M. (2017)
Ганоцька О. Ю. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи з підлітками девіантної поведінки (2017)
Гнєдкова О. О. - Експериментальна перевірка ефективності контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання (2017)
Гордійчук С. В. - Діяльність центру експертизи та моніторнигу якості освіти як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у медичному навчальному закладі (2017)
Димова А. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2017)
Євтух М. Б. - Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми, Яшник С. В. (2017)
Каландирець Н. М. - Проектна технологія навчання як засіб формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2017)
Каніболоцька Л. В. - Професійно-комунікативна підготовка майбутніх викладачів ВНЗ (2017)
Канішевська Л. В. - Реалізація попереджувально-профілактичної функції сучасними загальноосвітніми школами-інтернатами (2017)
Качмарчик С. Г. - Використання інтерактивних технологій у формуванні соціально-комунікативної компетентності студентів-менеджерів (2017)
Киричевська Л. П. - Формування творчої самодіяльності студента засобами духовно-збагаченого освітнього середовища (2017)
Кисленко Д. П. - Світовий досвід використання інформаційних технологій під час професійної підготовки майбутнього фахівця з охоронної діяльності (2017)
Климчук С. В. - Дослідницька компетентність соціальних працівників: сучасні підходи до визначення (2017)
Козубенко К. В. - Роль семінарських занять у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туристичного обслуговування (2017)
Ковальчук В. І. - Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2017)
Ковальчук В. І. - Психолого-педагогічні засади розвитку комунікативної компетентності керівника ЗНЗ, Огороднік В. Р. (2017)
Ковальчук Т. І. - Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi зacaди мeтoду iпoтepaпiї, Піддубняк К. О. (2017)
Кучай О. В. - Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору (2017)
Лемешко О. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування професійної готовності у майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Леоненко Н. В. - Науково-пошукова діяльність студентів в соціокультурному контексті, Слободян О. П. (2017)
Маврін В. В. - Філософсько-світоглядна основа педагогіки життєтворчості особистості (2017)
Максимчук В. С. - Загальна педагогізація українського суспільства – реальна необхідність і нагальна вимога нашого часу (2017)
Малінкіна В. Л. - Наукова сутність готовності майбутніх викладачів дизайну до професійного саморозвитку (2017)
Малков Д. Ю. Маслова Т. М. - Фотомистецтво у контексті соціокультурного виховання молоді (2017)
Манелюк А. В. - Фахова спеціалізація бакалаврів з комп’ютерних наук у Великій Британії (2017)
Міськевич Л. В. - Понятійно-категоріальний апарат формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до використання інноваційних технологій управління у професійній діяльності (2017)
Мурзіна О. А. - Результати експериментального дослідження формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (2017)
Наконечна О. В. - Професійна підготовка соціальних працівників / педагогів до превентивної роботи: змістовий аспект (2017)
Ржевський Г. М. - Дистанційна форма навчання в сучасних умовах: психолого-педагогічні особливості (2017)
Селищева І. А. - Роль і завдання історичної освіти у формуванні національного менталітету (2017)
Сірак І. П. - Методика підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації (2017)
Сопівник Р. В. - Морально-етичні орієнтири професійної діяльності педагога аграрного вищого навчального закладу (2017)
Сопівник І. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими підлітками, що проживають у сільській місцевості, Фещук О. С. (2017)
Стискун С. В. - Досвід Франції в управлінні університетською освітою (2017)
Стойчик Т. І. - Конкурентоздатність фахівця професійного навчального закладу: проблеми і перспективи (2017)
Сук А. М. - Рівні сформованості санітарно-гігієнічної культури студентів агроекологічних коледжів (2017)
Теслюк В. М. - Експериментальне дослідження гyманістичної спрямованості майбутніх педагогів, Душкевич О. С. (2017)
Теслюк В. М. - Дослідження методики викладання лекційних занять із дисципліни " основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи ", Шамсутдінова К. В. (2017)
Чайка І. О. - Особливості соціальної роботи з дітьми-сиротами, які мають прояви девіантної поведінки (2017)
Cherednichenko H. A. - System of foreign language professional training of future food scientists and technologists in Ukraine (2017)
Шамне А. В. - Динаміка ціннісно-мотиваційної сфери в юнацькому віці, Гриценко Д. В. (2017)
Шелест Н. А. - Теоретичні аспекти проблеми готовності кураторів академічних груп до формування ціннісного ставлення до створення сім’ї у студентської молоді (2017)
Школьна М. С. - Ретроспективний аналіз проблеми виховання соціальної зрілості молоді (2017)
Bednarz M. - Zmiany ładu społeczno-politycznego pod koniec XX wieku i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji (2017)
Piwonski Z. - Edukacja aksjologiczna drogą do moralnej jedności bez granic (2017)
Janicka T. - Part nauczanie uczniów z dysleksją w szkole gimnazjalnej- część praktyczna streszczen (2017)
Сайко Н. О. - Виховний потенціал чинників соціалізації особистості молодшого підлітка (2017)
Небесник І. І. - Розвиток художньої освіти на Закарпатті Доповідь на урочистому зібранні з нагоди ювілею (2017)
Небесник І. І. - Шимон Голлоші і традиції закарпатського пленерного живопису (2017)
Boros J. - Hollósy Simon és a nagybányaiak (2017)
Луценко І. В. - Творчо-педагогічні концепції Шимона Голлоші тячівського періоду (2017)
Коприва А. Т. - Художники Закарпаття у Нодьбані. Хроніка та персоналії (2017)
Ребрик Н. Й. - Мистецьке самовизначення Закарпаття. За працею Степана Гапака "Образотворче мистецтво на Закарпатті і Пряшівщині під час бувшої Чехословаччини" (2017)
Баяновська М. Р. - Виховна роль мистецтва: парадигма життєтворчості особистості (2017)
Корж-Радько Л. А. - Глюк Гаврило Мартинович. Секрети успіху (2017)
Молинь В. Д. - Євген Сагайдачний в історії українського мистецтва ХХ століття: штрихи до портрета (2017)
Дундяк І. М. - Мистецтвознавець Віктор Мельник в у контексті збереження церковного мистецтва Прикарпаття у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2017)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Параметричний дизайн: історія та особистості (2017)
Павко А. І. - Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса (2017)
Луковська О. І. - Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача (2017)
Ковач А. М. - Пленерний живопис як складова у творчості художників Закарпаття (2017)
Жаворонкова М. І. - Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток (2017)
Іваниш А. І. - Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду (2017)
Андрушко Л. М. - Вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини (2017)
Стеф’юк Р. Г. - Стилістичні особливості різьблених дерев’яних ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХХ століття (2017)
Жеребецька О. М. - Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство (2017)
Якимечко Л. М. - Композиційна типологія творів майстрині декоративного розпису Параски Хоми (2017)
Герій О. О. - Рослинні мотиви з плавними потовщеннями в декоративному різьбленні іконостасів XVII ст.: питання номінації та стильового визначення (2017)
Ямаш Ю. В. - Мотивації живописного циклу "З життя пнів" Івана Труша (2017)
Андрушек Д. І. - Цехове ремесло на Закарпатті ХV-ХІХ ст. та розвиток гончарної справи (2017)
Бердинських С. О. - Тривимірне моделювання як інструмент проектної графіки (2017)
Коновець С. В. - Арт-технології у розвитку креативності особистості (2017)
Ребрик Н. Й. - Літературна творчість В. Ґренджі-Донського як явище новітньої закарпатоукраїнської літератури (2017)
Руденко О. В. - Культурологічний аспект освітньої діяльності Савини Сидорович (2017)
Гарагонич В. В. - Від Климовиці до Парижа: міжнародний фактор у житті і творчості А. Ерделі, Гарагонич В. В. (2017)
Малець О. О. - Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького, Малець Н. Б. (2017)
Цимбалюк О. К. - Мистецький простір Осінніх салонів "Високий Замок" у Львові, Луговська О. І. (2017)
Дуда Н. М. - Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді (2017)
Баяновська М. Р. - Духовність як базис цілісності людського життя (2017)
Волощук А. В. - Традиції виховання та духовного розвитку особистості в мистецько-педагогічній системі художника-педагога Золтана Баконія (2017)
Лець О. Г. - Методика організації позааудиторної діяльності студентів засобами мистецтва (2017)
Костюк М. П. - Ефективні методи навчання у процесі викладання іноземних мов професійного спрямування (2017)
Іваньо Ю. Ю. - Підготовка учнів загальоосвітніх шкіл до вибору майбутньої професії (2017)
Ребрик Н. Й. - О. Степан Пап й умови його мистецтвознавчих звершень (2017)
Пап С. - Ікони й іконописання на Закарпатті (2017)
Гаврош О. І. - Виставковий простір Ужгорода: рух по горизонталі (2017)
Міськов І. О. - Історико-етнографічний нарис професора Михайла Тиводара (2017)
Вихідні дані (2017)
Баняс В. В. - Міф та оніризм у літературі романтизму, Баняс Н. Ю. (2017)
Бондарь Н. Ю. - Путь-лабиринт как разновидность архетипа дороги в английской литературе (2017)
Вакуленко К. Р. - Олекса Мишанич – медієвіст: спроба загальної характеристики (2017)
Варенікова О. В. - Ґенеза шевченкознавства в історії української літератури ХІХ – 1-ї третини ХХ століть (2017)
Висоцький А. А. - Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст (2017)
Гуртовая Я. В. - Особенности образа Н. В. Гоголя в воспоминаниях И. С. Тургенева (2017)
Дмитрук Л. І. - Поетика новелістики Олексія Кундзіча кінця 1920-х– початку 1930-х років (2017)
Корнільєва Л. М. - Естетика англійського романтизму в сучасному науковому осмисленні (2017)
Кулікова О. В. - Агіографічний мотив наслідування Христа i апостольства та його прояви в творчості Тараса Шевченка (2017)
Smolnytska O. O. - The reflection of Scandinavian and Celtic national archetypes in the context of the Ukrainian studies (by the translations of skaldic poetry and the Breton ballads) (2017)
Ступницкая Н. Н. - Иносказательные компоненты солженицынских произведений (2017)
Хачатурян К. Р. - Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного (2017)
Шевченко А. Г. - Лирика Э. Багрицкого в контексте жизнетворческого проекта поэта: основные итоги изучения (2017)
Щербина В. В. - Синестезия как особенность художественного мира Юргиса Балтрушайтиса в контексте русской символистской поэзии (2017)
Бураго Д. С. - Строительство "Башни из слоновой кости" среди зыбей революции. Волошинский Дом Поэта: жизнь в мифе и жизнь мифа (2017)
Цимбалюк В. І. - Аналіз результатів хірургічного лікування учасників антитерористичної операції на сході україни з вогнепальними пораненнями спинного мозку та периферичних нервів із застосуванням електростимуляції, Троян О. І., Комарницький В. П. (2017)
Бадюл П. А. - Реконструкция обширных дефектов мягких тканей с использованием переднебокового перфорантного лоскута бедра, Слесаренко С. В. (2017)
Ратчик В. М. - Оценка эффективности баллонной пневмокардиодилатации в лечении больных с ахалазией кардии, Бабий А. М., Пролом Н. В., Тарабаров С. А., Ущина С. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Результати лікування хворих на цироз печінки із варикозно розширеними венами стравоходу та шлунка при виконанні азиго­портального роз’єднання (2017)
Бондарев Р. В. - Особенности санации брюшной полости бактериофагами у больных с острым деструктивным холециститом, Сопко А. И., Бурка А. А., Селиванова О. В., Селиванов С. С. (2017)
Жернов О. А. - Реконструкція молочних залоз після опіків з використанням об’єднаних розтягнутих клаптів з бічної поверхні грудної клітки на основі перфорантних судин, Трач Р. Я., Жернов А. О., Кітрі М., Стаскевич С. В. (2017)
Мишалов В. Г. - Качество жизни больных после лечения птоза передней брюшной стенки и выполнения симультанных операций при сочетанных хирургических заболеваниях органов брюшной полости, Бондарев Р. В., Маркулан Л. Ю., Кондакова Е. Ю., Балабан О. В. (2017)
Грубник В. В. - Комбинированные операции при лечении пахово­мошоночных грыж, Бугридзе З. Д., Воротынцева К. О. (2017)
Фелештинський Я. П. - Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика з комбінованою фіксацією сітчастого імплантату у хворих з пахвинною грижею, Коханевич А. В. (2017)
Павляк А. Я. - Діагностичне значення і взаємозв’язок показників кількісного специфічного ЛАЛ­тесту та неспецифічних гематологічних і клінічних показників ендотоксикозу у хворих на поширений гнійний перитоніт (2017)
Аксьонов О. А. - Залежність хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска від результатів ендоскопічної мамодуктоскопії, Білоненко Г. А., Аксьонова О. Г. (2017)
Кривопустов О. С. - Особливості клінічного перебігу загрозливого аборту у вагітних з різними варіантами алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону (2017)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз степлерної гемороїдектомії та трансанальної гемороїдальної деартеризації, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Гвоздяк М. М., Зуєнко В. В., Нваобі В. (2017)
Верещако Р. И. - Посттравматическая диафрагмальная грыжа, Сухин И. А., Пискорский А. А., А. Петров К. (2017)
Пархоменко К. Ю. - Случай успешного хирургического лечения пациента с острым мезентериальным тромбозом, Гончарова Н. Н., Супличенко М. В., Паюнов К. Е., Дроздова А. Г., Тимченко А. В. (2017)
Головач І. Ю. - Біосиміляри низькомолекулярних гепаринів: чому їх можна порівнювати з оригінальними біологічними засобами (2017)
Головко С. В. - Малоінвазивне лікування малих пухлин нирки: огляд лапароскопічної парціальної нефректомії, Савицький О. Ф. (2017)
Усенко А. Ю. - Факторы риска тромбоэмболических осложнений в абдоминальной хирургии, Сморжевский В. И., Сяо Ян (2017)
Виленский Ю. - Михаил Францевич Зиньковский. Жизнь и судьба в кардиохирургии детского возраста (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заява (2017)
Церковні новини (2017)
Мітулінський Т. Ю. - Брати Скаржанівські: сторінки життя духовенства (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Адміністративна реформа Юстиніана І Великого (527 – 565) та її значення для подальшого розвитку Візантійської імперії (2017)
Колот С. (священик) - Вчення священномученика Климента Римського про устрій помісної Церкви (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у богослужінні таїнства Шлюбу (2017)
Небесник І. І. - Вітальне слово з нагоди ювілею академіка Миколи Мушинки (2017)
Приймич М. В. - Василь Скакандій у контексті Закарпатського образотворчого мистецтва (2017)
Ребрик Н. Й. - Семикнижжя Петра Скунця в інтерпретації Василя Скакандія. Незавершений проект (2017)
Сирохман М. В. - Незбагненна ясність буття. (2017)
Гаврош О. І. - Людмила Корж-Радько: творчий портрет з нагоди ювілею (2017)
Жулинський М. Г. - Український пастир культури і науки (2017)
Карась Г. В. - Микола Мушинка і українська музична культура (2017)
Атаменко А. Є. - Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрета академіка Миколи Мушинки (2017)
Бірчак І. І. - Штрихи до портрета молодого Миколи Мушинки (2017)
Шуркала Я. В. - Подарунок Миколи Мушинки Україна (2017)
Зимомря М. І. - Слово про Миколу Мушинку (2017)
Чорнопиский М. Г. - Академік Микола Мушинка на полі межової етнології (2017)
Шумицька Г. В. - Повернення імені Миколи Яська: Ще одна добра справа на конто академіка Мушинки (2017)
Медведь М. М. - Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак (2017)
Ребрик Н. Й. - Великий чин Миколи Мушинки (2017)
Кравченко Я. О. - Пряшівські зустрічі з Миколою Мушинкою. 1989 (2017)
Небесник І. І. - Педагогічна діяльність Золтана Баконія у контексті розвитку художньої освіти Закарпаття (2017)
Волощук А. В. - Життєвий шлях та мистецько-педагогічна спадщина Золтана Баконія. До 100-річчя від дня народження (2017)
Коновець С. В. - Вплив образотворчого мистецтва на самоствердженння зростаючої особистості (2017)
Безніченко М. І. - Вивчення творчої спадщини З. Баконія в процесі художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Ребрик Н. Й. - "Знаменита образотворча студія Золтана Баконія" у творчій долі Дмитра Кременя (2017)
Гаврош О. І. - Єлизавета Кремницька: та, яка залишилась за кадром (2017)
Орос І. В. - Естамп як навчальна дисципліна в системі художньої освіти (2017)
Ібо Ч. - Процеси інтеграції та особливості творчості пекінського скульптора Чен Венлінга (2017)
Шеретюк Р. М. - Ставлення Російської Православної Церкви до пам’яток сакрального мистецтва Греко-Уніатської Церкви напередодні її скасування 1839 р. (2017)
Бехта Н. С. - Зміст технічної та технологічної компоненти у підготовці фахівців за освітнім напрямком "Мистецтво" (2017)
Кузьма В. В. - Етапи становлення позашкільної освіти на Закарпатті (на прикладі діяльності Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді) (2017)
Філатьєва Т. В. - Використання ситуацій квазіпрофесійного характеру в процесі підготовки художників-педагогів (2017)
Ходанич Л. П. - Вчитель у контексті європейського вибору України (2017)
Твердохлібова Я. М. - Концепт-модель дидактичних засад художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рубель І. С. - До питання використання інтегративної програми "Образотворча діяльність" в позашкільних навчальних закладах (2017)
Віщенко О. В. - Використання інтерактивних технологій в процесі викладання художньо-професійних дисциплін (на прикладі "Композиції зачіски") (2017)
Софілканич М. І. - З. Баконій, А.Турак: нерозривність традицій художнього виховання школярів (2017)
Небесник І. - Віхи поступу та досягнень Закарпатської художньої освіти (2017)
Мушинка М. І. - Зв’язки Василя Касіяна із Закарпаттям та його дипломна робота (2017)
Приймич М. В. - Церковне малярство Йосипа Бокшая як відображення особливостей неоромантизму у мистецтві Закарпаття (2017)
Gnacek S. - Metal i szkło środkiem innowacyjnego wyrazu w architekturze (2017)
Купчинська Л. О. - Художники Закарпаття – студенти Віденської академії образотворчих мистецтв ХІХ ст. (2017)
Kasinec E. - The Kyiv Caves Monastery’s Royal Doors: Context, Function, and Displacement (2017)
Barnova D. - Výtvarné umenie Michaloviec ХХ st. (2017)
Гаврош О. І. - Перші виставки закарпатців у Києві та Москві: що залишилося за кадром (2017)
Колісник П. М. - Живописець Одарка Киселиця: сакральні імпульси у творах майстрині (2017)
Ґрешлик В. - Творчість Гната Рошковича (2017)
Кузьменко О. М. - Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження (2017)
Ходанич М. П. - Художній світ Петра Ходанича (2017)
Семчишин-Гузнер О. І. - Історія оновлення внутрішнього простору Катедрального собору Святого Воскресіння в Івано-Франківську (1897-1904) (2017)
Лець О. Г. - Патріотичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва (2017)
Гапак С. - Образотворче мистецтво на Закарпатті і Пряшівщині під час бувшої Чехословаччини (2017)
Міськов І. О. - Осягнення духовності (2017)
Ребрик Н. Й. - Микола Мушинка – почесний доктор пʼятьох університетів України (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрощук Л. М. - Хореографічне відтворення образу України (з досвіду роботи з творчим студентським колективом) (2017)
Бермудес Д. В. - Особливості запровадження хореографічної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2017)
Кісєль М. - Choreoterapia – polskie doświadczenia, konteksty i wyzwania (2017)
Ключко В. В. - Розвиток неперервної ритмічної освіти в Польщі (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Максименко А. І. - Базові елементи народно-сценічного танцю (2017)
Ніколаї Г. Ю. - Теоретичні основи формування інтеркультурної компетентності студентів-хореографів, Чжоу Цянь (2017)
Повалій Т. Л. - Неформальна хореографічна освіта в Республіці Польща (2017)
Мукменєва Р. І. - Педагогічно-мистецька діяльність Д. В. Андрусенка на Слобожанщині (1895-1965) (спогади свідків) (2017)
Степанова Г. О. - Історичні аспекти розвитку духової освіти (2017)
Терешко І. Г. - Регіональні особливості фольклорних хореографічних традицій історичної Уманщини (2017)
Теслева Ю. В. - Модернізація осередків післядипломної освіти музично-педагогічних кадрів у 60-ті – 90-ті роки ХХ століття (2017)
Ван Юе - Діагностика та умови формування методичної компетенції майбутніх учителів музики (2017)
Грінченко А. М. - Критерії та показники оцінювання музично-виконавського самоконтролю у майбутніх учителів музики (2017)
Жень Сінь Ян - Формування креативності майбутнього вчителя музики засобами триз-технологій (2017)
Лі Цзяці - Констатувальна діагностика рівня сформованості художньо-проектних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Лю Кешуан - Критеріальний апарат і рівневі характеристики сформованості умінь створення музично-образної драматургії майбутніми вчителя музичного мистецтва (2017)
Лун Цюянь - Художньо-виконавська увага майбутніх учителів музики: теоретичний аспект (2017)
Мінь Шаовей - Діагностика рівнів сформованості рефлексивних умінь майбутніх учителів музики (2017)
Хуа Вей - Критеріальний апарат діагностування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Педагогічні умови творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Ду Ханьфен - Професійні та психолого-педагогічні вимоги до особистості диригента оркестру (2017)
Кудренко Д. О. - Трансформація форми у портретному живописі як засіб формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей (2017)
Мусьол М. - Aktualizacja wiedzy rodziców w zmieniającym się świecie mediów (2017)
Пань Сінюй - Проблема сприйняття музики в контексті формування аудіальної культури особистості (2017)
Садовський О. В. - Творчість – категорія безупинної динаміки в образотворчому мистецтві (2017)
Ши Шучао - Теоретичні засади формування вмінь професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів на заняттях із "Постановки голосу" (2017)
Гальчук О. В. - Антична топіка в сучасній українській поезії (2017)
Гармаш Л. В. - "Античный код" в симфониях Андрея Белого (2017)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Ангелизация и демонизация жертвы и героя в западной литературе XIX века: от Джона Мильтона до Артюра Рембо (2017)
Дмитрієва В. В. - Специфіка аналізу фольклорної та літературної казок про "Cиню Бороду" (2017)
Криницька Н. І. - Міфологія фронтиру в сучасній американській науковій фантастиці на прикладі літератури та кіномистецтва (2017)
Кураш Н.-М. І. - Особливості міфологічного світогляду у циклі романів Й. Колфера про Артеміса Фаулу (2017)
Нев’ярович Н. Ю. - Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі (2017)
Смольницька О. О. - Віддзеркалення Еросу і Танатосу в поезії англійських метафізиків: компаративний аналіз вибраної лірики Джона Данна (1572–1631) і Ендрю Марвелла (1612–1678) (2017)
Соколова А. В. - Cучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка (2017)
Червинская О. В. - У истоков фэнтези: превращение апулеевского сюжета о золотом осле в ремейке К. С. Льюиса "Пока мы лиц не обрели" (2017)
Давиденко І. О. - Функціональність історико-культурного контексту в розкритті проблемно-тематичної основи роману "Овідій Назон – поет" Яцека Бохенського (2017)
Іваненко В. А. - "Скрутне становище" (predicament) шотландського письменника: націоналізм і шотландська літературна критика ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Капустян І. І. - Проблеми сучасної інтерпретації літературної спадщини Г. К. Андерсена (2017)
Мацапура В. И. - Роман Г. К. Андерсена "Всего лишь скрипач": поэтика и контекст (2017)
Никитская Е.И. - Поэма "Сон Адама" в контексте творчества Н. С. Гумилева (2017)
Ніколайчук І. А. - Реалізація мотиву жіночої дружби в британському та українському модернізмі (на матеріалі творів Вірджинії Вулф та Лесі Українки) (2017)
Ніколенко О. М. - Літературна спадщина В. О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби (2017)
Онопрієнко А. Д. - Мотив "ennui de vivre" у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект (2017)
Орлов А. П. - Циклизация поздней прозы И. Бунина: авторские изменения и издательские вмешательства (2017)
Раковская Н. М. - Читатель как связующее звено между авторским миром и текстом (2017)
Сластьон С. Е. - Про один приклад гендерного діалогу в британській поезії кінця XVI – 20-х років XVII ст. (2017)
Статкевич Л. П. - Теоретико-методологічні форманти сучасної екокритики (2017)
Фокина С. А. - Зеркальность как фактор экспликации интимного в лирике Полины Барсковой (2017)
Цуркан І. М. - Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2017)
Чернокова Е. С. - Барбара Пим: апология одиночества (2017)
Ялинь Ли - Творчество Н. С. Гумилёва в рецепции Г. В. Адамовича на страницах парижского "Звена" (2017)
Антонова В. Ф. - Трансформация жанрового канона в произведениях В. Скотта и поэтов-"лейкистов", Нешко С. И. (2017)
Астапенко І. - Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру (2017)
Вещикова О. С. - Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі (2017)
Жаданов Ю. А. - Феминистская утопическая литература: истоки жанра, Жаданова Т. В. (2017)
Зубань В. І. - "Болотяна Лукроза" В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту (2017)
Иванова В. М. - Поиск новых структурно-смысловых способов организации жанровой формы сонета для выражения трагического мироощущения (2017)
Куницька І. В. - Жанрова своєрідність імпресіоністського роману (В. Вулф "На маяк") (2017)
Семейкина Н. Н. - Театрализация прозы Алана Беннетта (2017)
Синявська Л. І. - Претекст: поняття та особливості функціонування в комунікативному акті (2017)
Стовба А. С. - Чудесный мир кайдана в произведении Ёко Тавады "Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов" (2017)
Таран З. М. - "Пані Жервезе" Е. і Ж. Ґонкурів як "містичний роман" (2017)
Цікавий С. А. - Вигадане місто в сучасній фантастичній романістиці: особливості топосу Нью-Кробюзона в романах Чайни М’євіля (2017)
Абабина Н. В. - Персонажи А. И. Куприна в ситуации "порядка из хаоса" (2017)
Башкирова О. М. - Жіноча рецепція чоловічої картини світу в сучасній українській романістиці (на матеріалі твору М. Гримич "Еґоїст") (2017)
Горішна Г. М. - Стильові особливості поезії Революції Гідності (2017)
Глотов О. Л. - Література в дискурсі гуманітаристики (2017)
Гура Н. П. - Гра зі "смертю" в романі І. Мак’юена "Амстердам", Іваніків Л. І. (2017)
Гурдуз К. О. - Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса", Пінігіна Ю. Г. (2017)
Жилін М. В. - Ідеологія та архітектура телемської пустині Франсуа Рабле (2017)
Рева І. А. - Романтична іронія у драмі "Дон Жуан" Дж. Г. Байрона (2017)
Савина В. В. - Природа и человек в ранней малой прозе Дорис Лессинг (2017)
Боговін О. В. - Куртуазний код в аспекті теорії інтертексту як засіб інтерпретації художнього твору (2017)
Бусел А. П. - Авто/биографический дискурс романа "Мертвец в Дептфорде" Энтони Берджесса (2017)
Дроздовський Д. І. - Типологія британського роману кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: сцієнтистський поворот пост-постмодернізму (2017)
Кириченко Ю. С. - Читач у структурі російської прози Г. Квітки-Основ’яненка (2017)
Кушнірова Т. В. - Роман "Спокута" Іена Мак’юена як зразок постмодерністської прози (2017)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера (2017)
Конєва Т. М. - Національна своєрідність повісті Я. Кавабата "Країна снігу" (2017)
Кохан Р. А. - "Автор – герой – читач": емоційні максими двох світів у повісті Анни Ґавальди "35 кіло надії" (2017)
Матійчак А. А. - Рецептивні зсуви та ненадійний оповідач в романі Сари Уотерс "Маленький незнайомець” (2017)
Муравецька Я. С. - "Елементи "театральності" у повісті І. Нечуй-Левицького "Навіжена" (2017)
Костенюк Я. В. - Специфика бестиарного нарратива в повести М. А. Булгакова "Собачье сердце", Шеховцова Т. А. (2017)
Овдійчук Л. М. - Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей (2017)
Олійник С. М. - Інтермедіальні зв’язки українського фентезі (2017)
Пшенична М. С. - Специфіка метарефлексії у романі Дж. М. Кутзеє "Містер Фо" (2017)
Фірман О. Я. - Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої (2017)
Бессараб О. В. - Особливості архітектоніки роману Юсуфа Зейдана "Азазель" (2017)
Галкина Я. В. - Автопародийная рефлексия в поэзии Игоря Северянина (стихотворения "Июльский полдень" и "Коляска") (2017)
Гноєва Н. І. - Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Голубнича К. О. - Полікультурність та полікультурний підхід у компаративних дослідженнях балади (2017)
Жиленко І. Р. - "Божою милістю талант" Аркадія Аверченка (2017)
Казарин В. П. - "… Грозная анафема гудит" (загадки одного ахматовского восьмистишия), Новикова М. А. (2017)
Капустян М. Г. - Рецепція традицій романтизму у літературній спадщині Карен Бліксен (2017)
Коноваленко Т. В. - Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном" (2017)
Костенко Г. М. - Новий вимір категорії "Свій-Чужий" у романі Дж. Конрада "Таємний агент" (2017)
Мурадова И. Р. - Аудиальный код романа Ги де Мопассана "Сильна как смерть" (2017)
Ніколенко К. С. - Мариністичний дискурс у збірці "Нові поезії" Г. Гейне (2017)
Сальникова Е. Г. - Бинарные оппозиции как способ концептуализации художественной картины мира в романе С. Ахерн "Там, где ты" (2017)
Тищенко З. Р. - Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука (2017)
Хайруліна Н. Ф. - Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація "знаковості" художнього твору (2017)
Хильская Б. А. - Миф о Цветаевой в эпистолярии Б. Пастернака (2017)
Черный И. В. - Оппозиция свое/чужое в повести Лады Лузиной "Тень Демона" (2017)
Шураєва Н. Б. - Колористична парадигма роману М. Кундери "Вальс на прощання" (2017)
Варлыгина М. Ю. - Интерпретационная модель текста песни "Ушла" Д. Озерского (2017)
Дьолог О. С. - Роль англіцизмів у сучасній українській економічній лексиці: Щодо проблем термінологічного запозичення (2017)
Жовтобрюх В. Ф. - Семантичні видозміни речень буття в сучасній українській мові (2017)
Некрылова Е. Л. - О принципиальной совместимости когнитивно-эволюционного и поссибилистического подходов при изучении тенденций утраты и обретения переходности русскими глаголами (2017)
Сердега Р. Л. - Про зв’язок лінгвофольклористики з різними науковими дисциплінами (2017)
Філон М. І. - Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича, Бутко С. Г. (2017)
Черемська О. С. - Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки, Масло О. В. (2017)
Силантьева В. И. - Поэтические "мелочи" Чехова, найденные в Харькове (2017)
РІШЕННЯ Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" (2012)
Кіяк М. Ю. - Андрій Коцка у спогадах (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Павельчук І. А. - Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини ХХ ст. (Еволюція живопису А. Коцки) (2012)
Hýbl F. - Východoslovanské náměty v díle světově proslulého českého secesního malíře Alfonse Muchy (2012)
Kapráľová D. - Vojtech Borecký. Kresby - tužby, 1930-1947 (videoprojekcia, prednáška) (2012)
Пшеничний Д. Я. - Абстрактні композиції Олега Мінька (перша половина 60-х років ХХ ст.) (2012)
Мушинка М. І. - Чеський гітарист Степан Рак та його закарпатоукраїнська біологічна мати Василина Сливка (2012)
Ходанич П. М. - Етнокультурна парадигма у творчості Юрія Герца (2012)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис у творчості Івана Ілька (2012)
Жеребецька О. М. - Творчість Миколи Андрущенка другої пол. ХХ – поч. ХХІ століття (2012)
Лесів Т. В. - Християнське сакральне мистецтво у контексті міждисциплінарних підходів (2012)
Приймич М. В. - Творчість Йосипа Бокшая у контексті формування українського мистецтва 1920-30-х років на Закарпатті (2012)
Сопко О. І. - Особливості художнього оздоблення титульних аркушів Івана Югасевича у рукописах за 1759-1812 роки (до 270-річчя народження) (2012)
Корж Л. Б. - Чудотворні образи Черкащини: історичний контекст та іконографічна своєрідність (Байбузівська ікона Богородиці, Мошнівська Сухо-Калигірська ікона Богородиці) (2012)
Голубець О. М. - Мистецтво ХХ століття: український шлях (2012)
Голубець Г. В. - Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові та шляхи їх популяризації (2012)
Павко А. І. - Сутнісні засади наукових парадигм модерну та постмодерну та їх застосування в культурологічних дослідженнях (2012)
Ребрик Н. Й. - Поетична творчість Зореслава на сторінках часопису "Пробоєм" (2012)
Ребрик О. І. - Ліричні імпресії у поезії Василя Голобородька (збірка "Синя радість") (2012)
Коприва А. Т. - З історії мистецьких виставок у Мукачеві (2012)
Цимбалюк О. К. - Театральні образи в творчості Дарії Зав’ялової: від ескізу до сцени (2012)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Локальні способи оздоблення зброї на Гуцульщині XVIII–XIX ст. (2012)
Шлемкевич С. Л. - Інноваційні процеси в сучасному українському мистецтві (2012)
Яців М. Р. - Анімація як пріоритетна категорія дизайну (2012)
Янішевська Н. В. - Авангард та орнамент: взаємовплив пластичних рішень (2012)
Шинкаренко Д. - Комплекси художнього оформлення деяких станцій Київського метрополітену як показники еволюції української монументалістики 60-80-х рр. ХХ ст. (2012)
Салаї Е. - Дані про мукачівське гончарство (2012)
Салаї Е. - Adatok a munkácsi fazekassághoz (2012)
Федор О. О. - Екологічність сучасних матеріалів в оздобленні інтер’єру (2012)
Ходаним М. П. - Різьбярство Закарпаття в оцінці російських науковців першої пол. ХХ ст. (2012)
Міськов І. О. - Печатки та герби родини Другетів (2012)
Небесник І. І. - Розвиток освіти і професійного образотворчого мистецтва в Угорській Русі протягом другої половини ХVІІІ –першої половини ХІХ ст. (2012)
Дзендзелюк Л. С. - Вектори навчання мистецтву реставрації книги (2012)
Волощук А. В. - Можливості використання здобутків системи художнього навчання школярів Золтана Баконія в практиці сучасної освіти України (2012)
Костюк М. П. - Впровадження інноваційних технологій (кооперованого та проблемного навчання) в практику викладання мови (2012)
Вихідні дані (2012)
Тугай А. М. - Оптимізація роботи системи із взаємодіючими водозабірними свердловинами, Хомутецька Т. П. (2013)
Олійник О. Я. - Теоретичні дослідження знезалізнення води на двошарових фільтрах, Садчиков О. О. (2013)
Кризський М. М. - Досвід експлуатації каналізаційних колекторів в м.Києві, Білик А. О., Іванько А. Г., Кислий М. І. (2013)
Хоружий П. Д. - Техніко-економічне обґрунтування доцільності застосування децентралізованих схем водопостачання на групових сільськогосподарських водопроводах, Петроченко О. В., Василюк А. В. (2013)
Симонов И. Н. - О полевой концепции вещества и возможном механизме взаимодействия живой материи и водных сред (2013)
Тугай Я. А. - Доцільність використання променевих споруд; їх типи і напрями фільтраційних потоків, Майстренко Г. В. (2013)
Юрков Є. В. - Математическая оценка использования магний-содержащих материалов в технологических процессах очистки воды, Бондаренко Н. В., Юрков О. Д. (2013)
Кремез В. С. - Математичне моделювання внутріпластового очищення забруднених ґрунтових вод за допомогою штучних геохімічних бар’єрів (2013)
Телима С. В. - Щодо точності визначення фільтраційних параметрів по даним дослідних робіт (2013)
Сироватський О. А. - Прогнозування якості води охолоджуючих систем оборотного водопостачання, Глущенко О. Ю. (2013)
Эпоян С. М. - Влияние угла наклона тонкослойного элемента на процесс сползания осадка по поверхности осаждения, Сыроватский А. А., Бабенко С. П. (2013)
Белятинський А. А. - Штучні будівельні конгломерати у виготовленні дощеприймальних поверхонь, Зеленкова А. Ф. (2013)
Саблій Л. А. - Очищення стічних вод від органічних речовин в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами, Бойчук С. Д. (2013)
Горлова Х. О. - Застосування природних сорбентів для очищення висококонцентрованих стічних вод, Чуб І. М. (2013)
Маслун Г. С. - Практичні рекомендації до розрахунку кисневого режиму при очистці стічних вод на затоплених фільтрах (2013)
Поляков В. Л. - Установившийся приток жидкости к трубофильтру в суффозионном грунте (2013)
Константінов Ю. М. - Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах, Гіжа О. О. (2013)
Копаниця Ю. Д. - Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 (2013)
Орел В. І. - Дослідження вкладу необоротних втрат у загальні втрати тиску при раптовому звуженні труби (2013)
Zayachkivska O. - Making sense for stress: from Hans Selye's animal study to the molecular physiology of stress and its physiological consequences on health and well-being (to 110-anniversary from birth of H.Selye) (2017)
Fass R. - The role of stress in gerd - what do we know? (2017)
Coenen A. - Effects of stress on behavior and sleep (2017)
Jaskiw G. - The neuroscientific basis of evidence-based treatments for PTSD - a selective review (2017)
Dumych T. - How pathogenic bacteria profit from your stress, Yamakawa N., Sivignon A., Bernard J., Gouin S.G., Barnich N., Bilyy R., Bouckaert J. (2017)
Lonchyna V. A. - The patient-physician relationship: it's how medicine should be (2017)
Akimova V. - The level of tumour necrosis factor alpha in acute cholecystitis, acute appendicitis and abdominal tuberculosis depending on the type of adaptation reaction, Lapovets L., Lutsiv N., Lapovets N. (2017)
Bezpalko L. - Impact of prenatal programming on brown adipose stress-related changes in adulthood, Zayachkivska O. (2017)
Borshchevska A. - Stressfull factors of modern Ukrainian realities in the context of deficits of children and adolescents of the school population, Kyryluk S. (2017)
Bula N. - Translational aspects of place of hydrogen sulfide-releasing non-steroidal anti-inflammatory drugs on the tomorrow's landscape for stress-associated disorders, Pavlovsky Ya., Student V., Revenko O., Wallace J. L., Zayachkivska O. (2017)
Bulyk R. Ye. - The condition of c-fos gene in the neurosecretory nuclei of the hypothalamus in rats stressed by light and the effects of melatonin and epithalon, Burachyk A. I., Vlasova K. V., Yosypenko V. R. (2017)
Chetaikina A. V. - Helicobacter pylori seropositivity in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Sklyarov Ye. Ya. (2017)
Dzhura O. - Рецептори лектину в структурних компонентах паращитовидних залоз під час гіперплазії та неопластичних змін, Yashchenko A., Smolkova O. (2017)
Dumych T. I. - Methods to detect stress response in blood phagocytes, Paryzhak S. Y., Bilyy R. O. (2017)
Filz A. - "Prostir radity" camp as an example of the treatment concept of secure transitional holding space and digression in case of PTSD and GAD, Vynnytska J. (2017)
Fomenko I. - Action of hydrogen sulphide releasing 2-mercaptoacrylic acid-based derivative on nitric oxide metabolism and oxidative stress in small intestine of rats with medication-induced enteropathy, Sklyarova Yu., Denysenko N., Ilkiv I., Lesyk R. (2017)
Korytko Z. I. - Limit physical activity and stress: correction mechanism (2017)
Kondro M. M. - Influence of high-energy diet on enzyme activity of main complexes of mitochondrial respiratory chain and activity of H+ATPase of mitochondrial inner membrane of rat hepatocytes, Berehova T. V., Ostapchenko L. I. (2017)
Kostyshyn N. - Effect of whole-body vibration on bone remodeling (2017)
Kravchenko S. - Features of stress indicators in representatives of abnormal political participation (2017)
Kunovskyy V. - Emotional stress in patients with acute pancreatitis, Barvinska A., Bidiuk D. (2017)
Kvit K. - Leucotriene B4 and prostaglandin E2 levels in patients with NSAID-gastropathy after pantoprazole treatment, Sklyarov E., Mbarki M., Sklyarova E. (2017)
Kvit K. - Method of diagnosis nonalcoholic fatty liver in patients with type 2 diabetes mellitus, Sklyarov E., Bochar O. (2017)
Mokryk O. - The screening of adaptational potential in patients with surgical stress, Danylyak O., Mokryk S. (2017)
Medynska Y. - Emotional intelligence as resource of stress-resistance of personality (2017)
Nasadyuk C. - The effect of tripeptide T-34 on nitric oxide system and lipid peroxidation processes in stomach mucosa under conditions of water-restraint stress in rats, Biletska L., Sklyarov A. (2017)
Pidvalna U. - Narcotic analgesics: angiopathic eye changes in rats, Mateshuk-Vatseba L., Kost A., Dzhura O. (2017)
Rakhimkulova A. - Three factor model of adolescent risky behavior (2017)
Savytska M. - Circadian disfunction, as novel factor for stress-related functional gastrointestinal diseases of lifestyle, Zvir M., Pohoretska Ya., Zayachkivska O. (2017)
Semchychyn M. G. - Post-traumatic stress disorder in soldiers ATO, Fitkalo О. S. (2017)
Sklyarov O. - Combined effect of stress with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and irradiation on nitroso-oxidative processes in digestive organs, Ilnytskac Kh., Ilkiv I., Fomenko I. (2017)
Stoika R. - How the multifunctional nanocarrier makes the medicine "smart""? (2017)
Tabas P. - Sleep quality and anxiety level in students with high arterial blood pressure, Vadzuk S. (2017)
Tkach B. - The peculiarities of therapy for posttraumatic disorder of veterans of anti-terrorist operation in Ukraine (2017)
Yuskiv Khr. - Overcoming psychological barriers in patients with rare genetic disorders, Klymyshyn D., Kruglykova A. (2017)
Zayachkivska O. - Saliva microcrystalisation as a predictor of stress resistibility and an approximate ovulation time, Belyak A. (2017)
Bondarenko O. - Liver function in patients with coronary artery disease and nonalcoholic fatty liver disease associated with obesity, Maksymets T., Sklyarov E. (2017)
Bondarenko O. - Metformin therapy for patients with metabolic syndrom associated with chronic pancreatitis, Sorochka M. (2017)
Ilkiv I. I. - Cytoprotective effect of novel 4-thiazolidinone derivatives against stress conditions in small intestine of rats, Lesyk R. B., Sklyarov O. Ya. (2017)
Stoika R. - How the multifunctional nanocarrier makes the medicine "smart"? (2017)
Coenen A. - Effects of stress on behavior and sleep. Cortisol: a stress hormone and a wake hormone?, Flik G. (2017)
Бідюк Д. - Лікування гострого панкреатиту: від терапії нозологічної форми до терапії ускладнень, Футрак А., Мотринець Н. (2017)
Суходольська Н. - Порівняльний аналіз вмісту токсичних (кадмію, свинцю) та есенціальних (цинку,міді) мікроелементів у крові жінок І триместру неускладненої та ускладненої гестації (2017)
Кіцера О. О. - Лікування гострих сенсоневральних розладів слуху. Гіпербарична оксигенація чи гіпобарична гіпоксія?, Кіцера О. О. (2017)
Пляцко М. - Гастроезофагальна рефлексна хвороба - чи сучасні стандарти лікування достатні для вирішення проблеми? (2017)
Джура О. - Quam ad maiorem dei gloriam або філософські підходи щодо принципів розвитку сучасної морфологічної науки (2017)
Дутка Р. - Визначення поняття "здоров'я" та "хвороба" (2017)
Волинець С. - Анатомічний корпус - шедевр архітектури та пантеон слави Львівської медицини (до 180-річчя з дня народження архітектора Йозефа Браунзайса) (2017)
Березовський В. - Сучасний стан проблеми кисневої недостатності: саногенна і патогенна дія гіпоксії, Літовка І. (2017)
Підвальна У. - Ad cogitandum et agendum homo natus est (з нагоди ювілею проф. Лесі Матешук-Вацеби) (2017)
Міжнародні публікації українських авторів (2017)
Рецензія на книгу З. З. Масної, Л. Р. Матешук-Вацеби, Ю. А. Кривка "Львівська анатомічна школа. Сторінки історії". - Львів, 2017. - 70с. (2017)
Рецензія. Заячківська О., Маркін Л., Коенен А., Валентовська В., Смєховська Т., Собєщанські М. "Львів епохи Беків", Журнал Ї, № 85, 2016. - 104 с. (2017)
Хроніка першого півріччя 2017 року (2017)
Грушинська О. - Сергій Томилін - видатний фахівець в галузі соціальної гігієни в Україні. (до 140-річчя від народження), Васильєв М. (2017)
Пішов у вічність Архиєпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Любомир (Гузар) (2017)
Кіцера О. - Блаженніший Любомир Гузар (2017)
Правила для авторів (2017)
Sudakov V. I. - The causal determinants of social tension in the contemporary global and regional labor markets: conceptual approach to identification and measurement (2017)
Sobolevska M. O. - The problem of social integration of ukrainian society (on the example of researches of internally displaced persons (idp) in Ukraine) (2017)
Lapina V. V. - The information and communication technologies as the global factors of influence on consumer behavior (2017)
Аза Л. О. - Парадигмальність інтерпретації феномену етнічності (2017)
Білоус Т. М. - Оцінювання реформ за допомогою експертного методу (2017)
Бойко Н. Л. - Дигітальна грамотність як чинник продуктивної міжнародної діяльності (2017)
Гніт Ю. М. - Можливості та обмеження інтерпретативної соціології в дослідженні ідентичності (2017)
Дейнека А. В. - Стратегії позиціонування акторно-мережевої теорії в дискурсі сучасного соціологічного теоретизування (2017)
Кожекіна Л. Ю. - Реформи у системі вищої освіти України очима студентів КНУ імені Тараса Шевченка, Вдовиченко М. О. (2017)
Корж К. М. - Специфіка означення соціальних відхилень в науці (соціологічний контекст) (2017)
Мороз Є. О. - Характеристика часової структури життєсвіту у феноменологічній соціології А. Шюца та Т. Лукмана, Степанченко Т. В. (2017)
Недзельський А. О. - Повсякденні соціальні практики в суспільстві, що змінюється: методологічний і концептуальний аспекти (2017)
Сірий Є. В. - Аналіз показників реалізації базових життєвих потреб як інструментального компоненту у системі побудови пізнавальної моделі та методики виміру соціальної напруженості, Нахабіч М. А. (2017)
Судакова В. М. - Соціальна солідарність в глобалізованому просторі культури: проблема аналізу інтегративного потенціалу новітніх практик мультикультуралізму (2017)
Со Пюн Сун - Роль образования в формировании женщины-лидера в Южной Корее (2017)
Фреїк Н. - Рефлексивність у написанні наукового тексту: на прикладі публікацій конференції (2017)
Фітісова А. В. - Проблема концептуалізації соціального зв’язку в соціології: теоретичні ресурси та термінологічні особливості (2017)
Черних Г. А. - Індивідулізація соціальних практик – чинник соціальної напруженості в епоху інформатизації суспільства (2017)
Шевель І. П. - Проблемні аспекти мультикультурних конфліктів в сучасному українському суспільстві (2017)
РІШЕННЯ Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" (2010)
Чебикін А. В. - Вітальне слово (2010)
Криволап А. Д. - Вітальне слово (2010)
Мушинка М. І. - Учень Адальберта Ерделі Войтех Кальна – директор Східнословацької картинної галереї в Кошицях (2010)
Небесник І. І. - Жінки в житті Адальберта Ерделі (2010)
HÝBL F. - Maloval Hermensz Rembrandt van Rijn skutečně portrét Jana Amose Komenského? (2010)
Сирохман М. В. - Невідомий Еміліян Еґреші – найкращий закарпатський архітектор (2010)
Коприва А. Т. - Творчість відомих скульпторів із Закарпаття Едмунда Самовольського та Марка Ведреша (2010)
Васильєв В. В. - Алексей Кокель в художественной культуре Украины (2010)
Кіяк М. Ю. - Павло Балла – художник і педагог (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Ходанич М. П. - Творчість Василя Олашина у контексті сучасної дерев’яної пластики Закарпаття (2010)
Приймич М. В. - Іконостас у селі Доробратово як одна з останніх пам’яток сакрального мистецтва Йосипа Бокшая (2010)
Ґрешлик В. - Іван Югасевич та оздоблення кириличних рукописних книг (2010)
Кравченко О. Я. - Панно з чудами св. Яна з Дуклі у костелі отців бернардинів у Львові. (Невідомий художник ХVII ст.) (2010)
Пшеничний Д. Я. - Сакральні візії у малярстві Олега Мінька (2010)
Лесів Т. В. - Роль іконопису в конструюванні національної ідентичності українців (2010)
Ребрик Н. Й. - Сакральнев ліриці Зореслава: молитва (2010)
Сопко О. І. - "Прикрянський" та "невицький" періоди у творчості Івана Югасевича Склярського (2010)
Ходанич П. М. - Досвід реконструкції іконостаса дерев’яної церкви Св. Духа в с. Колочава-Горб Міжгірського району (2010)
Корж Л. Б. - Символічні зображення Ісуса Христа в наївному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та ХІХ століть (2010)
Сіксай І. В. - Пейзаж у малярстві Закарпаття другої половини ХХ ст. Історіографія (за матеріалами періодичних видань) (2010)
Пилип Р. І. - Локальні особливості традиційної народної вишивки на сорочках українців долини р. Тур’я (2010)
Міськов І. О. - Використання зображень змії (змія) та дракона у геральдиці та символіці (на прикладі Ордену Дракона) (2010)
Кравченко М. Я. - Авторські художні прикраси в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: традиції і сучасні тенденції (2010)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис Закарпаття І пол. ХХ ст.: тематика, особливості художньої мови (за матеріалами фондів Закарпатського музею образотворчого мистецтва ім. Й. Бокшая) (2010)
Рущак О. В. - Шрифтове оформлення видань Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Вовкогон О. - Бренди територій та їх візуальне втілення. До питання історіографії проблеми (2010)
Поліха Л. Я. - Види логотипів періодичних видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2010)
Павко А. І. - Суспільні науки у вищих культурно-мистецьких закладах освіти: методологічні підходи і сучасні виклики (2010)
Жулкевська В. О. - Використання інформаційних технологій навчання нового нового покоління у практиці викладання іноземних мов (2010)
Ходанич Л. П. - Феномен іміджу у формуванні творчої особистості (2010)
Дідик Н. Я. - Творчий процес як складова становлення митця (2010)
Волощук А. В. - Система позашкільної художньої освіти школярів у спадщині Золтана Баконія (1916-1989) (2010)
Вихідні дані (2010)
Кризський М. М. - Обґрунтування роздільного розрахунку та проектування водопровідних мереж питної та технічної води, Омелянчук М. В. (2014)
Тугай Я. А. - Гідравлічний опір внутрішніх потоків дрен-променів, Пікуль Ю. М., Майстренко Г. В. (2014)
Удод В. М. - Важкі метали як забруднювачі водної системи р.Інгулець, Вільдман І. Л. (2014)
Юрков Е. В. - Оптимизация минерализации опресненной воды с применением бурсита, Бондаренко Н. В., Юрков А. Д. (2014)
Величко С. В. - Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси, Дупляк О. В. (2014)
Хомутецька Т. П. - Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу), Сизоненко Г. А. (2014)
Мадж С. М. - Токсикологічна оцінка якості ґрунтових вод на територіях, прилеглих до об’єктів цивільної авіації (2014)
Котова Т. В. - Управління якістю вод придунайських озер шляхом регулювання водного балансу (2014)
Яців М. Ю. - Екологічна оцінка поверхневих вод р.Інгулець, Ємець Н. М. (2014)
Котова Т. В. - Методика визначення рівня техногенної деформації для р. Десна (в/п с. Летки) Київської області (2014)
Кузьмич І. С. - Кореляційні зв’язки, які впливають на зміни якості води Дніпровського каскаду та заходи по вирішенню проблеми (2014)
Гайдай Н. В. - З’ясування впливу змін кліматичних умов на екологічний стан водної системи р. Тетерів (2014)
Гіроль М. М. - Математичне моделювання біологічного очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром, Трач Ю. П. (2014)
Науменко І. В. - Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом, Кочетов Г. М., Іщенко М. В. (2014)
Василенко О. А. - Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод, Поліщук О. В. (2014)
Хохотва О. П. - Видалення з води іонів міді модифікованим сорбентом , Аветісян Ю. І. (2014)
Гіроль А. М. - Дослідження умов існування вільно плаваючого зернистого шару біофільтрів зі спінених гранул полістиролу для очищення стічних вод (2014)
Поляков В. Л. - К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена (2014)
Криль С. И. - Определение истинного газосодержания водовоздушного потока в подъемной трубе эрлифта, Кононенко А. П. (2014)
Константінов Ю. М. - Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару, Гіжа О. О. (2014)
Поляков В. Л. - О некоторых оценках обезжелезивания природной воды фильтрованием (2014)
Кріль С. І. - Втрата напору по довжині труби при гідротранспорті сипких матеріалів, які складаються із часток різної густини і крупності, Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2014)
Боймурадов Ш. А. - Диагностика и лечение переломов дна орбиты, Юсупов Ш. Ш. (2017)
Herasymenko O. S. - Method of auditory evoked potentials in the surgical treatment of cere­bello­pontine angle tumors, Smolanka V. I., Smolanka A. V., Sechko O. S. (2017)
Вдовиченко В. І. - Вплив конкуренції препаратів на лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Кульчицький В. В. (2017)
Ждан В. М. - Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і остеоартритом, Потяженко М. М., Хайменова Г. С., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Дубровінська Т. В. (2017)
Каменщик А. В. - Взаємозв’язки між параметрами внутрішньосерцевої гемодинаміки у дітей із двостулковим аортальним клапаном серця при динамічному спостереженні (2017)
Колоденко О. В. - До питання етапного відновлювального лікування хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічної реваскуляризації міокарда (2017)
Самогальська О. Є. - Використання комбінованого гепатопротектора "Гепадиф” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із гемобластозами, Мандзій З. П., Корнага С. І., Радецька Л. В., Бойко Т. В., Каплун В. А. (2017)
Semenchuk S. A. - Effect of l-arginine l-glutamate on the morphofunctional state on the heart and liver in patients with postinfarction cardiosclerosis (2017)
Сичов О. С. - Вплив частоти серцевих скорочень на якість життя та тяжкість симптомів аритмії у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу, Романюк П. Б., Гур’янов В. Г. (2017)
Пиптюк О. В. - Комплексна оцінка показників білків гострої фази запалення в діагностиці й прогнозуванні гнійно-некротичних ускладнень цукрового діабету, Василюк С. М., Пиптюк В. О., Телемуха С. Б. (2017)
Теренда Н. О. - Оптимізація зміни поведінки пацієнтів як один із елементів моделі профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда (2017)
Швед М. І. - Клінічна ефективність використання комбінованого амінокислотного комплексу в лікуванні хворих на діабетичну периферійну полінейропатію, Макарчук Н. Р., Мартинюк Л. П. (2017)
Беденюк А. Д. - Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуко­вою непрохідністю тонкої кишки, Бурак А. Є. (2017)
Буката В. В. - Вплив ендогенної інтоксикації на розвиток ускладнень після оперативного лікування хворих зі спайковою кишковою непрохідністю (2017)
Дуда К. М. - Особливості ураження тканин пародонта у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Лебідь О. І., Стойкевич Г. В. (2017)
Павлишин А. В. - Зміни видового складу мікрофлори після вакуумної терапії гострих ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика (2017)
Пасічник С. М. - Порівняльний аналіз перебігу хронічної хвороби нирок у хворих на різних стадіях раку нирки після радикальної та циторедуктивної нефректомії, Дмитрів В. Я., Борис Ю. Б. (2017)
Овчарук В. В. - Структурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних, Бойчук А. В., Орел Ю. М. (2017)
Якимчук Ю. Б. - Корекція метаболічних порушень при консервативному лікуванні позаматкової вагітності, Коптюх В. І., Якимчук О. М. (2017)
Вадзюк С. Н. - Стан уваги дітей старшого шкільного віку за різних типів погоди, Ратинська О. М., Шмата Р. М. (2017)
Денисенко М. М. - Адикції у хворих на тривожно-фобічні розлади (діагностика та лікування) (2017)
Мищенко Т. С. - Клинико-компьютерно-томографические критерии прогнозирования функционального исхода раннего восстановительного периода мозгового ишемического полушарного инсульта, Медведкова С. А. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Аналіз змін сироваткового бета-2-мікроглобуліну та показників гематологічного профілю у пацієнтів із ВІЛ-асоційованими неврологічними захворюваннями, Литвин К. Ю., Губар І. О., Волікова О. О., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Шевельова О. В. (2017)
Бандас І. А. - Зміни цитокінового профілю крові щурів за умов спільної дії наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю, Криницька І. Я., Куліцька М. І., Кузьмак І. П., Корда М. М. (2017)
Гнатюк М. С. - Кількісний морфологічний аналіз деяких ультраструктур скоротливих кардіоміоцитів правого шлуночка легеневого серця, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2017)
Град А. О. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла жувального м’яза щура (2017)
Костіна О. О. - Метаболічні й структурні порушення міокарда в умовах експериментального гострого ураження легень, Гудима А. А., Дацко Т. В. (2017)
Марущак М. І. - Особливості енергозабезпечення стінки тонкої кишки при хронічному ентероколіті на фоні стрептозотоциніндукованого діабету в щурів, Ліснянська Н. В., Габор Г. Г. (2017)
Скочило О. В. - Особливості морфологічних змін у кістковій тканині при застосуванні матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду, Мисула І. Р. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Наноформа препарату супероксиддисмутази – перспективний метод лікування контактного дерматиту, Корда М. М. (2017)
Грубар Ю. О. - Використання анатомічних орієнтирів у позиціонуванні датчика при сонографії зв’язок надп’ятково-гомілкового суглоба, Грубар М. Ю., Гнатко В. В., Гнатко І. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Летичевский А. А. - Кибер-физические системы, Летичевский А. А. мл., Скобелев В. Г., Волков В. А. (2017)
Анисимов А. В. - Кодирование деревьев с помощью линейных рекуррентных последовательностей (2017)
Кривонос Ю. Г. - Методы построения систем анализа и синтеза коммуникационной информации, Крак Ю. В., Бармак А. В., Куляс А. И. (2017)
Донець Г. П. - Графовий підхід до розв’язання задач комбінаторного розпізнавання (2017)
Провотар О. І. - Достовірність в нечітких системах логічного виведення, Провотар О. О. (2017)
Коваленко И. Н. - Вклад вероятностно-статистической школы Бориса Владимировича Гнеденко в развитие кибернетики и информатики (2017)
Сергиенко И. В. - Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации, Шило В. П. (2017)
Згуровский М. З. - Общая концепция периодического развития системных мировых конфликтов (2017)
Ильченко М. Е. - Формирование телекоммуникационных Стратегий на основе Сценариев в информационном сообществе, Урывский Л. А., Мошинская А. В. (2017)
Королюк Д. В. - Різницева дифузійна модель з двома рівноважними станами, Королюк В. С. (2017)
Гупал А. М. - Байесовские процедуры распознавания гематологических заболеваний, Гупал Н. А., Тарасов А. Л. (2017)
Козин И. В. - Фрагментарные структуры в задачах дискретной оптимизации, Максишко Н. К., Перепелица В. А. (2017)
Химич А. Н. - Гибридные алгоритмы решения алгебраической проблемы собственных значений с разреженными матрицами, Попов А. В., Чистяков А. В. (2017)
Довгий С. О. - Алгоритми методу дискретних особливостей для обчислювальних технологій, Ляшко С. І., Черній Д. І. (2017)
Андон Ф. И. - Отображение дескриптивной логики в реляционную модель данных, Резниченко В. А., Чистякова И. С. (2017)
Задирака В. К. - Новые модели и методы определения стойкости систем защиты информации, Кудин А. М. (2017)
Палагин А. В. - Функционально-ориентированный подход в исследовательском проектировании (2017)
Содержание (2015)
Афанасьева Е. С. - О весовом (p,\omega)-модуле семейств кривых, проходящих через точку, Салимов Р. Р. (2015)
Афанасьева Е. С. - Об отображениях в евклидовых пространствах с альтернативными метриками, Салимов Р. Р. (2015)
Бахтин А. К. - Об одном частном случае известной проблемы В. Н. Дубинина, Заболотный Я. В. (2015)
Будков Д. С. - Функциональный закон повторного логарифма для процессов Бесселя и функционалов от них, Махно С. Я. (2015)
Волков С. В. - О граничном поведении отображений класса W1,1loc на римановых поверхностях, Рязанов В. И. (2015)
Джафаров Р. М. - О регулярности решения уравнения Пуассона в трехгранном угле (2015)
Ефимушкин А. С. - О задачах Неймана и Пуанкаре для A-гармонических функций (2015)
Жоголева Н. В. - Синтез дополнительных соотношений в обратных задачах управления, Щербак В. Ф. (2015)
Новиков О. А. - Приближение классов интегралов Пуассона повторными суммами Фейера, Ровенская О. Г. (2015)
Ryazanov V. I. - On theory of multivalent solutions for Riemann-Hilbert problem (2015)
Скрыпник И. И. - Точные условия устранимости изолированной особенности для одного класса элиптических уравнений с нестандартными условиями роста, Скрыпник С. В. (2015)
Таргонский А. Л. - Экстремальная задача для открытых множеств в случае бесконечно удаленной точки, Таргонская И. И. (2015)
Ткаченко В. Н. - Идентификация распределенных параметров внешнего теплообмена на основе метода наименьших квадратов (2015)
Хусаинов Д. Я. - Устойчивость, неравномерная по запаздыванию, одной слаболинейной системы с последствием, Диблик Й., Баштинец Я., Сиренко А. С. (2015)
Чуйко С. М. - Про регуляризацію матричного рівняння Сильвестра, Чуйко О. В., Дзюба М. В. (2015)
Чуйко С. М. - Периодическая задача для уравнения Льенара, не разрешенного относительно производной в критическом случае, Чуйко А. С., Несмелова О. В. (2015)
Щербак В. Ф. - Наблюдатель динамических систем с неопределенностью (2015)
Содержание (2016)
Научная биография Гутлянского Владимира Яковлевича (2016)
Afanas'eva O. S. - Finite Lipschitz mappings on Finsler manifolds (2016)
Билет В. В. - Оценка площади образа круга для классов Соболева, Салимов Р. Р. (2016)
Грушковская В. В. - О задаче планирования движения нелинейной системы в окрестности заданной кривой, Зуев А. Л. (2016)
Денега И. В. - Обобщение некоторых результатов о неналегающих областях, Заболотный Я. В. (2016)
Dovgoshey O. A. - First Baire class functions in the pluri-fine topology, Kucukaslan M., Riihentaus J. (2016)
Джафаров Р. М. - О регулярности решения уравнения Пуассона в области, образованной пересечением шаров (2016)
Жоголева Н. В. - Идентификация параметров упругой связи осцилляторов Ван дер Поля, Щербак В. Ф. (2016)
Зелинский Ю. Б. - Об одной задаче о тени для шаров фиксированного радиуса, Дакхил Х. К. (2016)
Краснощок М. В. - Перша початково-крайова задача для одновимірного квазілінійного рівняння дробової дифузії (2016)
Новіков О. О. - Наближення класів функцій високої гладкості прямокутними сумами Фейєра, Ровенська О. Г. (2016)
Осипчук Т. М. - Задача о тени для областей на плоскости (2016)
Севастьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности одного класса отображений, квазирегулярных в среднем, Маркиш А. А. (2016)
Стёпкин А. В. - Исследование структуры графа при помощи двух агентов (2016)
Таргонский А. Л. - Одна экстремальная задача на равноугольных системах точек для частично неналегающих областей и открытых множеств (2016)
Чуйко С. М. - Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла в частном критическом случае, Несмелова (Старкова) О. В., Сысоев Д. В. (2016)
Чуйко С. М. - Регуляризация линейной нетеровой краевой задачи при помощи импульсного воздействия типа interface conditions, Чуйко А. С., Дзюба М. В. (2016)
Шпаковский В. С. - Гиперкомплексное представление аналитических решений одного уравнения гидродинамики (2016)
Содержание (2017)
Падалко А. А. - Пневмония у беременных – современные аспекты проблемы, Хименко М. В., Мехедко В. В., Морозова О. В., Сигаева И. А. (2017)
Хіміон Л. В. - Інтегративна медицина в дії: огляд подій науково)практичної конференції, Корнєва В. В., Ященко О. Б. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати діяльності Українського руху молодих сімейних лікарів. Система підготовки та особливості роботи сімейних лікарів Нідерландів, Садовнік Я. А., Заремба-Федчишин О. В., Заставний І. (2017)
Байдала О. Д. - Роль диспансеризації у збереженні здоров’я населення України, Дуб Н. Є. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати реорганізації системи охорони здоров’я на засадах сімейної медицини в Київській області за 2012–2016 рр., Арешкович А. О., Голосай К. С., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І. (2017)
Roshchin G. - Emergency and disaster medicine for family doctors: challenges of the modern life, Khimion L. (2017)
Ткаченко В. І. - Система охорони здоров’я та підготовки медичних кадрів у Республіці Казахстан. Українсько-казахстанська співпраця в галузі сімейної медицини (2017)
Дуда А. К. - Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача)инфекциониста, Бойко В. А., Коцюбайло Л. П., Голуб А. П. (2017)
Скрипченко А. Г. - Характеристика психоэмоционально)мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза (2017)
Гарміш І. П. - Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом, Курята О. В. (2017)
Грицко Р. Ю. - Громадське здоров’я об’єднаних територіальних громад та інтегративна сімейна медицина, Лемішко Б. Б., Фуртак І. І. (2017)
Дзяк Л. А. - Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2017)
Марунчин Н. А. - Вимір коефіцієнта затухання як метод контролю за перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Боднар П. М., Динник О. Б., Ковалеренко Л. С. (2017)
Дячук Д. Д. - Обізнаність сімейних лікарів з питань надмірної маси тіла та ожиріння у дітей (за даними анкетування лікарів загальної практики–сімейних лікарів), Матюха Л. Ф., Заболотна І. Е. (2017)
Процюк О. В. - У фокусі глімепірид: деякі аспекти використання оригінальних та відтворених препаратів (2017)
Орловський В. Ф. - Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів)інтернів зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина", Бокова С. І. (2017)
Возіанов С. О. - Лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Яновська А. О. - Критичні етапи спостережень важких випадків аортальних аневризм на фоні значної коморбідності у загальній практиці (за власними тривалими клінічними спостереженнями та досвідом викладання державною та англійською мовами, Рудіченко В. М., Рейзін Д. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського