Трач Р. В. - Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства, Рижакова Г. М., Крижановський В. І. (2017)
Яремко З. М. - Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища, Писаревська С. В., Фірман В. М. (2017)
Афанасьєв В. В. - Спосіб визначення ефективності вдосконалених технологічних процесів влаштування теплоізоляційних матеріалів, Мальований І. В., Радченко О. П., Ярова Ю. О., Чеботарьов В. А. (2017)
Иносов С. В. - Дискретизация динамической модели теплового объекта регулирования с большим шагом квантования во времени, Бондарчук О. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності у проектах біосферосумісного будівництва (2017)
Содержание (2017)
Волосюк В. К. - Оптимізація оцінок електрофізичних параметрів та статистичних характеристик просторово-протяжних об’єктів в широкосмугових системах апертурного синтезу, Жила С. С., Павліков В. В. (2017)
Перелыгин Б. В. - Реализация системного подхода при создании радиолокационной системы метеорологического мониторинга (2017)
Лєбєдєв В. О. - Аналіз електромагнітної сумісності смуги частот 790-862 МГц на території України для впровадження мережі мобільного зв’язку за технологією LTE, Макаров С. А., Висоцький О. В. (2017)
Кукуш В. Д. - Оценка эффективности применения полосовых скремблеров для защиты речевой информации в узкополосных системах связи, Верчик Д. Ю. (2017)
Бабыченко О. Ю. - Кинетика фотопроводимости c-Si с аморфными неоднородностями, Пащенко А. Г. (2017)
Галат А. Б. - Расчет поглощательной способности солнечного фотопреобразователя на основе CuIn1−xGaxSe2 (2017)
Николаенко В. А. - Инфракрасный приемник на переходах электронов в автолокализованное состояние над гелиевой пленкой на структурированной подложке, Пащенко А. Г., Бессмольный Я. Ю. (2017)
Стогний Н. П. - "Светлые" плазмоны треугольного или четырехугольного кластера нанопроводов из благородных металлов, Сахненко Н. К. (2017)
Kozar A. I. - Electromagnetic lattice "invisibility" of the resonance cubic crystal made of magnetodielectric spheres (2017)
Гнатюк М. А. - Применение метода Шварца к расчету волноводных ФАР при наличии диэлектрических вставок и покрытия, Морозов В. М. (2017)
Бондаренко И. Н. - Микроволновый переключатель на основе смешанного волноводно-коаксиального тройника для резонаторного формирователя импульсов, Горбенко Е. А., Краснощок В. И. (2017)
Мартиненко Л. Г. - Розширення галузі застосування зразкового ватметра НВЧ, Комарова Г. Л. (2017)
Sinotin A. M. - Algorithm for multi-board radio-electronic devices synthesis on maximal accepted overheat, Tsymbal O. M., Kolesnikova T. F., Sotnik S. V. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
За підсумками року (інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (8 листопада 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (22 листопада 2017 р.) (2018)
Туркевич В. З. - Синтез і спікання надтвердих матеріалів: термодинаміка та кінетика (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 р.) (2018)
Гунько В. М. - Модифіковані нанооксиди і композити на їх основі різного функціонального призначення (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 листопада 2017 р.) (2018)
Пиріг Р. Я. - Українська революція 1917–1921 років: сучасний історіографічний образ та дослідницький потенціал (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) (2018)
Венгер Є. Ф. - Про результати виконання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008–2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 р.) (2018)
Моргун В. В. - Роль біологічного азоту в азотному живленні рослин, Коць С. Я. (2018)
Локтєв В. М. - Знання — сила? (2018)
Вакуленко М. О. - Декілька зауваг щодо фемінітивів в українській мові (2018)
Лібанова Е. М. - Ювілей фундатора науки господарського права (до 90-річчя академіка НАН України В.К. Мамутова), Устименко В. А. (2018)
Перестюк М. О. - Формула життя (до 80-річчя академіка НАН України А.М. Самойленка) (2018)
Кирчів Р. Т. - Промотор новочасних етнологічних стратегій (до 70-річчя академіка НАН України С.П. Павлюка) (2018)
Богданов В. Л. - Лідерство, вищість і довголіття в професії (з нагоди присудження академіку НАН України О.М. Гузю премії Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 2017) (2018)
90-річчя академіка НАН України Б.О. Мовчана (2018)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Савчука (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Огенка (2018)
Єфремова К. В. - Перспективні напрями державної політики щодо віртуалізації інфраструктури економіки України (2017)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання інноваційного розвитку у сфері відновлювальної енергетики (2017)
Адамюк Д. І. - Правове регулювання договірних відносин, пов’язаних з організацією досліджень в ЄС (2017)
Малойван В. В. - Поняття інноваційної інфраструктури: підходи до визначення та ознаки (2017)
Стріжкова А. В - Правове регулювання в ЄС похідних від Grid інноваційних технологій (2017)
Новіков Є. А. - Історія розвитку мереж трансферу технологій в ЄС (2017)
Давидюк О. М. - Місце технології в національній інноваційній системі: господарсько-правовий аспект (2017)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання корпоративних інвестицій (2017)
Семенова М. В. - Альтернативне вирішення спорів в галузі туризму (2017)
Тетерятник Б. С. - Розвиток електронної форми господарського обороту на етапі становлення (2017)
Anisimova G. V. - Theoretical and Legal Issues of Environmental Security Support in the Innovative Process In Ukraine (2017)
Blavatska D. A. - Current Issues of Reformation of the Conceptual Categorical Apparatus of the Ukrainian Environmental Legislation (2017)
Золотарьова Д. М. - Деякі правові проблеми розвитку мінерально-сировинної бази України (2017)
Ігнатенко І. В. - Проблеми організаційно-правового забезпечення управління в сфері використання та охорони земель (2017)
Гетьман Є. А. - Кодифікація адміністративного законодавства України: загальна характеристика, історичні етапи, види (2017)
Легенький М. І. - Інноваційні технології у сфері освіти: організаційно-правовий аспект (2017)
Солнцева Х. В. - Деякі питання організації поліцейської діяльності (2017)
Цибульник Т. А. - Деякі питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування україни у сфері протидії рейдерству (2017)
Криза чи відкриття нових можливостей доступної високоспеціалізованої медичної допомоги? (2017)
Іоффе Н. О. - Застосування методики імпедансної кардіографії при операціях коронарного шунтування на працюючому серці, Ящук К. В., Данилевська К. М., Руденко С. А., Витовський Р. М. (2017)
Маньковский Г. Б. - Уровень инсулина в плазме крови у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от выраженности атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Степура Е. А. (2017)
Мороз М. М. - Деформація стінок лівого шлуночка при аневризмі та артерiальній гіпертензії, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Урсуленко В. І., Трембовецька О. М., Ювчик О. В. (2017)
Мороз В. С. - Рання хірургічна тактика при постінфарктних розривах міжшлуночкової перегородки, Орищин Н. Д., Павлик С. С., Кушта О. Ю., Титюк В. А., Куртяк З. З. (2017)
Петков А. В. - Гибридная коронарная реваскуляризация с использованием мини-инвазивного маммарнокоронарного шунтирования (опыт одного центра), Поливенок И. В., Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Бойко В. В. (2017)
Руденко А. В. - Особливості зміни гемодинаміки при використанні внутрішньоаортальної балонної контрпульсації у кардіохірургічних хворих з гострою серцевою недостатністю, Настенко Є. А., Береговий О. А., Демченко Р. Б., Марченко М. В., Шардукова Ю. В. (2017)
Bolshak O. O. - Surgical correction of mitral insufficiency due to integrity damage of chordal-papillary continium: comparison of long-term results, Mnishenko V. I., Trembovetska O. M., Beshlyaga V. M., Leoshko I. V., Popov V. V. (2017)
Крикунов О. А. - Аналіз антибіотикорезистентності збудників активного клапанного інфекційного ендокардиту, Буряк Р. В., Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Пустовалова Г. О., Хмелевський А. М. (2017)
Крикунов О. А. - Клініко-морфологічні взаємоз’язки поєднання прокаріотів із грибковою мікрофлорою в патогенезі інфекційного ендокардиту, Захарова В. П., Буряк Р. В., Колтунова Г. Б., Руснак А. О., Хмелевський А. М. (2017)
Попов В. В. - Хирургическое лечение митрального стеноза, осложненного массивным тромбозом левого предсердия: госпитальный этап лечения, Мнишенко В. И., Витовский Р. М. (2017)
Слісаренко М. В. - Сучасні підходи до діагностики та лікування IgG4- асоційованої аневризми черевного відділу аорти, Данилішина М. В., Трембовецька О. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Вплив трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові на відновлення порушеної скоротливої здатності міокарда, Якушев А. В., Матящук А. С., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2017)
Воробйова Г. М. - Гуморальна реактивність до Hsp60, міозину та Sgt1 сироватки новонароджених із вродженими вадами серця, Яковенко Л. Ф., Ткаченко Я. В., Бобик В. І., Сидорик Л. Л. (2017)
Доронин А. В. - Оценка безопасности проведения радиочастотной катетерной деструкции фибрилляции предсердий катетерами с дистальным электродом 4 мм без функции охлаждения, Суслина Ю. И., Резник А. С., Ханенова В. А., Марушко Е. Ю., Мешкова М. С. (2017)
Лебідь І. Г. - Предиктори погіршення функціонального стану у дорослих із вродженими вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді (2017)
Лісічкіна О. М. - Досвід використання дексмедетомідіну у відділенні реанімації та інтенсивної терапії кардіохірургічного профілю, Бойко С. М., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2017)
Філоненко Г. В. - Мікробіологічний моніторинг розвитку бактеріємії у дітей із вродженими вадами серця, Саламаніна А. О., Кирик Д. Л. (2017)
Якімішен О. О. - Раннє ентеральне харчування в післяопераційному періоді та його вплив на активізацію дітей до 1 року після кардіохірургічних операцій, Бойко С. М., Хеміо Арнес С. Г., Мошківська Л. В., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2017)
Дьогтяр В. В. - Перший досвід застосування синтетичного антитромбіну-ІІІ (Атенатив) у кардіохірургічній практиці, Бойченко О. М., Жовнір В. А., Чанглі Н. О. (2017)
Саламаніна А. О. - Стан мікробного пейзажу в сучасній клініці кардіохірургії, Борисенко К. Ю., Ванда Т. М., Канавець Т. П. (2017)
Жеков І. І. - Поетапна реконструкція аорти після розшаровуючої аневризми аорти І типу (за DeBakey), Кравченко В. І., Черпак Б. В., Осадовська І. А., Хижняк К. А., Вайда В. В. (2017)
Захарова В. П. - Морфологические особенности гамартомы легких: два наблюдения больных кардиохирургического стационара, Руденко Е. В., Дорофеева С. И. (2017)
Радченко М. П. - Власний досвід діагностики та лікування коронарносерцевих фістул, Довгалюк А. А., Кузьменко Ю. Л., Максименко А. В., Руденко Н. М. (2017)
Суслина Ю. И. - Клинический случай "синдрома после поражения сердца" после радиочастотной катетерной абляции фибрилляции предсердий и трепетания предсердий, Мешкова М. С., Доронин А. В. (2017)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2017)
Содержание (2016)
Bulat A. F. - CMM recovery, utilization and cogeneration by compressor plants, Kirik G. V., Zharkov P. E., Bluss B. O., Shevchenko V. (2016)
Круковская В. В. - Математическое моделирование связанных геомеханических и фильтрационных процессов при проведении противовыбросных мероприятий (2016)
Смирнов А. П. - Исследование распространения в горной породе волны давления, генерируемой электрическим разрядом в жидкости (2016)
Скипочка С. И. - Влияние интенсификации геомеханических процессов на геотехнические параметры массива горных пород, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2016)
Соцков В. А. - Анализ влияния частичной закладки выработанного пространства на НДС углевмещающего массива при селективной отработке тонких угольных пластов, Малашкевич Д. С., Русских В. В. (2016)
Шматовский Л. Д. - Исследования армопородных оболочек для повышения устойчивости выработок, Сапунова И. А., Зайцев М. С., Ананьева О. И., Тынына С. В. (2016)
Баранов В. А. - Горно-геологические условия поля ШУ "Покровское", Янжула А. С. (2016)
Молдабаев С. К. - Создание 3D модели развития открытой разработки крутопадающих месторождений округлой формы, Рысбайулы Б., Султанбекова Ж. Ж., Сарыбаев Н. О. (2016)
Перегудов Ю. В. - Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера, Перегудов В. В. (2016)
Швец Д. В. - Вовлечение в разработку законсервированных геологических запасов железной руды под существующими транспортными коммуникациями действующих глубоких карьеров (2016)
Пшеничний В. Г. - Технологія внутрішнього відвалоутворення з формуванням тимчасового внутрішнього відвалу при відпрацюванні мульдоподібних покладів, Терещенко В. В. (2016)
Григорьев Ю. И. - Технические решения по отработке Ингулецкого месторождения карьером ЧАО "ИнГОК" в границах лицензионной площади, Миронов М. Д., Дрок А. В. (2016)
Горобец Л. Ж. - Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении, Верхоробина И. В. (2016)
Бубнова Е. А. - Влияние нарушенной и техногенной геологической среды на водный баланс территорий их расположения (2016)
Семененко Е. В. - Оценка размеров воронки всасывания с учетом критической скорости гидротранспортирования, Медведева О. А., Киричко С. Н. (2016)
Ягнюкова И. В. - Определение эффективности классификации горной массы повышенной влажности при круговых направленных колебаниях просеивающих поверхностей (2016)
Поляков Ю. Е. - Факторы влияния гидрообработки угля на разгрузку призабойной части массива, Усов О. А. (2016)
Мінєєв С. П. - Використання режиму струсного підривання при проведенні гірничих виробок, Янжула О. С., Кишкань М. О., Мінєєв О. С. (2016)
Холявченко Л. Т. - Химическая кинетика процессов переработки дисперсных углеродсодержащих сред в плазме водяного пара, Пигида Е. Ю., Демченко С. В., Давыдов С. Л. (2016)
Мальцева В. Є. - Спосіб та технічний засіб запобігання викидів вугілля та газу при проведенні під-готовчих виробок в газоносних вугільних пластах, Трохимець М. Я., Усов О. О., Мінєєв С. П., Васильєв Л. М. (2016)
Красовский И. С. - Устройство для определения силы удара при динамических испытаниях конструкций (2016)
Бабий Е. В. - Экономическое обоснование применения комплекса предварительного обогащения для скальных вскрышных пород карьеров Кривбасса (2016)
Логинова А. А. - Термическое старение массивных резиновых элементов горных машин в напряженном состоянии, Дырда В. И. (2016)
Почужевський О. Д. - Побудова математичної моделі дослідження експлуатаційних властивостей кар’єрних автосамоскидів з гідромеханічною трансмісією, Кляцький В. І. (2016)
Валяев А. М. - Сравнение радиационного загрязнения почв с физиологическими параметрами развития тестовых растений на объектах Cухачевской промплощадки, Коровин В. Ю., Лаврова Т. В. (2016)
Чеберячко С. І. - Розрахунок двоступеневих фільтрувальних систем протипилових респіраторів, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В. (2016)
Білобровець О. М. - Становище польських біженців-інтелігентів в Україні в роки Першої світової війни (2017)
Білик Я. О. - До питання про перший етап створення багатопартійності в Україні (1989–1990 рр.) (2017)
Довбня О. А. - Політичні репресії проти інтелігенції в УСРР у 1920-ті рр. у сучасній вітчизняній історіографії:регіональні особливості (2017)
Калініченко О. О. - Радіаційна катастрофа атомної субмарини К-431 — предтеча Чорнобиля! (2017)
Кічьова М. Є. - Бандитська Одеса в період Української революції 1917–1921 рр. (2017)
Корнієнко К. В. - Використання критичного мислення при вивченні історії у вищій школі: питання теорії і практики (2017)
Нефьодов Д. В. - Дослідження повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.): становлення україноцентричної теоретико-концептуальної моделі проблеми (2017)
Чістякова І. М. - Інститут бізнес-омбудсмена в Україні та світі:історико-правовий аспект, Кривдіна І. Б. (2017)
Шишко О. Г. - Індивідуальний терор в Одесі у липні 1920 р. (2017)
Бараненко С. М. - Регіональний вимір історіографії дворянства в сучасній українській історичній науці початку XXI ст. (2017)
Вітряк М. М. - Праці Л. Д. Кучми як джерело для вивчення історії України (2017)
Ломако Л. І. - Педагогічні інститути в системі університетської освіти ХІХ ст. в українських землях: дореволюційна історіографія проблеми (2017)
Хромов А. В. - Документи Державного архіву Одеської області до біографії одеського поліцмейстера Василя Федоровича Гельмерсена (2017)
Лізавенко Г. І. - Внесок Мирона Осиповича Гросмана в розвиток Одеської кіностудії (2017)
Шановська О. А. - Науковий центр із вивчення історії Народного Руху України (2017)
Яковлєв І. В. - Співпраця І. Драча з президентами України (2017)
Кривдіна І. Б. - Рецензія на книгу Г. І. Гончарука та Л. М. Іваніченко "Ректор від Бога" (Видавництво "Астропринт", 2017 рік) (2017)
Кучерук М. С. - Людина як ціла епоха. Рец. на кн.: Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога. — Одеса: Астропринт, 2017. — 176 с. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Breus V. V. - Flexible Variable Star Extractor - new software for variable stars detection using CCD photometry (2017)
Vasylenko M. Yu. - Dipole bulk velocity based on new data sample of galaxies from the catalogue 2MFGC, Kudrya Yu. N. (2017)
Berdina L. A. - Detection of the rapid variability in the Q2237+0305 quasar, Tsvetkova V. S. (2017)
Dylda S. S. - Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state, Zhdanov V. I. (2017)
Sushchov O. - Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: a global cosmic ray detection framework, Homola P., Dhital N., Bratek L., Poznanski P., Wibig T., Zamora-Saa J., Almeida Cheminant K., Alvarez Castillo D., Gora D., Jagoda P., Jalocha J., Jarvis J. F., Kasztelan M., Kopanski K., Krupinski M., Michalek M., Nazari V., Smelcerz K., Smolek K., Stasielak J., Sulek M. (2017)
Kontorovich V. M. - Reflection of positron radiation from star surface and shift of inter pulse position in Crab pulsar, Trofymenko S. V. (2017)
Trofymenko S. V. - Half-bare positron in the inner gap of a pulsar, Kontorovich V. M. (2017)
Факультету захисту рослин – 85 років! (2017)
Андреєва О. Ю. - Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів, Мартинчук І. В. (2017)
Батова О. М. - Вплив протруйників на розвиток кореневих гнилей пшениці озимої в Харківській області (2017)
Белецкий Е. Н. - Современные представления о динамике популяций насекомых: прошлое, настоящее, будущее. Синергетический подход, Станкевич С. В., Немерицкая Л. В. (2017)
Білик М. О. - Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці ярої біофунгіцидами і регуляторів росту рослин проти кореневих гнилей (2017)
Васильєва Ю. В. - Амарантовий стеблоїд (Lixus subtilis Boh.) — прихованостебловий шкідник цукрових буряків (2017)
Davydenko K. V. - Health condition and ash dieback symptoms development in fraxinus excelsior inoculated with hymenoscyphus fraxineus, Meshkova V. L. (2017)
Євтушенко М. Д. - Особливості заселення яблунь грушевим клопом (Stephanitis pyri F.: Hemiptera: Tingidae) (2017)
Жукова Л. В. - Шкідливість септоріозу і жовтої іржі пшениці ярої та основні елементи системи захисту посівів, Ємленінова А. М. (2017)
Забродіна І. В. - Динаміка чисельності букарки (Neocoenorrhinus pauxillus Germ.) за фенофазами розвитку яблуні в саду ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (2017)
Зозуля А. Л. - Использование дронов в обследовании фитосанитарного состояния посевов, Рыбин С. Н., Коваленко Г. И. (2017)
Кошеляєва Я. В. - Ранні ознаки бактеріальної водянки берези повислої (Betula pendula Roth) (2017)
Кузьменко Н. В. - Вплив хімічних протруйників на обмеження розвитку кореневих гнилей ячменю ярого, Луханін І. В. (2017)
Куниченко Н. А. - Распространенность и вредоносность монилиоза косточковых в городских условиях Приднестровья, Шульман Н. И., Власов В. В. (2017)
Мартиненко В. І. - Удосконалення захисту картоплі від основних хвороб і шкідників в умовах ННВЦ "Дослідне поле" ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (Харківська область) (2017)
Меленті В. О. - Хімічний захист ялин від ялинових несправжніх щитівок - Physokermes hemicryphus (Dalman) та Physokermes piceae Schr. в Харківській області, Леженіна І. П., Меленті Д. О. (2017)
Мєшкова В. Л. - Перспективні напрями досліджень з лісової ентомології (за матеріалами ювілейного конгресу ІЮФРО), Байдик Г. В. (2017)
Meshkova V. L. - Biology of multivoltine bark beetles species (Coleoptera: Scolytinae) in the North-Eastern Steppe of the Ukraine, Kochetova A. I., Zinchenko O. V., Skrylnik Yu. Ye. (2017)
Ожга І. І. - Залежність сезонного розвитку зеленої трояндової попелиці (Macrosiphum rosae Linnaeus, 1758) (Homoptera: Aphididae) від погодних умов (2017)
Олейніков Є. С. - Прогноз розвитку хвороб листя пшениці озимої (2017)
Плєтнікова Н. Я. - Фітопатогенний комплекс плодових кісточкових культур у Харківській області (2017)
Соколова І. М. - Пошкодження декоративних хвойних порід довгоносиком сосновим великим і короїдами (2017)
Тесля Т. О. - Вплив протруйників на посівні якості та ураженість проростків кукурудзи фузаріозною гниллю (2017)
Туренко В. П. - Основні хвороби люцерни в Східному Лісостепу України (2017)
Федорчук С. В. - Фунгіцидна активність хімічних та біологічних препаратів проти Phytophtora infestans та alternaria solani картоплі, Положенець В. М., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Чайка О. В. (2017)
Швачунова І. С. - Ефективність використання метеорологічних приладів у моніторингу парші яблуні в Харківській області (2017)
Заярна О. Ю. - Оцінка стійкості сортів ярого ячменю до сажкових хвороб (2017)
Кулешов А. В. - Прогноз состояния септориоза озимой пшеницы (2017)
Правила для авторів (2017)
Верховлюк А. М. - Фазово-структурна стабільність жароміцного корозійностійкого сплаву для литих робочих лопаток ГТУ, Максюта І. І., Квасницька Ю. Г., Мяльніца Г. П., Михнян О. В. (2016)
Кондратюк С. Е. - Вплив параметрів кристалізації і гарячої деформації на характеристики структури сталей при валковому прокатуванні, Ноговіцин О. В., Стоянова О. М., Баранов І. Р., Пархомчук Ж. В. (2016)
Гогаєв К. О. - Інструментальні штампові сталі для гарячого деформування (огляд), Сидорчук О. М., Радченко О. К. (2016)
Сігарьов М. К. - Вплив інтенсивності продування на гідродинаміку металу в ливарному ковші, Сорока Я. А., Плакущий Д. О. (2016)
Смірнов О. М. - Причини деформації і руйнування робочої поверхні розливального колеса роторної МБЛЗ, Куберський С. В. (2016)
Соловар О. М. - Зносостійкість титанових сплавів, Вейс В. І., Олянич Л. І. (2016)
Верховлюк Анатолій Михайлович. До 60-річчя від дня народження (2016)
Щеглов В. М. - До проблеми якості великих ковальських зливків (2016)
Імена в термінах металознавства (2016)
Содержание (2018)
Белов В. В. - Аминирование моноэфиров 1,2-диолов пиперидином на катализаторах, приготовленных с использованием алюминатов кальция, Марков В. И., Сова С. Б., Герасименко В. А., Голосман Е. З., Нечуговский А. И. (2018)
Danilov F. I. - Electrodeposition of composite coatings using electrolytes based on deep eutectic solvents: A mini-review, Protsenko V. S. (2018)
Кошель Н. Д. - Мультифрактальный анализ порошков гидроксидов железа, Костыря М. В., Корпач С. В. (2018)
Kurmakova I. M. - The inhibitory effect of imidazo |1,2-a| azepinium bromides on corrosion of carbon steel in hydrochloric acid medium, Bondar O. S., Vorobyova V. I., Chygyrynets O. E. (2018)
Лахтаренко Н. В. - Окисление метилфенилсульфида пероксисольватом карбоната натрия, Коновалова С. А. (2018)
Тітов Ю. О. - Ізовалентне заміщення атомів в шаруватій структурі титанатів Ban–4La4Тіn1O3n (n=4–6), Слободяник М. С., Чумак В. В., Полубінський В. В. (2018)
Чайка М. В. - Хімічна взаємодія CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr?(HCl), Денисюк Р. О., Томашик З. Ф., Томашик В. М. (2018)
Чертихина Ю. А. - N-Производные формальдиминов: взаимосвязь между донорно-акцепторными внутримолекулярными взаимодействиями и электронными параметрами атомов, Куцик-Савченко Н. В., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Григоров А. Б. - Інформативність показників якості компресорних змащувальних олив, Богоявленська О. В. (2018)
Знак З. О. - Розклад бензолу в кавітаційних полях, Сухацький Ю. В., Зінь О. І., Хом’як С. В., Мних Р. В., Лисенко А. В. (2018)
Коц Л. С. - Современные методы диагностики и технологические принципы получения биостойких керамических материалов, Федоренко Е. Ю., Лесных Н. Ф., Рыщенко М. И., Рыщенко Т. Д. (2018)
Носенко А. В. - Отрицательное тепловое расширение оксида титана(III) , Гордеев Ю. С., Голеус В. И. (2018)
Khomenko O. S. - Choice of ceramic masses for the manufacture of electrical ceramics (2018)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Разработка методов управления параметрами двухфазного потока жидкости для промывки скважин, Блюсс Б. А., Шевченко В. Г., Елисеев В. И., Лях М. М., Дреус А. Ю. (2016)
Надутый В. П. - Аппроксимация зависимости производительности валкового вибрационного классификатора с гладкими валками от варьируемых параметров, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В., Егурнов А. И. (2016)
Надутый В. П. - Эффективность использования ударно-центробежного дезинтегратора, реализующего сдвиговые деформации при разрушении горной массы, Логинова А. А., Сухарев В. В. (2016)
Волошин О. І. - Перспективи використання термоінструмента з дуговим електричним розрядом в процесі руйнування гірських порід, Потапчук І. Ю., Жевжик О. В. (2016)
Бунько Т. В. - Разработка методов и технических средств идентификации параметров шахтных вентиляционных и дегазационных систем, Новиков Л. А., Ященко И. А., Жалилов А. Ш., Дудник М. Н. (2016)
Надутый В. П. - Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций, Костыря С. В., Севастьянов В. С. (2016)
Надутый В. П. - Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом, Маланчук З. Р., Корниенко В. Я. (2016)
Закора В. В. - Повышение надежности деталей горных машин методом поверхностного упрочнения, Ганкевич В. Ф., Лисняк А. Г. (2016)
Франчук В. П. - Формирование сопротивления при свободном качении рельсового колесного транспорта по плоскому рельсу, Зиборов К. А. (2016)
Полулях Д. А. - Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности прямоугольной формы (2016)
Франчук В. П. - Усилие в приводе вертикальной вибрационной мельницы, Анциферов А. В., Дуганец В. И. (2016)
Кухарь В. Ю. - Обратный инжиниринг корпусов насыпных угольных фильтров (2016)
Холоденко Т. Ф. - Влияние "внутренних" (рецептурных) особенностей эмульсионных взрывчатых веществ на эмиссию загрязняющих веществ в продуктах взрыва в атмосферу, Колесник В. Е., Павличенко А. В. (2016)
Монастырский В. Ф. - Пуск и торможение вертикального конвейера, Кирия Р. В. (2016)
Кирия Р. В. - Определение коэффициента динамичности при движении ленты с кусками груза по роликоопорам трубчатого конвейера, Смирнов А. Н. (2016)
Кирия Р. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния линейной части трубчатого конвейера, Ларионов Н. Г. (2016)
Жигула Т. И. - Особенности динамики трубчатой ленты для различных конструктивных схем ленточных трубчатых конвейеров (2016)
Мудров Д. С. - Дослідження напруженно-деформованного стану витискных діафрагм, Зіль В. В. (2016)
Кирия Р. В. - Повышение эффективности функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт, Монастырский В. Ф., Мищенко Т. Ф. (2016)
Вихідні дані (2016)
Лисенко С. О. - Багатоаспектність, неоднозначність розуміння безпеки підприємництва в теорії та практиці (2017)
Щирба М. Ю. - До дискусії про правовий статус особи (2017)
Ільницький М. С. - Конституційний процес в Україні (2017)
Бондаренко Б. О. - Конкурсна процедура відбору суддів Коституційного Суду України: до питання конституційності (2017)
Якушина О. С. - Механізм реалізації конституційного права на освіту в Україні (2017)
Світлична Ю. О. - Адміністративно-правовий вплив держави на прямі іноземні інвестиції та їх види (2017)
Щокін Р. Г. - Державна політика України у галузі освіти в контексті світових інтеграційних процесів: окремі питання (2017)
Небрат О. О. - Охорона лісового фонду як об'єкт адміністративно-правового регулювання, Яценко В. П. (2017)
Павлюк Н. М. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності (2017)
Ковальчук А. Ю. - Громадяни України як суб'єкт забезпечення фінансово-економічної безпеки (2017)
Легка О. В. - Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності (2017)
Остапенко І. О. - Військовий гарнізон як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Котормус Т. І. - Нормативно-правові гарантії адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції (2017)
Єпішко І. С. - Окремі питання захисту прав поліцейського (2017)
Ковальчук С. О. - Належність речових доказів у кримінальному провадженні (2017)
Почанська О. С. - Зміст та особливості сучасного етапу нормативно-правового забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Луценко Ю. В. - Участь спеціальних служб іноземних держав у протидії організованій злочинності та корупції на прикладі Італійської Республіки (2017)
Бурбела Ю. С. - Добровільність відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди за КК України (2017)
Грень Р. Р. - Сучасний стан злочинності в Україні у сфері обігу наркотичних засобів (2017)
Маслюк О. В. - Права адвоката-захисника в контексті спростування підозри (обвинувачення): сучасний стан та шляхи вдосконалення (2017)
Шестаков В. І. - Проблеми реалізації засади забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження у кримінальному процесі України (2017)
Шова І. О. - Фальсифіковані відбитки пальців рук як об'єкт діагностичної дактилоскопії (2017)
Пилипенко І. - Чи достатньо правових засобів має держава для протидії протиправним захопленням нерухомого майна? (2017)
Нижник Г. П. - Протиправа діяльність захисника у кримінальному провадженні (2017)
Тертишник В. - Правнича допомога та захист в кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ, Одинцова І. (2017)
С'єдіна І. І. - Медіація в цивільно-правових спорах: досвід Великобританії (2017)
Кожевникова В. О. - Межі та обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій (2017)
Єрмакова Г. С. - Релігійні норми як морально-етична домінанта правової свідомості (2017)
Христинченко Н. П. - Аналіз внесених змін до податкового кодексу України в частині покращення інвестиційного клімату та застосування санкцій до суб'єктів оподаткування в 2017 році (2017)
Попова С. М. - Розвиток правового регулювання взаємодії банків з іншими суб'єктами фінансових правовідносин (2017)
Панов М. І. - Рецензія на монографію Ігоря Ігоровича Онищука "Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики" (2017)
Світличний О. П. - Рецензія на монографію "Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект", підготовлену Ковальчуку А. Ю. (2017)
Юркова О. І. - Структура та механічні властивості покриттів з AlCuNiFeCr та AlCuNiFeCrTi високоентропійних сплавів, отриманих електронно-променевим методом, Чернявський В. В., Сисоєв М. О., Курасова М. О. (2017)
Мініцький А. В. - Вплив режимів термічної обробки на структуру та магнітні властивості сплаву на основі нікелю, Власова О. В., Биба Є. Г., Мініцька Н. В. (2017)
Волощенко С. М. - Деформаційне зміцнення бейнітного чавуну при підвищених температурах, Подрезов Ю. М., Холявко В. В., Іващук Т. О. (2017)
Кондратюк С. Є. - Характеристики руйнування комплекснолегованих сталей для цементації, Пархомчук Ж. В. (2017)
Roik T. - Using of composite materials for friction parts of printing equipment, Vitsiuk I. (2017)
Шаломєєв В. А. - Перспективи використання біорозчинних магнієвих сплавів для остеосинтезу, Цивірко Е. І., Айкін М. Д., Чорний В. В. (2017)
Дурягіна З. А. - Гранулометричні характеристики порошку сплаву ВТ20 отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду, Тростянчин А. М., Лемішка І. А., Скребцов А. А., Овчинников О. В. (2017)
Марковський Євген Адамович. До 90-річчя від дня народження (2017)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2016 рік (2017)
Конференції 2017 року (2017)
Крюков О. М. - Принцип побудови перспективного акселерометра для вимірювання параметрів відкочування ствола (2017)
Біленко О. І. - Шляхи зниження енергії віддачі стрілецької зброї для сил безпеки, Павлов Д. В., Першина К. В. (2017)
Біленко О. І. - Дослідження впливу матеріалу кидального елемента на характеристики рикошету, Кириченко О. О., Павлов Д. В. (2017)
Кондратенко О. П. - Дослідження енергонавантаженості фрикційного зчеплення колісних машин, Страшний І. Л., Ворошилов С. В. (2017)
Мазин А. С. - Оценка энергетической нагруженности автомобилей, Кайдалов Р. О., Подригало М. А. (2017)
Майборода І. М. - Перспективи застосування цифрових засобів радіозв’язку сімейства FALCON підрозділами Національної гвардії України, Лазарев В. Д. (2017)
Іванець Г. В. - Комплексна модель прогнозування та забезпечння ліквідації надзвичайних ситуацій у системі моніторингу небезпечних подій, Поспєлов Б. Б., Горєлишев С. А. (2017)
Бабій Ю. О. - Концепція моніторингу рухомих об’єктів на сухопутному кордоні України технічними засобами охорони (2017)
Шаша І. К. - Визначення критеріїв оцінювання ефективності експлуатації спеціальної колісної техніки Національної гвардії України, Темніков В. О., Мельников С. М. (2017)
Музичук В. А. - Удосконалення діючої системи проведення технічних обслуговувань озброєння, Сафошкіна Л. В. (2017)
Флорін О. П. - Аналіз можливостей застосування інформаційних систем в інтересах побудови автоматизованої системи обліку майна зв’язку в частинах та підрозділах Національної гвардії України, Воронін О. І. (2017)
Сало В. А. - Дослідження міцності пружної циліндричної конструкції під дією локального навантаження, Нечипоренко В. М. (2017)
Літовченко П. І. - Забезпечення умов формоутворення поверхонь робочих коліс газотурбінних двигунів, Сало В. А., Нечипоренко В. М., Іванова Л. П. (2017)
Горбунов А. П. - Дослідження криволінійних форм вірогідної зони придатних фрикційних з’єднань, Нечипоренко В. М., Сало В. А., Літовченко П. І. (2017)
Раківненко В. П. - Метод підвищення довговічності роботи вібраційного пристрою шляхом сунення резонансного биття під час пуску, Кириченко О. М., Гребеник Л. А., Іванова Л. П. (2017)
Горбунов А. П. - Дослідження несучої здатності оболонкових конструкцій з твірними будь-якої кривизни, Раківненко В. П., Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2014)
Патон Б. Е. - Сотрудничество Института электросварки им. Е. О. Патона с КБ "Южное" и Южмашем в области сварки и родственных технологий (2014)
Паничкин Н. Г. - Всегда вместе: КБ "Южное" - ЦНИИмаш, Дубровский В. Н., Евич А. Ф. (2014)
Дегтярев А. В. - Ракета космического назначения сверхмалого класса, Кушнарев А. П., Попов Д. А., Полуян Н. В., Аксененко А. В., Баранов Е. Ю. (2014)
Златкин О. Ю. - В едином строю, Чумаченко В. И., Кузнецов Ю. А., Котович В. И. (2014)
Рахманин В. Ф. - По торной дороге ракетостроения мы шли в ногу, Чванов В. К. (2014)
Рачук В. С. - Сотрудничество коллективов КБХА и КБ "Южное", Позолотин В. К., Сверчков Ю. Н. (2014)
Пилипенко О. В. - Основные научные результаты совместных исследований Института технической механики и ГП "КБ "Южное" (2014)
Дегтярь В. Г. - Взаимоотношения и сотрудничество КБ машиностроения и КБ "Южное" в процессе развития отечественной ракетной и ракетно-космической техники (2014)
Андреев В. А. - Сотрудничество ГП "КБ "Южное" и МКК "Космотрас" в программе "Днепр", Михайлов В. С. (2014)
Жарков А. С. - О работах ФНПЦ "Алтай" в кооперации с КБ "Южное" при создании ракетной техники, Литвинов А. В., Яскин А. В., Аксененко Д. Д. (2014)
Уткин А. Ф. - Военмех - лучше всех (2014)
Кривцов В. С. - ХАИ – КБ "Южное": 60 лет сотрудничества, Гайдачук А. В. (2014)
Логвиненко А. И. - Перспективы развития пневмогидравлических систем современных РН (2014)
Калиниченко Д. С. - Выбор проектных параметров авиационно-космической системы, Кашанов А. Э., Баранов Е. Ю., Аксененко А. В., Полуян Н. В. (2014)
Кириченко А. С. - Повышение эффективности РДТТ на основе разработки и реализации новых проектно-конструкторских решений ГП "КБ "Южное", Кушнир Б. И., Малый Л. П., Ушкин Н. П., Оглих В. В. (2014)
Коваленко Н. Д. - Триумф и трагедия системы управления вектором тяги двигателя 3Д65 вдувом камерного газа в сопло, Кукушкин В. И. (2014)
Гонтаровский В. А. - Роль и место функциональных испытаний в разработке ракетных комплексов стратегического назначения, Макаренко А. А., Шевцов Е. И. (2014)
Макаров А. Л. - Обеспечение точности географической привязки элементов космического снимка, Меланченко А. Г., Пятак И. А., Хорошилов В. С. (2014)
Прокопчук А. А. - Организация внутреннего охлаждения камер ЖРД для верхних ступеней МБР, РН и космических буксиров различного назначения, Переверзев В. Г., Коваленко А. Н., Блишун Ю. В. (2014)
Иванова Г. А. - Динамика космического аппарата с учетом упругости стержневых антенн и штанг с грузами, Меланченко А. Г., Хорошилов В. С. (2014)
Маштак И. В. - Об особенностях задачи определения параметров орбит по измерениям одной координаты движения одним пунктом радиоконтроля, Шептун А. Д. (2014)
Тонконоженко А. М. - Виртуальные теплостатические испытания систем стартового оборудования космодрома Алкантара, Сатокин В. В., Дегтяренко П. Г. (2014)
Бондарь М. А. - К вопросу создания практически полной невесомости на стендах свободного падения, Ильин Г. И., Порубаймех В. И., Демченко С. А. (2014)
Неежмаков П. И. - Анализ возможностей использования спутника "Либідь" для передачи сигналов точного времени на территорию Украины и проведения высокоточных частотно-временных сличений, Прокопов А. В., Гричанюк А. М. (2014)
Полянский Н. Н. - Метод нормирования надежности сложных технических систем (2014)
Наши авторы (2014)
Тихоненко Д. Г. - Сезонна динаміка карбонатів кальцію у чорноземах типових під різними фітоценозами південно-східного Лісостепу України, Гавва Д. В. (2012)
Дегтярьов В. В. - Закономірності акумуляції гумусу в чорноземнх ґрунтах за різних систем удобрення, Чекар О. Ю., Усатая Р. Ю. (2012)
Канівець В. І. - Мікробіологія в освітній діяльності при підготовці агрономів, Черницький Ю. О. (2012)
Вознюк С. Т. - Гідроморфні ґрунти північно-західного регіону (ПЗР) України – резерв ефективного землеробського та пасовищного використання, Вознюк Н. М., Музика Р. М. (2012)
Ачасов А. Б. - Визначення гумусованості ґрунтового покриву за даними неконтактних досліджень (2012)
Казюта О. М. - Поживний режим алювіальних ґрунтів заплави р. Сіверський Донець (2012)
Цапко Ю. Л. - Акумулятивно-дисипативна функція ґрунтів як чинник саморемедіації забруднених радіонуклідами ґрунтів, Гаврилюк В. А. (2012)
Горін М. О. - Вплив добрив на вміст біогенних елементів у ґрунтах і мезофітних травостоях кормового призначення заплавних і балочних екосистем долини р. Сів. Донець (на прикладі моніторингових полігонів цикалове і рязанова балка), Приходченко Д. М., Кантамбадуно Фая (2012)
Казюта А. О. - Поживний режим чорнозему типового залежно від використання (2012)
Зленко І. Б. - Формування мікробних угрупувань в агроценозах яблуні на перших етапах біологічного освоєння різноякісних техноземів, Забалуєв В. О. (2012)
Тонха О. Л. - Мікробна трансформація органічної речовини чорнозему типового за різних обробітків ґрунту, Євтушенко Т. В. (2012)
Круглов О. В. - Особливості розподілу магнітної сприятливості чорнозему типового на схилах (2012)
Роман Б. В. - Уміст гумусу в ґрунтах Харківщини залежно від ґрунтово-кліматичних умов та господарської діяльності, Десенко В. Г., Жадан Б. І. (2012)
Шимель В. В. - Вплив осушення та обробітку гідроморфних грунтів на емісію вуглекислого газу в атмосферу (2012)
Забалуєв В. О. - Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну, Бабенко М. Г., Горячковський С. В., Забалуєв С. В., Бучек П. В. (2012)
Коляда В. П. - До питання гранулометричного складу ґрунту як непрямого показника протидефляційної стійкості дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся України (2012)
Чекар О. Ю. - Вплив продуктів переробки твердих побутових відходів на агрохімічні показники темно-сірого реградованого ґрунту (умови 2010 року) (2012)
Панасенко О. С. - Гумус структурних агрегатів чорноземів типових різних екосистем (2012)
Тронза Г. Е. - Содержание и состав воднорастворимых солей в лугово-каштановых почвах Степи сухой северо-крымской и их трансформация под влиянием длительного рисосеяния (2012)
Моргунова О. І. - Гумусовий стан та азотний режим чорноземів звичайних УПСЗ відділення "Хомутовський степ" (2012)
Новосад К. Б. - Біогенність чорноземів звичайних Приазов’я агрогенного і постагрогенного використання, Ревтьє А. В. (2012)
Дегтярьов Ю. В. - Структурно-агрегатний склад та щільність чорноземів типових Харківської і Сумської областей (2012)
Філон В. І. - Вплив різних форм мінеральних добрив на органічну частину структурних агрегатів чорнозему типового, Чередниченко І. В. (2012)
Сало Л. В. - Урожайність та посівні властивості насіння гречки залежно від обробки комплесними добривами Басфоліаром та Новофертом, Білоголова Д. В. (2012)
Петля С. О. - Вплив органічних добрив різного біологічного походження на гумусний стан чорнозему типового і врожайність кукурудзи на силос в умовах східного Лісостепу України (2012)
Філон В. І. - Експрес-діагностика мінерального живлення рослин за допомогою фотометра "Агровектор ПФ-014", Шевченко С. С., Казаков В. О., Дуга Ю. А., Симугіна Т., Мірошниченко М. М., Панасенко Є. В. (2012)
Гаврилюк В. А. - Управління поживним режимом дерново-слабопідзолистих ґрунтів за допомогою ферментованого органічного добрива, Ковальчук Н. С., Колесник Т. М. (2012)
Малюк Т. В. - Післядія азотних добрив у плодових насадженнях та міграція нітратів по профілю ґрунту (2012)
Сало Л. В. - Вплив реакому на врожайність та посівні властивості насіня гречки, Василиненко Ю. В. (2012)
Філон І. В. - Оцінка ефективності застосування мінеральних добрив у підприємствах Харківської області (2012)
Гаврилюк В. А. - Баланс поживних елементів у сівозміні за умов використання нетрадиційних видів добрив, Абрамович О. В. (2012)
Філон В. І. - Ефективність використання тваринницьких стоків як удобрювальних поливів сільськогосподарських культур, Томан І. С. (2012)
Чередниченко І. В. - Оцінка безпосереднього впливу мінеральних добрив на структурні агрегати чорнозему типового (2012)
Зуза В. С. - Бур`яни посівів озимої пшениці і їх динаміка впродовж вегетаційного періоду (2012)
Кудря С. І. - Вплив передпопередників і різних доз мінеральних добрив на врожайність буряку цукрового на чорноземі типовому, Клочко М. К., Кудря Н. А. (2012)
Георгиця Я. І. - Урожайність зерна пшениці озимої залежно від дії попередників і мікродобрив у Лівобережному Лісостепу України (2012)
Мигунова Е. С. - Тип земель как основа при организации и ведении сельскохозяйственного производства (2012)
Біла Ю. М. - Захисні лісонасадження як елемент екологічної стабільності агроландшафтів Луганської області, Ткач Л. І. (2012)
Усцький І. М. - Вікова динаміка таксаційних показниківсоснових насаджень, уражених та неуражених кореневою губкою, Михайліченко О. А., Болтенков Ю. О., Стовбуненко Д. В. (2012)
Салтыков А. Н. - Микрофлора гаревых субстратов дерновых и примитивных почв в борах Степной зоны Левобережной Украины, Новосад К. Б. (2012)
Гриб В. М. - Просторова геометрія штучних соснових насаджень оптимальної густоти, Юхновський В. Ю. (2012)
Хрик В. М. - Лісівничо-таксаційна оцінка захисних лісових насаджень сосни звичайної на еродованих землях Придніпров’я, Левандовська С. М. (2012)
Герасимчук Л. О. - Особливості накопичення важких металів в урбаноземах північно-східної частини м. Житомир, Валерко Р. А. (2012)
Torma S. - Possible water pollution from the agricultural soils, Barancikova G., Makovnikovs J., Koco S., Lisnyak A. (2012)
Ковальов М. М. - Продуктивність природних та агроекосистем залежно від вмісту гумусу та азоту чорноземів типового і звичайного Бузько-Дніпровського міжріччя, Павленко Л. І., Панфілова Т. І., Давиборщ С. В., Задорожня С. В. (2012)
Горін М. О. - Рецензія на навчальний посібник "Екологічна оцінка агробіоценозів: теорія, методика, практика" (2012)
Тодуров Б. М. - Применение левосимендана в периоперационном периоде у больных с острым коронарным синдромом при аортокоронарном шунтировании, Хартанович М. В., Ротарь М., Волкова Ю. В., Михневич К. Г., Шарлай К. Ю. (2017)
Большак О. О. - Віддалені результати пластики мітрального клапана з приводу його недостатності внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату, Мнішенко В. І., Трембовецька О. М., Бешляга В. М., Пукас К. В., Попов В. В. (2017)
Cултанова М. Д. - Возможности неинвазивной диагностики изменений венечных артерий у больных сахарным диабетом (2017)
Бицай А. М. - Особливості етапного хірургічного лікування хворих з приводу облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок за багаторівневого оклюзійного ураження на тлі критичної ішемії тканин (2017)
Кіркілевський C. І. - Індивідуалізація хірургічного лікування хворих на рак шлунка, Дубініна В. Г., Лукьянчук О. В., Машуков А. О., Лурін А. Г., Біленко О. А., Згура О. М., Максимовський В. Є., Мерліч С. В., Раціборський Д. В. та ін. (2017)
Лупальцов В. И. - Современное состояние и перспективы лечения свища поджелудочной железы (2017)
Иманова С. С. - Значение динамической рентгенологической дефекографии в диагностике заболеваний прямой кишки и тазового дна (2017)
Шипулин П. П. - Применение местной анестезии при видеоторакоскопической резекции легкого, Тронина Е. Ю., Кирилюк А. А., Байдан В. В., Севергин В. Е., Козяр О. Н., Аграхари А. (2017)
Григоренко В. М. - Патоморфологічні фактори прогнозу рецидиву місцево-поширеного раку передміхурової залози після радикальної простатектомії, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Бондаренко Ю. М., Рудаков В. О. (2017)
Смирнова Л. М. - Оценка опасности повреждения регуляторных механизмов организма во время операции и наркоза, Пустынцев А. А., Стельмах А. И. (2017)
Протас В. В. - Попередження кардіореспіраторних порушень під час назотрахеальної інтубації пацієнтів за збереженої свідомості з використанням термінальної анестезії та атаралгезії (2017)
Бабій І. В. - Стан затульної функції пахвинного каналу після алопластики пахвинної грижі, Брико Л. П., Власов В. В. (2017)
Чернякова Г. М. - Обґрунтування антимікробної ефективності аплікаційних біонанокомпозитів для лікування опікової інфекції, спричиненої S. аureus та P. аeruginosa, Мінухін В. В., Воронін Є. П., Мінухін Д. В., Краснояружський А. Г., Єфімов Д. С., Пономарьова К. В. (2017)
Анкин Н. Л. - Хирургическое лечение пострадавших при повреждении мягких тканей вследствие открытых переломов костей голени, Петрик Т. М., Ладыка В. А., Анкин Л. Н. (2017)
Ошивалова О. О. - Радіохірургічний метод лікування епітеліальних пухлин шкіри, Шармазан С. І. (2017)
Мамонтов И. Н. - Морфологические изменения печени при экспериментальной частичной обструкции общего желчного протока, Тамм Т. И., Ивахно И. В., Панасенко В. А., Падалко В. И. (2017)
Угляр Т. Ю. - Динаміка процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті (2017)
Шейко В. Д. - Синдром Бувере – редкое осложнение желчнокаменной болезни, Лигоненко А. В., Величко Д. А., Панасенко С. И., Оганезян А. Г., Иващенко Д. Н. (2017)
Петров В. Ф. - Особливості виникнення травми артерій у дітей (2017)
Тимченко А. С. - Універсальна кров та її компоненти: за і проти, Павлюк Р. П., Мироненко Г. А. (2017)
Шейко В. Д. - Синдром Бувере, осложненный дуоденально-ободочным свищем и рецидивным кровотечением, Лигоненко А. В., Величко Д. А., Панасенко С. И., Оганезян А. Г., Иващенко Д. Н. (2017)
Дейкало І. М. - Cиндром Бувере, Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л. Р. (2017)
Горовий В. І. - Спосіб бужування стриктури сечівника, Костюк О. Г., Андрійчук В. М., Дмитришин С. П., Капшук О. М., Кобзін О. Л., Горовий О. В. (2017)
Толубко В. Б. - Маніпуляційне кодування сигнальних N-вимірних багатопозиційних сузір'їв на основі оптимальних за завадостійкістю регулярних структур, Беркман Л. Н., Отрох C. І., Кравченко В. І. (2017)
Горбадей О. Ю. - Использование диодов-генераторов шума для создания двухуровневой случайной числовой последовательности, Зеневич А. О. (2017)
Вишнівський В. В. - Діагностична модель узагальненого модуля цифрового пристрою на основі енергодинамічного спектрального методу, Жердєв М. К., Савран В. О. (2017)
Барабаш О. В. - Методика аналізу структурної функціональної стійкості розгалуженої інформаційної мережі, Конограй А. Ф., Саланда І. П. (2017)
Каргаполов Ю. В. - Проектирования систем администрирования и управления процессами идентификации цифровых объектов в конвергентных сетях, Бондарчук А. П. (2017)
Гаврилко Є. В. - Вирішення завдань контролю та навігації засобів водного транспорту за допомогою пасивного радіотехнічного комплексу, Тимощук О. М., Трофименко І. В. (2017)
Бойко Ю. М. - Застосування завадостійких сигнально-кодових конструкцій в телекомунікаційних системах з частотною маніпуляцією, Єрьоменко О. І., Гайда А. О. (2017)
Барабаш О. В. - Компьютерная мультибиометрическая система идентификации личности по совокупности биометрических признаков, Радченко В. А., Ткачев В. Н., Токарев В. В. (2017)
Сєрих С. О. - Операторна модель процесу аналізу та управління слабоструктурованою ситуацією в соціально-технічних системах, Ільїн О. О., Гайдур Г. І. (2017)
Ярцев В. П. - Аналіз рейтингу систем управління базами даних, тенденцій їх розвитку та впровадження в ІТ-інфраструктуру телекомунікаційних компаній, Сабадаш В. А. (2017)
Кременецька Я. А. - Підвищення енергетичної ефективності систем міліметрового діапазону методом створення зон підсилення сигналу внаслідок дифракцій та відбивань, Градобоєва Н. В., Морозова С. В. (2017)
Черевик В. М. - Модель комп’ютерної мережі авіакомпанії в складі мереж NGN, Кренц П. А. (2017)
Мельник Ю. В. - Метод перетворення інформативних параметрів стану людини-оператора в ергатичних телекомунікаційних системах (2017)
Торошанко Я. І. - Статистичні моделі управління телекомунікаційними мережами та методи боротьби з перевантаженнями, Якимчук Н. М. (2017)
Руденко Н. В. - Розробка методу систем фазового автопідстроювання з неодиничним зворотним зв’язком (2017)
Швець І. П. - Визначення числа джерел випромінювання в завданні компенсації завад у безпроводовій локальній мережі (2017)
Титул, зміст (2017)
Ваколя З. - Формування громадянської компетентності вчителів та учнів у контексті розбудови нової школи на Закарпатті на початку 20-х років XX століття (2017)
Демченко В. - Функціональна неграмотність - гуманітарна загроза людству? (2017)
Адамович І. - Інформаційна підтримка навчально-виховного процесу освітнього закладу, Кулініч О. (2017)
Вознюк Л. - Експертно-аналітична функція менеджера шкільної освіти (2017)
Ліннік Ю. - Імплементація реформи освіти 2017 року: європейський досвід, проблеми та перспективи (2017)
Ткаченко Г. - Урахування профілю підготовки фахівців у викладанні філософії: з досвіду роботи Рівненського державного базового медичного коледжу (2017)
Гуріна А. - Медіаграмотність як життєво необхідна навичка в сучасному соціально-політичному та культурному просторі України (2017)
Зубик Л. - Технології реалізації спеціалізованих Android-додатків для освітніх цілей (2017)
Лехіцький Т. - Особливості підготовки вчителів до створення і використання електронних підручників (2017)
Овчарук О. - Сучасні вимоги до цифрової грамотності в системі шкільної освіти: на основі рамки цифрової компетентності DigComp 2.0 (2017)
Тимощук О. - Використання сервісів мережі Інтернет у контурі ДЕР "Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості", Новак Ю. (2017)
Філоненко К. - Метод побудови когнітивних карт із метою визначення параметрів впливу на рівень академічної успішності студентів змішаного навчання (2017)
Артемова О. - Креативність як базисна характеристика вчителя сучасної школи (2017)
Федорова Н. - Діагностика сформованості гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки (2017)
Цимбалюк О. - Методологічні підходи до вивчення професійно-комунікативної діяльності фахівця соціальної роботи (2017)
Юрчук Л. - Особливості арт-терапії в соціальній інклюзії (2017)
Криницька О. - Професійна орієнтація навчально-методичних матеріалів у ході викладання української мови як іноземної, Варениця Е. (2017)
Лавренчук В. - Художньо-естетичне освоєння життя та діяльності гетьмана Івана Мазепи в українській літературі XIX століття (2017)
Паніна Л. - Розвиток Римо-Католицької Церкви в сучасній Україні: особливості партикулярної реорганізації 1990-х-початку 2000-х років (2017)
Приймак О. - Розвиток алгоритмічного мислення учнів початкових класів у процесі засвоєння ними математичного матеріалу (2017)
Онищук І. - Роль культури самовираження в особистісно-професійному становленні майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (2017)
Черешнюк О. - Економічне виховання дітей дошкільного віку за кордоном (2017)
Войтович О. - Технологічна компетентність у структурі професійної підготовки фахівців-екологів (2017)
Побидайло Н. - Особливості реалізації краєзнавчого принципу в процесі екскурсій фізико-географічного спрямування (2017)
Бухальська С. - Розвиток комунікативних умінь студентів медичних навчальних закладів засобами навчального тренінгу, Бухальська С. (2017)
Гавлітіна Т. - Системно-ціннісний підхід до виховання учнів у сучасному закладі освіти (2017)
Герасименко Л. - Елементи педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховні інновації в процесі формування особистості студента - майбутнього сім’янина, Герасименко Т. (2017)
Даюк Ж. - Фортепіанна мініатюра як теоретична дефініція, Бубало А. (2017)
Димченко С. - Диригентська спадщина Арнольда Маргуляна в історичному аспекті української музичної культури (2017)
Левчук Я. - Соціальний вимір музичних субкультур (2017)
Нарожна Н. - Педагогічний концепт професійних здібностей майбутніх диригентів хорових колективів, Остапенко Л. (2017)
Радковська Л. - До питання організації вокально-хорової роботи з молодшими школярами в позакласній музичній діяльності, Шарлай А. (2017)
Радковська Л. - Особливості організації роботи музиканта-акомпаніатора, Янкович Ю. (2017)
Сверлюк Я. - Професійна рефлексія диригента як психологічний феномен, Остапенко Л. (2017)
Шеремет М. І. - Асоціація поліморфізму генів BCL-2 (rs17759659), CTLA-4 (rs231775), APO-1 / Fas (rs2234767) з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкін Г. С., Левицький А. В. (2017)
Misiura K. V. - Specific features of hemodynamics in individuals with different body mass: correlation with composition of the body and insulin resistance (2017)
Жердьова Н. М. - Стан когнітивних функцій у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, Маньковський Б. М. (2017)
Семенюк Л. М. - Оптимізація прегравідарної підготовки ендометрія як передумова запобігання репродуктивним втратам у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі, Воронкова Н. М. (2017)
Калинська Л. М. - Рівень експресії чинника транскрипції c-fos у надниркових залозах щурів за умов гальмування активності ангіотензинперетворюючого ферменту в структурах гіпоталамо-гіпофізарно- адренокортикальної системи, Левчук Н. І., Ковзун О. І. (2017)
Чернуха І. С. - Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом, Решетнік Є. М., Весельський С. П., Резніков О. Г., Макарчук М. Ю. (2017)
Лучицький Є. В. - Репродуктивна функція у хворих на рак щитоподібної залози чоловіків, Лучицький В. Є., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Гулеватий С. В. (2017)
Коваленко А. Е. - Спорадический полигландулярный первичный гиперпаратиреоз (обзор литературы и собственные данные). Консенсус Европейского общества эндокринных хирургов (6th Workshop of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES), May 28th-30st 2015, Varna, Bulgaria), Люткевич А. В., Болгов М. Ю., Таращенко Ю. Н. (2017)
Богданова Т. І. - Зміни в патологічній діагностиці пухлин щитоподібної залози після впровадження в практику 4-го видання Гістологічної класифікації пухлин ендокринних органів ВООЗ і 8-го видання класифікації TNM, які можуть впливати на тактику хірургічного лікування, Зурнаджи Л. Ю., Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Чернишов С. В., Тронько М. Д. (2017)
Гоженко А. И. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение II. Эндотелиальная дисфункция как основное патогенетическое звено сосудистых осложнений сахарного диабета 2-го типа, Кузнецова А. С., Кузнецова Е. С., Быць Т. Н. (2017)
Боднар П. М. - До історії кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Комісаренко Ю. І., Михальчишин Г. П. (2017)
Некролог (2017)
Правила цитування та оформлення списку використаних джерел (2017)
Анонси (2017)
Tretiak A. - Theoretical and methodological principles of land management process, Dorosh I., Kupriyanchyk I. (2017)
Drebot O. - Problems of land resources management at the formation of territorial communities in the conditions of decentralization of goverment, Priadka T., Komarova N. (2017)
Martyn A. - Problems of conceptual apparatus in environmental economics:relationship between the systems and mechanismof land use, Barvinskyi A., Tykhenko R. (2017)
Hetmanchyk I. - Ecological bases of formation of the land use of the territories of the natural reservoir fund in the composition of ecological network of Ukraine, Hunko L., Kolhanova I. (2017)
Atamaniuk O. - Organizational and economic mechanism on the sustainable use stimulation of agricultural appointment land, Hreshchuk H. (2017)
Kustovska O. - Formation of land for commercial uses, Mudra S. (2017)
Kovalchuk I. - Population size as a factor for formation of land value in settlements, Patychenko О. (2017)
Ковальчук І. П. - Cучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам’ятки природи "Сгільська", Іванов Є. А., Андрейчук Ю. М., Волошин П. М., Гнатюк Р. М. (2017)
Bogdanets V. - Land cover dynamics of oleshky sands: time-series analysis 1987-2017 (2017)
Butenko Ie. - Innovative principles of the organization, use and protection of agricultural land, Stepanets V. (2017)
Avramchuk B. - Features of the formation of agricultural land value in the european countries (2017)
Demydenko L. - Legislative administration of public affairs aid in the field of human consumption as the instrument of the state policy (2017)
Бессонова В. П. - Стан підросту і підліску штучного протиерозійного насадження байраку "Військовий" (Північний Степ України), Пономарьова О. А. (2017)
Якуба М. С. - Критерії визначення функціонального стану полезахисних лісосмуг (2017)
Володарець С. О. - Оцінка сануючої функції деревних рослин в культурфітоценозах промислового міста, Глухов О. З. (2017)
Яковлєва-Носарь С. О. - Посухостійкість різних видів гірчиці, Багаченко В. С. (2017)
Юсипіва Т. І. - Біометричні характеристики пагонів Picea pungens за дії промислового забруднення (2017)
Іванченко О. Є. - Видове різноманіття та таксаційні показники деревної рослинності Центрального парку культури і відпочинку м. Кам’янське (2017)
Скляренко А. В. - Видовий склад зелених насаджень санітарно-захисної зони ПАТ "Запоріжкокс" (2017)
Криворучко А. П. - Вплив урботехногенних умов на вміст фотосинтетичних пігментів у листках Quercus rubra L. (2017)
Альохіна Т. М. - Магнітні властивості донних осадків як критерій оцінки техногенного впливу на гідроекосистеми (2017)
Дем'янюк О. С. - Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану ґрунту за активністю мікробіоценозу, Симочко Л. Ю., Тертична О. В. (2017)
Жуков О. В. - Екотоксикологічна та малакоіндикаційна оцінка екологічного стану поверхневих водотоків міста Мелітополь, Йоркіна Н. В. (2017)
Булейко А. А. - Мікроморфологічна оцінка властивостей едафотопів терновникових ценозів (Prunus spinosa L.), Полєва Ю. Л. (2017)
Романова М. Д. - Порівняльні еколого-фізіологічні особливості чоловічої репродуктивної системи в умовах стресогенної напруги, Бовт В. Д., Єщенко Ю. В. (2017)
Заторський Н. - Посольство до папи Сикста ІV з посланням Мисаїла у світлі деяких документів Ватиканського таємного архіву (2017)
Шаповал В. - Ключові ідеї конституціоналізму й державно-правовий розвиток України в період національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років (2017)
Левчук В. - Міжнародне співробітництво Одещини (1950-ті – 2015 рр.): загальна характеристика джерел (2017)
Мартинов А. - Історія глобалізації: методологічні підходи та історіографія проблеми (2017)
Горенко О. - Соціальна етика європейського цивілізаційного проекту України (2017)
Матяш І. - Іноземні консули в УCРР (1919-1922 рр.) (2017)
Срібняк І. - Табір інтернованих військ УНР у Вадовицях, Польща: умови перебування та моральний стан вояцтва в травні-липні 1921 р. (2017)
Чорна Н. - Польсько-українські міждержавні взаємини у світлі новітніх викликів та ризиків (2015-2017 рр.) (2017)
Zlatin О. - Ukrainian-Romanian Relations at the Background of Russia’s Revisionist Policy (2017)
Vdovychenko V. - Following Continuity and Change: Italy’s View on European Neighborhood Policy Towards Ukraine (2017)
Сафар'янс Є. - Російський вплив на позицію Австрії щодо Угоди про асоціацію України з ЄС (2017)
Іваненко О. - Культурно-освітнє життя євреїв на теренах Київської губернії у 1860-1870-х рр. (2017)
Піскіжова В. - Київське міське товариство греків: історія і сучасність (2017)
Клиніна Т. - До питання про історію створення та функціонування Державного департаменту США (ХVІІІ – ХХ ст.) (2017)
Юнгер М. - "Процес філософів" 1973 року як спроба зупинити розвиток інакомислення в Угорщині (2017)
Харлан Г. - Трансформація позицій політичних партій ФРН щодо східноєвропейської політики (2005-2017 рр.) (2017)
Павленко О. - Розвиток внутрішньополітичних процесів у Косово (1999-2017 рр.) (2017)
Левченко В. - Одеський вищий міжнародний інститут – перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі (2017)
Бацак К. - З листування італійського консульства Одеси 1869 р.: справа про кримінальне переслідування співаків театрального хору (2017)
Кашкаєв М. - Іноземні консульства в Одесі за документами фонду Управління тимчасового генерал-губернатора (1879-1889 рр.) (2017)
Вовчук Л. - Консули європейських країн у Миколаєві (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Березін С. - Нові архівні матеріали до "одеських періодів" біографії міністра закордонних справ Української держави Г.О. Афанасьєва (1848-1925 рр.) (2017)
Чесельський Т. - Консульство Польщі в Одесі в 1918-1920 рр. та його архів (2017)
Давтян Д. - З історії Генерального консульства Республіки Вірменія в Одесі (1918-1920 рр.) (2017)
Музичко О. - Генеральне консульство Грузинської Демократичної Республіки в Одесі у 1918-1921 рр.: напрями діяльності, постаті, значення (2017)
Цвєтков О. - Архівні матеріали про радянських військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії (2017)
Віднянський С. - Угорська революція 1956 року в українській історіографії та мемуаристиці (2017)
Матяш І. - Архівні джерела до історії Угорської революції 1956 року в Україні (2017)
Мандрик І. - Трансформація поглядів і політична діяльність Імре Надя в 50-х роках ХХ століття (2017)
Ліхтей І. - Події 1956 року в Угорщині й позиція ООН (2017)
Держалюк М. - Угорська революція 1956 року та її вплив на піднесення національно-визвольного руху в Україні (2017)
Бажан О. - Угорська революція 1956 року та протестний рух в Україні (2017)
Каретніков І. - Реагування населення Донбасу на події Угорської революції 1956 року (2017)
Лущай В. - Геополітичні імперські інтереси Росії – загроза незалежності й державному суверенітету народів і країн Східної Європи (на прикладі Угорщини й України) (2017)
Ткаченко Л. І. - Філософсько-освітні нотатки щодо соціалізації сучасних учнів в Інтернет-просторі (2017)
Музиченко І. В. - Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості (2017)
Кравчук О. П. - Модель реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання змісту профільного навчання як фактор освітнього розвитку (2017)
Мартинець Л. А. - Значущість навчальної дисципліни "Управління професійним розвитком учителів" для підготовки керівних педагогічних працівників (2017)
Чудакова В. П. - Концептуальні засади і дизайн "індивідуальної" програми рефлексивно­інноваційного тренінгу, коучингу (В. Чудакової) як засобів формування інноваційності та конкурентоздатності особистості (2017)
Ковальова О. А. - Тренінг "Ефективна комунікація у професійній діяльності вчителя" (2017)
Поліхун Н. І. - Навчальна програма з курсу за вибором "Основи дослідницького пошуку" (2017)
Федорова Н. Ф. - Підтримка обдарованої молоді на державному рівні в Іспанії, Дроботенко М. М. (2017)
Музиченко М. С. - Юний дослідник-учений Запоріжжя (2017)
Романовский С. В. - Обзор изменений в образовании Украины по результатам экспериментального исследования в Киевском лицее "Интеллект", Мадзигон В. Н. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на жовтень 2017 року (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Smiyan S. I. - Endothelial dysfunction and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis, Koshak B. O., Gnatko I. V. (2017)
Sameea E. A. - Serum soluble CD25 in hepatocellular carcinoma, shall we be able to change the natural history?, Zakareya T., Metwaly K., Youssef A. A.-R., Kamal H. M., Abdalla W. M. (2017)
Yarema N. I. - Left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes mellitus, Pasechko N. V., Khomitska A. I., Savchenko I. P., Smachylo I. V., Naumova L. V., Radetska L. V., Bob A. O., Havrylyuk M. E., Bob O. О. (2017)
Benzar I. M. - Choice of treatment options for cystic lymphstic malformations in the head and neck region: treatment experience of 81 children (2017)
Ivashchuk L. Yu. - Characteristic features of multiple organ failure in cases of peritoneal sepsis, Pizhitsky I. B. (2017)
Bondarenko N. P. - Antenatal investigation of ductus venosus velocity as a method of detecting the fetal heart failure, caused by parvovirus B19 infection, Aksonova A. V. (2017)
Goncharuk-Khomyn M. Yu. - Biometric method of age estimation: development and efficiency, in cases of pathologies of teeth hard tissues, Pohoretska Kh. V., Patskan L. O. (2017)
Khan I. D. - Panresistant superbugs: are we at the edge of a microbial holocaust, Rajmohan K. S., Jindal A. K., Gupta R. M., Khan S., Shukla M., Singh S., Mustafa Sh., Tejus А., Narayanan S. (2017)
Furka О. B. - Acetaminophen effect on free radical oxidation indices in rats with type 2 diabetes mellitus, Ivanusa І. B., Mykhalkiv М. М., Klishch І. М. (2017)
Ivankiv V. Ya. - Ecological features of microbiocenosis of the skin of mammary glands and vagina in pregnant women with threat of preterm labor, Malanchyn I. M., Tkachuk N. I. (2017)
Letniak N. Ya. - Nanotubs increase tetrachloromethane induced oxidative stress, Kuzmak I. P., Korda M. M. (2017)
Lisnianska N. V. - Chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes in rats: mechanism of oxidative stress development, Marushchak М. І., Antonyshyn І. V., Mialiuk О. P. (2017)
Yuryk I. I. - Age-related morphometric characteristics of remodeling of arterial bed of hind limbs in white rats with experimental hypercholesterolemia, Bodnar Ya. Ya., Voloshyn V. D., Yuryk Ya. I. (2017)
Андреєв Д. В. - Правові механізми забезпечення дієвості комунікації поліції та громади (2017)
Білецький В. О. - Удосконалення державної політики у сфері безпеки державного кордону шляхом посилення оперативно-розшукової діяльності (2017)
Ботвінов Р. Г. - Реалізація правоохоронних функцій спеціалізованими видами публічної служби України (2017)
Волинець П. П. - Окремі аспекти прогностичної функції управління оперативно-розшуковими підрозділами Державної прикордонної служби України (2017)
Ганьба О. Г. - Елітарний правовий нігілізм як фактор руйнації системи державного управління в Україні (2017)
Греба Р. В. - Реформування системи соціальних послуг в Україні: механізми та інструменти (2017)
Грицяк Н. В. - Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади (2017)
Довгань В. І. - Оцінка якості надання адміністративних послуг на базовому рівні, Радченко О. В., Вавринчук М. П. (2017)
Крюков О. І. - Державне управління системою цивільного захисту як чинник екологічної безпеки: особливості прояву в зарубіжних країнах, Омаров А. Є. (2017)
Липовська Н. А. - Підходи до забезпечення ефективності управління державною службою, Незять В. І. (2017)
Магась Г.А. - Основні підходи щодо формування основ теорії управління Державної прикордонної служби України (2017)
Маланчій М. О. - Засади кадрового забезпечення в правоохоронній сфері, Ставицький О. М. (2017)
Мостова К. В. - Розробка моделі організації здійснення прикордонного контролю на шляхах міжнародного (міждержавного) сполучення (2017)
Радченко О. В. - Ідентифікуючі ознаки корупції в Україні: кластерний підхід, Задорожний С. А. (2017)
Талалай Д. В. - Службово-бойова діяльність служби безпеки України: проблеми принципів управління, Шаптала О. С., Радченко О. В. (2017)
Федик А. О. - Особливості мотивації службовців оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ (2017)
Харченко С. О. - Сутність інформаційної безпеки в діяльності органів служби безпеки України (2017)
Шинкарук О. М. - Концептуальний підхід щодо формування та використання потенціалу місцевого населення прикордонних територій в інтересах забезпечення прикордонної безпеки, Купрієнко Д. А. (2017)
Шклярук М. Г. - Становлення стратегічних комунікацій у контексті сучасних дослідницьких підходів (2017)
Кухарчук П. М. - Соціальне партнерство в процесі реформування системи освіти в Україні, Плосков В. О. (2017)
Коврігіна Л. М. - Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2017)
Федорова Н. Ф. - Педагогічне спілкування під час навчання обдарованої особистості, Малиношевська А. В. (2017)
Грицишина Т. І. - Використання знаково-символічних засобіву формуванні дій наочного моделювання з дошкільниками у процесі краєзнавчо-туристської діяльності (2017)
Вдова Н. П. П. - Психотерапевтичний вплив посмішки на розвиток творчого потенціалу учня в умовах сучасного закладу загальної середньої освіти (2017)
Чудакова В. П. - Концептуальні засади і дизайн "загальної" освітньої програми "Управлінська компетентність керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" (В. Чудакової) як засіб розвитку конкурентоздатності особистості (2017)
Ящишин Т. І. - Комплексне формування вмінь та навичок із використанням інноваційних технологій навчання (Інтегроване навчальне заняття: Життя відшиті сторінки. Редагування графічних зображень), Похонський В. С. (2017)
Зимовська К. А. - Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі в закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (Авторський проект на прикладі навчальних занять з англійської мови) (2017)
Бойченко М. А. - Особливості надання педагогічної підтримки двічі винятковим учням у США, Канаді та Великій Британії (2017)
Стратійчук Л. Л. - Під зіркою Терпсихори, Марченко С. М. (2017)
Дячук С. М. - Розвиток творчих задатків, здібностей та обдарувань гімназистів – мета діяльності колективу Путильської гімназії, Коліжук Г. Я. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2017 року (2017)
Титул, зміст (2017)
Денисенко М. П. - Конкурентоспроможність України на міжнародному рівні, Бобровник А. В. (2017)
Шепелєв С. С. - Нові пріоритети конкурентоспроможного розвитку галузей економіки (2017)
Мосіюк С. І. - Основи державного регулювання національної економіки, Мосіюк І. П. (2017)
Derenko E. - Ukrainian trading with fish and aquaculture products (2017)
Шморгун Л. Г. - Інноваційні методи управління підприємствами туристичної індустрії як важлива складова економічного зростання, Гладинець Н. І. (2017)
Гладинець Н. І. - Особливості стратегічного управління ресурсами підприємств туристичної галузі (2017)
Воробйова Н. П. - Ключова позиція стратегічного менеджменту в організації (2017)
Мармуль Л. О. - Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму, Яровий В. Ф. (2017)
Локутова О. А. - Pr-консалтинг в розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2017)
Донченко Ю. О. - Сучасний стан та проблеми управління розвитком сільськогосподарського підприємництва в Україні (2017)
Романко О. П. - Понятійний апарат для інноваційної діяльності регіонів (2017)
Бунда О. М. - Аналітичні процедури діяльності фермерських господарств, Білоконь М. С. (2017)
Бунда О. М. - Особливості застосування методів обліку виробничих запасів, Войналович Н. М. (2017)
Vdovenko N. - Modelowanie scenariuszy oceny i prognozowania poziomu bezpieczenstwo ekonomichne przy sektora rolnego gospodarki, Korobova N. (2017)
Радіонова Н. Й. - Моделювання процесу формування затрат на виробничому підприємстві (2017)
Качан Н. С. - Формування понятійного апарату в системі кадрової безпеки підприємства (2017)
Бреус С.В. - Економічна безпека як категорія (2017)
Кальной С. П. - Е-сценарій організації онтологічної корпоративної бази знань як засіб інформаційної підтримки наукових досліджень (2017)
Кудінова І. П. - Консультування з органічного виробництва як важлива складова продовольчої безпеки, Холявко Д. М. (2017)
Юрій Миколайович Таран-Жовнір. До 90-річчя від дня народження (2017)
Узлов К. І. - Сучасні напрямки розвитку теорії зсувно-дифузійної перекристалізації аустеніту у залізовуглецевих сплавах (2017)
Mazur A. V. - The features of phase equilibrium in the system Al-Si with microheterogeneous liquid phase, Mazur V. I., Gasik M. M. (2017)
Пригунова А. Г. - Структурні та фазові перетворення в доевтектичних сплавах системи Al – Si – Fe, оброблених в рідкому стані однополярним імпульсним електричним струмом, Петров С. С., Пригунов С. В. (2017)
Гірін О. Б. - Фазовий склад металів,електрокристалізованих на твердому і рідкому металевих катодах однакового хімічного складу, Жданов С. І., Королянчук Д. Г. (2017)
Іонова Л. Ю. - Області формування повністю та обмежено метастабільних подвійних евтектик, що не відображуються у метастабільних діаграмах (2017)
Миронова Т. М. - Вплив структурних особливостей на графітизацію в сталях та чавунах, Семенова І. О. (2017)
Куцова В. З. - Формування структури та трибологічні властивості високохромистих сплавів, Ковзель М. А., Гребенева А. В. (2017)
Куцова В. З. - Текстурні дослідження деформованої ультранизьковуглецевої сталі після крутіння під гідростатичним тиском, Котова Т. В., Стеценко Г. П. (2017)
Губенко С. І. - Особливості швидкісного плавлення і твердіння неметалевих включень при лазерній обробці сталі, Беспалько В. М., Нікульченко І. О. (2017)
Федоркова Н. М. - Використання термоциклічної обробки під час кристалізації для подрібнення структурних складових інструментальних сталей, Балакін О. А. (2017)
Карпов В. Ю. - Формування структури виливків газарів з декількома кристалізаторами, Карпов В. В. (2017)
Смірнов О. М. - Фізичне моделювання процесу обтиснення безперервнолитих слябів та блюмів під час їх кристалізації, Куберський С. В., Проценко М. Ю. (2017)
Кондратюк С. Є. - Вплив параметрів термочасової обробки розплаву на характеристики литої структури, Пархомчук Ж. В., Стоянова О. М. (2017)
Романова Н. С. - До питання про механізм зростання і морфології первинних кристалів кремнію в заевтектичних силумінах (2017)
Voloschenko S. - Wear features of bainitic cast iron used in agricultural machinery, Podrezov Y., Kholyavko V., Kovalenko M. (2017)
Погребна Н. Е. - Особливості формування дислокаційної структури під час циклічного навантаження будівельної сталі бейнітного класу, Куцова В. З., Ковзель М. А. (2017)
Савицький О. М. - Вплив теплопровідності на схильність сталей до утворення зварних з’єднань, Савицький М. М. (2017)
Найдек Володимир Леонтійович. До 80-річчя від дня народження (2017)
Гнатуш В. А. - Тренди світового ринку сталі на початку XXI століття, Самарай В. П. (2017)
Форум ливарників України.Конференція "Литво – 2017" (2017)
Бубликов В. Б. - Ефективність FeSiMg лігатур при модифікуванні у ливарній формі, Берчук Д. М., Бачинський Ю. Д., Нестерук О. П. (2017)
Кондратюк С. Є. - Структура і властивості спадково модифікованих сталей, Пархомчук Ж. В., Стоянова О. М. (2017)
Крапівка М. О. - Вплив швидкості кристалізації на формування квазікристалічної фази в сплаві системи Ti – Cr – Al – Si, Карпець М. В., Рокицька О. А. (2017)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалюмохромування сталі 9ХС з бар’єрним шаром TIN, Лоскутова Т. В., Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. (2017)
Шипицин С. Я. - Вплив дисперсійного нітридного зміцнення на формування структури високовуглецевих сталей, Кучеренко П. М., Лиховей Д. І., Жорник В. І. (2017)
Савицький О. М. - Вплив структури на властивості зварних з’єднань сталей, Савицький М. М. (2017)
Калюжний П. Б. - Армування виливків за технологією лиття за моделями, що газифікуються, Слюсарев В. А., Калашник Д. О. (2017)
Котречко О. О. - Нові методи визначення ударної твердості і мікротвердості кольорових металів та сплавів (2017)
Мяльніца Георгій Пилипович. До 80-річчя від дня народження (2017)
Діяльність технічного комітету стандартизації "Ливарне виробництво" (2017)
Содержание (2017)
Матвієць Л. Г. - Організація та моніторинг своєчасного надання медико)психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах (2017)
Ткаченко В. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні", Шекера О. Г. (2017)
Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Проблеми та перспективи сімейної медицини в Україні" (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ |РЕЗОЛЮЦІЯ| (2017)
Заремба Є. Х. - Нові аргументи щодо необхідності підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі, Грицко Р. Ю., Кияк Ю. Г., Заремба В. С., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Ткаченко В. І. - Фактори ризику виникнення та прогресування автоімунних захворювань щитоподібної залози: систематичний аналіз даних за останнє 10-річчя, Максимець Я. А. (2017)
Тагиева А. А. - Оценка избыточной массы тела и ожирения как факторов риска формирования артериальной гипертензии среди детей школьного возраста (2017)
Ткаченко В. І. - Системи охорони здоров’я європейських країн очима сімейних лікарів, Кекух Д. П., Гайова О. А., Алексейченко О. І., Заставний І. І. (2017)
Максим Сабадаш - Канефрон® Н при лечении рецидивирующего цистита у женщин детородного возраста: рандомизированное контролируемое исследование, Александр Шуляк (2017)
Ulrike Naumann - Appraisal of doctors in the United Kingdom, Michael Harris (2017)
Воробей Л. І. - Сучасні аспекти діагностики патології вагітності і організації медичної допомоги вагітним з обтяженим акушерським анамнезом (2017)
Ципоренко С. Ю. - Вивчення продукції IL-12 та IL-18 у спермі та сироватці крові у чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту (2017)
Фейса С. В. - Стан шкіри у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та супутнім гіпотиреозом: погляд сімейного лікаря, Чопей І. В. (2017)
Бурчинский С. Г. - Ангиопротекция: защита сосудов мозга в практике семейного врача (2017)
Ждан В. М. - Артеріальна гіпертензія і цереброваскулярні захворювання у загальнолікарській практиці, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Кітура О. Є. (2017)
Kushnir Yu. S. - Cardiovascular diseases and comorbidity in patients with chronic heart failure and preserved ejection fraction depending on age, Kuryata O. V., Dobrohorska H. O. (2017)
Галушко О. А. - Особливості перебігу та лікування гострого інсульту у хворих на цукровий діабет (2017)
Чуприна Г. М. - Вплив симптомів дебюту на перебіг розсіяного склерозу в аспекті коморбідності, Свиридова Н. К., Галуша А. І. (2017)
Ткаченко В. І. - Синдром тромбоцитопенії у практиці сімейного лікаря, Алексейченко О. І., Горішній І. І. (2017)
Матюха Л. Ф. - Динаміка впливу бактеріальних лізатів при лікуванні інфекцій нижніх дихальних шляхів у пацієнтів молодого віку, Тиш О. Б., Титова Т. А. (2017)
Ковальчук М. П. - Бронхіальна астма у дітей у практиці сімейного лікаря (2017)
Соловьева Г. А. - Аспазмин в лечении синдрома раздраженного кишечника, Кваченюк Е. Л., Филоненко Е. В. (2017)
Яринич Ю. М. - Молекулярно-генетичні чинники ризику неалкогольної жирової хвороби печінки та ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію, Сидорчук Л. П. (2017)
Джалилов В. Ч. - Эпидемиологическая ситуация по висцеральному лейшманиозу на территории Азербайджанской Республики в современный период (2017)
Бойчук Т. М. - Шляхи взаємодії лікарів)науковців медичного вишу з лікувально)профілактичними підрозділами закладів ПМСД на Буковині через університетські навчально)практичні центри, Сидорчук Л. П., Геруш І. В., Іфтодій А. Г., Крикливець Л. Г., Білецький С. В., Мимка А. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В., Мельничук Л. В. (2017)
Глушко Л. В. - Особливості функціонування сімейної медицини в об’єднаних територіальних громадах Івано)Франківської області, Симчич Х. С., Гавриш Т. Ю., Рудник В. Т., Чаплинська Н. В., Василюк М. Р. (2017)
Мушак Н. І. - Акушерські та перинатальні ускладнення у вагітних із артеріальною гіпертензією в умовах йодного дефіциту (Огляд літератури) (2017)
Вірстюк Н. Г. - Вплив урсодезоксихолевої кислоти на клінічний перебіг хронічного некаменевого холецеститу на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки і метаболічного синдрому, Сенютович Н. Р., Вацеба Б. Р. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Зміни функціонального стану печінки при застосуванні аміодарону у хво-рих з фібриляцією передсердь, Лучко О. Р., Лосюк Л. В., Кобринська О. Я., Циган Н. М. (2017)
Лучко І. М. - Структурні зміни ендотелію ендокарда лівого шлуночка щурів у післястресовому періоді, Гуранич Т. В., Попадинець О. Г., Дубковецька І. І., Воронич В. О. (2017)
Костюк І. Р. - Клініко-рентгенологічна оцінка ефективності лікування хронічного гранулюючого періодонтиту постійних зубів у дітей, Костюк В. М. (2017)
Чурпій К. Л. - Вплив озону на центральну гемодинаміку і печінковий кровоток у хворих старечого та похилого віку в ранньому післяопераційному періоді, Чурпій І. К., Чурпій В. К. (2017)
Шаламай У. П. - Показники фізичного розвитку школярів із латентним залізодефіцитом та легким ступенем йододефіциту, Воронич-Семченко Н. М., Міщук В. Г. (2017)
Литвинець Є. А. - Ефективність медикаментозної корекції антиоксидантного захисту у хворих із гестаційним пієлонефритом, Литвинець В. Є., Гоцуляк Я. В. (2017)
Пасько А. Я. - Механізми виникнення гіпопаратиреозу після операцій на щитоподібній залозі і значення активних форм кисню в розвитку даного ускладнення, Скрипко В. Д. (2017)
Скрипко В. Д. - Морфологічні зміни печінки при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності (2017)
Голод Н. Р. - Метод оцінки рухової дієздатності (2017)
Іваночко Н. Я. - Адаптаційні механізми до опанування самостійної роботи студентами стоматологічного факультету з вивчення хірургії, Чурпій І. К., Скрипко В. Д. (2017)
Скрипко В. Д. - Використання симуляційного методу навчання на етапі формування лікаря-інтерна хірургічного профілю (2017)
Губіна Н. В. - Роль аліментарного ожиріння у виникненні структурно-функціональних змін нирок, серця та судин, Купновицька І. Г., Белегай Р. І., Фітковська І. П., Клименко В. І., Мартинів І. В. (2017)
Солоджук Ю. І. - Методики хірургічного лікування атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини (Огляд літератури), Рожко М. М., Денисенко О. Г., Бойчук-Товста О. Г., Івасів А. П. (2017)
Гончар М. Г. - Хірургічна еволюція пахових гриж, Мельник І. В., Кучірка Я. М. (2017)
Якубовська І. О. - Сторінка гомеопата. Профілактика і лікування сезонних простудних захворювань, Рожко Л. В. (2017)
Гончар М. Г. - Педпроцес вищої медичної школи, як ми його бачимо (Авторські роздуми), Пиптюк О. В., Кучірка Я. М., Пиптюк В. О. (2017)
Кулаєць В. М. - Первинний біліарний цироз печінки: підходи до діагностики та лікування в умовах реальної клінічної практики, Багрій М. М., Попович Л. О., Кулаєць Н. М. (2017)
Содержание (2016)
Найдіч Ю. В. - Вплив електронегативних елементів на змочування та паяння іонних та іонно-ковалентних керамічних матеріалів металевими розплавами, Красовський В. П., Дуров О. В., Сидоренко Т. В. (2016)
Полуянська В. В. - Змочування у вакуумі кераміки на основі SiO2 кремнійвміщуючими сплавами, Сидоренко Т. В., Найдіч Ю. В. (2016)
Григоренко М. Ф. - Оцінка можливості здійснення деяких металургійних процесів (плавка, синтез сплавів, пайка) у середовищі, наближеному до атмосфери на планеті Марс, Черніговцев Є. П., Найдіч Ю. В. (2016)
Найдіч Ю. В. - Кінетика розпаду при відпалі у вакуумі титанових та цирконієвих наноплівок, нанесених на карбід кремнію та нітрид алюмінію, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Мартинюк С. І. (2016)
Красовський В. П. - Контактна взаємодія, структура та архітектура міжфазної межі в системах фторид кальцію –– металевий розплав, Красовська Н. О. (2016)
Ускова Н. Н. - Электроосаждение вольфрамовых покрытий на титан из вольфраматно-пиросульфатных, Шахнин Д. Б., Габ А. И., Малышев В. В., Бинг Ли (2016)
Малышев В. В. - Электроосаждение вольфрама из ионных расплавов: различные типы структур катодных осадков, Ускова Н. Н., Габ А. И., Шахнин Д. Б., Кущевская Н. Ф. (2016)
Найдич Ю. В. - Исследование эксплуатационных характеристик вставок АВКМ при сверлении гранитных пластин в лабораторных условиях, Уманский В. П., Бугаёв А. А. (2016)
Красовський В. П. - Галогенідні вогнетривки тиглі багаторазового використання для плавлення, ізотермічноЇ гомогенізації і високотемпературного синтезу хімічно агресивних сплавів на основі Ti, Zr, Nb, V, Красовська Н. О. (2016)
Радченко О. К. - Пайка твердого сплаву композиційним припоєм, Дерев’янко О. В., Романенко Ю. М., Лобода П. І., Кривошея В. А. (2016)
Дуров А. В. - Влияние пропускания электрического тока на смачивание ZrO2-керамики металлами в вакууме, Сидоренко Т. В. (2016)
Алексеева Н. С. - Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в контексте магического реализма (2017)
Антонова В. Ф. - Принцип організації просторово-часового контінуума британської чарівної казки, Нешко С. І. (2017)
Бєлова Ю. С. - Основні погляди на проблему автора в сучасному літературознавстві (2017)
Бураго Д. С. - Вынужденная приземленность полета… Мемуары Ксении Куприной "Куприн – мой отец" (2017)
Висоцький А. А. - Ладога в прозі М. Семенової: художня реконструкція життя середньовічного міста та її історико-археологічний контекст (2017)
Горлова О. В. - Жанрові домінанти роману І. Мак’юена "The Innocent" (2017)
Донець С. М. - Актуалізація стертої образності в англійській газеті (2017)
Елисеенко А. П. - Б. Садовской в оценках и воспоминаниях современников (2017)
Зубенко С. А. - Стихотворения П. Антокольского 1915 – 1916 гг. и мистификация Е. Дмитриевой (2017)
Карпина Е. С. - Художественное время в историческом романе XIX века (на материале "Вольтерьянца" Вс. С. Соловьёва) (2017)
Комаров С. А. - Інтертекстуальність роману М. Ондатже "The English Patient" (2017)
Кононова Ж. А. - "Баллада Редингской тюрьмы" О. Уайльда в переводе К. Бальмонта (2017)
Марченко Т. М. - Инфороман "Железная женщина" Н. Берберовой в контексте мемуарно-биографической жанровой парадигмы ХХ в. (2017)
Обихвіст М. С. - Роль матері як невід’ємний аспект "соціалізації" жінки у романах С. Рушді "Останнє зітхання мавра" та Мо Яня "Великі груди, широкі сідниці" (2017)
Погорелова Н. И. - "Колымские рассказы" В. Т. Шаламова в оценке литературной критики (2017)
Contents (2017)
Тіхоненко С. О. - Функції гротеску в романі Дж. Свіфта "Мандри Гуллівера" (з опертям на текст третьої частину роману) (2017)
Тихоненко Д. Г. - Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП) агрогенних дерново-підзолистих і чорноземних ґрунтів Лісостепу і Полісся України, Новосад К. Б., Гавва Д. В. (2017)
Трофимова-Герман А. И. - "Дар мудрых пчел" Ф. Сологуба: текст и претекст (2017)
Дуньямалыева Н. Я. - Влияние многолетних трав на агрофизические свойства и смыв почвы в Юго-Восточной зоне Ширванской равнины Азербайджанской Республики (2017)
Гармаш Л. В. - Литературоведческая идентификация модернизма Серебряного века (2017)
Дегтярьов В. В. - Вплив різних систем удобрення на дисперсність ґрунту, Козлова О. І., Усата Р. Ю. (2017)
Оляндер Л. К. - "Дім поета як архетипна міфологема російської літературної мемуаристики ХХ" (2017)
Цапко Ю. Л. - Вплив вапняних та стуктурних меліорантів на кислотно-основний стан і продуктивність ґрунтів з різною активністю іонів гідрогену, Десятник К. О., Огородня А. І., Мефреф Радван Бахаа (2017)
Фурман В. М. - Ґрунтовий покрив Рівненського району Рівненської області і тан його еродованості, Троцюк В. С., Солодка Т. М., Яцкова В. (2017)
Казюта А. О. - Шпаруватість чорнозему типовогоза різного використання (2017)
Тютюнник Н. В. - Генетична природа чорноземів звичайних Донецького регіону (2017)
Даньків К. Я. - Зміна кислотно-основних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за різних агронавантажень (2017)
Уваренко К. Ю. - Сортова чутливість ячменю ярого на умови мінерального живлення за різних рівнів ущільнення ґрунту (2017)
Дегтярьов Ю. В. - Характеристика надземної та підземної фітомаси чорнозему типового під перелогом (2017)
Казаченко Л. М. - Дистанційне зондування Землі і моніторинг деградації ґрунтів, Казаченко Д. А. (2017)
Сотников Ю. О. - Систематизація даних агрономічного експерименту за допомогою електронних таблиць, Гавва Д. В. (2017)
Філон В. І. - Деякі аспекти використання функціональної діагностики мінерального живлення рослин, Чечуй О. Ф., Георгиця Я. І., Чернушенко І. М., Приказюк С. В., Румянцева І. Є., Максименко А. В. (2017)
Ласточкина С. И. - Накопление основных элементов минерального питания в биомассе озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения, Грищенко И. Ю. (2017)
Разуменко Ю. Л. - Урожайність сої, уміст сирого протеїну та жиру в її насінні (2017)
Євтушенко Т. В. - Вплив ґрунтозахисних технологій вирощування на поживний режим чорнозему типового, Тонха О. Л., Піковська О. В. (2017)
Окрушко С. Є. - Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової (2017)
Масик І. М. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних систем основного обробітку ґрунту в умовах Лівобережного Лісостепу України, Захарченко Е. А. (2017)
Мєшкова В. Л. - Вікова структура та збереженість природних дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, Діденко М. М. (2017)
Величко О. Б. - Трансформація деяких агрономічних показників чорнозему типового під впливом лісових смуг в умовах Південно-східного та Західного Лісостепу України (2017)
Валерко Р. А. - Оцінка стану лісових насаджень в умовах ДП "Зарічненське лісове господарство" як природного чинника стабілізації довкілля, Герасимчук Л. О. (2017)
Гордіященко А. Ю. - Мінливість довжини хвої сосни звичайної (2017)
Бугайов С. М. - Товарна структура вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України (2017)
Мыслыва Т. Н. - Геоэкологические особенности распределения цинка в агроландшафтах Житомирского Полесья, Белявский Ю. А. (2017)
Чайка Н. И. - Особенности абиотических факторов эдафотопов породных отвалов угольных шахт Донбасса (2017)
Шевцова О. О. - Механізми міцелярних ефектів катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) в реакціях розщеплення субстратів-екотоксикантів, Хименко Н. Л., Будвицька О. М. (2017)
Голубченко В. Ф. - Забруднення важкими металами поверхневих вод Одеської області у 2011-2015 рр., Куліджанов Е. В., Віляєва С. Д., Фірсова В. В. (2017)
Біда О. А. - Особливості формування дослідницької компетентності у майбутніх маркетологів (2017)
Білан Л. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу, Клименко Н. С. (2017)
Bozhko L. V. - The analysis of the project-technonogy activity of future teachers of labor studies from the course of "methods of teaching drawing" (2017)
Буцик І. М. - Становлення та розвиток підготовки інженерів аграрного профілю до дослідницької діяльності (2017)
Варивода Н. А. - Виховання моральних цінностей громадянина-патріота у педагогічній літературі та нормативно-правових документах (2017)
Гончарук В. А. - Самореалізація творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога (2017)
Гончарук В. В. - Теоретичні основи формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей (2017)
Гончарук О. М. - Соціальна потреба у формуванні здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних вищих навчальних закладів (2017)
Гриньова М. В. - Роль авторського соціального проекту "зелений туризм для всіх" у становленні екологічної свідомості школярів міста Полтави, Купріян К. В. (2017)
Діра Н. О. - Історико – генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі (2017)
Жуковський М. О. - Інноваційні технології у підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини до професійного спілкування (2017)
Задорожна О. І. - Психолінгвістичні та методичні аспекти формування в майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій у читанні й аудіюванні (2017)
Іванюта О. О. - Проектування етапів моніторингу навчальної успішності майбутніх землевпорядників у процесі їх професійної підготовки (2017)
Кайдалова Л. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер: теоретичний аспект (2017)
Канішевська Л. В. - До питання теоретичної і практичної підготовки соціальних педагогів на рівні бакалаврату у фаховій академії м. Штутгарт, Гриценко Д. В. (2017)
Кільдеров Д. Е. - Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки підлітків, Василашко А. А. (2017)
Ковальчук Т. І. - Соціально-педагогічна робота у дошкільному навчальному закладі, Яценко М. Я. (2017)
Кубіцький С. О. - Наріжні компоненти та пов’язані з ними особистісно-професійні якості майбутніх соціальних працівників: моніторинг та формування (2017)
Кубіцький Ю. С. - Структура професійної компетентності майбутнього економіста як багатопрофільного фахівця (2017)
Линовицька А. О. - Формувальний етап педагогічного експерименту з розвитку художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2017)
Малик Ю. І. - Комунікативна культура як складова професійної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування (2017)
Mikhailova L. N. - Results of implementation of technology for formation of senior teenagers social activity in school and community interaction, Abramova S. V. (2017)
Михайліченко М. В. - Проектна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів як вимога інформаційно-технологічного суспільства, Власенко А. О. (2017)
Ржевський Г. М. - Готовність студентської молоді до усвідомленого батьківства в сучасних умовах, Петручек А. Я. (2017)
Сидоренко І. Г. - Ціннісний поворот у процесі переходу від традиційного до модерного суспільства (за Р. Інґлегартом та К. Вельцелем) (2017)
Смоляк П. О. - Історико-генетичний аналіз ідей виховання лідерських якостей особистості, Сопівник Р. В. (2017)
Солодовник А. О. - Фізико-математична підготовка студентів морських навчальних закладів в умовах реформування української школи (70-ті – 80-ті рр. ХХ століття) (2017)
Сопівник І. В. - Крос-культурний аналіз ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2017)
Співакова І. Б. - Інноваційний розвиток вчителя як педагогічна проблема (2017)
Султанова Н. В. - Школи-інтернати як осередок соціального виховання дітей в Україні (50 - 60 ті рр. ХХ ст.) (2017)
Tamozhska I. V. - Privat-associate professors’ scientific and pedagogical activity at the schools of physics and mathematics, history and philology at Kharkiv university (1863 – 1900 years) (2017)
Терещенко Т. С. - Особливості розвитку організаційної компетентності майбутніх магістрів соціальної роботи (2017)
Ткаченко В. В. - Дослідницький підхід до організації самостійної роботи студентів під час виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань (2017)
Трутень А. В. - Поняття "ціннісне ставлення особистості до водних ресурсів" у науковій літературі (2017)
Чередніченко Г. А. - Принципи та педагогічні умови формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості у ВНЗ (2017)
Шинкарук Л. В. - Окремі питання щодо вітчизняного ринку праці та освітніх послуг, Шинкарук О. В., Мільман Л. М. (2017)
Школьна М. С. - Вивчення стану вихованості соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів (2017)
Шостак А. В. - Обережно – індекс Хірша!, Рудик Я. М. (2017)
Бортнікова О. В. - Сутність і структура поняття "адаптивний стиль лідерства студентів училищ культури і мистецтв" (2017)
Скрипник Г. - Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка (2017)
Борисенко В. - До 90-річчя від дня народження видатного етнолога Володимира Горленка (2017)
Радович Р. - Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся (2017)
Мовна У. - "Медовий" код українських народин (2017)
Олійник М. - Соціально-економічний та релігійно-обрядовий фактори розповсюдження українського традиційного вбрання в міських реаліях Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Diedush O. - The periodization of ukrainian and russian national identities: a comparative analysis (2017)
Урочистості з нагоди ювілеїв (2017)
Співпраця із зарубіжними науковцями та громадськими діячами (2017)
Міжнародна наукова конференція (2017)
Захист докторських і кандидатських дисертацій на спецрадах ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (2017)
Праці молодих науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (2017)
Польові експедиційні дослідження (2017)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2017)
Вахніна Л. - Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського |рец.: Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; |голов. ред. Г. Скрипник| ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 144 с.| (2017)
Віталій Дончик (2017)
Василь Німчук (2017)
Віктор Чумаченко (2017)
Іван Матвіяс (2017)
Summaries (2017)
Інформація про авторів (2017)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2017 рік (2017)
Contents (2017)
Медведєв В. В. - Параметризація просторової неоднорідності ґрунтового покриву в межах малих ареалів (теоретичні і прикладні аспекти), Пліско І. В. (2017)
Тихоненко Д. Г. - Еволюція ландшафту і ґрунтового покриву Лісостепової зони України в четвертинний період, Гавва Д. В., Дегтярьов Ю. В. (2017)
Балюк С. А. - Трансформація властивостей ґрунтів Степу сухого у зв'язку з аридизацією клімату, Воротинцева Л. І., Захарова М. А., Носоненко О. А. (2017)
Недбаев В. Н. - Органическое вещество как показатель эволюции темно-серой оподзоленной почвы Центрального Черноземья России, Дегтярев В. В., Жерновая О. С., Трутаева Н. Н. (2017)
Балюк С. А. - Уміст рухомих форм важких металів у зрошуваних ґрунтах заплави Дніпра, Захарова М. А., Воротинцева Л. І., Носоненко О. А. (2017)
Дегтярьов В. В. - Вплив систем удобрення на вміст власне гумусових речовин і детриту в лучно-чорноземних ґрунтах Правобережного Лісостепу України, Яцук І. П., Усата Р. Ю. (2017)
Скрильник Є. В. - Інфрачервона спектросопія гумінових кислот чорнозему опідзоленого після внесення посліду і компостів на його основі, Товстий Ю. М., Попірний М. А. (2017)
Гринченко Т. О. - Комплексний показник родючості чорноземів типових Лівобережного Лісостепу України за різних систем удобрення, Чередниченко І. В. (2017)
Голубченко В. Ф. - Регулювання гумусового стану ґрунтів Одеської області, Куліджанов Е. В., Волянський О. М. (2017)
Тихоненко Д. Г. - Зміна структурного стану агрочорноземів за різних співвідношень активності іонів кальцію та амонію (за даними натурних спостережень), Дегтярьов Ю. В. (2017)
Тюнюнник Н. В. - Методичні засоби формування ґрунтозахисних агроландшафтів Донецької області, Качанова О. В. (2017)
Новосад К. Б. - Оцінка фітоактивності ґрунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами, Рєзнік С. В., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2017)
Гринченко Т. О. - П’ятидесятирічний моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської області України (1966-2015 рр.), Десенко В. Г. (2017)
Тімченко Д. О. - До питання вивчення загальної природи функціонування вітрових та водних потоків, Коляда В. П., Куценко М. В. (2017)
Казюта О. М. - Ферментативна активність ґрунтів заплави р. Сіверський донець під лісовим ценозом (2017)
Фурманець О. А. - Моделювання розподілу теплових ресурсів на схилових землях в умовах Лісостепу України, Олійник О. О., Безносова О. О. (2017)
Казюта А. О. - Динаміка ґрунтово-гідрологічних констант чорнозему типового різного використання (2017)
Масленніков Д. І. - Математична модель температурного режиму в навчальному містечку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Ткаченко Т. Г. (2017)
Дубина О. М. - Проблеми забезпечення, збереження та відновлення інформації стосовно раціонального використання ґрунтів України, Ткаченко В. П., Тімров О. О. (2017)
Сотников Ю. О. - Візуалізація багатомірних даних в експерименті агрономічного ґрунтознавства, Гавва Д. В., Новосад К. Б., Рєзнік С. В. (2017)
Цапко Ю. Л. - Нетрадиційні шляхи вирішення деяких проблем кислих ґрунтів різної генези, Огородня А. І., Мефреф Радван Бахаа, Холодна А. С. (2017)
Філон В. І. - Переваги і перспективи розвитку функціональної діагностики мінерального живлення рослин, Румянцева І. Є., Акопян А. А., Кирилюк А. М. (2017)
Бикін А. В. - Вплив рідких комплексних добрив на чисту продуктивність фотосинтезу рослин картоплі столової, Бордюжа І. П. (2017)
Залізовский В. С. - Вплив атмосферних опадів різних періодів на врожайність зерна ячменю та загальну ефективність органо-мінеральних добрив в умовах чорнозему типового (2017)
Улянич О. І. - Продуктивність рослин селери черешкової за застосування різних форм гідрогелю, Діденко І. А. (2017)
Шевченко М. В. - Вплив способів обробітку ґрунту на проективне покриття поверхні та ґрунтозахисну ефективність, Дьомкін О. О. (2017)
Євтушенко Т. В. - Регулювання водних властивостей чорнозему типового в умовах ґрунтозахисного землеробства, Тонха О. Л., Козак В. М. (2017)
Колос О. М. - Вплив технологій обробітку ґрунту та систем удобрення на продуктивність зернової ланки сівозміни в Північному Степу України, Свиридов А. М. (2017)
Андрущенко О. П. - Історія створення полезахисних лісових смуг у навчальному господарстві "Докучаєвське", Євдокимова М. О. (2017)
Горін М. О. - Поширеність природних дубових деревостанів у різних типах лісорослинних умов Лівобережного Лісостепу, Діденко М. М. (2017)
Усцький І. М. - Омела біла (Viscum album L.) в м. Харкові: поширення та заходи щодо обмеження (2017)
Поташёв Ю. Н. - Насаждения, почвы и типы леса правого коренного берега р. Северский Донец в пределах Мохначанского лесничества (2017)
Булат А. Г. - Теоретичні та практичні аспекти створення колекції Rhododendron в умовах дендрологічного парку ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Черкіс Т. М. (2017)
Трунов О. П. - Родючість ґрунтів садово-паркових об’єктів Луганської області (2017)
Мыслыва Т. Н. - Эффективность методов интерполяции на основе ГИС для оценки пространственного распределения рН в почве, Куцаева О. А., Белявский Ю. А. (2017)
Строкаль В. П. - Екологічна оцінка земельних угідь господарства "Aгpоплюс-2006" (2017)
Чайка Н. И. - Формирование растительности на рекультивированых территориях в Западном Донбассе, Дегтярев В. В., Харитонов Н. Н. (2017)
Строкаль В. П. - Аналіз земельних ділянок селянського фермерського господарства "Нива" за показниками агрохімічної паспортизації земель (2017)
Даценко В. - Экологическая характеристика промышленных отходов, Хименко Н. (2017)
Ковпак А. В. - Механізм утилізації твердих побутових відходів на місцевому рівні як засіб збереження біологічних властивостей ґрунтів, Строкаль В. П. (2017)
Богуш Л. А. - Підготовка магістрів з міжнародної інформації в умовах цифрового освітнього середовища (2017)
Борзик О. Б. - Історико-педагогічний аналіз дефініції "толерантність" (2017)
Бортнікова О. В. - Методологічні підходи виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтва (2017)
Буцик І. М. - Сучасні проблеми у підготовці інженерів аграрного профілю до дослідницької професійної діяльності (2017)
Васильківський І. П. - Виховання емоційного інтелекту в системі середньої освіти: ретроспективний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду (2017)
Васюк О. В. - Організаційна діяльність тьютора у закладах вищої освіти (2017)
Вишнівська Н. В. - Виховання морального вчинку студентів в університетському освітньому середовищі (2017)
Власенко К. О. - Зарубіжний досвід виховання у студентів аграрних вищих закладів освіти ціннісного ставлення до сільськогосподарської праці (2017)
Вороніна-Пригодій Д. А. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Гончарук М. В. - Сучасні тенденції початкової школи Німеччини та їх вплив на освітні реформи в Україні (2017)
Гончарук О. М. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних вищих навчальних закладів (2017)
Діра Н. О. - Історико – генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі (2017)
Дьоміна В. В. - Білінгвальна культура майбутнього вчителя іноземної мови: компоненти, показники, рівні сформованості (2017)
Єресько О. В. - Педагогічні умови реалізації методики виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків на основі формування життєвих навичок (2017)
Зозуляк-Случик Р. В. - Основи сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в унівеситетах (2017)
Зорочкіна Т. С. - Розвиток вищої педагогічної освіти у Великій Британії на початку ХХІ ст. (2017)
Каленський А. А. - Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів (2017)
Кан О. Ю. - Дефінітивний аналіз організаційно-методичних засад підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних закладах України (2017)
Кільдеров Д. Е. - Педагогічна технологія в системі підготовки учителів технологій (2017)
Когут А. О. - Теоретичний аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження готовності майбутніх учителів до організації індивідуальної роботи учнів початкової школи (2017)
Козубенко К. В. - Особливості застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання (2017)
Кошук О. Б. - Теоретичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці інженерів-механіків (2017)
Крамаренко Т. В. - Особливості організації навчального діалогу опосерекованого засобами інформаційних технологій, Литвинова О. В., Резунова О. С. (2017)
Кривохижа І. В. - Особливості навчальних планів та навчальних програм університетів Польщі при підготовці фахівця музичного мистецтва (2017)
Кучай О. В. - Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі (2017)
Кучай Т. П. - Розвиток креативного мислення молодших школярів (2017)
Леоненко Н. В. - Творчий саморозвиток особистості студента аграрного коледжу, Слободян О. П. (2017)
Малик Ю. І. - Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки (2017)
Микитюк В. І. - Іван Франко в історії українського підручникотворення (2017)
Минзар С. А. - Робота з обдарованою учнівською молоддю: досвід Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України (2017)
Момот О. О. - Iндивідуальний здоров’язбережувальний підхід до осообистості майбутнього вчителя вищого навчального закладу (2017)
Навроцька М. М. - Критерії, показники та рівні розвитку професійного іміджу педагога у післядипломній освіті (2017)
Николаеску И. А. - Профессионально-педагогическая самореализация преподавателя системы последипломного образования средствами информационно-коммуникационных технологий: результаты констатирующего этапа исследования (2017)
Петрів Г. В. - Педагогічні умови виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів (2017)
Піддубцева О. І. - Інноваційні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців-аграріїв (2017)
Предиткевич О. С. - Теоретичні основи формування педагогічної фасилітації у командирів військових підрозділів (2017)
Прохорчук П. С. - Етичні аспекти фахової передвищої підготовки графічних дизайнерів: аналіз мистецько-педагогічної літератури (2017)
Ратинська І. О. - Застосування педагогічних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення під час підготовки в коледжах (2017)
Ржевський Г. М. - Багатовекторний вплив інтернет-середовища і соціальних мереж на студентів та викладачів університету (2017)
Рудик Я. М. - Тестові технології у процесі викладання дисципліни "бухгалтерський облік у бюджетних установах", Ярошинський В. М. (2017)
Смоляк П. О. - Лідери і послідовники діючих наукових шкіл кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (2017)
Сопівник Р. В. - Вплив засобів корпоративної культури на формування ціннісного світогляду особистості в університетах наук про життя і навколишнє середовище (2017)
Сопівник І. В. - Виховання ціннісного ставлення до життя в учнів молодшого шкільного віку, Островська О. А. (2017)
Сотер М. В. - Діалогові технології у підготовці майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (2017)
Султанова Н. В. - Соціальне виховання молодого покоління в інтернатних закладах освіти в Україні (1956 - 1991 рр.) (2017)
Ткач Т. М. - Педагогічні умови розвитку професійної творчості майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства в процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Трутень А. В. - Сутність і структура поняття "ціннісне ставлення до водних ресурсів студентів університетів наук про життя на навколишнє середовище" (2017)
Фрицюк В. А. - Професійний саморозвиток педагога як психолого-педагогічна категорія (2017)
Чередніченко Г. А. - Концепція іншомовної професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості у ВНЗ (2017)
Чередніченко Н. Ю. - Тенденції та суперечності в професійній діяльності вчителя профільної школи країн Європи (2017)
Чичук А. П. - Особливості професійної підготовки учителів початкової школи у вищих навчальних закладах США (2017)
Юзик М. А. - Сутність та структура поняття "компетентнісний підхід" у контексті підготовки вчителя початкової школи (2017)
Юрченко Н. С. - Професійна освіта Швейцарії: становлення та розвиток (2017)
Яворська Н. В. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови (2017)
Ястремська С. В. - Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання (2017)
Іванюта О. О. - Провідні характеристики моніторингу навчальних досягнень майбутніх землевпорядників у процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах, Кубіцький С. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Лебідь І. Г. - Вплив тривоги та депресії на якість життя оперованих і неоперованих дорослих із вродженими вадами серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І., Ємець І. М. (2017)
Ляхоцька А. В. - Гіперхолестеринемія як фактор стратифікації ризику у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від поліморфізму гена ITGA2 (2017)
Батушкин В. В. - Тестостерон и кардиоваскулярный риск, Чичерова Т. С. (2017)
Катеренчук І. П. - Можливості і перспективи використання еноксапарину в пацієнтів із різними клінічними варіантами ішемічної хвороби серця (2017)
Чернышов В. А. - Ингибиторы PCSK9 – новое направление в лечении гиперхолестеринемии и атеросклероза, Богун Л. В., Ермакович И. И. (2017)
Батушкін В. В. - Способи зниження ризику кровотечі в пацієнтів на антитромбоцитарній терапії, при призначенні антикоагулянтів для профілактики венозних тромбоемболій унаслідок операційних втручань (2017)
Dasgupta A. - Pericardiocentesis in patients on thrombolytic drugs (2017)
Купновицька І. Г. - Особливості перебігу коарктації аорти у дорослих (клінічне спостереження), Клименко В. І., Фітковська І. П., Губіна Н. В. (2017)
Чернобривенко А. А. - Будем стентировать или пусть живет: проблемы лечения стабильной ишемической болезни сердца (2017)
Флюнт И. С. - Дезоксирибонуклеиновая кислота – хранитель наследственной информации органической клетки, устроенной по подобию Солнца и Земли (2017)
Авторам (2017)
Вихідні дані (2017)
Заремба Є. Х. - Основний напрямок роботи фахівців сімейної медицини – профілактика, Грицко Р. Ю., Кияк Ю. Г., Лемішко Б. Б., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Гуменюк А. Ф. - Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я, Линдюк О. Р. (2017)
Свінціцький А. С. - Особливості клінічної картини різних варіантів функціональної диспепсії, Бірюченко І. В., Корендович Н. М. (2017)
Катеренчук І. П. - Корекція ендотеліальної дисфункції як важлива складова зменшення кардіоваскулярного ризику: протекторні властивості аргініну (2017)
Палагнюк Г. О. - Дерматогліфи як скринінговий метод діагностики носійства поліморфних варіантів генів, що кодують сучасні біомаркери, ендотелін-1 та мозковий натрійуретичний пептид, Пашкова Ю. П., Сурсаєва Л. М., Жебель В. М. (2017)
Скрипніков А. М. - Жінка та перинатальна втрата, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2017)
Заремба Є. Х. - Системний червоний вовчак (клінічний випадок), Вірна М. М., Ших Л. Б., Буковецька І. В., Кобзаренко О. А. (2017)
Алгоритм автономізації медичного закладу (2017)
Дземан М. І. - Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 1) (2017)
Скрипник Н. В. - Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967 - 2017), Боцюрко В. І., Дідушко О. М., Костіцька І. О., Вацеба Т. С., Марусин О. В., Чернявська І. В., Делятинський Р. І. (2017)
Мойсеєнко В. О. - Книгозбірні — основа нашої національної духовності, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2017)
Медичні події (2017)
Гончарова Т. - Жанрові трансформації дискурсу футбольних фанатів: психолінгвістичний підхід (2017)
Еливанова М. - Звуко-цветовые соответствия алфавита и слов при синестезии, Семушина В. (2017)
Єфименко О. - Словосполуки з лексемою "війна" в мові української періодики (2017)
Ігнатьєва С. - Функціональні особливості емоційної пам’яті в структурі щоденникового дискурсу (2017)
Калужинська Ю. - Актуалізація лексики з негативною оцінкою на позначення суспільно-політичних процесів (2017)
Навальна М. - Пейоративи в мові української періодики (2017)
Прищепа Г. - "Мова ненависті" як лінгвістичний маркер "гібридної війни" (2017)
Холод А. - Психолингвистическая экспликация вербальной агрессии (2017)
Шемуда М. - Особливості репрезентації емоційності в казці Л. Керрола "Аліса в Країні чудес" (2017)
Романенко Т. Г. - Гормональна контрацепція (Клінічна лекція), Довбня Т. В. (2017)
Тезиков Ю. В. - Методология профилактики больших акушерских синдромов, Липатов И. С., Фролова Н. А., Кутузова О. А., Приходько А. В. (2017)
Медведь В. І. - Тяжка прееклампсія. CALM DOWN – алгоритм дій медичного персоналу, Жук С. І., Коньков Д. Г., Булавенко О. В., Ткаченко Р. О., Кукуруза І. Л. (2017)
Жабченко І. А. - Ожиріння у жінки як причина репродуктивних проблем, Сюдмак О. Р., Коваленко Т. М. (2017)
Варченко Л. М. - Замісна терапія левотироксином у відновленні репродуктивного здоров’я і покращанні якості життя жінок репродуктивного віку з субклінічним гіпотиреозом (2017)
Кузнецова И. В. - Использование растительных дофаминомиметиков у подростков и молодых женщин с нарушенным менструальным циклом, Успенская Ю. Б., Диль В. В., Гринева А. М. (2017)
Сіліна Н. К. - Мікробіологічні аспекти дисбіозу при безплідності і невиношуванні вагітності та їхня корекція, Коваль Г. М., Сіліна Т. М., Бережной В. В., Нестерова Ю. М. (2017)
Могильницька Л. А. - Вміст васкулоендотеліального фактора росту у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу з мікроангіопатіями та артеріальною гіпертензією (2017)
Мазур Ю. Ю. - Репаративна терапія при рецидивах ускладненої ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку, Пирогова В. І. (2017)
Галушко О. А. - Гострий інсульт у жінок: особливості діагностики порушень вуглеводного обміну (2017)
Возіанов С. О. - Електрофізіологічні методи в діагностиці та лікуванні жінок з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Геряк С. М. - Ефективність антибактеріальної терапії у прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування, Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Куценко В. В., Корда І. В., Багній Н. І., Стельмах О. Є. (2017)
Костіков В. В. - Роль ендокринно-метаболічних порушень у патогенезі доброякісних гіперпластичних захворювань матки (2017)
Гопчук О. М. - Терапевтична підтримка гепатобіліарної системи у практиці акушера-гінеколога (2017)
Макаренко М. В. - Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітності у жінок з порушеннями об’єму навколоплідних вод, Говсєєв Д. О., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2017)
Мушак Н. І. - Клініко-статистичні особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з хронічною артеріальною гіпертензією (2017)
Шелигін О. С. - Тактика ведення вагітності у жінок – лікарів різних спеціальностей (2017)
Сінево: 10 років здоров’я у цифрах. Огляд конференції SynevoDay (2017)
Никифоровский Н. К. - Профилактика и лечение вульвовагинальных инфекций в постменопаузе, Покусаева В. Н., Молчанова Т. В., Габор Н. В. (2017)
Авраменко Н. В. - Озонотерапія у лікуванні порушень менструальної функції, Кабаченко О. В., Барковський Д. Є. (2017)
Садигов Ю. М. - Клінічні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія (2017)
Tatarchuk T. F. - Prognostication, prevention and treatment of disorders in the menopause in women with hyperproliferative processes of reproductive system, Butina L. I. (2017)
Іщак О. М. - Наукове обґрунтування реабілітаційної терапії після апоплексії яєчника (2017)
Шурпяк С. О. - Спорадичне та звичне невиношування – сучасні світові підходи до діагностики та лікування (Системний огляд), Пирогова В. І. (2017)
Гордеева Г. Д. - Фитоэстрогены и их влияние на здоровье женщины в период климактерия (Обзор литературы), Товстановская В. А., Тер-Тумасова А. Г. (2017)
Мельник О. В. - Особливості гормональної функції фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Rhoda H. Cobin - Заявление Американской ассоциации клинических эндокринологов и Американского колледжа эндокринологии об обновлении позиции по менопаузе (2017), Neil F. Goodman (2017)
Эндометриоз: диагностика и менеджмент. Руководство NICE. Опубликовано: 6 сентября 2017 г. (2017)
Косович В. - Техніко-технологічні правила застосування оціночних понять (2017)
Бойко І. - До питання про необхідність встановлення часу заснування української держави: історико-правовий аналіз (2017)
Гутів Б. - Латеранські угоди як правове підґрунтя для становлення міста-держави Ватикан (2017)
Ковальчук І. - Організація, структура та компетенція крайових судів у Галичині (1855–1918) (2017)
Сирко М. - Роль та значення цивільного кодексу Франції 1804 року у загальноєвропейському процесі кодифікації цивільного законодавства (2017)
Терлюк І. - Козацький конституціоналізм XVIII століття: проблема поділу влади між провідними суб’єктами політики (2017)
Тищик Б. - Конституція Сполучених Штатів Америки – перша діюча конституція світу (до 230-річчя основного закону США) (2017)
Юркевич М. - Коран – першоджерело законів та конституцій ісламського світу (2017)
Салій С. - Правова характеристика актів співпраці між Україною та міжнародним валютним фондом і групою світового банку (2017)
Шульга Є. - Становлення та розвиток правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні (2017)
Kuzma M. - Foreign experience of performing punishment in the form of deprivation minors’ liberty for a definite period (2017)
Marin O. - Legal construction "the same act" in criminal law of Ukraine, Sen I. (2017)
Панчак О. - Використання правил поділу обсягу понять для з’ясування смислу кримінального кодексу України (2017)
Андрейчук Л. - Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування (2017)
Тарасенко Л.. - Правовий режим веб-сторінки (2017)
Tarasenko Kh. - The copyright protection in the construction sphere (2017)
Семків В. - Cучасне дослідження форм імплементації міжнародних договорів, Шандра Р. (2017)
Тищик Б. - Володимир Іванович Калинович – правник, педагог, вчений, адміністратор (2017)
Будзуляк С. И. - Влияние СВЧ-облучения на спектры фотолюминесценции монокристаллов CdTe: Cl при Т = 2k, Вахняк Н. Д., Демчина Л. А., Корбутяк Д. В., Конакова Р. В., Лоцько А. П., Охрименко О. Б., Редько Р. А., Березовская Н. И., Быков Ю. В. (2016)
Чернышов Н. Н. - Проводимость электронного газа, квантованного электромагнитным полем при фотогальваническом эффекте, Слипченко Н. И., Писаренко В. М., Алкхавалдех М., Слюсаренко А. А., Левченко Е. В. (2016)
Алимов Н. Э. - Изучение деформационных эффектов в нанокристаллических фоточувствительных активированных тонких пленках p-CdTe, Ботиров К., Мовлонов П., Отажонов С. М., Халилов М. М., Эргашев О., Якубова Ш. (2016)
Іващишин Ф. О. - Модифікація властивостей клатрато/кавітандних комплексів InSe CS(NH2)2 та GaSe CS(NH2)2 при їх синтезі в магнітному полі, Балабан О. В., Григорчак І. І. (2016)
Столбовой В. А. - Методы пайки изделий в вакууме с помощью вакуумно-дугового разряда (2016)
Белоус В. А. - О распределении концентраций азота по глубине стали при комплексном методе упрочнения поверхности, Ермоленко И. Г., Заднепровский Ю. А., Ломино Н. С. (2016)
Джабуа З. У. - Технология приготовления тонких плёнок TbSb2 и электрофизические свойства (2016)
Глушко П. И. - Влияние силицидных покрытий на прочностные и пластические свойства сплава 5ВМЦ, Журавлев А. Ю., Семенов Н. А., Хованский Н. А., Широков Б. М., Шиян А. В. (2016)
Джабуа З. У. - Оптические свойства тонких плёнок TbSb2 (2016)
Крохмаль С. А. - Применение технического продукта "Бархос" в CVD-методе получения карбидохромовых покрытий, Зуева Т. Н., Сущая А. А. (2016)
Оленич І. Б. - Електричні та фотоелектричні властивості гібридних структур на основі поруватого кремнію і оксиду цинку (2016)
Крохмаль С. А. - Структура и свойства многослойных карбидохромовых покрытий, получаемых методом MOCVD из технического продукта ХОЖ "Бархос", Зуева Т. Н., Сущая А. А. (2016)
Kapustianyk V. B. - Superhydrophobic/superhydrophilic switching on the surface of ZnO microstructures caused by UV irradiation and argon ion etching process, Turko B. I., Rudyk Y. V., Serkiz R. Y., Mostovyi U. R. (2016)
Константинов В. М. - Свойства двухслойных износостойких покрытий "Термодиффузионный слой –TiAlN" на сталях, Ковальчук А. В., Дашкевич В. Г. (2016)
Бахматюк Б. П. - Імпеданс специфічно адсорбованого йодом активованого вуглецевого матеріалу, Дупляк І. Я. (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Калиниченко А. И. - Влияние угла падения пучка ионов на внутренние напряжения в осаждаемом покрытии, Перепёлкин С. С., Стрельницкий В. Е. (2016)
Йулдашев Х. Т. - Исследование газоразрядного промежутка в камерах ионизационного типа зондовым методом, Касымов Ш. С. (2016)
Lisovskiy V. A. - Formation stages of pulsed discharge in oxygen and carbon tetrafluoride, Ogloblina P. A., Dudin S. V., Yegorenkov V. D., Dakhov A. N., Farenik V. I. (2016)
Аксёнов Д. С. - Программно-аппаратный комплекс для оптимизации транспортирующих свойств вакуумно-дуговых фильтров, Аксёнов И. И., Стрельницкий В. Е. (2016)
Капустяник В. Б. - Розроблення фільтрів ультрафіолету з використанням методу математичного моделювання, Турко Б. І., Рудик Ю. В., Рудик В. П., Васьків А. П., Топоровська Л. Р. (2016)
Мизерник В. Н. - Собственные волны одномерного гиротропного магнитофотонного кристалла(аналитический подход), Шматько А. А., Одаренко Е. Н., Галенко А. Ю. (2016)
Васильев В. В. - Рентгенографическое исследование структуры и напряженного состояния TiN покрытий, осажденных из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы в газовой смеси N2 и Ar, Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2016)
Бартак В. А. - Влияние плазменных вакуумно-дуговых покрытий CrN, CrAl и Al2O3 на процесс насыщения дейтерием сплава Zr + 1 % Nb, Толстолуцкая Г. Д. (2016)
Kazachkova N. - Three stages of the future physics researchers training at V. N. Karazin KhNU – SCPT laboratory (2016)
Правила оформлення рукописів (2016)
Фомин В. М. - Применение метода граничных элементов при исследовании квазистатических задач для железобетонных балок и рам с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона (2017)
Резанова В. Г. - Математичне моделювання та комп’ютерна візуалізація процесу специфічного волокноутворення (2017)
Гапшенко В. С. - Прочность полос бетона и работа арматуры плосконапряженных железобетонных дисков с трещинами, Еньков Е. У., Корныло И. М. (2017)
Себко В. В. - Вимірювальний контроль температури плоских виробів на основі реалізації методу визначення компонентів різницевого сигналу багатопараметрового перетворювача, Здоренко В. Г. (2017)
Акуленко Л. Д. - Динамика волчка лагранжа под действием возмущающих моментов сил, Лещенко Д. Д., Козаченко Т. А., Зинкевич Я. С. (2017)
Кобринец В. М. - Проблема устойчивости идеальных и реальных стержней, Бекирова М. М., Калинина Т. А. (2017)
Каплун В. В. - Математичне моделювання електроспоживання у будівлях вищих навчальних закладів. Повідомлення 1, Красницький С. М., Бобровник В. М., Жулай Г. С. (2017)
Плешко С. А. - Динаміка гальмування круглов’язальної машини з черв’ячним приводом, Ковальов Ю. А. (2017)
Гондарчук П. М. - Морфологічні та антропометричні дослідження стоп поранених з односторонньою ампутацією нижньої кінцівки, Первая Н. В., Власенко А. Ю. (2017)
Курганська М. М. - Прогнозування динамічних характеристик ізоляції комплектів одягу в умовах низьких температур, Василенко В. М., Курганський А. В., Саковець В. В., Малій А. О., Опанасенко К. В. (2017)
Проданчук І. В. - Аналіз дизайн-проектування жіночих жилетів з натурального хутра, Мороз О. С. (2017)
Башкина В. Н. - Исследование методик градирования деталей обуви и оценка соответствия размеров колодки и заготовки, Горбачик В. Е (2017)
Кущевський М. О. - Структуровані води як робоче середовище для формування головних уборів (2017)
Слізков А. М. - Розробка методу визначення зміни товщини утеплювальних прокладок при деформації стискання, Попов В. П., Гудзенко О. С. (2017)
Щуцька Г. В. - Основні аспекти розробки виробів медичного призначення із заданими вологотрансферними характеристиками (2017)
Супрун Н. П. - Основні аспекти розробки сучасного шпитального одягу (2017)
Нікуліна А. В. - Формування модельного ряду жіночих суконь на основі модульного проектування, Єгорова Т. Г. (2017)
Новак Д. С. - Дослідження термоеластопластів на основі сумішей поліпропілену з еластомером, Бейко Н. М., Сайтарли С. В. (2017)
Кучеренко Є. В. - Регулювання фізико-механічних властивостей нетканих матеріалів на основі волокнистих відходів, Будаш Ю. О., Плаван В. П., Литвинова О. І. (2017)
Резанова Н. М. - Закономірності течії та структуроутворення в компатибілізованих сумішах полімерів, Булах В. Ю., Савченко Б. М., Татаренко В. В. (2017)
Іщенко О. В. - Отримання нетканих матеріалів на основі полімерних біосумісних волокон, Плаван В. П., Ляшок І. О., Шмідт І. В., Кравець О. А. (2017)
Попова Т. І. - Формування напрямів дизайн-проектування жіночого ділового одягу на основі принципів трансформації, Лось М. В. (2017)
Надопта Т. А. - Принципи аналітичного моделювання абрисів прототипу взуття (2017)
Винничук М. С. - Стилістичні особливості при проектуванні ювелірних виробів, Колосніченко М. В. (2017)
Ісаєв О. А. - Прогнозування асортименту сучасних колекцій дитячого одягу, Богомазюк Т. М., Пашкевич К. Л., Герасименко О. Д., Ткачук О. Д. (2017)
Іващишин Ф. О. - Електрофізичні властивості супрамолекулярних ансамблів InSeCH4N2S, InSeFeSO4 та InSeCH4N2SFeSO4, Григорчак І. І., Матулка Д. В. (2017)
Йулдашев Х. Т. - Исследование инфракрасной фотографической системы на основе кремния, легированного платиной, Ахмедов Ш. С., Хайдаров З. (2017)
Конотопский Л. Е. - Рост, структура и оптические свойства многослойных рентгеновских зеркал W/Mg2Si, Копылец И. А., Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Мамон В. В., Кондратенко В. В. (2017)
Жураев Н. - Фоточувствительность и механизм протекания тока в гетероструктурах p-CdTe-SiO2-Si с глубокими примесными уровнями, Халилов М., Отажонов С., Алимов Н. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського