Лук’янова В. В. - Оцінка якості природної води в р. Дніпро у м. Києві (2015)
Mądziel M. - Ocena oferty przewozowej Rzeszowskiej komunikacji miejskiej, Siedlecka S. (2015)
Матейчик В. П. - Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища, Грищук О. К., Вайганг Г. О., Блажчук О. В. (2015)
Michalski J. - Uszkadzalność układów autobusów Mercedes-benz Citaro a bezpieczeństwo transportu miejskiego (2015)
Матейчик В. П. - Формування структури інтелектуальної системи моніторингу показників екологічної безпеки транспортних засобів на окремих етапах життєвого циклу, Цюман М. П. (2015)
Michalski J. - Zmieny wskaźników odchyłek uzębienia i chropowatości powierzchni po wygładzaniu ścierno-chemicznym w wygładzarce pojemnikowej wibracyjnej kół zębatych daszkowych (2015)
Посвятенко Е. К. - Відновлення деталей засобів транспорту із аустенітних сталей, Аксьом П. А. (2015)
Савін Ю. Х. - Методичні основи визначення доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту рухомого складу на підприємствах автомобільного транспорту, Митко М. В. (2015)
Pyć M. - Proekologiczne i energooszczędne systemy szybkiego ładowania prądem stałym autobusów elektrycznych i hybrydowych, Wojewoda P. (2015)
Сахно В. П. - Дослідження ресурсу основних частин автопоїздів та експертний аналіз причин зміни їх технічного стану, Поляков В. М., Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Siedlecka S. - Poprawa efektywnosci funkcjonowania procesów transportowych poprzez wdrażanie technologii telematycznych (2015)
Сахно В. П. - Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної витрати палива при розгоні автомобіля, Корпач О. А. (2015)
Siedlecka S. - Zastosowanie czujników mems w motoryzacji, Mądziel M. (2015)
Сидорчук О. В. - Технічний сервіс виробництва: особливості державного регулювання, Левківський О. П., Ратушний Р. Т., Сидорчук Л. Л. (2015)
Trzepiecinski T. - Finite element analysis of deep drawing of ddq auto-body steel sheet (2015)
Тріфонов Д. М. - Дослідження впливу підігріву повітря на паливну економічність та емісію шкідливих речовин у двигуні з іскровим запалюванням, Сирота О. В., Карев С. В., Добровольський О. С. (2015)
Ustrzycki A. - Wspomagana komputerowo analiza brd, jako metoda poprawy jakości projektów infrastruktury drogowej, Kuszewski H., Jaworski A., Lejda K., Woś P. (2015)
Хмелевський М. О. - Особливості математичного моделювання процесів інвестування проектів будівництва автомобільних доріг, Цюман Є. С. (2015)
Zielińska E. - Kryteria kształtowania się składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych w polsce (2015)
Хрутьба В. О. - Системний аналіз управління комунікаціями в проектах поводження з відходами, Чуваєв П. І, Антоненко Т. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Особливості впровадження систем екологічного менеджменту підприємств спиртової галузі, Лисак Р. С., Гайдай Н. В. (2015)
Хрутьба В. О. - Екологічна безпека при поводженні з відпрацьованими шинами транспортних засобів, Нікітченко Ю. С. (2015)
Барабаш О. В. - Екологічний моніторинг забруднення ґрунтів з використанням біологічних тест-об’єктів, Виноградова Д. О. (2015)
Барабаш О. В. - Досвід впровадження системи екологічного менеджменту підприємства, Титикало Я. А. (2015)
Iakovlieva A.V. - Perspectives of alternative jet fuels production and implementation in Ukraine and Poland, Vovk O.O., Boichenko S.V. (2015)
До відома авторів (2017)
Довгалюк В. Б. - Концептуальні основи аналізу тепломасообмінних і деформаційних процесів у полімерних дисперсних тілах для формування мікроклімату музеїв, Човнюк Ю. В. (2017)
Сергейчук О. В. - Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями, Єгорченков В. О., Радомцев Д. О. (2017)
Предун К. М. - Аналіз та оцінка заходів щодо підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання, Франчук Ю. Й. (2017)
Kordyukov M. - Marking technology of energy efficiency for HVAC (2017)
Редько О. Ф. - Підвищення ефективності очищення коксового газу від пилу, вуглекислого газу та парів формальдегіду в скруберах насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж, Свідеревич М. В. (2017)
Редько А. Ф. - Экспериментальные исследования сжигания биотоплива в кипящем слое, Редько И. А., Пивненко Ю. А. (2017)
Дудніков Анатолій Пантелійович (1938-2016) (2017)
Вихідні дані (2017)
Киченко О. С. - Творчість Гоголя у дослідженнях Ніжинської філологічної школи періоду 2010 – 2017 років: біографія, текстологія, поетика (2017)
Самойленко Г. В. - Переробки повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" в контексті українського національного руху другої пол. ХІХ ст.: лібрето опери П. Сокальського "Осада Дубно" (2017)
Любецька В. В. - Друге бачення та сонна дійсність у гоголівському світі (2017)
Якубіна Ю. В. - Гоголь і Кулжинський: біографіко-літературний дискурс (2017)
Роман Л. А. - Народнопоетична основа збірок "Миргород" і "Вечори на хуторі біля Диканьки" М. В. Гоголя, Каізер І. Ю. (2017)
Гудушаури Н. О. - Н. В. Гоголь и театр (2017)
Чоботько А. В. - В. Розанов и Н. Гоголь: причины творческого антагонизма. Стаття ІІ (2017)
Сивець Т. В. - Сутність релігійного морального імперативу в проповідницькій літературі українського середньовіччя (2017)
Колесник А. В. - Художнє висвітлення міжкультурної українсько-єврейської комунікації у прозі Івана Франка (2017)
Наместюк С. В. - Міфопоетика інфернальних образів і мотивів у романах "Майстер і Маргарита" М. Булгакова та "Перший із перших, або Дорога з Лисої гори" В. Кулікова (2017)
Kharkhun V. P. - Artistic Versions of World War II in Ukrainian Socialist Realist Literature (1941 – 1943) (2017)
Костенко О. О. - Категорія художнього психологізму: проблеми вивчення (2017)
Остапенко Л. М. - "Ловець у житі" як духовна практика: про рецепцію роману Дж. Д. Селінджера. Частина ІІ (2017)
Ісаєнко К. П. - Жанрові трансформації у сучасній польській і українській літературі (теоретичний аспект) (2017)
Сікора Г. В. - Акцентуаційні особливості сучасного львівського койне (2017)
Лагдан С. П. - Грецькі компоненти в термінології залізничної галузі (2017)
Бойко В. М. - До проблеми вивчення лексико-граматичних розрядів прислівника, Давиденко Л. Б. (2017)
Зінченко С. В. - Олександр Потебня про становлення прикметника та його ступенювання (2017)
Шевченко С. П. - З історії вивчення дієприкметника в Ніжинській вищій школі (2017)
Бойко Н. І. - Паремійна вербалізація мовленнєвих норм у "Галицько-руських народних приповідках" І. Франка (2017)
Осипчук В. М. - Лексико-семантична група якісних прикметників у творчості поетів Нью-Йоркської групи (2017)
Пасік Н. М. - Семантична транспозиція густативних номінацій у мовно-естетичному просторі Євгена Гуцала (2017)
Вакуленко Г. М. - Звертання як засіб мовної експресії в художньому мовленні Миколи Гоголя, Клипа Н. І. (2017)
Trybukhanchyk A. M. - Contextual functioning of phraseological units (a case of political speeches by Margaret Thatcher and John Major), Shkurat T. A. (2017)
Корнєєва Л. Л. - Модель периферійної бібліотеки в контексті сучасних культурних трансформацій, Ломоносов М. В. (2017)
Липовецька Є. Ю. - Геометрична орнаментика у візіях українських тканих творів (2017)
Драчук Л. І. - Хвала тобі, науки храм високий! (Рецензія на мемуари : Ніжинська вища школа у спогадах студентів і викладачів: мемуари: у 2 т . / уклад.: Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015 . – Т. 1: 1820 – 1919. – 507 с.; Т. 2: 1920 – 2010. – 530 с.) (2017)
Самойленко Г. В. - Книга, що заслуговує на особливу увагу (Рецензія на дослідження: Богомолець О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець; вступ. слово В. М. Поповича. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с., Самойленко О. Г. (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2017)
Сырги А. В. - Развитие туристических возможностей в республике Марий Эл (2017)
Фурсін О. О. - Шляхи вдосконалення контрольно-наглядової діяльності держави у сфері регулювання ринку земель (2017)
Маметьев И. В. - Предпосылки и формирование теневой экономики 1920-е – 1960-е в СССР (2017)
Minkov D. - Ultrasound characterization of the bone: a review (2017)
Minkov D. - Fracture of hamate bone: case report, Evtimov K. (2017)
Голдобін П. О. - Ефективність препаратів для зниження глюкози в крові у терапії цукрового діабету (2017)
Maryshkina T. - "The Ellen Degeneres show" as a source of authentic listening materials for esl lessons, Bayzhakhanova Z. (2017)
Коленко А. В. - Основні аспекти навчання студентів словесній дії як невід’ємної частини акторської гри (2017)
Розман І. І. - Історія становлення педагогічної думки в Україні (2017)
Яковенко Ю. Л. - Досвід використання технологій е-learning у вищому навчальному закладі, Хорошайло О. С. (2017)
Щербан Т. Д. - Професійна самосвідомість майбутніх психологів, Фельцан М. І. (2017)
Щербан Т. Д. - Проблема формування уявлення учителів про себе і самосвідомість, Щербан Г. В., Михайлова К. В. (2017)
Аюпов Р. Ш. - Проектирование интеллектуальных ресурсосберегающих установок электроцентробежных насосов, Квач И. В., Аюпова К. В. (2017)
Кравчук Н. М. - Розроблення технології десерту функціонального спрямування, Посна Н. С. (2017)
Плосконос В. Г. - Використання топологічного методу для відображення структурних аспектів складних технологічних систем (2017)
Тимошенко Ю. І. - Технологія солодких соусів на основі пюре батату, Кравчук Н. М. (2017)
Шевчук О. О. - Ефективність побудови прогнозів даних на реляційній системі SQL server та розподіленій файловій системі Hadoop (2017)
Мірошник К. А. - Використання програмного середовища Mathcad для розрахунку параметрів леп (2017)
Школяренко В. І. - Лексичні засоби репрезентації емоцій у англомовному електронному листуванні, Дорош В. С. (2017)
Чечеткина И. И. - Проблема памяти в истории западной философии, Меречин А. И. (2017)
Шевчик Б. С. - Дослідження якості пшеничного хлібу, збагаченого соком чорноплідної горобини (2017)
Барабанова В. В. - Електронний маркетинг як важлива складова маркетингової діяльності підприємства (2017)
Беньківська А. Т. - Подкастинг як інструмент маркетингових комунікацій (2017)
Гринь В. П. - Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та контролю валютних операцій, Комарова К. В. (2017)
Журавка Ф. О. - Аналіз зовнішнього державного боргу України, Кириченко Д. О., Глубока Н. А. (2017)
Кашперська А. І. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, Струпова А. Г. (2017)
Лойко В. В. - Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності (2017)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку фінансових інвестицій на підприємствах будівельної галузі, Головко А. В. (2017)
Несенюк Є. С. - Iнновацiйний розвиток пiдприємства в умовах формування iнформацiйної економiки (2017)
Полчанінова І. Л. - Функціонально-логічне моделювання розвитку підприємств санаторно-курортного комплексу в Україні, Лохман В. В. (2017)
Сидоренко К. В. - Мотивація трудової діяльності, Савчук Л. О. (2017)
Скубіліна А. В. - Міжнародна трудова еміграція населення України: основні тенденції та проблеми, Скроботова Д. І., Фурсова Р. С. (2017)
Стадницька Ю. Ю. - Чинники диференціації інвестиційної привабливості регіонів України, Казимира І. Я. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Методичні рекомендації щодо подолання можливих ризиків в туристичній діяльності, Пилипенко С. М., Гомольська Н. І. (2017)
Вацик Ю. М. - Проблемні питання судового захисту прав інтелектуальної власності у цивільному судочинстві україни (2017)
Гузій А. А. - Міжнародний захист прав жінок (2017)
Данильченко А. М. - Правове становище жінки в хіджабі (2017)
Зиин К. Р. - Қазақстан Республикасы мен ресей федерациясы мемлекеттерінің суррогат ана болу және қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологияларды қолдану мәселелері (салыстырмалы-құқықтық анализ) (2017)
Мірзабекова К. С. - Правове регулювання клонування людини в міжнародному праві: реалії та перспективи (2017)
Пастух О. В. - Форми реалізації народовладдя за конституцією України (2017)
Руденко В. В. - Недобросовісна конкуренція як вид господарських правопорушень (2017)
Соболєва К. О - Присвоєння державі поведінки посадових осіб за нормами міжнародного права (2017)
Фархадова Е. Ш. - Окремі аспекти сучасної міжнародно-правової практики забезпечення територіальної цілісності держав (2017)
Хавер К. С. - Теоретичні проблеми формування міжнародно-правових звичаїв (2017)
Вступне слово (2017)
Муза О. В. - Співвідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації (2017)
Шепітько М. В. - Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя (2017)
Schramm H.-J. - Requirements to Judgment Rationale on the Example of Judgment of Kyiv Economic Court of Appeal (2017)
Вознюк А. А. - Види організованих злочинних об’єднань у кримінальному законодавстві України та зарубіжних країн (2017)
Коструба А. В. - Держава в системі суб’єктів цивільного права України (2017)
Шигаль Д. А. - Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики (2017)
Бараш Є. Ю. - Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки (2017)
Барбара В. П. - Цивільно-правова природа корпоративних правовідносин в Україні: проблемні питання (2017)
Летнянчин Л. І. - Пряма дія норм Конституції України: від принципу – до практичного застосування (2017)
Качурова С. В. - Логіко-методичний аналіз завдань ТЗНПК, Невельська-Гордєєва О. П. (2017)
Рум’янцев В. О. - Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) (2017)
Андрейцев В. В. - Господарська діяльність, пов’язана з об’єктами підвищеної небезпеки, як предмет державного контролю (нагляду) (2017)
Пуделька Й. - Конституційна скарга (німецька та французька моделі) (2017)
Славейкова-Рукова М. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на нормотворчу та судову практику (досвід Болгарії) (2017)
Пархоменко Н. М. - Рецензія на індивідуальну монографію Стрєльцової О. В. "Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом: теорія та практика" (2017)
Aliyev A. - Mountain geosystems: development and problems (2017)
Het’man L. - Economic fundamentals of stock market regulation in foreign countries, Kaliuha O. (2017)
Русаков О. В. - Сталінські репресії у період "Великого терору" (1937 – 1938 рр.): до проблеми інтерпретації фактів у сучасній вітчизняній історіографії (2017)
Якубова Н. Ш. - Идентичность или разрозненность? (2017)
Данченко І. О. - Педагогічна технологія формування соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Розман І. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі О. І. Маркуша та Т. Ф. Бугайко) (2017)
Воронова О. Ю. - Формування професійної рефлексивності майбутніх вихователів (2017)
Ляшин Я. Є. - Дослідження копінг-поведінки студентів (за гендерним критерієм) (2017)
Щербан Т. Д. - Мисленнєва активність учителя, Гоблик В. В. (2017)
Кенжалиева Г. Д. - Влияние человека на окружающую среду, Байботаева А. Д. (2017)
Krashtan T. - Colorization of marked images with the residual markers removal (2017)
Андреєв І. А. - Підвищення ефективності дисперсного армування при віброекструзії фібробетонних виробів круглого поперечного перерізу, Пригорницький Т. М. (2017)
Валюженко Б. М. - Композиція інгредієнтів з використанням лікувально-столових вод та концентратів фруктових соків для приготування безалкогольного сокового напою, Верхівкер Я. Г. (2017)
Галясний І. В. - Дослідження впливу натрій карбоксиметилцелюлози на гідратаційні властивості безглютенового тіста, Гавриш Т. В., Шаніна О. М. (2017)
Дволітка М. Я. - Методи розрахунку показників надійності магістральних газопроводів (2017)
Звягінцева-Семенець Ю. П. - Кріоскопічна температура вершкових кремів пониженої жирності, Колодзинський Р. І., Масліков М. М., Кобилінська О. В., Камбулова Ю. В. (2017)
Карачун В. В. - Аналіз конструктивних рішень ферментаційних установок для процесів отримання біогазу (2017)
Мельник В. М. - Ультразвукова дезінтеграція рослинної сировини в технології отримання каротиноїдів, Ружинська Л. І., Андрук М. М. (2017)
Шапошникова Е. А. - Исследование и анализ алгоритма кластеризации данных методом к-средних (2017)
Nadraga V. I. - Theoretical bases of risk management of social-labor sphere (2017)
Gonchar O. I. - Information systems as an instrument for the enterprise potential development, Filipishyn I. V., Shcherbina O. S. (2017)
Goncharenko O. G. - Сonceptualization meaning "Еffectiveness activity of criminal-executive system", Kravchuk A. V., Balan O. S. (2017)
Bokovets V. V. - Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions, Zamkova N. L., Makhnachova N. M. (2017)
Karpenko О. О. - Mechanism of providing economic development of transport andlogistics enterprises on the basis of clustering, Palyvoda O. М. (2017)
Svynchuk A. A. - Methodical instrumentation of evaluation the results of social enterprise activity (2017)
Шкарлет С. М. - Обгрунтування сутності категорії "фінансова довіра", Дубина М. В. (2017)
Zabashtanskyi M. M. - Retrospective review of financial tools useby pjsc "Ukrhydroenergo", Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. (2017)
Карчева Г. Т. - Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні, Хоружий С. Г. (2017)
Maslennikov E. I. - Ensuring stability of Ukrainian banking system incontext of institutional transformation, Lomachynska I. A, Bychkova N. V. (2017)
Nitsenko V. S. - Accounting of transaction expenses of economic entities, Mukoviz V. S., Sharapa O. М. (2017)
Перетятько Ю. М. - Бухгалтерський облік продажу основних засобів в різних умовах господарювання, Іванова Л. Б. (2017)
Klapkiv Y. М. - Financial mechanism of the insurance business, Niemczyk L., Vakun О. V. (2017)
Hryhoruk P. M. - An approach to construct fuzzy preferencerelationships for managerial decision making, Khrushch N. A., Grygoruk S. S. (2017)
Gryshchenko І. М. - Information culture as the basis of efficient talent management, Chubukova O. Y. (2017)
Kosenko O. P. - Forecasting industry park electrical products, Kobielieva T. O., Tkachova N. P. (2017)
Chyrva O. H. - Marketing analysis of the market conditions of highereducation in Ukraine, Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. (2017)
Shpak N. O. - Tools for interpretation of economic information for amanagement of development of industrial potential, Stanasiuk N. S., Hlushko O. V. (2017)
Basyuk D. І. - Distribution as a modern form of marketing structures intouris, Antonenko I. Y., Muzychka Y. O. (2017)
Duka A. P. - Paradigm of integrated risk management (2017)
Rozheliuk V. M. - Research of influence factors of professional competence onefficiency activity of accounting personnel, Kalchenko О. М. (2017)
Yakymchuk А. Y. - Water resources quality considering in the rating as a component ofeconomic stimulating ecologic policy of industrial enterprises, Semenova Y. M. (2017)
Mykhailovska O. V. - Analysis of practical aspects of interactionbetween civil society and public governance, Gurkovskyi V. I., Rudenko O. M. (2017)
Olifirenko L. D. - Functional review for improving management of the publicadministration, Yurchenko Y. D. (2017)
Suray I. G. - Competency State secretary of the Ministry in Ukraine (2017)
Chaplay I. V. - Information and communication support of the activities of the Verkhovna Rada ininteraction with the public (2017)
Lytvynenko O. - Causes of corporate conflicts and ways of their settlement (2017)
Беляева М. Б. - Формирование портфеля ценных бумаг, Галиаскарова Г. Р., Баранова М. А. (2017)
Волошина С. В. - Оцінка підходів до визначення стадій відтворення людського капіталу підприємства, Скубіліна А. В. (2017)
Геворкян Р. Н. - Анализ и производственно-экономическая оценка деятельности организации (2017)
Коваленко Д. І. - Методичні підходи до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, Ломако К. В. (2017)
Колосінська М. І. - Перспективи розвитку туристичної сфери в Україні, Ротар А. Є. (2017)
Лазвиашвили Л. - Значение маркетингового аудита в деятельности современной компании (2017)
Лакіза В. В. - Особливості моніторингу тіньового ринку деревини в Україні, Гавриліна Д. В. (2017)
Лакіза В. В. - Індустріальний туризм в Україні, Пенгрин С. М. (2017)
Лысевич С. Г. - Формирование эффективного хозяйственного механизма — залог высокой эффективности предприятия (2017)
Миколайчук І. П. - Компетентнісний підхід в системі управління персоналом, Стрижак Ю. О. (2017)
Островська Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку організованого туризму у Львівській області (2017)
Павленко Л. Д. - Сучасний банкінг в Україні: стан, проблеми та шляхи удосконалення в умовах конкуренції, Шматко Д. О. (2017)
Ротар А. Є. - Реалізація політики децентралізації місцевих органів влади в умовах забезпечення їх фінансової самостійності (2017)
Швидка О. В. - Використання мобільних додатків для просування продукції (2017)
Шеврикуко А. А. - Пенсійна реформа в Україні: результати і подальші перспективи, Чепець О. Г. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Управління персоналом підприємства, Бурсук Г. Ю. (2017)
Бучковський А. П. - Питання "Terra Nullius" в міжнародно-правовому аспекті (2017)
Воліна А. Е. - "М’яке право" як універсальний регулятор міжнародних відносин (2017)
Ганджа В. І. - Гуманітарна інтервенція як виклик безпеці держави: політико-правовий аспект (2017)
Єрьоміна К. С. - Дипломатичний імунітет: привілей чи безкарність? (2017)
Калганова Е. И. - Проблемы определения инсайдерской информации (2017)
Сайгак А. О. - Глобалізація прав людини (2017)
Сєдих В. Р. - Проблема визнання людини суб’єктом міжнародного права (2017)
Титул, зміст (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологія видів роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г. (2017)
Heluta V. P. - Erysiphe salmonii (Erysiphales, Ascomycota), another East Asian powdery mildew fungus introduced into Ukraine, Takamatsu S., Siahaan S. A. S. (2017)
Мартиненко С. В. - Мікобіота підземних об’єктів антропогенного та природного походження, Кондратюк Т. О., Сухомлин М. М. (2017)
Дідух Я. П. - Методичні основи виділення та оцінки екомерів (на прикладі Дністровського каньйону), Розенбліт Ю. В. (2017)
Дубина Д. В. - Інвазійні водні макрофіти України, Дзюба Т. П., Дворецький Т. В., Золотарьова О. К., Таран Н. Ю., Мосякін А. С., Ємельянова С. М., Казарінова Г. О. (2017)
Фіцайло Т. В. - Екологія діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea (2017)
Олійник М. П. - Вторинна сукцесія рослинності на перелогах Придністровського Поділля, Парпан В. І. (2017)
Фокшей С. І. - Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) у Національному природному парку "Гуцульщина" (2017)
Щербакова Ю. В. - Перші знахідки Thecotheus rivicola (Ascobolaceae) в Україні, Джаган В. В., Зикова М. О., Бороменський Д. О., Коломоєць О. С. (2017)
Шевченко М. В. - Нові та рідкісні для України види кортиціоїдних грибів (2017)
Кондратюк С. Я. - Світле надбання ліхенолога професора Ханса Трасса (02.05.1928–14.02.2017) (2017)
Протопопова В. В. - Олексій Лаврентійович Липа (1907–1990), Шевера М. В. (2017)
Завальна Ж. В. - Щодо поняття "узгоджена діяльність" як соціально-правової категорії, Старинський М. В. (2017)
Налуцишин В. В. - Свобода як основа розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Лютера, Ж. Кальвіна, Ж. Бодена та Т. Кампанелли (2017)
Агамалиев У. И. - Основные направления совершенствования системы государственного управления в Азербайджанской Республике (2017)
Бачинська О.-М. І. - Історіографічний огляд політики позитивної дискримінації в Сполучених Штатах Америки як засобу забезпечення принципу недискримінації (2017)
Кузьменко О. В. - Особливості організації взаємодії національної гвардії України з правоохоронними органами, Островський С. О. (2017)
Денисова А. В. - Систематизація видів і суб’єктів адміністративного нагляду органів виконавчої влади (2017)
Голоядова Т. О. - Податкові перевірки як форма податкового контролю: особливості електронної перевірки (2017)
Казанчук І. Д. - Історична ретроспектива становлення інституту адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища в процесі розвитку українського державотворення (2017)
Шоптенко С. С. - Компетенція правоохоронних органів у провадженнях за скаргами громадян (2017)
Веклич В. О. - Тенденції і можливості для запобігання корупції в Україні: особливості адміністративно-правового аналізу (2017)
Навроцький О. О. - Набуття дитиною адміністративної дієздатності як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини в аспекті реалізації її права на дошкільну та загальну середню освіту (2017)
Стасюк О. Л. - Стан наукової розробки адміністративно-правового регулювання реалізації правозахисної функції в Україні: основні положення, невирішені питання та перспективи (2017)
Данилів С. В. - Адміністративна процедура складання присяги працівниками Національної поліції (2017)
Лук’янцев С. О. - Порівняльно-правова характеристика податку на прибуток підприємств та непрямих податків в Україні (2017)
Сидоренко А. Ю. - До питання про кодифікацію як спосіб систематизації відомчих нормативних актів (2017)
Таш’ян Р. І. - Реституція у цивільному праві країн англо-американської правової системи (2017)
Ревуцька І. Е. - Поняття шлюбу в теорії сімейного права та за законодавством України і країн-членів ЄС: сучасні тенденції (2017)
Хавронюк О. О. - Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів як спосіб захисту прав на бази даних (2017)
Петренко К. Р. - Особливості застосування інституту позовної давності під час розгляду цивільних справ (2017)
Дзяхар Г. І. - Вирішення земельних спорів господарськими судами (2017)
Березіна Н. Ю. - Генеза правового режиму використання й охорони мисливських угідь за законодавством України (2017)
Вечерова Є. М. - Інституціоналізація нормативності кримінального права: окремі теоретико-методологічні аспекти питання (2017)
Маломуж А. І. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (2017)
Маслова О. О. - Вчинення злочину в обстановці публічності (2017)
Михайленко Д. Г. - Теорія складу злочину у світлі концепції багаторубіжного механізму правового впливу на корупційні правопорушення (2017)
Мазур М. Р. - Психологічні особливості адвокатської діяльності (2017)
Про термінологію в фотомедицині та її наслідки (2017)
Жалдак Д. О. - Ефективність внутрішньовенної лазерної терапії хворих на гіпотиреоз, що поєднаний з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2017)
Олійник Г. А. - Клiнiчна ефективнiсть препаратiв ферменкола в комплексi з фототерапiєю та компрессiонною терапiєю у профилактицi патологiчного рубцеутворення, Коробов В. А., Цогоєв А. А., Коркунда С. В., Кім В. М. (2017)
Коваленко Є. Л. - Вплив внутрішньовенної лазерної терапії на циркадіанні ритми артеріального тиску, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2017)
Посохов Н. Ф. - Лазерная нейротомия периферических ветвей тройничного нерва — новый способ лечения фармакорезистентных прозопалгий (2017)
Гамалія М. Ф. - Фотодинамічна дія барвника метиленового синього на клітини меланоми мишей, Шишко Є. Д., Штонь І. О., Прокопенко І. В. (2017)
Свириденко Л. Ю. - Динамика раневого процесса после воздействия высокоэнергетического лазерного излучения с длиной волны 1,047 мкм на кожу и подлежащие мягкие ткани (экспериментально-гистологическое исследование) (2017)
Климова Е. М. - Изменение иммунореактивности у пациентов с гнойно-септическими ранами нижних конечностей на фоне сахарного диабета ІІ типа после светового воздействия, Коробов А. М., Иванова Ю. В., Лавинская Е. В., Быченко Е. А. (2017)
Русанов К. В. - Cтраницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в 1860-1880-е годы, Русанова Е. Г. (2017)
Кокодий Н. Г. - Математический анализ сфигмограммы, Шапошникова А. В., Кайдаш М. В., Тиманюк В. А. (2017)
Сербін М. Є. - Біосумісні імплантати та засоби підвищення якості їх використання (огляд), Тімченко Д. С., Коробов А. М., Лагута Т. І., Шидловська О. А. (2017)
Summaries of articles on experimental and clinical photomedicine (2017)
Резолюція ХLVII Mіжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 12-14 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна (2017)
Анонс Международных научно-практических конференций "Применение лазеров в медицине и биологии", которые запланировано провести в 2018 году (2017)
Кафедрі фізіотерапії, курортології та відновлюваної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти — 90 років! (2017)
Балабонкина В. Ю. - "Словарь достопамятных людей русской земли" Д.Н.Бантыш-Каменского как эстетический артефакт (2015)
Горлова О. В. - Жанрові особливості авторської казки (2015)
Зайцева И. П. - О жанрово-стилистическом своеобразии произведения Радия Погодина "Трень-брень" (2015)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым. (Статья 2), Новикова М. А. (2015)
Карпина Е. С. - Рецепция творчества Всеволода Соловьёва в научном дискурсе конца ХХ века (2015)
Комаров С. А. - Особенности поэтики фельетонов А. Зорича и братьев Тур (2015)
Марченко Т. М. - Украинский героический эпос в русском эстетическом сознании романтизма: к вопросу об онтологическом статусе (2015)
Мележик М. С. - Жанрові різновиди творчого доробку Юрія Щербака (2015)
Морозова Л. І. - Про вивчення жанрової своєрідності західноєвропейської малої прози в українському літературознавстві 10-их років ХХІ століття (2015)
Никольский Е. В. - "Приваловские миллионы" Д. Н. Мамина-Сибиряка и романы-семейные хроники:проблемы жанрового своеобразия (2015)
Писарева О. А. - Д.П. Святополк-Мирский в контексте изучения "досумаровской драмы" (2015)
Постарниченко Г. М. - Психология творческой личности в рассказе А. Куприна "Последний дебют" (2015)
Скляр І. О. - Психопоетикальне осмислення індивідуального стилю В. Підмогильного-митця (Частина перша) (2015)
Чень Чень Лин - Рассказ в детской прозе второй половины ХХ-го века (2015)
Шкуропат М. Ю. - Роман Персиваля Эверетта "Американская пустыня": эффект обманутого жанрового ожидания (2015)
Відомосі про авторів (2015)
Наукове видання (2015)
Содержание (2015)
Булат А. Ф. - Современные решения по повышению эффективности разработки месторождений углеводородов на основе энергосберегающего компрессорного оборудования, Кирик Г. В., Шевченко В. Г. (2015)
Булат А. Ф. - О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса, Пимоненко Л. И., Балалаев А. К., Бокий Б. В., Гуня Д. П. (2015)
Бунько Т. В. - Совершенствование метода расчета концентраций метана по сети горных выработок, включающих рассредоточенные источники метановыделения, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2015)
Semenenko Ye. V. - Methods and means to improve the efficiency thermal processing of solid fuel in a fluidized bed, Dyakun I. L. (2015)
Надутый В. П. - Определение зависимости выхода концентрата самородной меди из базальтового сырья от напряженности электрического поля и классов крупности, Маланчук Е. З., Эрперт А. М. (2015)
Киричко С. Н. - Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров (2015)
Дудник М. Н. - Выбор материалов, геометрических параметров опор вращения оси крыльчатки и режима их работы (2015)
Рубан В. Д. - Приготовление структурированных суспензий с учетом влияния гидротранспорта на измельчение угля, Подоляк К. К. (2015)
Усов О. А. - Оценка соответствия линейного закона фильтрации реальной динамике изменения давления нагнетания воды в угольные пласты (2015)
Карамушка О. А. - Влияние гидродинамического воздействия на структуру угля, Змиевская К. О., Пащенко П. С., Власенко В. В., Московский О. В. (2015)
Шевченко А. Е. - Особенности обезвоживания глубоководных органоминеральных осадков Черного моря методом фильтрования (2015)
Пономаренко С. Н. - Влияние физико-механических свойств горной породы на сопротивление ее пневмотранспортированию трубопроводными системами (2015)
Полулях А. Д. - Определение гидродинамических параметров сепаратора с разделительной гидроповерхностью, Сокур А. К., Лапшин Е. С. (2015)
Семененко Е. В. - Проектировочный расчет трубопроводных систем технологий гидромеханизации при замене стальных труб на полиэтиленовые, Никифорова Н. А., Татарко Л. Г. (2015)
Садовенко И. А. - Моделирование гидрогеотермических полей при подземном сжигании угольных пластов, Инкин А. В. (2015)
Гаврилов В. И. - Способ интенсификации дегазации крутых газонасыщенных угольных пластов (2015)
Круковская В. В. - Исследование водопритока в горные выработки с анкерной крепью, Круковский А. П., Виноградов Ю. А. (2015)
Ляховецкая-Токарева М. М. - Экономические преимущества использования естественного холода в системах микроклимата (2015)
Мальцев Д. В. - Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища, Владико О. Б. (2015)
Евстратенко Л. И. - Применение методов планирования промышленных экспериментов для решения задач управления проветриванием шахт, Юрченко А. А., Столбченко Е. В. (2015)
Денищенко О. В. - Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу, Козіна І. В., Юрченко О. О. (2015)
Новиков Л. А. - Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров (2015)
Скипочка С. И. - Оценка вклада фазовых составляющих метана в газоносность угольных пластов, Паламарчук Т. А. (2015)
Аверкин Д. И. - Оценка влияния способов поддержания сопряжения лавы со штреком на характер деформирования подготовительной выработки (2015)
Ильин С. Р. - Анализ влияния формы сечения коробчатых проводников жесткой армировки шахтных стволов на допустимую скорость движения подъемных сосудов, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2015)
Кирия Р. В. - Определение предельного угла наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2015)
Губенко Д. И. - Закономерности транспортирования сжатого воздуха шахтным потребителям по негерметичному трубопроводу (2015)
Шашенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник давления, Шаповал В. Г., Моркляник Б. В., Шаповал А. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Мінцер О. П. - Програма інформатизації закладів вищої медичної освіти. Стратегія, постійна та змінна складові (2017)
Марценюк B. П. - Використання технології Data mining із метою диференціальної діагностики коморбідних станів хронічного панкреатиту й аскаридозу на підставі даних клінічної симптоматики й ультразвукових досліджень, Бабінець Л. С., Дроняк Ю. В. (2017)
Чернишова Т. А. - Інформаційні технології і системи для ранньої діагностики онкологічних захворювань за рівнем циркулюючих пухлинних клітин, Злепко С. М., Азархов О. Ю., Данилков C. О., Кривоносов В. Є., Барановський Д. М. (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології оцінювання впливу стресу на результати тестового контролю знань лікарів. Аналітичний огляд. Перше повідомлення, Кошова С. П. (2017)
Стецюк В. 3. - Використання ERP-систем для медичних установ, Іванова Т. П., Бабінцева Л. Ю., Ольхович Н. В., Лугін М. М., Фіногенов О. Д. (2017)
Вакуленко Д. В. - Алгоритмічне моделювання процесу проведення процедури масажу, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В., Барладин О. Р., Храбра С. 3. (2017)
Стецюк В. 3. - Автоматизація процесу діагностування спадкових метаболічних захворювань із використанням інформаційно-аналітичної системи ранньої діагностики, Лісовиченко О. І., Малєй А. В., Фіногенов О. Д., Ольхович Н. В., Пічкур Н. О. (2017)
Кутакова О. В. - Інформаційна, веб-, мобільно-орієнтована система в практиці сімейного лікаря (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційні технології у реалізації реабілітаційних програм у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом, Вакуленко Д. В., Сірант Г. О., Мисула І. Р., Бакалюк Т. Г. (2017)
Іванчук М. А. - Використання методу Монте-Карло для Марковських ланцюгів для прогнозування поширеності ішемічної хвороби серця в Україні, Іванчук П. Р. (2017)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія (2017)
Вимоги щодо підготовки рукопису (2017)
Амонова Х. И. - Социальная активность женщин в формировании гражданского общества в Узбекистане (2018)
Искандарова Г. Т. - Воздействие производственных факторов на динамику показателей центральной нервной системы и работоспособность гладильщиц СП "Tash Tex", Юсупова Д. Ю. (2018)
Безкоровайна О. В. - Педагогічні засади формування духовних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти (2018)
Мартиненко Л. В. - Творча самореалізація вчителя як результат розвитку його естетичного досвіду (2018)
Сулаймонов И. Ж. - Такрорий экин сифатида қанд лавлаги уруғини капсулалаб экишни текис кўчат олиши билан боғлиқлиги, Комилова Д. К., Собиров С. Т., Солижонов Ш. З., Абдуқодиров Х. В. (2018)
Комилов К. С. - Ғўза қатор ораларини ишлаш ва суғориш тартибларининг ўсимликларни илдиз тизимига таъсири, Комилова Д. К., Алижонова Г. А., Собиров С. Т., Мамадалиев Ж. Ш. (2018)
Дутчак А. А. - Перспективи розвитку онлайн-телебачення через призму еволюції його складових (2018)
Мельник В. М. - Апарат для культивування клітин з перемішувачем у вигляді перфорованого коловими отворами диска (2018)
Шидловська О. Б. - Актуальність впровадження spa-процедури спелеотерапія в діяльності готельного підприємства, Зоренко Т. О. (2018)
Колоченко Л. А. - Прогноз биологической активности замещенных гем-дихлорциклопропанов, Богомазова А. А. (2018)
Вітренко Н. С. - Проблеми та перспективи розвитку ринку пива України (2018)
Вітренко М. О. - Вплив невизначеності на стійкість економічних суб’єктів (2018)
Гладкова О. В. - Теоретичні підходи до визначення ринкової сталості підприємства (2018)
Глухова В. І. - Фінансова результативність діяльності підприємств і шляхи її покращення, Шило Ю. С. (2018)
Григоренко Д. А. - Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Ігнатенко О. С. - Міжнародний досвід підтримки інвестиційної діяльності у агропромисловому комплексі та напрями імплементації цього досвіду в Україні (2018)
Кириченко І. О. - Проблеми міжгалузевого паритету цін, основні причини диспаритету та шляхи їх вирішення (2018)
Кліпун А. І. - Особливості оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2018)
Кохно І. І. - Методика здійснення економічного аналізу та контролю на основі фінансової звітності підприємства (2018)
Лопатін А. О. - Фактори впливу на ефективність пенсійної системи (2018)
Михайленко О. В. - Управління акціонерним капіталом підприємства, Шевченко О. М., Шапошник Т. В. (2018)
Можар В. О. - Виробнича система підприємства (2018)
Погасій С. О. - Підтримка працездатності адміністраторів готелів шляхом впровадження заходу релаксації, Марченко С. С. (2018)
Полчанінова І. Л. - Система управління франчайзингом у сфері туристських послуг, Касьяненко А. А. (2018)
Селієвська Є. Р. - Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Тарасенко І. О. (2018)
Усенко І. О. - Стан та аналіз безготівкових розрахунків в Україні та особливості їх обліку в профспілкових організаціях (2018)
Хмара М. В. - Проблеми компенсації моральної шкоди у медіа-праві (2018)
Кучерява М. В. - Моніторинг змін законодавства ЄС у контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні (2017)
Криклій О. А. - Огляд підходів до організації процесу стрес-тестування на рівні банку, Макієнко Є. В. (2017)
Вергун А. М. - Статистичні реалії формування інвестиційного потенціалу вищих навчальних закладів України, Вергун М. О. (2017)
Плоднік М. В. - Удосконалення системи управління організаційно-економічним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2017)
Тарасенко І. О. - Методологічні положення та інструментарій оцінювання конкурентного потенціалу ВНЗ, Цимбаленко Н. В., Нефедова Т. М. (2017)
Яценко О. М. - Управлінська культура менеджерів як основа конкурентоздатності організацій в умовах глобалізації, Ковшик В. І. (2017)
Іванова Н. С. - Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз (2017)
Бєлялов Т. Е. - Розробка та впровадження інновацій в системі вищої освіти: проблеми, особливості, перспективи (2017)
Черниш О. В. - Методи оцінювання ефективності діяльності вищого навчального закладу (2017)
Скрипник А. В. - Оптимізаційна стратегія кафедри та університету, Оборська І. С. (2017)
Золковер А. О. - Аналіз товарної структури експортних операцій України (2017)
Тростянська К. М. - Облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі: практичні аспекти та вдосконалення, Ротченкова І. Г. (2018)
Гриджук Д. М. - Процес формування відсотку від індикативної ставки при трансфертному ціноутворенні в банку (2018)
Корнух О. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінки нематеріальних активів при визначенні рівня ліквідності підприємства в умовах його інноваційного розвитку, Соловйова Ю. І. (2018)
Міщенко Д. А. - Оцінка бюджетного потенціалу регіонів: практичний аспект, Міщенко Л. О., Холошня Д. О. (2018)
Ігнатенко О. С. - Стратегічні орієнтири підвищення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу України (2018)
Краснова О. І. - Стан та проблеми розвитку фінансування охорони здоров’я на селі (2018)
Стоянець Н. В. - Розвиток малих форм господарювання як запорука сталого розвитку аграрної економіки (2018)
Лемішовський В. І. - Модель "витрати-обсяг-прибуток" як методичний інструментарій оперативного контролінгу машинобудівного підприємства (2018)
Мрихіна О. Б. - Обґрунтування концептуального підходу до трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище на засадах теорії фракталів (2018)
Пчелинська Г. В. - Варіативність оцінки в управлінні витратами підприємства (2018)
Kudryashova N. - Investigation of the use of hybrid mobile applications for improving business indicators, Yerokhin A. (2018)
Росола У. В. - Особливості маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Камінський О. Є. - Багатокритеріальна оптимізація вибору провайдерів хмарних сервісів (2018)
Захарін С. В. - Перспективи реалізації в Україні крупних інфраструктурних проектів за участю китайських партнерів, Лі І., Смірнов Є. В. (2018)
Content (2017)
Soloviy I. P. - IUFRO anniversary congress: results and prospects for cooperation in the field of forestry science, Dubovych I. A. (2017)
Tunytsya Yu. Yu. - An ecological economic paradigm for sustainable forestry development, Tunytsya T. Yu. (2017)
Krynytskyi H. T. - Close-to-nature forestry as the basis for sustainable forest management in Ukraine, Chernyavskyi M. V., Krynytska O. H., Deineka A. M., Kolisnyk B. I., Tselen Ya. P. (2017)
Tkach V. P. - Current issues of forest management improvement in Ukraine, Torosov A. S. (2017)
Krynytskyi H. T. - Concept for the conservation and sustainable use of forest genetic resources in Ukraine, Hayda Yu. I., Yatsyk R. M., Parpan V. I., Los S. A. (2017)
Debrynyuk Yu. M. - Plantation forestry and energy plantations in Ukraine: resource potential and development prospects (2017)
Guz M. М. - Current problems of silvicultural production in Ukraine and the ways of their solution (2017)
Parpan T. V. - Aboveground biomass of common oak windbreaks in the central part of Ukraine, Parpan V. I. (2017)
Myklush S. I. - Structure of the forest fund and functions of Beech forests on Ukrainian Plains, Myklush Yu. S., Savchyn V. M. (2017)
Lisovyj M. M. - Prospects for genetic resources reproduction of the main forest-forming Gymnosperm species in Ukraine by breeding in vitrо, Guz M. M. (2017)
Lavnyy V. V. - Strong winds and windthrows in the forests of the Ukrainian Carpathians (2017)
Soloviy I. P. - Reimagining forest policy, institutions and instruments through concepts of ecosystem services and social innovations: Ukraine in the focus, Nijnik M. S., Deyneka A. M., Melnykovych M. P. (2017)
Dubovich I. A. - Current problems in cross-border cooperation of Ukraine and neighboring countries in the field of sustainable forest management (2017)
Adamovsky M. G. - Spatial modeling of transport development of forest area and their potential environmental risks, Styranivsky O. A., Borys M. M. (2017)
Lakyda P. І. - Environmental and economic challenges of climate change for Eastern European forests in mid-latitude zone, Karpuk А. І., Vasylyshyn R. D., Lakyda І. P. (2017)
Meshkova V. L. - Evaluation of harm of stem insects in Pine forests (2017)
Hrunyk N. I. - Expression of defensins and lipid transfer protein genes in Scots pine seedlings inoculated with necrotrophic and hemibiotrophic pathogens, Kovaleva V. A., Gout R. T. (2017)
Yukhnovskyi V. Yu. - Aboveground biomass of Common oak windbreaks in the Central part of Ukraine, Lobchenko G. B., Khodash A. B., Mosquera Losada M. R., Borek R. (2017)
Авраменко О. Б. - Планування як необхідний елемент технологічного практикуму в процесі підготовки майбутніх вчителів технологій (2016)
Андрощук І. П. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів (2016)
Андрощук І. В. - Наукові підходи до підготовки майбутніх вчителів технологій як суб’єктів педагогічної взаємодії (2016)
Артюх Л. В. - Особливості професійної підготовки викладача спецдисциплін будівельного профілю (2016)
Бойчук В. М. - Підготовка майбутнього вчителя в умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Бурдун В. В. - FAB LAB – лабораторії для реалізації творчих ідей учнів (2016)
Бусленко О. М. - Організаційно-педагогічна модель формування змісту навчальної дисципліни "Робота в матеріалі" (2016)
Вовк Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя технологій до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи (2016)
Гервас О. Г. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів в галузі дизайну з основ художнього проектування (2016)
Гуревич Р. С. - Графічна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення в умовах інформатизації освітнього процесу, Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. (2016)
Даннік Л. А. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес старшої школи (2016)
Кадемія М. Ю. - Бінарне навчання у підготовці кваліфікованих робітників у ПТН, Люльчак С. Ю. (2016)
Корець О. М. - Роль інформаційних технологій для здобуття додаткової кваліфікації вчителя інформатики у системі підготовки фахівців технологічної освіти (2016)
Кулінка Ю. С. - Самостійна робота у педагогічній освіті майбутніх учителів технологій за профілем "Технічна та комп’ютерна графіка" (2016)
Лихолат О. В. - Методологічні основи визначення специфіки змісту навчальної дисципліни "Технології побутової діяльності" (2016)
Ляшук Ю. В. - Підготовка вчителів трудового навчання у другій половині ХХ століття (2016)
Малишевський О. В. - Професійно-орієнтований технологічний підхід як засіб підготовки інженерів-педагогів (2016)
Маркусь І. С. - Підготовка майбутнього вчителя до організації науково-дослідної роботи учнів як тенденція трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Сиротюк В. Д. (2016)
Матвісів Я. Я. - Проблеми управління процесами економічної освіти та виховання учнів (2016)
Матяшова Д. В. - Удосконалення змісту основних груп компетентностей майбутнього вчителя трудового навчання (2016)
Мелентьєв О. Б. - Історичні аспекти підготовки вчителя технологій до вивчення в школі наукових основ виробництва (2016)
Нагайчук О. В. - Стимулювання інтелектуальної активності підлітків у процесі виконання творчих проектів (2016)
Нищак І. Д. - Критерії та показники якості інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Ніколайчук С. П. - Критерії визначення ефективності методики навчання матеріалознавства швейних виробів майбутніх учителів технологій (2016)
Омельчук О. В. - Використання проектного методу під час виготовлення плетених виробів майбутніми вчителями технологій (2016)
Оршанський Л. В. - Сутність, специфіка та ознаки творчої художньо-трудової діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій, Ясеницький В. Є. (2016)
Павлиш Т. Г. - Робочий зошит з технічного креслення – необхідний засіб підготовки професійно мобільного фахівця (2016)
Пастирєва К. Ю. - Управління самостійною роботою студентів-технологів засобами інноваційних інформаційних технологій у процесі вивчення вищої математики (2016)
Поліщук Т. П. - Аналіз стану організаційної культури педагогічних колективів ПТНЗ аграрного профілю (2016)
Рогозіна О. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до організації технічної творчості учнів (2016)
Ружицька А. В. - Історичні передумови зародження художньо-трудової діяльності дівчат у загальноосвітніх школах України(1917 – 1991 рр. ) (2016)
Савченко Л. О. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій і креслення до педагогічної діагностики якості освіти (2016)
Салогуб В. С. - Деякі шляхи підвищення рівня правової культури майбутніх учителів технологій (2016)
Скутін А. - Чинники формування науково-педагогічного світогляду академіка Д. О. Тхоржевського (2016)
Собкевич Л. В. - Професійне самовизначення особистості як підготовка майбутнього фахівця в сучасних умовах (2016)
Соловей В. В. - Роль і місце дисципліни "Основи проектування і моделювання" в підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Ткачук С. І. - Сучасні технології навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2016)
Тришин В. В. - Інформаційно-модульна технологія оновлення професійно-педагогічної підготовки студентів ВНЗ (2016)
Уруський А. В. - Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу у процесі навчання старшокласників за технологічним профілем (2016)
Цибулько Г. Я. - Інноваційні засоби навчання в трудовій підготовці, Курчій О. В., Тютюнник А. О. (2016)
Цина А. Ю. - Характеристика спеціальних принципів диференціації та системності в освіті (2016)
Чумаченко Д. В. - Основні складові методики навчання електронному діловодству майбутніх бакалаврів професійної освіти (2016)
Шкворець О. В. - Впровадження інтегрованого навчання, як засіб покращення професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Шпак Л. М. - Реалізація компетентісного підходу майбутніх фахівців технологій (2016)
Яковлєва В. А. - Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності як засіб формування компетентного вчителя трудового навчання (2016)
Крячок С. - Приведення ліній, виміряних рулеткою та електронним тахеометром, до одного масштабу (продовження) (2017)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування різних діаметрів торців штовхачів орієнтованими кругами з калібруючими ділянками, Венжега В., Литвин О., Кальченко Д. (2017)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування торців хрестовин карданних валів орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками, Слєднікова О., Винник В., Сіра Н. (2017)
Хоменко І. - Метод програмування для визначення сил, що діють на днище поршня двигуна внутрішнього згоряння (2017)
Кологойда А. - Використання САПР при розрахунку та проектуванні коробок швидкостей верстатів, Пасов Г. (2017)
Радченко С. - Математическое моделирование механических свойств композиционных материалов при нарушении сплошности, Лапач С. (2017)
Петрушинець Л. - Дифузійне зварювання у вакуумі жароміцного сплаву на Ni основі, Фальченко Ю., Устінов А., Мельниченко Т., Новомлинець О. (2017)
Хрєстін Р. - Складання алгоритму дії системи управління приводом переміщення електродів дугової сталеплавильної печі (2017)
Шаповалов О. - Стан і перспективи застосування композиційних матеріалів у літальних апаратах військового та цивільного призначення, Рашевський Є., Кохан В., Болотов Г. (2017)
Казимир В. - Застосування динамічних віртуальних образів у грід-середовищі з підтримкою реплікації, Пріла О., Крищенко М. (2017)
Зарiцький О. - Інформаційні технології аналітичної оцінки професійної діяльності. Практичні аспект інтеграції з системами управління ресурсами підприємства (2017)
Мартинова Н. - Ефективні рішення організації процесу навчання: поєднання друкованих навчальних матеріалів з мобільними системами доповненої реальності, Самохвалов Д., Семашко В. (2017)
Нестеренко С. - Кваліметричний підхід до визначення ступеня довіри до програмного забезпечення, Акименко А. (2017)
Житник О. - Структурні моделі засобів дистанційного зондування для застосування в галузі точного землеробства, Бальченко І. (2017)
Корнієнко О. - Метод відображення мовних сигналів у задачі розпізнавання мовця (2017)
Тітов К. - Використання технологій когнітивних обчислень і семантичної обробки інформації для фільтрації новин за персоналізованими вподобаннями користувача (2017)
Денисов Ю. - Автономный инвертор напряжения как звено авторегулирования локальной системы электроснабжения высокой точности (2017)
Мотузка Ю. - Жирнокислотний склад продуктів для ентерального харчування (2017)
Хребтань О. - Ідентифікація волокнистого складу швейних товарів під час проведення товарознавчої експертизи, Дудла І., Яковенко А. (2017)
Коваленко С. - Порівняльний аналіз розподілу земель на категорії в Україні та зарубіжних країнах, Хархан А. (2017)
Корнієнко І. - Обґрунтування методики визначення вихідних параметрів для оптимізації мережі механізованого прибирання вулиць населеного пункту, Корнієнко С., Кошма А., Богукалець О., Ярова В. (2017)
Смілка В. - Задачі вдосконалення системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2017)
Наровлянська О. - Динаміка ринку земель Чернігівської області (2017)
Квартенко О. - Шляхи інтенсифікації методів очищення багатокомпонентних підземних вод (2017)
Babukh I. V. - Commercialization of market innovations as exclusive task of innovative marketing (2017)
Huszarik E. - Client groups in the early stage of the lifecycle of business relationships on the advertising market, Jozsa L., Hevesi A. (2017)
Kendiukhov I. - Managing innovations in sustainable economic growth, Tvaronaviciene M. (2017)
Kucher A. V. - State and problems of transfer of innovations in land use of agricultural Enterprises, Kucher L. Y. (2017)
Wang J. - Economic and cultural impact of tourism marketing (2017)
Korzh N. V. - Evaluation of the effectiveness of social capital usage, Sokolovska V. V., Ivanchenko H. V. (2017)
Oklander М. A. - Segmentation and communication in digital marketing, Oklander T. O. (2017)
Pererva P. G. - Determination of marketing characteristics of market capacity for electrical automation, Kobielieva T. A., Tkachev M. M., Tkacheva N. P. (2017)
Balyk U. O. - Marketing audit of innovation activity of enterprises: theoretical and methodical approach, Kolisnyk M. V. (2017)
Горбаль Н. І. - Трансформація маркетингових комунікацій українських підприємств в умовах кризи, глобалізації та євроінтеграції, Дзюбіна К. О., Моторнюк У. І. (2017)
Гребенюк Н. В. - Оцінювання інноваційної складової маркетингової діяльності банку та визначення її впливу на ефективність функціонування банку (2017)
Dikcius V. - The impact of parents’ technology readiness and their susceptibility to interpersonal influence on adolescents’ participation in parental decision making to purchase technological products, Pikturniene I., Pakalniskiene V., Seimiene E., Kavaliauske M., Reardon J. (2017)
Kashani F. - Developing marketing strategies using customer relationship Management, Shahmirzaloo Z. (2017)
Kliestikova J. - Branding with understanding: how national profile of consumer influences brand value perception, Janoskova K. (2017)
Кордзая Н. Р. - Сприйняття соціальної реклами населенням України (2017)
Kubicova L. - Slovak customers demand for dairy products and milk: analysis of price and income relations, Kadekova Z., Nagyova L., Rovny P. (2017)
Сотник І. М. - Підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового інтернету речей на підприємстві, Завражний К. Ю. (2017)
Бабурина Н. А. - Инновационные подходы привлечения сбережений населения в совресенной экономике, Тарханова Е. А., Федорова О. Б. (2017)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств, Висоцький А. Л., Симак А. В., Петрушка Т. О. (2017)
Ivanova E. - Innovation policy of SMEs in Slovakia in the context of European Union innovation policy, Kordos M. (2017)
Летуновська Н. Є. - Практичні аспекти бізнес-планування в системі реалізації інвестиційного проекту, Далечін О. Ю., Бєляєва К. О. (2017)
Семенова К. Д. - Становлення нового цифрового світу та проблеми менеджменту кібер-ризиків, Тарасова К. І. (2017)
Yudina N. V. - Methods of the startup-project developing based on ‘the four-dimensional thinking’ in information society (2017)
Balan O. S. - Identifying areas and components of the management decisions for small industrial enterprises the second and third group of simplified tax system, Maslennikov Y. I., Selivanova N. M. (2017)
Harafonova O. I. - The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities, Zhosan G. V., Akimova L. M. (2017)
Нікітіна А. В. - Вплив загроз функціональних складових на рівень економічної безпеки підприємств (на прикладі підприємств автомобільного транспорту), Горовий Д. А. (2017)
Tyschenko V. F. - Cognitive modelling in process management of publicprivate partnerships intensifying in Ukraine, Belikova N. V., Ostapenko V. N. (2017)
Breckova P. - SMEs’ innovation approach in the Czech Republic (2017)
Гринькевич О. С. - Аналіз і моделювання процесів інтернаціоналізації вищої освіти у контексті інноваційного розвитку, Лутчин Н. П. (2017)
Zhadan T. - Current state, main problems and directions of innovative development of fat-and-oil industry resource base in Ukraine (2017)
Комарницька Г. О. - Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2017)
Ситник Н. І. - Організаційне навчання як складова менеджменту знань (2017)
Жилінська О. І. - Компаративне оцінювання рівня інноваційного забезпечення сталого розвитку економіки, Балан В. Г., Андрусяк І. В. (2017)
Orlovs’ka Y. V. - Green investments’ programs as an element of industry’s international competitiveness (on example of construction industry), Kvaktun O. O, Chala V. S., Vovk M. S. (2017)
Карінцева О. І. - Науково-методичний підхід до оцінювання екологічного ризику різних видів економічної діяльності (2017)
Аврамчук О. Є. - Диференційований підхід проведення лабораторних робіт з фізики в процесі підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів (2017)
Баштовий В. І. - Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання фізики в старшій школі (2017)
Близнюк М. М. - Український етнодизайн– національний стиль та антиглоболізаційний вимір (педагогічний аспект) (2017)
Борбич С. В. - Формування духовних цінностей студентів як складова виховної діяльності у педагогічних коледжах (2017)
Василиків І. Б. - Інформаційна компетенція як складова професійної компетентності майбутнього вчителя маркетингу (2017)
Галатюк Ю. М. - Творча навчально-пізнавальна діяльність у контексті розв’язування задач з механіки (2017)
Григорчук О. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач (2017)
Дудка Т. Ю. - Історіософський аналіз освітніх систем давніх цивілізацій (до V ст.) (2017)
Закалюжний В. М. - Про деякі особливості проектування дидактичних та методичних систем навчання (2017)
Коваленко І. В. - Програмно-педагогічні засоби реалізації методики навчання обробки деревини майбутніх бакалаврів технологічної освіти (2017)
Костецька М. В. - Ретроспективний аналіз розвитку вищої освіти Украіни (2017)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Особистісно орієнтована система розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Мирошніченко Ю. Б. - Практична робота з астрономії на тему: "Дослідження космічної місії "Розетта" через мережу інтернет", Міронічева Д. В. (2017)
Мишак Ю. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі проведення фізичного експерименту (2017)
Мулярчук Є. І. - Вчительство як покликання (2017)
Мухортова Н. О. - Використання знань з біомеханіки у занятті спортом (2017)
Нищак І. Д. - Навчання майбутніх учителів технологій систем автоматизованого проектування: інформатично-дидактичний аспект, Шпильовий Ю. В. (2017)
Онопрієнко В. П. - Формування екологічної правосвідомості у майбутніх фахівців агропромислового виробництва у процесі вивчення спеціальних дисциплін (2017)
Пащенко В. В. - Інтеграція знань з курсу фізики і біології у процесі вивчення електричних і магнітних явищ у вищих навчальних закладах (2017)
Поліщук Р. С. - Підготовка банківських працівників до використання методів та оцінювання критеріїв вимірювання конкурентоспроможності банків у країнах ЄС (2017)
Редько Г. Б. - Зауваження з приводу підготовки вчителів фізики, Толпекіна Г. В. (2017)
Сиротюк В. Д. - Місія космічного телескопа "Кеплер" – пізнання Всесвіту (2017)
Сиротюк Т. А. - Підготовка педагогічних кадрів у галузі вокального мистецтва: проблеми й особливості (2017)
Сільвейстр А. М. - Інтеграція знань як психолого-педагогічна проблема, Моклюк М. О., Моклюк О. О. (2017)
Смирнова І. М. - Професіографічний підхід до вивчення професії сучасного вчителя технологій (2017)
Туріна О. А. - Культура фортепіанного виконавства в контексті тенденцій становлення професійної музичної школи, Каменська В. Ю. (2017)
Турянська М. М. - Особливості підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до організації і проведення спортивно-масової роботи з учнями і молоддю загальноосвітніх шкіл України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Фесенко Г. А. - Ситуативне навчання основ фінансової математики учнів профільної школи як спосіб підвищення їх фінансової грамотності (2017)
Чернявський В. В. - Інтеграція змісту курсів фізики та астрономії як чинник формування у майбутніх моряків узагальненої природничонаукової картини світу (2017)
Чумак М. Є. - Постановка запитань учнями як метод активізації мислення у процесі вивчення фізики (2017)
Шарко В. Д. - Фреймовий підхід до формування в учнів основних елементів фізичних знань (2017)
Шевченко А. Ф. - Деякі питання, пов’язані з формуванням когнітивної компетентності майбутнього вчителя (2017)
Шило С. В. - Методи формування інформатичної компетентності учнів у процесі вивчення фізики (2017)
Школьний О. В. - Про особливості створення електронного підручника з математики, Захарійченко Ю. О. (2017)
Янісів Ю. О. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Польщі (2017)
Ковалевський С. - Про неперіодичні коливання при динамічних навантаженнях виконавчого механізму мобільних верстатів з паралельною кінематикою, Ковалевська О. (2017)
Тонконогий В. - Снижение теплового фактора при плоском абразивном шлифовании, Якимов А., Бовнегра Л., Безнос С., Добровольский В. (2017)
Пасов Г. - Анімаційне моделювання рейкових та черв’ячно-рейкових передач для створення прямолінійного поступального руху, Слєднікова О., Кологойда А. (2017)
Рудик А. - Ефективне формоутворення поверхонь обертання торцем круга, Рудик В. (2017)
Кальченко Д. - Теоретичне та експериментальне дослідження процесу двостороннього шліфування торців зі схрещеними осями циліндричних деталей та кругів з калібруючими ділянками (2017)
Фальченко Ю. - Основи використання поверхневих фізико-хімічних процесів для прецизійного зварювання тиском, Новомлинець О., Петрушинець Л., Нагорна І. (2017)
Новомлинець О. - Прецизійне зварювання тиском алюмінієвих сплавів, Олексієнко С., Ющенко С., Половецький Є. (2017)
Болотов Г. - Особливості з'єднання композиційних матеріалів у вузлах машин та будівельних конструкцій, Болотов М. (2017)
Клименко А. - Вплив твердих шаруватих наповнювачів на фізико-механічні властивості композиційних покриттів на основі фенілону, Анісімов В., Ситар В. (2017)
Казимир В. - Метод детектування руху для нестатичних камер або для камер з функцією PTZ, Юрченко Д. (2017)
Zarovsky R. - Architecture of software for video surveillance systems with different types of cameras, Radchenko A. (2017)
Fomenko V. - Thematic texts generation issues based on recurrent neural networks and word2vec, Loutskii H., Rehida P., Volokyta A. (2017)
Денисов Ю. - Исследование путей повышения энергоеффективности системы электропривода беспилотного летательного аппарата, Ревко А., Середа О., Дымерец А. (2017)
Шмелев Ю. - Электротехнический комплекс контроля состояния авиационных аккумуляторных батарей, Бойко С., Городний А., Чернихова Е., Владов С. (2017)
Шевченко В. - Огляд основних технологій бездротової зарядки накопичувачів енергії для малопотужних систем, Пахалюк Б., Гусев О. (2017)
Krasnozhon O. - Review of high step-up dc-ac power electronics solutions without galvanic isolation, Shevchenko R., Khomenko O., Veligorskyi O. (2017)
Гомеля М. - Ефективність вилучення іонів важких металів з розведених розчинів іонообмінним методом, Іванова В., Трус І. (2017)
Індутний В. - Товарознавча оцінка антикварних монет на ринку України, Мережко Н., Калуга Ю. (2017)
Сиза О. - Порошок з вичавків ягід калини в технології виробництва пшеничного хліба, Савченко О., Журок І., Дорожинська М. (2017)
Заморська І. - Вміст токсичних елементів в ягодах суниці садової та продуктах переробки з них (2017)
Крамаренко Д. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на властивості клейковини пшеничного борошна, Дуб В. (2017)
Мотузка Ю. - Розчинність продуктів для ентерального харчування, Романенко О., Казаченко С. (2017)
Пилипенко Т. - Дослідження якості косметичних кремів для рук, Рябчун Ю., Єфімова В. (2017)
Федорова Д. - Дослідження технологічних властивостей сухих рибо-рослинних напівфабрикатів та їх використання в харчових технологіях (2017)
Данилюк І. - Технологія прісного тіста із порошком Atherina pontica та борошном пророщеного зерна пшениці (2017)
Protsan N. - Effect of alkylresorcinols derivatives on the activity of enzyme preparations, Oliynichuk S., Verbytskyi S. (2017)
Ігнатенко П. - Вплив сушіння деревини на її міцність, Ігнатенко О. (2017)
Квартенко О. - Моделювання кінетики процесу видалення сполук заліза в біореакторі, Присяжнюк І. (2017)
Корнієнко І. - Коригування статистичних показників погодних умов для зимового періоду чищення вулично-дорожньої мережі з використанням даних веб-ресурсу, Терещук О., Корнієнко С., Кошма А. (2017)
Крячок С. - Визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра з використанням нового пристрою для прив’язки до стінних знаків, Мамонтова Л., Гайструк Г. (2017)
Титул (2017)
Бородін Є. - Медіація в публічному управлінні як форма інституціонального компромісу (2017)
Гончар В. - Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України (2017)
Капінус О. - Державне регулювання внутрішньої вимушеної міграції: понятійно-категоріальний аппарат (2017)
Карпа М. - Публічно-правовий спір як спосіб встановлення та розмежування компетенцій органів публічної влади (теоретичні аспекти) (2017)
Квеліашвілі І. - Сутність національних та митних інтересів під час забезпечення потреб суспільства в державній митній політиці (2017)
Козак В. - Управління знаннями в контексті модернізації публічного управління в Україні (2017)
Кузьменко В. - Трансформація технологій демократичного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства (2017)
Мартиненко Н. - Розвиток пенсійної системи України: поняття та сутність (2017)
Новак А. - Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення (2017)
Денисенко К. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку: сучасний стан та напрями удосконалення (2017)
Дунаєв І. - Проектування комплексного механізму модернізації публічної регіональної економічної політики (2017)
Дяченко А. - Соціальні аспекти державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Машненков К. - Трансформація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій (2017)
Обушна Н. - Тенденції організації публічного аудиту в контексті європейського досвіду (2017)
Подп’ятнікова А. - Державна політика розвитку транзитивного простору України (2017)
Харечко Д. - Адміністрування процесу забезпечення громадян житлом на загальнодержавному та регіональному рівнях (2017)
Чернятiнa В. - Державне регулювання сталого розвитку сільських територій в Україні (2017)
Ботвінов Р. - Військова служба України як інститут публічної служби (2017)
Бобровська О. - Інтелектуальні ресурси розвитку територій, Липовська К. (2017)
Івашина Л. - Роль об’єднаних територіальних громад у розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Лененко І. - Компетенція органів місцевого самоврядування країн Балтії: порівняльний аналіз (2017)
Черчатий О. - Механізми зростання правової спроможності територіальних громад: досвід Полтавщини (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2017)
Hafner A. - Archaeology of the Alpine space. Research on the foothills, valley systems and high mountain landscapes of the Alps, Brunner M., Laabs J. (2017)
Сминтина О. В. - Географічний підхід в первісній археології на рубежі ХХ – ХХІ століть: від дисциплінарного плюралізму до трансциплінарності (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеогеографічні обстановки плейстоцену та умови проживання давньої людини в районі хребта Великий Шолес на Закарпатті, Кармазиненко С. П., Рижов С. М. (2017)
Бондар К. М. - Магнітні дослідження на палеолітичних стоянках хребта Великий Шолес на Закарпатті, Рижов С. М., Тимофеєва Ж. Б. (2017)
Дудник Д. В. - Етапи дослідження Межиріцької стоянки (2017)
Demay L. - From mammoth to fox: identification of Eliseevichi 1 within the occupations of the the Desna valley, Patou-Mathis M., Péan S., Khlopachev G. A., Sablin M. V. (2017)
Кротова О. О. - Культурні адаптації верхньопалеолітичних мисливців Азово-Чорноморських степів (2017)
Піструіл І. В. - Адаптація первісних мисливців до життя в перигляціальних степах (на прикладі верхньопалеолітичних пам’яток долини р.Бакшали) (2017)
Шидловський П. С. - Ландшафтні зміни в Середньому Подніпров’ї на межі плейстоцену- голоцену: археологічні свідчення, Лизун О. М. (2017)
Сніжко І. А. - Реконструкція палеокліматичних умов життя давнього населення на стоянці біля с. Кам’янка Харківської області (2017)
Chkhatarashvili G. - Final Upper Palaeolithic assemblages from South Caucasus (Dzudzuana Cave) (2017)
Манько В. О. - Розвиток неолітичних культур на території України: подолання запрограмованості на певний тип ландшафту (2017)
Демченко О. В. - Природне середовище та культурна адаптація первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в пізньому мезоліті – ранньому неоліті (2017)
Теліженко С. А. - Між морем та горами. Стратегія господарської діяльності населення Гірського Криму в енеоліт, Яніш Є. Ю. (2017)
Радомський І. С. - Аналіз просторового розповсюдження кам’яних артефактів на поселенні трипільської культури Ожеве-острів (2017)
Пичкур Е. В. - Індикатори "імпортів" в трипільській культурі (за матеріалами "скарбів" кременевих пластин) (2017)
Лисенко С. Д. - Екологічний базис тшинецького культурного кола (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Палеопедологічні дослідження Буківнянського могильника, Лисенко С. Д., Пархоменко О. Г. (2017)
Матвіїшина Ж. М. - Природні умови проживання людини на основі вивчення похованих ґрунтів кургану епохи бронзи, Кушнір А. С. (2017)
Михайлова Н. Р. - Свідоцтва культу оленя первісних мисливців півночі Євразії у контексті ландшафту (2017)
Бейдик О. О. - Національна та світова археологія в таблицях Шульте, Лазарук І. А. (2017)
Bezzubov D. - The Concept and the Structure of the International Space Law (Methodological Aspect) (2017)
Kozyreva V. - Aviation enterprises restructuring as a way to avoid bankruptcy, Armash N. (2017)
Rozum I. - Procedures of state registration and certification of civil aerodromes in the context of Ukraine’s obligations under the convention on international civil aviation, Trotsyuk N. (2017)
Khomyachenko S. - Normative-legal regulation of unlimited tillage of forests, Khotsianovska N., Chasova T. (2017)
Holovko S. - Features of the implementation of the Law of Ukraine "On education" (2017)
Zavalniy A. - Traditions and innovations in the interpretation of legal facts, Shapenko L. (2017)
Osiadla M. - Valuable content of legal acts: theoretical and practical aspect (2017)
Borodin I. - Administrative legal procedures in the sphere of public administration of Ukraine, Myronets O. (2017)
Vishnyakova I. - Administrative responsibility for non-fulfillment of legal requirements of bodies and persons performing compulsory execution of decisions (2017)
Kokhan B. - History of background of the administrative services provision of the foreign countries (2017)
Tolkachova I. - Role of the European court of human rights in ensuring of rights protection of the citizens of Ukraine, Pushchyk I. (2017)
Garashchenko L. - Leaves under labor legislation of Ukraine (2017)
Kmetyk Kh. - Legal status of patent attorneys, trade mark attorneys under the United Kingdom law (2017)
Philyk N. - The Value of Patents and improving patent protection of inventive activity, Omelchenko H. (2017)
Shust N. - Some issues to the history of copyright law in Ukraine, Smorodyna A. (2017)
Marchuk M. - International experience of totalitary modes and installing criminal responsibility for their propagand (2017)
Stajnko Jan. - Socially adequate conduct as petty crime (2017)
Taran O. - Problems of establishing norms, revealing blanket contents of dispositions of art. 271-275 of the Criminal Code of Ukraine (2017)
Fasii B. - Subsidiary application of the norms of civil legislation to criminal-processual relations (2017)
Sopilko I. - Legal education at the National Aviation University (2017)
Пасхавер Б. Й. - Продовольче самозабезпечення населення України (2018)
Малік М. Й. - Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств, Шпикуляк О. Г. (2018)
Чайка Т. О. - Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи, Яснолоб І. О. (2018)
Бойко В. О. - Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині (2018)
Кругляк О. В. - Генетичні ресурси молочного скотарства України (2018)
Тулуш Л. Д. - Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти, Грищенко О. Ю. (2018)
Михайлов М. Г. - Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2018)
Грицаєнко М. І. - Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері (2018)
Павлик В. П. - Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами (2018)
Сидорук Б. О. - Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу (2018)
Кісіль М. І. - До ювілею відомого вченого з проблеми інвестицій (2018)
Авраменко Ю. О. - Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств (2018)
Гіренко Ю. О. - Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні (2018)
Андрійчуку Василю Гавриловичу – 80 (2018)
Вимоги щодо подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Титул, зміст (2018)
Єщенко П. С. - Від депресії до активізації зростання в економічній і соціальній сферах України (2018)
Радіонов Ю. Д. - Програмно-цільовий метод бюджетування: проблеми впровадження та перспективи розвитку (2018)
Кравчук І. С. - Індекс стресу на ринку обігових фінансових інструментів України (2018)
Сторонянська І. З. - Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації, Беновська Л. Я. (2018)
Мозговий О. М. - Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2018)
Білорус О. Г. - Теорія безпечного економічного розвитку (2018)
Попович О. С. - Ера комунікації для землян як шанс вижити (2018)
Кім М. М. - Праця – джерело існування людини та основа її природної еволюції (2018)
Видатний вчений-аграрник (2018)
Логіко-історична школа інституціонально-економічних досліджень (2018)
Пам’яті професора, доктора економічних наук М. М. Якубовського (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Титул, зміст (2017)
Терек О. І. - Новітня історія фітофізіології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2017)
Wiche O. - Bioavailability of elements for effective phytoremediation and phytomining: the role of rhizosphere processes for Germanium, Szekely B., Heilmeier H. (2017)
Kolupaev Yu. - Calcium-dependent induction of plant cells heat resistance by hydrogen sulfide donor, Firsova E., Yastreb. T. (2017)
Trogl J. - Analyses of soil microbial communities and estimation of rhizosphere interactions, Pidlisnyuk V., Nebeska D., Kuran P., Sejak J., Machova I., Popelka J., Pavlorkova J. (2017)
Арапетьян Е. - Використання рідкого азоту для зберігання рослинного матеріалу (2017)
Алексєєва А. - Mінливість морфологічних ознак освітлених та затінених листків рослин роду Tilia L., Лихолат Ю., Хромих Н. (2017)
Авксентьєва О. - Фітогормональний статус в листках ізогенних ліній пшениці за умов різного фотоперіоду (2017)
Belova E. - Сomparative characteristics of Galega orientalis variety samples by the complex of economic and useful characters under conditions of the Republic of Belarus (2017)
Бльок Ю. - Інтенсивність протеолізу у рослинах конюшини лучної за умов нафтозабрудненого ґрунту, Макар О., Довгаюк-Семенюк М., Величко О., Терек О. (2017)
Garg A. - Inactivation of Arabidopsis bZIP factors by site-directed mutagenesis in the DNA-binding domain, Kirchler T., Fillinger S., Chaban C. (2017)
Федак В. - Нагромадження незамінних жирних кислот у зерні жита озимого за обробки мікродобривом та регулятором росту, Мамчур О. (2017)
Takacs G. - Еffect of microalgae leaf treatments on "Вoseg” winter wheat variety water balance, Gergely I., Ordog V. (2017)
Грицак Л. Р. - Поліваріантність онтогенезу Gentiana acaulis L. у високогір’ї Чорногірського масиву Українських Карпат, Дробик Н. М. (2017)
Карпенко В. П. - Функціональна активність листкового апарату сої за дії біологічних і хімічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М. (2017)
Kiriziy D. - Ontogenetic dynamics of gas exchange in the wheat top leaves, Stasik O. (2017)
Kolesnikov M. - The reaction of pea’s plants pro-antioxidant system on biostimulants Stimpo and Regoplant treatment, Paschenko U. (2017)
Козеко Л. - Регуляція стійкості і пластичності розвитку рослин шаперонами HSP90 (2017)
Levchyk N. Ya. - Impact of essential oil of Vitex agnus-castus L. on in vitro rhizogeny, Skrypchenko N. V., Liybinska A. V., Yunosheva O. P., Dziuba O. I., Rakhmetov D. B. (2017)
Лупак О. - Вплив біостимуляторів на активність ензимів антиоксидантної системи у рослинах Сalendula officinalis L. в умовах Західного Лісостепу України, Клепач Г., Антоняк Г. (2017)
Лишак М. І. - Pезультати інтродукції субтропічних рослин у захищеному ґрунті ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка, Скибіцька М. І. (2017)
Макогоненко С. Ю. - Вплив pегуляторів pосту Стимпо, Регопланту, Трептолему та ГК на поглинання макроелементів проростками соняшника та ріпаку, Баранов В. І. (2017)
Мацюк О. - Mорфогенез жіночої квітки Juglans regia L. в умовах Західного Поділля (2017)
Musienko N. N. - Morphological and histological biodiversity leaves in plants-halophytes of Northwest Azov, Pyurko V. E. (2017)
Михальська Л. М. - Дослідження вмісту білка в гібридних лініях пшениці – носіях гена GPC-B1 від Triticum turgidum ssp. diccoides, Похилько С. Ю., Швартау В. В., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2017)
Pothe P. - Effect of microalgae leaf treatments on sunflower growth, production and fatty acid composition, Gergely I., Ordog V. (2017)
Прикладівська Т. - Онтогенетичні аспекти декоративності Parrotia persica в умовах Українського Розточчя (2017)
Карпенко В. П. - Bплив біологічних препаратів на інтенсивність дихання рослин гречки, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2017)
Пида С. - Oсобливості алелопатичної активностіі видів роду Pyrethrum Zinn., Гурська О., Тригуба О. (2017)
Romanenko K. - Effects of gibberellic acid and benzylaminopurine on morphogenesis of Polystichum aculeatum L. gametophyte in culture in vitro, Babenko L., Shcherbatiuk M., Negretsky V., Kosakivska I., Vasheka O., Romanenko P. (2017)
Шевчук О. - Особливості вегетативного розмноження деревних рослин за дії стимуляторів росту, Щербина М. (2017)
Sierpien M. - Phenylalanine ammonia-lyase activity in callus cells of Linum usitatissimum L. exposed to SA and MeJA – a preliminary study, Seta-Koselska A., Skorzynska-Polit E. (2017)
Васюк В. А. - Гібереліноподібні речовини в онтогенезі Polystichum aculeatum L. Roth., Косаківська І. В. (2017)
Vedenicheva N. - Cytokinins control of ferns development, Kosakivska I. (2017)
Войтенко Л. - Iндоліл-3-оцтова кислота в органах спорофіту Equisetum huemale L. на різних фенологічних фазах розвитку, Косаківська І. (2017)
Заїка В. - Mорфофізіологічні особливості життєдіяльності видів роду Tilia L. В умовах міського середовища, Карпин Н. (2017)
Жук О. І. - Pостові процеси у пагонах озимої м’якої пшениці (2017)
Babenko L. M. - Effects of presowing N-hexanoyl-L-homoserine lactone priming on the formation of rhizosphere microflora and structure of Triticum aestivum L. crop capacity, Moshynets O. V., Rogalsky S. P., Shcherbatiuk M. M., Suslova O. S., Kosakivska I. V. (2017)
Бацманова Л. М. - Pоль аквапоринових каналів у формуванні стійкості зернових культур за умов посухи, Таран Н. Ю., Стороженко В. О., Свєтлова Н. Б. (2017)
Sergeeva L. - Salt resistance of wheat cell cultures obtained via cell selection with barium ions, Bronnikova L. (2017)
Буньо Л. В. - Зміна морфогенезу підземних органів рослин Carex hirta L. за умов росту на нафтозабруднениному ґрунті, Цвілинюк О. М., Терек О. І. (2017)
Chmeleva S. I. - The impact of salt stress on the initial starges of growth of seeds Pisum sativum L., Rybovalova I. A. (2017)
Derkach I. - Cationic and metabolomic changes in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) plants under the NaCl influence, Bachmann G., Fragner L., Romanyuk N., Weckwerth W. (2017)
Гришко В. - Оцінка ефективності функціонування бар’єрних механізмів надходження важких металів до вегетативних органів синантропних трав’янистих рослин (2017)
Герц А. - Oсобливості флуоресценції хлорофілу листків крони Magnolia kobus L., Герц Н. (2017)
Горюнова І. І. - Aктинові філаменти рослинних клітин як потенційна мішень для дії іонів кадмію та міді, Ємець А. І. (2017)
Huliaieva H. B. - Photosynthetic apparatus activity of legumes infected with bacterioses and phytoplasmoses pathogens, Tokovenko I. P., Pasichnyk L. A. (2017)
Isayenkov S. V. - Salt tolerance improvement in crops via regulation of Na+ and K+ homeostasis (2017)
Karpets Yu. - Nitrate-dependent formation of nitric oxide and its participation in induction of heat resistance of wheat seedlings, Kolupaev Yu., Zhyvolup G., Smorshchok A. (2017)
Klymenko O. M. - Cadmium affects Arabidopsis thaliana proteome, Shevchenko G. V. (2017)
Кобилецька М. - Aктивовані саліцилатом зміни інтенсивності пероксидації ліпідів у рослинах пшениці та кукурудзи за умов посухи, Рибак О., Телегій М. (2017)
Коломієць Ю. В. - Iндукція саліциловою кислотою стійкості рослин томатів до бактеріального стресу (2017)
Комісаренко А. - Дослідження експресії дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази в Т3 трансгенних рослинах соняшника (Helianthus annuus L.) (2017)
Kovalenko M. - Growth and water consumption parameters of wheat seedlings under osmotic stress, Konotop Ye., Smirnov O., Koval Yu., Musienko M. (2017)
Kovaleva V. - Scots pine defensins: structure, properties and biological functions, Yusypovych Yu., Gout R. (2017)
Козеко Л. - Динаміка синтезу HSP70 у зв’язку з адаптивною здатністю видів рослин (2017)
Кияк Н. - Aдаптація бріофітів до осмотичного стресу (2017)
Lytvyn D. - Acetylation of A-tubulin mediates stress-induced autophagy in Arabidopsis, Olenieva V., Blume Ya. B. (2017)
Малик Б. - Bплив саліцилату і кадмій хлориду на активність поліфенолоксидази у рослинах гречки (Fagopyrum esculentum Moench.), Кавулич Я., Кобилецька М. (2017)
Маменко Т. - Aктивність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці за різного рівня азотного живлення, Тарасюк О., Починок В. (2017)
Nehvedovich S. - Influence of microinfection on the quality of oil flax seeding seeds (2017)
Ovcharenko L. - Lipid composition of Zea mays L. root plasmalemma is influenced by water deficit, Shevchenko G., Vorobyuova T. (2017)
Пащенко Ю. - Bплив біостимуляторів Cтимпо та Hегоплант на фотоасиміляційні процеси та формування врожайності гороху посівного, Колесніков М., Пономаренко С. (2017)
Рlohovska S. - Study of spatial organization of plant actin filaments after cold treatment by microfilament analyzer program, Yemets A. I., Blume Ya. B. (2017)
Reshetnik G. - Adaptogenic impact of Epin extra on Сucumis sativus L. seedlings growth under cadmium stress, Sisolyatin D. (2017)
Шевченко В. В. - Вивчення термостійкості фотосинтетичного апарату сортів озимої пшениці з різною чутливістю до підвищеної температури, Бондаренко О. Ю. (2017)
Shevchenko G. - Mechanisms promoting genome stability in plants from Chernobyl zone, Talalaiev A. (2017)
Гришко В. М. - Уміст продуктів пероксидації в листках і коренях кукурудзи за сумісної дії іонів кадмію, нікелю і цинку, Шкабара А. А. (2017)
Shysh S. N. - Biological effects of electromagnetic radiation of millimeter range on medicinal and agricultural crops on the early stages of ontogeny, Shutava H. G., Mazets Z. E. (2017)
Скрипка Г. - Водоутримуюча здатність листків рослин Phlox paniculata L. в умовах Лісостепу України, Китаєв О., Кривошапка В. (2017)
Yastreb T. - Reactions of Arabidopsis jin1 mutants on action of abscisic acid and salt stress, Kolupaev Yu., Dmitriev O. (2017)
Жук І. В. - Участь ферулової кислоти як біотичного еліситора в індукуванні системної стійкості рослин Triticum aestivum до Alternaria spp., Дмитрієв О. П., Лісова Г. М., Кучерова Л. О. (2017)
Бесарабчук І. - Cудинні рослини території промислових підприємств міста Луцька (Україна) (2017)
Бурда І. - Перспективи використання рослин люцерни хмелевидної з метою фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту, Шевчук О., Ільчишин О., Величко О. (2017)
Джура Н. - Вплив довготривалого нафтового забруднення на вміст фотосинтетичних пігментів рослин (на прикладі Старосамбірського нафтового родовища), Подан І., Мамчур З. І. (2017)
Кияк В. - Завдання онтогенетичних і популяційних досліджень для уникнення втрат фіторізноманіття у високогір’ї Українських Карпат, Білонога В. (2017)
Pyurko O. E. - Histological restructuring leaf plants under the influence pollutant in the Zaporozhye region (2017)
Шандра М. - Aналіз фертильності пилкових зерен гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в різних умовах Кам’янця-Подільського, Григорчук І. (2017)
Цвілинюк О. - Mорфометричні особливості рослин ялини звичайної (Picea abies L. Karsten) на прилеглій до ПАТ "Миколаївцемент” території, Молошій Т. (2017)
Wiche O. - Citric acid and the siderophore DFO-B as soil amendments affect the bioavailability of Germanium and rare earth elements, Tischler D., Klimkina I., Kovrov O., Heilmeier H. (2017)
Якимчук Р. - Mутаційна мінливість озимої пшениці, індукована забрудненням ґрунту промисловими викидами (2017)
Жолобак Г. - Sentinel-2-зображення як інструмент супутникового фітомоніторингу (на прикладі спостереження за розвитком посівів озимої пшениці під урожай 2016 р.), Сибірцева О. (2017)
Буньо Л. В. - Якість рослинної сировини одержаної з Salix viminalis L. вирощеної на засоленому субстраті хвостосховища м. Стебника, Фецюх Н., Пацула О. І., Терек О. І. (2017)
Кава Л. - Bидовий склад грунтових фітофагів при вирощуванні біомаси міскантусу гігантського Miscanthus x giganteus, Федун Г. (2017)
Kharchenko M. - Production of Miscanthusxgigateus biomass at the abandoned industrial soil for further use at the paper industry, Pidlisnyuk V., Stefanovska T. (2017)
Стефановська Т. Р. - Aгрономічні аспекти вирощування міскантусу гігантського (Miscanthus xgiganteus) як сировини для виробництва твердого біопалива на забруднених внаслідок військової діяльності ґрунтах, Підліснюк В. В., Білий О. В., Квак В. М., Цвігун Г. В., Шаповал П. Й. (2017)
Медков А. - Bплив регуляторів росту рослин на адаптивні властивості міскантусу гігантського (Miscanthus x giganteus) для виробництва біомаси на ґрунтах, забруднених важкими металами, Стефановська Т., Підліснюк В., Пономаренко С. (2017)
Mikajlo I. - Plant biomass changes after addition of Biochar, inoculums and nitrogen fertilizers, Louvel B., Hynst J., Zahora J. (2017)
Pidlisnyuk V. - Developing an inexpensive process to produce biomass and to restore soil at the sites contaminated by the past military activities in Ukraine, Stefanovska T., Erickson L., Shapoval P., Trogl J., Yaschuk S. (2017)
Pourrut B. - Use of Miscanthus x giganteus to phytomanage large contaminated areas: lessons from Northern France, Al Souki K., Nsanganwimana F., Line C., Bastia G., Douay F. (2017)
Созанський М. А. - Визначення вмісту важких металів у біомасі міскантусу гігантського, вирощеного на забруднених мілітарних територіях, Підліснюк І. В., Стаднік В. Є., Шаповал П. Й. (2017)
Stefanovska T. - Study of phytonematodes as bioindicators of soil parameters changes while producing Miscanthus x giganteus at the soil contaminated by heavy metals, Skwiercz A. T., Zouhar M., Kornobis F., Pidlisnyuk V., Ovruch M. (2017)
Turisova I. - Floristic composition and impact of environmental factors on habitats of copper heap Podlipa (Central Slovakia), Sirka P., Bittnerova S., Cerny J. (2017)
Turisova I. - Morphometric characteristics of dominant plants on mining dumps with different mineralogical composition (Central Slovakia), Midula P., Semanikova V., Andras P. (2017)
Franc M. - Dialog i spotkanie a wspólnota i wspólnotowość (2017)
Філіпчук Г. - Сенси освітніх комунікацій (2017)
Заредінова Е. - Сутнісна характеристика середовищного підходу до сучасної вищої освіти (2017)
Косінська Н. - Методологічні основи формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Васянович Г. - Проблема добра і зла у християнській етиці (2017)
Семеног O. - Фахова етика у лінгвокультурному вимірі: американський досвід, Кравченко O. (2017)
Філіпчук Н. - Розвиток музейної педагогіки в Україні: культуротворчі засади (2017)
Лисакова І. - Діалогічний дискурс у музейній педагогіці України та Іспанії (2017)
Гнатів З. - Актуальність дослідження практик естетичного виховання студентів в умовах інтернаціоналізації сучасної вищої освіти (2017)
Лобач О. - Мистецька педагогіка як явище сенсорної культури: соціокультурологічний аналіз (2017)
Султанова Л. - Методи і прийоми організації полікультурної освіти майбутнього викладача (2017)
Сюефей Xе - Діагностика сформованості музичної культури майбутніх учителів хореографії (2017)
Гатеж Н. - Характеристика основних форм і методів виховання естетичної культури учнів загальноосвітньої школи (2017)
Павленко Н. - Цифрові наративи у формуванні естетичних цінностей майбутніх учителів (2017)
Палеха О. - Технологія організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови в університетах Великої Британії (2017)
Гринь Ю. - Структура культуроохоронної концепції освітньої діяльності Володимира Щепотьєва (2017)
Лук’янова Л. - Академічна культура як феномен національної освіти (2017)
Вовк М. - Формування громадянської позиції майбутніх педагогів (з досвіду роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка), Гомеля Н. (2017)
Панахид Г. - Сьогодення і перспективи музейної педагогіки: п’ята науково-практична конференція (м. Київ, 28–29 вересня 2017 р.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Борохвостов І. В. - Експертна підтримка прийняття рішень при визначенні пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки, Павловський І. В., Циганок В. В., Андрійчук О. В. (2017)
Гультяєв А. А. - Проблеми ціноутворення на продукцію військового призначення та можливі підходи до їхнього розв’язання, Сіренко В. Є., Чернега М. А. (2017)
Kosiakovskyi A. - United States Security Assistance Programs, their impact on the U.S. Shipbuilding Industry and implications for Ukraine, Rasstrygin O. (2017)
Сливінський О. А. - Проблеми виготовлення зварних бронекорпусів вітчизняних бойових броньованих машин, Бісик С. П., Чепков І. Б., Васьківський М. І., Чернозубенко О. В. (2017)
Ніколаєв І. М. - Математична модель комплексного розпізнавання повітряних радіовипромінюючих об'єктів за сукупністю параметрів сигналів бортових радіолокаційних станцій і засобів радіозв'язку в системах радіоелектронного спостереження (2017)
Романов О. М. - Засоби радіоелектронної розвідки Російської Федерації (2017)
Нор П. И. - Тенденции и перспективы развития реактивных учебно-тренировочных самолетов (2017)
Митрахович М. М. - Численное моделирование газодинамических процессов в дозвуковом входном устройстве кольцевого типа силовой установки с винтовентиляторным двигателем, Комаров В. В. (2017)
Рижов Є. В. - Метод визначення послідовності перевірки параметрів під час технічного обслуговування військової техніки зв’язку за станом, Сакович Л. М. (2017)
Слюсаренко М. О. - Застосування методу згортки при моделюванні безвідмовності зразка військової техніки (2017)
Мельник Б. О. - Розробка структури вимог до ремонтопридатності озброєння та військової техніки на основі системного аналізу процесу їхнього ремонту (2017)
Борохвостов В. К. - V Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: основні підсумки (2017)
Коробченко С. О. - Курс управління оборонними ресурсами (2017)
Resume (2017)
Ліпенцев А. В. - Підхід "Мікро-ефективності" для розвитку культури якості послуг та довіри до органів публічної влади: концепції "ланцюжка публічних цінностей" (PVC) і "позитивного психологічного капіталу" (2017)
Гук О. І. - Українська ментальність як соціокультурний чинник формування публічного управління в Україні (2017)
Дутчак Г. О. - Державне регулювання Україно-Французького співробітництва у гуманітарній сфері в 1990-х рр. (2017)
Кланца А. І. - Взаємозв’язок охорони здоров’я громадян та національної безпеки держави: методологія проблеми (2017)
Алімова І. Є. - Практика зарубіжних країн у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід для України (2017)
Зюзь Д. В. - Зарубіжний досвід участі держави у формуванні інституту власності (2017)
Міхальов О. М. - Партійна еліта – принципи елітоутворення (2017)
Шаповалова І. Б. - Сучасні тенденції у реформуванні державного управління: зарубіжний досвід для України (2017)
Петровський П. М. - Проблеми та перспективи розвитку соціального інституту приватної власності в Україні (2017)
Панфілова Т. О. - Організація виконання Угоди про асоціацію з ЄС в Україні (2017)
Колосовська І. І. - Публічно-управлінська практика імплементації соціальних пріоритетів в Україні (2017)
Горбатюк С. Є. - Соціогуманітарна концепція Європейського Союзу: ціннісний вимір (2017)
Підбережник Н. П. - Правове забезпечення публічного управління мовними відносинами в Україні (2017)
Дорош У. М. - До визначення поняття децентралізації влади (2017)
Кононенко О. Б. - Участь громадян в управлінні освітою через структури громадянського суспільства (2017)
Мартиненко Н. В. - Фундаментальні цінності нової парадигми розвитку пенсійної системи України (2017)
Обіход М. М. - Вдосконалення державного управління реалізацією молодіжної політики в Україні (2017)
Соломко Ю. І. - Нормативно-правове забезпечення розбудови сервісно-орієнтовної держави за допомогою електронного урядування (2017)
Харечко Д. О. - Застосування окремих державно-управлінських механізмів реалізації житлових прав громадян, які проживають в сільській місцевості (2017)
Шегедин Я. Ю. - Методи комплексного аналізу державної політики в галузі медсестринства (2017)
Юристовська Н. Я. - Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я (2017)
Корнат О. А. - Забезпечення органами державної влади права особи на життя з дотриманням гарантій віросповідання (2017)
Карпа М. І. - Формування компетенції органів публічної влади: територіально-орієнтований підхід (2017)
Бліщук К. М. - Формування стратегічних пріоритетів регіонального розвитку в нормативних документах, Козак І. І. (2017)
Чемерис О. М. - Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва в Україні у контексті результативності (2017)
Гбур З. В. - Складові економічної безпеки та їх вплив на економічну безпеку України в умовах євроінтеграції (2017)
Федорчак О. В. - Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні (2017)
Чаплай І. В. - Маркетингове забезпечення ефективності державно-громадянської комунікації: тенденції та проблеми (2017)
Гірман О. С. - Кооперація та партнерство як інструменти сталого регіонального розвитку (2017)
Комарівська Н. М. - Державна політика участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією (2017)
Popskyi A. - Development of small and medium entrepreneurship at the regional level (2017)
Відомості про авторів (2017)
Барна М. М. - Науково-дослідна лабораторія цитоембріології кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: становлення, функціонування та перспективи (до 40-річчя заснування) (2018)
Козира Л. Я. - Особливості фенології Dracocephalum austriacum L. у природному заповіднику "Медобори" (2018)
Скакун В. О. - Систематика видів роду Buddleja L.: теоретичні аспекти (2018)
Толочик І. Л. - Вищі водні та прибережно-водні рослини окремих ділянок р. Стир у межах Рівненської області, Володимирець В. О. (2018)
Весельський М. В. - Іхітіофауна акваторії архіпелагу Аргентинські острови (Українська антарктична експедиція 2015-2016 рр.), Хоєцький П. Б. (2018)
Кравцова О. В. - Реакція фітопланктону ставів міських агломерацій на вплив різних антропогенних чинників (2018)
Соколов Є. В. - Оцінка сучасної антропогенної трансформації водозбірного басейну Тилігульського лиману (2018)
Уваєва О. І. - Багаторічна динаміка чисельності і біомаси молюсків родини Viviparidae у річках Полісся (2018)
Голіней Г. М. - Біоакумуляція есенціальних металів у жаби ставкової (Rana lessonae) в умовах гідротопів села Плотичі Козівського району Тернопільської області, Петрик Н. М. (2018)
Коломієць Ю. В. - Роль природних індукторів у формуванні стійкості рослин томатів до збудників бактеріальних хвороб, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2018)
Петрушкевич Ю. М. - Вплив промислових умов на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula pendulа (2018)
Аліфер О. О. - Динаміка показників якості життя в процесі лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2018)
Копчак Н. Г. - Вплив йоду на cтатеві особливості метаболічного профілю крові білих щурів з експериментальним ожирінням, Покотило О. С. (2018)
Лихацький П. Г. - Зміни запальних та біоенергетичних процесів у щурів, уражених натрію нітритом та тютюновим димом, після застосування мілдронату (2018)
Барна М. М. - Філогенія, еволюція та місце родини Salicaceae Mirb. в системі квіткові рослини (Magnoliophyta), Барна Л. С. (2018)
Лукашів О. Я. - Використання біологічно активних речовин для профілактики і регуляції метаболізму при цукровому діабеті (2018)
Барна М. М. - Професор С. М. Стойко — основоположник геосозології, Барна Л. С. (2018)
Барна Л. С. - Барна Микола Миколайович — відомий український вчений–ботанік, педагог (до 80 – ліття від дня народження), Пида C. В., Дробик Н. М., Курант В. З., Григорюк І. П., Герц Н. В., Мацюк О. Б., Яворівcький Р. Л. (2018)
Архипов О. Є. - Кібербезпека – виникнення, формування, розуміння, Бровко В. Д. (2017)
Іванов О. Ю. - Генезис державності на території Криму в контексті забезпечення захисту інформаційного простору України (2017)
Князєв С. О. - Визначення складових надійності персоналу установи в контексті забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Косілова О. І. - Вплив громадянського суспільства на забезпечення соціально-політичної стабільності в Україні, Меньшикова В. А. (2017)
Кравченко О. М. - Системний підхід у дослідженні комерційної таємниці як окремого виду таємної інформації (2017)
Прозоров А. Ю. - Особливості інформаційно-психологічного протиборства стародавніх часів (2017)
Сідак В. С. - Микола Красовський – талановитий організатор і керівник "Інфібро" (Інформбюро) Розвідочної управи військ УНР (2017)
Форноляк В. М. - Професійна комунікація суб’єктів боротьби з тероризмом як предмет наукового дослідження (2017)
Шемаєва Л. Г. - Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на економічну безпеку держави, Наумік-Гладка К. Г. (2017)
Voynovs’kyy M. - Terrorism serving geopolitics The Russian-Ukrainian conflict as an example of the implementation of Aleksandr Dugin’s geopolitical doctrine and Evgeny Messner’s concept of "rebel war" (2017)
Артемов В. Ю. - Особливості національно-патріотичного виховання оперативних аналітиків Служби безпеки України, Верголяс О. О. (2017)
Рябець К. А. - Організаційно-правове забезпечення нформаційної безпеки у сфері надання органами державної влади інформації про якість питної води (2017)
Семенюк О. Г. - Державна політика та стратегія у сфері охорони державної таємниці (2017)
Содержание (2014)
Булат А. Ф. - Некоторые замечания к имитационной модели коллапса зоны газодинамических явлений в угольном массиве, Дырда В. И., Бокий Б. В. (2014)
Дырда В. И. - Некоторые проблемы взаимосвязи философии и науки в контексте научных открытий в механике разрушения, Булат Е. А. (2014)
Дырда В. И. - Эволюция защитных футеровок рудоизмельчительных мельниц, Калашников В. А. (2014)
Кобец А. С. - Определение временных характеристик резиновых элементов машин с учётом развивающейся повреждённости, Сокол С. П., Твердохлеб Т. Е., Толстенко А. В., Колбасин В. А., Черний А. А. (2014)
Dyrda V. I. - Modern aspects of sustainable development in context of global safety, Volovyk I. A. (2014)
Дырда В. И. - Экспериментальные исследования амортизаторов сложной формы для вибрационных машин, Козуб Ю. Г., Сокол С. П. (2014)
Надутый В. П. - Приближенная математическая модель образования перетяжек жидкости между частицами сыпучего слоя при обезвоживании, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Пухальский В. Н. - Расчёт долговечности резиновых буферных амортизаторов тяжёлых горных вибропитателей, Лисица Н. И., Твердохлеб Т. Е., Заболотная Е. Ю., Черний А. А. (2014)
Дырда В. И. - Определение физико-механических свойств наполненных резин, Агальцов Г. Н., Новикова А. В., Калганков Е. В., Цаниди И. Н., Дорохов М. А. (2014)
Гребенюк С. Н. - Исследование напряжённо-деформированного состояния резиновых уплотнений пакеров для испытания устьевого и противовыбросового оборудования, Решевская Е. С., Васько В. М., Дорохов М. А., Костриба И. В., Агальцов Г. Н., Новикова А. В. (2014)
Калганков Є. В. - Теоретичне та експериментальне дослідження довговічності гумової футеровки, Цаніді І. М. (2014)
Толстенко А. В. - Механическая обработка пористых материалов (2014)
Черній О. А. - Дослідження доцільності обладнання пружними елементами робочу навіску сучасних колісних тракторів (2014)
Шепель Т. В. - Модель определения сопротивления копания пластичных водонасыщенных грунтов (2014)
Бунько Т. В. - Обоснование метода расчёта воздухораспределения в реконфигурируемой шахтной вентиляционной системе в условиях неполной информации об объекте управления, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2014)
Содержание (2014)
Минеев С. П. - Способ управления механизированным креплением очистного забоя, Шматовский Л. Д., Дякун Р. А., Зайцев М. С. (2014)
Надутый В. П. - Исследование процесса повышения качества классификации магнитовосприимчивой горной массы, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2014)
Бубнова Е. А. - Методика управляемого формирования техногенной залежи в шламонакопителе (2014)
Анисимов О. А. - Систематизация глубоких карьеров по длине экскаваторных блоков при извлечении вскрышных пород (2014)
Ложніков О. В. - Розробка технології гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів, Романченко Ю. В. (2014)
Левченко Е. С. - Вскрытие глубоких горизонтов карьера катока при циклично-поточной технологии с крутонаклонным конвейером, Казола А. Д. (2014)
Расцвєтаєв В. О. - Додаткові навантаження від підвісних монорейкових доріг на арочне кріплення виробок в умовах шахт Західного Донбасу (2014)
Притула Д. А. - Метод определения продолжительности подготовки новых горизонтов, Шейко А. В., Московский О. В. (2014)
Дякун И. Л. - Исследование эффективности комбинированной системы когенерации с использованием тепла газопоршневого модуля, Козарь И. Ю., Кондратюк Т. Д. (2014)
Цепков К. В. - Программное обеспечение моделирования процесса импульсного нагнетания жидкости в угольные пласты на имитаторе скважины, Зберовский В. В., Нечаев А. В. (2014)
Холявченко Л. Т. - Эрозионные процессы в плазмохимических реакторах совмещенного типа, Демченко С. В., Назаров А. Е. (2014)
Зберовский В. В. - Исследование динамических параметров генератора упругих колебаний при различных углах раскрытия диффузора, Поляков Ю. Е., Наривский Р. Н. (2014)
Шевелёва А. М. - Плоская модель для исследования возможности защиты стенок разгонной трубки струйного измельчителя от износа, Тынына С. В. (2014)
Коновал С. В. - Моделирование взрывного разрушения твердых сред зарядами ВВ различной формы поперечного сечения (2014)
Евстратенко Л. И. - Исследование режима движения воздуха в зонах обрушений рудников Кривбасса (2014)
Шевченко В. Г. - Разработка схем и алгоритма функционирования информационного комплекса управления персоналом на урановых шахтах, Слащев А. И. (2014)
Бунько Т. В. - Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты, Кокоулин И. Е., Головко С. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Московский О. В. - Влияние гидродинамического воздействия на газонасыщенность угольного пласта, Гаврилов В. И. (2014)
Голинько В. И. - Влияние параметров разрушения газонасыщенного массива на его теплообмен с окружающей метановоздушной средой, Яворский А. В., Лебедев Я. Я., Яворская Е. А. (2014)
Чеберячко Ю. І. - Оцінка впливу опору клапанів видихання респіраторів на працездатність людини (2014)
Наумов М. М. - Удосконалення перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів за пиловим аерозолем, Столбченко О. В. (2014)
Савельев Д. В. - Пути снижения пылевыделения при проведении подготовительных выработок в угольных шахтах (2014)
Новикова Е. А. - Анализ процесса пылеотложения при транспортировке угля конвейером (2014)
Долгова Т. И. - Оценка эколого-экономической эффективности технологии отбойки железных руд с применением эмульсионных взрывчатых веществ, Миронова И. Г., Павличенко А. В. (2014)
Коровяка Е. А. - Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и возможности его утилизации в Днепропетровском регионе, Василенко Е. А., Манукян Э. С. (2014)
Содержание (2014)
Васильев Л. М. - Определение параметров герметизатора скважин для гидроразрыва пород кровли угольного пласта, Демченко В. С., Демченко С. В., Мальцева В. Е., Уколова Т. М., Чугунков И. Ф. (2014)
Минеев С. П. - Оценка рациональных параметров выемки угля по характеру газовыделения в забой, Лыжков М. В., Герасименко А. А., Аксёнов В. В. (2014)
Зберовский В. В. - Определение максимальных значений давления жидкости при её импульсном нагнетании в угольный пласт, Пазынич А. В., Поляков Ю. Е. (2014)
Притула Д. А. - Влияние фазового состояния метана на газоотдачу угольного пласта, Гаврилов В. И., Московский О. В. (2014)
Кузьменко А. М. - Влияние структуры горного массива и порядка отработки камерных запасов на разубоживание руды, Петлёваный М. В. (2014)
Калугина Н. А. - Оценка влияния фильтрации газа в процессе трещинообразования в угольном пласте (2014)
Зайцев М. С. - Методика экспериментальных исследований поведения армопородных оболочек на моделях из эквивалентных материалов, Коломиец А. Н., Шматовский Л. Д. (2014)
Клюев Э. С. - Анализ параметров процесса получения газовой фазы при тепловом воздействии на углесодержащие породы (2014)
Бунько Т. В. - Построение имитационной кластерной модели системы "горные выработки – выработанное пространство", Кокоулин И. Е., Головко С. А., Новиков Л. А., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Приходченко О. В. - Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві (2014)
Змиевская К. О. - Роль тектонического фактора при разведке и разработке рудных и нерудных месторождений (2014)
Бабий Е. В. - Крутонаклонные конвейеры в горнодобывающей промышленности и перспективы их применения на глубоких карьерах Кривбасса, Шевченко А. И., Икол А. А. (2014)
Швец Д. В. - Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" (2014)
Ворон Е. А. - Анализ способов обеспечения устойчивости временно нерабочих и нерабочих бортов карьера, Левченко Е. С. (2014)
Кустов В. В. - Управление гранулометрической характеристикой металлургических флюсов на складах товарной продукции ЧАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат" (2014)
Кошка А. Г. - Исследование углов самотечного движения и коэффициентов трения скольжения шахтных пород, Малашкевич Д. С., Щелканов Р. Р. (2014)
Сістук В. О. - Вплив високо дисперсного пилу залізорудних кар’єрів на стан електричних машин тягового електроприводу самоскидів, Богачевський А. О. (2014)
Медведева О. А. - Лабораторные исследования процесса намыва дамбы хвостохранилища, Киричко С. Н., Кондратюк Т. Д. (2014)
Витушко О. В. - Исследования условий предотвращения резонансных явлений при нестационарных режимах работы гидротранспортных систем, Дзюба С. В. (2014)
Колесник Н. А. - Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям, Козловский Г. И., Мухина А. С. (2014)
Сорока Ю. Н. - Учет процедуры оценки риска при реабилитации радиационно – загрязненных территорий и зданий бывших урановых объектов ПО "ПХЗ" (2014)
Долгова Т. И. - Исследование влияния параметров скважинных зарядов на экологическую безопасность массовых взрывов в карьерах, Юрченко А. А., Павличенко А. В. (2014)
Чеберячко С. И. - К вопросу распределения плотности упаковки фильтра противопылевого респиратора для обеспечения максимальной пылеемкости, Яворская Е. А. (2014)
Содержание (2014)
Булат А. Ф. - Комплексное решение проблем безопасности при разработке месторождений углеводородов с применением компрессорного оборудования, Кирик Г. В., Шевченко В. Г. (2014)
Булат А. Ф. - Результаты исследований эффективности использования электрического поля для получения медного концентрата из базальта, Надутый В. П., Маланчук Е. З. (2014)
Скипочка С. И. - Моделирование потери устойчивости геокомпозитных конструкций в породах с блочной структурой, Сергиенко В. Н., Войтович Т. Г. (2014)
Klyushnik V. G. - Research of transient performance in electric systems of mine plasmas equipment, Osennij V. Ya. (2014)
Волошин А. И. - Контроль герметичности шахтных трубопроводов сжатого воздуха по методу фиксированных объемов, Пономаренко С. Н., Губенко Д. И. (2014)
Семененко Е. В. - Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов, Лапшин Е. С., Киричко С. Н. (2014)
Надутый В. П. - Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2014)
Надутый В. П. - Условия периодичности виброударного режима валкового вибрационного классификатора с ударными элементами, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Скипочка С. И. - Аппаратура "ШВК-1" для виброакустического контроля состояния массива, Сергиенко В. Н. (2014)
Бунько Т. В. - Совершенствование метода расчета реконфигурируемых шахтных вентиляционных систем с использованием параллельных вычислений, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш., Бокий А. Б. (2014)
Круковская В. В. - Влияние глубины внедрения в выбросоопасную зону на протекание газодинамических процессов вблизи тектонического нарушения (2014)
Минеев C. П. - Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на процесс гидравлического воздействия на угольный пласт в режиме рыхления, Потапенко А. А., Моисеенко П. Ю. (2014)
Кирия Р. В. - Определение энергетической эффективности систем подземного конвейерного транспорта угольных шахт (2014)
Eliseev V. I. - Mathematical model of sucrose solution nucleate boiling, Lutsenko V. I. (2014)
Паламарчук Т. А. - Особенности механических теорий прочности композиционных материалов, Яланский А. А., Бобро Н. Т., Селезнев А. М. (2014)
Ильин С. Р. - Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях, Радченко В. К., Адорская Л. Г., Самуся С. В., Ильина И. С., Ильина С. С. (2014)
Витушко О. В. - Разработка методов расчета параметров процессов гидротранспортирования в подземных гидротехнических системах, Дзюба С. В., Коваль Н. В. (2014)
Медведева О. А. - Классификация этапов эксплуатации хвостохранилищ горнобогатительных комбинатов (2014)
Гаврилов В. И. - Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Звонарев И. Е. - Определение остаточного ресурса механических передач горных машин посредством измерения поверхностной твердости металла в областях повышенного износа деталей, Иванов С. Л., Фокин А. С., Шишлянников Д. И., Гришина И. О. (2014)
Коптовец А. Н. - Идентификация состояния тормоза шахтных локомотивов в условиях структурной неопределенности (2014)
Новиков А. О. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния пород кровли монтажного ходка, армированных анкерами, Гладкий С. Ю. (2014)
Пустовой Д. С. - Теоретический анализ электроионизационных способов очистки атмосферы от высокодисперсной пыли (2014)
Безручко К. А. - Видобуток вугільного метану техногенних колекторів на прикладі шахти ім. В. М. Бажанова, Тихонов О. А., Кузнецова Л. Д. (2014)
Яланский А. А. - Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок, Сапунова И. А., Слащев А. И., Новиков Л. А. (2014)
Шевченко В. Г. - Научно-методическое обеспечение безопасной эксплуатации горнотехнических объектов на основе применения средств оперативного визуального контроля, Зайцев М. С. (2014)
Вихідні дані (2014)
Гусарєв С. Д. - Сучасне розуміння гарантій у контексті реформування медичного законодавства України (2017)
Kaminska N. - Euthanasia and the Human Right to Health Protection, Nazarko Yu. (2017)
Feshchuk V. - Problems of Inconsistency of the Provisions of Ukrainian Legislation on the Legal Status of the Public Prosecutor’s Office with the European Standards, Petryna V. (2017)
Мостепанюк Л. О. - Особливості застосування штрафу в проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків" (2017)
Польська М. О. - Суб’єктний склад Конституційного суду України за новим законодавством (2017)
Kisilіuk Е. - Public Policy on Counteracting Radicalism in Ukraine, Klymchuk M., Smahlіuk O. (2017)
Запотоцький А. П. - Предмети злочинних посягань у сфері будівництва (2017)
Джужа А. О. - Роль потерпілого (жертви) в механізмі вчинення злочину, Тичина Д. М. (2017)
Poltavskyi А. - Dactiloscopic Information in the Investigation of Crimes: Topical Issues of the XXI Century (2017)
Voitovych Ya. - The Ways of Violating the Rules Concerning the Safe Use of Industrial Productsas an Element of the Forensic Characteristics of the Crime Provided for in Art. 275 of the Criminal Code of Ukraine (2017)
Kononchuk А. - Conceptual Problems of Criminal Liability for the Creation of Illegal Militarized or Armed Formations and Participation in them (2017)
Мартиненко В. О. - Характеристика суб’єктів запобігання зловживанню владою або службовим становищем, яке вчиняють державні службовці (2017)
Kuchmenko S. - Causes and Conditions of the Creationof Non-Expressed Laws of Forgottenor Armed Formation (2017)
Пустовий О. О. - Оперативно-розшукова характеристика масових заворушень (2017)
Голубош В. В. - Характеристика об’єкта злочинів проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2017)
Чуприна О. В. - Актуальні проблеми викладання домедичної допомоги працівникам Національної поліції України, Жилін Т. П. (2017)
Крищенко А. Є. - Повноваження керівника територіального органу Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку (2017)
Сітайло О. М. - Взаємодія органів досудового розслідування з уповноваженими оперативними підрозділами щодо розшуку підозрюваних та обвинувачених за злочини у сфері господарської діяльності (2017)
Неганов В. В. - Особливості використання стороною захисту результатів ревізії (2017)
Abdulkadirova E. - Regulatory Support of Patrol Police Activities during the Disposal of Legal Proceedings (2017)
Сизоненко А. С. - Забезпечення судом змагальності сторін у кримінальному провадженні (2017)
Павлишин О. В. - Семіотична парадигма правового пізнання: результати й перспективи наукового пошуку (2017)
Приходько Т. М. - Проблемні аспекти дефініції суб’єкта злочину (2017)
Островська Б. В. - Право на життя й цілісність особи: біоетичні аспекти еволюції прав людини (2017)
Капічон О. Г. - Дослідження академіка В. В. Копєйчикова в царині національної ідеї (2017)
Кушнір І. В. - Захист Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини конституційного права особи на доступ до публічної інформації (2017)
Гребенюк М. В. - Правовий режим криптовалют: досвід ЄС, Лук’янчук Р. В. (2017)
Чернеженко О. М. - Розвиток прямої демократії на земельному та місцевому рівнях в Австрії (2017)
Волошина Я .Л. - Порівняльна характеристика юридичної консультативної діяльності в Україні та Польщі (2017)
Дудоров О. О. - Роль Закону України про кримінальну відповідальність у забезпеченні належного функціонування сфери соціального страхування (2017)
Прилипко С. М. - Сучасна парадигма фіскальної політики в Україні (2017)
Чернявський С. С. - Професор М. В. Салтевський – відомий криміналіст і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження), Юсупов В. В. (2017)
Шкаріна В. - Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні (2018)
Островська О. - Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та перспективи входження в соціокомунікаційний простір (2018)
До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Попик В. - Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018)
Шпаргало Є. - Висвітлення подій Української революції 1917 – 1921 рр. часописом "Вісті комбатанта" (2018)
Добко Т. - Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Дуднік О. (2018)
Дубровіна Л. - Час плинний… бібліотека вічна Рец. на кн.: Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення): монографія. Київ, 2017. 463 с. (2018)
Бібліотекознавчі читання пам’яті Павли Іванівни Рогової (2018)
Погорелов А. В. - Вычислительный метод сегментации протяженных изображений объектов на цифровых изображениях, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б. (2017)
Лавренюк М. С. - Метод детектування меж на карті класифікації на основі модифікованого алгоритму Собеля (2017)
Дергачёв К. Ю. - Алгоритмы обнаружения объектов и оценки параметров их движения в системах технического зрения, Краснов Л. А., Пявка Е. В. (2017)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальне машинне навчання системи керування протезом руки, Москаленко В. В., П’ятаченко В. Ю. (2017)
Букарев А. А. - Модулятор светового потока с известной формой оптического импульса, Лесной В. А., Кислицын А. П. (2017)
Rahman Mohammadi Farhadi - Design of the robust PID control for uncertain nonlinear model of the UAV using artificial gain and time-delay model, Kortunov V. I. (2017)
Неділько В. М. - Проблеми побудови системи адаптивної тренажерної підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Пальоний А. С., Сурков К. Ю. (2017)
Руженцев В. І. - Організація захисту інформації в інформаційній системі визначення тяжкості стану пацієнтів з серцево-судинними патологіями, Доброродня Г. С., Висоцька О. В., Куліш Т. А. (2017)
Карташов А. В. - Математические модели и информационные технологии компоновочного синтеза сферических конфигураций, Коробчинский К. П. (2017)
Радченко А. М. - Моделювання процесів охолодження повітря з акумуляцією та використанням резерву холодопродуктивності ежекторної холодильної машини у бустерному повітроохолоджувачі, Кантор С. А., Ткаченко В. С., Портной Б. С., Прядко О. І. (2017)
Радченко А. М. - Моделювання процесів охолодження повітря бромистолітієвою холодильною машиною з використанням резерву холодопродуктивності у бустерному повітроохолоджувачі, Радченко М. I., Кантор С. А., Портной Б. С., Прядко О. І. (2017)
Вдовитченко А. В. - Планирование экспериментальных исследований зависимости энергопотребления от потребляемых ресурсов Веб-браузером в операционной системе Windows, Макельская Я. В. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Титул, содержание (2018)
Ещенко П. С. - От депрессии к активизации роста в экономической и социальной сферах Украины (2018)
Радионов Ю. Д. - Программно-целевой метод бюджетирования: проблемы внедрения и перспективы развития (2018)
Кравчук И. С. - Индекс стресса на рынке обращаемых финансовых инструментов Украины (2018)
Сторонянская И. З. - Пространственные асимметрии экономического развития в условиях административно-финансовой децентрализации, Беновская Л. Я. (2018)
Мозговой О. Н. - Сущность и развитие доктрины исламских финансов, Субочев А. В., Юркевич О. Н. (2018)
Белорус О. Г. - Теория безопасного экономического развития (2018)
Попович А. С. - Эра коммуникации для землян как шанс выжить (2018)
Ким М. Н. - Труд – источник существования человека и основа его естественной эволюции (2018)
Известный ученый-аграрник (2018)
Логико-историческая школа институционально-экономических исследований (2018)
Памяти профессора, доктора экономических наук Н. Н. Якубовского (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Титул, зміст (2017)
Андрєєв Ф. М. - Вибір варіанту побудови алгоритму уточнення вищих похідних дальності до балістичних і космічних об’єктів, Статкус А. В., Ковбасюк С. В. (2017)
Бабій Ю. О. - Комплекс оптико-телевізійного наведення з використанням машинного стереозору і адаптивних алгоритмів супроводу, Клепіковський А. В., Ковальов В. О. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського