Білокінь Р. М. - Окремі аспекти правового регулювання накладення грошового стягнення в кримінальному процесі (2017)
Бойко О. П. - Повноваження слідчих та підрозділів карного розшуку під час здійснення взаємодії між ними до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань: окремі аспекти (2017)
Кіпер О. О. - Щодо вдосконалення механізму взаємодії слідчого з керівником органу досудового розслідування (2017)
Моргун С. О. - Суд присяжних в Україні: деякі проблеми діяльності (2017)
Сердюк В. П. - Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми (2017)
Сольонова О. О. - Особливості підготовки до проведення допиту потерпілого (2017)
Харковець Ю. М. - Еволюція інституту судових рішень у кримінальному процесі України (2017)
Дьордяк О. В. - Загальна характеристика видів надання туристичних послуг та їх міжнародно-правове регулювання (2017)
Кравчук М. Ю. - Міжнародно-правові стандарти у сфері усиновлення як орієнтир для вдосконалення вітчизняного законодавства (2017)
Кучерук М. М. - Роль індивідуума в міжнародній системі протидії тероризму (2017)
Юсупов В. А. - Проблеми реалізації міжнародного та національного захисту матеріалів інтелектуальної власності та шляхи їхнього розвитку (2017)
Титул, зміст (2016)
Привітання з ювілеєм (2016)
Зайківський О. Б. - Охорона інтелектуальної власності як фактор забезпечення якості при розробці озброєння та військової техніки, Оністрат О. А. (2016)
Хоменко В. Л. - Шахові партії як об’єкт авторського права, Москаленко С. А., Кірін Р. С., Хоменко А. О. (2016)
Мацкевич О. О. - Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право (2016)
Коваленко Т. В. - Торговельна марка та авторське право (2016)
Штефан О. О. - Окремі аспекти прояву плагіату (2016)
Штефан А. С. - Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору (2016)
Прохоров-Лукін Г. В. - Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС (продовження статті) (2016)
Лузан А. В. - Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просто (2016)
Ревуцький С. Ф. - Розвиток процесів глобалізації в світовій економіці в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Титул, зміст (2016)
Зайківський О. Б. - Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері, Оністрат О. А. (2016)
Якубівський І. Є. - Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності (2016)
Штефан О. О. - Захист права інтелектуальної власності в умовах використання 3D-технологій (2016)
Троцька В. М. - Вільне використання творів з метою забезпечення функціонування державного механізму (2016)
Санченко О. І. - Поняття театральної постановки за законодавством України (2016)
Штефан А. С. - Формат телепередачі: сутність, зміст, правова охорона (2016)
Олефір А. О. - Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості (2016)
Чернюк В. І. - Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності (2016)
Андрощук Г. О. - Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування (2016)
Данилюк А. І. - Поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Яковлєв А. І. - Конституційний процес в контексті європейської інтеграції України: правовий аспект (2016)
Волинець І. П. - Етико-правові аспекти застосування плацебо (2016)
Титул, зміст (2016)
Солощук М. Н. - Доля дисципліни "інтелектуальна власність" у часи змін, Шуба І. В. (2016)
Капіца Ю. М. - Єдиний європейський патент і нові можливості патентування в Європейському Союзі (2016)
Олефір А. О. - Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості (2016)
Работягова Л. І. - Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання (2016)
Зінич Л. В. - Деякі аспекти участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності (2016)
Вахонєва Т. М. - Поняття та види договорів про створення й передачу об’єктів авторського права (2016)
Штефан А. С. - Допустимість доказів у цивільному судочинстві (2016)
Прохоров-Лукін Г. В. - Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС (2016)
Гумега О. В. - Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права (2016)
Петренко А. В. - Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення (2016)
Іващенко В. А. - Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960 – 1980-х рр. XX століття (2016)
Стефанчук М. О. - До питання історико-правового розвитку категорії "фізична особа" (2016)
Агафонова Н. В. - Питання розвитку конституційної реформи в сучасній Україні (2016)
Баїк О. І. - До питання термінологічного визначення "роялті" в законодавстві України (2016)
До відома авторів (2016)
Денисенко М. М. - Діагностичні критерії неврастенії з підвищеним ризиком аддиктивної поведінки (2017)
Вернигородський В. С. - Динаміка інвалідності хворих на гіпотиреоз у Тернопільській області за період 2013–2015 рр., Фетісова Н. М., Вернигородська М. В., Валентьєва Р. В., Мальченко О. В. (2017)
Голяченко А. О. - Деякі думки з приводу медичної реформи, Смірнова В. Л., Левченко О. В. (2017)
Колоденко О. В. - До питання організації програми реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда в Одеській області (2017)
Беляєва Н. М. - Сучасні аспекти медико-соціаль­ної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Банадига І. Ф., Майка А. С., Порохняк Л. Л., Ремез О. І., Даниленко Ю. А., Веремій Л. Г., Павліченко Г. В. (2017)
Сторожук Л. О. - Оцінка ефективності реабілітаційних заходів учасникам антитерористичної операції, які отримали черепно-мозкову травму, Довгалюк Т. В., Гриневич Ю. Ф., Веремій Л. Г. (2017)
Франчук В. В. - Місце, роль і значення лікарської професії в умовах сучасного українського суспільства (2017)
Сірант Г. О. - Стратегія проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом (2017)
Дорош Н. В. - Мобільні технології для моніторингу показників стану здоров’я, Ільканич К. І., Дорош О. І., Бойко І. Р. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ-інфекцією, Шевельова О. В., Волікова О. О., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А. (2017)
Романів М. П. - Синоптична характеристика факторів ризику виникнення раку тіла матки та раку яєчників, Михальчук В. М. (2017)
Андріюк Л. В. - Аналіз кореляційних залежностей діагностичних показників у хворих із геморагічним інсультом у пізній реабілітаційний період, Магулка І. В. (2017)
Кравченко В. В. - Характеристика діяльності амбулаторних закладів міста Києва за умов реформування системи охорони здоров’я (2017)
Мамедалієв Н. А. - Результати анкетного опитування населення міста Одеси з питань захворюваності на ГРВІ, Дівоча В. П. (2017)
Бакалюк Т. Г. - Шляхи реалізації реабілітаційних програм для пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом, Сірант Г. О., Жеворонко Н. Б., Снігур О. В., Мартинюк В. М., Фарина М. В., Вахновська Є. Є., Завіднюк Ю. В. (2017)
Дуве Х. В. - Роль функціональних наслідків для реабілітації пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив (2017)
Зайцев Д. В. - Об’ємний пневмопресинг у профілактиці віддалених наслідків посттравматичного стресового розладу (2017)
Лабінський П. А. - Реабілітація дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів в амбулаторних умовах, Няньковський С. Л. (2017)
Колісник П. Ф. - Моніторинг складу маси тіла як спосіб оцінки ефективності програм кардіореабілітації, Долинна О. В., Колісник С. П. (2017)
Колісник П. Ф. - Лікувальна фізична культура як засіб медичної реабілітації, Колісник С. П., Кравець Р. А., Лісков Я. П., Ціхомський А. М. (2017)
Мацко Н. В. - Ефективність лікування невропатії лицевого нерва методами рефлексотерапії і фізіотерапії, Андріюк Л. В. (2017)
Мисула І. Р. - Реабілітаційні технології у хворих на первинний гонартроз в похилому віці, Мартинюк В. І., Бакалюк Т. Г., Сірант Г. О., Вахновський В. В., Лоза О. Ю., Зятковська О. Я., Завіднюк Ю. В. (2017)
Попович Д. В. - Організація реабілітації хворих із остеохондрозом хребта, Коваль В. Б., Салайда І. М., Вайда О. В., Руцька А. В. (2017)
Попович Д. В. - Oцінка фізичної активності молоді м. Тернополя, Сопель О. М., Сопель О. В., Цибульська Л. С. (2017)
Роздільська О. М. - Фізичні фактори у відновному лікуванні пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи на різних етапах медичної реабілітації, Зінченко О. К. (2017)
Сокрут О. П. - Форми коморбідності при ревматоїдному артриті та їх корекція різними режимами магнітного поля, Синяченко О. В., Сокрут В. М., Алексєєва Л. А. (2017)
Худецький І. Ю. - Апарат оцінки кукси для протезування кінцівок, Антонова-Рафі Ю. В., Худецька Н. М., Пущина І. В. (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка динаміки психосоматичного стану у дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням питного водолікування нативною мінеральною водою "Марія", Польщакова Т. В. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування комплексної оцінки функціонального стану організму на основі аналізу артеріальної осцилограми в діяльності сімейного лікаря, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Лесів В. В. (2017)
Верцімага І. В. - Превентивна реабілітація осіб із міжхребцевою грижею грудного відділу хребта, Лисюк Я. Ю. (2017)
Габор М. Л. - Особливості метаболічних розладів та їх корекція під впливом гало­аерозольтерапії у дітей, які часто хворіють, та дітей з рецидивними бронхітами в позагострий період, Решетар Д. В., Попова В. І. (2017)
Гайсак М. О. - Дослідження динаміки глікемічного профілю хворих на цукровий діабет 2 типу під впливом реабілітаційного лікування в умовах санаторію "Поляна", Пілка О. Д., Куля Г. М., Дяків О. Б., Бочко І. М. (2017)
Гдиря О. В. - Реалізація програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного центру "Джерело", Міщук Т. М. (2017)
Дичка Л. В. - Кількісна оцінка кислотонейтралізуючих та олужнюючих ефектів природних мінеральних вод, Голубка О. П. (2017)
Корильчук Н. І. - Реабілітація хворих із метаболічним синдромом (2017)
Кудик В. Г. - Значення немедикаментозних факторів у системі відновлювального лікування пацієнтів, які зазнали впливу психотравмуючих подій, Александрович Т. А., Копинець І. І., Малиновська В. Г., Попадинець Н. А. (2017)
Лемко І. С. - Особливості та перспективи санаторного етапу медичної реабілітації (2017)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на цитокіновий профіль дітей з рецидивним бронхітом, Лукащук С. В., Кополовець Т. І. (2017)
Ломейко С. М. - Залучення наукового потенціалу кафедр – запорука економічної стабільності, Федяєва С. І., Яцюк В. М. (2017)
Новакова Л. В. - Теоретичні основи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх реабілітологів в Україні, Назарук В. Л. (2017)
Решетар Д. В. - Відновлення синтезу стабільних метаболітів оксиду азоту в хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в процесі галоаерозольтерапії, Габор М. Л. (2017)
Семенова С. В. - Застосування гомеопатичного лікування у хворих на хронічний холецистит (2017)
Чайковська Т. В. - Ефективність застосування природної мінеральної води у пацієнтів із коморбідною патологією та високим ризиком цукрового діабету, Ляхова О. Б., Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Гіттер Л. М. (2017)
Титул, зміст (2016)
Зайківський О. Б. - Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві, Оністрат О. А. (2016)
Вахонєва Т. М. - Елементи та порядок укладення авторського договору (2016)
Троцька В. М. - Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) (2016)
Коваль І. Ф. - Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності (2016)
Кашинцева О. Ю. - Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я: основні напрями (2016)
Капіца Ю. М. - Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні (2016)
Дмитренко В. В. - Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України (2016)
Штефан А. С. - Пародія на музичний твір з текстом в порядку вільного використання творів (2016)
Калаур І. Р. - Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Кашинцева О. Ю. - Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС (2016)
Armaza-Armaza E. J. - General review of the new object of patent law which correlates to the new biological weapon and relating to pharmacogenomics, Pysieva V. (2016)
Прохоров-Лукін Г. В. - Судова експертиза: поняття та види об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Улітіна О. В. - Косплей і авторське право, Якуша Є. С. (2016)
Федорова Н. В. - Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат в США (2016)
Сенчук В. В. - До питання про охорону офіційних назв держав від недобросовісного використання (2016)
Сесицький Є. А. - Діяльність ВОІВ на сучасному етапі. Підтримка розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях і типове положення ВОІВ (2016)
Кадєтова О. В. - Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні (2016)
Постригань Т. Л. - Історія правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні на базі вищих навчальних закладів (2016)
Андреєв Д. В. - Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики (2016)
Семчик В. О. - Значення інтелектуальної власності у формуванні майна Укрзалізниці: цивільно-правові аспекти (2016)
Гумега О. В. - Вплив принципів цивільного права на правову охорону та захист прав інтелектуальної власності (2016)
Радзивілюк В. В. - Належність мирової угоди до процедур банкрутства (2016)
Кушнір І. М. - Щодо деяких особливостей оподаткування нематеріальних активів забудовників в Україні (2016)
Тематичний показчик статей за 2016 рік (2016)
Дубініна О. - Екранне втілення літературного хронотопу (2016)
Брайко О. - Нарис Г.Успенського "Випрямила" і новела В.Винниченка "Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби (2016)
Василенко В. - Місто як травма, або три обличчя Києва: роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної (2016)
Сіробаба М. - Лірика М.Хвильового: злам автохтонної свідомості (2016)
Девдера К. - Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О.Лишеги як втілення архетипу самості (2016)
Кіраль С. - Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект (2016)
Трофимук М. - "Київська" тема у латиномовних творах XVI-XVIII ст.: (боротьба міфологем) (2016)
Стріха М. - Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті, Сабріє Т. (2016)
Палинський В. - Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" (2016)
Василишин О. - Письменник допомагає не втекти від себе, Фарина І. (2016)
Ковбасенко Ю. - "Пісня єднання..." спроба прогнозу (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Хархун В. - Антологія у проекті української літератури (2016)
Белімова Т. - Динаміка розвитку сучасної української літератури (2016)
Американські літературні студії в Україні. - Вип. 9 (2016)
Гаврилюк Н. - Сьомий міжнародний міждисциплінарний теоретичний симпозіум, Бербенець Л., Гундорова Т. (2016)
Сабат Г. - Літературно-мистецька Академія "Країна Франкіана" (2016)
Лапій М. - II Франкознавчий пленер (2016)
В. Ш. - Інтелектуальне свято в українському Подунав`ї (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Яременко В. - "... Подай любов, сердечний рай!" (Поняття гармонії у творчій спадщині Тараса Шевченка: сутність множинності) (2016)
Чик Д. - Мотив соціальної помсти у прозі Т. Шевченка та Е. Ґаскелл (2016)
Чамата Н. - Про сумнівні гіпотези в шевченкознавстві, Смілянська В. (2016)
Яремчук І. - Пам'яті Лесі Українки: меморіальна критика Миколи Голубця (2016)
Голубець М. - Леся Українка (В 15-ті роковини смерти: 1913 - 1928) (2016)
Карабович Т. - Мотиви вигнання в поетичній творчості Віри Вовк (2016)
Білецький Л. І. Історія української літератури. –Т. 1. – Народна поезія / Л.І. Білецький. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 380 с. (2016)
Білецький Л. І. Історія української літератури. Т. 2 / Л.І. Білецький: Вибрані статті і дослідження / упорядкув., передм. С.І. Хороба. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 384 с. (2016)
Пуніна О. - Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса (2016)
Нестеренко П. - Художні особливості книжкових обкладинок 1950 - 1960-х років (на прикладі колекції В. Перевальського) (2016)
Яструбецька Г. - Міф Сізіфа, або епістемологічна відвертість (романи "Книга забуття" й "Та сама курява дороги" В. Слапчука) (2016)
Голобородько Я. - Нобелівські лауреати & романні ейдоси Світлани Пиркало (2016)
Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / Упоряд. З. Лановик. – Тернопіль, 2016, 566 с. (2016)
Федорук О. - Які видання "Чорної ради" ми маємо? (Проблема відтворення тексту) (2016)
Мегела І.П. Література європейського середньовіччя. Курс лекцій / навчальний посібник. – К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2016. – 416 с. (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Шацька А. - Про перебування делегації українських культурних діячів у Санкт-Петербурзі (з листа Олени Пчілки) (2016)
Теплий І. - Романські літератури в рецепції Івана Франка (Я. Кравець "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка) (2016)
Боронь О. - Знову про важливість кожної літери у спадщині Шевченка (2016)
Сліпушко О. - Шевченківський березень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Приліпко І. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Сулима М. - Драматична доля академічного літературознавства (2016)
Бурлака Г. - Відділ рукописних фондів і текстології (2016)
Смілянська В. - Відділ шевченкознавства, Боронь О. (2016)
Сулима В. - Відділ давньої української літератури (2016)
Бондар М. - Відділ класичної української літератури (2016)
Головань Т. - Відділ української літератури ХХ століття та сучасного літературного процесу, Поліщук О. (2016)
Гундорова Т. - Відділ теорії літератури (2016)
Кучерявенко С. - Відділ світової літератури, Романова О. (2016)
Сиваченко Г. - Відділ компаративістики, Брайко О. (2016)
Штолько М. - Науково-інформаційний відділ (2016)
Нога Г. - Спеціалізована рада Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (2016)
Дзюба І. - Наш великий друг Мікулаш Неврлі (2016)
Мушинка М. - Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого (2016)
Жулинський М. - Бути творцем у культурі (Іванові Дзюбі - 85) (2016)
Дзюба І. - З передісторії шевченківської енциклопедії. Листи (2016)
Бурлака Г. - Fiction чи non-fiction? Історичні сюжети у літературній спадщині М. Грушевського (2016)
Ткаченко А. - "Несерйозний чоловік" (Про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) (2016)
Карпінчук Г. - Шевченкіана Сергія Гальченка (2016)
Смілянська В. - Воєнна проза Леоніда Смілянського: гримаси рецепції (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Селіверстова С. - Монографії співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2011-2016 рр.) (2016)
Стальна Т. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2015 р., Кикоть Н. (2016)
Шпиталь А. - Прощай, мольфаре Слова! (2016)
Дунай П. - Виставка О. Бургардта й П. Филиповича (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Костенко Н. - Про досвід міжнародного проекту "Слов'янська порівняльна метрика (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в ж. "Слово і Час", 2009, №1)" (2016)
Пахаренко Василь. Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета: Монографія. – Черкаси:Брама-Україна, 2013. – 840 с. (2016)
Гребенюк Т. - Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій (2016)
Горболіс Л. - Яке воно - "Літо-АТО"? (2016)
Борисюк І. - Міфологічні мотиви й образи у збірці "Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук (2016)
Буґґардт О. Нові обрії в царині дослідження поетичного стилю (Принципи Е. Ельстера): репринтне вид. з перекладом укр. мовою /Освальд Буґґардт; вступне слово В.М. Перетца; пер. Т. Вірченко; наук. ред. Р. Козлов. – Кривий Ріг: Вид.: Р.А. Козлов, 2014. – 148 с. (2016)
Приліпко І. - Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі (2016)
Меркулов М. - Античні образи у творах українських письменників барокової доби (На матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) (2016)
Ковалець Л. - В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської... До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині (2016)
Калинчук А. - Василь Білозерський і Кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) (2016)
Жулинський М. - Український пастир культури й науки (2016)
Рачук М. - Рефрен по спіралі (2016)
Ткачук М. П. Художній світ творів Івана Франка. Навч. посіб. / Микола Ткачук. – Тернопіль: Астон, 2016. – 132 с. (2016)
Гаврилюк Н. - Поетичне суцвіття Слобожанщини (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Сулима М. - Місто письменниць (Улюра Г. Пострадянська жіноча проза як соціокультурний та естетичний проект (на матеріалі російської літератури). - К.: Ніка-Центр, 2015) (2016)
Жилін М. - Літературне інобуття думи (Цікавий С. А. Жанр думи в українській літературі: становлення, етапи розвитку, художня специфіка. Монографія. - Вінниця: ТОВ "Нілан-Лтд", 2015. - 240с.) (2016)
Жлуктенко Н. - Літературний скептицизм: докса і / або ностальгія (Мірошниченко Л. Я. Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиції, поетика / Наук. редактор - Т. В. Михед. - Київ: Генеза, 2015. - 384 с.) (2016)
Астаф’єв О. - Лірична проза: автономія синтезу (Ганна Табакова. Архітектоніка і композиція ліричної прози. Монографія. - Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2016. - 192 с.) (2016)
Рева-Лєвшакова Л. - Неореалізм як теоретична проблема (Сніжана Жигун. Лабіринти і горизонти українського неореалізму. - К.: "Бізнесполінраф", 2015. - 400 с.) (2016)
Заверталюк Н. - Конференція, присвячена Валер'яну Підмогильному, Олійник Н. (2016)
Леся Українка. Лісова пісня: драма-феєрія в 3-х діях / упоряд. польською мовою С. Романова, Т. Данилюк-Терещук / пер.з укр. Є. Літвінюка / ілюстр. З. Сойко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т Лесі Українки, 2016. – 284 с. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Камінський В. Ф. - Науково-методичне забезпечення охорони земель сільськосподарського призначення як передумова сталого розвитку агропромислового комплексу України, Шевченко І. П., Коломієць Л. П. (2018)
Петриченко В. Ф. - Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних викликів, Корнійчук О. В. (2018)
Трускавецький Р. С. - Вплив глейових процесів на фосфатний стан ґрунтів, Зубковська В. В., Паламарь Н. Ю. (2018)
Гаврилюк М. М. - Вплив екологічних чинників на врожайність нових сортів пшениці озимої в умовах Південного Лісостепу, Каленич П. Є. (2018)
Тараріко Ю. О. - Обґрунтування розвитку льонарства на меліорованих землях Полісся, Мельничук А. О. (2018)
Чучвага В. І. - Патогенність популяції гриба Fusarium oxysporum (f. lini) на різних за стійкістю сортах льону-довгунцю в умовах північно-східної частини України, Йотка О. Ю., Кривошеєва Л. М., Верещагін І .В. (2018)
Седіло Г. М. - Уміст жирних кислот в еритроцитах крові корів до і після отелення та їх корекція, Дяченко О. Б. (2018)
Односум Г. В. - Вплив біологічно активних речовин рослинного походження порівняно з антибіотиками на бджіл за нозематозу, Сорока Н. М., Єфіменко Т. М. (2018)
Бардаков В. А. - Вивчення і використання генетичного потенціалу люпину кормового для створення ефективного вихідного селекційного матеріалу та високопродуктивних сортів (2018)
Перепелиця Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення вирощування біоенергетичних культур (2018)
Аристархова Е. О. - Біотестування хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Сeriodaphnia affinis Lilljeborg та Аllium сера L. (2018)
Чехова І. В. - Аналіз цінових тенденцій на ринку олійних культур (2018)
Кісіль М. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України в стратегічній перспективі (2018)
Артем’єва К. С. - Наукові підходи до отримання рідких органо-мінеральних добрив (2018)
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН — платформа генерації та реалізації нових ідей для агропромислового виробництва (2018)
Черкез Є. А. - Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами, Медінець В. І., Газетов Є. І., Медінець С. В., Погребна О. О., Світличний С. В. (2017)
Ковальова Н. В. - Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр., Медінець В. І., Медінець С. В., Конарева О. П., Солтіс I. Є. (2017)
Lisnyak A. A. - Agro-ecological effect of the use of slowly solvable capsular mineral fertilizers in forestry and agricultural sector, Vilcek J., Torma S. (2017)
Тітенко Г. В. - Просторові особливості управління ТПВ в системі "місто-приміська зона", Широкоступ С. М. (2017)
Анісімов С. В. - Дослідження рекреаційного попиту і споживчих переваг рекреантів на заміських територіях (2017)
Багмет О. Б. - Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій (2017)
Клєщ А. А. - Історія формування міського ландшафту Харкова: досвід та методичні особливості дослідження (2017)
Polivyanchuk A. P. - The concept of creating universal systems for the environmental certification of transport diesels based on mini- and microtunnels (2017)
Полив’янчук А. П. - Впровадження компенсаційного методу контролю проби в універсальних системах екологічного діагностування дизелів - мікротунелях, Каслін О. І., Смирний М. Ф., Строков О. П., Скурідіна О. О. (2017)
Баскакова Л. В. - Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище, Кравченко Н. Б., Сафонова О. О. (2017)
Гетманець О. М. - Модель побудови поля радіаційного фону, Іванова К. Ю., Пеліхатий М. М. (2017)
Буц Ю. В. - Просторово-часовий аналіз надзвичайних подій при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом, Крайнюк О. В., Барбашин В. В. (2017)
Кононенко Є. - Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) (2016)
Щукіна І. - "Голосні струни" Лесі Українки: музика в рядках і між ними (2016)
Скупейко Л. - Леся Українка і Т. Шевченко: колізії сприйняття (2016)
Романов С. - "Бути письменником повсякчас": Леся Українка та Олександр Олесь (2016)
Александрова М. - Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка (2016)
Григорчук Ю. - Художнє осмислення образу пророка і його місії у творчості Віри Вовк і Лесі Українки (2016)
Мазепа М. - Леся Українка в поетичній рецепції Володимира Лучука (2016)
Мегела І. - Ейдоси літературознавчого дискурсу (2016)
Іванишин П. - Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти (2016)
Ушкалов Л. - Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди (2016)
Зимомря М. - Взаємодія творчих особистостей: Дмитро Чижевський та Едуард Вінтер (2016)
Шульгун М. - Ідентичність постмодерної людини: "Фланер" у сучасному травелозі та романі-подорожі (Патрік Модіано "Одного разу вночі", Ольга Токарчук "Бігуни") (2016)
Ткаченко А. - Кінодраматургія Івана Драча (2016)
Красножон К. - "Криниця для спраглих", Суховій А., Муравецька Я., Білоус В., Дияк Я., Кондратьєва С., Могильна Ю., Осипенко А., Ткаченко М., Гуменюк М. (2016)
Аболєшева А. - "Пропала грамота", Астапенко І., Дубина Т., Халіков Р. (2016)
Кіраль С. - Епістолярний жанр крізь призму інтимного дискурсу (2016)
Меленчук О. - Есеїстичне прочитання Кобилянської (2016)
Приліпко І. - Від імпресіонізму до постімпресіонізму: М. Коцюбинський та його літературна "школа" (2016)
Бондар М. - Ґрунтовні студії над українською поезією (2016)
Зміст журналу "слово і час" за 2016 рік (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Лімборський І. - Культурний трансфер філософської естетики Геґеля в українській літературно-критичній думці першої половини ХІХ ст. (2016)
Гальчук О. - Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину (2016)
Александрова Г. - Павло Филипович: "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" (2016)
Поліщук В. - Іван Котляревський у студіях Павла Филиповича (2016)
Анісімова Н. - "Я написав книгу зневіри.": естетична концепція збірки "Папороть" як вираження творчої еволюції Василя Герасим'юка (2016)
Карабович Т. - Публікації Емми Андієвської на тлі Нью-Йоркської групи в еміграційному виданні "Слово" (1962-1996) (2016)
Павлюк І. - Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни (2016)
Левченко-Комісаренко Т. - Життєвий шлях і творчий доробок Антонія Радивиловського (2016)
Миненко Ю. - Штрихи до портрета автора "Ляменту міщан острозьких 1636 року" (2016)
Федута О. - Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ'яненка) (2016)
Іскорко-Гнатенко В. - Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Дроздовський Д. - Хвилями пам'яті Гусейнов Григорій. Повернення в Портленд: роман у щоденникахі листах. – Київ: Ярославів Вал, 2011. – 368 с. (2016)
Гнатюк М. - Не забути подякувати (2016)
Рязанцева Т. - Про документальний фільм Ігоря Козлика "Академік Дмитро Наливайко" (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Ковалець Л. - "Нема світа понад рідне": образ Буковини в художньому осягненні Юрія Федьковича. Пам'яті Миколи Івановича Юрійчука (2016)
Джиджора Є. - Структурні властивості символу у середньовічному літературному творі (2016)
Всесвіт. - 2015. - № 9 - 10 (2016)
Моренець В. - Ефект високої башти (2016)
Зорівчак Р. - Вільям Ричард Морфіл - перший україніст Великобританії (2016)
Овчаренко Н. - Художній спектр канадського постколоніалізму (2016)
Дмитренко М. - Українська фольклористика: акценти сьогодення (2016)
Іваннікова Л. - Міфологізація образу запорожця у фольклорі ХVІІІ - ХІХ ст.: від злочинця до характерника (2016)
Націософська інтенціональність та її естетичні вияви в українській літературі ХІХ – ХХ століть : колективна монографія / За редакцією Петра Іванишина. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 272 с. (2016)
Савенко О. - Трансформація різдвяного сюжету в декламації Памва Беринди (2016)
Матвійчук У. - Перспективи інтерпретації літературних творів крізь призму музики (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : У 10 т. – К.: ВЦ "Академія”, 2013. – Т. 4 : У сподіванняхі трагічних зламах. – 2015. – 576 с. (2016)
Лучук І. - То все наробила війна... (Дзюба-Погребняк О. Перша світова війна влітературах південних слов’ян. – К.: Дух і Літера, 2014. – (Серія "Бібліотека спротиву, бібліотека надії"). – 496 с.) (2016)
Вертій О. - Грані духовного світу Івана Чендея (Кіраль Сидір. "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини ІванаЧендея. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 212 с.) (2016)
Даниліна О. - Текстовий світ української лірики (Деркачова О.С. Світ у тексті еволюція стильових систем в українській ліриці другої половини ХХ ст.: Монографія. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2013. – 300 с.) (2016)
Філатова О. - Масова література в центрі уваги: Міжнародна конференція в Миколаєві (2016)
Белімова Т. - Пам'яті Василя Стуса. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (2016)
Лущій С. - Всеукраїнська наукова конференція "Слов'янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти" (2016)
Термінологічний семінар для дослідників літератури фентезі (2016)
Текстологічні читання, присвячені пам'яті М. Є. Сиваченка (2016)
Іванишин Петро. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності : вибрані твори. – Львів: ЛА "Піраміда", 2015. – 564 с. (2016)
Юрій Лавріненко та Юрій Шерех: Листування 1945 – 1949. – Хроніка 2000: Український культурологічний альманах. – 2013. – Вип. 2 (96). –К., 2015. – (Українські Пропілеї). – 304 с. (2016)
Олена Дмитрівна Гнідан (2016)
Валентина Василівна Єрмак (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Генералюк Л. - Студії над Шевченком: інтердисциплінарні стратегії (2016)
Харчук Р. - Герої і події часів шведчини у поезії Т. Шевченка (2016)
Астаф’єв О. - Ян Янів про міфологему святого дерева у поезії Тараса Шевченка (2016)
Астапенко І. - Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру (2016)
Омельчук О. - Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер'яна Поліщука (2016)
Тарнашинська Л. - Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості (2016)
Всесвіт. - 2015. - № 11 - 12 (2016)
Джиджора Є. - Основні напрями символізації відтворюваного образа у середньовічному літературному творі (2016)
Савенко О. - Великодній парафраз у "Повісті минулих літ" (2016)
Улюра Г. Пострадянська жіноча проза як соціокультурний та естетичний проект (на матеріалі російської літератури). – К.:Ніка-Центр, 2015. – 608 с. (2016)
Бербенець Л. - Існування на межі: реальність і гіперреальність у романі "Аdidas" Зази Бурчуладзе (2016)
Буркут К. - Про деякі стилістичні особливості повісті Б. Бйорнсона "Сюнньове Сульбаккен" (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Баштова Н. - "Він найбільший між усіма нашими..." (Т. Осьмачка про В. Винниченка) (2016)
Осьмачка Т. В. - Винниченко на тлі сучасної української прози (2016)
Мицик Ю. - Незнаний лист Валер'яна Підмогильного, Тарасенко І. (2016)
Дунай П. - Лілія Черен, Марта та інші (2016)
Нарівська В. - Світанки і лабіринти філолога (2016)
Дмитренко М. - Вершинне досягнення Шевченкознавства (Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) та ін. – Т.1. – К., 2012. – 744 с.; т. 2, 2012. – 760 с.; т. 3, 2013. – 888 с.; т. 4, 2013. – 808 с.; т. 5, 2015. – 1040 с.; т. 6, 2015. – 1120 с.) (2016)
Кузьменко В. - Прозописьмо Михайла Слабошпицького у фокусі біографістики (Черниш А. Жанрово-стильові особливості роману-біографіїу творчості Михайла Слабошпицького: монографія. – Суми :ВВП "Мрія", 2015. – 172 с.) (2016)
Степанова А. - Перше дослідження сучасного турецького драматургічного дискурсу (Прушковська І. В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії. – Київ: Український письменник, 2015. – 392 с.) (2016)
Брайко О. - Про історію тексту й тексти в історії (2016)
Лебідь-Гребенюк Є. - Презентація Шевченківської енциклопедії у Національному музеї Тараса Шевченка (2016)
Тетяна Лях. Творчість Марка Черемшини у контексті західноукраїнської новелістики: жанрово-стильові тенденції. – Ужгород: Видавництво "Ґражда", – 2015. – 200 с. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Ільницький М. - "Збентежений" талант: (штрихи до портрета Ярослава Цурковського) (2016)
Поліщук Я. - Павло Тичина в антиноміях літературного канону (2016)
Ільків А. - Інтимний епістолярій українських письменників другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (жанрові аспекти) (2016)
Білоус П. - Міф про "древнерусскую" літературу: термінологія та ідеологія (2016)
Дзюба Т. - Принцип фольклорно-етнографічної достовірності від Андрія Царинного до Пантелеймона Куліша (2016)
Щербак О. - Семантика образу жінки у "Слові о полку Ігоревім" (2016)
Маценка С. - Констеляція "Бетховен-Леверкюн" у романі "Доктор Фаустус" Томаса Манна (2016)
Шульгун М. - Карнавалізація і гра як стратегії оновлення травелогу у творі М. Гіголашвілі "Червоні дрижаки Тінгітани. Записки про Марокко" (2016)
Баран У. - Німецький історичний підлітковий роман (2016)
Піговська І. - "Гамлет" наш і польський (2016)
Ткаченко А. - У горнилі перекладу (із досвіду майстер-класу) (2016)
Стріха М. - Володимир Самійленко-перекладач: спроба деконструкції міфу (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Щукіна І. - Слово Євгена Сверстюка: з музейних звукозаписів (2016)
Дунай П. - Виставка Віри Вовк (2016)
Пелешенко Ю. - Світло і тіні українського середньовіччя (Білоус Петро. Українська середньовічна література: монографія. – Житомир: Видавець Євенок О.О., 2015. – 584 с.) (2016)
Брайко О. - Митці Розстріляного відродження - про час і про себе (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Касіяненко В. Х. - Дослідження електронної структури нанодротів ВТМ-Аu, Ахметов Б. С., Яремчук Ю. Є. (2017)
Шулькевич Т. В. - Математичний апарат інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів, Баклан І. В., Нестеренко О. В., Селін Ю. М. (2017)
Калиновский Я. А. - Исследование алгебраических и функциональных свойств обобщенных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С. (2017)
Ланде Д. В. - Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу, Балагура І. В., Погорілий С. Д., Дубчак Н. А. (2017)
Молдавская А. В. - Методика предобработки данных в задаче секвенциального анализа, Рувинская В. М. (2017)
Анахов П. В. - Збільшення пропускної спроможності ділянки телекомунікаційної мережі за рахунок просторово-енергетичного мультиплексування (2017)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Визначення чутливості ідентифікаційної функції до зміни вхідних характеристик обробки зображень для розпізнавання суб’єктів у системах захисту інформації (2017)
Мезенцев А. В. - Анализ путей повышения быстродействия алгоритмов совмещения изображений в комбинированных корреляционно-экстремальных системах навигации летательных аппарато, Буточнов А. Н., Юзефович В. В. (2017)
Кузьмичов А. І. - Аналіз ризиків у мережевих моделях проектів засобами імітаційної оптимізації (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Реферати (2017)
Петров В. В. - Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних, Крючин А. А., Шанойло С. М., Беляк Є. В., Мельник О. Г. (2017)
Грайворонская А. Н. - Элементы нелинейного анализа информационных потоков, Ландэ Д. В. (2017)
Романюк О. Н. - Анізотропна фільтрація з використанням текстурних карт вагових коефіцієнтів, Дудник О. О. (2017)
Путятин В. Г. - Радиофизическая модель отражающего объема тропосферы, Гуденко С. Ю., Заичко С. И., Корбан Д. В., Князь А. И. (2017)
Minglei Fu - Double layer back propagation neural network based on restricted Boltzmann machines for forecasting daily particulate matter 2.5, Chen Wang, Zichun Le, Dmytro Manko (2017)
Прищепа С. В. - Технологія екстрагування нових подій за визначеною тематикою із соціальної мережі Twitter (2017)
Додонов А. Г. - О системном подходе при разработке и полигонных испытаниях бортовых автоматизированных корабельных комплексов обнаружения и целеуказания, Путятин В. Г. (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Реферати (2017)
Кузнєцов Е. А. - Принципи демократичної меритократії професійної системи менеджменту (2017)
Садченко О. В. - Формування сучасних організаційних форм регіонального економічного розвитку України в умовах євроінтеграції, Прокоф'єва Г. С. (2017)
Якубовський С. О. - Нетрадиційні методи монетарної політики: теоретичні аспекти та практика застосування в ЄС та США, Алексеєвська Г. С. (2017)
Уперенко Н. А. - К проблематике сущности и влияния менталитета на систему социально-экономического развития общества (2017)
Побережець О. В. - Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища (2017)
Масленніков Є. І. - Методи управління ліквідністю торговельного підприємства (2017)
Мазур О. Є. - Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі (2017)
Voloshyna V. - Power motivation and power distance reduction theory (2017)
Нєнно І. М. - Передумови та чинники розвитку морської портової галузі України (2017)
Заєць М. А. - Криза управління банківською системою та її вплив на економічний стан в Україні (2017)
Орлова Н. В. - Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера (2017)
Андрейченко А. В. - Поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні, Горбаченко С. А. (2017)
Рудінська О. В. - Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні, Познякова Д. О. (2017)
Борщ В. І. - Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України, Белякова В. В. (2017)
Столбуненко Н. М. - Інноваційно-інвестиційний розвиток як державна стратегія України, Новокрещенська М. Д. (2017)
Радченко О. П. - Перспективи та проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інтеграції з ЄС, Шавалюк О. І. (2017)
Церковна А. В. - Використання соціально-психологічних методів управління персоналом, Харламова В. В. (2017)
Жмай А. В. - Концепция бережливого производства как инновационная составляющая развития украинских предприятий (2017)
Давидович І. Д. - Вплив банківського кредиту на розвиток національної економіки України (2017)
Інформація для авторів (2017)
Афанасьєва Н. Є. - Вплив психологічного консультування на ознаки девіантної та адиктивної поведінки фахівців екстремального профілю діяльності (2017)
Blozva P. I. - Activation of social cohesion as a factor for the development of youth political culture (2017)
Вавілова А. С. - Oсобливості перфекціонізму у дітей та підлітків з розладами емоційної сфери (2017)
Васютинський В. О. - Iмпліцитний зміст ставлення українців до війни на Донбасі (2017)
Демченко Я. А. - Проблема психокорекції соціальної відчуженості та дезадаптації учасників АТО (2017)
Іванченко О. С. - Особливості переживання провини-риси працівниками ДСНС України (2017)
Йованович М. І. - Психологічна компетентність як детермінанта ефективної професійної діяльності працівників Державної митної служби України (2017)
Карачинський О. А. - Технологія психологічного консультування комбатантів за допомогою діалектичних стратегій психологічного впливу (2017)
Kyrylenko T. S. - Peculiarities of verbal description of personal emotions by representatives of different ethnocultural communities, Bobrovytska A. A. (2017)
Кіраль А. Й. - Принципи побудови цілеспрямованого психологічного впливу на формування здатності підлітків до протистояння криміналізації (2017)
Коваленко А. Б. - Психологічне благополуччя військовослужбовців, що отримали поранення в зоні АТО, Вишнягова Ю. А. (2017)
Козицька І. В. - Pоль самооцінки особистості у виборі копінг-стратегії в стресових ситуаціях (2017)
Максимова Н. Ю. - Псохологічні складові ресоціалізайційного потенціалу сім’ї (2017)
Сиротовський Д. М. - Соціально-психологічні чинники трансформації організаційної культури підприємства (2017)
Соснюк О. П. - Психологічний аналіз типових проблемних ситуацій у системі професійної взаємодії управлінців, Остапенко І. В. (2017)
Траверсе Т. М. - Особливості формування гіпотези розв’язку політичної задачі (загальні положення) (2017)
Горго Ю. П. - Нові алгоритми аналізу серцевого ритму людини, Омельяненко Г. А. (2017)
Агарков А. В. - Застосування структурного опису зображень для вирішення задач інтелектуального аналізу відеопослідовностей (2017)
Березький О. М. - Класифікація гістологічних та цитологічних зображень на основі згорткових нейронних мереж, Піцун О. Й., Боднар А. Р., Долинюк Т. М. (2017)
Грицик В. В. - Основні оцінки якості зображення, які сьогодні використовуються при розв’язуванні проблеми автоматичної обробки образів (2017)
Кузнєцов В. О. - Розробка основних елементів інформаційної технології аналізу мімічних проявів для систем інтерактивного вивчення жестової мови (2017)
Сабельніков П. Ю. - Багаторівневе розшарування контурів об’єктів у бінарних зображеннях (2017)
Степаненко А. А. - Анализ и восстановление слабоконтрастных изображений методом нейросетевого синтеза в сравнении с методом линейного предсказания (2017)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення узагальненої задачі Діріхле теплообміну тіла, яке обертається (2017)
Ковалевський С. В. - Концепція реконфігурованого виробництва на базі мобільних інтелектуальних технологічних машин, Ковалевська О. С. (2017)
Селіванова А. В. - Моделювання підсистеми інтелектуального інструктора для комп’ютерного тренажера по навчанню сольфеджіо, Мітрофанова Н. Ф., Болтач С. В., Ліщенко О. М. (2017)
Табачишин Д. Р. - Експертне оцінювання "розумності міста" із застосуванням нечіткої логіки, Ленько В. С., Кунанець Н. Е., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. (2017)
Шуть В. Н. - Роботизированный метрополитен щелевого типа "Кротовые норы" (2017)
Адоньєв Є. О. - Один із способів геометричної формалізації ситуацій окремого фактору, Верещага В. М. (2017)
Аушева Н. М. - Моделювання поверхонь на основі квазіконформної заміни параметра, Гурін А. Л. (2017)
Аушева Н. М. - Плоскі ізометричні сітки за дискретним рядом точок, Несвідоміна О. В. (2017)
Баришевський С. О. - Представление нечетких цепей Маркова в виде нечеткой переходной матрицы и нечеткого графа состояний (2017)
Вірченко С. Г. - Деякі аспекти комп’ютерного динамічного геометричного моделювання процесів фрезерування (2017)
Воронцов О. В. - Формування одновимірного дискретного геометричного образу суперпозиціями точкових множин на основі двох та одного заданих образів, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2017)
Гнатушенко В. В. - Построение мозаики спутниковых снимков LANDSAT 8 для онлайн визуализации, Серикова Е. Ю. (2017)
Гнатушенко В. В. - Розрахунок властивостей зображення для порівняння супутникових знімків високої просторової роздільної здатності, Шедловська Я. І. (2017)
Єремєєв В. С. - Фазові траєкторії в системі зв’язаних лінійних осциляторів, Кузьминов В. В., Шаров С. В. (2017)
Зданевич В. А. - Алгоритм трасування променів в світловій шахті у вигляді зрізаного прямого колового конуса, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2017)
Зданевич В. А. - Умови проходження променя крізь конічну світлову шахту після його багаторазового відбивання, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2017)
Карась І. В. - Оптимізація моделювання візуальних ефектів засобами плагіну TRAPCODE MIR, Савченко Л. М., Воронцова Д. В. (2017)
Колот О. Л. - Геометричне моделювання складних об’єктів на основі політочкових відображень відрізків прямих, Бадаєв Ю. І. (2017)
Комяк В. М. - Геометричне моделювання умов неперетинання еліпсів, Соболь О. М., Данилин О. М. (2017)
Куценко Л. М. - Геометрична модель установки требушет для запуску безпілотників типу літака, Сухарькова О. І. (2017)
Куценко Л. М. - Комп’ютерна реалізація моделі Пуансо обертання об'єкта з нерухомою точкою, Запольський Л. Л. (2017)
Кушнарьова Г. А. - Дослідження втоми бетону на вапняному піску, Маковкіна Т. С. (2017)
Несвідомін В. М. - MAPLE-модель руху частинки по шорсткій площині, яка здійснює поступальні коливання в просторі, Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Інтерполяційна крива на основі суми однотипних функцій гіперболічного секанса, Грищенко І. Ю., Кремець Т. С. (2017)
Пилипака С. Ф. - Аналітичні умови утворення ізотропних ліній для побудови мінімальних поверхонь, Муквич М. М., Федорина Т. П. (2017)
Подкоритов А. М. - Основи формувань спряжених квазігвинтових поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта, Ісмаілова Н. П., Маковкіна Т.С. (2017)
Семків О. М. - Обчислення параметрів нехаотичних траєкторій коливань вантажу маятника з рухомим підвісом, Руденко С. Ю. (2017)
Спиринцев Д. В. - Особенности определения точек самопересечения в дискретном моделировании, Найдыш А. В., Балюба И. Г., Лебедев В. А. (2017)
Тулученко Г. Я. - Порівняльний аналіз обчислювальніх можливостей процедур оптимізації різних математичних процесорів на задачах розщеплення сумішей ймовірнісних розподілів, Старун Н. В., Маломуж Т. В. (2017)
Холковський Ю. Р. - Побудова геометричних моделей розподілення компонентів локальних забруднень із використанням дискретно-інтерполяційного методу та рівняння Кунса (2017)
Шевченко С. М. - Моделювання плоского фокусатора із фрагментів сім’ї співфокусних парабол (2017)
Вихідні дані (2017)
Головньова-Коппа О. О. - Просодичні особливості початкового етапу ділових переговорів в англійській і українській мовах (2017)
Голубовська І. О. - Універсальні та національно-специфічні константи мовної свідомості в дзеркалі паремій: лінгвокультурологічний підхід (2017)
Гридюшко О. О. - Лінгводискурсивні особливості німецького й українського адвокатського дискурсу (2017)
Кійко С. В. - Міжмовна омонімія з погляду різних лінгвістичних дисциплін (2017)
Лоскутова Н. М. - Синонімічні відносини у кінематографічній терміносистемі у французькій та українській мовах (2017)
Павлик Н. В. - Комплімент на етапі підтримки контакту (на матеріалі англійської й української мов) (2017)
Фокша Ю. А. - Контрастивные особенности эстетического концепта PERFECCIÓN/ДОСКОНАЛІСТЬ/VOLLKOMMENHEIT в испанской, украинской и немецкой лингвокультурах, Коваленко Н. А., Пальцева В. В., Тарасова А. М. (2017)
Шутова М. О. - Акціональна, ментальна і мовна проекція етнокультурних стереотипів англійців і українців (когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція фразеоформул) (2017)
Баклан І. М. - Стандартизація відтворення імпліцитних смислів у перекладі німецько-українських багатосторонніх міжнародних угод (2017)
Bobrovnyk S. M. - Peculiarities of international words translation (2017)
Гончаренко Е. П. - Сторінками MERRIAM-WEBSTER ON-LINE: російські слова-реалії в англійській мові, Кривошея А. В. (2017)
Качан Б. М. - Трансляторні методи відтворення пропріативів у німецькій фаховій мові дерматології, Остапчук О. Р., Бабій О. Р. (2017)
Kravtsova M. O. - Nonce words in the Ukrainian translation of the Shakespearean tragedy "King Lear" by Vasyl Barka (2017)
Кузенко Г. М. - Кінопереклад як особливий вид художнього перекладу (на матеріалі англійської мови) (2017)
Кучер З. І. - Літературні антропоніми як перекладацька проблема (на матеріалі повісті Ф. Дюрренматта "Грек шукає грекиню") (2017)
Ласка І. В. - Монтеск’є про переклад: метафоричні паралелі із живописом Мікеланджело і Рафаеля, Пархоменко О. М. (2017)
Лукіянчук Ю. О. - Багатолітерні військові абревіатури як скорочені форми багатокомпонентних військових термінів та їх переклад (з англійської мови на українську) (2017)
Немировська О. Ф. - Ономастичний простір роману О. Гончара "Твоя зоря" в аспектах перекладу (2017)
Оськина К. А. - Алгоритм автоматической генерации списка лемм и словоформ для предметной области фундаментального и прикладного речеведения (2017)
Плетенецька Ю. М. - Функціонування референтів білого та чорного кольору в індивідуальній картині світу Ч. Діккенса та їх україномовна репрезентація (2017)
Подкур І. В. - Соціолінгвістичний аспект дослідження перекладу англійських наукових текстів (2017)
Присяжнюк І. С. - Описовий переклад неологізмів у межах концептуальних сфер (на матеріалі англійської мови) (2017)
Приходько В. Б. - Інтерпретація та переклад художнього тексту: термінологічний аспект (2017)
Смольницька О. О. - Кольоративна символіка у феєрії Моріса Метерлінка "Синій птах": проблема адекватного перекладу назви (на матеріалі романських і германських мов) (2017)
Ткачівська М. Р. - Іншомовні вкраплення та їх відтворення в німецькомовних перекладах (2017)
Четверікова О. Р. - Лінгвістичні та перекладацькі відмінності термінів і абревіатур воєнної тематики (на матеріалі текстів англомовного сайту "Military Daily News") (2017)
Шепель Ю. О. - Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі Ф. М. Достоєвського "Брати Карамазови" (2017)
Бурлаченко Н. В. - Використання мультимедійних презентацій у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Kovalenko V. P. - Motivating students of non-linguistic specialities learning foreign languages (2017)
Kondrashova A. V. - Consequences of information explosion. The influence of new conditions on the foreign language teaching methods, Boiko I. V. (2017)
Кузьменко Ю. О. - Культурна та міжкультурна комунікація як провідний інструмент у вивченні іноземної мови студентами юридичних спеціальностей (2017)
Labinska B. I. - Ansätze und Prinzipien für das Erlernen der zweiten Fremdsprache (Deutsch nach Englisch) in den allgemeinbildenden Lehranstalten, Cherska Zh. B. (2017)
Maslova A. V. - The importance of teaching small talk to economy students (2017)
Мітіна О. М. - Проблема вивчення іноземної юридичної термінології у вищій школі (на матеріалі англомовних текстів про кіберзлочинність), Швелідзе Л. Д. (2017)
Наріжна Л. М. - Роль викладача в процесі організації самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей (2017)
Орлова Н. В. - Варіативні характеристики процесу викладання й вивчення іноземних мов: специфіка й орієнтація на дорослу аудиторію (2017)
Потапенко Л. В. - Взаємопов’язане навчання продуктивних і рецептивних видів мовленнєвої діяльності в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей (2017)
Суханова Т. Є. - Розвиток шляхів і методів навчання мовної комунікації у викладанні російської мови як іноземної (2017)
Щербина С. М. - Використання навчально-методичних матеріалів англомовного Інтернет-сайту One Stop English на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах, Макухіна Т. В. (2017)
Наші автори (2017)
Барабаш Ю. - "Давидові псалми" Тараса Шевченка як поетичний "текст" (спроба структурно-семантичного підходу) (2016)
Боронь О. - "Художник" Тараса Шевченка і російські повісті 1830 - 1840-х років про образотворче мистецтво (2016)
Данилюк-Терещук Т. - Виставка, присвячена Євгену Сверстюку (2016)
Моренець В. - Ефект високої башти (2016)
Дубініна О. - Екранізація літературного твору як предмет компаративного дослідження (2016)
Брайко О. - Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда (2016)
Стріха М. - Специфіка тендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі): історико-біографічний та компаративний аспекти, Трош С. (2016)
Улюра Г. - Інша-з-Нас: двійництво-сестринство-суперництво в сучасній жіночій прозі (2016)
Голобородько Я. - Світлана Поваляєва. Вулканічна категорія Logos (2016)
Палинський В. - "Розпізнавання голосів" Василем Куйбідою (... і винятково мої візії) (2016)
Мишанич Я. - Мудрий дух Карпатських гір (до 80-річчя Миколи Мушинки) (2016)
Хуана Інес де ла Крус. Поезії / пер. з ісп. Сергія Борщевського. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2015. - 192 с. (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2016)
Кашуба М. - Свідчення епохи: "Учительне Євангеліє" Кирила Транквіліона Ставровецького та його сучасна україномовна версія (Транквіліон Ставровецький К. Учительне Євангеліє. - Львів: Свічадо, 2014. - 679 с.) (2016)
Сенета М. - До джерел національної ідентичності (Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: Монографія. - Дрогобич: Посвіт, 2015. - 208 с.) (2016)
Кіраль С. - Гуцульський світ української літератури першої третини XX ст. у критичній рецепції науковця (Викова Т. В. "Верховино, світку ти наш...": гуцульський текст української літератури першої третини XX століття". - К.: Четверта хвиля, 2015. - 424 с.) (2016)
Констанкевич І. - Наукова конференція "Творчість Є. О. Сверстюка в контексті української та світової літератури" (2016)
Фісак І. - "9-ті Короленківські читання" в Полтаві (2016)
"Мир через культуру" (2016)
Пчілка Олена. Український дитячий театр / Упорядкування, підготовка текстів, передмова, текстологічні коментарі Лариси Мірошниченко. - К.: Веселка, 2015. - 439 с. (2016)
Тіло як вистава: мистецькі проекції: (збірник наукових статей) / (гол. ред. М. Варикаша). - Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. - 192 с. (2016)
Мельничук Б. І. "Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури): лекції зі спецкурсу з додатком вибр. худ. творів про письменницю. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 200 с.; 12 с. іл. (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Абрамов А. В. - Экспрессия белка C-FOS в гипоталамусе крыс при многодневном действии прерывистой гипоксической гипоксии, Шаменко В. А., Колесник Ю. М. (2017)
Абрамова Т. В. - Функциональное состояние β-клеток поджелудочной железы у крыс со спонтанной гипертензией (SHR) при экспериментальном диабете, Колесник Ю. М., Иваненко Т. В. (2017)
Аравицкий Е. О. - Особенности динамики клеточного состава морфофункциональных зон тимуса белых крыс в ответ на пренатальное гормональное воздействие (2017)
Вавріневич О. П. - Гігієнічна оцінка безпечності картоплі при застосуванні фунгіцидів в системі хімічного захисту, Новохацька О. О., Омельчук С. А., Білоус С. В. (2017)
Гаврелюк С. В. - Влияние длительной симпатикотонии на структуру стенки брюшной аорты в эксперименте (2017)
Ганчев К. С. - Індуцибельна синтаза монооксиду азоту - її роль у формуванні постекстракційних ускладнень при експериментальному цукровому діабеті, Абрамов А. В. (2017)
Danukalo M. V. - Features of nitric oxide synthase isoforms expression in rat locus coeruleus neurons in experimental hypertension of various origins, Gancheva O. V., Melnikova O. V., Vorodeeva Yu. I. (2017)
Довбня Ю. М. - Морфометрична характеристика периацинарного та перипротокового мікроциркуляторного русла серозних залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М. (2017)
Заморський І. І. - Морфологічні зміни нирок за умов їх гострого пошкодження на тлі введення церулоплазміну, Унгурян Т. М. (2017)
Знамеровский С. Г. - Исследование эффективности нового способа комплексного лечения экспериментального желчного перитонита, Савицкий И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В., Григорьев П. Е. (2017)
Иоффе А. Ю. - Морфологические изменения слизистой желудка после установки внутрижелудочного баллона, Молнар И. М., Диброва Ю. А., Стеценко А. П., Тарасюк Т. В., Цюра Ю. П., Кривопустов Н. С. (2017)
Кобеняк М. М. - Репаративна регенерація тканин товстого кишечника в ранні терміни при зшиванні їх вікрилом та десмосіном після колотомії, Проніна О. М. (2017)
Коленченко О. О. - Cтан ліпідного обміну щурів за умов введення глутамату натрію, Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Курик О. Г. (2017)
Кондратюк М. В. - Гігієнічне обґрунтування безпечності повітряного середовища при застосуванні комбінованого фунгіциду на основі пропіконазолу, солатенолу та ци-проконазолу на зернових колосових культурах, Благая А. В., Антоненко А. М. (2017)
Конопліцький В. С. - Морфологічні ознаки пілонідальної хвороби у дітей, Ольхомяк О. О., Урван О. Г., Шавлюк Р. В. (2017)
Любченко О. В. - Вплив препаратів антибактеріальної дії на показники мінералізації кісткової тканини альвеолярного відростка на тлі карієсогенного раціону у експериментальних тварин, Северин Л. В. (2017)
Петровський О. М. - Застосування "іонного вітру" для санації медичних приміщень, Соловйова Н. В. (2017)
Скотаренко Т. А. - Морфологічні зміни та характеристика морфометричних показників капсу-ли надниркової залози при корекції експериментального перитоніту введенням кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І., Єрьоміна Н. Ф. (2017)
Тіщенко С. В. - Порівняльний аналіз вмісту мозкового натрійуретичного пептиду та β-ендорфіну в аркуатному ядрі гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії різ-ного генезу, Ганчева О. В., Грекова Т. А. (2017)
Федотова М. І. - Особливості експресії ізоформ синтази оксиду азоту у міокарді лівого шлуночка щурів при артеріальній гіпертензії різного генезу, Ковальов М. М., Жулінський В. О., Каджарян Є. В. (2017)
Филенко Б. М. - Значення проапоптотичних та антиапоптотичних імуногістохімічних маркерів при високодиференційованому плоскоклітинному раку легень, Ройко Н. В., Проскурня С. А., Совгиря С. М., Винник Н. І. (2017)
Хитрик А. И. - Морфофункциональные особенности мочевого пузыря крыс в постнатальном онтогенезе (2017)
Щур М. Б - Електронно-мікроскопічне дослідження сітківки щурів за умов експериментального гіпер- та гіпотиреозу, Смолькова О. В., Струс Х. І., Ященко А. М. (2017)
Юрчишин О. І. - Дослідження впливу синергічних комбінацій еритроміцину і екстрактів лі-карських рослин флори Прикарпаття на динаміку росту культури Staphylococcus Aureus з індуцибельним фенотипом резистентності до макролідів, Куцик Р. В. (2017)
Яременко Л. М. - Експресія актину гладких міоцитів у сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на фоні попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Грабовий О. М. (2017)
Андреєва Я. О. - Варіабельність серцевого ритму у осіб молодого віку з ожирінням аліментарно-конституціонального ґенезу, Мирний Д. П. (2017)
Безкоровайна І. М. - Оптична корекція простого міопічного астигматизму у пацієнтів до пресбіопічного віку з напруженою працею на близькій відстані, Наконечний Д. О. (2017)
Безсмертний Ю. О. - Соціально-гігієнічна характеристика інвалідності внаслідок розсіяного склерозу, Безсмертна Г. В., Сторожук Л. О., Гриневич Ю. Ф. (2017)
Дроник І. С. - Корекція перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Яворський О. Г. (2017)
Ємченко Я. О. - Доцільність застосування метформіну гідрохлориду в комплексному лікуванні хворих на псоріаз з супутнім метаболічним синдромом (2017)
Златкіна В. В. - Аналіз перебігу артеріальної гіпертензії на тлі вісцерального ожиріння в залежності від гендерної ознаки, Болокадзе Є. О., Рябуха В. В. (2017)
Іваницький І. В. - Особливості визначення показників еластичності тканини печінки за допо-могою зсувнохвильової еластографії у пацієнтів молодого віку в залежності від наявності стеатогепатозу та синдрому доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницька Т. А. (2017)
Ибадова Ш. Т. - Эхография в 3d-режиме как современный метод визуализации в диагностике генитального эндометриоза при хроническом тазовом болевом синдроме (2017)
Касинець С. С. - Медико-соціальні аспекти експертизи учасників бойових дій в Полтавській області, Голованова І. А., Паламарчук Д. В., Дорошенко О. О. (2017)
Катеренчук О. І. - Клінічна ефективність використання фітнес-браслетів в амбулаторних умовах пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю (2017)
Кирьян Е. А. - Особенности влияния генетических факторов на развитие кишечной патологии (2017)
Колосович І. В. - Вибір способу перитонізації кукси червоподібного відростка при апендектомії в умовах тифліту, Лебедєва К. О., Колосович А. І. (2017)
Лавриненко А. С. - Особенности диагностических и лечебных лапароскопических вмешательств у больных с закрытой травмой живота (2017)
Мандрика Я. А. - Особливості прооксидантно-антиоксидантного статусу у хворих на цукровий діабет, ускладнений ентеропатією, в динаміці патогенетичного лікування (2017)
Михальчук В. М. - Особливості дитячого травматизму в Кіровоградській області в аспекті загальноукраїнських тенденцій, Бондарь С. О. (2017)
Момот А. Д. - Диагностика и хирургическое лечение дисфункции сфинктера Одди, Чёрная И. А. (2017)
Павловський С. А. - Роль прозапальних цитокінів фнп-α, іл-6 і с-реактивного білка в патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки (2017)
Павловська М. О. - Синтропія соматичної патології перименопаузального періоду (2017)
Плужнікова Т. В. - Аналіз захворюваності на неврологічні хвороби серед населення Полтавської області за період 2007 – 2016 роки, Костріков А. В. (2017)
Радіонова Т. О. - Особливості перебігу захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2017)
Рибалка Я. В. - Результати аутодермопластики в комплексі з PRP-терапією при лікуванні хронічних ран (2017)
Рокутова М. К. - Ожиріння у пацієнтів з коморбідними станами: ставлення до факторів ризику, Тищенко І. В., Бондарева О. О., Дольник М. Ю. (2017)
Саричев Л. П. - Оптимізація консервативного лікування закритої травми нирки, Панасенко С. М. (2017)
Сорокіна О. Г. - Ефективність противірусної терапії у пацієнтів з різними генотипами інтерлейкіну-28 при хронічних формах Епштейна-Барр вірусної інфекції, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Стебловська І. С. - Результати екстракції катаракти за допомогою фемтосекундного лазера, Безкоровайна І. М. (2017)
Сулаєва О. М. - Взаємозв’язок поліморфізму TNF-α-308G/A з розвитком цукрового діабету 2 типу, Гончаров С. В., Свиридов М. В., Юзвенко Т. Ю., Ларін О. С. (2017)
Шимон В. М. - Реабілітація хворих з ускладненою травмою хребта, Котурбач І. І., Шерегій А. А., Шимон М. В., Пушкаш І. І. (2017)
Шумко Г. І. - Шляхи корекції окисної модифікації білків та протиоксидантної системи захисту в осіб, хворих на бронхіальну астму, Трефаненко І. В., Шупер В. О., Шумко М. І, Рева Т. В. (2017)
Щербак О. В. - Роль урсодезоксихолевої кислоти в оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця (2017)
Юшко К. О. - Рівні ангіотензину 1-7 при гіпертонічній хворобі з цукровим діабетом 2 типу (2017)
Антоненко М. Ю. - Генералізований пародонтит, асоційований з цукровим діабетом при недостатній забезпеченості вітаміном d3: оцінка імунологічних показників, Комісаренко Ю. І., Малий Д. Ю., Значкова О. А., Кленовська С. В. (2017)
Саркисян Е. Г. - Влияние твёрдых зубных отложений на поверхностную деминерализацию эмали, Ткаченко И. М. (2017)
Довженко А. В. - Рухомість верхніх фронтальних зубів під час ортодонтичного лікування за гендерною ознакою, Куроєдова В. Д. (2017)
Коваленко В. В. - Особливості використання різних видів пломбувальних матеріалів при лікуванні зубів з карієсом та підвищеною стертістю (2017)
Макєєв В. Ф. - Аналіз причин розвитку деформацій зубних рядів у підлітків та дорослих, Матвійчук О. Я., Чучмай І. Г., Чучмай О. І. (2017)
Шульженко А. Д. - Зміна показників місцевого імунітету ротової порожнини у жінок із бактеріальним вагінозом (2017)
Варданян А. О. - Складові професійної діяльності лікаря, Ефендієва С. М., Мелащенко М. П. (2017)
Винник Н. И. - Необходимость инновационных технологий в высших учебных заведениях (2017)
Назарян Р. С. - Теоретичні засади процесу формування комунікативної компетентності студентів-медиків, Хмиз Т. Г., Кузина В. В. (2017)
Цимбалюк В. І. - Сутність, специфіка, принципи та предмет дослідження медико-правової галузі сучасної біоюриспруденції, Торяник І. І., Ольховський В. О., Данильченко С. І., Бабіченко М. С., Бабіченко Р. І. (2017)
Андрущак М. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика завізних випадків малярії, Баланюк І. В., Бойко Ю. І., Зуб Л. І., Андрущак А. В. (2017)
Браїлко Н. М. - Досвід застосування адгезивної системи "Futurabond NR" у пацієнтів з клиноподібними дефектами зубів (2017)
Сокологорська-Никіна Ю. К. - Анкетування глухих дітей та підлітків для оцінки їх базових стоматологічних знань, Куроєдова В. Д. (2017)
Шевченко М. В. - Клінічний випадок ізольованого ураженням клапана легеневої артерії інфекційним ендокардитом, Яценко О. В., Федунців Л. С., Медведчук Г. Я. (2017)
Трефаненко І. В. - Проблема комплаенсу у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку, Гречко С. І., Шумко Г. І., Шупер В. О., Рева Т. В. (2017)
Нікіфоров А. Г. - Сучасні погляді на структурне забезпечення гемато-нейрального бар’єру спинномозкових вузлів, Старченко І. І., Черняк В. В. (2017)
Окрім І. І. - Онтологія вроджених вад скелету грудної клітки, Хмара Т. В., Смолен Ю. О. (2017)
Орел К. С. - Сравнительная характеристика моделей экспериментального остеоартроза, Савицкий И. В., Якимчук Н. В., Кузьменко И. А., Мястковская И. В. (2017)
Передерій Н. О. - Медико-біологічні основи паразитизму (2017)
Вдовичин І. Я. - Ідея циклічності в політико-правовій думці (Дж. Віко) (2016)
Гентош Р. Є. - Співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивності (2016)
Граб С. О. - Періоди формування політико-правових поглядів В'ячеслава Липинського про державу і право (2016)
Котуха О. С. - Конституційні презумпції у сфері реалізації прав людини (2016)
Коцан-Олинець Ю. Я. - Характеристика тлумачення правових норм у правовій діяльності і регулюванні суспільних відносин (2016)
Санагурська Г. М. - Історична ретроспектива шлюбно-сімейного законодавства України (2016)
Фігель Ю. О. - Класифікація обмежень прав людини (2016)
Голинська М. І. - Становлення принципу верховенства права в Україні з використанням практики ЄС (2016)
Волинець Т. В. - Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності (2016)
Ковальська М. Є. - Особливості трудових та господарських правових відносин (2016)
Рабінович А. В. - Цивільно- і господарсько-правова колізійність (2016)
Олашин М. М. - До питання об'єкта злочину, предбаченого ст. 200 Кримінального кодексу України, Дуплеца Т. Я. (2016)
Скрекля Л. І. - Проблеми кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є жорстокість (2016)
Слупко В. М. - Щодо кримінологічного визначення поняття та ознак економічної злочинності, Кладько Н. Б. (2016)
Сосніна О. В. - Проблеми покарання за порушення недоторканності приватного життя (2016)
Cтецик Б. В. - Кримінально-правова характеристика діяння при здійсненні незаконної лікувальної діяльності (2016)
Федоров М. П. - Формування антикорупційної політики української держави (2016)
Федоров М. П. - Кіберзлочинність як результат глобалізації інформаційних процесів, Баран О. Р. (2016)
Скибіцький Б. А. - Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні (2016)
Щур Б. В. - Проблеми співвідношення кримінально-правової та криміналістичної класифікацій злочинів (2016)
Гладун З. С. - Професійні та службові права й обов'язки медичних працівників за законодавством України (2016)
Медвідь А. Б. - До питання процедурних змін внесених до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на зламі 80-тих-90-тих років ХХ століття (2016)
Музика Я. І. - Правова характеристика Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва (2016)
Мацько М. А. - Досудовий юрисдикційний та альтернативні неюрисдикційні способи вирішення трудових спорів і розбіжностей (2016)
Ратушна Б. П. - Доступність правосуддя у цивільному процесі України: економічний аспект (2016)
Чабан О. М. - Особливості іпотеки нерухомості, право користування якою мають діти (2016)
Сенюта І. - Рецензія на монографію Зіновія Степановича Гладуна "Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання охорони здоров'я населення в Україні" (2016)
Мовчанюк В. - Шевченкова ідея України і "Книги буття українського народу" М. Костомарова (2017)
Лебідь-Гребенюк Є. - Жанр щоденника у творчості П. Куліша і Т. Шевченка (2017)
Шумило Н. - Український модернізм початку XX ст.: питання поетики (2017)
Поліщук Я. - Пристрасть і мудрість Зузанни Ґінчанки (2017)
Бондар М. - Довкола Григорія Квітки-Основ'яненка: твори українських прозаїків 30-х — початку 40-х років XIX ст. (2017)
Меркулов М. - Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди (2017)
Муравецька Я. - Функціонування компонентів візуального в повісті Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка" (2017)
Дроздовський Д. - Поет як трава: життєтексти Ігоря Павлюка (Малий ювілейний нарис) (2017)
Павлюк І. - Духовні орієнтири громадських організацій України із проекцією на сучасний культурно-інформаційний простір (2017)
Ткаченко А. - Кінь прагматики й лань поетики (романи масової культури очима студентів-літераторів) (2017)
Іваннікова Л. - "Баба" на Січі: шлюб та безшлюбність запорожців у фольклорі Степової України (2017)
Мірошниченко Л. - Переклад Лесі Українки: непереборні підозри текстолога (2017)
Шпиталь А. - Новий лауреат Премії імені Олександра Білецького (2017)
Белімова Т. - Сучасна мала проза: комерційний аспект (2017)
Мориквас Н. - Медаль для письменника, або Спрага середовища (спогадальні рефлексії з оказії ювілею Віктора Палинського та одного літературного явища) (2017)
Набитович І. - Художній документалізм неевклідового простору (Олег Рарицький. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників). - Київ: Смолоскип, 2016. - 488 с.) (2017)
Білоус П. - Приватний простір українського бароко (Соболь В. Українське бароко: тексти і контексти. - Варшава: WUW (Видавництво Варшавського університету), 2015. - 382 с.) (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Демін М. - Профессор Игорь Александрович Фомин – ученый градостроитель (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Вадимов В. - Парадигма культурологического развития теории и практики градостроительства в творческом наследии И. А. Фомина (2012)
Кащенко О. - І. О.Фомін - творчий лідер в ахітектурній освіті (2012)
Криворучко Ю. - Розмова з професором, доктором архітектури І. О.Фоміним про докторську дисертацію (Львів, 29.06.1999 р.) (2012)
Кушніренко М. - Слово про вчителя (2012)
Палеха Ю. - Пам’яті Ігоря Олександровича Фоміна (2012)
Посацький Б. - Спогади про Ігоря Олександровича Фоміна (2012)
Проскуряков В. - Мені пощастило в житті (2012)
Русанова І. - Незабутні зустрічі (2012)
Тимохин В. - 85 и 6: К годовщине рождения и смерти И. А. Фомина (2012)
Уренев В. - Вспоминая учителя и друга (2012)
Черкес Б. - "Мужество говорить". Штрихи к портрету Игоря Александровича Фомина (2012)
Палеха Ю. - Участь ДП УДНДІПМ "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя у розробці генеральної схеми організації території республіки Казахстан - важливий досвід виконання містобудівної документації на загальнодержавному рівні (2012)
Демин Н. - Современные агломерации. Миф или реальность (2012)
Панченко Т. - Узгодження концептуальних положень різних стадій проектування споріднених містобудівних об’єктів (2012)
Тімохін В. - Перспективи і горизонти розвитку середовищного підходу (2012)
Підгрушний Г. - Методологічні проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку (2012)
Быстряков И. - Эстетическая парадигма управления урбанизированным пространством (2012)
Куцевич В. - Пропозиції щодо методики проектування громадських будівель і споруд (2012)
Книш В. - Нові вимоги щодо перспектив розвитку житлового фонду, комунальної сфери в плануванні міст за умов економічного зростання в Україні (2012)
Осиченко Г. - Врахування естетичного аспекту забудови при прийнятті містобудівних рішень (2012)
Шебек Н. - Принципи гармонізації давніх поселень України в контексті розвитку сучасного проектування архітектурного середовища (2012)
Петришин Г. - Річка як засіб інтеграції міста в європейській містобудівній практиці (2012)
Посацький Б. - Зарубіжний досвід територіальної організації зимових Олімпійських ігор на тлі реалізації національного проекту "Олімпійська надія 2022 в Україні, Ідак Ю. (2012)
Кащенко О. - Інноваційність енергоефективності в архітектурі та містобудуванні (2012)
Третяк Ю. - Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості (2012)
Христюк М. - Вдосконалення класифікації вулично-дорожньої мережі в нормативній базі з містобудування (2012)
Гнесь Л. - Проблеми розпланування сельбищних територій сільських поселень в сучасних ринкових умовах (2012)
Поліщук Я. - ARS MASACRAE, або Про те, чи є поезія на війні (2016)
Галич О. - "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? (2016)
Гуменюк В. - Акторські інтерпретації літературної класики (Юрій Грищенко у виставах за творами українських авторів) (2016)
Астаф’єв О. - "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю (2016)
Маценка Світлана. Партитура роману: монографія.-Львів:ЛНУ Івана Франка,2014.-528 с. (2016)
Левчук Т. - Утопія/антиутопія в контексті жанрового прогнозування Лесі Українки (2016)
Ткаченко Т. - Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" (2016)
Жиліна М. - Метафорика і флористика: Біла акація в поезії Володимира Свідзінського "Темна" (2016)
Василенко В. - Травми батьків - травми дітей, або Що зостається після пам'яті? Англомовна проза української діаспори (2016)
Голобородько Я. - Естакада Герти Мюллер (2016)
Вишневецька М. - Політика, кохання і магія: критична біографія України радянської (2016)
Єсипенко Д. - У пошуках справедливості: архівні свідчення про звільнення Бориса Грінченка Із Чернігівської губернської земської управи (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Державин В. М. - Державин В.М. У задзеркаллі художнього слова. Вибранілітературознавчі праці з історії української та зарубіжноїлітератури, теорії літератури, перекладознавства тамовознавства / Упорядник і автор вступного словаС. Хороб. – Видання третє, перероблене і доповнене. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 756 с. (2016)
Малиновський А. - Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-модерністів у сучасному компендіумі (2016)
Кузьменко В. - Вагомий здобуток у царині грінченкознавства (2016)
Брайко О. - Конференція "Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження" (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Шебек Н. М. - Віктор Олександрович Тімохін (2016)
Бистряков І. К. - Рентні механізми децентралізованого управління природними активами, Кленовий Д. В. (2016)
Книш В. І. - Методика об’ємно-просторової організації багатоквартирного житла в динаміці проектування сучасних інтегрованих структур об’єктів нерухомості (2016)
Криворучко Н. І. - Екологічна регенерація урбанізованого середовища найкрупніших міст, Крівіцька А. С. (2016)
Куцевич В. В. - Питання формування містобудівних умов під час відтворення історичних сакральних будівель і споруд (2016)
Палеха Ю. М. - Методологічні підходи до планування колишніх промислових і військових територій: європейський досвід (2016)
Панченко Т. Ф. - Зарубіжна практика впровадження нових рекреаційних функцій на депресивних господарських територіях, Сторожук С. С. (2016)
Підгрушний Г. П. - Поліцентрична модель просторового розвитку України: проблеми та перспективи становлення (2016)
Проценко С. М. - Принципи та модель визначення понятійно-термінологічної системи еколандшафтів (2016)
Тімохін В. О. - Реабілітація "творчої ідеї міста" в суцільно урбанізованому середовищі (2016)
Шебек Н. М. - Genius loci і божественні пропорції Києва (2016)
Яценко В. О. - Еволюціонізм наукових досліджень розвитку та управління територій на регіональному рівні (2016)
Василенко Л. Г. - Творчі течії в архітектурі України (з історії 1920-х, початку 30-х років) (2016)
Василенко О. Б. - Екологічний фактор впливу світлових засобів на людину в архітектурі та містобудуванні (2016)
Дюжев С. А. - Деградація міського ландшафта як наслідок ігнорування та порушення засад планувального управління (2016)
Єгоров Ю. І. - Негативна архітектура та проблема простору "Софіївки" (2016)
Ковальський Л. - Проблеми реконструкції мережі дошкільних навчальних закладів в ущільненій житловій забудові, Ковальська Г., Саєнко Д. (2016)
Ладигіна І. В. - Реабілітація територій малого міста (на прикладі м. Вовчанська Харківської області) (2016)
Морозік А. С. - Напрямки модернізації військових містечок України (2016)
Орленко М. І. - Досвід відбудови зруйнованих об’єктів: способи підсилення основ і фундаментів (2016)
Щербаков Є. Ю. - Проблематика застосування геоінформаційних систем планування територій в землевпорядних вишукуваннях при реабілітації міських та заміських територій (2016)
Пантюхіна О. Ю. - Актуальні завдання та прийоми реабілітації міських прибережних озеленених територій (2016)
Шульга Г. - Визначення потенціалу природно-рекреаційних ресурсів гірських територій Українських Карпат (2016)
Палеха Ю. М. - Берлін (Berlin), Нечаєва Т. С. (2016)
Анотації (2016)
Вихідні дані (2016)
Бадкж М. І. - Основні проблеми організації медичного забезпечення миротворчих контингентів Збройних Сил України, Гутченко К. С., Микита О. О., Ковида Д. В. (2013)
Бадюк М. І. - Особливості організації надання медичної допомоги військовослужбовцям військових підрозділів в сучасних воєнних конфліктах, Ковида Д. В. (2013)
Бадюк М. І. - Основи підготовки медичної служби і організації лікувально-евакуаційних заходів у миротворчих підрозділах Збройних Сил України, Гутченко К. С., Ковида Д. В., Микита О. O. (2013)
Булах О. Ю. - Зарубіжний досвід розвитку системи управління медичним забезпеченням військ (сил) в сучасних умовах, Лівійський В. Г. (2013)
Шевчук Р. В. - Соціальний статус підлітків призовного віку та сімей, де вони виховувались, Хижняк М. І., Діденко Л. В. (2013)
Печиборщ В. П. - Проблеми медико-соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та пенсіонерів МО України (2013)
Мороз Г. З. - Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу життя військовослужбовцями, які несуть службу у спеціальних фортифікаційних спорудах, Бібік Т. А., Ткачук I. М. (2013)
Рущак Л. В. - Здоров'я як системна категорія соціального розвитку держави, Середа І. К., Рущак Д. О., Гулько В. М. (2013)
Павловська P. O. - Структура та основні показники діяльностІ Київського міського центру медико-соціальної експертизи, Чернявський В. А., Діденко Л. В., Голікова О. С. (2013)
Антушева Н. Ф. - Вивчення стану здоров'я та фізичного розвитку осіб рядового складу військового запасу на етапі проходження строкової військової служби в Збройних Силах України, Огороднійчук І. В., Гіщевська Л. С., Грушкевич В. В. (2013)
Трихліб В. I. - Витрати на проведення хіміопрофілактики та лікування хворих на малярію (2013)
Галушка A. M. - Соціологічна оцінка якості медичного обслуговування у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України, Ричка О. В., Серебряков О. М. (2013)
Бадюк М. І. - Системний аналіз у дослідженні формування єдиного медичного простору на особливий період, Жупан Б. Б. (2013)
Паламар Б. І. - Основні напрямки та завдання щодо підготовки київських міських клінічних лікарень до роботи в позаштатних ситуаціях мирного часу, Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2013)
Іванько О. М. - Обґрунтування технологічних рішень очищення стічних вод від військових об'єктів в сучасних умовах (2013)
Баркевич В. А. - Проблема забезпечення якості питної води при господарсько-питному водопостачанні військових містечок Збройних Сил України, Крушельницький О. Д., Іванько О. М. (2013)
Бідненко Л. І. - Фізіолого-гігієнічна характеристика харчування особового складу Повітряних Сил в наземних умовах, Устінова Л. А., Огороднійчук І. В., Рущак Л. В., Власенко О. М. (2013)
Хижняк М. І. - Дослідження впливу індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники переключення уваги військових спеціалістів, Іващенко С. М., Власенко О. М., Якимець В. М. (2013)
Лобода Т. В. - Окремі аспекти еколого-гіпенічної характеристики навколишнього середовища досліджуваних промислових районів м. Києва, Якимець В. М. (2013)
Устінова Л. А. - Вивчення особливостей епідемічного процесу ВІЛ-інфекції серед цивільного населення України та військовослужбовців, Якимець В. М., Хижняк М. І., Огороднийчук І. В., Лугова Г. В., Борисова І. В., Левченко О. Є. (2013)
Яцун Є. В. - Перспективи застосування біодеградуючих сплавів на основі магнію в остеосинтезі (літературно-аналітичний огляд), Чорний В. М., Головаха М. Л. (2013)
Жовтоножко О. І. - Оцінка тяжкості пошкоджень у постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою, Хоменко І. П. (2013)
Головаха М. Л. - Дослідження токсичної дії продуктів бюдеградації оригінального магнієвого сплаву в експерименті на щурах, Белєничев І. Ф., Чорний В. М., Яцун С. В. (2013)
Калина Р. А. - Оперативні доступи при лапароскопічній апендектомії, Іванько О. В. (2013)
Федорич П. В. - Одночасне виявлення хламідій і мікоплазм в урогенітальній системі і глотці (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр "Stimul": стратифікація ризику виникнення віддалених наслідків у пацієнтів, які перенесли Q-інфаркт міокарда та розробка "спрощеної" шкали прогнозування дворічної смертності, Осьодло Г. В. (2013)
Кондратюк В. М. - Питання вибору антибіотиків для лікування вентиляторасоційованої пневмонії, Олійник В. М., Гончаров О. Л., Кондратюк О. П., Бевз В. О. (2013)
Шматенко В. В. - Дослідження антимікробної активності мазі на основі офлоксацину та німесуліду (2013)
Кучмістова О. Ф. - Вивчення особливостей проведення фітореабілітацiї українських миротворчих контингентів, Шматенко В. В. (2013)
Притула Р. Л. - Фармакоекономічний аналіз як основа оптимізації медиаментозного забезпечення постраждалих з політравмою, Семенченко Г. Б., Скворцова О. В. (2013)
Шматенко О. П. - Завдання та перспективи розвитку охорони здоров'я та фармацевтичної служби України, Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Страшний В. В., Пригула Л. Г. (2013)
Руденко В. В. - Клініко-економічне дослідження ефективності застосування різних груп ранозагоюючих засобів для місцевого лікування ран, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Черкащина Л. В. - Диференційна діагностика та оцінка рівня психосоціальної значимості соматоформних розладів у молодому віці, Дорошенко М. М., Трінька І. С., Дорошенко І. Г., Панченко М. С., Шкляр С. П. (2013)
Худецький І. Ю. - Оптимізацiя медико-технічних характеристик багатофункціональних термохірургічних апаратів для стоматології, Камалов Р. Х., Пономаренко В. О., Сухін І. А. (2013)
Гаддецька І. Д. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. Повідомлення перше: оперативне впровадження, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С. (2013)
Галдецька І. Д. - Психофізіологічне і психолого-психіатричне супроводження інформаційно-пошукових заходів внутрішньої розвідки. повідомлення друге: джерела інформації, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С. (2013)
Галдецька І. Д. - Створення центру психолого-психіатричної і психофізіологічної експертизи - один з шляхів побудови єдиної системи психологічної безпеки і надійності особового складу Збройних Сил і правоохоронних структур Туркменістану, Золотарьова О. А., Какаджанов Т. А., Крупська О. О., Мадусаїнов Б. Р., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Цвігун А. В. (2013)
Торбін В. Ф. - Психологічний аспект наслідків аварії на ЧАЕС, Скалецький Ю. М., Печиборщ В. П., Вороненко В. В. (2013)
Поляков Є. О. - Характеристика пенітенціарного населення України в контексті формування стану його здоров'я, Торбін В. Ф., Вороненко В. В. (2013)
Осьодло Г. В. - Вплив корекції вегетативної дисфункції на перебіг гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2013)
Селюк М. М. - Дія електромагнітних полів надвисокого діапазону на серцево-судинну систему (2013)
Жовнір І. I. - Рання нейрореабілітація після інсультних хворих (2013)
Руда Н. В. - Порівняльна оцінка впливу калієвої солі 2-гліцино-3-хлор-1,4-нафтохінону та бемітилу на фізичну витривалість щурів, Драчук О. П., Степанюк Г. I. (2013)
Піщіков В. А. - Особливості управління якістю медичної допомоги в умовах багатопрофільного стаціонарного закладу, Грищенко В. М., Гандурська-Павленко О. П. (2013)
Котуза А. С. - Впровадження процесного підходу в діяльність закладу охорони здоров'я, Семенів I. П. (2013)
Мудрик Н. І. - Шляхи підвищення професіоналізму викладацького складу в Українській військово-медичній академії, Савицький В. Л. (2013)
Легкий М. - "Ім'я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка (2016)
Ільницький М. - Історія однієї фальсифікації (2016)
Ткаченко А. - Був цілим чоловіком; або ж двопівкульний Франко (2016)
Гнатюк М. - Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей (2016)
Чамата Ніна. Дослідження з поетики: вірш,жанр, композиція. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія”, 2016.– 500 с. (2016)
Нахлік Є. - Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським (2016)
Саєнко В. - Іван Франко і скандинавські літератури (2016)
Ван С. - Іван Франко і нова китайська література: психоаналітичний аспект (2016)
Пилипчук С. - Франкові оскарження "темного царства": lux in tenebris? (2016)
Нестеренко П. - Класик українського письменства в екслібрисі (2016)
Барабаш Ю. - Вулиця крокодилів / Невський проспект і поза ними: Бруно Шульц і Гоголь - зустріч на пограниччі (2016)
Пелешенко Ю. - Південнослов'янські та західні впливи в києворуському письменстві (2016)
Нестелєєв М. - Творчі пошуки Вільяма Ґеддіса в контексті американського постмодернізму (2016)
Корбич Г. - "Siciliana" - невідомий твір Ярослава Івашкевича в антропологічному вимірі (2016)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2016)
Taras Chevtchenko. Kobzar. – Paris: Les Éditions Bleu et Jaune, 2015. – 125 p. (2016)
Теплий І. - Іван Франко мовою Сервантеса: нове погляд ("Iván Frankó. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos" (Іван Франко. Українське пероіспанських класиків) / Упоряд. А. Якубув, Сантіаґо Ґарсія-Контей, Луїс-Марією Санчо-Перес. – Валенсія, 2015. – 90 с.) (2016)
Мороз Л. - Спогади поета-політика Дмитра Павличка - літературознавця й філософа (Павличко Дмитро. Спогади. – Т.1. – К.: Ярославів вал, 2015.– 486 с.) (2016)
Аннотации опубликованных статей (2016)
Абизова Л. В. - Основи інтегрування філософської та педагогічної аксіології в контексті формування сучасної освітньої парадигми (2017)
Алієва О. Г. - Деякі міркування щодо моральних та етичних проблем розвитку техніки (2017)
Бойченко А. В. - Формування морально-вольових якостей та ціннісних орієнтацій особистості учнів 8-9 класів в умовах модернізації уроків футболу, Осіпцов А. В. (2017)
Бриль Ю. О. - Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду (2017)
Гарань Н. С. - Інновації у вищій освіті як запорука сталого економічного розвитку країни (2017)
Глоба Г. В. - Обґрунтування авторської фітнес-програми тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ, Зінов’єв О. М., Афанасієва В. А. (2017)
Дубінін В. В. - Механізми становлення та розвитку людини: філософський вимір, Лішафа О. І. (2017)
Зеленов Є. А. - Формування лідерських якостей як завдання планетарного виховання студентської молоді (2017)
Кіян А. П. - Психологічні особливості операційного компоненту готовності до протидії маніпулятивному впливу (2017)
Ковалевський С. В. - Інтелектуальна культура – впливовий чинник розвитку людини в контексті основних принципів індивідуалізації фізичного виховання, Кошева Л. В. (2017)
Коношенко Н. А. - Обґрунтування форм і методів виховання толерантності у старших підлітків у позакласній роботі, Голенко Ю. В. (2017)
Кривошея Н. Б. - Підготовка майбутніх учителів музики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (2017)
Лесіна Т. М. - Збагачення духовності особистості як домінанта конструктивності наукових підходів до професійної підготовки педагога-дошкільника (2017)
Мартинов Р. С. - Раціоналістична парадигма в освіті: переваги та недоліки, Білоус М. А. (2017)
Марцинишин Ю. Д. - К вопросу применения общих принципов жизни к пониманию механизмов переноса отрицательного заряда и его аккумуляция (накопление) в биологических структурах, водных растворах, их композитах, Костыгин В. А. (2017)
Маtorina N. М. - Socially significant qualities of students of higher educational institutions at the modern stage of higher school development, Маtorina V. V. (2017)
Панасенко Е. А. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів зі спеціалізацією хореографа, Гусаченко Л. М. (2017)
Сергєєва І. В. - Особливості проявів емоційно-особистісної сфери сучасних вчителів (2017)
Скиртач В. М. - Суб'єкт освіти і механізми дисциплінарної влади (2017)
Скорописова Л. І. - Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів (2017)
Соколенко Т. М. - Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного вищого навчального закладу (2017)
Стьопкін А. В. - Використання редактору brackets на уроках інформатики, Турка Т. В., Кузюра М. С. (2017)
Удалова О. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу при створенні сучасних шкільних підручників (2017)
Цвєткова Г. Г. - Компетентнісна характеристика магістрів педагогічної освіти (2017)
Марута Н. А. - Клініко-психопатологічні особливості депресивних порушень у хворих на шизофренію, Малюта Л. В. (2017)
Юрьева Л. Н. - Образовательные программы профилактики синдрома выгорания у специалистов, работающих в сфере охраны психического здороья (2017)
Білоус В. С. - Ефективність раннього втручання у продромальну стадію психозу (2017)
Денисенко М. М. - Аддиктивна поведінка при невротичних розладах (клініко-психопатологічна характеристика та лікування) (2017)
Ільницька Т. Ю. - Клінічний патоморфоз симптомів гіперкінетичного розладу та посттравматичного стресового розладу у ветеранів бойових дій на сході України, Марценковський І. А. (2017)
Ісаєнко С. В. - Механізми формування суїцидальної поведінки у онкологічно хворих з депресивними розладами (2017)
Корж А. В. - Вплив побічної дії нейролептиків на прихильність до терапії хворих на параноїдну шизофренію (2017)
Кришталь О. О. - Оцінка ефективності арт-терапії у комплексній терапії хворих на шизофренію (2017)
Кушнір А. М. - Реабілітаційні маршрути особливо суспільно небезпечних хворих на шизофренію (2017)
Маркова М. В. - Вплив вимушеного переміщення на психоемоційн у сферу дитини, Піонтковська О. В., Соловйова А. Г. (2017)
Панько Т. В. - Клініко-психопатологічні особливості хворих на гостру та затяжну неврастенію, Бугакова А. І. (2017)
Подолян В. М. - Персонологічні і поведінкові паттерни в осіб, що перебувають в шлюбі з ВІЛ-інфікованим споживачем ін'єкційних наркотиків (2017)
Григорова И. А. - Эффективность применения препарата когнифен в комплексной терапии больных с перенесенной черепно-мозговой травмой, Тесленко О. А., Григоров Н. Н. (2017)
Рушкевич Ю. Н. - Изменения активности креатинкиназы при болезни двигательного нейрона, Пашковская И. Д., Лихачев С. А. (2017)
Осокина О. И. - Возможности биосуггестивной терапии при коррекции болевого синдрома в психоневрологии и стоматологии, Удод А. А., Ивнев Б. Б., Селезнёва С. В., Путятин Г. Г., Ушенин С. Г. (2017)
Белугина О. С. - Ранняя диагностика первых психотических проявлений (2017)
Франкова И. А. - Психическое здоровье переселенцев — вызов для психиатрии ХХI века (обзор материалов 25-го Европейского психиатрического конгресса) (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Титул, зміст (2017)
Мальська А. А. - Молекулярно-генетичне дослідження локусу C2209G>A гена колагену ІІІ типу (COL3A1) у дітей з атріовентрикулярною комунікацією, Макух Г. В. (2017)
Страфун С. С. - Тактика надання хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча, Борзих Н. О., Борзих О. В., Лакша А. А. (2017)
Усиченко К. М. - Аналіз асоціації поліморфізму генів цитокінів IL-10, IL-4 І TNF із субпопуляційним складом лімфоцитів периферичної крові у хворих на хронічний гепатит в залежно від ступеня фіброзу печінки, Усиченко О. М., Бажора Ю. І. (2017)
Хижняк М. В. - Оцінка біомеханіки хребетно-рухового сегмента у хворих на множинні грижі шийного відділу хребта, оперованих методикою пункційної лазерної мікродискектомії, Сон А. С., Педаченко Ю. Є., Танасійчук О. Ф., Фурман А. М. (2017)
Гавриленко М. А. - Оцінка ефективності використання загального знеболювання для профілактики стоматологічних захворювань у дітей-інвалідів з хворобами центральної нервової системи, захворюваннями системи крові, системи дихання та психічними розладами (2017)
Gaistruk N. A. - Risk factors of perinatal mortality related to premature ruptured membranes in case of polyhydramnios, Dubas L. G., Ponina S. I., Rud V. A. (2017)
Бажора Ю. І. - Біофізична характеристика конденсату вологи повітря, що видихається, в оцінці ефективності лікування туберкульозу, Єрмуракі П. П., П'ятницький Ю. С. (2017)
Зубко І. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пролапсом мітрального клапана залежно від артеріального тиску, Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Маландій О. С., Марочкіна В. В. (2017)
Капрош А. В. - Різноманітність клінічних форм серед хворих на хіміорезистентний туберкульоз і вірус імунодефіциту людини залежно від ступеня вираженості імуносупресії, Мацегора Н. А. (2017)
Ткаченко О. І. - Проспективне дослідження клінічної ефективності диференційованого лікування раку яєчників, Рибін А. І., Кузнецова О. В. (2017)
Тодорова А. В. - Особливості структурної організації емалі у різних частинах коронки тимчасових молярів людини, Бреус В. Є., Ульянов В. О. (2017)
Шевченко О. А. - Тютюнопаління в структурі суб'єктивного сприйняття онкологічних ризиків населенням урановидобувних регіонів, Дорогань С. Б., Крамарьова Ю. С. (2017)
Талалаєв К. О. - Спосіб життя як ключовий чинник здоров'я нації. Соціально-економічний аспект, Бабенко В. А., Пучкова Г. В. (2017)
Холодкова О. Л. - Цироз печінки - коли змінити антифіброзну парадигму на ангіогенну?, Перепелюк М. М., Ромак О. І. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Денисюк С. П. - Засади створення мобільної системи геотехнічного моніторингу екземптованих територій, Зайченко С.В., Вовк О. О., Шевчук Н. А., Данілін А. В. (2017)
Притискач І. В. - Особливості використання уточнених теплових моделей силового трансформатора в системах діагностування (2017)
Кирик В. В. - Розробка моделі автотрансформатора для дослідження впливу квазіпостійних струмів в нейтралі на режимні параметри мережі змінного струму, Худик О. І., Білик А. В. (2017)
Гаєвський О. Ю. - Ефективність однофазного інвертора фотоелектричної станції та гармонічні спотворення при різних рівнях навантаження, Дєлєв Д. С., Чорномурко М. О., Бодняк В. В. (2017)
Маліновський А. А. - Проблеми енергетичного аудиту будівель, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, Турковський В. Г., Покровський К. Б., Музичак А. З. (2017)
Захарченко В. П. - Енергетичний менеджмент у системі керування аеропортом, Соколова Н. П. (2017)
Дешко В. І. - Дослідження підходів до визначення теплового навантаження системи опалення, Суходуб І. О., Яценко О. І. (2017)
Dubrovska V. - The influence of constructive characteristics of the trombe wallon efficiency of passive heating system, Shklyar V., Hubska O. (2017)
Басок Б. І. - Оцінка потенціалу кінцевого енергоспоживання теплової та електричної енергії населенням, Лисенко О. М., Веремійчук Ю. А. (2017)
Ганжа А. М. - Раціональні параметри теплоносія від джерела у системі теплопостачання з урахуванням фактичних характеристик обладнання, Підкопай В. М., Нємцев Е. М. (2017)
Лазуренко А. П. - Повышение энергоэффективности работы ТЭЦ за счет снижения потребления электроэнергии на собственные нужды, Черкашина Г. И., Кругол Н. М. (2017)
Поліщук С. М. - Демонтажні роботи при знятті з експлуатації енергоблоків з реактором типу ВВЕР, Філатов В. І. (2017)
Михайлов А. В. - Информационные аспекты внедрения систем контроля и планирования энергопотребления на котельных ЦСТ, Фомичев Е. П., Нечипорук Е. П. (2017)
Бойченко С. В. - Дослідження впливу кавітаційної обробки на октанове число автомобільного бензину, Ланецький В. Г., Черняк Л. М., Радомська М. М., Кондакова О. Г. (2017)
Червоненко І. І. - Комплексні енергогенеруючі вузли в об’єднаній енергетичній системі, Махотіло К. В., Кулєшов В.С., Кулєшова К. В. (2017)
Суходоля О. М. - Забезпечення енергетичної безпеки та стійкості енергетики України: питання підготовки та перепідготовки персоналу підприємств паливно-енергетичного комплексу (2017)
Варус В. І. - До питання планування медичного забезпечення українських миротворчих контингентів, Ричка О. В., Халік С. В., Галушка А. М. (2013)
Рожков Г. С. - Наукове обґрунтування медико-організаційних заходів профілактики захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на мирний час, Румянцев Ю. В., Хижняк М. І. (2013)
Бадюк М. І. - Методика оцінювання індивідуальної готовності медичного персоналу українського миротворчого контингенту до операцій з підтримання миру і безпеки, Гутченко К. С. (2013)
Бадюк М. І. - Спроможність своєчасного надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації тактичних підрозділів Сухопутних військ, Ковида Д. В., Гутченко К. С., Жупан Б. Б., Завроцький О. І. (2013)
Огороднійчук І. В. - Вивчення загальних питань щодо захворюваності особового складу Збройних Сил України (2013)
Смірнов О. Г. - Наукове обґрунтування організації заходів щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в Збройних Силах України у мирний час, Козак Н. Д. (2013)
Якимець В. М. - Госпіталізація військовослужбовців Збройних Сил України з хворобами органів травлення, Лобода Т. В., Огороднійчук І. В., Шевчук Р. В. (2013)
Паламар Б. І. - Вивчення медико-демографічної ситуації в м. Києві (2013)
Зав’ялова Т. С. - Вивчення стану придатності допризивної молоді військовозобов’язаних мобілізаційного резерву Збройних Сил України до військової служби при розвитку дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Устінова Л. А. (2013)
Павловська Р. О. - Вивчення захворюваності, звільнень військовослужбовців Збройних Сил та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Діденко Л. В. (2013)
Голікова О. С. - Вивчення особливостей захворюваності та госпіталізації військовослужбовців-жінок видів та родів військ внаслідок хвороб сечостатевої системи, станів вагітності, пологів та ускладнень в післяпологовий період, Діденко Л. В. (2013)
Славутинська Т. О. - Сучасні особливості захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Салюта М. Ю. (2013)
Мозолюк О. Ю. - Аналіз нормативно-правового регулювання організації системи стоматологічного забезпечення військовозобов’язаних запасу і військового резерву Збройних Сил України, Непомнящий Д. М., Хижняк М. І. (2013)
Чернявський В. А. - Вивчення сучасної системи медико-соціальної допомоги військовозобов’язаним мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Діденко Л. В. (2013)
Міхеєва І. В. - Наукове обґрунтування організації лікування після оперативних втручань на трійчастому нерві у військовозобов’язаних мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Рум’янцев Ю. В. (2013)
Бондаренко М. В. - Політичні ризики в системі реорганізації медичної служби (2013)
Дячук Д. Д. - Використання Інтернет-технологій в сучасній медичній практиці, Гідзинська І. М., Мороз Г. З., Лисенко І. Ю., Кубатко В. М. (2013)
Бідненко Л. І. - Організація та проведення санітарно-гігієнічного контролю за умовами праці особового складу при роботі з отруйними технічними речовинами, Огороднійчук І. В., Козак Н. Д. (2013)
Трінька І. С. - Актуальні питання професійного відбору водолазів у Збройних Силах України, Воскресенський Д. В. (2013)
Кожокару А. А. - Еколого-гігієнічні проблеми військових полігонів, Чайка О. Г., Власенко О. М., Якимець В. М., Борисова І. В., Лобода Т. В. (2013)
Рущак Л. В. - Радіаційні аварії з радіонуклідними джерелами та шляхи їх запобігання, Мурашко В. О., Костенецький М. І., Вороненко В. В., Мегедь В. П., Салюта М. Ю. (2013)
Бабієнко В. В. - Прекурсори монооксиду азоту як фактор навколишнього середовища, Іващенко С. М. (2013)
Остальцев В. Ф. - Математичне моделювання епідемічного процесу та ефективність відповіді системи охорони здоров’я на біотерористичну атаку у м. Києві на прикладі із застосуванням збудника натуральної віспи (Smallpox), Кожокару А. А., Усатий М. О., Іванько О. М. (2013)
Філіпенко Л. І. - Роль гідробіонтів в інфекційній захворюваності, Савицький В. Л., Борисова І. В., Колос Л. А., Нарожнов В. В., Салюта М. Ю. (2013)
Доан С. И. - Молекулярно-генетические аспекты эпидемиологии дифтерийной инфекции, Савчук А. И., Гладкая Е. А., Мироненко Л. Г., Мотыка Е. И. (2013)
Бугаєнко Н. С. - Еволюція епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в мегаполісі (на прикладі м. Києва), Сергеєва Т. А. (2013)
Люльчук М. Г. - Аналіз частоти формування резистентності ВІЛ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі прийому антиретровірусних препаратів першого ряду (2013)
Петренко О. В. - Визначення наявності ознак патогенності у парагемолітичних вібріонів, Алексеєнко В. В., Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Лисенко З. А. (2013)
Зарицький А. М. - Вивчення впливу лактобактерій комерційних препаратів на збудників кишкових інфекцій, Вишнякова Г. В., Лисенко З. А., Алексеєнко В. В. (2013)
Доан С. І. - Аналіз епідситуації з грипу в сезоні 2012–2013 рр. в Україні за даними дозорного епіднагляду, Голубка О. С. (2013)
Абдулгазис С. С. - Обнаружение эрлихий и анаплазм на территории Крыма (2013)
Чемич М. Д. - Гострі кишкові інфекції: захворюваність, етіологічна структура, біологічні властивості збудників, Малиш Н. Г., Доан С. І., Фетісова І. М., Гавриленко Ю. М. (2013)
Давтян Л. Л. - Аналіз ринку стоматологічних лікарських засобів України, Голод А. С. (2013)
Притула Р. Л. - Основні підходи та принципи реабілітації поранених і хворих при ураженні опорно-рухового апарату, Семеченко Г. Б., Страшний В. В., Лур’є К. І. (2013)
Руденко В. В. - Методологія і статистична обробка результатів визначення оптимальних моделей місцевого лікування ран у військово-медичній службі, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Шматенко О. П. - Аналіз основних підходів та принципів раціонального медикаментозного забезпечення військовослужбовців, Притула Р. Л., Семеченко Г. Б., Шматенко В. В. (2013)
Худецький І. Ю. - Визначення оптимальних параметрів конвекційно-інфрачервоного потоку для санації інфікованих ран, Крівцун І. В., Фурманов Ю. О., Сухін І. А., Даниленко Ю. І. (2013)
Бондаренко М. В. - Сегментарна гіподинамія як фактор ризику ускладнень при серцево-судинній та хірургічній патології, Головацька Т. А., Нарожнов В. В., Примаченко В. І., Щит Н. М., Бондаренко Н. М. (2013)
Бондаренко М. В. - Дихальна гімнастика в перед- та післяопераційному періоді, Головацька Т. А., Нарожнов В. В., Примаченко В. І., Щит Н. М., Бондаренко Н. М. (2013)
Бондаренко М. В. - Зміни зовнішньої топографії обличчя як ознаки серцево-судинної патології з дисфункцією венозної системи, Головацька Т. А., Примаченко В. І. (2013)
Бондаренко М. В. - Фактори ризику виникнення кримінальної травми та нещасних випадків, Чеверда В. М., Бондаренко Н. М., Локойда Г. А., Нарожнов В. В., Примаченко В. І., Щит Н. М. (2013)
Салюта М. Ю. - Конституційно гарантована медицина сьогодення: соціальні, психологічні, правові та економічні аспекти, Чиж Б. І., Ястремська О. А., Ковалевська В. М., Гах Р. В., Салюта Ю. М. (2013)
Вихідні дані (2013)
Безгин К. С. - Идентификация образа инновационной ценности:поведенческие дисфункции (2017)
Орєхова Т. В. - Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище, Іванов А. В. (2017)
Хаджинов І. В. - Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України, Мєсєчко І. М. (2017)
Ахновська І. О. - Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні (2017)
Болгов В. Є. - Ринок мобільного зв’язку України: тенденції, проблеми та перспективи, Рязанов М. Р. (2017)
Дутова Н. В. - Спеціальний режим оподаткування та бюджетні дотації як чинники державної підтримки сільського товаровиробника в Україні, Войтишена К. В. (2017)
Іванов С. М. - Перспективні напрямки використання ресурсного потенціалу ЄБРР в Україні, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2017)
Романова А. А. - Наслідки та виклики введення безвізового режиму з ЄС для туристичної індустрії України (2017)
Таранич О. В. - Формування міжнародних економічних відносин у контексті глобальної конкуренції країн у світогосподарській системі (2017)
Янчук Т. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в маркетинговому механізмі державного управління у регіональному розвитку (2017)
Копняк К. В. - Оцінювання ефективності впровадження медичних інформаційних систем (2017)
Міщук А. А. - Інструментальні стратегії маркетингу закладу охорони здоров'я (2017)
Біловус Т. В. - Дослідження моделей регулювання ринків цінних паперів (2017)
Мазурок П. П. - Рецензія на монографію Кожухової Т.В. "Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку" (2017)
Яременко В. - Тарас Шевченко і Києво-Могилянська академія (До 400-ліття заснування "Могилянки") (2015)
Яструбецька Г. - Експресіоністичний месидж Тараса Шевченка (2015)
Саєнко В. - Кафедра української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти (2015)
Шупта-В'язовська О. - Преімпресіонізм у творчості І. С. Нечуя-Левицького (2015)
Ткачук О. - Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка (2015)
Мостова Л. - Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького (2015)
Дончик Віталій. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? – К.: Літ. Україна, 2015. – 128 с. (2015)
Малютіна Н. - Тип театрального бачення: зближення та віддалення української та польської модерної драми (2015)
Казанова О. - Жанр поезії у прозі як форма літературно-естетичної свідомості перехідної доби (2015)
Малиновський А. - Подієвість наукового буття Арнольда Слюсаря (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Гарачковська О. - Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу "Слово і Час" (2015)
Наєнко М. К. Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії. – К.: ВЦ "Просвіта", 2015. – 568 с. (2015)
Казарін В. - Радість і розпач "Пушкинской энциклопедии" Пушкінського Дому (кримський погляд) (2015)
Астаф’єв О. - Літературний процес крізь призму антологій (Галета Олена. Від антології до онтології: Антологія як спосіб репрезентації українськоїлітератури кінця ХІХ – початку ХХ століття:Монографія. – К.: Смолоскип, 2015. – 640 с.) (2015)
Мазоха Г. - Українська гумористично-сатирична поезія ХХ століття: сучасна інтерпретація (Гарачковська Оксана. ХХ століття в українській поезіїкрізь призму сміху. – К.: Альфа-М, 2015. – 560 с.) (2015)
Ткачук М. - Поезія і проза науки (Ткаченко Р. "Телеологія знання. Художньо-інтерпретаційні моделі в українській прозі ХІХ – початку ХХІ ст. про науку: Монографія. – К.: Видавництво "Книга", 2015. – 280 с.) (2015)
Харчук Р. - Приватний канон Валентини Саєнко (Саєнко В. Сучасна українська література: компендіум. – Одеса: Астропринт, 2014. – 352 с.) (2015)
Неживий О. - Європейський вимір бібліографічного покажчика (Сучасний погляд на літературу. Науковий збірник: бібліографічний покажчик (1999 – 2009) / авт. проекту та передм. С. Кіраль, редаг. текст. англомовн. анот. А. Швідченко. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.,2014. – 272 с.) (2015)
Харлан О. - Чи існує історія української літератури Дмитра Донцова? (Колкутіна В. Історія української літератури в літературно-критичнихстудіях Дмитра Донцова : Монографія.– Одеса : видавець Букаєв В. В., 2015. – 330 с.) (2015)
Гураль О. - "Київська стара громада в культурно-історичному просторі України” (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Левчик Н. - Поезія Михайла Старицького як художній феномен (2015)
Поліщук В. - Світоглядно-автобіографічна семантика повістини Михайла Старицького "Зарница" (2015)
Гуменюк О. - Жанрово-стильова специфіка п'єси Михайла Старицького "Циганка Аза" (2015)
Скупейко Л. - "Нерівномірне темпо й повна випадковість" (з історії франкознавства 1880 - 1940 рр.) (2015)
Пеньковська О. - Франкознавча парадигма Михайла Возняка (2015)
Всесвіт. - 2015. - № 5 - 6 (2015)
Антофійчук В. - Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" (2015)
Всесвіт. - 2015. - №7 - 8 (2015)
Бунчук Б. - Периферійні форми гекзаметра в поезії Лесі Українки (2015)
Даниленко В. - Іронічна відстороненість від імперських цінностей як невротична реакція на колоніальний статус нації в романі Володимира Діброви "Бурдик" (2015)
Шутенко Ю. - "Мої дівчатка грають на сексофоні...": еротична поезія Миколи Луговика (2015)
Пастух Б. - "Тиха лірика" і сучасність (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Стальна Т. - Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2012 рік, Кикоть Н., Ушакова Т. (2015)
"Дунайські наукові читання": європейський вимір і регіональний контекст" (2015)
Дунай П. - Виставка художніх полотен Володимира Винниченка (2015)
Проект Shakescribe.ua (2015)
Кучинко М. М. Біблійно-церковна археологія: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2014. – 268 с. (2015)
Приліпко Ірина. Духовенство в українській прозі ХІХ – початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація: Монографія. – К.: ЛОГОС, 2014. – 482 с. (2015)
Зміст журналу за 2015 рік (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Єрмоленко Т. І. - Вплив натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфокислоти на електролітний обмін при експериментальному гострому пошкодженні нирок, Карнаух Е. В., Гордійчук Д. О., Онашко Ю. М. (2017)
Степаненко А. Ю. - Особенности формы мозжечка у больных с мальформацией Киари І типа, Меркулова З. Л. (2017)
Степаненко О. Ю. - Особливості індивідуальної мінливості медіолатерального розміру часточок півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2017)
Шиян Д. М. - Морфометричні особливості мозочка з урахуванням краніотипу і розмірів задньої черепної ямки, Марковський В. Д. (2017)
Gonchar M. O. - The risk factors of development of the interstitial lung disease in children with the trisomy of 21st chromosome, Logvinova O. L., Pomazunovska O. P. (2017)
Чернуский В. Г. - Перспективы использования антилейкотриеновых препаратов в комплексном протоколе лечения детей с бронхиальной астмой, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2017)
Бойко В. В. - Особливості діагностики захворювань гепатикохоледоха, ускладнених механічною жовтяницею, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л. (2017)
Битчук Н. Д. - Послеоперационные осложнения у пациентов пожилого и старческого возраста при хирургических вмешательствах в челюстно-лицевой области (2017)
Лизогуб К. І. - Аналіз показників гемодинаміки при застосуванні рестриктивного та goal-directed режимів рідинної ресусцитації в онкоортопедії (2017)
Хижняк А. А. - Нейропротекторний ефект дексмедетомідину у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльна характеристика показників електроміографії хворих з поєднаною нейрогенною патологією ниж-ніх сечових шляхів і дистальних відділів товстої кишки залежно від тонусу нервово-м’язових структур, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Журавлев А. С. - Взаимосвязь некоторых патологических про-цессов зубочелюстной системы и оториноларингологических органов, Григоров С. Н., Рузин Г. П., Шушляпина Н. О., Селин А. А., Юревич Н. О. (2017)
Коробчанський В. О. - Критерій візуально-моторної інтеграції як професійно значуща функція працівників, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою, Григорян О. В. (2017)
Голубович Л. Л. - Проект правил проведення судово-медичних експертиз (щодо необхідності уточнення й оптимізації окремих їхніх положень), Ольховський В. О., Голубович А. Л., Зубко М. Д., Губін М. В., Малихіна О. І., Войтов Є. О. (2017)
Шелест Б. О. - Шляхи підвищення мотивації до вивчення внутрішньої медицини студентами стоматологічного факультету (2017)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень (2017)
Звєрєва Н. Л. - Структурні компоненти педагогічної комунікативної компетентності вчителя початкових класів (2017)
Дем’янова В. Г. - Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю (2017)
Zhernovnykova O. A. - Intellectual competence: essence, components, levels of formation, Nalyvaiko O. O., Chornous N. A. (2017)
Кісіль Л. М. - Критерії відбору змісту навчання українського професійного діалогічного мовлення іноземних студентів транспортних спеціальностей (2017)
Перинський Ю. Є. - Складові готовності майбутнього вчителя технологій до застосування інноваційних методів навчання (2017)
Пісоцька М. Е. - Комп’ютерна підтримка індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних університетів України у 2000-ні роки (2017)
Шушпанова Ю. В. - Черлідинг як дієва форма підвищення рухової активності студентів у період навчання у ВНЗ (2017)
Демент М. О. - Створення сприятливого освітнього простору для курсантів ДСНС України (2017)
Конаржевська В. І. - Критичне мислення як складова формування комунікативних якостей військового лідера, Сіренко А. Є. (2017)
Masych S. Yu. - The individualization of professional training of a future specialist (2017)
Масич В. В. - Концептуальна основа науково-методичної системи формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Мекшун А. Д. - Правова підготовка майбутніх соціальних працівників у ВНЗ: ключові принципи та проблеми впровадження (2017)
Моргунова С. О. - Прийоми формування позитивної мотивації майбутніх менеджерів до здійснення соціальної взаємодії у професійній діяльності (2017)
Пономарьова Н. О. - Модель підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Резван О. О. - Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця (2017)
Хао Вей - Підготовка майбутніх дизайнерів до використання світопрозорих конструкцій в оформленні інтер'єрів будівель, Ляо Цайчжи (2017)
Хатунцева С. М. - Методологічні підходи до розкриття проблеми формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі індивідуалізації професійної підготовки (2017)
Цимбал Т. М. - До питання розвитку автономності іноземних студентів у процесі мовної підготовки в технічному вузі (2017)
Шеплякова І. О. - Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника (2017)
Бугаєць Н. А. - Формування здорового способу життя студентської молоді засобами хореографії (2017)
Василенко О. М. - Характеристика компонентів моделі розвитку соціальної відповідальності дитини в сім’ї (2017)
Мулик К. В. - Культурологічна еманація фітнес-культури як засіб оздоровлення студентської молоді, Максимова К. В. (2017)
Ткачова Н. О. - Порівняльна характеристика моделей формування політичної культури студентів вищих навчальних закладів у Франції та КНР, Лун Фен (2017)
Божко Н. М. - Особливості вербальної, невербальної та паравербальної комунікації представників китайського етносу як учасників міжкультурного контакту (2017)
Ван Цзін І - Становлення та розвиток музичної освіти в КНР у другій половині XX століття, Тань Сяо (2017)
Друганова О. М. - Роль приватної ініціативи інтелігенції Слобідського краю у вирішенні проблеми збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Лю Чан - Розвиток музично-творчих здібностей учнів у КНР, Сунь Цзінцю (2017)
Моргунова Н. С. - Шляхи включення іноземних студентів до іншомовного професійно-культурного середовища ВНЗ України (2017)
Таможська І. В. - Запровадження приват-доцентури у вітчизняних університетах: історико-педагогічний аспект (2017)
Ткаченко Л. П. - Критика риторики як навчальної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Черкашин С. В. - Упровадження процедури оцінювання як інструмента підвищення якості викладання в університетах Німеччини (2017)
Денисюк С. П. - Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах, Таргонський В. А. (2017)
Іванов Г. А. - Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України (2017)
Блінов І. В. - Підходи до об’єднання учасників конкурентного ринку електроенергії, Танкевич С. Є. (2017)
Попов В. А. - Прогнозування цін на електричну енергію з використанням нечітких часових рядів, Замковий П. О., Поплавець Д. С., Охота Л. В. (2017)
Островерхов М. Я. - Дослідження ефективності перетворення енергії в приводі електроскутера в залежності від системи живлення та навантаження, Реуцький М. О., Трінчук Д. Я. (2017)
Розен В. П. - Процедура побудови базового рівня електроспоживання об’єктів водопостачання з урахуванням впливу зовнішніх чинників, Давиденко Л. В., Давиденко Н. В. (2017)
Макаренко В. В. - Аналіз ефективності використання синхронних випрямлячів в імпульсних джерелах живлення, Співак В. М. (2017)
Василенко В. І. - Оцінка потенціалу енергозбереження в бюджетній сфері на основі рангового аналізу (2017)
Мороз О. М. - Використання технологій Smart Grid для підвищення ефективності електропостачання споживачів, Черемісін М. М., Савченко О. А., Попадченко С. А., Дюбко С. В. (2017)
Zhuikov V. - Principle of preemptive control in Smart Grid, Osypenko K. (2017)
Ostroverkhov M. - Effective control of field regulated reluctance machine, Pyzhov V. (2017)
Чермалих О. В. - Оптимізація динамічних режимів шахтоної підйомної установки, Босак А. В., Данілін О. В. (2017)
Михайленко В. С. - Интеллектуализованные оценки надежности паросиловой установки большого судна, Харабет А. Н. (2017)
Сінчук О. М. - Дволанковий перетворювач частоти, як джерело гармонік Smart-мереж, Кольсун В. А., Риженков Д. В., Макодзьоб В. М. (2017)
Чайковська Є. Є. - Інтелектуальні системи підтримки функціонування енергетичних систем на рівні прийняття рішень (2017)
Гладь І. В. - Вплив сонячних електростанцій на низьковольтні розподільні мережі, Бацала Я. В. (2017)
Волошко А. В. - Применение алгоритмов быстрого преобразования Фурье и дискретного преобразования Фурье для обнаружения, локализации и оценки искажения синусоидальности кривых тока и напряжения, Филянин Д. В. (2017)
Дорож О. А. - Системи радіаційного моніторингу АЕС, Ковальчук В. І. (2017)
Чижевська І. А. - Моделювання найближчої перспективи: новітні гравці, функції та технології в енергетиці країни (2017)
Высочин В. В. - Информационные аспекты внедрения систем контроля и планирования энергопотребления на котельных ЦСТ (2017)
Панов Ф. И. - Кафедры военной хирургии Украинской военно-медицинской академии страница золотая (к 20-летию кафедры) (2013)
Гудима А. А. - Основні напрями організації і надання невідкладної медичної допомоги при масових ураженнях, Гайда І. М., Скуратівський Ю. Є., Сушко Ю. І. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського