Бабич В. І. - Модель формування культури здоров'я учнів в сучасних умовах шкільної освіти (2010)
Бескровная Е. Н. - Трансформация Торы в поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (2011)
Дакаленко О. В. - Ориентир немецкого "барочного петраркизма) Георга Родольфа Векерлина (2011)
Рогаткина Е. А. - Русская стихотворная новелла ХІХ века (к вопросу о жанре) (2011)
Гайдук С. Є. - Символіка образу орла у поетичній творчості українських і російських романтиків (2011)
Старостенко Т. Н. - Автопортреты А. С. Пушкина в критике А. М. Эфроса (2011)
Шевченко В. И. - Э. И. Губер – переводчик "Фауста" Гете (2011)
Литовченко Н. А. - Своєрідність сюжетно-перспективних назв вікторіанського роману у контексті традиції заголовків даного типу (2011)
Руденька Н. М. - Поглиблення соціальної детермінації реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття (2011)
Содержание (2007)
Ведерникова Т. В. - Место литературно-критического наследия Н. Страхова в истории русской литературы конца ХІХ – начала ХХ столетия (2011)
Кривцов В. С. - Устойчивость силового кессона крыла. численный анализ на основе метода идентификации краевых условий, Халилов С. А., Минтюк В. Б. (2007)
Кухаренко О. О. - Казкові записи зі Слобожанщини в журналі "Основа" (2011)
Капитанова Л. В. - Формирование потребной тяговооруженности модификаций тяжелых самолетов транспортной категории с учетом ограничений по условиям их базирования, Бабенко Ю. В. (2007)
Лобзова С. Л. - Книга В. П. Буренина "Критические очерки и памфлеты" в контексте споров о судьбе русской литературы (2011)
Гайдачук А. В. - Формирование слоя связующего на поверхности полимерной бумаги в процессе пропитки сотовых заполнителей, Сливинский М. В., Островский Е. К. (2007)
Ленская Е. О. - Жанр литературного портрета в цикле Ю. Терапиано "Зарубежные поэты" (2011)
Мельников М. С. - Создание САПР технологических процессов заготовительно-штамповочного производства (2007)
Журенко М. - Українські мотиви у творчості Райнер Марії Рільке, Єлісеєнко Г. (2011)
Vorobyov Y. - Numerical simulation of laminated plastics pulse riveting process, Pechenizkiy I., Garin V., Tsegelnyk Y. (2007)
Комаров С. А. - Традиции русской сатиры начала ХХ века в фельетонах 1920-х годов (2011)
Фролов Е. А. - Усовершенствование технологического процесса паротермического оксидирования, Комарова А. Л., Мартыненко Л. Г. (2007)
Ротова Н. В. - Особливості використання казково-фантастичних мотивів у творчості Івана Сенченка (2011)
Крашаница Ю. А. - Нестационарное движение телесного профиля вблизи поверхности раздела в вязкой среде, Shalal F. (2007)
Надута Т. В. - Міфореконцептуалізація китайського Образу місячної пані у романі Емі Тан "Кліб радості та вдачі" (2011)
Клюшников И. Н. - Регуляризация численного решения граничного интегрального уравнения в краевых задачах теории потенциала (2007)
Кравченко А. С. - Часопросторова структура Романа Е. Л. Доктороу "Регтайм" (2011)
Игнатов В. А. - Теоретическое обоснование оптимального управления обработкой сигналов в интегрированных аэрокосмических навигационных комплесах, Кудренко С. А., Никулин В. И., Вельдяскина М. И. (2007)
Якубчак А. В. - Дмитрий Кленовский и поэзия второй волны эмиграции (2011)
Скоб Ю. А. - Численное моделирование взрывов газо-воздушных смесей в атмосфере (2007)
Рыжченко О. С. - Типология образа преступника в литературном проекте "Приключения Эрнеста Фандорина" Бориса Акунина (2011)
Спесивцев В. В. - Новый подход к теории отрыва струи ракетного двигателя от стенки сопла на режимах перерасширения, Спесивцева Ю. В. (2007)
Печерских Л. О. - "Музей покинутих секретів" О. Забужко у жанровій системі українського постмодерного роману (2011)
Задонцев В. А. - Влияние расположения датчиков при определении частотных характеристик кавитирующих насосов, Долгополов С. И., Грабовская Т. А., Дрозд В. А. (2007)
Мансірова Т. Т. - Моделі порівняльного вивчення літератури: проблеми визначення у сучасному методологічному контексті літературознавчої компаративістики (2011)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Титул, зміст (2010)
Цвірова Т. Д. - Розвиток дитячої творчості в умовах позашкільного закладу: сторінки історії та сучасність (2010)
Чудіна О. Л. - Методичні особливості відбору наукових понять при розробці та удосконалені курсів за вибором у профільній школі (2010)
Крамаренко Т. В. - Використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови (2010)
Маймула Є. Ю. - Сучасні підходи до організації контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін (2010)
Осадчий В. В. - Теорія і практика створення віртуального представництва педагогічного університету (2010)
Передерій Л. В. - Системний підхід до захисту інформації в автоматизованих системах (2010)
Путінцев А. В. - Проблеми формування етичних норм поведінки в маркетингу в процесі підготовки майбутніх маркетологів (2010)
Зубченко Л. В. - Активізація самостійної творчої діяльності при формуванні педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного виховання (2010)
Пашута А. С. - Шляхи підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до викладання курсу за вибором "Армспорт” в загальноосвітній школі (2010)
Сич Т. В. - Класифікація управлінських ситуацій, що виникають в процесі управління школою мистецтв (2010)
Гусик В. А. - Проблеми формування мотивації до фізичної підготовки у вітчизняних та закордонних дослідженнях (2010)
Пилипенко С. В. - Профілактика венеричних захворювань як проблема безпеки життєдіяльності (2010)
Більчук В. М. - Методологічні основи засад розуміння нечіткого нестохастично невизначеного середовища та досліджень наявності в ньому явищ природи (2013)
Березина С. И. - Получение пространственных координат объекта с использованием данных беспилотных летательных аппаратов (2013)
Бодянский Е. В. - Адаптивное обучение всех параметров эволюционирующей радиально-базисной нейронной сети, Дейнеко А. А., Стольникова М. З. (2013)
Васюта К. С. - Алгоритм оценки времени запаздывания хаотического сигнала, отраженного от цели, с применением BDS-статистики в радиолокационных системах, Зоц Ф. Ф. (2013)
Волосюк В. К. - Синтез оптимальных и квазиоптимальных узкополосных систем апертурного синтеза, Павликов В. В., Жила С. С. (2013)
Дудуш А. С. - Определение пространственных координат целей в многопозиционных радиолокационных системах на основе MIMO РЛС (2013)
Замирец О. О. - Методика построения 3D модели триангуляционной нерегулярной сети на основе данных регулярной решетки высот, Андреев С. М. (2013)
Карлов В. Д. - К вопросу о точности измерения угла фарадеевского вращения плоскости поляризации двухканальным фазоизмерителем, Чёрный А. Н., Бесова О. В. (2013)
Кащенко А. А. - Поле скоростей на торцевых поверхностях канала профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях (2013)
Кухарський І. А. - Інформаційні характеристики діючих космічних апаратів видової оптико-електронної розвідки (2013)
Подліпаєв В. О. - Геопросторова розвідка, як шлях реалізації геоінформаційного підходу у комплексній обробці розвідувальної інформації (2013)
Рибалка Г. В. - Застосування променевих інфрачервоних систем для діагностики потоків рідини і газів (2013)
Рябченко І. М. - Узгодження критеріїв автоматизованого управління системами подачі й розподілу води у штатних ситуаціях на тривалому інтервалі часу, Гагарін В. В., Рябченко Д. І. (2013)
Cкляр В. В. - Обеспечение тестового покрытия для электронных проектов FPGA при оценивании функциональной безопасности по критериям SIL3, Резуненко А. А., Одарущенко О. Н., Гудзь А. С., Щербаченко С. С., Сенаторов А. А., Вовк Е. Д. (2013)
Шматко А. А. - Анализ корреляционной функции монохроматического оптического излучения, отраженного от статистически неровной поверхности, Аксёнов Е. А. (2013)
Бирюков Д. С. - Оптимізаційна модель розвитку соціальної інфраструктури малих міст і селищ України, Заславська О. В. (2013)
Валенда Н. А. - Об одном методе реализации лингвистического процессора, Ляпота В. Н. (2013)
Лєсна Н. С. - Методи пошуку та фільтрації інформації з використанням методу колаборативної фільтрації, Гайдамака С. М. (2013)
Арутюнов В. А. - Моделирование оптимальных гидроизоляционных составов интегрально-капиллярного действия с повышенным содержанием полимерных волокон, Старкова О. В., Бондаренко Д. А. (2013)
Керносов М. А. - Математическая модель запроса к контенту информационно-аналитической системы (2013)
Леонов С. Ю. - Решение линейных K-значных дифференциальных уравнений с помощью характеров конечных абелевых групп (2013)
Лысенко И. В. - Анализ возможностей решения задач дискретной оптимизации средствами систем компьютерной математики, Бутенко В. О. (2013)
Серая О. В. - Оценка точности прогнозирования временного ряда, заданного вейвлет-аппроксимацией (2013)
Халимов Г. З. - Анализ методов Гарсия и главных компонент биометрической идентификации личности (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Математична модель авторизації та автентифікації безпроводового доступу в телекомунікаційних системах та мережах (2013)
Рубан И. В. - Исследование удаленных атак на распределительно вычислительные сети, Серов С. С. (2013)
Кошева Н. А. - Динамічна ідентифікація користувачів інформаційних комп’ютерних систем, Мазниченко Н. І. (2013)
Кучук Г. А. - Метод оптимального розподілу ресурсів CLOUD-системи (2013)
Попов А. В. - Оперативное управление медиасистемами в условиях неопределенности (2013)
Приходько С. И. - Алгоритм декодирования каскадными кодами в частотной области, Курцев М. С., Хамзе Билал. (2013)
Саенко В. И. - Метод формирования набора путей для тестирования компьютерной сети, Алексеев Д. И. (2013)
Дубницкий В. Ю. - Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности, Ходырев А. И. (2013)
Кривчикова А. А. - Обоснование необходимых и достаточных условий непротиворечивости правил в задачах Process Mining (2013)
Мегель Ю. Є. - Оптимізація дискретних постачань ресурсу в разі нерівномірного безперервного його використання, Руденко А. П., Чалий І. В., Коваленко С. М. (2013)
Сухомлінов А. І. - Задачі моделювання логістики та проектування інформаційних систем виробничої логістики (2013)
Карлов Д. В. - Аналіз можливих механізмів генерації збурень, що рухаються, зумовлених запусками ракет чи іншими явищами штучного або природного походження в іоносфері, Журавський М. М. (2013)
Прусский А. В. - Исследование чувствительности газового пожарного извещателя с полупроводниковым датчиком спиралевидного типа в динамическом режиме пиролиза целлюлозосодержащих материалов (древесина, бумага) (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Бистрова О. О. - Деякі складові стильової своєрідності романів Ф. Достоєвського (2012)
Горбунова Г. А. - О некоторых аспектах поэтики драматического очерка М. Салтыкова-Щедрина "Что такое коммерция?" (2012)
Гребенщикова А. Г. - "Оптические машины" Сигизмунда Кржижановского (2012)
Гришанова Ю. В. - Теоретические вопросы изучения лирики (2012)
Дубровська О. Т. - Духовно-історичне значення оди Фрідріха Гельдерліна "Покликання поета" (2012)
Крючкова О. Р. - Поразка мистецтва у змаганні з природою у романі Г. Нормінтона "Портрет привида" (2012)
Колбенева Ю. С. - Идейно-художественное своеобразие пьесы Екатерины ІІ "Шаман Сибирский" (2012)
Комаров С. А. - Античный интертекст пьесы Н. С. Гумилева "Актеон" (2012)
Криворучко С. К. - Любовний трикутник у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" (2012)
Лукашов А. Ю. - Проблематика іспано-каталонського білінгвізму у творчості Хуана Марсе (2012)
Романова Е. И. - Отказ от любовной интриги как повествовательная стратегия в "Скупом рыцаре" А. С. Пушкина (2012)
Ротова Н. В. - Роль звукових ефектів та сенсори змін у творенні авторської світомоделі (за творчістю І. Сенченка) (2012)
Сенева Е. С. - Литературно-критическое наследие Саши черного (2012)
Соловьева Т.И. - Портрет в романе М. Б.Маркевича "Марина из Алого Рога" (2012)
Холиков А. А. - "Авторские микротексты в прижизненном полном собрании сочинений Д.С. Мережковского (к постановке проблемы) (2012)
Шеховцова Т. А. - "Море, море, mori" (Морской вектор в прозе А.Гаврилова" (2012)
Шишкіна І. В. - Сирени ХХ століття: інтерпретації античного мотиву в новелах Р. Бредбері та Дж. Т. ді Лампедузи (2012)
Фоміна О. Л. - Ознаки і визначення традиційної структури міфу про Ендіміона (2012)
Юдін О. А. - Концепція зумисності й незумисності в мисецтві Яна Мукаржовського в контексті дискусії про авторську інтенцію (стаття перша) (2012)
Гур’єва В. Н. - Змістотворчі можливості інтонаційно-синтаксичних фігур в ліриці Е. Е. Каммінгса (2012)
Старостенко Т. Н. - Символика розы в романе Дена Брауна "Код да Винчи" (2012)
Титул, зміст (2010)
Апалкова Я. В. - Медіа освіта. Світова практика на сучасному етапі (2010)
Вербицький В. В. - Сутність управління навчальним закладом (2010)
Гришак С. М. - Організація навчання студентів в умовах кооперації як фактор набуття ними досвіду егалітарної гендерної взаємодії (2010)
Кобзар Н. В. - Поняття "компетентність”, "компетенція” і "готовність до діяльності” в сучасній освітній парадигмі (2010)
Осадча Т. Ю. - Способи формування міжкультурної компетенції майбутніх менеджерів на заняттях з іноземної мови (2010)
Санченко Є. М. - Поняття ключових компетенцій у змісті освіти зарубіжних країн: постановка проблеми (2010)
Сергєєва В. Є. - Застосування духовного катарсису як засобу формування загальнолюдських цінностей (2010)
Стрельцова В. Ю. - Застосування технології педагогічного супроводу у процесі адаптації студентів-іноземців до нового культурного середовища (2010)
Перова С. В. - Результати моніторингу сформованості ключових компетентностей майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2010)
Рудіна М. В. - Професіоналізм молодого вчителя англійської мови як наукова проблема (2010)
Ширіна О. О. - Модель механізму формування ціннісного ставлення майбутніх учителів іноземної мови до полікультурної освіти (2010)
Клюєва Н. О. - Ознайомлення старших дошкільників з творами живопису з використанням інтерактивних методів: система роботи (2010)
Коваленко М. М. - Педагогічні умови розвитку уяви молодших дошкільників і процесі зображувально-ігрової діяльності (2010)
Богачова В. Є. - Народні школи для дорослих як осередки культури данського суспільства (2010)
Некрутенко О. Б. - Життєвий шлях та педагогічна діяльність Олександра Нілла (2010)
Абабина Н. В. - Творчество А. П. Чехова и Одесса (2012)
Алексеева Н. С. - Антиутопический элемент в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Б. Пастернака "Доктор Живаго", Кононова Ж. А. (2012)
Быкова И. В. - Особенности сюжетосложения светских повестей Н. А. Дуровой (2012)
Ведерникова Т. В. - Новаторство А. С. Пушкина в оценке Н. Н. Страхова (2012)
Гайдук С. С. - Символ як художньо-естетична категорія романтизму (2012)
Гуменюк А. В. - К проблеме амбивалентности кодов комического в культурной традиции: русско-западноевропейские литературные параллели (2012)
Дерев’янченко Н. В. - Протагоніст роману М.Уельбека "Розширення поля борні" як прообраз героїв літературних маніфестацій автора (2012)
Доминенко Н. В. - Образ автора и способы его литературной презентации в эпистолярии английских романтиков (2012)
Зубенко С. А. - Театр в жизни и творчестве молодого П. Антокольского (2012)
Каданер О. В. - Образ реки в структуре романа Б. М. Маркевича "Марина из Алого Рога" (2012)
Коваленко К. Г. - Наративна структура повісті "Три года" А. П. Чехова (2012)
Криворучко С. К. - Художній образ Ганни у романі Симони де Бовуар "Мандарини" (2012)
Кушнірові Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману А. Бєлого "Хрещений китаєць" (2012)
Мацапура Л. В. - Повесть Н. В. Гоголя "Страшная месть" и роман М. Г. Льюиса "Монах": типологический аспект (2012)
Мельник О. В. - Творчість Миколи Маркевича та Левка Боровиковського: компаративний аспект (2012)
Семешко А. М. - До проблеми формування жанрово-стильової картини англійського Відродження (2012)
Ступницкая Н. Н. - Новый правящий класс (по роману А. И. Солженицына "В круге первом" (2012)
Тарарак А. В. - От "Анекдотов…" до "Почему Наполеона не существовало…" (2012)
Фоміна Л. В. - Основні напрями сучасної літературної критики у вивченні міфу про Ендіміона (2012)
Шевченко А. Г. - "Стихи о поэте и романтике" как творческий манифест Багрицкого (2012)
Юдін О. А. - Концепція зумисності й неумисності в мистецтві Яна Мукаржовського в контексті дискусії про авторську інтенцію (стаття друга) (2012)
Содержание (2007)
Лосев А. В. - Отделочно-зачистные технологии в производстве летательных аппаратов и в машиностроении, Фадеев В. А. (2007)
Третьяк В. В. - Особенности моделирования технологии взрывной штамповки в объектном представлении (2007)
Богорош А. Т. - О нанокристаллических материалах, Воронов С. А., Ларкин С. Ю. (2007)
Амброжевич А. В. - Решение задач аэродинамического проектирования летательных аппаратов с дозвуковыми режимами полета методами численного эксперимента, Бойчук И. П., Карташев А. С., Яшин С. А. (2007)
Безуглый С. В. - Математическая модель контура управления частотой вращения свободной турбины вертолетного двигателя, Епифанов С. В., Кулик Т. В. (2007)
Сирота А. А. - Оптимальные режимы тригенерационных судовых дизельных установок с водородными топливными добавками (2007)
Радченко Р. Н. - Оптимальные массовые скорости хладагента в испарителях теплоиспользующих эжекторных установок кондиционирования воздуха судовых ДВС (2007)
Капустин В. В. - Тригенерационные системы промежуточного охлаждения воздуха судовых ДВС, Андреев А. А., Коновалов Д. В., Радченко Н. И. (2007)
Костин Н. Н. - Прочность роторов авиационных двигателей при рассоединении валов, Шереметьев А. В. (2007)
Концевич Т. Ю. - Концепция возможности построения удалённого мониторинга ГТД в составе силовых установок наземного применения, Филоненко А. А., Миргород В. Ф., Ранченко Г. С. (2007)
Мельник С. И. - Тепловой контроль локальных дефектов охлаждающих каналов лопаток турбин, Чумаков А. Г., Баженов Б. Н. (2007)
Шнякин В. Н. - Перспективы применения пневмонасосного агрегата в системе запуска ЖРД, Конох В. И., Калиниченко И. И., Кукса И. Ю. (2007)
Безручко К. В. - Методы прогнозирования сроков эксплуатации химических батарей ракетных комплексов, Давидов А. О., Ширинский С. В., Фролов В. П., Земляной К. Н., Андрюков Р. А. (2007)
Хитько А. В. - Обоснование необходимости организации дополнительной ступени полого плазменного катода (2007)
Толмачев Н. Г. - Исследование свойств масс в квантах би-вещества на основе энергетических моделей измерения (2007)
Орленко В. М. - Проблема забезпечення електромагнітної сумісності широкосмугових РЛС із високоприоритетними вузькосмуговими при використанні методів адаптації (2007)
Божко В. П. - Формирование программы развития производственного предприятия на основе анализа портфеля инновационных проектов, Папазова Т. Ю., Мазорчук М. С. (2007)
Крахмалева Т. И. - Метод учета объектов интеллектуальной собственности в процессе оценки эффективности инновационного проекта по выпуску авиационной техники (2007)
Попов А. И. - Применение ПЭВМ при обработке результатов экспериментальных исследований, Тынына С. В. (2007)
Кучер А. Г. - Логистика снабжения оптимального размера заказа комплектующих изделий авиационной техники, Мустафа А. С. Мустафа (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Титул, зміст (2010)
Шклярова Т. П. - Зміна стереотипів щодо "жіночих” та "чоловічих” ролей у сім'ї та суспільстві (2010)
Троценко Н. Є. - Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників (на прикладі Київського ресурсного центру імені Андрія Муравйова-Апостола) (2010)
Бочкарьова Н. С. - Розвиток гуманістичних ідей Карла Роджерса в сучасній педагогічній думці України (2010)
Мрихіна О. М. - Педагогічні умови соціалізації старшокласників у навчально-виховному процесі сучасної гімназії (2010)
Стецюк К. В. - Ретроспективний погляд на історію взаємин у системі "людина – природа” (2010)
Литвинова Н. А. - Історико-культурологічний аналіз проблеми профілактики наркоманії в підлітковому середовищі (2010)
Бурім О. В. - Взаємодія сім'ї та школи у вирішенні питання мінімізації деструктивного впливу сучасного медіасередовища на особистість (2010)
Ігнатенко К. В. - Сутність та структура готовності прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Костючек М. Ф. - Торгівля дітьми як соціально-педагогічна проблема (2010)
Островська Н. О. - Сутність та формування усвідомленого батьківства молоді як соціально-педагогічна проблема (2010)
Ропаєва Г. О. - Органи місцевого самоврядування як суб'єкт соціально-педагогічної роботи з громадянської соціалізації молоді у територіальній громаді (2010)
Содержание (2007)
Пустовойтов В. П. - Приближенный метод расчета влияния турбовинтовых двигателей на момент тангажа и подъемную силу самолета-высокоплана при больших значениях коэффициента нагрузки на ометаемую воздушным винтом площадь (2007)
Кладун Е. А. - Специфика работы гироскопического интегратора линейных ускорений в натурных условиях (2007)
Полетучий А. И. - Упругие перемещения и зазоры в волновом зубчатом редукторе, Стеценко Я. А. (2007)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки транспортного совершенства беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, Карташев А. С., Середа В. А., Яшин С. А. (2007)
Фролов Е. А. - Исследования пластифицирующих покрытий заготовок, как средство интенсификации процесса пневмоударной штамповки, Комарова А. Л., Мартыненко Л. Г., Тимофеев С. С. (2007)
Брагин А. П. - Основания и предпосылки продолжения исследований в области гидродинамической обработки материалов давлением, Зайцев В. Е., Мельничук А. П., Полтарушников С. А. (2007)
Мирзоев А. Д. - Комплексная система диагностирования авиационных газотурбинных двигателей (2007)
Долматов А. И. - Перспективы развития финишных методов обработки в авиадвигателестроении, Курин М. А. (2007)
Кривошеев И. А. - Использование системы поддержки принятия решений и имитационного моделирования при системном проектировании авиационного двигателя в составе летательного аппарата (2007)
Чекунова О. М. - Фазовий детектор із нелінійними законами адаптації системи фазового автопідстроювання синтезатора частот (2007)
Уланский В. В. - Оценка эксплуатационной надежности периодически контролируемой одноблочной системы авионики при наличии явных и скрытых отказов, Мачалин И. А. (2007)
Скляр В. В. - Требования к разработке, верификации, сертификации и сопровождению программного обеспечения бортовой авиационной техники: опыт создания и использования стандарта предприятия, Остроумов В. Б., Сидоренко Н. Ф., Харченко В. С. (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Содержание (2004)
Кривцов В. С. - Проблемы автоматизации авиационного производства в условиях единого информационного пространства, Зайцев В. Е. (2004)
Король В. Н. - Состояние самолетостроения Украины и авиационного бизнеса, Сляднев О. В. (2004)
Халилов С. А. - Исследование устойчивости отсека крыла методом идентификации краевых условий на основе двумерной упрощенной модели, Минтюк В. Б. (2004)
Пермяков В. И. - Оптимальное размещение датчиков в технологическом объеме, Невкрытый А. Ю., Яровая О. В. (2004)
Артим В. І. - Моделювання накопичення втомних пошкоджень при випадковому навантажуванні, Пушкар П. В. (2004)
Іващенко І. І. - Динаміка крутильних коливань V-подібних двигунів авіаційної наземної техніки, Шунайлов О. Г., Приймаков О. Г. (2004)
Захаренко В. А. - Отрывное обтекание плоской пластины бесконечного размаха при условии конечности скорости во всем поле течения (2004)
Базыма Л. А. - Влияние энергоподвода на структуру обтекания тела с полостью (2004)
Агафонов Ю. Н. - Метод расчета многомерных нестационарных температурных полей в многослойных телах сложной формы, Антюфеев В. И., Ткаченко Ю. А. (2004)
Дашкієв В. М. - Аналіз можливих шляхів модернізації ВПС України, Іванюк В. О. (2004)
Харченко В. С. - Безопасность аэрокосмической техники и надежность компьютерных систем, Скляр В. В., Тарасюк О. М. (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Техническая информация (2004)
К сведению авторов публикаций (2004)
Титул, зміст (2011)
Бадер С. О. - Сутність і зміст педагогічної підтримки соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячих будинків (2011)
Балаянц К. О. - Діагностика рівня сформованості уявлень про величину предметів у дітей дошкільного віку (2011)
Гавриш Н. В. - Пізнавальні діалоги з молодшими школярами, Лопатіна Г. О., Чернікова І. К. (2011)
Дволучанська В. О. - Реалізація ідей навчального співробітництва у професійній діяльності вчителя початкових класів (2011)
Грицькова Н. В. - Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи (2011)
Желанова В. В. - Засоби стимулювання пізнавальних інтересів учнів першого класу, Теплинська В. В. (2011)
Кузьо О. Г. - Діагностика рівня сформованості цілісної картини світу дітей старшого дошкільного віку, Сазонова А. В. (2011)
Стаєнна О. О. - Ідеї громадянського виховання дошкільників в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2011)
Федоренко М. В. - Щодо проблеми формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів початкової школи (2011)
Шматченко Г. О. - Модель як засіб формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників (2011)
Андросова А. П. - Організація процесу навчання старшокласників плаванню в профільній підготовці в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Бабич В. І. - Принципи формування культури здоров'я школярів (2011)
Бурлакова Т. Л. - Проблема формування культури здоров'я молодших школярів у навчально-виховному процесі (2011)
Власов Г. В. - Вивчення динаміки спортивних уподобань студентів вищих медичних навчальних закладів (2011)
Драгнєв Ю. В. - Інформаційні технології у навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної культури як невід'ємна частина сучасної фізкультурної освіти в Україні (2011)
Дроздов Д. В. - Педагогічні умови формування професійних якостей майбутніх тренерів у процесі фахової підготовки (2011)
Олефір Г. В. - Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Чекунов М. В. - Проблеми формування інформаційної культури у майбутніх вчителів фізичного виховання у процесі фахової підготовки (2011)
Гавриленко М. О. - Соціокультурна анімація, як іноваційна технологія підвищення рівня соціального виховання студентської молоді в культурно-дозвіллєвій діяльності (2011)
Дядюкіна Є. В. - Самооцінка як міждисциплінарне поняття (2011)
Камєнєва Л. В. - Психологічний аналіз емоційного змісту феномена акме (2011)
Камінська А. В. - Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі (2011)
Кобзар Н. В. - Готовність до міжкультурної комунікації та її компоненти (2011)
Коваленко О. В. - Основні вимоги до інженерно-педагогічної освіти у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору (2011)
Кечик О. О. - Форми та методи самостійної роботи студентів педагогічного коледжу (2011)
Лихачова К. М. - Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою вправ творчого спрямування (2011)
Лозицька Т. Ю. - Сутність готовності майбутніх учителів до використання медіа у професійній діяльності (2011)
Ляшенко В. С. - Методика проведення та оцінювання екзамену у студентів технічного вузу в процесі вивчення вищої математики (2011)
Павицька К. М. - Виховання поваги до дитини у майбутніх учителів у позааудиторній роботі з іноземних мов (2011)
Харченко О. О. - Педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання у природничо-науковій підготовці майбутніх учителів (2011)
Александрова И. В. - Игровые стратегии в комедиях И. А. Крылова начала XIX века (2013)
Анпілогова С. А. - Гостросюжетна матриця прози О. Слісаренка як вияв концепту масової літератури 1920-х рр. (2013)
Белоус А. В. - Книга Д. С. Мережковского "Стихотворения (1883 – 1887)" и народнические поэтические традиции (2013)
Бескровная Е. Н. - "Трансформация Торы" и ее литературоведческие особенности (2013)
Бондарь К. В. - Литературно-журнальный 1769 год и русская литература (2013)
Ботнаренко Н.М. - Мотив трагічного дитинства та дитячого світосприйняття в новелі В. Стефаника "Кленові листки" та оповіданні А. Чехова "Ванька" (2013)
Ведерникова Т. В. - Письмо Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому о Ф. М. Достоевском (2013)
Вечерок О. Н. - Неоромантический герой В. Г. Короленко (2013)
Гришанова Ю. В. - "Воскрешение" Каролины Павловой (2013)
Гуртовая Я. В. - Идейно-художественное своеобразие очерка И. С. Тургенева "Воспоминания о Н. В. Станкевиче" (2013)
Данильчук О. М. - Творчий доробок Артура Хейлі як проблема сучасного літературознавства (2013)
Дюрба Д. В. - Образ аутсайдера в романах Дж. Керуака "На дорозі" і "Бурлаки Дхарми" (2013)
Корнильева Л. Н. - К вопросу о самобытности поэзии Саути (2013)
Маркова М. В. - "Медный всадник" Олександра Пушкіна як натурфілософський текст (2013)
Олійникова К. Г. - Довгі хвилі культури: І. Малкович і Ш. Бодлер (2013)
Посохова Е. В. - Интертекстуальность как форма художественного воплощения диалога культур в романе Орхана Памука "Снег" (2013)
Резник О. В. - Поэзия Саути: новые подходы (2013)
Романова І. В. - Мотив "закинутості" особистості в дисгармонійне середовище (на матеріалі романів І. Багряного "Людина біжить над прірвою" та "Сад Гетсиманський") (2013)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Наследие А. Пушкина в книге Д. Самойлова "Волна и камень" (2013)
Старостенко Т. Н. - Тотемні тварини і поетика номінацій у романі Джоржа Р. Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум’я" (2013)
Тарарак А. В. - "Смотря на блестящую комету, бывшую в 1811 г.": к проблеме мифологизации личности Наполеона (2013)
Тарарак М. Ю. - О своеобразии ранней лирики И. Эренбурга (2013)
Хинкиладзе Е. В. - Своеобразие интерпретации истории в эмигрантском творчестве Д. С. Мережковского (2013)
Содержание (2004)
Карпов Я. С. - Исследование и анализ способов удовлетворения критериям прочности слоистого композиционного материала, Ставиченко В. Г. (2004)
Гакал П. Г. - Замыкающие соотношения для расчета путевых потерь давления в двухфазных системах терморегулирования космических аппаратов и станций (2004)
Баженов В. А. - Устойчивость пологих оболочек вращения линейно-переменной толщины, Соловей Н. А., Кривенко О. П. (2004)
Одосій З. М. - Математичне моделювання роботи гідравлічної частини поршневих насосів з самодіючими клапанами, Чаплінський С. С. (2004)
Халилов С. А. - Приближенное замкнутое решение плоской задачи теории упругости в трапециевидной области, Яровой М. А. (2004)
Ершов А. В. - Интегральный метод оценки устойчивости диффузного разряда в прианодной зоне (2004)
Гайдачук А. В. - Накопление электростатического заряда при производстве сотового заполнителя из полимерной бумаги "Nomex", Островский Е. К., Сливинский М. В. (2004)
Иванов П. И. - Выбор оптимальных стратегий наведения управляемой планирующей парашютной системы на цель (2004)
Приходько И. М. - К расчету нестационарного температурного поля в полупрозрачных антенных обтекателях летательных аппаратов, Агафонов Ю. Н., Попов Н. П., Орлов С. В. (2004)
Орлов О. В. - Концептуальні задачі підтримання льотної придатності в цивільній авіації України, Кордянін Ю. І. (2004)
Сляднев О. В. - Основные формы развития авиационного бизнеса в современных условиях Украины (2004)
Федорович О. Е. - Основы методологии системного анализа качества сложных научно-технических проектов и программ развития производства, Малеева О. В., Нечипорук Н. В. (2004)
Баранник В. В. - Усеченное двусвязное биномиально-полиадическое кодирование видеоданных (2004)
Попов В. А. - Классы эквивалентности типовых отображений (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Техническая информация (2004)
Алімпієв А. І. - Поняття та види форм забезпечення реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення (2013)
Анакіна Т. М. - Інституційна модель співробітництва України та Європейського Союзу за Угодою про асоціацію (2013)
Безпала Я. С. - Кримінально-правові проблеми визначення потерпілого від перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2013)
Безсмертний О. К. - Актуальні питання організації діяльності ОВС щодо попередження насильства в сім’ї (організаційно-правовий аспект), Небеська М. С. (2013)
Білобородько В. С. - Унормування юридичної термінології з проблем надзвичайних ситуацій (2013)
Богданюк І. В. - Контроль як основний напрямок діяльності Державної фінансової інспекції України (2013)
Болдіжар С. О. - Особливості технології конституційної реформи в Польській Республіці: уроки для України (2013)
Борбунюк О. О. - Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів (2013)
Борко А. Л. - Адміністративно-правове регулювання статусу і повноважень Державної судової адміністрації України (2013)
Буз В. В. - Глобалізація та міграційні процеси як фактори впливу на криміногенну ситуацію в Україні (2013)
Бурлаков С. Ю. - Правове регулювання відносин інтелектуальної власності (предмет і метод) (2013)
Бутков І. М. - Щодо визначення поняття "правовий статус фізичної особи-підприємця" (2013)
Валитов С. С. - Проблемы обеспечения доказательств в конкурентных делах (2013)
Веприцький Р. С. - Феноменологія злочинності як галузь кримінології (2013)
Вітвіцький С. С. - Державний та громадський контроль в умовах розвитку громадянського суспільства: питання взаємозв’язку та взаємообумовленості (2013)
Волинець В. В. - Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2013)
Воропаєва Н. Г. - Державний та громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці (2013)
Гетьман Є. А. - Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами (2013)
Глуховеря М. М. - Апеляційне провадження в системі проваджень адміністративного судового процесу (2013)
Глуховеря О. В. - Правова природа заохочень в органах прокуратури України (2013)
Головащенко О. С. - Вплив глобалізації на розвиток соціальної правової держави (2013)
Головкін Б. М. - Поняття злочинності у сфері економіки (2013)
Гордеюк А. О. - Історичний досвід колективно-договірного регулювання оплати праці (2013)
Григорчук Є. В. - Поняття та ознаки допоміжної функції у кримінальному судочинстві України (2013)
Гуліда О. М. - Вивчення рівня, структури та динаміки справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства (за період 2008–2012 років) (2013)
Гурова А. М. - Поняття та ознаки рефлексивного мислення при допиті (2013)
Данилова М. В. - Роль охоронних і організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2013)
Данієлян С. А. - Оподаткування діяльності магазинів безмитної торгівлі (2013)
Даньшин М. В. - Теоретичні передумови міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу (2013)
Джепа Г. В. - Принципи заохочення за трудові досягнення (2013)
Дорошенко Д. П. - Основні засади фінансового законодавства: проблеми визначення (2013)
Древаль П. В. - Науково-теоретичне обґрунтування поняття "система соціального захисту працівників органів прокуратури" (2013)
Євчук Т. В. - Щодо розрізнення контрольних і наглядових проваджень у діяльності прокуратури України (2013)
Жилін Є. В. - Виконавча влада в Україні: значення та сутність (2013)
Жирнова К. О. - Загальна характеристика торговельного бренду як особливої правової категорії (2013)
Журавель В. І. - Поняття форм захисту трудових прав працівників (2013)
Журавель В. О. - Сучасний стан правового регулювання організації праці суддів (2013)
Зайцев М. М. - Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України (2013)
Збирак Т. В. - Сутність і значення адміністративно-правових засобів та способів захисту права громадян на свободу слова (2013)
Зіняк Л. В. - Військове співробітництво України та Європейського Союзу за Угодою про асоціацію (2013)
Змерзлый Б. В. - Особенности развития таможенных учреждений на Кавказе и Закавказье во второй половине ХІХ – начале ХХ века, Таран П. Е. (2013)
Іванова К. Ю. - Інновація: діалектика розвитку (2013)
Кампі О. Ю. - Класифікація суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування (2013)
Кацуба А. В. - Поняття та ознаки галузі трудового права (2013)
Києнко О. Б. - Зобов’язані суб’єкти податкових правовідносин (2013)
Кисильова К. В. - Співвідношення строків сплати податку та строків сплати податкового боргу (2013)
Кібець В. О. - Особливості взаємодії Державної судової адміністрації з іншими органами державної влади (2013)
Ковтун В. І. - Окремі питання державного суверенітету в аспекті посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів (2013)
Козіна М. В. - Стан правового регулювання діяльності спортсменів як суб’єктів трудового права в Україні (2013)
Колєснік Т. В. - Централізована регламентація дисципліни праці в радянській Україні (2013)
Колодяжний М. Г. - Досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності (2013)
Кузьмін К. І. - Адміністративно-правові проблеми реалізації принципу гласності у діяльності органів прокуратури за умов розвитку нових інформаційних технологій (2013)
Лагута В. О. - Критерії визначення розумних строків (2013)
Малярова В. О. - Особливості організації розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Маркова О. О. - Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин (2013)
Мартюшев С. М. - Щодо сутності пенсійного забезпечення працівників (2013)
Марушева О. Г. - До питання про охорону виключних прав на торгівельну марку (2013)
Марущак В. П. - Інноваційна сутність управління у становленні та розвитку держави і економіки (2013)
Марцеляк С. М. - Співвідношення принципів вітчизняного права та засад (принципів) виборів народних депутатів України (2013)
Меєрович Н. А. - Щодо адміністративно-правового статусу адвоката (2013)
Мельниченко Ю. С. - Спадкування суб’єктивного авторського права на твір (2013)
Микитенко В. В. - Забезпечення прав і свобод людини у службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку: до постановки проблеми (2013)
Мокрицька Н. П. - Складення присяги як умова виникнення відносин найманої праці з державним службовцем у новому Законі України "Про державну службу" (2013)
Молоток І. Ф. - Щодо визначення поняття "принципи спеціального пенсійного забезпечення" (2013)
Москалюк Н. Б. - Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях (2013)
Московець В. І. - Правове регулювання участі громадян в охороні державного кордону (2013)
Мостепанюк Л. О. - Покарання та його удосконалення в санкціях кримінально-правових норм (2013)
Науменко А. В. - Правове регулювання управління майном багатоквартирних будинків: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Новиков О. В. - Конституційно-правовий статус Державного Трибуналу згідно з Конституцією Республіки Польща 1997 р. (2013)
Новіков О. В. - Основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності (2013)
Олійник М. С. - Роль правової культури суспільства та особистості в можливості застосування правових трансферів (2013)
Орлов В. А. - Сучасні проблеми становлення та розвитку муніципальної міліції в Україні (2013)
Остапович В. П. - Загальні аспекти відповідальності суб’єктів господарювання у сфері охоронної діяльності (2013)
Пацурківський Ю. П. - Припинення права власності як форма його реалізації (2013)
Петренко В. В. - Загальна характеристика адміністративних стягнень за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів (2013)
Петров Є. В. - Нариси до дискусії про правову природу господарського та цивільного права (2013)
Пилипенко Г. М. - Реалізація та співвідношення окремих принципів кримінального провадження під час залучення експертів (2013)
Полянська Г. С. - Криміналістична діагностика (сутність та практичне значення) (2013)
Попова Н. О. - Торговельна марка: маловідомі аспекти багатогранного явища (2013)
Попова О. О. - Щодо критеріїв оцінювання якості надання адміністративних послуг (на прикладі адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ у сфері обігу зброї) (2013)
Потіп М. М. - Щодо трансформації правового регулювання компетенції органів місцевого самоврядування відповідно до стандартів Європейського Союзу (2013)
Пушай В. І. - Проблемні аспекти здійснення заміни осіб у зобов’язаннях (2013)
Пшеничний І. І. - Здобутки та прорахунки нормативно-правового регулювання інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Рєзнікова С. С. - Правові засади забезпечення дисциплінарної практики у судовій системі (2013)
Савченко С. В. - Співвідношення приватних і публічних інтересів: досвід України (2013)
Сапейко Л. В. - Актуальні питання відкриття провадження та підготовки цивільних справ у Верховному Суді України (2013)
Сахно В. О. - Структура місцевих державних адміністрацій як органів державної виконавчої влади України (2013)
Світайло П. Ю. - Загальна характеристика джерел правового регулювання робочого часу в Україні (2013)
Селезень С. В. - Значення та юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди (2013)
Семеніхін І. В. - Правова доктрина в релігійних правових системах (на прикладі мусульманського права) (2013)
Семенова А. П. - Співвідношення договору прокату транспортного засобу та договору перевезення (2013)
Середа О. Г. - Структура правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Сидоренко С. М. - Принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України в правоохоронній системі (2013)
Сіваш О. М. - Ідея суверенітету в ХIХ ст.: ключові питання (2013)
Скуратович І. М. - Еволюція феодальних привілеїв на західноукраїнських землях (кінець ХVIII – перша половина ХХ ст.) (2013)
Слінько Т. М. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України (2013)
Смола С. В. - Проблемні питання господарського провадження у справах про оскарження та примусове виконання рішень третейських судів (2013)
Солнцева Х. В. - Правовий статус системи управління освітньою діяльністю в Україні (2013)
Соловйов Е. П. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2013)
Сопільник Р. Л. - Умови та порядок здійснення виконавчого провадження в Україні (2013)
Стародубцев А. А. - Наставничество в органах внутренних дел (2013)
Суха Ю. С. - Деякі особливості агентських договорів у професійному спорті (на прикладі професійного футболу) (2013)
Суходубова І. В. - Особливості адаптації законодавства України у контексті її інтеграції у Європейський Союз (2013)
Таликін Є. А. - Проблема єдності господарської процесуальної форми через призму її структури (2013)
Ткаченко Ю. В. - Особливості конституційно-правової відповідальності (2013)
Товкун І. М. - Законодавче регулювання корпоративних відносин у Європейському Союзі (2013)
Токунова А. В. - Вдосконалення сфери розрахунків у міжнародному прямому факторингу (2013)
Турчин С. О. - Щодо правової характеристики працівника – керівника юридичної особи (2013)
Тягло О. В. - Чи залишається істина цінністю поля права? (2013)
Ульмер М. М. - Інститут касації в адміністративному судочинстві України та в праві сучасних зарубіжних країн (2013)
Фадєєв А. В. - Місце договору аутсорсінгу в системі господарських договорів (2013)
Фролов Ю. М. - Адміністративні процедури: зміст та особливості (2013)
Фурман І. Г. - Види та особливості оприлюднення публічної інформації СБУ (2013)
Харчук Р. С. - Правове регулювання нормативної діяльності органів виконавчої влади в окремих європейських державах (2013)
Хоменко О. В. - Загальна характеристика моральної культури юриста (2013)
Хомич І. Ю. - Особливості соціальної допомоги як форми соціального забезпечення населення України (2013)
Ченкова Н. Я. - Багатозначність презумпції вини суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві (2013)
Черевко К. О. - Кримінально-правовий аналіз міжнародного законодавства щодо норми про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту (2013)
Чернота С. В. - Рівень оплати праці як засіб забезпечення дисципліни праці суддів (2013)
Чумак О. О. - Судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС (2013)
Шамрай І. В. - Гуманізація форм і методів адміністративної діяльності міліції у сфері забезпечення прав і свобод громадян (2013)
Шандула О. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту (2013)
Швець В. О. - Ключові характеристики судового захисту суб’єктів господарювання від рейдерських нападів в Індії та Японії (2013)
Шишленко В. Γ. - Щодо вдосконалення організації професійного самоврядування нотаріату України (2013)
Ященко А. М. - Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність (2013)
Титул, зміст (2011)
Bunina L. M. - Communication and culture (2011)
Susan Atkinson. - Learning styles: be sure to read the label (2011)
Стецюк К. В. - Поняття "сталий / збалансований розвиток” в сучасному еколого-педагогічному дискурсі (2011)
Ugur Tetik - Creating quality culture, Melike Bahar Tike Tetik (2011)
Максимова К. О. - Основні підходи до формування толерантності у студентів ВНЗ (2011)
Мілова О. Є. - Полікультурна педагогіка США у контексті постмодернізму (2011)
Резнік Н. В. - Основні аспекти полікультурного виховання в процесі вивчення іноземної мови в вузі (2011)
Ткачова О. О. - Полікультурна освіта як фактор формування толерантності особистості (2011)
Федічева Н. В. - Соціокультурний компонент змісту навчання іноземних мов (2011)
Батальщикова Е. Ю. - Орієнтація педагогічної практики студентів на формування готовності до співпраці з учнями на засадах інтерактиву (2011)
Босенко М. В. - Інтеграція Грузії в болонський процес (2011)
Бузовський А. В. - Двомовна освіта у школах США та Європи (2011)
Вітебська П. В. - Педагогічний оптимізм як важливий елемент формування образу особистості сучасного вчителя (2011)
Гребеник І. А. - Система освіти Японії в історичному й сучасному контексті розвитку спираючись на концепцію "гуманності” у вихованні (2011)
Добринець О. М. - Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов як педагогічна проблема (2011)
Дубко Л. О. - Англосаксонська модель в контексті управління вищою освітою Англії в сучасний період (2011)
Котлярова О. О. - Використання рейтингового оцінювання студентів за умов кредитно-модульної системи навчання (2011)
Курінна М. Г. - Особливості змісту загальної освіти в Японії (2011)
Мазурік О. О. - Особливості методів навчання майбутніх учителів, заснованих на рефлексивному діалозі (2011)
Михайліченко Ю. В. - До питання про принципи і стандарти діяльності спеціалізованих "Телефонів довіри” для дітей у Великій Британії (2011)
Нєженцева А. Є. - Аналіз підходів до якості вищої освіти в університетах України та Великої Британії (2011)
Разорьонова М. В. - Шляхи нейтралізаціі впливу неекспериментальних змінних на результати педагогічного експерименту (на прикладі перевірки ефективності системи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до діагностики та корекції рівня комунікативної культури школярів) (2011)
Сперанська-Скарга М. А. - Самопрезентація як соціально-педагогічний феномен (2011)
Шехавцова С. О. - Сутність соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у контексті компетентнісного підходу (2011)
Содержание (2004)
Левшанов В. С. - Оценка проектной надежности антенных обтекателей летательных аппаратов, Кирюшина В. В., Русин М. Ю. (2004)
Гайдачук А. В. - Состояние и перспективы применения композиционных материалов в газотурбинных двигателях летательных аппаратов (2004)
Баженов В. А. - Математичне моделювання напружено–деформованого стану і руйнування елементів конструкцій авіаційних двигунів, Гуляр О. І., Пискунов С. О. (2004)
Воробьев Ю. А. - Перспективные устройства для реализации процесса дорнования отверстий, Воронько В. В. (2004)
Нарыжный А. Г. - Накопление перемещений в толстостенном цилиндре, обусловленное ударами оболочек (2004)
Филипенко А. И. - Определение параметров взаимного расположения оптических волокон при их соединении сваркой (2004)
Базыма Л. А. - Численное моделирование нестационарного ударного взаимодействия с обтекаемым затупленным телом (2004)
Баженов В. А. - Стабілізація стійкості сталих коливальних режимів динамічних систем при комбінованому збудженні, Дехтярюк Є. С., Отрашевська В. В., Гончаренко М. В. (2004)
Кулалаев В. В. - Оценка снижения эффективности оптических поисковых и следящих систем в условиях применения искусственных организованных помех (2004)
Трупкин В. В. - Аэродинамическая компоновка перспективного летательного аппарата с крылом малого удлинения, Соляник П. Н. (2004)
Латкин М. А. - Формализация проектных рисков, Бондарева Т. И., Емад А. Р. (2004)
Ковалюх С. В. - Автоматизация проектирования тензорезисторных датчиков силы, Шевель В. В. (2004)
Рева А. А. - Генерация предельно плоского графа минимального веса на основе взвешенного неориентированного графа керни, Некрасов А. Б. (2004)
Гордиенко Л. А. - Проблема интеллектуальной поддержки принятия технологических решений в листовой штамповке, Киричук Е. П. (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Техническая информация (2004)
Pierot L. - WEB Flow Disruption: a new modality for the endovascular treatment of some complex aneurysms (2013)
Матерухин А. - Интервенционная нейрорадиология в Запорожье: история, современное состояние, перспективы развития, Полковников А., Макаренков А. (2013)
Чабанович Н. - Періоперативне ведення хворих з церебральними артеріовенозними мальформаціями, Щеглов Д., Свиридюк О. (2013)
Пятикоп В. - Наш опыт эндоваскулярного лечения "проблемных" аневризм, Котляревский Ю., Сергиенко Ю., Пшеничный А., Вороненко К. (2013)
Шевага В. - Ангіографічні вияви і клінічні наслідки інтраопераційного вазоспазму при ендоваскулярному виключенні артеріальних аневризм, Нетлюх А., Кобилецький О., Грищук О., Сало В., Щибовик Д. (2013)
Щеглов В. - Использование метода внутриартериального введения химиопрепаратов в составе комплексного лечения пациентов с глиомами головного мозга супратенториальной локализации, Рыбальченко С., Олейник Г. (2013)
Щеглов Д. - Застосування flow-diverter стентів в ендоваскулярному лікуванні гігантських артеріальних аневризм. Досвід лікування восьми хворих, Свиридюк О., Пастушин О., Загородній В. (2013)
Коваленко А. - Болезнь Мойя-Мойя: случай из практики, Шопин В., Пеннер В., Щербин А. (2013)
Чередниченко Ю. - Клинический случай разрыва аневризмы фенестрации вертебробазилярного сочленения и его двухэтапное эндоваскулярное лечение, Мирошниченко А. (2013)
Мацелюх Е. В. - Протеиновые ингибиторы пептидаз, синтезируемые микроорганизмами, Варбанец Л. Д. (2013)
Пирог Т. П. - Змішані субстрати у природних умовах і біотехнологічних процессах, Шулякова М. О., Шевчук Т. А. (2013)
Бучацкий Л. П. - Биотехнология аквакультуры рыб (2013)
Поединок Н. Л. - Использование искусственного света при культивировании грибов (2013)
Гринюк И. И. - Агрегатное состояние С60-фуллерена в различных средах, Прилуцкая С. В., Слободяник Н. С., Чунихин А. Ю., Матышевская О. П. (2013)
Загричук О. М. - Калюсогенез та регенерація рослин Deschampsia antartctica Desv. (Poaceae) у культурі in vitro, Герц А. І., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2013)
Сафронова Л. А. - Цитотоксическое и ДНК-повреждающее действие пребиотических субстанций, Войчук С. И., Сухов Б. Г., Подгорский В. С. (2013)
Карпенко О. В. - Стимулювання росту злакових рослин поверхнево-активними рамноліпідами, Корецька Н. І., Щеглова Н. С., Карпенко І. В., Баранов В. І. (2013)
Кузнецова Л. П. - Активность бутирилхолинэстеразы сыворотки крови лошади под влиянием октанола, Никитина Е. Р., Сочилина Е. Е. (2013)
Ткаченко А. Ф. - Мутантный штамм Bacillus subtilis IFBG МК-1 с повышенным синтезом триптофана, Бейко Н. Е., Хоменко А. И., Тигунова Е. А., Прийомов С. И., Шульга С. М. (2013)
Бавол А. В. - Одержання та аналіз методом IRAP-PCR трансгенних клітинних ліній м’якої пшениці, Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2013)
Чайка О. В. - Біотехнологічні аспекти міжфазної тензіометрії та реометрії культуральної рідини ксилотрофних базидіоміцетів, Федотов О. В., Файнерман В. Б., Лилик С. В. (2013)
Мусатова И. Б. - Создание криозащитных сред для сохранения эксплантов ткани плаценты, Прокопюк О. С., Волина В. В., Прокопюк В. Ю. (2013)
Поліщук Г. Є. - Дослідження бактеріальної забрудненості молочних сумішей, молочного та плодово-ягідного морозива, Антонюк М. М., Мацько Л. М., Мартич В. В. (2013)
Левицький Є. Л. - Рецензія на підручник В. В. Жирнова, Д. А. Савченка "Екологічна біотехнологія" (2013)
Микола Якович Співак — відомий вчений-імунобіотехнолог, винахідник і раціоналізатор (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Содержание (2007)
Зорик В. Я. - Расчет импульсного нагружения обьектов технологической системы, Третьяк В. В., Комаров А. Ю. (2007)
Лапотко В. М. - Эйлерoво-лагранжев подход при численном моделировании нестационарных течений идеального газа, Кухтин Ю. П. (2007)
Грудинкин В. М. - Опыт и результаты сертификационных испытаний интеллектуальной системы измерения давления двигателя Д-436-148 самолета Ан-148, Буряченко А. Г., Миргород В. Ф., Драпак М. В. (2007)
Дашевский Ю. Я. - Исследование структуры течения газа в рабочем участке стенда тепловых испытаний охлаждаемых лопаток ГТД, Непочентовский А. Б., Письменный Д. Н. (2007)
Сирота А. А. - Методология рационального проектирования теплоиспользующих систем охлаждения воздуха судовых двигателей, Радченко Р. Н., Андреев А. А., Коновалов Д. В., Радченко Н. И. (2007)
Кумченко Я. А. - Основной пространственно-временной принцип физикохимии получения нестандартных топлив и его основополагающая роль при анализе энергетической эффективности этих процессов. резонаторно-резонансная концепция "Каштул" (2007)
Коновалов В. И. - О перспективности водородной энергетики, Улексин В. А. (2007)
Кравченко О. В. - Обоснование целесообразности использования в промышленных энергоустановках суспензионных горючих, Тарасенко Л. В., Бастеев А. В., Форфутдинов В. В. (2007)
Накашидзе Л. В. - Снижение стоимости энергогенерирования солнечных фотоэлектрических установок (2007)
Билека Б. Д. - Анализ методов подвода и использования сбросной теплоты в котлах когенерационных установок с газотурбинными и газопоршневыми двигателями, Гаркуша Л. К., Кабков В. Я. (2007)
Матвеенко В. Т. - Работа когенерационного газотурбинного двигателя с промподогревом газа перед силовой турбиной перерасширения при переменном режиме, Очеретяный В. А. (2007)
Баженов Б. Н. - Метод тепловой дефектоскопии лопаток турбин, Чумаков А. Г., Мельник С. И. (2007)
Коваленко Н. Д. - Некоторые тенденции развития двигателестроения в ракетно-космической технике, Стрельников Г. А. (2007)
Шамровский Д. А. - Исследование особенностей энергетических параметров потока продуктов сгорания на срезе сопел различных ЖРД с целью определения условий проведения наземных огневых испытаний, Королькова Н. В. (2007)
Набокина Т. П. - Влияние режимных параметров ЖРД МТ на процесс разупрочнения алюминиевых сплавов в зоне воздействия сверхзвуковой газовой струи, Гайдачук А. В., Грушенко А. М. (2007)
Кислицын А. П. - Спектроскопические исследования плазменного факела ЭРД, Лоян А. В., Максименко Т. А. (2007)
Кошелев Н. Н. - Ресурсные испытания эмиттеров слаботочных катодов (2007)
Кузьминский И. С - Разработка микро-ИПД рельсовой геометрии, Данелян С. Г., Дьяконов Г. А., Любинская Н. В. (2007)
Планковский С. И. - Методика расчета основных газодинамических параметров потока инертного газа в плазмотроне, Цегельник Е. В., Островский Е. К., Максименко В. А. (2007)
Хитько А. В. - Активация катода солями цезия (2007)
Огиенко С. А. - Исследование изменения интегральных характеристик стационарного плазменного двигателя малой мощности системы ориентации космического аппарата в переходный период после старта двигателя (2007)
Кулагин С. Н. - Исследование влияния проводимости стенок разрядной камеры на интегральные характеристики холловского двигателя, Дробот А. В., Дубовик Л. Г., Бабицкий В. П. (2007)
Жукова-Бойко Т. Н. - Пути сокращения объема испытаний ГПВК на надежность в номинальном рабочем режиме, Оранский А. И., Титов А. А. (2007)
Васильев Ю. Б. - Радиационная деградация солнечных батарей при работе в космосе (2007)
Безручко К. В. - Методы определения емкости электрохимических аккумуляторов, Давидов А. О., Сиденко С. В., Ширинский С. В. (2007)
Дзензерский В. А. - Технология непрерывного изготовления токоотводов свинцово-кислотных аккумуляторов, Бурылов С. В., Скосарь В. Ю., Дзензерский Д. В., Скосарь Ю. И., Казача Ю. И., Незнанов М. А., Аникеев Е. В., Пономаренко Р. Н. (2007)
Приходько А. А. - Математическое моделирование процесса разряда свинцово-кислотного аккумулятора, Елисеев В. И., Бурылова Н. В. (2007)
Толмачев Н. Г. - Анализ скоростей взаимодействий в квантах би-вещества (2007)
Соловьев С. Н. - Концепция выбора измерительных средств для метрических резьб, Мозолюк В. А., Бочкова А. Н., Гущин В. Н. (2007)
Долматов А. И. - Количественно- качественный анализ процесса изнашивания зубчатых колес, Колос А. А. (2007)
Багаутдинов Н. Д. - Реализация и внедрение методов и аппаратно-программных средств комплексного моделирования, управления и диагностирования технического состояния силовых и энергетических установок на базе газотурбинных двигателей, Волков Д. И., Епифанов С. В., Качура В. А., Миргород В. Ф., Ранченко Г. С. (2007)
Гольцов А. С. - Адаптивная система управления процессом пуска гидротурбины ГЭС, Клименко А. В., Лытиков О. Л. (2007)
Лянцев О. Д. - Система управления разгоном ТРДД АИ-222, Каримов И. А. (2007)
Китайчук И. Е. - Обеспечение активной отказоустойчивости САУ ГТД с использованием средств оперативного контроля, Остроумов Б. В., Сидоренко Н. Ф. (2007)
Ларьков С. Н. - Исследование комплексной математической модели ПУВРД с эжекторным усилителем тяги (2007)
Коваленко А. И. - Особенности регулирования газотурбинного двигателя при переходных процессах с разным темпом, Шпилевой А. В., Светлов В. М. (2007)
Блоха И. Д. - Продольные колебания верхней ступени и проблема продольной устойчивости жидкостной ракеты-носителя, Николаев А. Д., хоряк Н. В. Белецкий А. С. (2007)
Трунов О. М. - Адекватність моделі як задача багатокритеріальної ідентифікації (2007)
Вьюнов В. А. - Оценка качества ремонта авиадвигателей непараметрическими методами статистики, Степаненко С. М., Томашевский А. В. (2007)
Древецький В. В. - Математична модель вимірювальної системи в'язкості і густини авіаційних палив (2007)
Харитонов Ю. Н. - Выбор стратегии реконструкции сложных технических систем (2007)
Паршаков Е. А. - Использование инструментов комплекса маркетинга для создания конкурентоспособной услуги, Паршакова О. Н., Божененко Т. А. (2007)
Карпусь В. Е. - Производительность многоцелевых станков, Котляр А. В., Иванов В. А., Миненко Д. А. (2007)
Михайлова Н. А. - Моделирование влияния конструктивно-технологических решений на ранних стадиях проектирования деталей ГТД при создании изделия на заданную себестоимость (2007)
Марченко А. П. - Влияние конструктивных элементов вихрекамеры на обеспечение параметров в заданном скоростном диапазоне, Парсаданов И. В., Грицюк А. В., Куницын П. Е., Лылка М. Н. (2007)
Алёхин С. А. - Кольцевой охладитель наддувочного воздуха для форсированных двухтактных дизелей типа 6ТД, Овчаров Е. Н., Любченко В. Н. (2007)
Шнякин В. Н. - Конструктивные особенности двигательной установки, обеспечивающие управляемость АКБ "Кречет", Шульга В. А., Животов А. В., Дибривный А. В. (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Содержание (2004)
Кривцов В. С. - Экспериментальное определение трудозатрат на проектирование и изготовление штампов при применении информационных технологий и оборудования с ЧПУ, Комбаров В. В. (2004)
Мельничук А. П. - Исследование процессов гидродинамического формообразования тонкостенных осесимметричных оболочек при оформлении основного контура на примере сферического наконечника трубопроводов воздушных систем ЛА (2004)
Кулалаев В. В. - Основы построения и оценки потенциальной эффективности устройств противодействия зенитным управляемым ракетам с оптическими головками самонаведения (2004)
Игнатович С. Р. - Эволюция поврежденности сплава Д-16АТ у концентратора на стадии до зарождения усталостной трещины, Карускевич М. В., Карускевич О. М. (2004)
Дулев А. П. - Влияние структуры композиционного материала на прочность и устойчивость трубчатого стержня (2004)
Олейник А. В. - Эксплуатационный мониторинг температурного состояния детали газотурбинного двигателя как задача динамики конечно-элементной модели в пространстве состояний (2004)
Рутковский В. Ю. - Задача согласования лагранжевой модели упругой трансмиссии твд с моделями индукционного датчика оборотов и моментов винтов, Суханов В. М., Епифанов С. В. (2004)
Костюк В. Е. - Анализ современных подходов к прогнозированию пусковых и срывных характеристик камер сгорания ГТД. I. Макромоделирование, Кравченко И. Ф. (2004)
Лапотко В. М. - Прогнозирование режима низкочастотных колебаний нестационарного потока газа в ступени компрессора, Кухтин Ю. П. (2004)
Николаев А. Д. - Определение параметров собственных продольных колебаний конструкции корпуса жидкостных ракет-носителей с учетом диссипации энергии, Хоряк Н. В. (2004)
Ушаков А. А. - Имитационное моделирование отказоустойчивых бортовых систем управления с программируемой логикой с учетом факторов среды, Харченко В. С. (2004)
Антюфеев В. И. - Экспериментальная оценка влияния теплофизических свойств обтекателя антенны на качество функционирования радиометрических информационных систем миллиметрового и инфракрасного диапазонов волн, Быков В. Н., Гричанюк А. М., Краюшкин В. А., Орлов С. В., Шило С. А. (2004)
Аннотации (2004)
Сведения об авторах (2004)
Баранов М. И. - Расчетно-экспериментальное обоснование существования дебройлевских электронных полуволн в металлическом проводнике с импульсным током большой плотности (2013)
Баранов М. И. - Усредненные характеристики волнового распределения дрейфующих электронов в металлическом проводнике с импульсным током проводимости большой плотности, Рудаков С. В. (2013)
Баранов М. И. - Ускорители заряженных частиц "ХФТИ" − средоточие техники и электрофизики высоких и сверхвысоких напряжений, Веселова Н. В. (2013)
Барбашова Г. А. - Определение давления жидкости в замкнутом цилиндре при высоковольтном электрическом разряде, Вовченко А. И. (2013)
Борцов А. В. - Гололедные нагрузки на воздушные линии электропередач, Кузнецова Е. И. (2013)
Глебов О. Ю. - Определение степени влияния электромагнитных эффектов молнии на оборудование объектов энергетики, Князев В. В., Колиушко Г. М. (2013)
Глебов О. Ю. - Заземление устройств защиты от перенапряжений на подстанциях 330/110 кВ, Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Пличко А. В. (2013)
Колиушко Г. М. - Влияние конфигурации системы электродов на распределение точек поражения плоскости длинной искрой, Мельников П. Н., Недзельский О. С., Петков А. А., Руденко С. С., Чернухин А. Ю. (2013)
Коробко А. И. - Испытательный комплекс для исследований воздействия мощных импульсных электромагнитных полей субнаносекундного диапазона на радиоэлектронные системы, Коробко З. И. (2013)
Немченко Ю. С. - Генератор для проведения испытаний бортового авиационного обору-дования на восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией ("ВВОД В ЗАЗЕМЛЕНИЕ"), Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б., Островерх Т. Н. (2013)
Немченко Ю. С. - Генератор ГКП-150М для испытаний технических средств на невосприимчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б., Постельник И. А. (2013)
Поштаренко В. М. - Обеспечение качества обслуживания на критических участках мультисервисной сети, Андреев А. Ю., Амаль М. (2013)
Приходько С. И. - Исследование принципов построения цифровых сетей оперативно-технологической связи железнодорожного транспорта Украины, Жученко А. С., Волков А. С., Полянскова Н. В. (2013)
Резинкина М. М. - Электрические параметры длинных проводящих каналов, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е. (2013)
Рудаков В. В. - Градирование изоляции высоковольтных импульсных коаксиальных конструкций, Марценюк В. Е., Рудаков С. В. (2013)
Чернухин А. Ю. - Квазистатическое развитие коронного разряда с молниеприемников, Князев В. В., Мельников П. Н. (2013)
Шимків М. В. - Метод моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації, Лисечко В. П., Прогонний О. М., Гуменюк А. В. (2013)
Шутенко О. B. - Особенности статистической обработки результатов эксплуатационных испытаний при исследовании законов распределения результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов, Баклай Д. Н. (2013)
Ющенко О. Г. - Інтелектуальний CAD жолобкового хвилеводу, Перепелиця Д. Ю., Шимко Д. І. (2013)
Shevchenko S. - The method of reducing the intensity of magnetic field outside high voltage power substations, Okun O., Volokhin V. (2013)
Титул, зміст (2011)
Алфімов Д. В. - Структурно-змістовний контент поняття технології (2011)
Бочкарьова Н. С. - Гуманістичний характер цінностей у педагогічній системі К. Роджерса (2011)
Наточий Л. О. - Проблема періодизації існування та розвитку теорії управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл у вітчизняній педагогічній теорії (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2011)
Рибальченко Д. О. - Методологічні засади створення та впровадження системи управління якістю освітніх послуг у ЗНЗ (2011)
Тунік Є. Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми розвитку вітчизняної теорії методів управління в школі (2011)
Шевченко О. В. - Розвиток теорії управління загальноосвітньою школою України у 20 – 30 роки ХХ століття як складової педагогічної науки (2011)
Щука Г. П. - Формування системи туристичної освіти в Росії: 1990-ті роки (2011)
Гоголєва О. О. - Малюнок з натури як основа професійної підготовки майбутніх модельєрів одягу (2011)
Кожушко С. П. - Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки майбутніх фахівців комерційної діяльності до професійної взаємодії (2011)
Корж О. Ю. - Комунікативні якості майбутніх лікарів (2011)
Крохмаль І. М. - Документи у сучасній документно-комунікативній системі (2011)
Словак К. І. - Інформаційно-комунікаційні технології активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2011)
Панченко Л. Ф. - Педагогічний супровід розвитку навчально-дослідницької діяльності студентів в інформаційно-освітньому середовищі університету (2011)
Тарнавська Т. В. - Методи формування готовності майбутніх економістів до ефективного спілкування англійською мовою (2011)
Хриков Є. М. - Педагогічна анімація як форма виховання студентської молоді (2011)
Кравченко К. В. - Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу (2011)
Кривоносова В. А. - Професійна (управлінська) компетентність керівника вищого навчального закладу як складова якісного управління вищим навчальним закладом (2011)
Ржевська А. В. - Рейтинги університетів як явище сучасного простору вищої освіти (2011)
Мізерна Т. П. - Особливості кваліметричного підходу до моніторингових досліджень якості підготовки учнів з іноземної мови в загальноосвітніх закладах (2011)
Скріпнікова Л. В. - Розробка системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики на основі процесного підходу (2011)
Змiст (2009)
Осадча Н. В. - Регуляторна складова у формуванні державної митної політики, Ляшенко В. І. (2009)
Гейман О. А. - Теоретические аспекты сценарного моделирования развития регионов (2009)
Ляхов А. В. - Направления на создание синергетического эффекта и методы управления синергизмом, Головина А. К. (2009)
Черничинець С. П. - Державне регулювання ринку цінних паперів України (2009)
Мельникова М. В. - Аспекты управления потенциалом капитализации производственно-хозяйственных комплексов в промышленном секторе (2009)
Никифорова В. А. - Сценарный подход к разработке среднесрочной стратегии развития металлургии Украины (2009)
Бєлозерцев О. В. - Методичний підхід до оцінки перспектив функціонування збиткових шахт у процесі реструктуризації (2009)
Бардась А. В. - Якість вугілля та визначення категорії "повнота вилучення запасів" (2009)
Чистяк О. Ю. - Формування організаційно-економічного механізму збалансованого управління потоками товарної вугільної продукції (2009)
Крулькевич М. И. - Оценка управленческих ситуаций в условиях неопределенности информации, Сынкова К. В. (2009)
Саллі С. В. - Особливості побудови економіко-математичної моделі розвитку шахти, Терещенко М. К., Ситник В. В. (2009)
Єрмакова О. А. - Роль кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону (2009)
Чинкуляк Н. М. - Формування оптимальної стратегії будівельної організації в умовах невизначеності, Вода І. С. (2009)
Дейч М. Є. - Регулювання взаємовідносин підприємства з контрагентами (2009)
Дяків В. В. - Удосконалення системи управління витратами на підприємствах різних форм власності й господарювання (2009)
Котлярова В.Г. - Определение уровня отдельных видов производственных запасов в натуральном выражении на коксохимических предприятиях (2009)
Покришка Д. С. - Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів в економіці України (2009)
Рыженков А. Н. - Тенденции инновационного развития металлургии в Украине (2009)
Одотюк І. В. - Економічні сценарії інноваційного розвитку індустрії наукомісткого виробництва в Україні (2009)
Важинський Ф. А. - Сутність антикризового фінансового управління підприємством, Колодійчук А. В. (2009)
Єськов О. Л. - Діагностика ймовірності банкрутства металургійного підприємства та можливості його фінансової стабілізації, Масалаб Р. М., Андрієвська О. В. (2009)
Ковалевська О. С. - Передумови створення енергозабезпечуючого і ресурсозберігаючого кластера (2009)
Гришко Н. В. - Методологія управління конкурентоспроможними витратами вугледобувних підприємств (2009)
Беленцов В. Н. - Методологические основы технико-экономического анализа эффективности производства по процессам (2009)
Ильюшенко В. Г. - Глубинные проблемы угледобычи, Павлюк В. В. (2009)
Петіна Л. В. - Управління фінансовими потоками аграрних підприємств (2009)
Юдін М. А. - Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства (2009)
Амоша О. І. - Зарубіжний досвід реструктуризації вугільної промисловості та результати її проведення в Україні, Рассуждай Л. М., Полянський В. В. (2009)
Вертиль Н. М. - Стан житлової сфери Донецької області (2009)
Пономаренко А. П. - Понятия мотивации и стимулирования, их отличительные особенности и взаимодействие (2009)
Залознова Ю. С. - Стимулювання охорони праці як інструмент підвищення ефективності управління персоналом (2009)
Анотацiї (2009)
Аннотации (2009)
Abstracts (2009)
Содержание (2007)
Мозговой В. Ф. - Интегрированная комплексная система технологической подготовки производства новых авиационных двигателей в ОАО "Мотор Сич", Качан А. Я., Балушок К. Б., Липский Е. Р., Карась В. П. (2007)
Пейчев Г. И. - Разработка аналога износостойкого сплава ХТН61 повышенной жаростойкости для газотурбинных двигателей, Замковой В. Е., Андрейченко Н. В. (2007)
Долматов А. И. - Методика измерения полей нагружения при электрогидроимпульсной штамповке листовых деталей, Князев М. К., Жовноватюк Я. С. (2007)
Бахмет А. Г. - Построение расчетной модели обжима для получения конической оболочки импульсным деформированием, Борисевич В. К., Третьяк В. В. (2007)
Петренко А. П. - Технологическая наследственность и ее зависимость от распределения характеристик поверхностного слоя некоторых сталей и сплавов при точении и шлифовании (2007)
Кисель В. М. - Высокоскоростное воздушно-топливное напыление – современный метод нанесения жаро- и износостойких металлических и композиционных покрытий, Евдокименко Ю. И., Кадыров В. Х., Фролов Г. А. (2007)
Колесник В. П. - Методика расчета скорости нанесения и равномерности жаростойкого покрытия в модернизированной установке МАП-1, Слюсарь Д. В., Прокопенко А. Н., Зиновьев В. В., Гайдуков В. Ф. (2007)
Калинина Н. Е. - Получение нанодисперсных модификаторов для обработки жаростойких сплавов, Кавац О. А., Калинин В. Т., Белоярцева В. П. (2007)
Лапотко В. М. - Численное моделирование турбулентного течения газа при поперечном обтекании кругового цилиндра, Кухтин Ю. П. (2007)
Еникеев Г. Г. - Обтекание тел простой формы вязким потоком жидкости, Фатхлисламов М. А. (2007)
Цимбалюк В. А. - Флаттерная устойчивость двухрядной компрессорной решетки профилей (2007)
Мельник В. Н. - Особенности циклического нагружения оболочек (2007)
Капитанова Л. В. - Исследование возможности использования дополнительных энергетических камер в качестве гасителя энергии при создании самолетных модификаций (2007)
Карачун В. В. - Собственные частоты оболочечных фрагментов с ненулевой кривизной линии меридиана (2007)
Кладун Е. А. - Упругое взаимодействие слоистой пластины с акустическим излучением (2007)
Соловьев С. Н. - Улучшение рабочих характеристик электромагнитных муфт, Гурский А. Н. (2007)
Кулибаба В. В. - Совершенствование расчетно-экспериментальных методов исследования демпфирующей способности лопаточных венцов турбоустановок, Зиновьев П. Г., Зуев Е. С., Маслов Д. В. (2007)
Придорожный Р. П. - Оценка напряженного состояния замковых соединений рабочих лопаток турбин с учетом возможных отклонений их размеров, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П., Меркулов В. М., Федорченко Н. Н. (2007)
Безверхняя Л. В. - Расчетная и экспериментальная оценки деформаций корпусов и зазоров малоразмерного центробежного компрессора, Федаренко Н. Н., Соболева Н. А., Письменный В. И. (2007)
Радченко А. Н. - Системы охлаждения судовых электрогенераторов с комплексным использованием вторичной теплоты (2007)
Шатохин В. Ф. - Предопределённость развития ликвидационного процесса турбоагрегата и примеры его последствий, Циммерман С. Д. (2007)
Шкабура В. А. - Исследование вариантов применения турбокомпрессора нового типа в газотурбинных двигателях на общих опорах качения, Пшеничных С. И. (2007)
Зелёный Ю. А. - Повышение работоспособности опор турбины газотурбинных приводов, Климик Р. Р., Крылик А. В. (2007)
Цирельман Н. М. - Определение теплового состояния масляной системы ГТД, Егошин Ю. В. (2007)
Swirydczuk J. - Analysing stator/rotor interactions in rotating machines (2007)
Радченко Н. И. - Рациональные параметры теплоиспользующих холодильных машин, утилизирующих теплоту уходящих газов ДВС, Стахель А. А., Коновалов Д. В., Сирота А. А. (2007)
Бурау Н. И. - Влияние поперечной трещины ротора на его модальные и вибрационные характеристики, Яцко Л. Л., Бакалор Т. О., Сопилка Ю. В. (2007)
Воробьев Ю. С. - Анализ колебаний систем лопаток турбомашин с повреждениями, Стороженко М. А. (2007)
Шульженко Н. Г. - Влияние неравномерности тепловыделения в роторе генератора на его термонапряженное состояние, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2007)
Шанькин С. И. - Разработка и сопровождение пакета программ для работы с интерактивным электронным каталогом деталей и сборочных единиц авиационных двигателей, Басов Ю. Ф., Басов А. Ю., Третяк А. А. (2007)
Круковский П. Г. - Верификация трехмерной CFD- модели теплового состояния охлаждаемой лопатки гтд по данным температурных измерений, Юрченко Д. Д., Резник С. Б. (2007)
Kucher O. - Harmonic balance method implementation for crack breathing process simulation, Kharyton V., Laine J. -P., Thouverez F. (2007)
Лепешкин А. Р. - Многокритериальная оптимизация индукционного нагрева дисков ГТД при испытаниях на разгонном стенде, Лепешкин С. А. (2007)
Квасников В. П. - Математическая модель технологического робота лазерной сварки сложных поверхностей, Шевченко Ю. Б., Шевченко Б. Д. (2007)
Чередников И. О. - Автоматический контроль прецизионных авиационных деталей цилиндрической формы, Осмоловский А. И., Борковская Л. А. (2007)
Ильченко В. Н. - Математическая модель лазерной измерительной системы измерения высокоточных деталей, Окоча С. В. (2007)
Квасников В. П. - Математическая модель пьезоэлектрической виброопоры для координатно-измерительной машины, Передерко А. Л., Уваров С. В. (2007)
Повгородний В. О. - Управление тепловым режимом платы с размещенными на ней электронными радиотехническими элементами (2007)
Харитонов Ю. Н. - Разработка матрицы соответствия этапов развития и состояния сложных технических систем (2007)
Ершов В. И. - Влияние гироскопических моментов на частоты собственных колебаний ротора ГТД, Ершова З. Г., Григоренко А. В. (2007)
Кумченко Я. А. - Нестандартный резонаторно-резонансный способ поглощения электромагнитной энергии при ее прямом преобразовании в электричество, Коновалов В. И. (2007)
Задорожній Р. О. - Засоби нанопереміщень, Кочеткова О. В., Іволгіна Т. О. (2007)
Аннотации (2007)
Сведения об авторах (2007)
Алфавитный указатель (2007)
Титул, зміст (2011)
Бондаренко Т. В. - Соціальне виховання студентської молоді в середовищі вищої школи (2011)
Галюза С. С. - Проблема підвищення фізичної підготовленості студенток університетів засобами футболу (2011)
Жовтан Л. В. - Кредитно-модульна система контролю та роль у її запровадженні викладача вищої школи (2011)
Оніпко В. В. - Рівнева професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін профільної школи (2011)
Губар Д. Є. - Інтерактивне навчання як основа підготовки майбутнього фахівця до ефективної професійної діяльності, Непомняща Т. В. (2011)
Дуніна І. М. - Платформи дистанційного навчання в університетах Франції (2011)
Кобильник Т. П. - Проектне навчання інформаційних технологій магістрантів педагогічних університетів, Пазюк Р. І. (2011)
Куліш О. І. - Порівняння підсистем тестування програмних комплексів SunRav TestofficePro та "Віртуальний університет", Харіх О. Д., Дмитрик М. М. (2011)
Скороход О. М. - Методика прогнозування якості підготовки фахівців сфери інженерії та технологій та її комп'ютерно-інформаційна підтримка (2011)
Бойко З. В. - Використання мнемотехнічних прийомів при запам'ятовуванні географічних об'єктів, їх назв та образів (2011)
Коберник О. М. - Формування морально-цінністних орієнтацій учнів у процесі роз'язування життєвих задач (2011)
Мальцева О. І. - Проблеми сімейного та шкільного виховання у спадщині видатних українських письменників ХІХ століття (2011)
Олексієнко О. Г. - Історіографічний аналіз дослідження педагогічної спадщини Х. Д. Алчевської (2011)
Роєнко С. О. - Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Федосова І. В. - Педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Івановича Коновалова (1858 – 1906) (2011)
Безлюдний Р. О. - Життєва компетентність підлітків з особливими потребами як основоположна мета їх соціально-педагогічної підтримки у США (2011)
Павлюк В. І. - Вплив освітніх реформ у системі канадської багаторівневої педагогічної освіти на підготовку майбутніх учителів (2011)
Завальнюк В. В. - Юридична антропологія та правозначуща поведінка (2013)
Колесніченко В. В. - Генезис формування правової доктрини щодо захисту права інтелектуальної власності (2013)
Марченко А. А. - Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України (2013)
Швед О. І. - Англомовний мас-медійний правовий дискурс в аспекті проєвропейських трансформацій українського суспільства (2013)
Курзова В. В. - Актуальні питання правового регулювання міжнародного співробітництва України в сфері боротьби з біотероризмом (2013)
Журенок Т. В. - Новели у правовому регулюванні легалізації неурядових організацій у світлі європейських стандартів (2013)
Матвєєвський О. В. - Міжнародно-правове забезпечення судових експертиз: постановка питання (2013)
Сич М. А. - Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (2013)
Гуцуляк М. Я. - Деякі питання щодо визначення об’єкта та предметів контрабанди за ст. 201 Кримінального кодексу України, Дан Г. В. (2013)
Додін Є. В. - Санкції за порушення митних правил (2013)
Кормич Б. А. - Митні режими як інститут митного права (2013)
Федотов О. П. - Визначення правового статусу митниці в адміністративній системі територіальних органів Міністерства доходів і зборів України (2013)
Аксюков С. М. - Класифікація прав уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів (2013)
Павлишин М. Л. - Актуалізація проблем експертизи в митній і податковій системі, Ковалик Я. І., Бурак Є. Ш. (2013)
Коваль Н. О. - Особливості митного контролю за переміщенням через митний кордон України гуманітарної допомоги (2013)
Клок О. В. - Конфлікт інтересів у діяльності посадових осіб органів доходів і зборів: особливості виникнення та врегулювання (2013)
Ніканорова О. В. - Особливості правовідносин, що пов’язані зі здійсненням контролю (2013)
Бабін Б. В. - Правові проблеми у сфері колективних договорів з іноземними судновласниками (2013)
Калаянова Л. В. - Судова влада та її повноваження щодо захисту прав моряків, Білий П. М. (2013)
Півторак Г. Ф. - Проблема забезпечення реального зв’язку між судном та державою прапору у діяльності Міжнародної морської організації (IMO) (2013)
Левченко С. Г.  - Комунальні пароплавства – майбутнє флоту України! (2013)
Тіщенко В. В. - Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження д.ю.н., професора В. П. Колмакова, Ващук О. П. (2013)
Титул, зміст (2012)
Бутова Н. О. - Сутність і структура поняття "якість освітнього процесу” у філософській та психолого-педагогічній літературі (2012)
Зінченко В. О. - Теоретичні основи моніторингу управління якістю навчального процесу ВНЗ (2012)
Іванніков С. І. - Індивідуально-диференційований підхід у змісті і методиці підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання учнів (2012)
Копусь О. А. - Зміст та організація процесу формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Попова Л. О. - Переклад як засіб удосконалення орфографічних умінь і навичок студентів-філологів (2012)
Скрябіна Т. О. - Зміст спецкурсу "Аксіологічні засади діяльності лікаря” у контексті вищої медичної освіти (2012)
Рожко М. М. - Творча активність – невід'ємний чинник навчання й виховання майбутніх учителів-хореографів (2012)
Baranova O. A. - Business correspondence as instrument of enhancing writing skills (2012)
Fedicheva N. V. - How to incorporate the study of culture into the foreign language curriculum (2012)
Заїка А. Ю. - Формування комунікативних навичок у дітей із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення англійської мови (2012)
Мєдєнцов О. В. - Труднощі навчання аудіюванню на уроці англійської мови в 5 класі (2012)
Пшеняннікова Н. О. - Використання відеофільмів на уроках англійської мови (2012)
Батальщикова Є. Ю. - Місце педагогічної технології "створення ситуації успіху” в процесі підготовки майбутніх учителів (2012)
Дудік А. О. - Розвиток творчого потенціалу студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ (2012)
Котельнікова Н. М. - Філософсько-педагогічні ідеї мислителів Стародавнього Китаю щодо соціальної ролі та статусу вчителя (2012)
Котлярова О. О. - Розвиток педагогічної освіти в Україні та світі на сучасному етапі (2012)
Михайліченко Ю. В. - Педагогічні аспекти формування толерантного ставлення до дітей (2012)
Ткачова О. О. - Підготовка вчителів до театрально-ігрової діяльність школярів (2012)
Ясько О. М. - Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у процесі інтерактивного навчання спілкуванню (2012)
Буніна Л. М. - Формування в молодих сімей педагогічної культури засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії (2012)
Ваховський М. Л. - Проблеми управління школою в педагогічній спадщині Горація Манна (2012)
Мілова О. Є. - Педагогічні теорії США у контексті постмодернізму (60 – 90-ті роки ХХ століття) (2012)
Сейко Н. А. - Співпраця Тадеуша Чацького з католицьким духовенством у справі благодійної підтримки навчальних закладів Правобережжя (початок ХІХ століття) (2012)
Стрижалковська В. В. - Підтримка обдарованих дітей у неформальній освіті Чеської республіки: аналіз діяльності громадських організацій (2012)
Андрійчук В. М. - Регіональні особливості впливу геологічного середовища на антропометричні параметри чоловіків, Заєць П. В. (2012)
Арбузова О. І. - Дисбаланс цитокінового профілю крові та його корекція препаратом гепон у хворих із синдромом подразненого кишечнику в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2012)
Бикадоров В. І. - Динамика циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі синдрому екологічного імунодефіциту при введенні ентеросорбента аеросіл ("Біле вугілля") (2012)
Блашків Т. В. - Вплив L-норваліну на мейотичне дозрівання ооцитів і загибель кумулюсних клітин в умовах експериментальної мітохондріальної дисфункції, Вознесенська Т. Ю., Янчій Р. І. (2012)
Гринь В. Г. - Форма слепой кишки людей преклонного возраста в отдаленные сроки после аппендэктомии (2012)
Дедух Н. В. - Сегментарная вариабельность минеральной плотности кости в поясничном отделе позвоночника украинских женщин, Ашукина Н. А., Батура И. А., Костерин С. Б. (2012)
Дук В. В. - Морфологическое изучение плазматических клеток слизистой оболочки желудка у тимэктомированных половозрелых крыс (2012)
Житников А. Я. - Продольный рост, поперечное моделирование и минерализация в ростковых хрящах длинных костей конечностей амфибий (Rana temporaria) (2012)
Зєльоний І. І. - Динаміка циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярного складу у сироватці крові хворих на рецидивуючу бешиху при введенні лікопіду (2012)
Каци Г. Д. - Морфологічні зміни у головному мозку щурів за умов хронічного впливу на організм фунгіциду тігам (2012)
Клочков О. Е. - Вплив урсолізіна в комбінації з фітозасобом з артишока колючого Гепар-ПОС на показники системи глутатіона у хворих хронічним токсичним гепатитом на тлі туберкульозу легень, Губергріц Н. Б. (2012)
Кононенко Д. О. - Гемокоагуляционные нарушения слизистой оболочки желудка и ДПК их коррекция у больных с остро осложненными дуоденальными язвами, Бука Г. Ю. (2012)
Криворучко М. Е. - Морфофункциональное развитие и проблемы осанки у мальчиков 8 лет, проживающих в г. Луганске, Виноградов А. А. (2012)
Круглова О. В. - Вплив комбінації препарату урсодезоксихолевої кислоти урсолізину та фітозасобу з артишоку колючого Гепар-ПОС на показники перекисного окислення ліпідів у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, сполучену з холестерозом жовчного міхура, Тєрьошин В. О. (2012)
Лісова Г. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний гломерулонефрит в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2012)
Мазченко В. Ф. - Особливості формування статури у хлопчиків і дівчаток підліткового віку, Шевченко В. М., Шпакова Н. А. (2012)
Марута Н. О. - Вплив сучасного імуноактивного препарату лікопіду на показники клітинної ланки імунітету у дорослих хворих на соматизовані депресивні розлади, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Чеботарьов Є. В. (2012)
Марута Н. О. - Динаміка функціональних і морфологічних показників мікрогемоциркуляції у хворих на параноїдну шизофренію з наявністю терапевтичної резистентності при застосуванні лікопіду, Рачкаускас Г. С., Фролов В. М., Височин Є. В. (2012)
Микитюк М. Р. - Стан клініко-гормонального контролю у хворих на акромегалію (2012)
Попадинець О. Г. - Реакція структурних елементів стінки сечового міхура нестатевозрілих щурів на вплив загальної глибокої гіпотермії у пізні терміни (2012)
Рачкаускас Г. С. - Вплив лікопіду на функціональний стан макрофагальної фагоцитуючої системи у підлітків з соматизованими депресивними розладами, Височин Є. В., Рачкаучкене І. Г., Коломієц А. А. (2012)
Романьков И. А. - Особенности проведения спиральной компьютерной томографии для изучения взаимоотношений верхнечелюстного синуса и корней зубов, Андреева И. В., Машихина Л. А., Виноградов А. А. (2012)
Соколова Н. А. - Вплив комбінації галавіту та ліволіну форте на рівень циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих на стеатогепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень пилової етіології, Соцька Я. А. (2012)
Степанчук А. П. - Морфологические изменения в правом предсердии при комбинированном пороке митрального клапана, Костиленко Ю. П., Проскурня С. А. (2012)
Торопчин В. І. - Вплив комбінації енерліву та нуклексу на функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з синдромом хронічної втоми (2012)
Трофименко О. М. - Патогенетична значущість порушень обміну оксиду азоту при стеатозі печінки, поєднаним з хронічним некалькульозним холециститом на тлі синдрому підвищеної стомленості (2012)
Фролов В. М. - Вплив противірусного препарату нуклексу на показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Соцька Я. А., Круглова О. В., Ткачук З. Ю. (2012)
Черкасова В. С. - Вплив імуноактивного препарату лікопіду на цитокіновий профіль крові хворих на герпетичну інфекцію (2012)
Шаповалова І. О. - Ліпідний спектр крові у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2012)
Шерстюк О. А. - Пространственная организация кровеносного русла поджелудочной и предстательной желез человека, Устенко Р. Л., Свинцицкая Н. Л. (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимусу статевонезрілих білих щурів після інгаляційного впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції тіотриазоліном (2012)
Волошина І. С. - Вплив тіотриазоліну на морфометричні показники передміхурової залози та сім’яних пухирців статевонезрілих щурів після інгаляційної дії на організм толуолу (2012)
Лузин В. И. - Особенности химического состава нижней челюсти белых крыс различного возраста в условиях применения тимогена, Кочубей А. А. (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия дольки VIII червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Тимошенко О. П. - Варианты анатомической изменчивости строения и формы черепа (2012)
Лузин В. И. - Особенности прочности нижней челюсти белых крыс разного возраста нижней челюсти белых крыс различного возраста после введения им циклоферона, Левченко Н. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кіндрат І. Р. - Формування у дошкільників основ світобачення в умовах інтегрованого освітнього процесу (2012)
Бабіна В.В. - Дослідження щодо виявлення професійної спрямованості та результати її формування у майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства (2012)
Драгнєв Ю. В. - Аналіз результатів експериментальної роботи з упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2012)
Кожушко С. П. - До питання про сутність, види, причини появи бар’єрів професійної взаємодії (2012)
Корж О. Ю. - Формування ціннісного ставлення майбутніх лікарів до набуття професійно значущих якостей у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2012)
Окуневич Т. Г. - Формування образності мовлення студентів-філологів у процесі професійної підготовки (2012)
Яблонська Т. М. - Основні функції принципу рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Прошкін В. В. - Університетська наука як найважливіша умова професійного росту майбутнього педагога (2012)
Щука Г. П. - Методологічні основи порівняльно-педагогічних досліджень (2012)
Виговская М. Е. - Профессиональная подготовка специалистов индустрии сервиса и туризма. Взаимодействие высших учебных заведений и бизнес-сообщества (2012)
Міхо О. І. - Естетизація процесу професійної підготовки фахівців сфери туризму (2012)
Сокол Т. Г. - Компетентнiсний пiдхiд до визначення змiсту освiти майбутнiх фахiвцiв сфери туризму (2012)
Фастовець О. О. - Інтерактивна модель викладання професійно-орієнтованих дисциплін майбутнім менеджерам туризму (2012)
Барна Х. В. - Характеристика педагогічних підходів до роботи із дитячою книгою (2012)
Капінус О. Л. - Використання комп'ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ (2012)
Гончаренко Г. В. - Соціально-історичний контекст виникнення й розвитку шкіл-інтернатів для дітей з обмеженими можливостями в Україні (2012)
Ковальчук І. В. - Короткий огляд розвитку середньої освіти на Буковині. 1940 – 1960 рр. (2012)
Міняйлова А. В. - Еволюція поглядів на проблему гуманістичного виховання особистості в історико-педагогічному контексті (2012)
Безлюдний О. І. - Теоретико-педагогічні концепції виховання дітей в американському суспільстві (2012)
Боголюбов В. С. - Анализ регионального кадрового потенциала сферы туризма и системы подготовки специалистов для отрасли в г. Санкт-Петербурге, Боголюбова С. А. (2012)
Горбачева Д. А. - Развитие поликультурного образования в туризме и культурно-досуговой деятельности на Юге России, Горбачев А. А., Горбачева В. А. (2012)
Польова Л. В. - Професійна освіта фахівців туристичної галузі в країнах Європейського Союзу та України у перспективних вимірах (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Соціальні функції баянно-акордеонної школи Сербії (2012)
Чорна Л. В. - Підготовка фахівців з туризму в США (2012)
Дикань В. Л. - Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки (2013)
Губанова Н. Н. - Развитие финансового рынка в условиях информационной экономики: макроэкономический аспект (2013)
Толстова А. В. - Антикризова модель економічного розвитку сучасної України та її інвестиційне забезпечення (2013)
Фещенко Л. В. - Забезпечення конкурентоспроможності економіки України на шляху інтеграції до Євросоюзу, Гарапко М. І. (2013)
Якименко Н. В. - Внутрішнє виробництво як основа розвитку економіки України, Нурмірадов Г. А. (2013)
Бакалінський О. В. - Детермінанти споживчої цінності перевезень пасажирів (2013)
Божок Н. О. - Методичний підхід щодо визначення перспективних обсягів пасажирських перевезень (2013)
Єлагін Ю. В. - Сутність та роль інноваційно-логістичних підходів в підвищенні ефективності обслуговування пасажирів (2013)
Компанієць В. В. - Впровадження компетентнісного підходу в систему підготовки, оцінки та відбору кадрів залізничного транспорту, Польова В. В. (2013)
Кондратюк М. В. - Формування системи логістичного сервісу на залізничному транспорті України (2013)
Корінь М. В. - Напрямки збереження та розвитку інтелектуального капіталу залізничного транспорту (2013)
Лук’янова О. М. - Напрямки розвитку залізничного транспорту в умовах його реформування (2013)
Михайличенко К. М. - Інновації як чинник модернізації транспортно-дорожнього комплексу України (2013)
Назаренко І. Л. - Оцінка та оптимізація кадрового потенціалу дирекції залізничного транспорту (2013)
Чередниченко О. Ю. - Щодо проблемних питань функціонування об’єктів цивільного захисту (на прикладі ДП "Південна залізниця") після реформування залізничної галузі, Чередниченко А. О. (2013)
Чеховська М. М. - Перспективи впровадження в Україні бюджетних пасажирських залізничних перевезень (2013)
Шраменко Е. В. - Стратегическое партнерство как путь укрепления производственного потенциала локомотивного хозяйства , Монакова У. В. (2013)
Аманова М. В. - Интеграция транспортной системы казахстана во всемирную экономическую систему (2013)
Божанова О. В. - Аналіз стану грошової маси в Україні (2013)
Божидай І. І. - Теоретичні аспекти визначення сутності поняття "стратегія" (2013)
Єфіменко Т. І. - Проблеми застосування категоріального апарату амортизаційної політики (2013)
Калініченко Л. Л. - Банківське право в системі національного права, Гуня Н. (2013)
Розит Т. В. - Основные средства в свете гармонизации национальных и международных стандартов финансовой отчетности, Мрыхина Л. А. (2013)
Чернявський І. Б. - Розвиток філіальної мережі банків: досвід країн Європи та України (2013)
Андрєєва Є. Л. - Роль та місце організаційного та управлінського потенціалів у забезпеченні конкурентостійкості підприємства (2013)
Ареф’єв С. О. - Стратегії реалізації змін на підприємстві (2013)
Булгакова О. О. - Дослідження поняття та структури інтелектуального капіталу підприємств залізничного транспорту (2013)
Васюренко В. О. - Інтелектуальний потенціал розвитку ЗЕД підприємств: сутність та структура (2013)
Воловельская И. В. - Процессы мотивации в системе обеспечения экономической безопасности предприятия (2013)
Гурьянов А. Б. - Трансформационные аспекты смены структурных конфигураций , Гетьман О. А. (2013)
Каличева Н. Є. - Обґрунтування доцільності застосування дивізіонної структури управління на підприємствах в умовах глобалізації (2013)
Кірдіна О. Г. - Стратегічне управління якістю діяльності підприємства, Федорко І. П. (2013)
Колмакова O. M. - Системи управління непродуктивними витратами в позаштатних ситуаціях на підприємстві, Білоножко М. М. (2013)
Косарєва І. П. - Методичні підходи ціноутворення на промислових підприємствах, Сукрушева Г. О. (2013)
Кузьменко А. В. - Дослідження взаємозв’язку та функцій маркетингу і логістики в діяльності підприємств (2013)
Обруч Г. В. - Сутність та значення логістичної концепції в діяльності підприємства (2013)
Озерська Г. В. - Інтелектуально-виробнича система в процесах інноваційного розвитку залізничного транспорту (2013)
Пєтухова Т. О. - Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічною діяльністю підприємств залізничного комплексу (2013)
Саленко О. В. - Теоретичне обґрунтування взаємозв’язку категорій фінансового стану, економічного потенціалу і ефективності діяльності підприємства (2013)
Сластяникова А. І. - Визначення рівня ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства (2013)
Ступіна Ю. Ю. - Етапи здійснення процесу управління змінами на підприємстві (2013)
Сумец А. М. - Экономическое обоснование выбора транспортных средств – основа эффективной логистической деятельности и безопасности агропредприятий (2013)
Тимошенко К. В. - Аналіз методик оцінки людського капіталу на підприємстві (2013)
Чала О. В. - Врахування когнітивної дистанції у знання-орієнтованій теорії фірми (2013)
Челядінова Н. Г. - Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційних проектів на залізницях України (2013)
Янченко Н. В. - Підвищення конкурентоспроможності будівельних організацій (2013)
Альошин С. Ю. - Контролінг в управлінні інноваційним розвитком підприємства: теоретико-методичне забезпечення (2013)
Геращенко І. О. - Модель прийняття адаптивних рішень щодо управління гнучкістю підприємства, Мірєйчік І. А. (2013)
Гусаров О. О. - Управління професійним розвитком спеціалістів з управління персоналом на підприємстві, Найдьонова М. В. (2013)
Дружиніна Ю. О. - Формування механізму управління функціонуванням інтегрованою бізнес – структурою підприємств машинобудування (2013)
Зубенко В. О. - Використання методів та принципів економічної діагностики при стратегічному управлінні підприємствами залізничного транспорту (2013)
Кобець С. П. - Складові управління конкурентною стійкістю підприємств машинобудування (2013)
Кузьминчук Н. В. - Роль регіонального маркетингу у розвитку територій (2013)
Малиш Г. А. - Сучасні тенденції управління регіональною мережею банків в Україні (2013)
Сенько О. В. - Особенности управления адекватностью развития торгового флота (2013)
Харчук Т. В. - Складові управління конкурентоспроможністю у системі економічного управління підприємством (2013)
Чурилов С. В. - Принципи та функціональні ознаки логістичного управління (2013)
Андрєєва О. В. - Напрями подальшого розвитку інвестиційної діяльності залізничного транспорту (2013)
Кроленко О. Є. - Обґрунтування доцільності створення позабюджетного цільового інвестиційного фонду модернізації та розвитку газотранспортної системи України (2013)
Мушников О. О. - Вплив життєвого циклу підприємства на його інноваційно-інвестиційний розвиток (2013)
Конопліна Ю. С. - Соціальне страхування в Україні: можливості застосування іноземного досвіду (2013)
Куделя В. І. - Теоретичний підхід до проблеми мотивації персоналу на залізничному транспорті, Яковенко В. Г. (2013)
Побулавець Н. Л. - Заходи заохочення та ефективного використання грошових переказів трудових мігрантів (2013)
Полякова О. М. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні (2013)
Сухорукова Т. Г. - Характеристика зовнішніх факторів, що визначають рівень стресовості та конфліктності колективу, Гасанли Х. (2013)
Токмакова І. В. - Мотивація трудової поведінки працівників підприємств залізничного транспорту в умовах реформування (2013)
Титул, зміст (2012)
Бєкрєшева Л. О. - Методичні електронні засоби навчання іноземній мові (2012)
Гетьман І. А. - Методика навчання розв'язанню задачі міжгалузевого балансу в післядипломній освіті, Васильєва Л. В. (2012)
Капінус О. Л. - Інтернет-ресурси у навчанні вокабуляру англійської мови (2012)
Чередніченко Г. А. - Термінологічний словник як різновид сучасного електронного словника, Ковальчук О. С. (2012)
Смойловська Г. П. - Кіберпростір та система дистанційного навчання, Гречана О. В., Мазулін О. В., Єренко О. К. (2012)
Дуніна І. М. - Функції тьютора в дистанційному навчанні Франції (2012)
Іванов І. Ю. - Підготовка до ЗНО з української мови та літератури за допомогою дидактичної комп'ютерної розробки "Новий крок” (2012)
Попова Л. О. - Урок як основна форма вдосконалення монологічного мовлення учнів (2012)
Драгнєв Ю. В. - Суб'єкт і об'єкт системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2012)
Іванніков С. І. - Педагогічні умови підготовки вчителів до індивідуально-диференційованого підходу навчання учнів в контексті розвитку сучасної школи (2012)
Нестеренко В. В. - До проблеми персоналізації освітнього процесу у вищій школі (2012)
Семенець С. П. - Дидактико-методичні засади підготовки майбутніх учителів математики до керівництва дослідницькими роботами учнів (2012)
Сейко Н. А. - Університетська модель благодійності в Україні (перша половина ХІХ століття) (2012)
Степанова Т. М. - Педагогічні ідеї С. Ф. Русової щодо виховання мовленнєвої особистості дошкільників (2012)
Долгов І. - Конструктивне партнерство Україна – НАТО: оборонні аспекти, Корендович В. (2013)
Затинайко О. - Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Словаччини, Павленко В., Бочарніков В., Свєшніков С. (2013)
Байдак Ю. - Сучасний стан і перспективи розвитку винищувальної авіації Збройних Сил України, Дроздов С., Коваль В., Жарик О. (2013)
Телелим В. - Військова освіта в системі безпеки та оборони держави, Тимошенко Р., Приходько Ю. (2013)
Ващенко І. - Проблеми планування та формування оборонного бюджету в сучасних умовах, Марко Є. (2013)
Гусак Ю. - Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991–2013 роки, Кліщевський М. (2013)
Дихановський В. - Критичні технології: сутність поняття та підходи до формування їх переліків, Заклевський Д., Юрченко О. (2013)
Одноралов І. - Погляди на загальну структуру науково-методичного апарату формування програм розвитку озброєння та військової техніки на сучасному етапі, Чепков І., Борохвостов І. (2013)
Пащенко С. - Забезпечення справності авіаційних силових установок бойових літальних апаратів – основа боєздатності військової авіації, Лобунько О., Самулєєв В. (2013)
Ланецький Б. - Структура і тенденції розвитку технологічного базису сучасного зенітного ракетного озброєння середньої та великої дальності, Чепков І., Лук’янчук В., Ніколаєв І. (2013)
Резюме (2013)
Автори випуску 4’2013 (2013)
Тітул (2010)
Буняева И. В. - Сравнительный анализ бистатических радиометров (2010)
Оранская Д. А. - Мини-ТЭЦ на базе паровой радиальной турбины юнгстрема и оценка ее эффективности при сжигании различных видов топлива, Яковлев А. И. (2010)
Сарамолки А. Р. - Оценка информационной эффективности узкополосного случайного процесса при частотно-временной дискретизации (2010)
Узленков А. В. - Инфракрасный полупроводниковый сенсор капиллярного волнения в жидкости (2010)
Мазорчук М. С. - Разработка информационно-аналитической системы оценки качества подготовки специалистов в техническом вузе, Добряк В. С., Гончарова К. А. (2010)
Еремеев О. И. - База данных для верификации метрик визуального качества изображений при отсутствии эталона, Пономаренко Н. Н. (2010)
Дорохов О. В. - Кортежний підхід до класифікації комп’ютерних імітаційних моделей обслуговування покупців в аптечному закладі, Удовиченко І. К., Дорохова Л. П. (2010)
Коваленко Ю. Н. - Локально-адаптивная фильтрация изображений с использованием робастных индикаторов негауссовых распределений, Лукин В. В., Февралев Д. В. (2010)
Кортунов В. И. - Методы оценки параметров пространственных деформаций изображений в задачах дистанционного зондирования земли, Кравчук А. С., Бондарь В. В., Акулиничев А. А. (2010)
Кошевой Н. Д. - Применение метода ветвей и границ для оптимизации многофакторных планов эксперимента, Бурлеев О. Л., Костенко Е. М. (2010)
Кузнецова Н. В. - Информационная технология для системы поддержки принятия решений по отбору кадров при выполнении работ повышенной опасности (2010)
Павленко В. Н. - Создание учебных планов в системе единого информационного пространства университета, Ерохин Р. Г., Визиряко С. П. (2010)
Селякова С. М. - Розв’язання задачі розподілу збиральної техніки по полям методами штучного інтелекту (2010)
Соколов А. Ю. - Модель направленного обучения на основе онтологического подхода, Морозова О. И., Иванов В. Г. (2010)
Чухрай А. Г. - Разработка комплекса интерактивных WEB-тестов по математике, Вагин Е. С., Педан С. И. (2010)
Shekhovtsov V. A. - Towards negotiating QOS requirements originated from stakeholder assessments of simulated service qualities (2010)
Сироджа И. Б. - Принятие решений средствами инженерии квантов знаний для защиты от мошенничества и дебиторской задолженности в телекоммуникационных сетях, Постернакова В. А., Волобуева Л. А. (2010)
Спиридонов В. Н. - Методика создания модели сложной системы методом переходных функций (2010)
Кравченко А. И. - Использование метода декомпозиции при практической реализации автоматизированной радиотехнической системы информационной поддержки регулирования движением судов (2010)
Лещенко А. Б - Построение подсистемы контроля качества продукции приборостроительного производства, Лещенко Ю. А., Селютин Д. А. (2010)
Федорович О. Е. - Оценка затрат на реинжиниринг комплексной информационной системы предприятия, которое создает новую технику, Котляров А. В., Западня К. О. (2010)
Gubka A. S. - Method of role assignment between participants in project management team using three-dimensional information matrix of roles, Nosova N. Yu. (2010)
Котов А. С. - Иерархическая теоретико-множественная модель задачи выбора технологических решений, Шевченко О. Ю. (2010)
Илюшко В. М. - Системное представление проектов предприятия, Латкин М. А., Прончаков Ю. Л. (2010)
Попов В. А. - Обоснование состава средств обеспечения информационной поддержки системы управления энергогенерирующего предприятия, Костюк В. С., Еременко Н. В. (2010)
Алфавітний покажчик (2010)
Кириченко В. В. - Селекція і насінництво – суттєвий чинник підвищення продуктивності олійних культур , Коломацька В. П., Рудник-Іващенко О. І. (2013)
Лещук Н. В. - Актуалізація методологічно-джерелознавчої бази бінарних назв інтродукованих культиварів з елементами екстраполяції, Костенко Н. П., Павлюк Н. В., Павлюк В. А. (2013)
Козлова Е. А. - Особенности развития основных вредоносных объектов смородины черной (Ribes nigrum L.) в условиях абиотического стресса 2010 г. (2013)
Галашева А. М. - Фракционный состав воды в листьях у сортов яблони (Malus Mill), Красова Н. Г., Янчук Т. В. (2013)
Долматов Е. А. - Апомиксис и проблема получения гаплоидов и гомозиготных диплоидов у груши (Pyrus communis L.), Джафарова В. Е. (2013)
Джафарова В. Е. - Ауксиновая активность пиклорама в каллюсо-и морфогенезе пыльников яблони (Malus domestica Borkh) (2013)
Рихтер А. А. - Вклад Никитского ботанического сада – Национального научного центра в селекцию на качество плодов косточковых растений рода Prunus L. (2013)
Лейбович А. С. - Нові гібриди буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) та методика їх селекції, Борисов Д. В., Борисова Т. О., Борисова Л. В., Шрамко Л. П. (2013)
Горина В. М. - Особенности аромата цветков абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) и алычи (Prunus cerasifera Ehrh.), Рихтер А. А., Виноградов Б. А. (2013)
Лещук Н. В. - Методичні аспекти застосування гістограми і варіаційної кривої морфологічних ознак гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Таганцова М. М., Стадніченко О. А. (2013)
Бобось І. М. - Інтродукція малопоширених овочевих культур родини Гарбузові, Лаврентьєва Н. О. (2013)
Завадська О. В. - Придатність коренеплодів моркви (Daucus carota L.) різних сортів для переробки , Бобось І. М., Дяденко Т. В. (2013)
Стригун В. М. - Уніфікація добору за кількісними ознаками унасінництві гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) (2013)
Василюк П. М. - Дослідження морфоагробіологічних властивостей нових сортів пшениці озимої м'якої (Triticum aestivum L.) (2013)
Лещук Н. В. - Морфобіологічні та господарсько-цінні параметри типової моделі сорту салату ромен (Lactuca sativa: var. Longifolia) (2013)
Жук О. Я. - Кореляційні зв'язки між кількісними ознаками у капусти савойської (Brassika olleccae L. var.sabauda Lizg) i червоноголової (Brassika olleccae L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell), Федосій І. О., Волошина О. І. (2013)
Каражбей Г. М. - Дослідження морфологічних ознак жита посівного (Secale cereale L.) та сорго звичайного (двокольорового) (Sorghum bicolor L.), Гринів С. М., Безручко О. І., Камінська Л. В. (2013)
Подгаєцький А. А. - До питання кваліфікаційної експертизи сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) (2013)
Герасименко Л. А. - ріст і розвиток рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum L. Pers.) за різних строків сівби та глибини загортання насіння в умовах центрального лісостепу україни (2013)
Седов Е. Н. - Итоги 60-летней работы по селекции яблони (Malus domestica Borkh.), Серова З. М. (2013)
Ювілей директора Українського інституту експертизи сортів рослин (2013)
Анотації (2013)
Скорик В. В. - Донор короткостеблості жита озимого (Secale cereale L.) Гном 1 (2013)
Василюк П. М. - Динаміка сортів картоплі (Solanum tuberosum L.), придатних для поширення в Україні, за період 1991-2013 років, Подгаєцький А. А., Кравченко Н. В., Києнко З. Б. (2013)
Кутовенко В. Б. - Агробіологічна оцінка сортименту редиски (Raphanus sativus L. var.radicula Pers.) в Київській області, Тиха Н. В., Мержій Н. М. (2013)
Горган Н. О. - Стійкість колекційних зразків цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) різного еколого-георгафічного походження проти пероноспорозу в умовах Чернігівської області, Горган М. Д. (2013)
Смыков А. В. - Засухоустойчивость и поражаемость грибными болезнями гибридных форм персика (Prunus persica (L.), Федорова О. С., Сучкова Ж.. Э. (2013)
Хохлов С. Ю. - Содержание некоторых ассенциальных элементов в плодах хурмы (Diospyros kaki L.) коллекции Никитского ботанического сада, Дунаевская Е. В. (2013)
Сіленко В. О. - Якісні та товарні ознаки ягід чорниці щиткової (Vaccinium corymbosum L.) в умовах Київської області, Марченко С. В. (2013)
Корнєєва М. О. - Комбінаційна здатність тетраплоїдних ліній запилювачів буряку цукрового (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell) за елементами продуктивності, Чемерис Л. М., Мацук М. Б. (2013)
Лещук Н. В. - Основні напрями трансгенозу в овочівництві та баштанництві: теорія та практика, Шаюк Л. В., Майстер Н. В. (2013)
Безручко О. І. - Поповнення ринку сортів: соя культурна (Glycine max. (L.) Merrill), Колесніченко О. В., Лазоренко Т. М. (2013)
Костенко Н. П. - Значення сортів еталонів для проведення кваліфікаційної експертизи, Стадніченко О. А. (2013)
Василюк П. М. - Етапи формування національних сортових рослинних ресурсів в системі державного законодавчого регулювання України (1923–2013 рр.) (2013)
Ювілей Левченка Віталія Панасовича (2013)
Авраменко О. О. - Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2013)
Андрощук О. С. - Розробка комп’ютерних підручників щодо навчання слухачів оперативно-тактичного рівня (2013)
Балагур Л. О. - Підготовка майбутніх офіцерів до управління основними підрозділами охорони державного кордону як актуальна професійно-педагогічна проблема (2013)
Барташук О. Ю. - Особливості організації самостійної роботи з "Етнології” в системі підготовки українських філологів (2013)
Безрученков Ю. В. - Педагогічні умови формування професійної культури фахівців ресторанного господарства (2013)
Бендяк К. І. - Організаційно-правовий компонент системи мовної підготовки іноземних громадян в Україні у другій половині ХХ ст. (2013)
Гончар Н. П. - Результати формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій (2013)
Дерев’янко О. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін (2013)
Козубцов І. М. - Генезис філософсько-психолого-педагогічного поняття категорії розвитку та формування компетентності в сучасній педагогічній науці (2013)
Костиніч О. С. - Процесуально-діяльнісний компонент моделі розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання фізики (2013)
Кришмарел В. Ю. - Забезпечення в Україні свободи совісті та віросповідання на уроках з предметів духовно-морального спрямування (2013)
Куца О. І. - Модель процесу формування толерантності майбутніх перекладачів (2013)
Лагодинський О. С. - Стратегії викладання англійської мови майбутнім магістрам військового управління в міжнародних відносинах (2013)
Лисенко С. А. - Здатності до науково-дослідницької діяльності у майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (теоретичний аспект) (2013)
Логвіна С. А. - Синергія видів мовленнєвої діяльності у навчальному процесі (2013)
Маріонда І. І. - Удосконалення професійно-практичної складової підготовки фахівців фізичної реабілітації (2013)
Мацишин М. О. - Загальні підходи до методики проектування навчального процесу майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Мацюк О. О. - Комп’ютерні симуляції як засіб формування професійної компетентності майбутніх перекладачів в умовах інформаційного суспільства (2013)
Павлюк Є. О. - Аналіз світового та вітчизняного досвіду організації фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищому навчальному закладі (2013)
Петрук Н. К. - Комунікативні засади професійно-творчого розвитку особистості у процесі педагогічної діяльності (2013)
Поліщук В. А. - Особливості використання інтерактивних методів навчання у процесі професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації (2013)
Примак В. П. - Використання досвіду громадянської освіти та виховання при формуванні громадянської компетентності офіцерів-правоохоронців (2013)
Романюк С. З. - Особливості функціонування рідної мови діаспорних українців у поліетнічному середовищі (2013)
Сєргєєва О. В. - Основні етапи професійної підготовки перекладачів у Великій Британії (2013)
Тимчук Л. І. - Питання освіти дорослих у теорії позашкільної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Тогочинський О. М. - Місце і роль соціальної компетентності у структурі готовності до професійної діяльності офіцерів Міністерства внутрішніх справ України (2013)
Торічний О. В. - Загальні методичні аспекти формування особистісно-функціонального критерію військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Тушко К. Ю. - Формування професійних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання логіки, Гончаренко О. А. (2013)
Шалигіна Н. П. - Комунікативна компетентність військових фахівців як психолого-педагогічна проблема (2013)
Школа О. В. - Методичні рекомендації до доведення та аналізу теореми Ліувілля в статистичній термодинаміці (2013)
Андрощук О. Ю. - Вплив внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів майбутніх офіцерів-прикордонників на їх підготовку до професійної діяльності (2013)
Базилівська Ю. О. - Психологічні аспекти психосексуального розвитку дитини в неповній сім’ї (2013)
Вознюк А. В. - Зміст і структура психологічної підготовки керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Гордиенко-Митрофанова И. В. - "Игривость” в дискурсивном поле психологии, Хомуленко Т. Б. (2013)
Карпілянський Д. А. - Модель психологічної готовності керівників до управління організаційними змінами у Державній прикордонній службі України, Король А. С. (2013)
Карпілянський Д. А. - Особистісні якості офіцера оперативно-розшукового підрозділу, що зумовлюють успішність професійного становлення на стадії професійної адаптації, Лук’янець О. В. (2013)
Климків Р. І. - Формування просоціальної поведінки осіб, які відбувають покарання з випробуванням (2013)
Лебідь Н. К. - Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості, Бреус Ю. В. (2013)
Махлай О. М. - Психосемантична діагностика мотивації молодих офіцерів оперативно-розшукових підрозділів до професійної діяльності, Лопата В. В. (2013)
Михальська Ю. А. - Психологічний профіль стратегій психологічного захисту в професійній діяльності медичних сестер (2013)
Олешко Д. О. - Про взаємозв’язок локусу контролю як показника психологічної бар’єростійкості з індивідуально-психологічними властивостями офіцера-прикордонника (2013)
Пирлик М. А. - Структурно-динамічна модель самооцінки (2013)
Поздишев С. О. - Дослідження психологічного супроводження підготовки офіцерів до управлінської діяльності (комунікативний аспект) (2013)
Сердюк Н. І. - Формування атракції до однолітків у підлітковому віці: сутність та механізм (2013)
Тирон О. М. - Чинники формування успішного повсякденного спілкування серед моряків міжнародних екіпажів (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Титул, зміст (2012)
Караман О. Л. - Характеристика змісту соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2012)
Коношенко С. В. - Загальні засади роботи соціального педагога з сім'єю (2012)
Чернуха Н. М. - Інноваційні виховні технології – пріоритетний напрямок ефективного формування бережливого ставлення до здоров'я у дітей притулків для неповнолітніх, Крупник З. І. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського