Gwoździewicz S. - Znaczenie jednostek samorządu terytorialnego w aktywizacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy na przykładzie powiatu Ciechanów, Prokopowicz D. (2018)
Шубала І. В. - Принципи та пріоритети політики доходів населення в умовах економічної кризи (2018)
До уваги авторів (2018)
Мазаракі Н. А. - Вирішення спорів онлайн: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні (2017)
Федоров В. А. - Внутрішній державний борг суверенної України (2017)
Цуркан О. В. - Соціальна зумовленість правосвідомості працівника поліції (2017)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - До питання права і влади крізь призму герменевтичного дискурсу (2017)
Щирба М. Ю. - Права пацієнтів на профілактичні засоби у сфері охорони здоров’я (2017)
Юдін З. М. - Договір як правовий засіб: до питання про функціональну природу договору (2017)
Деледивка С. Г. - Предмет договору про розміщення реклами (2017)
Дика А. О. - Процесуальні особливості видачі судового наказу та вчинення виконавчого напису нотаріуса (2017)
Кузьмич О. Я. - Правові положення щодо участі третіх осіб у зобов’язаннях із відшкодування шкоди, яка заподіяна малолітніми особами (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Конституційні та адміністративно-правові засади участі у цивільному судочинстві інших учасників цивільного процесу як основа їх процесуальної правосуб’єктності (2017)
Яновицька А. В. - Право користування майном як внесок у статутний (складений) капітал господарського товариства (2017)
Гіденко Є. С. - Сучасний підхід до навчання поліцейським діям в екстремальних умовах (2017)
Ковальчук А. Ю. - Роль норм банківського права у забезпеченні фінансово-економічної безпеки (2017)
Левчишина О. Л. - Інструменти діяльності організацій саморегулівних професій (2017)
Максіменцева Н. О. - Критерії класифікації адміністративно-правових засобів удосконалення управління в галузі використання, відтворення та охорони надр (2017)
Маланчук Т. В. - Щодо визначення поняття "гроші" та їх ролі в публічних правовідносинах, Чобітько А. П. (2017)
Прокопенко В. В. - Митні формальності, пов’язані з митним оформленням товарів у пункті пропуску у разі їх ввезення залізничним транспортом в Україну (2017)
Сидорова Е. О. - Поняття, структура та особливості податкової компетенції і податкових повноважень органів публічної влади (2017)
Волинець Р. А. - Система злочинів проти фондового ринку за законодавством України та деяких європейських країн (2017)
Добкіна К. Р. - Правові та організаційні проблеми регулювання судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні, Михайлов В. О. (2017)
Новосад Ю. О. - Про деякі проблемні питання дослідження діяльності прокуратури України у сфері боротьби зі злочинністю (2017)
Перешивко О. С. - Повторність як кваліфікуюча ознака підкупу особи, яка надає публічні послуги (2017)
Сотула О. С. - Умисне вбивство заручника або викраденої людини: компаративістика та проблеми кваліфікації (2017)
Титаренко С. С. - Особливо кваліфікуючі ознаки "велика шкода" та "інші тяжкі наслідки" у складах злочинів, передбачених ч. 3. ст. 206 та ч. 3 ст. 206-2 КК (2017)
Шестопалов Р. М. - Допустимість оголошення показань свідка в суді під час розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені стійкими злочинними угрупованнями (2017)
Ахметов Р. Р. - Особливості інституційного механізму регулювання газового ринку Європейського Союзу (2017)
Гуйван П. Д. - Визначеність правової норми: сутнісний і темпоральний аспекти (2017)
Казьмірик Ю. І. - Ознаки наднаціональності у праві Євразійського економічного союзу (2017)
Содержание (2016)
Жданова В. М. - Можливості оцінки якості життя хворих із паралітичною косоокістю в динаміці спостереження, Задояний Л. В., Васюта В. А., Егорова К. С. (2016)
Ємченко В. І. - Топографія прикріплення верхнього косого м’яза до склери (2016)
Маршава Д. О. - Клинико-функциональные особенности глаз с факичными линзами до и после проведения биленсэктомии (2016)
Стоцька Л. М. - Взаємозв’язок характеристик електроретинографічних і клінічних показників на різних стадіях первинної відкритокутової глаукоми, Лінник-Чокова І. Б., Слободяник С. Б., Кушнір В. Л., Невська А. О. (2016)
Савко В. В. - К вопросу о коррекции нарушения гемодинамики глаза при острой ишемической нейропатии зрительного нерва, Савко В. В. (мл.) (2016)
Элхадж Э. А. - Оценка степени невропатии зрительного нерва диабетического генеза после интравитреальных вмешательств у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2016)
Чуднявцева Н. А. - Факторы риска развития субатрофии глазного яблока у больных с посттравматической цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Григоращенко Л. А. (2016)
Жмурик Д. В. - Сравнительная характеристика влияния двухнедельной тампонады жидких перфторуглеродов и "легкого" силиконового масла на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Храменко Н. И., Слободяник С. Б., Милиенко М. В. (2016)
Юревич В. Р. - Исследование мембранотропного влияния экспериментального диабета на ткани угла передней камеры при офтальмогипертензии (2016)
Клюев Г. О. - Оценка эффективности применения комбинации препаратов дозамед и томолол 0,5 % при лечении первичной открытоугольной глаукомы, Головкин В. В. (2016)
Шевченко И. И. - Случай успешного применения лазерной коагуляции в детской практике у пациента с диагнозом — ямка зрительного нерва обоих глаз, осложненная отеком области макулы левого глаза (2016)
Вильчевская Е. В. - Лимфома мантийной зоны с поражением слезных желез и орбиты, Ещенко Е. И. (2016)
До уваги авторів (2017)
Юечжи В. - Особливості підготовки вчителів музики в кнр у період після "культурної революції", Юй Ч. Ч. (2017)
Юнь Д. - Історичні передумови та сучасні тенденції розвитку музично-педагогічної освіти в КНР (2017)
Маврін В. В. - Етапи розвитку теорії та практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Мархалевич Т. С. - Вплив творчості Василя Барвінського на формування національно-культурних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва, Чайка В. А. (2017)
Панченко В. В. - Передумови розвитку проблеми організації контролю за навчальною діяльністю майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних ВНЗ України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2017)
Пархоменко І. В. - Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття): історіографія проблеми (2017)
Перепелиця Г. А. - Трансформація змісту понять "суспільствознавство" та "суспільствознавчі дисципліни" в наукових джерелах (2017)
Сєводнєва К. О. - Микола Корф – педагог, просвітитель, громадський діяч, сподвижник національної освіти (2017)
Андрющенко О. О. - Наукові погляди щодо визначення змісту поняття "рефлексивні вміння педагога" (2017)
Бицюк В. В. - Професійна суб’єктність як орієнтир професійної освіти вчителя фізичного виховання (2017)
Білик В. Г. - Аналіз структурних компонентів готовності майбутніх психологів до формування в них професійно спрямованої природничо-наукової компетентності (2017)
Богдан З. П. - Формування концертмейстерської майстерності в процесі фахової підготовки студента-музиканта, Поліщук О. В., Герасимчук В. В. (2017)
Большакова И. В. - Продолжительность выступлений пловцов-мужчин на уровне высших достижений (2017)
Бурка О. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Верченко Л. С. - Підходи науковців до тлумачення соціальної та комунікативної компетентності (2017)
Гавриш І. В. - Теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісно орієнтованої освіти обдарованих учнів у межах науково-педагогічного проекту "інтелект України", Ткачов А. С. (2017)
Гуріна В. О. - Специфіка термінології мистецької освіти (2017)
Дібрівна Е. І. - Формування математичної компетентності як один із шляхів фундаменталізації професійної підготовки майбутніх аграріїв (2017)
Дяченко Н. О. - Принципи професійного розвитку молодих викладачів (2017)
Житницкий А. А. - Поэтапная модель формирования здорового образа жизни у подростков в процессе занятий пауэрлифтингом, Осипцов А. В., Школа Е. Н., Кабацкая Е. В. (2017)
Жуков В. П. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації інтегрованого навчання учнів (2017)
Захарова О. М. - Шляхи інтеграції підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту в системі "Коледж – ВНЗ" (2017)
Кабацька О. В. - Дослідження особливостей оцінювання здоров’язбережувальних знань учнів майбутніми педагогами-валеологами, Поколодна І. О. (2017)
Кір’янова О. В. - Психолого-педагогічна готовність викладачів гуманітарних дисциплін до використання інноваційних технологій навчання, Малюкова О. Ю. (2017)
Комар О. С. - Складові неперервної професійної підготовки вчителів англійської мови в контексті глобалізації освіти (2017)
Конопельцева О. Г. - Моральне та громадянське виховання дитини у Франції (2017)
Красін С. А. - Усвідомлене батьківство: сутність, ознаки, структура та зміст (2017)
Кухар Г. В. - Формування духовних цінностей майбутніх лікарів: історичний та педагогічний аспекти (2017)
Мінакова І. В. - Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з порушеннями психофізичного розвитку, Волошина Т. А. (2017)
Осова О. О. - Імітаційні технології в системі формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Павленко Л. А. - Особливості взаємодії педагогів і батьків дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі (2017)
Пайкуш М. А. - Взаємозв’язки інтеграцї та фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього лікаря (2017)
Плачинда Т. С. - Тренажерна підготовка як складова формування надійності майбутніх авіаційних фахівців, Макаров Р. М., Чумак О. О. (2017)
Почтовюк С. І. - Методика використання електронних навчальних посібників у процесі викладання математичних дисциплін майбутнім ІТ-фахівцям (2017)
Радченя І. В. - Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя початкової школи як одна з особливостей інноваційної педагогічної діяльності (2017)
Рассказова О. Л. - Методично-технологічний аспект неформального навчання дорослих (2017)
Рахлис В. Л. - Проблеми формування медіаційних компетентностей у сучасних навчальних закладах України (2017)
Резван О. О. - Стратегія формування корпоративної лояльності майбутніх фахівців шляхом актуалізації ціннісних уподобань (2017)
Cергата Н. С. - Вплив класичного масажу на покращення функціональної підготовленості та працездатності юних спортсменів (2017)
Сокирко О. С. - Результати педагогічних досліджень щодо корекції розвитку пізнавальної сфери глухих дітей 5–6 років у процесі навчання плавання, Кемкіна В. І., Шіпенко А. О. (2017)
Солошич І. О. - Використання інформаційно-пошукової системи очисного обладнання при формуванні науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів (2017)
Стотика О. В. - Електронно-музичний інструментарій у системі музичної освіти, Стотика І. Г. (2017)
Сущенко Л. О. - Культурологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього педагога – вектор безперервного процесу його самовдосконалення (2017)
Твердохліб О. В. - Критичне мислення як ефективний інструмент конструктивного освітнього середовища, Чернікова Н. В., Молчанюк О. В., Пальчик О. А. (2017)
Теренко О. О. - Концептуальні ідеї щодо освіти дорослих у канадській педагогіці (2017)
Тимощук О. О. - Критерії відбору іншомовного навчального матеріалу з урахуванням специфіки спеціальностей технічного профілю (2017)
Ткаченко В. В. - Роль здоров’язбережувальних технологій у педагогічних умовах підготовки майбутніх фахівців до роботи в дитячих оздоровчих таборах (2017)
Усатова І. А. - Проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров’язбережувальних технологій у спеціальних медичних групах (2017)
Черевко С. В. - Здоров’язбереження нації в контексті реформи системи охорони здоров’я в Україні, Демченко О. О., Суркова О. Б., Подолкіна З. К., Бондар О. Є. (2017)
Чередніченко Н. Ю. - Управління якістю педагогічної освіти: рефлексія світового досвіду (2017)
Чирва Я. О. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування міжетнічної толерантності в іноземних студентів класичних університетів (2017)
Шапошнікова І. І. - Сучасні вимоги щодо професійної підготовки вчителів фізичної культури (2017)
Яворська Н. В. - Тенденції оцінювання рівня професійної підготовки майбутніх юристів: український досвід (2017)
Якушко Н. М. - Шляхи формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчально-виховної роботи педагогічного вишу (2017)
Бугакова О. В. - Проблема організації взаємодії батьків та школи у вихованні учнів (2017)
Куринная А. Ф. - Ритуальные виды работы над словом в контексте современного урока языка (2017)
Михайлова К. В. - Виховання в старших дошкільників шанобливого ставлення до рідних і близьких як важлива складова морального виховання, Микуліна А. К. (2017)
Нікулочкіна О. В. - Інтеграційні процеси в початковій освіті (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Функції культури міжнаціонального спілкування старшокласників (2017)
Савченко З. В. - "Діалог культур" як засіб формування читацької компетентності сучасної молоді (2017)
Тугай В. М. - Формування толерантності молодших школярів (2017)
Чорна В. М. - Рекомендації та основні вимоги до інтернаціоналізації загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Шишенко В. О. - Шляхи формування позитивної навчальної мотивації молодших школярів в умовах активного навчання (2017)
Богуш Л. А. - Сутність та структура готовності магістрів з міжнародної інформації до управління професійною кар’єрою (2017)
Волкова С. С. - Педагогічна геронтологія як навчальна дисципліна хортицької національної навчально-реабілітаційної академії (2017)
Воронова Є. М. - Основні аспекти методу проектів як нової технології навчання іноземної мови у ВТНЗ (2017)
Горбатюк Р. М. - Соціально-педагогічні фактори впливу викладачів на розвиток управлінської культуримайбутніх фахівців (2017)
Грибанова О. Є. - Дидактичний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця (2017)
Давидова С. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в сучасній педагогічній теорії та практиці (2017)
Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. - Формування креативної компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі викладання дисциплін фізико-математичного циклу (2017)
Дяченко І. М. - Формування ціннісних орієнтирів майбутніх журналістів засобами друкованих ЗМІ (2017)
Дяченко М. Д. - Педагогічні умови підготовки майбутніх перекладачів до професійної творчої діяльності (2017)
Книш С. І. - Використання спеціалізованого програмного забезпечення в процесі професійної підготовки студентів у сфері здоров’я людини (2017)
Лебедєва К. О. - Оптимізація процесу формування професійної компетентності студентів радіотехнічних спеціальностей (2017)
Мороз Г. М. - Упровадження педагогічних умов у вищій школі для підвищення компетентності майбутніх фахівців на ринку праці (2017)
Онопрієнко О. М. - Педагогічні умови формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури в процесі вивчення фахових дисциплін, Онопрієнко О. В. (2017)
Осадчий В. В. - Застосування інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних закладах (2017)
Прокопенко Л. І. - Формування природознавчої компетентності студентів під час екскурсійних досліджень у природних парках, музеях, Тетьоркіна В. А., Погорелова С. М. (2017)
Скрипник Н. С. - Можливості формування й розвитку суб’єктної позиції студентів ВТНЗ у позааудиторній діяльності на базі кафедри іноземних мов (2017)
Слухенська Р. В. - Творчий потенціал особистості студента вищого медичного навчального закладу та фактори активізації в процесі професійної підготовки, Пасько Т. В. (2017)
Тонне О. Ш. - Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації як наукова проблема (2017)
Трофімук К. В. - Активізація самостійної роботи студентів на основі інтерактивних засобів навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Кушнір В. А. - Задачі з математики інтегративного змісту (2014)
Lvov M. - The Concept of the Educational Computer Mathematics System and Examples of its Implementation, Vinnyk M. (2014)
Скворцова С. О. - Інформаційні технології як засіб опанування студентами навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Математика"", Гаран М. С. (2014)
Корнута В. А. - Використання методики оцінювання ефективності запровадження електронного документообігу у навчанні (2014)
Kukharenko V. - Open On-line Course "Content Curator", Syrotenko N. (2014)
Самчинська Я. Б. - Методи оцінки ефективності й контролю інформаційних систем і технологій компаній у викладанні дисципліни "Управління інформаційними технологіями" (2014)
Glazunova O. - Types of Academic Internet-Resources for it Students’ Individual Work Management, Voloshyna T. (2014)
Костіков М. П. - Модель студента й алгоритм навчання експертно-навчальної системи граматики польської мови, Самсонов В. В. (2014)
Черемісіна Л. О. - Застосування онтологій для створення баз знань навчальних комп’ютерних систем (2014)
Безсмертна О. - Вищі спорові рослини у гербарії Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (KWHU) (2014)
Бонюк З. - Таксономічний аналіз колекції деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Гірін А. (2014)
Борисенко Л. - Поширення весняних ефемероїдів у межах Київської області, Перегрим М. (2014)
Вашека О. - Інтродукція видів роду Dennstaedtia Bernh. у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2014)
Гайдаржи М. - Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нікітіна В., Баглай К., Калашник С. (2014)
Дідківська С. - Морфологічні особливості плодів і насіння видів роду Erica L. та початкові етапи онтогенезу (2014)
Ковтун-Водяницька С. - Особливості репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel в умовах північного лісостепу України (2014)
Мазур Т. - Колекція водних, прибережно-водних і комахоїдних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна та перспективи її використання, Дідух М., Дідух А. (2014)
Рудік Г. - Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) ex sіtu, Березкіна В., Меньшова В. (2014)
Ткачук О. - Перспективні сорти троянд для квітково-декоративного озеленення (2014)
Гревцова Г. - ОсобливостІ анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Medik., сортів яблуні, груші, айви, Нужина Н., Кубінський М., Михайлова І. (2014)
Нужина Н. - Морфолого-анатомічні особливості 8 видів роду Thymus L. в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Меньшова В. (2014)
Палагеча Р. - Визначення протипухлинної активності екстрактів поліфенолів групи флавоноїдів: магнололу, гонокіолу та обоватолу отриманих з кори магнолій (Magnolia L.), Лісняк І. (2014)
Перегрим Ю. - Вегетативне розмноження ex situ Astragalus cretophilus Klokov та Astragalus odessanus Besser, Голубенко А. (2014)
Футорна О. - Анатомо-морфологічна будова листків берези повислої (Betula pendula Roth) в умовах урбаносередовища, Ольшанський І., Трофименко А. (2014)
Ковальчук В. - Ефективність застосування екологічно безпечних препаратів проти збудника борошнистої роси Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam на Rhododendron japonicum (A. Gray) suringar (2014)
Чумак П. - Модифікаційна мінливість Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysanoptera: Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2014)
Вихідні дані (2014)
Архипова Т. Л. - Социальные сети как средство организации учебного процесса, Осипова Н. В., Львов М. С. (2015)
Белецкий А. Я. - Табличные криптографические примитивы нелинейной подстановки (2015)
Мазур М. П. - Розроблення системи of-line проміжного (модульного) тестування з фото-відео фіксацією, яка стимулює студента до виконання вимог і правил проведення контрольних заходів, Яновський М. Л. (2015)
Співаковський О. В. - Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "KSU Feedback" у Херсонському державному університеті, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г., Кутецька В. В., Кучма О. В., Панасюк О. В. (2015)
Воронкін О. С. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті як об’єкт психолого-педагогічних досліджень (друга половина XX – початок XXI століття) (2015)
Колос К. Р. - Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2015)
Олійник Л. М. - Застосування базових сервісів Google у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Саган О. В. - Медіасвіт як середовище соціалізації молодшого школяра (2015)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики у контексті роботи сучасного вчителя: результати педагогічного експерименту, Друшляк М. Г. (2015)
Шишкіна М. П. - Моделі організації доступу до програмного забезпечення у хмаро орієнтованому освітньому середовищі (2015)
Григор'єва В. Б. - Формування математичної компетентності у майбутніх програмістів засобами ІКТ (2015)
Мукій Т. В. - Застосування сучасних ІКТ з метою формування індивідуальної навчальної рефлексивно-гуманістичної траєкторії розвитку учня середньої школи (2015)
Петренко О. О. - Підготовка кадрів для індустрії сервісів (2015)
Филатова Т. В. - Технология определения соответствия образовательных уровней как инновационный подход в системе образования (2015)
Асанова А. Е. - Інформаційна компетенція як компонент лінгводидактичніої підготовки майбутніх учителів української мови у кримськотатарській початковій школі (2015)
Содержание (2016)
Дрожжина Г. И. - Результаты лечебной кератопластики с использованием "кератоксеноимплантата" при тяжелых деструктивных воспалительных процессах роговицы человека, Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Осташевский В. Л., Коган Б. М, Усов В. Я., Пасечникова Н. В. (2016)
Уманец Н. Н. - Сравнительная эффективность витректомии с использованием для ретинопексии высокочастотной электросварки биологических тканей и диодной лазерной коагуляции в лечении больных регматогенной отслойкой сетчатки (2016)
Панченко Н. В. - Изменения содержания фактора некроза опухоли альфа при увеитах, осложненных воспалением зрительного нерва, Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н., Приходько Д. О., Арусталова Г. С., Литвищенко А. В. (2016)
Сергіенко А. М. - Динаміка гостроти зору у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули після низькоенергетичної світлової терапії та медикаментозного лікування, Дзюба Н. О. (2016)
Кустрин Т. Б. - Влияние кортикостероидов пролонгированного действия на структурные и функциональные особенности сетчатки у пациентов с транссудативной отслойкой пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы, Насинник И. О., Невская А. А., Задорожный О. С., Король А. Р. (2016)
Цуканова И. В. - Клиническая характеристика больных меланомой хориоидеи стадии Т1 малых размеров (2016)
Сердюченко В. И. - Возрастная динамика становлення минимальной экспозиции распознавания предъявляемых тест-объектов у детей, Желизник М. Б. (2016)
Путиенко В. А. - Результаты лечения больных первичной открытоугольной глаукомой методом фосфен электростимуляции, Пономарчук В. С. (2016)
Жмурик Д. В. - Сравнительная оценка действия ПФОС и тяжелого силиконового масла на структуру и функциональное состояние сетчатки глаза кролика, Вит В. В., Молчанюк Н. И., Храменко Н. И., Милиенко М. В. (2016)
К 90-летию Валентины Сергеевны Дроздовской (2016)
Бубняк С. М. - Концепт "соціальне самопочуття" в соціологічному дискурсі (2017)
Катаєв С. Л. - Соціокультурні та цивілізаційні аспекти геополітичної кризи в Україні (2017)
Orlova O. I. - Virtual symbols of the internet space and its impact on the development of the modern theater (2017)
Щербина В. М. - Идея демократии в исторических трансформациях многоукладного общества Украины (2017)
Безрукова О. А. - Соціологічне вивчення волонтерства як прояву соціальної відповідальності громадян та ознаки сформованості громадянського суспільства (2017)
Бірюкова Т. Ф. - Трансформація управлінських практик в організації в інформаційному просторі (2017)
Воронкова А. І. - Проблемне поле дому в сучасному соціологічному дискурсі (2017)
Глебова Н. І. - Інтегративні аспекти соціологічного дослідження соціальної компетентності фахівців (2017)
Гордієнко Н. М. - Функціональна специфіка школи-інтернату як соціально-освітньої інституції (2017)
Лобанова А. С. - Екопромисловий туризм як соціодіяльнісна практика: експлікація поняття (2017)
Ратушна Т. О. - Дослідження суб’єктивних бар’єрів професійного зростання жінок в органах державної влади у вимірі соціології, Сорокіна О. С. (2017)
Хрустальова М. С. - Ціннісні орієнтації та сімейні цінності школярів (за даними соціологічних досліджень), Хрустальов Ф. С. (2017)
Шандор Ф. Ф. - Туристично-рекреаційна субкультура як новітній тренд у соціології (2017)
Болотова В. О. - Кар’єрні орієнтації сучасного студентства, Байдак Т. М. (2017)
Варга Н. І. - Соціальні аспекти неформальної зайнятості молоді в україні (2017)
Новосад К. Я. - Відмінності позиції досвідчених і потенційних трудових мігрантів з України щодо перешкод у країнах перебування (2017)
Сальніков С. З. - Українське студентство як суб’єкт євроінтеграційних процесів (2017)
Хижняк Л. М. - Кризові ситуації, кризові комунікації й пошук нового формату управлінських практик, Хижняк К. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Абдуллаева Ш. Ю. - Позитивная установка как внутренняя позиция личности (2017)
Мельничук В. М. - Професіоналізм у контексті соціально-історичного дискурсу (2017)
Пилипенко Я. С. - Об’єктивістський та інтерпретативний підходи до вивчення структури глобального конфлікту (2017)
Щербина В. Н. - Трансформации государства-нации украинского народа в познавательной перспективе "теории поколений" (начало) (2017)
Бойко В. А. - Феномен релігійності: теоретичні та соціокультурні підстави аналізу (2017)
Zoska Y. V. - Man in the context of consumer in condition of forming information society in ukraine, Ivats O. M. (2017)
Львова Я. Я. - Концепції соціальної діяльності в західній соціології (2017)
Мещан І. В. - Емоційні проблеми людей похилого віку як предмет соціальної роботи: регіональний аспект (2017)
Муц Л. Ф. - Читання у процесах соціалізації та професіоналізації іноземних студентів (2017)
Orlovа O. - Forming the category of daily and event in modern theater of sociology, Surmina A. (2017)
Полторак В. А. - Чи є специфічні відносини між Україною та Росією, що склалися сьогодні, несподіваними? (2017)
Скляренко К. О. - Академічна мобільність студентів ДНУ ім. О. Гончара як прояв глобалізаційних процесів у сучасній освіті, Стриж А. Є. (2017)
Стригуль М. В. - Особливості прояву економізму та комерціалізації в українській освітній системі: емпіричні обґрунтувaння (2017)
Бліхар М. П. - Вищий навчальний заклад як середовище формування духовності студентської молоді (2017)
Болотова В. О. - Адаптація студента першокурсника до навчання в університеті, Ляшенко Н. О. (2017)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні аспекти формування глобальної футбольної індустрії в розрізі світових першостей з футболу 1986 – 1990 років (2017)
Туленков М. В. - Феномен секуляризації в сучасному соціологічному дискурсі, Яремчук С. С. (2017)
Жовнір А. О. - Упровадження медіаосвіти та формування медіакомпетентності як ключові фактори забезпечення інформаційної безпеки громадянина та держави (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Хижняк О. В. - "Індивідуальне – колективне" в контексті соціальної дії (2017)
Щербина В. Н. - Трансформации государства-нации украинского народа в познавательной перспективе "теории поколений" (окончание) (2017)
Яремчук С. С. - Критичний аналіз базових положень теорії секуляризації представниками теорії релігійної економіки (2017)
Горбачов А. В. - Визначення споживання в українській соціологічній традиції (2017)
Дзюба Н. В. - Гендерні електоральні стереотипи: сутність, функції, різновиди (2017)
Мартинюк І. О. - Соціальна напруженість в оптиці соціології: концептуалізація проблеми, Соболєва Н. І. (2017)
Мельничук В. М. - Мотиви соціально-професійної мобільності особистості в період становлення ринкових відносин (2017)
Полторак В. А. - Організаційна культура як чинник, що впливає на проведення ефективних маркетингових досліджень у бізнесі (2017)
Котеленець К. М. - Перетворення університету старопримислового регіону в умовах гібридної війни. (2017)
Криницька І. П. - Використання інтерактивних методів виховання як основа стратегії направленої соціалізації особистості в освіті (2017)
Кухта М. П. - Здоров’я як ключовий ресурс життєпобудови в старшому віці (2017)
Хрустальова М. С. - Ефективність соціально-педагогічних технологій сімейного виховання в школі, Хрустальов Ф. С. (2017)
Shaposhnykova I. - Features of consumption in the education market (on the example of professional identity of students of border areas) (2017)
Шепеленко И. П. - Векторы трансформации городов Украины. Социологический дискурс (2017)
Ванюшина О. Ф. - Еволюція освітніх технологій з точки зору комунікативних практик (2017)
Паращевін М. А. - Концепція "громадянської релігії" як пізнавальний конструкт та політичний інстумент? (2017)
Хижняк Л. М. - Ігнорування новітніх інформаційно-комунікативних технологій навчання у вищій школі як соціально небезпечна практика, Хижняк К. В. (2017)
Северинюк В. М. - Концепція "соціальної дії" (поведінки) в дослідженнях макса вебера та політичного біхевіоризму (2017)
Оrlova O. I. - Festivals and relaxation potential theater as event management tool of modern leisure industry (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Osadchyi V. - Preparation of Future Web Developers to Knowledge Certification and Employment in Universities of Ukraine, Kruglyk V. (2015)
Андрієвський Б. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення науково–професійних досліджень, Вінник Т. О. (2015)
Гаев Е. А. - Программы моделирования случайных явлений для изучения программирования и математики, Мартич М., Тарак Г. (2015)
Денисенко В. В. - Готовність студентів до використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2015)
Котова О. В. - Ітераційні алгоритми знаходження чисел з фіксованими частотами їх символів, Круглик В. С. (2015)
Матвійчук Л. А. - Методика впровадження навчальної комп’ютерної програми в навчальний процес підготовки майбутніх інженерів-програмістів (2015)
Чумак О. О. - Дослідження ефективності методичної системи комп’ютерно-орієнтованого навчання теорії ймовірностей та випадкових процесів майбутніх інженерів (2015)
Щербина О. А. - Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2 (2015)
Bilous M. - University Ranking Improving Tools in Modern Information Educational Environment (2015)
Борисенко М. Ю. - Формування обчислювальних навичок учнів початкових класів засобами мультимедіa (2015)
Гальчевська О. А. - Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях (2015)
Сєдов В. Є. - Особливості підготовки до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-програмістів (2015)
Шовкун В. В. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах сучасного інформаційно-освітнього середовища школи (2015)
Хоменко В. Г. - Розробка узагальненої функціональної моделі дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Беньковська Н. Б. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи (2015)
Білокінь С. - Бібліотека І. П. Білоконя (2015)
Войцехівський В. - Господарська оцінка бульб картоплі поширених та інтродукованих сортів на Поліссі України, Слободяник Г., Войцехівська О. (2015)
Гайдаржи М. - Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду, Нікітіна В., Баглай К., Калашник С. (2015)
Коломієць Т. - Малий життєвий цикл рослин родини Bromeliaceae Juss. в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (2015)
Ломига Л. - Систематичне положення представників роду Peperomia Ruiz et Pavon колекції Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара, Гайдаржи М. (2015)
Слободяник Г. - Господарська оцінка сортів цибулі порей в умовах Лісостепу України, Тернавський А., Войцехівський В. (2015)
Ткачук О. - Аналіз зимостійкості троянд Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна в умовах змін клімату (2015)
Баданіна В. - Мікроморфологічна характеристика Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC.), Футорна О., Березкіна В., Яценко М. (2015)
Белемець Н. - Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spiraеa media Franz schmidt та S. poloniсa Blocki, Грахов В., Бонюк З., Бойко О. (2015)
Голубенко А. - Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae), Кліщ Ю., Вашека О. (2015)
Дмитрієв О. - Вплив He-Ne лазера на фізіологічні показники проростаючого насіння та сіянці роду Magnolia L., Палагеча Р., Таран Н. (2015)
Жигалова С. - Порівняльно-мікроморфологічна характеристика Iris pineticola Klokov та Iris arenaria Waldst. et Kit. (Iridaceae Juss.), Футорна О. (2015)
Калашник Г. - Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних стадіях індивідуального розвитку, Нужина Н., Гайдаржи М. (2015)
Ковтун-Водяницька С. - Ефіроолійний потенціал та антиоксидантні властивості Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel і Nepeta transcaucasica Grossh., Рахметов Д., Вергун О. (2015)
Ніколаєва Н. - Мікробіологічне забруднення пилку Corylus avellana L. з різних місць зростання, Гаркава К. (2015)
Нужина Н. - Анатомічне вивчення гетерофілії представників роду Nymphaea L., Мазур Т., Дідух А., Дідух М. (2015)
Рудік Г. - Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L. (Agavaceae) ex situ, Єднак Т. (2015)
Карлащук С. - Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) – новий небезпечний шкідник рододендронів в Україні, Чумак П., Ковальчук В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Желізник М. Б. - Біоритми мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів у школярів 7–11 класів протягом навчального дня, Сердюченко В. І. (2016)
Дрожжина Г. И. - Влияние слезозаменителей с различным содержанием натрия гиалуроната на состояние переднего отдела глаза у больных с синдромом сухого глаза, Гайдамака Т. Б., Тройченко Л. Ф. (2016)
Риков С. О. - Вплив мікропризмових окулярів на характер зору у дітей з дисбінокулярною амбліопією в процесі лікування, Мелліна В. Б. (2016)
Коновалова Н. В. - Динамика клинического состояния глаз и показателей клеточного и гормонального иммунитета у больных иридоциклитом под влиянием противовирусного препарата аллокин альфа, Храменко Н. И., Величко Л. Н., Новик А. Я. (2016)
Федірко Н. А. - Закономірності розвитку судинної патології сітківки у віддаленому періоді після радіаційного впливу, Гарькава Н. А. (2016)
Зборовская А. В. - Заболеваемость глаз у больных туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией, Коновалова Н. В., Пилькевич Т. С., Дорохова А. Э., Юрченко Л. А. (2016)
Могілевський С. Ю. - Математичний аналіз значення поліморфізму Pro72arg гену ТР53 у виникненні та прогресування первинної відкритокутової глаукоми, Зябліцев С. В., Денісюк Л. І., Гурьянов В. Г. (2016)
Дрожжина Г. И. - Тяжелые инфекционные процессы роговицы, индуцированные ношением контактных линз, Иванова О. Н., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Коган Б. М., Усов В. Я. (2016)
Кошиц И. Н. - Адаптационная миопия. Часть 1. Исполнительные механизмы роста оптической оси глаза в теории изменения ретинального дефокуса, Светлова О. В., Гусева М. Г., Балашевич Л. И., Макаров Ф. П., Эгембердиев М. Б. (2016)
Памяти Тамилы Агаповны Марышевой (2016)
Амірова Р. І. - Соціологія права: проблеми визначення предметного поля, Візниця Ю. В. (2017)
Барматова С. П. - Конвергентность медиапространства: закономерность или формирование новых социальных вызовов (2017)
Гордієнко Н. М. - Явні та латентні функції школи-інтернату як відкритої системи в контексті теорії Е. Гідденса (2017)
Калашнікова Л. В. - Особистість як суб’єкт і об’єкт безпеки життєдіяльності: соціологічний контекст (2017)
Северинюк В. М. - Соціальна природа політичного лідерства (2017)
Бутковська Н. Ю. - Етнічність як соціальний ресурс (2017)
Власова Н. Ф. - Функції фізичної культури та спорту як соціального інституту (2017)
Грабовець І. В. - Туристична поведінка як форма сприйняття соціального простору особистістю (2017)
Жердецька А. Г. - Основні соціально-екологічні ризики інформаційного суспільства (2017)
Кохманьска А. - Організаційна структура: типологія та приклади стереотипних підходів до її пояснення (2017)
Матюхін Д. А. - Стиль життя як соціальна практика: теоретичний аналіз основних підходів (2017)
Руг Я. - Культурні зумовленості розвитку економічних організацій: на прикладі платформи Lotos Petrobaltic (2017)
Sobieraj I. - Evaluation in public management in poland (2017)
Согорін А. А. - Міф і сучасна реклама (2017)
Братченко Л. Є. - Безробіття в сучасній Україні: соціально-економічний та статистичний аналіз, Черноус Л. С. (2017)
Іванова І. Ф. - Роль інтернет-комунікації у формуванні соціокультурного середовища міста (2017)
Комарова О. О. - Соціально-економічна захищеність внутрішньо переміщених осіб в Україні, Славіна О. С. (2017)
Лисеенко Е. В. - Общественное мнение как элемент массового сознания (2017)
Лобанова А. С. - Міграційні настрої молоді України та Польщі як виклик соціально-економічним проблемам, Кузёр А. (2017)
Чорна В. О. - Стан трудоміграційних процесів у Південному регіоні України та причини їх активізації на тлі існуючого військового конфлікту (2017)
Александрова В. В. - Принципи та методи формування екологічної свідомості як важливої складової професіоналізму майбутніх фахівців (2017)
Oharenko T. O. - Sociotechnological activity in the formation of information and media culture (at example of classical private university), Zoska Y. V., Bessarab А. А. (2017)
Каркач А. В. - Вплив реклами на соціальні практики споживання людей похилого (літнього) віку (за результатами емпіричного дослідження) (2017)
Шестакова К. Ю. - Інституціоналізація соціальної політики як галузі соціологічного знання (на прикладі соціальної програми міста Слупськ, Польща) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні відомості (2017)
Махуренко Г. С. - Проблемы регионального (совместного) развития портов и терминалов, Савельева И. В. (2012)
Магамадов А. Р. - Определение пропускной способности портов в векторной форме, Савельева И. В., Русанова С. С. (2012)
Грушевская Е. В. - К вопросам концепции ценообразования и схем взимания портовых сборов (2012)
Омельчук Е. С. - Риски в проектах государственно-частного партнерства транспортной инфраструктуры (2012)
Печерська Н. В. - Удосконалення кадрового потенціалу як визначальний фактор підвищення ефективності діяльності підприємств морського транспорту (2012)
Калініченко Л. Л. - Концепція забезпечення кадрової безпеки на підприємствах залізничного транспорту (2012)
Липинская А. А. - Оптимизация адвалорных ставок таможенных пошлин в международной экономической системе, Гуцу Г. И. (2012)
Ильченко С. В. - Рационализация транспортных процессов в условиях развития информационно-коммуникационной системы (2012)
Якименко Н. В. - Потенціал економічного зростання залізничного транспорту України в умовах конкуренції на глобальному ринку перевезень (2012)
Каличева Н. Є. - Підходи до визначення витрат на утримання колії при раціональній спеціалізації залізничної мережі (2012)
Жихарева В. В. - Современные тенденции развития рынка круизного судоходства (2012)
Лерніченко К. В. - Привабливість Київського регіону для впровадження водного таксі (2012)
Гирина О. Б. - Методы стимулирования эффективного использования экономического потенциала предприятия (2012)
Біляєва І. С. - Актуальний погляд на економічну сутність інновацій (2012)
Клещева Н. Г. - Концепция устойчивого мирового развития и система его измерений, Кузнецова М. А. (2012)
Коневцева Н. А. - Анатолий Федорович Мироненко – организатор, педагог, ученый (к 100-летию со дня рождения) (2012)
Жаданова Ю. О. - Тенденції розвитку телекомунікаційної сфери: міжнародний огляд, Спильна Н. П., Яцкевич І. В. (2012)
Федоркіна І. Ю. - Інноваційні підходи до розвитку ринку телекомунікацій (2012)
Автори збірника (2012)
Бондаренко М. А. - Математическое моделирование распределения в человеческой популяции генов, повреждение которых индуцирует онкологические заболевания, Книгавко В. Г., Гордиенко Н. А., Зайцева О. В., Кочарова Т. Р. (2016)
Аверченко К. А. - Щодо механізмів впливу редоксактивних наночастинок на основі рідкісноземельних елементів на редокс-процеси в мітохондріях, Кавок Н. С., Єфімова С. Л. (2016)
Glibitskiy D. M. - Textures of BSA films with iron and copper ions, Glibitskiy G. M., Semenov M. A., Shestopalova A. V. (2016)
Горобченко О. О. - Діелектрична проникність здатних до вітрифікації кріозахисних середовищ, Шевченко Н. О., Ліпіна О. В., Ніколов О. Т., Мусатова І. Б. (2016)
Popirny M. A. - Effect of soil tillage intensity on the composition, physical and chemical properties of the second fraction of humic acids extracted from the typical black soil, Nikolov O. T., Skrylnik E. V. (2016)
Пам’яті Євгена Олександровича Гордієнка (2016)
Гаєв Є. О. - Параметрическая роза – предмет математики, программирования, эстетики, Малініна Д. І. (2017)
Дорошенко Ю. О. - Дидактичне конструювання інформаційно-технологічних навчальних дисциплін у системі професійної підготовки майбутнього архітектора, Тихонова Т. В., Осіпа Л. В. (2017)
Кушнір В. А. - Математичне моделювання при конструюванні рівнянь, що містять невідому під знаком модуля з використанням Maple-технології (2017)
Безкоровайна Л. В. - Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах (2017)
Kruhlyk V. - Satisfaction of qualification requirements of employers applied to software engineers in the process of training at higher educational institutions (2017)
Лещук С. О. - Окремі методичні аспекти підготовки ІТ-фахівців (2017)
Флегантов Л. О. - Комп’ютерне моделювання механічного руху тіла засобами MathCAD, Антонець А. В. (2017)
Щербина О. А. - Вибір засобів створення тестових питань для Moodle (2017)
Cherniavskyі V. - E-course based on the platform Moodle in teaching physics to future specialists of river and sea transport (2017)
Безбах О. М. - Дослідження поточного стану сформованості інформаційної культури майбутніх судноводіїв (2017)
Карпенко А. С. - Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ (2017)
Попель М. В. - Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класу, Борисюк І. Ю. (2017)
Шевченко Л. С. - Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності: контекстний підхід (2017)
Трусова В. М. - Теоретичний аналіз амілоїдогенного потенціалу лізоциму, цитохрому С та аполіпопротеїну А-І (2016)
Ващенко О. В. - Совместное действие лекарственных веществ в модельных липидных мембранах: калориметрические эффекты, Будянская Л. В. (2016)
Kuznetsov K. A. - Response of exfoliated human buccal epithelium cells to combined gamma radiation, microwaves, and magnetic field exposure estimated by changes in chromatin condensation and cell membrane permeability, Nikolov O. T., Shckorbatov Y. G. (2016)
Гулевський А. К. - Исследование пептидного состава супернатантов из личинок большого мучного хрущака Tenebrio molitor и карася серебряного Carassius auratus в процессе холодовой акклимации, Третьяк Д. В. (2016)
Vus K. O. - Phospholipids as inhibitors of amyloid fibril formation, Trusova V. M., Gorbenko G. P., Kinnunen P. (2016)
Герус А. А. - Конкурентное связывание хлорофиллина и профлавина с ДНК, Гладковская Н. А., Березняк Е. Г., Духопельников Е. В. (2016)
Кобилінська Л. І. - Характеристика нових похідних 4-тіазолідинонів: спектри люмінесценції та оцінка потенційної протипухлинної активності, Малий Т. С., Апуневич С. В., Маньковська І. Г., Волошиновський А. С., Ключівська О. Ю., Стойка Р. С., Лесик Р. Б., Зіменковський Б. С. (2016)
Астаповіч Д. Ф. - Спосіб аналізу кінетики гемолізу еритроцитів, Берест В. П., Батюк Л. В., Муравєйник О. А. (2016)
Книгавко В. Г. - Математическое моделирование образования вторых опухолей и оценка распределения в человеческой популяции генов, повреждение которых обусловливает возникновение онкологического заболевания, Радзишевская Е. Б., Бондаренко М. А., Зайцева О. В., Мещерякова О. П. (2017)
Булавін Л. А. - Аналіз стійкості методів томографічної реконструкції рентгенівських медичних зображень, Забашта Ю. Ф., Мотолига О. В., Сенчуров С. П. (2017)
Glibitskiy D. M. - Characterization of zigzag patterns on the surface of bovine serum albumin films, Gorobchenko O. A., Nikolov O. T., Shestopalova A. V., Semenov M. A. (2017)
Шелковский В. С. - Редокс-взаимодействия с аминокислотой цистеином как один из возможных механизмов биологического действия метиленового синего, Косевич М. В., Боряк О. А., Зобнина В. Г., Плохотниченко А. М. (2017)
Пакулова О. К. - Влияние наночастиц на основе редкоземельных элементов на осмотическую адаптацию эритроцитов, Kлочков В. К., Кавок Н. С., Костина И. А., Сопотова А. С., Бондаренко В. А. (2017)
Трихліб В. І. - Інфекційні захворювання при надзвичайних ситуаціях. Сортування інфекційних хворих, Савицький В. Л., Верба А. В., Ткачук С. І. (2017)
Заславська Г. О. - Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей на сучасному етапі. Перешкоди в проведенні імунізації населення, Дмитрук В. І. (2017)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до лікування зневоднення в дітей і дорослих (2017)
Артемчук О. О. - Смертність від грипу серед населення України в епідемічному сезоні 2015 – 2016 рр., Дихановська Т. Т., Родина Р. А., Демчишина І. В. (2017)
Будаєва І. В. - Найпоширеніші клінічні форми ентеровірусної інфекції у Дніпропетровському регіоні, Ревенко Г. О., Якімова С. В., Олійник В. В., Дорошенко В. Ф. (2017)
Виговська О. В. - Антибіотикочутливість та антибіотикорезистентність за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні за період з 2012 по 2016 рік, Гречуха Є. О., Ткачук О. І. (2017)
Виговська О. В. - Особливості клінічної картини менінгітів у дітей перших трьох років життя за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні у 2010–2015 роках, Ковалюх І. Ю. (2017)
Виговська О. В. - Особливості вірусних енцефалітів у дітей за даними Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні з 2011 по 2016 рік, Ковалюх І. Ю. (2017)
Голуб А. П. - Випадок гострого апендициту в дорослого пацієнта, хворого на кір (2017)
Дралова О. А. - Кореляційні взаємозв’язки імунологічних та клініко-лабораторних показників пацієнтів із токсокарозною інвазією, Усачова О. В., Конакова О. В. (2017)
Дуда О. К. - Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Вега А. Р. (2017)
Надрага О. Б. - Серозні менінгіти у дітей: розширення діагностичних можливостей, Хомин О. Я. (2017)
Матвеева С. Л. - Влияние селена на функцию щитовидной железы и эффективность химиотерапии у больных туберкулезом с сопутствующим сахарным диабетом и аутоиммунным тиреоидитом, Тяжлова Н. Н., Яковлева Е. В., Матвеев С. А. (2017)
Мотика О. І. - Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період, Геник І. Д., Слесарчук О. М., Малова О. С., Павлій Р. Б. (2017)
Пахольчук Т. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу інвазивних діарей, викликаних Escherichia coli, у дітей Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Матвеєва Т. Б., Печугіна В. В., Штіблер А. В., Берестова І. В., Чернявський Д. Є. (2017)
Клюс В. Ю. - Поліорганні ураження при хворобі Лайма (2017)
Глазунова О. Г. - G Suit for Education як середовище для організації навчальної практики студентів, Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В., Саяпіна Т. П., Корольчук В. І. (2017)
Андрєєв А. М. - Використання апаратно-програмного комплексу Arduino в інноваційній діяльності майбутніх учителів фізики та учнів, Кулинич А. Г. (2017)
Вдовичин Е. Я. - Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю, Лазурчак Л. В. (2017)
Денисенко С. М. - Мультимедійна лекція як компонент освітнього середовища внз (на прикладі підготовки фахівців видавництва та поліграфії) (2017)
Kruhlyk V. - Formation of professional competences of future engineer programmers in the process of independent educational activity (2017)
Kushnir N. - Review of trends, approaches and perspective practices of STEM-education for training center opening, Osipova N., Valko N., Kuzmich L. (2017)
Холошин І. В. - Використання супутникової навігації у процессі формування геоінформаційної компетентності учнів на уроках географії (2017)
Бишевець Н. Г. - Досвід застосування сучасних засобів навчання на практичних заняттях з теорії ймовірностей (2017)
Рибіна Ю. О. - Розвиток медіаграмотності учнів у процесі створення шкільного медіа (2017)
Стойкова В. В. - Кластеризація та інформаційні технології у підвищенні кваліфікації керівників мережевих освітніх організацій (2017)
Spirin O. - The usage of cloud services in the process of professional training of programmers at higher educational institutions, Eremeev V. (2017)
Шерман М. І. - Педагогічні засади створення навчального веб-ресурсу з дисципліни "Інформатика і системологія" для майбутніх екологів, Степаненко Н. В., Фельбуш А. В. (2017)
Спірін О. М. - Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems, Лупаренко Л. А., Новицький О. В. (2017)
Ботузова Ю. В. - Досвід впровадження дистанційного курсу для організації самостійної роботи студентів з математичного аналізу (2017)
Кравцова Л. В. - Аналіз ефективності системи дистанційного навчання в процесі перевірки компетенцій, Зайцева Т. В., Камінська Н. Г. (2017)
Коневщинська О. Е. - Зарубіжний досвід використання "Minecraft: Education Edition" у проектній діяльності (2017)
Кравченко А. О. - Використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки міжнародного співробітництва університету: закордонний досвід (2017)
Концедайло В. В. - Наукові підходи до формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів у вітчизняній та зарубіжній літературі (2017)
Яковцова И. И. - Прогностическое значение десмопластического фиброза и зрелости соединительнотканного компонента папиллярных микрокарцином щитовидной железы, Ивахно И. В., Арсеньев А. В., Соколова С. С., Перепелкина И. В. (2016)
Agaci F. - The clinical aspects of diabetic foot, Hasho S., Idrizi M., Sadedini A., Tafaj S., Celo E. (2016)
Dielievska V. Yu. - Autoimmune mechanisms of chronic heart failure progression in arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease with concomitant type 2 diabetes mellitus, Dunaeva I. P. (2016)
Koteliukh M. Yu. - Carbohydrate exchange impact on extracellular matrix in patients with acute myocarial infarction and type 2 diabetes mellitus (2016)
Krauchun P. G. - Prognostic value of clinical-anamnestic factors in treatment efficacy of arterial hypertension with obesity and chronic bronchitis, Kovalova Yu. O., Shelest O. M., Rindina N. G., Shelest B. O. (2016)
Кiприч Т. В. - Вплив ендогенних та екзогенних естрогенiв на метаболiчнi порушення у самиць щурiв iз цукровим дiабетом 2 типу, Горбенко Н. I., Борiков О. Ю., Iванова О. В. (2016)
Коренєва Є. М. - Вплив наночастинок ортованадату ґадолiнiю та дiоксиду церiю на спермограму дорослих самцiв щурiв iз неонатально iндукованими розладами репродуктивної функцiї, Карпенко Н. О., Смолєнко Н. П., Бєлкiна I. О., Чистякова Е. Є., Селюкова Н. Ю., Караченцев Ю. I., Клочков В. К., Єфiмова С. Л., Кавок Н. С. (2016)
Лiпсон В. В. - Скринiнг in silico потенцiйних iнгiбiторiв 1-гiдроксистероїддегiдрогенази 1, Бородiна В. В., Редькiн Р. Г., Свiтлична Н. В., Зубатюк Т. О. (2016)
Гончарова О. А. - Обоснование необходимости выявления селенодефицитных территорий в Украине и организации корригирующих мероприятий (обзор литературы и данные собственных исследований) (2016)
Селюкова Н. Ю. - Роль батька для розвитку та стану репродуктивної функцiї нащадкiв чоловiчої статi. Негативний вплив фiтоестрогенiв (огляд лiтератури та власнi результати) (2016)
Полозова Л. Г. - "TART-опухоли" у взрослых пациентов с врождённой дисфункцией коры надпочечников, Бондаренко В. А., Попова С. С. (2016)
До вiдома авторiв (2016)
Горбунов О. В. - Міжнародний рейтинг відкритості (прозорості) бюджету "Open Budget Index": Україна в контексті міжнародних порівнянь (2017)
Левченко О. М. - Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій, Ткачук О. В. (2017)
Бугаєва М. В. - Основні тенденції розвитку законодавчого забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні та пошук напрямків її вдосконалення в умовах соціально-економічної нестабільності (2017)
Гріненко А. Ю. - Особливості формування економічної безпеки в трансформаційній економіці (2017)
Руда Т. В. - Європейський досвід інформування громадян про митні правила (2017)
Сторожук О. В. - Передумови формування інноваційного кластера в регіоні, Заярнюк О. В. (2017)
Карпенко А. В. - Досвід Південної Кореї з розвитку людського капіталу в сфері масової культури, Твердохліб М. О. (2017)
Malakhovskyi Yu. - State Regulation of Cluster’ Mesosystems in the Structure of National Economic, Lizunkov O., Savitsk I. (2017)
Цимбал Л. І. - Теоретичні концепції становлення інтелектуального лідерства (2017)
Щоголєва І. В. - Управління конкурентоспроможністю туристських дестинацій (2017)
Захарова О. В. - Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації, Грузд А. В. (2017)
Ситник О. Ю. - Взаємодія роботодавців та вищих навчальних закладів в контексті стабілізації освітніх міграційних потоків (2017)
Гречуха О. В. - Обґрунтування вибору результативного методу мотивації персоналу, Захарова О. В. (2017)
Коваленко С. В. - Соціально-економічні передумови кадрового забезпечення інтегрованих структур в АПК: стан та перспективи розвитку в міжнародному контексті, Царенко І. О. (2017)
Лисенко А. М. - Оцінка рівня податкового навантаження на сільськогосподарське підприємство: практичний аспект (2017)
Магопець О. А. - Визначення сутності поняття "податок" з урахуванням його змістовних характеристик (2017)
Мельник Т. А. - Лізинг як джерело фінансування впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (2017)
Руда Т. В. - Нормативно-правове регулювання питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, Артеменко А. В. (2017)
Коновалов Ю. О. - Сучасний стан автоматизації процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними, Романюк У. В. (2017)
Андрощук І. І. - Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду: обґрунтування визначення та напрямів використання (2017)
Волот О. І. - Методологічні аспекти побудови, функціонування і розвитку автоматизованих інформаційних систем обліку та управління підприємствами (2017)
Кернасюк Ю. В. - Нейронні штучні мережі як ефективний інструмент адаптивного прогнозування в аграрному секторі економіки (2017)
Муравський В. В. - Регістри, форми обліку та комп’ютерно-комунікаційні технології (2017)
Чередніченко М. Г. - Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, Руденко Л. О. (2017)
Захарова О. В. - Інноваційна стратегія розвитку підприємств машинобудівної галузі, Барбанова І. С. (2017)
Kudashov V. - Evaluation of Social Efficiency of the Project of Creation an Innovative Medicinal Product, Dudan M., Solovykh A. (2017)
Левченко О. М. - Венчурна фірма в системі формування інноваційно-інтегрованих структур: переваги та недоліки, Царенко І. О. (2017)
Андрейченко А. В. - Основні принципи безвідходного виробництва сучасного АПК (2017)
Василичев Д. В. - Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції (2017)
Гуцалюк О. М. - Теоретико-методологічне забезпечення імплементації інтеграційної стратегії корпоративного розвитку акціонерного товариства (2017)
Стрижак О. О. - Інституціональні системи: сутність та складові (2017)
Федосенко Л. В. - Проблемные аспекты функций финансов и распределительного процесса общественного продукта, Иванова Т. И. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Содержание (2017)
Дубровная О. В. - Cелекция in vitro пшеницы на устойчивость к абиотическим стрессовым факторам (2017)
Хакимжанов А. А. - Особенности ингибирования изоферментов α-амилазы из зерна пшеницы фитатом натрия, Шаншарова Д. А., Тилеген Б., Кузовлев В. А. (2017)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична активність забруднених радіонуклідами поверхневих водойм зони впливу хвостосховища уранодобувної промисловості (2017)
Пикало С. В. - Селекція in vitro тритикале озимого на стійкість до засолення та аналіз отриманих форм, Дубровна О. В. (2017)
Дуплій В. П. - Порівняльне оцінювання вмісту поліфруктанів у "бородатих" коренях і рослинах роду Artemisia, Дробот К. О., Ратушняк Я. І., Матвєєва Н. А. (2017)
Степаненко О. В. - Комплексна молекулярно-генетична оцінка генофонду ячменю ярого за напрямами використання, Музафарова В. А., Степаненко А. І., Кузьмінський Є. В., Рябчун В. К., Моргун Б. В. (2017)
Дідик Н. П. - Передпосівна обробка насіння підвищує стійкість до алелопатичного стресу (2017)
Кириченко О. В. - Посівні властивості насіння сої за інтродукції діазотрофних мікроорганізмів, Мокрицький К. А. (2017)
Левон В. Ф. - Зміна вмісту антоціанів у пагонах рослин видів і культиварів роду Deutzia Thunb. під впливом низьких температур, Кругляк Ю. М. (2017)
Виступ академіка НАН України В. В. Моргуна на науково-практичній конференції "День поля" (2017)
Афанасьєв С. М. - Повний та диференціальні перерізи реакції 16O(γ, n)3Heα8Ве0 (2018)
Нодь Є. А. - Збудження резонансного переходу 51S – 51Po атома Sr електронним ударом, Гедеон В. Ф., Гедеон С. В., Лазур В. Ю. (2018)
Скришевський Ю. А. - Порівнювання ефективностей переносу енергії збудження синглетними і триплетними екситонами в карбазолілвмісних полімерах, Вахнін О. Ю. (2018)
Trubaieva O. G. - Band gap change of bulk ZnSxSe1 – x semiconductors by controlling the sulfur content, Lalayants A. I., Chaika M. A. (2018)
Kozinetz A. V. - Amorphous submicron layer in depletion region: new approach to increase the silicon solar cell efficiency, Skryshevsky V. A. (2018)
Strikha M. V. - Influence of domain structure in ferroelectric substrate on graphene conductance (authors' review), Kurchak A. I., Morozovska A. N. (2018)
Горішний М. П. - Донор-акцепторна взаємодія в плівках гетероструктур і композитів тетрацена із тетраціанхінодиметаном, Вербицький А. Б. (2018)
Таньшина А. - Лев Ландау. Україна, Харків, УФТІ (2018)
Большаков В. И. - Оптимизация химического состава и технологии выплавки стали 20Г2АФ, Узлов О. В., Дрожевская А. В., Пучиков М. О. (2017)
Большаков В. И. - Поиск путей прогноза качества металла, Фортыгин А. А. (2017)
Внуков А. А. - Применение различных способов перемешивания электролита для регулирования морфологии частиц медного порошка, Рослик И. Г., Головачев А. Н., Белая А. В., Черанев Р. М. (2017)
Королянчук Д. Г. - О причинах увеличения скорости коррозии под тонкими слоями воды, Нефедов В. Г., Овчаренко В. И. (2017)
Мовчан О. В. - Розрахунок параметрів вторинного твердіння високолегованих залізних сплавів після комплексної хіміко-термічної обробки, Губенко С. І. , Чорноіваненко К. О. (2017)
Трофименко В. В. - Особенности структуры и использования газоармированных металлов в энергетических устройствах, Трофименко А. В. (2017)
Підвищення якості навчального процесу та запровадження новітніх освітніх технологій в умовах інформаційного суспільства (2017)
Школа молодого вченого-2017: "Академічна доброчесність" (2017)
Шаповалова Оксана Михайлівна (2017)
Віктор Борисович Швець (2017)
Titel (2016)
Inhaltsverzeichnis (2016)
Zum Jubiläum von Frau Prof. Olena Steriopolo (2016)
Ammon U. - Deutsch als staatliche Amtssprache (2016)
Bilyk K. - Linguistischer Status der Konsoziationen in poetischen Texten (2016)
Hepp M. - Universitäre DaF-Vermittlung im Rahmen des Mehrsprachigkeitskonzepts (2016)
Kyjak T. - Deutschland, Österreich und die Ukraine: geschichtliche Schritte zueinander (2016)
Nickl M. M. - Deutsch als Fremdsprache und Websprache, interkulturelle Germanistik oder transnational German Communication? (2016)
Kuzmenko T. - Modifikation der betonten deutschen Diphthonge in der vorbereiteten und spontanen Rede (2016)
Moosmüller S. - Der Vokal /i/ im Albanischen, Italienischen, Spanischen und im österreichischen Deutsch: Überlegungen zum Zweitspracherwerb (2016)
Pompino-Marschall B. - Was zeigt uns das Sonagramm? (2016)
Rudkivskyy O. - Das Problem von tertium comparationis beim Vergleich der Phonemsysteme der germanischen und slawischen Sprachen (2016)
Steriopolo O. - Kontrastiv-vergleichende Phonologie im Rahmen der komparativen Linguistik (Fortsetzung) (2016)
Filippow K. - Über die Metasprache der Grammatiken in Deutschland im 18. Jahrhundert (am Beispiel der Grammatikbücher von J. Chr. Gottsched und J. Chr. Adelung (2016)
Kiyko S. - Prinzipien der Genusproduktion im DaF-Unterricht (2016)
Zimmermann I. - Nebensatzeinbettungen mit Korrelat im Deutschen und Russischen (2016)
Dorofejewa M. - Entropie der syntaktischen Ebene in der Fachübersetzung (2016)
Hvozdyak O. - Lexik der Verwandtschafts- und Familienbezeichnungen in der deutschen Mundarten von Transkarpatien (2016)
Ivanenko S. - Dramatische Objekte und ihre Verwertung in der psychologischen Novelle der Wiener und ukrainischen Moderne (2016)
Schkoljarenko W. - Diachronische Analyse der ethnonymischen Phraseologismen im Deutschen und Ukrainischen (2016)
Sсhuppener G. - Rhetorische Stilmittel auf Wahlplakaten (2016)
Shevtsova N. - Phraseodidaktik im universitären DaF-Bereich (2016)
Borisko N. - Berufsbezogene Sprachkompetenz der angehenden ukrainischen DaF-Lehrenden (2016)
Korniiko I. - Gruppenarbeit als eine der kooperativen Sozialformen im DaF-Unterricht, Bondarenko E. (2016)
Lushchyk M. - Die Berücksichtigung des positiven Transfers aus der ersten Fremdsprache – Deutsch – in der Entwicklung des Hörverstehens im Englischunterricht (2016)
Svyrydjuk V. - Zur Förderung der soziokulturellen Kompetenz durch die Behandlung und Verwendung von Austriazismen im DaF-Unterricht (2016)
Tymtschenko J. - Aktuelle Medientexte im Deutschunterricht: der Umgang mit manipulativen Strategien (2016)
Verbitska T. - Bedeutung von Phonetik-Übungen für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz, Monastyrska J. (2016)
Informationen (2016)
Руденко А. О. - Клінічні особливості уражень нервової системи у хворих з моноінфекцією EBV і в асоціації з іншими герпесвірусами при їх реактивації та персистенції, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Клюс В. Ю. (2017)
Савчук Р. М. - Діагностика кору на Прикарпатті: вчора, сьогодні, завтра, Сіднєва Н. І., Джус Т. Б., Погоріла Л. Й., Степанович А. М. (2017)
Подаваленко А. П. - Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров’я, Подаваленко О. В. (2017)
Трихліб В. І. - Особливості перебігу гострих тонзилітів у військовослужбовців залежно від сезону, Поліщук М. М., Кондратюк В. В., Боклан Ю. О., Шевченко В. Г., Щипанська О. В., Харченко Л. Г. (2017)
Усачова О. В. - Особливості динаміки показників епідемічного нагляду за поліомієлітом в умовах зниження охоплення вакцинацією, Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В. (2017)
Усыченко Е. Н. - Анализ ассоциации полиморфизма генов цитокинов IL-4, IL-10 и TNF с биохимическими и иммунологическими показателями у больных хроническим гепатитом С, Усыченко Е. М., Бажора Ю. И. (2017)
Фурик О. О. - Динаміка біохімічних параметрів і функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на гострий гепатит B із хронічним уживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах, Рябоконь О. В., Оніщенко Т. Є., Савельєв В. Г., Задирака Д. А. (2017)
Чумак А. А. - Стан антивірусного імунітету у хворих на неалкогольний стеатогепатит учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Носач О. В., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Овсяннікова Л. М., Плескач О. Я., Альохіна С. М., Шинкаренко В. І., Шийко Т. І. (2017)
Корецька Л. Р. - Моніторинг терапії в пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГС, які отримують противірусну терапію гепатиту С та антиретровірусну терапію, Макаренко О. П., Чухалова І. В., Носенко О. В. (2017)
Корецька Л. Р. - Клінічний випадок правця в споживача ін’єкційних наркотичних речовин, Маврутенков В. В., Ревенко Г. О., Макаренко О. П., Партоєва O. Г., Олійник В. В. (2017)
Баглай К. - Підсумки інвентаризації рослин роду Mamillaria Haw. (Cactaceae Juss.) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Гайдаржи М., Нікітіна В. (2016)
Бонюк З. - Старі дерева Ботанічного саду Київського університету, Гревцова Г., Іванова І., Гірін А. (2016)
Дідух А. - Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Мазур Т., Дідух М. (2016)
Коломійчук В. - Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) (2016)
Палагеча Р. - Розмноження стійких та високодекоративних магнолій методом щеплення, Гірін А. (2016)
Перегрим М. - Veronica cardiocarpa (Kar. & Kir.) Walp. (Plantaginaceae Juss.) у Ботанічному саду імені академіка О.В. Фоміна (Київ, Україна), Кузьмичова О., Конайкова В. (2016)
Перегрим О. - Родина Orobanchaceae Vent. у гербарії Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU) (2016)
Поліщук М. - Рід Euonymus L. у природних та штучних фітоценозах (2016)
Тимчишин Г. - Сезонні ритми розвитку видів роду Rhododendron L. (Ericaceae) китайського походження в умовах Львова, Макогоненко С. (2016)
Ткачук О. - Особливості квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна в умовах змін клімату (2016)
Шиндер О. - Рідкісні види рослин на ділянці "Кавказ" Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2016)
Шпагін В. - Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна у добу В. І. Беретті (2016)
Бєлаєва Я. - Особливості будови чоловічого гаметофіту Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) (2016)
Голубенко А. - Клональне мікророзмноження рослин Acorus calamus L. in vitro, Цап В. (2016)
Копилова Т. - Посухостійкість представників роду Pyracantha M. Roem. в умовах інтродукції у правобережному Лісостепу України (2016)
Кравець Н. - Введення в культуру in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok, Дробик Н. (2016)
Нужина Н. - Динаміка пігментного комплексу Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos., Aylostera flavistyla Ritt. за умов гіпертермії, Баглай К., Авєкін Я. (2016)
Ковальчук В. - Рослини-живителі борошнистої роси азалії (Erysiphe azalea (U. Braun) U. Braun & S. Takam) в умовах лісостепової зони України (2016)
Вихідні дані (2016)
Савченко В. Ф. - Досвід активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу в період становлення в технологічного укладу, Пустовойт Д. В. (2017)
Демченко М. Ю. - Перешкоди на шляху кредитування українських підприємств, Горбенко К. М. (2017)
Товстиженко О. В. - Актуальні проблеми пенсійної системи в Україні, Горбенко К. М. (2017)
Товстиженко О. В. - Аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній України, Пустовойт Д. В. (2017)
Клінцов Л. М. - Моделювання динаміки кількості підприємств в Україні, Гур’єв В. І. (2017)
Гонта С. В. - Вплив ментальних детермінант на процес трансформації структури національної економіки (2017)
Боронос В. Г. - Врахування соціальних факторів у процесі регулювання екологічної безпеки в Україні, Федченко К. А. (2017)
Кощій О. В. - Соціальна відповідальність бізнесу в сфері соціально-економічної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Зеленська О. О. - Проблеми взаємодії ринків освітніх послуг і праці в Україні, Краснянська Ю. В. (2017)
Хмелевський С. М. - Ефективне використання трудового потенціалу в умовах нестабільної економічної ситуації в країні, Бондарчук А. А. (2017)
Коваленко Л. О. - Ефективність використання оборотних активів підприємств виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів та напрямки удосконалення управління ними, Жданюк Д. С. (2017)
Коваленко Л. О. - Сучасні проблеми формування амортизаційної політики підприємств промисловості, Тимошенко В. І. (2017)
Товстиженко О. В. - Аналіз розвитку автострахування в Україні, Горбенко К. М. (2017)
Карпенко Ю. М. - Маркетинг малого бізнесу: організаційні підходи та особливості управління, Суворова С. Г. (2017)
Lezhenko G. A. - The content of antimicrobial proteins in children with respiratory tract inflammatory diseases, Abaturov A. Ye., Pashkova E. Ye., Gladun K. V. (2017)
Parkhomenko L. K. - Therapeutic correction of liver and biliary tract pathology among adolescents with obesity, Strashok L. A., Yeshchenko A. V., Zavelya E. M., Isakova M. Yu., Khomenko M. A. (2017)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу поєднаної патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та алергодерматозів у дітей, Попелюк О.-М. В., Лозюк І. Я. (2017)
Крючко Т. О. - Сучасні підходи до корекції дисбіотичних порушень кишечника в дітей із хронічним пієлонефритом, Харшман В. П., Несіна І. М., Кузьменко Н. В. (2017)
Мінакова В. А. - Клініко-морфологічна характеристика нефропатій, у дебюті захворювання представлених ізольованою гематурією, Непомнящий В. М., Багдасарова І. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Увеит при ювенильном анкилозирующем спондилите и в случаях заболевания, начавшегося во взрослом возрасте, Павлюченко А. К., Полесова Т. Р., Синяченко О. В., Гюльмамедова М. Ф. (2017)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти, Гайдучик Г. А. (2017)
Завгородня Н. Ю. - Жировий індекс — неінвазивний маркер стеатозу печінки та інсулінорезистентності в дітей, Лук’яненко О. Ю., Коненко І. С., Петішко О. П., Кудрявцева В. Є. (2017)
Драб Р. Р. - Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області, Гущук І. В., Сафонов Р. В., Бялковський О. В., Брезецька О. І. (2017)
Овчаренко Л. С. - Мировой опыт использования спорообразующих бацилл для лечения и профилактики пищевой аллергии у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В., Шелудько Д. Н., Слуцкая Т. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Интерферонотерапия острых респираторных вирусных инфекций у детей, Агафонова Е. А. (2017)
Пыпа Л. В. - Младенческие кишечные колики как периодический синдром, который может быть ассоциированный с мигренью, Свистильник Р. В., Московко Г. С., Лисица Ю. Н. (2017)
Абатуров А. Е. - Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний. 1. Антибактериальная терапия внебольничных пневмоний, Крючко Т. А. (2017)
Старец Е. А. - Педиатрическая клиника Одесского национального медицинского университета: качество неотложной медицинской помощи детям, Котова Н. В. (2017)
Самойленко И. Г. - Клинический случай гемолитической анемии в сочетании с вторичным хроническим пиелонефритом и внутриклеточной инфекцией у ребенка 7 лет, Долинский В. В., Карпович М. В., Павлов Е. Н., Ткаченко Е. В. (2017)
Сорокман Т. В. - Особливий випадок інсулінорезистентності в дівчинки 12 років (синдром Рабсона-Менденхолла), Молдован П. М., Макарова О. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Механизмы инактивации активированных кислородсодержащих метаболитов антиоксидантной системой респираторного тракта, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 2), Никулина А. А. (2017)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Білий О. - Революція: Досвід політичних революцій ХХ—ХХІ сторіччя, Верстюк В., Головаха Є., Єрмоленко А., Кобець Р., Лях В., Макеєв С., Попович М., Пролеєв С., Скуратівський В. (2017)
Бьолер Д. - Розмисли щодо нашого осереддя в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз (2017)
Ясна І. - Тезауруси революцій як засіб дослідження їхнього смислового виміру (2017)
Казаков М. - Фуко і Латур: два нариси соціальної теорії (2017)
Bilyi O. - Legitimacy and Violence (On the Imaginary of Political Power (2017)
Gomilko O. - Post-Totalitarian Situation: Totalitarian Virtualization vs Democratic Free Thinking? (2017)
Панич О. - Посібник з історії філософії: ширма чи призма? (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Шаяхметова Г. М. - Етанол-індукована перебудова метаболізму: наслідки для репродуктивної функції (2017)
Стечишин І. П. - Антиоксидантна та гіпоглікемічна активність біофлавоноїдів за цукрового діабету II типу, Дуб А. І. (2017)
Подольський І. М. - Роль опіоїдергічної ланки антиноцицептивної системи в механізмі аналгетичної дії атристаміну, Штриголь С. Ю. (2017)
Бондарєв Є. В. - Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний тиск і показники ЕКГ за умов експериментальної холодової травми, Штриголь С. Ю. (2017)
Дудікова Д. М. - Антибактеріальна активність амінопропанолів з адамантильним і N-алкіларильним радикалом відносно біоплівок E. сoli , Вринчану Н. О., Короткий Ю. В., Дронова М. Л., Суворова З. С., Шарова А. О., Гринчук Н. І., Недашківська В. В. (2017)
Кравченко И. А. - Противовоспалительная активность густого экстракта имбиря (Zingiber officinale) при трансдермальном введении, Коберник А. А., Эберле Л. В. (2017)
Кресюн В. Й. - Вітамін D у комплексному лікуванні експериментального цукрового діабету, Годован В. В., Годлевський Л. С., Антоненко П. Б., Сон Г. О. (2017)
Павлов С. В. - Вплив селективних модуляторів естрогенових рецепторів на експресію та синтез HSP 70 білків у кардіоміоцитах щурів з гострим інфарктом міокарда, Левченко К. В., Камишний О. М. (2017)
Шебеко С. К. - Дослідження впливу Глюкваміну на перебіг гломерулонефриту з нирковою недостатністю в експерименті, Зупанець І. А., Шаламай А. С. (2017)
Залигіна Є. В. - Порівняльне вивчення токсичності густого водно-спиртового екстракту з незрілих плодів горіха волоського та препарату Альтан за повторного введення щурам (2017)
Резніков О. Г. - Рецензія на книгу "І. С. Чекман. Нанонаука: медико-біологічні основи. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 2017. – 220 с." (2017)
Юрій Миколайович Максимов. До 80-річчя від дня народження (2017)
Пам’яті вченого та вчителя. Олександр Олександрович Столярчук (18.08.1920–03.10.2017) (2017)
Антоненко Н. В. - Використання програмних продуктів в системі автоматизації бухгалтерського обліку, Хоменко В. С. (2016)
Бабич Л. М. - Бюджетна політика як базова складова фінансового планування (2016)
Бідняк М. Н. - Методичні засади підвищення конкурентноспроможності підприємств автосервісу, Городецький М. Я. (2016)
Бондаренко Є. В. - Організація управління маркетингом на підприємстві, Яценко І. В. (2016)
Гайдай Г. Г. - Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2016)
Грисюк Ю. С. - Розробка методики формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту автомобільних транспортних засобів, Лабута А. В. (2016)
Гурнак В. М. - Стан і проблеми з використанням електронного квитка при здійсненні пасажирських перевезень різними видами міського та приміського транспорту, Петунін А. В., Ананченко О. Є. (2016)
Danchuk V. D. - Business activity in the conditions of nonlinear dynamic for social and economic development of society, Kozak L. S., Danchuk M. V. (2016)
Дудка Т. В. - Особенности развития венчурного бизнеса в Украине, Побудзей М. А. (2016)
Дудка Т. В. - Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України, Ващишина Ю. О., Голік О. М. (2016)
Заплітна Т. В. - Антикризова оцінка управління регіональним розвитком, Зюзіна В. П., Дяченко В. В. (2016)
Іванов В. Б. - Комплаєнс як система протидії корупції та запобіганню ризиків на рівні суб’єктів господарювання, Лаврик І. Ф. (2016)
Ільченко В. Ю. - Проблеми вибору іноземного партнера туристичною фірмою (2016)
Fedoruk O. V. - The role of the International Monetary Fund in the system of global economic security (2016)
Maidannyk V. G. - Microelement provision state in patients with paroxysmal autonomic failure on the background of thyroid pathology, Mityuryayeva I. O., Gnyloskurenko G. V., Kriposnyak A. A., Dolgopolova O. V. (2017)
Дынник В. А. - Здоровье девочек, пострадавших вследствие вооруженного конфликта (2017)
Нікуліна А. О. - Особливості ендокринного статусу в дітей з ожирінням та поліморфізмами гена лактази (2017)
Омельченко Л. І. - До питання вітамін-D-залежної регуляції локальних механізмів неспецифічного захисту в дітей із дисплазією сполучної тканини, Муквіч О. М., Лавренчук О. В. (2017)
Parkhomenko L. K. - Clinical and endoscopic features of the upper digestive tract pathology in children and adolescents depending on age, Strashok L. A., Zavelya E. M., Isakova M. Yu., Yeshchenko A. V., Polishchuk Zh. V. (2017)
Дука К. Д. - Сучасні особливості введення підгодовування та його ефективність у дітей раннього віку на вільному грудному вигодовуванні, Мишина Н. В., Єфанова А. О., Дука І. Г. (2017)
Зайцева Є. М. - Прогнозування віддалених наслідків ювенільного ідіопатичного артриту (2017)
Мартынчук А. А. - Диетические стратегии в диагностике и лечении пациентов с пищевой непереносимостью, Крючко Т. А. (2017)
Гончарь М. О. - Світовий досвід з питань діагностики інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017), Логвінова О. Л. (2017)
Гончарь М. О. - Світовий досвід з лікування інтерстиціальних захворювань легень у дітей (up-date 2017), Логвінова О. Л. (2017)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 1), Крючко Т. А., Леженко Г. А. (2017)
Рибальченко В. Ф. - Лікування внутрішньошкірних та поверхневих гемангіом у дітей, Рибальченко І. Г., Демиденко Ю. Г. (2017)
Бензар І. М. - Венозні мальформації в дітей: проблемні питання діагностики й лікування (2017)
Сорокман Т. В. - Спадкові, сімейні хвороби та аномалїї нирок у дитячому віці, Остапчук В. Г., Макарова О. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Влияние продуктов питания на окислительно-восстановительное состояние при заболеваниях респираторного тракта, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 7), Никулина А. А. (2017)
Професор Костюк Григорій Якович (до 80-річчя з дня народження) (2018)
Гнатів П. С. - Становлення і сучасна концепція екології людини, Нечай О. С., Хірівський П. Р., Капрусь І. Я., Бучко А. М. (2018)
Авраменко Н. В. - Аномалії розвитку статевих органів в дівчинок і методи їх корекції, Барковський Д. Є. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Сиртуїн 1 - ключовий клітинний регулятор метаболізму та оксидативного стресу, Ступчук М. С., Калейнікова О. М., Блашків Т. В. (2018)
Голотюк В. В. - Перспективи застосування модифікацій пектину в комплексі медикаментозної терапії раку товстої кишки (2018)
Гордієнко Л. П. - Сучасні погляди на взаємозв’язок між індексом маси тіла і патологічними змінами в органах порожнини рота (2018)
Кривопустов М. С. - Морбідне ожиріння як медико-соціальна проблема та шляхи її вирішення (2018)
Літвінова В. В. - Роль ґрунтової мікрофлори у процесах мобілізації фосфору з його малорозчинних сполук, Лаврентьєва К. В., Скляр Т. В. (2018)
Лобанов І. Ю. - Мінімальна мозкова дисфункція як передумова формування розладів, пов’язаних з вживанням психоактивних речовин у осіб молодого віку (2018)
Неханевич О. Б. - Особливості фізичної терапії статико-динамічних рухових розладів при непрогресуючих органічних ураженнях центральної нервової системи, Юн Бьон-Йоль (2018)
Тихолаз В. О. - Стан дослідження структурної організації, макро- та морфометричних параметрів таламуса в пренатальному періоді онтогенезу людини, Руцька І. А., Школьніков В. С. (2018)
Чорнобай А. В. - Рак шлунка. Сучасний стан захворюваності, діагностики та лікування, Чорнобай М. А., Мясоєдов С. Д., Сорокін Б. В. (2018)
Кратенко Р. І. - Вплив макрогетероциклічних краун-сполук на систему ТТГ-Т3, Т4 організму щурів (2018)
Кулик Я. М. - Взаємодія гліфосату з амінокислотами генетично модифікованої раундапостійкої і не генетично модифікованої сої у водному розчині в умовах in vitro, Обертюх Ю. В., Виговська І. О., Гончар Л. О. (2018)
Ушакова Е. М. - Формирование мультиклеточных сфероидов в культурах клеток надпочечников поросят разного возраста, Сидоренко О. С., Бабийчук Г. А., Бондаренко Т. П., Божок Г. А. (2018)
Васецька О. П. - Залежність "структура – токсичність" метильних похідних піридину і N-оксид піридину, Проданчук М. Г., Жмінько П. Г., Дульнєв П. Г. (2018)
Попова І. С. - Порівняльний аналіз частоти виявлення герпесвірусів із різних біотопів людини, Гаврилюк В. Г. (2018)
Рябуха О. І. - Маса тіла як показник загального стану організму при прийманні йоду органічної і неорганічної хімічної природи в умовах оптимального забезпечення йодом (2018)
Беленичев И. Ф. - Характер экспрессии мРНК HIF-1α и HIF-3α, уровень нитротирозина, цГМФ и интерлейкинов в гомогенате мозга монгольских песчанок с острым нарушением мозгового кровотока и на фоне проводимой терапии модуляторами системы глутатиона, Литвиненко Е. С., Камышный А. М. (2018)
Білецький О. В. - Ефективність застосування комплексу заходів для покращення процесів тканинного дихання в складі інтенсивної терапії для постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою (2018)
Вихтюк Т. І. - Визначення вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у пацієнтів із інфекцією області хірургічного втручання після реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок, Лаповець Л. Є. (2018)
Dychko O. A. - Cellular reactivity of organism of children with scoliosis aged 7 to 10 (2018)
Карпенко Ю. И. - Натрийуретический пептид как маркер прогноза у пациентов с желудочковой асинхронией, Ханафи Мохамед (2018)
Коломаченко В. І. - Динаміка тромбоцитів при артропластиці кульшового суглоба (2018)
Копаниця О. М. - Аналіз потенціалу глутатіонової системи антиоксидантного захисту у щурів при експериментальному застосуванні карагінану, Марущак М. І. (2018)
Криштафор А. А. - Применение холина альфосцерата с целью профилактики и коррекции когнитивных нарушений при боевой травме (2018)
Летняк Н. Я. - Нанотрубки посилюють викликаний тетрахлорметаном оксидативний та нітрооксидативний стрес, Корда М. М. (2018)
Макаренко О. В. - Протипаркінсонічний профіль амантадину з гліцином у щурів за умов експериментального МФТП-паркінсонізма, Криворучко Т. М. (2018)
Пахольчук О. П. - Значимість віку дебюту та особливостей клінічних проявів для диференційної діагностики симптомів харчової гіперчутливості на шкірі у дітей (2018)
Півторак К. В. - Якість життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності ендотеліальної дисфункції (2018)
Пічкур Н. О. - Нейроаутоімунні реакції у хворих з не нейропатичною формою лізосомних хвороб накопичення (2018)
Potiazhenko M. M. - Treatment effect on quality of life and psychoemotional status in patients with chronic pancreatitis, Kitura O. Ye., Nevoit H. V., Nastroha T. V., Liulka N. O. (2018)
Прокопюк В. Ю. - Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг експериментального синдрому полікістозних яєчників, Гольцев А. М., Прокопюк О. C., Сомова К. В., Логінова О. О. (2018)
Романюк А. М. - Визначення важких металів у кістковому мозку щурів в умовах модельованого мікроелементозу, Линдіна Ю. М., Сікора В. В., Гусак Є. В., Сумцова Н. Г. (2018)
Скрипніков А. М. - Патопсихологічні чинники дезадаптивних станів при афективних розладах невротичного генезу, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Животовська А. І. (2018)
Стороженко О. В. - Лікування хворих із післяопераційними грижами черевної стінки та ожирінням (2018)
Сторожук О. Б. - Особливості стану системи гемостазу у хворих з XXН V Д стадії, що лікуються програмним гемодіалізом, та інфіковані вірусами гепатитів В і С, Селєзньова І. Б., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В. (2018)
Сухоносова О. Ю. - Значення етіологічних чинників неонатальних судом у формуванні та перебігу епілепсій (2018)
Сяо Я. - Сезонные вариации показателей тромбоцитарной агрегации и риск венозного тромбоза в абдоминальной хирургии, Усенко А. Ю. (2018)
Трибрат Т. А. - Шляхи корекції асоційованого метаболічного синдрому у хворих на гіпертонічну хворобу, Шуть С. В., Трибрат А. А., Казаков Ю. М. (2018)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування екстрасфінктерних нориць з використанням алогенного колагенового імплантату, Борн Є. Є., Сміщук В. В., Преподобний В. В., Йосипенко М. О. (2018)
Фіщенко В. О. - Експериментальне дослідження процесів зрощення переломів під впливом ударно-хвильової терапії на основі рентгенографічних даних, Килимнюк Л. О., Ковальчук В. М., Маціпура М. М., Ренкас О. П. (2018)
Мані Х. - Імунологічні показники у хворих на хронічний тонзиліт при лікуванні традиційними методами та з застосуванням високоенергетичного лазера, Калініченко С. В., Скляр Н. І., Дубініна Н. В. (2018)
Царев А. В. - Состояние гемодинамики при проведении терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Щербина М. О. - Прогнозування реалізації внутрішньоутробного інфікування у новонароджених, Вигівська Л. А., Радзішевська Є. Б. (2018)
Яковенчук Н. М. - Показники вітаміну D у жінок з артрозом на тлі низької мінеральної щільності кісткової тканини (2018)
Полубень Л. О. - Особливості клініко-гематологічних показників у хворих на мієлопроліферативні неоплазії із CALR-позитивним мутаційним статусом, Неумержицька Л. В., Вербиленко Р. М., Шумейко О. O., Клименко С. В. (2018)
Каськова Л. Ф. - Навчальна мотивація студентів в формуванні професійної компетентності з дитячої стоматології, Новікова С. Ч., Анопрієва Н. М. (2018)
Кравчун П. Г. - Удосконалення методів вивчення дисципліни "Внутрішня медицина" при підготовці студентів 5 та 6 курсу на кафедрі внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології Харківського національного медичного університету, Борзова О. Ю., Кожин М. І., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Заїкіна Т. С., Ринчак П. І. (2018)
Крижанівська А. Є. - Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студента на кафедрі онкології Івано-Франківського національного медичного університету, Скрипко В. Д., Дяків І. Б. (2018)
Скрипко В. Д. - Використання дистанційних технологій в процесі навчання лікарів-інтернів хірургічного профілю (2018)
Аветіков Д. С. - Сучасний підхід до вибору методів обстеження хворих із патологічними рубцями шкіри голови та шиї, Буханченко О. П., Іваницька О. С., Гаврильєв В. М., Бойко І. В. (2018)
Голдобiн П. О. - Використання інформаційних технологій для покращення самоконтролю у хворих на цукровий діабет (2018)
Єлисеєва І. В. - Можливі шляхи підвищення безпечності дифтерійних вакцин, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2018)
Куц К. Р. - Чутливість до фагів лікувальних препаратів штамів стафілококів, виділених при дисбіозі ШКТ, Воронкова О. С. (2018)
Білаш С. М. - Вуглеводна специфічність клітинних елементів еритробластного острівця червоного кісткового мозку у щурів при моделюванні експериментального запалення, Борута Н. В., Старченко І. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2018)
Булик Р. Є. - Морфофункціональні перетворення в нейронах супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів на фоні різної тривалості освітлення і при корекції мелатоніном, Бурачик А. І., Булик Т. С., Кривчанська М. І., Власова К. В. (2018)
Валько О. О. - Зміни відносних площ структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів щурів через три та п’ять тижні опіоїдного впливу, Головацький А. С. (2018)
Дєдух Н. В. - Перебудова кістки навколо полілактиду, імплантованого у діафіз стегнової кістки, Нікольченко О. А., Макаров В. Б. (2018)
Заставний І. - Роль експресії Ki67 та iNOS у ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А., Ткач І., Шпонька І., Луцик О. (2018)
Костерін С. Б. - Морфологія міжхребцевого диска та кісткової тканини апофізів тіл хребців в умовах моделювання остеопорозу, Дєдух Н. В., Мальцева В. Є. (2018)
Покотило В. Ю. - Морфометричний аналіз змін мітохондріального апарата міокарда серця білого щура за умов експериментального впливу налбуфіну, Логаш М. В. (2018)
Проніна О. М. - Структурна організація тканин тонкого і товстого кишечника в ранні строки після експериментальної резекції з використанням десмосіну, Білаш С. М., Сидоренко М. І., Кобеняк М. М. (2018)
Скрипко В. Д. - Корекція ендогенної інтоксикації та морфо-функціональних змін печінки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність та в експерименті (2018)
Сурин А. В. - Влияние динамической электронейростимуляции на морфометрические показатели слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи экспериментального животного с моделью хронического синусита, Походенько-Чудакова И. О., Герасимович А. И., Адольф Е. В. (2018)
Туркевич М. О. - Аналіз морфологічних змін шкіри в ділянці навколо імплантату шовного матеріалу, що застосовується в естетичній медицині, в некроптатах різних періодів, Туркевич О. Ю. (2018)
Боярська Л. М. - Значення реабілітаційного потенціалу сім’ї у реабілітації, соціалізації дітей народжених передчасно з дуже низькою або екстремально низькою масою тіла, Веліканова Т. В., Подліанова О. І. (2018)
Гандзюк В. А. - Визначення ефективності удосконаленої системи управління позицій функціонального підходу та за результатами експертної оцінки (2018)
Ждан В. Н. - К вопросу о реабилитации онкологических больных, Шелешко П. В., Баштан В. П., Шелешко М. С., Шилкина Л. Н. (2018)
Задорожна А. Г. - Соціальні проблеми хворих на алергічний риніт: шляхи адаптації (2018)
Лехан В. М. - Медико-соціальні аспекти медичного обслуговування контингенту тимчасово внутрішньо переміщених осіб, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В., Колеснік В. І. (2018)
Ошивалова О. О. - Рівень професійної компетенції лікарів дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри (2018)
Неханевич О. Б. - Відновлення функційних можливостей пацієнтів з синдромом хребцевої артерії засобами фізичної реабілітації, Манін М. В., Гришуніна Н. Ю. (2018)
Бандрівська Н. Н. - Вплив комплексного лікування на мікробіоценоз ротової порожнини та на імунологічний статус пацієнтів з переломами щелеп на тлі захворювань тканин пародонта, Дутко Х. О., Лещук Є. С. (2018)
Бєлікова Н. І. - Аналіз помилок і недоліків адгезивного шинування при патологічній рухомості фронтальних зубів (2018)
Кононова О. В. - Обгрунтування антиоксидантної дії медикаментозної композиції для лікування хворих на генералізований пародонтит з психосоматичним стресом (2018)
Костура В. Л. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (2018)
Левандовський Р. А. - Віддалені результати протезування хворих із резекцією верхньої щелепи інтелектуально-активною резекційною апаратурою (2018)
Любарець С. Ф. - Прогнозування розвитку карієсу як ускладнення порушень формування зубів у дітей (2018)
Мандич О. В. - Динаміка зміни протеолітичної активності дентальної біоплівки внаслідок ортодонтичного лікування брекет-системою (2018)
Редушко Ю. В. - Порівняння протимікробних властивостей різних адгезивних засобів для фіксації повних знімних пластинкових протезів, Куцик Р. В., Рожко М. М., Дмитришин Т. М. (2018)
Трубка І. О. - Дослідження впливу мінеральних вод з вітаміном Д3 на біохімічні показники у щурів з експериментальним карієсом (2018)
Макашова О. Є. - Аналіз структурно-функціонального стану гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові людини після кріоконсервування з ДМСО і антиоксидантами та перенесення до умов, що моделюють фізіологічні, Зубова О. Л., Зубов П. М., Бабійчук Л. О. (2018)
Господаренко Г. М. - Екотоксикологічне оцінювання зерна пшениці озимої за тривалого (з 1965 р.) застосування добрив у польовій сівозміні, Мартинюк А. Т., Черно О. Д., Любич В. В. (2017)
Жуков О. В. - Агроекологічна детермінація тренду врожайності зернових та зернобобових культур, Пономаренко С. В. (2017)
Ткаліч Ю. І. - Оптимізація застосування мікродобрив та регуляторів росту рослин у посівах кукурудзи Північного Степу України, Цилюрик О. І., Козечко В. І. (2017)
Марковська О. Є. - Оптимізація боротьби з бур’янами в короткоротаційній сівозміні за умов зрошення на Півдні України (2017)
Pysarenko P. V. - Agro-ecological territories zoning for the cultivation of organic agricultural products, Laslo O. О., Pankova O. V. (2017)
Шостя А. М. - Особливості процесів пероксидного окиснення у спермі кнурів-плідників залежно від пори року та інтенсивності їх використання, Рокотянська В. О., Цибенко В. Г., Сокирко М. П. (2017)
Мороз О. Г. - Забійні та м’ясні якості високопродуктивних гібридів свиней в умовах промислового свинокомплексу, Шостя А. М., Усенко С. О., Цибенко В. Г., Невідничий О. С., Кір’ян Р. М. (2017)
Лихач А. В. - Продуктивна значимість підсисних поросят за етологічними параметрами в умовах інтенсивної технології виробництва свинини, Лихач В. Я., Новіков О. Є. (2017)
Тетерук О. О. - Агроекологічні особливості накопичення 137Cs олійними культурами в зоні радіоактивного забруднення, Фещенко В. П. (2017)
Юсюк Т. А. - Індекс молочної продуктивності кобил новоолександрівської ваговозної породи за сезонного доїння (2017)
Юсюк Т. А. - Динаміка росту лошат новоолександрівської ваговозної породи (2017)
Евграшкина Г. П. - Математические модели вертикального солепереноса на шахтных отвалах для обоснования варианта их рекультивации, Харитонов Н. Н. (2017)
Сендецький В. М. - Особливості фотосинтетичної діяльності гібридів кукурудзи залежно від застосування соломи та сидератів в умовах Лісостепу Західного (2017)
Маслікова К. П. - Екологічна структура рослинного покриву техноземів Нікопольского марганцеворудного басейну (2017)
Бунчак О. М. - Вплив органічних добрив із збалансованим умістом тривалентного хрому на ріст і розвиток рослин кукурудзи (2017)
Суска А. А. - Обґрунтування умов та стратегій досягнення інституціональної рівноваги ринку соціально-екологічних послуг лісу (2017)
Кручиненко О. В. - Теоретичні аспекти формування ринку ветеринарних послуг у тваринництві (2017)
Кравченко А. С. - Стан та перспективи розвитку біржового фінансового ринку (2017)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія. (2017)
Астрахан Н. І. - Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша "Нехай мене звуть Ґантенбайн" (2017)
Бовсунівська Т. В. - Поетика другорядного в романі "Торжество мізерності" Мілана Кундери (2017)
Вісич О. А. - Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п’єси Павла Ар’є "Людина в підвішеному стані") (2017)
Кочерга С. О. - Поетика помилки в творчості Лесі Українки (2017)
Васильєв Є. М. - Жанрові модифікації фарсу в сучасній драматургії (2017)
Волковинська І. В. - Творча репліка Л. Толстого до М. Костомарова в жанрі мідквел (2017)
Дудніков М. О. - Література "другого ряду" в контексті розвитку російського історичного роману (2017)
Лях Т. О. - Поезії у прозі як маргінальний жанр української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть (2017)
Жиленко І. Р. - Шевченківські мотиви в малій прозі письменників-емігрантів 20–30-х років (2017)
Landsbergytė-Becher J. - The Secondary in Concept of Resistance and Processes of Modernism: Rethinking Baltic Minimalism (2017)
Науменко Н. В. - Пародія як феномен літературної критики (2017)
Нікоряк Н. В. - Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом ("Intermezzo" Сергія Параджанова) (2017)
Кирилюк С. Д. - Першорядність "мовчазного" персонажа у прозі Михайла Коцюбинського (2017)
Стеценко А. С. - Поетика другорядного в координатах сповідальної модальності французького роману першої половини ХХ століття (2017)
Тичініна А. Р. - Функціональність передмови в цілісному сприйнятті тексту (Вітольд Ґомбрович "Транс-Атлантик") (2017)
Чуб В. П. - Поетика наративу в романах Антуана Володіна (2017)
Драненко Г. Ф. - Поетика українських перекладів Вергарна |Рецензія на книгу: Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів : Тріада плюс, 2016. – 344 с.| (2017)
Содержание (2016)
Середа Е. В. - Эффективность различных хирургических методов трансплантации амниотической мембраны, Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., Осташевский В. Л., Иванова О. Н., Коган Б. М. (2016)
Уманец Н. Н. - Эндорезекция меланомы сосудистой оболочки глазного яблока с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей, Пасечникова Н. В., Науменко В. А., Малецкий А. П., Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С. (2016)
Могілевський С. Ю. - Гендерні та вікові особливості асоціації поліморфізму Pro72Arg гена ТР53 з первинною відкритокутовою глаукомою, Зяблицев С. В., Денисюк Л. Г. (2016)
Сенишин В. И. - Влияние гиалуроната натрия на патохимические процессы переднего отдела глаза при применении капель с консервантом бензалкония хлоридом (2016)
Жмурик Д. В. - Малоинвазивная технология хирургического лечения полного вывиха хрусталика в стекловидное тело с последующей имплантацией ИОЛ в капсульный мешок (2016)
Єгорова К. С. - Ультразвукове дослідження зорових нервів при ідіоматичній внутришньоочній гіпертензії, Задояний Л. В., Марушенко Л. Л. (2016)
Дьомін Ю. А. - Захворюваність та поширеність хвороб ока і його придаткового апарату серед дорослого населення Сумської області, Кузенко О. В., Кузенко Є. В. (2016)
Пасечникова Н. В. - Исследование влияния кверцетина и липоата на процессы перикисного окисления липидов в сетчатке при экспериментальном диабете, Мороз О. А. (2016)
Специализированному ученому совету Д 41.556.01 в ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины" - 40 лет (2016)
Пахольчук О. П. - Вікові особливості IgE-залежної гіперчутливості до харчових продуктів у дітей різного віку, підтвердженої методом прик- і патч-тестування, Недельська С. М. (2017)
Борисова Т. П. - Эффективность применения препарата Канефрон® H в лечении детей с вторичной гипероксалурией (2017)
Овчаренко Л. С. - Влияние психоэмоционального перенапряжения у детей младшего школьного возраста на частоту рекуррентных заболеваний респираторного тракта и функциональное состояние миокарда, Шелудько Д. Н., Вертегел А. А. (2017)
Сорокман Т. В. - Вікова динаміка рівня алергенспецифічного IgE в дітей із харчовою алергією та патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сокольник С. В., Макарова О. В., Лозюк І. Я. (2017)
Лемко О. І. - Вплив відновлювального лікування на імунний статус дітей із рекурентними респіраторними захворюваннями, Лукащук С. В., Вантюх Н. В., Попадинець М. І. (2017)
Няньковський С. Л. - Стан здоров’я юних спортсменів-вихованців училища фізичної культури, Пластунова О. Б. (2017)
Пічкур Н. О. - Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей, Ольхович Н. В., Іванова Т. П., Самоненко Н. В. (2017)
Беш Л. В. - Оральні провокаційні проби в педіатрії: показання, ризики та власний досвід, Мацюра О. І., Бобик В. П. (2017)
Гончарь М. О. - Бронхолегенева дисплазія у дітей: сучасна діагностика, наслідки та їх лікування (update 2017), Сенаторова Г. С., Логвінова О. Л., Муратов Г. Р. (2017)
Абатуров А. Е. - Потенциальное значение бактериоцинов при этиологическом лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта, Крючко Т. А. (2017)
Логвінова О. Л. - Що необхідно знати педіатру про селективний дефіцит IgA (update 2017), Гончарь М. О., Помазуновська О. П. (2017)
Бадогіна Л. П. - Обґрунтування ранньої нейрореабілітації в дітей неонатального віку, Оболонська О. Ю., Кондратьєв В. О., Ширикіна М. В. (2017)
Каримджанов И. А. - Хроническая болезнь почек у детей (обзор литературы), Исраилова Н. А. (2017)
Абатуров О. Є. - Роль мікро-РНК при захворюваннях біліарної системи, Бабич В. Л. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 6), Никулина А. А. (2017)
Абатуров А. Е. - Нозоспецифические особенности редокс-процессов при муковисцидозе, Волосовец А. П., Худяков А. Е. (2017)
Абатуров А. Е. - Роль пробиотиков в формировании микрофлоры у детей, вскармливаемых искусственными смесями (2017)
Козуб Л. С. - Лінгвокультурологічні особливості сучасного англійського спортивного дискурсу (2017)
Пискач О. Д. - Назви, пов’язані з родильною обрядовістю, в говорах південно-західного наріччя української мови, Гвоздяк О. М. (2017)
Zakhutska O. V. - Names of family relations in petty nobility village of Siaberka in Zhytomyr region (2017)
Pasternak T. А. - The cognitive component of communicative roles in institutional dialogue (2017)
Ситько О. М. - Декілька міркувань про іманентні джерела творення європейської української культури від доби пізнього середньовіччя та бароко до новітніх світоглядно-естетичних тенденцій (2017)
Яременко Н. В. - Стратегії перекладу англомовної науково-технічної термінології українською мовою (2017)
Бугайова О. І. - Стилістичні фігури в текстах соціальної реклами як засіб психолінгвістичного впливу (2017)
Шинкарук В. Д. - Критерії лінгвістичного описування назв зелених насаджень на основі термінологічних стандартів України, Харченко С. В. (2017)
Вакулик І. І. - Зелені насадження парків і скверів Києва: проблема термінологічної номінації, Шинкарук О. В. (2017)
Іванова О. В. - Сучасна термінографія, її основні завдання і проблематика (2017)
Личук М. І. - Лінгвістичне описування двокомпонентних і трикомпонентних біологічних термінів: структурне моделювання, Захуцька О. В. (2017)
Найдьoнoва А. В. - Пoліcемія технічних термінів при вивченні англійcькoї мoви (2017)
Христюк С. Б. - До питання ролі запозичень в сучасній українській економічній термінології, Шанаєва-Цимбал Л.О. (2017)
Балалаєва О. Ю. - Аналіз новинних кодів за стандартами Міжнародної ради з питань преси та телекомунікацій (2017)
Чекалюк В. В. - Морально-етичні орієнтири і завдання журналістики: служити суспільству правдою (2017)
Ковалева О. К. - Особливості автобіографізму в "Mon portrait" Ж.-Ж.Руссо (2017)
Павлюк Н. Л. - Поетика хронотопу в оповіданні в. підмогильного "старець" (2017)
Пономаренко О. Г. - Професійна комунікація англійською мовою з імплементацією інформaційно-комунікaтивних технологій нa фaкультеті конструювання та дизайну (2017)
Рубінська Б. І. - Про відбір змісту навчання та методику викладання декламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів (2017)
Чередніченко Г. А. - Cутність і структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості (2017)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Інформаційні та телекомунікаційні аспекти нових викликів і вимог до освітніх систем, Христюк С. Б. (2017)
Глуховська Н. А. - Комунікативний підхід в навчанні професійно-зоорієнтованого мовлення студентів немовних факультетів університетів в умовах євроінтеграції (2017)
Амеліна С. М. - Переклад німецьких інфінітивних конструкцій у аграрній підмові, Кривошей Т. С. (2017)
Бабенко О. В. - Проблемні питання евфемії в сучасній лінгвістиці, Бумар Ю. М. (2017)
Білоус Н. В. - Зіставний аналіз німецької й української терміносистем агропромислового комплексу, Котик С. В. (2017)
Білоус Н. В. - Лексико-семантичні особливості перекладу німецьких казок українською мовою, Харчук А. І. (2017)
Максимчук В. С. - Читання як засіб навчання і як вид мовленнєвої діяльності, Іськова О. В. (2017)
Сидорук Г. І. - Міжмовні омоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження та перекладацькі прийоми їх вирішення, Шостак Н. А. (2017)
Панькив В. И. - Динамика размеров щитовидной железы у больных диффузным и узловым зобом, аутоиммунным тиреоидитом на фоне монотерапии препаратом Альба® в различных регионах Украины, Гурьянов В. Г., Петровская Л. Р. (2017)
Ткачук Н. П. - Деякі аспекти профілактики післяопераційного рецидиву у хворих на вузлові форми зоба, Білоокий В. В., Гирла Я. В. (2017)
Сазонов М. Є. - Визначення експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації у тканинах фолікулярних неоплазій щитоподібної залози, Корчагін Є. П., Гойденко Н. І. (2017)
Shidlovskyi O. V. - Treatment of solid nodules of the thyroid gland using laser-induced thermotherapy (2017)
Sheremet М. І. - New approaches to postoperative treatment of patients with nodular goiter and autoimmune thyroiditis (2017)
Гудзь А. С. - Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан центральної зони сітківки у хворих із проліферативною діабетичною ретинопатією, Максимців М. Л. (2017)
Pуlуpenko L. Yu. - Comparative evaluation of the influence of diabetic retinopathy progression factors on indices of lipid metabolism in metabolic syndrome, Serdіuk V. М., Kucher O. P. (2017)
Щубелка Х. М. - Стан забезпечення вітаміном D, рівень кальцію, магнію і паратгормону у хворих на цукровий діабет, Олексик О. Т., Ганич Т. М. (2017)
Большова О. В. - Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Спринчук Н. А. (2017)
Сорокман Т. В. - Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи в дітей з алергодерматозами, Лозюк І. Я., Макарова О. В., Остапчук В. Г. (2017)
Перцева Н. О. - Скринінг абдомінального ожиріння та цукрового діабету при онкологічних захворюваннях у жінок, Рокутова М. К., Мельник В. В. (2017)
Завгородний С. Н. - Алгоритм диагностики сочетанной хирургической патологии у пациентов с заболеваниями эндокринной системы, Кубрак М. А., Рылов А. И., Данилюк М. Б. (2017)
Зуєв К. О. - Особливості баріатричного впливу Стифімолу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією (2017)
Никитюк Л. А. - Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та лікування, Кравченко А. М., Пасько В. С., Ковальська А. О. (2017)
Сидорчук Л. І. - Мікробіом приепітеліальної біоплівки товстої кишки білих щурів з експериментальним тиреотоксикозом (2017)
Grynchuk F. V. - Comparative characteristic of fibrinolytic activity in case of experimental peritonitis and underlying diabetes mellitus, Grynchuk A. F., Maksimiuk V. V. (2017)
Грицюк М. І. - Зміни звивистих канальців нирок при введенні НАДФ на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в щурів (2017)
Yatsyshyn R. - Modern aspects of medical education in Ukraine, Gerych P., Didushko О. (2017)
Большова Е. В. - Синдром Видемана — Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы, Вишневская О. А. (2017)
Chernikova V. V. - Autoimmune polyglandular syndrome type 2 (clinical case of Сarpenter syndrome), Soloviuk O. O., Soloviuk O. A. (2017)
Переднє слово (2017)
Куліков В. О. - Заробітна плата робітників металургійної та вугільної промисловості Донбасу в імперську добу (2017)
Vodotyka T. С. - Sudden Strangers. The Family of Kyiv Entrepreneurs Schultz and Their Business During the Great War (2017)
Бєлікова Н. Ю. - Некрологи як джерело з історії повсякденного життя сільського парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ (на матеріалах журналу "Вера и разум") (2017)
Арзуманова Т. В. - Культові споруди старообрядців-безпоповців в умовах репресивної політики царського уряду в Російській імперії в ХІХ столітті (на прикладі Харківської губернії) (2017)
Стяжкіна О. В. - Радянське як своє, чуже, інше: теоретичні підходи (2017)
Кузіна К. В. - Ідеї усуспільненого побуту в архітектурних проектах соціалістичних міст Радянської України (2017)
Бистра М. О. - Науково-педагогічна інтелігенція Радянської України напередодні Другої світової війни: соціально-демографічний аналіз (2017)
Пам’яті українського історика Миколи Петровича Трояна (2017)
Троян М. П. - История профсоюзной организации Сталинского педагогического института в 1950-е - начале 1960-х гг (2017)
Касьянова Н. М. - Політика організованого набору робітників в УРСР (1940-60-ті рр.) (2017)
Остапчук О. Г. - Герої трудового Донбасу: чи існував культ машинобудівника? (2017)
Бєліков О. В. - Китайські та корейські мігранти на Донбасі на початку 1920-х рр.: правовий статус та стратегії виживання (2017)
Малярчук Н. Г. - Росіяни в етнічній структурі населення південно-східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) (2017)
Мартинчук І. І. - Етнокультурні процеси в Донбасі у 1920-30-ті рр. (2017)
Іорданова Ю. В. - Аналіз епістолярної спадщини М. С. Грушевського (кінець ХІХ ст. - 1930-ті рр.) (2017)
Лебідь І. Г. - Колосар Микола Якович: "Вот такіє дєла при нємцах билі..." (2017)
Пригодій М. - Формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі в освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Цюра С. - Історико-культурні та соціальні особливості формування статусу і ролі сучасної матері в контексті розвитку пізнавального потенціалу дитини, Мищишин І. (2017)
Ковальська Н. - Структурно-логічна модель проектування програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу, Галатюк М. (2017)
Джулай Л. - Неперервність професійної підготовки викладача у контексті інтеграції та диференціації освіти, Пастирська І. (2017)
Гринчук І. - С. Крушельницька-педагог (за матеріалами спогадів), Овод Н. (2017)
Спринська З. - Теоретичний аналіз феномену жебрацтва (2017)
Романчук О. - Історичні витоки системи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання дітей і молоді в Австрії (2017)
Рідкодубська Г. - Концепція підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери (2017)
Ольховська А. - Принципи навчання усного синхронного та письмового перекладу як основа організації процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів (2017)
Андреєва М. - Методологічні основи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивному освітньому просторі (2017)
Возна Ю. - Формування управлінських якостей майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі вивчення курсу "Менеджмент соціальної роботи" (2017)
Гриценко І. - Розвиток суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей на засадах інтеграції положень компетентнісного та особистісно-діяльнісного підходів (2017)
Ілініцька Н. - Історико-філософський аспект диференціації в освіті (2017)
Істоміна К. - Порівняльний аналіз професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин у Канаді та Україні (2017)
Чернящук Н. - Стан управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Лебідь О. - Процесний підхід до стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2017)
Перегудова В. - Flash-технологія як засіб активізації самостійної роботи студентів (2017)
Колодіна Л. - Перекладознавчий аспект англійських фразеологізмів, Кончаківська Т. (2017)
Кветко З. - Проблемы интернационализации современного университета (2017)
Волокітіна В. - Дослідницька та пошукова робота студентів як шлях формування особистісних компетентностей майбутніх фахівців (2017)
Пшенична Н. - Модель формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення хімічних дисциплін (2017)
Хлопик І. - Поняття "математична лінгвістика" у науковій думці (2017)
Буклов Ю. - Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: соціально-педагогічний аспект (2017)
Денис О. - Теоретичні засади феномену психологічних бар’єрів в контексті проблеми підготовки студентів-музикантів до сценічної діяльності (2017)
Могорита В. - Типи запитань і завдань у підручнику всесвітньої історії для основної школи (2017)
Томашевська М. - Колегіальна професійна співпраця (взаємодія) викладача та студентів магістратури як важлива умова професійного становлення майбутніх викладачів вищої школи (2017)
Павленко М. - Модель розвитку професійної мобільності вчителя-словесника у міжкурсовий період (2017)
Соловей І. - Проблема історичної ретроспективи і періодизації розвитку зарубіжної іншомовної освіти в дослідженнях українських учених (2017)
Ярмольчук Т. - Формування і реалізація індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації як психолого-педагогічна проблема (2017)
Перелік статей опублікованих у журналі "Молодь і ринок" у 2017 році (2017)
Содержание (2012)
Вит В. В. - Значение соотношения клеток эпителия роговицы и конъюнктивы в репарации поражений роговицы при персистирующих эпителиальных дефектах и торпидных язвах постинфекционной и нейропаралитической этиологии, Дрожжина Г. И., Тройченко Л. Ф., Филоненко В. В., Хоруженко А. И., Чередник О. В. (2012)
Зборовская А. В. - Эффективность фотодинамической терапии с 0,1 % метиленовым синим и низкоэнергетическим лазерным излучением с длиной волны 630—670 нм у больных грибковыми кератитами, Горянова И. С, Курилюк А. Н. (2012)
Филипчук Н. А. - Результаты склеротонометрии на глазах с бельмами и после кератопластики в зависимости от толщины роговицы (2012)
Якименко С. А. - Изучение чувствительности микрофлоры при ожогах глаз к антибактериальным препаратам "Флоксимед"® и "Тобримед"®, Бузник А. И., Хрусталева Е. А., Шишкова Г. И., Костенко П. А., Молодая А. Л. (2012)
Бездетко П. А. - Эффективность лечения бактериальных конъюнктивитов с помощью тобрамицина, Заволока О. В. (2012)
Коломиец В. А. - Вероятностная модель прогноза хирургически индуцированного астигматизма после УЗ-факоэмульсификации возрастной катаракты, Дмитриев С. К., Лазарь Ю. М., Драгомирецкая Е. И. (2012)
Попова Е. А. - Функциональные результаты факоэмульсификации катаракты и ленсэктомии с рефракционной целью на прозрачном хрусталике у больных миопией высокой степени, Коваленко Ю. В. (2012)
Бакбардина Л. М. - Особенности проведения факоэмульсификации при малых подвывихах хрусталика и синдроме слабости цинновых связок, Тутченко Н. Н., Бакбардина И. И. (2012)
Дмитриев С. К. - Современные возможности "abinterno" трабекулэктомии с использованием операционной системы "Trabectome" у больных первичной открытоугольной глаукомой и катарактой, Душенчук Т. В., Лазарь Ю. М., Кондратьева Е. И. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние цитокинового профиля внутриглазной жидкости у больных глаукомой и катарактой на характер и частоту послеоперационный осложнений, Могилевский С. Ю. Зяблицев С. В., Хадри В. (2012)
Коломиец В. А. - Сравнение результатов лечения пациентов с дисбинокулярной амблиопией различными методами, Иванова Г. В. (2012)
Hassan A. M. - Ocular Muscle Palsy in Diabetic Patients, Al-Sharkawy H. T. (2012)
Павлюченко К. П. - Влияние витамина В6 на процессы пероксидации и гликолизирования у больных диабетической ретинопатией, Могилевский С. Ю., Чуйко А. Л. (2012)
Король А. Р. - Влияние хориоидальной гемодинамики на результаты эксцизии субретинальныгх неоваскулярныгх мембран у больныгх экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Задорожный О. С., Уманец Н. Н. (2012)
Пасечникова Н. В. - Применение высокочастотной электросварки мягких тканей при энуклеации глазного яблока по поводу увеальной меланомы, Науменко В. А., Малецкий А. П., Вит В. В., Чеботарев Е. П., Пухлик Е. С. (2012)
Сафроненкова И. А. - Уровень экспрессии антигенов CD16+, CD25+, CD95+ лимфоцитами периферической крови больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век при проведении комбинированного лечения (лучевая терапия + криодеструкция) (2012)
Величко Л. Н. - Особенности взаимодействия клеток меланомы с макрофагами периферической крови у больных меланомой глаза при различном клиническом течении опухолевого процесса, Вит В. В. (2012)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 3. PAS-позитивный материал, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2012)
Сергієенко А. М. - Антипроліферативна активність ранібізумабу, бевацізумабу та пегаптанібу в культурі фібробластоподібних клітин in vitro, Литвинчук Л. М., Лавренчук Г. Й. (2012)
Зборовська О. В. - Динаміка клінічної картини та мікробіологічних показників при застосуванні антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім при експериментальному стафілококовому ендофтальміті, Курильців Н. Б. (2012)
Уманец Н. Н. - Влияние высокочастотной электросварки биологических тканей (модифицированный генератор ЭК-300М1) на длительность кровотечения из магистральных сосудов сетчатки при моделировании внутриглазного кровотечения у кроликов по сравнению с диатермокоагуляцией (2012)
Якименко С. А. - Обсуждение статьи д. м. н. Р. И. Чалановой "Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий" (Офтальмологический Журнал, № 6, 2011) (2012)
Гоженко А. И. - Обсуждение статьи д. м. н. Р. И. Чалановой "Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий" (Офтальмологический Журнал, № 6, 2011) (2012)
Демидов В. М. - Обсуждение статьи д. м. н. Р. И. Чалановой "Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий" (Офтальмологический Журнал, № 6, 2011) (2012)
Попова Е. А. - Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических ИОЛ — эффективный способ интраокулярной коррекции астигматизма, Коваленко Ю. В. (2012)
Красновид Т. А. - О внедрении ресниц внутрь глаза, Вит В. В., Асланова В. С., Ковальчук А. Г. (2012)
Мойсеєнко Н. М. - Випадок успішного лікування травматичної оптичної нейропатії (2012)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково — практичної конференції офтальмологів Закарпатської, Івано—Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей України "Актуальні питання офтальмології", Науменко В. О., Мороз О. О., Стойловська О. Г., Мартопляс К. В., Мирненко В. В. (2012)
Эльчиев Г. А. - Врач должен быть честным. Мы занимаемся важным делом (2012)
Памяти Линника Леонида Андреевича (2012)
Title, content (2018)
Ievlanov M. - Development of methods for the analysis of functional requirements to an information system for consistency and illogicality, Vasiltcova N., Panforova I. (2018)
Shakhovska N. - Uncertainty reduction in big data catalogue for information product quality evaluation, Vovk O., Kryvenchuk Yu. (2018)
Babichenko А. - Identification of heat exchange process in the evaporators of absorption refrigerating units under conditions of uncertainty, Babichenko J., Kravchenko Y., Velma S., Krasnikov I., Lysachenko I. (2018)
Shtifzon О. - Development of adaptive fuzzy-logic device for control under conditions of parametric non-stationarity, Novikov P., Bahan T. (2018)
Morkun V. - Synthesis of robust controllers for the control systems of technological units at iron ore processing plants, Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. (2018)
Kropyvnytska V. - Analysis of amplitude-phase functions of the drill string as a component of automation system, Humeniuk T., Sabat N., Sementsov G. (2018)
Gorbiychuk M. - Development of the imitation model of the two-stage separation process of oil, Povarchuk D., Humeniuk T., Lazoriv N. (2018)
Buriakovskyi S. - Quality assessment of control over the traction valve-inductor drive of a hybrid diesel locomotive, Babaiev M., Liubarskyi B., Maslii Аr., Karpenko N., Pomazan D., Maslii An., Denys I. (2018)
Abstract and References (2018)
Антипова Е. А. - Информационная технология выбора оптимальных линейно-функциональных организационных структур, Коваленко И. И., Устенко С.А. (2017)
Бідніченко О. Г. - Підвідний пристрій відцентрового компресора як об’єкт геометричного моделювання (2017)
Бойчук О. В. - Чисельне моделювання та розрахунок напружено-деформованого стану структурованої оболонки, Борисенко М. Ю., Пригода О. П. (2017)
Бондаренко В. П. - Автоматизована система віртуальних механічних випробувань радіо-електронних засобів за їхніми геометричними комп’ютерними моделями, Потурнак В. С., Гунько Б. М. (2017)
Борисенко В. Д. - Моделювання s-подібних скелетних ліній профілів лопаток осьових компресорів дугами кіл, Друзь Є. І. (2017)
Борисенко В. Д. - Моделювання корабельних кривих з квадратичним законом розподілу кривини, Слободян С. О., Устенко А. С. (2017)
Вірченко С. Г. - До питання динамічного комп’ютерного геометричного моделювання технологічних процесів обробки тиском (2017)
Glybovets A. M. - E-Government versus Smart government: The United States Versus Jordan, Alhawawsha M. N. (2017)
Жук Я. О. - Чисельне вивчення вимушених коливань тривалого демпфера з фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні з урахуванням внутрішніх втрат, Січко В. М., Васільєва Л. Я., Умрихін І. М. (2017)
Зерко А. Л. - Аналіз питань захисту інформації в операційних системах на прикладах захищених операційних систем, Оксіюк О. Г. (2017)
Коваленко І. І. - Дослідження динаміки рівня невизначеності в умовах різної структури експертних свідоцтв, Швед А. В. (2017)
Кондратьева В. Ф. - Кодирование для защиты от искажений при пересылке с применением сочитательной и перестановочной систем кодирования, Чайка Д. О. (2017)
Кондратьева В. Ф. - Метод программного хранения информации с помощью отображения ее на опорной гамме вырабатываемой генератором псевдослучайных чисел, Чайка Д. О. (2017)
Котляр Д. В. - Моделювання явища редукції порохових газів у дульному зрізі, Волік Д. А. (2017)
Кременченко О. С. - Когнітивно-графічний аналізмодельного ряду серендипових елементів: паритет об’ємів, Завалко Є. А., Хомченко А. Н. (2017)
Кузьма К. Т. - Аналіз методів фільтрації електронної пошти від спаму, Зівенко В. О. (2017)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання руху маятникових аналогів інерціоїда В. М. Толчина, Сухарькова О. І. (2017)
Мельник О. В. - Інформаційно-вимірювальна система для реєтрації динамічних характеристик суднових упорних підшипників, Мельник В. А. (2017)
Тігарєв В. М. - Аналіз геометричних форм при створенні орнаментів та методи їх формування з використанням сучасних САПР, Махіянова Е. А., Міткова А. Ю. (2017)
Петришин М. Л. - Моделювання процесів перетворення форми інформації із унітарним та розрядно-позиційним кодуванням, Ровінський В. А. (2017)
Погромська Г. С. - Актуальні тенденції розвитку технологій в галузі веб-програмування:аналітичний огляд, Пєтухова Н.С. (2017)
Тігарєв В. М. - Створення узагальнених алгоритмів і підсистеми автоматизованогомоделювання геометричних орнаментів на основі САПР AutoCAD, Матковська А. А. (2017)
Ustenko S. A. - A software for data compression using double differential transformation of sound signal, Lukyanchikov S. D., Lukyanchikov I. S. (2017)
Устенко С. А. - Геометричне моделювання плоских кривих із заданим параболічним розподілом кривини на обмеженій площині, Синявін О. М. (2017)
Холковський ю. Р. - Визначення локальної області забруднення екологічного середовища дискретно-інтерполяційним методом (2017)
Хомченко А. Н. - Правило параболических трапеций и кубатурные формулы, Коваль Н. В. (2017)
Черняк В. І. - Побудова поверхонь рівня дискретних невпорядкованих скалярних полів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лисенко О. - Не шукаючи легких шляхів (слово про ювіляра) (2018)
Cвідерський Ю. - Студент Володимир Трофимович на тлі епохи (2018)
Мельник О. - Людина і вчений (2018)
Бібліографія праць професора Володимира Трофимовича, опублікованих у 2008–2017 рр. (2018)
Захищені дисертації, виконані під науковим керівництвом професора Володимира Трофимовича (2018)
Список докторських і кандидатських дисертацій, на захисті яких професор Володимир Трофимович виступав офіційним опонентом (2018)
Монографії, навчальні посібники та підручники, які професор Володимир Трофимович рецензував або був науковим редактором (2018)
Участь професора Володимира Трофимовича в наукових конференціях, конгресах, форумах, симпозіумах, семінарах, круглих столах (острозький період) (2018)
Ткачук А. - Збори католицького духовенства як форма участі в реформуванні освіти на Правобережжі (1803–1804) (2018)
Берест І. - Діяльність "Товариства взаємної допомоги приватних службовців" Галичини в 1848 році (2018)
Рудько С. - Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ–на поч. ХХ ст. (2018)
Годжал С. - Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого (2018)
Давидюк Р. - Українська політична еміграція як фактор суспільних змін на території Західної Волині (2018)
Марчук В. - Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках (2018)
Фініковський Ю. - Данило Шумук у комуністичному русі на Волині (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Галішевська Н. - Мистецьке життя українського націоналістичного підпілля у 20–30 роках ХХ століття (2018)
Баран В. - Україна: воєнне літо 1941 року (2018)
Зашкільняк Л. - Польський вектор у політиці українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни (2018)
Смирнов А. - Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (2018)
Сухих А. - Початок ескалації протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині (2018)
Ільюшин І. - Політика СРСР у процесі ліквідації антикомуністичного підпілля та припинення українсько-польського конфлікту (1944–1946 рр.) (2018)
Жив’юк А. - Людина і система: Антон Олійник проти радянського тоталітарного режиму (2018)
Галішевський В. - Участь Михайла Брайчевського в антивладному русі опору 1960-х–1970-х років (2018)
Денисюк О. - Передумови формування нового освітнього центру в Острозі (1989–1994 рр.) (2018)
Муравська С. - Музейні заклади системи вищої освіти у незалежній Україні (2018)
Власюк С. - Військові традиції доби визвольних змагань 1917–1921 років у сучасній українській армії (2018)
Томчук О. - Душпастирська опіка у волонтерському русі на допомогу збройним силам України під час російської агресії (2014–2017) (2018)
Дубляниця Т. - Джерела вивчення соціально-економічного розвитку Ковельської волості в другій половині XVI–першій половині XVII ст. (2018)
Атаманенко В. - Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело (2018)
Близняк М. - Інвентар міста Острога 1724 року (2018)
Дубчак Є. - Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка (2018)
Петриченко К. - Українські закордонні паспорти громадян УНР (за документами архівних і музейних фондів України) (2018)
Стопчак М. - Другий Зимовий похід Армії УНР в українській зарубіжній історіографії міжвоєнного періоду (2018)
Новак Б. - Дослідження Кавказу на сторінках видання "Східний світ/Червоний схід" (1927–1931 рр.) (2018)
Атаманенко А. - Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) (2018)
Яремчук В. - Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (2018)
Кошельник А. - Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках (2018)
Шишкін І. - Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) (2018)
Слюсаренко А. - Зміст, способи та особливості ведення спеціальних операцій (досвід НАТО) (2018)
Титул, зміст (2015)
Афузова Г. В. - Вплив стилю сімейного виховання на формування особистості дітей з порушеннями у розвитку, Заболотня А. С. (2015)
Афузова Г. В. - Готовність до шкільного навчання дітей з психофізичними порушеннями як проблема спеціальної психології, Логащук М. О. (2015)
Базима Н. В. - Обгрунтування методики формування мовленнєвої активності у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку (2015)
Барко В. В. - Тифлопедагогічна школа І. С. Моргуліса: теоретичні засади становлення, значення і тенденції розвитку (2015)
Боряк О. В. - Психолінгвістичний підхід вивчення мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Роль механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у визначенні ефективності психокорекційної та психотерапевтичної допомоги (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з вадами зору, Білоус Х. В. (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Психологічні особливості соціалізації дітей з затримкою психічного розвитку, Бойко Н. В. (2015)
Дем’яненко Б. Т. - До питання про сучасну парадигму формування емоційних та поведінкових проблем у дітей та підлітків, Качур Л. Ю. (2015)
Коломієць Ю. В. - До проблеми поведінки молодших школярів із ТПМ, Шульженко Ю. В. (2015)
Кротенко В. І. - Особливості корекційної роботи з дітьми з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю, Філіпенко Д. О. (2015)
Мороз О. В. - Методика дослідження стану та проявів мовленнєвої тривожності у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Мугаль С. О. - Діагностичні критерії психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку із затримкою псиічного розвитку (2015)
Найдьонова Г. О. - До питання зв'язку між стилем сімейного виховання та виникненням акцентуацій характеру у підлітків, Марченко А. А. (2015)
Омельченко М. С. - Формування комунікативної функції спілкування під час трудової діяльності дошкільників з порушеннями інтелекту (2015)
Проскурняк О. І. - Типові ознаки комунікативно-мовленнєвої діяльності розумово відсталих учнів: рівні та характеристика (2015)
Руденко С. В. - Правове виховання дітей з порушеннями зору в загальній та спеціальній психолого-педагогічній літературі (2015)
Сильченко В. В. - Проблема корекції заїкання у дітей дошкільного віку (2015)
Федоренко М. В. - Шляхи оптимізації диференційної діагностики порушень психічного розвитку у дітей в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій, Кахно Н. Ю. (2015)
Федоренко М. В. - Основні види психологічної корекції синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей, Шарук В. В. (2015)
Чобанян А. В. - Реалізація супроводу сімей в контексті особливостей дітей з помірною розумовою відсталістю (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Базима Н. В. - Методика обстеження комунікативної активності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення, Велика С. П. (2016)
Брушневська І. М. - Розвиток психолінгвістичних передумов комунікативної діяльності дошкільників засобами логоритміки (2016)
Вознюк Л. М. - Інтеграція логопедичних і нейропсихологічних технологій у діагностиці дошкільників з органічними ураженнями ЦНС (2016)
Дем'яненко Б. Т. - До питання про професійну підготовку майбутніх психологів, Качур Л. Ю. (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Сучасні підходи до функціональної діагностики та інтегральної психотерапії емоційних та поведінкових порушень (2016)
Лянна О. В. - Аналіз сучасних напрямів і методів відновлення мовлення при афазії у осіб післяінсультного стану (2016)
Мартиненко І. В. - Особливості використання комунікативних вмінь дітьми старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення первинного ґенезу (2016)
Марченко І. С. - Діагностика фонетико-фонематичної системи дітей із ФФНМ, Мальцева І. Ю. (2016)
Мугаль С. О. - Розвиток психосоматичних розладів у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, як насідок порушення емоційної прив’язаності (2016)
Найдьонова Г. О. - Нейропсихологічний підхід у роботі з дітьми із синдромом Дауна, Гроза Т. В. (2016)
Омельченко М. С. - До проблеми корекції комунікативної діяльності дітей із порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку, Лютенко І. М. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського