Скорик Т. В. - Університет третього віку як модель соціальної інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство, Шевченко І. C. (2014)
Єфанова І. В. - Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій, Марценюк Т. О. (2014)
Афанасьєва Л. В. - Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум, Глебова Н. І. (2014)
Лескова Л. Ф. - Характерні соціальні риси та особливості жіночого менеджменту (2014)
Заремба Г. Р. - Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах (2014)
Володіна К. О. - Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації (2014)
Staples W. G. - Chosen chapters from "Everyday surveillance: vigilance and visibility in postmodern life" (2014)
Баршацька Г. Ю. - Аналіз ментальних та соціокультурних характеристик поселенців у місті (2014)
Пашко Н. Ю. - Концептуалізація ОСББ в контексті теорій соціального капіталу та громадянського суспільства (2014)
Полторак В. А. - Проблеми формування нових регіонально-політичних угрупувань в умовах соціально-політичного конфлікту в Україні (2014)
Шинкаренко О. Є. - Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України (2014)
Долганов П. С. - Ідеологічна деколонізація топонімічної системи вербальних маркерів Рівного (2014)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2014)
Братчикова Т. І. - Фактори поширення інформації в соціальних он-лайн мережах: експертне опитування (2014)
Олійник О. В. - Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії "суспільство–влада": проблеми та перспективи (2014)
Kobozeva V. - Development of the steganographic method for binary cover-images, Vornikova M., Akhmametieva A., Penko O. (2017)
Коновалов С. Н. - Информатизация противоаварийного управления сложными техническими системами, Вычужанин В. В. (2017)
Бобок І. І. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображені в умовах відсутності відмінностей при їх постобробці (2017)
Верлань А. А. - Спрощення математичних моделей об'єктів з розподіленими параметрами на основі методу розщеплення, Іванюк В. А. (2017)
Цевух И. В. - Параметрический синтез дискретно-адаптивной одноканальной по доплеровской частоте системы обработки сигнала в условиях гауссовых помех, Соколов А. В., Сакович А. А. (2017)
Юськів М. І. - Моделювання та оптимізація доступу до сторінок Web-сайту для різних законів розподілу ймовірностей звертання до сторінок, Цегелик Г. Г. (2017)
Болтенков В. А. - Анализ медианных методов консенсусного агрегирования ранговых предпочтений, Куваева В. И., Позняк А. В. (2017)
Шибаев Д. С. - Оптимизация отбора и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных, Вычужанин В. В., Шибаева Н. О., Рудниченко Н. Д. (2017)
Кухар М. А. - Алгоритм функціонування системи підтримки прийняття рішень в земельних відносинах (2017)
Паулин О. Н. - Методы и алгоритмы покрытия (Часть 2) (2017)
Возна Н. Я. - Метод розпізнавання оптичних зображень у хеммінговому просторі на основі критерію структурної складності (2017)
Вихідні дані (2017)
Артеменко І. А. - Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права (2017)
Бандурка О. М. - Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років, Греченко В. А. (2017)
Безпалова О. І. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України, Горбач Д. О. (2017)
Бережняк В. В. - Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки, Ніконов М. М. (2017)
Береза В. В. - Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти (2017)
Білоус З. В. - Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників (2017)
Бондаренко Н. О. - Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку (2017)
Бугайчук К. Л. - Публічне адміністрування в органах національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід (2017)
Владимиренко І. В. - Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу (2017)
Волошина М. О. - Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції (2017)
Гетманець О. П. - Правові принципи бюджетного контролю (2017)
Головко Б. Ю. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні (2017)
Горбачов О. В. - Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва (2017)
Гуменюк К. П. - Характеристика інституту відумерлості спадщини (2017)
Гусаров С. М. - Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності, Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. (2017)
Давиденко В. В. - Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях (2017)
Деркач Н. М. - Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї (2017)
Дьякова О. О. - Мотивація як суб’єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції (2017)
Єпішко І. С. - Працівник правоохоронного органу як представник держави (2017)
Жукевич І. В. - Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень (2017)
Заворіна О. П. - Міжнародний досвід протидії підрозділами національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми (2017)
Зозуля І. В. - Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем, Довгань О. І. (2017)
Калиновська Я. О. - Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості (2017)
Клочко І. О. - Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції (2017)
Кметик Х. В. - Сутність та особливості договірного представництва, Такаджі Л. Г. (2017)
Комзюк В. Т. - Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України (2017)
Копайгора І. Д. - Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення, Копайгора І. І. (2017)
Копча В. В. - Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення (2017)
Костюченко О. Є. - Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах (2017)
Кривенко О. І. - Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки) (2017)
Лапкін А. В. - Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України (2017)
Легка О. В. - Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності (2017)
Лейба О. А. - Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського (2017)
Логвиненко Б. О. - Здоров’я як правова категорія: до постановки питання (2017)
Лучка І. Ю. - Про поняття ділової репутації та включення в господарський кодекс права на ділову репутацію суб’єктів господарювання як відповідного правового інституту (2017)
Макаровець А. М. - Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду (2017)
Малярова В. О. - Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик, Андрєєв О. О. (2017)
Мозоль С. А. - Класифікація рівнів кримінологічної безпеки (2017)
Музичук О. М. - Компетенція органів досудового розслідування національної поліції України, Нікуліна А. Г. (2017)
Назаренко І. В. - Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2017)
Орлов Ю. В. - Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання (2017)
Отрудько В. І. - Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (2017)
П’ятницький А. В. - Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні (2017)
Патрелюк Д. А. - Предмет протидії кримінальному переслідуванню (2017)
Переверзєв І. О. - Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення (2017)
Петренко І. В. - Характеристика юридичних гарантій діяльності судів (2017)
Подгородний С. Д. - Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них (2017)
Подорожній Є. Ю. - Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві (2017)
Полякова К. В. - Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин (2017)
Пономарьов С. В. - Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб’єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища (2017)
Пчелін В. Б. - Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача (2017)
Пчеліна о. В. - Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Ровний В. В. - Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід (2017)
Свердліченко В. П. - Аналіз категорії "зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію" в умовах надзвичайного або воєнного стану (2017)
Сивак В. М. - Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності (2017)
Сокуренко О. М. - Правові проблеми встановлення ознак суб’єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (2017)
Старосельцева О. В. - Інституційна природа загальнообов’язкового державного соціального страхування (2017)
Стащак М. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції", Шендрик В. В. (2017)
Степанюк Р. Л. - Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні (2017)
Ткаченко В. І. - Пошукові ознаки об’єктів, що становлять оперативний інтерес для суб’єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків (2017)
Трофименко Д. С. - Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів (2017)
Федорчук Ю. В. - Оперативний пошук ознак злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків (2017)
Хитра О. Л. - Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням (2017)
Черниш М. О. - Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, Салтовець С. А. (2017)
Шатрава С. О. - Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави (2017)
Шахова К. В. - Класифікація суб’єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності (2017)
Швець Д. В. - Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні (2017)
Шинкаренко Є. С. - Історико-правовий генезис інтерпретації поняття "прокурорський нагляд" (2017)
Шоптенко С. С. - Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації (2017)
Юревич І. В. - Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти, Мхітарян Л. Е. (2017)
Яфонкін А. О. - Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України, Шевчук В. А. (2017)
Содержание (2016)
Булат А. Ф. - Научно-методический базис спектрально-акустического контроля состояния флюидонасыщенного углепородного массива, Скипочка С. И., Пилипенко Ю. Н., Дякун Р. А. (2016)
Булат А. Ф. - Управление показателями аварийности и травматизма с использованием матрицы рисков, Бунько Т. В., Кокоулин И. Е., Ященко И. А. (2016)
Безручко К. А. - Влияние строения угленосной толщи и метаморфизма на перераспределение метана в подработанном углепородном массиве, Приходченко C. Ю., Приходченко А. В., Дрожжа Т. М. (2016)
Рабіч О. В. - Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва, Чумак Л. О., Мещерякова І. В. (2016)
Новиков Л. А. - Газодинамические параметры участковых трубопроводов со скоплениями конденсата (2016)
Халимендик Ю. М. - Безопасное использование замковых соединений арочной податливой крепи, Барышников А. С., Халимендик В. Ю. (2016)
Shevchenko V. G. - Validation of parameters and design of information system on the underground mining job safety with taking into account geomechanical factors, Slashchov A. I. (2016)
Логинова А. А. - Влияние процесса старения в условиях агрессивной среды на упруго-диссипативные свойства резиновых элементов (2016)
Беликов А. С. - Критерий оценки опасности при реконструкции инженерных сетей, Диденко Л. М., Клименко А. А. (2016)
Бунько Т. В. - Минимизация зоны взаимного влияния вентиляторов главного проветривания угольной шахты, Кокоулин И. Е., Жалилов А. Ш. (2016)
Минеев С. П. - Оценка особенностей фильтрации свободного метана в структурно-неоднородном угольном пласте, Сапегин В. Н., Головко Ю. И., Янжула А. С. (2016)
Беликов А. С. - Безопасность выполнения специальных работ в экстремальных ситуациях с применением подъемно-транспортных машин и оборудования, Шаломов В. А., Долгополова Н. В., Улитина М. Ю. (2016)
Ильин С. Р. - Градуировка измерительных каналов автоматизированной системы мониторинга натяжений канатов шахтных многоканатных подъемных установок, Кириченко В. Е., Ильина И. С. (2016)
Makeyev S. Yu. - Theoretical consideration of plasma energy transfer to the rock mass, Osenniy V. Ya., Ryzhov G. A., Osennyaya N. V., Holyavik O. V. (2016)
Makeeva A. S. - Theoretical and experimental research of hot rolling of aluminum strips for solar collector, Kuzmenko O. S., Remez O. A., Frolov Ya. V., Uwarow I., Gridin O. Yu. (2016)
Холоденко Т. Ф. - Изменение эмиссии продуктов детонации в атмосферу в зависимости от условий взрывания зарядов эмульсионных взрывчатых веществ (2016)
Колесник В. Є. - Розробка способів зниження рівня екологічної небезпеки від пилових викидів вугільних шахт, Павличенко А. В. (2016)
Слащев И. Н. - Исследование процесса формирования зон разрушения в породном массиве при отработке смежных выемочных участков шахт, Слащева Е. А. (2016)
Клименко Д. В. - Определение параметров колебательного нагружения, инициирующего страгивание трещин в породном массиве (2016)
Мацук З. М. - Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтогазовій промисловості, Бунько Т. В., Сафонов В. В. (2016)
Софийский К. К. - Повышение безопасности транспортирования, извлечения и утилизации метана поверхностными дегазационными скважинами, Стасевич Р. К., Притула Д. А., Дудля Е. Е. (2016)
Бокий А. Б. - Анализ эффективности управления аэрогазодинамическими процессами на выемочных участках угольных шахт, Бунько Т. В., Боровский А. В., Новикова Л. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Римар Т. Е. - Газоутворювачі для піноматеріалів на основі рідкого скла (2017)
Іванченко А. В. - Застосування природних адсорбентів в технологіях переробки рідких відходів, Пінчук Д. В., Єлатонцев Д. О. (2017)
Бойко Т. В. - Моделювання і оптимізація процесу цементації ртуті в умовах статистичної невизначеності, Складанний Д. М., Потапенко Т. Є. (2017)
Кватернюк С. М. - Контроль екологічної безпеки стічних вод за допомогою мультиспектрального методу та біоіндикації по фітопланктону (2017)
Заюков І. В. - Дослідження впливу соціально-економічних, медико-демографічних факторів на рівень здоров’я населення працездатного віку (2017)
Кіковка С. В. - Теплові режими асинхронного двигуна з багатозонними обмотками статора, Титюк В. К., Чорний О. П. (2017)
Баженов В. А. - Питання оптимізації функціонування електричних мереж сучасних енергосистем (2017)
Давиденко Л. В. - Процедура планування електроспоживання об’єктів водопостачання, Давиденко Н. В. (2017)
Ковбаса С. М. - Аналіз впливу кривої намагнічування на процеси ослаблення поля в асинхронних векторно-керованих електроприводах, Дудченко А. Ю. (2017)
Кацадзе Т. Л. - Принципи організації мультиагентного управління оптимальним розмиканням розподільних електричних мереж (2017)
Кулик В. В. - Оптимізація перетікань реактивної енергії в розподільних електричних мережах з використанням принципу найменшої дії, Пірняк В. М. (2017)
Саєнко Ю. Л. - Загальна математична модель розподілу фактичних внесків у спотворення симетрії й відхилення напруги у точці загального приєднання, Калюжний Д. М. (2017)
Черненко П. О. - Декомпозиція добового графіка електричного навантаження енергосистеми та моделювання його складових під час короткострокового прогнозування, Мартинюк О. В. (2017)
Кирик В. В. - Гармонічні складові напруги та струму в магістральних мережах (2017)
Яндульський О. С. - Оптимізація параметрів системного стабілізатора для ефективного демпфування низькочастотних коливань в енергосистемі, Марченко А. А., Гулий В. С. (2017)
Костюк В. О. - Спосіб оптимального вторинного регулювання частоти та потужності, Сідоров О. Ф. (2017)
Мокін В. Б. - Еквівалентування математичних моделей мінімально-фазових систем високого порядку в класі немінімально-фазових, Мокін О. Б., Мокін Б. І., Довгополюк С. О., Чернова І. О. (2017)
Івохін Є. В. - Математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціальній групі, Навродський В. О. (2017)
Азаров О. Д. - Двотактні перетворювачі напруга–струм і струм–струм змінного напрямку, Обертюх М. Р. (2017)
Батигін Ю. В. - Індукційний нагрів тонкої феромагнітної пластини в полі плоского кільцевого соленоїда, Сабокар О. С., Стрельнікова В. А. (2017)
Дерібо О. В. - Динаміка електрогідровлічного слідкувального приводу пристрою для обкочування вісенесиметричних поверхонь, Дусанюк Ж. П., Репінський С. В., Гораль М. В. (2017)
Семенов А. О. - Генератор динамічного хаосу з інерційною нелінійністю на основі біполярної транзисторної структури з від’ємним опором, Осадчук О. В. (2017)
Подлєсний С. В. - Технологія навчання теоретичної механіки бакалаврів на платформі LMS MOODLE, Єрфорт Ю. О., Жук Я. А., Криворучек В. В. (2017)
Фрицюк В. А. - Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця (2017)
Прадівлянний М. Г. - Стратегії формування професійної компетентності фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземних мов, Бондар Н. Д. (2017)
Карташов Є. Г. - Механізми розвитку регіональної екологічної демократії (2016)
Королюк Ю. Г. - Потенціал регіонального розвитку в механізмах сценарного управління (2016)
Красівський О. Я. - Правові засади реформування державного управління середньою освітою в українському суспільстві, Книшик С. І. (2016)
Чукут С. А. - Аналіз кращих практик надання електронних послуг в об'єднаних арабських еміратах, Шуляк М. С. (2016)
Марушевський Г. Б. - Методологія проведення галузевих аналізів для інтеграції положень конвенцій ріо в політику розвитку України (2016)
Сімак С. В. - Інституційні основи дослідження механізмів взаємодії громадянського суспільства, влади та бізнесу (2016)
Грищенко І. М. - Алгоритм формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування (2016)
Пивоваров К. В. - Шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України (2016)
Мороз С. А. - Державне управління розвитком трудового потенціалу внз: компетенція людини, університету та держави (2016)
Рашковська О. В. - Вплив громадянської комунікації на демократизацію системи державного управління України (2016)
Чернов С. І. - Маркетинг і менеджмент у сучасних умовах України: ноосферний аспект розвитку (2017)
Гбур З. В. - Основні функції держави у сфері забезпечення економічної безпеки (2017)
Ларін С. В. - Ґенеза формування базових цінностей українського суспільства в період XVI – XVII століть (2017)
Шевченко О. М. - Підходи до визначення сутності контролю в теорії державного управління (2017)
Барило О. Г. - Ієрархічна модель порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2017)
Бурик З. М. - Концептуальні підходи до державного регулювання сталого розвитку в Україні (2017)
Гончаренко М. В. - Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації (2017)
Потеряйко С. П. - Дослідження стану категорійно-понятійного апарату механізмів державного управління у сфері цивільного захисту (2017)
Комарівська Н. М. - Стимулювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення аграрними холдингами в Україні (2017)
Куспляк Г. І. - Багаторічне бюджетне планування, орієнтоване на отримання результативності за програмами капітального будівництва (2017)
Хлєбников А. А. - Інституційна структура ринку публічних послуг (2017)
Дзюндзюк В. Б. - Теоретичні засади регіонального розвитку в сучасних умовах, Черняк М. Є. (2017)
Костенко В. О. - Пріоретити вдосконалення державного управління у сфері цивільного захисту територіальних громад у процесі децентралізації влади в Україні (2017)
Федорчак О. В. - Державне управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Обіход М. М. - Стратегічне планування та організація системного моніторингу ефективності реалізації молодіжної політики (2017)
Золотарьов В. Ф. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення ґендерногo паритету в публічному управлінні України, Білосорочка С. І. (2017)
Меляков А. В. - Електронні петиції як інструмент виконання законів "декомунізаційного пакету” (2017)
Михайлов М. О. - Джерельна база дослідження механізмів інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу (2017)
Решевець І. В. - Вплив політичних партій на розвиток політико-адміністративних процесів (2017)
Непомнящий О. М. - Інжиніринг: деякі аспекти підвищення кваліфікації ключового персоналу (2017)
Гришина Н. М. - Вплив соціальної реклами на формування громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, Ревенко Т. В. (2017)
Сторожев Р. І. - Суб’єкти розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності (2017)
Олешко О. М. - Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції (2017)
Аведян Л. Й. - Державне регулювання сфери сучасних інформаційних технологій та інновацій: закордонний досвід (2017)
Афанасьєва Ю. В. - Закордонний досвід патріотичного виховання (2017)
Боковикова Ю. В. - Закордонний досвід діяльності інспекцій праці, Миргород С. О. (2017)
Грабар Н. С. - Світові практики протидії бюрокритизму: досвід для України (2017)
Левченко С. О. - Закордонний досвід впровадження нових моделей публічного управління (2017)
Поліщук І. В. - Адаптація міжнародних моделей функціонування механізмів розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2017)
Бульба В. Г. - Соціальні ризики людського розвитку: сутність та місце в державному управлінні, Євтухов О. В. (2017)
Бабічев А. В. - Впровадження концепції "Потрійна спіраль+” для управління змінами в системі вищої освіти (2017)
Литвиненко М. В. - Умови реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Дармостук Д. Г. - Організаційні засади реалізації державної політики у сфері зеленого туризму в Україні (2017)
Озаровська А. В. - Вища освіта як чинник розвитку суспільства (2017)
Матвейчук Л. О. - Інноваційний підхід у розвитку електронного формату в публічному управлінні України, Соколова О. М. (2016)
Кульчій І. О. - Формування та розвиток системи місцевого самоврядування: досвід країн європейського союзу, Штепа А. А. (2016)
Надежденко А. О. - Екологічна політика України (організаційний та економічний аспект), Чечета Н. О. (2016)
Приліпко С. М. - Неприбутковий статус суб’єктів обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Баранов Р. О. - Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют (2016)
Федоренко Т. А. - Право громадян на участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2016)
Баранов С. О. - Основні методи впливу держави на тіньову економіку (2016)
Воробьев Ю. С. - Воздействие ударной волны на прямоугольную пластину с разрезом, Овчарова Н. Ю. (2015)
Гончаров В. В. - Дослідження стійкості ротора в корпусі на податливих опорах, який динамічно зрівноважується двома автобалансирами (2015)
Дем’яненко А. Г. - Деякі особливості і аналогії в задачах динаміки пружних стиснутих прямокутних пластинок та пластинок з рухомим інерційним навантаженням (2015)
Круглий Я. Д. - Влияние способа конечноэлементного моделирования контактного взаимодействия бандажных полок при расчете спектра собственных частот лопаточного венца (2015)
Мартиненко Г. Ю. - Аналіз динаміки ротора детандер-компресорного агрегату с магнітними підшипниками за допомогою різних скінчено-елементних моделей (2015)
Надутый В. П. - Определение условий потери устойчивости положения жидкости в капилляре при вибрационном воздействии, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2015)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора гіперболічно змінної маси, Ольшанський С. В., Бурлака В. В., Малець О. М. (2015)
Ольшанський В. П. - Наближений розрахунок нестаціонарних коливань осцилятора експонентно змінної маси, Тіщенко Л. М., Ольшанський С. В. (2015)
Семененко Е. В. - Исследование влияния вибрации на свойства кипящего слоя, Дякун И. Л., Рубан В. Д. (2015)
Сілін Р. І. - Вібраційне обладнання для зміни властивостей води з одночасним впливом різних енргетичних полів, Гордєєв А. І. (2015)
Струтинський C. В. - Розробка та дослідження низькочастотних вібраційних механізмів із системою приводів у вигляді шлангових пневмодвигунів (пневмом’язів), Ночніченко І. В., Галецький О. С. (2015)
Тіщенко Л. М. - Теоретичні дослідження підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів, Знайдюк В. Г. (2015)
Філімоніхін Г. Б. - Експериментальне дослідження двочастотних вертикальних вібрацій платформи, збуджених кульовим автобалансиром, Яцун В. В. (2015)
Шатохин В. М. - Исследование установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов с использованием интегральных уравнений движения, Шатохина Н. В. (2015)
Шевченко Г. А. - Модель вибрационного поличастотного грохота с ограниченным источником возбуждения, Шевченко В. Г. (2015)
Ярошевич Н. П. - Динамика пуска вибрационных машин с дебалансними приводом, Забродець И. П., Силивонюк А. В., Ярошевич T. C. (2015)
Булат А. Ф. - Досягнення інституту геотехнічної механіки ім. М.с. Полякова нан україни в створенні вібраційної техніки та технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини, Дирда В. І., Пухальський В. М., Волошин О. І., Надутий В. П., Морус В. Л., Лисиця М. І. (2015)
Булат А. Ф. - Опыт применения вибрационных установок в технологии добычи янтаря, Надутый В. П., Корниенко В. Я. (2015)
Ганкевич В. Ф. - Вплив вібрацій на буровий інструмент, Пащенко О. А., Киба В. Я. (2015)
Дзюба С. В. - Определение особенностей использования напорного гидротранспорта при разработке техногенных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н. (2015)
Дудников А. А. - Вибрационная упрочняющая обработка в технологических процессах, Беловод А. И., Келемеш А. А., Пасюта А. Г. (2015)
Мойсишин В. М. - Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним пристроєм, Левчук К. Г. (2015)
Москалёва Т. В. - Модель фундамента турбоагрегата мощностью 300 мвт для исследования влияния статической и динамической нагрузок, Полушина М. В. (2015)
Надутый В. П. - Обоснование эффективности использования комплексного метода виброобезвоживания железной руды, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2015)
Надутый В. П. - Определение силы ударного взаимодействия лепестковых дисков валкового вибрационного классификатора с горной массой, Ягнюкова И. В., Титов А. А. (2015)
Полєвода Ю. А. - Віброакустична діагностика лопатевих насосів (2015)
Равлюк В. Г. - Підвищення точності результатів діагностування підшипникових вузлів вагонів (2015)
Рахманов С. Р. - Исследование параметрических колебаний шатуна и модернизация главного привода стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Любин Н. В. (2015)
Філімоніхін Г. Б. - Зрівноваження пасивними автобалансирами звичайного і аеродинамічного дисбалансів крильчатки осьового вентилятора, Олійніченко Л. С. (2015)
Франчук В. П. - Обезвоживание органо-минеральных осадков черного моря при комбинированном статическом и динамическом нагружении, Шевченко А. Е. (2015)
Друкований М. Ф. - Вібраційні технології в комплексі біотехнологій в АПК україни, Дишкант Л. В., Алексевич І. М. (2015)
Тищенко Л. Н. - Експериментальные исследования внутрослоевых процессов в плоскорешетных вибрационных сепараторах, Пивень М. В. (2015)
Лупальцов В. И. - А. А. Шалимов - учитель, наставник, друг (2018)
Усенко О. Ю. - Операція Whipple з резекцією ворітної/верхньої брижової вени без реконструкції судин з приводу пухлинного тромбозу судин системи ворітної вени, Ничитайло М. Ю., Литвин О. І., Загрійчук М. С., Ліксунов О. В., Романів Я. В., Різник М. В. (2018)
Котенко О. Г. - Хирургическое лечение перихилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену, Попов А. О., Гриненко А. В., Гусев А. В., Григорян М. С., Федоров Д. А., Коршак А. А., Остапишен А. Н., Минич А. А. (2018)
Ничитайло М. Ю. - Хірургічна тактика лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту з огляду на функціональний стан хворих, Запорожченко Б. С., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Бондарець Д. А. (2018)
Хомяк І. В. - Комбінований відеоендоскопічно-черезшкірний доступ у хірургічному лікуванні інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Костилєв М. В., Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2018)
Гаджиев Дж. Н. - Иммунный статус, функциональные показатели печени и тяжесть эндогенной интоксикации при разных формах синдрома системной воспалительной реакции у больных при остром калькулезном холецистите, Гаджиев Н. Дж., Мамедова З. Б. (2018)
Лебідь І. Г. - Предиктори погіршення якості життя, що пов’язано зі здоров’ям в оперованих і неоперованих дорослих із вродженою патологією серця, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І. (2018)
Киримов В. И. - Использование методов регенеративной медицины в комплексном лечении хронических язвенно-некротических осложнений при ишемии конечности, Дрюк Н. Ф., Барна И. Е., Пустынцев А. А. (2018)
Кополовець І. І. - Порівняння вмісту біомаркерів запалення у пацієнтів при стенозі сонних артерій та вивчення його змін залежно від прогресування атеросклерозу та виникнення атеросклеротичних ускладнень, Штефаніч П., Берек П., Гертеліова З., Болдіжар П. О., Русин В. В. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, асоційованої з дисплазією сполучної тканини, з використанням ендовенозної лазерної коагуляції, Продан А. М. (2018)
Корпусенко І. В. - Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу, Савенков Ю. Ф. (2018)
Фомін П. Д. - Третинний перитоніт як проблема абдомінальної хірургії, Матвійчук О. Б. (2018)
Бойко В. В. - Особливості хірургічної тактики при протяжних рубцевих стриктурах стравоходу, Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В. (2018)
Лозинська Л. Ю. - Клінічна характеристика та оперативні втручання з приводу хвороби крона, в тому числі асоційованої з колоректальним раком, Лукавецький О. В. (2018)
Грубнік В. В. - Функціональний стан м`язів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах: сучасні клінічні інструменти діагностики та прогнозу, Парфентьєва Н. Д., Парфентьєв Р. С., Колкер І. А., Солодовнікова Ю. О., Чемересюк І. Г., Яблонська В. Б. (2018)
Думанський Ю. В. - Диференційований підхід до комплексного лікування хворих за несприятливих форм місцево-поширеного раку грудної залози, Бондар О. В., Ткаченко О. І., Єрмаков В. Ю., Столярчук Є. А. (2018)
Бур’янов О. А. - Біомеханічно обґрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток, Лакша А. А., Борзих Н. О., Шидловський М. С. (2018)
Дехтяр Ю. М. - Особливості уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих за ідіопатичного гіперактивного сечового міхура, Костєв Ф. І., Яцина О. І., Савчук Р. В., Залива К. А. (2018)
Мазуренко О. В. - Організація служби крові в мобільному госпіталі при подоланні наслідків катастроф, Рощин Г. Г., Сличко І. Й., Шабельнік П. В. (2018)
Пузирьов Г. С. - Синдром Велленса. Особливості діагностики та ендоваскулярного лікування, Сакевич Р. П., Заєць В. В., Ворошилова Т. А., Ханенко Є. Б., Ляховський В. І. (2018)
Дейкало І. М. - Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки, Осадчук Д. В., Карел О. І., Махніцький А. В., Назарко Л. Р. (2018)
Сіцінський Н. А. - Оцінка сучасного стану українсько-американського військово-політичного співробітництва (2016)
Шевцова Ю. М. - Молодіжний ресурс суспільства (2016)
Гаврилюк А. М. - Кінотуризм в Україні: нереалізовані можливості та перспективи використання знакових локацій (2016)
Головка А. А. - Діяльність громадських об’єднань в контексті інформаційної безпеки України (2016)
Таньчук О. А. - Упpaвлiння зa peзультaтaми в дepжaвнoму сeктopi як напрям пiдвищeння eфeктивнoстi управлінських рішень у публiчному упpaвлiнні в укpaїнi (2016)
Білей М. В. - Організаційні форми реалізації державного управління (2016)
Давиденко О. Г. - Зарубіжний досвід державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності (2016)
Хлапук М. М. - Дослідження сили опору стисненню потоку в межах досконалого водозливу з тонкою стінкою, Корнійчук В. І., Безусяк О. В. (2017)
Шевченко І. А. - Застосування сучасних підходів до визначення параметрів Дніпровських водосховищ (2017)
Hafied Ya. - Quantification De La Charge Sedimentaire Par La Methode Du RNA Dans Le Bassin De Tafna Nord-Ouest Algerien, Shynkaruk L., Khlapuk M., Marouf N., Meddour A. S. (2017)
Янчук Р. М. - Створення картографічної основи для розробки генеральних планів населених пунктів за матеріалами аерознімання з непрофесійних БПЛА, Трохимець С. М. (2017)
Дмитрів О. П. - Виявлення та моніторинг сміттєзвалищ за допомогою даних дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій, Дудко С. А. (2017)
Кір’янов В. М. - Гідроінформатика: наука та освіта (2017)
Куковський А. Г. - Огляд сучасних технологій гідроізоляції іригаційних каналів, Кизима В. П., Немоловська Н. А., Семчук П. П. (2017)
Герус В. А. - Комп’ютерне моделювання взаємозв’язаних фільтраційно-суфозійних процесів в гетерогенних пористих середовищах (2017)
Гладка О. М. - Сучасні обчислювальні технології комп’ютерного моделювання процесів підземної гідродинаміки (2017)
Рудик Б. П. - Експериментальне дослідження автогенератора звуку, Остаповець Ю., Лебедь О. О. (2017)
Саблій Л. А. - Дослідження можливості використання аераційно-окиснювальної установки роторного типу для біологічного очищення стічних вод, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Коренчук М. С. (2017)
Кусковець С. Л. - Адаптація національних нормативних документів з визначення класів вибухонебезпечних зон до міжнародних стандартів, Кусковець А. С. (2017)
Стрілець О. Р. - Визначення ККД багатосходинкових зубчастих диференціальних передач у пристрої зміни швидкості через сонячне зубчасте колесо (2017)
Захарова Л. М. - Кінематичні особливості необоротних зрушень ґрунту під час його локального зсуву (2017)
Онищук О. О. - Оптимізація складу компонентів для високотемпературного синтезу матеріалів триботехнічного призначення (2017)
Букрєєва О. С. - Визначення якості системи правового регулювання діяльності зі стандартизації методом графічного аналізу (2017)
Щербак Ю. Г. - Сучасні стандарти з чистих технологій – важлива складова розвитку медичної галузі, Щесюк О. В. (2017)
Новіков В. М. - Аналізування якості влади, виходячи із загальних закономірностей функціонування систем управління, Никитюк О. А. (2017)
Сичов М. І. - Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення, Коломієць Л. В., Поторак О. М., Жиленков В. О. (2017)
Величко О. М. - Застосування моделі Раша для аналізу шкали оцінювання компетентності технічних експертів, Гордієнко Т. Б. (2017)
Заболотний О. В. - Експериментальні дослідження перспективного способу вимірювання вмісту вологи сипких речовин (2017)
Величко О. М. - Оцінювання впливу деяких динамічних характеристик при калібруванні прецизійних термоперетворювачів, Ісаєв В. В. (2017)
Величко О. М. - Удосконалення методики калібрування прецизійних подільників високої напруги постійного струму, Вендичанський Р. В. (2017)
Кучерук В. Ю. - Синхронний детектор з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів, Кулаков П. І., Мостовий Д. В., Кулакова А. П. (2017)
Bratchenko H. D. - 3D position measurement simulation of air target's scatterrers in interferometric ISAR, Smaglyuk H. H., Grygoriev D. V., Plotnik A. I. (2017)
Хусаінов П. В. - Задача розробки математичної моделі об’єкту технічного діагностування (2017)
Кузавков В. В. - Методи забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, розташованих на локальному об’єкті, Зарубенко А. О., Янковський О. Г. (2017)
Щербина Ю. В. - Марківська модель оцінки якісного стану автоматизованих систем контролю і управління, Волков С. Л. (2017)
Ваганов А. И. - Первоочередные задачи разработки и внедрения современных средств контроля и диагностики состояния подвижного состава, Добровольская С. В., Возикова Л. М. (2017)
Кузьмич Л. В. - Методи обгрунтування структурно-функціонального аналізу та принципи побудови системи діагностування напружено-деформованого стану складних конструкцій (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Vyrsta N. B. - Ukrainische und Deutsche Familiennamen aus Berufzeichnungen (2017)
Колодіна Л. С. - Відмінювання числівників у польській мові й типові помилки студентів, які вивчають польську як іноземну (2017)
Rubinska B. I. - On the Status of Canadian English Pronunciation (2017)
Тарасова В. В. - Аксіологічний аспект культурно детермінованої лексики (2017)
Шум'яцька М. О. - Етикетне вибачення у сучасній німецькій мові (2017)
Березова Л. В. - Специфічні риси перекладу технічної літератури (2017)
Iaremenko N. V. - To the Problem of Translation of English Transportation Terminology into Ukrainian (2017)
Розгон І. Ю. - Особливості перекладу евфімізмів в діловій мові (на прикладі англійської та української мов), Клименко Л. В. (2017)
Hluhovska N. A. - Abbreviations and Shortenings in Modern English Language (2017)
Pylypenko L. L. - English Lunguistic component in the Language of Modern Ukraine (2017)
Шинкарук В. Д. - Методика лінгвістичного описування назв зелених насаджень, Харченко С. В. (2017)
Вакулик І. І. - Терміни-синоніми у проекції на створення цінних порід дерев і кущів, Шинкарук В. (2017)
Якушко К. Г. - Роль терміносистеми тексту "Vehicle Parts" у формуванні іншомовної культури спілкування майбутнього агроінженера (2017)
Миклаш Л. Т. - Запозичення англомовної термінології лісового господарства (2017)
Кравченко А. С. - Реінтерпретація сенсу релігії в романі Е. Л. Доктороу "Місто Бога", Ловіцек М. (2017)
Hoppnerova V. - Kommunikative Wendungen in den Mundlichen und Schriftlichen Sprache (2017)
Ponomarenko O. G. - Use of Video and Audio Materials in Foreign Language Classes at the Construction and Design in Non-linguistic Universities of Ukraine, Naidonova A. V. (2017)
Рубінська Б. І. - Лінгвістична казка як прийом навчання фонетиці англійської мови (2017)
Качмарчик С. Г. - Практика втілення інтерактивних форм навчання у поетапному формуванні іншомовної ділової комунікативної компетентності майбутніх менеджерів (2017)
Малик Ю. І. - Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки (2017)
Ямнич Н. Ю. - Новітні методики викладання іноземної мови у професійній сфері, Харчук Н. С., Данькевич Л. Р. (2017)
Бабенко О. В. - Функціонування евфемізмів в англомовному мас-медійному дискурсі, Бумар Ю. М. (2017)
Білоус Н. В. - Особливості перекладу англійських фразеологізмів, Петрашенко С. В. (2017)
Білоус Н. В. - Лінгвостилістичні особливості перекладу текстів медіа-дискурсу, Шоха Л. В. (2017)
Ольховська Н. С. - Прагматико-комунікативний аналіз аграрного дискурсу, Кухар О. І. (2017)
Люлько М. Є. - Про проблему передачу звучання англійської лексики в перекладі, Швидун В. І. (2017)
Шинкарук О. В. - Змістовий аспект англійських прислів'їв і приказок та особливості їхньої структурної побудови (2017)
Бідніченко О. - Спосіб графічного представлення головного вектора просторової системи сил, Бєлозьорова О. (2017)
Борисенко В. - Комп’ютерне моделювання кривих ліній у натуральній параметризації з кубічною залежністю кривини від довжини дуги (2017)
Борисенко В. - Новий підхід до моделювання перехідних кривих залізничного шляху, Корчагіна О., Рябова А. (2017)
Даниленко В. - Геометричні елементи, що визначають характер моделювання оглядовості транспортних засобів, Шоман О. (2017)
Ісмаілова Н. - Моделювання квазіповерхні на базі сучасних комп’ютерних технологій, Маковкіна Т. (2017)
Кременченко О. - Когнітивне моделювання серендипового елемента Q12 на основі кубатури Гаусса, Завалко Є., Хомченко А. (2017)
Кузьма К. - Дослідження моделей оптимізації розподілу педагогічного навантаження (2017)
Куценко Л. - Геометричне моделювання обертання твердого тіла в моделі Пуансо та пояснення ефекту Джанібекова, Семків О., Запольський Л. (2017)
Куценко Л. - Дослідження математичного більярду у полі тяжіння між двома півплощинами з використанням відображення Пуанкаре, Шевченко С. (2017)
Лукьянчіков С. - Дослідження сучасних методів стиснення звукової інформації з втратами та без втрат (2017)
Мельник В. - Моделювання процесу розповсюдження акустичних хвиль при електричному розряді в областях з вісевою симетрією (2017)
Мельник О. - Моделювання процесу електрогідроімпульсної обробки розплаву (2017)
Приходько С. - Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за даними тривалості розробки 3D-моделей секцій корпусів суден, Приходько Н., Кудін О., Кошовий Д. (2017)
Sulema Ye. - Method of raster line dynamic smoothing, Papusha R. (2017)
Устенко А. - Аналітичне подання батоксів теоретичного креслення корпусу судна кривими у натуральній параметризації, Гилко М., Устенко І. (2017)
Устенко І. - Застосування синусоїдальної залежності кривини від довжини дуги при геометричному моделюванні кривих ліній (2017)
Устенко С. - Геометричне моделювання перехідних кривих залізничного шляху при відновленні його окремих ділянок, Мартиненко В. (2017)
Холковський Ю. - Дискретно-інтерполяційні моделі багатопараметричних середовищ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Halota W. - The Overview at DAA Treatment of Chronic Hepatitis C in Poland, Flisiak R., Olchak A. (2018)
Господарський І. Я. - Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С, Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В. (2018)
Shostakovych-Koretska L. R. - Characteristics of HIV-Associated Diseases of the Central Nervous System in Elder People, Lytvyn K. Yu., Hubar I. О., Chykarenko Z. О., Volikova O. О., Chukhalova I. V., Lisnycha О. О. (2018)
Галанов В. С. - Стан надання послуг АРТ ВІЛ-інфікованим особам і хворим на СНІД у Тернопільській області, Паньків Н. Б., Буртняк Т. В., Масюк Л. А. (2018)
Лядова Т. І. - Поширеність поліморфізму гену TLR 9 типу у хворих з хронічними формами ВЕБ-інфекції (2018)
Горішна О. В. - Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах, Депутат Ю. М., Іванько О. М., Кожокару А. А., Баркевич В. А., Нарожнов В. В. (2018)
Дзюблик І. В. - Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров’я та економічна ефективність, Соловйов С. О., Ковалюк О. В. (2018)
Андрейчин М. А. - Епідеміологічні та клінічні особливості Nipah-вірусної інфекції, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І. (2018)
Копча В. С. - Перипетії діагностики нейробореліозу, Кородюк В. І., Радецька Л. В., Кадубець О. Я. (2018)
Васильєва Н. А. - Труднощі діагностики ботулізму, Качор В. О., Івахів О. Л., Сніцаренко С. В. (2018)
Климнюк С. І. - Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження, Романюк Л. Б., Волянська Л. А., Копча В. С., Матвієнко Т. В., Кравець Н. Я., Борак В. П. (2018)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики" (2018)
Андрейчин М. А. - Біологічна безпека України: монографія / за заг. ред. М. В. Величка, В. Г. Радченка. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. – 784 с. (2018)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2018)
Андрієнко М. В. - Сутність державної екологічної політики на загальнодержавному та регіональних рівнях, Шако В. С. (2016)
Шарий В. І. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері надання рекреаційних послуг (2016)
Самара С. Г. - Взаємодія кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями: зарубіжні традиції та вітчизняний досвід (2016)
Мельничук Л. М. - Інституційне забезпечення державного управління соціальним розвитком регіонів України: проблеми та перспективи вирішення (2016)
Шевченко М. М. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на формування політики національної безпеки сучасної держави в умовах військової глобалізації, Житник О. М. (2016)
Друк В. В. - Історичні аспекти євроінтеграційних політик: стратегія європейської політики сусідства та східне партнерство (2016)
Мар’яненко Г. І. - Сучасна інтелектуальна міграція та участь державної служби зайнятості України у міграційній політиці населення (2016)
Дмитренко Ю. С. - Поняття та сутність державного регулювання використання поліграфних технологій в Україні як засобу забезпечення державної безпеки (2016)
Цевельов О. Є. - Умови та фактори, що впливають на стан безпеки державного кордону України (2016)
Гончарук Д. В. - Удосконалення функціонування інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів України в контексті використання європейського досвіду (2016)
Штирліна А. А. - Методологія маркетингу надання послуг в системі державного управління (2016)
Помогайбо Б. В. - Вектори удосконалення механізму реалізації державно-приватного партнерства у контексті забезпечення сталого розвитку (2016)
Титул (2018)
Шарлай Е. В. - Инновационные методы вертикального озеленения архитектурных объектов (2018)
Антоненко Н. В. - Памятникоохранная деятельность в Нидерландах и объекты современной архитектуры (2018)
Ладигіна І. В. - Тенденції формування ландшафтної архітектури в сучасних умовах, Дубіна Н. Г. (2018)
Давидич Т. Ф. - Особенности неогреческого стиля в архитектуре Европы и Российской империи (2018)
Акмен І. Р. - О. М. Гінзбург: дискурс по сторінках архітектурного модерну Харкова, просвіта та творче кредо, Лопатько В. М (2018)
Акмен І. Р. - Архітектурна просвіта у середовищі української художньої еміграції (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Данилов С. М. - Информационно накопительная матрица анализа функционирования и развития города как открытой динамической системы (2018)
Мартыненко A. C. - Трансляция вернакулярного зодчества в социальных концепциях современной архитектуры, Кудряшева И. В. (2018)
Пянида Ю. Б. - Композиционные особенности неоренессанса архитектуры Харькова конца ХIХ начала ХХ в (2018)
Тесленко В. А. - Визуальные свойства композиции эко отелей (мировой опыт) (2018)
Гончаренко Д. Ф. - Вплив деформацій земної поверхні на будівлі і споруди при експлуатації каналізаційних колекторів, Алейнікова А. І. (2018)
Алейнікова А. І. - Наслідки виникнення аварійних ситуацій на каналізаційних колекторах та водоводах, Гринчук О. А. (2018)
Ковальов В. В. - Кластерний підхід до організації управління проектами реконструкції промислових підприємств (2018)
Каржинерова Т. И. - Восстановление канализационных сетей бестраншейным методом как наиболее рациональный вариант ремонта канализационных трубопроводов (2018)
Шумаков И. В. - Оптимизационные тенденции в прогнозировании продолжительности строительства, Микаутадзе Р. И., Ляхов И. И. (2018)
Яровой С. Н. - Предельные значения дефектов и повреждений металлических дымовых и вентиляционных труб и их несущих башен, Ханухов Х. М. (2018)
Яровой С. Н. - Учет остаточных сварочных напряжений при усилении дымовых труб с трещиноподобными дефектами (2018)
Избаш М. Ю. - Повышение эксплуатационных показателей существующих деревянных перекрытий обоймой из магнезиального бетона, Казимагомедов Ф. И., Иванова Н. В. (2018)
Сопов В. П. - Бетони для зведення гідротехнічних споруд, Сінякін Д. А., Кабусь О. В. (2018)
Кропивницька Т. П. - Підвищення експлуатаційних властивостей цегляної кладки зовнішніх стін огороджувальних конструкцій, Саницький М. А., Семенів Р. М., Камінський А. Т. (2018)
Плахотніков К. В. - Вплив водоутримуючих добавок на адгезійну міцність тонкошарових теплоізоляційних покриттів на основі мінеральних в'яжучих, Деденьова О. Б., Дьоміна О. І., Бондаренко О. І. (2018)
Плугін О. А. - Вплив структури та компонентів на електрофізичні властивості композицій на основі портландцементу, Касьянов В. В., Плугін А. А., Плугін Д. А., Борзяк О. С. (2018)
Першина Л. О. - Природні покрівлі: минуле і сучасне, Макаренко О. В. (2018)
Шишкина А. А. - Влияние модифицированного каолина на прочность порошкового бетона, Шишкин А. А. (2018)
Трет’яков С. С. - Перспективи використання безвипалювальних будівельних виробів у малоповерховому будівництві (2018)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз міцності бетону при м’якому режимі теплової обробки нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2018)
Золотов С. М. - Витривалість модифікованих клейових з’єднань при багаторазово повторюваних динамічних навантаженнях, Фірсов П. М. (2018)
Волков В. Н. - Особенности фильтрации малоконцентрированной суспензии через пористую волокнистую перегородку, Эпоян С. М., Карагяур А. С. (2018)
Айрапетян Т. С. - Теоретические исследования биологической очистки в комбинированных аэротенках с прикрепленным биоценозом, Карагяур А. С. (2018)
Іванін П. С. - Особливості складу стічних вод целюлозно-паперового виробництва при використанні макулатури в якості сировини, Юрченко В. О. (2018)
Яркин В. А. - Определение эффективности работы перегородчатого смесителя коридорного типа усовершенствованной конструкции, Эпоян С. М., Сухоруков Г. И. (2018)
Болотских Н. Н. - Зарубежные технологии инфракрасного отопления помещений с использованием пленочных электрических обогревателей, Болотских Н. С. (2018)
Болотских Н. Н. - Зональный инфракрасный электрический обогрев на открытых и полуоткрытых площадках, Болотских Н. С. (2018)
Емельянова И. А. - Особенности создания универсального технологического комплекта малогабаритного оборудования для условий строительной площадки, Блажко В. В., Доброходова О. В. (2018)
Ємельянова І. А. - Універсальний технологічний комплект малогабаритного обладнання для повноцінного 3D друкування об’єктів будівництва, Чайка Д. О., Субота Д. Ю., Мачуга О. С. (2018)
Емельянова И. А. - К вопросу выбора рационального конструктивного решения базовой машины технологического комплекта малогабаритного оборудования для строительной площадки, Блажко В. В., Анищенко А. И. (2018)
Бильченко А. В. - Вопросы эксплуатации мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального уровня, Кислов А. Г., Синьковская Е. В., Митрохина М. А. (2018)
Бойко Т. К. - Особливості впливу гідроакумулюючих електростанцій на якість енергопостачання, Пальченко О. Л. (2018)
Вандоловський С. С. - Особливості структури сталефібробетона та її удосконалення (2018)
Белых И. М. - Оценка динамики прочности твердеющего бетона по величине его экзотермии, Сопов В. П. (2018)
Долгий В. П. - Виготовлення і транспортування дрібнозернистих бетонних сумішей на великі відстані, Сопов В. П. (2018)
Зайцева В. Г. - Екологізація економіки і бізнесу в управлінні відходами, Нестеренко О. В., Онищенко Н. Г. (2018)
Карлюк А. А. - Формування гідрохімічного режиму озер Лиманської групи, розташованих в зоні впливу Зміївської ТЕС, та їх вплив на річку Сіверський Донець (2018)
Мамонов К. А. - Формування інформаційного забезпечення геоекологічного моніторингу використання земель регіону, Корнієць А. В. (2018)
Недава О. А. - Аналітичний огляд обсягів накопичення та складу твердих побутових відходів на міських полігонах і звалищах України (2018)
Чепурная С. Н. - Повышение коррозионной стойкости бетона транспортных сооружений добавкой высокодисперсного кальцита, Плугин А. А., Борзяк О. С. (2018)
Шушляков Д. А. - Аспирация и очистка неорганизованных выбросов от зоны порезки негабаритного скрапа, Шапаренко А. В., Чумакова Ю. А., Красненко Т. И. (2018)
Радзінська Ю. Б. - Розробка методів і моделей до оцінки впливу факторів на формування інвестиційної привабливості земель міст (2018)
Новак Н. В. - Композиционные интерпретации ордера в архитектуре постмодернизма (2018)
Резник П. А. - Влияние конструктивных особенностей на напряженно-деформированное состояние специальных оболочечных систем, Коренев Р. В. (2018)
Гасанов А. Б. - Направленное структурообразование в зоне контакта путем увеличения площади контакта цементного камня с поверхностью заполнителя, Шевчук Л. В. (2018)
Кононцев С. В. - Ефективність видалення сполук нітрогену рослинами в інтегрованій мультитрофічній аквакультурі, Саблій Л. А., Козар М. Ю., Гроховська Ю. Р. (2018)
Демчак І. М. - Інженерно-технічне забезпечення АПК та важелі державного впливу на нього в Україні, Івченко В. М., Шишкін Ю. В. (2017)
Борисенко В. О. - Визначення доцільності капіталовкладень методами внутрішньої норми рентабельності і чистої теперішньої вартості, Риженко Ю. Є. (2017)
Величко А. Є. - Напрями інноваційної модернізації харчової індустрії, Маслова І. В., Коваленко Ю. А. (2017)
Гагрень Ф. О. - Біоенергетичне оцінювання сільськогосподарського виробництва у вирішенні проблем вимірювання витрат і результатів, Озімко О. C. (2017)
Шашман А. М. - Перспективи розвитку автомобільного транспорту та напрями підвищення ефективності його використання аграрними підприємствами Донецької області, Глухова І. Ю. (2017)
Калюжний А. П. - Дослідження економіко-технічної ефективності енергетичного господарства пивоварного заводу, Зубричева Л. Л., Черняк О. М. (2017)
Клепіков О. Д. - Вплив гідромеліораційних заходів на продуктивність сільгоспугідь, Антоненко Т. Я. (2017)
Кукса Л. В. - Ефективність використання вітчизняної комбінованої ґрунтообробної техніки на підприємствах агропромислового комплексу (2017)
Пивовар В. С. - Ефективність впровадження науково обґрунтованих норм продуктивності і витрат палива у рослинництві (2017)
Гордіюк Н. М. - Оптимізація розрахунку норм продуктивності на стаціонарних роботах в тваринництві, Денега А. Л. (2017)
Шашман А. М. - Основні тенденції та перспективи розвитку молокопереробних підприємств Донецької області, Теплих І. П. (2017)
Ковач Ю. Е. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку галузі вівчарства в умовах Закарпатської області (2017)
Чипак О. В. - Стан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі у Рівненській області (2017)
Мамочка А. Ю. - Розвиток національного ринку шоколаду в Україні (2017)
Солошонок А. Л. - Актуальні тенденції розвитку вітчизняного ринку продуктів дитячого харчування, Полоньска О. М., Мамочка А. Ю. (2017)
Щербак Е. А. - Місце та роль України у світовому виробництві та торгівлі рослинними оліями (2017)
Петрикін І. В. - Використання земель сільськогосподарського призначення в умовах відсутності ринку землі (2017)
Демчак І. М. - Паспорт об’єднанної сільської громади як інструмент публічного управління місцевим розвитком, Орлатий М. К. (2017)
Мариненко В. О. - Сільські домогосподарства України, Філоненко О. С. (2017)
Гордієвич О. А. - Тенденції розвитку фермерських господарств Рівненської області (2017)
Витоптова В. А. - Роль господарств населення у розвитку сільських територій Кіровоградської області, Спесівцев А. Л., Пухлякова М. В. (2017)
Оголошення (2017)
Povoroznyuk V. V. - Bone mineral status in patients with chronic spinal cord injuries (5 and more years after the trauma), Bystrytska M. A., Balatska N. I., Mukhaidli O. V. (2017)
Ермолаева М. В. - Роль кремния при остеопорозе у больных остеоартрозом, Гейко И. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Грона Н. В., Потапов Ю. А. (2017)
Григор’єва Н. В. - Показники вертебрального больового синдрому та функціонального тестування в жінок старших вікових груп з переломами тіл хребців, Орлик Т. В., Рибіна О. С., Поворознюк В. В. (2017)
Зубач О. Б. - Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки в жінок старших вікових груп, Григор’єва Н. В., Поворознюк В. В. (2017)
Поворознюк В. В. - Сучасний погляд на діагностику болю в нижній частині спини, Шинкаренко Т. Є. (2017)
Гуцуляк В. І. - Особливості технології застосування комп'ютерних імітаційних моделей для навчання ортопедів-травматологів передопераційному плануванню черезкісткового остеосинтезу (2017)
Сабадаш В. Є. - Ефективність сучасної терапії хворих літнього віку на гіпертонічну хворобу та остеопороз, Левенець С. С. (2017)
Поворознюк В. В. - Фосфопенічна остеомаляція (опис клінічного випадку), Бистрицька М. А., Мусієнко А. С., Балацька Н. І., Балик О. І., Ткачук А. А. (2017)
Поворознюк В. В. - Біль у нижній частині спини: сучасний погляд на проблему, Бистрицька М. А. (2016)
Бойчук А. В. - Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D і кальцієм за результатами опитування, Буднік Т. О., Боярчук О. Р. (2016)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні характеристики кісткової тканини щурів при моделюванні хронічного неспецифічного захворювання легень, Масік І. М. (2016)
Левенець С. С. - Параметри фізичного розвитку в дітей із бронхіальною астмою, Сабадаш В. Є., Маслєєва С. О. (2016)
Поворознюк В. В. - Вплив соматотропного гормону на стан скелетної м'язової тканини в осіб старших вікових груп, Дзерович Н. І. (2016)
Поворознюк В. В. - Зв'язок жирової маси й кісткової тканини в чоловіків, Мусієнко А. С. (2016)
Povoroznyuk V. V. - Influence of vitamin D deficiency on bone densitometery data, Balatska N. I., Bystrytska M. A., Synenky O. V. , Kuziv O. Y. (2016)
Івашківський О. І. - Клінічний випадок остеопорозу хребта у хворого на аксіальний спондилоартрит: особливості діагностики та лікування, Карасевська Т. А. (2016)
Ковальчук Т. А. - Використання сучасних методів оцінки активності ювенільного ревматоїдного артриту в клінічній практиці (2016)
Лучишин Н. Ю. - Сучасні погляди на лікувальну тактику при захворюваннях опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку: лікувати чи спостерігати, Ковальчук Т. А. (2016)
Витяганець А. І. - Використання тонких магнітних плівок у вимірювальних магніторезистивних перетворювачах активної потужності (2017)
Волянська Я. Б. - Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних засобів, Волянський С. М. (2017)
Кулик М. В. - Адаптивная система управления режимами работы асинхронного двигателя, Рязанцев О. В., Съянов А. М. (2017)
Шефер О. В. - Уточнення рівняння моментів обертових електричних машин пристроїв навігації, Нелюба Д. М. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості перемикань системи регулювання під напругою трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2017)
Загинайло И. В. - Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов, Писаренко А. Н., Спиридонов Д. А. (2017)
Gusynin A. - Differential transform method for solving non-linear differential equations by the adomian polynomials (2017)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання розподілу концентрації домішок у стохастичних шаруватих тілах за неідеальних умов контакту на міжфазних границях, Білущак Ю. І., Гончарук В. Є. (2017)
Ченчева О. О. - Підвищення точності визначення механічних властивостей композитів на основі карбонових волокон застосуванням раціональних методів обробки, Лашко Є. Є., Самусенко О. А., Щетинін В. Т., Саленко О. Ф. (2017)
Маслов А. Г. - Исследование рабочего режима вибрационной машины для формования многопустотных бетонных блоков, Батсайхан Жанар, Лукьяненко В. П. (2017)
Асадов Эльчин Зираддин оглы - Расчет железобетонного элемента с односторонним наращиванием с учетом нелинейной ползучести бетона (2017)
Бахарєв В. С. - Структура інформаційно-аналітичної системи муніципального моніторингу якості атмосферного повітря (2017)
Удод В. М. - Регіональні особливості структурно-функціональної організації розвитку техногенно змінених водних екосистем, Маджд С. М., Кулинич Я. І. (2017)
Мірзоєва О. Ю. - Аналіз існуючих методів, моделей, технічних засобів контролю викидів шкідливих речовин з камери згорання (2017)
Запорожець О. І. - Моделювання рефракції при поширенні звуку на відкритому повітрі, Левченко Л. О. (2017)
Ващенко В. Н. - Сравнительный анализ и радиационно-экологические последствия тяжелых аварий на ЧАЭС и Фукусима-1, Кордуба И. Б., Кризcкая Ю. М. (2017)
Клименко М. О. - Дослідження об’ємної активності радону внутрішньобудинкового повітря м. Рівного, Лебедь О. О. (2017)
Королёв В. П. - Обеспечение коррозионной защищенности конструкций с учетом рисков технологической безопасности промышленных объектов, Кущенко И. В. (2017)
Сичик М. М. - Адаптивна методологія розрахунку термоелектричних характеристик тканин міокарда різних анатомічних зон серця людини, Максименко В. Б., Лафета О. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Єрмак С. О. - Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни (2017)
Котляревський Я. В. - Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем, Троцький Т. В., Дяченко М. О. (2017)
Малюта І. А. - Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод (2017)
Мікаелян С. Г. - Диспозиційні параметри технологічного й інноваційного розриву глобальної економіки (2017)
Пугачевська К. С. - Інструменти експорт-промоушн за умов глобалізації (2017)
Ханін І. Г. - Державні стратегії побудови економіки знань: вектор трансформацій і групові особливості, Поляков М. В. (2017)
Chmutova I. M. - International Experience in Reforming the System of Higher Education Governance in terms of Increasing the University Autonomy, Andriichenko Z. O. (2017)
Андрейченко А. В. - Розвиток агропромислового виробництва в контексті проблеми ресурсозбереження в АПК України (2017)
Антонюк В. П. - Трансформація зайнятості за видами економічної діяльності як індикатор структурних зрушень в економіці України, Щетініна Л. В. (2017)
Horban V. B. - Municipal Energy Planning under Conditions of Globalization: Imperatives and Objectives (2017)
Ермаченко В. Е. - Проблема определения весовых коэффициентов для построения рейтинга научной деятельности высших учебных заведений Украины, Прокопович С. В. (2017)
Карпінський Б. А. - Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина (2017)
Крамарев Г. В. - Методичний підхід до оцінки розвитку промисловості та її окремих видів діяльності в країні (2017)
Крутова А. С. - Реформування пенсійної системи України в контексті сучасних загальносвітових тенденцій, Кащена Н. Б., Бігдан І. А. (2017)
Кулик В. В. - Проблеми та перспективи діалогового планування відтворювальних процесів національної економіки (2017)
Мілютін Г. В. - Стан і структурні зрушення в енергетичному секторі України (2017)
Опарін В. М. - Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні, Паєнтко Т. В. (2017)
Петраков Я. В. - Методика інтегрального оцінювання впливу альтернативної енергетики на навколишнє середовище в умовах нестаціонарної економіки, Гнедіна К. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Ретроспективний аналіз розвитку фіскальної децентралізації (2017)
Токарський Т. Б. - Трансформації соціальної політики в Україні і її проблеми (2017)
Хумарова Н. І. - Методологічні засади формування мотиваційного механізму екологоорієнтованого управління в Україні, Попик О. В. (2017)
Яненкова І. Г. - Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти (2017)
Бубенко П. Т. - Програма розвитку міст у контексті сучасних викликів урбанізації, Панова О. Д. (2017)
Зварич О. І. - Структурний аналіз економічного розвитку регіонів (2017)
Лук’янов В. І. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку житлово-комунального господарства регіонів України (2017)
Палант О. Ю. - Економічне обґрунтування організації та створення суб’єкта господарювання для впровадження е-квитка, Водовозов Є. Н. (2017)
Пілько А. Д. - Модель оцінки інвестиційного потенціалу регіону, Грабовецька Г. Д. (2017)
Тарадай В. Н. - Удосконалення оцінки рівня управління регіональними ресурсами (2017)
Турський І. В. - Концептуальні основи формування новітньої парадигми соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Андросова Т. В. - Базовий моніторинг фінансових результатів підприємств торгівлі – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Круглова О. А., Козуб В. О. (2017)
Beskupska O. V. - The Implementation of Principles of Sustainable Development in Ukrainian Oil and Fat Enterprises (2017)
Вовк В. М. - Складові формування якості обслуговування споживачів (2017)
Гончар М. Ф. - Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Дєліні М. М. - Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні (2017)
Євдокимов В. В. - Економічний аналіз в системі фінансового планування діяльності лісогосподарських підприємств, Дзюбенко О. М. (2017)
Ковальов В. М. - Соціально-економічні підвалини систем управління машинобудівними підприємствами, Яковлєва Ю. В. (2017)
Кузьмін О. Є. - Іноземний досвід формування та адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Телішевська О. Б., Овчарук В. В. (2017)
Лугова В. М. - Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності, Єрмоленко О. А. (2017)
Сердюков К. Г. - Економічна безпека господарського товариства в структурі механізму корпоративного контролю (2017)
Пивовар П. В. - Техніко-технологічне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах асоціаційної взаємодії: методичний підхід, Шлапак М. А. (2017)
Князєва Т. В. - Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу, Радченко Г. А. (2017)
Мардус Н. Ю. - Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії (2017)
Тютюнникова С. В. - Гуманізація та оптимізація структури потреб людини в умовах глобалізації, Карасик А. О. (2017)
Смєсова В. Л. - Відтворення економічних інтересів як нелінійна динамічна система (2017)
Шарко М. В. - Трансформация терминологического аппарата экономического развития инновационной деятельности в условиях динамических изменений внешней среды, Гусарина Н. В. (2017)
Варцаба В. І. - Альтернативні грошові системи в контексті управління національною економікою, Мостіпака О. В. (2017)
Kremen V. M. - Financial Sector Stability: Essence and Assessment, Ohol D. O. (2017)
Нестеренко О. О. - Методологічні засади опису ризиків бізнес-моделі суб’єкта господарювання в інтегрованій звітності (2017)
Азьмук Н. А. - Зайнятість і мотивація праці в інформаційній економіці: трансформація і взаємозв’язок (2017)
Корепанов О. С. - Статистичний аналіз ринку праці в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект, Степанов О. М. (2017)
Ляхович Г. І. - Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг (2017)
Serova I. A. - International Comparisons: Issues of Methodology and Practice (2017)
Бріль М. С. - Управління житлово-комунальним господарством міста: системно-імітаційний підхід, Пивавар І. В. (2017)
Коцюба О. С. - Аналітична підтримка вибору найкращого інвестиційного проекту в умовах нечітких даних (2017)
Rayevnyeva O. V. - Autonomy of the European Higher Education System: Characteristic Features of the Clusters, Stryzhychenko K. A. (2017)
Скіцько В. І. - Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту (2017)
Дзюбенко О. М. - Залучення зовнішніх інвестицій у сферу господарського освоєння лісоресурсного потенціалу та деревообробну галузь: інституціональні та територіальні передумови (2017)
Карпук А. І. - Відтворення біорізноманіття лісів: еколого-економічні засади та механізми, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Лазебник Ю. О. - Адаптація методичного забезпечення до специфіки управління "розумним" навколишнім середовищем (2017)
Коренюк П. І. - Соціальне інновування: сутність, проблеми, шляхи результативного здійснення, Більська О. В. (2017)
Pochtovyuk A. - The local self-government authorities role in activation of foreign economic activity of the enterprises, Martynenko M., Semenihina V. (2017)
Глазунова О. О. - Деофшоризація економіки: особливості реалізації в Україні (2017)
Зеленська В. В. - Особливості формування інноваційної політики України на шляху до вступу в ЄС, Бондаренко І. В., Пирогов Д. Л. (2017)
Vorobiova K. - The university international competitiveness management as a factor of the Ukrainian national economy development (2017)
Ауелбекова А. К. - Миграция населения в Казахстане в условиях функционирования Евразийского Союза, Волошина О. В. (2017)
Kondratenko N. - The ways and conditions for Kharkiv region investment activity increasing, Gnatenko M. (2017)
Олійник Є. В. - Матеріальні ресурси: підходи до розуміння та визначення (2017)
Яцина М. М. - Еколого-економічні особливості використання екскурсійного пневмотранспорту в паркових зонах та в зонах відпочинку, Залуніна О. М., Різниченко Н. С., Черниш Р. О. (2017)
Дейнега І. О. - Особливості формування та перспективи розвитку ринку освітніх послуг, Андрощук М. С. (2017)
Дорожкіна Г. М. - Розвиток туристично-рекреаційних систем за умов сприяння органів місцевого самоврядування (2017)
Кривицька О. Р. - Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні (2017)
Kocziszky G. - Chances of recovery for the wealth of households after the financial crisis in the Visegrad countries, Szendi D. (2017)
Яворська Є. Б. - Відбір та опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції мови людини, Дозорська О. Ф., Дозорський В. Г. (2017)
Черненко В. П. - Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук, Кирилаха Н. Г. (2017)
Григорова Т. А. - Розширення освітнього інформаційного простору за рахунок технологій пошуку (2017)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу вибуху в анізотропному середовищі методами квазіконформних відображень, Малаш К. М. (2017)
Саленко О. Ф. - Дослідження механічних характеристик зварювально-паяних тонкостінних конструкцій із жаростійких багатокомпонентних сплавів, Щетинін В. Т., Лашко Є. Є., Потапов О. М., Ситник О. О. (2017)
Криворучко А. О. - Розробка методики створення комплексних планів в ізолініях за декількома якісними показниками для родовищ природного каменю, Іськов С. С., Камських О. В., Ломаков Г. М. (2017)
Войцеховський В. С. - Модель планування перевезення вантажів в мережі авіаліній перевізника (2017)
Стовпник С. М. - Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання, Ган А. Л., Загоруйко Є. А., Шайдецька Л. В. (2017)
Скочук М. П. - Експлуатація автомобільного транспорту: достовірність техніко-експлуатаційних показників роботи і обєктивність формування тарифів, Глінчук В. М., Рижий О. П., Ігнатюк Р. М. (2017)
Бахарєв В. С. - Інформаційно-технологічні аспекти управління екологічною безпекою в системах муніципального моніторингу атмосферного повітря, Шевченко І. В., Коваль С. С., Корцова О. Л. (2017)
Лобойченко В. М. - Оценка гидроэкологического состояния городских водоемов на примере Алексеевского пруда города Харькова, Жук В. Н. (2017)
Сербінова Л. А. - Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів (2017)
Маджд С. М. - Наукова методологія оцінювання екологонебезпечних ризиків функціонування техногенно-змінених водних екосистем, Кулинич Я. И. (2017)
Риженко Н. О. - Принципи фітотоксикологічного нормування металів (2017)
Демченко Г. В. - Розробка концептуальної моделі розвитку організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємтсва (2017)
Сафонова Л. Д. - Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками, Степанюк Н. І. (2017)
Zakharova L. - Generating of dissipative structures during ground irreversible movement (2017)
Міхєєв О. В. - Принципи оцінки та вибору заходів для сприяння процесам саморегуляції дестабілізованих екосистем (2017)
Содержание (2016)
Поздравляем Виля Савбановича Бакирова! (2016)
Поздравляем Ольгу Николаевну Балакиреву! (2016)
Поздравляем Александра Ивановича Вишняка! (2016)
Кириллу Кирилловичу Грищенко — 75 лет! (2016)
Савельев Ю. - Социокультурные измерения модернизации и экономическое развитие европейских обществ: Украина в координатах ценностей и идентичности (2016)
Кутуев П. - От евроцентричного модерна до плюралистических модернов: эволюция исторической социологии Ш. Эйзенштадта, Якубин А., Макаренко Д., Герчановский Д. (2016)
Бурлачук В. - Сетевая власть и социальный порядок (2016)
Прибыткова И. - Качество жизни как оценочная категория (2016)
Мусиездов А. - Городская идентичность в (пост)современном городе (пример Харькова и Львова) (2016)
Настоящая Е. - Полюсы политических идеологий в транскрипции украинской ментальности: дискурс-анализ социокультурных маркеров (2016)
Булатевич Н. - Причины и особенности возникновения модерного гражданского общества: версия Иммануила Валлерстайна (2016)
Дембицкий С. - Социологические тесты: сущность и валидизация (2016)
Kostenko N. - Toward Post-Qualitative Research: Social Theatre on Maidan, Tiahlo K. (2016)
Pylypenko V. - The Political Elite of Ukraine: Historical and Sociological Analysis, Privalov Yu. (2016)
Головаха Е. - Альтернативный социологический словарь (2016)
Гацков М. - Политика и общество после Чернобыля. (Восточно-)Европейские перспективы (2016)
Кутуев П. - Автономия культуры в структурированном мире (2016)
Туленков Н. - Матрица значений или символический универсум? (2016)
Памяти коллеги (2016)
Содержание (2016)
Райт Э. - Как быть антикапиталистом в XXI веке (2016)
Симончук Е. - Институционализация классового анализа в украинской социологии (2016)
Арсеенко А. - Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в трех измерениях (2016)
Петрушина Т. - Социально-трудовые отношения в сфере материального производства (по данным первого всеукраинского опроса рабочих) (2016)
Дутчак О. - Рабочие протесты в Украине до и после "Евромайдана” (2016)
Костенко Н. - В состоянии "emergency”: культурные эффекты (2016)
Пилипенко В. - Агрессия как социальное действие: теоретико-социологический анализ, Волянская Е., Сапелкина Е. (2016)
Хентшель Г. - Аспекты использования языков в центральных регионах Украины, Целлер П. (2016)
Еременко А. - Историческое событие глазами участников и наблюдателей (2016)
Никитина Т. - Герой нового украинского кино в зеркале общественного мнения (2016)
Bilyi O. - Legitimacy and the Discourse of Revolution (2016)
Макеев С. - Введение: определять состояние общества и давать ему имя, Оксамитная С. (2016)
Симончук Е. - Состояние и перспективы изучения социальных классов: междисциплинарная конференция (2016)
Britain under Brexit (2016)
К юбилею Раисы Петровны Шульги (2016)
Наші ювіляри (2017)
Кравчук О. І. - Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса): перспективи розвитку і проблеми, Онищенко О. А. (2017)
Галак О. В. - Пропозиції щодо подальшого вдосконалення засобів колективного захисту за досвідом антитерористичної операції, Каракуркчі Г. В., Сахненко М. Д., Ведь М. В. (2017)
Грабчак В. І. - Рівняння руху центра мас снаряда з гіроскопічною стабілізацієююю, Косовцов Ю. М. (2017)
Головенський В. В. - Ретроспектива, сучасний стан та перспективи використання світлодіодних випромінювачів у світлосигнальних пристроях, Лісовенко Д. В. (2017)
Ковалішин С. С. - Тенденції розвитку тактико-технічних характеристик та базових технологій у сфері розробки, виробництва та застосування наземних роботизованих комплексів військового призначення передових країн світу, Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2017)
Мирончук Ю. В. - Аналіз існуючих науково-методичних підходів обґрунтування типажу наземних мобільних робототехнічних комплексів сухопутних військ (2017)
Рудковський О. М. - Розвиток технології виготовлення та захисних структур бойових шоломів, Черненко А. Д. (2017)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності протидії засобам радіоелетронної боротьби противника (контррадіоелектронної боротьби), Водчиць О. Г., Коркін О. Ю., Паюк О. С. (2017)
Бухал Д. А. - Воєнно-економічне оцінювання варіантів систем радіозв’язку з підвищеним рівнем радіомаскування, Волобуєв А. П., Сальник О. В. (2017)
Таранець О. М. - Шляхи підвищення точності визначення координат цілей підрозділами звукової розвідки артилерії, Ткаченко В. А., Кондратюк І. О. (2017)
Рижов Є. В. - Дослідження показників якості групового пошуку дефектів під час поточного ремонту військової техніки зв'язку, Сакович Л. М. (2017)
Колчін Р. В. - Напрямки впровадження перспективної автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням Збройних Сил України з урахуванням концепцій систем управління класу "command and control (C2)", Поморцев І. В., Бєлохвост В. С., Закалад М.А. (2017)
Оленєв В. М. - Оцінка факторів, які впливають на маневреність засобів автотехнічного забезпечення військової частини, Оленєв М. В., Попович В. І., Хаба С. М. (2017)
Гончарук А. А. - Досягнення і перспективи у створенні та удосконаленні комплексів бойового екіпірування військовослужбовця провідних країн світу, Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О. (2017)
Хрупало М. М. - Обгрунтування покращення складу харчових раціонів військовослужбовців, Столярова Т. В. (2017)
Дубов О. В. - Москітний флот Військово-Морських Сил Збройних Сил України: перспективи та реалії, Петровський О. Г., Філоненко О. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання економічної спроможності держави щодо підтримання у належному стані системи комплектування Збройних Сил України технікою національної економіки, Добровольський Ю. Б., Єфіменко А. Є., Семененко Л .М. (2017)
Єфімов Г. В. - Нові підходи до організації та ведення територіальної оборони держави в сучасних умовах за досвідом антитерористичної операції, Шарий В. І., Мінасов В. С. (2017)
Семененко О. М. - Аналіз оборонних витрат країн-учасниць війн та конфліктів різної інтенсивності, Зарицкий О. І., Акинина Т. Л., Сеченев О. М. (2017)
Михайлов В. І. - Перспективи відродження підводного флоту України, Кучеренко Н. В., Капочкіна М.Б. (2017)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до моделювання системи евакуації поранених в тактичній ланці військ, Поповіченко О.В., Хаврич Г. П. (2017)
Дружинін С. В. - Визначення факторів та параметрів процесу функціонування інформаційно-телекомунікаційної мережі Збройних Сил України, Климович О. К. (2017)
Семененко Л. М. - Основні методичні особливості еволюції викладання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах (аналіз та оцінка їх ефективності в період 1950–2017 рр.), Федорович М. А., Кондратенко О. І., Целіщев І.О. (2017)
Невзоров Р. В. - Військова педагогіка (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Райт Е. - Як бути антикапіталістом у XXI столітті (2016)
Симончук О. - Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології (2016)
Арсеєнко А. - Колективно-договірне реґулювання трудових відносин у трьох вимірах (2016)
Петрушина Т. - Соціально-трудові відносини у сфері матеріального виробництва (за даними першого всеукраїнського опитування робітників) (2016)
Дутчак О. - Робітничі протести в Україні до і після "Євромайдану” (2016)
Костенко Н. - У стані "emergency”: культурні ефекти (2016)
Пилипенко В. - Аґресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз, Волянська О., Сапелкіна О. (2016)
Гентшель Ґ. - Аспекти використання мов у центральних реґіонах України, Целер П. (2016)
Єрьоменко О. - Історична подія очима учасників і спостерігачів (2016)
Нікітіна Т. - Герой нового українського кіно у дзеркалі громадської думки (2016)
Bilyi O. - Legitimacy and the Discourse of Revolution (2016)
Макеєв С. - Вступ: визначати стан суспільства і давати йому ім’я, Оксамитна С. (2016)
Симончук О. - Стан і перспективи вивчення соціальних класів: міждисциплінарна конференція (2016)
Britain under Brexit (2016)
До ювілею Раїси Петрівни Шульги (2016)
Тitle (2017)
Table of Contents (2017)
Mytsyk Yu. O. - Application of the diffusion-weighted MRI for prediction of the intraoperative blood loss during the nephrectomy in patients with renal cell carcinoma after embolization of renal artery, Borys Yu. B., Chernova N. V., Maksymovych I. R., Illiuk P. O., Mytsyk O. I. (2017)
Krivoruchko I. A. - Complications of bronchial blockade in the treatment of pyopneumothorax (pilote study), Lopatenko D. E. (2017)
Ashcheulova T. - Left ventricular remodeling in hypertension: evolution of the approach (review), Honchar O., Smyrnova V., Gerasimchuk N., Ivanchenko S. (2017)
Babak O. Ya. - Modern trends in the diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease in overweight subjects (review), Bashkirova A. D. (2017)
Nakonechna O. - Melatonin and some parameters of cell-mediated immune response in patients with chronic rhinosinusitis without nasal polyps, Onishchenko A., Tkachenko A. (2017)
Gonchar M. A. - Rare cardio-respiratory findings in Goldenhar syndrome (case report), Pomazunovska O. P., Logvinova O. L., Trigub J. V. , Kosenko A. M. (2017)
Sirenko T. V. - Psychological aspects in treatment and care for newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy at the acute stage of disease, Plakhotnaya O. N. , Ashcheulov O. M. , Kukuruza A. V. (2017)
Gonchar M. O. - Application of pain assessment scales in pediatrics (pilote study), Urivaeva M. K., Kuznetsova D. O., Tkachuk L. M. (2017)
Mudrenko I. H. - Clinical-psychopathological features of patients with dementia in Alzheimer’s disease with high risk of suicide (2017)
Nazaryan R. S. - Analysis of VNTR polymorphism of MUC5B gene in conncetion with certain physico-chemical properties of oral liquid in children with Down syndrome, Iskorostenskaya O. V., Gorenskaya O. V., Volkova N. E. (2017)
Абрамович О. В. - Моделювання ефективних форм господарювання та оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств з використанням геоінформаційних технологій, Корнілов Л. В. (2014)
Беспалько Р. І. - Дослідження раціонального використання земель сільськогосподарського призначення на прикладі Карпатського регіону із застосуванням методу аналізу ієрархій і системного підходу, Воронюк Ю. Ю. (2014)
Білан Д. А. - Емісія СО2 дернового глибокого глеюватого ґрунту як витратна складова балансу органічної речовини (2014)
Бухальська Т. В. - Земельне адміністрування у межах населених пунктів (2014)
Бухальська Т. В. - Організація території Шацького національного природного парку у межах зони стаціонарної рекреації та господарської зони, Міщук З. Д. (2014)
Бялик І. М. - Обгрунтування необхідності створення комплексної національної геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Герасимов Г. Г. - Перехідні режими роботи сифонних водовипусків насосних станцій, Герасімов Є. Г., Федорук Н. В. (2014)
Давибіда Л. - Геоінформаційне моделювання рівневої поверхні ґрунтових вод для територій із інтенсивним розвитком природного підтоплення (2014)
Дець Т. І. - Оцінка факторів, що впливають на розвиток територій у зоні спостереження атомних електричних станцій (на прикладі Хмельницької АЕС) (2014)
Живиця В. А. - Регулювання паводкового стоку р. Тиса (2014)
Зацерковний В. І. - Застосування ГІС в оцінці інвестиційної привабливості регіонів, Скакун Н. А., Шевчук П. І., Позній В. В. (2014)
Зацерковний В. І. - Інтеграція технологій ГІС та ДЗЗ для задач агроландшафтного, агроекологічного і функціонального картографування аграрних територій, Трофименко П. І., Сивик Д. О., Бабич О. А. (2014)
Здобицька Н. О. - Застосування ГІС при використанні сільськогосподарських земель, Грещук Г. І. (2014)
Кахнич П. Ф. - Тенденції розвитку аграрних землекористувань Ізраїлю, Бучинська Л. В. (2014)
Колодій П. П. - Основні фактори розвитку ринкових земельних відносин у сучасних умовах (2014)
Корнієнко В. Я. - Дослідження сегрегації при видобутку бурштину з родовищ (2014)
Корнієнко В. Я. - Перспективи та сучасний стан видобутку бурштину в Україні (2014)
Косяк Д. С. - Оптимізація земель водного фонду (2014)
Кундрат А. М. - Пружний масив із системою нерозтяжних компланарних підсилень (2014)
Люсак А. В. - Радіоекологічний моніторинг стану ґрунтів засобами геостатистичного інструментарію (2014)
Малимон С. С. - Діюча екомережа – ефективний засіб збереження біорізноманіття, Шевчук Л. І. (2014)
Мельничук А. Ю. - Использование данных дистанционного зондирования земли длямониторинга трансформации земель на примере сакского района Крыма, Клименко К. В. (2014)
Мельничук І. Ф. - Геохімічний стан ландшафтів в басейні р. Стир (Аркуш М-35-VIІІ) (2014)
Ніколайчук К. М. - Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на території Рівненській області (2014)
Остапчук С. М. - Німецькі топографічні карти 1930-х років (2014)
Русіна Н. Г. - Структура посівних площ сільськогосподарських культур та її вплив на сівозміни, Люльчик В. О., Петрова О. М., Кийко Н. М. (2014)
Прокопчук А. В. - Використання супутникових знімків для визначення вмісту азоту в рослинному покриві, Янчук О. Є. (2014)
Пінчук О. Л. - Комплексний підхід до використання водних ресурсів, Яременко О. А. (2014)
Романко Р. М. - Вдосконалення моделей баз геопросторових даних із моніторингу земель підданих дії екзогенних геологічних процесів (2014)
Рудько О. М. - Вплив антропогенних факторів на ґрунти Рівненської області (2014)
Ступень М. Г. - Інноваційно-інституціональне забезпечення розвитку фінансового механізму управління водними ресурсами, Гулько Р. Й., Ступень Р. М., Гулько О. Р. (2014)
Трофименко Н. В. - Аналіз та оцінка стану використання земельного фонду Чернігівської області (2014)
Чепурний І. В. - Аналіз впливу лісового покриву на розвиток зсувних процесів в контексті їх прогнозування (2014)
Шалай С. В. - Оцінка впливу природних, агротехнічних та меліоративних факторів на продуктивність осушуваних земель (2014)
Швець Ф. Д. - Основні управлінські підходи до збереження та відтворення агроландшафтів в Україні на сучасному етапі, Василів В. Б. (2014)
Янчук О. Є. - Емпіричні дослідження можливості виконання супутникових спостережень в умовах обмеженої видимості небосхилу (2014)
Янчук О. Є. - Вирішення задач землеустрою та кадастру з використанням математичного моделювання за умов невизначеності, Шульган Р. Б. (2014)
Бялик І. М. - Обґрунтування використання ГІС технологій як основи для створення соціальної мережі (2014)
Бялик І. М. - Шляхи та етапи створення комплексної геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Заєць В. В. - Нормування водо- та енергокористування придунайських РЗС за довготерміновим прогнозом на засадах ресурсозбереження (2014)
Гудь В. М. - Математичне моделювання автоматизованої ділянки трубопровідного транспорту, Сидорчук Б. П. (2014)
Сидорчук Б. П. - Про задачу визначення передаточної функції грунтового теплообмінника (2014)
Двібородчин І. П. - Дослідження миттєвих швидкостей руху транспортних засобів на вулично-дорожній Мережі, Кристопчук М. Є. (2014)
Швець О. М. - Якісна оцінка землі як елемент її раціонального використання (2014)
Орлов В. О. - Дослідження знезалізнення води на пінополістирольному фільтрі в напірному та безнапірному режимах роботи, Мартинов С. Ю., Корнійчук К. С. (2014)
Паламарчук Д. А. - Исследование динамики движения стреловой системы крана при автоматическом управлении механизмом изменения вылета, Голотюк Н. В. (2014)
Рапина Т. В. - Электронно-микроскопические исследования гипсовых материалов при интенсификации стока избыточной влаги (2014)
Рапина К. А. - Изменения активности ветровых воздействий и их отражение в нормативной документации (2014)
Буднікевич І. М. - Суб’єкти та цільові аудиторії в системі маркетингу міста, Закосович С. М. (2017)
Карлова О. А. - Інвестиційне забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств (2017)
Гавриленко В. О. - Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ (2017)
Захарченко В. І. - Теорія економічних реформ як складова теорії макроекономічної динаміки (в контексті управлінської парадигми) (2017)
Журба І. Є. - Методологічні принципи розробки соціально-економічних та фінансових основ сталого розвитку в умовах глобалізації (2017)
Сова А. В. - Теоретичні засади організаційної культури в контексті сучасної парадигми управління (2017)
Григор’єва Л. В. - Сучасні чинники небезпек для процесу надання туристичних послуг (2017)
Голод А. П. - Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів, Крупенна І. А. (2017)
Носань Н. C. - Соціальне підприємництво як важлива передумова розвитку економіки України (2017)
Білоскурський Р. Р. - Політика та шляхи еколого-економічного розвитку України в умовах глобальних змін (2017)
Черданцева І. Г. - Оцінка комунікаційної активності роздрібних продовольчих торговельних мереж в Чернівецькій області, Клипач А. Я. (2017)
Вардеванян В. А. - Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі (2017)
Гордуновський О. - Соціально-економічний потенціал Черкаського регіону та його використання у ХІХ – першій половині ХХ ст., Гуржій О. (2017)
Губань Р. - Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини (2017)
Дудник В. - Відбудова підприємств газового господарства українських міст після нацистської окупації (2017)
Костюк Є. - Профспілки УСРР-УРСР у тоталітарній системі влади: 20–30-ті рр. XX ст. (2017)
Мальчин Ю. - Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні (2017)
Синявська Л. - Історична і сучасна рецепція Білорусі очима українців (2017)
Ховрич С. - Брежнєвська епоха через призму постанови ЦК КПРС від 21 травня 1980 р. (2017)
Чирко Б. - Етнічні німці України в роки Другої світової війни та повоєнні часи (2017)
Залєток Н. - Антисуфражистський рух у Великій Британії на початку ХХ ст.: короткий огляд (2017)
Космина В. - "Лівий поворот" у Латинській Америці на початку ХХІ ст.: цивілізаційні витоки (2017)
Ціватий В. - Український вимір італійського гуманізму в добу Європейського Відродження: політико-дипломатичні погляди Данте Аліг’єрі (1265–1321) (2017)
Чеканов В. - Виникнення "генералізуючого пізнання"в історичній науці (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Абрамов Ф. В. - Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості (2017)
Коломієць Г. М. - Громадянське суспільство як драйвер господарських трансформацій: методологічний аспект, Зарецька Л. М. (2017)
Гринько П. О. - Методологічний аспект діагностики об’єктів в економіці (2017)
Хаустова В. Є. - Теоретичні засади структурних зрушень в економіці, Крамарев Г. В., Ярошенко І. В. (2017)
Гнедіна К. В. - Глобальні тренди в альтернативній енергетиці й удосконалення державної політики у сфері фіскальної безпеки: в пошуках рівноваги та ринків, Петраков Я. В., Сизоненко О. В. (2017)
Доброскок Ю. Б. - Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці, Михайлова Л. В. (2017)
Романова А. А. - Особливості виїзного туристичного ринку КНР (2017)
Ситницький М. В. - Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті (2017)
Сарнецька Я. А. - Досвід Польщі у фіскальній децентралізації та перспективи його використання в Україні (2017)
Хомутенко Л. І. - Сучасні позиції КНР в умовах світової глобалізації, Терещенко А. С. (2017)
Турський І. В. - Міжнародний досвід регіонального розвитку креативних індустрій (2017)
Куцаб П. А. - Систематизація фінансового інструментарію забезпечення розвитку транскордонного співробітництва (2017)
Ломачинська І. А. - Зовнішньоекономічна діяльність України з Йорданією: проблеми та перспективи розвитку, Подгорна І. Ю. (2017)
Лазаренко В. Є. - Проектний підхід в організації зовнішньоекономічної діяльності як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства, Сардак Я. І. (2017)
Москаленко Н. О. - Оцінювання стану та змінюваності ЗЕД підприємств машинобудування України та Харківського регіону, Зосімова А. В. (2017)
Колупаєва І. В. - Модель впливу регуляторної політики на національну економіку (2017)
Кравець В. І. - Фінансова політика як складова державного регулювання економіки (2017)
Мостицька Н. А. - Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (2017)
Пасічник В. А. - Бюджетна політика в умовах економічних перетворень (2017)
Кизим М. О. - Структурні зміни в економіці України та її енергоємність, Мілютін Г. В. (2017)
Панасюк В. М. - Ефективність розвитку соціальної інфраструктури регіону з орієнтацією на її пріоритетність, Бакум І. В. (2017)
Бондаревська О. М. - Сучасний стан економічної безпеки Полтавської області (2017)
Зварич О. І. - Людський капітал регіону як один з визначальних чинників розвитку економіки, базованої на знаннях (2017)
Острянин С. О. - Визначення та аналіз перспектив розвитку економіки спільного користування в Україні, Трифонова О. Д. (2017)
Бервено О. В. - Методичні підходи щодо активізації інноваційного потенціалу підприємства, Артамонова А. Ю. (2017)
Корепанов О. С. - Аналіз тенденцій урбанізації у світі та в Україні як поштовх для розвитку національної концепції "розумних" міст (2017)
Прохорова В. В. - Методологія процесу формування інноваційного управління розвитком підприємств, Давидова О. Ю. (2017)
Решетняк Е. И. - Методы оценки инвестиционных рисков в бизнес-планировании (2017)
Єрмаченко В. Є. - Формування методичного підходу до оцінювання науково-дослідної, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти, Берест М. М. (2017)
Марков В. В. - Концептуальна постановка ділової гри-тренінгу "Імітація процесу організації перевезення зовнішньоторговельних вантажів морським транспортом", Лапкін О. І., Онищенко С. П., Коскіна Ю. О. (2017)
Карпінський Б. А. - Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації (2017)
Доронін С. А. - Методологічні підходи до формування внутрішньої системи якості освіти вищого навчального закладу (2017)
Rayevnyeva O. V. - The Technology of Self-Assessment of the Quality of Scientific Activity of Higher Education Institution as a Factor of Increase of its Academic Autonomy, Derykhovska V. I. (2017)
Grynevych L. V. - Defining the Global Tendencies of Transformation of National Systems of Higher Education (2017)
Луценко Н. Л. - Форсайт-прогнозування розвитку вищої освіти: світовий досвід і актуальність для України (2017)
Куцик В. І. - Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку, Лупак Р. Л. (2017)
Бараннік І. О. - Формування аналітичного забезпечення розроблення стратегій розвитку та використання експортно-імпортного потенціалу підприємства (2017)
Момот Т. В. - Сценарний підхід до розробки стратегії попередження рейдерського захоплення підприємства машинобудування, Писаревський М. І. (2017)
Пирог О. В. - Оцінювання чинників, що активізують розвиток державно-приватного партнерства в зовнішньоекономічній діяльності, Томич М. І. (2017)
Марченко В. М. - Методологічні аспекти оцінювання інтенсифікації машинобудівного виробництва, Покровська Н. М. (2017)
Мартинюк Г. П. - Базові параметри відродження скотарства на сільськогосподарських підприємствах, Мартинюк М. А. (2017)
Носач Н. М. - Аналітичний інструментарій прогнозного аналізу виручки від реалізації товарів (2017)
Пілько А. Д. - Моделювання процесу формування ринкової позиції агрохолдингів з урахуванням їхнього рівня прозорості, Потятинник Б. Б. (2017)
Воліков В. В. - Транспортна інфраструктура Харкова (аналіз стану та основні тенденції), Вдовиченко В. О. (2017)
Слободянюк Н. О. - Діагностика стану реформування пенсійного забезпечення в Україні, Реха К. Х., Брагіна О. О. (2017)
Каткова Н. В. - Відображення заробітної плати як показника соціальної відповідальності бізнесу в обліку і звітності, Бурлан С. А., Маслова К. В. (2017)
Щетініна Л. В. - Оплата праці фрілансерів: сучасні тренди та перспективи в Україні, Рудакова С. Г., Ільницька К. Р. (2017)
Рудика В. І. - Порівняльний аналіз ефективності технологій зрідження вугілля (2017)
Наумова О. О. - Перспективи підвищення відповідальності вітчизняних виробників харчової продукції без глютену з використанням європейської системи ліцензування (ТМ "Перекреслений колосок"), Донцова О. В., Аграмакова Н. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості використання економічних і матеріальних ресурсів у сільському господарстві (2017)
Дзюбенко О. М. - Стан організації, методики та інформаційного забезпечення економічного аналізу фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств (2017)
Мінєнкова О. В. - Методичний підхід до оцінки діяльності підприємства на основі її моделей, які ґрунтуються на збалансованій системі показників (2017)
Набока С. О. - Економічні аспекти підвищення ефективності діяльності українських підприємств, Бондаренко Л. М. (2017)
Чумак О. В. - Механізм інжинірингу при формуванні інформаційного підґрунтя аналізу фінансової стійкості підприємства, Нагорна І. В. (2017)
Бережний Є. Б. - Теоретичні та емпіричні підходи до визначення аудиторського ризику (2017)
Терес Ю. С. - Політика у сфері державного боргу в умовах глобальної економічної кризи (2017)
Давидова І. І. - Фінансове регулювання економічного розвитку країни (2017)
Єлісєєва О. К. - Аналіз грошових потоків фірми як складова формування стратегії сталого розвитку, Сімон Г. С. (2017)
Рудик В. К. - Особливості фінансування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в умовах фінансової кризи, Семенець І. В. (2017)
Надієвець Л. М. - Економіко-правовий статус криптовалют в Україні та за кордоном (2017)
Климюк А. О. - Аналіз особливостей інформаційних логістичних систем управління міжнародною діяльністю підприємства, Шталь Т. В. (2017)
Моргачов І. В. - Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів (2017)
Ляхович Г. І. - Захист облікової інформації в умовах аутсорсингу із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій (2017)
Оболенцева Л. В. - Методи формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів (2017)
Романенко О. О. - Погляд на стратегічну платформу підприємства в контексті глобальної тенденції до створення бізнес-екосистем (2017)
Гончар М. Ф. - Методи стрес-менеджменту та їхня класифікація (2017)
Красноступ В. М. - Сутність і значення крос-функціональних команд у системі взаємодії персоналу підприємств (2017)
Зайко Т. О. - Сучасні технології скорочення плинності персоналу компаній, Поплавська О. М. (2017)
Лачкова Л. І. - Методичне забезпечення і практична реалізація антикризового управління на підприємствах торгівлі, Лачкова В. М., Мухіна М. М. (2017)
Колєсніченко А. С. - Складові обліково-аналітичного забезпечення діагностики діяльності бізнес-структур при реалізації стратегічних компетенцій (2017)
Отенко І. П. - Напрями формування та розвитку організаційних знань підприємства, Куліш Н. В. (2017)
Красовська О. Ю. - Сутність та значення маркетингових активів підприємства (2017)
Курганська М. К. - Дослідження факторів впливу на антикризове управління будівельним комплексом Харківського регіону (2017)
Тютюнникова С. В. - Рецензія на монографію кандидата економічних наук, доцента, здобувача наукового ступеня доктора наук кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Шевченко Олени Олександрівни. "Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ І ст.)" (Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 304 с.) (2017)
Mann R. V. - Economic validation of efficient model for financing of current capital at Ukrainian industrial enterprises (2017)
Zakharova O. V. - Development of entrepreneurship in the economy of Ukraine: motivators and demotivators of entrepreneurs' activity, Prodanova L. V., Kotliarevsky О. V. (2017)
Білик В. В. - Антикризове управління інвестиційним потенціалом підприємницької діяльності (2017)
Петкова Л. О. - Оцінка якості життя регіонів України: адаптація європейського досвіду, Паламарчук Н. О. (2017)
Маргасова В. Г. - Сучасний стан інноваційної активності в Україні, Бобришев Є. С. (2017)
Тонкошкур М. В. - Формування методики оцінювання ресурсного потенціалу регіонального туристичного комплексу (2017)
Петруха С. В. - Гармонізація системи технічного регулювання для аграрного сектору України в контексті локалізації кризових викликів та забезпечення сталого сільського розвитку (2017)
Горячківська І. В. - Вдосконалення матеріальних стимулів покращення лояльності персоналу з позицій економічної безпеки вищих навчальних закладів (2017)
Токар В. В. - Ісламські інструменти кредитування сільськогосподарських підприємств у системі забезпечення продовольчої безпеки регіонів України (2017)
Ганжала І. В. - Використання інноваційного маркетингу як засобу підвищення конкурентоспроможності підприємства, Пальонна Т. А., Бурцева Т. І. (2017)
Плаксюк О. О. - Європейський досвід підтримки малого бізнесу з позиції гармонізації сучасних економічних інтересів (2017)
Журба І. Є. - Економічна оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів Хмельницької області в нових умовах господарювання, Матюх С. А. (2017)
Подлепіна П. О. - Основні засади капіталізації сфери міжнародного туризму в країнах з різним рівнем економічного розвитку (2017)
Яковенко О. В. - Розробка механізму зміцнення продовольчої безпеки України шляхом фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Коломицева О. В. - Розробка інвестиційної стратегії в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства, Андрушкевич Н. В. (2017)
Ткаченко Ю. В. - Засади реалізації глобального партнерства в рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в Черкаській області (2017)
Хомик О. Д. - Водні ресурси у формуванні регіональних господарських комплексів (на прикладі Чернігівської області) (2017)
Бондаренко В. М. - Вдосконалення системи управління водними ресурсами (2017)
Шуткевич С. П. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку плодово-ягідного підкомплексу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Авторський покажчик (2017)
Щукін Б. М. - Реальний сектор як лідер національної економіки, Кондукоцова Н. В., Сорочинець Т. Г. (2017)
Лір В. Е. - Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку, Письменна У. Є. (2017)
Сотніченко О. А. - Фінансовий інструментарій регулювання товарообороту країни (2017)
Сухомлин Л. Є. - Макроекономічне планування підготовки фахівців (2017)
Жихор О. Б. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємства, Більська О. В., Юхно І. Є. (2017)
Шабранська Н. І. - Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності з урахуванням різних форм господарювання (2017)
Гуштан Т. В. - Роль інформаційних ресурсів і комунікацій в управлінні товарним асортиментом (2017)
Сіднєва Ж. К. - Економічні аспекти розвитку молочної промисловості України, Гмиря А. О. (2017)
Захарченко О. В. - Державна підтримка розвитку галузі рослинництва на сучасному етапі (2017)
Кириченко О. М. - Удосконалення організацією імпортних операцій в міжнародній діяльності фірми (2017)
Корсун А. С. - Аналіз тенденцій розвитку аграрних підприємств як потенційних лізингоодержувачів (2017)
Селіверстова Л. С. - Особливості формування сприятливого підприємницького середовища в Україні (2017)
Стрільчук Ю. І. - Банківське кредитування населення у забезпеченні сталого розвитку (2017)
Чукаєва І. К. - Інституціональне середовище функціонування та розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2017)
Гаврилко П. П. - Основні форми та методи державного регулювання економіки регіону (2017)
Демидова М. М. - Методична оцінка ефективності мотивації праці та задоволеності потреб працівників агропідприємств (2017)
Дудззяк О. А. - Вплив нетрадиційних джерел енергії та енергозбереження на розвиток сільських територій (2017)
Бодюк А. В. - Фіскалювання надрокористування (2017)
Важинський Ф. А. - Становлення інноваційної моделі розвитку сільських територій України (2017)
Васильчак С. В. - Реформа митної політики в процесі євроінтеграції, Соловій C. Б., Гринів Ю. О. (2017)
Предборський В. А. - Корпократія як потужна глобальна ланка тінізації суспільства (2017)
Білошапка В. А. - Оцінка бізнес-моделі та управління зростанням в умовах глобальної конкуренції (2017)
Кичко І. І. - Мотиваційні чинники підвищення якості освіти в Україні, Холодницька А. В. (2017)
Максименко А. В. - Офшорні центри як інструмент міжнародного податкового планування (2017)
Гавриленко Т. В. - Особливості трансформаційних процесів економіки України (2017)
Мельников О. В. - Розроблення механізму державного стимулювання сталого розвитку інформаційної сфери України із застосуванням методології функціонального моделювання (2017)
Яковченко В. С. - Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України (2017)
Бужин О. А. - Визначення ціни на засоби цивільного захисту, Швиденко А. В., Гора В. А., Землянський О. М. (2017)
Селіверстова Л. С. - Особливості сучасного стратегічного управління підприємством, Єрмакова О. М. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання оптимального попиту фріланс-заявок ІТ-підприємства за методом Монте-Карло, Галахов Є. М. (2017)
Закревська Л. М. - Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємств молочної промисловості з урахуванням їх потенційної спроможності (2017)
Бодюк А. В. - Геолого-вартісний аспект досліджень корисних копалин (2017)
Гаврилко П. П. - Базові орієнтири забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу, Колодійчук А. В. (2017)
Стасіневич С. А. - Біржові інструменти як ефективні засоби управління ціновими ризиками на аграрному ринку, Цегельна О. М., Пильтяй А. В. (2017)
Грек А. В. - До проблеми відтворення ресурсно-технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Тітенко З. М. - Тенденції розвитку органічного землеробства в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни, Степасюк Л. М. (2017)
Демидова М. М. - Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах (2017)
Галаченко О. О. - Сучасний стан та регіональні особливості розвитку сфери санаторно-курортних послуг (2017)
Лалакулич М. Ю. - Державні програми розвитку економічної системи регіону, Важинський Ф. А. (2017)
Захарченко В. І. - Імперативи і орендна модель земельної реформи (з позицій україноцентризму та сталого розвитку) (2017)
Krylova A. - Development of the national economy ecosystem in conditions of technological transformation (2017)
Афтанділянц М. В. - Передумови та чинники кластеризації економіки України (2017)
Коваль О. В. - Сутність та особливості індустрії програмної продукції як специфічного об’єкта оподаткування (2017)
Предборський В. А. - Генетична суспільна спадковість та особливість кризової тіньової модернізації в Україні (2017)
Синенко О. І. - Методичні підходи до формування механізму макроекономічного регулювання економіки (2017)
Гриджук Д. М. - Основні центри відповідальності та види фінансових ризиків в комерційному банку (2017)
Сірко А. В. - Деструкція економічних інтересів у квазіринковому суспільстві (2017)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - До питання теоретичної оцінки державного і недержавного регулювання ринкової економіки (2017)
Блудова Т. В. - Вплив інновацій на економічну безпеку держави у розрізі машинобудівної галузі, Островська М. С. (2017)
Мусієнко В. Д. - Управління економічною безпекою суб’єкта господарювання в умовах інноваційного розвитку, Дмитрів А. В. (2017)
Малихіна О. М. - Теоретико-методологічні аспекти позиціонування будівельних проектів у форматі інноваційного провайдингу, Трач Р. В. (2017)
Гуштан Т. В. - Основні положення формування інформаційних ресурсів і комунікацій в категорійному менеджменті (2017)
Волошина Т. В. - Обгрунтування превентивних аналітичних інструментів у форматі ефективної санації будівельних підприємств (2017)
Гергі Д. С. - Трансформація методико-аналітичних підходів щодо розбудови системи антикризового менеджменту будівельних підприємств (2017)
Коробська А. О. - Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення (2017)
Носенко Н. С. - Побудова функції витрат – практичне застосування, Осадча Г. Г. (2017)
Чуприна Ю. А. - Цільові пріоритети та формалізовані індикатори ідентифікації стратегічного розвитку стейкхолдерів будівництва (2017)
Ярмоленко Ю. О. - Методологічні підходи до економічної оцінки сталого розвитку аграрного виробництва (2017)
Галаченко О. О. - Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку ринку послуг санаторіїв (2017)
Кошель А. О. - Моделювання ринкової вартості земель з урахуванням результатів їх масової оцінки (2017)
Олієвська М. Г. - Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку, Кумков Д. Л., Петруха С. В. (2017)
Мельник Т. М. - Конкурентноспроможність національних інноваційних систем у глобальному середовищі (2017)
Головкова Л. С. - Еволюція поведінки індивідуальних споживачів на ринку туристичних послуг у контексті поведінкової економіки, Гриньох Н. В., Дяченко Л. А. (2017)
Копитко В. І. - Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України, Саксон Ю. О. (2017)
Божок Н. О. - Впровадження сучасних методів організації інвентаризації на підприємствах залізничного транспорту, Копитко О. В., Гаркуша І. М. (2017)
Марценюк Л. В. - Інноваційний розвиток пасажирської залізничної компанії: понятійний аспект (2017)
П’ятигорець Г. С. - Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах, Копцюх О. С. (2017)
Аберніхіна І. Г. - Альтернативні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства комунальної сфери, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2017)
Тесленко Т. В. - Адаптація системи сервісного обслуговування пасажирів на залізничному транспорті до європейських вимог, Марценюк М. В. (2017)
Бобиль В. В. - Дослідження закордонного досвіду з питань обліку витрат виробництва та калькулювання продукції, П’ятигорець Г. С., Зуєва Я. В. (2017)
Железняк В. В. - Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії, Харченко О. В., Сковрін І. А. (2017)
Рябоволенко Н. В. - Контролінг портових зборів у морських портах України (2017)
Шило Л. А. - Аналіз та оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства , Пікуліна Н. Ю., Кіржа Х. Ю. (2017)
Вихідні дані (2017)
Contents (2018)
Prykhodko V. V. - Modeling of stress-strain state of fractured rock mass nearby of conjugated workings, Ulanova N. P. (2018)
Kondrat R. M. - Pilot testing technology to clean gas pipelines in Khidnovytske gas field, Uhrynovskyi A. V., Sendeha O. S., Blizniakov V.  Ye., Potiatynnyk T.  V. (2018)
Tereshchuk R. M. - Substantiation of rational roof-bolting parameters, Khoziaikina N. V., Babets D. V. (2018)
Anisimov O. O. - Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits (2018)
Kozhevnykov A. O. - Drilling fluid circulation rate influence on the contact temperature during borehole drilling, Dreus A. Yu., Liu Baochang, Sudakov A. K. (2018)
Mekti Z. - Industrial application of blast furnace slag as a substitute for sand at the cement plant of Hadjar-Soud (Algeria), Bounouala M., Chettibi M., Boutemedjet A. (2018)
Zabolotnyi O. V. - Conditionality examination of the new testing algorithms for coal-water slurries moisture measurement, Zabolotnyi V. A., Koshevoi M. D. (2018)
Deineka K. Yu. - The tumbling mill rotation stability, Naumenko Yu. V. (2018)
Pukach P. Ya. - Asymptotic method for investigating resonant regimes of nonlinear bending vibrations of elastic shaft, Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S. (2018)
Bondarchuk А. S. - Investigation of the influence of higher harmonic curves on the calculated loading of the network solar electric station with 30 kW power (2018)
Malinovskyi A. A. - Generalized approach to modes analysis of modern heat supply systems, Turkovskyi V. H., Muzychak A. Z., Sabat M. B. (2018)
Sobolev V. V. - The macrokinetics parameters of the hydrocarbons combustion in the numerical calculation of accidental explosions in mines, Ustimenko Ye. B., Nalisko M. M., Kovalenko I. L. (2018)
Tiutiunyk V. V. - System approach for readiness assessment units of civil defense to actions at emergency situations, Ivanets H. V., Tolkunov І. A., Stetsyuk E. I. (2018)
Diachenko G. G. - Сontrol laws of electric drives as a result of an in-depth kinematic analysis of the delta robot, Aziukovskyi O. O. (2018)
Udovyk I. M. - Electromechanics system modelling of hydrotransport at an enrichment plant, Simonenko A. I., Zhukova O. A., Prykhodchenko S. D. (2018)
Semegen М. М. - Way of determining the spatial distribution of stresses along the main pipeline section using ultrasonic method, Taras P. (2018)
Reshetilova T. B. - Modeling of business forms of the industrial enterprise in the conditions of high instability of the external environment, Kuvaieva T. V. (2018)
Liashenko I. - The management features of the university preparatory department, Rudenko S. (2018)
Lyeonov S. V. - Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle income economies, Vasylieva T. A., Lyulyov O. V. (2018)
Vagonova O. G. - Economic rationale for a strategy of further uranium production waste management, Arzhevichev D. V., Cherkashchenko O. М. (2018)
Olejarz T. - Evaluation of factors influencing labour performance of machine-building enterprises in mining industry, Nitsenko V., Chukurna O., Mykhailova M. (2018)
Turpak S. M. - Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production, Taran I. O., Fomin O. V., Tretiak O. O. (2018)
Безсонова А. С. - Сучасний досвід закордонних науковців у дослідженні літературної ономастики (2015)
Вінтонів Т. М. - Антропоетонім Мотря в епопеї Б. Лепкого "Мазепа": історичні і художні паралелі (2015)
Дьячок Н. В. - Некоторые особенности теории универбации в русском языке (2015)
Панченко В. А. - Название песни как проблема номинации (2015)
Панченко Е. И. - Название гостиницы как проблема номинации (2015)
Андрущенко В. О. - Рівнево-мовний вияв зв’язності в художньотекстовому утворенні (2015)
Вінтонів М. О. - Комунікативні вияви теми в структурі тексту (2015)
Дубовик Л. І. - Складнопідрядні конструкції невласне причинового значення в сучасній українській мові (2015)
Новиков Н. В. - Прецедентное имя "Путин" в дискурсе французских электронных СМИ. Стратегия демонизации (2015)
Оразгалиева Г. Ш. - Пространство и время в языковой картине мира казахов и русских (2015)
Петров А. В. - Префиксальные повторы страдательных причастий русского языка сквозь призму лексической сочетаемости (2015)
Радіонова Т. М. - Синтаксичний потенціал метафоричних конструкцій в поезії шістдесятників (2015)
Святобаченко І. С. - Типологія топіку безсполучникового складного речення (2015)
Скоплев А. А. - Чешское глагольное существительное как субстантивный "заместитель" глагола (2015)
Суима И. П. - Респонсивные предложения в диалогическом единстве (2015)
Арискина О. Л. - Сравнительно-сопоставительный анализ языковой личности П. И. Соколова и А. С. Никольского (2015)
Гадомський О. К. - Сучасний стан польської, російської, сербської та української теолінгвістики (2015)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс и языковая аномалия: сходство и различие (2015)
Шлапаков О. С. - Обращение и представление как структурные элементы письменной формы речевого жанра (2015)
Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього ліхтарі (про Міжнародну інтернет-конференцію, присвячену пам’яті професора Є. С. Отіна) (2015)
Рецензия на монографию : Дьячок Н. В. Универбация в русском языке : принципы структурно-семантического и ономасиологического описания. – Горловка : Коллегия, 2014. – 332 с. (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць "Східнослов’янська філологія" (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2016)
Демкович А. Е. - Изменчивость микросателлитных локусов у видов рода ластовень (Vincetoxicum Wolf) юго-востока Украины, Глухов А. З., Привалихин С. Н., Остапко В. М., Макогон И. В., Пирко Я. В., Блюм Я. Б. (2016)
Yasinskiy Y. - Mutagenesis testing using the LacZ reporter activity of the reparation gene mus209 in Drosophila melanogaster, Omelyanchuk L. V., Zhuk O. V., Kozeretska I. A. (2016)
Кулибаба Р. А. - Влияние артефактов пцр на эффективность генотипирования по микросателлитным локусам при использовании электрофореза в нативных полиакриламидных гелях, Ляшенко Ю. В. (2016)
Козуб Н. О. - Генетичне маркування забарвлення колоскових лусок у Triticum spelta L. var. caeruleum за допомогою гліадинів, Созінов І. О., Нінієва А. К., Твердохліб О. В., Блюм Я. Б., Богуславський Р. Л. (2016)
Кенс О. В. - Алельний поліморфізм С-590Т гена IL4 як ймовірний генетичний маркер підвищеної схильності до розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей, Виштак Н. В., Акопян Г. Р., Бергтравм В. І. (2016)
Kmyta V. V. - Bcl1 polymorhpism of glucocorticoid receptor gene in patients with bronchial asthma with obesity, Garbuzova V. Y., Prystupa E. N., Prystupa L. N. (2016)
Чернушин С. Ю. - Аналіз мутацій гена CYP21A2 у хворих на вроджену гіперплазію кори наднирників з України, Лівшиць Л. А. (2016)
Sabadashka M. - Reduction of radiation-induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine, Sybirna N. (2016)
Драницина А. С. - Экспрессия генов Tlr2, Defa, Muc2 в эпителиоцитах двенадцатиперстной кишки крыс при длительной гипоацидности желудка и ее мультипробиотической коррекции, Дворщенко Е. А., Моргаенко А. А., Остапченко Л. И. (2016)
Землянских Н. Г. - Влияние веществ, обладающих криопротекторными свойствами, на поверхностный маркер CD44 эритроцитов человека (2016)
Кожушко Р. Ю. - Аналіз системи вищої освіти в контексті міжнародної системи рейтингування, Вергун А. М. (2017)
Сохацька Г. В. - Формування інтегрованих освітніх структур для забезпечення конкурентоспроможності кадрів (2017)
Щербак В. Г. - Шляхи вдосконалення механізму управління процесом інноваційного забезпечення системи професійного навчання безробітних, Балашова Н. В. (2017)
Баула О. В. - Застосування кластерного аналізу в обробці анкетних опитувань при оцінці корпоративної соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2017)
Ganushchak-Yefimenko L. M. - Company CRM system strategy implementation, Shcherbak V. G., Gulina O. D. (2017)
Кравченко О. O. - Чинники забезпечення кадрової безпеки підприємств у сучасних умовах (2017)
Крахмальова Н. А. - Адаптація зарубіжного досвіду застосування івент-маркетингу в практиці вітчизняних підприємств, Гончаренко І. М. (2017)
Левченко О. М. - Організація обліку та контролю основних засобів господарюючих суб’єктів, Гавілей М. А. (2017)
Птащенко О. В. - Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках (2017)
Хімічева Г. І. - Аналіз міжнародних принципів і підходів до оцінки відповідності готельних закладів критеріям якості та безпеки, Михалко А. О., Яременко Д. В. (2017)
Щербак О. В. - Забезпечення стійкості організаційних структур з урахуванням особливостей ієрархічних взаємовідносин в організаціях, що розвиваються (2017)
Яремко А. Д. - Теоретичні підходи до формування антикризового управління підприємством в умовах динамічного середовища (2017)
Ніфатова О. М. - Активізація політики інноваційного розвитку через утворення інноваційних кластерів як форми державно-приватного партнерства, Шкода М. С. (2017)
Пілецька С. Т. - Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища, Мягких І. М. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Національна академія наук України (до 100-річчя з часу заснування) (2018)
Панасюк В. В. - Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства: розвиток і досягнення (2018)
Назарчук З. Т. - Структурна та корозійна механіка руйнування як складові фізико-хімічної механіки матеріалів, Никифорчин Г. М. (2018)
Студент М. М. - Структура та зносотривкість покривів VC–FeCr та VC–FeCrCo, отриманих надзвуковим газополуменевим напиленням, Похмурська Г. В., Задорожна Х. Р. (2018)
Лук’яненко О. Г. - Поліпшення антифрикційних властивостей титанового сплаву ВТ6, Погрелюк І. М., Поболь І. Л., Труш В. С., Лаврись С. М. (2018)
Гвоздецький В. М. - Абразивна зносотривкість легованих електродугових покривів із порошкових дротів (2018)
Левицький В. Є. - Морфологія та властивості термопластичних композитів з модифікованими силікатними наповнювачами, Масюк А. С., Bialopiotrowicz Т., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2018)
Стечишин М. С. - Міцність і пластичність азотованих у тліючому розряді поверхневих шарів металів, Стечишина Н. М., Мартинюк А. В., Лук’янюк М. М. (2018)
Андрейків О. Є. - Вплив корозивно-наводнювальних середовищ на залишковий ресурс елементів конструкцій за їх маневрового режиму експлуатації, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Дзюбик А. Р. (2018)
Кіндрачук М. В. - Електродинаміка контактно-термічної фрикційної взаємодії в металополімерних парах тертя, Вольченко О. І., Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Чуфус В. М. (2018)
Вакуленко І. О. - Вплив ударної хвилі електричного розряду на характеристики втоми термічно зміцненої сталі, Болотова Д. М., Грищенко М. А. (2018)
Маркашова Л. И. - Влияние импульсного электрического тока на тонкую структуру алюминиевого сплава АМг6 при электродинамической обработке, Пащин Н. А., Бердникова Е. Н., Миходуй О. Л., Сидоренко Ю. М. (2018)
Грушко О. В. - Механічні характеристики сплавів системи W–Ni–Fe, Гуцалюк О. В., Андреєв І. В., Мельниченко В. В., Студенець С. Ф. (2018)
Литвиненко Я. В. - Застосування адитивної математичної моделі циклічного випадкового процесу і детермінованої функції тренду для аналізу руйнування газопроводу, Марущак П. О. (2018)
Chang Shu - Розрахунок ресурсу теплоенер¬ге¬тичного обладнання за тривалого статичного навантаження, високої температури та дії водню, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2018)
Weijie Wu - Modelling the slow crack growth due to internal hydrogen in metals, Yanfei Wang, Limin Shen, Jianming Gong (2018)
Посувайло В. М. - Дослідження спектрів випромінювання електролітної плазми під час синтезу оксидокерамічних покривів на сплавах Д16 та АД33 (2018)
Михаськів В. В. - Параметризація поширення пружних хвиль у середовищі з ансамблями дискових включень, Кунець Я. І., Матус В. В., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2018)
Стащук М. Г. - Проблеми механіки крихкого руйнування (2018)
Куриляк Д. Б. - Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування (2018)
Лук’яненко О. Г. - Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів (2018)
Червінська Н. Р. - Корозія. Захист металів від корозії (2018)
Франкевич Л. Ф. - Захист дисертацій (2018)
Коломоєць Т. О. - Якість вищої юридичної освіти в Україні: деякі проблемні питання нормативного визначення та практичного забезпечення (2017)
Рекотов П. В. - Зміст поняття "військова окупація" в міжнародному праві до середини XX ст. (2017)
Кучеренко Д. С. - Правничі поняття і термінологія у методології юридичної науки (2017)
Мельник М. В. - Деформації правосвідомості у вітчизняному суспільстві як одна з основних причин порушення прав людини в Україні (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського