Кравченкова Г. Н. - Репрезентация стигматизации профессий в масс-медийных коммуникативных практиках (2012)
Білич І. О. - Соціальна реклама як механізм активізації волонтерства (2012)
Сокурянська Л. Г. - Ціннісна детермінація дозвіллєвих практик як простору актуалізації духовного світу особистості (2012)
Романенко С. В. - О формировании комплексного понимания социального устройства мира в современном вузе, или кому мешает "социологический угол зрения"? (2012)
Подольска Е. А. - Формирование имиджа вуза: цели, подходы, механизмы, Маренич В. М. (2012)
Рапопорт А. В. - Взаимодействие университета и общества: историческая перспектива и современное состояние, Шеремет И. И. (2012)
Щудло С. А. - Якість освіти майбутнього вчителя: штрихи до соціального портрету (2012)
Кутирьова В. І. - Вища освіта як чинник політичної соціалізації молоді (2012)
Бутиліна О. В. - Чинники професійної маргінальності студентства (2012)
Мудрян Н. С. - Гомологическая и гетерологическая модели изучения музыкальных предпочтений молодежи (2012)
Ніфатова О. М. - Розвиток ринку зливань та поглинань в Україні: сучасні тенденції (2016)
Тарасенко І. О. - Теорія та практика управління фінансовою безпекою банку, Чернишов М. О. (2016)
Чуркіна І. Є. - Сучасні тенденції інституційного розвитку бюджетної системи України (2016)
Шкода М. С. - Організація регуляторної політики ведення бізнесу (2016)
Гавриленко Т. В. - Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах (2016)
Левченко Ю. Г. - Ресурсне забезпечення ефективного функціонування підприємства, Бондаренко Ю. С. (2016)
Волот О. І. - Аналіз існуючих методів оцінки інформаційних технологій на промислових підприємствах (2016)
Кольоса Л. Л. - Наукові аспекти узгодження економічних інтересів землевласників та сільськогосподарських підприємств (2016)
Мельников О. В. - Сутність та ключові параметри формування інформаційної сфери України (2016)
Мусієнко В. Д. - Інноваційний розвиток комунікаційної політики рекламної агенції, Шульга К. О. (2016)
Безус П. І. - Сутність розробки антикризової програми діяльності підприємства, Палієв В. І. (2016)
Самофалов П. П. - Системний підхід до управління витратами підприємства на засадах контролінгу (2016)
Селіверстова Л. С. - Механізм управління змінами в контексті розвитку промислового потенціалу України, Міх О. М. (2016)
Осадча Г. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення управлінням основними засобами з метою ефективного їх використання, Хабенко О. В. (2016)
Захарченко С. В. - Стан економіки як базовий чинник конкурентоспроможності України та її регіонів: міжнародний вимір (2016)
Ольшанський Г. В. - Конкурентні переваги регіонів в умовах глобальної регіональної асиметричності (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення та розвиток інформаційно-методичного забезпечення моніторингу регіонального людського розвитку (в контексті реалізації національних завдань ЦРТ (2016)
Білозерова О. - Музично-критичний текст: функції, жанри, структура аргументації (2017)
Перцов М. - Специфіка ролі флейти в інструментальних камерних творах Олега Безбородька (2017)
Драганчук В. - Український релігійно-етичний еґо-концепт у дискурсі "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди – Івана Карабиця (2017)
Верещагіна-Білявська О. - Функціонування старовинних духовних жанрів в інструментальній музиці Альфреда Шнітке (2017)
Тормахова В. - Особливості інтерпретації в поп-музиці (2017)
Маслєннікова Ю. - Хорове виконавство як предмет досліджень: основні концепції, позиції, підходи (2017)
Брояко Н. - Бандурне виконавство у сучасних субкультурах України (2017)
Каданцева Н. - Камерна генеза оперного жанру у визначенні виразної специфіки "Дідони Та Енея" Генрі Перселла (2017)
Плечелюк Г. - Образ ниви як символ архетипу переродження у кантаті Мирослава Скорика "Весна" (2017)
Сергеева О. - К проблеме эпического в музыкально-поэтическом тексте третьей симфонии "Я утверждаюсь" Евгения Станковича (2017)
Гульцова Д. - Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени (2017)
Заяц Н. - Фортепианное творчество Энрике Гранадоса в контексте взаимодействия традиций западноевропейского романтизма и ренасимьенто (2017)
Євгеньєва М. - Концертно-виконавська діяльність бандуриста Мирослава Постолана (2017)
Степанюк І. - Початкова хореографічна освіта Волині як джерело розвитку професійного хореографічного мистецтва (2017)
Калин Р. - Віхи творчості Людмили Божко у діалозі вокальних культур (2017)
Кіндратюк Б. - Вокальні жанри княжої доби на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Кузів М. - Діяльність Кам’янець-Подільської філії музичного товариства імені Миколи Леонтовича в першій половині XX сторіччя (2017)
Голубінка Х. - Збірник пісень "Сторононько моя" Богдана-Юрія Янівського: особливості музичної мови (2017)
Пістунова Т. - Джаз в системі української музичної освіти (2017)
Зотов Д. - Виразно-психологічна специфіка творчої рефлексії професійного саксофоніста у сучасному мистецькому просторі (2017)
Прохоренко-Деньгуб Я. - Традиційність і новаторство в творчості Юлія Мейтуса крізь призму застосування українських фольклорних джерел (2017)
Чурпіта Т. - Хореографічна діяльність Михайла Дудка в 1920 – 1950-х роках (2017)
Смоляк П. - Театрально-музичне життя села Острів Тернопільського повіту в першій третині ХХ століття (2017)
Биченко Н. - Технологія навчання майбутніх акторів театру (2017)
Мельник М. - Мистецтво організації театралізованої презентації як сучасної естрадної форми (2017)
Мойсеєнко В. - Розмовні жанри на естраді: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Шнайдер А. - Конструктивні особливості об’єктів об’ємно-просторового текстилю (2017)
Шпільчак В. - Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі Прикарпаття) (2017)
Куліш О. - Діалектика любові в інтернеті: веб-зображення до архетипу культурного "Шлюбний союз чоловічого і жіночого" (2017)
Ландяк О. - "Аудіовізуальне мистецтво" як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі (2017)
Дячок О. - Тернопільський катедральний собор: історія будівництва, розвитку та відновлення храму (2017)
Вільгушинський Р. - Види і типи архітектурно-декоративного освітлення (підсвічування), Маркович М. (2017)
Дацюк Н. - Основні напрямки розвитку архітектури Тернополя у післявоєнний час (1944 – 1965 роки) (2017)
Кузів М. - Експресивні глибини творчості художника Дмитра Шайноги (2017)
Кобейсі Х. - Дизайн ліванського житлового інтер’єру в наукових (2017)
Сапак Н. - Мистецькі об’єднання та їх роль у художньому житті півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Одробінський Ю. - Формування етнофутуриcтичних принципів художньої самоідентифікації (2017)
Тригуб О. - Концепція декоративності болгарських сорочок на Півдні України (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Гаврилюк Р. - Традиційні та новаторські підходи в художній обробці дерева вижницької школи декоративно-ужиткового мистецтва (2017)
Білик О. - Двоголовий орел – геральдичний символ Галицько-Волинської держави (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вакарчук С. Б. - Неравенства типа Джексона с обобщенным модулем непрерывности и точные значения n-поперечников классов (ψ,β)-дифференцируемых функций в L2. I (2016)
Гнип Є. В. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач у просторах Слободецького (2016)
Зелінський Ю. Б. - Узагальнення задачі про тінь, Стефанчук М. В. (2016)
Иргашев B. Ю. - О частных решениях одного уравнения с кратными характеристиками, имеющих некоторые свойства фундаментального решения (2016)
Лось В. М. - Теореми про ізоморфізми для деяких параболічних початково-крайових задач у просторах Хермандера: граничний випадок (2016)
Рабах P. - К вопросу точной управляемости систем с запаздыванием нейтрального типа, Скляр Г. М., Бархаев П. Ю. (2016)
Романюк В. С. - Кратный базис Хаара и m-членные приближения функций из классов Бесова. II (2016)
Sabetghadam F. - Fixed-point theorems for integral-type contractions on partial metric spaces, Masiha H. P., Altun I. (2016)
Özçağ E. - Almost Menger property in bitopological spaces, Eysen A. F. (2016)
Cui Chen - Differences of the weighted differentiation composition operators from mixed-norm spaces to weighted-type spaces, Ze-Hua Zhou (2016)
Wang A. - Congruences on regular semigroups with Q-inverse transversals, Wang L. (2016)
Mosić D. - Representations for the generalized inverses of a modified operator (2016)
Алиев А. Р. - О волновых операторах для многомерного электромагнитного оператора Шредингера в дивергентной форме, Эйвазов Э. Х. (2016)
Вакарчук С. Б. - Неравенства типа Джексона с обобщенным модулем непрерывности и точные значения n-поперечников классов (ψ,β)-дифференцируемых функций в L2. II (2016)
Zhencai Shen - On the derived norm of a finite group, Yingyi Chen, Shirong Li (2016)
Кирилич В. М. - Задача без початкових умов для зліченної гіперболічної системи напівлінійних рівнянь першого порядку, Фірман Т. І. (2016)
Ласурия Р. А. - Группы отклонений рядов Фурье в обобщенных гельдеровых пространствах (2016)
Лелеченко А. В. - Експоненціальні та інфінітарні дільники (2016)
Миронюк В. В. - Поперечники анізотропних класів Бєсова періодичних функцій багатьох змінних (2016)
Нікітін А. В. - Асимптотика нормованого керування з марковськими перемиканнями, Хімка У. Т. (2016)
Şen E. - Spectral problem for Sturm – Liouville operator with retarded argument which contains a spectral parameter in boundary condition, Acikgoz M., Araci S. (2016)
Юлдашев Т. К. - Нелокальная смешанная задача для интегро-дифференциального уравнения типа Буссинеска с вырожденным ядром (2016)
Джумабаев Д. С. - Свойства изолированных ограниченных на всей оси решений системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, Абильдаева А. Д. (2016)
Li C. - A note on SΦ-supplemented subgroups, Zhang X., Yi X. (2016)
Nosratpour P. - Characterization of the group G2(5) by the prime graph, Darafsheh M. R. (2016)
Çaǧlar M. - Univalence criteria and quasiconformal extensions, Orhan H. (2016)
Титул, зміст (2017)
Pavelieva A. - The analysis of running efficiency of valve units in differential mortar pump, Vasyliev Ie., Popov S., Vasyliev A. (2017)
Hnitko S. - Mathematical modeling of vibrational systems for transverse grinding by wheel periphery, Shpylka A., Shpylka N., Kravchenko S. (2017)
Stanovskyi A. - Information support for processes of quality functionals measurement in the CAD of casting of steel castings in sand molds, Dukhanina M., Dobrovolska V. (2017)
Arshinnikov D. - Investigation of the modification process of natural sedimentary calcite by organosilicon compounds, Sviderskiy V., Myronyuk O., Baklan D. (2017)
Trotsenko Ye. - Analytical representation of switching current impulses for study of metal-oxide surge arrester models, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Ostroverkhov M. - Identification of the parameters of the cable production process, Silvestrov A., Kryvoboka G. (2017)
Pogozhikh M. - Influence of the air flow velocity relatively thermostat obturator on the effectiveness of induced heat and mass transfer, Pak A., Pak A., Chekanov M. (2017)
Huseynov S. I. - Numerical solution of the optimal speed problem with a phase constraint for one parabolic equation, Qasimov S. Yu. (2017)
Los L. - Substantiation of the structure theory of design of technological machines and devices, Kukharets S., Tsyvenkova N., Golubenko A., Tereshchuk M. (2017)
Abstract and References (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Siskos E. - Oil and Natural Gas Trade Balance and Production Effects in the European Union and Black Sea Economic Cooperation Countries, Darvidou K. (2017)
Adamyk V. - Alternatives of Foreign Trade Policy in the Developing Countries in the Context of Searching the Ways to Reduce Poverty (2017)
Duginets G. - Formation of Creative Organization in the Global Information Environment (2017)
Sharov O. - Ukraine-IMF Relations as an Important Factor of the National Economic Security (2017)
Dzyublyuk O. - Unconventional Measures of Monetary Policy: Experience of the Federal Reserve System of the United States (2017)
Thanasas G. - Creative Accounting in Greek Football Clubs, Smaraidos V. (2017)
Our Authors (2017)
Зборовский Г. Е. - Социология и власть: уроки отношений между ними в России (2014)
Нагорный Б. Г. - Социология в поисках новых подходов к исследованию социальных процессов (2014)
Амбарова П. А. - Темпоральные стратегии поведения в условиях нелинейности социального времени (2014)
Даниленко О. А. - Аналитическая модель конфликта и образ конфликта: между системой и субъектом (2014)
Solchanyk B. Z. - Reconstruction of Terms’ Definitions: "Institutions", "Rules", "Normes", and "Strategies" in Elinor Ostrom's Works (2014)
Ляпіна Л. А. - Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування (2014)
Голиков А. С. - Индустрия лиминальности и перспективы социального: ограниченное знание об ограничениях пространства (2014)
Петрова Я. В. - Теоретичні моделі дослідження міграційних процесів (2014)
Сапаева Л. С. - Проблемы построения индекса морали и его применение в сравнительных исследованиях (2014)
Кузина И. И. - Факторы доверия политическим институтам: теоретические подходы и индикаторы (2014)
Вакуленко С. М. - Держава як суб’єкт у просторі споживчого вибору (2014)
Саган Г. В. - Теоретичні перспективи вивчення дитинства: класифікація та евристичні можливості (2014)
Кошовец М. К. - Мораль и личность: концептуализация взаимовлияния в классических и современных социологических подходах (2014)
Ніколенко В. В. - Чинники станолення радянської кухні: соціологічний вимір проблеми (2014)
Шпакова В. Г. - Осмысление туристических практик в концепциях социального пространства (2014)
Скляренко Е. А. - Теоретико-методологические основы выделения критериев повседневности (2014)
Яковенко А. В. - Проблемы внешнеполитического определения Украины в контексте выбора мировых центров влияния (2014)
Haerpfer С. - Support for Political System and Democracy in New Independent States, Кizilova К. O. (2014)
Лукащук В. І. - Державна політика в галузі фізичної культури і спорту: українські реалії (2014)
Устич С. І. - Системна сутність транскордонних процесів: кількісна і якісна оцінка (2014)
Усенко О. О. - Від символічної межі до державного кордону: дискурс україно-російського державного кордону у регіональних ЗМІ (2014)
Бойко І. І. - Конструювання соціальних проблем в умовах масових акцій протесту (2014)
Чорна В. О. - Соціальні виміри трудової міграції населення України (2014)
Дудар С. Е. - Вплив міграцій на соціальні та етнодемографічні процеси в Україні (2014)
Перевезій О. А. - Чинники функціонування етнічного бізнесу: зарубіжний досвід (2014)
Раптова О. М. - Кредит: між соціальним та економічним (2014)
Бондаренко І. С. - Вплив масової культури на сучасні споживчі практики (2014)
Шинкаренко О. Є. - Проблема прогнозування результатів виборів в українському електоральному маркетингу (2014)
Чаплик М. М. - "Білокомірцева" злочинність у "кримінальному суспільстві": проблеми соціологічного аналізу (2014)
Хижняк Л. М. - Конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в контексті збереження їхньої культурної ідентичності (2014)
Сорока Ю. Г. - Практикуючи студентоцентровану освіту: діагностичні аспекти студентських очікувань (2014)
Астахова В. И. - Научная школа в вузе: проблемы возрождения (2014)
Podolskaya E. A. - Education as the Matrix of Relationships and Conditions, Nazarkina V.М. (2014)
Банникова Л. Н. - Выбор инженерной профессии в оценке студентов и преподавателей, Боронина Л. Н., Вишневский Ю. Р., Петров А. Ю. (2014)
Лукащук О. С. - Можливості та перспективи феноменологічного підходу до вивчення вищої освіти (2014)
Дейнеко О. О. - Студентська молодь як суб'єкт суспільства ризику: молодь як ризик та молодіжні ризики (2014)
Сокурянская Л. Г. - Ценностные преференции подростков Харьковщины: динамика и факторы актуализации (2014)
Кислова О. Н. - Цифровая составляющая жизненного мира современного подростка (2014)
Забавин В. О. - Погребения срубной культуры Северного Приазовья с металлическими ножами (2014)
Руднік Д. Г. - Походження бояр у Київській Русі: етнічний аспект (2014)
Гіпіч В. В. - Етноконфесійна самосвідомість мешканців українських міст кінця XVI – першої половини XVII ст. (2014)
Шандра І. О. - Науково-дослідні проекти представницьких організацій буржуазії українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Забудкова О. А. - Проблема монополізації соляної промисловості Південно-Східної України та Криму наприкінці XIX–на початку XX ст. (2014)
Задунайський В. В. - Військово-прикладна підготовка кубанських козаків 2-ї черги служби на початку ХХ ст. (2014)
Волошенко В. О. - Конструюючи "селянство": диференціація селянської спільноти на шпальтах часопису "Кіевская Старина” (2014)
Коник О. О. - Оборудка з вугленосною церковною землею та її відлуння в Державній думі (1910) (2014)
Дмитрик І. О. - Нестандартні методи вирішення житлової проблеми 1920-х рр. (на матеріалах Донбасу) (2014)
Горбатюк О. О. - Навчально-матеріальна база шкіл Києва (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Буряк Ю. Ю. - Роль залізничного транспорту у проведенні Барвінкове-Лозовської операції (2014)
Кондратьєва Д. А. - Образ України у творчому доробку П. Куліша (2014)
Пятницькова І. В. - Значення кооперації у житті українського суспільства на початку ХХ ст.: сучасна історіографія (2014)
Сучкова О. Ю. - Повсякденність єврейського населення УСРР у міжвоєнний період: вітчизняний історіографічний вимір (2014)
Арабаджи С. С. - Публічно-правові актові матеріали Маріупольського грецького суду як інформативні джерела з повсякденного життя греків Північного Приазов’я (2014)
Гедьо А. В. - Дитяча безпритульність і бездоглядність у Російській імперії в другій половині ХVІІІ–на початку ХІХ ст.: аналіз законодавчих актів, Остроушко Ю. Р. (2014)
Кригіна О. В. - Метричні книги як джерело демографічної інформації: частина третя "про померлих" (2014)
Кухлєв А. С. - Південноукраїнські міста в наративних матеріалах ХІХ ст. (2014)
Гедьо А. В. - Жінка в українському науковому просторі 20–30-х рр. ХХ ст. через призму епістолярної спадщини, Іорданова Ю. В. (2014)
Ковальська Л. А. - Мемуари учасників радянського партизансько-підпільного руху як історичне джерело (2014)
Петрова І. О. - Організація діловодства в органах місцевого самоврядування в Україні у ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2014)
Костенко А. В. - Етапи розвитку лапідарної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею (2014)
Сацький П. В. - Самовизначення українців у геополітичних мотиваціях країн-переможниць у Першій світовій війні (2014)
Лихачова Л. Б. - Образ "ворога" в економіці СРСР 1945–1953 рр. на прикладі сміхової культури (за матеріалами журналу "Крокодил"), Яковлєв А. В. (2014)
Величенко О. О. - Організаційне відновлення СДПН у Східній окупаційній зоні Німеччини (травень 1945 – квітень 1946 рр.) (2014)
Пилипенко В. В. - Політизація студентських рухів як невід'ємна частина ісламської революції в Ірані (2014)
Петренко К. А. - Взаємовідносини об’єднаної Німеччини і країн Вишеградської групи (1990–1995 рр.) (2014)
Городня Н. Д. - Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття (2014)
Шевчук О. В. - "Тайванська проблема" в американсько-китайській взаємодії в період президентства Чень Шуйбяня (2014)
Дудко І. Д. - Інституційні та процесуальні тенденції ЄС у вимірі національних інтересів і перспектив інтеграційної політики України (2014)
Осельська О. С. - Проблеми та перспективи формування української державності в контексті структурування глобального політичного простору (2014)
Богінська І. В. - Рада безпеки РФ в системі підготовки та прийняття зовнішньополітичних рішень (1990-ті рр.) (2014)
Лисак В. Ф. - Дисципліна "Міжнародні відносини" в системі освіти та науки України (2014)
Авраменко А. А. - Механизм формирования симптома "тяжесть в желудке после еды" у больных хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Безсмертний Ю. О. - Показники інвалідності внаслідок розсіяного склерозу у Вінницькій області, Безсмертна Г. В., Бичак О. А., Вільчинська С. А. (2017)
Бумбар З. О. - Комплексне лікування пародонтиту у хворих на сечокам’яну хворобу (2017)
Voloshyna L. О. - Features of development and progression of comorbid lesions in the hepatobiliary system and the pancreas in patients with osteoarthrosis: age and gender aspects (2017)
Мельник О. Б. - Патогенетичне обгрунтування застосування L-аргініну в комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів (2017)
Пашковський В. М. - Корекція когнітивних порушень у хворих на хворобу Паркінсона, Яремчук О. Б., Кричун І. І., Васильєва Н. В., Білоус І. І. (2017)
Перепелиця О. О. - Вивчення впливу нового похідного тіазолідону на біохімічні показники крові, Яремій І. М., Братенко М. К., Новицька І. О., Купчанко К. П. (2017)
Попов М. М. - Фагоцитарна активність моноцитів периферичної крові у хворих на HBV-інфекцію, Скляр А. І. (2017)
Свінціцький І. А. - Каротидний атеросклероз як предиктор обструктивних змін вінцевих артерій у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (2017)
Сопова І. Ю. - Стан системи протеолізу в базальних ядрах головного мозку за гіпофункції епіфізу (2017)
Фаліон Р. І. - Інсульт у жінок молодого віку: патоморфологічні зміни судин і тканини головного мозку (ретроспективний аналіз за період 2004 – 2015 рр.) (2017)
Цинтар Т. П. - Патогенетичне обгрунтування застосування L-аргініну при поєднаному перебігу неалкогольного стеатогепатиту та хронічного обструктивного захворювання легень з урахуванням поліморфного варіанту G894T гена ендотеліальної NO-синтази (2017)
Черепій Н. В. - Ефективність методів групової психокорекційної роботи по формуванню мотивації до припинення тютюнопаління в осіб із вперше виявленим хронічним обструктивним захворюванням легень, Мостова О. П., Распутіна Л. В. (2017)
Шорікова Д. В. - Блокатори інтерлейкіну-1 у лікуванні хворих на остеоартрит на фоні хронічної серцевої недостатності, Шоріков Є. І. (2017)
Сливка В. І. - Роль похідних арахідонової кислоти при захворюваннях органів дихальної системи, Сливка Ю. В. (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом с анацидностью (2017)
Ткач Є. П. - Досвід та методика проведення випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" в умовах зміни парадигми вищої освіти, Ходоровський В. М., Каньовська Л. В., Трефаненко І. В., Павлюкович Н. Д. (2017)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LVI. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І., Тураша М. М. (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Title, Table of Contents (2017)
Editorial board (2017)
Ivashchenko V. P. - Intellectual capital as a factor of competitiveness increasing, Dotsenko G. E., Petrenko V. A. (2017)
Tregubenko G. N. - Improvement of the properties of low-alloy constructional steels microalloyed with the nitrogen-titan-aluminum complex (2017)
Usenko R. V. - The relative viscosity of the liquid-glass slurry filled with cooper slag, Repyakh S. I., Mazorchuk V. F (2017)
Ishchenko V. - Ways of improving the units construction of hydraulic shock absorbers of passenger cars on the bogie of kvz-cnii type, Shcherbina Yu. (2017)
Babachenko A. I. - Optimization of chemical composition of steel for railroad wheels providing stabilization of mechanical and increase of operational properties, Togobitskaya D. N., Kozachyok A. S., Kononenko A. A., Knysh A. V., Snigur I. R. (2017)
Rahmanov S. R. - Complex study of dynamics of automatic pipe-rolling plant, Garmashev D. Yu. (2017)
Shapoval O. - Production of billets of die-rolled section when vibratory drawing, Mospan D., Dragobetskii V., Kotsyuba V., Pakholka S. (2017)
Karpenko S. A. - Examination and enhancement of checker works by means of choosing rational cell dimensions, Gres L. P., Bystrov A. Ye., Vorobyova L. A., Ivanov M. Yu (2017)
Gres L. P. - Determination of coefficients of heat output of hot-blast stove checkers with horizontal passages, Litovchenko Yu. K., Bystrov A. E., Fleyshman Yu. M., Ivanov M. Yu. (2017)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Novikov D. O. - Legal regulation of medical activity in russian empire by medical charter (2017)
Abdurakhmanov A. A. - Intraoperative type A aortic dissection repair (case report), Obeid M. A., Ehrlich M. (2017)
Demydenko G. - Metformin and left ventricular hypertrophy in patients with comorbidity (2017)
Slobodianiuk O.I. - Modern views of gerd in children: problems and perspectives (2017)
Sharikadze O. - Particular qualities of the treatment in pre-school age children sensitized to house dust mites allergen (2017)
Riga O. O. - Evaluation of infant development using a guide for monitoring child development, Gonchar M. O., Uryvayeva M. K., Samsonenko V. I., Shulga A. A. (2017)
Hajiyeva N. A. - Alagille syndrome as a challenging clinical case in pediatric practice (case report) (2017)
Sirenko T. V. - Diagnosis and treatment of sepsis in an infant with congenital lactase insufficiency (case report), Plahotna O. N., Zdybskaya E. P., Khalturyna T. A., Gaidamaka l. N. (2017)
Grechanina Yu. - A clinical case of successful rehabilitation of a child with undine syndrome (cchs-congenital central hypoventilation syndrome, ondine syndrome, omim 209880), Bugaeva E., Biletska S. (2017)
Strelnikova I. M. - Experience of extending antipsychotic aid to women with epilepsy complicated by Psychotic disorders, Kozhina H. M. (2017)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Rzechonek A . - The bi-directional migration of a dye tracer injected at the edge of primary or secondary lung tumors during surgery (initial study on 33 patients and clinical implications), Blasiak P., Muszynska-Bernhard B., Adamiak J., Grzegrzółka J., Majchrzak M., Budzynski W., Le Pivert P. (2017)
Boyko V. V. - A clinical case of removing a residual foreign body from the left supraclavicular region (case report), Makarov V. V., Sochnieva A. L., Kritsak V. V. (2017)
Yeryomenko G. V - State of humoral immunity in patients with asthma combined with obesity, Ospanova T. S, Khimich T.U, Bezditko T. V, Bolokadze E. O, Mizhiritskaya T. V. (2017)
Bilovol А. N. - Clinical features of psoriasis with comorbid arterial hypertension, Tkachenko S. G. (2017)
Gonchar M. O. - Iron deficiency anemia in child with left-sided diaphragmatic hernia (case report), Ishchenko T. B., Orlova N. V., Tishko A. (2017)
Gonchar M. O. - Condition after hemolytic-uremic syndrome in a child with 3rd stage of chronic kidney disease (case report), Ishchenko T. B., Orlova N. V., Muratov G., Kolibaeva T., Khmara N., Podvalnaya N. (2017)
Vyun V. - Modern system of medical and psychological support of interns at the stage of postgraduate education (2017)
Dukhovskyy О. - Modern approaches to medical and psychological support of families with infants with severe craniocerebral trauma (2017)
Kozhyna H. - Individual-psychological and physiological manifestations of maladjustment to educational activities, Marakushyn D., Zelenska K., Khaustov M., Zelenska G. (2017)
Kozhyna H. - Evaluation of the impact of art therapy on the progress of social functioning in schizophrenic patients, Kryshtal A. (2017)
Копилюк О. - Забезпечення фінансової безпеки як пріоритетний напрям реалізації національних інтересів України, Музичка О., Ніконенко У. (2016)
Ситник І. П. - Урядові електронні сервіси і їх вплив на розвиток е- бізнесу та інформаційного суспільства, Маковецька А. В. (2016)
Власюк Т. М. - Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України (2016)
Андрічук В. Г. - Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO- аналізу, Колесниченко Ю. Ю. (2016)
Баула О. В. - Сучасні аспекти формування корпоративно-соціальної відповідальності в Україні, Ганущак-Єфіменко Л. М. (2016)
Вергун А. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу рівня фінансової безпеки промислових підприємств (2016)
Змєйова О. П. - Організація системи розвитку персоналу на підприємствах, Слободян Н. Я. (2016)
Мусієнко В. Д. - Використання конкурентних стратегій на підприємствах хімічної промисловості України в умовах інноваційного розвитку, як необхідна умова конкурентної боротьби, Погудіна О. О. (2016)
Сергачова А. О. - Передумови формування стратегії розвитку підприємства, Крахмальова Н. А. (2016)
Плюта І. Ю. - Можливості та їх реалізація щодо забезпечення модернізації та посилення електропостачання в Україні з урахуванням досвіду європейських країн (2016)
Шевченко А. В. - Тенденції розвитку інтернет-маркетингу в Україні, Геращенко Ю. В. (2016)
Чубукова О. Ю. - Аналіз корупційної поведінки підприємницьких структур (2016)
Габрель М. М. - Соціокомунікаційний чинник у просторовій організації та розвитку міст, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2016)
Галаченко О. О. - Регіональна політика розвитку санаторно-курортних закладів (2016)
Молнар О. С. - Особливості функціонування зеленого туризму в Закарпатті, Важинський Ф. А., Кирлик Н. Ю. (2016)
Процевський В. О. - Щодо особливості застосування поняття "аморального проступку" при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за п. 3 ст. 41 КЗПП України (2017)
Коваленко О. О. - Окремі питання трудового договору в контексті реформування трудового законодавства України (2017)
Кесада Татарінова В Л. - Правове регулювання праці осіб з обмеженими можливостями в інформаційному суспільстві (2017)
Лук’янчиков О. М. - Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності, Новіков Д. О. (2017)
Симоненко І. В. - Щодо відповідності галузевих завдань трудового права загальноправовій меті (2017)
Кузнецов І. А. - Особливості національної моделі соціальної держави (2017)
Сприндис С. І. - Особливості застосування завдатку як спосіб виконання обов'язків у договорах купівлі-продажу нерухомого майна (2017)
Шабанов Р. І. - Сутність принципу "забруднювач платить" як принципу міжнародного екологічного права (2017)
Лисяк О. І. - Проблеми удосконалення аграрного законодавства: шляхи вирішення (2017)
Іщенко Н. І. - Проблема систематизації інвестиційного законодавства України (2017)
Марченко В. В. - Поняття об'єкта і предмета електронного урядування в органах виконавчої влади України (2017)
Сохікян А. С. - Класифікація та співвідношення закону з іншими джерелами кримінального права України (2017)
Доля Р. В. - Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2017)
Москаленко О. В. - Тактичний прийом у системі криміналістичної тактики: критерії його допустимості (2017)
Полянський А. О. - Засади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система і важливість унормування (2017)
Горбань В. І. - Проблема взаємозв'язків верховенства права з демократією і правами людини (2017)
Яковлєв В. В. - Присудова та позасудова медіація: основні ознаки (2017)
Алексеева Л. А. - Феномен техники в интерпретации Н. А. Бердяева (2014)
Аляев Г. А. - Религиозно-философское credo Н. Бердяева ("основы религиозной философии": источниковедческие разыскания) (2014)
Болотина Е. В. - Смыслогенез личности и антроподицея в дискурсе информационной цивилизации (2014)
Бугайов В. І. - Філософська рефлексія символів східнохристиянської цивілізації М. Бердяєва, А. Бєлого, П. Флоренського, О. Лосева та М. Мамардашвілі (2014)
Волосатова М. А. - Эволюция концепций труда и собственности в философии Н. А. Бердяева (2014)
Гижа А. В. - Н. Бердяев: самогипноз интеллигентского дискурса (2014)
Даренский В. Ю. - Философия войны Н. А. Бердяева в историческом контексте (2014)
Дойчик М. В. - Творчість як вияв гідності у філософії людини Миколи Бердяєв (2014)
Кашуба М. - Микола Бердяєв: виправдання людини (2014)
Масаев М. В. - Феноменология смысла истории в контексте проблем "философии космоса" Н. А. Бердяева и духовно-нравственных задач развития христианской цивилизации (2014)
Муза Д. Е. - Идея коммюнотарности в философии Н. А. Бердяева (2014)
Стокалич И. С. - Н. А. Бердяев о природе "русской революции" (2014)
Филина И. А. - Культура и цивилизация в сентенциях Николая Бердяева (2014)
Фоменко М. В. - Место эсхатологии в контексте русской историософии (2014)
Шелковая Н. В. - Эротология Николая Бердяева (2014)
Яхно А. А. - Дуализм и парадоксализм в персоналистской историософии Н. Бердяева (2014)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Буде ініційовано засідання щодо повернення банками коштів аграріям"; - "Держава дозволить реалізовувати на ринку дешевий цукор"; - "Чому Китай ніяк не обійдеться без української кукурудзи" (2015)
Демидов С. - Плуги обертові, Стародубцева М., Ревтьо О. (2015)
Сидоренко В. - Агротехнічна оцінка овочевих сівалок з одночасним укладанням краплинної стрічки, Макаренко І., Негуляєва Н., Ревтьо О. (2015)
Дерев’янко Д. - Вплив робочих елементів шнекового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур (2015)
Мазур В. - Мультифункціональна компактна професійна будівельна техніка Toro (США), Біліченко В. (2015)
Ясенецький В. - Техніка для транспортування зерна виробництва ТОВ "ПК "Пожмашина", Чорношкур В. (2015)
Пономаренко О. - Гідравлічні компоненти від Bondioli & Pavesi (2015)
Чорношкур В. - Обладнання для переробки олійного насіння компанії Farmet (Чехія), Пономаренко О. (2015)
Лімонт А. - Техніко-технологічні основи передзбиральної густоти стеблестою льону-довгунця і готування рошенцевої льонотрести (2015)
Литвинюк Л. - Деякі особливості смугового обробітку ґрунту (2015)
Литвинюк Л. - Техніко-економічна ефективність смугового обробітку грунту (2015)
Ясенецький В. - День поля фірми Конкорд, Чорношкур В., Зіміна В. (2015)
Палапа Н. - Вплив демографічних процесів на динаміку чисельності сільських населених пунктів (2015)
Ясенецький В. - Надзвичайні умови осінньо-польових робіт у поточному році: радяться науковці і практики, Шустік Л., Новохацький М., Чорношкур В. (2015)
Agritechnica-2015: старт у майбутнє (2015)
Смоляру В’ячеславу Івановичу – 60! (2015)
Селіверстова Л. С. - Державне регулювання страхового ринку України: сутність та особливості (2016)
Молнар О. С. - Світовий досвід формування та використання трудового потенціалу аграрного сектору та його державної підтримки: уроки для України, Важинський Ф. А., Кирлик Н. Ю. (2016)
Шморгун Л. Г. - Збереження біологічного життя української нації в умовах глобальної кризи цивілізації на основі сталого інноваційно-інвестиційного розвитку, Коцинський Б.Б. (2016)
Паламарчук В. В. - Стратегії покращення іміджу організації в умовах інноваційного розвитку, Мусієнко В. Д. (2016)
Несміянова М. В. - Аналіз ефективності використання торговельних площ, Соломянюк Н. М. (2016)
Паніка Н. О. - Формування системи управління фінансовою безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2016)
Кальний С. В. - Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій (2016)
Тарасенко І. О. - Формування системи інформаційної безпеки, Цимбаленко Н. В., Батечко О. М. (2016)
Григорців М. В. - Мотиваційна система на підприємствах харчової промисловості, Герасименко О. М. (2016)
Канівець Ю. І. - Формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Левченко Ю. Г. (2016)
Кодлубовська В. О. - Формування системи обліку основних засобів промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку, Мусієнко В. Д. (2016)
Дудко П. М. - Вплив тотального управління якістю (tqm) на бізнес процеси (2016)
Колісніченко П. Т. - Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки підприємств (2016)
Калинич А. В. - Особливості управління фінансовою безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2016)
Кошель А. О. - Використання нейромережевих технологій для проведення масової оцінки земель (2016)
Шулакова К. О. - Формування інструментарію маркетингу інновацій на підприємствах харчової промисловості, Мусієнко В. Д. (2016)
Атаєва О. А. - Теоретико-соціальні підвалини формування трудового потенціалу в Україні (2016)
Товстиженко О. В. - Соціальні аспекти необхідності реформування пенсійної системи України, Міхєєнко Т. В., Сіренко К. Ю. (2016)
Осадча Г. Г. - Проблеми обліку виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості, Сукненко О. К. (2016)
Марченко В. М. - Економічність сутність понять "цінність" та "управління цінностями" (2016)
Ковальчук І. В. - Формування організаційно-економічного механізму соціального розвитку підприємства, Матвеєва Я. В. (2016)
Чумікова Т. І. - Економічна стабільність підприємства: сутність та складові елементи, Закревська Л. М. (2016)
Півчук Ю. М. - Анализ развития предприятия, Ковальчук І. В. (2016)
Кащєєва Г. М. - Підходи щодо дослідження соціальної сфери в умовах трансформації економіки (2016)
Агачева Ю. А. - Інтрагрупова атракця учнів та регулювання внутрішньогрупових взаємин (2016)
Сливка Б. С. - Розвиток християнського світогляду дошкільників засобами пастирської діяльності в Україні (2016)
Томашевський В. В. - Деякі аспекти концепції формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2016)
Александров Е. П. - Феноменологические конструкты методологии образования (2016)
Hukova A. M. - Peculiarities of teaching english to adults, Kostiuchenko O. V/ (2016)
Штогун А. О. - До проблеми формування поняття "організм рослини як цілісна система" в учнів основної школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Примакова В. В. - Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів як науково-педагогічна проблема (2016)
Слюсаренко Н. В. - Сравнительный анализ подходов к педагогическому моделированию в отечественной и зарубежной образовательной практике, Матросова И. Г. (2016)
Гончар Н. П. - Практичні аспекти впровадження інтерактивних технологій в систему неперервної педагогічної освіти (2016)
Долинський Є. В. - Діагностика готовності майбутніх перекладачів до професійної підготовки в інформаційному середовищі ВНЗ (2016)
Дрозд О. В. - Підготовка педагогів позашкільних навчальних закладів до толерантної взаємодії з учнями на гуманістичних засадах (2016)
Qabas Jameel Rashid Al-Ghanimi - Basic characteristics and academic text selection criteria for teaching philology students english academic reading (2016)
Кльопка Ю. С. - Формування культурологічної компетенції судноводіїв на заняттях з англійської мови (2016)
Котловський А. М. - Організація самостійної роботи з оволодіння англомовною професійно орієнтованою лексичною компетентністю майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу, Микитенко О. В. (2016)
Ліпшиць Л. В. - Діагностика сформованості соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів (2016)
Мазаєва К. В. - Критерії та показники сформованості ключових компетентностей учителів біології (2016)
Навроцька М. М. - Педагогічні умови розвитку професійного іміджу педагога в післядипломній освіті (2016)
Онуфрів А. Р. - Структура професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів (2016)
Петровська Ю. В. - Вимоги до перевірки англомовної комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Подліняєва О. О. - Післядипломна педагогічна освіта як важлива складова системи освіти дорослих в Україні (2016)
Прокопів Л. М. - Особливості підготовки сучасного вчителя для роботи в сільській малочисельній школі (2016)
Сабат Н. І. - Неперервність освіти як важлива умова формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів (2016)
Сліпіч Ю. В. - Форми міжнародної співпраці мистецьких навчальних закладів (2016)
Солодовник А. О. - Функції фізико-математичної підготовки як структурного компонента професійної підготовки студентів вищих морських навчальних закладів (2016)
Сотер М. В. - Гра як засіб формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (2016)
Худенко О. М. - Специфіка професійної діяльності вчителя-словесника: стильовий аспект (2016)
Цимбровська Х. І. - Система вправ і завдань для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів (2016)
Чорна І. Ю. - Теоретико-методичні засади формування англомовної лексичної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу (2016)
Юхно Н. В. - Технологія мобільного навчання студентів медичного коледжу у процесі фахової підготовки: теоретичний аспект (2016)
Мариновська О. Я. - Технологія проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Мешко Г. М. - Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Блах В. С. - Інтерактивне навчання як засіб підвищення ефективності підготовки менеджерів освітньої галузі в умовах магістратури (2016)
Branetska M. S. - Acmeological approach in the english teaching of civil servants, Kovnir O. I. (2016)
Одайник С. Ф. - Моніторинг як фактор адаптивного управління (2016)
Терентьєва Н. О. - Просвітницька діяльність громадських організацій України (на прикладі МАКБЕЗ), Горяна Л. Г. (2016)
Кабусь Н. Д. - Сутність і структура готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп (2016)
Попик Ю. В. - Освіта людей третього віку як засіб соціальної адаптації та інтеграції (2016)
Завгородня Т. К. - Роль суспільних агрономів у поширенні господасько-економічних знань дітей і дорослих Західної України (кінець ХІХ ст. – 40-ві роки ХХ століття), Білавич Г. В. (2016)
Шоробура І. М. - Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія: 95 років освітнього шляху (2016)
Васильєва С. А. - Системний підхід до вивчення розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні з другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2016)
Гончар М. В. - Становлення системи державного нагляду у сфері освіти на українських землях наприкінці XVIII – першій третині XIX ст. (2016)
Кан О. Ю. - Організація навчання філологічних дисциплін в університетах України 2-ї половини ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Косило Х. М. - Редакторська та видавнича діяльність Григорія Врецьони (2016)
Кохановська О. В. - Питання жіночої освіти у спадщині М. І. Пирогова (2016)
Ляшкевич А. І. - Компетентнісний підхід у системі вищої морської освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Маракли Є. Ш. - Етапи становлення та розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина (2016)
Сулим В. Т. - Філософсько-педагогічна парадигма академічної комунікативної підготовки студентів у контексті вищої освіти США, Козолуп М. С. (2016)
Султанова Н. В. - Роль інтернатних закладів освіти в Україні в системі соціального виховання дітей (50-ті роки ХХ століття) (2016)
Чижик Т. Г. - Національні витоки проблеми загальної фізичної підготовки підростаючого покоління (XVIII – XIX століття) (2016)
Шугай Я. М. - Нормативно-правове забезпечення діяльності початкових шкіл в Україні (30-ті роки ХХ століття) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Азарова Л. Є. - Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах, Радомська Л. А. (2016)
Березенко В. М. - Вірогідність як дискурсивне значення предикативних комплексів на позначення джерела інформації в сучасній англійській мові (2016)
Валюх З. О. - Префіксально-суфіксальні деривати в структурі словотвірної парадигми іменника в українській мові (2016)
Васько Р. В. - Семантична модуляція соматизмів رأس / head / голова у фразеотрансформах арабської, англійської, української та російської мов (2016)
Добровольська О. Я. - Агентивно-професійна лексика в англійській мові ХІ–ХV ст.: класифікація за структурою (2016)
Єременко Т. Є. - Просодія мовленнєвого акту згоди в англомовному діалогічному бізнес-дискурсі: мелодійний компонент, Юмрукуз А. А. (2016)
Ізотова Н. П. - Лінгвопоетика англомовного художнього психонаративу (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2016)
Капніна Г. І. - Семантична класифікація колоронімів вторинної номінації в німецькій мові (2016)
Лущенко Т. Л. - Ν ἐφελκυστικόν у давньогрецькому епосі (на прикладі мови Нонна Панополітанського) (2016)
Минкин Л. М. - Долингвистическая интерпретация концептов утверждения и отрицания (краткий научно-аналитический обзор) (2016)
Мінчак Г. Б. - Мовні контрасти як засіб увиразнення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) (2016)
Ніконова В. Г. - Лінгвокогнітивна конфігурація англомовного класичного фентезі, Четова Н. Й. (2016)
Пашинська Л. М. - Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі (2016)
Приблуда Л. М. - Стилістичні функції перифрази в сучасній українській постмодерністській прозі (2016)
Спіцина В. Є. - Особливості перекладу феноменологічної філософської думки Х. Арендт (2016)
Сташко Г. І. - Лінгвальні та екстралінгвальні засоби створення образу дружини (на матеріалі американського пісенного фольклору) (2016)
Талько С. В. - Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь у лексико-семантичному просторі зоонімів в українській і англійській мовах (2016)
Трач Л. В. - Функціональна та композиційна специфіка сучасного англомовного наукового тексту (2016)
Умрихіна Л. В. - Проблема розмежування спонукальних і оптативних речень (2016)
Черник О. О. - Романи Дена Брауна: жанр та концептосфера (2016)
Чжу Цзинтао - Лингвосемиозис паремий с семантикой прогноза как народных примет и суеверий (2016)
Ясакова Н. Ю. - Семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на мовця (2016)
Бартмінський Є. - Шутова М. О. Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул): монографія. Рецензія (2016)
Інформація. Вимоги до рукописів (2016)
Волик Н. А. - "Епиникион" Ф. Прокоповича как образец торжественной оды в русской литературе XVIII ст. (2017)
Джигун Л. М. - Ідейна та художня специфіка мемуарної прози української літературної еміграції (2017)
Koliada E. К. - Intercultural communication and cultural interaction from the perspective of multiculturalism (a study of the novel "Murder on the Orient Express" by A. Christie), Sheludchenko S. В. (2017)
Marchenko M. О. - Allusion as means of implication of the content in the lyric compositions of H. M. Enzensberger (2017)
Меленчук О. В. - Шевченкознавчі студії Дмитра Николишина (2017)
Назаренко Н. І. - Європа на тлі "кінця історії" в романі Малколма Бредбері "Професор Кримінале", Гриценко А. В. (2017)
Рибалка І. С. - Особливості читацької рецепції в теоретичних роботах У. Еко, Говоренко В. В. (2017)
Смольницька О. О. - Волосся як культурний код у поезії Віри Вовк (2017)
Стасик М. В. - Фольклорно-етнографічні джерела роману В. Лиса "Століття Якова" (2017)
Гапєєва І. В. - Комунікативна лінія ідіом ділового спілкування в англомовному дискурсі (2017)
Загороднова В. Ф. - Лінгвокогнітивна взаємодія основних типів мовної особистості в німецькому публіцистичному дискурсі (2017)
Кононець Ю. В. - Архетипові образи вербальних товарних знаків (маніпулятивний аспект) (2017)
Куранова С. І. - Проблеми дослідження мовної особистості у психолінвістиці (2017)
Махоніна Н. Г. - Екстралінгвальні фактори поповнення фразеологічного фонду німецької мови ХХ століття (2017)
Одарчук Н. А. - Способи реалізації імпліцитної відмови у контексті сучасних політичних процесів в Україні, Мірончук Т. А. (2017)
Пальчикова О. О. - Мовна картина світу в англійській та українській фразеології (2017)
Федорова Ю. Г. - Мовна реалізація емотивного концепту задоволення (2017)
Шевченко М. Ю. - Авторська позиція комунікативного медіатора у сучасних французьких статтях (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2017)
Баган М. П. - Експресивність сучасного українськомовного наукового дискурсу: межі можливого (2017)
Бречак О. О. - Прагматичні тригери актуалізації ефекту комічного в українському анекдоті (2017)
Бритвін Д. В. - Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття (2017)
Давидюк Н. О. - Функціональний потенціал хештегів (2017)
Кравченко Н. К. - Этнография речи: категории, результаты, методология, Чхетиани Т.Д. (2017)
Кривенко Г. Л. - Корпусні дослідження дискурсу: становлення, стан і перспективи (2017)
Пуряєва Н. В. - Перший молитовник українською мовою в Наддніпрянській Україні (2017)
Зейналова Т. А. - Особенности образования зоонимов в азербайджанском языке (2017)
Козирєва З. Г. - Розвиток лексико-семантичної групи із загальним значенням "їжа" в староукраїнській мові (2017)
Коробка Г. О. - Лексичні новотвори в сучасній сміховій культурі українців (2017)
Пашинська Л. М. - Детермінологізація як спосіб формування неофразем у сучасному українськомовному мас-медійному просторі (2017)
Слобода Н. В. - Функції графічних інтернаціоналізмів у складі українських комерційних назв (2017)
Усик Л. М. - Одоративна оцінка в семантиці германських і слов’янських фітонімів (2017)
Зайцева О. М. - Морфологічні варіанти в мові українського телебачення як показники взаємозалежності статики й динаміки мовної норми (на матеріалі телепередач за останні 10 років) (2017)
Ибрагимов Я. - Значение и функции послелога аблативного падежа в современном японском языке (в сравнении с современным азербайджанским языком) (2017)
Лепетюха А. В. - Континуум перифразування – синтаксична синонімія в дихотомії мова – мовлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Лопата В. О. - Формально-граматична типологія двоскладних речень із предметними дієсловами звучання неповної особової парадигми (2017)
Спіцина В. Є. - Визначальні фактори впливу на вибір стратегій перекладу філософських творів Х. Арендт (2017)
Баган М. П. - Нова праця про функційні вияви категорії персональності в українській літературній мові. Ясакова Н. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : монографія. Рецензія (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Агросектор України зацікавлений у розширенні двосторонньої співпраці з Норвегією"; - "Стратегія розвитку сільського господарства 2015-2020 підтримана на Нацраді Реформ"; - "Німеччина – лідер за експортом аграрної продукції до України" (2015)
Кравчук В. - Клуб Болоньї: "Механізація агровиробництва нагодує світ" (2015)
Бахур О. - Аналіз конструкції машини для міжрядного обробітку просапних та овочевих культур, Думич В. (2015)
Думич В. - Аналіз конструкцій та результати досліджень мобільної техніки для внесення органіки, Ролько Т. (2015)
Теслюк Г. - Грунтообробний агрегат для роботи в системі Strip-Till, Волик Б., Пугач А., Когут І. (2015)
Поліщук В. - Дослідження параметрів і режимів аерозольного промивання біодизеля, Козак Н., Поліщук О. (2015)
Ясенецький В. - Техніка від ТОВ "Промислова компанія "Пожмашина", Чорношкур В. (2015)
Біліченко В. - Техніка BCS S.p.A. Ferrari від компанії "Смарт Маркет", Сірош К. (2015)
Ясенецький В. - Комплекти для передачі потужності від компанії Bondioli & Pavesi, Чорношкур В. (2015)
Ластовська І. - Ефективність використання замінників молока в умовах інноваційних технологій виробництва яловичини, Луценко М. (2015)
Крутякова В. - Основні підходи до забезпечення якості ентомологічної продукції, Чернова І., Молчанова О., Должикова І. (2015)
Борщ О. - Показники молоковиведення у корів різної вгодованості за різних технологій доїння, Рубан С. (2015)
Ясенецький В. - Новітня зарубіжна і вітчизняна аграрна техніка: День поля в НімАЦ, Чорношкур В. (2015)
Інформаційне повідомлення про підписання договору щодо створення в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого Німецько-українського освітньо-демонстраційного аграрного центру (2015)
Булгаков В. - Міжнародна наукова конференція з сучасних проблем землеробської механіки, Войтюк Д. (2015)
Заришняк А. - Впевнені кроки у майбутнє. Національному науковому центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Національної академії аграрних наук України 85 років, Булгаков В. (2015)
Бойчак М. П. - Досвід організації медичного забезпечення військовослужбовців територіальної зони відповідальності Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Корецька І. В., Гринчук І. Г., Палій С. Р. (2011)
Єжель Н. К. - Аналіз динаміки рівнів первинної і загальної захворюваності державних службовців України в період з 2004 по 2009 роки (2011)
Булах О. Ю. - Аналіз результатів експертного опитування фахівців медичної служби з удосконалення елементів системи лікувально-евакуаційного забезпечення об’єднання в операції, Стриженко В. І., Ричка О. В. (2011)
Лопін Є. Б. - Аналіз деяких аспектів лікувально-діагностичної роботи у військово-медичних клінічних центрах Збройних Cил України (повідомлення перше) (2011)
Левченко Ф. М. - Роль і значення системи військової охорони здоров’я в Збройних Cилах України (2011)
Голик Л. А. - Аналіз захворюваності військовослужбовців військових частин територіальної зони відповідальності головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", Гринчук І. Г. (2011)
Партасюк Н. Ю. - Удосконалення медико-організаційних заходів щодо підвищення прихильності до лікування військовослужбовців, які хворіють на артеріальну гіпертензію (2011)
Бородай О. Л. - Двохпучкова нейлонопластика передньої хрестоподібної звязки з використанням керамічних фіксаторів та фіксаторів із вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу (ВВКМ) при хронічній нестабільності колінного суглобу, Клапчук Ю. В., Погрібний К. М., Антонов А. Б., Бондар С. В. (2011)
Фомін П. Д. - Нерадикальні операції в хірургічному лікуванні гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка, Іванчов П. В. (2011)
Шудрак А. А. - Результати хірургічного лікування хворих на хронічний геморой, Цема Є. В., Уманець О. І., Нечай В. С., Біба О. П. (2011)
Литвиненко О. М. - Лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу з супутньою патологією серцево-судинної системи, Федосенко О. В. (2011)
Черенько Т. М. - Особливості мозкової гемодинаміки у хворих з різними патогенетичними підтипами транзиторних ішемічних атак, Фартушна О. Є. (2011)
Рум’янцев Ю. В. - Аналіз захворюваності кислотозалежними хворобами органів травлення середвійськових фахівців за 2001–2009 роки, Осьодло Г. В., Коваль О. В. (2011)
Лихота А. М. - Основні напрямки диспансерізації і профілактики під час санації порожнини рота у військовослужбовців молодого поповнення, Бродюк В. П., Лихота Т. Ф. (2011)
Сухан І. С. - Вплив регіонарного кровотоку на динаміку після операційного періоду у пацієнтів після кістково-пластичних операцій на нижній щелепі, Лихота А. М., Камалов Р. Х., Козловський С. М. (2011)
Торбін В. Ф. - Гігієнічна характеристика аварій на атомних установках у світі, Хобзей М. К., Левченко О. Є. (2011)
Швець А. В. - Психофізіологічні аспекти професійної діяльності військових зв’язківців: проблеми і шляхи їх вирішення, Ігнатьєва В. О., Озерянський А. А., Мартинюк Г. М. (2011)
Пономаренко М. С. - Науково-практичне обгрунтування кваліфікаційної характеристики для нововведення посади провізора-консультанта сімейної фармації (повідомлення І), Загорій Г. В., Бабський А. А., Шматенко О. П., Трохимчук В. В., Притула Р. Л., Дроздова А. О., Григорук Ю. М., Білоус М. В., Клименко І. В. (2011)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Методичні підходи до розрахунку регіонального обсягу відходів фармацевтичної галузі (2011)
Шматенко О. П. - Маркетингове дослідження інгібіторів фібринолізу,що представленіна фармацевтичному ринку України (2011)
Власенко І. О. - Фармацевтична технологія стоматологічного гелю антимікробної та протизапальної дії, Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Шматенко О. П. (2011)
Бадюк М. І. - Організація лікувально-профілактичного забезпечення у Збройних Cилах України. Організаційні засади диспансеризації військовослужбовців, Солярик В. В., Токарчук В. П., Бадюк Л. М. (2011)
Жаховський В. О. - Особливості медичного забезпечення бойових дій об’єднаного угруповання військ (сил) Російської Федерації в період збройного конфлікту 1994-1996 рр. І в контр-терористичної операції на Північному Кавказі в 1999-2001 рр. (2011)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Україна планує нарощувати експорт сільськогосподарської продукції до ЄС"; - Ефективне управління – запорука сталого розвитку аграрного сектора України; - "Польська модель розвитку сіл може бути застосована в Україні" (2015)
Кравчук В. - Дослідження функціональних можливостей сучасної моделі зернозбирального комбайна фірми "Sampo Rosenlew" – SR-3085 "Superior", Занько М. (2015)
Карпенко М. - Конкурентні безредукторні роторні косарки, Щербина Г. (2015)
Киянець О. - Еволюція від Lemken – навісні плуги Ювель (2015)
Шевчук Р. - Малогабаритний шнековий олійний прес (2015)
Ясенецький В. - Комплектувальні від компанії Bondioli & Pavesi, Чорношкур В., Пономаренко О. (2015)
Литвинюк Л. - Вплив способів сівби на урожайність озимої пшениці (2015)
Шевченко І. - Екологічно безпечна переробка рицини, Троїцька О. (2015)
Литвинюк Л. - Деякі особливості підвищення продуктивності зернозбирального комбайна і покращення родючості грунту (2015)
Говоров О. - Установка для визначення енергоємності перерізування стебел рослин (2015)
Полянський П. - Проектування поршневих кілець з вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів (2015)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку, Чорношкур В., Громадська В., Невзгляденко А. (2015)
Ясенецький В. - Новітня зарубіжна і вітчизняна аграрна техніка: День поля від НімАЦ, Чорношкур В. (2015)
Пантелус Л. - Ближче до клієнта. Агровиробникам Чернігівщини – дилерський центр "під ключ" (2015)
Техніці Claas двічі було присвоєно звання "Машина 2015 року" (2015)
Демо-покази. Краще один раз побачити! (2015)
Інформаційне повідомлення про ХVI Міжнародну наукову конференцію "Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій", присвячену пам’яті академіка Л. В. Погорілого (2015)
Римарук В. - Послуги від ТОВ "АРВП "Техніка" аграрним підприємствам (2015)
Кушнарьову Артуру Сергійовичу – 80! (2015)
Agritechnica-2015: старт у майбутнє (2015)
Назаренко Л. М. - Формування ціннісно-потребнісної сфери особистості у контексті родинно-шкільного виховання: настанови В. О. Сухомлинського та виклики сьогодення (2015)
Оранюк Б. Ю. - Дитина в мережевому спілкуванні як педагогічна проблема (2015)
Пекач К. А. - Технологічний підхід як методологічна основа виховання громадянської відповідальності учнів (2015)
Чуприна Б. В. - Використання національних свят та обрядів у виховному процесі сучасної школи (2015)
Шупік І. Є. - Сучасні виклики військово-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Кондрацька Л. А. - Сучасні дикурси шкільної мистецької дидактики (2015)
Бронетко І. А. - Методичні рекомендації щодо формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами електронного підручника (2015)
Бурак В. І. - Аналіз реформи курсу фізики основної школи (2015)
Вострікова В. В. - Консультативний тренінг як засіб професійного самовизначення учнів загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземних мов (2015)
Радченко О. Я. - Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів засобами підручників (2015)
Раєвська І. М. - Актуалізація ідей В. Сухомлинського у використанні принципу наочності (2015)
Заболотська О. О. - Формування мовленнєвої індивідуальності майбутніх фахівців іноземних мов (2015)
Козловський Ю. М. - Сутність та особливості самостійної наукової роботи аспірантів в умовах вищого навчального закладу, Цюприк А. Я. (2015)
Лаврентьєва О. О. - Компетентнісні основи професійної діяльності майбутнього вчителя фізико-технічного профілю (2015)
Савченко Л. О. - Визначення критеріїв, показників та рівнів якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Яцула Т. В. - Подготовка будущего классного руководителя к взаимодействию с современными школьниками (2015)
Гупка-Макогін Н. І. - Психолінгвістичні особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців сфери міжнародної економіки (2015)
Лебедь Г. М. - Роль соціальної компетентності у формуванні майбутніх програмістів у політехнічних коледжах (2015)
Лимаренко Л. І. - Принципи діяльності студентського театру в системі професійної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Ляшенко У. І. - Наукові підходи до підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2015)
Мазаєва К. В. - Розвиток професійної компетентності вчителя біології під час моделювання навчально-пізнавальних екскурсій (2015)
Монашненко А. М. - Переклад як предмет навчання (2015)
Подозьорова А. В. - Використання веб-квест-технології у процесі формування самооосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків під час вивчення фізики (2015)
Примакова В. В. - Інноваційна підготовка вчителів початкової школи в системі неперервної освіти України (2015)
Самосудова-Грозова О. Б. - Науково-дослідницька діяльність економістів-бакалаврів як чинник формування дослідницької компетентності (2015)
Сізов В. В. - Освітнє (виховне) середовище ВНЗ: методи діагностики та пара метри моделювання (2015)
Смолярчук О. Ф. - Стан навчання англійській мові в університетах Китайської Народної Республіки (2015)
Хмельковська С. В. - Гра як чинник підвищення мотивації навчання майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Якімець Ю. М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців технічного профілю до проектувальної діяльності (2015)
Федяєва В. Л. - Сучасні підходи до підготовки управлінських кадрів за магістерською програмою "Управління навчальним закладом (за типом)", Федяєва М. С. (2015)
Корольова І. І. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки менеджерів освіти (2015)
Одайник C. Ф. - Сучасні освітні технології як основа професіоналізму керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Жорова І. Я. - Модель формування готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями, Криницький Є. А. (2015)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічний потенціал "event-технології" (2015)
Левчук І. Б. - Становлення та розвиток благодійності як одного із напрямків просвітницько-громадської діяльності православних братств Волинської губернії (2015)
Нечипорук Л. І. - Волонтерський загін у загальноосвітньому навчальному закладі: соціально-педагогічний супровід і підтримка (2015)
Петрук Л. П. - Народні традиції як чинник соціалізації дитини дошкільного віку (2015)
Федоруц М. В. - Спортивний туризм як вагомий чинник формування соціальної компетентності старшокласників (2015)
Жорова І. Я. - Організаційно-методичні аспекти атестації педагогічних кадрів (70-80 роки ХХ століття) (2015)
Козловська І. М. - Становлення та розвиток змісту професійно-технічної освіти на засадах інтегративного підходу (2015)
Мешко Г. М. - Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителя: ретроспективний аналіз, Мешко О. І. (2015)
Данилова О. І. - Чинники розвитку професійно-технічної освіти на Півдні України в 1958-1998 рр. (2015)
Кан О. Ю. - Іноземні мови як складова змісту освіти українських університетів ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Кохановська О. В. - Внесок провідних науковців другої половини ХІХ ст. у розвиток природничо-математичної освіти в Україні (2015)
Кузьменко Ю. В. - Висвітлення проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки у навчально-методичній літературі 80-х рр. ХХ ст. (2015)
Мусієнко В. С. - Періодизація розвитку проблеми формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України (1930-1991 рр.) (2015)
Падун Н. О. - Особливості організації виробничого навчання та навчально-виробничої практики в закладах профтехосвіти України (історичний аспект) (2015)
Пушинська А. А. - Формування духу мислення в молодших школярів засобами навчального діалогу в концепції В. Сухомлинського (2015)
Рощін І. Г. - Ретроспективний аналіз процесу формування програмно-інструктивної бази фізичного виховання учнів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2015)
Ткачук М. М. - Європейська педагогічна думка і розвиток ідеї національного виховання в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Абашина В. Н. - Языковые принципы, приемы и средства отображения когнитивного стиля автора (2013)
Андросов В. А. - Концептуализация эмоций в художественном дискурсе Ф. М. Достоевского (на материале романа "Бедные люди") (2013)
Антонюк О. В. - Прізвиська, мотивовані іменами та прізвищами носіїв (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2013)
Бессонова Л. Е. - Когнитивная оппозиция открытость/закрытость в политическом тексте: структурно-семантические особенности и модели организации, Сегал Н. А. (2013)
Брагина Э. Р. - Структурный тип Adj-N атрибутивно-субстантивных моделей двухкомпонентных терминологических словосочетаний в терминологии кибернетики в английском языке в сопоставлении с русским и украинским (2013)
Буданова С. Г. - Концептуализированное понятие "путь/дорога" в народном сознании (на примере русских обрядов и ритуалов) (2013)
Габидуллина А. Р. - Интерпретанта в учебном дискурсе (2013)
Гірняк С. П. - Мовно-культурна ситуація в Галичині кінця ХІХ століття очима Л. Василевського (2013)
Глущенко В. А. - Внутренние закономерности развития языка в курсе "Общее языкознание", Овчаренко В. Н. (2013)
Гусєва А. С. - Комунікативна подія в межах інтернет-блога: прагматичні типи висловлень (2013)
Дроздов О. В. - Лінгвістичний статус моделі перфекта з формою done у мезолекті карибського варіанта англійської мови (2013)
Євтушенко О. В. - Фазове членування дієслівного процесу та його зв’язок зі словотвором у французькій та російській мовах (2013)
Ермакова Н. В. - Девичий альбом как речевой жанр (2013)
Забашта Р. В. - Семантемная организация лексикона и типы номинативных позиций (2013)
Кадырова Л. Д. - Слова-гибриды в масс-медийном дискурсе: деривационные модели и особенности функционирования (2013)
Калугина Т. В. - Компоненты ономасиологического ряда со значением "уступка" (2013)
Карлова Т. Е. - Диахроническая ономасиология: в поисках метода (2013)
Касьяненко Н. Є. - Концепт слово в поетичній картині світу Ліни Костенко (2013)
Колесниченко Е. Л. - Парадоксальные высказывания в комическом дискурсе (на материале произведений М. М. Жванецкого) (2013)
Конюшкевич М. И. - Тенденции в методологии лингвистических исследований (2013)
Кравченко Э. А. - Анаграммирование как прием поэтики сокрытия имени в художественном тексте (2013)
Кравченко О. А. - Сублимирующие интенции в поэзии Вячеслава Иванова (2013)
Куварова Е. К. - О некоторых закономерностях распределения компонентов рассеянного вокатива в эпистолярном тексте (2013)
Курмакаева Н. П. - Безличность и смежные явления в современном русском языке (2013)
Лемеш В. Г. - Сучасні перспективи дослідження гендеру у просторі мас-медіа (2013)
Лисица А. А. - Наименования небесных объектов в английском и немецком языках (2013)
Малышева Е. В. - Специфика коммуникативного поведения участников ритуальной модели тактильного поведения личности (2013)
Мельник Я. Г. - Концепт "дурак" в русском лингвокультурном пространстве (2013)
Меньшиков И. И. - Местоимение как опорное слово главной части сложноподчинённого предложения (2013)
Мозговой В. И. - Когда и как "переводить" имена собственные (2013)
Моисеенко Т. А. - Вербализация игры в русском языке (2013)
Навроцька Н. А. - Методолoгічні основи дослідження семантики дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, в англійській, німецькій, іспанській та українській мовах (2013)
Новосёлова О. В. - Система интерактивных менасивных координат (2013)
Патлач Г. А. - Метафора как средство создания каламбура (2013)
Петров А. В. - Сложные адъективы с колоративным значением: семантико-словообразовательный и психолингвистический аспекты (на материале научных и научно-популярных текстов) (2013)
Піскунов О. В. - Учені Казанської школи про лінгвістичну реконструкцію (2013)
Просяник О. П. - Сущность социальность в теориях Г. Тарда, Э. Дюркгейма и Ф. де Соссюра (2013)
Рыжкович А. Ч. - Потенциал предложной системы языка в выражении темпоральных значений (русско-белорусские языковые параллели) (2013)
Романов А. А. - Комуникативно-функцио-нальная характеристика эмоциогенного фактора вербальной агрессии, Романова Л. А. (2013)
Русенко Т. И. - Лексико-семантическая группа существительных со значением запаха в структуре соответствующего лексико-семантического поля (на материале "Словаря русских народных говоров") (2013)
Сивова Т. В. - Цветовое пространство гексалогии К.Г. Паустовского "Повесть о жизни" (2013)
Сидоренко Е. Н. - Аббревиатурные образования в эргонимии Донетчины (2013)
Синявская О. Е. - Советский нейминг в коммуникативно-функциональном аспекте (2013)
Сырова О. В. - Интертекстемы как средство языковой игры (на примере шуток студентов-филологов) (2013)
Ситнікова Н. Є. - Шляхи формування самоосвітньої компетентності учнів (2013)
Соловей О. Є. - Поезія зупиненого руху (до розуміння базової концептології модернізму в ліриці В. Свідзінського й В. Стуса) (2013)
Соснина Л. В. - Модели универбализаций конструкций с атрибутивным значением (2013)
Ткаченко Є. М. - Топоніми давньотюркського походження із неізафетним змістом (декілька етимологічних пояснень по топонімії Слобожанщини – Ізюм, Єрик – Ярок, Байрак) (2013)
Тукова Т. В. - Эволюция системы современного русского языка: основы методологии (2013)
Филатова Е. В. - Синтагма в интерпретации И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, Филатов В. А. (2013)
Шемелева Т. В. - Дейктичность категории притяжательности в современном русском языке (2013)
Яковенко М. В. - Сопоставительный анализ русских, украинских и английских фамилий отонимного происхождения (2013)
Ярошенко Н. А. - Сочетаемость лексемы вера ‘убежденность в существовании Бога’ в аспекте дискурсивного анализа словообразовательного гнезда (2013)
Моклячук Л. І. - Концептуальні аспекти національної стандартизації органічного сільськогосподарського виробництва, Плаксюк Л. Б. (2015)
Дем’янюк О. С. - Продовольча безпека України в контексті змін клімату (2015)
Коніщук В. В. - Класифікація торфових боліт у розвитку і типології гелоландшафтів (2015)
Рідей Н. М. - Науково-методичне забезпечення комплексного моніторингу агросфери, Кучеренко Ю. А. (2015)
Палапа Н. В. - Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води (2015)
Tertychna O. - Ecological and safe methods of purification of poultry plants sewage, Borodai V., Mineralov O., Stepanov R. (2015)
Шумигай И. В. - Влияние нитратов подземных вод на состояние здоровья населения (2015)
Голубченко В. Ф. - Вміст важких металів у ґрунтах Одеської області, Куліджанов Е. В., Лаптєва О. А. (2015)
Яцук І. П. - Особливості забезпечення мікроелементами ґрунтів України, Панасенко В. М., Науменко А. С., Венглінський М. О., Годинчук Н. В. (2015)
Сайдак Р. В. - Гидротермический режим осушаемых почв в условиях климатических изменений, Дацько М. О. (2015)
Моклячук Л. І. - Особливості природних цеолітів – носіїв мікроелементів у землеробстві, Нікітіна Б. В., Ліщук А. М., Циба М. М. (2015)
Корнілова Н. А. - Морфологічні характеристики кімнатних декоративних рослин за впливу рідких органо-мінеральних добрив, Мінералов О. І., Вагалюк Л. В., Колесник Н. Л. (2015)
Дрегваль О. А. - Вплив мікробного препарату Бактофунгін-LS на персикову попелицю в умовах теплиці, Власенко О. Г., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Заблоцька О. С. - Реакція проростків пшениці озимої на дію мікроелементів (Cu2+, Zn2+, Ni2+) в умовах водної культури, Опанащук Н. М. (2015)
Власюк О. С. - Вплив термінів сівби і норм висіву на забур’яненість і врожайність пшениці озимої (2015)
Бойко А. Л. - Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій, Опришко Н. О., Бойко О. А., Тарасенко Г. А., Орловський А. В., Орловська Г. М., Мороз В. В. (2015)
Дерев’янко С. В. - Антигенні та імуногенні властивості виробничих штамів Porcine teschovirus (2015)
Кириченко А. М. - Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі, Антіпов І. О., Гринчук К. В. (2015)
Винничук Т. С. - Видовой состав почвенной фитопатогенной микофлоры в агроценозе пшеницы озимой, Парминская Л. М. (2015)
Чайка В. М. - Екологічні та фенологічні характеристики комах родини Tortricidae в яблуневих садах, Петрик О. І., Лісовий М. М., Лікар Я. О. (2015)
Glushchenko L. - Medicinal plants adapted to the conditions of Steppe Ukraine: conservation and enrichment of biodiversity, Kir’yan V., Boguslavskiy R. (2015)
Микитин Т. В. - Гніздування та організаційна структура фуражування мурашок у лісових екосистемах Українських Карпат (2015)
Вітаємо лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік (2015)
Анатолію Семеновичу Заришняку – 60 (2015)
Абдулвахид Длшад Нихад - Основные компоненты в структуре долгосрочного прогноза при отборе и организации занятием спортом детей на начальном этапе многолетней подготовки спортсменов (2017)
Ажиппо А. - Развитие гибкости школьников 5 – 6-х классов под влиянием занятий чирлидингом, Бала Т. (2017)
Андрєєва О. - Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання, Головач І., Хрипко І. (2017)
Ашанін В. - Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій, Ровний А., Пасько В., Полторацька Г., Войтенко М. (2017)
Босько В. - Вплив технології початкового навчання плаванню на показники технічної підготовленості дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу (2017)
Гант О. - Профілактика агресивної поведінки у танцювальному дуеті, Ткачов С., Валюх Е. (2017)
Гончаров А. - Уровень физического состояния здоровья и физической подготовленности организма борцов – ветеранов спорта, Рубан Л., Ананченко К. (2017)
Гринько В. - Вплив занять аеробного характеру на спеціальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (секційні заняття) настільний теніс, Куделко В. (2017)
Кизім П. - Вплив класичного танцю на рівень технічної підготовленості спортсменів в акробатичному рок-н-ролі на етапі попередньої базової підготовки, Гуменюк С., Батєєва Н. (2017)
Кийко А. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на показники фізичної підготовленості кваліфікованих альпіністів, Мулик В. (2017)
Луценко Л. - Основополагающие факторы долгосрочных критериев и отбора детей на первом этапе многолетней спортивной подготовки в гимнастических и танцевальных видах спорта, Артемьева Г., Чичкунова М. (2017)
Маленюк Т. - Індивідуальна програма бігової роботи легкоатлеток-стаєрів на заняттях підвищення спортивної майстерності при підготовці до кросового сезону (2017)
Мулик В. - Структура та зміст змагальних програм кваліфікованих спортсменів в акробатичному рок-н-ролі, Луценко Ю., Таран Л. (2017)
Окунь Д. - Исследование взаимосвязи между показателями физической подготовленности и основными элементами техники юных гребцов-слаломистов, Мулик Е. (2017)
Первачук Р. - Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов, Тропин Ю., Романенко В., Чуев А. (2017)
Півень О. - Ефективність побудови навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15 – 17 років протягом річного макроциклу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Дорофєєва Т. (2017)
Таран Л. - Воздействие большой нагрузки аэробного характера с использованием передвижения на лыжероллерах на функциональное состояние организма лыжников-гонщиков 15 – 16 лет (2017)
Тодорова В. - Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки) (2017)
Футорний С. - Сучасні технології, які використовуються в процесі фізичного виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку, Носова Н., Коломієць Т. (2017)
Шутєєв В. - Зміни у підготовленості спортсменів, які займаються легкоатлетичним спринтом в умовах спеціалізованого спортивного клубу (2017)
Бондаренко С. И. - Высокотемпературные сверхпроводники семейства (RE)Ba2Cu3O7– и их применение (Обзор), Коверя В. П., Кревсун А. В., Линк С. И. (2017)
Burmistrov S. N. - On the lifetime of metastable metallic hydrogen, Dubovskii L. B. (2017)
Нацик В. Д. - Туннельно-термоактивационный механизм диффузии вакансий в квантовом кристалле, Смирнов С. Н. (2017)
Gabovich A. M. - How does the break-junction quasiparticle tunnel conductance look like for d-wave superconductors?, Voitenko A. I. (2017)
Bondarenko S. I. - Dynamics of trapped magnetic flux in superconducting FeTe0.65Se0.35, Bludov A. N., Koverya V. P., Link S. I., Sivakov A. G., Timofeev V. P., Gawryluk D. J., Puźniak R., Wiśniewski A. (2017)
Кирман М. В. - Непрерывное и скачкообразное перемагничивание молекулярного ферримагнетика, Васильев Л. А., Моргунов Р. Б. (2017)
Zubov E. - Magnetic and magnetocaloric properties of the La0.9–xAgxMn1.1O3 compounds, Pashchenko A., Nedelko N., Radelytskiy I., Dyakonov K., Krzyżewski A., Ślawska-Waniewska A., Dyakonov V., Szymczak H. (2017)
Ходько А. Т. - Физико-химические процессы в зародышевой растительной ткани при переходе в состояние холодового анабиоза и хранении при температуре жидкого азота, Лысак Ю. С. (2017)
Shubnyi V. O. - Density of states of Dirac–Landau levels in a gapped graphene monolayer under strain gradient, Sharapov S. G. (2017)
Berkutov I. B. - Germanium quantum well with two subbands occupied: kinetic properties, Andrievskii V. V., Komnik Yu. F., Mironov O. A. (2017)
Drobyshev A. - Refractive indices vs deposition temperature of thin films of ethanol, methane and nitrous oxide in the vicinity of their phase transition temperatures, Aldiyarov A., Sokolov D., Shinbayeva A., Tokmoldin N. (2017)
Matyjasik S. - Спонтанная поляризация нестехиометричного сегнетоэлектрика NaNO2 в области низких температур, Шалдин Ю. (2017)
Милославский В. К. - Спектр поглощения тонких пленок твердых растворов KPb2(Cl1–xBrx)5, Коваленко Е. Н., Юнакова О. Н., Юнаков Н. Н. (2017)
Брауде И. С. - Влияние деформации на структуру полиимида ПМ-А при низких температурах, Гальцов Н. Н., Гейдаров В. Г., Кириченко Г. И., Лотоцкая В. А., Плотникова Ю. М. (2017)
Бакай А. С. - О низкотемпературном скольжении по межзеренной границе, Лазарев Н. П. (2017)
Стржемечный М. А. - Уединенная сферическая примесь в кристалле благородных газов, Данчук В. В., Легченкова И. В. (2017)
Колодяжная М. П. - LiCoPO4 — пироэлектрик?, Звягина Г. А., Билыч И. В., Жеков К. Р., Харченко Н. Ф., Филь В. Д. (2017)
Григорчак І. І. - Клатратні напівпровідникові мультифероїки, синтезовані в системі GаSe-NaNO2-FeSO4. Вплив коінтеркаляції, Іващишин Ф. О., Борисюк А. К., Швець Р. Я., Кулик Ю. О. (2017)
Пиза Д. М. - Анализ эффективности адаптивного поляризационного фильтра в условиях одновременного воздействия активных и пассивных помех, Семенов Д. С., Мороз Г. В. (2017)
Ципоренко В. В. - Дослідження швидкодії безпошукового цифрового методу спектрального кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням, Ципоренко В. Г., Хоменко М. Ф. (2017)
Братусь О. В. - Cистема підтримки прийняття рішень з адаптивними блоками відновлення та прогнозування сонячних радіофлюксів (2017)
Вовк С. М. - Метод численного дифференцирования зашумленных данных с выбросами (2017)
Касянчук М. Н. - Построение модифицированной совершенной формы системы остаточных классов с использованием факторизации (2017)
Чопоров С. В. - Гибридное представление сплошных тел с использованием неявных и параметрических функций (2017)
Чуб І. А. - Моделювання надзвичайної ситуації з вибухом хмари газоповітряної суміші, Новожилова М. В., Матухно В. В. (2017)
Гороховатский В. А. - Исследование результативности структурных методов классификации изображений с применением кластерной модели данных, Путятин Е. П., Столяров В. С. (2017)
Журавська І. М. - Синтез маршрутів суб-роїв безпілотних апаратів з використанням нейронної мережі хопфілда для обстеження територій, Мусієнко М. П. (2017)
Коробчинський М. В. - Особливості прогнозування результатів матчів у кіберспорті, Чирун Л. Б., Висоцька В. А., Нич М. О. (2017)
Данильченко А. О. - Розпаралелювання модифікованого u1052 методу гілок та меж для розв’язання задачі про паросполучення зі зникаючими дугами (2017)
Имамвердиев Я. Н. - Обнаружение аномалий в сетевом трафике на основе информативных признаков, Сухостат Л. В. (2017)
Кузьма К. Т. - Обчислювальна технологія перевірки рівня знань на основі методу послідовного аналізу (2017)
Фауре Э. В. - Факториальное кодирование с исправлением ошибок (2017)
Oliinyk A. - Information technology of diagnosis models synthesis based on parallel computing, Subbotin S., Skrupsky S., Lovkin V., Zaiko T. (2017)
Yelmanova E. S. - No-reference quantitative assessment of generalized contrast for complex images, Romanyshyn Y. M. (2017)
Луценко И. А. - Разработка метода верификации критерия для оптимизации операционных процессов с распределенными параметрами, Фомовская Е. В., Оксанич И. Г., Сердюк О. Ю. (2017)
Morkun V. S. - Automatic control of the ore suspension solid phase parameters using high-energy ultrasound, Morkun N. V., Tron V. V. (2017)
Нагорный В. В. - Автоматизированное управление режимами резания на основе прогноза индивидуального ресурса режущего инструмента (2017)
Сафоник А. П. - Дослідження та автоматизація реакторів біологічного очищення стоків при контролі концентрації кисню, Клепач М. І., Таргоній І. М. (2017)
Корнеев С. В. - Операционная система искусственного интеллекта: базовые определения (2016)
Горго Ю. П. - Кібернетично-психофізіологічний підхід до визначення штучного інтелекту (2016)
Агарков А. В. - Виділення рухомих об’єктів на основі використання часових послідовностей (2016)
Ахметшина Л. Г. - Метод адаптивного улучшения слабоконтрастных изображений на основе нечетких преобразований, Егоров А. А. (2016)
Сажок М. М. - Текстонезалежне розпізнавання дикторів із застосуванням іншомовного корпусу, Селюх Р. А., Федорин Д. Я., Юхименко О. А. (2016)
Сергеєв Д. С. - Комп’ютерне моделювання когнітивного аспекту обробки природної мови на основі природно-мовної бази знань (2016)
Шкільняк С. С. - Секвенційні числення логік безкванторно-функціональних рівнів, Волковицький Д. Б. (2016)
Белей О. І. - Побудова індикативної матриці управління в експертній системі торговельного підприємства, Тріль Г. М. (2016)
Кравцов С. Л. - Система дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных культур в масштабе отдельного хозяйства, Голубцов Д. В., Лепесевич Е. В., Лапаник С. А. (2016)
Lazarenko D. V. - Usage of artificial neural networks in the energy sector (2016)
Марголін О. Г. - Система виявлення інформації у текстових повідомленнях користувачів (2016)
Писаренко Ю. В. - Применение концепции создания интеллектуальной системы "Управление_ТЭП" для агротехнологий, изящного садоводства, благоустройства (2016)
Budichenko V. O. - Real-time health monitoring via ECG analysis, Panchenko T. V. (2016)
Афтанюк В. В. - Численное моделирование напряженно-деформированного состояния лопаток судового осевого насоса, Афтанюк А. В. (2017)
Голіков В. А. - Розвиток сучасної теорії і практики технічної експлуатації морського і річкового флоту: концепції, методи, технології, Онищенко О. А. (2017)
Голікова В. В. - Професійно орієнтована мотивація як вагомий чинник і передумова успішної навчально-виробничої діяльності курсантів морських ВНЗ, Шевченко О. І. (2017)
Голикова В. В. - Формирование здоровьесберегающих компетенций - важная задача профессионильной подготовки судовых операторов (2017)
Данилян А. Г. - Совершенствование защиты цилиндровых втулок и блоков цилидров СДВС от кавитационного разрушения, Чимшир В. И. (2017)
Журавльов Ю. І. - Дослідження впливу енергетичних витрат при зношуванні в процесі експлуатації сполучень "вал-підшипник ковзання", Богач В. М. (2017)
Варбанец Р. А - Визначення параметрів робочого процесу головних двигунів т/х "Greifswald" в задачах розробки тренажерів, Кар’янський С. А. (2017)
Кирис А. В. - Вязкостные характеристики технических жидкостей, Гарагуля Б. А. (2017)
Рыжков С. С. - Исследования вариативных схем инерционных сопел для сепарационных градиентных аэрозольных технологий (2017)
Парменова Д. Г. - Конструкция формы корпуса судна, обеспечивающая безопасность мореплавания и повышение энергетической эффективности (2017)
Подмазко О. С. - Експериментальне дослідження насадок упорядкованої структури для суднових апаратів зволоження повітря (2017)
Половинка Э. М. - Моделирование процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля (2017)
Попов В. Г. - Застосування функцій Гріна при математичному моделюванні гідродинаміки потоку в порожнинах охолодження (2017)
Ярошенко В. М. - Ексергетичний метод оцінки ефективності холодильних систем, Кіріс В. О. (2017)
Реферати (2017)
Филюк Г. М. - Особливості реалізації конкурентної політики у країнах з трансформаційною економікою, Фещенко В. П. (2015)
Дрига С. Г. - Політико–економічний аспект "державно–приватного партнерства", Гордiйчук I. С. (2015)
Кустовська О. В. - Елементи механізму управління землями державної та комунальної власності, Франчук Д. О. (2015)
Рябчук О. Г. - Напрями вдосконалення контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб (2015)
Хрупович С. Є. - Доларизація як індикатор економічної нестабільності (2015)
Дрогоруб В. І. - Використання фінансових ресурсів банківськими установами: проблеми ефективності та пріоритетні напрями підвищення (2015)
Дуда М. О. - Поєднання галузевих моделей і моделі "витрати–випуск" при прогнозуванні ВВП (2015)
Петрук І. П. - Антикризове управління як інструмент подолання ірраціональності структури національної економіки (2015)
Щербатенко І. В. - Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні, Слюсар Л. А. (2015)
Пєтухова О. М. - Управління інноваційною діяльністю підприємств: стан, тенденції, теоретико–методологічне забезпечення (2015)
Вакуленко В. Л. - Індустріальні парки як інструмент підвищення інвестиційної привабливості України: проблеми сьогодення (2015)
Садловська І. П. - Рейтингова оцінка в системі стратегічного управління (2015)
Пащенко Ю. Є. - Модернізація автомобільного транспорту як важливої складової транспортної інфраструктури України, Кудрицька Н. В. (2015)
Рогач С. М. - Міжнародний досвід еколого–орієнтованого регулювання сфери природокористування (2015)
Амбросенко О. П. - Механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2015)
Кривокульська Н. М. - Удосконалення організації роботи медичних установ як функції адміністративного менеджменту (2015)
Ніконенко У. М. - Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі (2015)
Нетребська Н. В. - Розробка системи протидії ризикам на підприємстві, Вдовенко І. О. (2015)
Корнілова І. М. - Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації, Ляшенко Т. В. (2015)
Lytvynenko L. L. - Peculiarities of the business process re–engineering in the EU enterprises, Sobkova A. O. (2015)
Беренда Н. І. - Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, Руденко І. С., Постнікова В. С. (2015)
Британська Н. Н. - Аналіз ефективності виробництва засобами економічного моделювання (2015)
Кошельна В. М. - Ресурсно–іміджевий потенціал підприємства: теоретичні аспекти визначення сутності та структури (2015)
Заєць Т. О. - Удосконалення структури капіталу підприємства, Попович Б. І. (2015)
Макаренко Т. Ю. - Опції контролінгу в системі вартісно–орієнтованого управління (2015)
Бєловолова Н. М. - Удосконалення методичних підходів до управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування (2015)
Осадчук О. П. - Функціонування системи управління якістю в контексті теорії життєвого циклу (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування сутності фіскальної плати за користування надрами (2015)
Пенькова О. Г. - Стан та перспективи розвитку зернового виробництва в Україні (2015)
Тимошенко О. В. - Особливості формування брендингової політики підприємств в Україні, Чаплінська Я. В. (2015)
Габрель М. М. - Інвестиційно–просторова узгодженість як умова ефективної ревіталізації та розвитку центральних частин історичних міст, Лисяк Н. М. (2015)
Заїнчковський А. О. - Планування та контроль у системі управління якістю на підприємстві, Труш Ю. Л., Левченко Ю. Г. (2015)
Батажок С. Г. - Проблеми формування доходів місцевих бюджетів за умов підвищення самостійності регіонів (2015)
Богач Ю. А. - Удосконалення системи оцінювання діяльності працівників у медичних установах (2015)
Білоус М. О. - Регулювання соціально–трудових відносин методами соціального партнерства (2015)
Вихідні дані (2015)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи ширины рабочей площадки и длины фронта при концентрации горных работ (2017)
Nesmashny E. A. - Stability evaluation of JSC "YuGOK" eastern pit wall taking into account seismicmass blasting effect, Tkachenko G. I. (2017)
Голик В. И. - Модель оптимизации режимов механохимического выщелачивания, Разоренов Ю. И., Моркун В. С., Мицик М. Ф. (2017)
Гірін В. С. - Сучасний стан електромобільного транспорту та його перспективи в Україні, Гірін І. В. (2017)
Хруцкий А. А. - Метод многокритериальной оптимизации для проектных задач при создании горных машин, Хруцкая О. А. (2017)
Пікільняк А. В. - Розробка системи розпізнавання графітових включень при аналізі мікроструктури чавуну (2017)
Замицький О. В. - Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря в шахтних компресорних установках, Лідер М. Ю. (2017)
Чернюк М. С. - Рішення автоматизації на основі програмного забезпечення wonderware для конверторного виробництва сталі, Тиханський М. П., Єфіменко Л. І. (2017)
Синчук И. О. - О целесообразности применения гидроаккумулирующих миниэлектростанций в комплексе систем электроснабжения горных предприятий (2017)
Шолох М. В. - Економічна оцінка втрат балансово-промислових запасів і розубоження вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі, Сергєєва М. П. (2017)
Тимченко Р. А. - Физические модели подпорных стенок и основания для изучения их контактного взаимодействия, Кришко Д. А., Савенко В. О. (2017)
Сахно С. І. - Аналіз напруженого стану металоконструкцій мостового крана методом кінцевих елементів, Янова Л. О., Пищикова О. В. (2017)
Стовпник С. Н. - Обоснование нового подхода в проектировании временной крепи для условий флишевого сложения геомассива при строительстве бескидского тоннеля, Осипов А. С. (2017)
Скачков А. А. - Исследование особенностей формирования силовых полей взрывного разрушения при дифференцированном энергонасыщении породного массива, Жуков С. А. (2017)
Голик В. И. - Концепция проектирования горных работ с использованием информационного обеспечения, Разоренов Ю. И., Моркун В. С. (2017)
Ступнік М. І. - Удосконалення методики визначення параметрів буровибухових робіт з урахуванням напружено-деформованого стану масиву при його обваленні на похиле оголення, Калініченко В. О., Федько М. Б., Музика І. О., Письменний С. В., Калініченко О. В. (2017)
Савицький О. І. - Нечітка оптимізація керування збагаченням залізної руди з використанням регресійного аналізу, Тимошенко М. А. (2017)
Скляр Л. В. - Технология обогащения шлаков и шламов тепловых электростанций, Прокопчук Д. С. (2017)
Кузнєцов Д. І. - Структура мобільного робота для людей з обмеженими можливостями як частини системи "Розумний дім", Рябчина Л. С., Моцук Н. А., Градовий О. В. (2017)
Білецький В. С. - Порівняльні дослідження статичних змішувачів для приготування бурового розчину, Міщук Ю. С., Маілов Р. І. (2017)
Роєнко А. М. - Аналіз темпів будівництва стволів із застосуванням JAVA-додатку, Харін С. А., Кнуренко В. М. (2017)
Орловський В. М. - Моделювання міцності цементного каменю з полегшеного тампонажного матеріалу, Похилко А. М. (2017)
Доценко І. О. - Актуальні проблеми упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті (2017)
Лапшин О. Є. - Запобіжна пересувна вишка для виконання монтажних робіт в гірничих виробках, Гацький А. К., Гацький І. А. (2017)
Козакевич І. А. - Керування потоками потужності гібридних транспортних засобів, Осадчук Ю. Г., Ільченко Р. А. (2017)
Тиханський М. П. - Узгодження системи керування режимами роботи й системи діагностування технічного стану конвеєра, Єфіменко Л. І., Тиханська А. М. (2017)
Козакевич І. А. - Система керування вентильними реактивними двигунами, Шевченко І. І. (2017)
Горбачов Ю. Г. - Обгрунтування режиму роботи вібраційних приводів пневматичного типу (2017)
Замицький О. В. - Аналіз методів охолодження та утилізації тепла шахтних компресорних установок, Гладун Є. Р. (2017)
Кондратенко М. М. - Аналіз динамічних процесів в стрічці і роликах у момент пуску стрічкового конвеєра для діагностики роликів (2017)
Осіпова А. О. - Енергоефективна автоматизація багатоквартирних будинків на основі технології IoT, Харламенко В. Ю. (2017)
Вусик О. О. - Використання виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу у комплексі технологічних процесів залізорудних кар’єрів, як ідея безвибухової розробки породного масиву, Пижик А. М. (2017)
Назаренко М. В. - Додаткова обробка результатів роботи алгоритмів перспективного планування залізорудних кар’єрів за допомогою методології відновлення інформації, Назаренко Н. В., Шолох С. М. (2017)
Валовой О. І. - Програма випробувань дослідних зразків балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою, Ерьоменко О. Ю., Валовой М. О., Волков С. О. (2017)
Жученко О. А. - Постановка задачі керування процесом випалювання у виробництві вуглецевих виробів, Коротинський А. П. (2017)
Громадский А. С. - Разработка штыревых коронок для бурения компенсационных скважин, Кузьменко Д. И. (2017)
Булах О. В. - Вдосконалення технології збагачення змішаних руд (2017)
Тищенко С. В - Определение импульсного воздействия взрыва скважинного заряда на разрушаемый горный массив, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2017)
Лобов В. Й. - Автоматизоване керування турбомеханізмом, Лобова К. В., Донченко О. І. (2017)
Schwager N. Y. - Working conditions and occupational diseases research at Kryvbas mining enterprises, Zaikina D. P. (2017)
Лобов В. Й. - Вітроенергетична установка для гірничого підприємства, Лобова К. В., Попсуйко Н. В. (2017)
Анотації (2017)
Якимчук М. - Взаємодія науковців та практичних працівників під час професійної підготовки військових прокурорів і слідчих військових прокуратур (2017)
Драган О. - Актуальні питання представництва інтересів держави органами прокуратури при виконанні судових рішень у справах, де боржниками є фізичні особи – підприємці (2017)
Казак О. - Захист прокурором інтересів держави у сфері охорони лісів (2017)
Лісова Н. Столяр Т. - Напрями оптимізації науково-методичного забезпечення діяльності прокуратури України (2017)
Шандула О. - Проблеми створення компенсаторних механізмів в умовах обмеження представницької функції прокуратури (2017)
Козьяков І. Говоруха О. - Реалізація процесуальних прав чи зловживання ними: проблеми диференціації (2017)
Чайковська Н. - Актуальні питання здійснення державного нагляду (контролю) в галузі земельних правовідносин (2017)
Книженко О. - Кримінальна відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу (2017)
Ярмиш Н. - Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування (2017)
Ганова Г. Ізотов О. - Процесуальні і тактичні особливості допиту експерта під час судового розгляду кримінального провадження (2017)
Коваленко Л. - Підготовка до допиту неповнолітнього свідка в судовому кримінальному провадженні (2017)
Нестеренко С. - Обмеження права особи на особисту недоторканність у кримінальному процесі (2017)
Неділько В. - Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (2017)
Загиней З. Гречанюк Р. - Інформація, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, як предмет адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (стаття 172-8 КУпАП) (2017)
Белікова С. Попова В. - Виконавче провадження: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Болгарії (2017)
Конончук А. - Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Пєнязькова О. - Порушення спеціальних правил як ознака складу злочину, передбаченого у статті 239 "Забруднення або псування земель" Кримінального кодексу України (2017)
Предборський В. А. - Перманентне відтворення основної функції тінізаційних процесів (2015)
Беседін В. Ф. - Продуктивність капіталу і напрями її підвищення, Горшкова Н. І., Могілат І. М. (2015)
Рябчук О. Г. - Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм (2015)
Горячева К. С. - Інститути та довготермінове економічне зростання: факти та пояснення (2015)
Щава Р. П. - Ідентифікація характеру фіскальної оптимізації фінансових потоків у світовому просторі (2015)
Вакуленко В. Л. - Особливості державного регулювання пільгового оподаткування в Україні (ТПР, СЕЗ, технопарків та індустріальних парків) (2015)
Білобровенко Т. В. - Необхідність забезпечення протидії фінансовим порушенням при розрахунках за податком на додану вартість (2015)
Анзін Р. О. - Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу (2015)
Задорожня Л. А. - Тенденції оподаткування доходів населення в умовах глобалізації (2015)
Баскаков А. Ю. - Методи та інструменти бюджетного менеджменту в системі бюджетного регулювання (2015)
Задворних С. С. - Модель підвищення ефективності функціонування адміністративних структур щодо забезпечення детінізації фінансових потоків в Україні (2015)
Рудик Р. Я. - Особливості впливу макроекономічних заходів трансформації на боргову політику держави (2015)
Штиль І. В. - Перспективи діяльності саморегулівних організацій на ринку кредитної кооперації в Україні (2015)
Корнієнко О. О. - Вплив основних макроекономічних показників на сучасні міграційні потоки в умовах глобалізації (2015)
Череп А. В. - Створення привабливого інвестиційного клімату як необхідна умова формування національної інвестиційної політики, Савінкова А. В. (2015)
Мусієнко В. Д. - Формування регіональних інноваційних стратегій, Тузніченко О. В. (2015)
Макаренко Т. Є. - Інституалізація франчайзингу – передумова створення інвестиційного середовища (2015)
Мороз О. В. - Аналітична модель дисфункцій ринку молочної продукції в Україні, Карачина Н. П., Лазарчук О. В., Філатова Л. С. (2015)
Рогач С. М. - Методологічні підходи щодо трансформації базисних інститутів у сфері аграрного природокористування України, Левковська Л. В., Добрянська Т. І. (2015)
Тищенко В. М. - Діяльність суб’єктів господарювання у структурі національної економіки (2015)
Бажеріна К. В. - Формування концепції бренду на меблевому ринку України (2015)
Ковбатюк М. В. - Проблеми розвитку підприємств водного транспорту та шляхи їх вирішення в умовах кризи, Шкляр В. В. (2015)
Витвицька У. Я. - Концептуальні основи економічної оцінки активів нафтогазових підприємств (2015)
Мошек Г. Є. - Місія організації як фактор забезпечення її іміджу та конкурентного статусу, Соломко А. С., Ковальчук М. М. (2015)
Ольвінська Ю. О. - Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва (2015)
Абазіна О. А. - Методичні підходи до планування енерговитрат та створення резервів енергоефективності в авіатранспортних підприємствах (2015)
Бєлова Т. Г. - Формування пріоритетів розвитку підприємства на основі форсайтингу, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2015)
Стахурська С. А. - Методичні та практичні підходи до забезпечення процесу здійснення змін в умовах опору (2015)
Бодюк А. В. - Економіко–ресурсний аспект досліджень корисних копалин (2015)
Гончаренко О. Г. - Забезпеченість матеріально–технічним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України та його вплив на економічну ефективність (2015)
Урсолова Ю. О. - Управління фінансовою стійкістю підприємств у нестабільних ринкових умовах, Тимошенко О. В. (2015)
Шаповал О. Ф. - Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві, Коннова Л. О. (2015)
Дуда М. О. - Використання таблиць "витрати–випуск" (міжгалузевий баланс) для аналізу структури і тенденцій розвитку економіки (2015)
Рудь О. В. - Фіскальна ефективність управління податковим боргом у сфері прямого оподаткування (2015)
Мамедова Эльнура Бунят кызы - Управление предприятиями аграрного сектора: акцент на финансовые риски (2015)
Кірільєвніна О. О. - Визначення та оптимізація ІТ–інфраструктури підприємства (2015)
Бєловолова Н. Н. - Моделі комплексного маркетингового дослідження споживачів продукції підприємств (2015)
Пріхно І. М. - Напрями удосконалення функціонування страхового ринку України (2015)
Коба В. В. - Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіаційних послуг, Висоцька І. І. (2015)
Лопушняк Г. С. - Соціально–економічні аспекти розвитку вищої освіти України (2015)
Шевчук О. А. - Діалектика формування імперативів розвитку підприємств (2015)
Масло Р. Є. - Генеза малих міст у сфері міжнародного європейського співробітництва (2015)
Сукач О. М. - Закордонний досвід формування бюджетів за програмами (2015)
Вітковська К. В. - Статистична оцінка впливу факторів на рівень бідності населення (2015)
Шахно А. Ю. - Сучасні проблеми формування та розвитку ринку праці України в кризових умовах, Третяк Н. А (2015)
Панухник О. В. - Вплив фінансового механізму на збалансування економічного розвитку України, Тимошик Н. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Звєряков М. І. - Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання (2017)
Кораблін С. О. - Вашингтонський консенсус: тоді та тепер (2017)
Хуанг Сяоюн - Дослідження шляхів розвитку "стратегії газ’юаня" (2017)
Кіндзерський Ю. В. - Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні (2017)
Плескач В. Л. - Проблеми розвитку електронної комерції в Україні, Затонацька Т. Г., Олексюк Л. В. (2017)
Притуляк Н. М. - Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні (2017)
Талант, натхнення і стратегічне бачення (2017)
Відомий учений-економіст, ефективний управлінець, менеджер самого себе (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Предборський В. А. - Розвиток воєнної економіки як кризового засобу ефективної трансформації економічної структури (2015)
Мартиненко В. П. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо справляння податку на прибуток в Україні, Баранюк В. Ю. (2015)
Филюк Г. М. - Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжного ринків логістичних послуг, Кузнецова М. О. (2015)
Галіцин В. К. - Моніторинг фінансової стійкості банківської системи, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2015)
Колодійчук А. В. - Базові класифікації ризиків розвитку національної економіки (2015)
Шабранська Н. І. - Стратегічне планування в системі державного регулювання, Щукин Б. М. (2015)
Щепіна Т. Г. - Досконалі угоди на біржі, Процюк Д. В. (2015)
Колумбет О. П. - Оборотні матеріальні активи як об’єкт наукового дослідження: бібліометричний аналіз (2015)
Крещенко І. Л. - Планування діяльності органів влади – головних розпорядників бюджетних коштів (2015)
Чукаєва І. К. - Світовий досвід розробки механізмів здійснення інноваційного розвитку інфраструктури систем забезпечення вуглеводнями (2015)
Квасова О. П. - Системний підхід до державного регулювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку (2015)
Коберник І. В. - Концептуальні основи та напрями процесу управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу в контексті становлення в Україні економіки знань (2015)
Осадча О. А. - Моніторинг як складова управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Рибак О. М. - Якість інновацій в сучасних умовах розвитку економіки України, Чміль Н. О. (2015)
Заверюха Л. В. - Концептуальні положення управління інвестиційним проектом (2015)
Васильчак С. В. - Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: стратегічний менеджмент (2015)
Турова Л. Л. - Облік і аудит готівкових коштів, Коршак А. О. (2015)
Череп А. В. - Необхідність формування концепції створення та розвитку бізнес–інкубаторів в Україні, Павленко А. І. (2015)
Шевченко А. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності навчального закладу, Шворак А. С. (2015)
Кудінова А. В. - Сучасні теорії відтворення (2015)
Курило Г. М. - Особливості діяльності венчурних компаній як об’єкт обліку (2015)
Геєць І. О. - Визначення економічної сутності поняття "соконкуренція", Танчик В. В. (2015)
Бережна Л. В. - Практичні аспекти використання методів математичного програмування у моделюванні зовнішньоекономічної діяльності, Снитюк О. І. (2015)
Крилов Д. В. - Економічна доцільність формування цілей інвестиційного проекту промислових підприємств (2015)
Каправий В. В. - Використання ефекту сноба з метою удосконалення маркетингової політики підприємств, що спеціалізуються на виробництві товарів та наданні послуг класу "люкс", Загоруйко М. О. (2015)
Гайдаржийська О. М. - Дослідження теоретичних аспектів реструктуризації капіталу підприємства (2015)
Попрозман Н. В. - Аграрна економіка як стратегічний фактор стабілізації агропромислового виробництва (2015)
Бодюк А. В. - Геолого–вартісні аспекти вивчення надр (2015)
Дем’яненко І. В. - Особливості дивідендної політики підприємств на ринках капіталів, що розвиваються, Лисенко О. В. (2015)
Труш Ю. Л. - Організаційні основи планування якості продукції на підприємстві, Куріньова І. Є. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Проблеми відновлення виробничого потенціалу підприємств машинобудування (2015)
Гудзь Ю. В. - Вплив позикових коштів на фінансовий стан підприємств харчової промисловості, Духновська Л. М. (2015)
Горак О. В. - Теоретико–методичні підходи до формування безпеки економічного розвитку підприємств машинобудування (2015)
Наторіна А. О. - Методичний інструментарій аналізу стратегічних альтернатив підприємства (2015)
Корсун А. С. - Етапи формування лізингових відносин та концепції їх походження (2015)
Минчинська І. В. - Оцінка стану бізнес–середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів (2015)
Білик М. Д. - Розробка фінансової стратегії на підприємстві (2015)
Боровікова М. О. - Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій (2015)
Лазарєва С. Ф. - Управління ризиками ІТ–проектів в Україні в сучасних умовах, Ткаченко М. А. (2015)
Вакуленко В. Л. - Соціально–економічний розвиток Київщини: аналіз сьогодення та шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіону (2015)
Габрель М. М. - До проблеми обґрунтування житлової політики великих міст України, Лисяк Н. М. (2015)
Сігайов А. О. - Еволюція поглядів на соціально–економічну сутність людського розвитку, Шинкарюк О. В. (2015)
Пахомов С. Ю. - Світовий досвід державного регулювання фондового ринку, Лаповський Д. М. (2015)
Іванов Є. І. - Критерії проведення ефективної зовнішньоторговельної політики в умовах кризових тенденцій розвитку глобальної економіки (2015)
Власенко Ю. В. - Інноваційний контекст прискореного розвитку економіки (2015)
Гужва І. Ю. - Механізми активізації участі вітчизняних експортерів у глобальних ланцюгах доданої вартості (2015)
Вихідні дані (2015)
Коберник О. М. - Проектування як теоретико-прикладна основа та інноваційна технологія управління виховним процесом у школі (2016)
Morska L. I. - What should teachers develop in their students – competencies or intelligences? (2016)
Рибалко Л. М. - Формування світогляду молодого покоління як глобальна проблема сучасності (2016)
Бойченко М. А. - Розвиток лідерських якостей обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2016)
Могілевська В. М. - Дитиноцентризм позашкільної педагогіки як важливий фактор зміцнення духовно-моральних цінностей особистості (2016)
Оранюк Б. Ю. - Педагогічні умови формування інформаційної культури учнів у мережевому спілкуванні (2016)
Фасоля О. І. - Створення ефективного навчально-освітнього середовища для екологічної освіти і виховання старшокласників сільської профільної школи (2016)
Вениг Н. Н. - Взаимодействие речевой и языковой компетенций учащихся основной школы (психолингвистический аспект) (2016)
Компаній О. В. - Формування вмінь переказувати тексти учнів 2 і 3 класів на уроках української мови (2016)
Zhernoklieiev I. V. - The usage particularities of innovative foreign experience in professional-practical preparation of future technology teachers in Ukraine (2016)
Zadorozhna I. Р. - Developing language learning strategies and self-evaluation skills as key factors in promoting prospective fl teacher’s autonomy (2016)
Зеленська О. П. - Робота майбутніх бакалаврів юридичного фаху над професійно спрямованою іношомовною лексикою для ровитку навичок усного мовлення (2016)
Мешко Г. М. - Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я (2016)
Плахотнік О. В. - Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи, Слюсаренко Н. В. (2016)
Байдюк Н. В. - Місце і роль осередку гендерної освіти у освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу (2016)
Вінник М. О. - Науково-дослідницька компетентність майбутніх ІТ-фахівців (2016)
Гупка-Макогін Н. І. - Підсистема вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2016)
Долинський Є. В. - Сутність професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в сучасних умовах імплементації Закону України про вищу освіту (2016)
Жерновникова О. А. - Методологічні підходи як підгрунтя дидактичної підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників (2016)
Загнибіда Р. П. - Пoзaaудитopна дiяльнicть як нeвiд’ємна cклaдoва пpoфeciйнoї підготовки фахівців сфери обслуговування (2016)
Куринная А. Ф. - Подготовка учителей-словесников к лингвосинергетической деятельности в системе последипломного педагогического образования (2016)
Лимаренко Л. І. - Перспективи театрально-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у системі професійної освіти (2016)
Моїсеєв С. О. - Структурно-функціональні виміри педагогічної майстерності вчителя загальноосвітньої школи (2016)
Навроцька М. М. - Аналіз сучасного стану розвитку професійного іміджу педагога (2016)
Пасинчук К. М. - Акметехнології в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців із цивільного захисту, Ротар В. Б. (2016)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету шляхом розгляду моральних орієнтирів студентів (2016)
Саган О. В. - Організація проектно-технологічної діяльності педагога як засіб гуманізації освітнього процесу (2016)
Самосудова-Грозова О. Б. - Особливості формування дослідницької компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки (2016)
Стеценко Н. М. - Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки сучасного фахівця (2016)
Федченко Ю. О. - Особливості процесу формування готовності магістрантів педагогічного профілю до професійного саморозвитку у вищих навчальних закладах (2016)
Хом’юк В. В. - Етапи формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2016)
Цимбровська Х. І. - Зміст навчання, спрямований на формування у майбутніх лікарів-педіатрів англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні (2016)
Шумський О. Л. - Організація самостійної роботи студентів (2016)
Юрченко К. М. - Элементы адаптивной технологии обучения и оценивания знаний специалистов службы гражданской защиты, Юрченко В. М., Стась С. В. (2016)
Воронова С. В. - Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до змін (2016)
Фатєєва Е. М. - Управління навчальним процесом у центрі довузівської підготовки як дидактична система (2016)
Черненко Н. М. - Критеріальний апарат оцінювання готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах (2016)
Корнещук В. В. - Піготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з підлітками-девіантами, Волошенко М. О. (2016)
Патик Ю. В. - Результати пілотного дослідження підготовленості працівників соціальних служб до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Кузьменко В. В. - Фізична підготовка старшокласників в умовах реформування української школи (50-ті – 60-ті рр. XХ століття), Рощін І. Г. (2016)
Слюсаренко Н. В. - Періоди розвитку системи формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.), Кузьменко Ю. В. (2016)
Стражнікова І. В. - Характеристика операційно-діяльнісного компоненту процесу навчання в дослідженнях Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Шмалєй С. В. - Ціннісні пріоритети гуманістичної педагогіки, Щербина Т. І. (2016)
Anosova Y. P. - Kherson region teachers’ experience of using informatization in technical education of the Southern Ukraine (based on the experience of Kherson polytechnic college of the Odessa national polytechnic university) (2016)
Біницька К. М. - Формування почуття патріотизму у дітей в дошкільних навчальних закладах України: історико-педагогічний контекст (1930-1980 рр.) (2016)
Кохановська О. В. - Навчально-методична література з природничо-математичних дисциплін (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Кудла М. В. - Дослідження проблеми розвитку початкової школи в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспект (2016)
Розлуцька Г. М. - Аналіз продуктів навчально-методичної роботи вчителів у Закарпатті (1919 – 1938 рр.) (2016)
Султанова Н. В. - Розвиток ідей соціального виховання у вітчиняній теорії та практиці освітньої діяльності інтернатних установ (друга половина ХХ ст.) (2016)
Чижик Т. Г. - Філософсько-культурологічні витоки проблеми розвитку людини (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гаврелюк С. В. - Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной симпатикотонии у лабораторных животных (2017)
Герасименко О. І. - Судово-медичне визначення походження крові лабораторними методами, Герасименко К. О. (2017)
Гула В. І. - Ультраструктурні зміни судин мікроциркуляторного русла шлунка за умов клітинної дегідратації організму (2017)
Довга Н. З. - Ультраструктурні зміни в сітківці ока при корекції паклітаксел-індукованої ретинотоксичності антиоксидантним препаратом (2017)
Завгородняя М. И. - Структурная перестройка кожи крыс под влиянием хронического социального стресса, Смагин В. В., Макеева Л. В., Алиева Е. Г., Сулаева О. Н. (2017)
Казанцева І. О. - Біосумісність мембран в діалізній терапії, Беспалова О. Я. (2017)
Козар В. В. - Показники метаболічної ендотоксемії в оваріоектомованих щурів із метаболічним синдромом та за умов фармакологічної корекції, Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Горбенко Н. І., Кудря М. Я., Яременко Ф. Г. (2017)
Коленченко О. О. - Структурно-функціональні зміни в стінці товстого кишечника за умов введення глутамату натрію, Фалаєєва T. М., Берегова Т. В., Курик О. Г. (2017)
Лазарик О. Л. - Морфологічні зміни клітинного складу слизової оболонки товстої кишки після накладання різних видів анастомозів в експерименті, Стеблянко В. В., Григор'єва О. А. (2017)
Любченко О. В. - Вплив препаратів антибактеріальної дії на показники мінералізації пульпи на тлі карієсогенного раціону у експериментальних тварин, Северин Л. В. (2017)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на показники кардіо- та системної гемодинаміки при хронічній серцевій недостатності у кролів (2017)
Пелин Е. - Клетки диффузной эндокринной системы (ДЭС) эндометрия матки интактных крыс в разных фазах эстрального цикла, Глоба Т., Дарий А., Глоба Л. (2017)
Тополенко Т. А. - Интенсивность распределения рецепторов к лектину завязи пшеницы в яичках крыс после введения женских половых гормонов во втором и третьем периодах беременности, Матвейшина Т. Н. (2017)
Фоміна Л. В. - Морфологічні зміни у міокарді щурів в умовах інфузійної корекції експериментальної опікової хвороби, Радьога Р. В. (2017)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін ультразвукових показників підшлункової залози при механічній травмі, Коробко І. С., Золотаревський Р. С. (2017)
Колупаев С. М. - Выбор тактики ведения больных после экстракорпоральной ударо-волновой литотрипсии, Савенков В. И. (2017)
Лазирський В. О. - Хірургічна тактика лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунку (2017)
Латогуз С. И. - Комбинированная медикаментозная и немедикаментозная коррекция аритмий, а также метаболических, нейрогуморальных и гемодинамических нарушений при них (2017)
Лядова Т. І. - Дослідження динаміки показників імунної відповіді у хворих на ВЕБ-інфекцію , Волобуєва О. В., Загороднєва О. В., Гаміловська А. П. (2017)
Popova L. - Interrelation between Thyroid Hormones, Catecholamines, Neuroticism and Physical Aggression in Men with High and Middle Neuroticism Levels, Vasylyeva I., Nakonechna O. (2017)
Радомская Т. Ю. - Структурно-функциональные особенности сердечнососудистой системы у молодых лиц с повышенным пульсовым артериальным давлением, Саливон-Гончаренко А. А., Качан И. С., Пахомова С. П. (2017)
Сулаєва О. М. - Зв'язок поліморфізму IL-6 -174g>c з цукровим діабетом 2 типу, Гончаров С. В., Ларін О. С., Дігтяр Н. І., Герасименко Н. Д. (2017)
Черненко О. В. - Зв'язок ТТГ і тиреоїдних гормонів з розвитком раку щитоподібної залози, Шаповал Н. О., Антонюк М. М., Огризько Т. В., Сулаєва О. М. (2017)
Білецька Е. М. - Порівняльна оцінка рівнів остеоасоційованого мікроелементу міді у кістковій тканині за умов впливу свинцю в макро- та наноаквахелатній формі на тварин в експериментальних умовах, Калінічева В. В. (2017)
Зайцев В. В. - Оцінка канцерогенних ризиків від споживання водопровідної води у м. Дніпро та у м. Кам`янське, Рублевська Н. І., Красота Т. В., Баннікова Я. В., Підберезна І. І. (2017)
Позмогова Н. В. - Вплив постуральних поз на автономні модуляції вегетативної нервової системи осіб похилого віку (2017)
Кондратюк В. М. - Вивчення кінетики виділення протимікробної речовини з полімерних композицій мікробіологічним методом в поєднанні з математичним аналізом, Ковальчук В. П., Бектимірова Р. М., Фомін О. О. (2017)
Лашкул З. В. - Порівняльний аналіз факторів ризику у чоловіків та жінок працездатного віку, хворих на гіпертонічну хворобу, Курочка В. Л., Бібик І. Г., Чемирисов В. В., Авраменко В. С. (2017)
Біда А. В. - Динаміка маркерів запалення у ротовій рідині хворих на хронічну герпетичну інфекцію після дентальної імплантації у віддалених термінах спостереження, Романова Ю. Г. (2017)
Komskiy M. - Integral Indicator of the Local Status Complexity of Maxillofacial Localization Pyoinflammatory Process, Drozdov O., Buzoveria A., Makoqon M. (2017)
Остапко О. І. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності профілактики карієсу постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку, Голубєва І. М., Воєвода О. О. (2017)
Чистякова Г. Г. - Влияние стеклоиономерных цементов на изменение химического состава дентина коронки зубов, Петрук А. А. (2017)
Navarchuk N. - New Communicative Educational Tools Usage in the Study of Human Anatomy, Guzik O. (2017)
Назарова Д. І. - Тестування як один з методів об’єктивізації оцінювання студентів, Крамар С. Б., Савочкіна М. В., Шевченко І. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського