Шишлюк М. О. - Проблеми правового регулювання житлового забезпечення військовослужбовців (2011)
Карплюк В. О. - До проблеми зайнятості літніх працівників (2011)
Тішко Д. А. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці моряків (2011)
Больбот А. В. - Міжнародно-правові акти про соціальне обслуговування та законодавство України (2011)
Зогий І. М. - Міжнародно-правові стандарти медичної допомоги та законодавство України (2011)
Андронова В. А. - Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин (2011)
Чанишев Р. І. - Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника і законодавство України (2011)
Пожарова О. В. - Особливості правового регулювання праці осіб із сімейними обов'язками (2011)
Пасечнік О. В. - Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України, Республіки Білорусь та Російської Федерації (2011)
Жуган Р. - Дисциплінарна відповідальність суддів (2011)
Шулипа М. Ю. - Дія локальних нормативно-правових актів, що містять норми трудового права (2011)
Голобородько В. О. - Локальне правове регулювання технологічного процесу (2011)
Твердовський І. М. - Принцип заборони дискримінації в системі принципів правового регулювання соціально-трудових відносин (2011)
Трубіцин Д. В. - Відсторонення працівника від роботи: історико-правовий огляд (2011)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за проектом Трудового кодексу України (2011)
Мельник П. В. - Вплив соціуму на ранню (первинну) профілактику ризиків професії (2011)
Андріїв В. В. - Щодо природи обов'язкових соціально-забезпечувальних страхових правовідносин (2011)
Андріїв В. М. - До питання захисту трудових прав працівників (2011)
Сауляк Ю. В. - Поняття та класифікація спорів з питань соціального забезпечення (2011)
Царюк М. 3. - Поняття та види робочого часу за проектом Трудового кодексу України (2011)
Додін Є. В. - Митна злочинність: поняття та структура (2011)
Прокопенко В. В. - Місце міжнародного митного права у системі міжнародного права (2011)
Федотов О. П. - Розробка та погодження технологічних схем з процедур пропуску та здійснення митного контролю на державному кордоні України: невизначена проблема (2011)
Додіна Є. Є. - Митне оформлення вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійних організацій в Україні (2011)
Карпенко Г. Л. - Деякі питання щодо аналізу проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" (2011)
Міщенко І. В. - Правові основи логістизації митних процедур в Україні (2011)
Давиденко Л. М. - Правові проблеми реєстрації морських суден під "зручними" прапорами (2011)
Дударь А. П. - Право контроля государства порта за соблюдением исполнения некоторых международных соглашений (Port State Control) (2011)
Звягінцева Д. С. - Аналіз заходів та форм видалення затонулого судна у контексті Найробійської конвенції від 18 травня 2007 р (2011)
Мінченко Р. М. - Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції (2011)
Труба В. І. - Про сумісність приватного і публічного інтересів у сімейному праві (2011)
Заморська Л. І. - Примусовість та соціальна нормативність як передумови формування нормативності права (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Зобов'язання держави розслідувати можливі расистські мотиви насильницьких дій в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2011)
Петренко В. С. - Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин (2011)
Аркуша Л. І. - Конвертаційні центри як спосіб легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності (2011)
Стась Е. П. - Проблеми окремих публічно-господарських обмежень у страховій діяльності (2011)
Валах В. В. - Спадкування фактичного подружжя за законом (2011)
Матійко М. В. - Цінність цивільно-правової інформації як важливий аспект дослідження інформаційної функції цивільного права (2011)
Романадзе Л. Д. - Умови та порядок надання правової охорони торговельним маркам (2011)
Масін В. М. - Особливості правового статусу агроторгових домів, створених у формі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2011)
Кужильна К. В. - Особливості відшкодування шкоди, завданої учасниками дорожнього руху (2011)
Власова Г. П. - Сутність та завдання спрощеного кримінального судочинства (2011)
Антонюк Н. О. - Критерії визначення вартості майна, яким заволоділа особа (2011)
Нестеренко С. С. - Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності (2011)
Сидор В. Д. - Система земельного законодавства України: теоретичні аспекти (2011)
Свириденко В. М. - Про конфлікти у сфері оподаткування: теоретико-правовий аспект (2011)
Вакарюк Л. В. - Місце бюджетного права в системі фінансового права України (2011)
Хохуляк В. В. - Методологічні орієнтири науки фінансового права (2011)
Сухий Р. М. - Система органів, що здійснюють валютне регулювання в Україні (2011)
Федоров В. А. - Види державного боргу України (2011)
Машковська Л. В. - Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності (2011)
Калошина А. О. - Негативні наслідки демократичних змін щодо спрощення умов ведення господарської діяльності у деяких аспектах охорони навколишнього природного середовища (2011)
Орловська Н. А. - Деякі питання побудови кримінально-правових санкцій у контексті процесів криміналізації та пеналізації (2011)
Добровольський Олег. - Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні (2012)
Назаркевич Євгенія. - Художні засоби створення дизайну видань для дітей із використанням особливостей стерео і варіозображень, Осипова Тетяна. (2012)
Чернявский Георгий. - Фундаментальное культурологическое исследование (2012)
Глущенко Володимир. - У світлі сучасних підходів (2012)
Тур Оксана. - Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2012)
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва Олена. - Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) (2012)
Трачук Людмила. - Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека 2.0" (2012)
Бондарчук Оксана. - Документи з бібліотеки Володимира Щербини у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Тишевська-Шапошник Ольга. - Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання (2012)
Мішакіна Юлія. - Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі (2012)
Шелестова Анна. - Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи (2012)
Політова Олена. - Документально-інформаційний потік з документознавчої професіології: структура, динаміка та сучасні тенденції (2012)
Лук'янченко О. - Зародження та розвиток шкільних бібліотек Луганщини в роки перших п'ятирічок (2012)
Бібліотека — в історичному просторі трьох епох (2012)
Веремчук Тетяна. - Тематичні проекти мас-медіа ЄС в Україні (2012)
XXV Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: у дзеркалі цифр і фактів (2012)
Досвідом діляться газетярі та редактори світу (2012)
Книжкові горизонти (2012)
Погореловська Ірина. - Системі ISBN 40 років, системі ISMN — 20 (2012)
Гавриш Богдана. - Перспективи переходу видавничо-поліграфічної галузі на метричну систему одиниць, Гунько Степан., Ющик Олег. (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Кочупалова Віта. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика ''Літопис книг'' за 2010—2011 рр.), Клюшніченко Олена. (2012)
Геращенко Михайло. - Про метабібліографію та бібліографію третього ступеня, Добровольська Людмила. (2012)
Соколов Віктор. - Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних та історико-біографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці (2012)
Бакуменко Лариса. - Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій (2012)
Філіпова Людмила. - Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів (2012)
Варенко Володимир. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх документознавців на прикладі дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" (2012)
Ковальчук Г. - Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) (2012)
Бондар Юрій. - Інформаційні війни на Стародавньому Сході (2012)
Зніщенко Микола. - Пізнаваймо бібліотечну Україну разом (2012)
Дубовик Олена. - Маємо що показати світові (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Шляхом співробітництва і прогресу (2012)
Ківалов С. В. - Важливий етап реформи кримінальної юстиції: про нове кримінально-процесуальне законодавство України (2011)
Фесенко Л. І. - До питання щодо діяльності судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011)
Завальнюк В. В. - Правова реальність в антропологічному вимірі (основні напрями дослідженнь) (2011)
Богданов В. С. - Ідея справедливості в соціальній політиці сучасної демократичної держави: політико-правовий вимір (2011)
Дрёмин B. Н. - Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства (2011)
Глубоченко C. М. - Функції світогляду у правозастосовчій діяльності: поняття та елементи (2011)
Яровенко Л. А. - Концепция "политики права" в российской философско-правовой мысли (2011)
Кравчук В. М. - Філософська площина осягнення правового простору (2011)
Аніщук Н. В. - Становлення понятійного апарату тендерного права у вітчизняній юриспруденції (2011)
Свиридюк Н. П. - Юридичні колізії як властивість законодавства перехідного періоду (2011)
Чистякова Ю. В. - Семіотичний підхід у порівняльно-правових дослідженнях: когнітивні можливості використання (2011)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх до XX століття (2011)
Храпенко О. О. - Поняття та зміст прокурорського нагляду у сфері захисту прав і свобод неповнолітніх (2011)
Галицький I. В. - Філософсько-правові аспекти толерантності (2011)
Козловская З.-О. Н. - Юридическая элита: специфика и критерии определения (2011)
Проць О. - Прояви правового нігілізму у студентської молоді в Україні (2011)
Димитрова М. В. - Поняття та сутність принципів адвокатського самоврядування (2011)
Атаманова Н. В. - Забезпечення правового порядку в Україні інституціями запорізького козацтва (2011)
Остапенко Т. О. - Застосування норм звичаєвого права як важливий чинник розвитку правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII — 80-х рр. XVIII ст (2011)
Тарасенко В. С. - Державна соціальна допомога як вид матеріального забезпечення дітей-інвалідів (2011)
Андронова В. А. - Юридичні факти у трудовому праві: поняття, ознаки та властивості (2011)
Кіндюк Б. В. - Радянське законодавство про колгоспні ліси (2011)
Федчун Н. О. - Щодо проблем визначення поняття "безпека мореплавства" в галузі захисту транспортної діяльності (2011)
Маслій І. В. - Детермінанти виникнення та функціонування тіньової економіки (2011)
Зелінська Н. А. - Морально-політичні фактори формування права притулку і інституту екстрадиції в міжнародному праві: історична ретроспектива (2011)
Нестеренко C. C. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю та права людини (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Стандарти доказування та презумпція дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини (2011)
Севостьянова H. І. - Право на індивідуальну заяву до Європейського суду з прав людини: генезис, еволюція, сучасність (2011)
Voloc A. - Harmonization of the Ukrainian législative base of organ transplantation with the législation of the European Union (2011)
Терзі О. О. - Проблема визначення місця інтеграційного права в системі права України: загальнотеоретичні основи (2011)
Цвігун Л. А. - Текстуалізм та інтенціоналізм — основні підходи в тлумаченні ісламського права (2011)
Словська I. Є. - Порядок формування і повноваження керівних органів парламенту: порівняльно-правова характеристика (2011)
Мишина Н. В. - Современный украинский конституционализм и биоэтика (2011)
Григорьев B. А. - Компаративистское исследование сущности и правовой природы конституционного судопроизводства в Украине (2011)
Стець О. М. - Цілі, завдання і функції управління державною службою в Україні (2011)
Білуга C. В. - Поняття і значення інституту підсудності (2011)
Аракелян М. М. - Особливості визначення та обчислення строку звернення до адміністративного суду (2011)
Топор І. В. - Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії (2011)
Заморська Л. І. - Нормативність як специфічна властивість актів судової влади (2011)
Свида О. Г. - Особливості реалізації окремих конституційних принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів (2011)
Хохуляк В. В. - Поняття в системі науки фінансового права (2011)
Харитонов Є. О. - Сім'я як концепт сімейного законодавства (2011)
Калітенко О. М. - Щодо необхідності розширення предмета шлюбного договору: постановка проблеми (2011)
Сафончик О. І. - Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин (2011)
Яніцька І. А. - Правовий статус патронату як форми сімейного виховання (2011)
Карпов Р. В. - Заставна як забезпечення іпотечних цінних паперів (2011)
Кривенко Ю. В. - Способи набуття права власності релігійними організаціями (2011)
Матійко М. В. - Аспекти впливу інформаційної функції цивільного права, що виділяються відповідно до етапів поведінки, яка становить об'єкт інформаційної функції цивільного права (2011)
Балан Я. В. - Реалізація права на житло шляхом укладення договору найму (оренди) (2011)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості примусового обміну житла (жилих приміщень) (2011)
Деревнін B. С. - Загальні засади визначення правосуб'єктності товарної біржі (2011)
Капталан И. М. - Деятельность политических партий как субъектов гражданского права (2011)
Островська Л. А. - Вплив правил про дисциплінарну відповідальність суддів на застосування норм цивільного процесуального права (2011)
Соколянський Д. В. - Забезпечення позову у цивільному процесуальному праві України (2011)
Неклеса Ю. В. - Еволюція принципів змагальності та диспозитивності у цивільному процесі України (2011)
Іліопол І. М. - Правова природа інституту апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції (2011)
Рубля О. - Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі України (2011)
Волкова Н. В. - Представництво в цивільному процесі: поняття, мета та завдання (2011)
Соломахіна О. М. - Загальні основи судово-експертної діяльності експертів, працюючих у державних експертних установах (2011)
Стоянова Т. А. - Визначення та місце стадії провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України (2011)
Ахмач Г. М. - Процесуальні особливості реалізації принципу змагальності на окремих стадіях цивільного процесу (2011)
Сидоренко М. В. - Суб'єктивні права, свободи та інтереси як об'єкт судового захисту (постановка проблеми) (2011)
Гуменний Р. В. - Торговельна марка та комерційне (фірмове) найменування як об'єкти інтелектуальної власності та їх правовий захист (2011)
Кирилюк А. В. - Організації колективного управління авторськими і суміжними правами як учасники відносин, які виникають щодо використання літературних творів (2011)
Ульянова Г. О. - Складні та складені твори як об'єкт правовідносин інтелектуальної власності (2011)
Кулініч О. О. - Умови надання правової охорони творам та окремим їх елементам (2011)
Саглаєва Н. О. - Конституційні основи права інтелектуальної власності України (2011)
Михайлюк Н. П. - Становление прономинальной подсистемы в современном английском языке (2011)
Наконечний Ю. В. - Мотиваційне поле морських торговельних портів (2011)
Машковська Л. В. - Проблеми погодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційного господарювання (2011)
Стась Е. П. - Господарсько-правове забезпечення страхування інвестиційних ризиків (2011)
Орехова І. С. - Поняття і сутність державного контролю у сфері господарської діяльності (2011)
Острівний І. М. - Питання правової регламентації видів господарської діяльності вищих навчальних закладів приватної форми власності (2011)
Попелюк В. П. - До питання повноважень правоохоронних органів з контролю у сфері господарювання (2011)
Злакоман І. М. - Особливості розмежування компетенції між загальними та господарськими судами України з вирішення інвестиційних спорів (2011)
Свириденко В. М. - Значення принципів права у регулюванні податкових відносин та розв'язанні податкових конфліктів (2011)
Бандоля Л. Г. - Історико-правовий аналіз запобігання ухиленню від відбування покарання у вигляді виправних робіт (2010)
Марисюк К. Б. - Система майнових покарань у проектах Кримінального кодексу Польщі 1916–1917 рр. (2010)
Віхляєв М. Ю. - Проблеми правового регулювання процедури створення професійних правничих громадських організацій в Україні (2010)
Волкова Н. В. - Про митний контроль та імпорт фармацевтичної продукції (2010)
Данелюк В. І. - Контроль за провадженням посередницької діяльності митного брокера (2010)
Довгополик А. А. - Кредитні спілки в механізмі адміністративно-правового регулювання: аналіз правових ознак (2010)
Ігонін В. К. - Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України (2010)
Ігонін Р. В. - До питання предмета адміністративного права (2010)
Ляшук Р. М. - Порядок дій прикордонників після застосування силових заходів (2010)
Озерський І. - Прокурорський нагляд за дотриманням прав та свобод людини і громадянина (юридично-психологічний аспект) (2010)
Павленко Є. Б. - Пріоритетні напрямки адаптації національного митного законодавства з профілактики порушень митних правил до міжнародних стандартів (2010)
Перепьолкін С. М. - Міжнародно-правове забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги з митних питань (2010)
Резнік І. М. - Характеристика переміщення через митний кордон як юридичного факту (2010)
Романенко В. В. - Контроль вивезення сільськогосподарської продукції у Митному прототипі ЄС як захід нетарифного регулювання (2010)
Самборська Ю. Л. - Правове регулювання формування системи митної служби України (2010)
Федотова І. О. - Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг митними органами України за принципом "єдине вікно”, "єдиний офіс” (2010)
Удод М. В. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб, Літус О. Г. (2010)
Shcherbyna V. I. - Social and legal basis for corruption infringement prevention in the Customs Service of Ukraine, Frolova N. V. (2010)
Зуєва О. А. - Застосування преюдиціальних фактів у господарському процесі (2010)
Латинін О. А. - Визначення поняття кредитора у справах про банкрутство (2010)
Мандичев Д. В. - Державні інспекції в Україні: адміністративно-правовий статус (2010)
Алфьоров С. М. - Погроза в кримінальному праві України: проблеми теорії та практики (2010)
Богатирьов І. Г. - Жертва злочину в місцях позбавлення волі, Моісеєв Є. М. (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки (2010)
Зеленецкий В. С. - Инновационные принципы современной уголовно-процессуальной политики Украины (2010)
Пузирьов М. С. - Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк (2010)
Сюр С. В. - Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими: порівняльний аналіз (2010)
Шкода С. А. - Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння автотранспортними засобами (2010)
Антонов К. В. - Збільшення правоохоронних повноважень митних органів у контексті розвитку митного та оперативно-розшукового законодавства, Варава В. В. (2010)
Хоменко Н. А. - Мотивація і запобігання контрабанді (2010)
Любива Ю. В. - Міжнародне митне співробітництво – перспективний напрямок наукових досліджень (2010)
Ківалов С. В. - Право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом: проблеми теорії і правового регулювання (2011)
Завальнюк В. В. - Конфлікт і особа у світі, що змінюється: витоки антропологічного розуміння (2011)
Дрьомін B. М. - Концептуальні основи теорії інституціоналізації кримінальних практик як предмета інституціональної кримінології (2011)
Фесенко Л. І. - Правова природа роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011)
Свида О. Г. - До питання щодо вдосконалення інституту присяги прокурорських працівників (2011)
Зелинская Н. А. - Морское пиратство как конвенционное преступление (2011)
Нестеренко C. С. - Кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій (2011)
Юлинецкая Ю. В. - Интерпретационный потенциал как дифференциальный признак международного нормативно-правового акта (2011)
Дрёмина-Волок Н. В. - Установление и осуществление уголовной юрисдикции как международно-правовое обязательство государства (2011)
Лещенко А. В. - Генезис філософсько-правових уявлень про правову поведінку (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Розуміння правового статусу суб'єктів бюджетних правовідносин в юридичній науці (2011)
Ягунов Д. В. - Чи можна продавати "право карати"? (філософсько-правовий аналіз феномена в'язничної приватизації) (2011)
Оцяця A. C. - Сутність та зміст охоронної функції кримінального права (2011)
Гуртовенко О. Л. - Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб (2011)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовувалися до неповнолітніх з XX століття (2011)
Храпенко О. О. - Правові та організаційні проблеми реалізації прокурорського нагляду за дотриманням прав неповнолітніх, що перебувають у виховних колоніях (2011)
Маслій I. В. - Тіньова політика як прояв тіньової економіки (2011)
Ізовіта А. М. - Злочинність у сфері ринкового обігу земель як об'єкт кримінологічного вивчення (2011)
Марчук A. І. - "Тюремні відпустки" у кримінально-виконавчому законодавстві та пенітенціарній практиці України (2011)
Харитонов Є. О. - Одеська цивілістика XIX ст.: сукупність особистостей чи наукова школа (2011)
Басай О. В. - Принципи цивільного права в Давньому Римі (2011)
Орзіх Ю. Г. - До історії формування та розвитку римського нотаріату (2011)
Heiko M. O. - Reception of Roman Law in England (2011)
Бабич І. Г. - Визначення місця принципу справедливості в сучасній системі принципів права (2011)
Крисань Т. Є. - Класифікація збитків у цивільному праві України (2011)
Адамова О. С. - Співвідношення понять морського публічного й морського приватного права (2011)
Ахмач Г. М. - Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини (2011)
Давидова І. В. - Поняття та ознаки обману як підстави недійсності правочину (2011)
Комаров В. А. - Врегулювання відносин стосовно лікарських засобів в Україні (2011)
Молодецький Р. А. - Судове правозастосування як особливий вид правореалізації (в аспекті тлумачення договору) (2011)
Карпов Р. В. - Особливості використання заставних (2011)
Сєвєрова Є. С. - Проблемні питання визнання недійсними прилюдних торгів у судовому порядку (2011)
Сидоренко М. В. - Правова природа права на судовий захист (2011)
Бойчук Д. В. - Право особи на життя в системі особистих немайнових прав: проблеми теорії і практики (2011)
Вороніна Н. В. - До поняття знахідки як безхазяйної речі (2011)
Сафончик О. І. - Деякі питання розвитку законодавства з питань виникнення та припинення шлюбно-сімейних правовідносин (2011)
Шишка О. Р. - Соматичні права та перспективи розвитку їх в Україні (2011)
Адаховська Н. С. - Опіка над майном за цивільним законодавством України (2011)
Касілова Д. Ю. - Підстави виникнення і припинення володіння (2011)
Копилова Ж. В. - Житло як родове поняття одноквартирного житлового будинку громадян України (2011)
Цибульська О. Ю. - Правовідносини, що виникають внаслідок покладення на спадкоємця обов'язку вчинити дії для суспільно корисної мети (2011)
Черногор Н. В. - Визначення строків та термінів у спадковому праві України (2011)
Харитонова О. І. - Суб'єкти та об'єкти правовідносин інтелектуальної власності (2011)
Бааджи Н. П. - Піратство як порушення авторських та суміжних прав (2011)
Гареєв Є. Ш. - Опублікування як спосіб використання твору (2011)
Саглаєва Н. О. - Щодо проблеми системи принципів права інтелектуальної власності України (2011)
Латковська Т. А. - Фінансова політика держави у сфері банківської діяльності (2011)
Кирилюк А. В. - Динаміка зобов'язань за ліцензійним договором на використання літературних творів (2011)
Колісник A. С. - Специфіка використання ліцензійних угод ком'пютерного програмного забезпечення (2011)
Кривенко Ю. В. - Законодавство України про релігійні організації як юридичні особи (2011)
Кулібаба B. С. - Риси недобросовісної конкуренції за законодавством країн світу (2011)
Симонян Ю. Ю. - Ознаки та особливості відповідальності за правопорушення у сфері корпоративних відносин (2011)
Сляднєва Г. О. - Правове регулювання передачі комерційної таємниці у договорах комерційної концесії (2011)
Борейко О. М. - Перші кроки формування інституту банкрутства у цивільному праві (2011)
Зудіхін О. В. - Захист права на отримання прибутку та виплату дивідендів суб'єктів корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2011)
Капталан І. М. - Поняття непідприемницьких товариств (2011)
Кетрарь А. А. - Поняття та ознаки об'єкта авторського права (2011)
Mykhailiuk G. - Civil liability of the banks in the sphere of non-traditional banking transactions and services (the experience of the United Kingdom) (2011)
Позова Д. Д. - Житлово-будівельний кооператив як кооператив споживчого типу (2011)
Сорвачов О. В. - Охорона промислових зразків (2011)
Ківалова Т. С. - Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов'язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві (2011)
Балан Я. В. - Права та обов'язки учасників договору найму (оренди) житла (2011)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості обміну жилих приміщень у будинках (квартирах), що належать громадянам (на праві приватної власності) (2011)
Голубєва Н. Ю. - Характеристика елементів зобов'язання (2011)
Жила О. В. - Проблема визначення елементів регресного зобов'язання (2011)
Кізлова О. С. - Іпотека рухомого майна — особливий вид застави (2011)
Омельчук О. С. - Деякі спірні питання зміни договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2011)
Смілянець І. П. - Деякі аспекти договору франчайзингу за законодавством України (2011)
Чанишева А. Р. - Предмет іпотеки за законодавством України (2011)
Бубіна А. І. - Деякі особливості відшкодування шкоди, завданої здоров'ю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (2011)
Варавко А. Ю. - Цивільне правове регулювання порядку проведення конкурсів на право укладання договору (2011)
Головачов Я. В. - Цілі застосування суброгації у страхових правовідносинах (2011)
Карнаух Б. П. - Вина як умова деліктної відповідальності в країнах англо-американської правової сім'ї (2011)
Некіт К. Г. - Становлення інституту довірчого управління майном в Україні, Республіці Молдова та Російській Федерації (2011)
Подчаха Д. В. - Істотні умови іпотечного договору (2011)
Приходько A. А. - Особливості укладення договору про надання послуг аварійного комісара (2011)
Степанович Д. Г. - Послуга як об'єкт цивільних прав (2011)
Суха Ю. С. - До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту (2011)
Токарева B. О. - Історичні аспекти страхування цивільної відповідальності (2011)
Чухрай Т. Р. - Страхування ризиків у товариствах взаємного страхування (2011)
Федотова І. О. - Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин (2012)
Гаркуша В. В. - Форми адміністративно-правової діяльності працівників ДАІ щодо контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів (2012)
Іванов О. В. - Система органів виконавчої влади – суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі митної справи (2012)
Кривонос М. А. - Організація взаємодії митних органів щодо надання взаємної адміністративної допомоги з питань порушень митного законодавства (2012)
Кунєв Ю. Д. - Проблеми теорії та методології адміністративно-правової науки (2012)
Ліпинський В. В. - Щодо визначення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування в митних органах України (2012)
Мошинська О. В. - Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і перспективи розвитку, Мазур А. В. (2012)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання митних відносин в Україні: фінансово-правовий аспект (2012)
Романенко В. В. - Попередній документальний контроль: перспективи вдосконалення нормативно-правового забезпечення (2012)
Рудницька Ю. О. - Аналіз причин недобросовісної поведінки учасників адміністративного судочинства на прикладі податкових спорів та можливі шляхи її обмеження (2012)
Шевчук О. М. - Митна вартість лікарських засобів як захід митно-тарифного регулювання: правові аспекти (2012)
Валуєва Н. О. - Що таке строки в цивільному праві?, Совенко А. А. (2012)
Заскока К. О. - Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації, Стрижак І. В. (2012)
Тулянцева В. А. - Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні (2012)
Зуєв В. А. - Особливості митно-правового регулювання документального контролю переміщення відходів (2012)
Шуміло О. М. - Щодо сприяння митних органів охороні довкілля під час переміщення товарів та природних об’єктів через митний кордон (2012)
Батраченко Т. С. - Відмежування ст. 1591 КК України від суміжного адміністративного проступку, передбаченого ст. 21215 КУпАП (2012)
Гмирко В. П. - Об’єктивізм як технологічна засада способу доказування в кримінальному процесі (2012)
Зинченко И. А. - Уголовно-процессуальная политика в контексте уголовной политики государства (2012)
Гемай С. О. - Складність і динамічність кримінально-процесуальних відносин, як один із елементів у дослідженні гіпотези норм кримінально-процесуального права (2012)
Макаренко Е. И. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів: проблеми теорії, законодавства і практики його застосування в Україні (2012)
Одинцов О. В. - Рівні організованої злочинності: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (2012)
Сокуренко О. М. - Окремі питання кваліфікації злісного ухилення від виконання робіт засудженим, що відбуває покарання у вигляді обмеження волі (2012)
Обшалов С. В. - Взаємодія оперативних працівників та слідчих під час проведення невідкладних слідчих дій (2012)
Корольов Ю. О. - Психологічні підходи до причин злочинної діяльності (2012)
Васильєва Л. О. - Класифікація банківських операцій: теоретичне та практичне значення (2012)
Шейко В. М. - Соціокультурологічні аспекти України в роки незалежності (2011)
Рудавіна І. Г. - Періодизація історіографії з історії театральних музеїв України (1923–1991) (2011)
Воронова Л. М. - З історії пам’яткоохоронної справи на Харківщині в другій половині ХХ ст. (2011)
Лиман С. І. - Історія середніх віків у творчості та навчальних курсах професора Київського університету Олексія Івановича Ставровського (1811–1882 рр.) (2011)
Кочарян С. Г. - Релігійна діяльність харківських вірмен (1917–1938) (2011)
Щедрін А. Т. - Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри (2011)
Гришин В. В. - Особливості формування єдиного інформаційного простору України на державному рівні (2011)
Назаровець С. А. - Рейтинг українських інституціональних репозитаріїв у системі наукової комунікації (2011)
Балаклицький М. А. - Консерватори і медіа: протестантська критика нових ЗМК (2011)
Жукова В. П. - Еволюціонування наук безпечного існування професійно-діяльнісного середовища бібліотеки (2011)
Кузнецова М. М. - Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об’єднань у регіоні (2011)
Кобєлєв О. М. - Особливості інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у суспільних підсистемах (2011)
Литвиненко Н. К. - Біобібліографічні покажчики в системі краєзнавчих бібліографічних посібників Донбасу: історико-комунікативний аспект (2011)
Коханова І. О. - Вплив чинників збереження на стан схоронності документних фондів (2011)
Смага О. В. - Форсайт-метод та інформаційний моніторинг: подібності й відмінності (2011)
Хащина Х.О. - Архівні ресурси органів державної влади в інформаційному суспільстві: термінологічний та типологічний аналіз (2011)
Васильченко М. М. - Концепція синергетики в дослідженні архіву як соціально-комунікаційної структури (2011)
Булах Т. Д. - Cутнісні ознаки радіореклами (2011)
Бакун О. В. - Вплив етичних та оцінних категорій на формування дискурсу української регіональної преси рекламного типу (2011)
Пелехата О. Г. - Розвиток стандартів електронного обміну даних у web-технологіях (2011)
Біличенко О. Л. - Теоретичні основи дослідження концепту "художня література" в системі соціокомунікаційного знання (2011)
Литвиненко О. О. - Особливості сучасного етапу еволюції мультимедійного середовища (2011)
Гавриш Н. Б. - Електронні ресурси Інтернету з фармацевтичної галузі: аналіз інформаційно-пошукових можливостей (2011)
Савченко А. А. - Постмодернізм як соціокультурне явище (2011)
Лесюк О. В. - Особливості інформаційних потреб фахівців митної галузі України (2011)
Снурнікова Ю. М. - Новини з перцем та бульбашками: інфотейнмент на сучасному українському інформаційному телебаченні (2011)
Коваленко І. П. - Правова культура як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2011)
Дмитренко Т. О. - Дослідження педагогічних об’єктів на підґрунті законів функціонування і розвитку (2011)
Мельник Ю. Б. - Моделювання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я школярів (2011)
Ріхтер О. Є. - Педагогічні особливості викладання іноземної мови студентам економічних спеціальностей (2011)
Марченко О. Г. - Уточнення психолого-педагогічної сутності поняття "навчальна інформація" (2011)
Нагаєв В. М. - Управління якістю професійної підготовки кадрів аграрної сфери (2011)
Максимовська Н. О. - Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні: соціально-педагогічний аспект (2011)
Гура В. В. - Питання фахової підготовки майбутніх учителів музики в умовах сьогодення (2011)
Завальнюк B. В. - Філософсько-антропологічні основи дослідження конфліктності світу в епоху глобалізації (2011)
Фесенко Л. І. - Функціонування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у контексті реформування судової системи України (2011)
Аракелян М. Р. - Інститут адвокатури у правозахисній діяльності сучасної Української держави (2011)
Нечипоренко C. І. - Класифікація персоналу в органах прокуратури (2011)
Дремин В. Н. - Организованная преступность, терроризм и бизнес: международно-правовые и криминологические аспекты, Зелинская Н. А. (2011)
Загурський О. Б. - До питання про теоретичні проблеми державної правової політики у сфері боротьби зі злочинністю (2011)
Кузембаєв О. С. - Конституція України і джерела кримінального права України (2011)
Оцяця A. С. - Дефініція функції кримінального права (2011)
Дмитрук М. М. - Об'єкт кримінального проступку (2011)
Стойловський Р. В. - Соціальні та правові підстави криміналізації залишення в небезпеці (2011)
Сікан О. М. - Стан та перспективи кримінально-правової охорони сім'ї в законодавстві України (2011)
Брайловська А. І. - Діяння як ознака об'єктивної сторони злочину невиконання чи неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (2011)
Уманець Т. Ю. - Кримінально-правова відповідальність за злочинні діяння у сфері незаконного обігу наркотиків за законодавством Європейського Союзу (2011)
Гуртовенко О. Л. - Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв'язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в Україні (2011)
Березовська Н. Л. - Досягнення цілей покарання неповнолітніх (2011)
Стрелковська Ю. О. - Маргінальність як чинник рецидивної злочинності (2011)
Мельничук Т. В. - Кримінологічна безпека: сутність та концептуальне обґрунтування (2011)
Ізовіта А. М. - Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються на земельному ринку (2011)
Ягунов Д. В. - Реабілітація злочинців як мета покарання: атавізм або вимушена необхідність? (філософсько-правовий аналіз) (2011)
Марчук А. І. - Особливості перекласифікації засуджених до позбавлення волі (соціально-правова характеристика) (2011)
Кльован Н. В. - Поняття і зміст кримінально-виконавчих і кримінологічних функцій режиму в місцях позбавлення волі (2011)
Василяка Д. К. - Проблемні питання визначення понять та термінів у кримінально-процесуальному законі України (2011)
Ковальчук С. О. - Правові презумпції у кримінальному процесі України: поняття, ознаки і система (2011)
Шилін Д. В. - Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі (2011)
Шевчук В. П. - До питання про критерії класифікації порушень кримінально-процесуального закону (2011)
Волошина B. К. - Щодо змісту принципу вільної оцінки доказів у кримінальному процесі (2011)
Стоянов М. М. - Властивість належності доказів: поняття та зміст (2011)
Калужинський О. В. - Оцінка в діяльності судді в стадії попереднього розгляду кримінальної справи (2011)
Пшенічко C. О. - Категорія оскарження у кримінально-процесуальній доктрині: деякі проблеми визначення змісту (2011)
Кіцен Н. В. - Система загальних умов перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили: проблеми структурування (2011)
Пожар В. Г. - Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України (2011)
Динту B. А. - Обстановка злочину в структурі криміналістичної характеристики злочину (2011)
Москаленко Г. В. - Перелік типових слідчих ситуацій для кожного етапу розслідування (2011)
Томин C. В. - Особливості застосування оперативної закупки як засобу отримання інформації про злочини, пов'язані зі збутом наркотичних засобів (2011)
Плахотіна В. М. - Призначення й провадження деяких видів експертиз на початковому етапі розслідування хабарництва, вчиненого співробітниками правоохоронних органів (2011)
Мавед О. О. - Використання судово-медичної експертизи у розслідуванні злочинів у сфері охорони здоров'я (2011)
Ващук О. П. - Планирование расследования при разбойном нападении на инкассаторов (2011)
Афанасьева М. В. - Суб'єктивація та суб'єктивізм у виборчій інженерії (2011)
Мамедов H. - Анализ некоторых аспектов правового регулирования принципов формирования органов выборных властей (2011)
Гаврилюк Ю. О. - До проблеми забезпечення позову у справах щодо оскарження актів і дій Вищої ради юстиції (2011)
Григор'єв В. А. - Політико-правова природа Конституційного Суду в системі поділу влади (2011)
Езеров А. А. - Институт досрочного прекращения полномочий парламента: украинский опыт (2011)
Mishyna N. V. - Corporate social responsibility and educational and research institutions as one of the stakeholders (2011)
Харенко О. О. - Адміністративно-правовий статус центрального органу виконавчої влади: проблема змісту (2011)
Корнута Л. М. - Перспективи розвитку функцій державного управління економікою України (2011)
Топор I. В. - Процесуальний статус представника в адміністративному судочинстві (2011)
Осадчий А. Ю. - Підсудність адміністративних справ (2011)
Тодощак О. В. - Особливості оскарження судових рішень в адміністративно-деліктному провадженні (2011)
Вишняков О. К. - Перспективи входження України до внутрішнього ринку Європейського Союзу та інтеграційне правове регулювання (2011)
Омельченко А. В. - Гармонізація зовнішньоекономічного законодавства України із вимогами світової організації торгівлі (організаційно-правові засади) (2011)
Сковронський Д. М. - Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу (2011)
Шелудченкова A. С. - Спільна політика безпеки і оборони в структурі Європейського Союзу (2011)
Гріненко О. О. - Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС — США у торговельній сфері (2011)
Пріскалова B. М. - Традиції та новації у розвитку суверенітету держав — учасниць Європейського Союзу (2011)
Дрёмина-Волок Н. В. - К вопросу об историософии международного антидискриминационного права: равенство, справедливость и прото-расизм в философии Древней Греции (2011)
Князева Д. О. - Международно-правовое регулирование торгово-экономического сотрудничества Украины и Испании (2011)
Авдюгин Р. Г. - Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека — основа международно-правовых средств обеспечения прав и свобод человека в Украине (2011)
Зюкіна А. Г. - Проблеми імплементації Римського статуту в Україні (2011)
Давиденко Л. М. - Особливості правового статусу капітана судна в міжнародному мореплавстві (2011)
Пустовой B. С. - Історія централізації та децентралізації Української держави: правові аспекти (2011)
Чувакова Г. М. - Зловживання правом як вид правових аномалій (2011)
Галицький І. В. - Толерантність у культурно-правовому вимірі (2011)
Левченко Д. В. - Проблеми встановлення сутності категорії "інтерес" (2011)
Лещенко А. В. - Содержание и объем понятия правового поведения (2011)
Кравченко C. С. - Взаємозв'язок теорії правового реалізму і правового прагматизму у філософії США (2011)
Антошина И. В. - Понятие и назначение информационной функции права (2011)
Дмитришин Ю. Л. - Лідзбарська ревізія хелмінського права (2011)
Коваль B. М. - Висновок від попереднього правового явища до наступного або навпаки як інструмент тлумачення актів господарського законодавства (2011)
Карпов Р. В. - Заставна за законодавством України та Росії: порівняльний аналіз (2011)
Снегирёв Ф. Ф. - Особенности правового регулирования охраны, формирования и использования экологической сети Крыма (2011)
Базилюк І. О. - Поняття переміщення товарів через митний кордон та його правове забезпечення (2011)
Басай О. В. - Контроль у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу (2011)
Юрчишин Н. Г. - Поняття права приватної власності на ліси в Україні: теоретичний та практичний аспект (2011)
Орехова І. С. - Форми державного контролю у сфері господарської діяльності (2011)
Колибабчук Н. К. - Нормативно-правовое обеспечение деятельности потребительских обществ (товариществ) в Российской империи в конце XIX — начале XX в (2011)
Нетудихатка О. Ю. - Роль психофізіологічних показників у визначенні виробничої надійності оператора (безпеки життєдіяльності) (2011)
Чередник Р. В. - Спорт як сфера правового регулювання: загальнотеоретичний аспект (2011)
Бачина Л. Ю. - Юридична журналістика як спеціалізація (2011)
Ківалов С. В. - Захист Конституційним Судом України прав та свобод людини і громадянина: можливості та проблеми (2011)
Крусян А. Р. - Публічно-самоврядна влада як інституціональна складова сучасного українського конституціоналізму (2011)
Мінченко Р. М. - Роль та значення місцевого самоврядування у розвитку української державності (2011)
Приходько X. І. - Функціональний і процесуальний підходи дослідження українського парламентаризму (до проблеми парламентського процесу в Україні) (2011)
Сліденко І. Д. - Конституційний контроль з позицій універсалізму (2011)
Волошин Ю. О. - Парадигма взаємодії міжнародного та національного права в умовах міждержавної інтеграції: нові підходи та виклики (2011)
Свида Т. О. - Конституційний процес в Україні очима Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) (2011)
Езеров A. А. - Гарантии и средства обеспечения конституционной безопасности (2011)
Олькіна О. В. - Співвідношення конституційного інституту дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб та конституційної відповідальності (2011)
Терлецький Д. С. - Конституційний Суд України і суди загальної юрисдикції та міжнародне право (2011)
Куранин B. А. - Новая Конституция Венгрии: противоречивые оценки (2011)
Сон С. С. - Міжнародні стандарти та національне законодавство України (2011)
Волкова Д. Є. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та національні судові інституції: питання функціональної взаємодії (2011)
Чернопищук Я. В. - Поняття "конституціоналізація" у сучасній конституціоналістиці (2011)
Попсуенко Л. А. - Значение Великой хартии вольностей в становлении английского парламентаризма (2011)
Мішина H. В. - Тенденції розвитку органів самоорганізації населення в Україні (на матеріалах м. Одеси) (2011)
Бондаренко I. О. - Особливості правового статусу територіальних громад як суб'єктів права комунальної власності (2011)
Назарко А. Т. - Міські агломерації в Україні: проблеми правової інституціоналізації (2011)
Майдебура A. М. - Звання почесний громадянин як особливий вид нагород органів місцевого самоврядування (2011)
Москальчук К. М. - Гарантії в системі забезпечення конституційного права доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування (2011)
Прієшкіна О. В. - Місцеве самоврядування та політична система України: взаємодія та розвиток (2011)
Батанов О. В. - Муніципалізм у системі категорій сучасного муніципального права: концептуальний аспект (2011)
Пухтинський М. - Концептуальні аспекти реформування територіальної організації влади (2011)
Бальцій Ю. Ю. - Основні моделі місцевого самоврядування в містах України (2011)
Барський B. Р. - Офіційне внесення проекту нормативно-правового акта до місцевої ради як стадія муніципального нормотворчого процесу (2011)
Афанасьева М. В. - Зловживання пасивним виборчим правом: теорія та практика (2011)
Козачук Д. А. - Заохочувальні процедури на публічній службі (2011)
Латковська Т. А. - Основні функції центрального банку: проблеми визначення та класифікації (2011)
Каплій О. В. - Інтернет-видання ЗМІ як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та сучасний стан конституційно-правового регулювання (2011)
Погібко О. І. - Організаційно-правові питання воєнної реформи в контексті національної безпеки України (2011)
Панасюк В. М. - Принципи та форми взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства з реалізації державної молодіжної політики (2011)
Кулі К. К. - Проблеми визначення природи соціального замовлення в системі місцевого самоврядування в Україні (2011)
Великоречанін П. О. - Особливості здійснення політичних прав особами з множинним громадянством (2011)
Дашковська А. В. - Правовий статус ЗМІ в системі суб'єктів виборчого процесу (2011)
Кратюк О. П. - Адміністративно-правові засади управління сертифікацією плавскладу риболовних суден в Україні (2011)
Задоя І. І. - Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу: теоретико-правовий аналіз (2011)
Шеренін Ю. Л. - Про структуру апеляційного провадження в судовому адміністративному процесі (2011)
Завальнюк B. В. - Архаїчне право як категорія юридичної антропології (2011)
Івашев Є. В. - Антропологія як підґрунтя аксіології права: людські потреби — інтереси — цінності (2011)
Заморська Л. І. - Генеза формулювання категорії "правова норма" (2011)
Юдин З. М. - Договорное правотворчество как инструмент координации в правовой сфере (2011)
Ноздрін О. М. - Дослідження правового життя: філософський аспект (2011)
Горобец К. В. - Универсализм правовых ценностей (2011)
Некига C. Н. - Понятие правового компромисса (2011)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Зміст дисципліни: теоретико-правова характеристика (2011)
Гаманюк Л. А. - Понятие и структура юридической обязанности (2011)
Лещенко А. В. - Семантичний аналіз правової поведінки (2011)
Антошина И. В. - Информационное воздействие права и информационная функция права (2011)
Новікова Н. А. - Інформаційний простір як основа інформаційної функції сучасної держави (2011)
Крестовська Н. М. - Сім'я у сфері дії ювенальної юстиції (2011)
Проць О. Є. - Молодь як суб'єкт права (2011)
Шемякін О. М. - Програмні аспекти сучасного правового забезпечення розвитку морського господарства, Немерцалова С. В. (2011)
Короткий Т. Р. - Природа норм рекомендацій міжнародних міжурядових організацій (на прикладі рекомендацій ІМО у сфері охорони морського середовища) (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Міжнародна кримінальна юрисдикція стосовно расового дискримінаційного насилля як злочину jus cogens (2011)
Трояновський О. В. - Міжнародна кримінальна юрисдикція в механізмі захисту прав людини (2011)
Войтович П. П. - Міжнародні стандарти права на інформацію (2011)
Бабін Б. В. - Аспекти впливу національного права на міжнародне програмне регулювання (2011)
Волок А. А. - Правовая регламентация трансплантологии: международно-правовые стандарты и национальная практика (2011)
Михайленко Д. Г. - Кваліфікація повторності хабарництва (2011)
Войтович I. І. - Окремі питання тактики захисту під час проведення невідкладних слідчих дій (2011)
Ващук О. П. - Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні нападів на інкасаторів (2011)
Осадчая О. - О закреплении мер процессуальной ответственности в законодательстве Украины (2011)
Романюк А. Б. - Методика дослідження та критерії ефективності захисту в кримінальному процесі (2011)
Артеменко І. А. - Державна політика протидії організованій злочинності та корупції в Україні (2011)
Ягунов Д. В. - Філософсько-правове та кримінологічне обґрунтування загальної превенції як мети кримінального покарання (2011)
Мельник М. Г. - Зміст категорії "кадрове забезпечення" щодо діяльності судів: теоретичні підходи до визначення (2011)
Цесарський Ф. А. - Підстави припинення трудового договору як проблемне питання науки трудового права (2011)
Коритко Л. Я. - Правове регулювання рибальства в Східній Галичині (XIX ст.) (2011)
Маланій О. Я. - Правове регулювання праці жінок і неповнолітніх законодавством Другої Речі Посполитої 1918-1939 рр (2011)
Швед І. Я. - Удосконалення діяльності Державної служби охорони при МВС України як складова частина реорганізації органів внутрішніх справ (2011)
Сандуленко А. С. - Верховенство канона как принцип церковного судопроизводства (2011)
Добровольська В. В. - Щодо диференціації суб'єктів державного контролю у сфері господарювання (2011)
Садовенко О. Л. - Досвід правового регулювання державного замовлення в зарубіжних країнах та втілення його в законодавство України (2011)
Дихта Н. М. - Спеціальні підстави припинення договору доручення за цивільним законодавством України (2011)
Клім С. І. - Суб'єкти використання й застосування аналогії закону та форми її втілення у цивільному праві України (2011)
Згама А. О. - Повноваження судових органів апеляційної інстанції в зарубіжних країнах (2011)
Денисюк B. В. - Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору (2011)
Мануїлова К. В. - Правова природа та зміст деліктних зобов'язань (2011)
Церковна О. В. - Щодо елементів цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди (2011)
Юрчишин Н. Г. - Правове регулювання інституту права власності на ліси у радянський період (1917-1990 рр.): становлення та розвиток (2011)
Зуєва Л. Є. - Щодо принципу досудового врегулювання господарських спорів (2011)
Сергеев Р. С. - Консалтингові схеми в енергетиці: збереження краще виробництва (2011)
Каракаш І. І. - Особливості набуття права власності на землю в Україні іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами (2011)
Платонова Є. О. - Правові засади зонування земель (2011)
Харитонова Т. Є. - Історичний розвиток та формування інституту прав на чужі земельні ділянки у законодавстві України (2011)
Бугера С. І. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції (2011)
Юрескул В. О. - Система стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища (2011)
Басай О. В. - Поняття відтворення природних рослинних ресурсів (2011)
Березінський П. А. - Методологічні засади взаємодії суспільства з природним середовищем наприкінці XX сторіччя (2011)
Терлецька Л. М. - Правове регулювання відшкодування збитків при викупі земельних ділянок (2011)
Ківалов С. В. - Правове регулювання оскарження рішень суб'єктів владних повноважень в адміністративних судах (2011)
Шаптала Н. К. - Податковий кодекс України в контексті реалізації конституційних норм-принципів та нормотворчих процедур (2011)
Француз-Яковець Т. А. - Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації (2011)
Педько Ю. С. - Предмет та система адміністративного права: окремі дискусійні питання (2011)
Осадчий А. Ю. - До уточнення поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві (2011)
Писаренко Г. М. - Судові рішення в адміністративних справах: поняття, види, особливості ухвалення (2011)
Вершиніна М. М. - Співвідношення компетенцій Вищого адміністративного суду України та Конституційного Суду України (2011)
Крывцова И. С. - Ценность идей синергетики для административно-правовой науки: попытка актуализации отраслевых синергетико-правовых исследований (2011)
Осауленко С. В. - Особливості сучасного розуміння адміністративного процесу (2011)
Маслова Я. І. - Співвідношення понять "нагляд" і "контроль" у державному управлінні України (2011)
Коваль Д. А. - Визначення повноважень органів Державної податкової служби України (2011)
Корнута Л. М. - Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: теоретичний та практичний аспекти (2011)
Фоміч Г. В. - Процедура службового розслідування щодо публічних службовців (2011)
Бондаренко К. В. - Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за неправомірні угоди між підприємцями (2011)
Додіна Є. Є. - Питання визначення релігійних організацій як суб'єктів адміністративного права (2011)
Міщенко P. І. - Адміністративно-правовий статус Національної академії правових наук України (2011)
Аракелян М. М. - Види строків в адміністративному судочинстві (2011)
Гаврилюк Ю. О. - Оскарження рішень Вищої ради юстиції: окремі аспекти порівняльно-правового аналізу із зарубіжним досвідом (2011)
Латковська Т. А. - Проблемні питання теорії фінансового права на сучасному етапі (2011)
Царьова Л. К. - Зобов'язання, що виникають при емісії грошей і державних цінних паперів та їх правова природа (2011)
Хохуляк В. В. - Співвідношення науки фінансового права і фінансової науки (2011)
Нестеренко А. С. - Фінансова система України як частина міжнародної фінансової системи в умовах світової фінансово-економічної кризи (2011)
Гетманцев Д. О. - Вплив світової фінансової кризи на реалізацію принципів здійснення публічної фінансової діяльності (2011)
Боднарук Ю. В. - Про фактори, що дезінтегрують (інтегрують) фінансово-правові інститути, та їх вплив на систему фінансового права (2011)
Гнатовська A. І. - Об'єктивна доцільність надання самостійності муніципальним утворенням у фінансово-правових відносинах (2011)
Сухий Р. М. - Поняття валютного права та його місце в системі права України (2011)
Лещенко О. В. - Поняття та правові ознаки грошей (2011)
Лазюк С. В. - Справляння мита як реалізація функцій держави (2011)
Вакарюк Л. В. - Місце податкового права в системі фінансового права України (2011)
Кіценко B. С. - Податковий спір як різновид матеріальних охоронних правовідносин (2011)
Пархоменко-Цироциянц C. В. - Юридичні факти у правовідносинах по сплаті податку на доходи фізичних осіб (2011)
Фоміна Г. В. - Правова природа юридичної особи як платника податку (2011)
Донець Т. А. - Співвідношення приватного та публічного регулювання в контексті гарантування прав та свобод платників податків (2011)
Свириденко В. М. - Захист прав платників податків як пріоритетне завдання держави: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Митрофанова Д. К. - Інвестування як засіб стабілізації доходної частини бюджету: податково-правовий аспект (2011)
Котенко А. М. - Передумови договірного регулювання порядку розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу (2011)
Шульженко О. В. - Протиріччя обліку бази оподаткування при визначенні податкового обов'язку (на прикладі податку на додану вартість) (2011)
Панфілов О. Є. - Щодо визначення поняття "корупція" в міжнародно-правових актах та законодавстві інших країн (2011)
Гарипов И. М. - Жертва криминального коррупционного поведения как предмет криминологического познания: понятие и содержание, Кабанов П. А. (2011)
Мережко А. А. - Типология норм международного права в свете психологической теории права (2011)
Зелинская H. А. - "Ошибка в запрете" или "онемение совести"? Уроки Нюрнбергского процесса (2011)
Materia A. - Freedom, Security and Justice: Symbolic Values or European Revolution? (2011)
Чайковский Ю. В. - Применимость теории эволюции социальных систем к международному праву (2011)
Кориневич А. О. - Сутність системи сучасного міжнародного права (2011)
Короткий Т. P. - Догматично-правовий аналіз змісту поняття "охорона" та "захист" морського середовища в теорії і практиці (2011)
Медведева М. О. - Інформаційно-правові засоби реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища (2011)
Dryomina-Voloc N. V. - Problems of international criminal jurisdiction within the context of fight against impunity of higher state officials (2011)
Шпак I. В. - Вплив практики Міжнародного Суду ООН на розвиток системи звичаєвого міжнародного права (2011)
Трояновский А. В. - Международный обычай в XXI веке: старые и новые проблемы (2011)
Якубовская Н. А. - Международное сотрудничество в регулировании глобальных дисбалансов: неудачный опыт Бреттон-Вудских учреждений (2011)
Нестеренко С. C. - Принцип "due process of law" у міжнародному кримінальному праві (2011)
Севостьянова Н. І. - Захист права на харчування в рамках забезпечення глобальної продовольчої безпеки (2011)
Іванченко О. М. - Загальновизнані принципи і норми міжнародного права (2011)
Бєлогубова О. О. - Правова регламентація праці моряків на іноземних суднах (2011)
Сажієнко Н. В. - Тенденції розвитку міжнародно-правового співробітництва держав у сфері охорони здоров'я (2011)
Войтович П. П. - Концепція інформаційних прав людини в доктрині сучасного міжнародного права (2011)
Городиський І. М. - Військові бази як форма іноземної військової присутності: міжнародно-правовий аспект (2011)
Грушко М. В. - Співвідношення міжнародно-правових механізмів захисту дітей як учасників бойових дій в міжнародному праві захисту прав людини та міжнародному гуманітарному праві (2011)
Коваль Д. О. - Розвиток інституту міжнародно-правового захисту культурних цінностей у зв'язку із збройним конфліктом в першій половині XX століття (2011)
Цзи Л. Я. - Генезис міжнародно-правового регулювання боротьби з тютюном (2011)
Чибісов Д. М. - Право Світової організації торгівлі як навчальна дисципліна: про необхідність уніфікації характеристик дисципліни (2011)
Мануілова К. В. - Уніфікація колізійних норм, що застосовуються до позадоговірних зобов'язань (2011)
Вишняков О. К. - Лісабонський договір в аспекті торговельних відносин між ЄС та Україною (2011)
Гріненко О. О. - Політика сусідства Європейського Союзу (2011)
Анцупова Т. О. - Структурні недоліки у правовій системі України у контексті практики Європейського суду з прав людини (2011)
Бехруз Хашматулла. - Функционирование правовых систем исламских государств в эпоху современных глобальных процессов (2011)
Делінський О. А. - Міжнародна правосуб'єктність: концептуальні підходи до визначення та розуміння (2011)
Гладенко А. Н. - Развитие европейской системы безопасности в контексте сотрудничества ЕС и НАТО (2011)
Шелудченкова А. С. - Наближення національного законодавства України до права ЄС (2011)
Терзи А. А. - Интеграционное право как комплексная отрасль законодательства Украины: теоретические основы (2011)
Глубоченко С. М. - Гносеологічні параметри світогляду суб'єктів судової правозастосовчої діяльності (2011)
Цвігун Л. А. - Принципи тлумачення права Європейським судом з прав людини (2011)
Чистякова Ю. В. - Правова знакова конструкція "право на життя" в різних правових системах (2011)
Voloc A. - Comparative legal analysis of the regulatory framework of transplantation in the European Union (2011)
Мавроматі О. Є. - Джерела "м'якого права" в системі права Ради Європи (2011)
Личман Ю. С. - Гармонизация в праве внутреннего рынка Европейского Союза (2011)
Селезнёв В. Е. - Основные формы унификации норм в процессе европейской интеграции (2011)
Яновська І. П. - Особливості правового регулювання спільного інвестування на інтегрованому ринку цінних паперів ЄС (2011)
Арабаджи Н. - Класичні, некласичні та постнекласичні теорії правового порядку: критерії співвідношення (2011)
Скрипник О. В. - Правовые категории наследования по закону в романской и германской наследственных системах: доктринальный и нормативный аспекты (2011)
Козловская З.-О. Н. - Формирование юридической элиты во Франции (2011)
Завальнюк В. В. - Проблема предмета юридичної антропології в дослідженнях школи Норбера Рулана (2011)
Аракелян М. P. - Методологический потенциал историзма в исследовании института адвокатуры в Украине (2011)
Мішина Н. В. - Сучасний український конституціоналізм і корпоративна соціальна відповідальність (2011)
Пережняк Б. А. - Державне керівництво розвитком у сфері культури на сучасному етапі державотворення в Україні: організаційно-правові питання (2011)
Кулі К. К. - Нормативно-правове регулювання механізму соціального замовлення в Україні (2011)
Крижановський В. Я. - Судова влада в механізмі захисту прав громадян України (2011)
Паращевіна О. А. - Деякі проблеми класифікації колективних суб'єктів права (2011)
Савенко Д. Л. - Принципы верховенства права и законности: понятие и соотношение (2011)
Полянський Є. Ю. - Проблемні питання сучасної концепції кримінального права США (2011)
Сергєєв Ю. В. - Правовий статус морських професійних спілок в Україні (2011)
Цесарський Ф. А. - До проблеми укладення трудових договорів в умовах дистанційної зайнятості (2011)
Яблоновська Г. Г. - Деякі питання щодо регулювання праці жінок та осіб із сімейними обов'язками у трудовому праві України (2011)
Бондаренко І. О. - До проблеми формування комунальної власності (2011)
Бугера С. І. - Якість сільськогосподарської продукції: проблеми адаптації законодавства до міжнародних вимог (2011)
Коритко Л. Я. - Становлення та розвиток галицького крайового законодавства про охорону тваринного світу (друга половина ХІХ — початок XX ст.) (2011)
Мелкомукова К. С. - Формування професійної комунікативної компетенції студентів юридичних факультетів (2011)
Крусян A. Р. - Науково-практична парадигма конституційних перетворень в Україні (2011)
Стась Е. П. - Про правові підстави віднесення перестрахування до різновиду страхування підприємницьких ризиків (2011)
Дудченко B. В. - Сучасне бачення методології юридичної науки (2011)
Ківалов С. В. - Щодо проблеми визначення предметної підсудності в адміністративному судочинстві (2012)
Шеренін Ю. Л. - Касація як процесуальна форма реалізації додаткових гарантій законності у судовому адміністративному процесі (2012)
Капліна О. В. - Проблеми єдності термінологічного наукового інструментарію при означенні способів тлумачення норм права (2012)
Красюк І. А. - Принцип верховенства закону в українському праві (2012)
Дутка Г. І. - Делегування законодавчих повноважень (2012)
Джолос C. В. - Проблема державного суверенітету в умовах глобалізації: загальнотеоретичний аспект (2012)
Астахова Т. В. - Конституційно-правовий аналіз діяльності політичних партій в сучасній Україні: до постановки доктринальних проблем (2012)
Гаманюк Л. А. - Соотношение субъективного права и юридической обязанности (2012)
Журенок Т. В. - Легалізація як загальнотеоретична категорія (2012)
Манько Д. Г. - Легітимація і легалізація юридичної особи (2012)
Жадько В. Л. - Компаративний аналіз реалізації правотворчої форми податкової функції в конституціях сучасних держав світу (2012)
Антошина И. В. - Информационная функция права в реализации правовых средств (2012)
Каракаш І. І. - Проблеми підвищення якості земельного законодавства України, Сидор В. Д. (2012)
Мілімко Л. В. - Реформа центрального органу виконавчої влади у сфері земельних відносин (2012)
Дрёмина-Волок H. В. - Стандарт должной осмотрительности ("due diligence standard") в международном антидискриминационном праве (2012)
Іванченко О. М. - Узгодження норм національного та міжнародного права: юридико-технічний аспект (2012)
Повар О. В. - Формування доктрини прав дитини в контексті "дитиноцентричної революції" початку XX століття (2012)
Гвоздецький В. Д. - Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище (2012)
Басиста I. В. - Вплив окремих об'єктивних чинників на прийняття рішень слідчим (2012)
Колеснікова Т. В. - До питання визначення негативних змін в об'єкті кримінально-правової охорони як наслідків злочину (2012)
Ивакин А. А. - Быть — это значит, постоянно изменяясь, все более становиться самим собою (2012)
Кравченко С. С. - Невизначеність закону і теоретичні основи діяльності судді у філософії правового прагматизму (2012)
Афанасьева М. В. - Випереджальне відображення як філософсько-теоретичне підґрунтя виборчої інженерії (2012)
Никитченко О. Е. - Антропологічний та правовий аспект актуалізації соціальних концепцій як конвергентного процесу в сучасному релігійному житті (2012)
Костиря О. В. - Філософія правової історії у творчій спадщині Ф. В. Тарановського (2012)
Буюклі В. І. - Образ правоохоронної функції у сучасній теорії та філософії права (2012)
Капустіна H. Б. - Філософсько-правова проблематика періоду античності (2012)
Гелеш А. І. - Інтеграція гуманістичних ідей у філософії права XIX-XX ст (2012)
Акрабова О. Н. - Правотворчество как особый вид творчества (2012)
Шамша I. В. - Педагогічна майстерність як мистецтво (2012)
Андрюшко І. Я. - Правове мислення як центральна ланка правової культури (2012)
Сенчак І. І. - Психологічний механізм правової рефлексії (2012)
Чайковський Ю. В. - Проблема аксіологічної основи сучасного міжнародного права (2012)
Саглаєва Н. О. - Принципи права в юриспруденції Стародавнього Риму (2012)
Попсуенко Л. А. - Возникновение парламента как важный этап в становлении английского парламентаризма (2012)
Остапенко Т. О. - Вплив німецького міського права на розвиток правової системи України-Гетьманщини у другій половині XVII — 80-х рр. XVIII ст (2012)
Колібабчук Н. К. - Виникнення та розвиток акціонерних товариств в Російській імперії наприкінці XVII-XVIII ст (2012)
Коритко Л. Я. - Розвиток інституту права власності на природні об'єкти та їх ресурси в Австрії (др. пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) (2012)
Розуменко И. В. - Историография вопроса правового регулирования недвижимого имущества в русском праве в трудах ученых XIX — начала XX ст (2012)
Шершенькова В. А. - Розвиток законодавства про військові злочини в УСРР в 1919-1921 роках (2012)
Лисакова Т. В. - Роль військових трибуналів у розвитку інституту народних засідателів Радянської України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) (2012)
Крет Г. Р. - Виникнення та розвиток інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві до початку XX століття (2012)
Чанишева Г. І. - Правові основи соціального діалогу у сфері праці (2012)
Сирота І. М. - Правові аспекти здійснення пенсійної реформи в Україні (2012)
Римар І. А. - Матеріальний та юридичний зміст індивідуальних трудових правовідносин (2012)
Тарасенко В. С. - Відмінність державної соціальної допомоги від державного соціального страхування (2012)
Lagutina I. V. - The right to vocational training, retraining and professional development as a fundamental personal non-property labour right (2012)
Краснов Є. В. - Основні трудові права у зарубіжному законодавстві (2012)
Москаленко О. В. - До питання про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (2012)
Авескулов В. Д. - Щодо визначення поняття "щорічна відпустка" (2012)
Харитонова Л. І. - Проблеми і перспективи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення України (2012)
Шишлюк М. О. - Щодо проблеми надання пільг військовослужбовцям (2012)
Прудніков В. А. - Обов'язкові умови трудового договору в Україні та зарубіжних державах: спроба порівняльно-правового аналізу (2012)
Трюхан О. А. - Правове регулювання відпусток за проектом Трудового кодексу України (2012)
Могила Д. В. - Тенденції розвитку правового регулювання трудових відносин за участю керівників підприємств, установ, організацій як працівників (2012)
Макаренко Ю. В. - Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України (2012)
Ковригін В. С. - До питання звільнення працівника у зв'язку з розкраданням майна власника (2012)
Ісаєв Ю. В. - Щодо правового статусу керівника підприємства, установи, організації (2012)
Девізоров Д. С. - Проблеми правового регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (2012)
Кохан М. С. - Про співвідношення премій як виду заохочення з преміями в системі оплати праці (2012)
Биков А. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання випробування при прийнятті на роботу (2012)
Єгоров Є. С. - До питання нормування праці у сфері інноваційної діяльності (2012)
Шумна Л. П. - Поняття та види соціальної підтримки (2012)
Сорочишин М. В. - Обмін інформацією як організаційно-правова форма соціального діалогу (2012)
Горова A. В. - Недержавний сектор надання соціальних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Бельо Л. Ю. - Договір: деякі аспекти поняття (2012)
Бахрієва 3. Р. - Припинення договору управління майном (2012)
Деревнін B. С. - Поняття товарної біржі за чинним законодавством України (2012)
Долгополова Л. М. - Юридична природа торгів (2012)
Книгін К. Г. - Суб'єкти договору надання правових послуг адвокатом (2012)
Петренко В. С. - Програма гармонізації та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу (2012)
Якубовська Н. О. - Світовий банк: від реконструкції до розвитку (2012)
Петруня В. В. - Проблема ефективності використання способів захисту прав суб'єктів господарювання (2012)
Личко В. С. - Правова допомога та її особливості в цивільних справах (2012)
Чанишева А. Р. - Правове регулювання іпотеки за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2012)
Семаніва Ю. В. - Юрисдикція Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України (2012)
Ізбаш О. О. - Організації колективного управління авторськими і суміжними правами (2012)
Хижняк Ю. В. - Писатель и власть: о праве на свободу творчества (2012)
Бабецька І. Я. - Класифікація переважних прав у корпоративних правовідносинах (2012)
Долинська М. С. - Законодавство України про нотаріат: характеристика та особливості (2012)
Кориневич А. О. - Міжнародно-правове регулювання безпеки поставок енергетичних ресурсів (2012)
Чередник Р. В. - Спортивний кодекс Франції та законодавство України у сфері спорту: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Кивалов С. В. - Обеспечение эффективной деятельности Европейского суда по правам человека в современных условиях: внутренний и внешний факторы (2012)
Завальнюк В. В. - Правосуддя в Україні: антропологічний вимір (2012)
Шеренін Ю. Л. - Сутність права на перегляд судових рішень адміністративними судами (2012)
Словська І. Є. - Характеристика окремих принципів діяльності Верховної Ради України (2012)
Братко І. В. - Правові аспекти надання міжнародної допомоги Європейського Союзу в рамках реалізації європейської політики сусідства (2012)
Мамич О. В. - Конвенція Ради Європи "Про здійснення прав дітей" 1996 р. та виконання її положень в Україні (2012)
Линник Т. В. - Теоретико-правова проблематика реформування публічної служби в Україні (2012)
Бехруз Х. - Классическая концепция исламского государства и ее современная интерпретация (2012)
Дрёмина-Волок Н. В. - Концептуальные основы понятия "расовая дискриминация" и эгалитарная сущность международного антидискриминационного права (2012)
Аверочкіна Т. В. - Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах: теоретичні та практичні проблеми (2012)
Варес К. Л. - Обсяг міжнародно-правового простору, який підпадає під поняття "Міжнародний район морського дна" (2012)
Волкова Д. Є. - Міжнародні стандарти створення громадських організацій (2012)
Немерцалова С. В. - Концепція сталого розвитку та норми "м'якого права" у регулюванні збереження біологічного різноманіття Світового океану (2012)
Скоробагатько A. В. - Розвиток пенсійного забезпечення на етапі індустріалізації СРСР (2012)
Саглаєва H. О. - Принципи правового регулювання як самостійна юридична категорія (2012)
Афанасьева М. В. - Голосування виборців за кордоном як елемент виборчої інженерії (2012)
Астахова Т. В. - Політичні партії в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект (2012)
Пожар О. М. - Сутність та зміст особистої недоторканності як суб'єктивного права громадян (2012)
Плотніченко B. А. - Поняття та характеристика права на державну службу (2012)
Жаровська I. М. - Правові підходи до встановлення місця публічної влади у концепті соціальної влади (2012)
Орловський О. С. - Принципи сучасного українського муніципалізму: постановка проблеми (2012)
Москальчук К. М. - Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" і практика Конституційного Суду України (2012)
Димитрова М. В. - Проблеми формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (2012)
Заморська Л. І. - Нормативно-правова природа духовних цінностей (2012)
Лещенко А. В. - Право як цінністно-нормативна основа правової поведінки (2012)
Козловская З.-О. Н. - Роль юридической элиты в функционировании правовой системы Украины (2012)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист в конституційних нормах Іспанії (2012)
Пастушок Г. І. - Гносеологічний потенціал комунітарного права у єднанні правового простору (2012)
Антошина И. В. - Механизм реализации информационной функции права (2012)
Припхан І. І. - Громадський контроль у сфері захисту суспільної моралі (2012)
Марченко B. В. - Класифікація умов праці у трудовому праві України (2012)
Лагутіна І. В. - Особисті немайнові трудові права як правова категорія (2012)
Шемелинець І. І. - Перспективи удосконалення нормативно-правового регулювання відповідальності за порушення трудового законодавства (2012)
Бучик A. Ю. - Вирішення податкових спорів у межах юрисдикційного провадження: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2012)
Кохан B. П. - Інтелектуальні ресурси інноваційної діяльності як об'єкти інвестування (2012)
Антонюк У. В. - Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту в Україні (2012)
Мендик Л. В. - Спеціальні підстави відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями (2012)
Басай Р. М. - Історичні аспекти правового регулювання техногенно забруднених земель на території України (2012)
Васькевич Я. С. - Реформаторская деятельность Петра I в сфере государственно-церковных отношений (2012)
Василенко А. М. - Етапи розвитку української діаспори в Канаді: історико-правовий аналіз (2012)
Стовпець В. Г. - Першоджерела римського цивільного права як класичний елемент юридичної вченості, Стовпець О. В. (2012)
Денисюк В. В. - Порядок укладення цивільно-правового договору (2012)
Крисань Т. Є. - Загальна характеристика елементів механізму юридичного гарантування цивільних прав (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду) (2012)
Петрицин Н. Т. - Теоретико-правовий аналіз особливостей цивільної відповідальності за ризик (2012)
Адаховська Н. С. - Інститут опіки над майном (досвід Німеччини) (2012)
Череватенко I. М. - Нотаріальне посвідчення права власності на частку в спільному майні подружжя (2012)
Михалюк О. В. - Правове регулювання виконання зобов'язання третьою особою (2012)
Кетрарь А. А. - Суб'єкти авторських відносин (2012)
Зельдіна О. Р. - Податковий кодекс: правові проблеми та напрями його модернізації, Гостева О. Ю. (2012)
Шигарова Н. О. - Актуалізація проблеми визначення ринку продовольства як предмета правового регулювання (2012)
Шевлякова О. В. - Правове становище прокурора в господарському, цивільному та адміністративному судочинствах: порівняльна характеристика (2012)
Драпайло Ю. З. - Щодо нових напрямів господарсько-правового регулювання (на прикладі космічної діяльності) (2012)
Гофман О. Р. - Правова природа державної гарантії як засобу забезечення виконання зобов'язань у сфері господарювання (2012)
Юрчишин Н. Г. - Сучасний стан та перспективи реформування інституту права власності на ліси в Україні (2012)
Василенко М. Д. - Інноваційний розвиток в умовах неоліберальної економіки: економіко-правовий аналіз (2012)
Мавед О. О. - Недоліки надання медичної допомоги населенню України: суб'єктивна оцінка (2012)
Андрусяк В. Г. - Защита прав человека как основная функция прокуратуры Украины: теоретическая основа (2012)
Савенко Д. Л. - Значение принципа законности в деятельности прокуратуры: общетеоретический аспект (2012)
Ігнатенко М. П. - Проблемні питання конструкції кримінально-правових санкцій в контексті призначення покарання (2012)
Березовська Н. Л. - Деякі аспекти покращення системи покарань неповнолітніх (2012)
Нігреєва О. О. - Притягнення до відповідальності за скоєння злочинів піратства: від національної до міжнародної юрисдикції (2012)
Мединська Л. В. - Окремі питання забезпечення рівності прав сторін у кримінальних справах (2012)
Гловюк І. В. - Кримінально-процесуальна діяльність: проблеми визначення поняття (2012)
Стоянов М. М. - Правові засади визначення властивостей доказів (2012)
Гуртієва Л. М. - Предмет слідчої етики (2012)
Юрчишин В. М. - Роль і місце прокурора у досудовому провадженні (2012)
Басай H. М. - Отримання доказу неналежним суб'єктом як підстава визнання його недопустимим (2012)
Шилін Д. В. - Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора (2012)
Волошина В. К. - Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях (2012)
Пожар В. Г. - Проблеми реалізації процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному судочинстві (2012)
Солдатський В. В. - "Фактичне затримання" як засіб обчислення моменту затримання у кримінальному процесі (2012)
Дидич О. Ю. - Щодо реалізації принципу змагальності в апеляційному провадженні (2012)
Колеснікова Т. В. - Суспільна небезпечність та наслідки злочину: питання співвідношення та кримінально-правової природи (2012)
Новітська I. В. - Деякі питання визначення суб'єкта та суб'єктивної сторони злочину за статтею 117 КК України (2012)
Кириленко Н. Ю. - Організація розслідування шахрайства у побутовій сфері (2012)
Цимбал М. І. - Питання профілактики незаконного поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (2012)
Раковська Ю. В. - Особливості експлуатації чоловіків у рамках торгівлі людьми (2012)
Марєєв В. В. - Пацієнт як потерпілий від злочину (2012)
Ягунов Д. В. - Перспективи існування реабілітаційної парадигми в пенальних системах сучасності (2012)
Дикий О. В. - До питання вивчення злочинності на сучасному ринку житлової нерухомості в Україні (2012)
Динту В. А. - Співвідношення обстановки злочину і способу злочину (2012)
Дмитрієв А. І. - Нові підходи до концепції міжнародного правового регулювання (2012)
Михлин Ю. В. - Переходные процессы в механических системах, Руднева Г. В., Перепелкин Н. В. (2009)
Мороз Б. І. - Методи та моделі реплікації інформації в розподілених базах даних з урахуванням якісно-кількісних характеристик інформації, Кабак Л. В., Буланий О. П. (2009)
Пасічник А. М. - Логістичний аналіз та моделювання розподілу вагонопотоків вантажного митного комплексу, Козаченко Д. М., Кравчук С. С. (2009)
Халатов А. А. - Водовугільне паливо в енергетиці України. Сучасний стан і проблеми розвитку, Костенко Н. В., Шіхабутінова О. В. (2009)
Одейчук А. Н. - Обобщенный критерий эффективности моделей прогнозирования временных рядов в информационных системах (2009)
Сохацький А. В. - До питання оптимізації аеродинамічного компонування транспортного апарата на надпровідних магнітах (2009)
Шквар Є. О. - Математичне моделювання турбулентних примежових шарів, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів (2009)
Pasichnik V. - Asymptotic method of calculating of structural efficiency of vehicles structure of open longitudinally stiffened cylindrical shells (2009)
Спиридонов В. Н. - Построение математической модели дискретных динамических систем с постоянной структурой (2009)
Рубан О. А. - Застосування теорії стратегічних ігор у системі логістизації роботи митних органів, Ковальов В. В., Гринчук П. Ю. (2009)
Халіпова Н. В. - Дослідження тренд-сезонних процесів під час аналізу вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю., Безрукова А. В. (2009)
Пасічник А. М. - Проблеми розбудови Євразійського транспортного коридору, Павленко С. М. (2009)
Мороз Б. І. - Методи обробки інформації митного контролю, Коноваленко С. М. (2009)
Акуловський В. Г. - Деякі аспекти формалізації та специфікації інформаційних зв’язків в алгоритмах, Костенко В. В. (2009)
Приставка О. П. - Аналіз структури гідрохімічних показників питної води, Архангельська Ю. М., Самарець Ю. В. (2009)
Златкин А. А. - Системный подход к принятию оптимальных решений в управлении проектом (2009)
Кузьменко А. І. - Поліпшення експлуатаційних показників рухомого складу за рахунок використання системи SUW-2000 для організації міжнародних вантажних перевезень, Медведюк Ю. В. (2009)
Андріанов І. В. - Побудова розв’язків нелінійних задач динаміки розподілених систем, Пасічник А. М. (2010)
Баєв С. В. - Розрахунок коливань балки із затяжкою під дією рухомого навантаження (2010)
Волкова В. Е. - Применение отображений фазовых траекторий в идентификации модели виброударного демпфера (2010)
Міхлін Ю. В. - Дослідження динаміки механічних систем з нелінійними віброгасниками, Аврамов К. В., Решетнікова С. М. (2010)
Пасічник В. А. - Розрахунок критичних зусиль осьового стиску защемленої по контуру прямокутної пластини методом збурення (2010)
Пожуєв В. І. - Дослідження коливань конструкцій з массою, неперіодично змінною в часі, Грищак Д. В. (2010)
Сохацький А. В. - Розрахунок обтікання корпусу транспортного апарата з використанням осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є–Стокса (2010)
Халатов А. А. - Гидравлическое сопротивление круглой трубы с крестообразной вставкой, Онищенко В. Н., Доник Т. В., Окишев А. В. (2010)
Кузьменко А. І. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на економічні показники роботи транспортних засобів міжнародних вантажних перевезень (2010)
Одейчук М. П. - Технічні засоби ідентифікації та обмеження незаконного обігу ядерних матеріалів (2010)
Павлов А. П. - Технології митного оформлення і контролю транспортування природного газу територією України, Пасічник А. М., Добриніна Я. С. (2010)
Медведюк Ю. В. - Аналіз швидкісних параметрів міжнародних транспортних коридорів Львівської залізниці, Кузьменко А. І. (2010)
Халіпова Н. В. - Порівняльний аналіз прогнозних моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю. (2010)
Мороз Б. І. - Методи класифікації інформації для організації реплікацій у розподілених базах даних за ознаками цінності і старіння, Кабак Л. В. (2010)
Акуловський В. Г. - Деякі властивості даних у композиційних схемах алгоритмів, Костенко В. В., Поліщук В. В. (2010)
Одейчук А. М. - Імітаційна модель для дослідження гетероскедастичних часових рядів в інформаційних системах, Гуд А. Ю. (2010)
Пошивалов В. П. - Визначення комплексних показників надійності ергатичних систем, Данієв Ю. Ф., Пошивалова О. В. (2010)
Спиридонов В. Н. - Моделирование сложных технических объектов: состояния и переходные функции (2010)
Клименко С. В. - Математична обробка результатів психометричних досліджень, Дюбко В. П., Чепіль Я. І. (2010)
Ульяновська Ю. В. - Дослідження властивостей відношення нечіткого включення з урахуванням зміни інформації в часі (2010)
Савенкова О. О. - Розробка нейромережного алгоритму пошуку розв’язків задачі розпізнавання мовлення (2010)
Ківалов С. В. - Процесуальні форми у діяльності адмістративних судів: правова природа і правове регулювання (2012)
Крусян А. Р. - Генезис науково-практичної парадигми конституціоналізму (2012)
Астахова Т. В. - Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика (2012)
Колесніченко B. В. - Адміністративний примус як спосіб правового захисту права інтелектуальної власності (2012)
Завальнюк В. В. - Методологічний апарат дослідження юридичної антропології (2012)
Афанасьева М. В. - Ефективна участь національних меншин у виборах (2012)
Хусаинов З. Ф. - Теоретические аспекты правового регулирования экономического развития субъектов Российской Федерации (2012)
Латковська Т. А. - Бюджетна політика держави як один з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством (2012)
Додін Є. В. - Виникнення та розвиток митного законодавства в Україні (2012)
Мельник М. Г. - Процедурна форма реалізації функції кадрового забезпечення діяльності судів (2012)
Чернушенко Д. А. - Місце кадрового забезпечення у системі видів діяльності, що пов’язана із забезпеченням функціонування Конституційного Суду України (2012)
Загородній В. Є. - Реформування прокуратури України в умовах глобалізації: основні принципи функціонування (2012)
Ковальчук І. С. - Місце прокуратури у системі розгляду звернень громадян (2012)
Харитонов Є. О. - До проблеми визначення змісту поняття "цивільне законодавство України" (2012)
Харитонова О. І. - Співвідношення категорій "правовідносини інтелектуальної власності" та "регулятивні, організаційні, охоронні цивільні правовідносини" (2012)
Зелинская Н. А. - Феномен "сомалийского пиратства": замкнутый круг политического и общеуголовного насилия (2012)
Гнатовський М. М. - Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ (2012)
Рога Н. В. - Вплив міжнародного чинника на становлення громадянського суспільства в Україні (2012)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Глобальна боротьба з расовою дискримінацією та імперативізація міжнародного права (2012)
Гуленко Ю. М. - Тероризм у період глобалізації (2012)
Терещенко О. В. - Глобалізація та її вплив щодо вирішення спорів інститутами міжнародного судочинства (2012)
Денисова Д. О. - Інкримінація міжнародно-правової відповідальності міжнародним організаціям за протиправні діяння осіб військового контингенту в миротворчих операціях (2012)
Важна К. А. - Ідея кримінальної відповідальності держави в Комісії міжнародного права ООН (2012)
Сумарокова Л. Н. - Логические проблемы уточнения значений юридических терминов (2012)
Чеботарьов С. С. - Гуманізм як принцип права України (2012)
Арабаджи Н. Б. - Соцієтальність та аутопойезис правового порядку: методологічні аспекти (2012)
Антошина И. В. - Связь информационной функции государства и информационной функции права (2012)
Палий О. Н. - Становление и развитие категорий возможности и действительности (2012)
Павлов С. С. - Категоріальна характеристика традицій в ідеальному вимірі права (2012)
Гончарова Н. I. - Дискурс віктимності у вітчизняному правовому полі (2012)
Крочук М. I. - Тендерна рівність як фундаментальний принцип права (2012)
Василенко А. М. - Історико-правова ґенеза імміграції та громадянства в Канаді (2012)
Суханова Д. С. - Історико-теоретичний аналіз правової фікції у західній науці (2012)
Кирилюк A. В. - Відношення до плагіату в різні часи (2012)
Вахненко B. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності міських санітарно- епідеміологічних органів в Російській імперії наприкінці XIX ст (2012)
Войнарівський М. М. - Щодо історико-правових чинників виокремлення адміністративно- господарських санкцій (2012)
Квасніцька О. О. - Стадії будівельного процесу як об’єкт господарсько-правового регулювання (2012)
Коритко Л. Я. - Розвиток правової охорони річок у Східній Галичині в австро-угорський період (2012)
Корнієнко І. В. - Теоретико-методологічні основи юридичної герменевтики у працях Є. В. Васьковського (2012)
Павелко В. О. - Еволюція інституту апеляційного судочинства на українських землях від Київської Русі до середини XIX століття (2012)
Павлюк О. М. - Правовий статус прокуратури за судовою реформою 1864 р. в Російській імперії (2012)
Половинкіна Р. Ю. - Перша кодифікація положень спадкового права за Цивільним кодексом УРСР 1922 року: історико-правовий аспект (2012)
Шершенькова В. А. - Особливості розвитку законодавства про військові злочини в УРСР в період з 1921 по 1924 роки (2012)
Баурда М. М. - Законодавче закріплення застави у джерелах римського права (2012)
Кізлова О. С. - Іпотечне кредитування як складова економічної стабільності (2012)
Аверочкіна Т. В. - Прилеглі зони: історія, перспективи України та деякі аспекти адміністративної юрисдикції (2012)
Басай О. В. - Принцип юридичної рівності учасників цивільних правовідносин (2012)
Дрішлюк А. І. - Щодо актуальності дослідження системи джерел цивільного права України (огляд літератури та постановка проблеми) (2012)
Стась Е. П. - Страхування підприємницьких ризиків як предмет господарсько-правового регулювання (2012)
Шкляр С. В. - До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання (2012)
Трофименко О. Г. - Деякі аспекти інформатизації податкової служби України, Логінова Н. І. (2012)
Попелюк В. П. - Сучасні тенденції розвитку управління морськими портами в транспортній інфраструктурі України (2012)
Суворова О. Л. - Развитие функционирования транспортно-логистических систем Украины, Хаймінова Ю. В., Котлубай В. А., Романенко Е. М. (2012)
Драпайло Ю. 3. - Поняття та правовий статус морського терміналу як транспортного комплексу (2012)
Бойченко Е. Г. - Господарсько-економічна діяльність військових частин Збройних сил України: загальний погляд на проблематику правового регулювання (2012)
Нестерчук Л. П. - Дисциплінарна відповідальність суддів як різновид юридичної відповідальності (2012)
Пенчева Г. М. - Про недоліки реформування системи органів управління державним майном (2012)
Чайковська B. В. - Про захист національних інтересів України при лібералізації зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Мельник C. Б. - Кредитные организации в праве России и Европейского Союза в аспекте секторального действия антимонопольного (конкурентного) законодательства (2012)
Калишук Л. А. - Особливості застосування окремих способів захисту екологічних прав громадян (2012)
Островська Л. А. - Деякі аспекти представництва прокурором інтересів громадянина в суді (2012)
Звьоздная Т. М. - Регулювання міграційної політики у США (2012)
Зогий І. М. - Нормативне закріплення принципів медичної допомоги в Україні (2012)
Казаков Ю. Ю. - Проблеми застосування законодавства про банківську таємницю на практиці (2012)
Поповська І. П. - Правові принципи розроблення програм розвитку господарської діяльності в Україні (2012)
Басай О. В. - Набуття прав на промисловий зразок спільноти (2012)
Цесарський Ф. А. - Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства (2012)
Черкасова И. В. - Налоги на землю согласно исламскому праву: содержание и виды (2012)
Жорник І. В. - До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні (2012)
Бикова Я. А. - Синкретико-історичний підхід у сучасному праворозумінні (2012)
Пархета A. А. - Теоретичні проблеми визначення сутності адміністративного прецеденту як джерела права (2012)
Дрёмин B. Н. - Теоретические основы концепции преступной деятельности в криминологии (2012)
Глушков В. О. - Процесуалізація оперативно-розшукової діяльності у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України, Білічак А. О. (2012)
Мирошниченко Н. А. - Уголовные правонарушения и малозначительность деяния (2012)
Саінчин О. С. - Міжнародно-правова регламентація боротьби із захопленням та вбивством заручників (2012)
Березовська Н. Л. - Міжнародне співробітництво у сфері покарання неповнолітніх (2012)
Боданюк М. А. - Загальна характеристика форм і методів взаємодії підрозділів транспортної міліції з адміністраціями транспортних підприємств в сфері охорони особистих та майнових прав громадян на залізничному транспорті (2012)
Брижак А. В. - Значення соціальних зв’язків між злочинцем і потерпілим для кваліфікації злочинів (2012)
Возняковська К. А. - Мета господарсько-правових засобів детінізації економіки у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2012)
Кащук О. О. - Значення використання зв’язку "жертва — злочинець" у розслідуванні злочинів (2012)
Крет Г. Р. - Ґенеза інституту закриття кримінальної справи у вітчизняному законодавстві від початку XX до початку XXI століття (2012)
Кричківський О. М. - Об’єкт конкуренції при призначенні покарання (2012)
Макаренко А. С. - Кримінально-правова характеристика суддівського розсуду: зловживання правом (2012)
Паляничко Д. Г. - Тактичні особливості проведення допиту неповнолітніх в розслідуванні злочинів, пов’язаних з дитячою порнографією (2012)
Підгородинська А. В. - Перспективи взаємодії України з Міжнародним кримінальним судом: процесуальний аспект (2012)
Пілявська Л. М. - Законодавче закріплення причетності до злочину: історичний аспект (2012)
Тавлуй О. В. - Незаконна посередницька діяльність як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України (2012)
Татаров О. Ю. - Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом: проблеми кваліфікації, Газдайка-Василишин І. Б. (2012)
Тальянчук I. С. - Види та кримінально-правові ознаки злочинів у сфері земельних відносин (2012)
Цехан Д. М. - Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації (2012)
Чумак С. П. - Особенности обстановки совершения преступлений, связанных с фальсификацией выборов (2012)
Ягунов Д. В. - Якою має бути служба пробації в Україні: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування створення національної системи пробації (2012)
Сорока Л. С. - Традиционные методы и средства защиты данных, реализованные в базе данных с универсальной моделью данных, Есин В. И., Есина М. В. (2010)
Мороз Б. І. - Моделі та методи формування баз знань для прийняття управлінських рішень, Кабак Л. В., Буланий О. П., Базелюк М. І. (2010)
Тевяшев А. Д. - Про один клас моделей для моделювання квазістаціонарних режимів роботи газотранспортних систем, Щелкалін В. М. (2010)
Пасічник А. М. - Транспортно-митні логістичні центри в Україні: проблеми і перспективи розвитку, Кутирєв В. В. (2010)
Тевяшев А. Д. - Mathematical model and calculation method quasi-stationary transport and distribution natural gas systems, Мамедова А. А., Фролов В. А. (2010)
Пасічник А. М. - Аналіз проблем та напрямків удосконалення міжнародних перевезень вантажів, Мальнов В. С., Клен О. М. (2010)
Халіпова Н. В. - Прогнозування контейнеропотоку в міжнародному торговельному порту "Одеса” з урахуванням сезонності процесів на основі аналізу Фур’є, Леснікова І. Ю., Громко О. С. (2010)
Полока С. О. - Перспективи розбудови контейнерних терміналів у портах України (2010)
Жир С. І. - Застосування теорії стратегічних ігор при виборі форм митного контролю (2010)
Оксанич І. Г. - Математична модель визначення тривалості простоїв виробничої лінії, Кашуба С. В. (2010)
Алексеев М. А. - Использование пространственно-временных спектров при контроле параметров роторных объектов (2010)
Молотков О. Н. - Розрахунок силових взаємодій вузла левітації транспортного засобу з дискретною структурою колії (2010)
Сохацький А. В. - Числове моделювання аеродинаміки транспортного апарата типу несуче крило (2010)
Дранишников Л. В. - Системный подход и алгоритмы расчета в плоских ограждающих конструкциях произвольной слоистой структуры, Божуха Л. Н. (2010)
Малайчук В. П. - Обработка измерений в задачах дефектоскопии линейно протяженных объектов по критерию минимума условного риска, Кошулян А. В., Федорович А. И. (2010)
Пошивалов В. П. - Підтвердження показників надійності функціонування ергатичних систем на основі імовірнісного моделювання, Данієв Ю. Ф. (2010)
Мороз Б. І. - Похибка класифікації при використанні бейєсового критерію, Рижанкова Г. І., Трофімов О. В. (2010)
Говоруха В. Б. - Теоретичні основи розробки систем підтримки прийняття рішень, Ткачова О. К. (2010)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми відновлення сплайн-розподілу Вейбулла на основі методу максимальної правдоподібності, Оголь Ю. В. (2010)
Дюбко В. П. - Аналіз схем включення чутливих елементів багатофункціональних пристроїв, Поліщук В. В., Пономарьов В. М., Клименко С. В. (2010)
Крамаренко В. В. - Система дистанційного навчання за дисциплінами циклу програмної інженерії, Божуха Л. М., Бистров Є. Є. (2010)
Крамаренко В. В. - Онтологическая модель и технологии создания информационного портала вуза, Яловая Е. Н., Завгородний В. В. (2010)
Пасічник А. М. - Нова комп’ютеризована транзитна система ЄС: проблеми та перспективи для України, Кузнєцов О. П., Полока С. О. (2011)
Переста Г. И. - Усовершенствование технологии организации перевозок: международный опыт и анализ существующей практики управления, Чибисов Ю. В., Музыкина С. И. (2011)
Халіпова Н. В. - Оцінка адекватності та точності трендових моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності, Леснікова І. Ю. (2011)
Пасічник А. М. - Напрями розбудови залізничних міжнародних транспортних коридорів в Україні, Клен О. М., Кучерява Ю. В. (2011)
Хасхачих А. Д. - Неразрушающий эксперсс-контроль технологии изготовления продукции, Павлова В. А. (2011)
Берус А. Л. - Экспериментальное исследование технического механизма дорожно-транспортных происшествий при наезде на пешеходов (2011)
Переста Г. І. - До питання удосконалення технології функціонування прикордонних станцій при інтероперабельних перевезеннях, Кузьменко А. І. (2011)
Колесник А. И. - Определение рациональных углов поворота дополнительных кривых горочной горловины (2011)
Сохацький А. В. - Моделювання динаміки складних систем на основі комп’ютерних технологій (2011)
Молотков О. Н. - Нестаціонарна модель колії магнітолевітуючого транспортного засобу (2011)
Гордеева И. А. - Теоретические основы адаптивных систем в управлении проектами (2011)
Дюбко В. П. - Математичні методи порівняння результатів психометричного тестування, Клименко С. В., Радченко Я. В., Ясько А. В. (2011)
Крамаренко В. В. - Методика створення конструкторів запитів до баз даних бізнес-систем, Завгородній В. В., Ялова К. М. (2011)
Яковенко В. О. - Математичне моделювання режимів роботи апаратури митного контролю в умовах фазових перетворень (2011)
Щитов О. М. - Розробка алгоритму роботи системи підтримки прийняття рішень для підрозділу митного оформлення, Плескач Р. Я. (2011)
Шемет А. О. - Паралелізм методів програмного резервування інформації. Метод паралельного блочного резервного копіювання (2011)
Приставка О. П. - Інтегрована технологія кластерного аналізу, Сидорова М. Г. (2011)
Сорока Л. С. - Властивості генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Кузнецов О. О., Прокопович-Ткаченко Д. І. (2012)
Кравцова С. Е. - Формирование номенклатуры показателей качества процесса таможенного контроля на основе системы сбалансированных показателей, Елисеева М. А. (2012)
Пасічник А. М. - Дослідження пропускної здатності української мережі міжнародних автомобільних транспортних коридорів, Мальнов В. С., Клен О. М. (2012)
Цыкунов И. В. - Построение экспертных систем и агрегирование данных для анализа таможенной стоимости товаров (2012)
Мороз Б. І. - Порівняльний аналіз інформаційних моделей виконання операцій митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2012)
Пошивалова О. В. - Застосування статистичних методів щодо оцінки роботи персоналу митної служби, Пошивалов В. П., Терещенко М. В. (2012)
Кравчук С. С. - Визначення стратегії розвитку та вдосконалення роботи митно-термінального комплексу (2012)
Шраменко Н. Ю. - Вплив тривалості митного оформлення на строк доставки вантажів у міжнародному сполученні (2012)
Громов В. О. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для диспетчеризації світлих нафтопродуктів, Кузнецов К. А. (2012)
Пасічник А. М. - Стан і перспективи розвитку технологій міжнародних перевезень небезпечних вантажів, Крижановський Д. М. (2012)
Сорока Л. С. - Управление информацией в пространстве данных, Есин В. И. (2012)
Рысованый А. Н. - Способ получения псевдослучайной последовательности на основе использования матрицы связей в конечном поле GF(3) (2012)
Костенко О. П. - Розробка моделі концептуалізації бази маркетингових знань за допомогою теорії категорій (2012)
Козлова Т. В. - Математична модель гравітаційної течії в шарі стоку води на шорсткій похилій поверхні, Шквар Є. О. (2012)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання аеродинаміки літального апарата типу "несуче крило” (2012)
Гутыря С. С. - Определение балансовых показателей жесткости зубчатых передач, Бережной В. А. (2012)
Бондаренко Б. М. - Акустическая диагностика электромагнитной аппаратуры, Лагута В. В., Разгонов С. А. (2012)
Сохацький О. А. - Математичне моделювання та дослідження теплообмінних процесів у периферійній зоні доменної печі, Чайка О. Л. (2012)
Елисеева М. А. - Сравнительный анализ нормативно-технической базы повышения качества таможенных услуг, Маловик К. Н., Немира Ю. В. (2012)
Харитонов Є. О. - Цивільні кодекси "пасіонарного" типу: європейські прототипи (2012)
Басай О. В. - Поняття та значення принципів цивільного права (2012)
Бабич І. Г. - Гарантії забезпечення виконання зобов’язань (2012)
Петренко B. С. - Програма гармонізацій та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу (2012)
Давидова І. В. - Категорія помилки в цивільному праві та законодавстві (2012)
Сафончик О. І. - Проблемні питання реалізації права спільної часткової власності за законодавством України (2012)
Соснина А. В. - Понятие, признаки и виды сервитутов (2012)
Чепис О. І. - Об’єктивне та суб’єктивне в категорії "інтерес" (2012)
Adamova O. S. - The meaning of marine insurance (2012)
Вороніна H. В. - До питання про порядок відшкодування витрат, пов’язаних зі знахідкою (2012)
Гареєв Є. Ш. - Проблемні питання страхового відшкодування при страхуванні цивільно-правової відповідальності автомобілістів (2012)
Голубева Н. Ю. - Особливості зобов’язань, що виникають з договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (2012)
Гончаренко B. О. - Безоплатні договори за цивільним законодавством України (2012)
Долинська М. С. - Особливості нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок державної та комунальної власності (2012)
Жила О. В. - До питання про підстави виникнення регресних зобов’язань (2012)
Крисань Т. Є. - До питання гарантій як виду забезпечення виконання зобов’язань (2012)
Недокус М. О. - Проблеми правового регулювання перевезення небезпечних речовин (2012)
Савранська (Суха) Ю. С. - До питання про правове регулювання трансферних контрактів (контрактів про переходи спортсменів) в Україні (2012)
Сірко Р. Б. - Договір перевезення пасажира залізничним транспортом: загальні положення (2012)
Степанович Д. Г. - Правова природа договору обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2012)
Цибульська О. Ю. - Заповіт як підстава встановлення сервітуту (2012)
Фомін А. І. - Специфіка правового регулювання торгівлі, що здійснюється за допомогою Інтернету (2012)
Черногор Н. В. - Проблеми визначення строків та термінів у спадковому праві України (2012)
Куций О. В. - Щодо проблеми обмеження цивільного обороту речей (2012)
Красицька Л. В. - Про правову природу батьківських прав (2012)
Прутян Д. С. - Припинення опіки та звільнення опікуна за цивільним законодавством України (2012)
Герасимовський C. В. - Значення волі та волевиявлення для дійсності правочину (2012)
Березовська О. А. - Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки (2012)
Книгін К. Г. - Суб’єкти договору надання правових послуг адвокатом (2012)
Орзіх Ю. Г. - Нотаріат у країнах Європи (2012)
Пожарова О. В. - Право працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодавством України (2012)
Федосеев П. М. - Цивільно-правові засоби сприяння підготовки України до чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012" (2012)
Харитонова О. І. - Поняття піратства у сфері інтелектуальної власності (2012)
Эннан Р. Е. - Правовая охрана изобретений в зарубежных странах (2012)
Сляднева Г. О. - Плагіат та соціум (2012)
Ізбаш О. О. - Підстави виникнення організаційних правовідносин у сфері інтелектуальної власності (2012)
Ульянова Г. О. - Ознаки плагіату у сфері авторського права (2012)
Колісник А. С. - Судовий захист авторських прав на комп’ютерне програмне забезпечення (2012)
Кетрарь А. А. - Підстави виникнення зобов’язань в авторському праві (2012)
Пишна А. Г. - Правове регулювання діяльності організацій колективного управління (2012)
Андронов І. В. - Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології (2012)
Гонгало Р. Ф. - Доступність правосуддя як один з напрямів гармонізації цивільного процесу (2012)
Голубцова Е. А. - Классификация субъектов гражданских процессуальных отношений (теоретическое и практическое значение) (2012)
Лічман Л. Г. - Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства України (2012)
Дрішлюк А. І. - Судовий прецедент в цивільному процесі України: нормативні передумови для визнання та шляхи запровадження (2012)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Дискусійні аспекти щодо поняття доказування, суб’єктів доказування та предмета доказування у цивільному процесі України (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського