Олейник А. В. - Структурно-параметрическая идентификация мониторинговой модели динамики температуры детали газотурбинного двигателя (2005)
Бойко Л. Г. - Моделирование работы многоступенчатого осевого компрессора с учетом отбора воздуха, Демин А. Е., Максимов Ю. П., Борисов В. С., Калюжная В. А. (2005)
Фролов Е. А. - Проблемы маркетинговой стратегии в промышленной отрасли в сфере интеллектуального бизнеса, Савченко Н. Ф., Янель Ю. А. (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Вступне слово голови Координаційної ради науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника генерал-лейтенанта Петрушенка М.М. (2012)
Случайний М. Ю. - Щодо формалізації задач розподілу зусиль та вогневого ураження для математичної моделі бою (операції) угруповання різнорідних військ (сил) (2012)
Котов О. Б. - Погляди щодо побудови майбутньої системи протиповітряної оборони країни на основі мережецентричних технологій, Пєвцов Г. В. (2012)
Романченко І. С. - Деякі аспекти оцінювання підготовки органів військового управління до виконання покладених на них завдань, Загорка О. М., Бутенко С. Г., Колесніков В. О. (2012)
Ткаченко В. І. - Основні поняття методології дослідження систем управління і визначення структур військової організації, Смірнов Є. Б. (2012)
Жарик О. М. - Вибір показника і критерію оцінки якості прикриття об’єктів Євро-2012 від терористичних актів з використанням літальних апаратів (2012)
Логинов В. В. - Определение поколения авиационного двигателя семейства Аи-222 для легких боевых самолетов, Кравченко И. Ф., Карпачев И. И., Еланский А. В. (2012)
Башинський В. Г. - Пропозиції по зниженню інфрачервоної помітності вертольоту (2012)
Олійник Ю. А. - Залежність коефіцієнту лобового опору літального апарату від швидкості вітру (2012)
Шмельова Т. Ф. - Діагностика емоційного стану людини-оператора в аеронавігаційній системі (2012)
Пічко І. О. - Оцінка авіапридатності бойових кораблів, спеціальних суден і стаціонарних платформ, Українець Є. О., Новіков А. О. (2012)
Єрмошин М. О. - Основні поняття тактики зенітних ракетних військ, Закутін К. В., Ряполов Є. І., Шулежко В. В. (2012)
Бархударян М. В. - Математична модель побудови перспективного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу, Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. (2012)
Карлов В. Д. - Методология расчета электромагнитного поля и оценки дальности обнаружения воздушных целей над морем в рамках дифракционного механизма распространения радиоволн, Петрушенко Н. Н., Меленти Е. А. (2012)
Федоровський О. В. - Особливості точного визначення затримки складного широкосмугового сигналу з псевдовипадковою структурою (2012)
Невмержицький І. М. - Компенсатор імпульсних перешкод, алгоритм дії якого реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі з одночасним відновленням уражених складових корисного сигналу в кепстральній площині, Ковалевський С. М., Гризо А. А., Яровий С. В. (2012)
Орленко В. М. - Метод отримання двовимірних радіолокаційних зображень літаків на основі часово-частотного перетворення Габора (2012)
Москаленко А. О. - Математична модель дискретного каналу зв’язку з модуляцією циклічним зсувом коду в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль, Івко С. О., Лаврут О. О. (2012)
Добришкін Ю.М. - Визначення можливих шляхів щодо адаптації наземних засобів ультракороткохвильового радіозв'язку Повітряних Сил до стандартів та норм міжнародної організації цивільної авіації, Костенко І.Л., Корнєєв В.О. (2012)
Тимочко О. І. - Удосконалення градієнтного методу для виділення контурів об’єктів розпізнавання, Маменко О. М. (2012)
Рысаков Н. Д. - Принципы построения моноимпульсной РЛС автосопровождения самолета на этапе посадки с реализацией амплитудного способа пеленгации, амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений, Куценко В. В., Титов И. В., Макаров С. А. (2012)
Смірнов О. А. - Дослідження методів стегоаналізу цифрових зображень, Мелешко Є. В. (2012)
Овчинников А. В. - Анализ алгоритмов поиска оптимальных путей на графах, Берковский В. В. (2012)
Шарко В. П. - Определение потенциальной точности измерений координат по фазовым характеристикам радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем (2012)
Дробот О. А. - Метод забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіка для інфокомунікаційної мережі військового призначення (2012)
Романченко І. С. - Комплексна методика обґрунтування завдань суб’єктам системи забезпечення національної безпеки щодо відвернення або нейтралізації загроз воєнного характеру для держави, Богданович В. Ю., Свида І. Ю. (2012)
Пічугін М. Ф. - Балістико-навігаційне забезпечення управління перспективними вітчизняними космічними апаратами, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Чернявський О. Ю. (2012)
Бойко Р. В. - Основні аспекти воєнно-економічної науки в Україні, Семененко О. М., Чекед І. В., Кремешний О. І, Пташник В. М. (2012)
Коваль В.В. - До питання розрахунку ефективності застосування аерозольних утворень для захисту військових об’єктів від ударів літаків тактичної авіації та вибору раціональних способів захисту (2012)
Сидоренко Р. Г. - Визначення основних фізичних механізмів, які впливають на відбивні та випромінювальні властивості композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями (2012)
Шевченко Р. І. - Методика оцінки ефективності моделі планування матеріального забезпечення армійського корпусу (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Содержание (2005)
Ясев А. Г. - Прогнозирование количества оснастки при технологической подготовке производства, Пась Р. В. (2005)
Горбачев А. А. - Определение технологических параметров планетарного глубинного шлифования плоских поверхностей (2005)
Набокина Т. П. - Исследование процессов разделительной резки металлов сверхзвуковыми высокотемпературными струями (2005)
Imayev V. - Advanced titanium materials for aerospace applications – current status and outlook, Imayev R., Safiullin R., Beck W. (2005)
Панченко А. М. - Дослідження перехідних процесів при наявності затримки спрацювання механічного вимикача (2005)
Нарожный В. В. - Восстановление работоспособности систем управления микробеспилотных летательных аппаратов сигнальными подстройками, Фирсов С. Н., Лавошник И. В. (2005)
Утенкова В. В. - Влияние формы крыла в плане на размерность самолета (2005)
Миргород В. Ф. - Вероятностные характеристики трендовой статистики Хальда-Аббе при обработке параметров регистрации ГТД, Ранченко Г. С. (2005)
Емад А. Р. - Системная имитационная модель многоуровневого планирования государственной программы развития авиационной техники, Федорович О. Е. (2005)
Баранник В. В. - Полиадическое кодирование массивов длин серий в смешанной системе оснований, Гуржий П. Н. (2005)
Чинков В. Н. - Исследование режимов взаимодействия прецизионных мер частоты с близкими частотами, Нарежний А. П. (2005)
Чинков В. Н. - Система показателей эффективности применения подвижных лабораторий измерительной техники, Спренне В. С. (2005)
Латкин М. А. - Идентификация рисков на этапах жизненного цикла проекта, Ефремова А. В., Чумаченко И. В. (2005)
Федорович О. Е. - Рискориентированный подход к созданию информационных управляющих систем на базе компонент повторного использования, Плохов С. С. (2005)
Веласко Эррера В. М. - Исследование радиотеплового излучения мелкомасштабной поверхности и предельных погрешностей оценки ее электрофизических параметров, Веласко Эррера Г., Волосюк В. К., Лёвкина К. Н., Куртов А. И. (2005)
Попов В. А. - Задача оптимального распределения средств для информационной системы авиастроительного предприятия, Попова М. В. (2005)
Научное наследие профессора И. Г. Немана : предисловие редколлегии журнала (2005)
Неман И. Г. - Устойчивость бесконечно длинной ортотропной пластины с наклонными главными направлениями упругости. Часть 1. Приближенный метод. Устойчивость пластины при одностороннем сжатии (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Содержание (2005)
Мананков О. В. - Методы устранения потери устойчивости заготовки при штамповке-вытяжке деталей из плоских заготовок при импульсном нагружении (2005)
Зайцев В. Е. - Обоснование конструктивной схемы энергетического узла в установках для гидродинамической штамповки на основе гидравлической мультипликации скорости и использования явления гидравлического удара, Мельничук А. П. (2005)
Анофриев В. Ю. - Обеспечение прочностной надежности колес центробежных компрессоров из высокопрочных сталей (часть 1), Гецов Л. Б., Ножницкий Ю. А. (2005)
Чернов С. К. - Управление научным производством путем реорганизации производственных систем (2005)
Борисевич В. К. - Силовые потоки при подводном взрыве в ограниченном пространстве, Бутко В. И., Шкалова А. В. (2005)
Карпов Я. С. - Определение температурных прогибов закрепленных слоистых пластин, Ставиченко В. Г. (2005)
Повгородний В. О. - Определительные испытания бортового оборудования на безотказность (2005)
Дрягин Д. П. - Характеристики и свойства кинематических цепей с точки зрения их контурозвенности (2005)
Базыма Л. А. - Численное и экспериментальное исследование обтекания полого цилиндра, Кулешов В. И. (2005)
Пилипенко О. В. - Расширение границы области устойчивости насосной системы питания с помощью установки байпасного демпфирующего трубопровода с суперкаверной, Запольский Л. Г., Жулай Ю. А. (2005)
Ходак Н. А. - Аппроксимация экспериментальных зависимостей усовершенствованным нетрадиционным методом повышенной точности с использованием программно-компьютерных средств моделирования, Вишневский О. А., Давыдов А. С. (2005)
Поляков Г. А. - Композиционный синтез интерфейсных вентильных схем цифровых устройств и их визуализация, Онищенко В. В. (2005)
Солодовник В. Ф. - Энергетические показатели радиотрасс малой протяженности, Удачин В. Г., Удачин Д. В. (2005)
Скляр В. В. - Оценка и обеспечение безопасности информационно-управляющих систем критического использования: элементы методологии и формальные модели (2005)
Научное наследие профессора И. Г. Немана : предисловие редколлегии журнала (2005)
Неман И. Г. - Устойчивость бесконечно длинной ортотропной пластины с наклонными главными направлениями упругости. Часть II. Приближенный метод, устойчивость пластины при сдвиге и совместном действии сжатия и сдвига (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Кіницький Я. Т. - Аналітичне дослідження кінематики механізмів ІІІ класу з використанням системи Mathcad, Марченко М. В., Харжевський В. О. (2013)
Колиско М. І. - Визначення впливу зминання та жорсткості на згин на натяг нитки при її взаємодії з циліндричною напрямною, Щербань В. Ю. (2013)
Гавриш А. П. - Параметри якості поверхонь деталей тертя зі зносостійких композитів для друкарських машин при ельборовому шліфуванні, Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Гавриш Ю. О. (2013)
Недайборщ С. Д. - Сопротивление износу детонационных покрытий Cr-Si-B в экстремальных условиях трения, Бысь С. С. (2013)
Харченко Е. В. - Трибостойкость детонационных аморфно-кристаллических покрытий Zr-Al-B при нагружении трением, Бысь С. С. (2013)
Панасюк І. В. - Визначення кінематичних параметрів змішувачів з тривимірним обертанням барабану, Залюбовський М. Г. (2013)
Алиев А. И. - Экспериментальная методика количественной оценки трибологических свойств смазочного материала (2013)
Стрілець В. М. - Будова, принцип роботи та розрахунки інерційно-відцентрової пружної муфти, Федорук В. А., Стрілець О. Р., Ковальчук Р. В. (2013)
Сурьянинов Н. Г. - Расчет цилиндрических оболочек численными методами, Параска Г. Б., Корниенко Ю. В. (2013)
Стрельбицкий В. В. - Некоторые результаты исследования демпфирующей способности составных балок (2013)
Синюк О. М. - Зменшення витрат електроенергії для частотно-імпульсних приводів, Скиба М. Є. (2013)
Radek N. - Results of boiling heat transfer tests on laser treated copper fin, Orman Ł. J., Shalapko J., Malcho M. (2013)
Горошко А. В. - Шляхи підвищення точності розв’язків зворотних задач, Ройзман В. П. (2013)
Кулаков О. І. - Фізико-хімічний підхід до підбору компонентів препаратів для виведення таніновмісних плям, Тебляшкіна Л. І., Брюхова І. Г. (2013)
Гатиятуллина Р. Ф. - Влияние лазерной обработки на электростатические и сорбционные характеристики полимерных текстильных материалов, Абуталипова Л. Н. (2013)
Олійник Г. С. - Шенілові меблеві тканини: дослідження світлостійкості забарвлення (2013)
Хрящевський В. М. - Іонообмінник для токсичних важких металів − сферично гранульований титан фосфат, Бубенщикова Г. Т. (2013)
Кущевський М. О. - Теоретичні основи процесу деформації тканин при динамічних навантаженнях в рідинному робочому середовищі, Кошевко Ю. В. (2013)
Петегерич С. В. - Дослідження теплофізичних властивостей штучних шкір після прямої стабілізації полімерними композиціями на основі відходів поліетилентерефталату, Засорнов О. С., Засорнова І. О., Березненко М. П. (2013)
Пелик Л. В. - Оцінювання продуктивності газоочисток при використанні фільтрувальних термостійких текстильних матеріалів (2013)
Кудрявцева Н. В. - Метод визначення морфологічного опису найбільш поширених типів фігури людини у досліджуваній вибірці аналітичним шляхом (2013)
Дітковська О. А. - Розробка і аналіз графічних моделей найбільш зустрічних типів тілобудов дівчаток молодшої шкільної групи, Кудрявцева Н. В. (2013)
Омельченко Н. М. - Антропометричні дослідження стоп дітей 12–13 років південного регіону України, Скідан О. В., Скідан В. В. (2013)
Домбровський А. Б. - Сучасний стан розробки конструкцій спеціального взуття для працівників молочної промисловості, Михайловська О. А., Козловська Л. В. (2013)
Сілін Р. І. - Вплив кавітаційного і магнітного полів та нанополів мінералів на активацію води, Гордєєв А. І. (2013)
Грицик В. В. - Критерії оцінювання спотворень квантової інформації при передачі по квантовому каналу зв’язку з шумом, Пастух О. А., Яцишин В. В., Майків І. М. (2013)
Заведюк Т. О. - Метод ідентифікації спотворень гармонічних сигналів на основі дискретного квадратично-імпульсного перетворення, Николайчук Я. М. (2013)
Козленко М. І. - Характер та симетрія функцій правдоподібності при демодуляції шумоподібних сигналів в мобільній робототехніці (2013)
Любчик В. Р. - Розробка та дослідження математичної моделі проходження гармонійних радіосигналів за наявності багатьох об’єктів (2013)
Бойко Ю. М. - Аналіз енергетичної та спектральної ефективності сигналів у цифрових телекомунікаційних системах, Єрьоменко О. І., Ісаєнко Ю. Б. (2013)
Каштальян А. С. - Визначення метрологічних характеристик вимірювальних каналів з діодними перетворювачами (2013)
Базіло К. В. - Схемотехнічне моделювання п'єзоелектричного перетворювача з додатковими коливальними контурами (2013)
Карпова Л. В. - Метод обробки радіолокаційних ехо-сигналів на основі додаткового алгоритму автокореляційного оцінювання, Макаришкін Д. А. (2013)
Кондратов В. Т. - Теория избыточных и сверхизбыточных измерений: сущность сверхизбыточных измерений. Сообщение 3 (2013)
Лукашенко В. М. - Метод розширення функціональних можливостей сучасних мікроконтролерів, Чичужко М. В., Лукашенко Д. А. (2013)
Косенков В. Д. - Моделювання перехідних процесів у регулярній RC лінії передачі з втратами, Мартинюк В. В. (2013)
Лисенко С. М. - Дослідження методу опорних векторів як засобу ідентифікації шкідливого програмного забезпечення, Южека М. П. (2013)
Говорущенко Т. О. - Визначення характеристик та вибір моделі життєвого циклу програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій, Красій А. В. (2013)
Иванов Д. Е. - Метод построения тестов цифровых устройств с подтверждением состояний на основе генетического алгоритма (2013)
Бевз С. В. - Модель обґрунтованого вибору методів тестового контролю знань, Войтко В. В., Сівець О. О. (2013)
Бурбело С. М. - Принципи реалізації навчальних ігрових програм, Яремко С. А., Білоконна К. В. (2013)
Кльоц Ю. П. - Модель процесу визначення геометричних характеристик бульок на зображенні піни, Грищук А. О. (2013)
Сегін А. І. - Спеціалізована комп’ютерна система розпізнавання дорожніх знаків в режимі реального часу для транспортних засобів, Круцкевич Н. Д., Сороцький А. Т. (2013)
Крищук А. Ф. - Модель процесу діагностування комп’ютерних систем на наявність ботнет-мереж (2013)
Рындич Е. В. - Использование социальных сетей в распределенных вычислениях (2013)
Стрямець С. П. - Розробка web-сайту біосферного резервату "Розточчя", Кустра Н. О., Стрямець Г. В. (2013)
Рубаненко О. О. - Нормування технічних втрат електроенергії в ЕЕС при оптимальному керуванні їх режимами з використанням критеріального програмування і нейронечіткого моделювання, Гунько І. О. (2013)
Жиленков А. А. - Моделирование адаптивного управления в сложных распределенных системах с идентификацией параметров, Чёрный С. Г. (2013)
Кузь М. В. - Нормативне забезпечення вимірювальних комплексів об’єму газу (2013)
Михайлович Т. В. - Інформаційна система для імітаційного моделювання водоспоживання, Фриз М. Є. (2013)
Шпорт М. М. - Вибір алгоритму побудови маршруту несення служби елементів службового порядку підрозділів охорони державного кордону (2013)
Снитюк В. Є. - Технологія постпрогнозування хімічного зараження навколишнього середовища з використанням нечітких даних, Землянський О. М. (2013)
Косенков В. Д. - Визначення електрорушійної сили та моменту торцевого двигуна постійного струму індукторного типу, Скубій Л. В., Булгар В. В., Iвлєв Д. А. (2013)
Березький О. М. - Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози, Мельник Г. М., Березька К. М. (2013)
Гнатчук Є. Г. - Аналіз технології електронного навчання з врахуванням вимог користувачів (2013)
Полікаровських О. І. - Принципи побудови суматорів Галуа та їх застосування у сучасних системах синтезу сигналів (2013)
Фролов А. Ф. - Концепция борьбы с инфекциями на современном этапе (2005)
Гатауллин А.Г. - Изменение состава пристеночной микрофлоры как показатель эффективности применения лечебных препаратов при экспериментальном дисбиозе, Блинкова Л. П., Михайлова Н. А., Елкина С. И., Гайдеров А. А., Калина Н. Г., Горобец О. Б. (2005)
Шмыгалева Т. П. - Использование отходов из морепродуктов в питательных средах, Блинкова Л. П., Горобец О. Б., Мухин В. А., Новиков В. Ю. (2005)
Осолодченко Т. П. - Розробка методів трансформації відходів гамаглобулінового виробництва у форму, доступну для мікроорганізмів, Ніколаєнко В. М., Божко М. Г. (2005)
Осолодченко Т. П. - Розробка живильного середовища для одержання біомаси Stahyilococcus aureus, Пасиччник Т. О., Николаенко В. М., Штыкер Л. Г., Батрак О. А., Забада Н. П., Рябова И. С. (2005)
Пловецька І. А. - Особливості динаміки захворюваності на грип та ГРВІ у робітників виробництва газорозрядних ламп (2005)
Торяник И. И. - Herpes Viral Infection and Structural Changes in Women`s Placenta, Панченко Л. А., Кучма И. Ю., Волянский Д. Л., Казмирчук В. В., Радченко Е. А., Попова Н. Г., Макаренко В. Д. (2005)
Смелянская М. В. - Особенности иммунитета у детей, больных туберкулезом и цитомеговирусной инфекцией, Волянский Ю. Л., Перемот С. Д., Шматько С. А. (2005)
Риженко С. А. - Антогоністична активність пробіотиків у відношенні мікроорганізмів (2005)
Чернявский В. И. - HELICOBACTER PYLORI-ERPESVIRIDAE ассоциации в этиопатогенезе неопластических поражений желудка. Современные аспекты изучения, Бирюкова С. В., Мартынов А. В., Смелянская М. В., Беляевская С. Ю., Перемот С. Д., Криворучко И. А., Романова М. В., Радченко А. А., Сейдаметов Р. Р. (2005)
Короваева И. В. - Новый коронавирус - возбудитель атипичной пневмонии, Вовк С. И., Панченко Л. А. (2005)
Колотова Т. Ю. - Влияние процесса транскрипции на образование двойных разрывов при высокомолекулярной фрагментации ДНК (2005)
Дьяченко А. Г. - Биологические свойства шигелл, изолированных в северо-восточном регионе Украины в 1996-2003 гг, Руденко С. С., Галушко Н. А. Божко Т.Г., Дьяченко П. А., Пасечник Т. О. (2005)
Деркач С. А. - Некоторые причины формирования дисбактериоза кишечника у детей в возрасте до 3-х лет, Носатенко А. Ю, Крылова И. А., Строгая Е. И., Давыденко М. Б. (2005)
Николенко Ю. И. - Николай Николаевич Благовещенский - организатор и первый руководитель кафедры микробиологии Донецкого государственного медицинского университета (к 110-ой годовщине со дня рождения), Жадинский М. В., Ельский В. М., Благовещенская И. М. (2005)
Волянская Н. П. - Противомикробная активность и фармакологические эффекты фенольных соединений, Гриценко И. С. (2005)
Бабич Є. М. - Міжмікробні взаємовідносини антагоністів та симбіонтів по відношенню до Helicobacter pylori, Скляр Н. І., Волянський Ю. Л., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І. (2005)
Деркач С. А. - Вплив поєднаних абіотичних факторів на вегетативні властивості Salmonella typhimurium, Носатенко А. І., Крилова І. А., Габишева Л. С., Давиденко М. Б., Строга О. І., Юдин І. П., Літкевич Г. Н. (2005)
Дяченко В. Ф. - Вивчення антигенної структури штамів бактероїдів фрагіліс, Марющенко А. М., Ягнюк Ю. А., Бакуменко А. В. (2005)
Козько В. Н. - К вопросу повышения эффективности использования антибактериальных средств при кишечных инфекциях, Андрущенко И. Н., Белоконь И. Ф., Волянский А. Ю., Казмирчук В. В., Шульга Н. Н., Спиридонов А. В , Поволокина И. В. (2005)
Красовський В. В. - Удосконалення методу санітарно-бактеріологічного контролю за рівнем контамінації легіонелами об’єктів середовища життєдіяльності, Шагун В. Г., Тимченко О. М., Похил С. І. (2005)
Нехороших З. Н. - Профессиональные зоонозы хламидийной этиологии, Маликова М. В., Бощенко Ю. А., Брошков М. М., Шевчук Л. И., Мальцева Т. В., Джуртубаева Г. Н. (2005)
Панченко Л. А. - Характеристика дрейф-вариантов вирусов гриппа а, выделенных в разные годы эпидемических подъемов заболеваемости гриппом в г. Харькове, Волянский Ю. Л., Кратенко И. С., Герасюта Н. Н., Одражий Н. К., Торяник И. И., Короваева И. В., Ильина И. П. (2005)
Попов Н. Н. - Состояние антимикробного иммунитета у больных комбинированными формами эндометриоза, Овчаренко А. С., Романова Е. А., Волков Т. А. (2005)
Романова О. А. - Оптимізація гемопоезу антенатально опроміненого потомства щурів із застосуванням клітинної трансплантації, Сидоренко Т. А., Ігумнова Н. І., Юхименко В.І. (2005)
Сладкова Л. М. - До проблеми сальмонельозної інфекції, Риженко С. А., Стеценко І. Ю., Семеняк М. В. (2005)
Суходуб Л. Ф. - Модифікація структури гідроксиапатиту йонами металів- компонентами медичних імплантів, Кучма І. Ю., Суходуб Л. Б., Волянський А. Ю. (2005)
Тарасюк О. О. - Епідемічна ситуація з туберкульозу у львівській області, Борис В. М., Костик О. П., Вербінець А. В., Зарічна О. З., Голубченко Л. ., Когут О. М., Пурська М. Б., Вівчар І. С., Зав`ялкін В. М., Мудрик Г. А. (2005)
Тарасюк О. О. - Метод корекції дисбіозу товстого кишечнику, Шишка Г. В., Малахов В. К., Ломницька В. Б., Прунько Т. Д., Дубицький І. М., Сидор Л. М., Шпатарюк О. В., Мота Б. Є. (2005)
Тимченко О. М. - Порівняльна характеристика методів руйнування клітин мікроорганізмів для отримання інтактних форм плазмідної та хромосомної ДНК, Похил С. І. (2005)
Пугач Н. Б. - Историко-философские аспекты учения о природе инфекционных болезней в трудах И.И. Мечникова (2005)
Бережной Д. А. - Влияние неопределенности прогнозирования надежности на стоимость проектирования сложных объектов, Маловик К. Н. (2013)
Васильєв Д. Г. - Перспективи розвитку систем автоматизованого контролю та попередження екіпажу літального апарату, Петєрін М. К. (2013)
Васюта К. С. - Формирование ответных имитационных помех радиотехническим системам с применением суррогатных сигналов (2013)
Елисеева М. А. - Анализ неопределенности при оценивании риска безопасности сложных объектов (2013)
Ивасюк А. О. - Модель и инструментальная поддержка анализа сигналов при оценке функциональной безопасности FPGA-модулей, Одарущенко О. Н., Фадеева Е. К., Барвинко А. П. (2013)
Обод І. І. - Методи підвищення швидкості передачі запитальних систем передачі інформації, Шевцова В. В. (2013)
Павликов В. В. - Повышение качества первичных радиометрических изображений в сканирующих радиометрах компенсационного типа (2013)
Пустовойтов М. О. - Матричний метод оцінювання впливу похибок, Самойліченко О. В. (2013)
Смеляков К. С. - Построение статистических методов исключения экстремальных наблюдений для обеспечения адекватного применения пространственных фильтров шума изображений, Водолажко О. В., Смеляков С. В., Осиевский С. В. (2013)
Хутренко Л. М. - Критерії і методи оцінки якості функціонування інформаційної системи, Науменко А. М. (2013)
Chupryna A. S. - Models and methods for polygonal approximation of objects, Alzubidy Ahmed Same. (2013)
Ясечко М. Н. - Рекомендации по технической реализации формирующих каналов цилиндрических фазированных антенных решеток с Vчобразными распределениями частот по апертуре для средств функционального поражения БПЛА, Воробьев О. М. (2013)
Асеев Г. Г. - Нейросетевой анализ непрерывных потоков данных из электронных хранилищ (2013)
Білова Т. Г. - Методи прийняття рішень в системі моніторингу процесів документообігу, Побіженко І. О. (2013)
Горбенко А. В. - Особенности подготовки рукописи статьи для публикации в англоязычной научной периодике, Дубницкий В. Ю., Тимошенко И. И. (2013)
Иванов В. Г. - Классификационные методы сжатия изображений оцифрованного текста. Часть IІ, Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. (2013)
Литвин В. В. - Метод використання онтологій в петлі OODA для моделювання воєнних дій, Джавала Л. Л., Лучук Е. В. (2013)
Лубко Д. В. - Автоматизація процесу визначення придатності сортів томатів до гідросортування за допомогою методів комп’ютерної обробки даних, Іщенко О. А., Саєнко О. В. (2013)
Васильєв Д. В. - Модель багатокритеріального вибору траєкторій маневрування при розв’язанні конфліктних ситуацій між літаками (2013)
Волк М. А. - Формализация процессов распределенной имитации информационных систем, Филимончук Т. В., Гридель Р. Н., Ал Шиблак Муаз. (2013)
Приходько С. И. - Вычислительная сложность алгоритмов кодирования/декодирования каскадными кодами в частотной области, Курцев М. С., Хамзе Билал. (2013)
Яськов Г. Н. - Построение начальных точек для решения задачи упаковки конгруэнтных шаров в шаре (2013)
Замула О. А. - Теоретичні основи побудови криптографічних систем абсолютної стійкості (2013)
Король О. Г. - Исследование свойств модулярных преобразований и методов хеширования информации на их основе, Пархуць Л. Т., Евсеев С. П. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Реалізація методу формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням перетворень на еліптичних кривих (2013)
Халимов Г. З. - Многократное универсальное хеширование по максимальным кривым (2013)
Горбенко В. І. - Модель моніторингу домену управління інформаційної мережі військового призначення, Картавих В. Ю., Субач І. Ю. (2013)
Завизиступ Ю. Ю. - Предиктивное управление интенсивностью трафика в беспроводных сетях передачи данных, Кучук Г. А., Коваленко А. А., Дейнеко Ж. В. (2013)
Корниенко В. И. - Маршрутизация пакетного трафика с использованием системы нечеткого вывода и муравьиного алгоритма обучения, Гусев А. Ю., Морозов О. В. (2013)
Краснобаев В. А. - Концепция создания компьютерных средств обработки данных на основе использования кодов класса вычетов, Маврина М. А., Кошман С. А., Курчанов В. Н. (2013)
Высоцкая Е. В. - Разработка базы данных для информационной системы оценки клинико-лабораторных показателей человека, Порван А. П., Улескина Н. А., Шпакович Ю. С., Ковтун Н. П. (2013)
Дьяконов В. И. - Использование низкоэнергетических электромагнитных излучений для диагностики и лечения вибрационной болезни, Черепнев И. А., Полянова Н. В., Артюшенко А. В. (2013)
Лысенко А. И. - Управление запасами производственно-сбытовой системы в условиях неопределенности спроса, Шостак Е. И., Сариева А. Б. (2013)
Морозова О. И. - Создание учебного веб-сайта с элементами оценивания знаний на основе использования современных информационных систем и технологий (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Гарбузов А. О. - Резистентность до хіміотерапевтичних препаратів представників неклостридіальної анаеробної кишкової мікрофлори (2005)
Чернявський В. І. - Серологічні маркери H. Pylori та герпесвірусів у хворих на рак шлунку, Бірюкова С. В., Смелянська М. В., Перемот С. Д., Біляєвська С. Ю., Мартинов А. В., Крестецька С. Л. (2005)
Зон Г. А. - Результати бактеріологічного скринінгу об’єктів птахофабрики та продукції птахівництва та кормів (2005)
Гадзевич Д. В. - Контроль відсутності імуносупресивних властивостей штаму "ХГ-05" вірусу інфекційної бурсальної хвороби, Стегній Б. Т. (2005)
Резник В. И. - Вклад первого отечественного микробиолога М. М. Тереховского в развитие науки о лекарственных растениях (2005)
Постери міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями в гуманній та ветеринарній медицині" (2005)
Кривуца В. Г. - Вариация коэффициентов дискретного косинусного преобразования, Булгач В. Л., Дикарев А. В., Лазаренко В. Н. (2012)
Зайцев Г. Ф. - Анализ динамических характеристик статической системы частотной автоподстройки с принципом управления по отклонению, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Градобоева Н. В. (2012)
Чайка Г. Є. - Застосування динамічного програмування в оптимізаційних задачах телекомунікацій, Єремеєв Ю. І., Ткаченко О. М. (2012)
Cундучков К. С. - К вопросу создания алгоритма автоматизированного мониторинга и управления в сетях IPTV, Вильчинский М. А. (2012)
Мазур M. П. - Програмне забезпечення електронного деканату системи дистанційного навчання, Форкун І. В., Форкун Ю. В. (2012)
Зуев В. А. - Переходные процессы в МДП-системах, Горыня Л. М. (2012)
Blaunstein N. O. - Signal distribution in joint AOA-TOA domain in indoor RF environments for pico- and femto-cell networks (2012)
Сайко В. Г. - Математична модель функціонування мобільних вузлів професійного радіозв'язку (2012)
Богуш В. В. - Алгоритмічні аспекти побудови простих чисел за процедурою ГОСТ Р 34.10 – 94 РФ, Мухачов В. А. (2012)
Толюпа С. В. - Теоретичні основи фрактально-резонансної селекції сигналів в радіотехнічних системах, Дружинін В. А., Войтенко С. Д. (2012)
Попов А. А. - Обнаружение детерминированного сигнала на фоне помехи в пространстве сигналов со свойствами решетки (2012)
Балькин Г. Ф. - Еще раз о пользе единения, Балькин Ю. Г. (2012)
Хорунжий О. І. - Використання методу експертних оцінок для прискореного вибору стандарту безпроводових мереж, Гайдур Г. І., Сєрих С. О., Ільїн О. О. (2012)
Зайцев Г. Ф. - Анализ динамических характеристик импульсного стабилизатора напряжения с принципом управления по отклонению с астатизмом первого порядка, Лысенко Д. А., Булгач Т. В., Градобоева Н. В. (2012)
Варфоломеєва О. Г. - Управління продуктивністю. Модель користувача в системі управління інфокомунікаціями, Лісковський І. О. (2012)
Жураковський Б. Ю. - Дослідження використання нових завадостійких кодів для каналів зі стиранням (2012)
Гринкевич Г. О. - Створення алгоритму швидкого перетворення Фур’є для апаратної реалізації МІМО-модему (2012)
Домарєв В. В. - Обгрунтування основних функцій системи управління інформаційною безпекою, Домарєв Д. В., Гордієнко С. Б. (2012)
Баразна П. С. - Исследование аппаратных средств технологии CUDA (2012)
Хірна Т. В. - Ефективність та відповідність гігієнічним вимогам фізико-хімічних способів знезаражування води (огляд літератури) (2006)
Елисеева И. В. - О роли латентных, трудно культивируемых и некультивируемых персистентных бактерий в патологии человека, Бабич Е. М., Волянский Ю. Л., Скляр Н. И., Белозерский В. И. (2006)
Крестецька С. Л. - Латентна інфекція як фактор ризику швидкого прогресування атеросклеротичного процесу, Крестецький М. Г., Волянський А. Ю., Коляда О. М., Казмірчук В. В (2006)
Поздняков С. В. - Дозорный эпидемиологический надзор за вич-инфекцией среди больных с заболеваниями, передающимися половым путем. Оценка распространенности инфекции, Лебедюк М. Н., Фучижи И. С., Славина Н. Г., Попова Ю. А., Марголина О. Н. (2006)
Поздняков С. В. - Дозорный эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией среди больных с заболеваниями, передающимися половым путем. оценка рискованных форм поведения, влияющих на распространение инфекции, Лебедюк М. Н., Фучижи И. С., Славина Н. Г., Попова Ю. А., Марголина О. Н. (2006)
Мартинов А. В. - Антимікробні та протигрибкові властивості сукцинильованого β-циклодекстрину і його комплексу включення з ністатином, Клемчук Л. В., Осолодченко Т. П., Батрак О. О., Петрова Т. М., Штикер Л. Г., Завада Н. П., Лісняк Ю. В. (2006)
Пугач Н. Б. - Вклад В.К. Высоковича в развитие учения об инфекционных болезнях (2006)
Тітул (2009)
Кондратенко Ю. П. - СППР для оптимізації транспортних вантажопотоків з гарантобезпечною корекцією маршрутів у реальному часі, Коробко О. В., Кондратенко В. Ю., Курікша Д. С. (2009)
Вартанян В. М. - Модель, метод и инструментальные средства интервального прогнозирования на основе экспоненциального сглаживания для случая неопределенности данных, Ревенко Д. С. (2009)
Yurich M. Yu. - Sorting algorithms for distribution of tasks in the computer system, Barsukov D. S., Kudermetov R. K. (2009)
Жуков І. А. - Організація розподілення навантаження баз даних в інформаційно-аналітичній системі, Кравець І. М. (2009)
Скатков А. В. - Обеспечение гарантоспособности распределенной вычислительной системы на основе моделей диспетчеризации, Воронин Д. Ю. (2009)
Моамар Д. Н. - Моделирование процесса адаптации технологических операций к отказам исполнительных механизмов, Рябцев В. Г., Уткина Т. Ю. (2009)
Koshman S. A. - Method of bit-by-bit tabular realization of arithmetic operations in the system of residual classes, Barsov V. I., Krasnobayev V. A., Yaskova KV., Derenko N. S. (2009)
Сиора А. А. - Внутренняя диверсность реализации арифметических операций в модулярной системе счисления, Краснобаев В. А. (2009)
Гроль В. В. - Об оценке погрешности расчета надежности отказоустойчивых многопроцессорных систем, Романкевич В. А., Фесенюк А. П. (2009)
Толкачев М. Ю. - Вероятностный подход к задачам обеспечения молниезащиты (2009)
Меленець А. В. - Інтегровані бази даних для прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах (2009)
Похил В. С. - Метод анализа и оценивания функциональной безопасности авиационных бортовых информационно-управляющих систем, Харыбин А. В. (2009)
Копитчук М. Б. - Диверсифікація в автоматизованих системах управління вантажопотоками, Олещук О. В. (2009)
Певнев В. Я. - Эффективность информационной безопасности замкнутых систем (2009)
Горбенко І. Д. - Комбінована інфраструктура відкритих ключів та її застосування, Кравченко П. О. (2009)
Глухов В. С. - Кодирование состояний управляющих автоматов в гарантоспособных системах, Ильяс Р. (2009)
Gladysh S. V. - Strategical atacking on data forwarding plane of routing protocols with byzantine failure robustness (2009)
Антощук С. Г. - Забезпечення санкціонованого доступу до даних в облікових інформаційних системах, Маєвський Д. А., Маєвська О. Ю., Антощук В. М. (2009)
Домнич В. С. - Анализ сложности маршрута EVA-2 астронавтов лунного корабля Apollo-16 (2009)
Епифанов А. С. - Анализ фазовых картин дискретных динамических систем с использованием спектра динамических параметров (2009)
Твердохлебов В. А. - Сложность управления движением по заданному маршруту (2009)
Давыдов А. А. - Интеллектуальные словари неисправностей в диагностировании компьютерных систем (2009)
Кривуля Г. Ф. - Классификационные признаки для диагностики компьютерных неисправностей с использованием нечетких экспертных систем, Сами Механа, Кучеренко Д. Е. (2009)
Павловский В. И. - Лингвистическое моделирование как средство повышения надежности работы со слаботипизированными иерархическими данными, Зинченко А. Л. (2009)
Долгов Ю. А. - Определение видов частных и обобщенных количественных оценок надежности программного обеспечения, Данилина Т. Г. (2009)
Михнич Б. Б. - Разработка программного обеспечения для автоматизации испытаний систем космических аппаратов с использованием технологии Windows Workflow Foundation, Туркин И. Б., Соколова Е. В. (2009)
Вилкомир С. А. - Алгоритм построения модели входного пространства для тестирования программного обеспечения (2009)
Баркалов А. А. - Синтез автомата Мура с расширением кодов состояний перехода, Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2009)
Бабаков М. Ф. - Оптимизация управления состоянием радиоэлектронной аппаратуры по коэффициенту оперативной готовности, Дерюга И. И. (2009)
Кравець В. О. - Розробка способу відводу інформації із оптичної телекомунікаційної лінії зв’язку, Дженюк Н. В., Серков О. А., Світайло М. С. (2009)
Стрюк А. Ю. - Информационная технология повышения качества восстановленных речевых сигналов, Янсонс Я. В. (2009)
Малиновский М. Л. - Оценка сложности hdl-описаний цифровых устройств (2009)
Опанасенко В. М. - Реалізація проблемно-орієнтованих цифрових пристроїв на кристалах FPGA, Лісовий О. М. (2009)
Тарасенко В. П. - Оптимізація апаратних витрат на реалізацію параметричних ядер (soft-cores) для виконання операцій в скінчених полях, Тесленко О. К., Роговенко А. І. (2009)
Мельник А. О. - Хамелеон - система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів, Сало А. М., Клименко В., Цигилик Л., Юрчук А. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Содержание (2005)
Кривцов В. С. - Проблемы создания высокоресурсных сильноточных электродуговых плазмотронов, Планковский С. И. (2005)
Гайдачук А. В. - Роль ХАИ в решении проблемы научного обеспечения внедрения композиционных материалов в авиационно-космическую технику: итоги и перспективы, Гайдачук В. Е., Карпов Я. С. (2005)
Кравченко И. Ф. - Концепция решения проблемы запуска камеры сгорания при создании и доводке ГТД с низким выбросом вредных веществ (2005)
Кравченко И. Ф. - Выпускники ХАИ - интеллектуальное ядро ГП "Ивченко-Прогресс", Денисюк В. Н., Харченко В. Г., Дмитриев С. В. (2005)
Доценко В. Н. - Исследование подшипников скольжения в ХАИ (история, современное состояние и перспективы) (2005)
Долматов А. И. - Анизотропные детонационные покрытия, Сергеев С. В. (2005)
Симбирский Д. Ф. - Проблемы диагностики температурного состояния и термопрочности элементов турбин авиационного ГТД, Олейник А. В., Епифанов С. В. (2005)
Кривцов В. С. - Разработка системы автоматизированного проектирования технологической подготовки заготовительно-штамповочного производства авиационного предприятия, Зайцев В. Е. (2005)
Карпов Я. С. - Результаты решения некоторых фундаментальных задач конструирования и проектирования изделий из композиционных материалов (2005)
Бабушкин А. И. - Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины в зеркале проблем мировой экономики, Гавва В. Н. (2005)
Костюк Г. І. - Історія, сьогодення та перспективи розвитку наукоємних технологій на кафедрі робототехніки (2005)
Кривцов В. С. - Исследование устойчивости силового кессона крыла методом идентификации краевых условий, Халилов С. А., Минтюк В. Б. (2005)
Фильштинский Л. А. - Применение неклассических моделей теплопроводности для расчётов тепловых полей в элементах конструкций, Киричек Т. А. (2005)
Борисевич В. К. - Оценка влияния свободной поверхности жидкости на параметры нагружения дна в гидровзрывных установках, Коваленко П. И., Шкалова А. В. (2005)
Бычков С. А. - Методы создания мастер-геометрии, моделей распределения пространства и аналитических эталонов самолетных конструкций, Гребеников А. Г. (2005)
Фомичев П. А. - Метод расчета долговечности элементов авиаконструкций по локальному напряженно-деформированному состоянию (2005)
Фортинов Л. Г. - Критерии оценки совершенства дозвуковых летательных аппаратов (2005)
Лавро Н. А. - Пути повышения молниестойкости топливных баков самолетов – амфибий (2005)
Безручко К. В. - Пути продления ресурса электрохимических накопителей энергии, применяемых в ракетно-космической технике, Губин С. В., Давидов А. О., Фролов В. П., Харченко А. А. (2005)
Горбенко Г. А. - Теплотехника: в космосе и на земле, Гакал П. Г., Ганжа Е. П. (2005)
Харченко В. П. - Супутникова радіонавігація, моніторинг радіонавігаційного поля, геометричний фактор, Конін В. В., Погурельський О. С., Сушич О. П. (2005)
Кошевой Н. Д. - Направления и перспективы научных исследований кафедры авиационных приборов и измерений, Коваленко П. И., Дергачев В. А., Науменко А. М., Черепащук Г. А., Заболотный А. В. (2005)
Харченко В. П. - Прогнозирование вероятности столкновения самолетов при управляемом воздушном движении, Васильев В. Н. (2005)
Залогин И. Е. - О результатах применение спутниковой навигационной аппаратуры и ГИС для решения задач автоматизации управления процессом переработки контейнерных грузов в Ильичевском морском торговом порту, Кучмиев В. Г. (2005)
Хомяков Э. Н. - Совместное оценивание вектора состояния неподвижного потребителя и зенитной тропосферной задержки с использованием сигналов навигационных космических аппаратов GPS, Медведев В. Н., Наумова Е. Э. (2005)
Илюшко В. М. - Проблемы создания аппаратного компилятора элементарных математических функций, Собчак А. П., Ходарев К. В., Смирнов Н. Д. (2005)
Кривцов В. С. - Информационная технология организационного управления техническим высшим учебным заведением, Нечипорук Н. В., Кулик А. С., Чухрай А. Г., Мирная Е. В., Пищухина О. А., Завгородний А. Ю. (2005)
Кожухов В. Д. - Кафедра "Економіко-математичне моделювання” (2005)
Соколов А. Ю. - Математические методы, модели и технологии исследования сложных систем, Угрюмов М. Л., Чернышов Ю. К. (2005)
Федорович О. Е. - Разработка методологических основ логистического интеллектуального управления производственными комплексами и проектами по их созданию, Малеева О. В., Дружинин Е. А., Прохоров А. В. (2005)
Харченко В. С. - Гарантоздатність комп’ютерних систем: проблеми і результати (2005)
Чумаченко И. В. - Оптимизация стратегии авиационного производства с позиций маржинального подхода к учету затрат в условиях неопределенности рынка, Лысенко А. И., Момот В. М. (2005)
Божко В. П. - Влияние финансовых механизмов на эффективность производства в аэрокосмической технике (2005)
Гристан А. С. - Семейство САПР СУ СИНТАР, Сухоребрый В. Г. (2005)
Сироджа И. Б. - Научная школа выпускающей кафедры – основа совершенствования профессиональной подготовки выпускников (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Емец О. З. - Анализ методов определения присосов воздуха в вакуумную часть турбоагрегата с основными эжекторами водоструного типа, Чупрынин С. А. (2013)
Лавренчук А. Ю. - Оценка устойчивости алгоритмов автоматического регулирования расхода действующих САОЗ ВД реакторов ВВЭР в случае естественной циркуляции теплоносителя, Мирошниченко С. Т., Герлига В. А., Шевелев Д. В. (2013)
Мороз В. А. - Адаптация комплекса математических моделей прогноза гидрохимического режима системы технического водоснабжения для Хмельницкой АЭС, Мороз Н. А., Наземцева Г. И. (2013)
Скидан А. А. - Анализ методов неразрушающего контроля на АЭС, Кузнецова Н. И., Серова-Нашева Н. В., Шлай Т. Н. (2013)
Чуклин А. А. - Моделирование перетока жидкости между емкостями с использованием одномерных кодов, Шевелев Д. В. (2013)
Гавриш В. М. - Возможные применения нанопорошков для модификации смазок, полиэтилена и сплавов, Михайлов В. В., Шаповалов В. А., Чайка Т. В., Дербасова Н. М. (2013)
Гулин С. Б. - Определение возраста морских донных отложений с помощью 137Cs и 40К, Гулина Л. В., Сидоров И. Г. (2013)
Климова Ю. Ю. - Снижение техногенной нагрузки на атмосферный воздух рекреационных территорий Украины при сезонном ГВС, Макаров В. В., Баландович А. Д. (2013)
Кожевникова М. Ф. - Идентификация источника выбросов с помощью моделирования процесса распространения загрязнений и факторного анализа, Левенец В. В., Мец К. А., Неклюдов И. М., Ролик И. Л. (2013)
Черкашина Н. И. - Очистка технологических сред АЭС сорбентами "Фолиокс", Ерофеев В. А., Сулавко Д. Ю. (2013)
Щекатурина Т. Л. - Методы и результаты определения углеводородов в атмосферном воздухе, Яковчук Ю. Н. (2013)
Бейнер Н. В. - Анализ влияния метеорологических параметров на гидротермический режим прудаохладителя Запорожской АЭС, Бейнер П. С., Моисеев Д. В. (2013)
Бирюков И. Ю. - Акустическая компонента разведки наземных целей проблемы и решения (2013)
Ковалев Н. И. - Оценка чувствительности комплекса аппаратуры при исследовании ядерного магнитного резонанса, Пухлий В. А. (2013)
Костюков В. В. - Получение коэффициентов характеристических уравнений электрических цепей на основе частичных схем (2013)
Магдыч Е. А. - Анализ чувствительности фотометрических методик определения кремния, Замыслова Т. Н., Кулиненко О. В. (2013)
Морева И. Н. - Анализ поведения модели морской полупогружной платформы типа TLP на волнении, Иванова О. А., Родькина А. В. (2013)
Пронина А. К. - Качество электроэнергии в автономных электроэнергетических системах в переходных режимах работы, Путилин К. П., Петерсон Н. А. (2013)
Радченко О. П. - Актуальность снижения содержания серы в топливе судовых энергетических установок, Горбенко А. Н., Колодяжный В. В., Хачиков В. С. (2013)
Розоринов Г. Н. - Применение лазерных технологий для повышения срока службы изделия КБА-3, Хаскин В. Ю., Лазаренко С. В. (2013)
Сиваков В. И. - Изменение поля скоростей в поперечном сечении цилиндрического канала по длине переходного и основного участков в газовом потоке, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Щекатурина Т. Л. - Оценивание процентного содержания оксигенатов в бензинах с помощью газовой хроматографии, Гладких Л. В. (2013)
Кувшинов В. В. - Методи розрахунку і підвищення ефективності використання теплофотоелектричних установок (2013)
Сапожников Н. Е. - Реализация вероятностного вычитания на основе вероятностного сложения, Чужикова-Проскурнина О. Д , Моисеев Д. В. (2013)
Серова-Нашева Н. В. - Исследование результатов имитационного моделирования многошаговой управляемой селективной сборки (с ограниченным объемом) энергетического оборудования, Копп В. Я., Кузнецова Н. И. (2013)
Аніпко О. Б. - Вплив геронтологічної зміни порохового заряду реактивного двигуна твердого палива на характеристики зовнішньої балістики реактивних глибинних бомб, Гончаренко П. Д., Остапенко О. Ю., Больших О. О. (2013)
Выскребцов В. Г. - О численном решении уравнений Навье-Стокса применительно к аэрогидродинамическим расчетам энергоблоков АЭС, Корнейчук Л. Г., Пухлий В. А. (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Физические факторы, определяющие растекание и трансформацию нефтяного пятна на водной поверхности Черного моря, Матузаева О. В., Чернявская С. А. (2013)
Марончук И. Е. - Разработка методики очистки металлургического кремния до кремния марки "Солнечный", Марончук И. И., Саникович Д. Д. (2013)
Ожиганова М. И. - Гидроакустический контроль экологического состояния сточных вод, Гончаренко Д. Г. (2013)
Городницька Н. І. - Сучасний стан розробки хімічних вакцин для профілактики синьогнійної інфекції, Ясна Н. С., Мартинов А. В., Чернявський В. І., Козубова Г. М., Смілянська М. В., Осолодченко Т. П., Перемот С. Д., Романова О. А., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А. (2006)
Джелали В. В. - Биосенсоры, Волянский А. Ю. (2006)
Volianskiy Yu.L. - Hydroxyapatite deposition from aqueous solution onto tialv and tialv covered with collagen by the thermal substrate method, Sulkio-Cleff B., Pilipenko V.V., Sukhodub L. B., Sukhodub L. F. (2006)
Батрак О. А. - Вивчення чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, культивованих на поживному середовищі, отриманому із еритроцитарної маси крові, Завада Н. П., Рябова І. С., Штикер Л. Г. (2006)
Рижкова Т. А. - Мікробіологічні аспекти персистенції коринебактерій дифтерії (2006)
Воронкіна І. А. - Деякі питання гострих кишкових інфекцій та мікроекології (2006)
Калягина С. Ю. - Биотехнология получения дифтерийной преципитирующей сыворотки, Икрамов А. А. (2006)
Прудкина Н. С. - Формирование фауны мокрецов (Diptera: Ceratopogonidae) в водоемах различного типа харьковской области, Мищенко А. А., Машкей А. Н., Солодянкин А. С. (2006)
Пугач Н. Б. - Научное творчество Р. Коха И Л. Пастера и становление фундаментальной и прикладной микробиологии (2006)
Банзак Г.В. - Влияние коэффициента вариации на величину оптимального уровня технического обслуживания, Лещенко О.И., Банзак О.В. (2013)
Боровик О.В. - Особливості оцінки ефективності технічних систем за допомогою графоаналітичних діаграм, Трасковецька Л.М., Боровик Л.В. (2013)
Вишнівський В.В. - Безконтактний індукційний метод діагностування радіоелектронних блоків, Жердєв М.К., Креденцер Б.П., Кузавков В.В., Редзюк Є.В. (2013)
Воробйов О.М. - Шляхи зменшення витрат потужності і підвищення експлуатаційних властивостей військових гусеничних машин, Пашков С.О., Ясечко М.М., Мінаков М.О. (2013)
Гахович С.В. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності використання ремонтного органу при виконанні завдань за призначенням, Буяло О.В., Молдаван В.Д., Пилипчук В.В. (2013)
Долгушин В.П. - Статистический анализ спектрально-временных параметров эхо-пачки сосредоточенной парной цели, Ленков Е.С., Лоза В.Н., Кольцов Р.Ю. (2013)
Жиров Г.Б. - Визначення показників надійності радіоелектронних об’єктів з урахуванням процесів деградації, Жиров Б.Г. (2013)
Ленков С.В. - Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ с использованием имитационной статистической модели, Браун В.О., Осыпа В.А., Пашков С.А., Цыцарев В.Н., Березовская Ю.В. (2013)
Лисенко В.П. - Математичне моделювання витрат природного газу на опалення теплиць та його результати, Шворов С.А., Штепа В.М., Дудник А.О. (2013)
Мірошніченко О.В. - Аналіз датчиків струму та напруги з метою використання їх в системах контролю блоків живлення приладів, Лалєтін С.П. (2013)
Гунбін К.Ю. - Питання тактики дій формувань внутрішніх військ МВС України з використанням мобільної високоточної зброї (2013)
Демьянчук Б.А. - Методика сравнительной оценки зависимости показателей живучести пункта боевого управления высокомобильных десантных войск от вариантов его построения, Дяченко В.И., Клят Ю.А (2013)
Лисенко С.В. - Окремі аспекти вдосконалення тактичної розвідки, Гунбін К.Ю., Бірюков П.В. (2013)
Мокрицкий В.А. - Методы определения выгорания на основе измерений характеристик собственного излучения отработанного ядерного топлива, Маслов О.В., Банзак О.В. (2013)
Невольніченко А.І. - Зміст функцій системи воєнної безпеки на ґрунті системного підходу (2013)
Панін В.Г. - Сучасний стан практики підготовки фахівців-саперів з урахуванням міжнародного та українського досвіду та організаційні умови їх підготовки, Борзак О.М., Родіков В.Г., Ряба Л.О. (2013)
Сальнікова О.Ф. - Вплив технологічного відставання ідприємств оборонно-промислового комплексу на стан та розвиток Збройних Сил України (2013)
Турченко Ю.В. - Засоби масової комунікації як суб’єкт реалізації державної інформаційної політики України в сфері оборони: політико-правове регулювання (2013)
Шарий В.І. - Ефективність системи управління військами (силами), Невольніченко А.І., Кузьменко Г.Є. (2013)
Шворов А.С. - Метод параметричної обробки інформації в інформаційно-аналітичних системах (2013)
Бойченко О.В. - Модульне проектування прикладного програмного забезпечення, Лєнков С.В., Охрамович Л.В. (2013)
Гайша О.О. - Математичні основи використання функцій приналежності багатьох аргументів у задачах управління, аналізу даних та знань, Майборода А.В., Гайша О.О. (2013)
Зайцев О.В. - Модель інтеграції даних від різних інформаційних джерел на основі теорії свідоцтв, Савченко Т.В., Глухов С.І. (2013)
Лєнков С.В. - Аналіз засобів і методів протидії атакам на комп’ютерні системи, Зубарєв В.В., Джулій В.М., Красильников С.Р. (2013)
Малюга А.В. - Інформаційна технологія оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу, Пампуха І.В., Глухов С.І., Бабій О.С., Терещенко А.М. (2013)
Муляр І.В. - Оцінка протоколів динамічної маршрутизації для інтегрованих мереж, Сбітнєв А.І., Джулій А.В., Лєнков О.С. (2013)
Нікіфорова О.М. - Необхідність автоматизації процесу військового перекладу (2013)
Петров А.О. - Методологія оцінювання рівня захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах (2013)
Рось А.О. - Апарат рефлексивного управління як методологічна основа керування станом інформаційної безпеки держави, Пампуха І.В., Березовська Ю.В., Проценко Я.М. (2013)
Ткаченко В.А. - Автоматизація управління військовими сполученнями (2013)
Уліч В.Л. - Сучасні інформаційні технології в системі безперервної військової освіти, Домбровський О.В. (2013)
Шарий В. І. - Ергономічне забезпечення АСУВ(с) (2013)
Шипнівська О. О. - Автоматичне визначення прийменникових конструкцій в знаннєорієнтованій системі машинного перекладу, Пампуха І. В., Глухова А. С. (2013)
Шостак И. В. - Информационная технология поддержки форсайт-проектов в Украине, Данова М.А. (2013)
Безносюк О. О. - Система організаційних і психолого-педагогічних умов процесу спеціальної підготовки на військовій кафедрі цивільного ВНЗ (2013)
Білан М.Б. - Формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) вищих військових навчальних закладів (2013)
Глазунов С.І. - Специфіка підвищення кваліфікації викладача фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки (2013)
Грибок О.П. - Психолого-педагогічні проблеми, показники й чинники формування здорового способу життя студентської молоді (2013)
Гуртовий Д.Є. - Особливості реалізації виховної функції фізичної підготовки військовослужбовців ВВ МВС України, Андрусенко С.І. (2013)
Дуднік Н.Ю. - Формування активної професійної позиції майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки (2013)
Златніков В.Г. - Шляхи організації навчання професійно-орієнтованого аудіювання курсантів вищих військових навчальних закладів (2013)
Панін В.Г. - Методичні рекомендації щодо розвитку професійної компетентності водолазів-підривників, Борзак О.М., Гапоненко Г.М., Солодєєва Л.В. (2013)
Пахарєв С.О. - Ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою: витоки та специфіка організації навчання (2013)
Письменна О.О. - Особливості формування національно-специфічного словника англійської мови (на прикладі Австралії), Кирда А.Г. (2013)
Приліпко О.Ф. - Моделювання професійної діяльності фахівців Збройних Сил України (2013)
Таравська Я.В. - Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій студентів засобами дистанційної освіти (2013)
Уліч В.Л. - Переваги дистанційного навчання в системі неперервної освіти (2013)
Шепель С.І. - Особливості самостійної підготовки в оволодінні навичками безпечної поведінки при поводженні зі зброєю військовослужбовцями ВВ МВС України, Гуртовий Д.Є. (2013)
Габчак Н.Ф. - Рафтинг як різновид екстремального туризму Закарпаття (2013)
Лепих Я.И. - Характеристики эксплуатационных параметров систем мониторинга уровня воды открытых водоемов, Приступа А.Л., Бунякова Ю.Я., Сантоний В.И., Будиянская Л.М., Аверченков В.И., Кришнев Ю.В. (2013)
Мельник А.В. - Тематичні юбіквітні атласи: передумови створення для туристичної привабливості Закарпаття (2013)
Ольховая Ю.І. - Методологічні аспекти миротворчої діяльності України (2013)
Прищепа С.В. - Геоінформаційна система як складова інформаційної системи збройних сил (2013)
Дані про авторів (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2013)
Форзац (2013)
Кривуца В. Г. - Эксперименты по сжатию видеоданных, Булгач В. Л., Дикарев А. В., Лазаренко В. Н., Лойкова А. Ю. (2012)
Толюпа С. В. - Математична модель прийому та цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах дистанційного зондування Землі з багатопозиційним прийомом радіолокаційної інформації (2012)
Сайко В. Г. - Методика оцінки якості радіолінії OFDM-систем радіозв’язку в умовах багатопроменевого поширення (2012)
Зайцев Г. Ф. - Комбинированная система частотной автоподстройки с астатизмом первого порядка. Функциональная схема, математическая модель системы, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Бурсова Т. В. (2012)
Добуш Ю. Д. - Аналіз загроз передавання даних у системі "електронного урядування" та оцінка її ефективності, Демидов І. В., Климаш М. М. (2012)
Манько О. О. - Принципи підвищення розділювальної здатності елементів демультиплексорів на основі ефекту розсіяння світла (2012)
Гайворонская Г. С. - Новый подход к построению структуры коммутаторов оптических сигналов, Рябцов А. В. (2012)
Богуш В. В. - Актуальность проблемы информационной живучести асимметричных криптосистем, Мухачев В. А. (2012)
Ляпандра А. С. - Постановка задач проектування навчальних реконфігурованих кластерних систем (2012)
Гніденко М. П. - Новий підхід до педагогічного процесу в умовах інформатизації, Ільїн О. О., Клименко О. В. (2012)
Хорунжий О. І. - Можливості використання у WMAN мережах технологій за стандартами 802.11, Колодинський С. О. (2012)
Дугин А. О. - Проектирование архитектуры при внедрении систем анализа трафика в корпоративной сети (2012)
Гладких В. М. - Експертна система виділення контурів символів тексту поштового переказу (2012)
Жураковський Б. Ю. - Об’єктно-орієнтована модель системи управління мережею NGN (2012)
Григорович В. В. - Дослідження методу статистичного моделювання для оцінки надійності системи зв’язку, Недашківський О. Л., Мєшков С. І., Чумак О. І. (2012)
Букелкул С. - Предельное распределение для общего случайного блуждания (2012)
Турупалов В. В. - Оцінка функціональної надійності маршруту транспортної мережі (2012)
Зайцев Г. Ф. - Комбинированный аналоговый стабилизатор напряжения с астатизмом второго порядка. Функциональная, принципиальная схемы стабилизатора, Лысенко Д. А., Булгач Т. В., Градобоева Н. В. (2012)
Стрельников Л. С. - Перспективы и пути развития производства биотехнологических лекарственных препаратов в украине, Стрилец О. П., Щербак Е. В., Чикиткина В. В., Долгова Т. А. (2006)
Білозерський В. І. - Експериментальні підходи до створення ентеральних форм протидифтерійних препаратів, Бабич Є. М., Волянський Ю. Л., Краснопольський Ю. М., Щетініна В. М., Колоколова О. Б., Верезуб Л. Г., Мартинов А. В., Ждамарова Л. А., Скляр Н. І., Чуєшов В. І. (2006)
Волянський А. Ю. - Вплив АДП-анатоксину на глюкокортикоїдний статус щурів різного віку (2006)
Риженко С. А. - Технологія одержання рідкого пробіотику з аерококів, Кременчуцький Г. М. , Бредихіна М. О., Дикленко Т. В., Дробот О. В., Степанський Д. О., Хілько Л. В., Вальчук С. І., Юргель Л. Г., Кондратьєв А. Ю., Кошева І. П. (2006)
Смелянская М. В. - Персистирующие герпесвирусы как потенциальный тригер-фактор соматических заболеваний, Перемот С. Д., Мартынов А. В. (2006)
Мокиенко А. В. - Диоксид хлора как средство профилактики нозокомиальных инфекций, Петренко Н. Ф., Гоженко А. И., Пономаренко А. Н. (2006)
Астахова В. С. - Применение методики клонирования клеток стромы костного мозга человека для изучения (in vitro) прямого действия эндогерметиков, Панченко Л. М. (2006)
Обуховская О. В. - Разработка индивидуальных схем применения противомикробных препаратов при воспалительных патологиях кожи и слизистых у собак на основе результатов изучения свойств выделенной микрофлоры, Стегний Б. Т., Келеберда Н. И., Глебова К. В. (2006)
Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю "Пошук та розробка нових профілактичних і лікувальних протимікробних засобів, антисептиків, дезінфектантів та пробіотиків", 20-21.11.2006 (2006)
Осипов М. Ю. - Основные факторы, влияющие на правосознание и правомерное поведение (2013)
Серегин А. В. - Юридическая критика современной теории демократии (2013)
Мазурин С. Ф. - Российская демократия и политическая власть государства (2013)
Фатеев С. С. - Определение компонентов рецепции как инструментов ее классификации в советском праве (2013)
Григорьев О. В. - Кадровая политика правительства Российской империи в период проведения военно-судебной реформы 1867 г. (2013)
Тарасова И. А. - К вопросу о взаимодействии Министерства внутренних дел Российской империи и органов местного самоуправления в деятельности по нейтрализации последствий неурожая 1891 года (2013)
Кузин В. Н. - Развитие основ продовольственной безопасности СССР в предвоенные годы (2013)
Быкова А. Г. - Правовой статус комитетов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (2013)
Минина А. А. - Правовое информирование населения как условие повышения эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (2013)
Гузий А. Е. - Территориальное общественное самоуправление в городе Омске: правовое регулирование и практическая реализация (2013)
Конджакулян К. М. - Организационные аспекты взаимоотношений органов исполнительной власти: сравнительно-правовое исследование на примере России и Армении (2013)
Логинова Е. С. - Методика определения размера административного штрафа как способ обеспечения законности в административно-юрисдикционной деятельности, осуществляемой в сфере охраны атмосферного воздуха (2013)
Виниченко Ю. В. - Неправомерное введение объектов в гражданский оборот: проблема понимания (2013)
Грицай О. В. - К вопросу о сущности судебного контроля за деятельностью органов принудительного исполнения (2013)
Золотова О. И. - Экономическая система и модель гражданского судопроизводства (2013)
Воронов А. А. - К вопросу о профессиональной компетентности судей, адвокатов, прокуроров в российском уголовном судопроизводстве (2013)
Баттахов П. П. - Суд Российской Федерации по интеллектуальным правам (2013)
Орлова К. А. - Современные проблемы реализации правового статуса арбитражных заседателей при отправлении правосудия (2013)
Серебренникова А. В. - Уголовная ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий по УК Германии (параграф 167) и УК Российской Федерации (ст. 148) (2013)
Курышева Н. С. - Сочетание разумных сроков уголовного судопроизводства с корректностью судебных исследований по уголовному делу (2013)
Малюшина Ю. А. - Сравнительный анализ факторной структуры мотивационной сферы личности законопослушных и несовершеннолетних правонарушителей (2013)
Комаха В. А. - Макаренко Микола Прокопович – один із фундаторів і перший керівник Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (до 100-річчя з дня заснування Одеського НДІСЕ) (2013)
Biдомостi про авторiв (2013)
Iнформацiя для авторiв (2013)
Крестецька С. Л. - Аутоіндукція та сигнальна трансдукція: комунікаторні системи в мікробних популяціях, Нестеренко А. М. (2007)
Волянский А. Ю. - Гормональное звено механизма иммуносупрессии, Симиренко Л. Л., Стеценко В. И., Кучма И. Ю. (2007)
Курганова І. І. - Особливості поширення педикульозу серед дітей в україні (1990-2004 роки), Кіцара М. С. , Мурзова Л. І. , Буртняк Т. В. , Балаклієць Т. І. , Пономарьова Н. В. (2007)
Риженко С. А. - Дослідження дії пробіотичного штаму a.vіrіdans 167 на перещеплювані культури клітин, Кременчуцький Г. М., Бредіхіна М. О., Коваленко С. М. (2007)
Риженко С. А. - Антагоністичний вплив штамів А.viridans на вібріони, Дробот О. В. (2007)
Попов Н. Н. - Микробные ассоциации гортаноглотки пациентов с острым эпиглоттитом, Савченко А. В., Высеканцев И. П. (2007)
Похил С.І. - Удосконалення поживних середовищ для мікробіологічної діагностики бартонельозної інфекції, Бондаренко О. В., Тимченко О. М., Бондаренко А. В. (2007)
Гук И. А. - Разработка и лабораторное масштабирование некоторых антимикробных препаратов и антибиотиков, Бочарова И. А., Дыль А. Д., Асмолова Н. Н., Штейнгарт М. В. (2007)
Содержание (2005)
Богуслаев А. В. - Формирование параметров качества несущих поверхностей моноколес ГТД высокоскоростным фрезерованием, Мозговой С. В., Карась Г. В., Качан А. Я. (2005)
Болсуновский С. А. - Расчетно-экспериментальная оценка условий резания высоколегированной стали (типа 30ХГСА) при высокоскоростном фрезеровании, Вермель В. Д., Зиняев В. В. (2005)
Павленко В. Н. - Подход к математическому моделированию комбинированного упрочнения деталей, представляющих собой полые толстостенные цилиндры, Сапрыкин В. Н. (2005)
Калинина Н. Е. - Получение высокопрочных алюминиевых сплавов модифицированием ультрадисперсными композициями, Кавац О. А. (2005)
Белан Н. В. - Определение параметров технологического процесса формирования многокомпонентных покрытий, Колесник В. В., Колесник В. П., Прокопенко А. Н., Подгорный В. А. (2005)
Сергеев С. В. - Абразивная обработка сложно-профильных деталей с газотермическими покрытиями, Котляр А. С. (2005)
Князев М. К. - Разрядные блоки для электрогидравлической штамповки неглубоких листовых деталей, Жовноватюк Я. С., Мананков О. В. (2005)
Гайдачук А. В. - Исследование температурного режима термообработки сотопанелей из полимерной бумаги "Nomex", Островский Е. К., Сливинский М. В. (2005)
Олейник А. В. - Сравнительная оценка погрешностей методов мониторинга выработки ресурсов авиационных газотурбинных двигателей (2005)
Шереметьев А. В. - Прогнозирование циклической долговечности и установление ресурсов основных деталей авиационных ГТД (2005)
Кривенюк В. В. - О повышении эффективности использования характеристик статического растяжения для уточнения прогнозирования ползучести жаропрочных сплавов на основе никеля, Усков Е. И., Авраменко Д. С., Околот Г. А. (2005)
Епифанов С. В. - Математическое моделирование многофункциональных генераторов трехфазных потоков на базе авиационных ГТД, Бугаенко О. М., Гусев Ю. А. Скляров А. В. (2005)
Радченко Н. И. - Промежуточное охлаждение в судовых ГТД при изменении температуры воздуха на входе, Сирота А. А., Тарасенко М. А. (2005)
Ходак М. О. - Графоаналітичне моделювання об’ємів і площ поверхонь прямоточних повітрозабірників авіаційних ГТД з еліптичним входом, Ситниченко В. В., Панкратова Т. С. (2005)
Моисеев С. В. - Численное моделирование переменных режимов работы ТДА, Бурняшев А. В., Сарапин В. П. (2005)
Кумченко Я. А. - Резонаторная природа разрушения (деструкции) энергоаккумулирующих веществ с извлечением химически активных составляющих в качестве топлива для тепловых энергоустановок (2005)
Игнатович C. Р. - Исследование микропластического деформирования при усталости методом склерометрии, Борисов Д. И., Закиев И. М., Юцкевич С. С. (2005)
Бедрик Б. Г. - Результаты испытаний и применения масел и специальных жидкостей компании Nyco в военной авиации России, Шидывар Ж., Мортье Ф., Кузьмин Ю. А. (2005)
Ткач М. Р. - Влияние мощности на эффективность газотурбинных энергетических установок специализированных технологических судов (2005)
Долматов А. И. - Границы применения теории сплошной среды в газодинамике, Долматов Д. А., Богуслаев В. А. (2005)
Крашаница Ю. А. - О некоторых точных решениях системы уравнений Навье – Стокса в классе обобщенных аналитических функций, Кириченко Д. В. (2005)
Алексейчук Н. Н. - Аэродинамическое совершенствование входных патрубков центробежных компрессоров с боковым подводом, Анимов Ю. А., Герасименко В. П., Стремоухов Л. И. (2005)
Кочугин М. Е. - Математическая модель движения посторонних предметов в S-образных воздухозаборниках ГТД, Сарычев С. В., Шепель В. Т. (2005)
Старков Р. Ю. - Постановка задачи прямого численного моделирования для расчета аэродинамики лопаточных венцов, Степанов А. А., Томилина Т. В. (2005)
Стародубцев Ю. В. - Математическая модель трехмерного турбулентного вязкого течения в одноступенчатой газовой турбине, Солодов В. Г. (2005)
Ершов Д. С. - Численное моделирование турбулентности гибридными методами RANS/LES, Ершов С. В., Русанов А. В. (2005)
Лапотко В. М. - Анализ возможностей ослабления резонансного режима работы рабочей лопатки ТВД, обусловленного неравномерностью камеры сгорания по температуре, Кухтин Ю. П. (2005)
Волянская Л. Г. - Определение коэффициентов подъемной силы и сопротивления профиля в компрессорной решетке, Кирчу Ф. И., Панин В. В., Терещенко Ю. Ю. (2005)
Мусаткин Н. Ф. - Расчетно-экспериментальное исследование влияния выходных устройств на характеристики центростремительной турбины, Радько В. М. (2005)
Шкабура В. А. - Результаты исследований схем движения газовых потоков в турбокомпрессоре с общим рабочим колесом применительно к газотурбинному двигателю (2005)
Сербин С. И. - Исследование структуры течения во фронтовом устройстве камеры сгорания газотурбинного двигателя мощностью 25 МВТ, Мостипаненко А. Б., Вилкул В. В. (2005)
Мацевитый Ю. М. - Исследование влияния закрутки потока в СВЧ-плазменной горелке на выгорание пылеугольной аэросмеси, Ваврив Д. М., Канило П. М., Костюк В. Е., Коваленко А. Н. (2005)
Белоусов А. И. - Явление неустойчивости в проточных полостях компрессора, ограниченных лабиринтными уплотнениями, Воеводин А. В. (2005)
Хориков А. А. - Совершенствование методики исследования аэроупругих процессов в турбомашинах на базе цифровых регистраторов-анализаторов сигналов, Шатохин А. Г., Мазикина Т. И. (2005)
Цимбалюк В. А. - Об измерении аэродинамических сил и моментов на профилях решетки при изгибно-крутильных колебаниях (2005)
Алиева М. Т. - Исследование параметров плазмы во внешнем столбе разряда с полым катодом при различной геометрии выходного отверстия, Кошелев Н. Н., Лоян А. В. (2005)
Барнат В. - Влияние вида несовершенства фрикционных дисков на их напряженное состояние, Воробьев Ю. С., Осински Е., Садовски М., Яшимович Е. (2005)
Егоров И. В. - Комплексная сетевая система диагностирования газотурбинных двигателей (2005)
Кулик Н. С. - Оценка технического состояния авиационных двигателей с учетом случайных ошибок в диагностической информации, Тамаргазин А. А. (2005)
Миргород В. Ф. - Сравнительный анализ эффективности критериев тренда в задачах диагностики ГТД, Ранченко Г. С. (2005)
Буряченко А. Г. - Технические и алгоритмические средства повышения метрологического уровня и надежности датчиков и систем измерения давления, Грудинкин В. М. (2005)
Шепель В. Т. - Выбор признаков для диагностики технического состояния трансмиссионных подшипников ГТД, Комаров Б. И., Грызлова Т. П. (2005)
Пономарев А. Н. - Применение импульсно-акустических методов для диагностики элементов автоматики авиационно-космической техники, Сичевой А. В. (2005)
Савельев О. П. - Микропроцессорное устройство с ограниченным информационным потоком для диагностики рабочего колеса турбомашины, Дегтярёв О. Д., Кудин М. М. (2005)
Глумов В. М. - Повышение точности определения угла скручивания вала ТВД с помощью адаптивного узкополосного фильтра, Земляков С. Д., Рутковский В. Ю., Суханов В. М. (2005)
Безуглый С. В. - Математическая модель вертолетной двигательной установки, учитывающая крутильную жесткость трансмиссии, Епифанов С. В. (2005)
Чоха Ю. Н. - Универсальная методика диагностирования степени закоксования топливных форсунок ГТД (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Тітул (2009)
Никитина Т. С. - Метод планирования мультимедийных задач в операционных системах реального времени для платформ на основе многоядерных процессоров, Туркин И. Б. (2009)
Листровой С. В. - Общий подход к организации параллельных вычислений при решении задач комбинированной оптимизации и теории графов, Листровая Е. С. (2009)
Стрюк А. Ю. - Методика оценки оптимальности распределения ресурсов инфокоммуникационных сетей на основе показателя воспринимаемого качества обслуживания, Пономарёв И. Н., Соловьёва А. В. (2009)
Скатков А. В. - Обеспечение гарантоспособности системы управления многономенклатурным производством КМОП БИС, Балакирева И. А. (2009)
Лобачев М. В. - Сильносвязанные версионные компьютерные системы, Антощук С. Г., Русинский А., Дрозд А. В. (2009)
Малиновский М. Л. - Модели и методы управления объектами критического применения на основе безопасных плис-контроллеров с параллельной архитектурой (2009)
Зефирова О. В. - Преобразование данных в нейронной сети конечного кольца модулярной системы счисления, Барсов В. И., Краснобаев В. А. (2009)
Тюрин С. Ф. - Алгоритм поиска работоспособных элементов в отказоустойчивых цифровых схемах, Греков А. В., Ольт Г. О. (2009)
Романкевич В. А. - GL-модель комбинированных 3-out-of-n:F, 3ic-out-of-n:G систем, Сапсай Т. Г., Ефремова А. А. (2009)
Благодарный Н. П. - Решение задачи использования резервных процессорных модулей отказоустойчивых матричных спецпроцессоров (2009)
Бабешко Е. В. - Возможности совместного использования современных методов анализа отказов систем, важных для безопасности, Харченко В. С. (2009)
Скаткова Н. А. - Обеспечение гарантоспособности модели процесса утилизации радиоактивных отходов, Тарасова А. В., Юшкина С. Б. (2009)
Мединцев С. Ю. - Системы мониторинга лесных ресурсов: состояние и пути развития, Орехов А. А., Кочкарь Д. А. (2009)
Скляр В. В. - Элементы методологии анализа функциональной безопасности информационно-управляющих систем (2009)
Evtukh P. S. - The system modeling of information leakage from digital devices, Borowik B. L., Korkishko L. M., Karpinskyi V. N. (2009)
Фурманюк А. В. - Контроль доступу в системах електронного документообігу на базі реляційних СУБД (2009)
Долгов В. И. - Подстановочные конструкции современных симметричных блочных шифров, Олейников Р. В., Лисицкая И. В., Сергиенко Р. В., Дроботько Е. В., Мельничук Е. Д. (2009)
Горбенко І. Д. - Обґрунтування вимог до генераторів випадкових бітів згідно ISO/IEC 18031, Шапочка Н. В., Козулін О. О. (2009)
Савенко О. С. - Алгоритми пошуку троянських програм в персональних комп’ютерах, Лисенко С. М. (2009)
Шпак А. С. - Программная реализация модели обеспечения целостности сообщений посредством симметричных криптопреобразований на основе внутрисеансовой диверсности, Лысенко И. В. (2009)
Ivanov D. E. - Parallel fault simulation on multi-core processors (2009)
Твердохлебов В. А. - Техническое диагностирование систем с использованием геометрического представления законов функционирования (2009)
Епифанов А. С. - Анализ дискретных динамических систем, заданных в форме числовых структур (2009)
Щербакова Г. Ю. - Адаптивная кластеризация в пространстве вейвлет-преобразования, Крылов В. Н. (2009)
Дубницкий В. Ю. - Дистанционное определение параметров функции Кобба-Дугласа в многоверсионном режиме с использованием специализированного интервального калькулятора, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2009)
Полулях М. В. - Модель для оценки качества систем управления контентом, Орехов А. А. (2009)
Михнич Б. Б. - Формальная верификация динамически модифицируемых моделей рабочих потоков Windows Workflow Foundation, Симон В. Г. (2009)
Земляний А. О. - Інформаційна технологія дослідження ефективності методів забезпечення якості гарантоздатних програмних систем, Ткачук М. В., Олійник О. А. (2009)
Поморова О. В. - Аналіз методів та засобів оцінки якості програмних систем, Говорущенко Т. О. (2009)
Дужий В. И. - Оценка показателя версионной избыточности при проектировании программного обеспечения, Шостак А. В., Дужий И. В. (2009)
Поляков Г. А. - Технология проектирования времяпараметризованных мультипараллельных программ как стратегия развития систем параллельного программирования, Толстолужская Е. Г. (2009)
Barkalov A. A. - Synthesis of microprogram control unit with code sharing and modified linear chains, Krasichkov A. A., Miroshkin A. N. (2009)
Полин Е. Л. - Векторные композиционные автоматы и метод их структурного синтеза, Защелкин К. В. (2009)
Бабий С. М. - Алгоритм моделирования управляемой марковской цепи, Миняйленко Л. А., Мохаммед Саид Газал (2009)
Плахтеев А. П. - Анализ 32-разрядных архитектур микроконтроллеров встраиваемых и мобильных систем, Плахтеев П. А. (2009)
Гриненко В. В. - Алгоритм и устройство преобразования двоичных чисел в биномиальный модифицированный код (2009)
Локазюк В. М. - Архітектура системи підтримки прийняття рішень матеріального забезпечення виробництва взуття, Котляр Є. Й. (2009)
Клятченко Я. М. - Автокорекція і достовірність функціонування програмованих логічних структур, Тарасенко-Клятченко О. В., Тарасенко В. П., Тесленко О. К. (2009)
Грига В. М. - Методи побудови рекурсивних пристроїв сортування на основі просторово-часових графів (2009)
Мельник А. О. - Вимоги до пам’яті спеціалізованих процесорів, Аль Равашдех Д. Х., Мохаммад Аль Хабабсах (2009)
Barkalov A. A. - Optimization of microprogram control unit based on CPLD features, Zelenyova I. Y., Lavrik A. S. (2009)
Tkalich I. O. - FPGA-based digital recirculator, Kharchenko H. V., Vdovychenko Y. I. (2009)
Юрченко Ю. Б. - Задачи построения архитектуры отказоустойчивых информационно- вычислительных комплексов реального времени с компонентами "система-на-кристалле" (2009)
Кучук Г. А. - Многошкальное вейвлет-моделирование трафика мультисервисных сетей, Можаев А. А., Коваленко А. А. (2009)
Дунець Р. Б. - Дослідження часткової реконфігурації ПЛІС, Тиханський Д. Я. (2009)
Прохорова Ю. Н. - Применение Event-B для создания систем на программируемой логике, Остроумов С. Б., Трубицына Е. А., Лайбинис Л. В. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Мироненко Л. Г. - Ванкомицинрезистентные энтерококки (обзор литературы), Перетятко Е. Г. (2007)
Похил С. І. - Патогенний потенціал rahnella aquatilis: дослідження факторів патогенності, які відповідають за здатність рахнел колонізувати тропні тканини організму господаря (2007)
В’ялих Ж. Е. - Ідентифікація штамів Yersinia spp. та визначення їх антибіотикорезистентності, Сутулова А. А., Килипко Л. В. (2007)
Ягнюк Ю. А. - Изучение особенностей микрофлоры раневого отделяемого при лапароскопических и лапаротомных вмешательствах на желчных путях, Марющенко А. М., Бакуменко А. В., Волков А. А., Пятаков А. В. (2007)
Мироненко Л. Г. - Изучение генетического полиморфизма музейных культур C. diphtheriae в полимеразной цепной реакции с универсальными праймерами, Савчук А. И. (2007)
Єлисеєва І. В. - Скринінг препаратів-кандидатів в ад′ юванти мікробного походження за їх впливом на фагоцитарну активність in vitro, Бабич Є. М., Скляр Н. І., Волянський Ю. Л., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Мішукова С. А., Сидоренко Т. А., Ігумнова Н. І., Євсюкова В. Ю., Рижкова Т. А. (2007)
Волянський А. Ю. - Супероксиддисмутазна активність та вміст ферментативно-активного церулоплазміну сироватки крові щурів різного віку за умов імунізації адп-анатоксином, Никитченко Ю. В., Симиренко Л. Л., Кучма І. Ю. (2007)
Содержание (2013)
Антонян М. И. - Новые подходы к профилактике преждевременных родов у беременных после экстракорпорального оплодотворения, Щедров А. А., Лазуренко В. В., Горбатовская Э. В., Мерцалова О. В. (2013)
Бенюк В. О. - Лікування хламідійно-кандидозного цервіковагініту у жінок репродуктивного віку, Щерба О. А. (2013)
Воронин К. В. - Ассоциация первичных факторов тромбофилии с невынашиванием беременности, Лоскутова Т. А., Давиденко Н. В., Крячкова Н. В. (2013)
Гнатко О. П. - Ендокринні розлади та їх вплив на прогноз репродуктивного здоров’я у дівчат з цукровим діабетом, Чубатий А. І., Калінін А. Б. (2013)
Дністрянська А. П. - Дисгормональні порушення в пременопаузі, Яцина О. І., Кондратюк О. В. (2013)
Дубоссарська З. М. - Діагностичне значення оваріального резерву у пацієнток з синдромом хронічного тазового болю, Грек Л. П. (2013)
Евсеева Г. П. - Оценка цитохимических показателей у беременных женщин, Супрун С. В., Козлов В. К. (2013)
Железная А. А. - Ультразвуковые критерии эффективности лечения инконтиненции у женщин на фоне дисплазии соединительной ткани, Гайдадым В. В., Дорошенко С. А. (2013)
Каліновська І. В. - Зміни імунологічного статусу вагітних з невиношуванням на тлі первинної плацентарної недостатності при застосуванні протефлазіду, Герман Л. В. (2013)
Коваленко Е. П. - Клинические особенности течения пролиферативных заболеваний эндометрия у женщин фертильного и раннего менопаузального возрастов (2013)
Крадинов А. И. - Дисциркуляторная энцефалопатия при остеохондрозе шейного отдела позвоночника и оптимизация ее диагностики и реабилитации на санаторно-курортном этапе, Черноротов В. А., Прокопенко О. П., Царев А. Ю., Черноротова Е. В. (2013)
Крамарский В. А. - Целесообразность применения современного вакуум-экстрактора "KIWI" с определением наиболее значимых факторов риска интранатального поражения плода, Афанасьев Э. Б., Дудакова В. Н., Дорошенко Е. Ю. (2013)
Левкович М. А. - Особенности иммунного реагирования при плацентарной недостаточности, риск развития церебральных нарушений новорожденных, Линде В. А., Плахотя Т. Г., Созаева Д. И. (2013)
Линде В. А. - Значение нарушения продукции цитокинов и липидов в формировании наружного генитального эндометриоза, Ермолова Н. В., Колесникова Л. В., Ширинг А. В., Слесарева К. В., Скачков Н. Н., Маркарьян И. В., Томай Л. Р. (2013)
Литвиненко О. В. - Оцінка якості життя у жінок з лейоміомою матки після емболізації маткових артерій за допомогою питальників SF-36 та UFS-QOL, Громова А. М., Сакевич Р. П. (2013)
Марченко Н. Є. - Кардіотокографічні особливості стану плода при загрозі невиношування вагітності в ІІ триместрі (2013)
Матвеев А. В. - Побочные реакции антиретровирусных средств у беременных. Анализ данных спонтанных сообщений в Автономной Республике Крым за 2011-2012 годы (2013)
Мирович Е. Д. - Причины возникновения пролапса тазовых органов у женщин в различные периоды жизни, Гребельная Н. В., Митюков В. А., Петренко С. А. (2013)
Назаренко Л. Г. - Об акушерских и перинатальных аспектах конституциональной типологии, Тарусина Е. В. (2013)
Носенко Е. Н. - Рецепторный статус эндометрия у бесплодных женщин с неудачными попытками вспомогательных репродуктивных технологий в анамнезе, Саенко А. И., Постолюк И. Г. (2013)
Пасієшвілі Н. М. - Патогенетичне обґрунтування використання озонотерапії в лікуванні внутрішньоутробного інфікування плоду, Карпенко В. Г., Шарашидзе К. З. (2013)
Подольський В. В. - Особливості психоемоційного стану у жінок фертильного віку з хронічними запальними захворюваннями статевих шляхів та інфікованих вірусом імунодефіциту людини, Подольський Вл. В., Волошин А. В., Свята О. П. (2013)
Подольський В. В. - Стан гормонального гомеостазу у жінок груп ризику щодо розвитку інфекційних ускладнень до та під час вагітності, Подольський Вл. В., Хомінська З. Б., Юско Т. І., Свята О. П. (2013)
Садовнича О. О. - Особливості ферокінетики при субклінічних формах анемії вагітних (2013)
Самойлова М. В. - Клініко -епідеміологічні аспекти ендометріозу яєчників (2013)
Сенчук А. Я. - Патогенетичне обґрунтування та ефективність комплексної емпіричної протизапальної терапії гострого сальпінгоофориту, Доскоч І. О., Маркуш І. М., Мартинова Д. А. (2013)
Сімрок В. В. - Дослідження функціонального стану ендотелію при вагітності, ускладненої прееклампсією на тлі метаболічного синдрому та затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Коробкова О. А., Белкіна О. В., Черних Ю. А., Черних А. А. (2013)
Сорокін О. В. - Оцінка якості життя у вікових першовагітних та вагітних з великим інтергенетичним інтервалом (2013)
Супрун С. В. - Риск формирования "дисфункциональных сдвигов" у беременных женщин при дефиците нутриентов в рационе питания, Евсеева Г. П., Козлов В. К., Морозова О. Н., Целых Е. Д. (2013)
Супрун С. В. - Структура полиморфизма гена фолатного цикла (MTHFR) у беременных женщин коренного и пришлого населения, Ларина Т. Н., Козлов В. К., Чижова Г. В., Морозова О. Н., Кудряшова О. С. (2013)
Танько О. П. - Клинико-морфологические параллели гестационного процесса на фоне сахарного диабета, Кондратова И. Ю., Самойлова М. В., Чернявская А. Н. (2013)
Тучкіна І. О. - Особливості гормонального гомеостазу в жінок з артеріальною гіпертензією після тотальної оваріоектомії, Паламарчук В. В., Вигівська Л. А. (2013)
Феськов А. М. - Тактика ведения пациентов с эндометриоидными кистами перед проведением программы экстракорпорального оплодотворения, Чумакова Н. А., Зозулина А. Н., Безпечная И. М., Рыжков А. В. (2013)
Харкевич О. Н. - Обоснование критериев и тактики ранней пренатальной диагностики фето-фетального трансфузионного синдрома при многоплодной беременности, Семенчук В. Л. (2013)
Чайка А. В. - Новые подходы к лечению хронической тазовой боли у женщин с аденомиозом, Оразов М. Р. (2013)
Шамхи Имен - Консервативная реабилитация тазового дна у пациенток в послеродовом периоде (2013)
Щербина Н. А. - Оценка возрастных изменений овариального резерва у женщин с бесплодием, Градиль О. Г. (2013)
Щербина Н. А. - Чувствительность рецепторов эндометрия к гестагенам при гиперпластических процессах матки, Ткачева О. В., Кузьмина И. Ю. (2013)
Яковенко В. В. - Прогностическое значение особенностей уровня инсулиноподобного фактора роста-1 у детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением (2013)
Яковенко С. А. - Опыт проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий по транспортной схеме, Литвинов В. В., Сулима А. Н. (2013)
Голяновский О. В. - Профилактика кровотечения при сочетании кесарева сечения и консервативной миомэктомии, Титов А. В., Радкевич С. О., Бачинская М. А. (2013)
Иванов И. И. - Эффективность своевременной диагностики и лечения плацентарной дисфункции во время беременности, Брауде И. Е. (2013)
Иванов И. И. - Клинический случай спорадического рака яичников у родильницы, Черипко М. В., Прочан Е. Н., Гарина Т. Н., Могилевская А. А. (2013)
Ушаков Ю. Э. - Случай разрыва матки во время беременности после консервативной миомэктомии без ушивания матки в анамнезе, Пругло А. К., Будак В. С., Косолапова Н. В. (2013)
Гюльмамедова І. Д. - Сучасні погляди на діагностику та корекцію імплантаційної рецептивності ендометрію (огляд літератури), Доценко О. С., Савченко І. В., Гюльмамедова О. А. (2013)
Жабченко І. А. - Профілактика доброякісних дисгормональних дисплазій молочних залоз у жінок після завершення лактації, Діденко Л. В., Буткова О. І., Яремко Г. Є., Коваленко Т. М., Шекера І. О. (2013)
Иванов И. И. - Этиологические аспекты репродуктивных потерь, Черипко М. В., Могилевская А. А., Косолапова Н. В., Прочан Е. Н. (2013)
Клименко Т. М. - До питання стану здоров’я новонароджених, які народились шляхом операції кесарева розтину, Сороколат Ю. В., Голюк К. О. (2013)
Луценко Н. С. - Красный плоский лишай в гинекологии (обзор литературы), Евтерева И. А., Киосова М. В. (2013)
Рутинский А. И. - Тактика ведения мужчин с бесплодием на фоне повышенного уровня хромосомных аномалий сперматозоидов (обзор литературы), Шамраев С. Н. (2013)
Жабченко И. А. - Уропатогенные штаммы Esherichia Coli: особенности функционирования, факторы вирулентности, значение в клинической практике (2013)
Матеріали міжнародної конференції "Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології", 7-9 травня 2013 року, м. Судак (2013)
Krestetska S. L. - Qs-dependent virulence regulation in pseudomonas aeruginosa, Nesterenko A. M. (2007)
Юдин И. П. - Современные подходы к оценке жизнеспособности бактерий с акцентом на феномене некультурабельности (2007)
Коляда Т. И. - Некоторые особенности иммунного ответа под влиянием различных доз ионизирующего облучения у животных и человека, Брусник С. В., Андреева И. Д., Нестеренко А. М., Щербак О. Н., Михайличенко М. С. (2007)
Panchenko L. A. - Detection of markers of acute herpesvirus process, associated with herpes simplex and epstein-barr herpes viruses in patients with acute and chronic laryngitis, Torianik I. I., Popova N. G., Kandzuba S. I., Popova L. A. (2007)
Корнійчук І. В - Вплив гетерополіядерних координаційних сполук металів та солей важких металів на розвиток вірусної інфекції у рослин Nicotiana tabacum, Устьяненко Д. О, Кот Т. Г, Харіна А. В., Поліщук В. П. (2007)
Кузнєцов С. В. - Імунний статус дітей, хворих на ротавірусну мікст-інфекцію, Кірсанова Т. О. (2007)
Дяченко В. Ф. - Видовий склад та чутливість до антибіотиків мікрофлори жовчі у хворих з запальними захворюваннями жовчних шляхів, Марющенко А. М., Артьомов Ю. В., Ягнюк Ю. А., Бакуменко А. В., Ягнюк А. І., Пятаков А. В. (2007)
Волянський А. Ю. - Вплив дифтерійного та АДП-анатоксинів на антитілогенез щурів різного віку, Симиренко Л. Л., Кучма І. Ю., Мізін В. В., Никитченко Ю. В., Давиденко М. Б. (2007)
Осолодченко Т. П. - Біологічні властивості мікроорганізмів при культивуванні на поживних середовищах, отриманих із відходів виробництва (2007)
Martynov A. V. - New approach to design and synthesis of therapeutic and preventive drugs, taking into account interspecies polymorphism of receptors (method of precision partial modification), Smelyanskaya M. V., Peremot S. D. (2007)
Романова Е. А. - Иммунорегуляторные возможности лимфоидных и миелоидных клеток, Попов Н. Н. (2007)
Бабич Є. М. - Ступінь зміни біологічних властивостей E.coli, K.pneumoniae та P.aeruginosae під впливом екзотоксину C.diphtheriae, Калініченко С. В., Рижкова Т. А. (2007)
Попов Н. Н. - Влияние IVIG-терапии на иммуно-патогенетические факторы некроза надгортанника, Савченко А. В., Романова Е. А. (2007)
Батрак О. А. - Використання стимуляторів росту мікроорганізмів для накопичення біомаси, Чупринова С. І., Завада Н. П., Рябова І. С. (2007)
Казмирчук В. В. - Разработка композиций противомикробных средств с повышенной специфической активностью, Белоконь И. Ф., Евсюкова В. Ю., Шульга Н. Н., Поволокина И. В., Юхименко В. И., Волянская Н. А., Радченко Е. А. (2007)
Суханова Л.А. - Иммунологическая реактивность больных, оперированных по поводу туберкулеза легких, в зависимости от состояния соединительной ткани (2007)
Бобина И. В. - Владимир Павлович Бобин — известный на украине врач, общественный деятель харьковского медицинского общества, Бобин В. В. (2007)
Титул, зміст (2013)
Анісімова Л. - The basic principles of empiricism in literary theory and criticism: Sources and contemporary empirical researches (2013)
Забіяка І. - Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства (2013)
Єременко О. - Бінарний комплекс автор-реципієнт у художньому тексті крізь призму його емпатійного компонента (2013)
Башкирова О. - Літературні ігри в Інтернеті: іронія, фантастика, маскарад (на матеріалі прози творчого угруповання НЛО-1) (2013)
Борисенко К. - Біблійна герменевтика у полемічному трактаті Дмитра Туптала "Розыск о раскольнычєской брынской вђрђ" (2013)
Гавриловська М. - Особливості зображення татар у творах та епістолярії Михайла Коцюбинського (2013)
Олійник С. - Побутування фантастичного у сучасній українській прозі (2013)
Пухонська О. - Сучасна візія міста в поезії молодих авторів (2013)
Поліщук Я. - Шлях до асиміляції чи європейська перспектива? Публіцистика Івана Нечуя-Левицького в сучасній оцінці (2013)
Бондарева О. - Телевізійний простір як персонаж художнього дискурсу (2013)
Погребняк І. - Соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі (2013)
Грипас О. - Про засадничі принципи функційної граматики (2013)
Васьків М. - А чи побачив читач Мексику? (2013)
Жмудзька-Бродніцка М. - "Dopóki naród posługuje się własnym językiem, dopóty zachowuje sam siebie…" (2013)
Гайдаш А. - Джудіт Е.Барлоу. Інтерв’ю з драматургом Тіною Хау (2013)
Сінченко О. - Януш Славінський. До проблеми "мистецтва інтерпретації" (2013)
Тітул (2009)
Рвачова Н. В. - Математична модель управління міжсегментним інтервалом в інформаційній мережі згідно з методом адаптивної швидкості (2009)
Кулик А. С. - Задачи разработки адаптивного компьютерного средства обучения SQL, Чухрай А. Г., Анценбергер П. (2009)
Кузнецова Ю. А. - Адаптивное управление сервером данных в SCADA-системах, Соколова Е. В. (2009)
Савенко О. С. - Алгоритм прогнозування стану процесів в персональному комп'ютері, Мостовий С. В. (2009)
Гордеев А. А. - Оценка качества удобства в использовании бизнес-критических веб-сервисов, Гордеева Д. В., Гончаренко А. А. (2009)
Базилевич Р. П. - Алгоритм оптимізації розв’язків задачі комівояжера у локальній області, Кутельмах Р. К. (2009)
Харченко В. С. - Гарантоздатні системи та багатоверсійні обчислення: аспекти еволюції (2009)
Сиротюк А. И. - Архитектурирование гарантоспособных веб-инфраструктур: анализ базовых вариантов (2009)
Фурманов А. А. - Моделирование гарантоспособных сервис-ориентированных архитектур при атаках с использованием уязвимостей, Лахижа И. Н., Харченко В. С. (2009)
Yaskova K. V. - Method of realization of arithmetic operations on the basis of the use of modulyarnoy number system, Barsov V. I., Krasnobayev V. A., Kowman S. A., Khery Ali Abdyllah (2009)
Романкевич А. М. - О сложности преобразования GL-моделей на ранних этапах проектирования отказоустойчивых многопроцессорных систем, Майданюк И. В., Потапова Е. Р. (2009)
Благодарный Н. П. - Оценки числа отказов и сбоев процессорных модулей матричных спецпроцессоров на активных интервалах применения, Остроумов Б. В., Сидоренко Н. Ф., Троненко Д. С. (2009)
Федухин А. В. - Моделирование надежности невосстанавливаемой системы со структурой типа "k из n" c реконфигурацией, Сеспедес-Гарсия Н. В. (2009)
Дубницкий В. Ю. - Сравнительный анализ датчиков случайных чисел систем Statgraphics и Mathcad, Проценко А. Г. (2009)
Извалов А. В. - Модели процессов управления качеством подготовки авиадиспетчеров, Неделько В. Н., Неделько С. Н., Палённый А. С., Сорока М. Ю. (2009)
Кочкарь Д. А. - Формирование топологических отношений между геометрическими объектами цифровой лесной карты на основе анализа планарного графа, Богомолов В. В., Остапчик А. В., Орехов А. А. (2009)
Ирадж Эльяси Комари - Метод оптимального выбора средств снижения критичности отказов по результатам FME(C)A – анализа, Горбенко А. В. (2009)
Капгер И. В. - Применение криптографического преобразования сообщений в промышленных сетях LON по ГОСТ 28147-89, Южаков А. А. (2009)
Скатков И. А. - Анализ гарантоспособности криптографической защиты систем неоднородного состава, Смагина А. О. (2009)
Коваленко Н. С. - Модели и методы разработки интегрированных систем охраны со сложной структурой, Коваленко А. Н. (2009)
Чевардин В. Е. - Оценка стойкости мас-кодов и перспективные пути развития, Пономарев И. Н., Прокопенко В. Г. (2009)
Иванченко О. В. - Обобщенный критерий синтеза адаптивной системы технического диагностирования сложных промышленных объектов, Паткаускас А. В., Маврин C. А., Корощенко Н. Н. (2009)
Скобцов Ю. А. - Двухуровневый алгоритм генерации проверяющих тестов для схем с памятью, Скобцов В. Ю., Хинди Ш. Н. (2009)
Елисеев К. В. - Геометрические образы в исследовании кривых, представляющих электрокардиограммы (2009)
Гурвич Н. В. - Электронная диагностика и контроль форсунок, Ситников В. С., Теплетчук А. М. (2009)
Mehana Sami - An expert system for computer failure diagnosis (2009)
Мартынюк А. Н. - Синхронизация композиций тестовых процессов (2009)
Котляр Є. Й. - Підвищення ефективності забезпечення виробництва взуття шляхом інтелектуалізації методів підтримки прийняття рішень (2009)
Поморова О. В. - Агентний метод розпаралелювання процесу діагностування кластерних систем, Чайковський Д. Ю. (2009)
Поморова О. В. - Виявлення суперечливості правил в нечітких базах знань інтелектуальних систем технічного діагностування, Гнатчук Є. Г. (2009)
Iliasov А. - On combining Event-b and workflow (2009)
Жолткевич Г. Н. - Об одной модели программ в задачах формальной верификации, Перепелица И. Д., Соляник Ю. В., Тави М. (2009)
Андрашов А. А. - Анализ моделей представления требований к программному обеспечению при их профилировании, Кременчуцкий Ю. А., Харченко В. С. (2009)
Конорев Б. М. - Доказательная независимая верификация и оценка скрытых дефектов критического программного обеспечения на основе диверсифицированного измерения инвариантов, Сергиенко В. В., Чертков Г. Н., Алексеев Ю. Г. (2009)
Ляхов А. Л. - Принципы разработки спецификаций компьютерных обучающих систем, Захаров С. А. (2009)
Мандрикова Л. В. - Метод идентификации рисков программного проекта на основе вероятностного подхода, Манжос Ю. С., Хоменко В. В. (2009)
Туркин И. Б. - Нейросетевое моделирование подсистемы электроснабжения спутника для верификации по автоматизации испытаний, Лучшев П. А. (2009)
Мищенко В. О. - Метрики расширений программ вычислительного назначения (2009)
Пригожев А. С. - Языконезависимая среда разработчика для тестирования программного обеспечения (2009)
Володарский Е. Т. - Терминологические особенности оценки качества программных средств, Кошевая Л. А. (2009)
Поляков Г. А. - Метод формальной декомпозиции задач для параллельных вычислительных систем, Толстолужская Е. Г., Шматков С. И. (2009)
Поляков Г. А. - Методика комплексной семантико - числовой верификации си программ и их временных параллельных моделей, Толстолужский Д. А. (2009)
Харченко В. С. - Моделирование обслуживаемых компьютерных систем с учетом вторичных дефектов программных средств, Одарущенко О. Н., Руденко А. А., Одарущенко Е. Б., Поночовный Ю. Л. (2009)
Погребняк Т. П. - Оценка качества интерфейсов медицинских систем: модель и элементы методики, Орехова А. А. (2009)
Яновский М. Э. - Оценка диверсности программного обеспечения с использованием косвенных метрик (2009)
Lobachova K. I. - The concept and architecture of safety cases: elements of analysis (2009)
Fusani M. - Examining software engineering requirements in safety-related standards (2009)
Копылов Ю. А. - Обработка дискретной информации с помощью матричных операторов, Коновалов В. И. (2009)
Слюсар В. І. - Методи забезпечення гарантоздатного зв’язку з БПЛА з врахуванням ефекту допплера, Троцько О. О. (2009)
Дядык Д. Ф. - Метод предварительной оценки степени сжатия изображений, Стрюк А. Ю. (2009)
Щербаков В. Е. - Моделирование системы передачи/приема данных между транспортными средствами на автобане, Лукин К. А. (2009)
Слюсар В. И. - Метод коррекции неидентичности поляризационных характеристик приемных каналов цифровой антенной решетки, Зинченко А. А., Волошко С. В., Масесов Н. А. (2009)
Корж Ю. Н. - Сравнительная оценка показателей качества фильтра СДЦ для различных моделей флюктуирующей цели, Тыртышников А. И., Мартыненко А. М. (2009)
Польщиков К. О. - Імітаційна модель управління потоками даних в інформаційній мережі шляхом зміни міжсегментного інтервалу, Лаврут О. О., Дружинін С. В. (2009)
Хаханов В. И. - Метод восстановления работоспособности цифровых систем на кристаллах на основе FPGA, Сушанов А. В., Гузь О. А., Горобец А. А. (2009)
Хаханов В. И. - Встроенное диагностирование цифровых систем, Чумаченко С. B., Tiecoura Yves, Галаган С. С. (2009)
Хаханов В. И. - Сервисное обслуживание современных цифровых систем на кристаллах, Литвинова Е. И., Ngene Christopher Umerah (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Балакірєва О. М. - Ціннісно-модернізаційний потенціал української системи освіти, Левін Р. Я. (2013)
Вахула Б. Я. - Аксіоматичні ядра головних соціологічних підходів у дослідженні соціальних інтернет-мереж (2013)
Іващенко О. В. - Гендерна сегрегація чи гендерна асиметрія на ринку праці: теоретичні засади та емпіричне проявлення при працевлаштуванні в Україні, Лободинська О. М. (2013)
Кожекіна Л. Ю. - Інституціональні зміни в політичній системі пострадянського суспільства України як чинник ресоціалізації "середнього" покоління (2013)
Лукащук О. С. - Еволюція соціокультурного статусу вищої освіти (2013)
Резнік О. С. - Чинники громадсько-політичних практик в європейських країнах (2013)
Татарінов І. Є. - Світова практика формування рейтингів університетів: визначення найбільш об'єктивних критеріїв та індикаторів оцінювання, Герасимов О. В. (2013)
Боднарчук Т. Л. - Концептуальна оцінка теоретичних аспектів та практичних суперечностей політики протекціонізму в умовах глобалізації (2013)
Мельник О. Г. - Модель кластеризації економічної системи України в контексті співпраці з РФ в науково-технологічній сфері (2013)
Кравцов С. О. - Професійні групи як соціальна система: проблеми інтеракції (2013)
Кудласевич О. М. - Тенденції розвитку соціальної політики: ретроспективний аналіз (2013)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок та очікувань населення України: 2006-2012 рр., Дмитрук Д. А. (2013)
Високі стандарти нестандартної особливості (слово прощання з В. В. Онікієнком) (2013)
ІІ Конгрес соціологічної асоціації України "Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи", Харків (запрошення до участі) (2013)
Х Міжнародна Якубинська наукова сесія, Харків (запрошення до участі) (2013)
Х Міжнародна конференція "Молодіжна політика: проблеми і перспективи", Дрогобич (запрошення до участі) (2013)
Міжнародна наукова відеоконференція "Студентська молодь в умовах глобалізації", Дніпропетровськ (запрошення до участі) (2013)
XV Міжнародна науково-практична конференція "Молодь в умовах нової соціальної перспективи", Київ (запрошення до участі) (2013)
Автори номера (2013)
Исаенко Е. Ю. - Применение ультразвука для дезинтеграции микробных клеток (2008)
Костроміна В. П. - Клініко-епідеміологічнахарактеристика обмеженої форми інфільтративного туберкульозу легень у дітей та сучасні можливості визначення активності специфічного процесу, Стриж В. О., Білогорцева О. І., Симоненкова Н. В., Сіваченко О. Є., Речкіна О. О., Ярощук Л. Б., Ліскіна І. В. (2008)
Panchenko L. A. - Role of mother's milk as a factor of transmission of herpesvirus infection from an infected mother to the newborn, Torianyk I. I., Popova N. G. (2008)
Квітка Н. В. - Проблема внутрішньоклітинних інфекцій в етіології запальних гінекологічних захворювань, Перемот С. Д., Смілянська М. В. (2008)
Мавров І. І. - Експериментальне вивчення цитопатогенності біологічного матеріалу на клітинні лініїї МсСоу ТА L929, Кондакова Г. К., Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Кутова В. В. (2008)
Воропай А. Ю. - Клинико — микробиологические параллели течения и исходов урогенитальных гнойно- воспалительных заболеваний бактериально – вирусной этиологии у женщин (2008)
Воронкіна І. А. - Антибіотикорезистентності патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, вилучених від дітей, хворих на гостру кишкову інфекцію, Деркач С. А., Коцар О. В., Носатенко А. І., Крилова І. А., Піддубна М. А., Габишева Л. С. (2008)
Мартынов А. В. - Синтез, свойства и стабильность к действиюамилазы ацильных производных β-циклодекстрина , Лисняк Ю. В., Клемчук Л. В. (2008)
Куцик Р. В. - Протимікробна активність екстрактів лишайників Cetraria islandica (L.) ACH. І Evernia prunastri (L.) ACH. відносно стафілококів з різним рівнем метіцилінорезистентності (2008)
Непорада В. П. - Широка цілеспрямована епідеміологічна підготовка населення україни – важливий факторщодо посилення біологічної безпеки , Кононенко В. В., Волянський А. Ю., Ігнатьєв О. М., Ярмула К. А., Савицький І. В, Непорада Н. В., Мацегора Н. А. (2008)
Афонін Е. А. - Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освіти України за умов демографічного переходу та формування експортоорієнтованої економіки послуг, Ісаенко В. М., Благодєтєлєва-Вовк С. Л. (2013)
Городецька Г. І. - Українські мігранти в Іспанії: оселення чи повернення? (2013)
Козаченко О. О. - Соціально-демографічний профіль сучасного українського блогера (на прикладі інтернет-видань "Кореспондент.net" та "Українська правда" (2013)
Ноур А. М. - Особливості взаємодії мобільності населення за матеріальним становищем зі ставленням та готовністю до підприємницької діяльності (2013)
Рахманов О. А. - Поняття топ-менеджера у великому бізнесі: проблема категоріального виокремлення (2013)
Савельєв Ю. Б. - Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 рр.) (2013)
Стегній О. Г. - Методологічні складності крос-культурних досліджень (2013)
Устич С. І. - Системна теорія транскордонних процесів та її соціальна імплементація (2013)
Бублик Є. О. - Потенціал і обмеження посткризового відновлення іпотечного ринку України (2013)
Кічурчак М. В. - Особливості використання програмно-цільового методу у виробництві суспільних благ (2013)
Герасименко А. Г. - Пропорції розподілу соціального капіталу в суспільстві - ключ до встановлення вектора його впливу на суспільний добробут (2013)
Супрун Н. А. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії "Europe-2020") (2013)
Бень О. Т. - Політичний дискурс в уявленнях мешканців м. Львова про сучасні громадські організації (2013)
Головенько В. А. - Настрої молоді щодо здійснення модернізаційних перетворень в сучасній Україні (2013)
Балакірєва О. М. - Самооцінка матеріального становища, обсяг тіньових доходів та фінансова поведінка населення України, Дмитрук Д. А. (2013)
Вітаємо ювіляра. Не фініш, а новий етап! (В. А. Головеньку - 60+) (2013)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - ІV теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю "Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми та практики", 22-26 травня 2013 р., м. Київ, Україна, Суший О. В. (2013)
Мет Ганс-Юрґен - "Програма підтримки молодіжної політики регіону східного партнерства" (2013-2015) в Україні. Короткий опис основних цілей, завдань, підходів та результатів роботи Проекту (2013)
Автори номера (2013)
Кузнецов А. В. - Концептуально-аналитические аспекты экологии природноочаговых болезней, Сиденко В. П., Пономаренко А. Н. (2008)
Юрченко Л. А. - Біологія бактерій роду Proteus та їх патогенетичне значення (2008)
Кандзюба С. И. - Проблема этиопатогенеза смешанных микоплазмо-вирусных инфекций у человека и животных на клеточном и организменном уровнях взаимодействия (2008)
Kolyada T. I. - Clinical and immunological aspects of acute infectious mononucleosis, Andreieva I. D., Sherbak O. N., Brusnik S. V., Nesterenko A. M., Mikhailichenko M. S., Kolyada O. N. (2008)
Дяченко В. Ф. - Етіологічна структура гнійно-запальних ускладнень в мініінвазивній хірургії перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Марющенко А. М., Ягнюк Ю. А., Ісаєва С. Я., Бакуменко А. В., Ягнюк А. І., Пятаков А. В. (2008)
Волянский А. Ю. - Влияние 1-метил-2-меркаптоимидазола на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы крови крыс при иммунизации АДС-анатоксином, Никитченко Ю. В., Кучма И. Ю., Симиренко Л. Л. (2008)
Козар В. В. - Вплив гіпоестрогенії на рівень антитіл до ендотоксину (експериментальне дослідження), Кудря М. Я., Прилуцький О. С. (2008)
Мартинов А. В. - Позапланові щеплення проти кору та краснухи як загроза для національної біологічної безпеки україни (аналіз фактів та прогноз наслідків) (2008)
Варбан М. Ю. - Поведінкові сексуальні практики чоловіків, що мають секс з чоловіками, за результатами етнографічного дослідження, Дмитрук Н. А., Дебелюк М. І. (2013)
Дембіцький С. С. - Пояснення процесу демократизації в теоріях інституціоналізму раціонального вибору та культурної модернізації: порівняльний аналіз, Хляпатура Б. М. (2013)
Денисенко І. Д. - Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації (2013)
Калагін Ю. А. - Гендерний аспект типологізації особистості військовослужбовців збройних сил України (2013)
Ковтун О. С. - Формування корпоративної культури господарської організації в умовах транзитного суспільства (2013)
Кравцов С. О. - Професійна назва роботи крізь призму соціології (2013)
Лукащук В. І. - Модернізація української вищої освіти в контексті Болонського процесу (2013)
Рахманов О. А. - Кар'єра топ-менеджера великої корпорації в країнах заходу: ретроспективний соціологічний вимір (2013)
Федулова Л. І. - Стан розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу сфери охорони здоров'я України, Груздова Т. В., Палиця С. В. (2013)
Мамедова А. Т. - Казахське трудове законодавство та відображення в ньому ринкових методів правового регулювання соціально-трудових відносин (2013)
Надрага В. І. - Тіньові економічні практики в системі соціальних ризиків (2013)
Балакірєва О. М. - Ставлення до дня незалежності України (2013)
Балакірєва О. М. - Основні пріоритети соціальної політики очима населення України, Дмитрук Д. А. (2013)
Балакірєва О. М. - Суспільні настрої: літо 2013 р. (за результатами моніторингу громадської думки населення України) (2013)
Середа Ю. В. - Суспільне здоров'я та біостатистика для соціологів: досвід міжнародної програми досліджень та тренінгів у штаті Нью-Йорк, США (The New York State International Training Program) (2013)
Резолюція та рекомендації IV теоретико-методологічного семінару "Архетипіка і державне управління: інституційні форми, механізми і практики", м. Київ, Україна, 22-26 травня 2013 р. (2013)
Вітаємо ювіляра. Осіннє золото непересічного таланту (M. О. Шульзі - 70) (2013)
Назавжди залишається моральним лідером (памяті Тетяни Іванівни Заславської) (2013)
Автори номера (2013)
Тимченко О. М. - Молекулярно-генетичні методи внутрішньовидового епідеміологічного типування збудників інфекційних захворювань (огляд) (2008)
Бондарь Т. Н. - Тиреоидный статус организма и оксид азота (2008)
Волянский А. Ю. - Влияние пищевой нагрузки в постнатальном периоде на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы крови крыс при иммунизации адс-анатоксином, Никитченко Ю. В., Симиренко Л. Л., Кучма И. Ю., Давыденко М. Б (2008)
Panchenko L. A. - Human herpesvirus Type 6 and its infection level in laryngopharyngeal infections, Popova N. G., Torianyk I. I., Kazmirchuk V. V. (2008)
Мартинов А. В. - Вплив комбінованої дії стимуляторів хімічного походження на швидкість приросту мікробної маси Pseudomonas aeruginosa , Чупринова С. І., Осолодченко Т. П., Батрак О. А., Завада Н. П., Рябова І. С., Штикер Л. Г. (2008)
Єлисеєва І. В. - Біологічна характеристика антигенів збудника дифтерії, виділених за допомогою фізико-хімічних методів, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Горбач Т.В., Колпак С. А., Бобирєва І. В. (2008)
Бабич Є. М. - Чутливість умовно-патогенних бактерій до дифтерійного токсину при застосуванні міліметрових хвиль, Калініченко С. В., Ківва Ф. В., Волянський Ю. Л., Рижкова Т. А., Коваленко О. І., Ждамарова Л. А., Шкодовська Н. Ю., Бобирева І. В. (2008)
Поліщук Н. М. - Епідеміологічні та мікробіологічні аспекти ієрсиніозів (2008)
Бондарь Т. Н. - Субклинические нарушения функции щитовидной железы (2008)
Гришина О. І. - Ревматоїдний артрит та вірус Епштейн-Барр (2008)
Babych E. M. - General characteristic of the methods for detection of diphtheria toxin, Ryzhkova T. A., Kalinichenko S. V., Sklyar N. I. (2008)
Peremot S. D. - The role of herpesviruses in the development of coronary heart disease complications, Smelyanskaya M. V., Martynov A. V., Peremot J.A. (2008)
Дыкун И. Я. - Продукция интерферонов у больных ревматоидным артритом с признаками перенесенной инфекции вируса Эпштейн-Барр, Менкус Е. В., Жмуркова В. В., Мурадян О. (2008)
Волянский А. Ю. - Влияние несбалансированной диеты на состояние прооксидантно-антиоксидантной системы крови крыс при иммунизации АДС-анатоксином, Никитченко Ю. В., Кучма И. Ю., Симиренко Л. Л. (2008)
Попова Н. Г. - Результаты серологического мониторинга за HHV-6 инфицированностью больных острым и хроническим ларингитом (2008)
Огнивенко Е. В. - Клинико-иммунологический эффект хлорофиллипта при гнойном верхнечелюстном синусите у больных сахарным диабетом, Попов Н. Н., Романова Е. А., Филатова И. В. (2008)
Бирюкова С. В. - Клинико-микробиологические аспекты и лечебные мероприятия при гнойно-деструктивных процессах легких, Бакуменко А. В., Дьяченко В. Ф., Ягнюк Ю. А., Марющенко А. М. (2008)
Мартинов А. В. - Рентгенографічне дослідження проміжних продуктів реакції взаємодії бурштинового ангідриду та b-циклодекстрину у водному середовищі, Баумер В. М., Лісняк Ю. В. (2008)
Волянський А. Ю. - Ступінь протимікробної дії нових четвертинних похідних солей стирилхінолінію (2008)
Руденко Л. М. - Ступінь впливу просторово розгалужених похідних фенолу на адгезивні і протилізоцимні властивості клінічно значущих патогенів (2008)
Бруснік С. В. - Вплив препарату галавіт на цитокіновий дисбаланс при опроміненні щурів лінії wistar на моделі інфекційного процесу, Михайличенко М. С., Єгошина В. О., Болховітінова А. І., Коляда О. М. (2008)
Руденко С. С. - Ступінь впливу гетероциклічних похідних аміноцукрохінолінію на елімінацію плазмід атибіотикорезистентності мікроорганізмів (2008)
Вашрова Н. В. - Реконструкція релігійного виміру публічної сфери в сучасних теоріях соціології релігії (2013)
Данько Ю. А. - "Тролінг" як новий вид віртуальної комунікації (2013)
Дейнеко О. О. - Професійні ризики сучасного студентства як компонент суспільства ризику: особливості ризиків фаз професійного буття (2013)
Кліменкова А. М. - Культурні коди комерційної реклами: досвід побудови типології (2013)
Кутирьова В. І. - Політико-ідеологічні самоідентифікації українського студентства: динаміка та актуальний стан (2013)
Позднякова-Кирбят'єва Е. Г. - Система соціально-історичної пам'яті та мнемологічна культура суспільства (2013)
Резнік О. С. - Економічні чинники шлюбу та співжиття в Європі: гендерні аспекти (2013)
Середа Ю. В. - Соціальний капітал в Україні та інших країнах Європи: легітимність агрегованого конструкту (2013)
Юзва Л. Л. - Образ "Сильних світу цього": методологія та результати емпіричного контент-аналітичного дослідження (2013)
Боднарчук Т. Л. - Соціально-економічні наслідки протекціонізму для господарства України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2013)
Соломахін О. М. - Вирішення завдання цілепокладання при плануванні соціально-економічного розвитку (2013)
Холова І. В. - Аутстафінг (вивід за штат) персоналу: проблематика та перспективи в сучасних економічних умовах України (2013)
Агарков О. А. - Соціальна реклама як інструмент профілактики негативних явищ в українському суспільстві: регіональний аспект (2013)
Требін М. П. - Сучасний стан громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Балакірєва О. М. - Інтеграційні орієнтації населення: осінь 2013 р., Дмитрук Д. А. (2013)
ІІ Конгрес соціологічної асоціації України (за матеріалами пленарних засідань та роботи секцій і "круглих столів") (2013)
Судакова А. В. - Розвиток єдиної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні: ефективність управлінських рішень та посилення міжсекторальної спіпраці (за підсумками П'ятої національної науково-практичної конференції з моніторингу та оцінки) (2013)
Автори номера (2013)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2013 рік (2013)
Содержание (2013)
Тедеев А. А. - К вопросу о понятии и сущности валютного мониторинга в Российской Федерации (2013)
Кріль І. М. - Суть та основні методи боротьби з незаконною мінімізацією оподаткування в Україні, Кміть В. М. (2013)
Баламирзоев Н. Л. - Показатели эффективности микрокредитования на региональном уровне (2013)
Оношко О. С. - Альтернативна енергетика в системі економічної безпеки держави (2013)
Трейман М. Г. - Факторный анализ влияния тарифов и объемов реализации на доходы предприятия ГУП "Водоканал СПБ" (2013)
Костышева Я. В. - Эффективность применения программных обеспечений в области транспортной логистики (2013)
Мовчан В. А. - История Средиземноморья в контексте теории экономических столиц (2013)
Банцекин И. А. - Проблема заемного труда в России (2013)
Iнформацiя для авторiв (2013)
Волков Т. А. - Мікрофлора піхви у жінок репродуктивного віку в нормі і при різній патології, Большакова Г. М. (2009)
Evsukova V. Y. - Antimicrobial activity of synthetic derivates of condensed heterocyclic compounds with pyridine fragment, Andreieva I. D., Kazmirchuk V. V., Shulga N. M., Shcherbak O. M., Yuchimenko V. I. (2009)
Peremot S. D. - Features of immune status at patients by acuity coronal syndrome under herpesvirus persistence, Smelyanskaya M. V., Martynov A. V., Peremot Y. A. (2009)
Джелали В. В. - Синтез двухмерных мембран наноразмерных по третьей координате из биологически активных фрагментов F(ab`)2 FITC и исследование их биосенсорных свойств, Волянский А. Ю., Глазунова Л. И., Мартынов А. В., Осолодченко Т. П., Клемчук Л. В. (2009)
Волянський А. Ю. - Імуномодулююча дія ліпополісахаридів Bacilus alvei (2009)
Кучма І. Ю. - Гормональний стан щурів за умов імунізації на тлі експериментального гіпотиреозу, Симиренко Л. Л., Никитченко Ю. В., Волянський А. Ю., Цейтлін Н. А. (2009)
Козар В. В. - Вплив сполук з ряду імідазо, Кудря М. Я., Павленко Т. О, Сова О. М., Яременко Ф. Г (2009)
Деркач С. А. - Порівняльна характеристика чутливості мікроорганізмів, вилучених від хворих дітей до препаратів — бактеріофагів, Коцар О. В., Воронкіна І. А., Габишева Л. С., Коробкова І. В (2009)
Донцова Д. А. - Влияние жидких средств гигиены на состояние микрофлоры зубного налета, Рябоконь Е. Н., Осолодченко Т. П., Штикер Л. Г. (2009)
Пилюгин С. В. - Диагностика смешанных инфекций у амбулаторных больных с поражением урогенитального тракта, Казмирчук В. В., Торяник И. И. (2009)
Кашпур Н. В. - Некоторые механизмы формольной детоксикации столбнячного токсина, Волянська Н. П., Чернявский В. И., Волянский А. Ю., Мартынов А. В (2009)
Килипко Л. В. - Ерліхіоз – нова проблема для медицини, Тимченко О. М., Похил С. І., Юрко К. В. (2009)
Поліщук Н. М. - Використання полімеразної ланцюгової реакції в діагностиці ієрсиніозної інфекції, Мізін В. В., Новіков С. В., Шатіло Ю. В., Кучма І. Ю. (2009)
Волков А. О. - Мікрофлора гнійних ран та сучасні підступи щодо застосування антисептиків в хірургічній практиці. Огляд літератури, Большакова Г. М. (2009)
Kolyada T. I. - Immunological features of the model of radiation-induced anti-infectious resistance defect, Brusnik S. V., Sklyar N. I., Michailichenko M. S., Nesterenko A. M., Kolyada O. N. (2009)
Torianyk I. I. - Clinico-morphological analysis of the materials from ent-patients with mixed viral-bacterial infection, Panchenko L. A., Popova N. G., Korovaeva I. V. (2009)
Babych E. M. - Effects of electron beam and ozone Combined Processing on Variability of the residual microflora, Sklyar N. I., Ryzhkova T. A., Kalinichenko S. V., Semerenskaya E. I. (2009)
Осолодченко Т. П. - Вплив енхансерів на швидкість на швидкість прояву колоній бактерій та грибів на щильних живильних середовищах, Батрак О. А., Мізін В. В., Чупринова С. І., Рядова І. С., Штикер Л. Г. (2009)
Суходуб Л. Б. - Создание апатит-антибактериального композитного покрытия на титановом субстрате с использованием термодепозитной технологии, Волянский А. Ю., Осолодченко Т. П., Кучма И. Ю., Волков А. А., Мизин В. В. (2009)
Дяченко В. Ф. - Антибіотикорезистентність збудників гнійно-запальних ускладнень в абдомінальній хірургії, Ягнюк Ю. А., Марющенко А. М., Ісаєва С. Я., Волков А. О., Бакуменко А. В., Ягнюк А. І., Пятаков А. В. (2009)
Шатіло Ю. В. - Гетерогенність за критеріями культуральних властивостей та біохімічної активності мікробів роду staphylococcus, вилучених від хворих на пневмонії дітей в період з 2003 по 2008 р. р. (2009)
Єлисеєва І. В. - Антигенні та ад'ювантні властивості експериментальних зразків препаратів субклітинних комплексів збудника дифтерії при щепленні лабораторних тварин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Скляр Н. І., Колпак С. А., Бобирєва І. В. (2009)
Кучма І. Ю. - Глюкокортикоїдна ланка регуляції антитілогенезу за умов гіпотиреоїдного стану організму в експерименті (2009)
Волянська Н. П. - Загальнобіологічна роль бактерій роду Pseudomonas в природі, їх клінічна значущість та чутливість до антибіотиків (2009)
Колотова Т. Ю. - механизмы и регуляция фазовых и антигенных вариаций бактерий, Балута И. М., Воропай А. Ю., Вальчук С. И., Кучма И. Ю., Волянский А. Ю., Маслянчук О. А. (2009)
Вальчук С. И. - Таксономия, гетерогенность, эпидемиологическая и клиническая значимость бактерий родов Aerococcus, Globicatella, Helcococcus И Facklamia, Воропай А. Ю., Пилюгин С. В., Кучма И. Ю., Волянский А. Ю., Кременчуцкий Г. Н. (2009)
Руденко Л. М. - Противомикробная активность, фармакологическое действие и токсичность пространственно-разветвленных производных фенола, Волков А. А. (2009)
Балута І. М. - Деякі проблеми мікробіологічної діагностики ешерихіозу і колібактеріозу в гуманній та ветеринарній медицині, Маланчук С. Г., Голубка О. В., Мізін В. В., Бондар В. О., Альхусеін Мустафа Алі (2009)
Романова О. А. - Вплив модифікованих імуномодуляторів на функціональні властивості лімфоцитів, Мартинов А. В., Волянський А. Ю., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Смілянська М. В., Перемот С. Д., Кашпур Н. В. (2009)
Кучма І. Ю. - Влив незбалансованої дієти на імуногормональний статус щурів за умов імунізації, Симиренко Л. Л., Никитченко Ю. В., Іщенко Т. І., Волянський А. Ю., Бондар Т. М. (2009)
Смілянська М. В. - Персистуюча герпесвірусна інфекція: роль при соціально значущих захворюваннях в україні (2009)
Попов Н. Н. - Функциональная активность лимфоцитов часто болеющих детей с синдромом лимфаденопатии, Савво А. Н., Романова Е. А. (2009)
Осолодченко Т. П. - Видовой состав микрофлоры мягких тканей парадонта, Байдалка И. Д., Штикер Л. Г., Пушкарь Л. Ю., Пилюгин С. В. (2009)
Бабич Є. М. - Цитогенетичні ефекти впливу біотичних та абіотичних факторів на дифтерійний токсин, Шкорбатов Ю. Г., Ківва Ф. В., Калініченко С. В., Пасюга В. М., Колпак С. А., Рижкова Т. А., Коваленко О. І., Антушева Т. І. (2009)
Життя та діяльність Івана Івановича Маврова (2009)
Содержание (2005)
Жеманюк П. Д. - Автоматизированная подготовка производства на основе замкнутого цикла управления качеством лопаток турбин ГТД, Липский Е. Р., Мозговой В. Ф., Балушок К. Б., Качан А. Я. (2005)
Жуков А. А. - Анализ и совершенствование технологического процесса изготовления тонкостенных протяженных отливок из жаропрочных сплавов для ГТУ, Мальцева Ю. Ю. (2005)
Поклад В. А. - Восстановительный ремонт монокристаллических рабочих лопаток турбины высокого давления из сплава ЖС32-ВИ, Оспенникова О. Г., Орлов М. Р. (2005)
Лепешкин А. Р. - Методика многофакторного моделирования режимов нагрева и охлаждения и нестационарного термонапряженного состояния деталей с учетом остаточных напряжений при высокоинтенсивной поверхностной закалке токами высокой частоты, Лепешкин С. А. (2005)
Багмет М. Н. - Металлографические исследования материала лопаток после холодного вальцевания, Жданов И. А., Колтун С. К. (2005)
Олейник А. В. - Структурно-параметрическая идентификация мониторинговой модели динамики температурных напряжений в критической точке узла газотурбинного двигателя, Шимановская Н. А. (2005)
Ткач М. Р. - Моделирование влияния технологических параметров на эффективность газотурбинных энергетических установок специализированных судов (2005)
Радченко Н. И. - Оптимальное промежуточное охлаждение судовых газотурбинных двигателей, Сирота А. А., Тарасенко М. А. (2005)
Мисюра В. И. - Исследование износа проточной части дисковых насосов, Кулешин Н. М. (2005)
Михайлов А. Л. - Особенности проектирования диска ГТД средствами ANSYS, Волгин А. В. (2005)
Петухов А. Н. - Об особенностях возникновения и развития усталостных трещин в деталях ГТД (2005)
Шмотин Ю. Н. - Численное моделирование обрыва лопатки вентилятора, Рябов А. А., Габов Д. В., Куканов С. С. (2005)
Богуслаев В. А. - Оценка влияния комплексной обработки на сопротивление усталости валов ГТД, Яковлев В. Г. (2005)
Шульженко Н. Г. - Оценка прогрессирующего искривления высокотемпературных роторов при окружной неоднородности их свойств, Гонтаровский П. П., Матюхин Ю. И., Протасова Т. В. (2005)
Лепихин П. П. - Численный метод оценки динамической прочности толстостенных цилиндров с концентраторами типа трещин, Ромащенко В. А., Бейнер О. С., Деменко В. Ф. (2005)
Михайленко А. Н. - Оценка напряженности дисков компресоров барабанно-дисковой конструкции при эксплуатации в различных климатических условиях, Прибора Т. И. (2005)
Гончар Н. В. - Применение факторного анализа для статистической обработки параметров пазов дисков компрессора (2005)
Егоров С. В. - Методика расчета теплового режима средней опоры ГТД, состоящей из радиально-упорных шарикоподшипников и торцевых контактных уплотнений, Арасланов А. М., Зайденштейн Г. И., Маливанов Н. Н. (2005)
Веремеенко И. С. - Прочность, динамика несущих конструкций и рабочих колес радиально-осевых гидротурбин, Кантор Б. Я., Медведовская Т. Ф., Ржевская И. Е., Андрющенко С. А. (2005)
Ершов В. И. - Устойчивость цилиндрических панелей, Ершова З. Г. (2005)
Куреннов С. С. - Двумерная модель односрезного нахлесточного соединения (2005)
Горошков И. Н. - Применение солнечной электроракетной двигательной установки в проекте "Фобос-Грунт", Обухов В. А., Попов Г. А. (2005)
Финогенов С. Л. - О некоторых средствах повышения эффективности солнечного теплового ракетного двигателя в задачах межорбитальной транспортировки, Кудрин О. И., Коломенцев А. И. (2005)
Хорольский П. Г. - Выбор направления отделения полезной нагрузки ракетой-носителем (2005)
Бучарский В. Л. - Проектирование камеры смешения гибридного ракетного двигателя методом численного моделирования, Катренко М. А., Шинкаренко А. А. (2005)
Джеппа В. Л. - Определение основных проектных параметров пневмонасосного агрегата, Дубровинский А. А., Кошкин М. И. (2005)
Хитько А. В. - Концепция построения катодов на комбинированном рабочем теле (2005)
Максименко Т. А. - Холловский двигатель малой мощности для систем коррекции орбиты малых мини и микроспутников, Лоян А. В., Кошелев Н. Н. (2005)
Огиенко С. А. - Анализ факторов, определяющих формирование электрического поля и фокусировку ионного потока в ускорителе Холла и в стационарном плазменном двигателе (2005)
Кулагин С. Н. - Влияние геометрических факторов на процессы ионизации в холловском двигателе (2005)
Блинов Н. В. - Спектроскопические исследования струи холловского двигателя с целью определения скорости эрозии ускорительного канала в ходе длительных ресурсных испытаний, Головин Ю. М., Горшков О. А., Дышлюк Е. Н., Шагайда А. А. (2005)
Андрюков Р. А. - Обеспечение электроснабжения космического аппарата и технологического оборудования, участвующего в подготовке КА, на стартовой позиции космического ракетного комплекса, Земляной К. Н., Фролов В. П., Сиденко С. В. (2005)
Габринец В. А. - Автоматизация исследований энергогенерирующей способности солнечных элементов в условиях естественной инсоляции, Накашидзе Л. В., Заривняк Г. И., Митрохов С. А. (2005)
Кумченко Я. А. - Нестандартная высокоэффективная водородная энергетика в космосе на примере твердотопливного фтористоводородного ракетного двигателя и ее выгодное сравнение с солнечной энергодвигательной установкой СЭДУ в комплексе с носителем типа Союз-2 (2005)
Коровин Б. Б. - К выбору представительного эксплуатационного параметра для прогнозирования вибронагруженности лопаток вентилятора, вызываемой турбулентностью потока на входе в ГТД, Колотников М. Е., Кудашин В. С. (2005)
Воробьев Ю. С. - Локальное импульсное воздействие на оболочечные элементы конструкций, Чернобрывко М. В., Крушка Л. (2005)
Лобода И. И. - Регуляризующая процедура идентификации нелинейной термогазодинамической модели ГТД, Епифанов С. В., Зеленский Р. Л. (2005)
Хусточка А. Н. - Способ свертки частных критериев качества идентификации математической модели ГТД (2005)
Вьюнов В. А. - Анализ статистической обработки параметров двигателей, получаемых при приемо-сдаточных испытаниях, Степаненко С. М., Томашевский А. В. (2005)
Поливянчук А. П. - Исследование факторов, влияющих на точность измерения массовых выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизелей (2005)
Ходак М. О. - Моделювання Розподілення навантаження при експериментальному випробовуванні матеріалів на абразивну зносостійкість, Вишневський О. А., Давидов О. С. (2005)
Грудинкин В. М. - Иммитационное моделирование и управление температурным режимом ГТД АИ-25 ТЛШ, Миргород В. Ф. (2005)
Бедрик Б. Г. - Смазочное масло как элемент конструкции, неразрушающего контроля и диагностики техники при "Сondition Monitoring" (2005)
Пейчев Г. И. - Ремонт изношенных в процессе эксплуатации элементов конструкции бандажных полок литых рабочих лопаток турбины из сплавов типа ЖС, Замковой В. Е., Калашников Г. П., Андрейченко Н. В., Белозерцев О. С. (2005)
Кулибаба В. В. - Математическое моделирование процессов упругопластического деформирования элементов роторных систем на основе пространственных расчетных схем, Захаров В. Ю., Орешников В. С., Голиков А. С. (2005)
Бахмет Г. К. - Коэффициент трения опоры маятникового тягомера, Рыбалов О. П. (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Содержание (2005)
Степанушкин Н. П. - Исследование технологического плазменного ионного ускорителя с радиальным магнитным полем, Колесник В. П, Слюсарь. Д. В., Жорник. О. В. (2005)
Зрелов В. А. - Разработка конструктивных схем ТРДД с высокими удельными параметрами, Белоусов А. И., Проданов М. Е. (2005)
Арасланов А. М. - Некоторые вопросы модернизации элементов двигателя с учетом надежности, Мингазов Б. Г. (2005)
Шатохин В. Ф. - Разработка системы предотвращения катастроф агрегатов. Часть 1. Анализ катастрофических аварий и постановка задачи, Циммерман С. Д. (2005)
Милешкин М. Б. - Оценка ресурса лопаток газотурбинных двигателей с учетом механического и структурного состояния материала, Библик И. В., Воробьев Ю. С. (2005)
Олейник А. В. - Концепция разработки систем эксплуатационного мониторинга выработки ресурсов авиационных ГТД, Симбирский Д. Ф., Шереметьев А. В. (2005)
Олейник А. Г. - Частные случаи повышения надежности и продления ресурса дисков компрессоров авиационных ГТД, Прибора Т. И. (2005)
Долматов А. И. - Факторы, влияющие на ресурс работы зубчатых колес, Колос А. А. (2005)
Голубовский Е. Р. - Закономерности изменения аксиальной и азимутальной анизотропии прочностных характеристик монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов для лопаток ГТД, Светлов И. Л., Хвацкий К. К. (2005)
Придорожный Р. П. - Особенности влияния кристаллографической ориентации на усталостную прочность монокристаллических рабочих лопаток турбин, Шереметьев А. В. (2005)
Жуков А. А. - Оценка эксплуатационной пригодности жаропрочных сплавов для ГТД и ГТУ, Смирнова О. А. (2005)
Авраменко Д. С. - Прогнозирование длительной прочности жаропрочных никелевых сплавов методом базовых диаграмм (2005)
Локощенко А. М. - Кинетический подход исследования длительной прочности металлов при двухосном растяжении, Назаров В. В. (2005)
Карускевич М. В. - Діагностичні параметри втоми монокристалів, Корчук О. Ю. (2005)
Костин Н. Н. - Анализ разброса свойств новых материалов при построении кривых малоцикловой усталости, Шереметьев А. В. (2005)
Лукьяненко О. Л. - Повышение несущей способности лопаток компрессора из сплава ВТ8М, Пухальская Г. В., Степанова Л. П., Лоскутов С. В. (2005)
Дашевский Ю. Я. - Особенности двухмерных расчетов температурного состояния деталей ГТД в программном комплексе ANSYS, Письменный Д. Н. (2005)
Сирота А. А. - Влияние добавок водорода на эффективность работы судовых дизельгенераторов (2005)
Кравченко И. Ф. - Расчетная оценка воспламеняемости топливовоздушной смеси в камере сгорания ГТД, Костюк В. Е. (2005)
Клименко Л. П. - Влияние ресурса двигателя внутреннего сгорания на его экологические показатели, Прищепов О. Ф., Андреев В. И., Малюченко И. А. (2005)
Ткач М. Р. - Моделирование влияния технологических параметров на эффективность газотурбинных энергетических установок с ДКС для специализированных технологических судов (2005)
Былинкина О. Н. - Программно-аппаратный комплекс для летно-прочностных испытаний авиационных ГТД нового поколения, Коровин Б. Б., Стасевич А. А., Дедеш В. Т. (2005)
Рутковский В. Ю. - Новый подход к определению угла скручивания вала трансмиссии ТВД для целей идентификации момента турбины и повышения степени безопасности ее функционирования, Епифанов С. В., Харитонов В. Н., Суханов В. М., Глумов В. М. (2005)
Дмитрієв С. О. - Оцінка впливу неточностей визначення вимірюваних параметрів при розрахунках кута встановлення лопатей гвинта, Купчик М. В. (2005)
Панин В. В. - Метод оценки величены температуры газа перед турбиной на переходных режимах работы ГТД, Вознюк А. П., Гаоюн Сунь (2005)
Фурмаков Е. Ф. - Эквивалентность методов узкополосной фильтрации и цифрового гармонического анализа Фурье в аппаратуре вибрационного контроля роторов многовальных ГТД, Столяров Ю. Г., Кабанов В. В., Харитонов В. Н. (2005)
Ранченко Г. С. - Комплексный подход при создании электронных устройств измерения, контроля параметров и управления режимами ГТД, Кравченко И. Ф., Епифанов С. В., Седристый В. А. (2005)
Бахмет Г. К. - Влияние внешних колебаний на работу тягомера СПД малых тяг, Лоян А. В. (2005)
Волков Д. И. - Формирование математической модели совместной работы двух ТВАД с редуктором и двухрядным винтом в составе двухдвигательной установки вертолета, Миргород В. Ф. (2005)
Безуглый С. В. - Исследование динамических свойств контура управления частотой вращения свободной турбины вертолетной двигательной установки, Епифанов С. В., Павлюк Е. В., Суховей С. И. (2005)
Басов Ю. Ф. - Применение принципа структурной избыточности при проектировании САУ ГТД, Китайчук И. Е., Михеев В. С., Панов В. М., Сидоренко Н. Ф. (2005)
Гольцов А. С. - Адаптивное управление газотурбинным двигателем (2005)
Харченко А. А. - К управлению температурным состоянием дисков роторов осевых компрессоров ГТД (2005)
Матусевич В. А. - Оценка возможности работы электрогидравлического привода с аварийным источником питания, Калинин Б. П. (2005)
Жулай Ю. А. - Исследование устойчивости насосной системы питания, включающей байпасный трубопровод с суперкаверной, Пилипенко О. В., Запольский Л. Г. (2005)
Соловьев С. Н. - К расчету функциональных элементов регулятора температуры системы смазки ГТД, Полищук В. А., Николаев А. Л. (2005)
Зеленый Ю. А. - Модернизация системы охлаждения лопаток соплового аппарата первой ступени турбины двигателя АИ-25ТЛ, Денисюк В. Н. (2005)
Шепель В. Т. - Wavelet-анализ для диагностики технического состояния трансмиссионных подшипников газотурбинных двигателей, Комаров Б. И., Грызлова Т. П. (2005)
Аннотации (2005)
Сведения об авторах (2005)
Алфавитный указатель (2005)
Варивончик Д. В. - Інтеграція національної стратегії боротьби зi сліпотою до 2020 року до основних концептуальних напрямів реформування охорони здоров’я в Україні, Риков С. О., Обухова Н. А., Мішенін А. Б., Салюков А. О., Денисюк Л. І., Шевченко В. І. (2013)
Гудзь А. С. - Напрямки удосконалення організації офтальмоонкологічної допомоги населенню України (2013)
Басов А. В. - Использование ультразвукового триплексного сканирования сосудов орбит в практической офтальмологии, Витовская О. П. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Сравнительная характеристика параметров экскавации диска зрительного нерва при различных гемодинамических типах первичной открытоугольной глаукомы, Безуглая Е. А. (2013)
Бездетко П. А. - Показатель уровня гликозилированного гемоглобина как критерий в оценке характера течения непролиферативной диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа, Аджадж С. М., Ильина Е. Н. (2013)
Дёмин Ю. А. - Патогенетические аспекты неоваскулярной патологии сетчатки, Белецкая П. В. (2013)
Авдеев Р. В. - Клинико-эпидемиологическое исследование эффективности синусотрабекулэктомии, Александров А. С., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Волков Е. Н., Гапонько О. В., Городничий В. В., Дорофеев Д. А., Завадский П. Ч. (2013)
Павлюченко К. П. - Динаміка розвитку неоваскуляризацi? райдужки вiдповiдно вмiсту вазомоторних факторiв у хворих неоваскулярною глаукомою, Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В., Мухiна О. В. (2013)
Петруня А. М. - К обоснованию применения тиоловых препаратов при медикаментозном лечении бактериальных конъюнктивитов, Селиванова О. В., Степаненко Г. В. (2013)
Петруня А. М. - Коррекция иммунных нарушений у пациентов с сухой формой ВМД, Евсюкова О. А. (2013)
Салюков А. О. - Ризики та профілактика офтальмологічної патології, зумовленої природним ультрафіолетовим випромінюванням, Варивончик Д. В. (2013)
Сухина Л. А. - Особенности иммунокоригирующей терапии рецидивирующих герпетических поражений роговицы, Голубов К. Э. (2013)
Сухина Л. А. - Особенности липопротеинового обмена у пациентов с возрастной макулярной дистрофией, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2013)
Панченко Н. В. - Ультрасонографические изменения крайней периферии у пациентов с интермедиарными увеитами, Храмова Т. А., Литвищенко А. В. (2013)
Аверьянова О. С. - Первый опыт применения фотополимеризации коллагена роговицы в лечении прогрессирующего кератоконуса у детей. топографически ориентированный метод, Ковалёв А. И., Киреев В. В. (2013)
Рыков С. А. - Современные возможности диагностики и лазерного лечения субгиалоидальных премакулярных кровоизлияний (иллюстрированный случай лечения), Сук С. А., Саксонов С. Г., Венедиктова О. А. (2013)
Рыков С. А. - Закрытая витрэктомия с эндовитреальным введением антибиотиков при посттравматическом эндофтальмите у детей, Туманова О. В., Гончарук Д. В., Выдыборец С. В. (2013)
Комісаренко Ю. І. - Прояви синдрому сухого ока у хворих на цукровий діабет 2 типу з недостатністю вітаміну D3, Антоненко О. В. (2013)
Сухина Л. А. - Изменения глазного дна у новорожденных и факторы, обуславливающие их возникновение, Лысенко А. Г., Бухановськая Т. М. (2013)
Павлюченко К. П. - Катаракта как осложнение антиглаукоматозных операций при первичной открытоугольной глаукоме, Пенчук В. О., Могилевский С. Ю., Черняєва С. Н. (2013)
Павлюченко К. П. - Активные подходы в лечении бактериальных кератитов и гнойных язв роговицы, Могилевский С. Ю., Терещенко Ю. Н., Зыков И. Г. (2013)
Павлюченко К. П. - Обучение студентов iv курса на кафедре офтальмологии как один из этапов подготовки врача семейной медицины, Ивнев Б. Б., Зыков И. Г. (2013)
Cухина Л. А. - Особенности методологического подхода к организации подготовки врачей-интернов по вопросам травмы органа зрения, Зорина М. Б., Сухина И. В., Голубов К. Э. (2013)
Амиров А. Н. - К 100-летию профессора М. Б. Вургафта, Вургафт Я. М., Токинова Р. Н. (2013)
Правила подання статей (2013)
Литвиненко Г. С. - Етнічно-побутові архетипи народної пісні в контексті новітньоісторичної народної свідомості (2011)
Коловерова И. Г. - Относительная реальность в романе Сервантеса "Дон Кихот" (2011)
Петухова Е. И. - Исторические главы в Романе "Девичьи игрушки" (2011)
Радчук О. В. - Субъективная модальность как составляющая образа автора (на материале поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души" (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського