Аранчій В. І. Аранчій В. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва та переробки олійних культур в Україні, Перетятько І. В. Перетятько І. В. (2013)
Штимер Л. Т. Штимер Л. Т. - Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України (2013)
Мірошниченко К. М. Мірошниченко К. М. - Основні проблеми розвитку маркетингу на переробних підприємствах борошномельної галузі в сучасних умовах господарювання (2013)
Коваленко Н. В. Коваленко Н. В. - Забезпечення балансу інтересів суб’єктів інвестиційного процесу як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємства, Мархайчук М. М. Мархайчук М. М. (2013)
Єрмакова А. О. Єрмакова А. О. - Методичні підходи до діагностики і аналізу економічної стійкості борошномельних підприємств (2013)
Бондар Ю. А. Бондар Ю. А. - Впровадження екологічного аудиту в Україні (2013)
Гайдамака О. М. Гайдамака О. М. - Формування дорадчими службами інформаційного простору в аграрному секторі економіки України, Лебідь В. М. Лебідь В. М. (2013)
Гонтова Н. В. Гонтова Н. В. - Дослідження циклічності процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку (2013)
Ляшенко В. І. Ляшенко В. І. - Європейська система моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання в Україні, Землянкін А. І. Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Підоричева І. Ю. (2013)
Тараненко І. В. Тараненко І. В. - Вплив інноваційного маркетингу на дифузію інновацій та конкурентоспроможність в глобальній економіці, Таранець Є. І. Таранець Є. І. (2013)
Матросова Л. М. Матросова Л. М. - Інноваційний розвиток економіки (2013)
Ковальчук В. В. Ковальчук В. В. - Деякі аспекти удосконалення системи енергоменеджменту в Україні, Яринчак О. П. Яринчак О. П. (2013)
Хитра О. В. Хитра О. В. - Особливості функціонування креативних команд у сучасних умовах господарювання, Кобилянко Т. В. Кобилянко Т. В. (2013)
Полковников С. А. - Социодинамика как фактор формирования технологического уклада (2013)
Сочинська-Сибірцева І. М. Сочинська-Сибірцева І. М. - Вдосконалення технології управління персоналом на машинобудівних підприємствах (2013)
Придка П. П. - Лісові насадження Українського Розточчя: поширення та лісівничо-таксаційна характеристика, Дебринюк Ю. М. (2013)
Кузьович В. С. - Посівні якості насіння Larix L. у лісових насадженнях Тернопільської області (2013)
Юськевич Т. В. - Щільність деревини лісових хвойних видів України, Тереля І. П. (2013)
Євтушевський М. Н. - Чисельність лося (Alces alces L.) та сировина для його живлення в Україні, Маменко О. М. (2013)
Wrzesińska E. - Potencjał allelopatyczny wyciągów wodnych z rozłogów perzu w stosunku do siewek pszenicy ozimej i żyta, Bartocha K., Komorowska A., Bashutska U. (2013)
Жежкун А. М. - Особливості реконструкції малоцінних молодняків Східного Полісся (2013)
Запливана Ю. А. - Вивчення онтогенезу видів і сортів роду Heuchera L. (2013)
Ференц Н. М. - Сypripedium calceolus L. у лісових екосистемах природного заповідника "Розточчя" та на прилеглих територіях, Хомин І. Г. (2013)
Штогрин А. С. - Поширення та лісівничо-таксаційна характеристика насаджень псевдотсуги тисолистої в Українських Карпатах, Яцик Р. М. (2013)
Борщевський М. О. - Морозостійкість Rhus typhina L. в екотопах із різним ступенем антропогенної трансформації, Китаєв О. І. (2013)
Дудюк В. С. - Аналіз фінансового стану лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ, Дегтяр О. Р. (2013)
Тарасевич О. В. - Трав'яні адвентивні види рослин – загроза для лісовідновлення та лісових екосистем у Житомирському Поліссі, Орлов О. О. (2013)
Геник Я. В. - Сукцесії рослинності на посттехногенних територіях зони діяльності Яворівського Державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", Заячук В. Я. (2013)
Угрюмов С. А. - Экологически чистые плитные материалы конструкционного назначения из древесных отходов, Осетров А. В. (2013)
Душанова Т. В. - Екологічне оцінювання забруднення ґрунту важкими металами як показника інтенсивності техногенного впливу на внутрішнє середовище підприємства (2013)
Шевченко Г. С. - Теоретико-методологічні засади еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів (2013)
Кузик А. Д. - Вплив радіальних і латеральних потоків на пожежонебезпечні властивості лісового середовища (2013)
Мілашовська О. І. - Роль та місце екскурсійної діяльності у розвитку релігійного туризму на Закарпатті, Удовенко А. М. (2013)
Малахова С. О. - Сільський зелений туризм – основа розвитку туристичної індустрії Закарпаття, Радомський С. С. (2013)
Мартинців М. П. - Розрахунок тягово-несних канатів трелювальних лісотранспортних установок, Дерефінка І. С. (2013)
Чорній З. П. - Кінетика наростання центрів забарвлення в іонних кристалах. ІІ. Генерація MA+- центрів, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2013)
Іванців Р. Д. - Методи дослідження поверхні зразка за допомогою атомно-силового мікроскопу на основі кантелівера механічного типу, Дупак Б. П. (2013)
Дорундяк Л. М. - Встановлення впливу негерметичності бункера на експлуатаційні характеристики циклона (2013)
Ольховий І. М. - Порівняльна оцінка витривалості вала за уточненими та наближеними геометричними характеристиками поперечного перерізу, Дзюба Л. Ф., Ліщинська Х. І. (2013)
Андрусейко О. Б. - Склади зберігання пиломатеріалів: особливості прийняття управлінських рішень при організації процесу гасіння пожежі, Грицюк Ю. І. (2013)
Кшивецький Б. Я. - Розрахунок коефіцієнтів, що враховують породу деревини під час прогнозування міцності термопластичних клейових з'єднань (2013)
Шевчук Я. В. - Ефективність впровадження державних програм і їх вплив на структурну перебудову економіки країни, Шевчук О. І. (2013)
Бабійчук Т. П. - Проблеми стабільності національної грошової одиниці України в сучасних умовах (2013)
Бородіна Н. З. - Бюджетування – сучасний інструмент фінансового управління діяльності підприємств (2013)
Городня Т. А. - Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, Кузик Т. А. (2013)
Волкова Н. И. - Комплекс механизмов кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в Украине, Волкова В. В. (2013)
Городня Т. А. - Діагностика фінансового стану підприємства, Явтуховська І. В. (2013)
Дацко О. Б. - Аналіз виробництва та споживання м'яса на одну особу в Україні (2013)
Дуляба Н. І. - Сутність, роль та значення показника собівартості продукції в управлінні виробництвом, Ільницька Т. А. (2013)
Заблоцький М. Б. - Ліберальна фінансово-ринкова регулятивна система і причини кризи перевиробництва (2013)
Колісник Г. М. - Сутність системи стратегічного управління витратами підприємницьких структур в умовах конкуренції (2013)
Корнєєв М. В. - Фінансові потоки окремих суб'єктів ринку в умовах переходу до фінансової економіки (2013)
Костишин О. О. - Економічний механізм регулювання землекористування в Україні, Стойко Н. Є. (2013)
Крамченко Р. А. - Інтерпретація змісту та принципи організації фінансів домогосподарств (2013)
Машика Ю. В. - Проблеми та рівень безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу (2013)
Польовський А. М. - Дослідження міжнародної лісової політики щодо припинення торгівлі незаконно заготовленою деревиною (2013)
Прошак Г. В. - Інституційна база розвитку людського капіталу України (2013)
Святенко І. М. - Елементи облікової політики підприємств (2013)
Сизоненко О. А. - Види аудиторських послуг: теорія, практика, тенденції змін, Харькова А. К. (2013)
Смолінський В. Б. - Інноваційне оновлення аграрної галузі на основі кластерного підходу (2013)
Городня Т. А. - Впровадження інновацій у діяльність підприємства, Гриншпун Г. А. (2013)
Ступень О. І. - Раціональне відтворення засобів виробництва у сільському господарстві (2013)
Шевченко С. Г. - Територіальна щільність як елемент регіонального управління (2013)
Беспалько Р. І. - Інвестиційна привабливість земель сільськогосподарського призначення в Україні, Воронюк Ю. Ю. (2013)
Динька О. П. - Еколого-економічна ефективність енергетичного використання лісових ресурсів у контексті сучасної парадигми сталого розвитку (2013)
Перун Н. Я. - Проблеми формування регіональної екологічної мережі Львівщини (2013)
Горбан І. М. - Оцінка ефективності управління торговельною діяльністю: методи і інструменти прийняття рішень (2013)
Поберейко Б. П. - Визначення допустимих перепадів вологи у висушуваних пиломатеріалах із врахуванням міцності деревини, Флуд Л. О., Гончар Т. М., Лесишин І. М. (2013)
Вовк Ю. Я. - Формування моделі організаційно-інформаційної підтримки управління знаннями промислового підприємства (2013)
Жумік О. В. - Розрахунок ймовірності банкрутства українських страховиків, Стадник Ю. А. (2013)
Сорока Р. С. - Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності, Рондяк Р. І. (2013)
Мельник С. І. - Сучасні підходи до моделювання системи економічної безпеки комерційного банку (2013)
Гаврилів Р. І. - Визначення гідравлічного опору циклонів засобами комп'ютерного моделювання Solid Works Flow Simulation, Майструк В. В., Тимура О. О., Кухар О. М. (2013)
Дендюк М. В. - Математичне моделювання розповсюдження забруднювальних речовин у річках, Сало М. Ф., Тарасюк О. Л. (2013)
Кишакевич Б. Ю. - Визначення освіти як економічна категорія, Михаць С. О., Дицьо С. В. (2013)
Врублевська О. В. - Проектування результатів навчання на засадах компетентнісного підходу (2013)
Агеев М. С. - Значение интеллектуализации и компетенций в формировании образовательных стандартов по специальности эксплуатация судовых энергетических установок (2013)
Гоблик-Маркович Н. М. - Географія фестивалів Закарпаття, Капустей М. І. (2013)
Горностай О. Б. - Розвиток професійних захворювань в Україні (2013)
Вйонцек О. С. - Регіональні науково-освітні центри – механізм сфери обміну знаннями (2013)
До відома авторів статей (2013)
Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" кандидата технічних наук генерал-майора Артеменка А.М. (2012)
Гамора В. В. - До питання подальшого розвитку форм та способів застосування Повітряних Сил Збройних Сил України, Пєвцов Г. В., Коваль В. В. (2012)
Загорка О. М. - До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мережецентричній війні, Колесников В. О., Коваль В. В., Загорка І. О. (2012)
Романченко І. С. - Обґрунтування вибору критеріїв раціональності кількісно-якісного складу повітряної компоненти міжвидового збройного угруповання, Котов О. Б. (2012)
Жарик О. М. - Показники і критерії оцінки ефективності прикриття важливих державних об’єктів і угрупувань військ (сил) (2012)
Ярош С. П. - Структурні представлення розвідувально-управляючої інформаційної системи протиповітряної оборони, Закутін К. В. (2012)
Кремешний О. І. - Основні аспекти розрахунку вартості застосування військ (сил), Бойко Р. В., Добровольский Ю. Ф., Семененко О. М. (2012)
Башинський К. В. - Критеріальне структурування і формалізація оцінювання вибраної множини альтернатив багатофункціональних бойових авіаційних комплексів (2012)
Ленець В. Г. - Методика відбору літака первинної підготовки льотчиків Повітряних Сил України, Полонський Ю. І., Єрилкін А. Г., Онипченко П. М. (2012)
Барабаш О. В. - Експериментальна ідентифікація моделі конструктивної панелі при синтезі адаптивної системи управління віброакустичним навантаженням, Пекуровський Г. В. (2012)
Хращевський Р. В. - Реалізація принципів координації в системі планування розподілу повітряного простору (2012)
Мурасов Р. К. - Методика розрахунку імовірності успішної посадки літака (2012)
Ланецький Б. М. - Розробка науково-методичних положень щодо попереднього обґрунтування кількісно-якісного складу зенітного ракетного озброєння угруповання зенітних ракетних військ, Лук’янчук В. В., Васильєв В. А., Коваль І. В. (2012)
Новіченко С. В. - Обґрунтування показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів, Нечитайло С. В., Єрдяков В. Г., Косенко В. П., Савельєв А. А. (2012)
Скорик А. Б. - Анализ особенностей построение современных систем самонаведения ЗУР и ракет воздух-воздух с радиокоррекцией, Грицына Н. Т., Кириченко Д. Ю., Снаговский В. И. (2012)
Бєлавін О. В. - Експериментально-розрахунковий метод оцінки параметрів зон виявлення первинних та вторинних РЛС, Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2012)
Ковальчук А. А. - Уточненная оценка параметра эквивалентной флуктуационной характеристики дискриминатора, Садовый К. В., Сосунов А. А. (2012)
Кольцов Р. Ю. - Оцінка статистичних показників ефективності багатоканального виявляча на основі одного з алгоритмів високого розрізнення, Лєнков Є. С., Лоза В. М., Семибаламут К. М. (2012)
Коржов А. Н. - К вопросу о защите радиотехнических систем приморского базирования от непрерывных сложных помех (2012)
Ткаченко В. Н. - Параметризация задачи определения координат источника радиоизлучения комплексами пассивной радиолокации, Мануйленко Р. И., Хашан Т. С., Пантеев Р. Л. (2012)
Ткачук К. І. - Радіолокаційні характеристики літака BOEING-737 (2012)
Барсов В. И. - Применение полиномиальной модулярной системы счисления для повышения эффективности функционирования сети пакетной прерывистой связи (2012)
Барсуков А. Н. - Использование Dt-статистики в задаче обнаружения хаотического сигнала, искаженного шумом, Ященок В. Ж., Парфило В. В. (2012)
Васюта К. С. - Фрактальная модуляция в радиосвязи, Барсуков А. Н., Озеров С. В., Зоц Ф. Ф. (2012)
Карлов В. Д. - Разработка процедуры оценки опасности оперативно-тактической обстановки, Павленко М. А., Королюк Н. А. (2012)
Обидин Д. Н. - Концепция обеспечения функциональной устойчивости распределенной интеллектуализированой системы управления (2012)
Польщиков К. А. - Метод нейро-нечеткого управления интенсивностью отправки данных узлами-источниками в мобильной радиосети специального назначения (2012)
Смирнов А. А. - Исследование известных методов синтеза дискретных сигналов (2012)
Субач И. Ю. - Управління розподілом потоків даних в інформаційно-телекомунікаційних мережах (2012)
Ткаченко А. Л. - Использование нечеткого регулятора в телекоммуникационных системах с коммутацией пакетов для борьбы с перегрузкой (2012)
Пєвцов Г. В. - Обрис автоматизованої системи оцінювання та забезпечення електромагнітної сумісності угруповання радіоелектронних засобів, Лупандін В. А., Мегельбей Г. В., Мегельбей В. В. (2012)
Лєнков С. В. - Обґрунтування способу зняття діагностичної інформації для електромагнітного методу діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв, Шкуліпа П. А. (2012)
Закіров С. В. - Методика оцінки імовірності виконання завдання системою радіоелектронної боротьби (2012)
Кононов Б. Т. - Защита систем электроснабжения комплексов вооружения и военной техники от электромагнитного оружия, Мушаров А. А. (2012)
Шаповалов А. В. - Использование модели конечномерного пространственного беспорядка для локализации искусственных объектов на цифровых изображениях (2012)
Коваль А. В. - Имитационная модель боевых действий и её применение для выбора вооружения оперирующей группировки войск (2012)
Залкин С. В. - Влияние информационно-психологических воздействий на боевую готовность подразделений (2012)
Резников Ю. В. - Требования к точности координатных определений аппаратуры спутниковой навигации космических аппаратов видовой разведки (2012)
Роговець М. А. - Алгоритмічне забезпечення підготовки операторів постів радіомоніторингу, Шуренок В. А., Гребенюк О. П., Чумакевич В. О., Кремешний О. І. (2012)
Бутенко О. С. - Формирование шкалы оценок состояния экологических объектов по данным аэрокосмических исследований (2012)
Журавлев А. А. - Обоснование значения площади достоверного поражения целей средствами поражения, оснащенными осколочно-фугасными боеприпасами, Орлов С. В. (2012)
Рогозін І. В. - Моделювання впливу негерметичності в пневматичному приводі гальмівної системи засобу рухомості (2012)
Тишко С. О. - Спосіб контролю метрологічних характеристик вимірювальної системи для визначення координат, Смоляр В. Г. (2012)
Шворов С. А. - Математичний апарат організації пересування мобільних роботів з розпізнаванням перешкод (2012)
Поляков С. Ю. - Ігрове навчання як спосіб підвищення і розвитку творчих здібностей курсантів вищих військових навчальних закладів (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Бабий С. М. - Моделирование процесса последовательных испытаний серийных изделий на надежность. І. Организация процесса последовательных испытаний, Шевченко А. В., Алаа Мохаммед Абдул-Хади (2013)
Банзак О. В. - Методика проектирования цифрового гамма-спектрометра, Карпенко О. В., Маслов О. В. (2013)
Бескоровайный В. В. - Модификация метода направленного перебора для оптимизации топологии систем с регулярным распределением элементов, Соболева Е. В. (2013)
Бортновський С. А. - Розробка пристрою канального та програмного обміну цифрової інформації між ПЕОМ та абонентами комплексу засобів автоматизації при використанні її у складі АКП ЗРС и ЗРК, Хаджибудінов С. Р., Колпак П. В., Бондаренко С. В., Гаврентюк О. В. (2013)
Васюта К. С. - MIMO РЛС, основанная на применении ортогональных хаотических сигналов в сетецентрической системе ПВО, Зоц Ф. Ф., Ковалевский С. Н. (2013)
Власенко Н. В. - Исследование свойств трансформированных инвариантных признаковых описаний на базе ортогональных преобразований (2013)
Водчиць О. Г. - Оцінка раціональної кількості структурних ланок інженерно-авіаційної служби при підготовці авіаційної техніки до польотів з використанням моделі масового обслуговування, Єгоров С. Н., Павільч В. М., Карпенко Г. М. (2013)
Волк М. А. - Анализ распределенных имитационных моделей с оптимистическими алгоритмами синхронизации, Гридель Р. Н., Ал Шиблак М. (2013)
Гунченко Ю. О. - Аналітична модель функціонування обчислювальної мережі тренажерно-моделюючої системи підготовки підрозділів спеціального призначення, Гончарук А. А., Шворов А. С. (2013)
Дружинин Е. А. - Особенности массовой модели беспилотного летательного аппарата, Крицкий Д. Н., Захарчук А. И. (2013)
Жердєв М. К. - Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів діагностування, Лєнков С. В., Шкуліпа П. А. (2013)
Живицький М. Г. - Синтез структури повітряного простору вільних маршрутів (2013)
Зюкин В. Ф. - Требования к удалению имитаторов активных помех при полигонных испытаниях РЛС, Свистунов Д. Ю., Белавин А. В. (2013)
Каргин А. А. - Метод локализации информативных областей на основе низкоуровневых характеристик изображения, Сергиенко А. В., Пятикоп Е. Е., Плескачевская В. С. (2013)
Карлов В. Д. - Деякі аспекти локації маловисотних цілей за межами дальності прямої видимості над морем, Меленті Є. О., Шейгас О. К., Петрушенко В. М. (2013)
Ковтунов А. Л. - Методы вторичной обработки радиолокаци-онной информации в обзорных РЛС, использующих прямоугольную систему координат с применением сверхширокополосных сигналов, Лещенко С. П., Закиров З. З., Батуринський М. П. (2013)
Кольцов Р. Ю. - Повышение эффективности радиолокации целей в приземном слое на основе применения пространственных фильтров селекции, Лєнков Є. С., Лоза В. М. (2013)
Кононов В. Б. - Використання волоконно-оптичного інтерферометра Фабрі-Перо при здійсненні повірки засобів вимірювальної техніки військового призначення, Котляр С. С. (2013)
Корнієнко Л. Г. - Кутові характеристики сфокусованого імпульсного поля модульної фазованої антенної решітки з керованим фазо-частотним розподілом безперервних сигналів (2013)
Куркин Д. А. - Робастный метод оценивания взаимной задержки сигналов, Роенко А. А., Лукин В. В. (2013)
Матвєєва О. Л. - Зміна якості вуглеводневих палив для газотурбінних двигунів в умовах "життєвого циклу" (2013)
Мачехин Ю. П. - Энтропийный анализ динамических переменных, Курской Ю. С. (2013)
Обод І. І. - Пропускна спроможність відповідачів запитальних систем передачі польотної інформації, Шевцова В. В. (2013)
Очкуренко О. В. - Автоматичне виявлення пуску протирадіолокаційних ракет, Таршин В. А., Кузнєцов О. Л., Бойко Д. В., Дейнеко М. М. (2013)
Павленко М. А. - Удосконалення інформаційної моделі відображення метеообстановки на пункті управління повітряним рухом, Підлипська В. С., Довбня О. В., Ніколенко О. М. (2013)
Синяева О. В. - Новая методика обработки результатов экспериментов и автоматического построения математической модели исследуемого объекта, Завгородний А. А., Журавский А. А., Курпа Л. И., Старец Г. А. (2013)
Федорчук Д. Л. - Концепція використання нейронних мереж для аналізу космічної обстановки, Лаврінчук О. В. (2013)
Ященок В. Ж. - Канал передачи на борт самолета сигналов управления с использованием канала "ПАР-АРК" и малогабаритной наземной радиостанции Р-809М2 (2013)
Галицкий О. Ф. - Влияние концепции сетецентрических войн на развитие систем наведения ЗУР и ракет воздух-воздух (2013)
Носик А. М. - Метод формализации знаний о возможных вариантах действий воздушного противника, спрогнозированных в ходе подготовки к ведению боевых действий, Перепелица О. В., Бодяк О. С. (2013)
Бондар І. О. - Методика удосконалення процесу обробки авторського оригіналу, Гула К. В. (2013)
Власенко А. Н. - Иерархическая нечетко-вероятностная модель в задачах управления рисками, Кучеренко Е. И. (2013)
Гороховатский А. В. - Автоматизация выделения заголовка по изображению документа, Передрий Е. О. (2013)
Budaghyan L. - Verification of restricted EA-equivalence for vectorial boolean functions, Kazymyrov O. (2013)
Гусятин М. В. - Построение плоской кривой методом сферической интерполяции в задачах компьютерной графики, Гусятин В. М. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Задача рачительной хозяйки, Столярук Д. Б. (2013)
Краснобаев В. А. - Методы сравнения чисел, представленных в классе вычетов, Загуменная Е. В., Маврина М. А., Курчанов В. Н. (2013)
Romanova T. - Phi-functions for oriented composed 3D-objects, Rublev B., Bashuk A., Sinyavin V. (2013)
Панкратов А. В. - Информационная система решения оптимизационной задачи размещения произвольных неориентированных 2D-объектов (2013)
Антонов А. В. - Вариант эффективной реализации метода построения хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организацией вычислений, Бзот В. Б. (2013)
Лысенко И. В. - Подход к модифицированию подключей для криптоалгоритма ГОСТ 28147-89 в зависимости от преобразуемых данных (2013)
Евланов М. В. - Обобщенная модель фреймворка функционального сервиса информационной системы, Никитюк В. А. (2013)
Корниенко В. И. - Линейное предсказание в системе конфиденциальной телефонной связи по АТМ-сети, Герасина А. В. (2013)
Лосев Ю. И. - Показатель эффективности системы управления компьютерной сетью, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат. (2013)
Обод И. И. - Сравнительный анализ методов множественного доступа в мобильных информационных сетях, Кинан Арус. (2013)
Политько Е. И. - Метод формальной верификации UMC: UML Model Checking, Тарасюк О. М., Горбенко А. В. (2013)
Смеляков С. В. - Методика стохастичного тестування складних програмних комплексів наборами детермінованих тестів великої потужності, Смеляков К. С., Дуденко С. В., Калачова В. В., Смірнов А. О. (2013)
Штомпель Н. А. - Выбор метода модуляции в волоконно-оптических телекоммуникационных системах (2013)
Вовкодав О. В. - Модель реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження в процесі реабілітації після неускладненого інфаркту міокарда, Пасічник Р. М., Левицька Л. В. (2013)
Лапта С. С. - Имитационное моделирование инсулинемии для создания автоматизированной системы диагностики (2013)
Андрейчіков О. О. - Дослідження й оптимізація бізнес-процесу "реалізації та обліку балансу електроенергії виробничої ділянки енергопостачальної компанії" на імітаційних моделях, Гуца О. М., Українець О. Г. (2013)
Гордеев А. А. - Динамика применения технологий дистанционного банковского обслуживания банками Украины: анализ веб-ресурсов, Семенченко А. М. (2013)
Гущин И. К. - Сравнительный анализ существующих методов управления производственными процессами в мелкосерийном многономенклатурном производстве (2013)
Косенко Н. В. - Система поддержки принятия решений по управлению трудовыми ресурсами проекта (2013)
Буданов П. Ф. - Синергетический подход к разработке модели принятия решения оперативным персоналом АЭС в нештатных ситуациях, Бровко К. Ю. (2013)
Дзисюк О. В. - Екологічний моніторинг стану регіонів військової діяльності штатними засобами вимірювальної техніки військ, Козлов В. Є., Козлов Ю. В. (2013)
Орехова А. А. - Информационная технология оценивания безопасности человеко-машинных интерфейсов информационно-управляющих систем (2013)
Ковтун И. В. - Сравнительная оценка результатов сжатия и восстановления изображений с помощью межкад-рового полиадического кодирования длин серий и других существующих методов (2013)
Поморцева Е. Е. - Использование электронных учебных ресурсов в дистанционном обучении (2013)
Чуприна А. С. - Модель взаимодействия вузов с предприятиями (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Содержание (2006)
Ершов С. В. - Численное исследование и аэродинамическое усовершенствование турбины высокого давления, Русанов А. В., Яковлев В. А. (2006)
Лоян А. В. - Математическая модель диссипативных процессов в плазме в условиях существенной нестационарности и неоднородности, Нестеренко С. Ю. (2006)
Радченко Р. Н. - Автоматизированные системы регулирования судовых установок кондиционирования воздуха (2006)
Минячихин А. В. - Применение испарительных панелей для системы охлаждения входного воздуха газотурбинного привода, Петухов И. И., Сорогин Ф. Г., Турна Р. Ю. (2006)
Поляков И. В. - Анализ параметров течения в межтурбинном переходном канале с использованием численного моделирования, Ремизов А. Е. (2006)
Мингазов Б. Г. - Влияние автотурбулизации на скорость турбулентного распространения пламени, Шарафутдинов Д. Х. (2006)
Еникеев Г. Г. - Математическая модель расчета эффективности роторных воздухоочистителей ВРД (2006)
Долматов Д. А. - Молекулярные эффекты при горении гетерогенной смеси в камерах сгорания ГТД (2006)
Богомолов Е. Н. - Исследование особенностей течения потока воздуха в кольцевых диффузорных каналах газотурбинных двигателей, Кащеев А. В. (2006)
Ищук В. П. - Регулирование отрицательной тяги силовой установки транспортного самолета (2006)
Древецький В. В. - Система автоматичного управління процесом підготовки палива до згоряння в двигунах (2006)
Ткач М. Р. - Обобщенные характеристики газотурбинных энергетических установок специализированных технологических судов (2006)
Билека Б. Д. - Теплоиспользующие установки газоперекачивающих станций с эффективными конденсаторными контурами, Горин В. В., Радченко Н. И., Сирота А. А. (2006)
Матвеенко В. Т. - Результаты исследования характеристик циклов газотурбинных двигателей с промежуточным подогревом газа и турбиной перерасширения, Очеретяный В. А., Андриец А. Г. (2006)
Угрюмова Е. М. - Системное совершенствование элементов газотурбинных двигателей методом обратных задач, Солдатенко М. Ю., Соколов А. Ю., Угрюмов М. Л. (2006)
Мусаткин Н. Ф. - Влияние параметров парциального подвода рабочего тела на КПД многоступенчатых осевых малоразмерных турбин, Радько В. М. (2006)
Котов А. В. - Совершенствование осевой турбины ГТД с выносной камерой сгорания, Осипов Е. В., Усатенко А. А. (2006)
Сербин С. И. - Исследование механизмов образования оксидов азота в камере сгорания газотурбинной установки "Водолей”, Мостипаненко А. Б. (2006)
Филоненко А. А. - Определение источника повышенных пульсаций давления на входе в камеру сгорания газотурбинного двигателя, Бережной В. Ю., Дегтярев О. Д., Кудин М. М. (2006)
Алёхин С. А. - Вспомогательная силовая установка наземного транспортного средства, Краюшкин И. А., Попов Г. К., Фальков В. И. (2006)
Парсаданов И. В. - Компенсация погрешности при регистрации давления в цилиндре ДВС пьезокерамическим датчиком, Мешков Д. В., Прохоренко А. А. (2006)
Грицюк А. В. - Опыт применения позисторной керамики в устройствах локального предпускового подогрева узлов и систем автотракторного дизеля, Демиденко Д. В., Белоус А. Г., Ступин Ю. Д. (2006)
Ходак М. О. - Експериментальні випробування та прогнозування характеристик абразивної зносостоійкості матеріалів авіаційних ГТД, Вишневський О. А. (2006)
Червонюк В. В. - О возможности разработки абсолютно устойчивых систем управления (новый принцип управления) (2006)
Распопов Е. В. - Интеллектуальная система запуска авиационного ГТД, Куликов Г. Г., Фатиков В. С., Арьков В. Ю. (2006)
Волков Д. И. - Имитация двигательных и самолётных агрегатов при стендовых испытаниях авиационных двигателей, Качура В. А., Разладский А. А. (2006)
Кулалаев В. В. - Методика определения влияния полей искусственных тепловых помех на параметры оптических систем самонаведения, Кулалаев А. В. (2006)
Шостак И. В. - Применение логических моделей представления знаний в интеллектуальных компонентах систем управления машиностроительными предприятиями, Палун О. В., Бастеев Д. А. (2006)
Концевич А. Г. - Обоснование выбора СУБД и структуры БД, применяемой в системе диагностики ГТД (2006)
Костюк В. Е. - Проверка достоверности математической модели многофазного разгонного сопла, Бугаенко О. М., Гусев Ю. А., Скляров А. В. (2006)
Юрченко Д. Д. - Анализ гидродинамики и теплообмена в канале охлаждения лопатки ГТД на основе трехмерной CFD-модели в сопряженной постановке, Круковский П. Г. (2006)
Епифанов К. С. - Управление стартовой системой термостатирования космического ракетного комплекса, Чайка Д. В., Рузайкин В. И. (2006)
Тарасенко А. И. - Нелинейная динамическая модель судового газотурбинного двигателя (2006)
Туркин И. Б. - Проблемно-ориентированный язык для описания технологических процессов испытаний сложных технических систем, Лучшев П. А. (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Дебринюк М. Ю. - Дуб червоний (Quercus rubra L. ) у лісових насадженнях Страдчівського НВЛК: поширення та лісівничо-таксаційна характеристика, Придка П. П. (2013)
Андреєва В. В. - Стан сосни звичайної в умовах посиленого антропогенного тиску (2013)
Ведмідь М. М. - Стан соснових насаджень на староорних землях в умовах Корюківсько-Щорського фізико-географічного району, Лук'янець В. А., Головач Р. В., Лозицький В. Г. (2013)
Поліщук О. П. - Вплив різних конструкцій лісових смуг на вологість орного шару ґрунту (2013)
Вантюх І. В. - Поширення та ресурси Arnica montana L. на території Закарпатської області (2013)
Коваль С. А. - Вплив росторегулятивної речовини на вихід обкорінених стеблових живців ялини канадської (форма конічна) (2013)
Крилов Я. І. - Меліоративна характеристика лісової підстилки дубових протиерозійних насаджень (2013)
Марно-Куца О. Ю. - Особливості реконструкції скверу "молодіжний" в Умані (2013)
Миколайко І. І. - Біологічні особливості вегетативної продуктивності Hippophae rhamnoides L. в агроекологічних умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Пукман В. В. - Моделі динаміки основних морфологічних показників крон дерев клена-явора яворових деревостанів Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2013)
Штогрин А. С. - Кількісні і якісні параметри шишок та насіння у рамет псевдотсуги тисолистної на клоновій насінній плантації в Передкарпатті (2013)
Другак В. М. - Екологія землекористування в системі суспільних земельних інтересів України (2013)
Чумак П. Я. - Екологічно безпечний захист рослин від інвазійних шкідливих організмів в умовах міста, Ковальчук В. П. (2013)
Челядин Л. І. - Техногенні відходи та їх перетворення у будівельні матеріали (2013)
Геник Я. В. - Критерії оцінювання ефективності фітомеліорації порушених екосистем (2013)
Bury M. - Possibilities of cultivation and use of Sorghum and Sudan grass hybrids (Sorghum bicolor (L. ) Moench) as a biogas source in North-West Poland, Hury G., Możdżer E., Kuglarz K., Amroży B., Bashutska U. (2013)
Борис Н. М. - Управління екологічною безпекою експортної діяльності підприємств лісового господарства за умов сталого природокористування (2013)
Леко Т. Б. - Стан і перспективи запобігання лісовим пожежам в Україні (2013)
Триснюк В. М. - Модельне дослідження важких металів екосистеми Тернопільського ставу, Триснюк Т. В. (2013)
Стадник М. М. - Підхід до визначення концентрації залишкових напружень у тілах з пружними тунельними включеннями, Горбачевський І. Я. (2013)
Чорній З. П. - Кінетика наростання центрів забарвлення в іонних кристалах. IV. F-центри в кристалах CaF2-O2-, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В., Онуфрів Р. О. (2013)
Дейнека А. М. - Ефективність планування заходів з охорони праці на лісогосподарських підприємствах на основі оцінювання ризику виробничого травматизму, Степанишин В. М. (2013)
Кіндзера Д. П. - Дослідження процесу формування паливних брикетів із рослинної сировини та визначення їх характеристик, Атаманюк В. М., Госовський Р. Р., Мотіль І. М. (2013)
Стасюк В. В. - Адаптивний метод руху безпілотних літальних апаратів у маловідомому просторі (2013)
Турянський Р. І. - Аналіз конструктивних особливостей монтажно-демонтажного обладнання підвісних канатних лісотранспортних систем і методів його розрахунку (2013)
Кульчицький Я. В. - Теоретико-методологічні засади типологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації, Кульчицький Б. В. (2013)
Васильчак С. В. - Сутність і особливості стратегічного управління в сільськогосподарському виробництві, Гундза К. Я. (2013)
Черничко Т. В. - Прибуток як основний показник оцінювання ефективності економічної діяльності, Тороні М. І. (2013)
Місюк М. В. - Визначальні соціально-економічні напрями розвитку регіонального ринку м'ясо-молочної продукції (2013)
Сердюк В. М. - Комплекс ключових інструментів управління фінансовою діяльністю малого підприємства, Акаєва Т. Ш. (2013)
Гачек Т. Т. - Форми і методи впливу держави на розвиток малого бізнесу в Україні (2013)
Голуб Н. Ю. - Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання, Худоба К. В. (2013)
Дацко О. Б. - Сучасні тенденції державної підтримки сільськогосподарських підприємств з виробництва м'яса (2013)
Диндин М. Л. - Перспективи розвитку вівчарства у сільськогосподарських підприємствах західних областей України (2013)
Дуда С. Т. - Методичні основи оцінювання виробничого потенціалу підприємства, Танцюра А. О. (2013)
Кабаці Б. І. - Теоретичні аспекти дослідження впливу фінансово-кредитного механізму регулювання на економічне зростання (2013)
Кибич Г. П. - Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням регулярних лізингових платежів (2013)
Ковалишин В. Р. - Аналіз типових невідповідностей господарської діяльності лісових підприємств України вимогам стандарту FSC, які виникають у процесі сертифікації лісів (2013)
Косцик Р. С. - Витрати підприємств на комерціалізацію інноваційної продукції (2013)
Красніков Д. А. - Сучасні наслідки лібералізаційної стратегії економічного розвитку Туреччини (2013)
Маслиган О. О. - Специфіка організаційної регламентації розвитку підприємств рекреації та туризму у межах кластера (2013)
Олексюк М. I. - Ризики та загрози функціонування торговельних підприємств фармацевтичного ринку України (2013)
Попівняк О. М. - Методичні підходи до оцінювання фінансового забезпечення депресивних територій (2013)
Проскура К. П. - Вплив адміністрування податків на забезпечення достатнього рівня податкових надходжень (2013)
Романик О. Р. - Вдосконалення банківського нагляду і регулювання діяльності вітчизняних банків відповідно до міжнародних стандартів (2013)
Руденко З. М. - Аналіз впливу грошово-кредитної політики Національного Банку України на банківську систему (на прикладі Львівського регіону) (2013)
Савіцька О. П. - Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації, Цоньо В. В. (2013)
Стоянов Г. С. - Раціональна та критична моделі розвитку кредитних спілок в обґрунтуванні підвищення їх ефективної діяльності (2013)
Чернін О. Я. - Детермінанти формування товарної політики підприємства: вплив на систему облікового відображення товарів (2013)
Шкварчук Л. О. - Акціонування як ефективний метод фінансування будівництва транспортної інфраструктури, Гамалій В. Т. (2013)
Поберейко Б. П. - Визначення компонентів тензора дисипації деревини (2013)
Матковський Р. Б. - Використання BVAR моделей для прогнозування основних макроекономічних показників розвитку економіки України, Хомош Ю. С. (2013)
Шабатура Ю. В. - Математичні моделі оцінювання динамічних властивостей системи управління напрямком руху модифікованих військових колісних засобів, Залипка В. Д. (2013)
Вовк Ю. Я. - Процес управління знаннями підприємства та його особливості (2013)
Березький О. М. - Дослідження похибки перетворення контурів біомедичних зображень (2013)
Яцишин В. В. - Метод забезпечення якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу, Харченко О. Г., Пастух О. А., Боднарчук І. О. (2013)
Карпінський Б. А. - Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І, Григоренко В. О. (2013)
Пархуць Л. В. - Досвід та методологія ландшафтного планування в Українських Карпатах, Шеремета З. Ю., Мельничук С. М. (2013)
Слюсаренко В. Є. - Вплив партнерських відносин держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства на розв'язання соціально-економічних проблем (2013)
Телішевська О. Б. - Фактори, які визначають витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємства (2013)
До відома авторів статей (2013)
Тітул (2009)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на симметричном соединении коаксиальной линии и прямоугольного волновода, Ткаченко А. А., Ткаченко А. А. (2009)
Марыкивский О. Е. - Математическая модель проволочного первичного преобразователя проходящего излучения (2009)
Михайлов А. Г. - Моделирование структурных схем измерителей расхода топлива, Сарамолки А. Р. (2009)
Мегельбей В. В. - Задача оптимального распределения энергетических (временных) ресурсов многофункциональной РЛС между режимами ее работы, Кадубенко С. В., Мегельбей A. В. (2009)
Попов А. В. - Разработка метода построения негауссовских статистических моделей экспериментальных данных, Колесник И. Н. (2009)
Матоушек З. - Анализ измерений электромагнитного излучения мобильных телефонов, Якуб Й., Шостронек М. (2009)
Кошовий М. Д. - Оптимальне планування експериментів при дослідженні переносних діелькометричних вологомірів, Заболотний О. В., Костенко О. М. (2009)
Цеховський М. В. - Застосування автоматизованих засобів при контролі кута відхилення рульової поверхні літака (2009)
Писаренок Г. Г. - Оценка потенциальной точности определения координат объектов по информации глобальных спутниковых радионавигационных систем и мобильных систем связи, Дейнеко В. Н., Бондаренко А. Л., Поляков А. В. (2009)
Сиващенко С. И. - Разделение хаотических и периодических последовательностей на основе использования алгоритма интерполяции (2009)
Суббота А. М. - Система управления ветроэнергетической установкой, Дыбская И. Ю., Заболотный А. В. (2009)
Гусятин В. М. - Неравномерное разбиение триангулированных поверхностей в задачах синтеза изображений методом обратного трассирования, Сорокин Р. В. (2009)
Тулякова Н. О. - Применение "растущего на месте" КИХ-гибридного медианного фильтра для удаления нелинейного тренда ЭКГ (2009)
Довбиш А. С. - Інтелектуальна система діагностування онкопатологій, Чекалов О. П., Мартиненко С. С. (2009)
Дорохов О. В. - Сегментація на фармацевтичному ринку в умовах невизначеності, Чернов В. Г., Дорохова Л. П. (2009)
Шелехов І. В. - Дослідження впливу параметрів гібридного алгоритму на функціональну ефективність навчання системи підтримки прийняття рішень, Дзюба О. О. (2009)
Петриченко А. В. - Разработка модели представления структур электронных документов с абсолютным позиционированием элементов, Моспан Е. А. (2009)
Долгов Ю. А. - Математическое моделирование методом многомерных точечных распределений, Долгов А. Ю., Столяренко Ю. А. (2009)
Соколов А. Ю. - Методы формирования параметров пространственного движения объекта на основе обработки визуальной информации, Хуссейн Ватик М. (2009)
Павленко В. Н. - Ситуационное управление как способ построения индивидуальной траектории обучения, Шевель В. В., Визиряко С. П. (2009)
Кобрін В. М. - Інформаційна технологія з прогнозування значень основних параметрів зони можливого ураження ймовірної пожежі в природній екологічний системі внаслідок впливу теплового випромінювання, Клеєвська В. Л. (2009)
Демидов Б. А. - Методический подход к оцениванию риска модернизации образцов вооружения и военной техники в условиях нестохастической неопределенности, Науменко М. В., Хмелевская О. А. (2009)
Красников В. Н. - Управление транспортными рисками на основе энтропийного подхода, Лукьяненко Н. А. (2009)
Яшина Е. С. - Планирование портфеля научно-технических проектов с использованием аналогичных технических и управленческих решений, Лутай Л. Н. (2009)
Попов А. В. - Моделирование корпоративной системы управления современным предприятием, Западня К. О. (2009)
Попов В. А. - Модель управления производством на основе теории динамических систем, Калантыря И. А. (2009)
Губка Н. С. - Структуризация информационных потоков на фазах жизненного цикла инновационного проекта, Малеева О. В. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Буковецька Ю. І. - Основні тенденції розвитку сектору високотехнологічних продуктів у країнах-членах ЄС (2013)
Квактун О. О. - Інвестиційна діяльність на міжнародних фінансових ринках в умовах світової кризи, Чала В. С. (2013)
Орловська Ю. В. - Вплив глобалізації на міжнародну конкурентоспроможність країн в системі світових фінансів, Вовк М. С. (2013)
Relina I. - Large-scale projects management in international business activity, Goncharova K., Varlamova O. (2013)
Тараненко І. В. - Концепція та методика оцінки інноваційної конкурентоспроможності країн (2013)
Ткаченко О. Г. - Концептуальні особливості системно - структурного розвитку зовнішньоекономічної сфери національного господарства (2013)
Богачев С. В. - Модернизация коммунального хозяйства городов и органы местного самоуправления, Кавыршина В. А. (2013)
Іващенко А. І. - Теоретичні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні (2013)
Іляш О. І. - Системне підґрунтя реалізації державою пріоритетних напрямів відтворення трудового потенціалу та забезпечення соціальної безпеки України, Гринкевич С. С. (2013)
Сєвка В. Г. - Наукові засади забезпечення відтворення економічного потенціалу житлового будівництва (2013)
Бобанич А. І. - Джерела наповнення фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2013)
Гладчук О. М. - Інформаційна відкритість небанківських фінансових інститутів в Україні, Кучерівська С. С. (2013)
Здреник В. С. - Класифікація фінансових інвестицій для цілей обліку і контролю: проблеми та перспективи (2013)
Малышенко К. А. - Базовые принципы использования событийного анализа для характеристики фондового рынка (2013)
Пахомова Е. С. - Эволюция подходов к исследованию экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов (2013)
Іванова О. М. - Оцінка ефективності управління інформаційними потоками туристичних підприємств (2013)
Касян С. Я. - Маркетингові комунікації у процесі формування конкурентних переваг підприємств (2013)
Лункіна Т. І. - Особливості формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, Мачильська Л. В., Хабіров В. Р. (2013)
Небава М. І. - Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі шляхом формування механізму управління інноваційною діяльністю, Шалагай Ю. О. (2013)
Примуш Ю. С. - Оцінка впливу зовнішніх факторів на стадії життєвого циклу будівельного підприємства (2013)
Селіванова Н. М. - Формування системи управління витратами інноваційно-активного підприємства (2013)
Соловьев В. П. - Управління розвитком інноваційно-активного підприємства, Слободянюк І. С. (2013)
Бойко Є. О. - Передумови переходу України до концепції сталого розвитку (2013)
Семак Б. Б. - Використання міжнародних екологічних стандартів у менеджменті текстильних підприємств України (2013)
Дугінець Г. В. - Особливості викладання дисципліни "Міжнародна економічна статистика", Вертелецька О. М. (2013)
Horunzhak N. M. - Aspects of organization of the estimate formation of the higher educational establishment (2013)
Титул (2009)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на несимметричном соединении коаксиальной линии и прямоугольного многомодового волновода, Ткаченко А. А. (2009)
Лукин В. В. - Исследование потенциальной эффективности фильтрации изображений на основе дискретного косинусного преобразования, Пономаренко Н. Н., Февралев Д. В. (2009)
Печенин В. В. - Система частотно-фазовой автоподстройки на основе синхронизированного автогенератора с двухвходовым управлением, Сарамолки А. Р. (2009)
Борцова М. В. - Моделирование поляриметических сигналов, отраженных подстилающей поверхностью, с учетом параметров радиолокационной станции, Попов А. В. (2009)
Поспєлов Б. Б. - Оптимізація обробки в мімо-системах в умовах використання різних видів модуляції та дії зовнішніх завад, Чечоткін Д. Л., Штангей С. В. (2009)
Борзяк Н. Г. - Измерительный преобразователь давления на основе ударного возбуждения электростатического MEMS-преобразователя (2009)
Кобзєв А. В. - Аналіз сучасного стану переносних (портативних) засобів радіомоніторингу, Романенко В. В., Риб’як А. С. (2009)
Рвачёв В. А. - Оптимальное определение целевых функций иерархической многоуровневой системы (2009)
Селищев В. С. - Особенности процедуры вычисления атомарной радиальной базисной функции Plop(x1, x2) (2009)
Васильева И. К. - О влиянии корреляции признаков на длительность последовательной процедуры распознавания (2009)
Гурьева Н. С. - Разработка информационной модели процесса цветовоспроизведения в полиграфических системах, Кулишова Н. Е. (2009)
Попов В. А. - Анализ моделей систем дистанционного обучения на основе теории дискретных систем, Олексенко А. И. (2009)
Чухрай А. Г. - Об одном методе проверки профессиональных умений алгоритмизации (2009)
Федорович О. Є. - Комп’ютерна система дистанційного навчання та оцінювання знань на базі технології SCADA, Прохоров О. В., Головань К. В. (2009)
Каптур В. А. - Метод мінімізації службової інформації при тунелюванні ip-навантаження, Добровольський Є. В., Яніна О. О. (2009)
Кириченко Л. О. - Оценивание самоподобия стохастического временного ряда методом вейвлет-анализа, Дейнеко Ж. В. (2009)
Красовская И. Г. - Метод распознавания патологических форм эритроцитов по их векторному изображению (2009)
Божко Д. В. - Оценка эффективности предложенных моделей и методов управления проектами технологической подготовки производства наукоемкой техники, Илюшко В. М., Божко В. П. (2009)
Добряк В. С. - Повышение качества подготовки специалистов за счет реализации образовательных проектов, Мазорчук М. С., Радивоненко О. С. (2009)
Чередниченко О. Ю. - Технология управления развитием высшего образования на основе внебюджетного финансирования, Лютенко И. В. (2009)
Латкин М. А. - Системная модель управления проектами предприятия, Прончаков Ю. Л., Олуреми Аёкунле Фашаде (2009)
Попов В. А. - Задача комбинаторной оптимизации в управлении предприятием на основе генетического алгоритма, Бердочник А. В. (2009)
Западня К. О. - Логистический подход для обоснования и выбора поставщиков распределенного производства, Писклова Т. С. (2009)
Яшина Е. С. - Декомпозиция опыта прошлых разработок при создании новых образцов авиационной техники, Лутай Л. Н. (2009)
Малеева О. В. - Организационно-функциональная модель проекта утилизации сложной техники, Белоконь Ю. А. (2009)
Дорохов О. В. - Оцінка проектних ризиків з використанням нечітких умовних тверджень, Чернов В. Г., Дорохова Л. П. (2009)
Назаренко Т. Н. - Моделирование коммуникационных процессов в инновационных технических проектах (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Содержание (2006)
Нікітин Ю. О. - Новий підхід до управління створенням легковагих матеріалів (2006)
Кравцов В. І. - Просторове деформування гнучких елементів змінної жорсткості, що обертаються, Недбайло О. М., Дубовенко С. В. (2006)
Войтенко С. А. - Исследование зависимости скорости роста усталостных трещин от степени предварительной пластической деформации, Покатов О. В., Маркович С. Е., Фандеев В. Н. (2006)
Игнатович С. Р. - Контроль качества поверхности деталей с использованием бесконтактного профилометра, Закиев И. М., Закиев В. И. (2006)
Горин В. В. - Оптимальное проектирование конденсаторов с внутриканальным фазовым переходом холодильного агента (2006)
Кошелев Н. Н. - Оптимизационные исследования W-BA катода для СПД-20 (2006)
Петров А. В. - Определение динамических характеристик бандажированных рабочих лопаток вентиляторов авиационных ГТД с учетом контактного взаимодействия в соединениях (2006)
Денисюк В. Н. - Оценка напряженного состояния рабочей лопатки турбомашины, находящЕйся в поле течения неоднородного потока газа, Лапотко В. М., Кухтин Ю. П., Меркулов В. М. (2006)
Миргород В. Ф. - Динамические характеристики системы измерения давления в контуре регулирования πк, Грудинкин В. М. (2006)
Кулагин С. Н. - Численное моделирование процессов в холловском двигателе, Хитько А. В., Дубовик Л. Г. (2006)
Петухов А. Н. - Частотные характеристики и формы колебаний монокристаллических образцов и охлаждаемых лопаток турбин с различной кристаллографической ориентацией, Голубовский Е. Р., Басов К. А. (2006)
Шатохин В. Ф. - Колебания ротора турбоагрегата при нестационарном кинематическом воздействии. Метод расчета, Циммерман С. Д. (2006)
Thouverez F. - Periodic solution analysis of a rotor-stator contact nonlinear problem, Sarrouy E. (2006)
Коровин Б. Б. - Методы прогнозирования и контроля вибронагруженности лопаток КНД авиационных ГТД при испытаниях и в эксплуатации (2006)
Мельник В. М. - Інжекція акустичної енергії та її вплив на імпедансні конструкції двигунів, Карачун В. В., Баранова І. Г., Шадріна О. С. (2006)
Laine J. -P. - Cracked structure response on external harmonic excitation, Kharyton V. (2006)
Воробьев Ю. С. - Колебания бандажированного рабочего колеса ГТД, Дьяконенко К. Ю., Романенко В. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2006)
Михайлов А. Л. - Способ определения областей конечно-элементной модели ротора ГТД с различной погрешностью расчетов параметров вибраций, Воинова В. В. (2006)
Придорожный Р. П. - Влияние монтажного натяга на напряженно-деформированное состояние турбинной лопатки и потерю натяга по полкам в процессе эксплуатации, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2006)
Василенко Г. А. - Жесткость плунжера и работоспособность пары трения плунжера с цилиндром аксиально-плунжерного насоса, Малюшкин С. А. (2006)
Веремеенко И. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния и оптимизация элементов конструкций проточного тракта гидротурбин, Кантор Б. Я., Медведовская Т. Ф., Ржевская И. Е., Андрющенко С. А. (2006)
Повгородний В. О. - Определение температурных напряжений и перемещений ротора цилиндра высокого давления паровой турбины (2006)
Демидович Е. В. - Тепловой режим роликоподшипников, работающих в условиях проскальзывания, Арасланов А. М., Зайдейнштейн Г. И., Маливанов Н. Н. (2006)
Салов Н. Н. - Исследование температурного состояния экранированных дисков роторов ГТД с эжекторными устройствами, Харченко А. А., Горобец Г. В., Бубенцов В. М. (2006)
Зелёный Ю. А. - Оптимизация и поиск рациональной системы охлаждения лопаток соплового аппарата ТСД, Петрова О. А. (2006)
Чумаков А. Г. - Моделирование температурного состояния охлаждаемой турбинной лопатки с вихревой матрицей в процессе тепловой дефектоскопии, Епифанов С. В., Олейник А. В., Костюк В. Е., Перетёртов В. Г. (2006)
Богомолов Е. Н. - Оптимизация основных параметров, назначаемых при проектировании ступени осевой газовой турбины ГТД, Кащеева П. В. (2006)
Задонцев В. А. - Об оптимальном демпфировании системы питания двигательной установки для обеспечения продольной устойчивости гидромеханической системы, Николаев А. Д. (2006)
Суховей С. И. - Методика разработки алгоритма автоматической защиты силовой турбины ГТД, Епифанов С. В. (2006)
Горячий А. А. - Распознавание неисправности канала измерения температуры на входе в ГТД с регулируемым направляющим аппаратом (2006)
Варбанец Р. А. - Параметрическая диагностика дизелей SBV6M540 и PEGASO 9156 (2006)
Епифанов С. В. - Разработка методики выявления неисправностей каналов измерения параметров рабочего процесса промышленных компрессоров, Фельдштейн Я. М., Коломийчук С. Г. (2006)
Перепелица А. А. - Алгоритмы наземного автоматизированнного контроля технического состояния двигателя Д 436 148 на самолете Ан 148 по данным эксплуатационного регистратора БСТО 148, Багаутдинов Н. Д., Седристый В. А. (2006)
Ігнатов В. О. - Експертна система поточного контролю та діагностування авіаційних ГТД, Чоха Ю. М., Чумак О. І., Федорчук О. П. (2006)
Панин В. В. - Методические основы разработки комплексного метода диагностирования ГТД, Вознюк А. П., Сунь Г., Олали М. (2006)
Дмитрієв С. О. - Експертна модель локалізації несправностей проточної частини газогенератора, Попов О. В., Стьопушкіна О. П. (2006)
Рутковский В. Ю. - Расширение информационных возможностей стандартной системы измерения частоты вращения вала силовых трансмиссий энергетических установок без изменения конструкции измерителей, Епифанов С. В., Харитонов В. Н., Суханов В. М., Глумов В. М. (2006)
Левин C. C - Дискретно-событийное моделирование трехмерных газодинамических течений методом "твердых" сфер с использованием бинарной автоматной модели, Лоян А. В., Чернышев Ю. К. (2006)
Кулибаба В. В. - Совершенствование моделей процессов деформирования и разрушения элементов турбоагрегатов на основе пространственных расчетных схем, Захаров В. Ю., Маслов Д. В. (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Ахиезер Е. Б. - Моделирование зависимости электропотребления от временного фактора, Певный Р. С., Пиротти Е. Л. (2013)
Бабий С. М. - Моделирование процесса последовательных испытаний серийных изделий на надежность. II. Сравнительный анализ последовательных испытаний с традиционным методом на базе однократной выборки, Шевченко А. В., Алаа Мохаммед Абдул-Хади (2013)
Білобородов О. О. - Оцінювання просторово-часових можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі, Рибалка Г. В. (2013)
Василишин В. И. - Адаптивная коррекция предварительной обработки сигналов с использованием технологии суррогатных данных в задачах спектрального анализа (2013)
Войтович О. А. - Радиофизический комплекс дистанционного зондирования метеообъектов (2013)
Гудков Н. В. - Правило автоматической остановки моделирования значений контролируемого параметра при прогнозировании технического состояния бортового оборудования авиационной техники, Шкробот С. В. (2013)
Даренский А. Н. - Исследование изменений натяжения клеммных и закладных болтов скрепления КБ в процессе эксплуатации путей промышленного транспорта (2013)
Захаров А. М. - Модель випадкових фазових перекручувань для гідроакустичного широкосмугового сигналу (2013)
Иванов В. Г. - Классификационные методы сжатия изображений оцифрованного текста. Часть I, Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2013)
Котов А. В. - Пропозиції з удосконалення повірки високоточних амперметрів і вольтметрів з основною відносною похибкою 0,2 % та більше, Борисенко М. В., Герасимов С. В. (2013)
Краснобаев В. А. - Контроль, диагностика и исправление ошибок данных, представленных кодом класса вычетов, Маврина М. А., Кошман С. А. (2013)
Кучеренко Е. И. - Метод принятия решений с использованием нечеткой логики в технологиях ArcGIS, Глушенкова И. С., Глушенков С. А. (2013)
Литвиненко М. И. - Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением, Павленко М. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Вибір показників живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Манко Г. И. - Использование концепции неопределенности в задачах анализа и синтеза автоматизированных систем управления технологическими процессами, Карнин А. И. (2013)
Мсаллам Е. П. - Анализ воздействия доплеровского сигнала и нормальной помехи на узкополосный фильтр (2013)
Обод І. І. - Відносна пропускна спроможність запитальних систем передачі інформації системи контроля повітряного простору, Шевцова В. В. (2013)
Раскин Л. Г. - Анализ нечетких экспертных систем оценки состояния объектов. Комбинированная экспертная система, Каткова Т. И., Головко В. А. (2013)
Сергієнко Р. В. - Аналіз сучасних методів порушення роботи апаратури користувача супутникових радіонавігаційних систем та можливі шляхи їх виявлення (2013)
Хомяков Э. Н. - Имитационное моделирование спутниковой системы оценки вектора состояния неподвижного потребителя, Медведев В. Н., Ле Тхань Тунг (2013)
Шевченко В .В. - Роль энергетических комплексов в решении вопроса развития энергосистем Украины, Дубяга С. В. (2013)
Юхновський С. А. - Обґрунтування виду нелінійного закону регулювання параметру додаткового зворотного зв’язку за фазою системи фазового автопідстроювання частоти, Макаров С. А., Чекунова О. М. (2013)
Буданов П. Ф. - Метод кластерного анализа для обработки информационного пространства в автоматизированных тренажерах по подготовке оперативного персонала АЭС, Бровко К. Ю. (2013)
Павленко Т. П. - Составы композиций электрических контактов для низковольтных электрических аппаратов (2013)
Білова Т. Г. - Технологія моніторингу документообігу в складних ієрархічних інформаційних системах (2013)
Богатов Е. О. - Метод формирования ограничений в задаче структуризации журналов регистрации событий (2013)
Груздо І. В. - Модель рубрицированного объекта в задачах машинного анализа текстов, учитывающая значимость структурных частей (2013)
Ільїна І. В. - Аналіз засобів генерації звітів в інформаційних системах, Кравцов О. О. (2013)
Мокроцкий М. Ю. - Методический подход к определению приоритетных направлений развития системы военного назначения, Варава В. В., Луговая К. И. (2013)
Оксанич І. Г. - Інтелектуальний аналіз масиву текстових документів на основі технології Text Mining, Піскунов Д. М., Черниш Д. П. (2013)
Юдін А. В. - Методика планування робіт спеціалізованих бригад на річну програму будівельної організації, Дяченко Є. В., Подолян Т. В. (2013)
Боцул А. В. - Особенности метода декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения, Приходько С. И., Волков А. С., Штомпель Н. А., Билал Хамзе (2013)
Гребень О. С. - Байєсовський критерій мінімуму середнього ризику у задачах визначення вегетаційних індексів сільськогосподарських культур України (2013)
Дубницкий В. Ю. - Проверка выполнимости условий Коши-Римана для комплекснозначных производственных функций и управление ими, Петренко О. Е. (2013)
Леонов С. Ю. - Исследование K-значных обыкновенных дифференциальных уравнений (2013)
Репнікова Н. Б. - Обчислювальні аспекти методу динамічного програмування при розв’язанні дискретної задачі оптимального керування для систем другого порядку, Писаренко А. В., Москаленко К. М. (2013)
Серая О. В. - Распределительная задача линейного программирования (2013)
Борисенко А. А. - Исправление ошибок в перестановках, Горячев А.Е. (2013)
Грибенюк Г. С. - Модель динамічної структури подій у системах захисту інформації формувань МНС, Тарасенко А. В. (2013)
Громыко И. А. - Дискретизация среды распространения информации (2013)
Зацеркляний М. М. - Об’єктно-орієнтований тезаурус і словник колокацій для бази знань криміналістичних інформаційних систем, Узлов Д. Ю. (2013)
Комин Д. С. - Формализация качественных показателей оценки уровня гарантий информационной безопасности, Мурзин М. В., Шварчук С. В., Гридасов И. Ю. (2013)
Логвиненко М. Ф. - Використання завадостійких кодів у режимі виправлення завад для побудови багатоконтурних захищених каналів (2013)
Пєвнєв В. Я. - Теоретичне обґрунтування методу відновлення повідомлення, прийнятого з помилками, Цуранов М. В. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Прискорене формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із перетвореннями на еліптичних кривих (2013)
Струков В. М. - Профілактика кіберзлочинів в контексті інформаційної безпеки держави, Торяник В. В. (2013)
Будкова Л. В. - Комплексна оцінка характеристик та ідентифікація трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах, Корнієнко В. І. (2013)
Кобзев І. В. - Методи виявлення і засоби боротьби з перевантаженням зовнішніх каналів організації надмірним мережним трафіком, Петров К. Е., Руденко Д. О. (2013)
Лемешко А. В. - Математическая модель отказоустойчивой маршрутизации, представленная алгебраическим уравнениями состояния MPLS-сети, Козлова Е. В., Романюк А. А. (2013)
Лисечко В. П. - Розробка методу розподілу ресурсів когнітивної радіомережі з використанням мультиагентних систем, Воронець О. М., Сєвєрінов О. В. (2013)
Порошин С. М. - Разработка и исследования математической модели компьютеризированной информационно-измерительной управляющей системы критического применения с учетом фактора внешних воздействий, Семенов С. Г. (2013)
Федотова-Півень І. М. - Програмне моделювання одночасного додавання десяти додатних цілих чисел в надлишковій рекурентній системі числення третього порядку, Півень О. Б. (2013)
Шматков С. И. - Формальное представление вероятностно-временных графов анализа протоколов компьютерных сетей с помощью семантико-числовой спецификации (2013)
Аксак Н. Г. - Мультиагентная модель адаптации медицинского интернет-ресурса на основе информационного портрета пользователя, Коргут С. А., Новосельцев И. В. (2013)
Березький О. М. - Метод вибору алгоритмів автоматичної сегментації біомедичних зображень, Батько Ю. М. (2013)
Березовська І. В. - Дослідження генерації синглетного кисню з використанням хімічних пасток в методі фотодинамічної терапії, Білаш О. М., Рожицький М. М. (2013)
Кошева Л. О. - Стандарти передачі медичної інформації в телемедичних системах, Корпан О. С., Павлов Є. О. (2013)
Сушко О. А. - Оптичний сенсор на основі напівпровідникових квантово-розмірних структур для визначення конденсованої ароматики у водних об’єктах довкілля, Рожицький М. М. (2013)
Шамраева Е. О. - Методы вторичной обработки рентгенограмм (2013)
Артюх Р. В. - Математическое моделирование многофазных материальных потоков внутрипроизводственной логистики, Лысенко Д. Э. (2013)
Завгородний В. В. - Единое информационное пространство производственных предприятий на основе связанных данных, Щербак С. С. (2013)
Іванець Г. В. - Методика вибору математичної моделі залежності економічних показників від інших чинників на основі статистичних даних в умовах часткової невизначеності (2013)
Калита Н. И. - Модель многофакторного выбора команды проекта с учетом межличностных отношений, Балабанов И. В. (2013)
Малеева О. В. - Системная модель и архитектура информационной технологии поддержки процессов управления закупками производственного предприятия, Елизева А. В. (2013)
Сабадош Л. Ю. - Метод формирования мультипроектных команд, Доценко Н. В., Чумаченко И. В. (2013)
Сухомлінов А. І. - Моделювання матеріального потоку у виробничій логістиці (2013)
Тріфонов І. В. - Оцінка перспективності проектів при формуванні програм енергозбереження (2013)
Коноваленко О. Є. - Дослідження процесу автоматизації модульно-рейтингового контролю, Брусенцев В. О., Казаков В. С. (2013)
Леонов І. Г. - Організація лабораторного практикуму та самостійної роботи курсантів і студентів із дисципліни "Пристрої НВЧ та антени", Присяжний А. Є., Присяжний В. А., Сидоренко Д. С. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Содержание (2013)
Парафейник В. П. - К вопросу обоснования экономической эффективности применения приводов различного типа в составе газоперекачивающих агрегатов системы транспорта природног газа, Голощапов В. Н, Костенко Д. А. (2013)
Лобода В. В. - Повышение эксплуатационной надежности и экологичности шахтных передвижных винтовых компрессорных установок (2013)
Клюс С. В. - Оцінка енергоефективності вирощування зернових культур для виробництва біопалива (2013)
Когулько О. С. - Создание САПР пластинчато-ребристых теплообменников на основе параметрического твердотельного моделирования, Концевич В. Г. (2013)
Русанов А. В. - Численное исследование и аэродинамическое усовершенствование отсека первых двух ступеней ЦВД паровой турбины (2013)
Берлизева Т. В. - Влияние фурфурилоксипропилциклокарбонатов(ФОПЦК) с различными добавками на свойства холоднотвердеющих смесей на жидком стекле, Пономаренко О. И., Каратеев А. М., Литвинов Д. А. (2013)
Гузельбаев Я. З. - Конструктивное решение сухого компрессорного агрегата, Архипов А. И., Андрианов А. В., Ахметзянов А. М. Харитонов А.П., Хуснутдинов И.Ф., Хисамеев И.Г., Ибрагимов Е.Р. (2013)
Будник А. Ф. - Полимерные композиты на основе политетрафторэтилена для узлов трения компрессорного оборудования (2013)
Дядюра К.О. - Метрологічне забезпечення підготовки машинобудівного виробництва на основі моделей CMMI, Нагорний В.М. (2013)
Залога В. А. - Индикаторы состояния режущего инструмента и качества металлообработки, Нагорный В. В. (2013)
Гайдар В. А. - Автоматический расчет технологических параметров фрезерной обработки турбинных лопаток (2013)
Для автора (2013)
Содержание (2006)
Князев М. К. - Исследование электрогидроимпульсной штамповки листовых конических деталей, Мананков О. В., Жовноватюк Я. С., Аспиасу В. (2006)
Качан А. Я. - Технология обработки осевых моноколёс высокоскоростным фрезерованием, Петров С. А., Панасенко В. А., Мозговой C. В., Карась Г. В. (2006)
Сорокин В. Ф. - Формообразование неразвертывающихся поверхностей лопаток моноколес боковой поверхностью инструмента (2006)
Поклад В. А. - Технология удаления керамических стержней из охлаждаемых лопаток газотурбинных двигателей, Оспенникова О. Г., Орлов М. Р., Судинин М. А. (2006)
Ицкович И. И. - Прогнозирование трудоемкости изготовления Газотурбинного двигателя на основе Классификатора статистических нормативов, Михайлова Н. А. (2006)
Клименко Л. П. - Использование технологии выплавки комплекснолегированных чугунов с применением лигатуры для повышения экологической безопасности двигателей внутреннего сгорания, Прищепов О. Ф. (2006)
Соловьев С. Н. - Совершенствование технологии модифицирования поверхностей резинотехнических изделий двигателей и энергетических установок, Мозолюк В. А., Кротик И. А. (2006)
Ильченко В. Н. - Оптимальный контроль геометрических параметров изделий сложной формы с помощью оптических измерительных систем (2006)
Ходак М. О. - Моделювання геометричних характеристик прямоточних повітрозабірників авіаційних ГТД з параболічно-еліптично-гіперболічним обводом на вході першого порядку гладкості, Панкратова Т. C. (2006)
Василенко Г. А. - Определение остаточных напряжений после азотирования в плоских круглых деталях, Манжос Ю. П. (2006)
Игнатович C. Р. - Диагностика состояния поверхностного слоя конструкционных материалов методом наносклерометрии с учетом шероховатости, Борисов Д. И., Юцкевич С. С. (2006)
Сотников А. М. - Экспериментальная оценка отражающих свойств поверхности композитного материала с нерегулярной структурой проводимости (2006)
Радченко А. Н. - Повышение эффективности транспортных автономных кондиционеров, Сапармамедов А. Н. (2006)
Горин В. В. - Уточненный расчет теплоотдачи при конденсации водяного пара в трубах (2006)
Кошелев Н. Н. - Сравнительные испытания гексаборидных и бариевых катодов в составе СПД-70, Лоян А. В. (2006)
Воробьев Ю. С. - Расчет НДС вращающегося направляющего аппарата турбокомпрессора, Романенко Л. Г., Романенко В. Н., Потанин В. А., Касьянов В. А. (2006)
Меркулов В. М. - Разработка бандажированных рабочих лопаток турбин с учетом требований надежности и технологичности, Ильющенко Ф. Д. (2006)
Зелёный Ю. А. - Расчетная оценка влияния окружной неравномерности температурного поля камеры сгорания на работоспособность лопаток соплового аппарата, Придорожный Р. П., Петрова О. А. (2006)
Голощапов В. Н. - Влияние геометрических и кинематических характеристик течения среды на изменение коэффициента расхода через отверстия во вращающемся диске, Котульская О. В., Парамонова Т. Н. (2006)
Петухов И. И. - Метод расчета сопла струйного охладителя криогенной жидкости, Шахов Ю. В., Сырый В. Н. (2006)
Джеппа В. Л. - Математическая модель процесса образования несплошности в потоке жидкости, Дубровинский А. А., Сало М. П., Кошкин М. И. (2006)
Матусевич В. А. - О выборе методики расчетной оценки гидравлических потерь в жидкостно-заполненном электродвигателе, Калинин Б. П. (2006)
Масловский А. В. - Применение радиолокационных методов для контроля состояния и диагностики ГТД (2006)
Ножницкий Ю. А. - Монокристаллические рабочие лопатки высокотемпературных турбин перспективных ГТД, Голубовский Е. Р. (2006)
Волков Д. И. - Определение мощности турбовальных двигателей по измеряемым термогазодинамическим параметрам, Епифанов С. В. (2006)
Миргород В. Ф. - Вероятностные характеристики интервальных и трендовых статистик при негауссовых распределениях ошибок измерения параметров ГТД, Ранченко Г. С. (2006)
Бойко В. М. - Алгоритмы наземного контроля технического состояния двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1 на самолете Ан-140 по параметрической полетной информации, зарегистрированной на эксплуатационный бортовой накопитель, Багаутдинов Н. Д., Седристый В. А., Гарячий А. А., Епифанов С. В. (2006)
Loboda I. - Reliability enhancement of gas turbine fault identification (2006)
Глумов В. М. - Система векторного оценивания параметров технического состояния многокомпонентных трансмиссий, Рутковский В. Ю., Суханов В. М. (2006)
Тропина А. А. - Численный анализ характеристик электрической дуги в турбулентном потоке газа, Костюк В. Е. (2006)
Бурау Н. И. - Методологические аспекты виброакустического мониторинга состояния лопаток ГТД, Сопилка Ю. В. (2006)
Зажицький О. В. - Розпізнавання мережами адаптивної резонансної теорії стану лопаток робочого колеса газотурбінного двигуна на стаціонарних режимах експлуатації (2006)
Кучук Г. А. - Аналіз та моделі самоподібного трафіка, Можаєв О. О., Воробйов О. В. (2006)
Болсуновский С. А. - Аппроксимация траектории обработки В-сплайнами для стойки с ЧПУ Sinumerik 840D, Вермель В. Д. (2006)
Григорьев А. А. - Технология восстановления корпусных деталей ГТД с использованием материалов с эффектом памяти формы, Лежнева А. А. (2006)
Кумченко Я. А. - Вселенский источник волновой энергии "КАШТУЛ" и один из способов ее использования в ракетно-космических технологиях (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Памяти Анатолия Ивановича Павлова (2013)
Андриенко С. В. - Моделирование профиля зуба звездочки цепной передачи на основе построения Бобилье, Павлов А. И., Устиненко А. В. (2013)
Бабичев Д. А. - Показатели чувствительности цилиндрических передач к изменению межосевого расстояния, Бабичев Д. Т., Сторчак М. Г., Тайсин А. Ю. (2013)
Бедняков В. В. - Редукторы главного привода прокатных станов, Лагутин С. А., Гудов Е. А. (2013)
Бондаренко О. В. - Проектування зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів з раціональними конструктивними параметрами, Устиненко О. В., Сєриков В. І. (2013)
Власенко В. Н. - Современное состояние нормативной базы ТК-47 "Механические приводы" по методам испытаний ремней и лент конвейеров, Добровольская И. В. (2013)
Гайдамака А. В. - Расчет вероятности безотказной работы тяжелонагруженных нескоростных цилиндрических роликоподшипников (2013)
Дорофеев В. Л. - Система моделирования "AEROFLANK" & прямой синтез износостойких и малошумных зубчатых передач, Голованов В. В., Дорофеев Д. В. (2013)
Ишин Н. Н. - Назначение предельно допустимых уровней вибраций при вибродиагностике зубчатых механизмов, Гоман А. М., Скороходов А. С., Гаврилов С. А. (2013)
Кашура М. А. - Моделирование температурных процессов при обработке зубьев зубчатого колеса с зубьями винтового гиперболоидного притира (2013)
Короткин B. И. - Кривизны боковых поверхностей взаимодействующих арочных зубьев цилиндрических зубчатых передач Новикова, Харитонов Ю. Д. (2013)
Леванцевич М. А. - Работоспособность конических зубчатых передач с плакированным венцом зубьев, Максимченко Н. Н. (2013)
Матусевич В. А. - Оптимальное число ступеней многоступенчатого планетарного механизма типа n×AI, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2013)
Матюшенко Н. В. - Арочные зубья с циклоидальной продольной формой, Бережной В. А., Федченко А. В. (2013)
Мустафаев Х. Д. - Динамика разгона электромеханического привода стола технологических машин (2013)
Наджафов А. М. - О результатах промышленного испытания трехступенчатого двухпоточного пакетного редуктора станка-качалки СКД 3-1, 5-710, Абдуллаев А. И. (2013)
Папина С. С. - Программно-управляемые средства для экспресс-анализа контактной выносливости материалов зубчатых передач мотор-редукторов мехатронных систем экстремальной техники, Басинюк В. Л., Мардосевич Е. И., Лобкова М. П. (2013)
Плеханов Ф. И. - Нагрузочная способность и КПД планетарной передачи с роликовым механизмом снятия движения с сателлита, Овсянников А. В. (2013)
Попов А. П. - Влияние нелинейной зависимости между деформациями и напряжениями на контактную прочность зубчатых передач, Кипреев Ю. Н., Савенков О. И. (2013)
Попов А. П. - Контактная прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев, Мозговой М. Г. (2013)
Приймаков А. Г. - Энергетический критерий работоспособности несущих элементов машиностроительных конструкций, Устиненко А. В. (2013)
Приймаков А. Г. - Разработка манипуляторов с силовыми волновыми механизмами для выполнения аварийно-спасательных работ, Устиненко А. В., Соколов Д. Л., Гринченко Е. Н. (2013)
Проценко В. О. - ерспективи застосування муфт з торцевою установкою прямих канатів як пристроїв із нелінійною жорсткістю, Сімагін А. Ф. П (2013)
Савенков О. И. - Повышение нагрузочной способности зубчатых муфт энергетических установок (2013)
Самидов Х. С. - Анализ устойчивости перемещения стола электромеханического привода, Мустафаев Х. Д. (2013)
Ставицкий В. В. - Оптимальное проектирование высокоскоростных зубчатых передач, Носко П. Л., Романов С. П. (2013)
Старжинский В. Е. - Анализ публикаций по проблеме оптимизации компоновочных схем зубчатых механизмов, Басинюк В. Л., Мардосевич Е. И., Шалобаев Е. В. (2013)
Стрельников В. Н. - Представление гибкого колеса волновой передачи в виде цилиндрической оболочки, защемленной по торцам, Суков Г. С., Суков М. Г. (2013)
Стрельников Ю. В. - Потери энергии в зубчатом зацеплении передачи с промежуточными телами качения (2013)
Ткач З. - Геометрическая стабильность подшипников скольжения, Руснак Ю., Каднар М. (2013)
Чернявский И. С. - Анализ контактной и изгибной выносливости зубчатых колес трансмиссии трактора Т-150К, Устиненко А. В. (2013)
Шишов В. П. - Исходные контуры неэвольвентных зубьев цилиндрических зубчатых передач с выпукло-вогнутым контактом рабочих поверхностей, Сапронова С. Ю., Ревякина О. А., Муховатый А. А. (2013)
Содержание (2006)
Игнатович С. Р. - Виброакустическая диагностика неметаллических элементов конструкций летательных аппаратов, Бурау Н. И., Закиев И. М., Коган А. Д. (2006)
Хорольский П. Г. - Баллистическая целесообразность глубокого гибкого регулирования маршевых двигателей ракет-носителей (2006)
Капитанова Л. В. - Анализ эффективности базовых средств механизации крыла самолета (2006)
Масловский А. В. - Особенности применения радиолокационных систем для измерения радиальных зазоров роторных машин (2006)
Prisniakov K. - Vibrations in space-rocket systems (2006)
Зелёный Ю. А. - Расчетно-экспериментальная оценка влияния снижения эффективности системы охлаждения лопаток СА на их работоспособность, Придорожный Р. П., Петрова О. А., Бережная И. В. (2006)
Шнякин В. Н. - Определение условия безопасного выключения ЖРД с дожиганием окислительного генераторного газа при выработке окислителя, Шульга В. А., Стрельченко Е. В. (2006)
Коваленко Н. Д. - Новая схема жидкостного ракетного двигателя с дожиганием выхлопного газа турбины, Стрельников Г. А., Коваленко Г. Н. (2006)
Bloha I. D. - Determination of the propellant slosh parameters for rocket propulsion system of the space stage with complex spatial tanks configuration, Nikolayev O. D. (2006)
Финогенов С. Л. - Оценка эффективности использования высокотемпературных фазопереходных теплоаккумулирующих материалов в солнечном тепловом ракетном двигателе, Кудрин О. И., Коломенцев А. И., Панов А. Б., Seo Kyoun Su (2006)
Симбирский Д. Ф. - Прочностная надежность и ресурсное проектирование элементов конструкции авиационных ГТД (терминологический аспект), Олейник А. В. (2006)
Огиенко С. А. - Исследование процессов в области между катодом и срезом разрядной камеры стационарного плазменного двигателя, определяющих формирование электрического поля, проводимость электронов и фокусировку ионов (2006)
Ваулин Е. П. - Течение плазмы и энергообмен в полых катодах, Обухов В. А., Черкасова М. В. (2006)
Сысоев Ю. А. - Возбуждения дугового разряда в сильноточном генераторе плазмы, Планковский С. И., Лоян А. В., Кошелев Н. Н. (2006)
Лобов С. А. - Формирование самостоятельного тлеющего разряда при безнакальном запуске газоразрядных полых высокоэмиссионных катодов электореактивных двигателей, Оранский А. И. (2006)
Бахмет Г. К. - Анализ факторов и откликов модели ПИД, Кирюшко В. И., Степанушкин Н. П. (2006)
Кумченко Я. А. - Нетепловой резонаторно-резонансный способ гетерогенного фотокатализа процесса диссоциации (разрушения) энергоаккумулирующих веществ с целью получения водорода в качестве горючего для экологически безопасных (безуглеродных) как наземных, так и космических энергоустановок (2006)
Канило П. М. - Альтернативные технологии сжигания низкореакционных углей в теплоэнергетических установках без дополнительного использования мазута или природного газа, Ваврив Д. М., Шунеман К., Соловей В. В., Костюк В. Е, Костенко К. В. (2006)
Кравченко О. В. - Нетрадиционные энерготехнологии эффективного получения и использования искусственных композитных жидких топлив, Суворова И. Г., Смирнов Я. В., Холобцев С. С. (2006)
Мошенцев Ю. Л. - Использование насадки винта малого судна в качестве водо-водяного теплообменника судового двигателя, Иванков В. А., Гогоренко А. А. (2006)
Торхов М. И. - Метод выявления вибрационного горения топлива в камерах сгорания газотурбинных установок, Лозня С. В., Налесный Н. Б. (2006)
Горин В. В. - Испытания конденсатора типа "труба в трубе" в составе судового автономного кондиционера, Радченко А. Н., Есин А. И. (2006)
Ким В. П. - Оценка потоков энергии на стенку разрядной камеры СПД по результатам локальных измерений в ускорительном канале с помощью пристеночных зондов, Скрыльников А. И., Сидоренко Е. К. (2006)
Pagnon D. - Optical emission spectroscopy measurements on a SPT-20 hall effect thruster on the KhAI ground test facility, Pellerin S., Dudeck M., Maksimenko T. A., Koshelev N. N., Loyan A. V. (2006)
Шанькин С. И. - Сквозная цепочка проектирования с применением модуля UG/WAVE системы Unigraphics, Басов Ю. Ф., Басов А. Ю., Лабецкий Е. Г., Забуга А. Г. (2006)
Вьюнов В. А. - Сравнение некоторых статистических методов оценки качества ремонта авиадвигателей, Степаненко С. М., Томашевский А. В. (2006)
Шульгін В. А. - Системне моделювання процесів управління професійною підготовкою льотного персоналу (2006)
Миргород В. Ф. - Методика и результаты статистического анализа распределения погрешностей датчиков давления для диагностических систем газотурбинных двигателей, Ранченко Г. С., Буряченко А. Г., Грудинкин В. М. (2006)
Земляков С. Д. - Математическая модель многокомпонентной трансмиссии авиационного двигателя для целей мониторинга, Суханов В. М. (2006)
Концевич А. Г. - Учет фактора времени при идентификации модели ГТД искусственной нейронной сетью, Епифанов С. В. (2006)
Горшков А. П. - Диагностика состояния подшипников трансмиссии газотурбинных двигателей в пространствах статистик характерных последовательностей вибраций, Грызлова Т. П., Комаров Б. И. , Шепель В. Т. (2006)
Коржов В. В. - Решение системы уравнений нагнетательного контура для математической модели маслосистемы ГТД, Епифанов С. В., Гусев Ю. А. (2006)
Зеленский Р. Л. - Оценка динамических свойств ГТД по параметрам двигателя-прототипа с использованием теории подобия (2006)
Кучук Г. А. - Исследование мультисервисных телекоммуникационных сетей при передаче информации о воздушной обстановке, Можаев А. А., Семенов С. Г. (2006)
Авдеєєв О. М. - Інтегрована логістична підтримка поставок авіадвигунів та комплектуючих, Дмитрієв С. О., Тамаргазін О. А. (2006)
Хрусталев М. М. - Квазиодномерная физико-математическая модель ускорения плазмы в АИПД малой тяги, Любинская Н. В. (2006)
Яишников B. И. - Малоразмерные газотурбинные двигатели с биротативной турбиной (2006)
Мельник В. М. - Хвильові процеси в пружних оболонкових фрагментах двигунів, Карачун В. В., Баранова І. Г., Шадріна О. С. (2006)
Гладких Е. В. - Разработка алгоритмов параметрической диагностики газотурбинной установки наземного применения, Халиуллин В. Ф., Воронков В. Е. (2006)
Малинин В. В. - Вихреобразование в несимметричном газодинамическом потоке и движение твердых частиц в поле течения, Слободкина Ф. А. (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Алєксєєв В. - Математична модель оцінки залежності національних фінансових інститутів від зовнішніх впливів (2013)
Власій О. - Математичне моделювання вимушених коливань балки з дискретно-неперервним розподілом параметрів (2013)
Hayvas B. - Stressed state and stability of porous bodies form in the drying process, Torskyy А., Chaplya Ye. (2013)
Грицина О. - Визначення поверхневої енергії твердих тіл (2013)
Давидок А. - Моделювання стохастичних дифузійних потоків у двофазній багатошаровій смузі з ймовірним розташуванням включень у середині тіла (2013)
Кобильська О. - Задача керування джерелом тепла (2013)
Константінов О. - Вихід на параметричний резонанс в узагальненій задачі Фарадея про рух резервуара з рідиною, Лимарченко О. (2013)
Костробій П. - Математичне моделювання індексу суспільної нерівності, Кавалець І., Гнатів Л. (2013)
Костробій П. - Математичне моделювання реакційно-дифузійних процесів інтеркаляції іонів у системі "електроліт–електрод", Маркович Б., Токарчук Р., Черноморець Ю., Токарчук М. (2013)
Limarchenko О. - Effect of spring fixation on dynamics of reservoir with liquid, Tkachenko R. (2013)
Маланчук Н. - Локальне фрикційне проковзування пружних тіл із хвилястим рельєфом поверхонь (2013)
Маркович Б. - Дослідження впливу зовнішнього електричного поля на електронну структуру напівобмеженого металу, Задворняк І. (2013)
Михаськів В. - Ефективна швидкість поздовжньої хвилі у пружному середовищі з дисковими включеннями слабої контрастності, Кунець Я., Матус В. (2013)
Ольшанський В. - Моделювання вертикального руху вгору кулі зі змінним за дробово-лінійним законом радіусом, Ольшанський С. (2013)
Попович В. - Дослідження статичного термопружного стану термочутливого нескінченного шару за конвективно-променевого теплообміну з довкіллям, Вовк О. (2013)
Pyanylo G. - Peculiarities of modelling of the gas motion process in pipeline, Bratash О. (2013)
П’янило Я. - Використання многочленів Лагерра до спектрального методу розв’язування рівнянь у дробових похідних за часом, Васюник М., Васюник І. (2013)
Slobodian B. - Mechanical and thermal effect of a filler of intercontact gaps on contact between two semi-infinite solids with microtextured surfaces, Chumak K., Martynyak R. (2013)
Sokolovskyi Ya. - Computer-aided design and research of chambers of wood drying by means of SolidWorks API and COSMOSFloWorks, Boretska І., Rozhak P. (2013)
Сулим Г. - Поздовжній зсув анізотропних тіл із тонкими відшарованими включеннями, Пастернак Я., Оліярник Н. (2013)
Турій О. - Моделювання термомеханічної поведінки опромінюваних шаруватих тіл із тонкими прошарками за врахування поглинання та випромінення теплової енергії (2013)
Chekurin V. - Application of variational method of homogeneous solutions for determination of stress concentration on the boundary of dissimilar isotropic elastic materials. Plane problem, Postolaki L. (2013)
Чумак К. - Ефект напрямленості теплового потоку у разі заповненого теплопроникним середовищем зазору на межі двох тіл (2013)
Вимоги до оформлення статті (2013)
Абдуллаев А. И. - Оценка технического уровня ветродвигателей, Наджафов А. М., Саламов А. А. (2013)
Бабичев Д. Т. - О синтезе переходной кривой во впадине цилиндрических зубчатых колес и червяков, Кривошея А. В., Сторчак М. Г., Голованев В. А., Тайсин А. Ю. (2013)
Басинюк В. Л. - Сертификационные испытания композиционных материалов при низких и повышенных температурах, Старжинский В. Е., Мардосевич Е. И., Глазунова А. А., Папина С. С. (2013)
Берестнев О. В. - Повышение информативности вибрационных спектров при экспериментальных исследованиях ресурсов работоспособности зубчатых приводных механизмов машин, Берестнев Я. О. (2013)
Величко Н. И. - Формообразование цилиндрических колес методом зуботочения (2013)
Витренко В. А. - Вопросы совершенствования технологии формообразования зубьев на гиперболоидных заготовках, Воронцов Б. С., Кириченко С. Г., Бочарова И. А. (2013)
Захарченко А. В. - Трибологические представления о механизмах противоизносного и антифрикционного действия пакетов присадок к техническим маслам (2013)
Иванов Е. М. - Математическое моделирование площадки контакта зубьев с учетом вариации ее геометрии, Иванова З. А. (2013)
Калінін П. М. - До питання оптимально-раціонального проектування коробки передач автомобіля, Сергієнко М. Є., Жережон-Зайченко Ю. В. (2013)
Короткин B. И. - Применение конечно-элементного пакета ANSYS к оценке изгибной напряженности арочных зубьев цилиндрических зубчатых передач, Газзаев Д. А. (2013)
Лопатин Б. А. - Система автоматизированного расчета и анализа геометрии цилиндро-конической передачи внутреннего зацепления, Полуэктов Е. А., Лопатин С. Д. (2013)
Малащенко В. О. - Передавання енергії та динамічні характеристики приводів з автоматичними інерційно-вакуумними муфтами, Федорук В. А. (2013)
Мустафаев Х. Д. - Исследование динамики остановки электромеханического привода стола отключением электродвигателя (2013)
Муховатый А. А. - Об одном методе синтеза исходного контура зубьев неэвольвентных зубчатых передач с высокими значениями критериев нагрузочной способности (2013)
Надеина Е. В. - Геометро-кинематические показатели приближенной спироидной передачи, Клочко О. О., Надеин В. С. (2013)
Настасенко В. А. - Повышение технологичности изготовления малозаходных гиперболоидных червяков (2013)
Подгуренко В. С. - Повышение работоспособности зубчатых муфт, работающих при перекосах осей соединяемых валов (2013)
Попов А. П. - Инновационные зубчатые муфты судовых энергетических установок, Савенков О. И., Попова Л. А. (2013)
Приймаков А. Г. - Основы проектирования несущих элементов силовых систем в машиностроении, Устиненко А. В. (2013)
Приймаков А. Г. - Трехволновые силовые зубчатые передачи для противопожарной и аварийно-спасательной техники, Устиненко А. В., Гузенко В. А. (2013)
Протасов Р. В. - Исследование области рационального существования эволютного зацепления, Устиненко А. В. (2013)
Русецкий В. Н. - Возможности двухпрофильного контроля конических прямозубых колес, Антонюк В. Е. (2013)
Скрипченко Н. Б. - Анализ контактного взаимодействия гладких и шероховатых тел методом граничных элементов, Ткачук Н. Н., Ткачук Н. А., Мухин Д. С. (2013)
Стрельников В. Н. - Устранение интерференции зуба в крупной волновой передаче, Суков Г. С., Суков М. Г. (2013)
Стрельников В. Н. - Ресурсные испытания крупных волновых редукторов, Суков Г. С., Суков М. Г. (2013)
Токолы П. - Методика определения закаленного слоя в неэвольвентном зубчатом зацеплении, Бошански M., Малый В. (2013)
Фей В. М. - Новая серия планетарных мотор-редукторов типоразмеров 6МП-31,5; 6МП-40; 6МП-50, Феськов А. В. (2013)
Чернышев В. Л. - Исследование динамики силовой передачи танка Т-64А в режимах разгона и торможения на сухой грунтовой дороге, Остапчук Ю. А., Шипулин А. А. (2013)
Шехов А. В. - Несущая способность оптимальной по массе конструкции многоступенчатого планетарного механизма типа n×AI при изгибной прочности, Павленко В. Н. (2013)
Шилько С. В. - Анализ влияния коэффициента Пуассона материала на деформативность зубчатых колес, Старжинский В. Е., Петроковец Е. М. (2013)
Шишов В. П. - Дифференциальные уравнения для синтеза геометрии арочных зубчатых передач смешанного зацепления, Ткач П. Н., Чалая Е. Ю., Журавлева Т. Е. (2013)
Содержание (2005)
Ткачев В. А. - Изготовление паяных панелей теплообменников, Федючук А. К., Калинина Н. Е. (2005)
Липовцев Ю. В. - К вопросу расчета параметров потока, напряженного состояния и устойчивости головных обтекателей летательных аппаратов в условиях полета по заданным траекториям, Русин М. Ю., Хамицаев А. С., Юдин В. М. (2005)
Нарыжный А. Г. - Прямой анализ накопления пластических изменений толстостенного цилиндра при ударах тонкостенных оболочек (2005)
Орлов М. Р. - Аналитическая оценка кинетики релаксационных процессов в никелевом жаропрочном сплаве ЖС6У-ВИ, Орлов Е. М. (2005)
Петухов И. И. - Численное моделирование вскипающих потоков криожидкостей с кристаллизацией капель, Сырый В. Н. (2005)
Мирунко В. Н. - О некоторых подходах к идентификации статических и динамических характеристик реальных объектов, Сильвестров А. Н. (2005)
Приходько И. М. - Модель формирования изображений в радиометрических матричных корреляционно-экстремальных системах навигации летательных аппаратов, учитывающая аэродинамический нагрев обтекателя антенны, Быков В. Н., Гричанюк А. М., Орлов С. В. (2005)
Папченко О. М. - Оценка суммарной ошибки измерительного канала (2005)
Суббота А. М. - Измеритель угловых ускорений, Симонов В. Ф. (2005)
Саваневич В. Е. - Решающее правило обнаружения детерминированной траектории (2005)
Евсеев И. А. - Основные геометрические соотношения в многопозиционных радиолокационных системах с синтезированием апертуры антенны (2005)
Ксендзук А. В. - Алгоритмы когерентной обработки в многопозиционных и бистатических РСА (2005)
Кучук Г. А. - Маршрутизация служебной информации системы контроля и анализа космической обстановки, Болюбаш А. А. (2005)
Кузнецов А. А. - Алгебраический метод построения рекурсивных сверточных кодов для стандартов космической связи, Тимочко А. И., Приходько С. И., Постольный А. С. (2005)
Ткачук Н. А. - Концептуальные основы интегрированных систем проектирования, изготовления и исследования элементов сложных механических систем, Ковальчук А. Н., Кохановский В. И., Липовецкий Л. С. (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Содержание (2005)
Брагин А. П. - Варианты энергетических систем разгона снаряда в установках гидродинамической штамповки, Зайцев В. Е., Полтарушников С. А. (2005)
Костюк Г. И. - Концепции создания гибких технологических систем высокой и сверхвысокой производительности с учетом современного состояния промышленности Украины, Тернюк Н. Э. (2005)
Горбачев А. А. - Определение кинематических параметров планетарного глубинного шлифования плоских поверхностей (2005)
Набокина Т. П. - Анализ технологий утилизационной фрагментации планеров воздушных судов (2005)
Гагауз Ф. М. - Проектирование многолонжеронного крыла из композиционных материалов (2005)
Повгородний В. О. - Анализ показателей надежности бортовой аппаратуры отечественных и зарубежных самолетов (2005)
Басов Ю. Ф. - Анализ аэродинамических характеристик и структуры течения в трансзвуковой компрессорной ступени, Демин А. Е., Максимов Ю. П. (2005)
Бойко Л. Г. - Метод поверочного расчета течения в проточной части центробежного компрессора и его апробация, Демин А. Е., Барышева Е. С., Фесенко К. В., Бухолдин Ю. С., Довженко В. Н. (2005)
Герасименко В. П. - Адаптивное математическое моделирование газотурбинного привода газоперекачивающего агрегата, Мандра А. С., Налесный Н. Б., Нурмухаметов Т. М. (2005)
Марченко А. П. - Выбор закона регулирования турбины автотранспортного дизеля, Парсаданов И. В., Самойленко Д. Е., Петросянц В. А., Михайлик В. Н. (2005)
Шкабура В. А. - Оптимизация параметров турбокомпрессоров для турбонаддува поршневых двигателей, Сысун А. И. (2005)
Ксендзук А. В. - Особенности обнаружения объектов в бистатических и многопозиционных РСА, Евсеев И. А. (2005)
Алексеев С. В. - Основные требования к протоколам единой системы обмена данными специального назначения, Лосев Ю. И., Дробот О. А. (2005)
Артеменко О. В. - Формирование структуры подсистем информационного обеспечения автоматизированной системы подготовки предполетной информации (2005)
Бандура И. Н. - Синтез оптимального направления вектора управления угловым положением космического аппарата, Симонов В. Ф. (2005)
Паржин Ю. В. - Структурно-лингвистическое распознавание изображений, полученных космическими системами дистанционного зондирования Земли, Гринёв Д. В. (2005)
Gusev A. V. - Development of method for assessing the efficiency of visual information acquisition by the operator, Papchenko O. M. (2005)
Худов Г. В. - Теоретическое обоснование методики выбора реперных объектов на видовых изображениях, Бутко И. Н., Маковейчук А. Н. (2005)
Кібіткін С. О. - Метрологічні аспекти експертної оцінки розрізнювальної здатності фотоапаратури спостереження, Чорний С. В. (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Титул, Зміст (2013)
Баланов В. О. - Огляд раціональних шляхів розвитку залізничних перевезень міжнародними транспортними коридорами (2013)
Березовый Н. И. - Особенности работы подъездного пути "МЗ "ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ" при отгрузке готовой продукции на внешнюю сеть, Вернигора Р. В., Малашкин В. В. (2013)
Бобровский В. И. - Устройство сопрягающих кривых при размещении парковых замедлителей на прямых участках сортировочных путей, Колесник А. И. (2013)
Журавель В. В. - Дослідження впливу реконструкції витяжних колій на ефективність функціонування сортувальної станції, Маслюк А. І. , Журавель І. Л. (2013)
Козаченко Д. М. - Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполучені, Германюк Ю. М. (2013)
Коробйова Р. Г. - Розвиток сервісу в пасажирських залізничних перевезеннях, Чугай А. Д. (2013)
Кудряшов А. В. - Дослідження впливу різних факторів на величину інтервалів на розділових стрілках (2013)
Малашкін В. В. - Дослідження ефективності методу регенеративного аналізу при ергатичному моделюванні роботи залізничних станцій, Вернигора Р. В., Березовий М. І. (2013)
Марінцева К. В. - Технологія стандарту IATA e-freight (2013)
Озерова О. О. - Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури м. дніпропетровськ (2013)
Окороков А. М. - Використання супутникових систем позиціонування об’єктів для удосконалення управління вантажними комплексами (2013)
Чибісов Ю. В. - Теоретичні дослідження залежностей між швидкістю, густиною потоку та інтенсивністю руху поїздів на залізничній дільниці (2013)
Яновський П. О. - Підвищення якості транспортного обслуговування виробництва (2013)
Bobrovskiy V. - Researching operation of the railway stations with using of their ergatic simulation models, Kozachenko D., Vernigora R. (2013)
Содержание (2005)
Гайдачук А. В. - Моделирование процесса взаимодействия поляризованных зарядов в диэлектриках при изготовлении сотового заполнителя из полимерной бумаги, Гурьев Н. В., Островский Е. К., Сливинский М. В. (2005)
Бычков С. Н. - Анализ возможности и технико-экономической целесообразности внедрения процессов импульсного формообразования, Фролов Е. А., Мартынов А. В. (2005)
Колосков В. Ю. - Определение влияния факторов технологических процессов аэрокосмического производства на человека, Шульгин В. И. (2005)
Пашаев А. М. - Эффективные методы расчета элементов авиационных газовых турбин, Аскеров Д. Д., Садыхов Р. А., Самедов А. С. (2005)
Пашаев А. М. - Система диагностирования технического состояния авиационных ГТД с применением нечетко-нейронного подхода, Аскеров Д. Д., Садыхов Р. А., Абдуллаев П. Ш. (2005)
Гусятин В. М. - Математическая модель описания газодинамических сред в системах визуализации реального времени, Сидоров В. Н. (2005)
Papchenko O. M. - Analysis of cockpit ecology and its influence on operator and transport safety, Gusev A. V. (2005)
Иванов П. И. - Две стратегии дальнего наведения управляемой планирующей парашютной системы на цель (2005)
Королюк Н. О. - Логико-лингвистическая модель для повышения оперативности и качества принятия решения при наведении, Тимочко А. И., Касьян О. В. (2005)
Васильева И. К. - Исследование влияния внешних и структурных факторов на поляризационные признаки облаков, Попов А. В. (2005)
Горб А. И. - Анализ программного обеспечения постобработки GPS-измерений в сети перманентных станций, Нежальский Р. В., Федоренко Р. Н. (2005)
Левин C. C. - Оценка эффективности бинарной автоматной модели для имитационного моделирования систем с большим количеством взаимодействующих объектов (2005)
Вартанян В. М. - Алгебраические критерии локализации корней полинома в заданных областях комплексной плоскости, Федоренко Н. М., Романенков Ю. А., Дронова И. В., Кононенко А. В. (2005)
Котов А. С. - Разработка моделей анализа и выбора вариантов источников инвестирования научно-технических проектов (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Каплун В. Г. - Підвищення зносостійкості шнека і циліндра екструдера при виготовленні комбікормів для тварин з домішками мінералу сапоніту, Гончар В. А., Матвіїшин П. В. (2013)
Пастух І. М. - Методика формування моделі трибосистем при азотуванні в тліючому розряді, Лук’янюк М. В., Курская В. О., Соколова Г. М. (2013)
Гордєєв О. А. - Аналіз динамічних характеристик приводу вібраційного обладнання для нанесення мастилоутримуючих канавок, Кармаліта А. К., Павліський В. М. (2013)
Архангельский Г. В. - Зависимость геометрических характеристик механизмов свободного хода с эксцентриковыми роликами от фрикционных параметров, Ромашкевич С. А. (2013)
Малащенко В. О. - Експериментальні дослідження динаміки пружних шпонкових з’єднань при ударному короткочасному навантаженні без урахування сил тертя, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2013)
Приступа С. О. - Природа латентної енергії деформації та її вплив на експлуатаційні властивості деталей підшипників, Заблоцький В. Ю., Дахнюк О. П. (2013)
Багрій О. В. - Алгоритми розв’язання плоскої задачі механіки дискретного середовища чисельним методом, Ковтун В. В. (2013)
Войтюк М. В. - Універсальна установка для реалізації процесу формування технологією "змінних тисків", Кущевський М. О., Сідлецький І. О., Кошевко Ю. В. (2013)
Привала В. О. - Пристрої малої механізації для сучасного швейного обладнання як складова процесу підвищення продуктивності праці (2013)
Поліщук В. М. - Розрахунок раціональних параметрів функціонування захватного пристрою для м’яких плоских деталей зі стосу, Щуцька Г. В. (2013)
Березюк О. В. - Математичне моделювання динаміки гідроприводу робочих органів перевертання контейнера під час завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз (2013)
Степанова Н. Д. - Економічний та екологічний аспекти теплопостачання на базі геліоустановок, Пилипенко Т. І. (2013)
Мирненко В. И. - Износостойкость детонационных покрытий FeAl2-Ti-Si, содержащих дисульфид молибдена, Лисовой Е. Н., Бысь С. С. (2013)
Харченко Е. В. - Влияние технологических параметров детонационного напыления на структуру покрытий Zr-Al-B и степень их аморфизации, Бысь С. С. (2013)
Соколан К. С. - Моделювання відхилення профілю повздовжнього перерізу циліндричної поверхні деталі внаслідок пружних відтискань в технологічній системі при токарній обробці, Кокорев Д. К. (2013)
Солтик І. Т. - Дослідження деформаційних процесів у пакетах матеріалів верху взуття (2013)
Кириченко В. И. - Комплексная переработка растительных масел и производство смазочно-охладжающих средств для обработки металлов. Сообщение 2. Принципы технологии и рационального использования, Нездоровин В. П., Поп Г. С. (2013)
Сарибекова Д. Г. - Исследование свойств полиуретановой дисперсии аквапол 12 для создания полимерных покрытий на текстильных материалах, Кулиш И. Н., Слепчук И. (2013)
Асаулюк Т. С. - Определение оптимальных технологических параметров электроразрядной обработки шерстяного волокна перед белением, Сарибекова Ю. Г., Семешко О. Я. (2013)
Колиско М. І. - Визначення натягу жорсткої на згин нитки при взаємодії з циліндричною напрямною (2013)
Семак З. М. - Стан і перспективи використання рослинних барвників у текстильній промисловості, Галик І. С., Семак Б. Д. (2013)
Коваль М. Н. - Дослідження властивостей м’якості трикотажних полотен, Сапожник Д. І. (2013)
Бардаш Н. А. - Электропроводность волокнистых материалов с функционализированной поверхностью, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2013)
Іванішена Т. В. - Дослідження екологічної безпечності матеріалів для виготовлення взуття. Повідомлення ІІ (2013)
Домбровський А. Б. - Дослідження впливу молочного середовища на міцність клейового з’єднання деталей верху з низом взуття, Михайловська О. А., Козловська Л. В. (2013)
Бойко Г. А. - Підвищення споживчих характеристик волокон льону олійного, Расторгуєва М. Й. (2013)
Качук Д. С. - Солі d-металів як регулятори міжфазних властивостей і сполуки, що формують гідрофобний ефект на текстильних матеріалах, Міщенко Г. В., Назарова В. В. (2013)
Демидчук Л. Б. - Формування структуроутворюючого силіційкисневого каркасу в захисному покритті, Гивлюд М. М., Сапожник Д. І. (2013)
Любчик В. Р. - Дослідження методичної похибки аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання дальностей, Шинкарук О. М., Лантвойт М. О. (2013)
Ляшкевич В. Я. - Використання ситуаційного підходу при побудові онтології предметної галузі "Інтелектуальне діагностування комп’ютерних засобів", Макарчук Р. І., Надєєв А. В. (2013)
Биков М. М. - Визначення характеристик потенціальних кодів за моделями рангових конфігурацій, Філатова М. М. (2013)
Озеранський В. С. - Особливості проектування апаратних засобів покомпонентного діагностування цифрових пристроїв в умовах виробництва, Арсенюк І. Р., Ярцева О. І. (2013)
Фонарь Л. С. - Динамические характеристики цифровых фильтров без аналоговых прототипов (2013)
Гліненко Л. К. - Розв’язання задач на графах за допомогою надбудови Solver MS Excel, Яковенко Є. І. (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: философские аспекты сверхизбыточных измерений. Сообщение 2. (2013)
Лежнюк П. Д. - Зменшення додаткових втрат електроенергії в неоднорідних електричних мережах, Килимчук А. В., Рубаненко О. Є. (2013)
Кулик В. В. - Автоматизація оптимального керування потоками потужності в електричних мережах з дальніми електропередачами, Кравцов К. І., Вишневський С. Я. (2013)
Полікаровських О. І. - Методи підвищення якості спектральних характеристик високошвидкісних обчислювальних синтезаторів частоти (DDS), Мішан В. В. (2013)
Ремінний О. А. - Створення фреймворку автоматизованого тестування графічних користувацьких інтерфейсів (2013)
Бойко Ю. М. - Схемотехнічні особливості використання синтезаторів частот в приймальному тракті цифрових приймачів, Стецюк В. І. (2013)
Щербина О. А. - Аналіз проблеми автоматизації документообігу в інформаційних системах передачі даних митної служби (2013)
Горященко К. Л. - Перевідбиття в провідниковій лінії для випадку двох та більше пошкоджень (2013)
Пятін І. С. - Дослідження фазових детекторів (2013)
Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений: 10 лет спустя (2013)
Колбасин А. И. - Истинное значение и метрология (2013)
Левин С. Ф. - Философия и математическая статистика в метрологии (2013)
Чалий В. П. - Измерение как элементарный акт познания (2013)
Дойников А. С. - Презентация стандарта ГОСТ Р 8.739-2011 "ГСИ. Эталоны для координатно-временных измерений. Основные положения. Способы выражения погрешностей", Крупин Б. Н., Юров Л. В. (2013)
Рабинович С. Г. - Руководство по оцениванию точности однократных измерений (2013)
Єременко В. С. - Універсальний метод ідентифікації закону розподілу вибіркових даних, Мокійчук В. М. (2013)
Захаров И. П. - Получение достоверной оценки коэффициента охвата при составлении бюджета неопределенности измерений, Климова Е. А., Чунихина Т. В. (2013)
Захаров И. П. - Трансформация законов распределений при пересчете результатов измерений из логарифмических единиц в абсолютные, Сергиенко М. П., Шевченко Н. С., Штефан Н. В. (2013)
Кадис Р. Л. - Выбор функции распределения вероятности при оценивании неопределенности "Типа В" (2013)
Кондрашов С. И. - Анализ учета систематической и случайной составляющих погрешности экспертных оценок при фаззификации, Дроздова Т. В. (2013)
Коцюба А. М. - Оцінювання стандартної невизначеності за типом А за наявності лінійного тренду результатів повторних спостережень, Заїка В. П. (2013)
Редьога О. Ю. - Невизначеність встановлення шкали порядку, способи її зменшення і врахування при отриманні результату вимірювання, Яремчук Н. А. (2013)
Шайняк И. Р. - О последовательности изложения байесовского подхода в руководстве по выражению неопределенности измерения (GUM) (2013)
Гоц Н. Є. - Методика оцінювання невизначеності нелінійності функції перетворення оптично-приймальної системи еталонного термометра випромінення (2013)
Данилов А. А. - Поэлементная калибровка измерительных каналов измерительных систем: алгоритм оценивания неопределенности измерений, Зинкина А. В., Кучеренко Ю. В., Ординарцева Н. П., Цуканова Е. Г. (2013)
Малецкая О. Е. - Калибровка СИТ: оценка погрешности и неопределенности измерений, Москаленко М. В. (2013)
Новоселов О. А. - Разработка методик калибровки средств измерительной техники согласно требованиям ДСТУ ISO/IEC 17025 калибровочной лабораторией предприятия (2013)
Петкова Т. П. - Оценка технической компетентности посредством участия в межлабораторных сличениях, Христов И. К., Борисов Б. И., Петров С. Т. (2013)
Почекайлова Л. П. - Валідация методик випробувань (2013)
Борзенкова А. В. - Метрологическое моделирование при аттестации систем взвешивания, Черепащук Г. А. (2013)
Котляр Т. Ю. - Оценка неопределенности измерений при калибровке штриховых мер длины (2013)
Куц Ю. В. - Подання результату кутових вимірювань в концепції невизначеності, Шенгур С. В. (2013)
Скляров В. В. - Исследование влияния скорости индентирования при измерении твердости, Довженко Я. С. (2013)
Коваль Ю. А. - Анализ и экспериментальные оценки неопределенности измерений сдвига шкал времени с применением сигналов системы SBAS, Приймак В. Ю., Плехно С. А., Костыря А. А., Ал-Твежри Б. А., Хуссейн А. Ф. (2013)
Horský J. - Stopwatch and Timer Calibrations with internet reference signal, Horská J. (2013)
Григорова Т. А. - Анализ оценки неопределенности измерений результатов компьютерной обработки изображения интерференционной картины полиэфирного волокна, Скрипко Г. О. (2013)
Джаббаров Р. Р. - Неопределенность измерения сдвиговых вязкоупругих свойств касторового масла ультразвуковым импедансным методом, Хакимов О. Ш., Джаббарова Г. Р. (2013)
Доброва В. Е. - Моделирование процессов измерений при клинических испытаниях лекарственных средств, Колесник Е. С., Ратушная К. Л. (2013)
Ефремова Н. Ю. - Особенности статистической обработки данных проверок квалификации в соответствии с Международным Гармонизированным протоколом IUPAC (2013)
Поліщук А. А. - Невизначеність атомно-абсорбційного вимірювання концентрацій Pb у сечі та крові із застосуванням "графітової втулки-фільтру", Захарія О. М., Колпак Р. М., Коротков О. В., Чеботарьов О. М. (2013)
Савкова Е. Н. - Снижение неопределенности колориметрических измерений в программно-аппаратных средах (2013)
Самойліченко О. В. - Особливості оцінювання невизначеності вимірювання, пов’язаної з відбором проб (2013)
Ткаченко И. Ю. - Дефинициальная неопределенность измерений в задачах санитарного и экологического контроля водных объектов, Нежиховский Г. Р. (2013)
Анохин Ю. Л. - Обработка результатов и оценивание неопределенности измерений при калибровке измерительных систем высокого напряжения переменного тока, Вендичанский Р. В., Копшин В. В. (2013)
Величко О. Н. - Оценивание неопределенности при калибровке рабочих эталонов коэффициента мощности на государственном эталоне единиц электрической мощности и коэффициента мощности, Карпенко С. Р., Гачок В. Н. (2013)
Величко О. М. - Оцінка невизначеності результатів калібрування рівно номінальних мір електричної ємності на Державному еталоні одиниць електричної ємності та фактора втрат, Сурду М. М., Шевкун С. М., Домбровський М. Г., Добролюбова М. В. (2013)
Волков О. Н. Захаров И. П. - Оценивание неопределенности измерений при калибровке мер электрического сопротивления косвенным методом (2013)
Князєв В. В. - Концепція програми міжлабораторних порівняльних випробувань в галузі електромагнітної сумісності за параметрами несприйнятливості, Немченко Ю. С. (2013)
Винничук А. Г. - Метрологічний аналіз установки для вимірювання витрати газу на базі торцевих звужувальних пристроїв, Середюк О. Є., Витвицька Л. А. (2013)
Петришин І. С. - Застосування концепції невизначеності для метрологічної простежуваності одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі, Джочко П. Я., Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2013)
Стеценко А. А. - Сравнительный анализ методов определения метрологических характеристик счетчиков газа ГУВР-011, Сорокопут В. Л., Недзельский С. Д. (2013)
Владимирова Т. М. - Оценка неопределенностей измерений параметров технологических процессов и производств, Третьяков С. И. (2013)
Гринев Б. В. - Современный подход оценки качества результатов измерений светового выхода неорганических сцинтилляторов, Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2013)
Мачехин Ю. П. - Базовые принципы измерения неизмеряемого (2013)
Баранов В. А. - Внедрение концепции неопределенности измерений в государственных образовательных учреждениях РФ, Бублей Д. В. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Предборський В. А. - Перерозподіл власності та влади як функція тіньової економіки (2012)
Воронкова О. М. - Перспективи реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України (2012)
Мартиненко В. П. - Особливості банківської кризи в Україні, Євенко Т. І. (2012)
Іванова Л. Б. - Облік заборгованості в антикризовому управлінні суб’єктів реального сектору економіки в контексті новацій Податкового кодексу України (2012)
Кирилюк І. М. - Теоретичні концепції земельної ренти (2012)
Коваль О. П. - Страхування відповідальності суб‘єктів пенсійного забезпечення за збереження пенсійних активів (2012)
Ревтюк Є. А. - До уточнення взаємозв’язку між поняттями інтелектуального та людського капіталу (2012)
Борзенкова О. Д. - Бюджетна ефективність податку на прибуток в Україні (2012)
Зуб Д. С. - Стратегічне планування: вітчизняна практика та напрями вдосконалення (2012)
Венгер Т. А. - Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорії державного боргу (2012)
Лавренчук В. А. - Моделювання взаємозалежностей між збільшенням енерговитрат та рівнем економічного зростання України (2012)
Бортницький В. А. - Відображення інноваційної тематики в контексті інноваційних систем у друкованих працях та авторефератах дисертацій українських науковців (2012)
Рижкова Г. В. - Особливості надання кредитних ресурсів на фінансування проектів з енергоефективності (2012)
Ліщинський М. П. - Формування інвестиційної привабливості аграрних корпорацій України (2012)
Савицький Е. Е. - Механізм управління інноваційними процесами аграрних підприємств (2012)
Ємельянов О. С. - Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації, Бершеда Є. Р., Рудченко О. Ю., Шкільняк М. М. (2012)
Манцуров І. Г. - Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права, Нусінова О. В. (2012)
Колумбет О. П. - Економічний зміст амортизації необоротних активів та проблеми її нарахування в умовах сталого розвитку (2012)
Мельник М. М. - Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень щодо підприємства (2012)
Гоголь Т. А. - Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності малих і великих підприємств (2012)
Островська М. С. - Ієрархічна модель визначення інтегрального показника рівня економічної безпеки держави в процесі інноваційної реструктуризації машинобудування України, Блудова Т. В. (2012)
Булах Т. М. - Проблеми соціального розвитку села в ринкових умовах (2012)
Дмитренко А. В. - Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу спільних підприємств (2012)
Тимченко Ю. В. - Формування кооперативних організацій в Україні (2012)
Мархонос С. М. - Механізм розробки маркетингової стратегії просування нового туристичного продукту для туристичного агента, Турло Н. П. (2012)
Лазарєва С. Ф. - Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій, Ус Р. Л. (2012)
Чепка В. В. - Кооперативні об’єднання в сільському господарстві: функціонування та фінансування (2012)
Чиж Л. М. - Страхування як метод мінімізації ризиків на ринку банківських металів (2012)
Буряк П. Ю. - Змістовне вираження та складові фінансового механізму інтегрованих підприємницьких структур, Лівіновська О. В. (2012)
Романенко Л. Ф. - Вплив ризиків на управління оборотним капіталом, Нестеренко С. С. (2012)
Клименко Н. С. - Технологія націоналізації підприємств (2012)
Липкань О. В. - Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2012)
Манько М. І. - Аналіз доцільності інвестування розвитку бурякоцукрового неприбуткового кооперативу (2012)
Масина О. П. - Аналіз практики використання єврооблігацій при залученні українськими підприємствами ресурсів на міжнародних фінансових ринках (2012)
Панасенко Г. О. - Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) – дієвий інструмент стратегічного планування розвитку банківської установи (2012)
Пила В. І. - Роль промислового потенціалу у соціально-економічному розвитку регіонів України (2012)
Петренко К. В. - Проблеми та перспективи соціогуманітарного розвитку депресивних територій (2012)
Федів А. В. - Теоретичні передумови дослідження інноваційного розвитку регіонів України з врахуванням ризиків небезпек (2012)
Мамонова Г. В. - Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення, Рябчук О. Г. (2012)
Гордей О. Д. - Підвищення рівня життя населення в Україні за рахунок реалізації програм економічного і соціального розвитку (2012)
Чернявська Ю. Б. - Удосконалення законодавчо-нормативних важелів державної політики регулювання вітчизняного ринку праці, Цибульник І. О. (2012)
Савчук О. О. - Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні (2012)
Тітенко Л. В. - Актуальні аспекти управління оборотним капіталом організацій споживчої кооперації (на прикладі Кіровоградського регіону) (2012)
Тищук Т. А. - Хронологія циклів зростання: Україна у контексті світових тенденцій (2012)
До авторів збірника (2012)
Содержание (2005)
Гайдачук А. В. - Технологические дефекты сотовых конструкций из полимерных композиционных материалов, Сливинский М. В. (2005)
Чернышев Ю. К. - Применение теории систем для алгоритмизации решения задач теории упругости и пластичности методом частиц (2005)
Утенкова В. В. - Сравнительная оценка расчетного и экспериментального методов оптимизации параметров крыла самолета в плане (2005)
Кривцов В. С. - Состав газа в плазмотроне с ламинарным потоком плазмообразующего инертного газа, Планковский С. И., Цегельник Е. В., Островский Е. К., Таран А. А., Лоян А. В. (2005)
Федюшкин А. М. - Вентилятор-движитель для малоскоростных летательных аппаратов, Богачева Т. Б. (2005)
Русанов А. В. - Численное моделирование пространственной структуры трехмерных вязких нестационарных течений в лопаточных аппаратах, Ершов С. В. (2005)
Кухтин Ю. П. - Анализ возможности ослабления резонансного режима работы рабочей лопатки, обусловленного возбуждением от вышестоящего соплового аппарата ступени, Лапотко В. М. (2005)
Карачун В. В. - Пассивные методы уменьшения влияния волнового совпадения, Мельник В. Н., Буртная И. А. (2005)
Воробьев Ю. С. - Численный анализ колебаний системы ротора вентилятора ГТД, Дьяконенко К. Ю. (2005)
Игнатович С. Р. - Методика бесконтактной регистрации поверхностного рельефа объектов в трехмерном нанометрическом диапазоне, Закиев И. М., Закиев В. И. (2005)
Шереметьев А. В. - Использование компьютерного моделирования для учета технологической наследственности при установлении ресурсов деталей авиационных ГТД, Петров А. В. (2005)
Игуменцев Е. А. - Вибродиагностика маслобака коробки приводов газотурбинного двигателя, Прокопенко Е. А. (2005)
Крикунов Д. В. - Прогнозирование температурного состояния охлаждаемых лопаток турбин по результатам лабораторных теплофизических испытаний (2005)
Гудилин А. К. - Выбор конструкции щеточных уплотнений и возможность повышения их вибрационной надежности, Рублевский Ю. В., Занин А. Е. (2005)
Сорокин В. Ф. - Геометрическая модель пера лопатки для проектирования формообразующей оснастки (2005)
Бурау Н. І. - Розпізнавання нейронною мережею стану лопаток ГТД на стаціонарних та нестаціонарних режимах експлуатації, Зажицький О. В. (2005)
Лепешкин А. Р. - Метод термоуправляемого обрыва лопаток рабочих колес гтд при испытаниях конструкций и корпусов на непробиваемость, Бычков Н. Г. (2005)
Ицкович И. И. - Создание статистических нормативов трудоемкости изготовления деталей газотурбинных двигателей в ОАО "НПО "Сатурн", Михайлова Н. А., Пономарев В. А. (2005)
Олейник А. В. - Структурно-параметрическая идентификация мониторинговой модели динамики температуры детали газотурбинного двигателя (2005)
Бойко Л. Г. - Моделирование работы многоступенчатого осевого компрессора с учетом отбора воздуха, Демин А. Е., Максимов Ю. П., Борисов В. С., Калюжная В. А. (2005)
Фролов Е. А. - Проблемы маркетинговой стратегии в промышленной отрасли в сфере интеллектуального бизнеса, Савченко Н. Ф., Янель Ю. А. (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника генерал-лейтенанта Петрушенка М.М. (2012)
Случайний М. Ю. - Щодо формалізації задач розподілу зусиль та вогневого ураження для математичної моделі бою (операції) угруповання різнорідних військ (сил) (2012)
Котов О. Б. - Погляди щодо побудови майбутньої системи протиповітряної оборони країни на основі мережецентричних технологій, Пєвцов Г. В. (2012)
Романченко І. С. - Деякі аспекти оцінювання підготовки органів військового управління до виконання покладених на них завдань, Загорка О. М., Бутенко С. Г., Колесніков В. О. (2012)
Ткаченко В. І. - Основні поняття методології дослідження систем управління і визначення структур військової організації, Смірнов Є. Б. (2012)
Жарик О. М. - Вибір показника і критерію оцінки якості прикриття об’єктів Євро-2012 від терористичних актів з використанням літальних апаратів (2012)
Логинов В. В. - Определение поколения авиационного двигателя семейства Аи-222 для легких боевых самолетов, Кравченко И. Ф., Карпачев И. И., Еланский А. В. (2012)
Башинський В. Г. - Пропозиції по зниженню інфрачервоної помітності вертольоту (2012)
Олійник Ю. А. - Залежність коефіцієнту лобового опору літального апарату від швидкості вітру (2012)
Шмельова Т. Ф. - Діагностика емоційного стану людини-оператора в аеронавігаційній системі (2012)
Пічко І. О. - Оцінка авіапридатності бойових кораблів, спеціальних суден і стаціонарних платформ, Українець Є. О., Новіков А. О. (2012)
Єрмошин М. О. - Основні поняття тактики зенітних ракетних військ, Закутін К. В., Ряполов Є. І., Шулежко В. В. (2012)
Бархударян М. В. - Математична модель побудови перспективного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2012)
Карлов В. Д. - Методология расчета электромагнитного поля и оценки дальности обнаружения воздушных целей над морем в рамках дифракционного механизма распространения радиоволн, Петрушенко Н. Н., Меленти Е. А. (2012)
Федоровський О. В. - Особливості точного визначення затримки складного широкосмугового сигналу з псевдовипадковою структурою (2012)
Невмержицький І. М. - Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині, Ковалевський С. М., Гризо А. А., Яровий С. В. (2012)
Орленко В. М. - Метод отримання двовимірних радіолокаційних зображень літаків на основі часово-частотного перетворення Габора (2012)
Москаленко А. О. - Математична модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль, Івко С. О., Лаврут О. О. (2012)
Добришкін Ю.М. - Визначення можливих шляхів щодо адаптації наземних засобів ультракороткохвильового радіозв'язку Повітряних Сил до стандартів та норм міжнародної організації цивільної авіації, Костенко І.Л., Корнєєв В.О. (2012)
Тимочко О. І. - Удосконалення градієнтного методу для виділення контурів об’єктів розпізнавання, Маменко О. М. (2012)
Рысаков Н. Д. - Принципы построения моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на этапе посадки с реализацией амплитудного способа пеленгации, амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений, Куценко В. В., Титов И. В., Макаров С. А. (2012)
Смірнов О. А. - Дослідження методів стегоаналізу цифрових зображень, Мелешко Є. В. (2012)
Овчинников А. В. - Анализ алгоритмов поиска оптимальных путей на графах, Берковский В. В. (2012)
Шарко В. П. - Определение потенциальной точности измерений координат по фазовым характеристикам радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем (2012)
Дробот О. А. - Метод забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіка для інфокомунікаційної мережі військового призначення (2012)
Романченко І. С. - Комплексна методика обґрунтування завдань суб’єктам системи забезпечення національної безпеки щодо відвернення або нейтралізації загроз воєнного характеру для держави, Богданович В. Ю., Свида І. Ю. (2012)
Пічугін М. Ф. - Балістико-навігаційне забезпечення управління перспективними вітчизняними космічними апаратами, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Чернявський О. Ю. (2012)
Бойко Р. В. - Основні аспекти воєнно-економічної науки в Україні, Семененко О. М., Чекед І. В., Кремешний О. І, Пташник В. М. (2012)
Коваль В.В. - До питання розрахунку ефективності застосування аерозольних утворень для захисту військових об’єктів від ударів літаків тактичної авіації та вибору раціональних способів захисту (2012)
Сидоренко Р. Г. - Визначення основних фізичних механізмів, які впливають на відбивні та випромінювальні властивості композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями (2012)
Шевченко Р. І. - Методика оцінки ефективності моделі планування матеріального забезпечення армійського корпусу (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Содержание (2005)
Ясев А. Г. - Прогнозирование количества оснастки при технологической подготовке производства, Пась Р. В. (2005)
Горбачев А. А. - Определение технологических параметров планетарного глубинного шлифования плоских поверхностей (2005)
Набокина Т. П. - Исследование процессов разделительной резки металлов сверхзвуковыми высокотемпературными струями (2005)
Imayev V. - Advanced titanium materials for aerospace applications – current status and outlook, Imayev R., Safiullin R., Beck W. (2005)
Панченко А. М. - Дослідження перехідних процесів при наявності затримки спрацювання механічного вимикача (2005)
Нарожный В. В. - Восстановление работоспособности систем управления микробеспилотных летательных аппаратов сигнальными подстройками, Фирсов С. Н., Лавошник И. В. (2005)
Утенкова В. В. - Влияние формы крыла в плане на размерность самолета (2005)
Миргород В. Ф. - Вероятностные характеристики трендовой статистики Хальда-Аббе при обработке параметров регистрации ГТД, Ранченко Г. С. (2005)
Емад А. Р. - Системная имитационная модель многоуровневого планирования государственной программы развития авиационной техники, Федорович О. Е. (2005)
Баранник В. В. - Полиадическое кодирование массивов длин серий в смешанной системе оснований, Гуржий П. Н. (2005)
Чинков В. Н. - Исследование режимов взаимодействия прецизионных мер частоты с близкими частотами, Нарежний А. П. (2005)
Чинков В. Н. - Система показателей эффективности применения подвижных лабораторий измерительной техники, Спренне В. С. (2005)
Латкин М. А. - Идентификация рисков на этапах жизненного цикла проекта, Ефремова А. В., Чумаченко И. В. (2005)
Федорович О. Е. - Рискориентированный подход к созданию информационных управляющих систем на базе компонент повторного использования, Плохов С. С. (2005)
Веласко Эррера В. М. - Исследование радиотеплового излучения мелкомасштабной поверхности и предельных погрешностей оценки ее электрофизических параметров, Веласко Эррера Г., Волосюк В. К., Лёвкина К. Н., Куртов А. И. (2005)
Попов В. А. - Задача оптимального распределения средств для информационной системы авиастроительного предприятия, Попова М. В. (2005)
Научное наследие профессора И. Г. Немана : предисловие редколлегии журнала (2005)
Неман И. Г. - Устойчивость бесконечно длинной ортотропной пластины с наклонными главными направлениями упругости. Часть 1. Приближенный метод. Устойчивость пластины при одностороннем сжатии (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Содержание (2005)
Мананков О. В. - Методы устранения потери устойчивости заготовки при штамповке-вытяжке деталей из плоских заготовок при импульсном нагружении (2005)
Зайцев В. Е. - Обоснование конструктивной схемы энергетического узла в установках для гидродинамической штамповки на основе гидравлической мультипликации скорости и использования явления гидравлического удара, Мельничук А. П. (2005)
Анофриев В. Ю. - Обеспечение прочностной надежности колес центробежных компрессоров из высокопрочных сталей (часть 1), Гецов Л. Б., Ножницкий Ю. А. (2005)
Чернов С. К. - Управление научным производством путем реорганизации производственных систем (2005)
Борисевич В. К. - Силовые потоки при подводном взрыве в ограниченном пространстве, Бутко В. И., Шкалова А. В. (2005)
Карпов Я. С. - Определение температурных прогибов закрепленных слоистых пластин, Ставиченко В. Г. (2005)
Повгородний В. О. - Определительные испытания бортового оборудования на безотказность (2005)
Дрягин Д. П. - Характеристики и свойства кинематических цепей с точки зрения их контурозвенности (2005)
Базыма Л. А. - Численное и экспериментальное исследование обтекания полого цилиндра, Кулешов В. И. (2005)
Пилипенко О. В. - Расширение границы области устойчивости насосной системы питания с помощью установки байпасного демпфирующего трубопровода с суперкаверной, Запольский Л. Г., Жулай Ю. А. (2005)
Ходак Н. А. - Аппроксимация экспериментальных зависимостей усовершенствованным нетрадиционным методом повышенной точности с использованием программно-компьютерных средств моделирования, Вишневский О. А., Давыдов А. С. (2005)
Поляков Г. А. - Композиционный синтез интерфейсных вентильных схем цифровых устройств и их визуализация, Онищенко В. В. (2005)
Солодовник В. Ф. - Энергетические показатели радиотрасс малой протяженности, Удачин В. Г., Удачин Д. В. (2005)
Скляр В. В. - Оценка и обеспечение безопасности информационно-управляющих систем критического использования: элементы методологии и формальные модели (2005)
Научное наследие профессора И. Г. Немана : предисловие редколлегии журнала (2005)
Неман И. Г. - Устойчивость бесконечно длинной ортотропной пластины с наклонными главными направлениями упругости. Часть II. Приближенный метод, устойчивость пластины при сдвиге и совместном действии сжатия и сдвига (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Кіницький Я. Т. - Аналітичне дослідження кінематики механізмів ІІІ класу з використанням системи Mathcad, Марченко М. В., Харжевський В. О. (2013)
Колиско М. І. - Визначення впливу зминання та жорсткості на згин на натяг нитки при її взаємодії з циліндричною напрямною, Щербань В. Ю. (2013)
Гавриш А. П. - Параметри якості поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів для друкарських машин при ельборовому шліфуванні, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Гавриш Ю. О. (2013)
Недайборщ С. Д. - Сопротивление износу детонационных покрытий Cr-Si-B в экстремальных условиях трения, Бысь С. С. (2013)
Харченко Е. В. - Трибостойкость детонационных аморфно-кристаллических покрытий Zr-Al-B при нагружении трением, Бысь С. С. (2013)
Панасюк І. В. - Визначення кінематичних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану, Залюбовський М. Г. (2013)
Алиев А. И. - Экспериментальная методика количественной оценки трибологических свойств смазочного материала (2013)
Стрілець В. М. - Будова, принцип роботи та розрахунки інерційно-відцентрової пружної муфти, Федорук В. А., Стрілець О. Р., Ковальчук Р. В. (2013)
Сурьянинов Н. Г. - Расчет цилиндрических оболочек численными методами, Параска Г. Б., Корниенко Ю. В. (2013)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые результаты исследования демпфирующей способности составных балок (2013)
Синюк О. М. - Зменшення витрат електроенергії для частотно-імпульсних приводів, Скиба М. Є. (2013)
Radek N. - Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin, Orman Ł. J., Shalapko J., Malcho M. (2013)
Горошко А. В. - Шляхи підвищення точності розв’язків зворотних задач, Ройзман В. П. (2013)
Кулаков О. І. - Фізико-хімічний підхід до підбору компонентів препаратів для виведення таніновмісних плям, Тебляшкіна Л. І., Брюхова І. Г. (2013)
Гатиятуллина Р. Ф. - Влияние лазерной обработки на электростатические и сорбционные характеристики полимерных текстильных материалов, Абуталипова Л. Н. (2013)
Олійник Г. С. - Шенілові меблеві тканини: дослідження світлостійкості забарвлення (2013)
Хрящевський В. М. - Іонообмінник для токсичних важких металів − сферично гранульований титан фосфат, Бубенщикова Г. Т. (2013)
Кущевський М. О. - Теоретичні основи процесу деформації тканин при динамічних навантаженнях в рідинному робочому середовищі, Кошевко Ю. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського