Боброва Н. Ф. - Анализ "Lag time" при диагностике ретинобластомы в Украине, Сорочинская Т. А., Тронина С. А., Дембовецкая А. Н., Суходоева Л. А., Левицкий И. М., Трофимова Н. Б. (2014)
Каяли А. - Вероятность развития оптической нейропатии у больных эндокринной офтальмопатией на ранней стадии заболевания (2014)
Шошина И. И. - Исследование остроты зрения в условиях помехи у психически здоровых и больных шизофренией, Шелепин Ю. Е., Новикова К. О. (2014)
Сенишин В. И. - Влияние консерванта глазных капель бензалкония хлорида на состояние митохондриальных ферментов тканей переднего отдела глаза, Рафалюк С. Я. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Милиенко М. В. (2014)
Маврутенков В. В. - Конъюнктивит Парино (2014)
Красновид Т. А. - Истерический двусторонний посттравматический амавроз, Грубник Н. П., Терлецкая О. Ю. (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Ланде Д. - Особливості побудови систем розподіленого контент-моніторингу глобальних інформаційних мереж, Кондратенко Я. (2017)
Дворщенко О. - Технологія комплексного рейтингового оцінювання результативності індивідуальної діяльності наукових співробітників, Куліков В., П’ятчаніна Т. (2017)
Петрик В. - Використання спеціального програмного забезпечення для аналізу інформаційної агресії Російської Федерації проти України, Давидюк А. (2017)
Субач І. - Аналіз існуючих рішень запобігання вторгненням в інформаційно-телекомунікаційні мережі, Фесьоха В., Фесьоха Н. (2017)
Шарадкін Д. - Використання критерію виявлення змін поведінки об'єкта на основі аналізу коефіцієнта автокореляції в задачах забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Соколов В. - Застосування функціональної та реляційної моделей в об’єктно-орієнтованому програмуванні (2017)
Kravtsov H. - Semantic interoperability as a basis of meaningful analytics (2017)
Мохор В. - Интерпретация зависимости уровня простого риска от вероятности его реализации в терминах аналитической геометрии, Бакалинский А., Богданов А., Цуркан В. (2017)
Кожедуб Ю. - Аналіз документів з керування ризиком кібербезпеки (2017)
Нестеренко М. - Kомплесні аналітичні моделі оцінки ефективності функціонування транcпортних мереж IP/MPLS (2017)
Ryzhov Y. - Minimization measurement requirements for maintenance and repair special communication means, Sakovych L. (2017)
Голь В. - Перспективні напрями наукових досліджень у галузі технічної експлуатації систем і засобів спеціального зв’язку, Гнатюк С., Романенко В., Гиренко І. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Pogrebnyak A. - Hydrocutting of Frozen Food Products, Pogrebnyak V. (2017)
Andrusyk Y. - Propagation of Plane Elastic-Tough-Plastic Waves in the Material with Yield Delay (2017)
Biloborodchenko V. - Applied Model of Assessment of Intensity of the Stressed Deformed State of Pipelines by Evaluation of Magnetic Anisotropy of Coercive Forces. Part 1 (2017)
Zhukovskiy V. - Study of Surface Microstrains by Electron Speckle-Interferometry Methods, Gokhman O., Kondrya M. (2017)
Diveyev B. - Dynamic Properties Predictions for Laminated Plates by High Order Theories (2017)
Duriagina Z. - The Influence of Chemical-Thermal Treatment on Granulometric Characteristics of Titanium Sponge Powder, Trostyanchyn A., Lemishka I., Skrebtsov A., Ovchinnikov O. (2017)
Koruniak P. - Substantiation of the Process of Vertical Transportation of Piece Loads, Nishchenko I., Borovets V. (2017)
Malashchenko V. - Justification of Efficiency of Elliptical Gear Train in Device for Speed Changes Management, Strilets O., Strilets V. (2017)
Bezpalov A. - Optimization of Structure of Sorting Vibratory Separators, Shenbor V., Korendiy V., Brusentsov V. (2017)
Kuzio I. - Modelling of the Articulated Vehicle Dynamics Taking into Account the Elastically Fastened Freight, Zhytenko O., Zalutskyi Y. (2017)
Kachmar R. - Operational Conditions of Vehicles Motion and Formation of Urban Driving Cycle in the City of Lviv, Vasyuhnyk J. (2017)
Kuzyshyn A. - Investigation of Influence of the Train Motion Speed on the Process of the Rolling Stock Derailment in the Presence of Railway Track Oblique, Batig A. (2017)
Антонова О. Є. - Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності (2017)
Барановська Л. В. - Гармонізація вищої освіти України із системами вищої освіти країн Європи (2017)
Барно О. М. - Людина – основа соціокультурних цінностей суспільства (2017)
Барно Т. О. - Шляхи формування духовного світу сучасного юриста (2017)
Бекирова А. Р. - Педагогическое моделирование процесса формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов (2017)
Белецька Н. Г. - Аспекти впровадження технології МТН у підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів для будівельної галузі в вітчизняній системі освіти з використанням інституту СРО (2017)
Бeрeзюк О. С. - Науково-методичні основи формування етнокультурної компетентності особистості (2017)
Вербин Н. Б. - Сутність, зміст і структура професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки (2017)
Візнюк І. М. - Особливості прояву іпохондричних розладів у фахівців різних професій (2017)
Вознюк О. В. - Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу (2017)
Волохата К. М. - Роль краєзнавства у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів, Блажко О. А. (2017)
Волошин П. М. - Методика формування надійності співу в майбутніх учителів музики засобами активізації емоційного впливу на процес виконавської діяльності (2017)
Гавран І. А. - Методичне підгрунтя формування професійної акторської майстерності студентів у галузі аудіовізуального мистецтва (2017)
Гаврилюк С. М. - Методологічні засади розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Поліщук О. В. (2017)
Гедзик А. М. - Термінологічна складова професійно-графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Годунко Л. В. - Організація навчання іноземних мов на всіх етапах шкільної та вищої освіти у Чеській республіці (2017)
Грошовенко О. П. - Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти в школі I ступеня (2017)
Дікун І. А. - Теоретико-методологічні засади формування досвіду творчої діяльності майбутнього вчителя музики (2017)
Дубасенюк О. А. - Професійна майстерність педагога-вихователя як передумова особистісного зростання учнівської молоді (2017)
Дусь Н. А. - Принцип культуровідповідності виховання підростаючого покоління в контексті сучасних державних освітянських пріоритетів (2017)
Желанова В. В. - Розвиток рефлексивної компетентності та суб'єктності як ознак обдарованої особистості майбутнього педагога у ВНЗ (2017)
Йовенко Л. І. - Образи героїв у поемі "Слово о полку Ігоревім" та їхнє трактування у шкільних підручниках ХХ століття (2017)
Іськова Л. М. - Загальнонауковий контекст категорії "уміння" (2017)
Каплінський В. В. - Конкурс педагогічної майтерності як засіб визначення рівня загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів, Акімова О. В., Асаулюк І. О. (2017)
Ковальчук В. А. - Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2017)
Козаченко Г. В. - Особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І - ІІ рівнів акредитації (2017)
Козлакова Г. О. - Формування готовності до мобільності студентів і викладачів в умовах європейської інтеграції освітніх систем (2017)
Копетчук В. А. - Аналіз проблеми поліетнічного середовища в науково-педагогічній літературі (2017)
Корінна Л. В. - Формування та цілеспрямований розвиток обдарованої особистості: аспекти професійного самовизначення (2017)
Кочубей Т. Д. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованою особистістю (2017)
Майданик О. В. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2017)
Мелько М. В. - Інноваційні форми творчого розвитку майбутніх фахівців кулінарного профілю у процесі професійної підготовки (2017)
Мирончук Н. М. - Моделювання основ контекстної підготовки студентів магістратури до професійно-педагогічної діяльності (2017)
Михайлишин Р. Р. - Писанка – унікальний витвір українського народного мистецтва: історія, традиції, сучасність (2017)
Мовчан Т. В. - Экскурсия как способ формирования вторичной языковой личности иностранного студента музыкальной специальности, Сянюн Чжан (2017)
Музика О. Я. - Художньо-творча обдарованість майбутніх учителів образотворчого мистецтва як передумова професійно-особистісного саморозвитку, Король А. М. (2017)
Онкович Г. В. - Вікідидактика: формування і розвиток у системі професійної освіти, Онкович А. Д. (2017)
Павленко В. В. - Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи (2017)
Петрович О. Б. - Формування готовності майбутніх учителів української мови і літератури до творчої професійної діяльності, Лебедь Ю. Б. (2017)
Проворова Є. М. - Обґрунтування і реалізація моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики в аспекті мистецької рефлексії, Цзінцзін Чжан (2017)
Рибчук О. О. - Педагогічна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2017)
Свистун В. І. - Організаційна культура як інноваційний напрям управління навчальним закладом (2017)
Семеног О. М. - Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування (2017)
Сидорчук Н. Г. - Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми (2017)
Слободянюк І. Ю. - Електронні засоби навчання у системі інноваційних підходів для підвищення ефективності навчального процесу з фізики (2017)
Статівка В. І. - Содержание обучения русскому языку в контексте формирования профессиональной компетентности иностранных аспирантов, Цзин Люй, Йин Чжон, Тао Чень (2017)
Ткачук С. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах ринку праці (2017)
Тракалюк О. Л. - Суб'єктно-діяльнісний підхід до розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти (2017)
Циганок О. О. - Українознавчий компонент мовознавчих дисциплін (2017)
Чернілевський Д. В. - Проблеми і завдання педагогічної науки України: аксіологічний підхід, Сіранчук Н. З. (2017)
Шевельова О. Б. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2017)
Юзько Т. М. - Актуальні аспекти підготовки студентів спеціальності "Правознавство" у гуманітарному коледжі, Слугоцька В. М. (2017)
Ягупов В. В. - Кто должен быть результатом профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего профессионального образования: личность, специалист, личность специалиста (2017)
Ярошенко О. Г. - Феномен готовності майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності: теоретичний аспект і практичний стан, Мозуль І. В. (2017)
Титул, содержание (2017)
Григоренко Г. М. - Особенности формирования структуры сварных соединений микролегированной конструкционной стали S460M, Позняков В. Д., Зубер Т. А., Костин В. А. (2017)
Дегтярев В. А. - Эффективность различных методов упрочняющей обработки сварных соединений (2017)
Колисниченко О. В. - Эффективность процесса напыления покрытий с использованием многокамерного детонационного устройства, Тюрин Ю. Н., Товбин Р. (2017)
Колесник Р. В. - Моделирование термомеханических процессов при сварке закладным элементом высокотехнологичных пластмасс, Юрженко М. В., Кораб Н. Г., Шадрин А. А., Литвиненко Ю. В. (2017)
Грузевич А. В. - Эффективность применения субструктурно-упрочненных труб на поверхностях нагрева блоков котлов сверхкритического давления (2017)
Елагин В. П. - Влияние состава сварочной проволоки на качество шва сварных соединений разнородных сталей при механизированной сварке в защитном газе (2017)
Лукьяненко А. О. - Санитарно-гигиеническая характеристика процесса аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов 1201 и 1460, Лабур Т. М., Покляцкий А. Г., Кулешов В. А., Дарко Р. Баич. (2017)
Коробов Ю. С. - Порошковые проволоки для износо- и жаростойкой наплавки и напыления, Шумяков В. И., Филиппов М. А., Пименова О. В., Балин А. Н., Вишневский А. А. (2017)
Международная конференция по лучевым технологиям (2017)
Выставка Weldex / Россварка 2017 (2017)
40-летие Опытного завода сварочных материалов ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shmandiy V. - Improvement of the Ecological Safety of Road Transport in the Use of Alternative Fuel and Exhaust Converters, Kharlamova O., Rigas T. (2017)
Pliatsuk L. - Assessing the Impact of Sumy CHP on Soil, Hurets L., Miakaieva H., Miakaiev O. (2017)
Malyovanyy M. - Ways to Minimize Environmental Hazards From Pollution of the Environment in the Zone of Influence of the Hrybovychi Landfill, Sliusar V., Sereda A. (2017)
Troszkiy V. - Investigation of the Processes of Chemical (Acid) Labilizing of Clinoptilolite, Hnativ Z., Duleba V., Kriuchenko T. (2017)
Tymchuk I. - Decreasing Anthropogenic Pressure on Soil Microflora by using Capsulated Fertilizers, Malovanyy M., Holets N. (2017)
Bezak-Mazur E. - Analysis of Phosphorus Speciation in Primary Sludge in the Annual Cycle, Stoińska R., Szeląg B. (2017)
Holik Y. - Experimental Research of Withdrawal of Oil Remains from the Used "Kollan” Oil Filters, Ganoshenko E. (2017)
Vronska N. - Life and Scientific Priorities of Professor Myroslav Malovanyy (2017)
Berko A. - Modeling of Sewer Networks by Means of Directed Graphs, Zhuk V., Sereda I. (2017)
Hushchyna K. - Using the Modified Redfield Ratio to Estimate Harmful Algal Blooms, Nguyen-Quang T. (2017)
Kovalchuk O. - Influence of Artificial Acid Rains on the Soils of Different Mechanical Composition, Malyovanyy M., Popovych O., Vronska N. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Pistun Y. - Calculation of Expansibility Factor of Gas at Its Flow Through an Orifice Plate with Flange Pressure Tappings, Lesovoy L. (2016)
Fedynets V. - Optimization of Gas Dynamical Subsystem of Transducers for Measurement of Gas Flow Temperature, Vasylkivskyi I., Yusyk Y. (2016)
Matiko F. - Techniques for Natural Gas Physical Properties Definition for Flow Rate and Volume Metering Systems, Matiko H., Roman V., Stasiuk I. (2016)
Lozynskyy A. - Analysis of Fuzzy Controller Application Efficiency in Two-Mass Systems with Variable Moment of Inertia of Second Mass, Demkiv L. (2016)
Fedoryshyn R. - Identification of Controlled Plant and Development of Its Model by Means of PLC, Klos S., Savytskyi V., Masniak O. (2016)
Title of the Paper (2016)
Назва статті (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Pistun Y. - Methods for Defining the Binary Coal Mixture Composition in the Pulverized Coal-Fired Boiler, Mysak S., Matiko H. (2017)
Pokrovskyi K. - Efficiency of Modern Wind Turbines in Real Conditions, Mavrin O., Muzychak A. (2017)
Harasym D. - Investigations on the Innovation Model of Exergy Effectiveness of Air Conditioning System for Operating Cleanrooms, Labay V. (2017)
Ravlyk O. - Digital Complex for Modeling Processes in Electric Circuits with Protection and Automatic Devices, Ravlyk N. (2017)
Fedynets V. - Research and Analysis of Rapidly Changing Gas Flow Temperatures Measurement Methods, Lesovoi L., Chaban B. (2017)
Title of the Paper (2017)
Назва статті (2017)
Титул, Зміст (2017)
Ібатуллін М. І. - Організаційно-економічні підходи до функціонування інфраструктури ринку продукції свинарства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2017)
Петриченко О. А. - Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби (2017)
Марков Б. М. - Структура підсистем міжнародної економіки та її сталий розвиток (2017)
Лазарєва О. В. - Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування, Хапун О. С. (2017)
Мединська Н. В. - Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів, Колганова І. Г., Задорожня Н. М. (2017)
Терен Г. М. - Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства (2017)
Погріщук О. Б. - Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора (2017)
Титул, зміст (2017)
Марков Б. М. - Механізм структурного розвитку національної економіки (2017)
Мазур Г. Ф. - Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України (2017)
Рак Ю. А. - Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України) (2017)
Іванова Л. С. - Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення (2017)
Харчук Т. В. - Визначення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва (2017)
Лазарєва О. В. - Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку, Вакар К. В. (2017)
Фатюха Н. Г. - Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу, Циганок Д. В. (2017)
Трапаідзе С. М. - Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону (2017)
Гусонька Д. М. - Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції (2017)
Бублик Л. Я. - Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України (2017)
Ходаківський О. М. - Управління бізнес-процесами підприємства (2017)
Содержание (2017)
Попов С. Л. - О критике концепции транзитивации русских глаголов (2017)
Радчук О. В. - Супплетивизм как результат развития языка и отражение ментальности его носителей (2017)
Ковалева К. Л. - Хокку как метатекстовый элемент в романе Б. Акунина "Алмазная колесница, Шишкина В. Ю. (2017)
Стаканкова Т. П. - Пояснительные конструкции как средство авторизации в русских повестях Т. Г. Шевченко, Пономаренко Л. В. (2017)
Степанченко И. И. - О свободе читательского восприятия с позиций функционализма (2017)
Силаев А. С. - "Позитивная эстетика" и ее уроки (из истории литературно-эстетической мысли ХХ века) (2017)
Гармаш Л. В. - Формы авторского сознания в романе Андрея Белого "Серебряный голубь" (2017)
Соценко Н. Ф. - Циклизация прозы А. И.Куприна. Читательский цикл (2017)
Трофимова-Герман А. И. - Трагедия Ф. Сологуба "Дар мудрых пчел" как стилизация (2017)
Журенко М. Н. - Антигерой и его место в идейно-образной концепции романа Ч. Айтматова "Плаха", Ильиницкая О. П. (2017)
Гаврильченко О. В. - Формування математичних моделей три- і чотиримасових коливних систем вібровикінчувальних верстатів, Корендій В. М., Захаров В. М. (2017)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання динаміки канатних транспортувальних систем, Новіцький Я. М., Кий А. В. (2017)
Горбай О. З. - Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів, Зінько Р. В., Керницький І. С. (2017)
Гурський В. М. - Забезпечення працездатності механічної системи з трьома ступенями вільності за результатами її імітаційного моделювання, Кузьо І. В. (2017)
Дівеєв Б. М. - Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт (2017)
Кіндрацький Б. І. - Вплив вторинного підресорювання на вібро- навантаженість об’єкта транспортування спеціалізованим автомобілем, Осмак О. А. (2017)
Корендій В. М. - Синтез геометричних параметрів та аналіз кінематики пантографного механізму крокування мобільної роботомеханічної системи, Кузьо І. В. (2017)
Литвиняк Я. М. - Моделювання процесу безперервного формоутворення дисковими фрезами зубців з модифікованим профілем у прямозубих зубчастих колесах (2017)
Малащенко В. О. - ККД диференціальних передач із внутрішнім і зовнішнім зачепленнями зубців у пристроях для керування змінами швидкості через епіцикл, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2017)
Палаш В. М. - Особливості будови зварного з’єднання зі сталі типу 35 XM, з аустенітним швом, Дзюбик А. Р., Хомич І. Б. (2017)
Пасіка В. Р. - Порівняльний аналіз динамічного зрівноваження вихідного й удосконаленого корбо-поковзневого механізму (2017)
Сокіл Б. І. - Вимушені коливання гнучких трубчастих тіл, вздовж яких рухається суцільний потік середовища, Сокіл М. Б. (2017)
Сологуб Б. В. - Особливості розрахунку приводів пасажирських канатних доріг, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2017)
Топільницький В. Г. - Математичне моделювання динамічних процесів завантаження вібраційних технологічних машин, Сокіл М. Б., Ребот Д. П., Кусий Я. М. (2017)
Bilous B. - Conceptual principles of design procedure longitudinal – compression rod elastic elements of the transmission mechanism stop valves devices, Bilous A. (2017)
Lanets’ O. - Research of three-mass resonance equipment with aero-inertial drive, Heletiy V. (2017)
Афонін М. О. - Вплив дорожніх умов на показники функціонального стану водія, Постранський Т. М. (2017)
Бойків М. В. - Безпечна дистанція руху автомобілів у транспортних потоках з урахуванням функціонального стану водія, Марій Р. А. (2017)
Воронков О. А. - Оцінка ефективності транспортно-технологічних систем у галузі рослинництва, Роговський І. Л. (2017)
Гащук П. М. - Формалізація структур автомобільних трансмісій у системах автоматизованого проектування, Нікіпчук С. В. (2017)
Гілевич В. В. - Врахування інтенсивності пішохідного потоку у розрахунках режиму роботи світлофорного об’єкта, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2017)
Ланець О. С. - Зміна швидкості руху пішохідних потоків зоні регульованих перехресть, Грицунь О. М. (2017)
Житенко О. В. - Оцінювання комфортності умов руху пішоходів, Приходько В. Е. (2017)
Жук М. М. - Поведінка водія за кермом на регульованих перехрестях, Ковалишин В. В., Цір Р. М. (2017)
Кічкін О. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю транспортного підприємства, Кічкіна О. І. (2017)
Клюєв С. О. - Зниження зносу в системі "колесо-рейка" удосконалення автоматизації процесу лубрикації гребеня колеса (2017)
Крайник Л. В. - Витрати у взаємозв’язку з термінами експлуатації міських автобусів, Рубан Д. П., Рубан Г. Я. (2017)
Кристопчук М. Є. - Вплив місць розташування об’єктів транспортної інфраструктури на просторовий розвиток міста (2017)
Крупа В. І. - Аналіз якості обслуговування пасажирів громадського транспорту м. Львова, Вельган В. І., Житенко О. В. (2017)
Куш Є. І. - Комплексний підхід до оцінювання ефективності міських логістичних систем (2017)
Миськів Т. Г. - Динаміка автомобіля з дискретно-змінною і неперервно-змінною трансмісією (2017)
Нємий С. В. - Техніко-економічний аспект уніфікації архітектурних форм кузовів автобусів (2017)
Нємий С. В. - Експлуатаційна ефективність системи електроживлення автомобілів, Бритковський В. М. (2017)
Овчар П. А. - Імплементація державою європейських вимог у галузі пасажирських перевезень в Україні (2017)
Оліскевич М. С. - Алгоритм оптимізації транспортних циклів міжміських вантажних перевезень (2017)
Пельо Р. А. - Взаємозумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою "двигун-трансмісія" за надлишкового перекриття передач (2017)
Понкратов Д. П. - Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом, Доля К. В. (2017)
Постранський Т. М. - Вплив монотонності роботи водія на функціональний стан його організму, Сотнікова А. О. (2017)
Ройко Ю. Я. - Аналіз впливу трамваїв на безпеку руху, Бура Р. Р. (2017)
Савченко Л. А. - Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (2017)
Тхорук Є. І. - Оцінка показників надійності транспортних систем, Кучер О. О., Голотюк М. В. (2017)
Форнальчик Є. Ю. - Про оптимізацію періодичності технічного обслуговування автобусів, Виджак М. А. (2017)
Титул, содержание (2012)
Krasnovyd V. - The Parasite Fauna of the Gobiid Fish (Actinopterygii, Gobiidae) in the Sykhyi Lyman, Black Sea, Kvach Yu., Drobiniak O. (2012)
Balashov I. - Terrestrial Mollusks (Gastropoda) of the Slovechansko-Ovrutsky Ridge (Zhytomyr Region, Northern Ukraine) (2012)
Новіцький Р. О. - Чужорідні види риб у складі корму сірої чаплі (Ardea cinerea) на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, Вовк М. В. (2012)
Mirab-balou M. - Iranian Thrips of the Family Aeolothripidae (Insecta, Thysanoptera), with Four Newly Recorded Species, Chen X.-X. (2012)
Заметки (2012)
Saini M. S. - Three New Species of the Genus Kisaura (Trichoptera, Philopotamidae) from Indian Himalaya, Pandher M. S., Ramamurthy V. V. (2012)
Sukhomlin K. B. - Preliminary Analysis of Phylogenetic Relationships Among Palaearctic Simuliinae (Diptera, Simuliidae) Inferred from Morphological Characters (2012)
Sylayeva A. A. - Interrelation Between Unionids and Their Epibionts in the Cooling Pond of the Khmelnitsky Nuclear Power Plant (Ukraine), Protasov A. A., Morozovskaya I. A. (2012)
Стекленьов Є. П. - Взаємозумовленість процесів розмноження та формування рогів оленя Давида, Elaphurus davidianus (Mammalia, Artiodactyla), в умовах напіввільного утримання на півдні України (2012)
Заметки (2012)
Tsvelykh A. N. - Song Repertoire of the Crimean Chaffinch, Fringilla coelebs (Fringillidae), and Comparative Analysis of the Vocalization Features of F. c. solomkoi, F. c. coelebs and F. c. caucasica Subspecies, Yablonovska-Grishchenko E. D. (2012)
Ševčík M. - First Record of Spinturnix helvetiae (Acarina, Spinturnicidae) from Croatia, Lučan R. K. (2012)
Háva J. - Contribution to Knowledge of the Genus Apsectus (Coleoptera, Dermestidae, Trinodinae) Mexico and Neotropical Region (2012)
Овчарук Н. П. - Реакція організму великої рогатої худоби на збудників шлунково-кишкових стронгілятозів, Сорока Н. М. (2012)
Титул, содержание (2012)
Kornyushin V. V. - Cairaeanthus gen. n. (Cestoda, Rhinebothriidea), with the Description of Two New Species from Dasyatis pastinaca in the Black Sea and the Sea of Azov, Polyakova T. A. (2012)
Васильковская О. Б. - Видовой состав и зоогеографические особенности мизид (Crustacea, Mysida, Mysidae) Утлюкского и Молочного лимана (Северное Приазовье) (2012)
Заметки (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий, Мартынов В. В., Мартынов А. В. (2012)
Zaika V. E. - Deep-Water Benthic Polychaetes (Vigtorniella zaikai and Protodrilus sp.) in the Black Sea as Indicators of the Hydrogen Sulfide Zone Boundary, Sergeeva N. G. (2012)
Архипов А. М. - Находки некоторых млекопитающих Красной книги Украины в окрестностях Кучурганского лимана Одесской области (2012)
Андреева Р. В. - Фенотипическая изменчивость видов рода Philipomyia (Diptera, Tabanidae) и их таксономический статус (2012)
Akulenko N. M. - Haemopoietic System of the Anurans: the Role of Bone Marrow and Liver (2012)
Patcyuk M. K. - Biotopic Distribution of Naked Amoebas (Protista) in Ukrainian Polissya Area, Dovgal I. V. (2012)
Zhytova O. P. - Cathaemasia hians (Digenea, Cathaemasiidae) from Planorbis planorbis (Mollusca, Gastropoda) in Reservoirs of Central Polissya, Korol E. N. (2012)
Akimov I. A. - Distribution of Tick Haemaphysalis punctata (Acari, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I.V. (2012)
Bharti H. - Echinopla cherapunjiensis sp. n. (Hymenoptera, Formicidae) from India, Gul I. (2012)
Чмырёв О. В. - Находки зайца-беляка, Lepus timidus (Mammalia, Leporidae), в Черниговской области, Сус Б. Б. (2012)
Kameneva E. P. - A New Species of the Genus Otites (Diptera, Ulidiidae) from Crete (Greece) (2012)
Заметки (2012)
Фурсов В. Н. - Памяти украинского энтомолога В. М. Ермоленко (14.06.1920–25.07.2006), Котенко А. Г. (2012)
Базилевич М. В. - Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями, Баран П. М., Кідиба В. П., Лисяк Г. М., Сабадаш І. О. (2017)
Білецький Ю. О. - Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струму, Білецький Р. О. (2017)
Варецький Ю. О. - Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт, Пастух О. Р., Горбань В. М. (2017)
Гапанович В. Г. - Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора, Бахор З. М. (2017)
Грицюк Я. - Аналіз впливу типу системи збудження синхронних генераторів на стійкість електроенергетичних систем, Коновал В., Мороз В. (2017)
Дмитрик Б. В. - Вплив РПН на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі, Равлик О. М., Сабадаш І. О., Равлик Н. О. (2017)
Куцик А. С. - Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження, Семенюк М. Б., Євченко А. А., Дзьоба Т. Я. (2017)
Лозинський О. Ю. - Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів, Паранчук Я. С., Цяпа В. Б. (2017)
Мальцева Н. Г. - Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів, Олійник М. Й., Федишин В. Г. (2017)
Місюренко В. О. - Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електроприводу насоса, Семенюк М. Б. (2017)
Покровський К. Б. - Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов, Маврін О. І., Шелех Ю. Л. (2017)
Чибеліс В. І. - Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги, Лободзинський В. Ю. (2017)
Щур І. З. - Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача, Козій В. Б., Голубовський П. Й. (2017)
Яцун М. А. - Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям (2017)
Чабан А. В. - Аналіз неусталених процесів у лінії електропередач, що з’єднує ПС "Західноукраїнська" та ПС "Вінницька", Левонюк В. Р. (2017)
Головач І. Р. - Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12), Карплюк Л.Ф., Сильвеструк Б. Й. (2017)
Гамола О. Є. - Використання елементів проблемного навчання під час вивченні електротехніки, Коруд В. І., Рендзіняк С. Й. (2017)
Крижанівський А. - Внесок професорів та викладачів Львівської політехніки у розвиток електрифікації Львівщини (2017)
Яцун М. А. - Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям (2017)
Abstracts (2017)
Титул, содержание (2011)
Manafov A. A. - New Virgulid Cercaria (Trematoda, Lecithodendroidea) from Freshwater Mollusk Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan Water Bodies. Morphology of Cercaria agstaphensis 27 (2011)
Анистратенко В. В. - Некоторые беспозвоночные макробентоса (Gastropoda, Arthropoda) лиманов Северного Причерноморья: обзор фауны и эколого-географическая характеристика, Васильковская О. Б., Барщевская Н. Н. (2011)
Ключко З. Ф. - Первая находка совки-капюшонницы Calocucullia celsiae (Lepidoptera, Noctuidae) в фауне Украины, Халаим Е. В. (2011)
Baranov V. A. - New and Rare Species of Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) from the Crimea, Ukraine (2011)
Кириченко М. Б. - Видове різноманіття жуків (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) природоохоронних територій м. Києва, Данилків Я. М. (2011)
Mariño-Pérez R. - Morphometric Variations of Discophrya elongata (Ciliophora, Suctorea) Attached to Two Different Species of Aquatic True Bugs (Hemiptera, Prosorrhyncha, Nepomorpha), Mayén-Estrada R., Macip-Ríos R., Dovgal I. V. (2011)
Гураль-Сверлова Н. В. - Нові дані щодо поширення молюска Pomatias rivulare (Gastropoda, Pulmonata, Pomatiasidae) у західній частині Гірського Криму (2011)
Khaghaninia S. - Geometric Morphometric Study on Geographic Dimorphism of Codling Moth Cydia pomonella (Lepidoptera, Tortricidae) from North West of Iran, Mohammadi S. A., Irani Nejad K. H., Zahiri R. (2011)
Перковский Е. Э. - Первая находка сининклюза муравьев Formica sp. (Hymenoptera, Formicidae) и тлей рода Electrocallis (Homoptera, Aphidinea, Drepanosiphidae) в позднеэоценовом янтаре с западного побережья Ютландии (2011)
Перковский Е. Э. - О перемещении Catopocerus kovalevi в род Perkovskius (Leiodidae, Catopocerinae) (2011)
Стекленьов Є. П. - Строки статевої активності рудої лисиці, Vulpes vulpes (Carnivora, Canidae), у степовій зоні України (2011)
Назаренко В. Ю. - Новая находка жука-апиона Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) в Киеве (2011)
Гринцов В. А. - Морфологические различия видов рода Hyale (Amphipoda, Hyalidae) из Черного моря (прибрежье Крыма) (2011)
Волох А. М. - Обнаружение шакала, Canis aureus (Mammalia, Carnivora), в низовьях Днепра, Шестопал М. И. (2011)
Король Э. Н. - Церкарии Diplostomum rutili (Trematoda, Diplostomidae) — паразиты моллюсков Lymnaea stagnalis в Крыму (2011)
Цыба А. А. - Популяция солнечного окуня, Lepomis gibbosus (Pisces, Centrarchidae), обнаружена в водоеме Киевской области (2011)
Trach V. A. - The First Record of the Family Parantennulidae (Acari, Mesostigmata) in Ukraine with Redescription of Female of Parantennulus scolopendrarum (2011)
Gontarenko A. V. - Further Records of Two Adventive Beetle Species (Insecta, Coleoptera) from Ukraine (2011)
Несин В. А. - Новый вид мышей (Hyalidae, Amphipoda) из позднего миоцена Украины (2011)
Gol’din P. E. - Case of Cephalic Presentation of a Foetus in a Harbour Porpoise Phocoena phocoena (Cetacea, Phocoenidae), with Notes on Other Aquatic Mammals (2011)
Maslova O. O. - New Records of Chrysotus collini (Dolichopodidae, Diptera), Negrobov O. P. (2011)
Скрипник І. М. - VI з’їзд Української гастроентерологічної асоціації, Харченко Н. В. (2017)
Fadieienko G. D. - Irritable bowel syndrome: risk factors and treatment features in persons of organized student population, Nesen А. A., Babenko О. V. (2017)
Скрипник І. М. - Роль L­карнітину в патогенезі атерогенної дисліпідемії за умов поєднання ішемічної хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту, Щербак О. В., Маслова Г. С., Весніна Л. Е., Мамонтова Т. В. (2017)
Журавлёва Л. В. - Факторы иммунорегуляции у больных с сочетанным течением хронического панкреатита и сахарного диабета 2 типа, Шеховцова Ю. А. (2017)
Хухліна О. С. - Вплив гліциризину в комбінації з гліцином і метіоніном на стан компонентів позаклітинного матриксу та інтенсивність фіброзування печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з хронічною хворобою нирок, Антонів А. А., Мандрик О. Є. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Оцінка індексів прогнозування перебігу алкогольного цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Кобітович І. М. (2017)
Опарин А. А. - Роль вегетативной нервной системы в механизме формирования коморбидности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и бронхиальной астмы, Опарин А. Г., Ахвледиани Г. Г. (2017)
Лабінський П. А. - Комплексна немедикаментозна реабілітація у нормалізації вегетативного статусу в дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Няньковський С. Л., Черкас А. П. (2017)
Романенко М. С. - О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом, Гавалко Ю. В., Синеок Л. Л. (2017)
Дорофеева А. А. - Особенности генетического полиморфизма у пожилых пациентов с неспецифическим язвенным колитом в Украине (2017)
Нікіфорова Я. В. - Нутригенетичні особливості хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння з різними порушеннями харчової поведінки (2017)
Лук’яненко О. Ю. - Особливості ліпідного обміну у дітей зі стеатозом підшлункової залози (2017)
Звягинцева Т. Д. - Хронические запоры и методы современной терапии, Гриднева С. В. (2017)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение IgG4­ассоциированной болезни, Дядык Е. А., Клочков А. Е., Беляева Н. В., Иванова М. Д., Гинкота Е. А., Чирков Ю. Э. (2017)
Колеснікова О. В. - Римські критерії IV. Синдром подразненого кишечника. Коментар для лікарів­практиків щодо нового визначення СПК (2017)
Ткач С. М. - Кишечная микробиота как терапевтическая мишень в лечении заболеваний кишечника (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, содержание (2017)
Недосека С. А. - О накоплении повреждений в материалах при разрушении, Недосека А. Я., Маркашова Л. И., Кушнарева О. С. (2017)
Юзефович Р. М. - Неруйнівний контроль вузлів складних машинних комплексів за взаємостатистичними характеристиками вібраційних сигналів, Дзерин О. Ю., Мацько І. Й., Яворський І. М., Стецько І. Г. (2017)
Скальський В. Р. - АЕ-діагностування руйнування стоматологічних реставраційних матеріалів, Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Кирманов О. С. (2017)
Троицкий В. А. - Мониторинг технического состояния магистральных трубопроводов (2017)
Лобанов Л. М. - Діагностика методом електронної ширографії дефектності елементІв конструкцій, виготовлених із металевих та композиційних матеріалів з нанесеним захисним покриттям, Знова В. А., Півторак В. А., Киянець І. В. (2017)
Воронкин Е. Ф. - Цифровая рентгенография с применением композитных экранов для неразрушающего контроля в промышленности и медицине, Пастовенский Р. О. (2017)
Бондаренко Ю. К. - Оцінка ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів системи управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД, Ковальчук О. В. (2017)
Ю. К. Бондаренко – 70 (2017)
Бандура З. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного обліку на підприємствах ресторанного господарства в процесі управління, Кріль Я. Я. (2017)
Білявський В. М. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективної операційної діяльності підприємств (2017)
Борщук І. В. - Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитами (2017)
Височан О. О. - Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Височан О. С. - Передумови становлення ренти як облікової категорії (2017)
Воронко Р. М. - Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України (2017)
Воскресенська Т. І. - Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення (2017)
Воськало Н. М. - Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також податкового кодексу України, Карий О. І., ВоськалоВ. І. (2017)
Гарасим П. М. - Оцінка використання природних ресурсів та аналіз діяльності національних природних парків України, Клим Н. М. (2017)
Гик В. В. - Формування системи обліку і контролю витрат на інновації (2017)
Голов С. Ф. - Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування (2017)
Головчак Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України, Струк Н. С. (2017)
Грицай О. І. - Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства (2017)
Даньків Й. Я. - Історія облікової культури території країн Магриба, Остап’юк М. Я. (2017)
Каменська Т. О. - Планування діяльності служби внутрішнього аудиту (2017)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств (2017)
Кафка С. М. - Оцінка в бухгалтерському обліку (2017)
Князь С. В. - Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок, Залуцький В. П., Яворська Н. П. (2017)
Коваль Л. В. - Якісний стан складових економічного потенціалу машинобудівних підприємств – оптимальний та прогнозований рівень (2017)
Кузьмін О. Є. - Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності, Яструбський М. Я. (2017)
Левик І. С. - Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств, Чубай В. М. (2017)
Лемішовська О. С. - Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів (2017)
Литвиненко Н. О. - Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять (2017)
Луцюк І. В. - Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції (2017)
Лучишин Л. М. - Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄС (2017)
Москаль Н. В. - Аудит системи економічної безпеки підприємства (2017)
Нашкерська М. М. - Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ (2017)
Одрехівський М. В. - Система обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, Наконечний Б. В. (2017)
Партин Г. О. - Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства, Загородній А. Г. (2017)
Плотніченко І. Б. - Засади формування ефективного внутрішнього контролю у сфері електронного бізнес-середовища (2017)
Реслер М. В. - Організація системи бюджетування на автотранспортних підприємствах (2017)
Руда Т. П. - Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект (2017)
Сажинець С. Й. - Формування та облік собівартості напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах (2017)
Станасюк Н. С. - Визначення індикаторів оцінювання промислового потенціалу переробної промисловості (2017)
Хомин П. Я. - Атавізм облікових процедур на тлі їхньої уніфікації (2017)
Чижевська Л. В. - Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності, Антонюк О. Р. (2017)
Чухрай Н. І. - Оцінювання ефективності маркетингової стратегії на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства, Коваль З. О. (2017)
Швець В. Є. - Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку ревізійним союзом українських кооператив (2017)
Яремко І. Й. - Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компаній на основі концепції збереження інтелектуального капіталу, Пилипенко Л. М., Подольчак Н. Ю. (2017)
Яремко І. Й. - Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління (2017)
Кіндрацька Г. І. - Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника – юридичної особи (2017)
Ясінська А. І. - Методика формування управлінської звітності підприємства, Демків Н. І. (2017)
Яцунська О. С. - Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження (2017)
Теловата М. Т. - Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України (2017)
Kamieniecka M. - Księgowy i zawody pokrewne w polsce – definicja i klasyfikacja, Nóżka A. (2017)
Narkiewicz J. - Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ograniczenia i kierunki doskonalenia (2017)
Oleszko-Kurzyna B. - Płynność finansowa jako kryterium oceny działaności przedsiębiorstwa (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
The city of Lviv was created by outstanding personalities (2016)
Cherkes B. - The public space and the revival of the multicultural identity in the city of Lviv, Linda S. (2016)
Chernyak I. - The legal basis for preservation of garden and park art objects (2016)
Didyk V. - The problems of Stryjskyj park reconstruction (2016)
Gawryluk D. - Historical parks as an element of shaping a greenery system in Białystok (Part 1. Emergence and development history), Kłopotowski M. (2016)
Kłopotowski M. - Historical parks as an element of shaping a greenery system in Białystok (Part 2. Contemporary state of preservation), Gawryluk D. (2016)
Idak Y. - Objects of landscape architecture in formation of city morphology, Rusanova I. (2016)
Ivanochko U. - Landscape and spatial concepts of Lviv city development in the late XIX – early XX centuries: outlooks and realities of urban space harmonization (2016)
Kazantseva T. - We came to you with flowers. Blooming walls. In memory of Kost Prysiazhnyi, Bilinska O. (2016)
Klymeniuk T. - The tomb of Röhring family and peculiarities of monuments inventory work at the historical and cultural museum "lychakiv cemetery” in Lviv (2016)
Leonov S. - The biographical information and projects of the outstanding Lviv city gardener A. Röhring (2016)
Maksymiuk T. - Modulation of space in the compositional conception of Stryiskyi Park in Lviv by Arnold Röhring (2016)
Mazur T. - The palace and the park complex in the town of Koropets in Ternopil region, Korol E. (2016)
Pavliv A. - Ecological challenges in urban development of Lviv nowadays (2016)
Petryshyn H. - The parterre on the svobody avenue – a "visiting card” of modern Lviv, Lukashchuk H., Tupis S. (2016)
Posatskyy B. - Landscape organization of monumental sculpture in the creative work of Arnold Röhring (squares, streets and parks of the city), Hrytsak M. (2016)
Rybchynskyi O. - Problems of restoration of natural stone monuments located in the city parks (2016)
Rzeszotarska-Pałka M. - Mayor Herman Haken and Wilhelm Meyer –schwartau –forming of Szczecin city landscape at the turn of 19th and 20th century (2016)
Sadowska E. J. - The palace park in Sudova Vyshnia as a work of the engineer Arnold Röhring (2016)
Sosnova N. - Lviv public spaces of the 18th-19th centuries (2016)
Zachariasz A. - Arnold Röhring and the residential garden in siary in view of the garden art trends of that time (2016)
Zhuk I. - The "Emerald mantle” of Lviv garden and park design in the capital city of Galicia, 1770–1910s (2016)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies” (2016)
Титул, зміст (2016)
Іващенко О. О. - Пріоритети гербології за умов змін клімату (2016)
Коваль Г. В. - Фактична та потенційна забур’яненість посівів п’яти­пільної сівозміни під впливом різних заходів та глибин основного обробітку ґрунту (2016)
Чернелівська О. О. - Вплив основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів короткоротаційної сівозміни, Деркач В. С., Дзюбенко І. М. (2016)
Одарченко О. М. - Забур’яненість посівів ячменю ярого за полицевого та "нульового" обробітків ґрунту в Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Павлов О. С. - Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно залежно від систем землеробства в Правобережному Лісостепу України (2016)
Косолап М. П. - Контроль бур’янового компонента в агрофітоценозі кукурудзи за технології No-till (2016)
Цюк О. А. - Забур’яненість агрофітоценозів буряків цукрових залежно від систем землеробства (2016)
Сміх В. М. - Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів у полі нуту (2016)
Жеребко В. М. - Вплив бур’янів і гербіцидів на амінокислотний склад насіння сої (2016)
Макух Я. П. - Ефективність дії гербіцидів у посівах міскантусу першого року життя, Ременюк С. О. (2016)
Сичук А. М. - Ефекти взаємодії у сумішах гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази з гербіцидом метрибузином, Нізков Є. І., Родзевич О. П., Мордерер Є. Ю. (2016)
Швартау В. В. - Визначення резистентних до дії гербіцидів бур’янів в Україні, Михальська Л. М., Журенко О. В. (2016)
Ткаліч Ю. І. - Гваякол-залежна пероксидазна система проростків пшениці озимої після дії гербіцидів, Матюха В. Л., Бокун О. І., Богуславська Л. В. (2016)
Сторчоус І. М. - Формування маси і листкового апарату у бур’янів за різних способів сівби сої (2016)
Бабенко А. І. - Особливості захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів за умов органічного землеробства, Танчик С. П. (2016)
Манько Ю. П. - Багаторічний моніторинг ефективності системи контролю бур’янів посівів пшениці озимої у зв’язку з екологізацією землеробства, Бабенко Є. О. (2016)
Бажина Н. О. - Застосування посівів жита озимого в екологічному вирощуванні квасолі звичайної (2016)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих енергетичних дис-стресів на біологічну продуктивність незбутниці дрібноквіткової, Курдюкова О. М. (2016)
Курдюкова О. М. - Провокація сходів чорнощиру нетреболистого та інших бур’янів у посівах соняшнику мікробіологічними добривами Байкал ЕМ-1 та Схід ЕМ-1, Жердєва К. О. (2016)
Зуза В. С. - Ефективність гербіцидів у контролюванні бур’янів в посівах ячменю, Шекера С. Ю. (2016)
Токарчук М. М. - Захист посівів кукурудзи від золотушника канадського (2016)
Потапова В. П. - У чому небезпека стресів? (2016)
Могилюк Н. Т. - Захист садів Одещини від сорго алепського (2016)
Танчик С. П. - Вплив гербіцидів на запас вологи в ґрунті та забур’яненість посівів сої за різних систем землеробства, Мигловець О. П., Косолап М. П. (2016)
Макух Я. П. - Застосування гербіцидів ґрунтової дії на посівах сочевиці, Різник В. М. (2016)
Мошківська С. В. - Вплив гербіцидів на рослини борщівника Cосновського (2016)
Андрєєва О. В. - Корекція фізичного стану чоловіків зрілого віку другого періоду засобами соматики, Волощенко Ю. М., Довгич О. О., Коробейнікова І.Г., Дем’янчук Д. О. (2017)
Арчая І. З. - Формування здорового способу життя школярів засобами спортивних єдиноборств, Копитіна Я. М., Скрипка І. М., Черідніченко С.В. (2017)
Атаманюк С. І. - Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, Кириченко О. В., Пасічна Т. В. (2017)
Бублей Т. А. - Проблема реалізації освітніх завдань на уроках фізичної культури учнів 5-9 класів з відхиленнями в стані здоров’я (2017)
Воронецький В. Б. - Особливості реалізації дівчатами фізичної активності під час першого року навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Гаврилін В. О. - Установка на здоровий спосіб життя через підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять з дисципліни "Фізичне виховання", Мердов С.П., Миронов Ю.О. (2017)
Горобей М. П. - Саморозвиток культури здоров’я як визначальний фактор у парадигмі самозбережувальної поведінки студентів (2017)
Грохова Г. П. - Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді (2017)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічний підхід до організації занять з фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів, Яготін Р. С. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя (2017)
Єфременко А. М. - Огляд особливостей планування бігових навантажень помірної інтенсивності, Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. (2017)
Жамардій В. О. - Науково-теоретичні підходи до застосування фітнес-технологій у вищих педагогічних навчальних закладах (2017)
Жáра Г. І. - Порівняльний аналіз навчальних планів підготовки майбутніх учителів з точки зору формування у них компетентності індивідуального здоров’язбереження (2017)
Зінченко Н. М. - Вплив занять за системою пілатес на фізичний розвиток жінок зрілого віку (2017)
Зубченко Л. В. - Здоровий спосіб життя студентської молоді – основна мета занять з фізичного виховання (2017)
Качан В. М. - Проблема розвитку бігової витривалості у студентів вишів на сучасному етапі (2017)
Лазаренко М.Г. - Стан досліджень проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах (2017)
Кривенцова І. В. - Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам, Клименченко В. Г., Пашкевич С. А., Блізнюк С. С. (2017)
Лоза Т. О. - Погляди видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей та їх взаємозв’язок з сучасністю, Лях М. В. (2017)
Мандюк А. Б. - Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 12 – 14 років з різних медичних груп (2017)
Мартынюк Н. С. - Влияние обливания холодной водой на гемодинамику в зависимости от стажа закаливания (2017)
Носко М. О. - Позашкільна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання як спосіб підвищення рухової активності та покращення стану здоров’я учасників освітнього процесу, Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М., Гришко Л. Г. (2017)
Носко Ю. М. - Теоретичні аспекти формування здорового способу життя школярів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Олейник А. І. - Теоретичні основи використання здоров’яберігаючих технологій на уроках фізичної культури засобами хореографії (2017)
Парчевський Ю. М. - Сучасний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності студентів у процесі фізичного виховання (2017)
Петрюк О. В. - Сформованість рівня культури здоров’я у студентів 3 курсу ВПНЗ, Іванов О. В., Донець І. О. (2017)
Присяжнюк С. І. - Дослідження проблеми відношення студентів до занять з фізичного виховання (2017)
Рапацька І. Б. - Особливості організації позашкільної здоров’язбережувальної діяльності молодших підлітків, Ващенко Л. І., Ляпін В. П., Сероштан В. М. (2017)
Рибалко Л. М. - Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді (2017)
Ріпак М. О. - Місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок (2017)
Сцісловський С. В. - Особливості позиції старшокласників із різними соматотипами стосовно деяких аспектів фізичної активності (2017)
Усманова Г. О. - Оцінка відповідності фактичного харчового раціону метаболічним потребам студентів-хореографів факультету фізичного виховання, Федорченко О. С., Бібчук К. В., Міщенко Т. В. (2017)
Хольченкова Н. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема (2017)
Чернігівська С. А. - Дослідження якості життя хворих на деформуючий остеоартроз колінних суглобів у контексті їх фізичної реабілітації, Канюка Є. В., Михальчук А. Є. (2017)
Чупрун Н. Ф. - Теоретичні основи організації занять з аеробіки зі студентками для корекції їх психофізичного стану (2017)
Білан Я. О. - Структура розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній роботі (2017)
Бойчук Р. І. - Структура взаємозв’язків показників техніко-тактичної й координаційної підготовленості студентів-волейболістів, Биковська Л. Б., Самоленко Т. В., Бєлявський І. Л. (2017)
Бурла А. О. - Розвиток швидкісної і силової витривалості юних спринтерів, Скачедуб Н. М., Гончаренко О. М., Лисенко О. В. (2017)
Бурла А. О. - Тактична підготовка лижника-гонщика, Юнак А. П., Возний А. П., Коваленко С. Л. (2017)
Врублевский Е. П. - Индивидуализация тренировочного процесса спортсменок на основе учета их гендерной идентичности, Кожедуб М. С. (2017)
Ганчар А. И. - Состояние гендерных отличий результатов формирования навыков плавания среди сильнейших команд-пловцов на XXIX Всемирной универсиаде в Tайбэй-2017, Ганчар И. Л. (2017)
Ковальчук О. В. - Динаміка фізичної підготовленості баскетболісток в процесі річного тренування (2017)
Коломієць А. С. - Удосконалення фізичних якостей борців вільного стилю кадетського віку, Міщенко О. В., Лазоренко С. А. (2017)
Лаврентьєв О. М. - Розвиток витривалості під час занять з гирьового спорту, Сергієнко Ю. П., Кисленко Д. П., Буток О. В. (2017)
Лапицький В. О. - Обґрунтування ефективності методики тренувального процесу юних тенісистів, Міщенко О. В., Скрипка І. М. (2017)
Леутко В. К. - Методика исправления "слабых звеньев" в упражнении "жим лёжа" (2017)
Литенков Н. И. - Педагогическая оценка общей и специальной физической подготовленности толкателей ядра различной спортивной квалификации (2017)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств общей и специальной направленности в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий (2017)
Лутовинов Ю. А. - Структура тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла базового этапа юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий (2017)
Лутовинов Ю. А. - Анализ программ ДЮСШ с различным соотношением средств ОФП и СФП в подготовительном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий, Мартын В.Д., Лысенко В.Н. (2017)
Мазуренко І. О. - Багаторічна підготовка спортсменів в армспорті, Камаєв О. І., Безкоровайний Д. О. (2017)
Мишко В. В. - Зв’язок між нейродинамічними характеристиками та показниками когнітивних функцій у юних танцюристів із різним рівнем успішності до хореографічних навиків (2017)
Мулик В. В. - Особливості побудови чотирирічної олімпійської підготовки біатлоністів, Мулик К. В. (2017)
Пеньковець В. І. - Режими чергування праці з відпочинком, як засіб вибіркового впливу на біодинамічну та координаційну структуру рухової дії в процесі інтегральної підготовки біатлоністів, Пеньковець Д. В., Стеценко В. І. (2017)
Пилипенко В. М. - Тактика й техніка гри футбольного воротаря університетської команди (2017)
Подрігало Л. В. - Дослідження варіабельності серцевого ритму атлетів кікбоксингу, Володченко О. А., Сокол К. М., Ровна О. О. (2017)
Ратов А. М. - Обґрунтування методики розвитку фізичних якостей хлопців 10-12 років, які займаються фрі-файтом, Скрипка І. М., Чибисова Д. О. (2017)
Синиговець С. В. - Совершенствование вестибулярной устойчивости в процессе технической подготовки борцов на этапе предварительной базовой подготовки, Синиговец И. В., Синиговець В. И., Пильтяй С. В. (2017)
Стрикаленко Є. А. - Вплив інтелектуальних здібностей на ефективність змагальної діяльності гандболісток високого класу, Шалар О. Г. (2017)
Тодорова В. Г. - Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі початкової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки) (2017)
Трояновська М. М. - Розвиток швидкісно-силових якостей юних бігунів на середні дистанції, Ващенко М. М. (2017)
Шльонська О. Л. - Хамуді Мунтадр Федель Кадхам Особливості використання техніко-тактичних дій у змагальній діяльності волейболістами високого класу (2017)
Бочевар А. Г. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищій юридичній школі (2017)
Рожок В. І. - Академія на вістрі часу (2016)
Антонюк О. В. - Самовіддана праця на теренах обраної професії (2016)
Гуменюк Т. К. - "Хай живе дух неспокою": постать на вістрі історичних змін (2016)
Тишко С. В. - Музикознавство в інтерпретації диригента і педагога: погляд у майбутнє на перетині століть і художніх тенденцій (2016)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Театральні університети Володимира Рожка (2016)
Олійник О. С. - Життєве призначення (2016)
Бенч О. Г. - Хоровий спів у житті і творчості Володимира Рожка (2016)
Мартинюк А. К. - Творча постать Володимира Рожка в контексті національної хорової культури (2016)
Рожок Ол. В. - Діалог культур – шлях до взаєморозуміння країн і народів (2016)
Савчук І. Б. - Українське виконавське мистецтво у міжнародних проектах (2016)
Шумська Л. Ю. - Культуротворчість Володимира Рожка в контексті музичної регіоналістики, Кавунник О. А. (2016)
Туркевич В. Д. - Мистецтво – альфа й омега його життя (2016)
Дичко Л. В. (музика) - Осіннє адажіо, Королів А. С. (слова). (2016)
Гаврилець А. О. - Пісня без слів для мішаного хору і сопрано соло (2016)
Скорик М. М. - Самовіддане служіння музичній культурі України (2016)
Станкович Є. Ф. - Людина, яка сприяє розвитку музичного мистецтва (2016)
Дичко Л. В. - Мистецтво сприяти миру і злагоді (2016)
Гаврилець А. О. - Потужна творча енергія ректора (2016)
Костін О. В. - Неповторна творча атмосфера (2016)
Демиденко А. П. - На музичний олтар України. Володимиру Рожку – 70! (2016)
Мельниченко В. Ю. - 70 – це ще таки не вік! (2016)
Чуприна П. Я. - Йдемо разом до спільної мети (2016)
Остапенко Д. І. - Час шукань і конкретних кроків (2016)
Авдієвський А. Т. - Організатор, музикант, дипломат (2016)
Савчук Є. Г. - Людина, яка має талант (2016)
Гамкало І. Д. - Він завжди знав, що має робити (2016)
Микитка Т. О. - Диригент за покликанням (2016)
Макаренко Г. Г. - Ректор Рожок Володимир Іванович (2016)
Гнатюк Д. М. - Торуючи шлях до Олімпу (2016)
Мокренко А. Ю. - Слова вдячності (2016)
Любимова В. М. - Чтобы мечта воплотилась в жизнь (2016)
Бровій А. А. - Володимир Іванович Рожок – ефективний сучасний менеджер (2016)
Посвалюк В. Т. - Особистість (2016)
Волков С. М. - Особистість і час: культурологічний вимір (2016)
Степанченко Г. В. - Універсум Володимира Рожка (2016)
Касьянова О. В. - Школа життя Володимира Івановича Рожка (2016)
Гнатів Т. Ф. - Людяний і доброзичливий (2016)
Шамо Т. І. - Талант бути людиною (2016)
Вєркіна Т. Б. - Відповідальність за долю українського мистецтва (2016)
Пилатюк І. М. - Життєві паралелі (2016)
Сокол О. В. - Володимир Іванович Рожок: штрихи до ювілейного портрета (2016)
Скрыпник А. В. - Владимир Иванович Рожок – ректор, учёный, музыкант и педагог (2016)
Дулова Е. Н. - О ректоре и не только… (2016)
Шейко В. М. - Кілька думок про сородича по освіті, колегу та його творчість (2016)
Чембержі М. І. - Підтримати молодь (2016)
Литвиненко А. І. - Слово про наставника (2016)
Ляшенко Т. В. - Знати свій край, його історію, культуру, людей (2016)
Волосатих О. Ю. - Учитель (2016)
Антошко М. О. - Виховати аспірантів справжніми фахівцями (2016)
Бондарчук В. О. - Життєве кредо Володимира Рожка (2016)
Мошненко О. О. - Зберегти світовий рівень національної культури (2016)
Ткач Ю. С. - Володимир Іванович Рожок: учитель, наставник, митець (2016)
Засадна О. В. - Багатоголосся творчого життя (2016)
Вєркина Т. Б. - Сотрудничество в новых исторических реалиях (2016)
Драч І. С. - Чітко усвідомлювані перспективи (2016)
Гулеско И. И. - Из поколения шестидесятников (2016)
Горбенко Т. В. (2016)
Мирошникова А. А. (2016)
Прокопов С. Н. (2016)
Томчук Т. Н. (2016)
Дорохін В. Г. - Ніжин у творчій біографії маестро, Дорохіна Л. О. (2016)
Бойко О. Д. (2016)
Костенко Л. В. (2016)
Шумський М. О. (2016)
Шумська Л. Ю. (2016)
Ляшенко Т. В. (2016)
Кавунник О. А. (2016)
Крутько Н. В. (2016)
Приходько М. В. (2016)
Гриценко К. П. (2016)
Козієнко О. Г. (2016)
Луценко В. П. (2016)
Черняк Н. М. (2016)
Гусейнова Л. В. (2016)
Дисертаційні дослідження, виконані під керівництвом Володимира Рожка (2016)
Список публікацій Володимира Рожка (2016)
Список публікацій про Володимира Рожка (2016)
Почесні звання, державні нагороди та подяки (2016)
Вітання з ювілеєм (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Барановський Д. І. - Сучасний стан та деякі перспективи інтенсифікації виробництва молока, Маменко О. М., Зандарян В. А. (2017)
Чигринов Є. І. - Енергонезалежна модульна ферма на 50 корів з виробництва екологічно безпечного (органічного) молока, Сиромятникова Н. А., Пономаренко О. В., Нардус С. Є., Соловйов В. О., Дроздов О. О. (2017)
Мітіогло Л. В. - Відтворення стада як основна складова ефективного виробництва молока, Федота О. М., Рубан С. Ю. (2017)
Фадеєнко Я. Ю. - Продуктивні якості ремонтних телиць за різних сезонів народження (2017)
Барановський Д. І. - Використання генетичних методів в селекції тварин, Хохлов А. М. (2017)
Романчук А. С. - Середньодобове надходження й виділення жирних кислот загальних ліпідів та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Маменко О. М. - Взаємозвязок між забезпеченням комфортності утримання корів та ефективністю інноваційного процесу у виробництві молока, Зандарян В. А., Барановський Д. І. (2017)
Хохлов А. М. - Теоретичні і практичні аспекти голштинізації худоби, Барановський Д. І., Федяев В. А. (2017)
Чурілова К. І. - Стан і тенденції виробництва молока в харківській області (2017)
Хохлов А. М. - Мониторинг породообразовательного процесса в свиноводстве, Барановский Д. І., Гетманец О. М. (2017)
Данілова Т. М. - Вплив умов утримання кнурів на продуктивність, Чорний М. В. (2017)
Нагорний С. А. - Виробництво продукції свинарства в україні, Русальов О. М., Чалая О. С. (2017)
Молчанов А. А. - Динаміка гематологічних і біохімічних показників крові свиней під впливом біологічно-активних речовин рослинного походження (2017)
Походня Г. С. - Эффективность выращивания поросят при различных сроках их отъёма, Корниенко П. П., Малахова Т. А., Кренева Т. В., Маменко А. М. (2017)
Походня Г. С. - Результативность искусственного осеменения свиноматок в зависимости от различного числа спермиев в дозе, Гурная О. А. (2017)
Соловйова А. О. - Ефект гетерозису при міжпородному схрещуванні і гібридизації у свинарстві (2017)
Курусь І. І. - Термінальні кнури та їх використання у промисловому свинарстві (2017)
Тарасенко М. В. - Экстерьер лошадей альтернативного направления использования и его связь с работоспособностью, Петрушко Н. П. (2017)
Тимофєєв В. М. - Основні фактори покращення шкарлупи яєць, Батир Р. Ю. (2017)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм суми чотирьох мікроелементів в годівлі ремонтних свинок на їх репродуктивні показники, Маменко О. М. (2017)
Шакула О. О. - Визначення деяких показників вологого корму для собак з функціональним компонентом – розторопшою плямистою, Новікова В. Є., Піх Л. О., Чіранова Ю., Бідюк Д. О. (2017)
Федорчук Е. Г. - Суспензия хлореллы повышает биологическую полноценность спермы хряков, Маменко А. М. (2017)
Походня Г. С. - Эффективность использования пробиотика "гидролактив" в рационах поросят при их выращивании, Трубчанинова Н. С., Малахова Т. А., Жабинская В. П., Маменко А. М. (2017)
Походня Г. С. - Кормовая добавка "Гидролактив" в рационах свиней на откорме, Коробов Д. В., Маменко А. М. (2017)
Шатровський О. Г. - Популяційні аспекти інтродукції вселенців-гідробіонтів, Гебеш С. М. (2017)
Данилов И. П. - К вопросу об исследовании условий, накопления амилазных ферментов в солоде, Безуглый Н. Д., Бусыгина И. Э., Кибенко Н. Ю. (2017)
Данилов И. П. - Применение метода крутого восхождения в процессе абсорбции кислорода, Щербак Е. В., Бусыгина И. Э., Кибенко Н. Ю., Собакарь А. В., Девянин Д. В. (2017)
Старко Н. В. - Биотехнологические аспекты улучшения экологического состояния травянского водохранилища в харьковской области методом ихтиомелиорации, Бусыгина И. Э., Данилов И. П. (2017)
Юрченко В. В. - Переваги і недоліки сучасних технологій переробки гною (2017)
Маменко О. М. - Токсична дія важких металів на органи, тканини і клітини дійних корів та можливості посилення їх елімінації з організму, Портянник С. В. (2017)
Cherniy N. V. - Hygienic and technological provision of productivity and resistance of pigs on industrial complexes, Machula O. S., Shcherbak O. V., Kushch L. L., Panasenko E. A. (2017)
Логачова Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка якості води та поновленого молока за вмістом нітратів (2017)
Піпенко М. А. - Теоретико-методологічні аспекти управління на підприємствах агропромислового комплексу – товариствах з обмеженою відповідальністю, Батир Ю. Г. (2017)
Батир Ю. Г. - Інноваційно-інвестиційна складова розвитку аграрного сектора україни, Батир Р. Ю., Піпенко М. А., Чуйко Н. В., Храпач К. Г. (2017)
Кривобок В. Ю. - Удосконалення системи менеджменту в агропромисловому комплексі україни (2017)
Ємець З. В. - Перспективи удосконалення управління в лісовому господарстві україни та поліпшення його екологічного стану, Купіна З. П., Маменко О. М., Хруцький С. С., Баско С. О. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шанхай-2017: 80-я ежегодная Ассамблея Международного института сварки (2017)
Шлепаков В. Н. - Современные порошковые проволоки для сварки низколегированных сталей повышенной и высокой прочности, Котельчук А. С., Гаврилюк Ю. А. (2017)
Нестеренков В. М. - Восстановительный ремонт элементов и узлов газотурбинных двигателей, Орса Ю. В., Хрипко К. С., Гусев Ю. В. (2017)
Царюк А. К. - Выбор технологии ремонтной сварки деталей турбоагрегатов, Елагин В. П., Розуменко Г. А., Пасечник А. И., Перетятько В. А. (2017)
Позняков В. Д. - Оценка технического состояния и ремонт корпуса регенератора каталитического крекинга Р-202, Дядин В. П., Давыдов Е. А., Максименко А. А., Клапатюк А. В. (2017)
Мазур А. А. - Современное состояние рынка сварочного оборудования и материалов в Украине, Липодаев В. Н., Пустовойт С. В., Петрук В. С. (2017)
Проценко Н. А. - Внедрение гармонизированных международных и европейских стандартов в сварочное производство Украины (2017)
В международной ассоциации "Электрод" (2017)
Диссертация на соискание ученой степени (2017)
Интервью с А. В. Степахно - Генеральным директором ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона (2017)
Обновленные механизированные сварочные системы от Fronius обеспечивают идеальные сварные швы (2017)
Календарь ноября (2017)
Копанєва В. - Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації (2017)
Соколов В. - Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної діяльності в шкільних бібліотеках (2017)
Антонюк Т. - Книгознавча характеристика видань української діаспори та їх роль у консолідації українства (2017)
Лоштин Н. - Книжкові збірки лекторів філософії та теології у бібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.) (2017)
Добко Т. - Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр. (перша половина ХХ ст.), Дуднік О. (2017)
Поперечна K. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" (2017)
Клименко О. - Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек (2017)
Ковальчук Г. - Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини, Мяскова Т. (2017)
Гранчак Т. - Наукова бібліотека в соціокомунікаційних процесах сучасності (2017)
Коновал Л. - Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях (2017)
Котлярова Т. - Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі (2017)
Добко Т. - Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи, Шкаріна В. (2017)
Стрішенець Н. - Міжнародні стандарти діяльності наукових бібліотек, Сокур О. (2017)
Яременко Л. - Історія української науки в документах, Степченко О., Вербіцька О. (2017)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2017)
Костенко Л. - Наукометрія – українські реалії, Жабін О. (2017)
Вакульчук О. - Пресознавчі дослідження в наукових бібліотеках України (2017)
Невтомна трудівниця (2017)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2017 рік (2017)
Титул, зміст (2017)
Класифікація хвороб сечової системи (2017)
Клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Перенавчання хворих на хронічну хворобу нирок V стадії методиці перитонеального діалізу" (2017)
Байко С. В. - Диcлипидемия у детей на диализе и после трансплантации почки (2017)
Пічкур Н. О. - Особливості клінічної та лабораторної діагностики хвороби Фабрі (2017)
Степанова Н. М. - Ефективність пробіотику з лактобактеріями у зниженні екскреції оксалату та профілактиці рецидивуючого пієлонефриту, Сташевська Н. В., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2017)
Лавренчук О. В. - Проблема острого повреждения почек у детей на современном этапе (2017)
Фоміна С. П. - Інфекція сечової системи у дітей: проект клінічного протоколу (2017)
Iнформацiя до читачiв (2017)
Повідомлення (2017)
Тревого І. - Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2017", Четверіков Б., Ткачук П. (2017)
Малюк О. - Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної і картографічної діяльності (2017)
Савчук С. - Міжнародна науково-методична конференція "BALTIC SURVEYING’17", Ванчура О. (2017)
Тревого І. - Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів, Задорожний В., Ванчура О. (2017)
Ничвид М. - Зміна технологій: найперспективніші продукти, рішення та послуги (2017)
Ярема Н. - Аналіз та порівняння географії студентів Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка", Іванчук Д., Согор А., Серант О. (2017)
Жежера И. - Прикладное использование гексакоптера aibot, Тревого И. (2017)
Денисов О. - Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки, Задемленюк А., Шептицький О. (2017)
Denysov O. - Method for determining the planned position of the tacking pointsat performing the measuring work on the inner water area, Zademlenyuk A., Lisnyk O., Zhydkov V. (2017)
Chiriac V. - Сomparative analyses of quasigeoid models for the Republic of Moldova territory (2017)
Хоптар A. - Методика визначення тропосферних параметрів із сумісних даних GNSS і SLR спостережень (2017)
Тревого І. - Дослідження точності центрування електронних тахеометрів під час метрологічної атестації на еталонному базисі, Лісняков С. (2017)
Tretyak K. - Modified parameter methods of researching GNSS networks with correlative measurements and systematic errors, Smoliy K. (2017)
Ковтун В. - Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на дніпровських схилах у м. Києві, Шульц Р., Сидоренко В., Бойко О. (2017)
Тревого І. - Основні теоретичні передумови спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами, Костецька Я., Звягіна М. (2017)
Прокопов А. - К теории инструментальных методов учета рефракционного удлинения траекторий электромагнитных волн при дальномерных измерениях на приземных трассах, Тревого И. (2017)
Король П. - Використання косої рівнокутної циліндричної проекції Swiss Oblique Mercator як математичної основи географічних карт України, Волошин В. (2017)
Лозинський В. - Моніторинг зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів (червень 2016 р. – березень 2017 р.), Ломпас О. (2017)
Четверіков Б. - Методика визначення перенесення меж Нового єврейського кладовища у Львові за допомогою геоінформаційних систем (2017)
Чабанюк В. - Обґрунтування структурних принципів побудови ІПД методами реляційної картографії, Дишлик О. (2017)
Денис Ю. - Дослідження ефективності методів розділення класів при класифікації лісів (2017)
Іванчук О. - Порівняльний аналіз статистичних та скейлінгових характеристик цифрових РЕМ-зображень тест-об’єкта, отриманих на різних типах РЕМ, Тумська О. (2017)
Іващенко О. О. - Увага — амброзія!, Сінченко В. М. (2016)
Клечковський Ю. Е. - Карантинні молі — шкідники пасльонових культур, контроль їх чисельності на півдні України, Вовкотруб О. М. (2016)
Маслійов С. В. - Екологічно безпечна технологія контролювання бур’янів у посівах харчових підвидів кукурудзи (2016)
Ключевич М. М. - Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів (2016)
Потапова В. П. - Специфіка процесів забур’янення посівів буряків цукрових у Лісостепу (2016)
Бажина Н. О. - Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів у полі квасолі звичайної (2016)
У рамках Міжнародної конференції BASF та IFC підбили підсумки проекту "Точка росту" (2016)
Клечковський Ю. Е. - Міжнародна науково-практична конференція "Состояние и перспективы защиты растений", присвячена 45-річчю з дня створення Інституту захисту рослин Національної академії наук Республіки Білорусь (2016)
Konevshchynska O. E. - Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution, Kravchenko A. O. (2017)
Авраменко О. Б. - Зміст та структура предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем майбутніх учителів інформатики, Жмуд О. В. (2017)
Атаманчук Ю. М. - Вплив освітнього середовища на якість підготовки студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Березюк Ю. В. - Особливості організаційної роботи з підручником як важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя (2017)
Бордюг Н. С. - Cоціально-екологічне замовлення суспільства на підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля, Рідей Н. М., Алпатова О. М. (2017)
Бурмакіна Н. С. - Факультативний спецкурс як складова технології формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2017)
Валенкевич О. В. - Культурно-освітні засади діяльності чеських музеїв (на прикладі "Наукового центру "Техманія" у місті Плзень") (2017)
Ващенко С. В. - Застосування іншомовного рекламного тексту в змісті курсу "Іноземна мова" для майбутніх маркетологів, Рибак Т. М., Свисюк О. В. (2017)
Власенко О. М. - Теоретичний аспект підготовки майбутніх вчителів до формування ціннісних орієнтацій школярів в умовах цивілізаційних змін (2017)
Гайдай І. О. - Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-філолога подвійного профілю: історія і сьогодення (2017)
Галян О. І. - Логіка генерування, розвитку та трансформації ідеї (на прикладі дослідження суб'єктності особистості школяра) (2017)
Гаращук К. В. - Значення британського досвіду структурного реформування системи загальної середньої освіти для українського шкільництва (2017)
Горохова Г. І. - Психолого-педагогічні аспекти професійної кар'єри особистості (2017)
Жмуд О. В. - Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів, Чирва Г. М. (2017)
Калашнік Н. В. - Формування толерантності студента-медика як інструменту міжнаціонального спілкування (2017)
Канова Л. П. - Особливості іншомовної підготовки військовослужбовців до тестування STANAG 6001, Маліновський Е. Ф. (2017)
Климова К. Я. - Розвиток творчої обдарованості майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету: практичний аспект (2017)
Ковальова С. М. - Технологія застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в Україні (2017)
Кубрак С. В. - Розробка туристичних інформаційних матеріалів на заняттях з іноземної мови із студентами спеціальності "Туризм", Лихошвед Н. В. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Системні механізми застосування оздоровчих технологій у позанавчальних формах занять фізичним вихованням, Пасевич А. М. (2017)
Нечипорук Н. Л. - Мотивація як основа формування професійної мовної компетенції майбутніх розвідників ЗСУ, Супрунчук Ю. О. (2017)
Одайський С. І. - Удосконалення менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ у процесі трудової діяльності (2017)
Осадчук Н. П. - Культурологічна компетентність як домінантна складова у системі професійних компетентностей майбутніх офіцерів (2017)
Ситняківська С. М. - Розробка навчально-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Тарасенко С. М. - Розвиток навичок іншомовного говоріння через створення ситуацій мовного спілкування (2017)
Фугалевич Д. О. - Підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності студентами напряму міжнародних відносин на матеріалі TED Talk (2017)
Харченко Г. І. - Проблема реалізації компетентнісного підходу в процесі мовної підготовки учнів загальноосвітньої школи (2017)
Шевцова Л. С. - Формування мовленнєвої компетентності студентів у процесі оволодіння методикою української мови (2017)
Борисенко Н. Д. - Рецензія на цикл підручників з англійської мови за загальною редакцією професора В. І. Карабана (2017)
Головатюк Л. М. - Токсичний гепатит як фактор змін локальних імунних реакцій в слизовій оболонці товстої кишки, Бондаренко Т. Є., Кратко О. В. (2017)
Губіна-Вакулик Г. І. - Формування нефропатії при довготривалому вживанні харчового барвника тартразину (Е102) в експерименті, Горбач Т. В., Денисенко С. А., Андрєєв А. В. (2017)
Діденко І. С. - Зміни гістологічної структури підшлункової залози за умов алоксанової гіперглікемії у щурів у віковому аспекті (2017)
Знамеровский С. Г. - Динамика показателей белой крови в условиях экспериментального желчного перитонита, Савицкий И. В., Леник Р. Г., Белаш О. В., Циповяз С. В. (2017)
Колішецька М. А. - Вплив тіотриазоліну на показники системи оксиду азота за умов формування експериментальної бронхіальної астми (2017)
Понирко А. О. - Біологічне моделювання цукрового діабету І типу за допомогою алоксану зі зміненими хімічними властивостями, Теслик Т. П., Пернаков М. С. (2017)
Попович А. І. - Гістохімічна оцінка процесів обмеженого протеолізу в фібриноїді плаценти при її кальцинозі у поєднанні із залізодефіцитною анемією вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Романюк А. М. - Морфологічні особливості прищитоподібної залози щурів за умов модельованого підгострого впливу солей важких металів, Тимакова О. О. (2017)
Савицький І. В. - Експериментальне дослідження цукрового діабету: особливості методик моделювання, Сарахан В. М., Кузьменко І. А., Якимчук Н. В. (2017)
Степанський Д. О. - Вплив аутосимбіонтів A. viridans на стан здоров’я поросят (2017)
Андреєва Я. О. - Предиктори ремоделювання лівого шлуночка у хворих з ожирінням різного ступеня тяжкості, Токаренко О. І., Мирний Д. П. (2017)
Антонян И. М. - Эффективность и безопасность использования клеток стромы костного мозга для коррекции андрогенного дефицита у больных сахарным диабетом, Лесовой В. Н. (2017)
Боровик К. М. - Фактори ризику розвитку повторних кардіоваскулярних подій у хворих протягом півроку після перенесеного гострого інфаркту міокарда за наявності ожиріння (2017)
Гречко С. І. - Контроль серцевого ритму у лікуванні хворих на гострий коронарний синдром, Трефаненко І. В., Поліщук О. Ю., Турубарова-Леунова Н. А. (2017)
Казиев С. Г. - Сравнительная оценка консервативного и оперативного методов лечения веноокклюзивной эректильной дисфункции (2017)
Ковтун М. И. - Результаты анализа структуры и динамики заболеваемости катарактой, Лапкина И. И., Кочина М. Л. (2017)
Ковтун Н. М. - Интерференционные картины роговицы глаза при разных состояниях глазодвигательных мышц (2017)
Короленко Р. Н. - Частота выявления дуоденогастрального рефлюкса у больных хроническим неатрофическим гастритом с дискинезией желчевыводящих путей (2017)
Магденко Г. К. - Кореляційні зв'язки між типом міом і перебігом патологічного процесу, Савицький І. В., Зелінський О. О., М'ястківська І. В., Григор'єв П. Є. (2017)
Некрасова Н. О. - Вивчення напруги зсуву та ендотеліальної дисфункції у пацієнтів молодого віку зі спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Синельник В. П. - Динаміка показників інтерлейкіну 1-бета та інтерлейкіну- 6 при гіпертонічній хворобі та при гіпертонічній хворобі з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у ліквідаторів аварії на ЧАЕС (2017)
Філіпюк А. Л. - Клініко-лабораторні та ехокардіографічні показники у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом, Зенін В. В. (2017)
Царев А. В. - Сравнительная оценка эффективности терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2017)
Яковенко Н. А. - Современные подходы к лечению острых бронхитов у детей, Безкаравайный Б. А., Грищенко Г. В., Нужная Е. К. (2017)
Яценко О. В. - Оцінка скоротливої функції міокарду та показників системної запальної відповіді при гіпертонічній хворобі у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень під впливом терапії (2017)
Малик Н. В. - Роль медичної реабілітації в лікуванні хворих з патологією опорно-рухового апарату (2017)
Шаповалова Г. А. - Оцінка ефективності повторних курсів санаторно-курортної реабілітації дітей у періоді ремісії онкозахворювань (2017)
Шимон В. М. - Основні вектори медичної реабілітації в лікуванні діафізарних переломів, Шерегій А. А., Пушкаш І. І., Стойка В. В. (2017)
Кондратюк В. М. - Антимікробна дія антисептичних препаратів на клінічні штами мікроорганізмів, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Рудишин С. Д. - Дослідження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області, Докукіна С. В., Луценко О. І. (2017)
Шнайдер С. А. - Медико-соціальні та клінічні предиктори герпес-асоційованої багатоформної ексудативної еритеми, Денисова М. Т., Саввова А. О. (2017)
Антоненко М. Ю. - Ефективність використання препаратів вітаміну D3 в лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з поєднаною ендокринною патологією: імунологічний аспект, Комісаренко Ю. І., Малий Д. Ю., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Дорошенко С. І. - Розповсюдженість вторинних зубощелепних деформацій у віковому аспекті та їх особливості, Федорова О. В., Ірха С. В., Германчук С. М. (2017)
Вдовиченко Е. Ю. - Недостаточность конвергенции у школьников 1 – 4 классов и ее значение для оптимизации педагогического процесса в младшей школе, Кадошникова И. В., Плиска А. И., Шкробанец И. Д., Лазоришинец В. В. (2017)
Бірюкова Т. В. - Використання лазерного випромінювання в медицині, Олар О. І. (2017)
Romaniuta I. A. - Organization of Intern-Doctors’ Training in the Therapeutic Dentistry Department, Samoilenko I. I., Nazarova D. I., Hryhorenko L. V., Shevchenko I. V. (2017)
Козий М. С. - Динамика клеточного состава гипофизарно-надпочечниковой системы белых мышей в условиях стресса, Грищенко Г. В., Силенко А. А. (2017)
Майор В. В. - Морфогенетичні закономірності формування ефектів ізольованого впливу плюмбум ацетату та його комбінації з аргентум цитратом на розвиток плаценти щурів, Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І. (2017)
Топчій М. С. - Функціональні можливості юнаків 17 – 21 років, за даними тестування навантаженням зі змінною потужністю, Босенко А. І., Орлик Н. А. (2017)
Маренич Т. Г. - До питання класифікації бухгалтерських помилок (2017)
Бакуменко В. Д. - Методологічні аспекти державного управління в практичній діяльності державних службовців, Сагачко Ю. М. (2017)
Воронянський О. В. - Економічний аспект туристичного бізнесу, Бондар Н. О. (2017)
Волошин Ю. Ю. - Синергетичні аспекти формування та розвитку організаційної культури в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Артеменко О. О. - Аналіз структури туристичного підприємства, Колпаченко Н. М. (2017)
Батюк Л. А. - Модифікація механізмів забезпечення конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації, Резницька Т. О. (2017)
Батюк Л. А. - Традиції і новації у соціально-економічному та політичному житті сучасної України, Кравченко О. М. (2017)
Богомолова К. С. - Управління проектами в туристичній діяльності Харківської області, Подольська О. В., Краля В. Г. (2017)
Богомолова К. С - Публічне адміністрування та процес прийняття управлінських рішень, Подольська О. В., Краля В. Г. (2017)
Вітковський Ю. П. - Інтеграція як вектор розвитку бізнес-процесів компанії, Єршова О. О. (2017)
Данченко І. А. - Методологічні і методичні основи підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів за спеціальністю "Туризм", Моісєєва Н. І. (2017)
Коломієць Н. О. - Аналіз інвестиційної діяльності підприємства, Коломієць О. П. (2017)
Моісеєва Н. І. - Метод оцінювання у рекреаційній географії, Кобченко Ю. Ф., Захаров Д. А. (2017)
Моісеєва Н. І. - Радіальний приріст як індикатор стійкості лісових екосистем на прикладі соснових лісів зеленої зони м. Харкова, Кобченко Ю. Ф., Коваль І. М. (2017)
Накісько О. В. - Теоретичне узагальнення особливостей управління збутом сільськогосподарської продукції, Даниленко В. В. (2017)
Пилипенко С. Г. - Феномен туризму в умовах глобалізації, Моісєєва Н. І., Омельченко Г. Ю. (2017)
Рижикова Н. І. - Стратегія використання венчурних інвестицій в українській моделі інвестиційно-інноваційного розвитку переробних підприємств (2017)
Скубій І. В. - Туристичний потенціал місць історичної пам’яті в Україні (2017)
Ткаченко С. Є. - Теоретичні засади управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Колпаченко Н. М. - Визначення місця біоенергетичного потенціалу в структурі відновлювальних джерел енергії (2017)
Крутько М. А. - Управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах глобалізації: теоретичні питання (2017)
Харчевнікова Л. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні (2017)
Богданович О. А. - Методологія моделювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва (2017)
Голованова Г. Є. - Особливості взаємодії туроператорів, турагенств та екскурсійних компаній (2017)
Горенко А. І. - Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні (2017)
Грідін О. В. - Концептуальні підходи до створення ефективної системи управління персоналом (2017)
Палій А. П. - Економічна ефективність впровадження інноваційних технологій і технологічних рішень в молочному скотарстві, Кравченко О. М. (2017)
Фірсова Л. В. - Сільський туризм: досвід та перспективи, Сухих Л. О. (2017)
Zaika S. О. - Ways of enhancing the competitiveness of energy biomass (2017)
Міщенко А. - Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі, Тарадіна Г. (2017)
Мазур В. - Процеси перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за дії похідного поліетиленгліколю, Здвіжков Ю., Мандзинець С., Бура М., Заіченко O. (2017)
Шурко Н. - Дослідження зв’язування фактора VIII зсідання крові з кремнеземними сорбентами різної пористості, Даниш Т. (2017)
Криворучко А. - Показники анатомічної структури листків дуба червоного (Quercus rubra L.) в урботехногенних умовах, Бессонова В. (2017)
Sehin Y. - Study of Streptomyces ghanaensis ATCC14672 genes SSFG_03627 and SSFG_01411 encoding putative membrane proteins, Ostash B. (2017)
Штапенко О. - Ефективність ДНК інтеграції і виживаність зигот мишей за умов пронуклеарної мікроін’єкції, Maдіч A., Федорова С. (2017)
Боднар І. - Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором "Карамель", Горбулінська С., Боднар Л. (2017)
Кобів Ю. - Вплив випалювання на популяції деяких лучних видів у високогір’ї Українських Карпат, Кобів В. (2017)
Вінічук М. - Вплив одноразового внесення калійних добрив на інтенсивність міграції радіоцезію у лісових екосистемах (2017)
Микітчак Т. - Вплив функціонування Явірської ГЕС на угруповання безхребетних гідробіонтів р. Стрий (Українські Карпати), Штупун В. (2017)
Кияк Н. - Механізми пристосування бріофітів до сольового стресу на території хвостосховища Стебницького гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал", Буньо Л. (2017)
Шерстюк М. - Морфологічна інтегрованість репрезентативних автохтонних раритетних хамефітів Українського Полісся (2017)
Горєлов О. М. - Життєвість деревних рослин (визначення, критерії та оцінка), Горєлов О. О. (2017)
Зубцова І. - Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla erecta (L.) Raеusch. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району (2017)
Джура Н. - Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі Львівської області, Подан І. (2017)
Приседський Ю. - Ростові параметри деяких видів газонних трав за умов комплексного флуоридно-сульфітного забруднення ґрунту (2017)
Дунаєвська О. - Морфологічні особливості селезінки пойкілотермних тварин (2017)
Nazaruk K. - Zooplankton of waters objects within the wetland of Rivnenskyi Nature Reserve, Zhuravchak R. (2017)
Стекленьов Є. - Відтворювальна здатність самок сайгака Saiga tatarica Linnaeus, 1766 асканійської популяції, Смаголь В. (2017)
Ямборко Г. - Детекція ентеротоксигенних Bacillus cereus у рослинній сировині, Пилипенко Л., Пилипенко І. (2017)
Тарабас О. - Еколого-трофічні групи мікроорганізмів води озера Яворівське, Мороз О., Гнатуш С., Яворська Г., Звір Г., Ковальчук М. (2017)
Сисолятін С. - Вміст ліпідів у білих м’язах і зябрах коропа (Cyprinus carpio L.) за гіпокси-гіперкапнічного впливу (2017)
Шурко Н. - Фактор VIII зсідання крові: будова молекули та застосування, Даниш Т., Новак В. (2017)
Купиняк Н. І. - Роль ріанодинчутливих Cа2+-каналів у регуляції дихання мітохондрій печінки щурів, Іккерт О. В., Манько В. В. (2017)
Юсипіва Т. - Вплив викидів коксохімічного виробництва на динаміку вмісту розчинних вуглеводів у однорічних пагонах деревних рослин (2017)
Дубицький О. - Продуктивність колосу та ефективність утворення й відпливу асимілятів з листків озимої пшениці за біологізованих систем удобрення, Качмар О., Дубицька А., Щерба М. (2017)
Павлюченко Н. - Оптимізація алелопатичного та мікробіологічного стану прикореневого середовища рослин Citrus limon (L.) Burm. за умов оранжерейної культури, Елланська Н., Юношева О., Доброскок В., Крупа С. (2017)
Боярина Н. И. - Палеофитоценологические исследования позднекаменноугольной растительности Донецкого бассейна (2017)
Бояріна Н. І. - Онтогенетичні зміни деяких пізньокам’яновугільних папоротей та птеридоспермів Донецького басейну, Коваленко Г.Г. (2017)
Веклич О. Д. - Біостратиграфія турон-коньяцьких відкладів Північної окраїни Донбасу за форамініферами (2017)
Дикань К. В. - Філогенетичні зв’язки оксфордських Myophorella Bayle, 1878 із північно-західних окраїн Донбасу (2017)
Дикань Н. І. - Остракоди посткратерних відкладів Болтиської імпактної структури (Український щит) (2017)
Крохмаль А. И. - Алгоритм построения биохронологических шкал по мелким млекопитающим плейстоцена юга Восточной Европы (2017)
Ольштынская А. П. - Использование новых методических приемов при микропалеонтологических исследованиях олигоценовых отложений Южной Украины, Стефанская Т. А. (2017)
Очаковський В. Ю. - Спорово-пилкова характеристика олігоценових бурштиномісних відкладів Українського Полісся (нові дані) (2017)
Сіренко О. А. - Нові матеріали до характеристики рослинності та грунтів лубенського часу раннього неоплейстоцену України, Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. (2017)
Andreeva-Gryhorovych A. S. - PLanctonic biostratigraphy (foraminifera, nannoplancton, dinocysts) of Paleogene deposits oil and gas bearing provinces of Ukraine), Maslun N. V., Ivanik M. M., Waga D. D., Zhabina N. M., Hnylko S. R., Suprun I. S., Mintuzova L. G. (2017)
Гриценко В. П. - Різноманіття викопних організмів венду – раннього палеозою Поділля (2017)
Nemyrovska T. I. - Paleozoic conodont studies in Ukraine (2017)
Барбарук Л. В. - Система аналізу даних та підтримки прийняття рішень з інвентаризації промислових відходів, Суворін О. В. (2017)
Барбарук В. М. - Метод вибору атрибутів як елемент механізму видобутку знань, Татарченко Г. О. (2017)
Білобородова Т. О. - Підходи до класифікації незбалансованих та зсунутих наборів даних, Скарга-Бандурова І. С. (2017)
Деркач М. В. - Застосування алгоритму Форда-Фалкерсона для карти доріг міста Сєвєродонецьк, Хишев В. О. (2017)
Додонов В. А. - Управление перемещением робота по заданному маршруту в условиях помех на основе ситуационного метода, Галич Г. Б. (2017)
Кардашук В. С. - Моделювання несправностей в цифрових пристроях (2017)
Коваленко Т. В. - Метод и информационная технология обработки цифровых текстурных изображений в системах аэрокосмического мониторинга (2017)
Кривуля Г. Ф. - Интеллектуальное диагностирование линейно распределенных объектов с использованием беспроводных сенсорных сетей, Липчанский А. И. (2017)
Кунуп Т. В. - Аналітична модель рівня сервісів та додатків мережі наступного покоління (2017)
Луцків А. М. - Автоматизована система тестування психологічної готовності до виконання критичних завдань на основі динамічного підпису, Моліцький В. В. (2017)
Недзельский Д. А. - Исследование эффективности подсистемы подготовки команд в ядрах современных процессоров (2017)
Пархоменко А. В. - Дослідження та розробка автоматизованої системи віддаленого керування групою рухомих об’єктів, Гладкова О. М., Кравченко О. П., Кравченко Д. П. (2017)
Сафонова С. О. - Програмно-апаратне забезпечення автоматизованої системи (2017)
Сіряк Р. В. - Технологии идентификации и распознавания жестов (2017)
Шумова Л. А. - Информационные технологии поддержки оператора химического производства при управлении предаварийными режимами (2017)
Щербаков Є. В. - Аналіз класів мови програмування Javascript, Щербакова М. Є. (2017)
Щербакова М. Є. - Розпаралелювання обчислень в сучасних веб-браузерах, Щербаков Є. В. (2017)
Марченко Д. М. - Модель накопичення втомних пошкоджень та формування переддефектного стану металоконструкцій, Жидков А. Б. (2017)
Трушевський В. Е. - Розрахунок параметрів режиму гучномовного пристрою для пішоходів зі слабким зором (2017)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Повышение эффективности гидротранспортирования водоугольного топлива, Баранов И. О., Мирошникова М. В. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Lytovchenko V. G. - Preparation and study of the porous Si surfaces obtained by electrochemical method, Gorbanyuk T. I., Kladko V. P., Sarikov A. V., Safriuk N. V., Fedorenko L. L., Asmontas S., Gradauskas J., Sirmulis E., Zalys O. (2017)
Neimash V. B. - Tin-induced crystallization of amorphous silicon assisted by a pulsed laser irradiation, Melnyk V. V., Fedorenko L. L., Shepeliavyi P. Ye., Strelchuk V. V., Nikolayenko A. S., Isaiev M. V., Kuzmich A. G. (2017)
Sevryukova M. M. - Dynamics of transfer of electron excitation in a donor-acceptor system with a carbon chain and ways of its relaxation, Piryatinski Yu. P. (2017)
Dimitriev O. P. - Macroscopic versus microscopic photovoltaic response of heterojunctions based on mechanochemically prepared nanopowders of kesterite and n-type semiconductors, Grynko D. O., Fedoryak A. M., Doroshenko T. P., Kratzer M., Teichert C., Noskov Yu. V., Ogurtsov N. A., Pud A. A., Balaz P., Balaz M., Tesinsky M. (2017)
Ievtushenko A. I. - Wave equation solution for multilayer planar waveguides in a spatial frequency domain, Dusheyko M. G., Karpyna V. A., Bykov O. I., Lytvyn P. M., Olifan O. I., Levchenko V. A., Korchovyi A. A., Fitio V. M., Bendzyak A. V., Yaremchuk I. Y., Bobitski Y. V. (2017)
Kashirina N. I. - Asymptotic dependence of Gross–Tulub polaron ground-state energy in the strong coupling region (2017)
Kovalchuk O. V. - Saturation effect for dependence of the electrical conductivity of planar oriented nematic liquid crystal 6CB on the concentration of Cu7PS6 nanoparticles, Studenyak I. P., Izai V. Yu., Rybak S. O., Pogodin A. I., Kopčanský P., Timko M., Gdovinova V., Mariano J., Kovalchuk T. M. (2017)
Eladl Sh. M. - Modeling of ionizing radiation effect on static and dynamic behavior of vertical cavity surface emitting lasers, Sharshar K. A. (2017)
Boiko I. I. - Comparison of some different ways used for approximate solution of kinetic equation and calculations of carrier mobility (2017)
Dvoynenko M. M. - Fluorescence of molecules placed near a spherical particle: Rabi splitting (2017)
Bacherikov Yu. Yu. - Optical properties of thin erbium oxide films formed by rapid thermal annealing on SiC substrates with different structures, Konakova R. V., Okhrimenko O. B., Berezovska N. I., Kapitanchuk L. M., Svetlichnyi A. M. (2017)
Beketov G. V. - Trap-assisted conductivity in anodic oxide on InSb, Sukach A. V., Tetyorkin V. V., Trotsenko S. P. (2017)
Karachevtseva L. A. - Photoconductivity relaxation and electron transport in macroporous silicon structures, Onyshchenko V. F., Sachenko A. V. (2017)
Kavetskyy T. S. - Comments on the "Metallic nanoparticles (Cu, Ag, Au) in chalcogenide and oxide glassy matrices …”, Stepanov A. L. (2017)
Авторський індекс (2017)
Видавнича етика (2017)
Содержание (2014)
Бузник О. І. - Система постійної доставки протиінфекційного пептиду ЬЬ37 — потенційний новітній метод лікування очних інфекцій. Повідомлення 3. Протимікробна активність 1X37, що інкапсульований у кремнієві наночастки, Пасєчнікова Н. В., Якименко С. А., Молода А. Л., Іслам М. М., Гріффіт М. (2014)
Родіна Н. В. - Емоційні стани слабкозорих дітей з офтальмопатологією у передопераційний період (2014)
Романенко Д. В. - Оценка подвижности глазодвигательных мышц у больных содружественным и несодружественным косоглазием с вертикальным компонентом методом автоматизированного анализа двухмерных изображений глазных яблок в диагностических положениях взора, Бушуева Н. Н., Духаер ПІ., Пелипенко Е. В. (2014)
Риков С. О. - Розподіл алельних варіантів промотору гену у-кристаліну у хворих на початкову та незрілу катаракту, Биць Ю. Ю., Гончаров С. В., Досенко В. Є. (2014)
Коломиец Н. В. - Длительность монокулярных и бинокулярных структурированных последовательных образов как индикатор характера корреспонденции сетчаток, Коломиец В. А. (2014)
Сафроненкова И. А. - Этапное (радиокриогенное) лечение больных первичными злокачественными эпителиальными опухолями кожи век, Елагина В. А. (2014)
Романова Т. А. - Ультраструктурные изменения сенсорной части сетчатки кролика после применения субпорогового лазерного излучения с длиной волны 532, 577 и 810 нм с использованием миллиимпульсного и микроимпульсного режимов работы лазера (2014)
Мальцев Е. В. - Патоморфологічні співставлення птеригіуму людини та його експериментальної моделі , Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2014)
Жмурик Д. В. - Электронно-микроскопическое исследование сетчатки при тампонаде витреальной полости перфторорганическими соединениями, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2014)
Сенишин В. И. - "Влияние гиалуроната натрия на патохимические показатели в тканях переднего отдела глаза после применения консерванта бензалкония хлорида" (2014)
Сердюченко В. И. - Детский церебральный паралич и орган зрения, Гальперт Я. И. (2014)
Сакович В. Н. - Герпетический кератит: этиология, патогенез, диагностика, лечение, Никитчина Т. С., Щербаков Б. Д. (2014)
Сердюченко В. И. - К вопросу о нормальных значениях остроты зрения у детей школьного возраста, Дегтярева Н. М., Ностопырева Е. И., Грушко Ю. В. (2014)
Шамбра С. В. - Рецидивирующий гемофтальм при клапанном разрыве сетчатки на фоне сенильного ретиношизиса, Король А. Р. (2014)
Красновид Т. А. - Спонтанное закрытие травматического ламеллярного разрыва макулы, Грубник Н. П. (2014)
Красновид Т. А. - Ювелирное изделие из золота — редкий случай внутриглазного инородного тела, Грубник Н. П. (2014)
К 100-летию со дня рождения доктора медицинских наук Людмилы Дмитриевны Данчевой (2014)
Гулак А. Т. - Стилистическая структура образа Пьера Безухова в романе Л. Толстого "Война и мир" (2017)
Моради А. - Структурно-грамматические модели в трапезонимии ономастического пространства современного города (2017)
Четверик В. К. - К вопросу о маркированности сравнительной степени имени прилагательного (2017)
Некрылова Е. Л. - О современной тенденции транзитивации русских глаголов: на примере форм, образуемых от возвратных путем отсечения постфикса (2017)
Козлова А. Г. - Чичибабинский интертекст в поэзии Зиновия Вальшонка, Козлов Е. Д. (2017)
Бураго Д. С. - "Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст..." "Дом у старого пимена" М. Цветаевой как свидетельство раннего отторжения поэта от бездуховного быта (2017)
Бондаренко А. А. - Мотив тишины и его роль в фоносфере М. Горького (на материале цикла "По Руси") (2017)
Степанченко И. И. - О лексикологии как учебной дисциплине (2017)
Гармаш Л. В. - Чеховский художественный универсум вблизи и издалека (Рецензия на монографию Т. А. Шеховцовой "У него нет лишних подробностей…": Мир Чехова. Контекст. Интертекст (Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. 196 С.) (2017)
Title, contents (2017)
Sardak S. - Potential of economy socialisation in the context of globalisation, Bilska O., Simakhova A. (2017)
Kamensky E. - Society. Personality. Technologies: Social Paradoxes of Industry 4.0 (2017)
Smirnov V. - The genesis of the entrepreneurship theory at the classical and non-classical stages of science development (2017)
Podgorny B. - The Russian stock market as a social space: a theoretical basis (2017)
Shepelev M. - Regional integries in the crisis of globalism (2017)
Aldokhina T. - Systematisation of effectiveness indicators for international economic integration (2017)
Abramov A. - Money motivation of military personnel in NATO countries, Russia, China and CIS countries (2017)
Gedich T. - Transformation of the European natural gas pricing model (2017)
Baculakova K. - Creative industries in the EU: factors influencing employment, Harakalova L. (2017)
Sidorova E. - Assessment of the fiscal effect of the tax reform options until 2019: the case of Russia, Tikhonova A. (2017)
Hoang Tran Hau - Credit constraint and household income: a quantile analysis approach (2017)
Pirozhkova S. - Technological forecasting as a prerequisite for successful country specialisation (2017)
Popov A. - Assessment of land fragmentation of agricultural enterprises in Ukraine (2017)
Danylenko A. - Price parity in the agricultural sector as a guarantee of the national food security, Satyr L., Shust O. (2017)
Gavrysh О. - The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes, Boiarynova К. (2017)
Pavliková M. - Adaptation of marketing tools in retail companies, Čihovská Čihovská, V. V. (2017)
Astafieva K. - Methodological approach to evaluate economic effect of outsourcing under public management, Adamovska V., Ilchenko V. (2017)
Pajtinkova Bartakova G. - Actual trends in the recruitment process at small and medium-sized enterprises with the use of social networking, Gubiniova K., Brtkova J., Hitka M. (2017)
Udachyna K. - Modelling the economic entity behaviour in the framework of the selected strategy, Bandorina L., Savchuk L. (2017)
Kozák V. - Microbrewery competitiveness: a case study of the U Fleků Brewery in Prague (2017)
Vorotnikov I. - A logistics model of sustainable food supply of the region, Sukhanova I., Tretyak L., Baskakov S. (2017)
The Economics and Politics of Interventionism (2017)
Титул, зміст (2017)
Stepanyuk L. M. - Geochronology of granitoids of the eastern part of the Inhul region (the Ukrainian shield), Kurylo S. І., Dovbush T. І., Grinchenko O. V., Syomka V. O., Bondarenko S. M., Shumlyanskyy L. V. (2017)
Кравченко Г. Л. - Новые данные о метаультрабазитах Центрального Приазовья, Русаков Н. Ф. (2017)
Михальченко І. І. - Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит), Андреєв О. В. (2017)
Митрохин А. В. - Геохимическая типизация базитовых даек Ингульского и Волынского мегаблоков Украинского щита, Шумлянский Л. В., Вишневская Е. А., Омельченко А. Н., Митрохина Т. В. (2017)
Кривдік С. Г. - Апофенітові альбітити Українського щита (2017)
Иванов Б. Н. - Типы рудных полей Центральноукраинского урановорудного района и их сравнительная характеристика, Степанюк Л. М., Донской Н. А., Сёмка В. А., Бондаренко С. Н., Шевела А. Ю. (2017)
Шеремет Е. М. - Азовское редкоземельное месторождение Украинского щита как новый инвестиционнопривлекательный тип промышленных месторождений, Стрекозов С. Н., Сетая Л. Д., Агаркова Н. Г. (2017)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О., Приходько М. В. (2017)
Розко А. Н. - Изменение свойств глинополимерных композитов для решения экологических задач, Федоренко Ю. Г., Жарин И. С. (2017)
До ювілею Світлани Веніамінівни Богданової (2017)
Наші автори (2017)
Василик Ю. С. - Складання нотаріусом проекту сімейного договору (2016)
Кузнець О. М. - Окремі проблеми правового регулювання вчинення виконавчого напису на кредитому договорі (2016)
Панченко І. С. - Особливості визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості (2016)
Дика А. О. - Способи захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб: судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса (порівняльний аналіз) (2016)
Ізарова І. О. - Романо-канонічна модель цивільного процесу – основа загальноєвропейської традиції (2016)
Малярчук Л. С. - Актуальні проблеми запровадження та скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України (2016)
Строкач І. І. - Особливості примусового виконання рішень судів та виконавчих написів нотаріусів: порівняльний аспект та взаємодія нотаріусів і виконавців (2016)
Улетова Г. Д. - Совершенствование законодательства об исполнительном производстве в Российской Федерации как необходимая составляющая эффективной судебной системы: куда двигаться дальше?(интервью) (2016)
Беспалов О. О. - Стягнення середнього заробітку як спосіб захисту прав в адміністративному судочинстві, Рабовська С.Я. (2016)
Веретенникова Т. А. - Теоретичні аспекти консультативної діяльності адвоката (2016)
Дерій О. О. - Актуальні питання представництва сторін виконавчого провадження адвокатом (2016)
Мелконян Н. Г. - Реалізація принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі (2016)
Кучер Т. М. - Теорія доведення у цивілістичному процесі (2016)
Біла М. А. - Обґрунтованість нотаріальних актів як принцип вчинення нотаріальних дій (2017)
Гвагвалія М. М. - Виконавчий напис нотаріуса: питання безспірності заборгованості (2017)
Гошовська Я. А. - Посвідчення шлюбного договору як форма реалізації сімейних прав у нотаріальному процесі (2017)
Грицик А. С. - Особливості нотаріального посвідчення та внесення змін до шлюбного договору (2017)
Кириченко К. М. - Ефективність правового регулювання вчинення морського протесту в нотаріальному процесі (2017)
Лиськова І. П. - Співвідношення принципу верховенства права і принципу законності та їх реалізація у нотаріальному процесі (2017)
Плаксіна Л. О. - Реалізація принципу мови нотаріального процесу (2017)
Романенко І. Г. - Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору (2017)
Сусь Ю. С. - Актуальні питання відкриття нотаріального провадження по видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається в разі смерті одного з подружжя (2017)
Шрамова О. С. - Нотаріальне провадження з видачі свідоцтва про права на спадщину у випадку перинатальної смерті дитини, що входила до кола спадкоємців (2017)
Фурса С. Я. Фурса Є. І. - Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі (2017)
Болюх В. В. - Виконавчі документи у цивільному судочинстві (2017)
Золотаренко В. В. - Поняття та ознаки правового статусу виконавця у виконавчому процесі (2017)
Костинський Я. О. - Особливості повноважень суду у виконавчому провадженні (2017)
Лужанський О. С. - Особливості звернення стягнення на окремі види рухомого майна боржника (2017)
Ростомян В. В. - Особливості правового статусу стягувача у виконавчому провадженні (2017)
Шевчук К. П. - Сторони виконавчого провадження (2017)
Савченко С. С. - Консультативна робота адвоката: поняття, стадії та законодавче закріплення "консультації" (2017)
Шевелюк Л. С. - Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини (2017)
Тетерук М. А. - Реалізація принципу адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної діяльності з метою звернення до нотаріуса (2017)
Ященко Н. Л. - Принцип компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою звернення до нотаріуса (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в товстій кишці після її резекції та впливу стресу (2017)
Гунас І. В. - Зв'язки лінійних міжщелепних показників з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин лиця у мешканців україни юнацького віку, Дмітрієв М. О., Волков К. С., Черкасов Е. В., Глушак А. А. (2017)
Матківська Р. М. - Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов інфузії лактопротеїну з сорбітолом (2017)
Назарчук О. А. - Мікробіологічне дослідження властивостей грампозитивних збудників інфекційно-запальних периімплантаційних ускладнень, Фаустова М. О. (2017)
Марченко А. В. - Моделювання трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків-брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників (2017)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації кінцевого мозку плодів людини 7-8 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Стельмащук П. О. (2017)
Черкасов В. Г. - Регресійні моделі сонографічних параметрів нирок у чоловіків екто-мезоморфного соматотипу в залежності від особливостей антропометричних показників, Устименко О. С., Башир-Заде Т. М. (2017)
Дудник В. М. - Жовчокам'яна хвороба у дітей, хворих на спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію, Фурман В. Г. (2017)
Grynko І. І. - Comparative clinical-audiological characteristics of the acoustic analyzer in patients with chronic tubotimponal otitis media with perforation of the tympanic membrane after injury and because chronic inflammation before and after tympanoplasty (2017)
Березюк О. М. - Етіопатогенетична структура гіпохромних анемій, диференційна діагностика, підходи до лікування (2017)
Ліксунов О. В. - Удосконалення методів хірургічного лікування у хворих з інфраренальною аневризмою черевної частини аорти, Нікульніков П. І., Ратушнюк А. В. (2017)
Нагайчук В. І. - Сучасні технології лікування хворих з критичними та надкритичними опіками, Хіміч С. Д., Желіба М. Д., Жученко О. П., Поворозник А. М., Присяжнюк М. Б., Зеленько В. О., Гірник І. С., Чорнопищук Р. М. (2017)
Капшук Н. І. - Попередні результати хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми із застосуванням трабектомії ab interno, Христич Л. А. (2017)
Назарова М. С. - Використання сучасних опитувальників для визначення психологічного патерну хворих іхс чоловічої статі із післяінфарктним кардіосклерозом, Станіславчук М. А., Бурдейна Л. В., Мазорчук Ю. М., Щугарева Н. В. (2017)
Незгода О. П. - Застосування "бетаргіну" в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкольоз з токсичними ускладненнями на протитуберкульозну терапію, Тхоровський М. А., Дублянський О. В., Михальчишена В. В., Захарченко О. О., Пликанчук О. В., Клименко Т. І. (2017)
Нікульніков П. І. - Досвід хірургічного лікування пацієнтів з поєднаним атеросклеротичним ураженням коронарних та сонних артерій, Габрієлян А. В., Ратушнюк А. В., Белейович В. В., Бабій О. Л., Ліксунов О. В., Гоменюк А. В. (2017)
Петрушенко В. В. - Порівняння ефективності різних тактик лікування пацієнтів із високим ризиком рецидиву гастродуоденальних кровотеч виразкового ґенезу, Коваль В. М., Білощицький В. Ф., Гребенюк Д. І., Собко В. С., Радьога Я. В. (2017)
Сторожук О. Б. - Функціонально неактивні форми протромбіну та рівень фібриногену, як маркери гіперкоагуляції у хворих на хронічну хворобу нирок vд стадії, які перебувають на програмному гемодіалізі, Селезньова I. Б., Сторожук Л. О., Горницька О. В., Сторожук Б. Г., Сломінський А. Ю. (2017)
Романова В. О. - Значущість змін в аналізі крові в діагностиці загострення ішемічної хвороби серця, Сєркова В. К., Шершун С. В. (2017)
Стойка В. В. - Вейвлет-аналіз структури ритмів коливань перфузії крові у хворих з відмороженнями (2017)
Хіміч С. Д. - Особливості "клінічного маршруту" політравмованих пацієнтів із ожирінням, Чемерис О. М. (2017)
Петрушенко В. В. - Результати повторних реконструктивних операцій на аорто-стегновому та стегново-підколінному сегментах у хворих з хронічним облітеруючим захворюванням артерій нижніх кінцівок, Скупий О. М., Хребтій Я. В., Цигалко Д. В. (2017)
Сєркова В. К. - Клініко-функціональні особливості ішемічної хвороби серця при поєднанні з цукровим діабетом, Задачіна Ю. Л., Іванова О. П. (2017)
Булавенко О. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів та перинатальні наслідки при багатоплідді в структурі госпіталізацій акушерського стаціонару третинного рівня, Вознюк А. В., Кукуруза І. Л., Банах Ю. В., Титаренко Н. В. (2017)
Демчук Є. С. - Ендоскопічні маркери вражень слизової гастроінтестинального тракту при деяких системних захворюваннях, Жупанов О. Б., Радьога Я. В., Колотько В. С., Дорожинський Ю. А., Цмок С. В., Коваль В. М., Ткачук М. І. (2017)
Мороз Л. В. - Оцінка вмісту вітаміну д у хворих на хронічний гепатит с, Мусаєв Ельтун Енгібар Огли, Гайдук О. А., Шкондіна О. Ф. (2017)
Хребтій Я. В. - Результати комплексного підходу до лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени (2017)
Шапринський В. О. - Роль ультразвукової діагностики та спіральної комп'ютерної томографії в діагностиці та лікуванні абсцесів печінки, Макаров В. М., Луцкер О. Л., Побірчий М. Р. (2017)
Майко В. М. - Ефективність застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих з діафізарними переломами стегнової кістки, Луцишин В. Г., Вознюк А. В., Деркач Ю. П., Колодій В. С., Гладкий В. Л., Філоненко Є. А., Машталер А. П., Антонюк А. С. (2017)
Куцак О. В. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей при різних показниках периферичної крові (2017)
Луцишин В. Г. - Лікування двобічного коксартрозу на різних стадіях розвитку патологічного процесу: огляд літератури та власні спостереження, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В., Кузьмов Р. А. (2017)
Бобровська О. А. - Особливості навчально- методичних підходів у викладанні медичної біології з основами паразитології та фармакології, щодо фармакоопіки при застосуванні протигельмінтних лікарських засобів, Сергєєв С. В. (2017)
Колошко О. М. - Реалізація особистісто-орієнтованого підходу та розвиток творчих здібностей студентів в роботі наукового гуртка на кафедрі біологічної хімії, Мельник А. В., Юрченко П. О. (2017)
Костюк Г. Я. - Теоретичне обґрунтування управління роботою підшлункової залози, Костюк О. Г., Голубовський І. А., Бурков М. В., Трилюк О. І., Костюк В. Г., Фоміна Л. В., Довгань О. В. (2017)
Тивончук О. С. - Перший досвід застосування операції sadi (дуодено-єюностомії з одним анастомозом) у лікуванні хворої на морбідне ожиріння з супутнім метаболічним синдромом та міастенією, Бубало О. Ф., Кондратенко Б. М., Москаленко В. В., Іванченко А. М. (2017)
Трухманова С. Л. - Ставлення студентів І курсу внму ім. м.і. пирогова до тютюнопаління, Нетребін Л. І., Стельмащук А. О, Трухманова О. І. (2017)
Бондар С. А. - Економічна оцінка ефективності сорбційного методу еферентної терапії з включенням препарату на основі нанокремнезему у хворих хронічними дерматозами, Луцюк М. Б., Качула С. О. (2017)
Кізлова Н. М. - Особливості захворюваності, поширеності виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки серед різних верств населення з аналізом основних показників наданої медичної допомоги у Вінницькій області та Україні, Комар О. М., Трилевич О. Д. (2017)
Рудавка С. І. - Соціально-економічні проблеми алкоголізму в Україні та його вплив на здоров'я людини (2017)
Vovk Yu. N. - Definition of the anatomical norm of human building, Vovk O. Yu., Malakhov S. S. (2017)
Гилюк О. Г. - Клінічні особливості перебігу та імунологічні зміни у дітей з герпесвірусною інфекцією, Булат Л. М. (2017)
Король А. П. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу та принципи органозберігаючого лікування лейоміоми матки, Гриценко А. С., Самборська І. А. (2017)
Кукуруза І. Л. - Сепсис і септичний шок під час вагітності: обговорення випадку на основі сучасних доказових даних, Титаренко Н. В., Могілевкіна І. О., Дацюк О. І., Дацюк Л. В., Бондар Р. А., Костюченко А. В. (2017)
Льовкіна О. Л. - Домінуючі психологічні тенденції у жінок зі стрес-індукованим непліддям, Кливак В. В. (2017)
Мельник Т. В. - Сучасні патогенетичні аспекти та методи лікування червоного плоского лишаю, Бондар С. А., Гаврилюк А. О. (2017)
Осовська Н. Ю. - Внесок малих структурних аномалій серця у формування серцево-судинних захворювань, Шеремета Б. В., Шершун С. В., Берко Г. К., Грібенюк О. В., Мостович Я. В. (2017)
Ружанська В. О. - Галектин-3 як біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на есенціальну гіпертензію чоловіків, Сивак В. Г., Жебель В. М., Пашкова Ю. П. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Bondarenko V. - Numerical methods of geomechanics tasks solution during coal deposits' development, Hardygora M., Symanovych H., Sotskov V., Snihur V. (2016)
Красник В. - Создание исполнительных органов горных машин для бурошнековой выемки угля (2016)
Pedchenko М. - Technological complex for production, transportation and storage of gas from the offshore gas and gas hydrates fields, Pedchenko L. (2016)
Kovalenko V. - Estimation of corrosion resistance of curing mixtures based on coal-bearing rocks from western Donbass, Harkusha V. (2016)
Табаченко М. - Особливості формування комплексного, комбінованого та безвідходного газогенераторного підприємства, Саїк П., Лозинський В., Фальштинський В., Дичковський Р. (2016)
Ступник Н. - Методика моделирования устойчивости горного массива в лабораторных условиях на эквивалентных материалах, Калиниченко В., Письменный С., Федько М., Калиниченко Е. (2016)
Давиденко А. - Определение основных расчетных и экспериментальных параметров устройства по очистке ствола скважины, Ратов Б., Игнатов А. (2016)
Антощенко Н. - Закономерности оседания земной поверхности и сдвижения пород на контуре участковых выработок, Мельник В., Филатьев М., Дубовик А. (2016)
Moisyshyn V. - The impact of vibration mechanism’ installation place on the process of retrieving stuck drill pipe, Levchuk K. (2016)
Malanchuk E. - The results of magnetic separation use in ore processing of metalliferous raw basalt of Volyn region, Malanchuk Z., Korniienko V., Gromachenko S. (2016)
Шашенко А. - Критерий разрушения структурно неоднородных материалов, Ковров А., Ракишев Б. (2016)
Алексеенко С. - Энергетические показатели членов спасательных подразделений, Завьялов Г., Шайхлисламова И. (2016)
Manhura A. - Mechanism of magnetic field effect on hydrocarbon systems, Manhura S. (2016)
Кононенко М. - Численное моделирование зонального структурирования массива вокруг подземных выработок, Хоменко О., Судаков А., Дробот С., Лхагва Ц. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Садовенко І. - Теоретичні та геотехнологічні основи розробки природно-техногенних ресурсів вугільних родовищ, Інкін О., Загриценко А. (2016)
Koltun P. - Methane hydrates – Australian perspective, Klymenko V. (2016)
Білецький В. - Дослідження технології адгезійного збагачення тонкодисперсного і нанозолота (2016)
Голинько В. - Исследование защитных свойств респираторов-полумасок, используемых шахтерами, Чеберячко С., Яворская Е., Радчук Д. (2016)
Pinka Ja. - Effect of fracture pressures on the selection of depths for casing setting in Slovakia, Vytyaz O. (2016)
Антощенко Н. - Зависимость высоты зон сдвижения пород с разрывом сплошности от размеров очистных выработок, Филатьев М., Дубовик А. (2016)
Жамойда А. - Управление активами угольных предприятий как основа их конкурентоспособности (2016)
Dhookie V. - Impact of new technologies in hard rock underground mining taking into account operational efficiencies and production rates (2016)
Заблодский Н. - Электромеханический преобразователь для сушки и переработки угольных концентратов и шламов, Грицюк В., Морозов Д., Руднев Е. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського