Лаврук Л. В. - Комунікативні особливості жінки-керівника, Лаврук О. С. (2010)
Коваль Н. В. - Міграційні процеси в Хмельницькій області (2010)
Рудик В. К. - Сучасний стан і перспективи розвитку пенсійного страхування в Росії (2010)
Чикуркова С. Д. - Система стратегічного управління робочою силою суб’єктів господарювання (2010)
Капля І. В. - Поняття інтелектуального капіталу та сучасна облікова інтерпретація (2010)
Корженівська Н. Л. - Функціонування зернофуражної галузі та перспективи її розвитку на Хмельниччині (2010)
Дишлюк Н. І. - Складові управління оплатою праці на підприємстві (2010)
Ковальчук В. Г. - Сільськогосподарський кооператив - ситуативний зміст самоуправління (2010)
Поляруш М. О. - Розвиток молочного скотарства в сучасних умовах господарювання, Кульчицький Е. Є. (2010)
Бурейко Л. М. - Реалізація принципу подвійного розгляду систем в економіко-математичному моделюванні, Китаєва О. А. (2010)
Кондрюк Л. В. - Причинно-наслідкові та функціональні зв’язки розвитку суб’єктів господарювання та системи бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Поляруш М. О. - Ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах та його державна підтримка, Білик Ю. І., Пілець Н. І. (2010)
Бурейко Л. М. - Економетричне моделювання виробничих функцій, Довгань О. А., Китаєва О. А. (2010)
Поліщук В. С. - Основні напрями і методика прогнозування розвитку ринку цінних паперів (2010)
Чубайко О. В. - Інвестиційна привабливість регіону, Сімашкевич М. Є. (2010)
Поляруш М. О. - Роль господарств населення у виробництві продукції рослинництва в умовах системного розвитку галузі, Білик Ю. І., Пілець Н. І., Бучковська Л. О. (2010)
Семенишен М. Г. - Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління в умовах роздержавлення і приватизації, Балєв С. Є., Яжук І. С. (2010)
Фугело М. А. - Кількісні методи аналізу і оцінки ризиків сільськогосподарського виробництва, Фугело П. М. (2010)
Томашівський О. З. - Агропромислова інтеграція - важливий напрям ефективного розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства (2010)
Ніколашин А. О. - Особливості нормативно-правового регулювання обліку при використанні комп’ютерних технологій в сільськогосподарських підприємствах (2010)
Слоква М. Г. - Кваліфікація поняття "діагностика соціальної складової розвитку регіонів” (2010)
Бойко Б. В. - Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу (2010)
Пиркін В. І. - Шляхи підвищення ефективності вирощування цукрових буряків в Україні, Пастух Ю. А., Сінченко В. М., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2010)
Беркута Т. В. - Трансформаційні процеси в секторі господарств населення в умовах аграрних перетворень (2010)
Мукомела С. П. - Формування державної та регіональної політики з метою поліпшення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2010)
Дранус В. В. - Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності на зерновому ринку України, Бендера М. І. (2010)
Тихоліз Л. С. - Економічне поняття "внутрішній ринок” (2010)
Марусей Т. В. - Формування ринкової системи збуту та реалізації сільськогосподарської продукції (2010)
Стендер С. В. - Розподіл загальновиробничих витрат в рослинництві (2010)
Гаврилюк В. М. - Особливості формування лізингових ризиків сільськогосподарських підприємств, їх страхування (2010)
Кравчук І. А. - Маркетингове управління підприємствами харчової промисловості (2010)
Лаврук О. В. - Роль кадрового потенціалу у розвитку аграрних підприємств (2010)
Германовська О. О. - Автоматизація обліку витрат підприємств сільськогосподарського машинобудування (2010)
Багаєва О. Ю. - Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві (2010)
Попадюк О. М. - Стан і проблеми матеріально-технічного забезпечення підприємницьких структур сільської місцевості в контексті державної технічної політики (на прикладі Чернівецької області) (2010)
Савіцька С. І. - Сучасний стан розвитку ринку ячменю (2010)
Гаврилянчик Н. І. - Сучасні підходи до організації і управління насінництвом у розвинених країнах (2010)
Двойнос Л. М. - Методи оцінки економічних ризиків (2010)
Хоптинець Ю. А. - Облік державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробника (2010)
Вакуленко В. Л. - Теоретико-методологічні засади управлінського обліку виробництва продукції рослинництва: стан та розвиток (2010)
Поліщук Я. П. - Організаційно-економічні аспекти вирішення проблем розвитку сільських територій (2010)
Яремова І. П. - Особливості маркетингової цінової політики сільськогосподарських підприємств (2010)
Стрельбіцька О. П. - Стан управління персоналом аграрних підприємств на Хмельниччині (2010)
Романіка О. М. - Ефективність використання та відтворення основних фондів сільськогосподарських підприємств Буковини (2010)
Сидорчук О. В. - Системні засади управління транспортними роботами у проектах збирання сільськогосподарських культур, Сидорчук Л. Л., Комарніцький С.П, Днесь В. І., Мартинюк Р. В., Березовецький С. П. (2010)
Булгаков В. М. - Розрахунок кінематичних параметрів процесу безпосереднього вилучення коренеплоду з ґрунту при вібраційному викопуванні, Головач І. В., Гуцол Т. Д. (2010)
Бахмат М. І. - Підвищення ефективності використання теплоти в малогабаритних сушильних установках, Овчарук В. І., Божок А. М., Понеділок В. Ф. (2010)
Дуганець В. І. - Розробка і дослідження сигналізатора аварійного тиску в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу, Божок А. М., Майсус В. В., Волинкін М. П., Венгер М. А. (2010)
Бендера І. М. - Вертикальні дробарки - проблеми і перспективи, Шевчук І. І., Лаврук В. П. (2010)
Рудь А. В. - Теоретичні дослідження технологічних параметрів висівних апаратів для сівби сої, Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О. (2010)
Рудь А. В. - Оптимізація експлуатаційних показників машинно-тракторного агрегату, Думанський О. В. (2010)
Рудь А. В. - Теоретичні дослідження площі живлення зернових культур, Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О., Нікітін В. В. (2010)
Бурдега В. Ю. - Результати енергетичної оцінки борін з гнутоштабовими зубами на різних типах ґрунтів (2010)
Гарасимчук І. Д. - Визначення похибок вимірювання електричних величин пристроями на базі аналого-цифрових перетворювачів, Гордійчук І. Й., Слободян С. Б., Дубік В. М. (2010)
Дудчак В. П. - Оптимізація технологічного процесу відновлення підшипників ковзання заглиблювальних електронасосів полімерними композиційними матеріалами, Дудчак Т. В., Новацький В. М., Морозов В. В., Лебідь В. С. (2010)
Бурдега В. Ю. - Огляд і аналіз існуючих конструкцій котків для поверхневого обробітку ґрунту, Грабовський С. В. (2010)
Литвинов О. І. - Рівняння розгону машинного агрегату, Березовий М. Г., Гуцол Т. Д. (2010)
Марущак А. М. - Економіка і катастрофи, Тиш М. А., Бурлюк В. В., Соломко В. О. (2010)
Бурлюк В. В. - Оцінка визначення ризику у різних галузях промисловості України, Тиш М. А. , Соломко В. О. (2010)
Марущак А.М. - Динаміка зміни виробничого травматизму в регіоні та шляхи його зниження, Тиш М. А., Бурлюк В. В., Соломко В. О. (2010)
Понеділок А. Ф. - Дослідження біогазової установки з внутрішнім підведенням теплоти, Божок А. М. (2010)
Божок А. М. - Дослідження пропорційно-інтегро-диференціюючої ланки систем автоматики неелектричного типу (2010)
Замойська К. В. - Теоретичні передумови поверхневого розпушування ґрунту ротаційним розпушувачем, Замойський С. М. (2010)
Оленюк А. М. - Рух поршня протягом циклу в межах теплового зазору, Бойко М. В., Федірко П. П. (2010)
Борис М. М. - Властивості коренеплодів цукрових буряків та їх вплив на процес відокремлення гички, Грушецький С. М. (2010)
Ганженко О. М. - Удосконалення пристрою для протруювання малих порцій селекційного насіння цукрових буряків (2010)
Стельмах В. М. - Розрахунок витяжної сили агрегатів для викопування крихких коренеплодів, Марчук Д. В. (2010)
Краснолуцький Г. П. - Мобільний агрегат для проведення діагностування, ТО та усунення несправностей МТП сільськогосподарських підприємств, Морозов В. В., Федірко П. П. (2010)
Корчак М. М. - Теоретичні дослідження впливу розподільника на процес розподілу розрізаних рослинних залишків грубостеблових культур з міжрядь на рядки посіву (2010)
Арсенюк О. В. - Теоретичні передумови оптимізації параметрів і режимів роботи ґрунтообробних машин (2010)
Жалоба В. М. - Системний аналіз технологічних комплексів сівби озимої пшениці (2010)
Борис А. М. - Аналіз сучасних технологій та технічних засобів для видалення гички цукрових буряків, тенденції їх розвитку (2010)
Cодержание (2017)
Науменко А. М. - Моделювання молекулярної взаємодії баклофену і ГАМКВ-рецептора, Шаповал Л. М., Нипорко О. Ю., Войтешенко І. С., Цимбалюк О. В., Сагач В. Ф., Давидовська Т. Л. (2017)
Демяненко Л. Э. - Гипотермическое подавление эпилептиформной пачечной активности гиппокампального гранулярного нейрона, обладающего термочувствительными TRP-каналами: модельное исследование, биофизический и клинический аспекты, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Кулагина И. Б., Корогод С. М. (2017)
Колесникова Е. Э. - ГАМКА-рецепторы: участие в формировании дыхательной реакции на гипоксическую стимуляцию при митохондриальной дисфункции (2017)
Шаповал Л. М. - Специфіка ефектів стереотаксичного введення баклофену в медулярні кардіоваскулярні ядра щурів, Дмитренко О. В., Науменко А. М., Давидовська Т. Л., Сагач В. Ф. (2017)
Harutiunian-Kozak B. A. - Contrast-Dependent Restructuring of Neuronal Visual Receptive Fields in the Cat Extrastriate Cortex, Ghazaryan A. L., Momjian M. M., Khachvankian D. K., Aslanian H. R. (2017)
Aslanian H. R. - Movement-Dependent Spatial Expansion of Visual Receptive Fields of Neurons of the Extrastriate Cortex, Antonian A. P., Harutiunian-Kozak B. A., Khachatryan A. V., Ghazaryan A. L., Kozak J. A., Khachvankian D. K. (2017)
Daniali S. - Short- and Long-Term Effects of Methylphenidate on Cost-Benefit Decision Making in Adult Rats, Manaheji H., Nazemian V., and Taheri M. (2017)
Hashemian M. - Decision-Level Fusion-Based Structure of Autism Diagnosis Using Interpretation of EEG Signals Related to Facial Expression Modes, Pourghassem H. (2017)
Thammacharoen S. - Effects of Hindbrain Infusion of an Estrogen Receptor Antagonist on Estrogenic Modulation of Eating Behavior, Kitchanukitwattana P., Suwanapaporn P., and Chaiyabutr N. (2017)
Toм’як T. - Особливості ЕЕГ-активності під час виконання циклічних уні- та бімануальних рухів кистей людини, Горковенко А. В., Міщенко В. С., Василенко Д. А. (2017)
Skrzypek A. - Effect of Night Shift-Related Tiredness on Eye Saccades, Szeliga M., Jabłoński K., Nowakowski M. (2017)
Василю Максимовичу Морозу 75 років (2017)
Рефераты (2017)
Зільберблат Г. М. - Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем, Тімен М. Є., Рибак Ю. Я., Соколова М. О. (2017)
Міщенко Т. С. - Когнітивні порушення при хворобі малих судин мозку, Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2017)
Байтубаев Д. Г. - Биологические механизмы повышения резистентности и физиология прогредиентной адаптации при зависимости организма от психоактивных веществ, Байтубаева М. Д. (2017)
Билоус В. С. - Динамические критерии продромальной стадии психоза у пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством (2017)
Водка М. Е. - Результаты изучения намеренных самоповреждений у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе с помощью шкал суицидальных интенций пирса и оценки риска суицида Паттерсона (2017)
Вьюн В. В. - Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів-інтернів (2017)
Денисенко М. М. - Мультиморбідний аддиктивний потенціал при невротичних розладах (структура, клінічні прояви, діагностика) (2017)
Духовський О. Е. - Медико-психологічна допомога родинам немовлят з важкою черепно-мозковою травмою (2017)
Живілова Я. С. - Заходи психосоціальної реабілітації хворих на органічні ураження головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом (2017)
Марута Н. О. - Генетичні передумови депресивних розладів, Федченко В. Ю., Лінська К. І. (2017)
Марценковський Д. І. - Плацебо-контрольоване дослідження порівняльної ефективності травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії та флуоксетину при ПТСР із симптомами депресії у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України (2017)
Мудренко І. Г. - Фармакологічна корекція депресивних симптомів у хворих з різними клінічними варіантами деменцій (2017)
Пилягина Г. Я. - Особенности патогенеза эквивалентной формы саморазрушающего поведения (2017)
Спіріна І. Д. - Непсихотичні психічні розлади у внутрішньо переміщених осіб (огляд літератури), Рокутов С. В., Шорніков А. В., Феденко Є. С. (2017)
Стаханов К. О. - Аналіз ефективності проведеного медико-психологічного супроводу пацієнтів з постшизо френічною депресією (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості репрезентації суб’єктивної картини життєвого шляху хворими на невротичні розлади, Марута О. С. (2017)
Волошина Н. П. - Характеристика диссомнических расстройств у больных с прогредиентными типами течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Василовский В. В., Забродина Л. П., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О., Черненко М. Е. (2017)
Дубенко А. Є. - Цитокінова регуляція нейроімунної взаємодії у хворих на фармакорезистентну епілепсію в реалізації протиепілептичної дії транскраніальної магнітної стимуляції, Муратова Т. М., Бабкіна Ю. А., Селюков Г. І. (2017)
Коломієць С. І. - Організація медико-психологічного супроводу для підлітків зі cколіозом (2017)
Мищенко Т. С. - Мемокор в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне метаболического синдрома, Здесенко И. В. (2017)
Медведкова С. А. - Прогностическое значение сывороточной концентрации васкулярного эндотелиального фактора роста 1 в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2017)
Мяловицька О. А. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих з різними формами мігрені, Дідкова Ю. П. (2017)
Платонова О. І. - Порушення кальцієвого обміну та гендерні відмінності в клініці пацієнтів із дорсалгією, Насібуллін Б. А. (2017)
Стоянов А. Н. - Возможности реабилитации постинсультных когнитивных нарушений, Пулык А. Р., Храмцов Д. Н., Колесник Е. А., Вастьянов Р. С., Борисенко О. А. (2017)
Дубенко А. Є. - Структура призначення антиепілептичних засобів у дітей, хворих на епілепсію, які мешкають у місті Харкові та області, Танцура Л. М., Шатілло А. В. (2017)
Задорожный В. В. - Проведение люмбальной пункции у больных тяжелым алкогольным делирием с целью диагностики и лечения, Линский И. В., Юрченко Н. П. (2017)
Мищенко Т. С. - Новые возможности в лечении больных с мигренью, Здесенко И. В. (2017)
Панько Т. В. - Динамика психопатологических и когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией в процессе терапии (2017)
Титул, зміст (2017)
Ландау Ю. А. - Инновационные решения в проектах Укргидропроекта, Вайнберг А. И., Крайник В. Я. (2017)
Мазуренко Л. І. - Автономний асинхронний генератор з двоступеневою конденсаторною системою збудження для живлення однофазного навантаження, Джура О. В. (2017)
Зайцев Є. О. - Способи живлення гібридних волоконно-оптичних вимірювачів контрольно-діагностичних параметрів гідрогенераторів, Левицький A. C. (2017)
Васько П. Ф. - Гідроакумулювальні електростанції — технологічна основа інтеграції потужних вітро- та фотоелектричних станцій до складу електроенергетичної системи України, Вербовий А. П., Ібрагімова М. Р., Пазич С. Т. (2017)
Обухов Е. В. - Оценка интенсивности внешнего водообмена на Каневском водохранилище в зависимости от водности года, Корецкий Е. П. (2017)
Тімченко В. М. - Вплив Канівської ГАЕС на екосистему Канівського водосховища, Галат В. В. (2017)
Третяк К. Р. - Встановлення та супровід автоматизованих систем контролю просторових зміщень інженерних споруд українських гідроелектростанцій, Савчин І. Р., Заяць О. С., Голубінка Ю. І., Ломпас О. В., Бісовецький Ю. А. (2017)
Анахов П. В. - Парадокс гідрологічної небезпеки (2017)
Рябенко О. А. - Особливості роботи ГАЕС в умовах виникнення хвиль переміщення, Осадчий С. Д., Клюха О. О., Тимощук В. С. (2017)
Літвінов В. В. - Визначення слабких елементів мережі власних потреб ГЕС в умовах багатокритеріального вибору, Котелевська І. Г. (2017)
Васьковський Ю. М. - Температурне поле синхронної машини при короткому замиканні витків обмотки збудження, Гераскін О. А. (2017)
Томільцева А. І. - Вплив водосховищ малих ГЕС на гідроекологічні особливості річок лісостепової зони України, Зуб Л. М. (2017)
Кучерявая И. Н. - Причины выхода из строя муфт кабелів с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение (2017)
До 85-річчя Леоніда Григоровича Авербуха (2015)
Черенько С. О. - Тривалість інтенсивної фази хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз, Гранкіна Н. В., Погребна М. В. (2015)
Процюк Р. Г. - Функціональний стан адренокортикальної системи у хворих з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ, Загута Ю. Б. (2015)
Гайова Л. В. - Вплив доз ізоніазиду та В6 на морських свинок в умовах терапії деструктивного туберкульозу легень (2015)
Герич П. Р. - Клінічне і прогностичне значення біологічних маркерів у діагностиці загрози дестабілізації супровідної ішемічної хвороби серця при хронічному обструктивному захворюванні легень, Яцишин Р. І. (2015)
Кужко М. М. - Ефективність інтенсивної фази протитуберкульозної хіміотерапії з інгаляціями препаратів у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень, Процик Л. М., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В. (2015)
Дужий І. Д. - Чинники ризику розвитку ускладнень БЦЖ-вакцинацій, Шевченко М. Ю., Шевченко Ю. Ю., Овечкін Д. В., Демеха Н. М. (2015)
Тодоріко Л. Д. - Дослідження проліферативної активності та інтенсивності апоптозу епітеліоцитів бронхів при мультирезистентному туберкульозі легень, Єременчук І. В., Давиденко І. С. (2015)
Корнага С. І. - Санітарно-освітня грамотність хворих на мультирезистентний туберкульоз, П’ятночка І. Т. (2015)
Піскур З. І. - Поєднання туберкульозу мозкових оболонок і центральної нервової системи з туберкульозом органів дихання у дітей (2015)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину в модифікованому стандартному режимі хіміотерапії при лікуванні хворих із новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В та/або С, Манів Л. Я., Погребна М. В. (2015)
Горобченко К. М. - Помірна кореляція між розчинними маркерами мікробної транслокації та системного запалення при хронічній ВІЛ-інфекції, Дьяченко А. Г., Савінова О. М. (2015)
Бутов Д. О. - Ефективність стандартної антимікобактеріальної хіміотерапії у хворих з рецидивом туберкульозу легень (2015)
Бєгоулєв О. Є. - Ефективність кларитроміцину в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2015)
Процюк Р. Г. - Концепція харчування хворих на туберкульоз, Галан І. О. (2015)
Лискина И. В. - Роль и значение корд-фактора в патогенезе первичного и вторичного туберкулеза, Сильченко В. П. (2015)
Кузик П. В. - Особливості формулювання патологоанатомічного діагнозу при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД, Діброва В. А. (2015)
Ільницький І. Г. - Рецензія на книжку "Саркоидоз органов дыхания" за редакцією професора В. К. Гаврисюка.— Київ, 2015.— 192 с., Рудницька Н. Д., Рак Л. М. (2015)
Запровадження новітніх методів та удосколення програм терапії — ключове завдання фтизіатричної служби України (2015)
Тодоріко Л. Д. - Діагностика запального синдрому реконституції імунної системи, Підвербецька О. В., Підвербецький О. Я., Горда М. Д., Дудко Ю. О., Тунгускова О. М. (2015)
Лесник Э. - Факторы риска развития тяжелых форм туберкулеза в эпидемиологической ситуации, Караяни O., Тодорико Л., Александру С., Мештешуг Б., Гинда С. (2015)
Підвербецька О. В. - Особливості лабораторної діагностики ВІЛ-асоційованого туберкульозу, Сливка В. І., Ільчишин Т. І., Клим О. Д., Климук І. А., Молокус І. В. (2015)
Юсупалієва М. М. - Якість життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за наявності коморбідної артеріальної гіпертензії (2015)
Тодоріко Л. Д. - Клінічний випадок туберкульозу шкіри, Ільчишин Т. І. (2015)
Мельник В. И. - Логистика технологических процессов растениеводства, Аникеев А. И., Сыровицкий К. Г. (2017)
Boiko A. I. - Mathematical modelling of transition of nozzles for liquid sprayer and generation of microclimate in the premises of greenhouses into various possible conditions, Savchenko V. M., Krot V.V. (2017)
Панкова О. В. - Гібридизація зернових залежно від гідротермічних умов, Пузік В. К., Фесенко А. М., Безпалько В. В. (2017)
Котов Б. І. - Математичне моделювання процесу сушіння рослинних матеріалів в барабанній сушарці при змінній швидкості переміщення матеріалу, Калініченко Р. А., Спірін А. В. (2017)
Стельмах В. М. - Дослідження складу зернового вороху районованих на території Житомирської області основних зернових культур, Самчук Ю. Ю. (2017)
Лукьяненко В. М. - Постановка задачи по расчёту поля скоростей воздушной среды между двумя эквидистантными плоскостями при совершении ими синхронных гармонических колебаний, Никифоров А. А. (2017)
Пивень М. В. - Эффективность сепарирования зерновых смесей плоскими виброрешетами с разрыхлителями (2017)
Дмитрів В. Т. - Моделювання динаміки переміщення сипкого матеріалу по конусному диску, що обертається, Городняк Р. В., Дмитрів Г. М. (2017)
Ольшанський В. П. - Про нелінійну модель зернопотоку неоднорідної суміші по плоскому віброрешету, Бурлака В. В., Малець О. М., Сліпченко М. В. (2017)
Пархоменко Г. Г. - Совершенствование следящих систем почвообрабатывающих машин, Пархоменко С. Г. (2017)
Калінін Є. І. - Динаміка коренезбиральної машини з системою підтримання глибини ходу робочих органів, Поляшенко С. О., Єсіпов О. В. (2017)
Левчук О. В. - Відновлення робочих органів ґрунтообробних знарядь електродуговим навуглецьовуванням, Здобицький А. Я. (2017)
Сиромятников Ю. М. - Вдосконалення робочих органів для підрізання та підйому ґрунту розрихлювально-сепаруючою машиною (2017)
Артьомов М. П. - Використання сучасних пристроїв для контролю динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів, Аюбов А. М. (2017)
Аникеев А. И. - Моделирование процесса уборки и подготовки к хранению кукурузы на зерно, Калюжный А. Д., Сыровицкий К. Г. (2017)
Артьомов М. П. - Вплив зміни вертикальних прискорень машинно-тракторних агрегатів на ущільнення ґрунту при виконанні агротехнічних операцій (2017)
Тимчук В. М. - Підходи щодо вибору об’єкту трансферу в системі технологічного забезпечення соняшнику, Бондаренко Є. С., Святченко С. І., Косенко Р. О., Тимчук С. М., Осипова Л. С. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Модель определения величины одноразовой денежной помощи в случае гибели лиц, имеющих воинские или специальные звания, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Савченко Л. Г. - Дослідження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності при вирощуванні продукції рослинництва в умовах відкритого та захищеного ґрунту України, Савченко В. М. (2017)
Артюшин Г. М. - Професійна підготовка магістрів військового управління у сфері забезпечення державної безпеки як науково-педагогічна проблема (2017)
Бабіч О. В. - Практичні рекомендації щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки (2017)
Балендр А. В. - Роль та місце галузевої рамки кваліфікацій в системі підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2017)
Бец Ю. І. - Особливості формування професійної творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення іноземних мов, Мичковська В. Р., Сабанська Н. М. (2017)
Білявець С. Я. - Сучасні організаційно-педагогічні і дидактичні засади навчання фахівців у сфері охорони кордону США (2017)
Богоніс О. Н. - Економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу як сучасна педагогічна проблема (2017)
Гаврилюк В. В. - Результати експериментального дослідження ефективності педагогічних умов та методики навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення (2017)
Гайдук С. В. - Досвід підготовки кінологічних команд під час здійснення митного та прикордонного контролю у Сполучених Штатах Америки, Серховець С. В. (2017)
Глікман С. В. - Методологічне підґрунтя формування професійних якостей майбутніх судноводіїв (2017)
Гнидюк О. П. - Результати експериментальної перевірки програми та педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення (2017)
Дем’янюк Ю. А. - Безпековий вимір освітнього середовища вищого військового навчального закладу, Наконечна А. О. (2017)
Захарченко Ю. В. - Ідентифікатори дослідницької компетентності майбутніх маркетологів (2017)
Керницький О. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2017)
Левицька А. А. - Формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах символіки та військових ритуалів (2017)
Левчук Н. П. - Педагогічні умови розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органів Державної прикордонної служби України (2017)
Лемешко О. В. - Результати дослідно-екпериментальної перевірки педагогічних умов щодо формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Макогончук Н. В. - Вивчення історії у системі формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до соціально-комунікативної взаємодії, Шумовецька С. П. (2017)
Маланюк Н. М. - Деякі аспекти формування професійної математичної компетентності студентів економічних спеціальностей у коледжах (2017)
Мельничук І. М. - Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін (2017)
Пантєлєєв К. В. - Педагогічні умови формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Приходько Ю. І. - Інновації у системі підготовки військових фахівців (2017)
Рєзнік К. М. - Комунікативна культура як складова культури спілкування особистості (2017)
Сайко Н. А. - Технологічні аспекти соціальної реабілітації у роботі соціального педагога загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Савицька А. П. - Методи моделювання чинників та форм миротворчої діяльності при підготовці майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій (2017)
Сердюк С. І. - Узагальнення окремих теоретичних аспектів та наукових підходів до визначення професійної надійності фахівців (2017)
Степанов С. П. - Особливості діагностики та стан сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Татарін О. - Методи навчання майбутніх офіцерів-прикордонників окремого прийому чи дії на заняттях з рукопашного бою (2017)
Токарчук О. М - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов. формування професійної математичної компетентності (2017)
Тракалюк О. Л. - Обґрунтування критеріїв і показників оцінювання розвиненості фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних Сил України (2017)
Царик О. М. - Педагогічні умови розвитку культури писемного мовлення учнів у системі радянської освіти (60-ті роки ХХ ст.) (2017)
Яремчук І. А. - Алгоритм вивчення теми "паспортний контроль" персоналом Державної прикордонної служби України за дистанційною формою навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Вступне слово (2017)
Kovtun A. - Modeling of the high-speed punching drummer barriers as a set of hollow cylinders, Tabunenko V. (2017)
Носков В. І. - Синтез системи управління асинхронним тяговим приводом методом АКУР, Ліпчанський М. В., Гейко Г. В. (2017)
Шостак И. В. - Метод синтеза мультиагентной веб-ориентированной среды на основе информационных спутников, Собчак А. П., Попова О. И., Мищенко М. А. (2017)
Zhyvotovskyi R. - Justification of perspectives directions of upgrading radiocommunication systems of Armed Forces of Ukraine, Petruk S. (2017)
Romanenko I. - Analysis of modern condition of military radiocommunication system, Shyshatskyi A. (2017)
Goriushkina A. - Analysis of the current Status of intelligent system "Internet of Things" and trends in the development, Korolev R. (2017)
Khudhair Abed Thamer - The intelligence theory mathematical apparatus formal base (2017)
Gavrilenko S. - Development of the method and program model of the static analyzer of harmful files, Saenko D. (2017)
Kosenko V. - Analysis of information-telecommunication network risk based on cognitive maps and cause-effect diagram, Malyeyeva O., Persiyanova E., Rogovyi A. (2017)
Oleshchenko V. - Development of digital steganography techniques for copyright protection, based on the watermark, Pevnev V. (2017)
Semenova А. - A GERT model of an algorithm for analyzing security of a web application, Dubrovskyi M., Savitskyi V. (2017)
Hashimov E. G. - Investigation of the observation conditions on the terrain of war operation using GIS technology, Bayramov A. A. (2017)
Євдокіменко Н. М. - Прогнозування властивостей еластомерних композицій за перколяційними моделями, Пісоцька Л. А., Кучук Н. Г. (2017)
Cala P. - Exposure systems used in the assessment of EMF impact on living organisms, Bienkowski P. (2017)
Семенов С. Г. - Усовершенствованный способ масштабирования гибкой методологии разработки программного обеспечения, Кассем Халифе, Захарченко М. М. (2017)
Наші автори (2017)
Подання матеріалів статей до журналу (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Содержание (2017)
Бондарь М. А. - Методология оценивания неопределенности измерений при проведении метрологической аттестации средств измерительной техники, Волошина М. А., Ерес Л. Е., Курако И. М., Носков С. И. (2017)
Капля П. Г. - К вопросу о критических напряжениях устойчивости гладких цилиндрических оболочек. Динамическая задача (2017)
Клименко Д. В. - Отработка прочности модифицированной РКН "Антарес", Курячий Е. В., Мищенко А. И., Фролов В. П. (2017)
Гусарова И. А. - Основные критерии выбора жаростойких и теплозащитных конструкций высотного гиперзвукового летательного аппарата, Потапов А. М., Голубков Г. М., Калиниченко Д. С., Полуян Н. В., Манько Т. А. (2017)
Бондарь М. А. - Разработка методики выполнения измерений несплошности рабочей жидкости и ее аттестация, Гусева А. С., Ерес Л. А., Курако И. М., Петренко Ю. Н., Розмаита Н. Ю. (2017)
Маслей В. Н. - Спутниковый мониторинг последствий засухи, Белоусов К. Г., Хорошилов В. С., Бушанская А. С., Мозговой Д. К., Васильев В.В. (2017)
Сиренко В. Н. - Использование статистических подходов при анализе газодинамических параметров в дренируемых отсеках ракет-носителей, Ильенко П. В., Семененко П. В. (2017)
Муляр Ю. М. - О влиянии начальных несовершенств на потерю устойчивости стержня в условиях осевого сжатия, Федоров В. М., Трясучев Л. М. (2017)
Олейник В. П. - Математическое моделирование распределителя газореактивной системы управления ракет-носителей, Еланский Ю. А., Калугер Л. Г. (2017)
Аксюта О. А. - Особенности системы измерений для газодинамических модельных испытаний элементов ракетных комплексов, Брынза С. И., Завьялов П. П. (2017)
Соколов А. В. - К вопросу об экологической безопасности стендовых испытаний перспективных ракетных двигателей твердого топлива, Шейко А. Ф., Фоменко В. С., Кириченко А. С. (2017)
Цыганов В. Н. - Расчет статистических характеристик привода сопло-заслонка на горячем газе (2017)
Бигун С. А. - К вопросу оценки надежности рукавов стыковки систем термостатирования РКН, Хорольский М. С., Скоков А. И. (2017)
Бойко В. С. - Расчетные исследования динамических и конструктивных характеристик двухступенчатого электрогидроклапана прямого действия (2017)
Поздеев Г. Л. - Оценка эффективности жидкостного метода нейтрализации оборудования, Березина Е. М. (2017)
Дено О. Н. - Основные направления создания автономной бортовой системы безопасности полета ракеты космического назначения, Филоненко А. В., Диденко А. В., Ткаленко Г. В. (2017)
Жиленкова Н. Н. - Особенности проектирования и отработки системы приводов разворота диспенсеров для КГЧ с КА Iridium NEXT, Холошня И. С., Дегтярева Е. Ю., Бабич И. П. (2017)
Наши авторы (2017)
Ahmed Ibrahim Jaber Alzubaydy - Monitoring and controlling of smart overhead travelling crane using PLC and SCADA, Dorohobid V. P. (2017)
Боряк Б. Р. - Триконтурний адаптивний експоненціальний фільтр-ектраполятор, Сільвестров А. М. (2017)
Глива В. А. - Дослідження напруженостей зовнішніх магнітних полів різнорозмірного електротехнічного обладнання, Ніколаєв К. Д., Левченко Л. О. (2017)
Гусынин А. В. - Оптимизация управления посадкой дирижабля на основе многоэтапного метода дифференциальных преобразований, Яровой А. В., Антонова-Рафи Ю. В. (2017)
Карлов В. Д. - Оптимізація вимірювання дальності до цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем, Артеменко А. М., Пічугін І. М., Струцінський О.В. (2017)
Малахова М. О. - Метод визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютерізованої системи управління рентгенівською установкою, Рева С. М., Пермінов А. І., Стєрвоєдов М. Г. (2017)
Нуриев Р. Ш. - Концептуальный проект скоростного подвижного состава на основе перспективных технологий для железных дорог Украины (2017)
Свид І. В. - Проблема завадозахищеності запитальних систем спостереження повітряного простору (2017)
Бабенко Ю. В. - Прецедентно-множественный подход к оцениванию эффективности модификаций самолетов, Шостак И. В. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Устойчивость оценки энтропии гистограммы непрерывной случайной величины по отношению к изменению количества ее интервалов, Филатова Л. Д., Ходырев А. И. (2017)
Лєві Л. І. - Фізико-математична модель впливу електромагнітного випромінення на електричні властивості біологічних тканин, Петровський О. М. (2017)
Шульга О. В. - Побудова математичної моделі руху сферичного робота з маятниковим приводом, Нелюба Д. М., Гонтар М. М. (2017)
Кропачек О. Ю. - Исследование диагностических рисков параметрически неопределенной квадратичной дискриминантной функции при диагностике промышленных объектов (2017)
Кассем Халифе - Анализ и исследование моделей и методов разработки системного программного обеспечения, Шипова Т. Н. (2017)
Коваленко А. В. - Технология тестирования уязвимости к SQL инъекциям (2017)
Косенко В. В. - Реалізація принципів методології ризикадаптивного управління параметрами інфокомунікаційних мереж систем критичної Інфраструктури, Артюх Р. В., Белоцький О. О., Персіянова О. Ю. (2017)
Kosenko N. V. - Model synthesis of complex multifactor assessment of the "quality" of a project team applicant (2017)
Кучук Н. Г. - Метод вибору оптимального плану виконання транзакцій e-learning (2017)
Нечипоренко А. С. - Інформаційна технологія раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах (2017)
Паржин Ю. В. - Aвтоматизация процесса мониторинга и анализа внешней электромагнитной обстановки на основе использования детекторной искусственной нейронной сети, Кравченко В. И., Князев В. В., Серков А. А. (2017)
Семенов С. Г. - Концептуальна модель системи на базі 4G з використанням апарату мереж масового обслуговування, Ліпчанська О. В. (2017)
Стрельницький О. О. - Методи захисту інформації систем спостереження повітряного простору від несанкціонованого використання інформаційних ресурсів (2017)
Темников В. А. - Информационная технология построения систем поддержки принятия оперативных решений в диспетчерских службах аэропортов (2017)
Удовенко С. Г. - Використання шаблонів автоматичного тестування в проектах з розробки веб-додатків, Миронова Н. О., Федорончак Т. В., Верещак К. К. (2017)
Шостак И. В. - Инструментальная среда создания мультиагентной экспертной системы поддержки принятия решений на виртуальном производственном предприятии, Данова М. А., Капитан Р. Б. (2017)
Гатило В. П. - Синтез моделі формування іміджу підприємства на ринку праці (2017)
Зачепа Н. В. - Оцінка ефективності процесу навчання та підвищення рівня безпеки при виконання технологічних операцій, Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Сукач С. В., Сергієнко С. А. (2017)
Лысенко И .В. - О математической подготовке студентов, обучающихся по специальности "Кибербезопасность" (2017)
Макогон О. А. - Дослідження ролі креативності у бойовій підготовці курсантів підрозділів технічного забезпечення ВВНЗ за результатами педагогічного експерименту, Гунченко В. О. (2017)
Іохов О. Ю. - Модель захисту каналу радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України у міських умовах, Малюк В. Г., Ляшенко Г. Т. (2017)
Іщенко О. М. - Аналіз стану та напрямків розвитку системи зв’язку тактичного рівня управління армій США та РФ, Шишацький А. В. (2017)
Почерняев В. Н. - Экспериментальное исследование устойчивости системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией при воздействии различных мешающих сигналов, Повхлеб В. С., Зайченко В. В. (2017)
Шефер О. В. - Оптимальні умови утворення низькотемпературної плазми для зменшення щільності стохастичного іонізованого середовища навколо космічного апарата (2017)
Шестопалова Л. - Позитивна юридична відповідальність (2017)
Базилевський С. - Зловживання процесуальними правами (2017)
Вінник О. - Правові засади захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі (2017)
Крегул Ю. - Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення, Хромей В. (2017)
Гончаренко О. - Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності (2017)
Киричук А. - Прецедентне регулювання питань інтелектуальної власності у ЄС (2017)
Сидорчук А. - Поняття донорства крові у чинному законодавстві (2017)
Гуржій Т. - Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини, Боровик Ю. (2017)
Ondrova Ju. - Right to just process in the judicature of the european court of human rights (2017)
Бакалінська О. - Адаптація конкурентного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2017)
Štupakova M. - EU border regime in context of legal migration of third-country nationals, Jankurova A., Čajka P. (2017)
Мушенок В. - Стимулюючий вплив правової регламентації оподаткування аграрних виробників (2017)
Сударенко О. - Право платника податків на оскарження бездіяльності податкових органів (2017)
Мельник Ю. - Правові засади податкового планування міжнародних корпорацій (2017)
Мельниченко Р. - Державний примус у сфері трансфертного ціноутворення (2017)
Турчин В. - Електронне урядування у сфері реєстрації прав на нерухоме майно (2017)
Єфремов Є. В. - Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок і щедрівок - розмаїття і єдність (2016)
Клименко І. В. - Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 (2016)
Слюжинскас Р. - Литовські колядки: панорама основних складо-ритмічних форм (попередні результати досліджень) (2016)
Терещенко О. А. - "Меланка" в передстеповому й степовому правобережжі та на східному поділлі (порівняльна розвідка) (2016)
Лукашенко Л. В. - "Кугутання" в зимовій обрядовості північно-західної україни: наспів та контекст (2016)
Пеліна Г. О. - Музичні жанри різдвяно-новорічного періоду на Мараморощині: мелогеографічний аспект (2016)
Пшенічкіна Г. М. - Традиційні зимові наспіви правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля (2016)
Любимова А. Я. - Зимові пісні Правобережжя Дніпропетровської області (2016)
Возняк Д. К. - Оксифлюоцерит-(Се) камерних пегматитів Волині (Український щит), Бельський В. М., Вишневський О. А., Ільченко К. О., Курило С. І. (2017)
Квасниця В. М. - Зростки рутилу з алмазом із кімберлітів трубки "Удачная" (Якутія), Вишневський О. А. (2017)
Вишневский А. А. - Стеклокерамика как имитации драгоценных камней. I. Геммологическая характеристика, состав, физические свойства, Хоменко В. М., Косоруков А. А., Рипенко В. В., Калиниченко Т. Г. (2017)
Семененко В. П. - Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4), Гіріч А. Л., Кичань Н. В. (2017)
Кривдік С. Г. - Нова дайкова порода в Покрово-Киріївському масиві (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (Верхнє Побужжя, Український щит), Шумлянський Л. В. (2017)
Митропольський О. Ю. - Моніторинг стану річкових відкладів у межах індустріальних осередків (на прикладі м. Запоріжжя), Насєдкін Є. І., Іванова Г. М., Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Федосеєнков С. Г. (2017)
Шеремет Е. М. - Перспективы выявления редкоземельных месторождений "анадольского типа" в Приазовье (Украина), Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н. (2017)
Павлишин В. І. - Натан Ілліч Гінзбург (1917—1984) — засновник сучасної прикладної мінералогії (до 100-річчя від дня народження), Виршило А. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Вайнберг А. И. - Сейсмическое давление воды на напорную грань бетонной гравитационной плотины (2016)
Циганенко Б. В. - Особливості функціонування розподільних мереж середнього класу напруги та їх переведення на напругу 20 кВ, Кирик В. В. (2016)
Крючкова С. В. - Выбор гидросилового оборудования Каховской ГЭС-2, Тугаева И. Ф. (2016)
Літвінов В. В. - Моделювання статичного навантаження при визначенні слабких елементів мережі власних потреб ГЕС, Котелевська І. Г. (2016)
Літвінов В. В. - Застосування нечіткого алгоритму сугено при оцінюванні технічного стану гідрогенераторів, Манукян К. А. (2016)
Кесова Л. А. - Защита водохранилищ электростанций от вредного воздействия сейшевых волн, Анахов П. В. (2016)
Тітко В. О. - Електромагнітний метод інтегрального діагностування розпресування при встановленні дугоподібних датчиків контролю всередині шихтованого осердя статора турбо- і гідрогенераторів (2016)
Левицький А. С. - Гібридні волоконно-оптичні вимірювачі контрольно-діагностичних параметрів гідрогенераторів, Зайцев Є. О. (2016)
Чумак В. В. - Управляемый микрогидрогенератор мощностью 3 кВт, Монахов Е. А., Тимощук О. Л. (2016)
Чумак В. В. - Трехмерная математическая модель магнитоэлектрического синхронного генератора с постоянными магнитами, Коваленко А. М., Пономарев А. И. (2016)
Гребеников В. В. - Ветроустановка с ротором дарье и электрогенератором на постоянных магнитах, Каян В. П., Прыймак М. В. (2016)
Бібік О. В. - Аналіз впливу магнітних систем на характеристики вентильно-реактивних та синхронних реактивних двигунів, Гребеніков В. В. (2016)
Зуб Л. М. - Оцінка стану водоохоронних територій з використанням методів дистанційного зондування землі (на прикладі Дністровського комплексу ГЕС та ГАЕС), Томченко О. В., Томільцева А. І. (2016)
Гайденко Ю. А. - Спектрально-струмовий метод діагностування асинхронних електродвигунів з подвійною білячою кліткою на предмет ушкоджень обмотки ротора, Євдокименко А. О. (2016)
Попович О. М. - Комплексне використання енергетичного потенціалу водосховищ гідроелектростанцій, Головань І. В., Шевчук С. П., Поліщук В. О. (2016)
Карамушка О. М. - Гідроенергетика Карпатського регіону. Потенційні можливості та проблемні питання освоєння ресурсів на сучасному етапі (2016)
Яковлева О. М. - Обгрунтування напорів ГАЕС при використанні водосховищ каскаду ГЕС у якості басейнів (2016)
Симоненко В. В. - Система керування розподілом водних ресурсів (2016)
Рябенко О. А. - Вимірювання напружено-деформований стану елементів підвідно-напірного турбінного тракту Дністровської ГАЕС, Чернобиль О. Є. (2016)
Cорокина Н. Л. - Гидроресурсы Киева (реки и ручьи в прошлом и настоящем), Кучерявая И. Н. (2016)
Титул, зміст (2015)
Стригун О. О. - Реакція злакових мух на стійкість сортів пшениці озимої м’якої (2015)
Курач О. В. - Вплив фунгіцидних протруйників в комплексі з інсектицидним на ріст і розвиток рослин льону олійного (2015)
Макух Я. П. - Борщівник Cосновського в посівах ячменю, Ременюк С. О., Мошківська С. В. (2015)
Сучкова В. М. - Екологічні проблеми плодових садів, Моргун О. В. (2015)
Різник В. М. - Посіви сочевиці потребують захисту (2015)
Беженар А. Л. - Екологічні способи захисту від бур’янів — для посівів моркви оптимальні (2015)
Іващенко О. О. - Вплив інтенсивності енергії світла на особливості онтогенезу рослин Chenopodium album L. (2015)
Фокін А. В. - Процедура коригування прогнозних моделей поширення карантинних фітофагів в умовах змін клімату (2015)
Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Кравченко М. Б. - Экспериментальное исследование холодильной установки, работающей на неазеотропной смеси холодильных агентов (2016)
Морозюк Л. І. - Аналіз характеристик прямого циклу тепловикористальної компресорної машини з R744, Гайдук С. В., Грудка Б. Г. (2016)
Хасан Весам Анвар Али - Криохирургические аппараты, работающие на этиловом спирте (2016)
Когут В. Е. - Научно-технологические основы создания эжекторных теплообменников и их применение в различных системах (2016)
Baidak Yu. - Energy efficient transformers with various load graphics for the consumers of electric power, Matukhno V., Chaikovskiy V. (2016)
Борисов Н. А. - Газомасляный утилизационный теплообменник в системе смазки газотурбинного двигателя, Мирошниченко В. В., Арсеньев В. М., Голубков О. Г. (2016)
Дорошенко А. В. - Разработка многофункциональных абсорбционных солнечных систем на основе тепло-массообменных аппаратов с подвижной насадкой, Гончаренко В. А., Младенов И. Ю., Цапушел А. Н. (2016)
Жихарєва Н. В. - Енергозбереження при експлуатації припливних систем вентиляції та кондиціювання повітря, Перепека В. І., Хмельнюк М. Г. (2016)
Кравченко В. П. - Удосконалення методики визначення екологічної складової в техніко-економічних розрахунках енергетичних установок, Кравченко Є. В. (2016)
Пупков Д. О. - Переносний параболоциліндричний сонячний нагрівач харчових продуктів (2016)
Хлиева О. Я. - Исследование плотности бинарных и тройных водных растворов этиленгликоля, пропилен-гликоля и этанола, Полюганич М. П., Рябикин С. С., Никулина А. С., Железный В. П. (2016)
Шарапов С. О. - Экспериментальное исследование жидкостно-парового эжектора с цилиндрической камерой смешения, Арсеньев В. М. (2016)
Хмельнюк М. Г. - Создание и использование библиотек динамической компоновки в инженерных расчетах, Важинский Д. И. (2016)
Сиромля С. Г. - Мультиагентная система технологической подготовки виртуального предприятия (2016)
Копилов С. - Подвижник (до 110-річчя від дня народження професора Леоніда Антоновича Коваленка), Степанков В. (2017)
Завальнюк О. - Л. А. Коваленко: талант вченого – науці й людям (до 110-річчя від дня народження) (2017)
Калитко С. - Леонід Антонович Коваленко: доля українського вченого в умовах радянського тоталітаризму (2017)
Поп І. - Професор Леонід Антонович Коваленко: штрихи до портрету вчителя (2017)
Acar S. - Struggle for Power in Desht-i Qipchag in the 15th Century (2017)
Işik M. - Turla Basin as Northern Route in Ottoman Geopolitical System (2017)
Черкас Б. - Турецько-угорське протистояння в 20-х рр. XVI ст. як одна з тем литовсько-кримських відносин (2017)
Дмитрук А. - Особливості управління кримськотатарським військом XVІ-XVII ст. (2017)
Ковальчук М. - Канун-наме як основне джерело з вивчення суспільно-політичного устрою Османської імперії у XVI ст. (2017)
Брехуненко В. - Від Очакова до Білгорода: українські козаки в турецьких фортецях Північного Причорномор’я (XVI – середина XVII ст.) (2017)
о. Мицик Ю. - Збірник 3037 фонду "Архів Замойських" АГАД як джерело до історії відносин України, Криму і Османської імперії ХVІ-ХVІІ ст. (2017)
Степанков В. - Османський чинник в українській революції XVII ст.: дискусійні й нез’ясовані проблеми (2017)
Kilic O. - Administrative Division of the Ottoman Empire’s Dominions in Eastern Europe (2017)
Чухліб Т. - Ранньомодерна Україна у протистоянні Османської імперії з державами Європи: історико-геополітична складова (2017)
Мацьков О. - Роль і місце кримського чинника у Чуднівській кампанії 1660 року: постановка проблеми (2017)
Калакура Я. - Кам’янець-Подільська воєнна кампанія султана Мехмеда IV та гетьмана Петра Дорошенка: історіографія та джерела, Туранли Фергад Ґардашкан Оглу. (2017)
Kavak N. - The Chyhyryn Campaign in the Context of the Balance of Power in Eastern Europe (2017)
Ozturk Y. - Logistics and Diplomatic Pillars of Eastern European Turkish Geopolytical System: Case of Kamaniзe Expeditions (1680-1681) (2017)
Старенький І. - Комплекс османських знахідок з кольорового металу другої половини XVII ст. з розкопок 2016 року на площі Польський ринок у Кам’янці-Подільському, Нечитайло П. (2017)
Topsakal I. - Russia-Turkey Relations in the Ottoman Period (2017)
Topaktaş H. - Ottoman Allowance (Tayinat) Practices for the Polish Envoys in the 18Th Century (2017)
İnbaşi M. - Khotin Sanjak From Strategical Perspective (1750-1800) (2017)
Ozcan A. - Observations on the Ottoman Political Vision in the Eastern Europe (2017)
Каюк С. - Російське vs османське діловодство: козацькі прикордонні питання у політичному протистоянні імперій наприкінці XVIII ст. (2017)
Бачинська О. - Глобальне та локальне в політиці: Задунайська Січ між трьома імперіями – Османською, Російською, Австрійською (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.) (2017)
Гончарук Т. - "Одеський транзит" початку ХХ ст. як ланка економічних зв’язків Центральної Європи та сходу часів "Континентальної блокади" (2017)
Ozturk M. - Turkey and Ukraine During the First World War (2017)
Грачов А. - Дарданелльська морська операція 1915 року: спроба здійснення та причини провалу (2017)
Олійник С. - Австрійсько-французька війна 1809 року: український вимір (2017)
Кравчук О. - Ю. І. Поп як дослідник проблем історії Чеських земель початку ХХ ст., Михайлов А. (2017)
Bučka P. - Telovэhova na Podkarpatskej Rusi v obdobн prvej Československej republiky (2017)
Маланій З. - Відгомін габсбурзьких управлінських практик в суспільній свідомості мешканців південно-східних воєводств Польської держави (1919-1939) (2017)
Кравчук О. - Національна політика президента Чехословаччини Т. Ґ. Масарика у другій половині 1920-х рр. (2017)
Слесаренко А. - Марсель Стрико та кошицьке андеграундне середовище у Словаччині (2017)
Відомості про авторів (2017)
Діптан І. І. - Михайло Грушевський про Українську революцію середини XVII століття в контексті національного державоствердження (2017)
Киридон П. В. - Керівні структури Української РСР на зламі постсталінських десятиліть (2017)
Кравченко П. А. - Історична ретроспектива глобалізаційних та антиглобалізаційних процесів у європейському філософському дискурсі (2017)
Каденюк O. С. - Підготовка фахівців аграрного сектора громадськими товариствами Східної Галичини (1922 - 1935 роки), Сажко В. В. (2017)
Сливенко В. А. - Кадрова політика органів ВУНК на Півдні України на початку1920-х років (за матеріалами Катеринославської губернської надзвичайної комісії) (2017)
Лавріненко О. А. - Європейська суспільно-педагогічна думка XVI - XVIII століть у духовних і навчальних практиках орденських студій Товариства Ісуса (2017)
Скопцова О. М. - Історичні особливості формування стилів народного гуртового співу України (2017)
Чорнощоков А. Є. - Історичний контекст втручань у пам’ятку архітектури національного значення ансамбль Круглої площі Полтави (2017)
Бабенко Л. Л. - Один епізод із життя двох полтавців: до історії державно-церковних відносинĊв Україні на початку 1920-их років (2017)
Сітарчук Р. А. - Німецький чинник в історії становлення адвентизму на українських землях у складі Російської імперії (2017)
Бесєдіна Н. В. - "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації (2017)
Год Б. В. - "Вальядолідська хунта" - перший прояв концептуальної антиномії в соціально-політичній думці католицького Відродження XVI століття, Лобода Д. О. (2017)
Долженко Ю. В. - Курганний могильник Липове ХІ - ХІІ століть за даними краніології (2017)
Тронько Т. В. - Методичний апарат навчальних посібників зі всесвітньої історії для середньої школи Російської імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття (на прикладі вивчення європейської Реформації) (2017)
Вільховий Ю. В. - Десятий Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання. До 500-ліття Реформації в Європі" в Полтаві, Год Н. В. (2017)
Сердюк І. О. - Полтавці в Римі: літня школа "Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин"(8 - 16 липня 2017 року (2017)
Волошин Ю. В. - Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI-XVII століття) / Н. Старченко. - Київ: Laurus, 2014. - 510 с. (2017)
Год Б. В. - Епістемологічний поворот в українознавстві. Усатенко Т. П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст: монографія / Т. П. Усатенко. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с., Сітарчук Р. А. (2017)
Довідка про авторів (2017)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам'ять" (2017)
Вихідні дані (2017)
Бобошко О. П. - Патоген-індуковане відкладання калози у проростках пшениці, Панюта О. О., Артеменко О. Ю., Ємельянов В. І., Таран Н. Ю. (2015)
Антоненко О. Ф. - Вплив протруйників на стійкість ячменю ярого проти ринхоспоріозу і твердої сажки та на продуктивність, Мотузко В. Ю., Хусам Аль-Ясірі (2015)
Маслійов С. В. - Шкідливість осоту рожевого в посівах харчових підвидів кукурудзи (2015)
Мошківська С. В. - Контролювання рослин борщівника Сосновського, що проросли з насіння (2015)
Чернега Т. О. - Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої (2015)
Ретьман М. С. - Облік злакових мух на посівах ячменю ярого (2015)
"Точка росту". Запуск унікальної освітньої програми BASF та IFC для керівників агрогосподарств сприятиме сталому розвитку сільського господарства в Україні (2015)
Яновський Ю. П. - Для вашого яблуневого саду (2015)
Веріжнікова І. В. - Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України, Бережняк Р. (2015)
Стригун О. О. - Стійкість проти клопа черепашки сортів пшениці озимої м’якої селекції Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла, Трибель С. О., Судденко Ю. М. (2015)
Антоненко О. Ф. - Інфекція чорної (летючої) сажки ячменю на поверхні ґрунту, Ал-Ясірі Хусам Моханад (2015)
Маслійов С. В. - Захист розлусної кукурудзи від бур’янів на сході України (2015)
Мельничук Ф. С. - Ефективність фунгіцидів проти хвороб моркви на зрошенні (2015)
Копилов Є. П. - Нове захворювання огірків в Україні, спричинене Acremonium sp. 502, Цехмістер Г. В. (2015)
Колеснік Л. І. - Хрестоцвіті блішки на капусті білоголовій та заходи обмеження їх шкідливості в Лісостепу України (2015)
Іутинська О. А. - Вплив пестицидних препаратів на розвиток вірусного захворювання у системі "вірус тютюнової мозаїки — рослини тютюну" (2015)
Ретьман М. С. - Основні шкідники ячменю (2015)
Сердюков К. Г. - Науково-методичний підхід до оцінки ключових факторів вартості та ризику акціонерних товариств, Алєйнікова Н. М. (2017)
Бабаченко Л. В. - Стратегічний маркетинг у системі управління промисловим підприємством (2017)
Бабич М. М. - Взаємозв'язок між економічною доступністю до продуктів харчування та рівнем продуктивності праці в сільському господарстві, Крилова І. Г., Савенко О. С. (2017)
Баланчук Д. В. - Особливості послуг банку для корпоративних клієнтів (2017)
Зачосова Н. В. - Напрями забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарської діяльності, Бибик А. М. (2017)
Білоткач О. В. - Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, Павлова Г. Є. (2017)
Богатирьов І. І. - Особливості фінансової системи Європейського Союзу (2017)
Болдирєва Л. М. - Теоретичні аспекти ресурсного забезпечення агропродовольчого сектора економіки (2017)
Бондаренко С. М. - Конкурентні переваги – унікальні особливості сучасних підприємств, Лісовський М. Ю. (2017)
Боровік Л. В. - Особливості інвестиційної політики у сільському господарстві (2017)
Васюк Є. А. - Трансфертна політика ТНК: сутність та структура (2017)
Вісин В. В. - Основні тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху на сучасному етапі, Вісина Т. М., Кравчук П. Я. (2017)
Владика Ю. П. - Особливості інвестування виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Владичин М. Б. - Основні напрями вдосконалення зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України (2017)
Гавриловський О. С. - Регулювання аудиту в країнах ЄС та перспективи його розвитку, Гавриловська Л. М. (2017)
Ганцура А. В. - Особливості маркетингового дропшиппінгу в системі електронної комерції, Коваленко Н. В. (2017)
Гарбар Ж. В. - Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку, Гарбар В. А. (2017)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозно-аналітичні аспекти маркетингу інновацій, Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. (2017)
Гринькевич О. С. - Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти, Левицька О. О. (2017)
Грушина А. І. - Механізм стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств галузі культури (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Акмеологічний підхід у формуванні стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства АПК (2017)
Дзюба П. В. - Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальна основа сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Євдокімова М. О. - Ринок платіжних карток в Україні, його розвиток (2017)
Загарій В. К. - Транснаціональні компанії і стратегічні альянси та їх вплив на світову економіку, Синільник В. В. (2017)
Зайцев О. В. - Закон вартості – можлива об'єднуюча основа економічних теорій (2017)
Залунина О. М. - Развитие понятийного аппарата строительной отрасли национального хозяйства страны (2017)
Зосімова А. В. - Виявлення ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Іванова Л. О. - Особливості маркетингового управління лояльністю клієнтів роздрібних торговельних підприємств, Вовчанська О. М. (2017)
Канцір І. А. - Пріоритети регуляторної політики в контексті забезпечення стійкості фінансового сектора в умовах трансформаційних перетворень, Козьмук Н. І. (2017)
Кармазінова В. Д. - Формування бренд-комунікацій маркетингових дослідних агентств (2017)
Карпова Т. О. - Життєвий цикл інформаційної системи та його вплив на розвиток підприємства (2017)
Касич А. О. - Перспективи активізації інноваційної діяльності на логістичних підприємствах, Сидоренко А. М. (2017)
Котикова О. І. - Рейтингова оцінка інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці районів Миколаївської області в умовах євроінтеграції, Куделя В. Л., Потапов І. С. (2017)
Кудирко О. В. - Інновації в логістиці: перспективи використання технології блокчейн у ланцюгах поставок (2017)
Кузьмук С. Г. - Оптимістичні упередження українських управлінців (2017)
Легомінова С. В. - Ідеогенез категорії стійкого інноваційного розвитку в аспекті формування конкурентних переваг підприємства (2017)
Ліхоносова Г. С. - Мотиваційні фактори стійкого розвитку туристичної галузі (2017)
Вихідні дані (2017)
Лозинська І. В. - Динаміка та перспектива розвитку фермерських господарств, Павленко А. О. (2017)
Мартин О. М. - Пожежна безпека як складник національної безпеки: концептуальні підходи до її визначення (2017)
Мичак Н. О. - Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу: облікова та економічна точки зору (2017)
Моїсеєнко А. С. - Модель впливу факторів на розвиток креативності новаторів сфери інформаційних технологій на мікрорівні (2017)
Мороз О. В. - Економічне оцінювання інституційних факторів у системі брендингу, Карачина Н. П., Семцов В. М. (2017)
Мусієнко В. О. - Статистичний інструментарій аналізу інноваційної діяльності, Іванова В. Б. (2017)
Крикавський Є. В. - Інтралогістика як засіб досягнення конкурентних переваг, Наконечна Т. В. (2017)
Недбалюк І. Р. - Механізм функціонування системи бюджетного контролю (2017)
Нестеренко О. О. - Індикатори оцінки рівня сталого розвитку та їх вплив на показники інтегрованої звітності (2017)
Овчиннікова В. О. - Ефективна організація інноваційного процесу на залізничному транспорті, Петровська В. В. (2017)
Овчиннікова В. О. - Адаптивне управління залізничним транспортом України, Харламова І. М. (2017)
Павлова Г. Є. - Ефективність виробництва продукції рослинництва як фактор забезпечення економічної безпеки сільськогосподарського підприємства, Приходько І. П., Своднін І. М. (2017)
Палагута С. С. - Формування і перспективи удосконалення системи електронних державних послуг для підприємств та організацій (2017)
Панченко В. Г. - Регіональні торговельні угоди як інструмент політики економічного патріотизму в контексті інтеграційного неопротекціонізму, Резнікова Н. В. (2017)
Пашаев Т. Г. - Структурные фонды ЕС в системе финансирования развития регионов (2017)
Петренко Н. О. - Соціально-економічний механізм інноваційного розвитку аграрного сектору України: практичний аспект (2017)
Поворозник М. Ю. - Критеріальна ідентифікація медичних послуг як глобальних суспільних благ (2017)
Поліщук Н. В. - Фінансово-кредитне забезпечення сільського господарства: стан та тенденції розвитку (2017)
Пономарьова Ю. I. - Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств молочної та м'ясної промисловості України в умовах нестійкого бізнес-середовища (2017)
Попівняк Ю. М. - Підходи до відображення витрат на придбання і використання програмного забезпечення у бухгалтерському обліку підприємства (2017)
Похилько С. В. - Шляхи зменшення витрат фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Новак К. С. (2017)
Примостка О. О. - Оптимізація структури капіталу ТНК в умовах глобалізації (2017)
Ріпа Т. В. - Формалізація аналізу конкурентоспроможності підприємств торгівлі (2017)
Савенко Г. Є. - Органічне сільське господарство як пріоритетний напрям реалізації спільної аграрної політики Європейського Союзу (2017)
Сиваш Ю. М. - Оцінка креативного потенціалу регіонів України (2017)
Скиба М. В. - Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності: сутність, мета та засоби (2017)
Кушнір Н. О. - Сучасні тенденції розвитку України на світовому ринку зерна, Славич М. М. (2017)
Солодухін С. В. - Сучасні підходи до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними об'єктами, Шайтанова Є. С. (2017)
Сотниченко В. М. - Економічна безпека телекомунікаційного підприємства з позицій системного підходу (2017)
Тymchuk S. V. - Cluster analysis of the effectiveness of tourist companies in Ukraine, Neshchadym L. M. (2017)
Філяк М. С. - Загальні рамки інструментарію циклічних індикаторів у стратегії розвитку поселень (2017)
Харахурсах М. О. - Переорієнтація торговельних потоків з України в умовах вільної торгівлі з ЄС (2017)
Худик О. Б. - Стратегічний аналіз фінансової безпеки підприємств борошномельно-круп'яної промисловості (2017)
Циганова О. С. - Адаптивне управління підприємством: біономічний аспект (2017)
Чакалова К. О. - Зовнішні фактори розвитку внутрішнього ринку праці (2017)
Череп А. В. - Інноваційна активність як основа забезпечення життєдіяльності підприємств АПК, Чеберко Л. В. (2017)
Шум М. А. - Особливості обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах України в сучасних умовах, Гулько К. С. (2017)
Яценко О. М. - Отримання конкурентної переваги за рахунок створення глобальних продуктів (на прикладі меду натурального) (2017)
Вихідні дані (2017)
Байдак Ю. В. - Моделювання задачі конвективного теплообміну з поверхні випарника холодильної установки рефрижераторного контейнера, Смик В. А. (2016)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ каскадных холодильных машин с R744 в верхнем каскаде (2016)
Trandafilov V. V. - The Stirling gas refrigerating machine mechanical design improving, Khmelniuk M. G., Yakovleva O. Y., Ostapenko A. V. (2016)
Дорошенко А. В. - Экспериментальные исследования гидро-аэродинамики и тепломассообмена в аппаратах с подвижной псевдоожиженной насадкой, Гончаренко В. А., Цапушел А. Н., Демьяненко Ю. И. (2016)
Кравченко Е. В. - Определение оптимального угла наклона солнечного коллектора в зависимости от длительности работы в течение года, Кравченко В. П., Ткачева Е. Н. (2016)
Павленко А. М. - Метод отримання аморфної структури, Усенко Б. О., Кошлак Г. В. (2016)
Прусенков Н. А. - Эволюция систематизации потерь тепла в многослойном ограждении согласно ДБН В.2.6_31:2006 при эксплуатации, Розов К. А. (2016)
Розіна О. Ю. - Визначення оптимальних умов формування потоку тепла в акустичному полі на перерізі капіляра, Роганков В. Б. (2016)
Волгушева Н. В. - Кинетика сушки зерновых материалов в микроволновом поле (2016)
Лапардин Н. И. - Использование модифицированной модели твердых сфер для расчета вязкости смесей масло-хладон, Геллер В. З. (2016)
Лозовский Т. Л. - Влияние примесей наночастиц Al2O3 на теплоемкость изопропилового спирта, Шимчук Н. А., Мотовой И. В., Железный В. П. (2016)
Yakub L. N. - Low-temperature equation of state of solid methane, Bodiul O. S. (2016)
Титлова О. А. - Системы автоматического управления для повышения эффективности абсорбционных холодильных приборов (2016)
Васянович Г. - Життєво-культурологічні смисли творчості професора Оксани Рудницької (2017)
Семеновська Л. - Наукові засади діалогічної навчальної взаємодії у вищій школі (2017)
Басенко Р. - Ренесансно-гуманістичні концепти культури педагогічного спілкування орденських викладачів Товариства Ісуса в ранній Новий час (2017)
Капітан Н. - Моральна культура особистості: філософсько-педагогічний контекст (2017)
Танько Н. - Інтерактивне навчання іноземних мов у вищій школі: становлення ідеї в контексті розвитку педагогічної науки (друга половина ХХ– початок ХХІ століття) (2017)
Яницка-Панек Т. - Професійний розвиток вчителів дошкільного і початкового навчання в системі післядипломної освіти Республіки Польща (2017)
Адамів Ю. - Мистецтво педагогічної дії у становленні творчої індивідуальності педагога (2017)
Тринус О. - Самоосвітня діяльність молодого вчителя: історичний аспект (2017)
Альоша О. - Формування моральності дітей та молоді шляхом захисту від шкідливої інформації (2017)
Мурована І. - Реформування дитячої хореографічної освіти на Кіровоградщині у 80-ті роки ХХ століття (2017)
Блажевич В. - Еволюція розвитку виконавських традицій гітарного мистецтва у вітчизняному культурно-освітньому просторі (2017)
Лісовий В. - Актуальні питання професійного розвитку магістрів музичного мистецтва в умовах сучасної вищої школи (2017)
Aдaмів Г. - Педагогічний потенціал мистецтва у змісті підготовки майбутнього вчителя (2017)
Сюефей Хе - Методика вдосконалення музичної підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Вовк М. - Наукові школи в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України: персонологічний аспект, Грищенко Ю. (2017)
Лисовская И. - О воспитании артистических способностей студентов музыкальных вузов, Рыжова О. (2017)
Багай Б. - Формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності: аксіологічні засади (2017)
Броннікова В. - Характеристика моделі формування готовності майбутнього педагога професійної школи до організації самостійної роботи учнів (2017)
Franc M. - Dorota Gębuś, Anna Pierzchała. Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościowe korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej. Częstochowa 2016 Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. ss.208 (ISBN 978-83-7455-516-6) (2017)
Лавріненко О. - Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього(І Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 березня2017 р., м. Київ), Султанова Л. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Собко Б. Ю. - Безпечні параметри вибою екскаватора драглайна при навантаженні автосамоскидів, Чебанов М. О. (2017)
Собко Б. Ю. - Дослідження ефективності впровадження землезберігаючих технологій при відпрацюванні східної ділянки Біляївського родовища каолінів, Черняєв А. В., Гриценко Л.С. (2017)
Вінівітін Д. В. - Моделюючий підхід при оперативному плануванні гірничотранспортних робіт в залізорудному кар’єрі, Собко Б. Ю., Панченко В. В., Шолох С. М. (2017)
Адамчук А. А. - Методика расчета параметров капитальной траншеи при вскрытии горизонтов карьера с учетом рельефа местности (2017)
Азарян В. А. - Cистемные принципы и оценочный критерий генерализации управления качеством рудопотоков, Жуков С. А. (2017)
Анисимов О. А. - Параметры рабочих бортов глубоких карьеров при формировании рабочей зоны крутонаклонными слоями (2017)
Власов С. Ф. - Обоснование способа добычи газа метана из газогидратных залежей Черного моря, Бабенко В. Э. (2017)
Дичковський Р. О. - Енергетика геотехнологічної системи: проблеми, перспективи розвитку, Табаченко М. М., Edgar Cáceres Cabana (2017)
Дриженко А. Ю. - Cовершенствование технологии открытой разработки железорудных карьеров Украины при их углубке, Шустов А. А., Адамчук А. А., Никифорова Н. А. (2017)
Луценко С. А. - Определение производительности карьера по руде для различных вариантов развития горных работ (2017)
Несвитайло Н. В. - Уточнение методики установления среднего коэффициента вскрыши при определении конечных контуров карьера (2017)
Прокопенко В.І. - Обґрунтування умов консервації кар'єрів при відпрацьовуванні пологих родовищ, Череп А. Ю., Мормуль Т. М. (2017)
Симоненко В. И. - Оптимизация применения технологических схем транспортирования горной массы при разработке гранитных месторождений, Черняев А. В. (2017)
Симоненко В. І. - Дослідження впливу гірничодобувних підприємств на навколишнє середовище при розробці нерудних родовищ, Анісімов О. О., Гриценко Л. С. (2017)
Скачков А. А. - Развитие моделирования разрушения породного массива при обратном взрывании рядов скважинных зарядов, Жуков С. A. (2017)
Шустов О. О. - Моделювання параметрів сумісної роботи бункерів-перевантажувачів в комплексі зі стрічковими конвеєрами (2017)
Ложніков О. В. - Підвищення ефективності викладання лекцій з використанням методик посольства Британії для студентів спеціальності "Гірництво" (2017)
Захарова Л. М. - Аналіз варіації навантаження на рамне кріплення (2017)
Кузьменко А. М. - Разрушение закладочного массива в зависимости от технологии его возведения, Петлёваный М. В. (2017)
Хоменко О. Є. - Феномен капсулювання підземної виробки: виявлення, моделювання, використання, Кононенко М. М. (2017)
Бельмас І. В. - Напружено-деформований стан безстикової стрічки конвеєрного живильника, Колосов Д. Л., Танцура Г. І. (2017)
Журавель А. Ю. - От качественного бурового инструмента к эффективной отработке месторождений полезных ископаемых подземным способом, Процив В. В., Федоряченко С. А. (2017)
Иващенко В. П. - Определение параметров выгрузки шихты из бункеров бесконусного загрузочного устройства доменной печи, Кирия Р. В., Селегей А. Н., Головко В. И., Рыбальченко М. А., Папанов Г. А., Селегей С. Н. (2017)
Кирия Р. В. - Применение метода Ритца в задачах динамики при движении груза по ставу трубчатого ленточного конвейера, Смирнов А. Н. (2017)
Кирия Р. В. - Определение пропускной способности системы конвейерного транспорта угольных шахт с управляемыми аккумулирующими бункерами, Мищенко Т. Ф. (2017)
Колосов Д. Л. - Дослідження впливу повороту посудини на розподіл напружень в плоскому канаті підйомної машини, Науменко О. Г., Білоус О. І. (2017)
Кузьменко Д. И. - Математическое моделирование долота как передатчика энергии удара (2017)
Монастырский В. Ф. - Моделирование качества ленточных конвейеров с лентой глубокой желобчатости, Монастырский С. В. (2017)
Русских В. В. - Расчет оптимальных параметров работы очистного комбайна CLS450 в условиях шахты "Степная" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", Яворский А. В., Яворская Е. А., Корольчук A. Н. (2017)
Рыбальченко М. А. - Гибкая система формирования многокомпонентных порций шихты для загрузки в доменную печь, Головко В. И., Кирия Р. В., Селегей А. Н., Тригуб И. Г., Папанов Г. А. (2017)
Савченко Ю. В. - Импульсное модифицирование вторичного лома гетерогенных твёрдых сплавов (2017)
Селегей А. Н. - К вопросу создания информационной модели загрузки шихты в доменную печь, Головко В. И., Рыбальченко М. А., Тригуб И. Г., Маначин И.А. (2017)
Вронский Ю. И. - Обоснование способа обследования взаимного положения геометрических элементов канатно-ленточного конвейера в эксплуатационный период, Головко С. Д., Диковенко В. И., Третьяк А. В. (2017)
Назаренко В. А. - Исследование деформирования сечений выработок, поддерживаемых на отработанных участках, Халимендик Ю. М., Диковенко В. И. (2017)
Мещеряков Л. І. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень в умовах невизначеності при автоматизації керування буровими комплексами (2017)
Мещеряков Л. И. - Алгоритмический синтез оптимальных регуляторов буровых комплексов на структуре динамических моделей, Приходченко С. Д., Заика Л. А. (2017)
Ус С.А. - Моделирование процесса размещения обогатительного производства с учетом непрерывно распределенного ресурса, Станина О. Д. (2017)
Біляєв М. М. - Зниження забруднення навколишнього середовища при транспортуванні вугілля, Козачина В. А., Оладіпо Мутіу Олатое (2017)
Беляев Н. Н. - Численная модель для оценки территориального риска при эмиссии химического агента в случае экстремальной ситуации, Калашников И. В., Мартыненко И. А. (2017)
Дмитрук О. О. - Фізико-хімічна сутність процесу утворення звалищного газу з твердих побутових відходів (2017)
Зберовський О. В. - Результати дослідження впливу атмосферних опадів на забруднення території міста Кам’янське, Журавель А. В., Шмеговатей К. Є., Зберовська Т. В. (2017)
Ковров О. С. - Методика оцінки зсувонебезпечності природних схилів яружно-балочної мережі м. Дніпро, Бучавий Ю. В., Федотов В. В., Рудченко А. Г. (2017)
Рець Ю. М. - Оценка радиоэкологического состояния уранодобывающих предприятий после их закрытия (2017)
Савотченко О. М. - Щодо взаємодії пилогазових викидів та паро-водо-газо-повітряних реактивних струменів при вибухових роботах у кар’єрах, Біляєв М. М., Зберовський О. В. (2017)
Тищук В. Ю. - Способи пилоподавлення при підготовці вугілля до коксування, Ковальова І. Б. (2017)
Тищук В. Ю. - Розробка способу пилоуловлювання при сухому вивантаженні коксу з печі, Ковальова І. Б., Худик М. В. (2017)
Содержание (2014)
Аристов В. В. - Интегро-алгоритмический метод вычисления логарифма матрицы с произвольной точностью (2014)
Иванов И. Л. - Регулирование энергосистем при импульсных возмущениях (2014)
Домбровский В. В. - Моделирование процессов теплопередачи с зонами значительных градиентов решения с помощью вложенных адаптивных сеток, Смаковский Д. С., Смаковская А. Н. (2014)
Меликов А. З. - Метод расчета параметров интегральной сотовой сети связи с изолированным разделением каналов, Фаттахова М. И., Велиджанова Г. М. (2014)
Калиновский Я. А. - Исследование вычислительных операций в гиперкомплексной числовой системе антикватернионов, Туренко А. С., Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2014)
Евдокимов В. Ф. - Интегральная модель трехмерного распределения вихревых токов в непрерывно литой заготовке круглого сечения при электромагнитном перемешивании в вертикальной МНЛЗ I, Петрушенко Е. И. (2014)
Крыжановский В. Б. - Оптимизация размещения дискретных источников физического поля, описываемого смешанной краевой задачей (2014)
Чемерис В. Т. - Моделирование прохождения импульсного электрического тока через контактные поверхности с многослойной электропроводностью, Бородий И. А., Маринченко А. Е. (2014)
Долгин В. П. - Квадрант-критерий устойчивости динамических систем, Долгин И. В. (2014)
Мамедов Р. К. - Повышение достоверности принятия решений при распознавании образов, Иманова У. Г. (2014)
Contents (2017)
Petruniak V. D. - Methods of modeling velocity characteristics of the geological environment on the basis of the three-dimensional seismic data and well data, Petrokushyn O. Ye., Ustenko Ye. V., Orach S. V. (2017)
Cherniaiev O. V. - Systematization of the hard rock non-metallic mineral deposits for improvement of their mining technologies (2017)
Lyakh M. M. - Experimental and industrial research on foamgenerating devices, Savyk V. М., Molchanov P. О. (2017)
Kondrat R. M. - Enhanced gas recovery from depleted gas fields with residual natural gas displacement by nitrogen, Khaidarovа L. I. (2017)
Vytvytskyi I. I. - Calculation of distance between elastic-rigid centralizers of casing, Seniushkovych M. V., Shatskyi I. P. (2017)
Falshtynskyi V. S. - Formation of thermal fields by the energy-chemical complex of coal gasification, Dychkovskyi R. O., Saik P. B., Lozynskyi V.H., Caceres Cabana E. (2017)
Badjoudj S. - Dephosphorization of oxidized iron ore from Gara Djebilet, Tindouf (Algeria), Idres A., Benselhoub A., Bounouala M. (2017)
Velychkovych A. S. - Study of the stress state of the downhole jet pump housing, Panevnyk D. O. (2017)
Коrоl S. О. - Method and device for increasing weight charging of four-stroke engine cylinders, Моrоz М. М., Коrоl S S., Serhiienko S. А. (2017)
Kostyshyn V. S. - Mathematical model of reliability and efficiency of pumping unit of an oil pumping station, Yaremak I. I. (2017)
Pukach P. Ya. - Analytical methods for determining the effect of the dynamic process on the nonlinear flexural vibrations and the strength of compressed shaft, Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Ilkiv V. S. (2017)
Bialobrzheskyi O. - Influence of distortion of load current on parameters of components of the parallel power active filter, Gladyr A. (2017)
Khatskevych Yu. V. - Perspectives of load management in energy system with the help of electric vehicles, Lutsenko I. M., Rukhlov A. V. (2017)
Hnatushenko V. V - Satellite monitoring of deforestation as a result of mining, Mozhovyi D. K., Vasyliev V. V. (2017)
Bochkovskyi A. - Legal and organizational issues of improving the labor protection and industrial safety level at Ukrainian enterprises, Sapozhnikova N., Gogunskii V. (2017)
Nalisko M. M. - Modification of the method of large particles in the problem of calculation of an accidental explosion in mine atmosphere (2017)
Kuznichenko V. M. - Generalized deficit model of exchange for continuous processes with external management, Lapshyn V. I. (2017)
Matushevska O. A. - Scientific and methodical approaches to forming the mechanism for ensuring the economic sustainability of industrial enterprises, Katkova N. V. (2017)
Lokhman N. V. - Developing an active investment strategy of engineering enterprises, Kornilova O. V. (2017)
Maslak O. I. - Approaches to the management of the costs of innovation activity of mining enterprises: aspects of economic security, Grishko N. Ye., Hlazunova O. O., Vorobiova K. O. (2017)
Melnyk K. V. - The improvement of economic efficiency forecast evaluation methods for ore minerals mining (2017)
Romaniuk M. V. - Analysis of the effectiveness of state financial control of the National joint stock company "Naftogaz of Ukraine", Strekal O. O. (2017)
Kuklinova T. V. - The mining enterprise development stimulation (2017)
Bazaluk O. - Structural-functional models of integration and reintegration of Ukrainian educational landscape, Svyrydenko D., Terepyshchyi S. (2017)
Москальова Ю. Р. - Опіка над безпритульними та бездоглядними дітьми на півдні України (60–ті рр. ХVІІІ – початок ХХ ст.): аналіз описово–статистичних джерел та довідкових видань (2017)
Гринчак М. О. - Основні напрямки взаємодії з’їзду гірничопромисловців Півдня з органами державної влади у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2017)
Кліш А. Б. - Осип Маковей та суспільно–християнський рух в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до 150–ї річниці від дня народження діяча) (2017)
Лисенко В. С. - Формування месіанської візії "Галичина – український П’ємонт" у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2017)
Гнатенко Л. А. - Створення атрибуційних баз даних українських середньовічних кириличних рукописів: до постановки проблеми (2017)
Петрик Н. Р. - Процес формування колекцій перших публічних музеїв Львова, заснованих представниками польських княжих родів (Музей князів Любомирських та Музей Дідушицьких) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Законодавче та нормативно–правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. (2017)
Волонтир О. О. - Організаційні засади освіти національних меншин на території Волинського воєводства в першій половині 1920–х рр. (2017)
Гуменюк В. В. - Політичні настрої селянства національних меншин степової України (друга половина 1920–х рр.) (2017)
Luchakivska I. - Socjalno–materialny stan fachowych grup inteligencji na zachodnich obwodach Ukrainy 1939–1941 latach (2017)
Ніколаєва Н. Б. - Репресована випускниця Київського державного університету Хмара Фаїна Михайлівна (2017)
Салата Г. В. - Науково–технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: персоніфікація історії науки і техніки (2017)
Слободянюк М. А. - Сучасна регіональна історіографія антифашистської боротьби ОУН–УПА (2017)
Степанчук Ю. С. - Історіографічний образ Богдана Хмельницького на сторінках наукового видання "Україна в Центрально–Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.)" (2017)
Фролов С. В. - Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.), Приходько Т. М. (2017)
Цумарєв М. І. - Місце культури локальної демократії у політологічній літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.8) (2017)
Зайченко І. А. - Соціокультурна адаптація євреїв–переселенців третьої алії у Палестині (2017)
Горбенко А. С. - Історіографія проблеми соціального служіння Католицької Церкви серед іммігрантів в Італії (2017)
Біловус Л. І. - Українська церква у США на шпальтах україномовних періодичних видань: культурно–освітня діяльність (2017)
Більо Л. М. - Культурно–освітня діяльність Волинського краєзнавчого музею (1991–2016 рр.) (2017)
Чирков О. А. - Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії (2017)
Шакурова О. В. - Концепції пізньосередньовічного походження українського етносу у працях сучасних українських дослідників (2017)
Шалашна Н. М. - Ідея суверенітету українського народу в "Палінодії" Захарії Копистенського (2017)
Глушан О. В. - Розвиток міжнародної стандартизації керування документаційними процесами: оновлення ISO 15489 (2017)
Мацьків Т. Я. - До питання про поняття "національна ідентичність": теоретичний аспект (2017)
Перга Т. Ю. - Ноосферний підхід до розвитку цивілізації – нова парадигма? (2017)
Пінчук Є. А. - Фізична культура і спорт в історіософському дискурсі, Колядич Е. В. (2017)
Слободян С. О. - Лист Й. Сталіна до редакції журналу "Пролетарська революція": контекст, зміст, наслідки (2017)
Іванов Є. В. - Функціональний розлад системи соціального управління в Радянському Союзі: соціально–філософський аналіз (2017)
Дзюбленко І. М. - Еволюція становлення Гібралтарського конфлікту, Міщенко М. Г. (2017)
Раджабли Р. Г. - Некоторые вопросы азербайджанской семьи и семейного быта в трудах известного писателя М. С. Ордубади (2017)
Ільїна Г. В. - Методологічний вимір концепції "теорія" в системі філософського мислення (2017)
Сакун А. В. - Культура мислення в еволюції наукового пізнання: аналітичний дискурс (2017)
Савицька І. М. - Інтерпретація феномену свободи в філософії Іммануїла Канта, Йова В. Ю. (2017)
Ведмедєв В. М. - Абсурдне в екзистенціальній антропології Андрія Платонова (2017)
Добжиньскі А. А. - Моральне зло і свобода волі людини: полеміка Августина із Пелагієм (2017)
Салій А. В. - Контекст мовчання у поглядах Семена Франка і Володимира Лосського (2017)
Скляр А. В. - Эрос или агапе? Концептуализация феномена любви в философии С. Л. Франка (2017)
Томашкевич В. А. - Рівні буття людини у філософії Карла Ясперса (2017)
Фараджова Л. А. - Поміркований агностицизм Ф. Хаєка versus сціентизм Дж. Кейнса (2017)
Константинов М. В. - Три концепции семиотики кино: Ю. Лотман, К. Метц, Р. Барт (2017)
Кириченко М. О. - Формування інформаціології як ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації третього тисячоліття (2017)
Найдьонов О. Г. - Формування нового типу символічного мислення у мережевому суспільстві (2017)
Баюжева А. О. - Ідентичність як фактор індивідуального та суспільного буття (2017)
Бігун Р. В. - Категорія милосердя в контексті культури (2017)
Климко І. Г. - Синтез мистецтв як фактор актуалізації культурно–історичного потенціалу туристичної діяльності (2017)
Кузьменко Р. І. - Діалектика толерантності і любові в людському бутті (2017)
Левкулич В. В. - Справедливість як світоглядна проблема нормативної теорії (2017)
Мовчан М. М. - Страх: його рівні і фобія у філософському вимірі (2017)
Богун К. М. - До проблеми культурних інтродукцій фобій в історії європейської культури (2017)
Сардаров Э. М. - Социально–философское осмысление развития социально–экологической журналистики (2017)
Свищо Ю. Ю. - Лібералізм як чинник національної консолідації: проблеми і перспективи (2017)
Бондарчук Б. Г. - Онтологізація мовлення у теоріях мовної комунікації та "мовних ігор" (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа як священний простір (2017)
Іщук Н. В. - Літургія як зустріч (2017)
Бредун І. В. - "Есхатологічні реальності" античної картини світу (2017)
Заторський Н. - Елементи 2–го південнослов’янського впливу в наявних списках "Послання Мисаїла" (2017)
Гарат І. - Святоотцівська література в "Книжиці" Василя Суразького (2017)
Заремба Е. М. - Православні богословські проекти майбутнього Церкви в Україні (2017)
Рожко В. А. - Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу (2017)
Горбенко В. И. - Вклад Ричарда Хейза в области изучения использования Писания апостолом Павлом в современном протестантизме (2017)
Михайліченко М. В. - Конгломерат форм організаційного буття університетської освіти: пошук солідарної форми управління (2017)
Розпутна М. В. - Діяльність Метафізичного клубу в інтелектуальному середовищі американської освіти і науки другої половини 19–го століття (2017)
Єськова О. В. - Християнська етика у курикулярних опціях середньої освіти в контексті завдань нової школи (2017)
Kadievska I. A. - The perspectives of education in modern society, Nariadko H. Ya. (2017)
Кичкирук Т. В. - Особливості сучасних змін в освіті економічного напряму (2017)
Нежива О. М. - Особливості розвитку освіти у Великій Британії (2017)
Бобрук А. М. - Вербальний вимір іміджу політика: "спочатку було слово…", Похило І. Д., Денисюк А. В. (2017)
Додонов Д. Р. - Феномен популізму в сучасному політичному просторі (2017)
Згурська В. Л. - Розвиток громад у контексті становлення громадянського суспільства (2017)
Козьма В. В. - Методологічні аспекти дослідження особистості як суб’єкта історико–політичного процесу (2017)
Лепська Н. В. - Концепт "сила" в осмисленні сучасних геополітичних процесів (2017)
Іщейкін К. Є. - Класифікація моделей бюджету участі (2017)
Стадніченко Р. В. - Інтерпретація феноменів держави і влади у науковому дискурсі Мішеля Фуко (2017)
Васильчук Є. О. - Роль незаконних воєнізованих і збройних формувань в акціях громадянської непокори та військово–політичних конфліктах в Україні (2017)
Кужельний М. О. - М’яка сила засобами зовнішньої інформаційної політики: порядок денний для України (2017)
Постовойтенко А. С. - Проблеми розвитку місцевої демократії в умовах політичної трансформації та розбудови громадянського суспільства: зарубіжний досвід та реалії України (2017)
Трофимов Е. А. - О неизбежности системного кризиса в Российской Федерации (2017)
Вонсович О. С. - Зовнішньополітичний діалог Д. Трампа з В. Путіним: перспективи для України (2017)
Прихненко М. І. - "Війна Блера": місце війни в Іраку в системі особистісних світоглядних переконань Тоні Блера (2017)
Bakhshiyeva Ye. - South Caucasus: hydro–security problems in human rights context (2017)
Мирбашир Э. - Стратегия привлечения международных организаций к справедливому разрешению Армяно–Азербайджанского, Нагорно–Карабахского конфликта (2017)
Романюк І. М. - Рецензія на монографію: Комарніцький О. Б. Студенти–педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920–1930–х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. – Кам’янець–Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. – 984 с. (2017)
Чернишев Д. О. - Сучасні технології "ALARA" як інструмент керування впливом на формування біосферосумісного середовища об’єктів будівництва (2017)
Mileikovskyi V. - Methods of Jet Control in Ventilation (2017)
Любарец А. П. - Гидродинамические особенности работы вихревого предтопка для двухконтурных водогрейных котлов, Борисенко К. И., Домощей Т. Д., Зайцев О. Н. (2017)
Любарец А. П. - Особенности систем периодического отопления туристических комплексов, Борисенко К. И., Домощей Т. Д., Зайцев О. Н. (2017)
Зайцев M. O. - Газодинаміка в жаротрубних водогрійних твердопаливних котлах (2017)
Редько О. Ф. - Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2017)
Редько І. О. - Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками, Редько А. О., Приймак О. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І., Норчак В. М. (2017)
Редько О. Ф. - Дослідження псевдозрідження поліди-сперсних бінарних систем у топках киплячого шару, Півненко Ю. O. (2017)
Шитікова І. Г. - Аналіз ефективності теплообмінників змійовикового типу (2017)
Кордюков М. І. - Нова лабораторія кафедри теплогазопостачання і вентиляції (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Васильєва О. І. - Методологічні основи моделювання нормативно-правових важелів надання публічних послуг в умовах розбудови сервісно-орієнтованої держави, Євсюкова О. В. (2017)
Дубовик А. В. - Сутність і специфіка державного регулювання ринку нерухомості (2017)
Кучма Ю. В. - Методологічний підхід до державного регулювання інвестиційного розвитку будівельної галузі (2017)
Тарасенко К. М. - Понятійно-термінологічна характеристика визначення міграції (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного регулювання ринку фінансових послуг України (2017)
Калюжний В. С. - Механізми впровадження дистанційних способів навчання у вищій освіті України (2017)
Лагутін В. С. - Державно-управлінські механізми підтримки інноваційної діяльності вищих навчальних за-кладів (2017)
Міщенко Д. А. - Розвиток інституційного середовища системи державного управління в Україні (2017)
Твердохліб О. С. - Доступ до публічної інформації в Україні: проблеми застосування "трискладового тесту" (2017)
Хмирова А. О. - Державне управління процесом виховання патріотизму у вищих навчальних закладах України (2017)
Gołoś Jakub - Zarządzanie ekologią w wymiarze euroregionalnym: doświadczenia Euroregionu Nysa, Parubchak Іvan (2017)
Ботвінов Р. Г. - Індентифікація поняття та видовий поділ публічної служби особливого призначення (2017)
Крушельницька Т. А. - Державна служба в умовах становлення громадянського суспільства: трансформація стилю державно-управлінської діяльності (2017)
Бриль М. В. - Залучення громадськості до розвитку сільських територій: зарубіжний досвід (2017)
Комаров О. В. - Механізми оскарження рішень та доказування у справах про коригування митної вартості товарів (2017)
Молдован Е. С. - Зарубіжний досвід автоматизації здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон водними транспортними засобами (2017)
Парубчак І. О. - Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: інноваційний підхід у державному управлінні, Пенцак Т. Г. (2017)
Полторак С. Т. - Дослідження зарубіжного досвіду державного управління військово-промисловим комплексом у контексті його впливу на економічний розвиток країн (2017)
Проців О. Р. - Військова складова в публічному управлінні мисливським господарством Галичини початку ХХ ст. (2017)
Тимошенко С. В. - Деякі питання застосування системи комплаєнс-контролю для підтримки системи управління ризиками (2017)
Березовська О. В. - Вплив тарифної квоти на зовнішньоторговельні відносини України (на прикладі окремих товарів) (2017)
Савранський Р. С. - Сучасний стан припартійних молодіжних організацій та їхня роль у розвитку політичних партій України (2017)
Титул, зміст (2017)
Сивак Р. Б. - Напрями інституціоналізації глобалізму у вимірі сталого розвитку світового господарства (2017)
Юрченко С. А. - Международная миграция населения на современном этапе: тенденции и проблемы, Юрченко Е. Е. (2017)
Шуба О. А. - Відновлювані джерела енергії "зеленої" економіки – сучасний загальносвітовий тренд (2017)
Otenko P. V. - The International Employment Protection Practices (2017)
Калита Т. А. - Теоретичні та практичні аспекти зарубіжного досвіду фінансування інвестицій у системі партнерських відносин держави і бізнесу та імплементація його в Україні (2017)
Mamuladze G. A. - The Marketing Problems of Food Markets in Georgia (2017)
Рудніченко Є. М. - Дослідження стану та тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах активізації євроінтеграційних процесів, Кримчак Л. А. (2017)
Сигида Л. О. - Дослідження експортної діяльності України, визначення напрямів її активізації (2017)
Клунко Н. С. - Ефективність вдосконалення системи економічної безпеки України (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки (2017)
Бушинська В. В. - Класифікація регіонів України за рівнем розвитку економіки знань (2017)
Щьокіна Є. Ю. - Регіональний вимір інноваційного розвитку суб’єктів господарювання (2017)
Мельник О. Г. - Розвиток інноваційних систем як об’єкта державного регулювання (2017)
Storozhuk O. V. - Staffing for the Innovative-Integrated Structures, Zaiarniuk O. V. (2017)
Тимошенко О. В. - Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки, Лісковецька Т. П. (2017)
Станкевич І. В. - Рейтингова система оцінювання працівників у забезпеченні якості діяльності освітньої організації (2017)
Пархоменко О. С. - Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Ярмош О. В. (2017)
Ревякин Г. В. - Закономерности циклического развития мировой экономики на современном этапе (2017)
Дебунов Л. Н. - Применение искусственных нейронных сетей в моделировании финансовой устойчивости предприятия (2017)
Горбоконь В. Ю. - Економіко-математичне моделювання ефективності використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств (2017)
Сілантьєв О. І. - Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових (2017)
Писарева І. В. - Обґрунтування вибору стратегії розвитку туристичних ресурсів у регіоні (2017)
Глущевський В. В. - Моделювання адаптивних механізмів зниження ризиків виникнення загроз економічній безпеці підприємства, Метрик Р. Ю., Смородін В. В. (2017)
Бараннік І. О. - Методичний підхід до моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислового підприємства (2017)
Якимчук І. М. - Планування витрат на стадіях життєвого циклу інвестиційної діяльності будівельної організації (2017)
Дзюбенко О. М. - Державна інвестиційно-інноваційна політика розвитку лісового сектора: еколого-економічні аспекти та механізми реалізації (2017)
Голян В. А. - Економічний механізм природокористування: рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів, Андрощук І. І. (2017)
Шпак С. А. - Процесс реструктуризации предприятия и инновационный процесс как объекты управления: признаки сходства и отличия (2017)
Сухоняк С. О. - Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу (2017)
Чернікова І. Б. - Про вдосконалення визначення звітності та уточнення її місця в стратегії розвитку підприємства, Якуба Є. В. (2017)
Гребеник К. В. - Бюджетна політика як складова державного регулювання економіки (2017)
Ганусик Ю. Б. - Інструментарій антиінфляційного регулювання в умовах циклічних коливань (2017)
Лук’яшко П. О. - Досвід використання фінансових інструментів підприємствами теплової електроенергетики Україні (2017)
Кузнєцова А. Я. - Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні, Місяць Н. О. (2017)
Обиход К. О. - Контроль діяльності установ державного сектора в Україні (2017)
Феофанова І. В. - Фінансова гнучкість як фактор фінансової безпеки, Феофанов Л. К. (2017)
Корнівська В. О. - Інформаційна асиметрія як базовий фактор інституціоналізації фінансового посередництва (2017)
Нікітішин А. О. - Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства (2017)
Поляков М. В. - Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій, Лецер Ю. О. (2017)
Рубаха М. В. - Теоретичні аспекти антикризового управління економічною системою (2017)
Авраменко О. В. - Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні (2017)
Бабарицький О. В. - Формування системи управління витратами на персонал: проектний підхід (2017)
Костін Д. Ю. - Методичні аспекти оцінки матеріального стимулювання в системі мотивації на підприємствах електроенергетики (2017)
Матюшенко Ю. В. - Напрями вдосконалення стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві. (2017)
Бінчаровська Т. А. - Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2017)
Титул, зміст (2017)
Довгаль О. А. - Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС, Таран А. Ю. (2017)
Рудика В. І. - Аналіз досвіду комерціалізації технологій зрідження вугілля в непрямий спосіб у світі (2017)
Ханова О. В. - Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання, Скібіна С. О. (2017)
Герасименко О. О. - Конкурентоспроможність робочих місць як передумова гідної праці: реалії економіки України (2017)
Жукова Л. М. - Регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики (2017)
Захожай К. В. - Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід (2017)
Кулик В. В. - Багатобюджетна матриця фінансових потоків як інструмент дослідження та регулювання процесів відтворення національної економіки (2017)
Ревякін Г. В. - Вплив циклічності розвитку глобальної економічної системи на структуру та динаміку зовнішньої торгівлі України, Довгаль О. А. (2017)
Rodchenko V. B. - Social Entrepreneurship in Ukraine: Problems and Prospects, Prus Y. I. (2017)
Сибірцев В. В. - Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні (2017)
Скрипник А. В. - Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України, Нам’ясенко Ю. О. (2017)
Скрипник А. В. - Українська гідроенергетика з позицій функції суспільного добробуту, Голячук О. С. (2017)
Стрельников Р. Н. - Влияние фондовых операций на объемы капитальных инвестиций в реальных секторах экономики Украины (2017)
Хаустова В. Є. - Оцінка концентрації в економіці України, Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. (2017)
Яхно Т. П. - Теоретико-методологічні засади формування паритету державного регулювання національної економіки та ринкового саморегулювання, Гусаковська Т. О. (2017)
Яцун Л. М. - Методологія формування національної політики харчування населення, Карпенко О. В., Карпенко В. Д. (2017)
Бегларашвілі О. П. - Сучасний стан і тенденції розвитку магазинів Київської області, Григоренко Т. М. (2017)
Дмитришин Л. І. - Рейтингове оцінювання розвитку економіки знань у регіонах України, Бушинська В. В. (2017)
Забарна Е. М. - Наукове обґрунтування та запровадження системи організаційно-управлінських інновацій в розвитку регіону, Щьокіна Є. Ю. (2017)
Будько О. В. - Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства (2017)
Дрига С. Г. - Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання, Міщенко І. Д. (2017)
Дудко П. М. - Сучасні тенденції розвитку бізнес-технологій у підприємництві (2017)
Козаченко Г. В. - Природа кризи в діяльності підприємства, Надьон Г. О. (2017)
Козырь-Чепурная М. А. - Декомпозиция стратегического плана реструктуризации машиностроительного предприятия с учетом преемственности планов смежных периодов, Бердник И. В. (2017)
Момот Т. В. - Оцінка впливу параметрів загроз рейдерського захоплення на показник ринкової вартості підприємства машинобудування, Писаревський М. І. (2017)
Пруненко Д. О. - Визначення елементів інтелектуального капіталу будівельних підприємств (2017)
Пурський О. І. - Web-система управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі, Мазоха Д. П., Мороз І. О. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства (2017)
Kyzym M. O. - World View in Economic Science, Doronina M. S. (2017)
Шпак С. А. - Категория развития в экономике предприятий. Критические заметки (2017)
Веріга Г. В. - Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації, Рагуліна Н. В. (2017)
Гладких Д. М. - Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні (2017)
Корнівська В. О. - Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації (2017)
Омельченко Л. С. - Динамика и тренды развития аутсорсинговых финансовых услуг на глобальном и наднациональных рынках, Лактионова О. Е., Десятский С. П. (2017)
Поляк Н. О. - Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів, Тарасюк О. П. (2017)
Цимбалюк С. О. - Політика оплати праці в бюджетній сфері України: основні тенденції, недоліки, пропозиції щодо поліпшення (2017)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення лісогосподарських заходів постійних лісокористувачів в умовах поглиблення інституціональних перетворень (2017)
Дикань В. Л. - Украина в глобальной миросистеме: особенности и последствия государственной экономической политики, Обруч А. В. (2017)
Кірдіна О. Г. - Проблематика забезпечення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств (2017)
Маковоз О. В. - Визначення моделі оптимальної взаємодії транспортної та промислової галузей України, Глазкова А. С., Ісаєва К. А. (2017)
Шраменко О. В. - Роль делового этикета в повышении экономической безопасности предприятия (2017)
Дейнека О. Г. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування стратегії розвитку залізничного транспорту в контексті реформування Укрзалізниці, Бондарев Ю. С. (2017)
Дейнека О. Г. - Підходи до визначення ефективності публічного адміністрування залізничної галузі, Семенцова О. В., Васильєв О. Л. (2017)
Дейнека О. Г. - Теоретико-концептуальні засади формування інфраструктурної системи швидкісних залізничних магістралей, Юрченко Є. (2017)
Єлагін Ю. В. - Публічні закупівлі підприємств залізничного транспорту України в умовах реформування, Коршикова Г. В. (2017)
Корінь М. В. - Теоретичні засади підвищення рівня технологічної безпеки залізничного транспорту, Кривда В. М. (2017)
Овчиннікова В. О. - Стратегічне управління високошвидкісними пасажирськими залізничними перевезеннями, Габєлков М. В. (2017)
Устенко М. О. - Перспективи розвитку транспортно-логістичних систем України, Івашкевич В. С. (2017)
Андреева Т. Е. - Оценка стратегического потенциала предприятия в контексте влияния факторов внешней среды, Гетьман О. А. (2017)
Боровик Ю. Т. - Управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств залізничного транспорту (2017)
Гребенюк Г. М. - Удосконалення системи формування трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2017)
Заєць Г. П. - Компетентність як складова характеристики трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту (2017)
Каличева Н. Є. - Аналіз напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в сучасних умовах, Сiлантьєв А. С. (2017)
Кузуб А. В. - Теоретичні основи конкурентоспроможності вітчизняних підприємств вагонобудування (2017)
Маслова В. О. - Оцінка стратегічної привабливості підприємства в умовах здійснення інтеграційних процесів, Бойко О. В. (2017)
Назаренко І. Л. - Оцінка кадрового потенціалу локомотивного депо, Стогнієва Т. Г. (2017)
Писаревський М. І. - Пріоритети зміцнення економічної безпеки підприємств машинобудування в напряму протидії рейдерству (2017)
Радіонова Н. Й. - Класифікація затрат підприємства з метою прийняття управлінських рішень (2017)
Соломніков І. В. - Методичний підхід до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту (2017)
Тертичний О. О. - Оцінки ризиків та соціально-екологічних наслідків діяльності промислового підприємства (2017)
Толстова А. В. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, Котельнікова А.В. (2017)
Уткіна Ю. М. - Стратегічне планування логістичної діяльності підприємства, Беседіна Ю. (2017)
Дикань О. В. - Теоретичні та методологічні підходи до стратегії інвестиційної привабливості України, Новак Т. О. (2017)
Панченко Н. Г. - Особливості здійснення та фінансування інноваційної діяльності на залізничному транспорті (2017)
Токмакова І. В. - Організаційно-ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту України, Зубов А. М. (2017)
Богоявленський О. В. - Формування лояльності персоналу в умовах концепції внутрішнього маркетингу (2017)
Дейнека О. Г. - Теоретичні підходи до державного управління і адміністрування залізничного транспорту України, Каплієнко А.Л. (2017)
Дикань О. В. - Стратегічний менеджмент та його використання в практиці формування і досягнення цілей розвитку залізничного транспорту, Смаль О. В. (2017)
Островерх Г. Є. - Теорії управління розвитком залізничного транспорту (2017)
Петрушов В. М. - Когнітивний синтез у прийнятті рішень персоналом структурних підрозділів залізниць, впроваджуючих перспективні інтенційні системи керування рухом швидкісних поїздів (2017)
Позднякова Л. О. - Удосконалення стратегіі управління підприємством, Котик В. О., Стандіо А. К. (2017)
Сухорукова Т. Г. - Управление развитием персонала предприятия, Шпак С. И. (2017)
Воловельская И. В. - Анализ ресторанного бизнеса в мире и Украине, Калинковская Е., Гончарова А. (2017)
Воловельская И. В. - Современные тенденции развития пивного рынка в Украине, Кулешов Б. (2017)
Коломийчук Д. І. - Тенденції та факторні умови стабільності кредитних потоків банків: український випадок (2017)
Гриценко Н. В. - Особливості формування корпоративної культури організації (2017)
Комаренко О. А. - Уровень и качество жизни: экономические основания (2017)
Компанієць В. В. - Аксіологічні орієнтири православної моделі господарювання як шлях соціально-економічного розвитку України, Полякова О. М., Бела О. О. (2017)
Зелений П. О. - Екологічні компетентності та рівні їх формування у обдарованих старшокласників (2017)
Вдова Н. П. - Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини (2017)
Галайдіда Г. С. - Мандри у пісочному царстві (2017)
Федорова Н. Ф. - Аналіз теоретичних основ педагогічного проектування (2017)
Мартинець Л. А. - Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2017)
Бельская Н. А. - Особенности инструментальных ценностей старшеклассников с признаками интеллектуально-академической и творческой одаренности (2017)
Удовиченко І. В. - Професійна компетентність та здатність до інноваційної діяльності вчителів як передумова ефективного навчання випускників старшої школи (2017)
Іноземцева В. Ю. - Формування лідерських якостей у обдарованих дітей (2017)
Душило О. В. - Літній англомовний табір як комфортно-освітнє середовище для виховання та всебічного розвитку дитини (2017)
Чудакова В. П. - Методична база та особливості впровадження "Корекційної моделі формування внутрішньої психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" (В. Чудакової) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Лук’янчук Н. В. - Тренінгові технології для розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів (2017)
Бех І. Д. - Тренінг з патріотичного виховання дітей, Петрочко Ж. В., Кириченко В. І. (2017)
Романовський С. В. - Навчання обдарованих учнів, які виявляють схильність до фізико-математичних дисциплін (експериментальне застосування модернізованих програм з фізики) (2017)
Постова К. Г. - Календарно-тематичне планування з географії для 8-го класу в межах концепції нової української середньої освіти (2017)
Гальченко М. С. - Адаптація навчального змісту для обдарованих дітей у США (2017)
Капшук В. - Поезія, навіяна творчістю видатних українських літераторів (2017)
Зубченко О. С. - Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на вересень 2017 року (2017)
Степаненко В. І. - Шановні колеги! (2015)
Звернення до медичних асоціацій і товариств України (2015)
Положення про координаційну раду медичних асоціацій та товариств України — Національну лікарську раду (2015)
Кравець К. І. - Досвід застосування сучасних методів теледерматології в діагностиці новоутворень шкіри, Дячук С. Д., Богомолець О. В. (2015)
Федотов В. П. - Особенности иммунорегуляторных процессов у больных псориазом в сочетании с гипертонической болезнью, Визир В. А., Макурина Г. И. (2015)
Степаненко Р. Л. - Зміни імуногістохімічної експресії Toll-подібного рецептора 9 (TLR9) у шкірі при псоріазі (2015)
Дмитренко С. В. - Ступінчаста терапія іхтіозу: перспективи удосконалення (2015)
Качалова О. А. - Метаболічний синдром та ураження серцево-судинної системи у хворих на псоріаз (2015)
Наумова Л. О. - Комплексна диференційована терапія вугрової хвороби в жінок із встановленим синдромом гіперандрогенії різного генезу, Степаненко В. І. (2015)
Литинська Т. О. - Роль і місце пробіотиків у комплексній терапії хворих на псоріаз та екзему інфекційну із супутнім порушенням мікробіоти кишечника (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Опыт топического применения метронидазола для комплексного лечения больных розацеа, Маштакова И. А. (2015)
Андрашко Ю. В. - Пробіотики як засіб профілактики атопічного дерматиту в розрізі доказової медицини, Пастущин Б. В. (2015)
Анфілова М. Р. - Чинники ризику пошкодження судинного ендотелію при хронічному урогенітальному хламідіозі та способи їх корекції (2015)
Garcia de Gross Valeria - Management of keloid and hypertrophic scars with a topical cream containing vegetal superoxide dismutase (SOD), Diehl Christian (2015)
Хрянин А. А. - Тактика ведения пациентов с урогенитальной хламидийной инфекцией в соответствии с современными зарубежными рекомендациями (2015)
Калюжна Л. Д. - Обґрунтування застосування імунобіотиків при алергійних захворюваннях шкіри, Гречанська Л. В. (2015)
Запольский М. Э. - Поражение кожи кистей и стоп при острых и хронических дерматозах. Терапевтические возможности на современном этапе, Лебедюк М. Н., Фролова А. И., Квитко Л. П., Нерубащенко С. В. (2015)
Поліщук Д. С. - Випадки ентеровірусної екзантеми рота та кінцівок, асоційованої з вірусом Коксакі, Поліщук С. Й., Поліщук О. В., Комарніцька В. С. (2015)
Ткач В. Є. - Множинна екстрагенітальна шанкероподібна піодермія, Волошинович М. С., Вівчаренко О. С., Дрінь М. М., Гаврилюк Я. Р. (2015)
Щербакова Ю. В. - Бактеріоскопічні методи лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), як вибір для груп населення, уразливих щодо ІПСШ/ВІЛ (огляд вітчизняних і закордонних регламентних документів та власні дослідження) (2015)
Професору Борисові Тихоновичу Глухенькому — 90 років (2015)
Володимиру Євгеновичу Симоненку — 50 (2015)
Ткач В. Є. - До 70-річчя Івано-Франківського осередку УАЛДВК і кафедри дерматології та венерології, Александрук О. Д., Цідило І. Г., Никифорук Р. Ф. (2015)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2015)
Косик В. - Онтологічний посібник з географії – інтерактивна система знань, Попова М., Стрижак О., Храпач Г. (2017)
Романовський С. - Розвиток високого рівня свідомості сучасної молоді засобами спеціальних навчальних предметів, Барило О. (2017)
Зелений П. - Метод проектів як засіб реалізації проектно-задачного підходу у формуванні екологічної освіти (2017)
Бургун І. - Компетентнісний складник учасників інтернет-соціалізації (на прикладі навчально-пізнавальної діяльності обдарованих старшокласників) (2017)
Ермакова Н. - Диагностика формирования ценностного отношения обучающихся к военной профессии (2017)
Федорова Н. - Сучасні педагогічні технології для особистісного розвитку обдарованих старшокласників (2017)
Сичевська Л. - Козацька спадщина як чинник гармонійного розвитку особистості, Олійник Л. (2017)
Боднар Д. Роль О. - Мазуркевича у поверненні забутих імен в історії педагогіки (2017)
Данілова Л. - Особливості формування почуття милосердя у сучасної студентської молоді (2017)
Горбань С. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису засобами інноваційних технологій (2017)
Гончарук С. - Розвиток особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами музичного мистецтва (2017)
Остапчук О. - Суб’єктивний компонент професійно-творчої самореалізації майбутнього учителя в гуманітарній моделі освіти (2017)
Мартинець Л. - Педагогічний зміст професійного розвитку вчителів (2017)
Корецька Л. - Життєве самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема (2017)
НАШІ АВТОРИ (2017)
Черненко П. О. - Підвищення точності короткострокового прогнозування електричного навантаження за допомогою штучної нейронної мережі з врахуванням зміни структури споживання протягом року, Мірошник В. О. (2017)
Пазій В .Г. - Підвищення ефективності системи моніторингу розподільних мереж засобами інтелектуального роз’єднувача з PLC-каналом зв’язку, Мірошник О. О., Мороз О. М. (2017)
Тимченко М. П. - Багатоповерхові будинки як активні споживачі інтелектуальних електричних мереж, Фіалко Н. М. (2017)
Стогній Б. С. - Вибір алгоритму визначення відстані замикання на землю та необхідних для цього інформаційних складових параметрів режиму, Сопель М. Ф., Гребченко М. В., Максимчук В. Ф., Пилипенко Ю. В. (2017)
Чиженко О. І. - Коригування режиму слабкої електричної мережі при запуску від неї електродвигуна зіставної потужності, Трач І. В. (2017)
Кулик В. В. - Інформаційно-програмне забезпечення пофідерного аналізу й оптимізації втрат електроенергії у розподільних електромережах з розосередженим генеруванням, Бурикін О. Б., Глоба О. В. (2017)
Кучанський В. В. - Керована комутація елегазовими вимикачами в магістральних електричних мережах (2017)
Денисюк С. П. - Оцінка нерівномірності споживання та генерації електричної енергії в локальних електроенергетичних системах, Опришко В. П. (2017)
Гуреев В. А. - Построение обучающего дистанционного тренажера для подготовки персонала энергетической отрасли, Сангинова О. В. (2017)
Кенсицький О. Г. - Квазітривимірна модель електромагнітного поля у торцевій зоні турбогенератора, Хвалін Д. І. (2017)
Антонов А. Е. - Построение системы активной компенсации гироскопической реакции в высокооборотном электроприводе, Акинин К. П., Киреев В. Г. (2017)
Козлов В. С. - Синхронізація автономного генератора в мережі обмеженої потужності (2017)
Карлов О. М. - Енергетичні показники торцевих дугостаторних асинхронних двигунів з біметалевими дисковими роторами, Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2017)
Кучинський К. А. - Механічні та вібромеханічні характеристики натискних пальців і плит осердя статора турбогенератора, Тітко В. О., Гуторова М. С., Мистецький В. А. (2017)
Щерба А. А. - Энергоэффективные режимы работы магнитодинамических установок с использованием тиристорных регуляторовнапряжения с фазовым управлением, Подольцев А. Д., Ломко Н. А. (2017)
Кучерявая И. Н. - Факторы качества и надежности сшито-полиэтиленовой изоляции силовых кабелей (2017)
Бондар О. І. - Вплив конструктивних елементів плавильної печі на ефективність універсального електромагнітного перемішувача рідкого металу, Глухенький О. І., Гориславець Ю. М. (2017)
Кутін В. М. - Оцінювання помилок першого і другого роду при визначенні швидкості руху контактної системи елегазового вимикача, Рубаненко О. Є., Мисенко С. В. (2017)
Щерба М. А. - Возмущение электрического поля разноразмерными близко расположенными водными микровключениями в твердом диэлектрике (2017)
Тесик Ю. Ф. - Аналіз процесу формування синусоїди із сигналів прямокутної форми на основі принципу суперпозиції, Мороз Р. М. (2017)
Левицкий А. С. - Емкостный датчик усилий в стяжных призмах статора турбогенератора с компенсацией погрешности от перекоса электродов, Новик А. И., Зайцев Е. А. (2017)
Содержание (2014)
Аристов В. В. - Интегро-алгоритмический метод вычисления логарифма матрицы с произвольной точностью. (Окончание) (2014)
Евдин Е. А. - Технология интеграции математических моделей в системы поддержки принятия решений в сфере экологической безопасности на основе распределенных объектов-оберток (2014)
Сергиенко А. М. - Методы оптимизации графов синхронных потоков данных, Симоненко В. П. (2014)
Евдокимов В. Ф. - Интегральная модель трехмерного распределения вихревых токов в непрерывно литой заготовке круглого сечения при электромагнитном перемешивании в вертикальной МНЛЗ. II, Петрушенко Е. И., Кучаев В. А. (2014)
Мустафаев Р. А. - Математическое моделирование нестационарного процесса движения двух несмешивающихся жидкостей в пористой среде с учетом анизотропии проницаемости пласта (2014)
Груц Ю. Н. - Стереооператоры для 3D-систем, содержащих зеркало (2014)
Чирва А. А. - Моделирование нестационарных тепловых процессов в пластинчатых теплообменниках с учетом внешнего обтекания (2014)
Новые правила оформления статьи для журнала "Электронное моделирование" (2014)
Указатель статей, опубликованных в томе 36 (2014) (2014)
Звітно-виборна та науково-практична конференція УАЛДВК "Оптимізовані засади функціонування дерматовенерологічної служби в умовах розвитку страхової медицини та лікарського самоврядування в Україні" (2015)
Постанова звітно-виборної конференції Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів від 5 листопада 2015 р. (2015)
Постанова президії УАЛДВК від 6 листопада 2015 р. (2015)
Лікарі-дерматовенерологи, нагороджені почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2015 році (2015)
Професору Павлу Петровичу Рижку — 80 років (2015)
Сергію Анатолійовичу Бондарю — 50 (2015)
Попович М. Ю. - Кіровоградському обласному шкірно-венерологічному диспансеру — 90 років, Кащенко В. Б., Чоботар А. І., Синиця В. І. (2015)
Дащук А. М. - Комплексна терапія хворих на псоріаз з використанням вузькосмугової фототерапії на довжині хвилі 311 нм, Пустова Н. О., Добржанська Є. І. (2015)
Хамаде Л. М. - Изменения в периферической крови у пациентов с грибовидным микозом на ранних стадиях заболевания (2015)
Степаненко Р. Л. - Значення кількості CD68+-макрофагів у шкірі хворих на псоріаз для прогнозування термінів ремісії дерматозу (2015)
Дядык Е. А. - Влияние узкополосной (311 нм) ультрафиолетовой терапии на клинико-морфологическую структуру кожи больных вульгарным псориазом, Жданова И. О. (2015)
Наконечна С. І. - Досвід застосування системного антимікотика гризеофульвіну в комбінації з гепатопротекторним препаратом антраль для терапії мікроспорії (2015)
Трохимчук Т. Ю. - Иммуноферментная тест-система для дифференцированного определения антител к антигенам возбудителя сифилиса, Грицан Т. В., Зверева О. А., Дмитриева Н. А., Мойса Л. Н., Горлов Ю. И., Ганова Л. А. (2015)
Нечипоренко Н. М. - Клінічна ефективність застосування препарату "АЕевіт" у комплексному лікуванні шкірних захворювань, Калюжна Л. Д. (2015)
Клінічні дослідження засобу медичного призначення "Дермалекс Псоріаз" у терапії бляшкового псоріазу (2015)
Анфілова М. Р. - Ефективна терапія мікробної екземи (2015)
Андрашко Ю. В. - Сочетание эстетической коррекции с приемом "Акнетина" у больных акне средней тяжести течения, Галагурич О. М. (2015)
Короленко В. В. - Порівняльний аналіз лікування атопічного дерматиту емульсією "вода в олії" з вмістом і без вмісту глюкокортикостероїду (2015)
Ткач В. Є. - Конвекторний дерматит: клінічна картина, діагностичні помилки, Александрук О. Д., Волошинович М. С., Романчук С. М. (2015)
Федорич П. В. - Випадок екстрагенітального інфікування Ureaplasma spp. як етіологічного чинника рецидиву синдрому Рейтера (2015)
Diehl C. - New Insights into Rosacea. Part I. Pathogenesis (2015)
Шановні колеги лікарі-дерматовенерологи! (2015)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2015)
Пам’яті Лори Іванівни Дуденко (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Мороз В. М. - Організація просторово-часових параметрів ходьби з одночасним виконанням додаткового когнітивного завдання у жінок підліткового, юного та середнього віку, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С. (2015)
Литвинюк С. О. - Морфометричні зміни нейроцитів СА3 поля гіпокампа при експериментальній термічній травмі (2015)
Дудник В. М. - Порушення вазорегуляторної функції судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Пантьо В. В. - Вплив лазерного опромінення Staphylococcus aureus на мінімальну інгібуючу концентрацію деяких антибактеріальних препаратів, Коваль Г. М., Пантьо В. І., Назарчук О. А. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Комплексна оцінка структурно-функціональних змін в організмі здорових щурів, що споживали в якості питної воду оз. Катлабух, Мокієнко А. В., Насібуллін Б. А., Солодова Л. Б., Олешко О. Я., Бахолдіна О. І. (2015)
Кривов'яз С. О. - Особливості обхватних розмірів та ширини дистальнихепіфізів кінцівок у хворих на міопію сільских хлопчиків і дівчаток Поділля (2015)
Гунас И. В. - Роль эндогенной интоксикации в морфогенезе изменений во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни, Черкасов В. Г., Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2015)
Монастирський В. М. - Моделювання зміни положення єдиної нирки при гіпертрофії, Кулик А. Я., Півторак В. І., Козак І. О. (2015)
Власенко В. В. - Вплив полісахаридів рослинного походження на ростові властивості живильного середовища АПМ-Вінтуб для прискореного виділення збудника туберкульозу, Блащук М. В., Блащук В. В., Власенко І. Г. (2015)
Небесна З. М. - Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар'єру респіраторного відділу легень при експериментальних опіках за умов поєднаного застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри та екзогенного препарата сурфактанту (2015)
Мельник А. В. - Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді (2015)
Ткаченко М. М. - Вікові відмінності ехометричних параметрів матки та яєчників у різні фази менструального циклу у осіб підліткового та юнацького віку із різними соматотипами, Черкасова Л. А. (2015)
Евтушенко В. М. - Анализ морфофункциональных и иммуноморфологических характеристик предстательной железы в юношеском возрасте (2015)
Желіба М. Д. - Антимікробна активність ліастену в комбінації з мазями на гідрофільній основі, Чорнопищук Р. М., Бурковський М. І., Осолодченко Т. П. (2015)
Лукьянцева Г. В. - Гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща плечевой кости при нанесении дефекта большеберцовой кости на фоне введения натрия бензоата (2015)
Нефедов А. А. - Оценка эффективности нейропротективной терапии экспериментального аллергического энцефаломиелита в условиях базовой терапии солу-медролом (2015)
Motruk I. I. - Pollen spectrum seasonal overview in relation to hay fever type prevalence in Vinnitsa, Ukraine, Kremenska L. V., Palamarchuk O. O., Rodinkova V. V. (2015)
Семененко О. Н. - Окислительный стресс в гомогенатах почек при экспериментальной ожоговой болезни и его коррекция полифункциональными инфузионными растворами (2015)
Юрченко П. О. - Маркери нейродегенерації та поведінкові реакції у щурів з гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду, Заічко Н. В. (2015)
Рикало Н. А. - Морфометричні показники структурних компонентів нирок статевонезрілих щурів при медикаментозному ураженні та патогенетичній корекції, Андрощук О. В. (2015)
Пінчук С. В. - Зв'язки комп'ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах з антропо-соматотипологічними параметрами здорових юнаків мезоморфів та дівчат ендо-мезоморфів (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського