Стасіневич С. А. - Ринок цукру України в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Історичний нарис розвитку Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ (2017)
Пирог Т. - Вплив умов культивування продуцентів поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ac-5017 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405 на синтез фітогормонів, Гаврилкіна Д., Леонова Н., Шевчук Т. (2017)
Швець В. В. - Вплив композицій поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу і тіосульфонатів на ростові показники пшениці озимої у модельних умовах посухи, Карпенко О. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Asaulyuk T. - Creating environmentally friendly polymer coatings for textile packaging materials, Semeshko O., Saribyekova Yu. (2017)
Черно Н. К. - Отримання арабіногалактану з вітчизняної сировини та його характеристика, Гураль Л. С., Антіпіна О. О. (2017)
Данилкович А. Г. - Розробка маловідходних енергоощадних біотехнологій виробництва еластичних шкіряних матеріалів, Ліщук В. І. (2017)
Потапов В. О. - Теорія і техніка сушіння термолабільної сировини в установках змішаного енергопідводу, Якушенко Є. М. (2017)
Шевченко О. Ю. - Генерування енергетичних імпульсів у середовищах бродильних апаратів, Cоколенко А. І., Костюк В. С. (2017)
Деркач А. В. - Обгрунтування оптимальних параметрів валків для розкачування тіста, Лісовська Т. О., Стадник І. Я. (2017)
Бабанов І. Г. - Модель кінетики тепломасопереносу в процесі НВЧ-обробки харчової сировини, Потапов В. О., Прасол С. В., Шевченко А. О. (2017)
Мисюра Т. Г. - Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі, Зав’ялов В. Л., Лобок О. П., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2017)
Гавва О. М. - Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез функціональних модулів потоково-технологічних пакувальних систем, Кривопляс-Володіна Л. О., Деренівська А. В. (2017)
Юкало В. Г. - Отримання біоактивних казеїнових фосфопептидів з використанням різних розчинників, Сторож Л. А. (2017)
Євлаш В. В. - Розробка науково обґрунтованих технологій продукції підвищеної харчової цінності з використанням структуроутворювачів різного походження, Кузнецова Т. О., Артамонова М. В., Фощан А. Л., Отрошко Н. О., Пілюгіна І. С., Железняк З. В., Вовчинський І. С., Калугін О. М. (2017)
Захаров В. В. - Озонування рідин молочної промисловості, Змієвський Ю. Г., Білецька І. М., Мирончук В. Г. (2017)
Черевко О. І. - Визначення впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на формування кольору фруктів за допомогою кольорових характеристик, Дубініна А. А., Михайлов В. М., Щербакова Т. В., Ленерт С. О. (2017)
Головко М. П. - Дослідження структурних і біохімічних змін при заморожуванні та зберіганні напівфабрикату з молюсків прісноводних, Головко Т. М., Геліх А. О. (2017)
Пасічний В. М. - Дослідження морфології поверхні і текстури фаршу варених ковбас, Полумбрик М. О., Полумбрик М. М., Литвяк В. В., Вишневський О. (2017)
Василенко З. В. - Влияние параметров гидролиза протопектина гранулированных выжимок яблок на выход и показатели качества получаемого пектина, Никулин В. И., Лазовикова Л. В. (2017)
Сухенко В. Ю. - Качество фаршей колбасных изделий и его изменение в процессе измельчения, Сухенко Ю. Г., Муштрук М. М., Васылив В. П., Бойко Ю. И. (2017)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Нові підходи до мікроелементного збагачення сухих концентратів із молочної сироватки, Чернюшок О. А. (2017)
Українець А. І. - Застосування безреагентно модифікованої води для підвищення ефективності харчового виробництва і поліпшення якості продукції, Большак Ю. В., Маринін А. І. (2017)
Притульська Н. В. - Науково-практичні підходи до розробки продуктів для нутрітивної підтримки поранених, постраждалих і хворих в екстремальних умовах бойових дій та на етапах медичної евакуації, Мотузка Ю. М., Гуліч М. П., Асланян С. А., Антюшко Д. П. (2017)
Єгоров Б. В. - Технологічні властивості зерна полби та спельти і перспективи їх використання для виробництва харчових продуктів, Жигунов Д. О., Мардар М. Р., Значек Р. Р., Жигунова Г. Д. (2017)
Іоргачова К. Г. - Підвищення та стабілізація якості борошняних кондитерських виробів завдяки використанню різних видів борошна, Макарова О. В., Хвостенко К. В., Котузаки О. М. (2017)
Носенко Т. Т. - Вплив попередньої ферментативної обробки ріпакової м’ятки на активність ліпази та показники якості олії, Черства А. О., Королюк Т. А. (2017)
Верхівкер Я. Г. - Методологія розробки сучасної нормативно-технологічної документації для виробництва харчової продукції з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Мирошніченко О. М., Альтман Е. І. (2017)
Ющенко Н. М. - Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст, Грабова Т. Л., Кузьмик У. Г., Пасічний В. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Мартинюк А. С. - Комплексні сполуки в очищенні соку карбонатом кальцію, Логвін В. М., Виговський В. Ю., Резніченко Ю. М. (2015)
Рева Л. П. - Оптимізація загальних витрат вапна на очищення дифузійного соку при додатковому використанні активованої кремнієвої кислоти та фільтроперліту, Шульга С. А. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Bплив довжини труби на тепловіддачу за різних режимів вимушеного руху рідини в трубах, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2015)
Іллінецькому цукровому заводу 140 років (2015)
Рева Л. П. - Технологічна оптимізація ІІ сатурації, Головіна О. В., Номировська Я. С., Береза Ю. Г. (2015)
Пирог Т. П. - Антимікробна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих A. calcoaceticus IМВ В-7241, R. erythropolis IМВ Ac-5017 і N. Vaccinii IМВ В-7405 на промислових відходах, Никитюк Л. В., Сидор І., Палійчук О. І., Петренко Н. В. (2017)
Арич М. І. - Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України: географічний аналіз, Шірінян Л. В. (2017)
Степанець О. І. - Динаміка і енергетична рекуперація в технологічних машинах, Пригодій Д. В., Ткачук Н. А. (2017)
Маяк О. А. - Дослідження впливу режимів сушіння вібраційної вакуумної сушарки на колориметричні показники рослинної сировини, Сардаров А. М. (2017)
Бабанов І. Г. - Дослідження з метою вдосконалення камери для теплового оброблення ковбасних виробів, Бабанова О. І., Беседа С. Д., Шевченко А. О. (2017)
Якимчук М. В. - Методологічні засади створення функціональних кластерів мехатронних модулів пакувального обладнання, Гавва О. М. (2017)
Українець А. І. - Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз, Шиян П. Л., Булій Ю. В., Куц А. М. (2017)
Сукманов В. О. - Дослідження процесу екстрагування виннокислих сполук із виноградних вичавок субкритичною водою, Зав’ялов В. Л., Маринін А. І. (2017)
Шестеренко В. Є. - Оптимізація системи компенсації реактивної потужності цукрового заводу, Ізволенський І. Є. (2017)
Балюта С. М. - Системний аналіз і підходи до побудови автоматизованої системи керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства, Копилова Л. О., Литвин І. Ю. (2017)
Кузьмик У. Г. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у розроблених композиціях прянощів, Ющенко Н. М., Пасічний В. М., Миколів І. М. (2017)
Сімахіна Г. О. - Функціональні зміни в організмі людини в екстремальних умовах та їх біокорегування компонентами харчових продуктів, Науменко Н. В. (2017)
Суходольська Н. П. - Пошуки маркерів детектування фальсифікатів питних видів молока поєднанням аналітичних і хемометричних методів, Іщенко В. М., Кочубей-Литвиненко О. В. (2017)
Лісовська Т. О. - Вивчення можливості використання екструдованого кукурудзяного борошна в технології борошняних кондитерських виробів оздоровчого призначення, Деркач А. В., Стадник І. Я. (2017)
Шульга О. С. - Декстрини Шардингера як сировина для їстівних плівок і покриттів, Чорна А. І. (2017)
Божко Н. В. - Розробка рецептур варено-копчених ковбас з м’ясом качки мускусної, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Мороз О. О. (2017)
Пивоваров Є. П. - Наукові основи технологій харчової продукції лікувально-профілактичного призначення, одержаної шляхом акумуляції функціональних інгредієнтів, Неклеса О. П., Степанькова Г. В., Коротаєва Є. О., Тютюкова Д. О., Діхтярь А. М., Мряченко Н. В. (2017)
Гончaренко Т. Ю. - Дослідження ефективності різних способів підготовки рослинної сировини у рецептурі посічених нaпівфaбрикaтів, Топчій О. A., Кишенько І. І. (2017)
Павлюк Р. Ю. - Вплив механолізу на активацію важкорозчинних нанокомплексів гетерополісахаридів при розробці нанотехнологій рослинних добавок, Погарська В. В., Балабай К. С., Погарський О. С., Стуконоженко Т. А., Какадій Ю. П. (2017)
Білько М. В. - Обґрунтування методу шампанізації при виробництві сортових ігристих рожевих вин (2017)
Притульська Н. В. - Науково-практичні аспекти розроблення харчових продуктів для військовослужбовців, Карпенко П. О., Кравченко М. Ф., Гніцевич В. А., Федорова Д. В., Юдіна Т. І. (2017)
Іоргачова К. Г. - Фітоекстракти у вирішенні проблем і завдань хлібопечення, Лебеденко Т. Є., Кожевнікова В. О., Соколова Н. Ю. (2017)
Жигунов Д. О. - Особливості використання голозерного вівса та голозерного ячменю при розробці нових високоякісних продуктів харчування на зерновій основі, Соц С. М., Кустов І. О. (2017)
Махинько В. М. - Номограф для визначення добової потреби людини в енергії та білку (2017)
Пешук Л. В. - Фізико-хімічні показники м’яса птиці механічного обвалювання, промитого різними органічними кислотами, Заболотня О. О., Іванова Т. М. (2017)
Фролова Н. Е. - Актуальність і шляхи перероблення вітчизняної ефіро-олійної сировини в харчові ароматизатори, Українець А. І., Силка І. М., Науменко К. А., Чепель Н. В. (2017)
Кузьмін О. В. - Встановлення релаксації у водно-спиртових системах у процесі електрохімічної активації питної води, Суйков С. Ю. (2017)
Білик О. А. - Розробка комплексних хлібо-пекарських поліпшувачів для хлібобулочних виробів подовженого терміну зберігання (2017)
До відома авторів (2017)
Іванов С. В. - Організація виробництва паливного етанолу в агропромисловому комплексі України, Шиян П. Л. (2013)
Мельничук В. П. - Використання мембранних процесів для дегідратації етанолу, Шиян П. Л., Щуцький І. В. (2013)
Кизюн Г. О. - Дослідження зневоднення водно-спиртових сумішей різних концентрацій в паровій фазі з використанням вибраних вітчизняних цеолітів, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Сосновська О. В. (2013)
Пономаренко В. В. - Способи підвищення використання діоксиду вуглецю в апаратах першої та другої сатурації, Мирончук В. Г. (2013)
Петренко В. П. - Міжфазне тертя на поверхні пристінної плівки води та киплячих цукрових розчинів в режимі стікання по вертикальній поверхні, Прядко М. О., Рябчук О. М. (2013)
Кравчук А. Ф. - Роль в’язкості в технологічних процесах виробництва цукру (2013)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплофізичні властивості цукрових розчинів як функції кількох параметрів, Форсюк А. В., Василенко С. М. (2013)
Малишев В. О. - Порівняльні дослідження способів попередження накипоутворення на поверхні нагріву випарних апаратів, Ліпєц А. А. (2013)
Резніченко Ю. М. - Покращення седиментаційно-фільтраційних показників осаду соку та підвищення ступеню видалення нецукрів за умов використання вапнокарбонізації дифузійного соку, Виговський В. Ю., Петриченко І. Б., Таран В. В., Чередніченко В. В. (2013)
Сімахіна Г. О. - Підвищення харчової цінності сухого бурякового жому механоактивуванням (2013)
Сабадаш Н. І. - Дослідження впливу ступеня розріджування крохмалю на кінетику зцукрювання гідролізатів до мальтози, Грабовська О. В. (2013)
Мельник О. Ю. - Дослідження властивостей екструдованих крохмалів (2013)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Скорик К. Д. - Теплотехнічні та технологічні резерви продуктового відділення, Штангеєв К. О. (2016)
Скорик К. Д. - Сучасні заходи щодо підвищення ефективності кристалізації цукру, Штангеєв К. О. (2016)
Пушанко М. М. - Пристрої для ефективного очищення ситової поверхні дифузійних установок, Кухар В. М., Парахоня А. М. (2016)
Сінат-Радченко Д. Є. - Теплообмін за вільного руху повітря в обмеженому просторі, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2016)
Сидорченко О. І. - Обґрунтування технологічних умов отримання розчинних порошків із топінамбура, Захарченко Т. М., Стельмах В. С. (2016)
Сторінки історії: презентація книжки "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості" (2016)
Гудошников С. М. - Обзор мировoго рынка сахара (2016)
Сторощук Б. Д. - Йозеф Алоїз Шумпетер і Чернівецький університет, Дячук М. П. (2011)
Білоцерківець В. В. - Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект (2011)
Науменкова С. В. - Еволюція теоретичних підходів до розкриття змісту та ролі фінансового посередництва, Перконос П. П. (2011)
Рожко О. Д. - Концептуальні основи формування і реалізації державної податкової політики (2011)
Третякова О. В. - Роль держави в соціалізації економіки: фінансовий аспект, Онопко М. О. (2011)
Свердан М. М. - Бюджетні видатки: механізм функціонування та характер реалізації в перерозподілі суспільних доходів (2011)
Коцабюк Р. Г. - Управління власним капіталом банку в Україні (2011)
Легкоступ І. І. - Фіскальна децентралізація та її необхідність в Україні (2011)
Жебчук Р. Л. - Результативність планування видаткової частини бюджету як основа ефективного бюджетного менеджменту (2011)
Бойко О. В. - Вплив макроекономічних чинників на функціонування та реформування пенсійної системи (2011)
Ткач С. В. - Особливості валютного курсоутворення в Україні (2011)
Кошкаров С. А. - Економічний аналіз основних ознак чинного кооперативного законодавства (2011)
Струлєв О. О. - Життєвий цикл об'єктів промислової нерухомості як товарів промислового ринку (2011)
Антохов А. А. - Аналіз надання та споживання освітніх послуг вищої освіти в Чернівецькій області, Клевчік Л. Л. (2011)
Карюк В. І. - Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств (2011)
Запухляк В. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціально відповідального безнесу в Україні, Грунтковський В. Ю. (2011)
Бєлінський П. І. - Єфективність роботи підприємства на давальницькій сировині та фінансово-економічна безпека його діяльності, Загриновський М. В., Рубенок Т. М. (2011)
Шпак Л. І. - Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку і функціонування підприємств малого бізнесу в контексті оновлення української економіки (2011)
Кошкаров В. С. - Оптимізація інформаційного забезпечення переробного підприємства (2011)
Збродська О. В. - Чинники використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2011)
Каліна І. І. - Потенціал інформації галузі зв'язку в контексті конкурентного середовища, Шуляр Н. М. (2011)
Якобчук В. П. - Формування і розвиток агроінноваційних струтур в Україні: проблеми та перспективи, Кащук К. М. (2011)
Михайлина Д. Г. - Сучасні імперативи організаційної реструктуризації міжнародних корпорацій (2011)
Фищук І. М. - Українські компанії на міжнародних фондових ринках (2011)
Фреяк А. В. - Роль транскордонного співробітництва у регіональному розвитку та інтеграційних процесах (2011)
Товарницька В. Є. - Аналіз показників експорту та імпорту товарів як факторів формування конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації (2011)
Піскунова О. В. - Гнучкість малого підприємства та її моделювання (2011)
Вінничук О. Ю. - Системний підхід в автоматизації механізму управління підприємством (2011)
Щелкалин В. Н. - Метод "Гусеница"-SSA - АРПСС-СПОАРУГ и модель АРСПСС-СПОАРУГ для анализа и прогнозирования финансово-экономических временных рядов (2011)
Чухно А. А. - Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії (2011)
Осецький В. Л. - Еволюція й еволюціонізм у творчості Йозефа Шумпетера (2011)
Мандибура В. О. - Внесок Й. Шумпетера у формування теоретичних засад "венчурного капіталу" (2011)
Гражевська Н. І. - Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера в контексті синенергетичної парадигми (2011)
Галушка З. І. - Деякі проблеми соціалізації сучасної економіки у світлі еволюційної теорії Й. Шумпетера (2011)
Нестеренко О. П. - Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти взаємодії (2011)
Соболев В. О. - Розвиток теорії криз: узагальнення Й. Шумпетера та сучасні підходи (2011)
Нікіфоров П. О. - Бібліографія чернівецьких джерел творчості Й. А. Шумпетера, Сторощук Б. Д., Загородна А. М., Дячук М. П. (2011)
Михайлюк М. А. - Інноваційність економічної теорії та прагматизм технологічного розвитку (2011)
Єщенко П. С. - Шумпетеріанський вид активності - в економіку України, Арсеєнко А. Г. (2011)
Романовський О. О. - Архітектура та концепції моделі сучасного інноваційного підприємницького університету (2011)
Литвиненко С. Л. - Стратегія впровадження технології e-freight при організації авіаційного перевезення вантажів (2011)
Гурнак О. В. - Особливості та значимість фіскальної доктрини Й. А. Шумпетера (2011)
Пантелеев В. П. - Використання ідей Й. А. Шумпетера в сучасній теорії контролю (2011)
Вожжов А. П. - Використання коштів кредитно-грошової емісії Національного банку України для стимулювання економічного зростання, Черемісінова Д. В. (2011)
Хомин П. Я. - Капітал чи фонд: еволюція розуміння облікових категорій на тлі ідей Й. Шумпетера (2011)
Даниліна С. О. - Ірраціональна форма нагромадження капіталу (2011)
Румянцева Г. І. - Практика міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Супрович Г. О. - Порівняльні характеристики деривативів і цінних паперів (2011)
Біттер О. А. - Йозеф Шумпетер, "Apple" та вітчизняне сільське господарство (2011)
Палюх М. С. - Аналіз причин кризового стану аграрного сектора України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера, Хомин І. П. (2011)
Губені Ю. Е. - Імператив аграрної складової виробничих програм: теоретичні погляди Й. А. Шумпетера та українська дійсність (2011)
Якобчук В. П. - Формування та розвиток агроінноваційних структур в Україні: проблеми та перспективи, Кащук К. М. (2011)
Тимофіїв С. В. - Інституціональні аспекти розвитку малого підприємництва в аграрній сфері (2011)
Поченчук Г. М. - Особливості посткризових економічних трансформацій: пріоритети для України (2011)
Тараненко І. В. - Системна методологія дослідження та динаміка сучасних глобалізаційних процесів (2011)
Вдовічен А. А. - Особливості глобалізаційних процесів і диспропорційності на світовому ринку (2011)
Гаврилюк О. В. - Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг, Білик Р. С. (2011)
Ляшенко О. І. - Динамічний підхід до моделювання багатоукладності економіки (2011)
Грицюк П. М. - Цикли зерновиробництва: аналіз і моделювання (2011)
Степаненко Б. В. - Модельна оцінка впливу елементів фінансового механізму на розвиток зеленого бізнесу в Європі (2011)
Верхола Л. А. - Сучасні системи ошпарювання бурякової стружки (2016)
Олянська С. П. - Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з використанням хімічних реагентів, Цирульнікова В. В. (2016)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2016)
Глущенко М. С. - Створення бази знань предметної області на основі онтологій для утфельних вакуум-апаратів періодичної дії, Проскурка Є. С. (2016)
Балюта С. М. - Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2016)
Євтушенко О. В. - Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та організаціях цукрової промисловості України, Сірик А. О., Лукіянік О. П. (2016)
Кухар В. Н. - Эффективность удаления несахаров на станции дефекосатурационной очистки в зависимости от химического состава перерабатываемой свеклы различных зон свеклосеяния, Чернявский А. П., Сластененко О. Н., Рогач Л.Г., Чернявская Л. И., Рябчун П. М., Мелехова Е. И., Рудяков И. М., Бражникова А. Н., Черных Л. А. (2016)
Щурик М. В. - Соціально-економічні імперативи макрорегіону: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Ковальчук Н. П. - Макроекономічні нововведення та системні ризики: шляхи їх оптимізації (2012)
Сизоненко В. О. - Трансформація інноваційного розвитку України у посткризових умовах (2012)
Буднікевич І. М. - Формування стратегій муніципального розвитку: маркетинговий підхід (2012)
Кушнерик В. В. - Інформаційна економіка як сучасний шлях інноваційного розвитку країни (2012)
Марченко Т. В. - Підходи до визначення поняття інновацій на основі ідей И. А. Шумпетера (2012)
Сторощук Б. Д. - Механізми формування регіональної структури суспільного добробуту, Руцька Т. І. (2012)
Лопатинська А. Ю. - Концептуальні підходи до стратегічного планування (2012)
Рилєєв С. В. - Оборотні активи харчової промисловості Тернопільської області: склад, структура й оцінка якості фінансування, Юрій С. М. (2012)
Чабанюк О. А. - Характеристика нормативно-правової бази, що регулює облік виробничих запасів у сучасних умовах (2012)
Вдовічена О. Г. - Соціально-економічні суперечності на напрямки розвитку виставково-ярмаркового бізнесу в регіонах України (2012)
Луган О. І. - Аналіз теоретичних аспектів антикризового управління (2012)
Антохов А. А. - Оцінка перспектив антикризового банківського мененджменту в умовах ринку та кризи, Клевчік Л. Л. (2012)
Міщук І. С. - Особливості економічної оцінки природокористування в трансформаційній економіці (2012)
Іванова І. І. - Конкурентні стратегії нової економіки на прикладі ринку мобільних телефонів (2012)
Циганов С. А. - Закономірності інноваційного розвитку банківського сектору економіки, Циганова Н. В. (2012)
Савич В. І. - Іпотечне кредитування в інвестиційному розвитку України (2012)
Саінчук Н. В. - Монетарні напрямки подальшого вдосконалення кредитного ринку України (2012)
Якушик І. Д. - Модернізація грошово-кредитної політики як інструмент фінансово-економічної безпеки та економічного суверенітету України, Бузинар Б. А., Драган О. О., Сорока І. Й. (2012)
Кіндзерський В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи функціонування саморегулівних організацій на фондовому ринку України (2012)
Канцір І. А. - Моделі регулювання фінансового ринку України (2012)
Бак Н. А. - Прибуткові податки як інструмент держави (2012)
Нікіфоров П. О. - Теорія і практика муніципальних запозичень: спроба критичного аналізу та перспективи України, Бубух І. Б. (2012)
Жебчук Л. Л. - Необхідінсть державного регулювання первинних і вторинних доходів населення в умовах реформування системи державних фінансів в Україні, Жебчук Р. Л. (2012)
Собкова Н. Д. - Концепція управління бюджетними ризиками (2012)
Міжнародна науково-практична конференція цукровиків України присвячена пам'яті І.С. Гулого (2015)
Оптимізація енергоспоживання на цукрових заводах. Досвід компанії SIEMENS в експлуатації парових турбін SST-110 (2015)
Мельник В. А. - Досвід реалізації інтенсифікації теплообміну в підігрівниках цукрових заводів, Білевич А. О., Бойко В. О., Прядко М. О., Наумчик С. А., Корчемна О. М., Гладишко А. А., Коднєв В. В. (2015)
Петрушка І. М. - Очищення цукровмісних розчинів від барвних речовин природними сорбентами, Петрушка К. І. (2015)
Гриненко І. Г. - Одержання збагаченого цукру (2015)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2015)
Шестеренко В. Є. - Аналіз режимів напруги та засобів підвищення її в системах електропостачання цукрових заводів, Данько О. В. (2015)
Лисий О. В. - Вплив харчових інгредієнтів на реологічні властивості набухаючого крохмалю, Грабовська О. В. (2015)
Ершов А. И. - Автоматизация ТЭЦ сахарных заводов с использованием программируемых контроллеров (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Балюта С. М. - Управління напругою в системі електропостачання промислового підприємства, Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2016)
Кравчук А. Ф. - Теоретичні основи застосування НВЧ-випромінювання для визначення пересичення і доброякісності цукрових розчинів, Олійник В. В. , Лаунець В. Л. , Дунаєв Є. Г., Береславський В. М. (2016)
Сидорченко О. І. - Технологія отримання розчинного порошку із топінамбура та його фізико-хімічні властивості, Захарченко Т. М., Павлик В. В. (2016)
Кизюн Г. О. - Оцінка ефективності різних технологій біоетанолу з бражки, Міщенко О. С., Бей Р. В., Кизюн Н. М. (2016)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі і вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2016)
Красиловец И. Н. - Совокупная стоимость владения оборудованием как фактор снижения себестоимости выпускаемой продукции (2016)
Верхола Л. А. - Сучасні системи ошпарювання бурякової стружки (2015)
Олянська С. П. - Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з використанням хімічних реагентів, Цирульнікова В. В. (2015)
Кравчук А. Ф. - Утворення кристалів в цукрових розчинах: теоретичні і практичні досягнення (2015)
Глущенко М. С. - Створення бази знань предметної області на основі онтологій для утфельних вакуум-апаратів періодичної дії, Проскурка Є. С. (2015)
Балюта С. М. - Методологічні основи управління споживанням електричної енергії промисловими підприємствами, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2015)
Євтушенко О. В. - Дослідження виробничого травматизму на підприємствах та організаціях цукрової промисловості України, Сірик А. О., Лукіянік О. П. (2015)
Кухар В. Н. - Эффективность удаления несахаров на станции дефекосатурационной очистки в зависимости от химического состава перерабатываемой свеклы различных зон свеклосеяния, Чернявский А. П., Сластененко О. Н., Рогач Л.Г., Чернявская Л. И., Рябчун П. М., Мелехова Е. И., Рудяков И. М., Бражникова А. Н., Черных Л. А. (2015)
Щурик М. В. - Ноосферні засади збереження та відновлення природних ресурсів (2014)
Галушка З. І. - Гендерна нерівність в Україні: економічний аспект, Дучинська Н. І. (2014)
Чайка Ю. М. - Економічний розвиток у контексті системного та синергетичного підходів (2014)
Чорнодід І. С. - Конкурентна соціальна позиція країни (2014)
Антохов А. А. - Місце та значення України на світовому ринку праці (2014)
Бонарев В. В. - Концептуальна модель сфери відповідальності за виникненням трансакційних витрат (2014)
Лусте О. О. - Господарський менталітет як інституціональний чинник розвитку соціального капіталу (2014)
Давыдова Л. В. - Финансовый механизм функционирования органов местного самоуправления, Овчинникова О. П. (2014)
Антохова І. М. - Модернізація регіональної системи управління якістю життя населення (2014)
Сиваненко Г. П. - Стан та перспективи розвитку вітчизняної торгівлі в умовах глобалізації (2014)
Антохова О. Ю. - Модернізація економіки як фактор трансформаційних змін на регіональному ринку праці (2014)
Ружинська Н. О. - Аналіз економічних проблем управління у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Кайданник О. Б. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття державноприватного партнерства (2014)
Нікіфоров П. О. - Фінансова реструктуризація як спосіб подолання деформацій фінансових відносин корпорацій, Семенюк В. О. (2014)
Саінчук Н. В. - Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Шевченко О. С. - Реформування національної системи пенсійного страхування як основа соціальної безпеки України (2014)
Гладчук О. М. - Інформаційна відкритість страхових компаній в Україні (2014)
Бабух І. Б. - Інструментарій фінансового забезпечення розвитку міст в Україні (2014)
Жебчук Л. Л. - Нерівність розподілу доходів у контексті перебудови існуючої моделі оподаткування в країні (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Циклічний підхід до управління конкурентним потенціалом підприємств споживчої кооперації, Барибіна Я. О. (2014)
Буднікевич І. М. - Формування конкурентних переваг ВНЗ: маркетинговий підхід, Романюк Н. В. (2014)
Корягін М. В. - Сутність грошових потоків підприємства, Чік М. Ю. (2014)
Поставна Л. П. - Управління ризикозахищеністю підприємств: аксіоматичні засади предметної сфери (2014)
Талалаєв В. О. - Аналіз і оцінка загроз у провесно-орієнтованих моделях управління безпекою підприємства, Тереховська В. І. (2014)
Таран-Лала О. М. - Умови функціонування систем відповідно до реалізації принципів і функцій управління (2014)
Колосок А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств сфери туризму (2014)
Боднар О. В. - Якість продукції як економічна категорія та об’єктивна необхідність її підвищення (2014)
Жалба І. О. - Маркетингові комунікації: теоретичні підходи та практичний аспект (2014)
Баранник О. А. - Організація процесу стратегічного маркетингового планування на вітчизняних підприємствах швейної галузі (2014)
Кулаковська А. С. - Роль відділу маркетингу у забезпеченні ефективної роботи підприємств хлібопекарської галузі України (2014)
Ковальчук Т. М. - Аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів в умовах збитковості діяльності підприємства, Вергун А. І. (2014)
Михалків А. А. - Тара як об'єкт бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (2014)
Танасієва М. М. - Проблеми бухгалтерського обліку екологізації діяльності лісового господарства (2014)
Наші автори (2015)
Барабаш О. - Особливості розгортання навчання з педагогами на основі психологічної структури навчальної діяльності (2015)
Глинянюк Н. - Особистість у гуманістично орієнтованих психологічних дослідженнях (2015)
Мариновська О. - Концепція технологічного проектування інноваційного розвитку школи (2015)
Сабадуха В. - Концепція чотирьох рівнів розвитку діяльнісної здібності індивіда як філософсько-методологічна основа реформування школи й суспільного буття (2015)
Смолюк С. - Теоретичні засади формування розвивального освітнього середовища початкової школи України (2015)
Сулима Т. - Мобільність як компонент професійної компетентності майбутнього педагога (2015)
Тарасова О. - Творче мислення фахівця як передумова розвитку його професійної мобільності (2015)
Уліщенко В. - Інтерсуб'єктність як провідний принцип шкільної літературної освіти контексті стратегії сталого розвитку (2015)
Budnyk О. - National education of personality in the context of globalization (2015)
Paderno V. - Role of pedagogical conditions in the formation of professional identity of a future teacher (2015)
Sushentseva L. - The role of the integration of technical and fundamental, psychological and pedagogical knowledge in training of professionally mobile teacher of professional education (2015)
Антощук С. - Модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників заочно-дистанційною формою навчання (2015)
Войтків Г. - Миследіяльнісний аспект педагогічного процесу з фізики (2015)
Дмитришин О. - Навчально-дослідницька робота зі студентською молоддю у класичних університетах України. (Друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Дудка Т. - Роль інформаційно-аналітичної компетентності майбутнього менеджера в реалізації виставково-туристичного проекту (2015)
Коваль П. - Використання театральної драматургії у навчально-виховному процесі – запорука високоякісної професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Курляк І. - Деякі аспекти проблематики соціальної реадаптації засуджених осіб у Польщі (2015)
Нестеренко С. - "Треба берегти наші скарби. Вони належать народові – і більше нікому". (Формування етнокультурної компетентності старшокласників засобами громадянської лірики Василя Симоненка) (2015)
Трефяк Н. - Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення української літератури (2015)
Учитель І. - Формування фасилітаційної компетентності майбутнього педагога професійного навчання (2015)
Якібчук М. - Специфіка термінів нафтогазової галузі у структурі художнього тексту. (На матеріалі прозових творів Івана Франка) (2015)
Chorna М. - Significance of concept "culture" as the inseparable component of culturological approach in modern higher education in touris (2015)
Kotyk Т. - Conceptual approaches to teaching native language in primary school: goal (2015)
Formella Z. - Uzywanie i naduzywanie Internetu: badania wsrod mlodziezy szkolnej w Ivano-Frankivsku, Stulkivska M., Nicoli M. (2015)
"Я є прихильником побудови спільної Європи" (Інтерв'ю з професором Папського Салезіянського Університету Збіґнєвом Формеллою, Рим) (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Babin B. - Universal jurisdiction as a tool of Russian aggression in Ukraine, Pleshko E. (2015)
Vlasenko A. - Diversionary role of conflicts in eastern Ukraine and Georgia: war at Russian frontiers as source of presidential power (2015)
Vovk S. - International mechanisms for regulating civil wars: peacemaking efforts of the United Nations and other international organizations (2015)
Lutsenko O. - System of the international criminal justice: features of the international criminal courts and tribunals, their classification (2015)
Bakanova A. - Definition of "the new Eastern Europe”: the lands in–between (2015)
Бесчасна І. - Консолідація країн-експортерів газу в рамках форуму країн-експортерів газу: позиції ЄС та США (2015)
Яшна Н. - Міжнародно-правовий режим Арктики в умовах геополітичного суперництва країн у даному регіоні (2015)
Медведєва М. - Екоетичні та біоетичні стандарти в механізмі міжнародного захисту прав людини (2015)
Chumak K. - BRIC countries within foreign policy of the first Barack Obama administration (2015)
Савенкова В. - Поняття та система джерел права Європейського Союзу у контексті євроінтеграції банківського сектору України (2015)
Маслов Ю. - Принцип розподілу державно-владних повноважень у формуванні дієвих систем влади сучасних Європейських країн (2015)
Скрипнюк О. - Принцип народного суверенітету та його реалізація в умовах взаємодії держави і громадянського суспільства (2015)
Kovbasiuk S. - Ways of state power institutionalization in modern state (2015)
Бернюков А. - Право як один із основоположних законів буття (філософсько-теоретичний аналіз) (2015)
Форманюк В. - Інститут адвокатури в громадянському суспільстві (2015)
Гартман М. - Усний закон в системі єврейського права: його походження, суть та характер (2015)
Манжула А. - Поняття, значення та підстави взаємодії науково-дослідних установ в Україні (2015)
Boryslavska O. - Decentralization of power as a way of constitutionalism forming in Ukraine (2015)
Матвієнко А. - Правові засади об’єднання територіальних громад в Україні (2015)
Різник С. - Питання звуження змісту та обсягу соціальних прав і свобод людини і громадянина в правових позиціях Конституційного суду України (2015)
Манойло Дж. - Роль політичної опозиції в транзитивних країнах: приклад Центрально-Східної Європи (2015)
Павлов Д. - Організаційно-правові засади реформування системи цивільного захисту України у контексті зміни безпекової парадигми (2015)
Пилипенко О. - Розвиток громадських рухів в Україні: проблеми зростання соціального капіталу (2015)
Yagunov D. - Prison inspections in the light of further penitentiary reform in Ukraine (2015)
Kharenko O. - Problems in legal regulation of termination of print media (2015)
Рибачок В. - Нормативно-правова складова механізму передачі космічних об’єктів в іпотеку (2015)
Харитонова Т. - Права на чужі земельні ділянки у контексті обмежень та обтяжень права власності (2015)
Kryvoruсhko V. - Content of the energy supply contract (2015)
Чорноусько М. - Прокурорський нагляд і судовий контроль як засоби забезпечення законності досудового розслідування (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Zadorozhny O. - Russian aggression against Ukraine, the annexation of the Crimean peninsula and the 1994 Budapest memorandum (2015)
Sokur O. - European integration process of the twentieth century: key aspects of unity formation (2015)
Azawee Header-Adil - The European integration course of Turkey as a factor of its national security (2015)
Буравкова А. - Політика США щодо Китайської Народної Республіки в постбіполярний період (2015)
Громовенко К. - Правова природа приватних військових та охоронних підприємств (2015)
Averochkina T. - Lawful activity in an exclusive (marine) economic zone of Ukraine: the ways of improvement of legal regulation (2015)
Іванова А. - Характерні риси імплементації норм міжнародного трудового права в національне право (2015)
Андрейків А. - Роль звичаєвих норм у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Shcherbyna O. - The relationship of volitional, metalinguistic and argumentative functions of silence in legal argumentation (2015)
Бліхар М. - Фінансово-правова природа інвестиційної діяльності (2015)
Demida M. - Defining the role of judiciary in state and public life: history and present (the example of Ukraine and Japan) (2015)
Davydova N. - Legal regulation of relations in higher education in Ukraine: history and present (2015)
Чернишенко С. - Концепція мережево-центричної війни: теорія та історія (2015)
Клюєв К. - Теоретико-практичні підходи щодо управління конфліктним процесом (2015)
Вовк С. - Трансформація політичної системи в умовах громадянської війни (2015)
Топалова С. - Моніторингова та превентивна місія гуманітарної еліти як фактор безпеки держави (2015)
Гладій В. - Принцип субсидіарності як умова модернізації системи місцевого самоврядування сучасної України (2015)
Shepelenko O. - Strategic objectives of regional innovation policy and means of its implementation (2015)
Бровко О. - Виникнення та функціонування інституту префекта в європейських країнах на прикладі Польщі (досвід для України) (2015)
Барановська Т. - Вплив держави на розвиток адміністративно-територіальних одиниць базового рівня: зарубіжний досвід, Остапенко О. (2015)
Kornieiev V. - Features of presentation of political and legal reality in social communicational scientific discourse (2015)
Bilan N. - Social communications as a sociopolitical phenomenon in the European Union information sphere (2015)
Stotskyi V. - The modern political discourse of Ukrainian mass media and the constraints of its formation and further development (2015)
Babina V. - The communicative means for setting the connection between political actors and mass audience (2015)
Yagunov D. - Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine (2015)
Kovalko N. - Legal framework for implementation of infrastructure investment projects(on the example of public utilities sphere in Ukraine) (2015)
Fedotov O. - Transparent monitoring of the novel strategy for reforming customs authorities of the state fiscal service of Ukraine (2015)
Чорнолуцький Р. - Досвід Канади в нормопроектуванні та його роль і значення для України (2015)
Чередник Н. - Договори трансферу знань в діяльності дослідницького університету (2015)
Шевченко В. - Свобода волевиявлення контрагентів на вступ у договірні відносини у земельному праві (2015)
Горох О. - Система видів звільнення від покарання за українським законодавством кримінального блоку (2015)
Лоскутов Т. - Зв’язок між правовою регламентацією процесуальних строків та забезпеченням прав учасників кримінального провадження (2015)
Авдєєв О. - Використання переміщення під негласним контролем у протидії контрабанді фальсифікованих лікарських засобів в Україні (2015)
Khonin V. - Unchallenged novation and/or centuries behindhand establishment of the science of international canon law (review of the monograph: Anatoliy I. Dmitriev, "International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory”) (2015)
Нікіфоров П. О. - Форми організації фінансової науки та фінансової практики: теоретична концептуалізація фінансового знання та способи його реалізації (2014)
Талах В. І. - Структурне наповнення економічних циклів у контексті дослідження динаміки кризових процесів (2014)
Коломієць Т. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття інтелектуального капіталу (2014)
Вірченко В. В. - Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності (2014)
Миськів Г. В. - Сутність і структура внутрішнього механізму функціонування кредитного ринку (2014)
Бурдяк О. М. - Світові економічні кризи та їх наслідки (2014)
Шилепницький П. І. - Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство (2014)
Легкоступ І. І. - Торговельно-економічне співробітництво України з Європейським Союзом як фактор європейської інтеграції, Заяць О. А. (2014)
Мелих О. Ю. - Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання (2014)
Коблик І. І. - Сучасний стан боргової політики України (2014)
Огородник К. А. - Сучасні тенденції розвитку глобального маркетингу (2014)
Лопатинський Ю. М. - Рефлексо-стратегічний підхід розвитку регіонального ринку праці як стимулятора модернізації економіки, Антохова О. Ю. (2014)
Антохов А. А. - Напрямки державного сприяння формуванню конкурентоздатного трудового потенціалу в умовах трансформації економіки України (2014)
Ксьондз С. В. - Патентно-ліцензійне забезпечення технологічної політики України, Водянка Л. Д., Сенюк А. І. (2014)
Седляр М. О. - Модернізація національно-правової системи в контексті інноваційного розвитку економіки України (2014)
Олексюк В. М. - Дослідження енергетичного комплексу України в контексті глобальних стратегічних викликів (2014)
Ревуцька А. О. - Соціально-економічний розвиток сільських територій та вплив на них агрохолдингізації (2014)
Жебчук Р. Л. - Бюджетний потенціал: суть, структура та взаємозв’язок з бюджетним плануванням (2014)
Мікловда В. П. - Принципи менеджменту науково-кадрового потенціалу вищих навчальних закладів, Король М. М. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Роль і значення ресурсів у формуванні стратегічного потенціалу підприємств, Гончаров В. М. (2014)
Буднікевич І. М. - Застосування стратегічних підходів у діяльності суб’єктів регіонального ринку юридичних послуг, Черданцева І. Г. (2014)
Партин Г. О. - Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності, Задерецька Р. І., Галечко І. Б. (2014)
Гуржій Н. М. - Управління логістичним потенціалом підприємства, Шрамко Я. І. (2014)
Євтух О. Т. - Фінансовий аналіз підприємства крізь призму маркетингу, Євтух О. О. (2014)
Васюткіна Н. В. - Механізм управління сталим розвитком підприємства (2014)
Долга Г. В. - Управління персоналом в організаціях малого бізнесу, Замятіна Н. В. (2014)
Даниленко-Кульчицька В. А. - Особливості використання самоменеджменту у діяльності сучасних вітчизняних менеджерів (2014)
Микитюк М. В. - Філософія тайм-менеджменту. Підвищення особистої ефективності, Білецький Б. Ф. (2014)
Марусяк Н. Л. - Визначення пріоритетних джерел формування оборотного капіталу промислових підприємств (2014)
Кобаль І. О. - Передумови виникнення та розвитку концепції управління вартістю (2014)
Радух Н. Б. - Практичні аспекти ефективного формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2014)
Івасечко У. В. - Тенденції розвитку, нормативно-правове забезпечення та облікове відображення соціального страхування у практиці вітчизняних підприємств (2014)
Крупенна І. А. - Чинники впливу на формування іміджу підприємства на ринку меблів (2014)
Ковальчук Т. М. - Філософський підхід до побудови системи аналітичного забезпечення прийняття рішень, Вергун А. І. (2014)
Вінничук О. Ю. - Дослідження економічного зростання в умовах сталого розвитку: нейромережевий підхід (2014)
Савко О. Я. - Особливості автоматизації аналізу фінансового стану підприємства (2014)
Бабух І. Б. - Вплив інструментарію фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку міст Чернівецької області: економетричне моделювання (2014)
Pyrog O. V. - Structural changes in the model of national economy of Ukraine under an influence of informatization of society (2014)
Івашина О. Ф. - Проблема раціональності в "основному напрямі” економічної теорії (2014)
Царук Н. Г. - Удосконалення підходів до обліку витрат та калькулювання собівартості продукції овочівництва (2014)
Бірюк С. О. - Вітчизняні підприємства хімічної галузі на міжнародних ринках: проблеми реалізації експортних стратегій, Бірюк О. С. (2014)
Маслак О. І. - Визначення рівня конкурентної переваги машинобудівного підприємства на засадах забезпечення розвитку його економічного потенціалу, Квятковська Л. А., Безручко О. О. (2014)
Малишенко К. А. - Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи (2014)
Архірейська Н. В. - Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи (2014)
Миськів Г. В. - Кредитні деривативи як новітні інструменти кредитного ринку (2014)
Савченко Р. О. - Об'єкти управлінського контролю (2014)
Бєлік В. Д. - Методичні підходи щодо реалізації процесу управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Пахомова І. Г. - Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України, Фатєєва Л. А. (2014)
Ковч В. В. - Задоволення потреб суспільства, як стратегічна функція держави в умовах формування інноваційної економіки (2014)
Білик О. І. - Перспективи реформування вітчизняної системи соціального страхування (2014)
Мочалина О. С. - Развитие инновационно-инвестиционного процесса как фактор реализации инновационного потенциала (2014)
Сомик А. В. - Прийняття рішень з монетарної політики: зарубіжний досвід та перспективи для України (2014)
Васюк Н. В. - Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства (2014)
Назарко С. О. - Гендерні аспекти регіонального ринку освітянських послуг (2014)
Кравченко О. А. - Трансформация финансов железнодорожного транспорта Украины (2014)
Довгалюк В. В. - Рейтинг інвестиційних фондів (2014)
Мордовцев О. С. - Основи формування індикативного плану адміністративного району (2014)
Рибачук Н. В. - Формування лояльності споживачів, як одного з основних чинників функціонування аптечної установи, Журко Т. О. (2014)
Шевченко Н. В. - Удосконалення інструментарію макропруденційного регулювання банківської інвестиційної діяльності (2014)
Мартинчик О. А. - Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Житомирської області (2014)
Піонтковська Я. О. - Консолідація попиту на гроші та на кредит у процесі формування рівноваги грошово-кредитного ринку (2014)
Яремченко Л. М. - Оцінка механізму фінансової політики сприяння розвитку малого підприємництва в аграрній сфері України (2014)
Столярчук Н. М. - Удосконалення документального забезпечення інноваційної діяльності у науково-дослідних установах (2014)
Майстер А. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності державного сектору економіки та його оптимального розміру (2014)
Ус Г. О. - Моделювання процесів передачі знань в системі дистанційної освіти у вищих навчальних закладах (2014)
Кіркова Н. П. - Прогнозування основних тенденцій розвитку туристичної галузі України (2014)
Макаренко М. І. - Міжнародний фондовий ринок: особливості посткризового відновлення (2014)
Кібальник Л. О. - Природа та особливості поширення світових фінансових криз (2014)
Орликовський М. О. - Реформування системи адміністративного менеджменту в Україні, Трокоз Д. І. (2014)
Князевич А. О. - Формування інноваційної інфраструктури України на шляху до становлення суспільства, заснованого на знаннях (2014)
Калашник М. В. - Регіональний аспект структурних трансформацій економіки України під впливом П ІІ (2014)
Проданчук М. А. - Продукт бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень (2014)
Ткаченко С. А. - Консеквентна всебічна характеристика кількісного складу завдань підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації за основними її блоками і комплексами (2014)
Приказюк Н. В. - Діяльність НПФ як основних учасників недержавного пенсійного страхування в Україні, Юхименко В. М. (2014)
Пілявоз Т. М. - Механізм реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування (2014)
Ніколаєва В. П. - Оцінка ефективності управління формуванням доходів з операційної діяльності підприємства (2014)
Криленко В. І. - Сучасні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору економіки (2014)
Арапова О. М. - Теоретичні аспекти формування та застосування стратегічного управління на підриємствах діючих на зовнішніх ринках, Смородінова А. С., Песчанська В. Г. (2014)
Паламарчук М. М. - Високоякісне насіння – важлива складова підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зерна кукурудзи (2014)
Стефаненко-Шупик А. П. - Демотивуючі фактори впливу на темпи інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Кмитюк Т. Л. - Математичні методи та моделі встановлення матеріального заохочення викладачів за результатами інноваційної діяльності (2014)
Матієшин М. М. - Організація економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів у будівельних підприємствах (2014)
Дмитрів В. І. - Cвітовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2014)
Ксьонова О. В. - Обсяг збуту як визначальний чинник у формуванні ціни реалізації продукції скотарства (2014)
Стоколяс В. С. - Ефективність транспортної логістики як складової логістичної системи (2014)
Бедратенко О. Г. - Мережевий підхід до аналізу системного ризику ліквідності банківського сектору: міжнародний досвід (2014)
Куценко В. І. - Диверсифікація галузей сільського господарства в Україні: можливості та загрози (2014)
Аль-Хураші А. Б. - Організація технополісів як ефективної інноваційної форми управління містом (2014)
Далєвська Т. А. - Економічний зміст фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин (2014)
Попович А. В. - Категоріально-цільовий підхід до визначення сутності реструктуризації та її позиціювання в процесах структурної перебудови підприємств (2014)
Бабич М. М. - Фінансова складова забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Ортіна Г. В. - Вплив тенденцій глобалізації на умови забезпечення антикризової стратегії (2014)
Богославська А. В. - Аналіз рівня землекористування заповідників та національних природних парків України (2014)
Потишняк О. М. - Механізм реалізації стратегії інноваційної діяльності інтегрованого аграрно-текстильного формування (2014)
Борматенко М. В. - Удосконалення управління підприємством шляхом розвитку інформаційно-комунікативних систем (2014)
Рехтета О. М. - Формування цілісної ефективної інноваційної системи в регіонах (2014)
Содержание (2015)
Гребеников А. Г. - Метод интегрированного проектирования и параметрического моделирования крыла пассажирского самолета, Гуменный А. М., Василевский Е. Т., Журавель С. В. (2015)
Алимпиев А. Н. - Модификация аванпроекта реактивного учебно-тренировочного самолета для первоначального обучения, Богуслаев В. А., Кривцов В. С., Мялица А. К., Сунцов И. П., Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2015)
Двейрин А. З. - Систематизация и классификация типов грузовых люков самолетов транспортной категории по основным конструктивным признакам, Костюк В. А., Рабичев А. И., Балун А. В., Конышев Д. С. (2015)
Гребенников А. Г. - Анализ конструктивно-технологических особенностей хвостовых балок вертолетов транспортной категории, Орловский М. Н., Высочанская Ю. Ю. (2015)
Буй Х. Б - Анализ авиапарка компании Vietnam Airlines corporation и причин некоторых авиакатастроф её эксплуатационных самолетов, Рябков В. И. (2015)
Мураховская Е. А. - Влияние параметров самолета и окружающей среды на величину и положение "коридора выживания" при вероятностных критериях оценки эффективности самолета, Рыженко А. И., Рыбалка И. А., Цуканов Р. Ю. (2015)
Силаков А. И. - Формализация представления гидравлических сетей структурно-сложных технологических систем на основе элементной базы стандартных модулей, Шмелев А. С., Угрюмов М. Л., Стрелец В. Е. (2015)
Фролов Е. А. - Определение площади контакта при волочении с колебаниями инструмента, Кравченко С. И., Носенко О. Г., Бондарь О. В. (2015)
Кравченко С. И. - Разработка методики и определение величины смещения приварок в изделиях, свариваемых в переналаживаемой сборочно-сварочной оснастке, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Фролов Е. А. - К вопросу создания эффективного цехового оборудования для взрывной обработки металлов с использованием железобетонных конструкций с вынесенным рабочим армированием, Муравлев В. В. (2015)
Цегельник Е. В. - Перспективные направления применения лазерных технологий в авиационной промышленности (2015)
Фролов Е. А. - Определение оптимальных размеров базовых плит переналаживаемой оснастки для сварочно-сборочных операций, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения конструктивных элементов из алюминиевых сплавов отечественных воздушных судов транспортной категории, Игнатович С. Р., Моляр А. Г. (2015)
Семенцов В. Ф. - Влияние величины двухстороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Василевский Е. Т. (2015)
Капитанова Л. В. - Влияние перфорации тормозных дисков на их температуру в условиях взлета и посадки, Кальницкая К. А. (2015)
Шаабдиев С. Ш. - Анализ отказов и неисправностей бытового и аварийно-спасательного оборудования регионального пассажирского самолета Ан-140 на начальном этапе эксплуатации, Деркачевский И. В. (2015)
Сорокін А. І. - Про технічну досконалість оборотних систем гідротранспорту та миття буряків на цукрових заводах, Хоменко М. Д. (2015)
Назин В. И. - Анализ статических характеристик сдвоенных и втулочных гидростатодинамических подшипников при различных значениях геометрических параметров (2015)
Ткаченко С. В. - Перспективи застосування електрохімічно активованих розчинів у технологічному процесі цукрового виробництва, Шейко Т. В., Смоленський В. Б., Бірук О. В., Соколенко Н. О., Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2015)
Копычко В. В. - Деформирование открытой цилиндрической оболочки при согласованных обобщенных перемещениях угловых точек границы (2015)
Штангеєв К. О. - Теплотехнічні та технологічні резерви продуктового відділення, Скорик К. Д., Штангеєв В. О., Кухар В. М. (2015)
Фурманов А. А. - Повторное использование структур баз данных, Трубилко А. В. (2015)
Шерстюк Ю. В. - Повышение эффективности работы продуктового отделения сахзавода за счет модернизации вакуум-аппаратов, разработанных и изготовленных ПАО "Смеламаш", Ремех А. А., Котляренко В. Г., Штангеев В. О. (2015)
Стрелкина А. А. - Марковская модель процессов кибербезопасности информационных систем, Узун Д. Д. (2015)
Штангеєва Н. І. - Підвищення варіантності технологічної схеми продуктового відділення цукрового заводу, Грабовська О. В., Молодницька О. М., Купчик Л. А., Лужков О. М. (2015)
Середа В. А. - Измерительный комплекс для исследования рабочего процесса наземных пусковых устройств (2015)
Ершов А. И. - Микропроцессорные системы автоматизации технологических процессов на сахарных заводах с использованием программируемых контроллеров (2015)
Мигаль Г. В. - Управление безопасностью: психофизиологические аспекты (2015)
Бутенко О. С. - Метод прогнозирования динамики изменений породных отвалов на основе данных дистанционного зондирования Земли, Лунченко Д. Д., Мокрый В. И. (2015)
Красновольский В. В. - Вихревой след за летательным аппаратом, условия формирования и структура, Соляник П. Н. (2015)
Базилевич К. А. - Моделирование денежных потоков негосударственных пенсионных фондов (2015)
Меняйлов Е. С. - Обзор и анализ существующих модификаций генетических алгоритмов (2015)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма случайного поиска для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2015)
Красноруцкий А. А. - Исследование характеристик сервиса дистанционного предоставления видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях, Кулица О. С., Шульгин С. С. (2015)
Бучик С. С. - Методика експертного оцінювання функціональних профілів загроз державних інформаційних ресурсів (2015)
Баранник В. В. - Метод защиты видеоинформации в энергоэффективных телекоммуникационных системах, Комолов Д. И., Тарнополов Р. В. (2015)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2015)
Выходные данные (2015)
Любивий Я. В. - Вибір методології як проблема практичної соціальної філософії (2015)
Горохолінська І. - Толерантність чи духовний деструктивізм: до питання етико-релігійного і суспільно-правового статусу гомосексуалістів у Європі (2015)
Іщук Н. В. - Сучасний російський етатизм: концепти та наративи (2015)
Бейлин М. В. - Нанотехнологии в реальном и фантастическом технополе человеческого бытия (2015)
Семененко А. А. - Надбання та ризики сучасного українського культуротворення (2015)
Фадєєв В. Б. - Суспільство як категорія соціальних наук (2015)
Лактіонова А. В. - Нищівність фундаменталізму - традиційної стратегії обґрунтування знання (2015)
Туренко В. Э. - К вопросу о конечности дискурса любви: философский аспект (2015)
Федоренко В. В. - Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Павлов В. Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии) (2015)
Савельева М. Ю. - Шекспир в опыте феноменологической герменевтики Густава Шпета (2015)
Бибик А. Н. - Сакрализация слова как феномен мифологического сознания (2015)
Денисенко А. В. - Інша апологетика або якою має бути сучасний захист християнської віри сьогодні: коротка рефлексія над новими книжками з апологетики (2015)
Ємельяненко Г. Д. - Християнська православна етика в контексті філософсько-релігійного спадку екзистенціалістського мислення (2015)
Лещенко А. М. - Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації вірянина (2015)
Остащук І. Б. - Католицька народна культура: пасійна паралітургія (2015)
Соловій Р. П. - Зародження й основні характеристики виникаючої церкви (2015)
Ткаченко Р. Ю. - (Не)возможный бог (не)возможного: критико-аналитическая рецензия на книгу Грегори Бойда "Бог возможного" (2015)
Цимбал О. Є. - Християнська етика у сучасному соціально-культурному просторі (2015)
Шкиль С. А. - Проявления идеологии либерального православия в РПЦ (2015)
Ібрагімов М. М. - Чи потрібна спортсмену і його тренеру філософія? (2015)
Калина М. С. - Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності (2015)
Попова О. Б. - Актуальні аспекти соціології спорту як соціально-культурного феномену (2015)
Тимошенко Ю. О. - "Філософія життя" в контексті танціювальної культури модерну (2015)
Чміль Г. П. - Рецензія на книгу, Корабльова Н. С. (2015)
Шилепницький П. І. - Державно-приватне партнерство з позицій теорії контрактів (2014)
Михальчишин Н. Л. - Державно-приватне партнерство як метод боротьби з неефективністю функціонування природної монополії (2014)
Гончар В. І. - Основи теорії формування і розвитку регіонального споживчого ринку (2014)
Копилова О. В. - Вплив глобалізації інфраструктури фондового ринку на розвиток інвестиційних фондів (2014)
Марченко Т. В. - Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх відносин (2014)
Чичина О. А. - Аналіз взаємовпливу основних показників світового господарства та світового енергетичного ринку в умовах глобалізації (2014)
Коломієць О. О. - Оцінювання трудоресурсної безпеки України: методи і результати (2014)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення: реалії та перспективи (2014)
Крімер Б. О. - Ефективність пронаталістських змін в соціальній політиці України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Соціально-економічна сутність та фінансова самодостатність територіальних громад (2014)
Тендюк А. О. - Теоретико-методичнийй підхід до управління конкурентоспроможністю міста, Стрижеус Л. В. (2014)
Зірко О. В. - Тенденції зайнятості та безробіття населення Харківської області (2014)
Лащак В. В. - Ефективність застосування монетарних важелів впливу на споживчі ціни в Україні (2014)
Гуржій Н. М. - Концептуальний та еволюційний розвиток теорій лідерства, Жарік Є. А. (2014)
Чмутова І. М. - Сутність технології управління та її ключові ознаки (2014)
Донєва Н. М. - Концепція стратегічного управління розвитком регіонального туризму (2014)
Лилик М. Я. - Особливості використання нетрадиційних комунікацій у діяльності сучасних фірм, Черданцева І. Г. (2014)
Горинь Я. О. - Формування маркетингової конкурентної стратегії вищого навчального закладу, Горинь М. О. (2014)
Мартинюк О. С. - Модель інтегрованої системи менеджменту якості промислового підприємства (2014)
Рошило В. І. - Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення органів місцевої влади, Томнюк Т. Л. (2014)
Ткачук Н. М. - Економічна сутність та особливості здійснення місцевих запозичень (2014)
Сербина О. Г. - Теоретичні аспекти дослідження фінансових інновацій в сфері банківських послуг (2014)
Тимошенко О. В. - Моделювання інтегрального показника рейтингу страхових компаній України (2014)
Стенічева І. Б. - Банківські інвестиції для модернізації економіки України (2014)
Самко Н. Г. - Фінансова стабільність як чинник розвитку національної економіки (2014)
Циганкова О. Б. - Теоретичні аспекти та перспективи розвитку електронних грошей в Україні (2014)
Шеверя Я. В. - Концептуальна основа фінансової звітності в Україні (2014)
Яцко М. В. - Удосконалення класифікації користувачів фінансової звітності на основі розвитку їх інтересів (2014)
Пархоменко О. П. - Інформаційно-технічне забезпечення обліку на підприємстві, Рисак О. С. (2014)
Чередниченко М. І. - Системний аналіз операційних витрат підприємства як функція системи управління ними (2014)
Дерун І. А. - Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України (2014)
Терен Г. М. - Завдання аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Бенько І. Д. - Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку, Яцишин С. Р. (2014)
Sandal J. U. - The importance of innovation for democratic and economic development in Europe (2014)
Baranski J. - The principle of justice and the universality of the Polish social security system. Outline of the problem (2014)
Mozylowski P. - Nominal, effective and marginal tax rates of the households and enterprises in Poland, Baranski J. (2014)
Краус Н. М. - Дифузія інновацій та вплив на неї ризиків мислення (2014)
Грабовецький Б. Є. - Венчурні фонди: аналіз стану та прогнозування перспектив розвитку, Зянько В. В. (2014)
Дутчак А. В. - Владна концепція розподілу доходів (2014)
Запорожець Г. В. - Соціальні фактори розвитку аграрної сфери України, Кучер М. М. (2014)
Антохов А. А. - Державне регулювання ринку праці в інформаційній економіці (2014)
Костюк І. В. - Державне гарантування зайнятості населення України (2014)
Лащак В. В. - Аналіз системи захисту прав споживачів в Україні та вплив внутрішніх факторів на її ефективність, Лащак Т. В. (2014)
Удовиченко В. П. - Оплата праці як домінанта регіонального соціально-економічного розвитку (2014)
Яковлєва А. Ю. - Нові тенденції в туристичній індустрії. Вплив розвитку інформаційних технологій та глобалізації (2014)
Остапенко Т. В. - Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізаційних викликів (2014)
Буднікевич І. М. - Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід, Крупенна І. А., Романюк Н. В. (2014)
Буднікевич І. М. - Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж, Черданцева І. Г. (2014)
Попело О. В. - Мотиваційні та стримуючі фактори інноваційного розвитку малого підприємництва (2014)
Білик Л. С. - Формування та реалізація механізму управління виробничими ризиками, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2014)
Карлова О. А. - Стан і перспективи розвитку сучасного ринку юридичних послуг (на прикладі ринку США) (2014)
Кондратенко Н. О. - Побудова логістичної стратегії підприємств, Новікова М. М. (2014)
Романич І. Б. - Поштова логістика: менеджмент і адміністрування операційної діяльності (2014)
Гавриш І. І. - Трансформація структури ринку медичних послуг у сучасних умовах (2014)
Баранник О. А. - Маркетингова стратегія підприємства та її залежність від умов зовнішнього середовища, Клипач А. Я. (2014)
Ділай Н. Г. - Вітчизняний досвід функціонування холдингових структур у діяльності підприємств (2014)
Осадчук Ю. М. - Напрямки вдосконалення системи планування господарських систем у сучасних умовах господарювання (2014)
Гуня В. О. - Особливості формування власного капіталу, Дробот Ю. Г. (2014)
Базилевич В. М. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємств АПК (2014)
Шевчук А. В. - Інноваційно-креативна, освітня та наукова метрополійні функції міста Львова: підходи до оцінки (2014)
Герасимчук З. В. - Аналіз ефективності процесів міжрегіональної взаємодії регіонів України, Клімович О. М. (2014)
Орел О. І. - Організаційні аспекти надання послуги по роздільному збору ресурсоцінних компонентів відходів у сільській місцевості (2014)
Бабух І. Б. - Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста (2014)
Жебчук Л. Л. - Удосконалення пільгового механізму системи оподаткування доходів населення (2014)
Жебчук Р. Л. - Необхідність оцінювання якості бюджетного планування в умовах реформування бюджетної системи України (2014)
Бондаренко Н. М. - Використання інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку на малих підприємствах, Зеленська К. І. (2014)
Біляр А. І. - Облікове забезпечення побудови похідних балансів, зорієнтованих на стратегію (2014)
Григорків В. С. - Моделі економіки з урахуванням ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Кибич Г. П. (2014)
Павленко І. І. - Формування моделі розвитку кадрового потенціалу державної служби статистики України за методом Борда, Гонтюк В. А. (2014)
Рудан В. Я. - Оптимізаційна модель грошово-кредитної політики України (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Перші українські цукроварні (2015)
До 100-річчя від дня народження видатного вченого Миколи Олександровича Архиповича (2015)
Гаєвнік Б. Б. - Дослідження впливу вибраних якісних параметрів коренеплодів цукрових буряків на вміст в них сахарози, Сумінська Т. Т. (2015)
Хоменко О. І. - Інтенсифікація очищення коренеплодів буряків шляхом перерозподілу енергетичних потоків, Пушанко Н. М. (2015)
Кос Т. С. - Метод визначення активності вапна у вапняному молоці, Верченко Л. М., Резніченко Ю. М. (2015)
Люлька О. М. - Силова взаємодія цукрових буряків з ножами у відцентрових бурякорізках, Мирончук В. Г., Нікольський М. Л., Люлька Д. М. (2015)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2015)
Лисак Т. І. - Біокаталіз некрохмальних полісахаридів після спиртової барди при виробництві біоетанолу із крохмалевмісної сировини, Олійнічук С. Т., Батог Ю. О., Коваль О. О. (2015)
Глущенко М. С. - Застосування системних підходів до управління цукровим заводом, Луцька Н. М. (2015)
Кухар В. Н. - Особенности фильтрования и обессахаривания суспензии сока І сатурации на пресс-фильтрах, Чернявский А. П., Малек Я. Я., Навратил З. З., Чернявская Л. И. (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Кравчук А. Ф. - Кінетика масового росту кристалів цукру: розвиток теорії і практики (2016)
Олянська С. П. - Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів, Цирульнікова В. В. (2016)
Салавор О. М. - Очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію, Семенова О. І., Ничик О. В., Тогачинська О. В. (2016)
Лотиш А. П. - Насоси для цукрової галузі. Досвід Франції (2016)
Верхола Л. А. - Інженерне забезпечення модернізації дифузійних установок (2015)
Логвін В. М. - Новий механізм очищення соку карбонатом кальцію, Мартинюк А. С. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Розчинність у воді моно- та дисахаридів, Василенко С. М., Іващенко Н. В. (2015)
Петренко В. П. - Моделювання теплогідродинамічних процесів в киплячих низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів, Рябчук О. М., Пилипенко О. Ю., Мирошник М. М. (2015)
Стрелко В. В. - Використання сульфованих вуглецевих протонних каталізаторів для інверсії сахарози, Купчик Л. А., Сич Н. В., Штангеєва Н. І., Молдницька О. М. (2015)
Олійник С. І. - Якість цукрового сиропу для лікеро-горілчаного виробництва (2015)
Гусятинська Н. А. - Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах цукрової галузі, Степанець І. Ф., Авдієнко С. О., Слободян О. П., Матиящук О. В. (2015)
Тихонюк А. В. - Особенности алгоритма работы прибора контроля цветности сахара, Ковальчук А. В., Дадеко Л. И., Чернявская Л. И., Хомичак Л. М. (2015)
З нагоди 85-річчя від дня народження академіка Гулого Івана Степановича (2015)
Ярчук М. М. - Висока кваліфікація кадрів – запорука конкурентоспроможності цукрової галузі, Калініченко М. Ф., Хоменко М. Д., Скорик К. Д., Штангеєв К. О., Сорокін А. І., Чупахіна В. П. (2015)
Ковальська М. М. - До питання застосування перекису водню при дезинфекції екстракційної суміші (2015)
Шандрович В. Т. - ANAMMOX процес – сучасний та дієвий метод очищення амонійних стоків цукрової промисловості від сполук азоту, Мальований М. С., Мальований А. М., Петрушка К. І. (2015)
Барига А. А. - Переривчаста аерація як спосіб інтенсифікації процесу усунення азоту в споруді для очищення стоків після цукроваріння, Полець Б. Б. (2015)
Ковальська М. М. - Вплив вибраних дезінфекційних препаратів, що застосовуються у процесі екстракції, на процес силосування жому (2015)
Єнджейчак Р. Р. - Цілі і завдання Інституту біотехнологій сільськогосподарської і харчової промисловості імені професора Вацлава Домбровського у Варшаві у змінних умовах фінансування науки у Польщі (2015)
Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (2015)
Барига А. А. - Шляхи зменшення втрат цукру, які виникають в процесі його виробництва, Чаповська Р. Р. (2015)
Барига А. А. - Вплив удобрення плантації цукрових буряків відходами, що утворилися в процесі бродіння жому, на якість сировини і ґрунту, Полець Б. Б. (2015)
Гаєвнік Б. Б. - Вплив температурних змін під час зберігання коренеплодів цукрових буряків на їх технологічну якість, Сумінська Т. Т. (2015)
Чайка О. Г. - Аналіз нормативно-правової бази щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні та за її межами, Нагурський О. А., Стокалюк О. В., Чайка Ю. А. (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Кравчук А. Ф. - Кінетика масового росту кристалів цукру: розвиток теорії і практики (2016)
Павелко В. І. - Вплив конструктивних особливостей утфельних вакуум-апаратів з підсиленою циркуляцією на ефективність їх роботи (2016)
Проскурка Є. С. - Аналіз часових рядів при пошуку прецедентів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи (2016)
Рева Л. П. - Оптимізація раціональних витрат кремнієвмісних реагентів та визначення найбільш ефективного способу їх застосування для додаткового очищення дифузійного соку та сиропу, Шульга С. А. (2016)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України: попит та пропозиція, цінова ситуація (2016)
Лотиш А. П. - Насоси для цукрової галузі. Досвід Франції (2016)
Синельников Б. В. - Совершенствование ремонтной сферы как один из факторов восстановления лидерства свеклосахарного производства (2016)
Стасіневич С. А. - Аналітичний огляд ринку цукру, цінова ситуація на початку 2014 року (2014)
Запольська Н. М. - Прояв хвороб цукрових буряків у 2013 році та їх розвиток у 2014 році, Шендрик К. М. (2014)
Коваль О. О. - Зброджування цукровмісних продуктів цукрового виробництва в біоетанол, Олійнічук С. Т., Хомічак Л. М., Батог Ю. О., Лисак Т. І. (2014)
Мирончук В. Г. - Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування НУХТ – історія, сьогодення (2014)
Павелко В. І. - Розрахунок інтенсивності тепловіддачі до киплячих висококонцентрованих цукрових розчинів в утфельних вакуум-апаратах з підсиленою циркуляцією (2014)
Кравчук А. Ф. - Кристали цукру: особливості форми і росту кристалів (2014)
Ткаченко С. В. - Визначення швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском, Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М. (2014)
Поржезінський Ю. Г. - Порушення циркуляції у випарних апаратах з природною циркуляцією цукрового заводу (2014)
Штангеєв К. О. - Енергозбереження на цукрових заводах України, Христинко В. І., Василенко Т. П., Василенко С. М. (2014)
Nitsenko V. - Аccounting and analytical information in the management system of a trading enterprise in Ukraine, Sharapa O., Burdeina N., Hanzhurenko I. (2017)
Svyatova O. V. - Тhe expansion of the internal market sugar consumption and increase sugar exports as a priority to improve the efficiency of Russia sugar beet subcomplex, Soloshienko R. V., Vydrina O. N. (2017)
Нестеренко С. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності будівельних підприємств (2017)
Горох О. В. - Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств, Скоромна О. Ю., Міщенко В. С. (2017)
Горященко Ю. Г. - Стратегічні напрями розвитку інтелектуального капіталу сільськогосподарських підприємств, Дронова Т. С. (2017)
Греськів О. Б. - Теоретико-методологічні засади організаційним розвитком підприємств (2017)
Даниленко В. І. - Рекламна діяльність аграрних підприємств у контексті міжнародних економічних відносин, Калюжна Ю. П., Кошова Л. М. (2017)
Єфанов В. А. - Проблеми та перспективи логістики на українському ринку зерна (2017)
Макушок О. В. - Проблеми становлення та розвитку обслуговуючої кооперації в Україні, Приліпко С. М. (2017)
Мисник Т. Г. - Теоретико-методичні основи фінансової безпеки підприємств (2017)
Пономарьова М. С. - Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості, Фесенко А. С. (2017)
Торосов А. С. - Удосконалення фінансової системи лісової галузі, Зуєв Є. С., Харченко Ю. В. (2017)
Устік Т. В. - Порівняльна характеристика цілей розвитку тисячоліття (2000-2015) та порядку денного в сфері сталого розвитку на період до 2030 року (2016-2030) (2017)
Шелудько Р. М. - Цінова політика держави у аграрному секторі економіки, Шелудько Л. В. (2017)
Шовкун Л. В. - Вплив системи управління на ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Богачик П. П. - Шляхи підвищення ефективності збуту експортоорієнтованої продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємств (2017)
Нетяга С. І. - Сучасний підхід до планування у птахівництві. міжнародний досвід (2017)
Павлюк С. І. - Доходи та витрати населення сільських територій Миколаївської області (2017)
Карпенко В. В. - Потенційні можливості розвитку банківської системи України в аспекті удосконалення системи електронного адміністрування з податку на додану вартість (2017)
Кручиненко О. В. - Концептуальні основи маркетингового планування підприємства в галузі ветеринарної медицини (2017)
Назаренко О. В. - Стан та оцінка ефективності використання сільськогосподарських угідь в аграрному секторі економіки України (2017)
Терещенко І. О. - Методологія формування конкурентної стратегії молочного скотарства підприємства, Решетнікова О. В. (2017)
Гончаренко Н. Г. - Теоретико – методологічні питання визначення рівня продуктивності праці (2017)
Зайченко О. М. - Підходи до класифікації рекреаційних зон для процедури екологічного аудиту (2017)
Нікітченко Т. О. - Удосконалення методики оцінки результативності управління системними змінами сільськогосподарських підприємств (2017)
Михайлова Л. І. - Концепції реалізації організаційної культури в сучасних аграрних підприємствах України, Бага Л. Г. (2017)
Огієнко М. М. - Регіональні міграційні процеси у розвитку людського потенціалу (2017)
Ponomarova M. S. - Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic conditions (2017)
Рогатіна Л. П. - Теоретичні засади щодо формування продовольчої безпеки країни та її регіонів (2017)
Стройко Т. В. - Регуляторна політика держави в освітній сфері: світовий досвід та національний аспект (2017)
Кустріч Л. О. - Розвиток теорії управління як основа економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Стецюк М. П. - Організація землеустрою в процесі об’єднання територіальних громад (2017)
Якименко-Терещенко Н. В. - Принципи ресурсозбереження в металургійному комплексі, Токмакова І. В. (2017)
Олевськ стародавній та сучасний (2017)
Скансен у Горішніх Плавнях: реалії й перспективи (2017)
Літописний Вишгород: минуле, сучасне, майбутнє (В. П. Виговський) (2017)
Вступ (2017)
Петраускас А. В. - Археологічні розкопки, експериментальна археологія та музеєфікація на базі археологічної експедиції в м. Олевськ (2017)
Гопкало О. В. - Остатки одежды из погребений культуры Черняхов—Сынтана-де-Муреш (2017)
Колода В. В. - Спеціалізовані знаряддя як відображення рівня ремісничого виробництва на селищі "Мохнач П" у салтівський час (2017)
Тарасаў С. В. - Канфлікт паміж Полацкам і Кіевам 1066 — 1068 гг.Палітыка-рэлігійны аспект (2017)
Готун І. А. - Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам’ятки) (2017)
Пескова А. А. - К вопросу о местных особенностях в изготовлении борисоглебских крестов-реликвариев в Галицко-Волынской земле (2017)
Кошман В. І. - Абарончыя збудаванні Мінскага замчышча ў святле апошніх даследаванняў, Плавінскі М. А. (2017)
Мусин А. Е. - Вышгородская икона святых князей Бориса и Глеба: истоки образа и эволюция иконографии (2017)
Магомедов Б. В. - Могильник черняховской культуры у с. Легедзине (работы 2015 г.), Диденко С. В., Милашевский А. С. (2017)
Рудич Т. А. - Палеоантропологический материал из могильника Легедзине за 2015 г. (2017)
Козак О. Д. - Палеопатологічні дослідження скелетів з розкопок могильника Легедзине за 2015 р. (2017)
Кракало І. В. - Лики античності (2017)
Козюба В. К. - Нові давньоруські пам’ятки околиць Києва (2017)
Кедун І. С. - Археологічні дослідження поселення Магерки І в Ніжині, Пархоменко О. Г. (2017)
Плавінскі М. А. - Папярэднія вынікі раскопак Мядзельскага замка ў 2013 — 2015 гг. (2017)
Дараган М. Н. - От измерений к реконструкциям: методология неразрушающих исследований памятников археологии и истории, Бондарь К. М. (2017)
Лысенко С. С. - Экспериментальные исследования способа ношения некоторых украшений комаровской культуры, Лысенко С. Д. (2017)
Бітковська Т. В. - Типологія, хронологія и технологічні особливості виробництва фібул зарубинецького типу (2017)
Рейда Р. М. - Реконструкція ременів з поховання 115 Шишацького могильника черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2017)
Петраускас О. В. - Експериментальні роботи Комарівської археологічної експедиції в 2015 р., Коваль О. А. (2017)
Оленич А. М. - Експериментальна реконструкція давньоруського гончарного горну (за матеріалами ремісничого посаду Вишгорода), Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Зоценко І. В. (2017)
Шерстюк В. В. - До реконструкції Говтвянської битви 1638 р. (2017)
Погоржельська І. В. - Дослідження та наукова реконструкція одягу угорського типу за археологічними знахідками (2017)
Нікітенко І. С. - Петрографічні дослідження кам’яних стел і деталей поховальних споруд з округи Горішніх Плавнів на Полтавщині, Супруненко О. Б. (2017)
Камелина Г. А. - Текстиль в погребениях черняховской культуры в собрании Государственного исторического музея, Биркина Н. А., Мамонова А. А. (2017)
Журавлев О. П. - Остеологические материалы из поселения черняховской культуры Барбара І (2017)
Черненко О. Є. - Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині, Кравченко Р. А., Горбаненко С. А., Горобець Л. В., Ковальчук О. М., Сенюк О. Г., Сергєєва М. С. (2017)
Сергєєва М. С. - Археологічна деревина як джерело для реконструкції господарчої діяльності давньоруського населення Середнього Подніпров’я (до постановки проблеми) (2017)
Нестеровський В. А. - Технологія обробки бурштину у давньоруський час, Журухіна О. Ю. (2017)
Яніш Є. Ю. - Результати аналізу іхтіологічних решток з Манжеліївського городища (за результатами досліджень 2015 р.), Шерстюк В. В. (2017)
Гнера В. А. - Використання аеро- та космознімків для археологічної розвідки Брусилівського р-ну (2017)
Володарець-Урбанович Я. В. - Ливарні формочки слов’ян раннього середньовіччя: реінтерпретація знахідок (2017)
Скиба А. В. - До питання про функціональне використання Т-подібних бляшок в поясних наборах "геральдичного" стилю (2017)
Башкоў А. А. - Да пытання аб тапаграфіі і рэканструкцыі старажытнага Камянца, Іоў А. В. (2017)
Тарабукін О. О. - Коднянські старожитності (за матеріалами досліджень С. С. Гамченка) (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Бондар В. І. - Гідродинаміка окремих струменів рідини в апаратах з циліндричними розподільними пристроями, Василенко С. М., Шутюк В. В. (2015)
Рева Л. П. - Рух кремнію в напівпродуктах бурякоцукрового виробництва при використанні кремнієвмісних реагентів для додаткового очищення дифузійного соку, Шульга С. А. (2015)
Олянська С. П. - Використання дигідрофосфату амонію для додаткового очищення клеровок жовтого цукру, Номировська Я. С., Цирульнікова В. В. (2015)
Сорокін А. І. - Складові стічних вод бурякоцукрового виробництва, заходи щодо зменшення їх кількості та витрат свіжої води, Скорик К. Д., Хоменко М. Д., Штангеєв К. О. (2015)
Пономаренко В. В. - Перспективні напрямки використання викидів цукрового заводу, Люлька Д. М., Пушанко М. М., Лементар С. Ю., Мельник О. Є., Перекрест В. В. (2015)
Балюта С. М. - Автоматизована система управління електропостачанням промислових підприємств, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2015)
Гречко Н. Я. - Вплив цукровмісної сировини на якість шампанських виноматеріалів, Бабич І. М., Пилипенко О. Ю., Ільїн І. С. (2015)
Пастух Г. С. - Спектроскопічне дослідження картопляного пектину, Грабовська О. В., Макаренко О. Г. (2015)
Кухар В. Н. - Потери массы и сахарозы на тракте подачи свеклы в завод и пути их снижения, Чернявская Л. И. (2015)
Беспалов С. (протоієрей) - Значення благодатної допомоги Божої в таємниці спасіння (2017)
Лозовицький В. (протоієрей) - Осягнення людиною внутрішнього спокою та зовнішнього миру через подвиг християнської смиренномудрості (2017)
Тишкевич Б. - Православно-богословський аналіз основ римо-католицького вчення про священство (2017)
Стецько В. - Церква як місце зустрічі людини з Богом (Мф. 16:16 - 19) (2017)
Хромяк А. (священик) - Питання про деякі неточності в Синодальному перекладі Біблії (2017)
Клочак В. (протоієрей) - Чин освячення мира та його історія в Київській митрополії (2017)
Диба Ю. - Джерела до ранньої історії Володимирської єпархії (2017)
Сацький П. - Основні чинники кризи релігійної свідомості українського суспільства у період революції 1917 - 1921 рр. (2017)
Скакальська І. - Церковно-громадський часопис "Церква і нарід" за 1936 р.: висвітлення діяльності національної еліти (2017)
Рубан М. (диякон) - Старообрядці Донбасу XVIII - початку ХХ ст.: історико-конфесійний аспект, Татаринов С. (2017)
Черенюк Я. (священик) - Участь Київських митрополитів у засіданнях Святійшого Урядуючого Синоду Російської Православної Церкви (2017)
Головей В. - Теорія символічного образу у візантійському богослів'ї VI - VII ст. (2017)
Вакін В. (протоієрей) - Українська канонічна спадщина: Київський собор 1640 року (2017)
Вінцукевич П. - Пам'ятка інтелігентам-богошукачам: псевдоцерковність Богородичного центру (2017)
Фульмес В.(священик) - Архієпископ Херсонський і Одеський Димитрій (Ковальницький) - випускник Волинської духовної семінарії (2017)
Цап М. (протоієрей) - Протоієрей Петро Ткач в історії Заборольської парафії "Собор Пресвятої Богородиці" (2017)
Кучинко М. - Ассирійсько-вавилонське поневолення та полон євреїв у світлі Біблії та археології (2017)
Хоміч М. - Особливості богословського (конфесійного) стилю сучасної української літературної мови в богослужбовій практиці УПЦ КП (2017)
Дідух Р. - Роль засобів масової інформації в Православній Церкві та їхній вплив на суспільство, Цап М. (протоієрей) (2017)
Кобрій Р. (священик) - Діяльність Константинопольського Патріарха Варфоломія І у сфері захисту довкілля (2017)
Кочерга Є. - Здоров'я особистості в сучасних умовах та православна психотерапія (2017)
Кузін В. (диякон) - Постколоніальна критика як культурна практика (2017)
Яроцький П. - Релігійний, соціально-політичний, культуно-цивілізаційний вимір Європейської Реформації та особливості її сприйняття в Україні (2017)
Шеремета І. (священик) - Вплив античної філософської думки на творчість мужів апостольських, Цап'юк М. (протоієрей) (2017)
Качан А. (ієромонах) - Проповідницько-гомілетична творчість українського православного духовенства в ХІХ ст., Зборовський І. (ієромонах) (2017)
Єнджейчак Р. Р. - Діяльність Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості ім. проф. Вацлава Домбровського у Варшаві (2014)
Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (2014)
Войціховська А. С. - Використання екологічно безпечних пестицидів у сільському господарстві, Шибанова А. М., Чаповська Р. Б., Мальований М. Р. (2014)
Нагурський О. А. - Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків, Ващук В. В., Петрушка І. М. (2014)
Ковальська М. М. - Дослідження застосування ультрафіолетового випромінювання для опромінення сирого соку та бурякової стружки, Малчак Е. Е. (2014)
Барига А. А. - Продуктовий відділ як потенційне місце появи вторинного забруднення білого цукру, Полець Б. Б., Чаповська Р. Б. (2014)
Бордун І. М. - Електрохімічно активовані розчини як екобезпечні дезінфектанти цукрового виробництва, Пташник В. В., Чаповська Р. Б., Барига А. А. (2014)
Дмитруха Н. М. - Застосування дезінфікуючих засобів у виробництві цукру, проблеми та перспективи, Короленко Т. М., Чаповська Р. Б., Барига А. А. (2014)
Сумінська Т. Т. - Можливості використання білого цукру як сировини у інших галузях промисловості, Гаєвнік Б. Б. (2014)
Киричук В. М. - Інноваційна технологія зберігання свіжого жому в тюках (2014)
Паляниця Л. Я. - Біоконверсія меляси з використанням електрохімічно активованої води, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Чайка О. Г. - Аналіз відходів цукрового виробництва, їх негативний вплив на довкілля, Петрушка І. М. (2014)
Полець Б. Б. - Умови виконання вимог щодо обов’язкового рівня очищення стічних вод цукрового заводу перед їх відведенням до резервуарів, Барига А. А., Шиманьскі Т. Т., Барига І. І. (2014)
Шибанова А. М. - Оцінка відповідності українського законодавства в цукровій галузі вимогам законодавства ЄС з питань, що стосуються довкілля, Войціховська А. С., Погребенник В. Д. (2014)
Мальований М. С. - Використання природних дисперсних сорбентів для покращення умов зберігання цукрових буряків, Петрушка І. М., Попович О. Р. (2014)
Полець Б. Б. - Можливість підвищення продуктивності установки для видобутку біогазу з бурякової стружки, Барига А. А., Шиманьскі Т. Т. (2014)
Головач І. Ю. - Менеджмент глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у світлі останніх рекомендацій Американського коледжу ревматологів (ACR’2017) (2017)
Михневич Э. А. - Сравнительный анализ расчетных методов определения функционального состояния почек у пациентов с остеоартрозом, Павлович Т. П., Леончик Е. B., Мытник Е. А., Шишко Ю. А. (2017)
Корнелюк О. М. - Оценка влияния пароксизмов фибрилляции предсердий на качество жизни пациентов после радиочастотной абляции легочных вен, Корнелюк И. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Ефективність застосування гепатопротекторів при лікуванні важкої серцевої недостатності у хворої з мітрально-аортальною вадою серця (клінічний випадок), Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Рак Н. О., Смалюх О. В., Вірна М. М. (2017)
Кушнір С. М. - Ефективність компонентів натурального комплексу Ресверазин/Resverasin® у кардіологічній практиці (огляд міжнародної доказової бази) (2017)
Кривов’яз Ю. О. - Арфа Комбі при лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та дисліпідеміями, Власенко М. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Позитивний вплив препарату прегабалін на показники глікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу з наявною депресією (клінічний випадок), Шевчук М. В., Маньковський Б. М. (2017)
Герасименко Л. О. - Психологічні аспекти зачаття (2017)
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (2017)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 5: професор В.Т. Покровський) (2017)
Пам'яті Ірини Георгіївни Бабенко (2017)
Корисна книга (2017)
Медичні події (2017)
Содержание (2017)
Вітаємо Юрія Борисовича Кузнецова із 70-літтям! (2017)
Кузнецов Ю. - Феномен художньої деталі: методологічні виміри пізнання (2017)
Олегу Михайловичу Хайруліну – 50! (2017)
Хайрулін О. - Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття "гра" (2017)
Максименко Ю. - Майбутнє проективних методик: рефлексія прихованих можливостей, Фурман А. А (2017)
Dolan L. - Hryhorri Skovoroda’s theory on the inner voice and its application in hypnotherapeutic rest: an exploratory case study approach (2017)
Чебикін О. - Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови (2017)
Педоренко В. - Сутнісні аспекти розвитку суверенних моральних цінностей особистості (2017)
Гірняк А. - Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології (2017)
Болтівець С. - Кому, як і чим служить український психолог? (2017)
Савчин М. - До сутності української національної ідеї (2017)
Відійшов у вічність Євген Глива (2017)
Наші автори (2017)
Інформація (2017)
Олянська С. П. - Нарис з історії розвитку цукрової промисловості України і створення навчального закладу для підготовки технологів, хіміків та майстрів цукрового виробництва, Грабовська О. В., Чагайда А. О. (2014)
Ткаченко Н. М. - Цукрова промисловість України: минуле і сучасне, шляхи відновлення галузі, Кравченко І. Й. (2014)
Скорик К. Д. - Вплив порушень технологічних режимів виробництва на якість цукру (2014)
Нагурський О. А. - Тепломасообмін капсулювання (інкрустування) насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження, Гумницький Я. М., Ващук В. В. (2014)
Кизюн Г. О. - Розроблення комплексної ресурсозбережної та енергоавтономної технології виробництва біоетанолу замкнутого циклу, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Каленська К. О., Олійник С. І. (2014)
Олешко П. С. - Післядипломна педагогічна освіта області в умовах "Нової української школи" (2017)
Барабаш Ю. Г. - Профорієнтація молоді – об’єктивна необхідність, Позінкевич Р. О. (2017)
Берладин О. Б. - Місія початкової школи сільської місцевості крізь призму ментальності (2017)
Кліш П. А. - Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога, Хом’як А. П. (2017)
Пріма Р. М. - Формування професійної мобільності вчителя – стратегічний напрям у сучасній освіті (2017)
Дерев’янчук О. Ю. - Проектна діяльність на уроках української літератури (2017)
Григор’єва Н. В. - Використання методу кейсів у навчанні географії (2017)
Іщук Н. П. - Моніторингова діяльність шкільного інформаційно-бібліотечного центру (2017)
Бойко Н. О. - Пісні рідного краю. Конспект уроку, 3 клас (2017)
Татарин А. У. - Задачі-оцінки. Розв’язування задач, Татарин О. Б. (2017)
Чижевська Л. В. - Кольоротерапія в дитячому садку (2017)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LIV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2017)
Мацюк Л. М. - Підсумки участі школярів Волині у міжнародних та ІІІ й IV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад (2017)
Стрільчук В. І. - Децентралізація школи: соціологічний погляд на проблему (2017)
Кулібаба О. А. - Диференційований підхід як умова особистісно орієнтованого навчання в системі МАН (2017)
Панасюк Т. І. - Авторська пісня у вихованні підростаючого покоління, Вишинська С. В. (2017)
Ковальчук С. І. - Автомобіль, картинг та автомобільний спорт (2017)
Титул, зміст (2017)
Коваленко Н. К. - Вплив кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості молочнокислих бактерій, Гармашева І. Л., Лівінська О. П., Олещенко Л. Т. (2017)
Пирог Т. П. - Вплив двовалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з високою антимікробною та антиадгезивною активністю, Никитюк Л. В., Шевчук Т. А. (2017)
Булыгина Т. В. - Липополисахарид Pantoea agglomerans 7604: химическая характеристика и биологическая активность, Варбанец Л. Д., Пасичник Л. А. (2017)
Ianieva O. D. - Tolerance of Yeasts Isolated from Pickled Cucumbers to Stress Factors (2017)
Svizhak V. K. - Antimicrobial Properties of New Derivatives of Imidazole, Dejneka S. E., Chornous V. A., Azarov O. I., Svizhak V. J. (2017)
Юр’єва О. М. - Гібереліни ендофітного і сапротрофного штамів Penicillium funiculosum, Драговоз І. В., Леонова Н. О., Остапчук А. М., Хархота М. А., Сирчін С. О., Курченко І. М. (2017)
Моторна Н. В. - Особливості реактивації герпетичної інфекції у печінці, Рибалко С. Л., Сокуренко Л. М., Старосила Д. Б., Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2017)
Дяків С. В. - Фізіолого-біохімічні властивості Desulfuromusa sp. CB30, виділених із породних відвалів вугільних шахт, Гнатуш С. О., Галушка А. А. (2017)
Патика М. В. - Особливості формування просторово-функціональної структури мікробного біому ґрунту та його активність за трансформації рослинних решток, Колодяжний О. Ю., Ібатуллін І. І., Патика Т. І., Борко Ю. П. (2017)
Хархота М. А. - Биосинтез бактериями рода Bacillus поли-γ-глутаминовой кислоты и ее биологическая активность (2017)
Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Світлої пам'яті Валерія Петровича Поліщука (2017)
50-річчя доктора фізико-математичних наук Клепка Валерія Володимировича (2013)
Григорьева О. - О структуре и свойствах полимерных пен типа polyHIPEs, полученных методом эмульсионного темплатного синтеза, Пурикова О., Бардаш Л., Файнлейб А., Bismarck A. (2013)
Слисенко О. В. - Получение пористых полиимидсодержащих систем методом термической деструкции лабильного компонента (2013)
Лобко Є. В. - Характер термоокисної деструкції епоксидних композицій за різного співвідношення прищеплених мінеральної та карбонової мультипротонних кислот, Гаголкіна З. О., Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2013)
Луговая А. А. - Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов, Михальчук В. М., Кирсанов К. Г., Беда А. А., Ищенко Е. В., Мисчанчук А. В. (2013)
Демченко В. Л. - Структурна організація, морфологія і термомеханічні властивості потрійних поліелектроліт-металічних комплексів та отриманих із них нанокомпозитів, Штомпель В. И. (2013)
Матковська О. К. - Протонпровідні епоксидні полімери: вплив структури на електричні властивості, Мамуня Є. П., Шандрук М. І., Зінченко О. В., Лебедєв Є. В., Boiteux G., Serghei A. (2013)
Корсканов В. В. - Дослідження P-V-T властивостей нанокомпозитів на основі ПА-БКНТ, Карпова І. Л., Усенко А. А. (2013)
Логвиненко П. Н. - Исследование ультразвуковой деструкции полиметакрилата натрия в наполненных дисперсными металлами водных растворах, Дмитриева Т. В., Карсим Л. О., Рябов С. В. (2013)
Шаповал Г. С. - Влияние природы полимера на электрохимическое восстановление кислорода, Кругляк О. С. (2013)
Макитра Р. Г. - Рассмотрение набухания натурального каучука в органических растворителях на основании принципа линейности свободных энергий, Мидяна Г. Г., Пальчикова Е. Я. (2013)
Бойко В. П. - Корреляционная зависимость начальной скорости полимеризации изопрена, инициированной пероксидом водорода, от типа растворителя, Грищенко В. К., Макитра Р. Г., Мидяна Г. Г., Пальчикова Е. Я. (2013)
Сахно Т. В. - Синтез и особенности спектральных свойств пиренсодержащих полимеров на основе поливинилового спирта, Короткова И. В., Барашков Н. Н., Сахно Ю. Э. (2013)
Шевчук А. В. - Полиэдральные олигомерные силсесквиоксаны, содержащие олигомерный блок с концевыми ионогенными группами в органической оболочке, Клименко Н. С., Гуменная М. А., Вакулюк П. В., Шевченко В. В. (2013)
Мишак В. Д. - Прищеплений блоккополімер на основі функціоналізованого кополімеру етилену з вінілацететом і рідкого каучуку. Синтез, структура, властивості, Сірик О. М., Грищенко В. К., Лебедєв Є. В. (2013)
Title (2017)
Contents (2017)
Grinyuk B. E. - Structure of 14N nucleus within a five-cluster model, Piatnytskyi D. V. (2017)
Litvinov V. A. - SIMS study of the surface of lanthanum-based alloys, Okseniuk I. I., Shevchenko D. I., Bobkov V. V. (2017)
Khorolskyi O. V. - The nature of viscosity of polyvinyl alcohol solutions in dimethyl sulfoxide and water (2017)
Kozlovskii M. P. - Using a cell fluid model for the description of a phase transition in simple liquid alkali metals, Dobush O. A., Pylyuk I. V. (2017)
Bondar N. V. - Percolation threshold and luminescence in films of binary mixtures of spherical particles covered with quantum dots, Brodyn M. S., Matveevska N. A., Beynik T. (2017)
Abbasov I. I. - Charge-transfer processes in (SnS)1 – x(PrS)x Alloys, Huseynov J. I. (2017)
Lyaschuk Yu. M. - Theory of detection of terahertz radiation in hybrid plasmonic structures with drifting electron gas, Korotyeyev V. V. (2017)
Girich A. A. - Left-handed metamaterial based on the complementary split-ring resonators tuned with varactor diodes (2017)
Naumenko A. - Synthesis and characterization of CdS nanoparticles obtained in star-like dextran-graft-polyacrylamide matrices, Kutsevol N., Chumachenko V., Pashchenko V., Kutovyy S., Rawiso M. (2017)
Antia A. D. - Interaction of spinless particles with Yukawa ring-shaped potential, Ituen E. E., Jim U. S., Eyibio E. E. (2017)
Yurii Grygorovych Ptushynskyi (to the 90-th anniversary of his birthday) (2017)
Рябцева Н. В. - Контури механізму узгодження інноваційних інтересів, Алсуф’єва О. О. (2013)
Свідерська А. В. - Дослідження сутності ризику як економічної категорії (2013)
Губатюк І. В. - Особливості формування сучасного конкурентного середовища в Україні (2013)
Фесюк А. В. - Аналіз феноменів, що суперечать гіпотезі ефективного ринку (2013)
Главицький М. А. - Інвестиційна теорія: невраховані фактори (2013)
Клевчік Л. Л. - Вплив глобалізації на розвиток інформаційної економіки (2013)
Запухляк В. М. - Механізми інституціоналізації соціальної відповідальності бізнесу, Грунтковський В. М. (2013)
Буркальцева Д. Д. - Класифікація загроз національній економічній безпеці: нові підходи та критерії (2013)
Завізєна Н. С. - Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності: національний та зарубіжний досвіди, Сапельнікова Н. Л. (2013)
Петращук М. М. - Державне стимулювання та підтримка інноваційної діяльності в Україні (2013)
Саінчук Н. В. - Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Швець Н. Р. - Масштаби вивезення фінансово капіталу з економіки України, Черевко О. І. (2013)
Ковалевич Д. А. - Бюджет в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2013)
Легкоступ І. І. - Бюджетне регулювання як функція бюджетного механізму, Ткач Є. В. (2013)
Рошило В. І. - Фінансове забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування делегованих повноважень (2013)
Кравець В. І. - Вплив фінансових інститутів на задоволення споживчих потреб в економічній системі України, Саєнко О. С. (2013)
Сидорчук А. А. - Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування (2013)
Попель Л. А. - Бюджетне забезпечення державних інвестиційних програм (2013)
Харабара В. М. - Методи управління проблемною заборгованістю фінансово-кредитних установ за умов фінансової кризи (2013)
Циганкова О. Б. - Реформування та нагляд за платіжною системою в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Кміть В. М. - Роль фіскальної політики України в умовах глобалізації (2013)
Ткачук І. Я. - Ендавменти в діяльності громадських організацій України (2013)
Брязкало А. Є. - Особливості розвитку та шляхи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Кузьмук І. Я. - Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України (2013)
Собкова Н. Д. - Сучасні наукові підходи до трактування сутності державного фінансового контролю (2013)
Момот О. І. - Проблеми гармонізації національних нормативних документів, Мартинюк О. С. (2013)
Ковальчук Т. М. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління (2013)
Дрінь О. Я. - Стратегічна конкурентоспроможність підприємства та її детермінанти (2013)
Соболева М. В. - SWOT-аналіз як методологічна основа стратегічного управління сучасним підприємством (2013)
Марусяк Н. Л. - Забезпечення фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах господарювання (2013)
Семенюк В. О. - Фінансове оздоровлення підприємств у сучасних економічних реаліях України (2013)
Черданцева І. Г. - Особливості застосування контролінгу у системі сучасного управління маркетингом, Кошкаров С. А. (2013)
Бондар А. О. - Аналіз класичних і сучасних методів маркетингових досліджень (2013)
Антохова І. М. - Капітал підприємства та шляхи його оптимізації, Давидова С. М. (2013)
Крисанов Д. Ф. - Структурно-технологічні зрушення в харчових і переробних галузях АПК України й ефективність використання залучених ресурсів, Водянка Л. Д. (2013)
Шевчук Л. П. - Аналіз стану інвестиційного потенціалу підприємств легкої промисловості й оцінка факторів його підвищення, Копельчук В. П., Шевчук А. А. (2013)
Авласенко О. А. - Аналіз виробничого потенціалу виноградарсько-виноробної галузі регіонів України (2013)
Жалба І. О. - Особливості розвитку маркетингових сегментів на ринку меблів (2013)
Марковська В. С. - Оцінка перспектив розвитку сектору видобутку сланцевого газу в Україні як спосіб диверсифікації енергопостачання (2013)
Заволічна Т. Р. - Проблеми ефективності суспільних відносин у контексті змін до земельного адміністрування (2013)
Антохов А. А. - Механізм формування купівельного попиту на ринку освітніх послуг (2013)
Антохова О. Ю. - Розвиток інноваційної діяльності у сфері наукових послуг (2013)
Седляр М. О. - Проблеми освітнього сектора в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України (2013)
Химинець В. В. - Сталий розвиток Карпатського регіону в контексті ідей синьої економіки (2013)
Бухаріна Л. М. - Методика вибору стратегічних сценаріїв розвитку регіону (2013)
Семенишин Х. М. - Проблеми, цілі та завдання розвитку сільських територій (2013)
Білик Л. С. - Економічні наслідки виробничого травматизму у Чернівецькій області, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2013)
Єкель Г. В. - Розвиток інтеграційних процесів у аграрному секторі Вінницької області (2013)
Михайлина Д. Г. - Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор включення у глобальний відтворювальний простір, Роговська-Іщук І. В. (2013)
Гаврилюк О. В. - Аналітична оцінка залучення України до світових потоків реального капіталу, Білик Р. С. (2013)
Пасічна О. Ю. - Особливості участі транзитивних країн та країн, що розвиваються, у глобальній торгівельній системі, Кушнерик В. В. (2013)
Григорків В. С. - Динамічна модель економіки з урахуванням трансакційних витрат на ринку землі, Іщенко С. В. (2013)
Григорків В. С. - Моделювання ціни продукції рослинництва з урахуванням кредитних ресурсів, Ярошенко О. І., Кибич Г. П. (2013)
Білоскурський Р. Р. - Оптимізаційні моделі діяльності аграрних підприємств в умовах стохастичної невизначеності з урахуванням інституційних факторів, Кифяк В. І. (2013)
Гладчук О. М. - Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання, Кучерівська С. С., Вінничук О. Ю. (2013)
Скращук Л. В. - Побудова та дослідження розв'язків динамічної міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда (2013)
Паучок В. К. - Визначення вартості земельної ділянки під житлову забудову методом аналізу ієрархій (2013)
Титул, зміст (2017)
Голян В. А. - Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону, Фесіна Ю. Г., Кузьменко С. О. (2017)
Шубалий О. М. - Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону, Василик Н. М. (2017)
Ібатуллін М. І. - Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України (2017)
Петренко Н. О. - Методологічні елементи стратегічного управління підприємствами аграрного сектору України (2017)
Мединська Н. В. - Кадастр як інструмент планування розвитку територій (2017)
Яровий В. Ф. - Вплив інформаційних та комунікаційних стратегій на підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств та дестинацій (2017)
Максименко І. Я. - Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти, Зоря О. П., Березін Є. О. (2017)
Кирилюк І. М. - Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва (2017)
Петриченко О. А. - Організація кормозабезпечення молочного скотарства, Петриченко І. І. (2017)
Пуліна Т. В. - Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні (2017)
Варцаба В. І. - Грошовий ринок України у контексті трансформаційних процесів, Огородник В. О. (2017)
Ібатуллін М. І. - Кормозабезпечення, як основа ефективного свинарства в Україні (2017)
Захожай В. Б. - Методичний підхід до обгрунтування типу інформаційної стратегії управління витратами промислового підприємства, Черняєва О. О. (2017)
Польова О. Л. - Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні, Кісик А. О. (2017)
Панченко В. Г. - Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі (2017)
Афендікова Н. О. - Основні засади розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України (2017)
Петренко Н. О. - Методика реалізації агроінноваційної політики як об'єкта стратегічного управління (2017)
Мостова А. Д. - Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни (2017)
Нихад Хафиз оглу Мухтарлы - Современное состояние международной конкурентоспособности экономики Азербайджана (2017)
Штань М. В. - Напрями державного стимулювання розвитку економіки України (2017)
Корнєєва Ю. В. - Інвестиційні аспекти діяльності ЕКА (2017)
Софійчук К. К. - Підвищення туристичної привабливості України (2017)
Захожай К. В. - Макробюджетна статистика як новий напрям фінансової науки (2017)
Михайлов М. Г. - Досвід виробництва та організації хмелярства в Польщі (2017)
Новрузов О. Х. - Современное экономическое состояние развития промышленного сектора в Азербайджанской республике: реалии и перспективы (2017)
Максименко І. Я. - Інвентарізація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством, Зоря О. П., Горлачова Г. Р. (2017)
Біленко В. О. - Аналіз та прогнозування стану галузі сільського господарства України з урахуванням концепції сталого розвитку , Губа А. Ю. (2017)
Пірог С. В. - Ефективність підприємств м'ясного птахівництва (2017)
Крючок С. І. - Вплив НТП та інновацій на розвиток агропромислового виробництва (2017)
Полегенька М. А. - Формування логістичної системи підприємств птахівництва (2017)
Ляховець В. О. - Економічні напрями формування моделей розвитку та інфраструктури ринку яловичини (2017)
Сазонець О. М. - Втілення доктрини K. Kлаузевіца у функціонування воєнно-економічних систем Європейського Союзу (2017)
Васильєва О. В. - Дослідження динаміки на ринку золота: інвестиційний аспект, Максишко Н. К. (2017)
Панченко В. Г. - Економічні ефекти санкцій як інструменту зовнішньої політики в контексті досягнення національної безпеки (2017)
Шимків С. А. - Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні, Печко В. С. (2017)
Мостова А. Д. - Теоретичні аспекти формування стратегії продовольчої безпеки країни (2017)
Молнар О. С. - Методологія визнaчення логістичної ефективності, Палійчук Є. С., Ковтюк Ю. І. (2017)
Ткачів С. М. - Концептуальні засади формування платежів за користування землями лісогосподарського призначення (2017)
Максименко І. Я. - Особливості проведення державного фінансового контролю в частині складаня і виконання кошторисів бюджетних установ, Радченко Ю. Л. (2017)
Костюнік О. В. - Деякі питання регулювання дебіторської та кредиторської заборгованостей українських підприємств, Недашковська Д. М. (2017)
Андрієнко М. В. - Аналіз і адаптація кращих європейських практик щодо реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, Шако В. С. (2017)
Весельська Л. А. - Специфіка державного регулювання вимушеної міграції в Україні за умов антитерористичної операції (2017)
Куташев І. В. - Підходи до державного управління соціально-економічними системами (2017)
Карпенко С. В. - Системна компетентність державних службовців як когнітивний чинник запобігання корупції (2017)
Нечаєва І. А. - Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі Запорізької області) (2017)
Гостєва О. М. - Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями в сучасній Україні (2017)
Мaлaш С. М. - Аналіз взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди (2017)
Селіванов С. В. - Оцінювання діяльності персоналу органів державної влади як компонент особистісного розвитку державного службовця для планування кар'єри (2017)
Малеки О. А. - Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2017)
Войтюк М. М. - Шляхи оптимізації механізмів інституціоналізації державної політики в соціальній сфері сучасної України (2017)
Розум Г. М. - Концептуальні підходи щодо формування механізмів державного управління інноваційного розвитку регіонів (2017)
Динник І. П. - Громадянське суспільство як структурна складова взаємовідносин держави та суспільства в умовах глобалізації (2017)
Івженко І. Б. - Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій (2017)
Ортіна Г. В. - Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки (2017)
Волошинець В. А. - Метил-α-алкілзаміщені акрилати та їхня полімеризаційна активність, Маршалок О. І., Маршалок Г. О. (2013)
Рябов С. В. - Фотокаталітична деградація органічних сполук з використанням діоксиду титану та циклодекстринів, Сінельніков С. І., Опанасенко О. А. (2013)
Дутка В. С. - Полімеризація стиролу за наявності дисперсного оксиду заліза (2013)
Бойко В. В. - Вплив дріжджів-аскоміцетів Yarrrowia lipolytica на поліолефіни, модифіковані деградабельними добавками, Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Кримовська С. К., Невмержицька Г. Ф., Гончар М. В., Прокопів Т. М. (2013)
Бойко В. П. - Реакционная способность гидроксильных групп в олигоизопренах, полученных радикальной полимеризацией в растворах спиртов С1-С3, инициированной пероксидом водорода, Грищенко В. К., Грузевич А. Б., Козлова Г. А., Остапюк С. Н. (2013)
Огар М. О. - Формування та властивості прищеплених наношарів деяких полі-N-метакрилоїл-L-амінокислот на поверхні пероксидованого скла, Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2013)
Шевченко В. В. - Полимерные органо-неорганические протонпроводящие мембраны на основе сульфированных производных гиперразветвленных полиэфирполиолов, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Шевчук А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я., Давиденко В. В. (2013)
Робота Л. П. - Полиуретаны на основе дигидроксипентилфталата меди (2013)
Мартынюк И. С. - Кинетические закономерности образования органо-неорганических ВПС на основе сетчатого полиуретана и Тi-содержащего сополимера, Алексеева Т. Т. (2013)
Мышак В. Д. - Композиционные материалы на основе вторичного полиэтилена, резиновой крошки и жидких каучуков с реакционноспособными функциональными группами, Семиног В. В., Бойко В. П., Ермольчук Л. В., Грищенко В. К., Лебедев Е. В. (2013)
Рево С. Л. - Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт – термічно розширений графіт, Авраменко Т. Г., Бошко О. І., Дашевський М. М., Іваненко К. О. (2013)
Галатенко Н. А. - Фероценвмісні епоксиполіуретанові композиції як перспективний матеріал для пластики кісткових уражень, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Демченко І. Б. (2013)
Давідовіч І. С. - рН-чутливі альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними шарами на основі хітозану та карбоксиметилцелюлози, Калітовська Г. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2013)
Панченко В. Г. - Контроверсійність наслідків санкцій в міжнародній економічній політиці у процесі еволюції інструментів багатосторонньої дипломатії (2017)
Крайнік О. М. - Національна модель корпоративного менеджменту: особливості формування (2017)
Захожай К. В. - Роль, функції та завдання державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі (2017)
Михайлов М. Г. - Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хмелепідприємств (2017)
Яровий В. Ф. - Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності суб'єктів туристичного ринку (2017)
Меліхова Т. О. - Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства, Троян О. В. (2017)
Миклуш Т. С. - Фінансово-інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності як необхідна передумова комплексного природокористування (2017)
Андрієнко М. В. - Удосконалення механізмів регулювання процесу забезпечення пожежної безпеки в Україні (2017)
Миколайчук М. М. - Концептуальні засади публічного управління розвитком внутрішнього ринку товарів та послуг (2017)
Куташев І. В. - Методологічні положення державного стратегічного управління розвитком соціально-економічних систем (2017)
Фесянов П. О. - Зарубіжний досвід демократизації суспільно-політичних відносин (2017)
Полторак С. Т. - Проблеми державного управління системи вищої військової освіти та шляхи їх вирішення (2017)
Козаченко Ю. В. - Співробітництво територіальних громад у межах інфраструктурної трансформації (2017)
Івашина Л. П. - Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Ортіна Г. В. - Інструментарій та механізм державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку реального сектору економіки (2017)
Дяченко О. П. - Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії (2017)
Войтюк М. М. - Механізми підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі інституціоналізації соціальної сфери України (2017)
Розум Г. М. - Державно-приватне партнерство як ефективний інструмент реалізації інноваційної політики регіонів (2017)
Коваленко О. О. - Стан впровадження європейських програм за допомогою медичних стандартів у систему охорони здоровя України (2017)
Давидова В. А. - Правове регулювання щодо делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні (2017)
Худошина О. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників у контексті пропозицій реформування медичної сфери в Україні (2017)
Кайда О. П. - Формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів (2017)
Нижній Т. В. - Теоретичні засади електронного урядування (2017)
Ратинська І. С. - Міжнародний досвід організації стратегічного управління державними акціонерними компаніями (2017)
Лаврентій А. С. - Основні підходи до ідентифікації іміджу, його структурних складових та функціонального простору реалізації (2017)
Мельник В. А. - Модернізація існуючих теплових схем цукрових заводів ТОВ "Подільські цукроварні" в 2012 році, Бойко В. О., Прядко М. О., Власюк М. А., Кушнір І. С., Лобода О. Ф., Мізернюк О. А., Трач С. В. (2013)
Загородній П. П. - Перетворення цукрів при дефекації соку та математичне обґрунтування процесів меланоїдиноутворення, Хомічак Л. М., Попова І. В. (2013)
Петренко В. П. - Теплообмінні апарати з профільованими кільцевими каналами - альтернатива пластинчастим в цукровій промисловості, Прядко М. О., Бурлака В. І., Мокляк В. Ф. (2013)
Выговский В. Ю. - Исследование оптимальных условий проведения горячей ступени основной дефекации в секционном аппарате, Таран В. В., Логвин В. М., Резниченко Ю. М., Петриченко И. Б. (2013)
Мирончук В. Г. - Анализ процесса уваривания сахарных утфелей на основе имитационного моделирования, Ещенко О. А. (2013)
Атрошенко Л. М. - Послестартовая и эксплуатационная энергетическая калибровка орбитальных сенсоров оптического диапазона высокого разрешения, Борщева Г. А., Горобец Н. Н., Луць О. В., Ярмольчук Е. Д. (2017)
Горобец А. Н. - Расширенный метод метрологической оценки разрешающей способности радиолокационного изображения (2017)
Неєжмаков П. І. - Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні, Купко О. Д., Терещенко В. В. (2017)
Скумс Д. В. - Работы БелГИМ в области измерения характеристик светодиодов и светодиодных источников освещения, Тарасова О. Б., Филистович Е. В. (2017)
Shabashkevych B. G. - Devices of RPC "TENZOR" for investigation of physical environmental factors, Dobrovolskyi Yu. G. (2017)
Сковородкина Ю. Н. - Применение координатной техники при измерении параметров зубчатых колес (2017)
Бугрєєв С. С. - Вимірювання рівня сміття в підземних урнах лазерними рівнемірами, Семенюк Р. С., Яремчук Н. А. (2017)
Мамедов Г. М. - Экспресс метод измерения октанового числа бензинов на основе теплового эффекта холоднопламенной реакции окисления, Аббасова С. М. (2017)
Прокопов А. В. - Анализ перспектив применения неразрушающего контроля в сфере аддитивных технологий, Шлома А. И. (2017)
Skliarov V. V. - Application of the software package of engineering analysis for improving the metrological assurance of hardness measurement (2017)
Полулях К. С. - К теории цифровых измерительных устройств и их классификации, Тополов И. И. (2017)
Галушка З. І. - Концепція "sozialokonomik" Й. Шумпетера та значення міждисциплінароного підходу в сучасних економічних дослідженнях (2013)
Соболев В. О. - Розвиток теорії демократії Й. Шумпетера в концепціях прийняття колективних рішень (2013)
Москаленко О. М. - Випереджаючий економічний розвиток і його ключові ознаки в полі досліджень еволюційної теорії (2013)
Губатюк І. В. - Творча спадщина Й. Шумпетера та специфікації економічних інтересів (2013)
Кравець В. І. - Напрями еволюції фінансових інститутів у контексті концепції інноваційного розвитку Й. Шумпетера (2013)
Якобчук В. П. - Інституціональна архітектоніка інноваційних систем: європейські технології державного управління, Литвинчук І. Л. (2013)
Поченчук Г. М. - Модифікація системи державного регулювання фінансовою сферою економіки (2013)
Мазур Г. Ф. - Концептуальні засади прогнозування розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Заволічна Т. Р. - Особливості земельного адміністрування в фокусі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України, Запухляк В. М. (2013)
Кучерівська С. С. - Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики, Гладчук О. М. (2013)
Саєнко О. С. - Тенденції розвитку та парадокси соціального підприємництва в Україні (2013)
Даниліна С. О. - Злиття та поглинання в Україні (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського