Сиром'ятников М. М. - Проблеми класифікації засобів фізичних вправ лікувальної фізичної культури, Коломієць В. А. (2011)
Ковальчук Л. Я. - Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Ковальчук О. Л., Беденюк А. Д., Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А., Дуць С. І., Балабан Л. В. (2011)
Лойко І. І. - Симптоматика у хворих при поєднанні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2011)
Ковальчук О. Л. - Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу, Грубар Ю. О., Савчишин В. В. (2011)
Беденюк А. Д. - Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті (2011)
Ковальчук О. Л. - Послідовність сучасних діагностично-лікувальних заходів при посттравматичних пошкодженнях хряща колінного суглоба, Сморщок Ю. С., Кулянда І. С. (2011)
Скрипко В. Д. - Морфофункціональні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Ковальчук О. Л., Голотюк В. В., Багрій М. М., Шев'як П. І. (2011)
Ковальчук О. Л. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура, Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Твердохліб В. В., Мисак А. І. (2011)
Гасюк П. А. - Структура емалево-дентинної межі в ділянці горбика та стилю на нативних шліфах (2011)
Ковальчук О. Л. - Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті, Хорош В. Я., Мисак А. І. (2011)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний статус крові та печінки в ранньому періоді тяжкої травми, Волотовська Н. В. (2011)
Шульгай А. Г. - Морфологічні основи змін кровоносного русла привушної залози при механічній жовтяниці, Левків М. О. (2011)
Бабінець Л. С. - Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті, Коваль Ю. В., Коцаба Ю. Я. (2011)
Ковальова Г. О. - Ефективність загальноприйнятих методів забарвлення кислотостійких бактерій (2011)
Бабінець Л. С. - Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування, Квасніцька О. С. (2011)
Гощинський В. Б. - Про ефективність застосування ліофілізованих ксенодермоімплантатів для попередження неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. Н., Боровик І. О. (2011)
Лоскутова В. В. - Досвід застосування мікрохвильової резонансної терапії та електрофорезу Полтавського бішофіту в лікуванні невротичних розладів та розладів особистості, Желяз Е. В., Максименко Н. А. (2011)
Мисула І. Р. - Оцінка ефективності фізіотерапевтичного підходу в реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Вахновський В. В., Чопко Ю. М., Грицюк О. О., Савчук О. Р. (2011)
Мисула І. Р. - Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідною кардіологічною патологією, Левицька Л. В., Коваль В. Б., Левицький І. Б., Гнатко М. Я., Калайджан-Савчук С. С., Родіонова Л. Я., Гах Т. Т., Наконечна Л. С. (2011)
Левицька Л. В. - Особливості реабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності (2011)
Котик А. О. - Лейоміома матки у жінок репродуктивного віку та порушення мінеральної щільності кісткової тканини (2011)
Коваль В. Б. - Фізичний стан та фактори ризику розвитку ішемічної хвороби серця у студентів ІІІ курсу, Голяченко О. А., Голяченко Б. А. (2011)
Голяченко А. О. - Реабілітація в практичній діяльності сімейного лікаря, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2011)
Барладин О. Р. - Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет ІІ типу, Вакуленко Л. О., Лопатка Г. Ф., Храбра С. З. (2011)
Танцура Л. М. - Структурні зміни головного мозку в дітей із фебрильними судомами за даними магнітно-резонансної томографії (2011)
Шкробот В. В. - Актуальні питання реабілітації хворих із психічними порушеннями, Шкробот С. І., Венгер О. П., Несторович Я. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Е., Янковська О. М., Корнієнко Г. Ф. (2011)
Marycz Andrzej. - Terapia Zajeciowa i arteterapia w szpitalu specjalistycznym im. J. Babinskiego w Krakowie. Doswiadczenia wlasne (2011)
Чабан О. С. - Психосоматичні та соматопсихічні аспекти коморбідності параноїдної шизофренії та соматичної патології, Смашна О. Є. (2011)
Слободін Т. М. - Особливості та клініко-патогенетичний поліморфізм мотиваційних розладів у хворих із різними клінічними варіантами хвороби Паркінсона, Головченко Ю. І. (2011)
Чабан О. С. - Чи можна закодувати від вживання алкоголю хворого лікаря-нарколога, або чи допоможе плацебо лікарю, який сам його призначить? (2011)
Вардинець Марта. - Крізь історію людського нарцисизму та просвітлення - філософський огляд у контексті психоаналізу (2011)
Ліскевич І. І. - Особливості вегетативної дисфункції при невропатії лицевого нерва у дітей за даними кардіоінтервалографії, Пітик М. І. (2011)
Яремчук О. Б. - Когнітивні порушення у пацієнтів із хворобою Паркінсона та можливості їх корекції, Кривецька І. І., Васильєва Н. В., Білоус І. І., Жуковський О. О. (2011)
Ткаченко О. В. - Динаміка рівнів С-реактивного протеїну в пацієнтів із геморагічними інсультами, Мотренко А. Т. (2011)
Маркозова Л. М. - Аналіз активності ензиматичних систем та клінічних проявів коморбідної патології печінки та підшлункової залози в осіб молодого та середнього віку з алкогольною залежністю, Усменцева О. І. (2011)
Пітик О. М. - Роль механізмів психологічного захисту в формуванні іпохондричних розладів у хворих на гіпотиреоз (2011)
Цьоха І. О. - Деякі методичні підходи до формування навичок лікарів у інтерпретації даних обстеження пацієнтів із підвищенням артеріального тиску при неврологічній патології (2011)
Полшкова С. Г. - Психосоматичні розлади в осіб небезпечних видів професій (2011)
Андріюк Л. В. - Використання автомобілізації (А) в лікуванні гострих вертеброгенних больових синдромів, Магулка І. В. (2011)
Кричун І. І. - Клінічні особливості вегето-судинної дистонії з артеріальною гіпертензією, Пашковський В. М., Братко Л. В. (2011)
Кульматицький А. В. - Стан процесів вільнорадикального окиснення у гострому періоді повторного ішемічного інсульту (2011)
Михалойко О. Я. - Порівняльна характеристика ефективності нейропротекторів у ході терапії ішемічного інсульту у вертебро-базилярному басейні (2011)
Задорожна Б. В. - Досвід застосування кортексину в реабілітації пацієнтів із травматичною хворобою головного мозку (2011)
Шевага В. М. - Патогенетичні особливості розвитку ранніх післяінсультних депресивних розладів та підходи до їх комплексної корекції, Паєнок А. В., Кухленко Р. В. (2011)
Шкурко М. Г. - Запалення та його зв'язок з інфекційним процесом як фактор агресивного перебігу церебро-васкулярних захворювань атеросклеротичного генезу, Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2011)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи (2011)
Сергета І. В. - Засоби психогігієнічної корекції та їх роль у запобіганні розвитку депресивних і астенічних проявів та профілактиці нервово-психічних захворювань серед дітей шкільного віку і підлітків, Мостова О. П. (2011)
Шкробот С. І. - Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Салій З. В., Аль Хашим А., Гара І. І. (2011)
Білоус І. І. - Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидантної системи крові через 3 та 6 місяців після лікування діабетичної полінейропатії, Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б., Маслянко В. А. (2011)
Васильєва Н. В. - Оцінка ефективності тіоцетаму у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Білоус І. І., Яремчук О. Б., Жуковський О. О. (2011)
Ткаченко О. В. - Клініко-параклінічні аспекти в диференційній діагностиці інсультоподібного епізоду, Цьоха І. О. (2011)
Черненко І. І. - Особливості проявів клінічної картини наслідків перенесеної бойової черепно-мозкової травми (2011)
Волкова Н. М. - Психофізіологічні реакції практично здорових дітей на несприятливу метеоситуацію (2011)
Ярема Н. І. - Взаємозв'язок між комп'ютерною аддикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці, Пасєчко Н. В., Наумов В. О., Наумова Л. В., Дідух З. Б. (2011)
Музиченко П. П. - Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (2009)
Харитонов Є. О. - Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати, Харитонова О. І. (2009)
Усенко І. Б. - Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук (2009)
Бойко І. Й. - Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) (2009)
Долматова Н. І. - Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Крумаленко М. В. - Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії (2009)
Кобилецький М. М. - Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (2009)
Дзейко Ж. О. - Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському (2009)
Мандюк Т. С. - Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського (2009)
Вовк О. Й. - Джерельна база дослідження литовсько-руського права (2009)
Панова-Стрюк Н. В. - Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст (2009)
Литвиненко Т. М. - Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Саленко В. І. - Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні (2009)
Тищенко Ю. В. - Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года (2009)
Семенова А. В. - Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців (2009)
Писаренко Л. М. - Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського (2009)
Аракелян М. Р. - Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Коробович А. - Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХVIII-ХІХ вв.) (2009)
Сокальська О. В. - Коронне "Бсгийпшт" чи литовсько-руське "выведанье": досудове слідство на українських землях у XVI столітті (2009)
Петровський В. М. - Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Журбелюк Г. В. - Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду (2009)
Резнік О. І. - Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року (2009)
Філінюк І. Г. - Військове судочинство доби Великого князівства Литовського (2009)
Самохвалов В. П. - Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського, Вангородська Н. А. (2009)
Бедрій М. - Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) (2009)
Завальнюк В. В. - Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція (2009)
Єфремова Н. В. - Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр (2009)
Волошкевич Г. А. - Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського (2009)
Ковальова С. Г. - Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря (2009)
Бондарук Т. І. - Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О. О. Малиновського) (2009)
Петровська Н. В. - Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Аніщук Н. В. - Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї (2009)
Киндюк Б. В. - Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года (2009)
Форманюк В. І. - Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI-XVІІ ст (2009)
Бахуринська О. О. - Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року (2009)
Остапенко Т. О. - Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХУШ ст (2009)
Поперечна Н. В. - Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Майкут X. В. - Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Сенчук В. В. - Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському (2009)
Журавель М. В. - Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) (2009)
Єпур М. В. - Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Рязанов М. Ю. - Слов'янські засади норм Литовських статутів (2009)
Крижанівський А. Ф. - Сучасний правопорядок: контури теорії (2009)
Оборотов Ю. Н. - Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка (2009)
Анцупова Т. А. - Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку (2009)
Василенко А. М. - Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади) (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализация и устойчивость правопорядка (2009)
Мельничук О. С. - Аксиогерменевтический аспект правопорядка, Горобец К. В. (2009)
Сидоренко О. М. - Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні (2009)
Пасенюк О. М. - Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва (2009)
Геселев О. В. - Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення (2009)
Бехруз Х. - Классификации правовых систем: цивилизационный подход (2009)
Ківалова Т. С. - Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації (2009)
Рудик Ю. В. - Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби (2009)
Матвеева Л. Г. - Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства (2009)
Латковська Т. А. - Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства (2009)
Мішина Н. В. - Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми (2009)
Томчак Н. В. - Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України (2009)
Пустовой B. С. - Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві (2009)
Джолос C. В. - Форма державного режиму етатистської держави (2009)
Микитин Ю. І. - Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти (2009)
Москаленко Г. В. - Поняття та особливості етапів розслідування злочинів (2009)
Стефанчишена Т. М. - Роль ислама в формировании исламского деликтного права (2009)
Цимбал М. І. - Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації (2009)
Бабін Б. В. - Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст (2009)
Ковбан А. В. - Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання (2009)
Баркар О. А. - До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті (2009)
Томин С. В. - Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми (2009)
Валевська О. А. - Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну (2009)
Ніколаев О. А. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини (2009)
Нетудихатка О. Ю. - Судова експертиза материнської смерті під час вагітності (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Погібко О. І. - Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України (2009)
Лобода Ю. П. - Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз (2009)
Маслова Я. І. - Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами (2009)
Поперечна H. В. - Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі (2009)
Караханян К. М. - Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання (2009)
Кізлова О. С. - Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (2009)
Зайвий Т. В. - Поняття та ознаки категорії "вид цивільного судочинства" (2009)
Царьова Л. К. - Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи (2009)
Лукашев О. А. - Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права (2009)
Поляков I. І. - Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження (2009)
Крестовська Н. М. - Нове монографічне дослідження з історії держави і права України (2009)
Двойних К. Є. - Технології "п'ятого" покоління на Інтернет-сайті ОНЮА (2009)
Завальнюк B. В. - Антрополого-герменевтичний підхід до характеристики правової реальності: становлення концепцій (2009)
Івакін О. А. - Роль герменевтики М. Гайдеггера у розумінні предмета і методу філософії (2009)
Мамич М. В. - Проблеми юридичної герменевтики в працях Г.-Г. Гадамера (2009)
Удовіка Л. Г. - Інтегральна програма тлумачення права Р. Дворкіна (2009)
Дамірлі М. А. - Специфіка компаративістсько-правової герменевтики (2009)
Довгополова О. А. - Герменевтика новозавітних вимог в контексті концепції біблійного закону (за матеріалами "Короткого трактату про політичну владу" Дж. Понета) (2009)
Донченко О. П. - Свобода як категорія права (герменевтичний аспект) (2009)
Зуєва А. М. - Категорії "логічне" та "історичне" як елементи інтерпретаційної гіпотези праворозуміння: логіко-методологічний аналіз (2009)
Бірюков Р. М. - Теорія метафори, герменевтика та проблеми методології правової науки (2009)
Бойко Л. М. - Особливості застосування герменевтичного підходу у дослідженні правового менталітету (2009)
Карвацька C. Б. - Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання (2009)
Фальковський А. О. - Різноманітність аксіологічних підходів у методології права (2009)
Кривцова І. С. - Можливості співробітництва герменевтичного та синергетичного підходів у пізнанні правових явищ (2009)
Макаренков О. Л. - Застосування герменевтичного методу в дослідженні феномена відкритості суспільства (2009)
Мельничук О. С. - Філософські основи осягнення аксіосфери права (2009)
Ромашкін С. В. - Ідеї історичної школи права в становленні юридичної герменевтики (2009)
Стовба О. В. - Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики (2009)
Шелестов К. О. - Праворозуміння та герменевтика (2009)
Сумарокова Л. М. - Дефінітивна норма та її герменевтичний аспект (2009)
Бабін Б. В. - Герменевтичний аналіз категорії "міжнародна програма" у контексті теорії міжнародного права (2009)
Бігун В. С. - Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти) (2009)
Гловюк І. В. - Концептуальні питання тлумачення поняття "правосуддя у кримінальних справах" (2009)
Джураєва О. О. - Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держави (2009)
Дудаш Т. І. - Розуміння та пояснення в юриспруденції та у правовому регулюванні (2009)
Дятленко Н. М. - До питання про тлумачення терміна "економічна конституція" в праві Німеччини (2009)
Капустіна Н. Б. - Проблема інтерпретації влади в комунікативній філософії (2009)
Картузов М. Ю. - Проблеми тлумачення норм господарсько-процесуального права про підвідомчість спорів (2009)
Ковбасюк C. В. - Сучасна інтерпретація поняття "інституціоналізація" (2009)
Козаченко О. В. - Герменевтичний вимір категорій кримінального закону (2009)
Крестовська Н. М. - Евристичні можливості герменевтики в ювенально-правових дослідженнях (2009)
Нємченко І. В. - Поняття "суверенітет" в англійській політичній думці першої половини XVII ст (2009)
Павлусів Н. М. - Відображення правової дійсності художньою літературою: напрямки філософсько-правової інтерпретації (2009)
Рабінович С. П. - Право на повагу до приватного життя у практиці Страсбурзького суду: інтерпретація з позицій герменевтики буття (2009)
Сатохіна Н. І. - Проблема розуміння у здійсненні права (2009)
Василенко М. Д. - Герменевтичний підхід до інноваційної діяльності: технологічні парки (2009)
Паляничко Д. Г. - Загальне поняття порнографії, її види та критерії визначення (2009)
Скакун О. Ф. - Метод інтерпретації правових ідей і правових норм: загальне й особливе (2009)
Подцерковний О. П. - Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень (2009)
Зелінська Н. А. - Природно-правова інтерпретація поняття "міжнародний злочин" (2009)
Бальжик І. А. - Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність (2009)
Бехруз Х. - Герменевтика в дослідженні Корану як фундаментального джерела ісламського права (2009)
Гончаров В. В. - До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм (2009)
Гудима Д. А. - Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу (2009)
Кобзар A. В. - Реорганізація і реструктуризація: цивільно-правова інтерпретація (2009)
Кожухар B. А. - Різноманіття смислів поняття "відновна відповідальність" (2009)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу: герменевтичний підхід (2009)
Мартинюк Е. І. - Свобода совісті: герменевтичний аспект, Никитченко О. Е. (2009)
Мішина Н. В. - Герменевтика у галузі конституційного права України (на матеріалах Інституту органів самоорганізації населення) (2009)
Нестеренко C. С. - До визначення поняття екстрадиції у міжнародному праві (2009)
Трач Н. С. - Лінгвістична експертиза правових документів: герменевтичний аспект (на прикладі тексту заповіту) (2009)
Юлинецкая Ю. В. - Лингвистические и экстралингвистические способы толкования международного договора (2009)
Чувакова Г. М. - Інтерпретація поняття "правова аномалія" (2009)
Василенко А. М. - Тлумачення міжетнічних взаємодій з позицій багатокультурності в Канаді: еволюція держави та права (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права (2009)
Смазнова I. С. - Соціокультурний аспект тероризму (2009)
Ткаченко А. В. - Энигма функционализма сравнительного правоведения (2009)
Раковська Ю. В. - Проблема торгівлі людьми у контексті прав людини (2009)
Додіна С. С. - Питання методики проведення релігієзнавчої експертизи (2009)
Езеров А. А. - Конфликтологическая экспертиза конституционного законодательства (2009)
Галицький І. В. - Генезис толерантності та її застосування в правовому середовищі (2009)
Артеменко І. А. - Правові основи міжнародного співробітництва України у сфері боротьби з корупцією (2009)
Сляднєва Г. О. - Співвідношення категорій інформації та комерційної таємниці (2009)
Лічак Д. В. - Проблеми визначення поняття "державна підтримка суб'єктів господарювання" (2009)
Ткаля О. В. - Правовий імунітет та суміжні правові категорії (2009)
Личко В. С. - Поняття та види правової допомоги (2009)
Іванченко О. М. - Норми національного та міжнародного права: колізії та взаємодія (2009)
Кругляк Ю. В. - Булгаковское "Собачье сердце" как литературный вызов государственной и правовой жизни советского общества (2009)
Муравська Ю. В. - Правова природа реорганізаційних договорів (2009)
Федоров В. А. - Державний борг як ознака сучасної держави (2009)
Поєдинок О. Р. - Законодавство України про біженців у світлі міжнародно-правових стандартів захисту: недоліки та шляхи вдосконалення (2009)
Дмитрик О. О. - Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права (2009)
Харитонов Є. О. - До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) (2009)
Некіт К. Г. - Конструктивний траст як аналог інституту законного представництва: ідеї римського права та сучасне втілення (2009)
Гужва A. М. - Формули "quod interest", "qanti interest" у договорі найму за римським правом (2009)
Дихта H. М. - Поняття та характерні риси договору доручення за римським приватним правом (2009)
Цибульська О. Ю. - Правове становище відказоодержувачів за заповідальним відказом (2009)
Смілянець I. П. - Поява інституту переведення боргу або заміни боржника у зобов'язанні (2009)
Попсуєнко Л. О. - Формування правового статусу християнської церкви за римським імператорським законодавством (2009)
Харитонова О. І. - До визначення поняття права інтелектуальної власності (2009)
Вороніна Н. В. - Способи набуття та припинення права власності (2009)
Голубєва Н. Ю. - Свобода договору як принцип цивільного права (2009)
Деревнін B. С. - Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти (2009)
Клім С. І. - Значення судової практики як додаткового джерела цивільного права (2009)
Литовченко В. В. - Щодо обов'язку утримання житлового фонду: законодавство та судова практика (2009)
Лукавецька О. М. - Деякі зауваження щодо регулювання обміну житла за проектом ЖК України (2009)
Терещенко В. Ю. - Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва (2009)
Макода B. Є. - Об'єкти промислової власності в період глобалізації та розвитку інноваційного бізнесу (2009)
Кривенко Ю. В. - Види релігійних організацій (2009)
Чванкін C. А. - Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі (2009)
Черновалюк Ю. Ю. - Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України (2009)
Дербакова Ю. А. - Загальнотеоретичні аспекти захисту цивільних прав неповнолітніми (малолітніми) особами (2009)
Черногор Н. В. - Проблема строку прийняття та відмови від заповідального відказу (2009)
Вишняков О. К. - Характер та сучасні тенденції регулювання цивільних майнових відносин у Європейському Союзі (2009)
Ахмач Г. М. - Вплив цивільного права на регулювання договірних правовідносин членів сім'ї (2009)
Гареєв Є. Ш. - Проблеми захисту патентних прав за допомогою кримінально-правових способів (2009)
Аблятіпова Н. А. - Проблеми сурогатного материнства в Україні (2009)
Мінченко Р. М. - Правова активність особистості в умовах еволюції української державності (2009)
Кирилюк A. В. - Ліцензійний договір на використання літературних творів як вид авторського договору (2009)
Кузьменко Т. С. - Конвергенція складових компонентів бренда (2009)
Кулібаба B. С. - Щодо поняття бренда (2009)
Кулініч О. О. - Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі Інтернет (2009)
Мазуренко C. В. - Вільне відтворення бібліотеками об'єктів авторського права з ціллю навчання, науки та культури (2009)
Петренко В. С. - Деякі питання створення акціонерного товариства (2009)
Сидоренко М. В. - Деякі аспекти практичної реалізації положень Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (2009)
Симонян Ю. Ю. - Засновницький договір командитного товариства (2009)
Ульянова Г. О. - Контрольні повноваження організацій колективного управління (2009)
Денисенко К. В. - Право на дивіденди за Законом України "Про акціонерні товариства" (2009)
Заборовський В. В. - Загальні положення процедури конвертації акції (2009)
Синявська Я. С. - Підстави виникнення майнової відповідальності учасників повного товариства за його зобов'язаннями (2009)
Адамов А. С. - Історичні аспекти взаємного страхування (2009)
Адамова О. С. - Договір морського круїзу (2009)
Бабич І. Г. - Одностороннє розірвання договору (2009)
Березовський Р. С. - Право зворотної вимоги (регресу) за цивільним законодавством України (2009)
Булеца С. Б. - Договір про надання медичних послуг (2009)
Гончаренко B. О. - Вексель як вид боргового цінного паперу (2009)
Давидова І. В. - Види недійсних правочинів (2009)
Дрішлюк О. П. - Особливості розірвання договору як способу захисту цивільних прав та інтересів боржника (2009)
Єсіпова Л. О. - Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами (2009)
Кізлова О. С. - Специфіка договору застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2009)
Меденцев П. А. - Одностороння відмова від договору в контексті проблеми правових наслідків порушення зобов'язання (2009)
Чухрай Т. Р. - Міжнародно-правове та національне регулювання перевезення вантажу морським транспортом (2009)
Токарева В. О. - Страхування предметів мистецтва (2009)
Ткалич М. О. - Правова природа та особливості укладення контракту про спортивну діяльність (2009)
Абрамов Н. В. - Память об Илье Вениаминовиче Шерешевском (120 лет со дня рождения) (2009)
Вишняков О. К. - "Человек с "раньшего" времени..." (2009)
Самадурова В. В. - Шерешевський Ілля Веніамінович (2009)
Додин Е. В. - Воспоминания о И. В. Шерешевском (2009)
Стависький П. Р. - Шерешевский Илья Вениаминович (2009)
Завальнюк В. В. - Взаємодія суспільства і права: антропологічний вимір (2009)
Бігун В. С. - Правосуддя в цивільному судочинстві: обриси філософсько-правових особливостей здійснення (мета, предмет, право, суб'єкт, принципи) (2009)
Біла-Тіунова Л. Р. - Становлення та розвиток наукової думки щодо службової кар'єри в Російській імперії наприкінці XVIII — на початку XX ст (2009)
Подцерковний О. П. - Перспективи розвитку виключної компетенції господарських судів, Пироговський В. Т. (2009)
Бондик В. А. - Система захисту галузей економіки за законодавством про банкрутство (2009)
Середа Г. - Загальна характеристика забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства та роль прокурора в його здійсненні (2009)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судове рішення про поділ спільного майна подружжя як результат розгляду справи (2009)
Темченко О. В. - Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини (2009)
Ткаля О. В. - Особиста та колективна недоторканність як форма правового імунітету (2009)
Берлач Н. - Можливості участі України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку ринку органічного сільського господарства (2009)
Томчак Н. В. - Роль національних програм у сфері судової реформи в Україні (2009)
Василенко М. Д. - Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування (2009)
Проць О. Є. - Правова свідомість молоді в Україні: особливості та види деформації (2009)
Джураєва О. О. - Правоохоронна діяльність у забезпеченні правопорядку в сучасній державі (2009)
Добровольська В. В. - Деякі питання валютного контролю у сфері господарювання (2009)
Козачук Д. А. - Особливості нагородних адміністративних процедур та напрями їх вдосконалення (2009)
Ульяновська О. В. - Сутність правової фікції (2009)
Іванченко О. М. - Проблема імплементації норм міжнародного права в національне кримінальне законодавство України (2009)
Погібко О. І. - Нормативно-правові питання розвитку системи забезпечення воєнної безпеки — складової національної безпеки і оборони України (2009)
Пацурківський П. С. - Пострадянська теорія бюджетного права: доробок, гідний викликам часу (2009)
Климнюк С. І. - Віхи становлення кафедри мікробіології, вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Ткачук Н. І., Романюк Л. Б. (2012)
Жулкевич І. В. - Здобутки і перспективи кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2007-2012 рр.), Галайчук І. Й., Дрижак В. І., Мороз Г. С. (2012)
Понятовський В. А. - Поширеність ентеровірусів у стічних водах (огляд літератури), Бобир В. В. (2012)
Марків І. М. - Антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії в умовах терапевтичного відділення міської лікарні (2012)
П'ятночка І. Т. - Порівняльне вивчення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз і рак легень, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2012)
Шманько В. В. - Стан місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічними колітами, Манащук Н. В. (2012)
Мирний Д. П. - Особливості структурно-функціонального стану лівого шлуночка серця у пацієнтів із гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2012)
Бабінець Л. С. - Анемія, залізодефіцит і метаболічна ендогенна інтоксикація при хронічному панкреатиті, Шевчук Ю. В., Семенова І. В., Боровик І. О., Рябоконь С. С. (2012)
Шманько В. В. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи організму у хворих на хронічний панкреатит із патологією тканин пародонта, Чорній Н. В. (2012)
Слободян О. І. - Рання діагностика кардіоваскулярних уражень при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Берегуляк О. Ф. (2012)
Лобода В. Ф. - Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку, Миколенко А. З., Бутницький Ю. І., Орел О. С., Добровольська Л. І., Глушко К. Т. (2012)
Творко В. М. - Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту (2012)
Боровик І. О. - Клінічні та лабораторні особливості жовчнокам'яної хвороби у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2012)
Вадзюк С. Н. - Стан вищої нервової діяльності у школярів молодших класів з йододефіцитом, Юрчишин О. М. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів із хронічною хворобою нирок VД ст., яких лікують гемодіалізом, Гончар Ю. І., Буштинська О. В., Клим А. А., Абрагамович Х. Я., Савчук В. І. (2012)
Беденюк А. Д. - Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка (2012)
Бігуняк В. В. - Біодеградуючі властивості ксенодермотрансплантата вторинного зрізу при пластиці в'ялогранулюючих ран, Ковальчук А. О., Романюк Т. В. (2012)
Герасимчук П. О. - Особливості морфологічних змін тканин ділянки рани у хворих із синдромом діабетичної стопи, Головата Т. К., Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2012)
Демкович А. Є. - Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів, Щерба В. В. (2012)
Чорненький М. В. - Клінічний перебіг хронічної венозної недостатності за системою оцінки тяжкості венозної патології у пацієнтів із рецидивом варикозної хвороби вен нижніх кінцівок (2012)
Задорожна Б. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при травматичній хворобі головного мозку (2012)
Риков С. О. - Ретроспективний аналіз та клінічна характеристика хворих на атрофії зорових нервів, Васюта В. А., Задояний Л. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті, Орел Ю. М. (2012)
Буртняк А. М. - Прогностична роль діастолічної дисфункції лівого шлуночка при гострій серцевій недостатності, Іркін О. І., Кушнір С. П. (2012)
Авдєєв О. В. - Зміни в тканинах пародонта молодих щурів за зміненої реактивності (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Особливості перебудови структури і функції нирок при порушенні притоку крові, Герасимюк І. Є. (2012)
Цимбалюк В. І. - Мікро- та ультрамікроскопічна оцінка ефективності моделі ішемічного інсульту та його терапії автологічними стовбуровими мезенхімальними клітинами у щурів лінії Вістар, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Максим'юк В. В. - Окремі патогенетичні аспекти антипротеазного захисту при гострому панкреатиті (2012)
Даниленко І. А. - Порівняння різних методів оцінки життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Леонов В. В., Манжос О. П., Кащенко Л. Г., Антоненко О. М. (2012)
Глєбов О. М. - Стан артеріальної ланки судинної системи головного мозку за умов функціональної зміни мозкового кровообігу, Тананакіна Т. П., Якобсон О. О. (2012)
Гантімуров А. В. - Особливості ремоделювання судин нирок та печінки щура при корекції розлитого перитоніту в експерименті (2012)
Доцюк Л. Г. - Циркадіанний ритм гломеруло-тубулярного балансу в нефроні на тлі блокади центрального пейсмекера постійним світлом та зниження синтезу дофаміну в нирці, Бойчук Т. М., Кушнір І. Г., Кокощук Г. І. (2012)
Кузів І. Я. - Особливості структурної перебудови яєчників самок білих щурів з модельованим ожирінням та аліментарним виснаженням (2012)
Гнатюк М. С. - Комплексна оцінка морфометричних змін у легенях та міокарді при поліорганній недостатності на фоні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому, Доброродній А. В. (2012)
Полянський І. Ю. - Активність трипсину та a1-антитрипсину при гострому панкреатиті, Максим'юк В. В., Тарабанчук В. В., Бічер І. Г., Піжовський Є. С. (2012)
Василюк Н. В. - Заглотковий абсцес у пацієнта молодого віку, Оріщак Д. Т., Кіт Л. С., Герич О. М. (2012)
Цимбалюк В. І. - Сучасні науково-теоретичні концепти та методологія досліджень етіопатогенезу ішемічного інсульту, Колесник В. В., Торяник І. І. (2012)
Павлишин Г. А. - Сучасні уявлення про етіопатогенез ювенільного ревматоїдного артриту, Ковальчук Т. А. (2012)
Андрейчин С. М. - Клініко-патогенетичні засади хронічної серцевої недостатності, Голомша Т. О. (2012)
Фафула Р. В. - Вікові особливості Na+, K+-АТФазної активності лімфоцитів периферичної крові донорів та хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит, Личковська Н. Е., Єфремова У. П., Воробець З. Д., Калинський М. І. (2012)
Кравців В. В. - Серцеві прояви токсичного зоба в пацієнтів похилого і старечого віку, які проживають у регіоні йодного дефіциту, Шідловський О. В., Гулька Н. Я. (2012)
Кіхтяк О. П. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу, Скрипник Н. В., Пасєчко Н. В. (2012)
Самогальська О. Є. - Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз, Лазарчук Т. Б., Олійник Н. М., Мерецька І. В., Баб'як О. В. (2012)
Салтанова С. Д. - Діагностична ефективність неінвазивних методів визначення Helicobacter pylori при контролі ерадикації інфекції Helicobacter pylori у дітей (2012)
Юзвишина О. В. - Характер структурного ремоделювання сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Худойбердієв С. В. - Позалікарняна пневмонія у вагітних, Юсупова М. А., Юсупов А. Ш. (2012)
Заболотний Д. І. - Аспіринова тріада: гено-фенотипові особливості, Попович В. І., Островський М. М., Фіщук Р. М. (2012)
Солошенко В. В. - Особливості комбінованої травми в шахтарів при вибухах метано-вугільної суміші (2012)
Процайло М. Д. - Випадок патологічної перебудови проксимального кінця кісток гомілки у дитини (2012)
Хоперія В. Г. - Імуноцитохімічне дослідження тереоїдної пероксидази: застосування у цитологічній діагностиці вузлів щитоподібної залози в дітей (2012)
Величко В. І. - Фактори ризику виникнення ожиріння у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Габор Г. Г. - Особливості ураження печінки при різних клініко-морфологічних формах респіраторного дистрес-синдрому новонароджених, Орел Ю. М. (2012)
Ріга О. О. - Прогностична цінність клініко-інструментального обстеження новонароджених у критичних станах (2012)
Герасимюк І. Є. - Макроморфометрична характеристика органів травного тракту при експериментальному моделюванні гострої низької тонкокишкової непрохідності у щурів, Шкробот Л. В., Гойдало Т. Р. (2012)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації, Гаргула Т. І. (2012)
Левкін М. О. - Структурно-просторова перебудова артеріального русла привушної залози при експериментальній механічній жовтяниці, Шульгай А. Г. (2012)
Литвинюк С. О. - Гістологічний стан гіпокампа при експериментальній термічній травмі та застосуванні ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С. (2012)
Марущак М. І. - Електронно-мікроскопічне дослідження легень щурів за умови гострого ураження легень у динаміці (2012)
Олещук О. М. - Оксид азоту та жовчовиділення (2012)
Островська Л. О. - Морфометрична характеристика динаміки ремоделювання судин органів травного тракту після усунення експериментального стенозу аорти у щурів (2012)
Свистун І. І. - Структурна реорганізація печінки білих щурів із модельованим тереотоксикозом (2012)
Стоян Н. О. - Особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота (2012)
Фоміна К. О. - Порівняльна вікова динаміка маси та приросту маси щурів під довготривалим впливом антиоксидантного препарату "Тіотриазолін" та настойки ехінацеї пурпурової, Ющак М. В., Говда Р. В. (2012)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у вегетативній регуляції серця щурів з гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2012)
Погайдак О. Б. - Інноваційні аспекти організації природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств (2012)
Маслій С. М. - Клінічний "портрет" хворого з фібриляцією передсердь (2012)
Мисула І. Р. - Вивчення впливу сульфідної бальнеотерапії на маркери кісткового та хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із зниженою щільністю кісткової тканини, Бакалюк Т. Г., Вахновська Є. Є. (2012)
Ковальчук М. Т. - Біофізичні підходи до мікроскопічної діагностики демодикозу у хворих на розацеа (2012)
Пасєчко Н. В. - Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області, Ярема Н. І., Наумова Л. В. (2012)
Гощинський В. Б. - Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок, Гаврилюк М. В., Гощинський П. В. (2012)
Панчишин Н. Я. - Розвиток сімейної медицини на Тернопільщині, Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я. (2012)
Голяченко А. О. - Сучасна модель реабілітації в умовах санаторію (2012)
Заремба Є. Х. - Інтенсивність ліпопероксидації та активність ферментів системи антиоксидантного захисту в крові хворих із хронічною серцевою недостатністю при застосуванні озонотерапії, Кашаєва Г. Х., Заремба О. В., Бучак К. Х. (2012)
Гощинський В. Б. - Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. А., Гощинський П. В. (2012)
Коцюба О. І. - особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, Гребеник М. В., Ярема Н. І. (2012)
Іванова Л. А. - Показники спірографічного дослідження в дітей за різного ступеня тяжкості бронхіальної астми, Воротняк Т. М., Скращук Н. А. (2012)
Бабінець Л. С. - Параметри цитокінового статусу як маркер ефективності комплексного лікування хворих на поперековий остеохондроз із больовим синдромом, Надкевич А. Л. (2012)
Смачило І. В. - Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит, Гаврилюк М. Є., Боб А. О. (2012)
Салій З. В. - Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2012)
Мисула Ю. І. - Особливості терапії когнітивного дефіциту у хворих на параноїдну шизофренію (2012)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічні особливості та топографія сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця людини (2012)
Грищук М. І. - Вплив засобів захисту рослин на екосистему і людину (2012)
Семенюк Т. О. - Клапани серця: основні моменти їх розвитку, мікроскопічна будова та особливості кровопостачання (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності семестрового тестування та об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для оцінювання знань та практичних навичок з пропедевтики педіатрії, Сельський П. Р. (2012)
Бількевич Н. А. - Вплив внутрішньовенного введення фотомодифікованого ізотонічного розчину хлориду натрію та ентеросорбції на стан перекисного окиснення ліпідів й антиоксидантний захист при негоспітальній пневмонії (2012)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і терапія серцевої недостатності, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова І. В. (2012)
Малик Ю. Ю. - Аномально розташовані струни лівого шлуночка серця як прояв сполучнотканинної дисплазії (2012)
П'ятночка І. Т. - Патоморфоз цитологічного складу крові у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., П'ятночка В. І. (2012)
Скрипник Н. В. - Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому (2012)
Боровик І. О. - Оптимізація лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гевко С. Р., Пастернак А. М., Бородюх І. І., Войтович Л. В. (2012)
Перцева Т. О. - Вплив небівололу та івабрадину в складі комплексної терапії на показники добового моніторування ЕКГ у пацієнтів з поєднанням ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Фесенко О. В. (2012)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни нирок при локальному та розлитому перитоніті (2012)
Авдєєв О. В. - Клінічна ефективність використання біотриту при лікуванні гінгівіту в юнаків (2012)
Нечай О. Р. - Неспецифічні адаптаційні реакції організму в працівників сірчаного виробництва, хворих на генералізований пародонтит, Бандрівський Ю. Л., Гнідь Р. М., Бандрівська Н. Н. (2012)
Лебідь О. І. - Стан тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (2012)
Ішков М. О. - Спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту з використанням препарату на поліетиленоксидній основі "Діоксизоль" (2012)
Левандовський Р. А. - Умовно-знімний протез на імплантатах при складній щелепно-лицевій патології (2012)
Лісяна Т. О. - Особливості мікроекології статевих шляхів у жінок з папіломавірусною інфекцією, Пономарьова І. Г., Доброчинська Л. І., Коблош Н. Д. (2012)
Борис О. М. - Динаміка гормонів сироватки периферичної крові залежно від схеми підготовки до оваріальної стимуляції кломіфен-цитратом у жінок із хронічною гіперандрогенною ановуляцією (2012)
Мисула І. Р. - Особливості перебігу пародонтиту в тварин з адреналіновою міокардіодистрофією, Суховолець І. О. (2012)
Велика А. Я. - Зміни показників тіобарбітурат-реакційних продуктів та продуктів окисно-модифікованих білків у нирках щурів за умов сольового навантаження на тлі сулемової нефропатії, Пішак В. П., Роговий Ю. Є., Мацьопа І. В. (2012)
Мерецький В. М. - Морфологічні порушення у структурах головного мозку на тлі експериментальної черепно-мозкової травми (2012)
Сатурська Г. С. - Негативні хронотропні реакції серця на ендогенний і екзогенний ацетилхолін у ранньому періоді при моделюванні дифузного кардіосклерозу (2012)
Шкробот Л. В. - Морфометрична характеристика перебудови судин тонкої кишки і селезінки при моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності в експерименті (2012)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Морфофункціональна та структурно-просторова характеристика артерій нирок у щура в нормі, Герасимюк І. Є., Флекей Н. В. (2012)
Олещук О. М. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці, Шевчук О. О., Ніколаєва В. В. (2012)
Федорців О. Є. - Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини, Щербатюк Н. Ю., Горішний І. М. (2012)
Тітова Н. С. - Дезадаптація серцево-судинної системи у дітей раннього віку на тлі постгіпоксичних уражень ЦНС, Самсоненко В. І., Дзікевич Л. О. (2012)
Левицький П. Р. - Вплив фотостимуляції на адаптаційні процеси у молодих осіб жіночої статі до фізичного навантаження з різним рівнем вегетативного гомеостазу (2012)
Починок Т. В. - Порушення ліпідного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Пономарева Г. В., Фік Л. О., Веселова Т. В. (2012)
Волошин М. А. - Внутрішньоутробна дія антигену як фактор, що сприяє розвитку алергічно-інфекційних захворювань у новонароджених, Матвєйшина Т. М. (2012)
Левенець С. О. - Вплив деяких медико-біологічних та соціальних чинників на результати лікування дівчаток-підлітків з вторинною аменореєю, Начьотова Т. А., Кашкалда Д. А., Бондаренко В. А. (2012)
Павлишин Г. А. - Морфологічні зміни стінки сонної артерії при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків, Слободян О. І. (2012)
Одарчук І. В. - Особливості клінічного перебігу гострого пієлонефриту в дітей раннього віку (2012)
Шульгай О. М. - Застосування препарату "Мікразим" у лікуванні синдрому циклічного ацетонемічного блювання в дітей, Кабакова А. Б., Лобода В. Ф., Кінаш М. І. (2012)
Купріянова Л. С. - Морфологічні особливості будови яєчників плодів від матерів із фізіологічною вагітністю (2012)
Боярчук О. Р. - Імунокорегуюча терапія у дітей із хронічною ревматичною хворобою серця (2012)
Синенко О. А. - Медико-соціальні та біологічні чинники успішної лактації у жінок сільської місцевості Полтавської області, які міють дітей віком до двох років (2012)
Чайковська Г. С. - Клінічний та імунологічний стан здоров'я дітей, які проживають в районах з різним характером забруднення, Гнатейко О. З., Лук'яненко Н. С. (2012)
Федорців О. Є. - Медико-соціальні та екологічні проблеми дітей Тернопільської області, Голяк М. В., Корицький Г. І., Крупей В. Я. (2012)
Беш Л. В. - Аналіз динаміки структури сенсибілізації дитячого населення Львівської області до рослинного пилку, Новікевич С. З., Задворна О. І., Оліярник Л. Ю. (2012)
Черненко Л. М. - Особливості перинатального анамнезу дітей із бронхолегеневою дисплазією (2012)
Сторожук І. В. - Ефективність використання L-карнітину в комплексній терапії ожиріння у дітей, Хромих К. В., Шаламай М. О., Анрікевич І. І., Однорогова Г. Г. (2012)
Сенаторова Г. С. - Медико-статистичний аналіз впливу соціально-біологічних факторів пренатального періоду на розвиток бронхолегеневої дисплазії, Логвінова О. Л., Галдіна І. М. (2012)
Верещагіна К. В. - Клініко-патогенетичні аспекти подагри, Бількевич Н. А., Бутвін І. М. (2012)
Васюта В. А. - Атрофії зорових нервів - нові підходи до класифікації (2012)
Зарудна О. І. - Лейкоцит та його роль у розвитку синдрому системної запальної відповіді (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об'єктивності комплексного семестрового тестового та об'єктивного структурованого клінічного іспитів із нервових хвороб як важливого етапу підготовки висококваліфікованого лікаря, Сельський П. Р. (2012)
Буртняк А. М. - Декомпенсація серцевої діяльності, фактори, що впливають на віддалені результати, Іркін О. І. (2012)
Корнага С. І. - Стан серцево-судинної системи хворих похилого віку в процесі хіміотерапії туберкульозу легень (2012)
Суслик Г. І. - Концентрація лептину та показники інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням, Сергієнко В. О., Урбанович А. М. (2012)
Копча В. С. - Досвід використання екстралакту у хворих на гострі кишкові інфекції вірусно-бактерійної етіології і хронічні захворювання травного каналу, асоційовані з дисбіозом кишечнику (2012)
Кавуля Е. В. - Особливості показників коагуляційного гемостазу хворих на дисциркуляторну енцефалопатію з фібриляцією передсердь (2012)
Лепявко А. А. - Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень залежно від статі пацієнтів (2012)
Олійник Н. М. - Аналіз показників якості життя при терапії цирозу печінки (2012)
Рега Н. І. - Ефективність лікування тіотропіум бромідом хворих на резистентну до терапії бронхіальну астму (2012)
Юзвишина О. В. - Ураження коронарних судин у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і аортальним стенозом, спричиненим кальцинозом клапанів серця, Іванов В. П., Головко Л. Л. (2012)
Пінкевич О. Я. - Застосування L-аргініну аспартату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2012)
Угляр Т. Ю. - Ендотеліальна дисфункція та ендогенна інтоксикація як критерій вибору методу хірургічного лікування хворих з обтураційною кишковою непрохідністю (2012)
Цимбалюк А. В. - Пластика опікових ран подрібненим субстратом кріоконсервованої аутологічної шкіри (2012)
Дуда К. М. - Стоматологічний прийом як фактор стресу для дітей дошкільного віку (2012)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну на стан гена ранньої функціональної активності c-Fos у суб'ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів (2012)
Герасимюк І. Є. - Макромікроскопічні та морфометричні особливості будови язика щурів у нормі, Федорович О. А. (2012)
Підручна С. Р. - Дослідження активності кардіоспецифічних маркерів за умов тяжкої та комбінованої травми (2012)
Мисула І. Р. - Імунологічні порушення та зміни пероксидного окиснення ліпідів у патогенезі пародонтиту при нормоергічному типі запалення, Цвинтарна І. Я. (2012)
Криницька І. Я. - Зміни газового складу артеріальної крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом, Кліщ І. М. (2012)
Рецензія на сучасний національний підручник "Пульмонологія та фтизіатрія" за редакцією Ю. І. Фещенка, В. П. Мельника, І. Г. Ільницького (2012)
Павлишин Г. А. - Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2012)
Кінаш М. І. - Застосування препарату "Креон" в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей, Лобода В. Ф., Шульгай О. М. (2012)
Кузьміна І. Ю. - Гістологічні й гормональні особливості яєчників в експерименті при використанні в їжу ГМО-сої, Кузьміна О. О., Пасієшвілі Н. М. (2012)
Лобода В. Ф. - Актуальність паразитарних захворювань у дітей з патологією органів травлення, Глушко К. Т., Добровольська Л. І. (2012)
Синицька В. О. - Супровідна терапія ювенільного ревматоїдного артриту , Чубата О. Б., Юрик І. Е. (2012)
Федорців О. Є. - Вплив Омега-3-поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом, Ярема Н. М., Чубата О. Б. (2012)
Волянська Л. А. - Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Романюк Л. Б., Бурбела Е. І. (2012)
Косовська Т. М. - Клініко-психологічний статус у дітей з цукровим діабетом (2012)
Мазорчук Б. Ф. - Стан гідрації тканин у жінок із безпліддям при гіпотиреозі, Оксюта В. М. (2012)
Антонян М. І. - Профілактика та корекція ускладнень вагітності після використання допоміжних репродуктивних технологій, Щербіна І. М., Грищенко М. Г. (2012)
Іщак О. М. - Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на тлі дисплазії сполучної тканини (2012)
Лазуренко В. В. - Оцінка ризику трансформації клітинного пулу при неатиповій гіперплазії ендометрія, Муризіна І. Ю., Горбатовська Е. В. (2012)
Крицький І. О. - Сучасні підходи при лікуванні хірургічної патології новонароджених на базі кутор "Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня", Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. (2012)
Левенець С. С. - Показники фізичного розвитку в дітей з бронхолегеневою патологією (2012)
Павлишин Г. А. - Епідеміологічна ситуація щодо надмірної маси тіла, ожиріння та артеріальної гіпертензії у дітей м. Тернополя, Левандовська К. В. (2012)
Федорців О. Є. - Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей, Левенець С. С., Косовська Т. М. (2012)
Чанишева Г. І. - Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення (2010)
Сирота І. М. - Страховий (трудовий) стаж як головна умова пенсійного забезпечення у солідарній системі (2010)
Додіна Т. М. - До питання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками (2010)
Харитонова Л. І. - Особливості пенсійного забезпечення працівників водного транспорту (2010)
Вишновецька С. В. - Системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права: постановка проблеми (2010)
Сонін О. Є. - Способи захисту права на відпустку судом (2010)
Тарасенко B. С. - Інформаційні технології у трудових відносинах (2010)
Краснов Є. В. - Основні трудові права в актах ООН (2010)
Лаврів О. Я. - Принцип забезпечення належної винагороди за працю в трудовому законодавстві України (2010)
Клейменова C. М. - До питання про засоби забезпечення договірних зобов'язань, спрямованих на надання послуг (2010)
Потопахіна О. М. - Міжнародні стандарти захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Слюсар А. М. - Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників (2010)
Дробот Ж. А. - Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника (2010)
Чанишев Р. І. - Інформація про персональні дані працівника та її захист (2010)
Волошина С. М. - Акти МОП про безпеку і гігієну праці та законодавство України (2010)
Больбот А. В. - Конституційно-правові засади соціального захисту в Україні та проблеми їх реалізації (2010)
Рудницька О. П. - Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права (2010)
Римар І. А. - Особливості правового статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відносин (2010)
Приміч Д. В. - Право на колективні переговори і укладання колективних договорів у міжнародних актах та законодавстві України (2010)
Тарасюк Т. М. - Закони як джерела права соціального захисту України (2010)
Пожаров Ю. В. - Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах (2010)
Шулипа М. Ю. - Дія актів трудового законодавства у часі за проектом Трудового кодексу України (2010)
Пожарова О. В. - Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок (2010)
Каракаш И. И. - О правовом регулировании отношений собственности на природные объекты и их ресурсы (2010)
Черемнова А. І. - Водний фонд України як об'єкт правової охорони (2010)
Степська О. В. - Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками (2010)
Платонова Є. О. - Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України (2010)
Харитонова Т. Є. - Зміни у земельному законодавстві щодо виникнення та оформлення прав на земельну ділянку (2010)
Годованюк A. Й. - До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні (2010)
Юрескул B. О. - Вдосконалення правового регулювання роздільного збирання твердих побутових відходів (2010)
Чумаченко І. Є. - Організаційно-правові засади інспекторського реагування щодо використання та охорони водних об'єктів та їх ресурсів (2010)
Калишук Л. А. - Теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі (2010)
Палій H. І. - Поняття та юридичні ознаки земель рекреаційного призначення (2010)
Погорєлова О. М. - Особливості використання земель водного фонду на орендних умовах (2010)
Сальман I. Ю. - Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі (2010)
Терлецька Л. М. - Відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земельних ділянок (2010)
Фролова H. В. - Поняття водно-болотних угідь та їх класифікація (2010)
Караханян К. М. - Об'єкти та суб'єкти земельних аукціонів (2010)
Швець Є. І. - Порівняльний аналіз колізій у концесійному законодавстві України (2010)
Ріпенко A. І. - Правовий режим земель, зайнятих вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів (2010)
Недов И. Н. - Обеспечение экологических прав территориальных общин спецуполномоченными местных советов (2010)
Городецька I. А. - Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень (2010)
Завальнюк B. В. - Антропологічний вимір та проблеми взаємовідносин суспільства і права (2010)
Юлдашев О. X. - Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти) (2010)
Галицький І. В. - Типи толерантності в сучасному суспільстві (2010)
Арнаутова Л. П. - Методологія і методи в правовій спадщині О. В. Сурілова (2010)
Бірюков Р. М. - Правовий розвиток в умовах глобалізації (2010)
Авдюгін Р. Г. - Забезпечення прав людини в Україні: міжнародні та національні засоби забезпечення (2010)
Терзі О. О. - Інтеграційний процес: засади правового регулювання (2010)
Севостьянова Н. І. - Виконання рішень Європейського суду з прав людини як форма імплементаційних процесів (2010)
Бондик В. А. - Трансформація відносин власності та її правовий зв'язок з інститутом банкрутства (2010)
Дятленко Н. М. - Використання норм основного закону Німеччини для врегулювання господарської діяльності (2010)
Бачеріков О. В. - Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим процесом (2010)
Закаленко О. В. - Право на позов в адміністративному судочинстві (2010)
Фоміч Г. В. - Щорічне оцінювання діяльності публічних службовців: організаційно-правовий аспект (2010)
Федоров В. А. - Підстави класифікації та види державного боргу (2010)
Солдатський В. В. - Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства (2010)
Кравчук В. М. - Місце і функціональне призначення прокуратури в системі державної влади (2010)
Крикливий Р. М. - Ризики в діяльності державного обвинувача потребують комплексного аналізу та оцінки (2010)
Погібко О. І. - Правові засади врегулювання військового співробітництва — складової оборонного курсу держави (2010)
Грушко М. В. - Поняття "військовополонений" в міжнародному гуманітарному праві (2010)
Антонюк Н. О. - Об'єктивні ознаки складу продовжуваного злочину, Ясеницький В. Є. (2010)
Іванченко О. М. - Теорія гармонізації монізму і дуалізму у співвідношенні норм національного та норм міжнародного права (2010)
Супруновський A. І. - Проблеми формування міграційної політики України (2010)
Личко В. С. - Суб'єкти одержання безоплатної правової допомоги в Україні (2010)
Клочков В. О. - Еволюція застосування програмних актів у праві України (2010)
Іваницький О. Ю. - Правовий статус Автономної Республіки Крим у сучасних реаліях державного управління (2010)
Кравчук В. М. - Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні (2010)
Сахарук І. С. - Перспективи розвитку національного законодавства щодо заборони дискримінації у сфері праці (2010)
Погребняк Н. М. - Роль науково-дослідницьких організацій та науково-педагогічних шкіл у системі вищої педагогічної освіти Великобританії (2010)
Дмитришин Ю. Л. - Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права (2010)
Кравчук М. В. - Новаторське видання у сфері військового права (2010)
Харитонов Є. О. - Формування "права загальної справедливості" в англосаксонській системі права, Гейко М. О. (2010)
Ибраева A. С. - Проблемы реализации права на свободное перемещение в свете председательствования Казахстана в ОБСЕ в 2010 году: международный и национальный опыт, Нездемковский В. В. (2010)
Булеца С. Б. - Право особи на безпечне довкілля для життя та здоров'я (2010)
Гуйван П. Д. - Питання захисту приватних прав особи, що виникають з публічно-правових спорів. Темпоральні аспекти (2010)
Гринько С. Д. - Ідеологічне значення римського права (2010)
Кісель B. Й. - До питання про організаційно-правову форму юридичних осіб публічного права (2010)
Адамова О. С. - Поняття та джерела туристського права (2010)
Бабич И. Г. - Принцип справедливости в римском праве и в современном гражданском праве Украины (2010)
Матійко М. В. - Засоби реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Некіт К. Г. - Давньоримські категорії "fides" і "aequitas" як підґрунтя фідуціарних правовідносин (2010)
Форманюк (Валентин) В. В. - Поняття та ознаки локальних норм (2010)
Давидова І. В. - До питання про правову природу недійсності правочину (2010)
Деревнін B. С. - Правовий статус структурних підрозділів товарної біржі (2010)
Капталан И. М. - Политическая партия как субъект гражданского права (2010)
Чванкін C. А. - Особливості правового статусу третіх осіб у цивільному процесі України (2010)
Голубєва Н. Ю. - Поняття та система принципів цивільного процесуального права (2010)
Макода В. Є. - Цивільно-правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності, Борисова К. С. (2010)
Кулініч О. О. - Правова охорона персонажу літературного твору як "юридично значимого" елемента твору (2010)
Гареєв Є. Ш. - Розвиток вітчизняного патентного законодавства в дорадянські часи (2010)
Романадзе Л. Д. - Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні (2010)
Ульянова Г. О. - Деякі питання співавторства (2010)
Кривенко Ю. В. - Право власності на землю релігійних організацій (2010)
Терещенко В. Ю. - Самочинне будівництво: цивілістичні підходи до визначення поняття (2010)
Василенко М. Д. - Створення національної інноваційної системи та її правове забезпечення (2010)
Кирилюк А. В. - Відповідальність за майнову шкоду, заподіяну невиконанням умов ліцензійного договору (2010)
Воронина Н. В. - Підстави та способи набуття права власності (2010)
Кузьменко Т. С. - Поняття, стуктурні компоненти та види бренда (2010)
Дербакова Ю. А. - Неповнолітні (малолітні) як суб'єкти авторських правовідносин (2010)
Сафончик О. І. - Деякі питання правового регулювання правовідносин "фактичного подружжя" щодо взаємного утримання (2010)
Глиняна К. М. - Порівняльно-правова характеристика режиму окремого проживання подружжя за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2010)
Гончаренко В. О. - Охорона спадкового майна (2010)
Черногор H. В. - Час відкриття спадщини за заповітом з умовою (2010)
Цибульська О. Ю. - Правовий режим заповідальних розпоряджень (заповідального відказу і покладення) за законодавством України, Росії та Франції (2010)
Нечипуренко О. М. - Укладання договору перевезення пасажирів таксомоторами: цивільно-правовий аналіз, Резніченко С. В. (2010)
Отраднова О. О. - Критерії протиправності та правомірності в деліктних зобов'язаннях (2010)
Шишка I. Р. - Зміст договору на маркетингові дослідження (2010)
Кізлова О. С. - Функції застави у цивільному праві (2010)
Ткалич М. О. - Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України (2010)
Балан Я. В. - До питання розірвання договору найму житла (2010)
Гужва А. М. - Роль і місце категорії інтересу у договірних зобов'язаннях (2010)
Лукавецька О. М. - Правове регулювання обміну житла: чинне законодавство та тенденції розвитку (2010)
Озернюк Г. В. - Історичні джерела рентних правовідносин (2010)
Березовський Р. С. - Співвідношення регресних зобов'язань та суброгації (2010)
Самойленко Г. В. - Реалізація права особи на свободу пересування у договорі перевезення пасажира (2010)
Єсіпова Л. О. - Піднайом жилого приміщення в державному та громадському житлових фондах за чинним законодавством України (2010)
Адамов А. С. - Взаємне страхування судновласників. Досвід європейських країн (2010)
Токарева B. О. - Договір страхування предметів мистецтва та культурних цінностей (2010)
Степанович Д. Г. - Договір обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2010)
Ківалова Т. С. - До питання про визначення підстав зміни договору найму житла, Омельчук О. С. (2010)
Смілянець І. П. - Переведення боргу за законодавством зарубіжних країн (2010)
Чухрай Т. - Правова природа договору фрахтування (чартеру) (2010)
Церковна О. В. - Щодо механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди (2010)
Клім С. І. - Деякі проблемні питання відшкодування моральної шкоди (2010)
Завальнюк В. В. - Предмет юридичної антропології та теорії держави і права: особливості взаємодії (2010)
Якубовська Н. О. - Взаємодія економічних та політичних суб'єктів у рамках міжнародного правого порядку: історичний погляд (2010)
Стратонов B. М. - Реформування кримінально-процесуального законодавства України у світлі євроінтеграційних процесів (2010)
Трофімова Л. В. - Фінансова звітність як засіб фінансового менеджменту (2010)
Джолос C. В. - Етатистська держава як цінність (2010)
Пироговський B. Т. - Уточнення виключної компетенції судів має сприяти вирішенню проблем підвідомчості справ (2010)
Пархета A. А. - Полеміка розуміння поняття правового прецеденту (2010)
Нечипоренко C. І. - Поняття адміністративної процедури проходження служби в органах прокуратури (2010)
Лещенко Д. С. - Співвідношення дефініцій "комунальні юридичні особи" та "муніципальні юридичні особи" (2010)
Форманюк (Вікторія) B. В. - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2010)
Димитрова М. В. - Органы адвокатского самоуправления в Федеративной Республике Германии (2010)
Мельниченко Н. О. - Конституційно-правові засади освітньої політики країн Скандинавії (2010)
Горбатенко О. В. - Основні ознаки правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2010)
Латковська Т. А. - Розвиток фінансово-правових відносин у сучасних умовах (2010)
Солдатенко О. В. - До питання кошторисно-бюджетного фінансування (2010)
Чанишева А. Р. - Речові та зобов'язальні іпотечні цивільні правовідносини (2010)
Габріадзе М. - Формування категорії зобов'язань, що виникають у зв'язку зі створенням загрози охоронюваним законом правам та інтересам у цивільному законодавстві (2010)
Додин Е. В. - Товарищ и учитель! (2010)
Завальнюк B. В. - Держава з позицій юридичної антропології (2010)
Нечипоренко C. І. - Проходження служби в органах прокуратури як різновид публічної служби (2010)
Дрьомін В. М. - Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту (2010)
Кізлова О. С. - Інститут застави в сучасних правових системах (2010)
Лукашев О. А. - До питання щодо організаційно-майнової природи фінансового правовідношення (2010)
Данілко Н. І. - Розмежування правосуб'ектності органів місцевого самоврядування різного рівня у земельних відносинах (2010)
Гасанова А. К. - Про зміст категорії "правовий конфлікт" у діяльності органів виконавчої влади (2010)
Званчук А. В. - Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідношення (2010)
Калишук Л. А. - Щодо визначення понять "форми" та "способи" захисту екологічних прав громадян України (2010)
Клім С. І. - Природне та позитивне право: реальність чи ілюзорність аналогії? (2010)
Сакали М. Я. - Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень (2010)
Чухрай Т. Р. - Визначення поняття "морська пригода" і його значення (2010)
Мінченко Р. М. - Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2010)
Андронов І. В. - Сутність та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами (2010)
Бігун В. С. - Здійснення правосуддя в цивільному судочинстві: про право, правосудність і розсуд (філософсько-правові аспекти) (2010)
Волкова H. В. - Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) (2010)
Стоянова Т. А. - Процесуально-правова природа справ про усиновлення (2010)
Ахмач Г. М. - Захист прав людини у цивільному судочинстві (2010)
Голубцова Е. А. - Особенности участия третьих лиц в семейно-правовых спорах (2010)
Зайвий Т. В. - Правова природа видів цивільного судочинства у юридичній літературі та законодавстві України: порівняльний аналіз (2010)
Іліопол І. М. - Порівняльний аспект принципів цивільного процесуального права інших держав (2010)
Ільїна Ю. П. - Визначення правового статусу нотаріуса у Російській Федерації (2010)
Казаков Ю. Ю. - Проблемы раскрытия информации, содержащей банковскую тайну (2010)
Можаровська К. В. - Юридична природа цивільного позову у кримінальному судочинстві (2010)
Неклеса Ю. В. - Цивільний процесуальний кодекс України: проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності (2010)
Полтавчук Ю. О. - Шляхи вдосконалення цивільно-процесуального права України на основі досвіду США (2010)
Самборська Ю. В. - Правовий статус прокурора щодо справ про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти) (2010)
Соломахіна О. М. - Дослідження процесуальних особливостей призначення і проведення судово-психіатричної експертизи (2010)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судові докази у справах щодо поділу спільного майна подружжя (2010)
Харитонов Є. О. - Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, Харитонова О. І. (2010)
Ківалова Т. С. - Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (2010)
Адамова О. С. - Співвідношення понять "послуга" і "обслуговування" у сфері туризму (2010)
Гареєв Є. Ш. - Поняття винаходу у законодавстві України: проблеми та недоліки (2010)
Гонгало Р. Ф. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським приватним правом (2010)
Матійко М. В. - Місце юридичних фактів у реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Омельчук О. С. - Зміна договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2010)
Орзіх Ю. Г. - Виникнення зобов'язань за брокерським договором (2010)
Романадзе Л. Д. - Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань в Україні (2010)
Чванкін С. А. - Порядок визначення прізвища, імені та по батькові дитини (цивільно-правові, сімейно-правові та цивільно-процесуальні аспекти) (2010)
Адамов А. С. - Товариства взаємного страхування (2010)
Гаверська І. В. - Цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини та шляхи їх вирішення (2010)
Сергиенко B. В. - Правовое регулирование оказания бытовых услуг потребителю (2010)
Зудіхін О. В. - Захист права на участь у товаристві та отримання інформації про діяльність товариства суб'єктами корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2010)
Касілова Д. Ю. - Володіння за набувальною давністю як особливий вид володіння (2010)
Карпов Р. В. - Особливості переходу прав за заставною (2010)
Михайлюк Г. О. - Історичні передумови виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг (2010)
Озернюк Г. В. - Порядок укладення рентних договорів (2010)
Сербова A. В. - Правовое регулирование поставки природного газа потребителю — гражданину (2010)
Токарева B. О. - Суб'єкти правовідносин страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату (2010)
Черногор Н. В. - Загальний та спеціальний строк для прийняття спадщини за цивільним законодавством України (2010)
Ківалов С. В. - Вплив міжнародного кримінального правосуддя на світовий правопорядок (2011)
Завальнюк В. В. - Еволюція антропологічних знань у правовому вимірі (2011)
Дрьомін В. М. - Механізми інтернаціоналізації злочинності, Зелінська Н. А. (2011)
Крижановський A. Ф. - Сучасний правовий порядок: контури теорії (2011)
Словська І. Є. - Принцип гласності у діяльності Верховної Ради України (2011)
Поляков І. - Роль соціологічного способу тлумачення при застосуванні розсуду в правоохоронній діяльності (2011)
Самсін І. Л. - Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз у методологічному контексті тлумачення (2011)
Григорьев B. А. - Субъектный состав участников конституционного судопроизводства в Украине: классификация, законодательное регулирование, правовое положение (2011)
Езеров А. А. - Конституционная безопасность с позиций конфликтологического подхода (2011)
Абакуменко Е. В. - Вопросы реализации принципа диспозитивности в праве (2011)
Балух Д. В. - Державна посада як об'єкт державного управління (2011)
Стець О. М. - Принципи управління державною службою в Україні (2011)
Гасанова А. К. - Етапи та стадії виникнення, становлення та функціонування адміністративної юстиції в Україні (2011)
Чанишева Г. І. - Особливості обчислення окремих видів строків у трудовому праві (2011)
Сирота І. М. - Система соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни за законодавством України (2011)
Краснов Є. В. - Основні трудові права у проекті Трудового кодексу України (2011)
Лагутіна І. В. - Моббінг на робочому місці: правовий аспект (2011)
Трюхан О. А. - Міжнародно-правові стандарти зайнятості населення та законодавство України (2011)
Вишновецька С. В. - Юридична техніка як складова методології науки трудового права (2011)
Потопахіна О. М. - Становлення та розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Шамшина І. І. - Місце та зміст юридичної відповідальності у структурі правового статусу роботодавця (2011)
Вапнярчук Н. М. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців (2011)
Рудницька О. П. - Поняття та класифікація гарантійних виплат (2011)
Дробот Ж. А. - Поняття пенсійного страхування (2011)
Сокол М. В. - Права та гарантії працівників у процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав (2011)
Стрельцова О. В. - Еволюція джерел права ЄС в галузі юстиції та правоохоронної діяльності (2011)
Римар І. А. - Особливості правового регулювання індивідуально-трудових відносин за участю іноземців (2011)
Приміч Д. В. - Порядок укладання колективних договорів за міжнародними актами та законодавством України (2011)
Сорочишин М. В. - Узгоджувальні процедури як одна з основних форм соціального діалогу (2011)
Лазор І. В. - Соціальне значення спеціальної дисциплінарної відповідальності та проблеми її правового регулювання (2011)
Форманюк В. В. - Поняття дисципліни праці: теоретичний аналіз (2011)
Кайтанський О. С. - Правове забезпечення працевлаштування молоді в Україні (2011)
Шишлюк М. О. - Проблеми правового регулювання житлового забезпечення військовослужбовців (2011)
Карплюк В. О. - До проблеми зайнятості літніх працівників (2011)
Тішко Д. А. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці моряків (2011)
Больбот А. В. - Міжнародно-правові акти про соціальне обслуговування та законодавство України (2011)
Зогий І. М. - Міжнародно-правові стандарти медичної допомоги та законодавство України (2011)
Андронова В. А. - Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин (2011)
Чанишев Р. І. - Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника і законодавство України (2011)
Пожарова О. В. - Особливості правового регулювання праці осіб із сімейними обов'язками (2011)
Пасечнік О. В. - Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України, Республіки Білорусь та Російської Федерації (2011)
Жуган Р. - Дисциплінарна відповідальність суддів (2011)
Шулипа М. Ю. - Дія локальних нормативно-правових актів, що містять норми трудового права (2011)
Голобородько В. О. - Локальне правове регулювання технологічного процесу (2011)
Твердовський І. М. - Принцип заборони дискримінації в системі принципів правового регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Трубіцин Д. В. - Відсторонення працівника від роботи: історико-правовий огляд (2011)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за проектом Трудового кодексу України (2011)
Мельник П. В. - Вплив соціуму на ранню (первинну) профілактику ризиків професії (2011)
Андріїв В. В. - Щодо природи обов'язкових соціально-забезпечувальних страхових правовідносин (2011)
Андріїв В. М. - До питання захисту трудових прав працівників (2011)
Сауляк Ю. В. - Поняття та класифікація спорів з питань соціального забезпечення (2011)
Царюк М. 3. - Поняття та види робочого часу за проектом Трудового кодексу України (2011)
Додін Є. В. - Митна злочинність: поняття та структура (2011)
Прокопенко В. В. - Місце міжнародного митного права у системі міжнародного права (2011)
Федотов О. П. - Розробка та погодження технологічних схем з процедур пропуску та здійснення митного контролю на державному кордоні України: невизначена проблема (2011)
Додіна Є. Є. - Митне оформлення вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійних організацій в Україні (2011)
Карпенко Г. Л. - Деякі питання щодо аналізу проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (2011)
Міщенко І. В. - Правові основи логістизації митних процедур в Україні (2011)
Давиденко Л. М. - Правові проблеми реєстрації морських суден під "зручними" прапорами (2011)
Дударь А. П. - Право контроля государства порта за соблюдением исполнения некоторых международных соглашений (Port State Control) (2011)
Звягінцева Д. С. - Аналіз заходів та форм видалення затонулого судна у контексті Найробійської конвенції від 18 травня 2007 р (2011)
Мінченко Р. М. - Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції (2011)
Труба В. І. - Про сумісність приватного і публічного інтересів у сімейному праві (2011)
Заморська Л. І. - Примусовість та соціальна нормативність як передумови формування нормативності права (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Зобов'язання держави розслідувати можливі расистські мотиви насильницьких дій в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2011)
Петренко В. С. - Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин (2011)
Аркуша Л. І. - Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності (2011)
Стась Е. П. - Проблеми окремих публічно-господарських обмежень у страховій діяльності (2011)
Валах В. В. - Спадкування фактичного подружжя за законом (2011)
Матійко М. В. - Цінність цивільно-правової інформації як важливий аспект дослідження інформаційної функції цивільного права (2011)
Романадзе Л. Д. - Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам (2011)
Масін В. М. - Особливості правового статусу агроторгових домів, створених у формі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2011)
Кужильна К. В. - Особливості відшкодування шкоди, завданої учасниками дорожнього руху (2011)
Власова Г. П. - Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства (2011)
Антонюк Н. О. - Критерії визначення вартості майна, яким заволоділа особа (2011)
Нестеренко С. С. - Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності (2011)
Сидор В. Д. - Система земельного законодавства України: теоретичні аспекти (2011)
Свириденко В. М. - Про конфлікти у сфері оподаткування: теоретико-правовий аспект (2011)
Вакарюк Л. В. - Місце бюджетного права в системі фінансового права України (2011)
Хохуляк В. В. - Методологічні орієнтири науки фінансового права (2011)
Сухий Р. М. - Система органів, що здійснюють валютне регулювання в Україні (2011)
Федоров В. А. - Види державного боргу України (2011)
Машковська Л. В. - Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності (2011)
Калошина А. О. - Негативні наслідки демократичних змін щодо спрощення умов ведення господарської діяльності у деяких аспектах охорони навколишнього природного середовища (2011)
Орловська Н. А. - Деякі питання побудови кримінально-правових санкцій у контексті процесів криміналізації та пеналізації (2011)
Добровольський Олег. - Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні (2012)
Назаркевич Євгенія. - Художні засоби створення дизайну видань для дітей із використанням особливостей стерео і варіозображень, Осипова Тетяна. (2012)
Чернявский Георгий. - Фундаментальное культурологическое исследование (2012)
Глущенко Володимир. - У світлі сучасних підходів (2012)
Тур Оксана. - Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2012)
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва Олена. - Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2012)
Трачук Людмила. - Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" (2012)
Бондарчук Оксана. - Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Тишевська-Шапошник Ольга. - Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання (2012)
Мішакіна Юлія. - Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі (2012)
Шелестова Анна. - Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи (2012)
Політова Олена. - Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції (2012)
Лук'янченко О. - Зародження та розвиток шкільних бібліотек Луганщини в роки перших п'ятирічок (2012)
Бібліотека — в історичному просторі трьох епох (2012)
Веремчук Тетяна. - Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні (2012)
XXV Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: у дзеркалі цифр і фактів (2012)
Досвідом діляться газетярі та редактори світу (2012)
Книжкові горизонти (2012)
Погореловська Ірина. - Системі ISBN 40 років, системі ISMN — 20 (2012)
Гавриш Богдана. - Перспективи переходу видавничо-поліграфічної галузі на метричну систему одиниць, Гунько Степан., Ющик Олег. (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Кочупалова Віта. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика ''Літопис книг'' за 2010—2011 рр.), Клюшніченко Олена. (2012)
Геращенко Михайло. - Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня, Добровольська Людмила. (2012)
Соколов Віктор. - Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних та історико-біографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці (2012)
Бакуменко Лариса. - Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій (2012)
Філіпова Людмила. - Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів (2012)
Варенко Володимир. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх документознавців на прикладі дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" (2012)
Ковальчук Г. - Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) (2012)
Бондар Юрій. - Інформаційні війни на Стародавньому Сході (2012)
Зніщенко Микола. - Пізнаваймо бібліотечну Україну разом (2012)
Дубовик Олена. - Маємо що показати світові (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Шляхом співробітництва і прогресу (2012)
Ківалов С. В. - Важливий етап реформи кримінальної юстиції: про нове кримінально-процесуальне законодавство України (2011)
Фесенко Л. І. - До питання щодо діяльності судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011)
Завальнюк В. В. - Правова реальність в антропологічному вимірі (основні напрями дослідженнь) (2011)
Богданов В. С. - Ідея справедливості в соціальній політиці сучасної демократичної держави: політико-правовий вимір (2011)
Дрёмин B. Н. - Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства (2011)
Глубоченко C. М. - Функції світогляду у правозастосовчій діяльності: поняття та елементи (2011)
Яровенко Л. А. - Концепция "политики права" в российской философско-правовой мысли (2011)
Кравчук В. М. - Філософська площина осягнення правового простору (2011)
Аніщук Н. В. - Становлення понятійного апарату тендерного права у вітчизняній юриспруденції (2011)
Свиридюк Н. П. - Юридичні колізії як властивість законодавства перехідного періоду (2011)
Чистякова Ю. В. - Семіотичний підхід у порівняльно-правових дослідженнях: когнітивні можливості використання (2011)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх до XX століття (2011)
Храпенко О. О. - Поняття та зміст прокурорського нагляду у сфері захисту прав і свобод неповнолітніх (2011)
Галицький I. В. - Філософсько-правові аспекти толерантності (2011)
Козловская З.-О. Н. - Юридическая элита: специфика и критерии определения (2011)
Проць О. - Прояви правового нігілізму у студентської молоді в Україні (2011)
Димитрова М. В. - Поняття та сутність принципів адвокатського самоврядування (2011)
Атаманова Н. В. - Забезпечення правового порядку в Україні інституціями запорізького козацтва (2011)
Остапенко Т. О. - Застосування норм звичаєвого права як важливий чинник розвитку правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII — 80-х рр. XVIII ст (2011)
Тарасенко В. С. - Державна соціальна допомога як вид матеріального забезпечення дітей-інвалідів (2011)
Андронова В. А. - Юридичні факти у трудовому праві: поняття, ознаки та властивості (2011)
Кіндюк Б. В. - Радянське законодавство про колгоспні ліси (2011)
Федчун Н. О. - Щодо проблем визначення поняття "безпека мореплавства" в галузі захисту транспортної діяльності (2011)
Маслій І. В. - Детермінанти виникнення та функціонування тіньової економіки (2011)
Зелінська Н. А. - Морально-політичні фактори формування права притулку і інституту екстрадиції в міжнародному праві: історична ретроспектива (2011)
Нестеренко C. C. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та права людини (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Стандарти доказування та презумпція дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини (2011)
Севостьянова H. І. - Право на індивідуальну заяву до Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність (2011)
Voloc A. - Harmonization of the Ukrainian législative base of organ transplantation with the législation of the European Union (2011)
Терзі О. О. - Проблема визначення місця інтеграційного права в системі права України: загальнотеоретичні основи (2011)
Цвігун Л. А. - Текстуалізм та інтенціоналізм — основні підходи в тлумаченні ісламського права (2011)
Словська I. Є. - Порядок формування і повноваження керівних органів парламенту: порівняльно-правова характеристика (2011)
Мишина Н. В. - Современный украинский конституционализм и биоэтика (2011)
Григорьев B. А. - Компаративистское исследование сущности и правовой природы конституционного судопроизводства в Украине (2011)
Стець О. М. - Цілі, завдання і функції управління державною службою в Україні (2011)
Білуга C. В. - Поняття і значення інституту підсудності (2011)
Аракелян М. М. - Особливості визначення та обчислення строку звернення до адміністративного суду (2011)
Топор І. В. - Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії (2011)
Заморська Л. І. - Нормативність як специфічна властивість актів судової влади (2011)
Свида О. Г. - Особливості реалізації окремих конституційних принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів (2011)
Хохуляк В. В. - Поняття в системі науки фінансового права (2011)
Харитонов Є. О. - Сім'я як концепт сімейного законодавства (2011)
Калітенко О. М. - Щодо необхідності розширення предмета шлюбного договору: постановка проблеми (2011)
Сафончик О. І. - Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин (2011)
Яніцька І. А. - Правовий статус патронату як форми сімейного виховання (2011)
Карпов Р. В. - Заставна як забезпечення іпотечних цінних паперів (2011)
Кривенко Ю. В. - Способи набуття права власності релігійними організаціями (2011)
Матійко М. В. - Аспекти впливу інформаційної функції цивільного права, що виділяються відповідно до етапів поведінки, яка становить об'єкт інформаційної функції цивільного права (2011)
Балан Я. В. - Реалізація права на житло шляхом укладення договору найму (оренди) (2011)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості примусового обміну житла (жилих приміщень) (2011)
Деревнін B. С. - Загальні засади визначення правосуб'єктності товарної біржі (2011)
Капталан И. М. - Деятельность политических партий как субъектов гражданского права (2011)
Островська Л. А. - Вплив правил про дисциплінарну відповідальність суддів на застосування норм цивільного процесуального права (2011)
Соколянський Д. В. - Забезпечення позову у цивільному процесуальному праві України (2011)
Неклеса Ю. В. - Еволюція принципів змагальності та диспозитивності у цивільному процесі України (2011)
Іліопол І. М. - Правова природа інституту апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції (2011)
Рубля О. - Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі України (2011)
Волкова Н. В. - Представництво в цивільному процесі: поняття, мета та завдання (2011)
Соломахіна О. М. - Загальні основи судово-експертної діяльності експертів, працюючих у державних експертних установах (2011)
Стоянова Т. А. - Визначення та місце стадії провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України (2011)
Ахмач Г. М. - Процесуальні особливості реалізації принципу змагальності на окремих стадіях цивільного процесу (2011)
Сидоренко М. В. - Суб'єктивні права, свободи та інтереси як об'єкт судового захисту (постановка проблеми) (2011)
Гуменний Р. В. - Торговельна марка та комерційне (фірмове) найменування як об'єкти інтелектуальної власності та їх правовий захист (2011)
Кирилюк А. В. - Організації колективного управління авторськими і суміжними правами як учасники відносин, які виникають щодо використання літературних творів (2011)
Ульянова Г. О. - Складні та складені твори як об'єкт правовідносин інтелектуальної власності (2011)
Кулініч О. О. - Умови надання правової охорони творам та окремим їх елементам (2011)
Саглаєва Н. О. - Конституційні основи права інтелектуальної власності України (2011)
Михайлюк Н. П. - Становление прономинальной подсистемы в современном английском языке (2011)
Наконечний Ю. В. - Мотиваційне поле морських торговельних портів (2011)
Машковська Л. В. - Проблеми погодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційного господарювання (2011)
Стась Е. П. - Господарсько-правове забезпечення страхування інвестиційних ризиків (2011)
Орехова І. С. - Поняття і сутність державного контролю у сфері господарської діяльності (2011)
Острівний І. М. - Питання правової регламентації видів господарської діяльності вищих навчальних закладів приватної форми власності (2011)
Попелюк В. П. - До питання повноважень правоохоронних органів з контролю у сфері господарювання (2011)
Злакоман І. М. - Особливості розмежування компетенції між загальними та господарськими судами України з вирішення інвестиційних спорів (2011)
Свириденко В. М. - Значення принципів права у регулюванні податкових відносин та розв'язанні податкових конфліктів (2011)
Бандоля Л. Г. - Історико-правовий аналіз запобігання ухиленню від відбування покарання у вигляді виправних робіт (2010)
Марисюк К. Б. - Система майнових покарань у проектах Кримінального кодексу Польщі 1916–1917 рр. (2010)
Віхляєв М. Ю. - Проблеми правового регулювання процедури створення професійних правничих громадських організацій в Україні (2010)
Волкова Н. В. - Про митний контроль та імпорт фармацевтичної продукції (2010)
Данелюк В. І. - Контроль за провадженням посередницької діяльності митного брокера (2010)
Довгополик А. А. - Кредитні спілки в механізмі адміністративно-правового регулювання: аналіз правових ознак (2010)
Ігонін В. К. - Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України (2010)
Ігонін Р. В. - До питання предмета адміністративного права (2010)
Ляшук Р. М. - Порядок дій прикордонників після застосування силових заходів (2010)
Озерський І. - Прокурорський нагляд за дотриманням прав та свобод людини і громадянина (юридично-психологічний аспект) (2010)
Павленко Є. Б. - Пріоритетні напрямки адаптації національного митного законодавства з профілактики порушень митних правил до міжнародних стандартів (2010)
Перепьолкін С. М. - Міжнародно-правове забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги з митних питань (2010)
Резнік І. М. - Характеристика переміщення через митний кордон як юридичного факту (2010)
Романенко В. В. - Контроль вивезення сільськогосподарської продукції у Митному прототипі ЄС як захід нетарифного регулювання (2010)
Самборська Ю. Л. - Правове регулювання формування системи митної служби України (2010)
Федотова І. О. - Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг митними органами України за принципом "єдине вікно”, "єдиний офіс” (2010)
Удод М. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб, Літус О. Г. (2010)
Shcherbyna V. I. - Social and legal basis for corruption infringement prevention in the Customs Service of Ukraine, Frolova N. V. (2010)
Зуєва О. А. - Застосування преюдиціальних фактів у господарському процесі (2010)
Латинін О. А. - Визначення поняття кредитора у справах про банкрутство (2010)
Мандичев Д. В. - Державні інспекції в Україні: адміністративно-правовий статус (2010)
Алфьоров С. М. - Погроза в кримінальному праві України: проблеми теорії та практики (2010)
Богатирьов І. Г. - Жертва злочину в місцях позбавлення волі, Моісеєв Є. М. (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки (2010)
Зеленецкий В. С. - Инновационные принципы современной уголовно-процессуальной политики Украины (2010)
Пузирьов М. С. - Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (2010)
Сюр С. В. - Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими: порівняльний аналіз (2010)
Шкода С. А. - Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2010)
Антонов К. В. - Збільшення правоохоронних повноважень митних органів у контексті розвитку митного та оперативно-розшукового законодавства, Варава В. В. (2010)
Хоменко Н. А. - Мотивація і запобігання контрабанді (2010)
Любива Ю. В. - Міжнародне митне співробітництво – перспективний напрямок наукових досліджень (2010)
Ківалов С. В. - Право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом: проблеми теорії і правового регулювання (2011)
Завальнюк В. В. - Конфлікт і особа у світі, що змінюється: витоки антропологічного розуміння (2011)
Дрьомін B. М. - Концептуальні основи теорії інституціоналізації кримінальних практик як предмета інституціональної кримінології (2011)
Фесенко Л. І. - Правова природа роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011)
Свида О. Г. - До питання щодо вдосконалення інституту присяги прокурорських працівників (2011)
Зелинская Н. А. - Морское пиратство как конвенционное преступление (2011)
Нестеренко C. С. - Кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій (2011)
Юлинецкая Ю. В. - Интерпретационный потенциал как дифференциальный признак международного нормативно-правового акта (2011)
Дрёмина-Волок Н. В. - Установление и осуществление уголовной юрисдикции как международно-правовое обязательство государства (2011)
Лещенко А. В. - Генезис філософсько-правових уявлень про правову поведінку (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Розуміння правового статусу суб'єктів бюджетних правовідносин в юридичній науці (2011)
Ягунов Д. В. - Чи можна продавати "право карати"? (філософсько-правовий аналіз феномена в'язничної приватизації) (2011)
Оцяця A. C. - Сутність та зміст охоронної функції кримінального права (2011)
Гуртовенко О. Л. - Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб (2011)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх з XX століття (2011)
Храпенко О. О. - Правові та організаційні проблеми реалізації прокурорського нагляду за дотриманням прав неповнолітніх, що перебувають у виховних колоніях (2011)
Маслій I. В. - Тіньова політика як прояв тіньової економіки (2011)
Ізовіта А. М. - Злочинність у сфері ринкового обігу земель як об'єкт кримінологічного вивчення (2011)
Марчук A. І. - "Тюремні відпустки" у кримінально-виконавчому законодавстві та пенітенціарній практиці України (2011)
Харитонов Є. О. - Одеська цивілістика XIX ст.: сукупність особистостей чи наукова школа (2011)
Басай О. В. - Принципи цивільного права в Давньому Римі (2011)
Орзіх Ю. Г. - До історії формування та розвитку римського нотаріату (2011)
Heiko M. O. - Reception of Roman Law in England (2011)
Бабич І. Г. - Визначення місця принципу справедливості в сучасній системі принципів права (2011)
Крисань Т. Є. - Класифікація збитків у цивільному праві України (2011)
Адамова О. С. - Співвідношення понять морського публічного й морського приватного права (2011)
Ахмач Г. М. - Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини (2011)
Давидова І. В. - Поняття та ознаки обману як підстави недійсності правочину (2011)
Комаров В. А. - Врегулювання відносин стосовно лікарських засобів в Україні (2011)
Молодецький Р. А. - Судове правозастосування як особливий вид правореалізації (в аспекті тлумачення договору) (2011)
Карпов Р. В. - Особливості використання заставних (2011)
Сєвєрова Є. С. - Проблемні питання визнання недійсними прилюдних торгів у судовому порядку (2011)
Сидоренко М. В. - Правова природа права на судовий захист (2011)
Бойчук Д. В. - Право особи на життя в системі особистих немайнових прав: проблеми теорії і практики (2011)
Вороніна Н. В. - До поняття знахідки як безхазяйної речі (2011)
Сафончик О. І. - Деякі питання розвитку законодавства з питань виникнення та припинення шлюбно-сімейних правовідносин (2011)
Шишка О. Р. - Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні (2011)
Адаховська Н. С. - Опіка над майном за цивільним законодавством України (2011)
Касілова Д. Ю. - Підстави виникнення і припинення володіння (2011)
Копилова Ж. В. - Житло як родове поняття одноквартирного житлового будинку громадян України (2011)
Цибульська О. Ю. - Правовідносини, що виникають внаслідок покладення на спадкоємця обов'язку вчинити дії для суспільно корисної мети (2011)
Черногор Н. В. - Визначення строків та термінів у спадковому праві України (2011)
Харитонова О. І. - Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності (2011)
Бааджи Н. П. - Піратство як порушення авторських та суміжних прав (2011)
Гареєв Є. Ш. - Опублікування як спосіб використання твору (2011)
Саглаєва Н. О. - Щодо проблеми системи принципів права інтелектуальної власності України (2011)
Латковська Т. А. - Фінансова політика держави у сфері банківської діяльності (2011)
Кирилюк А. В. - Динаміка зобов'язань за ліцензійним договором на використання літературних творів (2011)
Колісник A. С. - Специфіка використання ліцензійних угод ком'пютерного програмного забезпечення (2011)
Кривенко Ю. В. - Законодавство України про релігійні організації як юридичні особи (2011)
Кулібаба B. С. - Риси недобросовісної конкуренції за законодавством країн світу (2011)
Симонян Ю. Ю. - Ознаки та особливості відповідальності за правопорушення у сфері корпоративних відносин (2011)
Сляднєва Г. О. - Правове регулювання передачі комерційної таємниці у договорах комерційної концесії (2011)
Борейко О. М. - Перші кроки формування інституту банкрутства у цивільному праві (2011)
Зудіхін О. В. - Захист права на отримання прибутку та виплату дивідендів суб'єктів корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2011)
Капталан І. М. - Поняття непідприемницьких товариств (2011)
Кетрарь А. А. - Поняття та ознаки об'єкта авторського права (2011)
Mykhailiuk G. - Civil liability of the banks in the sphere of non-traditional banking transactions and services (the experience of the United Kingdom) (2011)
Позова Д. Д. - Житлово-будівельний кооператив як кооператив споживчого типу (2011)
Сорвачов О. В. - Охорона промислових зразків (2011)
Ківалова Т. С. - Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов'язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві (2011)
Балан Я. В. - Права та обов'язки учасників договору найму (оренди) житла (2011)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості обміну жилих приміщень у будинках (квартирах), що належать громадянам (на праві приватної власності) (2011)
Голубєва Н. Ю. - Характеристика елементів зобов'язання (2011)
Жила О. В. - Проблема визначення елементів регресного зобов'язання (2011)
Кізлова О. С. - Іпотека рухомого майна — особливий вид застави (2011)
Омельчук О. С. - Деякі спірні питання зміни договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2011)
Смілянець І. П. - Деякі аспекти договору франчайзингу за законодавством України (2011)
Чанишева А. Р. - Предмет іпотеки за законодавством України (2011)
Бубіна А. І. - Деякі особливості відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2011)
Варавко А. Ю. - Цивільне правове регулювання порядку проведення конкурсів на право укладання договору (2011)
Головачов Я. В. - Цілі застосування суброгації у страхових правовідносинах (2011)
Карнаух Б. П. - Вина як умова деліктної відповідальності в країнах англо-американської правової сім'ї (2011)
Некіт К. Г. - Становлення інституту довірчого управління майном в Україні, Республіці Молдова та Російській Федерації (2011)
Подчаха Д. В. - Істотні умови іпотечного договору (2011)
Приходько A. А. - Особливості укладення договору про надання послуг аварійного комісара (2011)
Степанович Д. Г. - Послуга як об'єкт цивільних прав (2011)
Суха Ю. С. - До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту (2011)
Токарева B. О. - Історичні аспекти страхування цивільної відповідальності (2011)
Чухрай Т. Р. - Страхування ризиків у товариствах взаємного страхування (2011)
Федотова І. О. - Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин (2012)
Гаркуша В. В. - Форми адміністративно-правової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)
Іванов О. В. - Система органів виконавчої влади – суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі митної справи (2012)
Кривонос М. А. - Організація взаємодії митних органів щодо надання взаємної адміністративної допомоги з питань порушень митного законодавства (2012)
Кунєв Ю. Д. - Проблеми теорії та методології адміністративно-правової науки (2012)
Ліпинський В. В. - Щодо визначення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування в митних органах України (2012)
Мошинська О. В. - Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і перспективи розвитку, Мазур А. В. (2012)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання митних відносин в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Романенко В. В. - Попередній документальний контроль: перспективи вдосконалення нормативно-правового забезпечення (2012)
Рудницька Ю. О. - Аналіз причин недобросовісної поведінки учасників адміністративного судочинства на прикладі податкових спорів та можливі шляхи її обмеження (2012)
Шевчук О. М. - Митна вартість лікарських засобів як захід митно-тарифного регулювання: правові аспекти (2012)
Валуєва Н. О. - Що таке строки в цивільному праві?, Совенко А. А. (2012)
Заскока К. О. - Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації, Стрижак І. В. (2012)
Тулянцева В. А. - Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні (2012)
Зуєв В. А. - Особливості митно-правового регулювання документального контролю переміщення відходів (2012)
Шуміло О. М. - Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон (2012)
Батраченко Т. С. - Відмежування ст. 1591 КК України від суміжного адміністративного проступку, передбаченого ст. 21215 КУпАП (2012)
Гмирко В. П. - Об’єктивізм як технологічна засада способу доказування в кримінальному процесі (2012)
Зинченко И. А. - Уголовно-процессуальная политика в контексте уголовной политики государства (2012)
Гемай С. О. - Складність і динамічність кримінально-процесуальних відносин, як один із елементів у дослідженні гіпотези норм кримінально-процесуального права (2012)
Макаренко Е. И. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів: проблеми теорії, законодавства і практики його застосування в Україні (2012)
Одинцов О. В. - Рівні організованої злочинності: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (2012)
Сокуренко О. М. - Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у вигляді обмеження волі (2012)
Обшалов С. В. - Взаємодія оперативних працівників та слідчих під час проведення невідкладних слідчих дій (2012)
Корольов Ю. О. - Психологічні підходи до причин злочинної діяльності (2012)
Васильєва Л. О. - Класифікація банківських операцій: теоретичне та практичне значення (2012)
Шейко В. М. - Соціокультурологічні аспекти України в роки незалежності (2011)
Рудавіна І. Г. - Періодизація історіографії з історії театральних музеїв України (1923–1991) (2011)
Воронова Л. М. - З історії пам’яткоохоронної справи на Харківщині в другій половині ХХ ст. (2011)
Лиман С. І. - Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах професора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811–1882 рр.) (2011)
Кочарян С. Г. - Релігійна діяльність харківських вірмен (1917–1938) (2011)
Щедрін А. Т. - Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри (2011)
Гришин В. В. - Особливості формування єдиного інформаційного простору України на державному рівні (2011)
Назаровець С. А. - Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації (2011)
Балаклицький М. А. - Консерватори і медіа: протестантська критика нових ЗМК (2011)
Жукова В. П. - Еволюціонування наук безпечного існування професійно-діяльнісного середовища бібліотеки (2011)
Кузнецова М. М. - Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об’єднань у регіоні (2011)
Кобєлєв О. М. - Особливості інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у суспільних підсистемах (2011)
Литвиненко Н. К. - Біобібліографічні покажчики в системі краєзнавчих бібліографічних посібників Донбасу: історико-комунікативний аспект (2011)
Коханова І. О. - Вплив чинників збереження на стан схоронності документних фондів (2011)
Смага О. В. - Форсайт-метод та інформаційний моніторинг: подібності й відмінності (2011)
Хащина Х.О. - Архівні ресурси органів державної влади в інформаційному суспільстві: термінологічний та типологічний аналіз (2011)
Васильченко М. М. - Концепція синергетики в дослідженні архіву як соціально-комунікаційної структури (2011)
Булах Т. Д. - Cутнісні ознаки радіореклами (2011)
Бакун О. В. - Вплив етичних та оцінних категорій на формування дискурсу української регіональної преси рекламного типу (2011)
Пелехата О. Г. - Розвиток стандартів електронного обміну даних у web-технологіях (2011)
Біличенко О. Л. - Теоретичні основи дослідження концепту "художня література" в системі соціокомунікаційного знання (2011)
Литвиненко О. О. - Особливості сучасного етапу еволюції мультимедійного середовища (2011)
Гавриш Н. Б. - Електронні ресурси Інтернету з фармацевтичної галузі: аналіз інформаційно-пошукових можливостей (2011)
Савченко А. А. - Постмодернізм як соціокультурне явище (2011)
Лесюк О. В. - Особливості інформаційних потреб фахівців митної галузі України (2011)
Снурнікова Ю. М. - Новини з перцем та бульбашками: інфотейнмент на сучасному українському інформаційному телебаченні (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського