Голуб Г. А. - Кінетика процесу сепарації зерно-соломистого вороху в зернозбиральних комбайнах (2015)
Грабар І. Г. - Інноваційні моделі механіки перколяційно-фрактальних середовищ, Грабар О. І. (2015)
Козирський В. В. - Особливості дослідження структури робочої поверхні серійних контактів, Радько І. В. (2015)
Кухаренко П. М. - Перспективні напрямки енергозбереження в технологічних процесах глибокого обробітку ґрунту (2015)
Морозов И. В. - Повышение эффективности технологического процесса зерновых сеялок, Морозов В. И., Ольховський Э. В. (2015)
Волоха М. П. - Дослідження технологічного процесу підготовки грунту до сівби буряків цукрових сучасними агрегатами (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація крайових умов ривкового режиму реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Полянський П. М. - Порядок розрахунку залежного допуску (2015)
Савченко В. В. - Передпосівна обробка насіння зернових культур у магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Теслюк В. В. - Техніко-технологічні передумови створення біотехнології виробництва мікобіопрепаратів, Теслюк В. В., Шведик М. С. (2015)
Пулька Ч. В. - Математична модель оптимізації енерговитрат індукційного наплавлення, Барановський В. М., Гаврилюк В. Я., Сенчишин В. С. (2015)
Бешун О. А. - Особливості утворення шкідливих компонентів у відпрацьованих газах двигунів лісо-і сільськогосподарських тракторів, Марус О. А. (2015)
Сторож О. Г. - Про розв’язні розширення деяких нещільно визначених операторів і резольвенти таких розширень (2017)
Bandura A. I. - Growth of entire functions of bounded L -index in direction, Skaskiv O. B. (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений с правильно и быстро меняющимися нелинейностями, Колун Н. П. (2017)
Янковский А. П. - Построение уточненной модели динамического поведения гибких армированных пластин из нелинейно-упругих материалов на основе явной численной схемы типа "крест" (2017)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання усередненого поля концентрації у випадкових шаруватих структурах з урахуванням стрибків шуканої функції на міжфазних границях, Білущак Ю. І. (2017)
Токовий Ю. В. - Розв’язки осесиметричних задач теорії пружності та термопружності для неоднорідних простору та півпростору (2017)
Кононов Ю. М. - Осесиметричні коливання пружних кільцевих основ і двошарової ідеальної рідини в жорсткому кільцевому циліндричному резервуарі, Шевченко В. П., Джуха Ю. О. (2017)
Литвин О. В. - Взаємодія гармонічної хвилі поздовжнього зсуву з V-подібним включенням, Попов В. Г. (2017)
Безверхий О. І. - Порівняльний аналіз двох методів дослідження гармонічних коливань п’єзокерамічних циліндрів , Григор’єва Л. О. (2017)
Piddubniak O. P. - Sound radiation from vehicles on the right angle bend in the road, Piddubniak N. G. (2017)
Козачок О. П. - Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2017)
Максимович О. В. - Контактна задача для анізотропної півплощини з тріщинами, Лавренчук С. В., Соляр Т. Я. (2017)
Ободан Н. І. - Контактна задача для жорсткого штампа та пружного півпростору як обернена, Зайцева Т. А., Фридман О. Д. (2017)
Галішин О. З. - Прогнозування часу до руйнування при повзучості осесиметрично навантажених порожнистих циліндрів, Склепус С. М. (2017)
Кутя Т. В. - Моделювання вологоперенесення у ґрунтах з урахуванням теплових і хімічних чинників, Герус В. А., Мартинюк П. М. (2017)
Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937–22.02.2017) (2017)
Вихідні дані (2017)
Войтюк Д. Г. - Ювілей М. П. Момотенка і сьогодення аграрних інженерів України (2016)
Дидур В. А. - Термодинамические характеристики элементов семян подсолнечника, Ткаченко А. В. (2016)
Аніскевич Л. В. - Структура навігаційного комплексу безпілотної польової машини, Росамаха Ю. О. (2016)
Голуб Г. А. - Аналіз рівнянь руху матеріальної частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Мінімізація динамічних навантажень в механізмі підйому вантажопідйомних машин, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Дидур В. А. - Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов, Журавель Д. П. (2016)
Смолінський С. В. - Робочий процес стеблопідіймачів жаток зернозбиральних комбайнів як об’єкт моделювання (2016)
Дідур В. А. - Спосіб пневматичної діагностики гідророзподільників на герметичність, Мушкевич О. І., Паніна В. В. (2016)
Ревенко І. І. - Оцінка якості змішування кормів мобільним комбінованим кормоприготувальним агрегатом, Хмельовський В. С. (2016)
Поліщук О. В. - Дослідження параметрів і режимів об'ємного промивання біодизеля, Козак Н. І., Поліщук В. М., Тарасенко С. Є. (2016)
Човнюк Ю. В. - Аналитический подход в анализе нестационарных колебаний вибратором для поверхностного уплотнения бетонных смесей, Кравчук В. Т., Сивак И. Н. (2016)
Заболотько О. О. - Вплив форми дійкової гуми на експлуатаційні властивості доїльного апарата, Гавриленко С. М. (2016)
Шокарев О. О. - Результати експериментальних досліджень комбінованого діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння, Кюрчев С. В., Шокарев О. М. (2016)
Савченко Л. А. - Обгрунтування економіко-математичної моделі при впровадженні логістики на пасажирському транспорті (2016)
Маринін С. П. - Дослідження розмірних характеристик цибулі ріпчастої вирощеної за технологією крапельного зрошення, Мариніна Л. І. (2016)
Войтік А. В. - Баланс потужності циліндричної щітки при взаємодії з ґрунтом, Кравченко В. В., Пушка О. С. (2016)
Надточій О. В. - Використання системи масового обслуговування для оптимізації затрат на обслуговування комбайнів, Тітова Л. Л. (2016)
Болтянська Н. І. - Оцінка доцільності застосування гумового покриття на молочно-товарних фермах, Болтянський О. В. (2016)
Онищенко В. Б. - Дослідження дефлекторних розпилюючих пристроїв для внесення рідких мінеральних добрив, Любченко І. С. (2016)
Шкарівський Г. В. - Оцінювання перспектив створення машинно-тракторних агрегатів на базі енергозасобів інтегрального компонування (2016)
Човнюк Ю. В. - "Гроп-действие" в методе канонического усреднения для существенно нелинейных механических систем близких к точно интегрируемым, Сивак И. Н. (2016)
Голуб Г. А. - Вибір структури цехів по виробництву субстратів та вирощуванню грибів, Кепко О. І. (2016)
Волоха М. П. - Імітаційне моделювання технологічних процесів виробництва буряків цукрових (2016)
Войтік А. В. - Обґрунтування функціональності системи автоматизованого проектування технологічних карт в рослинництві, Вихватнюк Р. В. (2016)
Фришев С. Г. - Перспективний напpям удосконалення збирально-транспортних процесів, Козупиця С. І., Воронков О. А. (2016)
Онищенко В. Б. - Огляд теоретичних досліджень процесу внесення рідких мінеральних добрив, Любченко І. С. (2016)
Семененко М. В. - Розрахунок паливної економічності і екологічних показників транспортного процесу під час збирання врожаю зернових культур (2016)
Марус О. А. - Аналіз конструкцій горизонтальних циліндричних реакторів для виробництва біогазу, Голуб Г. А. (2016)
Овчар П. А. - Конкурсне забезпечення пасажирських перевезень в умовах України (2016)
Зубко В. Н. - Аналіз досліджень фізико-механічних властивостей матеріалу, що пресується, Соколік С. П., Чуба В. В. (2016)
Gruban V. - Theoretical analysis of structural and kinematics parameters of cob-peeling device for vehicle of corn-gathering combine, Dumenko K., Lisoviy I., Bondarenko A. (2016)
Погорілець О. М. - Тенденції розвитку безпідпірного зрізування рослинності з глибини тисячоліть і до сьогодення, Волянський М. С. (2016)
Бpоваpець О. О. - Методика розрахунку диференційованого внесення технологічного матеріалу з використанням даних від технічних систем оперативного моніторингу (2016)
Дьомін О. А. - Дидактичні умови як теоретичне підгрунтя практичної підготовки бакалаврів з механізації сільськогосподарського виробництва, Колосок І. О. (2016)
Соломка В. О. - Лабораторні дослідження процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни, Соломка О. В. (2016)
Сторожук І. М. - Обгрунтування конструктивно-кінематичних параметрів шнекового конвеєра гичкозбирального модуля (2016)
Karabinesh S. - Contact resistance and quality glue-welding connection with elimination of cracks in cast iron parts, Povoliyshko A. (2016)
Вечера О. М. - Шляхи покращення дозування насіння сільськогосподарських культур (2016)
Войтюк Д. Г. - Вплив електромагнітних хвиль крайньо-високочастотного діапазону нетеплової інтенсивності на біологічні об’єкти, Човнюк Ю. В., Гуцол О. П., Сівак І. М., Гуменюк Ю. О. (2016)
Володько О. І. - Ферментування соргоцукрового соку Saccharomyces Cerevisiae для отримання та аналізування летких біопаливних компонентів, Лантух Г. В., Лукашевич К. М., Новак А. Г., Циганков С. П. (2016)
Voytyuk V. D. - Analytical model of parallel complex system of machinery of planting, Rogovskii I. L. (2016)
Ніколенко С. С. - Вплив чинників на результативність організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни, Вараксіна О. В. (2017)
Роговський І. Л. - Трансформанта гільберта при контролі параметрів технічного стану кормозбирального комбайна, Держан К. О. (2016)
Шуканов П. В. - Геопросторова диференціація країн Європи у вимірах сталого розвитку, Шуканова А. А., Гладир Д. М. (2017)
Бистрий О. М. - Аналіз експлуатаційно-технологічної безвідмовності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2016)
Голод А. П. - Суть та принципи модернізації регіональних туристичних систем, Криштопа М. В. (2017)
Rogovskii I. L. - Analyticity of spatial requirements for maintenance of agricultural machinery, Melnyk V. I. (2016)
Колтунович О. С. - Механізми інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу депресивних регіонів у рамках бюджетної децентралізації (2017)
Культенко О. В. - Діахронічна еволюція інформаційно-комунікаційних технологій із 1774 по 2014 рр. та її вплив на рівень економічного розвитку України (2017)
Кофанов О. Є. - Аналіз науково-практичних підходів до визначення економічної сутності стартап-проектів (2017)
Чернявська О. В. - Політика корпоративної соціальної відповідальності та досвід її впровадження в українських компаніях, Гнипа-Черневецька Л. В. (2017)
Власенко В. А. - Процес управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств в умовах мінливого середовища, Барибіна Я. О. (2017)
Барибіна Я. О. - Управління стійким розвитком в умовах невизначеності (2017)
Лецер Ю. О. - Опис бізнес-моделей ІТ-підприємства за допомогою шаблону бізнес-моделі А. Остервальдера (2017)
Писаревський М. І. - Забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування в напрямку протидії рейдерству:організаційно-економічний аспект (2017)
Горбаневич В. Л. - Операції на фондовому ринку цінних паперів: європейський досвід і порівняння з ринком капіталу в Україні, Іванюта П. В. (2017)
Гудзь Т. П. - Моніторинг сучасних тенденцій розвитку банківської системи України та врахування його результатів у наглядовій роботі (2017)
Гафіяк А. М. - Інформаційні системи й технології у практичній підготовці фахівців із фінансового обліку, Єрмолаєва М. В. (2017)
Романіка Т. К. - Соціально-економічні наслідки молодіжного безробіття (2017)
Суходольська А. С. - Покращення соціальної адаптації та корегування демографічних установок соціальних сиріт у суспільстві (2017)
Логвин М. М. - Урбанізаційні процеси у світі як стимул для сталого розвитку сфери туризму, Литовченко І. В. (2017)
Локатир Н. М. - Постать Миколи Шлемкевича у історіографії (2018)
Салата Г. В. - Внесок Л. Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) в архітектурний компонент проектування мостів (2018)
Ластовський В. В. - Середнє Подніпров’я в міжнародних відносинах сер. ХVІ ст.: іспанський слід (2018)
Варгатюк С. - Замаскований характер другої хвилі агресії радянської Росії проти України на межі 1918–1919 років (2018)
Малець О. О. - Зовнішньополітична діяльність УСДРП у 20–х рр. ХХ ст. (2018)
Сініцький А. Ц. - Українська політична еліта та національна ідея (початок ХХ століття) (2018)
Харламов М. І. - Державне страхування від пожеж на території Луганщини у 1924–1925 роках (на матеріалах Державного архіву Луганської області), Титаренко А. В., Олейник Д. В. (2018)
Муханов В. М. - Вивчення культурної сої у науково–дослідних установах УРСР в 20–30–х рр. ХХ ст. (2018)
Мельничук І. А. - Оперативний наказ НКВС №00439 1937 р. та його наслідки для німецького населення Житомирщини, Суліменко О. Г. (2018)
Терентьєв М. - Участь селян у наданні допомоги радянським воїнам на окупованій території України в 1941–1944 рр. (2018)
Лук’яненко О. В. - Его–документи про життя студентів Полтавського педінституту впродовж німецько–радянської війни (Ч.4) (2018)
Котик Ю. В. - Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945–1953 рр. (2018)
Каганов Ю. О. - Інакомислення молоді в УРСР 1950–1970–х рр. як виклик "ідеологічній єдності" радянського суспільства (2018)
Подобєд О. А. - Українські театр і балет у повоєнній Західній Німеччині (2018)
Туранський М. О. - Культурна експансія Росії в Автономній Республіці Крим наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2018)
Шуляк С. О. - Роль бібліотек у подоланні інформаційної нерівності: історичний аспект (2018)
Костюк Д. С. - Націоналізм та громадянське суспільство: історичні витоки і проблемні аспекти (2018)
Ількович В. М. - Основні напрямки діяльності Спілки поляків України у 1991–2016 роках на прикладі Житомирської обласної організації (2018)
Біловус Л. І. - Україномовна періодика США про роль української діаспори у поширенні інформації про Голодомор (2018)
Олійник О. М. - Історіософія індустрії гостинності в Україні: нотатки до діалектики суспільного розвитку, Лінєйцева Н. В. (2018)
Михалевич В. В. - Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні, Братусь І. В. (2018)
Піковська Т. В. - Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) (2018)
Поспєлов А. С. - Ефіопо–сомалійський конфлікт 1977–1978 років та роль в ньому великих держав, Яговкін А. С. (2018)
Чумак С. І. - Функціонування Генерального штабу СРСР в роки Другої світової війни за матеріалами збірників "Русский Архив. Великая отечественная" (2018)
Ботіка Т. С. - Англо–французька "сердечна згода" за матеріалами російських часописів початку ХХ ст. (2018)
Агаев Ш. Ш. - Взаимоотношения России и Сефевидов в период Шаха Сефи (2018)
Алиева Л. Э. - Военное совещание по поводу снятия осады Иревана (2018)
Амиршахова С. Г. - Социально–групповые различия и нормы поведения населения города Сумгайыта в семейно–бытовой сфере (2018)
Магеррамов С. Г. - О состоянии сельского хозяйства Азербайджанской ССР в 1925–1927 гг. (2018)
Махаммадли Д. Г. - Особенности развития библиотечно–информационной инфраструктуры Шеки–Закатальского экономического региона Азербайджанской Республики на современном этапе (2018)
Мустафаев А. Х. - К Нагорно–Карабахскому и другим искусственно созданным региональным конфликтам в СССР (2018)
Гасымов Е. А. - Сотрудничество в области культуры в азербайджано–германских отношениях (2006 год) (2018)
Набиев Б. Э. - Оригинальность национального подхода геополитического становления и развития Азербайджана (2018)
Гончаренко О. А. - Філософія культури Богдана Наврочинського (2018)
Гривінський Р. Р. - Ідеал автентичності і політика визнання у філософії Чарльза Тейлора (2018)
Семикрас В. В. - Методологічний плюралізм у філософсько–правовому вченні Богдана Кістяківського (2018)
Буряк Н. Б. - Порівняльний аналіз ідей етики ненасилля Льва Толстого та Еріха Фромма у християнстві (2018)
Загребельний І. В. - Секуляризуючий вимір української літератури у рецепції Г. Костельника (2018)
Гальченко М. С. - Трансформація соціокультурних цінностей і знання в просторі глобалізації (2018)
Гнатюк Я. С. - Філософська евристика як методологічна комунікація (2018)
Семенов В. Г. - Про соціальні закони і закономірності актуально, Черкасов С. М. (2018)
Танська Л. В. - Композиційно–риторичні алгоритми моделювання динаміки соціальних систем (2018)
Тарасюк В. М. - Актуальні проблеми інформаційної сфери України (2018)
Заєць О. М. - "Україна–пам’ять" – орієнтир національної політики (2018)
Квашин В. В. - Зміни парадигми інформаційних процесів в сучасних умовах розвитку суспільства (2018)
Кожем’якіна О. М. - Комунікативні детермінанти медіадовіри в сучасному інформаційному суспільстві (2018)
Колесніченко С. С. - Влада у сучасній соціально–політичній системі координат (2018)
Онуфрійчук Р. В. - Специфіка "res" та "realitas" у філософії ХІХ століття (2018)
Петренко М. О. - Життєвий світ як умова можливості ідентичності, справедливого та гідного буття людини (2018)
Пономаренко Ю. В. - Маргіналізація та універсалізація як засади артизації культури (2018)
Рева Н. О. - Чому ми не мислимо як Шерлок Холмс? (2018)
Салманова К. М. - Выбор ценностей и обуславливающие его факторы (2018)
Бредун І. В. - Есхатологія Долі: ідея кола, Компанієць Л. В. (2018)
Брильов Д. В. - Київська мусульманська громада в дорадянські часи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Сало Г. В. - Антропологічні засади закордонного українства в його релігійно–філософських поглядах (2018)
Добродум О. В. - Священные пространства вайшнавизма в WWW (2018)
Мовчан М. М. - Проблема страху і страху смерті в індійській філософії XX століття та в релігійно–філософському вченні буддизму (2018)
Мокієнко М. - Ранній п’ятидесятницький досвід: реакція спорідних течій (2018)
Маевская Л. Б. - Баян ибн Саман и секты, которым положило начало его учение (2018)
Зарічанська О. В. - Вплив спілкування на розвиток особистості провізора в навчальному процесі (2018)
Karanfilova E. - The philosophy of dialog in the educational discourse (2018)
Дубняк З. О. - Університет: яких знань ми потребуємо сьогодні? (2018)
Mammadkarimova Z. M. - Phonological interference as a result of second–language learning in the period of globalization (2018)
Мельник М. В. - Актуальні питання викладання фармакогнозії студентам заочного відділення в умовах кредитно–модульної системи освіти (2018)
Водославський В. М. - Навчально–тренінговий центр як складова міждисциплінарних зв’язків удосконалення практичних навичок при вивченні предметів "Фармацевтична ботаніка", "Фармакогнозія" та "Ресурсознавство лікарських рослин" (2018)
Завальнюк О. В. - Виклики комерціалізації до ідеалів спорту та фізичної культури (2018)
Валибеков Р. В. - Политические системы и процесс трансформации массового сознания (2018)
Іващенко Д. Є. - Ґенеза міжнародно–правової регламентації трансферу технологій (2018)
Іщейкін К. Є. - Причини та наслідки впровадження механізмів участі (2018)
Ключник Р. М. - Політичний протест: комунікативні фактори інтенсифікації (2018)
Ковальов А. В. - Теоретичне підґрунтя концепції деліберативної демократії Дж. Фішкіна (2018)
Міщерська Ж. В. - Проблеми забезпечення незалежності інституту суспільного мовлення у демократичних політичних системах (2018)
Гоцуляк В. М. - Модель національної ідентичності в процесах українського державотворення (2018)
Дегтярьов С. І. - З історії становлення громадянського суспільства в Україні (2018)
Петренко І. І. - Оцінка впливу аналітичних центрів на політичний процес (2018)
Петров А. - Кризи політичної модернізації та пошук альтернативних варіантів розвитку держав (2018)
Федорченко В. М. - Історична традиція наукового визначення предметного поля дослідження політичних ідеологій в політології (2018)
Цумарєв М. І. - Поняття культури локальної демократії (2018)
Гай–Нижник П. П. - В. Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал–консерватизму (1900–1920 рр.) (2018)
Бідочко Л. Я. - Трансформації лівих політичних партій в Україні на початку ХХІ ст.: матеріалістичний аналіз (2018)
Артішевський А. Е. - Податковий майдан – делегітимація політичної влади (2018)
Вонсович О. С. - Стратегія національної безпеки США 2017 р.: нові підходи щодо боротьби із пріоритетними викликами та загрозами (2018)
Сталовєрова Г. В. - Особливості перемовин Великобританії та ЄС стосовно британського брексіту (2018)
Эюбзаде Р. - Присутствие Англии в регионе Персидского залива (конец XIX начало XX веков) (2018)
Зерницький Р. В. - Порівняння місцевого самоврядування Королівства Норвегії та Федеративної Республіки Німеччини в контексті формування плюралістичної демократії (2018)
Долженко О. О. - Спеціальні служби Російської Федерації в умовах ведення "гібридної війни" проти України (2018)
Годжаева Л. Р. - Современная геополитическая ситуация на Кавказе (2018)
Набиев Б. - О геополитической сути политических, экономических и региональных целей Азербайджанской Республики (2018)
Картунов О. В. - Етнополітичні портрети Галичини у калейдоскопі мінливих історичних подій. Рецензія на монографію: Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с. (2018)
Маслюк В. А. - Композиційні порошкові матеріали на основі карбідосталей з домішками карбідів хрому і титану для робочих органів сільськогосподарських машин, Яковенко Р. В., Войтюк В. Д., Денисенко М. І. (2016)
Теслюк В. В. - Концептуальні основи біотехнології виробництва мікобіопрепаратів із плодових тіл грибів, Барановський В. М., Спічак В. С. (2016)
Voinalovych O. V. - Organization of independent and extramural study of university students while studying "occupational health and safety" subjects, Bilko T. O. (2016)
Дьомін О. А. - Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах практичної підготовки, Колосок І. О. (2016)
Сніжко О. О. - Біотехнологія кисломолочних напоїв з продуктами бджільництва (2016)
Усенко С. М. - Визначення часу експозиції при знезаражуючій обробці зернових в сильних електричних полях (2016)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з комбінованим динамічним режимом руху, Почка К. І. (2016)
Аніскевич Л. В. - Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного лісостепу, Стародубцев В. М. (2016)
Дьомін О. А. - Суб’єктивні закономірності оволодіння знаннями на академічній лекції в аграрних внз, Колосок І. О. (2016)
Гнатюк О. А. - Застосування методології дослідження марківських випадкових процесів для прогнозування поведінки системи "механізатор – машинно-тракторний агрегат – виробниче довкілля", Білько Т. О., Покутний О. О. (2016)
Borak K. - Physical and mathematical modeling of tribosystem "working tool – land" (2016)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань електромагнітної ударно-вібраційної системи (2016)
Теслюк В. В. - Дослідження механічної підготовки сировини до біотехнології екстракції грибних полісахаридів для виробництва мікобіопрепаратів, Теслюк В. В., Барановський В. М. (2016)
Козупиця С. І. - Побудова експертної моделі при оптимізації роботи збирально-транспортних комплексів (2016)
Смолінський С. В. - Результати енергетичної оцінки технічного забезпечення збирання зернових культур, Левчук С. С., Маранда С. О. (2016)
Комков В. М. - Оцінка ефективності первинної обробки молока в умовах кооперативу індивідуальних господарств, Ребенко В. І. (2016)
Фришев С. Г. - Обґрунтування раціонального складу збирально-транспортного комплексу із застосуванням напівчовникового руху транспортних засобів (2016)
Пилипака С. Ф. - Аналітична модель установки грунтообробних сферичних дисків для визначення геометричних та технологічних характеристик, Клендій М. Б. (2016)
Надточій О. В. - Теоретичні спектри віброакустичних сигналів ЦПГ і їх зв'язок з тривалістю ударів, Тітова Л. Л. (2016)
Войтік А. В. - Дослідження впливу параметрів циліндричної щітки на силу опору ґрунту та реакцію ґрунтової основи при розкритті кореневої системи маточних рослин, Кравченко В. В., Пушка О. С. (2016)
Тітова Л. Л. - Використання спектрального аналізу вібросигналів дизельного двигуна для виявлення появи дефектів, Надточій О. В. (2016)
Бойко А. І. - Дослідження впливу присмоктуючої сили на ефективність захвату окремих насінин, Попик П. С., Банний О. О. (2016)
Савченко Л. А. - Особливості використання логістики в сільському господарстві (2016)
Погорілець О. М. - Тенденції розвитку ротаційних косарок-плющилок з глибини століть і до сьогодення, Волянський М. С. (2016)
Пилипака С. Ф. - Конструювання мінімальних поверхонь за допомогою ізотропної кривої, яка лежить на поверхні катеноїда, Муквич М. М. (2016)
Войналович О. В. - Впровадження системи відстеження потенційних небезпек на аграрному підприємстві на базі ризик-орієнтованого підходу, Гнатюк О. А. (2016)
Бойко Д. І. - Математичне моделювання швидкого гравітаційного руху інгредієнтів комбікормів при їх змішуванні (2016)
Дранус В. В. - Страхування виробничо-господарських ризиків аграрних підприємств: інноваційний аспект (2016)
Нанка О. В. - Прилад та методика дослідження динамічних зусиль різання фуражного зерна (2016)
Червінський Л. С. - Вимоги до спектрального складу штучних джерел оптичного випромінювання для вирощування рослин в спорудах закритого грунту, Сторожук Л. О., Романенко О. І., Луцак Я. М. (2016)
Чуєнко Р. М. - Автономний електромеханічний комплекс з компенсованими асинхронними машинами, Макаревич С. С., Гаврилюк В. В. (2016)
Фришев С. Г. - Удосконалення технологічного процесу перевезення зерна від комбайнів напівпричепами самоскидами (2016)
Шкарівський Г. В. - Компонувальна схема самохідного шасі – реалії конструкції і напрями вдосконалення (2016)
Яропуд В. М. - Експериментальні дослідження раціональної геометрії розташування отворів у повітропроводі теплоутилізатора (2016)
Давиденко О. О. - Експериментальні дослідження залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів кругового перерізу при дії поперечних сил (2016)
Аніскевич Л. В. - Конструктивні особливості сошникових систем сучасних сівалок та їх відповідність вимогам точного землеробства, Росамаха Ю. О. (2016)
Ковальов М. Ф. - Аналітична модель механізму відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт та її використання (2016)
Пилипенко А. П. - Визначення механічних властивостей зернового матеріалу як об’єкту кормоприготування, Чаусов М. Г. (2016)
Потапова С. Є. - Експериментальні дослідження процесу подрібнення зерна вальцедековою дробаркою (2016)
Фришев С. Г. - Порівняльна оцінка організації роботи транспортних засобів на перевезенні цукрових буряків (2016)
Шкарівський Р. Г. - До питання вивчення доцільності використання малогабаритних МЕЗ з колісною формулою 2К2, Шкарівський Г. В. (2016)
Налобіна О. О. - Аналітичні положення прогнозування відновлення технічного стану машин для лісотехнічних робіт (2016)
Калівошко М. Ф. - Шляхи зниження негативного впливу паливно-мастильних матеріалів на природне середовище (2016)
Косовець Ю. В. - Застосування об’ємного методу для дозування рідких мінеральних добрив (2016)
Калініченко Р. А. - Визначення теплофізичних коефіцієнтів в розв’язках рівняння теплопровідності для ідентифікації процесів термообробки зерноматеріалів (2016)
Новицький А. В. - Дослідження динаміки зміни показників надійності засобів для приготування і роздачі кормів (2016)
Мариніна Л. І. - Аналіз технологій вирощування цибулі ріпчастої та конструкційні особливості експериментальної установки для її викопування (2016)
Titova L. L. - Analysis of frequency of restorations serviceability of forestry machines, Rogovskii I. L. (2016)
Голуб Г. А. - Механіка руху частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Матухно Н. В. - Стратегії технічної політики в забезпеченні збирання хлібів в Україні вітчизняними зернозбиральними комбайнами, Нєдовєсов В. І. (2016)
Zapryvoda A. - Method of calculation of basic parameters of vibration device to form horizontal surfaces (2016)
Марус О. А. - Аналіз конструкцій реакторів для твердофазної ферментації, Голуб Г. А. (2016)
Rogovskii I. L. - Model of parametric synthesis rehabilitation agricultural machines, Melnyk V. I. (2016)
Маковецька С. В. - Формування розкладу поставок сировини на цукровий завод із застосуванням генетичних алгоритмів, М'якшило О. М. (2018)
Брацький В. О. - Дослідження та розробка методу обробки log-файлів у розподіленій інформаційній системі з використанням нереляційної бази даних MongoDB (2018)
Губа М. І. - Трансформація земельних відносин у контексті формування і реалізації державної аграрної політики, Барсук Ю. В. (2018)
Ткачук С. В. - Маркетинг освітніх послуг: проблеми та перспективи, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2018)
Strashynska L. - Food security of Ukraine: problems and areas of providing (2018)
Пєтухова О. М. - Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств агропродовольчої сфери, Коняга А. В. (2018)
Безпалько О. В. - Методичні аспекти оцінки вартості знака для товарів і послуг як інтелектуального капіталу інноваційної економіки, Бєлова Т. Г. (2018)
Труш Ю. Л. - Чинники впливу нa якість хлібобулочної продукції (2018)
Головань О. О. - Особливості мікросегментації вітчизняного ринку кави, Олійник О. М., Сербіненко К. Г., Олійник М. О. (2018)
Закревська Л. М. - Перспективи розвитку системи управління персоналом в аграрному секторі економіки (2018)
Бергер А. Д. - Методичний підхід до формування маркетингового потенціалу підприємств м’ясопереробної галузі (2018)
Драган О. І. - Формування системи стрес-менеджменту на підприємствах м’ясопереробної галузі (2018)
Соколенко А. І. - Енергетичні потенціали газорідинних середовищ, Шевченко О. Ю., Білик О. А., Мироненко С. М. (2018)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсних електричних полів на амінокислотний склад незбираного молока, Українець А. І., Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В., Бойко М. І. (2018)
Копиленко А. В. - Методологія конструкційного розрахунку ферментерів під спільною дією декількох видів навантажень, Шибецький В. Ю., Костик С. І., Поводзинський В. М. (2018)
Пригодій Д. В. - Навантаження гнучких зв’язків у технічних системах, Васильківський К. В. (2018)
Ковальов О. В. - Фізична і математична модель процесу випікання тістових заготовок у хлібопекарських печах, Шутюк В. В., Карвацький А. Я. (2018)
Петренко В. П. - Тепловіддача при випаровувальному концентруванні розчинів у вертикальних низхідних кільцевих потоках, Прядко М. О., Рябчук О. М., Глоба О. B. (2018)
Никитюк І. І. - Моделювання процесу розподілення теплоносія в сушарці для термолабільних продуктів, Лементар С. Ю., Вересоцький Ю. І., Риндюк Д. М. (2018)
Бондар В. І. - Аналіз результатів експериментального дослідження процесу конденсації пари з парогазової суміші на поверхні циліндричного вільностікаючого струменя рідини (частина 1), Солодка К. М., Василенко С. М. (2018)
Воробйова А. М. - Спіраль Архімеда — історія і сучасність, Циганкова Г. А. (2018)
Дейниченко Л. Г. - Технологія та якість збитих десертів на основі молочно-білкового концентрату (2018)
Сімахіна Г. О. - Особливості створення та використання дієтичних добавок, Науменко Н. В., Мартиненко Т. А. (2018)
Дітріх І. В. - Розробка рецептури нового виду шоколадного брауні спеціального призначення, Євтушенко Н. В. (2018)
Заморська І. Л. - Леткі сполуки соку суничного натурального неосвітленого (2018)
Шаповаленко О. І. - Визначення показників якості зернової сировини та перспективи її експорту в інші країни, Євтушенко О. О., Петренко А. О., Шатківська О. М. (2018)
Токар А. Ю. - Математичне моделювання технологічного процесу обсмажування овочів в олії, Миронюк С. С., Волкова Т. В. (2018)
Дорохович А. М. - Визначення впливу цукрів сахарози, глюкози, фруктози та різних видів крохмальної патоки на властивості карамельної маси, Мазур Л. С. (2018)
Заболотец А. А. - Размеры и морфологические особенности зерен нативного крахмала разного ботани¬ческого происхождения, Ермаков А. И., Литвяк В. В. (2018)
До відома авторів (2018)
Левченко О. В. - Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки (2018)
Sokolov K. - Analysis of general approaches for the construction of information security system (2018)
Степанов Г. С. - Погляди щодо проблемних питань застосування Повітряних Сил в протиповітряній обороні, Камінський В. В., Павленко М. А. (2018)
Мажара І. П. - Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом, Тимочко О. І., Чернов В. Г. (2018)
Ведмідь О. І. - Спосіб розрахунку дальності пуску зенітних керованих ракет з полігону (тимчасового майданчика) приморського базування з урахуванням профілю польоту мішені типу ВР-3 "Рейс", Романюк М. М. (2018)
Гризо А. А. - Оцінка ймовірності ураження наземної оглядової РЛС баражуючими боєприпасами з режимом самонаведення на радіовипромінювання, Невмержицький І. М., Григор'єв В. Б., Зіняк Р.В. (2018)
Жила C. C. - Аналіз електромагнітного поля антени при її збудженні надширокосмуговими та багатосмуговими сигналами (2018)
Karlov V. - Radiation of spatially limited inhomogeneous plasma, Kirichenko Yu., Artemenko A., Lukashuk O. (2018)
Pavlenko М. - Arithmetic model "radiotechnical facilities – control system" according to Petri net model, Shapran Yu., Stakhova M. (2018)
Aloshin G. - The method of parameters optimization of the multifunctional laser information-measuring system on the multiplicity of signals, structures and technical parameters, Kolomiytsev O., Kuleshov O., Kulagin K., Tkachev A. (2018)
Василишин В. І. - Аналіз впливу віконних функцій на точність оцінювання кутових координат джерел випромінювання при попередньому формуванні ортогональних променів, Лютов В. В., Шкода А. І., Глушко А. П. (2018)
Zhuk O. - Method of evaluation of channel parameters with technology МІМО-SEFDM, Shyshatskyi A., Prokopenko E., Zhyvotovskyi R. (2018)
Калашник Г. А. - Основні заходи щодо забезпечення ефективного функціонування систем управління, зв’язку та навігації в умовах впливу деструктивних геліогеофізичних збурень, Калашник-Рибалко М. А. (2018)
Dudnik V. - Method of selection of rational ways of tasks performance by brigade tactical groups in stabilization activities on the basis of game theory (2018)
Литвин В. В. - Модель розрахунку безпечного шляху із вогневим та оборонним потенціалом військових груп на основі побудови штучної імунної системи та алгоритму бактеріального пошуку, Угрин Д. І., Шевчук С. Ф., Іл’юк О. Д. (2018)
Bіlenko О. - Influence of projectile ballistic coefficient dispersion on non-lethal and limited range weapons' tactical characteristics, Pavlov D. (2018)
Дєнєжкін М. М. - Управління оборонними ресурсами: методичний підхід до визначення потреби в ресурсах на розвиток Збройних Сил у ході оборонного планування (2018)
Михалевич М. Г. - Підвищення точності роботи електропневматичного механізму керування зчепленням транспортних засобів категорій N3 та M3 шляхом використання послідовного розташування електропневматичних клапанів, Богомолов В. О., Клименко В. І., Ярита О. О., Леонтьєв Д. М., Рябуха Ю. О. (2018)
Потьомкін М. М. - Метод трикритеріального евклідового ядра та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Сірченко Р. С. (2018)
Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2018)
Безкоровайна І. М. - Оцінка ефективності хірургічного лікування хворих віковою катарактою шляхом аналізу факторів ризику, Стебловська І. С. (2018)
Цибульська Т. Е. - Прогнозування ризику прогресування набутої міопії у дітей шкільного віку, Завгородня Н. Г., Пашкова О. Е. (2018)
Блавацкая О. Н. - Сравнение морфометрических изменений хориоретинального комплекса в области фовеа при высокой осложненной близорукости и возрастной дегенерации макулы под воздействием антиангиогенной терапии, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2018)
Гузун О. В. - Эффективность стимуляции и нутриентной терапии в лечении астенопии студентов, Храменко Н. И. (2018)
Крючко А. В. - Модифицированный тест Хоуэлла для качественного и количественного определения фории на близких расстояниях (2018)
Духайер Шакир - Результаты лечения нарушений аккомодации у больных с использованием электростимуляции на аппарате "ЭТРАНС" и фосфенэлектростимуляции, Бушуева Н. Н., Пономарчук В. С., Храменко Н. И. (2018)
Павловский М. И. - Метаболический статус слезной жидкости у больных синдромом сухого глаза при гипотиреозе, Дрожжина Г. И. (2018)
Бездітко П. А. - Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання, Карлійчук М. А. (2018)
Жердьова Н. М. - Взаємозвязок між діабетичною ретинопатією та мозковою перфузією у хворих на цукровий діабет II типу, Медведовська Н. В., Макеєв С. К., Маньковський Б. М. (2018)
Алибет Яссин - Особенности визуализации структур цилиарного тела при регматогенной отслойке сетчатки, осложненной цилиохориоидальной отслойкой, в процессе предоперационного противовоспалительного лечения, Задорожный О. С., Левицкая Г. В., Пасечникова Н. В. (2018)
Боброва Н. Ф. - Влияние различных режимов элекрического тока высокой частоты на структурные изменения зрительного нерва кролика, Вит В. В., Сорочинская Т. А., Молчанюк Н. И., Левицкий И. М. (2018)
Kuzenko V. V. - Eye retinal changes under the influence of chromium ions, Kuzenko O. V., Demin Yu. A. (2018)
Боброва Н. Ф. - Тактика хирургических вмешательств при двусторонних врожденных колобомах радужки и врожденных катарактах, Смаглий Д. В. (2018)
Иванова О. Н. - Особенности течения коревого керато-конъюнктивита у взрослых, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И., Великсар Т. А. (2018)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції офтальмологів Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей України "Актуальні питання офтальмології", Науменко В. О., Пенішкевич Я. І., Мирненко В. В., Стойловська О. Г., Аркуша Г. Ю., Пронченко О. В., Корнієнко А. П. (2018)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2017 году (2018)
Голуб Г. А. - Оцінка обладнання для сушіння зерна з використанням відновлювальних джерел енергії, Кухарець С. М., Ярош Я. Д. (2016)
Ловейкін В. С. - Динамічні навантаження в механізмі підйому вантажопідйомних машин, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Голуб Г. А. - Визначення мінімальної граничної кутової швидкості для забезпечення відцентрового руху частинки по радіальній лопатці обертового барабана, Марус О. А. (2016)
Павленко С. І. - Чисельне моделювання процесу змішування компонентів гноє-компостної суміші лопатевим робочим органом (2016)
Надточій О. В. - Побудова дорадчої системи діагностування зернозбиральних комбайнів на основі бази знань, Тітова Л. Л. (2016)
Човнюк Ю. В. - Утёт сил сухого трения при моделировании и анализе вынужденных колебаний вибратора для поверхностного уплотнения бетонных смесей на субрезонансных режимах, Сивак И. Н., Кравчук В. Т. (2016)
Смолінський С. В. - Аналіз критеріїв стійкості при роботі зернозбиральних комбайнів на схилах (2016)
Поліщук В. М. - Наукові основи аерозольного очищення біодизеля, Тарасенко С. Є. (2016)
Поліщук В. М. - Аналіз типів розпилювачів для аерозольного промивання біодизеля, Козак Н. І. (2016)
Ковязин О. С. - Обґрунтування форми поперечного перетину ґрунтового теплообмінника, Голуб Г. А., Алієв Е. Б. (2016)
Надточій О. В. - Цифровий обробіток вібросигнала дизеля та модель віртуального приладу його реалізації, Тітова Л. Л. (2016)
Войналович О. В. - Оцінення професійного ризику трактористів-машиністів під час ремонтування та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, Гнатюк О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Зменшення динамічних навантажень на металоконструції прольотних кранів шляхом оптимізації перехідного процесу пуску крана за комплексним критерієм, Крушельницький В. В. (2016)
Васильковська К. В. - Визначення якості висіву насіння пневмомеханічним висівним апаратом з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння, Васильковський О. М., Петренко М. М. (2016)
Голуб Г. А. - Обґрунтування параметрів скребків похилого конвеєра для прибирання гною у тваринницьких приміщеннях, Хмельовський В. С., Швець Р. Л., Ікальчик М. І. (2016)
Тітова Л. Л. - Моделювання Вейвлет аналізу вібросигналів дизельного двигуна для виявлення його ефективності, Надточій О. В. (2016)
Ковальчук Ю. О. - Лазерне зміцнення робочих органів ґрунтообробних знарядь зі сталі 65Г (2016)
Човнюк Ю. В. - Моделювання динамічних процесів та навантажень пружних елементів механізмів підйому вантажопідйомних машин пуску, Сівак І. М. (2016)
Салюк А. І. - Рециркуляція газової фази з її очищенням при метановій ферментації курячого посліду, Жадан С. О., Шаповалов Є. Б. (2016)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис ізотропних ліній на поверхні псевдосфери та побудова мінімальних поверхонь, Муквич М. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Узагальнений критерій динамічної оптимізації режимів руху та їх стійкості для лінеаризованих механічних систем з дискретним спектром, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2016)
Новицький А. В. - Огляд теоретичних досліджень надійного функціонування складних технічних систем у тваринництві (2016)
Мельник В. І. - Історія виникнення і запровадження проекту "Галузева економіка і менеджмент" у процес підготовки інженерних фахівців, Новицький А. В. (2016)
Мельник В. І. - Роль наукової школи Крамарова В. С. у формуванні інженерного потенціалу аграрної сфери, Новицький А. В. (2016)
Адамчук В. В. - Обґрунтування параметрів гвинтового гранулятора кормів, Братішко В. В. (2016)
Кістечок О. Д. - Дослідження стійкості руху орного агрегату у горизонтальній площині, Надикто В. Т. (2016)
Дідур В. В. - Термодинамічні характеристики елементів насіння рицини, Чебанов А. Б., Асеєв А. А., Шарій А. В. (2016)
Болтянська Н. І. - Створення оптимальних параметрів мікроклімату в умовах зростаючого дефіциту енергоносіїв в галузі свинарства (2016)
Михайлович Я. М. - Коливання гвинтового з'єднання сільськогосподарської техніки під впливом поперечної вібрації, Рубець А. М. (2016)
Alatoom Mohammad Fayiz Ahmad - Rationale of calculation of parameters grinder-mixer for sheep and goats, Karabinesh S. S. (2016)
Деркач О. П. - Обгрунтування параметрів розкидного пристрою машини для внесення твердих органічних добрив, Харченко І. В. (2016)
Бакулін Є. А. - Визначення вітрових навантажень висотних будівель в умовах щільної міської забудови, Бакуліна В. М., Костира Н. О. (2016)
Шацкий В. В. - Методология совершенствования технологического обеспечения животноводства (2016)
Давиденко О. О. - До визначення граничних деформацій бетону за діаграмами напруження – деформації бетону при підвищених температурах (2016)
Лисенко В. П. - Дослідження боксу з комахами як об’єкта автоматизації, Чернова І. С. (2016)
Голуб Г. А. - Концепція виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва та тваринництва, Марус О. А. (2016)
Ловейкін В. С. - Оптимізація конструктивних параметрів приводного механізму роликової формувальної установки з врівноваженим приводом, Почка К. І. (2016)
Дьомін О. А. - Інновації в педагогічних технологіях при підготовці висококваліфікованих фахівців з агроінженерії, Колосок І. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Аналіз руху ковшового елеватора з динамічною механічною характеристикою двигуна, Ткачук Л. Б. (2016)
Kozachenko O. - Changes of blade shape of agricultural tools during deterioration, Shkregal O., Kadenko V., Bleznyuk O. (2016)
Бистрий О. М. - Експериментальні показники відновлення працездатності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2016)
Rogovskii I. L. - Analysis of model of recovery of agricultural machines and interpretation of results of numerical experiment (2016)
Жаровська І. М. - Правова глобалістика: до постановки проблеми, Дякович О. В. (2017)
Ганзенко О. О. - Правові засоби вирішення суспільних конфліктів в Україні в умовах євроінтеграції (2017)
Середа А. М. - Інституціоналізація судової влади в добу відродження української державності (1917-1918 рр.) (2017)
Пелех І. В. - Правові аспекти здійснення журналістської діяльності, Зозуль Т. В. (2017)
Гуйван П. Д. - Правова визначеність та її темпоральні прояви в приватному європейському праві (2017)
Задорожний О.В. - Мета як конститутивна ознака приватизації державного майна (2017)
Клементьєва Т. М. - Юридична характеристика спадкового договору в Україні та світовий досвід застосування спадкового договору (2017)
Мельник І. А. - Чи забезпечені права споживачів із введенням у дію спеціального закону "про споживче кредитування"? (2017)
Коломоєць Т. О. - Патронатна служба за законодавством україни: деякі дискусійні питання регламентації (2017)
Пирожкова Ю. В. - Правозабезпечувальний складник процедурної функції адміністративного права: пошук базового критерію визначення сутності (2017)
Ковальчук А. Ю. - Деякі аспекти становлення системи фінансово-економічної безпеки в зарубіжних країнах (2017)
Костенко О. М. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічних закупівель в Україні (2017)
Крикавська І. В. - Особливості правового статусу територіальних громад (2017)
Лісогор Ю. Б. - Адміністративна відповідальність за порушення митних правил (2017)
Федчишин Д. В. - Правові аспекти здійснення земельних прав в Україні (2017)
Возняковська К. А. - Щодо поняття неспроможності банківських установ (2017)
Орловський Б. М. - Історичні аспекти формування категорій інституту необхідної оборони на українських землях (2017)
Титул, зміст (2018)
Kusyj J. - Vibratory-centrifugal strengthening’s influence on failure-free parameters of drilling pumps bushings, Kuk А., Topilnytskyy V. (2018)
Osaulenko K. - Investigation of the efficiency and potential possibilities of paper protection by siloxan in wet environments, Demchenko V., Merezhko N. (2018)
Kyrychenko K. - Use of high-performance plasticizers to provide design and operational requirements for the concrete composition for the construction of floating composite docks, Shchedrolosiev O., Rashkovskyi O. (2018)
Karakurkchi A. - Research of the peculiarities of plasma-electrolytic treatment of AK12M2MgN piston alloy with formation of ceramic-like coatings, Sakhnenko N., Ved M., Parsadanov I. (2018)
Trotsenko Ye. - Simulation of partial discharges under influence of impulse voltage, Brzhezitsky V., Protsenko O., Chumack V., Haran Ya. (2018)
Hutsol Т. - Synthesis of radiometric receivers on the criterion of statistical invariance to fluctuations of strengthening and narrow-band interference, Popryaduhin V., Popova I., Kosulina N., Cherenkov А. (2018)
Yeromin A. - Choice and ground for direction of energy efficiency increasing for Ukrainian buildings and facilities, Kolosov A. (2018)
Cherepashchuk G. - Increasing the accuracy of the non-contact temperature measurement in the case of energy audits of different objects, Kalashnikov E., Nazarov A., Siroklin V. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Lytvyn V. - Development of a method for calculating the safe position of military units by using artificial neural networks based on swarm algorithms, Uhryn D., Iliiyuk O., Klichuk O. (2018)
Sahaida P. - Development of methodology for data and knowledge warehouse design in computer systems for intellectual data processing (2018)
Lytvyn V. - Big Data analytics ontology, Vysotska V., Veres O., Brodyak O., Oryshchyn O. (2018)
Shcherbina O. - Development of imitation model for selection of tug barge vessels for work on the line (2018)
Lymarenko Y. - Recognizing wheels with a laser to calculate the deformation of tires, Tatievskyi D. (2018)
Gaidaichuk V. - Development of theoretical and experimental dynamic monitoring of large-scale building structure, Kotenko K., Kedyk I. (2018)
Gladkovska V. - Substantiation of the development variant of freight forwarding company under uncertainty conditions (2018)
Stanovskyi O. - Compensation of the spatial deviations of measuring elements in CAD, Toropenko A., Lebedeva O., Dobrovolska V., Daderko O. (2018)
Ostanina A. - Development of the design method of the enterprise for the release of new products, Ershovа N., Shibko O., Velmagina N. (2018)
Vdovychenko V. - Influence of reserve of carrying capacity of stopping points on the time idle parameters of passenger transport vehicles (2018)
Abstract and References (2018)
Коломоєць Т. О. - Исследование наследия Николая Христиановича Бунге и его влияния на формирование современной административной науки и юридического образования в украине (к 195-летию со дня рождения) (2017)
Верлос Н. В. - Рецепція в конституційному праві України: онтологічний і доктринальний аспекти (2017)
Каплін С. М. - Конституційне право на об’єднання у професійні спілки: правове регулювання в контексті зарубіжного досвіду (2017)
Андронов І. В. - Категорія "істина" та обґрунтованість судового рішення в цивільному процесі (2017)
Ткалич М. О. - До питання про місце спортивного права в системі права: досвід країн Європейського Союзу та США (2017)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби у сфері охорони навколишнього природного середовища України (2017)
Кушнір І. П. - Класифікація інформаційно-правових відносин у прикордонній сфері (2017)
Шаповал Т. Б. - Податкові системи європейських країн: нотатки до наукової дискусії (2017)
Калниш Д. О. - Теоретико-правові засади адміністративно-правового регулювання здійснення експортно-імпортних операцій в Україні (2017)
Петришина М. Д. - Повноваження адміністративних судів, де адміністративним позивачем є суб’єкт владних повноважень (2017)
Шимон О. М. - З’ясування сутності понять "обмеження" та "заборони" у сфері запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією (2017)
Kolomoets T. O. - The genesis and modernization of the principle of proportionality as one of the basic principles of the European union law, Barlit A. Yu., Kravchenko I. O. (2017)
Погрібний Д. І. - Специфіка корпоративних відносин у системі сучасного господарсько-правового регулювання (2017)
Аганіна А. О. - Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Конова А. О. - Непокора та невиконання наказу: розмежування з обставинами, які виключають злочинність діяння, Косяк О. В. (2017)
Ватраль А. В. - Принципи контррозвідувального пізнання (2017)
Узунова О. В. - Про сучасні форми та методи роботи з пошуковою інформацією (2017)
Титул, зміст (2018)
Abdo-Allah M. - Search for new biologically active compounds based on 6-methyluracil-5-sulfochloride and alcohols, Моspanova Е., Popov Ye., Isak А. (2018)
Artemev S. - Investigation of methods of obtaining whiskers in composite material, Shaporev V., Tsymbal B. (2018)
Vecherkovskaya A. - Software for productivity calculation of polypropylene filtering element in dependence from its application, Popereshnyak S. (2018)
Shevchenko А. - Laboratory studies of the coagulation process of waste waters of milk processing enterprises by changing the mixing rate, Shevchenko T., Pinchuk O., Kunytskyi S., Miasoiedov О. (2018)
Vasiutynska K. - Visualization of the pool fire action zones with using MapInfo GIS for the number of filling stations of the Odessa (Ukraine) residential district, Smyk S., Ivanov O., Shevchuk I. (2018)
Plyatsuk L. - Bioindicative studies of roadside ecosystems, Moiseev V., Vaskin R., Ablieieva I., Vaskina I. (2018)
Khalmuradov B. - Analysis of the technogenic load on the environment during forced ventilation of tanks, Harbuz S., Ablieieva I. (2018)
Khorolskyi V. - Development of robototechnological complex of intellectual management by bread manufacturing for technological loading territories, Korenets Yu., Ostapenko I. (2018)
Haliasnyi I. - Research of surface properties of water-flour suspensions in the presence of hydrocolloids and protein supplements, Gavrish T., Shanina O. (2018)
Abstract and References (2018)
Андрухів О. І. - Правовий статус дитячих кімнат міліції та боротьба з дитячою безпритульністю в УРСР у 1940–1950-х роках (2017)
Ілин Л. М. - Правові та організаційні засади діяльності української сеймової фракції "Руський клуб" (2017)
Кожура Л. О. - Генезис становлення та розвитку інституту охорони дитинства до ХІХ ст. (2017)
Михайліченко М. А. - Документування приналежності до дворянського стану в Російській імперії (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) (2017)
Корсун С. І. - Наукові та законодавчі підходи до визначення поняття ґендерної рівності як складової частини конституційної рівності, Желіховський В. В. (2017)
Кудрявцева О. М. - Реформа місцевого самоврядування та перспективи розвитку місцевої демократії в Україні (2017)
Опольська Н. М. - Право на свободу творчості в системі прав людини (2017)
Роговенко О. В. - Принципи муніципальної нормотворчості: національний досвід та європейська практика (2017)
Гуйван П. Д. - Набуття права власності за набувальною давністю та його відмінність від отримання власності під час купівлі майна у неповноважного відчужувача (2017)
Іващенко В. А. - Правове регулювання охорони інтелектуальної власності на території Закарпаття у 1918–1938 рр. (2017)
Кройтор В. А. - Дія принципу поєднання гласності та можливості її обмеження в цивільному судочинстві під час розгляду справ про усиновлення дітей (2017)
Ясинок М. М. - Масові (групові) та похідні позови в цивільному процесуальному праві України: постановка проблеми (2017)
Бойко В. Б. - Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників (2017)
Іншин М. І. - Вектори ідеологічних змін у сучасному трудовому праві (2017)
Парпан Т. В. - Обов’язкові умови трудового договору у фермерському господарстві (2017)
Ващишин М. Я. - Програмні засади формування національної екологічної мережі (2017)
Нежевело В. В. - Деякі особливості регулювання земельних правовідносин нормами земельного та цивільного законодавства (2017)
Петрова Н. О. - Державна підтримка фермерських господарств у сучасних умовах (2017)
Стрельник В. В. - Охорона надр як об’єкт здійснення екологічного контролю та нагляду (2017)
Губанов О. О. - Проблеми правового регулювання інформаційно-просвітницької діяльності серед публічних службовців України, спрямованої на підвищення рівня обізнаності з положеннями законодавства ЄС (2017)
Дорошенко Д. П. - Поняття та суттєві ознаки податково-правового примусу (2017)
Іванчук А. О. - Перспективи реалізації системи електронних адміністративних послуг в Україні, Волкович О. Ю. (2017)
Козачок І. В. - Правові засади внутрішнього аудиту фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2017)
Лученцов Г. В. - Історико-правовий аналіз адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю (2017)
Зеленський С. М. - Роль та значення слідчих (розшукових) дій у забезпеченні справедливості кримінального провадження (2017)
Лесько Н. В. - Правові засади протидії торгівлі дітьми в Україні (2017)
Мироненко Т. Є. - Деякі проблеми змісту та застосування угод про визнання винуватості (2017)
Нестор Н. В. - Правове регулювання кримінальних проступків: ретроспективний аналіз (2017)
Тома М. Г. - Ставлення професіонального злочинця, засудженого до позбавлення волі, до режиму відбування покарання (2017)
Церкуник Л. В. - Кримінологічний аналіз віктимологічного запобігання злочинам в Україні (2017)
Калюжна С. В. - Тактико-психологічні особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх осіб (2017)
Власенко Д. В. - Сучасні проблеми реформування Національної поліції України (2017)
Запара С. І. - Перспективи судової медіації в контексті розвитку альтернативних способів вирішення спорів в Україні (2017)
Кухарчук Х. І. - Сутність професійної підготовки та профілактично-виховної роботи з кадрами в органах прокуратури (2017)
Титул, зміст (2018)
Khovrak I. - The impact of auditor’s ethics on the quality of auditing the company's cash flows, Kozyarchuk T. (2018)
Kuzmin O. - Formation of diagnostics indicator base of the university scientific activity system, Melnyk O., Zhuk L. (2018)
Korzh N. - Selection of the optimal set of revenue management tools in hotels, Onyshchuk N. (2018)
Plikus I. - Investigation of the existing methodology of value estimation and methods of discount rate estimation (2018)
Boiarynova К. - Formation of a scientific approach to functioning as a process of development of innovation-oriented enterprises (2018)
Prokopiv M. - Development of gas transportation companies' economic security level evaluation method by taxonometric method (2018)
Kovalev A. - Formation of system frameworks of energy controlling, Degtiareva O. (2018)
Dubinina M. - Improvement of organizational and documentary security of vacation, Cheban Y., Horbach S., Dubinin V. (2018)
Melikhova T. - Implementation of the system of economic security in the enterprise and its impact on the results of the economic activity of the enterprise (2018)
Krykavskyy Ye. - Formalization of the process of the strategic adaptation of the manufacturing company to integration of complex-technical systems in the supply chain, Savchenko Yu. (2018)
Babenko V. - Research of the aspects of modeling of the project management of risk of implementation system information support, Nakisko O., Mykolenko I. (2018)
Tsyfra T. - Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises, Zapechnа Yu., Gritcenko O. (2018)
Sotnikova I. - The use of a balanced system of indicators for the management of construction enterprises (2018)
Abstract and References (2018)
Содержание (2017)
Мухина А. Ю. - Стереозрение у детей с врожденной миопией и амблиопией с миопической рефракцией, Бойчук И. М., Журавлева Л. Д. (2017)
Великсар Т. А. - Влияние использования силиконгидрогелевых контактных линз на стабильность мембран клеток и субклеточных структур роговичного эпителия, Леус Н. Ф., Гайдамака Т. Б., Михейцева И. Н., Дрожжина Г. И., Коломийчук С. Г. (2017)
Мельник В.О. - Дослідження оптичної густини внутрішньоочної рідини у пацієнтів з катарактою та первинною відкритокутовою глаукомою за допомогою спектроскопії (2017)
Панченко Н. В. - Влияние комплекса эмбриональных нейропептидов на динамику светочувствительности сетчатки у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, Гончарь Е. Н., Арустамова Г. С., Переяслова А. С., Приходько Д. О., Фрянцева М. В. (2017)
Чорнобай М. О. - Рівень катаракти серед дитячого населення в областях за даними Міністерства охорони здоров’я України за 2007-2016 роки (2017)
Романова Т. О. - Критерії тяжкості набряку макули внаслідок тромбозу ретинальних вен: Гетерогенність когорти та оцінка ефективності порогової і субпорогової лазерної коагуляції сітківки в залежності від запропонованих критеріїв тяжкості набряку макули. Частина II (2017)
Задорожный О.С. - Размеры структур цилиарного тела при регматогенной отслойке сетчатки в зависимости от длины глаза, Алибет Яссин, Криворучко А.С., Левицкая Г. В., Пасечникова Н. В. (2017)
Степанова Л. В. - Физиологические особенности водообменных процессов в хрусталиках животных с учетом фазы аккомодации, Сычев Г. М., Кратасюк В. А., Светлова О. В. (2017)
Ивачев Е. А. - Экспериментальное обоснование модернизированной непроникающей глубокой склерэктомиии в лечении больных с открытоугольной глаукомой (2017)
Бігун Н. М. - Особливості реакції м'яких тканин орбіти, окуло-орбітальної ділянки і кісткових структур на імплантацію полімерно-композиційного матеріалу та політетрафторетілену при експериментальних дослідженнях, Віт В. В., Малецький А. П., Дубкова В. І. (2017)
Федченко С. А. - Сравнительная оценка ультраструктурных изменений хориоретинального комплекса кроликов после воздействия лазерного излучения с длиной волны 577 нм и 532 нм, Задорожный О. С., Молчанюк Н. И., Король А. Р. (2017)
Савицький І. В. - Метаболічна корекція експериментальної діабетичної ретинопатії, Семенко В. В., Сердюк В. М. (2017)
Рудковская О. Д. - Кератоконус: современный взгляд на проблему (2017)
Benik D. Yu. - Contribution of academician V.P.Filatov to reconstruction of Transfiguration Cathedral in Odessa, Bobrova N. F., Aleksa D. V. (2017)
Андрєєв С. М. - Методика застосування бібліотек комп’ютерного зору для побудови картографічних моделей, Жилін В. А., Топчий А. С. (2018)
Берднік П. Г. - Імітаційна модель впливу точності оцінки коефіцієнту готовності мобільних контрольно-діагностичних систем на достовірність контролю апаратури радіонавігації морського транспорту, Шапран Ю. Є. (2018)
Ostroumov I. V. - DME/DME and VOR/DME positioning errors estimation (2018)
Мальцев О. С. - Аналіз інформаційної спроможності кооперативних систем спостереження (2018)
Могілатенко А. С. - Забезпечення радіолокаційною інформацією регіональних центрів управління повітряним рухом, Обідін Д. М., Кондратенко О. П., Руденко В. М. (2018)
Оберемок С. О. - Модель обробки пакетів в комутаційних вузлах з повнозв’язною топологією мережі АСУ повітряним рухом (2018)
Обод І. І. - Інтегральний показник якості захисту інформації в мережі систем спостереження повітряного простору, Стрельницький О. О. (2018)
Павленко М. А. - Розробка критерію вибору достовірних значень узагальнених характеристик повітряних об'єктів, Балакірева С. М., Петров О. В. (2018)
Karlov V. D. - To question of development of radio electronic fight in the armed conflicts of contemporaneity, Lukashuk O. V., Besova O. V. (2018)
Вишнівський В. В. - Оцінка процесів функціонально-структурної реорганізації організаційно-технічної системи, Бондарчук А. П., Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2018)
Єрмілова Н. В. - Моделювання та дослідження електропривода поворотної платформи одноківшевих екскаваторів, Гаврилко Є. В., Кислиця С. Г. (2018)
Луцишин А. М. - Проблеми визначення управління протиповітряною обороною під час проведення операції збройних сил, Степанов Г. С., Костюк І. А. (2018)
Одокиенко А. В. - Обоснование оптимальности операции деления оценок шумовых температур на смежных интервалах наблюдения в радиометре с нестабильным коэффициентом усиления (2018)
Shefer О. V. - Synthesis of adaptive algorithm of compensation of nonlinear distortions of radio devices (2018)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление энтропии случайной величины, параметры которой заданы в интервальном виде в системе центр-радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Лютенко В. Є. - Математична модель для дослідження механізму привода ротора роторного екскаватора ЕР–315, Яковенко А. М. (2018)
Pankratova Yu. Ye. - Packing of ellipsoids in a convex container, Khlud O. M., Patsuk V. M. (2018)
Петровський О. М. - Математичне моделювання та програмна реалізація розрахунку теплових режимів сучасних процесорів, Гаврилко Є. В., Петровська Д. О., Сідоров С. Є. (2018)
Бабіч С. М. - Метод класифікації запитів інформаційного сервісу підприємства, Гриньов Д. В. (2018)
Гороховатський В. О. - Аналіз властивостей, характеристик та результатів застосування новітніх детекторів для визначення особливих точок зображення, Пупченко Д. В., Солодченко К.Г. (2018)
Гринев Д. В. - Использование веб-сайтов и социальных сетей в электронной коммерции, Бойко Д. С., Голуб М. А. (2018)
Ільїна І. В. - Підвищення продуктивності систем управління базами даних, Кадубенко Д. С., Ільїн Д. О. (2018)
Коваленко А. А. - Сучасний стан та тенденцій розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування, Кучук Г. А. (2018)
Коваленко А. В. - Имитационная модель технологии тестирования безопасности Web-приложений (2018)
Кучук Н. Г. - Ефективність управління ресурсами e-learning в гіперконвергентному середовищі, Лукова-Чуйко Н. В. (2018)
Лада Н. В. - Застосування операцій криптографічного додавання за модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах, Козловська С. Г. (2018)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів побудови рекомендаційних систем в мережі Інтернет, Семенов С. Г., Хох В. Д. (2018)
Свиридов А. С. - Метод підбору алгоритмів для розпізнавання зображень (2018)
Сисоєнко С. В. - Оцінка швидкості реалізації групового матричного криптографічного перетворення (2018)
Хижняк І. А. - Тематичне сегментування зашумленого оптико-електронного зображення ройовим методом, Маковейчук О. М., Худов В. Г., Рубан І. В., Худов Г. В. (2018)
Щапов П. Ф. - Інформаційна технологія статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі, Томашевський Р. С., Ткачук Б. В., Павлюк В. М. (2018)
Іванець Г. В. - Модель прогнозування необхідних коштів в резервному фонді державного бюджету для ліквідації наслідків від надзвичайних ситуацій, Толкунов І. О., Стецюк Є. І. (2018)
Караєва Н. В. - Методологічні аспекти та програмні засоби оцінки ризику здоров’ю населення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища (2018)
Рєзнік Д. В. - Екранування як засіб нормалізації електромагнітної обстановки робочого середовища, Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Ченчевой В. В., Богодист А. О., Вовк О. О. (2018)
Чернявский И. Ю. - Использование результатов при разработке теоретических и методологических основ построения системы радиационного мониторинга чрезвычайных ситуаций военного характера, Тютюник В. В., Калугин В. Д., Билык З. В., Матыкин В. Б. (2018)
Гадецька С. В. - Методичні особливості викладання теорії ігор в контексті підвищення праксеологічного рівня якості економічної освіти , Філатова Л. Д. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Титул, зміст (2018)
Kerimov A. - Investigation of the price scale importance in the conditions of the post-soviet market society, Babayev A. (2018)
Grygorak M. - Development of theoretical bases for formation of the national logistics system (2018)
Horbonos F. - Study of cooperation in agribusiness as a socio-economic phenomenon, Pavlenchyk N., Pavlenchyk A., Skrynkovskyy R. (2018)
Kolodizieva T. - Implemantation of world experience in credit programs of development of logistics infrastructure, logistics systems and technologies, Kotsiuba O. (2018)
Zherdetska L. - Stagflation substantiation as an indication of systemic crisis in the financial sector of the economy (2018)
Sitnicki M. - Exploration of the role of business schools in the development of world-class research universities (2018)
Kucherova Н. - Conceptualization of the effect of taxation on the development of small enterprises, Kravets E. (2018)
Pavuk O. - Paradoxes in the labor market of the 21st century: analysis of the microbusiness in Latvia (2018)
Savchuk D. - Community analysis as socio-economic system: space-territorial nature, functions and features (2018)
Shyriaieva L. - Development of the methodical approach to the formation of a competitiveness strategy Bilgorod-Dnestrovskiy sea trading port, Girina O., Bakriev M. (2018)
Kуrуlenko L. - Assessment of the state of machine-building industry in Ukraine, Shmуgol' N. (2018)
Serbov M. - Methodological approaches in development of value estimation of costs of freshwater resources of the water basin by the objects of nature use (2018)
Kharenko D. - Analysis of gastronomic events: a case study of Portugal, Dyshkantiuk O., Ivychuk L. (2018)
Abstract and References (2018)
Аманмурадов Н. - Взаємодія Туркменістану з Організацією Об’єднаних Націй у контексті політики культурного розмаїття (2017)
Головач Н. М. - Менеджмент культури в контексті сучасних соціокультурних перетворень (2017)
Денисюк Ж. З. - Цінності етнокультури в умовах соціокультурних трансформацій (2017)
Морщакова О. С. - Культурно-виховні впливи в освітній ситуації сучасності (2017)
Піщанська В. М. - Естетична символіка сакрального в українському мистецтві XVIІ–XVIІІ ст. (2017)
Хлистун О. С. - Символічний зміст образного перевтілення у практиці театральної культури (2017)
Щербань А. Л. - Семантика зображень на давній кераміці Лівобережної України: здобутки та проблеми вивчення (2017)
Безугла Р. І. - Дендизм як культ візуальної демонстративності та підґрунтя "гламурної філософії" (2017)
Бойко О. С. - Танець-театр у сучасному європейському музично-хореографічному мистецтві (2017)
Донченко Н. П. - Новації постановки мюзиклу "Норд-Ост", Зайцева І. Є. (2017)
Зосім О. Л. - Біблійні тексти як джерело східнослов’янської духовної пісенності (2017)
Иванников Т. П. - Поэтические образы Ф. Гёльдерлина в "Kammermusik 1958" Х.-В. Хенце: "Drei tentos" для гитары соло (2017)
Каблова Т. Б. - Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури, Киченко Т. О. (2017)
Петрова О. В. - Творчість Г. Холста у світлі орієнталістських тенденцій англійського мистецтва (2017)
Чупріна Н. В. - Синтез епатажу та мінімалізму в сучасних колекціях еко-одягу, Царук Т. С. (2017)
Швець Н. О. - Стильовий синтез: до визначення поняття (2017)
Ян І. М. - Особливості творчої взаємодії українського музично-драматичного театру з етнічними театрами національних меншин Наддніпрянської України: кінець ХІХ – початок ХХ століття (2017)
Богданов М. М. - "YouTube" як найпотужніший інструмент просування музичних відеокліпів (2017)
Босакевич П. Б. - Жанрово-стильові особливості циклу "24 прелюдії та фуги" В. Бібіка (2017)
Винокур О. М. - Дослідження етнічного одягу волинського та білоруського пограниччя (2017)
Гродська Е. Б. - Культурна ідентичність новітньої української діаспори в Іспанії (2017)
Долеско С. В. - Український костюм як форма репрезентації літературного образу в творах Панаса Мирного (2017)
Дульська О. В. - Гуманізація антично-теологічного світогляду західноєвропейського стандарту освіти (2017)
Залевська М. М. - "Золотне шитво": до визначення змісту поняття у контексті світського побутування (2017)
Лю Фань - "Пение на фортепиано" как образ инструмента (2017)
Ляшенко Л. Л. - Феномен таланту та самоактуалізація: співвідношення понять (на прикладі постаті Еріха Корнгольда) (2017)
Магаліс О. В. - Характерні особливості діяльності С. Є. Павлюченка як художнього керівника академічного Ансамблю пісні і танцю державної прикордонної служби України (1971–1993 рр.) (2017)
Панченко С. А. - Проблеми релігійного туризму в умовах сучасних культурних трансформацій (2017)
Плюта О. П. - Гастрономічна дипломатія як актуальний напрям сучасної культурної політики (2017)
Руденко Я. В. - Науково-теоретичні засади дослідження творчості Р. Кириченко (2017)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський: роки навчання (за матеріалами українських архівів) (2017)
Тимчула А. В. - Традиційна народна хореографія лемків у контексті весільної обрядовості (2017)
Хлебосолов І. О. - Концептуальне моделювання державної культурної політики (2017)
Шмегельська Ю. В. - Біонічні засоби формоутворення в сучасному дизайні (2017)
Бражнік Б. Д. - Висвітлення мистецьких, наукових і прикладних питань дизайну в формі інформативного науково-популярного видання "Образотворчі основи дизайну" (2017)
Глушик Н. М. - Особливості формування стилістичних та колористичних вимог до дизайну календарів на екологічну тематику (2017)
Дьогрик А. О. - Формування соціального дизайну та соціальна реклама в Україні (2017)
Коновалюк С. С. - Піксель–арт як феномен у системі графічного дизайну (2017)
Лукава Д. В. - Український музичний фольклор – важливий засіб естетичного виховання молодших школярів (2017)
Медзик М. А. - Візуальні засоби коміксу в створенні рекламно-поліграфічної продукції (2017)
Маркова О. М. - Рецензія на монографічне дослідження О. С. Афоніної "Коди культури і "подвійне кодування" в мистецтві" (2017)
Гончарова О. М. - Рецензія на монографію Ж. З. Денисюк "Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі" (2017)
Ковальчук Н. Д. - Сакральний світ східнослов’янської духовної пісенності: Рецензія на монографію О. Л. Зосім "Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір" (2017)
Рпецький В. - Правовий статус медичного та духовного персоналу під час збройних конфліктів, Малига В. (2015)
Гринчак В. - Правова природа міжнародних злочинів (2015)
Гутник В. - Право на оскарження вироків у міжнародних кримінальних судах (2015)
Земан І. - Студентський період життя та перші наукові кроки Рафаеля Лемкіна (2015)
Зубарева А. - Взаємовідносини Комітету ООН з прав людини з іншими договірними органами з прав людини системи ООН (2015)
Лисик В. - Юридичні наслідки припинення неміжнародного збройного конфлікту для осіб, свобода яких у цьому конфлікті обмежена, Ольшанецька С. (2015)
Савчук К. - Голодомор – український геноцид (2015)
Фединяк Г. - Сучасні норми міжнародного приватного права України стосовно іноземних громадян і осіб без громадянства (2015)
Городиський І. - До питання застосування концепції "відповідальністі із захисту" (responsibility to protect): роль Ради Безпеки ООН (2015)
Яворська І. - Роль і значення суду ЄС у системі органів Європейського Союзу (2015)
Інформація для авторів (2015)
Камінський І. І. - Концепція державного суверенітету в контексті застосування кіберсили (2017)
Озернюк Г. В. - Міжнародні організації як суб’єкти страхових правовідносин (2017)
Репецька О. І. - Вплив доктрини Монро на міжнародне право (2017)
Зайченко Ю. І. - Положення із захисту економічної конкуренції в регіональних торговельних угодах – правовий інструмент реагування держав на транскордонний вплив антиконкурентної поведінки (2017)
Замула А. Ю. - Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір (2017)
Іскендеров Ф. Ш. - Чорноморська Синергія та протидія злочинності (2017)
Розгон О. В. - Доцільність уніфікації та гармонізації колізійних норм у міжнародному сімейному праві (2017)
Небеська М. С. - Особливості компетенції Європейського Союзу. розмежування компетенції між Європейським Союзом і державами-членами (2017)
Веклич В. О. - Іноземний і міжнародний досвід антикорупційної діяльності в контексті публічної політики щодо боротьби з корупцією й запобігання їй в Україні (2017)
Гуйван П. Д. - Правова визначеність як складова частина принципу верховенства права (2017)
Михайлова О. С. - Механізм посиленої співпраці та його еволюція в текстах установчих договорів Європейського Союзу (2017)
Яковлєв В. В. - Brexit як майбутній прецедент застосування статті 50 Договору про Європейський Союз (2017)
Гринчак А. А. - Злочини проти людяності: практика міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2017)
Копотун І. М. - Міжнародне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності, Жолтані М. І. (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Порівняльний аспект дослідження законодавства зарубіжних країн щодо нормативності врегулювання кримінальної відповідальності військовослужбовців (2017)
Гулкевич В. Д. - Кримінально-правові аспекти міжнародної системи захисту культурної спадщини під час військового конфлікту (2017)
Ковальов А. В. - Вплив міжнародних конвенцій і практики Європейського суду з прав людини на забезпечення прав і свобод засуджених осіб в Україні та країнах Європейського Союзу (2017)
Трунова Г. А. - Захист працівників від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: міжнародно-правовий аспект (2017)
Бойко І. С. - Арбітражна практика Постійної палати третейського суду щодо міждержавних морських спорів (2017)
Крилов М. А. - Особливості дипломатичного захисту членів екіпажу морського судна (2017)
Ісакова В. М. - Порушення принципів добросовісності й автономії волі як підстава для притягнення до відповідальності за Віденською конвенцією ООН "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів": доктринальний підхід (2017)
Розгон О. В. - Колізійне регулювання встановлення походження дитини при застосуванні сурогатного материнства (2017)
Цірат К. Г. - Сучасні підходи до регулювання проблеми конфлікту стандартних положень на прикладі Принципів вибору права в міжнародних комерційних договорах (2017)
Каспрук О. С. - Правові засади співробітництва між Китаєм і Асоціацією держав Південно-Східної Азії в межах реалізації проекту "Морський Шовковий шлях XXI століття" (2017)
Берназюк О. О. - Міжнародно-правове регулювання цифрових технологій у праві (2017)
Гуйван П. Д. - Темпоральні та сутнісні ознаки правової визначеності як критерії справедливого судочинства (2017)
Данильченко О. С. - Підходи китайської міжнародно-правової доктрини та законодавства КНР до проблеми співвідношення норм міжнародного і національного права (2017)
Мислива О. О. - Імплементація міжнародних стандартів щодо застосування зброї у законодавство України (2017)
Міхневич Л. В. - Міжнародне право за межами класичних університетів (дорадянський період) (2017)
Павліченко В. М. - Процес деколонізації у ХХІ столітті (2017)
Палєєва Ю. С. - Щодо теоретичного питання міжнародно-правового визнання держав у контексті сучасності, Тодорошко Т. А. (2017)
Ліпінська І. В. - Основні тенденції зміни правового статусу біженців у законодавстві зарубіжних країн (2017)
Назарко Ю. В. - Міжнародно-правові стандарти права на охорону здоров’я (2017)
Швець Ю. Ю. - Судовий захист права особи на охорону здоров’я: порівняльний аналіз національної та міжнародної практики (2017)
Горб Ю. В. - Заявлення клопотання захисником про проведення експертизи на етапі досудового провадження (2017)
Короп І. В. - Інформаційний тероризм (2017)
Антонова О. Р. - Міжнародно-правові стандарти у сфері сім’ї, дитинства, материнства і батьківства (2017)
Боднарук Т. В. - Гармонізація вітчизняного законодавства з правом ЄС у сфері регулювання діяльності організацій колективного управління авторськими і суміжними правами (2017)
Москалюк Н. Б. - Еволюція механізму реприватизації як способу набуття прав державної власності в Україні з позиції захисту іноземних інвестицій, передбаченого нормами міжнародного приватного права (2017)
Романюк В. А. - Позовна давність у цивільному праві європейських країн (2017)
Чорна О. О. - Правові режими національної та іноземної валюти як об’єкта приватноправових відносин: національний та зарубіжний досвід (2017)
Антонюк Н. - Актуальні проблеми українсько-польських відносин в сучасних геополітичних реаліях, Мальський М. (2015)
Вдовичин І. - Криза суверенної держави і проект владного інституту глобальної спільноти (2015)
Гогоша О. - Концепція "гуманітарної операції" в теорії міжнародних відносин, Кучик О. (2015)
Дзьобань О. - Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з активізацією міжнародної діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері, Соснін О. (2015)
Іжнін І. - Трансформація системи міжнародної безпеки на початку ХХІ століття: нові загрози (2015)
Зінько І. - Сучасна позиція Азербайджану в міжнародних організаціях, Байковський П. (2015)
Калитчак Р. - Американознавство в Україні: досвід Львівського національного університету імені Івана Франка (2015)
Капрусь О. - Структурні складові туристичної політики Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) у сучасних міжнародних відносинах (2015)
Kuzyk P. - The pro-russian inclination of the "multi-vector" discourse of the Ukrainian political centre (2015)
Краєвська О. - Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми, Лукач Н. (2015)
Папіш Н. - Динаміка міжнародно-політичних функцій українсько-польського державного кордону, Федунь О. (2015)
Поліщук К. - Чинники конфліктогенності та передумови виникнення і ескалації конфліктів на пострадянському просторі у 90-х роках ХХ століття (2015)
Романюк Н. - Особливості соціалконструктивістського підходу у дослідженні міжнародних відносин, Сенюк Ю. (2015)
Антохів-Сколоздра О. - Зовнішня політика Канади у дискурсі політичної науки (2015)
Бессараб Т. - Вплив політико-інституційних опор інтеграційних об’єднань Латинської Америки на суспільно-політичні трансформації (2015)
Дьомочко М. - Реалізація зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан у співпраці з Організацією Об’єднаних Націй (2015)
Мандзюк О. - Військова співпраця Республіки Польща та держав Балтії в рамках Північноатлантичного Альянсу (2015)
Зазуляк З. - Сучасний стан та фактори розвитку латиноамериканського мультилатералізму (2015)
Лесик Ю. - Сепаратизм і перспектива створення національних держав на території Російської Федерації. Приклад Чечні (2015)
Фогел Х. - Особливості міграційних потоків та підходи до їх регулювання в ЄС (2015)
Цебенко О. - Гагаузька етнопроблема у сучасних міжнародних відносинах (2015)
Czachor R. - Poland’s foreign policy towards Ukraine and Belarus: the summary of a decade (2005 - 2015) (2015)
Інформація для авторів (2015)
Петриченко В. Ф. - Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Правобережного, Гетман Н. Я. (2017)
Бугайов В. Д. - Поширеність та розвиток кореневих гнилей колекційних зразків люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту, Горенський В. М. (2017)
Цицюра Т. В. - Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження, Семцов А. В., Цицюра Я. Г. (2017)
Бугайов В. В. - Вихідний матеріал для селекції стоколосу безостого за умов Центрального Лісостепу України, Мар'янко О. С. (2017)
Тромсюк В. Д. - Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу тритикале озимого у системі діалельних схрещувань, Лілик Т. В. (2017)
Барвінченко С. В. - Оцінка сортозразків бобів кормових за параметрами екологічної пластичності та стабільності (2017)
Штуць Т. М. - Рівень гетерозису та ступінь домінування господарсько-цінних ознак у гібридів Fl сої, Темченко І. В., Вільгота М. В. (2017)
Корнійчук О. В. - Резерви підвищення врожайності пшениці озимої в сучасних агроценозах Лісостепу Правобережного (2017)
Антонів С. Ф. - Агроекологічні аспекти технології вирощування насіння нових сортів бобових трав в умовах Лісостепу та Полісся України, Колісник С. І., Запрута О. А., Фостолович С. І., Коновальчук В. В., Клочанюк А. В. (2017)
Запрута О. А. - Ефективність ад’ювантів у насіннєвих посівах лядвенцю рогатого, Антонів С. Ф., Колісник С. І., Коновальчук В. В. (2017)
Гетман Н. Я. - Формування екологічно стійких агрофітоценозів люцерни посівної залежно від умов вирощування, Векленко Ю. А., Ткачук Р. О. (2017)
Василенко Р. М. - Біоенергетична оцінка технологій вирощування багаторічних агрофітоценозів на півдні України (2017)
Погоріла Л. Г. - Насіннєва інфекція сої в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
Шевчук О. А. - Перспективи застосування синтетичних регуляторів росту інгібіторного типу у рослинництві та їх екологічна безпека, Голунова Л. А., Ткачук О. О., Шевчук В. В., Криклива С. Д. (2017)
Ткачук О. П. - Кормовий потенціал бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби за оптимальних екологічних умов (2017)
Ящук В. А. - Потенційна алюмостійкість багаторічних видів бобових та злакових трав за діагностичними індексами (2017)
Дудченко В. І. - Продуктивність сумісних посівів гороху польового (пелюшки) з підтримуючими культурами при вирощуванні на зелену масу (2017)
Кобак С. Я. - Формування урожаю зеленої маси та зерна гороху польового (пелюшки) за різних норм висіву насіння при вирощуванні у Західному Поліссі, Дудченко В. І. (2017)
Молдован В. Г. - Формування елементів структури врожаю сої залежно від способів основного обробітку ґрунту, удобрення та передпосівної обробки насіння, Молдован Ж. А., Собчук С. І., Галиш О. І. (2017)
Сереветник О. В. - Ефективність застосування позакореневих підживлень азотним добривом карбамід у системі удобрення сої (2017)
Чорна В. М. - Ефективність застосування регулятора росту хлормекват-хлорид при вирощуванні сої (2017)
Колісник С. І. - Ефективність систем захисту сої від хвороб в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу Правобережного, Кобак С. Я., Панасюк О. Я. (2017)
Темрієнко О. О. - Формування індивідуальної та насіннєвої продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2017)
Крижанівський В. Г. - Вміст структурних агрегатів ґрунту на період цвітіння гороху, пшепиці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку (2017)
Власюк О. С. - Продуктивність сучасних сортів ячменю ярого залежно від удобрення та порми висіву насіння (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність ншепиці озимої (2017)
Мовчан І. В. - Класифікація поверхнево-активних речовин та їх роль у підвищенні ефективності ніслясходових гербіцидів у носівах кукурудзи на зерно (2017)
Кірілеско О. Л. - Підвищення продуктивності та енергетичної ефективності сіпокіспих угідь па еродованих ґрунтах Західного Лісостепу, Векленко Ю. А. (2017)
Котяш У. О. - Особливості формування бобово-злакового травостою залежно від удобрення, Кобиренко Ю. О., Терлецька М. І., Дідух Г. М. (2017)
Ковтун К. П. - Вплив способів сівби бінарних люцерно-злакових сумішок на хімічний склад та якість корму в умовах Лісостепу Правобережного, Чорнолата Л. П., Безвугляк Л. І., Ящук В. А. (2017)
Курнаєв О. М. - Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової, Виговська І. О., Гончар Л. О., Сироватко К. М. (2017)
Заєць А. П. - Комплектування поголів’я високопродуктивними коровами-первістками - важливий резерв підвищення молочної продуктивності стада, Столяр Ж. В., Мандрик М. О., Бігас О. В. (2017)
Гончарук В. В. - Використання сої в раціонах свиней на відгодівлі, Гончарук В. В., Килимнюк О. І., Хіміч О. В. (2017)
Чорнолата Л. П. - Перерозподіл азоту у протеїновому комплексі рослини злакових культур, Лихач С. М., Здор Л. П., Ляховченко І. О. (2017)
Кулик М. Ф. - Економічна ефективність балансування за лізином і метіоніном протеїнового живлення свиней на відгодівлі, Красносельська М. П. (2017)
Килимнюк О. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові свиноматок при згодовуванні у складі раціонів екстракту люцерни посівної (2017)
Спринчук Н. А. - Інвестиційні рішення в програмах розвитку сільськогосподарського підприємства, Воронецька І. С., Корнійчук Г. В., Кравчук О. О. (2017)
Каменщук Б. Д. - Оцінка трансферу інноваційних розробок за багатофакторним методом, Носенко Ю. М., Братчук Л. М., Вербова О. В., Шейко К. І. (2017)
Анотації (2017)
Титул, зміст (2018)
Паршикова O. O. - Формування основ міжкультурної комуніка¬тив¬ної компетентності в учнів початкової школи в процесі навчання німецької мови (2018)
Бориско Н. Ф. - Проблеми міжкультурної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземних мов (2018)
Устименко О. М. - Підсумковий контроль у проектному навчанні іноземних мов і культур учнів закладів загальної середньої освіти (2018)
Майєр Н. В. - Освітньо-професійна програма "Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методи¬ка навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти" (2018)
Володько А. М. - Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі (2018)
Решетило Л. Г. - Методична розробка уроку англійської мови для студентів професійно-технічних закладів (2018)
Кагарлицька А. І. - Фрагмент практичного заняття з іспанської мови з формування в студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичного відеоматеріалу (2018)
Голуб І. Ю. - Нові навчальні програми з іноземних мов: європейські стандарти, нові виклики та можливості (2018)
Ніколаєва С. Ю. - Рецензія на монографію Корнєвої Зої Михайлівни "Формування міжкультурної професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти" (2018)
Акімова Л. М. - Фактори впливу ТНБ на економіку розвинутих країн світу та країн, що розвиваються (2016)
Антонова С. Є. - Оцінка сучасного стану діяльності підприємств ЖКГ Рівненщини (2016)
Valiullina Z. V. - Methodological Approaches to Studying Tendencies of Developing Transnationalization Processes (2016)
Ганкіна М. С. - Визначення пріоритету соціальнокомунікативної функції підприємств міжнародного туризму (2016)
Гладченко А. Ю. - Обґрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації (2016)
Заярна Н. М. - Оцінка системи державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки Національної економіки на прикладі Львівської області, Кізін Г. В. (2016)
Гречин Б. Д. - Розвиток екологістики як процес активізації інноваційної діяльності підприємницьких структур (2016)
Костюкевич А. М. - Науково-методичні підходи до розроблення механізмів формування ефективної організаційно-економічної взаємодії у сфері гідромеліоративного землеробства (2016)
Костюкевич Р. М. - Ефективність державної підтримки інноваційного експортно орієнтованого бізнесу у контексті задоволення інтересів ключових стейкхолдерів державних цільових програм, Зеглам Абдулхакем Мухамед (2016)
Мирошниченко Н. П. - Дослідження зарубіжного досвіду оплати праці та доцільності його використання на вітчизняних підприємствах (2016)
Міщук Г. Ю. - Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання (2016)
Пахаренко О. В. - Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів реструктуризації (2016)
Сазонець І. Л. - Вплив діяльності неприбуткових організацій на соціально-економічний розвиток країни, Сіпайло Н. А. (2016)
Стрільчук В. М. - Управління екологічними ризиками у нових організаційних структурах природокористування (2016)
Тищук І. В. - Методичні підходи до оцінювання регіональних особливостей поширення сільського зеленого туризму в Україні (2016)
Ханін І. Г. - Теоретико-методичні підходи до формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції, Рашман Б. Г. (2016)
Юрчик Г. М. - Тіньова зайнятість населення: сутність, масштаби та соціально-економічні наслідки в Україні (2016)
Якимчук А. Ю. - Удосконалення методів еколого безпечного поводження з твердими побутовими відходами, Навроцький Р. Л. (2016)
Корнелюк О. А. - Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень (2016)
Савіна Н. Б. - Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної економіки, Ковшун Н. Е. (2016)
Стахів О. А. - Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства (2016)
Дорощук Н. І. - Вплив освіти на розвиток національної економіки (2016)
Криворучко О. П. - Аналіз транспортної галузі та його місце у структурі ВВП України (2016)
Малков Д. І. - Дослідження діяльності закладів громадського харчування в сучасних умовах (2016)
Адамчук Т. Л. - Фактори розвитку підприємництва в сільському господарстві (2016)
Міклуха О. Л. - Стратегічний аналіз та сучасні підходи до розроблення програм економічного і соціального розвитку регіонів (2016)
Костриченко В. М. - Збутова діяльність підприємства: дослідження та вдосконалення, Колядич І. В. (2016)
Кардаш О. Л. - Економічна безпека України в системі національної безпеки (2016)
Баженов Л. В. - Павло-Роберт Магочій і регіональна історія України (2017)
Баженов О. Л. - Сучасна візія походження людини і людського суспільства в сучасній українській історіографії (2017)
Лєбєдєва Ю. O. - Фальсифікування змісту українознавчих досліджень державницького спрямування та їхнє згортання в умовах наступаючого тоталітаризму наприкінці 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Ожиганов Д. І. - Документи ЦДНТА України, як джерело з вивчення історії Понінківської КПФ (2017)
Сірук Н. М. - Відомі персоналії – джерела вивчення української історії та культури (40-50-ті роки ХХ ст.) (2017)
Федьков О. М. - Документи архівів Києва та Москви про участь української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії, Глушковецький А. Л. (2017)
Чернов В. В. - Фонди Державного архіву Хмельницької області про виборщиків і депутатів Державної думи Російської імперії (2017)
Заводовський А. А. - Історична імагологія: нові обрії для досліджень процесів українського націєтворення кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2017)
Баженова С. Е. - Участь польської молоді Правобережної України в революційному русі (90-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.), Оліпер С. І. (2017)
Громакова Н. Ю. - Політизація польського громадського руху Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2017)
Задорожнюк А. Б. - "Ремісниче положення 1785 р." та його вплив на становище цехового виробництва у Правобережній Україні в ХІХ ст. (2017)
Кізлова А. А. - Надання часточок мощей за межі Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) (2017)
Левицький В. О. - Забезпечення інженерно-технічними фахівцями легкої промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Мацьков О. М. - Проблема чисельності армії Т. Цицюри у Чуднівській кампанії 1660 року (2017)
Сидорук С. А. - Проблема подвійної ідентичності лівобережної еліти в контексті українсько-російського фронтиру кінця XVIII – середини XIX століття, Черняк О. А. (2017)
Степанков В. В. - Гетьман безталанної долі: спроба реконструкції історичного портрета Степана Опари (2017)
Стецюк В. Б. - Система розміщення імперської армії на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ ст. – 1914 р.) (2017)
Філінюк А. Г. - Магдебурзьке право в суспільному та соціально-економічному розвитку Поділля XVIII – першої половини ХІХ ст., Задорожнюк А. Б. (2017)
Адамовський В. І. - Кримськотатарський рух у боротьбі за переселення і облаштування в Криму (1970-1980 рр.) (2017)
Барановська Н. М. - Державотворча спадщина Української Центральної Ради (2017)
Борчук С. М. - Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" (2017)
Ігнатьєва Т. В. - Гібридна війна Росії в Україні: інструменти та цілі (2017)
Киндрачук Н. М. - Идеологизация и русификация культурно-образовательной жизни украинцев в конце 50 х – в течении 60 х гг. ХХ в. (2017)
Комарніцький О. Б. - Забезпечення студентів педагогічних навчальних закладів радянської України гуртожитками у 1930 х рр. (2017)
Лубчинський А. А. - До колгоспу через голодомор (2017)
Ляшук О. М. - Ліквідація Всеукраїнської Учительської Спілки як складова утвердження радянської влади в Україні (2017)
Мараєв В. Р. - "Кам’янецька доба" військово-повітряного флоту УНР (літо – осінь 1919 р.) (2017)
Поліщук С. В. - Педагогічна освіта в Україні в 20-х роках ХХ століття (2017)
Терещенко О. М. - Українська революція (1917-1921 рр.): останні дні життя і творчості І. Нечуя-Левицького (2017)
Антоняк І. П. - Студентство історичного факультету Львівського державного педагогічного інституту в 1944-1957 роках крізь призму звітів викладачів (2017)
Завальнюк О. М. - Підготовка правників у Кам’янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр.) (2017)
Кліщинський П. В. - Сільськогосподарська і споживча кооперація на Поділлі в період Директорії УНР: організація і проблеми функціонування (2017)
Магась В. О. - Київське товариство грамотності та влада в 1904-1908 рр. (2017)
Моздір В. В. - Етнокультурні трансформації на Поділлі кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія питання (2017)
Муравська С. В. - Роль музеїв у справі дослідження історико-культурної та природної спадщини (на прикладі закладів вищої освіти Західної України) (2017)
Поліщук В. С. - Відновлення і збереження пам’яток фортифікаційної архітектури як засіб розвитку туризму в Хмельницькій області (2017)
Трубчанінов С. В. - "Чернівецький період" в житті Мирона Кордуби (1900–1918): наукова та навчально-методична діяльність (2017)
Безаров О. Т. - Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л. Д. Троцького (2017)
Газін В. В. - Кримський ханат в умовах московсько-польського протистояння в 1654 – 1667 рр. (2017)
Говоровський А. В. - Гносеологічні аспекти інформації в космологічній системі світоустрою (2017)
Дьякова О. В. - Іван Фомичов – учасник французького руху Опору періоду Другої світової війни, Клімчук Ю. А. (2017)
Зубко О. Є. - Трохим Іванович Пасічник (1896–1968). "Четвертий" з когорти "викладачів-подолян" Українського вищого (високого) педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (2017)
Нагнибіда О. О. - Еволюція ірландського нейтралітету в умовах європейської інтеграції (2017)
Олійник С. В. - Участь галицької інтелігенції в діяльності "Галицко-русского благотворительного общества" (2017)
Скорейко Г. М. - Німецька еміграція з СРСР та України у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: етапи, потоки, структура, Яворська І. Т. (2017)
Станіславський В. В. - Великий візир Далтабан Мустафа-паша і російсько-турецькі переговори щодо пограбування грецьких купців українськими козаками в 1701 р. (2017)
Яблонський В. В. - Система логістики давньоєгипетського війська в період Нового царства (2017)
Філінюк А. Г. - Баженов Л. В., Задорожнюк В. Л. Володимир Січинський і Україна: монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 352 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Рощина Н. В. - Щодо питання підтримки соціальної відповідальності держави, Черненко Н. О., Солодовник Л. М. (2016)
Бутник О. О. - Розвиток державного аудиту ефективності публічних коштів (2016)
Банчук М. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління сферою охорони здоров'я (2016)
Брус Т. М. - Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні, Ковальов В. Г. (2016)
Грищенко І. М. - Пошук нових підходів до впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування (2016)
Шмагун А. В. - Методика дослідження розвитку знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління (2016)
Глущенко К. С. - Проблеми формування іміджу центральних органів виконавчої влади: системний аналіз (2016)
Ортіна Г. В. - Зарубіжний досвід реалізації державної політики щодо стратегічного розвитку реального сектора економіки (2016)
Карлова І. О. - Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки, Хоменко В. С. (2017)
Козак Л. С. - Перспективи розвитку національного ринку транспортних послуг у контексті інтеграції до європейського економічного простору, Федорук О. В., Лудченко Я. О. (2017)
Компанець К. А. - Cутність глобалізаційних процесів та вплив їх на функціонування підприємств (2017)
Компанець К. А. - Парадигм сучасного розвитку управлінської діяльності підприємств туристичної галузі, Іванчук С. І. (2017)
Левіщенко О. С. - Логістичний консалтинг та його роль у сучасному бізнесі (2017)
Литвишко Л. О. - Реструктуризація, як інструмент реформування підприємств автотранспорту України, Сукманюк В. М. (2017)
Марунич В. С. - Довгострокове фінансування компаній в сучасних умовах розвитку світової економіки, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2017)
Соколова Н. М. - Підхід до управління системою економічної оцінки екологічного ризику (2017)
Софійчук К. К. - Сучасний стан рівня страхового захисту вітчизняних туристів в Україні та за її межами (2017)
Хаврук В. О. - Статистичне імітаційне модулювання в управлінні запасами (2017)
Kharchenko A. - Problems of property rights in the implementation of standard forms FIDIC contracts in the road sector in Ukraine (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Про стан та перспективи наукових досліджень в національному транспортному університеті, Дмитрієв М. М., Гутаревич Ю. Ф., Корпач А. О., Шпиг А. Ю. (2017)
Бойченко С. В. - Аналіз екологічних властивостей компонентів традиційних і альтернативних авіаційних бензинів, Кондакова О. Г. (2017)
Волков В. П. - Особливості структури і взаємозв’язку функціональних можливостей бортового інформаційного комплексу для забезпечення інформаційного обміну між елементами ITS транспортного засобу, Грицук І. В., Симоненко Р. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Balawender K. - Wpływ natężenia ruchu drogowego na emisję dwutlenku węgla dla wybranego dwupasmowego skrzyżowania o ruchu okrężnym, Jaworski A., Kuszewski H., Lejda K., Mądziel M., Ustrzycki A. (2017)
Дмитриченко М. Ф. - Продовження ресурсу деталей силових установок авіаційної наземної техніки в умовах експлуатації, Білякович О. М., Варюхно В. В., Кулініч А. В., Довгаль А. Г., Коба В. П. (2017)
Іванушко О. М. - До аналізу методів визначення періодичності виконання технічних впливів, Сахно В. П. (2017)
Latała D. - Magazyn jako element gospodarki w przedsiębiorstwie, Mądziel M. (2017)
Левківський О. П. - Ресурсна і функціональна динаміка зміни триботехнічних властивостей швидкозношуваних автомобільних деталей, Головащук М. В. (2017)
Левківський О. П. - Сучасні підходи до інтегрування засобів самодіагностики в бортові системи автомобіля, Понипаляк Д. Д. (2017)
Lejda K. - Retrospektywny przegląd legislacji odnośnie czystości spalin silnikowychw transporcie samochodowym (2017)
Матейчик В. П. - Особливості конверсії автомобіля з ДВЗ в гібридний автомобіль, Цюман М. П., Яновський В. В., Руденко Д. Є. (2017)
Парсаданов І. В. - Комплексна оцінка внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин дизеля на основі паливно-екологічного критерію, Строков О. П., Хижняк В. О. (2017)
Lejda K. - Wskaźniki logistyczne w przedsiębiorstwie kurierskim służące do oceny usług transportowych, Siedlecka S. (2017)
Подчашинський Ю. О. - Математичне моделювання та прогнозування обсягів накопичення твердих комунальних відходів міста, Коцюба І. Г., Лико С. М., Лук’янова В. В. (2017)
Поляков В. М. - Визначення параметрів роботи підвіски автомобіля при його русі по нерівній опорній поверхні, Разбойніков О. О. (2017)
Nowak J. - Właściwości smarne oleju silnikowego po eksploatacji w węzłach ciernych z elementami borowanymi, Lubas J. (2017)
Посвятенко Е. К. - Розробка заходів щодо підвищення надійності підшипників кочення, Сабадаш Б. М. (2017)
Савостін-Косяк Д. О. - Нормування витрати палива для міських автобусів з дизелем, Сахно В. П. (2017)
Michalski J. - Charakterystyka osadów na elementach silnika spalinowego powstałychz procesu spalania (2017)
Сараєв О. В. - Метод оцінки ефективності гальмування автомобілів (2017)
Сахно В. П. - До порівняльної оцінки маневреності гібридних автопоїздів за різних схем управління напівпричепом, Поляков В. М., Ященко Д. М., Босенко В. М., Лисенко О. О. (2017)
Michalski J. - Skład chemiczny warstw nalotowych oraz oddziaływanie składników spalinz materiałem gniazd zaworowych i zaworami silnika zasilanego benzyną bezołowiową U-95 samochodu Fiat 126P (2017)
Тріфонов Д. М. - Визначення показників автомобіля в русі за режимами європейського їздового циклу в процесі прогріву двигуна (2017)
Trofimov I. L. - Improvements power aggregates construction on transport, Suliman O. M., Gorupa V. V., Malyovanaya S. U. (2017)
Ustrzycki A. - Badania pojemności rezerwowej akumulatorów rozruchowych o różnym okresie eksploatacji, Krzemiński A., Sitarz J. (2017)
Хрутьба В. О. - Екологізація транспортної системи за принципами сталого розвитку, Спасіченко О. В., Грищук В. І., Старинець Л. М. (2017)
Худолій М. М. - Низькотемпературний термостат для ротаційного віскозиметра, Чуб А. М. (2017)
Zielińska E. - Uwarunkowania w zakresie wysokości ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, Siedlecka S. (2017)
Шуба Є. В. - Використання добавки водневмісного газу для поліпшення паливної економічності бензинового двигуна в часткових навантажувальних режимах (2017)
Аграмакова Н. В. - Аналіз підходів до формування компенсаційного пакету, Гончарова С. Ю., Затєйщикова О. О. (2016)
Безтелесна Л. І. - Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету, Василів В. Б. (2016)
Бурченя О. П. - Стратегічні зміни в управлінні редакцій друкованих засобів комунікацій: оцінка та перспективи (2016)
Капраль О. Р. - Зарубіжний досвід стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків (2016)
Кардаш О. Л. - Фінансове забезпечення державного регулювання агропромислового комплексу України (2016)
Коломієць О. Г. - Пріоритетні напрямки державної політики розвитку ІТ-сектору України (2016)
Ковшун Н. Е. - Інституціональний механізм надання суспільних благ (2016)
Кузнєцова Т. В. - Економічна доцільність мотивування екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств, Сіпайло Л. Г. (2016)
Лазаришин А. В. - Тенденції розвитку транспортної галузі Рівненської області (2016)
Левицька С. О. - Організаційно-економічні засади збалансованого розвитку сільськогосподарських підприємств, Стець Н. В. (2016)
Мамай Н. В. - Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу (2016)
Міклуха О. Л. - Проблеми фінансування програм економічного і соціального розвитку регіонів та їх індикатори (2016)
Міщук Г. Ю. - Прямі іноземні інвестиції та інституційні складові розвитку людського капіталу: аналіз зв’язку (2016)
Нікитенко Д. В. - Оцінка інвестиційної привабливості України в глобальному індексі конкурентоспроможності (2016)
Пірус В. О. - Методичні підходи до оцінки інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2016)
Притула М. Ю. - Чинники формування екологічної відповідальності корпорацій (2016)
Савіна Н. Б. - Особливості оцінки ефективності державного регулювання виробничої кооперації, Подлевський А. А. (2016)
Сазонець І. Л. - Роль неурядових організацій у системі регулювання міжнародних економічних відносин, Сіпайло Н. А. (2016)
Скорина Т. М. - Оцінка і прогнозування обсягу експорту послуг готельних підприємств України (2016)
Сотнікова Ю. В. - Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? (2016)
Тадеєва Н. В. - Вдосконалення механізму сумлінної ділової практики корпорацій на основі математичного моделювання (2016)
Трач Р. В. - Інформаційне моделювання, як один з ключових факторів інноваційного розвитку будівельного підприємства (2016)
Шило Ж. С. - Управління кредитним ризиком комерційного банку (2016)
Шишкіна О. О. - Тіньова зайнятість як фактор порушення права працівників на гідну працю, Похно В. О. (2016)
Якимчук А. Ю. - Методи вдосконалення взаємодії суб’єктів економічної системи водокористування, Семенова Ю. М. (2016)
Лазаришин Ю. В. - Сучасний стан рослинництва України з позицій стратегії сталого розвитку (2016)
Гриб Й. В. - Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем, Клименко М. О., Сондак В. В., Войтишина Д. Й. (2016)
Володимирець В. О. - Види фітобіоти Рівненської області з "Червоної книги України" (2009 р.) (2016)
Гриб Й. В. - Вплив бічних екотонів на формування якості води у застійних зонах, Михальчук М. А., Шепель В. П. (2016)
Бровко Г. І. - Основні фактори зміни гідрологогідрогеологічних умов в басейні малої річки Гнилушка, Залеський І. І. (2016)
Клименко М. О. - Просторовий розподіл якісних характеристик вмісту важких металів у донних відкладах річки Устя, Залеський І. І., Бєдункова О. О. (2016)
Коваль С. І. - Види пірогенних новоутворень на осушених торфових ґрунтах Західного Полісся України (2016)
Клименко М. О. - Ефективність застосування добрив на радіаційно забруднених ґрунтах, Турчина К. П., Троцюк В. С. (2016)
Кононцев С. В. - Використання гідробіонтів різних трофічних груп у процесах очищення забрудненої води УЗВ (2016)
Ліхо О. А. - Технологія формування якості води у джерелах децентралізованого водопостачання (на прикладі Рівненської області), Гакало О. І. (2016)
Онищук Н. В. - Динаміка агрохімічних показників родючості ґрунтів Гощанського району Рівненської області (2016)
Постоленко Л. В. - Біологічні особливості розвитку смородини чорної залежно від впливу мульчування ґрунту (2016)
Собко З. З. - Залежність врожайності сільськогосподарських культур від агрометеорологічних та антропогенних факторів, Вознюк Н. М. (2016)
Трушева С. С. - Розробка заходів з оптимізації структури посівних площ фермерського господарства, Куцина Т. Т., Кондратюк М. Ю. (2016)
Фурман В. М. - Моніторинг агроекологічного стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2016)
Фурманець О. А. - Зміна агрокліматичних ресурсів західного лісостепу України в контексті глобальних кліматичних зрушень, Безносова О. О. (2016)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості беладонни звичайної в умовах Полісся України, Іщук О. В., Федючка М. І., Бовсунівська С. М., Медведська О. П., Савич І. В. (2016)
Глущенко М. К. - Особливості застосування сидерації та роль зелених добрив у підвищенні родючості ґрунтів, Крупко Г. Д. (2016)
Пічура В. І. - Просторово-часові тенденції зміни трофічного стану водосховищ річки Дніпро (2016)
Гриб Й. В. - "Чорнобиль – 2017" – стратегія природокористування на попередження радіаційногенних ситуацій (за матеріалами науково-практичної конференції 24 - 26.04.2017), Войтишина Д. Й., Дергун М. С. (2016)
Безніцька Н. В. - Моделювання ґрунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування ГІС-технологій (2016)
Бєдункова О. О. - Вивчення характеристик гомеостазу представників іхтіофауни р. Десенка в межах НПП "Деснянсько-Старогутський" (2016)
Гурський А. Й. - Харчування людини і проблеми зайвої ваги, Гурська В. А., Назар С. І. (2016)
Залеський І. І. - До стратегічної екологічної оцінки природно-антропогенної геосистеми Волино-Подільського артезіанського басейну, Бровко Г. І. (2016)
Ярмоленко Є. В. - Стабілізація і перспективи забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті, Глущенко М. К., Запасний В. С., Хмара Т. І., Крупко Г. Д. (2016)
Володимирець В. О. - Види адвентивних рослин родини капустяні /Brassicaceae/ у флорі Рівненської області, Кулініч О. В. (2016)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2017)
Голуб Г. А. - Аналіз руху частинки по радіальній лопатці обертового барабана з урахуванням опору середовища, Марус О. А., Ярош Я. Д. (2017)
Голуб Г. А. - Виробництво дизельного біопалива із зернового вороху олійних культур, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2017)
Марус О. А. - Вимоги до виробництва екологічно безпечної продукції рослинництва, Голуб Г. А. (2017)
Войналович О. В. - Методологія застосування дефектоскопічного контролю для оцінення небезпеки експлуатації колісних тракторів, Мотрич М. М. (2017)
Степаненко С. П. - Механіко-технологічне обґрунтування операцій технологічного процесу пневмовихрового сепарувального пристрою, Прилуцький А. Н., Попадюк І. С. (2017)
Черниш О. М. - Міцність і надійність відповідальних елементів сільськогосподарських машин в умовах перевантажень (2017)
Пилипака С. Ф. - Визначення траєкторій і прискорень окремих точок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе, Чепіжний А. В. (2017)
Мироненко В. Г. - Технічні системи оперативного управління якістю виконанням технологічних процесів у рослинництві, залежні від початкового та кінцевого стану об’єкту керування, Човнюк Ю. В., Броварець О. О. (2017)
Бакулін Є. А. - Вертикальні в’язі каркасних будівель в сейсмічно активних зонах, Бакуліна В. М., Костира Н. О. (2017)
Бойко А. І. - Модель експлуатації форсунки для розпилювання рідини і створення мікроклімату в приміщенні теплиць, Савченко В. М., Крот В. В. (2017)
Семененко М. В. - Дослідження варіабельності забруднення атмосферного повітря в Україні (2017)
Голуб Г. А. - Вагомість показників роботи сушарок на основі експертної оцінки, Ярош Я. Д. (2017)
Karabinesh S. S. - Justification optimal method of work diagnosing and acoustic loading at holographic, Bondarenko R. V. (2017)
Смолінський С. В. - Аналіз впливу агробіологічних факторів на втрати зерна жаткою зернозбирального комбайна (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ківшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі при набіганні на привідний барабан, Афтанділянц Є. Г., Ловейкін Ю. В., Ткачук Л. Б. (2017)
Фришев С. Г. - Обгрунтування раціональних параметрів дводискового робочого органу машини для відокремлення відсадків, Тимошок І. В. (2017)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз механізма повороту стрілового крана, Пилипака С. Ф., Кадикало І. О. (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимальні режими керування механізмом переміщення мостового крана, Крушельницький В. В. (2017)
Овчар П. А. - Реформування в транспортній галузі – шлях до розвитку конкурентного середовища пасажирських перевезень (2017)
Семеновський О. Є. - Вплив шорсткості поверхонь інструменту на температуру в зоні різання, Богатько А. О. (2017)
Харламов Ю. А. - Критерии выбора материала покрытия и метода газотермического напыления, Полонский Л. Г., Нагорняк Ю. О., Наумчук В. Н., Яновський В. А. (2017)
Колосок І. О. - Актуальні питання безпеки дорожнього руху (2017)
Деркач О. П. - Визначення впливу конструкції та режимів роботи туковисівного апарата спірального типу на якість розподілу твердих мінеральних добрив, Матвієнко М. П. (2017)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального керування рухом вантажопідйомного крана, Ромасевич Ю. О., Хорошун А. С. (2017)
Ловейкін В. С. - Розрахунок оптимальних параметрів демпферів в’язкого тертя для гасіння коливань неврівноваженого гнучкого вала з одним барабаном. Частина І, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2017)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по поверхні сферичного грунтообробного диска, Клендій М. Б. (2017)
Сівак І. М. - Аналіз та синтез оптимальних режимів руху вантажопідйомних машин, які мінімізують динамічні навантаження у пружних елементах (канатах), Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г. (2017)
Шкарівський Г. В. - Оцінювання створення машинно-тракторних агрегатів на базі самохідного шасі перспективного компонування (2017)
Пилипака С. Ф. - Конструювання мінімальних поверхонь на основі просторових ізотропних ліній, Муквич М. М. (2017)
Шевченко К. Л. - Сучасний метод оцінки зносу циліндрів автотракторних двигунів, Козупиця С. І., Горкун В. М. (2017)
Колосок І. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах практичної підготовки з дисципліни "Правила дорожнього руху" (2017)
Дьомін О. А. - Особливості сприймання студентами зорової навчальної інформації в процесі вивчення об’єктів сільськогосподарської техніки (2017)
Ночвай В. М. - Забезпечення надійності в процесі ремонту газорозподільного вала двигуна внутрішнього згорання (2017)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання динаміки руху механізму зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2017)
Titova L. L. - Technology recovery of power device of machines for forestry work, Rogovskii I. L. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Аналіз систем і стратегій технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів та їх складових частин, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Загальні принципи створення системи управління транспортними потоками перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Rogovskii I. L. - Probability of preventing loss of efficiency of agricultural machinery during exploitation (2017)
Опалко В. Г. - Вібронавантаженість різьбових з’єднань сільськогосподарських машин з люфтом (2017)
Палагін О. В. - Автоматизоване робоче місце наукового дослідника. До питання розробки методів пошуку аналогів патентної документації винаходу, Величко В. Ю., Малахов К. С., Щуров О. С. (2017)
Семотюк М. В. - Адаптивний алгоритм виділення фонем у мовному сигналі, Безвербний І. А. (2017)
Баркалов А. А. - Уменьшение числа элементов табличного типа в схеме совмещенного микропрограммного автомата, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2017)
Примин М. А. - Бесконтактные исследования и анализ магнитных сигналов образцов угольного вещества, Недайвода И. В., Бурчак А. В., Сутковой П. И., Минов Ю. Д. (2017)
Багацький В. О. - Моніторинг якості електроенергії у мережі 220 В за допомогою приладу "Якість-Е1", Багацький О. В. (2017)
Мудренко М. І. - Моделювання та розробка сенсорних модулів до мультисенсорних медичних приладів, Мельник Є. В. (2017)
Лебєдєва Т. С. - Контрольована технологія поруватих наноструктур на основі оксиду алюмінію, Шпильовий П. Б. (2017)
Антонова Г. В. - Графоаналітичний метод аналізу параметрів флуоресценції хлорофілу, Ковирьова О. В., Лаврентьєв В. М. (2017)
Груша В. М. - Нормалізація та зменшення розмірності даних хлорофіл-флуорометрів (2017)
Чичирин Е. Н. - Распознавание структуры графических изображений блок-схем (2017)
Самолюк Т. А. - Исследование стохастических градиентных методов оптимизации алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей (2017)
Романов В. О. - Вимоги до забезпечення функціональної та інформаційної безпеки бездротових сенсорних мереж, Галелюка І. Б., Остапенко В. О. (2017)
Ходаковский Н. И. - Исследование процессов работы молекулярных устройств при формировании памяти в ядре нейрона (2017)
Скачко Д. А. - Прийняття рішень на основі аналізу переміщень у середині просторових об’єктів, Тимашов О. О. (2017)
Писаренко В. Г. - Про розвиток автоматизованої інформаційної системи забезпечення експертизи сортів рослин з урахуванням вимог ЄС, Писаренко Ю. В., Коваль О. С. (2017)
Тимашов Е. А. - Технологии виртуальных моделей в обучении специалистов (2017)
Тупало Я. О. - Архітектура системи підтримки та прийняття рішення (2017)
Резниченко Р. В. - Інтелектуальна технологія управління ризиками віртуального підприємства, Тимашова Л. А. (2017)
Малиновский Б. Н. - "Последний шаг – он трудный самый" (2017)
Дидур В. А. - Моделирование гидродинамических процессов в многочанной жаровне при жарении мятки клещевины, Ткаченко В. А., Ткаченко А. В., Дидур В. В., Асеев А. А. (2017)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз переміщення мостового крана з урахуванням механічної характеристики приводного двигуна, Крушельницький В. В. (2017)
Голуб Г. А. - Вплив параметрів плаваючої форсунки-змішувача на потужність насоса при виробництві дизельного біопалива, Ярош Я. Д., Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2017)
Войналович О. В. - Засоби виявлення експлуатаційних дефектів у деталях сільськогосподарських агрегатів для запобігання аваріям та нещасним випадкам, Гнатюк О. А., Мотрич М. М. (2017)
Калініченко Р. А. - Дослідження впливу низхідного повітряного потоку на поєднані процеси ІЧ-термообробки і переміщення зернових матеріалів на вібротранспортері (2017)
Karabinesh S. S. - Diagnosing agricultural machinesby holography, Kryvozub B. O. (2017)
Bakulin Ye. A. - Calculation methods of retaining walls, Bakulina V. M., Kostyra N. O. (2017)
Фришев С. Г. - Екологічні та економічні проблеми збирально-транспортних процесів для коренеплодів цукрових буряків, Купрейчук І. І. (2017)
Шраменко Н. Ю. - Тенденції розвитку мультимодальних технологій при міжнародних контейнерних перевезеннях (2017)
Поліщук В. М. - Наукові основи аерозольного очищення біодизеля, Білько Т. О. (2017)
Нанка А. В. - Технологический процесс диагностирования технического состояния гидростатических приводов ГСТ-90, -112, Войтов А. В. (2017)
Шкарівський Г. В. - Класична конструктивно-компонувальна схема енергозасобів (2017)
Давиденко О. О. - Визначення деформаційного критерію нестійкого зростання тріщин в конструкційних матеріалах (2017)
Колосок І. О. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення сільськогосподарської техніки в умовах практичної підготовки (2017)
Вечера О. М. - Покращення роботи бункера-дозатора насіння сільськогосподарських культур (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху механізмів обертання вантажопідйомних кранів, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2017)
Бондарєв С. І. - Планування транспортних витрат на міжнародних автомобільних перевезення, Котяй Б. В. (2017)
Говоруха А. В. - Обеспечение надежности стальных строительных конструкций при циклической нагрузке, Градыский Ю. А. (2017)
Аулін В. В. - Зменшення механічних втрат в основних спряженнях деталей дизелів МСГТ і АТТ триботехнологіями відновлення, Лисенко С. В., Замота Т. М. (2017)
Аулін В. В. - Теоретичний аналіз діагностичних параметрів технічного стану систем та агрегатів засобів транспорту за допомогою методів теорії чутливості, Гриньків А. В. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Особливості лазерного зміцнення деталей сільськогосподарської техніки з чавуну, Лісовий І. О., Шевчук В. В. (2017)
Фришев С. Г. - Організація перевезення зерна під час збирання (2017)
Шевченко С. А. - Моделювання втрат врожаю внаслідок відмови машини при пропорційності втрат відхиленню від оптимального агростроку (2017)
Герук С. М. - Закономірності сходу продуктів обмолоту в колосовий шнек зернозбирального комбайна, Пустовіт С. В., Довбиш А. П. (2017)
Миклуш В. П. - Повышениe топливной экономичности автотракторных двигателей приемами трибоактивации, Тарасенко В. Е., Дунаев А. В. (2017)
Новицький А. В. - Класифікація робочих органів типу "ніж" засобів для приготування і роздавання кормів, Новицький Ю. А. (2017)
Пустовіт С. В. - Результати досліджень на якість роботи комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту, Котков В. І., Шмалюк М. І. (2017)
Хмельовський В. С. - Дослідження процесу приготування високоенергетичної кормової суміші для ВРХ, Ачкевич О. М. (2017)
Baranovsky V. M. - Mathematical model of functioning of conveying and cleaning system, Pankiv M. R., Potapenko M. V. (2017)
Вишев О. В. - Критерії надійності будівельних конструкцій при сейсмічних впливах, Градиський Ю. О. (2017)
Хворост Т. В. - Аналіз технічних засобів точного землеробства та потенційних небезпек при їх експлуатації (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація керування механізмом підйому вантажу при підйомі та опусканні вантажу на транспортний засіб, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2017)
Калініченко Д. Ю. - Штучні когнітивні системи в процесах технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2017)
Воронков О. А. - Варіанти структурних рішень системи управління транспортними потоками перевезення зернового збіжжя, Роговський І. Л. (2017)
Надточій О. В. - Раціональне використання ресурсів фермерським господарством, Тітова Л. Л. (2017)
Броварець О. О. - Моделювання та аналіз електропровідних властивостей агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь (2017)
Опалко В. Г. - Загальні закономірності визначення технічного рівня сільськогосподарських машин в процесі експлуатації (2017)
Rogovskii I. L. - Conceptual framework of management system of failures of agricultural machinery (2017)
П'ятницька Г. Т. - Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства, Найдюк В. С. (2018)
Погріщук Г. Б. - Концептуалізація системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки (2018)
Макаренко Ю. П. - Проблеми та ризики кредитування юридичних осіб комерційними банками України, Чичмар О. Ю. (2018)
Панченко В. Г. - Форми прояву неопротекціонізму в політиці економічного патріотизму: аналіз сучасного досвіду розвинених країн у стимулюванні економічного зростання (2018)
Бабій І. В. - Формування та застосування стратегії зовнішньоекономічної діяльності в механізмі стратегічного управління машинобудівним підприємством (2018)
Євтушевська О. В. - Мотивація суб'єктів господарської діяльності в сучасних умовах (2018)
Жиленко К. М. - Гармонізація економічних інтересів тнк в умовах економіки нового типу (2018)
Ходаківський В. М. - Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах , Місевич М. А., Циганенко Г. В. (2018)
Гамова О. В. - Удосконалення аудиту основних засобів на пат "державний ощадний банк України", Козачок І. А., Бут Т. О. (2018)
Колупаєв Ю. Б. - Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України, Залюбовська С. С. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методів визначення економічної ефективності господарської діяльності підприємства (2018)
Огієнко М. М. - Система показників оцінювання людського потенціалу: регіональний аспект (2018)
Рогатіна Л. П. - Особливості державного регулювання економічного розвитку на мезорівні в умовах забезпечення продовольчої безпеки (2018)
Гуріна О. В. - Секторальний аналіз активізації регіонального економічного зростання, Нікон Д. Є., Михайлов М. С. (2018)
Дєгтяр О. А. - Імперативи публічного характеру сучасного управління та індикатори його якості, Непомнящий О. М. (2018)
Покатаєв П. С. - Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства, Матвійчук О. А. (2018)
Левченко Н. М. - Механізм оподаткування доходів іт-бізнесу та вектори його удосконалення, Силенко О. М., Артюх С. О. (2018)
Datsii N. - Features of the assessment of the quality of medical services in the health care system of Ukraine (2018)
Качний О. С. - Шляхи вдосконалення системи планування соціально-економічного розвитку регіонів (2018)
Черкаска В. В. - Сучасні особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Миколаєць А. П. - Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства (2018)
Гаврилюк А. М. - Державне управління сферою туризму в Україні в умовах глобалізації: аксіологічний підхід (2018)
Вилгін Є. А. - Теоретичні основи механізмів державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2018)
Клименко Н. Г. - Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2018)
Кланца А. І. - Інтегровані фактори громадського здоров'я як структурної умови національної безпеки держави (2018)
Бриль П. О. - Дослідження зарубіжного досвіду публічного управління житлово-комунальним господарством (2018)
Сдобнова А. Г. - Професійна компетентність та професійна репутація як складові професійно-етичної культури державного службовця (2018)
Мазій І. В. - Удосконалення механізмів державного регулювання волонтерської діяльності (2018)
Гбур З. В. - Бюрократична корупція як загроза національній безпеці (2018)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху механізма повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення швидкості зміни пружного моменту в приводі, Ловейкін Ю. В., Кадикало І. О. (2017)
Аніскевич Л. В. - Модель функціонування машини для внесення технологічних матеріалів в точному землеробстві (2017)
Ловейкін В. С. - Розрахунок оптимальних параметрів демпферів сухого тертя для гасіння коливань неврівноваженого гнучкого вала з насадженим барабаном. Частина ІІ, Човнюк Ю.В., Ляшко А. П. (2017)
Сухенко Ю. Г. - Обеспечение долговечности насосов рыбоконсервных заводов, Сухенко В. Ю., Муштрук М. М., Бурова З. А., Дудченко В. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського