Джамалов Ф. Г. - Роль лапароскопической технологии в диагностике и лечении острых хирургических патологий органов брюшной полости, Абдуллаев М. М., Набиева Э. В., Джамалова Т. П., Кафадар М. Т. (2018)
Ергард Н. М. - Проблемні питання організації судово-медичної служби в особливий період (2018)
Алиева Т. Т. - Хроническая болезнь почек – общемедицинская проблема, Исмайлова Г. Е. (2018)
Неффа М. Ю. - Таргетные препараты в терапии рака яичников (2018)
Полстяной А. А. - Заболевания, обусловленные токсическими веществами жесткокрылых (Coleoptera, Insecta): обзор литературы, Красильников В. А., Запорожская В. В. (2018)
Пустовойт Г. Л. - Вивчення основних питань контраст – індукованої нефропатії (огляд літератури), Ярмола Т. І., Талаш В. В., Ткаченко Л. А., Кострікова Ю. А. (2018)
Бєліков О. Б. - Використання відеoматеріалів в навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології, Левандовський Р. А., Бєлікова Н. І. (2018)
Шевченко Т. М. - Застосування медичної логіки для підготовки дипломних робот зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування", Полушкін П. М., Гладун В. М., Гальченко Д. В., Говоруха О. Ю. (2018)
Дмитренко Н. А. - Біохімічні зміни в сім’яниках щурів при хронічній тривалій гіпомелатонінемії (2018)
Дубовик О. С. - Оцінка впливу світлодіодного випромінювання на чутливість збудників гнійно-запальних процесів до протимікробних препаратів, Мішина М. М., Коробов А. М. (2018)
Івчук В. В. - Мікробіота бронхо-легеневого апарату при загостренні обструктивної хвороби легень професійної етіології, Ковальчук Т. А. (2018)
Макашова О. Є. - Вплив антиоксидантів на стан кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини після перенесення їх до умов, що моделюють фізіологічні, Зубова О. Л., Зубов П. М., Михайлова О. О., Бабійчук Л. О. (2018)
Нечай О. С. - Трансформація довкілля і репродукційне здоров’я людини, Гнатів П. С., Хоботна І. М. (2018)
Гунинa Л. М. - Систематизация и побочные эффекты применения анаболических агентов в спорте высших достижений, Дмитриев А. В., Чернозуб А. А., Головащенко Р. В., Данильченко С. И. (2018)
Дубачинський О. В. - Характер змін показників складу тіла юнаків у процесі занять фітнесом залежно від тривалості періодів навантаження та відновлення, Славітяк О. С., Боднар А. І., Петренко О. В., Гармак Т. С., Царина А. Ю., Юрченко А. В. (2018)
Козій Т. П. - Ефективність застосування пілатесу як засобу фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних змінах елементів поперекового хребетно-рухового сегменту, Вакуленко М. С. (2018)
Титова А. В. - Параметры биохимического контроля как критерии адаптационных изменений в организме спортсменов различного уровня тренированности в условиях силового фитнеса, Чорный О. Г., Долгов А. А., Гладир Т. А., Слатвинский А. Н., Яровенчук В. С., Бучий И. М. (2018)
Чернозуб А. А. - Изменения содержания тестостерона как критерий адаптации организма к силовым нагрузкам лиц разной степени тренированности, Миненко А. В., Абрамов К. В., Боднар А. И., Крамар В. В., Добони В. А., Захаров А. С., Сердюк А. С. (2018)
Томенюк О. М. - В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ, Богуцький А. Б., Ситник О. С. (2017)
Романюк Т. П. - Любор Нідерле і розвиток чеської славістики та археології у контексті українського національного поступу (2017)
Якімова І. В. - Конструювання жінками-археологами нової професійної ідентичності (за матеріалами архівних джерел) (2017)
Черкаська Д. В. - Музейницький вектор у науковій та адміністративній діяльності Лазаря Мойсейовича Славіна (2017)
Бузько О. В. - Дівчина і тигри. Як Марія Вязьмітіна захищала дисертацію (2017)
Саєнко В. М. - Монгольський напрям у науковій біографії Олексія Тереножкіна (2017)
Koropetskyi R. - Stages of life and scientific achievements of Lviv archaeologist Volodymyr Savych, Sytnyk O. (2017)
Ільчишин В. В. - В’ячеслав Ілліч Канівець: сторінки життя (2017)
Принь О. В. - Листи Михайла та Євгенії Рудинських до академіка Сергія Єфремова як джерело до історії української археології та музейництва (2017)
Палієнко С. В. - Листування Л. С. Клейна з Ю. М. Захаруком та В. Ф. Генінгом як джерело з історії радянської теоретичної археології (2017)
Павлів Д. Ю. - "Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі (2017)
Чуєва К. Є. - Акварелі Мстислава Фармаковського з Наукового архіву Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2017)
Szczerba A. - Antiquarian and archeological collections and museums in Poland since 1918 – a thematic outline (2017)
Романова О. О. - Стародавній Єгипет в Києві: віддзеркалення на склі. (Колекція негативів на склі із зображеннями давньоєгипетських предметів в Інституті археології НАН України) (2017)
Станиціна Г. О. - "Скарби на склі”: колекція негативів на склі з фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України (2017)
Яковишина Я. М. - Формування трипільської колекції у фондах Львівського історичного музею, Куценяк О. Я. (2017)
Пеняк П. С. - Бронзові скарби в колекції Закарпатського краєзнавчого музею (2017)
Петегирич В. М. - Потелицька збірка кераміки з Музею Наукового товариства ім. Шевченка, Гавінський А. М. (2017)
Скирда І. М. - Відновлення колекції Археологічного музею Харківського університету в другій половині 1940-х–1950-х рр. (2017)
Булик Н. М. - Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року (2017)
Юхимчук К. І. - Діяльність Ігоря Свєшнікова у галузі охорони та збереження пам’яток України (2017)
Котович П. - Muzeum towarzystwa "Łemkiwszczyna” w Sanoku – przyczynek do historii polskiej i ukraińskiej archeologii w okresie międzywojennym (2017)
Каряка О. В. - Матеріали обстеження державного заповідника "Ольвія” 1938 р.: боротьба за "цінну історичну одиницю”, Яненко А. С. (2017)
Сорокіна С. А. - Експозиція Крайового музею до- і ранньої історії в м. Києві (1942–1943), Радієвська Т. М., Завальна О. М. (2017)
Ковальова І. Ф. - Кабінет археології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Струкуленко А. С. (2017)
Зиновіїва Ю. Ю. - Формування археологічної бібліотеки Київського художньо-промислового і наукового музею: люди і книги (2017)
Мокроусова О. Г. - Альбом фотографій с. Білгородка з фонду архітектора Павла Альошина (2017)
Скирда І. М. - Архівні матеріали як джерело вивчення історії ХІІ Археологічного з’їзду (2017)
Білас Н. М. - Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів) (2017)
Вахрамеєва Г. В. - Інформативність фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України у контексті створення каталогу Боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони (2017)
Гарига-Грихно М. М. - Історіографія досліджень давньоруських курганів Чернігівщини у 50–80 рр. ХХ ст. (за матеріалами наукового архіву ІА НАН України) (2017)
Цеунов І. А. - Уявлення про темпоральність палеолітичної доби на території України у роботах археологів кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2017)
Войнаровський В. М. - Магомедов Б. В. Керамические пряслица черняховской культуры / ИА НАН Украины. – Киев, 2015. – 170 с.; 18 рис., 6 табл., илл. (2017)
Зарубій Е. І. - Виставка "Ярослав Пастернак – дослідник "галицької Трої”, Куценяк О. Я. (2017)
Петегирич В. М. - Двадцять випусків періодичного видання "Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” (2017)
Павлів Д. Ю. - Жаринки в серці (світлій пам’яті Лариси Іванівни Крушельницької) (2017)
Колеснікова В. А. - Моя улюблена Жінка (памʼяті Лариси Крушельницької) (2017)
Харитонов Є. О - Цивілістична школа Національного університету "Oдеська юридична академія" за 20 років – від рецепції римського права до концепції Iт-права (It-law), Некіт К. Г. (2017)
Булеца С. Б. - Цивільне партнерство: види та особливості (2017)
Шишка Р. Б. - Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії (2017)
Адаховська Н. С. - Наставництво як форма захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Глиняна К. М. - Формування та розвиток національних та міжнародно-правових актів щодо регулювання правовідносин усиновлення (2017)
Давидова І.В. - Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві (2017)
Достдар Р. М. - Вплив духовних засад на шлюбно-сімейне право (2017)
Калітенко О. М. - До питання про цільове призначення аліментів на дитину (2017)
Сафончик О. І. - Деякі питання припинення шлюбу внаслідок його розірвання за законодавством України (2017)
Швидка В. Г. - Особливості цивільно-правової відповідальності в межах приватного найму житла (2017)
Харитонов Є. О. - 20-річчя одеської школи рецепції римського права: від концепції "циклічності" до теорії адаптації правових систем, Харитонова О. І. (2017)
Вишняков О. К. - Правовий механізм інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС (2017)
Гринько С. В. - Вина як суб’єктивна умова виникнення деліктних зобов’язань за правом Стародавнього Риму (2017)
Акіменко Ю. Ю. - Дифузія як шлях уніфікації європейського приватного права (2017)
Бабич І. Г. - Принципи забезпечення виконання зобов’язань у римському праві і у сучасному зобов’язальному праві України (2017)
Гужва А. М. - Галицький цивільний кодекс 1797 р. Як взірець рецепції римського права (2017)
Цибульська О. Ю. - "Testamentiné išskirtiné" як вид заповідального розпорядження за цивільним законодавством Литовської Республіки (2017)
Харитонов Є. О. - Формування Одеської школи Іт-права, Харитонова О. І., Спасова К. І. (2017)
Голубева Н. Ю. - Информационные технологии и юридические услуги (2017)
Некіт К. Г. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки та відшкодування шкоди, заподіяної пристроями, підключеними до інтернету речей (2017)
Омельчук О. С. - Вектори та форми впливу іт-права на суспільну свідомість (2017)
Позова Д. Д. - Перспективи правового регулювання штучного інтелекту за законодавством ЄС (2017)
Фасій Б. В. - Правове регулювання комп’ютерних ігор у сфері ІТ (2017)
Голубєва Н. Ю. - Одеська школа цивільного процесуального права (2017)
Андронов І. В. - Законна сила судової ухвали в цивільному судочинстві (2017)
Волкова Н. В. - Окремі аспекти розгляду справ про позбавлення батьківських прав у цивільному судочинстві (2017)
Бут І. О. - Договірні засади процедури медіації та врегулювання цивільно-правового спору за участі судді (2017)
Харитонова О. І. - Одеська школа права інтелектуальної власності та корпоративного права, Позова Д. Д. (2017)
Кирилюк А. В. - Кримінально-правові проблеми охорони авторських прав в мережі інтернет (2017)
Грігор’янц Г. І. - Дослідження піратства в роботах вчених кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ "ОЮА" (2017)
Lagutina I. - Freelance as non-standard form of employment (2017)
Чанишева Г. І. - Соціальний діалог у сфері праці як один з основних принципів трудового права (2017)
Подцерковний О. П. - Щодо інтерпретаційного запобігання зловживанню правами у господарському процесі (на прикладі непідсудності спорів за третейською/ арбітражною угодою) (2017)
Галянтич М. К. - Теоретичні засади захисту житлових законних інтересів (2017)
Довгерт А. С. - Про зближення доктрин цивільного права в Україні та в західноєвропейських країнах (2017)
Ювілей академіка національної академії правових наук україни Олександра Дмитровича Крупчана (2017)
Содержание (2017)
Могілевський С. Ю. - Зв’язок поліморфізмів rs759853 ТА rs9640883 гена AKR1B1 з розвитком діабетичної ретинопатії, Бушуєва О. В., Зябліцев С. В., Натрус Л. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Взаємозв’язок між діабетичною ретинопатією та когнітивними порушеннями у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Медведовська Н. В., Маньковський Б. М. (2017)
Цыбульская Т. Е. - Оценка фенотипических маркеров синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей с приобретенной миопией, Завгородняя Н. Г., Пашкова Е. Е. (2017)
Романова Т. А. - Типология отёка макулы вследствие тромбоза ретинальных вен: Разнообразие патоморфологической картины глазного дна. Часть I., Кульбида М. П. (2017)
Гузун О. В. - Исследование качества жизни пациентов с возрастной дегенерацией макулы после лазерной стимуляции сетчатки и нутриентной терапии, Король А. Р. (2017)
Путиенко В. А. - Применение метода фотомиостимуляции в лечении больных третьей стадией первичной открытоугольной глаукомы, Пономарчук В. С. (2017)
Ковтун М. И. - Показания к стационарному лечению катаракты, Лапкина И. И., Кочина М. Л. (2017)
Якименко С. А. - Современная антибактериальная терапия при лечении ожогов глаз, Хрусталева Е. А., Бузник А. И., Костенко П. А., Молодая А. Л., Доленко Л. В. (2017)
Кошиц И. Н. - Адаптационная миопия. Часть 3. Взаимодействие физиологических механизмов наведения глаза на резкость с механизмами развития приобретенной ¬миопии, Светлова О. В. (2017)
Андрушкова О. О. - Хвороба Такаясу: клінічний випадок, Жмудь Т. М., Малачкова Н. В., Гріжимальська К. Ю., Яценко Д. А. (2017)
Бруцкая Л. А. - Гиперметропический астигматизм и косоглазие (2017)
Арпентьева М. - Трансгрессия и успех революцій (2017)
Башкирова О. - Повстання проти "влади батьків" як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті є") (2017)
Гальчук О. - Митець і революція: до питання типології взаємин (2017)
Жилін М. - Революція і смерть естетики: ідеологічне літературознавство Дмитра Донцова та Льва Троцького (2017)
Євтушенко С. - Деколонізація як складний феномен (2017)
Мацько В. - Революція 1917 року: проблема фіксації, рецепції художнього зображення поліфонічних міфів в українській еміграційній літературі (2017)
Поліщук О. - Еволюція альтернативної історії в художній літературі (2017)
Прушковська І. - Стан турецької авторської драми періоду "між двох революцій" (2017)
Романенко О. - Революція vs еволюція: динаміка розвитку сучасного українського літературного процессу (2017)
Циганок О. - Українська література другої половини XVIII століття крізь призму Просвітництва (до постановки проблеми) (2017)
Selahattin C. - Mithat Paşa Hayrani bir şair: Faik Ali Ozansoy (2017)
Блохіна Н. - "Чи потрібна казка пролетарській дитині?": дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр. (2017)
Борисюк І. - Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука (2017)
Бузов А. - Історія однієї присвяти: автобіографічний дискурс роману Віталія Бендера "Марш молодости" (2017)
Галич О. - Художня трансгресія Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуарний дискурс (2017)
Гарачковська О. - Журналістська та редакторська діяльність Михася Ткача (2017)
Жиленко І. - Жовтневий переворот і його наслідки в Україні: жанрова палітра й художні особливості малої емігрантської прози 1920-х років (2017)
Ігошев К. - Революційність поетики "четвертого часу" в романі-спогаді Ґ. Ґрасса "Цибулина пам’яті" (2017)
Кая С. - Міфологізація Стамбула в романі Орхана Памука "Біла фортеця" (2017)
Кизилова В. - Урбаністичні візії новітньої української авторської казки для дітей (2017)
Ковтонюк Н. - Неоміфологічний простір "щоденника україножера" І. Семесюка як місце демонтажу колоніальних структур (2017)
Ковальова О. - "Сповідь" Ж.-Ж. Руссо: традиції і новації (2017)
Кузьменко В. - Люди зі страху не можуть творити історію (екзистенційна концепція страху в епічних полотнах Р. Андріяшика) (2017)
Матушкіна Д. - Репрезетація хронокомплексу та ментальної бінарної опозиції(на матеріалі есею "Крижана правда" Є. Пашковського) (2017)
Рибалка І. - Конфлікт інтерпретацій у романах У. Еко "Ім’я рози" та "Острів попереднього дня" (2017)
Ромащенко Л. - Революційні події в художній інтерпретації Костянтина Паустовського (за автобіографічною "Повістю про життя") (2017)
Сенета М. - Роль християнської традиції Т. Шевченка у філософських та історіософських працях Дмитра Донцова (2017)
Сизоненко Н. - Цикл "Під вічним небом" В. Шевчука як мета текст (2017)
Стороженко Л. - "За вікном шумить чи степ, чи місто…": антитезові мотиви у поезії Бориса Тенети (2017)
Сухарєва С. - Контрреформаційна літературна діяльність Миколая Ціховича: проблематика й інтертекст (2017)
Цікавий С. - Неомарксистська версія революційної ситуації в романі Чайни М’євіля "Залізна рада" (2017)
Шахова К. - Репрезентація жанру записок у тюремно-табірній прозі: "Записки політв’язня" Юрія Мозіля (2017)
Шестопалова Т. - Українська національна революція у критичному дискурсі Юрія Лавріненка (2017)
Відомості про авторів (2017)
Зиновкин В. В. - Влияние нестационарных электромагнитных процессов на электромеханические параметры в синхронном электроприводе, Антонов Н. Л., Крисан Ю.А. (2017)
Zirka S. E. - Topological transient models of three-phase five-limb transformer, Moroz Y. I., Arturi C. M., Bonnman D. (2017)
Волков В. А. - Аналитический расчет основных электромагнитных потерь энергии частотнорегулируемого асинхронного двигателя при позиционировании (2017)
Мацуй А. М. - Теоретичне і експериментальне дослідження магнітоелектричної системи, що сприймає крупність пісків односпірального класифікатора, Кондратець В. О. (2017)
Паталах Д. Г. - Численный безытерационный метод моделирования электромеханических процессов в асинхронных двигателях, Тиховод С. М., Корнус Т. М. (2017)
Дивчук Т. Е. - Подход к определению токов холостого хода силовых трехфазных трансформаторов с плоскими стержневыми магнитными системами, Ярымбаш Д. С., Ярымбаш С. Т., Килимник И. М., Коцур М. И., Безверхняя Ю. (2017)
Лаврич Ю. М. - Методологічний підхід до побудови енергоощадної системи аварійного освітлення, Погоріла Л. М., Подчасов А. Ю. (2017)
Шутенко О. В. - Aнализ динамики изменения критериев, используемых для интерпретации результатов арг, в исправных высоковольтных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Лобов В. Й. - Управління газоповітряною енергетичною установкою промислового підприємства, Лобова К. В., Даць А. В. (2017)
Бакуліч О. О. - Експертне оцінювання рівня професіоналізму оператора системи ВАДС, Дудник А. А. (2015)
Бакуліч О. О. - Формування розподільчих систем постачань, Мусатенко О. В. (2015)
Бакуліч О. О. - Потенційна екологічна небезпека вуличних каньйонів, Олійник Р. В., Самойленко Є. С. (2015)
Білоус А. Б. - Аналіз методів вибору контрольних точок маршруту громадського транспорту для визначення моменту корекції розкладу руху, Півторак Г. В. (2015)
Бубела А. В. - Дослідження обсягів вантажопотоків на основі моделі забезпечення логістичного сервісу, Полозенко О. П., Мельниченко О. І., Романюк Р. І. (2015)
Ващіліна О. В. - Скінчено-елементний моніторинг конструкцій міжнародного виставкового центру, Борщ О. І., Котенко К. Е., Ткаченко І. А. (2015)
Височило О. М. - Аналіз сутності загального менеджменту якості (2015)
Воркут Т. А. - Модель проектного управління розвитком партнерств підприємств автомобільного транспорту в забезпеченні функції технічного обслуговування та поточного ремонту, Дмитриченко А. М., Лущай Ю. В., Цимбал Н. М. (2015)
Воркут Т. А. - Управління внутрішньоорганізаційними ресурсами в портфелях проектів із урахуванням невизначеності попиту, Цимбал Н. М., Чечет А. М. (2015)
Гавриленко О. В. - Математичне моделювання удару твердого сферичного тіла по поверхні порожнини у стисливій рідині (2015)
Гамеляк І. П. - Про необхідність встановлення розрахункових характеристик зернистих сумішей для основ дорожніх одягів, Волощук Д. В. (2015)
Глазунов С. М. - Торсіонні коливання глибоких бурильних колон у в'язкому рідкому середовищі (2015)
Glushakova O. V. - Relaxational torsional autovibrations of deep drill strings (2015)
Говорун А. Г. - Результати дорожніх випробувань колісного транспортного засобу в умовах неусталених режимів руху, Мержиєвська Л. П., Куций П. В. (2015)
Горбань А. В. - Особливості розвитку та використання автопарку УРСР у 1950-х рр. (2015)
Грищук О. К. - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система організації навчального процесу організації(ECTS), Язвінська О. М., Ткаченко В. А. (2015)
Грисюк Ю. С. - Дослідження моделей партнерства в проектах розвитку транспортної галузі, Лабута А. В. (2015)
Гуляєв В. І. - Мінімізація сил опору при осьовому русі бурильної колони у криволінійній свердловині, Андрусенко О. М., Левківська Л. В. (2015)
Гужевська Л. А. - Задача вибору митного складу як ланки міжнародного ланцюга постачань, Яцик В. І., Литвин О. О. (2015)
Гутаревич Ю. Ф. - Використання добавки водневмісного газу до повітряного заряду для покращення показників двигунів з карбюраторною системою живлення в режимах холостого ходу, Шуба Є. В. (2015)
Данчук В. Д. - Підприємницька діяльність в умовах нелінійного характеру соціально-економічного розвитку суспільства, Козак Л. С., Данчук М. В. (2015)
Данчук В. Д. - Управління якістю наукових проектів в корпоративній інформаційній системі з самоорганізацією, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2015)
Данчук В. Д. - Трикутник знань – рушійна сила інноваційного розвитку, Лясковський В. П., Ткаченко В. А. (2015)
Дехтяр А. С. - Несна здатність коробчатої тонкостінної конструкції (2015)
Дмитрієв М. М. - Щодо інноваційних рішень підвищення мобільності та транспортного обслуговування населення великих міст у контексті Європейської програми CIVITAS 2020, Воркут Т. А., Марунич В. С., Вакарчук І. М., Харута В. С. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження впливу кінетики зміни фактичної площі контакту на адсорбційну активність компонентів мастильного матеріалу, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І., Педан О. Л. (2015)
Дмитриченко М. Ф. - Карбоборувння деталей із низьковуглецевих сталей, Левківський О. П., Ткачук В. М., Барилович Л. П., Дулеба А. Д. (2015)
Дятчик Д. І. - Офіси трансферу технологій у ВНЗ України, Покшевницька Т. В. (2015)
Єгоров С. О. - Створення та впровадження системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України, Рудницький Є. А., Дятчик Д. І. (2015)
Заєць Ю. О. - Дифракція розривної хвилі на площині розділу двох анізотропних середовищ з відмінними параметрами анізотропії (2015)
Кабанов В. Г. - Шляхи оптимізації інвестиційної діяльності організацій туристичного бізнесу, Кравченко Т. І. (2015)
Ковальчук О. П. - Нелінійна динаміка трубопроводу з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення (2015)
Ковальчук О. П . - Дослідження форм коливань моделі трубопровід-рідина з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення трубопроводу (2015)
Ковальчук С. О. - Дослідження методологічної бази вибору оптимального постачальника (2015)
Ковбасенко С. В. - Моторні дослідження показників дизеля при роботі на дизельному біопаливі, Сімоненко В. В. (2015)
Косарчук В. В. - Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар тертя, Кульбовський І. І., Агарков О. В. (2015)
Коцюк О. Я. - Оптимізація кількості розподільчих складів у логістичній системі, Лужанська Н. О. (2015)
Коцюк М. О. - Дослідження процесу зберігання і реалізації швидкопсувної продукції (2015)
Красноштан О. М. - Тактовий рух контрейлерних поїздів як основа розвитку мультимодальних перевезень в Україні (2015)
Кунда Н. Т. - Геометричні конфігурації крос-докінгових складів, Кравчук Н. М. (2015)
Кутузов А. Є. - Концепція програм розвитку автомобільних доріг державного та місцевого значення регіону України (2015)
Лановий О. Т. - Визначення споживчої поведінки користувачів автомобільних доріг загального користування (2015)
Лісовал А. А. - Ефективність заміщення основного газового палива вуглекислим газом, Свистун Ю. А., Нижник М. Є. (2015)
Литвин О. В. - Порівняльна характеристика існуючих систем організації контрейлерних перевезень у світі (2015)
Лоза І. А. - Кінематичний аналіз поширення акустоелектричних хвиль у шаруватому циліндрі з п’єзокерамічними шарами, поляризованими в осьовому напрямі (2015)
Малиш М. І. - Вплив температури на форму краю поглинання квантових точок (2015)
Марчук О. В. - Напружено-деформований стан товстих циліндричних оболонок під дією локальних дотичних навантажень за різних умов закріплення контура, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2015)
Mateichyk V. - Statistical analysis of monitoring results of prerequisites for EcoBRU project implementation, Khrutba V., Horid’ko N. (2015)
Мельник Т. В. - Відновлення і захист поверхні труб насосно-компресорного обладнання нафтогазодобувних свердловин, Посвятенко Н. І. (2015)
Мельниченко О. І. - Безперервна освіта в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2015)
Мельниченко О. І. - Методика аналізу міських пасажирських перевезень, Коцюк О. Я., Лисенко І. В., Дмитриченко А. М. (2015)
Мусійко В. Д. - Фізико-математичне моделювання робочих процесів землерийних машин безперервної дії (2015)
Осіпа Л. В. - Інноваційний підхід до формування алгоритмічної культури студентів некомп’ютерного профілю навчання (2015)
Павлюк Д. О. - Результати наукової та дослідно-конструкторської роботи лабораторії автомобільних доріг та аеродромів Національного транспортного університету, Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв О. С., Іващенко А. П., Шур’яков М. В., Шуляк І. С., Терещук В. П., Чаповський В. С., Клітченко Б. В. (2015)
Пасічник А. М. - Системний аналіз структури української мережі автомобільних магістралей і рівня облаштування міжнародних пунктів пропуску через митний кордон, Несторишен І. В., Лебідь І. Г., Клен О. М. (2015)
Пелих В. Ю. - Моделі альтернативних варіантів логістичних ланцюжків доставки вантажів (2015)
Петрик А. В. - Математичне моделювання транспортного обслуговування агропромислових вантажопотоків в спеціалізованих терміналах (2015)
Посвятенко Е. К. - Особливості обробки деталей засобів транспорту із аустенітних сталей, Аксьом П. А. (2015)
Прокудін Г. С. - Застосування сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні багатоетапних транспортних задач, Дмитриченко А. М., Цимбал Н. М., Дудник О. С., Омаров Д. А. (2015)
Савченко Л. В. - Двоетапна схема перевезення твердих побутових відходів міста, Дьяченко Ю. С., Величко А. В. (2015)
Сахно В. П. - Визначення передаточних чисел трансмісії за умови мінімальної витрати палива при усталеному русі автомобіля, Корпач О. А. (2015)
Сахно В. П. - Розробка комп’ютерної моделі автопоїзда, Прогній П. Б. (2015)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження автопоїзда з самоустановлювальною віссю напівпричепа, Тімков О. М., Поляков В. М., Босенко В. М., Мойся Д. Л. (2015)
Семенченко О. В. - Методичні підходи щодо оцінки умов формування стану аварійності на території столичного економічного району (2015)
Сохань В. В. - Сітьові моделі оперативного управління проектами в дорожньому будівництві (2015)
Тарасенко О. М. - Точки беззбитковості автобусних перевезень, Гуща О. О. (2015)
Хабутдинов Р. А. - Управленческие парадигмы на автотранспорте: техноэпирическая профитократия и инновационная технократия (2015)
Хабутдінов А. Р. - Основи алгоритмічного управління автомобілем: продуктивність-безпека-енергетична ефективність (2015)
Хабутдінов Р. А. - Мотиваційний аналіз концептуальних преференцій перевізника-покупця автомобіля малої вантажопідйомності за принципом життєвого циклу, Гальона I. І. (2015)
Харута В. С. - Методологія створення бази даних офісу управління проектами та програмами міських пасажирських перевезень (2015)
Хмельов І. В. - Метод оцінки транспортно-технологічної якості автопоїздів з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів, Гусєв О. В. (2015)
Хом’як А. Я. - Особливості руху вантажного транспорту в транспортних вузлах, Шкіт М. А. (2015)
Худолій С. М. - Математичне моделювання стійкості вертикальних свердловин до статичних навантажень при операції опресування, Мазурок П. С. (2015)
Шевчук Л. В. - Аналіз коливань кружляння бурильних колон на основі фрикційної моделі (2015)
Ширяєва С. В. - Основні складові мультимодальної транспортної мережі, Даньківська К. І. (2015)
Шлюнь Н. В. - Комп’ютерне моделювання випинання бурильних колон в каналах криволінійних свердловин (2015)
Шраменко Н. Ю. - Методологія ефективної організації термінальної системи доставки вантажів (2015)
Шурупов В. О. - Формування маршрутної мережі перевезень небезпечних вантажів (2015)
Копій Л. І. - Природне насінне відтворення дубових насаджень як елемент наближеного до природи лісівництва, Фізик І. В., Баран С., Лавний В. В., Копій С. Л., Преснер Р. Б., Агій В. О. (2017)
Білоус А. М. - Структура біомаси вільхових насаджень Українського Полісся, Котляревська У. М. (2017)
Бачинська У. О. - Лісопатологічний стан ясеневих деревостанів у природному заповіднику "Медобори" (2017)
Кучерявий В. С. - Особливості енергії росту культиварів туї західної (Thuja occidentalis L.) (2017)
Лісовий М. М. - Особливості отримання асептичної культури Thuja occidentalis L. в умовах in vitro (2017)
Максимчук Р. Т. - Особливості формування річного кільця та базисної щільності прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини Abies alba Mill., Сопушинський І. М., Тимочко І. Я. (2017)
Новицький В. П. - Просторово-якісні підходи до експлуатації ресурсів польової мисливської фауни, Грищенко С. М., Дебела О. О. (2017)
Radomska М. М. - The alternative greenization of the residential area in Kyiv city, Bogomazyuk Ya. Yu. (2017)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України, Сбитна М. В., Гайда Ю. І., Козацька Н. Я. (2017)
Явний М. І. - Видовий склад ентомокомплексу в осередках голландської хвороби в'язових, Пузріна Н. В. (2017)
Ковалевський С. Б. - Інтегральна оцінка антропогенної трансформації лісових ландшафтів Дубровицького району внаслідок несанкціонованого видобутку бурштину, Легкий В. В. (2017)
Ворон В. П. - Зміни радіального приросту в пошкодженому пожежею сосновому деревостані в Західному Поліссі, Коваль І. М., Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2017)
Білей П. В. - Особливості впливу хімічного та фізико-хімічного зв'язку вологи з деревиною на кінетику процесу сушіння, Соколовський І. А., Білей П. П., Сомар Г. В. (2017)
Білей П. В. - Ідентифікація конвективного процесу сушіння деревини, Соколовський І. А., Рокунь Р. О. (2017)
Палаш В. М. - Особливості зварності сталі 30ХГСА, Дзюбик А. Р., Хомич І. Б., Федик Ю. В. (2017)
Стадник М. М. - Оцінювання ресурсу товстостінних труб і трубчастих зварних вузлів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини, Дідух І. В. (2017)
Пасічник В. В. - Програмно-алгоритмічний комплекс інформаційно-технологічного супроводу підготовки фахівців в умовах "розумного" міста, Назарук М. В. (2017)
Олексійченко Н. О. - Вплив оптичних чинників на процес сприйняття колориту ландшафту, Гатальська Н. В., Мавко М. С. (2017)
Оріховський Р. Я. - Надійність автоматизованих виробничих систем у меблевому виробництві (2017)
Андрушко О. А. - Аналіз процесів використання Docker для побудови мікросервісів, Борзов Ю. О., Малець І. О., Придатко О. В. (2017)
Васильківський І. С. - Вимірювальний перетворювач температуропровідності рідин, Фединець В. О., Юсик Я. П. (2017)
Дендаренко Ю. Ю. - Ефективність радіального водяного струменя-екрана в зоні теплової дії дифузійного факела полум'я, Дивень В. І., Блащук О. Д. (2017)
Желізняк І. Й. - Правила побудови асоціативних правил на прикладі фізичних показників пацієнта (2017)
Кулик В. М. - Алгоритм прогнозування результатів футбольних матчів на основі нейронних мереж, Коротєєва Т. О. (2017)
Максимів О. П. - Каскадний метод детектування полум'я у відеопотоці з використанням глибоких згорткових нейронних мереж (2017)
Морушко О. О. - Визначення коефіцієнта конфліктності як метод оптимізації персонального складу малої групи, Андрейчук С. К., Манзій О. С. (2017)
Паснак І. В. - Розроблення методу дослідження параметрів дорожнього руху, Грицюк С. А., Грицай Д. В. (2017)
Поберейко С. Б. - Порівняльний аналіз результатів теоретичних досліджень граничного напруженого стану анізотропних матеріалів, Яковенко А. А., Мисик М. М., Кунинець Є. П. (2017)
Симак Д. М. - Тепломасообмін у системі тверде тіло – рідина з поверхневим джерелом тепла, Гумницький Я. М., Атаманюк В. М. (2017)
Шевчук Р. П. - Програмний сервіс для оповіщення про загрози безпеки життєдіяльності людини, Клюйко А. В. (2017)
Адаров А. - Виклики поглиблених і всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВЗВТ): як Грузія, Молдова та Україна можуть досягти успіхів?, Гавлік П. (2017)
Крючкова І. В. - Європейський досвід завчасного виявлення макроекономічних дисбалансів: рекомендації для України (2017)
Bublyk Y. - Trends and prospects of the Ukrainian credit market post-crisis development (2017)
Пустовойт О. В. - Економічне зростання України: проблеми та можливості прискорення (2017)
Юрик Я. І. - Зайнятість у транспортному господарстві України: масштаби, якісні параметри та структурно-динамічні характеристики (2017)
Бородіна О. М. - Концентрація та захоплення сільськогосподарських земель в ЄС: виклики сучасності, Яровий В. Д., Михайленко О. В. (2017)
Бородіна О. С. - Імперативи комплементарного розвитку в аграрній сфері (2017)
Єршова Г. В. - Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми (2017)
Сіденко В. Р. - Формування нової політичної економії інноваційного розвитку (до виходу в світ книги Ю. М. Бажала "Політична економія інноваційного розвитку: розриваючи зачароване коло економічної теорії", англ. мовою) (2017)
Шаповал Ю. І. - Наукова публікація як критерій оцінки наукової діяльності: досвід Польщі (2017)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2017 року (2017)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2017 году (2017)
Index of the articles published in journal "Есonomy and forecasting" in 2017 (2017)
Андрусенко О. М. - Біфуркаційні випинання та малі згинальні коливання бурильної колони в каналі горизонтальної свердловини (2016)
Андрусенко С. І. - Організація технічної експлуатації автомобілів в Україні за сучасних умов, Бугайчук О. С. (2016)
Артеменко Р. В. - Оцінювання можливості поліпшення паливної економічності та екологічних показників ДВЗ утилізацією теплової енергії в термоелектричному генераторі, Цюман М. П. (2016)
Бакуліч О. О. - Соціально-економічне обґрунтування впливу шумозахисних заходів на навколишнє середовище, Левіщенко О. С., Левіщенко Д. К. (2016)
Бакуліч О. О. - Дослідження основних характеристик розподільчої системи доставки вантажів, Мусатенко О. В., Самойленко Є. С. (2016)
Баранов Г. Л. - Моніторинг довкілля та якості логістичного обслуговування для попередження ризиків зіткнення та безпеки руху ВТЗ, Косенко В. Р., Прохоренко О. М. (2016)
Березняцький В. В. - Оптимізація часу простою автомобілів у ремонті і обслуговуванні за рахунок удосконалення оперативного планування виконання цих робіт (2016)
Боровий М. О. - Виникнення та трансформація нерозмірно модульованої структури в політипах напівпровідників TlInS2, Гололобов Ю. П., Ісаєнко Г. Л., Ніколаєнко А. В. (2016)
Vakarchuk I. M. - Statement of the problem of interaction between modes of transport in regional transport systems, Koritchuk S. A., Pylypeyko S. S. (2016)
Гамеляк І. П. - Удосконалення технології влаштування монолітного парапетного огородження типу "Нью-Джерсі", Шургая А. Г., Якименко Я. М., Дорошенко Ю. М., Дмитриченко А. М., Чиженко Н. П., Кос М. В. (2016)
Глушакова О. В. - Самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричному каналі похилої свердловини, Глазунов С. М. (2016)
Говорун А. Г. - Розширення паливної бази двигунів колісних транспортних засобів використання біодизельних палив, отримуємих з утилізованих відходів сільськогосподарського виробництва, Мержиєвська Л. П., Павловський М. В., Бугрик О. В. (2016)
Горбай О. З. - Оцінка відповідності установки газобалонного обладнання міських автобусів нормативним вимогам, Керницький І. С. (2016)
Гордієнко В. П. - Механо-хімічний вплив на структуру і термомеханічні властивості термопластичних систем: поліетилен-карбіди, Мустяца О. Н., Ковальова Г. М. (2016)
Гужевська Л. А. - Формування розвізно-збірних маршрутів методом Кларка-Райта при доставці експрес-відправлень, Даниленко І. В. (2016)
Гуляєв В. І. - Перетворення фронтів розривних хвиль в пружному шаруватому середовищі змінної густини, Заєць Ю. О. (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження впливу добавки водневмісного газу на показники роботи бензинового двигуна в різних швидкісних і навантажувальних режимах, Карев С. В., Шуба Є. В., Філоненко О. Д. (2016)
Дехтяр А. С. - Несна здатність консольних циліндричних оболонок (2016)
Дем’янюк В. А. - Синтез алгоритму функціонування універсальної землерийної машини з лінійною траєкторією різання ґрунту, перпендикулярною до осі тягача, Мусійко В. Д., Коваль А. Б. (2016)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження ефективності мащення та закономірностей формування негідродинамічної складової товщини мастильного шару в контакті, Білякович О. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., Руденко О. В. (2016)
Іщенко Р. М. - Відображення публікацій з фізики українських вчених у базі даних Scopus, Манько Д. Ю., Балагура І. В. (2016)
Єгоров С. О. - Сертифікація учасників мереж трансферу технологій, Дятчик Д. І., Покшевницька Т. В. (2016)
Карев С. В. - Оцінка впливу комбінованого методу регулювання потужності та рециркуляції відпрацьованих газів на паливну економічність та екологічні показники автомобіля, обладнаного сучасним бензиновим двигуном (2016)
Клименко Ю. М. - Аналіз та експериментальна перевірка особливостей конструкції і методів діагностування автомобільних причепів з інерційною гальмівною системою, Білецький В. О. (2016)
Косарчук В. В. - Сучасні методи зміцнення і підвищення зносостійкості пар тертя. Частина 2, Кульбовський І. І., Агарков О. В. (2016)
Кошарний О. М. - Удосконалення організації перевезень пасажирів на міжнародних автобусних маршрутах (на прикладі маршруту Київ-Прага), Кошарний В. О. (2016)
Котовенко О. А. - Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми, Мірошниченко О. Ю., Хрутьба В. О. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Математична модель системи управлінського документообігу (2016)
Marchuck O. V. - Model for free-vibration analysis of the thick-walled multilayer anisotropic shells, Gnedash S. V., Levkivskiy S. A., Didychenko I. M. (2016)
Марков О. Д. - Оптимізація виробничої структури автосервісу, Ковальов А. В., Скиба А. П., Приз О. О. (2016)
Матейчик В. П. - Особливості моніторингу і контролю показників екологічної безпеки транспортних засобів і транспортних потоків в умовах інтелектуальних систем, Цюман М. П., Смешек М. (2016)
Мейш Ю. А. - Вимушені коливання поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях (2016)
Мигущенко Р.П. - Статистические модели многомерных объектов параметрического контроля, Щапов П.Ф., Тверитникова Е.Е. (2016)
Мозговий В. В. - Особливості проектування нежорстких дорожніх одягів із застосуванням армованих асфальтобетонних шарів для автомобільних доріг, Куцман О. М., Баран С. А., Боровик І. І. (2016)
Мозговий В. В. - Оцінка довговічності асфальтобетонного покриття шляхом випробування асфальтобетону на стійкість до накопичення залишкових деформацій, Онищенко А. М., Ольховий Б. Ю., Опрощенко І. О., Куцман О. М., Баран С. А., Різніченко О. С. (2016)
Мусійко В. Д. - Синтез механізму навішування робочого органа машини відкриття трубопроводів на тягачі (2016)
Наумова Н. М. - Аналіз сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у сфері зв’язків із громадськістю, Наумов В. О. (2016)
Онищенко А. М. - Методика визначення міцності зчеплення між асфальтобетонним покриттям та залізобетонною основою мосту при зсуві, Різніченко О. С., Куртєв В. С. (2016)
Осіпа Л. В. - Переклад технічних текстів за допомогою систем машинного перекладу (2016)
Пасічник А. М. - Проблеми транспортного забезпечення виробництва тепловиділяючих збірок для атомних електростанцій, Лебідь І. Г., Пасічник В. А., Середіна Ю. О. (2016)
Петрашевський О. Л. - Удосконалення системи забезпечення авіаційної безпеки методом управління ризиками, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2016)
Петрик А. В. - Методологія розрахунку технологічних параметрів транспортних систем при створенні експортної партії зернових вантажів (2016)
Поліщук В. П. - Аналіз існуючого стану автомобілізації та системна криза боротьби з аварійністю на автомобільних дорогах, Єресов В. І., Куницька О. М., Корчевська А. А., Корчевський А. О., Лановий О. Т. (2016)
Polischuk V. P. - Підвищення ефективності складування за рахунок автоматизації складу, Yeresov V. I., Kunitska О. M., Korchevska A. A., Korchevskuy A. O., Lanovyy O. T. (2016)
Посвятенко Е. К. - Основні напрямки поліпшення оброблюваності деталей із аустенітних сталей, Аксьом П. А., Будяк Р. В. (2016)
Прокудін Г. С. - Підвищення продуктивності та якості автобусних пасажирських перевезень в місцях-конгломераціях, Омаров Д. М., Прокудін О. Г. (2016)
Прокудін Г. С. - Підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку транспортних послуг, Чупайленко О. А. (2016)
Прокудін Г. С. - Mодель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні, Чупайленко О. А., Дудник О. С., Прокудін О. Г., Омаров Д. М. (2016)
Процик О. П. - Дослідження тривалості процесу доставки вантажів, Іорданова С. С. (2016)
Рутковська І. А. - Аналіз методик оцінювання забруднення придорожнього середовища, Федій І. С. (2016)
Савін Ю. Х. - Доцільність створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів, Митко М. В. (2016)
Самбур Е. О. - Актуальність удосконалення діагностування дизелів із системою Common-Rail (2016)
Сахно В. П. - До аналізу впливу перекосу осей напівпричепа на стійкість руху автопоїзда в гальмівному режимі, Прогній П. Б. (2016)
Середа В. Р. - Аналіз закордонного досвіду з організації паркування дорожніх транспортних засобів (2016)
Сістук В. О. - Підвищення безпеки дорожнього руху на Т-подібному перехресті з переходом в Х-подібне у місті Кривий Ріг, Богачевський А. О., Троян О. В. (2016)
Січко О. Є. - Оцінка ефективності централізації виробничих процесів ТО і ПР як системи масового обслуговування, Волков О. Ф., Потьомкін Р. О. (2016)
Славін В. В. - Вплив технічного стану елементів корекції складу паливоповітряної суміші на паливну економічність автомобіля, Манько І. В., Гунько А. В. (2016)
Сохань В. В. - Ефективна модель оперативного управління проектами в дорожньому будівництві, Мельниченко О. І. (2016)
Степанов А. В. - Безопасность автотранспорта в системе ВАДС (2016)
Хабутдінов А. Р. - Правила алгоритмічного управління автомобілем і метод аналізу ризико-регулятивного водіння (2016)
Хабутдинов Р. А. - Системная проблема инновационного развития автотранспорта в условиях теоретического отрицания транспортных технологий и производства (2016)
Хмельов І. В. - Моніторинг енергетичної ефективності міських автобусів, Гусєв О. В., Алєксєєнко О. В., Піцик М. Г. (2016)
Хомяк А. Я. - Врахування психофізіологічних якостей водіїв при маневруванні транспортних засобів, Залізнюк М. О. (2016)
Худолій М. М. - Оцінка невизначеності вимірювання динамічної в’язкості олив ротаційним віскозиметром, Чуб А. М. (2016)
Шевчук Л. - Основні аспекти механіки існуючих моделей коливань кружляння бурильних колон (2016)
Ширяєва С. В. - Аналіз вантажопотоків різних видів транспорту України, Даньківська К. І. (2016)
Ширяєва С. В. - Обґрунтування розділення руху вантажних і пасажирських поїздів в Україні в контексті підвищення ефективності автомобільно-залізничних вантажних перевезень, Конрад Т. І. (2016)
Ширяєва С. В. - Аналіз стану міжнародних автомобільних перевезень вантажів в Україні, Свірін Д. О. (2016)
Шлюнь Н. В. - Вплив сили тертя на біфуркаційне випинання бурильних колон в прямолінійних похилих свердловинах (2016)
Доктору технічних наук, професору Хмарі Леоніду Андрійовичу - 70 років! (2016)
Козачук К. О. - Запорозький суд над Кирилом Туром: історія, право, художня прагматика (2017)
Марченко Т. М. - Запорожская Сечь как этнообраз в романе Ф. В. Булгарина "Дмитрий Самозванец" (2017)
Ніколаєнко В. М. - Мотив самотності в антиутопіях О. Ірванця ("Рівне/Ровно (Стіна): нібито роман") та Я. Мельника ("Далекий простір"), Зубець Н. В. (2017)
Павленко І. Я. - Я / ми / вони в історичних піснях Нижньої наддніпрянщини, Козленко Н. В. (2017)
Рахно К. Ю. - Іван Манжура як дослідник гончарського фольклору Катеринославщини (2017)
Романенко Л. В. - Запорозьке лицарство в літературній інтерпретації Спиридона Черкасенка (2017)
Стадніченко О. О. - Рецепція національного характеру в українській літературі non-fiction (2017)
Стасик М. В. - Роль фольклорно-етнографічних елементів у типізації образу і психологічної характеристики героя в романі Тимура та Олени Литовченків "Кинджал проти шаблі" (2017)
Хом’як Т. В. - Рецепція козацтва в ліриці В. Чабаненка (2017)
Хорошков М. М. - Художній світ науково-фантастичних та детективних романів Володимира Єшкілєва, Тютюма Т. С. (2017)
Чижик К. В. - Образ нескореної людини в тоталітарному світі роману Наталки Доляк "Загублений між війнами" (2017)
Шевченко В. В. - Відродження химерної прози ххі століття на фоні зростання національно-патріотичного настрою в суспільстві держави (2017)
Шевченко В. Ф. - Компаративний аналіз художніх моделювань образів ватажків козацько-селянських повстань (2017)
Щедрин И. Л. - Память жанра былины в либретто в. А. Жуковского к опере "Алеша Попович, или Страшные развалины" (2017)
Юферева О. В. - Геопоетичні коди Запорожжя в "Описі україни" Гійома Левассера Де Боплана (2017)
Грозовська Н. А. - Семантико-етимологічний аналіз орнітонімічних прізвищ запорозьких козаків (2017)
Домніч О. В. - До питання про методи аналізу концепту в сучасних лінгвістичних студіях (2017)
Жуйкова М. В. - Застосування метафоричної моделі "Соціальна мережа" для опису українських визвольних змагань (2017)
Завгородняя Д. А. - Временная ориентация культуры в зеркале паремий: на примере восточнославянских и арабских пословиц (2017)
Ільченко І. І. - Художній хронотоп "Січової скарбниці" крізь призму власних назв (2017)
Клименко А. И. - Концепты wasser и agua в немецкой и испанской языковых картинах мира, Мамедова А. И. (2017)
Литвин О. Л. - Структура категорії антонімії в англійській та німецькій мовах у зіставному аспекті (на матеріалі лінгвістичних праць) (2017)
Литвинко О. А. - Функціонування терміна і номена в сучасній англійській термінологічній підсистемі насособудування (2017)
Машкіна О. М. - Викладання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей з використанням принципів нейродидактики: постановка проблеми, Самофалова О. В. (2017)
Новосілець О. В. - Критерії класифікації іменникових модифікаторів в англійській мові (2017)
Оленченко Н. В. - Видо-часові відношення дієприслівникових форм В українській мові ХІV – ХІХ ст. (2017)
Процик І. Р. - Назви футбольних команд Запорізької області (2017)
Романюк Н. М. - Диференційні та класифікаційні ознаки мовної клішованої одиниці (2017)
Рудоман О. А. - Проблема вибору базових одиниць для опису емоційної сфери (2017)
Серебрянська І. М. - Мовна експлікація понять "викладач" і "студент" у текстах студентського інтернет-журналу (2017)
Сірик С. В. - Мовні контрасти як засоби експресивності В мовно-художній системі В. А. Чабаненка (2017)
Сіроштан Т. В. - Абстрактні іменники на -ьва, -ова в словотвірній системі праслов’янської мови (2017)
Юсікова О. В. - Деякі особливості функціонування темпоральних синтаксем у структурі діалектного тексту-оповіді (2017)
Білоусенко П. І. - Багатоаспектна праця з історії архаїчної ойконімії України (рецензія на монографію Зоряни Олегівни Купчинської "Стратиграфія архаїчної ойконімії України")(Львів, 2016. -1278 С.; 56 картосхем.) (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Новини АПК (2017)
Мельник В. В. - Підсумки роботи у 2016 році: поголів’я птиці та виробництво яєць і м’яса в Україні (2017)
Ковальчук Н. - Створено Науково-навчальний центр екологічної безпеки тваринництва (2017)
Ковальчук Н. - Головні аграрні події – виставки "Зернові технології", "Agro Animal Show" та "Фрукти. Овочі. Логістика" (2017)
Мандзеула С. В. - Налагодження співпраці та перспективи розвитку птахопідприємств Київської області (2017)
Мельник О. П. - Будова пір’я: терміни та визначення, Костюк В. К., Волощук О. В. (2017)
Бреславець В. О. - Основні санітарно-гігієнічні вимоги до тари, умов збирання, транспортування та зберігання інкубаційних яєць, Ярошенко М. О., Майборода О. В., Павличенко О. В., Стегній О. О. (2017)
Руда С. В. - Морфологічні якості яєць курей української селекції (2017)
Базиволяк С. М. - Круглий стіл "Птахівництво 2017": перспективи розвитку галузі (2017)
Це цікаво (2017)
Прудиус Т. - AviPro® SALMONELLA VAC E: оружие против сальмонеллы (2017)
Подобед Л. И. - Микроэлементы Феррум и Цинк — значение и нормирование в кормлении птицы (2017)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Сучасне птахівництво" у 2016 році (2017)
Тітова Л. Г. - Небезпека поширення східної вишневої мухи Rhagoletis cingulata Loew в Україні, Клечковський Ю. Е., Палагіна О. В. (2017)
Дудченко Т. В. - Чутливість сортів рису до пестицидів, Трибель С. О. (2017)
Макух Я. П. - Контролювання бур’янів в посівах нуту, Ременюк С. О., Сміх В. М. (2017)
Лихочвор А. М. - Вплив елементів інтенсифікації на врожайність і якість насіння та економічну ефективність вирощування рижію (2017)
Коломієць Ю. В. - Індукуючий ефект саліцилової кислоти на збудників бактеріальних хвороб рослин томатів, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2017)
Макух Я. П. - Ефективність застосування механічних прийомів контролювання бур’янів у посадках верби енергетичної першого року вегетації (2017)
Мельник А. Т. - Ріст колоній Alternaria solani (Ell. et Mart) на різних живильних середовищах за різних температур, Кирик М. М., Гунчак В. М. (2017)
Скорейко А. М. - Біопрепарати проти фітофторозу суниці, Андрійчук Т. О. (2017)
Ткаленко Г. М. - Готуємо теплиці до нового сезону (2017)
Abakumenko O. V. - Reforming of the infrastructure branches of economics according to requirements needed for European integration, Gerasymenko A. G., Pugachevska K. S. (2017)
Bondaruk T. G. - State regulation of financial support of municipal authority under decentralisation conditions, Bondaruk I. S. (2017)
Vdovenko N. M. - Methodical component of the performance of state support producers mechanism, Nakonechna K. V., Pavlenko M. M. (2017)
Moskalenko O. M. - Neoliberal logics of austerity policies in Ukraine: the relationship with innovative growth (2017)
Tanklevska N. S. - Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence, Kyrylov Y. Y., Zaitseva О. I. (2017)
Tarasenko I. O. - Economic security of higher education: opportunities and threats analysis, Bondarchuk J. A., Tarasenko O. S. (2017)
Tkalenko N. V. - Vectors of higher education sector transformation in conditions of the information economy formation, Kholiavkо N. І., Hnedina K. V. (2017)
Shylepnytskyi P. I. - Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility, Zybareva O. V., Popadiuk O. V. (2017)
Bondarenko O. S. - Formation of financial management architectonics in corporate structures, Seliverstova L. S., Adamenko I. P. (2017)
Holubka S. M. - Economic concept of Andrei Sheptytsky's, Shtuler I. Y., Holubka M. M. (2017)
Yemelianenko L. М. - Institutional imperatives of the expansion of the fiscal space of Ukraine in the process of European integration, Osetskyi V. L., Osetska D. V. (2017)
Zatonatska T. H. - Cross-border cooperation of China and Ukraine in e-commerce: the status and development prospects, Melnychuk O. S. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Prostitution: the choice of an effective model of state regulation (2017)
Tulai O. I. - Financial and organizational foundations of economic entities' ecologically oriented activities (2017)
Akimova L. М. - State regulation of foreign economic activity, Akimov O. О., Liakhovich О. O. (2017)
Breus S. V. - Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions, Khaustova Y. В., Denysenko M. Р. (2017)
Kyryliuk Yu. V. - Peculiarities of implementation of economic and trade parts of the EU-Ukraine Association Agreement, Mekshun L. M., Polkovnychenko S. O. (2017)
Pinchuk A. O. - Genesis of transformations in economics (2017)
Tyukhtenko N. A. - Mutual positioning of social and economic strategies (2017)
Bakharev V. V. - Directions of formation of formation of anticrisis strategy of shopping malls in Russia (2017)
Romanenko Y. A. - Ukraine establishment of ecological networks in the context of development of natural reserve fund: public management analysis, Krynychnay I. P., Yarovoy T. S. (2017)
Чеберяко О. В. - Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни, Варналій З. С. (2017)
Doniy N. Ye. - Economic-legal and philosophical aspects of "efficiency" definition (on an example of the budget funds allocation process), Krupko Ya. M., Nischymna S. O. (2017)
Aparov A. M. - Analysis and characteristic of the relation between the economic law and economic sciences (2017)
Zadorozhnia H. V. - Control in the system of public administration, Zadorozhnyi Y. A., Sobovyi О. M. (2017)
Барна М. Ю. - Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків, Миронов Ю. Б. (2017)
Blahun І. S. - Cognitive approach to analysis of investment attractiveness of the regions, Dmytryshyn L. I., Leshuk H. V. (2017)
Hazuda М. V. - Algorithm of activation of convergence and integration processes in economic development of rural bordering territories, Hazuda L. М., Vartsaba V. І. (2017)
Zalizko V. D. - Evaluation of sustainable rural development Ukraine: regional dimension, Lutcenko I. O., Martynenkov V. I. (2017)
Кизим М. О. - Еволюція регіональної політики в Европейському Союзі, Хаустова В. Є., Козирєва О. В. (2017)
Khomenko I. O. - Current state and features of financing of the road sector, Kontseva V. V., Bezuglyi А. O. (2017)
Tymchak V. V. - Administrative and financial decentralization concept and formation of financial support community development in Ukraine, Tymchak M. V. (2017)
Suprun N. А. - The development of innovative forms of enterprise in Ukraine in the context of globalization in 21 century, Yelisieieva L. V. (2017)
Gogol Т. А. - Development of informational and educational centers for the implementation of the modern educational process, Sakhno E. Yu., Moroz N. V. (2017)
Pohrishchuk G. B. - Financial supply of innovation and environmental development agrarian sector, Melnyk V. I. (2017)
Stehnei M. I. - Formation of financial instrumentation for the sustainable agricultural development: innovative approach, Irtysheva I. O., Korol M. M. (2017)
Кобилинська Т. В. - Рейтингове оцінювання екологічних наслідків діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Попова О. Л. - Статистика та економіка рибного господарства в Україн (2017)
Пугачова М. В. - Статистичний аналіз розвитку української промисловості: чи є резерви? (2017)
Осауленко О. Г. - Проблема інформаційної безпеки в офіційній статистиці (2017)
Білоусова О. С. - Альтернативи використання доходів від управління державною власністю (2017)
Дейна А. Ю. - Статистична оцінка енергоефективності виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2017)
Попова В.В. - Статистичне обґрунтування порівняльної бази при виборі стратегії емуляції для України (2017)
Пальян З. О. - Статистичне оцінювання сучасних тенденцій і перспектив чисельності та складу населення України, Бондаренко І. Г. (2017)
Кулинич О. І. - Побудова функціональних моделей економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей (2017)
Столєтова І. Г. - Удосконалення моніторингу реалізації державної стратегії регіонального розвитку в Україні (2017)
Щурик М. В. - Інвестиційно-інноваційні засади активізації регенеративних властивостей фауни та флори в Карпатському макрорегіоні, Винничук О. М. (2017)
Ягубов С. М. - Пути преодоления экономического кризиса и роль статистики в принятии решений: опыт Азербайджана (2017)
Моторин Р. М. - Нові тренди в міжнародній статистиці, Моторина Т. М., Приходько К. Р. (2017)
Пам’яті Й. С. Пасхавера (до 110-річчя з дня народження) (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до авторів щодо змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2017)
Редакційна політика та етичні норми науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2017)
Учредители (2017)
Оголошення (2017)
Горбулін В. П. - Проблемні питання визначення і впровадження критичних технологій у сфері виробництва озброєнь, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (1 грудня 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (13 грудня 2017 р.) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (27 грудня 2017 р.) (2018)
Яцків Я. С. - Про стан та перспективи наукової періодики НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) (2018)
Загородній А. Г. - Про виконання Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень та Об’єднаним інститутом ядерних досліджень "Ядерна матерія в екстремальних умовах" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) (2018)
Яцків Я. С. - Про результати виконання Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012—2017 роки (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 грудня 2017 року) (2018)
Морозовська Г. М. - Про стан та перспективи розвитку фізики фероїків в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Локтєв В. М. - Про стан підготовки "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року), Киридон А. М. (2018)
Коноваленко О. О. - Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України "Розвиток, створення та використання найбільших у світі українських низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем" на 2014—2017 рр. (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 грудня 2017 року) (2018)
Пирожков С. І. - Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності, Хамітов Н. В. (2018)
Гальченко Л. В. - Формування уявлень дітей і підлітків про традиції народів світу шляхом вивчення національних ігор для виховання толерантного ставлення до людей різних національностей (2016)
Долгова Н. О. - Сутність модернізації фізичного виховання та спорту в університетській освіті (2016)
Дядечко І. Є. - Дослідження впливу професійно-прикладної фізичної підготовки на розвиток силових якостей в учнів професійно-технічних навчальних закладів, Ковальова М. В., Загреба С. С. (2016)
Кашуба В. А. - Характеристика структуры мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности женщин первого зрелого возраста, Усыченко В. В., Бибик Р. В. (2016)
Кенсицька І. Л. - Теоретична складова готовності студентської молоді до здоров’яформуючої діяльності, Пальчук М. Б. (2016)
Лопацький С. В. - Особливості типів постави студентів у процесі фізичного виховання на сучасному етапі (2016)
Бережная-Притула М. А. - Элементы построения экспериментальной программы по оздоровительному плаванию в запорожском национальном университете (2016)
Лях М. В. - Боротьба самбо як засіб розвитку фізичних якостей та координаційних здібностей студентів, Хоменко С. В. (2016)
Чередниченко И. А. - Эффективность комплексного использования разных видов физических упражнений в повышении уровня физической подготовленности студенток 18-19 лет, Тищенко В. А. (2016)
Купрєєнко М. В. - Сучасні підходи в реабілітації хворих з функціональними порушеннями хребта, Богдановська Н. В., Кальонова І. В. (2016)
Чухловина В. В. - Особенности формирования позы и ходьбы у детей со спастическими формами детского церебрального паралича с учетом развития моторных функций (2016)
Литвиненко Ю. В. - Техника "стандартных" гребковых движений в "горизонтальных" базовых позициях спортсменок разной квалификации, специализирующихся в синхронном плавании (2016)
Сушко Р. О. - Ефективність і особливості розвитку клубної кар’єри висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень (2016)
Боровинський С. Б. - Особливості побудови тренувального процесу в юнаків 17-18 років, які систематично займаються атлетичною гімнастикою (2016)
Булах С. М. - Вивчення оcновних показників кардіогемодинаміки в процеcі розвитку cилових здібноcтей атлетів 19-20 років протягом підготовчого періоду (2016)
Голєць В. О. - Ефективність підготовки важкоатлетів-початківців, Мітев Р. О. (2016)
Омельяненко Г. А. - Особливості виховання силових здібностей дзюдоїстів на етапі базової підготовки, Фіберг А. О. (2016)
Конох А. П. - Дослідження рівня фізичної підготовленості важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки в групах першого року навчання, Орлов А. А. (2016)
Солодка О. В. - Сучасні підходи до вдосконалення технічної підготовки у важкій атлетиці (2016)
Самоленко Т. В. - Комплекс заходів, спрямованих на підвищення фізичної підготовленості багатоборців (легка атлетика) (2016)
Терзієва І. І. - Аналіз основних тенденцій та причин травматизму в студентському спорті, дорошенко В. В. (2016)
Тищенко В. О. - Моніторинг інтегральних психофізіологічних характеристик гандболістів високої кваліфікації в системі педагогічного контролю, Соколова О. В., Джелалі А. А. (2016)
Тищенко В. О. - Особливості побудови мікро- та мезострукту рнавчально-тренувального процесу команд високої кваліфікації з гандболу (2016)
Ярмолинський Л. М. - Інноваційні технології в підготовці юних футболістів (2016)
Вимоги до оформлення статей у "вісник запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2016)
Вихідні дані (2016)
Бавико О. Є. - Тенденції розвитку ринку трикотажних виробів в Україні (2016)
Нусінов В. Я. - Роль економічного потенціалу в підвищенні ефективності управління підприємством корпоративного типу, Шура Н. О., Чубаров Д. В. (2016)
Залунін В. Ф. - Сутність консолідованої фінансової звітності та її роль в управлінні підприємством, Кононова І. В. (2016)
Заблодська І. В. - Оцінка привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації: соціально-економічний аспект, Сєрєбряк К. І. (2016)
Болгар Т. М. - Вплив ділової активності вітчизняних сільськогосподарських підприємств на їх конкурентоспроможність, Мельник О. М. (2016)
Корягін М. В. - Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку соціально відповідального підприємства (2016)
Касич А. О. - Сучасні підходи до методики аналізу використання матеріальних ресурсів, Яценко Н. М., Калько Є. В. (2016)
Бондарчук Н. В. - Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення, Гуменчук М. (2016)
Євдокимов В. В. - Бухгалтерський облік витрат на ремонт власних основних засобів, Самчик М. Ю. (2016)
Ярема Я. Р. - Тенденції функціонування системи непрямого оподаткування в Україні та країнах-членах єс, Ярош М. В. (2016)
Шкрабак І. В. - Економічні засоби стимулювання диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості, Харченко О. С. (2016)
Міценко Н. Г. - Управління витратами в системі управління вартістю підприємства, Міщук І. П., Боднарюк В. А. (2016)
Демкура Т. В. - Формування маркетингових комунікацій в контексті глобальних змін зовнішнього середовища (2016)
Баженова О. В. - Дослідження реакції малої відкритої економіки на зовнішньоекономічні збурення на основі динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (2016)
Грановська В. Г. - Геомаркетинг як складова управління аграрними підприємствами (2016)
Чан-хі О. С. - Європейська практика оподаткування сільськогосподарських кооперативів: досвід для України, Мосійчук Н. О. (2016)
Іванченко Г. В. - Обґрунтування алгоритму формування системи менеджменту знань в регіоні (2016)
Чаплінський В. Р. - Сучасний потенціал підприємств роздрібної торгівлі хмельницької області, ключові аспекти підвищення їх конкурентоспроможності та оптимізації стратегії управління, Кушнір О. К. (2016)
Булавинець В. М. - Роль державно-приватного партнерства у розвитку сучасної місцевої інфраструктури, Сидор І. П. (2016)
Карапетян О. М. - Фінансово-правові аспекти боргових зобов’язань України та правові колізії управління державним боргом, Філімонова А. В. (2016)
Мамалига С. В. - Розвиток ринку органічної продукції в Україні, Гловюк А. С. (2016)
Бугас Н. В. - Роль інноваційного фактору в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіону, Гладка Г. М. (2016)
Скоробогатова Н. Є. - Розробка стратегії формування експортного потенціалу авіаційних підприємств України на прикладі дп "антонов", Калько Ю. В. (2016)
Орел А. М. - Генерування управлінських інформаційних систем та рішень в обліковому процесі, Терлецька І. В. (2016)
Брехов С. С. - Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії агресивному податковому плануванню в Україні, Коротун В. І. (2016)
Михайлов М. Г. - Інноваційно-інвестиційний підхід до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2016)
Хопчан В. М. - Теоретичні засади аналізу інвестицій при оцінці вартості акцій підприємства (2016)
Петриків А. В. - Шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування (2016)
Харченко Т. О. - Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Куфрик Р. Л. (2016)
Іванюта О. В. - Оцінка поведінки загальновиробничих витрат виробничих підприємств, Самчук К. І. (2016)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики: на шляху до регіоналізації регулювання трудової міграції (2016)
Дубицький Д. П. - Оцінка ефективності одержання статусу уповноваженого економічного оператора, Желякова А. В. (2016)
Ринейська Л. С. - Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (2016)
Лотиш О. Я. - Особливості стратегічного аналізу галузі (2016)
Золотых И. Б. - Инновационная модель Украины: проблемы и перспективы развития в условиях формирования экономики знаний (2016)
Пелехатий А. О. - Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Лапін О. В. - Шляхи удосконалення експортного потенціалу підприємств харчової промисловості, Горицька К. М. (2016)
Драч О. І. - Підходи та фактори до формування конкурентного потенціалу підприємств машинобудування (2016)
Суторміна К. М. - Ефективність фінансування інновацій: міжнародний досвід, Осадчий Є. С. (2016)
Гордополов В. Ю. - Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності резедентів України (2016)
Діденко Є. О. - Процес досягнення підприємством конкурентних переваг, Даніленко А. К. (2016)
Коваленко Д. І. - Діагностика та нейтралізація фінансово-економічних ризиків в системі управління підприємством, Москаленко Т. Ю. (2016)
Рачинська А. В. - Сутність та класифікація ризиків на залізничному транспорті (2016)
Дорощук В. О. - Сучасні підходи до вирішення поставлених задач в економіці транспорту (2016)
Шалаєнко М. А. - Моделювання та прогнозування розвитку малих підприємств в Україні (2016)
Кислинський С. С. - Стан та проблеми розвитку освітньо-наукової компоненти інтелектуального потенціалу регіонів України (2016)
Дадашова П. А. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України, Кладова М. П. (2016)
Чернишова М. І. - Впровадження проекту "розумні мережі" в контексті розвитку паливно-енергетичного комплексу України, Тульчинська С. О. (2016)
Джур О. Є. - Ієрархія стратегічних намірів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2016)
Волошенко О. О. - Методичний підхід до формування стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємтва (2016)
Круп’як Л. Б. - Проблеми фінансування розвитку агропромислового комплексу України, Круп’як І. Й. (2016)
Степанова О. В. - Світові моделі фіскальної децентралізації в охороні здоров'я: розвиток між бюджетною консолідацією та ринком (2016)
Гмиря В. П. - Державне регулювання банківського кредитування інвестиційних проектів в аграрному секторі України (2016)
П'янкова О. В. - Валютне регулювання експортних та імпортних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в контексті антикризових заходів (2016)
Горлачук О. А. - Концептуальні детермінанти ринкового механізму регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасних умовах розвитку, Горлачук М. А., Машко А. І. (2016)
Ніколаєнко Ю. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання економічної безпеки національної економіки, Шишлов Т. А. (2016)
Ладюк О. Д. - Фінансова безпека: характеристика складників (2016)
Сєвідова І. О. - Теоретичні аспекти розвитку агропромислового виробництва в умовах глобалізації економіки (2016)
Король Г. О. - Теоретичні засади інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, Акімова Т. В. (2016)
Циган Р. М. - Дослідження завдань управлінського обліку з урахуванням вимог сучасного менеджменту, Онищенко О. В., Хоменко Л. М. (2016)
Бондаренко Л. А. - Міжнародний туризм в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку (2016)
Дзюбенко О. М. - Аналітичні показники оцінки фінансового потенціалу лісогосподарського підприємства (2016)
Макурін А. А. - Впровадження служби з внутрішнього аудиту на підприємствах вуглевидобувної промисловості (2016)
Бардаш М. С. - Асортиментна політика підприємства та шляхи її вдосконалення, Хоменко О. І. (2016)
Гарнага В. В. - Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства (2016)
Попова О. О. - Аналіз виробництва молока і молочної продукції у вінницькій області (2016)
Яремко О. П. - Еколого-економічний аналіз сучасного стану лісового господарства України (2016)
Самойленко Ю. І. - Напрями розвитку організаційно-економічних інструментів громадського екологічного управління (2016)
Тітул (2017)
Возіанова С. В. - Сучасний погляд на патогенез акне та лікування середньо-тяжких і тяжких форм, Дасюк І. Й., Дасюк Т. Є. (2017)
Федорич П. В. - Урогенітальний трихомоноз: новий погляд на проблему (2017)
Бочарова В. В. - Патогенетичне обґрунтування нейропептидомодулюючої терапії вугрової хвороби (2017)
Возіанова С. В. - Аналіз показників ступеня тяжкості диcгідротичної екземи долонь і стоп з урахуванням індексу DASI, шкали оцінки HECSI та поліморфізму C646G за геном NR3C1, Горовенко Н. Г., Бойко В. В., Россоха З. І. (2017)
Анфілова М. Р. - Імуномодулююча терапія статинами в комплексному лікуванні урогенітальних інфекцій, спричинених C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2017)
Болотная Л. А. - Топический метронидазол в лечении розацеа (2017)
Возіанова С. В. - Перспективи вивчення впливу метаболічного синдрому на виникнення та перебіг гніздової алопеції, Горда І. І. (2017)
Деркач Н. В. - Алергоанамнез та шкірні прик-тести у дорослих, хворих на атопічний дерматит (2017)
Кочет К. А. - Особенности эпидемиологии и клинических проявлений у пациентов с липоидным некробиозом (2017)
Литус И. А. - Значение фиброэпителиальных полипов кожи в оценке метаболических нарушений (2017)
Михнева Е. Н. - Рубцовые алопеции (псевдопелада Брока, дискоидная красная волчанка, красный плоский лишай) (2017)
Олейник И. А. - Роль хондропротекторов в лечении артропатического псориаза, Ищейкин К. Е., Гаврилюк А. А. (2017)
Федотов В. П. - Оптимізація терапії хворих на псоріаз із супутнім маласезіозом з урахуванням динаміки низки показників регулюючих систем гомеостазу, Веретельник К. А. (2017)
Чухраев Н. В. - Лечение больных крупнобляшечным псориазом методом электрофореза аутоплазмы крови, Терехов Г. В., Дмитренко И. П. (2017)
Калюжна Л. Д. - Перевага зовнішньої терапії оніхомікозів (2017)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам с помощью КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2017)
Калюжная Л. Д. - Синдром Уэлла в группе эозинофильных дерматозов, Гречанская Л. В. (2017)
Чеховская А. С. - Клиническая и дерматоскопическая характеристика невусов с венчиком (2017)
Кравець К. І. - Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні (2017)
Титул, зміст (2017)
Мамутов В. К. - Заинтересованность и самоусиление (2017)
Апанасенко К. І. - Дозвільні правовідносини у сфері господарської діяльності та інші правовідносини дозвільного характеру (2017)
Джумагельдієва Г. Д. - Економіко-правова сутність та структура енергопростору, Єремєєва Н. В. (2017)
Гарагонич О. В. - Припинення господарської пра восуб’єктності акціонерних товариств шляхом ліквідації (2017)
Фадєєв А. В. - Управління ризиками у договорі аутсорсингу (2017)
Устименко В. А. - Проблеми та перспективи реалізації положень Угоди про асоціацію з ЄС: економіко-правові аспекти (2017)
Лукач І. В. - Розвиток поняття про конкуренцію в американській та європейській правових доктринах (2017)
Бригінець О. О. - Сутність комерційної або банківської таємниці як об’єкта злочинних посягань (2017)
Гудіма Т. С. - Проблеми правового визначення основних функцій Національного банку України (2017)
Трегуб О. А. - Колізії та "сірі зони" у правовому регулюванні відносин у сфері поводження з відходами (2017)
Заблодська І. В. - Оцінювання ефективності розвитку об’єднаних територіальних громад, Ахромкін Є. М., Саєнко П. О. (2017)
Гречана С. І. - Фіскальна децентралізація в контексті розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Рогозян Ю. С. - Підготовчий етап розробки стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (2017)
Перепелюкова О. В. - Сучасні ризики агропромислової галузі регіонів у контексті розвитку міжнародного бізнесу (2017)
Волкова А. О. - Принцип справедливості та його відображення у тарифній політиці держави у сфері житлово-комунальних послуг (2017)
Ізюмцева Н. А. - Інноваційні методи пошуку персоналу (2017)
Мельникова М. В. - Сфера житлово-комунальних послуг міста: особливості функціонування та можливості розвитку, Градобоєва Є. С. (2017)
Корсакова О. С. - Регулювання діяльності вітчизняної банківської системи відповідно до рекомендацій Базельського комітету (2017)
Семенча І. Є. - Актуальні питання функціонування банків України на сучасному етапі перебудови банківської системи, Єріна М. І. (2017)
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції "Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти" (26—27 вересня 2017 р., м. Київ) (2017)
Чувакова Г. - Деякі аспекти аномалій у правовій сфері (2017)
Міхайліна Т. - Концептуалізація форм правової активності (2017)
Рижук Ю. - Еволюція концептуальних засад природних прав і свобод людини (2017)
Сидоренко В. - Загальнотеоретичні аспекти прогальності права (2017)
Крусян А. - Конституційне гуманітарне право: до постановки питання про зміст та поняття (2017)
Кропівницька М. - Природа раннього втручання у сфері забезпечення прав дитини в контексті теорії та законодавства (2017)
Ківалов С. - Вища рада правосуддя в контексті реалізації положень судово-правової реформи (2017)
Подцерковний О. - Про потреби повернення до науково-правового супроводження економічних реформ в Україні (2017)
Губіна Г. - Становлення та розвиток українського законодавства про ліцензування морської сфери (2000–2014) (2017)
Васильківська Т. - Порядок і межі застосування міжнародного права для публічно-правового та приватноправового регулювання (2017)
Василенко М. - Спортивне право: показники його формування (методологічний та учбовий аспекти) (2017)
Сирота І. - Право соціального забезпечення та гарантії здійснення соціального захисту (2017)
Чванкін С. - Особливості розгляду судом справ про усиновлення (2017)
Мельник О. - Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання (2017)
Матійко М. - Регулятивна функція цивільного права в системі функцій цивільного права (2017)
Андронова В. - Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення (2017)
Болокан І. - Ефективність реалізації адміністративно-правових норм: поняття, сутність та значення (2017)
Tuliakov V. - Criminal code drafting methodology (2017)
Михайленко Д. - Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції (2017)
Бобечко Н. - Мета кримінального провадження (2017)
Ніколаєнко Т. - Проблемні аспекти виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців у разі виникнення підстав для звільнення засудженого з військової служби (2017)
Ольхова Т. - Особливості правового забезпечення безпеки бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності в умовах глобалізації (2017)
Рогальська В. - Відбирання біологічних зразків для експертизи: кримінально-процесуальна характеристика (2017)
Шершенькова В. - Загальні тенденції розвитку законодавства радянської України про військові злочини (1965-1991 рр.) (2017)
Щукін О. - Проблемні аспекти судового розгляду спорів у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Корнієнко І. - Вплив родинного оточення та правничого середовища на обрання Є.В. Васьковським професії адвоката (2017)
Федоров В. - Зовнішній державний борг суверенної України (2017)
Гасымзаде Р. - Нормативные правовые акты, касающиеся налогов, принятые в Азербайджанской Республике в 2000 году (2017)
Голубєва Н. - Впровадження інформаційних технологій у судочинство в Україні та світі (2017)
Каплюченко Т. - Аналіз положень Директиви 2001/95/ЄС "Про загальну безпеку продукції" як акту загального законодавства, яким визначені основні засади здійснення заходів ринкового нагляду в Європейському Союзі (2017)
Локшина Ю. - Погляди українських і зарубіжних учених на сутність поняття "засоби захисту торгівлі" (2017)
Долматова Н. - Особливості встановлення протекторату Кромвеля й поява /"Знаряддя управління" 1653 р. в Англії (2017)
Галабурда Т. - Передумови кодифікації австрійського кримінального процесуального законодавства (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2017)
Мацелюх І. - Характерні риси злочинів проти сім’ї та моралі в римо-візантійській правовій традиції (2017)
Сидоренко А. - Питання міністерської нормотворчості в юридичній літературі дорадянської доби (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2017)
Заїка А. - Ідея рівності жінки й чоловіка: історичний аналіз (античність – Новий час) (2017)
Вегера-Іжевська І. - Суб’єкти забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні (2017)
Волинська А. - Договір про надання детективних послуг в системі цивільно-правових договорів (2017)
Поляков І. - Проблемні питання вдосконалення адміністративно-процесуального статусу судді апеляційного адміністративного суду (2017)
Лужецька Н. - Новітня державна політика України щодо запобігання та протидії наркотикам: сучасний стан та перспективи (2017)
Гонгало Р. - Тиждень цивільного процесу, Стоянова Т. (2017)
Голубєва Н. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології у судочинстві" (2017)
75-річний ювілей професора В.В. Тіщенко (2017)
70-річний ювілей професора І.І. Каракаша (2017)
65-річний ювілей Б.А. Пережняка (2017)
65-річний ювілей професора К.М. Вітмана (2017)
Содержание (2017)
Могілевський С. Ю. - Прогнозування розвитку діабетичної ретинопатії на основі визначення поліморфних локусів rs 759853 і rs 9640883 гена AKR1B1, Бушуєва О. В. (2017)
Малачкова Н. В. - Связь уровня резистина в крови пациентов с диабетической ретинопатией при сахарном диабете II типа в сочетании с ожирением, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Ахундова Л. А. - Сравнение результатов витрэктомии и витрэктомии с циркляжем при лечении регматогенных отслоек сетчатки с высоким риском развития пролиферативной витреоретинопатии, Керимов М. И. (2017)
Храменко Н. И. - Биоэлектрическая активность зрительного анализатора на ахроматические и хроматические зрительно вызванные потенциалы у нормальных трихроматов и цветослепых, Пономарчук А. В., Слободяник С. Б. (2017)
Бондарь Н. И. - Применение аутолимбального трансплантата у больных с проникающим ранением глаза с вовлечением зоны лимба (2017)
Суровая Е. И. - Состояние антиоксидантной системы по уровню активности ферментов в слезе и содержанию серосодержащих белковых групп в крови и слезе у больных миопией до и после лечения тиоловым препаратом, Бойчук И. М., Коломийчук С. Г. (2017)
Молчанюк Н. І. - Електронно-мікроскопічна структура еквівалентів строми рогівки людини на основі коллагену, Бузник О. І., Думброва Н. Є., Пасечнікова Н. В. (2017)
Моисеева Н. Н. - Сравнительная оценка влияния гелей "Офтокорд" и "Актовегин" на регенеративные процессы после механической травмы роговицы кролика, Гулевский А. К., Горина О. Л., Сейдалиева З. А. (2017)
Кресюн Н. В. - До механізмів формування ретинопатії при стрептозотоциновому діабеті на тлі електричних подразнень структур мозку, Сон Г. А., Годлевський Л. С. (2017)
Федченко С. А. - Ультраструктурные изменения хориоретинального комплекса кроликов после воздействия лазерного излучения с длиной волны 577 нм, Задорожный О. С., Молчанюк Н. И., Король А. Р. (2017)
Кошиц И. Н. - Оптические особенности проходящего света через преломляющие структуры глаза, Светлова О. В., Гусева М. Г., Певко Д. В., Эгембердиев М. Б. (2017)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Філатовські читання - 2017", Науменко В. О., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю., Пронченко О. В. (2017)
Пам'яті профессора Сергієнка Миколи Марковича (2017)
Содержание (2017)
Мазур В. П. - Изменения в нервно-мышечном аппарате прямых мышц глаз после курса электростимуляции у детей со сходящимся содружественным неаккомодационным косоглазием, Бойчук И. М. (2017)
Желізник М. Б. - Визначення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів для оцінки зорового стомлення у школярів, Сердюченко В. І. (2017)
Мухина А. Ю. - Способ определения порогов цветовой чувствительности у детей с врожденной миопией с использованием нового комплекта таблиц, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2017)
Бездітко П. А. - Особливості перебігу дисфункції мейбомієвих залоз у хворих з важкими ускладненнями діабетичної полінейропатії, Ивженко Л. І. (2017)
Кацан С. В. - Изменение встречаемости ретинопатии недоношенных в Одесской области в 2009 году и в 2016 году, Заичко Е. С. (2017)
Керимов М. И. - Изменение толщины сетчатки после микроинвазивной витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны у больных диабетической ретинопатией (2017)
Блавацька О. М. - Порівняльне дослідження інтравітреального введення ранібізумаба та афліберсепта у пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2017)
Малачкова Н. В. - Уровень адипонектина в крови у больных с диабетической ретинопатией при сахарном диабете II типа и ожирении, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Федченко С. А. - Эффективность микроимпульсной (577 нм) коагуляции пигментного эпителия сетчатки у больных возрастной макулопатией в зависимости от морфофункциональных особенностей, Задорожный О. С., Король А. Р. (2017)
Чепурний Ю. В. - Морфологічні зміни зорового нерва після травми за умов застосування стовбурових клітин в експерименті, Копчак А. В., Корсак А. В., Лиходієвський В. В., Ковальчук О. І., Олефір С. С., Забіла А. О., Чайковський Ю. Б. (2017)
Новицький І. Я. - Спосіб чотирьохточкової фіксації інтраокулярної ліцзи у разі відсутності капсулярної підтримки (попереднє дослідження) (2017)
Зборовская А. В. - Применение биологической терапии в лечении увеитов. Современные тенденции, Дорохова А. Э. (2017)
Кравченко Т. І. - Юридичні аспекти відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення (2017)
Заторський О. Н. - Хронологічні маркери в тексті "Послання Мисаїла" та проблема датування грамоти (2018)
Левицький В. О. - Становище легкої промисловості Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Леснича П. С. - Просторова семантика міст Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Житник Л. О. - Розвиток освіти в общинах старообрядців в другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст. та їх внесок в історію педагогіки України (2018)
Гай–Нижник П. П. - Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні (2018)
Казакевич О. М. - Українська мова в національній політиці Австро–Угорської імперії (2018)
Чернега П. М. - Адміністративно–територіальний устрій та органи місцевого самоврядування польської етнічної меншини в УСРР (1923–1932 рр.), Фесенко В. В. (2018)
Ващенко А. П. - Корсунський педагогічний технікум як осередок краєзнавчого руху на Черкащині у 20–30–х рр. ХХ ст. (2018)
Семергей Н. В. - Національно–культурне відродження в історіо– та політософії Михайла Драгоманова: історіографічний контекст (2018)
Салата Г. В. - Професор Л. Д. Проскуряков (1858–1926 рр.): штрихи до реконструкції радянського періоду життя і діяльності (2018)
Коцур Р. В. - Питання субтропічного плодівництва у "таджицький" період науково–організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889–1974) (2018)
Мочернюк Я. М. - Участь поміщиків Київської губернії в експорті хліба в країни Західної Європи в пореформений період (2018)
Kharkevych N. V. - Przesiedlenia ukraincow z Polski w USRR w latach 1944–1947 (2018)
Подобєд О. А. - Українська скульптура у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч. 3) (2018)
Мельник А. М. - Житлова проблема як складова повсякденного життя робітників підприємств чорної металургії УРСР (1950–1960–і рр.) (2018)
Поспєлов А. С. - Перша бойова перемога Українського флоту – військово–морське зіткнення на траверзі Чорноморська 8 вересня 2016 року (2018)
Чеканов В. Ю. - "Безвременье" в массовом и историческом сознании (2018)
Бараненко С. М. - Історико–біографічні та просопографічні дослідження дворянства у сучасній українській історіографії (2018)
Бей Н. О. - Еволюція наукових основ виробництва автомобілів на Луцькому автомобільному заводі у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Біловус Л. І. - Роль українців США в утвердженні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) (2018)
Буковський І. В. - Деякі моменти морального нормування в професійній етиці музейного працівника (2018)
Ігнатенко М. М. - Адаптація аграрної галузі України до світового продовольчого ринку: сутність проблеми та тенденції змін (2018)
Ісаєнко О. О. - Поняттєвий апарат медіаосвітньої сфери (2018)
Литвин К. В. - Соціальне забезпечення чинів місцевих органів політичної поліції південно–західних губерній Російської імперії (2018)
Малець О. О. - Комінтерн у зовнішній політиці радянської Росії у першій половині 1920-х рр. (2018)
Ганський В. О. - Ідеологічні імперативи туристичної політики урядів міжвоєнної Польщі у східних воєводствах (2018)
Рагимли Г. - Шейх Ибрагим как глава ордена Сефевийе (2018)
Садигова Х. Ф. - Национальные и этнические кварталы Баку (2018)
Садраддинова Г. Э. - Мятеж Тепеделенли Али паши (2018)
Амирова Я. Ф. - Из истории Азербайджано–Турецких отношений в 20–е годы ХХ века (2018)
Гаджиев Э. - Об антиазербайджанской деятельности международных организаций армянской диаспоры во время агрессии Армении против Азербайджана (2018)
Кавказлы Г. А. - Османский санджак Союкбулак (согласно данным Пространного реестра Мараги 1728 г.) (2018)
Керимли И. - Кахетинское восстание 1812 года и участие в нем азербайджанцев (2018)
Мамедова С. А. - Национальный вопрос в Азербайджанской ССР в 50–60–х годах XX века (2018)
Маммадова К. - Эффективные результаты лоббийской деятельности азербайджанской диаспоры в Соединенных Штатах Америки (2018)
Піковська Т. В. - Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій Республіці (1918–1938) (2018)
Bondar O. V. - Das Problem des Wissenskriterium in Philosophie Hegels: ist die nichtkriteriale Begrundung des Wissens moglich? (2018)
Тройно–Фунтусова Н. В. - Проблема свободи в філософії П. О. Флоренського (2018)
Туренко В. Е. - Специфіка та особливості розуміння любові у Грецькому Стоїцизмі (2018)
Филоненко А. С. - Творчество митрополита Антония Сурожского в контексте современного богословия (2018)
Ханжи В. Б. - Теодицея и космодицея Лейбница как предпосылки кантианской антроподицеи (2018)
Стоян С. П. - Філософсько–естетична теорія й образотворча практика символізму доіконоборчого періоду в культурі Візантії (2018)
Муляр В. І. - Міф: деякі методологічні виміри дослідження феномену (2018)
Субботін В. М. - Глобальний розвиток як світ–системна інституалізація (2018)
Артемчук М. Д. - Трансформаційний перехід права від модерного до постмодерного суспільного буття (2018)
Бушман І. О. - Місце інтеркультурної комунікації в сучасному освітньому просторі (2018)
Шевчук Ю. А. - Інтернет–практика і проблема віртуальної інтерсуб’єктивності (2018)
Шніцер М. М. - Інтерпретативний потенціал метафори (2018)
Гансова Э. А. - Особенности философско–социологического знания (2018)
Дандекар Д. Д. - Політичне лідерство як феномен людського буття в культурі: плідність методологічних підходів метаантропології, андрогін–аналізу і гуманістичного психоаналізу (2018)
Добродум О. В. - Конфликтогенный потенциал социально–технологической тематики (2018)
Заєць В. М. - Медіа–насилля в суспільстві споживання: світоглядно–комунікативний аспект (2018)
Кадиевская И. А. - Особенности влияния подсознательных программ на жизнедеятельность человека, Нарядько Г. Я. (2018)
Костроміна Г. М. - Філософська концептуалізація соціальної інтенції знання у формі категорій (2018)
Красніцька Г. М. - Мова як чинник формування національної ідентичності (2018)
Кузьменко Р. І. - Феномен толерантності: етимологія і семантика (2018)
Левкулич В. В. - Справедливість як регулятивна стратегема суспільної життєдіяльності (2018)
Масюк О. П. - Сподівання в координатах соціального часу (2018)
Муха О. Я. - Інтерактивність vs інтерпасивність: інтерпретаційний вибір у постмодерних практиках (2018)
Рустамова А. Б. - Азербайджанство как синтез национальных и общечеловеческих идей (2018)
Андрєєв О. В. - Підхід до проблеми церковної першості з позицій еклезіології сопричастя (2018)
Буряк Н. Б. - Еріх Фромм про насильство у релігіях світу (2018)
Гарат І. - Ідеї ісихазму у творчій спадщині Віталія Дубенського (2018)
Маевская Л. Б. - Наследие Ибн Таймии в современных религиозных и политических доктринах (2018)
Культенко В. П. - Проблематика клонування людини в контексті релігійно–культурних оцінок: філософські аспекти, Микеладзе Я. А., Каліка Б. М. (2018)
Мокієнко М. - Особливості п’ятидесятницької духовності та вчення про хрещення Святим Духом (2018)
Несправа М. В. - Українське ісламознавство в контексті проблеми дослідження радикального джихадізму (2018)
Петриченко Н. С. - Плюрилінгвальна освіта в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України (2018)
Силадій І. - Демократизація освіти як свобода вибору моделі освітнього процесу (2018)
Гриценкo М. В. - Академічні цінності як основа культури якості у вищій освіті (2018)
Безена І. М. - Сучасні аспекти управління освітньою системою: філософсько–освітні концепти (2018)
Великодна Є. М. - Духовне здоров’я як культурний феномен: філософсько–освітній підхід (2018)
Гальченко М. С. - Інноваційна освіта в методології сучасних постнекласичних практик (2018)
Бадер А. В. - Політико–правове регулювання збройного насилля в міждержавних відносинах (2018)
Вонсович О. С. - Вплив політичної кризи в Україні на функціонування системи забезпечення національної безпеки (2018)
Воронежський К. В. - Суб’єкт політичної корупції: межі визначення поняття (2018)
Деревінський В. Ф. - Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій (2018)
Долженко О. О. - Концептуальні засади та понятійно-категоріальне визначення "гібридної війни" в контексті загроз національній безпеці України (2018)
Іщейкін К. Є. - Моделі бюджету участі в Україні: особливості і недоліки (2018)
Карчевська О. В. - Гендерний паритет у політиці як чинник консолідації демократії: досвід держав Європи, Літвін Л. А. (2018)
Ладний Ю. А. - Етнополітика в Україні 1917–1921 рр.: історико-етнологічні дослідження (2018)
Леськів М. Є. - Концептуалізація поняття "людина політична" в політичній науці др. пол. XX – поч. ХХІ століття (2018)
Приходько П. О. - Становлення організації BRICS у рамках міжнародної політики: взаємовигідний союз для великих політичних гравців (2018)
Семко В. Л. - Концептуальні основи дослідження українсько–російських етнополітичних відносин у контексті формування політичної нації (2018)
Стойко О. М. - Теоретичне осмислення джерел інституційних змін (2018)
Угрин Л. Я. - Колективна ідентичність як об’єкт політологічної рефлексії (2018)
Cai Yao - Why China participates in regional governance of Central Asian – a perspective on regional public goods (2018)
Петров А. - Діагностика та прогнозування політичних криз (2018)
До відома авторів! (2018)
Гладкіх Є. Ю. - Сезонна динаміка елементів живлення в ґрунті та зміна їх співвідношення залежно від гідротермічних умов року, Ревтьє-Уварова А. В., Панасенко Є. В. (2018)
Цвей Я. П. - Родючість чорнозему опідзоленого у короткоротаційних зерно бурякових сівозмінах, Іваніна В. В., Леньшин О. Г. (2018)
Петриченко В. Ф. - Фактори стабілізації виробництва зерна пшениці озимої в Лісостепу Правобережному, Корнійчук О. В. (2018)
Тараріко Ю. О. - Потенціал продуктивності багаторічних трав в одновидових та змішаних посівах на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2018)
Гирка А. Д. - Актуальні аспекти технології вирощування гороху в умовах Північного Степу України, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. (2018)
Вішован Ю. Ю. - Поширення стафілококів і захворювань, зумовлених ними, Ушкалов В. О. (2018)
Односум Г. В. - Вплив рослинного препарату КАС-81 і його складників на прояв нозематозу в бджолиних сім’ях з природним інвазійним фоном, Єфіменко Т. М., Сорока Н. М. (2018)
Чернуський В. В. - Принципи і методологія добору в системі селекції традиційних культур Полісся (2018)
Черновол М. І. - Приготування кормових сумішей комбінованим змішувачем, Свірень М. О., Кісільов Р. В. (2018)
Аристархова Е. О. - Токсикологічне біотестування вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на личинках Xenopus laevis (2018)
Руденко С. С. - Динаміка змін нітрогенумісних сполук у криничній воді Чернівецької області та їх зв’язок із деякими агрохімічними та агроекологічними показниками, Лакуста О. М. (2018)
Артімонова І. В. - Обґрунтування сценаріїв розвитку сільського господарства в аспекті забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Хижняк І. М. - Вплив різних режимів зволоження на гумусний стан алювіально-лучних ґрунтів (2018)
Товстий Ю. М. - Молекулярно-масовий розподіл молекул гумінових кислот ґрунту під впливом посліду і компостів (2018)
Ніколаєнко С. М. - Академік Василенко П. М. – видатний вчений та вчитель землеробської механіки, Булгаков В. М., Войтюк Д. Г. (2015)
Ібатуллін І. І. - Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір, Шостак А. В. (2015)
Войтюк Д. Г. - Концептуальні засади дослідження механіки взаємодії робочих органів на пружній підвісці з ґрунтом, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О. (2015)
Войтюк В. Д. - Стан та перспективи зміцнення і відновлення робочих органів сільськогосподарських машин в Україні, Денисенко М. І., Опальчук А. С. (2015)
Михайлович Я. М. - Кінематичний аспект забезпечення працездатності різьбового з’єднання сільськогосподарської техніки, Рубець А. М. (2015)
Войтюк Д. Г. - Науково-технічні розробки кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка, Аніскевич Л. В., Теслюк В. В. (2015)
Сокол С. П. - Викопування коренеплодів удосконаленим копачем вібруючої дії (2015)
Соловьев С. А. - Особенности формирования эффективного вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе, Герасимов В. С., Миклуш В. П. (2015)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструктивних особливостей робочого органа розкидача мінеральних добрив відцентрового типу, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2015)
Сидорчук О. В. - Об’єктивні передумови розвитку адаптивних технологічних систем рільництва, Луб П. М., Шарибура А. О., Грабовець В. В. (2015)
Сидорчук О. В. - Метод врахування об’єктивних причин стохастичності термінів бурякозбиральних робіт, Луб П. М., Спічак В. С., Пукас В. Л. (2015)
Аніскевич Л. В. - Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного Лісостепу, Стародубцев В. М. (2015)
Бойко И. Г. - Структурная идентификация математической модели диагностирования объемного гидропривода гст-90,112, Войтов А. В., Войтов В. А. (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження травмування насіння комбайнами з різними технологічними схемами обмолоту, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О., Грицака О. М. (2015)
Поляков А. М. - Удосконалення пристрою для післязбирального сортування бульб картоплі, Дзюба А. І. (2015)
Антощенков Р. В. - Визначення ефективної структури посівного машинно-тракторного агрегату, Лебедєв А. Т. (2015)
Shostak A. V. - Rating teachers and structural divisions of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (2015)
Гринченко О. С. - Побудова моделей і прогнозування механічної надійності при деградаційних відмовах (2015)
Войтюк В. Д. - Розробка методики забезпечення якості різьбових з’єднань зернових сівалок, Рубльов В. І., Опалко В. Г. (2015)
Скобло Т. С. - Методика расчета и оценки температурных напряжений и деформаций, формируемых при эксплуатации тонкостенного режущего инструмента, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л. (2015)
Навроцький С. А. - Методологічні основи страхування сільськогосподарських угідь: інноваційний аспект (2015)
Войтюк В. Д. - Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку технічного потенціалу аграрного виробництва: фінансовий аспект, Войтюк А. В. (2015)
Гудзь О. Є. - Провайдинг технологічних інновацій: стратегії та механізми (2015)
Джошар А. В. - Стратегічні напрями агроінноваційного розвитку (2015)
Захарчук О. В. - Інноваційний розвиток основного капіталу аграрних підприємств (2015)
Стецюк П. А. - Методичні аспекти оцінки та аналізу інноваційних проектів підприємств (2015)
Скобло Т. С. - Розробка математичної моделі деформаційних навантажень при віброобробці робочих органів сільськогосподарської техніки, Науменко А. О., Власовець В. М., Бєлкін Є. Л. (2015)
Новицький А. В. - Аналіз відмов засобів для приготування і роздавання кормів, Ружило З. В. (2015)
Теслюк Г. В. - Методика аналітичної оцінки якості розпушення грунту комбінованим агрегатом, Волик Б. А., Пугач А. М. (2015)
Aртьoмoв М. П. - Визнaчeння oптимaльних пaрaмeтрів кeрувaння ґрунтooбрoбними aгрeгaтaми як динaмічними систeмaми (2015)
Герук С. М. - Умови самоорганізації трибосистеми "робочий орган – ґрунт", Борак К. В., Руденко В. Г. (2015)
Іноземцев Г. Б. - Вплив електромагнітної енергії на процеси росту рослинних об’єктів, Окушко О. В. (2015)
Пришляк В. М. - Дослідження динаміки руху насіннєвих матеріалів у завантажувальних пристроях (2015)
Aртeмoв Н. П. - Испoльзoвaниe фильтрa для пoвышeния тoчнoсти исслeдoвaний динaмики мoбильных мaшин, Шуляк М. Л. (2015)
Ковальчук Ю. О. - Глибина та мікротвердість зміцненого лазером шару сталі 65Г для підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин, Дідур В. В., Невзоров А. В. (2015)
Тригуба А. М. - Параметри технічного оснащення кооперативів із кормозабезпечення молочних ферм сімейного типу (2015)
Заєць М. Л. - Визначення швидкості руху насіння по розподільнику сошника для підгрунтово-розкидного способу сівби, Живега М. М. (2015)
Ветохін В. І. - Деякі аспекти використання властивостей ґрунту при проектуванні ґрунтообробних процесів та знарядь (2015)
Голуб Г. А. - Кінетика процесу сепарації зерно-соломистого вороху в зернозбиральних комбайнах (2015)
Грабар І. Г. - Інноваційні моделі механіки перколяційно-фрактальних середовищ, Грабар О. І. (2015)
Козирський В. В. - Особливості дослідження структури робочої поверхні серійних контактів, Радько І. В. (2015)
Кухаренко П. М. - Перспективні напрямки енергозбереження в технологічних процесах глибокого обробітку ґрунту (2015)
Морозов И. В. - Повышение эффективности технологического процесса зерновых сеялок, Морозов В. И., Ольховський Э. В. (2015)
Волоха М. П. - Дослідження технологічного процесу підготовки грунту до сівби буряків цукрових сучасними агрегатами (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація крайових умов ривкового режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Полянський П. М. - Порядок розрахунку залежного допуску (2015)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння зернових культур у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Теслюк В. В. - Техніко-технологічні передумови створення біотехнології виробництва мікобіопрепаратів, Теслюк В. В., Шведик М. С. (2015)
Пулька Ч. В. - Математична модель оптимізації енерговитрат індукційного наплавлення, Барановський В. М., Гаврилюк В. Я., Сенчишин В. С. (2015)
Бешун О. А. - Особливості утворення шкідливих компонентів у відпрацьованих газах двигунів лісо-і сільськогосподарських тракторів, Марус О. А. (2015)
Сторож О. Г. - Про розв’язні розширення деяких нещільно визначених операторів і резольвенти таких розширень (2017)
Bandura A. I. - Growth of entire functions of bounded L -index in direction, Skaskiv O. B. (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2017)
Янковский А. П. - Построение уточненной модели динамического поведения гибких армированных пластин из нелинейно-упругих материалов на основе явной численной схемы типа "крест" (2017)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання усередненого поля концентрації у випадкових шаруватих структурах з урахуванням стрибків шуканої функції на міжфазних границях, Білущак Ю. І. (2017)
Токовий Ю. В. - Розв’язки осесиметричних задач теорії пружності та термопружності для неоднорідних простору та півпростору (2017)
Кононов Ю. М. - Осесиметричні коливання пружних кільцевих основ і двошарової ідеальної рідини в жорсткому кільцевому циліндричному резервуарі, Шевченко В. П., Джуха Ю. О. (2017)
Литвин О. В. - Взаємодія гармонічної хвилі поздовжнього зсуву з V-подібним включенням, Попов В. Г. (2017)
Безверхий О. І. - Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів , Григор’єва Л. О. (2017)
Piddubniak O. P. - Sound radiation from vehicles on the right angle bend in the road, Piddubniak N. G. (2017)
Козачок О. П. - Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2017)
Максимович О. В. - Контактна задача для анізотропної півплощини з тріщинами, Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. (2017)
Ободан Н. І. - Контактна задача для жорсткого штампа та пружного півпростору як обернена, Зайцева Т. А., Фридман О. Д. (2017)
Галішин О. З. - Прогнозування часу до руйнування при повзучості осесиметрично навантажених порожнистих циліндрів, Склепус С. М. (2017)
Кутя Т. В. - Моделювання вологоперенесення у ґрунтах з урахуванням теплових і хімічних чинників, Герус В. А., Мартинюк П. М. (2017)
Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937–22.02.2017) (2017)
Вихідні дані (2017)
Войтюк Д. Г. - Ювілей М. П. Момотенка і сьогодення аграрних інженерів України (2016)
Дидур В. А. - Термодинамические характеристики элементов семян подсолнечника, Ткаченко А. В. (2016)
Аніскевич Л. В. - Структура навігаційного комплексу безпілотної польової машини, Росамаха Ю. О. (2016)
Голуб Г. А. - Аналіз рівнянь руху матеріальної частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Мінімізація динамічних навантажень в механізмі підйому вантажопідйомних машин, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Дидур В. А. - Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов, Журавель Д. П. (2016)
Смолінський С. В. - Робочий процес стеблопідіймачів жаток зернозбиральних комбайнів як об’єкт моделювання (2016)
Дідур В. А. - Спосіб пневматичної діагностики гідророзподільників на герметичність, Мушкевич О. І., Паніна В. В. (2016)
Ревенко І. І. - Оцінка якості змішування кормів мобільним комбінованим кормоприготувальним агрегатом, Хмельовський В. С. (2016)
Поліщук О. В. - Дослідження параметрів і режимів об'ємного промивання біодизеля, Козак Н. І., Поліщук В. М., Тарасенко С. Є. (2016)
Човнюк Ю. В. - Аналитический подход в анализе нестационарных колебаний вибратором для поверхностного уплотнения бетонных смесей, Кравчук В. Т., Сивак И. Н. (2016)
Заболотько О. О. - Вплив форми дійкової гуми на експлуатаційні властивості доїльного апарата, Гавриленко С. М. (2016)
Шокарев О. О. - Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння, Кюрчев С. В., Шокарев О. М. (2016)
Савченко Л. А. - Обгрунтування економіко-математичної моделі при впровадженні логістики на пасажирському транспорті (2016)
Маринін С. П. - Дослідження розмірних характеристик цибулі ріпчастої вирощеної за технологією крапельного зрошення, Мариніна Л. І. (2016)
Войтік А. В. - Баланс потужності циліндричної щітки при взаємодії з ґрунтом, Кравченко В. В., Пушка О. С. (2016)
Надточій О. В. - Використання системи масового обслуговування для оптимізації затрат на обслуговування комбайнів, Тітова Л. Л. (2016)
Болтянська Н. І. - Оцінка доцільності застосування гумового покриття на молочно-товарних фермах, Болтянський О. В. (2016)
Онищенко В. Б. - Дослідження дефлекторних розпилюючих пристроїв для внесення рідких мінеральних добрив, Любченко І. С. (2016)
Шкарівський Г. В. - Оцінювання перспектив створення машинно-тракторних агрегатів на базі енергозасобів інтегрального компонування (2016)
Човнюк Ю. В. - "Гроп-действие" в методе канонического усреднения для существенно нелинейных механических систем близких к точно интегрируемым, Сивак И. Н. (2016)
Голуб Г. А. - Вибір структури цехів по виробництву субстратів та вирощуванню грибів, Кепко О. І. (2016)
Волоха М. П. - Імітаційне моделювання технологічних процесів виробництва буряків цукрових (2016)
Войтік А. В. - Обґрунтування функціональності системи автоматизованого проектування технологічних карт в рослинництві, Вихватнюк Р. В. (2016)
Фришев С. Г. - Перспективний напpям удосконалення збирально-транспортних процесів, Козупиця С. І., Воронков О. А. (2016)
Онищенко В. Б. - Огляд теоретичних досліджень процесу внесення рідких мінеральних добрив, Любченко І. С. (2016)
Семененко М. В. - Розрахунок паливної економічності і екологічних показників транспортного процесу під час збирання врожаю зернових культур (2016)
Марус О. А. - Аналіз конструкцій горизонтальних циліндричних реакторів для виробництва біогазу, Голуб Г. А. (2016)
Овчар П. А. - Конкурсне забезпечення пасажирських перевезень в умовах України (2016)
Зубко В. Н. - Аналіз досліджень фізико-механічних властивостей матеріалу, що пресується, Соколік С. П., Чуба В. В. (2016)
Gruban V. - Theoretical analysis of structural and kinematics parameters of cob-peeling device for vehicle of corn-gathering combine, Dumenko K., Lisoviy I., Bondarenko A. (2016)
Погорілець О. М. - Тенденції розвитку безпідпірного зрізування рослинності з глибини тисячоліть і до сьогодення, Волянський М. С. (2016)
Бpоваpець О. О. - Методика розрахунку диференційованого внесення технологічного матеріалу з використанням даних від технічних систем оперативного моніторингу (2016)
Дьомін О. А. - Дидактичні умови як теоретичне підгрунтя практичної підготовки бакалаврів з механізації сільськогосподарського виробництва, Колосок І. О. (2016)
Соломка В. О. - Лабораторні дослідження процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни, Соломка О. В. (2016)
Сторожук І. М. - Обгрунтування конструктивно-кінематичних параметрів шнекового конвеєра гичкозбирального модуля (2016)
Karabinesh S. - Contact resistance and quality glue-welding connection with elimination of cracks in cast iron parts, Povoliyshko A. (2016)
Вечера О. М. - Шляхи покращення дозування насіння сільськогосподарських культур (2016)
Войтюк Д. Г. - Вплив електромагнітних хвиль крайньо-високочастотного діапазону нетеплової інтенсивності на біологічні об’єкти, Човнюк Ю. В., Гуцол О. П., Сівак І. М., Гуменюк Ю. О. (2016)
Володько О. І. - Ферментування соргоцукрового соку Saccharomyces Cerevisiae для отримання та аналізування летких біопаливних компонентів, Лантух Г. В., Лукашевич К. М., Новак А. Г., Циганков С. П. (2016)
Voytyuk V. D. - Analytical model of parallel complex system of machinery of planting, Rogovskii I. L. (2016)
Ніколенко С. С. - Вплив чинників на результативність організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни, Вараксіна О. В. (2017)
Роговський І. Л. - Трансформанта гільберта при контролі параметрів технічного стану кормозбирального комбайна, Держан К. О. (2016)
Шуканов П. В. - Геопросторова диференціація країн Європи у вимірах сталого розвитку, Шуканова А. А., Гладир Д. М. (2017)
Бистрий О. М. - Аналіз експлуатаційно-технологічної безвідмовності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2016)
Голод А. П. - Суть та принципи модернізації регіональних туристичних систем, Криштопа М. В. (2017)
Rogovskii I. L. - Analyticity of spatial requirements for maintenance of agricultural machinery, Melnyk V. I. (2016)
Колтунович О. С. - Механізми інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу депресивних регіонів у рамках бюджетної децентралізації (2017)
Культенко О. В. - Діахронічна еволюція інформаційно-комунікаційних технологій із 1774 по 2014 рр. та її вплив на рівень економічного розвитку України (2017)
Кофанов О. Є. - Аналіз науково-практичних підходів до визначення економічної сутності стартап-проектів (2017)
Чернявська О. В. - Політика корпоративної соціальної відповідальності та досвід її впровадження в українських компаніях, Гнипа-Черневецька Л. В. (2017)
Власенко В. А. - Процес управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств в умовах мінливого середовища, Барибіна Я. О. (2017)
Барибіна Я. О. - Управління стійким розвитком в умовах невизначеності (2017)
Лецер Ю. О. - Опис бізнес-моделей ІТ-підприємства за допомогою шаблону бізнес-моделі А. Остервальдера (2017)
Писаревський М. І. - Забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування в напрямку протидії рейдерству:організаційно-економічний аспект (2017)
Горбаневич В. Л. - Операції на фондовому ринку цінних паперів: європейський досвід і порівняння з ринком капіталу в Україні, Іванюта П. В. (2017)
Гудзь Т. П. - Моніторинг сучасних тенденцій розвитку банківської системи України та врахування його результатів у наглядовій роботі (2017)
Гафіяк А. М. - Інформаційні системи й технології у практичній підготовці фахівців із фінансового обліку, Єрмолаєва М. В. (2017)
Романіка Т. К. - Соціально-економічні наслідки молодіжного безробіття (2017)
Суходольська А. С. - Покращення соціальної адаптації та корегування демографічних установок соціальних сиріт у суспільстві (2017)
Логвин М. М. - Урбанізаційні процеси у світі як стимул для сталого розвитку сфери туризму, Литовченко І. В. (2017)
Локатир Н. М. - Постать Миколи Шлемкевича у історіографії (2018)
Салата Г. В. - Внесок Л. Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) в архітектурний компонент проектування мостів (2018)
Ластовський В. В. - Середнє Подніпров’я в міжнародних відносинах сер. ХVІ ст.: іспанський слід (2018)
Варгатюк С. - Замаскований характер другої хвилі агресії радянської Росії проти України на межі 1918–1919 років (2018)
Малець О. О. - Зовнішньополітична діяльність УСДРП у 20–х рр. ХХ ст. (2018)
Сініцький А. Ц. - Українська політична еліта та національна ідея (початок ХХ століття) (2018)
Харламов М. І. - Державне страхування від пожеж на території Луганщини у 1924–1925 роках (на матеріалах Державного архіву Луганської області), Титаренко А. В., Олейник Д. В. (2018)
Муханов В. М. - Вивчення культурної сої у науково–дослідних установах УРСР в 20–30–х рр. ХХ ст. (2018)
Мельничук І. А. - Оперативний наказ НКВС №00439 1937 р. та його наслідки для німецького населення Житомирщини, Суліменко О. Г. (2018)
Терентьєв М. - Участь селян у наданні допомоги радянським воїнам на окупованій території України в 1941–1944 рр. (2018)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.4) (2018)
Котик Ю. В. - Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945–1953 рр. (2018)
Каганов Ю. О. - Інакомислення молоді в УРСР 1950–1970–х рр. як виклик "ідеологічній єдності" радянського суспільства (2018)
Подобєд О. А. - Українські театр і балет у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Туранський М. О. - Культурна експансія Росії в Автономній Республіці Крим наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2018)
Шуляк С. О. - Роль бібліотек у подоланні інформаційної нерівності: історичний аспект (2018)
Костюк Д. С. - Націоналізм та громадянське суспільство: історичні витоки і проблемні аспекти (2018)
Ількович В. М. - Основні напрямки діяльності Спілки поляків України у 1991–2016 роках на прикладі Житомирської обласної організації (2018)
Біловус Л. І. - Україномовна періодика США про роль української діаспори у поширенні інформації про Голодомор (2018)
Олійник О. М. - Історіософія індустрії гостинності в Україні: нотатки до діалектики суспільного розвитку, Лінєйцева Н. В. (2018)
Михалевич В. В. - Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні, Братусь І. В. (2018)
Піковська Т. В. - Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) (2018)
Поспєлов А. С. - Ефіопо–сомалійський конфлікт 1977–1978 років та роль в ньому великих держав, Яговкін А. С. (2018)
Чумак С. І. - Функціонування Генерального штабу СРСР в роки Другої світової війни за матеріалами збірників "Русский Архив. Великая отечественная" (2018)
Ботіка Т. С. - Англо–французька "сердечна згода" за матеріалами російських часописів початку ХХ ст. (2018)
Агаев Ш. Ш. - Взаимоотношения России и Сефевидов в период Шаха Сефи (2018)
Алиева Л. Э. - Военное совещание по поводу снятия осады Иревана (2018)
Амиршахова С. Г. - Социально–групповые различия и нормы поведения населения города Сумгайыта в семейно–бытовой сфере (2018)
Магеррамов С. Г. - О состоянии сельского хозяйства Азербайджанской ССР в 1925–1927 гг. (2018)
Махаммадли Д. Г. - Особенности развития библиотечно–информационной инфраструктуры Шеки–Закатальского экономического региона Азербайджанской Республики на современном этапе (2018)
Мустафаев А. Х. - К Нагорно–Карабахскому и другим искусственно созданным региональным конфликтам в СССР (2018)
Гасымов Е. А. - Сотрудничество в области культуры в азербайджано–германских отношениях (2006 год) (2018)
Набиев Б. Э. - Оригинальность национального подхода геополитического становления и развития Азербайджана (2018)
Гончаренко О. А. - Філософія культури Богдана Наврочинського (2018)
Гривінський Р. Р. - Ідеал автентичності і політика визнання у філософії Чарльза Тейлора (2018)
Семикрас В. В. - Методологічний плюралізм у філософсько–правовому вченні Богдана Кістяківського (2018)
Буряк Н. Б. - Порівняльний аналіз ідей етики ненасилля Льва Толстого та Еріха Фромма у християнстві (2018)
Загребельний І. В. - Секуляризуючий вимір української літератури у рецепції Г. Костельника (2018)
Гальченко М. С. - Трансформація соціокультурних цінностей і знання в просторі глобалізації (2018)
Гнатюк Я. С. - Філософська евристика як методологічна комунікація (2018)
Семенов В. Г. - Про соціальні закони і закономірності актуально, Черкасов С. М. (2018)
Танська Л. В. - Композиційно–риторичні алгоритми моделювання динаміки соціальних систем (2018)
Тарасюк В. М. - Актуальні проблеми інформаційної сфери України (2018)
Заєць О. М. - "Україна–пам’ять" – орієнтир національної політики (2018)
Квашин В. В. - Зміни парадигми інформаційних процесів в сучасних умовах розвитку суспільства (2018)
Кожем’якіна О. М. - Комунікативні детермінанти медіадовіри в сучасному інформаційному суспільстві (2018)
Колесніченко С. С. - Влада у сучасній соціально–політичній системі координат (2018)
Онуфрійчук Р. В. - Специфіка "res" та "realitas" у філософії ХІХ століття (2018)
Петренко М. О. - Життєвий світ як умова можливості ідентичності, справедливого та гідного буття людини (2018)
Пономаренко Ю. В. - Маргіналізація та універсалізація як засади артизації культури (2018)
Рева Н. О. - Чому ми не мислимо як Шерлок Холмс? (2018)
Салманова К. М. - Выбор ценностей и обуславливающие его факторы (2018)
Бредун І. В. - Есхатологія Долі: ідея кола, Компанієць Л. В. (2018)
Брильов Д. В. - Київська мусульманська громада в дорадянські часи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Сало Г. В. - Антропологічні засади закордонного українства в його релігійно–філософських поглядах (2018)
Добродум О. В. - Священные пространства вайшнавизма в WWW (2018)
Мовчан М. М. - Проблема страху і страху смерті в індійській філософії XX століття та в релігійно–філософському вченні буддизму (2018)
Мокієнко М. - Ранній п’ятидесятницький досвід: реакція спорідних течій (2018)
Маевская Л. Б. - Баян ибн Саман и секты, которым положило начало его учение (2018)
Зарічанська О. В. - Вплив спілкування на розвиток особистості провізора в навчальному процесі (2018)
Karanfilova E. - The philosophy of dialog in the educational discourse (2018)
Дубняк З. О. - Університет: яких знань ми потребуємо сьогодні? (2018)
Mammadkarimova Z. M. - Phonological interference as a result of second–language learning in the period of globalization (2018)
Мельник М. В. - Актуальні питання викладання фармакогнозії студентам заочного відділення в умовах кредитно–модульної системи освіти (2018)
Водославський В. М. - Навчально–тренінговий центр як складова міждисциплінарних зв’язків удосконалення практичних навичок при вивченні предметів "Фармацевтична ботаніка", "Фармакогнозія" та "Ресурсознавство лікарських рослин" (2018)
Завальнюк О. В. - Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури (2018)
Валибеков Р. В. - Политические системы и процесс трансформации массового сознания (2018)
Іващенко Д. Є. - Ґенеза міжнародно–правової регламентації трансферу технологій (2018)
Іщейкін К. Є. - Причини та наслідки впровадження механізмів участі (2018)
Ключник Р. М. - Політичний протест: комунікативні фактори інтенсифікації (2018)
Ковальов А. В. - Теоретичне підґрунтя концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна (2018)
Міщерська Ж. В. - Проблеми забезпечення незалежності інституту суспільного мовлення у демократичних політичних системах (2018)
Гоцуляк В. М. - Модель національної ідентичності в процесах українського державотворення (2018)
Дегтярьов С. І. - З історії становлення громадянського суспільства в Україні (2018)
Петренко І. І. - Оцінка впливу аналітичних центрів на політичний процес (2018)
Петров А. - Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав (2018)
Федорченко В. М. - Історична традиція наукового визначення предметного поля дослідження політичних ідеологій в політології (2018)
Цумарєв М. І. - Поняття культури локальної демократії (2018)
Гай–Нижник П. П. - В. Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал–консерватизму (1900–1920 рр.) (2018)
Бідочко Л. Я. - Трансформації лівих політичних партій в Україні на початку ХХІ ст.: матеріалістичний аналіз (2018)
Артішевський А. Е. - Податковий майдан – делегітимація політичної влади (2018)
Вонсович О. С. - Стратегія національної безпеки США 2017 р.: нові підходи щодо боротьби із пріоритетними викликами та загрозами (2018)
Сталовєрова Г. В. - Особливості перемовин Великобританії та ЄС стосовно британського брексіту (2018)
Эюбзаде Р. - Присутствие Англии в регионе Персидского залива (конец XIX начало XX веков) (2018)
Зерницький Р. В. - Порівняння місцевого самоврядування Королівства Норвегії та Федеративної Республіки Німеччини в контексті формування плюралістичної демократії (2018)
Долженко О. О. - Спеціальні служби Російської Федерації в умовах ведення "гібридної війни" проти України (2018)
Годжаева Л. Р. - Современная геополитическая ситуация на Кавказе (2018)
Набиев Б. - О геополитической сути политических, экономических и региональных целей Азербайджанской Республики (2018)
Картунов О. В. - Етнополітичні портрети Галичини у калейдоскопі мінливих історичних подій. Рецензія на монографію: Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с. (2018)
Маслюк В. А. - Композиційні порошкові матеріали на основі карбідосталей з домішками карбідів хрому і титану для робочих органів сільськогосподарських машин, Яковенко Р. В., Войтюк В. Д., Денисенко М. І. (2016)
Теслюк В. В. - Концептуальні основи біотехнології виробництва мікобіопрепаратів із плодових тіл грибів, Барановський В. М., Спічак В. С. (2016)
Voinalovych O. V. - Organization of independent and extramural study of university students while studying "occupational health and safety" subjects, Bilko T. O. (2016)
Дьомін О. А. - Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах практичної підготовки, Колосок І. О. (2016)
Сніжко О. О. - Біотехнологія кисломолочних напоїв з продуктами бджільництва (2016)
Усенко С. М. - Визначення часу експозиції при знезаражуючій обробці зернових в сильних електричних полях (2016)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з комбінованим динамічним режимом руху, Почка К. І. (2016)
Аніскевич Л. В. - Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного лісостепу, Стародубцев В. М. (2016)
Дьомін О. А. - Суб’єктивні закономірності оволодіння знаннями на академічній лекції в аграрних внз, Колосок І. О. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського