Боголюбов М. М. (мол.) (2009)
Загородній А. - Творча спадщина видатного природознавця : ІІІ Боголюбівська київська конференція "Сучасні проблеми теоретичної та математичної фізики" (Київ, 15–18 вересня 2009 р.), Герасименко В., Засенко В. (2009)
Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах в Україні та за кордоном (2009)
Стрелко В. - Поступ іспанських хіміків : ХХХІІ з’їзд Королівського іспанського хімічного товариства (Ов’єдо, Іспанія, 14–17 вересня 2009 р.) (2009)
Пульс наукової періодики : про стан виходу журналів Національної академії наук України у 2009 році (2009)
Щербань Т. - Мистецтвознавці українського наукового товариства та їхній внесок у науку, освіту, культуру (2009)
Ситник К. - Сучасні наукові тенденції крізь призму економічної кризи (2009)
Мусієнко М. - Еволюція галузевого дослідництва в Україні (2009)
80-річчя академіка НАН України В. В. Матвєєва (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Д. С. Наливайка (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Олійника (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Резнікова (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Даниленка (2009)
Рубан Ю. - "Помаранчева революція": стратегічна оцінка в контексті європейської перспективи (2009)
Ситник К. - Біоцентризм і глобалізм, Чопик В. (2009)
Лялько В. - Аерокосмічний контроль озимого ріпаку – сировини для виробництва біодизелю, Сахацький О., Жолобак Г., Ваколюк М. (2009)
Постанова "Питання підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних наукових досліджень" (2009)
Постанова "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Створення хіміко-металургійної галузі виробництва чистого кремнію протягом 2009–2012 років" (2009)
Розпорядження "Про затвердження плану заходів із збереження та розвитку Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук" (2009)
Большаков В. - Удосконалюючи металургійні технології : до 70-річчя створення Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, Меркулов О. (2009)
Сизов Ф. - Володарі світла (2009)
Комісаренко С. - Шляхи реалізації генетичної інформації (2009)
Віднянський С. - Кризовий миротворець, Мартинов А. (2009)
Довбенко М. - Економічний дороговказ (2009)
Голобородько Я. - П’ять дослідницьких сюжетів (2009)
Блюм Я. - Батько "зеленої революції", Барштейн В. (2009)
60-річчя академіка НАН України В. С. Дейнеки (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Фіалко (2009)
Зміст номерів за 2009 рік (2009)
Михайловський І. - Високорозрізнювальна польова електронна мікроскопія: спостереження атомних орбіталей, Саданов Є., Мазілова T., Ксенофонтов В., Великодна О. (2010)
Локтєв В. - Чи з’явиться світло в кінці тунелю? (2010)
Данилишин Б. - Соціальна безпека – підґрунтя сталого розвитку, Куценко В. (2010)
Заболотний Д. - Епідемії ХХІ сторіччя: молекулярна етіологія, Алєксєєнко І. (2010)
Корсунь А. - Хто врятує "Білого слона"? : з надією на відновлення астрономічної обсерваторії в Карпатах (2010)
Голобородько Я. - Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько (2010)
Панасюк Б. - Передумови занепаду українського села (2010)
Вербич С. - Путівник у видавничій термінології (2010)
80-річчя академіка НАН України Г. Г. Счастливого (2010)
70-річчя академіка НАН України В. Я. Тація (2010)
60-річчя академіка НАН України В. А. Смолія (2010)
60-річчя академіка НАН України М. С. Веселовського (2010)
60-річчя академіка НАН України М. З. Згуровського (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Черних (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Лисенка (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Пономаренка (2010)
Ніколайчук І. - Просвітницька місія онкологів (2010)
Лакомський В. - Пріоритет — фундаментальні дослідження : внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона в теорію металургійних процесів (2010)
Гвоздяк П. - Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води (2010)
Гродзинська Г. - Магічні гриби: містика та реальність, Молдаван М., Сирчін С. (2010)
Дбаючи про майбутнє науки (2010)
Горенко О. - Міжнародна премія культури — українському історикові (2010)
Калініна А. - Київський будинок учених: роки випробувань : Як виживали українські науковці під час нацистської окупації (1941–1943), Луговський О. (2010)
Радченко А. - Наукова періодика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження (2010)
Вербич С. - Наукове й ненаукове в етимології онімної лексики (2010)
60-річчя академіка НАН України Е. М. Лібанової (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Климова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Лукіна (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Е. Г. Петрова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Стржемечного (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Я. Валаха (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Авраменка (2010)
Справа "Олюджіч проти Хорватії" Рішення від 5 лютого 2009 р. (2011)
Марчук Ф. М. - Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді кримінальних справ, Цитович М. М. (2011)
Лужанський А. В. - Доступ до правосуддя як суб’єктивне конституційне право (2011)
Клименчук Н. М. - До питання змісту і структури генеральної угоди (2011)
У Раді суддів України (2011)
Москвич Л. М. - Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади (2011)
Марчак В. Я. - Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною, Ревенок О. А. (2011)
Дякович М. М. - Правове регулювання "фактичних шлюбних відносин", Сеник С. В. (2011)
Звіт Верховного Суду України про використання коштів Державного бюджету України за 2010 р. (загальний фонд) (2011)
Каменков В. С. - Порядок в заседании хозяйственного суда (2011)
Пошва Б. М. - Право на свободу та особисту недоторканність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні (2011)
Мойсик В. Р. - Щодо визначення грошового виміру кримінального покарання й адміністративного стягнення (2011)
Сидор В. Д. - Проблеми, пов’язані з реалізацією прав за земельним законодавством України (2011)
Мирошниченко Ю. М. - Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства (2011)
Луспеник Д. Д. - Ґрунтовне науково-практичне дослідження питань, пов’язаних із розкриттям банківської таємниці — одного з основних елементів банківської системи (Рецензія на книгу В.П. Паліюка "Особливості розкриття банківської таємниці судами") (2011)
Луспеник Д. Д. - Договір позики: деякі питання теорії та судової практики (2011)
Москвич Л. М. - Напрями оптимізації судоустрою України (2011)
Лужанський А. В. - Доступ до конституційного правосуддя в Україні: суб’єктно-юрисдикційний аспект (2011)
Вознюк А. А. - Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, які вчинили злочини (2011)
Таран О. В. - Експертизи у справах про злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Довбенко М. - Як убезпечити соціально-економічне життя держави? (2010)
Ситник К. - Міжнародний рік біорізноманіття та перспективи розвитку диверситології, Протасов О. (2010)
Білорус О. - Глобалістика — нова синтетична наука, Власов В. (2010)
Котлубай О. - Формування нової морської транспортної політики України, Липинська О. (2010)
Пухтецька А. - Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства (2010)
Постанова Верховної Ради України "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 рік" (2010)
Договір про співробітництво в галузі науки і технологій між Національною академією наук Республіки Казахстан і Національною академією наук України (2010)
Голобородько Я. - Філософемні інкрустації Ліни Костенко (2010)
80-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Сльозова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. М. Степанова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Олексенка (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Рагулі (2010)
Походня І. - Корифей зварювальних технологій : до 140-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона (2010)
Золотарьова О. - Куди прямує біопаливна індустрія?, Шнюкова Є. (2010)
Федулова Л. - Проблеми забезпечення ефективності наукової системи України (2010)
Буравльов Є. - Як запобігти небезпечним ситуаціям у техносфері? (2010)
Ключников О. - У зоні підвищеної відповідальності : алгоритм забезпечення надійності атомних електростанцій (2010)
Куцоконь Н. - Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності (2010)
Корсунь А. - Перший український академік-астроном : до 130-річчя від дня народження академіка О. Я. Орлова (2010)
Голобородько Я. - "Чоловіча" проза Василя Шкляра (2010)
80-річчя академіка НАН України М. В. Поповича (2010)
80-річчя академіка НАН України О. О. Созінова (2010)
60-річчя академіка НАН України В. Ф. Мачуліна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Омельчука (2010)
Бистряков І. - Фінансова криза: метасистемний підхід (2010)
Туниця Ю. - Методологічні основи Екологічної Конституції Землі, Семенюк Е., Туниця Т. (2010)
Дідух Я. - Проблеми термодинамічного оцінювання структури та організації екосистем, Лисенко Г. (2010)
Костенко О. - Роль суспільних наук у розв’язанні проблем реформування країни (2010)
Галиця І. - Механізми вдосконалення управління інноваційною діяльністю в умовах економічної нестабільності, Шевченко М., Галиця О. (2010)
Гулевич В. - Через роки і відстані : до 80-річчя від дня народження академіка НАН України Арнольда Миколайовича Шлепакова (1930–1996), Забарко Б., Лещенко Л., Черніков І. (2010)
Жук М. - Інтелектуальний капітал як основа нової парадигми економічної модернізації (2010)
Рудик С. - Агрономічні здобутки в контексті обміну наукових думок між Україною і Францією (2010)
60-річчя академіка НАН України О. В. Кириленка (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. П. Борисова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Довбні (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Д. Алєксєєва (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Єгорова (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. І. Костика (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України П. М. Мележика (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Корнелюка (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Д. М. Говоруна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. С. Стойки (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Моці (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Мриглода (2010)
Данилишин Б. - Економічні вектори освітнього простору, Куценко В. (2010)
Соглашение о сотрудничестве Национальной академии наук Украины и Российского научного центра "Курчатовский институт" (2010)
Мельник Л. - Формування економіки знань, або принципи організації майбутнього (2010)
Гродзинська Г. - Вміст мінеральних елементів у болетальних грибах, Самчук А., Сирчін С. (2010)
Радченко А. - Електронний путівник і координатор : завдання та функції інформаційного ресурсу Науково-видавничої ради НАН України "Наукові публікації і видавнича діяльність", Радченко О. (2010)
Вишневський І. - Об’єкт вивчення — атом : інституту ядерних досліджень НАН України — 40 років, Іванюк Ф. (2010)
Скопненко О. - Слов’янські два крила : академікові Григорію Петровичу Півтораку — 75! (2010)
Ніколайчук І. - Науковий Карадаг (2010)
70-річчя академіка НАН України Г. Л. Камалова (2010)
60-річчя академіка НАН України В. П. Семиноженка (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Г. Розенфельда (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. І. Фоміна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Блонського (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Мхітаряна (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України С. К. Коновалова (2010)
Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2010)
Кухар В. П. (2010)
Долінський А. А. (2010)
Азаров М. Я. (2010)
Локтєв В. М. (2010)
Полохало В. І. (2010)
Гриньов Б. В. (2010)
Бакіров В. С. (2010)
Міщенко М. І. (2010)
Неклюдов І. М. (2010)
Шемшученко Ю. С. (2010)
Скороход В. В. (2010)
Лобанов Л. М. (2010)
Петров В. В. (2010)
Постанова "Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2009 році та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України" (2010)
Постанова "Про присудження Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України" (2010)
Постанова "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2009 р." (2010)
Постанова "Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2009 р." (2010)
Постанова "Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2009 р." (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Т. Черепіна (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Щерби (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Савченка (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. К. Симоненка (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Моторного (2010)
Лібанова Е. - Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства (2010)
Базилевич В. - Екологічний імператив економічної освіти у контексті глобалізаційних викликів (2010)
Довбенко М. - Приватизація: мета чи інструмент економічної політики? (2010)
Патон Б. - Висока орбіта видатного фізика : до 80-річчя академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара (2010)
Загородній А. - Слово про старшого колегу (2010)
Голобородько Я. - Учений із талантом митця : до 70-річчя Миколи Жулинського (2010)
Договір про співробітництво між Національною академією наук України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2010)
Угода про наміри та подальше співробітництво в рамках міжнародної програми INTEL® ISEF (2010)
Мокієнко А. - Стійкість бактерій як міждисциплінарна проблема : механізм формування адаптивної мультирезистентності бактерій до біоцидів із погляду фундаментальних основ супрамолекулярної хімії, Петренко Н., Гоженко А. (2010)
Дубров Ю. - Інтелектуальна мобільність логічної техніки, Большаков В. (2010)
Радченко А. - Відновлення традицій наукової комунікації (2010)
Вергунов В. - Академік К. Гедройц і вітчизняне ґрунтознавство : до 100-річчя Носівської сільськогосподарської станції (2010)
80-річчя академіка НАН України С. І. Кучука-Яценка (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Мільмана (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Петрова (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Колесника (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Ю. Корніловича (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. О. Костеріна (2010)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Мунтіяна (2010)
Євтух О. - Освіта і наука: час еволюції (2010)
Буравльов Є. - Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір (2010)
Матвійчук А. - Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу (2010)
Єремєєв В. - Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського, Лопухін А. (2010)
Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародною асоціацією академій наук і Міжнародною асоціацією державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2010)
Реєнт О. - Біля витоків Української академії наук (2010)
80-річчя академіка НАН України Г. Х. Мацуки (2010)
70-річчя академіка НАН України С. А. Андронаті (2010)
70-річчя академіка НАН України М. М. Кулика (2010)
70-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Гололобова (2010)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Є. М. Ганапольського (2010)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Дубровіної (2010)
Черновська С. - Про єдиний соціальний внесок (2010)
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2010)
Постанова "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020 року" (2010)
Корнілович Б. - Еколого-хімічні проблеми видобутку та перероблення уранової сировини, Стрелко В., Кошик Ю., Павленко В. (2010)
Андон П. - Розвиток фабрик програм в інформаційному світі, Лавріщева К. (2010)
Мачулін В. - Напівпровідники в усіх вимірах : інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України — 50 років (2010)
Локтєв В. - Біоетика і псевдонаука, Трахтенберг І. (2010)
Грінченко В. - "Вікіпедія" як елемент культури інформаційного суспільства, Грінченко Т. (2010)
Сергієнко І. - Скінченновимірні гіперкомплексні числові системи — новий напрям у сучасній інформатиці (2010)
Вергунов В. - Історія вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи в контексті українсько-польських взаємин (2010)
80-річчя академіка НАН України М. А. Голубця (2010)
70-річчя академіка НАН України Г. В. Єльської (2010)
70-річчя академіка НАН України Г. Г. Півняка (2010)
70-річчя академіка НАН України Я. С. Яцківа (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Стрижала (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Тареліна (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Шелеста (2010)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Рябченка (2010)
Буравльов Є. - Особливості національної технологічної політики, Олійник Н. (2010)
Вовканич С. - Стратегічні виклики на шляху українського державотворення (2010)
Галиця І. - Креативні механізми оцінення результатів інтелектуальної діяльності, Галиця О. (2010)
Загородній А. - Український відгомін Великого адронного колайдера : VI Міжнародна нарада "Кореляція частинок та фемтоскопія" (Київ, 14–18 вересня 2010 р.), Синюков Ю. (2010)
Мачулін В. - Сенсорика — перспективний напрям розвитку сучасних інтелектуальних інформаційних систем : IV Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" (Одеса, 28 червня — 2 липня 2010 р.), Литовченко В., Стронський О., Лепіх Я., Сминтина В. (2010)
Гоженко А. - Науковий супровід транспортної медицини : II Міжнародний конгрес "Медицина транспорту–2010" (Одеса, 15–17 вересня 2010 р.), Лісобей В., Білокриницький В., Бадюк Н. (2010)
Павко А. - Соціал-демократична доктрина Е. Бернштейна: сутність, еволюція, перспективи (2010)
Козирський В. - Ім’я, повернене із небуття : з нагоди 165-річчя від дня народження Івана Пулюя, Манжара В., Рокіцький О., Шендеровський В. (2010)
Акімов І. - Фундаментальні дослідження і прикладні розробки Інституту зоології, Довгаль І. (2010)
Величко В. - Натхненна високим покликанням : життєве і наукове кредо академіка Зої Бутенко (2010)
Коваленко О. - Барви багатогранного таланту : до 125-річчя від дня народження академіка В. Г. Дроботька (2010)
Жук М. - Нові аспекти стратегії формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства (2010)
80-річчя академіка НАН України В. Д. Романенка (2010)
Черновська С. - Особливості призначення пенсії науковим працівникам та надання грошової допомоги при виході на пенсію (2010)
Сергієнко І. - Нетлінна спадщина легендарного вченого : до 100-річчя від дня народження академіка А. О. Дородніцина (2010)
Гродзинський Д. - Проблеми біорізноманіття на тлі глобальних процесів, Дембновецький О., Левчук О., Пацюк Ф. (2010)
Куценко В. - Роль середовища у формуванні соціального капіталу (2010)
Ніколайчук І. - Стратегія боротьби з онкопатологією (2010)
Семчик В. - Подвижник правової культури : академікові Юрію Шемшученку - 75! (2010)
Черевченко Т. - Ренесанс "Софіївки" : члену-кореспонденту НАН України Івану Косенку - 70!, Мороз П. (2010)
Гусинін В. - Графен: неймовірне стало можливим, Локтєв В., Шарапов С. (2010)
Костюк О. - Паладієвий каталізатор (2010)
Грищенко В. - Репродукування сімейного щастя (2010)
Удовик В. - Премія миру в контексті розвитку соціогуманітарної сфери, Галаган Л. (2010)
Довбенко М. - Теоретики працевлаштування (2010)
Голобородько Я. - Тектоніка еволюції, інтенції творчості (2010)
Литовченко П. - Творець детекторів елементарних частинок, Козирський В., Негрійко А., Шендеровський В. (2010)
Савельєв Ю. - Здобутки і перспективи полімерної хімії : ХІI Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 18–21 жовтня 2010 р.) (2010)
Шевера М. - Екологія малих поселень : ІХ Міжнародна наукова конференція "Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність" (Кам’янець-Подільський – Бояни, 29 червня – 1 липня 2010 р.), Протопопова В., Оптасюк О., Зав'ялова Л., Любінська Л., Чорней І., Величко М. (2010)
Трахтенберг І. - Новий крок у розвитку теоретичної та практичної регенеративної медицини (2010)
Алимов О. - Оптимальні сценарії регіональної політики, Микитенко В. (2010)
70-річчя академіка НАН України С. О. Фірстова (2010)
Зміст за 2010 рік (2010)
Міцність перевірена часом : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка Г. С. Писаренка (2011)
Міцність матеріалів у екстремальних умовах : доповідь на ювілейній сесії Загальних зборів академіка НАН України В. Т. Трощенка (2011)
Стогній В. - Наукові здобутки крізь призму суспільного визнання : минувшина і сьогодення Державних премій України в галузі науки і техніки, Жданенко О. (2011)
Локтєв В. - Толерантна принциповість : академікові НАН України Антону Григоровичу Наумовцю —75! (2011)
Попик В. - Глобалізаційні виклики і національний суверенітет : круглий стіл "Національний суверенітет України в умовах глобалізації" (Київ, 3 грудня 2010 р.) (2011)
Костерін С. - Надбання і тенденції біохімічної науки : X Український біохімічний з’їзд (Одеса, 13–17 вересня 2010 р.) (2011)
Князев Н. - Наслідки системної кризи очима науковців : міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання" (Київ, 26 листопада 2010 р.) (2011)
Білявський Г. - Як нормалізувати екологічну ситуацію в Азово-Чорноморському басейні, Бондар О., Саталкін Ю., Кудрик І., Тимочко Т. (2011)
90-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці (2011)
70-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2011)
60-річчя академіка НАН України А. Г. Загороднього (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Ганула (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Д. Федоровського (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Осауленка (2011)
День Перемоги — свято особливе (2011)
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 березня 2011 р. № 2 "Про висловлення недовіри Голові Верховного Суду України" (2011)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2010 р. (за даними судової статистики) (2011)
Хавронюк М. І. - Відповідальність за порушення права споживачів на безпечність продукції за кримінальними кодексами України та інших держав (2011)
Зіньков В. І. - Пропозиції щодо визначення критеріїв нормування навантаження суддів при розгляді цивільних та адміністративних (2011)
Геніальний учений, неперевершений організатор науки : до 100-річчя від дня народження академіка М. В. Келдиша (2011)
Четверушкін Б. М. (2011)
Трощенко В. Т. (2011)
Походня І. К. (2011)
Ситник К. М. (2011)
Малиновський Б. М. (2011)
Українська Академія досягла визначних успіхів на провідних ділянках сучасної науки : промова президента АН СРСР академіка М. В. Келдиша на урочистих Загальних зборах АН УРСР, присвячених 50-річчю АН УРСР (2011)
Шпак А. - Гармонізуючи відносини соціуму з довкіллям : до 40-річчя програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", Черінько П., Полторацька Т. (2011)
Власов В. - Синопсис сільськогосподарських проблем у світі і складники продовольчої безпеки, Лисак М. (2011)
Воротников Ю. - Жизнь причудливо прядет судьбы великих людей : из родословной академика Б. Е. Патона, Захаров В. (2011)
Наумовець А. - Фізика в житті двох поколінь, Онопрієнко В. (2011)
Довбенко М. - Історичні підвалини ринкових реформ (2011)
80-річчя академіка НАН України А. О. Лебедєва (2011)
80-річчя академіка НАН України С. В. Пелетмінського (2011)
60-річчя академіка НАН України О. О. Коноваленка (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Полонського (2011)
Федулова Л. - Шляхи розвитку науки в посткризовий період (2011)
Ульберг З. - Біотехнології в золотодобувній промисловості, Подольська В. (2011)
Шепелєв А. - Фаза Шубнікова : до 75-ї річниці відкриття надпровідності II роду (2011)
Павко А. - Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів (2011)
Дяченко О. - 100 років на службі науці : минуле та сьогодення Інформаційно-бібліотечної ради РАН, Кальонов М. (2011)
Халатов А. - Досягнення і перспективи промислового газотурбобудування, Ющенко К. (2011)
Самойленко А. - Через терни — до знань : до 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України О. М. Боголюбова (2011)
Петренюк А. - Творчі контакти і наукові перспективи : десятий міжвузівський науково-практичний семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування" (Кіровоград, 15–16 жовтня 2010 р.), Семенюта М. (2011)
Голобородько Я. - Українська стратегема: Схід–Захід–дуалізм (2011)
Горобець Ю. - Роль експериментальних і теоретичних досліджень у сфері застосування фізичних законів (2011)
70-річчя академіка НАН України А. А. Мартинюка (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (2011)
Справа "Гарькавий проти України" Рішення від 18 лютого 2010 р. (2011)
Кохановська О.В. До питання про захист персональних даних в Україні (2011)
Лічман Л. Г. - Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України (2011)
Лужанський А. В. - Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні (2011)
Макаренко А. С. - Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при призначенні покарання (2011)
Прістер Б. - Проблеми радіаційного захисту населення на територіях, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2011)
Шестопалов В. - Радіаційний вплив і дитяче здоров’я : захворюваність шлунково-кишкового тракту в дітей у постчорнобильський період під впливом радіаційно-ландшафтних чинників, Набока М., Ліхошерстов О., Чабан О., Свендсен Е. (2011)
Терещенко В. - Прояви і діагностика зміненого перебігу захворювань у потерпілих від Чорнобильської катастрофи, Піщиков В., Дегтярьова Л., Сегеда Т. (2011)
Гриневич Ю. - Радіобіологічний супровід нейтронної терапії онкологічних хворих, Дьоміна Е., Телецька С. (2011)
Бондар О. - Екологічний аудит: світовий досвід і вітчизняні реалії, Білявський Г., Саталкін Ю., Пилипчук М. (2011)
Відлуння Чорнобиля (2011)
Ворона П. - "Атомом розтерзана весна" : місія лектора-науковця в зоні відчуження (2011)
Яременко Л. - Історія академічних нагород як дзеркало наукових здобутків, Вербіцька О. (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Сеньковського (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Гаврилюка (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2011)
Шестопалов В. М. (2011)
Гродзинський Д. М. (2011)
Лібанова Е. М. (2011)
Кундієв Ю. І. (2011)
Вишневський І. М. (2011)
Постанова Президії Національної академії наук України "Про 25-ту річницю Чорнобильської катастрофи" (2011)
Мачулін В. - Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України, Литовченко В., Стріха М. (2011)
Лукін О. - Газові ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння (2011)
Царенко П. - Мікроводорості як об’єкт біоенергетики : види колекції IBASU-A — перспективні продуценти біомаси як джерела сировини для біопалива, Борисова О., Блюм Я. (2011)
Сергієнко І. - Талант, помножений на працьовитість : до 75-річчя президента Російської академії наук академіка Ю. С. Осипова, Чикрій А. (2011)
Постанова "Про перебування делегації Сибірського відділення Російської академії наук у Києві", Договір про наукову співпрацю між Національною академією наук України і Сибірським відділенням Російської академії наук (2011)
Картель М. - Глибокі дослідження поверхневих явищ : Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України — 25!, Дацюк А. (2011)
Калініна А. - Київський будинок учених: відродження і становлення (1945–1976), Луговський О. (2011)
70-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2011)
60-річчя академіка НАН України А. Г. Білоуса (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Волошина (2011)
Черновська С. - Про порядок надання відпусток (2011)
Матеріали Міжнародної конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в правовій системі України" (2011)
Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдосконалення. Доповідь Голови Верховного Суду України В.В. Онопенка (2011)
"Права людини — передумова розвитку сучасних європейських народів". Доповідь Голови Верховної Ради України В.М. Литвина (2011)
Роль органів державної влади, особливо судів, та майбутнє захисту прав людини в Європі. Доповідь Голови Європейського суду з прав людини Жана-Поля Коста (2011)
Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І. Карпачової (2011)
Еволюція ролі Європейського суду — на шляху до процедуралізації фундаментальних прав. Доповідь судді Європейського суду з прав людини Г.Ю. Юдківської (2011)
Виконання постанов Європейського cуду: субсидіарність і/або "суверенна воля"? Доповідь судді Європейського суду з прав людини А.І. Ковлера (2011)
Константий О. В. - Суд загальної юрисдикції як суб’єкт правової охорони Конституції України (2011)
Романюк Я. М. - Цивільно-правові наслідки договорів, укладених одним із подружжя (2011)
Шемшученко Ю. - Конституційно-правові засади державного суверенітету України : до 20-ї річниці проголошення незалежності України (2011)
Довбенко М. - Чи потрапимо у світову "двадцятку"? : критичний погляд на орієнтири вітчизняної економічної стратегії (2011)
Ситник К. - У центрі уваги — найактуальніші проблеми ботанічної та мікологічної науки : Всеукраїнська конференція "Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки" (Київ, 6–8 квітня 2011 р.), Дудка І., Ільїнська А. (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки" (2011)
Указ Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік" (2011)
Пода Д. - Рідкісні ядерні процеси, Поліщук О., Нагорний С., Юрченко С. (2011)
Калініна А. - Київський будинок учених АН УРСР: відродження і становлення (1977–1991), Луговський О. (2011)
Ручка А. - Владні еліти як головні рушійні сили сучасного суспільства (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. А. Тукала (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Слісенка (2011)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Копиленка (2011)
Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями її подальшої роботи в сучасних умовах : доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів 21 квітня 2011 року (2011)
Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України академіка НАН України В. М. Литвина (2011)
Олійник Б. І. (2011)
Губерський Л. В. (2011)
Безуглий М. Д. (2011)
Бар’яхтар В. Г. (2011)
Булат А. Ф. (2011)
Ворона В. М. (2011)
Єльська Г. В. (2011)
Яцків Я. С. (2011)
Перевозчикова О. Л. (2011)
Широков А. І. (2011)
Старостенко В. І. (2011)
Кушнір Р. М. (2011)
Постанова Загальних зборів Національної академії наук України "Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2010 році та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України" (2011)
Постанова "Про присудження Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України" (2011)
Постанова "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2010 р." (2011)
Постанова "Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2010 р." (2011)
Голобородько Я. - Життєвий шлях — "духовні автобани" : до 80-річчя академіка Івана Дзюби (2011)
Гонтар О. - Як гартувався алмаз : Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України — 50!, Колесниченко Н. (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Я. Гутлянського (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Шубенка (2011)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Пилипенка (2011)
Шпак Анатолій Петрович (2011)
Вітання Голови Верховного Суду України з Днем Незалежності України (2011)
Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування (2011)
Справа "Олексій Михайлович Захаркін проти України". Рішення від 24 червня 2010 р. (2011)
Романюк Я. М. - Цивільно-правові договори, у яких зобов’язання виражені в іноземній валюті, та проблеми, пов’язані з їх виконанням (2011)
Легенченко М. О. - Особливості створення нової речі у процесі здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна (2011)
Таран О. В. - Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці (2011)
Левенець Ю. - Еволюція політичної влади в Україні (2011)
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року" (2011)
Маруняк Є. - Регіональні особливості глобалізаційних процесів (2011)
Панасюк В. - Задля міцності і довговічності : Фізико-механічному інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України – 60 років (2011)
Кривонос Ю. - Алгоритм виконання надскладних завдань : академікові НАН України І. В. Сергієнку — 75! (2011)
Горкіна Л. - Літописець і теоретик економіки України : з нагоди 90-річчя іноземного члена НАН України І.-С. Коропецького, Довбенко М. (2011)
Голобородько Я. - Автономна аналітика "гранд-критика" : до 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя (2011)
Солдатенко В. - Суспільно-політичні альтернативи революційної доби, Любовець О. (2011)
Кожушко Б. - З історії відкриття рідких кристалів, Шендеровський В. (2011)
Чумаченко М. - Наукове обґрунтування соціальної спрямованості економічного розвитку (2011)
70-річчя академіка НАН України В. Л. Макарова (2011)
70-річчя академіка НАН України Л. Г. Руденка (2011)
50-річчя академіка НАН України Ю. А. Левенця (2011)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Боюна (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Грицика (2011)
Роль верховного суду у захисті прав людини на національному рівні (2011)
У Пленумі Верховного Суду України (2011)
Справа "Нікіфоренко проти України" (2011)
Лужанський А. В. - Особливості доступу до суду у справах про оскарження оцінки майна на стадії виконавчого провадження (2011)
Самсін І. Л. - Співвідношення понять "податковий обов’язок" та "податкове зобов’язання" в законодавстві України (2011)
Городовенко В. В. - Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації (2011)
Цірат Г. А. - Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікаці (2011)
Комісаренко С. - Життєдайні принципи вченого-гуманіста : з нагоди 130-річчя від дня народження академіка О. О. Богомольця (2011)
Барштейн В. - Академік О. О. Богомолець у пам’ятках матеріальної культури, Блюм Я. (2011)
Левіна Д. - На шляху до комерціалізації наукових результатів, Чернишев Л., Рагуля А., Федорова Н., Смертенко П. (2011)
Павко А. - Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні (2011)
Левенко Б. - Трансгенні культури у світі та Україні (2011)
Угода про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та Російською академією наук (2011)
Протокол до Угоди про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України і Російською академією наук (2011)
Перелік пріоритетних напрямів для співробітництва НАН України і РАН (2011)
Сергієнко І. - Енергія багатогранного таланту : до 70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Ільченка (2011)
Радченко А. - Нові обрії академічної періодики, Болкотун З. (2011)
Гродзинський Д. - Радіоекологія прісноводних екосистем Зони відчуження ЧАЕС, Кутлахмедов Ю. (2011)
Палієнко В. - Розгадуючи таємниці українських ґрунтів (2011)
Вергунов В. - Сучасний погляд на історію української науки, Кучер В. (2011)
80-річчя академіка НАН України В. І. Лялька (2011)
80-річчя академіка НАН України М. С. Бродина (2011)
70-річчя академіка НАН України Є. В. Лебедєва (2011)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Власенка (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Д. Чуєшова (2011)
Черновська С. - Роз’яснення щодо змін у порядку обчислення страхового стажу (2011)
Гончарук В. - Роль хімічних форм радіонуклідів у прогнозуванні їхньої поведінки в довкіллі, Пшинко Г. (2011)
Власов В. - Глобальні водні ресурси та їх використання, Власов Д. (2011)
Євтух О. Т. - Іпотечна криза в Україні як індикатор економічних проблем, Євтух О. О., Сітовська Л. (2011)
Маліцький Б. - Форпост українського наукознавства : Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України – 25 років, Кавуненко Л., Красовська О., Пилипенко О. (2011)
Вергунов В. - Бібліотечне задзеркалля : як підвищити роль книги у суспільному житті (2011)
Голобородько Я. - Подвижник "української ідеї" : до 170-річчя від дня народження М. П. Драгоманова (2011)
80-річчя академіка НАН України О. О. Мойбенка (2011)
80-річчя академіка НАН України В. І. Махненка (2011)
70-річчя академіка НАН України Л. В. Губерського (2011)
70-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2011)
Черновська С. - Зміни в пенсійному забезпеченні (2011)
Ніколайчук І. - Імпульс для розвитку вітчизняної електроніки (2011)
Радченко А. - Інформаційний простір СНД : V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук, Болкотун З. (2011)
Чехун В. - Магнітні наноструктури в пухлинних клітинах : застосування методів скануючої зондової мікроскопії для дослідження структурної організації магніточутливої фази в пухлинних клітинах карциноми Ерліха, Горобець С., Горобець О., Дем’яненко І. (2011)
Одотюк І. - Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку (2011)
Савчак О. - Геодинамічні і геохімічні особливості залягання нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського регіону (2011)
Захожай К. - Статистичне оцінення ефективності структурної політики з використання видатків місцевих бюджетів України, Паславський О. (2011)
Квасниця В. - Мінералогія України у ХХІ столітті: здобутки, проблеми, перспективи : VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства (Київ, 4–5 жовтня 2011 р.), Черниш Д. (2011)
Пилипенко О. - Біля витоків молекулярної біології : до 130-річчя публікації трактату "Основи молекулярної біології" та 160-річчя від дня народження його автора Л. К. Попова (2011)
90-річчя члена-кореспондента НАН України К. Г. Самофалова (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Фролова (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Никоненка (2011)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. К. Задіраки (2011)
Вступні промови (2011)
Матеріали робочого засідання на тему "Верховний суд як суб’єкт захисту прав людини на національному рівні" (2011)
Матеріали робочого засідання на тему "Роль верховного суду в механізмі виконання зобов’язань держави у сфері захисту прав людини" (2011)
Висновки круглого столу (2011)
Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України (затверджене постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 р. № 5) (2011)
Персональний склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (Додаток 1 до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України від 16 вересня 2011 р. № 5) (2011)
Хавронюк М. І. - Деякі питання удосконалення відповідальності за злочини проти волі дитини, Калмиков Д. О. (2011)
Лазор Л. И. - Сущность, значение и перспективы реализации принципа гендерного равенства в сфере труда на современном этапе развития украинского государства (2007)
Лазор В. В. - Актуальные проблемы обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин в трудовых отношениях (2007)
Фомин А. И. - Торжество демократии или разгул конституционно-правового нигилизма? (2007)
Гуславский В. С. - Новые возможности в раскрытии преступлений (2007)
Чутчева О. Г. - Гендер в правоотношениях – конкуренция полов (2007)
Кузнєцов О. О. - Права людини і статус жінок у системі правоохоронних органів: ґендерний аспект (2007)
Запорожець І. Г. - Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності: теоретичні аспекти (2007)
Шлыкова И. А. - Роль, не нуждающаяся в оправдании (размышления о роли женщины в обществе и ее трактовках) (2007)
Усенко Т. В. - Реалізація принципів ґендерної політики на сучасному етапі в Україні (2007)
Котова Л. В. - Значення ознаки статі при характеристиці правового статусу працівника (2007)
Капліна Г. А. - Гендерна диференціація оплати праці (2007)
Омельченко Т. В. - Труд и гендерные проблемы: сравнительно - правовой анализ (2007)
Плахотіна Н. А. - Правове забезпечення реалізації гендерної політики в трудових процесуальных відносинах (2007)
Старокожев О. А. - Свидетель в уголовном процессе (2007)
Семянистый Л. И. - Уголовно-правовая характеристика незаконного обращения с оружием и торговли оружием (2007)
Куцурубова-Шевченко Е. В. - Правовая регламентация деятельности обособленных подразделений высших учебных заведений (2007)
Лазор І. В. - Історико-правовий аспект становлення і розвитку інституту дисципліни праці у вітчизняному трудовому праві (2007)
Гальченко О. С. - Організаційно-правові проблеми оцінки нематеріальних активів (2007)
Талыкин Е. А. - Некоторые аспекты понятия предварительной судебной защиты в хозяйственном процессе (2007)
Татаренко Г. В. - Проблеми розробки і законодавчого закріплення соціальних стандартів пенсійного забезпечення в Україні (2007)
Сиротюк О. Д. - Правові стимули у регламентації господарської діяльності (в аспекті забезпечення соціальної спрямованості економіки) (2007)
Подгорна Г. В. - Роль професійних спілок у здійсненні нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю (2007)
Єременко Л. В. - Порядок обчислення строків у законодавстві України про працю (2007)
Горбань О. П. - Зміст і особливості права на працю іноземців та осіб без громадянства за чинним трудовим законодавством України (2007)
Говоруха М. М. - Проблемні питання, пов’язані з виконанням судового рішення, ухваленого за позовом прокурора у цивільному судочинстві (2007)
Кузнєцова О. В. - До питання щодо характеристики об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 321 КК України (2007)
Шумило М. М. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення державних службовців у країнах центральної та східної Європи (2007)
Бурбело Б. Ю. - Удосконалення взаємодії суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху (2007)
Хмельницкий А. Г. - Глобализация экономики и правовая интеграция в современном мире (2007)
Шаповалова О. В. - Аналітичні засади екологізації прав суб’єктів господарювання (2007)
Аблятіпова Н. А. - Деякі питання розмежування добровільного представництва від інших правовідносин, пов’язаних з представництвом (2007)
Кириченко Ю. М. - Участь територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (2007)
Незалежність суддів в Україні (2011)
Про ситуацію, що склалася у зв’язку з поширенням заступником Генерального прокурора України, членом Вищої ради юстиції М. Гаврилюком інформації щодо порушення суддями Верховного Суду України присяги судді під час розгляду окремих кримінальних справ:Рішення зборів суддів Верховного Суду України від 14 листопада 2011 року (2011)
Печений О. П. - Проблемні питання судової практики у справах щодо визнання недійсними свідоцтв про право на спадщину (2011)
Сенін Ю. Л. - Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника (2011)
Руда Т. В. - Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект (2011)
Наука та освіта — основоположні чинники забезпечення модернізації економіки країн СНД : спільне засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук та Ради Євразійської асоціації університетів (Київ, 22 жовтня 2011 р.) (2011)
Геніальний конструктор ракетно-космічної техніки : до 100-річчя від дня народження академіка М. К. Янгеля (2011)
Творчий шлях видатного вченого-механіка : вступне слово президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
Слово про Янгеля : доповідь голови Державного космічного агентства України Ю. С. Алексєєва (2011)
Він визначив генеральну лінію створення ракет : доповідь академіка НАН України В. П. Горбуліна (2011)
Класик ракетобудування : доповідь генерального конструктора — генерального директора Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" О. В. Дегтярева (2011)
Малєтін Ю. - Суперконденсатори — накопичувачі електричної енергії з використанням нанорозмірних вуглецевих матеріалів, Стрижакова Н., Зелінський С., Гоженко О., Стрелко В. (2011)
Мартинов Є. - Український національний грід — учасник міжнародного об’єднання NorduGrid, Смирнова О. (2011)
Матвійчук А. - Можливості та перспективи створення штучного інтелекту (2011)
Солдатенко В. - Проблеми політики національної пам’яті і завдання її наукового забезпечення (2011)
Гоженко А. - Профілактична стратегія медичної науки — шлях до підвищення ефективності охорони здоров’я, Кульбіда М., Кочет О. (2011)
Іваненко Л. - Первісток обчислювальної техніки : до 60-річчя створення МЕСМ (2011)
Барштейн В. - Манфред Ейген у пам’ятках матеріальної культури, Блюм Я. (2011)
Башкортостан — Україна: наука, освіта, культура в роки Великої Вітчизняної війни : Міжнародна наукова конференція (Уфа, 21–22 вересня 2011 р.) (2011)
Вітання президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона (2011)
Спільні сторінки в історії науки України та Башкортостану : виступ головного ученого секретаря Національної академії наук України академіка НАН України А. Г. Загороднього (2011)
Уфимський період в історії інститутів гуманітарного профілю НАН України : виступ директора Інституту української мови НАН України П. Ю. Гриценка (2011)
Оптимістичний приклад українсько-китайського співробітництва у галузі новітніх біотехнологій (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Литовченка (2011)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Гончара (2011)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Азарєнкова (2011)
Зміст журналу за 2011 рік (2011)
Виступ Президента України В. Януковича на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників суду (2011)
Обрано Голову Верховного Суду України та його заступників (2011)
Моніторинг незалежності суддів в Україні (2011)
Городовенко В. В. - Актуальні проблеми забезпечення відкритості судової влади (2011)
Кирилюк Р. І. - Види забезпечувальної діяльності Державної судової адміністрації України (2011)
Селіванов А. О. - Конституційно-правова характеристика публічної влади в умовах застосування адміністративної юрисдикції суду (2011)
Романюк Я. М. - Особливості визнання недійсними договорів, укладених на прилюдних торгах (2011)
Cистематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2011 році (2011)
Борис Євгенович Патон: за підсумками року : інтерв’ю президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона журналу "Вісник Національної академії наук України" (2012)
Локтєв В. М. - Збереження та відновлення науки — запорука розвитку України як передової держави (2012)
Маліцький Б. А. - Переміщення центрів науково-технологічної активності на європейському просторі та міжкраїнова мобільність учених і фахівців: сучасні тенденції : VI Міжнародний симпозіум (20-22 жовтня 2011 р., Київ), Кавуненко Л. П. (2012)
Наумовець А. Г. - Із доповіді "Роль міжнародної мобільності вчених на різних етапах історії науки України", Попович О. С. (2012)
Дежина І. Г. - Із доповіді "Від "відтоку мізків" до циркуляції кадрів: державна політика Росії щодо взаємодії з науковою і технологічною діаспорою" (2012)
Штанов Ю. В. - Всесвіт, що розширюється з прискоренням (2012)
Мільман Ю. В. - Квазікристали — нова атомна структура твердого тіла і матеріали з комплексом незвичайних властивостей, Єфімов М. О. (2012)
Романюк С. І. - Імунітет: що змушує його працювати?, Комісаренко С. В. (2012)
Довбенко М. В. - Макроекономіка: ефект позитивних очікувань (2012)
Голобородько Я. Ю. - Альтер-простори Тумаса Транстрьомера (2012)
Іващук Л. А. - Премія миру в контексті гендерної рівності, Удовик В. М. (2012)
Гнесін Г. Г. - Матеріалознавство — меганаука (2012)
Куценко В. І. - Стратегія сталого розвитку крізь призму соціогуманітарної сфери (2012)
Руда О. Г. - Маніпулятивні стратегії в розв’язанні мовних проблем в Україні : наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2011 року (2012)
Сагач В. Ф. - Перша конференція молодих фізіологів : Всеукраїнська наукова конференція молодих учених "Фізіологія: від молекул до організму" (20-21 жовтня 2011 р., Київ), Федоренко О. А., Болдирєв О. І. (2012)
Прядкін К. К. - Важлива складова діяльності Північно-Східного наукового центру НАН та МОНмолодьспорту України (2012)
60 років першому в континентальній Європі комп’ютеру (2012)
Шендеровський В. А. - Вчені України — лауреати міжнародних премій і нагород (2012)
70-річчя академіка НАН України В. М. Єремеєва (2012)
70-річчя академіка НАН України В. П. Кухаря (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Я. Іщенка (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Андрейківа (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Шевченка (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Сідорова (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Вовка (2012)
Рейтинг наукових досягнень 2011 року за версією журналу "Science" (2012)
Вітання Президента України В. Ф. Януковича з нагоди 50-річчя обрання академіка Б. Є. Патона президентом Національної академії наук України (2012)
Послання Генерального директора ЮНЕСКО пані Ірини Бокової з нагоди святкування 50-ї річниці професійної діяльності президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона (2012)
До 50-річчя обрання академіка Б. Є. Патона президентом Національної академії наук України (2012)
Походня І. К. - Життєвий і творчий шлях Бориса Євгеновича Патона (2012)
Наумовець А. Г. - Б. Є. Патон і розвиток досліджень в галузі фізико-технічних і математичних наук у НАН України (2012)
Б. Є. Патон і розвиток хімічних та біологічних досліджень (2012)
Геєць В. М. - Б. Є. Патон і пріоритетний розвиток соціогуманітарних досліджень у роки незалежності (2012)
Загородній А. Г. - Б. Є. Патон і розвиток міжнародних наукових зв’язків (2012)
Мачулін В. Ф. - Б. Є. Патон — президент Міжнародної асоціації академій наук: про що свідчать стенограми (2012)
60-річчя академіка НАН України Ю. І. Ізотова (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Михальченка (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Портенка (2012)
Премія Крафорда – 2012 (2012)
Борис Євгенович Патон: п’ятдесят років на чолі Академії : урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (01 лютого 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (15 лютого 2012 року) (2012)
Таширев О. Б. - Антарктида — мікробні ценози, екосистеми та біорозвідка : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 01 лютого 2012 року (2012)
Патон Б. Є. - Умови ефективного застосування сонячних електроенергетичних систем, Клюй М. І., Коротинський О. Є., Макаров А. В., Трубіцин Ю. О. (2012)
Головенко М. Я. - "Філософія" фармацевтичних інновацій (2012)
Лавріщева К. М. - Інструментально-технологічний комплекс для розробки й навчання прийомам виробництва програмних систем (2012)
Нецветов М. В. - Екологічне значення вібрацій і біомеханічних властивостей рослин : наукове повідомлення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2011 року (2012)
Онищенко О. С. - 86-а Генеральна асамблея Міжнародного союзу академій наук, Римаренко С. Ю. (2012)
Мельник О. К. - Свій серед зірок і комет : 75 років члену-кореспонденту НАН України Климу Чурюмову, Чурюмова Т. К. (2012)
Рецензія на монографію І. С. Чекмана "Нанофармакологія". - К.: Задруга, 2011. – 424 с. (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Кир’яна (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Варюхіна (2012)
Російські полярники завершили 25-річний шлях до озера Восток (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (14 березня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (28 березня 2012 року) (2012)
Романов В. О. - Комп’ютерні прилади та інформаційні технології для прецизійного землеробства : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 28 березня 2012 року (2012)
Жиляєв Б. Ю. - Стріла часу (2012)
Семенюк Е. П. - Що заважає практичному втіленню ідеї Екологічної Конституції Землі?, Туниця Т. Ю. (2012)
Фурдичко О. І. - Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва (2012)
Севостьянов Є. О. - Дослідження просторових відображень геометричним методом : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН Украї­ни 15 лютого 2012 року (2012)
Халюк Л. М. - Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах українців-переселенців про акцію "Вісла" 1947 року : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року (2012)
Солонін Ю. М. - Технологічна платформа "Передові матеріали і технологічні процеси їх отримання" як основа відродження передової ролі України в галузі матеріалознавства, Гороховатська М. Я., Білан І. І., Смертенко П. С., Федорова Н. Є., Чернишев Л. І. (2012)
Система рейтингового оцінювання наукової діяльності : інтерв’ю із завідувачем відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України Т. В. П’ятчаніною (2012)
Новий словник української словозміни. Рецензія на книгу В. І. Критська, Т. І. Недозим, Л.В. Орлова, Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна". - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — 760 с. (2012)
80-річчя академіка НАН України В. І. Монченка (2012)
80-річчя академіка НАН України М. В. Новікова (2012)
80-річчя академіка НАН України В. Г. Дончика (2012)
70-річчя академіка НАН України В. П. Широбокова (2012)
60-річчя академіка НАН України З. Т. Назарчука (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Гнесіна (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Митропольського (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Солоніна (2012)
Конкурс на здобуття премії за видатні результати, одержані російськими та українськими вченими при проведенні спільних досліджень (2012)
Гібридний мас-спектрометр FINNIGAN LTQ™ ORBITRAP™ у дослідженні білків (2012)
Національна академія наук України: досягнення 2011 року та основні напрями подальшої роботи : сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2011 році (2012)
Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2011 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 12 квітня 2012 року (2012)
Про досвід реформування у Національній академії аграрних наук : виступ академіка НААН України М. Д. Безуглого (2012)
Інноваційні технології комплексного освоєння родовищ мінеральних ресурсів України : виступ академіка НАН України А. Ф. Булата (2012)
Інтеграція радіоастрономії України в європейську радіоастрономічну науку : виступ академіка НАН України О. О. Коноваленка (2012)
Про концепцію стимулювання екологічно безпечної економіки : виступ академіка НАН України Ю. Ю. Туниці (2012)
Еволюція… Що далі? : виступ академіка НАН України О. О. Кришталя (2012)
Чорне, Азовське та Каспійське моря як імітаційна модель океану : виступ академіка НАН України В. О. Іванова (2012)
Щодо реалій української науки : виступ академіка НАН України А. Г. Білоуса (2012)
Реалії і перспективи космічної галузі України : виступ академіка НАН України Я. С. Яцківа (2012)
Проблеми реформування Конституції України : виступ академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2012)
Про впровадження наукових розробок : виступ члена-кореспондента НАН України В. М. Варюхіна (2012)
Щодо фінансування науки в Україні : виступ голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України А. І. Широкова (2012)
Громадянський голос поезії : доповідь академіка НАН України Б. І. Олійника з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України (2012)
Славістичні і македоністичні наукові інтереси : доповідь академіка Македонської академії наук і мистецтв Б. П. Ристовскі з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України (2012)
Чи переживе наука фінансовий голод? : виступ академіка НАН України В. М. Локтєва (2012)
Інтелектуальні сенсори для медико-біологічних потреб : виступ академіка НАН України І. Д. Войтовича (2012)
Популяризація української культури як головний орієнтир гуманітарних наук : виступ академіка НАН України С. П. Павлюка (2012)
Про стан і розвиток ядерної медицини в Україні : виступ академіка НАН України В. Ю. Сторіжка (2012)
Природно-заповідна справа: роль Національної академії наук України : виступ члена-кореспондента НАН України І. А. Акімова (2012)
Відзначення 75-річчя від дня народження академіка НАН України С. М. Конюхова : спільне засідання Президії Національної академії наук України та Колегії Державного космічного агентства України (2012)
VІ Всеукраїнський фестиваль науки : 18–20 квітня 2012 року (2012)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. К. Степанковської (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Я. Мєшкова (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Т. П. Мар’яновича (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Величка (2012)
Лазор Л. И. - Сущность и значение внесудебного трудового процессуального производства в современных рыночных условиях (2012)
Іншин М. І. - Сутність державної служби за новим законом України "Про державну службу": аналіз поняття (2012)
Шамшина І. І. - Суб'єкти соціально-партнерських відносин: проблеми правового визначення (2012)
Щербина В. І. - Правовий статус профспілок: історія і перспективи (2012)
Євдокимов М. О. - Особливості кримінальної відповідальності за порушення цензурного устава літераторами Російської імперії після вітчизняної війни 1812 р. (2012)
Арсентьєва О. С. - Особливості визначення правового статусу роботодавців, їх організацій та об’єднань як суб’єктів соціального діалогу (2012)
Гальченко О. С. - Актуальні питання державного регулювання оплати праці (2012)
Івчук Ю. Ю. - Деякі питання, пов’язані з матеріальною відповідальністю роботодавця у зв’язку з відшкодуванням шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я (2012)
Капліна Г. А. - Інформаційні аспекти трудових відносин (2012)
Котова Л. В. - Поняття та юридична природа альтернативних форм зайнятості у сучасних умовах (2012)
Лазор І. В. - Поняття і правова природа колективного договору (2012)
Плахотіна Н. А. - Проблеми правового регулювання примирливо-третейської форми трудових процесуальних відносин з вирішення колективних розбіжностей (2012)
Татаренко Г. В. - Проведення позапланової ревізії (перевірки) фінансово-господарчої діяльності суб’єкта господарювання на вимогу органу досудового розслідування (2012)
Запорожець І. Г. - Правові основи трудової діяльністі суддів та особливості її виникнення (2012)
Аркатов Я. А. - Здобутки та недоліки впровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2012)
Бабенко А. С. - Зарождение и развитие европейского законодательства о регистрации и оценки химических веществ (2012)
Биков А. В. - Добір працівників за законодавством України: питання організаційно-правових форм (2012)
Білощук Я. - Особливості тарифної системи оплати праці на підприємствах вугільної промисловості (2012)
Бодаєвський В. П. - Військово-кримінальне законодавство: місце у вітчизняній системі законодавства, проблема поняття та адекватність термінології (2012)
Буряк І. О. - Актуальні питання реалізації права громадян на забезпечення лікарськими засобами (2012)
Валецька О. В. - Психологічний аспект трудової діяльності (2012)
Величко Л. Ю. - Розірвання трудового договору у випадку скорочення працівників: міжнародний та європейський досвід, можливість його використання в Україні (2012)
Висєканцев О. О. - Адміністративна відповідальність державного нотаріусу (2012)
Галаван З. С. - Система попереднього слідства Російської Федерації (2012)
Глущенко Є. М. - До питання меж правового регулювання трудових відносин (2012)
Горбатенко О. В. - Види правовідносин із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в умовах реформування пенсійної системи (2012)
Гостєв В. В. - Правовий режим надання адміністративних послуг у сфері дозвільної системи (2012)
Гошовський В. С. - Організація діяльності щодо підвищення ефективності системи органів виконавчої влади (2012)
Грек М. В. - Методи адміністративної діяльності служби безпеки України (2012)
Денисенко А. П. - Припинення трудових відносин з керівником підприємства за трудовим законодавством України (2012)
Дудченко О. Ю. - Адміністративні посади у судовій системі України (2012)
Ємельянчик С. О. - Сторони договору про надання послуг доступу в інтернет (договору інтернет-провайдингу) (2012)
Журавльов Д. В. - Особливості функціонування центральних органів виконавчої влади України як суб’єкта адміністративно-правового регулювання (2012)
Зінченко М. Ю. - До питання про основні підходи до визначення юридичної природи трудової функції працівників (2012)
Зубрицький М. І. - Тактика і методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів під час розкриття та розслідування злочинів проти життя особи (2012)
Ибрахим С. С. - Формирование основных принципов регулирования трудовых отношений в рамках международной организации труда и пути их демократизации (2012)
Івченко К. А. - Щодо визначення банківської системи України (2012)
Ісаков М. Г. - Правові засади нормативного регулювання окремих видів державного контролю у сфері підприємницької діяльності в зарубіжних країнах (2012)
Кабаченко М. О. - Дисципліна праці як правова категорія: спроба визначення поняття (2012)
Каралкіна Т. В. - Види неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності в Україні (2012)
Кірєєв Д. В. - Правове забезпечення діяльності адміністративних судів України (2012)
Колеснікова М. В. - Гарантії адміністративно-правового забезпечення права власності на інформацію у сфері публічного управління (2012)
Коренев А. О. - Становлення в Україні принципу рівності прав і можливостей працівників (2012)
Костилєва Т. І. - Суб’єкти контролю за дотриманням законодавства про працю (2012)
Краєвська В. О. - Удосконалення методів трудового права в галузі вивільнення працівників та їх подальшої зайнятості (2012)
Купалов М. М. - До питання про формування системи протидії поширенню соціально небезпечних хвороб в Україні (2012)
Кучер О. Г. - Деякі питання представництва прокуратурою інтересів держави у сфері оподаткування та бюджетної системи (2012)
Марадіна Ю. С. - Сильний фізичний біль, як оціночне поняття (ст. 127 КК України) (2012)
Марушева О. А. - Види правил внутрішнього трудового розпорядку, їх зміст і співвідношення (2012)
Матат Ю. І. - Поняття та юридична природа прогалин у законодавстві (2012)
Михайлова О. Е. - Міжнародно-правові стандарти у сфері праці щодо трудящих-мігрантів (2012)
Москаленко О. В. - Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: напрямки подальшого розвитку (2012)
Муравенко О. Ю. - Другорядні та похідні функції органів прокуратури України (2012)
Нестеренко Д. К. - Проблеми правового регулювання нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (2012)
Окрепка А. І. - Оцінка земель як правовий інститут земельного права України (2012)
Омельченко Т. В. - Шляхи вдосконалення правових засобів захисту жінок від дискримінації у трудових відносинах (2012)
Островерх А. М. - Підвищення кваліфікації працівників у трудовому праві (2012)
Плескун О. В. - Відмежування трудового договору і суміжних цивільно-правових договорів (2012)
Процюк І. В. - Змішана республіка: поняття та ознаки (2012)
Прудников В. А. - Ненормоманий робочий час як умова трудового договору (2012)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Нідерландах (2012)
Сєрєбряк С. В. - Припинення трудових правовідносин із працівниками підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України (2012)
Скакун Ю. Є. - Виконання попереднього договору (2012)
Старокожев О. А. - Актуальність самозахисту у трудовому праві України (2012)
Стрекалов А. Є. - Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод людини і громадянина (2012)
Таликін Є. А. - Стадія в структурі господарської процесуальної форми (2012)
Топчеєва Ю. В. - Контроль як один із засобів забезпечення трудової дисципліни (2012)
Трут Д. В. - Неподільність предмету зобов’язання як підстава виникнення солідарної множинності осіб (2012)
Фоменко Д. О. - Щодо питання стосовно надання статусу державних службовців науково-педагогічним працівникам (2012)
Фролов Ю. М. - Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації (2012)
Чорнобровка В. О. - Особливості законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці (2012)
Чумак К. О. - Удосконалення законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за порушення пенсійного законодавства (2012)
Шапка О. В. - Особливості трудоправового статусу молоді у сучасних умовах (2012)
Шумна Л. П. - Щодо можливості обмеження права на соціальні послуги як складової соціального захисту населення України (2012)
Шурупова К. В. - Співвідношення об’єкта та предмета інформаційного права як загальнотеоретична проблема (2012)
Юрченко А. А. - Ненормований робочий час та правові проблеми його використання в Україні (2012)
Юр’єва Л. Ю. - Право на соціальний захист сім’ї, дітей та підлітків (2012)
Юсупов В. А. - Проблеми та перспективи реформування системи правоохоронних органів (2012)
Юшко А. М. - Деякі питання оптимізації відносин між освітніми закладами і роботодавцями в умовах євроінтеграції (2012)
Якубова А. С. - Система принципів реалізації права молоді на працю (2012)
Зуб Г. А. - Щодо пенсійного забезпечення суддів у відставці (2012)
Мамалуй А. А. - Податок на бездітність в Україні: перспективи впровадження, Васильєва М. О. (2012)
Неплюхіна С. Е. - Міжнародно-правові стандарти оплати праці (2012)
З Днем науки! : урочисте засідання з нагоди святкування Дня науки (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (25 квітня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (16 травня 2012 року) (2012)
Лисиченко Г. В. - Про стан та вдосконалення системи техногенно-екологічної безпеки на об’єктах ядерно-паливного циклу України : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 14 березня 2012 року (2012)
Корсунь А. О. - Пристрасті щодо секунди (2012)
Гродзинський Д. М. - Радіобіологічні та радіоекологічні дослідження Чорнобильської катастрофи вченими НАН України, Дембновецький О. Ф., Левчук О. М., Пацюк Ф. Н. (2012)
Романенко В. Д. - Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні, Кузьменко М. І., Афанасьєв С. О., Гудков Д. І., Линник П. М., Протасов О. О., Тимченко В. М., Юришинець В. І., Якушин В. М. (2012)
Колотілов С. В. - Наномагнетики з пористою структурою та їх сорбційні властивості : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року (2012)
Сміхула А. В. - Технологічні засади реконструкції котельного обладнання з метою зниження витрат природного газу та поліпшення екологічних показників : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року (2012)
Яцків Я. С. - Про ефективність видання наукових журналів в Україні, Радченко А. І. (2012)
Попов М. О. - До 20-річчя заснування ДУ "Науковий центр аерокосмічних досліджень землі Інституту геологічних наук НАН України", Левчик О. І. (2012)
Вишневський І. М. - Засновник вітчизняної школи з нейтронної фізики : до 100-річчя з дня народження академіка НАН України Митрофана Васильовича Пасічника (1912—1996), Слісенко В. І., Корж І. О., Кальченко О. І. (2012)
80-річчя академіка НАН України І. М. Карпа (2012)
Про обрання Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 7 (2012)
Про обрання Першого заступника Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 8 (2012)
Про обрання заступників Голови Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 9 (2012)
Про призначення секретаря Пленуму Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 січня 2012 року № 1 (2012)
Про визначення персонального складу судових палат Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 січня 2012 року № 2 (2012)
Про обрання заступників секретарів судових палат Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 січня 2012 року № 3 (2012)
Про затвердження Регламенту Пленуму Верховного Суду України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 року № 6 (2012)
Аналіз підстав відмови Верховним Судом України в задоволенні заяви про перегляд судових рішень господарських судів після допуску Вищим господарським судом України справи до провадження (2012)
Сенін Ю. Л. - Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України (2012)
Константий О. В. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України (2012)
Джужа О. М. - Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід, Василевич В. В., Кулик О.Г. (2012)
Цірат Г. А. - Двосторонні договори про правову допомогу як приклад уніфікації норм міжнародного цивільного процесу (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (30 травня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (13 червня 2012 року) (2012)
Воєводін В. М. - Сучасний статус цирконієвих матеріалів у ядерній енергетиці : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 16 травня 2012 року (2012)
Чекман І. С. - Нанофармакологія: погляд на проблему (2012)
Мамутов В. К. - Посилити вплив академічної науки на формування економічного законодавства (2012)
Одотюк І. В. - Сучасна інноваційна політика України: передумови, основні підходи та напрями реформування, Фащевська О. М., Щегель С. М. (2012)
Бистряков І. К. - Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління (2012)
Литвин Д. І. - Грант компанії ОПТЕК для молодих українських науковців, Ємець А. І. (2012)
Шнякін В. М. - Український двигун європейської ракети-носія "Вега", Переверзєв В. Г., Конох В. І. (2012)
Мриглод О. І. - Реакція наукової спільноти на Чорнобильську аварію: аналіз розвитку тематики публікацій, Головач Ю. В. (2012)
Жук О. П. - Життя, віддане науці : з нагоди нагородження академіка НАН України О. М. Гузя медаллю ICCES, Рущицький Я. Я. (2012)
Двадцять років сподівань в умовах кризи. Рецензія на книгу "Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг" за ред. В. М. Ворони, М. О. Шульги, Є. І. Головахи. - К.: Інститут соціології НАН України, 2011. — в 2-х тт. (2012)
90-річчя академіка НАН України В. О. Марченка (2012)
80-річчя академіка НАН України В. В. Єременка (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Мінаєва (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Дмитраха (2012)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Романюка (2012)
"Гаряча" десятка нових видів живих організмів-2012 (2012)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету (2012)
Лужанський А. В. - Безсторонній суд як об’єкт доступу в контексті міжнародних зобов’язань України (2012)
Маляренко А. В. - Про присягу судді та відповідальність за її порушення (2012)
Шевченко А. В. - Інститут дисциплінарних інспекторів: передумови становлення та основні засади функціонування (2012)
Самсін І. Л. - Зобов’язання: родове чи галузеве поняття (податково-правовий аспект)? (2012)
Тютюгін В. І. - Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України, Капліна О. В., Тітко І. А. (2012)
Увагу акцентовано на порушенні конституційних прав громадян, які тримаються під вартою (2012)
"Відповідальність у грошовому зобов’язанні: актуальні проблеми праворегулювання та правозастосування" (2012)
Забезпечення єдності судової практики в Україні є надзвичайно важливим як для судової системи, так і для всього суспільства (2012)
Матеріали круглого столу "Єдність системи судів загальної юрисдикції: теорія та практика", що відбувся у Верховному Суді України 13 березня 2012 р. (2012)
Москвич Л. М. - Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду (2012)
Сенін Ю. Л. - Підстави припинення зобов’язань та місце новації серед цих підстав (2012)
Горяйнов А. М. - Примус і цивільно-правова відповідальність (2012)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики (2012)
Таран О. В. - Взаємодія органів розслідування з комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві (2012)
Науково-практична конференція "Відповідальність у грошовому зобов’язанні: актуальні проблеми праворегулювання та правозастосування" (2012)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2011 р. (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2012 року) (2012)
Чергове засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук (2012)
Патон Б. Є. - Проект Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012–2016 роки — інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України , Долінський А. А., Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2012)
Про фулерени з перших вуст (2012)
O-sawa E. - Looking Back the Most Beautiful Molecule C60 after Quarter Century of Discovery Insert (2012)
Чекман І. С. - Річард Смоллі і знамениті "десять вересневих днів" (2012)
Кордюк О. А. - Високотемпературні надпровідники на основі заліза: дослідження та перспективи : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 року (2012)
Хуторной О. М. - Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Лабунська О. Б., Хуторна Л. В. (2012)
Вавилова І. Б. - Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторійи, Пакуляк Л. К. (2012)
Марченко І. С. - Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 р. (2012)
Гавриленко В. С. - Нащадок славного роду : до 100-річчя з дня народження Е. О. Фальц-Фейна (2012)
Ситник К. М. - Узагальнювальний погляд на життя в гідросфері. Рецензія на книгу О. О. Протасова "Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии". - К.: Академперіодика, 2011. (2012)
80-річчя академіка НАН України І. Д. Войтовича (2012)
Лазор Л. И. - Правовое регулирование правосубъектности в сфере трудового права (2010)
Іншин М. І. - Основні етапи становлення сучасної державної служби в Україні (2010)
Ярошенко О. М. - Поняття та види принципів права соціального забезпечення (2010)
Алфьоров С. М. - Особливості правообмежень в адміністративно-правовому механізмі протидії корупції в органах внутрішніх справ (2010)
Андріїв В. М. - Співвідношення трудового права та свободи учасників трудових відносин (2010)
Баранник І. Г. - Контрольно-наглядова діяльність Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (2010)
Барсуков К. В. - До питання проходження служби працівниками ОВС у складі міжнародних миротворчих підрозділів як об’єкту адміністративно-правового регулювання (2010)
Вавженчук С. Я. - Право на працю як основоположне конституційне трудове право (2010)
Воловик О. А. - Теоретичні аспекти свободи волевиявлення та відповідальності за акціонерними угодами (2010)
Гаєвая О. В. - Щодо поняття функцій і структури заробітної плати (2010)
Гостєв В. В. - Права і свободи людини та громадянина як основа їх правового статусу (2010)
Гошовський В. С. - Укладення строкового трудового договору із народними депутатами як необхідна умова підвищення ефективності правового регулювання діяльності парламентаріїв (2010)
Гриненко І. В. - Нормативно-правове забезпечення конституційних трудових прав людини (2010)
Гробова В. П. - Класифікація суб’єктів системи місцевого самоврядування (2010)
Грюк В. В. - Наймана праця з виконанням певних функцій держави як сфера регулювання трудового права (2010)
Жданов С. О. - До питання про боротьбу з корупцією у сфері державного управління (2010)
Капліна Г. А. - Питання визначення сфер правового регулювання оплати праці (2010)
Кафанова О. В. - Політико-правові погляди Є. М.Трубецького на суспільство і державу (2010)
Ковтун В. І. - Питання становлення категорії "суверенітет" в публічно-правових науках (2010)
Комар Р. В. - Об’єкт правовідносин нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю України (2010)
Кондратьєв В. О. - Право на страйк як складова права на асоціацію (міжнародний вимір) (2010)
Корнієнко Д. М. - Засоби забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ (2010)
Котова Л. В. - Відшкодування моральної шкоди: проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Краєвська В. О. - Вивільнення працівників та заходи його запобігання (2010)
Кузнєцова М. О. - Ставлення до домашнього насильства в юнацькому віці: гендерний аспект (2010)
Лазор І. В. - Догана як вид дисциплинарного стягнення: правова характеристика (2010)
Лазур Я. В. - Правові норми як елемент адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері державного управління (2010)
Лопатін С. І. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення права громадян на інформацію (2010)
Лукаш С. С. - Поняття та суб’єкти міжнародного регулювання праці (2010)
Макаренко Т. М. - Сучасний стан державного контролю за діяльністю установ виконання покарань (2010)
Марченко В. В. - Зміни в організації виробництва і праці як підстава зміни істотних умов праці (2010)
Науменко О. А. - Надомна праця як одна з форм забезпечення зайнятості (2010)
Омельченко Т. В. - Актуальні питання гендерної політики: досвід країн світу у відчизняному контексті (2010)
Осипов Д. М. - Соціальне обслуговування громадян похилого віку в Україні: питання теорії і практики (2010)
Пилипишин В. П. - Сутність та поняття державного управління (2010)
Плахотіна Н. А. - Профілювання як перспективний захід организації працевлаштування у сучасних умовах (2010)
Руденко В. Г. - Економічна ґенеза оплати праці в сучасній науці трудового права (2010)
Сидоренко Ю. М. - Проблеми державотворення в країнах середньоязіатського регіону в контексті етногенезису (2010)
Синиця А. М. - Забезпечення прав і свобод військовослужбовців як пріоритетний напрямок формування та реалізації державної політики (2010)
Сіроха Д. І. - Загальні засади державної реєстрації фізичних осіб-підприємців: трудовий аспект (2010)
Старокожев О. А. - Забезпечення процесуальних прав потерпілого у кримінальному процесі (2010)
Стрекалов А. Є. - Актуальні аспекти прав громадян на приватне життя - таємницю листування, телефонного зв’язку, телеграфної і іншої кореспонденції (2010)
Татаренко Г. В. - Історико-правові передумови формування інституту договірного закріплення права на пенсійне забезпечення (2010)
Терещенко В. О. - Генезис правового регулювання судового захисту соціально-економічних прав людини у сфері праці (2010)
Тормаков О. М. - Міністерство праці та соціальної політики як суб’єкт трудового права (2010)
Усенко Г. С. - Поняття та ознаки підприємницької діяльності як об’єкту адміністративно-правового впливу (2010)
Усенко Т. В. - Роль і місце юридичних гарантій в процесі реалізації трудових прав працівників-інвалідів (2010)
Целовальниченко Н. Е. - Проблемы формирования эффективной концепции правового регулирования трудовых отношений на современном этапе развития (2010)
Череватенко І. М. - Особливості процесуального порядку видачі свідоцтва про право на спадщину (2010)
Чернецький О. Л. - Попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми (2010)
Чутчева О. Г. - Проблеми формування інституту соціального страхування в Україні (2010)
Шамшина І. І. - Динаміка історичного розвитку трудоправового статусу в системі суспільних відносин (2010)
Шевелев К. Є. - Працівники бюджетної сфери як суб’єкти трудових правовідносин (2010)
Яловий К. В. - Система зумовлених захисних заходів в сфері зовнішньої торгівлі у нормативно-правових актах ЄС та СОТ (2010)
Із зали засідань Президії НАН України (12 вересня 2012 року) (2012)
Голубець М. А. - Кілька постулатів академіка В. І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) (2012)
Джумагельдієва Г. Д. - Стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні: економіко-правовий аспект (2012)
Боголіб Т. М. - Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії (2012)
Кузьмінський Є. В. - Інтеграція науково-дослідної роботи і викладання на прикладі становлення кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України "КПІ" (2012)
Данильчук Є. Л. - Дослідження деформування та несівної здатності тканих матеріалів при одно- та двовісному навантаженнях : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 р. (2012)
Павко А. І. - Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу (2012)
Гранчак Т. Ю. - Бібліотека в політичній комунікації (2012)
Горобець Ю. І. - Фізика на все життя : з нагоди обрання академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара почесним членом Європейського фізичного товариства (2012)
Лукінова Т. Б. - Він цілий світ відкрив у слові : до 75-річчя академіка НАН України Віталія Григоровича Скляренка, Гальчук І. Ю. (2012)
70-річчя академіка НАН України Д. С. Ківи (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Б. П. Мацелюха (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Ємельянова (2012)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Коломійця (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (26 вересня 2012 року) (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (10 жовтня 2012 року) (2012)
Стегній О. Г. - Тенденції соціальних змін в Україні та Європі за даними Європейського соціального дослідження : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 вересня 2012 року (2012)
Мокієнко А. В. - Хлорування води: знезараження чи адаптивність, інактивація чи стимуляція?, Гоженко А. І., Петренко Н. Ф. (2012)
Жиляєв Б. Ю. - Там, за горизонтом (паралельні всесвіти) (2012)
Чернишев Л. І. - Назустріч новій Рамковій програмі європейського науково-технічного співробітництва "Горизонт – 2020", Білан І. І., Гороховатська М. Я., Кот О. В. (2012)
Курган Н. А. - Синтез, структура та властивості нанорозмірних апатитоподібних систем : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 року (2012)
Тарасевич Ю. І. - Фундаментальні та прикладні аспекти поверхневих явищ : ХІІІ Українсько-польський симпозіум "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications", Картель М. Т., Брей В. В., Аксененко Є. В. (2012)
Шевера М. В. - Екологічні проблеми малих поселень : ювілейна Х Міжнародна наукова конференція "Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation", Протопопова В. В., Федорончук М. М., Величко М. В., Андрик Є. Й. (2012)
Алєксєєнко І. Р. - Видавництво "Наукова думка" Національної академії наук України (2012)
Серце віддаю Криму : до 75-річчя академіка НАН України Миколи Васильовича Багрова (2012)
Онопрієнко В. І. - Український Вернадський. Роздуми над книгою. Рецензія на книгу "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського" Том 1. "Володимир Іванович Вернадський і Україна" Книга 1. "Науково-організаційна діяльність (1918–1921)", Київ, 2011 Книга 2. "Вибрані праці". - Київ, 2011. (2012)
90-річчя академіка НАН України Ф. Б. Гриневича (2012)
60-річчя академіка НАН України В. Г. Радченка (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм (2012)
Із зали засідань Президії НАН України (24 жовтня 2012 року) (2012)
Браун О. М. - Сучасні уявлення про механізми тертя : наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 24 жовтня 2012 року (2012)
Симоненко С. В. - Розроблення та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів, Белокопитов В. М., Болтачов О. Р., Борис О. М., Годін Є. О., Голодов М. Ф., Ільїн Ю. П., Коновалов С. К., Марченко О. Г., Падакін Д. Ю. (2012)
Покровський В. О. - Десорбційна мас-спектрометрія: фізика, фізична хімія, хімія поверхні (2012)
Распопов В. Б. - Щоб вивчитись на науковця (2012)
Індиченко Г. В. - Міжакадемічна комунікація на прикладі регіонального семінару "Академії наук Центральної та Східної Європи та їх роль у знаннєвому суспільстві" (2012)
Українсько-китайське співробітництво в галузі новітніх біотехнологій (2012)
Діденко Ю. В. - Динаміка відображення української академічної періодики в електронному просторі, Язвинська М. В. (2012)
Барштейн В. Ю. - Ботанік та фізіолог рослин, засновник хроматографії : до 140-річчя з дня народження Михайла Семеновича Цвєта, Блюм Я. Б. (2012)
Корсунь А. О. - Зустріч нового 1940 року в обсерваторії на горі Піп Іван (про мужність академіка О. Я. Орлова та трагічну долю обсерваторії) (2012)
Сучков І. О. - Чорноморські пелоїди — лікувальні грязі майбутнього. Рецензія на книгу Є. Ф. Шнюкова, В. О. Ємельянова, А. О. Нікітіної "Глубоководные пелоиды Черного моря". - К.: Академпериодика, 2012., Федорончук Н. О. (2012)
70-річчя академіка НАН України А. А. Халатова (2012)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. Д. Крижицького (2012)
Новини науки. Нобелівська премія — 2012 (2012)
Зміст журналу за 2012 р. (2012)
Покажчик авторів журналу за 2012 р. (2012)
За підсумками року. Інтерв’ю президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона журналу "Вісник Національної академії наук України" (2013)
Локтєв В. М. - Що вигідно фундаментальній науці, те вигідно державі (2013)
Перший і єдиний у незалежній Україні : до 15-річчя польоту в космос першого космонавта України Л. К. Каденюка (2013)
Моя любов — Україна і математика : ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 120-й річниці від дня народження академіка М. П. Кравчука (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (7 листопада 2012 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (29 листопада 2012 року) (2013)
Договір "Про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Академією наук Республіки Башкортостан" (2013)
Романюк С. І. - Що нового у дослідженні стовбурових клітин, або чи можна з клітини шкіри отримати новий організм?, Комісаренко С. В. (2013)
Кушнір Р. М. - Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень, Дмитрах І. М. (2013)
Вєдров О. І. - Етичні імперативи в соціальних науках : за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2012 року (2013)
Стрелко В. В. - Золь-гель синтез та дослідження неорганічних сполук, гібридних функціональних матеріалів та дисперсних систем : ІI Конференція країн СНД "Золь-Гель — 2012", Зуб Ю. Л. (2013)
Прилуцький Ю. І. - Партнерство заради науки і освіти : IV Українсько-німецький симпозіум "Фізика і хімія наноструктур та нанобіотехнологія" (2013)
Яцків Т. М. - Вісім років журналу Національної академії наук України "Наука та інновації" (2013)
Гродзинський Д. М. - Ідеологія майбутнього України. Рецензія на монографію М. А. Хвесика, І. К. Бистрякова, Л. В. Левковської, В. В. Пилипіва "Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього". - К., 2012. — 465 с. (2013)
Видатний український правознавець : до 85-річчя академіка НАН України Валентина Карловича Мамутова (2013)
90-річчя академіка НАН України О. М. Лук’янової (2013)
80-річчя академіка НАН України Ю. Р. Шеляга-Сосонка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Боброва (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (12 грудня 2012 року) (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (26 грудня 2012 року) (2013)
Він залишив після себе "давидівські" екситони, солітони та учнів : до 100-річчя від дня народження академіка НАН України О. С. Давидова (2013)
Романюк С. І. - Навіщо потрібні рецепторні протеїни на мембранах клітин, або як різні клітини організму сприймають навколишнє середовище?, Комісаренко С. В. (2013)
Халатов А. А. - Термодинамічний цикл Майсоценка і перспективи його застосування в Україні, Карп І. М., Ісаков Б. В. (2013)
Головинський А. Л. - Енергоефективний суперкомп’ютер СКІТ-4, Маленко А. Л., Сергієнко І. В., Тульчинський В. Г. (2013)
Корній В. В. - Схід і Захід разом: виїзне засідання Донецького та Західного наукових центрів, Котова Н. І. (2013)
Бондаренко М. С. - Нові технології геофізичних свердловинних досліджень нафтогазових колекторів і техногенних геологічних об’єктів : за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2012 р. (2013)
Комісаренко С. В. - На стику біології та медицини : І Українсько-російський семінар "Протеїни системи гемостазу за норми і патологій людини", Дробот Л. Б. (2013)
Бурда Р. І. - Синантропізація флори та рослинності — загроза біорізноманіттю : II Всеукраїнська наукова конференція "Синантропізація рослинного покриву України", Протопопова В. В., Федорончук М. М., Шевера М. В. (2013)
Неклюдов І. М. - Іонно-плазмові технології і поверхневе модифікування матеріалів в Україні. Рецензія на монографію И. И. Аксёнова, А. А. Андреева, В. А. Бе­лоуса, В. Е. Стрельницкого, В. М. Хороших "Вакуумная дуга. Источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование". - К.: Наукова думка, 2012. (2013)
Ульберг З. Р. - "Я вибрав свій складний і нелегкий шлях..." : до 100-річчя з дня народження академіка НАН України Ф. Д. Овчаренка, Лебовка М. І. (2013)
Самойленко А. М. - Визначний учений у галузі вітчизняної гіроскопії : до 90-річчя з дня народження академіка НАН України В. М. Кошлякова (1922–2009), Луковський І. О., Макаров В. Л., Новицький В. В. (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Д. М. Вавріва (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Орлик (2013)
Наукові прориви 2012 року за версією журналу "Science" (2013)
Лазор Л. И. - Государственные органы как субъекты трудового права в современных условиях: правовой анализ (2010)
Іншин М. І. - Декілька питань розвитку кадрових процесів в державній службі України (2010)
Шамшина І. І. - Правосуб'єктність працівника: поняття, підстави класифікації, види (2010)
Чутчева О. Г. - Недержавні системи забезпечення реалізації соціальних стандартів (2010)
Алфьоров С. М. - Роль та значення визначення поняття корупції в новому антикорупційному законі (2010)
Андріїв В. М. - Теоретико-правові проблеми розмежування прав і свобод людини та громадянина (2010)
Запорожець М. П. - Роль конституційного суду України у правовому регулюванні праці (2010)
Капліна Г. А. - Правове регулювання заохочення та мотивації праці науково-педагогічних працівників дослідницьких самоврядних університетів (2010)
Котова Л. В. - Поняття та зміст правової категорії "працівник" в умовах ринкових відносин (2010)
Плахотіна Н. А. - Підвідомчість трудових спорів і конфліктів у вітчизняному процесуальному проваджені (2010)
Татаренко Г. В. - Зміст та співвідношення базисних правових категорій права соціального забезпечення (2010)
Гостєв В. В. - Сутність захисту обвинуваченого як допомога у здійсненні правосуддя (2010)
Вавженчук С. Я. - Напрямки нормотворчої діяльності МОП в сфері захисту трудових прав працівників (2010)
Клемпарський М. М. - Проблеми класифікації суб’єктів трудового права (2010)
Лукаш С. С. - Диференціація регулювання праці у трудовому праві (2010)
Музичук О. М. - Завдання контролю за діяльністю правоохоронних органів (2010)
Ніколайченко Г. М. - Особливості розвитку норм конституційного права України (2010)
Нікульшин Д. О. - Роль трудових колективів у стимулюванні та заохоченні працівників (2010)
Грудницкая С. Н. - Филиалы и партнерства как предприятия без прав юридического лица (2010)
Лазор Л. І. - Основні тенденції розвитку соціальних прав в умовах глобалізації (2010)
Панасюк О. Т. - Соціально-правова відповідальність учасників трудових відносин (2010)
Пилипишин В. П. - Основні тенденції державотворення в Україні та їх вплив на систему державного управління (2010)
Серьогін В. О. - Розвиток уявлень про недоторканність приватного життя в епоху Просвітництва та в Новий час (2010)
Синявська О. Ю. - Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України (2010)
Візір А. М. - Загальна характеристика міжнародно-правових норм у сфері запобігання та протидії корупції (2010)
Воловик О. А. - Щодо морально-етичних орієнтирів модернізації сфери господарювання (2010)
Чернецький О. Л. - Умови забезпечення дисципліни в органах внутрішніх справ (2010)
Амелічева Л. П. - Лексико-семантичні особливості термінології права працівника на безпеку праці (2010)
Арсентьєва О. С. - Роль держави у колективно-договірному регулюванні праці як основа налагодження соціальної рівноваги в Україні (2010)
Барабаш Г. О. - Інститут переведення суддів: проблеми теорії та практики (2010)
Барсуков К. В. - Адміністративно-правове забезпечення професійної підготовки особового складу ОВС, учасників міжнародних миротворчих підрозділів (2010)
Булах С. М. - Переміщення працівників і угода про заробітну плату (2010)
Бурбика М. М. - Напрями координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2010)
Величко Л. Ю. - Міжнародно-правове регулювання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці (2010)
Севрюков Д. Г. - Феномен права справедливості (2010)
Целовальніченко Н. Є. - Правові гарантії захисту права працівника на заробітну плату в аспекті реалізації захисної функції трудового права (2010)
Голікова К. О. - Методи та принципи правового регулювання підвищення кваліфікації та перепідготовки (2010)
Гончаров В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання соціального обслуговування та можливість його використання в Україні (2010)
Готра В. В. - Нормативно-правове забезпечення часу відпочинку працівників в Україні (2010)
Гошовський В. С. - Умови виникнення трудових відносин із народними депутатами (2010)
Гриненко І. В. - Зміст та значення конституційних трудових прав працівників (2010)
Гробова В. П. - Адміністративний аспект державного управління (2010)
Грохольський В. П. - Правові основи використання природних ресурсів морського континентального шельфу України (2010)
Грюк В. В. - Інституалізація індивідуального і колективного елементів в системі трудового права України на етапі його реформування (2010)
Дуравкіна Н. І. - Роль відповідальності в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Щодо диференціації в регулюванні праці у сфері залізничного транспорту (2010)
Івчук М. Ю. - Особливості правозастосовчої діяльності органів прокуратури України (2010)
Кизименко К. О. - Особливості зміни трудових правовідносин прокурорських працівників (2010)
Кисельова О. І. - Співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів (2010)
Козачок Н. В. - Способи і методи регулювання організаційно-управлінських відносин (2010)
Кондратьєв В. О. - Право на страйк: індивідуальне чи колективне (2010)
Краєвська В. О. - Юридичні засоби захисту інтересів працівників при вивільненні (2010)
Кузнєцова О. В. - До питання щодо поняття та структури криміналістичної характеристики злочинів (2010)
Лазор І. В. - Заохочення як засіб забезпечення дисциплини праці в умовах ринкових відносин (2010)
Лазур Я. В. - Досвід діяльності інституцій Європейського Союзу у сфері захисту прав людини і громадянина (2010)
Маді Г. І. - Диференціація правового регулювання трудових відносин суддів в Україні (2010)
Макаренко М. М. - Поняття та особливості управлінських рішень в органах Державної податкової служби України (2010)
Мамедова Р. Я. - Зміст захисної функції профспілок в умовах ринкової економіки (2010)
Маринів І. І. - Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща (2010)
Мартинов П. М. - До проблеми правового захисту трудових прав працівників (2010)
Мельничук Н. О. - Колективний договір та угоди в системі джерел трудового права (2010)
Мороз С. В. - Конкурс як одна з форм укладання трудового договору (2010)
Науменко О. А. - Надомна праця як вид трудової діяльності (2010)
Омельченко Т. В. - Актуальні проблеми жіночої зайнятості (2010)
Осипов Д. М. - Визначення громадян похилого віку та їх правовий статус за національним законодавством (2010)
Остапенко О. Г. - Принципи організації та діяльності органів самоорганізації населення в Україні (2010)
Петров В. Г. - Поняття та мета відсторонення від роботи (2010)
Пілявська I. В. - Правове забезпечення взаємодії Державної служби карантину рослин України з правоохоронними органами (2010)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та можливості їх судового захисту в основному законі Словаччини (2010)
Селезень С. В. - Категорія довіри в трудовому праві (2010)
Сєрєбряк С. В. - Закон України "Про прокуратуру": існуючі недоліки та пропозиції (2010)
Сіряченко Н. Ю. - Проблема визначення поняття "зайнятість" та його сутність (2010)
Слюсарєв В. О. - Забезпечення законності та службової дисципліни персоналу органів Державної прикордонної служби України (2010)
Старокожев О. А. - Міжнародне трудове право в механізмі захисту трудових прав працівників в Україні (2010)
Стрекалов А. Є. - Актуальні аспекти обмеження основних прав і свобод в умовах особливих правових режимів (2010)
Усенко Г. С. - Етапи формування правового регулювання ліцензійно-дозвільних процедур в Україні (2010)
Устинов C. О. - "Соціальний захист" чи "соціальне забезпечення"? Теоретичні питання співвідношення термінів (2010)
Харчук Р. С. - Генезис правового регулювання форм захисту трудових прав працівників (2010)
Хірс Я. О. - Поняття "форми" розрахунків: сутність та позиція законодавця (2010)
Хохлова І. В. - Адміністративно-правове регулювання прав громадян на здобуття вищої освіти (2010)
Штих О. В. - Сутність та зміст доказування в справах про адміністративне правопорушення (2010)
Ширант А. А. - Система галузевих принципів права соціального забезпечення (2010)
Юшко А. М. - Трудовi вiдносини працiвникiв в умовах структурних змiн на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (2010)
Яловий К. В. - Антидемпінговий процес в ЄС (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського