Черешнюк І. Л. - Нейроретинопротекторні властивості мексидолу в умовах перехідної ішемії ока, Загорій Г. В., Ходаківський О. А. (2015)
Запорожченко М. Б. - Алгоритм ведення пацієнток із лейоміомою матки (2015)
Дудік О. П. - Віддалені результати лікування хворих на хронічний фіброзний періодонтит із використанням силеру на основі біоактивної кераміки "Синтекість" (2015)
Конопліцький В. С. - Обґрунтування методів діагностики дітей з хронічними колостазами, Лукіянець О. О., Нестеренко І. Г. (2015)
Суходоля А. І. - Дослідження впливу деепітелізованих кріоліофілізованих ксенодермоімплантатів на регенерацію зони кишкових анастомозів, Назарчук С. А. (2015)
Шкільняк Л. І. - Можливості ультрасонографії в діагностиці захворювань скронево-нижньощелепного суглоба (2015)
Лисунець О. В. - Адреногенітальний синдром у практиці сімейного лікаря (2015)
Корчинський В. С. - Фізична реабілітація хворих на реактивні артрити (2015)
Лобко К. А. - Сторонні тіла зовнішнього слухового проходу (випадок з практики) (2015)
Пікас О. Б. - Особливості складу жирних кислот ліпідів у плазмі крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень, не постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Коробко О. А. - Досвід використання альтернативних схем лікування з метою досягнення контролю над бронхіальною астмою, Ільюк І. А., Степанюк Т. В. (2015)
Томашевський Я. В. - Превентивно-метаболічна корекція синдрому цитопатичної гіпоксії при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих із цукровим діабетом (2015)
Рикало Н. А. - Прогностичне значення вмісту вільного та пептидозв'язаного сироваткового гідроксипроліну при хронічній патології печінки (2015)
Ночвіна О. А. - Характеристика больового синдрому у жінок репродуктивного віку з хронічним тазовим болем (2015)
Сакович В. Н. - К вопросу лечения эпидемического кератоконьюктивита (2015)
Хомовський В. В. - Вертебротерапевтичні методи при резистентній артеріальній гіпертензії (2015)
Токарчук Н. І. - Оцінка зв'язку між рівнем сироваткового гідроксивітаміну D (25(OH)D) та показниками ліпідного обміну у дітей першого року життя з рахітом на тлі ожиріння, Пугач М. М. (2015)
Гумінський Ю. Й. - Закономірності річних змін соматометричних та спірометричних показників юнаків (студентів та військовослужбовців), Андрійчук В. М., Шпакова Н. А. (2015)
Романова В. О. - Показники функції судинного ендотелію та їх зв'язок з параметрами гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця, ускладнену серцевою недостатністю, Майко О. В. (2015)
Салій З. В. - Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Фурман В. Г. - Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз - клінічний приклад в педіатрії (2015)
Ткачук О. О. - Вивчення отруйних рослин під час проходження польової практики з ботаніки (2015)
Гаджула Н. Г. - Індивідуальний підхід до профілактики одонтопатології у вагітних із різним рівнем карієсрезистентності (2015)
Козловський Ю. К. - Основи реології крові (2015)
Пилипонова В. В. - Сучасні погляди на механізм епігеномного канцерогенезу, Лях Ю. М. (2015)
Закалата Т. Р. - Клініко-лабораторне обгрунтування сучасних методів лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб різних вікових груп (огляд літератури) (2015)
Ткаченко Т. В. - Антибіотико-асоційована діарея: клініка, діагностика і лікування, Мостовой Ю. М. (2015)
Ільюк І. А. - Легенева недостатність - сучасний погляд на проблему (2015)
Луцюк М. Б. - Харчування та синдром гіпергомоцистеїнемії, Артемчук М. А., Тертишна О. В., Качула С. О., Баліцька О. П. (2015)
Какарькін О. Я. - Проблеми і перспективи покращення якості життя і реабілітації хворих на рак ободової і прямої кишки, Ковальчук Б. А., Біктіміров О. В. (2015)
Кириченко Л. М. - Вплив гуморальних та клітинних факторів імунного захисту на розвиток плаценти при гестозах (2015)
Оніськова О. В. - Забезпеченість вітаміном D та ризик розвитку порушень серцево-судинної системи (2015)
Очеретна О. Л. - Основні аспекти викладання нормальної фізіології для студентів Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова (2015)
Паламарчук В. Б. - Рак молочної залози, етіологічні чинники, клінічні ознаки, методи діагностики, лікування та профілактики, Плакида А. О., Даценко Г. В. (2015)
Бобир В. В. - Способи моделювання дисбіотичних порушень на лабораторних тваринах, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П. (2015)
Холодкова О. Л. - Перспективи використання клітинних технологій при експериментальному остеохондрозі, Бадьїн І. Ю., Цюрупа О. В. (2015)
Шевчук В. І. - Медико-соціальна характеристика первинної інвалідності внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень та бронхіальної астми в осіб працездатного віку, Забур'янова В. Ю., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2015)
Саволюк С. І. - Принципи забезпечення ефективного періопераційного супроводу операцій з приводу непухлинної обтураційної жовтяниці та її ускладнень (2015)
Олейник В. А. - Модифицированный метод оценивания взаимной задержки сигналов с использованием робастного дискретного преобразования Фурье, Лукин В. В. (2017)
Тулякова Н. О. - Применение локально-адаптивной мириадной фильтрации для комплексной модели одномерного сигнала, Лопаткин Р. Ю., Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2017)
Баловсяк С. В. - Автоматичне видалення гаусового шуму на цифрових зображеннях за допомогою квазіоптимального фільтра Гауса, Одайська Х.С. (2017)
Кудрявцев Д. П. - Беспроводные сети для передачи сигналов телеметрии на наземную станцию беспилотных летательных аппаратов: организация и программно-аппаратные средства, Рахман Мохаммади Фархади (2017)
Харченко В. С. - Оцінювання готовності інформаційно-керуючої системи космічного апарату з усуненням програмних дефектів після проведення оперативної онлайн-верифікації, Поночовний Ю. Л., Боярчук А. В., Черницька І. О., Воронянський В. С. (2017)
Москаленко В. В. - Метод навчання без вчителя ієрархічного екстрактора візуальних ознак на основі модифікації нейронного газу, Москаленко А. С., Коробов А. Г. (2017)
Радченко А. Н. - Моделирование процессов получения конденсата при охлаждении воздуха на входе газотурбинной установки, Портной Портной, Б. С., Прядко А. И., Кантор С. А. (2017)
Горячая В. А. - Метод синтеза решений задачи прогнозирования состояния пациентов в системах медицинского мониторинга, Угрюмов М. Л., Гайденко О. А., Бакуменко Н. С., Трофимова И. А. (2017)
Лимаренко В. В. - Решение задачи оптимизации параметров обработки металлов при операции точения, Хавина И. П. (2017)
Мартиненко О. С. - Інформаційна підтримка процесів моніторингу та контролю у проектах, Гусєва Ю. Ю., Чумаченко І. В. (2017)
Морозова О. И. - Элементы технологии формализации процессов в системах обучения, образования и производства (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Барановська О. В. - Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції (2017)
Бійчук Г. Л. - Використання інформаційно-комунікаційних і мультимедійних технологій у процесі вивчення української літератури в старшій школі на засадах компетентнісного підходу (2017)
Бурда М. І. - Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у підручниках з математики (2017)
Василюк Н. І. - Сучасний підручник алгебри – ефективний засіб формування фінансової грамотності учнів основної школи (2017)
Васильєва Д. В. - Реалізація наскрізної лінії "громадянська відповідальність" у підручниках алгебри (2017)
Видайчук Т. Л. - Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови (2017)
Топузов О. М. - Cтановлення компетентнісно зорієнтованої географічної освіти, Вішнікіна Л. П. (2017)
Галаєвська Л. В. - Текстоцентричний підхід до формування мовленнєвих умінь і навичок та його реалізація в підручнику української мови (2017)
Головко М. В. - Підручник як провідний елемент джерельної бази історії вітчизняної дидактики фізики (2017)
Гривко А. В. - Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь, Ситник О. В. (2017)
Гупан Н. М. - Диференціація у змісті шкільних підручників суспільствознавчих предметів на зламі століть (2017)
Засєкіна Т. М. - Концепція інтегрованого підручника "Фізика й астрономія" (2017)
Калініна Л. М. - Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти (2017)
Ковчин Н. А. - Сучасний підручник з географії як засіб особистісного розвитку учнів основної та старшої школи (2017)
Кришмарел В. Ю. - Підручники з історії України для 8 класу: аналітика релігієзнавчого складника (2017)
Кузьменко О. С. - Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження STEM-освіти (інтегрований підхід), Гончарова Н. О. (2017)
Ладоня К. Ю. - Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця, Зеленова Л. В., Синьоока Г. У. (2017)
Левіна І. А. - Формування креативно-проектувальної компетентності майбутніх учителів засобами мультимедійного навчального посібника з педагогіки (2017)
Мелешко В. В. - Організація профільного навчання на засадах мережевої взаємодії в освітніх закладах сільської місцевості в контексті сучасної української школи (2017)
Мельник Ю. С. - Особливості методичного апарату компетентнісно орієнтованого підручника фізики (2017)
Надтока В. О. - Деякі особливості підручника з географії для поглибленого вивчення у 8-ому класі ЗНЗ у розрізі сучасних тенденцій розвитку шкільної географічної освіти (2017)
Надтока О. Ф. - Реалізація аспектів економічної та STEM-освіти у підручниках географії України (2017)
Назаренко Т. Г. - Формування в учнів предметної компетентності через зміст сучасного підручника географії, Шиліна Н. В. (2017)
Николюк О. В. - Система забезпечення підручниками навчальних закладів загальної середньої освіти республіки Корея (2017)
Новосьолова В. І. - Робота над збагаченням словникового запасу учнів у підручнику української мови для 8-го класу (2017)
Онаць О. М. - Концептуальні засади організаційних механізмів громадсько-державного управління закладом освіти в підручнику для керівника (2017)
Онопрієнко О. В. - Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти (2017)
Пасічник О. С. - Відображення краєзнавчого компонента в змісті навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2017)
Попович А. С. - Сучасне інформаційне й навчально-методичне забезпечення дисципліни "стилістика української мови": теоретичний і практичний аспекти (2017)
Пузіков Д. О. - Модель прогнозування підручника для нової української школи: дидактичний аспект (2017)
Редько В. Г. - Готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови: авторська інтерпретація результатів анкетування вчителів, Полонська Т. К. (2017)
Ремех Т. О. - Компетентнісно орієнтований підручник із основ правознавства (2017)
Ryabukha І. - Social competence as object of cognition and content component of training methodological support in the field of education (2017)
Савченко О. Я. - Міжпредметні завдання діяльнісного типу як засіб формування у молодших школярів уміння працювати з підручником (2017)
Тарара А. М. - Профільне навчання технологій за спеціалізацією "науково-технічна творчість": методи реалізації змісту, Сушко І. А. (2017)
Топузов М. О. - Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців (2017)
Удовиченко І. В. - Проблеми географічної освіти в контексті формування громадянської компетентності учнів школи засобами сучасного підручника (2017)
Удовиченко Л. М. - Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі (2017)
Ярмолюк А. В. - Реалізація сучасних підходів у підручнику української мови для 9 класу (2017)
Яценко В. С. - Аспекти створення електронних посібників для забезпечення інтегрованих курсів географії (2017)
Amelina L. V. - Numerical simulation of air pollution in case of unplanned ammonia release, Biliaiev M. M. (2017)
Беляев Н. Н. - Прогноз загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с учетом химической трансформации вредных веществ, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2017)
Дацун Ю. М. - Оцінка рівня відповідності локомотиворемонтного виробництва (2017)
Кузишин А. Я. - Визначення рамної сили електровоза ВЛ80 при русі на кривих ділянках колії (2017)
Терещенко О. А. - Моделирование процессов накопления вагонов для решения задач оперативного планирования в условиях неопределенности исходной информации (2017)
Hetman H. K. - Selection of rational parameters of the nominal mode electric trains with asynchronous traction drive, Marikutsa S. L. (2017)
Друбецкий А. Е. - Расчет магнитных характеристик тягового электродвигателя с помощью усовершенствованной универсальной магнитной характеристики (2017)
Сорока К. О. - Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху засобів електротранспорту з метою зменшення витрат електроенергії, Павленко Т. П., Личов Д. О. (2017)
Головчук А. Ф. - Математична модель для визначення показників тягово-транспортних засобів (2017)
Чабак Ю. Г. - Композиционное импульсно-плазменное покрытие "сталь Р18/чугун 230Х28Г3", Пастухова Т. В., Ефременко В. Г., Вакуленко И. А., Волосенко И. А. (2017)
Анофриев П. Г. - Экспериментальные исследования динамики центробежной литейной машины для производства прокатных валков (2017)
Бороненко Ю. П. - Выбор конструктивных решений элементов вагонов с малой массой тары, Филиппова И. О. (2017)
Мямлин С. В. - Особенности конструкции ходовых частей тягового подвижного состава, Лунис О., Недужая Л. А. (2017)
Третьяков А. В. - Экспериментальная оценка спектров ударного отклика подвижного состава, Третьяков О. А., Зимакова М. В., Петров А. А. (2017)
Kluchnik S. V. - Stress-strain state of beam staged connection point of the railway bridge track-way (2017)
Radkevych A. V. - Determination and ranging of organizational and technological factors that define the rational decisions of re-bars connection, Netesa A. M. (2017)
Маляр Д. - Новаторські прийоми сценічного втілення у п’єсі Гао Сінцзяня "Сигнал тривоги” (2015)
Мандрицька Н. Ю. - Українська мала проза та критична думка початку ХХ ст. у науковому дискурсі Юрія Меженка (2015)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Культурний код малої прози Дарії Віконської (2015)
Мегела І. П. - Мотивно-наратологічний аналіз повісті Германа Гессе "Кнульп" (2015)
Мірошниченко Л. Я. - Релігійний скептицизм Девіда Лоджа (2015)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Влияние литературы "поток сознания" на творчество Симин Данешвар (2015)
Мосюженко А. Г. - Міфологізм повісті М. Гоголя "Страшна помста" (2015)
Муравецька Я. - Декодування "Блакитного роману" Гната Михайличенка крізь призму деперсоналізації (2015)
Науменко Н. В. - Анакреонтичні мотиви сучасної української лірики (2015)
Назаренко В. М. - Інтертекстуальна гра в альманасі "Літературний ярмарок" (2015)
Назаренко М. Й. - "Landscape-novels" Майка Йогансена і Сергія Жадана (2015)
Новікова П. Є. - Інклюзії народної української пісенності у творчості Олеся Гончара (2015)
Олійник С. М. - Міфологеми стихій в українському фентезі (2015)
Павленко О. Г. - Ростислав Доценко: наближуючись до Фолкнера (2015)
Павленко Ю. Ю. - Герой з пером в руках: казус літературної теорії (2015)
Палій О. П. - Постмодернізм versus екзистенціалізм: роман Людвіка Вацуліка "Морські свинки" (2015)
Папіш В. А. - Мовні штрихи до психологічного портрета М. Коцюбинського (на матеріалі новели "Сон") (2015)
Пишньоха О. А. - Функціонування культурно маркованої лексики в турецькій поезії ХХ століття (2015)
Резніченко Н. А. - Тематичне та жанрове розмаїття творчості для дітей Ярослава Стельмаха (2015)
Рибась О. В. - Віденський текст Сильвестра Яричевського (2015)
Рудник І. П. - Світ природи у художньому осмисленні Дніпрової Чайки (на матеріалі поезій у прозі циклу "Морські малюнки") (2015)
Рудько О. В. - Роль української дитячої літератури другої половини XIX століття у формуванні національної ідентичності (2015)
Рябченко М. М. - Художнє осмислення заробітчанства в сучасній українській прозі (2015)
Савчук В. М. - Архетип Доброї та Злої Матері в українських та норвезьких чарівних казках: компаративний аспект (2015)
Синьоок Т. М. - Ігрова функція літературної містифікації "Порфирій Горотак" Леоніда Мосендза і Юрія Клена (2015)
Сінченко О. Д. - Культурологія Володимира Юринця в освітленні сучасної гуманітаристики (2015)
Скакун І. - Лірична маска Дон Жуана в поетичному доробку Михайля Семенка (2015)
Скиба Т. В. - Канонічні строфічні форми в ранній поетичній творчості Максима Рильського (2015)
Скибицька Ю. В. - Елементи постмодерної поетики в українській драмі межi XX-XXI століть: смислова та формозмiстова парадигми (2015)
Слободянік М. М. - Українська барокова зорова поезія у контексті теорії рецептивної естетики (2015)
Стецюк С. Ю. - Специфіка зображення гендерних стереотипів у прозі Ганни Барвінок (2015)
Тетеріна О. Б. - Двомовність художника слова як наукова проблема (українська літературно-критична думка ХІХ століття) (2015)
Тищук О. С. - Часопростір поетичної творчості Бай Хуа (2015)
Ткаченко А. О. - Слово як чинник, або ж постколоніальні глюки калькованої свідомості (2015)
Томин І. Я. - Українська рецепція газелей турецького поета епохи Дивану Шейха Галіба (2015)
Хайло А. С. - Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок (2015)
Циганок О. М. - Схема опису давніх українських поетик (на прикладі Київського курсу 1724 р. "Via" /Шлях/) (2015)
Чужа Т. В. - Українська проблематика у доробку польського літературознавця Людвіка Яновського (2015)
Шалак О. І. - Український фольклор у записах польської дослідниці Северини Шаблевської: методика фіксації, едиція (2015)
Шестопал О. Г. - Засоби "театралізації" літературного тексту (на матеріалі іспанської прози постмодернізму) (2015)
Шкуратенко Ю. О. - Еволюція вивчення соціальної функції сміху в теорії комічного (2015)
Шкуров Є. В. - Технооптимізм та технопесимізм у науковій фантастиці (2015)
Щелкунова О. - Ренесансний поет Юрій Дрогобич і романтик Тарас Шевченко (2015)
Юревич М. В. - Іван Франко та Еліза Ожешко в контексті польсько-українських культурних взаємин (2015)
Яцько А. І. - Література Київської Русі як джерело поетичних візій Миколи Зерова (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Киричок Т. Ю. - Сучасні тенденції друкованої сувенірної продукції банкнотно-монетних дворів світу, Герук Я. В. (2017)
Roik T. - The Properties of the New Composite Antifriction Parts for Printing Equipment’s Friction Units, Vitsiuk Iu. (2017)
Гавенко С. Ф. - Дослідження впливу офсетних друкарських форм CtP на репродукційно-графічні показники відбитків, Бернацек В. В., Лабецька М. Т. (2017)
Зигуля С. М. - Дослідження параметрів якості друкованого відбитка при двобічному друкуванні на аркушевих офсетних машинах (2017)
Хмілярчук О. І. - Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби, Шепельова А. Д. (2017)
Лотоцька О. І. - Оцінювання оптичної густини відбитків на металі виготовлених термосублімаційним методом, Гудзь А. Р. (2017)
Чепурна К. О. - Дослідження технологічного процесу висікання друкованих відбитків, Коробка М. В. (2017)
Іванко А. І. - Комбінований привод пристрою для обрізування книжково-журнальних блоків, Панов С. Л. (2017)
Швайка Л. А. - Інформаційна сфера: становлення та розвиток економічних досліджень видавничо-поліграфічної галузі України (до постановки питання), Мельников О. В., Семенюк Е. П. (2017)
Левчук О. М. - Протокол погодження лексики як активний інструмент медіагігієни (2017)
Побідаш І. Л. - Авторська редакція (2017)
Кір’янова О. Л. - Соціальні комунікації у системі "автор—видавець—читач" засобами трендових медіа-інновацій (2017)
Швайка Л. А. - Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України (2017)
Пам’яті Кулака Михайла Йосиповича (1950–2017) (2017)
Title (2015)
Content (2015)
Татарчук О. М. - Рівень цитокінів у хворих на хронічний панкреатит (2015)
Бобровська О. А. - Етноботанічне та фітохімічне дослідження Lawsonia inermis I., сировина якої містить барвники (2015)
Жебель В. М. - Особливості структурної організації гена мозкового натрійуретичного пептиду та рівень його плазмової концентрації у чоловіків, мешканців Подільського регіону, Пашкова Ю. П. (2015)
Калашников А. В. - Вплив преднізолону на мінеральний та D-вітамінний обмін при його короткотривалому введенні, Апуховська Л. І., Кузів Е. Л., Вільцанюк О. О. (2015)
Корчинська Н. С. - Кореляційний аналіз органометричних параметрів верхньої щелепи, лиця та черепа наприкінці плодового періоду онтогенезу (2015)
Мялюк О. П. - Порушення енергозабезпечення тканини печінки як один з механізмів аліментарного ожиріння, Кліщ І. М., Заєць В. В., Марущак М. І. (2015)
Палій Г. К. - Аналітичне прогнозування чутливості штамів Pseudomonas aeruginosa, виділених від опікових хворих, до бета-лактамних антибіотиків, Назарчук О. А., Нагайчук В. І., Осадчук Н. І., Палій Д. В., Яцула О. В. (2015)
Антонець О. В. - Особливості лінійних сонографічних розмірів та акустичної щільності селезінки у здорових жінок Поділля різних соматотипів (2015)
Dzevulska І. V. - Monthly rates of cell cycle of rat adrenal cells in administration of 0,9% nacl solution, lactoprotein with Sorbitol or HAES-LX-5% during the first 7 days (2015)
Олещук О. М. - Встановлення ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу, Іванків Я. І. (2015)
Тихолаз В. О. - Гістоструктура та гістометрія довгастого мозку плодів людини 14-15 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2015)
Kovalchuk О. І. - Impact of infusion therapy on structural changes in rat adenohypophysis in experimental dermal burn injury (2015)
Родінкова В. В. - Вплив сезонної температури повітря у Вінниці на терміни викиду деревами алергенного пилку, Кременська Л. В. (2015)
Сотникова Е. П. - Влияние сочетанного применения глазных мазей биопелоидов и гентамицина на некоторые показатели местного иммунитета при воспроизведении бактериального кератита, Салдан В. И., Абрамова А. Б., Молодая А. Л. (2015)
Шафран Л. М. - Поведенческие реакции как биомаркеры нейротоксичности в гигиенической регламентации полимерных материалов, Третьякова Е. В, Нехорошкова Ю. В., Третьяков А. М. (2015)
Шевчук Ю. Г. - Параметри III і IV шлуночків головного мозку у здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2015)
Мельник М. П. - Особливості сонографічних параметрів печінки у практично здорових жінок різних соматотипів (2015)
Гненна В. О. - Кореляції сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропометричними та соматотипологічними показниками практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку (2015)
Вастьянов Р. С. - Вираженість гострих генералізованих судом за умов блокади інтерлейкін-1-бета рецепторів, Стрельнікова Ю. С. (2015)
Majewski O. Ye. - Analysis of sexual differences in computed tomography sizes of lumbar spine on the median-sagittal slice in representatives of adolescence age, Pinchuk S. V., Bashinska O. I. (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Відмінності поперечних розмірів тіла між здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками (2015)
Вастьянов Р. С. - Зміна мінеральної щільності кісткової тканини в динаміці розвитку хронічної епілептичної активності, Коновалов М. Ф. (2015)
Марченко А. В. - Комп'ютерно-томографічні мезіодистальні розміри зубів у дівчат з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови (2015)
Гумінський Ю. Й. - Закономірності річних змін соматометричних та спірометричних показників юнаків під час строкової військової служби та навчання, Андрійчук В. М., Шпакова Н. А. (2015)
Підлубний В. Л. - Особливості невротичних, пов'язаних зі стресом, та соматоформних розладів в організованій популяції працівників промислових підприємств (2015)
Гончаренко О. В. - Профілактика та лікування гострого післяопераційного панкреатиту (2015)
Павловський С. А. - Вплив циркадних ритмів на диспептичні прояви хронічного холециститу, асоційованого з соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи (2015)
Буглова Н. О. - Клінічні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей (2015)
Мороз Л. В. - Особливості клінічного перебігу цитомегаловірусної інфекції за даними власних спостережень, Чічірельо-Константинович К. Д., Константинович Т. В. (2015)
Цымбалюк В. И. - Результаты хирургического лечения брахиоплексопатии, обусловленной наличием добавочного шейного ребра, Третяк И. Б., Цзян Хао (2015)
Третяк І. Б. - Мікрохірургічні денерваційні втручання при фокальній м'язовій шийній дистонії: аналіз результатів лікування 14 пацієнтів з ретроколіс, Фрейдман М. Ю. (2015)
Вільцанюк О. О. - Особливості перебігу та результати лікування негоспітальної пневмонії у хворих на опійну наркоманію (2015)
Гур'єв С. О. - Вплив ВІЛ інфекції на перебіг травматичного процесу у постраждалих з полісистемними пошкодженнями, Соловйов О. С. (2015)
Жук С. І. - Клініко-лабораторна характеристика вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних станів, Ус І. В., Атаманчук І. М. (2015)
Кондратюк В. К. - Вульвовагінальний кандидоз - клінічна оцінка нових можливостей терапії, Дзись Н. П., Баранецька І. О., Горбань Н. Є. (2015)
Денесюк О. В. - Визначення ступенів гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з нестабільною стенокардією за допомогою удосконалених критеріїв діагностики (2015)
Жебель В. М. - Оцінка ехорефлективності для виявлення фіброзування міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу, Лозинська М. С., Лозинський С. Е. (2015)
Калашніков А. В. - Алгоритм оперативного лікування переломів стегнової кістки із застосуванням імплантів з різним модулем пружності, Юхимчук О. А. (2015)
Мороз Л. В. - Зміни мікробіоценозу товстої кишки при сальмонельозі та гострих кишкових інфекціях, спричинених умовно патогенними мікроорганізмами, вірусами, Чемич О. М., Холодило О. В. (2015)
Касьяненко Д. М. - Актуальность изучения взаимосвязи дистального прикуса с нарушением функции жевательных и мимических мышц у пациентов с разными типами дыхания (2015)
Кізіна І. Є. - Інформативність полімеразної ланцюгової реакції для діагностики, оцінки перебігу й результатів лікування оніхомікозу (2015)
Ночвіна О. А. - Функціональний стан головного мозку у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2015)
Петрушанко Т. О. - Значення лабораторного заняття у формуванні клінічного мислення майбутніх лікарів-стоматологів із дисципліни "Терапевтична стоматологія", Островська Л. Й., Попович І. Ю. (2015)
Стоян Н. В. - Рівень суб'єктивного контролю сучасних студентів та особливості його динамічних змін у природних умовах перебування у вищому навчальному закладі (2015)
Шкатула Ю. В. - Застосування сонографії при проведенні диференційної діагностики хвороби Легг-Кальве-Пертеса і транзиторного синовіту, Облазницький В. М. (2015)
Гацька Д. О. - Поширеність та клінічні особливості атопічного дерматиту серед дітей та молоді Вінницької області (2015)
Панчук О. Ю. - Професійно-прикладна фізична підготовка як невід'ємна складова комплексу заходів, спрямованих на збільшення рівня професійної придатності студентів медичних вищих навчальних закладів (2015)
Рудавка С. І. - Проблеми державного регулювання обсягів виробництва і параметрів якості харчових продуктів в Україні та їх вплив на здоров'я людини (2015)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка рівня звичної рухової активності сучасних студентів, які навчаються в умовах медичного вищого навчального закладу, Дреженкова І. Л. (2015)
Горай М. А. - Імунологічні аспекти розвитку хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота, Гаджула Н. Г. (2015)
Гунько Б. А. - Сучасний погляд на психопатологію наркологічних захворювань, Цирульник Д. О. (2015)
Маєвський О. Є. - Зміни в шкірі після термічного опіку (огляд літератури), Міронов Є. В. (2015)
Ризничук М. О. - Окремі вроджені вади нижніх сечових шляхів, Півторак В. І. (2015)
Римша О. В. - До сучасної оцінки нозокоміальної інфекції (огляд літератури) (2015)
Форманчук Т. В. - Проблема остаточного гемостазу в резекційній гепатології (2015)
К 80-летию доктора медицинских наук, профессора Леонида Моисеевича Шафрана (2015)
До 50-річчя доктора медичних наук, професора Ігоря Валерійовича Гунаса (2015)
Єрмоленко С. - Іван Франко про естетику слова (2016)
Єрмоленко С. - Маєстат Франкового слова (2016)
Сюта Г. - Nihil novi sub solis… (Ідеї трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості" в осмисленні через століття) (2016)
Федурко М. - Проблема мовного відступництва в оцінці Івана Франка (2016)
Кіраль С. - Мовно-естетичні погляди І. Франка в контексті дискусії про переклад "Одіссеї" (2016)
Мазур Н. - Рецепція Івана Франка в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка (2016)
Глуховцева К. - "Міліонам треба того слова…" (афористика І. Франка про мову)" (2016)
Терлак З. - Таємниці Франкового тексту (2016)
Бибик С. - "Пісні ті стали красою єдиною бідного мого тяжкого життя (лінгвостилістика пісенної творчості Івана Франка)" (2016)
Кравець Л. - "Все, що дало мені життя, в красу перетопляв я" (метафори Івана Франка й поетична традиція) (2016)
Яремко Я. - Концепт "цілóго чоловіка" в мові художніх творів Івана Франкa" (2016)
Мех Н. - "Поема І. Франка "Іван Вишенський": духовний вимір (2016)
Дядченко Г. - Вербалізація буддійських мотивів у поезії Івана Франка (2016)
Мирончук О. - Образ святої гори Афон і чернечі мотиви в поемі Івана Франка "Іван Вишенський" (2016)
Кобиринка Г. - Діалектне наголошування в поетичній мові І. Франка (2016)
Коць Т. І. - Франко про мовно-культурну ситуацію в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Висоцька В. - Метафора в науковій мові Івана Франка (2016)
Лужецька Н. - Термінолексика Івана Франка: репрезентація новітнього політичного знання (2016)
Ганжа А. - Лінгвопрагматика кінотексту сучасної документалістики про І. Франка (2016)
Прилипко Ф. - Стилістичні функції комунікем у текстах мультиплікаційних фільмів за казками І. Я. Франка (2016)
Франко З. - Франко як мовознавець (2016)
Франко З. - Засоби художньої експресії у мові творів Івана Франка (2016)
Русанівській В. - Сторінка з історії української літературної мови (2016)
Матвіяс І. - Відображення бойківського говору в художній прозі Івана Франк" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Вихідні данні (2016)
Копчак В. М. - Виконання розширеної резекції підшлункової залози в лікуванні хворих з приводу її пухлин, Копчак К. В., Перерва Л. О., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Шевколенко Г. Г., Давиденко Н. Г., Андронік С. В., Скрипничук І. В. (2017)
Усенко О. Ю. - Панкреатичні нориці як ускладнення хронічного панкреатиту. діагностика й лікування, Суходоля А. І., Суходоля С. А., Лобода І. В., Монастирський В. М, Просвітлюк П. В. (2017)
Дронов О. І. - Емпірична антибактеріальна терапія інфікованого некротичного панкреатиту в умовах антибіотикорезистентності збудників, Ковальська І. О., Горлач А. І., Задорожна К. О., Тинкалюк В. В., Шаповал С. С., Сотнік І. В., Кучинська І. А. (2017)
Шипулін П. П. - Досвід хірургічного лікування розриву стравоходу різної локалізації, Байдан В. І., Троніна О. Ю., Аграхарі А., Брайловський Б. Ю., Целіков М. Ю., Севергін В. Є., Козяр О. М., Байдан В. В., Кирилюк О. О., Агеєв С. В., Голубенко М. Ю. (2017)
Стариков В. И. - Современные подходы к хирургическому лечению больных раком пищевода и кардиального отдела желудка, Ходак А. С., Макаров В. В., Иванова Ю. В., Бодрова А. Ю. (2017)
Лазирський В. О. - Результати оперативного лікування хворих з приводу ускладненого місцево-поширеного раку шлунка (2017)
Перехрестенко О. В. - Оцінка ранніх результатів біліопанкреатичного шунтування в модифікації hess-marceau у хворих на морбідне ожиріння (2017)
Русин В. І. - Синдром мальабсорбції у хворих, яким накладено стому, Коваль Г. М., Павук Ф. М., Лозинський Ю. С., Леошик О. В. (2017)
Скумс А. В. - Мультидисциплинарный подход к лечению неорганных забрюшинных опухолей, Кондратюк В. А., Сухачев С. В., Егорова О. Н., Симонов О. М., Скумс А. А. (2017)
Ротарь М. - Интраоперационная оценка непосредственных результатов последовательного коронарного шунтирования, Тодуров Б. М., Демянчук В. Б., Зеленчук О. В., Бицадзе А. Г. (2017)
Усенко О. Ю. - Досвід застосування ендовенозної лазерної коагуляції в хірургічному лікуванні варикотромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок, Артеменко М. О., Варга А. В., Унінець Г. М. (2017)
Дзигал О. Ф. - Ефективність операцій азигопортального роз’єднання у хворих при цирозі печінки та варикозних змінах вен стравоходу і шлунка, Савицький І. В., Левченко О. М., Анчева І. А. (2017)
Прасол В. А. - Прогнозирование эффективности функционирования инфраингвинального шунта у пациентов при критической ишемии тканей нижней конечности, Коновалова Е. А., Бежуашвили И. Г., Коновалова Д. А. (2017)
Лупальцов В. І. - Застосування місцевої вакуум-терапії в комплексі лікування трофічних виразок нижніх кінцівок, зумовлених хронічною венозною недостатністю, Кітченко С. С. (2017)
Подпрятов С. С. - Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин, Гичка С. Г., Слободянюк І. М., Уманець О. І., Ткаченко В. А., Корбут С. М., Салата В. В., Іваха В. В., Бєлоусов І. О., Корчак В. П. (2017)
Панасенко С. І. - Клініко–епідеміологічні тренди сучасної торакоабдомінальної політравми, Гур’єв С. О., Шейко В. Д., Шкурупій О. А. (2017)
Хіміч С. Д. - Алгоритм діагностичного обстеження потерпілих з приводу політравми на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2017)
Палій Г. К. - Обгрунтування доцільності застосування декаметоксину при антибіотико- та фагорезистентності псевдомонадної хірургічної інфекції, Назарчук О. А., Нагайчук В. І., Вовк І. М., Назарчук Г. Г. (2017)
Яцина О. І. - Анатомо-функціональні зміни верхніх сечових шляхів в експериментальних тварин за гіперактивного сечового міхура, Савицька І. М., Костєв Ф. І., Вернигородський С. В., Головко Т. С., Гаврилюк О. М., Ганіч О. В. (2017)
Зозуля А. І. - Надання нейрохірургічної допомоги в києві: сьогодення та майбутнє, Зозуля І. С., Волосовець А. О. (2017)
Чепишко С. І. - Актуальність проблеми оперативних втручань в щелепно-лицевій хірургії та перспективи її вирішення, Максимів О. О. (2017)
Горовий В. І. - Спосіб троакарної цистостомії, Головацький Б. В., Андрійчук В. М., Костюк А. Л., Горовий О. В. (2017)
Фомин П. Д. - Рецензия на учебное пособие проф. Д. Ю. Кривчени, доц. Е. О. Руденко. "Вади розвитку дихальної системи". Атлас (2017)
Горбанев В. С. - Общественные блага как форма реализации групповых интересов (2017)
Овсієнко О. В. - Правова економіка та її роль у формуванні ефективних норм господарської поведінки (2017)
Левченко Л. М. - Аналіз діяльності ТНК в нафтогазовій галузі України, Данилова К. (2017)
Чала В. С. - Порівняльний аналіз розвитку галузі інформаційних технологій в Німеччині та Індії: уроки для України, Валява А., Гребенніков В. (2017)
Толуб’як В. С. - Удосконалення надання адміністративних послуг органами державної влади в Україні, Костецький В. В. (2017)
Чуприна О. О. - Нормативне закріплення і практична реалізація права на гідний рівень життя в Україні та світі, Овсієнко О. В. (2017)
Гриценко А. В. - Інструментарій діагностики ризику портфелю та достатності капіталу страховика, Щербань П. П., Чебанова Н. В. (2017)
Левченко Л. М. - Використання міжнародного досвіду у розвитку страхових компаній України, Михальченко А. О. (2017)
Швайдак В. М. - Наповнення бюджетної системи за рахунок активізації діяльності фінансових посередників та зовнішньоекономічної діяльності, Онищенко Н. В., Жернов М. О. (2017)
Куваєва Т. В. - Управління партнерськими відносинами промислового підприємства (2017)
Нестеренко О. О. - Методичні засади оцінки природного капіталу в інтегрованій звітності (2017)
Пуліна Т. В. - Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500, Фоміних Т О., Соріна О. О. (2017)
Радіонова Н. Й. - Методика розподілу непрямих затрат через вибір обґрунтованих баз розподілу (2017)
Тарасова Т. О. - Проблеми формування бюджету маркетингу підприємства торгівлі в системі бухгалтерського обліку (2017)
Тесленок І. М. - Алгоритм розробки стратегії розвитку малих підприємств, Воровська К. А. (2017)
Чупіков А. А. - Використання елементів страхування для досягнення економічної безпеки автотранспортних перевезень (2017)
Шматько Н. М. - Методологія забезпечення стійкості розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем (2017)
Жегус О. В. - Вищий навчальний заклад в умовах маркетизації сфери вищої освіти (2017)
Дудник А. В. - Теоретико-методичні засади еколого-економічного моніторингу урбосистем (2017)
Титул, зміст (2016)
Международная школа кормов (2016)
Макаринська А. В. - Науково-практичний семінар "Сучасний стан технології та техніки виробництва комбікормів", Відоменко І. О. (2016)
Фадeeв Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня. Кукуруза (2016)
Миколенко С. Ю. - Вплив плазмохімічно активованої води на вуглеводно-амілазний комплекс зерна пшениці, Чурсінов Ю. О., Соколов В. Ю. (2016)
Баля Л. В. - Визначення хімічного складу та якісних характеристик зернової квасолі білої (2016)
Ткаченко Н. А. - Математичне моделювання компонентного складу комбінованих йогуртових напоїв, Некрасов П. О., Копійко А. В. (2016)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування вибору вівсяного борошна для виробництва низькожирних кисловершкових спредів, Куренкова О. О. (2016)
Левицкий А. П. - Влияние кокосового масла на липидный обмен и микробиоценоз у экспериментальных животных, Ходаков И. В., Лапинская А. П. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 (2016)
Єгоров Б. В. - Розробка і використання нетрадиційних кормових добавок у годівлі курей-несучок, Чернега І. С. (2016)
Карунський О. Й. - Підвищення продуктивності свиней на раціонах з ферментним препаратом "Лізоцим", Ніколенко І. В. (2016)
GMP+Akademy (2016)
Мини-завод по производству сильных семян (2016)
Титул,зміст (2016)
Міжнародна школа кормів - 2016 (2016)
Міжнародна науково-практична конференція Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (2016)
Тренінг для спеціалістів мукомельної та хлібопекарської промисловості Оцінка хлібопекарських властивостей зерна та борошна (2016)
Фадeeв Л. В. - Точная агротехнология будущего начинается сегодня. Подсолнечник (2016)
Васильєв С. В. - Народногосподарське значення тритикале та перспективи його використання для розширення сировинної бази харчових виробництв (2016)
Кирпа М. Я. - Аэродинамическое сепарирование однокомпонентных семенных смесей на примере кукурузы, Скотар С. А., Лупитко О. И. (2016)
Крусір Г. В. - Дослідження сумісної утилізації рисової лузги та відходів м’ясопереробних виробництв методом анаеробного зброджування, Чернишова О. О. (2016)
Соц С. М. - Борошно та висівки – нові продукти із голозерного вівса, Гулавський В. Т., Кустов І. О. (2016)
Єгоров Б. В. - Особливості переробки яблучних вичавків при виробництві комбікормів для коней, Воєцька О. Є., Цюндик О. Г. (2016)
Левицький А. П. - Роль високоолеїнової соняшникової олії у вирішенні проблеми жирового забезпечення сільсько-господарських тварин та птиці, Лапінська А. П., Ходаков І. В. (2016)
Макаринська А. В. - Оцінка санітарної якості білково-вітамінно-мінеральної добавки для домашніх тварин, Єгорова А. В., Євдокимова Г. Й., Kyчеpyк A. Г. (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Енергоефективності скребкового конвеєра з рухомим дном, Орлова С. С. (2016)
GMP+ (2016)
Гусятинська Н. А. - Вплив видової мікрофлори цукрових буряків на розвиток кагатної гнилі, Тетеріна C. М., Касян І. М. (2017)
Барига А. А. - Зміни якості грунтових вод на плантації цукрових буряків, удобрених залишками з біогазової станції, яка працює на буряковому жомі, Полець Б. Б. (2017)
Сорокін А. І. - Розрахунки витрат оборотної води першої категорії цукрового заводу та заходи по стабілізації її якості, Штангеєв К. О. (2017)
Мiщук Р. Ц. - Витрати енергії при гідратації та розчиненні цукрози (2017)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача за вимушеного руху повітря в трубах, каналах і вздовж плоскої стінки, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2017)
Мiщук Р. Ц. - Термохімія реакцій в системі цукроза-вапно–вода (2017)
Мiщук Р. Ц. - Огляд оцінок критеріїв ефективності закордонних та вітчизняних вакуум-апаратів (2017)
Грабовська О. В. - Про перспективи розвитку пектинового виробництва в Україні, Пастух Г. С. (2017)
Кухар В. Н. - Про перспективи розвитку пектинового виробництва в Україні, Чернявская Л. И., Моканюк Ю. А., Барабанов П. М., Захарова И. В. (2017)
Содержание (2011)
Чередниченко А. Г. - К проблеме этнокультурной преемственности в Балкано-Эгейском регионе на рубеже II—I тыс. до н. э. (2011)
Нефедов К. Ю. - Селевк Никатор и Александр Македонский: эволюция пропаганды (2011)
Ляпустин Б. С. - Провинции в хозяйственной жизни знатной римской фамилии II в. до н. э. — I в. н. э. (2011)
Литовченко С. Д. - Царство Софена в восточной политике Помпея (2011)
Токарев А. Н. - Первые шаги Октавиана в политике и образ "нового Цезаря" (2011)
Петречко О. М. - Римське суспільство і superstitio доби принципату (2011)
Бардола К. Ю. - Синона. Пути трансформации византийской налоговой практики (2011)
Берестнев С. И. - Вещи в контексте культового объекта (к проблеме социологической интерпретации погребальных памятников), Берестнева Л. Н. (2011)
Пряхин А. Д. - Памятники покровского типа на современном этапе изучения в российской и украинской археологии (2011)
Буйнов Ю. В. - Вопросы хронологии и периодизации марьяновской культуры эпохи бронзы (2011)
Гречко Д. С. - К вопросу о численности населения Нижнего Побужья в преддверии исчезновения большой хоры Ольвии (2011)
Мызгин К. В. - Монетно-вещевые клады на территории черняховской культуры (2011)
Дідик В. В. - Танаїські амфори лісостепового межиріччя Дніпра та Сіверського Дінця: проблеми довозу і датування (2011)
Любичев М. В. - О поздней дате черняховской культуры к востоку от Днепра (комплексы ступени D1 могильника Войтенки) (2011)
Моисеев Д. А. - Археологический комплекс строительной керамики IX—X вв. из раскопок поселения в Лагерной Балке (Мангуп) (2011)
Сергєєва М. С. - Техніка обробки рогу у Воїнській Греблі (2011)
Дьячков С. В. - О метательном оружии гарнизона генуэзской крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2011)
Лысенко С. Д. - Памятники малополовецкого типа в бассейне р. Супой, Куштан Д. П., Панковский В. Б., Федько В. Ф. (2011)
Горбаненко С. А. - Палеоботанічний спектр Битицького городища (2011)
Аксенов В. С. - Погребения с западной ориентировкой Нетайловского грунтового могильника салтовской культуры (по материалам 2010 г.) (2011)
Колода В. В. - К вопросу о салтовских погребениях (на примере богатого женского захоронения на городище Мохнач) (2011)
Супруненко О. Б. - Жіноче кочівницьке поховання золотоординського часу в пониззі Псла, Маєвська С. В. (2011)
Сніжко І. А. - Історія відкриття пам’яток давнього кам’яного віку Ізюмщини (2011)
Шелехань О. В. - Комплекс озброєння "скіфського типу" в працях дослідників другої половини ХХ сторіччя (2011)
Івакін В. Г. - Історія археологічних досліджень давньоруських поховальних пам’яток Києва (2011)
Гордієнко Д. С. - Топографія давнього Києва в науковому доробку професора Олексія Покровського (неопублікована праця "Ликоθрос") (2011)
Скирда В. В. - Этническое определение средневековых памятников на первых Археологических съездах (2011)
Лиман С. И. - История Англии эпохи Тюдоров в оценках исследователей Украины (XIX – начало ХХ вв.) (2011)
Казаров С. С. - Эпирский Пассарон: полис или святилище? (2011)
Лазаренко И - Дионисопольский храм Понтийской Матери богов, Мирчева Е., Енчева Р. (2011)
Сорочан С. Б. - К вопросу о времени создания фемы Климата в византийском Крыму (2011)
Столяренко Е. Н. - Новый участок водопровода генуэзской крепости Чембало (XIV-XV вв.) (2011)
Квашин В. А. - "Щит и меч" Италии: были ли Фабий и Марцелл союзниками? (2011)
Дьячков С. В. - VII Международная научная конференция "Проблемы истории и археологии Украины" (Харьков, 28-29 октября 2010 г.), Берестнев С. И., Пеляшенко К. Ю., Грибанов Д. В., Токарев А. Н., Колода В. В., Домановский А. Н. (2011)
Домановский А. Н. - Международный симпозиум "Homo Byzantinus среди идей и вещей" (Харьков, 1 июля 2010 г.), Файда О. В. (2011)
Мартемьянов А. П. - Международный симпозиум "Фракийские земли и Северное Причерноморье в античную эпоху" (Харьков, 7-8 апреля 2011 г.) (2011)
Буйнов Ю. В. - Исследования Б. А. Шрамко археологических памятников на новостройках в Харьковской области (2011)
Обращение к авторам ежегодника "Древности" (2011)
Список сокращений (2011)
Наши авторы (2011)
Руда Г. В. - Готовність учителя до діяльності з обдарованими учнями (2017)
Колярова А. О. - Здатність особистості до самопроектування: постановка проблеми (2017)
Мартинець Л. А. - Залучення педагогів до професійного розвитку у неформальній та інформальній освіті (2017)
Мельник М. Ю. - Психологічна діагностика особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (2017)
Шелестова Л. В. - Інтелектуальний розвиток старших дошкільників і першокласників: теорія і практика (2017)
Білик Ж. І. - Методика та організація навчально­дослідницької діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті, Постова К. Г. (2017)
Олійник Л. Г. - Козак очима дитини середнього шкільного віку (2017)
Чудакова В. П. - Методична база та особливості впровадження "Корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації" (В. Чудакової) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Волошина В. І. - Способи оптимізації навчального процесу. Мнемотехнічні прийоми на навчальних заняттях географії (2017)
Гафіатуліна А. В. - Навчально-розвивальна програма формування національної самосвідомості студентської молоді України (2017)
Гальченко М. С. - Підтримка та розвиток обдарованих дітей у США (2017)
Бецко І. Ю. - Майбутнє Житомирщини – талановиті діти (2017)
Федорова Н. Ф. - Виникнення та застосування в освіті педагогічної технології "Проект", Ткаченко Л. І. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на липень 2017 року (2017)
Ловінська Л. Г. - Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату, Даниленко С. В. (2017)
Захарченко В. І. - Інвестиційне забезпечення неоіндустріалізації України (2017)
Крупка М. І. - Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні, Демчишак Н. Б. (2017)
Соколовська А. М. - Податкові інструменти стимулювання НДДКР у Європі та світі: дизайн і особливості використання, Райнова Л. Б. (2017)
Чекіна В. Д. - Смарт-промисловість і податки: точки дотику (2017)
Бортніков Г. П. - Монетарне золото як складова міжнародних резервів (2017)
Антонюк В. П. - Людський капітал в моделі ендогенного зростання як стратегічний чинник розвитку для України (2017)
Гриненко А. М. - Вплив менталітету на соціальну згуртованість українського суспільства, Кирилюк В. В. (2017)
Грішнова О. А. - Регламентація трудових процесів в ході здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві, Козловський А. Т. (2017)
Колайчук Н. Ф. - Анализ состояния рынка вкладов (депозитов) населения в Республике Беларусь, Лопух Ю. И. (2017)
Комарніцька О. М. - Сучасні методичні підходи щодо оцінки трудового потенціалу підприємства (2017)
Лотоцький І. І. - Проблеми формування трудового потенціалу регіону, Стрельбіцький П. А. (2017)
Олійник Н. Ю. - Теоретичні основи прийняття організаційно-управлінських рішень в контексті етики (2017)
Шиловцева Н. В. - Місце та роль професійної освіти в інфраструктурі ринку праці (2017)
Якубів В. М. - Система управління персоналом: наукові теорії та сучасні практики, Якубів Р. Д. (2017)
Буторіна В. Б. - Діяльність культурно-дозвіллєвих закладів Хмельнцької області (2017)
Ковтуник І. І. - Кліматичні рекреаційні ресурси Хмельницької обл. (2017)
Логвін О. О. - Стратегічне планування підвищення конкурентоздатності туристичних підприємств Хмельницької області (2017)
Монастирська Р. І. - Готельна індустрія міста Кам’янця-Подільського як важливий чинник розвитку ділового туризму (2017)
Опря Б. О. - Особливості сфери гостинності у ХХІ ст. (2017)
Поліщук В. С. - Організаційно-правове забезпечення туристичної індустрії в Україні (2017)
Смирнов І. Г. - Національно-патріотичний та виховний вимір підготовки туристичних кадрів вищої кваліфікації (2017)
Бойко В. В. - Обґрунтування пріоритетів взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій (2017)
Лисак В. Ю. - Міграція населення як один з чинників економічної безпеки, Хомин О. Й. (2017)
Лясковець О. В. - Оцінка стану економічної безпеки підприємства ПАТ "Запорізький механічний завод" на підставі економіко-математичного моделювання (2017)
Маковоз О. С. - Система захисту інформації платіжних карт в Україні, Передерій Т. С., Чмирь А. Ю. (2017)
Новікова О. Ф. - Методологічні засади активізації трудових і соціальних чинників сталого економічного зростання, Шамілева Л. Л. (2017)
Попова С. М. - Роль судово-економічної експеритизи у виявленні тіньових схем та забезпеченні сталої діяльнсті суб’єктів господарювання, Попова Л. М. (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми тіньової економіки, детінізації, середньої та мінімальної заробітної плати (2017)
Цилибина В. М. - Местные топливно-энергетические ресурсы Беларуси: потенциал, перспективы использования (2017)
Marcinkowski B. - The risk managment process in Рolish enterprises (2017)
Галаченко О. О. - Регіональні особливості сфери санаторно-курортних послуг в умовах децентралізації влади (2017)
Гнатюк С. Н. - Кластерная модель устойчивого развития экономики региона (2017)
Костик А. О. - Інформаційне забезпечення адмініструання податків та зборів в Україні (2017)
Лях І. І. - Проблеми сприяння інноваційному розвитку промисловості в умовах децентралізації управління (2017)
Наркевич Л. В. - Направления развития экспортного потенциала Могилевской области (2017)
Петрова І. П. - Реалізація проектів розвитку територій на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Самофатова В. А. - Специфіка досягнення сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації управління економікою (2017)
Горін Н. О. - Український досвід формування соціально-відповідального підприємництва на прикладі життя і діяльності С.М. Колачевського (1849 – 1911) (2017)
Лях О. В. - Інституційні аспекти розвитку соціального підприємництва в Україні в умовах децентралізації влади (2017)
Мельник О. В. - Особливості управління проектами в громадських організаціях (2017)
Оберемчук В. Ф. - Формування бренду роботодавця: соціальні аспекти, Ліва О. М. (2017)
Семендяк В. М. - Вплив рівня соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємств аграрного бізнесу: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Рарок Л. А. - Стан соціального розвитку сільських територій, Рарок О. В. (2017)
Ящишина І. В. - Євроспільнота: взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку, Коновалова М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бушуев C. Д. - Деформация поля компетенций в инновационных проектах, Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2017)
Kononenko I. V. - Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts, Lutsenko S. Yu. (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту, Мартиненко О. С., Чумаченко І. B. (2017)
Тімофєєв В. О. - Інформаційна технологія створення ботів-експертів на основі процедуральних знань, Гуца О. М., Пересада О. В. (2017)
Колеснікова К. В. - Розробка моделі ініціації проектів у формі ланцюга Маркова, Бондар В. І., Москалюк А. Ю., Яковенко В. О. (2017)
Шахов А. B. - Оцінка ризиків в інноваційних проектах методом достовірних еквівалентів, Пітерська В. М. (2017)
Домбровський М. З. - Модель проактивного управління проектом стратегічного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні, Саченко А. О. (2017)
Зачко О. Б. - Мультиагентна модель управління безпекою при плануванні проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей, Головатий Р. Р. (2017)
Іванов В. В. - Моделі проекту зворотного інжинірингу (2017)
Гавкалова Н. Л. - Застосування проектно-орієнтованого підходу до вдосконалення регіональних систем публічного адміністрування, Власенко Т. А. (2017)
Козина О. А. - Модель управления IT-стартапами, Стратиенко Н. К. (2017)
Возний О. М. - Цінністно-орієнтоване управління проектами альтернативної енергетики, Борисова Н. І. (2017)
Белоконь А. И. - Управление окружением в проектах обучения иностранных студентов, Маланчий С. А., Бахри Надхем (2017)
Тригуба А. М. - Узгодження конфігурацій проектів кооперативів заготівлі молока із проектним середовищем, Шарибура А. О., Шолудько П. В., Рудинець М. В. (2017)
Швець Є. С. - Механізми обґрунтування ініціації програми інноваційного розвитку підприємства та їх документальний супровід, Рулікова Н. С. (2017)
Бабич И. И. - Моделирование межотраслевых взаимодействий в имитационной модели прогнозирования развития промышленности Украины (2017)
Лукьянов Д. В. - Гибкие методологии управления образовательными проектами, Гогунский В. Д., Колесников А. Е., Олех Т. М. (2017)
Кадыкова И. Н. - Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией, Ларина С. А., Чумаченко И. В. (2017)
Руденко E. С. - Когнитивная модель управления портфелем проектов обеспечения безопасности портовой инфраструктуры, Руденко С. В., Шахов А. В. (2017)
Fesenko Т. G. - Gender mainstreaming as a knowledge component of urban project management (2017)
Сидорчук О. В. - Структура процесу управління конфігурацією проектів, Ратушний Р. Т., Щербаченко А. М., Сиваковська О. М. (2017)
Григорян Т. Г. - Применение биматричных игр в гармонизации ценностей стейкхолдеров проекта (2017)
Саченко О. А. - Управління стратегічно-орієнтованим портфелем інноваційних проектів модернізації обладнання енергопідприємства (2017)
Бубенко П. Т. - Проектне управління, як основа енергозбереження у житлово-комунальному господарстві, Бубенко О. П. (2017)
Данченко E. Б. - Принципы стратегического управления проектами, программами и портфелями медицинского учреждения, Лепский В. В. (2017)
Сидорчук О. В. - Метод визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків, Луб П. М., Сидорчук Л. Л., Пукас В. Л. (2017)
Шматко О. В. - Формування проектної команди для вертикально-інтегрованної організаційної структури, Стратієнко Н. К., Манєва Р. І. (2017)
Парасочка А. П. - Системний аналіз передумов ініціації проектів ремонту та утримання автомобільних доріг, Хрутьба В. О. (2017)
Прокопенко Т. О. - Імітаційна модель прийняття рішення з врахуванням оцінювання ефективності підприємств хімічної промисловості, Крезуб В. І. (2017)
Гуца О. Н. - Системы поддержки принятия решений в управлении проектами, основанные на качественных методах, Ельчанинов Д. Б., Порван А. П., Якубовская С. В. (2017)
Мороз В. В. - Аналіз напрямків розвитку банківської сфери через управління ІТ проектами, Остахов В. В. (2017)
Гринченко Н. П. - Механизм реализации стратегии повышения конкурентоспособности организации, Лобач Е. В., Гринченко М. А. (2017)
Listrovoy S. V. - A uniform procedure of a system resources interaction in distributed computer media, Trubchaninova K. A., Bryksin V. O., Kurtsev M. S. (2017)
Колесова Н. А. - Динаміка сполучнотканинних клітинних реакцій шкіри білих щурів за опікової травми і стійкої некорегованої гіперглікемії, Натрус Л. В., Литвиненко В. І., Сухарева Н. М., Рижко І. М. (2016)
Коржов В. И. - Возможность коррекции показателей крови при экспериментальной эмфиземе легких, Лискина И. В., Жадан В. Н., Осипенко Б. О., Мельник О. А. (2016)
Жадан В. М. - Вплив сукцинату натрію на активність глутатіон-залежних ферментів у крові при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І. (2016)
Цимбалюк В. І. - Вплив трансплантації тканини фетальної нирки на перебіг синдрому спастичності та хронічного больового синдрому при експериментальній травмі спинного мозку, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М. (2016)
Зяблицев С. В. - Состояние иммунологической реактивности при экспериментальной черепно-мозговой травме, Кришталь Н. В., Дядык Е. А. (2016)
Прокопов В. О. - Iзольована та комбінована дія хлороформу та монохлороцтової кислоти з питною водою на гематологічні та імунологічні показники піддослідних тварин, Томашевська Л. А., Куліш Т. В., Липовецька О. Б., Кравчун Т. Є., Григоренко Л. Є. (2016)
Турчина Н. С. - Клініко-неврологічні та УЗДГ кореляції в гострому періоді інсульту у хворих з різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі, Черенько Т. М. (2016)
Андрюшкова Н. Г. - Персистуюча ентеровірусна інфекція у хворих на гостре порушення мозкового кровообігу, Турчина Н. С., Понятовський В. А., Долінчук Л. В., Мельник В. В., Широбоков В. П., Чекалюк Є. М. (2016)
Бичкова Н. Г. - Роль про- та антиатерогенних імунних факторів в перебігу артеріальної гіпертензії, Кондратюк В. Є., Бичков О. А., Тарасюк А. П., Таран Г. А., Сидорук Т. М. (2016)
Кремзер А. А. - Эндотелиальные прогениторные клетки у пациентов с хронической сердечной недостаточностью: взаимосвязь с уровнем мочевой кислоты в крови, Березин А. Е. (2016)
Мальцев Д. В. - Оцінка імунного статусу в учасників АТО з важкими пошкодженнями нижніх кінцівок, Мездин В. І. (2016)
Черновол П. А. - Аналіз тромбоцитарних параметрів гемограми для визначення їх інформативності, Натрус Л. В. (2016)
Рекалова О. М. - Інтерлейкін 17 та інші імунологічні ознаки хронічного запального процесу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень різної важкості в фазі ремісії, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Сінгаєвський М. Б., Бегоулева Ж. Б, Коваль Н. Г. (2016)
Лукашук В. Д. - Клінічне значення неінвазивних тестів у діагностиці Нelicobacter pylori-інфікування дітей з хронічним гастритом, Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб’як В. І., Палагнюк Н. О. (2016)
Колесова Н. А. - Механізми альтерації тканин пародонта за генералізованого пародонтиту у хворих без соматичної патології та з артеріальною гіпертензіею, Колесова Н. В., Мєдвєдєва М. Б. (2016)
Зінченко Т. І. - Гігієнічна оцінка безпечності суниці при застосуванні інсектицидів та фунгіцидів в системі хімічного захисту (2016)
Кондратюк М. В. - Гігієнічна оцінка безпечності повітряного середовища для працівників в технологічному циклі застосування комбінованого фунгіциду на основі пропіконазолу, солатенолу та ципроконазолу на зернових колосових культурах, Благая А. В., Антоненко А. М. (2016)
Хайтович М. В. - Фармакокінетично/фармакодинамічна модель антибіотикотерапії: клінічне застосування (2016)
Хайтович М. В. - Сучасні напрями медикаментозної нефропротекції при цукровому діабеті 1 типу, Івченко М. С. (2016)
Несин О. Ф. - Життя, як вишитий рушник (2016)
Некролог. Пам’яті професора Антоніни Михайлівни Політун (2016)
Вербова Ю. В. - Структурні особливості ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічного профілю (2016)
Грінченко О. М. - Особливості динаміки особистісної ідентичності студентів-психологів (2016)
Даниленко Н. В. - Дослідження сенсожиттєвих орієнтацій старшокласників (2016)
Доцевич Т. І. - Метакогнітивна компетентність суб’єкта педагогічної діяльності у вищій школі: проблеми та перспективи дослідження (2016)
Залановська Л. І. - Модель та програма формування міжетнічної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання (2016)
Зотова Л. Н. - Эффективность программы оптимизации отношения студентов к собственному здоровью (2016)
Карачевцев Я. М. - Взаємозв’язок особливостей емоційно-вольової сфери дорослих людей із вибором ними стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях (2016)
Ковальова І. Б. - Досвід психокорекційної та реабілітаційної роботи з учасниками АТО на базі менського санаторію "Остреч", Мозговий В. І. (2016)
Козуб Я. В. - Программа коррекции эмоционального отношения студентов к учению и проверка ее эффективности (2016)
Кузікова С. Б. - Актуалізація особистісного саморозвитку як умова подолання конфліктності у підлітків (2016)
Кузнецов М. А. - Особенности осужденных к лишению свободы женщин на этапе ресоциализации, Кузнецов И. А, Макаренко П. В. (2016)
Кузнецов М. А. - Проблемы психологической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы к несению службы, Кушнирова Т. В. (2016)
Кузнецов О. І. - Пресинги як детермінанта психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності (2016)
Леженіна Л. М. - Особливості совладаючої поведінки майбутніх офіцерів служби безпеки України на різних етапах навчання (2016)
Меднікова Г. І. - Психолого-педагогічний супровід становлення особистісної зрілості студентів (2016)
Михайленко О. Ю. - Шляхи та засоби розвитку рольової компетентності майбутніх практичних психологів (2016)
Московченко А. А. - Порівняльне дослідження особливостей креативності студентів-менеджерів та студентів-педагогів у процесі професійного навчання (2016)
Polezhaev D. V. - Psychological foundations of the integrated approach to the goal formation of the 21st century youth: foundations of the conceptual determination, Klimenko Y. A., Tikhomirov M. Y. (2016)
Саврасов М. В. - Місце та роль чиннику статі у структурі психологічного змісту креативності студента вищого навчального закладу (2016)
Солодухова О. Г. - Відношення як сутнісна характеристика особистості молодого вчителя, Солодухов В. Л. (2016)
Фоменко К. І. - Ольфакторно-кольорова синестезія як психологічна проблема (2016)
Хомуленко Т. Б. - Психотерапевтичний ресурс внутрішнього діалогу з тілесним я при психосоматиці парних (жіночих) органів (2016)
Хомуленко Т. Б. - Тренінгові психотехнології в програмах психологічного супроводу, Поденко А. В., Фоменко К. І. (2016)
Юріна Ю. І. - Феномен установки у психологічних теоріях (2016)
Заторський Н. - Сліди народної мови в "Посланні Мисаїла" (2017)
Верхотурова М. А. - Колекція гармат XVI—XVIII століття в зібранні Національного музею імені Короля Яна ІІІ у Львові (2017)
Феденко О. О. - Роль італійської громади у розбудові харчової промисловості Одеси наприкінці XVIII - початку XX ст. (2017)
Ніколайчук Д. О. - Соціопрофесійний портрет київських цивільних губернаторів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2017)
Казакевич О. М. - Українська Краківська громада (1887-1907 роки) (2017)
Вовк Л. Г. - Товариство "Учительська громада": особливості створення та напрями діяльності (1908-1909 рр.) (2017)
Гай-Нижник П. П. - Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917-1918 рр.): становлення і розлад (2017)
Мерінг В. О. - Процес формування урядової системи Гетьманату та участь в ньому Сергія Мерінга (2017)
Довгалець О. - Партії національних меншин доби Центральної Ради: соціальний та регіональний зріз (2017)
Малець О. О. - Становлення багатопартійності на Наддніпрянщині на етапі проголошення Української державності (березень - квітень 1917 р.) (2017)
Рубан В. - Соціально-економічна специфіка Поділля у часи проведення насильницької колективізації 1927-1932 рр. (2017)
Салата Г. В. - Науково-технічна школа професора Л. Д. Проскурякова: Петро Кіндратович Худяков (1858-1935 рр.) (2017)
Стасюк О. Й. - Особливості організації та проведення перших виборів до Верховних Рад СРСР та УРСР у західноукраїнських областях (2017)
Матюшко Л. І. - Політико-національна ідеологія галицьких москвофілів у міжвоєнний період (2017)
Гуменюк В. В. - Одяг міжвоєнної доби у повсякденному житті національних меншин Півдня України (2017)
Іванов Є. В. - Система соціального управління в індустріальному суспільстві (2017)
Казан Е. М. - Військово-медична служба в Україні: становлення, особливості функціонування та можливі напрями реформування (2017)
Слободянюк М. А. - Антифашистський рух опору в Україні крізь призму історичної антропології (2017)
Малащук О. С. - Відродження виноградарства України в 1944-1947 роках (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953-1964 роки) (Ч.9) (2017)
Радчук А. О. - Михайло Старицький - організатор професійного театру в Наддніпрянській Україні (2017)
Яценко І. В. - Сучасний погляд на творчу спадщину харківського вченого В. Я. Данилевського, Приходько Т. М., Головко Н. П. (2017)
Дем’янчук В. А. - Репресії та переслідування Івана Геля на початку 60-х - першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2017)
Срібна М. А. - Марки Червоного Хреста як засіб популяризації гуманності та милосердя (2017)
Pashayev E. N. - The transatlantic partnership in achieving the EU energy target: diversifying of energy supplies (2017)
Алиева-Мамедова Г. - Военно-техническое сотрудничество США с Азербайджаном в эпоху постмодерна (2017)
Гусєва Н. Ю. - Дослідження історії студентського протестного руху у ФРН в 1960-х рр.: джерелознавчий аспект (2017)
Котов С. М. - Діяльність товариства "Сокіл" в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої (2017)
Бесєдіна Г. О. - Концептуальний вплив філософії Карла Маркса на "теорію практик" П’єра Бурдьє (2017)
Борноволоков О. В. - Учение о крещении Святым Духом Евангельских христиан Св. Пятидесятницы (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія Долі у вимірі богословської думки Орігена (2017)
Грибовська М. В. - Еліта як суб’єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського (2017)
Чернигова Т. Л. - Антропологические смыслы "натурфилософии" М. Метерлинка (2017)
Пасічник І. Я. - Естетика як "gnoseologia inferior": проблема здатності пізнання у Вольфа та Баумґартена (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальна парадигма в емпіричній традиції пізнання (2017)
Гнатюк Я. C. - Логіка діалектики як діалектика логіки (2017)
Нарядько Г. Я. - Доверие (социально-философский аспект), Пастушенко О. В. (2017)
Науменко В. В. - Соціальна відповідальність: семантичний аспект поняття (2017)
Bortnikova O. - Basic management principles of religious and political space of Ukraine (2017)
Драпушко Р. - Особливості розвитку туризму в контексті інтенсифікації міжкультурних комунікацій (2017)
Дроботенко М. О. - Філософське консультування та психотерапія: до методології розрізнення (2017)
Завальнюк О. В. - Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури (2017)
Кадиевская И. А. - Традиции использования возможностей позитивной психологии в различных областях жизни (2017)
Кириченко М. О. - Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства (2017)
Климко І. Г. - Інформаційно-кумунікативний простір туристичної діяльності (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа та культурний ландшафт (2017)
Коломієць А. Є. - Становлення моральної відповідальності в українській сучасній політичній діяльності (2017)
Концурак О. - Теоретико-методологічні засади дослідження екологічної складової в структурі української політики (сучасний філософський дискурс) (2017)
Куцепал С. В. - Кінематограф та соціум: аспекти взаємодії (2017)
Лавриненко С. О. - Естетика української хореографії як засіб формування національної свідомості особистості (2017)
Мальцев О. В. - Проблема удосконалення людини в релігійно-філософських концепціях ХХ ст. як предмет філософсько-релігієзнавчих досліджень (2017)
Шепетяк О. Т. - Ассирійська Церква Сходу: філософсько-релігієзнавчий огляд (2017)
Олексин І. Я. - Ціннісний потенціал спортивної діяльності в універсаліях європейської культури (2017)
Пивоварська К. С. - Канон vs фанон: множинність зв’язків (2017)
Солоділова О. В. - Оцінка крізь призму історії філософії (2017)
Опанасюк Ю. - Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації (2017)
Великодна Є. М. - Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти (2017)
Яшина О. М. - Постнекласична парадигма художньо-естетичної освіти: концептуальні та соціальні виміри становлення (2017)
Ткаченко К. О. - Засади адвокатської етики в сучасній Німеччині (2017)
Кравченко С. С. - Ідеологія пуританізму як підґрунтя філософії прагматизму США (2017)
Колесніченко М. В. - Деякі тенденції трактування феномена патріотизму у сучасному західному філософському дискурсі (2017)
Живоглядова І. В. - Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід (2017)
Васильчук Є. О. - Вплив діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань на криміногенну ситуацію в Україні (2017)
Яновська О. В. - Чинники формування громадянської активності в період суспільно-політичної нестабільності в Україні (2017)
Копійка М. - Особливості формування іміджу України в міжнародному інформаційному просторі (2017)
Кругляк М. Е. - Політичні погляди українського студентства на початку ХХ століття (2017)
Кулик В. Г. - Динаміка парламентського порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2016 рр.) (2017)
Макаренко Л. П. - Становлення політичних інститутів громадянського суспільства в Україні як важелів комунікативного впливу на державу (2017)
Гаврилюк Г. И. - Концепт дефектной демократии в посттранзитологическом дискурсе (2017)
Гончаренко О. М. - Критерії ефективності асиметричних кризових стратегій в умовах сучасної "гібридної війни" (2017)
Євсюкова А. В. - Політико-правове забезпечення розвитку громадянської освіти в Республіці Польща та Україні (2017)
Захаренко К. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2017)
Угрин Л. Я. - Формування інтегративних моделей макрополітичних ідентичностей: теоретичний аспект (2017)
Бульдович П. В. - Концепція інститгуціональних змін Дугласа Норта (2017)
Павлюк О. О. - Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини (2017)
Іщейкін К. Є. - Бюджет участі у контексті концепцій "Нового локалізму" та "Великого суспільства" (2017)
Ключник Р. М. - Соціальний капітал як фактор формування політичного протесту (2017)
Міщенко А. М. - Етизація політики як засіб вирішення протиріч між політикою і мораллю в концепції Ісайї Берліна (2017)
Прихненко М. І. - Велика Британія як "міст" між "двома Заходами": дві різні гри Тоні Блера (2017)
Вонсович О. С. - Характерні особливості сучасного стану безпеки в Середземноморському регіоні (2017)
Зименкова В. В. - Антитерористична операція США в Афганістані: військово-політичні аспекти підготовки (2017)
Хімяк А. В. - Роль ФРН у врегулюванні російсько-українського конфлікту (2017)
Шустенко С. О. - Інструментарій зміцнення довіри громадськості до уряду розроблений Радою Європи (2017)
Андріянова Н. М. - Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями (2017)
Кривошея І. - Рецензія на монографію: Dymczyk R. Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna obecność. - Poznań: UAM, 2017. - 228 s., Моравєц Н. (2017)
Хільчевський В. К. - Про фукціонально-генетичну та гідрохімічну класифікації ставків (2017)
Москаленко С. О. - Виявлення "повзучої" неоднорідності в рядах метеорологічних величин (на прикладі даних спостережень ОГМС Київ), Манукало В. О, Митник Т. Г. (2017)
Заболоцька Т. М. - Кліматологічна оцінка циркуляційних процесів у північній півкулі та їх вплив на температурний режим, Шпиг В. М. (2017)
Лобода Н. С. - Антропогенне навантаження на стік річки Великий Куяльник в умовах кліматичних змін, Куза А. М. (2017)
Гопченко Є. Д. - Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я, Кирилюк О.С. (2017)
Осадча Н. М. - Польові експериментальні дослідження виносу гумусових речовин з торф'янистих ґрунтів і оцінка їх ролі в транспортуванні розчинених форм заліза, Осадчий В. І., Зінець І. А., Набиванець Ю. Б, Артеменко В. А. (2017)
Жежеря В. А. - Роль різних груп розчинених органічних речовин поверхневих вод в міграції металів, Линник П. М., Ігнатенко І. І. (2017)
Балабух В. О. - Вплив зміни клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні у періоди вегетаційного циклу, Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О. (2017)
Швень Н. І. - Аналіз багаторічних тенденцій динаміки температури ґрунту на глибинах під природним покривом, Митник Т. Г., Гальперіна Т. О. (2017)
Пясецька С. І. - Тенденції у змінах кількості випадків відкладень ожеледі на території України протягом ожеледного періоду 2001-2015 рр., Щеглов О. А. (2017)
Гуда К. В. - Просторово-часові особливості розподілу гроз на території України та їх прогнозування: сучасний стан питання та перспективи розвитку, Остроградська О. С. (2017)
Осипов В. В. - Обґрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами (2017)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Варналій З. С. - Детінізації економіки як складова фінансової політики України (2008)
Перевозчиков В. І. - Теоретичні аспекти аналізу знецінення національного капіталу в процесі роздержавлення (2008)
Латер Ю. С. - До питання про цивілізаційну парадигму в розвитку суспільства (2008)
Ящишина І. В. - Структура індивідуального добробуту (2008)
Радченко В. В. - Необхідність наукового підходу до визначення предмета економічної теорії (2008)
Борейко В. І. - Монетизація, інфляція та економічне зростання (2008)
Галушка З. І. - Аналіз процесів соціалізації сучасної економіки (2008)
Городецька М. О. - Глобалізація економіки і проблеми ефективності, Туголуков С. І. (2008)
Драганова Т. П. - Інноваційна складова розвитку продуктивних сил України, Гавриш В. П., Гавриш Г. І. (2008)
Зелик Г. Г. - Актуальні проблеми регуляторної політики держави у сфері підприємництва, Підгородецька С. М., Гернего Ю. О. (2008)
Козачок Л. Г. - Проблеми реалізації інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання (2008)
Лісовий А. В. - Проблеми визначення еластичності попиту за ціною та пропозиції щодо ix усунення (2008)
Олійник В. О. - Вплив глобальної кредитної кризи на діяльність українських банків на ринках єврооблігацій (2008)
Палехова В. А. - Економічна теорія: предмет науки та логіка викладання (2008)
Тимчик О. А. - Проблеми інвестиційного забезпечення програм економічного розвитку (2008)
Шевчук Ж. А. - Сучасні аспекти трактування проблеми економічного розвитку регіонів України (2008)
Шостак Л. В. - Визначення чинників регуляторного впливу на конкурентні відносини у сфері телекомунікацій (2008)
Бабчинська О. І. - Особливості створення стратегії управління знаннями, Боднарчук Л. В., Мамчур Т. Д. (2008)
Шевчук Ж. А. - Історія податків як історія цивілізацій (нарис з історії економіки) (2008)
Олійник Н. Ю. - Педагогічні умови підготовки учнів старших класів економічного профілю навчання до організаторської діяльності (2008)
Підопригора Л. А. - Перспективи розвитку державної власності в економіці України (2008)
Тітаренко О. М. - Сучасний стан зайнятості та безробіття на національному ринку праці (2008)
Буторіна В. Б. - Роль наукоємного продукту в економічному зростанні (2008)
Музичук І. В. - Еволюція поглядів на проблему соціально-орієнтованоі економіки (2008)
Олійник О. С. - Ринкова економіка України та соціальні явища в період становлення нових умов господарювання, Чесньовська Н. В. (2008)
Романюк М. О. - Невідповідність попиту і пропозиції на ринку Кам'янець-Подільського (2008)
Солодка Л. О. - Напрямки розвитку дорожнього господарства України (2008)
Щелкунова О. В. - Потенціал регіону та його складові (2008)
Сиваченко А. В. - Теоретичні основи визначення суті конкурентного середовища (2008)
Гречан А. П. - Теоретичні аспекти потенціалу підприємства, Боднаренко О. В. (2008)
Лопатинський Ю. М. - Компоненти розвитку вітчизняних підприємств (2008)
Петенко І. В. - Принципи формування соціально-економічної політики реструктуризації промисловості, Петенко А. В. (2008)
Каньоса А. М. - Реалізація місії ВНЗ – основа забезпечення його економічної безпеки, Каньоса М. І. (2008)
Аніщенко В. О. - До питання щодо особливості соціо-еколого-економічної оцінки природних ресурсів (2008)
Басюк Д. І. - Основні тенденції розвитку економічного потенціалу міста Кам'янець-Подільський (2008)
Бондарчук В. В. - Текст англо-українського перекладу наукової літератури як компонент навчального посібника з менеджменту, Бондарчук Л. И. (2008)
Зось-Кіор М. В. - Розробка рекламного бюджету та визначення його ефекту, Германенко О. М., Кальченко М. М. (2008)
Жарлінська Р. Г. - Фактори формування конкурентного середовища на ринку металевого посуду України, Демчук Л. В. (2008)
Кочетков О. В. - Концепція розвитку конкурентоспроможності аграрних підприємств в Україні, Кіріченко Н. С. (2008)
Кубіній Н. Ю. - Мотивація як фактор стратегічного управління, Баранчикова М. В., Дідик В. І. (2008)
Останкова Л. А. - Формування стратегічного плану підприємства на основі оцінки його господарчої діяльності (2008)
Завадяк Р. І. - Стратегічне планування в системі стратегічного управління підприємницькою діяльністю, Дідик В. І. (2008)
Бугір Л. В. - Вплив фінансового стану підприємства на мотиваційну систему, Фленько І. І., Фленько О. В. (2008)
Бєлоусова О. С. - Аналіз інноваційної діяльності в економіці підприємств України (2008)
Бицюра Ю. В. - Методика визначення впливу акціонерних товариств на забезпечення сталого економічного зростання (2008)
Бурковський А. П. - До питання про корпоративне управління (2008)
Коноваленко А. С. - Особливості становлення соціальної відповідальності бізнесу в україні як сучасної концепції розвитку економіки підприємств (2008)
Перчук О. В. - Реалізація системного підходу при управлінні якістю продукції (2008)
Бондарчук Л. В. - Український менеджмент: проблеми і перспективи сучасного розвитку, Марусич А. Г. (2008)
Лисак В. Ю. - Розвиток готельного ринку (2008)
Бурлаков О. С. - Маркетингова діяльність підприємств аграрного сектора економіки (2008)
Олійник О. С. - Трансформація системи спиртової галузі на Поділлі (2008)
Олійник О. С. - Спиртова галузь України та її роль у розвитку народного господарства в ринкових умовах, Іваніцька О. М. (2008)
Паливода О. М. - Організація інноваційного співробітництва між підприємствами легкої промисловості та суміжних галузей (2008)
Соловей Т. В. - Інтеграція як фактор підвищення ефективності виробництва підприємств агропромислового комплексу (2008)
Апчел О. С. - Формування потоку створення цінності споживача як умови підвищення ефективності діяльності підприємства (2008)
Nowak D. - Wybor dostawcy w kooperacji przemyslowej (2008)
Свідер О. П. - Ретроспективний аналіз економічної ефективності прямих іноземних інвестицій (теоретичні основи та методологія). Принципи аналізу грошових потоків при економічній оцінці використання прямих іноземних інвестицій (2008)
Шайкан А. В. - Роль бухгалтера в сучасних умовах управління підприємством (2008)
Андрейцева І. А. - Особливості визначення суттєвості в процесі аудиту оборотних активів (2008)
Базілінська О. Я. - Фінансовий аналіз як складова фінансового менеджменту малих підприємств (2008)
Бондаренко О. С. - Нормативно-правове забезпечення управління активами підприємств в системі фінансового регулювання (2008)
Гулько Л. Г. - Фінансовий аналіз як інструмент визначення інвестиційної привабливості підприємства (2008)
Гушко С. В. - Використання результатів аудиту для прийняття управлінських рішень (2008)
Давиденко Н. М. - Прийняття інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємств корпоративного типу (2008)
Мех Л. М. - Індексне страхування в системі страхування, Коваль Р. В. (2008)
Могилевський А. В. - Деякі проблеми формування та визначення розміру статутного капіталу юридичної особи, Новодворська В. В. (2008)
Новодворська В. В. - Витрати основа формування собівартості виробництва, Проценко Т. В. (2008)
Полєщук І. Ф. - Доходи підприємства та їх вплив на фінансовий результат, Ліщина Т. В. (2008)
Солодкий В. О. - Підходи до покращання фінансового стану житлово-комунального господарства (2008)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід фінансування системи охорони здоров’я і медичного страхування та можливості його впровадження в Україні, Іськова О. В. (2008)
Фурса А. В. - Бюджетування виробництва цукрових буряків (2008)
Русін В. М. - Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих бюджетів (2008)
Калинчук І. Д. - Роль управлінського обліку в організації внутрішньогосподарського контролю (2008)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку довгострокового кредитування сільськогосподарських підприємств (2008)
Подуражня Ю. Ю. - Сутність обліку та його значення (2008)
Савчук В. А. - До проблеми використання коштів бюджету освітнього закладу, сформованих за рахунок недержавних установ (2008)
Лебедик С. В. - Облік та контроль незавершеного виробництва в умовах функціонування інформаційних систем підприємства (2008)
Матвієнко Г. А. - Розвиток мультиризиковопо агарного страхування в Україні (2008)
Хуторян А. А. - Концептуальні засади екологічного аудиту гірничо-збагачувальних підприємств (2008)
Чирик Н. В. - Актуальні питання методологи обліку капітальних інвестицій (2008)
Ловкова О. Ю. - Основні аспекти організації обліку витрачання матеріалів у будівництві (2008)
Рибак О. П. - Система фінансового аналізу діяльності ВНЗ (2008)
Крисанов Д. Ф. - Сучасний стан, напрями та важелі регулювання зайнятості сільського населення в Україні (2008)
Гупало О. Г. - Аналіз стану людського капіталу в аграрному виробництві (за матеріалами АПК Львівської області), Овчиннікова Т. В. (2008)
Стрельбіцький П. А. - Аналітична оцінка зарубіжного досвіду регулювання мінімальної заробітної плати, Кульчицький Е. Є. (2008)
Синяєва Л. В. - Принципи організації заробітної плати (2008)
Соболєв В. О. - Управління знаннями як фактор конкурентоспроможності підприємства (2008)
Левицька І. В. - Проблеми управління людськими ресурсами, Попова К. М. (2008)
Яременко Л. М. - Роль і місце вищої освіти в системі державного управління (2008)
Шульга Ж. О. - Управління людським капіталом у процесі інноваційноі діяльності підприємства (2008)
Зелінська Л. М. - Демографічна ситуація в Україні (2008)
Дитко Л. П. - Деякі проблеми демографічної ситуації в сільській місцевості Хмельницької області (2008)
Бондарчук Л. В. - Формування позитивної корпоративної культури як основи сприятливого соціально-психолопчного клімату колективу, Кримець О. А. (2008)
Бондарчук Л. В. - Актуальність використання та перспективи розвитку менеджмента якості як однієї з проблем управління людськими ресурсами, Мягкова А. О., Каськун Я. А. (2008)
Бондарчук Л. В. - Медіація, як один з методів вирішення конфліктів на підприємствах, Паламарчук Є. О. (2008)
Алексеєва К. А. - Розвиток людського капіталу у розбудові сошально-орієнтованоі ринкової економіки України (2008)
Сандугей В. В. - Об’єктивні основи національного ринку праці в умовах глобалізації (2008)
Остроухова К. М. - Суть та форми соціального капіталу (2008)
Вихідні дані (2008)
Бєляєва Т. В. - Антропонімікон роману "Еґоїст" Марини Гримич: структурно-семантичний і функційний аспекти, Щербакова Н. В. (2017)
Міняйло Р. В. - Рибальський хронос в українській мові (2017)
Намачинська Г. Я. - Класифікація українізмів російської мови ХIХ ст. на основі врахування граматичних критеріїв (2017)
Стаценко О. М. - Номінації їжі, тепла, безпеки в контексті наївної категоризації світу (2017)
Степаненко М. І. - Новітня українська мілітарна перифрастика (2017)
Тимченко Ю. О. - Дієслівна метафора як домінанта художньої організації мариністичного пейзажу в новелістиці М. Коцюбинського італійського циклу (2017)
Кобченко Н. В. - Синтаксична організація речень з граматично тотожними дієслівними формами (2017)
Лелюк О. О. - Комунікативна парадигма складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття) (2017)
Леонтьєва О. О. - Структурно-семантична класифікація квантитативно-іменних речень (2017)
Олексенко О. А. - Дієприслівник у проекції категорії стану (2017)
Халіман О. В. - Граматичне значення майбутнього часу як засіб вираження оцінки в сучасній українській мові (2017)
Піддубна Н. В. - Розбудова понятійного апарату теолінгвістики: бібліїзм, біблієма, біблійність, бібліонім (2017)
Канкаш Г. Д. - Дипломатичний підстиль як різновид офіційно-ділового стилю сучасної української мови (2017)
Лисиченко Т. Ю. - Мовленнєвий паспорт особистості як основа творення художнього образу: граматика та поетика помилок (2017)
Мельничайко В. Я. - Образотворчий потенціал лексикону в поетичному тексті (2017)
Тєлєжкіна О. О. - Хіазм як мовностилістичний прийом у віршовій оповіді (на матеріалі української поезії ІІ половини – початку ХХІ століття) (2017)
Ткач О. В. - Складні речення з відношенням ідентифікації в текстах художнього стилю, Андрейко Я. В. (2017)
Галаур С. П. - Таксономія категорій художнього тексту-дискурсу (2017)
Маслова С. Б. - Основные закономерности англоязычного дискурса (2017)
Сазонова Я. Ю. - Актуалізація відтінку ≪страх-благоговіння≫ комунікативного смислу ≪страх≫ в англомовних текстах жахів (2017)
Zabotnova М. V. - The Specificity of the Internet Slang Implementation in the Process of Communication in Chat Rooms (2017)
Коваленко Ю. В. - Особливості осуду як мовленнєвого жанру (2017)
Осіпова Т. Ф. - Семантико-прагматичні процеси у сфері номінацій – вербалізаторів невербаліки: діахронно-синхронний зріз (2017)
Сердюк І. В. - Темпоральна реалізація синтагми в англомовній військовій промові (2017)
Толмачёва Е. М. - Коммуникативный аспект восприятия славянского акцента носителем французского языка (2017)
Дидик-Меуш Г. - Українська мова XVI–XVIII ст. у сфері комбінаторної лінгвістики: ад’єктивно-субстантивні словосполучення і їх лексикографічна інтерпретація (2017)
Каруник К. Д. - Поетична мова П. Тичини в оцінці Ю. Шевельова (2017)
Глущенко В. А. - Рецензія на монографію Є. С. Чекаревої ≪Мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької мови (просторово-часовий аспект)≫ (2017)
Титул, зміст (2017)
Меморандум про партнерство та співпрацю в сфері біоенергетики (2017)
Роїк М. В. - Динаміка накопичення енергетично корисних речовин вітчизняними гібридами цукрових буряків, Ганженко О. М., Кононюк Н. О. (2017)
Сінченко В. М. - Умови, необхідні для вирощування енергетичної верби, Пиркін В. І., Гнап І. В., Мельничук Г. А. (2017)
Новітні агротехнології: теорія та практика (2017)
Сінченко В. М. - Міскантус – перспективна біоенергетична культура (2017)
Ягольник О. О. - Професійні нагороди "Золотий міскантус" знайшли своїх володарів! (2017)
Стефанюк В. Й. - Cтевія: стимулювання насіння (Stevia rebaudiana Bertoni) (2017)
Войтов В. А. - Переработка биомассы в твердое биотопливо второго поколения, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2017)
Чередничок А. І. - Вплив системи удобрення та сівозміни на енергетичну ефективність буряків цукрових в умовах Лісостепу України (2017)
Солдатенко В. Ф. - Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) (2017)
Зінкевич Р. Д. - Створення та діяльність Першого Українського корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (до 100–річчя його формування) (2017)
Черевичний Г. С. - Репресивна діяльність революційних трибуналів в Україні в 1919 р., Даниленко Р. М. (2017)
Сидорова О. М. - Проблеми українського суспільно–політичного руху у науковому доробку Володимира Міяковського (2017)
Cавчук І. І. - Культурно–громадська праця родини Грушевських у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (в контексті діяльності Марії Сильвестрівни Грушевської та Марка Федоровича Грушевського), Журавльов С. А. (2017)
Єгоров В. В. - Українське питання на сторінках часопису "Вестник Европы" у 1860 – 1890–х рр. (2017)
Москальова Ю. Р. - Дитяча безпритульність та бездоглядність на півдні України (60 – 70–ті рр. ХІХ ст.): аналіз законодавчих актів (2017)
Дворкін І. В. - Університетське музейництво Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Муханов В. М. - Історичний аналіз розвитку науково–дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Олешко Н. П. - Характеристика польсько–української конфронтації у Галичині початку ХХ ст. українською наддніпрянською пресою, Золотарьов В. С. (2017)
Литвин Н. М. - Торгівельно–економічна освіта та її місце в системі професійної та вищої освіти України в 1920 – 1930–х роках (2017)
Мохнатюк І. О. - Погляди Івана Франка на релігію (2017)
Славич Є. В. - Селянство Донбасу напередодні сталінської "революції згори" (2017)
Костючок О. В. - Культурна належність Києво–Софійського собору за виданням "Архітектура СРСР" (перша половина 1930–х рр.) (2017)
Шульга В. П. - Породне районування як захід масового поліпшення місцевої худоби в СРСР 30 – 70–х рр. ХХ ст. (2017)
Кравчук Л. В. - "Нова" Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 – червень 1941 роках (2017)
Кузьминський Є. Г. - Основні періоди західної української еміграції (2017)
Лаврут О. О. - Відгомін радянського будення на сторінках "Буквара" 1946 року видання (2017)
Ленартович О. Ю. - Спроби українсько–польського порозуміння в роки Другої світової війни (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953 – 1964 роки) (Ч.4) (2017)
Голик М. М. - Трансформація Збройних сил України в період становлення та розвитку української незалежності (1991 – 2007 рр.) (2017)
Степанчук Ю. С. - Формування нового образу Богдана Хмельницького у Матеріалах республіканських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" (2017)
Братусь І. В. - Пошуки шляхів збереження історичної пам’яті в освіті (2017)
Лоцман Р. О. - Народний спів України: від витоків до сучасності (2017)
Маркович М. М. - Перська кампанія імператора Юліана в 363 р. (2017)
Бойченко Г. В. - Особливості сімейних традицій вікінгів (2017)
Стебеляк О. В. - Евреи и иудаизм в законодательстве Юстиниана (2017)
Сініцький А. Ц. - Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) (2017)
Нагнибіда О. О. - Основні напрями та пріоритети діяльності Ірландської Республіки в ООН (1950 – 1960–ті рр.) (2017)
Раджабова Н. Р. - Проблематика межгосударственных взаимоотношений на Южном Кавказе в 2011 – 2017 гг. (2017)
Сухобокова О. О. - Історичні аспекти розвитку промисловості Французького Алжиру напередодні та під час війни за незалежність, Брагар Є. В. (2017)
Чередніченко О. В. - Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшення санітарно–гігієнічного стану міст Англії в XIV – XV ст. (2017)
Шинкаренко В. В. - Історичні аспекти патріотичного виховання в зарубіжних країнах (2017)
Богун К. М. - Розвиток філософського фобієзнавства в романах Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера (2017)
Коломієць А. Є. - Етико–філософський аналіз політичної діяльності Отто фон Бісмарка (2017)
Литвиненко Т. С. - Філософські орієнтації дидактики Фрідріха Фребеля (2017)
Мандрищук Л. А. - Слідами ідей Сьорена К’єркеґора у філософії Мартіна Гайдеґґера (2017)
Слотюк П. В. - Філософський дискурс Ю. Габермаса і проблема постмодерного переходу (2017)
Мерлянова О. А. - Жіночі образи в хореографічних творах Павла Вірського (2017)
Білоус А. О. - Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз (2017)
Вергелес К. М. - Православна релігія в сучасному українському соціумі (2017)
Климчук О. Ю. - Аналіз філософсько–теологічних засад протестантської підприємницької етики (2017)
Ковальчук Н. Д. - Концепт софійності в контексті іконографічного зображення (2017)
Вершина В. А. - Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической анти(утопии), Савченко С. В. (2017)
Волинець А. А. - Хаотичність як естетичний принцип комп’ютерного мистецтва (2017)
Гансова Е. А. - Простір моди в контексті міждисциплінарності (2017)
Воронкова В. Г. - Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми, Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. (2017)
Кузьоменська Л. Г. - Особливості мовної картини світу (2017)
Левкулич В. В. - Соціокультурна зумовленість уявлень про справедливість (2017)
Баюжева А. О. - Комунікативна сфера як фактор становлення ідентичності сучасного ґатунку (2017)
Матвієнко О. І. - Символ у системі світосприйняття (2017)
Левченко Т. Г. - Тріада "віра–надія–любов" у теології нового завіту (2017)
Гавеля О. Р. - Аксіологічні засади самосвідомості сучасного православного християнина (2017)
Єгупов М. В. - Спорт як соціокультурне явище: в пошуках аксіологічної ієрархії (2017)
Жангожа А. Р. - Систематизація підходів до логічного моделювання аргументативних міркувань у програмі штучного інтелекту (2017)
Німчин С. О. - Онтологічний аналіз екзистенційного абсурду (2017)
Носач Б. О. - Віртуальний економічний простір сучасного суспільства: траєкторія соціальних трансформацій (2017)
Онофрійчук О. А. - Динаміка процесів суспільного розвитку та міжкультурна взаємодія (2017)
Павлова Т. С. - Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві (2017)
Плахотнюк В. Г. - Особливості глобалізації поп–культури України другої половини ХХ століття в контексті національної самоідентичності (2017)
Полівода А. А. - Герменевтичні аспекти діалогу читача та літературного твору (2017)
Поліщук О. С. - Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій особистості (2017)
Senchenko A. Y. - Art as the dominant in the context of the formation of the "moral personality", Kokhan I. I., Pushkova O. P. (2017)
Стецюк Р. В. - Вплив християнської сотеріології на формування етико–антропологічних ідей у духовній культурі Київської Русі (2017)
Царенок А. В. - Візантійська естетика аскетизму як чинник розвитку храмової архітектури (2017)
Шавріна І. В. - Філософсько–релігієзнавче осмислення проблеми самореалізації людини (2017)
Шип Н. А. - Культурний компонент державотворення та євроінтеграції України (2017)
Гайдич Н. М. - Філософські і освітні стратегії в Україні X – XV ст. (2017)
Кийков О. Ю. - Філософсько-методологічні засади дослідження міжнародної освіти (2017)
Кіцул М. О. - Основні принципи сучасної католицької педагогіки (2017)
Великодна Є. М. - Медіа–освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми (2017)
Вихованець З. С. - Діалогічна форма мовних пізнавальних структур соціально–економічного буття (2017)
Мегега Г. Б. - Проблемне коло практичних питань делегування повноважень у сфері державної освітньої політики органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах реформування освіти та децентралізації влади (2017)
Подолякіна О. В. - Інтегративні трансформації комунікативного дискурсу та критичної філософії в умовах глобалізації системи освіти (2017)
Картунов О. В. - Метод SWOT–аналізу в сучасному науковому дискурсі (2017)
Васильчук Є. О. - Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні (2017)
Бакрадзе Л. М. - Суспільні реформи як вид політичного управління (2017)
Білецька А. В. - Фактори ефективного державотворення і національної єдності у суспільній та регіональній інтеграції України: історичні передумови і перспективи розвитку (2017)
Войтенко Ю. М. - Особливості взаємовідносин між центральними та місцевими органами виконавчої влади в Україні (2017)
Гай–Нижник П. П. - Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання (2017)
Гречко О. Ю. - Теоретико–концептуальні засади вивчення державної міграційної політики: вітчизняний та закордонний досвід (2017)
Еделєва М. А. - Формування національного інформаційного простору України: сучасний стан та подальші перспективи (2017)
Євсюкова А. В. - Громадянська освіта як чинник формування громадянського патріотизму молоді в контексті української політичної сучасності (2017)
Заруба В. Ю. - Соціальна політика: до пошуку ефективної національної моделі (2017)
Манайло–Приходько Р. Ю. - Характеристика рівня націоналізації партійної системи України за результатами парламентських виборів 2014 року (2017)
Манташян М. К. - Політична стабільність в Україні: внутрішні та зовнішні виклики (2017)
Мороз Н. О. - Становлення законодавства в духовно–культурній сфері як важлива передумова формування громадянського суспільства України (2017)
Вонсович О. С. - "Мюнхенські підсумки" для європейської та міжнародної безпеки (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід впровадження бюджету участі як інструменту партисипаторної демократії у Франції (2017)
Кан Ден Сик - Судьбы малых государств, находящихся в конфликтогенной зоне (2017)
Кульчицька О. В. - Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне (2017)
Литвиненко І. І. - Політичні концепції соціальної справедливості: справедливість як чесність проти справедливості як обміну (2017)
Мироненко Т. В. - Прийняття політичних рішень в умовах кризового менеджменту (2017)
Канавець М. В. - Роль громадськості у просуванні реформи державного управління (2017)
Міхейченко М. А. - Громадське залучення як чинник розвитку сучасних міжнародних відносин (2017)
Хорішко Л. С. - Політична еліта як суб’єкт модернізації політичної системи в концепції С. Хантінгтона (2017)
Чупрін Р. В. - Нетипові випадки контамінації в сучасних виборчих системах (2017)
Яновська О. В. - Партисипативна демократія (демократія участі): рушійна сила в становленні інститутів громадянського суспільства (2017)
Денисюк С. Г. - Рецензія на навчальний посібник: Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі (Електронний ресурс): (онлайн–гід з питань євроантлантичної інтеграції): (електронний) навчальний посібник / В. О. Корнієнко. – Електронні текстові дані (1 файл (PDF): 16,5 Мбайт). – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 147 с. (2017)
Кривошея І. І. - Рецензія на монографію: Tadeusz Srogosz "Między Wojną a Modernizacją. Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII - XVIII wieku". - Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016. - 267 s. (2017)
Дроботюк К. О. - Особливості застосування екстракту алое у технології культивування герпесвірусів, Романишина Т. О., Прокопенко В. С. (2017)
Стегней М. М. - Внесок київських ветеринарних лікарів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у світову науку і практику (2017)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості кровоносних судин тимуса новонароджених телят (2017)
Бородиня В. І. - Передчасне відшарування плаценти коней (діагностика, лікування), Святченко О. А. (2017)
Воронов Т. В. - Експрес-оцінка репродуктивної здатності псів в умовах розплідника, Скляров П. М. (2017)
Салата В. З. - Мікробіологічні показники замороженої яловичини під час зберігання (2017)
Мазуркевич Т. А. - Особливості локалізації лімфоїдної тканини в імунних утвореннях стінки кишечнику, дивертикулі меккеля і сліпокишкових дивертикулах качок, Хомич В. Т. (2017)
Мартинишин В. П. - До методики приготування лініменту на основі тіопохідної тріазолу та його оцінка за фізичними властивостями і дією на окремі мікроорганізми та грибки, Гунчак В. М., Гутий Б. В., Глух О. С. (2017)
Михайленко Н. І. - Морфологічні особливості новоутворень ока у собак, Войцехович Д. В. (2017)
Радзиховський М. Л. - Патоморфологічна характеристика парвовірусного ентериту в собак, Заїка С. С. (2017)
Стибель В. В. - Вплив препаратів "Бровермектин-грануляттм" і "Авесстимтм" на рівень продуктів ПОЛ та активність ферментів АОС у гепатопанкреасі однорічок білого амура, уражених моногенеями, Федорович О. В., Тафійчук Р. І. (2017)
Пеленьо Р. А. - Антиінтерферонова й антилактоферинова активність мікроорганізмів дистального відділу кишечника поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії (2017)
Зінко Г. О. - Імунний статус телят, хворих на гастроентерит (2017)
Солопова Х. Я. - Антимікробна активність нового хіміотерапевтичного препарату на основі флюмеквіну щодо Aeromonas Hydrophila, Віщур О. І., Стецько Т. І., Угрин Г. П., Хом’як О. І. (2017)
Грушанська Н. Г. - Біохімічні показники крові свиноматок за профілактики порушень обміну мінеральних речовин, Костенко В. М. (2017)
Жук Ю. В. - Терапевтична ефективність застосування FORTICEPT UDDER FORTE за маститу у корів, Деркач С. С., Вальчук О. А., Шевченко А. М. (2017)
Іваницька А. І. - Ріст і розвиток організму кролів за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В., Кропивка С. Й., Гойванович Н. К. (2017)
Мисак А. Р. - Поширення та причини захворювань кінцівок у великої рогатої худоби, Крупник Я. Г., Цісінська С. В., Дудчак І. П., Леньо Ю. М. (2017)
Кушнір І. М. - Проблеми захворювань молочної залози та перспективи розробки нових протимаститних препаратів, Мурська С. Д. (2017)
Кушнір Г. В. - Характеристика сучасних методів визначення сирого протеїну у кормах та рослинній сировині, Левицький Т. Р., Ривак Г. П., Курилас Л. В., Вільха О. М., Федор Г. Ю. (2017)
Кацемба Н. В. - Використання колпоцитоскопії для визначення оптимального часу осіменіння у нутрій, Скляров П. М. (2017)
Круть С. В. - Вплив уведеного сухостійним коровам трутенату на вміст цинку, купруму і мангану в крові, материнській частині плаценти і перебіг отелення (2017)
Сачук Р. М. - Ефективність аерозольного внутрішньоматкового препарату "Метразол-біо" при ендометриті у корів, Кулініч О. В., Кацараба О. А. (2017)
Присяжнюк В. Я. - Початки лікувальної справи тварин у Львові (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів, діючих на плечовий суглоб чорнодзьобої гагари, Мельник М. В. (2017)
Милостивый Р. В. - Качественный состав молока голштинских коров в зависимости от паратипических и генетических факторов, Карлова Л. В., Санжара Р. А. (2017)
Науменко С. В. - Спосіб терапії кролів за гонадодистрофії, Кошевой В. І. (2017)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки Ліатоксил для курчат бройлерів (2017)
Назар Б. І. - Необхідність удосконалення системи моніторингу токсикантів в Україні (2017)
Зубков О. О. - Структура та поширеність поліорганної патології корів післяродового періоду, Скляров П. М. (2017)
Негай І. В. - Мікроелементний склад меду Одеської області як показник його якості та географічного походження, Касянчук В. В. (2017)
Островерхова І. О. - Морфологічна характеристика плаценти овець при фетоплацентарній недостатності та корекції препаратом "Карафест + ОV", Жигалова О. Є. (2017)
Пастернак А. М. - Термографічна діагностика маститів і її контроль на мікроструктурному рівні, Скляров П. М., Жигалова О. Є. (2017)
Брошков М. М. - Стан клітинної ланки імунітету у цуценят за умов вакцинації та дії нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії, Віщур О. І., Кичун І. В., Федоришин C. І., Парченко В. В. (2017)
Хомин Н. М. - Лікування собак за хвороб пародонта, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Прицак В. В., Семанюк Н. В. (2017)
Хомин Н. М. - Якість копитцевого рогу худоби та вплив на нього окремих етіологічних чинників, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В. (2017)
Дмитрієв В. С. - Частота виникнення та особливості переломів кісток периферичного скелета у собак, Хомин Н. М. (2017)
Гриневич Н. Є. - Вміст нітрифікуючих мікроорганізмів у воді реактора біофільтра установки замкнутого водопостачання за використання різних типів наповнювача (2017)
Полтавченко Т. В. - Забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження в Рівненській області, Богатко Н. М., Парфенюк І. О. (2017)
Федоренко С. Я. - Ефективність терапії корів та кіз з гіпогонадизмом за використання нанопрепарату "Каплаестрол + OV", Скляров П. М., Кошевой В. П. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення серопозитивності при імунізації свиней різними дозами вакцини (2017)
Стефаник В. Ю. - Супозиторії із вмістом наночастинок феруму в корекції антиоксидантного захисту організму корів після отелу, Стравський Я. С., Кобилюх І. Б. (2017)
Максимович І. А. - Біохімічний профіль та кислотно-основний баланс крові у коней за астматичного синдрому, Нєдзвєдзь А., Леньо М. І., Слівінська Л. Г. (2017)
Пеленьо Р. А. - Визначення мінімальної бактерицидної концентрації Вантоцилу на тест-культурах мікроорганізмів, Верхолюк М. М. (2017)
Дубовий А. А. - Стан гемопоезу та функціональні особливості печінки та нирок у собак, вирощених в умовах хронічного впливу радіоактивного забруднення, Дубова О. А., Шеремет С. І. (2017)
Вальчук О. А. - Центр цифрового моніторингу благополуччя у скотарстві, Деркач С. С., Жук Ю. В. (2017)
Колтун Є. М. - Вплив різного рівня перетравного протеїну в раціоні теличок на окремі показники обміну речовин, Русин В. І. (2017)
Кацараба О. А. - Ефективність лікування післяродового ендометриту корів аерозольним препаратом "Цефген", Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Івашків Р. М., Кава С. Й., Сачук Р. М. (2017)
Кирилів Б. Я. - Органо-тканинні особливості активності гідролітичних ензимів у качок м’ясного напрямку продуктивності (2017)
Халанія М. Р. - Патоморфологія печінки котів за інфекційного перитоніту, Пріцак В. В., Коцюмбас Г. І. (2017)
Тоичкина Е. А. - Эндоспектр отношений эквивалентности (2016)
Бохонко В. В. - Максимально негельфандові ідеали дуо-області Безу, Пiгура О. В. (2016)
Lyman F. M. - On finite 2-groups with non-Dedekind norm of abelian non-cyclic subgroups, Lukashova T. D., Drushlyak M. G. (2016)
Gutik O. - On feebly compact topologies on the semilattice exp_nλ, Sobol O. (2016)
Маслюченко О. В. - Граничні множини неперервних функцій, Онипа Д. П. (2016)
Бокало М. М. - Оптимальне керування в задачах без початкових умов для еволюційних варіаційних нерівностей, Цебенко А. М. (2016)
Mulyava O. M. - On the convergence classes for entire functions of several complex variables, Sheremeta M. M. (2016)
Bandura A. I. - Analytic in a polydisc functions of bounded LL-index in joint variables, Petrechko N. V., Skaskiv O. B. (2016)
Плотников A. A. - Пошаговое усреднение дифференциальных включений переменной размерности на конечном интервале (2016)
Il'inskaya I. P. - Phase retrieval for probability measures on cyclic groups (2016)
Vovk V. - Purely pathwise probability-free Ito integral (2016)
Вiталiй Iванович Сущанський (14 листопада 1946 – 29 жовтня 2016) (2016)
Радіонова І. - Правила монетарної політики як інструмент стабілізації (2009)
Варналій З. С. - Роль податкової політики у підвищенні конкурентоспроможності економіки України (2009)
Юшин С. О. - Відтворення соціального капіталу: індоктринація державного управління сільським господарством (2009)
Латер Ю. С. - Суспільно-економічна формація в працях К. Маркса, Стояновська О. А. (2009)
Городецька М. О. - Загальні тенденції технологічного розвитку України, Туголуков С. І. (2009)
Гупало О. Г. - Сучасна економічна теорія та проблеми у її викладанні в Україні (2009)
Зелик Г. Г. - Необхідність активізації інноваційної політики на сучасному етапі розвитку економіки України, Підгородецька С. М., Гернего Ю. О. (2009)
Ковтун О. В. - Чи потрібні такі усунення проблем визначення цінової еластичності попиту? (2009)
Красота О. В. - Конкурентоспроможність національної економіки: людський аспект (2009)
Радченко В. В. - Первісне нагромадження капіталу в Україні: діалектика процесу (2009)
Радченко Л. П. - Формування людського капіталу нової якості в моделі інноваційного розвитку (2009)
Скрипниченко В. А. - Інноваційний розвиток та принципи стратегії інноваційного прискорення (2009)
Чевганова В. Я. - Концепція розвитку економіки України та її регіонів в умовах кризи, Жучкова Г. А., Биба В. В. (2009)
Шостак Л. В. - Сучасні підходи до корпоративного управління в умовах інформаційної економіки, Павлова С. В. (2009)
Ящишина І. В. - Вплив НТП на економічне зростання (2009)
Олійник О. В. - Глобальна фінансова криза: витоки, причини та наслідки, Пересада В. М. (2009)
Олійник Н. Ю. - Підготовка студентів до викладання економіки в школі на засадах компетентісного підходу (2009)
Тітаренко О. М. - Система пенсійного забезпечення (2009)
Брусенко М. А. - Стратегізація державної системи планування соціально-економічного розвитку агросфери (2009)
Буторіна В. Б. - Соціальна дія наукоємного продукту (2009)
Макаров М. О. - Вплив інновацйної активності регіону на конкурентоспроможність країни (2009)
Москаленко Д. С. - Роль освітнього потенціалу у суспільному прогресі (2009)
Музичук І. В. - Теоретико-методологічні витоки концепції соціально орієнтованої економіки (2009)
Рукасов С. В. - Ретроспектива теоретичних підходів щодо сутності оплати праці (2009)
Новодон О. Ю. - Становлення економіки, що базується на знаннях, в умовах поглиблення проявів негативних наслідків світової фінансової кризи в Україні (2009)
Свідер О. П. - До питання теорії ціни в довгостроковий період розвитку ринкової економіки (2009)
Богиня Д. П. - Конкурентоспроможність і трудовий менталітет людського потенціалу в перехідній економіці України (2009)
Каньоса М. І. - До проблеми формування людського капіталу в умовах кризової економіки через призму інституційних вимог, Каньоса А. М. (2009)
Крисанов Д. Ф. - Якість і безпечність продуктів харчування: стан, проблеми та напрями й інструменти їх вирішення (2009)
Nowak D. - Wpiyw kooperacji na роzycjk konkurencyjn№ maiych przedsikbiorstw w њwietle badacempirycznych (2009)
Буднік О. М. - Впровадження концепції маркетингу в діяльність ЗАТ "Ліктрави" (2009)
Гоголь Т. В. - Формування та реалізація державної політики в управлінні сільськими територіями (2009)
Міненко М. А. - Теоретичні основи створення та економічні переваги діяльності виробничих об’єднань (2009)
Пастух Ю. А. - Становлення та розвиток національної моделі корпоративного управління, Печенюк А. В., Кармалюк С. П. (2009)
Свиноус І. В. - Тваринництво господарств населення: вчора, сьогодні, завтра (2009)
Фурса А. В. - Удосконалення цінового механізму та державної підтримки бурякоцукрової галузі (2009)
Ткачук В. В. - Удосконалення технології процесу управління підприємством. як запорука економічного розвитку (2009)
Kaczycski J. - Bariery rozwoju maiych przedsiębiorstw na przykładzie firmy dziaiąj№cej na rynku dybr przemysłowych (2009)
Pietrzak K. - Tolitykarozwgju regionalnego (2009)
Бурковський А. П. - Франчайзинг як форма організації малого і середнього бізнесу (2009)
Олійник О. С. - Роль диверсифікації в діяльності спиртових підприємств (2009)
Бондаренко В. М. - Суть моніторингу та діагностики життєздатності підприємства, Надь Н. М. (2009)
Апчел О. С. - Розробка механізму управління потоком створення цінності залежно від типу операційної системи кондитерських компаній (2009)
Галушко В. Б. - Стійкість розвитку вагонобудування України: сучасний стан та перспективи в умовах глобальних кризових явищ (2009)
Гофман М. О. - Фактори конкурентноздатності сільськогосподарської продукції (2009)
Вишня Т. В. - Деякі критерії моделі економічного розвитку АПК (2009)
Іванова І. І. - Концепція CRM (Customer Relationship Management) як антикризовий захід (2009)
Загвойський Я. Д. - Аналіз розвитку організаційно-правових сільськогосподарських структур в контексті сучасності (2009)
Кушнір О. К. - Необхідність регулювання контролю за збитками, нанесеними автотранспортом навколишньому середовищу (2009)
Россоха В. В. - Асоціативні об’єднання як чинник соціально-економічного розвитку суспільства (2009)
Труш Ю. Л. - Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості (2009)
Шульга О. А. - Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (2009)
Годованок А. В. - Управління маркетингом у період кризи (2009)
Дорофей Т. Ю. - Економічні аспекти формування ринку зерна та продуктів його переробки: шляхи і проблеми вирішення (2009)
Козак О. М. - Мотивація праці як чинник підвищення ефективності виробництва (2009)
Крамар О. В. - Організація контролю на підприємстві (2009)
Мазур О. О. - Фінансовий менеджмент у кризових умовах (2009)
Соловей Т. В. - Державна підтримка і регулювання розвитку підприємств АПК (2009)
Асфатова С. Б. - Роль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у становленні і розвитку туристичної галузі регіону (2009)
Костюченко В. М. - Платіжний баланс як макроекономічна інформаційна модель для прийняття рішень (2009)
Городянська Л. В. - Критеріальні підходи до визнання в обліку відтворюваних інтелектуальних ресурсів (2009)
Андрейцева І. А. - Особливості формування показників форми з "звіт про рух грошових коштів" (2009)
Давиденко Н. М. - Особливості фінансової звітності корпоративних підприємств (2009)
Зінченко О. А. - Пріоритетні управлінські підходи до визначення рівня якості прибутку та оцінки результатів діяльності підприємства (2009)
Корженівська Н. Л. - Сучасні тенденції у формуванні управлінського обліку (2009)
Поліщук В. С. - Особливості земельного оподаткування (2009)
Степанова І. В. - Проблеми становлення та напрями удосконалення ринку цінних паперів в Україні, Цуприк О. І. (2009)
Яременко Л. М. - Стан бухгалтерського обліку та перспективи його реформування (2009)
Мозолюк Н. І. - Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва (2009)
Перчук О. В. - Методичні засади обліку затрат на забезпечення якості продукції (2009)
Андрійчук Р. В. - Дослідження проблеми вибору критерію управління підприємством в контексті концепції VBM (2009)
Гилка У. Л. - Підвищення ролі фінансового аналізу в умовах кризи (2009)
Корнилюк А. В. - Джерела фінансування капітальних інвестицій в харчову промисловість в умовах економічної кризи (2009)
Кузовенкова Н. В. - Проблеми залучення кредитних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами в умовах кризи (2009)
Фасолько Т. М. - Бюджетний дефіцит і боргова політика держави (2009)
Шарапа О. М. - Торгівля в контексті минулого і сучасного (2009)
Шевчук С. І. - Забезпечення відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації щодо поточних зобов’язань (2009)
Шевчук Л. М. - Податок на доходи фізичних осіб: недоліки запровадження плоскої пікали оподаткування (2009)
Клочан І. А. - Формування та розвиток людських ресурсів в Україні (2009)
Лучик С. Д. - Формування трудового потенціалу села під впливом аграрних реформ, Лучик В. Є. (2009)
Стрельбіцький П. А. - Формування чисельності та складу трудових ресурсів Хмельниччини (2009)
Вашуленко О. С. - Зміни кадрового потенціалу України: вікові аспекти (2009)
Дитко Л. П. - Проблема зростання трудових доходів як обов’язкова передумова підвищення мотивації трудової діяльності персоналу (2009)
Кондрацька О. В. - Освітній чинник інноватизації праці (2009)
Лисак В. Ю. - Роль управління персоналом в розвитку підприємств (2009)
Лисюк Н. В. - Якість життя як чинник формування і використання людського капіталу аграрного сектору (2009)
Сандугей В. В. - Підходи до оцінки розвиненості національного ринку праці в умовах глобалізації (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського