Малівський А. М. - Антропологічний раціоналізм декарта та його гуссерлівська рецепція (2016)
Карпенко А. О. - "Чорні зошити" Мартіна Гайдеґґера і політекономія сучасної філософської критики (2016)
Patsan V. O. - The reception of the philosophical tradition as a way of forming american personalism: the post-secular view (2016)
Sukhomlyn I. - The 5th international conference "Anthropological Measurements of Philosophical Research" (2016)
Котуха О. С. - Історичні аспекти становлення та розвитку правових презумпцій (2015)
Вдовичин І. Я. - Методологічні засади процесу правотворення в умовах глобалізації (застосування синергетичного підходу) (2015)
Гентош Р. Є. - Принцип диспозитивності у правовому регулюванні (2015)
Горецька Х. В. - Особливості механізмів правової соціалізації (2015)
Санагурська Н. М. - Порядок припинення шлюбу та визнання його недійсним на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.ст.) (2015)
Ясінська М. І. - Політико-правові підстави української державності у працях с. Шелухіна (2015)
Гладун З. С. - Норми права, які регулюють адміністративні правовідносини у сфері охорони здоров’я, та особливості їх тлумачення (2015)
Настюк В. Я. - Принципи перевірки судами рішень публічної адміністрації: порівняльно-правовий аспект (2015)
Волинець Т. В. - Основні завдання і напрями роботи юридичної служби в господарських організаціях (2015)
Голуб Г. М. - Правові відносини суб’єктів господарювання у бюджетній сфері (2015)
Малига В. А. - Іноземне підприємство як суб’єкт господарювання, Репецький В. М. (2015)
Попадюк С. С. - Склад майна юридичної особи, визнаної банкрутом (2015)
Рабінович А. В. - Порівняльна характеристика цивільного та господарського кодексів щодо суб’єктів господарювання (2015)
Фігель Ю. О. - Проблеми обмеження права на доступ до інформації (2015)
Сосніна О. В. - Потерпілий у складі злочину, передбаченого ст. 182 КК України "Порушення недоторканності приватного життя” (2015)
Федоров М. П. - Проблеми формування та реалізації кримінально-правової політики в сучасній Україні (2015)
Стратонов В. М. - Окремі проблеми слідчих (розшукових) дій, Стратонова О. В. (2015)
Журавель В. А. - Окремі методики в системі криміналістичних знань (2015)
Шепітько В. Ю. - Трансформації в кримінальному процесі та деякі тенденції криміналістики в сучасних умовах (2015)
Щур Б. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичної методики (2015)
Олашин М. М. - До питання застосування запобіжних заходів за КПК України (2015)
Скибіцький Б. А. - Історичні витоки знань про негативні обставини в розслідуванні злочинів (2015)
Слупко В. М. - Тактика проведення допиту в умовах протидії (2015)
Стецик Б. В. - Особливості тактичних, процесуальних та організаційних засад підготовки, призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи (2015)
Федик Є. І. - До питання правового регулювання Торговельної марки, Федик С. Є. (2015)
Ратушна Б. П. - Суд як суб’єкт доказування у цивільному судочинстві України (2015)
Граб С. О. - Міжнародне регулювання права на освіту для осіб з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Музика Я. І. - Правове становище членів всесвітньої митної організації (2015)
Чабан О. М. - Міжнародне приватне право як галузь права України (2015)
Мацько М. А. - Пенсійні правовідносини в Україні: напрями реформування пенсійної системи (2015)
Найда А. І. - Становлення та розвиток судової медицини на Львівщині, Малик О. Р. (2015)
Назар Ю. С. - Ґрунтовне дослідження адміністративно-правового регулювання охорони здоров’я в Україні (2015)
Вдовичин І. Я. - Інститут суверенної держави і проект вселюдської спільноти (2015)
Кельман М. С. - Методологічні проблеми у сучасному правознавстві, перспективи та тенденції розвитку його методології (2015)
Козенко Ю. О. - Норма права та її реалізація – модель і матерія правової поведінки (2015)
Колич О. І. - Філософсько-правові ідеї Івана Вишенського (2015)
Коцан-Олинець Ю. Я. - Поняття правозастосовчої діяльності та її сутнісні ознаки (2015)
Мазурик К. З. - Ефективність закону та критерії її оцінки (2015)
Мина В. В. - Мета покарання у доктринах наукових шкіл кримінального права: філософсько-правовий аспект (2015)
Санагурська Г. М. - Особливості майнових відносин подружжя на українських землях відповідно до російського законодавства (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Цебенко С. Б. - Поняття прав людини: підходи до розуміння (2015)
Ясінська М. І. - Погляди української політико-правової думки міжвоєнного періоду на демократію (2015)
Рolaczuk P. - Refleksyjna nowoczesność a metody prawa porównawczego (2015)
Гаєцька-Колотило Я. З. - До питання базових понять у сфері аграрних правовідносин: теоретичні та практичні проблеми (2015)
Гентош Р. Є. - Прояви диспозитивності в земельному праві (2015)
Гладун З. С. - До питання про зміст адміністративно-правових норм у сфері охорони здоров’я населення (2015)
Йосифович Д. І. - Суб’єкти, які несуть відповідальність за вчинення адміністративних корупційних правопорушень (2015)
Когут Я. М. - Зміст, сутність та співвідношення понять правоохоронної та адміністративної поліцейської діяльності (2015)
Волинець Т. В. - Удосконалення спрощеної системи оподаткування України (2015)
Граб С. О. - Досудове врегулювання як одна з форм вирішення господарських спорів (2015)
Попадюк С. С. - Окремі аспекти припинення зобов’язань боржника, визнаного банкрутом (2015)
Ільків Н. В. - Основні принципи здійснення державно-приватного партнерства в екологічній галузі (2015)
Грищук В. К. - Теоретико-прикладні проблеми удосконалення державного механізму в Україні (2015)
Фігель Ю. О. - Обмеження прав людини в умовах воєнного стану (2015)
Юськів Н. В. - Ключові принципи правового статусу неповнолітніх (2015)
Олашин М. М. - Напрями удосконалення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 137 КК України з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Скибіцький Б. А. - Історичні аспекти та порівняльна характеристика законодавства України та зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (2015)
Слупко В. М. - Щодо вдосконалення законодавства про трансплантацію органів і тканин людини в Україні (2015)
Сосніна О. В. - Безпосередній об’єкт злочину, передбачений cт. 182 КК України "Порушення недоторканності приватного життя” (2015)
Стецик Б. В. - Проблеми і пропозиції щодо протидії незаконної лікувальної діяльності (2015)
Федоров М. П. - Критерії ефективності кримінально-правової політики держави (2015)
Журавель В. А. - Технології побудови окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2015)
Тіщенко В. В. - Технологічний підхід як новаційний напрямок у розвитку криміналістичної науки (2015)
Шепітько В. Ю. - Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу при розслідуванні злочинів, які вчиняються організованими групами, Щур Б. В. (2015)
Шепітько М. В. - Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворююча ознака: кримінально-правовий та криміналістичний аспекти (2015)
Котуха О. С. - Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі-продажу, Косаняк С. С. (2015)
Музика Я. І. - Функції Всесвітньої Митної Організації (2015)
Репецький В. М. - Застосування міжнародного гуманітарного права у збройному конфлікті України (2015)
Чабан О. М. - Джерела міжнародного приватного права (2015)
Мацько М. А. - Право громадян на зайнятість: проблема реалізації (2015)
Бурак В. Я. - Захист профспілками трудових прав працівників (2015)
Синчук С. М. - Щодо поняття соціально-забезпечувальних правовідносин (2015)
Назар Ю. С. - Правова характеристика повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету (2015)
Ратушна Б. П. - Дефекти мотивування рішень суду в цивільному процесі України (2015)
Федик С. Є. - До питання про зовнішню рекламу та рекламну діяльніть (2015)
Захаров В. П. - Рецензія на монографію "Правова доктрина України” (2015)
Содержание (2017)
Кирия Р. В. - Определение среднего объема груза в аккумулирующем бункере, работающем в системе подземного конвейерного транспорта угольных шахт, Бабенко Ю. В., Мищенко Т. Ф. (2017)
Купин А. И. - Математическая модель маршрутизации трафика в гетерогенной информационной среде, Поддубный Б. А., Музыка И. О. (2017)
Пелых И. В. - Модальный анализ упругого колосниково-карточного элемента просеивающей поверхности шихтового вибрационного грохота, Кононов Д. А. (2017)
Пошивалов В. П. - Системный подход к обеспечению надёжности сложных систем, Даниев Ю. Ф., Резниченнко Л. В. (2017)
Божуха Л. М. - Про систему переваг лінгвістичного класифікатора (2017)
Зинькевич И. Э. - Сравнительный анализ методов прогнозирования слабо коррелированных временных рядов, Кириченко Л. О., Радивилова Т. А. (2017)
Прядко Н. С. - Методика автоматического управления струйным измельчением на основе моделей объекта и системы управления, Музыка Л. В. (2017)
Ivaschenko V. P. - Efficient parallelization algorithms of the applied tasks in multiprocessor computing systems, Shvachych G. G., Semenov S. G. (2017)
Балакин В. Ф. - Совершенствование процесса Конформ для производства стальных длинномерных профилей, Байрымов А. А. (2017)
Коваленко І. В. - Оцінювання задоволеності споживачів продукції та послуг, Кійко В. В. (2017)
Малайчук В. П. - Исследование цифровых изображений недоступных для наблюдения поверхностей технических объектов неразрушающего контроля, Клименко С. В., Кудреватых А. Т. (2017)
Манько Т. А. - Контроль состояния визуально недоступных поверхностей технических объектов, Гусарова И. А., Козис К. В. (2017)
Сенько А. А. - Кластеризация статистических данных работы секции обогащения, Купин А. И. (2017)
Харламов Ю. Е. - Инновационная схема коммутации короткой сети современных рудовосстановительных печей, Лю Ли, Безуглый А. В., Безуглый В. А., Николенко А. В., Замковой О. В., Овчарук А. Н. (2017)
Шумейко О. О. - Ранжування документів за інформаційним запитом, Шевченко Г. Я. (2017)
Тітов К. Ю. - Методи автоматичного аналізу новинного контенту, на основі перетворення інформації в онтологічну форму представлення та майбутньої обробки отриманної семантичної інформації (2017)
Śliwerski В. - Pedagogika przyszłości (2017)
Бондар В. - Проблеми взаємодії філософії та методології наукового пізнання в педагогіці (2017)
Сисоєва С. - Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології (2017)
Хоружий Г. - Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз (2017)
Kamińska М. - Uczenie się jako priorytet edukacyjny? (2017)
Култаєва М. - Філософська педагогіка як критика і самокритика: німецький досвід (2017)
Рафальський О. - Освіта як фактор суспільної модернізаці (2017)
Minczanowska А. - Podmiotowość w edukacji – rozważania o relacjach nauczyciel-uczeń (2017)
Мельниченко В. - Михайло Грушевський: "Руйновали козаченьки московськії мури…" (2017)
Ільїна Г. - Візуальний смисл інтелектуального споглядання у філософії Й. Г. Фіхте (2017)
Дерека Т. - Розвиток акмеології (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.): етапи становлення та їх характеристика (2017)
Курило В. - Роль та місце гендеру у системі освіти Республіки Білорусь, Гуцол А. (2017)
Савченко С. - Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі (2017)
Klajmon-Lech U. - Przestrzeń wirtualna jako miejsce aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin (2017)
Bartosiak Ł. - Ojciec w procesie opieki nad dzieckiem w rodzinach wiejskich: opieka zdrowotna (2017)
Szafrańska А. - Zmiany edukacyjne w polsce po transformacji systemowej – najważniejsze przekształcenia po 1989 roku (2017)
Цехмістер Я. - Медичне право: перспективи підготовки фахівців в Україні, Лисенко О. (2017)
Chojnacka-Synaszko B. - Poznawanie innego podczas szkolnych wymian międzykulturowych – doświadczenia młodzieży z polsko–czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim (2017)
Piechaczek-Ogierman G. - Dziadkowie i wnukowie w procesie międzypokoleniowej transmisji wiedzy, wzorów i wartości (2017)
Gebel T. - Młodzieżowe ruchy subkulturowe w świecie kultury popularnej (2017)
Олексюк О. - Герменевтичні принципи мистецької освіти: інтерпретаційний дискурс, Коваль А. (2017)
Соколова І. - Освітня політика Європейської Асоціації університетів: стратегії забезпечення якості (2017)
Hruzd-Matuszczyk A. - Przygotowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wybrane zagadnienia (2017)
Батечко Н. - Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний контекст (2017)
Громов Є. - Актуальність вивчення досвіду іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії (2017)
Харченко Т. - Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи (2017)
Мосьпан Н. - Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському Союзі (2017)
Самохвал О. - Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі (2017)
Богомолов А. В. - К разработке сепаратора сыпучих смесей с профилями наименьшего сопротивления, Сергиенко М. В., Бабаев И. О., Брагинец Н. В., Богомолов А. А. (2016)
Ольшанський В. П. - Про динаміку зернової суміші змінної пористості на плоскому віброрешетi (2016)
Мельник В. І. - Дозатор-розподільник, Шерстюк В. С., Рідний Р. В. (2016)
Ялпачик В. Ф. - Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу, Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2016)
Дейниченко Г. В. - Аналітичне визначення дисперсності при обробці молока в пульсаційному гомогенізаторі, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2016)
Паляничка Н. О. - Експериментальне визначення якості гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі (2016)
Гридякін В. О. - Про взаємодію затискного транспортера коноплежатки зі стеблом, Маринченко Є. О., Богомолова В. П., Бабаєв І. О. (2016)
Богомолов А. В. - Инновационная технология производства крупы нового вида, Ирклиенко В. И. (2016)
Богомолов О. О. - До питання сепарації насіння ріпаку (2016)
Богомолов О. В. - Дослідження впливу різних чинників на збереження декоративності зрізаних гвоздик, Сорокіна С. В., Акмен В. О., Заплітняк Є. В. (2016)
Шаніна О. М. - Зміна білково-протеїназного комплексу пшеничного борошна при додаванні концентратів тваринних білків, Дугіна К. В. (2016)
Шаніна О. М. - Особливості протікання процесу бродіння безглютенового тіста з додаванням соргового борошна, Мінченко С. М. (2016)
Гавриш Т. В. - Технологічний потенціал концентратів тваринних білків в технології безглютенової хлібопекарської продукції, Шаніна О. М., Дугіна К. В., Лобачева Н. Л. (2016)
Ладика Л. М. - Розробка технології пастеризованого млока з додаванням ваніліну і ? – каратину, Машкін М. І., Могутова В. Ф., Богомолов О. В., Денисенко С. А. (2016)
Тищенко В. І. - Рибний фарш як сировина для виробництва полікомпонентних продуктів харчування, Божко Н. В., Пасічний В. М. (2016)
Божко Н. В. - Дослідження модельних фаршів на основі мяса качки пекінської, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2016)
Кошель О. Ю. - Порівняльна характеристика амінокислотного складу ядер та концентратів білково-олійних культур, Кондрашина Л. А., Обозна М. В., Перцевой Ф. В., Кохана Ю. В. (2016)
Димитриевич Л. Р. - Исследование влияния растительных смесей на функциональные свойства изделий на основе шпига, Маренкова Т. И., Скурихина Л. А., Павлоцкая Л. Ф. (2016)
Гриньова Д. В. - Сухі овочі у технології сардельок (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на газоутворюючу здатність борошна (2016)
Литвиненко О. А. - Інтенсифікація технології водоочищення для харчових підприємств, Некоз О. І., Пащенко Б. С. (2016)
Українець А. І. - Дослідження впливу електромагнітної обробки на мікроорганізми молочної сироватки, Маринін А. І., Святненко Р. С., Кочубей-Литвиненко О. В., Бойко М. І. (2016)
Корнієнко Л. В. - Визначення ступеня забруднення мембран УПМ-10 та їх регенерація після розділення фугату післяспиртової зернової барди, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2016)
Романченко Н. М. - Очищення клеровки тростинного цукру-сирцю із застосуванням додаткових реагентів, Гусятинська Н. А. (2016)
Захаров В. В. - Обробка промислових стоків молокопереробних підприємств озоном. попередні результати, Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2016)
Силка І. М. - Збагачення соусів біологічно активними речовинами – запорука високої харчової цінності основної страви, Коваль О. В., Козуб М. М. (2016)
Кирпіченкова О. М. - Використання рослинної білкововмісної сировини для покращення якості щербету, Матиящук О. В., Божко О. C. (2016)
Бондаренко Д. О. - Дослідження показників якості пектину, як основної складової термостабільної начинки, Люлька О. М., Корецька І. Л. (2016)
Шаповал С. Л. - Установка для дослідження структурно-механічних та теплофізичних властивостей м’яса птиці (2016)
Колісниченко Т. О. - Розробка профілактичних хлібобулочних виробів з використанням функціональної суміші, Северин О. А., Чорненька В. Г. (2016)
Колісниченко Т. О. - Удосконалення технології соусу емульсійного типу з метою підвищення його харчової цінності, Сирота А. К. (2016)
Колісниченко Т. О. - Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності, Бабіч П. В., Вареник Т. С. (2016)
Душенок Д. К. - Дослідження температури плавлення гелів з використанням фурцелларану та желатину, Бідюк Д. О., Перцевой Ф. В., Кривонос М. П. (2016)
Сабадаш Н. І. - Дослідження реологічних властивостей емульсійного крему з ланоліном, Пасічний В. М., Бахмут Ж. О., Ясінська А. І., Жаворонкова Я. А. (2016)
Постнова О. М. - Функціонально-технологічні властивості кукурудзяного борошна, як сировини для кондитерських виробів, Синдецька Є. О. (2016)
Постнов Г. М. - Дослідження ефективності роботи інноваційного ультразвукового гомогенізатора, Червоний В. М., Шипко Г. М., Постнова О. М., Мельник О. Є., Перекрест В. В. (2016)
Болгова Н. В. - Продукти оздоровчого призначення (2016)
Назаренко Ю. В. - Дослідження впливу гомогенізації на якість сиру кисломолочного з харчовими волокнами, Уханова І. М., Кітченко Л. М., Окуневська С. О. (2016)
Люлька Д. М. - Удосконалення дифузійного апарату нахиленого типу, Апілат Л. М. (2016)
Люлька Д. М. - Удосконалення конструкції барабану сепаратора для розділення сирного згустку, Слюсенко А. М. (2016)
Штепа В. Н. - Підвищення безпеки об’єктів продовольчої індустрії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, Вертай С. П., Кот Р. Є., Морголь О. В., Заєць Н. А. (2016)
Kabachna I. V. - The standardized model of alcoholic anesthesia for the purposeful screening of analeptics, Drogovoz S. M., Kabachnyy V. I., Serdiukova Yu.Yu. (2017)
Жулай Т. С. - Дослідження дозозалежності антиексудативної дії нового назального спрею з протизапальними властивостями, Шебеко С. К., Зупанець І. А. (2017)
Шебеко С. К. - Дослідження впливу комбінації кверцетину зпохідними глюкозаміну на перебіг мембранозного ураження нирок в експерименті (2017)
Товчига О. В. - Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на обмін сечової кислоти у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими протаміну сульфатом на тлі атерогенного раціону (2017)
Должикова О. В. - Вплив супозиторіїв вагінальних на гемостаз заліза на тлі експериментального вагініту, обтяженого Escherichia coli, Малоштан Л. М., Єрьоменко Р. Ф. (2017)
Садогурська К. В. - Вплив нанохрому цитрату на осмотичну резистентність мембран еритроцитів крові щурів з експериментальним цукровим діабетом, Косуба. Б., Зеленюк В. Г. (2017)
Ляпунова А. М. - Вплив розподілу мометазону фуроату в емульсіях на його протизапальну дію, Безугла О. П., Лібіна В. В., Тимченко О. В., Андріанова Т. В. (2017)
Zupanets I. A. - The significance of selecting phytopreparations for individualized therapy of acute rhinosinusitis, Zhulai T. S., Sakharova T. S., Andrieieva О. О. (2017)
Olkhovsky Ye. S. - Ways to improve the therapy of escerichosis in children infected with Epstein-Barr virus (2017)
Авдєєв В. В. - Вплив неповної інформації про вектор стану на характеристики системи стабілізації ракети (2017)
Алексеенко С. В. - Экспериментальное исследование начальной фазы процесса обледенения аэродинамических поверхностей (2017)
Гусарова И. А. - Тепловые режимы стыков теплозащитных плиток с U-образным элементом для многоразовых космических аппаратов (2017)
Ермаков В. Н. - Оптимизация траекторий выведения для твердотопливных ракет космического назначения, Хорольский П. Г. (2017)
Карпович О. В. - Технологічні умови отримання бездефектних зварних товстостінних з’єднань зі сплаву ВТ-22 електронно-променевим зварюванням (2017)
Луць О. В. - Методика расчета параметров угловых маневров космического аппарата для стереосъемки участков поверхности Земли, Манойленко А. А. (2017)
Митиков Ю. А. - Анализ путей совершенствования систем наддува топливных баков двигательных установок ракет-носителей, Татаринов К. А. (2017)
Олейник М. П. - Алгоритм организации межспутниковой оптической линии связи между низкоорбитальными спутниками ДЗЗ, Кулабухов А. М. (2017)
Петренко А. Н. - Автоматический контроль параметров электрических ракетных двигательных установок, Малайчук В. П. (2017)
Петренко А. Н. - Алгоритмы автоматического контроля параметров электрических ракетных двигательных установок, Малайчук В. П. (2017)
Полишко С. А. - Стабилизация химического состава при выплавке колесной стали класса "С" (2017)
Ромасько Ю. А. - Интегрирование уравнений математической модели беспилотного летательного аппарата (2017)
Седачова Е. Г. - Повышение достоверности математического моделирования процессов пластического формоизменения при изготовлении несущих элементов конструкций ракет-носителей, Кулик А. В., Убизький Н. Н. (2017)
Сокол Г. И. - Анимация в моделировании движений робота космического назначения Robonaut, Хорищенко А. А., Лигуша В. Ю., Бондарь В. Д., Никитюк Д. А. (2017)
Шашко Ю. А. - Застосування методу ротаційного розкочування для виготовлення великогабаритних днищ паливних баків ракет-носіїв, Кулик О. В., Убизький М. М. (2017)
Шептун Ю. Д. - Раціональне керування ступенем ракети-носія, Коваленко М. Д., Коваленко Т. О. (2017)
Юшкевич О. П. - Модель інтегрального показника механічних систем, Калініна Н. Е., Калінін В. Т. (2017)
Штеніков М. В. - Бактеріоцини факультативно-анаеробних cпороутворювальних бактерій, Іваниця В. О. (2017)
Пастиря А. С. - Серологічний моніторинг поширення вірусу інфекційої урсальної хвороби в господарствах україни в період з 2014 по 2016 роки , Собко І. О., Шайхет Є. О., Поліщук В. П. (2017)
Галкін М. Б. - Утворення біоплівки та рухливість бактерій Pseudomonas aeruginosa з різними рівнями вмісту циклічного дигуанозинмонофосфату, Семенець А. С., Фіногенова М. О., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2017)
Балко О. І. - Активність бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa щодо фітопатогенних штамів Pseudomonas syringae, Ярошенко Л. В., Балко О. Б., Пасічник Л. А., Авдєєва Л. В. (2017)
Горшкова О. Г. - Окиснення вуглеводнів нафти і продукція біо-пар грунтовими штамами P. Fluorescens ONU541 і B. Megaterium ONU542, Гудзенко Т. В., Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Конуп І. П. (2017)
Сардарян К. Б. - Ефективність використання екстрактів водоростей в мікроклональному розмноженні деяких видів рослин, Корня Т. М. (2017)
Гвоздяк П. І. - Денітрифікація питної води з використанням пробіотичних бактерій, Сапура О. В. (2017)
Bati V. V. - Microbiological analysis of sauerkraut in the process of its fermentation according to the traditional and modernized technologies, Boyko N. V. (2017)
Похилько Ю. М. - Cтійкість бактерій роду Lactobacillus до метаболітів травної системи, Кравченко Н. О. (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Шейко В. М. - Учительство й українська революція (1917–1921 рр.) (2017)
Кушнарьова М. Б. - Від користі до задоволення: мотиваційний спектр читачів раннього італійського Ренесансу (2017)
Дяченко М. В. - Етичний раціоналізм Епіктета (2017)
Щербань О. В. - Глиняний посуд у народній культурі харчування українців Центральної та Східної України ХІХ–ХХ ст. як об’єкт музеологічних студій: соціально-комунікативний аспект (2017)
Шемаєва Г. В. - Пошуки стратегій розвитку бібліотек: коеволюційний підхід (2017)
Ян Чен - Критерії економічної ефективності функціонування мережі бібліотек КНР (2017)
Дніпренко В. І. - Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку (2017)
Вдовіна О. О. - Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні (2017)
Кравець Н. С. - Метод відбору ігрових механік для використання в навчальних гейміфікованих системах (2017)
Редька К. Ю. - Система електронно-документальної комунікації та інтернет (2017)
Мусієнко Ю. Д. - Релігійні православні журнали як складові документаційного забезпечення діяльності релігійних організацій (2017)
Косачова О. О. - Бібліотечна журналістика північного регіону США: актуальні події та методика їх висвітлення (2017)
Подоляка Н. С. - Культура ділового спілкування автора і редактора у 20-ті рр. ХХ ст. на прикладі діяльності харківського кооперативного видавництва "Рух" (2017)
Гумен О. С. - Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку (2017)
Rostovtsev S. S. - Digital Marketing Tools for Restaurant Business (2017)
Кушнаренко Н. М. - Інтеграція бібліотек до цифрового інформаційного простору (2017)
Вихідні дані (2017)
Лагутін В. Д. - Стабільність суспільного розвитку: досвід міждисциплінарного дослідження (2017)
Сидорович О. Ю. - Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем (2017)
Небрат В. В. - Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки (2017)
Козюк В. В. - Фактор сировинного багатства в реалізації макропруденційної політики (2017)
Бурлай Т. В. - Оновлення соціального виміру Євросоюзу: основні причини, підходи ЄС та орієнтири для України (2017)
Корнівська В. О. - Світові трансформаційні процеси: преходження глобального капіталізму в умовах розвитку інформаційно-мережевої економіки (2017)
Борзенко О. О. - Тема 35. Глобальний фінансовий ринок (2017)
Філіпенко А. С. - Філософія економіки у світлі аристотелівського підходу (рецензія на монографію Рікардо Креспо "Філософія економіки: аристотелівський підхід"), Гайдай Т. В. (2017)
Білорус О. Г. - Структурні трансформації економіки і державних фінансів: політекономічний погляд, Леоненко П. М. (2017)
Yashchuk K. I. - Potentials railwise propagation study (2017)
Amelina L. V. - Reducing ammonia concentrations in atmosphere after its unplanned release, Biliaiev M. M., Mashykhina P. B. (2017)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of pollution dispersion in urban street, Slavinska O. S., Kyrychenko R. V. (2017)
Kapitsa M. I. - Determining permissible speed of tilting train in curved track, Bobyr D. V., Desiak A. Y. (2017)
Дацишин О. П. - Про поверхневе руйнування головок залізничних рейок, Марченко Г. П., Глазов А. Ю. (2017)
Коротенко Г. М. - Создание IT-ориентированного онтологического фреймворка для целей формирования образовательных программ на основе компетентностей, Коротенко Л. М., Харь А. Т. (2017)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава чугуна на межфазное распределение CR после отжига при 690 °C, Волчок И. П. (2017)
Богомаз В. Н. - Соотношения между жесткостными потерями и потерями в подшипниках канатных блоков, Бондаренко Л. Н., Очеретнюк М. В., Ткачов А. А. (2017)
Король Ю. М. - Влияние лопастных и профильных характеристик на гидродинамическую эффективность гребных винтов, Корнелюк О. Н. (2017)
Кравець С. В. - Визначення еквівалентного та оптимального діаметрів конічно-циліндричного наконечника з виступами для проколювання ґрунту, Посмітюха О. П., Супонєв В. М. (2017)
Погребняк Р. П. - Пружна нелінійна динаміка руху супорта карусельного верстата для обробки суцільнокатаних залізничних коліс (2017)
Biloshytskyi E. V. - Ways to manage heating inertia (2017)
Фомін О. В. - Теоретичний базис параметричного синтезу несучих систем вагонів, Горобченко О. М., Кочешкова Н. С., Коваленко В. В. (2017)
Гладка К. І. - Побудова проміжної опори моста як параметричного об’єкта за допомогою Autodesk Revit, Бочарова Н. П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Звєряков М. І. - Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання (2017)
Єфименко Т. І. - Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політик України (2017)
Шірінян Л. В. - Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України, Шірінян А. С. (2017)
Веклич О. О. - Сутність і зміст концепту "екосистемний підхід" в економічній науці (2017)
Притуляк Н. М. - Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні (2017)
Осецький В. Л. - Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті", Татомир І. Л. (2017)
Геєць В. М. - Досвід і уроки Реформації – шанс для України (2017)
Summaries (2017)
Зміст журналу за 2017 рік (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Аксёнов С. - Производственно-хозяйственное воспитание российских школьников в контексте фогс и наследия А. С. Макаренко (2013)
Алхасов Я. - Содержание и структура куррикулума как новой модели обучения в Азербайджанской республике (2013)
Асламова М. - Виховання особистісних якостей майбутнього лікаря як педагогічна проблема (2013)
Бабенко М. - Актуалізація педагогічних методів А. С. Макаренка у навчально-виховному процесі вищої технічної школи (2013)
Боловацька Ю. - Культурно-дозвіллєва діяльність як складник цілісного виховного середовища ВНЗ (2013)
Бондарук Я. - Вплив професійних стандартів для вчителів на навчальні досягнення учнів у США (2013)
Волошина Л. - О проблемах подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности в системе дошкольного образования (2013)
Гальченко Д. - Про модель реалізації професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2013)
Геник Л. - "Варіант Білавича”: ідеї А. Макаренка в ринкових умовах (2013)
Гнізділова К. - Корпоративна культура і соціально-психологічний клімат педагогічного колективу (2013)
Гриньов С. - Педагогічні основи виховання у працівників підприємств відповідального ставлення до безпеки життєдіяльності (2013)
Довга Т. - Феномен взаємного виховання: сучасна проекція досвіду А. С. Макаренка (2013)
Дьяконов Г. - Организация времени в педагогической системе А. С. Макаренко (2013)
Дяченко-Богун М. - Виховання як технологія в науково-педагогічній теорії і практиці А. С. Макаренка (2013)
Жданова-Неділько О. - Майстерність педагогічного діалогу як основи дидактичної комунікації при підготовці майбутнього вчителя (2013)
Живага О. - Ідеї А. С. Макаренка в контексті сучасного підходу до створення виховної системи освітнього закладу, Долина Л. (2013)
Зелюк В. - Педагогіка А. Макаренка в контексті збагачення культури вчителя (2013)
Зінченко А. - Аксіологічна складова комунікативної толерантності майбутнього педагога у контексті вимог А. С. Макаренка до виховання (2013)
Зритнева Е. - Психологические предпосылки возникновения гражданского общества, Зритнев В. (2013)
Іваниця А. - Особливості сімейного виховання студентської молоді (2013)
Ісаєнко Т. - Виховання моральної культури особистості засобами мови (2013)
Касярум Н. - Освітній простір: становлення поняття (2013)
Клепко С. - Мажор філософії освіти (2013)
Клімова Н. - Ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасних підходів до виховання особистості (2013)
Колос Ю. - Зміст професійної компетентності вихователя у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Кононец Н. - Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі (2013)
Коныгина А. - Функциональная обусловленность правовой компетентности социального работника (2013)
Кочерга Г. - Макаренківська педагогіка в культурно-освітньому вимірі (2013)
Краева Л. - Повышение квалификации специалистов образовательной отрасли, Краева И. (2013)
Кращенко Ю. - Емоційно-ціннісний критерій вихованості лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2013)
Кривошапка І. - Навчальні та виховні чинники формування толерантності майбутнього викладача під час навчання в магістратурі (2013)
Кудря М. - Концепція модельного освітнього кодексу для держав – учасників СНД (2013)
Кузьмич В. - Гуманістичне виховання особистості у педагогічній спадщині А. Макаренка та В. Сухомлинського (2013)
Куліш С. - Сучасні дослідники про значущі напрями діяльності Імператорського Харківського університету в дореволюційний час (2013)
Куторжевська О. - Інноваційна діяльність як соціально-педагогічна проблема (2013)
Лаппо І. - Застосування принципів гуманістичного та ціннісно-орієнтованого підходу педагогічної системи особистості (2013)
Лебедик Л. - Використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка у проектуванні змісту підготовки магістрів педагогіки вищої школи (2013)
Лелюх І. - Проблеми естетичного виховання в педагогічній спадщині Н. Волошиної та А. Макаренка (2013)
Лыткина Е. - Региональные особенности формирования толерантности у подростков в условиях поликультурного воспитания на примере Республики Коми (2013)
Малаканова Л. - Визначення ролі та компетенцій учителя в особистісно орієнтованій освіті, Сорокіна Г. (2013)
Melnychuk S. - Aesthetic education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Миколайчук М. - Проблема виховання і розвитку особистості на основі соціально-педагогічних ідей А. С. Макаренка, Шевченко Ю. (2013)
Моісеєнко Л. - Ідеї А. С. Макаренка в світлі сучасної педагогіки (2013)
Моргун В. - Парадокси педагогічного гуманізму, або як любити дітей за Антоном Макаренком та Янушем Корчаком (2013)
Новік С. - Проблема відповідальності особистості перед собою і колективом у педагогічному спадку А. С. Макаренка (2013)
Овчіннікова Т. - Виховний потенціал учнівського самоврядування у школі інтернатного типу: сучасність та історико-педагогічний досвід, Кравченко І. (2013)
Орлова Л. - Формування цілісного уявлення про динамічні процеси в природі при підготовці вчителя біології (2013)
Остапенко А. - Сутність і зміст управління проектами та особливості технології організації проектної діяльності майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2013)
Охромий Г. - Семья как платформа формирования уровня тревожности у детей дошкольного возраста, Кирий З. (2013)
Попович О. - Загальнопедагогічні завдання діяльності сучасних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2013)
Рацул А. - Проблема сімейного виховання в педагогічній концепції А. С. Макаренка (2013)
Рейдало В. - Професійна компетентність майбутнього викладача вищого навчального закладу як основа педагогічної майстерності: погляди А. С. Макаренка та сучасної освіти (2013)
Романович С. - Современное прочтение А. С. Макаренко по вопросу воспитания беспризорников (2013)
Самодрин А. - В. І. Вернадський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський: шлях до розумної школи, Бобер І. (2013)
Санникова Н. - Программно-целевое управление процессом воспитания в теории и практике А. С. Макаренко (2013)
Старцева О. - Мир детства есть зеркальное отражение взрослого состояния нашего общества (2013)
Стежко Ю. - До питання вибору стандарту освіти, Стежко Г. (2013)
Степура Ю. - Адаптація дитини до умов шкільного середовища засобами естетотерапії (2013)
Стрельніков В. - Розвиток започаткованої А. С. Макаренком теорії проектування дидактичних систем (2013)
Стріхар О. - Основні принципи навчання дітей музичному мистецтву (2013)
Тарасевич Н. - А. С. Макаренко в контексті професійної компетентності майбутнього вчителя, Єгорова А., Кузьменко Н. (2013)
Ткаченко В. - Змістово-сруктурові аспекти поняття "здоров`язбережувальні технології" (2013)
Ткаченко К. - Особливості професійно-комунікативних якостей учителя початкових класів (2013)
Томашевська-Прядун С. - Батьківський авторитет у вихованні дітей: педагогічні концепції А. С. Макаренка у соціокультурному просторі Японії (2013)
Уваровская О. - Проектирование оценочных средств формирования и измерения компетенций педагогической деятельности в классическом университете (2013)
Uisimbaieva N. - A. Makarenko’s ideas in the light of modern approaches to personality oriented education of an individual (2013)
Федій О. - Якісні показники демографічної характеристики населення у методиці навчання географії (2013)
Фролов А. - Методология педагогики А. С. Макаренко (основные черты) (2013)
Шебитченко А. - Гуманистические тенденции творчества В. Г. Короленко и А. С. Макаренко, Блоха Я. (2013)
Шевченко Ю. - Підготовка майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дітей та молоді (2013)
Шемигон Р. - Применение воспитательной системы А. С. Макаренко при работе с девиантными детьми (2013)
Школяр С. - Деякі концептуальні підходи та проблеми підготовки майбутніх менеджерів до маркетингової діяльності (2013)
Юркова Т. - Гуманістичні основи навчально-виховного процесу в творчій спадщині А. С. Макаренка (2013)
Якименко Н. - Педагогічні погляди А. С. Макаренка в контексті формування ключових компетентностей при вивченні української мови як іноземної (2013)
Якубовська М. - Поєднання професійної підготовки студентів технічних університетів і їхня загальна культурологічна підготовка як педагогічна проблема (2013)
Титул, содержание (2017)
Зверяков М. И. - Глобализация и деиндустриализация: содержание, противоречия и способы их решения (2017)
Ефименко Т. И. - Развитие институциональных основ взаимодействия фискальной и монетарной политик Украины (2017)
Ширинян Л. В. - Методология комплексной оценки открытости рынков банковских и страховых услуг Украины, Ширинян А. С. (2017)
Веклич О. А. - Сущность и содержание концепта "экосистемный подход" в экономической науке (2017)
Притуляк Н. Н. - Оценка уровня развития национального человеческого капитала в Украине (2017)
Осецкий В. Л. - Роль массовых открытых онлайн-курсов в современном "образовательном ландшафте", Татомир И. Л. (2017)
Геец В. М. - Опыт и уроки Реформации – шанс для Украины (2017)
Summaries (2017)
Содержание журнала за 2017 год (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Rud Yu. - Development of the criterion and the method of estimation of the complexity of the structure of technological systems, Belonozhko V. (2017)
Nuriyev M. - Analysis of the formation of filament winding in terms of force interactions between threads, Veliev F., Seydaliyev I., Dadashova K., Jabbarova G., Allahverdiyeva I. (2017)
Sheychenko V. - Study of the process of grain pre-threshing by working bodies of a combine harvester header, Dudnikov I., Kuzmych A., Shevchuk M., Shevchuk V., Pushka A., Hruban V., Tolstushko M., Tolstushko N. (2017)
Nazarenko I. - Investigation of vibration machine movement with a multimode oscillation spectrum, Gaidaichuk V., Dedov O., Diachenko O. (2017)
Sakhno V. - Influence of the technical condition of the running gear of a truck tractor and a semi-trailer on the fuel efficiency of the tractor-trailer truck, Korpach O., Murovаnyi I., Stelmashchuk V., Kuznietsov R., Onyshchuk V. (2017)
Tiulkin V. - Estimation of the adaptability of automobiles to operation under winter conditions based on the engine cooling rate, Titla I. (2017)
Sasov A. - Study of energy efficiency of the processes of mechanical destruction of worn automobile tires, Korobochka A., Averyanov V., Korzhavin Iu. (2017)
Тurych V. - Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound, Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. (2017)
Havenko S. - Effect of microwave drying of the spines of book blocks on the quality of printed materials, Korobchynskyi M., Yordan H., Kadyliak M., Bernatsek V. (2017)
Abstract and References (2017)
Банах В. А. - Стратегія підвищення якості освіти як стратегія інноваційного розвитку суспільства, держави і особистості (2017)
Кивлюк О. П. - Неформальна освіта в концепції lifelong learning (2017)
Воденніков С. А. - Теоретичні та практичні аспекти управління якістю освіти в умовах еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" (2017)
Терепищий С. О. - Освітній ландшафт у предметному полі філософії освіти (2017)
Александров Д. В. - Конструктивістська парадигма як філософське підґрунтя сучасної вищої школи (2017)
Вашкевич В. М. - Інформаційний вимір педагогічного дискурсу, Морозов В. В. (2017)
Поліщук Н. В. - Освітні стратегії формування духовності молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу, Поліщук В. Р. (2017)
Андреєв Д. Я. - Впровадження інтерактивних освітніх середовищ для організації і контролю самостійної роботи студентів (2017)
Братанич А. А. - Особливості особистісно орієнтованого навчання студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Чорний О. В. - Застосування міждисциплінарного підходу до галузевих дисциплін в межах лінгвістичного дослідження (2017)
Поворознюк С. І. - Роль лінгвокультурології у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2017)
Кивлюк В. О. - Модель перекладу англійських комп'ютерних термінів на українську мову (2017)
Бойко Д. Р. - Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних термінів англійської та української мов (2017)
Немчинов І. Г. - Виховання "нової людини" у Росії XVIII ст. у контексті соціального конструювання (2017)
Гармідер Л. Д. - Дослідження впливу екологічності товару на уподобання споживачів продукції підприємства, Гончар Л. А. (2016)
Ясинська Н. А. - Генетика еволюційної економіки: погляд фінансиста (2016)
Скрипник М. І. - Фінансові ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку: необхідність визначення, Григоревська О. О., Таран В. І. (2016)
Грицишен Д. О. - Інформаційно-аналітична система управління сталим розвитком на мікрорівні (2016)
Дружиніна В. В. - Результативність оцінки добробуту населення на місцевому рівні, Макаров А. І. (2016)
Тютюнникова С. В. - Економічний суверенітет в умовах глобалізації: зміст та особливості модифікації, Микитась В. В. (2016)
Купінець Л. Є. - Політика  міжнародного екологічного співробітництва: системне визначення та реалізація (2016)
Прімєрова О. К. - Особливості розвитку фондового ринку України (2016)
Свічкарь В. А. - Особливості формування та розвитку бренду у маркетинговій діяльності курортного підприємства, Колибельнік Ю. В. (2016)
Гадецька З. М. - Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства, Холопова М. О. (2016)
Ковтуник І. І. - Орографічні ресурси як туристичне та економічне багатство хмельниччини (2016)
Кулакова С. Ю. - Технології стратегічного планування діяльності підприємств України в умовах нестабільності розвитку економіки, Притула А. І. (2016)
Козирєва О. В. - Методичний підхід оцінки факторів економічного зростання регіонів України (2016)
Кушнір Н. Б. - Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах, Войтович Д. С. (2016)
Pimenovа M. M. - The financial support for the state resource programs implementation (2016)
Мороз Е. Г. - Методичний підхід до оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із врахуванням соціально-екологічних напрямів діяльності (2016)
Палійчук Є. С. - Організація харчування як елемент соціальної інфраструктури закарпатської област, Павлик І. В. (2016)
Дороніна І. І. - Недержавні пенсійні фонди в процесі становлення європейської моделі демократичної держави в Україні (2016)
Ковалів О. І. - Деякі основні змінні чинники економіки природокористування у процесі звершення земельної реформи в Україні (2016)
Биба В. В. - Чинники, що впливають на прибуток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах, Ковалець М. В. (2016)
Кравченко Н. В. - Соціалізація як фактор розвитку інноваційноно потенціалу підприємства  в умовах глобалізації (2016)
Науменко І. В. - Соціальні аспекти в управлінні підприємством на концепції збалансованої системи показників (2016)
Котлярова В. Г. - Дослідження факторів, що впливають на достовірність оцінки витрат (2016)
Камінська А. І. - Аналіз динаміки розвитку ринку вівса в Україні (2016)
Власенко Т. А. - Проектний підхід до розробки стратегії розвитку малого міста, Василенко Ю. В. (2016)
Гайда Т. Ю. - Вплив діяльності міжнародних компаній українського походження на економіку України, Лазорко М. Є. (2016)
Ілащук С. А. - Удосконалення системи контролінгу як передумова до покращення економічної безпеки (2016)
Колінець Л. Б. - G20 – інституційні проблеми та вплив на світовий фінансовий порядок (2016)
Островський І. А. - Публічно-приватне партнерство як соціальна інновація: переваги та ризики, Юхнов Б. Ю., Штефан С. І. (2016)
Салашенко Т. І. - Енергетична безпеки України в сфері електроенергетики: системні проблеми та пріоритетні напрями (2016)
Ринейська Л. С. - Кластери у сучасній глобальній економіці (2016)
Буряк В. В. - Концептуальні основи місцевого самоврядування (2016)
Кірик М. А. - Комплексно-системний аналіз інноваційної діяльності країн інноваційних-лідерів (2016)
Леховіцер В. О. - Особливості розвитку машинобудівної галузі в сучасних умовах (2016)
Данилевська І. В. - Планування роботи спеціалістами агроформувань з акцентом на раціональне використання часу (2016)
Вільхова Т. В. - Моделювання ефективного землекористування під посівами кормових культур (2016)
Москвяк Я. Є. - Сучасні наукові підходи до управління туристичними підприємствами (2016)
Черба В. М. - Гендерна нерівність на ринку праці України, Ромашко І. Ю. (2016)
Слатвінська Л. А. - Організаційно-економічні пріорітети розвитку молокопродуктового підкомплексу України (2016)
Северин К. М. - Ефективність фінансово-кредитних важелів розвитку апк в Україні (2016)
Смоляк В. А. - Визначення факторів впливу на рівень фінансової безпеки страхової компанії (2016)
Стоволос Н. Б. - Концептуальні засади формування органічного сектору апк (2016)
Євсейцева О. С. - Аналіз медійного ринку України, Собцева Г. М. (2016)
Подмешальська Ю. В. - Зарубіжний досвід оподаткування заробітної плати в системі обліку, Чакалова Н. С. (2016)
Ткач О. В. - Дослідження розвитку системи сільського господарства України (2016)
Заклекта О. С. - Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст, Шиманська О. П. (2016)
Заріцька В. М. - Вплив концепції соціально-етичного маркетингу на комунікаційну політику компанії "макдональдз", Дорошкевич Є. С. (2016)
Соковець-Макатуха Т. В. - Сучасний стан іпотечного кредитування як важливого елементу фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом в Україні (2016)
Кайнара Д. О. - Перспективи товарів машинобудівних підприємств запорізької області на європейському ринку (2016)
Ляшевська В. І. - Державне регулювання конкурентоспроможності з урахуванням нових тенденцій економічного розвитку (2016)
Соколовська В. М. - Потенційні проблеми на шляху випуску підприємством нового виду продукції за відсутності взамодії маркетингу та логістики (2016)
Пелехата О. В. - Формування системи міжбюджетного вирівнювання у контексті реформи місцевого самоврядування (2016)
Шура Н. О. - Сутність, значення та актуальні питання оподаткування в Україні в сучасних умовах господарювання, Буркова Л. А., Семеняка Т. В. (2016)
Радченко О. В. - Маркетингові дослідження кон’юнктури депозитного ринку (2016)
Корабльова К. А. - Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві України: теоретичні підходи, Хамініч С. Ю. (2016)
Онищенко Н. В. - Особливості оптимізаційного менеджменту в рамках валютного регулювання, Чебанова Н. В. (2016)
Горогоцька Н. І. - Перспективи розвитку виробництва органічної продукції сільськогосподарськими підприємствами івано-франківської області (2016)
Борщ Л. М. - Глобальні виклики розвитку індустрії нетрадиційного газовидобутку: аналітичне забезпечення (2016)
Бурбела Н. Г. - Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки (2016)
Садюк А. В. - Фактори впливу на лібералізацію ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту (2016)
Остапчук С. С. - Інституційна структура фондового ринку на сучасному етапі розвитку України (2016)
Феліксова Л. Ю. - Формування міжнародної конкурентоспроможності іт-сектору України (2016)
Мірошниченко І. В. - Модель оцінювання інвестиційного потенціалу України на підґрунті нечіткої логіки (2016)
Письменний О. М. - Термінологічні, процесуальні та формалістичні засади технології оцінки якості менеджменту підприємств-стейкхолдерів будівельних проектів (2016)
Волгіна Н. О. - Теоретичні аспекти сучасного реформування житлово-комунального господарства України, Гайденко С. М. (2016)
Ісхакова О. М. - Аналіз ринку фінансових послуг України (2016)
Стефанюк У. Ф. - Прогнозні параметри розвитку трудового потенціалу фермерських господарств (2016)
Ващенко А. А. - Оцінка ефективності та системних проблем виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств запорізької області (2016)
Волотковська Ю. О. - Інвестиційна привабливість терикону з позиції ціноутворення на товарну продукцію (2016)
Шульга О. П. - Системно – динамічний підхід до розвитку фінансової культури на підприємстві (2016)
Грановська Л. М. - Теоретико-методологічний підхід до визначення екологічної депресивності регіону (2017)
Коніщук В. В. - Екологічні особливості відновлення лісової рослинності на радіаційно забруднених землях Житомирського Полісся, Ландін В. П., Захарчук В. А. (2017)
Скрипчук П. М. - Аспекти виробництва нішевої продукції на засадах економіки природокористування, Пічура В. І., Рибак В. В. (2017)
Суханова І. П. - Вплив типології екосистем на вміст гумусу в орному шарі ґрунту (2017)
Ігнацевич С. П. - Закордонний досвід функціонування еколого-економічного механізму регулювання рівня забруднення сільськогосподарських земель (2017)
Деркульський Р. Ю. - Вплив пішохідної доступності до зелених зон Києва на вартість житлової нерухомості на первинному ринку (2017)
Терещенко В. Ф. - Методичні підходи до проведення екологічного аудиту в агроекосистемах, Мельник П. П. (2017)
Вінюков О. О. - Використання біо- та рістрегулюючих препаратів для підвищення продуктивності та якості зерна ячменю ярого, Коробова О. М., Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І. (2017)
Кошицька Н. А. - Еколого-економічні показники виробництва органічної продукції за різних систем удобрення, Гуреля В. В., Савчук О. І. (2017)
Приведенюк Н. В. - Біоенергетична ефективність вирощування валеріани лікарської за краплинного зрошення (2017)
Ревка Т. О. - Продуктивність і якість урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні біологічно активних препаратів (2017)
Ступень Н. М. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості рекреаційних територій (2017)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та сучасний стан популяцій єнота уссурійського у Лісостепу України, Міняйло А. А., Грищенко С. М., Дражевський В. В. (2017)
Шульга І. В. - Екологічне оцінювання ареалу золотушника канадського в умовах Житомирського району, Левченко В. Б. (2017)
Пічура В. І. - Ретроспективний аналіз трансформації та прогноз стоку річки Дніпро (2017)
Теслюк А. А. - Екологічна оцінка стану ґрунтів біоіндикаційними методами за впливу тваринницьких господарств (2017)
Сохнич А. Я. - Розробка фінансового інструментарію стабілізації вартості земельних ресурсів, Смолярчук М. В., Сохнич С. А., Чередник К. О. (2017)
Дорош О. С. - Концепт розподілу функцій управління землекористуванням в контексті розвитку територіальних громад, Мельник Д. М., Дорош А. Й. (2017)
Остапчук Л. В. - Формування збалансованих систем землекористування в Київській області (2017)
Головіна О. Л. - Формування збалансованого землекористування в сільському господарстві (2017)
Костишин О. О. - Перспективні напрями раціонального використання та охорони земельних ресурсів (2017)
Ступень О. І. - Ефективне функціонування комплексної системи кадастрових робіт (2017)
Кошель А. О. - Порівняльна характеристика нормативної та масової (ринкової) грошових оцінок земель (2017)
Шевченко О. В. - Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування, Опенько І. А. (2017)
Крохтяк О. В. - Оцінка якості земель сільськогосподарського призначення для ведення органічного виробництва (2017)
Шкуратов О. І. - Екологічна безпека в системі сталого розвитку аграрного сектора економіки (2017)
Моклячук Л. І. - Оцінка екологічних ризиків у зонах впливу складів отрутохімікатів, Городиська І. М., Монарх В. В., Моклячук О. М., Моклячук Т. О. (2017)
Сірік О. М. - Біологічний захист ехінацеї пурпурової від церкоспорозу (2017)
Самойленко Ю. І. - Інструментарій економічних гарантій забезпечення громадського екологічного управління проектами (2017)
Титул, зміст (2017)
До ювілею Інституту економіко-правових досліджень НАН України (2017)
Устименко В. А. - Господарський кодекс України як здобуток вітчизняної наукової думки (до 25-ої річниці Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Джабраілов Р. А. (2017)
Заблодська І. В. - Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України: до 50-річчя, Рогозян Ю. С., Гречана С. І. (2017)
Зельдіна О. Р. - Інвестиційна привабливість України: проблеми та напрями модернізації законодавства (2017)
Ніколенко Л. М. - Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання в умовах реформування законодавства (2017)
Ясиновська О. С. - Особливості правового режиму майна державного господарського об’єднання (2017)
Яценко С. С. - Господарсько-правова категорія "націоналізація" (2017)
Дутов М. М. - Аналіз останніх законодавчих ініціатив Європейського Союзу у сфері енергетичної політики: енергозбереження у "Зимовому пакеті", Сидоренко В. В. (2017)
Єригіна Г. П. - Реформування господарсько-правового статусу академій наук у пострадянський період (2017)
Валитов С. С. - Конкурентная модель правового энергетического пространства (2017)
Герасименко Н. О. - Деякі аспекти правового регулювання здійснення енергосервісу в Україні (2017)
Коломицева О. В. - Використання технології активного позиціонування для підвищення інвестиційної привабливості регіону, Пепчук С. М. (2017)
Носкова С. А. - Бізнес-план як інструмент інноваційного підприємництва в умовах міжрегіонального співробітництва, Кузьменко О. М., Заблодська Д. В. (2017)
Созанський Л. Й. - Виробничо-господарська ефективність промисловості регіонів України: проблеми та способи їх вирішення (2017)
Гудіма Т. С. - Правове забезпечення здійснення грошово-кредитної політики держави: особливості впро вадження принципу справедливості (2017)
Овчаренко Є. І. - Еклектика змін у сучасних структурах управління підприємством: стаціонарність versus адаптивність, Богданов Р. І. (2017)
Пасічник Ю. В. - Концептуальні основи соціальної політики в Україні (2017)
Tarasevich E. V. - International experience in housing and community amenities in large cities and agglomerations: economic, legal and labor aspects (2017)
Перепелюкова О. В. - Ідентифікація періодів перебігу фінансової кризи, Булкін С. М. (2017)
Москаленко В. Ф. - Засновник української національної медицини О. В. Корчак-Чепурківський у дзеркалі XX століття (2012)
Москаленко В. Ф. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський: короткий біографічний нарис (до 155-річчя від дня народження та 65-річчя з дня смерті), Антонюк О. Я. (2012)
Москаленко В. Ф. - О. В. Корчак-Чепурківський - засновник наукової школи гігієністів та національної вищої медичної школи, Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Військовий санітарний лікар і епідеміолог О. В. Корчак-Чепурківський (1914—1917), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - О. В. Корчак-Чепурківський — один з засновників національної системи охорони здоров'я як складової українського державотворення (1917—1920), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський: маловідомі сторінки біографії, Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Москаленко В. Ф. - Академік О. В. Корчак-Чепурківський — фундатор соціальної медицини як науки та предмету викладання, Яворовський О. П., Ступак Ф. Я., Сахарчук І. М., Антонюк О. Я. (2012)
Москаленко В. Ф. - Питання гігієни харчування в науковому доробку академіка О. В. Корчака-Чепурківського (за матеріалами посібника "їжа і здоров'я людини. Головні основи фізіології та гігієни щодо живлення та харчування", 1927), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Осійчук М. С. - Реалізація державної кадрової політики України у сфері охорони здоров’я та основні шляхи її удосконалення (2012)
Москаленко В. Ф. - Зарубіжний та вітчизняний досвід моніторингових досліджень реформ в охороні здоров’я, Грузєва Т. С., Галієнко Л. І. (2012)
Дуфінець В.А. - Стаціонарна офтальмологічна допомога населенню Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2012)
Латишев Є. Є. - Інформаційні технології в організації медичної допомоги, Рязанцев І. І. (2012)
Москаленко В. В. - Імплементація норм міжнародного медичного і фармацевтичного права в законодавстві України (2012)
Пузанова О. Г. - Комп’ютерна метабаза доказів TRIP як інформаційний ресурс первинної ланки охорони здоров’я (2012)
Аністратенко Т. І. - Актуальні проблеми здоров’я юнаків України (2012)
Омельчук С. Т. - Роль вітаміну Е в репаративних процесах слизових оболонок у жінок, Білко Т. М. (2012)
Прокопов В. О. - Оцінка якості питної води з підземних вододжерел України з погляду впливу на стан здоров'я населення, Липовецька О.Б. (2012)
Ашуралієв Х. Г. - Усунення залишкових дефектів піднебіння після велопластики у дітей (2012)
Васюкова М. М. - Особливості диспансерного спостереження дітей з дисплазією сполучної тканини (2012)
Гонтарь Е. А. - Изучение влияния патологии внутренних органов на резистентность эмали зубов, Косарева Л. И., Латынина Е. И., Гаврилов А. Е. (2012)
Жабоедов Д. Г. - Проблемы и перспективы интраокулярной коррекции зрения после факоэмульсификации катаракты (2012)
Ільницький P. І. - Оцінка ефективності застосування фенспірида в лікуванні загострення хронічного обструктивного захворювання легень (2012)
Камінський В. В. - Діагностика, профілактика та лікування доброякісної та передпухлинної патології слизової оболонки цервікального каналу у безплідних жінок, Суменко В. В., Шалько М. Н., Малышева І. В. (2012)
Комісаренко Ю. І. - Недостатність вітаміну D як предиктор ризику ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу з метаболічним синдромом, Скрипник Р. Л., Антоненко О. В. (2012)
Мяловицька О. А. - Особливості лікування ретробульбарного невриту як предиктора розвитку розсіяного склерозу, Сепехрі Hyp Сепіде (2012)
Осуховська О. С. - Прояви розладів адаптації у чоловіків та жінок молодого віку, що страждають на патологічну залежність від азартних ігор, коморбідних з хімічними адикціями (2012)
Удод О. А. - Стан реставрацій жувальних зубів та їх карієс резистентність (2012)
Шевчук Ю. Б. - Оцінка стану периферійної ланки органу нюху (клініко-експериментальне дослідження) (2012)
Лисюченко Е. В. - Творчество М. Булгакова в формировании духовной культуры молодого врача (2012)
Ніженковська І. В. - Біологічна хімія на фармацевтичному факультеті: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2012)
Цехмістер Я. В. - Інтеграція суспільно-правових відносин і психології процесуальної і непроцесуальної діяльності (2012)
Горобець Н. І. - Сучасні підходи до лікування кропив’янки у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2012)
Лизогуб В. Г. - Клінічні паралелі цукрового діабету 2 типу та серцево-судинної патології, Алтуніна Н.В., Бондарчук О.М. (2012)
Шевчук Ю. В. - Нові аспекти етіології, патогенезу та лікування хронічного тонзиліту (2012)
Мельник В. В. - Кафедра мікробіології Київського медичного інституту у 20-х — 30-х роках XX століття: події, факти, документи, Широбоков В. П., Яворовський О. П. (2012)
Симонова Н. В. - Мое призвание - служить профилактической медицине (2012)
Цимбалюк B. І. - Наукова та педагогічна діяльність академіка А. П. Ромоданова, Бойченко І. Н., Марущенко М. О. (2012)
Братенко М. К. - Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот, Барус М. М., Вовк М. В. (2017)
Карпенко Ю. В. - Синтез гетерилопохідних 2,5-дизаміщених 1,3,4-оксадіазолів, Омельянчик Л. О. (2017)
Grygoriv G. V. - Synthesis of 1,2-benzoxathiine 2,2-dioxide derivatives using aliphatic aldehydes and assessment of their antimicrobial activity, D Lega. O., Chernykh V. P., Osolodchenko T. P., Shemchuk L. A. (2017)
Buldenko V. M. - The inhibitory potential of calixarenes against nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1, Kononets L. A., Kobzar O. L., Drapailo A. B., Vyshnevsky S. G., Kalchenko V. I., Vovk A. I. (2017)
Ocheretniuk A. D. - Synthesis and the activity assessment of adamantyl-containing thiazolium inhibitors of butyrylcholinesterase, Kobzar O. L., Kozachenko О. P., Brovarets V. S., Vovk A. I. (2017)
Suymka Ye. I. - Synthesis and the antimicrobial activity of hexamethylene-N-maleinimidospiroindole-3,3’-pyrrolo|3,4-с|pyrrole derivatives, Red’kin R. G., Shemchuk L. A., Hlebova K. V., Filimonova N. I. (2017)
Содержание (2017)
Шевцов Е. И. - КБ-2 – пятьдесят лет (2017)
Агалаков С. А. - Создание универсальной системы космических головных частей ракет-носителей для одновременного выведения групп космических аппаратов, Макаренко А. А., Силкин А. Ю., Шевцов Е. И. (2017)
Макаренко А. А. - Создание современных средств интеграции космических аппаратов с ракетой-носителем, Мащенко А. Н., Шевцов Е. И. (2017)
Логвиненко А. И. - Повышение энергетики РН путем совершенствования характеристик пневмогидравлических систем двигательных установок (2017)
Жук Н. П. - О конструктивном совершенстве ракеты космического назначения "Циклон-4", Макаренко А. А., Шевцов Е. И. (2017)
Волошин М. Л. - Комплекс мероприятий по повышению энергетических характеристик ракет-носителей, Куда С. А., Михальчишин Р. В. (2017)
Михальчишин Р. В. - Особенности пневмогидравлической системы подачи при использовании криогенных компонентов топлива кислород-метан, Куда С. А., Головин Д. Ю., Брезгин М. С. (2017)
Петренко Р. М. - О методе расчета генераторных систем наддува баков с азотным тетроксидом (2017)
Головин Д. Ю. - Особенности разработки циркуляционной системы захолаживания криогенной двигательной разработки, Ермоленко И. Н., Куда С. А., Ломской Д. А. (2017)
Иванов О. М. - Метод расчета гидравлических параметров кольцевого заборного устройства на предельных режимах работы, Смоленский Д. Э. (2017)
Бабий А. Н. - Метод дистанционного контроля герметичности элементов конструкции пневмогидравлических систем, Тищенко Ю. С., Могилевцев А. А. (2017)
Назаренко Е. П. - Методика определения значений вероятности безотказной работы пневмогидравлической системы и ее элементов, Якимец С. В. (2017)
Макаренко А. А. - Опыт разработки разделительного топливного клапана с пневмоприводом и гидротормозом для работы в криогенных условиях, Мащенко А. Н., Назаренко Е. П., Скочко В. В., Устич В. В., Шевцов Е. И. (2017)
Макаренко А. А. - Отработка процесса функционирования разделительного клапана в криогенных условиях, Удовиченко Д. А. (2017)
Весков Е. В. - Результаты оптимизации конструкции расходной магистрали окислителя, Назаренко Е. П., Седых И. В., Шевченко Б. А. (2017)
Онофриенко В. И. - Определение ширины площадки обжатия прокладки фланцевых соединений сферического типа, Шевцов Е. И., Макаренко А. А. (2017)
Гонтаровский В. А. - Отработка динамики отделения космических аппаратов в наземных условиях, Макаренко А. А., Шевцов Е. И. (2017)
Шевцов Е. И. - Отработка динамики отделения головных обтекателей в наземных условиях (2017)
Кабакова Ж. В. - Опыт разработки пневмосистемы для отделения головного аэродинамического обтекателя, Куда С. А., Логвиненко А. И., Хомяк В. А. (2017)
Потапов А. М. - Научное сопровождение разработки композитных несущих отсеков головных блоков ракет-носителей, Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Гайдачук В. Е. (2017)
Гусарова И. А. - Оптимизация массовых параметров теплозащитной конструкции многоразовых космических аппаратов, Потапов А. М., Шевцов Е. И., Онофриенко В. И., Гусев В. В., Манько Т. А. (2017)
Бондаренко О. В. - Перспективные алюминиевые сплавы для изготовления деталей трубопроводов ракет-носителей, Могилевцев А. А., Тищенко Ю. С. (2017)
Данченко В. Г. - Способ оптимизации массы локально нагруженных отсеков ракет вафельной конструкции, Шевцов Е. И., Гусев В. В. (2017)
Гудыменко Д. И. - Способ получения переохлажденной криогенной жидкости, Куда С. А., Логвиненко А. И., Порубаймех В. И. (2017)
Логвиненко А. И. - Критерии моделирования вакуумных условий (2017)
Карпенко В. Д. - Современное состояние и перспективы ядерно-квадрупольной резонансной термометрии Украины, Ковальчук Н. О., Леновенко А. М., Солод С. Д., Суворов А. Г. (2017)
Павлыш И. Ф. - Решение "нерешаемых" задач (2017)
Наши авторы (2017)
Yermakov O. Y. - Bioenergy potential of agricultural enterprises, Melnychenko V. V. (2017)
Месель-Веселяк В. Я. - Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки, Грищенко О. Ю. (2017)
Кадієвський В. А. - Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій, Халімон В. Л. (2017)
Скрипник А. В. - Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему, Басараб Р. М., Міхно І. С. (2017)
Мартин А. Г. - Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату, Барвінський А. В., Тихенко Р. В. (2017)
Вітвіцький В. В. - Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах (2017)
Долгіх Я. В. - Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA (2017)
Кравченко О. М. - Гармонізація економічної системи (2017)
Бондар В. С. - Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності, Фурса А. В. (2017)
Голомша Н. Є. - Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку, Дзядикевич О. Я. (2017)
Мельник Л. Ю. - Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери (2017)
Супрун О. М. - Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Слобожанщини (2017)
Горіховський М. В. - Розвиток фермерських господарств Хмельниччини (2017)
Гіренко Ю. О. - Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств (2017)
Гладій Михайло Васильович – ювіляр (2017)
Кропивку Михайлу Федоровичу – 75 (2017)
Лендєл Михайло Андрійович – ювіляр (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Тімченко О. О. - Економічний механізм управління підприємством, Черепанова В. О. (2015)
Кобєлєв В. М. - Інноваційний розвиток як запорука розвитку вугільної галузі, Маркевич В. Ю. (2015)
Смоловик Р. Ф. - Некоторые методические аспекты снижения уровня риска инновационных процессов (2015)
Фальченко О. О. - Aктуальні питання аналізу фінансової звітності та розрахунку на її основі показників фінансового стану підприємства, Гаркавенко І. В. (2015)
Васильцова С. О. - Формування витрат на продукцію підприємства, Лаврентьєва Д. Ю., Стельмухова О. О. (2015)
Ширяєва Н. В. - Розробка шляхів реформуваннясистем централізованого теплопостачання України, Білоцерківський О. Б. (2015)
Александров В. В. - Формування ціни на інноваційний продукт в залежності від обєкту продажу, Болтенко В. І., Мірошніченко І. Ю. (2015)
Єршова Н. Ю. - Методичні підходи до використання прогностичного інструментарію в економічному аналізі, Чуркіна І. О. (2015)
Гусаковська Т. О. - Формування підсистеми управління інтелектуальним капіталом у складі системи управління підприємством, Кужель Н. Л. (2015)
Ларка Л. С. - Організація ризик-аудиту господарської діяльності підприємства, Шкрьогал О. В. (2015)
Мірошник М. В. - Маркетиннговий аналіз роздрібного ринку алкогольної продукції України, Лучна Є. О., Стельмухова О. О. (2015)
Лангліц О. - Управління потенціалом підприємства на основі використання інструментів маркетингової діагностики, Герасікова В. В., Літвиненко М. В. (2015)
Микитась О. О. - Управління інноваційним потенціалом підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу, Миронова М. К. (2015)
Фальченко О. О. - Удосконалення економічного аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Зленко К .І. (2015)
Геращенко І. О. - Етика підприємницької діяльності (2015)
Майстро Р. Г. - Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах України, Цюпка Д. А. (2015)
Матросов А. Д. - Мотивация и стимулирование как эффективный метод управления персоналом, Большаков Д. В. (2015)
Черепанова В. О. - Планування розвитку управлінського консультування в Україні, Лєйкін Д. С. (2015)
Магомедов М. С. - Механізми адаптивного управління діяльністю коксохімічних підприємств (2015)
Кучинський В. А. - Взаємодія НДІ з промисловими підприємствами як засіб підвищення ефективності виробництва, Подрез О. І. (2015)
Кітченко О. М. - Інтернет-торгівля як ключовий інструмент розвитку галузі ЕКО-продукції в Україні, Костенко Т. В., Пригоров С. Г. (2015)
Войтко С. В. - Особливості комерціалізації і трансферу технологічних інновацій виробничого призначення та боротьби з контрафактом, Ілляшенко Н. С. (2015)
Перерва П. Г. - Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Погорєлов І. М. - Торговельна націнка: проблеми визначення та обліку, Рета М. В., Ткаченко М. О. (2015)
Александров В. В. - Формування системи показників оцінки ефективності операційної діяльності підприємства, Курячий В. С. (2015)
Васильцова С. О. - Аналіз ефективності методів визначення ціни на підприємствах дистриб'юторської сфери, Леус Т. А., Музика Д. О. (2015)
Колотюк Е. И. - Статистический анализ рынка труда в Украине, Калашник Т. С., Рязанова Л. А. (2015)
Глухова С. В. - Систематизація підходів до визначення категорії персонал підприємства, Щебетенко Ю. С. (2015)
Сударкіна С. П. - Аналіз методів удосконалення управління витратами на підприємстві, Вагнер Я. Е. (2015)
Віхляєва С. І. - Чинники формування інноваційного розвитку енергетичних компаній в контексті стратегічних підходів, Чао Лі (2015)
Посохов І. М. - Дослідження ризиків та розробка напрямів вдосконалення управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту (2015)
Брік С. В. - Порядок обліку власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення, Рудковська Є. М. (2015)
Момот Т. В. - Ключові загрози забезпечення економічній безпеці оборонної промисловості України, Аванесова Н. Е. (2015)
Нотовський П. B. - Методичний підхід до визначення горизонту безпеки інвестицій підприємств в умовах динамічних змін інвестиційного простору, Крамськой Д. Ю., Локтіонова Т. П. (2015)
Перерва П. Г. - Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління, Кобєлєва Т. О., Товажнянський В. Л. (2015)
Брік С. В. - Впровадження системи грейдування на машинобудівних підприємствах, Дегтяр Д. В. (2015)
Яцина В. B. - Методика визначення рівню специфічності промислової продукції виробничого підприємства (2015)
Юр’єва І. А. - Аналіз фінансових результатів діяльності як напрямок забезпечення економічної безпеки підприємства, Бойко В. О., Олейнікова А. Ю. (2015)
Чайка Т. Ю. - Баланс основних засобів як інструмент обліку і аналізу: можливості і сфера застосування, Чуркіна І. О. (2015)
Гармаш С. В. - Логістичний підхід як фактор підвищення ефективності управління виробничими системами в сучасних умовах, Дрозд А. В. (2015)
Погорелов Н. И. - Состояние и соответствие традиционных форм стимулирования труда ремонтных рабочих современным условиям хозяйствования (2015)
Кириченко О. С. - Класифікація факторів загроз та небезпек за етапами здійснення інноваційної діяльності підприємства (2015)
Загірняк Д. М. - Тотожність принципів господарювання у вітчизняній та західних сферах вищої освіти, Крат О. А. (2015)
Ляховець О. О. - Проблеми вимірювання інституційної ефективності національної економіки (2015)
Погорелов С. Н. - Изменения и дополнения в концептуальном базисе инженерной психологии (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Динька П. К. - Реформування лісового господарства України в контексті становлення громадянського суспільства (2017)
Загвойська Л. Д. - Інтегрована оцінка ефективності заходів енергозбереження в будівлях, отримана за допомогою програмного забезпечення SimaPro8, Федорук М. І. (2017)
Свидрук І. І. - Розвиток конкурентних стратегій за умов глобалізації економіки, Миронов Ю. Б. (2017)
Аніловська Г. Я. - Фінансова безпека електроенергетичних підприємств: інструменти забезпечення, Кайдрович Х. І. (2017)
Ангелко І. В. - Основні аспекти становлення та розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві, Лех Г. А. (2017)
Воськало В. І. - Примітки до фінансової звітності як елемент повноти висвітлення інформації (2017)
Винярська М. Г. - Формування міжнародної еколого-економічної політики щодо зміни клімату (2017)
Пелюх О. Р. - Метод експерименту з вибором в оцінюванні вартості послуг лісових екосистем, Загвойська Л. Д. (2017)
Горбаль Н. І. - Вплив членства в єс на конкурентоспроможність країн Східної Європи, Кухтяк К. А., Руда М. В. (2017)
Мартин О. М. - Пожежна безпека у Львівській області: аналіз, динаміка та взаємозв'язок з економічною безпекою області, Завада О. П. (2017)
Гребенюк Н. В. - Концептуальні засади стратегічного управління банком в умовах трансформаційних процесів у банківській системі України (2017)
Дорошкевич К. О. - Застосування менторингу для стимулювання інноваційної діяльності працівників підприємств, Вороновська М. М., Салата І. З. (2017)
Дребот Н. П. - Вплив монетарного трансмісійного механізму на макроекономічну стабільність в Україні (2017)
Дутчак І. Б. - Критерії визнання нематеріальних активів на балансі підприємства (2017)
Кальницька М. А. - Методологія дослідження системи соціального розвитку (2017)
Квасній О. Р. - Готельна послуга як об'єкт маркетингу (2017)
Колодійчук А. В. - Системоформувальні та тенденціальні процеси розвитку економіки України як базові умови проведення національної інформатизації (2017)
Кулиняк І. Я. - Ризики ресурсного забезпечення операційної діяльності промислових підприємств: оцінювання та регулювання, Боцман Ю. С. (2017)
Дорошкевич К. О. - Організаційно-методологічне забезпечення стимулювання творчої активності працівників підприємств в умовах інноваційного розвитку, Вороновська М. М., Салата І. З. (2017)
Микитюк В. П. - Підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (2017)
Одинцов Б. Е. - Совершенствование когнитивных моделей развития малого бизнеса на базе swot-анализа, Шквир В. Д. (2017)
Семів Г. О. - Оцінювання стану конкурентного середовища на українському ринку світлих нафтопродуктів, Семів С. Р., Чех М. М. (2017)
Стеців Л. П. - Забезпечення фінансування техніко-технологічних рішень операційного менеджменту підприємства, Лазановський П. П. (2017)
Тесля А. І. - Деякі аспекти оцінювання інтелектуального капіталу в трансформаційній економіці україни (2017)
Ткачів С. М. - Оцінювання податкового навантаження на економічну діяльність підприємств лісового господарства України (2017)
Турянський Ю. І. - Використання інструментів фіскальної політики (2017)
Рогова П. І. - Інформаційна діяльність бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань) (2008)
Рогова П. І. - Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики, Лутовинова В. І., Добко Т. В. (2008)
Бейліс Л. І. - Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках) (2008)
Петрова Л. Г. - Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві: соціально-педагогічний аспект (2008)
Пустовіт Г. П. - Позашкільна освіта і виховання в сучасних соціокультурних вимірах (2008)
Разумцева Г. І. - Iнформаційнe забезпечення наукових досліджень в Україні у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2008)
Сизов Б. Н. - Библиотеки и образование: обеспечение доступа граждан к современным знаниям, Маркарова Т. С. (2008)
Павленко Р. І. - Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства, Остапенко Т. А. (2008)
Дерлеменко В. В. - Інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної науки, освіти і практики сільськогосподарськими бібліотеками України (2008)
Горбенко Н. А. - Основні напрями дослідження документного потоку з педагогіки в Україні (2008)
Плужнікова Н. С. - Питання якості формування та розвитку первинних інформаційних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Бондар Л. М. (2008)
Мацібора Н. Г. - Колекції педагогічної книгозбірні як частина єдиного освітнього простору (2008)
Яценко Г. М. - Обмінно-резервний фонд Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку (2008)
Коваленко І. Й. - Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Судіна Т. О. - Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації (2008)
Яценко О. М. - Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави (2008)
Пономаренко Л. О. - Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Тарасова Н. І. - Використання можливостей АБІС "ІРБІС" у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики, Пекур О. В. (2008)
Тишковець О. К. - Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Ніколюк Л. І. - Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки: культурно-освітній аспект (2008)
Шкира О. І. - Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2008)
Лобановська І. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільних бібліотек: напрями впровадження (2008)
Савенкова Л. В. - Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті (2008)
Овсак О. С. - Практичний досвід використання сучасного скануючого обладнання для оцифрування книжкових фондів бібліотек. ATIZ DIY – нова генерація книжкових сканерів (2008)
Солов’яненко Д. В. - Веб-технології другого покоління: огляд основних тенденцій (2008)
Торлин И. Г. - Виртуальная справка – перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей (2008)
Непляха О. С. - Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи розвитку (2008)
Заліток Л. М. - Читальна зала Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронних інформаційних технологій (2008)
Самчук Л. І. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Вербова В. В. - Система вибіркового розповсюдження інформації: теоретичні підходи та досвід її упровадження у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Хемчян І. І. - Координаційні зв’язки – основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України (2008)
Здановська В. П. - Здобутки та проблеми видавничої діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2008)
Зініченко Л. В. - Регіональні аспекти науково-методичної роботи з бібліотечними кадрами (2008)
Конончук О. Б. - Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2008)
Григоренко Т. В. - Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: стратегія розвитку (2008)
Сімоненко Н. Є. - Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації (2008)
Білоус В. С. - Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету (2008)
Зуева Е. М. - Действующие модели информационно-библиотечного обеспечения общеобразовательных учреждений России (2008)
Дяченко Н. І. - Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів у сучасному інформаційному просторі: стан, проблеми, перспективи (2008)
Гонік Є. Г. - Участь Обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у створенні мережі електронних бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області (2008)
Колосай Л. А. - Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів (2008)
Ніколенко С. С. - Cтруктурна модель оцінки ефективності функціонування споживчої кооперації в аграрному секторі національної економіки, Таран-Лала О. М. (2017)
Артеменко І. А. - Експорт зерна в новітній господарській стратегії України (2017)
Стефанюк О. Д. - Економічна сутність поняття "регіональна система" в контексті регіоналізації економіки: теоретичні аспекти визначення (2017)
Паризький І. В. - Галузеві елементи державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Похилюк В. В. - Життєздатність тіньової економіки в умовах інституційної трансформації господарського механізму, Дзеверіна К. С., Стеценко В. В. (2017)
Мусаева Гюнай Шадет Кызы - Повышение роли инновационных малых предприятий в формировании конкурентной среды потребительского рынка Азербайджана (2017)
Краус Н. М. - Генеза концепцій теорії інновацій та наукові уявлення про основи інноваційного розвитку (продовження), Краус К. М. (2017)
Ливицки О. Ф. - Нeкoтoрыe acпeкты упрaвлeния кaчecтвoм нa прeдприяти (2017)
Бердин А. Ю. - Характеристика основных аспектов осуществления распределения продукции предприятиями промышленности строительных материалов через субъекты собственной товаропроводящей сети, Лизакова Р. А., Шуканов П. В. (2017)
Зінченко О. М. - Методика оцінки ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2017)
Лясковець О. В. - Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування (2017)
Барибіна Я. О. - Екологічне управління підприємствами переробної галузі згідно з концепцією сталого розвитку (2017)
Коваленко Ю. М. - Підвищення конкурентоспроможності банків в Україні: чинники інституційного впливу (2017)
Педченко Н. С. - Боргова політика в контексті завдань інноваційного розвитку держави, Стрілець В. Ю., Лугівська Л. А. (2017)
Гончаренко О. О. - Управління фінансовими інструментами кредитних спілок: проблеми застосування МСФЗ (2017)
Гнидюк І. В. - Перспективи розвитку страхової медицини в Україні, Пивовар В. В. (2017)
Чернушкіна О. О. - Управлінський аспект формування трудової поведінки працівників (2017)
Чайка І. П. - Дослідження пріоритетних потреб споживачів послуг методом "Модель Кано" (2017)
Колонтаєвський О. П. - Напрями розвитку ринку внутрішнього туризму України, Шаповаленко Д. О. (2017)
Карпенко Н. М. - Регіональні аспекти розвитку лікувально-оздоровчого туризму в умовах модернізації економіки, Карпенко Ю. В. (2017)
Шкодова Пармова Д. - Образовательно-инновационные кластеры как эффективный способ трансформации высшего образования, Кулик В. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Олексюк О. М. - Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми (2017)
Падалка Г. М. - Соціально-педагогічна відкритість професійної мистецької освіти: умови забезпечення (2017)
Wojciech M. M. - Methods of the music popularization among children as the important factor of fighting againstthe mcdonaldisationof global culture (2017)
Растригіна А. М. - Духовність вихованняу контексті сучасних освітніх реалій (2017)
Тушева В. В. - Концептуальні підходидо розкриття сутностінауково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики (2017)
Матвєєва О. О. - Діагностика компетенцій у мистецькій освіті:зарубіжний та український досвід (2017)
Ланіна Т. О. - Теоретичні основи вокального ансамблевого виконавства (2017)
Рагозіна В. В. - Всеукраїнський науково-методичний журнал "Мистецтво та освіта": 20-річний ювілей (2017)
Бабіченко Н. О. - Початкові спеціалізовані навчальні мистецькі заклади в системі неперервної мистецької освіти (2017)
Вєтринська А. В. - Інновації в сучасній хореографічній професійній освіті (2017)
Zeman A. - The communication between conductor and choir in the process of creating a musical work of art (2017)
Смоляк О. С. - Музична стилістика церковних коляд (до питання оновлення навчальної дисципліни "Народна музична творчість") (2017)
Проців Л. Й. - Музична педагогіка в Україні: Зустрічі в історії (2017)
Полянський Т. В. - Регтайм у творчості композиторів академічної традиції (2017)
Коваленко А. С. - Історичні передумови становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти в контексті розвитку музичної освіти (2017)
Стрельченко К. М. - Сучасні аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона в аспекті звуко-тембрової специфіки інструментів (2017)
Uchyła-Zroski J. - Motives of learning music preferred By school students – own research (2017)
Гусак В. А. - Специфіка активізації дійового мислення вчителів музичного мистецтва у процесі інструментальної підготовки (2017)
Музика О. Я. - Творча індивідуальність як основа професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Павленко О. М. - Формування вмінь джазового акомпанементу майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанного навчання (2017)
Андрощук Л. М. - Підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в контексті участі випускової кафедри в комплексному науковому проекті (2017)
Каблова Т. Б. - Український пісенний фольклор у музичному вихованні школярів, Павлова С. О. (2017)
Кремешна Т. І. - Педагогічна самоефективність майбутніх учителів музики: фактори та шляхи формування (2017)
Гмиріна С. В. - Постановка концертного номера як засіб фахової підготовки студента-вокаліста (2017)
Теряєва Л. А. - Педагогічні умови та інноваційні технології в процесі вивчення дисципліни "Хорове диригування" (2017)
Рябінко С. М. - Теоретико-методичні засади роботи зі студентським хоровим колективом в контексті модернізації мистецької освіти (2017)
Рахманова О. К. - Педагогічні умови розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва (2017)
Коваль А. С. - Герменевтичне коло у формуванні методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Маєвська А. С. - Вокально-виконавський розвиток як складова фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Ходоровська І. М. - Мультимедійні технології у музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Ходоровський В. І. - Особливості інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях концертмейстерського класу (2017)
Обманець Л. О. - Формування креативності майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти в процесі інструментально-виконавської підготовки (2017)
Вихідні дані (2017)
Білак В. М. - Показники неспецифічного захисту в системі вільнорадикальних порушень у дітей хворих бронхіальною астмою (2017)
Горленко О. М. - Артеріальна гіпертензія у дітей пубертатного віку, можливості превенції розвитку серцево-судинних ускладнень, Сочка Н. В., Дебрецені О. В., Горленко Ф. В., Радовецька Г. В., Туряниця І. А., Пушкаш Л. Ю., Кучерук В. В., Александров О. Ю. (2017)
Горленко О. М. - Кольки у немовлят: сучасні погляди на відому проблему, Дубініна У. Г., Томей А. І., Пушкаренко О. А., Курах Д. Й., Чухран Ю. Ю. (2017)
Дербак М. А. - Використання урсодезоксихолевої кислоти у хворих із коморбідною патологією, Москаль О. М., Лазур Я. В., Дербак Я. С. (2017)
Дербак М. А. - Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із поєднаною патологією (2017)
Коваль В. Ю. - Зміни макроелементного складу крові при хронічному панкреатиті (2017)
Корчинська О. О. - Аналіз перебігу багатоплідної вагітності та профілактика її акушерсько-перинатальних ускладнень, Костур К. П., Криванич Н. В., Жултакова С., Галдунова Г., Шлоссерова А. (2017)
Прилипко Л. Б. - Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреатиту:залежність зовнішньосекреторної недостатності від вираженості запальної відповіді організму (2017)
Майданник В. Г. - Корекція оксидативного стресу у дітей, хворих на цукровий діабет І типу, Шевченко Т. А., Корнійко Є. Ю., Герасимчук К. А. (2017)
Маляр В. В. - Взаємовідношення ренального і системного кровоплину, їх роль у порушеннях функції нирок плода у жінок при помірному ідіопатичному оліго-і полігідроамніоні (2017)
Микита Х. І. - Оцінка стану здоров’я дітей шкільного віку м. Ужгород у динаміці впродовж 2012 – 2016 років, Рогач І. М. (2017)
Корчинська О. О. - Комбінація різних варіантів консервативної терапії ендометріозу та їх ефективність, Криванич Н. В., Костур К. П., Андрашчикова Ш., Рібарова Л. (2017)
Немеш М. І. - Особливості функціонального стану кардіореспіраторної системиу здорових осіб із нормальним індексом маси тіла залежно від співвідношення жирової та м’язової тканини, Фекета В. П., Савка Ю. М. (2017)
Няньковський С. Л. - Сучасні аспекти поєднаної патології: харчова алергія та запальні процеси стравоходу у дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2017)
Шпряха Я. С. - Малоінвазивний метод оперативного лікування гострого апендициту, Воронич М. В., Шеремет А. П., Курах І. І. (2017)
Фера О. В. - Оцінка зв’язків факторів довкілля із захворюванням на гінгівіт у осіб віком 18 – 29 років серед населення м. Ужгород та Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Дячук К. Г., Лесів Р. А., Хрипак Т. П., Чобей Д. І., Бабич С. А., Власенко К. В., Гебрян І. Ю., Оплета С. І. (2017)
Головацький А. С. - Закономірності структурно-функціональних змін судин тимуса при довготривалій дії опіоїду, Гарапко Т. В. (2017)
Фера О. В. - Особливості зв’язків факторів довкілля із захворюваністю на пульпіт в осіб віком від 15 до 17 років серед населення м. Ужгородта Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Дячук К. Г., Кухарчук Л. В., Когут Е. Г., Пензелик І. В., Микита В. П., Шевченко Д. С. (2017)
Торохтін О. М. - Здоров’я – категорія аналітичної медицини, яка відображає здатність організму зберігати юкстареакційний гомеостаз (2017)
Федишин Т. В. - Особливості психоемоційного стану у жінок при "синдромі ранніх втрат" вагітностей в анамнезі, асоційованого з дисбіозом піхви, Маляр В. А. (2017)
Шимон В. М. - Особливості діагностики та лікування проникаючих переломів тіл грудних і поперекових хребців, Шимон М. В., Шерегій А. А. (2017)
Майданник В. Г. - Скринінг показників стану периферичної кисневої сатурації та мікроциркуляції у дітей дошкільного віку, Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко А. В., Качалова О. С., Демчук С. М., Альюсеф М. Х. (2017)
Мітюряєва І. О. - Можливості використання у дітей інноваційної психокорекційної програми в комплексному лікуванні вегетативних дисфункцій із гіпертензією, Бурлай В. Г., Кухта Н. М., Гнилоскуренко Г. В., Тарнавська О. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Особливості проявів пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні рекурентної патології дихальної системи та їх корекція, Чуриліна А. В., Гнилоскуренко Г. В., Походило О. В., Махортих А. І. (2017)
Коваль В. Ю. - Фактори, що впливають на перебіг хронічного панкреатиту (2017)
Гнізділова О. - Дошкільна освіта Полтавщини: стан та перспективи розвитку (2017)
Шерстюк Л. - Стратегії самоосвіти майбутнього викладача філологічних дисциплін (2017)
Цубова О. - Аналіз поняттєво - категоріального апарату професійної підготовки фахівців гуманітарних наук з комунікації у Канаді (2017)
Пархоменко Н. - Виховання толерантності дорослого населення України до людей з інвалідністю (2017)
Білан Ю. - Сучасні підходи та методи викладання англійської мови за професійним спрямуванням для студентів комп'ютерних спеціальностей (2017)
Семеновська Л. - Науково-педагогічні засади застосування інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів (2017)
Кобернік С. - Особливості змісту та оформлення бакалаврських робіт з методичних дисциплін природничого профілю (2017)
Мамон О. - Дидактичні умови формування сомооцінки навчальної діяльності майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі (2017)
Кошук О. - Системний підхід до модернізації підготовки майбутніх інженерів аграрного виробництва (2017)
Пусепліна Н. - Виховний зміст музейно-педагогічної діяльності у професійній підготовці майбутнього вчителя (2017)
Фастівець А. - Провідні наукові ідеї до дослідження проблеми формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, Шелешко М. (2017)
Черкашина Ж. - Мультимедійні технології в процесі підготовки іноземних студентів (2017)
Гавриш А. - Професійна спрямованість системи фізичного виховання вищого медичного навчального закладу, Волошко Б. (2017)
Смолюк А. - Емпіричне дослідження індивідуально-особистісних показників сформованості професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Сайко Н. - Формування професійної свідомості у майбутніх соціальних педагогів (2017)
Лавріненко О. - Духовно-педагогічні реміністенції проторенесансного руху "DEVOTIO MODERNA" у формуванні ціннісно-смислового універсуму педагогічної системи ордену єзуїтів (2017)
Бойко А. - Теорія стимулювання (Заохочення і покарання дітей) М. І. Пирогова та її розвиток у творчості видатних вітчизняних педагогів, Іноземцев В. (2017)
Ільченко О. - Особливості жіночої благодійності в освітній галузі України ХVII - останньої чверті XVIIІ ст. (2017)
Фазан В. - Діяльність Києво-Печерської лаври у просвітництві населення України (ХVII-ХVIII ст.) (2017)
Колесник О. - Проповідництво як засіб збереження духовного здоров'я населення (за матеріалами часопису "Полтавські Єпархіальні відомості") (2017)
Мокляк В. - Погляди видатних учених на автономію університету (2017)
Петренко Л. - Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка (2017)
Мірошниченко В. - Зародження практики "Фізичної терапії" у монастирському середньовічному середовищі, Лавриненко С. (2017)
Лутфуллін М. - Проблема усунення навчальних перевантажень в історії математичної освіти (2017)
Турчин І. - Програма поширення письменності Пауло Фрейре (2017)
Сирова Ю. - Періодизація розвитку організаційно-педагогічних засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.) (2017)
Танько Н. - Наукові засади інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ-початок ХХI століття) (2017)
Наші автори (2017)
Андрущенко В. П. - Освіта як чинник формування демократичного світогляду студентів (2014)
Путров С. Ю. - Сутність біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Перглер Т. І. - Утвердження пріоритету здорового способу життя (2014)
Шедяков В. Е. - Стратегия постсовременного взаимодействия: методология и ресурсная база дальнейшего совершенствования (2014)
Коноваленко Н. В. - Соціальна комунікація як чинник сучасної інформаційної культури: теоретико-методологічний контекст (2014)
Москалик Г. Ф. - Розвиток інформаційної компетентності громадян як проблема вітчизняної безперервної освіти (2014)
Семенюк Н. В. - Головні сегменти та суперечності розвитку системи безперервної освіти в Україні (2014)
Брацун І. Л. - Освіта як інститут суспільства (2014)
Синькевич О. Б. - Стратегии персональной идентификации в современную эпоху (2014)
Матюх Т. М. - Емпатичне пізнання як особливий прояв людської чуттєвості (2014)
Касьянов Д. В. - Історичні хвилі цивілізаційного розвитку людства (2014)
Євсюкова К. І. - Духовно-моральне виховання в контексті християнських цінностей (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні свободи як базові цінності політичної діяльності та суспільного розвитку (2014)
Матвійчук А. В. - Мотивації та можливості суб’єктів самоврядування (2014)
Прокопчук І. І. - Конфлікт цінностей "свобода"/"рівність" в умовах демократичного транзиту: актуалізація політико-правової спадщини Алексіса де Токвіля (2014)
Андрущенко Т. В. - Роль політичної соціалізації у вихованні психологічної стійкості в політиці (2014)
Отрешко В. С. - Зростання ролі інтелекту в процесах сучасного українського державотворення (2014)
Хомерікі О. А. - "Освітній простір" як концептуалізація поняття у контексті соціологічного теоретизування (2014)
Михалевська В. А. - Хореографічне мистецтво як засіб виховання наполегливості та впевненості у молодших школярів (2014)
Устич С. И. - Геополитическое сознание как фактор развития современных трансграничных процессов (2014)
Хижняк О. В. - Публічна сфера як простір колективної соціальної дії в умовах інформаційної демократії (2014)
Андрушків Б. М. - Шляхи удосконалення моральної та матеріальної зацікавленості у творчій праці (Досвід синтезу державної і громадської нагородних систем в Україні), Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П. (2017)
Владимир O. М. - Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни (2017)
Гіренко Ю. О. - Роль економічної складової виробництва хмелю в Україні (2017)
Грицаєнко М. І. - Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінка (2017)
Дудкін П. Д. - Реалізація Smart ідей: управлінські та інфраструктурні аспекти, Дудкіна О. П. (2017)
Климчук М. М. - Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві (2017)
Кузь Т. І. - Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності (2017)
Машлій Г. Б. - Стан та проблеми активізації інвестиційних процесів у Тернопільській області (2017)
Мельник Л. М. - Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства в умовах переходу до сталого розвитку (2017)
Нагорняк Г. С. - Визначення тенденцій та механізмів впливу трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств (2017)
Павликівська О. І. - Закономірності розвитку та реалізації концепції соціальної відповідальності (2017)
Пільгуй С. С. - Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Плекан У. М. - Застосування соціально відповідального маркетингу для підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства (2017)
Poltavska O. V. - Development of enterprises of restaurant industry based onmarketing principles (2017)
Рожко Н. Я. - Передумови та принципи стратегічного маркетингового управління промислових підприємств України (2017)
Sydorchuk A. A. - A necessity for forming the investment portfolio of households (2017)
Смачило В. В. - Механізм управління кадровим потенціалом на основі концепції синергії (2017)
Ткачук Т. - Камералістика і камералісти: із історії світової фінансової думки (2017)
Кирич Н. Б. - Cутність та основні поняття еколого-економічної системи, Лібусь Т. І. (2017)
Лазоренко Т. В. - Розвиток франчайзингу у світі та в Україні, Фролова А. А. (2017)
Szmitka S. - Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania oceny okresowej w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa (2017)
Решетник В. Я. - Про природу інформації та інформацію в природі (2017)
80-річчя ГРИЩЕНКА ВОЛОДИМИРА КОНСТЯНТИНОВИЧА кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника (2017)
80-річчя ШУМСЬКОГО ВАДИМА ПИЛИПОВИЧА доктора хімічних наук, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника (2017)
Маруженко А. В. - Влияние карбоновых микро- и нанонаполнителей на электрические и термические свойства сегрегированных полимерных систем, Мамуня Е. П., Boiteux G., Pruvost S., Pusz S., Szeluga U., Kumanek B. (2017)
Штомпель В. І. - Вплив постійного електричного поля на структуру та термомеханічні властивості поліелектролітного комплексу на основі полістиролсульфонату і полі(діалилдиметиламінo)хлориду, Демченко В. Л., Рябов С. В. (2017)
Воронкін А. А. - НЛО матеріали на основі епоксидної матриці, допованої 3,5,7,3',4'-пентагідроксифлавон-8-сульфоновою кислотою, Мішуров Д. О., Рошаль О. Д., Богатиренко С. І. (2017)
Кулик Т. В. - Супрамолекулярні комплекси йод–хітозан у розчині та на поверхні кремнезему, Подуст Т. В., Паляниця Б. Б. (2017)
Кабат О. С. - Визначення оптимальних технологічних параметрів при переробці прес-порошків ароматичних поліамідів у вироби, Ситар В. І., Сухий К. М. (2017)
Стрюцкий А. В. - Сульфонатная апротонная олигомерная ионная жидкость гиперразветвленного строения, Собко О. А., Клименко Н. С., Гуменная М. А., Лобко Е. В., Шевчук А. В., Кравченко В. В., Шевченко В. В. (2017)
Овчаров В. І. - Властивості полідієнів за наявності четвертинних амонієвих солей із сировини рослинного походження як активаторів вулканізації, Соколова Л. О., Юсупова Л. Р., Грищенко В. К., Баранцова А. В. (2017)
Відзначення 90-річчя від дня народження академіка НАН України Ліпатова Юрія Сергійовича. Науковий семінар "Ліпатовські читання", присвячений 90-річчю від дня народження академіка НАН України Юрія Сергійовича Ліпатова (2017)
Адоньєв Є. О. - Композиційний метод геометричного моделювання: суть, особливості та перспективи застосування (2017)
Андропова О. В. - Методика визначення проектного простору нового будинку в існуючій забудові (2017)
Аушева Н. М. - Моделювання РН-кривих у вигляді фундаментального сплайну, Мельник О. В., Гомов В. В. (2017)
Балабан С. М. - Використання принципів фрактальної геометрії для графічного представлення безпроводових сенсорних мереж у двомірному конфігураційному просторі, Чиж В. М. (2017)
Барышевский С. О. - Графоаналитический метод решения задач нечёткого параметрического программирования с нечёткой целевой функцией при чётких ограничениях (2017)
Ванін В. В. - До питання дослідження оберненої задачі розвитку перехідного процесу динамічної системи, Залевська О. В. (2017)
Верещага В. М. - Спосіб визначення опуклості ДПК, Лисенко К. Ю. (2017)
Вірченко Г. А. - Геометричне моделювання поверхонь спряження як засіб інтегрального оптимального формоутворення в життєвому циклі літака, Незенко А. Й. (2017)
Воронцов О. В. - Конструювання дискретного каркасу двовимірного геометричного образу суперпозиціями точкових множин прямих ліній, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2017)
Гавриленко Е. А. - Область возможного расположения пространственного одномерного обвода, Холодняк Ю. В. (2017)
Захарова Т. М. - Плоскі криві у функціі натурального параметра на основі годографа піфагора, Кремець Т. С. (2017)
Ковальов С. М. - Використання зовнішніх зусиль у СГМ як формоутворюючих чинників при геометричному моделюванні каркасних поверхонь, Ботвіновська С. І., Золотова А. В. (2017)
Конопацький Є. В. - Геометричне моделювання і оптимізація складу комбінованого заповнювача дрібнозернистого бетону у БН-численні, Бумага А. І., Пахаренко В. О. (2017)
Коперсак В. Н. - Назначение оптимальных допусков для задачи с двумя варьируемыми параметрами, Ладогубец Т. С., Финогенов А. Д. (2017)
Куценко Л. М. - Врахування позиційних умов при розрахунку еліптичних відбивальних систем, Шевченко С. М. (2017)
Мирошниченко И. В. - Декомпозиция конечно-элементной модели при оптимальном проектировании транспортного самолета, Баранюк А. В., Сарибога А. В. (2017)
Найдиш А. В. - Огляд комплексних хмарових систем для геометричного моделювання об'єктів та управління життєвим циклом виробів, Лебедєв В. О., Кучеренко В. В., Юрченко В. В. (2017)
Несвідомін В. М. - Рух частинки по огороджуючому кожуху у вигляді евольвентного циліндра, Бабка В. М., Несвідомін А. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Аналітичний опис мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на поверхні цикліди Дюпена, Муквич М. М. (2017)
Підгорний О. Л. - Відображення торсів з коловими кривими обкатки в прямокутно-косокутній системі (2017)
Романова Ю. В. - Параметри керування формою сітки на заданій поверхні (2017)
Скиба О. П. - Графічно-інженерна підготовка англомовних студентів в режимі веб-конференції в системі ATUTOR, Ковбашин В. І., Пік А. І. (2017)
Сухарькова О. І. - Ініціювання руху візка за допомогою двох маятників, Семенова-Куліш В. В., Морозова Г. В., Бородін Д. Ю. (2017)
Тулученко Г. Я. - Конструктивний алгоритм апроксимації дискретних емпіричних контурів, Старун Н. В., Маломуж Т. В. (2017)
Усенко В. Г. - Мінімальне збільшення надійності елементів системи для забезпечення її заданого рівня надійності, Погорілий Д. Ф., Усенко І. С. (2017)
Черников А. В. - Исследование динамики торможения колесного трактора при помощи современных технологий компьютерного моделирования, Холодов М. П. (2017)
Яблонський П. М. - Використання теорії спряжених поверхонь при конструюванні сільськогосподарських знарядь, Подкоритов A. М., Юрчук B. П. (2017)
Янушевська О. І. - Аналітичний метод оцінювання константи нестійкості та координаційного числа комплексної сполуки міді та полігексаметиленгуанідину, Литвиненко П. Л. (2017)
Бадаев Ю. И. - Моделирование сплайна из кривых Безье 5-й степени с непрерывной кривизной, Ганношина І. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2014)
Ванюков А. А. - Влияние процессов низкотемпературного нагрева на процесс восстановления самовосстанавливающихся безобжиговых окатышей (СВО), Ванюкова Н. Д., Дядин А. А. (2014)
Журба А. А. - Взаимосвязь фрактальных характеристик металлоструктур и параметров технологии (2014)
Кирия Р. В. - Математическая модель сопротивления движению ленты с грузом по роликоопорам конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2014)
Mамедов A. T. - Условия прилипаемости слоя формовочной смеси с моделью литейной формы, Мамедов Ф. Ф., Поладов Н. Г. (2014)
Миронова Т. М. - Исследование карбидных превращений с помощью электронной микроскопии (2014)
Євтушенко Г. Л. - Системна модель для багатокритеріального аналізу технологій використання енергетичних ресурсів металургійного виробництва, Михальов О. І., Кузнецов В. І. (2014)
Рахманов С. Р. - Динамика стержня оправки прошивного стана с учетом переменности во времени массы механической системы, Ольшанский В. П. (2014)
Сорокин Е. Л. - Изучение возможности использования "красного шлама" в качестве активной добавки (2014)
Шварцман Л. Я. - Процесс водородного восстановления трихлорсилана в многостержневых реакторах получения поликристаллического кремния – новые возможности управления для традиционных технологий, Троценко Э. А., Баженов Е. В., Додонов В. Н. (2014)
Безуб В. Н. - Совершенствование систем контроля и безопасности АСУТП металлургического производства, Карасевич А. В. (2014)
Камкіна Л. В. - Вплив технологічних чинників на утворення неметалевих включень вуглецевої сталі та технологічні рекомендації по зниженню їх кількості, Безшкуренко О. Г., Сокур Ю. І., Надточий А. А., Манідін В. С. (2014)
Старовойт А. Г. - Исследование влияния электромагнитной обработки углей разной стадии метаморфизма на их технологические свойства, Чемеринский М. С., Рафальский П. Н., Шульга А. А. (2014)
Вихідні дані (2014)
Шульга А. М. - Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання (2017)
Доценко В. В. - Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців (2017)
Гришко Л. М. - Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу (2017)
Калєніченко Л. І. - Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності (2017)
Баланюк Н. Ю. - Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Кириченко В. С., Онищенко А. А., Шемет В. В. (2017)
Бугайчук К. Л. - Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення (2017)
Проневич О. С. - Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи (2017)
Слинько Д. В. - Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Герасимов О. В. - Структурний аналіз злочинів у банківській сфері (2017)
Дзюба А. Ю. - Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх (2017)
Єпішко І. С. - Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним (2017)
Комзюк А. В. - Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку (2017)
Кузубова Т. О. - Генезис тимчасового доступу до речей і документів (2017)
Салманов О. В. - Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи, Терещук С. С. (2017)
Степанченко О. О. - Загальні фактори етнорелігійного тероризму (2017)
Терещук С. С. - Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення (2017)
Щербанюк Д. В. - Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу (2017)
Коваленко К. В. - Трудова дисципліна та методи її забезпечення (2017)
Швець Д. В. - Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських (2017)
Аврамова О. Є. - Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин (2017)
Брюховецька М. С. - Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства (2017)
Бабенко О. О. - Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів (2017)
Барко В. І. - Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника, Кирієнко Л. А., Барко В. В. (2017)
Клименко І. В. - Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення (2017)
Мілорадова Н. Е. - Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців (2017)
Полухіна М. П. - Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців (2017)
Твердохлєбова Н. Є. - Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності (2017)
Харченко С. В. - Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта (2017)
Черкашин А. І. - Дефініція "особистісно-професійна зрілість" у психологічних дослідженнях (2017)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2017)
Випускні дані (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичні основи коливання зубчастого сошника селекційної сівалки, Булгаков В. М., Головач І. В., Горобей В. П. (2015)
Сидорчук О. В. - Техніко-технологічні основи інженерії рільництва (2015)
Мироненко В. Г. - Інтегровані системи автоматичного управління технологічними процесами у рослинництві, Броварець О. О. (2015)
Адамчук В. В. - Теоретичні основи коливань коренеплоду у поздовжньо-вертикальній площині, Булгаков В. М., Головач І. В. (2015)
Лінник М. К. - Аналіз різальних апаратів для безпідпірного скошування рослин, Говоров О. Ф. (2015)
Булгаков В. М. - Вплив мульчування на якість посадкового матеріалу картоплі, Присяжний В. Г., Борис А. М., Пастухов В. І. (2015)
Ковалев Н. Г. - Возделывание картофеля на осушаемых землях Нечерноземной зоны Российской Федерации, Митрофанов Ю. И., Анциферова О. Н., Петрова Л. И. (2015)
Салапура Ю. Л. - Исследования пневматической высевающей системы централизованного дозирования посевного материала, Чеботарёв В. П., Зубенко Д. В. (2015)
Войтюк Д. Г. - Просторово-часова еволюція нелінійних хвилеутворень та коливань у нанометрових кластерах і періодичних структурах твердих тіл при впливі на них енергетичних пучків, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2015)
Деревянко Д. А. - Исследование влияния перемещения семян на их травмирование и качество по распределительной пластине модернизированной конструкции дискового сошника (2015)
Фененко А. И. - Технико-технологические параметры биотехнической системы доения коров (2015)
Borisov B. G. - Graphical method for power-quality assessment of milling machine feed, Kolev B. R. (2015)
Братішко В. В. - Вплив параметрів процесу гранулювання на показники кормів для відгодівлі тварин, Тимченко Л. О. (2015)
Герасимчук Ю. В. - Визначення температури обмерзання теплообмінної поверхні рекуперативних теплоутилізаторів вентиляційних викидів тваринницьких приміщень (2015)
Надикто В. Т. - Прогноз розвитку енергонасиченості сільськогосподарських тракторів, Величко О. В. (2015)
Шкрабак В. С. - Теоретический анализ влияния колебаний на кинематические и энергетические показатели машинно-тракторных агрегатов с дизельными и газотурбинными двигателями (2015)
Голуб Г. А. - Математична модель гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2015)
Дубровін В. О. - Дослідження способів і режимів очищення дизельного біопалива, Поліщук О. В., Козак Н. І., Поліщук В. М. (2015)
Грудовий Р. С. - Дослідження енерговитрат конвеєра, Герук С. М. (2015)
Герасимчук Ю. В. - Визначення параметрів вістрьової електродної системи для транспортування насіння стрічковим конвеєром в полі коронного розряду, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2015)
Василенко М. О. - Модифікація наноструктури створеного поверхневого шару культиваторних лап для експлуатації в ґрунтах різних типів, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є. (2015)
Фастовець П. М. - Наукові аспекти застосування відновлюючих антифрикційних протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів (2015)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів запобіжних муфт сільськогосподарських машин двосторонньої дії, Босюк П. В. (2015)
Сидорчук О. В. - Метод обґрунтування параметрів збирально-транспортних комплексів, Днесь В. І., Скібчик В. І., Сіваковська О. М., Шелега О. В. (2015)
Астафьев В. Л. - Результаты сравнительных испытаний влагосберегающих способов посева сельскохозяйственных культур в условиях Северного Kазахстана (2015)
Шейченко В. О. - Дослідження впливу терміну експлуатації зернозбиральних комбайнів на їх ефективність, Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2015)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування ефективних технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах, Грицишин М. І. (2015)
Перепелиця Н. В. - Методичні особливості розрахунку вартості машино-дня простою сільськогосподарської техніки, Котенко С. С. (2015)
Сергєєва Н. В. - Віхи історії– до 85-річчя заснування Інституту, Сірий В. О., Дудак А. А., Власюк І. В. (2015)
Рябець В. І. - Джерело успіху – інноваційна діяльність (2015)
Білецька С. А. - Організація морального виховання учнів у позакласній роботі сучасних загальноосвітніх закладів України (2017)
Боярська-Хоменко А. В. - Особливості підготовки майбутніх вчителів в Оклендському університеті (2017)
Британ Ю. А. - Здоров’язбережувальна компетентність іноземних студентів, що навчаються у вишах України (2017)
Глушич В. В. - Застосування американського досвіду виховання молодого покоління в Україні (2017)
Гончар О. В. - Розвиток дизайн-мислення учасників педагогічної взаємодії на заняттях з іноземної мови в системі вищої дизайн-освіти (2017)
Гресь О. В. - Технологічні етапи здоров’язберігаючої діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Донцов А. В. - Оптимізація системи формування моральної культури майбутніх учителів (2017)
Запорожець О. О. - Сучасне телебачення у системі формування просвіти батьків (2017)
Кириліва В. О. - Внесок харківського науково-методичного центру та Харківського університету в організацію розвивального навчання школярів (90 ті рр. хх століття) (2017)
Ковтун А. В. - Організація музичної освіти студентів у педагогічних вузах України в 50-60 рр. ХХ ст. (2017)
Кузнецова О. Ю. - Розвиток навчання іноземних мов в університетській освіті у Великій Британії у другій половині ХХ ст. (2017)
Лазарчук Г. В. - Характеристика напрямів забезпечення формування правової компетентності інженерів-педагогів економічного профілю (2017)
Саєнко Н. В. - Перспективи використання змішаного навчання у викладанні іноземної мови у ВНЗ (2017)
Тарарак Н. Г. - Орієнтовні напрямки формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України (2017)
Ткачова Н. О. - Формування полікультурної компетентності молоді в умовах сучасного глобалізованого суспільства, Чжан Ювень (2017)
Троцко А. В. - Урядова політика з питань вищої освіти та її вплив на історіографію дидактики вищої школи Східного регіону України (70-80-ті рр. ХХ ст.), Голубнича Л. О. (2017)
Шумський О. Л. - Педагогічний супровід студентів ВНЗ у процесі лінгвосамоосвітньої діяльності (2017)
Войтович Л. В. - Князь Володимир Святославич (Святий рівноапостольний князь Володимир) (2015)
Кондратюк В. О. - Історичні витоки соборності – чинника українського державотворення (2015)
Kondratiuk К. К. - Historical views of mykola markevych (1804-1860) (2015)
Гелей С. Д. - Шкільна освіта в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Леськів М. М. - Історичні погляди Михайла Драгоманова (2015)
Лозинський А. Ф. - Воєнний потенціал Троїстого союзу і Антанти напередодні Першої світової війни (2015)
Павлишин О. Й. - Соборницький контекст національно-визвольної боротьби українців Закарпаття (1918-1920) (2015)
Малик Я. Й. - Відносини М. Грушевського з владою у другій половині 20-х років ХХ ст. (2015)
Футала В. П. - Діяльність українських молодіжних товариств у міжвоєнній Польщі: український дискурс (2015)
Прокіп А. В. - Освітня діяльність українського Горожанського Комітету в 1920-х роках (2015)
Ганський В. О. - Регулювання міжнародного туризму в II Речі Посполитій (1918-1939 рр.) (2015)
Мартинюк Я. М. - Фінансування діяльності органів самоврядування на Волині у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) (2015)
Клебан Л. О. - Архімандрит Климентій Шептицький і радянська влада: відносини після смерті митрополита Андрея (на основі друкованих документів радянських спецслужб) (2015)
Майборода О. Л. - Діяльність сільських клубів Волині у 60-80-х рр. XX ст. (2015)
Зайцев Ю. Д. - Володимир Щербицький – антипод адептів громадянського суспільства (2015)
Аліман М. В. - Внесок споживчої кооперації України у забезпечення населення та армії в роки Першої світової війни, Оніпко Т. В. (2015)
Вісин В. В. - Інструкторсько-пропагандистська та просвітницька робота кооперативних організацій у Волинській губернії в 1861–1917 рр. (2015)
Mykhalskyj Y. V. - Historical and methodological bases of the Ukrainian insтіtutionalism, Myronova M. I. (2015)
Пасіцька О. І. - Історико-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності кооперативу "Будучність” у Тернополі в першій третині ХХ ст. (2015)
Савченко О. О. - Меценатська діяльність ревізійного союзу українських кооперативів у 20-30 роках ХХ століття (2015)
Вовканич С. Й. - Новітня історія: соціогуманістичний безпековий концепт (2015)
Гелей С. Д. - Проблеми демонтажу олігархату в Україні, Рутар С. М. (2015)
Лозинська С. О. - Перехід Римської імперії до політики "стримування" на східноєвропейських кордонах (2015)
Караманов О. В. - Ідея університету в контексті сучасних педагогічних течій (2015)
Кондратюк В. О. - Екологічна складова змісту гуманітарної освіти сталого розвитку, Кондратюк О. В. (2015)
Łapot М. - Żydowska Szkoła Zawodowa im. dra Abrahama Korkisa we Lwowie (1926-1939) (2015)
Огірко О. В. - Митрополит Андрей Шептицький – славетний педагог та меценат української освіти (2015)
Кендус О. З. - Місія душпастирства: її сутність та прояви на тлі революції гідності 2013-2014 рр. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського