Палеха О. - Технологія організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови в університетах Великої Британії (2017)
Гринь Ю. - Структура культуроохоронної концепції освітньої діяльності Володимира Щепотьєва (2017)
Лук’янова Л. - Академічна культура як феномен національної освіти (2017)
Вовк М. - Формування громадянської позиції майбутніх педагогів (з досвіду роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка), Гомеля Н. (2017)
Панахид Г. - Сьогодення і перспективи музейної педагогіки: п’ята науково-практична конференція (м. Київ, 28–29 вересня 2017 р.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Борохвостов І. В. - Експертна підтримка прийняття рішень при визначенні пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки, Павловський І. В., Циганок В. В., Андрійчук О. В. (2017)
Гультяєв А. А. - Проблеми ціноутворення на продукцію військового призначення та можливі підходи до їхнього розв’язання, Сіренко В. Є., Чернега М. А. (2017)
Kosiakovskyi A. - United States Security Assistance Programs, their impact on the U.S. Shipbuilding Industry and implications for Ukraine, Rasstrygin O. (2017)
Сливінський О. А. - Проблеми виготовлення зварних бронекорпусів вітчизняних бойових броньованих машин, Бісик С. П., Чепков І. Б., Васьківський М. І., Чернозубенко О. В. (2017)
Ніколаєв І. М. - Математична модель комплексного розпізнавання повітряних радіовипромінюючих об'єктів за сукупністю параметрів сигналів бортових радіолокаційних станцій і засобів радіозв'язку в системах радіоелектронного спостереження (2017)
Романов О. М. - Засоби радіоелектронної розвідки Російської Федерації (2017)
Нор П. И. - Тенденции и перспективы развития реактивных учебно-тренировочных самолетов (2017)
Митрахович М. М. - Численное моделирование газодинамических процессов в дозвуковом входном устройстве кольцевого типа силовой установки с винтовентиляторным двигателем, Комаров В. В. (2017)
Рижов Є. В. - Метод визначення послідовності перевірки параметрів під час технічного обслуговування військової техніки зв’язку за станом, Сакович Л. М. (2017)
Слюсаренко М. О. - Застосування методу згортки при моделюванні безвідмовності зразка військової техніки (2017)
Мельник Б. О. - Розробка структури вимог до ремонтопридатності озброєння та військової техніки на основі системного аналізу процесу їхнього ремонту (2017)
Борохвостов В. К. - V Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: основні підсумки (2017)
Коробченко С. О. - Курс управління оборонними ресурсами (2017)
Resume (2017)
Ліпенцев А. В. - Підхід "Мікро-ефективності" для розвитку культури якості послуг та довіри до органів публічної влади: концепції "ланцюжка публічних цінностей" (PVC) і "позитивного психологічного капіталу" (2017)
Гук О. І. - Українська ментальність як соціокультурний чинник формування публічного управління в Україні (2017)
Дутчак Г. О. - Державне регулювання Україно-Французького співробітництва у гуманітарній сфері в 1990-х рр. (2017)
Кланца А. І. - Взаємозв’язок охорони здоров’я громадян та національної безпеки держави: методологія проблеми (2017)
Алімова І. Є. - Практика зарубіжних країн у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід для України (2017)
Зюзь Д. В. - Зарубіжний досвід участі держави у формуванні інституту власності (2017)
Міхальов О. М. - Партійна еліта – принципи елітоутворення (2017)
Шаповалова І. Б. - Сучасні тенденції у реформуванні державного управління: зарубіжний досвід для України (2017)
Петровський П. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціального інституту приватної власності в Україні (2017)
Панфілова Т. О. - Організація виконання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні (2017)
Колосовська І. І. - Публічно-управлінська практика імплементації соціальних пріоритетів в Україні (2017)
Горбатюк С. Є. - Соціогуманітарна концепція Європейського Союзу: ціннісний вимір (2017)
Підбережник Н. П. - Правове забезпечення публічного управління мовними відносинами в Україні (2017)
Дорош У. М. - До визначення поняття децентралізації влади (2017)
Кононенко О. Б. - Участь громадян в управлінні освітою через структури громадянського суспільства (2017)
Мартиненко Н. В. - Фундаментальні цінності нової парадигми розвитку пенсійної системи України (2017)
Обіход М. М. - Вдосконалення державного управління реалізацією молодіжної політики в Україні (2017)
Соломко Ю. І. - Нормативно-правове забезпечення розбудови сервісно-орієнтовної держави за допомогою електронного урядування (2017)
Харечко Д. О. - Застосування окремих державно-управлінських механізмів реалізації житлових прав громадян, які проживають в сільській місцевості (2017)
Шегедин Я. Ю. - Методи комплексного аналізу державної політики в галузі медсестринства (2017)
Юристовська Н. Я. - Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я (2017)
Корнат О. А. - Забезпечення органами державної влади права особи на життя з дотриманням гарантій віросповідання (2017)
Карпа М. І. - Формування компетенції органів публічної влади: територіально-орієнтований підхід (2017)
Бліщук К. М. - Формування стратегічних пріоритетів регіонального розвитку в нормативних документах, Козак І. І. (2017)
Чемерис О. М. - Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні у контексті результативності (2017)
Гбур З. В. - Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України в умовах євроінтеграції (2017)
Федорчак О. В. - Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні (2017)
Чаплай І. В. - Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми (2017)
Гірман О. С. - Кооперація та партнерство як інструменти сталого регіонального розвитку (2017)
Комарівська Н. М. - Державна політика участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією (2017)
Popskyi A. - Development of small and medium entrepreneurship at the regional level (2017)
Відомості про авторів (2017)
Барна М. М. - Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) (2018)
Козира Л. Я. - Особливості фенології Dracocephalum austriacum L. у природному заповіднику "Медобори" (2018)
Скакун В. О. - Систематика видів роду Buddleja L.: теоретичні аспекти (2018)
Толочик І. Л. - Вищі водні та прибережно-водні рослини окремих ділянок р. Стир у межах Рівненської області, Володимирець В. О. (2018)
Весельський М. В. - Іхітіофауна акваторії архіпелагу Аргентинські острови (Українська антарктична експедиція 2015-2016 рр.), Хоєцький П. Б. (2018)
Кравцова О. В. - Реакція фітопланктону ставів міських агломерацій на вплив різних антропогенних чинників (2018)
Соколов Є. В. - Оцінка сучасної антропогенної трансформації водозбірного басейну Тилігульського лиману (2018)
Уваєва О. І. - Багаторічна динаміка чисельності і біомаси молюсків родини Viviparidae у річках Полісся (2018)
Голіней Г. М. - Біоакумуляція есенціальних металів у жаби ставкової (Rana lessonae) в умовах гідротопів села Плотичі Козівського району Тернопільської області, Петрик Н. М. (2018)
Коломієць Ю. В. - Роль природних індукторів у формуванні стійкості рослин томатів до збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2018)
Петрушкевич Ю. М. - Вплив промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula pendulа (2018)
Аліфер О. О. - Динаміка показників якості життя в процесі лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2018)
Копчак Н. Г. - Вплив йоду на cтатеві особливості метаболічного профілю крові білих щурів з експериментальним ожирінням, Покотило О. С. (2018)
Лихацький П. Г. - Зміни запальних та біоенергетичних процесів у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, після застосування мілдронату (2018)
Барна М. М. - Філогенія, еволюція та місце родини Salicaceae Mirb. в системі квіткові рослини (Magnoliophyta), Барна Л. С. (2018)
Лукашів О. Я. - Використання біологічно активних речовин для профілактики і регуляції метаболізму при цукровому діабеті (2018)
Барна М. М. - Професор С. М. Стойко — основоположник геосозології, Барна Л. С. (2018)
Барна Л. С. - Барна Микола Миколайович — відомий український вчений–ботанік, педагог (до 80 – ліття від дня народження), Пида C. В., Дробик Н. М., Курант В. З., Григорюк І. П., Герц Н. В., Мацюк О. Б., Яворівський Р. Л. (2018)
Архипов О. Є. - Кібербезпека – виникнення, формування, розуміння, Бровко В. Д. (2017)
Іванов О. Ю. - Генезис державності на території Криму в контексті забезпечення захисту інформаційного простору України (2017)
Князєв С. О. - Визначення складових надійності персоналу установи в контексті забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Косілова О. І. - Вплив громадянського суспільства на забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні, Меньшикова В. А. (2017)
Кравченко О. М. - Системний підхід у дослідженні комерційної таємниці як окремого виду таємної інформації (2017)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства стародавніх часів (2017)
Сідак В. С. - Микола Красовський – талановитий організатор і керівник "Інфібро" (Інформбюро) Розвідочної управи військ УНР (2017)
Форноляк В. М. - Професійна комунікація суб’єктів боротьби з тероризмом як предмет наукового дослідження (2017)
Шемаєва Л. Г. - Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на економічну безпеку держави, Наумік-Гладка К. Г. (2017)
Voynovs’kyy M. - Terrorism serving geopolitics The Russian-Ukrainian conflict as an example of the implementation of Aleksandr Dugin’s geopolitical doctrine and Evgeny Messner’s concept of "rebel war" (2017)
Артемов В. Ю. - Особливості національно-патріотичного виховання оперативних аналітиків Служби безпеки України, Верголяс О. О. (2017)
Рябець К. А. - Організаційно-правове забезпечення нформаційної безпеки у сфері надання органами державної влади інформації про якість питної води (2017)
Семенюк О. Г. - Державна політика та стратегія у сфері охорони державної таємниці (2017)
Содержание (2014)
Булат А. Ф. - Некоторые замечания к имитационной модели коллапса зоны газодинамических явлений в угольном массиве, Дырда В. И., Бокий Б. В. (2014)
Дырда В. И. - Некоторые проблемы взаимосвязи философии и науки в контексте научных открытий в механике разрушения, Булат Е. А. (2014)
Дырда В. И. - Эволюция защитных футеровок рудоизмельчительных мельниц, Калашников В. А. (2014)
Кобец А. С. - Определение временных характеристик резиновых элементов машин с учётом развивающейся повреждённости, Сокол С. П., Твердохлеб Т. Е., Толстенко А. В., Колбасин В. А., Черний А. А. (2014)
Dyrda V. I. - Modern aspects of sustainable development in context of global safety, Volovyk I. A. (2014)
Дырда В. И. - Экспериментальные исследования амортизаторов сложной формы для вибрационных машин, Козуб Ю. Г., Сокол С. П. (2014)
Надутый В. П. - Приближенная математическая модель образования перетяжек жидкости между частицами сыпучего слоя при обезвоживании, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Пухальский В. Н. - Расчёт долговечности резиновых буферных амортизаторов тяжёлых горных вибропитателей, Лисица Н. И., Твердохлеб Т. Е., Заболотная Е. Ю., Черний А. А. (2014)
Дырда В. И. - Определение физико-механических свойств наполненных резин, Агальцов Г. Н., Новикова А. В., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Дорохов М. А. (2014)
Гребенюк С. Н. - Исследование напряжённо-деформированного состояния резиновых уплотнений пакеров для испытания устьевого и противовыбросового оборудования, Решевская Е. С., Васько В. М., Дорохов М. А., Костриба И. В., Агальцов Г. Н., Новикова А. В. (2014)
Калганков Є. В. - Теоретичне та експериментальне дослідження довговічності гумової футеровки, Цаніді І. М. (2014)
Толстенко А. В. - Механическая обработка пористых материалов (2014)
Черній О. А. - Дослідження доцільності обладнання пружними елементами робочу навіску сучасних колісних тракторів (2014)
Шепель Т. В. - Модель определения сопротивления копания пластичных водонасыщенных грунтов (2014)
Бунько Т. В. - Обоснование метода расчёта воздухораспределения в реконфигурируемой шахтной вентиляционной системе в условиях неполной информации об объекте управления, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2014)
Содержание (2014)
Минеев С. П. - Способ управления механизированным креплением очистного забоя, Шматовский Л. Д., Дякун Р. А., Зайцев М. С. (2014)
Надутый В. П. - Исследование процесса повышения качества классификации магнитовосприимчивой горной массы, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2014)
Бубнова Е. А. - Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе (2014)
Анисимов О. А. - Систематизация глубоких карьеров по длине экскаваторных блоков при извлечении вскрышных пород (2014)
Ложніков О. В. - Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів, Романченко Ю. В. (2014)
Левченко Е. С. - Вскрытие глубоких горизонтов карьера катока при циклично-поточной технологии с крутонаклонным конвейером, Казола А. Д. (2014)
Расцвєтаєв В. О. - Додаткові навантаження від підвісних монорейкових доріг на арочне кріплення виробок в умовах шахт Західного Донбасу (2014)
Притула Д. А. - Метод определения продолжительности подготовки новых горизонтов, Шейко А. В., Московский О. В. (2014)
Дякун И. Л. - Исследование эффективности комбинированной системы когенерации с использованием тепла газопоршневого модуля, Козарь И. Ю., Кондратюк Т. Д. (2014)
Цепков К. В. - Программное обеспечение моделирования процесса импульсного нагнетания жидкости в угольные пласты на имитаторе скважины, Зберовский В. В., Нечаев А. В. (2014)
Холявченко Л. Т. - Эрозионные процессы в плазмохимических реакторах совмещенного типа, Демченко С. В., Назаров А. Е. (2014)
Зберовский В. В. - Исследование динамических параметров генератора упругих колебаний при различных углах раскрытия диффузора, Поляков Ю. Е., Наривский Р. Н. (2014)
Шевелёва А. М. - Плоская модель для исследования возможности защиты стенок разгонной трубки струйного измельчителя от износа, Тынына С. В. (2014)
Коновал С. В. - Моделирование взрывного разрушения твердых сред зарядами ВВ различной формы поперечного сечения (2014)
Евстратенко Л. И. - Исследование режима движения воздуха в зонах обрушений рудников Кривбасса (2014)
Шевченко В. Г. - Разработка схем и алгоритма функционирования информационного комплекса управления персоналом на урановых шахтах, Слащев А. И. (2014)
Бунько Т. В. - Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты, Кокоулин И. Е., Головко С. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Московский О. В. - Влияние гидродинамического воздействия на газонасыщенность угольного пласта, Гаврилов В. И. (2014)
Голинько В. И. - Влияние параметров разрушения газонасыщенного массива на его теплообмен с окружающей метановоздушной средой, Яворский А. В., Лебедев Я. Я., Яворская Е. А. (2014)
Чеберячко Ю. І. - Оцінка впливу опору клапанів видихання респіраторів на працездатність людини (2014)
Наумов М. М. - Удосконалення перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів за пиловим аерозолем, Столбченко О. В. (2014)
Савельев Д. В. - Пути снижения пылевыделения при проведении подготовительных выработок в угольных шахтах (2014)
Новикова Е. А. - Анализ процесса пылеотложения при транспортировке угля конвейером (2014)
Долгова Т. И. - Оценка эколого-экономической эффективности технологии отбойки железных руд с применением эмульсионных взрывчатых веществ, Миронова И. Г., Павличенко А. В. (2014)
Коровяка Е. А. - Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и возможности его утилизации в Днепропетровском регионе, Василенко Е. А., Манукян Э. С. (2014)
Содержание (2014)
Васильев Л. М. - Определение параметров герметизатора скважин для гидроразрыва пород кровли угольного пласта, Демченко В. С., Демченко С. В., Мальцева В. Е., Уколова Т. М., Чугунков И. Ф. (2014)
Минеев С. П. - Оценка рациональных параметров выемки угля по характеру газовыделения в забой, Лыжков М. В., Герасименко А. А., Аксёнов В. В. (2014)
Зберовский В. В. - Определение максимальных значений давления жидкости при её импульсном нагнетании в угольный пласт, Пазынич А. В., Поляков Ю. Е. (2014)
Притула Д. А. - Влияние фазового состояния метана на газоотдачу угольного пласта, Гаврилов В. И., Московский О. В. (2014)
Кузьменко А. М. - Влияние структуры горного массива и порядка отработки камерных запасов на разубоживание руды, Петлёваный М. В. (2014)
Калугина Н. А. - Оценка влияния фильтрации газа в процессе трещинообразования в угольном пласте (2014)
Зайцев М. С. - Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов, Коломиец А. Н., Шматовский Л. Д. (2014)
Клюев Э. С. - Анализ параметров процесса получения газовой фазы при тепловом воздействии на углесодержащие породы (2014)
Бунько Т. В. - Построение имитационной кластерной модели системы "горные выработки – выработанное пространство", Кокоулин И. Е., Головко С. А., Новиков Л. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Приходченко О. В. - Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві (2014)
Змиевская К. О. - Роль тектонического фактора при разведке и разработке рудных и нерудных месторождений (2014)
Бабий Е. В. - Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбасса, Шевченко А. И., Икол А. А. (2014)
Швец Д. В. - Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" (2014)
Ворон Е. А. - Анализ способов обеспечения устойчивости временно нерабочих и нерабочих бортов карьера, Левченко Е. С. (2014)
Кустов В. В. - Управление гранулометрической характеристикой металлургических флюсов на складах товарной продукции ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат" (2014)
Кошка А. Г. - Исследование углов самотечного движения и коэффициентов трения скольжения шахтных пород, Малашкевич Д. С., Щелканов Р. Р. (2014)
Сістук В. О. - Вплив високо дисперсного пилу залізорудних кар’єрів на стан електричних машин тягового електроприводу самоскидів, Богачевський А. О. (2014)
Медведева О. А. - Лабораторные исследования процесса намыва дамбы хвостохранилища, Киричко С. Н., Кондратюк Т. Д. (2014)
Витушко О. В. - Исследования условий предотвращения резонансных явлений при нестационарных режимах работы гидротранспортных систем, Дзюба С. В. (2014)
Колесник Н. А. - Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям, Козловский Г. И., Мухина А. С. (2014)
Сорока Ю. Н. - Учет процедуры оценки риска при реабилитации радиационно – загрязненных территорий и зданий бывших урановых объектов ПО "ПХЗ" (2014)
Долгова Т. И. - Исследование влияния параметров скважинных зарядов на экологическую безопасность массовых взрывов в карьерах, Юрченко А. А., Павличенко А. В. (2014)
Чеберячко С. И. - К вопросу распределения плотности упаковки фильтра противопылевого респиратора для обеспечения максимальной пылеемкости, Яворская Е. А. (2014)
Содержание (2014)
Булат А. Ф. - Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования, Кирик Г. В., Шевченко В. Г. (2014)
Булат А. Ф. - Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта, Надутый В. П., Маланчук Е. З. (2014)
Скипочка С. И. - Моделирование потери устойчивости геокомпозитных конструкций в породах с блочной структурой, Сергиенко В. Н., Войтович Т. Г. (2014)
Klyushnik V. G. - Research of transient performance in electric systems of mine plasmas equipment, Osennij V. Ya. (2014)
Волошин А. И. - Контроль герметичности шахтных трубопроводов сжатого воздуха по методу фиксированных объемов, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2014)
Семененко Е. В. - Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2014)
Надутый В. П. - Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2014)
Надутый В. П. - Условия периодичности виброударного режима валкового вибрационного классификатора с ударными элементами, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Скипочка С. И. - Аппаратура "ШВК-1" для виброакустического контроля состояния массива, Сергиенко В. Н. (2014)
Бунько Т. В. - Совершенствование метода расчета реконфигурируемых шахтных вентиляционных систем с использованием параллельных вычислений, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Круковская В. В. - Влияние глубины внедрения в выбросоопасную зону на протекание газодинамических процессов вблизи тектонического нарушения (2014)
Минеев C. П. - Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на процесс гидравлического воздействия на угольный пласт в режиме рыхления, Потапенко А. А., Моисеенко П. Ю. (2014)
Кирия Р. В. - Определение энергетической эффективности систем подземного конвейерного транспорта угольных шахт (2014)
Eliseev V. I. - Mathematical model of sucrose solution nucleate boiling, Lutsenko V. I. (2014)
Паламарчук Т. А. - Особенности механических теорий прочности композиционных материалов, Яланский А. А., Бобро Н. Т., Селезнев А. М. (2014)
Ильин С. Р. - Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях, Радченко В. К., Адорская Л. Г., Самуся С. В., Ильина И. С., Ильина С. С. (2014)
Витушко О. В. - Разработка методов расчета параметров процессов гидротранспортирования в подземных гидротехнических системах, Дзюба С. В., Коваль Н. В. (2014)
Медведева О. А. - Классификация этапов эксплуатации хвостохранилищ горнобогатительных комбинатов (2014)
Гаврилов В. И. - Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Звонарев И. Е. - Определение остаточного ресурса механических передач горных машин посредством измерения поверхностной твердости металла в областях повышенного износа деталей, Иванов С. Л., Фокин А. С., Шишлянников Д. И., Гришина И. О. (2014)
Коптовец А. Н. - Идентификация состояния тормоза шахтных локомотивов в условиях структурной неопределенности (2014)
Новиков А. О. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния пород кровли монтажного ходка, армированных анкерами, Гладкий С. Ю. (2014)
Пустовой Д. С. - Теоретический анализ электроионизационных способов очистки атмосферы от высокодисперсной пыли (2014)
Безручко К. А. - Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В. М. Бажанова, Тихонов О. А., Кузнецова Л. Д. (2014)
Яланский А. А. - Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок, Сапунова И. А., Слащев А. И., Новиков Л. А. (2014)
Шевченко В. Г. - Научно-методическое обеспечение безопасной эксплуатации горнотехнических объектов на основе применения средств оперативного визуального контроля, Зайцев М. С. (2014)
Вихідні дані (2014)
Гусарєв С. Д. - Сучасне розуміння гарантій у контексті реформування медичного законодавства України (2017)
Kaminska N. - Euthanasia and the Human Right to Health Protection, Nazarko Yu. (2017)
Feshchuk V. - Problems of Inconsistency of the Provisions of Ukrainian Legislation on the Legal Status of the Public Prosecutor’s Office with the European Standards, Petryna V. (2017)
Мостепанюк Л. О. - Особливості застосування штрафу в проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків" (2017)
Польська М. О. - Суб’єктний склад Конституційного суду України за новим законодавством (2017)
Kisilіuk Е. - Public Policy on Counteracting Radicalism in Ukraine, Klymchuk M., Smahlіuk O. (2017)
Запотоцький А. П. - Предмети злочинних посягань у сфері будівництва (2017)
Джужа А. О. - Роль потерпілого (жертви) в механізмі вчинення злочину, Тичина Д. М. (2017)
Poltavskyi А. - Dactiloscopic Information in the Investigation of Crimes: Topical Issues of the XXI Century (2017)
Voitovych Ya. - The Ways of Violating the Rules Concerning the Safe Use of Industrial Productsas an Element of the Forensic Characteristics of the Crime Provided for in Art. 275 of the Criminal Code of Ukraine (2017)
Kononchuk А. - Conceptual Problems of Criminal Liability for the Creation of Illegal Militarized or Armed Formations and Participation in them (2017)
Мартиненко В. О. - Характеристика суб’єктів запобігання зловживанню владою або службовим становищем, яке вчиняють державні службовці (2017)
Kuchmenko S. - Causes and Conditions of the Creationof Non-Expressed Laws of Forgottenor Armed Formation (2017)
Пустовий О. О. - Оперативно-розшукова характеристика масових заворушень (2017)
Голубош В. В. - Характеристика об’єкта злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2017)
Чуприна О. В. - Актуальні проблеми викладання домедичної допомоги працівникам Національної поліції України, Жилін Т. П. (2017)
Крищенко А. Є. - Повноваження керівника територіального органу Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку (2017)
Сітайло О. М. - Взаємодія органів досудового розслідування з уповноваженими оперативними підрозділами щодо розшуку підозрюваних та обвинувачених за злочини у сфері господарської діяльності (2017)
Неганов В. В. - Особливості використання стороною захисту результатів ревізії (2017)
Abdulkadirova E. - Regulatory Support of Patrol Police Activities during the Disposal of Legal Proceedings (2017)
Сизоненко А. С. - Забезпечення судом змагальності сторін у кримінальному провадженні (2017)
Павлишин О. В. - Семіотична парадигма правового пізнання: результати й перспективи наукового пошуку (2017)
Приходько Т. М. - Проблемні аспекти дефініції суб’єкта злочину (2017)
Островська Б. В. - Право на життя й цілісність особи: біоетичні аспекти еволюції прав людини (2017)
Капічон О. Г. - Дослідження академіка В. В. Копєйчикова в царині національної ідеї (2017)
Кушнір І. В. - Захист Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини конституційного права особи на доступ до публічної інформації (2017)
Гребенюк М. В. - Правовий режим криптовалют: досвід ЄС, Лук’янчук Р. В. (2017)
Чернеженко О. М. - Розвиток прямої демократії на земельному та місцевому рівнях в Австрії (2017)
Волошина Я .Л. - Порівняльна характеристика юридичної консультативної діяльності в Україні та Польщі (2017)
Дудоров О. О. - Роль Закону України про кримінальну відповідальність у забезпеченні належного функціонування сфери соціального страхування (2017)
Прилипко С. М. - Сучасна парадигма фіскальної політики в Україні (2017)
Чернявський С. С. - Професор М. В. Салтевський – відомий криміналіст і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження), Юсупов В. В. (2017)
Шкаріна В. - Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні (2018)
Островська О. - Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та перспективи входження в соціокомунікаційний простір (2018)
До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Попик В. - Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Шпаргало Є. - Висвітлення подій Української революції 1917 – 1921 рр. часописом "Вісті комбатанта" (2018)
Добко Т. - Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Дуднік О. (2018)
Дубровіна Л. - Час плинний… бібліотека вічна Рец. на кн.: Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення): монографія. Київ, 2017. 463 с. (2018)
Бібліотекознавчі читання пам’яті Павли Іванівни Рогової (2018)
Погорелов А. В. - Вычислительный метод сегментации протяженных изображений объектов на цифровых изображениях, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б. (2017)
Лавренюк М. С. - Метод детектування меж на карті класифікації на основі модифікованого алгоритму Собеля (2017)
Дергачёв К. Ю. - Алгоритмы обнаружения объектов и оценки параметров их движения в системах технического зрения, Краснов Л. А., Пявка Е. В. (2017)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання системи керування протезом руки, Москаленко В. В., П’ятаченко В. Ю. (2017)
Букарев А. А. - Модулятор светового потока с известной формой оптического импульса, Лесной В. А., Кислицын А. П. (2017)
Rahman Mohammadi Farhadi - Design of the robust PID control for uncertain nonlinear model of the UAV using artificial gain and time-delay model, Kortunov V. I. (2017)
Неділько В. М. - Проблеми побудови системи адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Пальоний А. С., Сурков К. Ю. (2017)
Руженцев В. І. - Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення тяжкості стану пацієнтів з серцево-судинними патологіями, Доброродня Г. С., Висоцька О. В., Куліш Т. А. (2017)
Карташов А. В. - Математические модели и информационные технологии компоновочного синтеза сферических конфигураций, Коробчинский К. П. (2017)
Радченко А. М. - Моделювання процесів охолодження повітря з акумуляцією та використанням резерву холодопродуктивності ежекторної холодильної машини у бустерному повітроохолоджувачі, Кантор С. А., Ткаченко В. С., Портной Б. С., Прядко О. І. (2017)
Радченко А. М. - Моделювання процесів охолодження повітря бромистолітієвою холодильною машиною з використанням резерву холодопродуктивності у бустерному повітроохолоджувачі, Радченко М. I., Кантор С. А., Портной Б. С., Прядко О. І. (2017)
Вдовитченко А. В. - Планирование экспериментальных исследований зависимости энергопотребления от потребляемых ресурсов Веб-браузером в операционной системе Windows, Макельская Я. В. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Титул, содержание (2018)
Ещенко П. С. - От депрессии к активизации роста в экономической и социальной сферах Украины (2018)
Радионов Ю. Д. - Программно-целевой метод бюджетирования: проблемы внедрения и перспективы развития (2018)
Кравчук И. С. - Индекс стресса на рынке обращаемых финансовых инструментов Украины (2018)
Сторонянская И. З. - Пространственные асимметрии экономического развития в условиях административно-финансовой децентрализации, Беновская Л. Я. (2018)
Мозговой О. Н. - Сущность и развитие доктрины исламских финансов, Субочев А. В., Юркевич О. Н. (2018)
Белорус О. Г. - Теория безопасного экономического развития (2018)
Попович А. С. - Эра коммуникации для землян как шанс выжить (2018)
Ким М. Н. - Труд – источник существования человека и основа его естественной эволюции (2018)
Известный ученый-аграрник (2018)
Логико-историческая школа институционально-экономических исследований (2018)
Памяти профессора, доктора экономических наук Н. Н. Якубовского (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Титул, зміст (2017)
Андрєєв Ф. М. - Вибір варіанту побудови алгоритму уточнення вищих похідних дальності до балістичних і космічних об’єктів, Статкус А. В., Ковбасюк С. В. (2017)
Бабій Ю. О. - Комплекс оптико-телевізійного наведення з використанням машинного стереозору і адаптивних алгоритмів супроводу, Клепіковський А. В., Ковальов В. О. (2017)
Биченок М. М. - Експертна процедура оцінювання ризиків негативних інформаційних впливів, Войтко О. В., Чернега В. М., Нестеров О. М. (2017)
Богданович В. Ю. - Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням методу експертно-значущих проміжних сценаріїв, Павловський О. В., Прима А. М. (2017)
Зотов С. В. - Методика оптимального розподілу сил системи топогеодезичного забезпечення по завданнях з максимізацією оперативності (2017)
Левченко О. В. - Методика оцінювання кількісних показників негативного інформаційного впливу, Косогов О. М., Сірик А. О. (2017)
Никулин Н. Б. - Прогнозирование узкополосного случайного процесса после линейного детектирования, Ромашко И. В., Корж И. Ю. (2017)
Savchenko V. - Coordination model for the national cyber security system of Ukraine, Kononenko S., Bobylov V., Drok L. (2017)
Сакович Л. М. - Моделювання роботи апаратної технічного забезпечення, Гиренко І. М. (2017)
Стеля О. Б. - Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики, Потапенко Л. І., Сіренко І. П. (2017)
Стрельбіцький М. А. - Метод узгодження матриць доступу систем дискреційного розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації (2017)
Шефер О. В. - Використання сигнальної і параметричної ідентифікації для підвищення керованості радіонавігаційних систем (2017)
Волощенко О. І. - Спосіб визначення величини впливу фортифікаційного обладнання на живучість точкових військових об’єктів, Черних І. В. (2017)
Грищук Р. В. - Аналіз ролі й місця сил та технічних засобів психологічних операцій в локальних війнах та збройних конфліктах, Орищук І. О., Савчук В. С. (2017)
Катеринчук І. С. - Науково-методичний апарат обґрунтування застосування частин та підрозділів державної прикордонної служби України у територіальній обороні, Мисик А. Б. (2017)
Коріненко В. І. - Методика визначення режимів роботи багатофункціональної радіостанції з урахуванням умов розповсюдження радіохвиль декаметрового діапазону (2017)
Макодзеба Т. С. - Трансформація системи інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України на прикладі внутрішніх комунікацій НАТО, Дужий Р. В., Бєлов М. А. (2017)
Мірненко В. І. - Методика математичного моделювання прогнозування стану жорстких аеродромних покриттів, Полторак М. Ф., Дуленко Д. І. (2017)
Мусієнко В. А. - Обґрунтування необхідності створення сучасного прихованого пункту спостереження міжвидового угрупування збройних сил, Ткач В. О., Куцаєв В. В., Івченко М. М. (2017)
Опенько П. В. - Обґрунтування підходів щодо оцінювання ефективності ведення радіоелектронної боротьби з системами управління об’єднань протиповітряної оборони, Дранник П. А., Смольков О. Ю., Сторожук О. В. (2017)
Прібилєв Ю. Б. - Удосконалена комплексна автоматизована експертна система контролю технічного стану та діагностики ракетного озброєння (2017)
Пунда Ю. В. - Проблеми відповідності системи управління Збройними Силами України умовам гібридної війни, Антоненко С. І. (2017)
Романов О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку супутникових систем зв’язку Російської Федерації (2017)
Сергієнко В. Д. - Аналіз сучасного стану розвитку багатофункціональних засобів та комплексів радіоелектронної боротьби, Попов А. О., Зібін С. Д., Бичков А. М., Підгородецький М. М. (2017)
Туровець Ю. С. - Метод чисельного моделювання процесу розповсюдження рідких забруднень у ґрунтах районів ведення бойових дій (2017)
Черненко А. Д. - Оцінювання ефективності витрат на утримання та розвиток збройних сил в інтересах забезпечення обороноздатності України з урахуванням складових оперативних (бойових) можливостей (2017)
Вимоги оформлення статтей (2017)
Содержание (2017)
Гомозов А. В. - Фокусировка электромагнитного излучения в средствах функционального поражения беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, Грецких Д. В., Шарапова Е. В., Цикаловский Н. М. (2017)
Тараненко Ю. К. - Модель адаптивного фильтра Калмана, Олейник О. Ю. (2017)
Невлюдов І. Ш. - Розробка моделі життєвого циклу розробки програмного продукту та програмних модулів для КІС ТПВ, Євсєєв В. В., Демська А. І. (2017)
Шостак Б. А. - Диагностирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем, Письменецкий В. А., Теслюк С. И. (2017)
Андрусевич А. А. - Исследование физико-химических процессов при формировании и разрушении сварных соединений ГПП, Стародубцев Н. Г., Невлюдова В. В. (2017)
Невлюдов І. Ш. - Математичні моделі формування маршруту виконавчого обладнання при реалізації технологічних процесів складання модульних конструкцій в умовах автоматизованих виробництв, Цимбал О. М., Хрустальов К. Л., Функендорф А. О. (2017)
Замирец О. О. - Адаптация метода определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями (2017)
Кононыхин А. С. - Модель выбора программных средств системы спутникового мониторинга транспорта в условиях интервальной неопределенности, Петренко Ю. А., Маркозов Д. А., Марченко В. В. (2017)
Замірець Я. О. - Розробка логічної структури системи обробки та обчислення вихідної інформації астровимірювальної системи мікросупутника (2017)
Боцман І. В. - Прогнозування параметрів гнучких структур у рамках вирішення завдання забезпечення їх якості, Новоселов С. П., Невлюдова В. В., Демська Н. П. (2017)
Сотник С. В. - Разработка базы данных выбора элементов системы оформляющих деталей, Олександров Ю. М., Роменский В. И. (2017)
Разумов-Фризюк Є. А. - Дослідження параметрів, що впливають на якість моделювання методом пошарового наплавлення, Фомовський Ф. В., Шепеньов С. О., Демська А. І. (2017)
Бєліков А. С. - Фізичне моделювання зміни енергетичного впливу на робочі місця з урахуванням високотемпературного випромінювання, ШаломоВ В. А., Рагімов С. Ю., Михайлов М. О. (2017)
Сєдін В. Л. - Дослідження деформованого стану основи фрагменту пальового фундаменту при поетапному навантаженні його елементів у лотку, Бікус К. М., Ковба В. В. (2017)
Савйовський В. В. - Дослідження особливостей підсилення залізобетонних балкових конструкцій зовнішнім армуванням, Молодід О. С. (2017)
Менейлюк А. И. - Совершенствование методов управления строительными предприятиями с помощью информационных технологий, Никифоров А. Л. (2017)
Саньков П. М. Ткач Н. О. - Визначення шумових характеристик і побудова карти шуму промислового підприємства, Полторацька В. М. (2017)
Чернишев Д. О. - Обґрунтування технологічних можливостей екосистем у біосферосумісному будівництві (2017)
Ковальов В. В. - Обґрунтування доцільності функціонального переосвоєння територій великих міст (2017)
Трофимова І. А. - Аналітичний огляд досліджень фізико-механічних властивостей бетонів з об’ємною гідрофобізацією (2017)
Живцова Л. И. - Повышение точности первичных преобразователей инклинометра для систем контроля ориентации объектов (2017)
Мироненко В. П. - Влияние информации на развитие средств архитектурного творчества, Успенский М. С. (2017)
Єгоров Ю. І. - Архітектурно-містобудівні особливості агломераційного планування (2017)
Вихідні дані (2017)
Сташенко М. О. - Світ знає, що він – українець, Мачушинець Г. В. (2017)
Бундак О. А. - Життя для суспільства Софії Русової: факти біографії (2017)
Дем’янюк О. Й. - Вплив внутрішнього середовища на ефективність управління закладом середньої освіти (2017)
Камінська В. В. - Соціокультурне середовище регіону як фактор розвитку загальнокультурної компетентності педагогів (2017)
Остапйовський І. Є. - Розвиток учення про функції менеджменту в науковій спадщині Анрі Файоля, Остапйовська Т. П. (2017)
Остапйовський О. І. - Упровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" на Волині, Турчина Л. І., Казмірчук Н. М., Приймак Ю. Д. (2017)
Приймак Ю. Д. - Дезадаптивна поведінка учнівської молоді як соціально-психологічна проблема (2017)
Турчина Л. І. - Психологічна складова у структурі педагогічних компетентностей сучасного освітянина, Казмірчук Н. М. (2017)
Ходаковська Т. В. - Освіта – об'єкт державного управління (2017)
Корнейко А. О. - Про проведення у Волинській області ЗНО – 2017: інформація та аналітика, Кутовий Р. С. (2017)
Романюк С. В. - Інклюзивне навчання в закладі загальної середньої освіти (2017)
Гмитрук Н. М. - Організація волонтерських проектів учнівського самоврядування за допомогою сервісу Padlet (2017)
Носко І. І. - Для одного народу – один правопис: орфографічні норми Івана Огієнка (2017)
Романюк Н. С. - Креативні підходи формування професійної компетентності педагога (2017)
Октисюк Т. І. - Роман у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" (Конспект уроку, 11 клас) (2017)
Никитюк Н. З. - Об'єднання Німеччини (Конспект уроку, 9 клас) (2017)
Томчук Т. О. - Неоднозначний образ Гобсека (Конспект уроку за технологією зустрічних зусиль, 9 клас) (2017)
Чайко Л. Ф. - Порівняння чисел у межах 10. Співвіднесення цифри, числа і кількості (Конспект відкритого уроку, 1 клас) (2017)
Коць Л. І. - Огляд фондів Державного архіву Волинської області з проблеми "Шкільництво на Волині у міжвоєнний період" (2017)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Киричок П. О. - Підвищення експлуатаційних властивостей деталей лінії для виготовлення інтегральних обкладинок з широким клапаном, Тріщук Р. Л. (2017)
Роїк Т. А. - Аналіз властивостей легованих композитів для деталей тертя друкарських машин, Омік Т. М. (2017)
Менжинська Н. В. - Технологічні аспекти друкування лінійних штрихових кодів термотрансферним способом друку (2017)
Ivanko A. I. - Method of Sheet Material Trimming Without Using Counter-Knife, Marchenko O. S. (2017)
Палюх О. О. - Дослідження клеючої здатності окремих видів клеїв для виготовлення книжкових оправ із палітурних матеріалів з різними технологічними властивостями (2017)
Морозов А. С. - Деякі структурні, економічні та екологічні аспекти переробки біорозкладальних полімерів (2017)
Левчук О. М. - Актуальна прагматика редагування в медіа: базові аспекти завдань (2017)
Фіялка С. Б. - Відеоігри як інструмент пропаганди в умовах російсько-українського протистояння (2017)
Фіголь Н. М. - Оцінка ефективності електронних навчальних видань (2017)
Григорова З. В. - Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору (2017)
Титул, зміст (2017)
Mosyakin S. L. - Jacobaea taurica (Asteraceae), the new combination for a Crimean protected species, Yena A. V. (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості представників триби Rhinantheae (Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних даних, Мосякін С. Л. (2017)
Протопопова В. В. - Типи назв таксонів родини Orchidaceae, описаних з території Криму, Тимченко І. А., Єфімов П. Г., Шевера М. В. (2017)
Мельник В. І. - Генезис та динаміка ареалу Sarothamnus scoparius (Fabaceae) у межах України, Баранський О. Р. (2017)
Дідух Я. П. - Схема класифікації чагарникових біотопів України (2017)
Шевчик В. Л. - Ceratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) в озерах дельти р. Супій (Середнє Придніпров'я), Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2017)
Павленко А. О. - Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя, Красова О. О., Коршиков І. І. (2017)
Золотарьова О. К. - Поліфенольні сполуки макрофітів та їхнє екологічне значення, Подорванов В. В., Дубина Д. В. (2017)
Харкевич О. С. - Семен Филимонович Морочковський – видатний український міколог і фітопатолог (до 120-річчя від дня народження), Дудка І. О. (2017)
Велика втрата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (2017)
Бурда Р. І. - Світлій пам'яті криворізького ботаніка Василя Володимировича Кучеревського (08.01.1953 – 23.06.2017), Протопопова В. В., Коломійчук В. П., Шевера М. В. (2017)
Козловський М. П. - Пам’яті Михайла Андрійовича Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016), Кагало О. О. (2017)
Зав'ялова Л. В. - Цінне зведення про рідкісні види рослин та грибів Білорусі. Рецензія на книгу: "Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений". Гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.), М. Е. Никифоров, В. И. Парфенов |и др.|. – 4-е изд., Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўки, 2015, 448 с.: ил., Протопопова В. В., Шевера М. В. (2017)
Шевера М. В. - Григорій Іванович Ширяєв (1882 – 1954) (2017)
Бондаренко В. А. - Уровни гомоцистеина и холестерина в крови и андроген-эстрогенный баланс у мужчин с идиопатическими патоспермиями, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2015)
Дiдушко О. М. - Шляхи оптимiзацiї лiкування дислiпiдемiй у хворих на гiпотиреоз (2015)
Земляницына О. В. - Уровень церулоплазмина и его взаимосвязь с метаболическими показателями у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени (2015)
Кочуєва М. М. - Роль оксидантного стресу та порушення вуглеводного обмiну в ремоделюваннi серця i судин у хворих на артерiальну гiпертензiю в поєднаннi з цукровим дiабетом 2 типу, Радзiшевська Я. К., Радзiшевська Є. Б., Лiнська Г. В. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливостi iмунозапальної активацiї та функцiонального стану ендотелiю у хворих на iшемiчну хворобу серця, асоцiйовану з гiпотиреозом, Олiйник Т. В. (2015)
Тижненко Т. В. - Однонуклеотидний полiморфiзм –308 G/A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF) у хворих на цукровий дiабет 2 типу за умов неалкогольної жирової хвороби печiнки, Горшунська М. Ю., Черняєва А. О., Кравчун Н. О., Караченцев Ю. I., Атраментова Л. О., Лещенко Ж. А., Гладких О. I., Красова Н. С., Почерняєв А. К. (2015)
Кудря М. Я. - Гепатопротекторна активнiсть стимулятора сперматогенезу — катiазину за умов експериментальної парацетамол-iндукованої патологiї печiнки, Мельникiвська Н. В., Устенко Н. В., Павленко Т. О., Лалименко О. С., Палагiна I. А., Дегтярьова А. Л., Iващенко А. Д. (2015)
Сергиенко Л. Ю. - Изменение гистоструктуры и лептинпродуцирующей функции жировой ткани при светоиндуцированном гипопинеализме, Бондаренко Л. А., Геворкян А. Р., Сотник Н. Н., Черевко А. Н., Мищенко Т. В. (2015)
Соколова С. С. - Рiвнi гормонiв щитоподiбної залози у нащадкiв матерiв, котрi палили впродовж вагiтностi та мали знижене харчування, Сергiєнко Л. Ю., Яковцова I. I., Бондаренко Т. В. (2015)
Стечишин I. П. - Особливостi впливу водорозчинної i лiпосомальної форм кверцетину на масометричнi показники, параметри кардiоiнтервалограми та толерантнiсть до фiзичного навантаження тварин при цукровому дiабетi 2 типу з ожирiнням (2015)
Dolzhenko A. - Role of nuclear factor (NF)-kB protein in atherosclerosis and diabetes: a potential therapeutic target, Richter T., Sagalovsky S. (2015)
Герасименко Л. В. - Особливостi остеопоротичних змiн при дифузному токсичному зобi у жiнок репродуктивного вiку (огляд лiтератури та власнi дослiдження) (2015)
Koтелюх M. Ю. - Роль компонентiв позаклiтинного матриксу в розвитку гострого iнфаркту мiокарда та цукрового дiабету 2 типу (огляд лiтератури), Kравчун П. Г. (2015)
Малова Н. Г. - Теоретичне обґрунтування пошуку нових засобiв лiкування автоiмунного тиреоїдиту, Сиротенко Л. А. (2015)
Земляницына О. В. - Клинический случай рецидива болезни Грейвса и аутоиммунной офтальмопатии (2015)
Звiт про проведення науково-практичної конференцiї з мiжнародною участю "Ендокринна патологiя у вiковому аспектi" 26–27 листопада 2015 року (2015)
Вартапетов Бартольд Аркадьевич (к 110-летию со дня рождения) (2015)
Содержание (2012)
Левицька С. І. - Етаноліз ріпакової олії на модифікованих кремнеземах з поверхневими –SO3H-групами, Шістка Д. В., Брей В. В. (2012)
Патриляк К. И. - Теория Дж. А. Ола и гетерогенный катализ, Патриляк Л. К. (2012)
Поп Г. С. - Синтез і властивості поверхнево-активних речовин на базі вищих жирних кислот і продуктів їх хімічної трансформації, Бодачівська Л. Ю. (2012)
Поп Г. С. - Новітні уявлення щодо перебігу процесу карбонатації в мікроемульсіях (2012)
Патриляк Л. К. - Характеристики біодизельного палива різних способів приготування, Патриляк К. І., Охріменко М. В., Лєвтєров А. М., Мараховський В. П., Савицький В. Д., Іваненко В. В., Коновалов С. В., Волошина Ю. Г. (2012)
Поп Г. С. - Водно-паливні мікроемульсії, стабілізовані оксіетильованими аміноамідами кислот ріпакової олії, Біленька В. І., Бодачівська Л. Ю. (2012)
Патриляк К. І. - Локалізація коксових відкладень по окремих структурних елементах дезактивованого цеоліту HY, Коновалов С. В., Патриляк Л. К., Охріменко М. В., Іваненко В. В., Волошина Ю. Г., Манза І. А. (2012)
Шкарапута Л. М. - Оптимизация рецептуры адгезива экструдированного покрытия холодного нанесения, Митрохіна Л. Л., Морозова І. П. (2012)
Рогальський С. П. - Антимікробна полімерна композиція на основі поліаміду 12 і полігексаметиленгуанідину дибутилфосфату, Каменєва Т. М., Бардо Ж.-Ф., Тарасюк О. П., Лобок С. І., Вовк А. І. (2012)
Огурцов М. О. - Синергизм действия полианилина и допанта в защите низкоуглеродистой стали от коррозии (2012)
Полункин Е. В. - Антиокислительные и противозадирные свойства галогенированных фуллеренов, Каменева Т. М., Пилявский В. С., Жила Р. С., Гайдай О. А., Трошин П. А. (2012)
Корж Р. В. - Гідротермальна газифікація лігноцелюлозної біомаси до газової сировини для виробництва моторних палив ІІ покоління (2012)
Небесний Р. В. - Одержання метакрилової кислоти конденсацією пропіонової кислоти з формальдегідом на B2O3 – P2O5 – ZnO-каталізаторах, Івасів В. В., Жизневський В. М., Піх З. Г. (2012)
Волошина Ю. Г. - Дезактивація цеоліту HY із селективно знекислотненою зовнішньою поверхнею в реакції крекінгу пентену-1, Пертко О. П., Демиденко М. М., Патриляк К. І., Манза І. А., Патриляк Л. К. (2012)
Юдіна В. В. - Залежність функціональних властивостей борованих сукцинімідів від вмісту бору, Яворська З. С., Сафронов О. І., Ярмолюк Б. М. (2012)
Любінін І. А. - Пластичні мастила з додатками графеноподібних наночастинок дисульфіду молібдену, Курбатова М. В., Куліков Л. М., Кьоніг Н. Б. (2012)
Багрій Є. Г. - Хімія карбкатіонів: β-метильний зсув – новий тип перегрупування катіонів місткових аліциклічних вуглеводнів (2012)
Лесняк В. В. - Каталитическое окисление водорода на системах V2O5 – нанесенный платиновый металл (Pt/Pd), сформированных при восстановлении в водороде (2012)
Головко Л. В. - Диференціація груп кислотного характеру на поверхні вуглецевих матеріалів різної природи, Мельничук О. В., Молодий Д. В., Лисухо Т. В. (2012)
Ворончак Т. О. - Гетерогенно-каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій продуктів піролізу вуглеводневої сировини, Піх З. Г., Никулишин І. Є., Рипка Г. М. (2012)
Прудиус С. В. - Влияние условий синтеза и концентрации вольфрама на свойства кислотного оксида WO3/ZrO2–SiO2 (2012)
Ольшевський І. В. - Газофазне окиснення бромбензолу на оксидному каталізаторі, Гаєвська Т. А., Білокопитов Ю. В. (2012)
70-річчя академіка В.П. Кухаря (2012)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Власенка (2012)
Правила для авторов (2012)
Титул, зміст (2017)
Голвазін О. М. - Концептуальна модель державної політики поліцентричного розвитку України (2017)
Kramarenko A. О. - The Pricing Strategies and the Dominant Technology Modes (2017)
Безтелесна Л. І. - Економіко-управлінське обґрунтування якості крізь призму філософсько-правових аспектів, Вовк В. М. (2017)
Жадан Т. А. - Економічна сутність категорії "витрати" як об’єкта бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, Куліш О. О. (2017)
Новікова Л. В. - Формування позитивного міжнародного іміджу країни як засобу посилення конкурентоспроможності, Чернишова Л. О. (2017)
Швиданенко О. А. - Сучасні підходи до гармонізації інтересів суб’єктів конкурентних відносин на глобальному рівні, Савченко І. А. (2017)
Исаева Н. И. - Стратегия как инструмент и результат стратегирования (2017)
Письменна М. С. - Міжнародний досвід публічних закупівель (2017)
Бубенко П. Т. - Європейський вимір глобальної програми розвитку міст, Панова О. Д. (2017)
Серпухов М. Ю. - Систематизація інструментів торговельних війн та прихованого протекціонізму, Мазоренко О. В. (2017)
Дехтяр Н. А. - Дослідження феномена внутрішньогалузевої торгівлі як чинника конкурентоспроможності країни в зовнішньоекономічних відносинах (2017)
Шталь Т. В. - Вибір напрямку розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства авіаційної галузі, Бондаренко Л. М., Хохлова А. Ю. (2017)
Грищук С. В. - Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку (2017)
Бойко А. О. - Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки, Боженко В. В., Маркін О. О. (2017)
Назарова К. О. - Контроль публічних закупівель як державний пріоритет розвитку економіки, Копотієнко Т. Ю. (2017)
Лозинський Д. Л. - Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війні, Кучер С. В. (2017)
Васильчук Н. О. - Сучасні тренди донорської допомоги в Україні в контексті розвитку об’єднаних територіальних громад, Перепелюкова О. В. (2017)
Кравець Т. В. - Оцінювання рівня виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж, Вергай Т. І. (2017)
Богдан Н. М. - Інституціональні моделі взаємодії суб’єктів як інструмент розвитку регіону (2017)
Бараник З. П. - Теоретико-методологічні підходи до статистичного оцінювання реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіонів, Столєтова І. Г. (2017)
Ярошенко І. В. - Динаміка реформування системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2017)
Кравченко Н. В. - Соціальний імператив інноваційного процесу: мікроекономічний аспект, Ковальчук Т. М. (2017)
Оганезова А. В. - Університетська клініка як інноваційна форма розвитку охорони здоров’я (2017)
Ніколенко С. С. - Інноваційні кластери: сутність, природа, теоретико-методологічні засади визначення, Заворотній С. І. (2017)
Мороз М. О. - Моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки (2017)
Кузьмін О. Є. - Формування та використання системи наукової діяльності у вищих навчальних закладах України, Жук Л. В. (2017)
Aksonova I. V. - The Statistical Monitoring and Assessment of Academic Autonomy of the Higher Education in European Countries and Regions (2017)
Журавка А. В. - Динамика кадрового научного потенциала регионов Украины, Мудаширу Т. М. (2017)
Andriichenko Z. O. - The Analysis of the National Legal and Regulatory Grounds for the Institutional Autonomy of Higher Education Institutions, Chmutova I. M. (2017)
Катунина О. С. - Моделирование динамики мировых фондовых индексов (2017)
Кузьмін О. Є. - Формування моделі діагностування результатів реалізації консалтингових проектів для підприємств, Бортнікова М. Г. (2017)
Шпак С. А. - Понятие структурных изменений и проблема управления реструктуризацией предприятий. Методологические нюансы (2017)
Григораш О. В. - Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств України, Терьошина Ю. О. (2017)
Гарафонова О. І. - Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу, Свинарчук А. В. (2017)
Герасименко О. О. - Дистанційна зайнятість:сучасні тренди в організації та оплаті праці, Щетініна Л. В., Рудакова С. Г. (2017)
Лубковський С. А. - Економічні та філософські аспекти соціалізації податкового перерозподілу доходів населення (2017)
Павленчик Н. Ф. - Дослідження складових формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях, Процевят О. С., Скриньковський Р. М., Гарасим Л. С. (2017)
Шлапак М. А. - До питання про методику стратегічного аналізу техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2017)
Круглова О. А. - Формування системи показників проблемного моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства, Козуб В. О. (2017)
Гусарина Н. В. - Концептуальный подход к пониманию сущности экономического роста предприятий в условиях динамических изменений внешней среды (2017)
Пуйда Г. В. - Теоретичний базис моделювання економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства. (2017)
Колєсніченко А. С. - Теоретичний аналіз дефініції "фінансові інвестиції" та гармонізація системи обліку та аудиту відповідно до МСФЗ і МСА (2017)
Маликов В. В. - Калькулирование себестоимости: объединение управленческого и бухгалтерского подходов (2017)
Адамик О. В. - Аудит функціональної частини програмного забезпечення КСБО, Саченко С. І. (2017)
Нечипорук Н. В. - Економічна сутність земельних ресурсів: обліковий вимір (2017)
Мисюк В. О. - Якість системи внутрішнього контролю відповідно до вимог SOX (2017)
Акімова Н. С. - Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості, Топоркова О. В. (2017)
Грабчук І. Л. - Аутсорсинг та інсорсинг як інструменти побудови оптимальної структури бухгалтерської служби підприємства, Лайчук С. М., Ляхович Г. І. (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетна політика в умовах посилення євроінтеграційних процесів (2017)
Долбнєва Д. В. - Сучасний стан проведення державного фінансового аудиту в Україні та перспективи його розвитку (2017)
Кучер Г. В. - Бюджетний дефіцит у системі фінансово-кредитного розвитку економіки (2017)
Гаврилова Л. В. - Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку країни (2017)
Підхомний О. М. - Перспективи модернізації механізму бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку міста Львова, Журба О. Ю. (2017)
Соловаров А. В. - Складові боргової безпеки банківського сектора (2017)
Балакіна Ю. С. - Розвиток теорії оверсайта платіжних систем і визначення його сутності (2017)
Мазурук Г. І. - Конкурентоспроможність страхового сектора: сутність та особливості (2017)
Шот А. П. - Зміни в законодавстві з питань оподаткування та обліку в Україні, Сівак А. С. (2017)
Соколовська А. М. - Гармонізація адміністрування акцизного податку в Україні у процесі виконання Угоди про асоціацію, Петраков Я. В. (2017)
Баранюк Ю. Р. - Оцінка підходів до класифікації державного фінансового контролю (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток збалансованого регулювання у сфері інноваційних фінансових технологій дигіталізації загальної міри вартості, Колосова В. П., Максименко Л. П. (2017)
Шуба О. А. - Біткойн - світова валюта, Гончарова Ю. Ю., Булигіна А. В. (2017)
Григоренко Т. М. - Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж, Кочубей Д. В. (2017)
Соколовська З. М. - Моделі ринкової економіки на сучасних технологічних платформах (2017)
Орлов П. А. - Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий как важные факторы конкурентоспособности продукции и страны (2017)
Отенко В. І. - Модель розвитку підприємства як основа його стратегічного вибору, Погорелов Ю. С. (2017)
Чайкіна А. О. - Особливості впровадження ризик-менеджменту на українських підприємствах, Колідуб К. М. (2017)
Давидова О. Ю. - Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства (2017)
Кузьмін О. Є. - Місце управління виробничими запасами в системі управління підприємством, Мельник О. Г., Ганас Л. М., Ноджак Л. С. (2017)
Ізюмцева Н. В. - Особливості побудови мотиваційного процесу в банку (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Коршунов Р. І. (2017)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання формування стратегії підприємств – виробників продукції лікарського рослинництва (2017)
Ніфатова О. М. - Обґрунтування концептуальної моделі брендингу інтегрованих структур бізнесу (2017)
Васильців Т. Г. - Управління інтелектуально-кадровим забезпеченням розвитку лідерства на підприємствах внутрішнього споживчого ринку, Рудковський О. В., Рудик С. А. (2017)
Лавренкова І. М. - Еволюція економічної думки щодо ролі податків у забезпеченні добробуту населення (2017)
Безкрила С. - Про модулі неперервності дробового порядку, породжені півгрупою операторів, Нестеренко О., Чайковський А. (2017)
Задерей П. - Асимптотична формула для інтеграла від модуля функції, заданої рядом Фур'є, Гаєвський М., Веремій М. (2017)
Петрова Т. - Про поточкові інтерполяційні оцінки монотонного наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r >2 (2017)
Болілий В. - Внутрішня точка звороту для диференціального рівняння типу Орра – Зоммерфельда, Зеленська І. (2017)
Вакал Є. - Розв'язання крайової задачі для рівняння еліптичного типу зі спеціальними умовами спряження, Вакал Ю., Вакал Л. (2017)
Вовк В. - Сингулярно збурене рівняння Кортевега – де Фріза: точні й асимптотичні односолітонні розв'язки та їх чисельні наближення (2017)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі, Конет І., Пилипюк Т. (2017)
Мороз В. - Інтегральне зображення розв'язку параболічної крайової задачі з похідною по часу у крайових умовах та умовах спряження (2017)
Романюк І. - Глобальний атрактор параболічної системи з багатозначним імпульсним збуренням (2017)
Мішура Ю. - Багатовимірний вінерівський процес як дифузійний, Шатохін М. (2017)
Пригара Л. - Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом (2017)
До 60-річчя від дня народження Олександра Георгійовича Кукуша (2017)
До 70-річчя від дня народження Ігоря Олександровича Шевчука (2017)
Вихідні дані (2017)
Школьный Е. П. - Нормальный закон распределения вектора скорости ветра в полярных координатах (2017)
Івус Г. П. - Гідродинамічна нестійкість в області висотних циклонів та її вплив на погоду, Хоменко Г. В., Ковальков І. А., Сосмій Є. В. (2017)
Малицька Л. В. - Дискомфорт погодних умов зимового періоду в Україні (2017)
Клок С. В. - Сучасний стан, тенденції розподілу заморозків на території України (2017)
Гринчак В. В. - Аналіз кліматичних змін на Дніпропетровщині (2017)
Дмитренко В. П. - Розвиток методології оцінки потенціалу врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій, Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О., Круківська А. В. (2017)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на агрокліматичні умови вегетаційного періоду основних сільськогосподарських культур, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2017)
Жигайло О. Л. - Моделювання продуктивності соняшнику в умовах майбутніх змін клімату в Україні за сценаріями антропогенного впливу RCP, Жигайло Т. С. (2017)
Григорян А. Т. - Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка (2017)
Гопченко Є. Д. - Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля, Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є. (2017)
Рахматулліна Е. Р. - Оцінка майбутніх тенденцій змін характеристик гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період, Гребінь В. В. (2017)
Кулібабін О. Г. - До обґрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і наносного режиму) (2017)
Тучковенко Ю. С. - Результати чисельного моделювання внутрішньорічної мінливості гідрологічних характеристик Куяльницького лиману за різних обсягів стоку річки Великий Куяльник, Кушнір Д. В., Лобода Н. С. (2017)
Бондар Н. П. - Рідкісний примірник "Житія святого Володимира" (Київ, 1670) у складі рукописного Збірника житій святих як джерело вивчення київської агіографії ХVІІ ст., Бургомістренко Т. А. (2017)
Барабаш Т. М. - Індукти міських канцелярій руського воєводства XVI–XVII ст. як джерело до просопографії міських писарів (2017)
Савченко І. В. - Богослужбовий спів Києво-Печерської Лаври, особливості та послідовність його нотного запису та друку (2017)
Курганова О. Ю. - Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків (2017)
Заболотна Н. В. - Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів (2017)
Булатова С. О. - Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVІІ ст. (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Степченко О. П. - Особовий архівний фонд С. А. Таранушенка з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського народного монументального та житлового будівництва (2017)
Рудакова Ю. К. - Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом (2017)
Юхимець Г. М. - Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ), Цинковська І. І. (2017)
Лоштин Н. Т. - Книжкові збірки лекторів філософії та теології убібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) (2017)
Альмес І. І. - Бібліотека Золочівського василіанського монастиря наприкінці 60-х – на початку 70-х років XVIII ст.: реконструкція репертуару книг (2017)
Мяскова Т. Є. - Наукова спадщина Ореста Новицького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2017)
Заєць О. В. - Археографічна та бібліофільська діяльність архімандрита Антоніна (Капустіна) (до 200-річчя від дня народження) (2017)
Донець О. М. - Гендерні аспекти візуалізації жінки в українському радянському плакаті 1940–1980 рр. (на основі зібрання українського друкованого плаката ХХ ст. відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ) (2017)
Волощенко С. А. - Устав церковної служби: Білостоцький Устав .. (2017)
Дубровіна Л. А. - До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. (2017)
Шип Н. А. - Український модус слов’янофільства (2017)
Чернухін Є. К. - Написи та епіграми на двох іконах грецького художника Теодора Пулакіса з колекції Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві (2017)
Дзира О. І. - Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період (2017)
Гальченко О. М. - Сюжетні середники на українських шкіряних оправах XVI–XVIII ст.: питання іконографічного вивчення (2017)
Козак С. Б. - З архівів діаспори: журнал "Київ" (2017)
Рудий Г. Я. - Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму (2017)
Ткаченко І. В. - Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського жандармського управління (2017)
Чернухін Є. К. - Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Кульчинський О. Б. (2017)
Кіржаєв С. М. - З листування М. П. Драгоманова: два невідомих листи до М. В. Водовозова 1894 р. (2017)
Мицик Ю. - Універсали гетьмана Івана Скоропадського (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2017)
Мицик Ю. - 12 документів з історії Пол-тавщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Тарасенко І. Ю. (2017)
Суббота А. Г. - Мікобіота повітря схо-вищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.), Муха Л. В., Затока Л. П. (2017)
Ковальчук Г. І. - Степан Йосипович Петров – завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.) (2017)
Старовойт С. В. - Джерела до історії славістики в особовому фонді академіка НАН України І. К. Білодіда (2017)
Булгаков Ю. В. - До історії українсько-польської наукової співпраці у галузі механіки: наукове відрядження академіка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня – 5 лютого 1958 р.) (2017)
Индыченко А. В. - Межакадемическое сотрудничество украин-ских, чешских и словацких ученых в гуманитарной сфере: исторический экскурс (1955–1960 гг.) (2017)
Лук’янець О. А. - Документальні джерела до реконструкції історії створення Українського республіканського наукового товариства паразитологів (за документами архівного фонду НАН України) (2017)
Шаповал А. І. - Участь В. П. Адріанової-Перетц в українському науковому житті: епістолярний дискурс (до 130-річчя від дня народження вченої) (2017)
Поперечна Л. А. - Наукові читання в Інституті книгознавства НБУВ на пошану бібліографа і книгознавця Степана Йосиповича Петрова (2017)
Лиханова І. Г. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги" (2017)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Скільки церков було в Києві ХІ ст. і можливі помилки перекладу "Хроніки" Тітмара Мерзебур3ького (2017)
Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука (2017)
Вихідні дані (2017)
Верьовкіна Г. - Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції (2017)
Петрова Т. - Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r Є (3,4) (2017)
Сербенюк С. - Раціональні числа в термінах знакододатних рядів Кантора (2017)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною, Конет І., Пилипюк Т. (2017)
Aюбова Н. - Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі реальних вимірювань, Курченко О. (2017)
Безверхий О. - Застосування гамільтонового формалізму для дослідження гармонічних коливань п'єзокерамічних циліндрів, Григор'єва Л. (2017)
Григоренко О. - Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок із неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови, Єфімова Т., Коротких Ю. (2017)
Hashemi M. - Flexural vibrations and dissipative heating of a nanocomposite beam under static and cyclic loading, Zhuk Y. (2017)
Лимарченко О. - Динамічна взаємодія рідини з резервуаром на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання, Семенович К. (2017)
Мольченко Л. - Напружено-деформований стан ортотропної зрізаної сферичної оболонки змінної жорсткості, Федорченко Л., Васильєва Л. (2017)
Чернобай В. - Концентрація напружень на еліптичній нанопорі за антиплоского зсуву (2017)
Василевич О. - Підвищення ефективності викладання математичних дисциплін, Василевич Л., Самойленко В. (2017)
Юрій Олексійович Митропольський – 100 років від дня народження (2017)
Мирослав Львович Горбачук (08.03.1938 – 08.01.2017) (2017)
Дмитро Іванович Мартинюк (11.03.1942 – 26.11.1996) (2017)
Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2010)
Агулов А. В. - Формирование пленочных покрытий тугоплавких соединений, Гончаров А. А., Гончарова С. А., Богданова Т. Л., Петухов В. В. (2010)
Алиев И. С. - Оценка технологической деформируемости при холодном выдавливании втулок с фланцем, Алиева Л. И., Мартынов С. В., Ткаченко Н. Ю. (2010)
Алиева Л. И. - Моделирование малоотходной штамповки полых деталей из сплошных заготовок, Бондарева Е. Н., Жбанков Я. Г. (2010)
Владимиров Э. А. - Моделирование в среде AutoCAD нарезания зубчатых колёс на зубодолбёжных станках (2010)
Горобец И. А. - Повышение качества шлифования заготовок из природного камня, Голубов Н. В., Чвала И. А. (2010)
Григоренко В. У. - Об изменении геометрических размеров поперечного сечения ручья калибров станов ХПТ под влиянием теплового расширения, Пилипенко С. В. (2010)
Гунько И. И. - Исследование возможности использования новой оснастки для двухстороннего прессования, Порохня С. В., Марценюк Е. В. (2010)
Дзюба В. Л. - Структура и физико-механические свойства покрытий нитрида циркония, Кляхина Н. А., Васецкая Л. А., Костенко И. Г. (2010)
Дзюба В. Л. - Модификация поверхности серого чугуна ионами циркония и азота, Кляхина Н. А., Зёма А. В. (2010)
Дзюра В. О. - Технологічне оснащення для нарізання внутрішніх гвинтових канавок і шліцьових канавок з кутом нахилу, Шевчук О. С. (2010)
Доценко Ю. В. - Снижение влияния железа на свойства алюминиевых сплавов модифицированием и газодинамическим воздействием при затвердевании в кокиле, Селиверстов В. Ю., Доценко В. П. (2010)
Заблоцкий В. К. - О некоторых особенностях получения износостойких борохромоалитированных слоев на поверхности изделий из углеродистых сталей, полученных при химико-термической обработке, Дьяченко Ю. Г. (2010)
Заблоцкий В. К. - Метод построения диаграмм изотермического превращения аустенита в едином охладителе, Мелещенко И. Ю. (2010)
Заблоцкий В. К. - Особенности структурообразования при литье и термической обработке стали 30Л, Фесенко А. Н., Фесенко М. А., Токар А. А. (2010)
Кассов В. Д. - Математическое моделирование теплового состояния сердечника порошковой ленты при дуговой наплавке, Турчанин М. А., Малыгина С. В. (2010)
Козак Т. Н. - Измерение давления в стволе пороховой гидропушки (2010)
Корчак Е. С. - Повышение надежности направляющих узлов ковочных гидравлических прессов колонного типа, Быковский В. Н. (2010)
Косенко М. В. - Анализ получения профилированных заготовок конической формы, Коржов А. П. (2010)
Кравченко В. И. - Автоматическое балансирование роторов, работающих с ударом (2010)
Кралин А. К. - Энергосиловые параметры процесса формообразования резьбовых изделий (2010)
Лысенко Т. В. - Идентификация лица, выполнившего решение, при дистанционной подготовке специалистов-литейщиков, Коряченко А. А., Доценко В. П. (2010)
Марков О. Е. - Технология ковки прокатных валков с осадкой слитков в кольцах, Алиев И. С., Олешко М. В. (2010)
Мартынов А. П. - Оптимизация неподвижных соединений с переходными посадками, Московцев Н. Н. (2010)
Матвеева М. О. - Жаро- и коррозионная стойкость отливок из чугунов, легированных хромом и титаном (2010)
Медведев В. В. - Архитектура нейромоделей в системах стабилизации качества обрабатываемых поверхностей, Медведев В. С. (2010)
Мямлін С. В. - Технічні характеристики дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць при використанні модифікованих трибосистем, Барановський Д. М. (2010)
Носаков А. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния при выдавливании деталей со сложнопрофилированной наружной поверхностью, Алиев И. С. (2010)
Панкратов А. И. - Колебания кабельных гирлянд дуговой сталеплавильной печи при эксплуатационных коротких замыканиях, Афанасьева А. В. (2010)
Панкратов А. И. - Многокритериальная оптимизация управления механизмом передвижения крана, Залятов А. Ф. (2010)
Поликарпов Ю. В. - Учет влияния упругости вала на движение четырехколесного мостового крана с общим приводом (2010)
Роганов Л. Л. - Повышение коэффициента полезного действия технологических машин за счет снижения трения в гидроцилиндрах их привода, Роганов М. Л., Абрамова Л. Н., Рудченко А. С. (2010)
Рычков Д. А. - Исследование работоспособности режущего инструмента на примере фрезерования, Янюшкин А. С., Лобанов Д. В., Ковалевский С. В., Мишура Е. В. (2010)
Талалай В. А. - Современные тенденции развития землеройно-транспортной техники (2010)
Турчанин М. А. - Физико-химический анализ технологических условий при сварке теплообменных узлов металлургического производства, Кассов В. Д., Чигарев В. В. (2010)
Чернышев Е. А. - Развитие представлений о вибрациях при резании (2010)
Бирський В. В. - Проблеми моделювання сталого розвитку суб’єктів економічних відносин, Порохня В. М. (2010)
Божко М. О. - Напрямки прогнозування циклів оновлення техніки (2010)
Болотіна Є. В. - Методологічна основа власності в перехідній економіці України (2010)
Брюховецкая Н. Е. - Методика отбора факторов малого бизнеса, влияющих на капитализацию региональной экономики (на примере Донецкой области), Гудкова Е. Ю. (2010)
Гаршина О. К. - Факторы торможения инвестиционной деятельности украинских домохозяйств, Хижняк А. А. (2010)
Гитис В. Б. - Моделирование объемов временной нетрудоспособности персонала предприятия, Кононенко М. О. (2010)
Гитис Т. П. - Исследование профессионального развития станочников предприятия средствами искусственного интеллекта (2010)
Гореславець А. М. - Створення системи підтримки прийняття рішень для формування оптимального інвестиційного портфеля на основі моделі скорингу, Шевченко А. Л. (2010)
Гридасов В. М. - Инвестиционная привлекательность регионов Украины и пути ее повышения, Подгайко Н. В. (2010)
Гусєв Я. О. - Іноземний капітал в банківській системі: світовий досвід та вітчизняні реалії (2010)
Дмитриченко И. А. - Кластеры: сущность понятия, основные типы (2010)
Кобушко І. М. - Інвестиційні послуги в контексті ефективного функціонування інвестиційного ринку України (2010)
Коломієць В. М. - Фінансова криза: чи є майбутнє у електронних платіжних систем?, Коломієць О. В. (2010)
Коржов Є. О. - Оцінка ефективного управління інноваційною діяльністю ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (2010)
Котляревський О. В. - Аналіз макроекономічних чинників ціноутворення на банківські кредити в Україні, Оніщенко В. В. (2010)
Куницына М. Ю. - Анализ подходов к оценке качества систем эффективности управления производственно-экономическими системами (2010)
Лепа Р. Н. - Координация процессов целеполагания в управлении развитием предприятия, Филипишин И. В. (2010)
Мишура В. Б. - Особенности мотивационных механизмов корпоративного управления развитых стран (2010)
Найденов В. С. - Стабилизация финансового состояния предприятия на основе использования его внутренних механизмов, Останкова Л. А. (2010)
Олещук М. Г. - Впровадження інноваційних ІТ-технологій як напрямок підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України (2010)
Паршин Ю. І. - Методологічні аспекти економічної оцінки заходів підвищення ефективності функціонування гірничодобувних підприємств (2010)
Паршина Е. А. - Обеспечение конкурентоспособности предприятия по добыче алмазов, Паулу Жозе Мануэль (2010)
Пивоваров М. Г. - Проблеми мікрокредитування малих підприємств і шляхи їх вирішення (2010)
Радєва М. М. - Інституційне забезпечення розвитку корпорацій в Україні (2010)
Розумна Н. В. - Управління персоналом в процесі інтеграції підприємств (2010)
Турлакова С. С. - Tеоретический анализ стадного поведения в экономике (2010)
Урусова В. С. - Автоматизация оптимизации нелинейных функций методом градиентного спуска с переменным шагом, Сташкевич И. И., Бобух А. Н. (2010)
Філонич О. М. - Управління інвестиційними процесами в системі формування регіонального ринку рекреаційних послуг (2010)
Чорна О. А. - Інституціональний механізм розвитку людського капіталу підприємств (2010)
Шевченко Н. Ю. - Інформаційна підтримка процесу інвестування з метою енергозбереження на промисловому підприємстві, Шевченко А. Л., Вареник В. В. (2010)
Аннотации (2010)
Анотації (2010)
Abstracts (2010)
Тучковенко Ю. С. - Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период, Сапко О. Ю. (2017)
Иванов С. В. - Количественный прогноз осадков с ассимиляцией радарных измерений в модели Harmonie, Рубан И. Г., Паламарчук Ю. О. (2017)
Сліже М. О. - Просторово-часовий розподіл та метеорологічні характеристики суховіїв в Україні наприкінці ХХ - початку ХХІ століття, Семенова І. Г. (2017)
Серга Э. Н. - Зоны интенсивных взаимодействий в приповерхностном слое атмосферы в Cеверной Атлантике. Ноябрь, Серга И. Н. (2017)
Хохлов В. М. - Вплив змін клімату на періоди холодної погоди в Україні, Сіріченко К. С., Уманська О. В. (2017)
Иванова Е. В. - Апробация параметризаций турбулентности пограничного слоя атмосферы над океанической поверхностью (2017)
Ель Хадрі Ю. - Верифікація результатів регіональних кліматичних моделей стосовно режиму швидкості вітру і хмарності в Марокко, Хохлов В. М. (2017)
Лобода Н. С. - Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла), Пилип’юк В. В. (2017)
Тучковенко Ю. С. - Моделирование ветровой циркуляции вод и денивеляций уровня в Куяльницком лимане, Кушнир Д. В., Гриб О. Н. (2017)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции обобщенной модели электронного транспорта, Кострицкая Л. С. (2017)
Gerasymov O. I. - Entropy analysis for local structure of granular matter (2017)
Кругляк Ю. А. - Перенос тепла фононами в обобщенной транспортной модели, Штефан Н. З. (2017)
Бенях Н. - Реставраційна діяльність Михайла Бойчука (з листів митрополита Андрея Шептицького та Іларіона Свєнціцького) (2017)
Бокотей М. - Дизайн гутного скла: способи декорування кольоровими скло порошками (2017)
Брилін Е. - Методологічні основи формування естетичної культури майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2017)
Буцерога В. - Творчість Т. А. Ходакової у контексті розвитку вокально-педагогічних традицій Є. С. Мірошниченко (2017)
Довгошия В. - Народознавча основа національно-патріотичного виховання в діяльності вчителя музичного мистецтва (2017)
Корнюхіна А. - Музично-ритмічне виховання як важлива частина формування виконавської майстерності скрипаля-початківця (2017)
Кузьо В. - Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста, Чавва Л. (2017)
Кундис Р. - Розвиток творчих концепцій М. Оберюхтіна у формуванні професійного баянного мистецтва Дрогобиччини (2017)
Лензіон Я. - "Рапсодія в стилі блюз" Джорджа Гершвіна як феномен творчого визнання композитора (2017)
Маринчук Т. - Усвідомлення взаємодії засобів виразності різних видів мистецтва у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів (2017)
Мартинів О. - Діяльність видатних українських балетмейстерів у контексті розвитку гуцульської хореографії (2017)
Марченко Є. - Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах Швейцарії, Козицька М. (2017)
Медведик Г. - Західноєвропейська клавірна творчість доби пізнього ренесансу – класицизму (питання історії та інтерпретації музичних творів) (2017)
Нагай Б. - Сутність художнього образу в музичному мистецтві (2017)
Олексюк А. - Народно-інструментальне музикування в Галичині періоду німецької окупації (2017)
Паламарчук В. - Київський гурток гітаристів Д. Г. Лободи (2017)
Сидор В. - Від спільних витоків до різних видообразів: місце статуарної скульптури в системі ландшафтних культових об’єктів християнської України (2017)
Філоненко Л. - Особливості творчого процесу Мерзіє Халітової: вокальний триптих для голосу і фортепіано на слова Івана Франка, Німилович О. (2017)
Чумак Ю. - Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття, Душний А. (2017)
Капранов Я. - Гіпотетичні версії щодо географічної локалізації ностратичної прамови (2017)
Філь Г. - Словесна символіка фразеологічних одиниць української мови як важливий чинник творення національно-культурної картини світу, Цупик А. (2017)
Шило С. - Поняттєві сфери термінів для номінації спонукальної модальності (2017)
Шум О. - Особливості відтворення реалій у перекладі (на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного "Тигролови") (2017)
Яценко Г. - Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка), Яценко А. (2017)
Бродская О. - Історизація дійсності як характерна ознака драматургії Артура Шніцлера (2017)
Голомідова Л. - Символічність образу жінки в новелі "Тонка" Роберта Музіля (2017)
Дмитрів І. - Функціонування релігійних символів у художній літературі як вияв містичної традиції (2017)
Ковальчук О. - Романтичні традиції та філософська тематика казки Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" (2017)
Новак С. - Національна ідея в публіцистиці Володимира Бірчака: актуалізація (за матеріалами берлінської газети "Українська дійсність") (2017)
Риба І. - Гетерообраз дикуна в романі Р. Фленагана "Бажання" (2017)
Сокол Г. - Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби "Революція іде", Клюфінська І. (2017)
Борисов В. - Готовність учителів початкової школи до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках, Борисова С. (2017)
Вольскі П. - Роль та особливості дистанційного навчання у вивченні іноземної мови, Зимомря І. (2017)
Галів М. - Засади німецької освітньої політики в окупованій східній Галичині 1941–1944 рр.: на матеріалах Дрогобиччини, Оленич С. (2017)
Голіяд І. - Коучингові технології в освіті: теоретично-практичні аспекти і наукові підходи, Чернова Т. (2017)
Datskiv I. - Vocational education in Ukraine: current state, problems and development directions (2017)
Іщук Т. - Впровадження новітніх методів навчання іноземної мови у навчальний процес та забезпечення стандартів якості підготовки фахівців туристичної індустрії (2017)
Калита Н. - Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (у світлі вимог концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді) (2017)
Кантор Н. - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері освіти: загальні риси та особливості (2017)
Кочубей Т. - Історичний розвиток дієтетики як науки про збереження здоров’я, Люльченко В. (2017)
Пагута М. - Періодизація становлення та розвитку вітчизняної професійної освіти: до історіографії проблеми (2017)
Подчерняєва Н. - Євроклуб у школі: методичні рекомендації з організації роботи (2017)
Силюга Л. - Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі, Матуляк У. (2017)
Скотна Н. - Соціально-психологічна допомога дітям вимушених переселенців засобами арт-терапії, Пантюк М., Пантюк Т., Садова І. (2017)
Черкашин С. - Повернення до базового освітнього принципу "Єдності дослідження й навчання" як один із шляхів подолання негативних наслідків реформування системи вищої освіти Німеччини (2017)
Yarushak M. - Pedagogical value of moral and spiritual folk culture (2017)
Заболоцька С. - Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного університету (2017)
Хавула Р. - Психологічні особливості становлення самоефективності в юнацькому віці (2017)
Душний А. - Весняний фестивальний марафон баяністів-акордеоністів у Дрогобичі (2017)
Каралюс М. - Досвід міжкультурного діалогу у практиці музичних подій фестивалів Бруно Шульца у Дрогобичі (2017)
Власова Т. Р. - Соціальний потенціал: сутність та зміст (2017)
Лучик С. Д. - Професійне самовизначення і професійний розвиток молоді, Лучик М. В. (2017)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність інноваційних напрямів структурної перебудови промисловості україни: горизонтальний та секторальний підходи, Вдовічена О. Г. (2017)
Маркіна І. А. - Ціноутворення аграрної продукції в контексті конкурентоспроможності, Остряніна С. В., Стовба А. О. (2017)
Маркіна І. А. - Сучасні підходи до державного управління екологічною безпекою в аграрній сфері, Сьомич М. І., Стеценко М. О. (2017)
Столяр Л. Г. - Автомобільний ринок україни: стан та перспективи розвитку, Бучик С. С. (2017)
Кифяк В. Ф. - Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності в прикордонному регіоні, Бондаренко Г. Ю. (2017)
Кифяк В. Ф. - Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи, Савчук Ю. М. (2017)
Чаплінський Ю. Б. - Pest-аналіз прикордонного регіону (2017)
Буднікевич І. М. - Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації, Крупенна І. А., Гавриш І. І. (2017)
Жалба І. О. - Формування системи маркетингових комунікацій на основі маркетингових досліджень (2017)
Присакар І. І. - Мобільний маркетинг підприємств ресторанного господарства: переваги, проблеми та перспективи, Сулима Н. М. (2017)
Гнатишина Н. Д. - Розробка системи управління інноваційним кластером підприємств легкої промисловості (2017)
Іванова М. І. - Використання дескриптивного методу аналізу ієрархій для формування цілей логістичної стратегії (2017)
Чичун В. А. - Основи системи управління персоналом на підприємстві, Пацаранюк Ю. М. (2017)
Шкабара Т.Л. - Сучасні критерії інформаційної якості товарів, Бозуленко О.Я. (2017)
Багрій К. Л. - Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів (2017)
Маначинська Ю. А. - Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика (2017)
Романчук А. Л. - Власний капітал у системі споживчої кооперації: сутність, склад та сучасний стан (2017)
Труфіна Ж. С. - Оцінка довгострокових біологічних активів (2017)
Балицька М. В. - Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації (2017)
Биндю В. А. - Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад, Попель Л. А. (2017)
Грушицька Г. В. - Розподіл фіскальних компетенцій між рівнями державного управління (2017)
Зінченко В. А. - Особливості підготовки кадрів туризму і готельної справи в умовах євроінтеграції україни та підвищення конкурентності туристичної галузі (2017)
Kunch Z. - The use of training elements during practical courses in rhetoric, Kharchuk L. (2017)
Бабенко О. - Засади підготовки військових тележурналістів України в умовах гібридної війни (2017)
Білоус О. - Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей в умовах російсько-української війни (2017)
Лубкович І. - Методика ефективного викладання у виші (2017)
Нетреба М. - Викладання журналістських дисциплін у вищій школі: специфіка та форми навчання, Нищик Г. (2017)
Осюхіна М. - Медіаосвітній потенціал інституту прес-омбудсмена в Україні (2017)
Порпуліт О. - Домінанти професійної ідентичності студента-журналіста (2017)
Потятиник Б. - Медіакритика в системі журналістської освіти України: Львів – Київ – транзит (2017)
Почапська О. - Журналіст-практик vs журналіст-науковець: до проблеми вивчення стратегії розвитку журналістської освіти в Україні (2017)
Решетуха Т. - Проблема формування базових компетентностей майбутнього журналіста в процесі вивчення дисципліни "Медіабезпека" (2017)
Ріпей М. - Словниковий диктант як засіб підвищення рівня орфографічної грамотності журналістів-першокурсників, Кріслата О. (2017)
Тараненко О. - Формування навичок аргументації у студентів як засіб протидії пропагандистському впливу, міфологізації та мовній агресії (2017)
Хоменко Т. - Теорія vs практики чи теорія і практика у журналістській освіті: питання відкриті (2017)
Яблоновська Н. - Штучний інтелект та мас-медіа: виклики для підготовки журналістів (2017)
Bondarenko I. - "Totalitarian language" as a communication technique for construction of pseudo reality (based on the regional press of the 20-40s of 20th century) (2017)
Лозинський М. - Геополітична стратегія України як журналістикознавча наукова проблема: до історіографії питання, Гоцур О. (2017)
Іванова І. - Радянська рекламна журналістика в Україні: системність та ідеологічні константи (2017)
Марчук Г. - Публіцистика Леся Мартовича: жанри та мотиви (2017)
Присяжна-Гапченко Ю. - Політична публіцистика Лева Романа Ребета: останні акорди (2017)
Яценко Г. - Домінанти журналістської освіти (за публіцистикою Івана Франка), Яценко А. (2017)
Balalaieva O. - Media topics in descriptors of International Press Telecommunications Council (2017)
Витвицька Ю. - Сучасна молодіжна періодика України: принципи функціонування, типологія, тенденції розвитку (2017)
Лизанчук В. - Україноцентризм – інтегруючий принцип формування журналістського професіоналізму (2017)
Подедворний Т. - Сучасна українська теледокументалістика: головні виклики і завдання (2017)
Теребус О. - Журналістська етика: теорія та практика (2017)
Холод О. - Теорія і практика журналістики крізь призму теорій Семона-Рубакіна й Гумбольдта-Потебні (2017)
Істратi Р. - Обличчя Путіна (2017)
Bożek M. - Describing the world according to Hanna Krall and Krzysztof Kąkolewski (2017)
Житарюк М. - Інформаційна пропаганда Кремля в контексті геополітики (2017)
Лось Й. - Персональний журналізм: аргумент авторитету (2017)
Мельник Ю. - Медіатизація тероризму: передумови та наслідки (2017)
Ципердюк І. - Досвід переходу української редакції Радіо "Свобода" від традиційного до конвергентного ЗМІ (2017)
Белла М. - Адресат і адресант в інтернет-комунікації (2017)
Лавриш Ю. - Секуляризм нових медій: виклики і небезпеки (2017)
Мельник М. - Фешн-журналістика в епоху інтернет-медій (2017)
Рудик М. - Журналіст-блогер на сучасному інформаційному ринку: секрети майстерності (2017)
Filip G. - Elite egality – who are the recipients of texts in automotive brand press (2017)
Драган-Іванець Н. - Війна та гумор в Україні: лексичні аспекти (на прикладі програми Романа Вінтоніва) (2017)
Конюхова Л. - Засоби досягнення мовної економії в ЗМІ (2017)
Михайличенко Н. - Формування лінгвокреативності в мовленні майбутніх тележурналістів (2017)
М’яснянкіна Л. - Синтаксична специфіка рекламного дискурсу (2017)
Козир Ю. - Вікіпедія в інформаційному протистоянні України та Росії, Дубініна М. (2017)
Тимошик М. - Проблема підготовки кадрів для української еміграційної преси та спроби її розв’язання (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Ковальова О. М. - Дисліпідемія і вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням, Ащеулова Т. В., Кисиленко К. В. (2017)
Синенький О. В. - Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту і шляхи його корекції (2017)
Скрипник І. М. - Вплив патоґенетичного лікування на процеси пероксидації у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідним неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Markin L. - Early-Versus Late-Onset Preeclampsia: Differences in Risk Factors and Birth Outcomes, Medvyedyeva O. (2017)
Katerenchuk O. - Diagnostic and Prognostic Value of Psycho-Autonomic Dysfunction as Factor of Ischemic Heart Failure Progression, Zhdan V., Katerenchuk I. (2017)
Абрагамович М. О. - Уміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу, Абрагамович О. О., Фармага М. Л. (2017)
Markin L. - Features of Giving Aid to Pregnant Women with Uterine Leiomyoma, Besedin O., Isayeva K. (2017)
Абрагамович У. О. - Герпесвіруси у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури та опис клінічних випадків), Абрагамович О. О., Гута С. І. (2017)
Біла Є. С. - Семантичні гештальти асоціативного онімічного поля ароматонімів (2017)
Бубнов Д. В. - Вариативный характер мелодического контура в речи ирландцев (2017)
Єрьоменко С. В. - Компресія при перекладі з української мови на англійську (2017)
Ковальчук А. К. - Темпоральные особенности речи шеф-повара (2017)
Колегаева И. М. - Еще раз о роли сигнальных систем в познании и означивании мира, или почему текут слюнки при слове лимон (2017)
Кравченко Н. О. - Псалми як особливий різновид молитовних текстів (2017)
П’єцух О. І. - Тактика іронізування в політичному дискурсі парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2017)
Полянічко О. Д. - Структура асоціативного поля космопоетонімів (2017)
Прима В. В. - Англомовний путівник по Україні як полікодовий текст (2017)
Русавская О. О. - Просодическая интерференция в речи англоговорящих жителей Квебека (2017)
Сєчіна C. І. - Екстралінгвальні чинники формування концепту ідентичність у мексиканському національному варіанті іспанської мови (2017)
Сиваченко И. В. - Просодические средства выражения эмоциональной напряженности в речи спортивных комментаторов (2017)
Смаглій В. М. - Спочатку було слово: word як ядерна лексема номінативного поля концепту word (2017)
Снітовська О. Й. - Медична термінологія англомовних текстів інструкцій медичних препаратів та відтворення її в українських перекладах (2017)
Строченко Л. В. - Вербалізація субконцепту prodigy у романі Р. Дала "Matilda” (2017)
Шелковнікова З. Б. - Проспекція та ретроспекція у наративах англійської мови науки (2017)
Шистовська А. А. - Поняття інтертекстуальності та підходи до нього (2017)
Vovchanska S. І. - Professional glottodidactics as a new aspect of LSP study (2017)
Ільченко О. М. - Рецензія на монографію Н. О. Бігунової "Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання" Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с. (2017)
Карпенко О. Ю. - Рецензія на монографію Н. О. Кравченко "Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід)" Одеса: КП ОМД, 2017. – 408 с. (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Абдуллаєв Ф. Г. - Застосування многочленів Фабера в доведеннях комбінаторних тотожностей, Імаш кизи М., Савчук В. В. (2018)
Grigorchuk R. - On the rigidity of rank gradient in a group of intermediate growth, Kravchenko R. (2018)
Дворник А. В. - Майже періодичні розв’язки систем Лотки–Вольтерра з дифузією та імпульсною дією, Струк О. О., Ткаченко В. І. (2018)
Kochubei A. N. - Linear and nonlinear heat equations on a p-adic ball (2018)
Кравець В. І. - Застосування методу усереднення до задач оптимального керування функціонально-диференціальними рівняннями, Ковальчук Т. В., Могильова В. В., Станжицький О. М. (2018)
Михайлец В. А. - Предельные теоремы для решений краевых задач, Пелехата О. Б., Рева Н. В. (2018)
Романюк А. С. - Колмогоровські поперечники і білінійні наближення класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних (2018)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні Σ-розв’язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin–Bona–Mahony зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2018)
Fečkan M. - On equations with generalized periodic right-hand side, Pospíšil M. (2018)
Чуйко С. М. - Метод найменших квадратів у теорії матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач, Нєсмєлова О. В., Дзюба М. В. (2018)
Prytula M. M. - Differential-geometric structure and the Lax–Sato integrability of a class of dispersionless heavenly type equations, Hentosh O. E., Prykarpatskyy Ya. A. (2018)
Титул, зміст (2017)
Рудько Г. І. - Становлення національної класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України як інструменту вартісної оцінки надр, Михайлів І. Р. (2017)
Фесенко Ю. Л. - Принципи диверсифікації потоків газу власного видобутку з родовищ ПАТ "Укргазвидобування", Кривуля С. В., Братах М. І. (2017)
Клюнь А. М. - Роль нормативних документів у забезпеченні надійного та безпечного функціонування газотранспортної системи України – історія сьогодення та напрямки реформування, Карпаш М. О. (2017)
Чудик І. І. - Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони, Лівінський А. М. (2017)
Копей В. Б. - Імітаційна модель свердловинної штангової насосної установки на основі абстрактних автоматів (2017)
Копей Б. В. - Розрахунок залишкового ресурсу насосної штанги, Стефанишин А. Б., Рачкевич І. О. (2017)
Пиріг Т. Ю. - Особливості безтраншейної технології прокладання трубопроводів способом мікротунелювання, Побережний Л. Я., Запухляк В. Б., Цюрак В. Ю. (2017)
Гриджук Я. С. - Визначення інертності та кінетичної енергії махових мас бурильної колони при роторному бурінні (2017)
Кондрат О. Р. - Лабораторні дослідження з винесення рідини із газових і газоконденсатних свердловин за допомогою твердих поверхнево-активних речовин, Петрущак С. М. (2017)
Горбійчук М. І. - Лінеаризована математична модель двостадійного процесу сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Станецький А. І. - Ранжування високомінералізованих ґрунтів за небезпекою розвитку корозійно-механічних процесів, Грицанчук А. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу діаметра стовбура на продуктивність газових свердловин, Горбійчук М. І., Дремлюх Н. С. (2017)
Чабан Н. І. - Особливості руйнування насосно-компресорних труб в умовах експлуатації газоконденсатних родовищ з високим вмістом корозійно-активних речовин, Миндюк В. Д. (2017)
Побережний Л. Я. - Вплив напружень тертя газорідинної суміші та гідратоутворення на швидкість корозії, Грицанчук А. В. (2017)
Кондрат Р. М. - Зменшення технологічних втрат нафти на родовищах Прикарпаття, Шумілін Т. В. (2017)
Паневник Д. О. - Обґрунтування методу вибору параметрів експлуатації пристрою для ліквідації прихоплень бурильної колони (2017)
Прокопів М. М. - Експлуатаційна стійкість інструменту із дрібнозернистого сплаву WC-8Co після вакуумно-компресійного спікання в різних умовах зварювання тертям з перемішуванням, Харченко О. В., Лукаш В. А., Цап І. В. (2017)
Фуртат І. М. - Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків, Остапюк Н. А., Антонюк М. З. (2017)
Штефюк Т. В. - Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси, Терновська Т. К. (2017)
Прилуцький М. П. - Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах, Стародуб М. Ф. (2017)
Дупленко Ю. К. - Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку (2017)
Лукавенко Я. І. - Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова"), Деревська К. І. (2017)
Нікулін О. С. - Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту, Коновалова В. В., Самченко Ю. М., Марінін А. І., Бурбан А. Ф. (2017)
Мурланова Т. В. - Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран, Коцюда С. С., Вакулюк П. В., Голуб О. А. (2017)
Гребенюк А. Г. - Квантово-хімічне моделювання сольватації та адсорбції орнідазолу на поверхні кремнезему, Голуб О. А. (2017)
Repetsky S. - Influence of adsorbed potassium atoms on the energy spectrum of graphene, Vyshyvana I., Melnyk R. (2017)
Хоменкова Л. Ю. - Ефекти пам’яті в структурах на основі оксиду гафнію, легованого германієм (2017)
Відомості про авторів (2017)
Митник Ю. В. - Пам’ятi Володимира Андрiйовича Вишенського, Михалевич В. М., Олiйник Б. В., Чорней Р. К., Дутка В. А. (2017)
Drin I. - The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation, Drin S., Drin Y. (2017)
Михалевич В. М. - До методу апроксимацiї нечiткої статистичної закономiрностi, Янiвський О. М. (2017)
Назаренко Ю. О. - Безризиковий портфель для FAT моделi Стьюдент-типу для ризикових базових активiв, Щестюк Н. Ю. (2017)
Олiйник Б. В. - Досконалi 1-коди на тривалентних дистанцiйно-транзитивних графах, Лукашова М. В., Лукашова Т. Д. (2017)
Санжаровська А. О. - Узагальнення задачi про Ханойську вежу (2017)
Сатур О. Р. - Динамiчна система конфлiкту з притяганням для трiйки взаємодiючих сторiн (2017)
Fitel D. - Modified Bayesian classifiers for text messages (2017)
Чорней Р. К. - Про рiвновагу за Нешем у стохастичних iграх накопичення капiталу на графi (2017)
Вiдомостi про авторiв (2017)
Козюбра М. І. - Загальнотеоретичне правознавство в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій (2017)
Білак М. В. - Значення Угоди про асоціацію з ЄС: нові виклики для конституційного порядку чи послаблення позиції Основного Закону (2017)
Грищенко К. С. - Зміна Конституційним Судом України власних юридичних позицій і застосування динамічного тлумачення – пошук співвідношення (2017)
Шуліма А. О. - Зміни до Конституції України в частині конституційної юрисдикції: особливості перехідних відносин (2017)
Мельник М. О. - Вплив висновків школи правового реалізму на теорію юридичної аргументації (2017)
Лобач О. М. - Юридична аргументація в податковому праві (загальний погляд) (2017)
Звєрєв Є. О. - До питання про визнання юридичного тлумачення мистецтвом (2017)
Іщенко Ю. В. - Заохочувальні адміністративні процедури: деякі проблемні питання реалізації (2017)
Мінін О. А. - Ultra vires податкових відносин, Козленко М. С. (2017)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Умови договору про споживчий кредит: відповідність європейським стандартам, Посполітак В. В. (2017)
Ізарова І. О. - Транскордонні загальноєвропейські процедури в системі національного цивільного процесу (2017)
Костюк В. Л. - Страховий стаж: поняття, ознаки, види й тенденції удосконалення (2017)
Антонович М. М. - Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії (2017)
Романченко А. В. - Проблеми та перспективи ратифікації Україною Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 1993 р. (2017)
Михайлюк Г. О. - Методологія досліджень становлення інституту комерційних позначень у праві Європейського Союзу (2017)
Багіров С. Р. - Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав (2017)
Горох О. П. - Правовий вплив, не пов’язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку (2017)
Бернацький Б. В. - Рішення Конституційного Суду України у справі про заборону компартії України у світлі концепції войовничої демократії (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бащенко М. І. - Cучасні методи ведення селекційної роботи у молочному скотарстві Черкаського регіону, Тищенко І. В. (2005)
Бегма А. А. - До державного стандарту "Сперма бугаїв заморожена", Бегма Л. О. (2005)
Бердичевський M. C. - Моніторинг параметрів генетичної мінливості в популяції великої рогатої худоби як основа реалізації закону України "Про племінну справу у тваринництві” (2005)
Іванов В. К. - Сучасний стан племресурсів молочних порід Одещини (2005)
Коновалов В. С. - Нові підходи у використанні меланосомальних технологій у селекційному процесі (2005)
Любинський O. I. - Оцінка системи селекції прикарпатського внутріпородного типу української червоно-рябої молочної породи, Новіцький M. B., Боднар I. O. (2005)
Мельник Ю. Ф. - Шляхи розвитку генетичної служби у тваринництві України, Подоба Б. Є., Гузєв I. B. Бородай І. С. (2005)
Підпала Т. В. - Методологія процесу породного перетворення у молочному скотарстві (2005)
Бащенко М. І. - Вагові та лінійні параметри екстер’єру телиць української червоно-рябої молочної породи, Хмельничий Л. М. (2005)
Бєлогурова B. I. - Оцінка червоно-рябих голштинських бугаїв за якістю нащадків при схрещуванні з коровами червоної степової породи, Ладиш I. O., Грищенков Д. М. (2005)
Бех В. В. - Сучасний стан науково-дослідних робіт з виведення малолускатого коропа нового типу для рибних господарств України, Томіленко В. Г., Осипенко M. I., Марценюк В. П. (2005)
Бойко О. В. - Підвищення живої маси бугаїв за допомогою лактину, Романов Л. М. (2005)
Войтенко С. Л. - Миргородська порода свиней у процесі еволюції (2005)
Гальчинська І. А. - Повноцінна годівля та роздій корів до рекордної продуктивності, Коваль A. I., Дубін A. M. (2005)
Геккієв А. Д. - Перспективні розгалуження лінійних структур центрального зонального типу створюваної української червоної молочної породи, Козловська M. B. (2005)
Герасименко В. В. - Параметри генетичної структури стада свиней асканійського типу української м’ясної породи за імуногенетичними показниками, Скрепець К. В. (2005)
Гришина Л. П. - Рівень фенотипної консолідації свиней великої білої породи (2005)
Гурський I. M. - Селекційно-господарські особливості помісей від корів української червоно-рябої породи з бугаями м’ясних порід в умовах Лісостепу України, Лановська М. Г. (2005)
Дармограй Л. М. - Динаміка живої маси кролів різних генотипів у літній період вирощування, Лучин І. С. (2005)
Дубін A. M. - Удосконалення методів оцінки порід, родин та окремих тварин у молочному скотарстві (2005)
Іовенко В. М. - Стабілізуючий відбір та життєздатність і відносна пристосованість генотипів овець багатоплідного каракулю за системою трансферину, Кириченко В. А. (2005)
Кузебний C. B. - Особливості спермопродуктивності бугаїв різних генотипів (2005)
Левченко І. В. - Сиропридатність молока корів сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2005)
Лучин І. С. - Комплексний показник оцінки ремонтного молодняку кролів різних генотипних поєднань (2005)
Мазур В. Є. - Сучасний генофонд свиней степової зони України та перспективи його використання (на прикладі Кіровоградської області), Явтушенко Л. А. (2005)
Мовчан Т. В. - Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності корів новостворюваної червоної молочної породи, Данько В. І. (2005)
Надточій B. M. - Вікові та породні зміни показників спермопродуктивності бугаїв (2005)
Носич В. М. - Продуктивні якості основних родин свиней великої білої породи (2005)
Петренко B. I. - Енергетична оцінка великої рогатої худоби, Барабаш B. I., Доценко Л. В. (2005)
Полупан Ю. П. - Успадковуваність молочної продуктивності корів української червоної молочної породи, Коваль Т. П. (2005)
Просяний С. Б. - Особливості ембріонального розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої породи, Сірацький Й. З. (2005)
Проценко О. В. - Вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові теличок залежно від тривалості їхнього утробного розвитку (2005)
Різноока К. П. - Екстер’єрна оцінка бугаїв різного екогенезу та їхніх дочок у структурі створюваної червоної молочної породи (2005)
Рудик І. А. - Роль ліній в удосконаленні української чорно-рябої молочної породи, Сотніченко Ю. М. (2005)
Сметанин B. T. - Линейное разведение как метод структурирования и механизм сохранения внутрипопуляционной изменчивости в породах (2005)
Ференц Л. В. - Якість молока протягом лактації у корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи (2005)
Херсонець Л. К. - Вплив генетичного тренду на оцінку бугаїв молочних порід за типом будови тіла (2005)
Хмельничий Л. М. - Порівняльна характеристика корів-первісток української чорно-рябої молочної та голштинської порід за екстер’єрним типом (2005)
Хом`як О. А. - Вплив генотипу на екстер’єрні показники корів української червоно-рябої і молочної породи (2005)
Шкурко Т. П. - Продуктивність та екстер’єрні особливості голштинської худоби в умовах Степу України (2005)
Ящук Т. С. - Морфологічні і функціональні особливості вим’я первісток української чорно-рябої молочної породи, Мединська О. Я. (2005)
Бабак О. Я. - Функціональний стан печінки та показники білкового обміну у хворих на артеріальну гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від генотипів гена рецептора ангіотензину ii першого типу, Зайцева М. М. (2017)
Боягина О. Д. - Морфометрическая характеристика мозолистого тела женщин второго периода зрелого возраста по данным МР-томограмм и анатомических препаратов (2017)
Бродовська Н. Б. - Cтан прооксидантної системи крові та ендогенної інтоксикації у хворих на червоний плоский лишай (2017)
Бумбар З. О. - Оцінка моделі коморбідного стану – генералізованого пародонтиту на фоні уролітіазу, Піняжко О. Р. (2017)
Витриховський А. І. - Шкала ризику виникнення та прогресування життевонебезпечних аритмій та раптової серцевої смерті в осіб з факторами ризику серцево-судинних захворювань на підставі оцінки варіабельності та турбулентності серцевого ритму (2017)
Viligorska K. V. - Impact of magnesium and vitamin b6 nutritional supplement on comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease, Khukhlina O. S., Antoniv A. A., Andrusiak O. V. (2017)
Гараздюк М. С. - Використання спектрофотометричного методу дослідження спинномозкової рідини для судово-медичного визначення давності настання смерті, Бачинський В. Т., Гараздюк О. І., Ушенко О. Г. (2017)
Грицюк М. І. - Зміни окремих показників екскреторної функції нирок у динаміці експериментального цукрового діабету (2017)
Дац-Опока М. І. - Психоемоційні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, Гнатейко О. З., Цьолко Т. Ю. (2017)
Дяк К. В. - Роль фетального фібронектину в прогнозуванні передчасних пологів у вагітних групи ризику, Юзько О. М., Приймак С. Г. (2017)
Кузьмінов Б. П. - Зміни лейкоцитарного спектра крові у сенсибілізованих нітроксоліном мурчаків в умовах проведення токсикологічного експерименту, Яськів Г. І., Грушка О. І. (2017)
Нарсія В. І. - Морфогенез структур шийної та грудної ділянки хребтового стовпа у передплодовому періоді пренатального онтогенезу людини, Кривецький І. В., Бесплітнік М. Г., Кривецький В. В. (2017)
Овчаренко І. А. - Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу як фактор підвищення ефективності лікування, Шевченко О. С., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2017)
Пиндус Т. А. - Состояние тканей ротовой полости крыс в условиях моделирования метаболического синдрома, Деньга А. Э., Ткаченко Е. К. (2017)
Повар М. А. - Гепатоспецифічні прояви порушень у системі вільнорадикальне окиснення-антиоксидантний захист у щурів із цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку (2017)
Радченко О. М. - Застосування екстракту кореня пеларгонії EPs-7630 у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Sirenko Yu. M. - Right heart catheterization for hemodynamic evaluation of pulmonary hypertension, Zhyvylo I. О., Sirenko O. Yu. (2017)
Соломенчук Т. М. - Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST у пери- та постменопаузальних жінок: ризики та особливості перебігу, Процько В. В., Полторак Л. В., Перетятко Н. В. (2017)
Сторожук М. В. - Порівняльний аналіз показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа із різним клінічним перебігом дерматозу (2017)
Фаді Хаза Файяз Шадід - Психоемоційний статус та стан церебрального кровообігу у пацієнтів молодого віку з неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта (2017)
Федорук О. С. - Клінічні відмінності тазового болю при хронічному небактеріальному простатиті та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Степанченко М. С., Романенко В. І. (2017)
Чаплинська Н. В. - Хронічне обструктивне захворювання легень: позалегеневі прояви, Рудник В. Т., Симчич Х. С. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Особливості функціонування тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному моделюванні пародонтиту, Березнякова А. І. (2017)
Шушляпина Н. О. - Изучение дыхательных циклов при ольфактометрических исследованиях (2017)
Талалаєв К. О. - Предикція в українській медицині – сучасний інструмент покращення якості життя громадян (огляд літератури) (2017)
Безсмертний Ю. О. - Медикосоціальна характеристика інвалідності внаслідок розсіяного склерозу в Україні, Безсмертна Г. В., Гриневич Ю. Ф., Веремій Л. Г. (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата Хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом после рвоты желчью (2017)
За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХVIІ (2017)
Віце-президент НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Професор Хухліна Оксана Святославівна (до 50-річчя від дня народження) (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2017)
Бусарєва Т. Г. - World experience of using of currency operations in the bank activity (2017)
Кірова Л. Л. - Можливості та загрози розвитку світового сільськогосподарського ринку (2017)
Добренко О. О. - Організаційно-методичне забезпечення прогнозування на професійному ринку праці (2017)
Поліщук С. В. - Шерингова економіка в Україні як спосіб вирішення проблеми обмеженості ресурсів громадян, Шишкіна В. О. (2017)
Рунчева Н. В. - Сутність корпоративних відносин у олійно-жировій промисловості, Охмат Н. В. (2017)
Трегубова О. О. - Екологічна оптимізація землекористування та сталий розвиток територіальних утворень (2017)
Антошкіна Л. І. - Конкурентоспроможність приватних ВНЗ, Бортник Ю. В. (2017)
Атаманюк О. О. - Обґрунтування та використання інструментів регламентації й формалізації у здійсненні контролінгу як системи управління розвитком культурно-мистецьких закладів сільських територій (2017)
Бритвєнко А. С. - Теоретичні засади дослідження суті стратегічного маркетингового планування підприємств олійно­жирової галузі, Журавльов Є. В. (2017)
Горяча О. Л. - Комп’ютерний інжиніринг як засіб підвищення ресурсного потенціалу бізнесу, Резніченко В. В. (2017)
Ігнатенко М. М. - Надання послуг сільського зеленого туризму фермерськими господарствами з метою здійснення їх диверсифікації та підвищення доходності діяльності, Мармуль Л. О. (2017)
Kovtun V. A. - Stages of beef production control (2017)
Кривець Ю. М. - Концентрація ресурсів, спеціалізація, фінансово-економічна стійкість та ефективність діяльності аграрних підприємств, Постол А. А. (2017)
Новак Н.П. - Чинники пріоритетного розвитку аграрної сфери економіки, Бритвєнко А. С. (2017)
Романюк І. А. - Формування мотивів здійснення туристичної діяльності аграрними підприємствами, Яровий В. Ф. (2017)
Samaichuk S. I. - Economic efficiency of grain production in agricultural enterprises (2017)
Сільченко І. А. - Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємства, Геращенко К. І., Острожна О. А. (2017)
Антошкін В. К. - Аналіз факторів, що визначають соціально-економічну безпеку регіонів, Мороз О. І. (2017)
Педан В. И. - Экономический аспект истории становления и развития уголовной ответственности за посягательства на рыбные ресурсы на территории войска запорожского (2017)
Попова Н. О. - Статистична оцінка структурних відмінностей валового регіонального продукту Запорізької області, Коваль А. Ю. (2017)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки ринкової вартості прав вимоги за дебіторською заборгованістю комерційного банку (2017)
Вовчак О. Д. - Забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору в контексті мінімізації системних ризиків, Канцір І. А. (2017)
Титул, зміст (2017)
Рой М. М. - Один із способів попереднього оцінювання величини початкових запасів газу (2017)
Чабан Н. І. - Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації, Миндюк В. Д. (2017)
Кондрат Р. М. - Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища, Кондрат О. Р., Хайдарова Л. І., Кликоцька Р. С. (2017)
Чудик І. І. - Розширення технологічних можливостей орієнтованих компоновок низу бурильної колони, Лівінський А. М., Білецька І. Я. (2017)
Гриджук Я. С. - Експериментально-теоретична оцінка нерівномірності обертання бурильної колони за результатами тахо- та моментометрії її гирлової частини (2017)
Копей В. Б. - Принципи побудови моделі свердловинної штангової насосної установки для середовища Maplesoft MapleSim 7, Копей Б. В., Кузьмін О. О. (2017)
Скобло Т. С. - Расчёт напряжений в колоннах разной длины при эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марченко А. Ю. (2017)
Чернова О. Т. - Дослідження особливостей транспортування і зберігання газу на Опарській СПЗ, Федорович І. В. (2017)
Гулиев А. С. - Использование и определение нормы расхода осушителя на установке осушки газа (2017)
Заміховський Л. М. - Сучасний стан оцінки надійності систем автоматики газоперекачувальних агрегатів, Зікратий С. В., Штаєр Л. О. (2017)
Горбійчук М. І. - Метод налаштування параметрів ПІ- і ПІД-регуляторів системи автоматичного керування процесом двоступеневої сепарації нафти, Поварчук Д. Д. (2017)
Чесановський М. C. - Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2017)
Титул, зміст (2017)
Рудько Г. І. - РКООН-2009 як інструмент адаптації класифікації запасів і ресурсів корисних копалин України до світових стандартів звітності, Михайлів І. Р. (2017)
Рибіцький І. В. - Основні чинники енергоємності газотранспортної системи України та роль управлінських заходів для їх зменшення, Трофімчук В. І., Карпаш М. О. (2017)
Яцишин Т. М. - Аналіз рівня екологічної безпеки свердловин, що виведені з експлуатації (2017)
Кондрат Р. М. - Вплив розміщення видобувних свердловин на коефіцієнт газовилучення при периферійному нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад кругової форми, Хайдарова Л. І. (2017)
Копей Б. В. - Перспективи застосування вуглепластикових та гібридних насосних штанг, Шуанжу Юйй, Стефанишин А. Б. (2017)
Горбійчук М. І. - Дослідження властивостей двоступеневої сепараційної установки як об'єкт автоматичного керування, Поварчук Д. Д. (2017)
Копистинський Л. О. - Синтез структури цифрового логічного пристрою для підтримання процесів прийняття рішень у системі адаптивного управління бурінням свердловин електробурами (2017)
Братах М. І. - Вплив гідравлічного стану системи промислових газопроводів на режими роботи об'єктів газовидобувного комплексу, Добрунов Д. Є., Шкейр Алі (2017)
Крижанівський Є. І. - Дослідження потужності та швидкості струмини водо-повітряно-піщаної суміші, Лях М. М., Добровольський І. В., Вакалюк В. М. (2017)
Сенчішак В. М. - Вплив нерівномірності обертання кривошипа на динаміку роботи верстата-гойдалки, Попович В. Я., Буй В. В. (2017)
Артим В. І. - Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з'єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан, Фафлей О. Я., Дейнега Р. О., Михайлюк В. В. (2017)
Гнип М. М. - Дослідження економічної доцільності переобладнання дизельних двигунів нафтогазової галузі на альтернативні палива, Криштопа С. І., Микитій І. М. (2017)
Нагорняк Р. І. - Основні напрямки удосконалення системи заводнення продуктивних пластів як одного з перспективних шляхів їх розробки, Коваль Я. М. (2017)
Височанський І. І. - Оптимізація газових мереж низького тиску з врахуванням енергетичних характеристик природного газу, Чабан Н. І., Максим'юк С. О. (2017)
Карпаш М. О. - Аналіз організаційних заходів щодо підвищення енергоефективності на об’єктах газотранспортної системи України, Слободян М. Б., Рибіцький І. В. (2017)
Чесановський М. C. - Управління інтеграцією великих даних для оперативного прийняття рішень в нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2017)
Скобло Т. С. - Анализ качества втулок цилиндров тепловозных двигателей производства ПАО "Бериславский машиностроительный завод", Сидашенко А. И., Марченко М. В., Ровный Е. В. (2013)
Омельченко Л. В. - Анализ методов восстановления деталей гальванопокрытиями (2013)
Сидашенко А. И. - Теоретическое обоснование температуры нагрева детали при механизированной наплавке по винтовой линии для проведения термомеханической обработки, Скобло Т. С., Сайчук А. В., Манило В. Л. (2013)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності змінних робочих органів сільськогосподарських машин (2013)
Краснощек Ю. С. - Влияние условий алмазно-искрового шлифования на энергоемкость Процесса (2013)
Марченко А. Ю. - Современное оборудование для измерения коэрцитивной силы (2013)
Рублёв В. И. - Управляемые технологические процессы изготовления гальванических покрытий (2013)
Тришевський О. І. - Дослідження зміни механічних властивостей гнутих профилів при формовці (2013)
Скобло Т. С. - Методика математической оценки структурообразования при наплавке восстановленного слоя изделия, Сидашенко А. И., Тихонов А. В., Рыбалко И. Н. (2013)
Куликівський В. Л. - Експериментальні дослідження динаміки зношування витків гвинтових транспортерів (2013)
Сумец А. М. - Аналитическое исследование связи конструктивного и технологического показателей зубчатых передач агрегатов трансмиссии автомобилей (2013)
Карпусенко В. П. - Особливості процесу наплавлення трьохфазною дугою при відновленні деталей сільськогосподарської техніки, Карпусенко О. В. (2013)
Хоменко С. М. - Розробка пристосування для електромеханічної обробки робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Брянцева Н. А. - Основні чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Сидашенко А. И. - Определение площади снимаемого металла при растачивании гильзы цилиндров круглым резцом, Аветисян В. К., Карпусенко А. В. (2013)
Рубльов В. І. - Cтруктуризація як основа проектування, виробництва і технічного сервісу зернових сівалок, Опалко В. Г. (2013)
Еременко В. С. - Определение количества контактов электроискрового разряда при упрочнении деталей электроискровым способом (2013)
Науменко А. А. - Анализ конструктивно-технологических характеристик поверхностей деталей, подлежащих восстановлению (2013)
Сафонов В. В. - Нанотехнологические методы ресурсосбережения технических объектов, Шишурин С. А., Азаров А. С., Сафонов К. В. (2013)
Акулович Л. М. - Технология нанесения защитных покрытий с использованием электрических разрядов и энергии постоянных магнитов, Миранович А. В. (2013)
Романюк С. П. - Анализ методов упрочнения режущих инструментов (2013)
Бантковский В. А. - Обоснование технико-экономической эффективности воспроизводства элементов систем машин, Аветисян В. К., Гончаренко А. А., Александренко В. Н. (2013)
Миклуш В. П. - Особенности формирования фирменной системы технического сервиса тракторов "Беларус", Сайганов А. С., Барташевич Л. В., Барташевич А. Л. (2013)
Плугатарёв А. В. - Легирование хромированного покрытия нанопорошками (2013)
Карабиньош С. С. - Технічний стан сільськогосподарських машин та його визначення голографічними методами, Іваненко О. Д. (2013)
Миклуш В. П. - К оценке рациональной концентрации работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, Сайганов А. С. (2013)
Кухтов В. Г. - Нові підходи при формуванні замовлень на запасні частини до сільськогосподарської техніки, Іванов В. І., Іванова Ю. В., Денисов А. В. (2013)
Скобло Т. С. - Влияние алмазного выглаживания на шероховатость поверхности деталей восстановленных наплавкой и подвергнутых упрочняющему Точению, Ридный Р. В. (2013)
Хоменко С. М. - Теоретичне визначення теплоти згоряння суміші дизельного палива з добавками ріпакової олії та етанолу (2013)
Автухов А. К. - Спосіб визначення зміни розмірів і форми поверхні виробів, Алфьоров О. І. (2013)
Васильків В. В. - Технології виготовлення комбінованих шнекових заготовок із секційних та секційно-зварних гвинтових заготовок (2013)
Пастухов А. Г. - Режимы механической обработки крестовин карданных шарниров, упрочненных ЭМО, Минасян А. Г., Дегтярев Н. М. (2013)
Сиромятніков П. С. - Дослідження та розробка методики діагностування індивідуальних паливних насосів з електронним керуванням, Коновалов І. І. (2013)
Бойко А. І. - Математична формалізація опису станів і переходів пассивного резервування технічних систем, Бондаренко О. В., Савченко В. М. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського