Січкар С. М. - Аналіз локусів Glu1 у гібридів Triticum spelta L. × Triticum aestivum L., Великожон Л. Г., Дубровна О. В. (2017)
Созінов І. О. - Порівняння груп сортів Triticum aestivum L. Степу і Лісостепу України за маркерами господарчо-важливих генів, Козуб Н. О., Карелов А. В., Пилипенко Л. А., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2017)
Стельмах А. Ф. - Физиолого-генетическая регуляция скорости начального развития ячменей осеннего срока сева, Линчевский А. А., Файт В. И. (2017)
Тимчук Д. С. - Ефекти взаємодій неалельних генів структури ендосперму кукурудзи за жирнокислотним складом олії, Мужилко В. В., Тимчук С. М. (2017)
Троценко В. І. - Напрями створення сортів гречки для повторних посівів, Кліценко А. В. (2017)
Хаблак С. Г. - Совместное влияние генов ETR1 и ETR2 на ветвление корней Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (2017)
Хоменко С. О. - Адаптивний потенціал вихідного матеріалу для селекції пшениці м’якої ярої, Федоренко І. В., Федоренко М. В., Близнюк Р. М., Кузьменко Є. А. (2017)
Шарипіна Я. Ю. - Генетичний аналіз успадкування жирних кислот соняшнику (Helianthus annuus L.), Попов В. М., Кириченко В. В. (2017)
Щербина О. З. - Багатоквіткові форми сої з довгим суцвіттям – важливе джерело селекції на підвищення насіннєвої продуктивності, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2017)
Gasimova F. I. - Effects of various salt concentrations on germination of seeds and morphometric parameters of diploid wheat seedlings, Khanishova M. A., Taghiyeva K. R., Azizov I. V. (2017)
Бойко О. В. - Використання спеціалізованих порід для підвищення м’ясних якостей свинини, Ващенко О. В., Небилиця М. С. (2017)
Бойко О. В. - М’ясна продуктивність і міжпородний поліморфізм кролів вітчизняної та зарубіжної селекції, Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Шевченко Є. А. (2017)
Ємець З. В. - Оцінка жирномолочності корів різних генетичних груп на основі симентальської породи, Хруцький С. С., Баско С. А. (2017)
Міщук Я. М. - Поліморфізм за мікросателітним локусом Ame17 у бичка-кругляка Neogobius melanostomus Північно-Західного Причорномор’я, Серга С. В., Радіонов Д. Б., Заморов В. В., Чуйко В. Ю., Чеботар С. В., Козерецька І. А. (2017)
Рубан С. Ю. - Эффекты SNP CAPN316 и CAST282 на количественные характеристики потомства быков пород молочного и мясного направлений, Лысенко Н. Г., Митиогло Л. В., Горайчук И. В., Колесник А. И., Федота А. М. (2017)
Хохлов А. М. - Процесс доместикации и возникновение мировых центров одомашнивания животных, Барановский Д. И. (2017)
Церенюк О. М. - Комбінаційна здатність за поєднання полтавської м’ясної та уельської порід свиней, Акімов О. В., Чалий О. І., Череута Ю. В. (2017)
Данкевич Л. А. - Генетичне профілювання патогенних для яблуні штамів Erwinia sp. (2017)
Коробкова Е. С. - Влияние Tn5-мутанта Rhizobium meliloti с измененными липополисахаридами на проявление микоплазмоза люцерны, Затовская Т. В., Патыка В. Ф. (2017)
Полищук Л. В. - Характеристика ITS-фрагмента рДНК Rhodotorula mucilaginosa из желудочно-кишечного тракта долгожителя, Ткаченко К. С., Фомина М. А. (2017)
Тігунова О. О. - Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину, треоніну та бутанолу, Андріяш Г. С., Бейко Н. Є., Шульга С. М. (2017)
Балацький В. В. - Кардіоспецифічна делеція α-Е-катеніну спричиняє зменшення експресії основного компонента десмосом γ-катеніну, Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2017)
Бучинська Л. Г. - Клініко-генеалогічне дослідження хворих на гіперплазію і рак ендометрію Київського регіону, Глущенко Н. М., Несіна І. П., Юрченко Н. П. (2017)
Гайбонюк І. Є. - Частота термінальної делеції sY160 серед чоловіків із мікроделеціями AZFc регіону Y-хромосоми, Тиркус М. Я., Макух Г. В. (2017)
Гарбузова В. Ю. - Розподіл алельних варіантів генів інгібіторів та активаторів ектопічної кальцифікації у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, Обухова О. А., Розуменко І. О., Дубовик Є. І., Олешко Т. М., Гарбузова Є. А., Швачко Д. B., Атаман О. В. (2017)
Гонтарь Ю. В. - Сравнение NGS и FISH технологий: комплексный скрининг 24 хромосом эмбрионов, Верлинский О. Ю., Кирпий А., Ильин И. Е., Федота А. М. (2017)
Гулеюк Н. Л. - Довжина теломер у мешканців Львівської області, Тирка М. (2017)
Клімук Б. Т. - Результати мутаційного статусу гена HER-2/NEU у хворих на рак молочної залози в Україні, Дуган О. М., Стефанович А. В., Клименко С. В. (2017)
Міщук Я. М. - Поліморфізм 399 кодона гена XRCC1 (RS2548) серед населення України, Харківська Є. В., Серга С. В., Шкляр С. Є., Катрій В. Б., Коляда О. К., Стаховський О. Е., Стаховський Е. О., Вітрук Ю. В., Кононенко А. А. (2017)
Моссэ И. Б. - Молекулярная генетика – спортивной медицине, Кильчевский А. В., Морозик П. М., Гончар А. Л., Жур К. В. (2017)
Терпиляк О. І. - Особливості розподілу та частота KIR-генів у жінок із регулярними ранніми репродуктивними втратами, Заставна Д. В., Гельнер Н. В., Осідач С. В. (2017)
Ткач І. Р. - Внесок хромосомних аномалій в генез спорадичних та звиклих ранніх репродуктивних втрат, Гулеюк Н. Л., Заставна Д. В., Безкоровайна Г. М., Федишин Т. В. (2017)
Федота А. М. - Верификация аллельного полиморфизма генов MTHFR и MTR у больных псориазом, Рощенюк Л. В., Тыжненко Т. В., Адмакина А. В., Горайчук И. В., Воронцов В. М. (2017)
Швачко Л. П. - Особливості молекулярної експресії гена лужної фосфатази при хронічній мієлоїдній лейкемії, Кравчук І. В., Телегеєв Г. Д. (2017)
Shamilov E. N. - The action of extracts of oyster mushrooms and plant collection on survival and the average life expectancy of irradiated mice, Abdullaev A. S., Azizov I. V. (2017)
Вибрані тези пленарних доповідей на Х з’їзді Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова (2-6 жовтня 2017 р., Умань, Україна) (2017)
Содержание (2017)
Фейзиев Ф. Г. - Двухзначный аналог полинома Вольтерры для описания полной реакции двоичных многомерных нелинейных модулярных динамических систем, Мехтиева М. Р., Гусейнова А. Дж. (2017)
Листровой С. В. - Метод поиска наибольших максимальных независимых множеств вершин неориентированного графа, Сидоренко А. В., Листровая Е. С. (2017)
Гусейнзаде С. О. - Об одном методе моделирования газоводонапорного режима пластов (2017)
Сапожников В. В. - Коды с суммированием, обнаруживающие любые симметричные ошибки, Сапожников В. В., Ефанов Д. В. (2017)
Калиновский Я. А. - Метод исследования изоморфизма неразложимых гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е. (2017)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Подбор сотрудников как интерпретация проблемы подбора экспертов (2017)
Дунаєвська Н. І. - Математична модель процесів спільного спалювання біомаси з вугіллям в котлі теплової електростанції, Засядько Я. І., Засядько П. Я., Щудло Т. С. (2017)
Огир А. С. - Процедура фильтрации диагностических изображений для повышения их информативности, Огир Е. А. (2017)
6-та Міжнародна науково-практична конференція "Обробка сигналів і негаусових процесів" (2017)
Титул, зміст (2017)
Задоя О. А. - Цільові установки реалізації державної політики регулювання трансформації заощаджень в інвестиції (2017)
Сілантьєв О. І. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до трактування потенціалу розвитку макроекономічних систем (2017)
Varenyk V. - Specifics of the tax control in Ukraine: critical analysis and ways of increasing efficiency, Makotkina O. (2017)
Палійчук Т. В. - Механізми підвищення рівня податкової децентралізації (2017)
Щербіна В. В. - Модель підвищення ефективності макроекономічного прогнозування та планування доходів Державного бюджету України (2017)
Павлова В. А. - Управління бізнес-процесами підприємства з використанням сучасних аналітичних технологій, Паршина О. А. (2017)
Крамаренко Г. А. - Объектно-ориентированный подход к разработке моделей для оценки потенциала развития машиностроительных предприятий, Костюк М. Г. (2017)
Пікалов В. Л. - Щодо проблем підготовки сучасних топ-менеджерів суб’єктів господарської діяльності, Глуха Г. Я. (2017)
Ярмоленко Л. І. - Удосконалення системи управління запасами дистриб’юторської фірми, Чумак Т. В. (2017)
Задоя А. О. - Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси: суперечливі наслідки, Боцула А. П. (2017)
Palladin A. - An institutional framework for economic development in Ukraine (2017)
Abstracts (2017)
Содержание (2015)
Меликов А. З. - Модель системы обслуживания со скачкообразными приоритетами, Джафар-заде Т. И. (2015)
Гамзаев Х. М. - Численное решение задачи ненасыщенной фильтрации с подвижной границей (2015)
Сапожников В. В. - Исследование свойств кодов с суммированием с одним взвешенным информационным разрядом в системах функционального контроля, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Никитин Д. А. (2015)
Хаханов В. И. - Кубитные структуры данных вычислительных устройств, Багхдади Аммар Авни Аббас, Литвинова Е. И., Шкиль А. С. (2015)
Минаев Ю. Н. - Структурированные гранулы нечеткого множества в задачах гранулярного компьютинга, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2015)
Бойко А. В. - Технология параллельной обработки пространственно распределенной информации в модели стока речного водосбора, Железняк М. И. (2015)
Клипков С. И. - Особенности гармонического анализа предельных режимов электрических систем (2015)
Титул, содержание (2017)
Шепелев В. А. - Использование широкополосных цифровых приемников в интерферометрических наблюдениях сети УРАН, Коноваленко А. А., Литвиненко О. А., Исаева Е. А., Ващишин Р. В. (2017)
Сухарев А. Л. - О программе и предварительных результатах исследований внутрисуточной и межсуточной переменности потоков излучения внегалактических радиоисточников на телескопах Вентспилсcкого международного радиоастрономического центра (VIRAC), Безруков В. В., Блеидерс М. Ю., Орбиданс А. А., Рябов М. И. (2017)
Горбунов А. А. - Применение глубоких нейронных сетей для классификации больших объемов астрономических данных, Исаев Е. А., Самодуров В. А. (2017)
Рагульская М. В. - Солнце и биосфера: парадоксы 4 миллиардов лет взаимного существования, Обридко В. Н. (2017)
Самодуров В. А. - Поиск радио-откликов на гравитационно-волновые события LIGO/Virgo в данных обзора БСА ФИАН на 110 МГц, Позаненко А. С., Торопов М. О., Родин А. Е., Чураков Д. Д., Думский Д. В., Исаев Е. А., Казанцев А. Н., Логвиненко С. В., Орешко В. В. (2017)
Собитняк Л. И. - Структура переменности индексов космической погоды в применении к данным мониторинга потоков излучения радиоисточников на радиотелескопе "УРАН-4", Рябов M. И., Сухарев A. Л., Панишко С. К. (2017)
Литвиненко О. А. - Вариации индекса ионосферных мерцаний на коротких временных интервалах по наблюдениям мощных космических радиоисточников в декаметровом диапазоне волн, Панишко С. К. (2017)
Когут А. Е. - Высокодобротный дисковый экранированный диэлектрический резонатор с модами шепчущей галереи, Кузьмичев И. К., Когут Е. А., Доля Р. С., Носатюк С. О., Шульга Е. А., Джаочан Хе (2017)
Содержание тома 22 за 2017 г. (2017)
Алфавитный указатель тома 22 за 2017 г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Swapna N. - Best least square solution of boundary value problems associated with a system of first order matrix differential equation, Udaya Kumar S., Murty K. N. (2015)
Калиновский Я. А. - Свойства обобщенных кватернионов и их связь с процедурой удвоения Грассмана—Клиффорда, Туренко А. С., Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2015)
Кравченко Ю. В. - Устойчивость дифференциального спектра системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений, Ракушев М. Ю. (2015)
Минаев Ю. Н. - Влияние иерархической структуры гранул нечеткого множества на вычислительные процедуры нечеткой математики, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2015)
Лунтовский А. О. - Современные системы туманных вычислений и методы их проектирования, Мельник И. В. (2015)
Фархадзаде Э. М. - Оценка целесообразности классификации многомерных данных по заданному признаку, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З. (2015)
Красильников А. И. - Использование методов обобщенного суммирования при аппроксимации плотности вероятности, Берегун В. С. (2015)
Будашко В. В. - Математическое моделирование всережимных регуляторов оборотов подруливающих устройств судовых энергетических установок комбинированных пропульсивных комплексов, Юшков Е. А. (2015)
Шинкаренко Н. В. - Моделирование диаграмм направленности трансмиссионных импульсных рентгеновских трубок (2015)
Содержание (2015)
Саух С. Е. - Метод смещения малых элементов в обобщенных якобианах Кларка для обеспечения численной устойчивости квазиньютоновских методов решения вариационных неравенств (2015)
Тимченко Л. И. - Способ обнаружения сигналов в шумах на основе метода S-препарирования для автоматических измерителей координат корреляционного типа, Кутаев Ю. Ф., Чепорнюк С. В., Кокряцкая Н. И., Яровой А. А. (2015)
Бомба А. Я. - Моделирование нелинейных сингулярно возмущенных процессов двухкомпонентного конвективно-диффузионого массопереноса в нанопористой среде, Присяжнюк Е. В. (2015)
Владимирский Э. И. - Возвраты Пуанкаре как критерий топологической синхронизации и управления дробными системами, Исмайлов Б. И. (2015)
Кравец П. И. - Метод и алгоритмы реализации на ПЛИС функции активации для искусственных нейронных сетей, Шимкович В. Н., Ференс Д. А. (2015)
Kravtsov H. - The cybersecurity modeling in critical infrastructures, Kotsiuba I., Prytulyuk I. (2015)
Фархадзаде Э. М. - Особенности расчета показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств электроустановок, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З. (2015)
Подольцев А. Д. - Мультифизическое моделирование процессов индукционного нагрева и плавления проводящих заготовок с концентратором магнитного потока, Кучерявая И. Н. (2015)
Гаврыш В. И. - Моделирование температурных режимов в неоднородных элементах электронных устройств со сквозными инородными включениями (2015)
Стеценко И. В. - Восстановление и оперативное прогнозирование методом Хольта электропотребления предприятий с непрерывным циклом работы, Бедерак Я. С. (2015)
Титул, содержание (2017)
Патока А. Н. - Области существования метанольных мазеров класса II. Статистические особенности излучения в линии CS, Шульга В. М., Антюфеев А. В., Зубрин С. Ю., Мышенко В. В., Королев А. М., Подъячий В. И. (2017)
Пазнухов А. В. - Сопоставление вариаций температуры воздуха на Aфриканском континенте и интенсивности шумановского резонанса по долговременным наблюдениям в Aнтарктике, Ямпольский Ю. М., Николаенко А. П., Колосков А. В. (2017)
Черногор Л. Ф. - Волновые возмущения концентрации электронов в слое F2 ионосферы: суточно-сезонные вариации в период спада солнечной активности, Барабаш В. В. (2017)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы кольцевых щелей в экране коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2017)
Галушко В. Г. - Адаптивное обнаружение стационарного гауссового сигнала на фоне нормального шума с постоянным уровнем ложной тревоги (2017)
Памяти С. А. Петровой (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Листровой С. В. - Алгоритм решения задачи о наименьшем вершинном покрытии произвольного графа с помощью систем квадратичных уравнений, Моцный С. В. (2015)
Палагин В. В. - Кумулянтные модели и полиномиальные методы обнаружения сигналов при аддитивном взаимодействии с коррелированными негауссовыми помехами (2015)
Тимченко Л. И. - Метод моделирования параллельно-иерархической сети для обработки данных на основе построения функциональных рядов, Кокряцкая Н. И., Поддубецкая М. П. (2015)
Сапожников В. В. - Организация систем функционального контроля комбинационных схем на основе модифицированного кода с суммированием взвешенных переходов, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Дмитриев В. В., Черепанова М. Р. (2015)
Фархадзаде Э. М. - Распределение выборки непрерывной случайной величины, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З. (2015)
Самойлов В. Д. - Метод подъема токов нагрузок к узлу ввода для расчета энергетических распределительных сетей, Винничук С. Д., Абрамович Р. П. (2015)
Любимова Н. А. - Сравнительная оценка апостериорных вероятностей выбросов в многокомпонентных процессах загрязнения атмосферы энергетическим предприятием (2015)
Волошко А. В. - Оперативное прогнозирование электропотребления на предприятиях с непрерывным циклом работы , Бедерак Я. С., Лутчин Т. Н. (2015)
Указатель статей, опубликованных в томе 37 (2015) (2015)
Візітів Ю. - Французи в Україні: фрагменти історії (2015)
Озерянский Н. - Экономическое развитие региона среднего Поднестровья и Верхнего Прута в XII-XV ст. и влияние внутренних факторов (2015)
Синяк І. - Різновиди засвідчувальної документації в діловодстві Війська Запорозького Низового в період Нової Січі (2015)
Шеретюк Р. - Тактичні прийоми етноконфесійної політики самодержавно-синодальних структур в перші роки після "возз’єднання" греко-уніатів Правобережної України і Білорусі з Російською Православною Церквою 1839 р. (2015)
Рудянин І. - Участь греко-католицького духовенства у роботі товариства "Просвіта" 1868-1914 рр. (2015)
Леснича П. - Виникнення та основні напрями діяльності громадських товариств у Волинській губернії на початку ХХ століття (2015)
Мартинчук С. - Основні промислові заклади Волинської губернії на початку ХХ ст. (2015)
Мишков В. - Соціокультурний контекст відродження есхатології українського старообрядництва в ХХ-ХХІ столітті (2015)
Герасимов Т. - Загострення опалювальних проблем в містах Правобережної України в 1914-1917 рр. (2015)
Щавлинский Н. - Деятельность Белорусского общества "Гай" в Одессе в 1917-1918 гг. (2015)
Марек М. - Obrona Lwowa, a czyn listopadowy – stosunki polsko-ukraińskie w czasie walk listopadowych 1918 r. (2015)
Вітюк О. - Соціально-економічний розвиток Могилівського повіту в добу Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) (2015)
Давидюк Р. - Володимир Оскілко як виразник настроїв уенерівської еміграції на Волині (2015)
Стафеєва Л. - Українська інтелігенція як об’єкт переслідувань в роки репресій 20-30-х рр. ХХ ст. (2015)
Мазурок О. - Злочини учасників радянського партизанського руху проти жінок Західної України в період Другої світової війни (2015)
Музика І. - Розселення українців Польщі в УРСР, як переддень операції "Вісла" (2015)
Паска Б. - Ідеї україноцентризму та націоналізму в публіцистиці Валентина Мороза кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Ворон О. - Римо-католицька церква в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні (2015)
Докаш В. - Поліконфесійність як принцип демократичного суспільства (на прикладі Буковини) (2015)
Ліннік Ю. - Проблеми конституювання помісної православної церкви в сучасній Україні (2015)
Жилюк С. - Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем (2015)
Пальчевська О. - Екзистенційно-смисложиттєві орієнтації євангельських християн-баптистів (2015)
Заворотній О. - Берестецька Січа (2015)
Озимчук О. - "Велике шевоше" 1355 року Чорного Принца: гасконський аспект (2015)
Блануца А. - Місцеві урядники у судових земельних справах у Великому князівстві Литовському у період дії Першого Литовського статуту (2015)
Константинов В. - Влияние казацко-татарских набегов на состояние Молдавского княжества во времена правления Штефана Томшы II (2015)
Левак О. - Дипломатична діяльність французького абсолютизму періоду урядування прем’єр-міністра Кардинала Мазаріні (40-50 рр. XVII ст.) (2015)
Ціватий В. - Віденський конгрес (1814-1815 рр.): інституціональні та політико-дипломатичні здобутки доби раннього Нового часу (погляд із ХХІ століття) (2015)
Кравчук В. - О. Х. Бенкендорф на чолі Третього відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії (2015)
Шрестха Д. - Генерал Джордж Паттон – визволитель Західної Європи (2015)
Валюх Л. - Британські політичні кола та проблеми англо-французьких колоніальних протиріч у Східній Африці (80-ті роки ХІХ ст.) (2015)
Косяк С. - Організаційне оформлення німецького колоніального руху (кінець 80-х років XIX ст.) (2015)
Плюта Н. - Позиція правлячих кіл і громадської думки в контексті франко-англійських колоніальних суперечностей (2015)
Стадніцька М. - Особливості фемінізму як суспільно-політичного руху в Російській імперії у ХІХ столітті (2015)
Табунов В. - Позиция епископата белорусских земель о реформировании системы епархиального управления в православной церкви начала ХХ столетия (2015)
Черній В. - Слов’янські" Балкани: територіальні колізії, Черній А. (2015)
Савчук Г. - Концепт "гуманної демократії" Томаша Масарика (2015)
Іляшенко Р. - Формування механізму адміністративного управління в США: історія та сучасний стан (2015)
Вавуліч В. - Російсько-сербські воєнні відносини на першому етапі Першої світової війни (1914-1915 років) (2015)
Глібіщук М. - Формування управлінського апарату на Білому Півдні у 1918 р. (2015)
Боголейша С. - Белорусский вопрос в Средней Литве 1920-1922 гг. (2015)
Кукса А. - Создание первого технического вуза и проблемы высшей школы в Беларуси в 1920-1925 гг. (2015)
Тук О. - Діяльність Ку-Клукс-Клану 1920-х рр.: колір шкіри людини як каталізатор злочинної політичної активності (2015)
Тимошенко Ю. - Діяльність Червоного Спортивного Інтернаціоналу в Європі (2015)
Гураль І. - Українське питання в етноконфесійній політиці Другої Речі Посполитої на Холмщині і Підляшші (2015)
Кузьма Т. - Спалення книг в нацистський Німеччині та історична пам’ять німців (2015)
Невинна Г. - Вплив внутрішньополітичних процесів на зовнішню політику країни на прикладі Фінляндії у 1930-х роках (2015)
Терешко Ю. - Злочини проти людства російсько-радянського комуністичного режиму (30-40-ві рр. ХХ ст.) та їх вплив на сучасну політику путінської Росії. Частина 1 (2015)
Савчук П. - 1941: початок німецько-радянської війни (ретроспекція війни) (2015)
Карповець Ю. - Голод, хвороби і смертність дитячого населення в роки блокади Ленінграду та заходи щодо запобігання втрат (2015)
Постоловський Р. - Лібералізація в Чехословаччині 50-х – 60-х років ХХ ст.: історико-філософський аспект (2015)
Філіпчук І. - О. Шик: економічний аспект "Празької весни" (2015)
Сіромський Р. - Правовий статус Української РСР у суспільно-політичному дискурсі Канади (1960–1970-ті роки) (2015)
Малярчук А. - Проблеми розколу Всесоюзного Об’єднання Євангельських християн-баптистів у 60 роках ХХ ст. (2015)
Слесаренко А. - "Вишукано неотесаний звук"*: з історії альтернативної музики 70-80-х років XX ст. в Чехословаччині (2015)
Максимчук В. - Понтифікат Івана Павла ІІ: основні вектори та визначальні риси (2015)
Довгаль Д. - Геноцид у Руанді: особливості вчиненого злодійства (2015)
Опанасюк Т. - Феномен об’єднаної опозиції у Росії в 1990-ті роки (2015)
Дуляницький В. - Геополітична ситуація в світі після закінчення холодної війни (2015)
Грубінко А. - Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз (2015)
Мартинчук І. - Словацько-українське співробітництво в 1993-2004 рр. в контексті відносин з Російською Федерацією (2015)
Сипко Б. - Трансформаційні процеси у середовищі імамів Франції на зламі ХХ-ХХІ ст. (2015)
Мельничук О. - Наукове співробітництво України та Баварії на сучасному етапі (2015)
Урбан М. - Місця пам’яті як фактор міжнаціональних взаємин та конфліктів: казус Польщі та України (2015)
Будько О. - Криза сучасних стратегій безпеки: новітні підходи у миротворчості (2015)
Полюхович О. - "Тягар білої людини" в ХХІ ст.: мазохізм чи спокутування вини?! (2015)
Дубей В. - Міжнародні автомобільні перевезення в країнах Європейського Союзу: виклики часу та пошук відповідей на них, Маліченко В. (2015)
Космина В. - Рецепції чужих культурних надбань у контактах між цивілізаціями (системно-теоретичний аспект) (2015)
Бутинський В. - Релігія у сучасному світі: головні тенденції змін (2015)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Багатоженство та іслам (2015)
Федоришин М. - Феномен літописної Пересопниці в культурно-історичному дискурсі (2015)
Кирилюк І. - Історія досліджень Дорогобужа (2015)
Бородинська Л. - Церква євангельських християн-баптистів у м. Костополі: етапи розвитку (2015)
Василишин М. - Документи палацу графів Потоцьких у Кристинополі-Червонограді як джерело до вивчення міжнаціональних відносин (2015)
Войчун Ю. - Законодавче регулювання чеського поселення на Волині в другій половині ХІХ ст. (2015)
Мілясевич І. - Журнал "Волынские епархиальные ведомости" (кременецький період): невідомі сторінки історії (2015)
Мачелюк П. - Детермінанти чеського господарювання на Волині (2015)
Рачковський Г. - Розвиток сільських поселень Рівненського повіту Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Яремко К. - Київське охоронне відділення в 1903-1905 роках (за мемуарами Олександра Спіридовича) (2015)
Кінд-Войтюк Н. - Музейна політика Другої Речі Посполитої у м. Луцьку у 1920-х – 1930-х роках (2015)
Доброчинська В. - Рівненська українська гімназія – осередок пластового руху на Волині (1923–1930 рр.) (2015)
Сорокун А. - Польська православна церква на Волині у висвітленні періодичного журналу "Українська нива" 1926-1936 рр. (2015)
Жив’юк А. - "Куркулі" та "індуси" проти колгоспів: завершення суцільної колективізації на Рівненщині (2015)
Мащенко Н. - Школи для молоді на Ровенщині в повоєнний час (2015)
Шугаєва Л. - Релігієзнавчо-філософський аналіз феномена юродства у східній і західній християнській традиції (2015)
Булига І. - Віруючий в соціокультурному просторі Волинського регіону (40–80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Закревський В. - Краєзнавчі стежини І. Г. Пащука (1938–2013) – дослідника Рівненщини (2015)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Середнього Полісся кін. ХІХ – середини ХХ ст.: полиця, мисник (2015)
Зюбровський А. - Пікна діжа у народній культурі повсякдення українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону: особливості виготовлення та поводження (2015)
Пословська А. - Історія Волині римського часу за археологічними джерелами (аналіз української історіографії) (2015)
Малов А. - Полк воеводы Григория Леонтьевича Валуева на Невеле в 122 (1613/14) году: список и верстание (2015)
Ващук Д. - Литовська доба на Поділлі у творчій спадщині Юхима Сіцінського (2015)
Гілевич І. - З історії дослідження традиційного житлово-господарського будівництва волинян упродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. (2015)
Тарнавський Р. - Гощанщина 1930–1940-х років у спогадах професора Степана Арсентійовича Макарчука (2015)
Петрович І. - Історія міста Володимира у науковому доробку вітчизняних і зарубіжних дослідників (2015)
Грипич С. - Історія формування фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: джерелознавчий аналіз, Семенюк Г. (2015)
Бойко Ю. - Створення та діяльність Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України через призму архівних документів, Березовська О., Шарабанова І. (2015)
Старовойт С. - Нові джерела з історії науки: архів академіка НАН України А. О. Лебедєва у фондах Інституту архівознавства НБУВ (2015)
Хромова І. - Іконографія у нумізматичному дослідженні (2015)
Божанов В. - История: некоторые вопросы методологи (2015)
Шугаєва Л. - Посібник, який слугуватиме людям (2015)
Галуха Л. - Використання Росією українського конфесійного питання у політичних відносинах з Річчю Посполитою (Рец.: Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець XVII–XVIII ст.) / Валерій Шеретюк. – Рівне: О. Зень (вид.), 2015. – 223 с.: іл.) (2015)
Галуха Л. - Роль українських політичних емігрантів у громадському житті українців міжвоєнної Польщі (Рец.: Давидюк Р. П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині. Монографічне видання / Р. П. Давидюк. – Рівне: ПП ДМ, 2014. – 174 с.), Бородинська Л. (2015)
Галуха Л. - Євангельські християн-баптисти у м. Костополі (Рец.: Бородинська Ліна. З думкою про майбутнє. Історія церкви євангельських християн-баптистів у м. Костополі (з нагоди 90-річчя) / Ліна Бородинська. – Рівне: Дятлик М., 2015. – 62 с.; іл.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Матвієнко О. В. - Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення, Цивін М. Н. (2017)
Копанєва В. О. - Наукове декларування вузів культури і мистецтв (2017)
Свердлик З. М. - Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації (2017)
Садыгов Тахир - Рейтинговая оценка библиотечных проектов в виртуальном пространстве (2017)
Перенесієнко І. П. - Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації інформації (2017)
Коновал Л. В. - Вплив етапів розвитку веб-технологій на моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування (2017)
Опришко Т. С. - Етика наукових публікацій (2017)
Карпов В. В. - Управління ризиками у сфері захисту музейних колекцій (2017)
Халецька Л. П. - Консолідація електронних інформаційних ресурсів установ національної культурно-історичної спадщини: досвід Франції (2017)
Добровольська В. В. - Документаційне забезпечення національної політики в галузі розвитку культурного простору України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Содержание (2015)
Саух С. Е. - Применение неполной столбцово-строчной факторизации матриц в квазиньютоновских методах решения вариационных неравенств большой размерности (2015)
Листровой С. В. - Метод решения k-SAT-задачи сведением ее к задаче о покрытии, Сидоренко А. В. (2015)
Полисский Ю. Д. - Об одном подходе к выполнению сложных операций в системе остаточных классов (2015)
Попов А. А. - Математические модели оценки техногенного риска (2015)
Мажара О. А. - Реализация Treat алгоритма на основе сопоставления с образцом в программной оболочке CLIPS (2015)
Волков И. В. - Способ коррекции формы сетевого напряжения при питании управляемых выпрямителей, Чиженко А. И. (2015)
Винничук С. Д. - Определение токов в коммутационных структурах электроэнергетических сетей с древовидной структурой графа, Самойлов В. Д. (2015)
Кучерявая И. Н. - Мультифизическое и многомасштабное моделирование электрофизических процессов в полиэтиленовой изоляции силовых кабелей (2015)
Калиновский Я. А. - Оптимизация суммарной параметрической чувствительности реверсивных цифровых фильтров с коэффициентами в неканонических гиперкомплексных числовых системах, Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2015)
Бех І. Д. - Компонентна модель сходження зростаючої особистості до духовних цінностей (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Сучасний стан виховання ініціативності дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу (2017)
Алєксєєнко Т. Ф. - Концепції та моделі соціально-педагогічної підтримки учнівської молоді у зарубіжному досвіді (2017)
Bilotserkivets I. P. - Example method in educating patriotism of young generation (2017)
Boiko А. E. - Creative self-expression of primary schoolchildren: practice-oriented approaches in the system of out-of-school education (2017)
Бондаренко Г. Л. - Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп’ютерного тренажера (2017)
Брежнєва О. Г. - Методичний аналіз змісту математичного розвитку дітей дошкільного віку: порівняння чинних програм (2017)
Васильєва С. А. - Формування соціально доцільної поведінки старших дошкільників у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи (2017)
Ващенко О. М. - Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів, Романенко Л. В. (2017)
Власова В. Г. - Педагогічні умови формування у молодших школярів естетичного ставлення до навколишнього світу (2017)
Вороніна Г. Р. - Поняття "професійна перспектива старшокласників”: досвід Англії (2017)
Гриців Т. Г. - Структура та функції виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки (2017)
Гуцан Л. А. - Організація профорієнтаційної роботи із старшокласниками в процесі позаурочної та позашкільної діяльності в умовах освітнього округу (2017)
Денисюк І. С. - Сучасний стан сформованості навичок імпровізації у майбутніх учителів музики (2017)
Долгова О. В. - Хакатон як інноваційна форма STEM-освіти: досвід практичної діяльності лідерів учнівського самоврядування (2017)
Ємчик О. Г. - Творчий потенціал у структурі професійно значущих якостей магістра дошкільної освіти (2017)
Жданович Ю. М. - Особливості адаптації дітей вимушених переселенців (2017)
Журба К. О. - Сучасні програми та концепції, орієнтовані на виховання смисложиттєвих цінностей (2017)
Заредінова Е. Р. - Наукові підходи у дослідженні процесу формування соціокультурних цінностей студентів ВНЗ (2017)
Зубалій М. Д. - Методи військово-патріотичного виховання старшокласників засобами хортингу, Тимчик М. В. (2017)
Касен Г. А. - Арт-терапевтичские и арт-педагогические услуги на службе профилактики негативных тенденций среди молодежи, Момбек А. А., Айтбаева А. Б. (2017)
Касіч Н. П. - Теоретичні аспекти виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно-оздоровчій діяльност (2017)
Кипиченко Н. С. - Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід, Нечипоренко К. П. (2017)
Кириченко В. І. - Основні методологічні підходи у формуванні просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Комаровська О. А. - Мистецькі уподобання школярів у контексті діалогу суб’єктів виховного процесу (2017)
Конончук Конончук - Основні аспекти змістового визначення соціально-педагогічної підтримки безпечної поведінки підлітків (2017)
Копчук-Кашецька М. С. - Сутнісно-функціональна природа морально-етичних цінностей як науково-педагогічна проблема (2017)
Куниця Т. Ю. - Організація соціально-педагогічної підтримки підлітків з труднощами соціальної взаємодії у загальноосвітньому закладі (2017)
Лаппо В. В. - Психолого-педагогічні засади розвитку емпатії у контексті духовно-ціннісного самовизначення студентів ВНЗ (2017)
Литвишко О. М. - Казка як засіб формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку під час проведення інтегрованих занять (2017)
Литовченко О. В. - Сучасний зміст соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти (2017)
Луценко В. О. - Особливості виховання міжособистісних взаємин в системі "дорослий – дитина” старшого дошкільного віку (2017)
Титул, зміст (2014)
Бабич А. Б. - СПКТБ "Запорожгидросталь" — 70 лет! (2014)
Гаража П. Г. - Проектирование в СПКТБ "Запорожгидросталь" подъемно-транспортных механизмов для объектов енергетики (2014)
Дубовський С. В. - Гідроенергетика в оновленій енергетичній стратегії України до 2030 року, Федоренко Г. М., Остапчук Л. Б., Дубiк Г. O. (2014)
Федоренко Г. М. - Управління технічним станом генеруючого обладнання — необхідна умова ефективного розвитку електроенергетики, Кенсицький О.Г. (2014)
Стефанишин Д. В. - Оценка вероятности гидродинамической аварии на гидроэнергетическом комплексе "Саяно-Шушенская ГЭС — Майнская ГЭС" (2014)
Романчук К. Г. - Імовірнісне моделювання сценаріїв двох нетипових аварій на гідроенергетичних об'єктах, Стефанишин Д. В. (2014)
Грубой А. П. - Повышение надежности и эффективности температурного контроля подпятников вертикальных гидроагрегатов, Дьяков В. И., Кубанов В. Г., Салтовская Д. А. (2014)
Яцик А. В. - Оцінка використання водних ресурсів басейну річки Горинь в межах впливу Хмельницької АЕС, Бондарчук Д. С. (2014)
Тимченко В. М. - Взвешенное вещество и донные отложения Киевского водохранилища, Холодько О. П. (2014)
Хлапук М. М. - Дослідження місцевих розмивів біля річкових гідротехнічних споруд, Щодро О. Є. (2014)
Харитонов А. Ф. - Опыт эксплуатации и реконструкция гидротехнических сооружений на Днепродзержинской ГЭС (2014)
Вайнберг А. И. - Методика расчета термического режима и напряженного состояния высоконапорных сталежелезобетонных водоводов ГЭС и ГАЭС, Рыжиков К. О. (2014)
Радионов А. В. - Магнитожидкостные герметизаторы как средство повышения экологической безопасности технологического оборудования ГЭС, Подольцев А. Д. (2014)
Гребеников В. В. - Способы уменьшания пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами радиальной намагниченности, Прыймак М. В. (2014)
Подольцев А. Д. - Цепно-полевая модель для определения нагрузочной способности кабельных линий, Кучерявая И. Н. (2014)
Літвінов В. В. - Нечітко-статистичний підхід до оцінювання ризику пошкодження обмотки статора гідрогенератора (2014)
Ломака О. - Етномовна ситуація в міській та сільській місцевостях Кіровоградської області в кінці 40-х – початку 90-х рр. ХХ століття (2015)
Панченко К. - Скіфський курган біля с. Красногірка на Кіровоградщині (2015)
Попов В. - Ставлення мешканців українських міст до святкових та урочистих заходів у 1917 – 1920 рр. (2015)
Проскурова С. - Усна історія Другої світової війни на Кіровоградщині (за матеріалами етнографічних соціально-педагогічних практик студентів факультету історії та права КДПУ імені В. Винниченка 2008 – 2013 рр.) (2015)
Рассадин С. - О предполагаемой постройке Михаила-Кориата Гедеминовича в Лавришевском монастыре (2015)
Шевченко С. - Публікації ХVІІІ – поч. ХХІ ст. про Центральноукраїнські археологічні пам’ятки в Ермітажі (2015)
Бабенко О. - Проблеми електиріфікації Єлисаветградщини – Зинов’євщини – Кіровоградщини в першій половині ХХ ст. (2015)
Біденко Н. - Проблеми становлення та розвиткау науково-дослідної роботи в системі дошкільного навчання в 60 – 80-ті роки ХХ століття (2015)
Гуцало Л. - Національне районування на Волині в 1920 – 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення) (2015)
Крижанівський В. - Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років (2015)
Ріжняк Р. - Еволюція апаратного й телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (аспект комп’ютеризації), Пархоменко Ю. (2015)
Шевченко Б. - Рейд 8-го механізованого корпусу 5-ї гвардійської танкової армії на Малу Виску у січні 1944 року (2015)
Бургаз Ю. - Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. ХІХ ст.) (2015)
Ковальков О. - Гератська криза березня 1979 року та ескалація радянської присутності в Демократичній республіці Афганістан (2015)
Казьмирчук М. - Кінематографічна цензура в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Казьмирчук Г. (2015)
Маренець Л. - Формування концепції реальної освіти в Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Марченко О. - Впровадження системи управління іноземними колоніями Російської імперії на півдні України в другій половині ХVIII ст. – 1804 р. (2015)
Мілютін С. - Ідеологічні причини іконоборської політики Льва ІІІ Ісавра (2015)
Бабенко О. - Репресії 30-40-х років ХХ ст. як метод побудови тоталітарної держави (на матеріалі конкретної архівної кримінальної справи з фондів ДАКО) (2015)
Грінченко В. - Використання методу проектів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у шкільному курсі історії (2015)
Губицький Л. - Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в ХІХ ст., Мельник Г. (2015)
Житков О. - Історична регіоналістика 1950 – 1960-х років про селянський аграрний рух у Наддніпрянській Україні доби визвольних змагань (2015)
Житкова О. - Видавнича діяльність УАПЦ у Києві в першій половині 1920-х років (2015)
Тверитникова О. - Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина ХХ ст.) (2015)
Поляруш С. - Волонтерський рух: світовий досвід, Україна і Кіровоградщина (2015)
Присяжнюк Ю. - Голодомор 1932 – 1933 рр. і проблема його "кадрового забезпечення” (на матеріалах опублікованих спогадів) (2015)
Савченко О. - Правові засади конфесійної політики Гіреїв у Кримському ханстві в XVII – XVIII ст. (2015)
Седляр А. - Вибори до Житомирської міської думи 1917 р. (2015)
Семашко Н. - Погляди С. В. Петлюри на роль церкви в процесі українського державотворення (2015)
Безверха В. - Перше дослідження Васіла Златарски з давньої історії болгар (2015)
Гребенюк О. - Діяльність ради Народних Міністрів Української Народної Респусліки у вітчизняній історіографії (2015)
Пилипчук Я. - Імена кипчаків у європейських джерелах (2015)
Садовий М. - Невідомі сторінки із життя І. Є. Тамма, Трифонова О. (2015)
Ковальков О. - Иванов В. К. Тайная война. Спецоперация КГБ и ГРУ в Афганистане (1979 – 1989). – Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2014. – 294 с. (2015)
Шевченко С. - Папакін Г. "Чорні дошки”: антиселянські репресії (1932 – 1933). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2014. – 422 с. (2015)
Коновець С. В. - Інститут проблем виховання НАПН України у просторі сучасного інноваційного освітнього середовища, Федорченко Т. Є. (2017)
Малиношевський Р. В. - Цінності життя старших підлітків як проблема педагогічного аналізу (2017)
Маршицька В. В. - Технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до соціальної дійсності у старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу (2017)
Мацько Д. С. - Дієприписи у формуванні особистісної культури майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Мачуський В. - Застосування аксіологічного підходу в навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу, Корнієнко А. В. (2017)
Миропольська Є. В. - Виховний аспект навчального курсу "Міфологія як феномен культури” (2017)
Морін О. Л. - Закономірності професійного самовизначення особистості (2017)
Нечерда В. Б. - Теоретичні та методичні засади формування готовності підлітків уразливих категорій до дій в екстремальних ситуаціях, Шаповалов Б. Б. (2017)
Окушко Т. К. - Впровадження особистісно орієнтованих технологій патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях (2017)
Орлова Г. В. - Проблема виховання Я-концепції особистості у наукових джерелах xx ст. (2017)
Остапенко О. І. - Інноваційна діяльність та наукові здобутки лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя за 2009–2016 роки (2017)
Пархоменко О. М. - Теоретичні основи організації позакласної виховної роботи та її значення у формуванні особистості молодшого школяра (2017)
Петрочко Ж. В. - Національні цінності як сучасний державницько-суспільний пріоритет України (2017)
Пєчка Л. Є. - Змістові компоненти, критерії, показники сформованості основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей 6-7 року життя (2017)
Плужнік А.В. - Визначення та структура комунікативної культури студентів ВНЗ у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Просіна О. В. - Закономірності сучасного освітнього менеджменту в управлінні системою виховної діяльності позашкільного навчального закладу (2017)
Пруцакова О. Л. - Сутність і педагогічні умови екологізації освітнього простору (2017)
Рагозіна В. В. - Бесіда як інструмент організації сприймання та обговорення творів живопису з дітьми: типи і педагогічний супровід (2017)
Ратинська І. В. - Діагностика рівнів вихованості моральної відповідальності у студентів (2017)
Рахманова О. К. - Музична графіка у вихованні художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Роговець О. В. - Діагностика правосвідомості підлітків: констатувальний етап експерименту (2017)
Сергєєва Н. В. - Особливості соціально-педагогічної підтримки ціннісно орієнтованої активності молодших підлітків (2017)
Сокол Л. М. - Інтеренет-простір як парадоксальна технологія виховання підростаючої особистості (2017)
Солодка А. К. - Концептуальні виміри культурного інтелекту (2017)
Стахів Л. Г. - Суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя та учня початкової школи – шлях до особистісно зорієнтованого навчання і виховання, Волошин С. В. (2017)
Тихонькова І. С. - Вікові особливості старших підлітків у вихованні самоствердження засобами спортивно-ігрової діяльності (2017)
Харченко Н. В. - Розвиток критичного мислення підлітків у громадських об’єднаннях скаутського напряму: методичний коментар щодо форм та методів роботи (2017)
Хомич О. Л. - Стан сформованості просоціальної поведінки учнів основної школи (2017)
Сяосін Чжан - Характеристика впровадження змістовно-технологічного забезпечення процесу виховання етнічної толерантності студентів (2017)
Шахрай В. М. - Сформованість статусно-рольового компонента соціальної компетентності старшокласників (2017)
Шкільна І. М. - Теоретичний аспект формування національно-культурної ідентичності у старших підлітків (2017)
Шкляр Н. А. - Проблема соціалізації дошкільників засобами художньої літератури у сучасному науковому дискурсі (2017)
Мельник И. В. - Оценка энергетической эффективности импульсных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с учетом электродных процессов и параметров анодной плазмы (2016)
Красильников А. И. - Модели несимметричных распределений случайных величин с нулевым коэффициентом асимметрии (2016)
Клевцов Ю. А. - Структурные преобразования моделей систем с распределенными параметрами (2016)
Тимченко Л. И. - Информационная технология классификации изображений пятен лазерных пучков и прогнозирования координат их энергетических центров с использованием параллельно-иерархической сети, Наконечная С. В., Кокряцкая Н. И. (2016)
Огир А. С. - Система ультразвуковой диагностики с использованием фазовой информации отраженного звукового поля, Тарапата В. В., Чемерис А. А., Огир Е. А. (2016)
Кравцов Г. А. - Модель вычислений на классификациях (2016)
Сапожников В. В. - Организация cистем функционального контроля комбинационных схем на основе модифицированного кода с суммированием взвешенных переходов, Сапожников В. В., Ефанов Д. В., Дмитриев В. В., Черепанова М. Р. (2016)
Жаркин А. Ф. - Многокритериальная оценка альтернативных вариантов интеграции источников распределенной генерации в распределительные сети, Попов В. А., Сахрагард Саид Банузаде, Замковой П. А., Сподинская А .В. (2016)
Лысенков Э. А. - Моделирование электропроводимости систем на основе простых полиэфиров и углеродных нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Сытник А. А. - Метод идентификации динамического объекта посредством интегральной модели, Ключка К. Н., Костьян Н. Л. (2016)
Кравцов Г. А. - Новая классификация алгоритмов, Притулюк И. А. (2016)
Сапожников В. В. - Модульные коды с суммированиемв системах функционального контроля. I. Свойства обнаружения ошибок кодами в информационных векторах, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В., Черепанова М. Р. (2016)
Артемчук В. А. - Модели представления и преобразования данных в задачах экологического мониторинга урбанизированных территорий, Каменева И. П., Яцишин А. В. (2016)
Баламетов А. Б. - Повышение точности моделирования режима линии электропередачи на основе текущих параметров, Халилов Э. Д., Исаева Т. М. (2016)
Калиновский Я. А. - Экспериментальная оценка уменьшения объема вычислений при использовании представлений гиперкомплексных нелинейностей, Бояринова Ю. Е. (2016)
Konashevych O. I. - Advantages and current issues of blockchain use in microgrids (2016)
Маевский А. В. - Решение задачи идентификации рабочих параметров математической модели процесса динамики экологических систем (2016)
Авторское соглашение (публичная оферта) (2016)
Правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2016)
75 лет Виктору Федоровичу Евдокимову (2016)
Мельник И. В. - Использование параллельных вычислений для моделирования технологических газоразрядных источников электронов, Лунтовский А. О. (2016)
Калиновский Я. А. - Представление тригонометрических функций в числовой системе обобщенных кватернионов, Бояринова Ю. Е., Синькова Т. В., Сукало А. С. (2016)
Долиненко В. В. - Компьютерное моделирование оптимального управления положением ванны при сварке МИГ/МАГ корневых швов, Коляда В. А., Шаповалов Е. В., Скуба Т. Г. (2016)
Сапожников В .В. - Модульные коды с суммированием в системах функционального контроля. II. Уменьшение структурной избыточности систем функционального контроля, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В., Черепанова М. Р. (2016)
Valialkin A. V. - Real-time method of accurate unique IPs counting across high number of distinct dimensions and distinct time frames for big data systems, Konashevych O. I. (2016)
Фархадзаде Э. М. - Метод повышения точности количественной оценки относительной длительности состояний объектов ЭЭС, Мурадалиев А. З., Фарзалиев Ю. З., Абдуллаева С. А. (2016)
Берегун В. С. - Исследование точности аппроксимации симметричных плотностей вероятности ортогональными представлениями по полиномам Эрмита (2016)
Kotsiuba I. V. - Human-insider threat analysis for the purpose of modeling (2016)
Волошин Д. В. - Моделирование автономной навигации беспилотного летательного аппарата на основе обработки видеоданных (2016)
Куцан Ю. Г. - Експертний висновок щодо проекту Закону України "Про ринок електрично ї енергії України" (2016)
100 лет со дня рождения Георгия Евгеньевича Пухова (1916—2016) (2016)
Скляров В. Ф. - Пухову Г. Е. — Человеку и Институту (2016)
Васильев В. В. - Обработка сигналов и моделирование динамических систем дробного порядка на основе операционного исчисления аппроксимационного типа, Симак Л. А., Васильев А. В. (2016)
Верлань А. Ф. - Интегральные модели в задачах анализа электрических цепей, Ключка К. Н. (2016)
Саух С. Е. - Модель конкурентного равновесия на рынке электроэнергии с улучшенной адекватностью математического описания генерирующих компаний, системного оператора и электрической сети (2016)
Винничук С. Д. - Определение потокораспределения в сетях с древовидным графом (2016)
Кравцов Г. А. - Мера отличия классификаций (2016)
Петров В. В. - Оптические носители долговременного хранения информации, Крючин А. А., Шанойло C. М. (2016)
Гуреев В. А. - Принципы организации национальной системы обучения и тренажа персонала объединенной электроэнергетической системы Украины, Самойлов В. Д., Сангинова О. В. (2016)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи комп’ютерного керування електропостачанням залізниць на основі диференціальних перетворень Пухова, Гончарова Л. Л. (2016)
Орлов Ю. Ю. - Використання електронних відображень як доказів у кримінальному провадженні, Чернявський С. С. (2017)
Копотун І. М. - Проблема відмежування адміністративних проступків у сфері громадського порядку від злочинів, Жолтані М. І. (2017)
Зубкова Л. А. - Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Україні (2017)
Боднар А. В. - Форми використання спеціальних знань під час розслідування знищення або пошкодження майна (2017)
Nehanov V. - Concept, Essence and Meaning of Revision (Audit) in Criminal Proceedings, its Relation with other Forms of Use of Special Economic Knowledge (2017)
Yarovyi K. - Legal Aspects of Implementation of the Forms and Methods of Interaction between the National Police of Ukraineand other Public Administration Bodies in the Course of Anti-Terrorist Operation (2017)
Osipov O. - Temporary Seizure of Property in the System of Measures to Ensure Criminal Proceedings (2017)
Andreiev D. - Features of the State Information Policy Concerning Legitimization of the Authorities by Mechanisms of Internet Resources (2017)
Іляшко О. О. - Концептуальні підходи до визначення правової політики держави в умовах гібридної війни (2017)
Мартиненко В. О. - Особливості кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем, що вчиняють державні службовці (2017)
Патик А. А. - Статус, повноваження та відповідальність спеціаліста й інспектора-криміналіста в кримінальному процесі (2017)
Коршунова Н. В. - Конституційно-правові засади державної політики України (2017)
Стопченко К. О. - Особливості визначення складу осіб, які беруть участь у цивільних справах про оспорювання батьківства та материнства (2017)
Ковалевська Є. В. - Правове регулювання участі суб’єктів, що володіють спеціальними медичними знаннями, у кримінальному провадженні (2017)
Лисенко В. В. - Інформаційно-довідкове забезпечення встановлення місцеперебування осіб, оголошених у розшук, Лисенко О. В. (2017)
Камінська Н. В. - Уніфікація стандартів правоохоронної діяльності: проблеми теорії та практики, Білас А. І. (2017)
Мезенцева І. Є. - До питання щодо співучасті під час кваліфікації корупційних злочинів: правозастосовна практика (2017)
Вознюк А. А. - Проблеми встановлення потерпілого від порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, Кузьмічова-Кисленко Є. В. (2017)
Цюприк І. В. - Публічні заклики до вчинення терористичного акту: напрями доказування події кримінального правопорушення (2017)
Доценко О. С. - Юридичні гарантії законності у сфері запобігання організованій злочинності в Україні (2017)
Запотоцький А. П. - Концептуальні засади методики розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил охорони праці та безпеки виробництва під час будівництва (2017)
Черняк А. М. - Поняття та зміст запобігання оперативними підрозділами злочинам у сфері міжнародного студентського обміну (2017)
Ahapova M. - Administrative and Legal Maintenance of Public Order by Law Enforcement Bodies of Ukraine (2017)
Окушко А. В. - Особливості проведення обшуку під час розслідування незаконної реалізації через аптечні мережі наркотичних (психотропних) лікарських засобів (2017)
Тимошенко В. І. - Тероризм як об’єкт політико-правового дослідження (2017)
Юсупов В. В. - Розвиток українських судово-медичних закладів у першій половині ХХ століття (2017)
Антонова О. Р. - Класифікація суб’єктів реалізації державної сімейної політики (2017)
Шевченко А. О. - Правова природа і статус територіальної громади: доктринальний аспект (2017)
Didenko I. - Administrative and Legal Analysis of Violating Requirements for Conflict of Interests Prevention and Control (2017)
Денисенко М. М. - Питання щодо інституту негласних слідчих (розшукових) дій та напрями їх вирішення (2017)
Savchenko A. - Criminal Liability for Corruption Crimes in Ukraine and Certain Foreign Countries: Comparative-Legal Research (2017)
Hayrapetyan A. - Main Issues of the Strategy on Migration Policy of the Republic of Armenia (2017)
Чернявський С. С. - Теоретичні та практичні аспекти забезпечення кримінального провадження, Таран О. В. (2017)
Іщенко А. В. - Пам’яті колеги (кандидата юридичних наук, професора В. К. Весельського), Чорноус Ю. М. (2017)
Орлов Ю. Ю. - Видатний український криміналіст (до 75-річчя з дня народження кандидата юридичних наук, доцента Ю. Ф. Жарікова) (2017)
Іщенко А. В. - Пам’яті вчителя (присвята здобуткам доктора юридичних наук, професора В. П. Бахіна), Цимбал П. В., Чернявський С. С. (2017)
Contents (2016)
Palagin A. V. - Ontology conception of transdisciplinary scientific research (2016)
Фейзиев Ф. Г. - Модификация метода Питерсона—Горенстейна—Цирлера приведением матрицы к треугольному виду (двоичный случай), Мехтиева М. Р., Самедова З. А. (2016)
Kienle A. - Modeling and simulation of particulate processes, Palis S., Mangold M., Durr R. (2016)
Глухов А. Д. - Квазислучайные графы и структурная устойчивость сложных дискретных систем (2016)
Петренко А. А. - Семантическое модельно-управляемое моделирование архитектуры системы сервисов на основе доменных онтологий, Петренко А. И. (2016)
Белик В. К. - Применение наноэлектромеханических систем для создания информационных моделей и специализированных вычислительных устройств (2016)
Shvayka A. I. - Load balancing in IoT applications using consistent hashing (2016)
Максимов С. Ю. - Осесимметричная интегральная модель распределения синусоидального сварочного тока при дуговой сварке зазора в пластине, Прилипко Е. А., Рыбалкин Е. А. (2016)
Гулиев Г. Б. - Вероятностное моделирование потокораспределения в энергосистеме с распределенной генерацией и возобновляемыми источниками, Рахманов Н. Р. (2016)
Содержание (2016)
Иванов И. Л. - Управление с запаздыванием энергосистемой при импульсных возмущениях, Мартынюк А. А. (2016)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Оценка классификаторов (2016)
Сапожников В. В. - Построение полностью самопроверяемых структур систем функционального контроля с использованием равновесного кода "1 из 3", Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2016)
Минаев Ю. Н. - Нечетко множественные характеристики одномерных временных рядов, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2016)
Калиновский Я. А. - Построение высокоразмерных изоморфных гиперкомплексных числовых систем, Бояринова Ю. Е., Синькова Т. В., Сукало А. С. (2016)
Листровой С. В. - Метод и модель планирования распределения пакетов заданий в кластере Grid системы, Листровая Е. С., Курцев М. С. (2016)
Лысенков Э. А. - Комбинированная модель для описания электропроводимости систем на основе простых полиэфиров и углеродных нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Авторська угода (публічна оферта) (2016)
Указатель статей, опубликованных в томе 38 (2016) (2016)
Вознюк М. А. - Теоретичні аспекти фінансування проектів енергозбереження на регіональному рівні (2013)
Рудницький В. С. - Форми контролю діяльності банківських установ (2013)
Пшик Б. І. - Сутність і структура фінансово-кредитної системи: функціональний, інституціональний та організаційний підходи (2013)
Беновська Л. Я. - Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон в Україні (2013)
Возняк Г. В. - Використання бюджетних ресурсів регіонів: проблеми і способи їх розв’язання, Музика І. С. (2013)
Криниця С. О. - Розвиток інститутів спільного інвестування як потенційного інструменту стимулювання економічного розвитку (2013)
Пластун О. Л. - Аналіз і оцінка ролі біржової діяльності у світовій фінансово-економічній системі (2013)
Мотриченко В. М. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості України в рамках ОЧЕС, Іщук В. В. (2013)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан і проблеми (2013)
Климова Н. І. - Напрями підвищення ефективності управління корпоративними фінансами (2013)
Шипунова О. В. - Визначення і класифікація помилок у фінансовій звітності (2013)
Нашкерська Г. В. - Оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною собівартістю, Шурпенкова Р. К. (2013)
Шурпенкова Р. К. - Методика аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання (2013)
Лаврова О. О. - Категоріальний апарат обліково-аналітичного забезпечення страхування в Україні (2013)
Андрухів-Садовська Н. Б. - Суб’єкти зовнішнього контролю операцій із фінансування підприємств у СЕЗ (2013)
Юрченко В. П. - Теоретичні аспекти методики обліку витрат на виробництво (2013)
Журавка О. С. - Пруденційне регулювання страхової діяльності (2013)
Горін Н. В. - Механізми фінансування еколого-інноваційного розвитку економічних систем (2013)
Луцків О. М. - Особливості та альтернативні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2013)
Третяк Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності інвестиційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання (2013)
Бурденко І. М. - Інституціональна структура регулювання ринку похідних фінансових інструментів: міжнародний досвід (2013)
Козоріз Г. Г. - Зарубіжний досвід формування ефективних інститутів соціального страхування (2013)
Біль М. М. - Інвестиційний фактор у формуванні територіальних міграційних систем (2013)
Стирська О. І. - Напрями підвищення ефективності управління системою державного інвестиційного кредитування в Україні (2013)
Шкварчук Л. О. - Концепція оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємства на засадах аналізу грошових потоків (2013)
Рабцун Н. В. - Регулювання діяльності інституційних інвесторів на ринку державних цінних паперів (2013)
Другов О. О. - Стан і перспективи розвитку державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні, Юнко О. М. (2013)
Семів Л. К. - Фінансові можливості українських вишів в інтеграції освіти і науки в регіоні (2013)
Крилова В. В. - Шляхи розв’язання проблем системи кредитної кооперації в Україні, Ніконова М. В. (2013)
Сенищ П. М. - Сутність банківських систем: типологізація, класифікація і роль в економіці (2013)
Рисін М. В. - Зарубіжний досвід розвитку співпраці банків і страхових компаній (2013)
Белей О. І. - Побудова матричної моделі фінансової рівноваги у стратегічному управлінні комерційним банком (2013)
Хмелярчук М. І. - Кредитний механізм забезпечення макроекономічної рівноваги і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку (2013)
Денис О. Б. - Підходи до формування наглядових рад у банках: зарубіжний досвід і вітчизняна практика (2013)
Кравченко О. В. - Методичний інструментарій контролінгу в банках (2013)
Неклюдова Т. М. - Оцінювання рівня ефективності бюджетування в системах інноваційного розвитку банків (2013)
Буряк А. В. - Управління ефективністю банківського бізнесу в контексті впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління (2013)
Фостяк В. В. - Теоретико-методичні підходи до аналізу власного капіталу банків України (2013)
Квасній М. М. - Моделювання залучення ресурсів банком за умов їхнього ефективного розміщення (2013)
Gospodarowicz M. - Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland (2013)
Верней О. Є. - Чинники формування інвестиційної політики вітчизняних банків у сфері кредитування (2013)
Стецюра Л. А. - Кредитна політика банків у забезпеченні реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки України (2013)
Вознюк-Богів І. М. - Особливості підвищення ефективності кадрового потенціалу банківських установ (2013)
Сітарчук А. Ю. - Сучасний стан банківського інвестиційного кредитування в Україні: проблеми і шляхи його розв’язання (2013)
Чаплига В. В. - Методи оцінювання ефективності банків з урахуванням ризику (2013)
Огерчук М. О. - Теоретичні основи трансформації банківської системи (2013)
Колчар Ю. О. - Клієнтська база як основний мотив придбання українських банків (2013)
Бойко В. С. - Чинники гальмування інфляції в Україні у 2011-2012 роках (2013)
Вешко А. Т. - Особливості структурного впливу кредитної експансії в економіці України (2013)
Ісаян А. М. - Перспективи розвитку банківського кредитування АПК України на основі використання зарубіжного досвіду (2013)
Швець О. В. - Сутність кредитного ризику і підходи щодо його визначення та оцінювання (2013)
Мірошниченко Г. О. - Загальні тенденції розвитку банківської системи на етапі посткризової стабілізації (2013)
Смовженко Т. С. - Місце і роль мікро- і макроекономіки в економічній науці, Стеблій Г. Я. (2013)
Марцин В. С. - Особливості формування цінової стратегії підприємства та оцінка етапів її моніторингу (2013)
Пустовійт Р. Ф. - Інституційні перешкоди і чинники національного економічного зростання (2013)
Одінцова Т. М. - Концептуальні підходи до розвитку продовольчого ринку України в сучасних умовах, Тривайло А. Ю., Чаус І. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Інноваційна адаптивна спроможності регіонів як чинник формування конвергентної моделі регіонального розвитку України, Данко-Ютіш Н. І. (2013)
Гузар У. Є. - Нестандартні форми зайнятості в умовах розвитку постіндустріального суспільства, Луцик М. В. (2013)
Кундря-Висоцька О. П. - Нові концептуальні підходи до розвитку вітчизняної облікової системи: синтез стереотипів і новизни, Клюс М. І. (2013)
Слободяник Ю. Б. - Забезпечення контролю якості державного аудиту (2013)
Демко І. І. - Особливості організації оплати праці на підприємстві (2013)
Вагнер І. М. - Методичні основи організації стратегічного аналізу в управлінні підприємством (2013)
Страхарчук А. Я. - Автоматизація базових розрахунків з обліку матеріальних цінностей у середовищі Excel, Страхарчук В. П. (2013)
Білий Л. А. - Моделювання динаміки економічних процесів, дискретних у часі, Циганчук Р. О. (2013)
Нємкова О. А. - RS-аналіз в інформаційній безпеці систем потокового шифрування (2013)
Горбачевська О. В. - Про використання математичного апарату при розв’язуванні економічних задач, Горбачевський І. Я. (2013)
Клювак О. В. - Криптографічна стійкість комбінаційного хешування автентифікаційних даних в Інтернет-платіжних системах (2013)
Іванишин С. Т. - Моделювання автоматизації безпеки внутрішнього аудиту в банку (2013)
Коломієць І. Ф. - Ринок автомобілів в Україні: особливості функціонування і розвитку, Риф'як Р. Р. (2013)
Князь С. В. - Фінансово-морфологічний аналіз організаційних структур систем менеджменту природоохоронної діяльності, Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Тувакова Н. В. - Ключові аспекти фахової підготовки майбутніх економістів (2013)
Шкодіна І. В. - Домінуючі цінності національної культури як фактор інституційних змін (2013)
Луцик М. В. - Інтелектуальні ресурси як основа конкурентоспроможності національних економік (2013)
Коломієць О. Л. - Розвиток евристичних функцій організацій (2013)
Торгало Є. - Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір, Вакал С., Остапченко Л. (2014)
Ноздренко Д. - Вплив фуллерену С60 на зміну швидкості скорочення ішемічного пошкодженого м'язу m. soleus щура (2014)
Матвиенко М. - Возможности коррекции кисспептином репродуктивного статуса при применении блокаторов и активаторов α-адренергических рецепторов, Пустовалов А., Дзержинский Н., Михальский С. (2014)
Коробейнікова Л. - Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі (2014)
Нечипуренко О. - Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин, Хархота М., Авдєєва Л. (2014)
Харькова А. - Експресія генів IGFBP1, IGFBP2 та IGF2BP3 у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози, Мінченко Д., Цимбал Д., Мінченко О. (2014)
Довбинчук Т. - Транспорт води електролітів через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону, Берегова Т., Толстанова Г., Закордонець Л. (2014)
Костюк С. - Вплив гамма-опромінення на жирнокислотний склад загальних ліпідів шкіри кролів, Бусенко О. (2014)
Галенова Т. - Вплив нового тіосульфонатного похідного хинону на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів, Ніколаєва І., Болібрух Х., Половкович С., Новіков В. (2014)
Варенюк І. - Вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналову систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів, Нужина Н., Варенюк В., Дзержинський М. (2014)
Гончарова Т. - Відмінності в електричній активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної реакції під час фаз овуляції та лютеїнової, Філімонова Н. (2014)
Єфіменко О. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і товстої кишки у щурів різного віку за умов дії нанокристалічного діоксиду церію, Савченко Ю., Фалалєєва Т., Курик О., Співак М. (2014)
Свєженцева І. - Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ, Білько Д., Білько Н., Дягіль І. (2014)
Дворщенко К. - Зміни енергетичного балансу печінки та підшлункової залози щурів при гіпоацидному стані шлунка та пошук до його відновлення (2014)
Raksha N. - The appearance of molecules of prothrombin origin in blood upon development of atherothrombotic and cardioembolic ischemic stroke, Burlova-Vasylieva M., Torgalo E., Savchuk A. (2014)
Маркевич А. - Вплив низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси)ацетил)-L-пролінат натрію на стимульовану карбохоліном шлункову секрецію у щурів, Богун Л., Харченко О., Кудрявцев К. (2014)
Raetska Ya. - Aminotransferase activity in rat blood serum under malignant guerin's carcinoma growth upon treatment with antioxidant drug "Grin", Morgaienko O., Ischuk T., Ostapchenko L. (2014)
Зінабадінова С. - Використання курячих ембріонів для визначення біологічних ефектів, спричинених дією азбесту та вуглецевих нановолокон, Сегеда Т. (2014)
Дроздовська С. - Асоціація поліморфізмів генів ангіотензинконвертуючого ферменту, ендотеліальної NO-синтази та α-рецептора, що активується проліфераторами пероксиcом, з показниками адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи спортсменів до фізичних навантажень (2014)
Кондратюк Т. - Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідину на чорні дріжджеподібні гриби Exophiala alcalophila, Калініченко А. (2014)
Лавриненко В. - Вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на макроскопічні показники ембріогенезу курки, Чайковський Ю. (2014)
Степура Л. - Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Candida і Saccharomyces, Радченко О., Зелена П. (2014)
Yurchenko A. - Effect of different oral doses of glucose on the blood serum content of serotonin in rats, Konopelniuk V., Torgalo E., Savchuk О. (2014)
Атамнах С. - Вплив гістаміну на ліпідний склад жовчі щурів, Барановський В., Решетнік Є., Весельський С., Янчук П. (2014)
Al Dalain Emad - Several viral diseases of Lycopersicon esculentum circulating in Ukraine, Bysov A., Shevchenko O., Shevchenko T., Polischuk V. (2014)
Gerashchenko O. - Fusion expression of recombinant human beta-defensin-3 and analysis of its biological activity, Kovalchuk V., Boidunik O., Soldatkina M., Pogrebnoy P. (2014)
Содержание (2017)
Онищенко А. - Библиотеки и новые виды и способы освоения информации (Вступление) (2017)
Пинчук Т. - Информационное обслуживание авторов по определению их научного рейтинга (2017)
Поперечная Л. - Пресс-служба НБУВ - инструмент конструктивного взаимодействия библиотеки и СМИ, Здановская В. (2017)
Сафарова А. - Библиотечно-информационное обслуживание академической деятельности: проблемы и перспективы развития (2017)
Бондаренко Е. - Ресурсы собственной генерации ЦНБ НАН Беларуси в помощь созданию биобиблиографии (2017)
Бабарико-Омельченко В. - Сотрудничество библиотек в области взаимоиспользования ресурсов, Муравицкая Р., Аксюто Е. (2017)
Гутник Л. - Библиографическая база данных "Украинский киноплакат 1920-1990-х гг. в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского" (2017)
Холюшкин Ю. - Системная библиографическая классификация общей антропологии (2017)
Морозова И. - Особенности каталогизации белорусских национальных документов на корпоративной основе в ЦНБ НАН Беларуси (2017)
Астапович Л. - Отражение персоналий в библиографических записях электронного каталога в процессе индексирования документов в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси, Зенькевич Ж. (2017)
Алексеенко М. - Организация каталогов в библиотеке одесского Ришельевского лицея (1817-1865) (2017)
Свирюкова В. - Обеспечение равенства граждан при организации обслуживания в библиотеках (2017)
Вихрева Г. - Фонд периодики академической библиотеки: теоретические и практические аспекты совершенствования, Федотова О. (2017)
Сикорская О. - К вопросу о формировании фондов научной библиотеки, Бовкунович М. (2017)
Дзендзелюк Л. - Специфика сохранения информационной ценности кодексов (2017)
Солоиденко Г. - Роль ученых - членов библиотечных советов НАН Украины в организации работы академических библиотек (2017)
Антонюк Т. - Перспективы развития отдела зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (2017)
Жук Т. - Документальный источник по истории Беларуси (по материалам фонда отдела редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси) (2017)
Алиева-Кенгерли А. - "Научные труды Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана" как важный источник научной информации, Гусейнова Ф. (2017)
Мудроха В. - Научно-методическое обеспечение библиотечной деятельности специалистов Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника (2017)
Інформаційний лист (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Листровой С. В. - Метод перечисления максимальных независимых множеств в неориентированных графах, Сидоренко А. В., Листровая Е. С. (2017)
Красильников А. И. - Анализ коэффициента эксцесса засоренных гауссовых распределений (2017)
Гамзаев Х. М. - Об одной обратной задаче Стефана для фазового превращения в твердых телах (2017)
Минаев Ю. Н. - Анализ самоподобия многомерных временных рядов на основе методов интеллектуального анализа данных, Гузий Н. Н., Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2017)
Сапожников В. В. - Модульно-взвешенные коды с суммированием с наименьшим общим числом необнаруживаемых ошибок в информационных векторах, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2017)
Фаттахова М. И. - Анализ схем разделения каналов в сотовых сетях связи без очередей, Велиджанова Г. М., Кадыров Г. А. (2017)
Полисский Ю. Д. - О некоторых подходах к выполнению проблемных операций в системе остаточных классов (2017)
Авторська угода (публічна оферта) (2017)
Правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2017)
Андрусяк Н. С. - Використання інтегральних індексів забруднення поверхневих вод як складової комплексної геоекологічної оцінки акваторій (2012)
Білоус Л. Ф. - Геоекологічний аналіз басейнів річок для агро управлінських потреб (2012)
Бурка В. - Проблеми екології у будівельній індустрії (2012)
Власова Н. В. - Сучасний геохімічний стан середньо тайгових геосистем, що перебувають під техногенним впливом (2012)
Воробйова І. Б. - Екологічні функції та екологічний стан урбанізованих територій в умовах Сибіру (2012)
Гінзула М. Я. - Оцінка ареалів забруднення повітряного басейну викидами Зарубинецького спиртзаводу (2012)
Гуцуляк В. М. - Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану сільських геосистем Передкарпаття (на прикладі ключової ділянки Купка-Корчівці, Північної Буковини), Танасюк М. В. (2012)
Думітраш Д. - Формування демографічних процесів на території Сучавської частини Євро регіону "Верхній Прут", Змошу Г. (2012)
Дутчак С. В. - Розвиток несприятливих процесів (на прикладі Середнього Придністер’я), Крамская Г. І. (2012)
Заграновська М. Я. - Територіально-галузеві особливості інвестування в Карпатському економічному районі, Настюк М. Г. (2012)
Кирилюк О. - Антропогенізація ландшафтів водозбірних басейнів Дерелую та Вижени (2012)
Кілінська К. Й. - Геоекологічна концепція природокористування як основа реалізації природно-господарської різноманітності природно-господарських систем (2012)
Конякін С. - Оцінка репрезентативності природно-заповідних територій як основи функціонування регіональної екомережі Черкащини (2012)
Корнус О. - Роль медико-екологічних досліджень у геоекологічному аналізі регіону, Корнус А., Шищук В. (2012)
Крайнюков О. М. - Показник токсичності в системі моніторингу і оцінки якості води транскордонних річок (2012)
Круль В. - Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій Західноукраїнських земель німецькими колоністами, Брик С. (2012)
Кулачковський Р. - Геоекологічне моделювання природних морфогенних геосистем басейну витоків річки Лімниця: делімітація просторового каркасу (2012)
Кушнірук Ю. С. - Аспекти медико-географічних досліджень території Рівненської області, Волкова Л. А. (2012)
Медвідь Л. - Фестивальний туризм Закарпаття: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Некос А. Н. - Трофогеографія: сучасні дослідження та перспективи розвитку (результати дисперсійного аналізу впливу природних факторів на хімічний склад рослинної продукції), Висоцька О. В., Порван А. Н., Семибратова П. В. (2012)
Присакар В. Б. - Еколого-геохімічні особливості долинних ландшафтів гірських територій Чернівецької області, Ходан Г. Д. (2012)
Приходько М. М. - Екологічні ризики забруднення геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій (2012)
Смик О. С. - Захворювання населення Чернівецької області: характеристика основних видів захворюваності та хвороб (2012)
Уткіна К. Б. - Зміни ступеня екологічної небезпеки точкових джерел забруднення української частини прибережних вод Чорного та Азовського морів (2012)
Ходан Г. - Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області (2012)
Холявчук Д. - Карпатський регіон у контексті глобальних кліматичних змін (2012)
Царик Л. - До проблеми забруднення природного середовища і стійкості геосистем до антропогенних навантажень, Царик П., Вітенко І. (2012)
Чиж О. - Антропогенізація західного сектору серединного ландшафтного поясу (2012)
Шевчук Ю. Ф. - Оцінка трансформації якості питної води в системі джерело-споживач (на прикладі міста Чернівці) (2012)
Явкін В. Г. - Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів, Савранчук Л. А. (2012)
Яковлєва Ю. К. - Рівень та якість життя населення: комплексні характеристики суспільно-географічного розвитку території (2012)
Содержание (2017)
Мельник И. В. - Моделирование триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с пластинчатым управляющим электродом и коническим анодом (2017)
Клевцов Ю. А. - Моделирование объектов с распределенными параметрами четвертого порядка (2017)
Сапожников В. В. - Коды с суммированием с последовательностью весовых коэффициентов, образующей натуральный ряд чисел, в системах функционального контроля, Сапожников Вл. В., Ефанов Д. В. (2017)
Кравцов Г. А. - Вычисления на классификациях. Корректность классификации, Кошель В. И. (2017)
Куцан Ю. Г. - Моделювання тарифо- та ціноутворення на роздрібному ринку електрично ї енергії України в нових умовах функціонування, Блінов І. В., Іванов Г. А. (2017)
Калиновский Я. А. - Программный комплекс для гиперкомплексных вычислений, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С., Хицко Я. В. (2017)
Макаричев А. В. - Суммы максимумов приращений в многоканальной системе обслуживания при моделировании аукционных торгов, Кудь А. А., Щукин А. Б. (2017)
Chemerys V. T. - Contact surface resistivity as a favorable condition of commutation process (2017)
Author’s agreement (Public offer) about conditions of article publication in the journal "Electronic modeling" (2017)
Содержание (2014)
Саух C. Е. - Модель сети магистральных линий электропередачи в задачах планирования развития электроэнергетических систем, Борисенко А. В., Джигун Е. Н. (2014)
Кулаков Ю. А. - Кластеризация ассоциативной сети на основе полиномиально-вычислимых спектральных инвариантов графов, Воротников В. В. (2014)
Сидоренко С. И. - Обобщенный алгоритм инженерного синтеза материалов, Замулко С. А., Конорев С. И. (2014)
Романюк В. В. - Приемлемость приближенного решения бесконечной антагонистической игры на единичном гиперкубе при индивидуальной дискретизации в каждом из его измерений (2014)
Палагин В. В. - Полиномиальные алгоритмы совместного различения сигналов и оценивания их параметров на фоне асимметричных негауссовых помех, Гончаров А. В., Уманец В. М. (2014)
Кубицкий В. И. - Реализация параллельного метода кодирования кода Лагранжа, Жуков И. А. (2014)
Апарцин А. С. - Интегральные модели развития систем электроэнергетики с учетом старения оборудования электростанций, Сидлер И. В. (2014)
Винничук С. Д. - Определение токовых ребер графов коммутационных структур на основе анализа фундаментальной системы циклов, Самойлов В. Д. (2014)
Захаржевский О. А. - Учет конструкции обмоток асинхронной машины при моделировании в Matlab, Афонин В. В. (2014)
Полисский Ю. Д. - Алгоритм выполнения сложных операций в системе остаточных классов с помощью представления чисел в обратных кодах (2014)
Содержание (2017)
Аршава О. О. - Інваріантні міри системи рівнянь магнітної гідродинаміки, Харченко А. П., Поклонський Є. В., Бабаєва О. В. (2017)
Бараненко В. О. - Оцінка максимального значення стискаючої циліндричну оболонку сили в умовах трьох граничних станів і при завданні геометричних параметрів нечітко-випадкової і випадково-нечіткої природи, Волчок Д. Л. (2017)
Блажевський С. Г. - Моделювання процесу теплопровідності для двошарового симетричного простору із симетричною порожниною (2017)
Бразалук Ю. В. - Прямі методи дискретних особливостей, Шульга Р. О. (2017)
Вахненко В. О. - Простий полюс та полюс другого порядку у дискретному спектрі для оберненої задачі розсіяння, Паркес Е. Д. (2017)
Войтик Т. Г. - Споріднені типу Рімана-Гільберта-Привалова задачі з взаємно оберненими раціональними коефіцієнтами, що правильно факторизуються, Полетаев Г. С., Яценко С. А. (2017)
Дубинко В. І. - Рекурентні алгоритми розрахунку динаміки квантовомеханічних хвильових функцій в збуреному параболічному потенціалі, Мазманішвілі О. С., Лаптев Д. В. (2017)
Коротка Л. І. - Функціональна підсистема раціонального вибору архітектури нейронної мережі (2017)
Ленюк О. М. - Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є на сегменті, Нікітіна О. М., Шинкарик М. І. (2017)
Миргород В. Ф. - Чисельні розв’язки систем інтегральних рівнянь Вольтерри з сепарабельними ядрами, Гвоздева І. М. (2017)
Мусій Р. С. - Термомеханічна поведінка електропровідного порожнистого циліндра за імпульсної електромагнітної дії за врахування процесу термопружного розсіювання енергії, Дрогомирецька Х. Т., Орищин О. Г. (2017)
Ніколаєнко Ю. І. - Розв’язок задачі хронометрування в середньому випадкових блукань методом Монте-Карло, Євдокимов Р. О., Моісеєнко С. В. (2017)
Першина Ю. І. - Чисельна реалізація методу виявлення точок розриву першого роду функції однієї змінної, Пасічник В. О. (2017)
Петрик М. Р. - Ідентифікація коефіцієнтів консолідації процесу відтиску "тверде тіло - рідина" для консолідованих середовищ частинок мікропористої структури, Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Кордяк І. В. (2017)
Тимофієва Н. К. - Властивість подібності в комбінаториці та комбінаторній оптимізації (2017)
Трохимчук П. П. - Проблеми обчислення та основ математики (2017)
Усов А. В. - Математичне моделювання лінійних неоднорідних систем методами сингулярних інтегральних рівнянь (2017)
Андрейцев А. Ю. - Чисельно-аналітичний підхід до розв’язання задачі визначення температури плакованих частинок у плазмовому потоці, Крюков М. М., Фурман В. К., Смирнов І. В. (2017)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання залежності динаміки гранітного стрижня від сили тертя, Лемешко В. А. (2017)
Варбанець Р. А. - Використання безградіентної мінімізації Powell'64 в задачах моніторингу робочого процесу суднових дизелів, Івановський В. Г., Ериганов О. В., Александровська Н. І., Жолтіков Е. І., Губін В. С. (2017)
Вірченко С. Г. - Динамічне структурно-параметричне геометричне моделювання лонжерона крила літака, Шамбіна С. Л. (2017)
Воцелка С. О. - Новий метод ідентифікації іригаційного каналу, Рожков С. О. (2017)
Довбня А. М. - Перетворення руху електронного пучка з осьового в радіальний в соленоїдальному полі вторинноемісійної магнетронної гармати, Мазманішвілі О. С., Решетняк М. Г. (2017)
Дубровін В. І. - Математична модель пересування автомобіля, Ікол С. О. (2017)
Думанська В. В. - Методика проведення досліджень по впливу тривалого навантаження на покриття з ФЕМ зі зміненою геометричною формою основи, Марченко В. С. (2017)
Защепкіна Н. М. - Методи контролю якісних та кількісних показників зерна пшениці із застосуванням одно- та багатопроменевої спектрометрії, Наконечний О. А. (2017)
Кондратець В. О. - Моделювання самоналагоджувальної системи автоматичного керування розрідженням пісків в приймальному пристрої завиткового живильника, Сербул О. М. (2017)
Кравчук В. Т. - Аналіз коливань вібромашини з кусково-лінійною характеристикою пружної сили, Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2017)
Лисюк О. В. - Вдосконалення системи управління теплового навантаження барабанного котла для спалювання горючих штучних газів (2017)
Мацуй А. М. - Моделювання розрідженості пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора при незмінній витраті води (2017)
Мачулянський О. В. - Математичне моделювання багатофункціональних покриттів, Бабич Б. Б., Мачулянський В. О. (2017)
Міроненко Д. С. - Алгоритми формування рекомендацій вибору успішних партнерських програм (2017)
Осадчий С. І. - Шляхи оптимізації енергоспоживання холодильного устаткування з одним терморегулювальним вентилем, Лужков Д. М., Зубенко В. О. (2017)
Ошаровська О. В. - Моделювання віконних функцій для обробки цифрових зображень високої чіткості, Патлаєнко М. О., Ошаровський І. В., Гурченко Н. П. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз вимушених коливань та резонансів у вібраційних системах ущільнення ґрунтів і сумішей: одновимірна дискретно- континуальна модель за нелінійної відновлюваної сили, Кравчук В. Т., Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2017)
Соловей О. С. - Вибір закону регулювання в задачі позиціонування спеціалізованих вантажних морських суден, Бень А. П., Рожков С. О. (2017)
Сухомлин Р. О. - Дослідження можливості використання декомпозиції SSA для оцінювання гранулометричного складу матеріалу, Михальов О. І., Прядко Н. С., Тернова К. В. (2017)
Тимошевський Б. Г. - Основні положення математичної моделі додавання водню на лінії високого тиску паливної апаратури, Ткач М. Р., Шалапко Д. О. (2017)
Удовенко В. В. - Дослідження впливу закрилку Герні при обтіканні несучих профілів і порівняння результатів чисельного моделювання з експериментальними даними, Стрельнікова O. О. (2017)
Усенко В. Г. - Структурна надійність трикільцевої мережі з різною надійністю елементів, Погорілий Д. Ф., Усенко І. С. (2017)
Фонар Л. С. - Моделювання динамічного коефіцієнта передачі цифрових фільтрів Чебишова (2017)
Човнюк Ю. В. - Аналіз параметричних збуджень та резонансів за періодичним кусково-постійним законом в ударно-вібраційних системах ущільнення бетонних/будівельних сумішей, Кравчук В. Т., Діктерук М. Г. (2017)
Аль-Амморі Алі - Вибір оптимальної загрузки мікропроцесора в інформаційно-управляючих системах, Аль-Амморі Х. А., Клочан А. Е., Верховецька І. М. (2017)
Ахметшина Л. Г. - Покращення слабкоконтрастних зображень на основі адаптивної нечіткої гіперболізації гістограм, Егоров А. О. (2017)
Бабічев С. А. - Оцінка ентропії Шеннона на основі методу стиснення Джеймса та Стейна у системах вейвлет-фільтрації складних даних, Лур’є І. А., Вороненко М. О. (2017)
Баклан І. В. - Математичні постановки кроків побудови лінгвістичної моделі (2017)
Баклан І. В. - Порівняння лінгвістичних ланцюжків при прогнозуванні часових рядів, Морозова О. А., Недашківський Є. А. (2017)
Вяткин С. І. - Компоненти бази даних для візуальних систем, Романюк А. Н., Романюк О. В., Войт Б. Л. (2017)
Гнатушенко В. В. - Технологія геометричної та спектральної корекцій оптико- електронних космічних знімків, Каштан В. Ю. (2017)
Гнатушенко В. В. - Імовірнісний аналіз споживання енергії у бездротових сенсорних мережах, Дмитрієва І. С. (2017)
Грицик В. В. - Дослідження методів розпізнавання образів для систем комп’ютерного зору роботів майбутнього, Дунас А. Я. (2017)
Грицук І. В. - Особливості формування предметної області і інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації, Білоусова Т. П., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Гучек П. Й. - Інформаційна технологія обробки вимірювань і тестування роботи обладнання оптичної спектроскопії в режимі реального часу (2017)
Корчинський В. М. - Інформаційні ознаки багатоспектральних растрових зображень дистанційного зондування, інваріантні до геометричних перетворень та просторової розрізненості, Свинаренко Д. М. (2017)
Лебеденко Ю. О. - Інформаційно-вимірювальна підсистема багатоприводної каркасної установки з механізмами паралельної структури, Омельчук А. А., Сафьяник О. О. (2017)
Матвєєва Н. О. - Оцінка працездатності нейронних мереж для визначення дефектів у композитних матеріалах, Лазоренко Ю. В. (2017)
Поливода О. В. - Математична модель оцінки вологості зерна у борошномельному виробництві із застосуванням нейронних мереж, Поливода В. В., Литвинчук Д. Г. (2017)
Приходько С. Б. - Побудова нелінійних регресійних рівнянь на основі двомірних нормалізуючих перетворень, Приходько Н. В., Макарова Л. М., Кудін О. О., Смикодуб Т. Г. (2017)
Свиридов В. І. - Дослідження підшипникових вузлів насосного обладнання та механізмів через вібраційні показники, Попов І. М. (2017)
Соколова Н. О. - Використання наявності тіні при розпізнаванні будівель на супутникових зображеннях високого розрізнення, Обиденний Є. О. (2017)
Чаплінський Р. І. - Перспективні методи та програмні механізми інтеграції новітніх методик досліджень в автоматизовані системи медичних установ (2017)
Шуть В. Н. - Модель синхронизированной улично-дорожной сети (2017)
Cодержание (2017)
Su Zh. - Expression of Vascular Endothelial Growth Factor after Transfection of Human Neural Stem Cells with the Lentiviral Vector Encoding the VEGF165 Gene, Jing H., Zhang Zh., Tu M., Ying H., Zhuge Q., Zeng Ya., Zhang Yu. (2017)
Ando H. - Expression of Calcium-Binding Proteins, Calbindin D28k and Calretinin, in the Frog Taste Receptor Structures, Imamura Y., Tadokoro O., Hossin M. Z., Unno S., Sogawa N., Kondo E., Kitagawa J. (2017)
Agca C. A. - Effects of a Propolis Extract on the Viability of and Levels of Cytoskeletal and Regulatory Proteins in Rat Brain Astrocytes: an In Vitro Study, Tykhomyrov A. A., Baydas G., Nedzvetsky V. S. (2017)
Годлевський Л. С. - Вплив транскраніального подразнення структур мозку щурів постійним струмом на судоми, викликані пентилентетразолом, Нєнова О. М., Первак М. П., Приболовець Т. В., Біднюк К. А. (2017)
Maslovarić I. - Postvaccination Accumulation of the Influenza Virus Antigen in the Rat Choroid Plexus, Stojković A., Kosanović D., Marković D., Ilić V., Jovanova-Nešić K. (2017)
Ibironke G. F. Asifat O. S. - Effects of Beta-Adrenergic Blockade on Diabetes-Induced Neurobehavioral Alterations in Mice (2017)
Siennicka A. - Muscle Ergoreflex Activity and Autonomic Balance Assessed in the Vertical and Horizontal Body Positions in Young Healthy Men, Tkaczyszyn M., Ludwikowska K., Banasiak W., Piepoli M., Ponikowski P., Jankowska E. A. (2017)
Axente D. D. - Control of the Functionality of the Brachial Plexus During Robot-Assisted Transaxillary Thyroid Surgery, Major Z. Z., Dudric V. N., Constantea N. A. (2017)
Шевчук Д. П. - Cпонтанна синаптична активність у проекційних нейронах пластини Ⅰ ізольованого поперекового відділу спинного мозку щура: вплив периферичного запалення, Агашков К. С., Білан П. В., Войтенко Н. В. (2017)
Nedzvetsky V. S. - Neuroprotective Effect of Curcumin on LPS-Activated Astrocytes is Related to the Prevention of GFAP and NF-kB Upregulation, Agca C. A., Kyrychenko S. V. (2017)
Дорновський М. - Гістерезис ЕМГ-активності м’язів верхньої кінцівки людини в умовах ротацій вектора ізометричного зусилля, Легедза О. В., Міщенко В. С., Горковенко А. В. (2017)
Рефераты (2017)
Правила для авторов журнала "NEUROPHYSIOLOGY / НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ" (2017)
Омельченко Ю. - Метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю, Сокур О., Харченко О., Остапченко Л. (2015)
Присяжнюк А. - Експресія та локалізація ДЗ-дофомінових рецепторів за умов експериментального виразкового коліту, Нестерук К., Червінська Т., Толстанова Г. (2015)
Авдєєва Л. - Скринінг бактерій роду Bacillus продуцентів екзополімерних речовин з флокулюючою активністю, Хархота М., Хархота Г. (2015)
Raetska Ya. - Experimental modeling of an acid esophagus of 2 nd degree in immature rats, Ischuk T., Koval T., Dzhus O., Savchuk O. (2015)
Хошимов Н. - Исследование уровня внутриклеточного Сa2+ в синаптосомах мозга крыс в норме и при хронической алкогольной интоксикации, Насиров К. (2015)
Польшакова А. - Параметри ліпідного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій, Ящук М., Прибитько І., Кобиляк Н., Фалалєєва Т. (2015)
Хушматов Ш. - Двухфазный кардиотропный эффект алкалоида аяцина (2015)
Чернозуб А. - Особливості змін концентрації кортизолу в сироватці крові юнаків в умовах силового фітнесу (2015)
Салига Н. - Супероксиддисмутазна та каталазна активність у тканинах щурів за умов стресу та введення окремих амінокислот, Іскра Р. (2015)
Воєйкова Д. - Характеристика ліпідного складу внутрішньої мітохондріальної мембрани гепатоцитів експериментальних тварин за умов утримання на висококалорійній дієті, Любас Г., Кондро М., Степанова Л., Остапченко Л. (2015)
Клись Ю. - Зміни протеолізного балансу плазми крові хворих на запальні захворювання та новоутворення верхніх дихальних шляхів, Верьовка С. (2015)
Струтинська Н. - Сірководень як сигнальна молекула в серцево-судинній системі (2015)
Ноздренко Д. - Вплив фосфорорганічних інсектицидів: піриміфосметилу, діазинону та хлорпірифосу на динамічні параметри скорочення m. tibialis anterior, Корчинська Л., Мірошниченко М. (2015)
Стамбульська У. - Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азот фіксуючих бактерій на рослини гороху, Мосійчук Н. (2015)
Ларичева О. - Вільнорадикальні та антиоксидантні процеси в легенях за умов різних світлових режимів, Цебржинський О. (2015)
Кондратюк Т. - Регуляція розвитку мікроскопічних грибів в приміщеннях із збереженням та знищенням паперових українських банкнот (2015)
Лещенко І. - Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію, Скочко Н., Вірченко О., Гаділія О., Фалалєєва Т. (2015)
Довбинчук Т. - Рівень транспортних протеїнів AQP8 та CFTR в слизовій оболонці товстої кишки після введення антибіотика цефтріаксона, Базан А., Толстанова Г., Закордонець Л. (2015)
Купа Л. - Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту, Філімонова Н., Зима І. (2015)
Дворщенко К. - Окисна модифікація білків сироватки крові щурів за умов експериментального запалення задньої кінцівки щурів, Берник О., Тіхова Є., Вовк А., Короткий О. (2015)
Зінабадінова С. - Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон, Чайковський Ю., Сегеда Т. (2015)
Aleksandrov A. - Peripheral serotonin and tryptophan levels in rats under progesterone long-term administration, Konopelnyuk V., Ostapchenko L. (2016)
Калиновський В. - Вплив наночастинок срібла на кісспептин-опосередковану регуляцію морфо-функціонального стану сім'яників щурів, Пустовалов А., Дзержинський М., Гродзюк Г., Андрюшина Н. (2016)
Вірич П. - Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м'язів в ізометричному режимі, Шелюк О., Мартинюк В., Чумаков С. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини в нанокомпозитному комплексі з бета-циклодекстрином, Корнелюк О., Ложко Д. (2016)
Клись Ю. - Фактори ризику гемостатичного дисбалансу у хворих на запальні захворювання та новоутворення лор-органів, Верьовка С. Галенова Т., Вовк Т. (2016)
Katrii T. - Platelets aggregation under influence of immunoglobulin class G separated from the blood plasma of patients with ischemic stroke, Savchuk O. (2016)
Андрійчук О. - Ідентифікація збудників змішаної інфекції орхідних в колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, Голубенко А., Коротєєва Г., Перегудова О., Поліщук В. (2016)
Voieikova D. - Phospholipid composition in the inner mitochondrial membrane of rat hepatocytes under the developing of different types of steatohepatosis, Kondro M., Stepanova L., Beregova T., Ostapchenko L. (2016)
Бурлака Ю. - Дослідження агрегаційної здатності еритроцитів у хворих на рак гортані, Гринь Н., Голобородько О., Верьовка С. (2016)
Гром М. - Тирозин- тРНК синтетаза її окремі домени вірогідні аутоімунні компоненти патогенезу раку передміхурової залози, Яковенко Л., Сидорик Л., Корнелюк О., Григоренко В., Вікарчук М. (2016)
Харькова А. - Експресія генів подібних до інсуліну факторів росту та їх рецептора у клітинах гліоми з пригніченою функцією ензиму ERN 1 за умов дефіциту глюкози, Мінченко О. (2016)
Фіщенко Я. - Структурні зміни фіброзу спинного мозку щурів при епідуральному введені суміші лонгідази та дипроспану, Заводовский Д., Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мотузюк О. (2016)
Пажукова Є. - Клініко-біохімічні показники обміну білків та вміст електролітів у крові пацієнтів за умов ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом другого типу, Царенко Т., Тимошенко М., Кравченко О. (2016)
Radchenko L. - Сomparative analysis of mutations in influenza viruses genes HA and NA, isolated during 2012-215 years, Fesenko A., Mironenko A., Smutko O. (2016)
Raksha N. - Detergent-stable proteases from the antarctic scallop Adamussium colbecki, Gladun D. (2016)
Свєженцева І. - Особливості проліферації та диференціювання клітин-попередників еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі in vivo, Білько Д., Білько Н., Дягіль І. (2016)
Храновська Н. - Вплив анальгетиків омнопону та декскетопрофену на ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації на моделі хірургічного видалення моделі, Скачкова О., Сидор Р., Сківка Л. (2016)
Салига Н. - Вплив L-глутамінової кислоти на деякі біохімічні параметри крові щурів за дії нітриту натрію, Іскра Р. (2016)
Дудар Л. - Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу, Поліщук В. (2016)
Кожем'яко Н. - Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона, Крижановський С., Чернінський А., Зима І., Карасевич Н. (2016)
Ніколаєнко T. - Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1, Гарманчук Л., Орисик С., Пехньо В. (2016)
Калінін І. - Особливості функціонування антиоксидантної системи в тканинах щурів при отруєнні важкими металами, Цудзевич Б. (2016)
Кондратюк Т. - Особливості розвитку продуценту меланіну Pseudonadsoniella brunnea в умовах впливу нітрату свинцю, Собко В., Берегова Т., Остапченко Л. (2016)
Охрей А. - Вплив занять музикою на виконання прямого і зворотнього тестів Струпа, Куценко Т., Макарчук М. (2016)
Вірич П. - Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м'язів шлунку залежно від концентрації сполук на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів, Шелюк О., Мартинюк В., Павловський В. (2016)
Голобородько Є. - Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення орлістату й біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням, Іщук Т., Синельник Т., Конопельнюк В. (2016)
Тіхова Є. - Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом, Берник О., Савчук О., Дворщенко К., Остапченко Л. (2016)
Лилик М. - Статеві особливості амінокислотного обміну у Drosopila melanogaster за споживання альфа-кетоглутарату, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2016)
Нужина Н. - Динаміка пігментного комплексу трьох видів шипшини за умов гіпертермії, Ткачук О., Фукаляк А. (2016)
Храбко М. - Ріст і розвиток організму самців щурів F1 та його імунофізіологічна активність у період випоювання різних доз нанотехнологічного і хімічно синтезованого цитрату германію, Федорук Р. (2016)
Чорненька Н. - Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном, Раєцька Я., Савчук О., Остапченко Л. (2016)
Воробйова Н. - Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/р43 людини в комплексі з тРНК, Ложко Д., Корнелюк О. (2016)
Kатрій Т. - Характеристика протромбінового пулу пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, Савчук О., Шандюк В., Мельник В. (2016)
Царенко Т. - Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу, Гайда Л., Кравченко О. (2016)
Kізуб І. - Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4, Харченко О., Костюк О., Остапченко Л., Клименко К., Соловйов А. (2016)
Федорчук С. - Статичні електричні потенціали як показники стану очікування за умов формування емоційного вигорання у студентів, Чікіна Л., Герасько Т., Зима І., Тукаєв С. (2016)
Ткаченко О. - Вікові особливості впливу метаболічного синдрому на ембріо-фетальний розвиток потомства самців щурів, Коваленко В. (2016)
Aleksandrov A. - Amino acidslevel in rats under progesterone long-term administration, Ishchuk T., Konopelnyuk V., Scopenko O. (2016)
Дворщенко К. - Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну, Драницина А., Торгало Є., Короткий О., Берегова Т. (2016)
Білюк А. - Активність цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази в первинній культурі перещеплюваної карциноми легень Льюїс на різних етапах росту пухлини, Негеля А., Гарманчук Л., Скачкова О. (2016)
Гончаревський C. - Добова динаміка температури репрезентативних зон шкіри людини, Мартинюк В. (2016)
Табурець О. - Глутатіонова система в сироватці крові щурів у динаміці різаної рани та при дії фармакологічної композиції на основі меланіну, Дворщенко К., Тимошенко М., Верещака В., Берегова Т., Остапченко Л. (2017)
Дворщенко К. - Дія хондроїтин сульфату на рівень цитокінів та активність форм кисню у сироватці крові за умов карагінан-індукованого запалення, Ашпін М., Короткий О., Торгало Є., Фалалєєва Т. (2017)
Голота Ю. - Окисно-антиоксидантна рівновага в слизовій оболонці товстої кишки щурів у різні терміни після введення цефтриаксону, Базан А., Толстанова Г. (2017)
Бєлінська І. - Мегакаріоцитопоез щурів під впливом інгібітора протеїнкіназ похідного малеаміду з протипухлинною активністю (2017)
Драницина А. - Експресія гена AQP8 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів при діареї за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії, Дворщенко К., Гребіник Д., Остапченко Л. (2017)
Лилик М. - Вікові фізіолого-біохімічні зміни DROSOPHILA при утриманні на середовищі з альфа-кетоглутаратом, Сорочинська О., Манюх О., Байляк М. (2017)
Мотрук Н. - Вікові особливості активності компонентів системи протеолізу в новоутвореннях молочної залози (2017)
Коваль Т. - Зміни білкового складу сироватки крові та гомогенату стравоходу при розвитку кислотного опіку стравоходу статевонезрілих щурів, Іщук Т., Раєцька Я. (2017)
Prysiazhniuk А. - The role of central and peripheral D2R receptors in the mechanisms of colonic vascular permealibity during experimental colitis in rats, Dovbynchuk T., Kopiyak B., Tolstanova G. (2017)
Goloborodko Ie. - State of hyperglycemia animals in the consumption of high-calorie diet with the bionanocomposite addition, Konopelniuk V., Ostapchenko L. (2017)
Тіхова Є. - Стан глутатіонової системи у сироватці крові щурів при експериментальному артозі та при введенні хондроїтина сульфату, Тимошенко М., Ковельська Ю., Дворщенко К. (2017)
Храбко М. - Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію, Федорук Р., Кропивка С. (2017)
Chornenka N. - Correction of melanin proteolytic activity in the conditions of modeling alkali burns of the esophagus, Valetska K., Rayetska Ya., Ostapchenko L. (2017)
Katrii T. - The characterization of the soluble fibrin monomer complex in patients with acute and one year post acute ischemic stroke, Shabanova N., Ostapchuk S., Savchuk O. (2017)
Опейда Є. - Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6, Рудик М., Святецька В., Сківка Л., Федорчук О. (2017)
Cодержание (2017)
Каспиржный А. В. - Локальные осцилляторные свойства дендритной мембраны пирамидных нейронов гиппокампа: модельное исследование (2017)
Гузик М. М. - Інгібітори полі(АDР-рибозо)полімерази-1 як агенти, що забезпечують корекцію дисфункцій мозку, індукованих експериментальним цукровим діабетом, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Привроцька І. Б., Криницька І. Я., Пішель І. М., Кучмеровська Т. М. (2017)
Reyes-Vaca A. - Fast Decay of the Cav2.2 Channel Current in Rat Sympathetic Neurons is Prevented by the Gβ1g4 Dimer, De La Cruz L., Garduño J., Arenas I., Garcia D. E. (2017)
Калиновский В. Е. - Влияние наночастиц золота и серебра на кисспептинзависимую регуляцию гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинский Н. Э. (2017)
Zhang Y. - Cerebral Activities in Rats within Different Periods after Experimental Unilateral Cerebral Ischemia, Hao D. M., Li X. Н., Liu Z. H., Rong Y., Li1 M. G., Tian Y. Q., Zeng Y. J. (2017)
Adu T. S. - Pain Sensitivity and Behavioral Indices in Mice Exposed to Glutamate Toxicity: Neuroprotective Effects of Vitamin Supplementation, Ajonijebu D. C., Akinsomosoye O. S. (2017)
Lim Y. M. - Somatosensory and Motor Functions in Smartphone Systematic Users and Non-Users, Kang Y. R., Kang S. Y. (2017)
Легедза О. В. - Прояви гістерезису в ЕМГ-активності м’язів верхньої кінцівки людини при генерації циклічних ізометричних зусиль (2017)
Behzadnia A. - EEG Activities and the Sustained Attention Performance, Ghoshuni M., Chermahini S. A. (2017)
Берченко О. Г. - Електрична активність структур мозку та регуляторні впливи оксиду азоту, стероїдних гормонів та BDNF у щурів з експериментальною залежністю від алкоголю, Тіткова А. М., Веселовська О. В., Шляхова А. В., Левічева Н. О., Пріходько О. О. (2017)
Яременко Л. М. - Експресія синаптофізину в сенсомоторній корі великих півкуль при транзиторній ішемії та імунокорекції її наслідків: вплив сенсибілізації мозковим антигеном, Грабовий О. М., Шепелєв С. Є. (2017)
Юхименко Л. І. - Особливості кортикальних зорових викликаних потенціалів у осіб зі слуховою депривацією (вродженою глухотою) (2017)
Рефераты (2017)
Полоз К. Ю. - Основні чинники промислового розвитку Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст. (2017)
Гай–Нижник П. П. - Становлення українсько–грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П. Скоропадського (1917–1918 рр.) (2017)
Піковська Т. В. - Впровадження нових форм ведення сільського господарства в 20–х роках ХХ століття (2017)
Сокирко А. А. - Виставкова діяльність українських мистецьких об’єднань у 1920–х роках (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Життєвий шлях викладача Київського державного університету Арнольда Едмундовича Крістера (2017)
Кравчук Л. В. - Розвиток мистецької культури на Тернопільщині в процесі радянізації краю в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Мочкін С. А. - Втрати православної сакральної спадщини Волинської області (друга половина 1940–х – перша половина 1960–х років) (2017)
Поденко В. П. - Глобалізація як історико–соціальний феномен, фактор впливу на національну ідентичність культурної політики (2017)
Теремецька Т. В. - Становлення поглядів М. Д. Іванишева у контексті вивчення історії слов’янського права та історії України XIII – початку XVII століття (2017)
Лада О. В. - Порівняльний аналіз фінансово–правового становища наукових товариств України у часи Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) та в умовах політики більшовизму Радянської держави (20–30–ті рр. ХХ ст.). Історіографія проблеми (2017)
Ластовський В. В. - "Славний козак" Остафій Дашкович в українській історіографії (2017)
Гнатенко Л. А. - Актуалізація палеографічно–орфографічного напряму дослідження кириличних рукописів (2017)
Загорулько Р. О. - Газетна періодика Києва часів Першої російської революції як джерело вивчення боротьби української громадськості за українізацію Київського Імператорського університету святого Володимира (2017)
Заєць О. В. - Приватні книжкові колекції митрополитів та архімандритів у складі бібліотеки Києво–Печерської лаври (2017)
Петрушко Л. А. - Неправильна печаль у тексті Києво–Печерського патерика: формат, причини, пропедевтика (2017)
Гавриш І. В. - Особливості чернечого життя на теренах Станиславівської єпархії УГКЦ у період підпілля (1953–1989 рр.) (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.7) (2017)
Богатирчук К. О. - Державна політика щодо дітей і підлітків Української РСР 1960–1980–ті рр. (2017)
Вербицький Б. Д. - Організація і розповсюдження українського самвидаву братами Михайлом і Богданом Горинями (1962–1965) (2017)
Лаврут О. О. - Формування "радянського" світогляду учнів початкової школи засобами підручників (на прикладі "Українська мова. Підручник для 1 класу початкової школи. Частина перша. Українською мовою") (2017)
Більо Л. М. - Науково–дослідна робота музеїв Волинської області (1991–2016 рр.) (2017)
Кизименко І. О. - Становлення профспілкового руху України 90–х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії (2017)
Мерінг В. О. - Проблема збереження архітектурної спадщини України (за матеріалами палацу Мерінгів у Старих Прилуках) (2017)
Набока С. В. - Особливості суспільно–політичного та соціально–економічного розвитку України в роки незалежності (2017)
Шакурова О. В. - Погляди на етногенез українського народу Любомира Терлецького (2017)
Фігурний Ю. С. - Наукова модель періодизації походження українців у праці В. Балушка "Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія" (2017)
Філатова Н. С. - Мовна ситуація у Донецькій області в умовах незалежної України (2017)
Кебкало Т. Г. - Інтелектуальне співтовариство українських фізіологів в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця, Годун Н. І., Буц М. А., Харченко Н. А. (2017)
Баскакова А. С. - Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах (2017)
Маслак В. І. - Переяслав 1654 і Гадяч 1658: нові тенденції в сучасній російській історіографії (2017)
Гаджиева М. Х. - Роль и задачи Национальной Библиотеки в пропаганде идей мультикультурализма в Азербайджане (2017)
Ганбарова С. И. - Азербайджано–армянские отношения в 1918–1920–х годах (2017)
Петраускас О. О. - Чинники успішності Кондолізи Райс як першої афроамериканки на посаді державного секретаря США (2017)
Прихненко М. І. - "Війна Блера": місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера (2017)
Шевчук В. А. - Діяльність адвентистського видавництва "Поліглот" на території ІІ Речі Посполитої у міжвоєнний період, Куриляк В. В. (2017)
Ямпольська Л. М. - Курдський національний рух і військово–політична діяльність Мустафи Барзані (1903–1979) (2017)
Воронкова В. Г. - Формування ноосферного світогляду як основи інформаційно–інноваційно–ноосферної економіки та суспільства, Кивлюк О. П., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. (2017)
Муляр В. І. - Феномен гармонії в культурі Сходу: традиція індуїзму (2017)
Зейналов У. А. - Теоретические и методологические основы феномена "цивилизация" (2017)
Іванов Є. В. - Теоретико–методологічні засади дослідження кризових станів суспільства та некерованості (2017)
Иванчук В. В. - Концепт отчуждения в современном неомарксизме (2017)
Бредун І. В. - Есхатологічні мотиви у просторі первісної свідомості (2017)
Колосюк І. А. - Філософські та спеціально–наукові аспекти загальної методології наукового пізнання (2017)
Ведмедєв В. М. - Ціннісна амбівалентність абсурдного (2017)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура особистості в контексті соціокультурного розвитку (2017)
Гордієнко О. О. - "М’який" менеджмент: концептуалізація сучасністю (2017)
Діденко Л. В. - Соціогуманітарні витлумачення процвітання: джерела VS сучасність, Кондрашова–Діденко В. І. (2017)
Кириленко К. М. - Емпатія як противага ескапізму в умовах домінування комунікативних технологій як засобу дифузії інновацій у постіндустріальному суспільстві (2017)
Кобзева Ю. Ю. - Функциональный потенциал философской эссеистики в проблемном поле экзистенциального кризиса (2017)
Комісар Л. П. - Розуміння / інтерпретація: панорама методологічних пошуків у (пост)епістемології гуманітарних наук (2017)
Кочура Н. М. - Гуманізація суспільного розвитку: виклики для України (2017)
Крисюк І. М. - Ідеологема "Київ – Другий Єрусалим" в українському радикальному націоналізмі (2017)
Рожко В. А. - Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства (2017)
Мельник В. В. - Трансцендентальний ідеалізм Канта у світлі сучасних досліджень (2017)
Соболєвський Я. А. - Секуляризм та віротерпимість у філософських поглядах американського мислителя Роджера Вільямса (2017)
Співак В. В. - Уявлення про фортуну у філософській складовій спадщини Антонія Радивиловського (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Трансформації діалектики в теології К. Барта (2017)
Узунова Н. Д. - Від інтер– до контр–тексту: критика поглядів Ю. Крістєвої канадськими дослідницями (І. Буасклер, Д. Бурк) (2017)
Фльорко Л. Я. - Ідентичність як становлення національної самосвідомості в художніх творах І. Франка (2017)
Фараджова Л. А. - Історико–філософський аналіз трансформації ліберальних філософсько–економічних шкіл та напрямів (2017)
Тищенко М. В. - Роль та місце контексту в сучасній теорії аргументації (2017)
Барков Д. Ю. - Проблема виртуального подхода в изучении сетевой коммуникации (2017)
Баюжева А. О. - Особистість в епоху кризи ідентичності (2017)
Городницький А. В. - Стратегічні перспективи суспільного договору крізь призму ре–контекстуалізації проекту засобами практичної філософії (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесність людини у філософському вимірі (2017)
Пігош М. А. - Паїсій Величковський та святоотецька антропологія Східної патристики (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як соціокультурна цінність (2017)
Литвиненко Т. - Дитина як Homo Ludens і суб’єкт життєтворення (2017)
Лукашенко М. В. - Інформаційне суспільство та становлення віртуальної соціальності (2017)
Найдьонов О. Г. - Вплив інформаційно–комп’ютерних технологій на розвиток мережевого суспільства (2017)
Butko Y. L. - The influence of the Taoist anthropomistic tradition on the modern Ukrainian society (2017)
Завальнюк О. В. - Спорт у контексті сучасних філософських проблем тілесності (2017)
Ібрагімов М. М. - Суперечливі тенденції впливу фізичної культури і спорту на здоров’я людини, Колядич Е. В. (2017)
Климко І. Г. - Культурні практики туризму в контексті глобалізаційних проблем сучасності (2017)
Подолякіна О. В. - Людина в лінгвістичних моделях філософії мови (2017)
Свистун В. В. - Тиша у смисловиразній тканині нової музики (2017)
Вахтель А. І. - Щодо перекладу термінології сучасної англомовної епістемології (2017)
Гамшеєва В. М. - Монархічний ("охоронний") соціалізм К. Н. Леонтьєва як вид соціальної утопії (2017)
Михайліченко М. В. - Взаємозв’язок трансформаційних процесів держави й університету: роздержавлення і відмова від патерналізму (2017)
Вдовиченко Є. В. - Проблема подолання пострадянських атавізмів у системі вищої освіти України (2017)
Великодна Є. М. - Духовне здоров’я у медіа–культурному середовищі як філософсько–освітня проблема (2017)
Дроботенко М. О. - Учитель як освітній філософ (2017)
Камбур Н. О. - Філософсько–освітній дискурс легітимації реформування вищої школи (2017)
Нежива О. М. - Вища освіта в Німеччині: основні принципи (2017)
Чжань Сінь. - Перспективи становлення нової моделі вищої освіти в сучасній Україні (2017)
Гасымова А. М. - Дастаны про гачагов и традиции создания героических дастанов (2017)
Артішевський А. Е. - Позапарламентська опозиція в умовах системного конфлікту (2017)
Стадніченко Р. В. - Трансформація політичної участі в умовах постмодерної демократії (2017)
Панчак–Бялоблоцька Н. В. - Уряди та урядові кабінети в парламентських демократіях: система агентських відносин делегування повноважень та відповідальності (2017)
Тимченко М. М. - Основні критерії ефективності зовнішньопартійної комунікації (2017)
Tomaszewska K. - The provision of social work for the eldery and dependent people, Káos A. (2017)
Білоус Ю. В. - Зовнішні характеристики формування іміджу політичного діяча (2017)
Балацька О. Б. - Збройний сепаратизм як форма політичного насилля: теоретичний аналіз (2017)
Дахно О. Ю. - Основні фактори забезпечення територіальної цілісності сучасної держави (2017)
Калюжна Ю. - Попередження соціальних конфліктів: інформаційний аспект (2017)
Матчук Я. - Використання соціальних мереж як платформи для політичних комунікацій (на прикладі європейських інституцій) (2017)
Хонін В. М. - Матриця ранжування міжнародних техногенних відносин. Координата третя (2017)
Васильчук Є. О. - Нормативні й організаційно–правові засади запобігання та протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні (2017)
Білецька О. - Національна і регіональна ідентичності у формуванні ефективної української державності (2017)
Шустенко С. О. - Роль Ради Європи у розвитку європейських стандартів з прав людини в Україні (2017)
Гапоненко В. А. - Політична партія в процесі інституціоналізації демократії в Україні (2017)
Головань О. О. - Еволюція політики адміністрації Дональда Трампа щодо України в сучасній повістці дня (2017)
Павленко О. І. - Відповідальність чиновницького апарату підросійької України за порушення службових обов’язків в ХІХ ст. (2017)
Manchulenko O. G. - The USA–Ukraine: prospects of security alliance (США–Україна: перспективи безпеки альянсу) (2017)
Гoцуляк В. М. С. - Петлюра – символ національного відродження (2017)
Смокова Г. І. - Освіта як провідний механізм формування публічних цінностей молоді в Україні (2017)
Вонсович О. С. - Вплив ісламського чинника на систему європейської безпеки (2017)
Дубов Д. В. - "Соціальні кібератаки" як інструмент хаотизації політичних процесів (на прикладі виборчого та поствиборчого періоду в США у 2016–2017 рр.), Дубова С. В. (2017)
Парлюк В. І. - Ліберальний напрямок в партійній системі сучасної (2017)
Перепелиця Н. О. - Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями (2017)
Андріянова Н. М. - Аналіз змін у безпековому просторі Республіки Польща в період до і після вступу в НАТО (2017)
Остапенко М. А. - Рецензія на монографію: Касьянова М. М. Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної трансформації міжнародної системи / М. М. Касьянова. – Монографія. – Вінниця: ЦОП "Документ Принт", 2017. – 520 с. (2017)
Коцур А. П. - Рецензія на монографію: Щебетюк Н. Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20–х – 30–і рр. ХХ ст.: монографія / НААН, ННСГБ, Ін–т історії аграр. науки, освіти та техніки; наук. ред. академік НААН В. А. Вергунов. – Київ, 2017. – 380 с. (2017)
Cодержание (2017)
Безлюдна А. С. - Впливи α-адренергічної, кісспептинергічної та мелатонінової систем на морфофункціональний стан клітин кори наднирників статевозрілих щурів, Пустовалов А. С., Матвієнко М. Г., Дзержинський М. Е. (2017)
Яременко Л. М. - Реакції IBA-1-позитивних мікрогліальних клітин у сенсомоторній корі головного мозку щурів при індукції транзиторної ішемії, Грабовий О. М. (2017)
Лабахуа Т. Ш. - Модуляция синаптических реакций "ноцицептивных" кортикальных нейронов кошки при стимуляции центрального серого вещества и аппликации некоторых фармакологических агентов, Джанашиа Т. К., Гедеванишвили Г. И. (2017)
Khachvankian D. K. - Expansion of Receptive Fields in the Extrastriate Visual Cortex: Dependence on the Trajectory of a Moving Stimulus, Ghazaryan A. L., Harutiunian-Kozak B. A., Momjian M. M., Aslanian H. R. (2017)
Duvan Aydemir K. - Effects of a Nociceptin Receptor Antagonist on Experimentally Induced Scratching Behavior in Mice, Gunduz O., Ulugol A. (2017)
Hasani P. - Effects of Camellia Sinensis Extract on Passive Avoidance Learning and Hippocampal Neurogenesis in Rats, Tehrani H. S., Yaghmaei P., Roudbari N. H. (2017)
Моренко А. Г. - ЕЕГ-активність, генерована у перебігу виконання мануальних рухів особами з різними характеристиками альфа-ритму (2017)
Котик О. А. - Вплив блокаторів на високопровідні катіонні канали в ядерній мембрані, Котлярова А. Б., Павлова Н. І., Марченко С. М. (2017)
Fomenko O. - Effects of Cadmium on the Activity of Matrix Metalloproteinases and Metallothionein Level in the Rat Brain, Shiyntum H., Shaulska O., Shevtsova A., Ushakova G. (2017)
Бабець Я. В. - Вплив доксорубіцину на поведінку щурів і розподіл NCAM в їх церебральних структурах, Ушакова Г. О. (2017)
Рибачук О. А. - Структурно-функціональні характеристики органотипових зрізів спинного мозку в умовах довготривалого культивування, Лазаренко Ю. А., Кротов В. В., Войтенко Н. В. (2017)
Андронати С. А. - Анксиолитические свойства производных 1-метоксикарбонилметил-3-ариламино-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-она, Карасёва Т. Л., Замковая А. В. (2017)
Абрамович Т. І. - Особливості активації м’язів руки людини під час виконання двосуглобових рухів (2017)
Сливко Э. И. - Динамика Н-рефлекса и тонической активности камбаловидной мышцы человека при произвольном движении верхней конечности, Богуцкая Г. А. (2017)
Рефераты (2017)
Савчук І. Б. - Микола Дилецький "Граматика музикальна". Петербурзький список 1723 року: від часу відкриття до опублікування (2016)
Опанасюк О. - Метаісторичні принципи періодизації історії світової музичної культури (2016)
Волкова Д. В. - Опера В. Кирейка "Марко в пеклі": драматургія і лейтмотиви (2016)
Беренбейн І. С. - Валентин Костенко: біографічна реконструкція постаті митця (2016)
Коломицева А. І. - Українська кумулятивна пісня і казка:композиційні паралелі (2016)
П"ятницька-Позднякова І. С. - Деякі аспекти семіотичного аналізу музичного тексту (2016)
Олендарьов В. М. - Метр як чинник ритміки в масовій музиці ХХ століття (2016)
Волосянчук Х. Р. - "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського:загадка драматургії (2016)
Олійник С. Ф. - Регіональні дослідження рецепції композиторської творчості: джерелознавчий та науково-теоретичний аспекти (2016)
Седюк І. О. - Гра структур в ансамблях для двох фортепіано (2016)
Юріна Л. Є. - "Гелікоптер-квартет" К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання (2016)
Прохоренко-Деньгуб Я. А. - Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса (2016)
Загородній Т. С. - Генеза камерно-вокальної творчості Л. Колодуба на прикладі п"яти романсів для високого голосу на слова Т. Шевченка (2016)
Ніколаєва Л. М. - Вокальна творчість Ф. Шопена і питання виконавського музикознавства (2016)
Руцинський Ю. І. - Опера "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Веніаміна Тольби в Київському державному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка (2016)
Морщакова Н. О. - Феномен української фаготної школи: практика дискурсу (2016)
Павленко Л. О. - Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару (2016)
Зотов Д. І. - Еволюція саксофона у творчості провідних європейських композиторів (2016)
Ковтун К. П. - Динаміка якісних показників корму різночаснодостигаючих злаково-бобових травостоїв залежно від удобрення та режимів використання, Брощак І. С., Дутка Г. П., Федоренко В. М. (2010)
Шевчук В. К. - Поширення та шкодочинність сірої гнилі (Botrytis cinerea Pers) Fagopyrum tataricum Gaertn, Юзвенко Л. В. (2010)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна пластичність білоцерківських сортів вики ярої (Vicia sativa), Петришин Д. М. (2010)
Ковтуник І. М. - Вплив строків сівби на продуктивність насіння чорнушки посівної в умовах Південно-Західного Лісостепу України, Жежанський В. В. (2010)
Печенюк В. І. - Продуктивність яблуні залежно від системи утримання ґрунту в міжряддях саду, Галицька Г. Й. (2010)
Бахмат О. М. - Агроекологічне обґрунтування сортової агротехніки вирощування сої в умовах Західного Лісостепу України (2010)
Яворов В. М. - Стан зберігання непридатних та заборонених до використання пестицидів та накопичення їх в ґрунтах прискладських територій Національного природного парку "Подільські Товтри”, Нікітін О. К. (2010)
Зеленський В. А. - Вплив інокуляції насіння на продуктивність сої, Дерев’янський В. П., Ковальчуки О. В. (2010)
Недільська У. І. - Оцінка міжвидових гібридів картоплі за проявом агрономічних ознак та стійкістю проти хвороб, Ільчук P. В., Хоміна В. Я. (2010)
Палилюлько М. І. - Значущість і необхідність сівозмін в системі землеробства, Стрельчук О. Я., Підлісний В. В. (2010)
Гойсюк С. О. - Формування урожайності озимого ріпаку залежно від норми висіву насіння та норми і складу калійних добрив на ґрунтах важкогогранулометричного складу південної частини Західного Лісостепу України, Гойсюк Ю. В. (2010)
Рарок В. А. - Індексний метод оцінки доборів рослин в селекції гречки (2010)
Хоміна В. Я. - Урожайність нагідок лікарських залежно від застосування біологічно активних препаратів, Недільська У. І. (2010)
Старинський Г. В. - Основа родючості ґрунтів - гумус, Смішна-Старинська Л. В. (2010)
Двойнос Л. М. - Оцінка екологічної ефективності управління землекористуванням, Двойнос Н. С. (2010)
Шелепницька І. П. - Кадастрові системи як ефективний механізм державного управління (2010)
Оліфірович В. О. - Вплив підсіву багаторічних трав на сіяні та природні лучні угіддя, Маковійчук С. Д., Морозова І. І. (2010)
Джура Н. М. - Роль зернобобових культур у кругообігу азоту в агрофітоценозах Лісостепу України, Дідур І. М., Сологуб О. М. (2010)
Дерев’янський В. П. - Ефективність застосування мікробіологічних препаратів та гербіцидів в посівах сої, Зеленський В. А., Ковальчук О. В. (2010)
Лапчинський В. В. - Історія науки. Генезис галузі знань, місце і роль в аграрній науці (2010)
Дудчак Т. В. - Оптимізація технології вирощування квасолі багатоквіткової (Ph. multiflorus willd), Дудчак В. П. (2010)
Лісовий М. М. - Значення екологічних чинників для формування динаміки чисельності популяцій комах-дендробіонтів в Лісостепу України (2010)
Михайлевська Л. В. - Вплив різних травосумішок на збереження родючості схилових земель в умовах передгірної зони Карпат (2010)
Гунчак Т. І. - Ефективність вирощування бобово-злакових травосумішок на еродованих землях (2010)
Жилінський В. Л. - Інженерно-екологічний моніторинг підземних сховищ газу (ПСГ), Додурич В. В. (2010)
Безвіконний П. В. - Площа асиміляційної поверхні буряка столового за умов застосування макро- та мікродобрив (2010)
Овчарук О. В. - Урожайність квасолі звичайної та вихід білка залежно від сортів, строків сівби і строків збирання в умовах південної частини Західного Лісостепу України, Околодько Ю. В. (2010)
Потапський Ю. В. - Вплив калійних добрив на фотометричні показники і урожайність моркви (2010)
Степанченко О. М. - Польова схожість насіння гречки за різних строків сівби (2010)
Козіна Т. В. - Вплив строків сівби на врожайність насіння гірчиці білої в умовах південної частини Західного Лісостепу України (2010)
Кирилюк Р. М. - Вплив норми висіву на урожайність ріпаку ярого в умовах Південно-Західного Лісостепу України (2010)
Хомовський Д. І. - Розробка елементів технології вирощування пшениці ярої в умовах південно-західної частини Лісостепу України (2010)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив універсальної дії (ОДУД) га урожайність і якість бульб картоплі (2010)
Гнидюк В. С. - Зміна показників урожайності та якості озимої пшениці під впливом органічних добрив нового покоління "Біопроферм” (2010)
Сендецький В. М. - Вплив органічних добрив "Біогумус”, виготовлених методом вермикультивування, на урожайність і якість кукурудзи (2010)
Степанченко В. М. - Вплив мінеральних добрив та стимуляторів росту на продуктивність бобово-злакової травосумішки довгострокового використання в південній частині Західного Лісостепу України (2010)
Ковтун С. П. - Шляхи забруднення атмосфери та її вплив на екологічну ситуацію (2010)
Ящук Т. С. - Штучний відбір у генофондових стадах (2010)
Ящишина І. В. - Взаємозв’язок капіталізації та соціалізації в інноваційній економіці (2010)
Вакуленко Л. Л. - Тенденції розвитку ринку меду натурального в Україні (2010)
Лучик С. Д. - Забезпечення продуктивної зайнятості робочої сили на селі, Лучик В. Є. (2010)
Волощук К. Б. - Системи продукування інновацій на ринковий попит (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського