Музь Н. М. - Функція щитовидної залози у доношених дітей з внутрішньоутробною затримкою росту на тлі терапії рекомбінантним гормоном росту, Большова О. В. (2017)
Mykhailovska N. - The influence of community-acquired pneumonia on the clinical course of coronary heart disease: the results of retrospective analysis, Kulynych Т. (2017)
Abstract and References (2017)
Лунячек В. Е. - Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави, Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. (2017)
Мокляк В. М. - Ретроспективний аналіз поглядів С. М. Трубецького на автономію університетів (2017)
Картель Т. М. - Формування комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ у процесі навчання іноземної мови, Сивокінь Г. В. (2017)
Шулик Т. В. - Оновлення змісту математичної освіти в новій українській школі (2017)
Кот Г. М. - Розвиток психологічної культури студентів у процесі психологічної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Kievisas I. - The pedagogy of freedom in the paradigmatic space of humanistic upbringing systems, Rastrygina A. (2017)
Оськіна Н. О. - Сутність підготовки бакалаврів у галузі сходознавства в педагогічному університеті (2017)
Беньковська А. В. - Аналіз поняття "здоров’я" в контексті виховання старших підлітків у загальноосвітніх закладах: структура, сутність (2017)
Юхимець О. І. - Інтегративний зміст комунікативної компетентності майбутніх правознавців (2017)
Abstract and References (2017)
Кассіч В. Ю. - Дослідження впливу опромінення на ультраструктуру та мінливість мікобактерій, Левченко А. Г., Байдевлятов Ю. А., Ребенко Г. І., Головко В. О., Кассіч О. В., Ушкалов В. О., Волосянко О. В. (2017)
Зозуля А. В. - Аналіз специфіки використання інновацій у логістичних процесах тилового забезпечення підрозділів Національної гвардії України (2017)
Ігнатенко М. М. - Проблема продовольчої безпеки в контексті соціального розвитку українського села в умовах незалежності (1991–2008 рр.) (2017)
Баланюк В. М. - Запобігання займання газових сумішей н-гептану комбінованими системами ударних хвиль та об’ємних вогнегасних речовин, Ковалишин В. В., Козяр Н. М. (2017)
Бондар І. О. - Методика створення електронного ресурсу для сфери індустрії краси, Козлова А. В. (2017)
Пушкар О. І. - Розробка методики вибору систем інструментальної підтримки процесу проектування педагогічного дизайну, Браткевич В. В., Самойленко О. В. (2017)
Колесніченко С. В. - Загальні принципи оцінки ризику експлуатації сталевих конструкцій та визначення їх залишкового ресурсу, Селютін Ю. В., Черних І. Ю., Мнацаканян К. Б. (2017)
Серикова Е. Н. - Оценка адекватности предлагаемой математической модели прогноза на фактических данных мониторинга уровня грунтовых вод в центральной части г. Харькова, Стрельникова Е. А., Яковлев В. В., Анищенко Л. Я., Писня Л. А. (2017)
Нестеренко О. В. - Исследования по пылеподавлению на щебеночной автодороге, Комиссаренко Т. А., Домничев Н. В. (2017)
Ємельянова М. В. - Лексичні особливості художнього зображення визвольного руху 20-х років ХХ століття у творах Григорія Косинки (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2016)
Грицаєнко З. М. - Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим, Карпенко В. П., Мостов’як І. І., Підан Л. Ф. (2016)
Горновська С. В. - Видове різноманіття й екологічна структура фауни турунів (Coleoptera, Carabidae) в степовій зоні України (2016)
Прус Л. І. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сортів сої (2016)
Киричук І. В. - Шкідливий ентомокомплекс буряка столового на Поліссі України (2016)
Соломійчук М. П. - Динаміка заселення бічних корінців буряка цукрового переносником ризоманії — грибом Polymyxa betae K., Кирик М. М. (2016)
BASF разом з українськими аграріями вдосконалює майстерність вирощування врожаїв (2016)
Макух Я. П. - Особливості видового складу та специфіка появи сходів бур’янів у посадках верби енергетичної, Ременюк С. О. (2016)
Морозюк Л. И. - Энергетическая эффективность абсорбционно-резорбционной холодильной машины в системе тригенерации малой энергетики, Грудка Б. Г. (2016)
Вассерман А. А. - Вязкость и теплопроводность смеси хладагентов R125/R134а, Бойчук А. С. (2016)
Мных А. С. - Влияние условий формирования сыпучего слоя железорудных и бокситовых материалов на коэффициент теплоотдачи, Яковлева И. Г., Пазюк М. Ю. (2016)
Дорошенко А. В. - Испарительные охладители газов и жидкостей прямого и непрямого типов со сниженным пределом охлаждения, Кириллов В. Х., Антонова А. Р., Людницкий К. В., Мелехин В. В. (2016)
Бутовский Е. Д. - Устройство для подачи жидкого хладагента в эжекторный теплообменник, Когут В. Е., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2016)
Жихарєва Н. В. - Метод розрахунку річного споживання холоду систем кондиціювання повітря (2016)
Хмельнюк М. Г. - Алгоритмизация термодинамических расчетов в математическом пакете Maple c использованием технологии OpenMaple, Важинский Д. И. (2016)
Корнієнко Ю. К. - Використання дистанційних технологій як засіб підвищення якості навчання, Федченко Ю. С., Трішин Ф. А. (2016)
Маслійов С. В. - Захист посівів пшениці озимої від дескурайнії Софії на сході України (2016)
Прус Л. І. - Вплив агротехнічних заходів на біологічну активність ґрунту, стійкість проти хвороб та продук-тивність сої (2016)
Макаренко Н. В. - Вплив кремнієвмісної суміші на інтенсивність ураження листків троянд збудником Sphaerotheca pannosa Lev. var. rosea Woron., Громова О. П., Шевченко Я. С. (2016)
Яновський Ю. П. - Увага, кров’яна попелиця! Кров’яна попелиця та заходи обмеження її чисельності в плодо-вих насадженнях України (2016)
Трибель С. О. - Як позбутись дротяників? (2016)
Сторчоус І. М. - Знайомі незнайомці (2016)
Содержание (2014)
Якименко С. А. - Применение временного кератопротеза для проведения витрэктомии у больных с бельмами роговицы и витреоретинальной патологией, Родин С. С., Левицкая Г. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Влияние инсталляций современных фторхинолонов и их цитотоксические эффекты на эпителий конъюнктивы у пациентов с синдромом "сухого глаза", Брижань А. А. (2014)
Мазур В. П. - Новый метод поверхностной электромиографии прямых мышц глаза у детей, Бойчук И. М. (2014)
Якименко С. А. - Определение уровня защитных компонентов слезной жидкости у больных с рубцовыми последствиями ожогов глаз, Амжад Альбин, Коломийчук С. Г. (2014)
Леус Н. Ф. - Влияние кверцетина на ферменты антиоксидантной защиты хрусталика и камерной влаги у больных возрастной катарактой, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Мойсеєнко Н. М. - Лікування травматичної оптичної нейропатії високими дозами кортикостероїдів (2014)
Коновалова Н. В. - Изучение состояния сенсорной части сетчатки и сосудистой оболочки глаза у больных увеитами по данным оптической когерентной томографии, Храменко Н. И., Шайби Абдерахман, Иваницкая Е. В., Нарицына Н. И. (2014)
Недзвецька О. В. - Вплив детоксикаційної терапії на стан очного дна при алкогольній токсичній нейроретинопатії, Петрусенко Д. О. (2014)
Жабоедов Д. Г. - Пространственная контрастная чувствительность у пациентов с артифакией после имплантации различных моделей интраокулярных линз (2014)
Іслам М. М. - Система постійної доставки протиінфекційного пептиду 1X37 — потенційний новітній метод лікування очних інфекцій. Повідомлення II. Противірусна активність 1X37, що інкапсульований у кремнієві наночастки, Гріффіт М., Мондал Д., Бузник О. I. (2014)
Гладуш Т. И. - Застосування метиленового синього в комбінації із низькоенергетичним лазером в лікуванні експериментального (змішана флора) бактеріального кератита, Чорнобай М. О. (2014)
Мальцев Е. В. - Патоморфологічні особливості рогівково-лімбальної зони у експериментальних тварин при моделюванні дегенеративно-проліферативного процесу, пов'язаного з наростанням кон'юнктиви на рогівку, Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2014)
Пасечникова Н. В. - Структурные изменения сетчатой оболочки, концентрация эритропоэтина в стекловидном теле и периферической крови экспериментальных животных со стрептозотоциновым диабетом (промежуточный результат), Науменко В. А., Вит В. В., Иваницкая Е. В., Пилькевич Т. С. (2014)
Мороз О. А. - Мембрано-протекторное воздействие кверцетина и липоата на сетчатку при стрептозотоциновом диабете (2014)
Пасечникова Н. В. - Особенности изменения зрительного нерва и конъюнктивы после воздействия электрическим током высокой частоты при энуклеации глазного яблока в эксперименте, Вит В. В., Пухлик Е. С., Науменко В. А., Малецкий А. П., Чеботарев Е. П. (2014)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения зрительного нерва при контузии глазного яблока легкой степени у кроликов, Красновид Т. А., Вит В. В., Молчанюк Н. И., Грубник Н. П. (2014)
Henrich P. В. - Physical characteristics of the internal limiting membrane and their significance in ocular surgery and beyond, Mounier Ch. A., Loparic M. (2014)
Светлова O. В. - О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы. Сообщение 2, Рябцева A. A., Кошиц И. Н., Макаров Ф. Н., Гусева М. Г., Засеева М. В. (2014)
Дрожжина Г. И. - Случай успешного лечения двустороннего акантамебного кератита, Зборовская А. В., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б., Вансович Е. В., Курилюк А. Н. (2014)
Гаркуша С. В. - Разработка модели согласованного решения задач распределения неперекрывающихся частотных каналов и потоковой маршрутизации в многоканальных многоинтерфейсных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11 (2014)
Al-Zayadi H. A. - Mobility Affected on Channel Estimation Using Different Modulation in LTE, Klymash M. M., Lavriv O. A., Al-Shuraifi M. (2014)
Безрук В. М. - Планирование сетей мобильной связи на основе методов многокритериальной оптимизации, Чеботарёва Д. В. (2014)
Лемешко А. В. - Обеспечение качества обслуживания в условиях согласованного решения задач управления трафиком в телекоммуникационной сети, Гаркуша С. В. (2014)
Кузьминых Е. Д. - Анализ методов балансировки нагрузки в кластере SIP-серверов (2014)
Польщиков К. А. - Усовершенствованный метод нейро-нечеткого управления отбрасыванием пакетов в транзитных маршрутизаторах телекоммуникационной сети, Здоренко Ю. Н. (2014)
Лемешко А. В. - Модель и метод предотвращения перегрузки с активным управлением очередью на узлах телекоммуникационной сети, Семеняка М. В. (2014)
Руккас К. М. - Разработка модели управления ресурсами телекоммуникационной системы на основе многоагентного подхода, Мищенко М. В., Овчинников К. А. (2014)
Клечковський Ю. Е. - Можливості управління резистентністю шкідників продовольчих запасів до фосфіну, Нямцу Є. Ф. (2016)
Маслійов С. В. - Захист від чорнощиру нетреболистого посівів кукурудзи цукрової (2016)
Киричук І. В. - Контроль чисельності шкідників буряка столового за передпосівної обробки насіння протруйниками, Ткаленко А. М. (2016)
Зеля А. Г. - Проти раку картоплі. Ефективність дії препаратів різної природи на життєздатність зооспорангіїв збудника раку картоплі Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pеrc., Гунчак В. М., Нікорюк М. Г., Макар Т. Й. (2016)
Іващенко О. О. - Гірчак повзучий на полях — проблема актуальна, Шевчук О. М. (2016)
Макух Я. П. - Динаміка процесів забур’янення у посадках верби енергетичної, Фучило Я. Д. (2016)
Трибель C. О. - Заходи захисту від хрущів, Стригун О. О., Гаманова О. М. (2016)
Сторчоус І. М. - Бур’яни-алергени — це стосується всіх! (2016)
Popovskiy V. V. - Methods of System Policy in Creation of Infocommunication Systems (2014)
Стерин В. Л. - Динамическая модель синтеза одноранговой виртуальной частной сети, Еременко А. С., Тарики Н. (2014)
Ільченко М. Ю. - Принципи побудови надширокосмугової системи радіозв'язку в суб-терагерцововму діапазоні частот, Наритник Т. М., Дідковський Р. М. (2014)
Гірник М. А. - Асимптотичні методи аналізу пропускної здатності МІМО каналів з завмираннями, Гірник А. В., Гірник Д. А. (2014)
Шостко И. С. - Применение методов экспертной оценки при проектировании беспроводных сенсорных сетей с низким энергопотреблением (2014)
Галюк С. Д. - Тривалість перехідних процесів при встановленні синхронізації хаотичних систем в телекомунікаціях, Політанський Л. Ф. (2014)
Гуляєв К. Д. - Імітаційне моделювання процесу інформаційного обміну на базі мережної технології із змінним розміром мережної адреси, Каптур В. А., Степаненко О. В. (2014)
Андрусевич А. А. - Выбор топологии гибких коммутационных шлейфов для телекоммуникационных устройств на основе теоремы Байеса, Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е. А., Жарикова И. В., Невлюдова В. В. (2014)
Місце е-журналу "Проблеми телекомунікацій" у рейтингу eLIBRARY.RU за 2013 рік за імпакт-фактором РІНЦ (2014)
Коломієць Л. В. - Щодо деяких питань метрологічного законодавства, Горін В. В., Подостроєць К. О., Чистяков Є. С. (2017)
Сичов М. І. - Вивчення умов отримання сполук магнію особливої чистоти з його хлориду, Коломієць Л. В., Боряк К. Ф. (2017)
Макарова О. В. - Радіаційний контроль при оцінці якості і екологічній сертифікації будівельних матеріалів, Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. (2017)
Михалко А. О. - Застосування матричних моделей для прогнозування нормативного забезпечення туристичних послуг (2017)
Габер А. А. - Аналіз вимог до системи управління якістю за стандартом NSF/IPEC/ANSI 363-2016 з метою контролю якості лікарських допоміжних речовин, Грабовський Г. В., Іванов В. О. (2017)
Ярмолюк О. В. - Формування класифікації показників для оцінювання якості банківських послуг кваліметричним методом, Гоц Н. Є. (2017)
Velychko O. M. - Improved method and software-instrumental complex for group expert assessment, Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. (2017)
Ботвіна Н. О. - Менеджмент регулювання та якості конкурентоспроможності на підприємствах АПК, Згадова Н. С., Кравченко М. В. (2017)
Левинський О. С. - Експериментальне дослідження температури об’єкта приладами інфрачервоної техніки, Голофєєва М. О., Шворінь В. О., Урсол С. М. (2017)
Кравчук В. С. - Об оценке циклической прочности поверхностно упрочненных деталей машин, Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. М. (2017)
Orobey V. F. - Еstimation of cone-shaped beams of special cranes on stability, Dashchenko A. F., Kolomiets L. V., Limarenko A. M., Lobus R. S. (2017)
Величко О. М. - Деякі особливості калібрування багатофункціональних калібраторів змінного струму, Ісаєв В. В. (2017)
Банзак О. В. - Программно-технический комплекс радиационно-технологического контроля объектов АЭС на основе CdZnTe-детекторов, Банзак Г. В. (2017)
Подостроєць К. О. - Математична модель способу передачі одиниці фізичної величини метра від еталону до робочих засобів вимірювальної техніки в лабораторних умовах (2017)
Солоненко И. П. - Применение СВЧ излучателей для определения содержания влаги в образцах строительных материалов (2017)
Боряк К. Ф. - Підвищення точності вимірювання маси калібрувальним пристроєм ЗНКП-60, Цимбалюк А. Г., Лопатін О. О. (2017)
Волков С. Л. - Системна модель процесу життєвого циклу штучних систем, Вавілов Є. В., Коломієць С. В. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз проблем розробки розподіленої системи контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів, Бондаренко Г. С. (2017)
Братченко Г. Д. - Оцінка впливу дестабілізуючих факторів на точність вимірювання різниці фаз відповідних гармонік у двох сигналах, Григор’єв Д. В., Смаглюк Г. Г. (2017)
Лещенко О. І. - Аналіз умов створення розподілених систем контролю та обліку пацієнтів для медичних закладів, Пенязенко В. І. (2017)
Мілованов В. І. - Основні напрямки підвищення якості та ефективності газотранспортної системи україни, Клебан О. Л. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Арістова І. В. - Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (частина перша) (2017)
Цимбалюк В. С. - Доктринальні положення телекомунікаційного права як підгалузі інформаційного права (2017)
Бєляков К. І. - Проблеми формування поняттєво-термінологічної системи інформаційного права: інформаційні правопорушення (2017)
Чернадчук Т. О. - До питання концепції інформаційних правовідносин в бюджетній сфері (2017)
Золотар О. О. - Інформаційні революції: соціально-правове значення (2017)
Стадник Р. І. - Норми інформаційного права: теоретико-правові засади (2017)
Кравчук В. М. - Право народу на громадську непокору та опір у забезпеченні сучасної демократії (2017)
Оксьом І. Г. - Адміністративно-правові основи державного контролю у соціальній сфері (2017)
Щавінський В. Р. - Компетенційні спори як складова предмету адміністративного судочинства у контексті захисту інтересів держави (2017)
Світлична Ю. О. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності (2017)
Банчук М. В. - Якість медичної допомоги як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2017)
Фалатюк О. С. - Адміністративно-організаційні умови здійснення вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні (2017)
Коломієць П. В. - Податкова та фіскальна політика: аналітичний огляд вітчизняної наукової думки (2017)
Харчук О. О. - Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі, Білий О. О. (2017)
Лісовий Г. О. - Податкова злочинність як загроза податковій безпеці України (2017)
Ліпський В. В. - Аудиторський контроль як складова фінансового контролю у сфері сплати обов’язкових платежів (2017)
Пєтков С. В. - До питання про розмежування злочинів і проступків: зміна парадигм (2017)
Світличний О.О. - Обставини, що визначають суспільну небезпеку розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України) (2017)
Пономарьова М. С. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналіста як мета у складі злочину, передбаченому ст. 375 КК України (2017)
Наумова О. С. - Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (ст. 149 КК України) (2017)
Ярмол Л. В. - Світові міжнародно-правові стандарти свободи вираження поглядів та гарантії її забезпечення (2017)
Сусла І. В. - Поняття екстериторіальних міжнародно-правових зобов’язань держав щодо захисту навколишнього середовища, Поліванова О. М. (2017)
Харчук О. О. - Особливості удосконалення міжнародно-правового механізму співробітництва держав в контексті запобігання зміни клімату, Озерова К. О. (2017)
Занфірова Т. А. - Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України (2017)
Горіславська І. В. - До питання відповідальності медичних працівників та страхування їх професійної відповідальності, Ткачук C. М. (2017)
Синявська О. Ю. - Використання методів математичного моделювання при прогнозуванні загального рівня злочинності в Україні (частина 2), Синявська О. О. (2017)
Копча В. В. - Поняття поліції (поліцейських функцій) у стандартах Ради Європи та ОБСЄ (2017)
Чернобай А. М. - Морально-етичні вимоги до позаслужбової поведінки прокурора як елемент професійної етики та поведінки прокурора, Алексеєва В. О. (2017)
Шаблін Є. І. - Належне фінансування як гарантія незалежності прокуратури України: актуальні проблеми (2017)
Рум’янцев В. О. - Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної ради (2017)
Бадида А. Ю. - Позитивні зобов'язання держави в контексті розуміння прав людини, Лемак В. В. (2017)
Бернацький Г. Г. - Естественные права нации (2017)
Косович В. М. - Юридичні конструкції як засіб правозастосовної техніки (2017)
Кравчук М. В. - Особливості військового будівництва в період Директорії Української Народної Республіки: історико-правове дослідження (2017)
Рабінович М. П. - До питання про кримінальну відповідальність заподіювача шкоди потерпілому за його згодою (2017)
Холоднюк С. З. - Розуміння соціально-правової цінності людини у період Київської Русі (2017)
Рішко М. І. - Українські параюристи — нові можливості доступу до безоплатної правової допомоги (2017)
Олефір Л. І. - Проблеми ефективного застосування пробації, як форми соціального контролю за засудженими (2017)
Розпашнюк І. О. - Відповідність законодавства України законодавству ЄС в сфері захисту персональних даних (2017)
Армаш Н. О. - Реформування національного законодавства в світлі євроінтеграціїУкраїни (2017)
Шевченко А. Є. - Пам’яті Ніни Романівни Нижник (2017)
Кресін О. В. - Пам’яті Олександра Вікторовича Задорожнього (2017)
Петришин О. В. - Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції: на шляху до інтегративного підходу (2017)
Рабінович П. М. - Універсальна теорія права як загальна концептуальна основа теорій національного і міжнародного права (до проблеми формування) (2017)
Оніщенко Н. М. - Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження (2017)
Ромашов Р. А. - Реальность права – праксеологический контекст современногоинтегративного правопонимания (2017)
Лемак В. В. - Загальна теорія права: між зміною парадигми і пошуком структури (2017)
Дудченко В. В. - Концептуальні засади основної норми в українському праві (2017)
Бернацький Г. Г. - Предметы познания юридической науки (2017)
Цимбалюк В. С. - Поєднання академічності та креативності в сучасній теорії права, у контексті науково-освітнього права (2017)
Ганберов Д. - Основы конституционного права на объединение в Азербайджанской Республике (2017)
Арістова І. В. - Наукова школа у галузі інформаційного права: на шляху до розбудови суспільства знань в Україні (частина друга) (2017)
Світличний О. П. - Надання правової інформації суб’єктом владних повноважень (2017)
Подоляка С. А. - Сутність та особливості механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури в Україні (2017)
Якимчук Н. Я. - Правові проблеми визначення поняття відокремленого підрозділу юридичної особи в контексті визнання місцевого бюджету до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб (2017)
Kravchuk O. - Use of "civil law contract" concept in financial law as an example of pragmatic influence on legal terminology (2017)
Петруненко Я. В. - Окремі питання класифікації господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів (2017)
Лісовий Г. О. - Система загроз податковій безпеці: постановка проблеми (2017)
Столяр Т. В. - До питання удосконалення правового становища суб’єкта умисного вбивства та умисного тяжкого тілесного ушкодження у разі перевищення меж необхідної оборони (2017)
Костя Л. М. - Колізійність міжнародного права та права ЄС щодо застосування принципів резидентства й територіальності в оподаткуванні (2017)
Моткова О. Д. - До питання застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Костюк В. Л. - Конституційне право на державну службу через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект, Яцкевич І. І. (2017)
Мельник В. П. - Права осіб з інвалідністю за законодавством ЄС: питання правового регулювання (2017)
Копотун І. М. - Методи протидії сепаратизму, Місюра А. М. (2017)
Трофименко О. А. С. - Тактика застосування методу "Сценарне планування" під час побудови та перевірки криміналістичних версій з приводу умисного вбивства (2017)
Купіна Л. Ф. - Генезис поняття ефективності норм права (2017)
Джавадов Х. А. - Отдельные аспекты понятия гражданской юрисдикции (2017)
Кравченко О. М. - Потреба України в законі "Про комерційну таємницю" (2017)
Шинкар М. Л. - Примусова ліквідація банківських установ: питання підсудності (2017)
Рабінович П. М. - До ювілею доктора юридичних наук, члена-кореспондента Російськоїакадемії наук Олени Андріївни Лукашової (2017)
Титул, зміст (2016)
Сорокіна С. І. - Сумісне застосування в посівах сої гербіцидів Хармоні та Пульсар з ад’ювантом Тренд 90, Родзевич О. П., Гуральчук Ж. З., Мордерер Є. Ю. (2016)
Жеребко В. М. - Зміни жирно-кислотного складу насіння сої залежно від догляду за її посівами (2016)
Ключевич М. М. - Захист спельти озимої від хвороб на ранніх етапах органогенезу (2016)
Торліна О. М. - Вплив ланок короткоротаційних сівозмін та системи удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових (2016)
Жеребко В. М. - Захист від бур’янів — основа інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур (2016)
Клечковський Ю. Е. - Йодистий метил — перспективи використання проти карантинних організмів на свіжих овочах і фруктах, Нямцу Є. Ф. (2016)
Фокін А. В. - Вплив хвиль тепла на поширення картопляної молі у Харківській області (2016)
Вимоги до наукових статей (2016)
Bezusyak O. V. - The effect of foam multiplication factor on density and strength of foamgypsum, Kovalyk I. V. (2017)
Безусяк О. В. - Вплив комплексної добавки на основі суперпластифікатору та метакаоліну на водопоглинання та параметри пористості цементного каменю, Лушнікова Н. В. (2017)
Бордюженко О. М. - Дослідження водопотреби фібробетонних сумішей з використанням суперпластифікаторів, Ковальчук Т. В., Штемпель М. В. (2017)
Гуйван Є. Ф. - Високоефективні матеріали в будівництві автомобільних доріг і аеродромів, Харипончук В. В., Зятюк Ю. Ю. (2017)
Дворкін Л. Й. - Врахування умов твердіння при проектуванні складів високоміцного бетону, Степасюк Ю. О., Сахарчук П. П., Савич Д. С. (2017)
Dvorkin L. J. - The rule of constant concrete mixtures water content and its using, Zhitkovsky V. V. (2017)
Іщук О. О. - Спосіб виготовлення гіпсового в`яжучого із фосфогіпсу, Сівук О. А. (2017)
Кравченко А. В. - Дослідження впливу складових органо-мінеральної вогнезахисної композції на коефіцієнт спучення, Цапко Ю. В., Гузій С. Г. (2017)
Марчук В. В. - Гранітний аспіраційний пил як компонент сухих будівельних сумішей для мурувальних розчинів, Гальчук Н. Ю. (2017)
Бабич Є. М. - Дослідження опору високоміцних бетонів та фібробетонів пробиванню, Кочкарьов Д. В., Філіпчук С. В. (2017)
Бабич Є. М. - Розрахунок нормальних перерізів косозавантажених елементів з використанням діаграм їх стану, Ромашко В. М. (2017)
Битько М. М. - Экспериментально-статистические исследования секущего модуля деформаций песчаного бетона при длительном центральном сжатии нагрузкой различной интенсивности, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2017)
Валовой О. І. - Особливості роботи базальтової арматури у складі конструкцій що працюють на згин, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О., Волков С. О. (2017)
Гомон С. Ст. - Деформативність модифікованої силором клеєної деревини за роботи на стиск вздовж волокон, Гомон С. С., Зінчук А. В. (2017)
Гомон С. С. - Робота дощатоклеєних дерев’яних балок в умовах косого згину при дії одноразових та повторних навантаженнях, Павлюк А. П. (2017)
Дорофєєв В. С. - Дослідження характеру розподілу напруги та переміщень біля вершини тріщини в залізобетонних елементах, Зінченко Г. В., Романюк В. В. (2017)
Масюк Г. Х. - Оцінка надійності залізобетонних позацентрово стиснутих колон за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами, Алексієвець І. І. (2017)
Мельник І. В. - Технологічні особливості улаштування монолітних плоских залізобетонних перекриттів з вставками, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Грушка Р. (2017)
Неутов С. П. - Аналіз несучої здатності та тріщиноутворення в згинальних елементах при дії циклічних навантажень, Кушнарьова Г. О. (2017)
Романюк В. В. - Деформаційний стан перфорованих елементів за косого згину, Супрунюк В.В. (2017)
Азізов Т. Н. - Уточненная расчетная схема подвесного здания (2017)
Андрійчук О. В. - "Гіперболічний параболоїд" зі сталефібробетону при дії одноразових навантажень за допомогою програмного комплексу ЛИРА-САПР, Григорчук А. Б., Ужегов С.О. (2017)
Gasii G. M. - Form-building units of the steel and concrete composite cable space frames (2017)
Кравченко С. А. - Несущая способность и деформативность фрагментов и моделей внутренних стеновых панелей из керамзитоперлитобетона, Постернак О. О. (2017)
Талах Л. О. - Досвід Франції та Польщі в організації та управлінні дорожньою системою (2017)
Ігнатов С. В. - Залежність характеристик міцності основ Білорусі від генезису (2017)
Супрунюк В. В. - Особливості проектування позацентрово навантажених пальових фундаментів при дії значних згинаючих моментів, Фурсович М. О., Жеребятьєв О. В. (2017)
Вегера П. І. - Розрахунок несучої здатності похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами, Хміль Р. Є., Вашкевич Р. В., Бліхарський З. Я. (2017)
Данилік С. М. - Застосування полімерних композицій для підсилення залізобетонних елементів, Кух С. П. (2017)
Кваша В. Г. - Оцінка технічного стану та завдання відновлення експлуатаційних показників гідроспоруд річкового водосховища, Салійчук Л. В. (2017)
Мельник С. В. - Безпека експлуатації згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами (2017)
Карагодіна О. - "Академізація" спеціальності як виклик для українських шкіл соціальної роботи (2017)
Demchenko I. - Gender-sensitive harm reduction interventions in Ukraine: clients' perspective, Varban M., Bulyga N., Holtsas L. (2017)
Лютий В. - Вплив програм соціальної допомоги на життєдіяльність сімей внутрішньо переміщених осіб (2017)
Єрошенко К. - Параюридична практика: чого може навчитися з міжнародного досвіду українська соціальна робота? (2017)
Gurzhiy N. - Сonsumer awareness on non-medical interventions for autistic children and adults in Ukraine (2017)
Дмитрук Н. - Між матеріалізмом і постматеріалізмом: ціннісні орієнтації сучасної української молоді (2017)
Коляда Н. - Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості підготовки соціальних працівників, Кравченко О. (2017)
Пожидаєва О. - Як навчати соціальній роботі дорослих? (З досвіду ваучерної програми професійного навчання осіб старше 45 років), Семигіна Т. (2017)
Dvoriak S. - Social work and combating the global epidemic of HIV (2017)
Документ Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи щодо досліджень у соціальній роботі (2017)
Круглий стіл "Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи" (2017)
Оголошення про конкурс праць молодих науковців (2017)
Зименкова В. - США та "Талібан": від взаємодії до конфронтації (2017)
Cheikh Tidiane Samb - United States and Senegal Cooperation on Security and Counterterrorism (2017)
Coulibaly Z. - The Impact of Natural and Geographical Factors on the Environmental Security Formation in Maghreb Countries (2017)
Drabczuk M. - Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy (2017)
Коцан Н. - Військова модель охорони державного кордону Другої Речі Посполитої: досвід для сучасних держав, Франчко Ю. (2017)
Коцан Р. - Питання класифікації кордонів у наукових дослідженнях (2017)
Лесняк В. - Зарубіжний досвід забезпечення основних інституційних засад громадянського діалогу (на прикладі Республіки Польща) (2017)
Хома Н. - Еволюція партійної системи Японії (2017)
Козак Т. - Англійська мова в глобальному лінгвістичному просторі: полеміка в експертному співтоваристві (2017)
Кольцова І. - Практичний досвід Польщі в реалізації інформаційної глобалізації для Української держави (2017)
Митко А. - Польсько-українська академічна співпраця як чинник інформаційної інтеграції (2017)
Мацишина І. - Комунікативно-знакові інтеракції політичного процесу в Україні (1991–1994 рр.) (2017)
Ротар Н. - Структура дискурсу російської агресії в Криму та на Донбасі в інформаційному просторі країн Кавказького регіону (2017)
Федонюк С. - Реалізація політики ЄС у сфері відкритого співробітництва (2017)
Войцешак Л. - Проблема потенциального импорта Польшей энергии от Калининградской атомной электростанции (2017)
Гольцов А. - Стратегія Росії щодо Білорусі: основні сучасні напрями (2017)
Максимець Б. - Сучасні українсько-польські відносини в контексті Волинської трагедії (2017)
Смирнов І. - Логістичний потенціал сталого розвитку туристичних дестинацій (на прикладі міського туризму) (2017)
Shimuleni M. - Regional Integration and Development: a Theoretical Review of the SADC Region, Vozniuk Eu. (2017)
Трофимов Е. - Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование (2017)
Wawryniuk A. - Akcja "Wisła" (1947 r.) jej podłoże, skutki i przebieg. Próba analizy problemu (2017)
Доскіч Л. - Політико-правові інструменти забезпечення політичної участі громадян у процесі адміністративно-територіальної реформи в Україні (2017)
Жуковська А. - Студентське самоврядування як фактор розвитку громадянської політичної культури (2017)
Захаров Д. - Утопія як метанаратив політичного міфу (2017)
Кулик С. - Професійно-політичний рівень міністрів Міністерства спорту України (2017)
Кушнарьов І. - Еволюція політичної корупції в політичному процесі: історична ретроспектива (2017)
Liutko N. - Voters and Political Parties as the Main Subjects of the Election Process (2017)
Петров П. - Чинники демократизації політичних інститутів у контексті модернізаційних процесів (2017)
Сіленко А. - Економічна політика України: політичні підсумки реформування (2017)
Наші автори (2017)
Opryshko V. - About the question of the essence of international economic procedural law (2017)
Бадида А. Ю. - "Права добробуту" в контексті практики верховного суду США, Лемак В. В. (2017)
Ющик Ющик - Методологічна парадигма наукового пізнання права, О. І. (2017)
Тимошенко В. І. - Політико-правова характеристика екстремізму (2017)
Берназюк Берназюк - Міжнародні організації та установи як учасники правотворчого процесу в Україні, Я. О. (2017)
Крусян А. Р. - Конституційне гуманітарне право: основи концептуальної парадигми (2017)
Прилуцький С. В. - Суд як фундаментальний соціально-правовий феномен (зародження, еволюція, сучасність) (2017)
Легеза Є. О. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо надання публічних послуг у вітчизняне законодавство України як один із напрямків реформування освіти, Манжула А. А. (2017)
Алєксєєва І. М. - Кваліфікація: правова категорія вищої освіти – порівняльний аналіз законодавчих джерел (2017)
Abstract and References (2017)
Давиденко Н. М. - Сутність та закономірності розвитку ринку нерухомості в Україні, Воронченко О. В. (2017)
Богуславський Є. І. - Вертикальна диверсифікація як спосіб досягнення синергетичного ефекту, Бобро М. К. (2017)
Крисак А. О. - Сучасні проблеми розвитку малих підприємств в Україні (2017)
Гаджиев Рауф Акиф оглу - Анализ принципов инвестиционной деятельности банков (2017)
Швець Ю. О. - Особливості визначення ефективності стратегічного управління оборотними коштами промислових підприємств (2017)
Романишин В. О. - Нагромадження капіталу та його вплив на інвестиційну активність підприємств в Україні (2017)
Юркевич О. М. - Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні (2017)
Марков Б. М. - Аналіз методів державного регулювання структурних перебудов національних економік різних країн (2017)
Гаджиева Айнур Сабир кызы - Методы выявления искажений финансовой отчетности в контексте международных стандартов аудита (2017)
Васюк Є. А. - Стратегічне розміщення боргу в структурі трансфертної політики ТНК (2017)
Лошенюк О. В. - Зарубіжний досвід застосування інструментів стимулювання експорту послуг (2017)
Марова С. Ф. - Особливості державного управління організаційно-економічними проблемами оцінки впливу дестабілізуючих факторів на функціонування виробничо-економічної системи , Петренко О. В. (2017)
Дубич К. В. - Соціально-демографічний фактор тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні (2017)
Качний О. С. - Теоретико-методологічні засади державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2017)
Дяченко О. П. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики України (2017)
Войтюк М. М. - Особливості процесу інституціоналізації соціальної політики в сучасній Україні (2017)
Гбур З. В. - Фактори впливу корупції на економічну безпеку та шляхи їх вирішення (2017)
Полторак С. Т. - Сучасний стан та перспективні тенденції оптимізації державного фінансового забезпечення функціонування збройних сил України (2017)
Yakovchuk R. - State fire security management as one of the priority tasks of the state, Samijlo A., Gaponchuk M., Kazybrid A. (2017)
Тихончук Л. Х. - Наднаціональне та інституційне регулювання сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій (2017)
Негрич О. М. - Засади реалізації механізмів розвитку адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування (2017)
Руденко Ю. М. - Громадський контроль у процесах реформування податкової системи в Україні в сучасних умовах (2017)
Сімоненко О. А. - Становлення і розвиток процесів децентралізації влади та управління в Україні (2017)
Галанюк Я. С. - Сучасна політика країн-членів європейського союзу щодо діяльності прикордонних служб у сфері охорони та захисту державного кордону (2017)
Курганевич В. І. - Правові засади державного регулювання суспільно-масових явищ в інтересах забезпечення національної безпеки: досвід Естонії, Латвії, Литви (2017)
Валенков В. Є. - Регіональні аспекти формування та оцінювання соціального потенціалу держави (2017)
Титул, зміст (2018)
Анисимов А. В. - Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. II, Новокшонов А. К. (2018)
Рысцов И. К. - Аффинные автоматы и классические фракталы (2018)
Сергієнко І. В. - Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні (Огляд), Литвин О. М. (2018)
Королюк В. С. - Модели систем управления запасами со скоропортящимися продуктами и сервером на "прогулке", Меликов А. З., Пономаренко Л. А., Рустамов А. М. (2018)
Кнопов П. С. - Об условиях сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании, Норкин В. И. (2018)
Шлезингер М. И. - Поиск заданного количества решений системы размытых ограничений, Флах Б., Водолазский Е. В. (2018)
Самохвалов Ю. Я. - Развитие метода прогнозного графа в усло¬виях неполноты и неточности экспертных оценок (2018)
Алексейчук А. Н. - Неасимптотические нижние границы информационной сложности статистических атак на симметричные криптосистемы (2018)
Архипов А. И. - Эвристический критерий распознавания класса по спектральным яркостям, Глазунов Н. М., Хижняк А. В. (2018)
Яковлев С. В. - Свойства задач комбинаторной оптимизации на полиэдрально-сферических множествах, Пичугина О. С. (2018)
Кулиев С. З. - Синтез зональных управлений для одной задачи нагрева с запаздыванием в неразделенных краевых условиях (2018)
Макаров В. Л. - Абстрактное интерполирование цепными дробями типа Тиле, Демкив И. И. (2018)
Майко Н. В. - Оценка с весом точности разностной схемы повышенного порядка аппроксимации для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевого условия Дирихле (2018)
Можаровський В. М. - Методичні аспекти обґрунтування бойового складу збройних сил держави з позицій теорії відверненого збитку, Годзь С. В. (2018)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству вещественных векторов. I (2018)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи аналізу комп’ютерних мереж керування електропостачанням залізниць, Гончарова Л. Л. (2018)
Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины (2018)
Гавкалова Н. Л. - Методичний підхід до вибору стратегії управління витратами на персонал для забезпечення ефективного менеджменту персоналу, Бабарицький О. В. (2017)
Марков Б. М. - Аналіз структурних змін у промисловості України (2017)
Субочев О. В. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном мена, Юркевич О. М., Киян Є. М. (2017)
Рощина Н. В. - Перспективи економіки спільної участі, Борданова Л. С. (2017)
Бровко Л. І. - Економічна ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств, Галаган Т. І., Бровко Є. І. (2017)
Диба О. М. - Інноватизація виробництва: теоретичні основи та прикладний аспект (2017)
Кобеля З. І. - Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи, Кутаренко Н. Я., Рудько К. І., Бабчук А. М. (2017)
Костюнік О. В. - Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи авіаційних підприємств, Савчук Я. В. (2017)
Пінчук Д. В. - Аналіз методів регуляторного впливу на сферу торгівлі лікарськими засобами провідних країн світу (2017)
Музиченко М. В. - Сучасний ринок природного газу єс: структура та тенденції розвитку (2017)
Ковбаса В. А. - Сучасні тенденції та перспективні напрями реформування міжнародного валютного фонду (2017)
Стукан І. Ю. - Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України (2017)
Sadigov Agshin Shahin - Some aspects of the use of innovative business models of enterprise development: foreign experience (2017)
Гбур З. В. - Класифікація основних ризиків і загроз фінансовій безпеці України (2017)
Качний О. С. - Нормативно-правове забезпечення інноваційних механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України (2017)
Бутник О. О. - Дослідження індексу щастя населення в контексті ефективного державного управління (2017)
Тихончук Л. Х. - Вплив процесів транснаціоналізації на державне управління в глобальній економіці (2017)
Шклярук М. Г. - Сучасний стан стратегічних комунікацій у системі державного управління України (2017)
Негрич О. М. - Підвищення результативності надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Адамов Д. В. - Шляхи удосконалення податкового механізму державного регулювання розвитку малого бізнесу в Україні (2017)
Юхненко М. А. - Сучасний ринок інноваційних технологій та інструментів державного управління (2017)
Гребень С. Є. - Види, форми та методи державного фінансового контролю: сутність та принципові відмінності (2017)
Федорук Є. І. - Особливості державного регулювання транспортно-логістичної сфери України (2017)
Auzinger W. - Stability analysis of companion matrices, Stolyarchuk R. (2016)
Kuryliak A. - Levy's phenomenon for analytic functions in D×C, Skaskiv O., Tsvihun V. (2016)
Sahoo P. - Meromorphic function that share a set of small functions with its derivative, Biswas G. (2016)
Kowalski A. - On the maximum points and deviations of meromorphic minimal surfaces, Marchenko I. I. (2016)
Riihentaus J. - Removability results for subharmonic functions, for harmonic functions and for holomorphic functions (2016)
Chyzhykov I. E. - On asymptotic behavior of the pth means of the Green potential for 0<р≤1, Voitovych M. A. (2016)
Talhaoui A. - The Cauchy-Riemann equations for a class of (0,1)-forms in l2 (2016)
Sheremeta M. M. - On the two-member asymptotic of Young conjugated functions, Dobushovskyy M. S. (2016)
Favorov S. Yu. - Some properties of measures with discrete support (2016)
Плахотник М. В. - Похiдна гомеоморфiзму спряження для пари тентоподiбних вiдображень iнтервалу в рацiональних точках (2016)
Maligranda L. - Review of the book by Roman Duda, ''Pearls from a lost city. The Lvov school of mathematics'' (2016)
International Conference "Complex Analysis and Related Topics" (2016)
Пташник Богдан Йосипович. 28 вересня 1937 – 22 лютого 2017 (2016)
Index, 2016 (2016)
Сирко А. Г. - Сочетание невралгии тройничного нерва и опухолей мостомозжечкового угла. Современные подходы к диагностике и лечению: обзор литературы, Романуха Д. Н. (2017)
Радченко В. О. - Вибухові переломи грудного та поперекового відділу хребта (частина перша): огляд літератури, Попсуйшапка К. О., Бабалян Ю. О., Тесленко С. О. (2017)
Печера Л. Ю. - Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури, Гук М. О., Мумлєв А. О. (2017)
Ткачик І. П. - Профілактика інтракраніальних запальних ускладнень в нейрохірургії: огляд літератури (2017)
Сірко А. Г. - Прогностичні фактори виживання пацієнтів з гліобластомами півкуль великого мозку, Романуха Д. М. (2017)
Лисяный Н. И. - Содержание клеток врожденного и приобретенного иммунитета в периферической крови больных с опухолями головного мозга различного гистогенеза, Гнедкова И. А., Кот Л. А., Васлович В. В., Шмелева А. А. (2017)
Панасюк О. Л. - Особливості діагностики ураження нервової системи грибами роду Candida spp., Cryptococcus spp. , Говорова Д. В., Матяш В. І., Борщов С. П., Токунова Т. Л., Трембачова Н. С. (2017)
Кобилецький О. Я. - Дослідження сироваткової концентрації білків UCH-L1 і S100B у діагностиці дифузного і вогнищевого ушкодження головного мозку за тяжкої черепно-мозкової травми, Бєльська Л. М., Шевага В. М., Білошицький В. В. (2017)
Сапіжак І. І. - Вплив ембріональних нейрональних клітин на структури внутрішнього вуха тварин при експериментальному ототоксикозі (морфологічна оцінка), Тімен Г. Е., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2017)
Цимбалюк В. І. - Ефективність пластики дефекту периферичного нерва з використанням тканинно-інженерних провідників різних типів за даними електронейроміографії: експериментальне дослідження, Петрів Т. І., Медведєв В. В., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Васильєв Р. Г. (2017)
Кулик О. В. - Усунення рецидивів постнекротичного дефекту шкіри над титановим імплантом в лівій лобово-скронево-тім’яній ділянці голови комбінованим методом тканинної експансії в ході нейрореабілітації пацієнтки з синдромом тривалого посткоматозного розладу свідомості, Ушаков В. Г., Підгаєцький Р. М., Борзих О. В., Крисько С. Ю., Мумлєв А. О. (2017)
Юрій Панасович Зозуля: до 90-річчя з дня народження (2017)
Світлої пам’яті Михайла Омеляновича Цимбала (2017)
Усенко О. Ю. - Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару, Войтів Я. Ю. (2017)
Євтушенко Д. О. - Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини у пацієнтів за спайкової хвороби очеревини (2017)
Дужий І. Д. - Когортне дослідження. Зв’язок між захворюваністю на гострий апендицит і демографічним спадом, Дужий В. І., Бабич В. О., Гресько І. Я., Горбасьов В. В., Середа Н. І., Шимко В. В., Харченко С. В. (2017)
Петрушенко В. В. - Можливості антиоксидантної терапії щодо обмеження органних порушень у ранній фазі гострого некротичного панкреатиту, Столярчук О. В., Паньків К. М., Білик О. М. (2017)
Ярешко В. Г. - Хірургічна тактика при лікуванні некротичного панкреатиту, Марусій А. І. (2017)
Суходоля А. І. - Вплив корекції внутрішньочеревної гіпертензії на показання до оперативного втручання при гострому панкреатиті, Моргун А. С., Суходоля С. А., Лобода І. В., Моргун Ю. В. (2017)
Коломійцев В. І. - Діагностика і лікувальні транспапілярні втручання у хворих з приводу портальної біліопатії (2017)
Кустрьо В. І. - Застосування рукавної колостомії в хірургічному лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Лангазо О. В. (2017)
Ємець Р. М. - Інфекційні респіраторні ускладнення та їх мікробіологічна характеристика у дітей кардіохірургічного профілю, Філоненко Г. В., Жовнір В. А., Кирик Д. Л. (2017)
Педаченко Е. Г. - Тактика хирургического лечения больных по поводу множественных грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника, Хижняк М. В., Педаченко Ю. Е., Танасийчук А. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. Н. (2017)
Моргун В. В. - Особливості хірургічного та комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей молодшого віку (2017)
Кришень В. П. - Динаміка змін гуморальної ланки імунітету при використанні сорбційно-трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Панікова Т. М., Чередніченко Є. І., Чабаненко Г. М. (2017)
Шаповал С. Д. - Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи – оксидантний стрес організму, Трибушний О. В., Савон І. Л. (2017)
Сидорчук Р. І. - Морфологічні зміни при синдромі діабетичної стопи, Хомко О. Й., Рева В. Б., Полянський О. І., Сидорчук Л. П., Попович А. І. (2017)
Бойко В. В. - Використання зигзагоподібного доступу при мастектомії, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю. (2017)
Малик С. В. - Оптимізація лікування хворих з приводу хронічних ран, Рибалка Я. В., Осіпов О. С., Верба А. В. (2017)
Цема Є. В. - Клініко-статистичне дослідження рівня ампутації кінцівки у поранених, Хоменко І. П., Беспаленко А. А., Бур'янов О. А., Мішалов В. Г., Кіх А. Ю. (2017)
Пантьо В. І. - Вплив йододефіциту на ефективність лікування хворих з приводу посттравматичного остеомієліту з використанням пункційної лазерної секвестротрипсії, Сливка Р. М., Пантьо В. В. (2017)
Гуцуляк В. І. - Імітаційно-комп’ютерне моделювання біомеханічних систем для дослідження функціональних можливостей апаратів зовнішньої фіксації (2017)
Дзигал О. Ф. - Роль процесів пероксидації в механізмах патогенезу експериментального цирозу печінки, Новікова Ж. О., Кокоріна Ю. Є., Вастьянов Р. С. (2017)
Дзюбановський О. І. - Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів жовчоутворення і жовчовиділення після експериментального холестазу різної тривалості, Гудима А. А. (2017)
Приступа Є. Н. - Частота травми голови та обличчя залежно від виду спорту, механізм та профілактика, Магльований А. В., Аветіков Д. С., Панькевич В. В., Уштан С. В. (2017)
Загрійчук М. С. - Спостереження контраст-асоційованого гострого панкреатиту з гострою нирковою недостатністю, Литвин О. І., Романів Я. В., Винниченко О. В., Терзова Т. Б., Капуловська Т. О., Назаренко О. Ю., Березуцька С. В., Різник М. В., Скрипка Д. М. (2017)
Сакевич Р. П. - Ендоваскулярне лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнта молодого віку, Ханенко Є. Б., Рябушко Р. М., Мороз М. А., Ворошилова Т. А., Заєць В. В., Ляховський В. І. (2017)
Панасенко С. І. - Спостереження травматичного розриву серця, Левченко О. І., Кінаш П. М., Шейко В. Д., Чиркун О. Ю., Могильник А. І., Калюжка С. І., Шкурупій О. А. (2017)
Щолокова О. П. - Святоглядна спрямованість фахової підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2017)
Олексюк О. М. - Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті (2017)
Реброва О. Є. - Крос-навчальна інтеграція когнітивних процесів у виконавському досвіді майбутніх учителів хореографічних та музичних дисциплін (2017)
Рева В. П. - Интонационные стратегии погружения в восприятие музыки (2017)
Ростовська Ю. О. - Професійні переконання майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: методологічний аспект (2017)
Василенко Л. М. - Спів як соціокультурний феномен (2017)
Холоденко В. О. - Творчість як основа мистецької освіти (теоретичні аспекти) (2017)
Степанова Л. В. - Науково-методологічні підходи дослідження художньо-герменевтичної компетентності магістрів музичного мистецтва і хореографії (2017)
Щербініна О. М. - Еволюція науково-методичних підходів у системі фортепіанного навчання (2017)
Гусейнова Л. В. - Педагогічні умови формування виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки (2017)
Тушева В. В. - Культурологічні засади вищої митецької освіти (2017)
Косінська Н. - Зміст поняття "сценічно - образна культура" в контексті інтеграції мистецтв (2017)
Матвєєва О. О. - Педагогічна діагностика як засіб визначення результатів освітньої діяльності студентів факультетів мистецтв університетів (2017)
Мельник О. П. - Основні стадії та принципи підготовки музично-просвітницького заходу майбутнім учителем музики (2017)
Чень Цзяньїн - Генеза загальнонаукової сутності моделювання комунікаційного процесу (2017)
Цяо Цжи - Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену (2017)
Проворова Є. М. - Педагогічні умови організації методичної підготовки майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Дворник Ю. Ф. - Теоретичні аспекти формування творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва (2017)
Згурська Н. М. - Методи розвитку творчої уяви майбутніх учителів на індивідуальних заняттях з фортепіано, Василенко Н. А. (2017)
Лу Тао - Методичні аспекти формування виконавської майстерності піаністів (2017)
Ревенчук В. В. - Педагогічне керування як технологія забезпечення ефективності навчальної взаємодії у класі фортепіано (2017)
Соколова О. В. - Перспективне слухове мислення як основа виконавської діяльності музиканта-інструменталіста (2017)
Ма Чен - Рівні сформованості готовності майбутніх учителів музики до співацької роботи учнів у позашкільних мистецьких закладах (2017)
Сунь Сінь - Саморегуляція музично-виконавських дій як інтегративна властивість особистості майбутнього вчителя мзузики (2017)
Чжу Пен - Самопідготовка майбутніх учителів музики у контексті інноваційних методологічних підходів (2017)
Стеценко І. О. - Деякі питання розвитку співацьких навичок студентів у психолого-фізіологічному аспекті (2017)
Сюй Фейфей - Особливості формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки (2017)
Хуан Чанхао - Педагогічні принципи та умови вокального навчання майбутніх учителів музики на особистісно-орієнтованих засадах (2017)
Хуан Ханьцзе - Сутність готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства (2017)
Гризоглазова Т. І. - Впровадження сучасних педагогічних технологій у процес фортепіанного навчання (2017)
Джафарова О. С. - Реализация технологии активизации творческого самовыражения младших школьников во внеурочной художественной деятельности (2017)
Лю Цзін - Педагогічні умови розвитку вокального слуху підлітків у процесі навчання музики (2017)
Хоменко Л. В. - Педагогічні умови формування мотивації студентів педагогічних коледжів до музично-викладацької діяльності (2017)
Заря Л. О. - Розкриття художнього образу музичного твору на заняттях з фортепіано (2017)
Малашевська І. А. - Значення та роль саногенно-особистісної парадигми музичного навчання дошкільників і молодших школярів (2017)
Ян Яньчі - Теоретичне моделювання освітнього процесу в класі саксофону позашкільних спеціалізованих закладів (2017)
Закопець Л. М. - Ретроспективний аналіз Львівської гобойної школи в контексті мистецьких традицій Європи (2017)
Ляшенко Т. В. - До проблеми удосконалення технічної підготовки у класі фортепіано (2017)
Наші автори (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kovalyshyn Y. - Electrochemical Properties of the Composites Synthesized from Polyaniline and Modified MWCNT, Konovska M., Milanese C., Saldan I., Serkiz R., Pereviznyk O., Reshetnyak O., Kuntyi O. (2017)
Didenko K. - Preparation and Characterization of Phenol Sorbents Based on Konjac Glucomannan and Water-Soluble Blocked Isocyanates, Kozak N., Klepko V. (2017)
Dzhodzhyk O. - Modified Polyethersulfone Membranes with Photocatalytic Properties, Kolesnyk I., Konovalova V., Burban A. (2017)
Kupchyk O. - Stripping Voltamperometric Determination of Heavy Metals in Honey Samples (2017)
Vaziyeva A. - Investigation of Molybdate Ion Sorption on the Sorbent from Industrial Waste, Pavlenko O. (2017)
Kostiv I. - Kinetics of Schoenite Crystallization from the Suspension of Saturated Solution and Artificial Kainite, Basystyuk Y. (2017)
Devi T. - Vortex Depth Analysis in an Unbaffled Stirred Tank with Concave Blade Impeller, Kumar B. (2017)
Kosiv R. - Effect of High Gravity Wort Fermentation Parameters on Beer Flavor Profile, Kharandiuk T., Polyuzhyn L., Palianytsia L., Berezovska N. (2017)
Kurmakova I. - Quaternary Pyridinium Salts as Inhibitors of Mild Steel Biocorrosion, Bondar O., Polevichenko S., Demchenko N. (2017)
Horichok I. - Intrinsic Point Deffects of Samarium Monosulphide Crystals in Metal Phase, Shevchuk M., Parashchuk T., Galushchak M. (2017)
Jana S. - Tapered Bubble Column Using Pseudoplastic Non-Newtonian Liquids- Empirical Correlation for Pressure Drop, Das S. (2017)
Amantes B. - Chemical Treatment and Modification of Jute Fiber Surface, de Melo R., Neto R., Marques M. (2017)
Lukashov V. - Rate of Components Evaporation from Sulfuric Acid Solution During its Concentrating in Air Flow, Romanko S., Timofeev S., Protsenko A. (2017)
Gomes L. - Aphrons Obtained from Different Nonionic Surfactants: Properties and Filtration Loss Evaluation, Alves B., de Cassia Nunes R., Michel R., Ribeiro Y., da Silva F., Spinelli L. (2017)
Starchevskyy V. - The Effectiveness of Food Industry Wastewater Treatment by Means of Different Kinds of Cavitation Generators, Bernatska N., Typilo I., Khomyshyn I. (2017)
Bodachivskyi I. - Oleochemical Synthesis of Sulfanes, Their Structure and Properties, Pop G., Zheleznyi L., Zubenko S., Okhrimenko M. (2017)
Trokhymenko G. - Development of Low Waste Technology of Water Purification from Copper Ions, Gomelya M. (2017)
Khobotova E. - Elemental and Mineral Composition of Ash-Slag Wastes of Slovianska Thermal Power Plant, Ignatenko M., Larin V., Kalmykova Y., Turenko A. (2017)
Tertyshna O. - Forming of Crude Oil Mixtures with Increased Yield of Target Fractions, Martynenko V., Zamikula K., Topilnytskyy P., Holych Y. (2017)
Hrynyshyn O. - Change in Properties of M-10DM Mineral Motor Oil After its Using in the Diesel Engine, Korchak B., Chervinskyy T., Kochubei V. (2017)
Nyakuma B. - Biofuel Characterization and Pyrolysis Kinetics of Acacia Mangium, Oladokun O. (2017)
Горбулін В. П. - Ризики та можливі здобутки відновлення експлуатації міжнародного ракетно-космічного комплексу Sea Launch, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2017)
Брежнєва Т. В. - Стійкість як ключовий елемент колективної оборони НАТО (2017)
Резнікова О. О. - Забезпечення стійкості держави і суспільства до терористичної загрози в Україні та світі (2017)
Малиновська О. А. - Безпека та небезпека подвійного громадянства (2017)
Бегма В. М. - Суверенне право України на захист та активну оборону: уроки та пріоритети, Саганюк Ф. В., Лобко М. М. (2017)
Бобро Д. Г. - Урахування проектних загроз у розбудові державної системи захисту критичної інфраструктури (2017)
Бакальчук В. О. - Політика РФ щодо корінних народів на окупованій території АР Крим (2017)
Рябцев Г. Л. - Проблема неформальних впливів у діяльності національних регуляторів і шляхи її вирішення (2017)
Розумний О. М. - Російська політика пам'яті як складова гібридної агресії проти України: технологія, результативність, способи протидії (2017)
Ляшенко О. М. - Стратегії фінансування наукових досліджень в Україні (2017)
Олійник Д. І. - Міжнародний досвід високотехнологічного економічного розвитку на основі побудови Smart Grid (2017)
Хоружий С. Г. - Економічні та соціальні перспективи інформаційно-технологічного розвитку суспільства (2017)
Vasyltsiv T. - Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukraine's Consumer Goods, Lupak R. (2017)
Павлюк А. П. - Секторальна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку (2017)
Гладких Д. М. - Вплив банків з капіталом російського державного походження на фінансову безпеку України (2017)
Коваль О. П. - Соціальна група і соціальна технологія крізь призму соціальної безпеки (2017)
Артеменко Л. П. - Розвиток оборонних підприємств в умовах вимушеної ремілітаризації економіки України (2017)
Власюк Т. О. - Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України (2017)
Дзьобань О. П. - Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу (2017)
Прудникова О. В. - Ціннісне підґрунтя інформаційної культури суб'єктів віртуального простору (2017)
Степико М. Т. - Українська ідентичність як визначальна засада протидії російській агресії, Черненко Т. В. (2017)
Lytvynenko K. - Humanitarian Prerequisites of the Emergence of Separatist Movements in Independent Ukraine (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Лемешко А. В. - Динамическое представление тензорной модели многопутевой QoS-маршрутизации в нестационарном режиме работы сетевых интерфейсов, Еременко А. С. (2016)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель и метод комплексного управления ресурсами транспортной программно-конфигурируемой сети, Ильяшенко Е. Н., Ткачева Е. Б. (2016)
Ложковський А. Г. - Розрахунок середнього часу затримки пакетів в накопичувальному буфері системи із самоподібним трафіком (2016)
Радивилова Т. А. - Динамический метод оценки загрузки узлов распределенной системы, Иванисенко И. Н. (2016)
Лемешко А. В. - Математическая модель централизованного распределения ресурса нисходящего канала WiMAX на канальном и сетевом уровнях модели OSI, Аль-Джанаби Х. Д. К., Ходжаев О. М. (2016)
Аль-Дулайми А. М. Х. - Математическая модель и метод сбалансированного управления частотно-временным ресурсом в сети LTE, Евдокименко М. А. (2016)
Василенко С. В. - Системи радіозв’язку з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти (2016)
Земляной М. В. - Подходы к использованию UNetLab при создании экспериментальных стендов телекоммуникационных сетей, Старкова Е. В., Герасименко К. В., Трапезон К. А. (2016)
Даник Ю. Г. - Багатокритерійна математична модель формування надмірної структури системи моніторингу для ситуаційного управління її параметрами, Писарчук О. О., Соколов К. О., Тимчук С. В. (2016)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Міжнародної науково-технічної конференції "РадіоЕлектроніка та ІнфоКомунікації", УКРКОН’2016/ UKRCON’2016 (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Метод повышения скрытности сигналов управления в программно-конфигурируемой сети, Лукинов И. Г. (2017)
Безрук В. М. - Многокритериальный выбор предпочтительного протокола маршрутизации в ad-hoc сетях методом анализа иерархий , Скорик Ю. В., Гальченко К. Р. (2017)
Mohanad N. A. - Flow-based balancing solution of traffic policing, Ali S. A. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Обґрунтування частотних діапазонів для високошвидкісних безпроводових телекомунікаційних систем терагерцового діапазону, Бунін С. Г., Наритник Т. М., Єрмаков А. В., Волков В. В. (2017)
Авдєєнко Г. Л. - Перетворювач частоти для прийомопередавача безпроводової телекомунікаційної системи фіксованого зв'язку терагерцового діапазону, Ільченко М. Ю., Наритник Т. М., Єрмаков А. В., Лутчак О. В. (2017)
Наритник Т. М. - Аналіз терагерцових технологій та їх застосування для створення інноваційних розробок, Єрмаков А. В., Бондарчук С. О., Вальчук Д. С. (2017)
Ильченко М. Е. - Проектирование интегрального приемника терагерцового диапазона частот, Денбновецкий С. В., Нарытник Т. Н., Лутчак А. В., Май А. В. (2017)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 14-ї IEEE Міжнародної конференції "Перспективні тенденції в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп'ютерній інженерії" (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Бессараб Т. - Розвиток, особливості с2017 півпраці та значення членства Бразилії в Брікс, Цибух І. (2017)
Бучин М. - Суб’єкти номінації в Україні: правові аспекти, Ігнатюк Г. (2017)
Волинець О. - Екуменічні ініціативи митрополита Андрея Шептицького (2017)
Дорош Л. - Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), Івасечкок О. (2017)
Луцишин Г. - Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах, Гончарук А. (2017)
Матлай Л. - Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті (2017)
Литвин В. - Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Теоретичні патерни й емпіричні показники стабільності урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2017)
Цебенко О. - Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах (2017)
Яворський М. - Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації (2017)
Петрушенко В. - Людина і знання: епістемологічна складова філософської антропології (2017)
Царенок А. - Проблема ісихії у Візантійській естетиці аскетизму (2017)
Карівець І. - Суть філософії, або чому ненавидять філософію (2017)
Карівець І. - Мультиверсум мови (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chibelis V. - Research on Transposition Efficiency of Screens of Three-Phase Cable Lines with Consideration of Mutual Phase Disposition, Lobodzinskyi V., Illina O. (2016)
Druzhynin A. - Physical Quantity Sensors of Extended Functionality Based on Silicon Whiskers, Kutrakov O., Khoverko Y., Yatsukhnenko S. (2016)
Kozlovskyi O. - Computer Simulation of Measuring Transducers Used for Diagnosis of Icing in Solidworks Software Package, Trushakov D., Rendzinyak S. (2016)
Kravchyshyn V. - Modification of Dynamic Programming Method in Determining Active Composition of Wind Power Stations, Medykovskyy M., Melnyk R. (2016)
Lozynskyy A. - Synthesis of Fuzzy Logic Controller of Nonlinear Dynamic System with Variable Parameters, Demkiv L. (2016)
Malyar V. - Generation of a Circular Magnetic Field in a Three-Phase Asynchronous Motor at Single-Phase Power Supply, Stakhiv P. (2016)
Meshchaninov S. - The Model of Radioelectronic System Reliability Control Effectiveness, Spivak V. (2016)
Shcherba M. - Effect of Water Trees "String of Pearls” Configuration on the Distribution of Electric Field, Current and Stressed Volume in Xlpe Insulation (2016)
Verlan A. - Method of Regularizing the Problem of Recovery of Input Signals of Dynamic Objects, Sterten J., Furtat Y. (2016)
Zhuravchak L. - Solving 3D Problems of Potential Theory in Piecewise Homogeneous Media by Using Indirect Boundary and Near-Boundary Element Methods, Kruk O. (2016)
Preparation of Papers for CPEE (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2016)
Call for Papers Elmar-2017 (2016)
18th International Conference "Computational Problems of Electrical Engineering" Kutná Hora, September 11-13, 2017 (2016)
International Scientific Conference "The Origins and Formation of the Lviv ElectrotechnicalSchool”, May 25–26, 2017 (2016)
Call for Papers Mixdes-2017 (2016)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2016)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2016)
Малік М. Й. - Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення (2017)
Ніценко В. С. - Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери, Руденко С. В. (2017)
Гривківська О. В. - Формування стратегічного набору здатностей підприємств у забезпеченні економічної безпеки, Висоцький О. О. (2017)
Zaika S. О. - Analysis peculiarities of travel agencies activities, Shabinskyy O. V. (2017)
Калина Т. Є. - Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях, Константінова О. В., Арзуманян Т. Ю. (2017)
Матвиенко А. И. - Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения II (2017)
Корнієцький О. В. - Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу (2017)
Орел В. М. - Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції (2017)
Зайцев Ю. О. - Інноваційна маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу (2017)
Плотницька С. І. - Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Стефанишин О. В. - Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти (рецензія на монографію Васіної А. Ю.) (2017)
Содержание (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние рекомбинантного эритропоэтина на прогрессирование диабетической ретинопатии и диабетического отека макулы у больных сахарным диабетом с диабетической нефропатией, Науменко В. А., Пилькевич Т. С. (2014)
Кресюн Н. В. - Применение метода многомасштабного текстурного градиента в автоматизации диагностики диабетической ретинопатии по цифровым снимкам глазного дна, Татарчук Т. В., Шакун К. С., Годлевский Л. С. (2014)
Якименко С. А. - Исследование продуктов перекисного окисления липидов в слезной жидкости у больных с рубцовыми изменениями конъюнктивы и роговицы после ожогов глаз, Амжад Альбин, Пархоменко Т. В. (2014)
Чуднявцева Н. А. - Совершенствование хирургического лечения больных с посттравматической цилиохориоидальной отслойкой, Родина Ю. Н., Ковальчук А. Г. (2014)
Леус Н. Ф. - Исследование оптических свойств хрусталика (по данным прибора "Manual Straylight Meters") и остроты зрения у пациентов с начальной возрастной катарактой, получающих препарат биофлавоноида — кверцетин, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2014)
Иванова Т. В. - Эффективность лечения дисбинокулярной амблиопии у детей новым способом попеременной фотостимуляции глаз и традиционным комплексным методом, Коктышев И. В., Гончаренко Е. В. (2014)
Рыков С. А. - Анатомо-топографические особенности фильтрационных подушек после операций неперфорирующего типа у больных глаукомой по данным оптической когерентной томографии, Косуба С. И., Сук С. А., Тутченко Л. П., Косуба И. С., Венедиктова О. А. (2014)
Сергієнко А. М. - Зміни оптичної щільності макулярного пігменту після двох курсів низькоенергетичної світлової терапії у хворих з сухою формою вікової дегенерації макули, Дзюба Н. О., Пекарик О. С. (2014)
Ульянова Н. А. - Прогнозирование развития фовеошизиса на основе анализа ОКТ-сканов сетчатки области макулы. Часть I. Элементарный механизм накопления объемного механического напряжения в сетчатке, Шакун К. С. (2014)
Сафроненкова И. А. - Экспрессия дифференцировочных (CD16, CD19) и активационных маркеров (CD25, CD95) лимфоцитов периферической крови у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век без рецидива и с рецидивом опухоли в динамике наблюдения (2014)
Боброва Н. Ф. - Анализ "Lag time" при диагностике ретинобластомы в Украине, Сорочинская Т. А., Тронина С. А., Дембовецкая А. Н., Суходоева Л. А., Левицкий И. М., Трофимова Н. Б. (2014)
Каяли А. - Вероятность развития оптической нейропатии у больных эндокринной офтальмопатией на ранней стадии заболевания (2014)
Шошина И. И. - Исследование остроты зрения в условиях помехи у психически здоровых и больных шизофренией, Шелепин Ю. Е., Новикова К. О. (2014)
Сенишин В. И. - Влияние консерванта глазных капель бензалкония хлорида на состояние митохондриальных ферментов тканей переднего отдела глаза, Рафалюк С. Я. (2014)
Жмурик Д. В. - Экспериментальное исследование влияния двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность сетчатки глаза кролика, Милиенко М. В. (2014)
Маврутенков В. В. - Конъюнктивит Парино (2014)
Красновид Т. А. - Истерический двусторонний посттравматический амавроз, Грубник Н. П., Терлецкая О. Ю. (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Ланде Д. - Особливості побудови систем розподіленого контент-моніторингу глобальних інформаційних мереж, Кондратенко Я. (2017)
Дворщенко О. - Технологія комплексного рейтингового оцінювання результативності індивідуальної діяльності наукових співробітників, Куліков В., П’ятчаніна Т. (2017)
Петрик В. - Використання спеціального програмного забезпечення для аналізу інформаційної агресії Російської Федерації проти України, Давидюк А. (2017)
Субач І. - Аналіз існуючих рішень запобігання вторгненням в інформаційно-телекомунікаційні мережі, Фесьоха В., Фесьоха Н. (2017)
Шарадкін Д. - Використання критерію виявлення змін поведінки об'єкта на основі аналізу коефіцієнта автокореляції в задачах забезпечення інформаційної безпеки (2017)
Соколов В. - Застосування функціональної та реляційної моделей в об’єктно-орієнтованому програмуванні (2017)
Kravtsov H. - Semantic interoperability as a basis of meaningful analytics (2017)
Мохор В. - Интерпретация зависимости уровня простого риска от вероятности его реализации в терминах аналитической геометрии, Бакалинский А., Богданов А., Цуркан В. (2017)
Кожедуб Ю. - Аналіз документів з керування ризиком кібербезпеки (2017)
Нестеренко М. - Kомплесні аналітичні моделі оцінки ефективності функціонування транcпортних мереж IP/MPLS (2017)
Ryzhov Y. - Minimization measurement requirements for maintenance and repair special communication means, Sakovych L. (2017)
Голь В. - Перспективні напрями наукових досліджень у галузі технічної експлуатації систем і засобів спеціального зв’язку, Гнатюк С., Романенко В., Гиренко І. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Pogrebnyak A. - Hydrocutting of Frozen Food Products, Pogrebnyak V. (2017)
Andrusyk Y. - Propagation of Plane Elastic-Tough-Plastic Waves in the Material with Yield Delay (2017)
Biloborodchenko V. - Applied Model of Assessment of Intensity of the Stressed Deformed State of Pipelines by Evaluation of Magnetic Anisotropy of Coercive Forces. Part 1 (2017)
Zhukovskiy V. - Study of Surface Microstrains by Electron Speckle-Interferometry Methods, Gokhman O., Kondrya M. (2017)
Diveyev B. - Dynamic Properties Predictions for Laminated Plates by High Order Theories (2017)
Duriagina Z. - The Influence of Chemical-Thermal Treatment on Granulometric Characteristics of Titanium Sponge Powder, Trostyanchyn A., Lemishka I., Skrebtsov A., Ovchinnikov O. (2017)
Koruniak P. - Substantiation of the Process of Vertical Transportation of Piece Loads, Nishchenko I., Borovets V. (2017)
Malashchenko V. - Justification of Efficiency of Elliptical Gear Train in Device for Speed Changes Management, Strilets O., Strilets V. (2017)
Bezpalov A. - Optimization of Structure of Sorting Vibratory Separators, Shenbor V., Korendiy V., Brusentsov V. (2017)
Kuzio I. - Modelling of the Articulated Vehicle Dynamics Taking into Account the Elastically Fastened Freight, Zhytenko O., Zalutskyi Y. (2017)
Kachmar R. - Operational Conditions of Vehicles Motion and Formation of Urban Driving Cycle in the City of Lviv, Vasyuhnyk J. (2017)
Kuzyshyn A. - Investigation of Influence of the Train Motion Speed on the Process of the Rolling Stock Derailment in the Presence of Railway Track Oblique, Batig A. (2017)
Антонова О. Є. - Креативність як провідний компонент готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності (2017)
Барановська Л. В. - Гармонізація вищої освіти України із системами вищої освіти країн Європи (2017)
Барно О. М. - Людина – основа соціокультурних цінностей суспільства (2017)
Барно Т. О. - Шляхи формування духовного світу сучасного юриста (2017)
Бекирова А. Р. - Педагогическое моделирование процесса формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов (2017)
Белецька Н. Г. - Аспекти впровадження технології МТН у підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів для будівельної галузі в вітчизняній системі освіти з використанням інституту СРО (2017)
Бeрeзюк О. С. - Науково-методичні основи формування етнокультурної компетентності особистості (2017)
Вербин Н. Б. - Сутність, зміст і структура професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки (2017)
Візнюк І. М. - Особливості прояву іпохондричних розладів у фахівців різних професій (2017)
Вознюк О. В. - Психолого-педагогічні та філософські аспекти агресивної поведінки: спроба міждисциплінарного аналізу (2017)
Волохата К. М. - Роль краєзнавства у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів, Блажко О. А. (2017)
Волошин П. М. - Методика формування надійності співу в майбутніх учителів музики засобами активізації емоційного впливу на процес виконавської діяльності (2017)
Гавран І. А. - Методичне підгрунтя формування професійної акторської майстерності студентів у галузі аудіовізуального мистецтва (2017)
Гаврилюк С. М. - Методологічні засади розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Поліщук О. В. (2017)
Гедзик А. М. - Термінологічна складова професійно-графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Годунко Л. В. - Організація навчання іноземних мов на всіх етапах шкільної та вищої освіти у Чеській республіці (2017)
Грошовенко О. П. - Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти в школі I ступеня (2017)
Дікун І. А. - Теоретико-методологічні засади формування досвіду творчої діяльності майбутнього вчителя музики (2017)
Дубасенюк О. А. - Професійна майстерність педагога-вихователя як передумова особистісного зростання учнівської молоді (2017)
Дусь Н. А. - Принцип культуровідповідності виховання підростаючого покоління в контексті сучасних державних освітянських пріоритетів (2017)
Желанова В. В. - Розвиток рефлексивної компетентності та суб'єктності як ознак обдарованої особистості майбутнього педагога у ВНЗ (2017)
Йовенко Л. І. - Образи героїв у поемі "Слово о полку Ігоревім" та їхнє трактування у шкільних підручниках ХХ століття (2017)
Іськова Л. М. - Загальнонауковий контекст категорії "уміння" (2017)
Каплінський В. В. - Конкурс педагогічної майтерності як засіб визначення рівня загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів, Акімова О. В., Асаулюк І. О. (2017)
Ковальчук В. А. - Педагогічні технології підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем (2017)
Козаченко Г. В. - Особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у вищому навчальному закладі І - ІІ рівнів акредитації (2017)
Козлакова Г. О. - Формування готовності до мобільності студентів і викладачів в умовах європейської інтеграції освітніх систем (2017)
Копетчук В. А. - Аналіз проблеми поліетнічного середовища в науково-педагогічній літературі (2017)
Корінна Л. В. - Формування та цілеспрямований розвиток обдарованої особистості: аспекти професійного самовизначення (2017)
Кочубей Т. Д. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованою особистістю (2017)
Майданик О. В. - Формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2017)
Мелько М. В. - Інноваційні форми творчого розвитку майбутніх фахівців кулінарного профілю у процесі професійної підготовки (2017)
Мирончук Н. М. - Моделювання основ контекстної підготовки студентів магістратури до професійно-педагогічної діяльності (2017)
Михайлишин Р. Р. - Писанка – унікальний витвір українського народного мистецтва: історія, традиції, сучасність (2017)
Мовчан Т. В. - Экскурсия как способ формирования вторичной языковой личности иностранного студента музыкальной специальности, Сянюн Чжан (2017)
Музика О. Я. - Художньо-творча обдарованість майбутніх учителів образотворчого мистецтва як передумова професійно-особистісного саморозвитку, Король А. М. (2017)
Онкович Г. В. - Вікідидактика: формування і розвиток у системі професійної освіти, Онкович А. Д. (2017)
Павленко В. В. - Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи (2017)
Петрович О. Б. - Формування готовності майбутніх учителів української мови і літератури до творчої професійної діяльності, Лебедь Ю. Б. (2017)
Проворова Є. М. - Обґрунтування і реалізація моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики в аспекті мистецької рефлексії, Цзінцзін Чжан (2017)
Рибчук О. О. - Педагогічна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2017)
Свистун В. І. - Організаційна культура як інноваційний напрям управління навчальним закладом (2017)
Семеног О. М. - Художньо-педагогічний наратив як засіб формування культури педагогічного спілкування (2017)
Сидорчук Н. Г. - Шляхи оновлення підготовки докторів філософії на засадах компетентнісної парадигми (2017)
Слободянюк І. Ю. - Електронні засоби навчання у системі інноваційних підходів для підвищення ефективності навчального процесу з фізики (2017)
Статівка В. І. - Содержание обучения русскому языку в контексте формирования профессиональной компетентности иностранных аспирантов, Цзин Люй, Йин Чжон, Тао Чень (2017)
Ткачук С. І. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах ринку праці (2017)
Тракалюк О. Л. - Суб'єктно-діяльнісний підхід до розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти (2017)
Циганок О. О. - Українознавчий компонент мовознавчих дисциплін (2017)
Чернілевський Д. В. - Проблеми і завдання педагогічної науки України: аксіологічний підхід, Сіранчук Н. З. (2017)
Шевельова О. Б. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2017)
Юзько Т. М. - Актуальні аспекти підготовки студентів спеціальності "Правознавство" у гуманітарному коледжі, Слугоцька В. М. (2017)
Ягупов В. В. - Кто должен быть результатом профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего профессионального образования: личность, специалист, личность специалиста (2017)
Ярошенко О. Г. - Феномен готовності майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності: теоретичний аспект і практичний стан, Мозуль І. В. (2017)
Титул, содержание (2017)
Григоренко Г. М. - Особенности формирования структуры сварных соединений микролегированной конструкционной стали S460M, Позняков В. Д., Зубер Т. А., Костин В. А. (2017)
Дегтярев В. А. - Эффективность различных методов упрочняющей обработки сварных соединений (2017)
Колисниченко О. В. - Эффективность процесса напыления покрытий с использованием многокамерного детонационного устройства, Тюрин Ю. Н., Товбин Р. (2017)
Колесник Р. В. - Моделирование термомеханических процессов при сварке закладным элементом высокотехнологичных пластмасс, Юрженко М. В., Кораб Н. Г., Шадрин А. А., Литвиненко Ю. В. (2017)
Грузевич А. В. - Эффективность применения субструктурно-упрочненных труб на поверхностях нагрева блоков котлов сверхкритического давления (2017)
Елагин В. П. - Влияние состава сварочной проволоки на качество шва сварных соединений разнородных сталей при механизированной сварке в защитном газе (2017)
Лукьяненко А. О. - Санитарно-гигиеническая характеристика процесса аргонодуговой сварки неплавящимся электродом алюминиевых сплавов 1201 и 1460, Лабур Т. М., Покляцкий А. Г., Кулешов В. А., Дарко Р. Баич. (2017)
Коробов Ю. С. - Порошковые проволоки для износо- и жаростойкой наплавки и напыления, Шумяков В. И., Филиппов М. А., Пименова О. В., Балин А. Н., Вишневский А. А. (2017)
Международная конференция по лучевым технологиям (2017)
Выставка Weldex / Россварка 2017 (2017)
40-летие Опытного завода сварочных материалов ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shmandiy V. - Improvement of the Ecological Safety of Road Transport in the Use of Alternative Fuel and Exhaust Converters, Kharlamova O., Rigas T. (2017)
Pliatsuk L. - Assessing the Impact of Sumy CHP on Soil, Hurets L., Miakaieva H., Miakaiev O. (2017)
Malyovanyy M. - Ways to Minimize Environmental Hazards From Pollution of the Environment in the Zone of Influence of the Hrybovychi Landfill, Sliusar V., Sereda A. (2017)
Troszkiy V. - Investigation of the Processes of Chemical (Acid) Labilizing of Clinoptilolite, Hnativ Z., Duleba V., Kriuchenko T. (2017)
Tymchuk I. - Decreasing Anthropogenic Pressure on Soil Microflora by using Capsulated Fertilizers, Malovanyy M., Holets N. (2017)
Bezak-Mazur E. - Analysis of Phosphorus Speciation in Primary Sludge in the Annual Cycle, Stoińska R., Szeląg B. (2017)
Holik Y. - Experimental Research of Withdrawal of Oil Remains from the Used "Kollan” Oil Filters, Ganoshenko E. (2017)
Vronska N. - Life and Scientific Priorities of Professor Myroslav Malovanyy (2017)
Berko A. - Modeling of Sewer Networks by Means of Directed Graphs, Zhuk V., Sereda I. (2017)
Hushchyna K. - Using the Modified Redfield Ratio to Estimate Harmful Algal Blooms, Nguyen-Quang T. (2017)
Kovalchuk O. - Influence of Artificial Acid Rains on the Soils of Different Mechanical Composition, Malyovanyy M., Popovych O., Vronska N. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Pistun Y. - Calculation of Expansibility Factor of Gas at Its Flow Through an Orifice Plate with Flange Pressure Tappings, Lesovoy L. (2016)
Fedynets V. - Optimization of Gas Dynamical Subsystem of Transducers for Measurement of Gas Flow Temperature, Vasylkivskyi I., Yusyk Y. (2016)
Matiko F. - Techniques for Natural Gas Physical Properties Definition for Flow Rate and Volume Metering Systems, Matiko H., Roman V., Stasiuk I. (2016)
Lozynskyy A. - Analysis of Fuzzy Controller Application Efficiency in Two-Mass Systems with Variable Moment of Inertia of Second Mass, Demkiv L. (2016)
Fedoryshyn R. - Identification of Controlled Plant and Development of Its Model by Means of PLC, Klos S., Savytskyi V., Masniak O. (2016)
Title of the Paper (2016)
Назва статті (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Pistun Y. - Methods for Defining the Binary Coal Mixture Composition in the Pulverized Coal-Fired Boiler, Mysak S., Matiko H. (2017)
Pokrovskyi K. - Efficiency of Modern Wind Turbines in Real Conditions, Mavrin O., Muzychak A. (2017)
Harasym D. - Investigations on the Innovation Model of Exergy Effectiveness of Air Conditioning System for Operating Cleanrooms, Labay V. (2017)
Ravlyk O. - Digital Complex for Modeling Processes in Electric Circuits with Protection and Automatic Devices, Ravlyk N. (2017)
Fedynets V. - Research and Analysis of Rapidly Changing Gas Flow Temperatures Measurement Methods, Lesovoi L., Chaban B. (2017)
Title of the Paper (2017)
Назва статті (2017)
Титул, Зміст (2017)
Ібатуллін М. І. - Організаційно-економічні підходи до функціонування інфраструктури ринку продукції свинарства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2017)
Петриченко О. А. - Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби (2017)
Марков Б. М. - Структура підсистем міжнародної економіки та її сталий розвиток (2017)
Лазарєва О. В. - Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування, Хапун О. С. (2017)
Мединська Н. В. - Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів, Колганова І. Г., Задорожня Н. М. (2017)
Терен Г. М. - Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства (2017)
Погріщук О. Б. - Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора (2017)
Титул, зміст (2017)
Марков Б. М. - Механізм структурного розвитку національної економіки (2017)
Мазур Г. Ф. - Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України (2017)
Рак Ю. А. - Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України) (2017)
Іванова Л. С. - Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення (2017)
Харчук Т. В. - Визначення перспективних напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва (2017)
Лазарєва О. В. - Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку, Вакар К. В. (2017)
Фатюха Н. Г. - Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу, Циганок Д. В. (2017)
Трапаідзе С. М. - Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону (2017)
Гусонька Д. М. - Особливості здійснення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на ринку аграрної продукції (2017)
Бублик Л. Я. - Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України (2017)
Ходаківський О. М. - Управління бізнес-процесами підприємства (2017)
Содержание (2017)
Попов С. Л. - О критике концепции транзитивации русских глаголов (2017)
Радчук О. В. - Супплетивизм как результат развития языка и отражение ментальности его носителей (2017)
Ковалева К. Л. - Хокку как метатекстовый элемент в романе Б. Акунина "Алмазная колесница, Шишкина В. Ю. (2017)
Стаканкова Т. П. - Пояснительные конструкции как средство авторизации в русских повестях Т. Г. Шевченко, Пономаренко Л. В. (2017)
Степанченко И. И. - О свободе читательского восприятия с позиций функционализма (2017)
Силаев А. С. - "Позитивная эстетика" и ее уроки (из истории литературно-эстетической мысли ХХ века) (2017)
Гармаш Л. В. - Формы авторского сознания в романе Андрея Белого "Серебряный голубь" (2017)
Соценко Н. Ф. - Циклизация прозы А. И.Куприна. Читательский цикл (2017)
Трофимова-Герман А. И. - Трагедия Ф. Сологуба "Дар мудрых пчел" как стилизация (2017)
Журенко М. Н. - Антигерой и его место в идейно-образной концепции романа Ч. Айтматова "Плаха", Ильиницкая О. П. (2017)
Гаврильченко О. В. - Формування математичних моделей три- і чотиримасових коливних систем вібровикінчувальних верстатів, Корендій В. М., Захаров В. М. (2017)
Гелетій В. М. - Комп’ютерне моделювання динаміки канатних транспортувальних систем, Новіцький Я. М., Кий А. В. (2017)
Горбай О. З. - Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів, Зінько Р. В., Керницький І. С. (2017)
Гурський В. М. - Забезпечення працездатності механічної системи з трьома ступенями вільності за результатами її імітаційного моделювання, Кузьо І. В. (2017)
Дівеєв Б. М. - Динаміка колони обсадних труб з врахуванням жорсткості муфт (2017)
Кіндрацький Б. І. - Вплив вторинного підресорювання на вібро- навантаженість об’єкта транспортування спеціалізованим автомобілем, Осмак О. А. (2017)
Корендій В. М. - Синтез геометричних параметрів та аналіз кінематики пантографного механізму крокування мобільної роботомеханічної системи, Кузьо І. В. (2017)
Литвиняк Я. М. - Моделювання процесу безперервного формоутворення дисковими фрезами зубців з модифікованим профілем у прямозубих зубчастих колесах (2017)
Малащенко В. О. - ККД диференціальних передач із внутрішнім і зовнішнім зачепленнями зубців у пристроях для керування змінами швидкості через епіцикл, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2017)
Палаш В. М. - Особливості будови зварного з’єднання зі сталі типу 35 XM, з аустенітним швом, Дзюбик А. Р., Хомич І. Б. (2017)
Пасіка В. Р. - Порівняльний аналіз динамічного зрівноваження вихідного й удосконаленого корбо-поковзневого механізму (2017)
Сокіл Б. І. - Вимушені коливання гнучких трубчастих тіл, вздовж яких рухається суцільний потік середовища, Сокіл М. Б. (2017)
Сологуб Б. В. - Особливості розрахунку приводів пасажирських канатних доріг, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2017)
Топільницький В. Г. - Математичне моделювання динамічних процесів завантаження вібраційних технологічних машин, Сокіл М. Б., Ребот Д. П., Кусий Я. М. (2017)
Bilous B. - Conceptual principles of design procedure longitudinal – compression rod elastic elements of the transmission mechanism stop valves devices, Bilous A. (2017)
Lanets’ O. - Research of three-mass resonance equipment with aero-inertial drive, Heletiy V. (2017)
Афонін М. О. - Вплив дорожніх умов на показники функціонального стану водія, Постранський Т. М. (2017)
Бойків М. В. - Безпечна дистанція руху автомобілів у транспортних потоках з урахуванням функціонального стану водія, Марій Р. А. (2017)
Воронков О. А. - Оцінка ефективності транспортно-технологічних систем у галузі рослинництва, Роговський І. Л. (2017)
Гащук П. М. - Формалізація структур автомобільних трансмісій у системах автоматизованого проектування, Нікіпчук С. В. (2017)
Гілевич В. В. - Врахування інтенсивності пішохідного потоку у розрахунках режиму роботи світлофорного об’єкта, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2017)
Ланець О. С. - Зміна швидкості руху пішохідних потоків зоні регульованих перехресть, Грицунь О. М. (2017)
Житенко О. В. - Оцінювання комфортності умов руху пішоходів, Приходько В. Е. (2017)
Жук М. М. - Поведінка водія за кермом на регульованих перехрестях, Ковалишин В. В., Цір Р. М. (2017)
Кічкін О. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю транспортного підприємства, Кічкіна О. І. (2017)
Клюєв С. О. - Зниження зносу в системі "колесо-рейка" удосконалення автоматизації процесу лубрикації гребеня колеса (2017)
Крайник Л. В. - Витрати у взаємозв’язку з термінами експлуатації міських автобусів, Рубан Д. П., Рубан Г. Я. (2017)
Кристопчук М. Є. - Вплив місць розташування об’єктів транспортної інфраструктури на просторовий розвиток міста (2017)
Крупа В. І. - Аналіз якості обслуговування пасажирів громадського транспорту м. Львова, Вельган В. І., Житенко О. В. (2017)
Куш Є. І. - Комплексний підхід до оцінювання ефективності міських логістичних систем (2017)
Миськів Т. Г. - Динаміка автомобіля з дискретно-змінною і неперервно-змінною трансмісією (2017)
Нємий С. В. - Техніко-економічний аспект уніфікації архітектурних форм кузовів автобусів (2017)
Нємий С. В. - Експлуатаційна ефективність системи електроживлення автомобілів, Бритковський В. М. (2017)
Овчар П. А. - Імплементація державою європейських вимог у галузі пасажирських перевезень в Україні (2017)
Оліскевич М. С. - Алгоритм оптимізації транспортних циклів міжміських вантажних перевезень (2017)
Пельо Р. А. - Взаємозумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою "двигун-трансмісія" за надлишкового перекриття передач (2017)
Понкратов Д. П. - Система обмежень на параметри перевезень пасажирів громадським транспортом, Доля К. В. (2017)
Постранський Т. М. - Вплив монотонності роботи водія на функціональний стан його організму, Сотнікова А. О. (2017)
Ройко Ю. Я. - Аналіз впливу трамваїв на безпеку руху, Бура Р. Р. (2017)
Савченко Л. А. - Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (2017)
Тхорук Є. І. - Оцінка показників надійності транспортних систем, Кучер О. О., Голотюк М. В. (2017)
Форнальчик Є. Ю. - Про оптимізацію періодичності технічного обслуговування автобусів, Виджак М. А. (2017)
Титул, содержание (2012)
Krasnovyd V. - The Parasite Fauna of the Gobiid Fish (Actinopterygii, Gobiidae) in the Sykhyi Lyman, Black Sea, Kvach Yu., Drobiniak O. (2012)
Balashov I. - Terrestrial Mollusks (Gastropoda) of the Slovechansko-Ovrutsky Ridge (Zhytomyr Region, Northern Ukraine) (2012)
Новіцький Р. О. - Чужорідні види риб у складі корму сірої чаплі (Ardea cinerea) на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, Вовк М. В. (2012)
Mirab-balou M. - Iranian Thrips of the Family Aeolothripidae (Insecta, Thysanoptera), with Four Newly Recorded Species, Chen X.-X. (2012)
Заметки (2012)
Saini M. S. - Three New Species of the Genus Kisaura (Trichoptera, Philopotamidae) from Indian Himalaya, Pandher M. S., Ramamurthy V. V. (2012)
Sukhomlin K. B. - Preliminary Analysis of Phylogenetic Relationships Among Palaearctic Simuliinae (Diptera, Simuliidae) Inferred from Morphological Characters (2012)
Sylayeva A. A. - Interrelation Between Unionids and Their Epibionts in the Cooling Pond of the Khmelnitsky Nuclear Power Plant (Ukraine), Protasov A. A., Morozovskaya I. A. (2012)
Стекленьов Є. П. - Взаємозумовленість процесів розмноження та формування рогів оленя Давида, Elaphurus davidianus (Mammalia, Artiodactyla), в умовах напіввільного утримання на півдні України (2012)
Заметки (2012)
Tsvelykh A. N. - Song Repertoire of the Crimean Chaffinch, Fringilla coelebs (Fringillidae), and Comparative Analysis of the Vocalization Features of F. c. solomkoi, F. c. coelebs and F. c. caucasica Subspecies, Yablonovska-Grishchenko E. D. (2012)
Ševčík M. - First Record of Spinturnix helvetiae (Acarina, Spinturnicidae) from Croatia, Lučan R. K. (2012)
Háva J. - Contribution to Knowledge of the Genus Apsectus (Coleoptera, Dermestidae, Trinodinae) Mexico and Neotropical Region (2012)
Овчарук Н. П. - Реакція організму великої рогатої худоби на збудників шлунково-кишкових стронгілятозів, Сорока Н. М. (2012)
Титул, содержание (2012)
Kornyushin V. V. - Cairaeanthus gen. n. (Cestoda, Rhinebothriidea), with the Description of Two New Species from Dasyatis pastinaca in the Black Sea and the Sea of Azov, Polyakova T. A. (2012)
Васильковская О. Б. - Видовой состав и зоогеографические особенности мизид (Crustacea, Mysida, Mysidae) Утлюкского и Молочного лимана (Северное Приазовье) (2012)
Заметки (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий, Мартынов В. В., Мартынов А. В. (2012)
Zaika V. E. - Deep-Water Benthic Polychaetes (Vigtorniella zaikai and Protodrilus sp.) in the Black Sea as Indicators of the Hydrogen Sulfide Zone Boundary, Sergeeva N. G. (2012)
Архипов А. М. - Находки некоторых млекопитающих Красной книги Украины в окрестностях Кучурганского лимана Одесской области (2012)
Андреева Р. В. - Фенотипическая изменчивость видов рода Philipomyia (Diptera, Tabanidae) и их таксономический статус (2012)
Akulenko N. M. - Haemopoietic System of the Anurans: the Role of Bone Marrow and Liver (2012)
Patcyuk M. K. - Biotopic Distribution of Naked Amoebas (Protista) in Ukrainian Polissya Area, Dovgal I. V. (2012)
Zhytova O. P. - Cathaemasia hians (Digenea, Cathaemasiidae) from Planorbis planorbis (Mollusca, Gastropoda) in Reservoirs of Central Polissya, Korol E. N. (2012)
Akimov I. A. - Distribution of Tick Haemaphysalis punctata (Acari, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I.V. (2012)
Bharti H. - Echinopla cherapunjiensis sp. n. (Hymenoptera, Formicidae) from India, Gul I. (2012)
Чмырёв О. В. - Находки зайца-беляка, Lepus timidus (Mammalia, Leporidae), в Черниговской области, Сус Б. Б. (2012)
Kameneva E. P. - A New Species of the Genus Otites (Diptera, Ulidiidae) from Crete (Greece) (2012)
Заметки (2012)
Фурсов В. Н. - Памяти украинского энтомолога В. М. Ермоленко (14.06.1920–25.07.2006), Котенко А. Г. (2012)
Базилевич М. В. - Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями, Баран П. М., Кідиба В. П., Лисяк Г. М., Сабадаш І. О. (2017)
Білецький Ю. О. - Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струму, Білецький Р. О. (2017)
Варецький Ю. О. - Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт, Пастух О. Р., Горбань В. М. (2017)
Гапанович В. Г. - Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора, Бахор З. М. (2017)
Грицюк Я. - Аналіз впливу типу системи збудження синхронних генераторів на стійкість електроенергетичних систем, Коновал В., Мороз В. (2017)
Дмитрик Б. В. - Вплив РПН на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі, Равлик О. М., Сабадаш І. О., Равлик Н. О. (2017)
Куцик А. С. - Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження, Семенюк М. Б., Євченко А. А., Дзьоба Т. Я. (2017)
Лозинський О. Ю. - Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів, Паранчук Я. С., Цяпа В. Б. (2017)
Мальцева Н. Г. - Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів, Олійник М. Й., Федишин В. Г. (2017)
Місюренко В. О. - Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електроприводу насоса, Семенюк М. Б. (2017)
Покровський К. Б. - Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов, Маврін О. І., Шелех Ю. Л. (2017)
Чибеліс В. І. - Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги, Лободзинський В. Ю. (2017)
Щур І. З. - Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача, Козій В. Б., Голубовський П. Й. (2017)
Яцун М. А. - Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям (2017)
Чабан А. В. - Аналіз неусталених процесів у лінії електропередач, що з’єднує ПС "Західноукраїнська" та ПС "Вінницька", Левонюк В. Р. (2017)
Головач І. Р. - Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12), Карплюк Л.Ф., Сильвеструк Б. Й. (2017)
Гамола О. Є. - Використання елементів проблемного навчання під час вивченні електротехніки, Коруд В. І., Рендзіняк С. Й. (2017)
Крижанівський А. - Внесок професорів та викладачів Львівської політехніки у розвиток електрифікації Львівщини (2017)
Яцун М. А. - Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям (2017)
Abstracts (2017)
Титул, содержание (2011)
Manafov A. A. - New Virgulid Cercaria (Trematoda, Lecithodendroidea) from Freshwater Mollusk Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan Water Bodies. Morphology of Cercaria agstaphensis 27 (2011)
Анистратенко В. В. - Некоторые беспозвоночные макробентоса (Gastropoda, Arthropoda) лиманов Северного Причерноморья: обзор фауны и эколого-географическая характеристика, Васильковская О. Б., Барщевская Н. Н. (2011)
Ключко З. Ф. - Первая находка совки-капюшонницы Calocucullia celsiae (Lepidoptera, Noctuidae) в фауне Украины, Халаим Е. В. (2011)
Baranov V. A. - New and Rare Species of Orthocladiinae (Diptera, Chironomidae) from the Crimea, Ukraine (2011)
Кириченко М. Б. - Видове різноманіття жуків (Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae) природоохоронних територій м. Києва, Данилків Я. М. (2011)
Mariño-Pérez R. - Morphometric Variations of Discophrya elongata (Ciliophora, Suctorea) Attached to Two Different Species of Aquatic True Bugs (Hemiptera, Prosorrhyncha, Nepomorpha), Mayén-Estrada R., Macip-Ríos R., Dovgal I. V. (2011)
Гураль-Сверлова Н. В. - Нові дані щодо поширення молюска Pomatias rivulare (Gastropoda, Pulmonata, Pomatiasidae) у західній частині Гірського Криму (2011)
Khaghaninia S. - Geometric Morphometric Study on Geographic Dimorphism of Codling Moth Cydia pomonella (Lepidoptera, Tortricidae) from North West of Iran, Mohammadi S. A., Irani Nejad K. H., Zahiri R. (2011)
Перковский Е. Э. - Первая находка сининклюза муравьев Formica sp. (Hymenoptera, Formicidae) и тлей рода Electrocallis (Homoptera, Aphidinea, Drepanosiphidae) в позднеэоценовом янтаре с западного побережья Ютландии (2011)
Перковский Е. Э. - О перемещении Catopocerus kovalevi в род Perkovskius (Leiodidae, Catopocerinae) (2011)
Стекленьов Є. П. - Строки статевої активності рудої лисиці, Vulpes vulpes (Carnivora, Canidae), у степовій зоні України (2011)
Назаренко В. Ю. - Новая находка жука-апиона Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) в Киеве (2011)
Гринцов В. А. - Морфологические различия видов рода Hyale (Amphipoda, Hyalidae) из Черного моря (прибрежье Крыма) (2011)
Волох А. М. - Обнаружение шакала, Canis aureus (Mammalia, Carnivora), в низовьях Днепра, Шестопал М. И. (2011)
Король Э. Н. - Церкарии Diplostomum rutili (Trematoda, Diplostomidae) — паразиты моллюсков Lymnaea stagnalis в Крыму (2011)
Цыба А. А. - Популяция солнечного окуня, Lepomis gibbosus (Pisces, Centrarchidae), обнаружена в водоеме Киевской области (2011)
Trach V. A. - The First Record of the Family Parantennulidae (Acari, Mesostigmata) in Ukraine with Redescription of Female of Parantennulus scolopendrarum (2011)
Gontarenko A. V. - Further Records of Two Adventive Beetle Species (Insecta, Coleoptera) from Ukraine (2011)
Несин В. А. - Новый вид мышей (Hyalidae, Amphipoda) из позднего миоцена Украины (2011)
Gol’din P. E. - Case of Cephalic Presentation of a Foetus in a Harbour Porpoise Phocoena phocoena (Cetacea, Phocoenidae), with Notes on Other Aquatic Mammals (2011)
Maslova O. O. - New Records of Chrysotus collini (Dolichopodidae, Diptera), Negrobov O. P. (2011)
Скрипник І. М. - VI з’їзд Української гастроентерологічної асоціації, Харченко Н. В. (2017)
Fadieienko G. D. - Irritable bowel syndrome: risk factors and treatment features in persons of organized student population, Nesen А. A., Babenko О. V. (2017)
Скрипник І. М. - Роль L­карнітину в патогенезі атерогенної дисліпідемії за умов поєднання ішемічної хвороби серця та неалкогольного стеатогепатиту, Щербак О. В., Маслова Г. С., Весніна Л. Е., Мамонтова Т. В. (2017)
Журавлёва Л. В. - Факторы иммунорегуляции у больных с сочетанным течением хронического панкреатита и сахарного диабета 2 типа, Шеховцова Ю. А. (2017)
Хухліна О. С. - Вплив гліциризину в комбінації з гліцином і метіоніном на стан компонентів позаклітинного матриксу та інтенсивність фіброзування печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності з хронічною хворобою нирок, Антонів А. А., Мандрик О. Є. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Оцінка індексів прогнозування перебігу алкогольного цирозу печінки на тлі загострення хронічного бронхіту, Кобітович І. М. (2017)
Опарин А. А. - Роль вегетативной нервной системы в механизме формирования коморбидности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и бронхиальной астмы, Опарин А. Г., Ахвледиани Г. Г. (2017)
Лабінський П. А. - Комплексна немедикаментозна реабілітація у нормалізації вегетативного статусу в дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Няньковський С. Л., Черкас А. П. (2017)
Романенко М. С. - О воздействии слабительного препарата на растительной основе на маркеры воспаления и метаболический профиль у пожилых пациентов с метаболическим синдромом, Гавалко Ю. В., Синеок Л. Л. (2017)
Дорофеева А. А. - Особенности генетического полиморфизма у пожилых пациентов с неспецифическим язвенным колитом в Украине (2017)
Нікіфорова Я. В. - Нутригенетичні особливості хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою на тлі вісцерального ожиріння з різними порушеннями харчової поведінки (2017)
Лук’яненко О. Ю. - Особливості ліпідного обміну у дітей зі стеатозом підшлункової залози (2017)
Звягинцева Т. Д. - Хронические запоры и методы современной терапии, Гриднева С. В. (2017)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение IgG4­ассоциированной болезни, Дядык Е. А., Клочков А. Е., Беляева Н. В., Иванова М. Д., Гинкота Е. А., Чирков Ю. Э. (2017)
Колеснікова О. В. - Римські критерії IV. Синдром подразненого кишечника. Коментар для лікарів­практиків щодо нового визначення СПК (2017)
Ткач С. М. - Кишечная микробиота как терапевтическая мишень в лечении заболеваний кишечника (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, содержание (2017)
Недосека С. А. - О накоплении повреждений в материалах при разрушении, Недосека А. Я., Маркашова Л. И., Кушнарева О. С. (2017)
Юзефович Р. М. - Неруйнівний контроль вузлів складних машинних комплексів за взаємостатистичними характеристиками вібраційних сигналів, Дзерин О. Ю., Мацько І. Й., Яворський І. М., Стецько І. Г. (2017)
Скальський В. Р. - АЕ-діагностування руйнування стоматологічних реставраційних матеріалів, Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Кирманов О. С. (2017)
Троицкий В. А. - Мониторинг технического состояния магистральных трубопроводов (2017)
Лобанов Л. М. - Діагностика методом електронної ширографії дефектності елементІв конструкцій, виготовлених із металевих та композиційних матеріалів з нанесеним захисним покриттям, Знова В. А., Півторак В. А., Киянець І. В. (2017)
Воронкин Е. Ф. - Цифровая рентгенография с применением композитных экранов для неразрушающего контроля в промышленности и медицине, Пастовенский Р. О. (2017)
Бондаренко Ю. К. - Оцінка ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів системи управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД, Ковальчук О. В. (2017)
Ю. К. Бондаренко – 70 (2017)
Бандура З. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного обліку на підприємствах ресторанного господарства в процесі управління, Кріль Я. Я. (2017)
Білявський В. М. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективної операційної діяльності підприємств (2017)
Борщук І. В. - Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитами (2017)
Височан О. О. - Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях (2017)
Височан О. С. - Передумови становлення ренти як облікової категорії (2017)
Воронко Р. М. - Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації України (2017)
Воскресенська Т. І. - Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображення (2017)
Воськало Н. М. - Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також податкового кодексу України, Карий О. І., ВоськалоВ. І. (2017)
Гарасим П. М. - Оцінка використання природних ресурсів та аналіз діяльності національних природних парків України, Клим Н. М. (2017)
Гик В. В. - Формування системи обліку і контролю витрат на інновації (2017)
Голов С. Ф. - Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування (2017)
Головчак Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України, Струк Н. С. (2017)
Грицай О. І. - Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства (2017)
Даньків Й. Я. - Історія облікової культури території країн Магриба, Остап’юк М. Я. (2017)
Каменська Т. О. - Планування діяльності служби внутрішнього аудиту (2017)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств (2017)
Кафка С. М. - Оцінка в бухгалтерському обліку (2017)
Князь С. В. - Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок, Залуцький В. П., Яворська Н. П. (2017)
Коваль Л. В. - Якісний стан складових економічного потенціалу машинобудівних підприємств – оптимальний та прогнозований рівень (2017)
Кузьмін О. Є. - Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльності, Яструбський М. Я. (2017)
Левик І. С. - Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств, Чубай В. М. (2017)
Лемішовська О. С. - Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів (2017)
Литвиненко Н. О. - Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять (2017)
Луцюк І. В. - Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукції (2017)
Лучишин Л. М. - Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄС (2017)
Москаль Н. В. - Аудит системи економічної безпеки підприємства (2017)
Нашкерська М. М. - Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ (2017)
Одрехівський М. В. - Система обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, Наконечний Б. В. (2017)
Партин Г. О. - Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства, Загородній А. Г. (2017)
Плотніченко І. Б. - Засади формування ефективного внутрішнього контролю у сфері електронного бізнес-середовища (2017)
Реслер М. В. - Організація системи бюджетування на автотранспортних підприємствах (2017)
Руда Т. П. - Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект (2017)
Сажинець С. Й. - Формування та облік собівартості напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах (2017)
Станасюк Н. С. - Визначення індикаторів оцінювання промислового потенціалу переробної промисловості (2017)
Хомин П. Я. - Атавізм облікових процедур на тлі їхньої уніфікації (2017)
Чижевська Л. В. - Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності, Антонюк О. Р. (2017)
Чухрай Н. І. - Оцінювання ефективності маркетингової стратегії на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства, Коваль З. О. (2017)
Швець В. Є. - Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку ревізійним союзом українських кооператив (2017)
Яремко І. Й. - Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компаній на основі концепції збереження інтелектуального капіталу, Пилипенко Л. М., Подольчак Н. Ю. (2017)
Яремко І. Й. - Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління (2017)
Кіндрацька Г. І. - Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника – юридичної особи (2017)
Ясінська А. І. - Методика формування управлінської звітності підприємства, Демків Н. І. (2017)
Яцунська О. С. - Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходження (2017)
Теловата М. Т. - Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів України (2017)
Kamieniecka M. - Księgowy i zawody pokrewne w polsce – definicja i klasyfikacja, Nóżka A. (2017)
Narkiewicz J. - Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ograniczenia i kierunki doskonalenia (2017)
Oleszko-Kurzyna B. - Płynność finansowa jako kryterium oceny działaności przedsiębiorstwa (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
The city of Lviv was created by outstanding personalities (2016)
Cherkes B. - The public space and the revival of the multicultural identity in the city of Lviv, Linda S. (2016)
Chernyak I. - The legal basis for preservation of garden and park art objects (2016)
Didyk V. - The problems of Stryjskyj park reconstruction (2016)
Gawryluk D. - Historical parks as an element of shaping a greenery system in Białystok (Part 1. Emergence and development history), Kłopotowski M. (2016)
Kłopotowski M. - Historical parks as an element of shaping a greenery system in Białystok (Part 2. Contemporary state of preservation), Gawryluk D. (2016)
Idak Y. - Objects of landscape architecture in formation of city morphology, Rusanova I. (2016)
Ivanochko U. - Landscape and spatial concepts of Lviv city development in the late XIX – early XX centuries: outlooks and realities of urban space harmonization (2016)
Kazantseva T. - We came to you with flowers. Blooming walls. In memory of Kost Prysiazhnyi, Bilinska O. (2016)
Klymeniuk T. - The tomb of Röhring family and peculiarities of monuments inventory work at the historical and cultural museum "lychakiv cemetery” in Lviv (2016)
Leonov S. - The biographical information and projects of the outstanding Lviv city gardener A. Röhring (2016)
Maksymiuk T. - Modulation of space in the compositional conception of Stryiskyi Park in Lviv by Arnold Röhring (2016)
Mazur T. - The palace and the park complex in the town of Koropets in Ternopil region, Korol E. (2016)
Pavliv A. - Ecological challenges in urban development of Lviv nowadays (2016)
Petryshyn H. - The parterre on the svobody avenue – a "visiting card” of modern Lviv, Lukashchuk H., Tupis S. (2016)
Posatskyy B. - Landscape organization of monumental sculpture in the creative work of Arnold Röhring (squares, streets and parks of the city), Hrytsak M. (2016)
Rybchynskyi O. - Problems of restoration of natural stone monuments located in the city parks (2016)
Rzeszotarska-Pałka M. - Mayor Herman Haken and Wilhelm Meyer –schwartau –forming of Szczecin city landscape at the turn of 19th and 20th century (2016)
Sadowska E. J. - The palace park in Sudova Vyshnia as a work of the engineer Arnold Röhring (2016)
Sosnova N. - Lviv public spaces of the 18th-19th centuries (2016)
Zachariasz A. - Arnold Röhring and the residential garden in siary in view of the garden art trends of that time (2016)
Zhuk I. - The "Emerald mantle” of Lviv garden and park design in the capital city of Galicia, 1770–1910s (2016)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies” (2016)
Титул, зміст (2016)
Іващенко О. О. - Пріоритети гербології за умов змін клімату (2016)
Коваль Г. В. - Фактична та потенційна забур’яненість посівів п’яти­пільної сівозміни під впливом різних заходів та глибин основного обробітку ґрунту (2016)
Чернелівська О. О. - Вплив основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів короткоротаційної сівозміни, Деркач В. С., Дзюбенко І. М. (2016)
Одарченко О. М. - Забур’яненість посівів ячменю ярого за полицевого та "нульового" обробітків ґрунту в Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Павлов О. С. - Забур’яненість посівів кукурудзи на зерно залежно від систем землеробства в Правобережному Лісостепу України (2016)
Косолап М. П. - Контроль бур’янового компонента в агрофітоценозі кукурудзи за технології No-till (2016)
Цюк О. А. - Забур’яненість агрофітоценозів буряків цукрових залежно від систем землеробства (2016)
Сміх В. М. - Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів у полі нуту (2016)
Жеребко В. М. - Вплив бур’янів і гербіцидів на амінокислотний склад насіння сої (2016)
Макух Я. П. - Ефективність дії гербіцидів у посівах міскантусу першого року життя, Ременюк С. О. (2016)
Сичук А. М. - Ефекти взаємодії у сумішах гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази з гербіцидом метрибузином, Нізков Є. І., Родзевич О. П., Мордерер Є. Ю. (2016)
Швартау В. В. - Визначення резистентних до дії гербіцидів бур’янів в Україні, Михальська Л. М., Журенко О. В. (2016)
Ткаліч Ю. І. - Гваякол-залежна пероксидазна система проростків пшениці озимої після дії гербіцидів, Матюха В. Л., Бокун О. І., Богуславська Л. В. (2016)
Сторчоус І. М. - Формування маси і листкового апарату у бур’янів за різних способів сівби сої (2016)
Бабенко А. І. - Особливості захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів за умов органічного землеробства, Танчик С. П. (2016)
Манько Ю. П. - Багаторічний моніторинг ефективності системи контролю бур’янів посівів пшениці озимої у зв’язку з екологізацією землеробства, Бабенко Є. О. (2016)
Бажина Н. О. - Застосування посівів жита озимого в екологічному вирощуванні квасолі звичайної (2016)
Іващенко О. О. - Вплив індукованих енергетичних дис-стресів на біологічну продуктивність незбутниці дрібноквіткової, Курдюкова О. М. (2016)
Курдюкова О. М. - Провокація сходів чорнощиру нетреболистого та інших бур’янів у посівах соняшнику мікробіологічними добривами Байкал ЕМ-1 та Схід ЕМ-1, Жердєва К. О. (2016)
Зуза В. С. - Ефективність гербіцидів у контролюванні бур’янів в посівах ячменю, Шекера С. Ю. (2016)
Токарчук М. М. - Захист посівів кукурудзи від золотушника канадського (2016)
Потапова В. П. - У чому небезпека стресів? (2016)
Могилюк Н. Т. - Захист садів Одещини від сорго алепського (2016)
Танчик С. П. - Вплив гербіцидів на запас вологи в ґрунті та забур’яненість посівів сої за різних систем землеробства, Мигловець О. П., Косолап М. П. (2016)
Макух Я. П. - Застосування гербіцидів ґрунтової дії на посівах сочевиці, Різник В. М. (2016)
Мошківська С. В. - Вплив гербіцидів на рослини борщівника Cосновського (2016)
Андрєєва О. В. - Корекція фізичного стану чоловіків зрілого віку другого періоду засобами соматики, Волощенко Ю. М., Довгич О. О., Коробейнікова І.Г., Дем’янчук Д. О. (2017)
Арчая І. З. - Формування здорового способу життя школярів засобами спортивних єдиноборств, Копитіна Я. М., Скрипка І. М., Черідніченко С.В. (2017)
Атаманюк С. І. - Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан студентів СМГ, Кириченко О. В., Пасічна Т. В. (2017)
Бублей Т. А. - Проблема реалізації освітніх завдань на уроках фізичної культури учнів 5-9 класів з відхиленнями в стані здоров’я (2017)
Воронецький В. Б. - Особливості реалізації дівчатами фізичної активності під час першого року навчання у вищому навчальному закладі (2017)
Гаврилін В. О. - Установка на здоровий спосіб життя через підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять з дисципліни "Фізичне виховання", Мердов С.П., Миронов Ю.О. (2017)
Горобей М. П. - Саморозвиток культури здоров’я як визначальний фактор у парадигмі самозбережувальної поведінки студентів (2017)
Грохова Г. П. - Сутність та структура здоров’язбереження студентської молоді (2017)
Дегтяренко Т. В. - Психофізіологічний підхід до організації занять з фізичної культури у студентів вищих навчальних закладів, Яготін Р. С. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Педагогічні умови формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя (2017)
Єфременко А. М. - Огляд особливостей планування бігових навантажень помірної інтенсивності, Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. (2017)
Жамардій В. О. - Науково-теоретичні підходи до застосування фітнес-технологій у вищих педагогічних навчальних закладах (2017)
Жáра Г. І. - Порівняльний аналіз навчальних планів підготовки майбутніх учителів з точки зору формування у них компетентності індивідуального здоров’язбереження (2017)
Зінченко Н. М. - Вплив занять за системою пілатес на фізичний розвиток жінок зрілого віку (2017)
Зубченко Л. В. - Здоровий спосіб життя студентської молоді – основна мета занять з фізичного виховання (2017)
Качан В. М. - Проблема розвитку бігової витривалості у студентів вишів на сучасному етапі (2017)
Лазаренко М.Г. - Стан досліджень проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до роботи в позашкільних навчальних закладах (2017)
Кривенцова І. В. - Особливості викладання фізичного виховання майбутнім педагогам-філологам, Клименченко В. Г., Пашкевич С. А., Блізнюк С. С. (2017)
Лоза Т. О. - Погляди видатних педагогів минулого на фізичне виховання дітей та їх взаємозв’язок з сучасністю, Лях М. В. (2017)
Мандюк А. Б. - Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 12 – 14 років з різних медичних груп (2017)
Мартынюк Н. С. - Влияние обливания холодной водой на гемодинамику в зависимости от стажа закаливания (2017)
Носко М. О. - Позашкільна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання як спосіб підвищення рухової активності та покращення стану здоров’я учасників освітнього процесу, Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М., Гришко Л. Г. (2017)
Носко Ю. М. - Теоретичні аспекти формування здорового способу життя школярів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Олейник А. І. - Теоретичні основи використання здоров’яберігаючих технологій на уроках фізичної культури засобами хореографії (2017)
Парчевський Ю. М. - Сучасний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності студентів у процесі фізичного виховання (2017)
Петрюк О. В. - Сформованість рівня культури здоров’я у студентів 3 курсу ВПНЗ, Іванов О. В., Донець І. О. (2017)
Присяжнюк С. І. - Дослідження проблеми відношення студентів до занять з фізичного виховання (2017)
Рапацька І. Б. - Особливості організації позашкільної здоров’язбережувальної діяльності молодших підлітків, Ващенко Л. І., Ляпін В. П., Сероштан В. М. (2017)
Рибалко Л. М. - Педагогічні умови формування здорового способу життя в студентської молоді (2017)
Ріпак М. О. - Місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок (2017)
Сцісловський С. В. - Особливості позиції старшокласників із різними соматотипами стосовно деяких аспектів фізичної активності (2017)
Усманова Г. О. - Оцінка відповідності фактичного харчового раціону метаболічним потребам студентів-хореографів факультету фізичного виховання, Федорченко О. С., Бібчук К. В., Міщенко Т. В. (2017)
Хольченкова Н. М. - Формування здоров’язбережувальної компетентності як сучасна науково-педагогічна проблема (2017)
Чернігівська С. А. - Дослідження якості життя хворих на деформуючий остеоартроз колінних суглобів у контексті їх фізичної реабілітації, Канюка Є. В., Михальчук А. Є. (2017)
Чупрун Н. Ф. - Теоретичні основи організації занять з аеробіки зі студентками для корекції їх психофізичного стану (2017)
Білан Я. О. - Структура розвитку координаційних якостей учнів основної школи засобами флорболу у позаурочній роботі (2017)
Бойчук Р. І. - Структура взаємозв’язків показників техніко-тактичної й координаційної підготовленості студентів-волейболістів, Биковська Л. Б., Самоленко Т. В., Бєлявський І. Л. (2017)
Бурла А. О. - Розвиток швидкісної і силової витривалості юних спринтерів, Скачедуб Н. М., Гончаренко О. М., Лисенко О. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського