Андреюк Н. Л. - Взаємєзв'язок між вестибулярним навантаженням, вегетативним статусом та спортивними результатами фехтувальників високої кваліфікації (2017)
Калашникова М. Н. - Исходная концентрация клеток Streptococcus pneumoniae как один из факторов, влияющих на эффективность криоконсервирования (2017)
Кіндрат І. П. - Вплив гепатотоксиканту та гепатоканцерогену 2-ацетиламінофлуорену на обмін заліза у печінці щурів, Ерстенюк Г. М. (2017)
Луценко О. І. - Хвильова структура серцевого ритму при психоемоційному навантаженні у жінок (2017)
Парцей Х. Ю. - Стан еритроцитарних мембран та гематологічні індекси щурів за умов споживання енергетичного напою, Артиш М. Б., Литвинюк Н. І., Слободян З. О., Ерстенюк А. М. (2017)
Шалар О. Г. - Властивості особистості тренера з йоги, Стрикаленко Є. А., Левченко Г. В. (2017)
Шалар О. Г. - Психологічні особливості юних гімнасток 10–12 років, Стрикаленко Є. А., Новокшанова А. О. (2017)
Гаврілова Л. Г. - Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени, Топольник Я. В. (2017)
Кобися В. М. - Створення і використання електронного підручника для вивчення іноземної мови, Зарічанська Н. В., Боблієнко О. П. (2017)
Андрощук І. В. - Технологія розроблення електронного посібника з дисципліни "Методика трудового навчання", Андрощук І. П. (2017)
Осадча К. П. - Тьюторський супровід навчання математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Аврамчук А. М. - Модель розвитку компетентностей викладачів мовних дисциплін щодо проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів у системі Moodle (2017)
Гуренко О. І. - Використання комп’ютерних тифлотехнологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету, Алєксєєва Г. М., Лопатіна Г. О., Кравченко Н. В. (2017)
Заболоцький А. Ю. - Модель використання системи підтримки e-learning для розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів (2017)
Камінський О. Є. - Хмаро орієнтована платформа сучасного університету – передумова переходу до інноваційної моделі економічного розвитку, Єрешко Ю. О., Кириченко С. О. (2017)
Касаткін Д. Ю. - Принципи інформаційного забезпечення мотивації науково-педагогічних працівників у дослідницькому університеті, Рудик Я. М., Шостак А. В. (2017)
Ковальчук Г. О. - Реалізація діяльнісного, особистісно та професійно орієнтованих підходів у викладанні соціально-економічних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Korsun I. V. - How e-learning demonstrates the formation of students' cognitive activity in the teaching of quantum physics (2017)
Петренко С. В. - Оптимізація й аналіз результатів використання LMS Moodle у системі змішаного навчання в університеті (2017)
Подласов С. О. - Елементи змішаного навчання фізики в технічному університеті, Матвійчук О. В., Бригінець В. П. (2017)
Сікора Я. Б. - Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання (2017)
Shulska N. M. - Organizing ICT-supported workshops at universities, Matviichuk N. M., Hromyk Yu. V., Kolenda N. V., Rymar N. Yu. (2017)
Самчук Л. І. - Бібліографічні посібники в забезпеченні інформаційних потреб освітян (2017)
Спірін О. М. - Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності, Лупаренко Л. А. (2017)
Boichuk P. M. - Organizational culture and technology-infused management in higher education: theoretical and empirical aspects, Fast O. L. (2017)
Гриценко В. Г. - Критерії ефективності створення і впровадження інформаційно-аналітичної системи управління в освітній процес університету (2017)
Ковалюк Т. В. - Моделювання розвитку вищої освіти на базі компетентнісного підходу та особистісно орієнтованих освітніх траєкторій, Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2017)
Кравченко А. О. - Використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки організації міжнародного співробітництва університетів (2017)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування корозійних пошкоджень матеріалів (Огляд). Ч. 2. Корозійне розтріскування металів. Прикладні аспекти застосування методу, Назарчук З. Т., Долінська І. Я., Ярема Р. Я., Селівончик Т. В. (2017)
Демченко В. Л. - Особливості структурної організації та термомеханічні властивості нанокомпозитів пектин–AG0–П4ВП, сформованих під дією постійного магнетного поля (2017)
Лабур Т. М. - Вплив легування і термообробки на міцність і циклічну тріщиностійкість зварних з’єднань сплаву системи Al–Cu–Mg. Ч. 2, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2017)
Студент О. З. - Вплив тривалої експлуатації сталі 12Х1МФ гинів головних парогонів ТЕС на її механічні властивості, Кречковська Г. В., Палащук Т. Є., Гладкий Я. М. (2017)
Каплун П. В. - Контактна витривалість сталі 40Х у різних середовищах після іонного азотування та нітрогартування, Диха О. В., Гончар В. А. (2017)
Малишев В. В. - Властивості гальванічних танталових покривів, одержаних з хлоридно-фторидних розплавів, Шахнін Д. Б., Габ А. І. (2017)
Ghazvinloo H. R. - Mechanical properties of a high Si and Mn steel heat treated by two-step quenching and partitioning, Honarbakhsh-Raouf A., Kiani-Rashid A. R. (2017)
Кунтий О. І. - Осадження міді, срібла та нікелю на алюміній гальванічним заміщенням, Зозуля Г. І., Добровецька О. Я., Корній С. А., Решетняк О. В. (2017)
Широков В. В. - Вплив тривалого старіння під навантаженням на фізико-механічні властивості ванадію, Широков О. В. (2017)
Скобло Т. С. - Особенности изнашивания маслосъемных поршневых колец с покрытием олова при стендовых испытаниях на трение и износ, Сидашенко А. И., Сатановский Е. А., Олейник А. К., Мальцев Т. В. (2017)
Кирилів В. І. - Контактна втома сталей 20ХН3А та 55СМФА з поверхневим наноструктурним шаром у корозивно-абразивних середовищах, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В. (2017)
Андрейків О. Є. - Оцінювання залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій з короткими корозійно-втомними тріщинами, Лисик А. Р., Штаюра Н. С., Бабій А. В. (2017)
Lagoda T. - Correlation of uniaxial cyclic torsion and tension-compression for low-cycle fatigue, Kulesa A., Kurek A., Koziarska J. (2017)
Qin Fabing - Моделювання впливу водню на несучу здатність елементів енергетичного обладнання в умовах температурної повзучості, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2017)
Онишко О. Є. - Моделювання фізико-механічної поведінки тіл, виготовлених зі сплавів з пам’яттю форми, за наявності електричного поля (2017)
Коноваленко І. В. - Використанн властивостей нечітких множин для комп’ютерного аналізу форми та розмірів ямок відриву, Марущак П. О. (2017)
González Sánchez J. A. - Evaluation of limestone strength after long-term weathering in natural conditions, Bilyy O. L., Yukhym R. Ya. (2017)
Похмурський В. І. - Поліпшення протикорозійних властивостей робочої емульсії шахтних гідросистем, Зінь І. М., Студент М. М., Тимусь М. Б., Веселівська Г. Г., Ступницький Т. Р. (2017)
Дмитрах І. М. - Загальні збори Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (2017)
Кушнір Р. М. - Чотирнадцята міжнародна конференція з руйнування (ICF 14), Звірко О. І. (2017)
Титул, содержание (2017)
Юбилей Главного Редактора (2017)
Лозинский А. П. - Моделирование технологий обработки больших данных на локальной облачной платформе, Симахин В. М., Урсатьев А. А. (2017)
Шерман З. А. - Методы построения квадратной разностной разметки (2017)
Самохвалов Ю. Я. - Оценка обоснованности управленческих решений на основе нечеткой логики (2017)
Гриценко В. И. - Интернет Вещей в структуре умного предприятия, Тимашова Л. А. (2017)
Яковлев Ю. С. - О виртуализации рабочих мест и их компонентов при построении компьютерных систем и сетейl (2017)
Бабаков Р. М. - Операционная реализация функции выходов микропрограммного автомата, Баркалов А. А. (2017)
Фефелов А. А. - Гибридный подход при реконструкции генных регуляторных сетей, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Лурье И. А. (2017)
Волков А. Е. - Инвариантный метод разрешения динамических конфликтов воздушных судов (2017)
Воронин А. В. - Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка, Волошин И. В. (2017)
Неделько В. М. - Обоснование метода выбора оптимального места вынужденной посадки воздушного судна на водную поверхность, Семенюта М. Ф., Стратонов В. М. (2017)
Наши авторы (2017)
Бабенко В. Ф. - Оценка равномерной нормы одномерного потенциала Рисса частной производной функции с ограниченным лапласианом, Парфинович Н. В. (2016)
Barbir A. - Refinements of Jessen’s functional, Krulić Himmelreich K., Pečarić J. E. (2016)
Богданский Ю. В. - Лапласиан по мере на римановом многообразии и задача Дирихле. I, Потапенко А. Ю. (2016)
Гембарська С. В. - Оцінки інтеграла від модуля мішаної похідної суми подвійного тригонометричного ряду, Задерей П. В. (2016)
Гузик Н. М. - Визначення молодшого коефіцієнта у параболічному рівнянні з сильним степеневим виродженням (2016)
Ladra M. - Automorphisms and derivations of Leibniz algebras, Rikhsiboev I. M., Turdibaev R. M. (2016)
Мацак І. К. - Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових величин. Дискретний випадок (2016)
Монахов В. С. - Конечные разрешимые группы с нильпотентными широкими подгруппами, Сохор И. Л. (2016)
Sachdeva R. - Slant lightlike submersions from an indefinite almost Hermitian manifold onto a lightlike manifold, Kumar R., Bhatia S. S. (2016)
Снітко Г. А. - Коефіцієнтна обернена задача для двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею (2016)
Стасюк С. А. - Найкраще m-членне тригонометричне наближення періодичних функцій малої мішаної гладкості з класів типу Нікольського – Бєсова (2016)
Bor H. - A new application of quasimonotone sequences (2016)
Бородіна К. І. - Залежність густини популяції Lumbricus terestris у шарах ґрунту від сукупної дії абіотичних факторів в умовах північного сходу України, Товстика О. В. (2017)
Левицкий А. П. - Активность лизоцима в печени и дисбиоз толстой кишки после экспериментальной антибиотикотерапии, Макаренко О. А., Майкова А. В., Коломийчук Т. В., Павличенко О. Д. (2017)
Буряченко С. В. - Исследование нейропротекторного эффекта нанокристаллов галлуазита на восстановительную функцию нейронов головного мозга мышей (2017)
Лихацький П. Г. - Дослідження показників ендогенної антиоксидантної системи у щурів, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації (2017)
Лукашів О. Я. - Аналіз селено- та хромовмісних сполук як перспективного класу біологічно активних добавок, Грубінко В. В. (2017)
Білобров В. - Зміна динамічної відповіді активного м’язу muscle soleus за умов його ішемізації у алкоголізованих щурів при введені С60 фулерену, Вулицька Д., Ноздренко О., Зай С., Мотузюк О. (2017)
Кияк Н. Я. - Морфо-фізіологічна адаптація бріофітів до екологічних факторів на девастованих територіях видобутку сірки, Баїк О. Л., Кіт Н. А. (2017)
Abstract and References (2017)
Ховрак І. В. - Побудова культури довіри у банківському та страховому секторах (2017)
Тринчук В. В. - Фінансовий супермаркет як клієнтоорієнтована модель інтеграції банківського та страхового капіталу, Кучеренко В. В., Мальцева В. В. (2017)
Гудзинська Л. Ю. - Підвищення інституційної спроможності фонду гарантування вкладів фізичних осіб як запорука зміцнення довіри до банківської системи (2017)
Водолазська О. А. - Стратегії управління ризиками венчурного фінансування (2017)
Шимків С. А. - Сучасний вимір та значення лізингових послуг в агропромисловому комплексі України, Печко В. С. (2017)
Софіщенко І. Я. - Диверсифікація механізмів фінансування експортного потенціалу аграрного сектору (2017)
Тригуб О. В. - Особливості управління та продажу активів неплатоспроможних банків в Україні (2017)
Бечко П. К. - Напрями оптимізації кредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі, Барабаш Л. В., Наталич О. С. (2017)
Аксьонова В. І. - Творчість А. С. Макаренка – постнекласичний символ лицарського відношення до ідеалів козакофільства (2017)
Бондар О. П. - Математична статистика як елемент педагогічної технології навчання у вищій школі, Семенюта М. Ф., Ковальов Ю. Г., Задорожна О. В., Ковальова О. С., Якуніна І. Л., Якунін Р. П. (2017)
Вітряк А. М. - Комп’ютерна лінгводидактика авіаційної та загальної англійської мови, Кірпітньов С. В., Сліпак Б. Я. (2017)
Дудікова Л. В. - Тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній ретроспективі, Діденко О. В. (2017)
Задкова О. В. - Помилки пілота в льотній експлуатації повітряних суден як предмет контролю в процесі тренажерної підготовки курсантів-пілотів (2017)
Зубченко Л. В. - Гуманістичні засади оптимізації процесу фізичного виховання студентів, Голик В. А. (2017)
Коваленко О. П. - Особливості дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін (2017)
Лещенко Г. А. - Викладач-тьютор як суб’єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі (2017)
Lomakina M. YE. - Intersubject connections in professional training of air traffic controllers, Surkova K. V. (2017)
Мельник Ю. Б. - Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи (2017)
Півень М. І. - Професійно-освітній простір як чинник і умова становлення особистості курсанта в навчальній діяльності, Півень В. В., Ковальова І. В. (2017)
Пухальська Г. А. - Екологічна свідомость і важливість її формування у майбутніх авіаційних фахівців як психолго-педагогічна проблема, Дмітрієв А. О. (2017)
Радул С. Г. - Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості, Кумпан О. О. (2017)
Романько І. І. - Досвід реформування національної системи освіти та його використання в сучасній Україні: історіографія питання (2017)
Скловська О. І. - Динаміка соціокультурного простору та становлення патріотизму молодого авіатора (2017)
Смоликова Т. М. - От дистанционных технологий к педагогическим профессиям будущего (2017)
Сосницька Н. Л. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект, Кривильова О. А. (2017)
Чорногор Н. О. - Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД (2017)
Бочарова О. А. - Концептція рівності освітніх шансів в японській системі освіти (2017)
Krasnozhon V. О. - Future air traffic controllers’ preparation in the collegiate educational system of the USA (2017)
Підлубна О. М. - Основні критерії забезпечення якості вищої освіти: досвід Сполучених Штатів, Куліш І. В. (2017)
Плачинда Т. С. - Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід (2017)
Фроде Нільсон - Порівняльне дослідження норвезького та українського досвіду професійної підготовки фахівців з пошуку і рятування, Суркова К. В., Мандрик Я. С. (2017)
Герасименко Л. С. - Реалізація принципу інтегративності у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-механиків в льотних навчальних закладах, Чорноглазова Г. В. (2017)
Кузьменко О. С. - Використання поняття симетрії для формування наукового світогляду студентів у процесі навчання фізики в умовах розвитку STEM-освіти (2017)
Москаленко О. І. - Метод проектів як сучасна педагогічна технологія: визначення та основні функції, Шеремет П. М., Пухальська Г. А. (2017)
Урсол О. В. - Гуманітарна складова в становленні професійних і морально-етичних якостей авіаційних фахівців (2017)
Харламова Л. С. - Використання методу проектів на уроках англійської мови для формування мовленнєвої компетентності майбутніх авіаційних фахівців, Чернявська О. О., Чала Н. Д. (2017)
Шевченко В. Б. - Використання інтерактивних методів у процесі самостійної англомовної підготовки студентів, Чередниченко Н. Г. (2017)
Демченко І. В. - Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців (2017)
Зеленська Л. М. - Деякі аспекти практично-діяльнісного етапу методики формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійної англійської мови, Тимченко С. В. (2017)
Каліниченко Л. В. - Проблеми впровадження спецкурсу "Теорія та практика реферування" для іноземних студентів немовних вишів, Мельниченко Т. Є., Маклякова В. Є. (2017)
Царьова Л. В. - Специфіка навчання майбутніх авіаційних спеціалістів професійно-орієнтованому усному мовленню (2017)
Файнман І. Б. - Діалогічна взаємодія як основа комунікації між суб’єктами освітнього процесу в авіаційному ВНЗ, Токарь Є. Б., Муравська С. М. (2017)
Кавардаков В. Я. - Основные принципы и направления формирования государственно-рыночного механизма обеспечения инновационного технологического развития отрасли животноводства Российской Федерации, Семененко И. А., Кайдалов А. Ф., Бараников В. А. (2013)
Кандиба В. М. - Сучасні ефективні технології направленого вирощування ремонтних телиць для високопродуктивного молочного скотарства України, Трішин О. К., Войтенко Т. С. (2013)
Кавардаков В. Я. - Технологическое развитие скотоводства России: современное состояние, проблемы и их решения, Семененко И. А., Кайдалов А. Ф. (2013)
Чигринов Е. И. - Семейная ферма крупного рогатого скота в составе мясо-молочного кластера "СЕЛО БУДУЩЕГО", Хохлов А. М. (2013)
Зандарян В. А. - Напрямки удосконалення технології вирощування телиць та вплив інтенсивності їх розвитку на продуктивні якості корів з тривалим продуктивним довголіттям, Вєліканова В. С. (2013)
Доротюк Е. М. - Порівняльна оцінка худоби різних типів симентальської породи та їх використання, Криворучко Ю. І., Дедова Л. О. (2013)
Доротюк Е. М. - Порівняльна оцінка м'ясних порід в Україні і їх використання, Прудніков В. Г., Колісник О. І. (2013)
Антоненко С. Ф. - Особливості онтогенезу телиць залежно від їхньої живої маси у тримісячному віці, Маменко О. М., Ємець З. В., Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г. (2013)
Батир Р. Ю. - Кратність доїння корів в умовах інноваційних технологій (2013)
Хохлов А. М. - Развитие свиноводства в составе м'ясо-молочного кластера "ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО", Чигринов Е. И. (2013)
Герасимов В. И. - Использование мирового генофонда свиней при разных методах разведения (2013)
Рыбалко В. П. - Селекционная работа с красной белопоясой породой мясных свиней, Герасимов В.И. (2013)
Прудніков В. Г. - Виробництво продукції свинарства України та Харківської області, Чалий О. І., Петруша Є. З., Нагорний С. А. (2013)
Чалый А. И. - Воспроизводительные качества чистопородных и свиноматок разных генотипов, Прудников В. Г., Церенюк А. Н., Акимов А. В. (2013)
Ткачова О. Л. - Біотехнологічна придатність сперми та цитогенетична оцінка жеребців чистокровної верхової породи, Добродєєва Л. Т., Россоха Л. В., Россоха В. І., Ткачов О. В. (2013)
Луценко М. В. - Наследуемость дистанционности у лошадей чистокровной верховой породы, Петрушко Н. П. (2013)
Аль-Бази-Мезхер Камиль - Якість молока та вихід масла в породному аспекті, Прудніков В. Г., Тарасова Т. О., Гейда І. М. (2013)
Данілова Т. М. - Забійні і м’ясні якості кролів м’ясо-шкуркового напрямку продуктивності (2013)
Тарасенко А. А. - Особенности измерения морфологических показателей веслоноса (2013)
Kandyba V. M. - Scientific begrounding of general biological regularities of feed-conversion ability, forming and prognosing of meat productivity of cattle in ontogenesis and new modern native feeding norms (2013)
Гноєвий І. В. - Консервовані корми за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів (2013)
Ускова Л. М. - Ефективність використання екстракту сої у годівлі поросят до 2-місячного віку (2013)
Бараников В. А. - Применение пробиотиков при выращивании индюшат кросса BIG-6, Кайдалов А. Ф., Кавардаков В. Я. (2013)
Медведєв А. Ю. - Споживання кормів і м’ясна продуктивність бугайців за сезонної та однотипної годівлі (2013)
Горєлова В. М. - Конверсія протеїну корма в харчовий білок молока у корів української чорно-рябої молочної породи різних мікропопуляцій (2013)
Вовк С. О. - Стимуляція репродуктивних функцій у самок жуйних тварин добавками до раціонів поліненасичених жирних кислот, Павкович С. Я., Петриняк Я. Д. (2013)
Прудніков В. Г. - Відтворна здатність маточного поголів´я шаролезької худоби різних генотипів, Федяєв В.А., Боднарчук І.М. (2013)
Барановський Д. І. - Взаємообумовленість гетерозисного ефекту і технологічних властивостей свиней при схрещуванні (2013)
Баранова Г. С. - Динаміка біохімічних показників крові у свиней різних генотипів, Коваленко Б. П. (2013)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на ріст і розвиток чотирипорідних гібридів свиней на відгодівлі, Маршалок В. А. (2013)
Павленко Б. М. - Эфективность замены куриного желтка растительными компонентами в составе криопротективной среды для замораживания спермы баранов (2013)
Коваленко Б. П. - Оцінка методів розведення при виробництві свинини за показниками акумулювання енергії (2013)
Гончарова І. І. - Вплив кліматичних умов на волосяний покрив телиць знам'янського типу при різній інтенсивності вирощування (2013)
Юрченко В. В. - Абіотичні чинники при вирощуванні коропових, Мирний Г. Д. (2013)
Ємець З. В. - Якісні характеристики молока в залежності від антропогенного впливу, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2013)
Чалая О. С. - Вплив важких металів на гематологічні показники свиней на відгодівлі, Довга М. М. (2013)
Рижкова Т. М. - Визначення вмісту йоду в козиному та коров’ячому молоці фермерського господарства "Шеврет" Львівської області, Бондаренко Т. А., Лівощенко І. М. (2013)
Бородін Ю. М. - Гігієнічна оцінка бджолиних сімей карпатської породи та розробка способів їх захисту від шкідників (2013)
Бородин Ю. Н. - Применение эффективных микроорганизмов и биологически активних веществ растительного происхождения в борьбе с варроозом пчёл, Пальчик О. А., Дехтярева Е. А. (2013)
Болдырев Д. А. - Санитарная оценка токсичности морской рыбной продукции с использованием биотест – объекта галабионтного рачка Artemia salina (L), Маменко А. М. (2013)
Євтушевський М. Н. - Особливості штучного вирощування фазана (Phasianus colchicus l.) та крижня (Anas platyrhyncha l.) в мисливському господарстві "Рокитне" Харківскої області (2013)
Шевченко О. Б. - Гематологічні дослідження у свиней при легеневих захворюваннях (2013)
Лысенко А. Я. - Экономико-маркетинговая оценка рыбной отрасли, Свириденко К. О. (2013)
Рубан Ю. Д. - Научные школы в системе развития науки и педагогики (2013)
Рубан Ю. Д. - Требования к производственной практике, подготовке и защите дипломных работ студентами (2013)
Рубан Ю. Д. - Наука и научные школы в системе подготовки специалистов (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Surajit Roy - Session based core test scheduling for minimizing the testing time of 3d SOC, Payel Ghosh, Hafizur Rahaman, Chandan Giri (2014)
Chernyshov N. N. - Mathematical model of plasma space for electronic technologies, Umyarov K. T., Pisarenko D. V. (2014)
Chernyshov N. N. - Studying physical processes in crystals without inversion centre, Hansaa A. Ghazi, Pisarenko V. M., Umyarov K. T. (2014)
Barannik V. V. - Methodology of two-stage masking images in information and telecommunications systems, Vlasov A. V., Shiryaev A. V. (2014)
Kulitsa O. S. - Perforation with technology of description massives differential representation in delivery compressed images systems, Lekakh A. A., Akimov R. I. (2014)
Barannik V. V. - Method for structure coding aperture image elements in infocommunication systems, Dodukh A. N., Krivonos V. N. (2014)
Hahanov V. I. - Matrix manipulation algorithms for hasse processor implementation, Dahiri F. (2014)
Bagdasaryan A. S. - Radio-Frequency Identification Systems on Set of Quality Parameters, Kashenko A. G., Kashenko G. A., Semenov R. V. (2014)
Лысенко В. И. - Определение возможности развития угрожающего состояния у пациентов с диабетическим кетоацидозом, Брык Р. П., Высоцкая Е. В., Порван А. П. (2017)
Амосова К. М. - Клінічна значимість погіршення функції нирок у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю в залежності від змін NGAL і вихідної функції нирок, Горда І. І., Безродний А. Б. (2017)
Коваль Т. І. - Прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції та пошук предикторів розвитку СНІДу та легеневого туберкульозу, Дубинська Г. М. (2017)
Кузнєцова А. А. - Аналіз показників еритропоезу у ВІЛ-інфікованих осіб і хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ТБ в залежності від ступеня тяжкості анемії, Козько В. М., Юрко К. В., Гаврилов А. В., Синенко Т. В. (2017)
Лядова Т. І. - Дослідження поширеності поліморфізму гену TLR 9 типу у хворих на інфекційний мононуклеоз, викликаний вірусом Епштейна-Барр (2017)
Никоненко О. С. - Вибір тромболітика для лікування тромбоемболії легеневої артерії, Никоненко А. О., Матвєєв С. О., Осауленко В. В., Наконечний С. Ю. (2017)
Назаренко К. В. - Порушення ритму серця у хворих на сполучену патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Золотарьова Н. А. - Вплив аторвастатину на клінічні прояви перебігу подагри коморбідної з артеріальною гіпертензією, Романченко М. І. (2017)
Хаустов М. М. - Систематизація чинників ризику формування станів дезадаптації у студентів в сучасних умовах (2017)
Щербина Н. А. - Этиологическая структура внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных с осложненным течением раннего неонатального периода, Выговская Л. А. (2017)
Курсов С. В. - Анализ осложнений, возникших в периоперационном периоде, при использовании различных режимов инфузионной терапии, Лизогуб К. И., Лизогуб Н. В. (2017)
Abstract and References (2017)
Косінська Н. Л. - Сутнісна характеристика сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (2017)
Островська К. О. - Впровадження підготовки тьюторів з працевлаштування осіб з розладами спектра аутизму: методико-теоретичний та практичний аспекти, Островський І. П. (2017)
Дерека Т. Г. - Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу, Туманова В. М., Бистра І. І., Гацко О. В. (2017)
Харченко О. В. - Координація процесу розвитку професійної компетентності вчителів біології шкіл сільської місцевості в умовах РМО на основі технології "3Р" (розкриття, розвиток, реалізація) (2017)
Шугайло Я. В. - Особливості впровадження педагогічної моделі подолання негативного впливу засобів масової інформації на процес соціалізації підлітків (2017)
Бєлікова Ю. А. - Особливості педагогічного експерименту щодо реалізації проекту стимулювання професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання (2017)
Ляшкевич А. І. - Періодизація становлення і розвитку військово-морської освітив Україні (початок ХVІІІ – 50-90-ті рр. ХХ століття ) (2017)
Сулаєва Н. В. - Мистецька освіта на теренах України від 20-тих років ХХ століття до 1991 року: на прикладі формальних і неформальних виявів літературної освіти (2017)
Яременко-Гасюк О. О. - Технології педагогічного дизайну підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в контексті компетентісного підходу (зарубіжний досвід) (2017)
Афанасьєва Т. О. - Психолого-педагогічні засади формування готовності педагогічних працівників до професійної сертифікації, Чемодурова Ю. М., Байєр О. М., Берегова О. А. (2017)
Ковалинська І. В. - Аналіз мультикультурної освіти вчителів у Франції (2017)
Чернящук Н. Л. - Технологія управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Abstract and References (2017)
Ilyinska N. - Study of the inulin complex of dahlia root bulbs of Ken's flame species and its standardization, Gontova T., Chushenko V., Bezugly P. (2017)
Markina A. - The impact of indolinoren on histrotructure of kidney on the glixerroid acute renal failure model, Mishchenko O., Laryanovska Yu. (2017)
Gayova L. - New possibilities of use of oat raw materials for investigation of biologically active components in therapy of experimental diabetes, Yurzhenko N., Mysnik O. (2017)
Rybalkin M. - Research of molecular mass of proteins, which obtained by different technological methods of the Candida fungi cells disintegration, Strelnikov L., Strilets O. (2017)
Tkachenko P. - Products of interaction of substituted 5-aminopyrazoles with α -haloketones as potential pharmaceutical agents, Tkachenko O., Netosova K., Borisov O., Zhuravel I. (2017)
Alfred-Ugbenbo D. - Quality assessment and stability study of compounded furosemide syrup, Zdoryk O. A., Georgiyants V. A. (2017)
Rosada M. - Determination of the optimal parameters and ionization products of riboxinum, Bevz N., Georgiyants V. (2017)
Barkovska O. - Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists, Ogar’ S., Rogulia O., Havrysh Н. (2017)
Sakhanda I. - Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases, Kosyachenko K., Nehoda T. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - Большие Данные и инструментарий для аналитики, Урсатьев А. А. (2017)
Тимашова Л. А. - Построение интеллектуальной системы управления с использованием образного мышления, Лещенко В. А., Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2017)
Komnatska M. M. - Intelligent Flight Control System Design for the Small UAV Based on the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Bondarenko D. P. (2017)
Rytsar B. Ye. - Simple Minimization Method of the Variables Number in Complete and Incomplete Logic Func-tions. Part 1 (2017)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в совмещенных автоматах, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2017)
Перлов Е. Ф. - Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента под воздействием упругих и вязкоупругих сил (2017)
Ільїн М. І. - Інформаційна технологія моніторингу забруднення атмосфери хімічно-взаємодіючими домішками з урахуванням їхніх аномальних властивостей (2017)
Фефелов А. А. - Объектно-ориентированная архитектура информационной системы реконструкции генных регуляторных сетей, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Вороненко М. А. (2017)
Антонюк Я. М. - Технологические аспекты подготовки учебного контента для поддержки массового непрерывного обучения, Прус Т. Н. (2017)
Павлова С. В. - Конфліктна взаємодія повітряних суден при запобіганні загроз зіткнення, Волков О. Є. (2017)
Наши авторы (2017)
Шураев И. Н. - Сарматские отложения крымского континентального склона Чёрного моря, Ступина Л. В. (2017)
Узіюк В. І. - Визначення водогенераційного потенціалу тяглівського кам’яновугільного родовища Львівсько-Волинського газовугільного басейну, Шайнога І. В., Наумко І. М., Зубик М. І. (2017)
Лозовая О. Н. - Методика исследования иносказательной децентрированности говорящего при вторичной номинации объекта (2017)
Авраменко С. В. - Вплив попередників на стабільність врожайності озимих зернових культур екстремально пізніх строків сівби в лівобережному лісостепу України (2017)
Прокопович Л. В. - Исследование театральности как черты коммуникативных функций литературных трикстеров (2017)
Климнюк В. Є. - Аналіз структурних компонент системи електронного навчання (2017)
Притульська Н. В. - Концептуальні засади розробки продуктів харчування для військовослужбовців в екстремальних умовах, Карпенко П. О., Федорова Д. В., Мотузка Ю. М., Кравченко М. Ф., Гніцевич В. А., Юдіна Т. І. (2017)
Бродський Ю. Б. - Імітаційне моделювання динаміки екосистем на прикладі системи "хижак – жертва", Маєвський О. В., Тимонін Ю. О. (2017)
Черкасова Є. О. - Розробка інформаційної системи діагностики радикулоішемії на ранній стадії, Порван А. П., Висоцька О. В., Цапенко К. В. (2017)
Грітченко А. Г. - Технологія програмування профілактико-оздоровчих занять із настільного тенісу для чоловіків-викладачів ВНЗ, Пензай С. А. (2017)
Shevchuk Yu. - Conceptual strategies of researching media art as a form of modern cultural practice (2017)
Abstract and References (2017)
Alkin A. - Phenomenology of charged-particle multiplicity distributions (2017)
Waheed M. O. - Description of the defor-mation properties of even-even 102–106Pd isotopes, Sharrad F. I. (2017)
Vasylenko D. O. - Destruction of nano-inhomogeneities of the surface of dielectrics using the optical near-field, Grygoruk V. I., Sydorenko V. S. (2017)
Булавін В. І. - Дифузія і мікроскопічні характеристики довжини, часу та швидкості переносу однозарядних іонів у гранично розбавлених водних розчинах, В’юник І. М., Лазарєва Я. І. (2017)
Лесюк А. І. - Орієнтаційна нестійкість в комірці нематичного рідкого кристала з від’ємною діелектричною анізотропією в електричному полі, Ледней М. Ф., Тарнавський О. С. (2017)
Погосов В. В. - Розмірні залежності енергетичних характеристик заряджених металевих кластерів, що містять моновакансію, Рева В. І. (2017)
Неймаш В. Б. - Індукована оловом кристалізація аморфного кремнію при імпульсному лазерному опроміненні, Мельник В., Федоренко Л. Л., Шепелявий П. Є., Стрільчук В. В., Ніколенко А. С., Ісаєв М. В., Кузьмич A. Г. (2017)
Islam M. I. - Design and analysis of single-mode PCF in optical communication covering E to L bands with ultra-high negative dispersion, Khatun M., Ahmed K., Asaduzzaman S., Paul B. K., Islam M. S., Chowdhury S., Sen S., Miah M. B. A., Bahar A. N. (2017)
Кособуцький П. - Стосовно моделювання математичного сподівання і дисперсії вибірок гаусово розподілених випадкових величин (2017)
Лабур Т. М. - Вплив легування і термообробки на міцність і циклічну тріщиностійкість зварних з’єднань сплаву системи Al–Cu–Mg. Ч. 1, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2017)
Neimitz A. - Fracture toughness of the high-strength steels within the ductile to cleavage transition temperature range – Master Curves, Dzioba I. R. (2017)
Солонин Ю. М. - Влияние окисления на состояние поверхности??и электроднуюемкость сплава zR–mN–nI–cR–v, Галий О. З., Грайворонская Е. А., Хижун О. Ю. (2017)
Погрелюк І. М. - Вплив структури сплаву ВТ22 на поверхневе зміцнення за деформаційно-дифузійної обробки, Шейкін С. Є., Лаврись С. М., Сергач Д. А., Байцер А. Є. (2017)
Борц Б. В. - Метод зварювання у твердій фазі аустенітної та дисперсно-зміцненої оксидами сталей, Короткова І. М., Лопата О. Т., Ситін В. І., Ткаченко В. І., Воробйов І. О. (2017)
Мокра І. Р. - Особливості фазоутворення та кристалічні структури сполук у потрійній системі Tm–Cu–Si, Федорчук А. О., Федина Л. О., Федина М. Ф. (2017)
Балабан О. В. - Дослідження планарних структур квантових функціональних полімерних наношарів на полібензимідазольних волокнистих нанолистах, Григорчак І. І., Кондир А. І., Заіченко О. С., Мітіна Н. Є., Дацюк В. В., Троценко С. Є., М’ягкота О. С. (2017)
Демченко В. Л. - Структура і властивості зварних з’єднань однотипних поліетиленів, сформованих під дією постійного магнетного поля, Юрженко М. В. (2017)
Труш В. С. - Оптимізування середовища термічної обробки гафнієвого сплаву ГФЕ-1, Федірко В. М., Лук’яненко О. Г., Ковтун К. В. (2017)
Ленковський Т. М. - Опірність термозміцненої сталі 65Г росту втомної тріщини за поперечного зсуву (2017)
Харченко Є. В. - Вплив деградації сталі 17Г1С на її властивості після експлуатації на магістральному газогоні, Студент О. З., Чумало Г. В. (2017)
Андрейків О. Є. - Оцінка залишкового ресурсу труби нафтопроводу зі зовнішньою поверхневою корозійно-механічною тріщиною за ламінарного потоку нафти і багаторазових гідроударів, Никифорчин Г. М., Штойко І. П., Лисик А. Р. (2017)
Czaban J. - Identification of mechanical properties of compound feeds for modelling the processes of thickening and compaction, Kaminski Z. (2017)
Топчевска К. - Вплив потужності тертя на температуру під час гальмування (2017)
Мощенок В. І. - Оцінка нанотвердості матеріалів сфероконічним індентором, Лалазарова Н. О., Мощенок А. В., Демченко С. В. (2017)
Ледовських В. М. - Електроіскровий механічний метод підготовки оцинкованими щітками сталевих поверхонь, Левченко С. В. (2017)
Шваб’юк В. І. - Шваб’юк В. В. Метод визначення модулів зсуву для монокристалів n-Ge та n-Si, Маткова А. В., Луньов C. В. (2017)
Шопа Т. В. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множинами отворів та включень довільної конфігурації (2017)
Грицина О. Р. - Вплив приповерхневої неоднорідності на поширення SH хвиль в ізотропних матеріалах (2017)
Киндрачук М. В. - Влияние водорода на износостойкость материалов в парах трения тормозных устройств, Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Стебелецкая Н. М., Возный А. В. (2017)
Балицький О. І. - Оцінювання втрат воденьвмісних газів під час зношування поршня двигуна внутрішнього згорання, Абрамек К. Ф., Мрузік М., Штек Т., Осіповіч Т. (2017)
Лысенко Н. А. - Исследование качества заготовки из жаропрочного никелевого сплава для монокристаллического литья CMSX-4PLUS (США), Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Жбанова О. М. - Зниження хімічної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом в процесі кристалізації (2017)
Іванов В. Г. - Вплив кремнію на графітизацію заевтектичного синтетичного чавуну (2017)
Гуляєва Т. В. - Вплив зовнішнього тиску та легування міддю на структуроутворення та властивості компактів, спечених на основі швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-(C,В)-Cu (2017)
Буря А. И. - Исследование влияния органических волокон на термостойкость полиарилата, Ерёменко А. В., Арламова Н. Т., Конг Л. (2017)
Кравчина В. В. - Конструювання, контроль параметрів та автоматизація технологічних процесів при формуванні пружної стрiчки, Шувалов Ю. Н. (2017)
Бєлоконь Ю. О. - Дослідження особливостей процесів отримання інтерметалідних титанових сплавів при нестаціонарних температурних умовах, Жеребцов О. А., Бєлоконь К. В. (2017)
Пономаренко А. М. - Технологія розмірного знімання металу при електролітно-плазмовій обробці циліндричних поверхонь, Хандюк М. В., Рога М. П. (2017)
Зеленина Е. А. - Влияние скорости перемещения плазмотрона на термоупругие напряжения в плазменных покрытиях, Ершов А. В., Лоскутов С. В., Мацюк С. Н. (2017)
Носова Т. В. - Получение нанокристаллических композиций на основе титана плазмохимическим синтезом, Калинин А. В. (2017)
Айкин Н. Д. - Разработка и оптимизация химического состава нового магниевого сплава для авиационного литья, Шаломеев В. A., Цивирко Э. И., Клочихин В. В. (2017)
Полещук В. М. - Определение термических напряжений в непрерывнолитом слитке с жидкой сердцевиной, Бровкин В. Л., Витер Т. О. (2017)
Сочава А. І. - Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень, Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Кримов Є. С., Фролов Р. О. (2017)
Чигиринский В. В. - Напряженное состояние пластической среды при сложном пространственном воздействии, Ленок А. А. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному середовищі з вільною поверхнею, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2017)
Дядя С. И. - Исследование механизма возбуждения автоколебаний при концевом фрезеровании тонкостенного элемента детали (2017)
Недоля А. В. - Мультифізичні моделі: температурні умови формування та випаровування емітера (2017)
Решевская Е. С. - Конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния эластомерных конструкций на основе современных компьютерных технологий, Науменко Д. А., Широкорад Д. В., Харченко Е. В. (2017)
Ольшанецький В. Ю. - Про формування двофазних мартенситних сумішей (e- і a- мартенситів) в аустенітних сталях систем Fe-Cr-Ni та Fe-Mn при холодній деформації стисненням, Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. (2017)
Плескач В. М. - Терміни нових технологій у порошковій металургії, Ольшанецький В. Ю. (2017)
Мазур В. І. - Дніпропетровська наукова школа металознавства і Ю. Н. Таран (2017)
Титул, зміст (2017)
Волонцевич Д. О. - К 90-летию ГП "ХКБМ" и 45-летию кафедры ИТС КГМ НТУ "ХПИ" (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання істотно нелінійного осцилятора, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Гращенков Г. П. - Воздействие температуры окружающей среды на скорость полета пули, Долженко И. Ю., Оксенич Н. В., Мельник С. А., Лебедев В. А., Волох М. Т. (2017)
Воробъев Ю. С. - Комплексный анализ термоупругого и вибрационного состояния монокристаллической лопатки с вихревой системой охлаждения, Жондковски Р., Берлизова Т. Ю., Овчарова Н. Ю. (2017)
Бондаренко М. А. - Линеаризация и билинеаризация поверхности отклика в случае нелинейного поведения оптимизируемых конструкцій (2017)
Ткачук Н. А. - Анализ чувствительности вибрационных характеристик бронекорпусов к изменению проектно-технологических параметров, Заворотный А. В., Грабовский А. В., Литвиненко А. В., Климов В. Ф., Богач А. С., Храмцова И. Я., Пархонюк И. П. (2017)
Бобер А. В. - Основы проектирования глушителей для систем выпуска, Герасименко В. И., Жадан В. А., Зарянов В. А. (2017)
Возгрин Ю. В. - Сравнительная оценка эффективности теплообмена в системе охлаждения при варьировании входных величин в широком рабочем диапазоне методами конечноэлементного моделирования, Жадан В. А., Зарянов В. А., Крот С. Г., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. (2017)
Волковой А. Н. - Повышение обзорности для экипажа боевых машин, Илларионов А. Н., Решетило В. И. (2017)
Глебов В. В. - Оценка возможности применения на боевых гусеничных платформах гибридной электромеханической трансмиссии, Климов В. Ф., Волосников С. А., Соболяк А. В. (2017)
Гречко И. Л. - Анализ защищенности танка БМ "ОПЛОТ", Костин Ю. Н., Даньшин Ю. А., Дураченко В. В., Афонский П. В. (2017)
Гужва Ю. М. - Особенности построения алгоритма управления направлением качения колес на четырехосной колесной машине с управляемыми колесами на передней и задней осях, Стримовский С. В., Безлепкин А. А., Ключка Р. В., Собко А. П. (2017)
Дущенко В. В. - Удосконалення конструкції шарніру із магнітореологічного еластоміру важеля керованої підвіски транспортного засобу, Маслієв А. О. (2017)
Кайдалов Р. О. - Оцінка економії енергії гібридного автомобіля при сталому русі, Подригало М. А. (2017)
Климов В. Ф. - Защита силовых установок танков от поражения с верхней полусферы, Глебов В. В., Колбасов А. Н., Михайлов В. В., Шипулин А. А. (2017)
Липовец В. В. - Повышение надежности работы трансмиссии бронетранспортера БТР-4Е при движении задним ходом за счет обеспечения смазки раздаточной коробки, Федоров А. В., Клименко И. В., Беспалов Р. И., Саенко Д. В., Поторока А. В. (2017)
Мормило Я. М. - Анализ причин шума бронетранспортера БТР-4Е и конструктивные методы по его снижению, Бобер А. В., Крот С. Г., Лазурко А. В., Фолунин С. А., Кривохижа С. В. (2017)
Сакун О. В. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик вогнеметної установки до бойової вогнеметної машини (2017)
Слюсаренко Ю. А. - Анализ результатов гарантийной эксплуатации бронетранспортеров БТР-4Е и машин на его базе в 2014 ÷ 2016 годах, Шигин Я. В. (2017)
Стримовский С. В. - Выбор тягового электродвигателя для проектирования электрической трансмиссии на легкобронированные колесные военные машины (2017)
Хлань А. В. - Проектно-технологически-производственное обеспечение тактико-технических характеристик боевых бронированных машин: подходы, модели и методы, Малакей А. Н., Ткачук Н. А., Зарубина А. А., Грабовский А. В., Танченко А. Ю., Васильев А. Ю., Литвиненко А. В., Посохов В. В., Кохановская О. В. (2017)
Чепурной А. Д. - Инновационный вагон-цистерна для перевозки легковесных химических продуктов, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А., Бондаренко М. А., Грабовский А. В., Лунев Е. А., Ткачук А. В., Набоков А. В., Бондаренко Л. Н. (2017)
Гужва Ю. М. - Oсобенности применения синхронного электропривода для тренажерных динамических платформ, Нефёдов А. В., Новокрещёнов А. А., Карпов Д. А. (2017)
Дудко В. В. - Разработка измерительного прибора на основе датчиков с пассивным подмагничиванием для определения скорости полета пули стрелкового оружия, Сергиенко А. А., Малеев И. Ю., Каторгин А. Н., Деев С. Г. (2017)
Nikonov O. J. - Development of intelligent information and control technologies for efficiency upgrading of vehicle application, Polosukhina T. O. (2017)
Сіндєєв М. В. - Параметричний синтез електрогідравлічної підвіски автомобіля з урахуванням нелінійних ланок (2017)
Гайворонский А. А. - Образование холодных трещин в сварных соединениях броневых сталей высокой прочности и твердости отечественного и зарубежного производства, Позняков В. Д., Клапатюк А. В., Денисенко А. М., Дураченко В. В., Костин Ю. Н. (2017)
Гринь Л. А. - Разработка пулестойких многослойных окон на основе сапфира для украинской бронетехники, Притула И. М., Дураченко В. В., Костин Ю. Н. (2017)
Марченко А. П. - Інноваційні технології композиційного зміцнення поверхні елементів виробів для оборонної та енергетичної галузей, Ткачук М. А., Соболь О. В., Посвятенко Е. К., Хлань О. В., Шейко О. І., Бабіч О. О., Фрід О. Ю., Погрібний М. А., Кравченко С. О. (2017)
Позняков В. Д. - Влияние низкотемпературного отпуска и ударной обработки на долговечность сварных соединений сталей марок 71 и НВ 500 MOD при изготовлении ЛБТ, Бабич А. А., Гайворонский А. А., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Ящук В. А., Дураченко В. В. (2017)
Позняков В. Д. - Особенности превращения аустенита и механические свойства металла в зоне термического влияния соединений броневой стали марки 71 при дуговой сварке, Гайворонский А. А., Костин В. А., Дураченко В. В., Костин Ю. Н. (2017)
Позняков В. Д. - Сварочно-технологические характеристики и механические свойства металла шва сварных соединений, выполненных проволоками ХОРДА 307 ТІ и СВ-08Х20Н9Г7Т, Гайворонский А. А., Демченко Ю. В., Клапатюк А. В., Алимов А. Н., Костин Ю. Н. (2017)
Расулов Н. М. - Определение диаметра стержней под накатывание резьбы с применением вероятностно-статистического метода, Дамирова Г. В. (2017)
Воронцов С. Н. - Моделирование воздействия единичной возмущающей силы на колебания подрессоренной части корпуса гусеничной машины, Ярмак Н. С. (2017)
Літвінов О. В. - Експериментальне оцінювання показників динаміки та опору руху спеціальної колісної техніки (2017)
До відома авторів. Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Bulski K. - The microbiological air quality in the st.Benedict church in Cracow, Ostafin M., Czuszkiewicz J., Kurek T., Falkiewicz-Dulik M., Suprovych T., Pustova Z. (2016)
Гументик М. Я. - Вплив способу посіву та догляду за рослинами на продуктивність біомаси проса прупоподібного в умовах лісостепу України (2016)
Димчук А. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на надій корів (2016)
Карпенко В. П. - Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М. (2016)
Кохан А. В. - Біодобрива у технології вирощування соняшнику (2016)
Лихочвор А. М. - Вміст олії і склад жирних кислот в ярих олійних культурах (2016)
Мороз М. С. - Використання наноаквацитратів для оптимізації ендопаразита Chouioia cunea Jang.(Hymenoptera: Eulophidae), Максін В. І. (2016)
Рарок А. В. - Підвищення продуктивності посівів гречки шляхом оптимізації параметрів сівби, Бурдига В. М., Коруняк О. П. (2016)
Ратошнюк В. І. - Асиміляційна продуктивність люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України (2016)
Рідей Н. М. - Методичне забезпечення еколого-соціального оцінювання стану рекреаційних територій агросфери, Хітренко Т. Ф. (2016)
Божок А. М. - Підвищення прохідності транспортних засобів з використанням теплоти димових газів двигунів, Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Пукас В. Л. (2016)
Корчак М. М. - Аналіз результатів пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2016)
Савченко Л. Г. - Дослідження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності в галузі тваринництва та переробки продукції тваринництва АПК України, Цивенкова Н. М., Савченко В. М. (2016)
Краснолуцька Л. М. - Фінансовий цикл в управлінні оборотним капіталом підприємства (2016)
Кучер О. В. - Маркетинговий менеджмент у системі управління аграрними підприємствами, Покотильська Н. В. (2016)
Паленичак О. В. - Економічні механізми управління продовольчою безпекою регіону в умовах схилового землеробства (2016)
Поліщук В. С. - Персонал агропромислових формувань і особливості його формування та використання, Стрильбіцький П. А. (2016)
Радченко О. Д. - Вплив євроінтеграції на дієвість механізму державної підтримки сільського господарства України (2016)
Ходаківський Є. І. - Формування системи розвитку сільських територій на засадах підприємництва, саморегулювання та державного управління, Ратошнюк Т. М., Капітула Л. Л., Плотнікова М. Ф. (2016)
Цвігун І. А. - Демографічні загрози розвитку сільських територій в Україні (2016)
Швець Т. В. - Особливості формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах на засадах бізнес-планування, Булуй О. Г. (2016)
Шевченко А. В. - Методичні підходи до оцінки індикаторів економічної безпеки держави у сфері кластеризації промисловості України (2016)
Содержание (2015)
Marushko R. V. - Effect of n(3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake during pregnancy and lactation on infant health outcomes (2015)
Гончаренко Н. І. - Особливості стану мікроциркуляції та ендотеліальної функції мікросудин у вагітних із гестаційним діабетом (2015)
Грибанов А. В. - Параметри центральної гемодинаміки у вагітних з цукровим діабетом 1-го типу та прееклампсією: взаємозв'язок із поліморфними варіантами генів (2015)
Слєпов О. К. - Рідкісний випадок прижиттєвої пренатальної і ранньої постнатальної діагностики двобічної хибної природженої діафрагмальної грижі в плода і новонародженої дитини, Гордієнко І. Ю., Слєпова Л. Ф., Гладишко О. П., Пономаренко О. П., Курінний С. І., Шипот О. Г., Журавель А. О. (2015)
Слєпов О. К. - Випадок пренатальної діагностики та успішного лікування двобічного хілотораксу, ускладненого компресією гіпоплазованих легень і асфіксією, у новонародженої дитини, Давидова Ю. В., Лук'янова І. С., Пономаренко O. П., Гладишко О. П., Курінний С. І., Шипот О. Г. (2015)
Даниленко О. Г. - Обґрунтування преконцепційної підготовки при синдромі втрати плода (2015)
Слєпов О. К. - Пізно виявлені природжені діафрагмальні грижі Морганьї: діагностика та хірургічна корекція у дітей, Курінний С. І., Шипот О. Г., Голопапа Г. В., Гладишко О. П. (2015)
Сміян О. І. - Мікро( та макроелементне забезпечення в дітей з тимомегалією, хворих на гострий обструктивний бронхіт, Плахута В. А., Мощич О. П., Мощич О. О., Сухарєва В. А. (2015)
Майданник В. Г. - Сучасні особливості стану показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у дітей з моно- та мікстваріантами ротавірусної інфекції, Cміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Рибалко Л. В., Мельник Л. І. (2015)
Бабінцева А. Г. - Досвід профілактики ренальних дисфункцій у доношених новонароджених із тяжкою перинатальною патологією, Годованець Ю. Д. (2015)
Чуйко М. М. - Практичний досвід, який допомагає попередити тяжкість синдрому аспірації меконію (2015)
Кирилова Л. Г. - Сучасні аспекти патогенезу ураження головного мозку в дітей, котрі народилися з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Квашнина Л. В. - Дети первых пяти лет жизни: основные показатели в контексте достижения Целей Тысячелетия в Украине. Часть І, Шунько Е. Е., Матвиенко И. Н. (2015)
Тяжка О. В. - Забезпеченість вітаміном D дітей з алергічними захворюваннями залежно від тяжкості хвороби, Сельська З. В. (2015)
Ігнатова Т. Б. - Синдром ранньої реполяризації шлуночків як маркер розвитку серцево-судинної патології в майбутньому (2015)
Кузьменко Т. В. - Частота поліморфних варіантів IL4 (C-589T) та TNFa (G(308A) у малюків — пасивних курців в Одеському регіоні, Україна, Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І., John B. Lowe (2015)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки в дітей з хронічним вірусним гепатитом В, Царьова О. В. (2015)
Авраменко І. Ю. - Фіброма та її місце серед пухлин серця у дітей, Мальська А. А., Ковальський Р. Я. (2015)
Цимбаліста О. Л. - Ризомієлічна крапчаста остеохондродисплазія: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика (випадок із клінічної практики), Семкович М. Я., Вальчишин В. П., Курташ О. О., Семкович Я. В., Матвіїв Л. Є., Мельник Т. М., Стефанишин А. Б., Дзюбинський Я. С., Ситник О. Д. (2015)
Удовикова Н. А. - Частота и характер экстрагенитальной патологии у девочек(подростков с первичной олигоменореей (2015)
Сандуляк Т.В. - Критерії та алгоритм оцінки імунобіологічної реактивності новонароджених (2015)
Мэтрэгунэ Н. Г. - Значимость адипокинов и инсулинрезистентности в развитии артериальной гипертензии у детей с избыточной массой тела и ожирением, Бикир-Тхоряк Л. И., Кожокарь С. В., Ерохина О. В., Бабий К. В. (2015)
Шушляпіна О. В. - Особливості патології щитоподібної залози у дітей з ожирінням, Будрейко О. А. (2015)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІII–ІV кварталі 2015 р. (2015)
К сведению авторов (2015)
Титул, зміст (2017)
Nechyporenko О. - Analysis of methods and technologies of human face recognition, Korpan Y. (2017)
Lymarenko Y. - Development of the computer model of three dimensional surfaces reconstruction system, Tatievskyi D. (2017)
Lytvyn V. - Modeling of the process of territorial communities formation using swarm intelligence algorithms, Uhryn D., Nadiein N., Klichuk O. (2017)
Dorogyy Ya. - Development of the approach for designing, modelling and research of critical it infrastructure (2017)
Anisimov G. - Audit of catering network state in Kharkiv city, Zhukov Ye., Lipovoy D. (2017)
Gladkovska V. - Rationale for logistics operator infrastructure parameters (2017)
Dolya C. - Influence of features of the transport network pattern on the haul cycle length between its nodes on the example of the transport network of Ukraine, Lyfenko S., Nesterenko S., Vyatkin K. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Zhdanyuk N. - Study of the structure of organo-modified palygorskite (2017)
Pitak I. - Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers, Shaporev V., Briankin S., Pitak O. (2017)
Pitak I. - Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work, Briankin S., Pitak O., Shaporev V., Petrukhin S. (2017)
Shkop A. - Investigation of the treatment efficiency of fine-dispersed slime of a water rotation cycle of a metallurgical enterprise, Briankin O., Shestopalov O., Ponomareva N. (2017)
Shkop A. - Investigation of flocculation efficiency in treatment of wet gas treatment slime of ferroalloys production, Briankin O., Shestopalov O., Ponomareva N. (2017)
Dichtyar А. - Research of the effects of technological factors on the quality indices of high oleic sunflower oil, Fedak N., Pyvovarov Y., Stepankova G., Yarantseva Y. (2017)
Chabanova O. - Processing of dairy raw materials in healthy food products, Vikul S., Sharahmatova T., Bondar S., Trubnikova A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Kuzmin O. - The development of the method of ratings formation of scientific and scientific-pedagogical staff publication activity, Zhuk L. (2017)
Zalunina O. - Formation of blocks of categorial apparatus of construction industry (2017)
Lisun Y. - Investigation of relationship marketing in the franchising activity of trade companies (2017)
Kolos I. - Material flow management of industrial enterprise on lean principles (2017)
Lutsenko I. - Development of the method for formation of the systemally based level of resources of logistics operations, Fomovskaya E. (2017)
Dligach A. - Development of marketing strategies in system-reflexive marketing (2017)
Postan M. - Development of method for optimal inventory management under continuouse supply of product and random demand (2017)
Dyba V. - Development of binomial pricing model of shares and bonds for a life insurance company, Kapustan V. (2017)
Gudz T. - Financial equilibrium as basis for enterprise’s sustainable development: economic and mathematical foundation (2017)
Demyanenko V. - Development of the temporal knowledge representation model for computer support of consumer good production processes at multi-nomenclature machine-building enterprise, Demyanenko O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Suska A. - Estimation of the possibilities of market-ecological transformation of the institutional environment for forest sector of economics, Babich A. (2017)
Dovzhenko V. - Assessment of quality of life of the rural population in the territory of radioactive contamination (2017)
Gerasymchuk N. - Specifics of development and approbation of resource saving strategy in agro-industrial complex (2017)
Striy L. - Market of communication and internet services: research of competitive environment, Yepifanova I., Orlovskiy B., Sоbirov Sh., Miralibekov B. (2017)
Mashchenko M. - Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine, Klimenko O., Dykan O. (2017)
Marko M. - Use of the approximate method for solving the assignment problem, Tsegelik G. (2017)
Mamonov K. - Study of information security in the system of information and analytical support of formation and use of intelligent capital of construction enterprises, Prunenko D. (2017)
Havryliuk A. - Indicators of effective bank performance (2017)
Hatska L. - Investigation of advantages of outsourcing of independent fiscal institutions in the countries of peripheral capitalism (2017)
Kuzminov M. - Determination of agricultural export features in developing countries (2017)
Abstract and References (2017)
Зандарян В. А. - Підвищення ефектвності виробництва молока на інноваційній основі, Вєліканова В. С. (2015)
Антоненко С. Ф. - Взаимосвязь скорости роста плода с уровнем молочной продуктивности первотёлки, Маменко А. М. (2015)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість життя при прив’язному способі утримання (2015)
Батир Р. Ю. - Операційна карта доїння корів в умовах інноваційної технології (2015)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на показники крові у високопродуктивних корів у період роздою та виробництва молока, Даниленко В. П. (2015)
Прудніков В. Г. - М’ясне скотарство східного регіону України, Криворучко Ю. І., Колісник О. І. (2015)
Сметаніна О. В. - Вплив змішанолігандного комплексу кобальту на рубцевий метаболізм у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації, Бомко В. С. (2015)
Чертков Д. Д. - Энергосберегающая, экологически безопасная технология однофазного содержания свиноматок в неотапливаемых помещениях, Кандыба В. Н., Чертков Б. Д., Сметанкин Ю. Н. (2015)
Коваленко Б. П. - До питання оцінки технологій виробництва свинини за економічними показниками (2015)
Скляренко Е. В. - Русская тройка – тип запряжки, исторический шедевр коневодства, Герасимов В. И., Петрушко Н. П. (2015)
Луценко М. В. - Выбор лошадей для альтернативных сфер использования на примере конного комплекса "Фельдман Эко-парк", Петрушко Н. П. (2015)
Кабасова И. А. - Стресс и его влияние на тренинг и спортивную работоспособность лошадей, Петрушко Н. П. (2015)
Гудима В. Ю. - Вплив вітаміну d3 на хімічний склад та морфометричні параметри яйця курей, Вудмаска І. В. (2015)
Тарасенко О. О. - Автоматичні кормушки для годівлі веслоноса (2015)
Стапай П. В. - Вміст і склад ліпідів печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також сульфату натрію, Дружина О. С., Сидір Н. П., Параняк Н. М. (2015)
Гультяєва О. В. - Вплив пропіленгліколю, вітаміну е та метіоніну на ензиматичні процеси у рубці корів, Невоструєва І. В., Влізло В. В., Петрук А. П. (2015)
Севастьянов О. - Біоенергетичний обмін у бугайців різного походження, Кірович Н., Пушкар Т. Д., Севастьянов О. (2015)
Походня Г. С. - Разработка элементов инновационной автоматизированной аквапонной технологии производства сельскохозяйственной продукции, Ковригин А. В., Маменко А. М. (2015)
Котляр О. С. - Типові раціони з продуктами переробки біомаси червоного каліфорнійського черв'яка в годівлі свиней, Маменко О. М. (2015)
Походня Г. С. - Кормовая добавка "Мивал-Зоо" стимулирует воспроизводительную функцию у свиноматок, Малахова Т. А. (2015)
Походня Г. С. - Выращивание и откорм свиней с введением в их рацион суспензии хлореллы, Бреславец Ю. П. (2015)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм цинку в годівлі ремонтних свинок, Маменко О. М. (2015)
Походня Г. С. - Кормовая добавка "гидролактив" в рационах поросят, Трубчанинова Н. С., Манохина Л. А., Трубчанинова В. П., Манохин А. А. (2015)
Горшков Г. И. - Повышение устойчивости спермы хряков к глубокому охлаждению за счет скармливания им пробиотика "гидролактив", Федорчук Е. Г., Нарижный А. Г. (2015)
Смирнова А. С. - Генетическая и фенотипическая оценка свиней крупной белой породы, Каряка В. В., Хохлов А. М. (2015)
Федорчук Е. Г. - Воспроизводительная функция хряков при скармливании им адаптогенного средства "мивал-зоо" (2015)
Корх О. В. - Ефективність різновікового підбору батьківських пар при розведенні сріблясто-чорних лисиць та норок (2015)
Черномиз Т. О. - Оцінка відтворювальної здатності та продуктивності овець буковинського типу асканійської каракульської породи в умовах західного регіону України, Лесик О. Б., Похивка М. В., Коленчук М. М., Меленко К. М. (2015)
Черненко О. М. - Дослідження легеневого дихання та газоенергетичного обміну у корів різних типів конституції (2015)
Шахова Ю. Ю. - Статевий цикл у корів та телиць (2015)
Березовський О. В. - Поліморфізм генів капа-казеїну та тиреоглобуліну в популяціях молочних порід великої рогатої худоби західної України, Саранчук І. І., Калинка А. К. (2015)
Юрченко В. В. - Загальні закономірності дії екологічних чинників в нормуванні годівлі тварин (2015)
Кущ Л. Л. - Вплив гуміліду на ріст і гематологічні показники гусенят (2015)
Портянник С. В. - Вплив екстракту лікарських рослин на екскрецію надлишку кадмію і свинцю із організму дійних корів, Маменко О. М. (2015)
Кривохижа Є. М. - Значення санітарної обробки доїльного устаткування на фермах для підвищення мікробіологічних показників якості коров’ячого молока, Василів А. П., Болтик Н. П. (2015)
Маменко О. М. - Біологічні особливості стійкості організму корів до інтоксикації плюмбумом та технологічні можливості виробництва від них екологічно безпечного молока, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2015)
Чалая О. С. - Хімічний склад та технологічні властивості м'яса і сала свиней за умов вмісту у раціоні важких металів, Маменко О. М. (2015)
Пушкар Т. Д. - Вплив озоно-повітряної суміші на санітарно-гігієнічну якість молока (2015)
Батир Ю. Г. - Інвестиційна складова підвищення ефективності аграрного виробництва, Храпач К. Г. (2015)
Кривобок В. Ю. - Вдосконалення системи менеджменту сільськогосподарських підприємств (2015)
Купина З. П. - Организация производственной деятельности в логистике, Загоруйко О. Г., Сидор Д. (2015)
Кущ Л. Л. - Концептуальные вопросы авторского права (2015)
Титул, зміст (2017)
Колонка редактора (2017)
Бойко А. Р. - Активність українських радіологів збільшується у західному напрямку, Коваленко Ю. М. (2017)
Шармазанова О. П. - До 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Бортний М. О. (2017)
Коваленко Ю. М. - Про співпрацю з європейською радіологічною спільнотою, Рогожин В. О. (2017)
Бойко А. Р. - На честь 25-річчя своєї Асоціації радіологи країни підкорили чергову вершину, Коваленко Ю. М. (2017)
Божок Е. Н. - "МР-маммография: к рекомендациям Европейского общества радиологов, работающих в области диагностики патологии молочных желез (EUSOBI)" (Обзор литературы), Рогожин В. А. (2017)
Мечев Д. С. - Радіонуклідна діагностика та радіонуклідна терапія множинних метастазів у скелет у хворих на рак молочної залози, Щербіна О. В., Авраменко О. І., Макеєв С. С., Кметюк Я. В. (2017)
Божок Е. Н. - Программа последипломного обучения врачей-радиологов по субспециальности "Лучевая диагностика заболеваний молочной железы – Breast imaging", Рогожин В. А. (перевод и редактирование) (2017)
Бортный Н. А. - Диффузный цистицеркоз (случай из практики) (2017)
Ващенко Ю. И. - Некоторые интересные факты истории применения радиоактивности. Часть 2 (2017)
До 80 річчя видатного українського наукового діяча, педагога, організатора радіологічної служби, доктора медичних наук, професора, член-кореспондента НАМНУ, заслуженого діяча науки і техніки України Пилипенка Миколи Івановича (2017)
До 80 річчя Векслярського Романа Зіновійовича (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Эхокардиографическая оценка гемодинамики правого желудочка с учетом локализации инфаркта миокарда левого желудочка, Комаревич Н. А., Абдуллаев Р. Р. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Особенности кровотока в третьем сегменте позвоночной артерии при цефальгическом синдроме до и после мануальной терапии, Калашников В. И., Ибрагимова К. Н., Сысун Л. А., Абдуллаев Р. Р. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности трансвагинальной эхографии в диагностике эрозии и псевдоэрозии шейки матки, Сибиханкулов А. Х., Лысенко Т. П., Абдуллаев Р. Р. (2017)
Амро И. Г. - Диагностика пороков развития у новорожденных в запорожском областном перинатальном центре в 2014-2016 гг. (2017)
Бабий А. М. - SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY поджелудочной железы при хроническом панкреатите, Шевченко Б. Ф., Гравировская Н. Г., Коненко И. С, Дементий Н. П. (2017)
Балака С. Н. - Радиочастотная радиоабляция в лечении злокачественных опухолей различной локализации (2017)
Бешляга В. М. - Эхокардиография в диагностике аномалии эбштейна, Лазоришинец В. В., Кравец Е. П., Мазур А. А., Коноплева Ю. Л., Позняк О. В., Бешляга Е. В., Ювчик Е. В. (2017)
Бешляга В. М. - ЭХОКГ при изолированной форме корригированной ТМС, Мазур А. А., Ершова Е .Б., Позняк О. В., Коноплева Ю. Л., Кравец Е. П. (2017)
Бут Г. Н. - Анализ использования программного обеспечения ASTRAIA при проведении первого пренатального комбинированного скрининга, Луговская Т. В. (2017)
Варшавер П. Л. - Застосування інтервенційного ультразвуку у хворих із гострою хірургічною патологією в умовах міської лікарні, Варшавер Н. Б. (2017)
Волик Н. К. - Ультразвуковая диагностика редкой патологии плаценты: плацентарная мезенхимальная дисплазия (2017)
Волик Н. К. - Ультразвуковая диагностика редкой патологии плаценты: массивный субхориальный тромбоз (2017)
Гречаник О. І. - Ультразвукова та рентгенологічна діагностика бойової торакальної і торакоабдомінальної травми, Абдуллаєв Р. Я., Хоменко І.П., Ермілова О. В., Вереш Д. Б. (2017)
Диденко В. И. - Эластография печени у пациентов с ожирением и хронической патологией печени, ассоциированной с вирусом гепатита С, Коненко И. С., Ягмур В. Б., Ошмянская Н. Ю. (2017)
Динник О. Б. - Еластографія статевого члена, Мірошніков Я. О., Наталенко І. Л., Керусь С. В., Караєв Т. В. (2017)
Дудник Т. А. - Ультразвуковой мониторинг состояния ротаторной манжеты у больных с различными типами переломов большого бугорка плечевой кости, Абдуллаев Р. Я. (2017)
Дудник Т. А. - Диагностические аспекты эхографии в верификации повреждений сухожильно-связочного аппарата коленных и плечевых суставов у больных с остеопорозом, Абдуллаев Р. Я. (2017)
Жайворонок М. М. - Покращення візуалізації товстої кишки при ультразвуковому обстеженні за допомогою симетикону, Динник О.Б., Кушнеров О. І. (2017)
Закревский А. Н. - Мультипараметрический ультразвук в катамнестическом наблюдении недоношенного новорожденного с болезнью байлера. Случай из практики, Карапетян О. Ю., Каратай О. С. , Томчук А. И., Козакевич И. М., Закревская А. А. (2017)
Іванов І. Ю. - Застосування та ефективність ультразвукової навігації при трепан-біопсіях молочних залоз. Досвід онкологічної клініки, Клекот А. І., Шевчук В. І., Лозович О. А., Лозович В. А., Солоненко С. В. (2017)
Іванов І. Ю. - Важливість застосування ехографії при ад’ювантній терапії раку молочної залози препаратом тамоксифен для оцінки ризику розвитку проліферативних змін в ендометрії, Лозович О. А., Лозович В. А., Шевчук В. І. (2017)
Іванов І. Ю. - Диференційно-діагностичні маркери раку та доброякісної гіперплазії під час оцінки особливостей кровоплину передміхуровій залозі методом кольорового дуплексного сканування. Досвід онкологічної клініки, Церковнюк Р. Г., Сміюха О. А., Лозович В. А. (2017)
Калашников В. И. - Оценка состояния цереброваскулярной реактивности у пациентов с вегетативной дисфункцией, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А. (2017)
Калашников В. И. - Особенности церебральной ауторегуляции у пациентов с сочетанными эпилептическими и мигренозными пароксизмами, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А. (2017)
Калашников В. И. - Особенности цереброваскулярной реактивности у пациентов с симпато-адреналовыми пароксизмами в структуре синдрома позвоночной артерии, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А., Пономаренко С. А. (2017)
Квятковский Е. А. - Роль ультрасонографии и урофлоуметрии в комплексном исследовании уродинамики нижних мочевых путей у больных с хроническим простатитом, Квятковская Т. А. (2017)
Клименко Т. М. - Врожденная β-клеточная гиперплазия поджелудочной железы с гиперинсулизмом у новорожденного. Случай из практики, Закревский А. Н., Карапетян О. Ю., Гриценко С. М., Сошко Т. В., Закревская А. А. (2017)
Кориченський О. М. - Можливості сувнохвильової еластографії для контролю процедури термоабляції, Бабкіна Т. М., Медведєв В. Є. (2017)
Кориченський О. М. - Особливості зсувнохвильової еластографії трансплантованої нирки при стенозі ниркової артерії. Клінічний випадок, Бабкіна Т. М., Медведєв В. Є., Іванов Д. Д., Дядик О. О. (2017)
Крыжановская И. В. - сравнительная оценка возможности ультрасонографии в диагностике рака верхнего и выходного отделов желудка, Абдуллаев Р. Я. (2017)
Куба М. К. - інформативність ультразвукової еластографії з метою оцінки ефективності передопераційної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Пархоменко Я. М., Жильчук А. В. (2017)
Лихачева Н. В. - Нейросонография и другие нейровизуализирующие методы в диагностике перинатальных поражений центральной нервной системы у новорожденных, Каратай О. С., Сошко Т. В. (2017)
Молодан А.В. - Изменение деформационных свойств миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью, Иващук В.А. (2017)
Никоненко А. С. - Структурно-геометрические и функциональные показатели левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца в отдаленном периоде после аортокоронарного шунтирования, Молодан А. В., Наконечный С. Ю., Иващук В. А. (2017)
Новікова Г. А. - Ультразвукова діагностика варіантів анатомічної будови сафено-поплітеального співустя при доплерометрії вен нижніх кінцівок (2017)
Прийма С. С. - Хірургічні аспекти доплерографії сім’яного канатика, Прийма О. Б. (2017)
Ратчик В. М. - Миниинвазивное лечение непаразитарных кист печени, Орловский Д. В., Коненко И. С., Дементий Н. П. (2017)
Ратчик В. М. - Миниинвазивные методы в лечении псевдокист поджелудочной железы, Орловский Д. В., Тузко А. В., Пролом Н. В., Тарабаров С. А., Ущина С. В. (2017)
Садовников С. А. - Роль ультразвуковой ирригоскопии в диагностике функциональных нарушений толстого кишечника, Луговская Т. В., Бут Г. Н. (2017)
Соломка А. А. - Неотложный ультразвук (Еmergency ultrasound). ABCDE-многофункциональное ультразвуковое исследование в критических состояниях. THE RUSH EXAM (RAPID ULTRASOUND IN SHOCK), Соломка С. Л. (2017)
Сорокін Б. В. - Трансректальне ультразвукове дослідження в діагностиці захворювань прямої кишки, Пироговський В. Ю., Сурков А. В., Тараненко А. О., Злобенець С. О. (2017)
Сусидко Е. Н. - Аномальная инвазия плаценты в области рубца на матке после кесарева сечения, Николаев Н. И. (2017)
Ткаченко Е. Н. - Роль доплерографии сосудов зрительного нерва и орбиты в дифференциальной диагностике нормотензивной глаукомы и глазного ишемического синдрома, Сардарян В. В., Кауркина Л. А., Закревский А. Н. (2017)
Федоришин Р. П. - Особенности ультразвукового наведения при проведении дистанционной литотрипсии камней верхних мочевыводящих путей, Ковалеренко Л. С., Нога Д. А., Ткачуковский А. Ф. (2017)
Федусенко А. А. - Менеджмент доброкачественных образований печени. Клинические рекомендации EASL, Дынник О. Б., Жайворонок М. Н., Федусенко А. А. (мл), Ипатова Д. П., Макарова Ж. Н. (2017)
Фетісова Н. М. - Артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця у хворих на гіпотиреоз, Вернигородська М. В. (2017)
Цимбал В. О. - Еластографія зсувної хвилів комплексній діагностиці вогнищевої патології молочних залоз (2017)
Шеремет М. І. - Тонкоголкова аспіраційна біопсія утворень щитоподібної залози під контролем ехографії, Рибак О. В., Шкрібляк Н. М., Буймістр Н. І., Ляшук Р. П. (2017)
Шило В. Т. - Використання в-режиму, еластографії та адаптованих математичних методів у комплексній діагностиці захворювань печінки, Орел В. Е., Ніколов М. О., Павлюков Е. В., Тверда Н. О., Будько Т. М., Омбремський М. В., Колесник С. В. (2017)
Ашихмін А. В. - Використання 18-ФДГ ПЕТ/КТ для стадіювання та контролю ефективності лікування недрібноклітинного раку легені, Кметюк Я. В, Мусаєва К. О. (2017)
Грабовський Ю. В. - Значення радіологічних методів досліджень у діагностиці та оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії (2017)
Іваненко О. І. - Основні показники роботи відділення радіонуклідної діагностики та терапії КЗ "КООД", Макарук І. М., Жиленко С. І., Оніцева Т. В. (2017)
Кметюк Я. В. - Побудова системи управління якістю центру ПЕТ/КТ досліджень, Солодянникова О. І., Ашихмін А. В. (2017)
Кукушкина М. Н. - Влияния профилактической лимфодиссекции на эффективность лечения больных первично-локализованной меланомой кожи, Сукач Г. Г. (2017)
Бабкина Т. М. - Миокардиосцинтиграфия в оценке эффективности реваскуляризации у больных с острым инфарктом миокарда, Кундина В. В. (2017)
Мусаєва К. О. - Прогностична цінність 18-ФДГ ПЕТ/КТ метаболічних та волюметричних параметрів при рецидиві карциноми голови та шиї у хворих після радикального курсу променевої терапії, Солодянникова О. І., Кметюк Я. В. (2017)
Новерко И. В. - Значимость динамической реносцинтиграфии с фуросемидовой пробой в оценке функции почек у детей с гидронефрозом, Кундин В. Ю., Сатыр М. В. (2017)
Сатир М. В. - Сцинтиграфічні диференційно-діагностичні ознаки уражень скелета при виконанні ОФЕКТ, Солодянникова О. І., Новерко І. В., Ярошенко О. Ю., Ніколов М. О. (2017)
Солодянникова О. І. - Ефективність радіойодтерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення, Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевський В. В. (2017)
Сукач Г. Г. - Возможности радионуклидной диагностики поражения лимфатических узлов при меланоме, Кукушкина М. Н., Солодянникова О. И. (2017)
Іванкова О. М. - Хіміопроменева терапія в неоад'ювантному лікуванні хворих на місцевопоширений первинно неоперабельний рак грудної залози (2017)
Балака С. Н. - Лечение метастазов злокачественных Опухолей с использованием радиочастотной абляции, Красносельский Н. В. (2017)
Баранішина А. О. - Судинні синдроми в абдомінальній радіології (випадки з практики), Баранішин О. А., Сімрок Д. В., Шаповалов Т. М., Гриценко І. Й., Паламарь А. І., Дереш Н. В. (2017)
Бортний М. О. - Рентгено-патоморфологічні паралелі при диференціальній діагностиці набряку легенів у пацієнтів із гострим коронарним синдромом і дистрес-синдромом, Шармазанова О. П., Шаповалова В. В., Мангов А. В. (2017)
Бортный Н. А. - Диагностика и дифференциальная рентгенодиагностика рака желудка (2017)
Васько Л. М. - Застосування системи BI-RADS для оцінки даних магнітно-резонансної мамографії, Жукова Т. О., Пилипенко Н. С., Почерняєва В. Ф. (2017)
Гарматіна О. Ю. - Зміни церебральної перфузії після Хірургічної корекції у пацієнтів із хронічними стенозами та оклюзіями брахіоцефальних артерій, Робак О. П., Мороз В. В. (2017)
Давиденко Я. В. - Применение МДКТ-ангиографии для выявления патологии и особенностей анатомического строения экстра- и интракраниальных артерий (2017)
Коваленко Ю. М. - Цифрова рентгенодіагностика в україні: реалії та перспективи (2017)
Жайворонок М. М. - "Підводні камені" товстої кишки при оглядовій УЗД органів черевної порожнини, Федусенко О. А. (2017)
Никитина О. В. - Мультимодальный подход к диагностике патологии желчного пузыря (2017)
Одарченко С. П. - Вивчення можливостей МРТ у діагностиці раку легенів та метастатичного ураження лімфатичних вузлів межистіння, Горошенко О. В., Сподін А. В., Гайдук Р. В. (2017)
Петров К. С. - Клиническая анатомия женского таза с точки зрения методов лучевой диагностики (2017)
Ребенков С. О. - Опыт организации индивидуального рабочего места лучевого диагноста (2017)
Сакович Р. - МРТ И ПЭТ/КТ в диагностике рака шейки матки: роль, достоинства и недостатки, Кенигсберг К., Березовский А. (2017)
Сафронова О. В. - Можливості використання даних магнітно-резонансної томографії для планування променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози, Удатова Т. В., Кметюк Я. В. (2017)
Старенький В. П. - Результати лікування хворих на пухлини голови та шиї з використанням радіохіміотерапії в різних режимах фракціонування дози опромінення, Сухіна О. М., Артюх С. В. (2017)
Студент В. О. - Конусно-променева комп’ютерна томографія в стоматології. Реалії та перспективи розвитку (2017)
Трофименко И. А. - МРТ в дифференциальной диагностике образований яичников (2017)
Хурдцидце Г. - Варианты строения корневых каналов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии, Шармазанова Е. П., Демидова Е. А. (2017)
Чуканов А. Н. - Компьютерная томография в предоперационном планировании при опухолевых поражениях печени. КТ-волюмометрия (2017)
Шаповалова В. В. - Рентгенологические изменения в легких при сочетании рака и туберкулеза, Спузяк Р. М. (2017)
Шармазанова О. П. - Особливості паравертебральних абсцесів при туберкульозному та неспецифічному спондилітах за даними променевих методів діагностики, Дереш Н. В. (2017)
Шармазанова Е. П. - Хроническая обструктивная болезнь легких в практике МСЭ, Шаповалова В. В., Жедей И. (2017)
Ляшенко С. В. - Дослідження формування врожаю та якості плодів винограду за різних способів обрізування лози (2017)
Тогачинська О. В. - Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту, Тимощук Т. М. (2017)
Любич В. В. - Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти (2017)
Єременко О. А. - Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження (2017)
Гарбар Л. А. - Вплив різних умов сівби на формування продуктивності посівів соняшнику, Горбатюк Е. М. (2017)
Пономаренко С. В. - Просторово-часова динаміка урожайності кукурудзи культур в Полтавській області (2017)
Дерень О. В. - Вплив мінералів вулканічного походження на хімічний склад ставової води, Добрянська О. П., Кориляк М. З., Батуревич О. О. (2017)
Харитонов М. М. - Локальний моніторинг аеротехноген-ного забруднення довкілля металургійними комбінатами компанії "Арселор Міттал", Бенселгуб А., Криваковська Р. В. (2017)
Горб О. О. - Розвиток екопоселень в умовах органічного земле-робства як напрям використання потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні, Чайка Т. О., Яснолоб І. О. (2017)
Панасова Т. Г. - Одержання та оцінка якості сперми псів, Кулинич С. М., Жерносік І. А., Маленко А. В. (2017)
Замазій А. А. - Динаміка вмісту аміаку в рубці телят, Камбур М. Д., Колечко А. В. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Гематологічні показники інвазованих трихурисами свиней у процесі застосування лікарських засобів, Мельничук В. В., Юськів І. Д. (2017)
Киричко Б. П. - Визначення біологічної дії препаратів "Трифузол-Н", "Трифузол-суспензія" та "Трифузол, розчин для ін’єкцій 1%", Звенігородська Т. В., Гиренко І. В., Парченко В. В. (2017)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів залежно від стану обміну речовин перед синхронізацією еструсу, Лазоренко А. Б., Травецький М. О., Краєвський С. А., Галічев М. М. (2017)
Фотіна Т. І. - Засто-сування "Літосорбу" козам для обробки вимені, Зажарська Н. М., Мисюга М. О., Неверковець Н. Ю., Попадюк М. М. (2017)
Сухонос В. П. - Передопераційна корекція рівня загального білку в крові собак, хворих на портальну гіпертензію, ускладнену асцитом, шляхом інфузії 10 % альбуміну людини, Салівон В. О. (2017)
Ксьонз І. М. - Видове диференціювання збудників хламідіозів тварин за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, Корнієнко М. В. (2017)
Шарандак П. В. - Діагностика мікроелементозів вівцематок, Левченко В. І. (2017)
Передера С. Б. - Вплив дезінфекційного розчину на основі полігексаметиленгуанідін гідрохлориду на санітарно-показникові мікроорганізми та білих мишей, Передера Ж. О., Щербакова Н. С., Держговська Є. О. (2017)
Кравченко С. О. - Спосіб зондування рубця у великої рогатої худоби, Канівець Н. С., Локес-Крупка Т. П. (2017)
Шатохін П. П. - Корекція вмісту вітаміну А і цинку у сироватці крові кобил останнього триместру жеребності за аліментарної недостатності, Супруненко К. В., Каришева Л. П., Деренчук Ю. І., Крилевець Ю. В. (2017)
Дмитренко Н. І. - Методи діагностики та лікування циститу у котів (2017)
Омельченко Г. О. - Біологічні особливості осілих і мігруючих козуль Сумської області (2017)
Авраменко Н. О. - М’ясо диких тварин: особливості та склад (2017)
Гончаров С. Л. - Вікова динаміка зараження хижих видів риб личинками нематод Eustrongylides Excisus у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра (2017)
Михайлютенко С. М. - Поширення еустронгілідозу бичків родини Gobiidae в умовах Кременчуцького водосховища (2017)
Вікуліна Г. В. - Діагностичне значення деяких біохімічних індексів крові та сечі (оглядова інформація), Боровков С. Б. (2017)
Арендаренко В. М. - Особливості розрахунку пружинного елементу регулятора кута атаки культиваторної лапи, Ларенко В. В. (2017)
Григоришин Є. В. - Схожість та енергія проростання насіння ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в залежності від впливу стимуляторів (2017)
Молчанова А. В. - Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт (2017)
Родіонова К. О. - Контроль мікробіологічної безпеки (Campylobacter Spp.) тушок птиці в процесі їх переробки (2017)
Поліщук В. А. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2017)
Аранчій В. І. - Факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії – 25 років, Пікуль Г. І., Бердник В. П. (2017)
Бердник В. П. - До ювілею факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії, Кулинич С. М., Бердник І. Ю. (2017)
Аранчій В. І. - До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, Опара М. М., Опара Н. М., Снітко Л. О. (2017)
Аннотации (2017)
Аnnotations (2017)
Левашова В. М. - Екологічна освіта як складова змісту дисциплін природничого циклу загальноосвітньої школи (60–90-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Лещенко Е. В. - Освітні новації М. Корфа в системі розвитку недільних шкіл України як передумова становлення освіти жінок (2015)
Цайчжи Л. - Анализ идей древнекитайских мыслителей о способах укрепления здоровья человека (2015)
Лятуринська С. Е. - Інноваційна діяльність Ч. В. Еліота у Комітеті десяти (2015)
Нікуленко С. І. - Становлення системи вищої художньої освіти в Україні в пореволюційні роки (2015)
Акімова О. М. - Напрями самоосвіти у ході підготовки майбутніх учителів початкових класів, Кузнецова О. В. (2015)
Аносов І. П. - Місце педагогічної антропології в єдності і різноманітті антропологічного знання (2015)
Апрєлєва І. В. - Принцип доступності дошкільної освіти: суть, показники реалізації (2015)
Бахмат Л. В. - Роль самооцінки навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх вчителів (2015)
Варецька О. В. - Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи в післядипломному процесі (2015)
Волкова В. А. - Роль театралізованої діяльності у розвитку творчих здібностей старших дошкільників, Чесняк Т. О. (2015)
Горовенко О. А. - Фразеологічні одиниці як засіб удосконалення соціокультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Гур’єва Я. В. - Педагогічна творчість майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням (2015)
Дехтярьова О. О. - Розв’язання екологічних проблем рідного краю в ході розробки пізнавальних маршрутів у природу при проведенні навчальної практики з природознавства і краєзнавства в Харківській гуманітарно-педагогічній академії, Прокопенко Л. І., Тетьоркіна В. А. (2015)
Довгий О. В. - Правова культура як складова професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2015)
Жигірь В. І. - Модель формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти (2015)
Заворотна Я. В. - Основні причини та напрями модернізації механізму підготовки майбутніх учителів у внз за допомогою системного підходу (2015)
Зана Л. Ю. - К вопросу о проблемах преподавания анатомической терминологии англоязычным студентам-медикам (2015)
Іванова Л. І. - Аналіз законодавчої бази становлення в Україні роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2015)
Ізбаш С. С. - До питання про формування ключових компетенцій майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, Бєльчева Т. Ф. (2015)
Казанцева Л. І. - Принцип свідомого засвоєння мовних явищ як засадничий у навчанні російськомовних дошкільників української мови (2015)
Каракатсаніс Т. В. - Сучасний розвиток освітньої сфери Великої Британії як країни-члена Європейського Союзу (2015)
Кривильова О. А. - Компоненти психолого-педагогічної діяльності майбутніх викладачів ПТНЗ (2015)
Куліченко А. К. - Специфіка анотування професійно орієнтованих англомовних джерел у процесі підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів (2015)
Курільченко В. В. - Позашкільна освіта в центрі довузівської освіти класичного університету (2015)
Лопатко Л. А. - Особистісно орієнтовний підхід у процесі фахової підготовки студентів із порушеннями слуху як чинник соціалізації (2015)
Люта Д. А. - Організація соціального туризму в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз (2015)
Ляпунова В. А. - Психологічні виміри толерантності (2015)
Маковецька Н. В. - Портфоліо як технологія оцінювання готовності майбутніх фахівців галузі туризму до професійної діяльності (2015)
Мельник І. М. - Професійне становлення майбутнього педагога: змістова сутність (2015)
Меркулова Н. В. - Функції, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи, Мільчевська Г. С. (2015)
Міщенко О. А. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземних мов мультимедійними засобами навчання, Осова О. О. (2015)
Мовчан Д. О. - Роль механізмів всесвітньої митної організації у зміцненні інституційних спроможностей митних адміністрацій (2015)
Мондич О. В. - Загальні підходи до формування предметної компетентності майбутніх учителів із анатомії та фізіології людини (2015)
Москаленко В. В. - Перспективи впровадження дистанційного навчання в Україні, Запаренко Г. В., Процик В. О., Аштаєва Н. Л. (2015)
Надтока О. О. - Готовність майбутнього тренера-викладача ДЮСШ до виховної роботи як орієнтир базової професійній освіті (2015)
Одарченко В. І. - Сучасні проблеми сімейного виховання, Коваленко Ю. Д. (2015)
Олійник К. В. - Аналіз поняття "імпровізація” та "педагогічна імпровізація” в науковій літературі (2015)
Пилипенко Н. В. - Особистісно-орієнтований підхід як умова формування естетичної культури особистості (2015)
Плачинда Т. С. - Фахова підготовка майбутніх учителів фізичного виховання на етапі євроінтеграції (2015)
Покропивний М. П. - Стан сформованості художньо-естетичної компетентності майбутніх митців (2015)
Поліщук О. В. - Інноваційні методики в навчанні музики студентів педагогічного коледжу, Шумська В. С. (2015)
Понікаровська С. В. - Особливості викладання іноземних мов у Польщі (2015)
Репко І. П. - Формування проектної культури майбутнього педагога (2015)
Розумна Т. С. - Інтерактивна взаємодія як складова процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Саєнко Н. В. - Формування світоглядної культури майбутнього інженера (2015)
Сінодов І. Б. - Соціально-психологічні особливості педагогічної діяльності (2015)
Созикіна Г. С. - Проблеми формування професійної відповідальності майбутніх інженерів (2015)
Сокирко О. С. - Особливості розвитку пізнавальної сфери глухих дітей, Кемкіна В. І. (2015)
Статьєв С. І. - Методика діагностики готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на констатувальному етапі педагогічного експерименту (2015)
Суровов О. А. - Упровадження інтерактивних технологій навчання у процес фахової підготовки вчителів фізичної культури (2015)
Сухацька Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з обдарованими учнями, Хомин М. Я. (2015)
Сущенко А. В. - Важливі тенденції професійної діяльності менеджерів організацій в аспекті професійної освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Розвивальне середовище – фактор розвитку інтелектуально-творчої ініціативи майбутніх педагогів (2015)
Сущенко Р. В. - Педагогічна підготовка викладачів до формування у майбутніх інженерів залізничного транспорту управлінської культури (2015)
Тарасова В. В. - Формування комунікативної діяльності в дітей із затримкою психічного розвитку, Ільченко О. В. (2015)
Упатова І. П. - Науково-методична діяльність майбутніх учителів початкової школи (2015)
Фокін О. В. - Організація та розвиток самостійності сучасних закладів освіти (2015)
Царенко К. В. - Технологічна модель розвитку професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Шуль Г. К. - Основні етапи методичної роботи з постановки голосу у підготовці майбутніх учителів музики до професійної діяльності, Ябковська С. П. (2015)
Явтушенко А. В. - Зміст соціальної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Івахненко А. А. - Особливості психомоторного розвитку глухих дітей молодшого шкільного віку, Кокарева С. М. (2015)
Крамаренко А. М. - Еколого-ціннісний портрети майбутнього вчителя початкової школи та соціального педагога (2015)
Лосева О. Ю. - Формування соціальної компетентності учнів початкової школи засобами інтегрованого курсу "Economics for beginners” для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сапрунова Е. Г. - Психолого-педагогічний підхід до розвитку інтелектуальної обдарованості молодших школярів (2015)
Устинова Н. В. - Військово-патріотичне виховання гімназистів на уроці та в процесі позакласної роботи (2015)
Бабешко М. С. - Вищий навчальний заклад як основа педагогічної підготовки майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи (2015)
Безкоровайна Л. В. - Аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2015)
Булах С. М. - Організаційно-педагогічні особливості побудови тренувального процесу студентів першого та другого курсів, які систематично займаються атлетичною гімнастикою (2015)
Воскобойник Т. А. - Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу (2015)
Дмитренко Т. О. - Концептуальні засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів соціальної роботи, Копилова С. В (2015)
Зирка В. В. - Обучение студентов в высшей школе: трансляция культуры и ментальности (2015)
Ковнір О. І. - Громадянськаосвіта та виховання в навчально-виховному процесі вищої школи України: проблеми та виклики (2015)
Козиряцька С. А. - Методика перекладу фахових текстів студентами медичних внз на заняттях з дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)” (2015)
Меняйло В. І. - Сучасні підходи до визначення сутності і структури дослідницької діяльності студентів (2015)
Муц Л. Ф. - Організація самостійної роботи іноземних студентів з використанням технологій "Е-learning” (2015)
Облєс І. І. - Особливості адаптації іноземних студентів в умовах вимушеного переселення (2015)
Руколянська Н. В. - Особливості розвитку культури фахового мовлення майбутніх правників у вишах юридичного профілю (2015)
Савченко Л. Л. - Удосконалення теорії та практики патріотичного виховання студентської молоді у педагогічних ВНЗ (2015)
Сидорук А. В. - Організація підготовки майбутніх фахівців анімаційної діяльності у вищих навчальних закладах зарубіжних країн (2015)
Терьохіна О. Л. - Формування системи фізичного виховання студентів технічних ВНЗ у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки, Кириченко О. В., Гавриленко В. В. (2015)
Цыбульская Т. Е. - Особенности организации самостоятельной учебной деятельности студентов медицинского вуза (2015)
Чевичелова О. О. - Формування пізнавального інтересу студентів технічних ВНЗ до вивчення іноземної мови (2015)
Шишкова Є. Г. - Обґрунтування технологічного аспекту розвитку суб’єктності студентів у ВНЗ (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Абашина Н. С. - До 90-річчя Володимира Даниловича Барана, Петраускас О. В. (2017)
Вертієнко Г. В. - Жертовники з черепами в уроч. Царина Більського городища (до суті ритуалу) (2017)
Секерська О. П. - Аналіз археозоологічного комплексу трипільського поселення Небелівка (2017)
Нємцев С. О. - Торгівля товарами в керамічній тарі в IV ст. до н. е. (процедура порівняння статистичних показників імпорту) (2017)
Клочко Л. С. - Особливості костюмів скіф’янок на землях Посулля (2017)
Моця О. П. - Археологія козацької доби в Україні (2017)
Крижицький С. Д. - До історії створення загального плану архітектурно-будівельних залишків Ольвії, Каряка О. В. (2017)
Савельєва К. С. - Ліпні антропоморфні статуетки з античних пам’яток Нижнього Подністров’я (2017)
Жигола В. С. - Проблема відновлення давньоруських укріплень Старокиївської гори в середині XVII ст. (2017)
Гасанов З. Г. - Удила и псалии раннего железного века, найденные в Азербайджане (2017)
Завьялов В. І. - Ще раз про залізообробне виробництво на Кам’янському городищі, Терехова Н. М. (2017)
Пуголовок Ю. О. - Ковальська майстерня ХIII—XIV ст. в Поворсклі (2017)
Гопкало О. В. - Євгену Леонардовичу Гороховському — 65! (2017)
Главенчук А. В.  - Круглий стіл "Античність: люди і речі" (2017)
Пам’яті Владислава Григоровича Петренка (2017)
Томашевський А. П. - До 80-річчя Олега Васильовича Сухобокова (2017)
Біляєва С. О.  - Пам’яті О.В. Сухобокова (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Археологія" (2017)
Forkosh S. M. - Strategies of contemporary culture in the concept of simulacres by J. Bordriyar (2017)
Яшина О. М. - Художньо-естетична культура особистості ХХІ століття: особливості формування та чинники трансформації (2017)
Полівода А. А. - Розмежування екзегетики та герменевтики в сучасному академічному дискурсі (2017)
Бевз Н. В. - Проблема перевода и герменевтический канон Э. Бетти (2017)
Несправа М. В. - Критика ісламськими вченими радикального салафізму (2017)
Коляда І. Г. - Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації (2017)
Афанасьєва Л. В. - Тактичний урбанізм як концепт активного конструювання соціально-просторових практик сучасного міста, Кузнєцова А. С. (2017)
Славіна О. В. - "Pax Technica": політико-філософська рефлексія впливу інтернет-мереж на природу публічної сфери й демократичного врядування (2017)
Данилюк І. В. - Нова парадигма для суспільства глобальної епохи: субсидіарна перспектива Бенедикта XVI (2017)
Титул, зміст (2017)
Koptiukh L. - Development of wrapping paper with improved opacity, strength, and whiteness, Mostyka K., Osyka V. (2017)
Fomin O. - Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets, Kulbovskiy I., Sorochinska Е., Sapronova S., Bambura О. (2017)
Yatsun V. - Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Yakymchuk D. - Study of cutting presses in designing a women’s costume for hospitality industry, Yakymchuk O., Chepeliuk O., Myrhorodska N., Koshevko J., Orlenko O., Nosova I. (2017)
Kovalchuk V. - Study of the stress-strain state in defective railway reinforced-concrete pipes restored with corrugated metal structures, Markul R., Pentsak A., Parneta B., Gayda О., Braichenko S. (2017)
Pistun Y. - Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill, Mysak S., Kovalenko T., Lys S. (2017)
Dykha A. - Calculation-experimental modeling of wear of cylindrical sliding bearings, Sorokatyi R., Makovkin O., Babak O. (2017)
Naumenko Naumenko - Modeling a flow pattern of the granular fill in the cross section of a rotating chamber, Yu. Yu. (2017)
Kulik T. - Modeling a process of filling the mold during injection molding of polymeric parts, Synyuk O., Zlotenko B. (2017)
Abstract and References (2017)
Бойчук Т. М. - Яскрава особистість. До 105-ї річниці від дня народження Якова Давидовича Кіршенблата, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С. (2017)
Ходоровський Г. І. - Засновник наукових досліджень в ендокринології і фізіології в Чернівецькій області, великий науковець і вчитель (2017)
Абрамов А. В. - Залежність постекстракційних ускладнень при експериментальному цукровому діабеті від ступеня тяжкості та терміну перебігу патології, Ганчев К. С., Вородєєва Ю. І. (2017)
Абрамов А. В. - Молекулярні маркери ранньої реакції нейронів гіпоталамуса при адаптації до гіпоксичної гіпоксії, Шаменко В. О., Колесник Ю. М., Жулінський В. О. (2017)
Анохіна С. І. - Фотоперіодичні зміни показників фібрино- та протеолітичної активності в тканині підшлункової залози за умов екзогенної гіпоксії (2017)
Боднар Г. Б. - Імунологічіні маркери функціонального стану товстої кишки в дітей із вродженим подовженням сигмоподібної ободової кишки (2017)
Бойчук Т. М. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на площу нейроцитів різних часток півкуль головного мозку на тлі експериментального цукрового діабету в самців-щурів, Кметь Т. І. (2017)
Бойчук Т. М. - Особливості реагування білка HIF1-α в клітинах гіпокампа щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом на гостре порушення кровообігу в басейні сонних артерій, Ніка О. М. (2017)
Боштан С. В. - Показники протеолітичної активності в нирках щурів при ускладненні стрептозотоцинового цукрового діабету ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку, Ткачук С. С., Савчук Т. П., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2017)
Bulyk R. Ye. - Exogenous melatonin influence on cytometric indices of the supraoptical nuclei in the stressed rats’ hypothalamus, Chernovska N. V., Vlasova K. V., Burachyk A. I. (2017)
Вадзюк С. Н. - Особливості розумової працездатності в дітей молодшого шкільного віку в йододефіцитному регіоні, Ратинська О. М., Олексюк Л. Ф., Лозіна Л. Б. (2017)
Велеславский А. Н. - Обнаружение и изучение внутрисуточного ритма пролиферативной активности стволовых клеток паренхимы планарий Schmidtea mediterranea, Ермаков А. М., Крещенко Н. Д. (2017)
Волотовська Н. В. - Показники перекисного окиснення ліпідів у динаміці ішемії-реперфузії кінцівки (2017)
Волошина Л. О. - Гіпотиреоз як фактор обтяження перебігу остеоартрозу та коморбідних процесів, Пашковська Н. В., Доголіч О. І. (2017)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни вмісту макро- та мікроелементів у зубах та альвеолярних відростках щурів із набутою інсулінорезистентністю, Гуранич Т. В., Гуранич С. П. (2017)
Hajevska M. Yu. - Probiotics in the complex treatment of psoriasis patients, Poklitar M. V., Kovaliuk D. O., Hudyma R. B. (2017)
Ганчева О. В. - Особливості змін показників експресії нейрональної синтази оксиду азоту в лівому шлуночку серця щурів при довготривалій переривчастій гіпоксії, Федотова М. І., Василенко Г. В. (2017)
Гарвасюк О. В. - Дослідження 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази в синцитіотрофобласті плаценти з передчасним дозріванням хоріального дерева у вагітних із залізодефіцитною анемією у термін гестації 29 - 32 тижні вагітності (2017)
Геруш І. В. - Вплив мелатоніну на вміст ТБК-реактивних продуктів за умов експериментальної нефропатії, Коляник І. О. (2017)
Геруш І. В. - Вивчення активності NADH-дегідрогенази та сукцинатдегідрогенази мітохондрій кіркової речовини нирок за умов експериментальної нефропатії та застосування глутатіону, Ференчук Є. О. (2017)
Гоженко А. І. - Дослідження нефропротекторних механізмів активатора АТФ-залежних калієвих каналів флокаліну, Філіпець Н. Д. (2017)
Гордієнко В. В. - Особливості змін показників кислотнорегулювальної функції нирок у тварин різного віку за умов кадмієвого металотоксикозу, Гордієнко І. К. (2017)
Горошко О. М. - Вплив тривалого введення препаратів кверцетину на фібролітичну активність плазми крові щурів, Заморський І. І., Драчук В. М., Богдан Н. С., Паламар А. О. (2017)
Guzik O. V. - Anatomy histological transformations of the cervical mucosa in the prenatal ontogenesis, Navarchuk N. M. (2017)
Давидова Н. В. - Вплив мелатоніну на стан окремих біохімічних показників крові щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації та введення кофеїну, Салехі Д. Д. (2017)
Демкович А. Є. - Активні форми азоту в динаміці розвитку та перебігу експериментального пародонтиту, Бондаренко Ю. І. (2017)
Денефіль О. В. - Вплив хронічного стресу на морфологічну структуру тимуса самців і самиць щурів, Міц І. Р. (2017)
Дмитренко Р. Р. - Особливості впливу гіпобаричної гіпоксії та зміненої тривалості фотоперіоду на окремі показники білкового обміну в яснах статевонезрілих щурів (2017)
Dmitrenko R. R. - The specific characteristics of gingival tissues reaction on the hypobaric hypoxia action according to altered photoperiod duration in immature female rats, Khodorovsky G. I., Yasinska O. V. (2017)
Дудка Є. А. - Нефропротекторна активність мелатоніну на тлі цисплатинового гострого пошкодження нирок (2017)
Загайко А. Л. - Вплив гідроксилимонної кислоти на формування дисбалансу медіаторів серотонінергічних та дофамінергічних систем за умов інсулінорезистентоності у щурів, Шкапо А. І., Брюханова Т. О. (2017)
Zamorskii I. I. - Potentiation of neuroprotective antihypoxic effects of melatonin while administering an inhibitor of neuronal reuptake of adenosine (2017)
Заморський І. І. - Ішемічно-перфузійне гостре пошкодження нирок та ефективність адеметіоніну, Драчук В. М., Горошко О. М. (2017)
Зябліцев С. В. - Можливе формування лептинорезистентності при метаболічному синдромі, Грішов А. А. (2017)
Зябліцев С. В. - Роль поліморфізму rs1799983 гена NOS3 у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2 типу, Чернобривцев О. П. (2017)
Іліка В. В. - Кількісні параметри оптичної густини імуногістохімічного забарвлення на фактор von Willebrand в ендотелії хоріальної пластинки плаценти при хоріонамніоніті в поєднанні із залізодефіцитною анемією вагітних (2017)
Іфтода О. М. - Асоціація поліморфізму гена коннексину-26 (GJB2) з особливостями імунної відповіді в дітей із порушеннями слуху, Сидорчук Л. П., Кушнір О. В. (2017)
Катеренчук І. П. - Кардіальні проблеми пацієнта через призму нейроімуноендокринного дисбалансу (2017)
Кишкан І. Г. - Ренальна дія тренталу й ксантинолу нікотинату за умов блокади біосинтезу простагландинів, Кишкан П. Я. (2017)
Кіндратів Е. О. - Особливості ендокринної рецепції шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазмі, що асоціюється з папіломавірусною інфекцією в жінок із безпліддям (2017)
Кметь О. Г. - Профілактична ефективність поєднаного застосування пірацетаму та мемантину при гострій гіпоксії головного мозку, Шинкарюк В. Г. (2017)
Ковальчук І. М. - Зміни активності регуляторних систем під впливом гідроген сульфіду та його попереднього застосування при дії радіації, Гжегоцький М. Р., Ковальчук С. М. (2017)
Колесник Ю. М. - Характеристика популяції бета-клітин у підшунковій залозі щурів лінії SHR за умов розвитку стрептозотоцинового діабету, Абрамова Т. В., Іваненко Т. В., Ковальов М. М. (2017)
Костіна О. О. - Патогенетичні особливості функціональних і метаболічних порушень серця в динаміці гострого ураження легень (2017)
Косуба Р. Б. - Гормональна регуляція транспорту води та електролітів у кишечнику (2017)
Кривчанська М. І. - Хроноритмічні особливості ниркової діяльності за умов гіперфункції шишкоподібної залози та уведення пропранололу, Булик Р. Є., Хоменко В. Г. (2017)
Кушнір І. Г. - Вплив підвищення рівня дофаміну в структурах головного мозку на циркадіанний ритм функціонального стану нирок, Доцюк Л. Г. (2017)
Kushnir O. Yu. - Influence of melatonin on catalase-peroxidase activity in the muscles tissue of alloxan diabetic rats, Yaremii I. M. (2017)
Ляшук Р. П. - Коморбідність цукрового діабету типу 1 і тиреоїдної патології, Сходницький І. В. (2017)
Мироненко О. І. - Порушення естрального циклу при експериментальній черепно-мозковій травмі, Зябліцев С. В., Фокіна Д. О. (2017)
Мусієнко А. М. - Вплив кверцетину на вегетативну регуляцію серцевого ритму при розвитку некротично-проліферативного ураження серця щурів (2017)
Ординський Ю. М. - Вплив імобілізаційного стресу на вегетативну регуляцію серцевого ритму у щурів з різною резистентністю до гіпоксії (2017)
Остапчук В. Г. - Інтерлейкіновий профіль у дітей із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2017)
Паніна Л. В. - Активність регуляторних систем організму за умов гіпоксії різного генезу, Ковальчук С. М., Гжегоцький М. Р. (2017)
Петруняк С. О. - Особливості перебігу киснезалежних процесів у сироватці крові та гомогенаті легень щурів на тлі йододефіциту (2017)
Пітик О. М. - Інтрапсихічна адаптація в паціентів із непсихотичними психічними розладами, хворих на гіпотиреоз (2017)
Пишак В. П. - Функциональные связи вомероназального органа и шишковидной железы: генетические основы (2017)
Повар М. А. - Зміни процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в неокортексі та полях гіпокампа в щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку (2017)
Портніченко А. Г. - Нові адипокін-залежні механізми регуляції адаптації до гіпоксії і метаболічних розладів, Лапікова-Бригінська Т. Ю., Портніченко Г. В., Василенко М. І., Носар В. І., Колчева М. Г. (2017)
Портніченко В. І. - Роль кортикостероїдів у формуванні фазових змін енергетичного обміну при адаптації щурів до хронічного стресу, Носар В. І., Гончар О. О., Маньковська І. М., Портніченко А. Г. (2017)
Проняєв Д. В. - Фетальний розвиток маткових труб (2017)
Проняєв Д. В. - Фетальна топографія клубово-сліпокишкового переходу, Товкач Ю. В., Кашперук-Карпюк І. С. (2017)
Резніков О. Г. - Парадоксальні ефекти пренатальної експозиції дибутилфталату щодо статевої поведінки і андрогенного статусу самців щурів, Сачинська О. В., Лимарєва А. А. (2017)
Ryznychuk M. A. - Turner syndrome in children of northern Bukovina (2017)
Рикало Н. А. - Кореляція активності трансаміназ крові та періодів клітинного циклу гепатоцитів щурів за умов експериментального гіпотиреозу, Мордвінова О. М., Василець Ю. О. (2017)
Савчук Т. П. - Реакція лімбіко-гіпоталамічних структур головного мозку на ішемічно-реперфузійне пошкодження на тлі цукрового діабету, Боштан С. В. (2017)
Савчук Г. Г. - Вікові зміни гемоцитарного складу Apis Mellifera L., Череватов В. Ф., Свистун У. М. (2017)
Семененко С. Б. - Особливості впливу мелатоніну на хроноритмічну організацію кислотнорегулювальної функції нирок за умов блокади синтезу монооксиду нітрогену та гіпофункції шишкоподібної залози, Анохіна С. І., Семененко В. В., Семененко Н. Ю., Рудан К. В. (2017)
Semenenko S. B. - Features of the impact different photoperiod duration on the histostructure of pinealocytus of rats, Artiuhova L. I. (2017)
Slobodian O. M. - Perinatal diagnostics of congenital malformations of the choledochopancreatoduodenal organocomplex in the IInd trimester of pregnancy, Yuz`ko R. V., Lavriv L. P., Korchyns`ka N.S. (2017)
Солдатюк В. М. - Динаміка зміни пародонтальних індексів після проведення комплексу заходів у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів перед ортопедичним лікуванням, Рожко М. М. (2017)
Срібна В. О. - Розлад оваріальної функції в умовах експериментального імунокомплексного ушкодження, Янчій Р. І. (2017)
Cушко Ю. І. - Вікові особливості метаболічних порушень в умовах краніоскелетної травми (2017)
Тащук В. К. - Хроноритмологічні аспекти регуляції та функціонування органів серцево-судинної системи, Тащук М. В. (2017)
Tymofiychuk I. R. - Changes of nitrogen monoxide metabolites level and tissue proteofibrinolytic activity of rat?s brain in different age groups, Shvets V. I. (2017)
Тіщенко С. В. - Лінійні відмінності розподілу еNOS в аркуатному ядрі гіпоталамуса та стовбура мозку щурів WISTAR та SHR, Данукало М. В., Мельникова О. В., Каджарян Є. В. (2017)
Ткачук О. В. - Вплив повної глобальної ішемії головного мозку, спричиненої зупинкою серця, на активність апоптичних процесів у гіпокампі (2017)
Ткачук О. В. - Вікові особливості реакції системи вільнорадикальне окиснення-антиоксидантний захист структур старої та нової кори головного мозку щурів на неповну глобальну ішемію-реперфузію, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2017)
Ткачук С. С. - Вікові особливості реакції катехоламінергічних систем структур головного мозку на порушення кровобігу в басейні сонних артерій, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2017)
Ткачук С. С. - Модифікація прооксидантно-антиоксидантних взаємовідносин у нирках щурів із поєднаною дією стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету та каротидної ішемії-реперфузії, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Перепелюк М. Д. (2017)
Товкач Ю. В. - Анатомо-фізіологічні аспекти стравохідно-шлункового переходу у новонароджених, Кашперук-Карпюк І. С., Проняєв Д. В. (2017)
Tiomny E. - Gastroparesis diagnostics in diabetes (2017)
Угляр Т. Ю. - Порівняльна характеристика інтенсивності процесів ліпідної пероксидації в печінці, нирках і легенях за умов поєднаної травми живота і стегнових кісток в експерименті (2017)
Folk Tayl - Clinical case complications caused by the action of statins, Ipatova J., Dudka E. (2017)
Хара М. Р. - Статеві особливості ролі мелатоніну в модуляції холінореактивності ушкодженого адреналіном міокарда (2017)
Цигикало О. В. - Інтерстиціальні клітини Кахаля в органах сечовидільної системи людини, Владиченко К. А. (2017)
Чупашко О. І. - Органоспецифічні особливості метаболічного профілю за умов оксидативного стресу, індукованого експериментальним гіпотиреозом, Мельник О. І., Ковальчук С. М., Гжегоцький М. Р. (2017)
Швець В. І. - Вивчення особливостей гормональної регуляції водно-сольового обміну, Швець Н. В., Тимофійчук І. Р., Кузьо О. М. (2017)
Shvets M. V. - Mechanisms of hormonal systems regulating water-salt metabolism (2017)
Юзько Р. В. - Топографія артерій печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки плодів у третьому триместрі вагітності (2017)
Юркив О. И. - Ранняя иммунодиагностика нарушений функционального состояния кишечника у новорожденных с перинатальной патологией (2017)
Язловицька Л. С. - Оцінка стану антиоксидантної системи Apis mellifera літньої та осінньої генерації, Косован М. Д. (2017)
Iakobson О. - Сorrective effect of therapeutic exercises on manifestations of neuralgic symptoms in spinal osteochondrosis, Antsupova V., Ushko Iа. (2017)
Yaremchuk O. B. - Vegetative disturbances in patients with parkinson’s disease, Ostapchuk V. G. (2017)
Yasinska O. V. - Sex related peculiarities of the response to hypobaric hypoxia at the altered duration of photoperiod in adrenal tissue of immature rats, Irynchyna K. A. (2017)
Ясінська О. В. - Вплив зміненого фотоперіоду на показники окиснювальної модифікації білків та протеолізу в надниркових залозах щурів за тривалої переривчастої гіпобаричної гіпоксії, Крижак О. О. (2017)
Ясніковська С. М. - Клінічна оцінка ефективності лікування хворих на аденоміоз агоністами гонадотропін рилізинг-гормону (2017)
Ящишин З. М. - Морфофункціональні зміни в структурі сідничного нерва при моделюванні його повного пересічення з ушиванням на фоні лазерної корекції, Заяць Л. М. (2017)
Ходаков В. Е. - Информационная безопасность и манипуляция информацией о природно-климатических факторах, Соколова Н. А., Крючковский В. В., Радванская Л. Н. (2015)
Прокопчук Ю. А. - Модель "коннектома" интеллектуальной системы (2015)
Шерстюк В. Г. - Метод формирования свертки множества адаптационных правил в динамической сценарно-прецедентной системе (2015)
Кривуля Г. Ф. - Экспертная система функционального диагностирования технических объектов с нейронечеткой базой знаний, Шеремет Шеремет, Е. В. (2015)
Коваленко И. И. - Сравнительный анализ методов классификации прецедентов в автоматизированных системах технической диагностики, Мельник Мельник, А. В. (2015)
Ryabenkiy V. M. - Experimental investigation of time delays data transmission in automatic control systems, Ushkarenko A. O. (2015)
Ушкаренко А. О. - Моделирование процесса управления дизель-генераторным агрегатом при наличии случайных запаздываний, Халед Омар Ганнам, Язид Джамал Исмаил Альшайх (2015)
Skarga-Bandurova I. - Modeling structures for integrated obstetrics, gynecology, and neonatal information system, Biloborodova T., Nesterov M. (2015)
Коваленко И. И. - Информационная технология оценивания сложных организационных структур управления предприятиями, Пугаченко Е. С., Антипова Е. А. (2015)
Хомченко А. Н. - Серендиповы аппроксимации: забавы с неузловым параметром, Литвиненко Е. И., Астионенко И. А. (2015)
Трунов О. М. - Максимізація адекватності як інструмент формування та удосконалення моделі (2015)
Гавриленко В. О. - Застосування методів нечіткої логіки для контролю стану зернового насипу в зерносховищах, Рожков C. О., Рудакова Г. В. (2015)
Руденко О. Г. - Робастная идентификация нелинейных объектов, Бессонов А. А., Руденко С. О. (2015)
Райко Г. А. - Применение программно-целевого подхода в управлении развитием региона, Данилец Е. В., Чапчакчи В. Н. (2015)
Руденко О. Г. - Математическая модель метода сравнения в компьютерных системах диагностики патологии зрительного анализатора человека, Семенец В. В., Токарев В. В. (2015)
Якусевич Ю. Г. - Аналіз проблем реформування освіти та побудова формалізованих моделей внз (2015)
Жарикова М. В. - Оценка ценности целевых объектов в условиях чрезвычайных ситуаций (2015)
Кибалко І. І. - Інтелектуалізована інформаційна система для дослідження мережних аспектів функціонування комп'ютерних овк-систем, Веселовська Г. В., Набока С. І. (2015)
Базилевич Р. - Алгоритми кластеризації та модуляризації програмного забезпечення, Буртник Р. (2015)
Андреев А. А. - Применение рециркуляции отработавших газов для улучшения тепловых и экологических параметров двигателей внутреннего сгорания, Пирисунько М. А., Свиридов В. И. (2015)
Веселовська Г. В. - Метод підвищення інформативності дослідження ip протоколів комп'ютерних мереж за критеріями безпеки, Бараненко Р. В., Дерев`янко Є. І. (2015)
Козуля Т. В. - Екологічний ризик на різних рівнях дослідження природно-техногенних систем, інформаційне забезпечення його оцінки, Ємельянова Д. І. (2015)
Горшеньова К. Ю. - Моделювання динамічних процесів вітрової електричної станції в середовищі gpss, Фісун М. Т. (2015)
Кравець І. О. - Використання нечітких нейронних мереж для ідентифікації та керування слабоформалізованими об’єктами (2015)
Поливода О. В. - Задачі оптимізації виробничої програми для отримання продукції з заданими властивостями на борошномельному виробництві (2015)
Гучек П. Й. - Інформаційні технології та організаційні моделі обробки викликів "системи-112" (2015)
Кашкарьов А. О. - Використання програмного комплексу класу scada hmi trace mode у наскрізному навчальному процесі (2015)
Білошицька О. К. - Використання методів нелінійної динаміки та клітинно-автоматного моделювання для дослідження динамічних особливостей нейронної мережі головного мозку (2015)
Омельчук А. А. - Компьютеризированная система управления судоподъемным комплексом типа слип (2015)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія прогнозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі, Макарова Л. М. (2015)
Вороненкo М. А. - Информационно-аналитическая сппр при чс эпидемического характера в регионе (2015)
Ходаков В. Е. - Применение метода анализа иерархий для подбора кадров, Кирюшатова Кирюшатова, Е. В. (2015)
Бондаренко Н. А. - Методы экономического планирования личных финансов для мобильных устройств, Лесная Н. С. (2015)
Шкурат О. С. - Морфологическая фильтрация полутоновых изображений черепно-лицевой области, Соломин А. В. (2015)
Анотації (2015)
Павлюк М. - Геохімічні аспекти екологічної безпеки буріння нафтогазових свердловин на Південнобориславській площі Передкарпаття, Лазарук Я., Карабин В. (2016)
Анікеєв С. - Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності південного сходу Волино-Поділля за результатами інтерпретації гравіметричних матеріалів, Мончак Л., Клюка А. (2016)
Безручко К. - Умови формування комбінованих газових пасток на території Західного Донбасу, Приходченко О., Каргаполов А., Уразка М. (2016)
Узіюк В. - Кореляційні ознаки вугільних пластів кам’яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів (2016)
Григорчук К. - Вплив процесів катагенезу на формування газоносного потенціалу глинистих відкладів давніх континентальних окраїн (2016)
Мальчик О. - До питання зонального поділу верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля за групою Inoceramidae (2016)
Кость М. - Еколого-геохімічні особливості ґрунтів у межах Львівського прогину (2016)
Павлюк В. - Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування (2016)
Наумко І. - Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка), Побережський А. (2016)
Павлюк М. - Професор Орест Іллярович Матковський та Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (до 85-річчя від уродин), Наумко І., Побережський А. (2016)
Пам’яті Ігоря Васильовича Дудка (2016)
Пам’яті Віталія Григоровича Осадчого (2016)
Предборський В. А. - Протиріччя незавершеної модернізації як причина системно–історичних деформацій у ланці влада – суспільство (2015)
Шедяков В. Є. - Використання процесів обміну як чинника стратегічного управління: зростання діапазону можливостей під час розвитку постсучасних тенденцій (2015)
Щава Р. П. - Диференційний підхід до визначення структури фіскальної політики (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади проведення бюджетної децентралізації в контексті зміцнення економічної безпеки (2015)
Гунько Л. А. - Методологічні підходи до класифікації придатності орних земель, Савченко В. С. (2015)
Барна М. Ю. - Структура механізму управління ефективністю системи внутрішньої торгівлі в Україні (2015)
Максименко А. В. - Роль міжнародних договорів у регулюванні подвійного оподаткування (2015)
Крилов Д. В. - Методи управління інвестиційними проектами як складові організаційно–економічного механізму їх реалізації на промислових підприємствах (2015)
Прохорчук С. В. - Аналіз інноваційної політики розвинених країн (2015)
Готра В. В. - Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності АПК (2015)
Поліщук О. М. - Інноваційні перетворення на транспорті як чинник модернізації управління транспортними потоками великих міст (2015)
Вакуленко В. Л. - Реалізація державної інвестиційної політики на регіональному рівні (на прикладі Харківської, Житомирської, Рівненської та Київської областей) (2015)
Шкода М. С. - Особливості державного стимулювання інноваційних процесів в Україні (2015)
Біленький О. Ю. - Бенчмаркінг як інструмент стратегічного аналізу: світовий досвід (2015)
Лисенок О. В. - Оцінка ефективності фінансово–економічної діяльності банків (2015)
Заворотній Р. І. - Проблеми вартісно–орієнтованого управління у нафтопереробному секторі України, Сігайов А. О. (2015)
Гуцуляк В. Р. - Теоретичні засади формування моделі маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Дарвай О. М. - Оцінка податкового навантаження на фізичних осіб – підприємців, що застосовують різні системи оподаткування (2015)
Леваєва Л. Ю. - Теоретичні засади маркетингових досліджень у ломбардах (2015)
Жук В. В. - Бюджетування кіновиробництва та облік результатів виконання бюджетів (2015)
Лис Н. П. - Теоретичні основи та методичне забезпечення конкурентоспроможності страхової компанії (2015)
Жовтанецька Я. В. - Антикризове управління депозитним та кредитним портфелями банків (2015)
Горак О. В. - Мотиваційний підхід до формування безпеки економічного розвитку підприємств машинобудування на засадах привабливої інвестиційної політики (2015)
Білик О. А. - Особливості формування дивідендної політики корпоративних підприємств (2015)
Череп А. В. - Інституціональні заходи формування привабливого регіонального бізнес–клімату, Павленко А. І. (2015)
Духновська Л. М. - Аналіз факторів ризику, які мають вплив на потоки іноземного капіталу до країн, що розвиваються, Дзюбенко Л. В. (2015)
Шлапак А. В. - Форексні ринки країн Південно–Східної Азії як невід’ємний компонент глобальної платіжної системи (2015)
Фещенко О. П. - Правове регулювання системи фінансових показників на підприємстві (2015)
Піскунова О. В. - Регіональний аспект статистичного дослідження продовольчої безпеки України, Осипова О. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Biloshchytskyi A. - A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications, Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala Ye., Lyashchenko T. (2017)
Balym Y. - Mathematical modeling of systemic colorometric parameters unmasking wild waterfowl, Vysotskа О., Pecherska A., Bespalov Yu. (2017)
Levykin V. - Developing the models of patterns in the design of requirements to an information system at the knowledge level, Ievlanov M., Neumyvakina O. (2017)
Moskalenko V. - Development of the method of features learning and training decision rules for the prediction of violation of service level agreement in a cloud-based environment, Moskalenko A., Pimonenko S., Korobov A. (2017)
Rakytyanska H. - Optimization of fuzzy classification knowledge bases using improving transformations (2017)
Tikhonov V. - Developing the architecture of integrated 5G mobile network based on the adaptation of LTE technology, Nesterenko S., Babich Yu., Taher A., Berezovsky V. (2017)
Bibichkov I. - Ontological knowledge bases productivity optimization through the use of reasoner combination, Sokol V., Shevchenko O. (2017)
Hutsa O. - Development of the information technology for checking textual procedures for logical coherence and completeness, Igumentseva N., Dovgopol N., Yakubovska S. (2017)
Gorbiychuk M. - Solution of the optimization problem on the control over operation of gas pumping units under fuzzy conditions, Pashkovskyi B., Moyseenko O., Sabat N. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Grinko A. - Forming concept of intellectualization information provision of managing an enterprise, Bochulia T., Hrynko P., Yasinetska I., Levchenko Ia. (2017)
Bugrov O. - Formation of a cumulative model for managing the value of construction projects, Bugrova O. (2017)
Teslia Iu. - Development of principles and method of electronic project management, Yehorchenkova N., Yehorchenkov O., Kataieva Ye., Zaspa H., Khlevna Iu. (2017)
Fesenko T. - Modeling of maturity of gender-oriented project management office, Shakhov A., Fesenko G. (2017)
Oklander M. - Development of the subsystem of forecasting for the system of marketing information management at an industrial enterprise, Oklander T., Pedko I., Yashkina O. (2017)
Kirillova Ye. - Substantiation of structure of the port handling equipment fleet based on a multicriteria approach, Malaksiano M. (2017)
Rossolov A. - Research of effectiveness of unimodal and multimodal transportation involving land modes of transport, Kopytkov D., Kush Y., Zadorozhna V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Brunetkin O. - Development of a method for approximate solution of nonlinear ordinary differential equations using pendulum motion as an example, Maksymov M., Maksymova O., Zosymchuk A. (2017)
Listrovoy S. - Development of maximum clique definition method in a non-oriented graph, Butenko V., Bryksin V., Golovko О. (2017)
Dovbysh A. - Information-extreme machine learning of the control system over the power unit of a thermal power main line, Velykodnyi D., Shelehov I., Bibyk М. (2017)
Bouraou N. - Multi-class recognition of objects technical condition by classifier based on probabilistic neural network, Pivtorak D., Rupich S. (2017)
Chertov O. - Improving efficiency of providing data group anonymity by automating data modification quality evaluation, Tavrov D. (2017)
Sytnik A. - Development of the method for creating explicit integral dynamic models of measuring transducers, Protasov S., Klyuchka K. (2017)
Babenko V. - Development of the model of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with consideration of risks, Romanenkov Y., Yakymova L., Nakisko O. (2017)
Papakhov O. - A new method for solving the problem on the organization of wagon flows under condition of energy efficiency of transportation, Logvinova N., Kharchenko O., Milyanych A., Sichenko V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Zaets V. - Investigation of the efficiency of a noise protection screen with an opening at its base, Kotenko S. (2017)
Loik V. - Research into non-stationary temperature field in the protected metallic structure under conditions of fire, Lazarenko O., Bojko T., Vovk S. (2017)
Musaev M. - A study of the third-order nonlinear susceptibility and nonlinear absorption of inas in the middle infrared region, Abbasov I., Baxtiyarov A. (2017)
Novosiadlyi S. - Formation of carbon films as the subgate dielectric of GaAs microcircuits on Si-substrates, Kotyk M., Dzundza B., Gryga V., Novosiadlyi S., Mandzyuk V. (2017)
Pavlenko А. - Formation of the steam phase in superheated liquids in the state of metastable equilibrium, Koshlak H. (2017)
Pavlenko А. - Study of the effect of thermobaric conditions on the process of formation of propane hydrate, Kutnyi B., Holik Yu. (2017)
Abramovych A. - Application of spectral analysis for differentiation between metals using signals from eddy-current transducers, Poddubny V. (2017)
Avramenko O. - Wave propagation in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system with a rigid lid, Lunyova M., Naradovyi V. (2017)
Mikulionok I. - Modeling and analysis of the process of polymeric film cooling on the drum with a liquid cooling agent, Gavva O., Karvatskii A., Yakymchuk M. (2017)
Abstract and References (2017)
Дрига С. Г. - Підвищення ефективності процесів підтримки та захисту економічної конкуренції, Мисліцька Н. С. (2015)
Лисенок О. В. - Оцінка впливу зміни процентної ставки та валютного курсу на прибуток банків (2015)
Корень Н. В. - Напрями модернізації бюджетної політики в умовах реалізації соціально–економічних реформ в Україні (2015)
Павленко В. П. - Актуальні питання розробки та реалізації стратегії післякризового розвитку економіки України (2015)
Кардаков О. Ю. - Креативна інтелектуалізація Європейського Союзу (2015)
Кошель А. О. - Дослідження моделей і методів масової оцінки земельних ділянок (2015)
Кіріченко О. М. - Розвиток економіки України з урахуванням досвіду європейських країн (2015)
Ярова Б. М. - Формування структури землеволодіння в Україні під впливом земельних реформ (2015)
Еш С. М. - Роль і місце факторингу на ринку фінансових послуг України (2015)
Чукаєва І. К. - Державне регулювання інноваційного розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2015)
Ганущак–Єфіменко Л. М. - Стратегічні імперативи ефективного управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні (2015)
Готра В. В. - Інвестиційні аспекти забезпечення інноваційного розвитку АПК (2015)
Максимович В. І. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Богатир Ю. О. (2015)
Соколова О. М. - Методологічні підходи до стимулювання інвестиційної діяльності в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Антонов А. П. - Інвестиції в людський капітал: джерела формування (2015)
Варналій З. С. - Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно–комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва, Клевчік Л. Л. (2015)
Россоха В. В. - Соціально–економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально–виконавчої служби (2015)
Худолей В. Ю. - Визначеність детермінант та діагностика результатів економічної діяльності підприємств в Україні, Бірюков Є. І. (2015)
Чеботарьов В. А. - Вихідні науково–теоретичні засади забезпечення перспективного розвитку агропродовольчого комплексу та зміст його маркетингової складової (2015)
Колодійчук А. В. - Нові організаційні просторові форми виробництва в українському прикордонні як рушій прискорення інформатизації економіки України (2015)
Щукін Б. М. - Використання однопродуктових балансів у таблицях "витрати–випуск" (2015)
Ладико Л. М. - Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Ніколаєва Т. В. - Критерії ефективності об’єктів нерухомого майна в концепції оцінки життєвого циклу (2015)
Ніценко В. С. - Методичні підходи до формування раціональної збутової політики аграрних підприємств (2015)
Соханич Ф. Ф. - Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств (2015)
Афтандилянц В. Є. - Методика оцінки ринку консалтингових послуг України (2015)
Геец И. О. - Анализ деятельности и стратегии развития авиакомпании Emirates Airline на мировом рынке авиационных перевозок (2015)
Гончаренко О. Г. - Управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України за допомогою інструментів економетричного моделювання (2015)
Василенко Г. В. - Контролінг у системі фінансового менеджменту суб’єкта господарської діяльності, Дем’яненко І. В. (2015)
Білик О. А. - Теоретичні основи дивідендної політики корпоративних підприємств (2015)
Осіпова А. Ю. - Особливості моніторингу показників ефективності використання персоналу підприємств у механізмі управління (2015)
Фещенко О. П. - Методичні підходи до фінансової діагностики підприємств (2015)
Цар О. З. - Планування та фінансування санації підприємств в Україні (2015)
Брунько П. В. - Особливості діяльності підприємств будівельної галузі (2015)
Кузнецова М. О. - Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Сігайов А. О. - Інституційний механізм регулювання транспортної інфраструктури мегаполісів, Поліщук О. М. (2015)
Гунько Л. А. - Оцінка еколого–економічного стану сільськогосподарського землекористування Київської області (2015)
Кустовська О. В. - До питання модернізації автомобільного транспорту та мережі автодоріг у межах великих міст України, Касянчик А. П. (2015)
Драган О. О. - Фінансова безпека домогосподарств: поняття та сутність (2015)
Козак Д. А. - Місцеве самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Яфінович О. Б. - Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України (2015)
Столяров В. Ф. - Формування нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, Овчаренко Т. В., Кушлак А. І., Столярова В. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Gomelya N. - Evaluation of cationite efficiency during extraction of heavy metal ions from diluted solutions, Ivanova V., Galimova V., Nosachova J., Shabliy T. (2017)
Shishkin A. - Effect of the iron-containing filler on the strength of concrete, Netesa N., Scherba V. (2017)
Kovalenko V. - Definition of effectiveness of β-Ni(OH)2 application in the alkaline secondary cells and hybrid supercapacitors, Kotok V. (2017)
Sincheskul A. - Design of the modified oxide-nickel electrode with improved electrical characteristics, Pancheva H., Loboichenko V., Avina S., Khrystych О., Pilipenko A. (2017)
Vargalyuk V. - Examining the influence of electrosynthesis conditions on the composition of tin-oxide catalyst, Plyasovskaya K., Sknar I., Cheremysinova А., Sigunov O., Sverdlikovska O. (2017)
Saribyekova Yu. - Development of styrene-acrylic polymeric compositions for the coating of textile materials used for packing, Kunik O., Asaulyuk T., Semeshko O., Myasnikov S. (2017)
Nosenko T. - New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability, Shemanskaya E., Bakhmach V., Sidorenko T., Demydova A., Berezka T., Arutyunyan T., Matukhov D. (2017)
Bondarenko V. - Study of the formation mechanism of gas hydrates of methane in the presence of surface-active substances, Svietkina O., Sai K. (2017)
Lucas A. - Mössbauer studies of spinellides of Mg(FexCr2-x)O4 system obtained by the hydroxide co-precipitation method, Mokliak V., Yaremiy I., Yaremiy S., Gasiuk I., Мatkivskiy M. (2017)
Korovnikova N. - Research into complexing properties of polyacrylonitrile complexite in the mixtures of water-dioxane, Dubyna А. (2017)
Abstract and References (2017)
Предборський В. А. - Особливості сучасного етапу реалізації провідної функції тіньової економіки (2015)
Гужва І. Ю. - Угода СОТ про державні закупівлі як інструмент інтеграції галузей економіки України до світового господарства (2015)
Мариніна С. В. - Досвід та реалії становлення інституційної системи спільної торговельної політики Європейського Союзу (2015)
Максименко А. В. - Міжнародне податкове планування під призмою офшорних юрисдикцій (2015)
Колодійчук А. В. - Паралакс ризику та його функції в економічній системі (2015)
Кошель А. О. - Автоматизована масова оцінка земель та перспективи її розвитку в Україні (2015)
Устименко М. В. - Кластер в умовах міжнародного середовища: сутність, принципи і особливості функціонування (2015)
Ящук С. П. - Удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств (2015)
Лотоцький В. А. - Форми та види взаємодії підприємств та банків України (2015)
Щербіна В. В. - Особливості прогнозування очікуваних надходжень платежів до бюджету (2015)
Оксак А. О. - Система моніторингу процесів злиття та поглинання (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського