Галушка-Адайкін А. - Криза режиму "Нового Порядку" в Республіці Індонезія (2014)
Грубінко А. - Періоди і фактори розвитку політики Великої Британії щодо спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС (1990–2014 рр.) (2014)
Грицай С. - Історичний аналіз процесу модернізації соціальної політики Російської Федерації (1991–2011 рр.) (2014)
Андрощук І. - Чехія в системі міжнародних відносин (2014)
Вавринюк А. - Demografia wybranych państw świata jako interdyscyplinarny obszar badań (2014)
Конопка В. - Історичні джерела хліборобських мотивів у календарній обрядовості українців (2014)
Хромова І. - Знаки та їх значення в нумізматичному дослідженні (2014)
Крайнік Ю. - Універсали Богдана Хмельницького як історичне джерело ХVІІ ст. (2014)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Сімейно-шлюбні відносини в ісламі: аналіз зарубіжної історіографії (2014)
Гончар О. - Вплив Миколи Костомарова на становлення наукового світогляду Дмитра Багалія (2014)
Бойко Ю. - Історіографічний огляд праць присвячених життю і діяльності Євгена Чикаленка (2014)
Кравчук О. - Проблема реабілітації образу Г. Распутіна в пострадянській російській історіографії (2014)
Михальчук Р. - Голокост на території Рівненщини: історіографія проблеми (2014)
Білоус Н. - "Пакт Молотова-Ріббентропа: історіографія питання" (2014)
Сипко Б. - Французька історіографія про мусульманську спільноту П’ятої Республіки (2014)
Мартинчук І. - Загальна характеристика джерельної бази проблеми європейської інтеграції Словацької Республіки (2014)
Корнієнко Н. - Українська історіографія про вплив "російського фактору" на політику США щодо України у 2009–2012 рр. (2014)
Давидюк Р. - Остарбайтери з Рівненщини: між двома тоталітарними режимами. (Рецензія: Данильчук В. Р. Українські остарбайтери: 1941–1947 рр. (на прикладі Рівненської області) / В. Р. Данильчук. –Рівне: ПП ДМ, 2012. – 282 с.; іл.; Данильчук В. Р. Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині / В. Р. Данильчук: Монографія. - Рівне: ПП ДМ, 2013. – 282 с.; іл.) (2014)
Працьовитий В. - Український світ у кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка (2010)
Ткачук М. - Творчий портрет Ольги Кобилянської (2010)
Белоброва Т. - Еволюція естетичних домінант в автопсихологічному дискурсі Івана Франка (2010)
Бородіца С. - Концептуальність художнього мислення Дмитра Павличка в поетичній збірці "Три строфи" (2010)
Вишнівецька А. - Наративний дискурс повістей Володимира Гжицького (2010)
Гудзенко В. - Жанрові дифузії малої прози Василя Портяка (2010)
Кицан О. - Інтертекстуальність поезії Василя Голобородька (2010)
Когут О. - Рецепція демонічних архетипів у містичній драмі С. Новицької "Шинкарка" (2010)
Колодкевич Г. - Джерела варіативності текстів Василя Стуса (2010)
Коврігіна Л. - Новаторські риси роману "Людолови" Зінаїди Тулуб (2010)
Мендель Ю. - Натурфілософські образи поетичної збірки В. Затуливітра "Пам'ять глини" крізь релігійні та етнологічні уявлення (2010)
Новицька О. - Антін Крушельницький: до поетики стилю на прикладі новели "Михась і Ганна", оповідання "Докія" (2010)
Петрик А. - Рецепція архетипного образу богині Артеміди в романі Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" (2010)
Потіпак Ю. - Інтертекстуальний дискурс малої прози Є. Мандичевського в площині літературного простору кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Тендітна Н. - Горік + Кловський + Іван Білозуб = Серафима? (2010)
Цурканюк О. - Михайло Клименко: творчий портрет (2010)
Бурко В. - Перехрестя парадигм у матриці Нового історизму (2010)
Мельничайко В. - Гімн жертовному коханню (Лінгвістичний аналіз вірша Ліни Костенко "Любов Нансена") (2010)
Рябченко М. - Моделювання фантастичного наративу в повісті "Балада для Кривої Варги" Марини Соколян (2010)
Ткачук О. - Символізація відчуженості в модерністському наративі повісті "Танець тіней" Михайла Яцківа (2010)
Шевчук Т. - Перекладацькі вправи Григорія Сковороди за мотивами "Енеїди" Вергілія (2010)
Гільдебрант К. - Антикультурна спрямованість творчості "сердитих молодих людей" як виклик цінностям англійського суспільства того часу (2010)
Гонтар Т. - Живописний портрет Юліуша Словацького: трансформація в часі (2010)
Зимомря І. - Мистецька стратегія Томаса Бернгарда: дмскурс внутрішньої організації малої прози (2010)
Назаренко Н. - Роман Е. Бронте "Грозовий перевал" у різночасових українських перекладах (2010)
Притолюк С. - Історія "освіти" і становлення героя як інваріантна ознака роману виховання в романі Карла Еміля Францоза "Паяц" (2010)
Радавська О. - Роман Анрі Барбюса "Вогонь" в аспекті "Поетики Вогню" Гастона Башляра (2010)
Передерій С. - Американський детективний роман 20-30-х років ХХ століття: традиції і новаторство (2010)
Самолюк О. - Екзистенція людського крізь образний світ поезій Еріха Вайнерта та Андрія Малишка (2010)
Ткачук О. - Рецепція Юрія Шевельова творчості Маркіяна Шашкевича (2010)
Шевельов Ю. - Сувора школа (Сто років з дня смерти Маркіяна Шашкевича) (2010)
Зимомря М. - Тло освітнього чину: слово про Володимира Кравця (2010)
Сулятицький М. - Слово полум’ям душі взялося (2010)
Зимомря І. - Прикметна активізація дослідницького пошуку: опертя особистості (2010)
Мацевко-Бекерська Л. - Генологічна парадигма повісті (2010)
Ступінський В. - Класика українського письменства: нове прочитання (2010)
Ступінський В. - Шкільний підручник ХХІ-го століття (2010)
Поплавська Н. - Універсальність жанрово-стильової динаміки української діаспорної прози (2010)
Ткачук В. - Лінгвістичні та літературознавчі виміри поетики текстових структур (2010)
Бех І. - Виховні приписи у становленні особистості (2014)
Савченко О. - Методичний аналіз навчального комплекту з предмета "Літературне читання” для 3 класу (2014)
Савченко О. - Орієнтовне календарне планування з літературного читання (3 клас), Кальчук М. (2014)
Любченко О. - Формування техніки читання – основа успішного навчання (2014)
Красна Л. - Перспективний метод залучення молодших школярів до активного домашнього читання книжок – локальний буккросинг (2014)
Аліфанова І. - Панорама уроків математики у 1–3 класах за новою програмою і підручниками С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко (2014)
Мачулкіна О. - Формування громадянської компетентності на уроках математики в початкових класах (2014)
Гузь О. - Калина. Інтегрований курс з народознавства, краєзнавства, художньої праці, музики та народної хореографії для 1–4 років навчання учнів початкової та основної школи (2014)
Чорна Н. - Уроки мислення серед природи (2014)
Турчин Т. - Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти (2014)
Мартиненко С. - Діагностування згуртованості педагогічного колективу вчителів початкової школи (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Мовчун А. - Щемке і трепетне поетичне слово Галини Кирпи (про книгу вибраного "Місяць у колисці”) (2014)
Коба Л. - Реклама – допомога покупцям? (Урок економіки у 4 класі) (2014)
Гуцалюк Т. - Взаємодія вчителя і вихователя групи продовженого дня (Забезпечення єдиних підходів до організації навчально-виховного процесу) (2014)
Манюк Г. - Музичні знаки ... запрошують до знайомства (Позакласний захід) (2014)
Бойченко Т. - План роботи гуртка "Квілінг” (2014)
Думанська І. - Школа повного дня (2014)
Мартинюк О. - Сучасні підходи до організації навчання та виховання ліворуких дітей (2014)
Гречко Н. - Моя педагогічна філософія (2014)
Осадча Ю. - Хай живуть зайчики! (Сценарій літературного ранку для читачів-учнів 1–4 класів за творами Івана Андрусяка) (2014)
Куценко Т. - Стежками рідного краю (Для учнів 1–4 класів) (2014)
Школьнік С. - У лісі (Театралізоване заняття), Бесшапошникова Т. (2014)
Іванова О. Ю. - Напрямки удосконалення роботи контролюючих органів у фінансовій сфері, Малишко Ю. М. (2017)
Кім О. О. - Основи дослідження сукупного (агрегованого) ринку (2017)
Кириченко К. І. - Міжнародні рейтинги й індекси в системі оцінювання рівня соціальних, економічних і політичних трансформацій в Україні (2017)
Валуйський І. А. - Методичні засади оцінки спрямованості бюджетної політики (2017)
Гуторов А. О. - Розвиток аграрного виробництва в умовах агроекономічної інтеграції (2017)
Чорна М. В. - Вдосконалення системи оцінки ефективності підприємницької діяльності в ритейлі на засадах реалізації інтересів стейкхолдерів в умовах невизначеності та ризику, Дядін А. С. (2017)
Бояринова K. О. - Інноваційно орієнтоване підприємство: сутність, класифікація та особливості функціонування (2017)
Пилипенко А. А. - Формування механізму стратегічного управління сталим розвитком підприємства, Єремейчук Р. А. (2017)
Яценко Р. М. - Використання інтерактивних засобів навчання системи Moodle при викладанні дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку", Гонтар Д. Д., Баликов О. Г. (2017)
Гонтарева І. В. - Систематизація факторів ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2017)
Чередник А. О. - Фундаментальні засади залучення інновацій у розвиток промислових підприємств (2017)
Колісник В. Ю. - Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством (2017)
Сердюков К. Г. - Організація стратегічного управління акціонерним товариством в умовах трансформації корпоративного контролю (2017)
Гринько Т. В. - Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб’єктів підприємництва, Шибецька М. О. (2017)
Лелюк О. В. - Порівняльний аналіз форсайт-прогнозів розвитку світової енергетики міжнародних енергетичних підприємств (2017)
Нагорна В. О. - Управління інтелектуальним капіталом вищих навчальних закладів: теоретичні аспекти (2017)
Єрмаченко В. Є. - Проблеми термінології галузі освітнього туризму та розроблення методики оцінки ринку освітніх послуг, Мірзоєв Д. Ш. (2017)
Михайличенко Д. Ю. - Як Саймон Кузнець ропочав свої університетські заняття? Частина 1 (2017)
Організація навчально_виховного процесу в 2014/2015 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах (Методичні рекомендації) (2014)
Про тему першого уроку в 2014–2015 навчальному році (2014)
Чембержі М. - Квітне "Сад мистецтв” (2014)
Наталенко В. - Ми – українці, ми – за мир! (Виховний захід) (2014)
Павленко Л. - Уроки поетики за програмою варіативного курсу "Поетика” (авт. Т. В. Петровська) (2014)
Мокіна А. - Наочність у навчанні старших дошкільників усного англійського мовлення (2014)
Аліфанова І. - Панорама уроків математики у 1–3 класах за новою програмою і підручниками С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко (2014)
Бібік Н. - Предмет "Я у світі”: методичні орієнтири (2014)
Веремійчик І. - Методичні розробки окремих уроків трудового навчання за новими підручниками (2014)
Кохно Т. - Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 3 класі ЗНЗ із навчанням російською мовою за підручником авторів Хорошковської О. Н., Охоти Г. І. (2014)
Тіток М. - Пропедевтика фізичних знань у початковій школі (2014)
Чернякова Ю. - Абетка майстерності від батьків (2014)
Временко Л. - Урок громадянської освіти (3 клас) (2014)
Заїзжена Е. - Ми усі – одна сім’я, неповторні – ти і я! (Перший урок у 1 класі) (2014)
Яненко Т. - Потрібно учиться – завжди пригодиться (Перший урок у 2 класі) (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Бондаренко І. - "Хто корисні продукти харчування вживає, той міцне здоров’я має” (Відкрита класна година) (2014)
Ластовський В. В. - "Зрада" Остафія Дашковича: міжнародний та внутрішньополітичний вимір (2017)
Коцур В. А. - Обранець Божий для народу (до 150-річчя з дня народження Миколи Ананійовича Комарецького) (2017)
Науменко В. В. - Державне та місцеве регулювання розвитку Києва XVIII – початку ХХ ст.: адміністративний поділ та заселення території міста (2017)
Левицький В. О. - Розвиток Клинцівської текстильної промисловості в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Стоколоса Т. А. - Інфраструктура та продуктивність борошномельного виробництва Волинської і Київської губерній у другій половині ХІХ – на початку XX ст. (2017)
Ільчишин С. О. - Реакція влади на антипольську діяльність ОУН та його юнацтва у 1933 році: свідчення джерел (2017)
Потапенко Р. М. - Науково-освітня інтелігенція України в умовах перебудови: теоретико-методологічні аспекти проблеми (2017)
Ткаченко В. М. - Регіональні особливості розпису українських писанок кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2017)
Білоцерківська І. С. - Сакунівська школа (1913 – 2010 рр.): духовний скарб особистостей (2017)
Кикоть С. М. - Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (2017)
Грінченко В. Г. - Внесок І. С. Романченка у дослідження творчої спадщини Михайла Драгоманова (2017)
Поліщук Ю. А. - Джерелознавча спадщина Мирона Кордуби (2017)
Федьков О. М. - Пізнавальні можливості корпусу партійних джерел з історії Української соціал-демократичної спілки (2017)
Черкасов А. В. - Вопросы первобытной археологии Крыма в творческом наследии Е. А. Векиловой (2017)
Nefyodov D. - Social structure of Ukrainian SSR postwar working class (1946 – 1965) as viewed by soviet scientists of the second half of the 1960s – early 1980s (2017)
Островик Д. А. - Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979 – 1989 рр. (за матеріалами "Военно-медицинского журнала") (2017)
Савицька О. С. - Економічні фактори асоціації Україна - ЄС: вітчизняна історіографія (2017)
Левченко І. М. - Наукові здобутки вчених природничих товариств Київщини та Харківщини в галузі фізіології рослин (кінець XIX – початок XX ст.) (2017)
Коцур Н. І. - Євгеніка в наукових дослідженнях українських учених-гігієністів (20 – 30-і рр. ХX ст.) (2017)
Товкун Л. П. - Науково-практичні досягнення Одеського інституту харчування в галузі гігієни харчування на початку 30-х рр. ХX ст. (2017)
Бей Р. В. - Розвиток спиртової промисловості в УРСР другої половини 40 – 80-х рр. ХX ст. (2017)
Дрок П. В. - Саварка – історична батьківщина Архипа Люльки (2017)
Сахно С. С. - Науково-організаційна та педагогічна діяльність професора О. М. Савельєва в Буковинському державному медичному університеті (80 – 90-ті рр. ХX ст.) (2017)
Варивода К. С. - Чорнобильська катастрофа: історія і сучасність (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) (2017)
Коцур В. П. - Менталітет як культурно-генетичний код української цивілізації. (Рецензія на монографію: Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К.: Генеза, 2017. – 560 с.), Коцур А. П. (2017)
Демуз І. О. - Новий погляд на процеси інституціонування природничої та медичної науки. (Рецензія на монографію: Левченко І. М. Соціокультурні та персонологічні виміри діяльності природничих і медичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.:монографія. – Переяслав-Хмельницький, 2017) (2017)
Лазуренко В. М. - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди як дослідницький центр з вивчення історії громадсько-наукових товариств України (Рецензія на монографію:Левченко І. М. Соціокультурні та персонологічні виміри діяльностіприродничих і медичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. – Переяслав-Хмельницький, 2017). (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кравчук О. - Педагогічне кредо (2014)
Павлюченко Т. - ...І в гурті кожен – це талант (2014)
Савченко О. - Формування у молодших школярів загальнонавчальних комунікативних умінь і навичок (2014)
Мартиненко В. - Формування досвіду читацької діяльності третьокласників (на матеріалі робочого зошита з літературного читання) (2014)
Пєрмінова І. - Урок математики у 2 класі з використанням інтерактивних технологій (за новою програмою та підручником Богдановича М. В., Лишенка Г. П.), Карпова М. (2014)
Присяжна Л. - Україна – єдина країна (Виховна година) (2014)
Киценко О. - Осінь – щедра чарівниця (Проект для учнів початкових класів) (2014)
Петрук О. - Особливості підручника української мови для 3 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою (2014)
Скотна Н. - Факультет початкової освіти – сівач розумного, доброго, вічного (2014)
Кутняк І. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів у світлі завдань сучасної вищої школи (2014)
Ковальчук В. - Педагогічні умови модернізації фахової підготовки сучасного вчителя (2014)
Філь Г. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів початкових класів у системі їхньої професійної підготовки (2014)
Федурко М. - Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Білецька Л. - Практична підготовка студентів як компонент формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2014)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів до впровадження нетрадиційних методик навчання української мови в початкових класах (2014)
Шаран О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у школярів креативної компетентності на уроках математики (2014)
Луців С. - Педагогічні засади використання методу шкільної драми на уроках літературного читання в початкових класах (2014)
Кекош О. - Засади релігійного виховання учнів початкових класів (2014)
Гавриш Н. - Перші кроки впровадження у дошкільних закладах України освіти для сталого розвитку, Саприкіна О. (2014)
Чістякова В. - Вірити в успіх кожної дитини (2014)
Мартиненко С. - Діагностичне вивчення типології особистості педагога за допомогою психометричного тестування (2014)
Мельничук Н. - Звідки хліб прийшов (Виховний захід в початковій школі) (2014)
Tertyshnyk V. М. - Civilizational choice a state and problems of constitutional reform in Ukraine (2017)
Бочаров Д. О. - Епістемологічні "перспективи" Ф. Ніцше: дисонанс, гармонія та ієрархія – методологічні застороги (2017)
Мороз С. П. - Стандарт як складова правової системи, Кравчук М. О. (2017)
Андрейцев В. В. - Ідентифікація об’єктів і джерел підвищеної небезпеки в системі засобів державного регулювання і забезпечення ризикової господарської діяльності (2017)
Ліпинський В. В. - Проблемні питання кваліфікації протиправних дій, спрямованих на недекларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (2017)
Перепьолкін С. М. - Принципи міжнародного митного права як категорія міжнародного права (2017)
Прокопенко В. В. - Аналіз сучасних досліджень щодо митних процедур на транспорті в Україні (2017)
Філатов В. В. - Податкова інформація: проблемні питання законодавчого визначення (2017)
Хрідочкін А. В. - Методи публічного адміністрування сферою інтелектуальної власності: поняття і класифікація (2017)
Ченцов В. В. - Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні, Мазур А. В. (2017)
Білоусова Я. О. - Історія становлення та правової регламентації дистриб’юторської діяльності (2017)
Зуєв В. А. - Проблеми гармонізації господарсько-правового та еколого-правового регулювання у сфері поводження з відходами (2017)
Варава В. В. - Владні суб’єкти викриття і розслідування контрабанди в Україні та провідних країнах ЄС: компаративний аналіз компетенції (2017)
Карнаухов О. В. - Особливості системи криміналістичного забезпечення (2017)
Калантай М. В. - Митні спори та повноваження щодо коригування митної вартості товару (2017)
Коваленко Б. В. - Стандарти як складовий елемент системи джерел екологічного права України (2017)
Коваль К. Л. - Проблеми забезпечення балансу екологічної та економічної функцій землі як природного ресурсу (2017)
Корсун В. П. - Родовий об’єкт злочину за безгосподарське використання земель (2017)
Логвин А. В. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання адміністрування податків в Україні (2017)
Омелян В. О. - Причини та підстави застосування адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації (2017)
Рокунь С. В. - Проблеми правового регулювання та застосування положень законодавства України про кінцевого бенефіціарного власника (2017)
Ткаченко Н. В. - Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні, Кривицька О. Р. (2017)
Алексеєнко Л. М. - Oрганізаційно-фінансові аспекти розвитку ринку житла в контексті ідеології сталого людського розвитку, Карпа І. С. (2017)
Кукурудз О. М. - Інструменти реалізації корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу, Мальцева В. В., Тринчук В. В. (2017)
Петренко Н. О. - Cтратегічний моніторинг регіонального аграрного сектору: внутрішня детермінізація розвитку (2017)
Волохова Л. Ф. - Значення євроінтеграційних процесів для розвитку національного ринку особистого страхування, Захаренко В. В. (2017)
Левек Р. - Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу, Ходаківська О. В., Юрченко І. В. (2017)
Андрійчук В. Г. - Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу, Сас І. С. (2017)
Збарський В. К. - Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини, Остапчук А. Д. (2017)
Петриченко В. Ф. - Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи, Воронецька І. С. (2017)
Сегеда С. А. - Аграрно-продовольче забезпечення населення України (2017)
Вдовенко Н. М. - Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України, Сокол Л. М. (2017)
Духницький Б. В. - Ринок овочевих культур в Україні, Новічков О. В., Полупан В. М. (2017)
Mazurenko O. V. - Pig production market in the food ensuring system of the country (2017)
Павлик В. П. - Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Кашуба Ю. П. - Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС (2017)
Пугачова К. М. - Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, Шеремет О. О. (2017)
Зінчук Т. О. - Сучасна парадигма Спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції (2017)
Лупенко Ю. О. - Видатний учений, людина, вчитель – Іван Іларіонович Лукінов (до 90-річчя від дня народження), Шпичак О. М. (2017)
Саблук П. Т. - Учений, організатор, економіст, аграрник (до 90-річчя від дня народження Олександра Васильовича Крисального), Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я. (2017)
Trokoz Y. V. - The importance of Ukrainian corn in the export potential of the animal industry of Spain (2017)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення науково-практичної конференції "Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова та сучасність" (2017)
Саблук П. Т. - Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, діагностика (рецензія на монографію Мельник Л. Ю. "Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, методологія, діагностика”) (2017)
Макаренко П. М. - Наукові основи розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (рецензія на монографію Гуторов А. О. "Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки”) (2017)
Ювілей вченого: Лупенку Юрію Олексійовичу – 60 (2017)
Фурдичку Оресту Івановичу – 65 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Мартиненко С. - Діагностичне тестування професійного та особистісного становлення вчителя початкової школи (2014)
Митник О. - Психолого-педагогічні умови розвитку дитячої творчості в навчально-виховному процесі, Кочерга О. (2014)
Прищепа О. - Ефективний спосіб організації каліграфічної хвилинки на уроці української мови в 3 класі (2014)
Стрілець С. - Тестові завдання в букварний період навчання грамоти (2014)
Гуцалюк Т. - Комплексні завдання з української мови для 2 класу (2014)
Вітюк В. - Урок на тему "Написання листа другові” (2014)
Ткачук Г. - Довідкова книжка – шлях розвитку читацьких інтересів (2014)
Коваленко Л. - Формування ключових компетентностей на уроці математики в 1 класі (2014)
Добриця Л. - Урок-моделювання з елементів геометрії для учнів 4 класу (2014)
Удодік Л. - Сходинки до вершини (Урок-гра з математики у підготовчому класі для дітей із затримкою психічного розвитку) (2014)
Нємкевич Ю. - Урок-мандрівка з природознавства у 1 класі (2014)
Павловська С. - Орієнтовні завдання для тематичного контролю з природознавства для учнів 1 класів, Момот А. (2014)
Шнуренко В. - Формування навичок бережливого використання електроенергії (2014)
Лісович О. - Загадаю – відгадай! (2014)
Мараховська І. - Форми організації навчальної діяльності на уроках музики (для класів, що навчаються за програмою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова) (2014)
Романова І. - Шахи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 1–4 класи (2014)
Савшак Т. - Вивчення історії в українських школах Галичини (середина ХІХ ст. – 30 рр. ХХ ст.) (2014)
Кравченко Н. - Відкритий урок з образотворчого мистецтва (2014)
Коваль С. - Тренінг як форма групової роботи з учнями (2014)
Слобода А. - Наша рідна – українська, її слово, її пісня (Свято до Дня української писемності та мови для учнів молодших класів) (2014)
Стахів Л. - Свято квітів (Дидактичний матеріал до проведення виховного заходу), Стахів В. (2014)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 41: Композиционные материалы: их классификация, технологии изготовления, свойства и области применения в современной технике (2017)
Pliugin V. - Imitation model of a high-speed induction motor with frequency control, Petrenko O., Grinina V., Grinin O., Yehorov A. (2017)
Болюх В. Ф. - Влияние параметров якоря линейного импульсного электромеханического преобразователя на его эффективность, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2017)
Petrenko O. - Determination of railway rolling stock optimal movement modes, Liubarskiy B., Pliugin V. (2017)
Яровенко В. А. - Метод расчета переходных режимов гребных электроэнергетических установок электроходов, Черников П. С. (2017)
Михайлов В. М. - Тестирование численного решения задачи определения источников магнитостатического поля в намагничиваемой среде, Чунихин К. В. (2017)
Ganji J. - Numerical simulation of thermal behavior and optimization of a-Si/a-Si/C-Si/a-Si/A-Si hit solar cell at high temperatures (2017)
Anokhin Y. L. - Application of high voltage dividers for power quality indices measurement, Brzhezytskyi V. O., Haran Ya. O., Masliuchenko I. M., Protsenko O. P., Trotsenko Ye. O. (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет основных характеристик плазмы при воздушном электрическом взрыве металлического проводника, Рудаков С. В. (2017)
Беспрозванных А. В. - Мониторинг стабильности технологического процесса изготовления электроизоляционных систем тяговых электрических машин, Рогинский А. В. (2017)
Shevchenko S. Yu. - Managing the load schedule of the administrative building taking into account emerging risks when connecting the kinetic energy storage to the power supply system, Savchenko N. A., Tretjak A. V. (2017)
Гнатюк М. - Авторська суб’єктивність як семантична домінанта поетичного тексту (на прикладі творчості Олександра Астаф’єва) (2010)
Мацевко-Бекерська Л. - Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка (2010)
Бєлоконь Н. - Літературний архетип хама у повісті Івана Чендея "Іван" (2010)
Бібік В. - Функціонування локального, зовнішнього та внутрішнього типів простору в романі "Невеличка драма" Валер’яна Підиогильного (2010)
Котовська Т. - Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття (2010)
Матушек О. - Українська проповідь XVII століття як "дія за допомогою слів" (2010)
Нестелєєв М. - Персонаж-самогубець в однойменних творах В.Леонтовича 1898 р. та В.Кузьмича 1925 р. (психопоетика заголовку) (2010)
Савка М. - Релігійно-екзистенційні виміри буття в українській прозі міжвоєнного двадцятиліття (2010)
Ткачук М. - "Сонячний кларнетизм" як вияв оригінального європейського дискурсу модернізму Павла Тичини (2010)
Федосій О. - Художня специфіка жіночих образів у новелах Галини Тарасюк (2010)
Астаф'єв О. - Сюжетно-семіотичні трансформації аванґарду (2010)
Печарський А. - Психоаналітична парадигма в літературно-художньому просторі: проблема діалогічної множинності (2010)
Бистрова О. - Поліфункційність термінів у наукових текстах Дмитра Чижевського (2010)
Бровко О. - Жанрово-структурний елемент новели у прозі Павла Маляра та Ігора Костецького (2010)
Зимомря І. - Сутність генологічної парадигми: дискурс оцінок (2010)
Кучер В. - Сюжетно-образні константи романів-антиутопій (2010)
Дуброва О. - Феномен архетипної пам'яті (на матеріалі поезій В. Вітмена та Б.-І. Антонича) (2010)
Дудар О. - Концепт текстової інтерференції у дискурсі соціально-психологічних романів "Сестри Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера (2010)
Лященко О. - Зіставний аналіз перекладу колористики в новелі "Кленові листки" ВасиляСтефаника (2010)
Сушко З. - Дискурсивна перекладацька практика Юрія Лісняка у контексті перекладів шістдестяників (2010)
Царик О. - Герман Кестен як митець і особистість: рецепція і трансформація (2010)
Чик О. - Художнє втілення моделі соціальної взаємодії "батьки-діти" в українському та німецькому реалістичному романі другої половини ХІХ століття (2010)
Хомова О. - Психологія людини у часопросторі сцени (драматургія В. Фольварочного) (2010)
Кудрявцева З. - Весняні обрядові пожертви у стосунку до обряду потоплення купайлиці (2010)
Федоришин Є. - Гроші як визначальний чинник подачі інформації у мас-медія Північної Америки (2010)
Ткачук О. - Рецепція Володимира Винниченка творчості Тараса Шевченка (2010)
Винниченко В. - Філософія й етика Шевченка (2010)
Зимомря М. - Струни слова Олександра Астаф’єва (2010)
Зимомря М. - ОПРИЯВНИТИ Б ПОДВИЖНИЦЬКИЙ ЧИН (До 50-річчя Ярослава Поліщука) (2010)
Астаф`єв О. - Про тонку матерію поетичних текстів (2010)
Гром`як Р. - Щедрий ужинок Володимира Матвіїшина (2010)
Краснова Л. - Із спостережень над естетичною оцінкою поеми. До ювілею 40 років виходу статті Р.Т. Гром’яка"Енеїда" І. Котляревського і час" (2010)
Нарівська В. - Концептуальне дослідження домінант художньо-естетичного процесу (2010)
Шаладонова Ж. - Творчасць І. Катлярэўскага у святле сучасных літаратуразнаўчых канцэпцый (2010)
Вихідні дані (2010)
Дубовик С. - Культура професійного мовлення педагога (2014)
Вашуленко О. - Типи і структура уроків навчання грамоти (читання) (2014)
Новик Л. - Інтегрований урок з української мови та природознавства, 2 клас (За підручниками М. Д. Захарійчук "Українська мова”, Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак "Природознавство”) (2014)
Цимбалару А. - Навчальний посібник як засіб моделювання освітнього простору молодших школярів (2014)
Пономаренко М. - Тестові завдання з природознавства для учнів 1 класу, Стрілець С. (2014)
Чернігова О. - Зима-чарівниця (Інтегрований урок з розвитку зв’язного мовлення з використанням інноваційних технологій, 4 клас) (2014)
Школьнік С. - Де живуть нотки? Музична театралізована казка/гра, Бесшапошникова Т. (2014)
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка (2014)
Науменко В. - Орієнтовне календарно/тематичне планування уроків літературного читання в 3 класі (2014)
Кисільова-Біла В. - Реалізація принципу наступності у формуванні компетенцій: дошкільний навчальний заклад – початкова школа, Ясногор М. (2014)
Івашковський В. - Система виховання дітей в Україні за часів розквіту козацтва (2014)
Карапузова Н. - Педагогічна ергономіка у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Верещак Є. - Когнітивно-духовний діалог вчителя та молодшого школяра: інтереси, асоціації, досвід (2014)
Варухіна Л. - Ранкова зустріч (2014)
Назар О. - Виховуємо майбутніх творців нашої держави (Урок довкілля у 1 класі) (2014)
Куценко Т. - І красива вся природа, і багата (Екологічний КВК для учнів 1–4 класів) (2014)
Кирієнко Т. - Добро і милосердя Святого Миколая, 2 клас. Ой радуйся, земле! (3 клас), Жиденко Н. (2014)
Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2014 рік (2014)
Єршов С. В. - Метод побудови паралельних систем нечіткого логічного виведення на основі графічних прискорювачів, Пономаренко Р. М. (2017)
Жаріков Е. В. - Керування ресурсами хмарних центрів обробки даних на основі евристичного пошуку (2017)
Дорошенко А. Ю. - Алгоритм автоматизованого розпаралелювання циклічних операторів для графічних прискорювачів, Яценко О. А., Бекетов О. Г. (2017)
Кургаев А. Ф. - Определение формальных языков в метаязыке нормальных форм знаний, Григорьев С. Н. (2017)
Слабоспицька О. О. - Рамкова модель адаптивного композитного сервісу в семантичному Веб-середовищі (2017)
Захарова О. - Визначення та вирішення задачі виявлення Веб-сервісів за допомогою апарату дескриптивних логік (2017)
Ильина Е. П. - Экспертно-аналитический процесс выбора управляющих организационных воздействий с использованием корпоративного знания. Часть 1. Формальный анализ системы целей (2017)
Родін Є. С. - Задачі з керування ризиками інформаційної безпеки апарата прийняття рішень (2017)
Григорян Р. Д. - Симулятор пульсирующего сердца, Дегода А. Г., Джуринский Е. А., Харсун В. С. (2017)
Туманов В. В. - Використання комп’ютерного зору в системі цифрової нарізки матеріалів, Дорошенко А. Ю. (2017)
Титул, содержание (2017)
Корниенко А. Н. - У истоков механизации и автоматизации сварочного производства, Макаренко Н. А. (2017)
Мазур А. А. - Основные тенденции развития автоматизации и роботизации в сварочном производстве (Обзор), Маковецкая О. К., Пустовойт С. В. (2017)
Коротынский А. Е. - Интеллектуализация процессов контроля параметров дуговой сварки, Скопюк М. И. (2017)
Цыбулькин Г. А. - Некоторые проблемы роботизации дуговой сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (2017)
Юйхуэй Яо - Концепция создания усовершенствованной системы искусственного интеллекта и компьютеризированного тренажера для виртуальной сварки, Пелешенко С. И., Коржик В. Н., Хаскин В. Ю., Квасницкий В. В. (2017)
Турык Е. - Роботизированная сварка тонкостенных деталей способом TOPTIG с системой контроля режима сварки, Шуберт Л., Дудек С., Гробош В. (2017)
Ланкин Ю. Н. - Стабилизация сварочного тока контактных точечных машин при колебаниях напряжения питающей сети, Семикин В. Ф., Байштрук Е. Н. (2017)
Рябцев И. А. - Компьютерная система автоматического управления процессов дуговой наплавки электродными проволоками, Соловьев В. Г., Ланкин Ю. Н., Бабинец А. А. (2017)
Pfeifer T. - Technological Aspects of the Robotic TOPTIG Surfacing of Boiler Steel Tubes Using Alloy Inconel 625, Rozanski M., Grobosz W., Rykala J., Riabcew I. A. (2017)
Лобанов Л. М. - Технология роботизированной ТИГ-сварки элементов конструкций из нержавеющей стали, Шаповалов Е. В., Гончаров П. В., Долиненко В. В., Тимошенко А. Н., Скуба Т. Г. (2017)
Долиненко В. В. - Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією, Шаповалов Є. В., Скуба Т. Г., Коляда В. О., Куц Ю. В., Галаган Р. М., Карпінський В. В. (2017)
Максимов С. Ю. - Разработка технологии герметизации труб теплообменника автоматической мокрой подводной сваркой (2017)
Коржик В. Н. - Создание роботизированного комплекса для гибридной плазменнодуговой сварки тонкостенных конструкций, Сидорец В. Н., Шангуо Хан, Бабич А. А., Гринюк А. А., Хаскин В. Ю. (2017)
Скачков І. О. - Моніторинг технологічного процесу дугового роботизованого зварювання (2017)
Руденко П. М. - Влияние параметров процесса стыковой контактной сварки оплавлением на прочностные характеристики стыков железнодорожных рельсов, Гавриш В. С., Кучук-Яценко С. И., Дидковский А. В., Антипин Е. В. (2017)
Коржик В. Н. - Разработка автоматизированного оборудования для изготовления трехмерных металлических изделий на основе аддитивных технологий, Войтенко А. Н., Пелешенко С. И., Ткачук В. И., Хаскин В. Ю., Гринюк А. А. (2017)
Лендел И. В. - Автоматизация сварочных процессов с использованием механического сварочного оборудования, Лебедев В. А., Максимов С. Ю., Жук Г. В. (2017)
Вертецкая И. В. - Использование дифференциального тейлоровского преобразования для моделирования процессов в резонансных источниках питания, Коротынский А. Е. (2017)
Выставка "Сварка и резка-2017" (2017)
Олімпіада студентів зі зварювання та споріднених процесів і технологій (2017)
TPS/i Robotics — идеальная сварочная система для роботизированного применения (2017)
Оборудование для автоматической дуговой сварки (2017)
Гибкое производство сварных корпусов легкобронированных боевых машин из укрупненных узлов (2017)
Комплексные решения компании ESAB для роботизированной сварки и резки металлов (2017)
Галій Л. В. - Методичні та організаційні проблеми упровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту, Серопян Т. М. (2017)
Немченко А. С. - Аналіз нормативно-правових актів щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, Куриленко Ю. Є. (2017)
Гладух Є. В. - Реологічні дослідження основи гелю з густим екстрактом лопуха, Сегі Анан Марсель, Ніколайчук Н. О. (2017)
Samborskyi O. - The analysis of dynamics of changes in the availability indexes of beta-blockers in Ukraine, Hermanowski T., Slobodyanyuk M. (2017)
Полова Ж. М. - Аналіз економічної доступності ветеринарних препаратів у межах сегмента протимаститних засобів, Назаркіна В. М. (2017)
Музика Т. Ф. - Дослідження регуляторних норм обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я (2017)
Гой А. М. - Науково-практичні підходи до мінімізації ризиків перехресної контамінації в умовах сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів, Посилкіна О. В., Деренська Я. М. (2017)
Лебединець В. О. - Аналіз функціонування процесу внутрішнього аудиту на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, Карамаврова Т. В. (2017)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для лікування варикозного розширення вен та запальних захворювань суглобів, Кухтенко О. С., Гладух Є. В. (2017)
Суховий Г. П. - Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів антидепресивної дії, Яковлева О. С. (2017)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2017)
Довбищенко М. - Князь Михайло-Сервацій Вишневецький та його підтримка Уніатської церкви в Луцько-Острозькій єпархії в 30–40-х рр. XVIІI ст. (2015)
Стецик Ю. - Настоятелі Добромильського василіанського монастиря Св. Онуфрія (1739–1763 рр.): біографічний огляд (2015)
Саламаха М. - Трансформація структури Чину Святого Василія Великого в останній третині ХVІІІ ст. (2015)
Кирилюк А. - Регулювання майнового забезпечення римо-католицьких монастирів у Російській імперії (кінець ХVIII–ХІХ ст.) (2015)
Райківський І. - Гуцульщина – місце відпочинку й творчості видатних українських діячів з підросійської України на початку ХХ ст. (2015)
Шваб Л. - Пошуки національної ідентичності в родині волинського дворянина Карла фон Ґродзінського (початок ХХ ст.), Шваб С. (2015)
Попов В. - Шляхи виживання представників творчих професій у містах України в 1917–1920 рр. (2015)
Щеблюк С. - Нормативно-правові підстави діяльності профспілок у Волинському воєводстві в міжвоєнний період (2015)
Концур-Карабінович Н. - Реакція західного світу на злуку західноукраїнської уніатської церкви з російською православною в 1946 р. (2015)
Мочкін С. - Законодавча база антирелігійних кампаній другої половини 1940-х – початку 1960-х рр. у Радянському Союзі: формування, зміст, результати (2015)
Мащенко Н. - Кадрове забезпечення шкіл Рівненщини (друга половина 1940-х– перша половина 1950-х років) (2015)
Федчук О. - Іноєпархіальні студенти у Волинській духовній семінарії (1945–1964 рр.) (2015)
Малярчук О. - Громадська активність в Українській РСР у другій половині ХХ ст.: форми протесту політичній системі (2015)
Храмцова І. - Проблематика суспільної ідеології в українській публіцистиці часів перебудови (2015)
Маслій О. - Жіночі чернечі спільноти Галичини в контексті легалізації УГКЦ наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (2015)
Лапчук О. - Фестивальне життя Луцька на зламі тисячоліть: як це відбувалося (2015)
Шабала Я. - Розвиток індивідуального сектору в процесі реалізації аграрної реформи на Волині (1991–2010 рр.) (2015)
Стрільчук Л. - Вплив туризму на розвиток українсько-польського гуманітарного співробітництва (2015)
Сипко Б. - Наслідки Алжирської війни для Корсики: "чорноногі" та корсизм (2015)
Підберезних І. - Проблеми регіональної безпеки в країнах Південно-Східної Азії: міжнародна співпраця та механізми її здійснення (2015)
Фелонюк А. - Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936–1943 рр.) (2015)
Шваб А. - Тема еміграції в польській науковій і суспільно-політичній думці 1920–1930-х рр. (2015)
Орлов В. - Компаративний аналіз діяльності релігійних організацій у Криму та на Закарпатті в ХІХ – на початку ХХІ ст.: новітня українська історіографія (2015)
Троцька В. - Українські керамологічні студії давньої кераміки впродовж 1954–1964 рр. (2015)
Кучинко М. - Літописні хорвати: проблема етноплемінної належності та політичної залежності (історіографічний аспект) (2015)
Боярчук А. - Минуле Православної церкви на Волині в джерелах особового походження (за матеріалами "Волинських єпархіальних відомостей") (2015)
Петрович В. - Діяльність державних архівів щодо організації користування інформаційними ресурсами Національного архівного фонду України (на прикладі Державного архіву Волинської області) (2015)
Кушпетюк О. - 150 років із часу заснування першого музею Волині (2015)
Рябчикова Ф. - "Родина наша… була з дідів-прадідів духовна" (рецензія на книгу С. Даниленка "Будівничі українського світу: родина Дурдуківських (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)") (2015)
Разиграєв О. - Нове дослідження з теорії персональної безпеки (рецензія на книгу: Urbanek Andrzej. Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego) (2015)
Demyanchuk O. - The Organization of Sport Tourism of the Volyn Regional Centre of Tourism, Sports and Travelling Tours, Erko I., Matskevych N., Voitovych V. (2017)
Іmas Y. - Pre-conditions and Modern Development of Specialities in Physical Therapy and Ergo-therapy in Ukraine, Lazarieva O. (2017)
Medynskyi S. - Characteristic Features of Professional Study of Physical Education and Sports in the USA (2017)
Mytskan B. - Sports-Animation Activities in Pidkarpattiya: Status and Staffing Prospects, Fedyniak N., Vintoniak O. (2017)
Dubohay O. - Realization of a Health Saving Educational Technology "In-Movement Education" in Elementary School, Tsos A. (2017)
Vashchuk L. - The Use of Individual Fitness Programs According to the Body Types of High School Girls As Means of Increasing Physical Activity, Dedeluk N., Tomashchuk E., Roda O., Mudryk Z. (2017)
Kostiukevych V. - Training Process Programming of Qualified Football Players in Higher Education Establishments, Stasiuk V. (2017)
Vlasova S. - Innovations in the Physical Education of Schoolchildren (2017)
Volchynskyi A. - Introduction of Folk Physical Culture Traditions in the Educational Process of Senior Preschool Children, Smal Y., Malimon O., Kovalchuk A. (2017)
Cherkashina L. - Features of Strentg Development in High School-Aged Children Involved in Athletic Throwing, Cherkashyn R. (2017)
Davydov V. - Selection of 7 - 10 Years Old Children of Different Types of Constitution in Sport Swimming, Taking Into Account Their Psychological and Physiological Features, Mankevich A., Morozova O. (2017)
Galandzovskyi S. - Improvement of Respiratory System Performance Among the Students of Transport College by Means of Running Exercises and the Method of Endogenous Hypoxic Respiration, Onyshchuk V. (2017)
Grebik O. - Injuries During Physical Education Students as a Pedagogical Problem, Savchuk P., Valkevich A., Panasyuk A., Khomich A. (2017)
Hakman A. - Analysis of Features of Motivational Priorities to Recreation and Recreational Activities of Different Groups of People, Medved A., Moseychuk Y., Muzhychok V. (2017)
Hryhoriev V. - The Assessment of Students’ Physical Shape in the Context of Physical Education Modernization, Smulskii V. (2017)
Kalytka S. - Physical Fitness of Children From 10 to 15 Years Who are Engaged in Kyokushin Karate, Matskevych N., Kuznyetsov V., Povyetkina A., Shevchuk V. (2017)
Khylchuk J. - Physical Development Features of Students, Engaging in Kickboxing (2017)
Kolomeitseva O. - Increase of Physical Activity of Primary School Students With Cheerleading Means (2017)
Krutsevych T. - Age Differences of Self-esteem of Physical Self at School. Gender Aspects, Marchenko O. (2017)
Nikolayev S. - Level of Development of Psychophysiological Indicators of Female Students of 1 – 4 Years of Study, Nikolayev Y. (2017)
Pantik V. - Analysis of Somatic Health State of Students at Lesya Ukrainka Eastern European National University (2017)
Romaniuk O. - Methodological Peculiarities of the Usage of Stretching Techniques in the Process of Flexibility Development, Zadvornyi B. (2017)
Semenova N. - Lifestyle of Students Studying in the Specialty "Nursing", Sirenko R., Ripak M., Chekhovska L. (2017)
Tsyupak T. - Impact of Recreational Swimming on Physical Condition of the Visually Impaired Junior Pupils, Tsyupak Y., Filak F. (2017)
Grygus I. - The Role of Physical Activity in the Rehabilitation of Patients Suffering From Mild Persistent Bronchial Asthma (2017)
Iakobson O. - The Rehabilitation Influences of Therapeutic Exercises on the Neurological Focal Symptoms in Patients with Lumbosacral Spine Osteochondrosis, Greіda N., Lavryniuk V., Hrytsay O. (2017)
Lysenko Y. - Multiple Sclerosis: Methods of Treatment and Rehabilitation (2017)
Nagorna O. - Joint Hypermobility Syndrome in Infants, Brega L., Gorchak V. (2017)
Ostapiak Z. - Respiratory Tract Dysfunction in Sportsmen, Vypasniak I., Lisovskyi B., Mytskan T. (2017)
Popel S. - Dancing Exercises as a Factor of Socialization of Children With Violation of Sight, Kryzаnivskaya O., Zemskaya N., Lapkovskyi E., Yatciv Y., Piatnichuk H. (2017)
Ulianytska N. - Violation of the Teenagers-Computer Users’ Binocular Vision and Pecularities of its Restoration, Vadziuk S., Byelikova N., Indyka S., Usova O. (2017)
Zharova I. - The Role of Physical Activity in the Quality of Life Frameworks, Social Adaptation and Physical Rehabilitation of Individuals With Disorders in the Energy Metabolism (2017)
Galytska A. - The Level of Lungs Capacity of Highly Skilled Female Volleyball Players (2017)
Todorova V. - Functions of Choreography in Sports (2017)
Tsyupak Y. - Use of Acrobatic Exercises in Readiness Formation of Young Handball Players for Competitions, Shvay A., Hnitetskyy L., Kovalchuk A. (2017)
Wasik J. - Physiotherapeutic Applications of Biomechanical Opposing Indicators – Based on Measurements of Taekwon-Do Athlets, Ortenburger D., Gora T. (2017)
Рецензія на навчальний посібник "Навчання в русі. Здоров'язбережувальні педігогічні технології для дошкільнят та учнів" (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось) (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Дубинин Е. А. - Концепция обеспечения устойчивости положения колёсных машин, Полянский А. С., Клец Д. М., Задорожняя В. В. (2015)
Вамболь С. О. - Моторний випробувальний стенд як джерело факторів небезпеки при проведенні експериментальних досліджень, Кондратенко О. М., Дейнеко Н. В. (2015)
Тріфонов Д. М. - Використання теплового акумулятора фазового переходу для забезпечення пуску холодного двигуна та його прогрівання за рахунок поліпшення сумішоутворення, Вербовський В. С., Грицук І. В. (2015)
Воронцов О. В. - Дискретне моделювання геометричних образів об’єктів проектування суперпозиціями одновимірних числових послідовностей з урахуванням функціонального навантаження, Воронцова І. В. (2015)
Стрілець В. М. - Обґрунтування кінематико-силових параметрів зіркоподібної пружини запобіжної пружної муфти, Лисанець О. В., Стрілець О. Р. (2015)
Шуба Є. В. - Поліпшення паливної економічності бензинового двигуна в режимі холостого ходу (2015)
Артим В. І. - Підхід до процесу виготовлення біметалевих циліндрових втулок бурового насоса та їх експлуатаційні характеристики, Яценко Т. В., Пенц В. Ф. (2015)
Нестеренко М. П. - Забезпечення інноваційного та високотехнологічного розвитку машинобудівних підприємств із виробництва сучасної будівельної техніки, Редкін О. В., Толкачов Д. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження несучої здатності стиснутих трубобетонних елементів із роз’ємними стиками, Авраменко Ю. О., Семко П. О. (2015)
Pavlikov A. - Kinematic method of calculating the values of moments in the most dangerous sections of beams, Prykhodko Y. (2015)
Yurko Р. - Strength calculation of normal section eccentrically compressed reinforced concrete column using deformation model (2015)
Kichaeva O. - Effect of joint thickness on brickwork strength and deformability (2015)
Пічугін С. Ф. - Ефективні конструкції проекту сталевої башти, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2015)
Гибаленко А. Н. - Мониторинг остаточного ресурса металлоконструкций в коррозионных средах (2015)
Соловей Д. А. - Расчетное обоснование вариантного проектирования технологии строительства в условиях плотной городской застройки, Броневицкий А. П. (2015)
Корнієнко М. В. - Класифікаційні особливості малоповерхових будівель та їх зміни в часі, Корзаченко М. М., Шепетюк Г. О., Шевченко А. М. (2015)
Великодний Ю. Й. - Особливості забудови та експлуатації територій стародавніх поселень, Скрипник В. Л. (2015)
Aniskin A. - Experimental study of shear strength anisotropy of granila medium considering technology factors, Shkola A., Premur V. (2015)
Ткалич А. П. - Структурная прочность и ее влияние на процессы деформирования грунтов (2015)
Шумінський В. Д. - Розробка першої редакції ДБН В.1.1-Х:201Х "Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення", Титаренко В. А., Винников Ю. Л., Біда С. В. (2015)
Кремнев А. П. - Сравнительный анализ методик расчета свайных фундаментов по нормам Республики Беларусь и Eurocode 7 "Geotechnical design", Лобачева Н. Г. (2015)
Кузло М. Т. - Моделювання деформацій ґрунту основи опори моста при дії гідродинамічних сил фільтраційного потоку (2015)
Бойко В. В. - Сейсмобезпека гребель і споруд в умовах кар’єрних вибухів, Хлевнюк Д. В., Чала О. М. (2015)
Балабай О. О. - Імовірнісна оцінка надійності бетонних гравітаційних гребель на скельній основі за критерієм стійкості греблі проти зсуву та перекидання (2015)
Zotcenko M. - Normative observations of deer soil mixing technology of soil-cement piles manufacturing, Petrash S., Petrash R., Petrash O. (2015)
Ларцева И. И. - Применение буросмесительной технологии для усиления оснований фундаментов объектов Полтавского горно-обогатительного комбината, Савенко Р. Г., Разумов А. Ю., Каргаполов С. В., Рожовская Л. И., Кияшко Н. Ю. (2015)
Зоценко М. Л. - Моделювання напружено-деформованого стану системи "ґрунтоцементний протифільтраційний екран шламового амбара – основа", Тимофєєва К. А. (2015)
Казимагомедов И. Э. - Водопоглощение и морозостойкость цементного камня на основе сухих строительных смесей, Шептун С. Ю. (2015)
Устименко М. Є. - Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на властивості цементних композиційних матеріалів, Суханевич М. В. (2015)
Юрко І. А. - Оптимізація глинистої сировини техногенною добавкою для виготовлення стінових керамічних виробів, Зайцева В. С., Правденко Я. А. (2015)
Кугаєвська Т. С. - Процеси теплообміну в плоскому колекторі сонячної енергії, Шульгін В. В., Юрченко М. О. (2015)
Зоценко М. Л. - Особливості будівництва автодоріг у складних інженерно-геологічних умовах України, Петраш Р. В., Фоменко В. О., Стеценко О. В. (2015)
Поздєєв С. В. - Оцінка вогнестійкості ненесучих стін за розрахунковими методами Єврокоду, Отрош Ю. А., Демешок В. В., Кропива М. О. (2015)
Дейнеко Н. В. - Обгрунтування короткострокового прогнозу рівня професійного ризику, Мішеніна О. С. (2015)
Дрючко О. Г. - Особливості фазоутворення в РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у підготовчих процесах формування конструкційних оксидних матеріалів, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Нікіфорова Л. І. (2015)
Nalivaiko O. - The reasons of differential wall sticking in drilling oil and gas wells, Nalivaiko L., Reznichenko A., Chyhyriov V. (2015)
Mangura A. M. - Effect of magnetic field on asphalt, resin, paraffin and salt deposits, Mangura S. I. (2015)
Abdullah N. - Gas hydrates extraction, Pedchenko М., Pedchenko N. (2015)
Наші ювіляри (2015)
Зайцев И. А. - Изменение функциональных печеночных тестов при беременности (2017)
Дмитрук В. І. - Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей: досягнення та проблеми. Антивакцинальний рух як фактор перешкоди в проведенні імунізації населення, Заславська Г. О. (2017)
Doan S. I. - Epidemiological features of diarrheal infections in Ukraine, Malysh N. G. (2017)
Ходак Л. А. - Современные возможности диагностики лимфаденопатий у детей, Браилко В. И., Ходак А. С., Лаврик В. П. (2017)
Гайдей В. Р. - Использование гипоосмолярной оральной регидратационной смеси в комплексной терапии секреторных диарей, Савчук А. И., Мовлянова Н. В., Доан С. И. (2017)
Ершова И. Б. - Психовегетативное состояние детей, больных лямблиозом, Петренко О. В., Заславская А. А. (2017)
Попович О. О. - Клинический случай тяжелого течения микст-малярии (Рl. falciparum, Рl. malariae) у пациента украинского происхождения, Мороз Л. В., Чабанов Ф. А., Вжецон Т. В., Слепова И. Г. (2017)
Andriychuk O. - The Quality of Life of Students Who Study in Ukraine and Poland, Pantik V., Kovalchuk V., Savchuk S. (2017)
Dudko M. - The Gender Approach in the Physical Education System, Khrypko I., Bishevets N. (2017)
Imas Y. - The Role of Motor Activity in the Social Integration of Disabled Individuals, Borysova O., Kohut I. (2017)
Maliarenko I. - Volunteer Work for Developing Skills in Prospective Specialists in Physical Culture and Sports, Kedrovskyi B., Romaskevych Y., Koltsova O. (2017)
Perehinets M. - Expert Evaluation of the Organization of Physical Education in Educational Institutions within the General Secondary Education System, Dolzhenko L. (2017)
Shynkaruk O. - Methods for Assessing Quality of Life: International Experience, Denisova L. (2017)
Kolomeitseva O. - Increasing the Physical Activity of Primary School Students with Cheerleading Techniques (2017)
Michalski C. - The Anaerobic Power of Women who have Undergone Physical Training, Zych M., Pieta W., Pilis K., Pilis W., Pilis A., Stec K., Rodziewicz-Gruhn J. (2017)
Furman Y. - The Influence of Run Workloads in a Mixed Energy Supply Mode upon the Functional Preparedness of Students with a High Fat Component Content, Brezdeniuk O. (2017)
Mandiuk A. - Peculiarities of the Factors which Affect the Physical Activity of High School Pupils (2017)
Obrazhey O. - Overcoming the Fear of Water at the Initial Stage of Learning to Swim (2017)
Ruban V. - Children's Tourism as a Means of Improving the Motor Activity of Primary School Pupils in Rural Schools (2017)
Salnikova S. - Comparative Characteristics of the Physical Training of Women between 30 and 49 Years of Age Based on Indicators of Physical Training Depending on the Body Weight Fat Component Content (2017)
Semeniv B. - The Development of Motivation towards Physical Training and Sports in Students of Professional Schools, Bilenkiy P., Golubeva O., Vasyliv O., Prystavskyi T. (2017)
Solovei A. - The Current State and the Peculiarities of Physical Activity of Teenagers in Ukraine and Poland, Rymar O., Yaroshyk M., Sorokolit N. (2017)
Soroka A. - The Physical Activity of Gymnasium and Secondary Education Teachers, Baj-Korpak J. (2017)
Tsymbaliuk S. - Forming a Healthy Student Lifestyle as a Part of Health Culture (2017)
Ushko I. - Psychophysiological Characteristics of the Temperament of Foreign Student, Hliebov O., Dubkovetska I., Hliebova T. (2017)
Vilchkovski E. - The Causes and the Prevention of Traumatism in School Children in Physical Education and Sports Classes, Pasichnyk V. (2017)
Yachniuk M. - Improving Students’ Motor Activity as a Motivational Orientation towards a Healthy Lifestyle, Yachniuk I., Yachniuk Y. (2017)
Nogas A. - Movement-related Activity of Patients with Rheumatoid Arthritis in Physical Rehabilitation, Karpinskiy A. (2017)
Popel S. - The Influence of Physical Loads of the Average and Submaximal Level on the Structure of the Neurons of the Spinnasic Node, Mytckan B. (2017)
Vilchkovska A. - The Organization and Content of Music Therapy Classes for the Prevention and Treatment of Psychosomatic Diseases in Children from Six to Ten Years of Age (2017)
Davydov V. - Morphological Indicators of Skilled Single and Pair Kayak and Canoe Rowers who Participate in Events of Different Distances, Shantarovich V., Zhuravsky A., Prigodich D. (2017)
Sulyma A. - The Dynamics of Changes in the Indices of Special Physical Preparedness of Professional Field Hockey Players by Applying the Method of "Endogenous-hypoxic Breathing", Нavrylova N. (2017)
Інформація про засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2017)
Інформація про І-й міжнародний науковий конгрес істориків фізичної культури "Історія фізичної культури і спорту народів Європи" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Zaychenko V. S. - Justification of surface-active substances choice in composition of suppositories for treatment of prostate gland benign diseases, Ruban О. А., Masliy Ju. S., Gerbina N. A. (2017)
Ляпунова А. М. - Дослідження м’яких лікарських засобів з мометазону фуроатом на емульсійних основах, Безугла О. П., Лібіна В. В., Андріанова Т. В. (2017)
Yarnykh T. G. - Study of the hyaluronic acid solubility for development of the vaginal gel composition, Ivaniuk O. I. (2017)
Stadnichenko A. V. - Experiment planning at the pharmaceutical development of liposomal cytostatics, Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh Т. G. (2017)
Волковой В. А. - Визначення гострої токсичності лікарської форми "Латирон", Шахватова Н. М., Єрьоменко Р. Ф., Деркач Н. В., Карабут Л. В. (2017)
Петровська Л. С. - Добір концентрацій активних речовин у розроблених піномийних засобах, Загайко А. Л., Галузінська Л. В. (2017)
Lamazian H. R. - Influence of Citrullus colocynthis (L.) shrad. Extract on glucose level, lipid metabolism and oxidative homeostasis parameters of animals under experimental diabetes mellitus (2017)
Кравченко В. М. - Дослідження впливу водного екстракту ламінарії на морфологічний стан щитоподібної залози щурів з експериментальним гіпотиреозом, спричиненим перхлоратом натрію, Орлова В. О., Лар’яновська Ю. Б., Сахарова Т. С. (2017)
Линда О. С. - Вплив настойки з хости ланцетолистої на показники цитолізу клітинних мембран у щурів, уражених тетрахлорометаном, Фіра Л. С., Кузьмак І. П. (2017)
Шебеко С. К. - Експериментальне дослідження впливу комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну на перебіг ниркової недостатності (2017)
Вісич С. Ю. - Проведення аналізу та оцінки ризиків методом FMEA/FMECA для процедури біовейвер, Русанова С. В., Андрюкова Л. М., Доровський О. В. (2017)
Крюкова А. І. - Питання введення до державної фармакопеї україни монографій "Софори квітки" та "Софори бутони", Владимирова І. М., Котов А. Г., Котова Е. Е. (2017)
Петровська Л. С. - Опрацювання складу піномийної основи засобу для немовлят, Безпала Ю. О., Нікітіна М. В. (2017)
Шевіна В. Л. - Дослідження стабільності таблеток "Уронефрон", Хохленкова Н. В., Борщевська М. І., Коноваленко В. А. (2017)
Байва П. П. - Дослідження асортименту дерматологічних лікарських засобів для лікування інфекційних захворювань шкіри, Макарова О. Є., Баранова І. І., Мартинюк Т. В. (2017)
Кухтенко О. С. - Аналіз вітчизняного ринку лікарських засобів для лікування запальних захворювань дихальних шляхів, Гладух Є. В., Сімонян Л. С. (2017)
Слободянюк М. М. - Науково-методичний підхід до прогнозування економічних показників при розробці нових лікарських засобів, Самборський О. С., Германовскі Т. (2017)
Pestun I. V. - Methodology of modern marketing management pharmaceutical organizations, Mnushko Z. M. (2017)
Півень О. П. - Методика визначення лояльності клієнтів до аптечного закладу на основі комплексної оцінки якості обслуговування, Ткаченко І. В., Шуванова О. В. (2017)
Чечотка О. В. - Аналіз особливостей сегментації ринку засобів для вирішення дерматологічних проблем шкіри, Посилкіна О. В., Котлярова В. Г. (2017)
Фещенко Ю. І. - Вплив фізичного навантаження на параметри легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Опімах С. Г. (2017)
Рекалова О. М. - Вплив грибкової колонізації дихальних шляхів хворих на перебіг легкої та середньої тяжкості бронхіальної астми, Петренко Л. В. (2017)
Kuryk L. M. - Ethylmethylhydroxypyridine sukcinate in improving the quality of life in patients with bronchial asthma (2017)
Пахольчук О. П. - Порівняльна характеристика методів діагностики гіперчутливості до харчових продуктів у дітей, Недельська С. М. (2017)
Беш Л. В. - Вивчення можливостей підвищення прихильності підлітків, хворих на бронхіальну астму, до лікування, Майор Л. І., Беш О. М., Мацюра О. І. (2017)
Денисова О. В. - Алгоритм діагностики інфекційного загострення хронічного бронхіту вірусної етіології (2017)
Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми (у дорослих і дітей старше 5 років) Global Initiative for Asthma – GINA, перегляд 2017 р. (2017)
Що нового у GINA 2017 (2017)
Powell R. J. - Керівництво Британського товариства алергології та клінічної імунології BSACI з лікування хронічної кропив’янки та ангіоневротичного набряку, Leech S. C., Till S., Huber P. A. J., Nasser S. M., Clark A. T. (2017)
Фещенко Ю. І. - Еозинофільне запалення у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клініко­­функціональна характеристика, ризики розвитку коморбідної патології, Назаренко К. В. (2017)
Фещенко Ю. І. - Відновлення фізичної витривалості у хворих на бронхіальну астму, Курик Л. М., Куц В. В., Пархоменко Н. В., Примушко Н. А., Турчина І. П., Канарський О. А. (2017)
Мацегора Н. А. - Ефективність застосування спелеотерапії в лікуванні хворих на бронхіальну астму у поєднанні з ішемічною хворобою серця І ­ ІІ ФК за даними холтерівського моніторування ЕКГ, Шкуренко О. О. (2017)
Didenko D. V. - Detection rate of irregular heart rhythm in the patients with combination of chronic obstructive pulmonary disease and stable ischemic heart disease by daily ECG monitoring data (2017)
Гришило А. П. - Бронхіальна астма та туберкульоз легень як коморбідні захворювання (2017)
Фещенко Ю. І. - Можливості комбінованої терапії у покращенні контролю та ефективності лікування у хворих на бронхіальну астму, Яшина Л. О., Полянська М. О., Куц В. В., Баландюк А. А., Гунько З. М., Блохін О. В., Співак Н. О., Ковальчук В. В., Колесникова Н. С., Веремчук Н. М., Куземська О. В., Мельник Б. В., Бадун Л. В., Ільченко О. В., Ялтонська В. В., Шантора В. А., Марченко М. В. (2017)
Лемко О.І. - Спелеотерапія, галотерапія, галоаерозольтерапія: дефініції, механізми впливу, перспективи використання, частина І, Лемко І.С. (2017)
Беш Л. - Досвід діагностики та лікування алергії на молоко в дітей у м. Падуя (Італія), Мураро А., Мацюра О., Бонагуро Р. (2017)
Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми (Global Initiative for Asthma, GINA), перегляд 2017 р. Розділ 4. Лікування погіршення перебігу та загострення бронхіальної астми (у дорослих, підлітків і дітей старших за 6 років) (2017)
Проценко Т. О. - Навколишнє середовище під час воєнних конфліктів у контексті міжнародного права, Логвиненко О. І. (2014)
Гулієв А. Д. - Права человека в условиях борьбы с терроризмом: двойные стандарты (2014)
Шопіна І. М. - Управлінські та адміністративні відносини: проблемі взаємозвязку (2014)
Плугатар Т. А. - Визначення сутності та змісту поняття "правоохоронна система" (2014)
Смерницький Д. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення прав на обєкти інтелектуальної власності (2014)
Циганов О. Г. - Основні стадії процедури з надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2014)
Гвоздецький В. Д. - Корупція в Україні: результати оцінювання та напрями формування громадської думки (2014)
Танривердієв І. І. - Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2014)
Поліщук М. Г. - Порівняльний аналіз діяльності захисника в адміністративному процесі в Україні та у Великобританії (2014)
Зьолка В. Л. - Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян як суб’єктів охорони державного кордону України (2014)
Борщевський І. В. - Судова практика як джерело права в Україні (2014)
Біленчук П. Д. - Методологічні основи наукового забезпечення діяльності органів правосуддя в Україні (2014)
Журба І. О. - Відповідач у цивільному процесі та способи захисту його прав: актуальні питання (2014)
Краснояров Ф. Ф. - Форми і методи управління органами внутрішніх справ у забезпеченні законності та правопорядку (2014)
Мілевська А. Ю. - Правове регулювання участі прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Мілевський А. П. - Проблема відмежування адміністративних від інших публічно-правових відносин, що виникають у діяльності органів прокуратури (2014)
Рямзіна А. Ю. - Сутність та значення стадії підготовки справ про адміністративні проступки, що посягають на здійснення народного волевиявлення (2014)
Бунечко В. І. - Проблеми наукового забезпечення підвищення довіри громадськості до діяльності Служби безпеки України (2014)
Чабан В. П. - Підготовка та прийняття нормативно-правових актів органами публічної адміністрації (2014)
Кушнарьова О. В. - Принципи, функції та завдання уніфікації нормативної правової термінології (2014)
Максименко О. В. - Адміністративно-правове забезпечення права дитини на вільне висловлювання думки (2014)
Синчук В. Л. - Поняття та види суб’єктів контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Мельник О. М. - Адміністративно-правові засади підвищення морально-етичних вимог до поведінки працівників митної служби (2014)
Филь Р. С. - Патентна інформація як складова науково-технічної діяльності, Филь С. П. (2014)
Кулик О. Г. - Кримінологічні дослідження злочинності в Україні: перспективи розвитку (2014)
Горох О. П. - Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання: теоретичні та прикладні проблеми (2014)
Лісняк В. В. - Суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 320 КК України (2014)
Наумова І. В. - Кримінологічна характеристика осіб, які потерпіли від злочинів в Україні у 2002–2013 рр. (2014)
Федотова Г. В. - Врегулювання інституту кримінальних проступків у сучасному правовому полі (2014)
Кришевич О. В. - Значна шкода як особливо кваліфікуюча ознака складу злочину шахрайства (2014)
Азаров Д. С. - Законопроект "Про кримінальні проступки" № 4712: окремі міркування щодо класифікації кримінальних правопорушень (2014)
Никифорчук Д. Й. - Взаємодія оперативних підрозділів з органами досудового розслідування під час здійснення кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди службовими особами, які обіймають відповідальні посади, Заблоцька О. Ю. (2014)
Кушнарьов С. В. - Психологічна профілактика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (2014)
Котляр Ю. В. - Рестандартизація 16-факторного особистісного опитувальника Р. Кеттелла (2014)
Кирієнко Л. А. - Психологічний аналіз суїцидальної поведінки, Осадча О. В. (2014)
Лазаренко О. О. - Застосування ситуаційної профілактики правопорушень як складова правопорядку (2014)
Амонс М. О. - Психологічна характеристика діяльності співробітників кримінально- виконавчої служби та основні параметри її іміджу в сучасних умовах (2014)
Дудник Л. М. - Особливі методики проведення занять із господарсько-правових дисциплін у вищих навчальних закладах (2014)
Рядінська В. О. - Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб від роялті: проблеми правового регулювання (2014)
Михалчич В. М. - Податковий суверенітет як складова державного суверенітету країни (2014)
Чемерис М. С. - Участь фінансово-кредитних установ у відносинах з гарантування страхування вкладів фізичних осіб (2014)
Музика Л. А. - Окремі питання кодифікації: цивільно-правовий аспект (2014)
Чернявська Т. І. - Механізм захисту суб’єктивних авторських прав на драматичні твори та наслідки його порушення, Калінюк А. Л. (2014)
Устименко Т. П. - Особливості відповідальності сторін за договором перевезення (2014)
Березовська К. І. - Співвідношення права на таємницю усиновлення і права дитини знати своїх батьків (2014)
Галдецька І. Г. - Особливості педагогічного спілкування у вищому навчальному закладі системи МВС України (2014)
Шевченко А. Є. - Громадський контроль за пенітенціарною системою в Україні: становлення та історичний досвід (2014)
Заросило В. О. - Суспільна безпека – пріоритетний напрям адміністративно-правових досліджень в Україні (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2017)
Бабенко Ю. В. - Дослідження параметрів імітаційних моделей динамічних систем зі змінним за станом запізненням, Ланська С. С. (2017)
Журба А. О. - Дослідження фрактальних властивостей сніжинок, Журба Д. І., Михальов О. І., Дерев’янко О. І. (2017)
Левченко Д. А. - Использование датчика Холла при измерениях расстояний в манипуляционных системах, Зимогляд А. Ю., Гуда А. Ю. (2017)
Михалев А. И. - Модальный синтез оптимальных законов стабилизации объектов управленияс транспортным запаздыванием, Солдатова М. А., Стенин А. С. (2017)
Цвіркун Л. І. - Математична модель завантаження стрічкового конвеєра як об’єкта контролю, Крісанова А. В., Панферова Я. В. (2017)
Шумейко А. А. - Быстрое дискретное тригонометрическое преобразование со свободным фазовым сдвигом, Смородский В. (2017)
Балакін В. Ф. - Проектування комбінованих маршрутів виробництва холоднодеформованих труб, Соловйова І. А., Николаєнко Ю. М., Білан К. С. (2017)
Островська К. Ю. - Розробка модулю розширення керування макросами для Microsoft Excel засобами C#, Островський Є. В. (2017)
Гнатушенко В. В. - Дослідження споживання енергії в бездротовій сенсорній мережі залежно від тривалості робочого циклу (2017)
Дорош Н. Л. - Дослідження часового ряду спеціалізованої інформації, Петречук Л. М. (2017)
Беспалов О. Л. - Технологии производства ферроникеля из руд различных месторождений, Соколов К. Д., Приходько С. В., Замковой О. В., Шевченко Д. А., Мельник С. А., Новиков Н. Н., Овчарук Д. С., Солоха В. В. (2017)
Дмитрієва І. С. - Геометричні параметри зубчатої передачі та профіль зуба (2017)
Кирия Р. В. - Применение метода Понтрягина ьпри определении среднего объема груза в аккумулирующем бункере, работающем в режиме поддержания в нем объема груза в заданных пределах (2017)
Селівьорстова Т. В. - Дослідження поведінки мультиагентної системи на основі імітаційної моделі стратегічної поведінки (2017)
Шинковская И. Л. - Концептуальная модель принятия управленческих решений в стратегической деятельности организации, Заец И. П., Лазарева Е. Д. (2017)
Кадильникова Т. М. - Контроль текущего состояния технических объектов на основе применения ситуационного анализа, Сушко Л. Ф., Кулик В. А. (2017)
Проценко Т. О. - Підґрунтя реалізації екологічної безпеки в контексті принципів права, Логвиненко О. І. (2014)
Смерницький Д. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності (2014)
Плугатар Т. А. - Використання позитивного досвіду організації і функціонування систем правоохоронних органів зарубіжних країн у реформуванні систем правоохоронних органів України (2014)
Баліна С. Н. - Деякі особливості фінансового забезпечення надання адміністративних послуг МВС України, Попова О. О. (2014)
Багаденко І. П. - Деякі особливості застосування заходів індивідуальної профілактики адміністративних правопорушень серед дітей, які належать до радикально налаштованих молодіжних угруповань (2014)
Кальчук О. М. - Особливості адміністративно-правового регулювання правозахисної діяльності органів прокуратури України (2014)
Кожухар О. В. - Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з громадськими формуваннями (2014)
Бойко І. В. - Відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (2014)
Богорад Ю. Г. - Сутність та поняття інформаційно-телекомунікаційних систем в підрозділах МВС (2014)
Іващенко О. Ю. - Шляхи налагодження системи "зворотного зв’язку" між публічною адміністрацією та громадянином в Україні (за європейським досвідом) (2014)
Касараба Ю. Я. - Процесуальні функції в адміністративному судочинстві України: аналіз та класифікація (2014)
Кагляк І. І. - Роль організаційно-методичних підрозділів органів досудового розслідування ОВС України в системі управління органами досудового слідства (2014)
Лазаренко О. О. - Комплексний підхід до вирішення проблеми девіантної поведінки підлітка (2014)
Циганов О. Г. - Питання визначення місця проваджень з надання адміністративних послуг у системі адміністративного процесу (2014)
Цимбалюк В. І. - Проблеми охорони праці на українських підприємствах (2014)
Филь С. П. - Правове забезпечення реалізації права людини на результати своєї інтелектуальної та творчої діяльності (2014)
Шутий М. І. - Проблеми визначення громадської безпеки та організації її забезпечення (2014)
Томіна В. Ю. - Принципи адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні (2014)
Близнюк І. Л. - Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконними операціями з банківськими платіжними картками (реквізитами карток) (2014)
Сахарова О. Б. - Особливості вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням електронних засобів доступу до інформації банківських установ (2014)
Скоробагатько М. А. - Деякі аспекти забезпечення участі працівників експертної служби МВС України у кримінальному провадженні як спеціалістів (2014)
Якимчук Б. В. - Застосування запобіжних заходів слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України при розслідуванні кримінальних правопорушень у 2013 році (за результатами статистичних даних) (2014)
Зубач І. М. - Особливості сучасної криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності, Ромців О. І. (2014)
Музыка А. А. - Компьютерная информация как предмет преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, Карчевский Н. В. (2014)
Навроцький В. О. - Окремі проблеми співвідношення норм кримінального та податкового кодексів України в частині оподаткування кримінальних доходів, Загиней З. А. (2014)
Азаров Д. С. - Деякі аспекти дефініції поняття "тяжкість вчиненого злочину" (2014)
Горох О. П. - Види основних покарань, невідбута частина яких може бути замінена на більш м’які, на підставі ст. 82 Кримінального кодексу України (2014)
Шапочка С. В. - Віктимологічна профілактика шахрайства, що вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет (2014)
Зілковська Л. М. - Удосконалення законодавства про охорону майнових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Менська О. А. - Проблеми регулювання цивільного обороту нерухомих об’єктів культурної спадщини за законодавством України (2014)
Макух О. В. - Публічний інтерес у фінансово-правовому регулюванні (2014)
Тарасова Г. Є. - Державний аудит як форма державного фінансового контролю (2014)
Грищук В. К. - Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні (2014)
Підюков П. П. - Проблеми психологічної реабілітації та адаптації курсантів, переведених на навчання до ВНЗ МВС із зони АТО, Дронова О. С., Мазур С. Л., Варлакова Є. О., Бобко Т. В. (2014)
Кушнарьов С. В. - Рестандартизація психодіагностичної методики FPI (форма В), Котляр Ю. В. (2014)
Кирієнко Л. А. - Психологічний аналіз суїцидальної поведінки, Осадча О. В. (2014)
Амонс М. О. - Психологічні чинники формування уявлень про діяльність співробітників кримінально-виконавчої служби в суспільній свідомості (2014)
Сахнік О. В. - Психологічні методи моніторингу персоналу Державної пенітенціарної служби України в системі його професійної самореалізації (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2017)
Полярус О. В. - Проблеми викладання нанометрології в університетах (2017)
Сахацкий В. Д. - Особенности построения и изучения полигармонических измерительных информационных систем (2017)
Любимова Н. О. - Метод розпаралелювання навчального процесу під час підготовки фахівців високотехнологічного виробництва (2017)
Аврунин Г. А. - Об опыте изучения объемного гидропривода для строительных и дорожных машин в ХНАДУ, Мороз И. И. (2017)
Іванов Є. М. - Проектування машинобудівних виробів з використанням технологічного рішення, інтегрованого в Autodesk Inventor (2017)
Скрыпник Н. С. - К вопросу о гуманитарной составляющей подготовки будущих инженеров (2017)
Коваленко А. В. - Некоторые вопросы подготовки преподавателей вузов к профориентационной работе с будущими абитуриентами (2017)
Saienko N. - Some approaches to developing future engineers’ morality when teaching English as a foreign language (2017)
Hrichchina A. - Advantages of European methods of teaching foreign languages for Ukrainian technical universities (2017)
Аветисян В. Г. - Упровадження комп’ютерних технологій в процес підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби, Грицина І. М., Грицина Н. І. (2017)
Кулявець Ю. В. - Використання елементів методики В.Ф. Шаталова в процесі впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, Карлаш П. І., Богатов О. І., Ермакова О. А. (2017)
Черніков О. В. - Комп’ютерне моделювання рамних конструкцій, Подригало Н. М., Гіріна К. П., Смірнов М. Г. (2017)
Ponikarovska S. - Some aspects of using information technologies for teaching foreign languages in higher school (2017)
Черніков О. В. - Розроблення та використання в навчальному процесі відеопосібників з базових розділів комп’ютерної графіки, Архіпов О. В. (2017)
Дашковська О. В. - Стандарти вищої освіти: основні етапи створення, проблеми та ризики впровадження, Погребняк В. П. (2017)
Филипчук В. Л. - Підготовка майбутніх фахівців з цивільної безпеки: проблеми та рішення, Туровська Г. І. (2017)
Буц Ю. В. - Досвід використання комп’ютерних інформаційних технологій навчання у викладанні курсу "Основи охорони праці", Крайнюк О. В. (2017)
Каслін М. Д. - Самостійна робота студентів як засіб розвитку компетенцій майбутніх інженерів-механіків, Богатов О. І., Попов В. М. (2017)
Брусенцов В. Г. - Уровень функциональной надежности как база профессионализма специалиста (2017)
Кравцов М. Н. - Компьютерное моделирование в учебном процессе для подготовки специалистов по гражданской безопасности (2017)
Табуненко В. А. - Інтерактивний метод навчання як засіб підвищення якості навчального процесу у вищому військовому навчальному закладі, Кужелович В. І. (2017)
Рогозін А. С. - Оптимізаційна модель розподілу часу між дисциплінами курсу дистанційного навчання, Рогозіна М. А. (2017)
Венцель Є. С. - Взаємозв’язок між швидкістю зношування і дисперсністю частинок забруднень у робочій рідині гідроприводів, Орел О. В. (2017)
Гнатов А. В. - Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина 2, Аргун Щ. В. (2017)
Вивчар С. М. - Закономерности процессов горизонтального завинчивания винтового прокалывающего рабочего органа в грунт (2017)
Погребняк А. В. - Теоретичне обґрунтування методів оцінювання вібрацій підшипникових вузлів на основі стохастичного підходу, Михалків С. В., Євтушенко А. В. (2017)
Погребняк А. В. - Застосування вейвлет-аналізу для цілей вібродіагностування підшипникових вузлів, Михалків С. В., Євтушенко А. В. (2017)
Воронков А. И. - Выбор схемы электрогидро-автоматики для управления впускным клапаном поршневого пневмодвигателя, Аврунин Г. А., Никитченко И. Н., Тесленко Э. В., Назаров А. А. (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Бараненко Б. І. - Якщо мене запитають (2014)
Проценко Т. О. - Вплив геополітичних змін на формування системи еко- логічної безпеки, Логвиненко О. І. (2014)
Смерницький Д. В. - Особливості науково-технічних досліджень та розроблення спеціальних технічних засобів (2014)
Плугатар Т. А. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та населенням (2014)
Багаденко І. П. - Особливості початкової стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 184 КУпАП (2014)
Осадча О. В. - Структурні складові наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Циганов О. Г. - Функціональне обстеження органів внутрішніх справ як спосіб оновлення їх правового положення у світлі потреб надання адміністративних послуг (2014)
Бунечко В. І. - Підстави виникнення адміністративно-деліктних правовідносин за участю служби безпеки України (2014)
Буханевич О. М. - Роль адміністративної процедури у розв’язанні проблем надання адміністративних послуг (2014)
Калінін О. В. - Роль громадського контролю як фактору підвищення ефективності Служби безпеки України (2014)
Кальчук О. М. - Механізм адміністративно-правового регулювання правозахисної діяльності органів прокуратури України та його структурні елементи (2014)
Кобилянський О. М. - Зміст внутрішньоадміністративних правовідносин, що виникають у діяльності органів прокуратури (2014)
Коропатнік І. М. - Проблеми побудови системи цивільно-військового співробітництва в Україні в умовах проведення антитерористичної операції (2014)
Скорейко Н. І. - Ознаки документів як джерел доказів у адміністративному судочинстві (2014)
Клименко О. В. - Зміст адміністративно-правового забезпечення регуляторної політики України у сфері господарювання (2014)
Наскалов О. В. - Нормативно-правові засади обігу вибухових речовин в Україні (2014)
Середа А. В. - Адміністративна процедура атестації наукових кадрів вищої кваліфікації (2014)
Гош Д. В. - Особливості правового статусу прокурора як суб’єкта провадження у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Ткаченко В. В. - Діяльність спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю: зарубіжний досвід (2014)
Катеринчук І. П. - Особливості функціонування інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (2014)
Будзинський М. П. - Нормативно-правове регулювання кадрового забезпечення ОВС у сучасних умовах (2014)
Коллер Ю. С. - Актуальні питання реорганізації Державтоінспекції в умовах сучасного реформування МВС України (2014)
Михайлов А. О. - Вироблення рекомендацій щодо побудови спеціального підрозділу міліції (поліції) для ефективної боротьби з незаконно утвореними озброєними формуваннями та виконання інших спеціальних завдань (2014)
Євчук Т. В. - Проблема розрізнення нагляду прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням дізнання та досудового слідства та службовою діяльністю органів внутрішніх справ України (2014)
Мовчан М. А. - Проблеми запобігання і протидії корупції в органах внутрішніх справ, Осьмак С.Г. (2014)
Попова О. О. - Особливості проведення моніторингу якості та дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України з надання адміністративних послуг за критерієм результативність (на прикладі послуг, які надаються у сфері обігу зброї) (2014)
Кобець М. П. - Генеза адміністративно-правового забезпечення прав біженців та внутрішньо переміщених осіб (2014)
Алиев С. Ф. - Международные механизмы реализации международно-правовых норм в области прав человека (2014)
Магеррамов Б. О. - Общие и специальные функции решений Европейского Суда по правам человека (2014)
Алиева Ф. О. - Защита и обеспечение права на охрану здоровья на универсальном уровне: сравнительный анализ международно-правовых актов и институциональных механизмов (2014)
Горох О. П. - Види більш м’якого покарання, на яке може бути замінена невідбута частина покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, на підставі ст. 82 Кримінального кодексу України (2014)
Лісняк В. В. - Санкції норм, передбачених ст. 320 Кримінального кодексу України (2014)
Чус В. В. - Проблема декриміналізації незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї (2014)
Останін В. О. - Правові колізії законотворчого органу стосовно впровадження новацій у кримінальне та кримінально-виконавче законодавство, Кревсун О. М. (2014)
Дєдов Є. В. - Поняття злочинного викрадення електричної енергії (2014)
Фаринник В. І. - Удосконалення процесуального порядку проведення обшуку, Татаров О.Ю. (2014)
Мовчан А. В. - Характеристика основних форм інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності (2014)
Дрозд В. Г. - Проблемні питання застосування домашнього арешту як виду запобіжного заходу (2014)
Пономаренко А. В. - Забезпечення прав особи при застосуванні запобіжного заходу у виді затримання: проблемні питання (2014)
Євтушенко О. І. - Фіксування судового процесу як гарантія забезпечення засади гласності судового розгляду в цивільному судочинстві, Морозова С. Є. (2014)
Труба В. І. - Особливості правовідносин з усиновлення повнолітніх (2014)
Рядінська В. О. - Правове забезпечення усунення зовнішнього подвійного оподаткування при оподаткуванні доходів фізичних осіб – резидентів України на національному рівні в Україні (2014)
Садченко М. М. - Фінансово-правова та адміністративна відповідальність: порівняльний аналіз (2014)
Єрко Г. Г. - Напрями надання державної фінансової підтримки в Україні (2014)
Тагиев Д. А. - Права и обязанности сторон по договору факторинга (2014)
Хандусенко Д. І. - Співвідношення категорій "профілактика", "протидія" та "запобігання податковим правопорушенням" (2014)
Олійник О. Д. - Європейський досвід правового статусу фіскальних органів (2014)
Шопіна І. М. - Розвиток досліджень проблем цивільно-військового співробітництва як виду взаємодії держави і громадянського суспільства (2014)
Коваленко А. А. - Поняття і система принципів права (2014)
Квасневська Н. Д. - Теоретико-методологічні дослідження організації та функціонування судової системи України (2014)
Калініченко А. П. - Питання національної культури України в контексті розвитку української нації (2014)
Руденко Л. Д. - Історико-правові аспекти становлення законодавства України про магістральний трубопровідний транспорт (2014)
Базов В. П. - Правові проблеми вирішення адміністративними судами спорів про відмову Центральною виборчою комісією України в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати (2014)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування в Україні: правові засади державної політики (2014)
Підюков П. П. - Протидія кіберзлочинності – запорука економічної безпеки суспільства та держави в умовах євроінтеграції: психотехнологічні й правові аспекти, Дронова О. С., Варлакова Є. О. (2014)
Дубова І. О. - Особливості розв’язання конфліктів у діяльності ОВС, Кирієнко Л. А. (2014)
Галдецька І. Г. - Організаційно-управлінська діяльність викладача вищого навчального закладу системи МВС України (2014)
Вихідні дані (2014)
Проценко Т. О. - Забезпечення екологічної безпеки в Україні: система органів влади, Логвиненко О. І. (2015)
Смерницький Д. В. - Особливості науково-технічних досліджень та розроблення спеціальних технічних засобів (2015)
Ткаченко В. В. - Сучасний стан протидії катуванню, іншому жорстокому поводженню працівників міліції з людьми в Україні та пропозиції щодо його покращання (2015)
Берлач Н. А. - Аналіз співставлення загального та спеціального в застосуванні строків звернення до адміністративного суду, Бучик А. Ю. (2015)
Плугатар Т. А. - Мета, завдання та принципи здійснення контролю за діяльністю органів внутрішніх справ (2015)
Осадча О. В. - Особливості впровадження результатів наукової діяльності у практику органів внутрішніх справ України (2015)
Попова О. О. - Деякі особливості класифікації моніторингової діяльності у сфері надання адміністративних послуг ОВС (2015)
Іващенко О. Ю. - Стан реформування системи надання адміністративних послуг в Україні (2015)
Швець В. Д. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності за посягання на права і свободи суб’єктів землекористування (2015)
Захарчук О. З. - Роль громaдських організацій у зaпобiгaнні тa протидiї корупції (2015)
Приступлюк В. Л. - Діяльність громадських організацій як форма адміністративно-правового захисту прав споживачів (2015)
Кальчук О. М. - Напрями вдосконалення правового регулювання здійснення нагляду за додержанням законів органами прокуратури України в межах реалізації правозахисної діяльності (2015)
Клименко О. В. - Поняття та зміст адміністративних процедур у сфері державного регулювання господарської діяльності (2015)
Кобилянський О. М. - Адміністративно-правові відносини, що виникають у діяльності прокурорів: проблеми класифікації (2015)
Чабан В. П. - Протидія корупції щодо прийняття індивідуальних адміністративних актів (2015)
Бойко І. В. - Загальноправові принципи надання адміністративних послуг підрозділами ОВС (2015)
Беззубов Д. О. - Адміністративні засади класифікації загроз суспільній безпеці (2015)
Коренева М. М. - Ризик як елемент адміністративного примусу (юридичний аспект) (2015)
Горох О. І. - Про формалізацію заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (2015)
Дараган В. В. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Свірін М. О. - Поняття та сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Коцюбинська Ю. М. (2015)
Бова А. А. - Прогнозування злочинності в Україні: одновимірні моделі часових рядів (2015)
Багаденко І. П. - Поширення трейнсерфінгу серед дітей: залучення до екстремального виду спорту чи до порушень норм чинного законодавства? (2015)
Шапочка С. В. - Класифікація шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж (кібершахрайства) (2015)
Дрозд В. Г. - Поняття, кримінально-правові ознаки та структура криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Письменний Д. П. - Реалізація на сучасному етапі кримінально-правової та кримінальної процесуальної політики України, Чабайовський Т. В. (2015)
Расюк А. О. - Особливості погашення та зняття судимості за злочини, вчинені неповнолітніми (2015)
Олійник Н. А. - Затримання особи, підозрюваної в організації або утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Якимчук Б. В. (2015)
Коллер Ю. С. - Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху (2015)
Поліщук М. Г. - Попереднє розслідування в адміністративному провадженні у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та участь адвоката в таких провадженнях (2015)
Острівна Л. І. - Особливості статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу (2015)
Рядінська В. О. - Питання класифікації доходів фізичних осіб, що оподатковуються відповідно до законодавства України (2015)
Буличева Н. А. - Особливості зайняття приватно-підприємницькою діяльністю біженцями та особами, які потребують додаткового захисту, Буличев А. О. (2015)
Алиев В. И. - Новый этап в развитии таможенной политики Азербайджанской Республики (2015)
Касьяненко А. М. - Фінансова відповідальність як правова категорія (2015)
Менська О. А. - Особливості правового регулювання оренди об’єктів культурної спадщини за цивільним законодавством України (2015)
Музика Л. А. - Російська агресія і проблема правової політики України (2015)
Закоморна К. О. - Конституційний розвиток постсоціалістичних країн Європи та пострадянських республік Азії як об’єкт сучасних правових досліджень (2015)
Гишина Ю. М. - Особливості становлення профспілок як елемента структури громадянського суспільства за незалежності України (2015)
Эфендиева Х. О. - Формирование и развитие отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО (2015)
Полетило K. C. - Оцінка обмеження інформаційних прав і свобод людини судами Швеції (2015)
Криволапчук В. О. - Проблеми медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, Кирієнко Л. А. (2015)
Осьмак С. Г. - Правове та психологічне забезпечення проведення антитерористичної операції в Україні, Мовчан М. А., Кушнарьов С. В. (2015)
Назаров О. А. - Сучасні тенденції щодо підготовки законопроекту в Україні про захист прав осіб, які проходять дослідження на поліграфі (2015)
Пампура І. І. - Формування професійно важливих якостей майбутніх правоохоронців (2015)
Ліщук Б. В. - Шляхи підвищення ефективності тактико-спеціальної підготовки працівників міліції в системі професійної підготовки (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2017)
Золотарёв В. А. - М. И. Волков – ученый, учитель, человек, Прилуцкая Л. А. (2017)
Золотарёв В. А. - Особенности стандартизации вязких дорожных битумов в Европейском Союзе и концепция ДСТУ 4044, Пыриг Я. И., Галкин А. В. (2017)
Руденская И. М. - Состав, структура и физико-механические свойства нефтяных дорожных битумов, Руденский А. В. (2017)
Гохман Л. М. - Обоснование нормативных требований к полимерасфальтобетону по ГОСТ 9128-2013 (2017)
Телтаев Б. Б. - Низкотемпературные характеристики битумополимерных вяжущих при циклических замораживаниях и оттаиваниях, Измаилова Г. Г., Амирбаев Е. Д. (2017)
Кіщинський С. В. - Вплив вмісту термоеластопластів на властивості та старіння бітумів різного виробництва, Копинець І. В. (2017)
Золотарёв В. А. - Особенности поведения органических вяжущих на предстационарной стадии их деформирования, Золотарёв Д. В. (2017)
Галкин А. В. - Условия определения когезионной прочности битумного вяжущего, Пыриг Я. И. (2017)
Пыриг Я. И. - Связь когезии со стандартными показателями качества битумных вяжущих, Галкин А. В., Золотарёв В. А. (2017)
Нуриєва С. В. - Вплив виду підкладки на адгезійні властивості бітумів (2017)
Волліс О. Є. - Надстійкий емульгатор для катіонних бітумних емульсій, Сідун Ю. В. (2017)
Хамад Р. А. - Технические требования и методы испытания битумных вяжущих по программе SHRP (2017)
Быстров Н. В. - Новые подходы к стандартизации дорожных асфальтобетонов (2017)
Веренько В. А. - Опыт применения модифицированных битумов и асфальтобетонов в Республике Беларусь (2017)
Мозговий В. В. - Направлене регулювання термов’язкопружних властивостей асфальтобетону (2017)
Золотарёв В. А. - Качественная оценка влияния структурных и технологических факторов на уплотнение асфальтобетонных смесей, Корюк В. П. (2017)
Маляр В. В. - Вплив випадкових дефектів на концентрацію напружень в асфальтобетоні та на визначення його модуля пружності, Ільїн Я. В. (2017)
Татаринский В. Б. - Комбинированная технология производства теплых асфальтобетонных смесей, Рыбалко Р. И. (2017)
Галдина В. Д. - Оптимизация составов активированных минеральных порошков с применением метода планирования эксперимента, Черногородова М. С. (2017)
Баран С. А. - Оцінка впливу тиксотропії на якість щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей, Бондар В. М. (2017)
Ефремов С. В. - Влияние температуры на долговечность в агрессивных средах асфальтобетонов на гранитном и известняковом щебне (2017)
Колесник Д. А. - Оценка устойчивости асфальтобетонов к воздействию влаги и попеременному замораживанию-оттаиванию, Мантопкин С. А. (2017)
Оксак С. В. - Влияние дробленной резиновой крошки на свойства битума и асфальтобетона (2017)
Корюк В. П. - Лабораторное и производственное уплотнение асфальтобетонных смесей, Ильин Я. В. (2017)
Баран С. А. - Залежність довговічності асфальтобетонних шарів підсилення від режиму руху транспорту, Куцман О. М. (2017)
Солодкий С. Й. - Дослідження ефективності продукції ПАТ "НВК-Галичина" для виготовлення активо-ваного мінерального порошку, Гримак О. Я., Сідун Ю. В., Ільницький З. М. (2017)
Захаров Д. С. - Анализ факторов, влияющих на прочность при изгибе бетонов транспортного назначения (2017)
Проценко Т. О. - Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: виклики сьогодення, Логвиненко О. І. (2015)
Ткаченко В. В. - Європейський досвід протидії правопорушенням, що вчиняються футбольними хуліганами (2015)
Білоус В. Т. - Концептуальні питання реформування Міністерства внутрішніх справ України як суб’єкта реалізації державної антикорупційної політики, Плугатар Т. А. (2015)
Клименко О. В. - Удосконалення діяльності регуляторних органів державного та регіонального рівнів щодо забезпечення формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарювання (2015)
Циганов О. Г. - Місце та роль органів внутрішніх справ зарубіжних країн у забезпеченні якості та доступності адміністративних послуг, що надаються населенню (2015)
Коллер Ю. С. - Правомірність використання працівниками патрульної служби засобів аудіо-, відеофіксації, Кукуюк О. В. (2015)
Заросило В. В. - Адміністративно-правові основи розвитку поняття масових культурно-видовищних заходів (2015)
Заросило Н. В. - Визначення понять "органи місцевої влади", "органи місцевого самоврядування" та "громадські об’єднання", їх взаємодії та їх адміністративних повноважень (2015)
Лисенко С. О. - Моделі охорони безпеки підприємств та їх формування (2015)
Осадча О. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання присвоєння вчених звань в Україні (2015)
Селезньова О. М. - Аналіз явища інформаційної свідомості з позиції інформаційного права (2015)
Шапочка Т. І. - Окремі аспекти застосування зброї в Україні (2015)
Квасневська Н. Д. - Судово-правова політика в умовах реформування судоустрою та судочинства: позитивні та проблемні моменти (2015)
Черниш В. О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів контролю за діяльністю розвідувальних органів України (2015)
Гош Д. В. - Підстави та умови вступу прокурора в провадження у справах про адміністративні правопорушення (2015)
Кобилянський О. М. - Ознаки адміністративних правовідносин, що виникають за участю органів прокуратури (2015)
Бараненко Б. І. - Методологія теорії та практики оперативно-розшукової діяльності в контексті психологічного (суб’єктно-діяльнісного) підходу, Богучарова О. І., Криволапчук В. О. (2015)
Дрозд В. Г. - Початок досудового розслідування в кримінальних провадженнях, пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Климчук В. П. - Проблемні питання оперативно-розшукового доказування в сучасних умовах після оновлення кримінального процесуального законодавства України (2015)
Олійник Н. А. - Освідування у кримінальних провадженнях за фактами організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, Якимчук Б. В. (2015)
Карчевський М. В. - Стратегічне планування кримінально-правового регулювання: постановка проблеми (2015)
Лащук Є. В. - Мета і завдання кримінально-правової політики України (2015)
Свірін М. О. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за законодавством України (2015)
Бова А. А. - Динаміка серендньої зарплати та умисних убивств в Україні (2015)
Федотова Г. В. - Історико-правові засади формування інституту кримінального проступку в Україні (2015)
Собур С. В. - Питання правового регулювання профілактики кримінальних правопорушень серед неповнолітніх, які належать до радикально налаштованих молодіжних угруповань (2015)
Кирієнко Л. А. - Міжнародний досвід протидії тероризму (2015)
Пампура І. І. - Шляхи запобігання та виявлення шахрайства (2015)
Лесько А. О. - Вирішення судом питання про можливість розгляду справи за відсутності окремих учасників цивільного процесу (2015)
Рядінська В. О. - Питання класифікації доходів фізичних осіб, що оподатковуються відповідно до законодавства України (частина друга) (2015)
Проценко А. Т. - Правове регулювання електронної комерції: зарубіжний досвід країн з розвинутою економікою (2015)
Єрко Г. Г. - Поняття державної фінансової підтримки за законодавством України (2015)
Доля Л. М. - Децентралізація влади та реформування міжбюджетних відносин (2015)
Кушнарьов С. В. - Правові та психологічні особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених, Осьмак С. Г. (2015)
Котляр Ю. В. - Визначення норм виконання психодіагностичної методики Басса-Дарки для категорії працівників ОВС (2015)
Амонс М. О. - Особливості колективу засуджених ув’язнених. Правила безконфліктного співіснування у такому колективі (2015)
Пальченкова В. М. - Сучасний погляд в теорії права на поняття соціального контролю (2015)
Халилова Ш. О. - Юридическая помощь как основная гарантия на справедливое судебное разбирательство (2015)
Агалиева Д. А. - Юридическая природа международного туристского права (2015)
Шюкюров Г. О. - Интернет-право и свобода информации (2015)
Тапдыгов С. Н. - Теоретические и практические аспекты места судебной власти в системе разделения властей по конституции Азербайджанской Республики (2015)
Колос М. І. - Українська кримінально-правова політика 1917–1921 років (2015)
Іщенко А. В. - Історико-правове дослідження генезису сискної поліції на Україні за часів Російської імперії (2015)
Вихідні дані (2015)
Kosenko V. - Mathematical model of optimal distribution of applied problems of safety-critical systems over the nodes of the information and telecommunication network (2017)
Romanenko I. - Model of impact interferences on radiocommunication systems for special communications, Shyshatskyi A. (2017)
Bezkorovayny V. - Method of system design of the network of means of special control, Solonets O., Kulagin K., Koshel T., Petrov S., Koshel A. (2017)
Nechausov A. - Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures, Mamusuch I., Kuchuk N. (2017)
Zhyvotovskyi R. - Methods of estimation of the channel state of air defense systems, Petruk S. (2017)
Serkov A. - Noise-like signals in wireless information transmission systems, Breslavets V., Tolkachov M., Churyumov G., Issam Saad (2017)
Любченко Н. Ю. - Нейромережевий метод інтелектуальної обробки мультиспектральних зображень, Подорожняк А. О., Бондарчук В. К. (2017)
Thamer Kh. A. - Relations and operations on predicates in the theory of intelligence (2017)
Saadi T. Kurdi - Increase the aviation efficiency of UAVs using artificial neural networks, Ahmed Hameed Reja, Al-Ashmati Akram Fathi Hussein (2017)
Gavrylenko S. - Investigation of intrusion in computer systems based on the Hurst exponent, Chelak V., Bilogorskiy N. (2017)
Швачич Г. Г. - Некоторые аспекты организации информационной безопасности функционирования многопроцессорных вычислительных систем, Иващенко Е. В., Бусыгин В. В. (2017)
Bayramov A. A. - The numerical estimation method of a task success of UAV reconnaissance flight in mountainous battle condition, Hashimov E. G. (2017)
Butenko O. - Aerogeodesis monitoring of potential areas of spontaneous combustion of the forest, Gorelik S., Gusakov D., Buravchenko E. (2017)
Kovtun A. - Substantiation of the possibility of accelerated refueling of auto-armored vehicles in conditions of special operations, Tabunenko V. (2017)
Кононов Б. Т. - Забезпечення підтримання показників якості при регулювання частоти обертання вала дизель-генератора, Кононова О. А., Ходак Д. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Подання матеріалів статей до журналу (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Орел Л. А. - Синтез і властивості полімерних матриць на основі зшитого поліакриламіду та ?-циклодекстринoвмісного псевдоротаксану, Сінельніков С. І., Кобріна Л. В., Штомпель В. І., Рябов С. В. (2017)
Pramod Kumar U - Influence of p-hydroxy benzaldehyde on the corrosion properties of Ni–W coating on mild steel, Saranya S., Parameswari K., Joseph Kennady C. (2017)
Цуркан А. В. - Електроосадження композиційних гальванопокриттів Fe–TiO2 з колоїдного електроліту, Васильєва О. О., Чейпеш Т. О., Корній С. А., Проценко В. С., Данилов Ф. Й. (2017)
Жильцова С. В. - Епоксидно-силоксанові нанокомпозитні покриття ангідридного тверднення, Леонова Н. Г., Михальчук В. М., Лига Р. І. (2017)
Кузьменко М. Я. - Вплив природи і кількості титан- та титанборовмісного модифікатора на міцність карбамідоформальдегідного полімеру, Кузьменко С. М., Грибенко А. В. (2017)
Лукашов В. К. - Моделювання процесу концентрування розчину сульфатної кислоти випаровуванням у потік нейтрального газу, Романько С. М., Тимофіїв С. В. (2017)
Руденчик Т. В. - Синтез гідрофільних поліуретансечовин з циклосерином, що містять у структурі фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, і дослідження їх властивостей, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Кісельова Т. О. (2017)
Рищенко М. І. - Склокристалічні покриття для лицьової керамічної цегли., Білостоцька Л. О., Трусова Ю. Д., Щукіна Л. П., Павлова Л. В. (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2015)
Protsenko T. O. - Ensuring of human rights to the objects of an intellectual property and information in the sphere of scientific activities, Smernitsky D. V. (2015)
Плугатар Т. А. - Зміст та структура адміністративно-правового статусу правоохоронного органу (2015)
Бойков А. Г. - Аспекти нормативно-правового дотримання прав людини в інформаційному суспільстві (2015)
Величко В. В. - Адміністративно-правові аспекти представництва Міністерством внутрішніх справ інтересів України у Міжнародній організації кримінальної поліції "Інтерпол" (2015)
Циганов О. Г. - Сфера внутрішніх справ як галузь державного управління: сутність, становлення та розвиток (2015)
Квасневська Н. Д. - Розвиток судової системи в сучасних умовах: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2015)
Катаєва E. В. - Теоретичні та практичні проблеми розмежування адміністративної юрисдикції з цивільною (2015)
Михайлов А. О. - Напрями удосконалення організації взаємодії військ (сил), що залучаються до виконання завдань боротьби з незаконно утвореними озброєними формуваннями (2015)
Суховетрук І. І. - Загальна характеристика змісту та особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності органів прокуратури (2015)
Фардилон Л. О. - Участие Азербайджана в деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности гражданской авиации (2015)
Шапочка Т.І. - Правове регулювання обігу зброї (2015)
Беззубов Д. О. - Форми врахування громадської думки в забезпеченні суспільної безпеки (2015)
Горох О. П. - Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку: окремі проблеми судової практики (2015)
Лащук Є. В. - Напрями кримінально-правової політики України (2015)
Ткаченко В. В. - Кримінальне право й судочинство Стародавнього Риму (2015)
Бова А. А. - Факторы доверия к полиции (по материалам Европейского социального исследования) (2015)
Свірін М. О. - Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (поняття та особливості кваліфікації) (2015)
Багаденко І. П. - Нормативно-правові акти у сфері попередження в дитячому середовищі розповсюдження "зачепінгу" та профілактики травмування дітей на об’єктах залізничного та електротранспорту (2015)
Близнюк І. Л. - Особливості вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з неправомірним заволодінням грошовими коштами з картрахунку фізичної особи за допомогою використання банкоматів (2015)
Сахарова О. Б. - Особливості вчинення кримінальних правопорушень у системі дистанційного банківського обслуговування (2015)
Федотова Г. В. - Кримінальний проступок як вид злочинного діяння в кримінально-правовій доктрині Франції (2015)
Родіонова Т. В. - Дискусійні питання визначення поняття "місце вчинення злочину" (2015)
Дрозд В. Г. - Особа потерпілого у кримінальних провадженнях, пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (2015)
Лук’янчикова В. Є. - Поняття і класифікація науково-технічних засобів у криміналістиці (2015)
Галустян О. А. - Професійно важливі якості слідчого як чинник нейтралізації негативного психологічного впливу з боку допитуваних (2015)
Морозова С. Є. - Проблеми припинення дії свідоцтва на товарний знак у зв’язку з його невикористанням (2015)
Рядінська В. О. - Принцип соціального орієнтування податкового регулювання як важливий аспект удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2015)
Шишов О. О. - Способи адміністративно-правового захисту прав платників податків (2015)
Исаев Р. І. - Транзитный режим и тарифное регулирование энергоносителей (2015)
Амонс М. О. - Психологічна профілактика професійної деформації у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2015)
Воят Л. І. - Загальні закономірності перетворення сенсорної інформації та особливості організації і функціонування конкретних сенсорних систем (2015)
Кушнарьова О. В. - Сучасні напрями удосконалення уніфікації нормативної правової термінології у процесі нормотворення (2015)
Велиев Э. О. - Концептуальные и правовые основы построения электронного государства (2015)
Тодосієнко А. О. - Окремі наукові підходи щодо поняття та сутності екстремізму (2015)
Давудов Д. Р. - Некоторые вопросы применения института частного нотариата в Азербайджанской Республике (2015)
Вихідні дані (2015)
Криволапчук В. О. - Службове розслідування як підстава діяльності підрозділів управління моніторингу та інспектування ДКЗ Національної поліції України, Будзинський М. П. (2015)
Проценко Т. О. - Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Білоус В. Т. - Пріоритетні напрями розвитку інституту адміністративних послуг, Буханевич О. М. (2015)
Смерницький Д. В. - Особливості науково-технічних досліджень та розроблення спеціальної та військової техніки: правові аспекти (2015)
Плугатар Т. А. - Принципи діяльності поліції у сучасній демократичній державі (2015)
Заросило В. О. - Адміністративні правопорушення, які посягають на власність громадян (2015)
Заросило В. В. - Адміністративно-правові основи розвитку поняття масових культурно-видовищних заходів (2015)
Алєксєєва О. В. - Проблема адміністративної відповідальності батьків-вихователів за неправомірні дії неповнолітніх в умовах функціонування закладів квазісімейних форм виховання (2015)
Бойков А. Г. - Гармонізація нормативно-правової бази організації електронного документообігу в правоохоронних органах України (2015)
Мацько В. А. - Особливості адміністративно-правового механізму забезпечення житлом учасників АТО (2015)
Суховетрук І. І. - Характеристика форм та видів адміністративно-юрисдикційної діяльності органів прокуратури (2015)
Катаєва Е. В. - Особливості визначення публічно-правових спорів, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів (2015)
Шапочка Т. І. - Окремі аспекти визначення стадій організації контролю та нагляду за законністю у сфері дозвільної діяльності (2015)
Гасанзаде С. Б. - Право женщин на материнство и его защита (2015)
Пшенична А. В. - Правові підстави забезпечення прав дітей внутрішньо-переміщених осіб на освіту в умовах проведення антитерористичної операції в Україні (2015)
Горох О. П. - Про звільнення від покарання або його відбування у зв’язку з психічною хворобою (2015)
Свірін М. О. - Невиконання наказу: особливості об’єктивної сторони злочину, Буличев А. О. (2015)
Бова А. А. - Задоволеність поліцейських роботою (досвід іноземних соціологічних опитувань) (2015)
Ткаченко В. В. - Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, Волощук Т. В. (2015)
Підюков П. П. - Тероризм як найнебезпечніший прояв організованої злочинності в Україні та проблеми удосконалення вітчизняного законодавства щодо посилення боротьби з ним, Юрченко О. М., Конюшенко Я. Ю. (2015)
Федотова Г. В. - Особливості реалізації вимог принципу гуманізму в процесі запровадження інституту кримінального проступку в кримінальному праві України (2015)
Багаденко І. П. - Суб’єкти профілактики "зачепінгу" та травмування дітей на об’єктах залізниці (2015)
Заблоцька О. Ю. - Отримання неправомірної вигоди як небезпечна форма корупції: проблемні аспекти (2015)
Тильчик О. В. - Правовий статус Служби безпеки України як суб’єкта протидії тіньовій економіці (2015)
Чорна О. С. - Поняття службової особи, яка є суб’єктом злочину "невиконання судового рішення" (2015)
Родіонова Т. В. - Розмежування понять "місце вчинення злочину", "предмет злочину" та "обстановка вчинення злочину" (2015)
Лук’янчиков Б. Є. - Правове регулювання та організація діяльності поліції з виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, Вересенко Ю. В. (2015)
Наскалов О. В. - Окремі аспекти організації протидії злочинам пов’язаним з незаконним обігом боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв в Україні (2015)
Ємець О. М. - Фіксація оперативними підрозділами фактичних даних про звідництво для розпусти (2015)
Яковлєв Р. М. - Стан розвитку теоретико-методологічних досліджень організаційно-правових засад функціонування органів досудового розслідування (2015)
Морозюк С. М. - Конституційна законність як передумова реалізації Конституції України (2015)
Рядінська В. О. - Принцип соціального орієнтування податкового регулювання як важливий аспект удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (частина ІІ) (2015)
Фещук В. В. - Генезис податкової системи, Островерх Л. Л. (2015)
Тригубенко М. В. - Податкові інструменти фінансового стимулювання наукової та науково-технічної діяльності як форма державної підтримки суб’єктів такої діяльності: зарубіжний досвід (2015)
Филь С. П. - Інтелектуальна власність як об’єкт захисту при переміщенні товарів через митний кордон України (2015)
Приходько І. В. - Поняття податкової амністії як інституту податкового права (2015)
Мельник М. В. - Правове регулювання митного режиму транзиту в Україні (2015)
Музика Л. А. - Російська окупація й анексія Криму 2014 року: проблеми цивільно-правової політики України (2015)
Амонс М. О. - Понятійний апарат виховання громадянської відповідальності майбутніх працівників Державної пенітенціарної служби України (2015)
Лук’янчиков Б. Є. - Психологічні прийоми в подоланні протидії розслідуванню, Лук’янчикова В. Є. (2015)
Чисніков В. М. - Київське сискне відділення напередодні створення загальноімперської системи органів кримінального сиску: особовий склад (1908 р.) (2015)
Алексєєва Ю. А. - Контррозвідувальна діяльність Харківського губернського жандармського управління на початку ХХ ст. (2015)
Бухтіяров О. С. - Поняття "соціальне забезпечення" як об’єкт бюджетного фінансування (2015)
Вихідні дані (2015)
Vivchar O. I. - Modern trends of cybercrime in the context of economic security, social and humanitarian aspects, Oliynychuk O. I., Pohaydak O. B. (2017)
Дегтярев О. В. - Системні інновації як основа стратегічного управління господарською діяльністю високотехнологічних підприємств, Поздняков Д. О. (2017)
Єлісєєва О. К. - Розробка сценаріїв людського розвитку на основі імпульсних і когнітивних моделей в умовах глобалізації, Саричев В. І. (2017)
Орєхова Т. В. - Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки, Іщук Ю. А. (2017)
Пирог О. В. - Концептуальні засади глобальних міст: наукові підходи до визначення сутності, Максимчук Я. С. (2017)
Redchenkov A. A. - Problems and prospects of Ukraine’s energy supply in the aspects of international trade, Krasnikova N. O. (2017)
Сімахова А. О. - Еволюція підходів до трактування соціальної економіки у глобальному розумінні (2017)
Стеблянко І. О. - Сучасні міграційні процеси в Європейському Союзі: основні чинники та наслідки, Козич О. О. (2017)
Трудова М. Є. - Технологічна спеціалізація країн ЄС та України: порівняльний аспект (2017)
Шевців Л. Ю. - Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Довідка про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Куваев А. С. - Гистологическое исследование десны крыс с кишечным дисбиозом, получавших высокожировой рацион и оральные аппликации геля "Аргинин", Вит В. В., Борисенко А. В. (2015)
Меладзе И. Н. - Влияние квертулина и гиалуроновой кислоты на состояние пародонта крыс с экспериментальным метаболическим синдромом, Глазунов О. А., Томилина Т. В. (2015)
Почтарь В. Н. - Мукозопротекторное действие оральных фитогелей при экспериментальном иммунодефиците (2015)
Томилина Т. В. - Влияние фитопрепаратов на состояние пародонта у крыс с экспериментальным иммунодефицитом (2015)
Фурдичко А. І. - Пародонтопротекторна активність Екстравіну у щурів з токсичним гепатитом на тлі дисбіозу (2015)
Скиба А. В. - Ремоделирование тканей ротовой полости и слюнных желез крысы при использовании кверцетина на фоне экспериментального сахарного диабета 2 типа, Решетникова О. С., Морозов С. А., Смирнов С. Н. (2015)
Вишневская А. А. - Оценка эффективности инъекционного введения плазмы, обогащенной тромбоцитами, на модели пародонтита у крыс, Чумакова Ю.Г. (2015)
Чумакова Ю.Г. - Влияние геля, содержащего 0,2 % гиалуроновую кислоту, на процесс ремоделирования костной ткани челюстей крыс при экспериментальном пародонтите, Николаенко Т. В. (2015)
Белоклицкая Г. Ф. - Клиническая эффективность пародонтальной пленки на основе глюкозаминог-ликана у больных генерализованным пародонтитом іі степени в период реабилитации, Афанасенко Е. Ю. (2015)
Цыганова И. В. - Комплексное лечение больных генерализованным пародонтитом с применением метода направленной регенерации альвеолярного отростка, Куцевляк В. Ф., Куцевляк В. И. (2015)
Глазунов О. А. - Оценка состояния твердых тканей зубов и структуры костной ткани у рабочих железо-рудных шахт, Груздева А. А. (2015)
Кашівська Р. С. - Показники активності індикаторних ферментів печінки у хворих на генералізований пародонтит із супутньою хронічною патологією печінки, Рожко М. М., Мельничук Г. М. (2015)
Астапенко О.О. - Результати ретроспективного аналізу травматизму кісток лицевого черепа та ускладнень металоостеосинтезу в щелепно-лицевій ділянці, Маланчук В. О., Мамонов Р. О. (2015)
Коган Л. Б. - Неспецифическая резистентность в полости рта при врожденных расщелинах верхней губы и неба, Ковальчук В. В. (2015)
Херсонская Т. Б. - Рентгенологические особенности строения дистальных отделов верхней челюсти у пациентов, обращающихся за установкой ортодонтических микроимплантов (2015)
Прудиус А. Г. - Влияние мукозальных гелей на биохимические маркеры воспаления и минерального обмена в слюне пациентов после дентальной имплантации (2015)
Варжапетян С. Д. - Ятрогенный верхнечелюстной синусит – современный взгляд на проблему (2015)
Неспрядько В. П. - Визначення термінів репро-тезування застосовучи різні схеми переносу оклюзійної інформації при функціональних розладах зубо-щелепного апарату, Терещук О. Г., Скрипник І. Л., Тихонов Д. О., Скибицький В. С. (2015)
Карампини Н. Г. - Клиническая эффективность геля для полости рта "Эхипозол" в комплексе лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим катаральным гингивитом (2015)
Шешукова О. В. - Структура стоматологічної захворюваності у дітей із патологією шлунково-кишкового тракту (2015)
Билыщук Л. Н. - Распространенность и интенсивности кариеса у детей, проживающих в зоне гипофтороза (2015)
Печковський К. Є. - Організація та розвиток моделей кадрового забезпечення стоматологічною допомогою населення в УCРР та РРФСР у 1919-1935 роках, Печковська І. М. (2015)
Русин В. В. - Фактори ризику дентальної імплантації (аналітичний огляд) (2015)
Сукманский О. И. - Газотрансмиттер сероводород и пищеварительная система, Горохивский В. Н., Шухтина И. Н., Сукманский И. О. (2015)
Романова Ю. Г. - Молекулярное межклеточное взаимодействие системы RANK/RANKL/OPG и его роль в ремоделировании костной ткани пародонта (аналитический обзор), Золотухина Е. Л., Седлецкая А. А. (2015)
Маланчук В. О. - Лечение оскольчатых переломов нижней челюсти: современные представления, Гусейнов А. Н., Маланчук Н. В. (2015)
Барко В. І. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення психологічної підготовки поліцейських національної поліції України, Криволапчук В. О., Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Квасневська Н. Д. - Стратегічні напрями розвитку судової системи України (2016)
Білоус В. Т. - Особливості становлення та розвитку теорії адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні, Циганов О. Г. (2016)
Смерницький Д. В. - Організаційна діяльність у сфері науково-технічних досліджень та розробок: правове забезпечення (2016)
Плугатар Т. А. - Удосконалення законодавства України у сфері реагування на правопорушення, вчинені неповнолітніми (2016)
Безпалько С. В. - Окремі аспекти визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення спорів, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду (2016)
Безуса Ю. О. - Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД (2016)
Бойко І. В. - Особливості визначення нормативів навантаження та штатної чисельності дільничних офіцерів поліції (2016)
Бочек О. І. - Внутрішньо переміщені особи: особливості визначення в законодавстві України (2016)
Будзинський М. П. - Адміністративно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю Національної поліції України (2016)
Заросило В. В. - Адміністративне забезпечення проведення мирних зібрань (2016)
Клименко В. М. - Адміністративно-правові засади функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції України (2016)
Кобець М. П. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб (2016)
Коллер Ю. С. - Напрями взаємодії поліції з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Кукуюк О. В. (2016)
Лелет С. М. - Досвід країн Європейського союзу щодо адміністративно-правового регулювання управління в поліції та його використання в Україні (2016)
Нефьодов С. В. - Правова природа державної гарантії (2016)
Остапович В. П. - Управлінські аспекти при оцінці можливостей та аналіз ризиків під час проведення спортивних заходів, Бабенко В. Г. (2016)
Пономаренко А. В. - Актуальні питання виконання військового обов’язку внутрішньо переміщеними особами (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського