Романюк Н. Й. - Архівні джерела про господарську діяльність та сільське підприємництво у Київській, Подільській і Волинській губерніях (1861–1914 рр.) (2016)
Яковенко Г. Г. - Просопографічний аналіз діловодних джерел з історії домашньої освіти (1839–1857) (на прикладі Одеського навчального округу) (2016)
Мусіяченко О. С. - Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Шкода Н. А. - Історія українського драматичного театру Наддніпрянщини в контексті історії національно-культурного відродження в другій половині ХIХ – на початку XX ст.: джерелознавчий аналіз, Крилова А. М. (2016)
Панарін О. Є. - Старообрядницька міграція на сторінках єпархіальної періодичної преси (2016)
Орлов В. М. - Релігійний фактор в житті кримськотатарської мусульманської спільноти України XIX – першої половини XX століття: сучасна українська історіографія (2016)
Зеленяк О. М. - Міфологема "Гуляйполе – махновський край" в усних наративах мешканців Південної України (2016)
Гудзь В. В. - Початковий етап дослідження колективізації та "продовольчих труднощів" 1932–1933 років в Україні радянськими науковцями (2016)
Матвійчук Н. В. - Вплив церкви на Українську громаду Америки у науковому доробку М. Куропася (2016)
Нефьодов Д. В. - Діаспорна історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30-ті рр. XX ст.): аналіз спогадів сучасників та політв'язнів (2016)
Рудюк А. В. - Теоретичні проблеми територіальної та муніципальної геральдики на сторінках віснику українського геральдичного товариства "Знак" (2016)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності С. Вітте в радянській історіографії (2016)
Васильчук В. М. - Особливості відображення вербування цивільного населення на примусову працю до Німеччини під час Другої світової війни у споминах селян Півдня України, Павленко М. І. (2016)
Борщик Я. В. - Спогади про Волинську трагедію: спроба верифікації джерел усної історії (2016)
Шологон Л. І. - Громадсько-політична періодика русофільського спрямування (1861–1914 рр.): джерелознавчий аспект (2016)
Скоков О. Д. - Верхній замок у м. Острозі в історіографії середини XIX – початку XXІ століття (2016)
Ріжняк Р. Я. - Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990-2016 роки) (2016)
Ярова А. В. - Традиційне житло Чернігово-Сіверщини наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Воробєй О. В. - Верхній одяг як елемент народного вбрання в першій половині XX ст. (на матеріалах Поділля) (2016)
Олійник М. В. - Український народний одяг в міському повсякденні 1920–1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва) (2016)
Триняк Л. В. - Ксаверій Мрочко як видатний дослідник традиційної культури Покуття (2016)
Гуменний В. Л. - Храм Марса Месника (Templum Martis Ultoris) та офіційна пропаганда східної політики Риму в епоху Августа (2016)
Мілютін С. Ю. - Проблема впливу ісламу на візантійське іконоборство (2016)
Ціватий В. Г. - У витоків італійської дипломатії доби відродження: політико-дипломатичний портрет Данте Аліг'єрі (1265–1321) (2016)
Кушнарьова М. Б. - Мистецькі професії та цеховий устрій італійського міста доби раннього Ренесансу (2016)
Макаревич А. С. - Значення імаретів в системі вакфу Османської імперії в XIV-XVII століттях (2016)
Яцків О. Я. - Внутрішній устрій монастирів Згромадження сестер святого Фелікса з Канталісійо (кінець XIX – початок XX ст.) (2016)
Дорофеев Д. В. - Ратификация конституции США в штате Виргиния: внешнеполитическая проблематика (2016)
Білоножко С. В. - Педді проти Джона Буля: стереотипи сприйняття ірландців в Великобританії XIX-XX ст., Ємельянова К. О. (2016)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля Російської імперії кінця XIX – початку XX ст.: оцінки радянської історіографії (друга половина 1930-х – 1980-ті рр.) (2016)
Савчук Г. В. - Томаш Масарик і конституційні процеси в Чехословаччині (2016)
Яковенко Ю. Л. - Сільськогосподарська концесія "Крупп-Манич" у СРСР (1920 – початку 1930-х років) (2016)
Орленко О. М. - Радянська податкова політика в роки непу в Ленінграді: висвітлення в писемних джерелах (2016)
Сергієнко Я. Ю. - Основні вектори зовнішньої політики Об'єднаної Німеччини за часів правління урядів Гельмута Коля та Герхарда Шредера: спроба порівняльного аналізу (2016)
Сулейманов Е. М. - Формування законодавчої бази "жорсткої моделі" міграційної політики Великобританії (друга половина XX століття) (2016)
Приймак В. П. - Прихід до влади в ФРН червоно-зеленої коаліції в 1998 році та перспективи вирішення соціальних проблем в східнонімецьких землях (2016)
Глазов Д. В. - Політика мультикультуралізму у ФРН: концепція "Leitkultur" (2016)
Марцинюк М. П. - Еміграційно-імміграційний баланс у формуванні нової імміграційної політики Португалії (історичні, законодавчі та інституційні зміни 1974-1986 років) (2016)
Мінасян Р. А. - ОДКБ: нова форма Організації Варшавського Договору у 1992–2015 рр.? (2016)
Добровольська А. Б. - Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги (2016)
Омельченко А. В. - Франція та терористична загроза в регіоні Сахелю на початку XXІ ст. (2016)
Потапова О. Б. - Досвід країн Південно-Східної Європи у транскордонному співробітництві (кінець XX – початок XXІ ст.), Самойленко Н. С. (2016)
Сободар О. О. - Проблема зростання впливу ультраправих партій в Нідерландах (кінець XX – початок XXІ ст.) (2016)
Кривоконь О. Г. - Історико-методологічні аспекти тракторобудування: постановка проблеми (2016)
Щебетюк Н. Б. - Організаційні і методичні аспекти планування науково-дослідної роботи ВУАСГН (1932) (2016)
Тверитникова О. Є. - Патентно-ліцензійна, раціоналізаторська та винахідницька діяльність інституту електродинаміки НАН України (1964–1991 рр.) (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Вплив академічного середовища КиївНДІТІ на становлення В.І. Тимофієнка як дослідника та енциклопедиста (1972–1984) (2016)
Пістоленко І. О. - Деякі аспекти створення та діяльності Полтавського музею авіації i космонавтики (2016)
Синягина Е. А. - Космологічні погляди Г.А. Гамова (2016)
Косенко Р. О. - Основні наукові здобутки і внесок А. Д. Гуменюка у розвиток селекції соняшнику в Україні (2016)
Стрелко О. Г. - Становлення та функціонування науково-дослідного центру шляхів сполучення Народного Комісаріату шляхів сполучення (1918–1920 рр.), Бердниченко Ю. А. (2016)
Апостол М. В. - Педагогічна діяльність академіка М. В. Зубця (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Бабич А. О. - Вплив інокуляції на урожайність сортів сої, Рудик О. В. (2015)
Корнійчук О. В. - Кукурудза в сучасних агроценозах правобережного Лісостепу України в умовах дефіциту вологи (2015)
Кондратенко М. І. - Формування адаптивності ознак зернової продуктивності колекційних зразків гороху посівного різних морфотипів в умовах правобережного Лісостепу України (2015)
Фостолович С. І. - Формування продуктивності сумішок однорічних кормових культур у проміжних посівах правобережного Лісостепу (2015)
Гетман Н. Я. - Продуктивність бобово-злакових сумішей однорічних культур залежно від погодних умов Лісостепу правобережного (2015)
Ковтун К. П. - Вплив бактеріальних препаратів на хімічний склад і якість корму одновидових посівів вівса, вики ярої, гороху кормового (пелюшки) та їх сумішок в умовах Лісостепу правобережного, Матіяш Н. О. (2015)
Ткачук О. П. - Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування (2015)
Чернецька С. Г. - Вплив норм висіву, способу сівби та доз мінеральних добрив на видовий склад суміші тритикале з горошком посівним (2015)
Демидась Г. І. - Формування листкової поверхні люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу та удобрення, Пророченко С. С. (2015)
Гетман Н. Я. - Вирощування тритикале озимого з горошком паннонським в проміжних посівах, Іскра О. В. (2015)
Чинчик О. С. - Вплив обробки насіння біопрепаратами на тривалість вегетаційного періоду та урожайність сортів гороху (2015)
Погоріла Л. Г. - Посівні якості насіння сої залежно від періоду його зберігання (2015)
Циганська О. І. - Вплив фону мінерального живлення та способів обробки мікродобривом на формування плодоелементів сортів сої в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Чорна В. М. - Особливості формування продуктивності сої в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Савченко В. О. - Ефективність бактеризації в посівах бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Колісник С. І. (2015)
Голодна А. В. - Особливості формування продуктивності люпином вузьколистим залежно від удобрення, Шляхтуров Д. С. (2015)
Кохан А. В. - Продуктивність чини посівної залежно від мінерального живлення та інокуляції насіння в умовах лівобережного Лісостепу, Самойленко О. А., Лень О. І., Олепір Р. В., Єремко Л. М. (2015)
Любич В. В. - Енергетична оцінка зерна пшениці спельти залежно від сорту, Полянецька І. О., Возіян В. В. (2015)
Протопіш І. Г. - Польова схожість насіння та виживання рослин пшениці озимої залежно від впливу факторів технології (2015)
Шевченко И. П. - Особенности агротехнологии возделывания пшеницы озимой в системе почвозащитного биологического земледелия Лесостепи, Коломиец Л. П., Повыдало В. Н. (2015)
Коновалов Д. В. - Вплив елементів агротехнологій на прискорене розмноження оригінального насіння нових високопродуктивних сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Гаврилюк М. М. (2015)
Панцирева Г. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на симбіотичну продуктивність люпину білого (2015)
Овсієнко І. А. - Формування зернової продуктивності сорго залежно від агротехнічних заходів (2015)
М'ялковський Р. О. - Біохімічні показники коренеплодів буряка столового за використання мікродобрив, Безвіконний П. В. (2015)
Задорожний В. С. - Способи контролювання бур’янів у посівах сої в правобережному Лісостепу України, Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В., Рудська Н. О., Лехман О. В. (2015)
Шикірява О. В. - Динаміка чисельності основних груп корисних ґрунтових мікроорганізмів в сучасних агроценозах правобережного Лісостепу України (2015)
Векленко Ю. А. - Вплив способів сівби та просторового розміщення компонентів на формування бінарних люцерно-злакових травостоїв в умовах Лісостепу правобережного, Ковтун К. П., Безвугляк Л. І. (2015)
Заєць А. П. - Виведення цінних родин – важливий резерв підвищення молочної продуктивності стада, Мандрик М. О., Бігас О. В., Дмитришин В. П. (2015)
Новаковська В. Ю. - Морфологічні та біохімічні показники крові свиней при введенні до складу раціону целюлазоамілолітичної кормової добавки (2015)
Килимнюк О. І. - Доступність заліза, цинку, марганцю і міді з ячмінно-кукурудзяних раціонів свиней та мінеральної добавки розробленої на основі солей хелатів (2015)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування преміксів інтермікс на якість свинини, Дацюк І. В. (2015)
Овсієнко М. А. - Порівняльна оцінка кормових добавок для відлучених поросят за умов їх годівлі комбікормом – престартером (2015)
Блюсюк С. М. - Ефективність використання кормового концентрату "Живина" при вирощуванні курчат-бройлерів, Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М., Харкавлюк В. Є. (2015)
Микитин М. С. - Рижійова макуха в раціонах курчат-бройлерів, Мельник У. М., Соловка Г. І. (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність і метаболічна дія часткової заміни м'ясних кормів іншими за походженням у раціонах червоних лисів (2015)
Задорожна І. С. - Дослідження портфелів інтелектуальної власності стосовно сортів та способів вирощування сої (2015)
Градов О. В. - Простое методическое приспособление для микроинъекторных манипуляций и измерений на электроморфологическом чипе при микроинтерферометрическом контроле интерфейсных и мембранных процессов на диапазоне толщин от 50 до 10000 ангстрем под разными углами, Насиров Ф. А., Скрынник А. А., Яблоков А. Г. (2017)
Avilova O. - Spleen morphometry under the impact of laproxides in experiment (2017)
Амбарова Н. О. - Селективне гістохімічне маркування структурних компонентів нирки щура в нормі та на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету з використанням лектину гриба молочника пергаментного (Lactarius Pergamenus Fr.), Луцик О. Д. (2017)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Аналіз ефективності використання вдосконаленого методу оцінки морфологічної стадії розвитку зуба за рентгенологічними ознаками (2017)
Ерохина В. В. - Ультрамикроскопические изменения паращитовидных желез крыс после иммуносупрессии, Авилова О. В. (2017)
Радченко В. А. - Критерии выбора оптимальных параметров экспериментального поясничного межпоперечного спондилодеза у кролей, Палкин А. В., Колесниченко В. А. (2017)
Савченко О. А. - Аналіз проліферативної активності та рівнів експресії діагностичних цитокератинів в епітеліальних пухлинах яєчників з різним потенціалом злоякісності, Шпонька І. С., Пославська О. В., Савченко П. В. (2017)
Тодуров И. М. - Рукавная резекция желудка в лечении больных с ожирением, Плегуца А. И., Перехрестенко А. В., Калашников А. А., Косюхно С. В. (2017)
Туманский В. А. - Патоморфологический анализ неблагоприятных последствий неалкгольного и алкогольного стеатогепатита, Фень С. В., Туманская Л. М. (2017)
Потоцкая O. Ю. - Cравнение и сопоставление израильской системы школьного образования и украинского высшего медицинского образования, Шевченко Е. Н. (2017)
Хріпков І. С. - Методичні підходи до викладання розділу "периферичні ендокринні залози" в лекційному курсі та на практичних заняттях з гістології (2017)
Марченко Д. Г. - Нарис з історії Катеринославської гістологічної школи (до 100-ліття кафедри гістології Дніпропетровської медичної академії). Частина І: 1962-2000., Морозова С. Б., Петрук Н. С., Потоцька О. Ю., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шевченко К. М., Твердохліб І. В. (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив нульового обробітку ґрунту на його поживний режим та рівень урожаю насіння сої в правобережному Лісостепу України, Колісник С. І. , Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Дорошкевич Н. Ф. (2014)
Малієнко А. М. - Нульовий обробіток ґрунту – перспективи і шляхи його запровадження в Україні в світлі загальних закономірностей розвитку аграрних технологій, Гаврилов С. О. (2014)
Задорожний В. С. - Особливості формування бур’янових ценозів у беззмінних посівах кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту, Колодій С. В. (2014)
Кравчук В. І. - Прогнозування зменшення об’ємів викидів парникових газів за системного застосування технології No-till, Павлишин М. М., Гусар В. Г. (2014)
Дудченко В. М. - Щільність ґрунту за нульової технології обробітку (No-till), Кротінов О. П., Косолап М. П., Іванюк М. Ф. (2014)
Чабан В. І. - Поживний режим ґрунту при вирощуванні зернових культур за системи no-till в зоні Степу України (2014)
Яворов В. М. - No-till як альтернатива традиційній технології вирощування сільськогосподарських культур на чорноземах південно-західного Лісостепу, Макалюк В. В., Вахняк В. С., Пустова З. В., Хомовий М. М. (2014)
Кучер А. В. - Економічна ефективність застосування технології no-till під час вирощування озимої пшениці, Кучер Л. Ю. (2014)
Шевченко М. В. - Ефективність мінімальних технологій обробітку ґрунту при вирощуванні зернових культур у лівобережному Лісостепу (2014)
Гапоненко О. І. - Головні аспекти вирощування сільськогосподарських культур у технологіях мінімального обробітку ґрунту (2014)
Демиденко О. В. - Ризики під час переходу до мінімального обробітку та віддалені наслідки беззмінного його виконання на чорноземах типових Лісостепу лівобережного України (2014)
Вільний Р. П. - Зміни структури мікробних ценозів та мікробіологічної активності чорнозему типового під впливом різних способів обробітку ґрунту, Маклюк О. І. (2014)
Волощук О. - Насіннєва продуктивність й посівна якість насіння сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах західного Лісостепу, Волощук І., Глива В. (2014)
Андрейко Л. Є. - Урожайність зерна сортів пшениці ярої залежно від строків сівби і норм висіву насіння в умовах Передкарпаття (2014)
Мащак Я. І. - Ефективність всівання багаторічних бобових трав у не розроблену дернину, Кобиренко Ю. О. (2014)
Василенко М. Г. - Сучасний стан земель Київської області та заходи до його поліпшення, Зосімов В. Д., Андрійченко Г. В., Костюченко М. В. (2014)
Бабій С. І. - Кореляційні зв’язки між елементами продуктивності та екологічні параметри сортозразків ріпаку ярого, Гончар Т. М., Руда І. В., Юрчук С. С. (2014)
Антонів С. Ф. - Ефективність застосування нових видів добрив із рістрегулюючими та антистресовими ефектами на посівні та врожайні властивості насіння люцерни посівної, Колісник С. І., Запрута О. А., Фостолович С. І., Коновальчук В. В., Клочанюк А. В. (2014)
Маткевич В. Т. - Симбіотична продуктивність еспарцету за різних технологічних прийомів, Резніченко В. П. (2014)
Гетман Н. Я. - Біоенергетична ефективність вирощування однорічних кормових агроценозів на півдні України, Василенко Р. М., Степанова І. М. (2014)
Горенський В. М. - Оцінка кормової продуктивності колекційних сортозразків люцерни посівної (2014)
Маренюк О. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз господарсько-цінних ознак сортозразків ячменю ярого (2014)
Самойленко О. А. - Вирощування ячменю озимого після гірчиці ярої та ячменю ярого в умовах Присивашшя (2014)
Кушнір М. В. - Формування симбіотичної продуктивності та урожайності сої в умовах Лісостепу правобережного (2014)
Коханюк Н. В. - Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності сої в F2 (2014)
Голодна А. В. - Показники елементів структури та врожайність люпину вузьколистого за вирощування з вівсом голозерним, Павленко В. Ю. (2014)
Голодна А. В. - Урожайність квасолі звичайної залежно від сорту, удобрення, норми висівання та обробляння насіння в північній частині Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2014)
Іващенко О. О. - Реакція рослин гірчака розлогого – Polygonum lapathifolium L. на індуковані термічні та механічні дис-стреси, Іващенко О. О. (2014)
Задорожний В. С. - Ефективність біопрепаратів у захисті посівів сої від шкідливих організмів, Карасевич В. В., Рудська Н. О., Колодій С. В. (2014)
Богословська М. С. - Ураженість хворобами колекційних сортозразків тритикале озимого в умовах лісостепу правобережного України, Лілик Т. В. (2014)
Лавренко Н. М. - Ефективність використання води посівами нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних умов зволоження (2014)
Бахмат М. І. - Вплив сорту на тривалість міжфазних періодів та урожайність коренеплодів буряків кормових в умовах західного Лісостепу України, Овчарук О. В. (2014)
Ковтун К. П. - Низьковитратні технологічні прийоми поверхневого поліпшення старосіяних травостоїв в умовах Лісостепу правобережного, Векленко Ю. А., Копайгородська Г. О. (2014)
Савчук О. І. - Формування продуктивності багаторічних трав на осушуваних мінеральних ґрунтах, Гуреля В. В., Дідківський М. П. (2014)
Рудська Н. О. - Контроль чисельності люцернової квіткової галиці та люцернової товстоніжки у насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах центрального Лісостепу України (2014)
Кулик М. Ф. - Метод визначення генетично модифікованої сої, Кулик Я. М., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В., Виговська І. О. (2014)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим та цілим вологим консервованим за використання в годівлі корів, Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. (2014)
Чорнолата Л. П. - Зміна кормової цінності пшеничних та житніх висівок під дією ферментів, Новаковська В. Ю. (2014)
Заєць А. П. - Взаємозв’язок молочної продуктивності корів основного стада симентальської породи з надоєм корів-первісток в провідних племінних господарствах Вінницької області, Мандрик М. О., Бігас О. В., Білик В. Л. (2014)
Задорожна І. С. - Підвищення рівня інноваційного потенціалу наукових розробок з кормовиробництва (2014)
Титул, зміст (2017)
Могилова М. М. - Об'єктивність оцінки сільськогосподарського майна в забезпеченні удосконалення економічних відносин (2017)
Прощаликіна А. М. - Зарубіжний досвід державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва та можливості його застосування в Україні, Дудник О. С. (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2017)
Грещук Г. І. - Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві (2017)
Смага І. С. - Формування нормативної диференціальної земельної рентита рентного доходу при вирощуванні зернових культур (2017)
Gadzalo A. - The modern state of the environmental protection as result of the state regulation of the ecological policy of Ukraine (2017)
Радько В. І. - Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі, Бідула П. П. (2017)
Тульчинська С. О. - Заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Кириченко С. О., Бут А. В. (2017)
Горошко К. О. - Річковий транспорт як вирішення проблем "зернової логістики", Аляб'єва О. М. (2017)
Демчишак Н. Б. - Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України, Черепаня І. Р. (2017)
Сєвідова І. О. - Деpжaвне pегулювaння гaлузевoгo pинку oвoчевoї пpoдукцiї (2017)
Красовська О. Ю. - Класифікація маркетингових активів підприємства (2017)
Чавичалов І. І. - Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства (2017)
Куракіна Ю. О. - Оцінка економічного ефекту від використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням динаміки їх фінансового стану в контексті державного управління (2017)
Загорський В. С. - Внесок Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у модернізацію державного управління (1995 – 2015 рр.) (2015)
Колодій А. Ф. - Деякі теоретичні міркування і практичні пропозиції щодо змісту і структури спеціальності "публічне управління й адміністрування” (2015)
Новаченко Т. В. - Методологія визначення соціально-психологічної складової компетентності демократичного керівника, Петровський П. М. (2015)
Новак-Каляєва Л. М. - Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах прав людини (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Правові аспекти розширення експортного потенціалу аграрного сектора України, Магац Т. М. (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Проблемний моніторинг реформування судової системи України, Гурська К. В. (2015)
Кіянка І. Б. - Вплив політичних партій на формування якісного державного управління та місцевого самоврядування після подій "Революції гідності” (2015)
Горбатюк С. Є. - Транскордонне співробітництво і соціогуманітарна безпека регіону: управлінський аспект (2015)
Криштанович М. Ф. - Роль та функції політичної реклами в системі державного управління (2015)
Оргієць О. М. - Формування інституційної пам’яті в органах державної влади Франції: досвід для України (2015)
Грабовський О. І. - Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції (2015)
Пак В. І. - Теоретичні основи міждержавного регіонального управління (2015)
Мідик О. М. - Використання міжнародного досвіду у здійсненні державної політики підтримки талановитої молоді в Україні (2015)
Жук Ю. М. - Поняття послуг у системі державного управління (2015)
Верещак В. М. - Державне регулювання накопичувального елементу пенсійних систем: зарубіжний досвід (на прикладі Швеції, Німеччини) (2015)
Рогуля А. О. - Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення у забезпеченні національної безпеки (2015)
Сталенна Л. С. - Проведення регіональних реформ в Італії та Франції як метод протидії сепаратистським проявам (2015)
Жадан Є. В. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальної безпеки міста (2015)
Колосовська І. І. - Формування ефективної моделі партнерства інститутів публічної влади та громадянського суспільства (2015)
Бухун Ю. В. - Роль держави у регулюванні інвестиційних процесів на підприємствах космічної галузі (2015)
Сташенко В. Ю. - Стратегічний аналіз використання земельних ресурсів регіону (2015)
Горблюк С. А. - Структурно-функціональна модель регіональної інноваційної системи (2015)
Бєлічкова Н. І. - Удосконалення механізмів державного сприяння розвитку конкурентоспроможності агропромислового комплексу в Україні в умовах європейської інтеграції (2015)
Федорук Є. І. - Реформування залізничного транспорту як механізм державної дерегуляції (2015)
Ричкіна Л. В. - Модель розвитку територіальної громади із застосуванням інструментів проектного менеджменту (на прикладі конкретних територіальних громад) (2015)
Попський А. В. - Організаційно-правове регулювання діяльності малих і середніх підприємств (2015)
Селіверстов Р. Г. - Кластерний аналіз як інструмент оцінювання професійних компетенцій державних службовців (2015)
Бритько А. М. - Запровадження механізмів боротьби з бюрократизмом як складова вдосконалення системи управління державною службою (2015)
Грайнер Є. В. - Окремі аспекти реформування державної служби на сучасному етапі державотворення в Україні (2015)
Багрім О. А. - Законодавче забезпечення державної кадрової політики у сфері державної служби України у контексті концепції сталого розвитку (2015)
Котковський В. Р. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2015)
Войновський М. М. - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у системі місцевого самоврядування (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Палєєва Ю. С. - Інститут подвійного громадянства: проблема на міжнародному рівні або допустимий інститут (2015)
Міщенко К. О. - Проблеми тлумачення терміна "національні меншини" за міжнародним правом (2015)
Словіковська М. О. - Щодо деяких правових аспектів Європейської інтеграції України: сьогодення (2015)
Шевченко Н. Т. - Принципи взаємодії права ЄС та національного права держав-члені (2015)
Шестакова Н. О. - Основні аспекти визначення поняття "біженець" в міжнародному праві (2015)
Заворотченко Т. М. - Деякі питання охорони виборчих прав громадян на виборах в Україні (2015)
Несинова С. В. - Нове покоління прав людини: сучасні проблеми класифікації, Князєва Ю. С. (2015)
Панькевич В. М. - Протидія розповсюдженню завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей суб’єктами виборчого процесу (2015)
Черненко А. П. - Окремі питання щодо принципу гласності в діяльності прокурату, Михайлов О. О. (2015)
Шкабаро В. М. - Територія як ключова ознака держави та її характеристики, Ященко В. М. (2015)
Грищенко І. М. - Історико-правовий аспект розвитку законодавства про захист честі, гідності та ділової репутації (2015)
Козаченко В. В. - Історія становлення інституту держави (2015)
Степаненко О. В. - Виборча система України: проблеми правового регулювання (2015)
Філіпенко А. В. - Конституційно-правові аспекти державного кордону України (2015)
Шаповал В. В. - Правовий аналіз положень Закону України "Про очищення влади" (2015)
Щербина Т. Г. - Історія становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (2015)
Пушкина Е. В. - Сравнительная характеристика возмещения морального вреда в Украине и зарубежных странах, Крикливець Ю. А. (2015)
Новосад А. С. - Способи захисту права власності громадян (2015)
Тодорошко Т. А. - Порядок обжалования действий или бездействия государственного исполнителя (2015)
Пилипчук Є. О. - Проблема дискримінації жінок у трудовій сфері (2015)
Рибак К. О. - Проблемні питання сурогатного материнства (2015)
Kyrychuk A. - Legal dimensions of international corporate social responsibility of multinational enterprises, Shevchuk O. (2015)
Богданова А. А. - Ефективність діяльності господарських судів України: поняття та критерії (2015)
Пономарьов В. Д. - Поняття недобросовісної конкуренції: питання визначення та характерні ознаки (2015)
Рудковська О. А. - Проблеми правового регулювання плану санації боржника (2015)
Солодовник Е. Е. - Виконання судових актів щодо забезпечення позову в господарському процесі (2015)
Туманова А. О. - Історія виникнення руху щодо захисту прав споживачів (2015)
Лучко С. В. - Соціальна робота із засудженими як напрям функціонування пенітенціарних систем зарубіжних краї (2015)
Самбор М. А. - Актуальні проблеми застосування адміністративної відповідальності до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за прийняття незаконних рішень чи вчинення незаконних дій (2015)
Іванова Т. М. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, Братусь А. В. (2015)
Abstracts (2015)
Печиборщ В. П. - Роль єдиного медичного простору в організації медичної допомоги під час проведення АТО та подолання наслідків надзвичайних ситуацій, Якимець В. М., Слабкий Г. О., Вороненко В. В., Якимець В. В. (2017)
Огнєв В. А. - Фактори ризику та їх роль у виникненні хронічного панкреатиту серед населення, Трегуб П. О. (2017)
Рогач І. М. - Динаміка показників захворюваності дітей 0–14 років на вроджені аномалії розвитку та обґрунтування доцільності регіоналізації перинатальної допомоги в Закарпатській області, Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І., Міцьо Т. В. (2017)
Миронюк В. І. - Характеристика показників захворюваності дорослого населення Закарпатської області на хвороби шкіри та підшкірної клітковини, аналіз показників поширеності вказаних хвороб (2017)
Глушко Л. В. - Вплив хронічного психоемоційного напруження на стан вазодилатаційного резерву у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Гринів О. І. (2017)
Дудіна О. О. - Медичні аспекти народжуваності (стан дітородної діяльності), Габорець Ю. Ю. (2017)
Дудник С. В. - Перспективні напрями досягнення ефективної державної політики у сфері охорони дитячого здоров’я та попередження дитячої смертності (2017)
Безрук В. В. - Ставлення керівників-організаторів охорони здоров’я щодо рівня та шляхів удосконалення організації надання нефрологічної допомоги на регіональному рівні, Шкробанець І. Д., Ященко Ю. Б., Безрук Т. О. (2017)
Огнєв В. А. - Оцінка якості життя дітей та підлітків з ожирінням, Помогайбо К. Г. (2017)
Кравченко В. В. - Експертна оцінка організаційних аспектів діяльності комунальних і приватних консультативно-діагностичних центрів м. Києва (2017)
Кручаниця В. В. - Характеристика розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Закарпатській області (2017)
Федосюк Р. М. - Обґрунтування моделі імплементації стратегічного плану дій з безпеки пацієнтів у службі анестезіології та інтенсивної терапії України (2017)
Короткий О. В. - Вивчення поінформованості лікаря первинної ланки відносно якості надання медичної допомоги, дослідження його комунікацій з іншими об’єктами сфери охорони здоров’я (за даними соціологічного дослідження) (2017)
Лобас М. В. - Стратегічні підходи до реформування системи охорони здоров’я сільському населенню Черкаської області (2017)
Скрип В. В. - Готовність та спроможність системи охорони здоров’я регіонального рівня до автономізації закладів охорони здоров’я (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Артьомова Н. С. - Фактори ризику та прогнозування летальних випадків у передчасно народжених дітей з важкими внутрішньошлуночковими крововиливами, Ковальова О. М. (2017)
Гасюк Н. В. - Некоторые особенности процессов дифференциации буккального эпителия в гендерном аспекте, Клитинская О. В., Радчук В. Б., Цуканов Д. В., Бородач В. А. (2017)
Клітинська О. В. - Визначення рівня мікробного ценозу ротової рідини у дітей різних етнічних груп, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Бородач В.О., Цуканов Д. В., Васько А. А., Шетеля В. В. (2017)
Мисула І. Р. - Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта, поєднаного з остеопорозом, Голяченко А. О., Мисула Ю. І., Голяченко О. А., Сидлярук Н. І. (2017)
Слабкий Г. О. - Характеристика впливу антиретровірусної терапії на розвиток епідемії ВІЛ-інфекції в Закарпатській області та забезпечення населення консультуванням і тестуванням на ВІЛ, Миронюк І. С., Білак–Лук’янчук В. Й. (2017)
Пам’яті професора Ніни Олександрівни Галічевої (2017)
Фролов М. О. - На пошану професора Федора Григоровича Турченка (2016)
Ющенко П. А. - Інститут влади князя на Русі в ІХ-ХІ ст. (2016)
Єльников М. В. - Городище "Кінські Води" у писемних джерелах XVII – XX ст. (2016)
Паславська Н. О. - Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. (2016)
Мацьков О. М. - Контакти І. Виговського з Кримським ханством у 1659-1664 рр.: причини, зміст, наслідки (2016)
Дідик С. С. - Розвиток сільського господарства на території Новослобідського козацького полку (1753–1764 рр.) (2016)
Маслійчук В. Л. - "Друга Малоросійська колегія" та освітні ініціативи 1765–1780 рр. (2016)
Сердюк І. О. - Статевий склад дитячого населення Гетьманщини за даними генерального опису 1765-1769 рр. (2016)
Черемісін О. В. - "Нова Україна": модернізаційні та урбаністичні процеси Півдня України в кінці XVIII – початку XX століть (2016)
Дегтярьов С. І. - Історія бюрократії Російської імперії ХVIII – першої половини XIX ст.: огляд сучасної російської історіографії (2016)
Мальченко О. Є. - Гармати Українського виробництва з альбому трофейної артилерії Ф. Я. Телотта початку XVIII ст. (2016)
Задунайський В. В. - Незвична військова служба кубанських козаків кінця XIX – початку XX ст. (на прикладі козака Захара Логвиновича Ніжинця) (2016)
Боярчук А. В. - Православне духовенство Волині: особливості формування (кінець ХVIII – перша половина XIX ст.) (2016)
Кліш А. Б. - Ставлення християнських суспільників до еміграційних процесів у Галичині наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Винарчук Т. В. - Росіяни та імперське панування в уявленнях українських селян наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Швидкий С. М. - Лікувальні замовляння в етномедицині населення Слобідської України XIX – початку XX ст. (2016)
Пасічник Н. О. - Розвиток фінансово-правової науки у Новоросійському університеті (1865–1907 рр.) (2016)
Романченко В. В. - Соціальні деструктивні тренди у реаліях міського простору півдня України другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Ковальова Ю. В. - Передшлюбні експертизи на Півдні України в кінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Красько О. І. - Межі приватного та публічного життя в мемуарах та усних спогадах вихованців Харківського університету другої половини XIX – другої половини XX ст. (2016)
Сандурська О. В. - Одеські маяки: історія створення та перспективи розвитку (2016)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2016)
Магась В. О. - Діяльність Братства самостійників у підросійській Україні у 1914 – лютому 1917 рр. (2016)
Слободян С. О. - Діяльність А. В. Луначарського на посаді наркома просвіти у перші роки радянської влади (2016)
Сніда Є. О. - Катеринославська єпархія Російської православної церкви в 1917–1919 рр.: проблеми соборноправності та українізації церковного життя (2016)
Ігнатуша О. М. - Джерела історичних реконструкцій державно-церковних відносин в Україні 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Лізавенко Г. І. - Зародження кінематографу в Одесі (2016)
Сахно О. В. - "Міг би працювати сто літ, коли б не заважали": О. Довженко і радянський кінематограф (2016)
Петрів Н. Я. - Видавничо-освітня діяльність євангельсько-баптистських громад на теренах Західної України у 20–30-х рр. XX ст. як складова місійної діяльності (2016)
Оліцький В. О. - Позазаконні методи отримання показів свідків у справах проти духовенства Сумщини у 1936–1938 рр. (2016)
Лукашів В. Я. - Проблемні аспекти взаємовідносин "Товариства ім. М. Качковського" з польською окупаційною владою (1919–1939 рр.) (2016)
Яворський А. А. - Політика керівництва Чехословаччини щодо Українських емігрантів та їх професійних об'єднань у 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Єпик Л. І. - Кадрове та матеріальне забезпечення курсів лікнепу на Сумщині у 20-і рр. XX ст. (2016)
Оніпко Т. В. - Взаємозв'язки Українських і закордонних кооператорів: досвід 1920-х років (2016)
Руда О. В. - Діяльність кураторії Львівського шкільного округу у 1921–1939 роках (2016)
Ігнатуша Г. О. - Громадсько-релігійна діяльність Олександра Воронина (1926–2013 рр.) як предмет історичного дослідження (2016)
Турчина Л. В. - Сергій Пилипенко: приклад лицаря духу доби Розстріляного відродження, Спудка І. М. (2016)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 3. (2016)
Шугальова І. М. - Запорізький будинок немовляти: конвеєр смерті в центрі індустріального міста (2016)
Мільчев В. І. - Між двох диктатур: першоджерела про витоки переселенської активності болгарського населення Таврії в роки Другої Світової Війни (2016)
Саламаха І. В. - Протестантські церкви України в роки Другої світової війни (2016)
Кравчук Л. В. - Преса як засіб радянізації Тернопільщини в період радянської окупації (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Кузовова Н. М. - Партійний архів Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1944–1950-х рр. та створення радянської міфології (2016)
Кицак Б. В. - Стан медичної галузі на території Райхскомісаріату "Україна" у 1941–1943 рр. (за матеріалами окупаційної преси) (2016)
Ільницький В. І. - Участь іноземців у визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (друга половина 1940-х рр.) (2016)
Стасюк О. Й. - Особливості підготовки радянських виборчих кампаній у Західноукраїнських областях у повоєнний період (1946-1947 рр.) (2016)
Кульчицька О. В. - Україна в ООН на шляху формування незалежності (2016)
Кропивко О. М. - Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю в першій половині 1950-х рр. (на прикладі голосіївських вузів м. Києва) (2016)
Богатирчук К. О. - Трудове профільне навчання учнівської молоді в Україні в 60-80-ті рр. XX ст. (2016)
Кіндрачук Н. М. - Боротьба радянської влади з ідеологією "Українського буржуазного націоналізму" в історичній науці УРСР протягом 70-х рр. XX ст. (2016)
Кононенко В. В. - Демографічні процеси серед єврейського населення Поділля у другій половині XX століття (2016)
Сидорович О. С. - Вирішення продовольчої проблеми в 1960–1980-х рр.: місце і роль споживчої кооперації УРСР (2016)
Турченко Г. Ф. - Історична наука і сучасна гібридна війна Росії проти України (2016)
Грушева Т. В. - Громадянська та національна ідентичність пізніх протестантів у сучасній Україні (2016)
Лановюк Л. П. - Тематичні села, як місця пам'яті та чинники політики пам'яті: еволюція зарубіжного і вітчизняного історичного досвіду (1990-2000-і роки) (2016)
Терно С. О. - Критичне мислення: динаміка та сфера застосування (2016)
Фролов М. О. - Українсько-чорногорські відносини: десятиріччя здобутків і подолання проблемних питань (2006-2016 рр.) (2016)
Мілютін С. Ю. - Армія в іконоборській політиці візантійських імператорів (2016)
Звягіна О. М. - Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. (2016)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітичний концепт і модель дипломатії Шарля Моріса де Талейрана-Перігора (1754-1838): історико-інституціональний контекст (2016)
Левчук І. С. - Персоніфікація лідерства: життєві долі й громадсько-політична діяльність лідерів українських, польських та єврейських жіночих рухів у Другій Речі Посполитій (2016)
Мальшина К. В. - Роль словенської народної партії в укладенні Конкордату та Конкордатьска криза (1930-1937 pр.) (2016)
Козак О. В. - Етнічні меншини у трансформаційних процесах в центральній та Південно-Східній Європі (2016)
Руда В. В. - Історичний контекст інтеграційних процесів західноєвропейських країн в галузі зовнішньої політики та політики безпеки (2016)
Митрофаненко Ю. С. - (Рец.) Турченко Ф.Г. Україна - повернення історії: генеза сучасного підручника / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза, 2016. – 104 с. (2016)
Цвілюк С. А. - (Рец.) Савченко В.А. Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903–1929 рр.: історичний аспект та політична практика / В.А. Савченко. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2017. – 410 с. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Турченко Ф. Г. - Світлина "Комбат": міф і реальність (науково-популярний нарис) (2017)
Пустовалов С. Ж. - Інтерпретація типів металевих ножів і їх розподіл за культурами епохи ранньої бронзи Степової України (2017)
Паславська Н. О. - Кравецький цех у Львові в кінці XIV – XVIII ст.: особливості правового статусу (2017)
Бойчук Я. А. - Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина XIX – початок XX ст.) (2017)
Рошко К. М. - Зміни етнічного складу населення на території Південної України (кінець XIX ст. – 1920-ті роки) (2017)
Качан Ю. В. - Селянська сім'я і волосне судочинство Півдня України кінця XIX – початку XX ст. (2017)
Романченко В. В. - Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку XX ст. (2017)
Мельничук І. А. - Історичний досвід "першої хвилі" Української сільськогосподарської кооперації середини XIX ст. В контексті сучасних проблем сільського виробника (2017)
Дорошок Н. А. - Земська статистика Чернігівської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.): джерельна база (2017)
Кохан О. О. - Порівняння правового становища київського міщанства до і після ліквідації магдебурзького права в кінці XVIII – середині XIX ст. (2017)
Левицький В. O. - Розвиток галузей легкої промисловості на Наддніпрянській Україні в другій половині XIX – на початку XX століття (2017)
Войчун Ю. І. - Відносини чехів-колоністів з представниками місцевого населення на території Волинської губернії (2017)
Мясникова А. С. - Діяльність муніципальної влади Харкова у період Першої світової війни (2017)
Куцик Р. Р. - Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. (2017)
Герасимов Т. Ю. - Благодійництво як індикатор суспільних настроїв у містах Правобережної України в період Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2017)
Світич К. С. - Особливості праці сестер милосердя Всеросійського земського союзу в період Першої світової війни (2017)
Мельник Р. П. - Громадсько-політична діяльність братів Окуневських у житті Східної Галичини (1914-1920 рр.), Мельник В. М. (2017)
Костишин Е. І. - Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри, Шеремета О. М. (2017)
Тарасенко Л. Б. - Селянські промисли як одне з джерел стороннього заробітку селянства Донбасу в 20-і рр. XX ст. (2017)
Гуменний С. Л. - Основні категорії нелегальних мігрантів на українському відрізку радянсько-польського кордону в 20–30-х рр. XX століття (2017)
Лапченко А. С. - Аналіз участі сільського жіноцтва в промислах на Харківщині в роки НЕПу (2017)
Грушева Т. В. - Соціальний статус жінки в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст., Рябчевська А. Р., Сєдєнкова А. С. (2017)
Висовень О. І. - Подвійні стандарти тоталітарних режимів у релігійній сфері (кін. 1930-х – 1940-і рр.) (2017)
Славич Є. В. - Селянство Донбасу під час голоду 1930 р. (2017)
Доценко В. О. - Репресії проти учасників єврейського аграрного руху другої половини 1930-х рр. В Україні (2017)
Кицак Б. В. - Система охорони здоров'я на території генерального округу "Дніпропетровськ" (1941–1943 рр.) (2017)
Скіра Ю. Р. - Взаємовідносини монахів Святоуспенської Лаври Студійського Уставу з євреями села Унева напередодні Голокосту (2017)
Лукіянчук В. Ю. - Сінті та роми в умовах тоталітарного нацистського режиму (2017)
Чорній Г. В. - Ліквідація неписьменності та малописьменності у середовищі жіноцтва на території Львівської області в 1945 р. (2017)
Янюк І. Ф. - Відновлення функціонування парцеляційного товариства "Земля" після Першої світової війни (2017)
Титаренко О. Ю. - Відновлення та розвиток радіомовлення на донбасі в період повоєнної відбудови (1943–1953 рр.) (2017)
Буренков В. М. - Формування соціально-політичних зв'язків Л. Брежнєва в Україні (1930–1950-ті рр.) (2017)
Штейнле О. Ф. - "Чужі товариші": проблеми ідентичностей політичних еліт радянської України (1950–1980-ті рр.) (2017)
Сацький П. В. - Раціоналізація ресурсного забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського й Північно-Кримського каналів та господарське освоєння південних районів України і Криму (1950–1953 рр.) (2017)
Шуст Т. С. - Cтворення матеріально-технічної бази та фінансове забезпечення медицини Івано-Франківщини (Станіславщини) у 1945–1955 рр. (2017)
Стрільчук А. В. - Конструювання образу заходу у радянських жіночих журналах (1960–1980-ті рр.) (2017)
Жулканич Н. М. - Стан медичного обслуговування сільського населення Закарпаття (др. пол. 1940 – поч. 80-х рр.) (2017)
Михайлов В. В. - Політична діяльність крайових організацій НРУ на півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2017)
Сирцова О. М. - Допомога населення воїнам, членам їх сімей та постраждалим особам на Запоріжжі у 1914–1916 та 2014–2016 рр.: порівняльний аналіз (2017)
Смерека Б. В. - Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI-XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного і чопового податку (2017)
Петренко І. М. - Громадсько-просвітницька діяльність історика Віри Жук (1928–2008) (2017)
Білик Н. І. - Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій історичної пам'яті (2017)
Бездрабко В. В. - Документознавчі погляди Андрія Введенського (2017)
Чучалін О. П. - Київська єпархія в умовах наступу держави на Православну Церкву в Україні 1920–1930-х рр.: джерелознавчий аспект (2017)
Скороход О. В. - Роль народної та урядової колонізації Півдня України у дореформений час: історіографія (2017)
Носа Б. М. - Історія розвитку туризму на Закарпатті (кін. XIX – поч. XXІ ст.): короткий історіографічний огляд (2017)
Неклюдов Є. С. - Тіньова економіка в Україні у вітчизняній історіографії (2017)
Іваневич Л. А. - Народний стрій українців Буковинського Поділля: специфіка класифікації (2017)
Слободянюк М. В. - Періодизація процесу зародження та розвитку військової нарукавної емблематики (2017)
Сорока А. О. - Обставини і трактування смерті Мітрідата VI Евпатора: від джерел античної доби до "De Civitate Dei" Августина Блаженного (2017)
Козак О. В. - Праболгари в історії східноєвропейського середньовіччя: актуальні питання вивчення, Самойленко Н. І. (2017)
Мілютін С. Ю. - Ікона як феномен християнської теорії пізнання і візантійської естетики у доіконоборський період (2017)
Погребенник А. І. - Інквізиційні гоніння й репресії у Лангедоці в ХІІІ-ХІV ст. (2017)
Звягіна О. М. - Особливості польсько-угорських відносин на фоні посилення політичного впливу Габсбургів у Центрально-Східній Європі в 1507–1515 рр. (2017)
Ціватий В. Г. - У витоків формування зовнішньої політики і моделей французької, італійської та іспанської дипломатії доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.): проблеми інституціонального розвитку (2017)
Ндуму Є. К. - Колоніальна політика Франції в Екваторіальній Африці (1839–1960 рр.): на прикладі Габону (2017)
Лагіш Р. С. - Особливості канонічно-правового статусу католицької церкви візантійсько-слов'янського обряду в східних воєводствах Польщі (1923–1937 рр.) (2017)
Марцинюк М. П. - Еволюція португальської імміграційної політики після вступу у Європейський Союз (1986–2006 роки) (2017)
Кавунник А. Л. - Принципи ініціативи європейського союзу "Східне партнерство" в контексті взаємодії з країнами-партнерами (2017)
Удовік В. В. - Українсько-японське співробітництво у сфері ядерної безпеки: основні напрямки та підсумки 30-річної співпраці (2017)
Грушицька І. Б. - Внесок одеських астрономів у реалізацію програми досліджень міжнародного геофізичного року (1957–1958) (2017)
Ляшуга І. Ю. - Становлення системи національної метрологічної служби України (2017)
Мініна І. С. - Київський період життя та наукової діяльності академіка С. М. Ямпольського (1965-1998 рр.) (2017)
Іваницька С. Г. - (Рец.) Василь Хижняков. Чернігівська старовина / підготов. до друку і вступ. ст. О.Б. Коваленка, А.Л. Курданова, О.Я. Рахна. – Чернігів: видавництво "Десна поліграф", 2016. – 352 с. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Houston M. - Partnership and collaboration in work-oriented learning in Higher Education, Krueger K., Osborne M. (2017)
Hruzd-Matuszczyk A. - Collaboration of parents and teachers – from theoretical assumptions to their practical implementation (the case of polish school abroad) (2017)
Sysoieva S. - Teacher educators: from "the hidden profession” to revealed profession, Sokolova I. (2017)
Holubek V. - The changing idea of Higher Education (2017)
Trotskо H. - Modernization of educational practices in pedagogical universities (2017)
Kulbashna Y. - Methodology of future dentists’ foreign language competence formation on the base of Cambridge methods of English language teaching, Zakharova V. (2017)
Dereka T. - Professional training of physical education specialists: the historical aspect (end of the 19th – the beginning of the 20th century) (2017)
Hryshchuk Y. - Implementation of Educational Reforms during the 1990s in Poland: obstacles and conditions (2017)
Batechko N. - Higher education, quality of higher education, expert support and its assurance: the canonization of concepts (theoretical and methodological discourse) (2017)
Durdas A. - Contemporary development tendencies of Higher Education in France (2017)
Antony-Newman M. - Ukrainian university students in Canada: cultural capital and educational experiences (2017)
Nicas A. - Greek in Ukraine: results of work and prospects for the development of the Greek Philology and Translation Department at Mariupol State University, Macri E. (2017)
Bobrytska V. - Educational portal seen as a key component of informatization of contemporary tertiary education (2017)
Kosteva T. - The impact of modern pedagogical conditions on the information competence formation of social work graduate students, Faichuk E. (2017)
Proshkin V. - The modern trends in future foreign language teachers` training to ICT usage in their future career, Glushak O., Mazur N. (2017)
Ogrodzka-Mazur E. - Students training – future teachers of early school education for work in culturally diversified environment (2017)
Onishchuk I. - Foreign language education as a philosophical, social, psychological and pedagogical category (2017)
Zheyuan W. - Technology experimental implementation of intercultural education of students by music activities (2017)
Lukash B. - The role of father in child care in the rural family: provision of material needs (2017)
Содержание (2017)
Freiman Yu. A. - Isotopic and spin-nuclear effects in solid hydrogens, Crespo Ya. (2017)
Алиев В. М. - Флуктуационная проводимость в сверхпроводящем соединении Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2Cu3Oy, Рагимов Дж. А., Селим-заде Р. И., Дамирова С. З., Таиров Б. А. (2017)
Глущенко А. В. - Спектры коллективных возбуждений и низкочастотная асимптотика функций Грина вырожденных состояний в магнетиках со спином s = 1, Ковалевский М. Ю., Мацкевич В. Т. (2017)
Бушкова В. С. - Низкотемпературные магнитные свойства ферритов NiCrxFe2–xO4 (2017)
Алисултанов З. З. - Квантовые осцилляции в анизотропном вейлевском полуметалле в скрещенных магнитном и электрическом полях, Мусаев Г. М., Арсланбекова М. М. (2017)
Dolbin A. V. - Thermal expansion of organic superconductor κ-(D4-BEDT-TTF)2Cu(N(CN)2)Br. Isotopic effect, Khlistuck M. V., Eselson V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Konstantinov V. A., Nakazawa Y. (2017)
Шкоп А. Д. - Индуцированная взаимодействием щель в спектре электронов и киральные эффекты в металлических углеродных нанотрубках, Кулинич С. И., Парафило А. В., Криве И. В. (2017)
Солодовник А. А. - Структура криосплавов N2–CH4, Мисько-Крутик Н. С., Багацкий М. И. (2017)
Kurnosov V. - Phonon excitations in the quasi-one-dimensional Haldane phase of SrNi2V2O8, Gnezdilov V., Lemmens P., Pashkevich Yu., Bera A. K., Islam A. T. M. N., Lake B. (2017)
Васкивский Е. - Спектроскопические исследования процесса кластеризации молекул метанола, изолированного в азотной матрице, Дорошенко И., Чернолевская Е., Погорелов В., Пицевич Г. (2017)
Исаев Н. В. - Неустойчивая пластическая деформация ультрамелкозернистой меди при температуре 0,5 К, Григорова Т. В., Шумилин С. Э., Полищук С. С., Давиденко А. А. (2017)
Москаленко В. А. - Анизотропия предела текучести и структурных параметров нанокристаллического титана, полученного криодеформацией, Погрибная Ю. М., Смолянец Р. В., Брауде И. С. (2017)
Бондарь И. С. - Комби-криостат для рентгеновского дифрактометра, Пинегин В. И., Рябовол В. В., Сиренко В. А., Еременко В. В. (2017)
Покутний С. И. - Оптическое поглощение коллоидными квантовыми точками селенида кадмия в диэлектрической матрице (2017)
Руденко Э. М. - Взаимная конверсия синглетного и триплетного упорядочений в контактах синглетного сверхпроводника с ферромагнитным никелем, Краковный А. А., Короташ И. В., Белоголовский М. А. (2017)
Турченко Ф. Г. - Світлина "Комбат": міф і реальність (науково-популярний нарис) (2017)
Доценко В. О. - Цивілізаційно-державний вибір розвитку Північно-Східної Русі у другій половині ХІІІ ст. (2017)
Смерека Б. В. - Населення ліквідованих сіл на території Яворівського полігону (XVI – перша половина XX ст.) (2017)
Барсук Е. Е. - О православной историографической традиции на белорусских и украинских землях в XVII –XVIII вв. (2017)
Черкашина О. В. - Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-XIX ст.) (2017)
Малащук О. С. - Розвиток та становлення виноградарства на Півдні України в другій половині XІХ століття (2017)
Макарець С. В. - Стан розвитку тютюнової галузі Полтавської губернії у другій половині XIX – на початку XX ст. (2017)
Любич О. А. - Промислове виробництво та обробка шовку в козацьких та поміщицьких господарствах Чернігівської губернії в XIX ст. (2017)
Нікітенко А. І. - "Я розів'ю, я наведу її на розум!": шлюбні ідеали та стратегії у середовищі народолюбної інтелігенції наддніпрянської України другої половини XIX ст. (2017)
Щербак С. І. - Садибні художні колекції в дворянських родинах Харківщини у XIX – на початку XX ст. як вид інтелектуального дозвілля (2017)
Яковенко Г. Г. - Домашні вчителі в жіночій освіті м. Миколаєва (2017)
Ложешник О. С. - Повернення задунайських козаків в межі Російської імперії на початку XIX ст. (2017)
Романченко В. В. - Зародження громадянського суспільства у середовищі міського соціуму Катеринослава другої половини XIX – початку XX ст. (2017)
Колин А. И. - К истории отъезда Ивана Халиппы из Кишинева в Бердянск в 1910 г. Из переписки И. Халиппы с митрополитом Арсением (А. Стадницким), Стыкалин А. С. (2017)
Вільчинська Н. П. - Мілітарні настрої у Східній Галичині напередодні Першої світової війни (на прикладі діяльності українських товариств "Січ") (2017)
Білобровець О. М. - Суспільно-політичні впливи на орієнтацію польської суспільної думки в Україні у вирішенні національного питання (1914-1917 рр.) (2017)
Цепков Д. О. - Діяльність місцевих органів влади Харківської губернії у галузі українізації шкільної освіти (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2017)
Турченко Г. Ф. - Махновський рух і українська ідея (2017)
Попов В. Ж. - Між двох вогнів: міські обивателі в умовах бойових дій громадянської війни 1917-1920 рр. (2017)
Тютенко Р. В. - Офіцери і суспільно-політичні виклики на тлі революційних процесів в Україні в 1917 р. (2017)
Коцюк В. Д. - Політична діяльність "Просвіт" Правобережної України у 1917-1918 рр. (2017)
Білай Ю. В. - Державоохоронні органи білого руху та українські культурні організації на Півдні України (1918-1920 рр.) (2017)
Міронова І. С. - Службовці поштового зв'язку в українській революції 1917-1921 рр. (2017)
Шишко О. Г. - Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 р.: причини та наслідки (2017)
Матухно Ю. О. - Проблема класифікації радянських свят у перше пореволюційне десятиліття (2017)
Олійник М. П. - Реалізація соціальної політики більшовиків на Поділлі в роки НЕПу (2017)
Штейнле О. Ф. - Економічна модель сталінізму та "тінізація" радянського суспільства (2017)
Ігнатуша Г. О. - Громадський компонент творчості Олександра Воронина: реконструкція за матеріали родинної бібліотеки (2017)
Стельникович С. В. - "Між двох вогнів": настрої населення Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.) (2017)
Тішин О. В. - Особливості адміністративно-територіального устрою півдня України під німецьким цивільним управлінням (1941–1944 рр.) (2017)
Кязимова Г. Х. - Румунська окупаційна влада та населення Одеси: трансформація соціально-психологічних відносин 1941–1944 рр., Дзинглюк О. С. (2017)
Касьянова Н. М. - Політика переселення щодо українського селянства (1940–1960-ті рр.) (2017)
Мочкін С. А. - Пам'ятки сакральної архітектури Ровенської області наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років (2017)
Шелемей Т. В. - Громадсько-політична діяльність Михайла Гориня в 1961–1965 рр. (2017)
Таранець С. В. - Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60–80-ті рр. XX ст.), Печорін О. М. (2017)
Тищенко Ю. А. - Сім'я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із сьогодення (2017)
Грушева Т. В. - Протестантська модель життєвого успіху через призму Української духовної традиції (2017)
Войтович Н. М. - Традиційна гостинність українців та її значення для розвитку туризму, Гримак О. Я. (2017)
Швидкий С. М. - Народна медицина як складник етнокультурної спадщини українців (2017)
Зінченко А. Л. - Дегуманізація соціяльних відносин і "гуманітарна" політика правлячих груп Донецького краю (2017)
Іващенко М. М. - Молодіжна преса регіонів України наприкінці XX – на початку XXІ ст.: статистичні показники та якісне наповнення (2017)
Маслак В. І. - Уявлення українського козацтва про південні та східні кордони українського світу XVI – початку XVIII століття: еволюція історіографічного образу (2017)
Скороход О. В. - Історія вивчення державної політики щодо включення півдня України до внутрішнього ринку Російської імперії дореформеної доби (2017)
Левчук О. В. - Дозвілля у повсякденному житті киян початку XX ст. (за матеріалами місцевих газет) (2017)
Нефьодов Д. В. - Історіографія робітництва УРСР повоєнного періоду: зародження та перші кроки дослідження проблеми (1946–1964 рр.) (2017)
Гаврилюк О. Н. - Збереження української культурної спадщини у міжвоєнній Польщі: джерельна база (2017)
Рогожа М. М. - Щоденники Василя Симоненка як джерело дослідження витоків українського шістдесятництва (2017)
Слободянюк М. А. - Деякі аспекти використання категоріально-понятійного апарату при вивченні історії руху опору в Україні (2017)
Мілютін С. Ю. - Антична й ранньохристиянська філософська спадщина як складник ідейної аргументації іконоборців та захисників ікон (2017)
Димидюк Д. А. - Процес формування армії Багратидської Вірменії наприкінці ІХ – середині ХІ ст. (2017)
Ціватий В. Г. - Флорентійська школа дипломатії доби Середньовіччя: інституціональний і політико-гуманістичний портрет Джованні Боккаччо (1313–1375) (2017)
Чередніченко О. В. - Житлові умови в англійському місті XIV-XV ст. (2017)
Котляров П. М. - Філіп Меланхтон між гуманізмом і реформацією: проект реформи школи Нюрнберга та її пріоритети (2017)
Казакевич О. М. - Мовна асиміляція корінних народів Британських островів у XIX ст. (2017)
Потапова О. Б. - Роль концепції "чехословакізму" у формуванні чехословацької нації, Устименко А. С. (2017)
Михайлюк М. В. - Нацистський комплекс таборів "Треблінка": життя і смерть поруч (2017)
Гончаренко А. В. - Еволюція міжнародної політики США щодо В'єтнаму, 1961–1963 рр. (2017)
Буглай Н. М. - Польсько-російські відносини на початку XXІ століття (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Слабий О. Б. - Кількісна морфологія гіпертрофованого серця (2017)
Коломійцев В. І. - Аспекти сучасних методів діагностики холедохолітіазу, Лукавецький О. В., Терлецький O. M., Буфан M. M. (2017)
Хміль С. В. - Особливості перебігу вагітності у жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому (огляд літератури), Франчук У. Я. (2017)
Кибар О. Д. - Тиреоидный статус у детей с внебольничной пневмонией, Павлишин Г. А. (2017)
Волошин О. С. - Оцінка характеру психомоторної активності та фізичного розвитку організму в осіб юнацького віку, Гуменюк Г. Б. (2017)
Йолтухівський М. В. - Дослідження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у старшокласників-кіберадиктів, Лойко Л. С., Сасовець А. О., Тисевич Т. В., Рисинець Т. П., Карлащук Р. В. (2017)
Окусок О. М. - Використання біохімічних маркерів та комп’ютерної томографії у діагностиці уражень печінки при туберкульозі легень, Грищук Л. А., Жулкевич І. В., Табас П. С. (2017)
Сірант Г. О. - Визначення ефективності застосування реабілітаційних програм відновного лікування у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом (2017)
Соломенчук Т. М. - Порівняльна клініко-анамнестична характеристика факторів ризику гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок в пери- та постменопаузальний періоди, Процько В. В., Восух О. В. (2017)
Шаповалова Г. А. - Характеристика психо­соматичного стану дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань в процесі комплексної реабілітації із диференційованим призначенням мінеральної води "Марія” (2017)
Швайко С. Є. - Вплив факторів довкілля на показники варіабельності серцевого ритму в підлітків, Дмитроца О. Р., Журавльов О. А., Захарчук О. О. (2017)
Vergun A. R. - Destructive complicated onychomycosis with nail incarnation: case series, complex surgical treatment (2017)
Процайло М. Д. - Сімейний випадок стенозуючого лігаментиту (2017)
Шамсиев А. М. - Компьютерно-томографическая семиотика хронического рецидивирующего гематогенного остеомиелита, Зайниев С. С. (2017)
Горбань Н. Е. - Полип и гиперплазия эндометрия – этиопатогенетические аспекты рационального подхода к проблеме (2017)
Хміль С. В. - Ефективність застосування прегравідарної підготовки у пацієнток із синдромом полікістозних яєчників в програмах допоміжних репродуктивних технологій при використанні протоколів контрольованої оваріальної стимуляції з антагоністами та тригером агоністом, Хміль М. С. (2017)
Возіанов С. О. - Роль тестування функцій спінальних центрів сечовипускання та дефекації у виборі методів лікування хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репрінцева А. С. (2017)
Марута Н. О. - Продромальний період психозу: клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування, критерії діагностики і принципи профілактики, Білоус В. С. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Характеристика церебрального токсоплазмозу в пацієнтів з ВІЛ: ретроспективний аналіз 135 випадків у Дніпропетровському регіоні, Литвин К. Ю., Волікова О. О., Білоконь О. О., Мішкой І. П., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Галущенко С. А. (2017)
Кенс О. В. - Алельний поліморфізм С-260Т гена CD14 у дітей із повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, Гнатейко О. З., Макух Г. В., Лук’яненко Н. С., Бергтравм В. І. (2017)
Павлишин Г. А. - Медико-статистична характеристика народжуваності та смертності дітей із низькою масою, Шульгай А.-М. А. (2017)
Савченко О. В. - Аналіз використання лазерного випромінювання в процесі ортодонтичного переміщення зубів та пропозиції щодо удосконалення технології (2017)
Гевкалюк Н. О. - Клінічна ефективність застосування фітопрепарату "Ресверазин” у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2017)
Нагірний Я. П. - Дослідження гуморальної ланки імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи різного психосоматичного типу особистості, Фесик В. Л. (2017)
Сидорак Х. Т. - Ефективність очищення системи кореневих каналів із різними протоколами іригації (2017)
Хабчук В. С. - Ефективність ранньої діагностики прихованих форм карієсу та моніторингу стоматологічного статусу дітей різних вікових груп, Рожко М. М., Олійник Р. П., Погорецька Х. В., Пацкань Л. О. (2017)
Бухтіарова Т. А. - Порівняльна токсикометрія гетерометалічних комплексів германію (IV) та 3d-металів на основі лимонної та винної, Лук’янчук В. Д., Сейфулліна І. Й., Кравець Д. С., Марцинко О. Е., Літвиненко Д. Ф., Козир В. А. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі тварин за умов формування експериментального алергічного альвеоліту (2017)
Мельничук Ю. М. - Морфологічні особливості післяопераційних рубців шкіри при застосуванні комбінованої профілактики (експериментальне дослідження), Грицина І. В. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Топічне лікування контактного нікелевого дерматиту: потенціал наноінкапсульованої супероксиддисмутази, Шевчук О. О., Корда М. М. (2017)
Шульгай А. Г. - Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2017)
Федчишин М. П. - Токсична дія наночастинок оксиду марганцю за умов гострого експерименту, Корда М. М. (2017)
Яременко Л. М. - Експресії білка S-100 у корі великих півкуль при моделюванні ішемії за умов сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Гарбовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Маланчук Л. М. - Роль медичної сестри відділення реанімації та інтенсивної терапії в оцінці динаміки тяжкості стану хворих, прооперованих із приводу гострої і хронічної абдомінальної патології, Павляк І. С. (2017)
Азархов О. Ю. - Методи і засоби для комп’ютерного аналізу мікроскопічних зображень циркулюючих пухлинних клітин, Злепко С. М., Тимчик С. В., Чернишова Т. А., Данилков С. О. (2017)
Бензар І. М. - Клінічні особливості та способи лікування судинних аномалій у новонароджених (2017)
Ткачук І. М. - Розробка та оцінка впровадження інформаційного посібника "Здоров’я та профілактика серцево-судинних захворювань у військовослужбовців” (2017)
Рецензія на монографію "Лептоспіроз” / Н. А. Васильєва, М. А. Андрейчин. – Тернопіль : ТДМУ, "Укрмедкнига”, 2016. – 276 с. (2017)
Андріюк Л. В. - Внутрішнє застосування мінеральних вод у лікарській практиці, Яцюк В. М., Федяєва С. І. (2017)
Горчакова Н. О. - Головні властивості компонентів фітозбору для профілактики респіраторних захворювань (2017)
Хабарова А. В. - Динаміка клітинної ланки імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі перенесенного інфекційного мононуклеозу при застосуванні сучасних імуномодуляторів у періоді медичної реабілітації, Соцька Я. А. (2017)
Андріюк Л. В. - Принципи харчування осіб похилого та старечого віку (огляд літератури), Яцюк В. М., Федяєва С. І. (2017)
Саханда І. В. - Характеристика чинників, які визначають потребу у високоефективних лікарських препаратах рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань, Косяченко К. Л., Негода Т. С. (2017)
Шиморова Ю.Є. - Дослідження леткої фракції коренеплодів пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.), Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю., Сущук Н. А. (2017)
Попова Я. В. - Дослідження фармакологічної дії ліофілізованого екстракту з трави осоту звичайного (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), Мазулін О. В., Лукіна І. А., Мазулін Г. В. (2017)
Кисличенко О. А. - Дослідження жирних кислот у сланях паргелії перли нової, Процька В. В., Журавель І. О. (2017)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами проведення наукового конгресу з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони здоров’я" (2017)
Волошин О. І. - Сучасні гепатопротекторно-жовчогінні фітопрепарати в комплексному лікуванні коморбідних уражень гепато-біліарної системи, Присяжнюк В. П. (2017)
Волошин О. І. - Особливості терапевтичної дії фітопрепарату "Гепанекс" при захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів, Доголіч О. І., Сенюк Б. П. (2017)
Разумний Р. В. - Використання фітопрепарату "Імупрет" у медичній реабілітації хворих зі стеатозом печінки після перенесеної негоспітальної пневмонії (2017)
Меньшова В. О. - Інтродуковані лікарські рослини на присадибних ділянках, Березіна В. І. (2017)
Мацко Н. В. - Лікувальна дія ароматів, Грабоус О. В. (2017)
Потоцька С. В. - Lobelia inflata. Випадки практичного застосування (2017)
Чекаліна Н. І. - Протизапальний вплив ресвератролу у хворих на ІХС та ІХС у сполученні з аутоімунним тиреоїдитом, Казаков Ю. М., Бурмак Ю. Г., Петров Є. Є., Шуть С. В., Трибрат Т. А. (2017)
Мацко Н. В. - Лікування невропатії лицевого нерву методами рефлексотерапії і фізіотерапії (2017)
Компанієць О. Л. - Вплив краніосакральної терапії на вегетативну нервову систему у пацієнтів з ознаками синдрому хронічної втоми і хворих на хронічну хворобу нирок V ступеня, Федоров С. М. (2017)
Семенова Л. О. - Рефлексотерапія Су Джок, її розвиток в Україні (2017)
Парахін А. І. - Альтернативна медицина у США, Самбір В. В., Антюхов Р. В., Новохатній В. А. (2017)
Мельник А. І. - Результати лабораторних досліджень впливу ефекту форми спіралі на біологічні об’єкти (2017)
Котляров Ю. Д. - Методы традиционной китайской медицины в практике современного врача (2017)
Валовень И. Е. - Гнев в традиционной китайской медицине и его влияние на организм (2017)
Глоба О. П. - Комплементарна реабілітологія: методи і форми професійного співробітництва різнопрофільних фахівців, Медков І. В., Залевський О. В., Вихованець Б. О. (2017)
Євтушенко Т. В. - Особливості викладання методів діагностики давньої та сучасної традиційної медицини студентами випускних курсів (2017)
Адегова Л. Я. - Керований стрес у рамках біологічної медицини (2017)
Черная Т. В. - Место альтернативной медицины и воспитания в современной детской психиатрии, Чуприков А. П., Семенова И. А. (2017)
Осипенко Е. Д. - Новые авторские методи ки диагностики и коррекции в астропсихологии для формирования позитивных жизненных ценностей человека (2017)
Соколенко А. Н. - Роль и место фунготерапии в оказании палеативной помощи пациентам (2017)
Семенова С. В. - Алгоритм здоров’я з позицій альтернативної медицини (2017)
Інформація про конференції (2017)
Валентон І. В. - Особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів (2017)
Вербин Н. Б. - Результати експериментального дослідження розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки (2017)
Гомонюк О. М. - Етичні засади професійної діяльності педагога (2017)
Дем’янчук М. Р. - Організація виробничої практики у професійній підготовці майбутніх фельдшері (2017)
Дніпровська Т. В. - Педагогічні особливості використання інтерактивних методів навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням (2017)
Коваленко Л. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти (2017)
Кончович К. Т. - Структура готовності майбутніх учителів-філологів іноземної мови до педагогічного спілкування (2017)
Корольова Н. Ю. - Педагогічні аспекти моніторингу фізичного здоров’я студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Мельничук І. М. - Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у медичному ВНЗ (2017)
Мельничук С. Ю. - Наукові підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин (2017)
Москаленко О. І. - Особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців транспортної галузі (2017)
Окопна Я. В. - Технології професійно орієнтованого навчання говоріння й письма другою іноземною мовою майбутніх туризмознавців (2017)
Ратинська І. О. - Формування професійної компетентності та професійної мобільності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в професійного коледжу на основі використання інформаційних технологій під час вивчення дисципліни "Економіка" (2017)
Ребуха Л. З. - Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи (2017)
Ринденко Н. М. - Досвід підготовки інструкторів у федеральному навчальному центрі правоохоронних органів США (2017)
Сердюк С. І. - Обґрунтування моделі формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Собко В. Г. - Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці шляхом використання ділових ігор (2017)
Солтик О. О. - Роль педагогічної практики у процесі формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури (2017)
Шеремет П. М. - Професійний імідж вчителів історії як чинник педагогічного впливу на формування історичної свідомості учнів (2017)
Шукатка О. В. - Системні основи міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей (2017)
Ястремська С. О. - Характеристика форм і засобів інформаційно-комунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Панасюк В. В. - Оцінювання концентрації напружень біля тонких пружних та в’язкопружних включень, Силованюк В. П. (2017)
Саврук М. П. - Періодична система близько розташованих отворів у пружній площині за антиплоскої деформації, Кваснюк О. І., Чорненький А. Б. (2017)
Сулим Г. Т. - Нелінійне деформування тонкого міжфазного включення, Піскозуб Й. З. (2017)
Кравець В. С. - Напружений стан плоского клиноподібного зразка з крайовою тріщиною за одновісного розтягу (2017)
Скальський В. Р. - Розподіл механічних напружень у бандажі за його обтискання на колісному центрі електровоза, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Канюк Ю. І. (2017)
Ревенко В. П. - Розрахунок осесиметричного напружено-деформованого стану двошарового циліндра під дією локальних навантажень (2017)
Долінська І. Я. - Розрахунок залишкового ресурсу диска ротора парової турбіни з урахуванням кількості зупинок обладнання (2017)
Огородніков В. А. - Енергетичний критерій надійності елементів конструкції транспортних засобів, Гречанюк М. С., Губанов А. В. (2017)
Топчевска К. - Вплив потужності тертя на температурні напруження під час одноразового гальмування (2017)
Панченко О. В. - Визначення довговічності залізобетонних мостових балок, підсилених композитними стрічками, Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Журавський О. Д. (2017)
Захарова Л. М. - Моделювання незворотного деформування ґрунтів і масивів гірських порід методами теорії пружності (2017)
Цирульник О. Т. - Метод лабораторної деградації конструкційних сталей, Крет Н. В., Волошин В. А., Звірко О. І. (2017)
Осташ О. П. - Вплив режимів термообробки на витривалість пружин зі сталі 65Г, Чепіль Р. В., Маркашова Л. І., Грибовська В. І., Кулик В. В., Берднікова О. М. (2017)
Федірко В. М. - Термодифузійне насичення поверхні титанового сплаву ВТ22 з контрольованого кисеньазотовмісного газового середовища на стадії старіння, Погрелюк І. М., Лук’яненко О. Г., Лаврись С. М., Кіндрачук М. В., Духота О. І., Тісов О. В., Загребельний В. В. (2017)
Гвоздецький В. М. - Вплив розміру краплини та швидкості потоку на структуру і властивості електродугових покривів, Сірак Я. Я., Задорожна Х. Р., Дем’янчук Я. М. (2017)
Korzekwa J. - Influence of nanoparticle’s size on microstructure of oxide coatings, Gądek-Moszczak A., Zubko M. (2017)
Винар В. А. - Оцінювання за електродним потенціалом механізму трибокорозії сплаву Д16Т, Похмурський В. І., Зінь І. М., Василів Х. Б., Хлопик О. П. (2017)
Стечишин М. С. - Корозійні та електрохімічні характеристики у кислих модельних середовищах поверхонь металів, азотованих у тліючому розряді, Стечишина Н. М., Курской В. С. (2017)
Берсірова О. Л. - Електрохімічний синтез наноструктурних електрокаталітичних покривів Fe–W, Білик С. В., Кублановський В. С. (2017)
Bouti S. - The structure and mechanochemical properties of solid lubricant MoS2 using vibration wave treatment, Antonova M. N., Hamouda K., Babichev A. P., Sayah T. (2017)
Никифорчин Г. М. - IV Літня школа з механіки руйнування Європейського товариства з цілісності конструкцій (2017)
Марущак П. О. - П’ята Міжнародна конференція "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (DMDP-2017) (2017)
Будьонний В. Ю. - Вплив способів основного обробітку на показник твердість ґрунту та урожайність квасолі (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність ячменю ярого (2017)
Кохан А. В. - Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від систем удобрення та основного обробітку ґрунту в умовах лівобережного лісостепу, Лень О. І., Тоцький В. М. (2017)
Криштоп Є. А. - Сучасні наукові напрями у вирощуванні культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius l.), Ведмедева К. В. (2017)
Кудря С. І. - Вплив попередника пшениці озимою на вміст поживних речовин у ґрунті, Кудря Н. А., Звонар А. М. (2017)
Москалець Т. З. - Агроекологічні аспекти вивчення фотосинтетичної діяльності рослин тритикале озимого залежно від генотипу та умов довкілля, Гриник І. В., Москалець В. В. (2017)
Петренкова В. П. - Обмеження розвитку плісеневих грибів на зерні пшениці та ячменю за використання озоно-повітряних сумішей, Сокол Т. В., Боровська І. Ю., Ниска І. М., Таран Г. В., Пугач С. Г., Замуриєв О. О., Опалєв П. О. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Хімічне контролювання бурянів у посівах пшениці озимої по стерньовому попереднику в степу, Цилюрик О. І., Пугач А. М., Козечко В. І. (2017)
Безуглий І. М. - Оцінка селекційного матеріалу гороху в конкурсному сортовипробуванні, Василенко А. О., Сокол Т. В., Шевченко Л. Н., Ільченко Н. К., Глянцев А. В. (2017)
Голік О. В. - Селекція пшениці полби звичайної ярої (Triticum dicoccum shrank.) макаронного напряму використання в інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Діденко С. Ю., Реліна Л. І., Вечерська Л. А. (2017)
Горбачова С. М. - Вихідний матеріал для створення низькоплівчастих сортів проса з високими господарськими та споживчими властивостями, Горлачова О. В. Садовой О. О. (2017)
Компанець К. В. - Оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за продуктивністю та її структурними елементами, Козаченко М. Р. (2017)
Кравченко Н. В. - Вплив опромінення ботанічного насіння картоплі гамма-променями на продуктивність першого бульбового покоління, Подгаєцький А. А., Падалка Ю. М. (2017)
Кучеренко Є. Ю. - Метод визначення стійкості сої до фузаріозу в контрольованих умовах та виділення генотипів з цінними господарськими ознаками, Петренкова В. П. (2017)
Ниска І. М. - Джерела стійкості ячменю ярого до біо- та абіотичних чинників, Петренкова В. П. (2017)
Харитоненко Н. С. - Прояв ефекту гетерозису вмісту токоферолів у гібридів F2 соняшнику, Кириченко В. В., Поздняков В. В., Анциферова О. В., Святченко С. І. (2017)
Шпак Т. М. - Новий ранньостиглий сорт рису Лазуріт (2017)
Гутянський Р. А. - Інокуляція, гербіцид, бур’яни та врожайність зернобобових культур (2017)
Вінюков О. О. - Сортові особливості накопичення важких металів зерновими колосовими культурами в промисловому регіоні, Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Василенко Т. Ф. (2017)
Семенцова К. О. - Проблеми виготовлення стандартних зразків складу ґрунту (2017)
Сорокотяга Г. В. - Сортова специфіка мінерального живлення рослин сої (2017)
Носенко Ю. М. - Інструменти інтернет-маркетингу в маркетинговій діяльності наукових установ, Сінельник Л. М. (2017)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи оцінки зон трансферу сої на рівні областей України, Святченко С. І., Бондаренко Є. С. (2017)
Чернобай Л. М. - Економічне обґрунтування впровадження в агропромислове виробництво нових гібридів кукурудзи, Єгорова Н. Ю. (2017)
До уваги авторів (2017)
Дикань В. Л. - Європейська модель соціально орієнтованої економіки в реаліях України (2012)
Домбровський О. Г. - Модус "економічного простору" в архітектоніці геокону (2012)
Єрмоленко О. А. - Фінансовий моніторинг в Україні, Лисьонкова Н. М. (2012)
Зайцева І. Ю. - Проблеми і перспективи діяльності банків у сфері фінансового лізингу, Селюков І. Ю. (2012)
Зінченко О. А. - Проблеми та перспективи формування інформаційного забезпечення регіональних ринків, Цихмістро С. І. (2012)
Іщенко В. В. - Податкова складова фінансової безпеки держави (2012)
Карпенко О. О. - Аналіз підходів щодо ідентифікації кластерів (2012)
Кірдіна О. Г. - Організація виробничих систем в умовах формування інноваційної моделі економіки України (2012)
Кузніченко В. М. - Метод Z-перетворень у моделі фінансової взаємодії співвиконавців інвестиційного проекту, Лапшин В. І., Стеценко Т. В. (2012)
Меркулова Т. В. - Моделирование влияния финансовых рынков на оценку устойчивости коммерческого банка, Ковпак Э. А. (2012)
Мужилівський В. В. - Державно-приватне партнерство як засіб удосконалення обов’язкового страхування в Україні (2012)
Мягких І. М. - Проблеми формування інтегрованих бізнес-структур (ІБС) (2012)
Павловская И. Г. - Методологические подходы к развитию стратегического планирования в интегрированных корпоративных структурах (2012)
Толстова А. В. - Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни (2012)
Устенко М. О. - Сучасні тенденції розвитку світової логістичної системи (2012)
Фурсова В. А. - Аналіз фундаментальних підходів щодо визначення сутності сек'юритизації, Зінченко С. Г. (2012)
Дикань В. Л. - Аналіз сучасного стану розвитку обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті в Україні, Кондратенко Д. В. (2012)
Божок А. Р. - Алгоритм розрахунку витрат з використання інфраструктури залізничного транспорту (2012)
Бойко Д. І. - Трансформація фінансових відносин на залізничному транспорті в умовах реструктуризації галузі, Шинкарьова Н. Ю. (2012)
Булгакова Ю. В. - Принципи реформування деповської вагоноремонтної бази Укрзалізниці (2012)
Гарбар В. А. - Скорочення працівників у процесі реформування залізничного транспорту (2012)
Гулай О. С. - Удосконалення класифікації категорій пільгового контингенту на залізничному транспорті України (2012)
Дергоусова А. О. - Реалізація комплексних комерційних послуг на засадах пріоритетно-партнерського підходу (2012)
Дикань О. В. - Управління функціонуванням структурного підрозділу залізниці, Йолкін Д. Г., Канівцова В. Ю. (2012)
Єлагін Ю. В. - Основні умови ефективного реформування залізничного транспорту, Лебецька В. С. (2012)
Зоріна О. І. - Модель стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Іваненко А. В. - Напрямки розвитку ринку транспортних послуг в Україні (2012)
Калініченко Л. Л. - Трансформаційні процеси як контекст, який визначає соціально- економічну ефективність залізничної галузі (2012)
Каличева Н. Є. - Шляхи визначення економічного ефекту ремонту колії при підвищенні швидкостей руху на залізничному транспорті (2012)
Кирпиченко К. С. - Підвищення ефективності використання інфраструктури МТК №5 (2012)
Кондратюк М. В. - Визначення стратегії розвитку управління залізничним транспортом України (2012)
Кравченко О. О. - Передумови використання сценарного підходу до фінансового планування і прогнозування на залізничному транспорті (2012)
Крысько С. Л. - Организация линейного грузопассажирского и круизного судоходства между портами Черного моря (2012)
Лимар Н. М. - Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту (2012)
Маркова І. В. - Економічна ефективність функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту, Лук’янова О. М. (2012)
Чередниченко О. Ю. - Реформування системи організації вантажних залізничних перевезень та використання вантажного рухомого складу "Укрзалізниці" в сучасних умовах (2012)
Чеховська М. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку системи залізничного транспорту України в умовах посилення глобалізації (2012)
Чупир О. М. - Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України (2012)
Широкова О. М. - Якість транспортного обслуговування в умовах структурних перетворень галузі (2012)
Бабина О. Є. - Аналіз конкурентного середовища транспортного підприємства: теоретико-методологічний підхід (2012)
Воловельськая И. В. - Механизм управления финансовыми рисками предприятий железнодорожного транспорта (2012)
Єрмоленко О. А. - Проблеми підготовки і проведення первинного публічного розміщення акцій українськими компаніями, Лисьонкова Н. М. (2012)
Єфименко Т. І. - Організація оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту, Пєтухова Т. О. (2012)
Журавель М. Ю. - Оцінка рівня силової безпеки підприємства: практичні аспекти, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2012)
Кануннікова В. М. - Сутність фінансово-економічного моніторингу діяльності підприємства, Полозова Т. В., Воскобойник О. М. (2012)
Коковіхіна О. О. - Фінансове моделювання як метод фінансового контролінгу на підприємствах залізничного транспорту, Семенюта А. В. (2012)
Корінь М. В. - Інноваційний шлях розвитку підприємств залізничного транспорту та промисловості України (2012)
Котов А. М. - Аналіз структурної динаміки прямих та непрямих витрат (2012)
Литвиненко А. О. - Обґрунтування стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства (2012)
Міщенко С. П. - Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Науменко М. О. - Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства, Плотніков О. С. (2012)
Піддубна Л. І. - Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування та розвитку, Шестакова О. А. (2012)
Посохов І. М. - Операційні ризики: управління та основні напрями зниження (2012)
Ткаченко Ю. В. - Шляхи швидкого розвитку інноваційних фірм, Алексєєв В. В. (2012)
Чебанова Н. В. - Стратегія розвитку соціально-економічного потенціалу підприємств залізничного транспорту, Українська Л. О. (2012)
Єфремов О. С. - Управління розробкою стратегії інноваційної діяльності підприємства з використанням показників оперативної діяльності (2012)
Кірдіна О. Г. - Гуманітарна складова державної інноваційної політики (2012)
Мискіна О. О. - Концепція удосконалення податкового регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо (2012)
Черноіванова Г. С. - Показники ефективності інноваційних проектів (2012)
Антипцева О. Ю. - Формування працедавцем цінності вакансії на основі маркетингового підходу (2012)
Колосок В. М. - Особливості стратегічного управління розвитком персоналу промислових інтегрованих структур, Алістаєва А. В. (2012)
Рудов Б. А. - Управління персоналом підприємства за рахунок "лідерського підходу" (2012)
Городецкая Т. Э. - Доходы населения в системе экономических отношений (2012)
Гузь Л. А. - Проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційної освіти (2012)
Компанієць В. В. - Соціально-економічний розвиток України: фактори кризи (системні порушення та стратегічні помилки реформування) (2012)
Сухорукова Т. Г. - Особенности регулирования безработицы на современном этапе развития экономики Украины, Аркатова А. (2012)
Якименко Н. В. - Державні механізми управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання на основі формування промислово-транспортної системи України (2012)
Копилов C. А. - Основні напрями огієнкознавчих студій істориків в Україні (1990-і рр.), Завальнюк О. М. (2017)
Прокопчук В. С. - Огієнкознавчі дослідження професора О. М. Завальнюка (2017)
Слюсаренко В. В. - Іван Огієнко як духовний лідер та освітній діяч (2017)
Моздір В. В. - Духовний сикретизм культури подолян: погляд через призму світогляду Івана Огієнка (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2017)
Верстюк В. В. - Українсько-польські відносини за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова (2017)
Комарова О. О. - Особові документи представників родини Доманицьких у фонді 16 Державного архіву м. Києва (2017)
Чернов В. В. - Фонди Державного архіву Волинської області як джерело вивчення виборів до Державної думи Російської імперії (2017)
Лисенко О. Є. - Україна у двох світових війнах: проблеми воєнної антропології (2017)
Баглай В. В. - "Філософ історичної інформатики": штрихи до наукової біографії В.В. Підгаєцького (2017)
Яблонський В. В. - Дипломатичні відносини Стародавнього Єгипту за правління Тутмоса ІІІ з країнами Східного Середземномор’я та Близького Сходу (2017)
Омаров С. М. - Держава Чингізхана та Чингізидів в історії степових імперій середньовіччя: специфіка державної організації і дипломатична традиція монголів (2017)
Олійник С. В. - Зовнішньополітичні плани Російської імперії щодо польської інтелігенції Галичини: проблема реалізації (1914-1916) (2017)
Боровець І. І. - Між співпрацею та конфронтацією: чехословацька влада та словацькі автономісти у 1920-х рр. (2017)
Кравчук О. М. - Постать Т. Ґ. Масарика у висвітленні української радянської преси 1920-1930-х рр. (2017)
Головко О. Б. - Міжкнязівські війни в Південно-Західній Русі і поступове виникнення суверенних князівств-держав у Прикарпатті (80-ті роки ХІ – початок ХІІ ст.) (2017)
Балушок В. Г. - Ритуал вступу возного на посаду в ранньомодерній Україні (спроба інтерпретації) (2017)
Бородій А. І. - Земля та ментальні риси єврейського населення Правобережної України (2017)
Федьков О. М. - Організації РСДРП у північних повітах Чернігівщини та на Гомельщині в 1905-1907 рр.: від Поліського комітету до Спілки, Дубінський В. А. (2017)
Магась В. О. - Центри зародження всеросійського селянського союзу та періодизація його діяльності у Наддніпрянській Україні у 1905-1908 рр. (2017)
Циганюк М. А. - Позадумська діяльність депутатів І Державної Думи від українських губерній та відгуки про їхню роботу в краї (2017)
Копилова М. С. - Політико-правовий статус української меншини у другій Речі Посполитій (1918-1926 рр.) (2017)
Комарніцький О. Б. - Студентство педагогічних вишів Радянської України у 1920-1930-х рр.: соціальний склад (2017)
Олійник Ю. В. - Створення органів української адміністрації в генеральній окрузі "Волинь-Поділля" в роки нацистської окупації (2017)
Вонсович Г. Б. - Концепт "держава" у політичній думці ОУН (2017)
Адамовський В. І. - Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база (2017)
Савчук П. О. - Доля священика Григорія Солов'я (2017)
Маркевич О. В. - Формування системи поліцейських органів влади Волинської губернії (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.) (2017)
Хоптяр Ю. А. - Розвиток шляхів сполучення Подільської губернії (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Сербалюк Ю. В. - Діяльність церковнопарафіяльних попечительств Подільської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-історичний аспект (2017)
Стецюк В. Б. - Православні храми та духовенство військового відомства на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний та архітектурний аспекти (2017)
Лозовий В. С. - Діячі української соціал-демократичної спілки та хлібороби села Ольшаниця Васильківського повіту Київщини: до питання про вплив політичних партій населянство в епоху модернізації (2017)
Глушковецький А. Л. - Вибори до І Державної Думи у Кам’янці-Подільському (2017)
Кліщинський П. В. - Осередки політичних партій на Поділлі в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917) (2017)
Адамський В. Р. - Університетська тема на сторінках газети "Голос Подольской церкви" (2017)
Наші автори (2017)
Алькема В. Г. - Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств (2012)
Бурденко І. М. - Характеристика основних етапів становлення та розвитку ринку похідних фінансових інструментів України (2012)
Горошкова Л. А. - Моделювання впливу циклічності на економічну безпеку металургійної галузі (2012)
Кавун С. В. - Оцінка актуальності наукових досліджень та їх динаміки у сфері безпеки на світовому рівні, Зима О. Г., Воротинцев М. М. (2012)
Квак М. В. - Стратегічне планування відтворення національного багатства як резерву для реалізації цільових програм розвитку держави та забезпечення національної економічної безпеки (2012)
Клебанова Т. С. - Динамические модели индикаторов экономической безопасности государства, Сергиенко Е. А., Гурьянова Л. С. (2012)
Колодізєв О. М. - Дослідження сучасної проблематики розвитку та безпеки вітчизняного ринку пластикових карток, Григоренко В. М. (2012)
Корчевська Л. О. - Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства (2012)
Котковський В. С. - Чинники забезпечення фінансової складової безпеки банківської діяльності, Орлов В. В. (2012)
Лаврова Ю. В. - Формування системи показників оцінки фінансової безпеки автотранспортного підприємства, Грознов І. Б. (2012)
Лаврова Ю. В. - Маркетингова складова в системі управління економічною безпекою підприємства, Кізіма К. О. (2012)
Лазаришина І. Д. - Джерела інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, Оренчин О. В. (2012)
Лукін В. О. - Місце обліку, економічного контролю та аналізу в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Маляревський Ю. Д. (2012)
Магас Н. В. - Зовнішні фактори формування фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2012)
Малютін О. К. - Оптимальний вектор розвитку національної економіки в контексті інвестиційної безпеки України (2012)
Миколайчук А. Б. - Методичний підхід до прогнозування рівня фінансової безпеки держави в системі моніторингу (2012)
Мішин О. Ю. - Сутність поняття "економічна безпека підприємства", Мішина С. В. (2012)
Москаленко Н. О. - Методичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою підприємства шляхом реструктуризації, Даниленко C. В. (2012)
Надьон Г. О. - Соціальне партнерство як складова фінансово-економічної безпеки підприємства, Ромахова О. О., Держак Н. О. (2012)
Овчаренко Є. І. - Вузькофункціональний підхід в управлінні економічною безпекою підприємства (2012)
Онищенко В. О. - Концептуально-методичні засади оцінки рівня економічної безпеки держави, Онищенко С. В., Мирошниченко В. В. (2012)
Отенко І. П. - Управління економічною безпекою підприємства за критерієм його адаптивності, ійник Т. В. (2012)
Петряєва З. Ф. - Концептуальні основи управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Петряєв О. О. (2012)
Поплавська Ж. В. - Безпека як стратегічний вимір, Ліманський А. М. (2012)
Скребець І. В. - Роль стратегічної безпеки для сучасного ефективного підприємства (2012)
Філиппова С. В. - Управління ризиком вартості підприємства, як невід’ємна складова системи економічної безпеки в умовах невизначеності, Нізяєва С. А. (2012)
Цвігун Т. В. - Основні підходи до організації процесу управління ризиками на підприємстві (2012)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Аналіз стану економічної безпеки машинобудівних підприємств, Ярошенко О. Ф. (2012)
Чмутова І. М. - Обґрунтування складу збалансованої системи показників для оцінки діяльності банку, Безродна О. С. (2012)
Шостак Л. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства, Помазун О. О. (2012)
Шпанковська Н. Г. - Особливості методичного підходу до внутрішнього аналізу економічної безпеки підприємства, Костанецький В. В., отенко Н. О. (2012)
Корній С. А. - Квантово-хімічний аналіз механізму деградації бінарних нанокластерів платини сірковмісними сполуками, Похмурський В. І., Червінська Н. Р. (2017)
Хома М. С. - Вплив сульфідів на водневу перенапругу та наводнювання сталі У8 у хлоридно-сірководневих середовищах, Головей С. А., Івашків В. Р., Василів Х. Б. (2017)
Чаусов М. Г. - Вплив динамічних незрівноважених процесів на механічні властивості та корозійну тривкість титанового сплаву, Марущак П. О., Пилипенко А. П., Хабурський Я. М. (2017)
Ожигов Л. С. - Коррозионные повреждения трубопроводов АЭС и проблемы их контроля, Митрофанов А. С., Добровольська И. Ю., Шрамченко С. В., Василенко Р. Л., Рыбальченко Н. Д., Крайнюк Є. А. (2017)
Левченко С. В. - Синергічні ефекти у сумішах поверхнево-активних речовин під час механічної обробки металів, Ледовських В. М. (2017)
Студент М. М. - Корозійна тривкість плазмо-електролітних шарів на сплавах та покривах системи Al–Cu–Mg за різної термообробки, Посувайло В. М., Веселівська Г. Г., Сірак Я. Я., Яцюк Р. А. (2017)
Погрелюк І. М. - Корозійна поведінка у фізіологічному розчині титанового сплаву ВТ6с після хіміко-термічної обробки, Федірко В. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В., Корольова Т. В. (2017)
Знак З. О. - Електрохімічні характеристики кислих розчинів відпрацьованих сольових хімічних джерел струму, Мерцало І. П., Буклів Р. Л. (2017)
Сиротюк А. М. - Експериментальне та аналітичне оцінювання наводнювання трубних сталей, Лещак Р. Л., Дорош М. І. (2017)
Каплун П. В. - Вплив водню на іонне азотування сталей (2017)
Стащук М. Г. - Вплив концентрації водню на напруження у суцільному металевому циліндрі (2017)
Хиль С. В. - Визначення періоду докритичного росту внутрішньої тріщини в головці рейки під експлуатаційними навантаженнями, Рудавський Д. В., Канюк Ю. І., Сас Н. Б. (2017)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту внутрішньої поверхневої корозійно-механічної тріщини в трубі нафтопроводу за турбулентного потоку нафти і гідроударів, Штойко І. П., Райтер О. К. (2017)
Іваницький Я. Л. - Вибір бази вимірювання переміщень для визначення деформацій методом оптико-цифрової кореляції зображень, Кунь П. С., Ленковський Т. М., Мольков Ю. В., Штаюра С. Т. (2017)
Коваленко В. І. - Тривкість вакуумно-дугових нітридоніобієвих покривів за дії абразиву та кавітації, Мартиненко Л. І., Маринін В. Г. (2017)
Conrath E. - Properties of a HFC-reinforced nickel-based superalloy in creep and oxidation at 1100°С, Berthod P. (2017)
Похмурська Г. В. - Вплив складу шихти порошкових дротів на структуру та властивості електродугових покривів, Головчук М. Я., Дзьоба Ю. В. (2017)
Немчук О. О. - Особливості діагностування технічного стану сталей портового перевантажувального обладнання (2017)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2017 (2017)
Authors’ index (2017)
Голубчак К. Т. - Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів (2017)
Жданов А. А. - Напряженно-деформированное состояние цилиндрической металлической оболочки на кусочно-постоянном упругом основании при температурном климатическом воздействии (2017)
Заволока М. В. - Эффективная стержневая арматура для современного строительства, Заволока Ю. М., Заволока Ю. В. (2017)
Заврак Н. В. - Расчет неоднородных анизотропных прямоугольных оболочек с произвольным закреплением на контуре (2017)
Ковальчук С. Б. - Природна криволінійна циліндрична система координат для стержнів із плоскою віссю довільної форми, Горик О. В. (2017)
Козаченко Т. А. - Динамика вращений твердого тела, близких к псевдорегулярной прецессии (2017)
Пашинський В. А. - Можливості короткострокового прогнозування снігового навантаження, Юрченко О. І. (2017)
Семенюк С. Д. - Поверочный расчет изгибаемых железобетонных конструкций, усиленных набетонкой в сжатой зоне, при малоцикловом нагружении, Москалькова Ю. Г. (2017)
Філімоніхін Г. Б. - Визначення кліматичних навантажень за метеоданими при перевірочних розрахунках несучих конструкцій, Пашинський М. В. (2017)
Гоц В. І. - Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу, Ластівка О. В., Руденко І. І., Волинська Є. В. (2017)
Кропивницька Т. П. - Низькоемісійні багатокомпонентні цементи в технології будівельних розчинів, Іващишин Г. С., Семенів Р. М. (2017)
Мишутин А. В. - Факторы, влияющие на устойчивость асфальтобетонного покрытия к образованию колейности, Заволока М. В., Твердохлеб А. Л. (2017)
Мостовий С. М. - Дисперсноармований литий бетон на механоактивованому цементозольному в’яжучому, Барабаш І. В., Ксьоншкевич Л. М., Барабаш Т. І. (2017)
Пашинський В. А. - Оптимальні марки ніздрюватого бетону для стін цивільних будівель, Карпушин С. О. (2017)
Толмачов С. М. - Дослідження впливу повітроутягування на міцність дорожніх бетонів, Бєліченко О. А., Захаров Д. С. (2017)
Доронина М. А. - Функциональная модель технологического процесса лазерной резки, Яглицкий Ю. К. (2017)
Осадчий В. С. - Эколого-мелиоративный мониторинг орошаемых земель Нижне-Днестровской оросительной системы Беляевского района, Блажко А. П. (2017)
Возняк О. Т. - Термореновація системи кондиціювання повітря виробничих приміщень, Сухолова І. Є., Савченко О. О., Довбуш О. М. (2017)
Воинов А. П. - Анализ особенностей развития коммунальной теплоэнергетики Украины. Аспект энергосбережения, Димитрова Ж. В. (2017)
Грачёв И. А. - Неравномерность распределения воды сборно-распределительными системами (2017)
Гуляенко А. Б. - Дифференциальное распределение дисперсных масс в оборотных системах охлаждения с выпарными охладителями, Македон В. В., Шульга А. В. (2017)
Душкин С. С. - Моделирование технологических процессов очистки питьевой воды при использовании активированного раствора коагулянта, Шевченко Т. А., Душкин С. С. (2017)
Маковецкая Е. А. - Анализ подземных вод северных и центральных частей Одесской области и современные технологии их очистки, Дмитренко М. П. (2017)
Odud L. M. - Improvement of the clarifier with suspended sediment layer construction in water softening technological schemes (2017)
Петраш В. Д. - Влияние предварительного охлаждения отработанных газов на энергетическую эффективность термотрансформаторной системы теплоснабжения, Полунин Ю. Н., Ольшановский В. С. (2017)
Ткачук О. А. - Уточнені формули для розрахунків трубопроводів мереж водовідведення, Ярута Я. В. (2017)
Чмелев И. Ю. - Применение напорной флотации в водоподготовке, Исакиева О. Г., Сорокина В. Е. (2017)
Гладишев Д. Г. - Оцінювання деформованого стану будинків в межах ущільненої забудови у фіксованих інженерно-геологічних умовах, Гладишев Г. М., Гладишев Р. Д. (2017)
Дикань В. Л. - Інноваційний вектор забезпечення сталого розвитку економіки України (2012)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття "фондова біржа" як основної ланки фондового ринку (2012)
Винников В. В. - Экономические предпосылки и региональные аспекты логистики в формировании логистических транспортно-распределительных систем, Кристиогло В. С. (2012)
Вовк А. А. - Сущность бухгалтерского и финансового учета, их общее и особенное, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2012)
Воловельськая И. В. - Проблемы риска в экономических и психологических науках (2012)
Гасім Салах - Україноафриканські відносини: після кризове відновлення та перспективи економічного партнерства (2012)
Гненний О. М. - Методичний підхід до оцінки майнових прав користування нерухомістю (2012)
Кірдіна О. Г. - Регіональний ринок транспортних послуг: проблеми функціонування та завдання регулювання (2012)
Кравченко О. О. - Методологічні аспекти формування інформаційної аналітичної бази при сценарному фінансовому плануванні і прогнозуванні (2012)
Мисько Н. В. - Еволюція становлення поняття "конкурентоспроможність промислової продукції" у вітчизняній економічній науці (2012)
Мінка В. Ф. - Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок, Малофіенко Е. В. (2012)
Пархоменко И. Н. - Закономерности формирования производственной структуры глобальной судоходной индустрии (2012)
Полтініна О. П. - Забезпечення ефективності фінансової діяльності на основі контролінгу в системі забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва (2012)
Посохов І. М. - Аналіз існуючих підходів до класифікації ризиків (2012)
Фрасинюк Т. И. - Факторы и задачи морского администрирования в развитии украинского торгового флота (2012)
Дикань В. Л. - Аналіз енергетичної складової у прямих виробничих витратах на роботу тягового рухомого складу, Калабухіна М. Ю. (2012)
Андрєєва О. В. - Чинники ефективного інвестування залізниць в умовах динамізації циклів економічного розвитку (2012)
Блиндюк Р. В. - Розвиток інтелектуальних технологій управління на залізничному транспорті (2012)
Бойко О. В. - Транспортно-дорожній комплекс (ТДК) в інтеграційних процесах, Сич Є. М., Пащенко Ю. Є. (2012)
Булгакова Ю. В. - Причини неефективної роботи технічної бази для ремонту ватажних вагонів (2012)
Гудкова В. П. - Понятійно-категоріальний апарат сучасної теорії пасажироперевезень (2012)
Єрьоміна М. О. - Питання розвитку системи фінансової безпеки залізничного транспорту України, Поколодна О. В. (2012)
Зоріна О. І. - Механізм забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку залізничного транспорту України (2012)
Зубенко В. О. - Стратегічне управління транзитним потенціалом України (2012)
Калініченко Л. Л. - Удосконалення мотиваційної системи на залізничному транспорті (2012)
Каличева Н. Є. - Обґрунтування доцільності удосконалення організаційної структури системи управління колійним господарством при запровадженні швидкісного руху на території України (2012)
Легкий С. А. - Визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2012)
Лисенко А. О. - Методичні засади формування та визначення витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування (2012)
Маркова І. В. - Обґрунтування вибору складових організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту, Волохов В. А. (2012)
Мелентьев Д. Ю. - Единая система логистики городского пассажирского транспорта: основы построения (2012)
Назаренко І. Л. - Акціонування Укрзалізниці: доцільність врахування помилок ВАТ "РЖД" (2012)
Плугіна Ю. А. - Інвестування як основний інструмент управління інтелектуальним капіталом підприємств залізничного транспорту (2012)
Познякова О. В. - Складові собівартості пасажирських перевезень на основі організаційно- матричного методу (2012)
Примачева Н. Н. - Принципы формирования морской транспортной политики (2012)
Садловська І. П. - Особливості й інтегральна єдність поточного, перспективного та стратегічного розвитку транспортної інфраструктури національної економіки (2012)
Сенько Е. В. - Условия формирования кумулятивного эффекта торгового судоходства (2012)
Токмакова І. В. - Розвиток стратегічного партнерства на підприємствах залізничного транспорту в умовах впровадження швидкісного руху, Обруч Г. В. (2012)
Чаркіна Т. Ю. - Дослідження впливу загального терміну поїздки пасажира на доходи транспортних компаній (2012)
Чеховська М. М. - Фінансово-економічні показники ефективності розвитку залізничного транспорту (2012)
Чорний В. В. - Ключова роль ціноутворення в реалізації відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Якименко Н. В. - Системно-структурний підхід до формування інституційного середовища залізничного транспорту (2012)
Янченко Н. В. - Оптимізація чисельності робітників Укрзалізниці за допомогою втілення адаптивного управління (2012)
Безугла Ю. Є. - Методичний підхід до оцінки ефективності фінансової реструктуризації підприємств залізничного транспортного машинобудування (2012)
Вовк А. А. - Сущность заемного основного капитала транспортных компаний и вопросы характеристики его размера, Вовк Ю. А. (2012)
Водолажська Т. О. - Сутність, зміст та співвідношення понять компетентністного підходу до оцінки працівників (2012)
Гладка О. І. - Обгрунтування факторів формування привабливості підприємства як роботодавця (2012)
Дем’яненко Т. І. - Адаптивне управління як процес формування конкурентоспроможності підприємства (2012)
Ємельянова К. С. - Таймшер як нова форма організації круїзного бізнесу (2012)
Єременко А. О. - Зовнішні та внутрішні загрози кадрової безпеки підприємства (2012)
Зайцева І. Ю. - Рейдерство в Україні та дослідження його впливу на фінансову безпеку підприємства (2012)
Колегаев И. М. - Эффективная конкурентоспособность операционной деятельности судоходных компаний (2012)
Компанієць В. В. - Вплив організаційної культури на розвиток підприємства, Польова В. В. (2012)
Корінь М. В. - Концепція створення логістично-інформаційно-інноваційно- маркетингового центру "ПРОМЗАЛІННОВАТИКА" (2012)
Литвиненко А. О. - Методика визначення стратегії управління інвестиційною привабливістю підприємства, Бусургіна М. А. (2012)
Міщенко С. П. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства (2012)
Наконечний Ю. В. - Засади адаптації систем розвитку персоналу портових підприємств до сучасних умов (2012)
Пересыпкина Н. А. - Комплексная оценка влияния факторов круизного туризма на ротацию транзитных портов (2012)
Піддубна Л. І. - Управлінські аспекти мобілізації інноваційного ресурсу конкурентоспроможності українських підприємств (2012)
Підопригора І. В. - Роль контролінгу в системі управління підприємствами залізничного транспорту (2012)
Полозова Т. В. - Особливості побудови системи фінансово-економічного моніторингу підприємства, Халіна В. М. (2012)
Синіговець О. М. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Сідоренко В. В. - Вплив показників трудового потенціалу на результати діяльності підприємства (2012)
Устенко М. О. - Методичні підходи до визначення процесу побудови логістичної системи промислових підприємств залізничного транспорту (2012)
Khaiminova Y. V. - External threats to economic security of enterprises of shipping business (2012)
Чупир О. М. - Розробка стратегії розвитку будівельного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2012)
Швець Л. В. - Резерви підвищення якості трудового потенціалу промислового підприємства (2012)
Широков М. А. - Інформаційне забезпечення управління витратами портового підприємства (2012)
Литовченко О. Ю. - Kонцептуальні основи механізму антикризового фінансового управління підприємством (2012)
Мілявський М. Ю. - Корпорації машинобудівельного комплексу як об’єкти корпоративного контролю (2012)
Примачев Н. Т. - Управление экономическими результатами морских транспортных предприятий (2012)
Озерська А. В. - Показники оцінки ефективності інноваційних проектів (2012)
Рогозянська А. М. - Фінансові інновації та зменшення невизначеності розвитку фінансових ринків (2012)
Королева Н. Н. - Понятие трудовых ресурсов как социально-экономической категории (2012)
Андрєєва Н. М. - Аналітичний інструментарій оцінки маркетингової політики у сфері ризик-менеджменту агропромислових підприємств України, Зіньковська Д. В. (2017)
Арафтеній А. М. - Проблема інституціонального забезпечення економічного розвитку територіальних громад в Україні (2017)
Береза І. В. - Стратегічні орієнтири розвитку підприємств транспортного будівництва в умовах трансформації галузі (2017)
Бондаренко С. А. - Маркетинговий аспект інноваційного розвитку виноробних підприємств (2017)
Булишева Д. В. - Інституційні аспекти трансформації відносин власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій України (2017)
Буркинский Б. В. - Національні цінності і інтереси України (методологічні і прикладні аспекти дослідження), Степанов В. Н. (2017)
Волчков О. Є. - Напрями розвитку альтернативного фондового ринку у підвищенні ринкової капіталізації вітчизняних підприємств (2017)
Горячук В. Ф. - Людський капітал - головна конкурентна перевага України: проблеми на шляху її реалізації (2017)
Єрмакова О. А. - Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики (2017)
Ільченко С. В. - Визначення конкурентоспроможності з урахуванням особливостей портової діяльності, Глушко Г. М. (2017)
Грималюк А. В. - Інвестиційна модель розвитку національної економіки в умовах невизначеності, Квач І. Я., Бойко О. В. (2017)
Кириленко О. М. - Ефективність спрощених методів експлуатації малодіяльних ліній та основних засобів транспорту, Міщенко М. І. (2017)
Коваль В. В. - Інноваційні пріоритети інтенсифікації розвитку ринків переробної промисловості, Колеснікова К. С., Бурлаченко Д. М. (2017)
Котлубай О. М. - Економіко-правові засади діяльності транспортно-експедиторських підприємств як агентів вантажовласника, Липинська О. А. (2017)
Кукош М. С. - Інституційні основи формування інвестиційного потеціалу регіону (2017)
Купінець Л. Є. - Якість грунтів в системі забезпечення агрогосподарського природокористування, Тютюнник Г. О. (2017)
Кухарчик В. Г. - Регіональна асиметрія ринку праці транспортного комплексу України (2017)
Кухарчик О. Г. - Створення мультимодального кластеру (2017)
Лайко О. І. - Теоретичні засади дослідження інноваційної діяльності консервного підприємства, Іванченков В. С., Струтинська І. В. (2017)
Лайко О. І. - Інституціональне забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату Українського Причорномор’я, Чехович З. В., Науменко Ж. Г. (2017)
Лисюк В. М. - Інтеграційні механізми в товарних ринках: концептуальна сутність та практична дія, Нікішина О. В., Зарудна О. П. (2017)
Мартинюк О. М. - Впровадження механізму екологізації інноваційної діяльності України: державний та регіональний вимір розвитку (2017)
Мартієнко А. І. - Інституалізація державного управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси, Хумарова Н. І. (2017)
Никола С. О. - Организационно-экономический механизм государственного стимулирования экологоориентированного бизнеса (2017)
Нічітайлова М. С. - Кадастри рекреаційно-туристичних ресурсів як інформаційна база удосконалення відносин власності на природні фактори виробництва (2017)
Нікішина О. В. - Концептуальний підхід до оцінки ефективності інтегрованого товарного ринку (2017)
Осипов В. М. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах зміни ринку, Паламарчук Н. С. (2017)
Осипов В. М. - Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаційного сектора України, Солдаткіна А. В. (2017)
Осипов В. Н. - Субрегіональні утворення як один з способів забезпечення міжмуніципального співробітництва у регіоні, Шевченко Д. І. (2017)
Познанська І. В. - Проблеми ефективного функціонування судноплавних компаній (2017)
Ремзіна Н. А. - Теоретичні основи функціонування постійних устроїв транспортних систем в Україні в умовах приватизації (2017)
Рябкова О. В. - Обгрунтування основних економічних показників результативності машинобудівних підприємств (2017)
Садченко Е. В. - Миграция как социально-экономический фактор устойчивого развития (2017)
Сараєва І. М. - Передумови розвитку технологічного підприємництва в Україні, Носова Н. І. (2017)
Тихонова І. М. - Методичні підходи до управління розвитком промислового підприємства на основі імплементації МСФЗ (2017)
Черчик А. О. - Чинники впливу на еколого-економічну безпеку підприємства (2017)
Жалдак М. І. - Інформатизація навчального процесу має сприяти поглибленню і розширенню бази знань – основи творчої діяльності майбутнього фахівця (2016)
Рамський Ю. С. - Основи нечіткої логіки – важливий компонент фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики, Твердохліб І. А. (2016)
Кузьміна Н. М. - Основні види аналізу задач оптимізації з комп’ютерною підтримкою (2016)
Підгорна Т. В. - Про безпечне особистісне інформаційне середовище учня (2016)
Струтинська О. В. - Зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів інформатики (на прикладі Нідерландів) (2016)
Біляй Ю. П. - Хмарні технології: віртуальні середовища програмування (2016)
Франчук В. М. - Використання хмарних сервісів у навчальному процесі, Галицький О. В. (2016)
Ніколаєв К. Д. - Самостійна робота вчителів у системі післядипломної освіти із застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення дисципліни "Стратегія сталого розвитку" (2016)
Вакуленко І. В. - Управління самостійною роботою студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Білоусова Л. І. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми, Пономарьова Н. О. (2016)
Мазурок Т. Л. - Особливості формування когнітивної складової ІКТ-компетентності майбутніх вчителів інформатики, Черних В. В. (2016)
Журавель К. І. - Методична система навчання теорії нечітких множин та нечіткої логіки студентів комп’ютерних спеціальностей (2016)
Кашина Г. С. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як основа післядипломної освіти вчителя (2016)
Маркова О. М. - Моделі використання хмарних технологій у підготовці ІТ-фахівців (2016)
Рафальська М. В. - Професійна підготовка вчителів математики до застосування засобів ІКТ у навчальному процесі, Лященко Г. М. (2016)
Єфименко В. В. - Компетентнісний підхід у процесі навчання комп’ютерної математики у педагогічному університеті (2016)
Вишневецька В. П. - Формування і розвиток інформатичних компетентностей студентів фізкультурного профілю (2016)
Жалдак А. В. - Комп’ютеризований аналіз функцій і рівнянь з параметрами (2016)
Коноваленко С. М. - Формування системи інформатичних компетентностей у студентів технологічних коледжів під час вивчення дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування" (2016)
Іщук А. А. - Використання комп’ютера в процесі навчання розв’язування деяких задач оптимізації (2016)
Сєйтвелієва С. Н. - Методичні аспекти навчання хмарних технологій майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Скриннік Н. В. - Можливості використання BOYD-технологій на уроках української літератури (2016)
Андрієвська В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності майбутніх учителів (2016)
Ромашевська М. А. - Проблеми формування інформатичних компетентностей студентів педагогічних коледжів (2016)
Жалдак М. І. - Пам'яті Андрія Вікторовича Пенькова, Морзе Н. В., Рамський Ю. С., Горошко Ю. В., Цибко Г. Ю., Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О. (2016)
Кравченко В. І. - Виклики і загрози Україні, її економіці та фінансам у першій третині xxi століття (2016)
Іщенко О. А. - Національний досвід реалізації транскордонних проектів (2016)
Яблочніков С. Л. - Стан та проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні, Євась Т. В., Жукова О. А. (2016)
Марченко В. М. - Взаємозв’язок понять потенціал підприємства, економічний, ресурсний та виробничий потенціали підприємства, Навроцький Н. О. (2016)
Николаева Л. Л. - Фрахтование как особый вид экономической деятельности, Липинская А. А. (2016)
Пашкевич М. С. - Моделі розвитку кооперативного малого та середнього бізнесу на регіональному рівні в умовах циркулярної економіки, Лобата О. В. (2016)
Білоус Н. М. - Визначення корпоративних стратегій та доцільність використання факторингу у їх реалізації, Сазонець І. Л. (2016)
Круш П. В. - Реструктуризація як фактор підвищення ефективності діяльності пат "київхліб", Якименко Р. А. (2016)
Махначова Н. М. - Соціальна мобілізація та ресурсний потенціал громади (2016)
Шашина М. В. - Інформаційна складова економічної безпеки підприємства, Володін В. В. (2016)
Тюлєнєва Ю. В. - Розробка моделі залежності чистого процентного доходу банку від розміру залученої ресурсної бази від фізичних осіб, Савченко М. М. (2016)
Савич О. П. - Сучасні тенденції і перспективи розвитку глобального автомобільного ринку (2016)
Фатюха Н. Г. - Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення запорізької області, Чеберко Д. С. (2016)
Petrenko I. P. - The question of economic essence of debt securities (2016)
Козак О. А. - Перспективи трансформації особистих селянських господарств  у сімейні фермерські господарства, Дудник О. С. (2016)
Гарбера О. Є. - Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації (2016)
Демчишак Н. Б. - Теоретична конструкція та стратегічні основи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Фесенко В. В. - Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання, Бабенко Л. В. (2016)
Коваль С. Л. - Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств (2016)
Колеватова А. В. - Основні пріоритетні напрями та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства (2016)
Власюк Т. М. - Стан і тенденції трансформації вищої освіти України (2016)
Ковбатюк М. В. - Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств, Беник Н. Г. (2016)
Гусаковська Т. О. - Модель управління методичним забезпеченням системи ризикостійкості підприємства, Рибалко-Рак Л. А., Поставна Л. П. (2016)
Бугай Н. О. - Внутрішньогосподарський контроль як сегмент системи управління підприємством: сучасний стан та пріоритети розвитку (2016)
Стецюк Л. С. - Методичне забезпечення аналізу сільськогосподарських підприємств (2016)
Гаряга Л. О. - Управління кредитним портфелем у контексті реформування банківської системи України (2016)
Карюк В. І. - Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства (2016)
Сокіл О. Г. - Концептуальні основи сталого розвитку в економічних та облікових теоріях (2016)
Адамовська В. С. - Публічне управління та адміністрування в контексті державного та регіонального управління (2016)
Міщук Є. В. - Організація діяльності керівників публічних адміністрацій на сучасному етапі розвитку публічного управління в Україні (2016)
Панасюк В. М. - Вплив демографічного фактору на розвиток соціальної інфраструктури в Україні (2016)
Шолом А. С. - Формирование национальной институциональной базы внешней торговли в рамках присоединения и членства в вто, на примере Украины (2016)
Паламаренко Я. В. - Заходи щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств спиртової галузі України в контексті сьогодення (2016)
Чернєв Є. В. - Державне регулювання як стимулюючий чинник розвитку венчурного інвестування (2016)
Диба В. А. - Вплив економічної кризи на страховий ринок України (2016)
Трофимчук О. А. - Витрати держави: міфи та об’єктивна необхідність (2016)
Неклеса А. І. - Сутнісна характеристика економічного зростання підприємства (2016)
Новіцька О. В. - Інтелектуалізація економіки як чинник інноваційного розвитку (2016)
Москаленко К. В. - Формування ефективної збутової політики підприємств олійно-жирової промисловості (2016)
Заяць Р. В. - Інформаційне забезпечення управління власністю в аграрних підприємствах (2016)
Рубейкін В. А. - Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур (2016)
Паньков О. Б. - Моделі економічного зростання як база дослідження інвестиційної діяльності підприємства (2016)
Алексєєнко О. А. - Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу (2016)
Діордієв В. О. - Засади створення фінансового інноваційного хабу в Україні (2016)
Жваненко С. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як інструмент розвитку економіки курортно-рекреаційних систем (2016)
Патраманська Л. Ю. - Удосконалення підходів до оцінки ефективності внутрішнього контролю на підприємствах електронної комерції (2016)
Голобородько Т. В. - Використання міжнародних стандартів фінансової звітності у зарубіжних країнах (2016)
Редько М. В. - Перспективи створення кластерних об'єднань в Україні (2016)
Пастушенко А. І. - Управління якістю прибутку сільськогосподарських підприємств (2016)
Горай О. С. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій (2016)
Ху Ж. - Структурно-функціональна модель процесу адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2017)
Сін Ч. - Педагогічні умови організації підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України (2017)
Кошіль О. - Структура готовності майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект (2017)
Грищук Ю. - Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні (2017)
Козак Л. - Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції (2017)
Кристопчук Т. - Дослідження розвитку педагогічної освіти у Республіці Польща: концепція та науковий тезаурус (2017)
Закревська С. - Визнання неформальної освіти в Бельгії: теоретичні й практичні аспекти (2017)
Гордійчук С. - Забезпечення якості освітньої діяльності у вищому медичному навчальному закладі на основі процесного підходу (2017)
Батечко Н. - Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2017)
Лозова О. - Психосемантика лідерства у буденній свідомості студентів (2017)
Зуєва Л. - Організаційно-методичні засади тренінгу "Психолого-педагогічні техніки розвитку навичок саморегуляції і профілактики емоційного вигорання у професійній діяльності суддів" (2017)
Синекоп О. - Особистісно-діяльнісний підхід у англомовному диференційованому навчанні майбутніх ІТ-фахівців (2017)
Власюк О. - Навчально-виховний процес підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва: теоретичний аналіз (2017)
Кифенко А. - Критерії та рівні сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу (2017)
Пшенична Н. - Обгрунтування доцільності вивчення дисципліни "Хімія" майбутніми вчителями технологій (2017)
Комісарик М. - Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників, Балаєва К. (2017)
Брушневська І. - Дослідження стану сформованості процесів пам’яті у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення (2017)
Титаренко І. - Феномен соціально-культурних чинників у функціонуванні системи освіти (2017)
Пищик О. - Взаємозв’язок професійної та комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Редько С. - Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Чуйко С. - Фoрмування екологічної компетенції майбутніх фахівців автомобільного транспорту (2017)
Chernykh О. - Teenager’s safe online behavior and the levelof key competencies development (2017)
Фінгерман О. - Гра як засіб навчального процесу розумово відсталих дошкільників (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського