Пилипенко О. М. - Особливості діагностики емоційного інтелекту молодших школярів із мовленнєвими порушеннями (2016)
Савінова Н. В. - Функціональні етапи диференційованої логокорекції (2016)
Снісаренко О. І. - Філософські засади сучасної інклюзивної освіти (2016)
Швалюк Т. М. - Теоретико-методологічні засади формування початкових форм діалогу у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення І-ІІ рівня, Єфіменко Н. О. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Войнаровський В. - Пам’яті Володимира Цигилика (2016)
Škrdla P. - New observations concerning Kulychivka site, layer IV, Sytnyk O., Koropets’kyi R. (2016)
Михайлова Н. - Шамани у суспільствах мисливців на оленя (2016)
Гавінський А. - До питання "баденізації” південно-східної периферії культури лійчастого посуду, Пастеркєвіч В. (2016)
Яковишина Я. - Керамічний комплекс трипільського поселення Незвисько з розкопок Л. Козловського: спроба систематизації, Куценяк О. (2016)
Войтович M. - Поховальні пам’ятки пізнього етапу культури шнурової кераміки на території Українського Прикарпаття (2016)
Слободян Т. - Супровідний інвентар у поховальних комплексах ранньоримського часу Прикарпаття: до проблеми визначення складових наборів за статевим та віковим аспектом (2016)
Войнаровський В. - Про загальну типологію виробничих занять давнього населення (2016)
Федевич В. - Конструктивні особливості стін заглиблених жител слов’яно-руського часу Верхнього та Середнього Придністер’я (2016)
Зайкоўскі Э. - Малыя гарадзішчы-свяцілішчы славян (2016)
Долженко Ю. - Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці, Прищепа Б. (2016)
Возний І. - Міста другої половини ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром: історія досліджень та етапи формування (2016)
Гупало В. - Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII–XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно) (2016)
Ситник О. - Маріямпіль V – нова середньопалеолітична пам'ятка Галицького Придністер’я, Богуцький А., Ланчонт М., Томенюк О., Коропецький Р., Стандзіковський К., Мрочек П. (2016)
Богуцький А. - Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля, Ситник О., Ланчонт М., Томенюк О., Стандзіковський К., Мрочек П. (2016)
Бандрівський М. - Про ймовірність антропогенного впливу на формування плейстоценового тафоценозу з околиць Хоросна-Виняви поблизу Львова (за матеріалами 2002 року) (2016)
Ільчишин В. - Комарівський горизонт багатошарового курганного могильника Кордишів VІІІ на Шумщині (2016)
Тимків С. - Про сільськогосподарські заняття населення середньовічного Губина у світлі археологічних джерел (2016)
Войтович Н. - Результати археологічних досліджень у внутрішньому дворику Львівської ратуші, Войтович М. (2016)
Охріменко Г. - Рідкісні керамічні вироби тшинецько-комарівської культури, Локайчук С., Скляренко Н. (2016)
Конопля В. - Культурно-хронологічна інтерпретація кам’яних свердлених сокир з дископодібним лезом заходу України, Сілаєв О. (2016)
Бандрівський М. - Снітинський і Лубенський "скарби” в контексті проблеми східних впливів голіградської металевої індустрії, Білик М. (2016)
Woloszyn M. - Plomby typu drohiczynskiego w swietle najnowszych badan, Bochnak A. (2016)
Петегирич В. - Унікальне бронзове навершя булави з околиці літописного Звенигорода, Павлів Д., Томенюк О. (2016)
Гупало В. - Кам’яний хрест зі Звенигорода: історія, морфологія та реставрація, Мамчур О. (2016)
Берест Р. - Керамічні кахлі без поливи з розкопок унівських монастирів (2016)
Гупало В. - Медальйон із зображенням чудотворного образу розп’ятого Ісуса Милятинського, Лазурко О. (2016)
Баюк В. - Фондова група "Археологія” Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку (2016)
Булик Н. - Археологічний вимір пам’яткоохоронних практик у Галичині (1918–1928) (2016)
Пеняк П. - Давні слов’яни Тисо-Дунайського басейну в угорській історіографії (2016)
Возний І. - Войнаровський В. М. Промисли та допоміжні ремесла населення півдня Східної Європи І–ХІІІ ст. (археологічне відображення та інтерпретація). – Львів, 2014. – 438 с. (2016)
Петегирич В. - "Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою й невтомною працею любіть Україну”… До ювілею Дмитра Павліва (2016)
Оприск В. - Наша Даруся (2016)
Стеблій Н. - Світлої пам’яті Михайла Филипчука (2016)
Іванов Д. Д. - Антибіотикорезистентність і вакцинація при інфекції сечового тракту (2018)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензиновой системы, скорость клубочковой фильтрации и артериальное давление (2018)
Гоженко А. И. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе диабетической болезни почек, Кузнецова А. С., Кузнецова Е. С., Кузнецов С. Г., Быць Т. Н. (2018)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности почек плодов и новорожденных от матерей с подострым инфекционно-воспалительным процессом в брюшной полости, вызванным Escherichia coli (экспериментальное исследование), Мирошниченко М. С., Иванова М. Д. (2018)
Водяник А. А. - Резистентність до протимікробних препаратів серед клінічних ізолятів, виділених при інфекції сечових шляхів у дітей, Гречуха Є. О., Понятовський В. А., Гнилоскуренко Г. В., Корнійко І. О. (2018)
Мельник А. А. - Фокально-сегментарный гломерулосклероз: генетический анализ и целевая терапия (2018)
Американская диабетическая ассоциация. Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете — 2018 (2018)
Рекомендації щодо профілактики, виявлення, оцінки високого кров’яного тиску в дорослих та управління ним: доповідь Американського коледжу кардіологів/Американської асоціації серця. Робоча група керівних напрямків клінічної практики // J. Am. Coll. Cardiol. — 2017. — 13 листопада (2018)
Корнійчук О. В. - Урожайність пшениці озимої за різних технологій вирощування (2015)
Іванюк С. В. - Екологічно-адаптивна оцінка сортозразків бобів кормових за показниками якості насіння, Барвінченко С. В., Бабич А. О., Цицюра Т. В., Вільгота М. В. (2015)
Овчарук О. В. - Мінливість показників якості зерна сортів квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України, Іванюк С. В., Лехман А. А. (2015)
Бахмат М. І. - Продуктивність багаторічних травосумішок залежно від впливу біопрепаратів і удобрення, Степанченко В. М. (2015)
Квітко Г. П. - Багаторічні бобові трави як фактор стабільного розвитку органічного землеробства та виробництва органічної продукції рослинництва в умовах Лісостепу правобережного, Протопіш І. Г., Демидась Г. І., Квітко М. Г. (2015)
Гузь К. Ф. - Кормова продуктивність посівів конюшини лучної (Trifolium pretense) залежно від елементів технології вирощування в п равобережному Лісостепу України, Тиха Н. В., Сень В. О., Шкорбот Т. М. (2015)
Кірілеско О. Л. - Фотосинтетична діяльність та продуктивність кормових культур у проміжних посівах (2015)
Дудченко В. І. - Продуктивність гороху польового (пелюшки) залежно від строків сівби за вирощування в сумісних посівах в умовах західного Полісся (2015)
Сереветник О. В. - Вплив інокуляції насіння на симбіотичну та насіннєву продуктивність сої (2015)
Бахмат О. М. - Формування сухої речовини та урожайність зерна сої залежно від сорту, способу сівби та удобрення в умовах Лісостепу західного, Бродюк Р. І. (2015)
Крутило Д. В. - Штам бульбочкових бактерій сої з підвищеною сапрофітною компетентністю як основа біопрепаратів, Ушакова М. А., Колісник С. І., Іванюк С. В., Кобак С. Я. (2015)
Артеменко С. Ф. - Ефективне поєднання водорозчинних сполук фосфору при інкрустації насіння та позакореневому підживленні посівів сої, Крамарьов С. М., Краснєнков С. В. (2015)
Щербачук В. М. - Продуктивність сої сорту Устя залежно від удобрення в умовах західного Лісостепу України (2015)
Ковальчук Н. В. - Симбіотична активність та продуктивність сортів сої (2015)
Гутянський Р. А. - Формування урожайності та вмісту білка в насінні нуту за дії гербіцидів в умовах східної частини Лісостепу України (2015)
Бардаков В. А. - Порівняльна характеристика сортів люпину вузьколистого різного еколого-географічного походження в умовах лівобережного Полісся України, Бардаков А. Г. (2015)
Власюк О. С. - Ефективність збільшення норми висіву за різних фонів живлення ячменю ярого (2015)
Черенков А. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність пшениці озимої в умовах північного Степу України, Желязков О. І., Козельський О. М., Прядко Ю. М. (2015)
Корнійчук О. В. - Застосування добрив та біопрепаратів в технології вирощування гречки, Чернелівська О. О., Леонтьєв Р. П., Гильчук В. Г., Гуменний М. Б., Наконечний В. О., Плотніков В. В. (2015)
Сучек М. М. - Екологічна безпека за вирощування сорго зернового в умовах Поділля, Дерев’янський В. П., Степанчук Т. В. (2015)
Дзюбенко І. М. - Вплив строків збирання на продуктивність ЧС гібридів буряків цукрових (2015)
Задорожний В. С. - Особливості контролю забур’яненості у посівах кукурудзи в післясходовий період, Мовчан І. В. (2015)
Пую В. Л. - Строки – способи сівби і припосівне удобрення, як регулятори урожайності насіння чорноголовника багатошлюбного (Poterium polygamum Waldst et Kit.) на півдні Хмельниччини, Бахмат М. І. (2015)
Крижанівський В. Г. - Поживний режим ґрунту ланки п’ятипільної сівозміни, Костогриз П. В. (2015)
Чепур С. С. - Лучні асоціації – важливе джерело кормових і рекреаційних ресурсів специфічних агроландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат (2015)
Гетман Н. Я. - Продуктивність багаторічних трав в умовах південного Степу, Векленко Ю. А., Василенко Р. М., Яворський С. В. (2015)
Молдован Ж. А - Формування кормової продуктивності багаторічних злаково-бобових травостоїв сінокісного використання в умовах правобережного Лісостепу України, Собчук С. І. (2015)
Сеник І. І. - Техніко-економічна оцінка технологічних прийомів створення та використання бобово-злакового агрофітоценозу, Глова В. С. (2015)
Векленко Ю. А. - Урожайність багаторічних пасовищних травосумішок різної інтенсивності дозрівання в умовах західного Полісся, Дудченко В. І., Харчук А. С. (2015)
Векленко Ю. А. - Відтворення рослинного покриву на вироджених старосіяних лукопасовищних угіддях, Ковтун К. П., Копайгородська Г. О. (2015)
Оліфірович В. О. - Вплив строків сівби на формування густоти рослин лядвенцю рогатого та тимофіївки лучної на схилових землях південної частини Лісостепу західного (2015)
Жуков В. П. - Інтенсивні технології заготівлі пресованого сіна з люцерни в тюках підвищеної щільності, Кулик М. Ф., Хрипливий В. В., Гончар Л. О., Виговська І. О. (2015)
Курнаев О. М. - Якість, поживність та продуктивна дія сінажу з люцерни, заготовленого із застосуванням бактеріально ферментного препарату Літосил (2015)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес-протекторів при утриманні самок сріблясто-чорних лисів, Кирилів Я. І. (2015)
Килимнюк О. І. - Порівняльна оцінка кальцієвмісних добавок із мінеральним концентратом, Хіміч О. В., Здор Л. П., Семенова О. І. (2015)
Рудницький Б. О. - Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика, Спірін А. В., Полєвода Ю. А., Гулько П. Л. (2015)
Бабич-Побережна А. А. - Маркетингове дослідження ринку наукоємного продукту в системі трансферу інновацій в АПК, Суша С. К., Задорожна І. С., Спринчук Н. А., Ілліч Н. С., Опанасенко Г. В., Побережний М. С. (2015)
Аннотации (2015)
Кругляк М. Є. - Спорт в житті студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Сахновский Е. В. - Цивилизационный разлом: реакция британского общественного мнения на агрессию Центральных держав против Сербии и Бельгии (конец июля – начало августа 1914 года) (2009)
Баковецька О. О. - Голодомор 1932 - 33 років – регіональний аспект (на матеріалах Баштанського району Миколаївської області) (2009)
Калашнікова В. Є. - Доля музейних цінностей Східної України в роки Великої Вітчизняної війни (2009)
Филипчук О. М. - Перечитуючи Іоанна Скілицю: хто був Сфенг – брат Володимира Святого? (2009)
Орлова Т. В. - Українська відьма у віддзеркаленні вітчизняної історіографії (2009)
Дроздов В. В. - Російська періодика про розвиток подій в Румунії в 50-х – 60-х рр. ХІХ ст. (2009)
Лазорак Б. О. - Публікації документів до історії "Confraternitatis Stauropigianae leopoliensis" від поч. ХХ ст. до сьогодення (2009)
Клапчук В. М. - Народні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини XIX – першої третини XX ст. (2009)
Попов О. Д. - Советская индустрия гостеприимства: туристские базы Крыма в послевоенный период (2009)
Піддубний І. А. - Всесвітня історія як предмет викладання та дослідження у Чернівецькому університеті (20 – 30-і рр. ХХ ст.) (2009)
Сахновський Є. В. - Історична наука та освіта в інформаційному суспільстві: наукові семінари кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ в 2008-2009 н.р., Скорейко Г. М., Мінаєв А. В. (2009)
Мінаєва Т. В. - Міжнародна конференція "Перша світова війна та проблеми державотворення у Центральній та Cхідній Європі" у Чернівцях (29 - 30 жовтня 2008 р.) (2009)
Непомнящий А. А. - Рецензія на кн.: Романько О. В. Легион под знаком Погони. Белорусские коллаборационистские формирования в силовых структурах нацистской Германии (1941 – 1945). – Симферополь: Антиква, 2008. – 304 с. (2009)
Заполовський В. М. - Нові погляди на питання Другої світової війни сучасних істориків Німеччини і Росії (Рецензія на: Der Zweite Weltkrieg im Deutschen und Russischen Gedachtnis / Olga Kurilo (Hg.). – Berlin: Awinus-Verl., 2006. – 362 S. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Інформація (2009)
Безаров А. Т. - Социально-психологические особенности еврейских погромов в Российской империи в конце ХIХ века (2009)
Кругляк М. Е. - Стан здоров’я студентства підросійської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Григор’єва М. В. - Культуртрегерські організації студентів в університетах Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Закіров М. Б. - Національно-культурне відродження українців Урало-Сибірського регіону (на матеріалах Уральської області) (2009)
Наумов А. О. - Причины и предпосылки начала Второй мировой войны в Европе: системный взгляд (2009)
Пінцак В. І. - Червневі події 1992 року у Придністров’ї (2009)
Менько В. І. - Історія церковних братств в Україні у польській історіографії (2009)
Заневский С. Д. - Источники по вхождению шляхты белорусско-украинских земель в состав российского дворянства (2009)
Ковалева С. И. - Благотворительная деятельность в России на рубеже XIX - XX вв. в отечественной историографии (с 1917 г. по настоящее время) (2009)
Барвінська П. І. - Формування образу Східної Європи у працях істориків Веймарської республіки (2009)
Кожемяко Т. Н. - Изучение общественного сознания периода национал-социализма в германской историографии (2009)
Магдюк Л. Б. - Особливості впливу міжнародних програм на розвиток ґендерного руху в незалежній Україні: історичний аспект (2009)
Мінаєва Т. В. - Рецензія на кн.: Морітц В., Ляйдінгер Х. Між користю та небезпекою. Російські військовополонені в Австро-Угорщині (1914 - 1921 рр.). Бонн, 2005. – 384 с. / Moritz V, Leidinger H. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen in Osterreich (1914 - 1921). – Bonn, 2005 – 384 s. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Холодницький В. Ф. - Захоплення більшовиками влади в Росії – державний переворот чи соціалістична революція? (2017)
Глібіщук М. В. - Нові підходи до вивчення Російської революції (1917 - 1922) (2017)
Вітенко М. Д. - Велика Російська революція: український та російський дискурси (2017)
Безаров О. Т. - Єврейське питання у революційному процесі 1917 р. в Росії (2017)
Мінаєв А. В. - До проблеми термідоріанського етапу Російської революції 1917 року (2017)
Сич О. І. - Жовтнева революція 1917 р. і "радянський чинник" в історії ХХ ст. (перечитуючи Е. Хобсбаума) (2017)
Круглий стіл "Революція 1917 року в Росії та її роль в історії ХХ століття", Чернівці, 10 листопада 2017 р. (матеріали обговорення) (2017)
П'ятничук Т. І. - До питання формування американського менталітету та його впливу на зовнішню політику США в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Мінаєв А. В. - "Азійський спосіб виробництва" у формаційному підході: слідами дискусій (матеріали наукового семінару кафедри історїї нового та новітнього часу, 24 березня 2017 року), Кушнір І. Б. (2017)
Глібіщук М. В. - Рецензія на кн.: Актон Э., Розенберг У., Черняев В. Критический словарь Русской революции: 1914 - 1921 / Э. Актон, У. Розенберг, В. Черняев. – СПб: Нестор-История, 2014. – 768 с. (2017)
Безаров О. Т. - Рецензія на кн.: Хейман Ф. Повернення пам’яті: Сторінки єврейської історії Чернівців / Пер. з фр. В. Каденко. – К.: Дух і Літера, 2016. – 408 с., з іл. (2017)
Вернигородський С. В. - Застосування основного коричневого для експериментальної оцінки регенерації гіалінового хряща, Рибінський М. В. (2017)
Валько О. О. - Динаміка мікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів при довготривалому впливі опіоїда налбуфіну, Головацький А. С. (2017)
Вовк Ю. М. - Особливості будови венозних пазух тенторіально-серповидного відділу твердої оболони головного мозку, Малахов С. С. (2017)
Дусик А. В. - Морфологічні зміни в товстій кишці після її резекції в умовах стресу та після корекції тіотриазоліном (2017)
Заяць Л. М. - Електронно-мікроскопічні зміни альвеолярного епітелію легень при множинній скелетній травмі, Кузь У. В. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Структурні зміни шкіри при контактному нікелевому дерматиті, Корда М. М. (2017)
Школьніков В. С. - Структурна організація мозочка плодів людини 39-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Залевський Л. Л. (2017)
Калашніков А. В. - Морфологічна та морфометрична характеристика змін структурно-функціонального стану кісткової та хрящової тканини при поєднаному введенні вітаміну D3 з преднізолоном, Бруско А. Т., Кузів Є. Л. (2017)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії ізотонічного розчину натрію хлориду (2017)
Кліщ І. П. - Патоморфологічні зміни респіраторного відділу легень при експериментальній гострій нирковій недостатності, Заяць Л. М. (2017)
Маєвський О. Є. - Динаміка електронно-мікроскопічних змін шкіри щурів після термічної травми за умов застосування розчину HAES-LX-5%, Міронов Є. В. (2017)
Гаврилюк А. О. - Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби при корекції інфузійними розчинами, Галунко Г. М., Волков А. О., Шаповал О. М. (2017)
Матківська Р. М. - Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов інфузії 0.9% розчину NaCl (2017)
Guminskiy Yu. I. - Micromorphometric changes in rats spleen in the first 7 days after skin burns and under application of infusion solutions, Gunas I. V., Ocheretna N. P., Bashinska O. I. (2017)
Хмара Т. В. - Особливості формоутворення сім'яних пухирців у плодів 5 місяців, Сарафинюк Л. А., Ризничук М. О., Стефанчук В. І., Федірчик П. О., Мойсюк В. Д. (2017)
Goltsev A. M. - Rengenological features of morphogenesis of regenerate in rats with open fracture of lower jaw with osteoporosis which recepted the calcium citrate with improvement of cryoplacenta , Lykhytskyi O. O. (2017)
Волощук Н. І. - Участь системи гідроген сульфіду в патогенезі експериментальної ниркової недостатності, Конюх С. А., Мельник А. В. (2017)
Сікора В. В. - Оцінка морфометричного стану слизової оболонки сечового міхура та рівня екскреції мікроелементів з сечею за умов вживання суміші важких металів (2017)
Bulavenko O. V. - Features of ultrasound diagnostics of early termination of pregnancy in women with recurrent misscarriage, Muntian O. A., Balabueva S. V., Bulavenko V. I. (2017)
Дудник В. М. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від важкості захворювання, віку та статі, Куцак О. В., Хромих К. В. (2017)
Kayafa A. M. - Clinical and X-ray evaluation of long-term results of hip replacement and metalloosteosynthesis in elderly patients with pertrochanteric and intertrochanteric femoral fractures, Zhuk O. M., Dudar S. L., Okaievych O. A., Botsul O. V. (2017)
Пушкар М. С. - Морфологічний патерн фемороацетабулярного імпінджменту у пацієнтів із початковими стадіями коксартроза, Луцишин В. Г., Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В., Кузьмов Р. А. (2017)
Марченко А. В. - Кореляції лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат з ортогнатичним прикусом (2017)
Моргун А. С. - Вплив відкритого і лапароскопічного дренування черевної порожнини на рівень внутрішньочеревного тиску за умови гострого панкреатиту, Суходоля А. І., Лобода І. В. (2017)
Потапенко А. В. - Оцінка ризику розвитку субклінічного гіпотиреозу в осіб неалкогольною жирової хворобою печінки з різним рівнем серцево-судинного ризику (2017)
Dmitriev M. O. - Identification of normative cephalometric parameters based on G. Schmuth method for young male and female ukrainians (2017)
Булавенко О. В. - Особливості локального імунітету у жінок з запальними захворюваннями придатків матки, Гончаренко О. М. (2017)
Лутковський Р. А. - Реакція тканин на поліпропіленові сітчасті імплантати (2017)
Serebrennikova О. А. - Modeling of individual indicators of cerebral blood circulation in dependence from anthropos- somatometric parameters of practically healthy women of the medium intermediate somatotype, Semenchenko V. V., Shepitko K. V. (2017)
Горбаченко О. Б. - Антропометричні варіанти мінливості топографії окремих вегетативних вузлів голови та їх значення для обґрунтування клінічних ознак гангліонітів, Рожнов В. Г., Половик О. Ю., Білич А. М., Шепітько К. В. (2017)
Тодуров І. М. - Рукавна резекція шлунку в лікуванні цукрового діабету II типу, асоційованого з ожирінням, Перехрестенко О. В., Плегуца О. І., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Потапов О. А. (2017)
Орловський В. О. - Особливості лінійних комп'ютерно-томографічних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків центрального регіону України з різними типами обличчя (2017)
Хапіцька О. П. - Моделювання належних показників периферичної гемодинаміки залежно від особливостей будови тіла у волейболістів мезоморфного соматотипу (2017)
Шатковська А. С. - Прогнозування ризику гіпотиреозу у жінок з порушенням менструальної функції на тлі гіперпролактинемії, Горбатюк О. Г., Григоренко А. П., Біньковська А. М., Приймак І. А. (2017)
Shinkaruk-Dikovitska M. M. - Features linear computed tomography sizes of large molar teeth and their roots in practically healthy men from ukraine with different types of faces, Kotsyura O. O., Cherkasova O. V. (2017)
Сергета І. В. - Особливості зв'язків показників варіабельності серцевого ритму з антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових дівчат з різними типами гемодинаміки, Гунас І. В., Ковальчук В. В., Шипіцина О. В. (2017)
Черепій Н. В. - Частота паління у осіб із вперше діагностованим хронічним обструктивним захворюванням легень. Оцінка впливу на паління-фокус на групову психокорекційну роботу, Распутіна Л. В. (2017)
Макаров С. Ю. - Психофізіологічні аспекти розвитку тривожнісних, астенічних та депресивних проявів особистості студентів-медиків в динаміці навчального процесу (2017)
Незгода І. І. - Застосування "Бетаргіну" в комплексному лікуванні дітей з хронічним гепатитом В на тлі гострого лімфобластного лейкозу, Мороз Л. В., Сінгх Ш., Сінгх О. О. (2017)
Гур'єв С. О. - С-реактивний білок як ранній предиктор інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Ковалишин І. В. (2017)
Samborska I. A. - The value of primary cilia in the pathogenesis of polycystic kidney disease (2017)
Яценко Д. А. - Трансформуючий ростовий фактор b як фактор розвитку міопії, Малачкова Н. В., Юрченко П. О., Людкевич Г. П., Кукуруза Т. Ю., Фурман Л. Б. (2017)
Новоселецький В. О. - Лептин-роль у запаленні, метаболізмі та патогенезі остеоартрозу, Станіславчук М. А. (2017)
Конопліцький В. С. - Сучасні погляди на чинники розвитку хронічних колостазів у дітей та їх ускладнень, Лукіянець О. О. (2017)
Гунько П. М. - Історія Пироговських реліквій, Гайдуков В. О., Мартинова З. С. (2017)
Андрейченко А. В. - Агропромислове виробництво та охорона навколишнього природного середовища: пошук балансу (2017)
Онишко С. В. - До питання теоретико-методологічного забезпечення розбудови державно-приватного партнерства (2017)
Берест М. М. - Визначення факторів впливу зовнішнього середовища на фінансове забезпечення розвитку суб’єктів АПК, Дудка М. О. (2017)
Боровик М. В. - Маркетингове забезпечення управління сталим розвитком закладів вищої освіти на засадах економіки знань (2017)
Гринько Т. В. - Науково-методичні підходи до оцінки кадрового потенціалу медичного закладу, Савченко К. С. (2017)
Кустріч Л. О. - Економічна ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві (2017)
Дем’янчук О. І. - Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні, Сипата М. В. (2017)
Іонін М. Є. - Детермінанти розвитку конкурентного потенціалу компаній зі страхування життя (2017)
Калита Т. А. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в контексті сучасних викликів інноваційного розвитку економіки України (2017)
Кривицька О. Р. - Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні (2017)
Момот О. М. - Наукова полеміка функціонального наповнення транснаціонального банківського капіталу (2017)
Онишко С. В. - Інноваційна спрямованість як орієнтир нарощування фінансового потенціалу соціально-економічного розвитку (2017)
Парасій-Вергуненко І. М. - Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти (2017)
Revak I. - Strategic directions of strengthening financial security of Ukraine (2017)
Антонюк О. Р. - Внутрішньофірмовий контроль якості надання аудиторських послуг (2017)
Герасимович І. A. - Концепція обліково-аналітичного забезпечення фінансового інжинірингу в управлінні сучасним підприємством (2017)
Єфіменко Т. І. - Визнання доходів за ідентифікацією обов’язків до виконання, Орлова В. М., Самилкін Є. О. (2017)
Замула І. В. - Розвиток методології бухгалтерського обліку природної ренти в контексті реалізації положень концепції стійкого розвитку, Осадча Т. С. (2017)
Кіндрацька Л. М. - Система бухгалтерського обліку не повинна бути піддослідною інституцією (2017)
Ляхович Г. І. - Методика оцінки та способи управління ризиками діяльності аутсорсингових компаній (2017)
Скрипник М. І. - Показники бухгалтерської управлінської звітності: системна характеристика, Григоревська О. О. (2017)
Kharchuk Y. - The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image, Novak A. (2017)
Чижевська Л. В. - Розрахункові операції на підприємствах електронної комерції: обліковий аспект (2017)
Дзюбановська Н. В. - Використання нейронних мереж для прогнозування імпорту товарів країн Європейського союзу (2017)
Микитенко Н. В. - Можливості використання автоматизованих інформаційних систем в операційній діяльності (2017)
Содержание (2015)
Притула Д. А. - Интенсификация добычи метана угольных месторождений пневмогидродинамическим воздействием с использованием углеродосодержащих агентов, Агаев Р. А., Софийский К. К., Новосельцев В. В. (2015)
Круковская В. В. - Расчет параметров связанных процессов изменения напряженного состояния массива и двухфазной фильтрации жидкости и газа при нагнетании воды в угольный пласт, Зберовский В. В. (2015)
Минеев С. П. - Моделирование поведения выбросоопасного массива при взрывных работах в проводимой выработке, Шиповский И. Е., Киселев В. В., Гулай А. А. (2015)
Гладкая Е. В. - Особенности изменения дефектности структуры и напряженного состояния углевмещающих глинистых пород в условиях тектонической нарушенности (2015)
Минеев С. П. - Внезапные выделения метана импульсного характера в зонах геологических нарушений, Янжула А. С., Кочерга В. Н., Прусова А. А. (2015)
Молчанов А. Н. - Влияние высоты расположения обводненного пласта на устойчивость горной выработки, Виноградов Ю. А. (2015)
Минеев С. П. - Вопросы оценки оптимальных параметров вибрационного воздействия на геоматериалы (2015)
Солодянкин А. В. - Шахтные исследования геомеханических процессов в окрестности участковых выработок ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", Григорьев А. Е., Халимендик А. В., Машурка С. В. (2015)
Хворост В. В. - Дослідження конструкцій металевого арочного кріплення в умовах Криворізького залізорудного басейну, Бровко Д. В. (2015)
Медяник В. Ю. - Про необхідність нової наукової концепції проектування вугільних шахт (2015)
Мальцев Д. В. - Аналіз економічної ефективності видобутку оксиду урана з використанням геотехнологічного способу в підземних умовах Ватутінського родовища для бідних і вельми бідних руд, Владико О. Б. (2015)
Амелин В. А. - Определение технологических параметров комбайновой отбойки гипса в условиях Анастасово-Порецкого месторождения, Войтович Т. Г., Амелина Л. В., Красовский И. С. (2015)
Ягнюкова И. В. - Результаты экспериментальных исследований по определению сил ударного взаимодействия рабочих органов валкового вибрационного классификатора с горной массой (2015)
Четверик М. С. - Обоснование устойчивости насыпи под конвейерную галерею комплекса циклично-поточной технологии на Первомайском карьере, Бабий Е. В. (2015)
Надутый В. П. - Регрессионный анализ результатов комплексного обезвоживания железной руды, Левченко П. В., Костыря С. В. (2015)
Слободянюк В. К. - Разработка рациональных технологических схем строительства въездных траншей в сложных горнотехнических условиях глубоких карьеров, Турчин Ю. Ю. (2015)
Швец Д. В. - Приоритетные направления развития горных работ в глубоких карьерах при доработке их до конечной глубины, Малеев Е. В. (2015)
Семененко Е. В. - Учет параметров твердой фазы структурированных суспензий в формулах Освальда-Рейнера и Бингама-Шведова, Демченко Т. Д. (2015)
Шевелёва А. М. - Методика экспериментальных исследований плоской модели газового эжектора с дополнительным подводом массы, Тынына С. В. (2015)
Почужевський О. Д. - Використання газодизельної системи живлення на колісному тракторі К-701 як один з напрямків ресурсозбереження експлуатуючого підприємства (2015)
Слободянюк Р. В. - Розробка імітаційної моделі екскаваторно-автомобільного комплексу кар’єру (2015)
Лутс И. О. - Взаимодействие частиц влагосодержащих мелкодисперстных систем и поверхностью конвейерной ленты, Пугач С. И. (2015)
Макеев С. Ю. - К управлению процессом повышения надежности сварных соединений горнотехнического оборудования, Макеева А. С. (2015)
Антипович Я. В. - Влияние палеоглубины на преобразование газовых включений в кварце карбоновых песчаников Донбасса (2015)
Новикова Е. А. - Влияние производительности конвейерного транспорта и параметров проветривания на интенсивность пылеобразования и фоновую концентрацию в выработке (2015)
Гуща В. О. - Экологические последствия закрытия угольных шахт на востоке Украины, Шайхлисламова И. А. (2015)
Жалилов А. Ш. - Совершенствование проветривания шахты вентиляторами главного проветривания в холодный период года, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Пирогов Э. Я. (2015)
Алтунiна Н. В. - Цитокiновий дисбаланс у хворих на цукровий дiабет 2 типу, що перенесли не-Q-iнфаркт мiокарда (2016)
Бiловол О. М. - Взаємозв’язки метаболiчних показникiв i судинного ремоделювання при коморбiдностi гiпертонiчної хвороби, цукрового дiабету 2 типу i ожирiння, Боброннiкова Л. Р., Шалiмова А. С. (2016)
Борзова-Коссе С. I. - Остеопонтинемiя та ремоделювання мiокарда лiвого шлуночка у хворих з гострим iнфарктом мiокарда залежно вiд ступеня тяжкостi ожирiння, Кравчун П. Г. (2016)
Пушкарев В. М. - Активность АМР — активированной протеинкиназы в лимфоцитах больных сахарным диабетом при действии сахароснижающих препаратов. Эффект метформина, Соколова Л. К., Пушкарев В. В., Бельчина Ю. Б., Тронько Н. Д. (2016)
Урбанович А. М. - Вплив лiкування глiмепiридом на вмiст деяких гормонiв жирової тканини та цитокiнiв у пацiєнтiв iз вперше виявленим цукровим дiабетом 2 типу (2016)
Хижняк О. О. - Оцiнка iнсулiнпродукуючої функцiї пiдшлункової залози у хворих на цукровий дiабет з рiзним ступенем iнсулiнової недостатностi, Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є. (2016)
Волкова Ю. В. - Вплив тестостерону на альдегiддегiдрогеназну активнiсть тканин внутрiшнiх органiв щурiв за умов iммобiлiзацiйного стресу, Плехова О. I., Сухова Л. Л., Козлова О. С. (2016)
Колот Н. В. - Влияние внутриселезеночной трансплантации панкреатических островков на эндокринную ткань поджелудочной железы кроликов с экспериментальным диабетом (2016)
Кудря М. Я. - Порушення сперматогенезу щурiв за умов експериментального гепатиту рiзного генезу та його корекцiї катiазином, Мельникiвська Н. В., Дегтярьова А. Л., Лалименко О. С., Павленко Т. О., Устенко Н. В. (2016)
Малова Н. Г. - Новые подходы к комплексной коррекции гипотиреоза и его сопутствующих осложнений, Сергиенко Л. Ю., Комарова И. В., Сиротенко Л. А., Спиридонов А. В., Аникеева Е. С. (2016)
Перець О. В. - Потенцюючий вплив надлишкового споживання фруктози на розвиток ожирiння у нащадкiв гестацiйно стресованих матерiв, Сергiєнко Л. Ю., Селюкова Н. Ю., Черевко Г. М., Бондаренко Т. В., Сиротенко Л. А. (2016)
Архипкiна Т. Л. - Роль судинно-ендотелiального фактора росту в патогенезi синдрому полiкiстозних яєчникiв (огляд лiтератури та власнi спостереження), Караченцев Ю. I., Любимова Л. П., Абдуллаєв Р. Я., Бондаренко В. О. (2016)
Журавлёва Л. В. - Есть ли место кардиометаболической терапии в лечении пациента с ишемической болезнью сердца и с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа? (обзор литературы), Лопина Н. А. (2016)
Полозова Л. Г. - Взаємозв’язок виразностi алекситимiї з показниками вуглеводного обмiну у хворих на цукровий дiабет 2 типу за наявностi неалкогольної жирової хвороби печiнки та ожирiння (огляд лiтератури та власнi данi), Землянiцина О. В., Чернявська I. В., Дорош О. Г., Романова I. П., Дунаєва I. П., Черняєва А. О., Гасанова О. О., Кравчун Н. О. (2016)
Вiтаємо! Бiрюкова Маргарита Сергiївна (2016)
Валерiй Анатолiйович Олiйник (некролог) (2016)
Приступюк Олександр Максимович (некролог) (2016)
До вiдома авторiв (2016)
Кравчун Н. А. - Альбуминурия как маркер эндотелиальной дисфункции и ранний предиктор сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, Земляницына О. В., Чернявская И. В., Караченцев Ю. И. (2016)
Kadykova O. I. - Genetic aspects of development and progression of congestive heart failure in patients with ischemic heart disease and obesity (2016)
Камiнський О. В. - Незлоякiснi захворювання ендокринної системи через 30 рокiв пiсля аварiї на ЧАЕС, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Пронiн О. В., Домбровська Н. С. (2016)
Коренєва Є. М. - Корекцiя вiкових змiн сiм’яникiв щурiв за допомогою ґадолiнiй ортованадату у наноформi, Карпенко Н. О., Ларьяновська Ю. Б., Бєлкiна I. О., Клочков В. К., Ефiмова С. В., Караченцев Ю. I. (2016)
Малова Н. Г. - Вивчення дiї гiдробромiду6-(40-iодофенiл)-2,3-дигiдроiмiдазо, Сиротенко Л. А., Комарова I. В., Анiкєєва К. С., Спиридонов А. В., Сова О. М., Вакула В. М., Яременко Ф. Г. (2016)
Прозорова Т. М. - Змiни рiвня експресiї мрнк генiв AIRE, DEAF1, FOXP3,CTLA4 i IL10 в брижових лiмфатичних вузлах у нащадкiв щурiв з експериментальним гестацiйним дiабетом i в умовах формування оральної толерантностi до iнсулiну, Камишний О. М. (2016)
Корж А. Н. - Современные направления профилактики сахарного диабета и его осложнений: роль семейного врача (2016)
Кравчун Н. А. - Клинический случай пароксизмального течения артериальной гипертензии у пациентки с гипотиреозом, Земляницына О. В., Полозова Л. Г., Романова И. П., Курило О. Д., Чернявская И. В. (2016)
Пушкарев В. М. - Роль АМРК и mTOR в развитии инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Механизм действия метформина (обзор литературы), Соколова Л. К., Пушкарев В. В., Тронько Н. Д. (2016)
Горбенко Н. И. - Оксидативный стресс как патофизиологический механизм в развитии диабетических макроангиопатий и перспективы его коррекции с помощью флавоноидов (обзор литературы и собственные результаты), Иванова О. В., Бориков А. Ю. (2016)
Подкорытов В. С. - Проблема нейроэндокринных нарушений у больных шизофренией и шизоаффективными расстройствами (обзор литературы), Серикова О. И., Серикова О. С., Байбарак Н. А., Украинский С. А., Скрынник О. В (2016)
Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю "УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЕНДОКРИНОЛОГIЇ" (2–3 червня 2016 року) (2016)
Рецензия на монографию "Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины" (авторы К. П. Зак, Н. Д. Тронько, В. В. Попова, А. К. Бутенко) Книга-плюс. — 2015. — 488 с. (2016)
До вiдома авторiв (2016)
Титул, зміст (2018)
Getman A. - Cylindrical harmonic analysis of the magnetic field in the aperture of the superconducting winding of an electromagnet (2018)
Glyva V. - Design and study of protective properties of electromagnetic screens based on iron ore dust, Podkopaev S., Levchenko L., Karaieva N., Nikolaiev K., Tykhenko O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B. (2018)
Morkun V. - Study of the lamb waves propagation along a plate in contact with a randomly inhomogeneous heterogeneous medium, Morkun N., Tron V., Hryshchenko S. (2018)
Turick V. - Examining the technique to control the structure of current in vortex chambers by wing vortex generators, Kochin V., Kochina M. (2018)
Pavlenko A. - Research into resonance phenomena in gas-vapor bubbles, Kutnyi B., Kugaevska T. (2018)
Romanchenko М. - Analysis of the effect of ultraviolet irradiation on Varroa mite, Kundenko N., Sanin Yu. (2018)
Novosiadlyi S. - Development of technology of superconducting multilevel wiring in speed gaas structures of LSI/VLSI, Kotyk M., Dzundza B., Gryga V., Novosiadlyi S., Mandzyuk V. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Halysh V. - Development of effective technique for the disposal of the prunus armeniaca seed shells, Trembus І., Deykun I., Ostapenko А., Nikolaichuk А., Ilnitska G. (2018)
Terentiev O. - Mathematical model of the reverse water post-purification at mining enterprises when using electromagnetic focusing of contaminants, Tkachuk K., Tverda O., Kleshchov A. (2018)
Kryshtopa S. - Research into emissions of nitrogen oxides when converting the diesel engines to alternative fuels, Panchuk M., Dolishnii B., Kryshtopa L., Hnyp M., Skalatska О. (2018)
Malovanyy M. - Two-stage treatment of solid waste leachates in aerated lagoons and at municipal wastewater treatment plants, Zhuk V., Sliusar V., Sereda A. (2018)
Mygalenko K. - Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems, Nuyanzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S. (2018)
Moshynskyi V. - Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation, Fylypchuk V., Ivanchuk N., Martyniuk P. (2018)
Hryhoriev S. - A study of environmentally friendly recycling of technogenic chromium and nickel containing waste by the method of solid phase extraction, Petryshchev A., Shyshkanova G., Zaytseva T., Frydman O., Krupey K., Andreev A., Katschan A., Petrusha Yu., Stepanov D. (2018)
Pospelov B. - Experimental study of the fluctuations of gas medium parameters as early signs of fire, Andronov V., Rybka E., Popov V., Romin A. (2018)
Gomelya M. - Electroextraction of heavy metals from wastewater for the protection of natural water bodies from pollution, Trohymenko G., Hlushko O., Shabliy T. (2018)
Epoyan S. - Research into the influence of vertical drainage elements on the operational efficiency of rapid filters, Karahiaur A., Volkov V., Babenko S. (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Киризий Д. А. - Азот листа: фотосинтез и реутилизация (2017)
Тищенко Е. Н. - Генетическая трансформация кукурузы и пшеницы с использованием генов транскрипционных факторов: достижения и перспективы для практического применения, Михальская С. И., Курчий В. М., Комисаренко А. Г. (2017)
Дворак Е. П. - Болезни сахарной свеклы бактериальной этиологии, Коць С. Я. (2017)
Якимчук Р. А. - Аналіз гліадинкодувальних локусів у мутантних рослин озимої пшениці, індукованих техногенним забрудненням природного середовища (2017)
Ламарі Н. П. - Зв'язок SSR-маркерів з варіюванням щільності розміщення продихів у м'якої пшениці, Галаєва М. В., Файт В. І., Погребнюк О. О. (2017)
Воробей Н. А. - Біотехнологія отримання активних Tn5-мутантів Rhizobium galegae, Коць С. Я., Кудрявченко Л. А., Пухтаєвич П. П. (2017)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Антиоксидантна і фотопротекторна системи фотосинтетичного апарату озимої пшениці за дії мікродобрива, хелатованого бурштиновою кислотою, Капітанська О. С., Прядкіна Г. О., Стасик О. О. (2017)
Гришко В. М. - Вплив важких металів на процеси пероксидного окиснення та склад ліпідних компонентів поверхневого шару кутикули листків деревних рослин, Зубровська О. М. (2017)
Моргун В. В. - Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку (за матеріалами V з’їзду Українського товариства фізіологів рослин), Коць С. Я. (2017)
Титул, зміст (2018)
Rak V. - Кesearch into techniques for making wheat bread on hop leavenv, Yurchak V., Bilyk O., Bondar V. (2018)
Hachak Y. - Effect of the cryopowder "amaranth" on the technology of molten cheese, Gutyj B., Bilyk O., Nagovska V., Mykhaylytska O. (2018)
Gnytsevych V. - Survey of characteristics of dairyprotein concentrates in the lowtemperature storage process, Yudina T., Deinychenko L., Nykyforov R., Nazarenko I. (2018)
Grynchenko N. - Development of a theoretical model for the intensification of technological processes for manufacturing dairy products (2018)
Dzyuba N. - Development of the formulation and quality assessment of immunostimulating freshmixes with abalanced potassiumprotein composition, Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Priss O., Zhukova V., Kiurcheva L., Gaprindashvili N. (2018)
Zykovа N. - Development of the biotechnology for obtaining a dietary supplement from the seleniumcontaining probiotic cultures lactobacillus acidophilus 412/307 and bifidobacterium bifidum 1, Kaprelyants L., Petrosyants A., Zykov A. (2018)
Yancheva M. - Development of a physicalmathematical model for the process of crystallization of meat systems, Dromenko O., Potapov V., Grіnchenko O., Zhelieva T. (2018)
Tsygankov S. - Study into effect of food fibers on the fermentation process of wheya, Grek O., Krasulya O., Onopriichuk O., Chubenko L., Savchenko O., Snizhko O., Ochkolyas O. (2018)
Kapustian A. - Determination of the enzyme destruction rational mode of biomass autolysate of lactic acid bacteria, Cherno N., Stankevich G., Kolomiіets I., Matsjuk O., Musiy L., Slyvka I. (2018)
Kukhtyn M. - Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling, Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A. (2018)
Abstract and References (2018)
Жернаков В. В. - Проблеми забезпечення соціально-трудових прав у процесі розвитку законодавства України (2017)
Гончарова Г. С. - Проблеми правового регулювання кваліфікаційних вимог до працівників при прийнятті на роботу, Юшко А. М. (2017)
Свічкарьова Я. В. - До питання про оплату праці за договором "мінімум-максимум" (2017)
Швець Н. М. - Право на страйк: особливості застосування та обмеження (2017)
Середа О. Г. - Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору (2017)
Єрьоменко В. В. - Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин з членами фермерських господарств й інших сільських господарств та кооперативів (2017)
Кравцов Д. М. - Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов’язків за проектом Трудового кодексу України (2017)
Луценко О. Є. - Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (2017)
Яковлєва Г. О. - До проблеми визначення поняття "суб’єкт права соціального забезпечення" (2017)
Яковлєв О. А. - Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника (2017)
Цесарський Ф. А. - Особливості трудового договору із матеріально відповідальними особами (2017)
Зіноватна І. В. - Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (2017)
Сільченко С. О. - Правове регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування (2017)
Конопельцева О. О. - Заборона примусової праці як принцип трудового права (2017)
Радіонова-Водяницька В. О. - Національна служба посередництва і примирення та її роль у вирішенні колективних трудових спорів (2017)
Авескулов В. Д. - Особливості трудових відносин із дистанційними працівниками (2017)
Трунова Г. А. - Право громадян України, які працюють за кордоном, на захист у системі соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Косінова К. С. - До питання про природу холдингових правовідносин та відповідальність суб’єктів холдингу (2017)
Кириченко І. О. - Нормативно-правове регулювання інжинірингової діяльності в будівництві: стан та перспективи (2017)
Мороз М. В. - Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2017)
Титул, зміст (2018)
Hryhoriev S. - The study of physical-chemical patterns of resource-saving recycling of tungsten-containing ore raw materials by solid-phase reduction, Petryshchev A., Sergienko O., Milko D., Stepanenko A., Kozhemiakin G., Manidina Ye., Berenda N., Ryzhkov V., Shcherbyna O. (2018)
Danchenko Yu. - Study of the free surface energy of epoxy composites using an automated measurement system, Andronov V., Teslenko M., Permiakov V., Rybka E., Meleshchenko R., Kosse A. (2018)
Deyneko N. - Investigation of the combination of ITO/CdS/CdTe/Cu/Au solar cells in microassembly for electrical supply of field cables, Semkiv O., Khmyrov I., Khryapynskyy A. (2018)
Ibragimov X. - Development of lean titanium-alloyed aluminium alloy for electro-technical purposes, Ismailov N. (2018)
Kotok V. - A study of multilayered electrochromic platings based on nickel and cobalt hydroxides, Kovalenko V. (2018)
Dzhemelinskyi V. - Surface hardening and finishing of metallic products by hybrid laser-ultrasonic treatment, Lesyk D., Goncharuk О., Dаnylеikо О. (2018)
Belozerov V. - Effect of electrolysis regimes on the structure and properties of coatings on aluminum alloys formed by anode-cathode micro arc oxidation, Sobol' O., Mahatilova A., Subbotina V., Taha A. Tabaza, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Safwan M. Al-Qawabah (2018)
Abstract and References (2018)
Колупаев Ю. Е. - Роль сигнальных посредников и стрессовых гормонов в регуляции антиоксидантной системы растений, Карпец Ю. В. (2017)
Грабчук С. М. - Шляхи підвищення ефективності фосфорного живлення рослин, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2017)
Likhanov A. F. - Specificity of cytodifferentiation in сalluses in vitro of Aesculus hippocastanum form resistant to horse-chestnut leaf miner, Overchenko O. V., Kostenko S. M., Subin O. V. (2017)
Солоденко А. Є. - Ідентифікація генотипів соняшника гібридного походження за маркерами гена PlARG стійкості до несправжньої борошнистої роси, Файт В. І. (2017)
Гуральчук Ж. З. - Ефективність контролювання бур'янів різними препаративними формами гербіциду гліфосату залежно від якості води та застосування ад'юванту компаньйон голд, Сичук А. М., Гуменюк О. В., Родзевич О. П., Гринюк С. О., Мордерер Є. Ю. (2017)
Тигова А. В. - Частота и спектр мутаций у растений льна (Linum humile Mill.) под действием новых производных диметилсульфата, Сорока А. И. (2017)
Гурська О. В. - Компонентний склад ефірних олій суцвіть Pyrethrum parthenium (L.) Smith., Пида С. В. (2017)
Моргун В. В. - Вавилов Микола Іванович (до 130-річчя від дня народження), Дубровна О. В. (2017)
Содержание тома 49 (2017)
Титул, зміст (2017)
Від редакції (2017)
Беліченко O. П. - Комплексні гемологічні дослідження бурштину в старовинних виробах та штучно "зістареного” бурштину в сучасних виробах, Татарiнцева К. В. (2017)
Гелета О. Л. - Методика автоматизованої оцінки декоративності гірських порід, Ільченко Т. А., Cергієнко І. А., Кічняєв А. М., Горобчишин О. В., Ляшок В. І. (2017)
Лисенко O. Ю. - Експертні системи в гемології. Опис ключа до алгоритму "Визначник гірських порід”, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В., Митрохин О. В. (2017)
Мартишин А. І. - Підходи до експертизи фосилій неопротерозою України, Нестеровський В. А., Огар В. В. (2017)
Горобчишин О. В. - Регулювання напружено-деформованого стану на уступах блочного каменю в процесі його видобування (2017)
Фінько С. В. - Колекція музею "Венд-едіакарій України” та його обмінний фонд: перспективи міжнародного співробітництва на цивілізаційному шляху, Нікольський С. В. (2017)
Триколенко С. Т. - Бурштинові чари Оксани Селезньової (2017)
Беліченко O. П. - "Amber Trip” – XIV міжнародна балтійська виставка ювелірних виробів (2017)
Коштовне камiння (2017)
Декоративне камiння (2017)
Інформація (2017)
Авраменко Н. О. - Методичне забезпечення навчання іноземних абітурієнтів професійній медичній термінології (2017)
Арестенко В. В. - Роль ігрових технологій у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності (2017)
Балендр А. В. - Програма навчального курсу "Ідентифікація жертв торгівлі людьми на першій лінії прикордонного контролю" за галузевою рамкою кваліфікацій у сфері охорони кордону країн Європейського Союзу (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Мультидисциплінарний підхід у реабілітації військовослужбовців учасників бойових дій (2017)
Дудікова Л. В. - Сучасні тенденції формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у країнах Європи і США (2017)
Єршова В. О. - Педагогічні проблеми підготовки майбутніх офіцерів національної гвардії України на сучасному етапі (2017)
Калаур С. М. - Загальна характеристика професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників, Турчин-Кукаріна І. В. (2017)
Капітанець С. В. - Компетентнісний підхід до формування змісту навчального матеріалу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб органів ДФС (2017)
Коваленко Л. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти (2017)
Комарницька О. І. - Підходи до інформатизації та інтелектуалізації систем оцінювання знань у вищий школі (2017)
Кончович К. Т. - Урахування основних вимог до дидактичної мови у підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Корольова Н. Ю. - Основні напрямки та цільова програма підвищення ефективності фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2017)
Купчак М. Я. - Модель формування готовності майбутніх експертів з екології до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій: аналіз результатів (2017)
Лоїк Г. Б. - Історико-педагогічний контекст проблеми здоров’язбереження людини (період від первіснообщинного ладу до кінця XVIII ст.) (2017)
Максимова К. В. - Роль та функції фітнес-культури у процесі формування особистості студенток і курсів сучасних ВНЗ (2017)
Мельничук Ю. П. - Теоретико-методологічні засади формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Мірошніченко А. А. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2017)
Морозов С. М. - Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми формування комунікативно-дискурсивної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Назаренко Н. С. - Критерії оцінки якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів (2017)
Пікон К. С. - Особливості підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в Україні (2017)
Предиткевич О. С. - Компоненти, критерії та показники сформованості готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Пшенична О. О. - Дослідження особливостей застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності як наукова проблема (2017)
Рабійчук Л. С. - Особливості навчання іншомовного писемного мовлення у вищих навчальних закладах, Завідонова Н. І. (2017)
Ралко А. І. - Експертне оцінювання ключових якостей аудитора щодо формування психологічної готовності до аудиторської діяльності (2017)
Ратинська І. О. - Інформаційна культура як основний засіб у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення на базі коледжу (2017)
Росквас І. А. - Структура творчої індивідуальності майбутніх слюсарів-електриків у ліцеях (2017)
Савицька А. П. - Досвід підготовки українських миротворців до виконання завдань міжнародних миротворчих операцій: організаційно-педагогічний аспект (2017)
Слівінський О. Я. - Методичні аспекти виховання особистості спортсмена прикордонника в системі фізичної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України, Рефель В. І., Мельніков В. В. (2017)
Сокол М. О. - Порівняльний аналіз експлікації поняття "людина" (вітчизняний та зарубіжний досвід) (2017)
Тронь Т. - Методичні рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки молодших фахівців державної прикордонної служби України з урахуванням ідей досвіду США (2017)
Федоренко О. І. - Зміст управлінських компетентностей керівника військового підрозділу (2017)
Харківський В. С. - Теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті (2017)
Чорна І. І. - Сутність професійної мобільності майбутніх економістів (2017)
Шевчук В. М. - Педагогічні аспекти становлення екологічної культури майбутнього офіцера-прикордонника, Блінніков Г. П. (2017)
Янковець А. В. - Використання інформаційних технологій в освітньому процесі вищого військового навчального закладу (2017)
Ястремська С. О. - Моделювання системи професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Балабанов А. С. - Структурно детерминированные неравенства для корреляций в цикле линейных зависимостей (2018)
Галба Е. Ф. - Представление взвешенных псевдообратных матриц со смешанными весами через другие псевдообратные матрицы, Варенюк Н. А. (2018)
Булавацкий В. М. - Численное моделирование дробно-дифференциальной фильтрационно-консолидационной динамики в рамках моделей с несингулярным ядром, Богаенко В. А. (2018)
Самойленко И. В. - Асимптотическая диссипативность случайных процессов с импульсным возмущением в схеме пуассоновой аппроксимации, Чабанюк Я. М., Никитин А. В. (2018)
Война Ал. А. - Динамическое управление риском в многомерных марковских моделях, Война Ан. А. (2018)
Гребенник И. В. - Комбинаторные конфигурации в оптимизационных задачах балансной компоновки, Коваленко А. А., Романова Т. Е., Урняева И. А., Шеховцов С. Б. (2018)
Стоян В. А. - О трехмерных интегральных математических моделях динамики толстых упругих плит (2018)
Болдырева В. О. - О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска, Шевченко Г. М. (2018)
Пашко С. В. - Оптимальне розміщення багатосенсорної системи для виявлення загрози (2018)
Дунаев Б. Б. - Дефляционное регулирование рыночного равновесия, Кириленко Л. В. (2018)
Жерновий Ю. В. - Рекурентні співвідношення для багатоканальних систем з ерлангівським часом обслуговування другого порядку, Жерновий К. Ю. (2018)
Перун Г. М. - Стохастическая m-точечная задача Коши для параболического уравнения с полувинеровскими возмущениями, Ясинский В. К. (2018)
Герус В. А. - Системный подход к математическому и компьютерному моделированию геомиграционных процессов с использованием пакета FreeFem++ и распараллеливания вычислений, Иванчук Н. В., Мартынюк П. Н. (2018)
Семенюта М. Ф. - Про (a,d)-дистанційну антимагічну та 1-вершинну бімагічну вершинну розмітки окремих типів графів (2018)
Рубан И. В. - Подход к классификации состояния сети на основе статистических параметров для обнаружения аномалий в информационной структуре вычислительной системы, Мартовицкий В. А., Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Крывый С. Л. - Разбиение множества векторов с целыми неотрицательными координатами с использованием логических аппаратных средств, Опанасенко В. Н. (2018)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству вещественных векторов. II (2018)
Краснобаев В. А. - Метод оперативного диагностирования данных, представленных в системе остаточных классов, Кошман С. А. (2018)
Багас О. П. - Вплив психологічної підготовки спортсменів на досягнення результатів в командних видах спорту, Ковальчук Р. О. (2017)
Вaxoцькa I. O. - Пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa ocoбиcтocтi при гoрювaннi (2017)
Галустян О. А. - Значення саморегуляції в професійній мотивації поліцейських, Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2017)
Грицина О. М. - Програма розвитку психологічної стійкості у керівників органів охорони державного кордону України (2017)
Грішко-Дунаєвська В. А. - Психологічні аспекти відбору навчального матеріалу для формування вмінь службового спілкування іноземною мовою курсантів-прикордонників (2017)
Журавльов В. В. - Розвиток професіоналізму керівників органів охорони державного кордону (2017)
Зеленко Н. В. - Психологічні аспекти мотиваційної орієнтації навчання студентів (2017)
Клименко І. В. - Гармонійна та негармонійна відповідальність курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу (2017)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Оптимізація інтелектуального потенціалу в період геронтогенезу методом індивідуальної і дистанційної роботи (2017)
Матохнюк Л. О. - Дослідження груп теорій в психології розвитку інформаційної компетентності особистості (2017)
Махлай О. М. - Основні підходи до проблеми розвитку творчої особистості в контексті сучасних психологічних досліджень (2017)
Oлeкcaндрeнкo К. В. - Пcиxoлoгiчнe oбгрунтувaння прийoмiв рeaлiзaцiї дидaктичниx принципiв в прoцeci рoзвитку iншoмoвнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo фaxiвця (2017)
Сорока О. М. - Програма формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2017)
Туз О. С. - Сучасні підходи до дослідження соціального феномену організаційних змін (2017)
Ятчук М. С. - Значення психологічної компетентності для професійної діяльності працівників органів та установ виконання покарань (2017)
Вихідні дані (2017)
Guliy V. - Calclithites of the Krosno zone in the East Carpathians (Ukraine), Kril S., Zagnitko V., Stepanov V., Kuzemko Ya., Bilyk N. (2017)
Выжва С. - Петрофизические особенности пород Майкопской серии Крымско-Черноморского региона, Михайлов В., Онищук И. (2017)
Orlyuk M. - 3D magnetic model of the earth crust of the Eastern European craton with the account of the Earth sphericity and its tectonic interpretation, Marchenko A., Bakarjieva M. (2017)
Guliyev H. - The features of the propagation of elastic waves in isotropic media at high and ultra-high pressures (2017)
Меньшов А. - Основы теории и методологии геофизики почвенного покрова: первые результаты практического применения, Сухорада А. (2017)
Ширков Б. - Електромагнітні методи при прогнозуванні рудопроявів корисних копалин, Бурахович Т. (2017)
Кекелия С. - Вулканогенные месторождения цветных металлов палеоостроводужных сооружений и проблемы генезиса руд (на примере рудных объектов Грузии, Армении и Турции), Кекелия М., Попхадзе Н., Гагнидзе Н. (2017)
Tіkhlivets S. - Mineralogy of sodium metasomatites of the Pervomayske deposit and their influence on quality of iron ore concentrate, Filenko V. (2017)
Ішков В. - Про розподіл токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі С7Ншахти "Павлоградська" Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району, Козій Є. (2017)
Кошляков О. - Проблеми виділення підземних водних масивів у межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЄС, Диняк О., Кошлякова І. (2017)
Zatserkovnyi V. - Analysis of "heat islands" monitoring principles, Tishaiev I. (2017)
Тютюнник Ю. - Геостатистичне вивчення латерального і радіального розподілу концентрацій хімічних елементів у ґрунтовому покриві зони помірного техногенезу (на прикладі субурбії Київського мегаполісу), Шабатура О., Дауніс-і-Естадел'я Х. (2017)
Долинський І. - Геоінформаційний експертно-моделюючий комплекс дослідження регіональних моделей у геології (2017)
Баришевська І. В. - Оцінка типів розвитку сільськогосподарських підприємств, Юрченко А. О. (2016)
Вавдіюк Н. С. - Електронні гроші: види, функції і значення в грошовому обороті (2016)
Вахновська Н. А. - Концепція екологічного оподаткування в контексті фінансової конвергенції соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Вахович І. М. - До питання дослідження фінансової стратегії підприємства, Хомицький В. М., Вахович В. Р., Олійник В. В. (2016)
Голуб Н. О. - Облік в системі забезпечення інформаційних потреб користувачів при управлінні підприємством (2016)
Горин Г. В. - Шлях активізації рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону через формування інформаційних баз даних (2016)
Дзямулич М. І. - Функціонування страхового ринку в умовах глобалізації, Чиж Н. М. (2016)
Дорош В. Ю. - Формування понятійного апарату дефініції "внутрішній ринок", Потьомкіна О. В. (2016)
Другов О. О. - Зміни в структурі банківської системи України: проблеми та перспективи, Лісняк А. Є., Прохоренко В. П. (2016)
Журавльов О. В. - Перспективи розвитку країн Вишеградської групи: досвід для України, Урбан О. А. (2016)
Забедюк М. С. - Сутність та особливості формування прибутку підприємств як фактора їх фінансової стабілізації (2016)
Зеленко С. В. - Застосування наукових підходів в процесі формування облікової політики сільськогосподарських підприємств, Невелич Т. М. (2016)
Ключник Л. В. - Напрямки та форми трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси для потреб національної економіки (2016)
Ковальська Л. Л. - Методологія аналізу та оцінки кадрового потенціалу підприємства, Якимчук Д. В. (2016)
Корецька Н. І. - Чинники, що впливають на розвиток еквайрингового обслуговування (2016)
Коробчук Т. І. - Роль банківського кредитування у вирішенні екологічних завдань, Коробчук Л. І., Мостовенко Н. А. (2016)
Лапішко М. Л. - Підвищення достовірності визначення ставки капіталізації у ситуації незбалансованого ринку нерухомості, Поздняков Ю. В., Гохберг І. І. (2016)
Лебедевич С. І. - Роль аудиту екологічних процесів у реформуванні управління лісовим господарством України, Клим Н. М. (2016)
Литвинчук В. С. - Сучасні тенденції інвестиційної привабливості Київського регіону (2016)
Московчук А. Т. - Методика та методичні прийоми аналізу витрат, Ліщук В. І. (2016)
Олександренко І. В. - Забезпечення фінансової стійкості автотранспортних підприємств Волинської області (2016)
Патряк О. Т. - Облік корпоративних прав: реалії сьогодення європейського законодавства (2016)
Пиріг С. О. - Ринок систем грошових переказів в Україні, Іщук Л. І., Ніколаєва А. М. (2016)
Полінкевич О. М. - Фінансово-економічне обґрунтування вибору концепції конкурентоспроможності підприємства (2016)
Пушкарчук І. М. - Тенденції розвитку підприємництва в будівництві в Україні, Мишко О. А. (2016)
Рудь Н. Т. - Квантово-економічний аналіз для оцінки ризикових ситуацій в бізнесі (2016)
Сирцева С. В. - Особливості організації обліку необоротних активів в сільськогосподарських підприємствах, Пономаренко Т. С. (2016)
Тибінка І. Я. - Регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в Україні (2016)
Фесіна Ю. Г. - Трансформація цільової функції підприємств: через конкурентоспроможність до отримання фінансової вигоди, Гмитронь Н. С. (2016)
Шубалий О. М. - Напрями удосконалення системи фінансового забезпечення розвитку лісового сектору економіки (2016)
Кухарець С. М. - Сировинна база та ефективність виробництва біогазу, Голуб Г. А. (2015)
Войтюк В. Д. - Технології виготовлення зносостійких елементів із порошкових композиційних матеріалів для робочих органів подрібнювачів, Денисенко М. І., Маслюк В. А. (2015)
Ловейкін В. С. - Визначення закону руху порції хлібної маси, Ляшко А. П. (2015)
Аніскевич Л. В. - Аналіз функціонування двофазного сошника для технологій точного землеробства (2015)
Войналович О. В. - Оцінення виробничих ризиків та заходи для їх зниження на механізованих процесах збирання цукрових буряків (2015)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності робочих органів грунтообробних, кормозбиральних та посівних машин, Опальчук А. С. (2015)
Мироненко В. Г. - Інтегровані системи автоматичного управління технологічними процесами у рослинництві, Броварець О. О. (2015)
Karabinesh S. - Leaks and corrosion resistance compounds using in eliminating cracks (2015)
Давиденко М. О. - Ефективні сталебетонні перекриття для крупнопанельного будівництва (2015)
Гридякін В. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей стебел конопель (2015)
Ковбаса В. П. - Критерій міцності і співвідношення між компонентами напружень сипучого середовища, Курка В. П., Алі Ахмед Кадем. (2015)
Маслюк В. А. - Композиційні порошкові матеріали на основі карбідосталей з домішками карбідів хрому і титану для робочих органів сільськогосподарських машин, Яковенко Р. В., Денисенко М. І. (2015)
Ревенко І. І. - Удосконалення вакуумної установки доїльних агрегатів, Ревенко Ю. І. (2015)
Семеновський О. Є. - Вплив внутрішніх напружень в цементованому шарі на експлуатаційні характеристики сталі (2015)
Афтанділянц Є. Г. - Аналіз конструкцій стрілових систем баштових кранів, Ловейкін В. С., Шевчук О. Г. (2015)
Ковбаса В. П. - Перспективи і застосування методу інерційно-зрубуючого ударного різання при збиранні біомаси, Матюшенко Л. М. (2015)
Поліщук О. В. - "Мокрі" способи очищення біодизеля (2015)
Новицький А. В. - Оцінка надійності засобів для приготування і роздавання кормів в залежності від умов і режимів їх експлуатації (2015)
Потапова С. Є. - Теоретична модель процесу подрібнення зерна вальцедековою дробаркою (2015)
Сердюченко Ю. Ю. - Експериментальне дослідження перехідного режиму пуску канатної лебідки (2015)
Поліщук В. М. - Дослідження процесу поступової подачі субстрату в біогазовий реактор, Дубровін В. О., Лободко М. М., Поліщук О. В. (2015)
Роговський І. Л. - Ефективність відновлення деталей плунжерних пар паливних насосів сільськогосподарської техніки, Роговський Л. Л. (2015)
Пашечко М. І. - Евтектичні покриття для конструкційних сталей: отримання при СВЧ нагріванні, структура і властивості, Денисенко М. І. (2015)
Поліщук В. М. - Собівартість зберігання насіння олійних культур, Тарасенко C. Є. (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація ривкового режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Савченко В. В. - Зміна біопотенціалу огірків при передпосівній обробці насіння у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Карабиньош С. С. - Послідовність виявлення пошкоджень та дефектів на поверхнях деталей (2015)
Кохановський В. О. - Раціональний метод відновлення деталей технологічного устаткування, Коробський В. В. (2015)
Мартинов А. П. - Удосконалення підготовки спеціалістів для виробництва конкурентоспроможних виробів в галузі машинобудування, Іванов Г. О., Бистрий О. М. (2015)
Ружило З. В. - Основні напрями розроблення системи технічних норм в ремонтному виробництві, Роговський І. Л., Мельник В. І. (2015)
Сушко О. В. - Порівняльний аналіз процесів шліфування та лезвійної обробки інструментами з ПСТМ на основі нітриду бору (2015)
Пилипака Т. С. - Параметричні рівняння плоских кривих із закладеним параметром зміни їх кривини (2015)
Налобіна О. О. - Ресурсно-діагностична модель прогнозування технічного стану машин для лісотехнічних робіт (2015)
Лисенко В. П. - Динамічний аналіз руху мостового крану, Ловейкін В. С., Крушельницький В. В. (2015)
Пилипака С. Ф. - Аналіз способів керувань вантажопідйомними машинами, Ловейкін В. С., Лимар П. В. (2015)
Фришев С. Г. - Обґрунтування параметрів удосконаленої перевалочної технології для цукрових буряків, Чорна Л. О. (2015)
Хмельовський В. С. - Огляд технології переробки залишків корму та продуктів життєдіяльності тварин (2015)
Болтянська Н. І. - Екологічна безпека виробництва і витрати матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції, Болтянський О. В. (2015)
Бондар М. М. - Суб’єктивні дидактичні умови професійного саморозвитку майбутніх фахівців з механізації сільського господарства (2015)
Тимошок І. В. - Обгрунтування схем машини для внесення сипкого субстрату у пристовбурні смуги багаторічних насаджень, Соколов В. О., Шатров Р. В. (2015)
Ковальов М. Ф. - Модель оцінки технічної готовності на основі залишкового ресурсу одиниць машин для лісотехнічних робіт (2015)
Большаков В. Н. - Аналітичність створення теорії правового регулювання інженерного моніторингу в АПК, Іщенко В. В. (2015)
Гречкосій В. Д. - Ефективність технології Strip-Till в системі обробітку грунту, Шатров Р. В. (2015)
Роговський І. Л. - Методологічність виконання технологічних операцій відновлення працездатності сільськогосподарських машин при обмежених ресурсах (2015)
Тітова Л. Л. - Аналіз періодичності техобслуговування машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Чижиков І. О. - Спосіб визначення параметрів інерції органів рослин cільськогосподарських культур (2015)
Вареник В. М. - Удосконалення послуги медичного страхування в Україні: рейтинг компаній та нові продукти, Макоткіна О. В. (2017)
Дейнека Т. А. - Асиметричність як іманентна властивість суперечностей світової економіки та глобального суспільства (2017)
Дубінський С. В. - Проблеми інноваційного розвитку підприємств та його особливості в Україні, Щербініна Т. О. (2017)
Лимонова Е. М. - Розробка системи управління розвитком старопромислових регіонів України на основі досвіду країн ЄС (2017)
Македон В. В. - Організаційне забезпечення реструктуризації промислових підприємств, Валіков В. П., Бондар В. П. (2017)
Мішустіна Т. С. - Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства, Пробко І. Б. (2017)
Мітал О. Г. - Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси (2017)
Мостова А. Д. - Теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій (2017)
М’ясоїд Г. І. - Корпоративне управління та корпоративний менеджмент туристичного підприємства (2017)
Удовиченко К. А. - Щодо політики забезпечення економічного зростання за умов досягнення рівноваги (2017)
Швачич Г. Г. - Аналіз шляхів підвищення ефективності виробництва, Холод О. Г., Чумак Т. В. (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Андрусенко О. М. - Нелінійне згинання бурильних колон в циліндричних порожнинах вертикальних свердловин (2017)
Бакуліч О. О. - Точність оцінки при розрахунку концентрації забруднюючих речовин у вуличному каньйоні, Самойленко Є. С. (2017)
Березняцкий В. В. - Класифікація бізнес - процесів автосервісних підприємств (2017)
Боровий М. О. - Електропровідність на постійному струмі політипів кристалів TlInS2, Гололобов Ю. П., Ісаєнко Г. Л., Надточій А. Б., Ніколаєнко А. В. (2017)
Бугрик О. В. - Перспективи використання біодизельних палив, отримуваних утилізацією відходів харчової промисловості в двигунах колісних транспортних засобів (2017)
Ващіліна О. В. - Технічні аспекти проблем глибокого буріння (2017)
Воркут Т. А. - Управління аналітичними проектами організаційного розвитку із урахуванням варіабельності процесів, Білоног О. Є., Цимбал Н. М., Третиниченко Ю. О. (2017)
Глазунов С. М. - Задачі моделювання нештатних ситуацій процесів глибокого буріння (2017)
Говорун А. Г. - Удосконалення газової паливної апаратури двигуна автомобіля при роботі на стисненому природному газі, Симоненко Р. В., Колобов К. С., Шиманський С. І. (2017)
Годованюк П. Д. - Фактори, які визначають ефективність експлуатації автотранспортних засобів (2017)
Грищук О. К. - Щодо можливості переобладнання колісного транспортного засобу у електромобіль, Кравчук П. М., Оверченко Ю. М. (2017)
Гуляєв В. І. - Деякі закономірності термопружного деформування асфальтобетонного покриття дороги, Мозговий В. В., Гайдайчук В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження паливної економічності та екологічних показників автомобіля ЗАЗ-1102 при роботі в режимі прогріву в дорожніх умовах, Тріфонов Д. М., Сирота О. В. (2017)
Гутаревич Ю. Ф. - Особливості робочого процесу бензинового двигуна за роботи з добавкою водневмісного газу до повітряного заряду, Шуба Є. В. (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Динаміка формування товщини мастильного шару в умовах локального контакту, Білякович О. М., Глухонець А. О. (2017)
Дмитриченко А. М. - Організаційне проектування в діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспорту, Дмитрієв О. М., Ігнатенко Д. О., Цимбал Н. М. (2017)
Добровольський О. С. - Доцільність переведення автомобільного парку на газове паливо, Ступак Н. С. (2017)
Довбій В. Ю. - Інформаційне забезпечення процесу транспортно-експедиторського обслуговування, Лужанська Н. О. (2017)
Жданюк В. К. - Порівняльні дослідження стійкості крупнозернистих асфальтобетонів до утворення колії, Воловик О. О. (2017)
Іщенко Р. М. - Викладання фізики в технічних університетах України на сучасному етапі (2017)
Ковбасенко С. В. - Переобладнання дизеля в газодизель, як можливість розширення паливної бази автомобільного транспорту, Петренко В. Г., Гутаревич С. Ю., Голик А. В. (2017)
Корпач А. О. - Поліпшення паливної економічності автомобіля в умовах експлуатації використанням добавок водневмісного газу, Філоненко О. Д. (2017)
Косарчук В. В. - Аналіз умов роботи високонавантажених фрикційних пар відповідальних вузлів і агрегатів залізничного транспорту в експлуатаційних режимах, Кульбовський І. І., Агарков О. В. (2017)
Коцюба І. Г. - Екологічна логістика накопичення твердих побутових відходів міста Житомира, Лико С. М., Лук’янова В. В. (2017)
Куницька О. М. - Використання методу аналітичної ієрархії (методу Сааті) для визначення місця розташування складського комплексу, Джигир В. А. (2017)
Куницька О. М. - Проблеми управління ланцюгами постачань при збільшенні рівнів учасників, Приходько Д. Р. (2017)
Кухтик Н. О. - Прогрів каталітичного нейтралізатора після запуску холодного двигуна і його вплив на ефективність нейтралізації забруднюючих речовин (2017)
Лебедь В. В. - Системный подход к управлению жизненным циклом проектов перевозки грузов, Кунда Н. Т. (2017)
Лепський В. В. - Концептуальна модель та термінологічний базис інтегрованого управління медичними закладами (2017)
Лісовал А. А. - Структура та етапи розробки математичної моделі системи автоматичного керування двигуна, Свистун Ю. А., Штрибець В. В. (2017)
Марков О. Д. - Розвиток автосервісу в інвестиційно непривабливих регіонах за рахунок сучасних інформаційно-аналітичних та маркетингових технологій (2017)
Марков О. Д. - Фактори, що впливають на продуктивність розумової праці у сфері послуг (на прикладі автосервісу) (2017)
Марчук О. В. - Чисельно-аналітична модель розрахунку вимушених коливань волокнистих порожнистих валів з урахуванням дисипації енергії, Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2017)
Матейчик В. П. - Дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з комбінованою системою прогріву, Волков В. П., Грицук І. В., Цюман М. П. (2017)
Мейш В. Ф. - До визначення пружних коефіцієнтів системи циліндрична оболонка - ґрунтове середовище при динамічних навантаженнях, Мейш Ю. А. (2017)
Мельниченко О. І. - Аналіз cтану забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, Магомаєв Ю. М. (2017)
Мусатенко О. В. - Проектування моноцентричної структурно-технологічної схеми розподільчої системи постачання товарів (2017)
Мустяца О. Н. - Отримання нанокомпозитів сумісним диспергуванням поліетилену і карбідів металів та їх фізико-механічні властивості, Гордієнко В. П., Ковальова Г. М. (2017)
Овчинніков Д. В. - Біоетанол як моторне паливо: переваги і недоліки (2017)
Онищенко А. М. - Прогнозування та оцінка залишкових деформацій асфальтобетонного покриття з використанням методу скінченних елементів, Худолій С. М., Гаркуша М. В., Лещук О. М. (2017)
Петрик А. В. - Особливості функціонування інфраструктури транспортних вузлів за умови стохастичного характеру надходження вимог на обслуговування (2017)
Поляков В. М. - Визначення рівнодіючої сил взаємодії автомобільного колеса з нерівною поверхнею дороги, Разбойніков О. О. (2017)
Посвятенко Е. К. - Фредерік Тейлор - інженер та теоретик автомобільного конвейєра, Посвятенко Н. І. (2017)
Прокудін Г. С. - Ефективність застосування системи тягових плечей в міжміських перевезеннях, Ремех І. О., Чупайленко О. А., Майданик К. О., Пилипенко Ю. В. (2017)
Савчук С. О. - Визначення просторової видимості на автомобільних дорогах (2017)
Сахно В. П. - Вплив умов експлуатації та системи технічного обслуговування і ремонту на технічний стан автотранспортних засобів, Іванушко О. М. (2017)
Сахно В. П. - Форми організації моніторингу технічного стану транспортних засобів, Савостін-Косяк Д. О. (2017)
Сохань В. В. - Метод оперативного управління в дорожньому будівництві (2017)
Степанов О. В. - Стендові дослідження систем активної безпеки автотранспорту (2017)
Фомін О. В. - Аналіз випробувань модернізованих спеціалізованих вагонів-хоперів для окатишів та агломерату моделі 20-9749, Сапронова С. Ю., Кочешкова Н. С., Фомін В. В. (2017)
Хабутдинов Р. А. - Инженерно-экономическая методология инновационно-технологического и ресурсосберегающего воспроизводства автотранспортных услуг (2017)
Хмельов І. В. - Метод оцінки транспортно-технологічної якості автобусів, Гусєв О. В., Піцик М. Г. (2017)
Хрутьба В. О. - Особливості організації перевезень на міських маршрутах м., Спасіченко О. В. (2017)
Цюман М. П. - Дослідження паливної номічності та екологічних показників двигуна з іскровим запалюванням під час використання спиртовмісного палива, Шевчук І. О., Артеменко Р. В., Бориско С. Г. (2017)
Шарай С. М. - Використання кластеризації та ІТ-технологій для збільшення транзитних вантажопотоків територією України, Ященко В. М., Бабина Д. А. (2017)
Шевченко О. О. - Застосування присадок, їх види та класифікація (2017)
Шевчук Л. В. - Аналогія динаміки кочення еліпсоїдного долота й обертання кельтських каменів (2017)
Ширяєва С. В. - Визначення параметрів транспортних вузлів, Даньківська К. І. (2017)
Ширяєва С. В. - Дослідження логістичних ланцюгів постачань при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів, Свірін Д. О. (2017)
Шлюнь Н. В. - Біфуркаційне випинання бурильних колон в криволінійних свердловинах (2017)
Ревенко І. І. - Кафедрі "Механізація тваринництва" – 55 років, Чос М. М., Заболотько О. О. (2015)
Голуб Г. А. - Техніко-технологічне забезпечення тваринництва в сучасних умовах (2015)
Фененко А. І. - Перспективи та техніко-технологічне забезпечення галузі молочного тваринництва України, Ткач В. В., Ткачук С. В. (2015)
Голуб Г. А. - Ефективність функціонування багатопрофільного сільськогосподарського підприємства, Кухарець C. M. (2015)
Шацький В. В. - Методологічні принципи і закономірності розвитку конкурентоспроможного техніко-технологічного забезпечення тваринництва, Мілько Д. О. (2015)
Братішко В. В. - Витрати потужності на привод гвинта гранулятора кормів (2015)
Радчук В. В. - Аналіз розподілу тиску і законів витікання корму з бункера (2015)
Алієв Е. Б. - Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з білкової фракції макухи насіння олійних культур, Пацула О. М., Кутіщев В. Л. (2015)
Ачкевич О. М. - Взаємозв’язок коефіцієнта заповнення та кутової швидкості барабанного змішувача, Голуб Г. А. (2015)
Банга В. І. - Стенд для експериментальних досліджень робочих органів індивідуального роздавача-дозатора комбікормів, Дмитрів В. Т., Банга Ю. В. (2015)
Городняк Р. В. - Результати експериментальних досліджень продуктивності дозатора-змішувача компонентів комбікормів (2015)
Потапова С. Є. - Визначення умови затягування зерна вальцем у вальцедековій зернодробарці (2015)
Шейко Н. В. - Тенденції створення засобів механізації підготовки концентрованих кормів до згодовування в умовах тваринницької ферми господарств України, Пилипенко М. О. (2015)
Заболотько О. О. - Перспективні напрями приготування комбікормів в умовах тваринницької ферми господарства, Сорокін В. М. (2015)
Костенко В. І. - Ефективність використання комбіновані транспортно-технологічні засоби для годівлі ВРХ, Заболотько О. О., Хмельовський В. С. (2015)
Денисенко М. І. - Обґрунтування методів і технологій зміцнення та відновлення робочих органів кормозбиральних комбайнів, Опальчук А. С. (2015)
Нездвецька І. В. - Результати експериментальних досліджень щодо забезпечення якісних показників цикорію кореневого при його сушінні (2015)
Голуб Г. А. - Кінетика процесу змішування комбікормових сумішок, Ачкевич О. М. (2015)
Адамчук В. В. - Результати експериментальних досліджень тривалості наповнення повітрям системи "доїльний стакан-пульсатор", Дмитрів І. В., Дмитрів В. Т. (2015)
Сиротюк В. М. - Аналіз конструкцій і параметрів роботи пневмомембранних пульсаторів попарної дії та обґрунтування режимів їх роботи, Баранович С. М. (2015)
Магац М. І. - Енергоощадна технологія машинного доїння ВРХ (2015)
Медведський О. В. - Динаміка зміни тиску в об'ємах конструктивних елементів вакуумної системи мобільної доїльної установки (2015)
Дмитрів В. Т. - Моделювання кількості доїльних апаратів при оптимальній завантаженості оператора машинного доїння (2015)
Линник Ю. О. - Техніко-економічне обґрунтування застосування системи сервоконтроля ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки (2015)
Дмитрів В. Т. - Часові характеристики роботи пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії, Лаврик Ю. М. (2015)
Дудін В. Ю. - Обгрунтування геометричних параметрів ротаційних вакуумних насосів з похилим розміщенням пластин, Науменко М. М., Павленко С. І. (2015)
Дудін В. Ю. - Дослідження енергетичних параметрів пластинчатих вакуумних насосів, Павленко С. І., Кольга Д. Ф., Колончук М. В. (2015)
Заболотько О. О. - Виробнича перевірка доїльних апаратів з різними режимами роботи керуючої ланки, Демченко В. М. (2015)
Ачкевич В. І. - Дослідження режиму транспортування молокоповітряної суміші в молочному шланзі доїльного апарата, Ачкевич О. М. (2015)
Яропуд В. М. - Методика інженерного розрахунку параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень, Алієв Е. Б. (2015)
Гонсьор О. Й. - Оцінювання характеристик похибок при контролі якісних параметрів води за параметрами імпедансу, Дмитрів Г. М. (2015)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування раціонального складу сендвіч-панелі із будівельної повсті для тваринницьких приміщень (2015)
Алієв Е. Б. - Математична модель процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт на малогабаритній плитно-валяльній машині, Павленко С. І. (2015)
Зора В. Б. - Новітнє обладнання для утримання курей-несучок ТБК ДН від ТОВ "ВО Техна" (2015)
Кухарець С. М. - Дослідження енергетичної ефективності обертових метантенків, Спиридонов В. Г. (2015)
Голуб Г. А. - Визначення параметрів руху частинок біомаси під час обертання метантенка, Кухарець C. M. (2015)
Голуб Г. А. - Скреперна установка з удосконаленим робочим органом для прибирання гною, Хмельовський В. С., Ікальчик М. І. (2015)
Болтянська Н. І. - Аналіз основних помилок при спорудженні самопливної системи видалення гною періодичної дії на свинокомплексах (2015)
Ікальчик М. І. - Обґрунтування параметрів скреперної установки для прибирання гною (2015)
Швець Р. Л. - Вибір величини натягу ланцюга похилого транспортера для видалення гною, Голуб Г. А. (2015)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування установки для сепарування гною, Хмельовський O. B., Швець Р. Л. (2015)
Павленко С. І. - Ресурсозбереження в біоконверсії органічної сировини (2015)
Голуб Г. А. - Двоємнісна модель гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець C. M. (2015)
Ревенко І. І. - Обгрунтування пропускної здатності подрібнювача ножово-штифтового типу, Василенко Р. Г. (2015)
Peбeнкo В. I. - Визнaчeння хapaктepу спpaцювaння мaстильних мaтepiaлiв у фepмських мaшинaх (2015)
Хмельовський В. С. - Порівняльна оцінка надійності роботи різального апарату стригальних машинок МСУ-200, Веселівський К. Д. (2015)
Герук С. М. - Історичні аспекти будівництва тваринницьких приміщень, Сукманюк О. М. (2015)
Павлова О. Ю. - Культурні практики університету: між дисципліною та дискурсом (2017)
Петрова І. В. - Роль дозвілля в архаїчній Греції: на прикладі творів Гомера та Гесіода (2017)
Гафурова О. В. - Правові проблеми функціонування народних художніх промислів у контексті сільського розвитку, Єрмоленко В. М. (2017)
Karpenko O. - Culture of governance services providing, Namestnik V. (2017)
Кунанець Н. Е. - Консолідовані інформаційні ресурси установ соціальної пам’яті: виклики сучасності, Липак Г. І. (2017)
Мартинишин Я. М. - Смисли в культурі управління, Коваленко Є. Я. (2017)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістичні ідеали Північного Ренесансу в "Утопії" Томаса Мора, Нікольченко Ю. М. (2017)
Скорик А. Я. - Мас-медіа як віддзеркалення соціокультурних трансформацій суспільства (2017)
Shynkaruk L. - Social and cultural bases of educational services provision and supply of labor market, Shynkaruk O. (2017)
Аманмурадов Н. - Туркменістан у геокультурному просторі Центральної Азії та його культурні зв’язки з Україною (2017)
Гоц Л. С. - Архетип і архетипний образ: проблеми термінології у дослідженнях культури (2017)
Денисюк Ж. З. - Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму (2017)
Kapranov Y. - Antropogenesis triad "brain – conscience – language" as cultural determiner (2017)
Kopiyevska O. - Cultural Practices and Applied Cultural Studies: Issues of Their Interconnection (2017)
Овчарук О. В. - Культурологічна концепція ідеалу людини Анатолія Федя (2017)
Садовенко С. М. - Обрядовість у хронотопі радянської культури: від традиційних до новітніх утворень (2017)
Єрьомін В. Ю. - Феномен античної філософії у теорії культури інтегрального традиціоналізму (2017)
Bezruchko O. - The unique life path and creative activity of Ukrainian documentary director O.M. Shopin (2017)
Конта Р. М. - Філарет Колесса – основоположник українського етнографічного музикознавства: дорадянська історіографія, Козлов М. В. (2017)
Мозгальова Н. Г. - Рецепція сакрального в європейській музичній культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: методологічний аспект, Ліва Н. В. (2017)
Платонов Б. О. - Огляд ринків й прогнозування оціночної вартості художніх творів (Частина І – світові ринки), Мазур В. П. (2017)
Школьна О. В. - Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту (2017)
Абрамович О. О. - Режисерські пошуки театральних форм 90-х років ХХ століття, Пивоварова К. В. (2017)
Білаш О. С. - Дитячі балети Генріха Майорова: до історії київського періоду творчості балетмейстера (1972-1978 рр.) (2017)
Birillo I. - Heuristic thinking as a condition of successful professional career of future of environment designers (2017)
Вишотравка Л. І. - Творча діяльність Віктора Яременка у контексті розвитку українського балетного театру на рубежі ХХ–ХХІ століть (2017)
Гула Є. П. - Пластика в мистецтві України (2017)
Дубрівна А. П. - Просторово-часовий вимір українського абстрактного мистецтва (2017)
Донченко Н. П. - "Рок-опера": до питання становлення та розвитку жанру, Зайцева І. Є., Татаренко М. Г. (2017)
Іванніков Т. П. - Феномен етнокультурних взаємодій у гітарній музиці Душана Богдановича: "Шість балканських мініатюр" (2017)
Ільєнко І. М. - Соціокультурна акомодація джазу в першій половині ХХ століття: до питання взаємодії мистецтв (2017)
Kablova T. - Male ensemble "Kozatski zabavy" in the context of modern cultural industries, Teteria V. (2017)
Kaznacheeva T. - National trends in the dance genres of Polish and Czech opera of the period of the national school development (2017)
Kravchenko A. - Historiography of research of Ukrainian chamber art: chronological, problematic and methodological aspects of classification (2017)
Кущ Є. В. - Музика у добу вірусної комунікації (частина друга) (2017)
Легка С. А. - Перші балетні інтерпретації творів А. Чехова (2017)
Мазепа Т. Л. - Соціокультурні функції музичних товариств у європейському просторі ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Микуланинець Л. М. - Концептуальні категорії постмодернізму в дискурсі сучасної художньої культури (2017)
Нечаєнко Т. В. - Концептуальна модель тренування дихальної системи мовного апарату майбутніх фахівців театру і кіно, Винар О. Б. (2017)
Підлипська А. М. - Балетний театр як об’єкт критичного осмислення у сучасній Україні (2017)
Палаженко О. П. - Компонентна структура виконавських умінь музиканта-духовика (2017)
Pryshchenko S. - Advertising graphics in the structure of integrated art discipline "design of advertising" (2017)
Совгира Т. І. - Специфіка розмовної естради на телебаченні: питання становлення та жанроутворення (2017)
Толмачов Р. В. - Особливості теорії та методології роботи з дитячим хором (2017)
Khil O. - "Childhood-Youthhood" as Special Psychocultural Category and Its Special Mission in Culture and Arts of the XX Century (2017)
Чупріна Н. В. - Структурування актуального проектного образу із застосуванням інноваційних засобів формоутворення на основі рок-культури в умовах сучасної індустрії моди, Кузьменко О. В. (2017)
Shabalina O. - Intersection of performative and choreographic arts of the Eastern Europe early in the 21st century (2017)
Юдова-Романова К. В. - Пневматичні засоби конструювання сценічного простору (2017)
Yan I. - The role of Ukrainian music and drama theatre in preservation and development of cultural traditions of the Ukrainian nation of the last third of the XIX – beginning of the XX century (2017)
Babchenko Y. - International puppet festival "Podilska lyalka" in art creative process of the development of theater festival movement in Ukraine (2017)
Ладоненко М. І. - Комеморативні монети України як прояв національної ідентичності в умовах євроінтеграції (2017)
Malyi D. - "Perpetuum mobile" by V. Muzhchyl as an example of conceptualism in music at the beginning of XXI century (2017)
Nabokova A. - Entertaining television in the forming of the spiritual culture of the Ukrainian youth (2017)
Trofimov A. - Poetic symbolism in the musical heritage of N. Myaskovsky (2017)
Fisun M. - The Specifics of Pop and Jazz Performance in Soul Style (2017)
Нефедов С. Ю. - Зіркове свято на легендарній сцені, Шульгіна В. Д., Садовенко С. М. (2017)
Садовенко С. М. - VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики і концепції сьогодення" (2017)
Мєднікова Г. С. - Рецензія на монографію Денисюк Ж.З. "Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі" (2017)
Петрова І. В. - Клечальні дні Миколи Ткача. Рецензія на бібліографічний покажчик Ткача Миколи Михайловича (до 75-річчя від дня народження) (2017)
Титул,Зміст (2017)
Акбаш К. С. - Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками, Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. (2017)
Журавльов О. В. - Статистичне моделювання інституційних трансформацій з використанням панельних даних (2017)
Сімачова О. М. - Статистичне моделювання великої відкритої економіки США (2017)
Кобилинська Т. В. - Статистична оцінка впливу структурних факторів на господарську діяльність сільськогосподарських підприємств (2017)
Козлов В. В. - Аналіз стану електронної комерції в Україні, Томашевська Т. В. (2017)
Коробкин А. З. - Основные тренды внутренней торговли и перспективные направления ее развития в Республике Беларусь, ЯкимикА. Я. (2017)
Моцний Ф. В. - Фінансово-статистичний аналіз інвестиційних проектів високотехнологічних наукових розробок на основі вуглецевих наноматеріалів, Сіницький М. Є. (2017)
Redko O. Yu. - Ukrainian Audit in the Context of Statistics (2017)
Лєснікова М. В. - Статистична звітність у професійно-технічній освіті: огляд та шляхи удосконалення (2017)
Рингач Н. О. - Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні (2017)
Лубенченко О. Е. - Якість аудиторських послуг, що надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Bondaruk O. S. - Budget Interests in the System of Economic Security of the State (2017)
Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості” (2017)
Хроніка (2017)
Пам’яті О. П. Жука (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України” (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Klyuchko O. M. - Cluster analysis in biotechnology (2017)
Galkin O. V. - Increasing of the expression of recombinant scFv-antibodies efficiency, Chudina T. O., Siromolot A. A., Oliinyk O. S. (2017)
Dragan L. P. - Technology of sterlet reproduction by means of cryopreserved sperm, Mruk A. I., Golian V. M., Buchatsky L. P. (2017)
Tigunova O. O. - Biobutanol accumulation using alternative substrates by cultivation of Clostridium acetobutylicum strains, Andriiash H. S., Beiko N. Ye., Melnyk I. V., Shulga S. M. (2017)
Susol N. U. - Inhibition of the expression of physiological prions with antisens-oligonucleotides, Ostapiv D. D., Vlizlo V. V. (2017)
Turov V. V. - Hydration features of composite systems based on high-dispersed silica and sucrose in different media, Krupska T. V., Golovan А. P., Kartel M. T. (2017)
Pinchuk A. P. - The influence of cerium dioxide nanoparticles on germination of seeds and plastic exchange of pine seedlings (Pinus sylvestris L.), Likhanov A. F., Babenko L. P., Kryvtsova M. V., Demchenko O. A., Sherbakov O. B., Lazarenko L. M., Spivak M. Ya. (2017)
Beskorovainyi V. - Parametric synthesis of models for multicriterial estimation of technological systems (2017)
Vartanian V. - Information technology of rational resource allocation in the system of business processes of the organization, Romanenkov Yu., Pronchakov Yu., Zieiniiev Т. (2017)
Germashev A. - Improving the efficiency of high-speed milling of thin-walled elements of parts of complex geometric shapes, Logominov V., Kozlova Y., Krishtal V. (2017)
Кадикова І. М. - Модель управління часом у системі стратегічного проектного менеджменту, Каліненко Б. Д., Ларина С. О., Чумаченко І. В. (2017)
Клочко А. А. - Технология ремонта и восстановления крупномодульных закаленных зубчатых колес методом высокоскоростной лезвийной обработки, Шелковой А. Н., Шаповалов В. Ф., Беловол А. В., Анцыферова О. А. (2017)
Kosenko V. - Methods of managing traffic distribution in information and communication networks of critical infrastructure systems, Persiyanova E., Belotskyy О., Malyeyeva O. (2017)
Kosenko N. - Building and developing a project team on the basis of a multicriteria model, Kolomiiets A. (2017)
Kuchuk N. - Method of building the semantic network of distributed search in e-learning, Artiukh R., Nechausov A. (2017)
Sidorov V. - Researching factors of innovative activities of agrarian business of Ukraine under globalization of the world economy, Babenko V., Bondarenko M. (2017)
Skorkin А. - The basic principles of the integrated management of the process of assembly and threading, Kondratyuk O. (2017)
Sotnik S. - Developing the information search system for selecting the moulds forming elements, Nevliudova V., Malaya I. (2017)
Yakubovska S. - Mathematical support of the intelligent information system of assessing the object state, Vysotska O., Timofeev V. (2017)
Аванесова Н. Е. - Аналітичний погляд на теорії забезпечення економічної безпеки (2017)
Kyriy V. - Strategy of HR development at high-tech enterprises, Liubicheva O., Moskavtsova K. (2017)
Kuznetsova I. - Formalizing the technology of management as а constituent of the organization core capabilities (2017)
Momot T. - Compliance control for ensuring the financial security of banking institutions: state, problems, prospects, Кoliada I. (2017)
Назарова Г. В. - Аналіз структурних конфігурацій для реалізації конкурентних стратегій, Назаров Н. К. (2017)
Turkina M. - Economic efficiency of modernizing the equipment for thermal power plants, Skachkov O. (2017)
Chukhrai N. - Developing technologies on the basis of knowledge transformation chains, Mrykhina O. (2017)
Алфавітний показчик (2017)
Содержание (2013)
Xpaмeнкo Н. И. - Особенности состояния вегетативной нервной системы и ее влияние на регионарную гемодинамику глаза у больныx с различным характером течения рецидивирующего герпетического кератита, Пoнoмapчук В. С., Гайдамака T. Б., Дрожжина Г. И. (2013)
Ульянова Н. А. - Новый подход к морфометрической оценке диска зpительного нерва и перипапиллярной сетчатки при высокой осевой миопии по данным спектpaльной оптической когерентной томографии, Венгер Л. В. (2013)
Бойчук И. M. - Морфометрические особенности слоя нервных волокон и диска зрительного нерва у детей с амблиопией и гиперметропической рефракцией, Яхница Е. И. (2013)
Стоцкая Л. M. - Особенности активности хроматических зрительных каналов на разных стадиях развития первичной глаукомы, Стоцкая Л. С. (2013)
Ємчєнко В. І. - Використання комп'ютерної програми для розрахунку координат об'єктів на поверхні моделі очного яблука при оперативних втручаннях на косих м'ясах, Куxapeнкo Д. В. (2013)
Savko V. V. - Influence of drug lipoic acid on the thiol groups content of blood of patients with macular degeneration, in the presence of anterior uveitis, Vashah Ziad Mahmoud Ahmed, Najmaddin Mahmood Nabe. (2013)
Левицкая Г. В. - Уровень некоторых цитокинов в структурах и жидкостях глаза у больных регматогенной отслойкой сетчатки с послеоперационными осложнениями (2013)
Вит В. В. - Оценка ответа злокачественных эпителиальных опухолей кожи век на лучевое воздействие — первый этап радиокриогенного лечения, Caфpoнeнкoвa И. А. (2013)
Уманец Н. Н. - Особенности проведения витрэктомии с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей при резекции гемангиомы сетчатой оболочки у больных с синдромом Гиппелы-Линдау, Пасєчникова Н. В., Вит В. В., Haумeнко В. А. (2013)
Бигун Н. М. - Применение полимерно-композиционного материала при формировании опорнодвигательной культи после эвисцерации глаза (Предварительные результаты), Малецкий А. П., Дубкова В. И., Маевская О. И. (2013)
Пасечникова Н. В. - Совершенствование метода абластики при энуклеации глазного яблока в случаях ретинобластомы, Боброва Н. Ф., Науменко В. А., Сорочинская Т. А., Левицкий И. М. (2013)
Пасечникова Н. В. - Влияние рекомбинантного эритропоэтина на структурные изменения сетчатой оболочки, концентрацию гемоглобина и количество эритроцитов в периферической крови крыс на модели стрептозотоцинового диабета, Науменко В. А., Вит В. В., Пилькевич Т. С. (2013)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном: Сообщение 6. Морфологические различия пигментного эпителия сетчатки при дитизоновом и стрептозотоциновом диабете, Зборовская А. В., Дорохова А. Э., Черняева С. Н. (2013)
Сакович В. Н. - Влияние никотинамида и содержащих его препаратов на состояние биоэнергетических процессов в сетчатке при экспериментальном диабете, Акрабави А. А. А. Р. А. (2013)
Леус Н. Ф. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы при моделировании возрастной катаракты и воздействии флавоноидов, Гиржева А. В., Журавок Ю. А. (2013)
Асланова В. С. - Лечение макулярного разрыва и субмакулярного кровоизлияния, наблюдающихся на одном том же глазу, Красновид Т. А. (2013)
Нарицына Н. И. - Двусторонняя острая сосудистая оптиконейропатия в молодом возрасте, Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Михайличенко Л. А. (2013)
Панько О. М. - Зниження гостроти зору на фоні тривалого застосування дигоксину (2013)
Чорноус Ю. М. - Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях, Лопата О. А. (2016)
Когутич І. І. - Про криміналістику, окремі її тенденції та проблеми (2016)
Щербаковський М. Г. - Напрямки використання судових експертиз у кримінальному провадженні (2016)
Рувін О. Г. - Кодекс поведінки судових експертів України як одна із умов членства в ENFSI, Голікова Т. Д., Полтавський А. О., Ірхін Ю. Б., Ованнісян А. Л., Шимановський С. О. (2016)
Головченко Л. М. - Проблемные вопросы подготовки и повышения квалификации судебных экспертов в Украине (2016)
Корж В. П. - Криминалистическая классификация документов (2016)
Баулін О. В. - Поняття доказів у кримінальному судочинстві (2016)
Літвінова О. В. - Сутність основних понять теорії судової експертизи: методу та методології (2016)
Гуменський О. А. - Методичне забезпечення судових експертиз з віднесення об’єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності людини, до предметів злочину (2016)
Юсупов В. В. - Періодизація криміналістики: проблеми термінології та визначення критеріїв (2016)
Арешонков В. В. - Проблеми при проведенні криміналістичних експертиз, різновиди, причини виникнення та шляхи попередження (2016)
Форіс Ю. Б. - Судово-експертне право: поняття, предмет, система (2016)
Заруцький В. А. - Інформаційно - довідкове забезпечення судових експертиз як наукова категорія (2016)
Іщенко А. В. - Дисертації з методики розслідування злочинів: форма та зміст, Ляшенко Л. А. (2016)
Лукъянчиков Е. Д. - Реформирование института следственных действий, Лукъянчиков Б. Е. (2016)
Одерій О. В. - Участь спеціаліста у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування злочинів проти довкілля (2016)
Садченко О. О. - Характеристика предмета злочинних посягань на культурні цінності (2016)
Парфило О. А. - Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: досвід країн Європейського Союзу (2016)
Ревенко О. І. - Особливості допиту підозрюваного при розслідуванні незаконного видобування вугілля (2016)
Кірізлєєв С. М. - Криміналістична класифікація злочинних посягань на культурні цінності (2016)
Пилипенко О. М. - Криміналістична характеристика незаконної порубки лісу (2016)
Шевченко О. В. - Поняття спеціальних товарознавчих знань (2016)
Кулінич Н. Д. - Актуальні проблеми захисту археологічної спадщини в Україні (2016)
Молибога М. П. - Особливості утворення слідів (пошкоджень) на автомобільному склі та кулях при стрільбі з пістолету Форт 17 під різними кутами (2016)
Кофанов А. В. - Возможности использования (применения) автоматизированного рабочего места "Коррид" при проведении идентификационных судебно-балистических исследований (2016)
Мазниченко Ю. О. - Методичні аспекти діагностичного (ситуаційного) дослідження вогнепальних пошкоджень багатошарового автомобільного скла, Мельник О. В. (2016)
Бараняк В. М. - Комплексне експертне дослідження продуктів вибуху (2016)
Кошель О. Ю. - Мікроскопічні дослідження: фіксація і обробка зображення. Реалізація комп’ютерної мікроскопії (2016)
Свобода С. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза: сучасний стан і актуальні питання, Захаркіна А. Ю. (2016)
Сукманова Т. О. - Поняття автопідлогу і класифікація факторів та умов виконання підписів з навмисною зміною ознак власного підписного почерку (2016)
Науменко С. М. - Окремі аспекти виготовлення та персоналізації документів на полімерній основі (2016)
Білоус І. В. - Загальні відомості про сучасні вимоги до безпеки документів, що посвідчують особу та реалізація їх в Україні (2016)
Мекинян Л. Н. - Некоторые особенности трасологической экспертизы следов орудий взлома, Будагян М. С. (2016)
Карпенко Н. Б. - Визначення предмету судово-почеркознавчої діагностики (2016)
Ус І. І. - Методичні рекомендації застосування кількісної методики дослідження коротких та простих підписів, Ус Д. О. (2016)
Будко Т. В. - Судово-лінгвістична та несудова (наукова) лінгвістична експертизи (теоретико-правові аспекти) (2016)
Любарський К. А. - Методологічне забезпечення експертного дослідження технічного стану трансмісій транспортних засобів в частині виникнення відмов, які не пов’язані з дорожньо-транспортною пригодою, Борщевський П. Г. (2016)
Шмерего О. Б. - Особливості проведення дослідження відповідності дій пожежно-рятувальних підрозділів нормативним вимогам за результатами гасіння пожеж, Лисенко О. В. (2016)
Шмерего О. Б. - Дослідження наслідків вибухів кисневих балонів, Лисенко О. В. (2016)
Нізовцев Ю. Ю. - Проблемні питання щодо віднесення програм до шкідливих програмних засобів (2016)
Куцо Г. В. - Дослідження алгоритмічного кодграббера (2016)
Джавадян A. С. - Применение компьютерных технологий в современных судебно-экспертных исследованиях, Восканян П. С. (2016)
Ткач П. І. - Про актуальні питання щодо підвищення якості проведення будівельно-технічної експертизи (2016)
Савчак В. В. - Дослідження судовою експертизою процедури вилучення земель (на прикладі земель лісогосподарського призначення) (2016)
Поплавська Н. Л. - Проблеми екології та необхідність їх дослідження судовою експертизою (2016)
Переймивовк Т. А. - Алгоритм проведення економічних досліджень кредитних операцій банку, Жолобецька М. Б. (2016)
Бугаєнко О. Д. - Особливості проведення судових економічних досліджень, пов’язаних з операціями банківського кредитування юридичних осіб, Жолобецька М. Б. (2016)
Хрулев А. Э. - Методология учета влияния действительного технического состояния воздушных судов на их рыночную стоимость (2016)
Бондар В. М. - Визначення вартості майна і техніки військового призначення та озброєння (2016)
Юхименко А. В. - Базові алгоритми визначення ринкової вартості аварійно пошкоджених автомобілів (2016)
Біленчук П. Д. - Криміналістичне забезпечення досліджень у сфері інтелектуальної власності: історія, сьогодення, перспективи, Колонюк В. П., Шульга О. О. (2016)
Кісіль Н. В. - Теоретичні та методологічні основи судової експертизи літературних та художніх творів як об’єктів авторського права (2016)
Поліщук І. Ю. - Проблемні питання застосування спеціальних економічних знань у сфері інтелектуальної власності при незаконному використанні торговельних марок (2016)
Калініченко М. М. - Північноамериканські методики дослідження фактів використання творів образотворчого мистецтва шляхом переробки зі зміною матеріального носія (2016)
Ващук О. П. - Вплив емоційного стану потерпілого на його показання (2016)
Журавльова М. О. - Особливості судової та експертної практики у справах, пов'язаних із встановленням грошового еквіваленту моральної шкоди (2016)
Ходанович О. В. - Встановлення індивідуально-психологічних особливостей у справах компенсації моральної шкоди (2016)
Драчук С. М. - Міжнародний та національний досвід використання ДНК досліджень в судово-експертній та криміналістичній практиці: порівняльно-правовий аналіз, Хлань В. Г. (2016)
Ажнюк Б. М. - Лінгвістична експертиза як науково-дослідний жанр (2016)
Ажнюк Л. В. - Методика семантико-текстуальної експертизи у справах про документальні спори (2016)
Чисников В. Н. - Украинский профессор Н. А. Оболонский - первый пропагандист антропологической системы А. Бертильона в Российской империи (2016)
Клименко Н. І. - Правовий статус експертів в США, Великобританії та деяких країнах Північної Європи (2016)
Пам’яті колег (2016)
Вимоги до тематики, структури та оформлення статей, які надаються до публікації у збірнику "Криміналістика і судова експертиза" (2016)
Григор’єва Н. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини та рівень вітаміну D в осіб різного віку з переломами кісток нижніх кінцівок (огляд літератури та результати власних досліджень), Власенко Р. О., Зубач О. Б., Поворознюк В. В. (2017)
Вирва О. Є. - Хірургічне лікування хворих на пухлини проксимального відділу плечової кістки (огляд літератури), Міхановський Д. О. (2017)
Масленников С. О. - Биомеханические аспекты развития вывиха бедра при эндопротезировании тазобедренного сустава, Головаха М. Л. (2017)
Страфун С. С. - Клініко-організаційні аспекти при вогнепальних пошкодженнях верхніх кінцівок, Борзих Н. О., Курінний І. М., Борзих О. В. (2017)
Рушай А. К. - Позавогнищевий черезкістковий остеосинтез у комплексному лікуванні пацієнтів із несправжніми суглобами великогомілкової кістки, Скиба В. В., Данькевич В. П., Бебих А. Р. (2017)
Курята О. В. - Ефективність комбінованої терапії з використанням мелоксикаму (Локсидолу) і Кокарніту в лікуванні пацієнтів із хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату в період загострення, Сіренко О. Ю., Лисунець Т. К., Легкобит А. С., Воротилищева А. С. (2017)
Дем’ян Ю. Ю. - Застосування підтаранного артроерезу в лікуванні гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи в дітей із гіпермобільністю суглобів, Гук Ю. М., Лябах А. П., Зима А. М., Поліщук Т. А., Чеверда А. І. (2017)
Бондарь В. К. - Компьютерное моделирование эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием трабекулярно-бионического бедренного компонента Рhysiohip, Косяков А. Н., Бурьянов А. А. (2017)
Філь А. Ю. - Лікування переломів проксимального метаепіфізу стегнової кістки в пацієнтів старечого віку, Філь Ю. Я., Максимович О. О., Левицький Н. В. (2017)
Філіпенко В. А. - Рентгенометричне вимірювання величин кутів антеверсії чашки та антеторсії ніжки ендопротеза кульшового суглоба, Мезенцев В. О., Овчинніков О. М., Карпінський М. Ю. (2017)
Лазарев І. А. - Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при варусних деформаціях кінцівки у хворих на ревматоїдний артрит, Автомєєнко Є. М., Бабко А. М., Скибан М. В. (2017)
Юрик О. Є. - Особливості теплового обміну у пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу в попереково-крижовому відділі хребта, Анатичук Л. І., Рой І. В., Кобилянський Р. Р., Фіщенко Я. В., Слободянюк Н. П., Юрик Н. Є., Дуда Б. С. (2017)
Пелипенко О. В. - Варіанти оптимізації медичної та соціальної адаптації геронтологічних хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки, Березан О. І., Ковальов О. С. (2017)
Тяжелов А. А. - Моделирование работы мышц тазового пояса после эндопротезирования тазобедренного сустава при различной величине общего бедренного офсета, Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Гончарова Л. Д., Климовицкий Р. В. (2017)
Зазірний І. М. - Застосування системи розвантаження колінного суглоба Atlas, Шмігельски Р. Я. (2017)
Панасенко С. І. - Флотуюча грудна клітка: гендерні і вікові клініко-епідеміологічні характеристики, Гур’єв С. О. (2017)
Радченко В. О. - Сучасний погляд на лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу хребта (огляд літератури). Частина I, Попсуйшапка К. О., Тесленко С. О. (2017)
Рушай А. К. - Оптимальні способи корекції зміщень та консервативної терапії у хворих із переломами дистального метаепіфіза променевої кістки, Лісунов С. В., Богданова Л. В. (2017)
Бэц И. Г. - Хирургическое лечение переломов плечевой кости и биологические аспекты остеосинтеза (2017)
Козопас В. С. - Клінічні аспекти діагностики та лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток, Лобанов В. Г., Сікліцький В. В., Гуменюк В. В., Литвинчук В. Г., Жуковський В. С., Мельник В. В. (2017)
Содержание (2017)
Шатровский А. Г. - Новые данные о распространении палеарктических видов жуков-водолюбов из номинативного подрода рода Berosus Leach, 1817 (Coleoptera: Hydrophilidae) (2017)
Гончар А. Ю. - Видовой состав и экологические особенности диких пчёл (Hymenoptera: Apoidea) Днепровских островов г. Киева (2017)
Жуков О. В. - Динаміка угруповання герпетобіонтів у заплаві р. Протіч (Природний заповідник "Дніпровсько-Орільський"), Гудим Н. Г., Дубініна Ю. Ю. (2017)
Meshkova V. L. - Seasonal development of the timberman beetle Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in the North-Eastern Steppe of Ukraine, Kochetova A. I., Skrylnik Yu. Ye., Zinchenko O. V. (2017)
Правила для авторов (2017)
Бондаренко Т. В. - Особливості використання програмного засобу Prezi у процесі розробки навчальних презентацій (2018)
Бушуєв С. Д. - Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти, Цюцюра М. І. (2018)
Viktorov L. V. - Information and communication technologies in foreign language education for the "third age" learners, Kocharyan A. B., Korotun O. O. (2018)
Пушкарьова Т. О. - Вплив суб’єктних і об’єктних факторів інформатизації на ефективність педагогічного проектування (2018)
Кучерук О. А. - Формування лексичної компетентності учнів засобами комп’ютерних ігор у навчанні української мови (2018)
Некос А. Н. - Використання системи Moodle для контролю знань з екології учнів закладів загальної середньої освіти, Медведєва Ю. В. (2018)
Балендр А. В. - Створення дистанційного курсу навчання прикордонників за галузевою рамкою кваліфікацій на основі платформи Virtual Aula (2018)
Бойчук В. М. - Комп’ютерно орієнтовані технології у художній-графічній підготовці студентів педагогічних закладів вищої освіти напряму підготовки "Професійна освіта", Уманець В. О. (2018)
Бондар І. О. - Контентний аналіз мультимедійного навчального комплексу дисципліни "Теорія кольору" (2018)
Dubinina O. V. - Use of information technologies in future project managers' training, Hrytsiak L. D. (2018)
Kopniak N. B. - The use of interactive multimedia worksheets at higher education institutions (2018)
Кривонос О. М. - Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх учителів інформатики, Коротун О. В. (2018)
Луценко Г. В. - Програмні засоби National Instruments у навчанні основ ідентифікації об'єктів автоматизації студентів-інженерів (2018)
Майєр Н. В. - Структура і зміст інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, Коваль Т. І. (2018)
Naidionova A. V. - Use of podcasting technology to develop students’ listening skills, Ponomarenko O. G. (2018)
Прошкін В. В. - Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій, Глушак О. М., Мазур Н. П. (2018)
Рижков О. С. - Онлайн платформа Westudy для управління спільними програмами навчання з іноземними партнерами, Рижков Р. С. (2018)
Рудніцька К. В. - Організація самостійної роботи студентів засобами Moodle в процесі навчання іноземної мови, Дроздова В. В. (2018)
Семеніхіна О. В. - Формування у майбутніх учителів умінь раціонально обирати програмний засіб: праксеологічний підхід, Семеног О. М., Друшляк М. Г. (2018)
Sotska H. I. - The use of social networks in the process of learning English as a second language, Paziura N. V., Trynus O. V. (2018)
Цідило І. М. - Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів, Козіброда С. В. (2018)
Мельников А. Ю. - Прогнозирование изменения вклада преподавателя в работу кафедры с использованием методов интеллектуального анализа данных (2018)
Содержание (2017)
Кустрин Т. Б. - Влияние морфометрических особенностей транссудативной отслойки пигментного эпителия сетчатки при возрастной дегенерации макулы на эффективность монотерапии триамцинолоном ацетонидом (2017)
Ковтун М. И. - Прогнозирование длительности стационарного лечения больных катарактой по ряду показателей их клинического и социального статуса, М. Л. Кочина (2017)
Могілевський С. Ю. - Прогресування первинної відкритокутової глаукоми в залежності від клінічних показників, визначених при первинному обстеженні, Зябліцев С. В., Денісюк Л. І. (2017)
Гудзь А. С. - Функціональний стан тромбоцитів у хворих на цукровий діабет II типу при відсутності діабетичних змін на очному дні, Могілевський С. Ю., Максимців М. Л. (2017)
Полякова С. И. - Сравнительная оценка уровня экспресси молекулярных маркеров активации лимфоцитов периферической крови у больных меланомой хориоидеи малых размеров и у здорових лиц, Величко Л. Н., Богданова А. В., Цуканова И. В. (2017)
Путиенко В. А. - Подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных первичной открытоугольной глаукомой, Пономарчук В. С. (2017)
Дрожжина Г. И. - Эффективность применения противомикробного препарата фузидиевой кислоты у пациентов с синдромом "красного глаза", Середа Е. В., Гайдамака Т. Б., Молодая А. Л. (2017)
Кошиц И. Н. - Адаптационная миопия. Часть 2. Новые представления о физиологических механизмах наведения глаза на резкость, Светлова О. В. (2017)
Сердюченко В. И. - Причины, клиника и лечение вторичного (последовательного) расходящегося косоглазия (2017)
Пам'яті Володимира Йосиповича Білоуса (2017)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальиологическом журнале" в 2016 году (2017)
Хоменко О. - Від "мирного повстання" проти компартійної номенклатури до формування кримінального анклаву: соціогуманітарні виміри Донеччини у 90-х роках XX століття (2017)
Зінченко А. - Українозневажання в сучасній вітчизняній історіографії та його контексти (2017)
Краснодемська І. - Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014—2016 рр.) (2017)
Білецький Н. - Процес витворення римської моделі титулатури (2017)
Висотін М. - Втрати мирного населення Волині від епідемічних захворювань у роки Хмельниччини (за матеріалами Волинського воєводства) (2017)
Іванець А. - До питання про кримський період життя української діячки Харитини Пекарчук та її участь у збройному захисті УНР (1894—1920 рр.) (2017)
Галущак М. - Погляди на збройну боротьбу у військово-політичній думці ЗУНР (листопад 1918 р. — липень 1919 р.) (2017)
Швидченко Т. - Проблема становлення державності в діяльності українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917—1921 рр., Губський С. (2017)
Галайко Б. - Від ідеології до революційної практики: взаємовідносини Дмитра Донцова та Української військової організації у 1920-х роках (2017)
Газізова О. - Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах незалежної України (2017)
Фігурний Ю. - Роль археології у житті Михайла Сікорського (2017)
Тимошик М. - Досі невідомий архів Українського пресового бюро в Лондоні (1931—1939) (2017)
Терлецький В. - Україна на цивілізаційній мапі сучасного світу: історичний досвід і реалії сьогодення (2017)
Фігурний Ю. - Воїни-звірі в індоєвропейській традиційній культурі (Рецензія на монографію А. О. Бондаренка "Культ вовка у військових традиціях Давньої України") (2017)
Гула О. - Заручники великої політики: проблема повернення культурних цінностей в Україну (За результатами круглого столу "Українські культурні цінності за кордоном і практики їх повернення в Україну") (2017)
Содержание (2017)
Ивановская Е. В. - Состояние гемодинамики глаза у больных кератоконусом I–V стадий, Храменко Н. И., Дрожжина Г. И. (2017)
Путиенко А. А. - Оценка эффективности лечения больных третьей стадией открытоугольной глаукомы комбинированным методом (фосфенэлектростимуляцией и фотомиостимуляцией), Пономарчук В. С. (2017)
Савко В. В. - Влияние фосфокреатина на гемодинамику глаза и функциональное состояние макулярной области сетчатки у больных сухой формой возрастной дегенерации макулы, Савко В. В. (младший). (2017)
Керимов М. И. - Частота, факторы риска и результаты лечения регматогенной отслойки сетчатки после 23 gauge витрэктомии при пролиферативной диабетической ретинопатии, Касимов Э. М., Алиева И. Дж. (2017)
Дрожжина Г. И. - Особенности синдрома "сухого глаза" у больных с субклинической и манифестной формами гипотиреоза, Павловский М. И. (2017)
Боброва Н. Ф. - Бытовые лазерные повреждения сетчатки у детей, Сорочинская Т. А., Суходоева Е. А., Иваницкая Е. В., Бахмацкая Н. И., Левицкий И. М. (2017)
Пономарчук А. В. - Спектральная световая чувствительность и коэффициент аномальности у аномальных трихроматов протанов и дейтанов, Храменко Н. И. (2017)
Пасечникова Н. В. - Исследование эффективности интраламеллярной кератопластики эквивалента стромы роговицы на основе децеллюляризированной роговицы свиньи в эксперименте, Коган Б. М., Коломийчук C. Г. (2017)
Михейцева И. Н. - Влияние карнозина на формирование катаракты в условиях экспериментальной офтальмогипертензии, Мотасим Валид А. Р. Альдахдух, Коломийчук С. Г., Журавок Ю. А. (2017)
Ульянов В. А. - Влияние инстилляций коллоидного раствора наночастиц серебра на ультраструктуру переднего эпителия и стромы роговицы, Макарова М. Б., Молчанюк Н. И., Ульянова Н. А., Скобеева В. М., Чернеженко Е. А. (2017)
Легка І. - Клінічний випадок лікування гемофтальму на фоні діабетичної ретинопатії (2017)
Рецензия на монографию Бобровой Н. Ф., Скрипниченко З. М. "Катаракты. Токсические, врожденные, вторичные" (2017)
Байда М. Л. - Зміни вмісту маркерів прооксидантноі системи та антиоксидантного захисту в бронхах морських свинок в пізні періоди розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2018)
Бардер Е. Г. - Вміст ТБК-продуктів у сироватці крові щурів для оцінки антиоксидантного захисту організму ліпосомальним препаратом ліолів після застосування оксаліплатину, Дудніченко О. С. (2018)
Бєлікова О. І. - Прооксидантно-антиоксидантний стан інсулін-чутливих органів щурів за умов гіпомелатонінемії та призначення вуглеводно-ліпідної дієти (2018)
Германчук С. М. - Зміни в альвеолярному паростку при хронічній фазі модельованого цукрового діабету (терміном 3 місяці) (2018)
Пелин Е. - Клетки диффузной эндокринной системы, содержащие серотонин из эндометрия матки при беременности и в послеродовом периоде, Глоба Т., Дарий А., Глоба Л. (2018)
Сурин А. В. - Оценка качества экспериментальной модели хронического синусита верхнечелюстной пазухи на основе морфометрических данных, Походенько-Чудакова И. О., Герасимович А. И., Адольф Е. В. (2018)
Хвісюк О. М. - Лабораторна оцінка впливу на організм щурів кісткових імплантатів на основі полілактиду в різні терміни спостереження, Павлов О. Д., Пастух В. В. (2018)
Хмара Т. В. - Особливості внутрішньом’язового галуження стегнового нерва у плодів людини, Григор’єва П. В. (2018)
Вовк К. В. - Триметазидин в практике семейного врача: единичный взгляд на проблему, Сокруто О. В., Николенко Е. Я., Мартыненко М. В., Николенко Е. Е., Кратенко А. С., Кандыба В. П., Ларичева Л. В., Александрова Н. К., Беляева Л. В. (2018)
Гільова Я. В. - Біомаркер міокардіального стресу sST2 у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (2018)
Долженко М. О. - Вплив різних схем післяопераційної аналгезії на рівень маркерів системної запальної відповіді та показники системи регуляції агрегатного стану крові у геронтологічних хворих з політравмою (2018)
Ибадова Ш. Т. - Ультразвуковая диагностика в поиске причин хронических тазовых болей у женщин (2018)
Коваль С. М. - Вплив блокаторів ренінангіотензинової системи на перебіг гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом 2 типу та рівні апеліну та ангіотензину 1-7, Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К., Пенькова М. Ю. (2018)
Коровай С. В. - Особливості функціонального стану симпатоадреналової системи у жінок із загрозою невиношування вагітності (2018)
Кравчун П. Г. - Оцінка метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням за рівнем несфатину-1, Шапаренко О. В. (2018)
Кріштафор А. А. - Посткритичні когнітивні розлади при бойовій травмі та вплив на них реакції на стрес під час бойових дій (2018)
Міхановський О. А. - Аналіз результатів комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників, Кочина М. Л., Харченко Ю. В., Федоренко Н. В., Щит Н. М. (2018)
Мустафаева А. Г. - Значимость компонентов метаболического синдрома у пациентов в группе 61–80 лет (2018)
Павловська М. О. - Динаміка показників ЕХО-КГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2 типу під впливом комплексної терапії, Павловський С. А. (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Вплив поліморфізму гена рецепторів вітаміна D на виразність остеопенічного синдрому у пацієнтів на хронічний панкреатит з супутньою гіпертонічною хворобою, В’юн Т. І. (2018)
Слободянюк Е. Н. - Хирургическое лечение травм мочеточника при гинекологических операциях (2018)
Сорокіна І. В. - Патологія органів сечовидільної системи у дитячого населення Харківської області: фактори ризику та прогноз розвитку, Мирошниченко М. С., Капустник Н. В., Арсен’єв О. В. (2018)
Царев А. В. - Оценка переносимости терапевтической гипотермии в комплексе интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы (2018)
Чубатий А. І. - Диференційний підхід до ведення дівчат-підлітків з апоплексією яєчника (2018)
Варваровська О. П. - Стан епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Житомирській області за 2009–2016 роки, Галінський Ю. Я., Масюк Л. А., Сенкевич В. Г. (2018)
Галінський Ю. Я. - Антиретровірусна терапія в контексті ефективності реалізації заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Житомирській області, Масюк Л. А., Сенкевич В. Г., Варваровська О. П. (2018)
Грабовий С. Л. - Про ефективність реалізації заходів з антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих за результатами оцінки регіональної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІД, Дьяченко А. Г., Панасенко Л. М., Масюк Л. А., Бутенко В. М. (2018)
Шевченко О. С. - Фармакоекономічна оцінка стандартних режимів лікування туберкульозу резистентного до ізоніазиду, Говардовська О. О. (2018)
Кардашевська О. І. - Дослідження показників фізико-хімічних властивостей ротової рідини у працівників птахофабрик (2018)
Удод О. А. - Дослідження динаміки інтенсивності світлового потоку фотополімеризатора у відновлювальних матеріалах, Бекузарова Х. І. (2018)
Джамалов Ф. Г. - Роль лапароскопической технологии в диагностике и лечении острых хирургических патологий органов брюшной полости, Абдуллаев М. М., Набиева Э. В., Джамалова Т. П., Кафадар М. Т. (2018)
Ергард Н. М. - Проблемні питання організації судово-медичної служби в особливий період (2018)
Алиева Т. Т. - Хроническая болезнь почек – общемедицинская проблема, Исмайлова Г. Е. (2018)
Неффа М. Ю. - Таргетные препараты в терапии рака яичников (2018)
Полстяной А. А. - Заболевания, обусловленные токсическими веществами жесткокрылых (Coleoptera, Insecta): обзор литературы, Красильников В. А., Запорожская В. В. (2018)
Пустовойт Г. Л. - Вивчення основних питань контраст – індукованої нефропатії (огляд літератури), Ярмола Т. І., Талаш В. В., Ткаченко Л. А., Кострікова Ю. А. (2018)
Бєліков О. Б. - Використання відеoматеріалів в навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології, Левандовський Р. А., Бєлікова Н. І. (2018)
Шевченко Т. М. - Застосування медичної логіки для підготовки дипломних робот зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування", Полушкін П. М., Гладун В. М., Гальченко Д. В., Говоруха О. Ю. (2018)
Дмитренко Н. А. - Біохімічні зміни в сім’яниках щурів при хронічній тривалій гіпомелатонінемії (2018)
Дубовик О. С. - Оцінка впливу світлодіодного випромінювання на чутливість збудників гнійно-запальних процесів до протимікробних препаратів, Мішина М. М., Коробов А. М. (2018)
Івчук В. В. - Мікробіота бронхо-легеневого апарату при загостренні обструктивної хвороби легень професійної етіології, Ковальчук Т. А. (2018)
Макашова О. Є. - Вплив антиоксидантів на стан кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові людини після перенесення їх до умов, що моделюють фізіологічні, Зубова О. Л., Зубов П. М., Михайлова О. О., Бабійчук Л. О. (2018)
Нечай О. С. - Трансформація довкілля і репродукційне здоров’я людини, Гнатів П. С., Хоботна І. М. (2018)
Гунинa Л. М. - Систематизация и побочные эффекты применения анаболических агентов в спорте высших достижений, Дмитриев А. В., Чернозуб А. А., Головащенко Р. В., Данильченко С. И. (2018)
Дубачинський О. В. - Характер змін показників складу тіла юнаків у процесі занять фітнесом залежно від тривалості періодів навантаження та відновлення, Славітяк О. С., Боднар А. І., Петренко О. В., Гармак Т. С., Царина А. Ю., Юрченко А. В. (2018)
Козій Т. П. - Ефективність застосування пілатесу як засобу фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних змінах елементів поперекового хребетно-рухового сегменту, Вакуленко М. С. (2018)
Титова А. В. - Параметры биохимического контроля как критерии адаптационных изменений в организме спортсменов различного уровня тренированности в условиях силового фитнеса, Чорный О. Г., Долгов А. А., Гладир Т. А., Слатвинский А. Н., Яровенчук В. С., Бучий И. М. (2018)
Чернозуб А. А. - Изменения содержания тестостерона как критерий адаптации организма к силовым нагрузкам лиц разной степени тренированности, Миненко А. В., Абрамов К. В., Боднар А. И., Крамар В. В., Добони В. А., Захаров А. С., Сердюк А. С. (2018)
Томенюк О. М. - В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ, Богуцький А. Б., Ситник О. С. (2017)
Романюк Т. П. - Любор Нідерле і розвиток чеської славістики та археології у контексті українського національного поступу (2017)
Якімова І. В. - Конструювання жінками-археологами нової професійної ідентичності (за матеріалами архівних джерел) (2017)
Черкаська Д. В. - Музейницький вектор у науковій та адміністративній діяльності Лазаря Мойсейовича Славіна (2017)
Бузько О. В. - Дівчина і тигри. Як Марія Вязьмітіна захищала дисертацію (2017)
Саєнко В. М. - Монгольський напрям у науковій біографії Олексія Тереножкіна (2017)
Koropetskyi R. - Stages of life and scientific achievements of Lviv archaeologist Volodymyr Savych, Sytnyk O. (2017)
Ільчишин В. В. - В’ячеслав Ілліч Канівець: сторінки життя (2017)
Принь О. В. - Листи Михайла та Євгенії Рудинських до академіка Сергія Єфремова як джерело до історії української археології та музейництва (2017)
Палієнко С. В. - Листування Л. С. Клейна з Ю. М. Захаруком та В. Ф. Генінгом як джерело з історії радянської теоретичної археології (2017)
Павлів Д. Ю. - "Rysował na miejscu”. Львівські матеріали перших досліджень пам’ятки Злота в Польщі (2017)
Чуєва К. Є. - Акварелі Мстислава Фармаковського з Наукового архіву Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2017)
Szczerba A. - Antiquarian and archeological collections and museums in Poland since 1918 – a thematic outline (2017)
Романова О. О. - Стародавній Єгипет в Києві: віддзеркалення на склі. (Колекція негативів на склі із зображеннями давньоєгипетських предметів в Інституті археології НАН України) (2017)
Станиціна Г. О. - "Скарби на склі”: колекція негативів на склі з фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України (2017)
Яковишина Я. М. - Формування трипільської колекції у фондах Львівського історичного музею, Куценяк О. Я. (2017)
Пеняк П. С. - Бронзові скарби в колекції Закарпатського краєзнавчого музею (2017)
Петегирич В. М. - Потелицька збірка кераміки з Музею Наукового товариства ім. Шевченка, Гавінський А. М. (2017)
Скирда І. М. - Відновлення колекції Археологічного музею Харківського університету в другій половині 1940-х–1950-х рр. (2017)
Булик Н. М. - Археологія і влада: діяльність археологів Наукового товариства імені Шевченка в контексті памʼяткоохоронної реформи 1928 року (2017)
Юхимчук К. І. - Діяльність Ігоря Свєшнікова у галузі охорони та збереження пам’яток України (2017)
Котович П. - Muzeum towarzystwa "Łemkiwszczyna” w Sanoku – przyczynek do historii polskiej i ukraińskiej archeologii w okresie międzywojennym (2017)
Каряка О. В. - Матеріали обстеження державного заповідника "Ольвія” 1938 р.: боротьба за "цінну історичну одиницю”, Яненко А. С. (2017)
Сорокіна С. А. - Експозиція Крайового музею до- і ранньої історії в м. Києві (1942–1943), Радієвська Т. М., Завальна О. М. (2017)
Ковальова І. Ф. - Кабінет археології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Струкуленко А. С. (2017)
Зиновіїва Ю. Ю. - Формування археологічної бібліотеки Київського художньо-промислового і наукового музею: люди і книги (2017)
Мокроусова О. Г. - Альбом фотографій с. Білгородка з фонду архітектора Павла Альошина (2017)
Скирда І. М. - Архівні матеріали як джерело вивчення історії ХІІ Археологічного з’їзду (2017)
Білас Н. М. - Інституалізація археології у Львівському університеті у першій половині ХХ ст. (за матеріалами зарубіжних архівних фондів) (2017)
Вахрамеєва Г. В. - Інформативність фондів Наукового архіву Інституту археології НАН України у контексті створення каталогу Боспорських теракот Деметри та Кори-Персефони (2017)
Гарига-Грихно М. М. - Історіографія досліджень давньоруських курганів Чернігівщини у 50–80 рр. ХХ ст. (за матеріалами наукового архіву ІА НАН України) (2017)
Цеунов І. А. - Уявлення про темпоральність палеолітичної доби на території України у роботах археологів кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2017)
Войнаровський В. М. - Магомедов Б. В. Керамические пряслица черняховской культуры / ИА НАН Украины. – Киев, 2015. – 170 с.; 18 рис., 6 табл., илл. (2017)
Зарубій Е. І. - Виставка "Ярослав Пастернак – дослідник "галицької Трої”, Куценяк О. Я. (2017)
Петегирич В. М. - Двадцять випусків періодичного видання "Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині” (2017)
Павлів Д. Ю. - Жаринки в серці (світлій пам’яті Лариси Іванівни Крушельницької) (2017)
Колеснікова В. А. - Моя улюблена Жінка (памʼяті Лариси Крушельницької) (2017)
Харитонов Є. О - Цивілістична школа Національного університету "Oдеська юридична академія" за 20 років – від рецепції римського права до концепції Iт-права (It-law), Некіт К. Г. (2017)
Булеца С. Б. - Цивільне партнерство: види та особливості (2017)
Шишка Р. Б. - Бенефіціарна власність: позитивістська конструкція та реалії (2017)
Адаховська Н. С. - Наставництво як форма захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Глиняна К. М. - Формування та розвиток національних та міжнародно-правових актів щодо регулювання правовідносин усиновлення (2017)
Давидова І.В. - Правочини як підстави виникнення цивільних правовідносин в інформаційному суспільстві (2017)
Достдар Р. М. - Вплив духовних засад на шлюбно-сімейне право (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського