Кульчицький С. В. - Марксизм-ленінізм у реальному вимірі (про природу комуносоціалізму) (2017)
Реєнт О. П. - Національна політика Російської імперії як каталізатор розвитку українського національного руху (1900−1917) (2017)
Лазарович М. В. - Ідеологія Українських Січових Стрільців крізь призму їхньої атрибутики (2017)
Савченко Г. П. - Перші керівні структури українського руху в Російській армії у 1917 році (2017)
Ткачук П. П. - Артилерія Галицької армії:формування, структура, озброєння, Кривизюк Л. П. (2017)
Луговий Б. В. - Історія Бережанщини в часи ЗУНР, Лугова О. С. (2017)
Русначенко А. М. - Національна революція в Литві 1915–1921 років. Українські паралелі (2017)
Klimecki М. - Polskie Biuro KC RKP(b) i Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Sowietyzacja centralnych ziem Polski latem 1920 r. (2017)
Якимович Б. З. - Постать Івана Куровця в політико-державницькому просторі Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2017)
Труба Р. І. - Українські визвольні змагання 1917–1921 роківв оцінці Омеляна Терлецького (2017)
Соляр І. Я. - Українська революція 1914–1923 років в національній пам’яті галичан у міжвоєнний період ХХ століття (2017)
Монолатій І. С. - Ганс Кох – вояк, розвідник, вчений, "страхітливо нормальна людина" (2017)
Баран В. К. - Діяльність органів НКВС на Волині і в Східній Галичині: вересень–грудень 1939 року, Токарський В. В. (2017)
Пилипів І. В. - Організаційна структура та соціальна діяльність духовенства Станиславівської єпархії в період німецької окупації, Делятинський Р. І. (2017)
Титаренко Д. М. - Окупований Маріуполь влітку 1942 р.:за матеріалами звіту польової комендатури № 538 (2017)
Ільницький В. І. - Організаційно-кадрова робота і зв’язки в карпатському краї ОУН (1945–1954) (2017)
Соловей В. О. - Вінницький надрайонний провід ОУН(б):структура, пропагандивні заходи (1949–1951) (2017)
Малярчук О. М. - Соціально-економічні процесив західному регіоні Української РСР (2017)
Sholota Kh. V. - Ukrainian women’s organisations of Canada and their participation in gender equality movement (2017)
Полянський О. А. - Історія України в дослідженнях Валентина Мороза (2017)
Войтович Л. В. - Українсько-польське співжиття крізь віки: стереотипи і пошуки історичної правди (2017)
Stępień S. - Przemyśl – wieloetniczne miasto na pograniczu polsko-ukraińskim. dzieje wielokulturowości, jej utrata I Próby Odrodzenia (2017)
Книш Я. Б. - Сілезькі П’ясти – претенденти на спадщину Романовичів? (2017)
Тимошенко В. І. - Радзивілли на Житомирщині (2017)
Клапчук В. М. - Вузькоколійки Галичини кінця XIX – першої третини XX століть (2017)
Патер І. Г. - Українці та поляки у Галичині (березень 1917 – лютий 1918) (2017)
Рубльова Н. С. - Генеральне консульство Другої Речіпосполитої у Києві за доби Великого Терору (1937–1938), Рубльов О. С. (2017)
Руда О. В. - Особливості мовної політики Другої Речіпосполитої в освітній сфері (2017)
Давидюк Р. П. - Проурядова діяльність українських політичних емігрантів у Волинському воєводстві в першій половині 20-х років ХХ століття (2017)
Чебан М. В. - Осередки української історичної науки у Львові (1919–1939) (2017)
Комар В. Л. - "Бюлетень польсько-український"у суспільно-політичному житті Галичини в 1932–1938 роках (2017)
Горбачевський Т. С. - Польські громадські літературні товариства в суспільно-культурному житті міжвоєнного Львова (2017)
Виздрик В. С. - Зміни у структурі селянського землеволодіння Галичини в міжвоєнний період (2017)
Паславський І. В. - Львівський "Адельфотес" 1591 р. у контексті гуманістичних студій в Україні в кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2017)
Кондратюк К. К. - Дмитро Бантиш-Каменський – автор першої наукової книги з історії України (2017)
Горинь В. І. - Поетична перлина Шашкевича (аналіз та інтерпретація вірша "Веснівка") (2017)
Шкраб’юк П. В. - На шляху до "тюрми народів" (2017)
Голик Р. Й. - Проходи історією й мандрівки пам’яттю: образ Львова у нарисах Івана Крип’якевича й Олександра Надраги, Надрага М. С. (2017)
Гуль О. В. - Луція Харевічова: штрихи до біографії (2017)
Гелей С. Д. - Українське педагогічне товариство "Рідна школа" – національний символ українського шкільництва в Галичині (1881–1939) (2017)
Наконечний В. М. - Часопис "Наш лемко" – феномен української періодики міжвоєнного часу (2017)
Борчук С. М. - "Енциклопедія українознавства": мотивація виникнення, тематичне наповнення (2017)
Стеблій Ф. І. - Спомин про взаємини зі Степаном Заброварним (2017)
Красівський О. Я. - Україна в системі безпеки ЄС. Зовнішні та внутрішні загрози (2017)
Попович О. А. - Український визвольний рух середини ХХ століття: державна комемораційна політика (2005–2014) (2017)
Муравський О. І. - Автономні націоналісти в Україні: ідеологія, державотворча програма (2017)
Каліщук О. М. - Політичні дискусії щодо волинських подій у польському парламенті (2017)
Павлів Ю. З. - Депортація українців з українсько-польського прикордоння 1944–1951 рр.: особистісний та медійний дискурси (2017)
Піх О. М. - Українсько-польські відносини в період президентства Віктора Ющенка (2005–2010): асиметрія очікувань і можливостей (2017)
Хахула Л. І. - Долаючи травматичне минуле: Україна в суспільно-політичній думці Польщі (2017)
Antas-Jaszczuk A. - Philosophy of changes in the Polish educational system found in the sphere of social integration of the youth with special educational needs (2017)
Гордієнко О. - Становлення "м’якого" менеджменту в контексті управлінських стратегій сучасності (2017)
Глинська Л. - Міжкультурна комунікація як запорука гармонійного розвитку суспільства (2017)
Бораковська М. - Філософські коди performance (до проблеми тілесності в сучасному театрі) (2017)
Šidlauskienė D. - European identity in the context of national identity, Myru Ž. (2017)
Городиська О. - Проблема человеческой самости в современном мире (2017)
Мурадян В. - Понятійно-категоріальний апарат опису феномена міграції (2017)
Кочкурова О. - Духовний розвиток особистості: соціально-філософський аналіз (2017)
Коломак О. - Філософсько-культурний вимір хімізації сучасного суспільства (2017)
Крат О. - Компаративистика и теоретические проблемы концептосферы философских понятий (2017)
Погасій Л. - Мова як елемент системи картини світу (2017)
Дольська О. - Теоретичні та практичні рекомендації до створення дистанційного курсу (2017)
Подолякіна О. - Зміни концептуального апарату педагогіки у формуванні традиції дискурсивної практики філософії освіти й комунікативності навчання (2017)
Матвієнко П. - Інформаційне перенасичення та шляхи його подолання в освітньому процесі (психологічні, педагогічні й технологічні аспекти (2017)
Gedviliene N. - Significance of practices on quality of studies and specialists‘ training, Giliuvien V. (2017)
Lobner N. - "Gabriels Garten": Erfahrungen eines natur coaches in der arbeit mit asylwerbenden (2017)
Відомості про авторів (2017)
Andriуevska V. - Antipersonne Comme un Anticoncept et un Concept-idée textuel (2013)
Бегаль О. - Когнітивні аспекти референції у діалозі людини й комп’ютера (2013)
Бєляков О. - Когнітивно-наратологічний аналіз художнього дискурсу (на матеріалі оповідання Г. Джеймса "Поворот гвинта") (2013)
Біскуб І. - Кванти лінгвістичної інформації в лексичних базах даних (2013)
Блажко М. - Ад’єктивно-іменні словосполучення на позначення статичних джерел звуку: метонімічний ракурс (на матеріалі сучасної німецької мови) (2013)
Бондаренко Є. - Матричне моделювання семантичного простору багатозначної лексеми (2013)
Дунаєвська О. - Ритуал Хрещення дитини з позицій фреймової семантики (2013)
Єфимчук Г. - Класифікаційні параметри концепту arrogance (2013)
Єфремова Н. - Таїнство Святого Причастя / Holy Communion в лінгвокультурному просторі англіканської церкви (на матеріалі The Book of Common Prayer) (2013)
Живчик О. - Когнітивні особливості вторинної номінації схожості за кольором (2013)
Малиненко О. - Вербалізація полярних емотивних концептів love – hate у британському художньому дискурсі ХХ ст. (2013)
Маріна О. - Поетика меж у світлі поетичної парадоксальності (2013)
Mykhaylenko V. - Cоgnitive Grammar of ‘Very’ (2013)
Набокова І. - Актуалізація еталонного змісту матримоніальних ролей перших леді в американському газетному дискурсі (2013)
Настенко С. - Теоретичні засади семантичного простору мегаконцепту в іспанській поезії (2013)
Nizhegorodtseva-Kуrуchenko L. - Cognitive judgements on intellectual activity (2013)
Нікіточкіна І. - Функціональна семантика прикметників "матеріальна цінність" у дискурсі Джеффрі Чосера (2013)
Поникарева А. - Типы подчинительной связи в англоязычном политическом дискурсе (2013)
Радченко О. - Порівняння як засіб репрезентації концепту природа (на матеріалі творів німецькомовних письменників Галичини), Дашко Н. (2013)
Рябенька І. - Концепт час в англомовному пісенному дискурсі (2013)
Саламатіна О. - Когнітивний аналіз ядрової зони семантики інтерв’ю в сучасній німецькомовній пресі (2013)
Семотюк О. - Концептуальна метафора як механізм реалізації когнітивної матриці "Свій–Чужий" у політичному дискурсі (на прикладі виступів А. Меркель) (2013)
Старко В. - Дефініювання словника й моделі категоризації (2013)
Trotsiuk A. - Cybernetics is the Important Source of Modern English Lexical Replenishment, Yasinska O. (2013)
Тумак О. - Вербалізація концепту "розкіш" в англомовній картині світу (2013)
Хуторцова М. - "Вера" – ментальный конструкт русского лингвистического пространства (2013)
Цісар А. - Засоби номінації суб’єкта вибору професії в німецькій мові (2013)
Шелудченко С. - Вербалізація когнітивно-семантичного простору "Фізичний стан" словами категорії стану (2013)
Шпак О. - Теперішній тривалий час у контексті когнітивної граматики (2013)
Бондаренко Н. - Використання граматичних трансформацій при перекладі роману Дж. Остін "Гордість та упередження" з англійської мови російською (2013)
Іванова Н. - Трансформація номіналізації структури речення при перекладі роману І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" англійською мовою (2013)
Засєкін С. - Перекладацькі S- і T-універсалії: психолінгвістична перспектива (2013)
Кононенко В. - Лексичні трансформації в перекладі суспільно-політичних текстів арабської мови (2013)
Федів О. - Відтворення боксерської термінології оповідання Е. Хемінгуея "Півсотні тисяч" в українському перекладі В. Митрофанова (2013)
Ткачівська М. - Трансляторна еквівалентність фразеологізмів (на матеріалі перекладів Ю. Прохаська) (2013)
Баклан І. - Еквівалентність у перекладі ділового дискурсу (2013)
Мозговий В. - Офіційна передача російських особових імен українською мовою (приклади словникових статей на букви "Б – Д") (2013)
Олексин О. - Особливості відтворення Шекспірової гри слів у перекладах Ірини Стешенко (2013)
Матвіїшин О. - Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) (2013)
Лужна О. - Заголовок художнього твору як проблема перекладу (2013)
Крисало О. - Прояв мовної особистості Валерія Шевчука в оригіналі роману "Око Прірви" та перекладі англійською мовою (2013)
Кулікова А. - Стратегії відтворення специфіки сучасної американської культури при аудіовізуальному перекладі (2013)
Білас А. - Знижені розмовні одиниці в авторській мові роману Б. Віана "Червона трава": перекладознавчий аспект (2013)
Ріба-Гринишин О. - Перекладознавчий аналіз німецьких науково-технічних текстів (2013)
Коломієць Л. - Спільне та відмінне у перекладацьких процесах у Великій і Західній Україні в 1920–1930-ті рр. (2013)
Павлюк А. - Лексико-граматичні особливості перекладу В. Корнієнком твору Льюїса Керролла "Аліса в Задзеркаллі", Рогач О., Сава О. (2013)
Шуневич Б. - Огляд матеріалів вітчизняних конференцій та семінарів з теорії і практики перекладу, Рак Н., Дробіт І. (2013)
Лавриненко Г. - Варіантність у системі фразеології сучасної німецької мови як шлях структурно-семантичного розвитку фразеологізмів, Лавриненко О. (2013)
Коляда Е. - Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення динаміки конфлікту (2013)
Рогач О. - Лексико-фразеологічні засоби відображення стереотипних уявлень про обмежені ментальні здібності людини (2013)
Орел І. - Відображення національної картини світу в семантиці фразеологізмів (2013)
Басок В. - Структура й семантика фразеологізмів з компонентом "голова" у німецькій і англійській мовах (2013)
Бакуменко О. - Семантичні особливості дієслівних префіксів be- та ent- у німецькій мові (2013)
Бігунова Н. - Содержательные и функционально-коммуникативные свойства речевого акта одобрения (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Декало В. - Ступінь граматикалізації ауксиліарного дієслова Drohen у сучасній німецькій мові (2013)
Захарчук І. - Текстотвірна функція заперечення в новоанглійській мові (на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Мільтона) (2013)
Мойсей Л. - Вираження роду давньоанглійського іменника в словосполученнях із прикметником (2013)
Пилипко О. - Структурно-семантичні особливості вигуків у сучасній німецькій мові (2013)
Рудницька Н. - Граматичний статус прийменникових інфінітивних конструкцій (ПІК) у німецькій мові (2013)
Семененко Г. - Множинне заперечення в історії англійської мови (2013)
Фант М. - Складне речення як один із засобів вираження часових відношень (2013)
Бараняк М. - Мовна реалізація каузативності в німецьких прислів’ях (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу) (2013)
Буяр І. - Синтагматичні відношення в лексико-семантичних групах прикметників позитивної оцінки: лінгвокультурний аспект (на матеріалі лексикографічних джерел) (2013)
Веренько М. - Дефініційний аналіз лексеми "Persuasion" (2013)
Вигівський В. - Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз (2013)
Демчук А. - Средства вербализации громкости и темпа в современном английском языке (2013)
Дребет В. - Іменниковий склад із різними синтаксичними функціями в пасивних конструкціях сучасної німецькомовної преси (2013)
Жулінська М. - Синонімія комп’ютерної лексики (2013)
Загребельна Н. - Количественные параметры лексико-семантического поля "водное транспортное средство" в профессиональной англоязычной картине мира (2013)
Калиновська І. - Іменникові фрази-рекламні слогани: структурний і семантичний аспекти (2013)
Когадеева Г. - Сопоставительный анализ семантических особенностей наименований звёзд в современных английском, французском и русском языках (2013)
Когут Л. - Психометричні методи для визначення семантичного ярусу мови (2013)
Косович О. - Творення неосемантизмiв або семантична еволюцiя слiв у сучаснiй французькiй мовi (2013)
Максимчук Н. - Стратифікація англійських парних словосполучень (біномів) за лексико-граматичними особливостями компонентів та сполучуваністю, Онищенко І. (2013)
Павлюк А. - Лінгвокраїнознавчий аспект перекладу: до постановки питання (2013)
Рибакова К. - Генеза топонімів доби Кримської війни 1853–1856 рр. у лексичній системі англійської мови (2013)
Сисоєва Є. - Шляхи поповнення англійського антропонімікону оцінними одиницями (2013)
Сікорський Т. - Компонентний аналіз концепту "Right" в англійській мові (2013)
Fedayuk P. - Types of Connotation of Words Denoting Weather Phenomena Notion in English (2013)
Швачко С. - Синкретизм нумеральних одиниць (на матеріалі англійської мови) (2013)
Беспалова Ю. - Репрезентация невербального поведения персонажей как показатель идеостиля писателя (2013)
Бехта І. - Інтерпретативна властивість наративної моделі експериментального письма (2013)
Горюнова М. - Функції діалогу й авторської ремарки в жанрі німецькомовної драми ХХ ст. (2013)
Декало О. - Мовна особистість у сучасному німецькомовному діловому дискурсі (2013)
Драпак Г. - Категорія читача в літературознавчих роботах В. Ґібсона та Дж. Принса (2013)
Єфименко В. - Постмодерністська літературна казка в художній системі постмодернізму (2013)
Зубченко С. - Двочленна антитеза в тексті "Історії" Геродота: особливості зовнішньої та внутрішньої структури (2013)
Каратєєва Г. - Текстовий концепт-константа подорож: просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Козлова В. - Стратегії і тактики мовленнєвого впливу в партнерському парентальному дискурсі (2013)
Короткова Л. - Недовіра до норми або креативна гра? (2013)
Красненко О. - Модальні засоби вираження припустимості, можливості, необхідності та сумніву (на матеріалі французьких текстів із міжнародних відносин) (2013)
Миронова Т. - Авторські параметри одного з британських оповідань та роль відносно нечастої дієслівної тривалості та їх наповнення (2013)
Наваренко І. - Просодична організація логіко-композиційної структури іспанської казки за даними інформантного аналізу (2013)
Нарійчук М. - Українські політичні реалії в англомовному політичному дискурсі (2013)
Nikolenko A. - Melodrama Dialogues in American Cinematic Discourse (2013)
Печко Н. - Дискурсні передумови неадекватного розуміння пропозиційного змісту (2013)
Пилипчук Т. - Комунікативні стратегії та тактики реалізації концептуальної опозиції "США–Схід" у сучасному американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Барака Обами за 2012–2013 рр.) (2013)
Писарська О. - Аксіологічний аспект дискурсу катастроф (2013)
Предій Ю. - Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) (2013)
Romanyshyn N. - Integrated frame man and nature in the literary discourse as a means of author’s pragmatic interpretation (on the basis of D. G. Lawrence novel Lady Chatterley’s Lover and O. Kobylyanska’s novel Man and story Nature) (2013)
Савош Л. - Ритм як одна з функціональних фоностилістичних ознак озвученого тексту (2013)
Семенюк Т. - Особливості реалізації категорій інтертекстуальності, інтеріконічності та інтерсеміотичності в німецькомовних полікодових текстах (2013)
Соколовська С. - Політична дискурсологія: проблеми й перспективи розвитку (2013)
Солощук Л. - Вербальні та невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення полікодової природи комунікативого процесу (2013)
Удяк Г. - Образ ангела в літературі європейського романтизму, Тимчук О. (2013)
Устименко С. - Нестандартні комунікативні ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (2013)
Ущина В. - Позиціонування суб’єктів у предметній ситуації ризику (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу) (2013)
Філоненко Н. - Кореляція текст / дискурс у дослідженнях сучасних французьких художніх прозових творів (2013)
Sliwa S. - Wspolczesne tendencje w wychowaniu resocjalizujacym dzieci i mlodziezy w Polsce (2013)
Kотун K. В. - Прогресивний розвиток фінської освітньої політики (2013)
Шийка Ю. І. - Особливості розвитку білінгвальної освіти в Канаді хіх – початку хх століття (2013)
Kowolik P. - Potrzeba dialogu edukacyjnego w antropogogice (2013)
Чистякова С. М. - Тенденции развития профессиональной ориентации учащейся молодежи и вызовы времени: опыт России, Соколова І. І., Родичев М. Ф. (2013)
Богів Е. І. - Суспільно-соціальна функція народних університетів у системі неформальної освіти дорослих Німеччини (2013)
Красильникова Г. В. - Внутрішня система моніторингу якості вищої освіти в навчальних закладах Російської Федерації (2013)
Білик В. В. - Стандарти вищої професійної освіти України та Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення (2013)
Яковенко О. І. - Стандарти компетентнісної освіти: європейський досвід й українські перспективи (2013)
Шийка О. - Ретроспектива розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Австрії (2013)
Авшенюк Н. М. - Зарубіжні підходи до моделювання структури транснаціональної вищої освіти (2013)
Бідюк Н. М. - Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США (2013)
Третько В. В. - Концепція магістерської освіти у Великій Британії (2013)
Baraniak B. - Koncepcja doksztalcania i doskonalenia zawodowego w ujeciu Tadeusza W. Nowackiego wciaz aktualna we wspolczesnych realiach rynku pracy (2013)
Яремко Г. - Структурно-функціональна характеристика сучасної системи неперервної педагогічної освіти Австралії (2013)
Лисак Г. О. - Major approaches to formation of students’ grammar competency at higher educational establishments: foreign experience (2013)
Дяченко Л. М. - Iдеї психопедагогіки у творах А. Макаренка та Е. Стоунса: порівняльний аналіз (2013)
Кучай Т. П. - Підготовка шкільних консультантів до активної участі в освітньому процесі (2013)
Семеног О. - Про підсумки v міжнародного наукового форуму "Польща–Україна. Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін" (2013)
Ничкало Н. - Рецензія на монографію Станіслава Давідзюка "Нарис загальної дидактики з елементами методики вищої школи (вибрані аспекти)" (2013)
Науково-методологічний семінар "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів" (2013)
Зміни до порядку подання рукописів у науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" (у зв’язку з включенням його до міжнародної науково-метричної бази даних De Gruyter Open) (2013)
Табачук А. Я. - Інституційний підхід до дослідження процесів екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації (2017)
Шедяков В. Е. - Политико-экономическое измерение сепаратизма в постглобальном мире (2017)
Василиця О. Б. - Способи залучення американських інвестицій в економіку України (2017)
Волошанська А. В. - Теорії економічного розвитку держав та явище деіндустріалізації (2017)
Тіпанов В. В. - Концептуальні засади інноваційної економіки (2017)
Шиманська К. В. - Грошові перекази мігрантів: структурний аналіз місця у платіжному балансі країни (2017)
Галинська Ю. В. - Основні принципи соціальної відповідальності під час формування системи колабораційних альянсів в природовидобувній галузі (2017)
Ємець А. В. - Стан та перспективи запровадження рамкових стандартів безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі всесвітньої митної організації як засобу вдосконалення митної логістики підприємств України, Яценко І. Г. (2017)
Колісніченко П. Т. - Тенденції розвитку підприємств малого і середнього бізнесу крізь призму системи оподаткування (2017)
Галькевич М. В. - Система факторів забезпечення ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності на транспортних підприємствах (2017)
Квасній Л. Г. - Стимулювання праці персоналу підприємства на основі оцінки її результативності (2017)
Курбацька Н. В. - Нормативно-правове стимулювання розвитку хмелярства (2017)
Мартинюк О. А. - Формалізація типів інноваційної динаміки підприємства (2017)
Мастюк Д. О. - Методичні засади вибору стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств (2017)
Сигида Н. О. - Сутність управління ланцюгами поставок, його структура та роль (2017)
Старинець О. Г. - Діагностика в системі антикризового управління телекомунікаційних підприємств (2017)
Табахарнюк М. О. - Способи фінансування операцій злиття і поглинання у вітчизняній практиці (2017)
Тисько М. М. - Зменшення витрат підприємства під час впровадження стратегії інноваційного розвитку на основі удосконалення управління ресурсами портфеля проектів (2017)
Лисак В. Ю. - Регіональні особливості формування та реалізації трудового потенціалу в аспекті економічної активності населення, зайнятості і безробіття, Комарніцька О. М. (2017)
Павлов К. В. - Циклічність процесів формування регіональних ринків житлової нерухомості (2017)
Golikov S. S. - Ways of improving the level of tax security as a part of the financial security of Ukraine (2017)
Мельник М. І. - Інноваційна привабливість України на основі "Global Innovation Index" (2017)
Полчанов А. Ю. - Фінансовий потенціал як основа фінансової політики держави в умовах постконфліктного відновлення (2017)
Ковбаса Т. А. - Внутрішній контроль підприємств лісової галузі (2017)
Половинчак Л. А. - Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку нематеріальних активів (2017)
Сурай А. С. - Інтегральна оцінка ділового середовища регіонів України: практичний аспект (2017)
Вихідні дані (2017)
Передмова (2016)
Вступ (2016)
Залізняк Л. Л. - Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся (2016)
Борисов А. В. - Досвід розробки і реалізації бази даних археологічних пам’яток для дослідження систем розселення, Манігда О. В. (2016)
Сєров О. В. - Київське Полісся Х—ХІІІ ст. за археологічними даними (2016)
Козюба В. К. - Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження (2016)
Чміль Л. В. - Історіографія та джерела історії Іваківщини Х—XVIII ст. (2016)
Переверзєв С. В. - Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області, Сорокун А. А., Хоптинець І. М. (2016)
Переверзєв С. В. - Дослідження літописного Чорнобиля (2016)
Чміль Л. В. - Археологічні розвідки в Іванківському районі у 2013—2014 рр., Козюба В. К., Чекановський А. А. (2016)
Веремейчик О. М. - Старожитності городища Монастирище кінця ХІІ — середини ХІІІ ст. в Любечі (2016)
Мишанич Я. О. - Полісся в давньоукраїнських літописах (2016)
Козюба В. К. - Житло, двір, садиба (за матеріалами давньоруської лексики) (2016)
Хамайко Н. В. - Особливості та характер давньоруської гри у "Тавлії" у писемних та епічних згадках (2016)
Журухіна О. Ю. - Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля (2016)
Сергєєва М. С. - Давньоруська різьблена кістка з Чорнобильського городища (2016)
Івакін В. Г. - Нові дані про ремесло і торгівлю давньоруського Вишгорода (за матеріалами досліджень 2013—2015 рр.), Бібіков Д. В., Оленич А. М. (2016)
Оленич А. М. - Процес випалу в давньоруському горні: на прикладі горнів Вишгородського посаду (2016)
Гунь М. О. - Керамічні комплекси другої половини ХІІІ — середини ХІV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині, Оногда О. В., Чміль Л. В. (2016)
Починок Е. Ю. - Гутне виробництво в Іванківському районі на Київському Поліссі (2016)
Гілевич І. Я. - Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х — початок 1980-х рр.): історія та наукові результати (2016)
Ковальчук Н. А. - Обряд "проводи русалок" на північному сході Правобережного Полісся (термінологія, структура, ареалогія) (2016)
Ципишев С. І. - Хліб у звичаєвості Київського Полісся (2016)
Кондратюк О. В. - До питання про статус невістки та ятрівки у традиційній сім’ї (2016)
Васянович О. О. - Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся (2016)
Люта Т. Ю. - З історії функціонування комплексу поліських володінь Київської Софійської митрополичої катедри (XV — перша половина XVII ст.) (2016)
Pawiłan K. - Dzieje rodu Hornostajów herbu Hippocentaurus i losy ich archiwów (2016)
Печников В. С. - К истории старообрядческих слобод Киевского Полесья (2016)
Бреяк О. В. - Культові споруди Київського Полісся (2016)
Стародуб О. В. - Минуле в пам’яті парафіяльного духовенства Радомишльського повіту, зафіксоване на початку XX ст. в опитувальних листах краєзнавця Степана Дроздова (2016)
Крикун Ю. С. - Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся (2016)
Чучман Х. Ю. - Родинні архіви поліщуків як відображення епохи (на матеріалах наукових експедицій у зону відчуження Чорнобильської АЕС) (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Калиниченко Г. - Євромайдан в Україні: огляд інформативного потенціалу мережі Facebook(листопад 2013 - лютий 2014 рр.) (2015)
Юркова О. - Facebook як новий тип історичного джерела: спроба характеристики та практичні завдання архівування документів (2015)
Брік Т. - Соціологічний аналіз онлайнових джерел на прикладі Facebook-сторінки "Євромайдан"(листопад 2013 - травень 2014 рр.) (2015)
Куценко С. - Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України (2015)
Папакін Г. - Досвід електронної публікації історичних джерел в США та Західній Європі: короткий огляд(1971-2010) (2015)
Корчемна І. - Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського, Лобузіна К., Сохань С., Філіпович М. (2015)
Пономаренко Л. - Електронні бібліографічні ресурси державної науково-педагогічної бібліотеки україни імені в.о. сухомлинського у формуванні національного інформаційного простору (2015)
Лобузіна К. - Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень (2015)
Стронська Н. - Tрадиційні і новітні стандарти відбору та опису електронних бібліографічних ресурсів для бази даних "українська бібліографія в особах" (2015)
Добрянська T. - До питання специфіки опису української кириличної рукописної книги xvii ст. у базі даних "кодекс": поля "протограф" та "стародрук" (2015)
Гальченко О. - Бази даних на історичні книжкові оправи в інтернет ресурсах: аналіз структури та функцій, класифікація (2015)
Пастушенко О. - Дисертаційні дослідження з історії книжкових коллекций та книги в україні і питання створення електронного ресурсу (2015)
Халецька Л. - Цифрове збереження об’єктів світової спадщини юнеско в Україні та франції (на основі аналізу веб-сайтів софії київської та шартрського кафедрального собору богоматері) (2015)
Хромова І. - Програмне забезпечення в нумізматичному дослідженні. колекції (2015)
Єремєєв П. - Сучасний стан та перспективи розвитку історичної інформатики: за результатами xiv конференції асоціації "історія і комп’ютер" (2015)
Куліков В. - Міжнародний практичний семінар "цифрове та візуальне: нові підходи до дослідження історії міст центрально-східної європи", Погорілко М. (2015)
Боряк Г. - Iнформаційні ресурси з історії країн східної європи німецькомовного сегменту мережі інтернет, Кашеварова Н. (2015)
Тоїчкін Д. - Зброєзнавство: фахові ресурси мережі інтернет. частина 2 (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторі (2015)
Титул, зміст (2015)
Клечковський Ю. Е. - Bactrocera zonata Saund. — персикова фруктова муха: вірогідність акліматизації в південно-західному регіоні України, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2015)
Лихочвор В. В. - Продуктивність буряків цукрових залежно від системи гербіцидного захисту, Костючко С. С. (2015)
Іващенко О. О. - Вплив енергії світла на біологічні особливості рослин Amaranthus retroflexus L., Андреєв В. О. (2015)
Мошківська С. В. - Вплив алелопатичних властивостей борщівника Сосновського на проростання насіння пшениці озимої та гороху (2015)
Крижанівський А. Б. - Ефективність біологічних препаратів для захисту яблуневих насаджень від листогризучих шкідників, Громова О. П. (2015)
Шевчук І. В. - Інноваційні технології захисту черешні та сливи від шкідників як елемент органічного вирощування плодів (2015)
Веріжнікова І. В. - Час готувати полуничні насадження до зими (2015)
Мороз Л. В. - Порівняльна характеристика ефективності різних схем лікування гепатиту С (Власний досвід), Алхазов Ю., Абдуллаєва Н., Андросова О. С., Гайдук О. А. (2017)
Мороз Л. В. - Зв’язок рівня вітаміну D в сироватці крові зі ступенями фіброзу та активністю запального процесу, Мусаєв Е. Е. О., Гайдук О. А., Шкондіна О. Ф. (2017)
Радченко О. М. - Кореляційні зв’язки клініко-лабораторних показників у хворих на доброякісні гіпербілірубінемії, Гук-Лешневська З. О., Комариця О. Й. (2017)
Коваль Т. І. - Прогнозування ефективності інтерферонових схем противірусної терапії хронічного гепатиту С та пошук предикторів стійкої вірусологічної відповіді у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2017)
Вдовиченко В. І. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з супутньою артеріальною гіпертензією, Кульчицький В. В. (2017)
Присяжнюк В. П. - Вікові та гендерні особливості біохімічних показників, ліпідного та цитокінового профілів крові у хворих на хронічний гепатит невірусного походження (2017)
Лабінський А. Й. - Гепато-ентерологічні ранні немоторні вияви хвороби паркінсона та їх нутриціологічна корекція (2017)
Заремба Є. Х. - Вплив лікарського засобу гуарем на масу тіла, функцію печінки, показники ліпідного та вуглеводного обміну в хворих із серцево-судинними захворюваннями, Кияк Ю. Г., Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Вірна М. М., Смалюх О. В., Капустинський О. О. (2017)
Содержание (2017)
Усевич І. А. - Вплив категорії ургентності кесарева розтину на адаптаційні можливості вагітних та роділь, Колесник В.Л. (2017)
Пост-релиз. І Международного Конгресса "Репродуктивное здоровье: мультидисциплинарный подход в непрерывном профессиональном развитии врачей" (Часть 1) (2017)
Микронизированный прогестерон и его роль в сохранении беременности и здоровья женщины при процедуре ЭКО (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2017)
Анчева І. А. - Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів (2017)
Жук С. І. - Гестоз з точки зору перинатальної психології, Щуревська О. Д. (2017)
Ефективний шлях відновлення антиоксидантного потенціалу (2017)
Дронова В. Л. - Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань, Мокрик О. М., Теслюк Р. С. (2017)
Гурженко А. Ю. - Показники уратно-оксалатного обміну в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Варченко Л. М. - Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров’я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу), Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Sarwar M. S. et al. - Сравнительное исследование сывороточных уровней цинка, меди, марганца и железа у беременных с преэклампсией (2017)
Ошовський В. І. - Особливості рухової активності плодів у ІІІ триместрі вагітності: результати проспективного когортного дослідження, Соловей О. Г. (2017)
Набхан О. В. - Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують (2017)
Пирогова В. І. - Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту, Козловський І. В., Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й. (2017)
Dyndar O. A. - Risks of miscarriage and noncarrying of pregnancy in women with excessive body weight, obesity and metabolic syndrome, Benyuk V. O., Lastoveckaya L. D. (2017)
Пехньо Н. В. - Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності (2017)
Жилка Н. Я. - Ведення пацієнток з лейоміомою матки. Консервативні методи лікування (Огляд канадського клінічного керівництва SOGC) (2017)
Рыкова О. В. - Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики (2017)
Hanna M. Heller - Увеличение частоты послеродовых кровотечений, возможная связь с серотонинергическими и другими психофармакологическими препаратами: сопоставляющее когортное исследование, Anita C. J. Ravelli, Andrea H. L. Bruning, Christianne J. M. de Groot, Fedde Scheele, Maria G. van Pampus, Adriaan Honig Heller et al. (2017)
Менеджмент наследственных нарушений свертываемости крови во время беременности (2017)
Присташ Ю. Я. - Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії та можливості його корекції (2017)
Подольський Вл. В. - Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Іващенко О. О. - Майбутнє системи захисту рослин, екологічні аспекти, Іващенко О. О. (2015)
Швартау В. В. - Захист посівів пшениці озимої від борошнистої роси восени, Михальська Л. М., Рязанова М. Є. (2015)
Крючкова Л. О. - Біологічний захист ячменю від гельмінтоспоріозу, Лапа С. В. (2015)
Курдюкова О. М. - Нерівноквітник покрівельний — як його позбутися в посівах? (2015)
Горновська С. В. - Основні шкідники соняшнику в умовах Степу України (2015)
Гуляєва І. І. - Вірус карликової мозаїки кукурудзи — карантинний організм в Україні (2015)
Ковтун А. М. - Вплив температури на ступінь прояву цитопатології листя, зараженого фітофторозом томатів (2015)
Ляшенко А. В. - Біологічні особливості совки капустяної в Лісестепу України (2015)
Піковський М. Й. - Особливості паразитування гриба Botrytis cinerea Pers. на петунії гібридній в умовах відкритого ґрунту, Колесниченко О. В. (2015)
Веріжнікова І. В. - Догляд за виноградом восени (2015)
Содержание (2017)
Ухаль М. І. - Ускладнення під час дренування стентами нирок і верхніх сечових шляхів, Семанів О. М., Пустовойт І. П., Єргієва Т. С., Закревська Г. А. (2017)
Гурженко Ю. Н. - 19-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины (2 часть), Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко І. І. - 32-й Конгрес Європейської Асоціації Урологів. Місце фітотерапії у лікуванні пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. М. - Конгрес Асоціації урологів України. Актуальні питання сексопатології та андрології, Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко И. И. - Эффективность фитотерапии на фоне применения экстракорпоральной ударно-волновой терапии у лиц с хроническим калькулезным простатитом, Спиридоненко В. В. (2017)
Лісовий В. М. - Первинно-множинний рак: рак передміхурової залози Т3NхMх і меланома ТхNхM1 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії на перитонеальному діалізі, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Поляков М. М. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльний аналіз результатів позадулонної та малоінвазивної радикальної простатектомії, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Данилець Р. О. - Високомолекулярні білкові біомаркери раку передміхурової залози. Перспективи використання в сучасній онкоурології (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження функціонального стану ендотелію судин у чоловіків з гострим епідидимітом, Головко С. В., Валерко Д. О., Балабаник В. Р. (2017)
Борзих Н. О. - Особливості психоемоційного стану поранених із вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок, Страфун С. С. (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження рівня мікроелементів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит, Тріщ В. І. (2017)
Децик О. З. - Сучасні підходи до організації надання ургентної і планової медичної допомоги при сечокам’яній хворобі, Соломчак Д. Б. (2017)
Лісовий В. М. - Діаліз та інфекція сечових шляхів у пацієнтів з аутосомно-домінантним полікістозом нирок, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Поляков М. М., Лісова Г. В. (2017)
Гурженко А. Ю. - Стан вільнорадикального окислення в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Bedenjuk A. D. - Submicroscopic changes in bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension, Tverdokhlib V. V., Mysak A. I., Nesteruk S. O. (2017)
Горпинченко И. И. - Преждевременная эякуляция и возможность ее эффективной коррекции, Спиридоненко В. В. (2017)
Ромащенко О. В. - Сексуальное здоровье пары, Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Бабич А. В., Ходжава М. М. (2017)
Лесовой В. Н. - Перевязка патологических шунтов при лечении вено-окклюзивной формы эректильной дисфункции, Аркатов А. В., Книгавко А. В., Казиев С. Г. (2017)
Кочарян Г. С. - Расстройства оргазма: определения и распространенность (2017)
Горовий В. І. - Застосування ендоуретральної та інтравагінальної електростимуляцій сфінктерного апарату сечівника та м’язів тазового дна у комплексному лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі без пролапсу тазових органів (2017)
Возианов С. А. - Радикальная цистэктомия: сравнительная оценка периоперационных показателей у пациентов с осложненным и неосложненным послеоперационным периодом, Шамраев С. Н., Стусь В. Н., Краснов В. Н., Васильева В. Д., Полион Н. Ю., Шамраева Д. Н. (2017)
Черненко Д. В. - Сечова кислота та її роль у патогенезі кальцій-оксалатного нефролітіазу, Черненко В. В., Савчук В. Й., Желтовська Н. І., Бондаренко Ю. М. (2017)
Возіанов С. О. - Динаміка змін показників електроміографії при лікуванні хворих з гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстого кишечнику, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю. (2017)
Горпинченко И. И. - Опыт применения альфа-адреноблокатора тамсулозина при синдроме хронической тазовой боли у мужчин, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В., Козлов В. В. (2017)
Литвинець Є. А. - Можливості корекції порушень систем перекисного окиснення білків та антиоксидантного захисту у пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Скоропад Н. Т. (2017)
Возіанов С. О. - Диференційна діагностика складних кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І. (2017)
Федорук О. С. - Імплантація препаратів гіалуронової кислоти в головку статевого члена, Владиченко К. А., Зайцев В. І., Ілюк І. І., Степан В. Т., Візнюк В. В., Степанченко М. С. (2017)
Барало І. В. - Методика гемостазу при залобковій простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Барало Б. І. (2017)
Стусь В. П. - Аналіз результатів радикальних оперативних втручань у хворих на рак сечового міхура за 5 років, Краснов В. М., Поліон М. Ю., Осінній І. А., Дяговець С. А. (2017)
Запольский М. Э. - Комплексная супрессивная терапия герпетической инфекции, Михайлец О. Г., Гоцуляк О. Л., Запольская Д. М. (2017)
Головко С. В. - Сальважна радикальна простатектомія після дистанційної променевої радіаційної терапії: системний огляд сучасних підходів, Савицький О. Ф. (2017)
Добровольський В. А. - Алгоритм визначення методу лікування малих ниркових новоутворень, Лесняк О. М., Строй О. О., Борис Ю. Б., Грицина Ю. Р., Лесняк М. О., Марухняк P. B., Предземірська O. В., Банира О. Б. (2017)
Пасічник С. М. - Аналіз результатів комплексного післяопераційного лікування раку нирки із застосуванням мінеральних вод Східницького регіону, Стаховський Е. О., Борис Ю. Б., Мирка О. Я., Березін О. О., Джунь Й. В. (2017)
Яковлев П. Г. - Рівень деяких гематологічних показників системної запальної відповіді як індикатор стану хвороби в онкоурологічних хворих (2017)
Новікова О. Ф. - Проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку підприємств в сучасних умовах (2016)
Солесвік М. Б. - Взаємозв’язок ефектуації, каузації та радикальних інновацій у підприємницьких структурах, Яненкова І. Г. (2016)
Кузняк Б. Я. - Маркетинг інновацій підприємства агропромислового комплексу, Добрянська В. В., Мірошниченко В. Т. (2016)
Примостка О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність банків, Захарчук А. О. (2016)
Кожем'якіна С. М. - Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін (2016)
Кузубов М. В. - Композитні індикатори розвитку економіки України, Швець С. М. (2016)
Чукаєва І. К. - Світовий досвід використання економічного інструментарію для розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2016)
Величко О. П. - Маркетингово-логістична система як об’єкт управління в аграрному кооперативі, Величко Л. А. (2016)
Могильний О. М. - Державно-регуляторний вплив на сферу людського розвитку шляхом поліпшення умов гідної праці: регіональний аспект, Костриця В. І., Вітряк Т. Б. (2016)
Тараненко І. В. - Сегментування ринку туристичних послуг та визначення цільових сегментів, Гармідер Л. Д., Колечкін І. В. (2016)
Кузьменко О. В. - Оцінка рівня взаємозв’язку між закономірностями розвитку банків та кредитних спілок в Україні, Роєнко В. В. (2016)
Антонова Л. В. - Удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на якість продукції (2016)
Ляшок Я. О. - Аналіз адекватності напрямів фінансування галузей науки заявленим державою національним пріоритетам науково-технічного розвитку, Шакіна Н. А. (2016)
Черепанова В. О. - Методичний підхід до оцінювання факторів та ризиків, що негативно впливають на діяльність коксохімічних підприємств, Магомедов М. С. (2016)
Мельнікова А. В. - Проблемні аспекти обліку страхування у діяльності туристичних підприємств (2016)
Фененко П. О. - Роль бюджетного фінансування у підтримці економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Онищенко В. В. (2016)
Пахомова І. Г. - Антикризове фінансове управління машинобудівними підприємствами України, Мамонова О. І. (2016)
Маслак Н. Г. - Орієнтири розвитку системи освіти України з урахуванням досвіду США, Коблянська І. І. (2016)
Кононова К. Ю. - Концепція моделювання еволюції популяції економічних агентів (2016)
Слободяник А. М. - Моніторинг кадрового забезпечення культурно-дозвіллєвих закладів агропромислового сектору Київської області (2016)
Волосова Н. М. - Економіко-математична модель управління конкурентоспроможністю організацій, Стеблюк Н. Ф. (2016)
Саенко В. Г. - Услуга по развитию физической способности человека в среде спортивного бизнеса (2016)
Козарезенко Л. В. - Удосконалення бюджетного механізму розвитку людського потенціалу (2016)
Довгалюк В. В. - Роль фінансової глобалізації у розвитку фінансового ринку (2016)
Підвисоцька Л. Я. - Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування (2016)
Кльоба Л. Г. - Інноваційна політика та безпека банку (2016)
Баранецька О. В. - Характеристика впливу чинників на фіскальну безпеку України (2016)
Болотна О. В. - Актуальність впровадження ефективної товарної стратегії бренду на підприємстві, Терзян Ю. Г., Хомутова О. О. (2016)
Ребрик М. А. - Екзогенні джерела конфлікту інтересів у сфері визначення та оновлення кредитних рейтингів в Україні (2016)
Гончарук І. В. - Поглиблення значимості мережевих ринків в умовах глобалізації (2016)
Апостолюк О. Ю. - Пріоритети державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні (2016)
Tkachenko M. A. - Construction of a Markovian it project risk management model (2016)
Микитюк О. Л. - Підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання фінансового сектору економіки України умовах євроінтеграції України (2016)
Аль-Дандал Р. С. - Техніко економічний аналіз використання протитурбулентних присадок в трубопровідному транспорті нафтопродуктів (2016)
Рісна Р. Р. - Цільові пріоритети реалізації програм трудової рееміграції (2016)
Трейтяк О. В. - Вплив розвитку фінансіалізації регіональних господарських систем на інвестиційну діяльність (2016)
Дацкевич Н. О. - Діалектика взаємодії соціальної відповідальності підприємництва та соціального капіталу суспільства (2016)
Содержание (2017)
Цаглов А. И. - Результаты испытаний эмиттера для микрокатодов, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2017)
Хаустова А. Н. - Усовершенствованный метод ОЭССК и методы диагностики скорости эрозии РК СПД (2017)
Филипковский С. В. - Устойчивость и бифуркации колебаний упругого ротора с диском на консольном конце и шарикоподшипников в вибрирующем планере летательного аппарата, Филипковская Л. А. (2017)
Товкач С. С. - Безпровідні технології обміну інформацією в системах адаптивного керування авіаційних двигунів (2017)
Сорогин Ф. Г. - Метод расчета энергетических показателей ГТП (2017)
Пилипенко О. В. - Математическое моделирование и анализ устойчивости низкочастотных процессов в маршевом ЖРД с дожиганием генераторного газа, Прокопчук А. А., Долгополов С. И., Хоряк Н. В., Николаев А. Д., Писаренко В. Ю., Коваленко В. Н. (2017)
Нерубасский В. В. - САУ FADEC – Терминология, история и современное состояние, Волошина Н. П. (2017)
Миргород В. Ф. - Моделирование процесса деформации дроссельных характеристик газотурбинных двигателей в длительной эксплуатации, Деренг Е. В. (2017)
Коваленко А. Н. - Экспериментальное исследование параметров смесеобразования ЖРДМТ тягой 400Н, Павлов А. В., Блишун Ю. В., Осецкая А. А. (2017)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - Моделирование потокораспределения в масляной полости опоры ротора ГТД, Михайленко Т. П., Немченко Д. А., Петухов И. И. (2017)
Бадун О. П. - Специальные испытания шарикоподшипников, Иванов Я. Н. (2017)
Борисов Н. А. - Маслосистема газотурбинного компрессорного агрегата как источник утилизируемой теплоты для повышения его эффективности, Голубков О. Г., Парафейник В. П., Щербаков О. Н. (2017)
Гольцов А. С. - Адаптивное управление тягой двигателя беспилотного летательного аппарата, Редин И. И. (2017)
Буряченко А. Г. - Модификация типовой конструкции регулятора двигателя АИ-450М – сущность, процедуры и результаты, Ранченкo Г. С., Бурунов Д. С. (2017)
Долматов Д. А. - Физико-химические процессы вблизи поверхности деформируемой капли керосина (2017)
Тамаргазин А. А. - Повышение эксплуатационных свойств деталей уплотнения механических нагнетателей энергетических установок наземной авиационной техники, Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. (2017)
Савченко К. В. - Влияние моделирования угла радиального скоса контактных поверхностей бандажных полок лопаток на статическое напряженное состояние их венцов, Зиньковский А. П., Токарь И. Г. (2017)
Магдин Э. К. - Твердотопливная двигательная установка ориентации и стабилизации дискретного действия для управления космическими объектами, Оглих В. В., Розливан А. Б. (2017)
Кислов О. В. - Конвертированный газотурбинный двигатель с перепуском воздуха из компрессора в свободную турбину, Пижанкова Н. В. (2017)
Шкабура В. А. - Результаты исследований турбинной и компрессорной частей турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях (2017)
Комаров В. В. - Моделювання в програмному комплексі ANSYS CFX впливу форми проточної частини вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт – дозвуковий вхідний пристрій кільцевого типу" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на нерівномірність потоку на вході в компресор, Мiтрахович М. М. (2017)
Турна Р. Ю. - Инженерная оптимизация конструкции термогидравлического аккумулятора (ТГА) для использования в условиях невесомости, Чигрин В. С., Белогуб А. В. (2017)
Кисляк М. И. - Исследование аэро-акустической эффективности профиля лопатки вентилятора ТРДД с использованием комплекса ANSYS, Митрахович М. М. (2017)
Кравцов В. В. - Влияние ультразвукового упрочнения на качество изготовления зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2017)
Березовский Е. К. - Определение параметров динамического демпфера при фрезеровании лопаток ГТД, Уланов С. А. (2017)
Полярус Е. Н. - Влияние состава материалов на механизм их высокотемпературного газоабразивного изнашивания, Уманский А. П., Стельмах А. У., Евдокименко Ю. И., Кисиль В. М., Субботин В. И. (2017)
Синяева Н. П. - Спектрофотометрическое определение никеля, марганца, кобальта из одной навески в припое ВПР-4, Омельянчик Л. А., Некрасова Л. П., Луганская О. В. (2017)
Гусарова И. А. - Разработка порошкового сплава на основе нихрома и технологии изготовления жаростойких конструкций возвращаемых аэрокосмических аппаратов, Потапов А. М., Солнцев В. П., Солнцева Т. А., Петраш К. Н., Назаренко В. А., Фролов Г. А., Манько Т. А. (2017)
Калинина Н. Е. - Влияние шихтовых материалов на измельчение структуры алюминия дисперсными композициями, Калинин В. Т., Грекова М. В., Носова Т. В., Гученков М. В. (2017)
Маринина А. Н. - Анализ контекста авиадвигателестроительной организации согласно требованиям стандарта ISO 9001:2015, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2017)
Буряченко А. Г. - Переход от ISO 9001:2008 К ISO 9001:2015 как фактор повышения эффективности работы предприятия, Рыбакова И. А., Немченко О. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Голуб Н. М. - Корекція і розвиток технічної та змістової сторін читання у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення в дітей дошкільного віку із моторною алалією (2017)
Козинець О. В. - Аналіз функціональної спеціалізації півкуль головного мозку та її вплив на мовленнєвий розвиток, Данільченко А. Р. (2017)
Корсун В. А. - Корекція мовленєвих порушень у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки, Денисяка О. М., Базима Н. В. (2017)
Мартиненко І. В. - Системні порушення мовлення в ракурсі медико-психолого-педагогічних досліджень (2017)
Мартинчук О.В. - Зміст діяльності логопедичного центру університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з тпм місцевої громади (2017)
Марченко І. С. - Особливості лексико-граматичної сторони мовлення дітей із ффнм, Мальцева І. Ю. (2017)
Супрун Д. М. - Трансформація професійної підготовки cпеціальних психологів в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Терентьева Е. В. - Приемы мнемотехники в изучении русского языка (2017)
Тичина К. О. - Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Шеремет М. К. - До проблеми взаємодії та взаємозв’язку аналізаторних систем, Кондукова С. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Сокур О. Н. - Возможности изучения газогидратных залежей как индикатора добычи подгидратного газа, Омельчук А. В. (2017)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в сарматских отложениях юга Украины (2017)
Непша О. В. - Надходження теригенного матеріалу внаслідок абразії кліфів та морського дна як фактор стабільності акумулятивних утворень Північного Приа-зов’я (2017)
Евтехов В. Д. - Актуализированная минералого-генетическая классификация бедных магнетитовых руд Пер-вомайского месторождения Кривбасса, Евтехов Е. В., Шепелюк М. А., Филенко В. В., Тихливец С. В., Смирнов А. Я., Прилепа Д. Н., Демченко О. С., Стрельцов В. О. (2017)
Демченко О. С. - Оцінка ефективності роботи дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В., Георгієва О. П. (2017)
Шоміна А. Д. - Форамініфери туронського ярусу Райгородського родовища крейди (Донецький басейн) (2017)
Пигулевський П. Г. - Природа Криворізького землетрусу 29 липня 2017 року, Кендзера О. В., Щербіна С. В., Вербицький С. Т., Шумлянська Л. А., Калініченко О. О., Гурова І. Ю., Ільєнко В. А., Амашукелі Т. А., Чалий О. О. (2017)
Короткі відомості про авторів (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Гайволя О. - Англійські багатокомпонентні терміни комп’ютерної лексикографії: структурний підхід (2013)
Галян О. - Аналіз двокомпонентних фізичних термінів-словосполучень (на матеріалі французької мови) (2013)
Дмитрасевич Р. - Структурно-семантична організація англомовної термінології юридичної психології (2013)
Druzhbyak S. - Terminologische Wortverbindungen im Wirtschaftsdeutschen (2013)
Камінська О. - Структурні та семантичні моделі термінів німецької фахової мови дипломатії (2013)
Круглій О. - Аналогія як механізм утворення неологізмів сфери екології людини, Татаранюк С. (2013)
Сандій Л. - Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки) (2013)
Сухомлин В. - Суб’єктивна модальність у публіцистичному дискурсі: емоційна і раціональна оцінки (2013)
Асмукович І. - Принципи побудови двомовного тезауруса фахової мови авіації (2013)
Комар Л. - Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми (2013)
Кульчицький І. - Деякі аспекти створення та використання паралельних корпусів, Ліхнякевич І., Данчевська Ю. (2013)
Шевчук А. - Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних зв’язків (на матеріалі дефініцій зоонімів) (2013)
Бабенко О. - Функционально-прагматические аспекты афоризмов (на материале выступлений Хиллари Родхем Клинтон) (2013)
Войтюк О. - Вплив екстралінгвістичних факторів на мовленнєву організацію висловлення-запрошення (2013)
Кокоза Т. - Комунікативні типи атрибутивних прикметників у художніх текстах (2013)
Маєвська Н. - Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики у романі Девіда Ніколлса "One day" (2013)
Макарук Л. - Лінгвопрагматика кольору в англомовному медіапросторі (2013)
Марковська А. - Лінгвопрагматичні особливості фразеології в німецькомовній пресі (2013)
Сахнюк О. - Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я (2013)
Торговець Ю. - Текст-типологічні особливості соціально-політичного есе в американській лінгвокультурній традиції: хронотопний контекст (2013)
Туришева О. - Про кореляцію авторського та мовного стилю (2013)
Чарікова І. - Соціокультурна мотивація і прагматичне варіювання висловлення-подяки в англійському діалогічному мовленні (2013)
Юшак В. - Компресивні способи утворення назв продуктів програмного забезпечення (2013)
Євчук М. - Лексико-семантичні особливості запозичення слів англійського походження до слов’янських мов (на прикладі української та польської) (2013)
Охріменко М. - Лексико-семантичні групи фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах (2013)
Собков Ю. - Псевдонім як основа творення деяких криптонімів англійської та української мови: порівняльна характеристика (2013)
Тарасова В. - Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах (2013)
Bochan P. - E-Portfolios in Secondary and Higher Education (2013)
Заблоцька Л. - Методичні аспекти навчання іншомовної фахової лексики студентів спеціальності "Туризм" (2013)
Ісаєва О. - Терміни медицини як основа культури й комунікації майбутніх фахівців (2013)
Лебєдєва О. - Концептуальні підходи до роботи з художніми текстами на різних рівнях навчання німецької мови (2013)
Левчик І. - Особенности методов обучения будущих психологов иноязычной профессиональной речи (2013)
Навольська Г. - Особливості формування граматичної компетенції у студентів філологічних факультетів при навчанні латинської мови (2013)
Ніфака Т. - Підвищення ефективності проведення та проходження виробничої навчальної практики викладачами й студентами інститутів іноземної філології (2013)
Петровська Н. - Роль методу проектів як одного з видів нетрадиційного проведення занять з англійської мови, Судима Т. (2013)
Пришляк О. - Інноваційні методи викладання в підвищенні якості вивчення іноземної мови (2013)
Савічук В. - Застосування методу, який ґрунтується на контенті, у навчанні іноземної мови студентів економічних спеціальностей (на базі навчально-методичного комплексу Intelligent business) (2013)
Serniak O. - Enhancing Communication in the Efl Classroom: Cooperative Learning Versus Recitation (2013)
Сокол Г. - Сленг сучасної німецької молоді як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів (2013)
Алексієвець О. - Просодія як фактор вираження точки зору політика (2013)
Башманівський О. - Особливості вживання прикметників black та white у складі фразеологічних зворотів англійcької мови (2013)
Гончарук С. - Лінгвостатистичні характеристики антонімів always–never у текстах художньої прози (2013)
Деркач Н. - Специфіка електроакустичного аналізу різновидів пауз в усній актуалізації політичної промови (2013)
Довгун І. - Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови (2013)
Єнікєєва С. - Базові й службові вербоформанти сучасної англійської мови (2013)
Клименко О. - Функціональна трансорієнтація лінгвальних одиниць внаслідок їхньої внутрішньомовної міграції в сучасній англійській мові (2013)
Когут С. - Особливості функціонування іменникових ауґментативів у сучасній англійській мові (2013)
Марченко В. - Закономірності взаємодії інтонації в мовленні та музиці (2013)
Образцова О. - Классификация не-предикатно-структурированных высказываний по коммуникативному типу предложения (2013)
Осташова О. - Типы оценки в англоязычных художественных текстах XIX–XX вв. (2013)
Присяжнюк Ю. - Інформативна й семантична цінність лексичних плеоназмів у сучасному англомовному дискурсі (2013)
Рева Н. - Статус числівника у журнальній рекламі косметики (2013)
Сидельникова Л. - Еволюція літер-ідеограм у французькому письмі ІХ – ХVIIІ ст. (2013)
Бабченко Н. - Графічні засоби передачі невербальної інформації (2013)
Образцова О. - Лінійна організація речення з позиції теорії семантико-когнітивного синтаксису (2013)
Огуй О. - Мовна ситуація на Буковині в австрійський період: динаміка крайових мов у соціолінгвістичному аспекті (1774–1918 рр.) (2013)
Туранли Ф. Ґ. - Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря (2017)
Сініцький А. Ц. - Українська ідея в працях представників вітчизняної інтелектуальної еліти на зламі епох (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.) (2017)
Скоков О. Д. - Економічний розвиток м. Острога середньовічного та ранньомодерного часу в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століть (зовнішній аспект) (2017)
Кривошея І. І. - Компаративні студії з російської ментальності Миколаївської епохи як антидот проти "русского миража", Квасневська О. С. (2017)
Мохнатюк І. О. - І. Франко про роль інтелігенції у розвитку українського суспільства (2017)
Радченко Н. М. - Фінансова публічна звітність кредитних установ як джерело з історії вивчення кредитної системи України (1850–1917) (2017)
Ярцун Ю. О. - Хвороби шляхти та їх лікування у ХІХ столітті (за матеріалами Київської губернії) (2017)
Лозинський А. Ф. - Галичани на фронтах Першої світової війни (2017)
Григоренко І. В. - Приватний лист та епістолярна форма: історичний аспект взаємодії (2017)
Швидкий С. М. - Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) (2017)
Варгатюк С. В. - Діяльність української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. (2017)
Орлов В. М. - Взаємовідносини органів радянської влади та російського православ’я в Україні упродовж 1920–х – першої половини 1950–х рр. у сучасній українській історіографії: загальний аналіз (2017)
Понєдєльник Л. А. - Літературний розвій міжвоєнної Волині в регіональному вимірі (1921–1939) (2017)
Слесаренко О. О. - Складнощі роботи місцевих органів Центральної комісії національних меншин та методи їх подолання (1924–1929 рр.) (2017)
Котик Ю. В. - Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943–1945 рр. (2017)
Кравчук Л. В. - Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Свинаренко Н. О. - Евакуація промислових підприємств зі Слобожанщини у 1941 та 1942 рр.: сучасна вітчизняна історіографія проблеми (2017)
Орлянський В. С. - Тваринницька галузь Запорізької області в період окупації (1941–1943 рр.) (2017)
Касьянова Н. М. - Нормативно–правова база сільськогосподарських переселень в УРСР у 1940–1960–ті роки (2017)
Мармілова О. С. - Листи остарбайтерів з Донеччини як історичне джерело (2017)
Ількович В. М. - Становище та ідеологічні орієнтири українського радянського кінематографу (1945 – середина 1950–х рр.) (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) (2017)
Малащук О. С. - Стан виноградарства в Україні на початку ХХ століття (2017)
Бездітько Б. М. - До характеристики статусу суб’єктів культу в управлінських відносинах із апаратом УСРР у період реалізації державної політики по відокремленню церкви від держави і школи від церкви (2017)
Руденко С. Б. - "Гібридна" історіософія в Музеї Великої Вітчизняної війни у Києві (друга половина 1990–х) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину (2017)
Стасюк Ю. М. - Історичні джерела про участь добровольчих батальйонів в антитерористичній операції (2017)
Рустамова Д. - Социально–экономическое развитие Азербайджана на рубеже XIX–XX веков (2017)
Smolnikov Yu. B. - The Shift to the Right in Denmark: the Rise of the Danish People’s Party (1995–2017) (2017)
Казымов Д. - Реорганизация Халифата Аббасидов в Египте (2017)
Хасаев Н. - Вопросы торгово–экономического сотрудничества Азербайджана со странами Восточной Европы в 70–80 годы ХХ века в азербайджанской историографии (2017)
Ахмедова Г. - Целевая оценка деятельности НАТО (1991–2010–е гг.) (2017)
Грубінко А. В. - Позиція Великої Британії з питань зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Конституційного договору (2001–2005 рр.) (2017)
Затовський Б. О. - Війна і Церква: Сербське Православ’я під час Балканських війн в оцінці "Церковных ведомостей" 1913–1914 рр. (2017)
Петрик А. М. - Політика Литовської держави стосовно національних меншостей у добу Першої республіки (1918–1940) (2017)
Корсак Р. В. - Історія розвитку туризму у країнах Балтики (Естонія, Латвія, Литва), Фуртій В. В. (2017)
Піковська Т. В. - Розвиток чехословацького національно–визвольного руху під час Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2017)
Барков Д. Ю. - Концепция отчуждения Э. Фромма в контексте информационного общества (2017)
Гудима І. П. - Проект теїстичної космології Річарда Суінберна: нові тенденції в теології (2017)
Малишена Ю. О. - "Наукова політика" як характеристика соціальної епістемології С. Фуллера (2017)
Пастушенко А. О. - Між ідеалізмом та позитивізмом: методологічний бунт Д. І. Каченовського (2017)
Белозьорова Р. О. - Феномен волі в контексті соціально–філософської проблематики влади (2017)
Бенюк О. Б. - Експеримент в європейському та українському футуризмі (2017)
Буланова–Дувалко Л. Ф. - Естетико–філософські виміри трансформацій жіночості у просторі домогосподарства (2017)
Вергелес К. М. - Антропологічні виміри філософії та релігії (2017)
Гончарова О. О. - Основні тенденції поширення прекарності у соціальних практиках української молоді (2017)
Джура О. Д. - Шляхи забезпечення професійної орієнтації молоді (філософсько–освітнє осмислення) (2017)
Дроботенко М. О. - Інтеркультурна філософія: до визначення поняття (2017)
Зінченко Н. О. - Людина, природа та медицина в епоху постсучасності: аспекти взаємодії (2017)
Иванчук В. В. - Историко–философский контекст формирования концепта отчуждения (2017)
Кадиевская И. А. - Любовь как высшая форма принятия между людьми (2017)
Каранфилова Е. В. - Философия творчества в инновационной парадигме социальности (2017)
Кіцул М. О. - Новозавітні цінності як основа православної педагогіки (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесна та духовна соціалізація особистості: філософський вимір (2017)
Левченко Т. Г. - Розуміння віри у сучасній православній теології (2017)
Максюта М. Є. - До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості (2017)
Моравецький О. М. - Антропологізація наукової раціональності як гуманітаризація наукового дискурсу (2017)
Мофа С. О. - Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві (2017)
Мулярчук Є. І. - Покликання у свідомості сучасних українців: індивідуальні думки та загальна структура феномену (2017)
Понеділок А. І. - Самогубство як прояв саморуйнування особистості у філософсько-релігійній рефлексії (2017)
Райчинець А. В. - Ісламська теологія на шляху до екуменічної герменевтики (2017)
Романенко О. Я. - Дослідження нормативних засад суспільного співжиття в контексті традиції філософування англомовного світу (2017)
Свистун В. В. - "Нова музика" як музика авангарду та постмодерну: до проблеми хронологічно–понятійної топографії (2017)
Скороварова Є. В. - Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі, Сілютіна І. М. (2017)
Слюсар В. М. - "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій (2017)
Федорова І. І. - Соціотворчі стратегії медіакультури у філософських інтерпретаціях: від культіндустрії до панелі управління цивілізації, Стецюра К. О. (2017)
Хвойницька Х. М. - Українські мислителі ХІХ–ХХ ст. про природно–правові основи держави (2017)
Шавріна І. В. - Вдосконалення людини як проблема православної антропології (2017)
Кравченко А. А. - Структурний вимір гуманітарної культури особистості: філософсько–освітній аспект (2017)
Матвієнко І. С. - Гендерна ситуація в українській освіті (2017)
Рогова О. Г. - Катарсичні потенціали шкільної релігійної освіти (2017)
Яковлєва О. В. - Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання (2017)
Джура М. З. - Ян Токаржевський–Карашевич – політик і дипломат доби національно–визвольних змагань українського народу за державну незалежність у першій половині XX століття (2017)
Вонсович О. С. - Референдум відносно вступу України до НАТО: об’єктивна реальність (2017)
Семчинський К. В. - Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України (2017)
Лясота А. Є. - Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства (2017)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний елемент політичної системи суспільства (2017)
Шиманова О. В. - Диференціація інформації в політичній комунікації (2017)
Худолій А. О. - США–ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація? (2017)
Шапошніков А. О. - Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) (2017)
Набиев Б. - Зарубежные и национальные геополитические теории, повлиявшие на изменения порядка в системе международных отношений (2017)
Трофимов Е. А. - Россия в феноменологии негативной политической нестабильности: к вопросу о "Русской власти" (2017)
Кан Ден Сик - Мирное преобразование СВА и объединение Корейского полуострова (2017)
Hasip Saygili - Book Review: Memorabilia of the Balkan Wars, Uniforms, medals and heirlooms from the belligerent armies of 1912–1913, Vasilios Nikoltsios, Yannis Mylonas: (Thessaloniki: Logos & Ikona, 2015), 128 p. (2017)
Іванюк І. А. - Ілюстрований життєпис: ґрунтовність джерелознавчої візуалізації. Рецензія на книгу: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / Авт.–упоряд. Світлана Панькова, Ганна Кондаурова. – К.: Либідь, 2016. – 144 с.: іл. (2017)
Нікітін Ю. О. - Рецензія на монографію: Кононенко В. В. Єврейське населення Поділля (40–і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): монографія / В. В. Кононенко. – Вінниця: Нілан–ЛТД, 2017. – 370 с. (2017)
Бірюкова Д. - Фреймова організація описів інтер’єру в художньому дискурсі (2014)
Бялик В. - Конфігурація концептуального неопростору мовної дійсності (2014)
Дельва О. - Метафоричні кореляції концепту Життя в образному просторі художніх текстів О’Генрі та Дж. Джойса (2014)
Єфимчук Г. - Концепт arrogance в британській картині світу (2014)
Жох І. - Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови (2014)
Забужанська І. - Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект (2014)
Лещук Ю. - Вербалізація текстового концепту смерть у віршах Пауля Целана (2014)
Малімон Л. - Лінгвокультурний концепт батьківство: до постановки проблеми, Федецька Ю. (2014)
Осташевська М. - Алгоритм концептуального анализа художественного текста (2014)
Пірська Х. - Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору (2014)
Рись Л. - Когнітивні аспекти семантики іменникових композитів-бахуврихі (ІКБ) в сучасній німецькій мові (2014)
Сокаль Г. - Методи дослідження концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури (2014)
Степанюк М. - Графічні та граматичні засоби вираження емоцій у романах Ш. Бронте й Е. Бронте (2014)
Хайдемейєр В. - Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) (2014)
Бойчук В. - Фразеологічні засоби на позначення песимізму в сучасній англійській мові (2014)
Василенко О. - Субстантивне вираження спортивних реалій у сучасній англійській мові, Лісінська Т. (2014)
Дорменєв В. - Понятійний складник концепту "радість" у німецькій та англійській мовах (2014)
Застровська С. - Категорії "модус" і "модальність" у лінгвістичних дослідженнях, Найдюк О. (2014)
Канонік Н. - Прикметники на позначення простору в сучасній англійській мові: системні та семантичні особливості (2014)
Колісник М. - Граматичні відхилення в мові північно-східного діалекту Англії (2014)
Коляда Е. - Фразеологічні одиниці на позначення чесності й нечесності в сучасній англійській мові (2014)
Костюк М. - Функції і види повторів у творах французьких поетів (2014)
Лавриненко Г. - Проблема "широкого" значення фразеологізмів сучасної німецької мови (2014)
Mykhaylenko V. - ‘Economy’ Сontensive Mapping in English (2014)
Панкевич О. - Неграматичність форми перфекта метафоричних дієслів (на матеріалі сучасної німецької мови), Бєлих О. (2014)
Угринюк Р. - Опис фразеолексичного поля "інтелект" за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць), Угринюк В. (2014)
Шелудченко С. - Слова категорії стану як компонент фразеологічних одиниць, Шкаровецька А. (2014)
Гончар К. - Самооцінні висловлення вихваляння як мовний засіб вираження самоідентифікації мовця, Рогатюк А. (2014)
Грибок О. - Вплив стереотипів на типові моделі послідовності комунікативних ходів у німецькому побутовому дискурсі (2014)
Кузнєцова І. - Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі: прагмакогнітивний аспект, Кузнєцова Г. (2014)
Тараненко Л. - Дефініція та функції англійської фольклорної легенди (2014)
Бондар Т. - Бінарність базових вербалізаторів концепту дорога/road/weg в українській, російській, англійській та німецькій мовах (2014)
Бондарчук О. - Лінгвокультурний типаж "Aussteiger": асоціативне опитування (2014)
Гериш Н. - Семантичні відношення в анафоричних конструкціях "іменник – займенник" (2014)
Калініченко В. - Деякі аспекти концептуалізації феноменів успіху й невдачі американськими й українськими мовцями в когнітивно-психологічному контексті (на матеріалі даних психолінгвістичного експерименту) (2014)
Крочук Ю. - Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації (2014)
Левченко О. - Специфіка сполук із компонентом рожевий (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Леміш Н. - Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в англійській та іспанській мовах: зіставний аспект (2014)
Мостова Н. - Лінгвокогнітивні й лінгвокультурологічні особливості сакральних текстів (на матеріалі санскритських мантр, ведичних українських, французьких молитов) (2014)
Саф’ян Ю. - Гендерная специфика концепта charm/чарівність в английской и украинской лингвокультурах (2014)
Ходак О. - Причини лінгвістичних запозичень (2014)
Гайволя О. - Особливості гіперо-гіпонімічних відношень в англійських лексикографічних термінологічних словосполученнях (2014)
Заблоцький Ю. - Сучасні підходи до вивчення термінології (2014)
Кушнерук С. - Семантичні аспекти термінів екомаркетингу сучасної англійської мови (2014)
Лисенко О. - Гендерна асиметрія в юридичній термінології (2014)
Войтко Г. - Корпусна лінгвістика: історія формування і перспективи розвитку (2014)
Гороть Є. - Лексикографічна концепція "Англо-українського словника для англомовних студентів-іноземців", Малімон Л. (2014)
Карпіна О. - До питання про теоретичні засади дослідження комунікативної поведінки депресивної особистості (2014)
Коцюк Л. - Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики (2014)
Кульчицький І. - Ідіолект, ідіостиль, індивідуальний стиль. Тотожне чи різне?, Ліхнякевич І., Калимон Ю. (2014)
Титул, зміст (2017)
Ткаченко О. Є. - Стан прооксидантної і антиоксидантної систем сім'яників щурів з метаболічним синдромом, що розвинувся в ювенільному віці, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Коваленко В. М. (2017)
Павлов С. В. - Антиоксидантна та енерготропна дія селективних модуляторів естрогенових рецепторів в умовах моделювання гострого інфаркту міокарда, Левченко К. В., Біленький С. А. (2017)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін фібринолітичної активності сечі при утворенні ниркових каменів розміром 0,6-1,0 см за умов лікування апаратом літотриптор "Дует Магна", Арійчук О. І. (2017)
Романова Ю. Г. - Визначення впливу хронічної герпетичної інфекції на рівень місцевого імунітету в умовах дентальної імплантації, Біда А. В. (2017)
Трухальська В. В. - Характер змін моторики стравоходу за результатами добової рH-метрії у дітей раннього віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2017)
Чамата В. В. - Експериментальне дослідження ефективності методів дебондингу вінірів (2017)
Четверіков С. Г. - Оптимізація хірургічного лікування місцево-розповсюджених гінекологічних пухлин малого таза, Дубініна В. Г., Лук'янчук О. В., Максимовський В. Є., Осадчий Д. М., Машуков А. О., Лисенко В. В. (2017)
Богдан Н. М. - Генетичні аспекти розвитку остеоартрозу колінних суглобів у жінок в менопаузальному періоді (2017)
Андреюк Н. Л. - Універсальні методики розвитку здатності до рівноваги людей різних професійних груп (2017)
Ігнатьєв О. М. - Дефіцит і недостатність вітаміну D серед працюючих в несприятливих умовах виробництва жінок із метаболічним синдромом, Прутіян Т. Л., Добровольська О. О. (2017)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структури харчування і адекватності споживання нутрієнтів іноземними студентами, Мельник К. С. (2017)
Кучеренко В. П. - Характеристика ступеня методичного обґрунтування результатів гігієнічної регламентації у воді поверхнево-активних речовин марок 2102 і 3603-2-12, Резуненко Ю. К. (2017)
Латій К. В. - 90-річний досвід застосування гістероскопії у клінічній практиці: досягнення та перспективи (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Богомазова І. О. - Право на якісні та безпечні лікарські засоби в системі прав на охорону здоров’я (2017)
Демченко І. С. - Основи законодавства України про охорону здоров’я та міжнародно-правові стандарти: аналіз відповідності (2017)
Кашинцева О. Ю. - Основи законодавства про охорону здоров’я та право на репродукцію людини: відповідність сучасним викликам, Іолкін Я. О. (2017)
Клапатий Д. Й. - Законодавче регулювання провадження господарської діяльності з медичної практики фізичними особами – підприємцями (2017)
Майданик Р. А. - Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України (2017)
Маловичко С. П. - Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків (2017)
Міетуліс А. - Розробка законодавства про громадське здоров’я,заснованого на доказах: приклад України (2017)
Никитченко Н. В. - До питання захисту прав та інтересів пацієнтів (2017)
Пашков В. М. - Еволюція правового статусу закладів охорони здоров’я у законодавстві України (2017)
Сенюта І. Я. - Стандарти у сфері охорони здоров’я як джерело правовідносин із надання медичної допомоги (2017)
Терешко Х. Я - Право на медичну інформацію: деякі аспекти (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Shevchenko І. - The prospect of using thermal field in the soil, Kovyazin A. (2016)
Лях В. А. - Форма цветка у Linum grandiflorum Desf. и особенности ее наследования гибридами F1, Белова Е. Ю. (2016)
Махно Ю. О. - Успадкування білкових компонентів насіння гібридами F2 і F3 льону олійного (2016)
Калінова М. Г. - Вплив низьких та високих температур на насіння ріпаку озимого на ранніх етапах розвитку (2016)
Тигова А. В. - Хлорофилльные изменения в поколении М2 у Linum humile Mill. под действием химических мутагенов, Сорока А. И. (2016)
Григорчук Н. Ф. - Оцінка сортів сої в екологічному сортовипробуванні, Якубенко О. В. (2016)
Журавель В. М. - Ефективність використання добору при створенні сортів гірчиці білої, Буділка Г. І. (2016)
Кутіщева Н. М. - Вихідний селекційний матеріал з цінними господарськими ознаками та стійкістю до ураження збудниками основних хвороб, Шугурова Н. О. (2016)
Макаренко Л. О. - Визначення лушпинності сафлору красильного новим методом (2016)
Лях В. А. - Соотношение массы ядра и оболочки семени как показатель эффективности выращивания сортов льна масличного, Сопина Н. В., Махно Ю. А. (2016)
Одинец С. И. - Влияние восстановителей фертильности пыльцы подсолнечника на хозяйственно-ценные признаки гибридов, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И., Середа В. А. (2016)
Полякова И. А. - Сравнительное изучение однолетних диких видов льна по основным хозяйственно-ценным признакам (2016)
Сагайдак Є. О. - Вивчення колекції льону олійного з маркерними морфологічними ознаками та господарсько-цінними показниками, Ягло М. М. (2016)
Шугурова Н. О. - Метод оцінки стійкості селекційних сортозразків соняшнику до вовчка в лабораторних умовах, Дем’яненко Т. Т., Краснокутська Ю. В., Погорільчук З. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Моделювання та агромеліоративне обґрунтування сівозмін на неполивних і зрошуваних землях південного степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2016)
Коковіхін С. В. - Агроекономічне та енергетичне обґрунтування технології вирощування гібридів соняшнику в умовах південного степу України, Нестерчук В. В. (2016)
Кохан А. В. - Наслідки насичення сівозмін соняшником, Лень О. І., Цилюрик О. І. (2016)
Кукса Ю. А. - Водоспоживання ріпака ярого залежно від агроприйомів вирощування в умовах північного степу України, Комарова І. Б. (2016)
Поляков О. І. - Особливості росту, розвитку й формування врожайності ріпаку озимого сорту Cтілуца в залежності від системи удобрення, Вахненко С. В., Нікітенко О. В. (2016)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання соняшнику гібриду Каменяр, Нікітенко О. В., Вахненко С. В., Безсусідній О. В. (2016)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності гірчиці ярої під впливом мінеральних добрив за різних норм висіву, Вахненко С. В., Нікітенко О. В., Вендель В. В. (2016)
Ручка В. О. - Сидерати – як альтернатива мінеральним добривам при вирощуванні олійного льону, Таранець Т. О. (2016)
Ткаліч Ю. І. - Вплив мікродобрив і стимуляторів росту рослин на продуктивність соняшнику у північному степу України (2016)
Федорчук М. І. - Продуктивність гібридів соняшнику високолеїнового типу залежно від густоти стояння рослин при вирощуванні в умовах півдня України, Ковальов М. А. (2016)
Гайдаш Є. В - Державний реєстр та поширення сортів рослин в Україні на прикладі Інституту олійних культур НААН, Лупинос Т. М., Михайлова І. М., Гоменюк О. І. (2016)
Чехова І. В. - Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур (2016)
Шевченко І. А. - Взаємодія пружних робочих органів грунтообробних машин з грунтовим середовищем, Шевченко Ір. А. (2016)
Голкa В. - Необходимость исследования эксплуатационных показателей тракторов и сельскохозяйственных машин, Каминский Ян Р. (2016)
Шевченко І. А. - Експериментально-теоретичні підстави створення пружних робочих органів грунтообробних машин, Шевченко Ір. А. (2016)
Черкаська Н. О. - Джерела з історії приватної архівістики у XVIII столітті: (На прикладі архівів магнатерії Правобережної України) (2012)
Головко Ю. І. - Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII століття (2012)
Старков В. А. - Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві – 50-ті роки ХІХ століття (2012)
Сухих Л. А. - Рукописний збірник Ю. Щербачова з історії російсько-данських відносин у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ: Огляд фонду, Вовк О. І. (2012)
Стародуб А. В. - Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви (2012)
Песчаний О. О. - Періодика в архіві надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918–1926 роки (2012)
Ленченко В. О. - Місто Лубни за планом 1746 року (2012)
Круковський О. П. - Українська фалеристика другої половини ХІХ – середини ХХ століть у збірках Львівського історичного музею (2012)
Нікітенко Н. М. - Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської, Корнієнко В. В., Рясная Т. М. (2012)
Нікітенко Н. М. - Ще про натурні дослідження Софії Київської, Корнієнко В. В. (2012)
Поліщук В. В. - Особливості проведення земського перепису литовсько-руського війська у Волинській землі у 1528 році (2012)
Старченко Н. П. - Прибутки судових урядників Волинського воєводства в останній третині XVI століття (2012)
Федорук Я. О. - Англійсько-шведські відносини у 1654–1656 роках і політика Карла Х Ґустава у Речі Посполитій (2012)
Дудко В. І. - Із Шевченкового петербурзького оточення: Єгор Розаліон-Сошальський, Степан Яновський (2012)
Калакура Я. С. - Археографічна школа Університету Св. Володимира (2012)
Потульницький В. А. - Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В’ячеслава Липинського: порівняльний аналіз (2012)
Гирич І. Б. - Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті (2012)
Дзира І. Я. - Українське літописання ХV–ХVІІІ століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років (2012)
Потапенко С. П. - Ранньомодерна історія Слобідської України в археографічних публікаціях 1990-х – 2000-х років: основні тенденції (2012)
Кравченко В. М. - Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х – 40-х років ХVІІ століття (2012)
Александрович В. С. - Унікальне джерельне свідчення середини XVIII століття про поширення гравійованих ікон (2012)
П’єх Н. Р. - Жовківська "фарфурня" за матеріалами касових книг видатків 1749–1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року (2012)
Панькова С. М. - Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського (2012)
Стариков Г. М. - Чернетка виступу Д. І. Багалія на І з’їзді архівних працівників РС ФРР (14–19 березня 1925 року) (2012)
Бурім Д. В. - Українська еміґрація в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928) (2012)
Стасюк О. Й. - Невідомий нарис підпільниці ОУН з Київщини Людмили Фої (М. Перелесник) (2012)
Черченко Ю. А. - Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим (2012)
Наулко В. І. - Мої зустрічі з Ярославом Дашкевичем (2012)
Мицик Ю. А. - Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика (2012)
Петришак Б. І. - Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. – К .: Видавничий дім "Простір”, 2011. – 200 с.; іл., Білоус Н. (2012)
Мицик Ю. А. - Andrzej B. Pernal. Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659. – Kraków, 2010. – 391 s., Тарасенко І. Ю. (2012)
Мицик Ю. А. - Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Під ред. П. Д. Морозова. – К., 2011. – 535 с. (2012)
Потапенко С. П. - Історія Нової Січі в особах: (2012)
Ясь О. В. - Володимир Іконников – дослідник історії Росії. – Ніжин: Вид-во НД У ім. Миколи Гоголя, 2011. – 152 с., Верба І. В., Жицька Л. М. (2012)
Тельвак В. - Łukasz Adamski. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 369 s. (2012)
Саєнко В. П. - Чикаленко Є., Ніковський А. Листування. 1908–1921 роки / Упор. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; вступ. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 448 с., Генова Є. О. (2012)
Журба В. І. - Jevgenij Paščenko. Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija. – Zagreb, 2010 (2012)
Миронець Н. І. - Михайло Комаров і Катеринославщина. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 228 с., Швидько Г. К. (2012)
Гирич І. Б. - Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ – ХХ століть: Каталог / Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”. – Львів, 2011.– 316 с.; 125 кол. іл. (2012)
Глебьонек М. - Сфрагістичний щорічник / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – К ., 2011. – Вип. I / Ред. О. А. Однороженко. – 456 с. + VIII с. іл. (2012)
Федорук Я. О. - Писемне джерело 1651 року про поховальний обряд українського козацтва (2012)
Пришляк В. В. - Записна книга Лубенського полку 1730 року (2012)
Дудко В. І. - До вивчення сибірського періоду біографії і творчості Павла Грабовського (2012)
Стариков Г. М. - Два листи Дмитра Іловайського з "Автобіографії” Дмитра Багалія (2012)
Крип’якевич Л. І. - Спомини про Архів Івана Крип’якевича у 1960-х – 1970-х роках (2012)
Білокінь С. І. - Нотатки про публікацію джерел з історії заснування Клубу творчої молоді (2012)
Білокінь С. І. - Останні документи Олександра Рибалка (7 грудня 1950 – 5 січня 2009) (2012)
Залізняк Л. О. - Дмитро Якович Телегін (1919–2011) (2012)
Купчинська Л. О. - Мар’ян-Павло Васильович Коць (1922–2011) (2012)
Швидько Г. К. - Світлана Вікторівна Абросимова (1953–2011) (2012)
Ситник А. А. - Петро Тимофійович Тронько (1915–2011) 754-757 (2012)
Черченко Ю. А. - Микола Васильвич Плав’юк (1927–2012) (2012)
Федорук О. О. - Володимир Макарович Яцюк (1946–2012) (2012)
Черевко Г. - Фермерство в Україні: міф чи реальність (2017)
Губені Ю. - Мережева економіка: теоретичні аспекти, Корчинська О., Оліщук П. (2017)
Щербата І. - Диверсифікація сільськогосподарських підприємств: прийняття рішення (2017)
Брик Г. - Інноваційні процеси в сільському господарстві, Шийка О. (2017)
Зеліско Н. - Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Федик О. - Інтеграційний механізм розвитку системи збуту сільськогосподарської продукції господарств населення (2017)
Анісімова О. - Стан, тенденції та ефективність меліорації ґрунтів в Україні (2017)
Федів Р. - Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торговельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузі АПК (2017)
Смалюх Я. - Проблема залучення інвестицій в аграрний сектор економіки (2017)
Брик Г. - Організаційні аспекти обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємства, Ціцька Н. (2017)
Сиротюк Г. - Екологічні витрати сільськогосподарських підприємств: облік і внутрішній аудит (2017)
Верзун А. - Еволюція та перспективи розвитку механізму пільгового кредитування аграрних підприємств (2017)
Салука І. - Переоцінка основних засобів: облік і документування, Малецька О. (2017)
Рубай О. - Сутність, роль та об’єктивна необхідність удосконалення управління грошовими потоками підприємств, Марків Г. (2017)
Грицина О. - Стан, проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи в Україні, Шолудько О. (2017)
Жидовська Н. - Практичні аспекти формування проміжної фінансової звітності банку відповідно до міжнародних стандартів, Гром’як Т. (2017)
Андрушко Р. - Актуальні питання обліку та контролю реалізації продукції у сільськогосподарських підприємствах, Лиса О., Мирончук З. (2017)
Хомка В. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Янишин Я. - Особливості розвитку зеленого сільського туризму в околицях міста Львова (2017)
Погорецький М. - Стан і перспективи розвитку інфраструктури органічного ринку України, Брух О., Бернацька І. (2017)
Іваницький І. - Формування ринку комбікормів, Пасічник Т. (2017)
Гавука І. - Оцінка ефективності витрат, спрямованих на розвиток молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2017)
Прокопишин О. - Технічне забезпечення як складова підвищення ресурсного потенціалу фермерських господарств (2017)
Стадницька О. - Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приватної власності (2017)
Лисюк О. - Аналіз системи землекористування у сільськогосподарському виробництві Львівщини, Балаш Л., Войнича Л. (2017)
Дудяк Р. - Становлення і розвиток біржового ринку України, Курило Р., Дадак О., Грабовський Р. (2017)
Дудяк Р. - Міжнародний маркетинг та особливості його застосування, Метьолкіна Д., Бугіль С. (2017)
Магійович Р. - Рівень життя українців в умовах сьогодення (2017)
Вихідні дані (2017)
Передмова (2017)
Бабич І. Г. - Принцип справедливості – характеристика у римському приватному праві (2017)
Дихта Н. М. - Співіснування представництва – довіреності-доручення (2017)
Матійко М. В. - Структура функцій цивільного права (2017)
Іванов А. В. - Окремі питання захисту інформації в процесі здійснення девелоперської діяльності в Україні (2017)
Обіход О. М. - Предмет договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2017)
Полюк Ю. І. - Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду (2017)
Голубєва Н. Ю. - Визнання права власності в порядку набувальної давності (2017)
Савицька О. Ю. - Поділ спадкового майна (2017)
Нівня М. І. - Суб’єктний склад правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв’язку із суспільною необхідністю (2017)
Сегенюк А. В. - Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості (2017)
Деревнин В. С. - Завещательный отказ по законодательству Украины и некоторых зарубежных стран (2017)
Пеструєв Д. М. - Регулювання ведення чужих справ без доручення у цивільному законодавстві Польщі (2017)
Charytonowa H. - Od radzieckiego prawa cywilnego do współczesnego prawa cywilnego Ukrainy, Charytonow Y. (2017)
Федущак-Паславська Г. М. - Майнові відносини та їх регулювання у корпоративних системах середньовіччя (2017)
Сафончик О. І. - Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України (2017)
Ревуцька І. Е. - Поняття підстав створення сім’ї: спроба формулювання визначення (2017)
Hrihoriants H. - Piracy in the internet – problem of it sphere and information security (2017)
Журило С. C. - Застосування інформаційних технологій в процесі усиновлення: перспективи розвитку (2017)
Томаш Б. Ф. - Напрями змін публічного права в Польщі (2017)
Mykytyn M. - The legal nature of "smart contracts" (2017)
Руденко Т. С. - Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок (2017)
Бігняк О. В. - Lecture course of corporate law lecture 3. Features of legal status of certain types of corporations (2017)
Каракаш І. І. - Академік Семчик Віталій Іванович як талановитий вчений і мудра людина (2017)
Харитонова О. І. - Спогади про Віталія Івановича Семчика (2017)
Григор’єва Х. А. - Міжнародний конгрес "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвячений 20-річчю Національного університету "Одеська Юридична Академія" (2017)
Титул, зміст (2017)
Dombrovski V. - The bat fauna (Mammalia, Chiroptera) of Stary Zhaden Zakaznik, Southern Belarus, Fenchuk V., Zhurauliou D. (2017)
Загороднюк І. - Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869), Пархоменко В., Харчук С. (2017)
Красовська А. - Угруповання мишуватих гризунів (Muroidea) Національного природного парку Кременецькі гори (2017)
Рековець Л. І. - Дрібні ссавці місцезнаходження Меджибіж з плейстоцену України (2017)
Селюніна Селюніна - Огляд родини куницевих (Mustelidae) регіону Чорноморського біосферного заповідника, З. В. (2017)
Gashchak S. - European bison (Bison bonasus) in the Chornobyl Exclusion Zone (Ukraine) and prospects for its revival, Gulyaichenko Y., Beresford N. A., Wood M. D. (2017)
Ignaczak M. - Protection of the Szachownica cave as an example of saving a valuable bat wintering shelter, Postawa T. (2017)
Коробченко М. - Пастка Голова та досвід її використання при дослідженнях гризунів-землериїв (2017)
Роженко М. В. - Особливості поведінки шакала (Сanis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України (2017)
Barkaszi Z. - Boreal species Microtus agrestis and Sicista betulina in the region of the Ukrainian Carpathians: a review (2017)
Дятлова О. - Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра, Роженко М. (2017)
Zagorodniuk I. - Mole-rats Nannospalax leucodon and Spalax zemni in Ukraine: identification criteria and border between their ranges, Korobchenko M., Kirichenko V. (2017)
Коваль Н. - Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати) (2017)
Євстаф’єв І. Л. - Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 3. Паразитофауна та епізоотологія (2017)
Merzlikin I. - Cases of bat deaths associated with plants (2017)
Пархоменко В. - Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України (2017)
Yurchenko O. - Possible zoonotic viral threats associated with bats in southern Ukraine, Dubina D., Sokolovskyi D., Gaidash O. (2017)
Бронсков О. - Знахідка нічниці степової (Myotis aurascens Kuzyakin, 1935) на південному сході України (2017)
Подобайло А. - Знахідки вовчка сірого (Glis glis) в Полтавській області, Миленко Н., Шевченко С., Севідов В. (2017)
Банік М. В. - Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва "Матеріали до української наукової термінології" (1918), Загороднюк І. (2017)
Загороднюк І. - Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки (2017)
Черемних Н. - Колектори фонду ссавців Державного природознавчого музею НАН України 1900-1930-х років (2017)
Булатецька Л. І. - Граматикалізація: комунікативні стратегії та мотивації (2012)
Бурдейна О. Р. - Семантична структура етнолексеми міфологічного походження (2012)
Гармаш О. Л. - Граматикалізація англомовних морфем як лінгвокогнітивний феномен (2012)
Glushchuk-Oleia G. I. - Campo funcional-semántico de la exhortación como un aspecto de la causatividad (2012)
Хірочинська О. І. - Проблема еліпсису та еліптичних речень у сучасній лінгвістиці (2012)
Алиєва А. Д. - Структурні особливості лексем субстантивного субфрейму номінативного поля концепту "Материнство" в сучасній англійській мові (2012)
Бялик В. Д. - Лексичний квантор як об’єкт дослідження в когнітивному словотворі (2012)
Візнюк О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп іменникових твірних основ префіксальних похідних у межах ономасіологічних категорій англійської мови (2012)
Гурко О. В. - Англійські запозичення в мові мас-медіа (2012)
Зайченко О. В. - Семантична структура суфіксів (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) (2012)
Зубач О. А. - Фразеологізми з літерним компонентом сучасної німецької мови: структурно-семантичний аспект (2012)
Карасенко О. А. - Ідіоматизовані найменування осіб чоловічої статі в середньоверхньонімецькій мові (2012)
Кучерина О. В. - Методи дослідження символічного значення звуків (2012)
Мінцис Ю. Б. - Семантичні особливості демінутивного суфікса -у та його похідних -іе, -еу (на матеріалі сучасної англійської мови), Мінцис Е. Є. (2012)
Молочко О. П. - Семантична структура назв емоцій в авторському дискурсі Дж. Остін (2012)
Навроцька І. М. - Застосування дистрибутивно-компонентного методу визначення омонімічних лексико-семантичних варіантів у структурі англійського іменника (2012)
Огуй О. Д. - Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам’яток) (2012)
Осовська І. М. - Пейоративи в німецькомовному матримоніальному сімейному спілкуванні (2012)
Рогач О. О. - Забобони та прикмети як складові частини мовної картини світу англійців (2012)
Романова Н. В. - Семантика емотивних прикметників німецької мови ХVIII століття (на матеріалі трагедії "Фауст" Й. В. Фон Ґете) (2012)
Савіна Ю. О. - Когнітивні механізми та мовні засоби створення комічного: методологія дослідження (на матеріалів творів Джером К. Джерома) (2012)
Сухомлин В. В. - Семантичні основи функціонально-семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст (2012)
Теслер О. В. - Роль гендерного фактору в утворенні назв осіб у французькій мові XX ст. (2012)
Тхір М. Б. - Метафори-соматизми в промовах Б. Обами (2012)
Угонь Л. М. - Етимологічні характеристики напівафіксів сучасної англійської мови (2012)
Бондарук Л. В. - Використання природних міфів у романному наративі та їх переклад цільовими мовами (на прикладі роману Марселя Пруста "Noms de pays: Le nom") (2012)
Глінка Н. В. - Фразеологічні словосполучення з нумеральним компонентом: лексико-семантичний та перекладацький аспекти, Волощук І. П., Усик Г. М. (2012)
Дячук Л. С. - Гендерно-орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу (2012)
Засєкін С. В. - Когнітивно-дискурсивні S-універсалії перекладу художнього тексту: досвід емпіричного психолінгвістичного дослідження (2012)
Іваницька М. Л. - Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло – будівничий моста між літературами (2012)
Кияк Т. Р. - Cмисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й. В. Гете) (2012)
Кучера А. М. - Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата, Лащик Н. М. (2012)
Лалаян Н. С. - Фразеологічні труднощі художнього перекладу (на матеріалі роману Ю. Це "орли та янголи") (2012)
Ласка І. В. - П’єр Кутель про якості перекладу (2012)
Матвіїшин О. М. - Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів (2012)
Мельник А. П. - Стратегії скорочення тексту при перекладі анімаційних фільмів (2012)
Мозговий В. І. - Із досвіду роботи над словником офіційної передачі російських імен засобами української мови (2012)
Onyshchenko I. A. - The Principal Ways of English Slang Translation and Its Analysis (2012)
Павлюк А. Б. - Микола Зеров: фахівець класичної філології, перекладач і поет, "закоханий" у вроду слів (2012)
Панченко Е. И. - О некоторых нерешенных проблемах теории перевода (2012)
Паньків О. Б. - Проблеми відтворення стилістичної семантики колірних лексем англійської мови в українських перекладах (2012)
Яровенко Л. С. - Особенности перевода адвербиальных глаголов движения, Кириллова М. Д. (2012)
Біян Н. Р. - Сучасна англійська терміносистема туризму в контексті явища полісемії (2012)
Вереш М. Т. - Етимологічний аналіз німецьких християнсько-богословських та церковних термінів-запозичень (2012)
Вовчанська С. І. - Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі німецької термінології маркетингу) (2012)
Волосенко І. В. - Вплив англійських запозичень на розвиток німецької молодіжної мови (на матеріалі щоденників молодіжних блогерів) (2012)
Дорда С. В. - Англомовні запозичення в українській юридичній термінології (2012)
Дюканова Н. М. - Поширення абревіатур у англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація, Загородня О. Ф. (2012)
Медведь М. М. - Сучасний стан розвитку видавничо-поліграфічної терміносистеми: неологічний аспект (2012)
Саламаха М. Я. - Структурна класифікація англійських двокомпонентних термінологічних словосполучень сфери охорони довкілля (2012)
Тарасова В. В. - Екстралінгвістичні фактори розвитку Aviation English (2012)
Татаранюк С. П. - Конверсія як один з основних способів утворення неологізмів сфери екології людини (на прикладі англійської мови) (2012)
Холодій І. О. - Антонімія як категорія протилежності в соціологічній термінології сучасної англійської мови (2012)
Яцишин Н. П. - Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем (2012)
Сторінка головного редактора (2017)
Exter A. - Guidelines for Reviewing National Public Health Law, Goryainov A. M. (2017)
Демченко І. С. - E-здоров’я в Україні: правові питання та перспективи впровадження (2017)
Лемеха Р. І. - Об’єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником" (2017)
Мамедов В. Г. - Формування біоетики і медичного права в Азербайджані як єдиної комплексної науки, Мамедова В. Я. (2017)
Сенюта І. Я. - Правовий звичай як джерело права та регулятор відносин у сфері надання медичної допомоги (2017)
Франчук В. В. - Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків, Калинюк Н. М., Зозуля В. М., Калинюк Б. М. (2017)
Порядок оплати праці медичних працівників за законодавством України (2017)
Спільна заява ООН і ВООЗ про припинення дискримінації у закладах охорони здоров’я (2017) (2017)
Справа "Темченко проти України" (2017)
Лист Міністерства юстиції України Щодо порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства (17.01.2014 р. № 4-0-2-14/7.1) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров’я України Щодо питань проведення медичного огляду та спеціальної перевірки (28.04.2017 р. № 3.02-19/739-17/11719) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров’я України Щодо застосування у роботі медичних працівників Наказу МОЗ України № 110 від 14.02.2012 р. (2017)
Роз’яснення Міністерства соціальної політики України деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (12.01.2017 р.) (2017)
З юридичної практики (2017)
Міністерство охорони здоров’я України Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (14.04.2017 р. № 9) (2017)
Статут комунального некомерційного підприємства Х. міської ради "Стоматологічна поліклініка №____" (2017)
Досвід викладання медичного і фармацевтичного права в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017)
Сенюта Ірина Ярославівна (2017)
Афоризми (2017)
Анотації (2017)
Золотий ювілей Всесвітньої асоціації медичного права. 23-й щорічний Міжнародний конгрес з медичного права (2017)
Створення Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Гораль Л. Т. - Візія підземного зберігання природного газу в умовах сталого розвитку, Ярошенко О. Л. (2017)
Карпенко Ю. В. - Туризм як форма розв’язання суперечностей сумісно-розділених відносин: морально-етичні аспекти (2017)
Лупак Р. Л. - Державна політика управління безпекою розвитку внутрішнього ринку із застосуванням інструменту імпортозаміщення (2017)
Маркова Є. Ю. - Сучасний стан розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реалізації програми державно-приватного партнерства (2017)
Омельяненко В. А. - Концептуальні основи аналітики інноваційного компоненту національної безпеки (2017)
Кифяк О. В. - Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків (2017)
Моргун А. В. - Оптимізація бібліотечної діяльності в умовах глобалізації економічних процесів, Розман І. І., Прокопович Л. С. (2017)
Сакун Л. М. - Стратегічне планування як основа ефективного функціювання металургійних підприємств України на зовнішньому ринку, Орлова К. О. (2017)
Шебаніна О. В. - Міжнародна конкурентоспроможність виробників сільськогосподарської продукції, Федосєєва Г. С. (2017)
Абрамова І. О. - Застосування відновлювальних джерел енергії як інструмент антикризового регіонального управління (2017)
Гавриш І. І. - Відбір найкращих зарубіжних маркетингових практик регіональної політики інвестиційної привабливості методом бенчмаркінгу (2017)
Карпук А. І. - Закономірності та перспективи комплексного розвитку агропродовольчої системи регіону, Миклуш Т. С., Гордійчук А. І. (2017)
Ковальська Л. Л. - Алгоритм проектування потреб регіону в об’єктах роздрібної торгівлі як напрям розвитку підприємницького середовища, Речун О. Ю. (2017)
Кондіус І. С. - Застосування апарату напівмарковських моделей в реальних умовах функціонування регіонів України (2017)
Terekhov E. - Berücksichtigung des risikos in der planung wirtschaftlicher ergebnisse der nachhaltigen bodennutzung nach den tagebauen (2017)
Білоскурський Р. Р. - Моделювання еколого-економічних систем: теоретична сутність та практичне значення для України (2017)
Поліщук Л. М. - Оцінка природно–ресурсного потенціалу сільського зеленого туризму в регіонах України, Тищук І. В. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика економічної безпеки підприємства на основі синтезу методів її реалізації, Музинська А. Р. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Механізм реалізації освітніх процесів в напрямку розвитку підприємницької майстерності (2017)
Олександренко І. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Харитиніч М. В. (2017)
Павлюк Л. В. - Теоретичні основи дослідження бізнес-процесів на підприємстві, Оксенюк К. І. (2017)
Станкевич І. В. - Аналіз механізмів управління рекламною діяльністю операторів мобільного зв’язку та напрямки їх подальшого розвитку, Пахтусов М. І. (2017)
Полінкевич О. М. - Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління підприємницьких структур (2017)
Потьомкіна О. В. - Методика оцінки результативності мотиваційних механізмів на підприємстві (2017)
Чешук В. О. - Специфіка моніторингу економічної безпеки будівельних підприємств (2017)
Щурик М. В. - Кредитування потреб аграрного сектору в умовах сьогодення: недоліки та шляхи їх подолання (2017)
Вахович І. М. - Механізм вдосконалення системи бюджетного регулювання депресивних регіонів на етапі розподілу фінансових ресурсів, Пушкарчук І. М., Купира М. І. (2017)
Буйда К. В. - Імплементація міжнародного досвіду управління банківським ризиком: теоретико-методологічний аспект (2017)
Дорош В. Ю. - Діагностика доходів місцевих бюджетів Волинської області та прогнозна їх оцінка, Русакова О. М. (2017)
Zabedyuk M. - Financial resources: classification and sources of formation (2017)
Індус К. П. - Удосконалення регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва (2017)
Іщук Л. І. - Теоретичні аспекти бюджетного забезпечення розвитку регіонів, Дейнека О. І. (2017)
Koretska N. - Development of mobile acquiring in Ukraine and tools to overcome obstacles, Yakubovskyi V. (2017)
Мицак О. В. - Етапи розвитку споживчого кредитування в Україні, Бублик Л. Я. (2017)
Мостовенко Н. А. - Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг, Коробчук Т. І. (2017)
Ніколаєва А. М. - Фінансування соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням ефективного функціонування фондового ринку, Іщук Л. І., Пиріг С. О. (2017)
Пиріг С. О. - Автоматизація діагностики фінансової стійкості підприємства та її вплив на фінансову стабільність регіону, Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. (2017)
Поліщук В. Г. - Забезпечення фінансової безпеки при використанні інноваційної криптовалюти BITCOIN (2017)
Шубала І. В. - Аналіз та оцінка показників розподілу доходів домогосподарств регіону (2017)
Багмет К. В. - Інституційні зміни: пошук шляхів створення ефективних інститутів соціальної сфери (2017)
Василик Н. М. - Інноваційні технології в організації освітнього процесу у ВНЗ (2017)
Дзямулич М. І. - Сегментація ринку праці України (2017)
Островська Г. Й. - Модернізація методики оцінювання людського капіталу компанії (2017)
Шубалий О. М. - Концептуальні засади національної політики підвищення ефективності соціального діалогу (2017)
Меленчук В. М. - Управління проектами/програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій в автомобільному господарстві військових формувань, Березенський Р. В. (2016)
Гайдаєнко О. В. - Стейкхолдери медичних проектів, Кошкін К. В. (2016)
Омельяненко В. А. - Науково-методичний підхід до аналітичного забезпечення проектів розвитку технологічних систем (2016)
Мазов М. М. - Динамічна модель управління портфелем проектів металургійного підприємства (2016)
Rach V. - Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system-holistic vision, Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem (2016)
Власюк Т. О. - Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2016)
Nnaji A. Chidimma - Value as a core concept in considering the system of the project quality management (2016)
Ляшенко О. М. - Безпечна синергія в управлінні підприємством (2016)
Григорян Т. Г. - Модели процессов принятия решений при ценностно-ориентированном управлении требованиями в ИТ-проектах, Шатковский Л. Ю. (2016)
Кавун С. В. - Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства (2016)
Osakwe Ikenna - Project team building by the criterion of fulfillment (happiness): main problems and conceptual baselines (2016)
Омельяненко В. А. - Мультиагентний підхід до розробки інтелектуальних систем управління проектами (2016)
Шапоренко О. О. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки (2016)
Даншина С. Ю. - Проблема размещения распределительного центра проекта развития (2016)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Программная реализация и результаты пилотной апробации метода планирования содержания мягких проектов на основе сервисной модели (2016)
Гайда А. Ю. - Анализ управления портфелями проектов в морских транспортных компаниях на основе данных грузовых перевозок портов "Одесса” и "Черноморск”, Заричук Е. А. (2016)
Рамазанов С. К. - Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону (2016)
Abdulkadir Kabir - Petroleum distribution in Nigeria: actual state and challenges (2016)
Omoloba Oluwatoyin - Decision-making: personal (individual) styles and their consequences (2016)
Борулько Н. А. - Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками проекта (2016)
Кривуля П. В. - Совершенствование средств анализа уровня риска эффективного множества проектов: коридоры и шлейфы уровня риска, имитационно-частотный анализ предпочтений (2016)
Россошанська О. В. - Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств (2016)
Дуб Б. С. - Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура (2016)
Ляшенко Н. Є. - Електронне портфоліо як засіб формалізації людського капіталу фірми (2016)
Фесенко Т. Г. - Ціннісно-орієнтоване управління вартістю програми в контексті гендерного підходу (2016)
Філь Н. Ю. - Функціональна модель інформаційної технології системи підвищення кваліфікації на промисловому підприємстві, Новічков Д. С. (2016)
Тесля Ю. М. - Управління знаннями в мета-методології управління проектами, Хлевна Ю. Л., Єгорченкова Н. Ю. (2016)
Краснояружська К. Ш. - Методологія розв’язання детермінованої багатопродуктової моделі поставок на конкурентному ринку (2016)
Effiong Daniel Okon - Country’s innovative development: study of the potential capacity (case of developed countries and Nigeria) (2016)
Гайдаєнко О. В. - Управління стейкхолдерами лікувальних проектів (2016)
Abdulkadir Kabir - Project-technological approach to solve the crude oil theft, sabotage and pipeline vandalization problem in Nigeria (2016)
Борулько Н. А. - Многослойность и гибридность в мягком управлении рисками проекта (2016)
Россошанська О. В. - Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в спеціальності "Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності" (2016)
Кривуля П. В. - Специфика выявления эффекта диверсификации и эффективного множества портфелей реальных инвестиций (2017)
Тищенко В. В. - Характеристика зовнішніх банківських ризиків як загрози безпеці банку (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження принципів побудови та функціонування системи економічної безпеки підприємства, Івченко Ю. А. (2017)
Тищенко О. І. - Механізми управління проблемними активами банків (2017)
Рач В. А. - Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення, Пилипенко А. І. (2017)
Бабий В. С. - Учет типа личности при формировании ИТ-команд (2017)
Борулько Н. А. - Подходы к количественному описанию вероятности и правдоподобия при управлении рисками проектов (2017)
Горошкова Л. А. - Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського