Горошкова Л. А. - Створення та управління продовольчими ресурсами громади, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2017)
Горошкова Л. А. - Проектне управління ціноутворенням у житлово-комунальному господарстві, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2017)
Дворниченко М. В. - Нечеткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций (2017)
Россошанська О. В. - Системне представлення методологічних засад оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2017)
Передмова (2015)
Козаченко Г. В. - Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології, Погорелов Ю. С. (2015)
Шемаєва Л. Г. - Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища (2015)
Мігус І. П. - Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента (2015)
Алькема В. Г. - Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства (2015)
Ляшенко О. М. - Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни (2015)
Горошкова Л. А. - Математичні методи управління детермінантами економічної безпеки житлово-комунального господарства, Волков В. П. (2015)
Живко З. Б - Фактори впливу рейдерства на рівень економічної безпеки підприємства (2015)
Рудніченко Є. М. - Трансформація діяльності суб’єктів митного регулювання та їх вплив на систему економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Андрієнко В. М. - Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах (2015)
Копитко М. І. - Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід (2015)
Овчаренко Є. І. - Роль та поведінкові властивості людини у системі економічної безпеки підприємства (2015)
Россошанська О. В. - Системні моделі представлення оцінювання економічної безпеки підприємств як феномену (2015)
Титул, зміст (2016)
Barkasi Z. - Endemism in the Mammalian Fauna of the Carpathians (2016)
Загороднюк І. - "Земляний заєць" у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga? (2016)
Різун Е. - Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт, Бондаренко В. (2016)
Zatushevskyy A. - Representativeness of the mammalian collection of the Zoological Museum of Lviv University, Shydlovskyy I., Tymkiv I. (2016)
Ільюхін Ю. - Представники надряду Ungulata у краніологічній колекції проф. О. Браунера в Музеї природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2016)
Синявська І. - Полівки (Arvicolinae) в колекції Лабораторії популяційної екології Інституту зоології НАН України, Ребров С., Міщенко Л. (2016)
Gashchak S. - Brown bear (Ursus arctos L.) in the Chornobyl Exclusion Zone, Gulyaichenko Y., Beresford N. A., Wood M. D. (2016)
Korobchenko M. - Mole-rat from Khortytsia in the light of morphological and geographical relations between Spalax zemni and S. microphthalmus, Zagorodniuk I. (2016)
Скубак Є. - Поширення та чисельність крота європейського (Talpa europaea L.) на півночі Донецької області (2016)
Shpak Shpak - Range Expansion of Kuhl’s Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) into Belarus, A. Larchenko A. (2016)
Євстаф’єв І. Л. - Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 2. Екологія видів (2016)
Зізда Ю. - Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців (2016)
Savenko O. - Sightings of cetaceans in the waters of Yuzhny Sea Port (Hryhorivsky Estuary, Black Sea) in 2015–2016, Ivanchikova J., Hulak B., Derkacheva T. (2016)
Stetsula N. - Diversity of Muroid Rodent Communities in Key Habitats of the Skole Beskids (Eastern Carpathians), Barkasi Z., Zagorodniuk I. (2016)
Дребет М. - Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна, Ярошинська О. (2016)
Мерзлікин Мерзлікин - Ігрова та агресивна поведінка зайця сірого (Lepus europaeus) у стосунку до псів (Canis familiaris), І. І. (2016)
Дятлова О. - Микола Роженко — видатний зоолог та природоохоронець (з нагоди 60-річчя колеги), Черничко Й., Василюк О. (2016)
Загороднюк І. - Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010) (2016)
Зайцева-Анциферова Г. - Популяризація знань про вовчків в Україні: здобутки і перспективи, Дребет М. (2016)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2016)
Мазов М. М. - Аналіз формування портфеля проектів металургійного підприємства на основі стратегії сталого розвитку, Петренко В. О. (2015)
Іванишак Ю. М. - Суб’єктно-орієнтований підхід в контексті управління проектами, Саченко А. О. (2015)
Молоканова В. М. - Проектно-орієнтований розвиток організацій на основі еволюційної теорії цінностей (2015)
Kovalenko I. I. - Comparative analysis of the short-term forecasting methods of the locally-heterogeneous time series of the high-tech enterprise’s operation indicators, Chernova L. S., Orekhov A. S. (2015)
Ровинская Н. Ю. - Воздействие организационных изменений на бизнес-модель компании (2015)
Nnaji A. Chidimma - Quality management methods: viability for the project management activity (2015)
Саченко О. А. - Концептуальна модель портфельного управління інноваційними проектами модернізації обладнання енергопідприємств (2015)
Liashenko N. E. - Approaches to measuring value of a website (2015)
Сутковий А. М. - Особливості правового забезпечення реалізації фази ініціалізації проекту, Бірюков О. В. (2015)
Кривуля П. В. - Соотнесение понятий мультипроектного и реинвестиционного процессов на основе различения их мест в классификации инвестиций (2015)
Рач В. А. - Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів, Медведєва О. М. (2015)
Россошанська О. В. - Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2015)
Настич Т. П. - Фінансування освітніх закладів культури та мистецтв України: проектний погляд (2015)
Рак Ю. П. - Ідентифікація та комплексна оцінка загроз потенційної небезпеки в регіональних безпеко-орієнтованих проектах, Сукач Р. Ю. (2015)
Adomaitis M. - Comparative analysis of ligulas of slugs Arion lusitanicus from Lithuania and Denmark, Skujienė G. (2016)
Алпатова О. М. - Нові для фауни України види черепашкових амеб та гетеротрофних джгутикових, Шевчук С. Ю. (2016)
Андрійчук Т. В. - Життєві стратегії калюжниць та їх особливості, Межжерін С. В., Вискушенко Д. А., Вискушенко А. П. (2016)
Балашов И. А. - Коллекция наземных моллюсков Института зоологии НАН Украины (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості селезінки голубів та курей (2016)
Гарлінська А. М. - Морфологічна будова, поширення та екологічні особливості Physafontinalis в Україні (2016)
Гураль-Сверлова Н. В. - Видовой состав наземных моллюсков Закарпатской области, Гураль Р. И. (2016)
Єрмошина Т. В. - Поширення Pseudanodonta complanata у водоймах України та зараженість цих молюсків паразитами), Павлюченко О. В. (2016)
Житова О. П. - Личинки трематод в молюсках водойм Українського Полісся, Житов І. А. (2016)
Золотарев В. Н. - Многолетние изменения морфологии раковин Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Bivalvia, Arcidae) Черного моря (2016)
Иззатуллаев З. И. - Биоразнообразие моллюсков Cредней Азии и проблема сохранения их генофонда (2016)
Кадлубовська Н. С. Гарбар О. В. - Видовий склад комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) в Україні (2016)
Ковальов В. В. - Фенетична структура популяцій Caucasotachea vindobonensis (Gastropoda, Helicidae) у м. Харків та їх морфологічні відмінності, Хоменко А. М. (2016)
Константиненко Л. А. - Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж (2016)
Линецкий Б. Г. - Морфометрические показатели двух черноморских популяций Donacillacornea (Poli, 1791), Сон М. О. (2016)
Макарова Н. М. - Родина Melanopsidae (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) України: видова структура і сучасний ареал (2016)
Манаков Д. В. - Моллюски реки Анграпа (Калининградская область, Россия) (2016)
Мельниченко Р. К. - Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка, Андрійчук Т. В., Гарбар Д. А., Гарлінська А. М., Довбня А. В., Тарасова Ю. В., Уваєва О. І. (2016)
Пазилов А. - Чужеродный вид Monacha carthusiana (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) как новый промежуточный хозяин нематоды Cystocaulus ocreatus в Узбекистане, Гаибназарова Ф., Каримова Х. (2016)
Плігін Ю. В. - Дрейсеніди у структурі макрозообентосу Київського водосховища (2016)
Писарев С. Н. - Двустворчатые моллюски акватории национального природного парка "Меотида" (Азовское море, Донецкая область, Украина) (2016)
Рибка К. М. - Карпатські види молюсків та їх оселища (2016)
Уваева Е. И. - Временная изменчивость половой структуры популяции Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) в реке Случь, Шурова Н. М., Щербина Г. Х. (2016)
Финогенова Н. Л. - Особенности формирования раковины у двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (Bivalvia, Arcidae) Кинбурнской и Тендровской кос (2016)
Шихова Т. Г. - Видовое разнообразие пресноводных моллюсков бассейна р. Чепца (2016)
Власенко Р. П. - Генетична структура та систематичне положення Aporrectodea longa (Ude, 1826) (2016)
Онищук І. П. - Походження поліплоїдії та особливості розмноження у червів роду Octolasion (Lumbricidae, Oligochaeta) (2016)
Першко І. О. - Особливості каріології представників родини Lithoglyphidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) (2016)
Астахова Л. Є. - Екологічні аспекти інвазії Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) (Gastropoda, Pulmonata) личинками та партенітами трематод у водоймах басейну річки Тетерів), Муж Г. В. (2016)
Варигин А. Ю. - Тенденция изменения фенотипической структуры популяции черноморской мидии в период фор-мирования прибрежного сообщества обрастания (2016)
Гапонова Л. П. - Особливості біотопічного розподілу циклопід (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) у різнотипних водоймах м. Києва та його околиць (2016)
Гелетей М. В. - Попередні дані щодо видового складу личинок родини Chironomidae на гірській ділянці річки Уж в межах Закарпатської області (2016)
Земоглядчук К. В. - Влияние формы и размера раковины разных видов наземных моллюсков на их биотопическое распределение (2016)
Киричук Г. Є. - Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж, Метельська М. О., Корнійчук Н. М (2016)
Кошелев А. В. - Чувствительность Potamopyrgus antipodarum к тяжелым металлам в градиенте минерализации во-ды (2016)
Красуцька Н. О. - Вплив температурного фактору на морфометричні показники партеніт та личинок трематоди Cercaria pugnax La Valette (Digenea: Lecithodendriidae) (2016)
Оксентюк Я. Р. - Трофічні преференції акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) – шкідників запасів олійних та зернових культур (2016)
Силаева А. А. - Влияние фильтрационной активности Unionidae на планктонную подсистему малой реки, Протасов А. А., Новоселова Т. Н., Громова Ю. Ф. (2016)
Сон М. О. - Освоение различных местообитаний водных объектов Украины чужеродными моллюсками (2016)
Стадниченко А. П. - Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae), Мороз Г. М., Мороз О. М. (2016)
Тарасова Ю. В. - Екологічні особливості популяцій Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) ба-сейну річки Тетерів (2016)
Халаим А. А. - Биолого-экологическая характеристика Hypanis laeviuscula fragilis (Milachevitch, 1908) (Mollusca, Cardiidae) водохранилища Сасык, Сон М. О. (2016)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій видів-інтродуцентів підродини Helicinae (Мollusca) в Карадазькому за-повіднику, Хлус К. М. (2016)
Чернишова Т. М. - Особливості екології слизня Limax maximus (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) як шкідника сільськогосподарських культур на території України (2016)
Шимкович Е. Д. - Значение климатических и генетических факторов в поддержании стабильности гибридной зоны у прудовика большого (2016)
Шурова Н. М. - Фенотипическая пластичность мидий Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) в разных условиях среды Черного моря, Стадниченко С.В. (2016)
Юришинець В. І. - Інфузорії – симбіонти прісноводних молюсків (2016)
Янович Л. М. - Аутекологія видів роду Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм та водотоків України, Васільєва Л. А. (2016)
Гнатишина Л. Л. - Вплив іонізуючого випромінювання на ефективність акумуляції металів металотіонеїнами травної залози легеневого молюска Lymnaea stagnalis (2016)
Музика Л. В. - Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollus-ca:Gastropoda), Киричук Г. Є. (2016)
Пінкіна Т. В. - Інтенсивність дихання перлівниці борисфенової (Mollusca:Bivalvia:Unionidae) у нормі та за умови фенольної інтоксикації (2016)
Вискушенко Д. А. - Особливості утримання та розведення Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae) як нового для України акваріумного черевоногого молюска, Вискушенко А. П. (2016)
Khomenko A. - New design of the manipulator for morphological analysis (2016)
Шановні друзі! (2016)
Боровий В. О. - 3D візуалізація як більш повне бачення шляхів планування та експлуатації зонінгу за допомогою ГІС–технологій, Зарицький О. В. (2016)
Корнієнко І. В. - Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу (2016)
Єсіпенко Н. М. - Антикризова система управління банківською системою України, Назаренко Я. А., Нгуєн Чунг Кієн (2016)
Єсіпенко Н. М. - Особливості нейтралізації фінансових ризиків підприємства, Назаренко Я. А., Нгуєн Чунг Кієн. (2016)
Кононова Л. М. - Сучасний стан банківської системи України, Назаренко Я. А. (2016)
Боровий В. О. - У науковців вищої школи руки мають бути "чистими", Бурачек В. Г., Баран П. І. (2016)
Матвєєв В. О. - Філософський підхід до осмислення можливих шляхів інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (2016)
Янкова Т. С. - Особливості впровадження методології WCM в умовах підприємств України, Слива Ю. В. (2016)
Demydenko N. - Maritime english terminology: some aspects of developing teaching / learning materials for the students of the faculty of navigation (2016)
Богом`я В. І. - Аналіз процесу технічної експлуатації комплексів геодезічного обладнання, Кучерук Н. В. (2016)
Мусорін О. О. - Розробка вимог до математичної моделі процесу технічного обслуговування та ремонту суднових комплексів (2016)
Богом´я В. І. - Метод технічного діагностування обладнання, Стадник О. І. (2016)
Гудков Л. М. - Математична модель функціональних систем суднового обладнання, Лавріненко В. Ф. (2016)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в радиометрических комплексах, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2016)
Azarskov V. - Justification of requirements for a long-term ground automated complex of spacecraft control in geostationary orbit, Bogomya V. (2016)
Сухенко Ю. Г. - Дизельне біопаливо і його якість, Сухенко В. Ю., Муштрук М. М. (2016)
Богом'я В. І. - Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об'єктів (2016)
Загорулько О. М. - Визначення критеріїв та показників ефективності функціонування космічних апаратів спостереження Землі (2016)
Демиденко О. О. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2016)
Mashkov V. - Problems of diagnosability with sensor networks when dealing with environment monitoring, Mashkov O. (2016)
Бурачек В. Г. - Метод субпіксельного дистанційного знімання лінійних об’єктів, Беленок В. Ю. (2016)
Гримальський С. Ю. - Застосування програми Easy Trace 9.6 Pro при створенні ГІС (2016)
Ясенев С. О. - Особливості оброблення космічних знімків (2016)
Томченко О. В. - Вегетаційні індекси, як інструмент оцінки і моніторингу стану земельних ресурсів, Хижняк А. В. (2016)
Бурачек В. Г. - Метод дистанційного контролю об’єму шихти в шихтовому відсіку, Малік Т. М., Штенгєлов В. П. (2016)
Малік Т. М. - Нова концепція вбудованого автоматизованого інженерно-геодезичного контролю деформацій конструкцій інженерних споруд, Брик Я. П. (2016)
Кулініч В. В. - Стратегія і шляхи розвитку системи Інститутів землеустрою – в умовах децентралізації у сфері регулювання земельних відносин, Кривоберець С. В. (2016)
Щербак Ю. В. - Кадастровий облік земель в Україні (2016)
Тимощук О. М. - Про деякий підхід до оцінки ефективності навігаційного обслуговування (2016)
Мусорин А. А. - Разроботка комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности (2016)
Азарсков В. М. - Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами ДЗЗ, Богом´я В. І. (2016)
Тихонов І. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання (2016)
Корнієнко І. В. - Забезпечення адекватності експертних оцінок землі, Корнієнко С. П. (2016)
Sukhenko Y. G. - Features biodiesel production of FAT-containing wastes restaurants, Sukhenko V. Y., Mushtruk M. M. (2016)
Shaposhnik V. - Human capitals - as a factor of success of the modern accredited laboratory, Nikitina N., Galchenco O. (2016)
Сілонова Н. Б. - Моделювання системи управління відходами на молокопереробному підприємстві, Феднова Я. С. (2016)
Черепков С. Т. - Система діагностування технічних комплексів, Лавріненко В. Ф. (2016)
Стадник О. І. - Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту, Лавриненко В. Ф. (2016)
Гудков Д. М. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації обладнання у сучасних умовах, Мусорін О. О. (2016)
Гладун С. К. - Модуль відображення та редагування векторної графіки ГІС, Третяк Р. О. (2016)
Шибицька Н. М. - 3D-ГІС прогнозування надзвичайних ситуацій, Лебідь М. С., Вередюк А. М. (2016)
Тарасенко С. О. - Аналіз просторово-орієнтованих даних на основі модуля Esri Maps for Office ГІС ArcGIS Online (2016)
Шибицкая Н. Н. - Оптимизации процессов усвоения знаний в компьютерных системах обучения (2016)
Гудков Д. М. - Метод прогнозування безвідмовності агрегатів та систем сучасних геодезичних засобів вимірювань, Мусорін О. О. (2016)
Богом'я В. І. - Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів, Кучерук Н. В. (2016)
Демиденко О. О. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2016)
Пашков Д. П. - Метод спектральної фильтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування (2016)
Згадуємо Головного редактора Клима Івановича Чурюмова (2017)
Sukhenko J. G. - Recycling guarantee ecological production, Mushtruk M. M. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Аналіз нормативної документації методів оцінки якості поверхонь деталей тертя (2017)
Сухенко В. Ю. - Геометричні параметри клапанів гомогенізаторів та дослідження їх експлуатаційних характеристик (2017)
Гладун С. К. - Комплексна система прогнозування збуту, Сміла Н. В. (2017)
Sukhenko Y. G. - Technological features of processing vegetable oils into fuel, Mushtruk M. M. (2017)
Тимощук О. М. - Функція невизначеності двоантенних радіометричних комплексів, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Данік О. В. - Моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації та управління рухом суден (2017)
Богом’я В. І. - Методи підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів, Коломієць О. М. (2017)
Лавриненко В. Ф. - Метод технічного діагностування обладнання (2017)
Богом’я О. Є. - Організація системи відновлення агрегатів водних транспортних засобів (2017)
Заплотынский Б. А. - О результатах внедрения стандарта ISO 9001 в Украине, Тупкало В. Н. (2017)
Мусорин А. А. - Методы прогнозирования для определения технических параметров судового оборудования, Трофименко И. В., Даки Е. А. (2017)
Низиенко Б. И. - Метод формализации знаний для экспертных систем, Бердник П. Г. (2017)
Бердник П. Г. - Особливості інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Калмыков М. Н., Капранов В. О. (2017)
Гудков Д. М. - Метод підвищення точності результатів поточних вимірів у суднових системах, Богом’я В. І., Тихонов І. В. (2017)
Боровий В. О. - Технологія наповнення геопросторовими даними динамічних геоінформаційних систем з використанням методу декомпозиції, Зарицький О. В. (2017)
Петренко Ю. А. - Критерии оценки ценности экологического проекта на автомобильно-транспортном предприятии, Шилова Т. Г., Кириченко А. И. (2016)
Лепский В. В. - Особенности портфелей медицинских проектов (2016)
Чимшир В. И. - Масштабируемость социотехнических проектов, Барышникова В. В., Тесленко П. А., Фесенко Т. Г. (2016)
Nnaji A. Chidimma. - Social-cultural environment of communication technology development in Nigeria (broadband development as a case study) (2016)
Польшаков И. В. - Портфель проектно-ориентированной ІТ-организации (2016)
Рак Ю. П. - Інновінг безпеко-орієнтованого управління проектами ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику, Сукач Р. Ю., Лоїк В. Б. (2016)
Рак Ю. П. - Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112, Зачко О. Б., Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2016)
Молоканова В. М. - Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів (2016)
Менейлюк А. И. - Визуализация строительных проектов с помощью 4D-моделирования, Никифоров А. Л., Менейлюк И. А. (2016)
Тищенко В. В. - Особливості функціонування системи економічної безпеки підприємства (2016)
Тищенко О. І. - Дослідження методів оцінки ризиків споживчого кредитування в банку (2016)
Овчаренко Є. І. - Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери: суть протистояння та шляхи його послаблення (2016)
Фесенко Т. Г. - Управління архітектурою проектних дій державної програми (на прикладі цільової програми "Молодь України"), Фесенко Г. Г. (2016)
Григорян Т. Г. - Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта, Титов С. Д. (2016)
Рач В. А. - Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання, Бірюков О. В., Пилипенко А. І. (2016)
Титул, содержание (2012)
Kornyushin V. V. - Wardium ponticum sp. n. (Cestoda, Cyclophyllidea, Hymenolepidoidea), a Parasite of Pratincole (Glareola pratincola) from the Black Sea Coast, Georgiev B. B., Greben O. B. (2012)
Patsyuk M. K. - New Gymnamoebae Species (Gymnamoebia) in the Fauna of Ukraine (2012)
Котенко А. Г. - Новый хозяин браконида Spathius polonicus (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae) в фауне Украины, Прохоров А. В. (2012)
Zerova M. D. - New and Formerly Unknown Ormyridae Species from the United Arab Emirates (Hymenoptera, Chalcidoidea), Seryogina L. Ja., Van Harten A. (2012)
Дирипаско О. А. - Первая находка сардины Sardina pilchardus (Clupeidae, Clupeiformes) в Азовском море, Заброда П. Н. (2012)
Калюжная М. А. - Новые для фауны Украины род и вид наездников-афидиид (Hymenoptera, Aphidiidae) (2012)
Заметки (2012)
Maia V. C. - A New Species of Baccharomyia (Diptera, Cecidomyiidae) from Baccharis pseudomiryocephala (Asteraceae) in Brazil, Carneiro M. A. A. (2012)
Синица М. В. - Хомякообразные (Mammalia, Rodentia) из позднемиоценового местонахождения Палиево на юге Украины (2012)
Фатерыга А. В. - Symmorphus murarius (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) — новый для фауны Крыма вид ос (2012)
Nebogatkin I. V. - Intraurban Near-Water Areas and Their Role in Distribution of Ticks (Acari, Ixodidae) in Megalopolis the Example of Kyiv (2012)
Рябцева Ю. С. - Новые данные по распространению и размножению наземного моллюска Monacha fruticola (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) в лабораторных условиях (2012)
Смаголь В. М. - Поширення та чисельність лося, Alces alces (Mammalia, Artiodactyla), в Україні на початку XXI століття, Гаврись Г. Г., Салганський-мол. О. О. (2012)
Соколов С. Г. - Первая регистрация Henneguya alexeevi (Myxozoa, Myxobolidae) на территории Европы, Шедько М. Б., Протасова Е. Н., Решетников А. Н. (2012)
Utevsky S. Yu. - First Record of the Boreal-Arctic Marine Leech Mysidobdella borealis (Hirudinida, Piscicolidae) from the Southern Bay of Biscay, Sorbe J. C. (2012)
Mikhailov K. G. - Reassessment of the Spider Genus Clubiona (Aranei, Clubionidae) (2012)
Klymenko S. I. - Morphological Characteristics of Male Genitalia in Some Species in the Genus Torymus (Torymidae, Hymenoptera) (2012)
Коваленко Я. Н. - Новые данные о распространении Trox perrisii (Coleoptera, Trogidae) в Украине и на сопредельной территории России (2012)
Анистратенко В. В. - Владислав Иванович Монченко (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Фесенко Г. В. - З повагою та шанобливістю до вчителя і дослідника (2012)
Синяченко О. В. - Оптимизация медикаментозной химиотерапии рака легких на фоне радиотерапии, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Степко В. А. (2017)
Крахмалова О. О. - Клініко-­функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії, Гетман О. А. (2017)
Скрипник І. М. - Особливості порушень стану оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом у динаміці патогенетичного лікування, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця у жінок — коморбідна патологія з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу, Заздравнов А. А., Железнякова Н. М. (2017)
Krasiuk I. V. - Ultrasound diagnostics of gastroesophageal reflux in the patients with bronchial asthma, Kondratiuk V. E., Krasiuk A. I., Fedoryshyn G.V. (2017)
Лазиди Е. Л. - Связь диснатриемии с показателями альдостерона, мозгового натрийуретического пептида и параметрами кардиогемодинамики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С., Петенева Л. Л. (2017)
Колоденко О. В. - До питання оцінки ризиків прогресування ішемічної хвороби серця у хворих із супутньою патологією після хірургічної реваскулярізації міокарда на етапі відновлювального лікування (2017)
Кваша Е. А. - Влияние электронных систем доставки никотина на риск сердечно­сосудистых заболеваний по данным 6­месячного изучения, Срибная О. В. Смирнова, И. П., Третяк И. В., Бородай А. А. (2017)
Рациборинська-­Полякова Н. В. - Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків, Масік О. І. (2017)
Гаврисюк В. К. - Темпы регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии и возможные факторы их прогноза, Быченко О. В., Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л. (2017)
Лемко О. І. - Ендотеліальна дисфункція та її місце в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень Частина ІІ, Вантюх Н. В. (2017)
Кравченко І. Г. - Профілактика серцево­судинних захворювань: майбутнє — за використанням комбінованої поліпілюлі?, Удовиченко М. М., Меденцева О. О., Черненок М. Е., Лозик Т. В. (2017)
Вовченко М. Н. - Возможное влияние лекарственной терапии ишемической болезни сердца на течение хронического пародонтита, Емельянов Д. В. (2017)
Мелехов П. Б. - К вопросу о фармако­экономической оценке пробиотиков, Троянова В. Н., Гудим­Левкович А. Н. (2017)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2017 року (2017)
Оголошення (2017)
До відома авторів (2017)
Namoniuk V. - Analysis of the global value chains’ location determinants (2017)
Некрасенко Л. А. - Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність, Бражник Л. В., Дорошенко О. О. (2017)
Орловська Ю. В. - Теоретичні та методо-логічні аспекти оцінки міжнародної спеціалізації країн, Карпенко К. О. (2017)
Поляков М. В. - Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення глобальної економіки знань (2017)
Чала В. С. - Особливості розвитку телекомунікаційних послуг в постіндустріальній економіці (2017)
Божанова В. Ю. - Сучасний стан та проблеми ринку електричної енергії України, Румянцева Н. С. (2017)
Гуторов А. О. - Розвиток аграрного сектора економіки на засадах кластеризації (2017)
Мороз О. В. - Визначення регіональної конкурентної ідентичності як основа територіального брендингу, Карачина Н. П., Вакар Т. В. (2017)
Остап’юк Н. І. - Фітнес-тури як новий сегмент ринку спортивно-оздоровчих послуг (2017)
Клапків Ю. М. - Інституціональні особливості функціонування страхових брокерів на ринках страхових послуг (2017)
Онищенко Н. В. - Програми державної підтримки та валютного регулювання міжбанківського ринку України, ГірманЮ.В. ГірманЮ.В., Лехіцький А. І. (2017)
Бардась А. В. - Тенденції управління ланцюгами постачань в умовах глобалізації, Бойченко М. В., Дудник А. В., Богач К. С., Казимиренко О. В. (2017)
Кадирус І. Г. - Актуальність та значення маркетингу в збутовій політиці аграрного підприємства, Ільченко Т. В. (2017)
Степанов Д. С. - Система управління економічною безпекою сільськогосподарського підприємства (2017)
Бохан А. В. - Тріада сил дипломатії екологічного взаємовпливу (2017)
Olyadnichuk N. V - Biological assets: problems, accounting and possible ways of improvement, Mykhailovyna S. O., Ivanova N. А. (2017)
Чала В. С. - Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України, Мащенко С. О., Гончарова К. В. (2017)
Гончар В. В. - Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства, Мальцев М. М. (2016)
Капранова Л. Г. - Розвиток та сучасний стан е-комерції в Україні, Капранов М. А. (2016)
Ugrimova I. - Risk assessment in system of small businesses crisis management, Kraivska I., Gryshchenko A. (2016)
Гуренко А. В. - Сучасні напрями удосконалення системи менеджменту портової інфраструктури, Потапова Н. М. (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка стратегічного потенціалу регіону (2016)
Сакаль О. В. - Сучасні проблеми орендного землекористування в Україні (2016)
Коваленко А. О. - Методичні підходи до визначення потенціалу екологічної модернізації регіонів України (2016)
Потапова Н. М. - Передумови розвитку транспортно-експедиторських послуг України, Оніщенко В. В. (2016)
Шамборовський Г. О. - Критерії оптимальності втручання держави в ринкову економіку в умовах світової економічної кризи (2016)
Бородіна О. А. - Правове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у сучасному місті (2016)
Маркіна І. А. - Світові тенденції реалізації концепції сталого розвитку (2016)
Панюк Т. П. - Фінансова безпека в контексті управління брендами підприємства, Гоголь Т. В. (2016)
Верескун М. В. - Ефективність управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур, Захаров С. В. (2016)
Бондарук Ю. В. - Вдосконалення процесу управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств (2016)
Корженевська В. М. - Методичний підхід до системного управління кризою на машинобудівних підприємствах з використанням економічних інструментів (2016)
Бєлобородова М. В. - Моделювання екологічних витрат підприємства як інструмент їх оптимізації (2016)
Короленко Р. В. - Реалізація екологічної відповідальності підприємства в системі стратегічного управління (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Диференціація платежів за користування надрами як інструмент розподілу і перерозподілу природної ренти (2016)
Бухаріна Л. М. - Роль публічного адміністрування у розвитку малого підприємництва в Україні, Безрук А. О. (2016)
Андрушків Б. - Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Шерстюк Р., Співак С. (2016)
Крилов Д. В. - Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму: теоретико-методичний аспект (2016)
Кленін О. В. - Структурна модель "портфеля компетенцій" стратегічного консалтингу в інфраструктурі національної інноваційної системи (2016)
Горошкова Л. А. - Вплив інноваційної активності підприємств на економічну безпеку машинобудівної галузі України, Волков В. П. (2016)
Суворкіна О. О. - Механізм інвестування транспортної інфраструктури (2016)
Морозова С. А. - Інноваційний розвиток світової економіки: теоретичний аспект (2016)
Щукін О. І. - Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств (2016)
Сиваченко О. В. - Аспекти управління ефективністю маркетингових комунікацій в мережі інтернет (2016)
Маказан Є. В. - Direct-mail як ефективний інструмент прямого маркетингу (2016)
Cherep A. - Improvement of personnel management styles under influence of management culture of an enterprise in the machine-building industry, Leibovych A. (2016)
Ровенська В. - Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні та Туреччині, Лінник В. (2016)
Назаров В. - Влияние финансовой инфраструктуры на конкурентоспособность современного предпринимательства (2016)
Эминов А. - Основные приоритеты Азербайджана - концепция развития и стратегический взгляд в будущее (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Формування підприємницької культури (2016)
Аббасова Ш. А. - Эконометрическая модель влияния объёма иностранных инвестиций на объём ВВП, Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. (2016)
Хаджинова О. В. - Передумови удосконалення системи управління стратегічними змінами в діяльності підприємств, Бурак П. В. (2016)
Гончар В. В. - Оцінка впливу детермінат зовнішнього середовища на конкурентоспроможність металургійних підприємств, Якименко І. Ю. (2016)
Куцеволова М. В. - Формування ефективного механізму регулювання ринку праці України (2016)
Кравченко М. С. - Управління інформаційними ресурсами як інструмент управління соціальними та економічними процесами в Україні, Кєтриш О. С. (2016)
Зінченко О. А. - Інноваційні підходи до управління персоналом на промислових підприємствах: рекрутинг, розвиток та соціальні стандарти, Зінченко Д. С. (2016)
Бояринова К. О. - Економічні функції як критерії діагностики економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємства (2016)
Короленко С. М. - Організація системи бюджетування на підприємстві (2016)
Логутова Т. Г. - Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст (2016)
Орлова Е. Н. - Ключевые методы рекрутинга персонала на промышленном предприятии (2016)
Ващенко В. В. - Основні проблеми у процесі рекрутингу персоналу на промисловому підприємстві (2016)
Титул, содержание (2014)
Shevchenko O. S. - Seasonal changes in species diversity and dominance structure in communities of oribatid mites (Sarcoptiformes, Oribatei) in megalopolis green areas, Kolodochka L. A. (2014)
Martynova K. V. - Omalus sculpticollis as the main enemy of Psenulus fuscipennis (Hymenoptera, Chrysididae, Crabronidae) in the Crimea, Ukraine, Fateryga A. V. (2014)
Varga A. - A Review of the subfamily Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) from the Ukrainian Carpathians (2014)
Fedotova Z. A. - New gall midges (Diptera, Cecidomyiidae, Brachineurini, Ledomyiini) from the Late Eocene Rovno amber, Perkovsky E. E. (2014)
Guglya Yu. A. - Mining flies of the genus Ophiomyia (Diptera, Agromyzidae) of Eastern Ukraine and adjacent territories: review of the species without a fasciculus (2014)
Muraviev I. V. - Breeding biology of blackheaded wagtail, motacilla feldegg (Passeriformes, Motacillidae, Motacillinae), in Rostov oblast of Russia, Artemieva E. A. (2014)
Strus Iu. - Ruff , Philomachus pugnax (Aves, Charadriiformes), migration in Western Ukraine (2014)
Gladilina E. V. - New prey fishes in diet of Black Sea bottlenose dolphins, Tursiops truncatus (Mammalia, Cetacea), Gol’din Gol’din, P. E. (2014)
Notes (2014)
Аврамчук О. - Вивчення явища поляризації в процесі виконання лабораторних робіт (2017)
Альгейс Альзубейді - Формування навичок музично-композиторської творчості у майбутніх учителів музики (2017)
Веретенко Т. - Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників, Лехолетова М. (2017)
Герман В. - Роль доповіді у формуванні риторичної культури філолога (з досвіду практичної роботи) (2017)
Danylevych M. - Modern look at training of prospective specialists in physical education and sport to recreational and health-related activities, Ivanova G., Slobozhaninov P. (2017)
Дворниченко Л. - Визначення особливостей прояву емпатії у студентів творчих професій (2017)
Ємельянова Т. - Про механізм метакогнітивного розвитку здібностей студентів в процесі математичної підготовки (2017)
Желанова В. - Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ (2017)
Катасонова Ю. - Упровадження дистанційного курсу з методики навчання математики у професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пономаренко Н. - Культурологічний підхід до навчання української мови майбутніх молодших спеціалістів з журналістики (2017)
Пшенична Л. - Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації закону України "Про вищу освіту" (2017)
Семеніхіна О. - Методологічні підходи до формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань (2017)
Соболєва С. - Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей (2017)
Тернавська Т. - Волонтерська діяльність як шлях до професійного самовизначення майбутнього соціального працівника (2017)
Федорова Л. - Основні орієнтири естетичної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів початкової освіти (2017)
Шевців З. - Експериментальна перевірка концептуальної моделі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Boichenko M. - Genesis of gifted education in Ukraine (2017)
Васильєва Л. - Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд Internet-джерел (2017)
Козлова О. - Організаційно-педагогічні основи забезпечення сучасної правової освіти школярів в Україні (2017)
Кравчук О. - Липецький досвід у новаторському русі в Україні у другій половині ХХ ст. (2017)
Кучина К. - Conceptualization of ideas of moral personality upbringing in the aspect of modernization of Ukrainian national system of education at the end of the XX – beginning of the XXI centuries (2017)
Лазоренко С. - Давньогрецька агоністика в мистецтві, Чхайло М., Романова В. (2017)
Лобова О. - Зміст загальної музичної освіти як фактор формування музичної культури молодших школярів (2017)
Луценко С. - Теоретичні засади професійної компетентності сучасного педагога, Пухно С. (2017)
Мельник Н. - "Європейський підхід у дошкільній освіті": основні положення та особливості впровадження (2017)
Руденко О. - Фактори ефективної реалізації діяльнісного підходу в музичному навчанні молодших школярів (2017)
Смолюк С. - Організаційно-педагогічні умови використання історико-педагогічного досвіду становлення розвивального освітнього середовища в сучасній системі початкової освіти (2017)
Цоколенко О. - Психолого-педагогічні основи диференційованого навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті (2017)
Козлов Д. - Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу (2017)
Титул, содержание (2014)
Mezhzherin S. V. - Genetic and Morphological Variability and Differentiation of Freshwater Mussels (Bivavia, Unionidae, Anodontinae) in Ukraine, Yanovich L. M., Zhalay E. I., Vasilieva L. A., Pampura M. M. (2014)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies assigned to Apyrgota. I. New Species and Synonyms in Eupyrgota (s. str.) (Diptera, Pyrgotidae), with Description of a New Subgenus (2014)
Kovalchuk O. M. - A Bony Fishes from the Late Miocene and Pliocene Strata of Popovo Locality (Ukraine): Taxonomic Changes and Their Palaeoecological Explanation (2014)
Pavlova V. V. - The Study of Age-Related Variability of Pigmentation Patterns of the Shells Dreissena polymorpha (Bivavia, Dreissenidae) from Different Parts of it’s Range (2014)
Movchan Yu. V. - Fishes of the Genus Ameiurus (Ictaluridae, Siluriformes) in the Transcarpathian Water Bodies, Talabishka E. M., Velikopolskiy I. J. (2014)
Steklenev E. P. - Morphologcal and Physiological Characteristics of Reproduction of the Stone Marten, Martesfoina (Mammalia, Carnivora), in the Steppe Zone of the South of Ukraine (2014)
Maslov S. I. - A Redescription of Pontoppidaniapontica (Acari, Astigmati- na, Acaridae) Inhabiting Algal Debris on Seashores of Black and Azov Seas of Crimea, Ukraine (2014)
Shevchenko O. S. - Species Composition and Distribution of Oribatids (Acari, Oribatei) in Urbanized Biotopes of Kyiv, Kolodochka L. A. (2014)
Glotov S. V. - New Species, New Synonym, and Additional Records of Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from the Palaearctic Region (2014)
Fateryga Fateryga - Isodontia mexicana (Hymenoptera, Sphecidae), a New Invasive Wasp Species in the Fauna of Ukraine Reared from Trap-Nests in the Crimea, A. V., Protsenko Protsenko, Yu. V., Zhidkov Zhidkov, V. Yu. (2014)
Notes (2014)
Титул, содержание (2014)
Gubin A. I. - Species Composition and Structure of the Communities of Plant-Parasitic and Free-Living Soil Nematodes in the Greenhouses of Botanical Gardens of Ukraine, Sigareva D. D. (2014)
Yakovlev Ye. B. - Findings of Entomopathogenic Nematodes (Rhabditida, Steinernematidae) in Nature Reserves in Ukraine, Kharchenko V. A., Mracek Z. (2014)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies Assigned to Apyrgota. II. New Synonyms in Eupyrgota (subgenus Taeniomastix) (Diptera, Pyrgotidae), with Key to Subgenera and Species (2014)
Lyons E. T. - Prevalence of Hookworms, Uncinaria lucasi (Ancylostomatidae) in Northern Fur Seals (Callorhinus ursinus) on St. Paul Island, Alaska, Kuzmina T. A., Carie J. L., Tolliver S. C., Spraker T. R. (2014)
Drobiniak O. - Trichodinids (Ciliophora, Peritrichia) ofPerccottusglenii (Actinopterygii, Odontobutidae) in Three Ukrainian Rivers, Kutsokon Yu., Kvach Yu. (2014)
Broshko Ye. O. - Variability of Structural and Biomechanical Prameters of Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura) Limb Bones (2014)
Bogdanovich I. A. - Morphoecological Peculiarities of Pelvis in Several Genera of Rails with Some Notes on Systematic Position of the Coot (Fulica atra, Rallidae, Gruiformes) (2014)
Koretsky I. A. - Remarks on Correlations and Implications of the Mandibular Structure and Diet in Some Seals (Mammalia, Phocidae), Rahmat S. J., Peters N. (2014)
Saparov K. A. - Study of Biology, Morphology and Taxonomy of the Nematode Stephanofilaria assamensis (Filariina, Stephanofilariidae), Akramova F. D., Azimov D. A., Golovanov V. I. (2014)
Khaghaninia S. - A New Species of Chyliza (Diptera, Psilidae) from Iran, Gharajedaghi Ya. (2014)
Zerova M. D. - A New Species of the Genus Ormyrus (Hymenoptera, Ormyridae) from the Steppe Zone of Ukraine, Seryogina L. Ya. (2014)
Notes (2014)
Семенець В. В. - Вступне слово (2017)
Babenko V. - The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment, Alisejko E., Kochuyeva Z. (2017)
Beskorovainyi V. - Estimating the properties of technological systems based on fuzzy sets, Berezovskyi G. (2017)
Gurin V. - General principles of building the model of development and operation of heterogeneous teams for project management, Persiyanova E. (2017)
Діденко Є. В. - Модель оцінки ризиків виробничого травматизму (2017)
Ковалев В. Д. - Технологические решения стационарной задачи рабочих жидкостей повышения долговечности зубчатых колес главных приводов тяжелых токарных станков, Шелковой А. Н., Клочко А. А. (2017)
Kosenko V. - Principles and structure of the methodology of risk-adaptive management of parameters of information and telecommunication networks of critical application systems (2017)
Kosenko N. - Formalizing the problem of a project team bulding based on the utility theory, Kadykova I., Artiukh R. (2017)
Martynenko O. - The method of earned requirements for project monitoring, Husieva Yu., Chumachenko I. (2017)
Nosova Y. - Biotechnical system for integrated olfactometry diagnostics, Avrunin O., Semenets V. (2017)
Parfenenko Yu. - The model of decision support in centralized heating management on the consumer side (2017)
Ruban I. - Redistribution of base stations load in mobile communication networks, Kuchuk H., Kovalenko A. (2017)
Стародубцев Н. Г. - Математическое моделирование выбора информативных признаков для анализа состояния процессов жизненного цикла радиоэлектронных средств, Фомовский Ф. В., Невлюдова В. В., Малая И. А., Демская Н. П. (2017)
Шулима О. В. - Інформаційна технологія планування енергозабезпечення будівель з відновлювальними джерелами енергії (2017)
Avanesova N. - Enterprise economic security: essential characteristics of the concept, Chuprin Y. (2017)
Momot T. - Ensuring personnel security of industrial enterprises under conditions of environmental conflicts, Zhang Haoyuy, Momot D. (2017)
Руженцев И. В. - Мера информации в экономических задачах, Луцкий С. В. (2017)
Solodovnik O. - Economic mechanism of energy saving at public utility companies, Dokunina K. (2017)
Chekh N. - Regulatory environment of business activities in Ukraine, Vinnyk I. (2017)
Shapoval G. - Value-based approach to managing current assets of corporate construction companies, Vashenko O. (2017)
Алфавітний показчик (2017)
Титул, содержание (2015)
Lisitsyna O. L - Acanthocephalans of the Genus Centrorhynchus (Palaeacanthocephala, Centrorhynchydae) from Birds of Ukraine with the Description of a New Species, Centrorhynchus polissiensis sp. n., Greben O. B. (2015)
Storozhenko S. Yu. - Taxonomic Review of the Genus Yunnantettix (Orthoptera, Tetrigidae) from the Oriental Region, Pushkar T. I. (2015)
Radchenko A. G. - Taxonomic Revision of the Striati- ventre Species Group of the Genus Tetramorium (Hymenoptera, Formicidae), Scupola A. (2015)
Perkovsky E. E. - New Records of the Dipteran Genera Triphleba (Phoridae) and Prosphyracephala (Diopsidae) in Rovno and Baltic Ambers, Mostovski M. B., Henderickx Henderickx, H. H. (2015)
Mohamadzade Namin S. - Fruit Flies of the Genus Campiglossa (Diptera.Tephritidae) in Iran, with the Key to Species, Nozari J. (2015)
Rusin M. - Rediscovery of the Northern Mole Vole, Ellobius talpinus (Rodentia, Cricetidae), at the Western Bank of the Dnipro River, Ukraine, Rashevska H., Milobog Y., Strigunov V. (2015)
Rahmat S. J. - Diversity of Mandibular Morphology in Some Carnivorans, Koretsky I. A. (2015)
Notes (2015)
Гончарова Л. Д. - Вплив основних телеконекцій північної півкулі на режим опадів по території України, Косолапова Н. І. (2017)
Недострелова Л. В. - Дослідження статистичних характеристик розподілу снігового покриву для Причорномор’я (2017)
Серга Э. Н. - Особенности температурно-влажностного режима над северной частью Тихого океана в холодный период года. Поверхность 700 Гпа, Серга И. Н., Сущенко А. И. (2017)
Стоян А. А. - Морфометрия и динамика дна верховий Сухого лимана, Муркалов А. Б., Скаленчук Е. В. (2017)
Theophilus Mukete N. Moto - Modern threats to forest landscapes: the case of oil palm cultivation in the South West Region of Cameroon (2017)
Біланчин Я. М. - Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету – 50! (2017)
Гаськевич В. Г. - Агрофізичний стан дернових ґрунтів Закарпатської низовини, Семащук Р. Б. (2017)
Леонідова І. В. - Особливості процесу чорноземоутворення на острові Зміїний (2017)
Паньків З. П. - Рудякові новоутворення заліза у грунтах Малого Полісся, Ілясевич О. Р. (2017)
Позняк С. П. - Актуальні та дискусійні проблеми сучасного ґрунтознавства і географії ґрунтів (2017)
Гавришок Б. Б. - Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області (2017)
Гнатюк О. М. - Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці), Орещенко А. В. (2017)
Кузишин А. В. - Прояви електоральної культури на виборчому полі областей Карпатьско-Подільського регіону (2017)
Лейберюк О. М. - Дослідження демографічного розвитку Чернівецької області у другій половині XX – на початку ХХI ст. (2017)
Петруняк Г. М. - Просторова локалізація і генезис алохтонних карбонатних стяжінь у відкладах олігоцену Карпат (2017)
Черкез Е. А. - Минеральные парагенезисы рапы и донных отложений Куяльницкого лимана и их генетическая систематика, Кадурин В. Н., Светличный С. В. (2017)
Світлої пам’яті Олександра Валентиновича Драгомирецького (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Анфімова Г. В. - Інвентаризація та моніторинг еталонних геологічних розрізів в Гірському Криму, Деревська К. І., Гриценко В. П. (2017)
Gorobets L. V. - Animals in Kitchen Waste of Dubno Holy Transfiguration Monastery (Ukraine) from the Time of Its Construction (16th century AD), Kovalchuk O. M., Pshenichny Yu. L., Veiber A. V. (2017)
Бачинський А. І. - До вивчення вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Metaheterocera) Заліщицького Придністров’я, Геряк Ю. М. (2017)
Смаголь В. - Статево-вікова структура асканійської популяції сайгака Saiga tatarica Linnaeus, 1766 (2017)
Загороднюк І. - Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців, Харчук С. (2017)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 2 (2017)
Бондарев В. - Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) зелених насаджень Луганська (Україна), Самойлова Т. (2017)
Василюк О. В. - Американські та німецькі "корені" системи природоохоронних територій України (2017)
Гомель К. В. - Фактори, що впливають на відмінності угруповань водно-болотних птахів м. Мінська (2017)
Reshetnyk M. M. - The Scientific Heritage of Volodymyr Luchytskyi and Mykola Bezborodko in the Geological Collection of the National Museum of Natural History (2017)
Романь А. - Іменні збори риб кінця XIX та початку XX ст. в колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2017)
Аністратенко В. В. - Владислав Іванович Монченко — видатний дослідник-зоолог (1932−2016), Ємельянов І. Г. (2017)
Кепін Д. - Рецензія на навчальний посібник В. Г. Ананьєва "Історія зарубіжної музеології" (2014). (2017)
Шевера М. - Перші подвижники музейної справи на Полтавщині: Рецензія на видання В. Cамородова та С. Кигим "Наукові постаті природознавства та музейництва Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.)", Клименко С. (2017)
Червоненко О. В. - До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука. (2017)
Правила для авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Романовская В. А. - Филогенетический анализ коллекционных штаммов метанокисляющих бактерий, Белькова Н. Л., Парфенова В. В., Гладка Г. В., Мучник Ф. В., Таширев А. Б. (2017)
Пирог Т. П. - Особливості синтезу поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій олії різної якості та їх антимікробна активність, Никитюк Л. В., Антонюк С. І., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2017)
Абдулина Д. Р. - Функционирование сульфидогенного микробного сообщества, включающего трансконъюганты с плазмидами RP4 И R68.45, Пуриш Л. М., Иутинская Г. А. (2017)
Нідялкова Н. А. - Протеаза Streptomyces sp. 12: очищення і властивості, Варбанець Л. Д., Шепелевич В. В., Зелена П. П., Юмина Ю. М., Гаркава К. Г., Трошина Л. О. (2017)
Письменна Ю. Б. - Радіальна швидкість росту мікроскопічних грибів, ізольованих з гіпсокартону, Курченко І. М. (2017)
Юр’єва О. М. - Дослідження целюлозодеградую­чого ферментативного комплексу Penicillium funiculosum Thom з різних місцеіснувань, Курченко І. М., Сирчін С. О., Павличенко А. К. (2017)
Грабова Г. Ю. - Екзометаболіти штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7524 з рістстимулювальною активністю, Драговоз І. В., Леонова Н. О., Остапчук А. М., Авдєєва Л. В. (2017)
Патика Т. І. - Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та особливості культивування Bacillus thuringiensis, Бойко М. В., Патика М. В. (2017)
Патика М. В. - Особливості формування різноманіття еубактеріального комплексу ризосфери буряка цукрового (Beta vulgaris) при застосуванні різних агрозаходів, Борко Ю. П., Цюк О. А. (2017)
Matselyukh B. P. - Screening and Characteristic of Regulators of Antibiotic Biosynthesis in Streptomyces, Lavrenchuk V. Y., Bambura O. I. (2017)
Жданова Н. Н. - "Stachybotryotoxicosis": 80 лет исследованию этиологии смертельного грибкового заболевания лошадей и людей, Суббота А. Г., Курченко И. Н., Андриенко Е. В. (2017)
Василь Леонідович Омелянський (до 150-річчя від дня народження) (2017)
Правила для авторів (2017)
Чернюк С. В. - Вивчення динамічних змін варіабельності ритму серця у хворих з міокардитом, Кириченко Р. М. (2017)
Дутка Р. Я. - Диференційно-діаґностичні особливості метаболічного синдрому з ожирінням при наявності та відсутності хронічної ішемічної хвороби серця з врахуванням статі, Чмир Н. В. (2017)
Старикович А. В. - Вміст лептину у сироватці крові вагітних жінок з ожирінням у ІІІ триместрі вагітності (2017)
Місюра К. В. - Особливості дисліпідемії у осіб із різною масою тіла (2017)
Бойко В. В. - Хірурґічні втручання на орґанах грудної порожнини з приводу рецидиву раку яєчника, Харченко К. В., Верещако Р. І., Вакуленко Г. О. (2017)
Козько В. М. - Клінічно-лабораторна характеристика гострих герпесвірусних нейроінфекцій, Сохань А. В., Яремко І. Я., Кузнєцова А. А., Гаврилов А. В., Копійченко Я. І., Павлов В. В., Маркуш Л. І. (2017)
Сизон О. О. - Показники системного імунітету та фаґоцитозу у хворих на вугрову хворобу з різним ступенем змін мікробіоти порожнини товстої кишки, Дашко М. О. (2017)
Марюхніч Н. В. - Динаміка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії у дівчат середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом фізичної реабілітації, Клапчук В. В. (2017)
Чемерис Н. М. - Медично-соціальні предиктори тютюнопаління серед студентської молоді (2017)
Рудень В. В. - Інноваційна технолоґія "Аудит стану здоров'я людини/громади" на первинному рівні медичної допомоги - як базис у процесі трансформування медичної галузі до економічних методів управління здоров'ям населенням в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Стрільчук Л. М. - Розрахункові параметри ліпідоґрами: сучасні погляди та кореляції з лабораторно-інструментальними показниками (2017)
Ванот Б. - Роль медсестринства у навчанні надання першої медичної допомоги дорослим, Кісіль С., Біскупек-Ванот А. (2017)
Шегедін А. Ю. - Вплив гіпотирозу материнського орґанізму на постнатальний морфоґенез яєчок щурів за даними морфометрії та лектинової гістохімії, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Загородній О. В. - Критерії класифікацій і результати лікування некротично-запальних уражень стопи у хворих на цукровий діабет. Лікуємо синдроми чи хворих?, Мота Ю. С., Федоренко А. В., Федоренко В. П. (2017)
До відома наших авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Білявська Л. О. - Біосинтез фітогормонів ґрунтовими грибами Cladosporium cladosporioides, Надкернична О. В., Копилова О. Б. (2017)
Варбанец Л. Д. - Модификация активности пептида Bacillus thuringiensis var. israelensis ИМВ В-7465 гидразид/гидразонными комплексами 3d-металлов, Нидялкова Н. А., Сейфуллина И. И., Пуля А. В., Скороход Л. С. (2017)
Пирог Т. П. - Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Никитюк Л. В., Макієнко В. О., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2017)
Чуйко Н. В. - Влияние высокодисперсного сапонита и диоксида кремния на хемотаксис Azotobacter vinelandii ИМВ B-7076 и Bacillus subtilis ИМВ B-7023, Курдиш И. К. (2017)
Данкевич Л. А. - Філогенетичний аналіз фітопатогенних бактерій роду Erwinia ‒ збудників хвороб яблуні в Україні (2017)
Буценко Л. М. - Жирнокислотний склад клітинних ліпідів Pseudomonas syringae, ізольованих з агрофітоценозу зернових культур, Савенко О. А., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2017)
Цюк О. А. - Біохімічна активність чорнозему типового за різних систем землеробства, Кирилюк В. І., Ющенко Л. П. (2017)
Сирчін С. О. - Оптимізація складу поживного середовища за методом Плакетта-Бермана для підвищення активності ферментів целюлозолітичного комплексу Fennellia sp. 2806, Павличенко А. К., Харкевич О. С., Наконечна Л. Т., Юр'єва О. М., Курченко І. М. (2017)
Голяка М. А. - Видовий склад мікобіоти компонентів мортмаси Betula pendula Roth українського Полісся, Волощук Н. М., Білоус А. М., Голяка Д. М., Василишин Р. Д., Білоус С. Ю. (2017)
Zlatohurska M. A. - Characteristics of Abortive Infection in Lysogenic System of Erwinia horticola, Khlibiichuk Y. Y., Muchnyk F. V., Romanyuk L. V., Tovkach F. I. (2017)
Широбоков В. П. - Вільноіснуючі амеби як представники еукаріото-прокаріотичного консорціуму бентонітових глин, Понятовський В. А., Юришинець В. І., Чоботар А. П., Саламатін Р. В. (2017)
Kyrychenko A. - Typing of Plum pox virus isolates in the central Ukraine, Shcherbatenko І., Antipov I., Hrynchuk K. (2017)
Mishchenko L. T. - Detection of Soybean mosaic virus in some left-bank forest-steppe regions of Ukraine, Dunich A. A., Shevchenko T. P., Budzanivska I. G., Polischuk V. P., Andryichuk O. M., Molchanets O. V., Antipov I. O. (2017)
Иутинская Г. А. - Рецензия на книгу Я. М. Гадзало, Н. В. Патыки, А. С. Заришняка "Агробиология ризосферы растений" (2017)
Вінніков Альберт Іванович (2017)
Титул, зміст (2017)
Курдиш І. К. - Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, Герасименко І. О. (2017)
Рой А. А. - Влияние условий культивирования Bacillus subtilis ИМВ B-7023 и его стрептомицинустойчивого мутанта на свойства поверхности этих бактерий, Курдиш И. К., Остапюк С. Н., Савельев Ю. В. (2017)
Пирог Т. П. - Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок, Савенко І. В., Луцай Д. А., Шевчук Т. А., Іутинська Г. О. (2017)
Пирог Т. П. - Синергізм антимікробної активності поверхнево-активних речовин Nocаrdia vacсinii ІМВ В-7405 та антибіотиків, Никитюк Л. В., Шевчук Т. А. (2017)
Броварская О. С. - Химическая характеристика и серологическая активность препаратов флагеллинов Ralstonia solanacearum, Войчук С. И., Варбанец Л. Д. (2017)
Полищук Л. В. - Определение близкородственных связей штамма Streptomyces globisporus 1912-2, Лукьянчук В. В. (2017)
Касьяненко О. И. - Свойства штаммов Campylobacter jejunі, изолированных из продуктов птицеводства, Фотина Т. И., Фотина А. А., Гладченко С. М., Гниденко Т. Ю., Безрук Р. В. (2017)
Ткачук Н. В. - Ідентифікація гетеротрофних бактерій феросфери ґрунту та їх чутливість до пестициду лінурон, Зелена Л. Б., Парминська В. С., Янченко В. О., Демченко А. М. (2017)
Гадзало Я. М. - Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту, Патика М. В., Заришняк А. С., Патика Т. І. (2017)
Іван Кирилович Курдиш (2017)
Неллі Миколаївна Жданова (2017)
Олександр Максимович Зайченко (2017)
Витвицька О. Д. - Передумови комерціалізації інноваційної діяльності: європейський досвід (2015)
Аврамчук Л. А. - Сучасні проблеми фондового ринку в Україні, Гавриш А. О. (2015)
Аврамчук Б. О. - Перспективи співпраці України з європейським інвестиційним банком в агропродовольчому секторі (2015)
Андросович Т. Ю. - Аграрні розписки як джерело фінансування аграріїв (2015)
Барабаш Л. В. - Удосконалення складових податкових надходжень як напрям посилення децентралізації місцевих бюджетів (2015)
Балла І. В. - Інформаційно-консультаційна діяльність та аудиторські послуги: їх взаємозв’язок, Вольська А. О. (2015)
Бас О. І. - Розвиток сільського туризму та роль дорадництва в умоваx економічної кризи (2015)
Безкровний М. Ф. - Розмежування діяльності та взаємодії органів управління АПК і дорадчих служб (2015)
Бесчастна М. В. - Кореляційно-регресійний аналіз впливу соціальних факторів на продуктивність праці в сільському господарстві (2015)
Богач Л. В. - До питання рейтингової оцінки орендованих земель аграрних формувань (2015)
Вдовенко Н. М. - Використання потенціалу складових аграрного сектору економіки для вибору моделі регулювання їх розвитку, Савіцький О. О. (2015)
Демешкант Н. А. - Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності, Вишнівська Б. В. (2015)
Габор С. С. - Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва, Габор В. С. (2015)
Гогуля О. П. - Стратегічні напрями управління діяльністю сільськогосподарських підприємств із використанням інноваційних підходів (2015)
Давиденко Н. М. - Антикризове фінансове управління на підприємстві (2015)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Планування фінансової діяльності як важливий фактор розвитку підприємства (2015)
Жибак М. М. - Шляхи вдосконалення ефективного розвитку інфраструктури ринку в аграрному секторі економіки (2015)
Зоргач А. М. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Ісаченко О. П. - Співпраця землеустрою з агроконсалтингом (2015)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль дорадчої діяльності у розвитку кролівництва, Гнідан М. М. (2015)
Колос З. В. - Організаційно-економічні фактори ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських товаровиробників у сучасних умовах, Герчанівська С. В. (2015)
Кудінова І. П. - Роль сільського туризму у підвищенні конкурентоспроможності сільської місцевості (2015)
Лук’янова М. М. - Біоенергетика для сільського розвитку (2015)
Масло А. І. - Товарні деривативи як інноваційні інструменти хеджування ризиків на вітчизняному аграрному ринку (2015)
Мєняйлова Г. Є. - Складові механізму забезпечення економічної безпеки переробних підприємств (2015)
Мосіюк С. І. - Інформаційне забезпечення виробничого обслуговування аграрної сфери, Мосіюк І. П. (2015)
Наконечна К. В. - Еволюція теоретичних поглядів на регіональні галузеві зміни й зрушення (2015)
Пабат В. О. - Роль інноваційного дорадництва у нарощуванні продовольчих ресурсів в Україні та світі, Кулаєць М. М., Бабієнко М. Ф. (2015)
Рибак Л. Х. - Сільський зелений туризм як фактор розвитку сільської економіки (2015)
Самсонова В. В. - Особливості сертифікації послуг у сфері сільського зеленого туризму (2015)
Скрипниченко В. А. - Проблеми взаємодії трансформаційних процесів інноваційно-інвестиційного розвитку України (2015)
Сокол Л. М. - Дорадництво у забезпеченні сталого розвитку агросфери (2015)
Стасіневич С. А. - Виробництво цукру в Україні: стан і проблеми перебудови в умовах євроінтеграції (2015)
Стасіневич С. А. - Трансформаційні процеси в системі депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України, Бурячок О. А. (2015)
Стемковська І. В. - Актуарні розрахунки: підходи до визначення та їх методика щодо страхування посівів сільськогосподарських культур (2015)
Толстих А. С. - Формування стратегій розвитку експортоорієнтованого сільськогосподарского підприємства в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Черник Д. П. - Необхідність забезпечення ефективного землекористування на сільськогосподарських підприємствах всіх організаційних форм задля досягнення сталого розвитку сільських територій (2015)
Ярема Л. В. - Проблеми та особливості ринку праці в регіоні, Замора О. І. (2015)
Титул, зміст (2017)
Гармашева І. Л. - Властивості штамів лактококів, ізольованих із традиційних кисломолочних продуктів, Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т., Василюк О. М. (2017)
Варбанець Л. Д. - Мікробні глікополімери: будова, функціональна та біологічна активність (2017)
Патика М. В. - Ферментативна активність та функціональна спрямованість мікробного біому ґрунту в агроценозах буряка цукрового, Борко Ю. П., Ібатуллін І. І., Колодяжний О. Ю., Танчик С. П. (2017)
Данкевич Л. А. - Синтез позаклітинних ауксинів патогенними для бобових культур бактеріями роду Pseudomonas за різних умов культивування (2017)
Гуляєва Г. Б. - Зміни у фотосинтетичному апараті бобових культур, уражених збудниками бактеріозів та фітоплазмозів, Токовенко І. П., Пасічник Л. А., Щербина Т. M. (2017)
Балко О. І. - Стійкість популяції Pseudomonas aeruginosa УКМ В-1 до наночасток срібла на ранніх етапах біоплівкоутворення, Балко О. Б., Ярошенко Л. В., Скорик М. А., Авдєєва Л. В. (2017)
Крутило Д. В. - Симбіотичні взаємовідносини між штамами Bradyrhizobium japonicum різних генетичних груп і рослинами сої (2017)
Рибальченко Н. П. - Таксономічне положення штаму Bacillus sp. 10.1 – ефективного альгіцидного агента, Хархота М. А., Зелена Л. Б., Авдєєва Л. В. (2017)
Lazarenko L. M. - Effects of oral and vaginal administration of probiotic bacteria on the vaginal microbiota and cytokines production in the case of experimental staphylococcosis in mice, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Demchenko O. M., Bila V. V., Spivak M. Ya. (2017)
Сафронова Л. А. - Биосинтетическая активность бацилл, обуславливающая их пробиотический эффект, Иляш В. М. (2017)
Осипян Л. Л. - Рецензия на книгу Коваль Э. З., Руденко А. В., Волощук Н. М. "Пенициллии" (2017)
Коваленко Надія Костянтинівна (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Арзамасова О. В. - Нова економіка: імперативи формування (2015)
Кінаш І. П. - Теоретико-методологічні орієнтири формування механізму управління розвитком соціальної сфери України (2015)
Kovalevskiy G. - Resources and wealth of nations in integral economics of man, Grynenko V. (2015)
Курмаєв П. Ю. - Напрями підвищення ефективності заходів державного стимулювання розвитку інноваційного підприємництва, Байрамов Ешгін Алі Огли (2015)
Кучінка Т. В. - Теоретичні аспекти вивчення феномену економічної кризи (2015)
Пугачевська К. С. - Регулювання імпорту в умовах валютних коливань (2015)
Рибчак В. І. - Аналіз сучасних підходів до державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2015)
Скороход І. С. - Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні, Поліщук М. О., Поліщук О. О. (2015)
Черничко Т. В. - Ризики каналу банківського кредитування монетарного трансмісійного механізму в Україні (2015)
Чукурна О. П. - Оцінка факторів впливу на розвиток машинобудівної галузі України в умовах глобалізації (2015)
Безпарточний М. Г. - Формування конкурентного середовища господарювання торговельних підприємств на споживчому ринку України (2015)
Березін О. В. - Господарський механізм підприємств АПК: стратегічні аспекти формування конкурентоспроможності (2015)
Березіна Л. М. - Альтернативність у стратегічному виборі підприємств АПК (2015)
Бовш Л. А. - Стратегія розвитку готельного господарства в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Живко З. Б. - Рівні економічної безпеки підприємства та визначення інтегрального показника (2015)
Збарський В. К. - Інноваційна спрямованість підприємства – забезпечення його конкурентних переваг (2015)
Лазаренко Д. О. - Амортизаційна політика в інвестиційно-інноваційній програмі харчового підприємства (2015)
Максименко Д. В. - Кадрова реструктуризація як інструмент стратегічного розвитку підприємства (2015)
Навроцький С. А. - Перестрахування ризиків виїзного туризму: математичне моделювання рівня власного утримання страховика, Скляр Г. П., Фисун І. В. (2015)
Питуляк Н. С. - Особливості розвитку консалтингових послуг в Україні, Баховко В. Ю., Чапран Ю. О. (2015)
Чижова Н. Є. - Особливості адаптування інформаційних продуктів управління персоналом (2015)
Білак Г. Г. - Міжнародне співробітництво з екологічних проблем країн-членів Карпатського єврорегіону (2015)
Борншайн О. О. - Дослідження методів ідентифікації кластерів при формуванні стратегії розвитку регіонів України (2015)
Hladynets’ N. - Modelling of regional innovative development indicators (2015)
Гоблик В. В. - Використання методу ієрархій в дослідженні зовнішньоекономічних зв’язків у межах транскордонних регіонів (2015)
Гораль Л. Т. - Фактори розвитку рекреаційних територій Західного регіону України, Піллероа Мадан А. А., Шийко В. І. (2015)
Карий О. І. - Маркетингова концепція управління розвитком міста, Глинський Н. Ю. (2015)
Мікловда В. П. - Ринок праці в системі фундаментальних інститутів ринкової економіки, Пітюлич М. І. (2015)
Панько М. В. - Методика розрахунку та аналізу ефективності структури економіки регіону (2015)
Papp V. - Ways of the tourism potential activation in the region (Transcarpathian region) (2015)
Пітюлич М. М. - Сучасний стан та прогнозна оцінка демографічної ситуації в гірських районах Карпатського регіону, Пауш М. М. (2015)
Proskura V. - Regionalization and economic security (2015)
Товканець С. А. - Технопарки в контексті європейської регіональної політики (2015)
Щурик М. В. - Детермінанти розвитку аграрного сектора та сільських територій (2015)
Головачко В. М. - Поняття,класифікація та оцінка біологічних активів (2015)
Король К. В. - Організація обліку за центрами відповідальності на підприємствах машинобудування (2015)
Редченко К. І. - Концепція раннього попередження у сучасних системах управлінського контролю (2015)
Гавриляк Т. С. - Інституційно-правове середовище страхової інвестиційної діяльності (2015)
Гуменна К. Р. - Міграційний капітал як джерело забезпечення інвестиційного розвитку регіонів України (2015)
Ігнатишин М. В - Технічний аналіз прогнозованості валютного курсу в Україні, Ігнатишин М. І. (2015)
Кужелєв М. О. - Аналіз розвитку національного ринку корпоративних цінних паперів в умовах європейської інтеграції, Брітченко І. Г., Стабіас С. М. (2015)
Малець С. С. - Теоретичні аспекти податкового регулювання в ринковій економіці (2015)
Петричко М. М. - Бюджетна політика України: реалії та перспективи (2015)
Рибчак О. С. - Напрями підвищення ефективності регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Сторонянська І. З. - Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір, Беновська Л. Я. (2015)
Черничко С. Ф. - Характерні риси фінансової кризи як соціально-економічної категорії, Реблян Д. С. (2015)
Кочетков В. М. - Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні, Мостиський Т. А. (2014)
Шершун М. Х. - Соціально-економічна характеристика району Дермансько-Острозького національного природного парку та прогноз його розвитку, Берташ Б. М. (2014)
Гринько Т. В. - Сутність та роль превентивного антикризового управління на промислових підприємствах (2014)
Міненко М. А. - Особливості процесу об’єднання і взаємодії кооперативів Німеччини (2014)
Підлісна О. А. - Фінансовий потенціал будівельних підприємств: формування та управління, Подлєсна О. О. (2014)
Шашина М. В. - Удосконалення ресурсного потенціалу кондитерської галузі, Мрочко І. І. (2014)
Шатохін О. Г. - Контролінг та його функцій в системі управління конкурентоспроможністю підприємства, Зданевич Є. С. (2014)
Пахомова І. Г. - Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі, Лежніна О. А. (2014)
Семенчук А. О. - Концепція динамічних здатностей конкурентоспроможного підприємства (2014)
Сєргєєва В. В. - Застосування методів нечіткої логіки з метою виявлення нестабільної фінансово-економічної ситуації міста (2014)
Юрченко Н. Б. - Організація електронної комерції на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (2014)
Опольський О. І. - "Вирощування" персоналу як інструмент розвитку організаційної культури вітчизняних підприємств (2014)
Харченко Н. В. - Організаційно-економічні заходи розвитку дивідендної політики акціонерних товариств (2014)
Биба В. В. - Організація управлінського обліку в бюджетних установах як фактор посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, Матюшіна Ю. І., Карпець Ю. І. (2014)
Гвоздик Н. М. - Роль держави у формуванні і розвитку людського капіталу (2014)
Семендяк В. М. - Розвиток організаційно-економічного механізму вексельних розрахунків в сільському господарстві України (2014)
Запорожець М. Ю. - Роль держави у становленні системи біржових індексів на фондовому ринку України (2014)
Гонтар Д. Д. - Визначення стадії життєвого циклу банку за допомогою нечітко-множинного аналізу показників його діяльності (2014)
Шкіль Н. Г. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національного бізнесу у посткризовий період (2014)
Турянський Ю. І. - Вплив податків на конкурентоспроможність української економіки (2014)
Кунін Е. Л. - Модель оцінки ризику непогашення сумнівної дебіторської заборгованості при її управлінні (2014)
Мельникова О. О. - Комплексний метод оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства, Кавтиш О. П. (2014)
Коробченко Н. М. - Оцінка управління відходами електричного та електронного устаткування в регіонах (2014)
Гераськова О. О. - Економічна ефективність функціонування інфраструктури інноваційної діяльності в Україні, Стеченко Д. М. (2014)
Пархоменко О. С. - Чинники і напрями розвитку політики корпоративної соціальної відповідальності українських компаній (2014)
Нетесаний Ю. В. - Фінансово-економічні кризи та забезпечення фінансової безпеки держави (2014)
Іванова Н. В. - Інвестиційна складова реалізації моделі інноваційного розвитку економіки України (2014)
Галенко С. М. - Методика аналізу розвитку столичних агломерацій в системі концепцій глобалізації (2014)
Бець М. Т. - Особливості управління перевезенням товарів хімічної промисловості автотранспортними підприємствами в умовах інтеграції, Приймачук І. Р. (2014)
Єлісєєва Л. В. - Роль віртуальної валюти в інформаційній економіці, Мороз О. І. (2014)
Волківська А. М. - Теорії дослідження зайнятості в контексті поділу на основі класифікаційного підходу (2014)
Іщенко М. І. - Моделювання залежності фінансово-економічних результатів гірничо-збагачувальних комбінатів від ресурсного базису (2014)
Горбащенко С. А. - Концептуальні особливості маркетингових стратегій підприємств харчової промисловості (2014)
Мороз С. І. - Обґрунтування використання хмарних сервісів в агробізнесі (2014)
Крахмальова Н. А. - Маркетинг в ефективному управлінні діяльністю вищих навчальних закладів України, Крахмальова Т. А. (2014)
Ромащенко К. М. - Ринок освітніх послуг вищої школи як фактор конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Бережной А. В. - Морские порты Крыма: проблемы и направления развития (2014)
Якубчик О. С. - Концептуальний базис формування конкурентних переваг ТНК країн БРІКС (2014)
Афанасьєв І. В. - Стратегія хеджування інвестицій за допомогою обернених ETF на прикладі SPY ETF (2014)
Бабіна Н. О. - Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Аннєнков Р. A. - Етапи та методи маркетингових досліджень конкурентного середовища (2014)
Князь С. В. - Формування системи управління комерціалізацією інновацій підприємств, Комарницька Н. М. (2014)
Дюндін В. Д. - Інтелектуальна власність як головна складова інтелектуального потенціалу суспільства (2014)
Зибарева О. В. - Подолання деформацій ціннісних орієнтацій найманих працівників в умовах соціалізації праці, Петращак О. О. (2014)
Крухмаль О. В. - Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка, Барановська О. А. (2014)
Маркус О. В. - Напрями удосконалення управлінського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками як інструмента контролю платоспроможності підприємства, Романюк І. О. (2014)
Рахман Махбубур Сидикович - Структурний аналіз фінансового потенціалу страхових послуг України, Мангушев Д. В. (2014)
Малашенко Ю. А. - Соціально-економічний зміст та значення осцпв (обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів) (2014)
Зоріна О. І. - Ефективність використання методів event-маркетингу підприємствами транспорту (2014)
Голуб І. В. - Дослідження існуючих каналів розподілу товарів підприємства (2014)
Кунтий Н. Я. - Фінансові інструменти обмеження надмірного впливу іноземного капіталу (2014)
Самойленко А. А. - Особливості застосування КРІ в системі мотивації персоналу на підприємстві (2014)
Стефанків О. М. - Інвестиційна привабливість економіки України, Данилишин В. І. (2014)
Синиціна Ю. П. - Моделювання системи асортиментної політики промислового підприємства, Гунько Д. Ф. (2014)
Сугоняко Д. О. - Управління виробничим потенціалом підприємств переробної промисловості в умовах розвитку інтеграційних процесів, Полковниченко Т. В. (2014)
Орликовський М. О. - Новітні концепції управління ефективністю діяльності сучасних підприємств, Трокоз Д. І. (2014)
Струк Б. М. - Бюджет розвитку як інструмент політики економічного зростання (2014)
Винниченко Н. В. - Проблеми інформаційного наповнення системи контролінгу в управлінні бюджетними ресурсами (2014)
Табенська Ю. В. - Державний внутрішній фінансовий контроль в системі управління державними фінансами (2014)
Бабенко-Левада В. Г. - Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг, Скірко М. А. (2014)
Башлай С. В. - Вдосконалення організаційно-методичних засад оцінки банком інвестиційної привабливості цінних паперів, Букус В. В. (2014)
Афанасьєва М. Г. - Формування науково-методичного забезпечення та інструментарію оцінки рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання в системі державного регулювання економіки (2014)
Шкодинський Д. С. - Удосконалення маркетингової товарної політики підприємств роздрібної торгівлі шляхом раціоналізації управління асортиментом (2014)
Алєксєєв С. Б. - Формування стратегічних альтернатив торговельної мережі на підставі її стратегічного потенціалу (2014)
Павлова О. М. - Фінансові ресурси аграрного сектору економіки України, Ісхаков Є. Ш. (2014)
Гладир Т. С. - Ресурси підприємства: теоретичні аспекти (2014)
Ільченко С. А. - Угоди M&A у банківському секторі України (2014)
Кулик Ю. А. - Необхідність та методи залучення іноземних фондів прямих інвестицій до фінансування підприємств України (2014)
Феденко О. В. - Інвестиційна конкурентоспроможність регіонів України в умовах глобалізації (2014)
Попадюк О. О. - Вдосконалення системи розподілу змінної частини матеріальних стимулів на малих машинобудівних підприємствах (2014)
Семененко Т. М. - Побудова комплексної діагностики діяльності ТНК автомобільної промисловості (2014)
Романченко М. І. - Тенденції та перспективи розвитку добровільного страхування медичних витрат в Україні (2014)
Плєшакова О. А. - Інституційні чинники формування акціонерного капіталу в Україні (2014)
Белай Ю. О. - Конкурентоспособность предприятия: понятие, подходы и методы ее оценки (2014)
Дудовцева О. О. - Сутність BTL-комунікацій на роздрібному підприємстві на етапі маркетингу відносин (2014)
Столярчук Т. С. - Конкурентні стратегії рекрутингових компаній в умовах економічної нестабільності (2014)
Каховська О. В. - Оцінка структурних зрушень в економіці України в процесі розбудови соціальної держави (2014)
Копитова І. В. - Оцінка оптимальності організаційної структури управління при зміні стратегії підприємства (2014)
Котькалова-Литвин І. В. - Фінансовий інжиніринг як драйвер світової фінансової системи (2014)
Панахов А. У. - Перспективы развития системы управления на предприятиях в условиях системного кризиса, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Глазко Н. Д. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальної сфери (2014)
Риндзак О. Т. - Актуальні проблеми розвитку соціального капіталу мігрантів, Махонюк О. В. (2014)
Герасимчук З. В. - Стратегічні орієнтири розвитку рекреаційного потенціалу регіонів України, Дащук Ю. Є. (2014)
Лазеба Є. С. - Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2014)
Білецька І. М. - Управління відходами як складова еколого-орієнтованого управління підприємством (2014)
Бермудес Д. - Критерії та показники готовності майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності (2017)
Усатий Д. Г. - Аналіз організації та функціонування вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію (2014)
Гришкова Р. - Трансформація вищої освіти України з позицій "Нової української школи" (2017)
Боримська К. П. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів в системі контролінгу бізнес-процесів підприємства: проблеми безпеки бізнесу (2014)
Добровольска А. - Роль навчально-методичних комплексів у процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів (2017)
Кириченко О. В. - Аналіз витоку фінансового капіталу в контексті глобалізації (2014)
Калініченко І. - Зміни психоемоційного стану педагогічних працівників під впливом ізотерапії, Латіна Г., Заікіна Г. (2017)
Котляревський Я. В. - Методологічні засади забезпечення розвитку видавничо-поліграфічної галузі через узгодження економічних інтересів в системи книговидання (2014)
Maykovska V. - Formation of business competence of future professionalas by means of practice-oriented education (2017)
Новікова І. В. - Методи управління телекомунікаційними підприємствами України, Мельник О. В. (2014)
Мішеніна Т. - Організація лексичної роботи студентів філологічних спеціальностей з ономастичним матеріалом (на прикладі української мови) (2017)
Смольська О. Ю. - Організаційно-методичні засади обліку в плодорозсадниках (2014)
Молчанова-Долінко В. - Формування поліхудожньої діяльності під час професійного становлення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Тищенко С. В. - Методика дослідження енергозбереження об’єктів державної та комунальної сфер (2014)
Пташенчук О. - Використання кейс-методу при формуванні дослідницької компетентності майбутніх учителів біології (2017)
Сафонов Ю. М. - Перспективи розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні (2014)
Rudenko I. - Innovative technology of training of the future teachers of fine art (2017)
Литвиненко О. Г. - Мерчандайзинг як фактор конкурентоспроможності підприємств, Зеленська В. А. (2014)
Филипчук М. - Розвиток музично-аналітичних умінь студентів у класі диригування (2017)
Гармідер Л. Д. - Подієвий маркетинг як інструмент просування національних брендів товарів і послуг, Орлова А. В. (2014)
Хуан Чанхао - Критерії та рівні становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів музики у вокальному навчанні (2017)
Яременко С. С. - Дослідження вподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства, Кірова А. О., Мочалова О. О. (2014)
Бикова М. - Емоційна культура креативної особистості в процесі самовизначення (2017)
Грицюк Т. І. - Cтратегічні пріоритети розвитку "зеленої економіки" у країнах світу, Василенко Т. В. (2014)
Букач М. - Біоритмічна реабілітація як засіб арт-терапевтичної роботи з клієнтами (2017)
Мішустіна Т. С. - Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації, Чехранова Т. О. (2014)
Волкова К. - Сутність та критерії готовності майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2017)
Красовська О. Ю. - Маркетингові дослідження як інструмент розробки концепції нового підприємства ресторанного бізнесу, Карпова Н. А., Троян І. Г. (2014)
Ємельянова Т. - Про механізм активізації пізнавального простору особистості в процесі мислення, Нестеренко В. (2017)
Бала В. В. - Практичний аспект формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльність на прикладі ПАТ "КВБЗ" (2014)
Жидкова Н. - Розвиток творчого потенціалу учнів під час навчання правознавства (2017)
Черевко О. В. - Теоретичні засади поняття інформаційної безпеки та класифікація загроз системі інформаційного захисту (2014)
Завражна О. - Методика вивчення деяких питань сучасної фізики в загальноосвітніх навчальних закладах, Однодворець Л., Пасько О., Салтикова А. (2017)
Кадирус І. Г. - Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають (2014)
Калустьян О. - Усвідомлення інтеграційних процесів фактурної організації засобів музичної виразності як фактор розвитку і становлення аналітичних навичок у процесі роботи над музичним матеріалом (2017)
Алімпієв Є. В. - Динамізована модель фінансово-монетарного регулювання економіки (2014)
Кущова Т. - Етапи формування і проблеми дослідження педагогічної спадщини А. М. Топорова (2017)
Гончаренко О. В. - Інституціональне середовище інноваційного розвитку агропромислового виробництва (2014)
Лавриченко Н. - Рушійна сила характеру в розвитку надзвичайних людських здібностей (2017)
Скидан О. В. - Формування економічної стійкості аграрного підприємства (2014)
Оршанський Л. - Естетичне виховання особистості: від Сократа до Даттона, Нищак І., Ясеницька Ж. (2017)
Куришко Л. А. - Аудит спільної діяльності: організаційно-методичні положення (2014)
Семеніхіна О. - Використання СКМ MAPLE для візуалізації наближених розв’язків диференціальних рівнянь за однокроковим методом Ейлера, Шамоня В. (2017)
Смаковський Ю. - Роль духовної музики у формуванні педагогічної культури вчителя (2017)
Ткаченко Ю. - Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання основ нанонаук у шкільній освіті, Балабан Я., Мороз І., Стадник О. (2017)
Лущик Ю. - Провідні компоненти професійної підготовки майбутніх аграріїв у ВНЗ Великої Британії (2017)
Приходько Ю. - Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції (2017)
Ступень М. Г. - Застосування даних земельного кадастру в сільському зеленому туризмі, Радомський С. С., Дума Ю. І. (2015)
Зіновчук Н. В. - Збереження біорізноманіття як імператив збалансованого розвитку України (2015)
Дем’янюк О. С. - Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку Київської області, Дребот О. І. (2015)
Палапа Н. В. - Законодавче забезпечення збалансованого розвитку сільських територій в Україні (2015)
Лихогруд О. М. - Удосконалення нормативної грошової оцінки населених пунктів в сучасних умовах (2015)
Матвійчук Н. М. - Механізми фінансування енергозберігаючих заходів в Україні (2015)
Никитюк Ю. А. - Система управління виробництвом лікарської рослинної сировини в Україні (2015)
Чайкін О. В. - Формування системи екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва (2015)
Ландін В. П. - Традиційна і альтернативна технології відтворення енергопотенціалу радіоактивно забруднених ґрунтів, Тараріко М. Ю. (2015)
Абдурашитов С. Ф. - Вплив способів застосування мікоризних грибів на продуктивність пожнивної сої, Волкогон В. В. (2015)
Яцук І. П. - Оцінювання екологічного стану агроландшафтів Рівненської області, Моклячук Л. І., Городиська І. М., Матусевич Г. Д., Ліщук А. М., Драга М. В., Зацарінна Ю. О. (2015)
Левковська Л. В. - Формування системи управління регіональним водогосподарським комплексом України, Сундук А. М., Добрянська Т. І. (2015)
Штукмейстер В. Ю. - Економічна сутність розвитку рекреаційного природокористування (2015)
Ковалів О. І. - Принципи інституалізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів (2015)
Кошель А. О. - Ринкові підходи до оцінки вартості земельних активів в сільському господарстві (2015)
Кольоса Л. Л. - Економічні наслідки земельної реформи для сільськогосподарського землекористування в Україні (2015)
Костишин О. О. - Розвиток системи управління земельними ресурсами в контексті геоінформаційного забезпечення (2015)
Рижок З. Р. - Концептуальні положення раціонального використання земельних ресурсів на регіональному рівні (2015)
Грановська Л. М. - Екологічна безпека розвитку аграрного сектора економіки в умовах зрошення, Кисельова Р. А., Приндюк К. С., Морозова О. С. (2015)
Стародуб В. І. - Адвентивні види рослин в агроценозах пшениці озимої Правобережного Лісостепу, Ткач Є. Д., Вигера С. М. (2015)
Данилова І. В. - Сезонні коливання розвитку зелених водоростей та їх вплив на вміст хлороформу у питній воді (2015)
Погоріла К. М. - Перспективні напрями низьковуглецевого розвитку в Україні (2015)
Караульна В. М. - Вплив вмісту ДДТ у ґрунті на території складу отрутохімікатів на рослинні угруповання Сквирської дослідної станції (2015)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Krivoruchko V. N. - Longitudinal magnetization dynamics in Heisenberg magnets: Spin Green functions approach (Review Article) (2017)
Andreev A. V. - High-field magnetoelasticity of Tm2Co17 and comparison with Er2Co17, Zvyagin A. A., Skourski Y., Yasin S., Zherlitsyn S. (2017)
Рябченко С. М. - Гистерезис петель перемагничивания в пленках с перпендикулярной анизо-тропией в наклонном магнитном поле, Калита В. М. (2017)
Ropakova I. Yu. - Optical characteristics of the nanoparticle coupled to a quantum molecular aggregate, Zvyagin A. A. (2017)
Колодяжная М. П. - Возвратный низкотемпературный фазовый переход в "орбитальном нематике", Жеков К. Р., Билыч И. В., Звягина Г. А., Звягин А. А. (2017)
Галкина Е. Г. - Прецессионные одномерные солитоны в антиферромагнетиках с низкой динамической симметрией, Овчаров Р. В., Иванов Б. А. (2017)
Felea V. - Magnetic and acoustic properties of CoCr2S4, Cong P. T., Prodan L., Gritsenko Y., Wosnitza J., Zherlitsyn S., Tsurkan V. (2017)
Cheranovskii V. O. - Validity of t–J approximation for extended Hubbard model with strong repulsion, Klein D. J., Ezerskaya E. V., Tokarev V. V. (2017)
Lipps F. - Magnetic properties of the spin-1 chain compound NiCl3C6H5CH2CH2NH3, Arkenbout A. H., Polyakov A., Günther M., Salikhov T., Vavilova E., Klauss H.-H., Büchner B., Palstra T. M., Kataev V. (2017)
Пащенко В. А. - Природа магнитного состояния слабо анионизбыточного манганита LaMnO3+δ, Галетич И. К., Сиренко В. А., Еременко В. В., Еременко А. В., Брук В. В. (2017)
Schulze E. - EPR studies of the triangular-lattice antiferromagnet Cs2CuBr4, Ponomaryov A. N., Wosnitza J., Tanaka H., Zvyagin S. A. (2017)
Песчанский А. В. - Исследование структурного фазового перехода в монокристалле KDy(MoO4)2 методом рамановского рассеяния света (2017)
Еременко В. В. - Электронные и фононные состояния, локализованные вблизи границы графена, Сиренко В. А., Господарев И. А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б., Бондарь И. С., Feher A., Минакова К. А. (2017)
Хрусталёв В. М. - (H,Ti)-диаграмма индуцированных импульсным магнитным полем магнитных превращений в антиферромагнитном LiCoPO4, Савицкий В. Н., Харченко Н. Ф. (2017)
Zvyagin A. A. - Phenomenological description of a spin chain system with geometrical frustration of couplings (2017)
Добряк Д. С. - Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель та їх вплив на агроландшафти, Кузін Н. В. (2015)
Будзяк В. М. - Розподіл рентних доходів в агросфері, Будзяк О. С. (2015)
Цюк О. А. - Вплив систем землеробства на родючість чорнозему типового в Лісостепу (2015)
Юрченко А. Д. - Проблеми розвитку системи управління земельними відносинами в аграрній сфері (2015)
Березницька М. В. - Еволюція концептуальних засад вирішення екологічних проблем сталого розвитку (2015)
Грановська Л. М. - Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною еколого-економічною системою (2015)
Бойко А. Л. - Економічна оцінка сировини хмелю за умов ураження вірусною інфекцією, Никитюк Ю. А. (2015)
Левковська Л. В. - Цільові орієнтири формування територіальних водно-ресурсних капіталів, Мандзик В. М. (2015)
Артюшок К. А. - Теоретичні аспекти взаємодії чинників економічної безпеки та збалансованого розвитку регіону (2015)
Чайка В. Н. - Эффективность мероприятий по эколого-экономической оптимизации агроландшафтов Тернопольской области, Кузубов Н. В., Черлинка Т. П. (2015)
Вдовиченко А. В. - Організаційно-економічне забезпечення ефективного функціонування виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2015)
Душко П. М. - Ефективність органо-мінеральної системи удобрення сої (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив на вміст обмінного калію в сірому лісовому ґрунті, Літвінова О. А., Боднар Ю. Д. (2015)
Романчук Л. Д. - Динаміка вмісту аніонних поверхнево- активних речовин у експериментальних спорудах гідрофітного очищення води, Федонюк Т. П., Пазич В. М. (2015)
Данилова І. В. - Залежність вмісту хлороформу у питній воді від розвитку синьо-зеленних водоростей (2015)
Рибакова О. А. - Класифікація біологічних активів птахівництва в системі бухгалтерського обліку (2015)
Махінько Р. Г. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості об’єктів природо-заповідного фонду України (2015)
Безділь Р. В. - Вплив абіотичних факторів на перебіг онтогенезу Esenia foetida (2015)
Борщенко В. В. - Сезонна структура раціону свійських кіз при їх випасанні в лісових екосистемах Житомирського Полісся (2015)
Ковалів О. І. - Алгоритм земельних інтересів як головна передумова звершення земельної реформи в Україні (2015)
Лицур І. М. - Передумови підвищення ефективності використання земель лісогосподарського призначення, Боцула О. І. (2015)
Кошель А. О. - Наукові аспекти економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах (2015)
Шашула Л. О. - Роль потенціалу сільськогосподарських земель в системі активів природного багатства (2015)
Ступень Р. М. - Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель (2015)
Лобунько Ю. В. - Територіальні особливості екологізації сучасного сільськогосподарського землекористування (2015)
Романенко Т. Б. - Концептуальні засади розвитку органічного сільськогосподарського землекористування (2015)
Савчак В. В. - Порядок визначення судовою експертизою питань про місце розташування земельних ділянок відносно межі населеного пункту (2015)
Ткачук О. П. - Використання багаторічних бобових трав для зниження вмісту важких металів у ґрунті (2015)
Балабак О. А. - Екологічні особливості розмноження сортів і форм фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko) в умовах закритого ґрунту, Балабак А. В. (2015)
Лицур І. М. - Зарубіжний досвід забезпечення еколого-економічної безпеки в агровиробництві, Орел С. А. (2015)
Грановська Л. М. - Науково-методичні засади оцінювання придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування екологічно безпечної продукції, Морозов О. В., Морозова О. С. (2015)
Самойленко Ю. І. - Форми громадської участі в екологічному управлінні (2015)
Вергунов В. А. - Рецензія на монографію "Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київської області". — Київ, 2015. — 736 с. (2015)
Бердник О. - Поширеність поведінкових чинників ризику серед підлітків України, Добрянська Ок., Рудницька О., Шевчук К. (2017)
Bilyk V. - Formation of interdisciplinary connections in Science training as a factor of the future psychologists’ education system optimization at higher education institutions (2017)
Бобро О. - Технологія формування зацікавленності у предметах медико-біологічного профілю у студентів ВНЗ, Бондарчук С., Павлиш К. (2017)
Босенко А. - Контроль адаптаційних можливостей школярів на заняттях з футболу у процесі фізичного виховання (2017)
Бугаевський К. - Психологические особенности спортсменок, занимающихся атлетическими видами спорта, Черепок А., Волох Н. (2017)
Гозак С. - Регламентація навчального навантаження для дітей шкільного віку, Єлізарова О., Парац А. (2017)
Дегтяренко Т. - Критеріальна оцінка стилю материнського ставлення до особливої дитини, Зіборова О., Костенко А. (2017)
Дегтяренко Т. - Синдром екологічної дезадаптації в сучасних кризових умовах, Коджебаш В. (2017)
Жара Г. - Оцінка зони професійного комфорту вчителів як засобу прогнозування динаміки їх індивідуального здоров’я (2017)
Жамардій В. - Урахування вікових особливостей студентів під час занять силовими видами спорту (2017)
Калиниченко І. - Особливості динаміки розумової працездатності учнів із різними рівнями прояву граничних невротичних порушень, Заікіна Г., Латіна Г. (2017)
Козій Т. - Вплив фізичного навантаження різної спрямованості на фізичний розвиток легкоатлетів і борців (2017)
Петрушкина Н. - Влияние занятий гимнастикой пилатес на морфофункциональное состояние студенток-первокурсниц, Гершман Т., Врублевский Е. (2017)
Скидан А. - Мониторинг уровня физической кондиции женщин зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным шейпингом, Врублевский Е. (2017)
Старченко А. - Вплив оздоровчого фітнесу на рівень рухової активності та функціональний стан серцево-судинної системи учнів 11-х класів, Дяченко Ю. (2017)
Грицай Н. - Дослідницько-орієнтоване навчання біології в сучасній загальноосвітній школі (2017)
Ластовецька Т. - Cпецифіка формування вокальної техніки: ознаки недосконалості та особливості їх усунення (2017)
Лутаєва Т. - Роль науковців Слобожанщини в організації роботи медичних музеїв вищих навчальних закладів в ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Синишин Л. - Розвиток осередків художньо-промислової освіти Галичини в кінці ХІХ століття (2017)
Черешнюк О. - Тайм-менеджмент та його вплив на формування економічної культури дошкільників у процесі реалізації міжнародної програми "Афлатот" (2017)
Воробйова О. - Міжнародний досвід підготовки експертів у сфері забезпечення якості вищої освіти (2017)
Дзевицька Л. - Особливості навчання німецької мови як другої іноземної на базі англійської студентів-економістів (2017)
Скоробагатська О. - Феномен конформізму в контексті проблеми ефективності адміністративного управління (2017)
Реєнт О. П. - Марія Дмитрієнко: вчитель,учений,людина (2015)
Прозорова В. Б. - Архівологія як новий погляд на прогалини у фондах (2015)
Буряк Л. І. - Реконструкції жіночих образів у контексті культурно-національних трансформацій мнемонічного простору (2015)
Войцехівська І. Н. - Кавалерственні пані ордена Княгині Ольги: моделювання образу успішної українки, Коломієць Н. А. (2015)
Кузьміна І. В. - Особовий фонд Федора Штейнгеля в державному архіві Рівненської області як історичне джерело (2015)
Ніколаєв М. І. - До соціально-політичної історії Ольвії 380-340 рр. до н.е. (2015)
Перга Ю. М. - Становлення Антона Васинчука як політичного лідера українців Холмщини (2015)
Попик В. І. - Джерела з біографістики, родинної історії та генеалогії в глобальних інформаційних мережах (2015)
Томазов В. В. - Представники одеського купецтва хіоського походження на російській державній службі: стратегія маневрування (на прикладі клану Маврогордато-Родоканакі-Севастопуло) (2015)
Томазова Н. М. - Актриса Міра Лівшиць: сторінки біографії (2015)
Халмурадова А. А. - А.Г. Халмурадов: джерела для реконструкції біографії науковця (2015)
Орлик С. В. - Розмінні марки та казначейські знаки в грошовому обігу в Україні в період першої світової війни (2015)
Савчук Ю. К. - Вексилологічний ескіз: прапорнича традиція полтавського та миргородського полків у середині XVIII ст. (2015)
Борщик Я. В. - Джерельна база дослідження історії волинської трагедії: деякі особливості (2015)
Кашеварова Н. Г. - Документи оперативного штабу Розенберга як джерело з історії повсякдення періоду окупації під час другої світової війни (2015)
Криськов А. А. - Джерела для вивчення землеволодіння й землекористування в губерніях Правобережної України кінця XVIII-початку XX ст. (2015)
Синельник І. С. - Колекція фотографій Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського як джерело з історії краю (2015)
Хорасані М. М. - Табер і таберзін: перські бойові сокири в музеях України та Ірану, Тоїчкін Д. В. (2015)
Походяща О. Б. - Портрет Анастасії Степанівни Полуботок: до іконографії жіночих образів козацької старшини (2015)
Пастушенко О. В. - Історичні книжкові колекції як об'єкт дисертаційних досліджень із книгознавства в Україні(1999-2012) (2015)
Дзира І. Я. - Українське літописання XV-XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830-1860-х рр. (2015)
Дзагалов А. С. - Осада Гуниба и пленение Шамиля в воспоминаниях Д.И. Святополк-Мирского (2015)
Миронець Н. І. - Володимир Винниченко та Микола Глущенко: до історії взаємин (за щоденниками та листами) (2015)
Мирончук А. С. - Законодавча комісія 1767-1768 рр. у листах Г.Закке до А.В. Флоровського (із зібрання архіву РАН) (2015)
Торопцева А. І. - Українське питання в європейських мемуарах часів першої світової війни (2015)
Герасименко Н. О. - Стан вивчення метрології Київської Русі (2015)
Зубко А. М. - Грошово-вагові системи в Київській Русі (2015)
Бакалець О. А. - Івчинський скарб 1976 р. срібних європейських монет кінця XVI-першої третини XVI ст. із фондів вінницького обласного краєзнавчого музею (2015)
Зразюк З. О. - Сім скарбів із колекції мінц-кабінету київського університету Св.Володимира (2015)
Хромова І. К. - До проблеми місцевого карбування на українських землях у другій половині XIV ст. (2015)
Барабаш Т. М. - До питання про вплив політичних процесів на еволюцію латинського письма в Європі та Україні в XVI-XVII ст. (2015)
Будзар М. М. - Панські маєтки прилуцького краю в історико-культурній ситуації 1920-х рр.: доля садиби Галаганів у селі Сокирниці (2015)
Карпов В. В. - Проблематика становлення української уніформістики в новітній період (2015)
Калакура Я. С. - Інтегративна функція спеціальних історичних дисциплін (2015)
Палієнко М. Г. - Спеціальні історичні дисципліни в системі підготовки істориків-архівістів: європейські традиції та національний досвід (2015)
Удод О. А. - Методологічні аспекти розуміння історії та культури, Юрій М. Ф. (2015)
Дзира Я. І. - Історія в майстерні художника слова (до 50-річчя О.Гончара) (2015)
Леонтович О. В. - Та, що несла людям "жайворонків" (2015)
Перкун В. П. - Польські видання зі спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін (2015)
Тоїчкін Д. В. - Рец. на кн.: Manoucher Moshtagh Khorasani. Lexicon of Arms and Armor from Iran: A Study of Symbols and Terminology. — Tübingen, Germany: Legat Publishers, 2010. — 560 pages. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторі (2015)
Гриськів В. В. - Князі Вишневецькі – визначні представники національної еліти (2008)
Петренко І. М. - Шлюбно-сімейні відносини козацької еліти Гетьманщини XVIII ст. (2008)
Струкевич О. К. - Відстоювання ідеї державності в Україні в умовах наступу російського царату на її автономію (20-ті рр. XVIII ст.), Степанчук Ю. С. (2008)
Посохова Л. Ю. - Доля українського інтелектуала: Андрій Прокопович (1757-1826) (2008)
Кривошея О. В. - Духовний заповіт Вадима Львовича Модзалевського як джерело до духовної історії інтелігенції (2008)
Яремчук В. П. - Чому Михайло Брайчевський став істориком-нонконформістом (2008)
Шологон Л. І. - Джерела про громадську та літературну діяльність Наталії Кобринської (2008)
Великочий В. С. - Українське Січове Стрілецтво й українська галицька армія в дослідженнях з біографістики: до історіографії проблеми (2008)
Стопчак М. В. - Діяльність товариств "Просвіта" за доби Директорії в українській історіографії (2008)
Горбатюк М. В. - Громадсько-політична діяльність А. Ніковського: історіографія проблеми (2008)
Коляструк О. А. - Повсякдення інтелігенції за доби непу (за оповіданнями і фейлетонами М. Зощенка) (2008)
Поп Ю. І. - Державницька тематика у програмних документах українських емігрантських організацій в Чехословаччині у міжвоєнний період, Поп І. І. (2008)
Григорчук П. С. - Історіографія політики більшовицької влади в Україні в галузі культури на початку 20-х рр. ХХ ст., Тучинський В. А. (2008)
Барановська Н. П. - Чорнобильська трагедія в баченнях радянської та української інтелігенції (2008)
Лаас Н. О. - Дискусії в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. про місце еліти в структурі радянського суспільства (2008)
Гусак Л. В. - Благодійна діяльність родини Іловайських у святогірському монастирі в ХІХ ст. (2008)
Тітаренко Н. Л. - Представники наукової династії Антоновичів як дослідники історії козаччини (2008)
Нікітін Ю. О. - Участь органів міського самоврядування у розвитку освіти в Україні в 70-90-ті рр. ХІХ ст. (на прикладі Чернігівської, Полтавської, Харківської та Катеринославської губерній) (2008)
Лісовська О. В. - Роль сільської інтелігенції Наддніпрянщини у формуванні підвалин модерної української нації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Василик І. Б. - Роль економічних товариств і організацій у процесі формуванні української політичної еліти Східної Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Малашкевич-Більська Е. - Польська культура у житті Правобережної України на зламі ХІХ – ХХ ст. (2008)
Клапчук В. М. - Визначні діячі світської інтелігенції Західної Гуцульщини початку XX ст. (2008)
Олексієнко О. Г. - Х. Д. Алчевська як носій національних освітніх ідей (2008)
Лисий А. К. - Таємний радник із Бару В. Я. Буняківський (2008)
Бобко Т. Г. - "А в чому ж винуваті ми?": доля архієпископа Георгія Делієва (2008)
Кузнець Т. В. - Протоієрей Леонтій Гримальський у національно-духовному житті кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2008)
Гончарова Н. О. - Академічна течія у студентському та учнівському русі початку ХХ ст (2008)
Постернак О. І. - Буржуазія та інтелігенція півдня Росії у пошуках соціального діалогу під час революції 1905-1907 рр. (2008)
Дацків І. - Дипломатичні заходи Гетьманату П. Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України (2008)
Козинець І. Ю. - Заходи гетьманської адміністрації П. Скоропадського щодо відродження промисловості Волині (2008)
Телячий Ю. В. - "Записки наукового товариства ім. Шевченка" в 1917-1921 рр. (2008)
Трембіцький А. М. - Український письменник і громадсько-політичний діяч – Лев (Левко) Юркевич (1884-1917) (2008)
Єгоршина О. О. - Лідери української кооперації у здійсненні продовольчої політики української Центральної Ради (2008)
Потапенко М. В. - Діяльність польських студентських організацій на території Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр. (2008)
Передерій І. Г. - В. Липинський як фундатор та теоретик української демократичної хліборобської партії (2008)
Приймак О. О. - В. К. Липинський про розбудову української держави (2008)
Вєтров Р. І. - Про роль та значення інтелігентної верхівки національно-комуністичних партій УКП (боротьбистів) та УПЛСР (борьбистів) у справі входження їх до лав КП(б)У у 1920 р., Зборець С. В. (2008)
Бондаренко В. Г. - "Отаманщина" й українська інтелігенція (1919-1920 рр.) (2008)
Галамай О. М. - Проблеми викладання православ’я у школах Волинської єпархії у 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Іваницька С. Г. - О. Х. Саліковський як представник національної ліберальної еліти в добу українських визвольних змагань 1917-1921 рр. (2008)
Сорочан Н. А. - Діяльність П. І. Холодного в центральному апараті управління освітою в Україні (1917–1921 рр.) (2008)
Завальнюк О. М. - Кам’янець-Подільський державний український університет: робота із збереження культурно-історичної спадщини регіону (1919-1920 рр.) (2008)
Мезга Н. Н. - Западная Украина и западная Беларусь в межгосударственной борьбе в 1921-1926 гг. (2008)
Цьомра Т. - Умови та характер "культурної роботи" сільської інтелігенції Української СРР у добу непу (2008)
Ігнатуша А. Є. - І. А. Кмета-Єфимович – патріот України, представник української християнської інтелігенції 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Мельничук О. А. - Пенсійне страхування інтелігенції в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Мазур І. В. - Стан забезпечення медичними працівниками закладів охорони здоров’я губернських міст України на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Костюк Є. С. - Участь інженерно-технічних секцій у розвитку індустрії України в 20-30-ті рр. XX ст. (2008)
Посвістак О. А. - Офіційна політика радянської влади щодо театрального мистецтва та театральної інтелігенції Поділля в 1920 – 1930 рр. (2008)
Непийвода В. А. - Оздоровлення наукових працівників як один з напрямків діяльності ВУКСУ у 1930-ті рр. (2008)
Скоморовська І. А. - Західноукраїнська інтелігенція про роль бібліотек у національному вихованні учнівської молоді (1919-1939 рр.) (2008)
Шаповал А. І. - Наукова діяльність Дмитра Антоновича в еміграції (1920-1945 рр.) (2008)
Боднарчук Ю. Ю. - Кількісна характеристика й зони проживання населення локальних етнографічних груп – холмщаків та підляшуків на території польщі напередодні їх виселення в УРСР (2008)
Маринич Л. В. - Петро Телев’як (1896–1937?): сторінки радянської біографії західноукраїнського інженера (2008)
Сирота О. І. - Інтелігенція національних меншин півдня радянської України як об’єкт політичного терору (1934 – 1937 рр.) (2008)
Гінда В. В. - Українська інтелігенція в період німецької окупації (1941-1944 рр.) (2008)
Салата О. О. - Становище української інтелігенції в умовах німецько–фашистської окупації (1941-1944) (2008)
Мазило І. В. - Підготовка технічної інтелігенції для роботи на залізничному транспорті України у 1943-1945 рр. (2008)
Стародубець Г. М. - Особливості формування партійно-радянської еліти західних областей України в 1944-1945 рр. (2008)
Подобєд О. А. - Соціально-правові та морально-психологічні умови життя та діяльності І. Багряного у західній Німеччині (1945-1950 рр.) (2008)
Кононенко В. В. - Єврейське національне питання в СРСР у другій половині 1940-х – 1960-х рр. (2008)
Романець Л. М. - Участь учительства у культурному та господарському житті України в другій половині 40-х–50-х рр. ХХ ст. (2008)
Романюк І. М. - Деякі методологічні проблеми вивчення соціально-культурних процесів на селі в 1950-60-ті рр. (2008)
Барцьось В. В. - Роль української інтелігенції в розробці і ухваленні соціально-економічної програми на установчому з’їзді Народного Руху України 8-10 вересня 1989 р. (2008)
Шамара С. О. - Сільська інтелігенція: поняття, дискурси й особливості дослідження в Україні (2008)
Падалка С. С. - Мовна ситуація в сільській місцевості України (1989 – 2001 рр.), Мельничук Т. А. (2008)
Миклін О. В. - Влодзімеж Бончковський (1905–2000): сторінки біографії польського "неукраїнофіла" (2008)
Шугальова І. М. - Українська інтелігенція про перспективи модернізації православної церкви (2008)
Парандій В. О. - Національні еліти як фактор українського державотворення (історико-політологічні дискусії) (2008)
Левченко С. Ю. - Творча інтелігенція крізь призму друкованих ЗМІ Запоріжжя (2008)
Адамович С. В. - Формування національною інтелігенцією єдиних поглядів на історію України (2008)
Красовський Я. Й. - Новий етап формування сільської інтелігенції Поділля після реформи 1861 року (2008)
Чорнобай П. О. - Курси для дорослих при катеринославському відділенні російського технічного товариства (2008)
Стрельбіцька Н. І. - Громадсько-політична діяльність Миколи Вікентійовича Сікори в Проскурові на початку ХХ ст. (2008)
Рекрут В. П. - Кооперативна та державницька діяльність П. П. Відибіди на Поділлі у добу українських національно-визвольних змагань (1914 – 1920 рр.) (2008)
Кривобок О. П. - Єврейська та українська інтелігенція в національному русі на Чернігівщині між двома революціями (1907-1916 рр.) (2008)
Дружкова І. С. - Внесок Одеси в український державотворчий рух 1917-1918 рр. (на прикладі діячів Центральної Ради та Гетьманату) (2008)
Стадник О. О. - Освітяни Поділля в громадсько-політичному житті краю на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Наумов С.О. - Викладатська інтелігенція Харкова на початковому етапі національно-демократичної революції (1917 р.) (2008)
Кравчук О. М. - Діяльність С. І. Кисельова на посаді губернського старости Поділля (1918 р.) (2008)
Олійник М. П. - Становлення політики щодо освіти та освітян в перші роки радянської влади (на матеріалах фондів виконкомів рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів повітів західного Поділля) (2008)
Бакалець О.А. - Марія Дмитрієнко – визначний історик з Поділля (2008)
Семенко Л. І. - Подільські сторінки життя диригента Олександра Кошиця (2008)
Ігнатуша О. М. - В. Г. Фоменко – провісник відродження історичного краєзнавства на Запоріжжі (2008)
Салтан Н. М. - Політика радянської держави в галузі професійно-технічної освіти в 1919–1921 рр. (за матеріалами Харківської області) (2008)
Задорожна Л. В. - Проблеми становлення педагогічної інтелігенції та її роль в соціокультурному просторі Дніпропетровщини в умовах трансформації українського суспільства 20 - х рр. ХХ ст. (2008)
Анпілогова Т. Ю. - Освітньо-виховна діяльність як один з напрямів використання гуманітарної інтелігенції Донбасу в період непу (на матеріалі Донбасу) (2008)
Савчук В. О. - Внесок інтелігенції в національно-культурний розвиток Кам’янець-Подільського регіону у контексті краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Кузьмінець Н. П. - Літературно-мистецьке житття на Поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст. (2008)
Косаківський В. А. - Подолянка (Кларісе Ліспектор) – класик бразильської літератури (2008)
Адамський В. Р. - Науково-освітня інтелігенція Поділля у добу комунізму: перша хвиля репресій (2008)
Архіпова В. О. - Освіта та наука на Харківщині у роки німецької окупації (1941-1943 рр.) (2008)
Дьякова О. В. - Діяльність медичних працівників під час гітлерівської окупації Харківщини (2008)
Легун Ю. В. - Товариство подолян при Українській вільній академії наук у США (кінця 1960-х – початку 1970-х рр.) (2008)
Відомості про авторів (2008)
Ковальська М. М. - Мікробіологічні критерії для білого цукру, Малчак Е. Е. (2017)
Олішевський В. В. - Вплив нанокомпозиту алюмінію на дифузійні властивості бурякової стружки, Українець А. І., Бабко Є. М., Пушанко Н. М., Никитюк Т. В., Закордонець Д. І., Бартошак І. В. (2017)
Федів І. В. - Центрифуги Buckau Wolf для цукрової промисловості, Серьогін О. О. , Василенко А. В. (2017)
Шестеренко В. Є. - Синхронний двигун – ефективне джерело реактивної потужності, Ізволенський І. Є. (2017)
Григоренко Н. О. - Переробка відходів цукрового сорго (багаси) з метою отримання сорбентів, Штангеєва Н. І., Купчик Л. А., Котинська Л. Й. (2017)
Мількевич В. М. - Вплив густоти насадження рослин, площі живлення на технологічну якість цукрових буряків (2017)
Кухар В. Н. - Сырье и технологический режим переработки свеклы с целью стабильного получения сахара высокого качества , Чернявская Л. И. (2017)
Дорош В. Ю. - Еволюційно-концептуальний підхід до ідентифікації просторових аспектів поширення економічних явищ, Пушкарчук І. М. (2015)
Лантух І. В. - Протекціонізм на теренах вітчизняної промисловості в кінці ХІХ-початку ХХ ст.: теорія та практика (2015)
Маловичко С. В. - Сучасні підходи до вивчення споживання як драйверу торгівлі (2015)
Патлатой О. Є. - Розвиток форм наукової праці в сучасній ринковій економіці (2015)
Войтко С. В. - До питання комерціалізації нанотехнологічної продукції з врахуванням прав на об’єкти інтелектуальної власності, Мельник Я. Д. (2015)
Жилін М. В. - Аналіз економіко-математичних підходів та моделей щодо розвитку морських портів (2015)
Задорожнюк Н. А. - Инновации в индустрии развлечений и отдыха Украины (2015)
Карпук А. І. - Організаційно-економічні засади реорганізації підприємницьких структур у лісоресурсній сфері, Дзюбенко О. М. (2015)
Колодійчук А. В. - Розвиток понятійно-термінологічної системи "Ризики впровадження ІКТ в умовах розвитку національної економіки” (2015)
Кулінська А. В. - Диференціація підходів до управління державною заборгованістю (2015)
Губенко В. І. - Розвиток виробництва та інтеграційних процесів в аграрній сфері в аспекті європейської інтеграції України (2015)
Давидюк Л. П. - Включення України до міжнародних міграційних процесів: європейський напрямок (2015)
Зелінська О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на зовнішньоекономічну діяльність України, Галазюк Н. М., Урбан О. А. (2015)
Іваницька С. Б. - Застосування досвіду соціально-економічної політики Швеції для виходу України з кризи, Дяченко С. М. (2015)
Лютак О. М. - Особливості форм міжнародного регулювання і співробітництва у сфері функціонування туристичних ринків (2015)
Пивоварчук Л. В. - Зарубіжний досвід інституціонального забезпечення реалізації соціальних гарантій держави (2015)
Чир Н. В. - Економічний аналіз розвитку туристичної індустрії в країнах Балтійського регіону (на прикладі Естонії), Жуков С. В. (2015)
Бабяк Н. Д. - Методи оцінки та розподілу ризиків проектів ДПП, Нагорний Є. О. (2015)
Вахович І. М. - Вплив капіталізації економіки на ринкову вартість регіону, Чапюк О. П. (2015)
Газуда Л. М. - Методологія управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій (2015)
Ковальська Л. Л. - Методичний підхід до аналізу та оцінки ефективності використання транзитного потенціалу регіону (2015)
Козловський С. В. - Стратегічний аналіз факторів регіональної економічної безпеки аграрної галузі, Жураківський Є. С. (2015)
Криворучко М. Ю. - Інституціональний вимір міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Папп В. В. - Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області (2015)
Федулова С. О. - Сутнісна характеристика поняття "регіональна соціально – економічна система" (2015)
Франчук Ю. О. - Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Бандерич В. Б. - Фінансове забезпечення процесувідтворення лісогосподарських земель (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Структурно-логічна побудова організаційно-економічного механізму використання та охорони туристичних ресурсів (2015)
Сазонець І. Л. - Сучасний підхід підприємств України в запровадженні раціонального використання водних ресурсів, Покуль О. В. (2015)
Федина К. М. - Європейський досвід екологічно безпечного використання природних ресурсів (2015)
Хлобистов Є. В. - Огляд методичних підходів до визначення енергетичного потенціалу регіональних природно-ресурсних комплексів, Сегеда І. В. (2015)
Хомюк Н. Л. - Оцінка земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткуванняї (2015)
Шубалий О. М. - Структура та основні тенденції розвитку лісового сектору України (2015)
Бакало Н. В. - Система мотивації та демотивації персоналу на сучасних вітчизнаних підприємствах, Поліновський Я. А., Кошман М. Ю. (2015)
Білоус Н. М. - Формування бізнес - моделей корпоративних стратегій поведінки страхових компаній (2015)
Головань О. О. - Особливості бізнес-адміністрування закладів швидкого харчування з урахуванням оцінки споживчої привабливості, Маркова С. В., Сокур Я. Ю. (2015)
Дячков Д. В. - Формування системи ризик-менеджменту підприємства, Германчук О. О. (2015)
Замлинська О. В. - Маркетингові дослідження як інструмент вибору стратегічного напряму розвитку промислових підприємств (2015)
Зернюк О. В. - Управління ланцюгами поставок, Березинка С. Ю. (2015)
Лужанська Т. Ю. - Оцінка та напрямки удосконалення конкурентоспроможності туристичних підприємств, Костенко С. А., Катц Е. Б., Будкевич Г. Б. (2015)
Маркіна І. А. - Формування системи виробничого менеджменту на підприємстві в умовах ринку, Гусаренко М. О. (2015)
Маховка В. М. - Стратегічне управління персоналом підприємства, що є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності як рушійний фактор його функціонування, Катрич С. М., Харь Е. В. (2015)
Мироненко К. С. - Особенности реинжиниринга бизнес-процессов современного промышленного предприятия (2015)
Нікітіна А. В. - Удосконалення управління економічною безпекою підприємства в умовах глобалізаційних перетворень (2015)
Олександренко І. В. - Методичні підходи до визначення сукупного рівня фінансової стабільності підприємств, Подерня-Масюк Ю. А. (2015)
Олійник О. М. - Механізм формування економічної безпеки підприємства інструментами просування, Бухарова А. О., Мінакова Є. Л. (2015)
Платонов О. І. - Фактори економічної безпеки підприємств у системі мультимодальних перевезень (2015)
Полінкевич О. М. - Процесний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств (2015)
Потапюк І. П. - Товаропостачання як елемент управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринку кондитерських виробів, Бовт О. Ю. (2015)
Потапюк І. П. - Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Ларіонова А. С. (2015)
Талалаєв В. О. - Методологічні засади створення і впровадження процесно-орієнтованих систем безпеки організацій, Тереховська В. І. (2015)
Черниш І. В. - Організація системи контролю якості на підприємстві – суб’єкті зовнішньо-економічної діяльності, Люшень К. (2015)
Черниш І. В. - Управління ефективністю експортної діяльності підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, Павленко А. С. (2015)
Чкан А. С. - Клієнтоорієнтований маркетинг як інноваційний напрям розвитку підприємств туристичної індустрії, Пилип’юк Л. М. (2015)
Чуприна Н. М. - Особливості функціонування хімічних підприємств на основі концепції екологічного партнерства (2015)
Щурик М. В. - Удосконалення засад державного регулювання та стимулювання розвитку агропідприємств, Гудзик І. В. (2015)
Голуб Р. Р. - Аналіз і синтез де-юре та де-факто класифікацій режимів валютного курсу (2015)
Карлін М. І. - Необхідність врахування принципів справедливості та ефективності при реформуванні податкової системи України в умовах соціально-економічної кризи (2015)
Лагодієнко Н. В. - Фінансова самодостатність суб’єктів аграрного виробництва (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського