Шанін О. В. - Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва, Лаготюк В. О. (2018)
Семенчук І. М. - Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами, Юзик В. А. (2018)
Datsii N. - Formation of the administrative elite in the system of provision of medical services and health care in Ukraine (2018)
Меліхова Т. О. - Дослідження можливості використання методів оцінювання економічної ефективності інноваційних та інвестиційних проектів для створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Огієнко М. М. - Методичні засади оцінки людського потенціалу регіональних соціо-економічних систем (2018)
Рогатіна Л. П. - Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону, Гуріна О. В., Михайлов М. С. (2018)
Бутрим О. В. - Формування фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку у секторі землекористування України (2018)
П'ятницька Г. Т. - Методичні та практичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу малих підприємств ресторанного господарства, Григоренко О. М., Найдюк В. С. (2018)
Анисенко О. В. - Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, Козак А. І. (2018)
Мясников В. О. - Науково-методичний підхід до прогнозування показників інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2018)
Макеєв С. О. - Інституційні інкубуси та еволюція суспільств (2011)
Сусак В. І. - До питання конструювання показників модерності в контексті реалій сьогочасного українського суспільства (2011)
Савка В. Є. - "Желатинове суспільство”: до проблеми означення сучасного стану українського соціуму (2011)
Тєлєгіна К. А. - Електоральна соціологія як особлива соціоінженерна діяльність: функції та дослідницькі методи (2011)
Ковязіна К. О. - Практичне застосування концепції соціального капіталу на пострадянському просторі (2011)
Танчер В. В. - Глобальна культура в ракурсі сучасної соціології, Шевель І. П. (2011)
Маріанський Я. - Релігійність польської молоді в процесі змін (2011)
Яковенко А. В. - Проблеми смислу соціального розвитку сучасного українського суспільства в умовах глобалізаційних трансформацій (2011)
Захарчук К. - Чи Львів є відкритим для світу? Досвід і спостереження молодих іноземців у Львові (2011)
Куртсеітов Р. Д. - Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство: соціокультурні та етномовні аспекти (2011)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Застосування тактики кейс-стаді у вивченні спільнот взаємодопомоги українських трудових мігрантів (2011)
Балановський Я. М. - Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (2011)
Щерба Г. І. - Стратегічні орієнтири і потенціал транскордонного співробітництва України в соціальному просторі Європи (2011)
Бліхар М. П. - Ціннісні орієнтації студентської молоді України: соціологічний аналіз проблеми (2011)
Лапан Т. Д. - Формування академічної української соціології в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., Судин Д. Ю. (2011)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціольогія) (2011)
Сорока Ю. Г. - Ворог як категорія соціального сприйняття (2011)
Лобовикова Е. М. - Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства, Мельников А. С. (2011)
Сидор І. І. - Регіон як предмет соціологічної рефлексії (2011)
Мазурик О. В. - Соціальний контроль: базові перспективи концептуалізації соціального аудиту (2011)
Куземська Л. Ю. - Публічна соціологія: оцінка реалістичності тез М. Буравого (2011)
Петренко-Лисак А. О. - Соціальні звички як фактор вектору соціальних змін (2011)
Шедловська М. В. - Концептуалізація поняття "екологічна свідомість” у соціогуманітарних науках (2011)
Харченко О. І. - Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації (2011)
Васильченко О. Б. - Індивідуальний та суспільний настрої як об’єкт наукового дослідження (порівняльна характеристика) (2011)
Кучма І. З. - Вплив реклами і ЗМІ на формування споживацької поведінки молоді (2011)
Костюченко Т. С. - "Жіночий" малий бізнес в Україні в період соціальних трансформацій, Марценюк Т. О. (2011)
Стрельник О. О. - Жінки з інвалідністю: ідентичностіvs стереотипи (2011)
Проскура В. В. - Соціальна мімікрія звільнених з місць позбавлення волі як адаптивний спосіб поведінки (2011)
Соха М. В. - Як бездомні творять Дім: соціальна реінтеграція безпритульних людей у спільнотах Міжнародного руху "Емаус" (2011)
Ярошенко А. О. - Проблемне поле поширення корпоративної соціальної відповідальності, Пермінова Г. В. (2011)
Андрєєва Т. І. - Чи є харчування більш освічених українців здоровішим? (2011)
Кириленко О. М. - Інституціональна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період (2011)
Лукащук В. І. - Деструктивні фактори розвитку індустрії спорту (2011)
Кропивко С. М. - Вплив зрошувача-скиду на формування водного режиму та сольового балансу рисової карти-чека з дренажем (2016)
Попов В. М. - Методологія експериментальних досліджень на закритих зрошувальних системах, Внукова К. В., Таргоній М. М., Cорока Н. В., Шліхта В. В. (2016)
Турченюк В. О. - Підвищення дренованості рисових зрошувальних систем шляхом глибокого розпушення ґрунтів, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2016)
Сидоренко О. О. - Гідродинамічний та гідрохімічний режими природних вод у районі впливу кар’єру "Хотиславський" на початку розробки мергельно-крейдових відкладів, Цвєтова О. В., Дятел О. О., Грижук В. В. (2016)
Ткачук М. М. - Спосіб захисту гідромеліоративних територій від затоплення і підтоплення з використанням дренажно-екранномодульних систем, Ткачук Р. М. (2016)
Ольховик О. І. - Використання інфраструктури зрошувальних систем для виробництва альтернативної енергії, Ольховик Б. Є. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на структурноагрегатний склад ґрунтів, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Романюк І. В. - Розрахунок рівня антропогенного навантаження на басейн річки Гапа, Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г. (2016)
Живиця В. А. - Вплив лісів на умови формування паводкового стоку річок Карпат, Трофимчук Д. М. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на продуктивність багаторічних культур та якість врожаю, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Ревуцький В. Р. - Методологічні основи системного геодезично-інформаційного забезпечення сталого розвитку територій, Кахнич П. Ф., Волошина О. О. (2016)
Азарян В. А. - Проблема генералізованої системи управління якістю рудопотоків кар’єру та її алгоритмізація, Жуков С. О. (2016)
Яцик А. В. - Впорядкування водоохоронних зон навколо Сутиського водосховища за умови підвищення рівня води, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2016)
Hafied Y. - Load sediment quantification by ann method in cheliff watersheds, Shynkaruk L. A., Khlapuk M. M., Maruf Nadyr, Meddour Ahmed Salah Eddine (2016)
Гапіч Г. В. - Оцінювання технічного стану та пропускної спроможності водоскидів на р. Нижня Терса, Рудаков Л. М. (2016)
Сабзиев Э. Н. - Об одном алгоритме мониторинга fm вещаний, Пашаев А. Б. (2016)
Бомба А. Я. - Метод прикладених квазіпотенціалів розв’язування коефіцієнтних задач ідентифікації параметрів, Бойчура М. В. (2016)
Romaniuk V. V. - Method of Limit Recurrence by Contractive Mapping in Solving a Class of Exponential Kernel Integral Equations (2016)
Рудик А. В. - Пристрої обробки сигналів мікромеханічних давачів навігаційних систем (2016)
Назарук В. Д. - Інформаційні технології у навчальному процесі: електронний документообіг, Маланчук Л. О. (2016)
Россінський В. М. - Вплив нітратного рециклу та синтетичних детергентів на ефективність біологічного очищення стічних вод, Саблій Л. А. (2016)
Мартинов С. Ю. - Знезалізнення води в локальних системах водопостачання, Куницький С. О. (2016)
Щурська К. О. - Формування біоплівки з високими екзоелектрогенними властивостями в біоелектрохімічних системах, Зубченко Л. С., Кузьмінський Є. В. (2016)
Назаров С. М. - До вибору частоти обертання флейти сітчастого струменереактивного фільтра, Солодкий О. Д., Васильчук О. С. (2016)
Гаращенко О. В. - Електромагнітний фільтр зі змінним гідравлічним опором для очищення рідких середовищ, Гаращенко В. І., Іванов А. О. (2016)
Ткачук О. А. - Обґрунтування формул та їх параметрів для оптимізаційних розрахунків мереж дощового водовідведення, Ярута Я. В., Шумінський В. Д. (2016)
Назаров С. М. - Визначення залежностей параметрів імпульсної промивки самопливної лінії руслового водозабору від довжини цієї лінії (2016)
Яцков М. В. - Дослідження рН, Eh і буферної ємності молочної сировини у виробництві дитячих молочних продуктів, Корчик Н. М., Беседюк В. Ю. (2016)
Довбенко Т. О. - Санітарно-гігієнічні та ергономічні вимоги експлуатації електронно-обчислювальних машин (2016)
Стрілець О. Р. - Силові залежності від обертального моменту у запобіжній муфті з зіркоподібною пружиною з защемленими кінцями виступів, Стрілець В. М., Степанюк А. А. (2016)
Кирилюк І. В. - Дослідження енергетичних параметрів автогрейдера, Макарчук О. В., Кирикович В. Д. (2016)
Коцюба І. Г. - Дослідження сезонного морфологічного складу твердих побутових відходів м. Житомира, Давидова І. В., Стріха В. А. (2016)
Ліпянін В. А. - Сучасний стан та перспективи великопанельної житлової забудови у великих містах України (на прикладі м. Рівне), Мілаш Т. О. (2016)
Кухнюк О. М. - Прогнозування пластичних деформацій при роботі крупнозернистого бетону в умовах малоциклових навантажень, Мишко С. В., Кухнюк Н. О. (2016)
Собуцький В. О. - Неоднорідні структурно-нестійкі основи міських будівель і споруд, Гупалюк В. М., Собуцький О. В. (2016)
Стегній О. Г. - Україна на геополітичній мапі: погляд громадської думки (2012)
Шестаковський О. П. - Особливості використання масових опитувань для дослідження ставлень до іноетнічних груп (2012)
Грушевський М. С. - Початки громадянства (генетична соціологія) (2012)
Судин Д. Ю. - Женевський період діяльності українського соціологічного інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) (2012)
Прокопишин Т. Д. - Концепції нації у працях українських вчених поч. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2012)
Куртсеітов Р. Д. - Вплив установ системи освіти на процес мовної соціалізації дітей дошкільного та шкільного віку (кримських татар і національних меншин) в умовах сучасного Криму (2012)
Нечітайло І. С. - Освітній простір вищого навчального закладу: особливості організації з позиції соціології (2012)
Бутиліна О. В. - Професійна маргінальність студентів (2012)
Ігнатоля Н. І. - Трудова міграція закарпатців: напрямки та тенденції змін (2012)
Ровенчак О. А. - Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій (2012)
Мосаєв Ю. В. - Особливості відображення соціально-економічних проблем сучасності в ділових засобах масової інформації (2012)
Вєнцкєвіч Б. - Традиція і культура лемківських родин на прикладі мешканців села Зиндранова (Республіка Польща) (2012)
Басіна Т. О. - Роль неформальних зв’язків у житті української молоді (2012)
Шапошникова І. В. - Моделювання процесу соціалізації сучасної молоді (2012)
Демків О. Б. - Прізонізація свідомості молоді як девіантогенний чинник, Федевич М. З. (2012)
Криницька І. П. - Соціальні агенти легітимізації насильства над дітьми в сім’ї у сучасному українському суспільстві (2012)
Балановський Я. М. - Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забезпечення) (2012)
Бень О. Т. - Інституціоналізація: теоретична інтерпретація поняття (2012)
Панькова О. В. - Людський потенціал України у контексті сталого розвитку: концептуальні та емпіричні аспекти (2012)
Соболевська М. О. - Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії (2012)
Камінська Л. Ф. - Нові підходи до аналізу екологічних рухів в умовах сучасного суспільства (2012)
Біскуп В. С. - Теоретичний аналіз змісту поняття "кар’єра” з позицій суспільно-гуманітарних дисциплін (2012)
Жиров Д. А. - Визначення сутності та складових поняття "соціальна відповідальність підприємництва” (2012)
Марусяк Т. С. - Когнітивний компонент правосвідомості: спроба соціологічного дослідження (2012)
Козаченко О. О. - Комунікативна активність аудиторії у контексті функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект (2012)
Когут В. І. - Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями (2012)
Тупікова С. В. - "Homo somatikos”: проблематика людини тілесної в гносеологічному просторі класичної соціології (2012)
Козлова І. В. - Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів (2012)
Довгаль І. В. - Технологічний контекст поняття "соціальний діалог” (2012)
Афанасьєв Д. М. - Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій (2012)
Городецька О. Г. - Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки (2012)
Шинкаренко О. Є. - Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів (2012)
Хміль Я. В. - Поняття "інтернет-залежність” у соціогуманітарних науках та специфіка його дослідження в соціології (2012)
Вахула Б. Я. - Соціальні інтернет-мережі, їхні функції та роль у формуванні громадянського суспільства (2012)
Tochonov I. - The role of the Donetsk oblast construction sector in renovation of the territories, Kalashnikova T., Hordiienko V. (2017)
Yefremenko V. - Socio-economic consequences of military conflicts in the Donetsk region and priority areas of the regional renewal, Gavrysh O. (2017)
Snihova O. - The problems of recovery and development of thermal power engineering at the controlled territories of Donetsk and Lugansk regions (2017)
Cherevatskyi D. - EROI of the Ukrainian coal, Atabyekov O. (2017)
Rozmainsky I. - The basic aspects of the Hyman Minsky’s financial instability hypothesis (2017)
Shopova М. - Tourism satellite accounts – an information basis for the analysis of tourism expenditure (2017)
Grigorova V. - Balanced approach for optimizing marketing networks in tourism (2017)
Pidorycheva I. - Special economic zones: key lessons learned from the global experience (2017)
Lyakh O. - Formation of the modern sustainable sector of tourism and recreation in Ukraine (2017)
Savyuk L. - The sphere of educational services in the context of world globalization (2017)
Ostrovetskyy V. - Fiscal policy of Ukraine in conditions of decentralization: revenue of local budgets (2017)
Dimitrova T. - Commercial banks as a mechanism against financing terrorism (2017)
Shlafman N. - Research of the foreign countries experience in regulation of investment processes in building sphere, Frolina K. (2017)
Yeletskykh S. - Аlternative methods for evaluating financial sustainability of an enterprise (2017)
Petrischeva K. - Risk factor in financial security provision of enterprises on the base of management of available financial resources (2017)
Kinelski G. - The essence of competition in the electrical power subsector (2017)
Shabalina L. - World experience of the electric power industry restructuring, Bulavka E. (2017)
Lyashenko V. - The reforming of housing and communal services markets in the condition of economic crisis in Ukraine (2017)
Zaloznova Yu. - Increasing the efficiency of the organization of marketing activity of coal enterprises, Trushkina N. (2017)
Dźwigoł H. - Controlling as a сompany management concept (2017)
Miskiewicz R. - Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects (2017)
Latysheva О. - Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine (2017)
Ivanova Z. - Management of the counterparty risk of an industrial enterprise (2017)
Bondarenko О. - Development of innovative entrepreneurship in Ukraine (2017)
Dźwigoł-Barosz M. - Enhancement of emotional intelligence-related competencies of successors in family businesses (2017)
Abbasova Sh. - Estimation of a living standards of elderly population in the conditions of transition to the sustainable development in Azerbaijan Republic, Orujova M., Orujova T. (2017)
Aliyeva I. - Vocational education problems in tourism sphere of Azerbaijan (2017)
Gitis T. - Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises, Klimenko S. (2017)
Kitrish E. - The role of supply chain sustainability in a corporate social responsibility strategy (2017)
Мельниченко О. А. - Якість публічного управління як запорука добробуту населення країни (2017)
Клімушин П. С. - Інноваційні сервіси відкритих даних для забезпечення ефективного функціонування е-уряду, Спасібов Д. В. (2017)
Омаров А. Е. огли - Стратегічні напрями національної екологічної політики держави (2017)
Голованова Н. В. - Медіапростір як важливий чинник побудови інформаційного суспільства (2017)
Забейворота Т. В. - Сучасна концепція е-врядування як основа модернізації системи державного управління (2017)
Серенок А. О. - Надання адміністративних послуг в електронній формі в органах місцевого самоврядування: результати дослідження 2016 року (2017)
Омельчак К. О. - Державне регулювання ринку земель у світлі процесів децентралізації влади (2017)
Федорук Є. І. - Державне регулювання логістичної сфери в агро-промисловому комплексі України (2017)
Боклаг В. А. - Громадський контроль у контексті об’єднання територіальних громад та децентралізації в Україні, Павленко А. О. (2017)
Боковикова Ю. В. - Природні ресурси – ресурси розвитку територіальних громад (2017)
Дунаєв І. В. - Проблеми модернізаційного переходу регіонів до децентралізованої моделі розвитку (2017)
Митник А. А. - Підвищення ролі бізнес-асоціацій у механізмах взаємодії влади і бізнесу на регіональному рівні (2017)
Павлюк Н. В. - Формування нормативно-правової основи публічного управління в контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Балуєва О. В. - Принципи формування державної політики відновлення постраждалих від конфлікту територій, Келембет О. С. (2017)
Величко Л. Ю. - Дія норм трудового права на правове регулювання праці державних службовців (2017)
Балута І. В. - Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації (2017)
Лазарєв М. І. - Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі, Лунячек В. Е., Рубан Н. П., Тіманюк В. М., Фесенко Н. С., Черненко Ю. Ю. (2017)
Золотарьов В. Ф. - Способи маніпулятивного впливу на публічних службовців, Білосорочка С. І. (2017)
Оргієць О. М. - Стажування в органах виконавчої влади як інструмент накопичення передового досвіду управлінської діяльності (2017)
Кравченко С. Г. - Оптимізація державної політики щодо розвитку урбанізованих територій в контексті основних положень Магденбурського права (2017)
Краснова Н. С. - Інформатизація загальної середньої освіти Японії: досвід для України (2017)
Поліщук Г. О. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Семчук М. Г. - Європейський досвід державного регулювання сфери біоенергетики (2017)
Долінченко О. М. - Формування пріоритетних напрямів державного регулювання демографічних процесів в Україн (2017)
Malanchuk O. - Multiple social identities as moderators of conflict in Ukraine?, Susak V. (2015)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2015)
Рущенко І. П. - Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) (2015)
Тітар І. О. - Кореляційний аналіз зв’язку модернізації економіки з політичними інститутами (2015)
Мусієздов О. О. - Пам’ять та міська ідентичність: спроби поєднання у контексті концепції уявлених спільнот (2015)
Яковенко Ю. І. - Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціології, Гринчук А. В. (2015)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів (2015)
Павлега О. С. - Предмет та об’єкт соціології соціальної політики (2015)
Когут І. А. - Сучасні підходи до вивчення правової культури: теоретичний аспект (2015)
Величко О. А. - Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект, Олійник О. О. (2015)
Отріщенко Н. В. - Надійність кодування проективних малюнків: приклад застосування k Коена (2015)
Балановський Я. М. - Методологічні проблеми визначення індикаторів етносоціокультурної маргінальності (2015)
Лапан Т. Д. - Розвиток вітчизняної соціології у 60–70-ті рр. ХХ ст.: історичний досвід Львова (2015)
Трегуб К. С. - Особливості функціонування мас-медіа у період трансформації сучасного українського суспільства: проблема соціальної відповідальності (2015)
Молдованенко А. О. - Роль соціальних медіа у процесі формування мікросоціальної солідарності в сучасному українському суспільстві (2015)
Булавін Д. Г. - Соціальна відповідальність як ефективний фактор розвитку підприємства (2015)
Карпунець А. С. - До питання трансформації інституту державної служби України (2015)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство в управлінні закладами соціального обслуговування: результати експертного опитування (2015)
Андрейчук С. К. - Проблеми формування національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучасному етапі (2015)
Здрагат С. Г. - Евалюація як система інноваційного підвищення якості освіти у соціологічній перспективі (2015)
Чорнописька Х. В. - Настанови та практики студентів ВНЗ у сучасній Україні щодо інтелектуальної міграції (2015)
Бліхар М. П. - Окремі аспекти розвитку духовності українського студентства: досвід емпіричного дослідження (2015)
Садовська А. О. - Перші кроки на ринку праці молодих інженерів за даними емпірико-соціологічного дослідження (2015)
Długosz P. - Polish sociology of youth and its main fields of research (2015)
Аніпченко С. М. - Типи та функції прабатьків як агентів первинної соціалізації особистості в сім’ї (2015)
Черниш Н. Й. - Специфіка довіри та довірчих відносин у сучасному українському суспільстві (2015)
Коновалов О. Є. - Перспективи соціологічних досліджень артхаусного кінематографа (2015)
Сальніков С. З. - Деякі аспекти громадянської активності студентської молоді у сучасних реаліях (2015)
Фостер Л. Ф. - Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні аспекти (2015)
Rewera M. - Polish school and teachers in the opinion of pupils (based on the selected research results of the last fifty years), Pachkovskyy Yu. (2016)
Гордієнко Н. М. - Проблеми соціальної мобільності випускників інтернатних закладів системи освіти (2016)
Садовська А. О. - Модель пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці України (2016)
Chebotariova A. - Competitive or multidirectional? Collective memory of the Holocaust in Ukrainian society (2016)
Пержун В. В. - Історичне минуле, історична пам’ять, боротьба символів: нові виклики для історичної соціології (2016)
Ляхович Г. В. - Мовна ідентичність як передумова солідарності: соціологічні розвідки, Чепак В. В. (2016)
Калашнікова Л. В. - Теоретико-методологічні передумови вивчення концепту безпеки у соціологічній думці ХІХ– першої половини ХХ ст. (2016)
Шелухін В. А. - Епістемологічний вимір vs онтологічний аргумент: концепція мікро-макро переходів Дж. С. Колмена у критиці (2016)
Баранова С. С. - Суспільні рухи спортивного спрямування: специфіка і класифікація, Ковтун О. С. (2016)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Практики політичної участі: методологічні основи та методичні рішення (2016)
Проценко О. О. - Соціокультурний та інституційний простір волонтерства в Україні: контексти та динаміка (2016)
Жовновата В. О. - Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження (2016)
Паронікян А. А. - Роль етнічних меншин у розбудові громадянського суспільства в Україні (2016)
Берездецька Л. В. - Соціальні проблеми учасників АТО в українському суспільстві (2016)
Яремко З. М. - Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища, Галаджун Я. В., Муць І. Р., Петришин Р. С., Зелінський А. В. (2016)
Пилипенко Я. С. - Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" (2016)
Шевель І. П. - Глобалізаційні процеси через призму розбіжностей, які виникають в дійсності (2016)
Варга Н. І. - Зайнятість молоді на пограниччях Центрально–Східної Європи (2016)
Конончук О. Г. - "Громадянське суспільство-III": компаративний аналіз країн постсоціалістичного світу (2016)
Личковська О. Р. - Партисипативні інтернет-видання в сучасному українському медіа-просторі: можливості і обмеження (2016)
Василевська Н. С. - Візуалізація як засіб самопрезентації в соціальних медіа (теоретичний аспект дослідження) (2016)
Стадник А. Г. - Масова свідомість як об’єкт інформаційної війни (2016)
Хміль Я. В. - Аксіоматичні ядра головних соціологічних підходів у дослідженні інтернет– практик (2016)
Нечітайло І. С. - Якісні зміни в освіті як підґрунтя соціальних змін: деякі революційні "сценарії" (2016)
Бедашева О. Ю. - Специфіка соціологічної інтерпретації поняття "успіху" та "життєвого успіху" (2016)
Черниш Н. Й. - Вступне слово до публікації авторської програми студентки 2 курсу магістеріуму А. Білик (2016)
Білик А. - "Сильна програма" соціологічного дослідження фестивалів в рамках культуральної соціології (2016)
Бісько Н. - Трансформація рослинних субстратів міцелієм лікарського гриба Ganoderma Lucidum, Джуренко Н., Паламарчук О., Коваль І. (2017)
Мельничук О. - Окремі аспекти інтродукції рослин роду Lophanthus Adans. в умовах Кременецького ботанічного саду (2017)
Карастан О. - Молекулярно-генетичний аналіз батьківських та прабатьківських форм для верифікації походження зразків винограду V. vinifera L., Мулюкіна Н., Папіна О. (2017)
Лісовська Т. - Цитогенетичні ефекти біостимуляторів рослин на основі природних сировинних ресурсів (2017)
Пилипчук А. - Особливості розвитку тюльпанів в умовах відкритого ґрунту Західного Лісостепу, Андреєва В. (2017)
Сергєєва Л. - Біотехнологія пшениці. Протеїновий пул тканин рослин і клітинних культур, Дикун М., Броннікова Л. (2017)
Толочик І. - Видовий склад угруповань водоростей р. Стир у межах Рівненської області, Володимирець В. (2017)
Зубцова І. - Структура флори деяких груп рослин регіонального ландшафтного парку "Сеймський", Скляр Ю. (2017)
Савоськіна А. - Опис інвазійної спроможності дендросозоекзотів на Українському Поліссі (2017)
Шевченко М. - Афілофороїдні гриби Ічнянського національного природного парку (Україна) (2017)
Павлюк В. - Біоморфологічні особливості степових рослин Горохівської височини (Горохівський район, Волинська область), Кузьмішина І. (2017)
Коцун Л. - Натуралізація деревних інтродуцентів у культурфітоценозах Волинської області, Кузьмішина І., Коцун Б. (2017)
Холодков О. - Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій Lunaria rediviva l. на території Сумського геоботанічного округу (2017)
Гончаренко В. - Родина Rosaceae Juss. у природній флорі та культурі Шацького поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2017)
Hushcha Т. - Cell Biology From a Self-organization Theory Perspective, Gushcha O. (2017)
Осип М. - Вищі карбонові кислоти олії насіння чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.), Осип Ю. (2017)
Зай С. - Зміна швидкісно-силових параметрів скорочення musculus soleus щурів при хронічній алкоголізації, Білобров В., Вулицька Д., Ноздренко О., Абрамчук О., Мотузюк О. (2017)
Оксентюк Я. - Видові угруповання акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) аграрних та промислових місць Житомирського Полісся (2017)
Дунаєвська О. - Морфометричні особливості селезінки жуйних у віковому аспекті (2017)
Андрійчук Т. - Співвідношення статей калюжниці болотяної (Viviparus contectus) в популяції як показник впливу навколишнього середовища, Вискушенко Д., Вискушенко А. (2017)
Демянчик В. - Мониториг эколого-фаунистических ситуаций и новые подходы к решению природоохранных проблем в экосистемах трансграничного пространства Полесья (2017)
Костюк В. - Генетична диференціація річкових раків із водойм басейну р. Прип’ять, Межжерін С., Гарбар О. (2017)
Уваєва О. - Вплив трематод на плодючість калюжниць (2017)
Станішевська Т. - Вікові особливості тканинного кровотоку в дітей у період пубертатного розвитку, Горна О., Хрустальова Ю., Сукова Я., Кардашевська В. (2017)
Качинська Т. - Вплив сприйняття індивідуальної хвилини на нейродинамічні показники, Абрамчук О., Гочачко К. (2017)
Передмова (2017)
Привалова Л. П. - Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) (2017)
Власенко Н. І. - Риторичні витоки діалогічності роману: особливості проблематизації в жанровому метадискурсі (2017)
Patsan V. O. - The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation (2017)
Гоменюк А. В. - Функції травестії в "Аркадіях" Ф. Сідні (2017)
Калиберда Н. В. - Поэтика художественного пространства в романе "Памела, или Вознагражденная добродетель" Ричардсона (І–ІV книги) (2017)
Русских И. В. - Роман "Ланселот Гривз" Т. Дж. Смоллета: поэтика книжности и нравоописания (2017)
Гавриленко Є. В. - Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля (2017)
Посудиевская О. Р. - Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887–1888) (2017)
Пичугина Т. Е. - "Генеральские дочки" в драматургии fin de siècle: Фрекен Жюли, Гедда Габлер, Электра (2017)
Ватченко С. А. - Роман Генри Джеймса "Крылья голубки". Поэтика преображения формы, Максютенко Е. В. (2017)
Родный О. В. - Комическая хроника эпохи в творчестве Джерома К. Джерома (2017)
Скуратовская Л. И. - Роман Айрис Мердок: расширение границ жанра (2017)
Потницева Т. Н. - "…Все ново в старом монологе". Монолог Гамлета в зеркале переводческих интерпретаций (2017)
Калашникова О. Л. - Интертекст "гоголевского жанра" в критике Русского Зарубежья (2017)
Дережицька Т. В. - Національні стереотипи як складова літературного образу в романі Е. М. Форстера "Подорож до Індії" (2017)
Мищур Т. Л. - Таинственный мир барокко и поэзия М. И. Цветаевой (2017)
Казарин В. П. - "… Ровно десять лет ходила / Под наганом" (А. А. Ахматова-Горенко и сэр Исайя Бёрлин), Новикова М. А. (2017)
Данилович Т. В. - Рецепция теории чистого искусства в советской литературной критике 1946–1956 гг. (2017)
Романова Е. И. - Почему умер текст? (о поэме Вен. Ерофеева "Москва – Петушки") (2017)
Воеводина О. А. - Жанровое заглавие и металирика (2017)
Обихвіст М. С. - Функції концепту "кохання" у розкритті жіночих образів (на матеріалі роману Ґабріеля Ґарсіа Маркеса "Кохання під час холери") (2017)
Васильєв Є. М. - Жанрова специфіка драми-приквелу (2017)
Борисенко М. В. - "Две стороны горы". Поэтика рассказа Элис Манро "The Bear Came Over the Mountain” (2017)
Левченко А. В. - "Дилемма Джексона" А. Мердок как философский роман: проблема смысла и художественной семантики (2017)
Велигина Н. Г. - Жанровый эксперимент в малой прозе литературы постмодернизма: предисловие к сборнику Джулиана Барнса "Есть что сказать" (2017)
Михед Т. В. - Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі (2017)
Блайда И. А. - Бактериальная десульфуризация углей, Васильева Т. В. (2017)
Коломієць Ю. В. - Просторова гетерогенність і специфічність індукованих бактеріозів у калюсних тканинах Lycopersicon esculentum Mill. in vitro, Ліханов А. Ф., Григорюк І. П. (2017)
Семенець А. С. - Вплив антибіотиків на біоплівки штамів Pseudomonas aeruginosa з різним рівнем вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату, Галкін М. Б., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2017)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність продуктів метаболізму бактерій Lactobacillus plantarum та Enterococcus italicus за сумісної дії проти фітопатогенних бактерій, Жунько І. Д., Ліманська Н. В., Іваниця В. О. (2017)
Волощук О. М. - Антивірусна дія похідних Амінопропанолу-2 на експериментальні моделі вірусу гепатиту C, Короткий Ю. В., Смертенко О. А., Рибалко С. Л., Порва Ю. І., Широбоков В. П. (2017)
Горшкова О. Г. - Вилучення Cu (II) з водних розчинів іммобілізованими клітинами бактерій роду Pseudomonas, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Бєляєва Т.О., Конуп І. П. (2017)
Максименко Л. О. - Низькомолекулярні каротоворицини Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Балко О. І., Балко О. Б. (2017)
Конуп И. П. - Детектирование биосурфактантов на поверхности нанопористого кремния, Гудзенко Т. В., Конуп Л. А., Волювач О. В. (2017)
ХII Міжнародна літня школа-конференція "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" за тематичним напрямом "Біоінформатика" (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Содержание (2018)
Мыценко И. М. - Импульсный логарифмический усилитель с автоматической регулировкой усиления в диапазоне частот 1 МГц…8 ГГц, Халамейда Д. Д. (2018)
Педенко Ю. А. - Использование метода Matrix Pencil для радиолокационного измерения углов места маловысотных целей над взволнованным морем (2018)
Кудинцева И. Г. - Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса, Галюк Ю. П., Николаенко А. П., Хайакава М. (2018)
Карлов В. Д. - Плазменная антенна с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока, Кириченко Ю. В. (2018)
Купченко Л. Ф. - Оценка согласованности оптимальной динамической спектральной фильтрации в оптико-электронных системах обнаружения объектов, Рыбьяк А. С., Гурин О. А. (2018)
Марков В. А. - О влиянии формы импульса анодного напряжения на устойчивость работы магнетрона на пространственной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом, Науменко В. Д. (2018)
Пузанов А. О. - Двухчастотный метод определения активного сопротивления факельного разряда в рамках эквивалентной схемы М. С. Неймана, дополненной эквивалентной индуктивностью разряда (2018)
Пузанов А. О. - Численный анализ двухчастотного метода измерения активного сопротивления факельного разряда с учетом и без учета его эквивалентной индуктивности (2018)
Чернышов Н. Н. - Конструкции и принципы работы фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, Панченко А. Ю., Писаренко В. М., Алкхавалдех М. А. Ф., Умяров К. Т. (2018)
Шейко В. М. - Трансформація відносин старої інтелігенції і влади під час Української революції в 1917–1921 рр. (2018)
Воронова Л. М. - Науково-дослідна робота Харківського історичного музею в перше повоєнне десятиліття, Мартем’янова Н. С. (2018)
Chastnyk S. V. - Minority Languages in Digital Communication (2018)
Шейко В. М. - Принципи і пріоритети наукової діяльності ВНЗ культурологічно-мистецького профілю, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2018)
Шемаєва Г. В. - Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах (2018)
Шипота Г. Є. - Напрями застосування концепту "комунікація" в бібліотекознавчих дослідженнях (2018)
Єрмолаєва Г. А. - Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності (2018)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичний компонент підготовки фахівців зі спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (2018)
Глазунова Л. В. - Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз, Лесюк О. В. (2018)
Шевцова Ю. О. - Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві (2018)
Кунанець Н. Е. - Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті "розумних міст", Липак Г. І., Пасічник В. В. (2018)
Тітов С. В. - Аналіз якості інформаційно-технологічного забезпечення обробки документів у хмарному сервісі Microsoft Onedrive, Тітова О. В. (2018)
Romanyuk O. I. - The Communication Function of Journalism, Kovalenko I. P. (2018)
Звєгинцова М. Е. - Форми функціонування медійного суб’єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) (2018)
Зацерківна М. О. - Вивчення зв’язків із громадськістю як виду діяльності та функції управління: методологічний аспект (2018)
Євтушенко О. М. - Застосування прийомів кітчу в дизайні реклами (на прикладі робіт Дмитра Растворцева), Жидкова Д. C. (2018)
Гиріна Т. С. - Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення (2018)
Миронов М. С. - Уявлення про "творчість" у рекламі: cередньовічна філософія та постмодерн (2018)
Піменов В. Г. - Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан (2018)
Остропольська З. М. - Інновація як складова соціокультурної діяльності (2018)
Перехейда В. В. - Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену (2018)
Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічні рефлексії соціалізації іноземних студентів (2018)
Кікоть А. А. - Дослідження туризму як соціокультурного феномену (2018)
Колесова Н. А. - Метаболічні і структурні зміни сердя та еритроцитів білих щурів за коразолової моделі судомного синдрому, Хайтович М. В., Аршиннікова Л. Л., Антоненко Л. Л., Брюзгіна Т. С., Чухрай С. М., Литвиненко В. Л., Сухарева Н. М., Жданова О. О. (2013)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №9 та № 10), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2013)
Чекман І. С. - Аквапорини: структура, функції та значення для медицини, Сімонов П. В. (2013)
Василии В. С. - Використання сучасних профілактичних технологій як необхідний елемент формування здорового способу життя (2013)
Клименюк В. П. - Вивчення ризиків інвалідизації внаслідок серцево- судинних захворювань за ієрархічною мікст-моделлю (2013)
Ніженковська І. В. - Інформаційна забезпеченість населення як важливий аспект відповідального самолікування у мегаполісі, Лисенко О. Ю., Дикуха І. М. (2013)
Сміянов В. А. - Внутрішній аудит медичної документації хворих артеріальною гіпертензією на первинному рівні медичної допомоги, Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Біляков А. М. - Судово-медичне визначення травматичного ґенезу смерті та тривалості зажиттєвого перебігу смертельної механічної травми за вмістом "середніх молекул" в тканинах та рідинах тіла (2013)
Бичкова Н. Г. - Стан системного імунітету у хворих після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом на різних етапах реабілітації, Присяжнюк А.П., Ахтемійчук О.С. (2013)
Борисенко А. В. - Цитологічні та мікробіологічні зміни слизової оболонки порожнини рота у вагітних із залізодефіцитною анемією, Тімохіна Т. О. (2013)
Борисенко А. В. - Визначення полів напружень методом скінченних елементів у різцях нижньої щелепи відновлених з використанням внутрішньоканальних штифтів, Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Савинук А. О. (2013)
Василюк Н. В - Риніт вагітних: патологія чи транзиторне явище?, Макарчук О. М. (2013)
Вітовська О. П. - Напрями профілактики первинної глаукоми в Україні на сучасному етапі (2013)
Дудар Л. В - Вплив фізичної активності на якість життя молодих людей, Овдій М. О. (2013)
Маланчук В. А. - Клиническая оценка сонографических показателей хронических заболеваний околоушных слюнных желез, Перерва В. В., Логановская Е. В., Гуч А. А. (2013)
Шепетько Е. Н. - Иммуномодулирующая терапия в комплексном лечении острокровоточащего рака желудка с применением радикальных операций, Бычкова Н. Г., Гармаш Д. А., Курбанов А. К. (2013)
Мельниченко Л. В. - Эффективность восстановительного лечения с применением комбинированной тракции у больных с люмбалгиями и люмбоишиалгиями (2013)
Удод А. А. - Оценка степени полимеризации фотокомпозиционного материала по результатам оценки удельной световой энергии, Мороз А. Б., Колосова О. В. (2013)
Мороз А. В. - Деякі аспекти лікування остеоартрозу у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (2013)
Назарко Н. М. - Ефективність превентивної фізичної реабілітації осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу (2013)
Скринченко Н. Я. - Особливості поліморфізму гена (32-адренорецепторів у жінок з невиношуванням вагітності, Воробьова І. І., Могілєвська С. Л., Живецька-Денисова А. А., Лівшиць Л. А., Гулковський Р. В., Кучеренко А. М. (2013)
Латишев Є. Є. - Перспективи здобуття дистанційної освіти в Україні (2013)
Москаленко В. Ф. - Інноваційні освітні технології в сучасній післядипломній фармацевтичній освіті, Антоненко М. Ю., Дорошенко В. О., Бутко Л. А. (2013)
Чекман І. С. - Наукова діяльність співробітників кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (підсумки п’ятирічної роботи), Горчакова Н. О., Казак Л. Л., Бабак В. В., Борзенко І. О., Голопихо Л. Л., Голота Л. Г., Дяченко В. Ю., Кава Т. В., Шумейко О. В. (2013)
Абу Шамсія Р. Н. - Лапароскопическая абдоминальная хирургия: современные возможности и перспективы (2013)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом, Хайтович М. В., Бичкова Н. Г., Красюк О. А. (2013)
Дудар Л. В. - Целіакія дорослих: глютен чутливі ураження слизової оболонки ротової порожнини, Романенко І. Г., Колесник К. О., Дудар Д. В. (2013)
Михайличенко Б. В. - Комплексні наукові дослідження мумій та кліматичних умов ближніх печер Києво-Печерської лаври, Остапюк Л. І., Топчій Т. ., Федотова І. А., Бондар С. С. (2013)
Погребняк А. Д. - Структурно-фазовые превращения в поверхностных слоях и свойства металлических материалов после импульсного воздействия пучков частиц, Кульментьева О. П. (2003)
Гнатюк И. Е. - Микроструктура зоны оплавления при многократном импульсном лазерном воздействии, Андрющенко В. А., Бондарь В. И., Дзевин Е. Н. (2003)
Каплун В. Г. - Особенности формирования диффузионного слоя при ионном азотировании в безводородных средах (2003)
Borodin A. - The interaction of Na atoms with the molecular surfaces H2O and CH3OH: the role of delocalized Na3s electrons, Hofft O., Kahnert U., Kempter V., Allouche A. (2003)
Беляев Н. Р. - Определение свойств поверхности кристаллов на основе изучения явления теплопроводности при низких температурах, Ходусов В. Д. (2003)
Островский О. С. - Защитные экраны и поглотители электромагнитных волн, Одаренко Е. Н., Шматько А. А. (2003)
Дзюбенко М. И. - Использование динамики спеклов для позиционирования плоской поверхности, Колпаков С. Н., Пелипенко В. П., Приёмко А. А. (2003)
Береснев В. М. - Исследование фрикционных свойств композиционных покрытий, полученных вакуумно-дуговым методом, Федоренко А. И., Гриценко В. И., Перлов Д. Л. (2003)
Белаш Н. Н. - Исследование влияния предварительной обработки и состава композиционных покрытий на стойкость твердосплавных режущих пластин, Таран В. С., Татаринов В. Р. (2003)
Куклин В. М. - Развитие высоких технологий и венчурного бизнеса – реальный путь к процветанию (2003)
Правила оформлення статтей (2003)
Погребняк А. Д. - Особенности структуры и физико-механических свойств гибридных и комбинированных покритий, Понарядов В. В., Кравченко Ю. А., Рузимов Ш. М. (2003)
Береснев В. М. - Покрытия на основе тугоплавких соединений, осаждаемых из потоков металлической плазмы вакуумной дуги, Толок В. Т., Гриценко В. И. (2003)
Костюк Г. И. - Перспективы и реальность применения комбинированных технологий упрочнения и нанесения покрытий для упрочнения деталей машиностроения и в инструментальном производстве (I. Физические и технические аспекты) (2003)
Гончаров А. В. - Исследование распределения азота в образцах, полученных ионно-стимулированным осаждением пленок Cr на алюминий при бомбардировке ионами азота, Гугля А. Г., Марченко И. Г., Неклюдов И. М. (2003)
Андреев А. А. - Формирование вакуумно-дуговых нитридных покрытий на основе молибдена, содержащих серу, Картмазов Г. Н., Кострица Т. В., Романов А. А. (2003)
Лоскутов С. В. - Изменение работы выхода электронов при упруго-пластическом деформировании металлов (2003)
Удовицкий В. Г. - Рентгеновское исследование кристаллической структуры тонких пленок дибензотетрааза|14|аннулена (2003)
Колесник В. В. - Формирование многокомпонентных многослойных жаростойких покрытий на лопатки ГТД с помощью ионного магнетрона, Белан Н. В., Иващенко С. С., Колесник В. П., Слюсарь Д. В., Жеманюк П. Д., Прокопенко А. Н. (2003)
Целуйко А. Ф. - Формирование интенсивных электронных пучков в протяженном плазменном диоде с металлогидридным инжектором предварительной плазмы, Бориско В. Н., Зиновьев Д. В., Дробышевская А. А., Клочко Е. В. (2003)
Дудник С. Ф. - Применение металлических покрытий для защиты сварных соединений, подверженных электрохимической коррозии, Сагалович А. В., Сагалович В. В. (2003)
Мізернік В. М. - Каскадне з’єднання N резонансних розгалужень з магнітодіелектричними резонаторами, П’ятак М. І. (2003)
Вербицкий В. Г. - Расчет элементного состава варизонных структур А3В5 для белых светодиодов, Осинский С. В., Сариков А. В. (2003)
Манучарян Г. В. - Взаимная неустойчивость фазовых траекторий и хаотическое поведение нелинейных механических систем (2003)
Чеснокова Н. В. - Инновационная государственная политика: объективная необходимость и некоторые аспекты формирования (2003)
Толок В. Т. - "Булат" – дитя "термояда" (страницы истории) (2003)
Костюк Г. И. - Перспективы и реальность применения комбинированных технологий упрочнения и нанесения покрытий для упрочнения деталей машиностроения и в инструментальном производстве (II. Теоретические и системные аспекты) (2004)
Хороших В. М. - Пространственное распределение потоков частиц в стационарном дуговом разряде низкого давления, Холомеев М. Г. (2004)
Отажонов С. М. - Фоточувствительность АФН-пленок в гетероструктуре из СDTE-SiO2-Si под действием внешнего электрического поля (2004)
Богатыренко С. И. - Плавление и кристаллизация в слоистой пленочной системе Ge-Bi, Гладких Н. Т., Дукаров С. В., Крышталь А. П. (2004)
Михлин Ю. В. - О возникновении хаотических колебаний параметрически возбуждаемого математического маятника, Манучарян Г. В. (2004)
Береснев В. М. - Некоторые аспекты повышения стойкости рабочих поверхностей трения, Толок В. Т., Гриценко В. И. (2004)
Вербицкий В. Г. - Формирование элементного состава гетероструктур А3В5 при эпитаксии из ионизированных потоков, Осинский С. В. (2004)
Воронов Д. Л. - Начальные стадии перемешивания в многослойных периодических покрытиях Mo/Si при облучении ионами He, Девизенко А. Ю., Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В., Пеньков А. В., Севрюкова В. А., Бобков В. В., Перегон Т. И., Тищенко Л. П. (2004)
Дехтярук Л. В. - Температурный коэффициент сопротивления мультислоев с поликристаллической структурой, Маршалек М., Проценко И. Е., Чорноус А. Н. (2004)
Хрипунов Г. С. - Гибкие солнечные элементы ITO/CdS/CdTe/Cu/Au с высокой удельной мощьностью, Бойко Б. Т. (2004)
Вербицкий В. Г. - Ионная стимуляция получения твердых растворов InxGayAl1–x–yNuAsvP1–u–v для диодных источников белого света, Осинский С. В., Сариков А. В. (2004)
Свич В. А. - Исследования в рамках проблемы освоения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн, выполненных на кафедре радиофизики, Дюбко С. Ф., Кузьмичов В. М., Шульга В. М. (2004)
Мизерник В. Н. - Рассеяние волноводной волны на запредельном участке с феррито-диэлектрическим резонатором, Пятак Н. И. (2004)
Кунченко Ю. В. - О формировании микро,-нанослойных покрытий методом вакуумно-дугового осаждения, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н., Неклюдов И. М. (2004)
Береснев В. М. - Применение покрытий на основе тугоплавких соединений для защиты контейнерных материалов, Ковтун Г. П. (2004)
Дудник C. Ф. - Исследование характеристик трения и износа ионно-плазменных покрытий, полученных на алюминиевом сплаве, Любченко А. П., Олейник А. К., Сагалович А. В., Сагалович В. В. (2004)
Фареник В. И. - Высокочастотные разряды низкого давления в технологии малоэнергоемкого вакуумно-плазменного травления микроструктур (2004)
Багатырь А. Е. - Социальное партнерство участников образовательного процесса университетов в трансформативной экономике, Дулуб Л. Н., Пятак Н. И. (2004)
Приходько В. И. - К кинетической теории частиц поверхности в методе сокращенного описания, Кавчук В. И., Турбин П. В. (2004)
Annaratone B. M. - Levitation of particles in O2 plasma, Antonova T., Lisovskiy V. A., Thomas H. M., Morfill G. E. (2004)
Лисовский В. - Плазменная очистка технологических камер в высокочастотном емкостном разряде, Бут Ж.-П., Ландри K., Дуэ Д., Касань В. (2004)
Хороших В. М. - I. Эрозия катода и расход массы катодного материала в стационарной дуге низкого давления (2004)
Хороших В. М. - II. Капельная фаза эрозии катода стационарной вакуумной дуги (2004)
Береснев В. М. - Влияние многокомпонентных и многослойных покрытий на процессы трения и износа (2004)
Loya V. Yu. - Investigation of the optical coatings on the DKDP single crystals by X-ray photoelectron spectroscopy, Lada A. V., Puga P. P., Gritsyna V. T. (2004)
Шкилько А. А. - Экзоэлектронная эмиссия из алюминия после механических и термических воздействий (2004)
Толок В. Т. - Физика и Харьков (2004)
Хавронюк М. І. - Компаративний метод у сучасному кримінальному-правовому дослідженні: мета застосування (2017)
Пампура М. В. - Зміст та особливості правової ідеології як складової правосвідомості в умовах системної трансформації українського суспільства (2017)
Чумаченко С. В. - Поняття та види суб'єктів забезпечення національної безпеки України (2017)
Вовкович У. В. - Передумова розвитку філософсько-правових ідей у Галичині (кінець XIX-початок XX ст.ст.) (2017)
Зінченко С. - Теоретико-правовий аспект легалізації окремих верст населення "сексуальних меншин" в умовах розбудови правової держави (2017)
Мельніков Д. О. - Теоритичні основи сучасної моделі місцевого самоврядування: порівняльна характеристика (2017)
Шульгін В. В. - Новелізація військового-службового законодавства України в особлий період як спосіб ефективності його реалізації (2017)
Гасанов А. К. - Щодо питання повноважень Вищої ради правосуддя (2017)
Нікопольська К. В. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні: правове регулювання та проблеми правозастосовчої практики (2017)
Скробач С. Л. - Щодо завчасного сповіщення про проведення мирних зібрань (2017)
Бандурка О. О. - Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні (2017)
Христинченко Н. П. - Пріоритетні напрями: щодо питання удосконалення механізму організації наукової діяльності в Україні (2017)
Фелик В. І. - Види нематеріального забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України (2017)
Кікінчук В. Ю. - Форми взаємодії Національної поліції з іншими суб'єктами забезпечення публічної безпеки та порядку в державі (2017)
Калашник М. В. - Поняття та порядок застосування поліцейського піклування (2017)
Кучинський Ю. Д. - Структура механізму адміністративно-правового регулювання режиму військового майна в Україні (2017)
Боженко Н. В. - Медіація як один із засобів врегулювання адміністративних спорів: теоретико-історичний аспект (2017)
Голуб В. О. - До дискусії щодо правових підстав введення в Україні воєнного стану (2017)
Околович М. Є. - Практика формулювання дефініцій "адреса", "будівельна адреса", "поштова адреса" у правових актах управління містобудівною діяльністю (2017)
Терещук Ю. В. - Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду організації менеджменту митних адміністрацій та служб через призму актів національного законодавства (2017)
Єфремова І. О. - Поняття та сутність відповідальності у сімейному праві (2017)
Пітух Ю. Ю. - Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху як складова державної політики безпеки доожнього руху (2017)
Сокуренко В. В. - Вплив кримінальної субкультури на правопорядок (2017)
Налуцишин В. В. - До питання філософського осмислення формування взаємозв'язку соціального контролю та правового порядку (2017)
Пекар П. В. - Окремі проблеми визначення змісту поняття "публічності" у складі злочину передбаченого ст.436 КК України (2017)
Черепій П. П. - Особливості юридичного складу умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (2017)
Джужа А. О. - Запобігання віктимологічній поведінці у сфері соціального-економічних відносин (2017)
Леон Я. О. - Функції слідчого судді у кримінальному процесі (2017)
Муляр М. С. - Щодо ефективності інформаційної складової в цивільно-правовому регулюванні споживчого кредитування (2017)
Шаповалова К. С. - Відповідальність за немайнову (моральну) шкоду суб'єктів господарювання, які допустили господарське правопорушення (2017)
Ануфрієв М. І. - Деякі аспекти системи міжнародного-правового контролю дотримання прав людини на універсальному рівні, Шашкова-Журавель І. О. (2017)
Тертишник В. М. - Від тоталітарності до правовладдя: доктринальні аспекти державотворення (2017)
Ільницький М. С. - Роль демократичних виборів у формуванні законодавчих органів (2017)
Світлична Ю. О. - Адміністративно-правові заходи з удосконалення порядку іноземного інвестування в Україні (2017)
Снігерьов О. П. - Адміністративно-правове забезпечення дисциплінарної відповідальності працівників та військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2017)
Бєлінська Я. Ю. - Адміністративно-правові аспекти взаємодії господарських судів з органами суддівського самоврядування (2017)
Овечкіна О. С. - Гармонізація національного законодавства із правом Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності (2017)
Заяць О. С. - Форми адміністративно-правової протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2017)
Панченко М. А. - Ефективність впливу судової реформи на стан законодавства про адміністративну відповідальність (2017)
Чижов Д. А. - Правовий статус учасників антитерористичної операції (2017)
Савчук Р. М. - Обов'язки як елемент процесуального статусу перекладача в адміністративному судочинстві (2017)
Подоляка С. А. - Реалізація адміністративно-правових норм як важливий елемент механізму адміністративно-правового регулювання протидії корупції в органах прокуратури України (2017)
Лесько Н. В. - Функції уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері захисту дітей від насильства (2017)
Бандурка С. С. - Адміністративно-правові засади діяльності приватного підприємства (2017)
Бандурка І. О. - Реформування законодавства щодо захисту прав та свобод дитини від злочинних посягань (2017)
Плукар В. В. - Зупинення кримінального провадження у факультативних судових стадіях кримінального процесу, Маліцька Н. В. (2017)
Кавун С. М. - Форми і методи забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів, Долинний А. В. (2017)
Брисковська О. М. - Тактика проведення процесуальних дій з іноземцями при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2017)
Пономарьов С. П. - Поняття та зміст публічної безпеки сектору безпеки і оборони (2017)
Желік М. Б. - Караність злочинів, які полягають у прийнятті прпозиції, обіцянки або одержаннв неправомірної вигоди (2017)
Гарник Л. Л. - Банкруство фізичних осіб: закордонний досвід і перспективи запровадження в Україні (2017)
Кожевникова В. О. - Обмеження реалізації права на батьківство, материнство за допомогою використання сучасних репродуктивних технологій (2017)
Джавадов Хикмет Аловсат оглы - Подсудность гражданських дел: понятие, виды, перспективное регулирование (2017)
Демченко Я. О. - Підстави виникнення майнових прав інтелектуальної власності (2017)
Іванов Д. В. - Удосконалення функціонування концепції суспільного мовлення в Україні (2017)
Картавцева Ю. В. - "Контрафакція" та "піратство" як вид порушень прав інтелектуальної власності (2017)
Меліхов Ю. О. - Розвиток ринку землі у контексті реалізації земельної реформи в Україні (2017)
Гольонко Р. А. - Правові питання створення біосфери заповідників в Україні (2017)
Попова Л. М. - Роль Державної фіскальної служби України у виявленні тіньової діяльності платників податків, Савченко А. О. (2017)
Очкуренко С. В. - Форми взаємодії фінансового права і трудового права (2017)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Льготный НДС для аграриев: какие изменения ожидают АПК производителей в следующем году? (2016)
Мораторій на продаж землі продовжують: зрада чи перемога? (2016)
Успіх XІІ Міжнародної конференції "ПТАХІВНИЦТВО-2016" як індикатор розвитку галузі (2016)
Федорук Н. М. - Ефективність використання різних рівнів лізину в раціоні африканських страусів, Бомко В. С. (2016)
Организация страусовой фермы — советы практиков из агротуристического комплекса "Кременёвский страус" (2016)
Кривенок М. Я. - Теоретичне обґрунтування співвідношення метіоніну і треоніну у раціонах ремонтного молодняку промислового стада курей-несучок, Ільчук І. І., Добрівський В. Г. (2016)
Вервейко Б. Н. - Производство комбикормов для индеек в приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2016)
Марчишина Є. І. - Дослідження причин виробничого травматизму працівників та основні аспекти відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, Мельник В. В., Сапура Н. В. (2016)
Чотири методи визначення свіжості курячих яєць (2016)
Самые красивые птицы в мире (2016)
Эванс C. - Естественный инстинкт питания запасами желточного мешка: уроки наблюдения за природой (2016)
Syvachenko E. V. - Performance, morphological and biochemical parameters of blood in broiler chickens under introduction of the acidifiers to the diet, Dyachenko L. S., Syvyk T. L. (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Аналітика (2016)
"Vetsupport": ветеринария + технологии + наука = успех (2016)
Лохов В. - Органічний підкислювач у годівлі бройлерів, Рот Н. (2016)
Сахацкий И. Н. - Здоровый кишечник – здоровая птица, Кузьмин А. А., Боровко А. Н. (2016)
Мельник В. О. - Спалювання підстилкового посліду: аргументи ЗА і ПРОТИ (2016)
Тихончук Д. - Энергосбережение на производстве (2016)
Научное обоснование эффективности производства мяса бройлеров в клеточном оборудовании (2016)
Шуляк С. В. - Визначення вмісту срібла у м’ясі перепелів, Новожицька ю. м., Засєкін Д. А. (2016)
Антибіотики для перорального застосування від компанії "AVICO" (2016)
Gorbenko Z. G. - The influence of nutrients and surfactants on T-2 toxin adsorption, Trufanov O. V., Trufanova V. O. (2016)
Ковальчук Н. - "Сучасне птахівництво" Україна та "Reussir Aviculture" ("Успішне Птахівництво") Франція – дружбі бути! (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Карпенко С. - Бизнес без границ для украинских птицеводов (2016)
Молоскин С. - Новый продукт на рынке Украины – "РОВАБИО® МАКС" (2016)
Вервейко Б. Н. - Приготовление кормов для птицы в фермерских и приусадебных хозяйствах, Кучеров В. А. (2016)
Коваленко А. В. - Использование комплексного синбиотика "Бионорм-К" ТМ "Biocorr" для повышения рентабельности птицеводства (2016)
Авдось’єва І. К. - Передові нанотехнології – альтернатива антибіотикам, Пащенко А. Г., Кушнір В. І. (2016)
Кучер В. А. - Клінічні та гематологічні показники перепелів при застосуванні лікопінової біомаси гриба Blakeslea Trispora, Захаренко М. О., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2016)
Прокудіна Н. О. - Сучасні дезінфектанти: плюси та мінуси (2016)
Прудиус Т. - Секрети успіху в технології вирощування птиці (2016)
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж" відділення "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" оголошує набір абітурієнтів (2016)
Нечай Н. М. - Вплив різних рівнів сухого полікомпонентного підкислювача у комбікормі на показники забою перепелів м’ясного напряму продуктивності (2016)
Титул, зміст (2016)
Новини АПК (2016)
Аналітика (2016)
АГРОПОРТ-2016 об'єднує західну і східну Україну (2016)
Вітаємо з Ювілеєм Ільдуса Ібатулловича Ібатулліна,першого проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України! (2016)
Засєкін Д. А. - Дослідження віруліцидної дії нового дезінфікуючого засобу "Унівайт" щодо вірусу хвороби Ньюкасла, Димко Р. О., Коваленко В. Л. (2016)
Фіялович Л. М. - Несучість і якість інкубаційних яєць гусей при застосуванні нетрадиційних добавок у комбікормі, Кирилів Я. І. (2016)
Бойко Ю. В. - Гематологічні показники курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів, Бойко Г. В., Духницький В. Б., Бойко Н. І. (2016)
Кривенок М. Я. - Якість води для птиці — завжди під контролем, Ястребов К. Ю., Лук О. М. (2016)
Лохов В. - Улучшение здоровья кишечника птицы с помощью фитогенных кормовых добавок (2016)
Marchyshyna Y. - Working Conditions, Dangerous and Harmful Factors on Poultry Farms, Melnyk V., Statnik M. (2016)
Науменко Е. М. - Киевские светляки (2016)
Від редакції (2003)
Достанко А. П. - Плазменные СВЧ технологии в процессах инженерии поверхности, Бордусов С. В. (2003)
Хороших В. М. - Стационарная вакуумная дуга в технологических системах для обработки поверхностей (2003)
Валиев К. А. - Реактивный ионно-лучевой синтез тонких пленок непосредственно из пучков ионов, Маишев Ю. П., Шевчук С. Л. (2003)
Lisovskiy V. A. - Simulation of the ignition of alow pressure rf capacitive discharge, Booth J.-P. (2003)
Гриценко В. И. - Использование ВЧ розряда в методе вакуумно-дугового осаждения покрытий, Береснев В. М., Швец О. М. (2003)
Белоус В. А. - Радиационные технологии модификации поверхности. I. Ионная очистка и високодозовая имплантация, Лапшин В. И., Марченко И. Г., Неклюдов И. М. (2003)
Пашнев В. К. - Осаждение алмазных покрытий с использованием тлеющего разряда, стабилизированного магнитным полем, Стрельницкий В. Е., Опалев О. А., Грицына В. И., Выровец И. И., Бизюков Ю. А., Брык В. В., Колупаев З. И. (2003)
Guglya A. - Distribution of interstitial impurities in chromium coating, obtained by ion beam assisted deposition, Virich V., Styervoedov A., Silkin M. (2003)
Милославский В. К. - Светоиндуцированные спонтанные решетки в волноводных пленках, Агеев Л. А. (2003)
Богатиренко С. И. - Понижение температуры плавления с уменьшением толщины пленок Bi, In, Pb и Sn в Al матрице, Гладких Н. Т., Кришталь А. П. (2003)
Дукаров С. В. - Температурная зависимость смачивания в переохлажденных конденсатах олова на углеродной подложке, Гладких Н. Т., Бородин С. А. (2003)
Осинский В. И. - Влияние обработки поверхности чипов на экстракцию излучения сверхъярких светодиодов на гетероструктурах InGaN/Al2O3, Гончаренко Т. И., Ляхова Н. Н. (2003)
Азаренков Н. А. - Учебно-научные комплексы в области высоких технологий, Зыкова А. В., Клепиков В. Ф., Лапшин В. И., Фареник В. И. (2003)
Андрейко І. М. - Вплив складу і структури на механічні властивості заевтектоїдних графітизованих сталей, Кулик В. В., Акімов І. В., Волчок І. П., Віра В. В. (2016)
Дурягіна З. А. - Оптимізація технологічного процесу формування діелектричних склокристалічних покриттів системи PbO – ZnO – B2O3 на сталі 40Х13, Ковбасюк Т. М., Беспалов С. А. (2016)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при спіканні багатокомпонентних залізоскляних композитів, Максимова Г. А., Куровський В. Я., Молчановська Г. М. (2016)
Троснікова І. Ю. - Вплив хімічного складу на структуру та механічні властивості сплавів системи Nb – Si – B, Лобода П. І., Івашура О. О. (2016)
Хижняк В. Г. - Будова та властивості азототитаноалітованого твердого сплаву ВК8, Калашніков Г. Ю., Савчук О. В. (2016)
Чейлях Я. О. - Способи формування метастабільних модифікацій сплавів з ефектом самозміцнення при зношуванні, Чейлях О. П. (2016)
Єфіменко Георгій Григорович. До 100-річчя від дня народження (2016)
Степанов О. В. - Програмні засоби оптимального вибору матеріалів, Богомол Ю. І. (2016)
Туровська Г. І. - Аналіз стану наглядової діяльності за охороною праці в Україні за 2006 - 2014 роки, Євтушик Ю. О. (2015)
Ткачук А. В. - Формування планів водокористування шляхом оцінки умов вологозабезпеченості за алгоритмом розпізнавання образів, Ткачук Т. І. (2015)
Меддур А. C. - Технологічна надійність елементів систем краплинного зрошення, Токар О. І., Токар Л. О. (2015)
Проценко С. Б. - Аналіз нових нормативних вимог до розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель, Новицька О. С. (2015)
Волкова Л. А. - Шляхи оптимізації промислового водокористування, Литвиненко Л. Л. (2015)
Чабан І. В. - Особливості ситем вентиляції, кондиціонування та опалення будівель станцій водопідготовки, Кізєєв М. Д. (2015)
Бабич С. М. - Контактна задача для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска (2015)
Герасимов Г. Г. - Визначення основних параметрів стабілізаторів тиску, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2015)
Гриб Й. В. - Транскордонний іхтіоекологічний заповідний регіон "Верхній Дніпро" - проблеми створення, організація, завдання, Сондак В. В., Волкощовець О. В., Войтишина Д. Й. (2015)
Токар Л. О. - Оптимізація розрахунку довжин дрен та їх уклонів при проектуванні осушувальних систем (2015)
Домбровський Я. І. - Реконструкція водопропускної галереї баштового водоскиду Косівського водосховища біля с. Кашперівка, Тетіївського району, Київської області, Шумінський В. Д., Шидловська О. В., Данилюк О. М. (2015)
Хлапук М. М. - Дослідження п'єзометричного тиску в струмині потоку водозливу з тонкою стінкою, Безусяк О. В., Корнійчук В. І. (2015)
Кір’янов В. М. - Досвід, проблеми та перспективи використання акумулюючих басейнів невеликих ємкостей для здійснення поливів на території Закарпатської області, Керечан Д. М. (2015)
Бісовецький Ю. А. - Проблема розмиву дна нижнього б’єфу гідровузлів на нескельній основі, Щодро О. Є., Ніколайчук О. М. (2015)
Щодро А. Е. - Концептуальные основы решения проблемы расчета местных деформаций дна (2015)
Цимбалюк В. І. - Інформаційно-аналітична система моніторингу паспортних даних, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. (2015)
Ніколайчук О. М. - Дослідження часу закриття поплавка-затвора гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Шинкарук Л. А., Орлов І. Ю. (2015)
Сапсай Г. І. - Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь, Бадинський Л. О., Лісовець А. В. (2015)
Петрович В. В. - Метод восстановления сверхбольших пропусков в гидрологических временных рядах, Артеменко В. А. (2015)
Косяк Д. С. - Оптимізація розмірів водоохоронних зон річок Українського Полісся, Холоденко В. С. (2015)
Бухальська Т. В. - Організація водоохоронних зон водних об’єктів за межами населених пунктів, Наконечна Ж. В. (2015)
Стребіж Т. В. - Вільне програмне забезпечення у підготовці інженерних кадрів (2015)
Мартинюк П. М. - Математичне моделювання консолідації ґрунтів при нелінійних компресійних залежностях, Степанченко О. М., Бобошко В. М. (2015)
Корбутяк М. В. - Оцінка впливу меліоративного навантаження на басейни малих річок Українського Полісся, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2015)
Матус С. К. - Удосконалення водорегулювання на автоматизованих осушувально-зволожувальних системах, Рокочинський А. М. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Проектування залізобетонних елементів прямокутного профілю за косого згину на основі методу розрахункових опорів залізобетону, Бабич В. І. (2015)
Трапаидзе В. - Оценка гидроэнергетического потенциала Грузии, Двалашвили Г. (2015)
Онопрієнко Д. М. - Вплив фертигації на формування врожайності кукурудзи (2015)
Кахнич П. Ф. - Использование сточных вод Израиля, Бучинська Л. В. (2015)
Літніцький С. І. - Наближене визначення твірної дискретно представленої поверхні обертання (2015)
Бондар А. Є. - Визначення особливостей формування річкового стоку та їх вплив на осушувані водозбори (2015)
Куковський А. Г. - Технологія будівництва комплексу протиерозійних гідротехнічних споруд, Кизима В. П. (2015)
Кірянов В. М. - Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем: історія, завдання, перспективи, Білецький А. А., Клімов С. В., Пінчук О. Л. (2015)
Іващук Я. Г. - Алгоритми найкращого рівномірного наближення функцій елементами інтерполяційних класів (2015)
Котова А. О. - Порівняльний аналіз різних наземних методів геодезичних вимірювань, Бялик І. М. (2015)
Куницький М. О. - Використання безпровідних інформацінйних технологій в геодезичних приладах, Бялик І. М., Кундрат А. М. (2015)
Кузло М. Т. - Визначення оптимальних параметрів грунтових споруд в умовах змінного рівня води у водоймищі (2015)
Хлапук М. М. - Узагальнення та використання наукових досліджень кафедри гідротехнічного будівництва НУВГП щодо запобігання шкідливій дії вод на річках України, Щодро О. Є., Шинкарук Л. А., Безусяк О. В., Ясінська Л. Р. (2015)
Зджіслав Малецький - Istotne procesy zagrażające bezpieczeństwu zbiorników wodnych, Małecki Z. J. (2015)
Мендусь П. І. - Дренаж на рисових системах та комплексна оцінка його ефективності, Мендусь С. П., Турченюк В. О., Філіпчук Б. А., Рокочинський А. М. (2015)
Жук В. М. - Пропускна здатність фізичної моделі перепадного каналізаційного колодязя циліндричної форми з криволінійним вхідним патрубком, Завойко Б. В.; Попадюк І. Ю., Матлай І. І., Пиць Х. М. (2015)
Николайчук Я. М. - Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів Карпат, Круліковський Б. Б., Возна Н. Я., Процюк Г. Я. (2015)
Грановський Д.Л. - Удосконалення організаційного механізму управління водогосподарсько-меліоративним комплексом на основі існуючої законодавчо-нормативної бази (2015)
Gromachenko S. Y. - Estimating hydraulic parameters for water balance modeling of waste containment facilities final cover system (2015)
Янчук О. Є. - Дослідження точності транформації растру у програмі transform, Шульган Р. Б., Дець Т. І., Голішовець О. Є. (2015)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування проектної врожайності на осушуваних землях у водогосподарсько-меліоративних проектах, Шалай С. В. (2015)
Ткачук М. М. - Дренажно-модульні системи з вертикальними фільтрами гідравлічно зв’язаними з дренами, Кириша Р. О., Дацишина І. Б. (2015)
Жовтоног О. І. - Інтегровані плани консолідації земель для ефективного використання та відновлення зрошення, Поліщук В. В. , Чорна К. І., Деменкова Т. Ф., Салюк А. Ф. (2015)
Толкач О. М. - Попередня оцінка сортності пірофілітових сланців Кур’янівського родовища (2015)
Турченюк В. О. - До оцінювання ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М., Мендусь П. І., Мендусь С. П. (2015)
Рокочинський А. М. - Щодо можливості вирощування рису без постійного затоплення на рисових картах різних конструкцій в умовах Придунайських рисових систем, Кропивко С. М., Турченюк В. О. (2015)
Морозов В. В. - Водно-сольовий режим грунтів при регульованому використанні дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем, Морозов О. В., Дудченко К. В., Корнбергер В. Г. (2015)
Коптюк Р. М. - Оцінка меліоративної ефективності рельєфу місцевості в проектах будівництва та реконструкції осушувальних систем, Рокочинський А. М. (2015)
Ващик С. М. - Особливості використання осушуваних земель Львівщини в ринкових умовах (2015)
Тинчук С. О. - Аналіз точності моделей в задачах деформування багатошарових плит на жорсткій основі (2015)
Бомба А. Я. - Метод аналізу процесів поширення кругових солітоноподібних хвиль в рамках наближення мілкої води, Турбал Ю. В., Радовенюк О. В., Клап А. В., Турбал М. Ю. (2015)
Медвідь С. Х. - Дослідження параметрів компенсаційної петлі для створення скруток металевих сіток, Медвідь О. С. (2015)
Гавриш В. С. - Моделювання процесу руйнування однорідного мерзлого середовища зубцями, Тхорук Є. І., Голотюк М. В. (2015)
Гаєвський В. Р. - Кондуктометрично-потенціометричні дослідження водних розчинів вуглекислоти, Кочмарський В. З., Гаєвська С. Г. (2015)
Сівак В. М. - Побудова просторового фільтраційного поля для одного класу тришарових фільтрів із кусковооднорідними пористими завантаженнями, Пригорницький Д. О., Климюк Ю. Є. (2015)
Гудь В. М. - Моделювання перетворювача частоти скалярного управління при різних законах зміни напруги (2015)
Мащенко В. А. - Відбивання та заломлення акустичних хвиль на межі пружних cередовищ з від’ємним коефіцієнтом Пуассона (2015)
Jiftah Ben-Asher - Non-fao Penman-Monteith equation combined with multiple linear regression for transpiration, Bnajahu Bar-Josef, Ginzburg A., Volynskyi R. (2015)
Мендусь С. П. - Причини зниження продуктивності зрошуваних земель рисових систем України (2015)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у двошарових пористих середовищах (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з вільною поверхнею під впливом тепло-масоперенесення розчинених у фільтраційному потоці речовин у двовимірному випадку, Жуковська Н. А. (2015)
Гевко Б. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів гвинтової опори підвищеної навантажувальної здатності, Скиба О. П., Колесник О. А., Мельничук С. Л. (2015)
Гнєушев В. О. - Обґрунтування збагачуваності високозольного торфу, Стадник О. С., Козяр В. О. (2015)
Кузьмич Л. В. - Проблеми управління водними ресурсами басейну річки Сірет, Андрюк І. М (2015)
Поліщук В. В. - Методика оцінки ефективністі впровадження інформаційної системи оперативного планування зрошення "ГІС-Полив" (2015)
Джужа О. М. - Аналіз як складова прогнозування та програмування заходів протидії злочинності в регіоні (2017)
Бараш Є. Ю. - Тенденції прояву тероризму: аналіз сучасного стану, шляхів профілактики й попередження в Україні та світі, Самосьонок А. О. (2017)
Тимошенко В. І. - Маргіналізація суспільства як криміногенний фактор (2017)
Сітайло О. М. - Використання інформаційних ресурсів Інтернет-мережі для розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду, за злочини у сфері економіки (2017)
Haldetska I. - The Importance of Molecular Genetic Examination in Crime Investigation (2017)
Пясковський В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики насильницьких злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх (2017)
Войтович Я. В. - Застосування нормативних актів, що регулюють правовідносини у сфері використання промислової продукції та експлуатації будівельі споруд, під час розслідування злочинів, передбачених ст. 275 КК України (2017)
Кучменко С. В. - Типологія учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Kuzmenko O. - The Challenges of Fighting Corruption in Ukraine, Chorna V., Feshchuk V. (2017)
Демиденко В. О. - Напрями вдосконалення інституту дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад (2017)
Калашник О. М. - Механізм правового регулювання цивільних відносин як об’єкт наукових досліджень: генеза та сутність (2017)
Назарко Ю. В. - Конституційне право на охорону здоров’я в системі суб’єктивних прав людини (2017)
Костюшко О. П. - Забезпечення адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина (2017)
Шевченко А. О. - Способи утворення та компетенція територіальних громад (2017)
Георжи В. І. - Правові джерела та сутність заборони катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження чи покарання (2017)
Подгородний С. Д. - Сучасний стан законодавчого регулювання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них (2017)
Кислий А. М. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків, Федорчук Ю. В. (2017)
Грібов М. Л. - Заходи оперативних підрозділів з протидії масовим заворушенням, Пустовий О. О. (2017)
Саковський А. А. - Документування злочинів у сфері обігу алкогольних напоїв (2017)
Польський О. Ю. - Організаційна структура державних органів виконавчої влади (на прикладі Національної поліції України) (2017)
Ковалевська Є. В. - Процесуальні та кваліфікаційні вимоги до правосуб’єктності спеціаліста-медика та судового експерта, які беруть участь у кримінальному провадженні (2017)
Drozd V. - Tactical Features of the Scene of Theft from Motor Vehicles Inspection (2017)
Швець М. Я. - Вплив етнічної неоднорідності населення на криміногенну ситуацію, Гладківська О. В. (2017)
Шмоткін О. В. - Філософія права як фундаментальна юридична наука (2017)
Павлишин О. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення правової діяльності в контексті семіотико-правового аналізу (2017)
Chernezhenko O. - Direct Democracy and the Role of Referendums in Democratic Politics (2017)
Осетрова О. С. - Система підстав визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні, Сизоненко А. С., Брисковська О. М. (2017)
Перепелиця Н. В. - Принципи професійної юридичної діяльності (2017)
Лісовол О. М. - Характеристика суб’єктiв фiнансово-правового регулювання валютного контролю в Україні (2017)
Prysіazhnenkо A. - Right on a Legal Aid as a Guarantee of Child’s Constitutional and Legal Status (2017)
Kaminska N. - The United Nations Worldwide Goal: Achieve Gender Equality and Empower, Romanova N. (2017)
Таран О. В. - Практика Європейського суду з прав людини з питань, що стосуються виявів тероризму, Цюприк І. В. (2017)
Островська Б. В. - Захист життя людини та запобігання воєнним злочинам і злочинам проти людства в документах ООН (2017)
Dudko O. - The Role of Attorney-Defender in the Criminal Process: International-Legal Aspect (2017)
Акінола С. Т. - Дослідження впливу стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієліту і морфофункціональний стан нервових волокон спинного мозку, Вербовська С. А., Васлович В. В., Пічкур Л. Д. (2017)
Главацький О. Я. - Визначення індивідуальної чутливості клітин злоякісних гліом до алкілуючих хіміопрепаратів in vitro з урахуванням експресії гену О6-метилгуанін-днк метилтрансферази, Васильєва І. Г., Шуба І. М., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І. (2017)
Гриненко У. В. - Визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів в листі шпинату городнього (Spinacia oleracea l.), Журавель І. О. (2017)
Дегтярь А. В. - Оценка эффективности антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава (2017)
Дзюблик І. В. - Ретроспективний аналіз ефективності застосування рекомбінантного альфа 2-інтерферону в комплексному лікуванні новонароджених дітей з ротавірусною інфекцією, Ковалюк О. В., Соловйов С. О. (2017)
Зоценко Л. О. - Амінокислотний склад надземних органів Elsholtzia Stauntonii benth, Цуркан О. О. (2017)
Коваль В. М. - Розробка технології гранул противиразкової дії, Тихонов О. І., Шпичак О. С., Богдан Н. С. (2017)
Криворучко О. В. - Гідроксикоричні кислоти і флавоноїди горобини звичайної і горобини арії, Маркін О. М. (2017)
Кузнецова М. М. - Аналіз мінерального складу сировини капусти городньої (Brassica Oleracea L.) сортів "Білосніжка", "Українська осінь", "Ярославна", Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Мазулін О. В. - Дослідження вмісту дубильних речовин у траві видів роду будяк (Carduus L.), Баланчук Т. І., Мазулін Г. В. (2017)
Oproshanska T. V. - Quantitative content of organic acids and ascorbic acid in the root of plants genus of Arctium, Khvorost O. P. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Вивчення елементного складу сировини моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська Харківська", Журавель І. О., Кисличенко О. А., Бурда Н. Є. (2017)
Попик А. І. - Дослідження елеутерозиду в квітках та корі бузку звичайного сорту Buffon, Кисличенко В. С., Король В. В. (2017)
Попова Я. В. - Дослідження вмісту флавоноїдів в рослинній сировині Cirsium Arvense (L.) Scop., Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Остапенко А. О. (2017)
Рибалкін М. В. - Маркетингові дослідження ринку протигрибкових лікарських засобів, Стрельников Л. С., Стрілець О. П. (2017)
Савченко Л. П. - Використання методу headspace для експрес-аналізу екстемпоральної мазі з настойками календули та евкаліпту, Умінська К. А., Георгіянц В. А. (2017)
Стаднюк Л. А. - Залежність ефективності лікування коморбідної патології від ступеня прихильності пацієнтів до лікувального процессу, Приходько В. Ю., Морєва Д. Ю., Ширяєва М. І. (2017)
Талько М. О. - Застосування сучасних сорбційних перев’язувальних матеріалів у лікуванні дітей з інфекційно-запальними захворюваннями шкіри та м’яких тканин, Данилов О. А., Горбатюк О. М. (2017)
Чорний В. А. - Розмір частинок оромукозних спреїв як основний параметр, що визначає якість і характеристики продукції, Георгіянц В. А. (2017)
Шевченко В. О. - Розробка технології комбінованого лікарського засобу для орального застосування в поліетиленових ампулах, Ролік С. М., Повєткін С. О. (2017)
Шинковенко І. Л. - Дослідження полісахаридів трави підмаренника справжнього, Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М. (2017)
Шуба В. Й. - Експериментально-розрахункова оцінка напружено-деформованого стану кісткової тканини різних біотехнічних систем (2017)
Заднипряная О. И. - Влияние различных факторов на психоэмоциональный статус и качество жизни женщин с акне и бесплодием (2017)
Вітовський Р. M. - Питання діагностики та хірургічного лікування первинних доброякісних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Піщурін А. А., Онищенко В. Ф., Парацій А. З., Дядюн Д. Н., Дєдкова Т. І., Яковенко І. Г. (2017)
Куртян Т. В. - Сучасний кардіореабілітаційний підхід у хворих на ішемічну хворобу серця, Полянська О. С, Амеліна Т. М., Олексенко І. М. (2017)
Тимощук Л. С. - Взаємозв’язок ендотеліальної дисфункції з ранніми маркерами ураження нирок при есенціальній артеріальній гіпертензії (2017)
Шуба Н. М. - Визначення ефективності L-аргініну та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця, Дубкова А. Г., Воронова Т. Д., Залуцька О. С., Метеньканич Г. І., Крилова А. С. (2017)
Чеботарьова Л. Л. - Помірні когнітивні розлади у пацієнтів з вертебрально-базилярною недостатністю, Третьякова А. І., Глоба М. В., Макеєв С. С., Сулій Л. М. (2017)
Шевчук М. В. - Діагностика депресії у хворих на цукровий діабет за допомогою шкали PAID (Problem Areas in Diabetes Questionnaire), Циганенко О. О., Маньковський Б. М. (2017)
Альтман І. В. - Проблема ускладнень та рецидивів при лікуванні артеріовенозних мальформацій головного мозку. Погляд на проблему з точки зору теорії неоангіогенезу. Нові можливості лікування (2017)
Виваль М. Б. - Динаміка забоїв головного мозку легкого ступеня. клінічний перебіг та дані нейровізуалізації, Перекопайко Ю. М. (2017)
Гудим М. С. - Кавернозні гемангіоми орбіти (2017)
Чебанюк С. В. - Динаміка церебрального кровообігу після реперфузійних ендоваскулярних операцій у хворих з атеросклеротичним ураженням мозкових судин, Сидоренко О. Ф., Коваленко О. П. (2017)
Щеглов Д. В. - Рентгеноангіографічна діагностика, класифікація, особливості клінічних проявів та ендоваскулярне лікування аневризм у структурі церебральних артеріовенозних мальформацій, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Терницька Ю. П. (2017)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування мішковидних аневризм складної будови середньої мозкової артерії з застосуванням асистуючої техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П., Аль-Кашкиш І. І. (2017)
Дядик О. О. - Морфогенез та гістологічна диференційна діагностика окремих форм теносиновіальної гігантоклітинної пухлини, Григоровська А. В. (2017)
Лисак А. В. - Можливості одномоментної позитрон-емісійної та комп’ютерної томографії в визначенні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки на доопераційному етапі, Дядик О. О. (2017)
Горбач О. Н. - Отдаленные результаты использования различных схем иммунопрофилактики у больных с хроническим тонзиллитом, Писанко В. Н., Мельников О. Ф. (2017)
Косаківська І. А. - Хірургічне лікування захворювань ЛОР-органів у дітей з використанням електротермоадгезії (2017)
Єгорова К. С. - Аналіз нейрохірургічного лікування ідіопатичної внутрішньочерепної гіпертензії за даними офтальмологічного обстеження, Задояний Л. В., Дядечко А. О., Луговський А. Г., Жданова В. М. (2017)
Петренко О. В. - Ранние и поздние осложнения открытой травмы глаза, Бондарь Н. И. (2017)
Рыков С. А. - Эффективность гигиены век в комплексном лечении демодекозного блефарита, Петренко О. В., Шаргородская И. В. (2017)
Сергиенко А. Н. - Селективная лазерная трабекулопластика в лечении постсиликоновой офтальмогипертензии при регматогенной отслойке сетчатки, Сергиенко В. В., Пархоменко О. Г., Жупанова А. А. (2017)
Бекетова Г. В. - Ретроспективний аналіз особливостей перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей і підлітків, Нехаєнко М. І., Сиваченко Ю. В., Горячева І. П., Солдатова О. В. (2017)
Бекетова Г. В. - Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти і корекція виявлених порушень, Гнатенко Т. М. (2017)
Mamenko M. Ye. - Metabolic factors features in children with different gestational age and birth weight, Romankevych I. V. (2017)
Мартинюк В. Ю. - Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні, Моісеєнко Р. О., Назар О. В. (2017)
Марушко Т. В. - Ювенільна системна склеродермія: оптимізація діагностики та лікування на сучасному етапі, Тараненко Т. В. (2017)
Надрага О. Б. - Зміни ліквору у дітей зі серозними менінгітами, Литвин Г. О., Хомин О. Я. (2017)
Олійник О. П. - Сучасні підходи до соціальної інтеграції судово-психіатричних пацієнтів (2017)
Забуга Ю. І. - Напрями покращення підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Стоматологія" на базах стажування (2017)
Копчак О. В. - Оптимізація методики отримання препаратів для ін’єкційного введення тромбоцитарної аутоплазми хворим на генералізований пародонтит (2017)
Сіренко О. Ф. - Роль фізико-хімічних параметрів ротової рідини при заміщенні дефектів зубних рядів незнімними конструкціями з опорою на дентальні імплантати, Листопад О. П. (2017)
Гудзь Н. І. - Концепція вимог до виробництва розчинів для перитонеального діалізу в однокамерних полімерних контейнерах, Шматенко В. В., Коритнюк Р. С. (2017)
Давтян Л. Л. - Вивчення коригуючого потенціалу допоміжних речовин у складі сиропу, Хомич О. О., Руденко В. В., Шматенко В. В., Оліфірова Т. Ф. (2017)
Зброжек С. І. - Вивчення проблеми доступності обігу наркотичних анальгетичних лікарських засобів для онкохворих на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Тарасова І. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2017)
Малецька З. В. - Теоретико-експериментальне обґрунтування вибору допоміжних речовин для супозиторії, Давтян Л. Л. (2017)
Тимофєєва С. В. - Вивчення фенолкарбонових кислот в листках, кореневищах та коренях канни садової методом високоефективної рідинної хроматографії, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Федоровська М. І. - Вивчення мікробіологічної чистоти лікувально- косметичних засобів, що призначені для корекції алопеції, Половко Н. П., Куцик Р. В. (2017)
Шаповалов В. В. - Комбіновані лікарські засоби, що містять у своєму складі підконтрольний активний фармацевтичний інгредієнт кодеїн, Комар Л. О. (2017)
Шаповалова В. О. - Організаційно-правове та судово-фармацевтичне вивчення фармацевтичного забезпечення алкогольної залежності, Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2017)
Ярема І. О. - Дослідження фолікулостимулюючої активності емульгелю, що призначений для корекції андрогенної алопеції, Федоровська М. І., Антимис О. В. (2017)
Ілюк Р. Ю. - Балонна спондилоредукція при кіфопластиці у пацієнтів з компресійними остеопоротичними переломами хребців (2017)
Козинець Г. П. - Компенсація еритроцитарного та білкового обсягів у хворих з поширеною та глибокою опіковою травмою при виконанні хірургічного лікування, Циганков В. П. (2017)
Саволюк С. І. - Патогенетичне обгрунтування степлерної циркулярної гемороїдектомії, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Гвоздяк М. М., Зуєнко В. В., Рамадан Башир Двела (2017)
Саволюк С. І. - Комплексний патогенетичний підхід до лікування та профілактики рецидивів дефектних рубців молочних залоз у пацієнток внаслідок маститів, Рибчинський Г. О. (2017)
Матюха Л. Ф. - Вплив лікувального комплексу із застосуванням дієтотерапії на вуглеводний обмін у хворих з хронічними захворюваннями білярної системи на тлі ожиріння, Якубовська І. А. (2017)
Содержание (2017)
Булат А. Ф. - Использование продуктов распада радона как информативных параметров для оценки геомеханического состояния горных пород, Слащев И. Н. (2017)
Круковский А. П. - Технология анкерного крепления горной выработки при переходе геологического нарушения, Круковская В. В. (2017)
Скипочка С. И. - Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ, Паламарчук Т. А., Прохорец Л. В., Бобро Н. Т. (2017)
Холявченко Л. Т. - Оценка эффективности технологий высокотемпературных превращений углеродсодержащих сред, Пигида Е. Ю., Давыдов С. Л., Демченко С. В. (2017)
Елисеев В. И. - Влияние угла смачивания на начальную стадию пропитки тела с однородной пористой структурой, Луценко В. И. (2017)
Кузьменко А. М. - Влияние природных и технологических факторов на устойчивость пород и закладочного массива при их обнажении в очистных камерах, Петлёваный М. В. (2017)
Зберовский В. В. - Оценка эффективности гидроимпульсного воздействия на угольный пласт мето-дами акустического контроля (2017)
Четверик М. С. - Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче, Бабий Е. В., Швец Д. В., Тойманов Н. Т., Акилбаев Т. И. (2017)
Максимов І. І. - Геометричні особливості визначення раціонального положення перевантажувального пункту у кар'єрі, Слободянюк Р. В. (2017)
Бубнова О. А. - Класифікація систем розробки шламів зі шламонакопичувачів (2017)
Икол А. А. - Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров (2017)
Семененко Е. В. - Рациональные параметры и режимы работы гидротранспортной установки при подводной разработке россыпных месторождений, Медведева О. А., Киричко С. Н., Коваль Н. В. (2017)
Malieiev Ye. V. - Modern methods of reclamation of disturbed land landscape in terms of open-pit mining of horizontal deposits (2017)
Васильев Д. Л. - Методика определения показателей физико-механических свойств выбросоопасных пластов, Поляков Ю. Е. (2017)
Григор’єв С. П. - Систематизація гірничо-геологічних умов вугільних шахт західного Донбасу (2017)
Козій Є. С. - Особливості розподілу токсичних і потенційно токсичних елементів у вугіллі пласта С10в шахти "Сташкова" Павлоградсько-петропавлівського геолого-промислового району (2017)
Емельяненко В. И. - Плазменный реактор для пылеугольной горелки котла ТПП-210 (2017)
Смирнов А. Н. - Некоторые вопросы аэрогазового контроля в условиях угольных шахт, Минеев С. П., Янжула А. С., Самохвалов Д. Ю., Ященко И. А. (2017)
Скипочка С. И. - Некоторые проблемы нефте- и газодобычи в Украине в контексте геотехнической и горной механики, Мусиенко С. П. (2017)
Бунько Т. В. - К вопросу создания и функционирования участка дегазации угольной шахты, Новиков Л. А., Мирошниченко В. В., Кокоулин И. Е. (2017)
Чеберячко С. І. - Конструктивні особливості сучасних фільтрувальних протиаерозольних півмасок, Столбченко О. В., Чеберячко Ю. І., Гуща В. О. (2017)
Левченко Е. С. - Опреснение карьерных и рудничных вод в условиях Кривбасса (2017)
Сорока Ю. Н. - Стратегия реабилитации территории бывшего уранового производства ПО "Приднепровский химический завод" (2017)
Ширин Л. Н. - О влиянии геомеханических и технологических факторов на режим работы вентиляторов главного проветривания угольной шахты, Шишов М. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Пилипенко О. В. - Отработка глушителей звука выстрела стрелкового оружия со сфериче-скими перегородочными элементами, Коновалов Н. А., Коваленко В. И., Семенчук Д. В. (2017)
Тимошенко В. И. - Особенности алгоритмов расчета течения в канале воздухозаборного устройства с противодавлением, Галинский В. П. (2017)
Кваша Ю. А. - О влиянии тангенциального навала лопаток на энергетические характери-стики рабочего колеса сверхзвуковой компрессорной ступени, Зиневич Н. А. (2017)
Хоряк Н. В. - Особенности математического моделирования динамики газовых трактов в задаче об устойчивости низкочастотных процессов в жидкостных ракет-ных двигателях, Долгополов С. И. (2017)
Коваленко Т. А. - Об адаптации бифункциональных систем управления вектором тяги жидкостного ракетного двигателя к современным способам и системам управления движением космических ступеней ракет, Сироткина Н. П., Шептун Ю. Д. (2017)
Печерица Л. Л. - Применение метода пробных частиц к аэродинамическому расчету космических аппаратов, Палий А. С. (2017)
Кривобоков Л. В. - Оценивание адекватности условий отработки изделий ракетной техники как сложных систем с применением теории статистического подобия, Дунаев Д. В., Демченко А. В. (2017)
Науменко Н. Е. - Оценка динамической нагруженности эталонного поезда с системой пассивной безопасности при его столкновениях с идентичным составом и грузовым вагоном, Соболевская М. Б., Хижа И. Ю. (2017)
Радченко Н. А. - Колебания и устойчивость прямолинейного и криволинейного движения экипажа электродинамической транспортной системы вдоль плоской путевой структуры, Звонарева О. В., Кузнецова Т. И. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному інерційному середовищі, Фасоляк А. В. (2017)
Гришкевич А. Д. - Разработка комбинированной технологии упрочнения деталей (2017)
До уваги авторів (2017)
Титул, содержание (2017)
Колодницкий В. Н. - О формировании структуры композиционных алмазосодержащих материалов, применяемых в буровом и камнеобрабатывающем инструменте (Обзор), Багиров О. Э. (2017)
Yang L. M. - Preferential etching by flowing oxygen on the (100) surfaces of HPHT single-crystal diamond, Gong J. H., Yue Z. M., Liu S. N., Chen Q. L., Gao J. (2017)
Лысенко А. В. - Энергия межатомных связей и аналитическая шкала твердости (2017)
Коновал В. П. - Электрохимическая коррозия композиционных материалов системы TiCrB2–AlN в 3 %-ном растворе NaCl, Уманский А. П., Талаш В. Н., Лавренко В. А., Руденко Ю. Б., Субботин В. И. (2017)
Девин Л. Н. - Корреляционная модель акустической эмиссии при тонком алмазном точении, Рычев С. В. (2017)
Jaworska L. - Temperatures during the dry cutting of titanium alloy using diamond composites with ceramic bonding phases, Zebala W., Rutkowski P., Cygan S., Klimczyk P., Putyra P. (2017)
Шейко М. Н. - К вопросу теоретического обоснования выбора эффективной формы профиля зерна при моделировании алмазного слоя правящего инструмента. Сообщение 2. Гальванопластика (2017)
Олейник Г. С. - О взаимодействии ультрадисперсного алмаза детонационного синтеза и турбостратного нитрида бора, Бочечка А. А., Ляшенко В. И., Котко А. В., Назарчук С. Н. (2017)
Solozhenko V. L. - Thermoelastic equation of state of boron subphosphide B12P2, Cherednichenko K. A., Kurakevych O. O. (2017)
Титул, содержание (2017)
Шульженко А. А. - Фазовые превращения n-слойных графенов в алмаз в условиях высоких давлений и температур, Яворска Л., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Белявина Н. Н. (2017)
Коваленко Т. В. - Дефектно-примесный состав монокристаллов алмаза, выращенных в системе Fe–Mg–Al–C, Ивахненко С. А., Лысаковский В. В., Гордеев С. А., Бурченя А. В. (2017)
Дуб С. Н. - Теоретическая прочность на сдвиг и зарождение пластической деформации при нанодеформировании кубического нитрида бора, Петруша И. А., Бушля В. М., Танигучи Т., Белоус В. А., Толмачова Г. Н., Андреев А. В. (2017)
Umanskyi O. P. - Wetting and interfacial behavior of Fe-based self-fluxing alloy-refractory compound systems, Pareiko M. V., Storozhenko M. S., Krasovskyy V. P. (2017)
Кухаренко С. А. - Особенности межфазной границы стеклометаллических покрытий порошков сверхтвердых материалов с металлической матрицей, Пащенко Е. А., Ткач В. Н. (2017)
Mao W. - Facile and scalable synthesis of Ti5Si3 nanoparticles via solid-state route in an autoclave, Bao K., Cao F., Ye L., Xie H., Li B., Wang W. (2017)
Гайдай С. В. - Активність нанесених на вуглецеве волокно Fe–Co-каталізаторів у реакції метанування СО2, Гринько В. С., Жлуденко М. Г., Дяченко А. Г., Ткач В. М., Іщенко О. В. (2017)
Филатов Ю. Д. - Формообразование плоских поверхностей оптоэлектронных элементов при алмазном полировании, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Ветров А. Г. (2017)
Шейко М. Н. - Алмазно-гальваническое покрытие с протекцией алмазным микропорошком в правящем инструменте. Сообщение 1. Режим нанесения покрытия, Скок В. Н. (2017)
Долматов В. Ю. - Влияние состава водной бронировки заряда из сплава тротила с гексогеном на выход и качество детонационного наноалмаза и алмазной шихты при детонационном синтезе, Vehanen A., Myllymӓki V. (2017)
Solozhenko V. L. - On melting of boron subnitride B13N2 under pressure, Mukhanov V. A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Бурченя А. В. - Розрахунок розподілу температури при НРНТ-вирощуванні монокристалів алмазу в комірках з двома ростовими шарами, Лисаковський В. В., Гордєєв С. О., Івахненко С. О., Куцай О. М., Супрун О. М. (2017)
Kolabylina T. - Superhard pcBN tool materials with Ti3SiC2 MAX-phase binder: structure, properties, application, Bushlya V., Petrusha I., Johansson D., Ståhl J.-E., Turkevych V. (2017)
Горбань В. Ф. - Получение и механические свойства высокоэнтропийного карбида на основе многокомпонентного сплава TiZrHfVNbTa, Андреев А. А., Картмазов Г. Н., Чикрыжов А. М., Карпец М. В., Доломанов А. В., Островерх А. А., Канцыр Е. В. (2017)
Береснев В. М. - Влияние высокотемпературного отжига на структуру и механические свойства вакуумно-дуговых покрытий из Мо/(Ti + 6 % (по массе) Si)N, Клименко С. А., Соболь О. В., Литовченко С. В., Погребняк А. Д., Сребнюк П. А., Колесников Д. А., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Немченко У. С. (2017)
Hoier P. - Characterization of tool wear when machining Alloy 718 with high pressure cooling using conventional and surface-modified WC–Co tools, Klement U., Tamil Alagan N., Beno T., Wretland A. (2017)
Матюха П. Г. - Определение режима обновления режущей способности круга с учетом ее изменения во время обработки, Полтавец В. В. (2017)
Kryzhanivskyy V. - Influence of tool material and tool wear on tool temperature in hard turning reconstructed via inverse problem solution, Bushlya V., Gutnichenko O., M'Saoubi R., Ståhl J.-E. (2017)
Шейко М. Н. - Алмазно-гальваническое покрытие с протекцией алмазным микропорошком в правящем инструменте. Сообщение 2. Работоспособность инструмента, Максименко А. П., Бологов П. И. (2017)
Самотугин С. С. - Основы синтеза модифицированных слоев на инструментальных твердых сплавах, Лавриненко В. И., Кудинова Е. В., Самотугина Ю. С., Иванов В. И. (2017)
Прихна Т. А. - Структура и свойства горячепрессованных материалов на основе AlB12C2, Барвицкий П. П., Дуб С. Н., Муратов В. Б., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Пономарев С. С., Васильев А. А. (2017)
Лощихін О. М. - Теоритичні підходи до визначення поняття та особливостей муніципальної демократії, Мартинюк М. І. (2017)
Ільницький М. С. - Становлення конституційного ладу в Україні (2017)
Єрмакова Г. С. - Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз (2017)
Світлична Ю. О. - Тенденція регіонального розвитку в Україні (2017)
Гасымзаде Рамиз Айдын Оглу - Налоги в Азейрбайджане в периоды с начала III века нашей эры и до начала IX века (2017)
Пономарьов С. П. - Адміністративно-правові повноваження президента України як суб'єкта забезпечення національної безпеки й оборони (2017)
Щокін Р. Г. - Мета і цілі державної політики у галузі освіти: сучасний стан бачення проблеми (2017)
Ковальчук А. Ю. - Місце і роль органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України (2017)
Почанська О. С. - Види суб'єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні (2017)
Єпішко І. С. - Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльності (2017)
Владимиренко І. В. - Нові принципи адміністративного судочинства (2017)
Веклич В. О. - Теоритична та історико-правова розробленість понять запобігання і боротьби з корупцією у контексті системи подолання корупції в Україні (2017)
Байрак В. В. - Поняття адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом та її функції (2017)
Легка О. В. - Поняття та зміст адміністративної відповідальності в сучасних умовах розвитку адміністративного законодавства України (2017)
Корниенко М. В. - Острые углы реформирования следственных органов в Украине: семь раз не для нас, Тертышник В. М. (2017)
Шевчишен А. В. - Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової та прфесійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (2017)
Ковальчук С. О. - Поняття та загальна характеристика вчення про речові докази у кримінальному процесі (2017)
Мозоль С. А. - Окремі питання методології дослідження кримінальної безпеки (2017)
Лучка І. Ю. - Нове у законодавстві про інтелектуальну власність (2017)
Лисенко С. О. - Проблеми правового визначення концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва як універсального об'єкта суспільних відносин у складі національної безпеки (2017)
Джавадов Хикмет Аловсат оглы - Определение целей стадии подготовки дела к судебному рассмотрению в контексте эффективности гражданского судопроизводства (2017)
Димінська О. Ю. - Перспективи гармонізації договірного права ЄС (2017)
Федіна А. В. - Окремі положення реалізації принципу публічного здійснення правосуддя крізь призму ефективної комунікації (2017)
Шувальська Л. Р. - Зародження ідеї участі народу у відправленні правосуддя (2017)
Музика М. П. - "Філософія життя" -новий ірраціоналістичний напрям у філософії права (2017)
Попова Л. М. - Основні засади державного фінансового контролю в Україні (2017)
Баула М. В. - Правова культура як методологія порівняльно-правових досліджень (2017)
Волинець Р. А. - Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами (2017)
Опанасенко В. І. - Фальсифікація доказів як специфічне кримінально-правове явище: поняття, зміст, види (2017)
Побіянська Н. Б. - Визнання недісним договору, вчиненого під впливом тяжких обставин і на невигідних (кабальних) умовах, як спосіб захисту прав суб'єктів господарювання, Хатнюк Н. С. (2017)
Сторожук Д. А. - Онтологія правового прогресу: філософсько-правовий вимір (2017)
Мамушкіна А. І - Загальна характеристика зобов'язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення тери\ористичного акту (2017)
Іванець М. Г. - Деякі питання запобігання корупції в органах прокуратури України (2017)
Титул, содержание (2017)
Буркат Г. К. - Процесс электрохимического осаждения цинка в присутствии модифицированных бором детонационных наноалмазов, Долматов В. Ю., Александрова Г. С., Османова Э. Д., Myllymäki V., Vehanen A. (2017)
Пак А. Я. - Получение борида алюминия в плазме сильноточного импульсного дугового разряда, Шатрова К. Н., Актаев Н. Е. (2017)
Часник В. І. - Теоретична та експериментальна оцінка діелектричної проникності вільноспечених композитів AlN–Mo на частотах 3,2–10,0 ГГц, Фесенко І. П. , Кайдаш О. М., Кущ В. І., Захарчук Г. П. (2017)
Сизоненко О. М. - Вплив високовольтного електрикного розряду на дисперсність та структуру порошку B4C, Лобода П. І., Зайченко А. Д., Солодкий Є. В., Торпаков А. С., Присташ М. С., Трегуб В. О. (2017)
Zhao T. - Correlation between edge radius of the cBN cutting tool and surface quality in hard turning, Agmell M., Persson J., Bushlya V., Ståhl J. E., Zhou J. M. (2017)
Agic A. - Influence of radial depth of cut on entry conditions and dynamics in face milling application, Eynian M., Hägglund S., Ståhl J.-E., Beno T. (2017)
Johansson D. - Sensitivity of Colding tool life equation on the dimensions of experimental dataset, Hägglund S., Bushlya V., Ståhl J.-E. (2017)
Филатов Ю. Д. - Мониторинг точности формы плоских поверхностей в процессе полирования деталей оптики и микроэлектроники, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов А. Ю., Монтей Г. (2017)
Клименко С. А. - Особенности применения режущих инструментов из поликристалллического кубического нитрида бора с защитным покрытием, Клименко С. Ан., Манохин А. С., Береснев В. М. (2017)
Титул, содержание (2017)
Прихна Т. А. - Структура и свойства сверхтвердых материалов на основе додекаборида алюминия α-AlB12, Барвицкий П. П., Карпец М. В., Муратов В. Б., Свердун В. Б., Хабер Р., Картузов В. В., Мощиль В. Е., Дуб С. Н., Лошак М. Г., Александрова Л. И., Ковыляев В. В., Гарбуз В. В., Марченко А. А. (2017)
Дуб С. Н. - Механические свойства монокристаллов диборидов переходных металлов TMB2 (TМ = Sc, Hf, Zr, Ti). Эксперимент и теория, Сичкар С. М., Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Лобода П. И., Богомол Ю. И., Кислая Г. П. (2017)
Буркат Г. К. - Оксидирование алюминия в присутствии наноалмазных добавок, Долматов В. Ю., Сафронова И. В., Малыгин А. А., Myllymäki V., Vehanen A., Нгуен Т. Т. Б. (2017)
Шугалей И. В. - Детонационные наноалмазы как антиоксиданты в различных тестсистемах, Боровикова А. С., Возняковский А. П., Илюшин М. А. (2017)
Ищенко Е. В. - Окисление СО на Cu–Co–Fe оксидной системе, нанесеной на углеродные нанотрубки, синтезированные на Co2O3, Гайдай С. В., Беда А. А., Захарова Т. М., Дяченко А. Г., Прилуцкий Э. В. (2017)
Акимов Г. Я. - Механическая активация кристаллизации аморфного бора и синтеза Al3Ti при холодном изостатическом прессовании порошка состава В–Al–(LaB6–TiB2), Соловьева Т. А., Лобода П. И., Прилипко С. Ю. (2017)
Горбань В. Ф. - Свойства композиционного многослойного твердого покрытия Zr–ZrN, Андреев А. О., Столбовой В. А., Бужинець Е. И., Костенко А. Д. (2017)
Markocsan N. - MAX-phase coatings produced by thermal spraying, Manitsas D., Jiang J., Björklund S. (2017)
Chen L. - Nano-scratching resistance of highchromium white cast iron and its correlation with wear of cBN tool in machining, Persson J., Ståhl J. E., Zhou J. M. (2017)
Титул, содержание (2017)
Галанов Б. А. - Критические комментарии к методике Оливера-Фара для измерения твердости и упругого модуля посредством инструментального индентирования и уточнение ее базисных соотношений, Дуб С. Н. (2017)
Панасюк Т. С. - Моделювання температурних полів в ростовому об’ємі комірки високого тиску шестипуансонного АВТ при вирощуванні кристалів алмазу методом Т-градієнта, Лєщук О. О., Лисаковський В. В., Каленчук В. А., Заневський О. О. (2017)
Часнык В. И. - Затухание СВЧ-излучения на частотах 34,09–34,19 ГГц в композиционном материале на основе микропорошка алмаза, структурированном наноуглеродной связкой, осажденной из газовой фазы при давлении ниже атмосферного, Полторацкий В. Г., Лещенко О. В. (2017)
Гаврилова В. С. - Теплофизические и физико-механические свойства антифрикционной твердой смазки для холодного пластического деформирования титановых сплавов, Пащенко Е. А., Жильцова С. В., Михальчук В. М., Мамуня Е. П., Дуб С. Н., Ткач В. Н. (2017)
Мельник Л. М. - Адсорбційні властивості шунгіту в процесі очищення водно-спиртових розчинів, Ткачук Н. А., Турчун О. В., Діюк В. Е., Іщенко О. В., Бєда О. А., Кістерська Л. Д., Логінова О. Б., Лисовенко С. О., Гонтар О. Г., Гаращенко В. В. (2017)
Solozhenko V. L. - Mechanical properties of superhard boron subnitride B13N2, Bushlya V. (2017)
Филатов Ю. Д. - Алмазное полирование кристаллических материалов для оптоэлектроники (2017)
Москаленко В. Ф. - Наукові досягнення вчених вищих медичних закладів освіти - членів Національної академії медичних наук України (2013)
Аршиннікова Л. Л. - Роль ламіктала в регуляції енергетичного гомеостазу при судомному синдромі, Антоненко Л. І. (2013)
Дзевульська І. В. - Морфофункціональний стан надниркових заноз після експериментального локального опіку (2013)
Білий О. В. - Аналіз первинної інвалідності військовослужбовців Збройних Сил України та особливості її формування, Коваль О. В., Романюк Ю. А., Набойченко О. В., Стукан Л. І. (2013)
Клименко В. І. - Формуванняздорового способу життя — основа профілактики хвороб системи кровообігу, Коваленко А. В. (2013)
Сміянов В. А. у Сміянова О. І. - Підвищення рівня інформаційно-мотиваційної компоненти реформи медичної галузі у Сумському регіоні, Тарасенко С. В. (2013)
Бичков О. А. - Динаміка показників цитокінового статусу у хворих на артеріальну гіпертензію, Бичкова Н. Т (2013)
Борисенко А. В. - Експериментальне вивчення механічних характеристик зубів, відновлених різними реставраційними конструкціями, Неспрядько В. П., Шидловський М. С., Савичук А.О. (2013)
Борисенко А. В. - Діагностичне значення вивчення букальних мазків у вагітних, Хомінська З. Б., Шекера О. О. (2013)
Дудар Л. В. - Раціональне застосування зігріваючої мазі "Фіналгон" у спортивній медицині, Секретний В. А. (2013)
Дудар Л. В. - Життєва ємкість легень в оцінці функціонального біологічного віку молодих практично здорових осіб, Шимеліс І. В., Халтагарова В. М. (2013)
Ковальчук О. І. - Патогенез опікової хвороби: сучасний аспект (2013)
Красюк Е. К. - Досвід застосування дарбепоетину альфа хворим хронічною хворобою нирок, які знаходяться на замісній терапії, Красюк І. B., Пруський Ф. О. (2013)
Неспрядько В. П. - Дослідження динаміки змін мікроелементного складу ротової рідини у пацієнтів з несприйняттям до металів зубних протезів, Парій В. В., Гуща Д. К. (2013)
Никула Т. Д. - Європейський освітній курс з нефрології вдруге в Україні, Моисеенко В. О. (2013)
Ольхович Н. В. - Особливості біохімічної та молекулярно-генетичної діагностики синдрому Санфіліппо А, Пічкур І. О., Трофімова Н. С., Іванова Т. П., Горовепко Н. Г. (2013)
Омельчук С. Т. - Дитяча іграшка: гігієнічні, психологічні, педагогічні аспекти та проблеми, Аністратенко Т. І., Велика Н. В. (2013)
Троян O. І. - Результати мінімально-інвазивних оперативних втручань у пацієнтів із дегенеративним поперековим стенозом (2013)
Антоненко М. Ю. - Досвід прогнозування ефективності лікувально- профілактичних заходів при захворюваннях пародонта (2013)
Бичкова С. А. - Роль цитокінів та адгезивних молекул в патогенезі системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із метаболічним синдромом (аналіз літературних даних та власні дослідження), Хайтович М. В., Бичкова Н. Г., Красюк О. А. (2013)
Парижан С. Я. - Токсичний та канцерогенний вплив формальдегіду на організм людини (2013)
Кундісв Ю. І. - Період Лохвицького підпілля в житті професора Г.Х. Шахбазяна 1941-1943 рр, Яворовський О. П., Езікян Г.М., Чайка Ю.Г. (2013)
Малюта О. В. - Подвижник української національної хірургії Євгеній Черняхівський (2013)
Алєксєєва О. С. - Конфліктогенний потенціал газетних заголовків (2017)
Весна Т. В. - Потенциал коммуникативных сбоев при толковании эмоджи в контексте межкультурного общения, Савицкая Ю. В. (2017)
Морозова І. Б. - Комунікативно-синтаксичні особливості дитячого мовлення в жанрі інтерв’ю, Цапенко Т.-Є. В. (2017)
Олейник А. А. - Интонационные средства выражения непонимания собеседника в англоязычном кинематографическом дискурсе (2017)
Собченко Н. С. - Приёмы синтаксической игры в рекламном дискурсе Украины (2017)
Степанов Е. Н. - Сценарная специфика региональной фразеологии (2017)
Труба Г. М. - Інтегративний підхід у вивченні категорій становості й аспектуальності: лінгвістичний і філософський аспект. Соціолінгвістичний експеримент (2017)
Форманова С. В. - Інвективний простір у романі І. Франка "Перехресні стежки" (2017)
Бакалова З. Н. - Языковая репрезентация темы любви в рассказах И. А. Бунина, Краснова Е. А. (2017)
Вакулик І. І. - Ad fontes: Формування естетичної платформи у творчості М. Зерова і М. Рильського, Балалаєва О. Ю. (2017)
Гажева И. Д. - Интеракция тропов в прозе А. Белого (2017)
Колесник В. А. - Пространство в болгарской картине мира (2017)
Кошкина Е. Г. - К вопросу о способах языковой репрезентации концепта в диахронии (на материале немецкого языка) (2017)
Немировська О. Ф. - Хронотоп дороги в жанрі історичної прози (2017)
Бербер Н. М. - Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційностилістичний аспект (2017)
Дьячок Н. В. - Принципы определения номинатемы комплексного типа (2017)
Новак О. Н. - Анализ семантического объёма лексем ценность / вредност в русском и сербском языках (2017)
Шумарина Т. Ф. - Номенклатурные синонимы и варианты таксонов в ихтиологической систематике (на материале названий рыб Украины) (2017)
Кънева В. Г. - Съкратените номинативни единици в контекста на отношенията "еквивалентност – безеквивалентност". Универбизация (върху материал от българския, руския и гръцкия език) (2017)
Златев И. М. - Проблемы статуса частиц как части речи в болгарском и в русском языкознании (2017)
Остапенко С. А. - Структурно-семантичний аналіз поетичного перекладу Д. Павличка сонету 1 В. Шекспіра українською мовою (2017)
Удовіченко Г. М. - Структурно-семантичний аналіз оригіналу сонету 131 В. Шекспіра (2017)
Яроцкая Г. С. - Лингвоаксиология усердия и мастерства в истории русской лингвокультуры (2017)
Iarmolovych G. Iu. - Herausbildung der germanischen Zahlwörter aus dem Proto-Indoeuropäischen (2017)
Pozharytska O. O. - A Diachronical outlook on the English gothic novel: morphological & lexical dimensions, Yezhkova A. G. (2017)
Журавлёва А. С. - Методика повышения эффективности преподавания и изучения русского глагола в иностранной аудитории (2017)
Черновалюк И. В. - Основные принципы профессионально ориентированного иноязычного обучения (2017)
Contents (2017)
Baranetskij Ya. O. - The nonlocal problem for the differential-operator equation of the even order with the involution, Kalenyuk P. I., Kolyasa L. I., Kopach M. I. (2017)
Dmytryshyn R. I. - On the convergence criterion for branched continued fractions with independent variables (2017)
Jinto J. - Some classes of dispersible dcsl-graphs, Germina K. A., Shaini P. (2017)
Kaladevi V. - First Reformulated Zagreb Indices of Some Classes of Graphs, Murugesan R., Pattabiraman K. (2017)
Litovchenko V. A. - Parabolic by Shilov systems with variable coefficients (2017)
Mulyava O. - On meromorphically starlike functions of order $\alpha$ and type $\beta$, which satisfy Shah's differential equation, Trukhan Yu. (2017)
Prajisha E. - FG-coupled fixed point theorems in cone metric spaces, Shaini P. (2017)
Sangurlu S. M. - Some fixed point results in complete generalized metric spaces, Turkoglu D. (2017)
Sheremeta M. M. - On the growth of a composition of entire functions (2017)
Siddiqi M. D. - Skew semi-invariant submanifolds of generalized quasi-Sasakian manifolds, Haseeb A., Ahmad M. (2017)
Vasylyshyn T. V. - Metric on the spectrum of the algebra of entire symmetric functions of bounded type on the complex L∞ (2017)
Fedorova M. - Faithful group actions and Schreier graphs (2017)
Титул, содержание (2018)
Интервью с заведующим отдела ИЭС им. Е. О. Патона членом-корреспондентом НАН Украины В. Д. Позняковым (2018)
Тараборкин Л. А. - Расчетная модель формирования неметаллических включений многослойной морфологии в металле сварного шва, Головко В. В. (2018)
Маркашова Л. И. - Влияние структуры металла сварных соединений высокопрочных сталей, выполненных различными способами сварки, на их эксплуатационные свойства, Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Бердникова Е. Н., Бернацкий А. В., Алексеенко Т. А. (2018)
Кныш В. В. - Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность стыковых сварных соединений, упрочненных высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Мирянин В. Н. (2018)
Стефанив Б. В. - Влияние структуры зоны соединения алмазного слоя с твердосплавной подложкой паяных резцов на их эксплуатационный ресурс, Сабадаш О. М. (2018)
Кузьменко Г. В. - Электродуговая сварка и наплавка при ремонте рельсов киевского метрополитена, Тагановский В. М., Сидоренко В. Л. (2018)
Позняков В. Д. - Применение сварки для реставрации чугунного перильного ограждения моста Коцебу в Одессе, Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Жук Г. В., Козырев В. Б. (2018)
Борисов Ю. С. - Применение метода микроплазменного напыления для изготовления резистивного нагревательного элемента, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н., Глуховский В. Ю. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка торцов заготовок с использованием расходуемого и нерасходуемого электродов, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. (2018)
Наші вітання (2018)
Подготовка специалистов для КНР (2018)
Международный конкурс студенческих работ (2018)
В Международном институте сварки (2018)
Порошковая проволока для мокрой подводной сварки (2018)
Компания Fronius - новатор внедрения цифровых и коммуникационных технологий (2018)
Календарь февраля (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (17 січня 2018 року) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (31 січня 2018 року) (2018)
Кудряченко А. І. - Сучасні світосистемні трансформації та стратегічні засади розвитку України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 січня 2018 року) (2018)
Стойка Р. С. - Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) (2018)
Попик В. І. - Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року) (2018)
Сергієнко І. В. - Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій (2018)
Долінський А. А. - Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води, Ободович О. М. (2018)
Шапар А. Г. - Концептуальні підходи до розуміння процесів антропогенної дестабілізації екологічних систем, Міхєєв О. В. (2018)
Попович О. С. - Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України, Костриця О. П. (2018)
Шестеренко Є. А. - Нові біокаталізатори для створення потенційних лікарських засобів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Гвоздецький В. М. - Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Лесів А. П. - Зрадник чи жертва. Юда Іскаріот в українському мистецтві XV–XVIII ст. (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 13 грудня 2017 року) (2018)
Кочубей А. Н. - Людина, математик, педагог (до 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М. Л. Горбачука), Михайлець В. А. (2018)
Коць С. Я. - Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку (до 80-річчя академіка НАН України В. В. Моргуна) (2018)
Плакса С. А. - З математикою в серці (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Трохимчука) (2018)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Ніколаєва (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. П. Радишевського (2018)
Сірий Є. В. - Трансформаційні зміни ціннісної системи українського суспільства у системі координат: "традиція–модерн" (2014)
Шевель І. П. - Культурний розвиток соціальних конфліктів та соціальних рухів (2014)
Балановський Я. М. - Духовні цінності етномаргінальної субкультури (2014)
Скрипник О. С. - Територіальна ідентичність у соціології: теоретична інтерпретація (2014)
Криницька І. П. - Становлення соціального захисту дітей від сімейного насильства та основні перешкоди його реалізації (2014)
Хуткий Д. О. - Особистісні риси та ціннісні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА (2014)
Скорик Т. В. - Університет третього віку як модель соціальної інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство, Шевченко І. C. (2014)
Єфанова І. В. - Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій, Марценюк Т. О. (2014)
Афанасьєва Л. В. - Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум, Глебова Н. І. (2014)
Лескова Л. Ф. - Характерні соціальні риси та особливості жіночого менеджменту (2014)
Заремба Г. Р. - Уявлення про справедливість в сучасних глобалізаційних умовах (2014)
Володіна К. О. - Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації (2014)
Staples W. G. - Chosen chapters from "Everyday surveillance: vigilance and visibility in postmodern life" (2014)
Баршацька Г. Ю. - Аналіз ментальних та соціокультурних характеристик поселенців у місті (2014)
Пашко Н. Ю. - Концептуалізація ОСББ в контексті теорій соціального капіталу та громадянського суспільства (2014)
Полторак В. А. - Проблеми формування нових регіонально-політичних угрупувань в умовах соціально-політичного конфлікту в Україні (2014)
Шинкаренко О. Є. - Референдуми в Криму та на Донбасі як спроба легітимації підходів до перегляду територіального устрою України (2014)
Долганов П. С. - Ідеологічна деколонізація топонімічної системи вербальних маркерів Рівного (2014)
Середа В. В. - Політична культура України: діахронний вимір (2014)
Братчикова Т. І. - Фактори поширення інформації в соціальних он-лайн мережах: експертне опитування (2014)
Олійник О. В. - Інтернет-спільноти як суб’єкт взаємодії "суспільство–влада": проблеми та перспективи (2014)
Kobozeva V. - Development of the steganographic method for binary cover-images, Vornikova M., Akhmametieva A., Penko O. (2017)
Коновалов С. Н. - Информатизация противоаварийного управления сложными техническими системами, Вычужанин В. В. (2017)
Бобок І. І. - Метод відокремлення клону від прообразу в цифровому зображені в умовах відсутності відмінностей при їх постобробці (2017)
Верлань А. А. - Спрощення математичних моделей об'єктів з розподіленими параметрами на основі методу розщеплення, Іванюк В. А. (2017)
Цевух И. В. - Параметрический синтез дискретно-адаптивной одноканальной по доплеровской частоте системы обработки сигнала в условиях гауссовых помех, Соколов А. В., Сакович А. А. (2017)
Юськів М. І. - Моделювання та оптимізація доступу до сторінок Web-сайту для різних законів розподілу ймовірностей звертання до сторінок, Цегелик Г. Г. (2017)
Болтенков В. А. - Анализ медианных методов консенсусного агрегирования ранговых предпочтений, Куваева В. И., Позняк А. В. (2017)
Шибаев Д. С. - Оптимизация отбора и анализа информации в разноструктурных хранилищах данных, Вычужанин В. В., Шибаева Н. О., Рудниченко Н. Д. (2017)
Кухар М. А. - Алгоритм функціонування системи підтримки прийняття рішень в земельних відносинах (2017)
Паулин О. Н. - Методы и алгоритмы покрытия (Часть 2) (2017)
Возна Н. Я. - Метод розпізнавання оптичних зображень у хеммінговому просторі на основі критерію структурної складності (2017)
Вихідні дані (2017)
Артеменко І. А. - Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративно-процесуального права (2017)
Бандурка О. М. - Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років, Греченко В. А. (2017)
Безпалова О. І. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України, Горбач Д. О. (2017)
Бережняк В. В. - Сфера житлово-комунального господарства як об’єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки, Ніконов М. М. (2017)
Береза В. В. - Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти (2017)
Білоус З. В. - Держава як суб’єкт охорони і захисту трудових прав працівників (2017)
Бондаренко Н. О. - Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку (2017)
Бугайчук К. Л. - Публічне адміністрування в органах національної поліції: об’єктно-суб’єктний підхід (2017)
Владимиренко І. В. - Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу (2017)
Волошина М. О. - Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції (2017)
Гетманець О. П. - Правові принципи бюджетного контролю (2017)
Головко Б. Ю. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні (2017)
Горбачов О. В. - Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва (2017)
Гуменюк К. П. - Характеристика інституту відумерлості спадщини (2017)
Гусаров С. М. - Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності, Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. (2017)
Давиденко В. В. - Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях (2017)
Деркач Н. М. - Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї (2017)
Дьякова О. О. - Мотивація як суб’єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції (2017)
Єпішко І. С. - Працівник правоохоронного органу як представник держави (2017)
Жукевич І. В. - Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень (2017)
Заворіна О. П. - Міжнародний досвід протидії підрозділами національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми (2017)
Зозуля І. В. - Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем, Довгань О. І. (2017)
Калиновська Я. О. - Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості (2017)
Клочко І. О. - Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції (2017)
Кметик Х. В. - Сутність та особливості договірного представництва, Такаджі Л. Г. (2017)
Комзюк В. Т. - Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України (2017)
Копайгора І. Д. - Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення, Копайгора І. І. (2017)
Копча В. В. - Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення (2017)
Костюченко О. Є. - Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах (2017)
Кривенко О. І. - Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки) (2017)
Лапкін А. В. - Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України (2017)
Легка О. В. - Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності (2017)
Лейба О. А. - Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського (2017)
Логвиненко Б. О. - Здоров’я як правова категорія: до постановки питання (2017)
Лучка І. Ю. - Про поняття ділової репутації та включення в господарський кодекс права на ділову репутацію суб’єктів господарювання як відповідного правового інституту (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського