Katerynchuk P. - The power of social media:lessons for Ukraine (2016)
Лазарук М. М. - Суспільне мовлення в Україні: Quo vadis? (2016)
Поліщук О. О. - Комунікаційні технології у виборчому процесі України (2016)
Фісанов В. П. - Управління проектами в умовах змін та ризиків: проблеми ефективності (2016)
Bohatyrets V. - Digital diplomacy as a core vector of a country’s image making (2016)
Верещагіна І. Д. - Німецькомовні мас-медіа про сучасну міграційну політику Німеччини стосовно біженців (проблема кризи довіри) (2016)
Гісса О. К. - Можливі шляхи подолання євроскептичних настроїв в контексті подальшого розвитку відносин Україна - ЄС (2016)
Зайцева З. І. - Україна початку ХХ століття у німецькомовному інформаційному просторі (2016)
Звоздецька О. Я. - Суспільні ЗМІ та процеси дерегуляції ринку електронних медіа в Європейському Союзі (2016)
Макух-Федоркова І. І. - Наукове вивчення впливу ЗМІ в дослідженнях американського політолога Гарольда Лассуела (2016)
Осадца І. С. - Особливості політики Європейського Союзу щодо механізмів раннього попередження конфліктів (на прикладі України), Стецюк М. (2016)
Ротар Н. Ю. - Донбас у дискурсі політичної еліти Російської Федерації (2016)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Використання політичних стереотипів у пропаганді: від Першої світової війни до сучасних подій в Україні (2016)
Улунян А. А. - Политическая разведка или политическое лоббирование? Доклад майора Дэвида Дэйвиса (март 1917 года) (2016)
Романенко С. О. - Социал-демократы Австро-Венгрии и поиски мира в 1917 году (2016)
Глібіщук М. В. - Особливості пропагандистської діяльності уряду А. Денікіна у 1918 - 1920 роках (2016)
Інформація про авторів (2016)
Титул, содержание (2013)
Kovtun M. F. - Ontogenesis: a Phenomenon and a Process (on the Problem of the Evolution of Ontogenesis) (2013)
Kostyuk V. S. - Karyotypes and Morphological Variability of Crayfish Pontastacus leptodactylus and P. angulosus (Malacostraca, Decapoda), Garbar A. V., Mezhzherin S. V. (2013)
Сорока Н. М. - Фауна пухоїдів ряду Phthiraptera підрядів Ischnocera і Amblycera сизого голуба (Columba livia) в Україні, Сидоренко І. В. (2013)
Говорин И. А. - Использование морфометрических характеристик раковин рапаны Rapana thomasiana (Mollusca, Gastropoda) из береговых штормовых выбросов для определения прижизненных показателей массы моллюсков (2013)
Kharkevych Kh. O. - Deep-Water Tardigrada of the Istanbul Strait’s (Bosporus) Outlet Area of the Black Sea, Sergeeva N. G. (2013)
Kusnezh O. V. - First Record of Pipistrellus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae) in Lviv (Ukraine) (2013)
Gontarenko A. V. - New Records of Staphylininae (Coleoptera, Staphylinidae) from Ukraine, Petrenko A. A. (2013)
Akimov I. A. - Ticks of the Genus (Acari, Ixodidae) and Their Distribution in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2013)
Протасов А. А. - Новые виды гидробионтов в техноэкосистеме Хмельницкой АЭС, Силаева А. А., Морозовская И. А. (2013)
Godlevska L. V. - New Vespertilio murinus (Chiroptera) Winter Records. An Indication of Expansion of the Species’ Winter Range? (2013)
Kopij G. - Avian Diversity on the Sandstone Cliff Outskirts of the Maloti/Drakensberg ‘Hot-spot’ Area in Southern Africa (2013)
Dovgal I. V. - Comparative Morphology of Dendrocometes paradoxus (Ciliophora, Suctorea) from two Distant Regions (Ukraine and Mexico) and Different Host Species, Mayén-Estrada R. (2013)
Протасов А. А. - Новые виды в спонгиофауне водных объектов, связанных с системой водоснабжения Хмельницкой АЭС, Трылис В. В., Силаева А. А. (2013)
Колодочка Л. А. - К изучению видового состава растениеобитающих клещей семейства Phytoseiidae (Acari, Mesostigmata) Северо-Западного Причерноморья, Трач В. А., Узун Е. Е. (2013)
Kameneva E. P. - A New Species of the Genus Herina (Diptera, Ulidiidae) from Eastern Java (Indonesia) (2013)
Аппак Б. А. - Первый случай гнездования горихвостки-чернушки, Phoenicurus ochruros (Aves, Passeriformes), в естественных биотопах Горного Крыма (2013)
Толканиц В. И. - Новые для фауны России виды наездников-метопиин (Hymenoptera, Ichneumonidae, Metopiinae), Томкович К. П. (2013)
Baranov V. A. - First Records of Several Tanypodinae Species (Diptera, Chironomidae) from Ukraine (2013)
Lyubarsky G. Yu. - Fourth Contribution on Late Eocene Amber Silken Fungus Beetles: a New Baltic Amber Species of Atomaria (Coleoptera, Clavicornia, Cryptophagidae), Perkovsky E. E. (2013)
Шендрик Х. М. - Вікова та сезонна динаміка зараженості великої рогатої худоби нематодами Strongyloides papillosus (Rhabditіda) в умовах Степового Придніпров'я, Сорока Н. М. (2013)
Талабішка Є. М. - Перший випадок знахідки міжвидових гібридів між пічкурами Romanogobio kesslerii и R. vladykovi (Pisces, Cyprinidae) з території України (2013)
Yablokov A. V. - Vyacheslav Alexeevich Zemsky, Budylenko G. A., Tormosov D. D., Mihalev Yu. A., Smelova I. V. (2013)
Михеев А. В. - Первая конференция "Биологическое сигнальное поле млекопитающих (2013)
Березовська В. В. - Монархічні організації Бессарабії (1905 - 1917 рр.) (2016)
Cусоров В. Д. - Шляхи подолання ідейно-політичної кризи ПСР і неонародницьких організацій України після 1905 – 1907 рр. (2016)
Візітів Ю. М. - Прояви національно-культурного життя молдовської діаспори України в роки незалежності (2016)
Герасимов Т. Ю. - "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914 – 1917 рр.) (2016)
Кіндрачук Н. М. - Викорінення національного елементу з життя українського етнічного середовища внаслідок русифікації культурно-освітнього простору УРСР:перша половина 60-х рр. ХХ ст. (2016)
Кобельський Д. В. - Девіантна поведінка вояків Червоного козацтва: 1918 – 1921 рр. (2016)
Кучерук М. С. - Україна, 1991 – 2014: суспільні потрясіння як складові безперервного процесу (2016)
Мельник О. В. - Сучасні Україна та Польща, як зразок для дослідження міфологічної ідеології (2014 – 2016 рр.), або "Історичні копанки" у відносинах України та Польщі (2016)
Чистякова И. Н. - Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект, Кривдина И. Б. (2016)
Іваніченко Л. М. - Фабрично-заводська промисловість Одеси у 1900 – 1914 рр. (2016)
Федорова А. І. - Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект (2016)
Цубенко В. Л. - "Південь України у вітчизняній та європейській історії" — ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Незалежності України (2016)
Гончарук Г. І. - Про Рух і його батька (2016)
Грушицька І. Б. - З історії одеської школи наукової фотографії: М. Л. Кац (1906 – 1990), Сухотеріна Л. І. (2016)
Корнієнко К. В. - Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності (2016)
Шановська О. А. - Велика місія Михайла Гориня (2016)
Яковлєв І. В. - Cтановлення постаті І. Ф. Драча в період десталінізації (2016)
Титул, содержание (2011)
Toskina I. N. - New Species of the Genus Lasioderma (Coleoptera, Anobiidae) from Crimea and the Caucasus (2011)
Сідоровський С. А. - Нова знахідка прісноводної каланоїдної копеподи Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) в урочищі Горіла долина (Україна) (2011)
Dlussky G. M. - The Ants of the Genus Lasius (Hymenoptera, Formicidae) from Late Eocene European Ambers (2011)
Симутник С. А. - Новые находки энциртид трибы Aenasiini (Hymenoptera, Encyrtidae) в Израиле и Украине (2011)
Манило Л. Г. - Особенности распределения бычковых рыб (Actinoptarygii, Perciformes) Азово-Черноморского бассейна в зависимости от солености (2011)
Корж А. П. - Влияние некоторых экологических факторов на возможность поддержания зоокультуры тест-объекта Ceriodaphnia affinis (Cladocera, Crustacea) (2011)
Kopij G. - The Prevalence and Intensity of Louse (Pthiraptera, Mallophaga) and Tick (Acarina,Ixodidae) Infestation of Birds in South African Grassland, Price R. D. (2011)
Zerova M. D. - Additional Information about Two Eurytoma Species, Eurytoma kuslitzkyi and Eurytoma cornuta (Hymenoptera, Eurytomidae) (2011)
Богданович И. А. - Особенности формы поперечных сечений длинных костей тазовой конечности у птиц, Клыков В. И. (2011)
Khaustov A. A. - New Species and New Records of Mites of the Genus Pediculaster (Acari, Heterostigmata, Pygmephoridae) from Ukraine (2011)
Bilousov O. O. - Mantis religiosa (Dyctioptera, Mantidae) Infected by Wolbachia, Chaplinska M. V., Zhuk O. W., Gorobchyshyn V. A., Kozeretska I. A. (2011)
Дребет М. В. - Зимівля кажанів роду Eptesicus (Chiroptera) в підземеллях НПП "Подільські Товтри" (Україна), Матвєєв М. Д. (2011)
Negrobov O. P. - A New Species of the Genus Rhaphium (Dolichopodidae, Diptera) from Siberia, Barkalov A. V., Selivanova O. V. (2011)
Шаповалов М. И. - Hydaticus schelkovnikovi — новый для фауны Северо-Западного Кавказа вид семейства Dytiscidae (Coleoptera) (2011)
Толканиц В. И. - Наездники-ихневмониды рода Hypsicera (Hymenoptera, Ichneumonidae, Metopiinae) фауны Палеарктики (2011)
Корнюшин В. В. - Ольга Петровна Кулаковская: к 90-летию со дня рождения (2011)
Ключко З. Ф. - Рецензия на книгу: К. К. Голобородько, И. Г. Плющ , О. Є. Пахомов. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 1. Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombуcoidea, Noctuoidea - Частина (2011)
Заморока А. М. - Новые находки коровки Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) в Украине, Назаренко В. Ю., Сумароков А. М., Шешурак П. Н. (2011)
Перковский Е. Э. - Первая находка Pareuthychoeta minuta (Campichoetidae) в ровенском янтаре (2011)
Гозян Н. Ф. - Функційно-семантичне вираження прилягання в сучасній українській мові (2017)
Зуєнко Т. М. - Cultural and linguistic aspects in the study of the notions of "lacunae" and "lacunarity" (2017)
Коваль Л. М. - Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного дієслівного речення (на матеріалі повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір") (2017)
Колібаба Л. М. - Знахідний відмінок множини в системі словозміни іменників сучасної української літературної мови (2017)
Лисенко О. М. - Онтологія дискурсу та його розвиток у діахронії (2017)
Ткачівська М. Р. - Етнофолізми як перекладацька проблема (2017)
Кухар Н. І. - Комунікативна зумовленість перерозподілу прислівних компонентів у системі "обов’язковість – факультативність" (2017)
Лебедь Ю. Б. - Параметри моделей кількаслівної іменникової номінації (2017)
Мельничайко В. Я. - Засоби архаїзації тексту в романі І. Білика "Меч Арея", Криськів М. Й. (2017)
Петрина Х. В. - Метафоризація алюзійних власних назв: вторинні номінації (2017)
Рожков Ю.Г. - Особливості ветеринарної термінології та її класифікація (2017)
Бик І. С. - Логосфера як складник мовної картини світу (2017)
Варчук Л. В. - Когнітивна лінгвістика: здобутки та напрями досліджень (2017)
Деренчук Н. В. - Особливості функціонування комічного в сучасній українській політичній комунікації (2017)
Мунтян Л. В. - Вербальне вираження концепту WAR в сучасному дискурсі мас-медіа, Мацієвська А. В. (2017)
Павлушенко О. А. - Об’єктивація концепту земля в художній картині світу Михайла Стельмаха (2017)
Богатько В. В. - Особливості функціонування складнопідрядних речень зі з’ясувальною підрядною частиною в мовотворчості Михайла Стельмаха (2017)
Годз О. В. - Особливості синтаксичної структури односкладних прислівникових речень зі значенням внутрішнього стану (на матеріалі творчості М. Стельмаха) (2017)
Горобець І. В. - Повтор у художній прозі Михайла Стельмаха (2017)
Гороф'янюк І. В. - Відносно-якісні прикметники в художньому дискурсі Михайла Стельмаха (2017)
Завальнюк І. Я. - Синтаксичні засоби стилізації розмовності в мовотворчості Михайла Стельмаха (2017)
Іваницька Н. Л. - Кількісно-якісні параметри морфологічних класів слів у повістях Михайла Стельмаха (2017)
Каленич В. М. - Текстотвірний потенціал цитат у газетних публікаціях (2017)
Личук М. І. - Частково фразеологізовані речення з темпоральними відношеннями (на матеріалі творів Михайла Стельмаха) (2017)
Пацапанюк Ю. М. - Категорія іронії з погляду стилістики мови та лінгвістичного аналізу тексту (2017)
Прокопчук Л. В. - Засоби вираження порівняльної семантики (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) (2017)
Харченко С. В. - Відбиття синтаксичних рис української літературної мови в перекладах (на прикладі роману Є. Єнджеєвича "Українські ночі, або Родовід генія") (2017)
Шинкарук В. Д. - Особливості дискурсивних висловлень з недиференційованим однобічним відношенням частин (2017)
Щепка О. А. - Категорійна структура й інтенційність сучасного українського публіцистичного тексту (2017)
Громко Т. В. - Функціонування географічної лексики в малій прозі Михайла Стельмаха (за збіркою оповідань "Березовий сік") (2017)
Чорноус О. В. - Сучасні підходи до передавання чужомовних особових імен (2017)
Небелюк Л. Р. - Лінгвокогнітивні характеристики евфемізмів брехні англомовного американського політичного дискурсу у світлі теорії концептуальної інтеграції (2017)
Солюк Л. Б. - Прикметник у функції аналітичного предикатора в структурі німецького речення (у зіставленні з українським) (2017)
Куцевол О. М. - Факультет імені Михайла Стельмаха святкує 105-річчя письменника (2017)
Титул, содержание (2011)
Lisitsyna O. I. - First Finding of Acanthocephalans Arhythmorhynchus invaginabilis, Southwellina hispida (Acanthocephales, Polymorphidae), Plagiorhynchus (Plagiorhynchus) odhneri (Acanthocephales, Plagiorhynchidae) in the Intermediate Hosts (2011)
Samchyshyna L. - Faunistic Overview of Calanoid Copepods (Crustacea) from Continental Waters of Ukraine (2011)
Сахвон В. В. - Первая регистрация северной олуши Morus bassanus (Aves, Pelecaniformes) на территории Беларуси (2011)
Сидоровский С. А. - Первая находка Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области (2011)
Межжерин С. В. - Аллозимная и конхиологическая изменчивость перловиц рода Unio (Bivalvia, Uniоnidae) в Украине, Васильева Л. А., Жалай Е. И., Янович Л. Н. (2011)
Роговий Ю. Ф. - Зустріч савки, Oxyura leucocephala (Aves, Anseriformes), на Полтавщині (2011)
Колодочка Л. А. - Видовой состав клещей семейства Phytoseiidae (Acarina, Parasitiformes) на растениях Деснянско-Старогутского национального природного парка (2011)
Murvanidze M. - Comparison of Earthworm (Lumbricidae) and Oribatid Mite (Acari, Oribatida) Communities in Natural and Urban Ecosystems, Kvavadze E., Mumladze L., Arabuli T. (2011)
Цвелых А. Н. - Первая встреча кавказского черноголового чекана, Saxicola torquata variegata, на Крымском полуострове (2011)
Шуваликов В. Б. - Мониторинг инверсионного полиморфизма в популяциях малярийного комара Anopheles messeae (Diptera, Culicidae) из Нижнего Приднепровья (2011)
Гнатина О. С. - Перше спостереження сичика-горобця, Glaucidium passerinum (Strigiformes, Strigidae), у Шацькому національному природному парку, Шкаран В. І. (2011)
Полуда А. М. - Пространственно-временные закономерности миграционных перемещений большой синицы, Parus major (Aves, Passeriformes, Paridae), в Украине (2011)
Годлевская Е. В. - Новые данные о зимовке рукокрылых на территории Житомирской и Ровенской областей (Украина), Гхазали М. А. (2011)
Акуленко Н. М. - Сосудистое русло как часть гемопоэтической системы бесхвостых амфибий (2011)
Воробьёва К. Ю. - Первые данные о гетеротрофных жгутиконосцах (Protista) Воронежского водохранилища, Тихоненков Д. В. (2011)
Akimov I. A. - Distribution of the Ixodid Tick Hyalomma marginatum (Ixodoidea, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2011)
Burdejnaja S. J. - A New Species of the Genus Trouessartia (Analgoidea, Trouessartiidae) from Ukraine, Kivganov D. A. (2011)
Пучков А. В. - Первые находки клопа-щитника Brachynema germari (Heteroptera, Pentatomidae) в Украине, Пучков П. В., Шешурак П. Н. (2011)
Mohamadzade Namin S. - New Data on the Signal Flies of the Genus Platystoma (Diptera, Platystomatidae) in the Fauna of Iran (2011)
Передмова (2017)
Foreword (2017)
Дубов Д. В. - Етапи опрацювання проблеми створення системи публічної дипломатії США (1948-1974 роки), Дубова С. В. (2017)
Звоздецька О. Я. - Кібербезпека країн Балтії: сучасні виклики та загрози (2017)
Фісанов В. П. - Проблема формування засад спільної європейської ідентичності у ФРН і Франції: порівняльні аспекти (2017)
Катеринчук П. М. - Роль електронних медіа у формуванні політичної свідомості громадян України в кінці 2013 – на початку 2014 рр., Кибіч Я. В. (2017)
Гринчук М. С. - Сучасні методи та технології інформаційного тероризму (2017)
Соснін О. В. - Новітні тенденції у сфері розвитку суспільних комунікацій: освітні, наукові й правові аспекти, Повидиш В. В. (2017)
Ротар Н. Ю. - Етнонаціональний дискурс Російської Федерації в Автономній Республіці Крим як механізм реалізації політичної стратегії "повернення Криму" (2017)
Luchak M. M. - Rethinking Public Sphere to Save Аmerican Democracy, Luchak A.-M. M. (2017)
Макух-Федоркова І. І. - Канадська стратегія науково-технічної та інноваційної діяльності як складова частина розвитку інформаційної політики (2017)
Осадца І. С. - Вплив інтеграційних намагань на еволюцію партійних систем країн ЦСЄ (2017)
Bohatyrets V. V. - The Effect of Globalization on Framing a Professional Translator/Interpreter (2017)
Зайцева З. І. - Наукове товариство ім. Т. Шевченка в академічному інформаційному просторі (1894-1914 рр.) (2017)
Акульшина В. - Кібербезпека Фінляндії: правовий та інституційний механізми (2017)
Губата Р. В. - Використання глобальних мережевих технологій для ефективного комплектування бібліотечних фондів (2017)
Олієвський О. - Фронтові будні доби "Великої війни" (на прикладі російської армії) (2017)
Фісанов В. П. - Світовий порядок "доби" Барака Обами і Дональда Трампа: еволюція поглядів і рішень, Гісса О. К. (2017)
Кучуран А. - Поле влади як досвід не-домінування, Осадца І. С. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Денисенко О. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики та лікування коморбідної патології в дерматовенерологічній практиці на принципах доказової медицини" 1—2 червня 2017 р., Чернівці, Бойко В. В., Перепічка М. П. (2017)
До ювілею Людмили Миколаївни Ковальової (2017)
Федотов В. П. - Новий етапний підхід до лікування акантолітичної пухирчатки, Літвінов В. А. (2017)
Запольский М. Э. - Анализ факторов, влияющих на развитие тяжелых форм акне, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Иванов Д. В., Добровольская А. В., Квитко Л. П. (2017)
Stupak E. P. - Features of disbiosis correction of oral cavity in patients with diabetes mellitus 2 type, Levitsky A. P., Niedzielskу M. Y., Dudchenko M. A. (2017)
Александрук О. Д. - Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи (2017)
Сизон О. О. - Артропатичний псоріаз: особливості патогенезу та клінічного перебігу (2017)
Коган Б. Г. - Современный взгляд на проблему онихомикоза. Анализ рынка местных противогрибковых средств, Верба Е. А. (2017)
Резніченко Н. Ю. - Вульгарні акне: сучасні уявлення про етіологію, патогенез і терапевтичні можливості (2017)
Коган Б. Г. - Инновационные подходы в комбинированном лечении онихо- и дерматомикозов у пациентов разных возрастных групп. Новый опыт клинического применения препаратов в практике врача-дерматовенеролога, Верба Е. А. (2017)
Болотная Л. А. - Дифференцированный подход к наружной терапии стероидчувствительных дерматозов (2017)
Запольський М. Е. - Поєднана патологія при псоріазі. Огляд сучасних методів лікування дерматозів, Лебедюк М. М., Нерубащенко С. В., Добровольська А. В., Запольська Д. М. (2017)
Кравченко В. Г. - Особливості сучасної епідеміології, клінічного перебігу і терапії контагіозного моллюска (2017)
Калюжная Л .Д. - Синдром Стивенса—Джонсона у больной с тяжелым рецидивирующим течением субкорнеального пустулеза Снеддона—Уилкинсона, Турик Н. В. (2017)
Поліщук Д. С. - Клінічний випадок еритеми природженої телеангіектатичної — синдром Блума, Поліщук С. Й., Комарницька В. С. (2017)
Ткач В. Е. - Випадок склерозуючого лімфангіту статевого члена, Волошинович М. С. (2017)
Diehl C. - The 5 most Frequently Asked Questions (FAQ) from our patients about acne (2017)
Короленко В. В. - Нове слово у лікуванні оніхомікозів (2017)
Ткач В. Є. - Cторінки вітчизняної дерматовенерології. В. Г. Гордєєв ( 1895—1967), Гордєєва Т. В., Хананаєв Л. І., Гордєєва Г. В. (2017)
Рыжко П. П. - К вопросу эволюции кожи, Рощенюк Л. В., Штыров И. Н. (2017)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2017)
26-й конгрес Європейської академії дерматології та венерології. 13—17 вересня, 2017 р., Женева (Швейцарія) (2017)
Пам’яті заслуженного лікаря України Олександра Івановича Хари (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Горбатенко В. П. - Аналітично-прогностичні знання та їх роль у суспільно-політичному розвитку (2017)
Рудакевич О. М. - Теоретико-методолoгічні засади безпеки української нації в умовах її відродження та модернізації (2017)
Малиновський В. Я. - Сучасний стан вітчизняної політичної регіоналістики та перспективи розвитку (2017)
Смолянюк В. Ф. - Національна безпека України: термінологічний баласт чи державотворча необхідність? (2017)
Гула Р. В. - Минуле та сучасне російського фашизму: спроба політологічного аналізу (розділ з монографії), Передерій І. Г. (2017)
Шкляр Л. Є. - Політика війни як спосіб існування російських імперій ХХ — початку ХХI століть (2017)
Перепелиця Г. М. - Позитивістський підхід в оцінці сучасного російсько-українського конфлікту (2017)
Ткаченко В. М. - Росія: прощання з ілюзією (2017)
Васильчук Є. О. - Ідейно-політичний базис проросійських незаконних воєнізованих і збройних формувань (2017)
Кресіна І. О. - Проблеми етнополітичної безпеки України в умовах гібридної війни (2017)
Метельова Т. О. - Політика спільної європейської ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу (2017)
Палюх О. О. - Суспільний договір — формат переходу України до сталого розвитку (2017)
Халапсіс О. В. - Римський патріотизм і християнська релігія (2017)
Палінчак М. М. - Політико-правові засади державно-церковних відносин у Польщі, Шуба О. В. (2017)
Тертишник В. М. - Функції та повноваження органів влади і правничих інституцій в умовах правовладдя (2017)
Самчук З. Ф. - Не так тії вороженьки… Рецезія на книгу В. М. Ткаченка "Россия: беспутье агрессора" (2017)
Зелінська Г. В. - Цитологічні особливості популяції тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх передопераційному прогнозуванні (2017)
Зак К. П. - Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую бессимптомную фазу развития сахарного диабета 1-го типа у детей по Программе ИДСД: 1. Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови, Попова В. В., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Афанасьева В. В., Малиновская Т. Н., Тронько Е. Н., Саенко Я. А., Семионова Т. А., Куликовская А. В. (2017)
Соколова Л. К. - Комбінована терапія пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: міжнародні рекомендації і власний досвід, Болгарська С. В., Островерхова Г. В. (2017)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Особливості перебігу діабетичного кетоацидозу, Власенко М. В. (2017)
Misiura K. V. - Informative value of metabolic risk hormonal markers in individuals with various body mass (2017)
Ажмі С. - Динаміка показників ліпідного спектра крові та варіативності ритму серця на тлі застосування омега‑3 поліненасичених жирних кислот і симвастатину у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Сергієнко В. О., Сергієнко О. О. (2017)
Свінціцький І. А. - Особливості ураження вінцевого русла у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу: одноцентрове крос-секційне дослідження (2017)
Мишуніна Т. М. - Патологічні зміни в позапухлинній тканині щитоподібної залози пацієнтів із тиреоїдними пухлинами, Болгов М. Ю., Зурнаджи Л. Ю., Калініченко О. В. (2017)
Кваченюк А. Н. - Применение электросварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии, Гулько О. Н., Супрун И. С., Негриенко К. В. (2017)
Гончарова О. А. - Гіпотиреоз як суттєвий чинник ризику депресії (2017)
Янко Р. В. - Морфологічні відмінності щитоподібної залози спонтанно гіпертензивних щурів після впливу дозованої нормобаричної гіпоксії в різні сезони року (2017)
Яніцька Л. В. - Поліоловий шлях як механізм при дисфункціях мозку, індукованих експериментальним діабетом: ефект нікотинаміду, Тихоненко Т. М., Гузик М. М., Кучмеровська Т. М. (2017)
Микоша А. С. - Хлодитан, митотан, о,п’-ДДД — современные взгляды и оценки, Ковзун Е. И., Тронько Н. Д. (2017)
Рыбаков С. И. - Кем были авторы, впервые описавшие известные симптомы гипокальциемии (2017)
Климнюк С. І. - Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини, Романюк Л. Б., Шкільна М. І. (2017)
Подаваленко А. П. - Характеристика епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у різних областях України, Кущ Д. В., Петровська О. Д. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Рівень сироваткового бета-2-мікроглобуліну та його зв’язок з імунологічними та гематологічними показниками при прогресуванні ВІЛ-інфекції, Литвин К. Ю., Волікова О. О., Губар І. О., Суременко М. С., Кушнєрова О. А., Шевельова О. В. (2017)
Шагінян В. Р. - Досвід визначення інтратекального синтезу антитіл у пацієнтів з ураженнями центральної нервової системи, Фільчаков І. В., Матяш В. І., Руденко А. О., Дьяченко П. А., Парфенюк Ю. В., Клюс В. Ю., Панасюк О. Л., Березіна Л. В. (2017)
Прокопів О. В. - Ураження нервової системи у дітей, асоційовані з вірусом Varicella-Zoster, Прикуда Н. М. (2017)
Ільїна В. В. - Клініко-епідеміологічні особливості інфекційного мононуклеозу у північно-східному регіоні України, Чемич М. Д., Ільїна Н. І., Кусі В. (2017)
Попов М. М. - Фагоцитарна активність нейтрофілів у хворих на гострий гепатит В, Скляр А. І. (2017)
Мельник Л. П. - Поєднаний перебіг туберкульозу та лямбліозу, Грищук Л. А., Васильєва Н. А., Шкільна М. І. (2017)
Шуляк В. І. - Генетичне забезпечення міжнейронних взаємодій у хворих на менінгіт (2017)
Пипа Л. В. - Сучасні уявлення про патогенез і діагностику гнійно-септичних станів у дітей (частина 2), Мургіна М. М. (2017)
Покровська Т. В. - Правець – актуальна проблема сьогодення, Гнатюк В. В. (2017)
Андрейчин М. А. - Століття від народження св. пам. Людмили Іванівни Богачик (2017)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2017)
Сейфулліна І. Й. - Координаційні сполуки стануму (IV) з гідазепамом та продуктами його конденсації з арилальдегідами, Яловський Г. В., Ракіпов І. М., Павловський В. І. (2017)
Величко Е. В. - Вольтамперометрическое изучение системы цис-тетрагалогеноди-μ-карбоксилатодирений (III)-1,3,5-трифенилвердазильный радикал в ацетонитриле, Плясовская Е. А., Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2017)
Тарасюк В. В. - Синтез и свойства 5-бром- и 5-хлорпроизводных транс-аценафтен-1,2-диола, Китайка М. А., Соценко И. А., Ведута В. В., Федько Н. Ф. (2017)
Мазурик А. А. - Закономерности извлечения ионогенных и неионогенных (Твины) ПАВ из их бинарных водных растворов, Стрельцова Е. А., Менчук В. В. (2017)
Марийчак А. Ю. - Синтез, ИК-спектроскопический анализ и микроморфология поверхности Се(III) и Се(IV)-содержащих гетерополивольфраматов с анионом со структурой пикока-уикли, Розанцев Г. М., Радио С. В. (2017)
Шевченко О. В. - Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии 5-метил-5-гексен-2,4-дионата магранца (II), Буренкова Е. В., Горохова А. А. (2017)
Левченко І. В. - Хімічне розчинення InSb, InSb, GaAs та GaSb в травильних композиціях NH4)2Cr2O7-HBr-H2O, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П., Корчовий А. А. (2017)
Жданюк Н. В. - Адсорбція іонів Сr(VI) та Co(II) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами (2017)
Леонова Н. Г. - Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації, Михальчук В. М., Лига Р. І., Жильцова С. В. (2017)
Титул, содержание (2011)
Kornyushin V. V. - The Helminths of Wild Predatory Mammals of Ukraine. Cestodes, Malyshko (Varodi) E. I., Malega A. M. (2011)
Davydov O. N. - Species Diversity of Carp, Cyprinus carpio (Cypriniformes, Cyprinidae), Parasites in Some Cultivation Regions, Lysenko V. N. , Kurovskaya L. Ya. (2011)
Prokhorov A. V. - Review of Ukrainian Species of the Genus Meliboeus (Coleoptera, Buprestidae, Agrilinae) (2011)
Полуда А. М. - Таежный сверчок, Locustella fasciolata (Aves, Silvidae), — новый вид для орнитофауны Украины (2011)
Назаренко В. Ю. - Первая находка жука-долгоносика Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) в Одесской области, Некрасова О. Д. (2011)
Залозная Л. М. - Первая находка клещей Imparipes apicola и I. breganti (Acari, Heterostigmata, Scutacaridae) в Украине, Хаустов А. А. (2011)
Radchenko A. G. - Zonal and Zoogeographic Characteristic of the Ant Fauna (Hymenoptera, Formicidae) of Ukraine (2011)
Jolli V. - Influence of Human Disturbance on the Abundance of Himalayan Pheasant (Aves, Galliformes) in the Temperate Forest of Western Himalaya, India, Pandit M. K. (2011)
Межжерин С. В. - Моллюски рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) Украины: морфологический и аллозимный анализ, Тарасова Ю. В, Жалай Е. И. (2011)
Песков В. Н. - Изменчивость фолидоза и дифференциация подвидов прыткой ящерицы, Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae), на территории Украины, Свириденко Е. Ю., Малюк А. Ю., Котенко Т. И. (2011)
Yurakhno V. M. - Two New Families and a New Species of Myxosporeans (Myxozoa, Myxosporea) from the Mediterranean and Black Sea Fishes (2011)
Котенко А. Г. - Наездник-браконид Paroplitis wesmaeli (Hymenoptera, Microgastrinae) в фауне Украины (2011)
Pushkar T. I. - The First Record of Xya pfaendleri (Orthoptera, Tridactylidae) from Ukraine, Storozhenko S. Yu. (2011)
Ковтун М. Ф. - Формирование предушных отверстий в хрящевом черепе на ранних стадиях эмбриогенеза ужа обыкновенного, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae), Шевердюкова А. В. (2011)
Fateryga A. V. - A Finding of an Unusual Biennial Nest Built by Two Wasp Species of the Genus Vespula (Hymenoptera, Vespidae, Vespinae) (2011)
Костюк В. С. - Доказательства присутвия широкопалого рака, Astacus astacus (Crustacea, Decapoda), в Тернопольской области Украины, Гарбар А. В. (2011)
Пиндрус А. Н. - "Биоразнообразие и роль животных в экосистемах" VI Международная научная конференция Zoocenosis–2011 (2011)
Надольный А. А. - Первый европейский арахнологический конгресс за пределами Европы (2011)
Андреев К. Н. - Регуляризованные интегралы движения уравнения Кортевега – де Фриза в классе неубывающих функций, Хруслов Е. Я. (2015)
Гаєвський М. В. - Наближення аналітичних функцій частинними сумами їх рядів Тейлора, Задерей П. В. (2015)
Гуменчук Г. І. - Про суму вузького та скінченновимірного ортогонально адитивних операторів (2015)
Djebali S. - Systems of φ-Laplacian three-point boundary-value problems on the positive half-line, Mebarki K. (2015)
Zviadadze Sh. - Determination of jumps in terms of linear operators (2015)
Зелинский Ю. Б. - Обобщенно выпуклые множества и задача о тени, Выговская И. Ю., Стефанчук М. В. (2015)
Лебідь М. В. - Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями. II, Торбін Г. М. (2015)
Лиман Ф. Н. - О норме разложимых подгрупп в непериодических группах, Лукашова Т. Д. (2015)
Меремеля І. Ю. - Точні константи в нерівностях для коефіцієнтів Тейлора обмежених голоморфних функцій у полікрузі, Савчук В. В. (2015)
Protasov I. V. - Ultrafilters on balleans, Slobodianiuk S. V. (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Майже періодичні та стійкі за Пуассоном розв’язки різницевих рівнянь у метричному просторі (2015)
Xiaolan Yi - Finite groups with X-quasipermutable Sylow subgroups, Xue Yang (2015)
Алфавітний покажчик 67-го тому "Українського математичного журналу” (2015)
Bandaliyev R. A. - Two-Weighted Inequalities for Riesz Potential in p-Convex Weighted Modular Banach Function Spaces, Guliyev V. S., Hasanov S. G. (2017)
Bhati D. - Multi-Objective Nonlinear Sum of Fractional Optimization Problems with Non-Convex Constraints Using Duality Based Branch and Bound Algorithm, Singh P. (2017)
Гайдабура А. Е. - Точные неравенства разных метрик типа Ремеза на классах функций с заданной функцией сравнения, Кофанов В. А. (2017)
Касіренко Т. М. - Еліптичні задачі з крайовими умовами високих порядків у просторах Хермандера, Мурач О. О. (2017)
Луківська Дз. В. - Про раціонально локсодромні голоморфні функції, Христіянин А. Я. (2017)
Мозель В. А. - О банаховой алгебре, порожденной оператором Бергмана, постоянными коэффициентами и конечнопорожденными группами сдвигов (2017)
Mohapatra R. N. - On Matrix Operators on the Series Space |Nθp|k, Sarigol M. A. (2017)
Nashine H. K. - Common Fixed-Point Theorems for Hybrid Generalized (F, φ)-Contractions under the Common Limit Range Property with Applications, Imdad M., Ahmadullah M. (2017)
Овсепян К. Г. - Тип некоторых ядерных подалгебр алгебры Теплица, порожденных инверсными подполугруппами бициклической полугруппы (2017)
Севостьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности гомеоморфизмов классов Соболева и Орлича–Соболева в замыкании области, Петров Е. А. (2017)
Чайченко С. О. - Наближення ядер Бергмана раціональними функціями з фіксованими полюсами (2017)
Остапчук А. М. - Характеристика та ідентифікація патогенних для шкідника грибів Bradisia pilistriata Frey штамів Bacillus sp. ONU15 та Bacillus sp. ONU29 (2015)
Якименко В. Є. - Регуляція тіаміном і тіохромом рівня нуклеїнових кислот в крові білих щурів, Петров С. А. (2015)
Бондаренко О. Ю. - Структура синантропної флори малих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул, Васильєва Т. В.. (2015)
Кириленко Н. А. - Особливості анатомо-морфологічної будови Crassulaceae, їх таксономічне та еволюційне значення (2015)
Ружицька О. М. - Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельти за умов півдня степової зони України, Борисова О. В. (2015)
Сулейман Дара Н. - Характеристика начальной стадии демутации растительного покрова агрозалежей в условиях Донецкого региона (2015)
Бахчеван О. Л. - Молекулярно-генетические маркеры адаптации к гипоксии у спортсменов, Чеботар С. В. (2015)
Карастан О. М. - Реконструкція генотипів та аналіз походження сортів винограду Сєвєрний, Одеський стійкий та Декоративний (2015)
Копытчук Т. Е. - Цитогенетические эффекты фунгицидов в корневой меристеме ячменя, Сечняк А. Л. (2015)
Моцний І. І. - Вплив хромосоми Elymus sibiricus на агрономічні ознаки у дисомно-доповненої лінії озимої м’якої пшениці, Петрова І. С., Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2015)
Кушнірик О. В. - Гідролітична активність та поживна цінність Simocephalus vetulus (Muller) при культивуванні з різними кормовими субстратами, Худий О. І., Худа Л. В. (2015)
Маліщук І. В. - Продуктивність монокультури Сhlorella vulgaris Beijerinck, культивованої на скидній воді із установ замкнутого водопостачання, Чебан Л. М., Марченко М. М. (2015)
Наум Е. А. - Вертикальное распределение мидии Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) разных фенотипических групп обрастаний Одесского побережья (2015)
Снигирёва А. А. - Эколого-биологическая характеристика псаммофильных микроводорослей Одесского залива (Черное море) (2015)
Ткаченко М. Ю. - Особливості біології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Утлюцького лиману Азовського моря, Демченко В. О. (2015)
Халаим А. А. - Кумовые раки (Crustacea, Cumacea) водохранилища Сасык, Джуртубаев М. М. (2015)
Кравченко І. А. - Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні, Приступа Б. В., Кірєва М. В., Кобернік А. О. (2015)
Луценко М. В. - Вплив фізичного навантаження на динаміку показників крові коней різного віку, Петрушко М. П. (2015)
Редька І. В. - Вегетативне забезпечення складної слухово-моторної реакції у хлопчиків з зоровими дисфункціями (2015)
Александров Б. Г. - Забуті історії відомих гідробіологів (2015)
Коваленко С. Г. - Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е. Е. Ліндеманна (MSUD), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В. (2015)
Рясиков Л. В. - Профессор Машталер: вехи биографии, Андриевский А. М. (2015)
Афанасьєва Л. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку державно приватного партнерства в Україні (2015)
Куценко М. А. - Формування економічних механізмів забезпечення підготовки кадрів для служби цивільного захисту (2015)
Мацеева Н. В. - Використання світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності аудиторських компаній України, Яковенко Ю. В. (2015)
Могилова А. Ю. - Інноваційний характер капіталізації підприємств малого та середнього бізнесу в металургійній галузі України (2015)
Смирнов С. О. - Маркетингове комунікаційне та логістичне забезпечення процесу енергозбереження в економіці України, Касян С. Я. (2015)
Яценко А. А. - Управління ризиками державного внутрішнього фінансового контролю у сфері охорони здоров’я (2015)
Кузь В. І. - Сек’юритизація як альтернативне джерело фінансування факторингу (2015)
Галасюк К. А. - Основні підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Копильчак Б. В. - Проектний підхід як механізм ефективного управління маркетинговими комунікаціями (2015)
Олійник Є. В. - Кластерна форма організації діяльності машинобудівних підприємств як механізм активізації процесів відтворення (2015)
Діоба А. В. - Управління поведінковими ризиками на основі рефлексивного підходу, Ушкальов В. В. (2015)
Маловичко С. В. - Парадигмальні засади управління електронною торгівлею підприємств (2015)
Пасажко Т. С. - Роль заощаджень населення в економіці та фінансовий механізм їх активізації (2015)
Решетняк Е. И. - Формирование интегрированных образовательных кластеров в Украине, Заика Ю. А. (2015)
Савченко Т. В. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики банківських установ (2015)
Харламова О. В. - Судження, оцінки і припущення у звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (2015)
Аслонова С. К. - Європейські економічні механізми реалізації національних інтересів в енергетичному секторі (2015)
Бєлов О. В. - Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі (2015)
Сириченко Н. С. - Використання можливостей прямих іноземних інвестицій в умовах глобальних трансформацій (2015)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2015)
Замікула Г. - Туреччина – Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин (2016)
Кулик С. - Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах (2016)
Патлашинська І. - Досвід інституціалізації міжнародних миротворчих операцій у США (2016)
Pipchenko N. - EU Regional Public Diplomacy: initiatives for Ukraine (2016)
Погорська І. - "Східне партнерство" ЄС як форма міжнародної стратегічної взаємодії: імперативи й виклики (2016)
Ржевська Н. - Модель стратегічного партнерства Україна – США в умовах геополітичних трансформацій (2016)
Требін М. - Війна в історії людства та її особливості у ХХІ столітті (2016)
Юськів Б. - Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови (2016)
Волошин М. - Стратегії політичного самопозиціонування в соціальних Інтернет-мережах вітчизняних політичних лідерів у 2010–2015 рр. (2016)
Комарчук О. - Маніпулятивні технології російських ЗМІ в рамках сучасної гібридної війни (2016)
Мацишина І. - Антикризовий PR ("Головне, щоб костюмчик сидів") (2016)
Митко А. - Комунікативні можливості громадських медіа, Шуляк Н. (2016)
Фесик О. - Теоретико-методологічні підходи до трактування "м’якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках (2016)
Фролова О. - Україна в системі сучасних міжнародних інформаційних відносин (2016)
Вавринюк А. - Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р., Гіль А., Коцан Р. (2016)
Зименкова В. - Республіка Казахстан у політиці США в контексті ядерного роззброєння (2016)
Копачинська Г. - Геополітичні інтереси Канади на сучасному етапі, Гловацька М. (2016)
Костиря І. - Особливості географічного фактора української та європейської геокультур (2016)
Малиновський В. - Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області (2016)
Моренчук А. - Більдерберзький клуб – глобальне управління чи міф, Сидор Ю. (2016)
Ноголь А. - Роль Канади в розвитку концепції "R2P" ("зобов’язання щодо захисту") як інструмента ООН у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів (2016)
Смирнов І. - Геологістичні підстави ефективної організації туристичного простору великого міста на засадах сталого розвитку (2016)
Сталоверова Г. - Порівняльний аналіз сучасної безпекової політики провідних партій Великобританії (2016)
Grzegorzewska M.-K. - The Political Image Making: Selected Psychological Determinants, Małecka A. (2016)
Копачинська Г. - Особливості становлення геополітики як науки, Мидловець О. (2016)
Мельник М. - Церковний вплив на процеси демократизації українського суспільства (2016)
Назарук Н. - Порівняльна характеристика функціонування інституту омбудсмана в країнах Європейського Союзу (2016)
Найдич М. - Інституції молодіжної політики Європейського Союзу (2016)
Нікогосян О. - Сучасні підходи до дослідження політичних партій (2016)
Ніколаєнко Н. - Адміністративний ресурс в Україні: поняття, витоки та механізм протидії (2016)
Pavliuk A. - Political Instruments and its Impact on European Climate Change Programme (2016)
Пікула М. - Новітні технології як детермінанти розвитку європейської політичної свідомості (2016)
Ротар Н. - Символічна репрезентація громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України (2016)
Тихомирова Є. - Форми осмислення глобалізаційних процесів (2016)
Ярош Я. - Концептуальні аспекти дослідження об’єднань громадян (2016)
Наші автори (2016)
Заремба Є. Х. - Зміни показників запалення та функції ендотелію при комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію, Смалюх О. В., Заремба О. В., Лаповець Л. Є., Кость А. С. (2017)
Горчакова Н. О. - Фармакотерапевтичне обґрунтування застосування лікарських рослин в ендокринній гінекології (огляд літератури), Гоц Т. Ю., Галкін О. Ю. (2017)
Волошина Л. О. - Особливості тривалого застосування фітохондропротекторного засобу у хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, Доголіч О. І. (2017)
Компанієць О. Л. - Краніосакральна терапія та нейросудинні остеопатичні техніки в загальнотерапевтичній практиці, системних захворюваннях і коморбідній патології (2017)
Макаренко О. А. - Лікувально-профілактичні властивості фенольних речовин оливкової олії (огляд літератури) (2017)
Анохіна Г. А. - Сучасні підходи до дієтичного харчування хворих на цироз печінки (огляд літератури), Харченко В. В. (2017)
Дяченко В. Л. - Вільні амінокислоти слини хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу, гастрит, дуодено-гастральний рефлюкс та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Весельський С. П., Решетнік Є. М., Макарчук М. Ю., Гарник Т. П. (2017)
Запорожець Т. Ю. - Ефективність профілактики приглухуватості у хворих із хронічним ексудативним середнім отитом, Лоскутова І. В. (2017)
Лоскутова І. В. - Immunocorrection in the therapy of generalized periodontitis in drag addicts with toxic heratitis, Паталаха О. В. Імунокорекція в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у наркозалежних з токсичним гепатитом (2017)
Баланчук Т. І. - Фармакологічна активність ліофілізованого екстракту з трави Carduus nutans L., Мазулін О. В. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Порівняльний аналіз вмісту пігментів у траві моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська харківська", Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Федосов А. І. - Вивчення елементного складу артишоку суцвіть та часнику цибулин, Кисличенко В. С. (2017)
Гриненко У. В. - Визначення жирнокислотного складу в насінні шпинату городнього сорту "Фантазія", Журавель І. О. (2017)
Марчишин С. М. - Дослідження фруктанів якона (Polymnia sonchifolius Poepp. & Endl.), Гудзь Н. А., Міщенко Л. Т. (2017)
Марчишин С. М. - Визначення летких сполук чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Гусак Л. В., Демидяк О. Л. (2017)
Чуприков А. П. - Дельфінотерапія як допоміжний метод реабілітації дітей з відхиленнями у психоневрологічному розвитку, Домбровська О. В. (2017)
Чуприков А. П. - Про нетрадиційні засоби відновлення сенсорної інтеграції при дитячому аутизмі, Чорна Т. В. (2017)
Інформація про конференції (2017)
Інформація для авторів (2017)
Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Agarwal R. P. - Hybrid type generalized multivalued vector complementarity problems, Salahuddin Salahuddin, Ahmad M. K. (2013)
Белан Е. П. - Динамика периодических режимов феноменологического уравнения спинового горения, Самойленко А. М. (2013)
Blackmore D. - Invariant measures for discrete dynamical systems and ergodic properties of generalized Boole-type transformations, Golenia J., Prikarpatsky A. K., Prikarpatsky Ya. A. (2013)
Diblik J. - Representation of a solution of the Cauchy problem for an oscillating system with two delays and permutable matrices, Fečkan M., Pospíšil M. (2013)
Кодлюк Т. И. - Предельные теоремы для одномерных краевых задач, Михайлец В. А., Рева Н. В. (2013)
Колесов А. Ю. - Новые методы исследования периодических решений в кольцевых системах однонаправленно связанных осцилляторов, Розов Н. Х. (2013)
Лагода В. А. - Теорема існування iнварiантного перерізу над ℝm індефінітно монотонної системи в ℝm x ℝn, Парасюк І. О. (2013)
Пелюх Г. П. - Об асимптотических свойствах непрерывных решений систем нелинейных функциональных уравнений (2013)
Перестюк Н. А. - Усреднение импульсных многозначных систем, Скрипник Н. В. (2013)
Chueshov I. - On interaction of an elastic wall with a Poiseuille type flow, Ryzhkova I. (2013)
Бойчук А. А. - Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховом пространстве, Журавлев В. Ф., Покутный А. А. (2013)
Wang J. - Hermite-Hadamard-type inequalities for r-convex functions using Riemann-Liouville fractional integrals, Deng J., Fečkan M. (2013)
Егоров С. М. - Глобальные слабые решения системы Навье-Стокса-Фоккера-Планка, Хруслов Е. Я. (2013)
Карпенко О. В. - Коливність розв'язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь другого порядку, Кравець В. І., Станжицький О. М. (2013)
Kmit I. Ya. - Robustness of exponential dichotomies of boundary-value problems for general first-order hyperbolic systems, Recke L., Tkachenko V. I. (2013)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для рівнянь, гіперболічних за Гордінгом, Пташник Б. Й. (2013)
Mawhin J. - Variations on some finite-dimensional fixed-point theorems (2013)
Мартынюк А. А. - Существование, единственность и оценки решений множества уравнений возмущенного движения, Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2013)
Пафик С. П. - Про структуру загального розв'язку та умови розв'язності задачі Коші для вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь вищих порядків, Яковець В. П. (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Умови існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь у банаховому просторі (2013)
Короленко В. В. - Перспективи стратегії Harm reduction у сфері протидії поширенню ВІЛ­інфекції в Україні (2017)
Литвиненко Н. А. - Впровадження бедаквіліну в Україні: нова надія для пацієнтів зі стійкими формами туберкульозу, Павлова О. В., Гамазіна К. О., Вайтек Е., Барбова А. І. (2017)
Петренко В. І. - Стан імунітету під час комплексного лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, хіміорезистентний міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ­інфекцією, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Голуб О. Б., Лопатіна Я. В., Ничипоренко Л. С. (2017)
Aibana O. - Treatment outcomes of multidrug­resistant tuberculosis in Kyiv Оblast, Bachmaha M., Krasiuk V., Rybak N., Shurypa V., Mаmotenko A., Dolynska M., Flanigan T., Petrenko V., Murray M. (2017)
Столярова О. Ю. - Пути оптимизации лучевой терапии больных раком легких (2017)
Дужий І. Д. - Деякі питання епідемії "сімейного" туберкульозу, Бондаренко Л. А., Олещенко В. О. (2017)
Грищук Л. А. - Функціональні порушення печінки у хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень, Окусок О. М. (2017)
Опанасенко М. С. - Етіологічна структура та тенденції динаміки синдрому легеневої дисемінації у хворих фтизіопульмонологічного профілю, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Борисова В. І., Демус Р. С., Обремська О. К. (2017)
Говардовская О. А. - Сравнительный анализ эффективности лечения монорезистентного к изониазиду туберкулеза при использовании различных схем химиотерапии, Шевченко О. С., Сенчева Т. В., Ковалева Т. Ф. (2017)
Корнага С. І. - Механізм обміну кисню в живій природі та його порушення у хворих на мультирезистентний туберкульоз, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2017)
Платонова І. Л. - Динаміка змін у системі імунітету хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом інтенсивної фази лікування, Сахелашвілі М. І., Ткач О. А., Лаповець Н. Є., Штибель Г. Д., Омелян О. В., Тупичак Р. М., Новосад М. К., Щенсний А. Й. (2017)
Шатило В. Й. - Нормативно­правове забезпечення режиму профілактики в процесі надання стоматологічної допомоги ВІЛ­інфікованим, Галінський Ю. Я., Косенко В. М. (2017)
Овчаренко І. А. - Гендерні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень, Шевченко О. С. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Імунопатогенез лікарсько­стійкого туберкульозу з позицій сьогодення (2017)
Дужий І. Д. - Захворюваність на туберкульоз медичних працівників, Бондаренко Л. А., Олещенко Г. П., Олещенко В. О. (2017)
Мельник Л. А. - Соціально­психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування Частина 2, Нечосіна О. В., Пилипас Ю. В., Долинська М. Г. (2017)
До уваги авторів (2017)
Меленчук Ю. Т. - Застосування економіко-математичних моделей в маркетинговому плануванні підприємств (2015)
Нещадим Л. Н. - Туристическая привлекательность и предпосылки развития агротуризма в Украине, Тимчук С. В. (2015)
Нідзельська Т. Л. - Аналіз стратегічного потенціалу як основа розвитку підприємства (2015)
Опришко Р. Г. - Особливості процесів створення та ліквідації підприємств в Україні (2015)
Павленко О. П. - Теоретичні підходи застосування податкових змін до системи спрощеного оподаткування та сплати податкових платежів сільськогосподарськими підприємствами, Григоренко К. В. (2015)
Поліщук І. Р. - Оцінка фінансового стану підприємств кондитерської галузі: стратегічний аспект, Колеснікова М. Л. (2015)
Реверчук Н. Й. - Сутність та необхідність управління репутацією суб’єктів підприємництва, Дзямулич О. С. (2015)
Ремига Ю. С. - Інформаційні системи та технології у забезпеченні управлінням вантажними перевезеннями (2015)
Romaniv I. F. - Social development as a strategic vector of social policy in the crisis (2015)
Сигида Л. О. - Практичні аспекти оцінки маркетингових каналів підприємств машинобудування (2015)
Соболєва Г. Г. - Ефективність системи стратегічного управління регіональним розвитком (2015)
Сокур Н. И. - Качество продукции как важный аспект в условиях рыночной экономики, Гриценко Д. С. (2015)
Солодовник Г. В. - Якісний та кількісний аналіз ризиків у сфері страхового бізнесу, Лемзякова В. Л. (2015)
Соцька Ю. І. - Фінансові стратегії у реалізації завдань підвищення конкурентоспроможності банків (2015)
Стельмащук Л. С. - Особливості прояву сучасних видів міграції населення (2015)
Ткаченко Т. П. - Роль іноземних інвестицій в економіці України, Волинець Д. П. (2015)
Фоміна Д. Є. - Причини міжнародної трудової міграції, Сисюк Л. П. (2015)
Хавар Ю. С. - Сучасний стан формування ринку нерухомості України, Сай В. М. (2015)
Черничук Л. В. - Інституційні аспекти побудови економічних процесів, Скляр Є. В. (2015)
Шевченко О. Л. - Аналіз джерел капіталізації бренда: маркетинговий і фінансовий аспекти (2015)
Штефан Л. Б. - Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку, Мацедонська Н. В., Романенко О. М. (2015)
Юрій Е. О. - Вплив факторів виробництва на вартість підприємств, Мартинюк Ю. О. (2015)
Яшкіна Н. В. - Використання якісних методів аналізу конкурентоспроможності компаній на ринку віконних систем, Кузьменко Н. О. (2015)
Бургаз О. А. - Особливості взаємозв’язків інтенсивності сонячної діяльності та статистичної структури полів загального вмісту озону (2015)
Сергєєва Н. П. - Методичні основи побудови атрибутивних баз даних географічних інформаційних систем (на прикладі демографічних атрибутів) (2015)
Гaдьмaші В. Р. - Сучaсний стaн тa прoблемні aспекти прaвoвoгo регулювaння сімейних віднoсин в Укрaїні тa міжнaрoднoму сімейнoму прaві (2015)
Кобзар В. В. - Вплив умов праці пенітенціарної системи на формування службово-професійних і особистих стереотипів поведінки її персоналу в службовому та соціальному середовищі (2015)
Лебедєва О. В. - Державна ідеологія: основні елементи та механізм реалізації (2015)
Легеза Є. О. - Адміністративно-правовий аспект реалізації права на альтернативну (невійськову) службу в Україні під час мобілізаційної підготовки та мобілізації (2015)
Лопатін А. В. - Судові помилки у цивільному судочинстві: постановка проблеми (2015)
Михалко І. С. - Загальна характеристика основних видів відпочинку засуджених (2015)
Надієнко О. І. - Пенсійне забезпечення як елемент системи соціального захисту: питання термінологічної визначеності (2015)
Паєнко О. А. - Міжнародно-правове регулювання охорони та захисту комерційної таємниці (2015)
Пашун С. О. - Юридичне закріплення права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю (2015)
Рибікова Г. В. - Поняття та ознаки правової експертизи нормативно-правових актів (2015)
Фузік Г. В. - Суб’єкти права на комерційну і некомерційну діяльність (2015)
Албул І. В. - Соціалізація особистості в педагогічному доробку вітчизняного науковця І. Соколянського у 20-30-ті роки ХХ століття, Кабанова О. О. (2015)
Бєлєнька Г. В. - Етнічний архетип матері та його вплив на виховні традиції українського народу (2015)
Бондаренко В. І. - Педагогічна технологія формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Вдовенко О. І. - Проблеми формування творчих здібностей майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2015)
Гавриш І. І. - Забезпечення системності в організації добродійної діяльності як передумова виховання культури взаємин молодших школярів (2015)
Гребік О. В. - Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на формування здорової дитини, Білера М. О. (2015)
Грошовенко О. П. - Підготовка майбутнього вчителя до еколого-виховної роботи в школі I ступеня, Рябошапка Т. О. (2015)
Козир М. В. - Теоретичні аспекти прикладної інформології у процесі формування інформаційної компетентності (2015)
Олійник Н. А. - Організація закладів нижчої професійної освіти в земcтвах Чернігівської губернії (2015)
Стахів М. О. - Формування професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах ступеневої вищої освіти (2015)
Fedorchenko H. M. - Specificity of markers of argumentation in scientific text (2015)
Шевчук О. В. - Домашній фізичний експеримент у контексті фахової підготовки майбутніх учителів фізики (2015)
Шибецька В. В. - Використання дидактичної гри на уроці читання з розумово відсталими молодшими школярами, Кравець Н. П. (2015)
Шийка Ю. І. - Порівняльний аналіз білінгвальних шкільних навчальних програм для англомовних учнів у провінціях Альберта, Британська Колумбія, Саскачеван (Канада) (2015)
Бабік І. В. - Особливості якості життя у дітей із позашпитальною пневмонією (2015)
Бідзіля П. П. - Вплив фракції викиду лівого шлуночка на структурно-функціональні зміни серця при хронічній серцевій недостатності на тлі зайвої ваги (2015)
Гербут К. В. - Оцінка фізичного стану старшокласників міста Чернівці, Хоменко В. Г. (2015)
Коваль Г. Д. - Особливості експресії диференціювальних антигенів імунних клітин в ендометрії жінокз ендометріозом асоційованим з безпліддям (2015)
Мізюк М. І. - Деякі особливості харчування та стану здоров’я студентів медичного університету, Cуслик З. Б., Мельник В. І. (2015)
Рева Т. В. - Зміни ліпідного обміну при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі на тлі гіпотиреозу (2015)
Шунько Є. Є. - Сучасні стратегії ентерального харчування новонароджених з дуже малою масою тіла при народженні (огляд літератури), Бєлова О. О., Путкарадзе Р. В. (2015)
Березка С. В. - Проблеми висвітлення феномену деформацій у науковій літературі (2015)
Каминская А. Н. - Использование художественного произведения в процессе исследования эдипового комплекса субъекта (2015)
Максим О. В. - Висвітлення проблем соціальної дезадаптації у дослідженнях вітчизняних та іноземних психологів, Рябовол Т. А. (2015)
Міщенко М. С. - Особливості дослідження синдрому емоційного вигорання за допомогою методики "Діагностика рівня емоційного вигорання" В. В. Бойко (2015)
Товкач І. Є. - Психологічні особливості прояву креативності у старшому дошкільному віці (2015)
Shtepa O. S. - The main psychological aspects of resourceful attitude to other (2015)
Городинський С. І. - Специфіка процесу професійної підготовки майбутніх фізичних реабілітологів, враховуючи основні види реабілітації (2015)
Демчучена І. В. - Педагогічний вплив на паралельне формування вольових і фізичних здібностей (2015)
Ібрагімова С. Ю. - Використання інноваційних технологій як засобу підвищення якості засвоєння знань на заняттях з фітнесу (2015)
Лисенчук Г. А. - Огляд психологічних факторів, що впливають на помилкові рішення футбольних арбітрів, які працюють в дитячо-юнацьких змаганнях та на початкових етапах підготовки, Фоменко Д. С., Гончарук А. І. (2015)
Криворученко З. Р. - Механізм державного регулювання водокористуванням в Україні (2015)
Ткаченко Т. П. - Вимiрювання ефективності та результативності бібліотечної діяльності (2015)
Юшко В. В. - Музичний супровід телесюжету як один з елементів успішного комунікативного акту (2015)
Братішко Ю. С. - Використання методів економіко-математичного моделювання для оцінки системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2015)
Сокол Е. И. - Уверенности в будущем и решения новых задач! (2015)
Епифанов В. В. - Факультет транспортного машиностроения НТУ "ХПИ": вчера, сегодня, завтра (к 50-летию основания) (2015)
Атрошенко А. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния гофрированных и сплошных панелей с учетом геометрической анизотропии и ортотропных свойств материала (2015)
Васильєв А. Ю. - Методи забезпечення тактико-технічних характеристик військових гусеничних і колісних машин на етапі проектних досліджень, Ткачук М. М., Танченко А. Ю., Мартиненко О. В. (2015)
Веретельник О. В. - Дискретное упрочнение как эффективный метод повышения ресурса работы элементов механизма, Веретельник Ю. В., Веретельник В. В. (2015)
Горкунов Б. М. - Идентификация математической модели для расчета нагрузочной характеристики системы наклона кузова, Кривякин Г. В., Афанасьева Е. C. (2015)
Грабовский А. В. - Чувствительность собственных форм колебаний систем с несколькими степенями свободы к варьированию параметров динамической системы, Ткачук Н. А., Танченко А. Ю., Ткачук Н. Н., Мазур И. В. (2015)
Клименко О. М. - Оптимізація техніко-економічних показників автомобільного дизеля з використанням функції бажаності Харінгтона, Пильов В. О., Шульга І. М. (2015)
Клімов В. Ф. - Визначення перспектив та напрямків модернізації танка Т 72: системи охолодження, Марченко А. П., Федоров А. Ю. (2015)
Костенко Ю. В. - Переменная масса элементов в виброударных системах: модели и численные результаты (2015)
Кротенко Г. А. - Дистанционное и смешанное обучение на кафедре теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и машин, Зинченко Е. И., Якименко Е. А. (2015)
Максимова М. О. - Визначення параметрів відбивальної системи променевого опалення для запобігання перегріву поверхні теплоприймача, Гречка І. П. (2015)
Марченко А. П. - К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2015)
Маслієв А. О. - Демпфірування коливань кузовів транспортних засобів, які обладнано пневматичними ресорами, Макаренко Ю. В., Маслієв В. Г. (2015)
Пожидаев И. Г. - Способ управления объёмной подачей ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля, Прохоренко А. А. (2015)
Протасов Р. В. - Анализ контактного взаимодействия в зубчатых и цепных передачах с эволютным профилем методом конечных элементов, Устиненко А. В., Андриенко С. В., Бондаренко А. В., Иванов Е. М., Кашуба С. А. (2015)
Савченко А. В. - Обзор исследований влияния водотопливных эмульсий на показатели дизеля, Мешков Д. В. (2015)
Сергиенко Н. Е. - Особенности использования современных технологий проектирования при создании каркаса кабин, Ткачук Н. А., Сергиенко А. Н., Васильев А. Ю., Грабовский А. В., Майданюк В. Г., Чубань М. А. (2015)
Сериков В. И. - Формирование необходимых профессиональных и общекультурных компетенций при проведении групповых занятий в форме деловой игры, Устиненко А. В., Бондаренко А. В., Протасов Р. В. (2015)
Ткачук М. А. - Кафедрa ТММ и САПР: к 50-летию факультета транспортного машиностроения (2015)
Ткачук М. М. - Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем, Грабовський А. В., Скріпченко Н. Б. (2015)
Ткачук М. А. - Розвиток методів зміцнення найбільш навантажених деталей - шлях до підвищення технічних і тактико-технічних характеристик машин, Кравченко С. О., Шпаковський В. В., Бєлов М. Л., Шейко О. І., Демиденко В. І., Д’яченко С. С., Посвятенко Е. К., Гончаров В. Г. (2015)
Ткачук М. А. - Проблема забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин: підходи, моделі та методи, Литвиненко О. В., Грабовський А. В., Цебрюк І. В. (2015)
Ткачук Н. Н. - Влияние податливости шероховатого слоя на распределение контактных давлений в сопряжении сложнопрофильных тел, Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А., Неделько К. Д. (2015)
Токарь С. Е. - Анализ затрат мощности электростартера при пусках двигателя 3ТД-3А, Дудко В. В., Кузьминский В. А., Каторгин А. Н., Сергиенко А. А. (2015)
Триньов О. В. - Перспективи поліпшення теплового стану деталей клапанного вузла дизеля з використанням локального охолодження, Панчошний В. Г. (2015)
Зыонг Ши Хиеп - Обоснование выбора тягового электродвигателя для двухпоточного электромеханического механизма поворота гусеничной машины, Волонцевич Д. О. (2015)
Хижняк В. О. - Аналіз напрямків підвищення рівня екологічності ДВЗ шляхом застосування внутрішньоциліндрового каталізу, Парсаданов І. В. (2015)
Чубань М. А. - Аппроксимация поверхности отклика для использования в процессе параметрического синтеза машиностроительных конструкций (2015)
Любарський Б. Г. - Методика визначення раціонального швидкісного режиму руху приміського електропоїзду з синхронними тяговими двигунами (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Вихідні дані (2015)
Мальцев Д. В. - Показания к применению β-интерферонов человека в клинической практике, Соколова Л. И., Колерова В. Г. (2017)
Мєдвєдкова С. О. - Прогнозування функціонального наслідку раннього відновного періоду мозкового півкульного ішемічного інсульту за рівнем нейронспецифічної енолази в сироватці крові (2017)
Прокопів М. М. - Коморбідність мозкового інсульту за результатами прагматичного спостереження у м. Києві, Рогоза С. В., Трепет Л. М., Вакуленко Л. О., Пелешок С. Р., Карнаух Ю. Д., Літовальцева Г. М., Царюк М. Л. (2017)
Мяловицька О. А. - Прогностична оцінка розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих на розсіяний склероз залежно від локалізації вогнищ демієлінізації в головному мозку, Хижняк Ю. В. (2017)
Яценко К. В. - Вплив комплексної терапії з використанням мікрополяризації на електроенцефалографічні показники у дітей, хворих на симптоматичну епілепсію (2017)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня рухової функції паретичної кінцівки щура на тлі травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2017)
Цупиков О. М. - Ефективність використання зеленого флуоресцентного білка як маркера для ідентифікації трансплантованих нейральних прогеніторних клітин у нервовій тканині мишей, Кирик В. М., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2017)
Гриб В. А. - Тести з неврології, Ботєв В. С. (2017)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи" (Київ, 12 — 13 жовтня 2017 року) (2017)
До уваги авторів (2017)
Zharkykh V. - Our Human Truths as F. C. S. Schiller Understood Them (2016)
Афанасьєв O. - Трансдисциплінарність та проблема професіоналізму, Василенко І. (2016)
Барановская О. - Эстетика и искусствоведение: теоретические основания и практика исследования художественного языка (2016)
Бородіна Н. - Філософія у мережі віртуальних освітніх технологій (2016)
Бурдейный Е. - Герменевтические трудности в общении с программистами (2016)
Василенко И. - Рациональное и иррациональное как дополняющие стороны человеческого духа, Афанасьев А. (2016)
Иванова Е. - Права человека в системном понимании (2016)
Кирилюк А. - Гуманистические мотивы в философии Нового времени. Фрэнсис Бэкон (2016)
Ковалева Н. - Трансформация базовых концептов в эстетической критике эпохи модерна, Левченко В. (2016)
Райхерт К. - Говард-утка как экзистенциальный герой (в свете философии абсурда Альбера Камю) (2016)
Тарахтєй М. - Комплементарність і контраверсівність пояснення й розуміння в контексті загальної змінникової теорії систем (2016)
Янушевич І. - Особливості правової культури сучасного українського суспільства (2016)
Кривомаз Т. - Тренинг как руководство к действию (2017)
Симидона: всегда быть женщиной (2017)
Новини (2017)
Алекперова Н. - Мотивация провизоров: что влияет на эффективность работы аптек (2017)
Поради провізору: відвідувач із мігренню (2017)
Дедишина Л. - "BigPharma": інноваційний внесок України (2017)
Сім ноток для здорової шкіри (2017)
Примак Р. - В поисках путей борьбы с курением (2017)
Кривомаз Т. - Вирусный канцерогенез (2017)
Новини (2017)
Постав старість на паузу (2017)
Дедишина Л. - Знай цифри свого АТ (2017)
Кривомаз Т. - Безопасность новых методов лечения рака (2017)
Демецкая А. - Антигистаминные препараты: преимущества и недостатки (2017)
Стопдіар®: швидка допомога при діареї (2017)
Клименюк Ю. - Товарный классификатор (2017)
Демецкая А. - Перфорация гастродуоденальной язвы: что важно знать (2017)
История таблетки, которая изменила жизнь мужчин (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: раствор Рингера, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия лихорадки, Редькин Р. (2017)
Дедишина Л. - Європейські стандарти у фармації: як не схочемо, то примусять (2017)
Кириленко М. - Толока: відродження традиції (2017)
Новини (2017)
Кривомаз Т. - Этика в обращении с животными (2017)
Гороскоп (2017)
Перша допомога при отруєнні алкоголем (2017)
Жарких В. - Гуманистический прагматизм и значение диалога в контексте реалий Украины XXI столетия (2016)
Афанасьєв О. - Постнеклассическая социология и идеалы науки, Василенко І. В. (2016)
Baranovska О. - Visual studies: why is it so difficult to perceive form (2016)
Бородина Н. - "Возможные миры Тарантино": анализ методологических подходов (2016)
Иванова Е. - Философия и универсальное образование (2016)
Калиновский Д. - Безопасность механических кодовых замков: философско-методoлогический аспект (2016)
Кирилюк O. - Гуманізм i філософія Нового часу. Бенедикт Спіноза (2016)
Ковалева Н. - Сфера эстетического как медиум философского познания, Левченко В. (2016)
Рабокоровка А. - Барокко как понятие "морфологии культуры" Освальда Шпенглера (2016)
Райхерт К. - Романтизм в техно-балладах группы Scooter (2016)
Рибка Н. - Практична філософія у справі адаптування людини до суспільства (2016)
Симоненко С. - Освітня концепція постмодернізму як відображення реалій сучасності (2016)
Янушевич И. - Идеографические и номотетические аспекты в политологии (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ковальов О. І. - Методи оцінювання функціонування організацій (2017)
Давыдов В. С. - Способ контроля местоположения ТПА на траектории движения с помощью судовой гидроакустической навигационной системы, Демичев В. В., Мусорин О. О. (2017)
Даник О. В. - Модель экологического мониторинга водной поверхности (2017)
Кучерук Н. В. - Оцінювання функціонала в автоматизованих системах водного транспорту, Коломієць О. М. (2017)
Руженцев І. В. - Системно-інформаційний підхід до метрологічного забезпечення машинобудівних виробництв, Луцький С. В., Фетьків В. П., Подзигун І. С. (2017)
Прібилєв Ю. Б. - Вплив часових характеристик системи озброєнь на забруднення природного середовища, Пашков Д. П., Сакович Л. М. (2017)
Warwas K. - Parallel genetic algorithm with actor model approach to restore stability of an articulated vehicle (2017)
Шапран Ю. Є. - Метод статистичного оцінювання та прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного керування суднових комплексів за даними експлуатаційних спостережень, Трофименко І. В. (2017)
Боцюра О. А. - Застосування методу кінцевих прирощень для оцінювання результатів непрямих вимірювань (2017)
Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех - Особливості використання супутникової навігації на залізничному транспорті за допомогою нейромереж, Руженцев І. В. (2017)
Лавриненко В. Ф. - Показники ефективності суднових інформаційних вимірювальних систем (2017)
Сухенко В. Ю. - Сучасні підходи щодо підвищення якості та безпечності алкогольних напоїв, Дубровкіна І. О. (2017)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2017)
Заплотынский Б. А. - О результатах внедрения стандарта ISO 9001 в Украине, Тупкало В. Н. (2017)
Rozbytska T. - National standards of Ukraine in the field of energy managemenт, Sukhenko V. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Організаційні та методологічні аспекти сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, Радько О. В., Науменко Н. О. (2017)
Silonova N. - Analysis of current issues of quality and safety in growing crops (2017)
Машков О. А. - Еколого-правові механізми запобігання засміченню навколоземного космічного простору, Фролов В. Ф., Гурова А. М. (2017)
Кириченко В. О. - Особливості розроблення моделі підвищення кваліфікації в інституті підготовки фахівців національного органу стандартизації, Лісіна Г. В., Шустєва І. С. (2017)
Папуша Р. Г. - Діяльність технічного комітету стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка" (ТК 25) у 2016 році, Гулик Ю. Б., Ільченко Н. М. (2017)
Шульга В. А. - Безпека будівель і споруд. проблеми термінології (2017)
Верхівкер Я. Г. - Науково-практичне обґрунтування методології розробки сучасної нормативної технологічної документації для виробництва харчової продукції, Мирошніченко О. М. (2017)
Сухенко В. Ю. - Аналіз енергозбереження та якісних показників під час подрібнення сировини для ковбасних виробів (2017)
Коломієць О. М. - Оцінювання впливу застосування інтелектуальної системи експлуатації судна на вирішення завдань безпеки, Данік О. В. (2017)
Тимощук О.М. - Функція невизначеності двоантенних радіометричних комплексів, Трофименко І.В., Шапран Ю.Є. (2017)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2017)
Afanasiev A. - Humanitarian knowledge and trends in its evolution (2015)
Wischke M. - Grenzen im diskurs der erinnerungskultur (2015)
Ковалева Н. - Хайдеггер vs Сартр: критика гуманизма в постклассической философии (2015)
Барановская О. - О границах герменевтики (2015)
Zharkykh V. - Theory of Life within F. C. S. Schiller’s Humanistic Pragmatism (2015)
Ополев В. - Феномен мышления в перспективе идеала естественнонаучной рациональности. Статья первая (2015)
Саченко В. - Концепт реальности в философии конструктивизма (2015)
Крыжантовский А. - Диалектическое противоречие – источник развития систем, Крыжантовская Т. (2015)
Левченко В. - Ограниченности рационалистического подхода для постижения бытия и мышления в ранней науке и философии Модерна (2015)
Тарахтей М. - Аксіологічний підхід в активізації навчально-виховного процесу (2015)
Янушевич И. - Проблемы истины в искусстве модернизма и постмодернизма, Кириленко М. (2015)
Бородина Н. - Новый год как философский феномен (2015)
Рибка Н. - Значення філософії та викладача філософії в умовах суспільства споживання (2015)
Віткін Л. М. - МІжнародна стандартизація відкрита для змін (2017)
Володарський Є. Т. - Статистична модель оцінювання результативності процесів життєвого циклу продукції машинобудівного підприємства, Аксьонова Л. І. (2017)
Петришин Н. І. - Управління ризиками та можливостями процесу вибору еталонів під час калібрування лічильників газу (2017)
Кудрявцева А. А. - Дослідження принципів і підходів впровадження системи управління якістю на прикладі ТОВ "Маркасон", Зенкін М. А., Зенкін А. С. (2017)
Миколенко О. О. - Аналіз вимог FSSC 22000:2017 версії 4.1 до схеми сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів, Слива Ю. В. (2017)
Ярмолюк О. В. - Аналіз методів оцінювання якості банківських послу, Гоц Н. Є. (2017)
Мельник А. В. - Особливості впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів у закладах громадського харчування, Слива Ю. В. (2017)
Манукало В. О. - Міжнародна стандартизація у сфері метеорології та гідрології: історія становлення, сучасний стан і тенденції розвитку, Митник Т. Г., Ковальська Л. Г. (2017)
Бойко Г. А. - Визначення стандартних характеристик конопляного котоніну, Кутасов А. В. (2017)
Шипко О. Ф. - Концепція вдосконалення робіт зі стандартизації, Матус Г. В., Ільїна С. М., Фесенко Є. Ю. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Сучасний стан нормативної бази щодо здійснення контролю якості поверхонь деталей машин (2017)
Головенко Т. М. - Розроблення системи класифікації стебел льону олійного з метою їх промислового застосування, Тіхосова Г. А., Бартків Л. Г. (2017)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2017)
Афанасьєв О. - Гуманітарні науки та наукові методи (2015)
Ополев В.. - Феномен мьішления в перспекгиве идеала естественнонаучной рациональности. Статья вторая (2015)
Жарких В. - Корреляция смыслов в понятиях "коммуникация- общение" (2015)
Саченко В. - От "нарратива" к "историческому опыту": пути конструирования исторической реальности (2015)
Левченко В. - Гуманістичний аспект історії філософії національної ідеї в Україні (2015)
Yanushevich I. - Politics and problems of formation of the national statehood (2015)
Baranovskaya O. - Philosophy as an intellectual initiative (2015)
Рибка H. - Інституційний вимір освітнього простору у глобальному інформаційному суспільстві (2015)
Саввина Л. - К вопросу о гуманизме и ответственности: диалектика взаимодействия зкономики и образования в постиндустриальном обществе, Саввина М. (2015)
Никитина Т. - Развитие гуманистической направленности бессарабского женского образования в российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. (2015)
Бородина Н. - Концептуально-философские основания волонтерской работы в контексте проблемы временно перемещенных лиц из зоны АТО (2015)
Бачинський Р. В. - Організація міжрівневої взаємодії у кіберфізичних системах (2015)
Бочкарьов О. Ю. - Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кіберфізичних системах, Голембо В. А. (2015)
Бубела Т. З. - Засади побудови кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур, Ванько В. М., Столярчук П. Г. (2015)
Бучма І. М. - Концепція побудови інфранизькочастотних вихрострумових вимірювально-обчислювальних засобів кіберфізичних систем (2015)
Грабовський Я. І. - Порівняння реалізацій нових алгоритмів гешування SHA-3 та ГОСТ Р 34.11-2012 для 8/32-бітових мікроконтролерних архітектур, Совин Я. Р., Тишик І. Я. (2015)
Жолубак І. М. - Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі, Костик А. Т., Глухов В. С. (2015)
Ігнатович А. О. - Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем (2015)
Кремінь В. Т. - Підвищення завадостійкості до води в ємнісних сенсорах дотику (2015)
Мельник А. О. - Інтеграція рівнів кіберфізичної системи (2015)
Мельник А. О. - Підходи до програмування прискорювачів обчислень, Козак Н. Б. (2015)
Мельник А. О. - Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу "Хамелеон”, Цигилик Л. О., Майстренко М. В. (2015)
Мельник В. А. - Апаратна багатозадачність у комп’ютерних системах на основі частково реконфігуровних ПЛІС (2015)
Мельник В. А. - Методологічні основи реалізації комп’ютерних пристроїв із замінними модулями в частково реконфігуровних ПЛІС (2015)
Міюшкович Є. Г. - Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах, Парамуд Я. С. (2015)
Нерода Т. В. - Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань, Олійник Р. В. (2015)
Олещук О. В. - Дослідження енергетичної ефективності графічних прискорювачів фірми NVIDIA, Попель О. Є., Копитчук М. Б. (2015)
Павич Н. Я. - Оцінювання ефективності опрацювання даних великих обсягів технологіями Spark та Hive, Крохмальна О. П. (2015)
Пуйда В. Я. - Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці (2015)
Сало А. М. - Методи та засоби оптимізації енергоспоживаня вендингових автоматів, Кравець О. І. (2015)
Соломко М. Т. - Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND, Круліковський Б. Б., Николайчук Я. М. (2015)
Червак А. М. - Адаптивний модуль ретрансляції відеопотоків реального часу (2015)
Шологон О. З. - Види загроз у кіберфізичних системах (2015)
Шологон Ю. З. - Вразливості апаратного забезпечення кіберфізичних систем (2015)
До 85-річчя з дня народження почесного професора Національного університету "Львівська політехніка”, доктора технічних наук Гнідця Богдана Григоровича (2015)
Лантух-Лященко А. І. - 85 років становлення ідей надійності в будівництві (2015)
Кривошеєв П. І. - Про діяльність Міжнародної федерації залізобетону, Сенаторов В. М., Sсhumaсher P. (2015)
Бліхарський З. Я. - Методика експериментального дослідження міцності нормальних перетинів залізобетонних балок, підсилених додатковою попередньо напруженою арматурою під навантаженням, Хміль Р. Є., Римар Я. В., Ковальчук Б. М., Титаренко Р. Ю. (2015)
Брайченко С. П. - Перспективи використання композиційних матеріалів на основі сірки та менілітових сланців для ремонтних та реставраційних робіт (2015)
Бурченя С. П. - Вплив захисного шару бетону на тріщиностійкість, деформативність та несучу здатність залізобетонних балок, армованих сталевим просічно-витяжним листом, Добрянський І. М., Шмиг Р. А. (2015)
Вегера П. І. - Оптимізація методики експериментальних досліджень похилих перерізів залізобетонних балок, Хміль Р. Є., Бліхарський З. З. (2015)
Верба В. Б. - Несуча здатність та прогини фібропінобетонних балок, армованих канатною арматурою малого діаметру, Важді М. Т. Шалалдіг. (2015)
Віхоть С. І. - Теоретичні дослідження міцності металевих комбінованих шпренгельних систем (2015)
Возняк О. Т. - Моделювання потоку повітря у виробничому приміщенні, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Довбуш О. М. (2015)
Возняк О. Т. - Ефективність механічної системи сонячного теплопостачання із застосуванням геліопокрівлі, Юркевич Ю. С., Шаповал С. П., Пона О. М. (2015)
Гарасим Д. І. - Залежність ексергетичного ККД систем кондиціювання повітря від внутрішньої температури в чистих приміщеннях, Лабай В. Й. (2015)
Гивлюд М. М. - Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону, Сташко Н. П., Топилко Н. І., Семенів Р. М. (2015)
Гладишев Г. М. - Аналіз послідовності будівництва в межах ділянки старої щільної забудови у м. Львові, Гладишев Д. Г., Дац А. Я., Царьов Є. С. (2015)
Гломб Ю. - Обумовини розвитку науки і техніки на порозі ХХІ століття, Фуртак К. (2015)
Гнатів Р. М. - Вимірювання швидкозмінних швидкостей в трубопроводах електромагнітними витратомірами, Босак М. П. (2015)
Гнідець Б. Г. - Легкомонтована універсальна каркасна система для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва (2015)
Демчина Б. Г. - Дослідження міцності та деформативності скляних балок з вертикальним розміщенням шарів, Черевко М. В. (2015)
Желих В. М. - Енергетичний потенціал сонячної радіації на території України, Омельчук О. В., Шаповал С. П., Венгрин І. І. (2015)
Жук В. М. - Теоретичний розрахунок накопичення дощового стоку на поверхні водопроникних удосконалених покриттів, Качмар І. З. (2015)
Ілів В. В. - Особливості використання гідроізолюючих матеріалів на основі кремнійорганічних речовин, Гивлюд М. М., Ілів Я. В. (2015)
Кваша В. Г. - Технічні рішення реконструкції моста із збірними залізобетонними попередньо напруженими прольотними будовами, Салійчук Л. В., Котенко В. Т. (2015)
Кінаш Р. І. - Дослідження максимальної глибини промерзання ґрунту для території Українських Карпат, Гук Я. С. (2015)
Кіракевич І. І. - Технологія самоущільнювальних бетонів, що тверднуть у різних температурних умовах, Саницький М. А., Чайковська Р. В. (2015)
Ковальчик П. І. - Циклічне водонасичення-висушування як чинник деградації тріщиностійкості дорожнього цементного бетону (2015)
Ковальчик Я. І. - Термонапружений стан монолітної попередньо напруженої естакади, Сташук П. М., Фаль А. Є., Бабяк І. П. (2015)
Крамарчук А. П. - Експериментальні дослідження міцності та деформативності армокам’яних згинаних елементів, Ільницький Б. М., Волинець М. Е., Бобало Т. В. (2015)
Кропивницька Т. П. - Модифіковані оздоблювальні розчини з добавкою каоліну, Гоголь М. М., Прогонюк О. В., Мазурак О. Т. (2015)
Кущенко В. М. - Забезпечення проектної надійності вузлів опирання напрямних шківів рамних укісних шахтних копрів, Нечитайло О. Є. (2015)
Ліхонос А. М. - Застосування фундаментів типу "опускний колодязь” під час будівництва на ділянках ущільненої забудови, Лисюк С. А., Царьов Є. С. (2015)
Ляшенко А. В. - Теоретичний аналіз та практичні можливості використання органічних відходів агропромислового комплексу як один з шляхів до економії енергоресурсів в Україні (2015)
Мазурак А. В. - Оцінка деформативності підсилених залізобетонних балкових елементів, Ковалик І. В., Садовий М. В., Михайлечко В. О., Амброзяк П. І. (2015)
Мазурак Т. А. - Вплив добавок пластифікувально-прискорювальної дії на структуроутворення та міцність бетонів, Марущак У. Д., Олевич Ю. В., Граб’юк Х. Р., Іващишин Г. С. (2015)
Марків Т. Є. - Дослідження будівельних розчинів з добавкою цеолітів, Соболь Х. С., Бліхарський З. Я., Гуняк О. М. (2015)
Мельник І. В. - Принципові конструктивні вирішення монолітних плоских залізобетонних прогонових будов мостів з полегшувальними вставками, Бачкай О. C. (2015)
Мельник І. В. - Експериментальні дослідження деформативності фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Грушка Р. І., Барщик П. С. (2015)
Моркляник Б. В. - Методика визначення напружено-деформованого стану геомеханічної системи "фундамент–ґрунтовий масив” у зоні дії колектора теплового насоса (2015)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних надколонних плит безкапітельно-безбалкових перекриттів методом граничної рівноваги, Микитенко С. М. (2015)
Парута В. А. - Теоретичні і практичні основи забезпечення оптимальних умов роботи системи "газобетонна кладка–штукатурне покриття” (2015)
Пона О. М. - Натурні дослідження геліопокрівлі в гравітаційній системі теплопостачання (2015)
Рачкевич В. С. - Дослідження просторової роботи залізобетонної перехресно-ребристої балкової пролітної будови до та після розширення і підсилення накладною плитою (2015)
Савченко О. О. - Технічні передумови влаштування геотермальної вентиляції пасивних будинків, Желих В. М., Дуднік К. А., Конончук О. М. (2015)
Сало В. Ю. - Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій нерозрізних прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування, Сало О. Ю. (2015)
Солодкий С. Й. - Визначення швидкості набору когезійної міцності литої емульсійно-мінеральної суміші на ортофосфорній кислоті, Волліс О. Є., Сідун Ю. В. (2015)
Солодкий С. Й. - Експериментально-статистичне моделювання тріщиностійкості бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю. Частина ІІ, Турба Ю. В. (2015)
Сподинюк Н. А. - Енергозбережні системи інфрачервоного опалення виробничих приміщень, Юркевич Ю. С., Романів Я. І. (2015)
Стечишин М. С. - Фіброармовані самоущільнювальні бетони з високим вмістом золи винесення, Саницький М. А., Позняк О. Р., Бігун Г. Г. (2015)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій, армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2015)
Терлига В. С. - Дослідження сухих будівельних сумішей для промислових підлог, Соболь Х. С., Новицький Ю. Л., Терлига С. Ю. (2015)
Шаповал С. П. - Вплив конструкції теплопоглинача на ефективність геліоколектора (2015)
Maksymovych S. B. - Experimental study of crack resistance and strength of oblique planes of reinforced concrete point-force loaded beams with positive and negative bending moment diagram (2015)
Kapalo P. - Ventilation and indoor air quality in the classroom (2015)
Krayinskyy P. I. - Research of reinforced concrete elements strengthened by reinforced concrete jacketing under high level loading, Yovchyk O. D., Vasiliev I. V. (2015)
Zaitsev O. N. - Improving the performance of a low-temperature water heating, Domoschey T. D., Zaitsev N. O. (2015)
Вареник В. М. - Особливості застосування системи державних закупівель ProZorro (Прозоро), Євчин Л. О. (2016)
Гуляк О. В. - Марківська модель для оцінки і адаптивного відновлення працездатності складної системи забезпечення, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2016)
Demchenko K. - Significance of foreign countries’ experience in the pension provision sector for developing the pension system in Ukraine (2016)
Задоя А. О. - Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз (2016)
Задоя Ю. А. - Інвестиційний клімат Франції, Коротя Д. Є. (2016)
Зборовська О. М. - Механізм управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств, Євтушенко О. А. (2016)
Крамаренко Г. О. - Проблеми розвитку суб’єктів фінансового посередництва (2016)
Кубатко О. В. - Аналіз еколого-економічних флуктуацій на основі смугових фільтрів (2016)
Магдіч А. С. - Концептуальний підхід до формування механізму впливу демократії на економічне зростання (2016)
Павлова В. А. - Ідентифікація пріоритетних векторів адаптації туристичної галузі України до умов інтеграційних процесів, Горіна Г. О. (2016)
Петренко Л. М. - Аналіз інвестиційної привабливості Кіровоградської області (2016)
Швець Ю. О. - Податкові реформи в країнах ЄС: переваги, недоліки їх впровадження в податкову систему України, Завальнюк А. О. (2016)
ABSTRACTS (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Ландау Ю. О. - Перспективи створення верхньодністровського каскаду ГЕС, Сташук І. В. (2016)
Андриенко Т. В. - Опыт модернизации Иовской ГЭС, Калинина Л. Г. (2016)
Анахов П. В. - Можливі перспективи використання сейшових хвиль в гідроенергетиці України (2016)
Чумак В. В. - Разработка методологии для диагностирования сердечника статора маломощных синхронных генераторов на постоянных магнитах, Тимощук О. Л., Коваленко М. А. (2016)
Літвінов В. В. - Використання нечітких моделей та генетичних алгоритмів для удосконалення режиму групового регулювання активної потужності на ГЕС, Галько Є. В. (2016)
Самойленко Л. Е. - Влияние гидрологических и геологических факторов на восстановление малых гидроэлектростанций (2016)
Щерба А. А. - Особенности производства и эксплуатации сшито-полиэтиленовой изоляции силовых кабелей разных классов напряжения, Кучерявая И. Н., Золотарев В. А., Белянин Р. В. (2016)
Кудий М. А. - Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации Днестровской ГАЭС, Тугаева И. Ф. (2016)
Рижий В. М. - Оцінка можливості будівництва міні-ГЕС при існуючих греблях на прикладі гідровузлів в Житомирській області та Печенізького гідровузла в Харківській області (2016)
Яцик А. В. - Напрями розвитку формування якості води в період проектування та будівництва Каховської ГЕС-2, Томільцева А. І., Чернявська А. П. (2016)
Рябенко О. А. - Використання диференціального рівняння затухаючих вимушених коливань при побудові профілю вільної поверхні кноїдальних хвиль, Клюха О. О., Галич О. О., Поплавський Д. М. (2016)
Яковлева О. М. - Перспективи використання ГАЕС для покриття напівпіків навантаження в енергосистемі (2016)
Рябенко А. А. - Пропуск паводков через Днестровский гидроузел на основе прогнозов приточности с учетом неустановившегося движения паводочной волны по водохранилищу, Татаринцев А. В., Семенуха А. В. (2016)
Яцик А. В. - Екологічні аспекти вирішення розвитку малої гідроенергетики в умовах глобального потепління (на прикладі річок Південий Буг та Рось), Томільцева А. І., Пашенюк І. А. (2016)
Cорокина Н. Л. - Мировые гидроресурсы (состояние,использование, прогнозы), Кучерявая И. Н. (2016)
Карамушка О. М. - 84-і щорічні збори ICOLD (2016)
Асанова А. Т. - О нелокальной краевой задаче для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями (2013)
Бойчук А. А. - Приложение эргодической теории к исследованию краевой задачи с периодическим операторным коэффициентом, Покутный А. А. (2013)
Городецький В. В. - Коректна розв'язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2013)
Евтухов В. М. - Асимптотика некоторых классов решений обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями, Клопот А. М. (2013)
Kmit I. - Fredholm solvability of a periodic Neumann problem for a linear telegraph equation (2013)
Михайлец В. А. - Расширенная соболевская шкала и эллиптические операторы, Мурач А. А. (2013)
Працьовитий М. В. - Самоафінні сингулярні та ніде не монотонні функції, пов'язані з Q-зображенням дійсних чисел, Калашніков А. В. (2013)
Пташник Б. Й. - Багатоточкова задача для B-параболічних рівнянь, Тимків І. Р. (2013)
Chatzarakis G. E. - Asymptotic behavior of higher-order neutral difference equations with general arguments, Khatibzadeh H., Miliaras G. N., Stavroulakis I. P. (2013)
Мирослав Львович Горбачук (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Правила для авторiв (2013)
Содержание (2017)
Nefiodov N. - Modification of clark and wright vehicle routing problem algorythm (2017)
Нагорний Є. В. - Математична модель вибору раціональних стратегій поведінки транспортно-експедиторських підприємств при взаємодії із суб’єктами транспортного ринку на умовах кооперації, Шраменко Н. Ю., Орда О. О. (2017)
Северин О. О. - Оптимізація критерію оцінки ефективності технології доставки тарно-штучних вантажів, Шуліка О. О. (2017)
Мироненко С. В. - Дослідження якості рівня транспортного обслуговування м. Одеса, Волобуєва Т. В. (2017)
Kopytkov D. - A stochastic approach to evaluate the reliability of urban passenger transportation services (2017)
Костікова М. В. - Математична модель вибору рухомого складу для пасажирських автобусних перевезень, Скрипіна І. В. (2017)
Samchuk G. - The regularity of influence of traffic parameters on the probability of realisation of planned passenger transfer at transfer nodes (2017)
Горбачов П. Ф. - Оцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському сполученні, Кочина А. А. (2017)
Крайник Л. В. - Основні напрями розвитку середньотоннажних військових автомобілів, Грубель М. Г. (2017)
Смирнов О. П. - Вибір потужності тягових електричних двигунів для електричних транспортних засобів, Борисенко А. О. (2017)
Захарчук О. В. - Поліпшення показників колісного трактора під час роботи двигуна на стиснутому природному газі, Захарчук М. І. (2017)
Batyhin Yu. - Induction heating in history and development. Application in modern transport repairing technologies, Sabokar O., Strelnikova V. (2017)
Батыгин Ю. В. - Инструмент рихтовки "индукторная система с притягивающим экраном" и протяженным соленоидом, Чаплыгин Е. А., Барбашова М. В., Гаврилова О. Е. (2017)
Башинский А. Л. - Метод оцінки поперечної стійкості автомобіля під час наїзду на перешкоду за умови зчеплення коліс (2017)
Волосніков С. О. - Вирішення математичної моделі руху гусеничної платформи за різних керуючих впливів (2017)
Корогодский В. А. - Оценка показателей газообмена при 3D-моделировании рабочего процесса двухтактного бензинового двигателя, Воропаев Е. П. (2017)
Bulgakov M. - Diagnostics of gasoline fuel systems with direct injection (2017)
Григоров О. В. - Удосконалення математичної моделі руху для задачі керування підйомно-транспортними машинами, Окунь А. О. (2017)
Григоров О. В. - Обоснование снижения мощности электродвигателя гидропривода методом эквивалентной мощности, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М., Цебренко М. В., Стрижак М. Г. (2017)
Єфименко О. В. - Аналіз кінематики робочого обладнання малогабаритного навантажувача ПМТС 1200 на основі комп’ютерного моделювання, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Іванов Є. М. - Параметричний підхід до побудови 3D-моделі та кресленика зубчастого колеса в пакеті Autodesk Inventor, Порхун О. О., Тіщенко А. С. (2017)
Кhristoforova T. - Increase of durability of tools made of steel R6M5 used for parts production in the automotive industry, Kuzmenko O. (2017)
Лябук С. І. - Механізм структурної релаксації напружень у метастабільній нержавіючій сталі (2017)
Novikova Ye. - How to motivate HTEI students for extracurricular research activities in foreign languages (2017)
Chevychelova O. - Communicative foreign language teaching of future engineers (2017)
Гнатов А. В. - Енергогенеруюча плитка як альтернативне малопотужне джерело електричної енергії, Аргун Щ. В. (2017)
Дашкова О. Ю. - Локально разрешимые AFA-группы (2013)
Zerakidze Z. - On the separation problem for a family of Borel and Baire G-powers of shift measures on ℝ, Pantsulaia G., Saatashvili G. (2013)
Іващук О. В. - Періодичні розв'язки системи з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (2013)
Краснощок М. В. - Еволюційна задача з вільною межею для стаціонарної системи теорії пружності (2013)
Літовченко В. А. - Аналоги просторів типу S частково парних функцій (2013)
Мусієнко А. П. - Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах аналітичних функцій, Сердюк А. С. (2013)
Проскурін Д. П. - Про *-зображення λ-деформацій канонічних комутаційних співвідношень, Якимів Р. Я. (2013)
Скрипник В. І. - Про голоморфні розв'язки рівнянь руху Дарвіна точкових зарядів (2013)
Türkmen B. N. - Generalizations of ⊕-supplemented modules, Pancar A. (2013)
Chernecky V. A. - Projective method for equation of risk theory in the arithmetic case (2013)
Canfes E. Ö. - A characterization of totally umbilical hypersurfaces of a space form by geodesic mapping, Özdeğer A. (2013)
Moshtaghioun S. M. - Strongly alternative Dunford-Pettis subspaces of operator ideals (2013)
Черепенников В. Б. - Об одном методе исследования линейных функционально-дифференциальных уравнений, Ветрова Е. В. (2013)
Титул, зміст (2015)
Бородаенко А. С. - Каховской ГЭС - 60 лет, Голубицкий А. В. (2015)
Титко O. I. - Розрахункові та експериментальні дослідження ефективності екранів зубчато-пазової конструкції статорів турбо- і гідрогенераторів, Кобзар К. О. (2015)
Літвінов В. В. - Порівняльний аналіз надійності схем релейного захисту з електромеханічними та мікропроцесорними реле, Саченко Я. С. (2015)
Стефанишин Д. В. - Соціально-екологічні проблеми відновлення та модернізації малих гідроелектростанцій в Україні (2015)
Вакуленко А. Н. - Распознавание аварийных ситуаций крупных гидрогенератов (гидрогенераторов-двигателей) путем многофакторного анализа сложнонапряженного состояния узлов и деталей, Кобзарь К. А., Третьяк А. В., Гакал П. Г., Овсянникова Е. А., Морозинский М. И. (2015)
Щодро А. Е. - Методические основы решения проблемы расчета местных деформаций дна (2015)
Вощинський К. В. - Вплив електромагнітної обстановки ГЕС на контрольно"вимірювальну апаратуру, Левицький А. С., Сорокіна Н. Л. (2015)
Кучерявая И. Н. - Электрическое поле в изоляции высоковольтного кабеля с учетом особенностей поверхности конструктивных элементов (2015)
Урманов О. Б. - Розробка та дослідження багатофакторних статистичних моделей для вібродіагностики гідрогенераторів, Тітко В. О. (2015)
Смирнов В. С. - Структурный синтез инвариантных преобразовательных систем с использованием теории нечетких множеств, Самков А. В., Беленок Н. В., Иваниченко Е. В. (2015)
Чумак В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з восьмизонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В. В., Скирденко М. В. (2015)
Чумак В. В. - Исследование вопросов выбора постоянных магнитов в торцевом магнитоэлектрическом генераторе, Монахов Е. А. (2015)
Лобановский Ю. И. - Некоторые замечания о проблемах Ташлыкской ГАЭС (2015)
7-ма Міжнародна конференція гідроенергетиків (2015)
Рекомендації VII Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Сталий розвиток гідроенергетики, як основа мобільності та маневреності ОЕС України" (2015)
Расовський В. Л. - Реалізація енергетичної стратегії ПАТ "Укргідроенерго" (2015)
Субота В. Й. - Дністровська ГАЕС — одна з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій (2015)
Літвінов В. В. - Оцінювання технічного стану пристроїв релейного захисту у мережі власних потреб гiдроелектростанцій, Саченко Я. С. (2015)
Бісовецький Ю. А. - Комплексне дослідження поточного стану гідротехнічних споруд ГЕС і ГАЕС. Мета досліджень та попередні результати (2015)
Cорокина Н. Л. - Современные тенденции в развитии мировой гидроэнергетики, Кучерявая И. Н. (2015)
Wilsz J. - Theoretical analysis of occupational development aspects from the viewpoint of the personality's constant (2015)
Desyatov T. - Professional training of future teachers in foreign countries in terms of intercultural interaction of educational space objects (2015)
Semenog O. - Training of Masters in Philology in Ukraine and abroad: search for educational strategies (2015)
Biletska I. - Organizational principles and content of early foreign language learning in the USA (2015)
Mukan N. - Theoretical framework of leadership in higher education of England and Wales, Havrylyuk M., Stolyarchuk L. (2015)
Baranovska L. - Content peculiarities of Bachelors’ in English Language and Literature training at universities of Switzerland Confederation, Zasluzhena A. (2015)
Bazyl L. - Literary competence of future philology teachers’ professional development (based on the educational experience of Germany) (2015)
Branitska T. - The formation of future socionomic experts’ conflictological culture in Germany and Austria (2015)
Voliarska O. - Professional training of the unemployed: foreign and native tendencies (2015)
Chychuk V. - Approaches to training teachers of adults in the UK (2015)
Kornuta O. - Problems of technical standards teaching in the context of the globalization and euro-integration in higher education system of Ukraine, Pryhorovska T. (2015)
Kobryn N. - Medical informatics specialty in the developed English-speaking countries: the terminology comparative analysis (2015)
Gotsuliak K. - Primary teachers’ professional training in the system of postgraduate education in the light of differentiating teaching: Irish experience (2015)
Hizhynska T. - Professional training programs of Masters in adult education at universities of Germany (2015)
Zembytska M. - Supporting novice teachers through mentoring and induction in the United States (2015)
Korzhynska T. - Comparative analysis of theoretical approaches to professional training of the future customs officers in the system of higher education of Ukraine and Poland (2015)
Kostina L. - Teacher professional development strategies in Australian government and professional associations documents (2015)
Bilyk V. - Peculiarities of design competence formation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries (2015)
Десятов Т. - Професійна підготовка майбутніх учителів у зарубіжних країнах в умовах міжкультурної взаємодії об’єктів освітнього простору (2015)
Семеног О. - Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій (2015)
Білецька І. - Організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США (2015)
Барановська Л. - Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації, Заслужена А. (2015)
Базиль Л. - Літературознавча компетентність у професійному розвитку майбутніх учителів-філологів (на матеріалі освітнього досвіду Німеччини) (2015)
Браніцька Т. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Німеччині та Австрії (2015)
Волярська О. - Професійна підготовка безробітних: зарубіжні та вітчизняні тенденції (2015)
Кобрин Н. - Спеціальність "медична інформатика" у розвинутих англомовних країнах: порівняльний аналіз термінології (2015)
Гіжинська Т. - Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини (2015)
Коржинська Т. - Компаративний аналіз теоретичних підходів до професійної підготовки майбутніх митників у системі вищої освіти України та Республіки Польща (2015)
Костіна Л. - Стратегії професійного розвитку вчителів у документах уряду та професійних асоціацій Австралії (2015)
Білик В. - Особливості формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Дубасенюк О. - Рецензія на книгу "koncepcje i dokonania pedagogiczne Profesora Nelli G. Nyczkało. Wybór artykułów opublikowanych w Polsce" (2015)
Правила оформлення і подання рукописів (2015)
Титул, зміст (2014)
50 — років Київській ГЕС (2014)
Визит П. Порошенко на Днестровскую ГАЕС (2014)
Кременчуцькіій ГЕС — 55 (2014)
Титко О. І. - Моделювання та ідентифікація дефектів короткозамкненої обмотки ротора асинхронних електродвигунів, Гуторова М. С. (2014)
Гирский А. В. - Проблемные вопросы эксплуатации электротехнического оборудования и сооружений Ташлыкской ГАЭС, Агамалов О. Н. (2014)
Лобановский Ю. И. - Гидроакустическая теория и проблемы Нурекской ГЭС (2014)
Чумак В. В. - Исследование многополюсной торцевой электрической машины для малой гидроэнергетики, Монахов Е. А. (2014)
Гайденко Ю. А. - Определение потерь в элементах торцевой зоны турбогенераторов на основе 3D-моделей, Вишневский Т. С., Штогрин А. В. (2014)
Вінокурова Є. В. - Оцінка наведеної напруги на лінії електропередачi напругою 10 кВ, Ворона С. С., Кирик В. В., Дремов В. В. (2014)
Васьковский Ю. Н. - Вибрационная диагностика дефектов роторов асинхронных двигателей на основе диагностических признаков и коэффициентов, Гераскин А. А. (2014)
Костерєв М. В. - Визначення парето-оптимальних рішень при ризик-орієнтованому превентивному управлінні режимами електроенергетичної системию, Бардик Є. І., Літвінов В. В. (2014)
Кучерявая И. Н. - Современное развитие мировой гидроэнергетики, Сорокина Н. Л. (2014)
Тимощук П. - Aналогова нейронна схема ідентифікації найбільших за величиною з множини сигналів з невідомого діапазону (2015)
Perova I. - Аdaptive fuzzy clustering based on manhattan metrics in medical and biological applications, Bodyanskiy Ye. (2015)
Грицюк М. - Оптимізація проекту стратегічного розвитку туризму в регіоні Українських Карпат, Грицюк Ю. (2015)
Ігнатович А. - Методи шифрування інформації із використанням маскувальних символів, Парамуд Я. (2015)
Павлюк О. - Інтегрована автоматизована система для прогнозування споживання електричної енергії у Львівській області (2015)
Кордяк В. - Інформаційна технологія моніторингу та аналізу трафіку у комп’ютерних мережах, Дронюк І., Федевич О. (2015)
Мандзій Б. - Програмна реалізація удосконаленої моделі надійності технічної резервованої системи з обмеженою кількістю відновлень, Сенів М., Яковина В., Мосьондз Н. (2015)
Павлюк О. - Верифікація даних для прогнозування курсу долара за допомогою штучних нейронних мереж, Тремба Н. (2015)
Verbenko I. - Fuzzy-based crane control system, Tkachenko R. (2015)
Antoniuk O. - Methodical errors of measurement of the human body tissues electrical parameters, Pokhodylo Y. (2015)
Цмоць І. - Cинтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу, Скорохода О., Ігнатєв І. (2015)
Бодянський Є. - Гібридна узагальнена адитивна нейро-фаззі система в задачах прогнозування часових рядів за умов невизначеності, Винокурова O., Шкуро K., Татарінова Ю. (2015)
Горбатий І. - Дослідження точності теоретичних методів визначення спектрів сигналів при здійсненні низькочастотної модуляції (2015)
Притула Н. - Математичні задачі аналізу режимів газотранспортних систем (2015)
Nazarkevych М. - Development method of protecting images with amplitude-modulated screening using ateb-functions (2015)
Штимак А. - Технологія визначення рівня компетентності випускника ВНЗ з використанням алгоритмів нечіткого логічного виведення (2015)
Різник В. - Оптимальний код систем керування в багатовимірних полях координат (2015)
Kotsovsky V. - Learning of complex neurons (2015)
Юрчик Г. - Метод періодичного автокалібрування витратомірів змінного перепаду тиску (2015)
Чекурін В. - Обернена задача ідентифікації приповерхневих порожнин у твердих тілах із використанням ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2015)
Гнатушенко В. - Модель оптимізації продуктивності бездротової сенсорної мережі за оптимальністю вибору діапазону передавання й розкладу режимів активності/очікування сенсорів (2015)
Voronenko M. - Modeling of dissolution, ion exchange and adsorption in soils (2015)
Хомицька І. - Метод статистичного аналізу текстів драматургії Б. Шоу і розмовного стилю, Теслюк В. (2015)
Вавіленкова А. - Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей (2015)
Соколовський Я. - Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку, Москвітіна М. (2015)
Джала Р. - Моделювання адсорбційних зв’язків та їх впливу на інформативні параметри межі метал-електроліт, Юзевич В., Мельник М. (2015)
Ковальчук А. - Бінарні лінійно-квадратичні перетворення з елементами алгоритму RSA і додатковим зашумленням у захисті зображень, Ступень М. (2015)
Pokhodylo E. - Measurement of electrophysical parameters of alcoholic solutions, Yuzva V. (2015)
Алєксєєва К. - Особливості процесу управління Web-ресурсом комерційного контенту на основі нечіткої логіки, Берко А., Висоцька В. (2015)
Драґан Я. - Принципи і засоби обґрунтування методів статистичного опрацювання реалізацій періодично корельованого випадкового процесу, Дозорський В., Дедів І., Дедів Л. (2015)
Борецька І. - Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границь фазових переходів, Соколовський Я. (2015)
Prytula Z. - Mathematical modelling of nonlinear dynamics in activator-inhibitor systems with superdiffusion (2015)
Трофимчук О. - Ймовірнісно-статистичні невизначеності в системах підтримки прийняття рішень, Бідюк П., Кожухівська О., Кожухівський А. (2015)
Ракитянська Г. - Розв’язання систем нечітких логічних рівнянь у задачах оберненого виведення (2015)
Рашкевич Ю. - Зміна роздільної здатності зображення засобом псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції, Ізонін І., Пелешко Д., Малець І. (2015)
Михальова О. - Про зв’язок задач оптимізації багатократного кульового покриття обмежених множин та їх мультиплексного розбиття (2015)
Мриглод О. - Автоматизований алгоритм пошуку термінів у наукових публікаціях (2015)
Kovalchuk A. - Some generalization of Goldbach’s conjecture and Bertand’s postulate (2015)
Басюк Т. - Аналіз та класифікація основних методів розпізнавання образів на площині проекції, Пушко Я. (2015)
Павельчак А. - Параметрична оптимізація системи регулювання напруги генератора постійного струму генетичним алгоритмом, Самотий В., Остапчук В. (2015)
Процько І. - Розпаралелення на рівні підзадач алгоритму ШГП на основі циклічних згорток (2015)
Kozhukhivska O. - Adaptive decision support system for estimating financial risks, Bidyuk P., Kozhukhivskyi А. (2015)
Олеськів О. - Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання з різними структурами, Микитин І. (2015)
Пукач П. - Методи аналізу динамічних режимів коливань одновимірних середовищ із урахуванням нелінійних сил опору (2015)
Osypenko V. - Estimation of methods efficiency of sequence processing determination of electronic documents in internet, Shvorov A. (2015)
Бойко O. - Електротеплова SPICE – модель калориметричного перетворювача, Голяка Р. (2015)
Dzikovska Yu. - Development of in-situ calibration method's algorithm for thermal imager, Hots N. (2015)
Висоцька В. - Особливості рубрикації текстового комерційного контенту (2015)
Драґан Я. - Енергетично-сигнальна концепція визначення стану технологічного стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкта, Никитюк В., Паляниця Ю. (2015)
Гожий В. - Нечіткий когнітивний аналіз ризиків при тестуванні програмного забезпечення (2015)
Різник О. - Схеми відновлення розподілених обчислень на основі ідеальних кільцевих відношень, Повшук О., В’юшкова К. (2015)
Яворський Н. - Метод побудови випадкових перехідних шарів та його застосування у мультимасштабному моделюванні структур гетерогенних середовищ за допомогою технології OpenCL, Фармага І., Марікуца У. (2015)
Troyan О. - Method of forming latent image to protect documents based on the effect moire (2015)
Химко О. - Алгоритмічний метод діагностики витоків газу на ділянках магістральних газопроводів, Гринів О., Притула Н., Притула М. (2015)
Pavliuk O. - Investigation of existing image denoising algorithms, Kutelmakh R. (2015)
Кравець П. - Адаптивний ігровий метод синхронізації сигналів розподілених систем (2015)
Десятов Т. - Організація та реалізація процесу навчання в рамках модульних програм, що базуються на компетентності: зарубіжний досвід (2012)
Ващук Ф. - Психологічна служба у вищих навчальних закладах США і України (порівняльний аналіз), Козубовська І. (2012)
Руснак І. - Особливості децентрадізованої системи управління шкільною освітою Канади (2012)
Bogaj A. - Contemporary educational challenges and educational policy (2012)
Wiatrowski Z. - Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekscie europejskich i krajowych ram kwalifikacjii (2012)
Павлов Ю. - Досвід релігійних організацій країн Євросоюзу на прикладі Польщі у профілактиці СНІД, наркоманії та алкоголізму (2012)
Біда А. - Динаміка розвитку освіти обдарованих у центрі наукових досліджень США (2012)
Садикова О. - Основні етапи розвитку інтеркультурного виховання у сучасній системі освіти Німеччини (2012)
Яковенко О. - Досвід США в удосконаленні вітчизняної економічної освіти (2012)
Бідюк Н. - Педагогічні засади організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді в системі позашкільної освіти Польщі (2012)
Мукан Н. - Особливості білінгвального навчання в канадських загальноосвітніх школах, Шийка Ю. (2012)
Кучай Т. - Традиції становлення шкільної освіти Канади (2012)
Ревінкель О. - Суспільно-політичні передумовм введення релігійного компонента в середніх закладах загальної освіти Східної Німеччини у 1989-1991 рр. (2012)
Bogaj M. - Social image of the contemporary school in Poland (2012)
Біда О. - Роль викладачів ВНЗ Росії у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя (2012)
Авшенюк Н. - Особливості розвитку транснаціональної вищої освіти в Австралії наприкінці ХХ-початку ХХІстоліть (2012)
Третько В. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки магістрів-міжнародників у Німеччині (2012)
Товканець Г. - Історико-педагогічні передумови формування економічної освіти у вищій школі Словаччини (2012)
Рогульська О. - Інтерактивні технології у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах України (2012)
Бобраков С. - Реформування змісту професійної підготовки вчителів у ВНЗ Німеччини: практико-орієнтований підхід (2012)
Велущак М. - Структура вищої економічної освіти в США (2012)
Левицька Н. - Реформування професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини: проблеми і перспективи (2012)
Михайлюк М. - Зарубыжный опыт профессиональной подготовки инженеров в области наноэлектроники (на примере Великобритании) (2012)
Wisniewska E. - Rola placowek doskonalenia w przygotowaniu nauczycieli do wspolczesnych warunkow pracy w Polsce (2012)
Пазюра Н. - Реалізація принципів освіти дорослих у внутрішньофірмовій підготовці виробничого персоналу (2012)
Поперечна Л. - Державна освітня політика Російської Федерації у сфері професійного розвитку вчителів початкових класів (2012)
Понзель У. - Формування професіоналізму майбутнього педагога (2012)
Кривоніс М. - Стан і умови професійної діяльності та розвитку вчителів США (за матеріалами TALIS) (2012)
Bidyuk N. - Comparative Pedagogical Analysis of Philologists' Professional Training at American and Ukrainian Universities, Ikonnikova M. (2017)
Sikora J. - Social and Occupational Activation of People at Risk of Social Exclusion in Poland against the Background of the EU Cohesion Policy (2017)
Petruk N. - The Influence of Western European Humanistic Pedagogy on Forming Ukrainian School in 16th-17th Centuries (2017)
Riabovol L. - The Essence and Structure of History and Legal Studies Teacher's Competency: Analysis of Ukrainian and Foreign Scholars' Approaches (2017)
Desiatov T. - Methodology of Projecting Pedagogical Education Oriented toward Quality and Trends in Its Development in the EU Countries (2017)
Bloshchynskyi I. - Peculiarities of Professional Training of the US Border Patrol Special Operations Group's Agents (2017)
Papushyna V. - Forming Pedagogical Aesthetic Culture of Students in British Experience (2017)
Stepura Yu. - Foreign Experience in Using Educational Logotherapy in Professional Activities of Primary School Teachers (2017)
Banit O. - The Influence of External and Internal Factors on Forming the System of Managers' Professional Development at Transnational Corporations in Poland (2017)
Androshchuk I. - Methodology in Training Future Technology and Engineering Teachers in the USA, Androshchuk I. (2017)
Darmoroz H. - Professional Training of Computational Linguists at the University of Stuttgart (2017)
Bajpai Sh. - Industrial Engineering Education in India, Akhtar Sh. (2017)
Hnatiuk M. - The Role of Comparative Pedagogy in Evaluating Education Systems of Different Countries (2017)
Komochkova O. - Comparative Analysis of Linguists' Professional Training at British and Ukrainian Universities (2017)
Roskvas I. - Modern Approaches to Training Competitive Locksmiths-Electricians in the EU Countries (2017)
Рябовол Л. - Сутність та структура компетентності вчителя історії та правознавства: аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів (2017)
Андрощук І. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій та інженерії у США, Андрощук І. (2017)
Степура Ю. - Зарубіжний досвід використання педагогічної логотерапії у професійній діяльності педагогів початкової школи (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені відповідно до міжнародних вимог) (2017)
Desiatov T. - Training future teachers from the standpoint of implementation of modular-activity programs: international experience (2014)
Zhizhko O. - Psychological and educational aspects of P. Freire's pedagogy and its implementation in the training of professionals in Latin America (2014)
Holovchenko O. - Issues of media education of the USA and Canada in the information society (2014)
Avshenyuk N. - The phenomenon of "global education space" as an object of scientific-pedagogical research (2014)
Kuchai T. - Legislative basis of pedagogical education in Japan (2014)
Sadovets O. - Formation of foreign communicative competence of adult immigrants in the USA (2014)
Pododimenko I. - The role of professional societies in the professional formation of specialists in computer sciences: experience of Japan (2014)
Hladka H. - Comparative analysis of western and domestic practice of interactive method application in teaching social and political disciplines at the universities (2014)
Rebryna A. - Analysis of national and foreign specialized sport education for senior pupils (2014)
Kalashnyk L. - Professional and labour socialization of orphans in China (2014)
Bordakova O. - Vocational guidance school system in the gymnasium of Poland as an important condition for professional development of a personality (2014)
Десятов Т. - Професійна підготовка майбутніх учителів з позицій реалізації модульно-діяльнісних програм: зарубіжний досвід (2014)
Жижко О. - Психолого-педагогічні аспекти педагогіки П. Фрейре та її реалізація у професійній підготовці фахівців Латинської Америки (2014)
Головченко Г. - Проблеми медіаосвіти США і Канади в умовах інформаційного суспільства (2014)
Авшенюк Н. - Феномен "світового освітнього простору" як об’єкт науково-педагогічного дослідження (2014)
Садовець О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності дорослих іммігрантів у США (2014)
Пододіменко І. - Роль фахових об’єднань у професійному становленні фахівців з комп’ютерних наук: досвід Японії (2014)
Гладка Г. - Порівняльний аналіз західної та вітчизняної практики застосування інтерактивних методів у викладанні суспільно-політичних дисциплін у ВНЗ (2014)
Ребрина А. - Аналіз вітчизняного та закордонного профільного навчання старшокласників спортивного спрямування (2014)
Калашник Л. - Професійно-трудова соціалізація дітей-сиріт у КНР (2014)
Бордакова О. - Внутрішньошкільна профорієнтаційна система в гімназіях Польщі як важлива передумова професійного становлення особистості (2014)
Правила оформлення і подання рукописів (2014)
Pazyura N. - Important questions of comparative studies in Asian countries (2015)
Kovalchuk V. - Civiс consciousness development of youth in the context of educational reforms: the US experience (2015)
Mukan N. - The analysis of adult immigrants’ learning system in Canada, Barabash O., Busko M. (2015)
Mukan N. - Leadership in r&d activity in English and Welsh universities, Havrylyuk M., Prots M. (2015)
Zhukovskyi V. - Stages of gender education in Canadian secondary schools, Kostiuk O. (2015)
Zhukovskyi V. - The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges, Simak K. (2015)
Kozubovska I. - Training of teacher–researcher as a prior consideration of professional training of pedagogues in Great Britain, Popovych I. (2015)
Dernova M. - Experiential learning theory as one of the foundations in effective adult learning practice worldwide (2015)
Slyusarenko O. - The visions of world-class universities (2015)
Kravets R. - Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the USA (2015)
Chorna O. - The development of a monitoring system of higher education quality in Ukraine and Germany: comparative component (2015)
Istomina K. - International relations as a field of study in the Canadian system of higher education (2015)
Zukowski W. - Professional training of specialists in international marketing in Poland (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського