Кухар В. М. - До питання про формування кола зацікавленостей Петра Карманського (2015)
Сислюк Я. Г. - Екзистенціальна зорієнтованість філософських поглядів українських письменників ХІХ – першої половини ХХ століття, Дубик В. Я. (2015)
Рутар С. М. - Василь Кучабський і сучасні проблеми політичного розвитку України. рец. на книгу Кучабського Західна Україна в боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918-1923 рр. – Львів: дослідно-видавничий центр наукового товариства ім. Шевченка, 2015. – 448 с.; 6 карт / переклад з німецької Тетяни Лісової за виданням: Kutschabsky W. die Westukraine im kampfe mit polen und dem Bolschewismus in den jahren 1918-1923. – Berlin: junker und dünnhaupt Verlag, 1934. науковий редактор і автор передмови (58 с.) С. Гелей (2015)
Рутар С. М. - Наукові конференції, круглі столи, організовані протягом 2015 р. у Львівській комерційній академії за участі викладачів кафедри історії та політології, Прокіп А. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Колот А. М. - Концепт гідної праці як теоретико-прикладна платформа розвитку соціально-трудової сфери, Герасименко О. О. (2017)
Леонідов І. Л. - Власність та привласнення як підґрунтя інноваційного розвитку (2017)
Смєсова В. Л. - Основні етапи розвитку теорії економічних інтересів (2017)
Шульга О. А. - Ефективність аграрної політики урядів України у розв’язанні суперечностей у системі аграрних відносин (2017)
Kalinovskyi R. - Budget balancing in the state stabilization policy context (2017)
Липов В. В. - Чинники гнучкої інтеграції як засобу посилення інституційної комплементарності інтеграційних об’єднань (2017)
Лебедєва В. К. - Національна науково-технічна та освітня політика в умовах європейської інтеграції (2017)
Федотова Т. А. - Класифікаційні та критеріальні ознаки нестандартних форм зайнятості (2017)
Довбня С. Б. - Кадрова стратегія: сучасний зміст та класифікація її видів, Письменна О. О. (2017)
Kiriliuk V. - An integrated approach to assessing eco-economic efficiency, Prokha L. (2017)
Король Г. О. - Організація складання річного бюджетного звіту установи з використанням сітьової моделі, Єрьоміна О. Л., Безгодкова А. О., Бракаренко В. О. (2017)
Лісовенко М. М. - Сучасні підходи до управління торговельною мережею підприємства, Підгорна К. Д. (2017)
Viktorov V. - Experimental approbation of improved automated decision support system on the example of the fundamental analysis of exchange market trade (2017)
Страфун С. С. - Особливості загоєння переломів кісток кінцівок, ускладнені компартмент-синдромом, Долгополов О. В., Боєр В. А., Черещук І. О. (2016)
Герасименко С. І. - Обґрунтування положення ацетабулярного компонента при ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих із тяжким типом дисплазії, Полулях М. В., Тяжелов О. А., Яресько О. В., Полулях Д. М. (2016)
Дехтяренко Н. О. - Імунологічні аспекти інфекційних ускладнень у хворих після остеосинтезу довгих кісток, Грицай М. П., Колов Г. Б., Печерський А. Г. (2016)
Лазарев І. А. - Біомеханічні передумови виникнення пошкоджень привідних м’язів стегна при синдромі пахового болю у спортсменів, Коструб О. О., Блонський Р. І., Скибан М. В. (2016)
Лоскутов А. Е. - Дифференцированное планирование оперативного лечения при вальгусном отклонении первого пальца стопы в зависимости от степени деформации, Науменко А. Н. (2016)
Гайович В. В. - Біохімічні зміни в скелетних м’язах при травматичному ушкодженні периферійного нерва в експерименті, Магомедов С., Макаренко О. М., Савосько С. І. (2016)
Кабацій М. С. - Фактори ризику рецидиву варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта, Голюк Є. Л., Немеш М. М. (2016)
Гошко В. Ю. - Індекс вертикальної міграції в профілактиці спастичного вивиху стегна у дітей, Мороз Д. М. Зотя А. В. Немеш М. М. (2016)
Омельченко Т. М. - Артродез у системі реконструктивного лікування пацієнтів з наслідками пошкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба, Лябах А. П., Бур’янов О. А., Хомич С. В., Лазарєв І. А. (2016)
Тимошенко С. В. - Діагностика, лікування та патоморфологія ідіопатичного асептичного некрозу човноподібної кістки кисті (хвороби Прайзера), Григоровська А. В. (2016)
Калашніков А. В. - Порівняльна характеристика ефективності оперативного лікування хворих із черезвертлюговими переломами стегнової кістки з використанням різних металевих фіксаторів, Малик В. Д. (2016)
Куpінний І. М. - Помилки та ускладнення у лікуванні хворих із ушкодженнями сухожилків згиначів пальців кисті, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2016)
Макаров В. Б. - Сравнительный биомеханический анализ напряженно-деформированного состояния локтевого сустава при последствиях перелома головки лучевой кости со смещением, Левадный Е. В., Страфун А. С. (2016)
Інформація Сьомий міжнародний семінар "Апрельские тезисы” (2016)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2015 р. на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Ортопедія-травматологія” (2016)
Визначні дати вчених Київської школи ортопедів-травматологів (2016)
Некролог - Антон Тимофійович Бруско (1938-2016) (2016)
Балакірєва В. А. - Особистісно-діяльнісний підхід підготовки майбутніх учителів до трудової діяльності молодших школярів (2017)
Боярська-Хоменко А. В. - Значення Гамбурзької декларації освіти дорослих для країн Центральної та Східної Європи (2017)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Педагог – взірець духовно-моральної вихованості (на матеріалах історії українських загальноосвітніх закладів другої половини ХІХ століття), Попович О. М. (2017)
Дерев’янко І. В. - Зміст християнського виховання підлітків у позанавчальній виховній діяльності на сучасному етапі (2017)
Довженко Т. О. - Організація педагогічної просвіти батьків молодших школярів у сучасних умовах (2017)
Друганова О. М. - Приватна благодійна діяльність та доброчинна допомога як засіб стимулювання діяльності вчителя в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), Цебренко А. В. (2017)
Єланцева І. І. - Ступінь дослідженості проблеми становлення та розвитку соціально-педагогічних служб для дітей в Україні (2017)
Жуков В. П. - Формування позитивно-активного ставлення майбутніх учителів до оволодіння готовністю до організації інтегрованого навчання учнів (2017)
Кайдалова Л. Г. - Використання ситуативних завдань у системі підвищення кваліфікації викладачів, Науменко Н. В. (2017)
Міхно С. В. - Критерії та показники сформованості пізнавально-творчої самостійності студентів в еврістичному навчанні (2017)
Мокляк В. М. - Порівняльний аналіз поглядів вітчизняних професорів на автономію університетів (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Молчанюк О. В. - Психолого-педагогічний аналіз дефініції "міжособистісні відносини", Борзик О. Б. (2017)
Озчелік М. Е. - Особливості формування міжкультурної комунікації студентів-іноземців в процесі фахової підготовки (2017)
Плиско Л. М. - Досвід підготовки вчительських кадрів Харківської губернії 60-70 рр. ХІХ ст., Ялліна В. Л. (2017)
Подчерняєва Н.Д. - Діяльність євроклубу загальноосвітнього навчального закладу як однієї з форм дитячого громадського об’єднання (2017)
Сегін Л. В. - Тестове оцінювання знань студентів із дисципліни "Українська пунктуація", Тищенко Л. М. (2017)
Тимощук О. О. - Особливості роботи з іншомовною лексикою на заняттях з іноземної мови в технічному вузі (2017)
Ткаченко А. В. - Медіапростір як умова формування дизайнерської компетентності у майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва (2017)
Ткачов А. С. - Педагогічна підтримка інтелектуально здібних учнів основної школи під час вивчення ними історико-суспільствознавчих дисциплін (2017)
Троцко А. В. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності Д. І. Каченовського, Міщенко О. А. (2017)
Фазан В. В. - Становлення та розвиток філологічної освіти і науки в Греції (2017)
Чаговець А. І. - Головні ідеї гуманістичного виховання та соціокультурної концепції тілесно-ціннісного фізичного виховання дітей дошкільного віку (2017)
Штефан Л. А. - Становлення теорії та практики правового виховання учнів Великої Британії, Бекетова Ю. В. (2017)
Деденок В. П. - Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу, Пєвцов Г. В., Карлов Д. В., Рєзников Ю. В., Чернявський О. Ю. (2017)
Zhuk O. - Methodological substances of management of the radio-resource managing systems of military radio communication, Shyshatskyi A., Zhuk P., Zhyvotovskyi R. (2017)
Orlenko V. - Review of contemporary systems for aircraft self-protection using towed decoys, Ryapolov I. (2017)
Сотніков О. М. - Протидія потужному електромагнітному випромінюванню для захисту радіоелектронних засобів, Таршин В. А., Ясечко М. М. (2017)
Пронина О. И. - Формализованное представление индивидуальной городской поездки на основе лингвистических переменных (2017)
Бодянский Е. В. - Нечёткая кластеризация временных рядов с неравномерными и асинхронными тактами квантования, Винокурова Е. А., Пелешко Д. Д., Кобылин И. О., Кобылин О. А. (2017)
Красиленко В. Г. - Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу, Яцковська Р. О., Яцковський В. І. (2017)
Баранник В. В. - Концептуальная модель эффективного внутрикадрового синтаксического кодирования сегментов на основе их трансформирования, Тарасенко Д. А. (2017)
Воротніков В. В. - Методика підвищення живучості інформаційно-комунікаційної мережі, Бойченко О. С., Гринєвич Є. О. (2017)
Баглай Р. О. - Хмарні обчислення в діяльності банківських установ (2017)
Дорофеев Ю. И. - Оптимальное гарантирующее управление запасами в цепях поставок в условиях неопределенных запаздываний, Никульченко А. А. (2017)
Вербовий C. О. - Інформаційна модель гібридної інтелектуальної інформаційної системи опрацювання біомедичних зображень (2017)
Печерская А. И. - Компьютеризированный анализ пространственного распределения биопродукционных процессов на изображениях биоплато с плавающими растениями, Высоцкая Е. В., Григорьев А. Я., Радзишевская Е. Б., Петренко А. С. (2017)
Борисова Н. В. - Гибридные системы безопасности информационных и коммуникационных сетей, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2017)
Евсеев С. П. - Использование ущербных кодов в крипто-кодовых системах (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Прототип програмного комплексу виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня (2017)
Ковтун М. Г. - Применение кривых Эдвардса для защищенной реализации механизмов электронной цифровой подписи согласно ДСТУ 4145-2002 (2017)
Шаров С. В. - Розробка та використання сніферу як засобу забезпечення безпеки TCP з’єднань, Лубко Д. В. (2017)
Shevchenko V. - The epidemiological approach to prognosis and management of information incidents, Shcheblanin Ju., Shevchenko A. (2017)
Bractslavska A. - Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status, Herasimov S., Zubrytskyi H., Tymochko A., Timochko A. (2017)
Сокотун Ж. В. - Нормативне забезпечення методів контролю якості полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів, Кошелєва О. Б., Пилипенко Ю. М., Зубрецька Н. А. (2017)
Спольник А. И. - Информационные возможности ферромагнитного резонанса при исследовании дефектов кристаллической структуры, Калиберда Л. М., Гайдусь А. Ю. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Кроль О. С. - Исследование и 3D-моделирование поворотного стола обрабатывающего центра, Кузовов А. Ю, Суржиков С. Н. (2017)
Кроль О. С. - Исследование и 3D-моделирование червячной передачи привода подач обрабатывающего центра, Фиронов Д. В., Великоцкий В. В. (2017)
Кроль О. С. - Исследование и моделирование передачи винт-гайка качения обрабатывающего центра в АРМ winmachine, Кадаффи М. С., Бойчук Д. А., Дерябин И. А. (2017)
Логунов А. Н. - Двухпризнаковое распознавание изображения перфорационного маркера (2017)
Мицык А. В. - Технологический и конструкторский мониторинг, компонетика и 3d визуализация гибридных вибростанков, регламент и опыт внедрения мультиэнергетических технологий отделочно-зачистной виброобработки (2017)
Николаенко А. П. - Применение вибрационной обработки при подготовке поверхностей деталей под покрытия, Шумакова Т. А. Романченко А. В., Таванюк Т. Я. (2017)
Романченко А. В. - Применение химических, электрохимических и электрофизических методов в процессе вибрационной обработки деталей, Николаенко А. П., Таванюк Т. Я., Шумакова Т. А. (2017)
Соколов В. І. - Розробка та дослідження системи автоматичного керування технологічним обладнанням з гідроприводом оберального руху, Степанова О. Г., Степчук Я. І., Кавун Д. Ю., Ткаченко М. К. (2017)
Соколов В. І. - Автоматизація процесів керування технологічним обладнанням з електрогідравлічним приводом, Соколова Я. В. (2017)
Соколов В. И. - Исследование начальных этапов диффузии аэрозолей в каналах вентиляционных систем (2017)
Таванюк Т. Я. - Оценка адекватности математических моделей характеристик электрогидравлических следящих приводов, Николаенко А. П., Романченко А. В., Шумакова Т. А. (2017)
Ткачёв Р. П. - Повышение эффективности обработки материалов с применением лезвийного инструмента, Мелконов Г. Л. (2017)
Харламов Ю. А. - Управляемое инициирование газовой детонации (2017)
Харламов Ю. А. - Развитие детонационно-газовых технологий (2017)
Черников Н. Г. - Исследование адсорбции германия на поверхность арсенида галлия фотоэмиссионным методом, Черникова И. Д. (2017)
Шумакова Т. А. - Повышение производительности технологических процессов вибрационной обработки деталей, Николаенко А. П., Романченко А. В., Таванюк Т. Я. (2017)
Галушко В. П. - Оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах ринкових відносин, Ковтун О. А., Таранець Л. С. (2017)
Коваль П. В. - Аналіз результативності та ефективності діяльності аграрних підприємств України за критерієм розміру їх землекористування, Зарицька Н. П. (2017)
Крюкова І. О. - Зовнішні і внутрішні фінансові потоки у забезпеченні інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів аграрної сфери (2017)
Потьомкін Л. М. - Системне фінансування національного виробництва: мотивація найманого персоналу, Потьомкін М. Л. (2017)
Калина Т. Є. - Фінансове забезпечення розвитку природоохоронних територій, Константінова О. В. (2017)
Onegina V. М. - Agricultural Insurance and Agricultural Policy (2017)
Квятко Т. М. - Генезис теорій конкуренції та прикладні засади їх імплементації в інноваційно-інвестиційному розвитку соціально-економічних систем, Рижикова Н. І. (2017)
Висоцький О. О. - Теорія та практика оцінювання рівня економічної безпеки машинобудівних підприємств (2017)
Миколенко І. Г. - Механізм соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу (2017)
Федотова Я. Г. - Канонічні кореляції як інструмент управління підприємств приладобудування у забезпеченні соціальної відповідальності перед власними працівниками, Плекан У. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Шимановський О. В. - Десять років в інформаційному середовищі будівельної галузі, Адріанов В. П. (2017)
Егоров Е. А. - Полуопределенная оптимизация и возможности ее использования для определения эффективных решений стержневых систем в условиях стохастической среды, Кучеренко А. Е. (2017)
Ковальов А. І. - Точність визначення параметрів покриттів для вогнезахисту сталевих конструкцій (2017)
Сиянов А. И. - Моделирование и расчет подкрепленной цилиндрической сетчатой оболочки (2017)
Родченко О. В. - Удосконалення методу визначення несучої здатності двошарових монолітних цементобетонних аеродромних покриттів (2017)
Осипов О. С. - Геомеханическое обоснование влияния приближения забоя выработки к эксплуатируемому тоннелю в условиях флишевого сложения пород (2017)
Сташук П. М. - Дослідження роботи залізобетонної попередньо напруженої коробчастої прогонової будови моста, Фаль А. Є. (2017)
Король В. Н. - Особенности выбора материала для металлоконструкций кожухов доменных печей, Гезенцвей Е. И., Иосилевич Е. С. (2017)
Касим М. Б. - Функционально-планировочная структура современных модулей аэровокзальных терминалов (2017)
Клыков В. М. - К 100-летию Якова Моисеевича Лихтарникова, выдающегося ученого в области металлостроительства, профессора, доктора технических наук (1917-1981), Королёв В. П., Рыженков А. А. (2017)
Умови друкування (2017)
Тимошенко З. І. - Моїм студентам (зі збірки віршів "Мої джерела". — К., 2012) (2013)
Канов А. А. - Реформирование государственного сектора и обеспечение макроэкономической стабилизации, Волошин А. И. (2013)
Павлюк В. І. - Промисловість України в системі сучасного глобального поділу праці (2013)
Філіпенко А. С. - Економічний розвиток як глобальна проблема сучасності (2013)
Натрошвілі С. Г. - Активізація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Гала С. В. - Тенденції розвитку вищої освіти Китайської Народної Республіки: досвід для України (2013)
Мягких І. М. - Економічний потенціал: сутність та теоретичні аспекти нарощування в ринкових умовах (2013)
Каліцун А. В. - Потенціал банківського сектору України як основного джерела фінансування лізингових операцій (2013)
Ільїна М. В. - Ресурсне забезпечення функціонування рекреаційної сфери регіонів України, Кавецький І. Й. (2013)
Макаркіна Г. В. - Виявлення зон пріоритетного інвестування у галузеві технології як стратегічний напрямок забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Khudoley V. - Valued oriented transformation of regional control system upon development, Kuzmenko R. (2013)
Драч О. І. - Винагородження у системі стимулювання працівників підприємства (2013)
Ляшенко І. О. - Методичний підхід до організації та проведення ресурсоаудиту на промислових підприємствах (2013)
Садула Л. М. - Аспекти методології та технології управління в комерційних підприємствах у сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку, Дяченко Л. А. (2013)
Іванишина О. С. - Інноваційні технології адміністрування податкового боргу (2013)
Третиник В. В. - Проектування інтелектуальної системи моніторингу стабільності українських банків (2013)
Куцик О. І. - Рейтингова оцінка регіонального та галузевого розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Мамонтова Н. А. - Методичні основи управління вартістю компанії (2013)
Лазебник Т. Г. - Прогнозирование динамических рядов с сезонной компонентой с использованием встроенной функции Excel Анализ Фурье (2013)
Останкова Л. А. - Рейтинговая оценка развития регионов на основе теории нечетких множеств, Шевченко Н. Ю. (2013)
Зайцев В. С. - Повышение эффективности организации труда машиностроительного предприятия на основе метода бережливого производства — 5S (2013)
Палеха Ю. І. - Організація проведення бенчмаркінгових досліджень в освітянській сфері, Палеха О. Ю. (2013)
Останкова Л. А. - Членові Асоціації Краматорському економіко-гуманітарному інституту 20 років з дня започаткування (2013)
Карпенко Н. П. - Перспективний засіб розвитку студента-правника (2013)
Бондар Т. І. - Росія і Україна: прикордонна співпраця (2013)
Наші автори (2013)
Содержание (2015)
Бергеман Г. В. - Совершенствование устройства для охлаждения рельсовых калибров валков черновой клети стана 800 ПАО "ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского", Самсоненко А. А., Кузьмина О. М., Ремез О. А. (2015)
Бойченко Б. М. - Влияние легирующих элементов на содержание кислорода в стали, Молчанов Л. С., Синегин Е. В., Низяев К. Г., Стоянов А. Н. (2015)
Куцова В. З. - Влияние обработки в жидком и твердом состоянии на износостойкость и комплекс механических свойств силуминов, Носко О. А., Купчинская А. О. (2015)
Куцова В. З. - Формирование микроструктуры и механических свойств стали 08ПС после кручения под гидростатическим давлением, Плошенко А. П., Котова Т. В., Дыя Г., Кавалек A. (2015)
Мяновская Я. В. - Подготовка и спекание мелкофракционного окисно-зернистого марганцевого концентрата, Пройдак Ю. С. (2015)
Рахманов С. Р. - Особенности формирования неравномерности хода главной силовой линии стана холодной прокатки труб, Морозова Л. А, Вышинский В. Т., Поворотний В. В., Циколия А. З. (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Розрахункові схеми та інформаційні технології для визначення технологічних параметрів газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі, Селівьорстова Т. В. (2015)
Семененко В. П. - Механические характеристики решетки токовода аккумуляторов-энергонакопителей и их расчетные схемы, Тарасов С. В. (2015)
Тригуб И. Г. - Компьютерная модель формообразования поверхности шихты в условиях перекоса засыпи при загрузке печей шахтного типа, Головко В. И., Селегей А. Н., Рыбальченко М. А., Папанов Г. А. (2015)
Вихідні дані (2015)
Русанов А. В. - Неявный численный метод для моделирования нестационарного несжимаемого течения жидкости, Быков Ю. А. (2017)
Stryczek J. - To the issue of solving the inverse tasks of multi-criteria identification of volume hydraulic machines, Lurye Z. Ya, Solovyov V. M., Antoniak P. (2017)
Кропачек О. Ю. - Исследование алгоритмов прогнозирования многомерных термодинамических состояний сложных промышленных объектов (2017)
Губарев О. П. - Дослідження енергетичного балансу системи з нерегульованим насосом та клапаном різниці тисків, Левченко О. В. (2017)
Потетенко О. В. - Совершенствование рабочих процессов гидротурбин на напоры 400 ÷ 800 м с применением новых конструктивных решений, Яковлева Л. К., Самба Битори Т. Д. Б. (2017)
Линник А. В. - Исследование собственных частот лопастей рабочих колес ПЛ-60 в воздухе и воде, Душин А. В. (2017)
Солодов В. Г. - Совершенствование проточной части ЦНД мощной паровой турбины с учетом протечек, Конев В. А. (2017)
Shudryk A. L. - To the question of increasing the pilot performance of the stage of the submersible centrifugal pump at the production of oil and gas production, Koval E. S., Doroshenko A. V. (2017)
Аврунин Г. А. - Исследование потерь мощности в аксиально-поршневых гидромашинах, Самородов В. Б., Мороз И. И. (2017)
Ценципер A. И. - Самодействующие шаровые клапаны штанговых глубинных насосов (2017)
Миронов К. А. - Визначення та аналіз впливу розрахункових параметрів на ефективність радіально -осьових гідротурбін, Олексенко Ю. Ю. (2017)
Гасюк А. И. - Математическая модель для исследования статических и динамических характеристик предохранительного клапана непрямого действия, Мараховский М. Б. (2017)
Крупа Є. С. - Чисельне моделювання просторового потоку в підводі осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни (2017)
Рєзва К. С. - Дослідження потоку у високонапорних оборотних гідромашинах, Дранковський В. Е., Тиньянова І. І. (2017)
Аврунин Г. А. - Исследования потерь мощности в гидромашинах при обкатке и начальном периоде эксплуатации (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Togobytska N. - Parameter identification and optimal control of heat transfer in cooling line of hot strip rolling mill, Homberg D., Graf M. (2017)
Бабаченко А. И. - Разработка режимов охлаждения железнодорожного колеса на вертикальной закалочной машине с помощью математической модели расчета скоростей охлаждения, Кононенко А. А., Дедик М. А. (2017)
Беспалов О. Л. - Технологии производства ферроникеля из руд различных месторождений, Соколов К. Д., Приходько С. В., Замковой О. В., Шевченко Д. А., Мельник С. А., Новиков Н. Н., Овчарук Д. С., Солоха В. В. (2017)
Дeмина Е. Г. - Определение степени накопленной деформации в элементах железнодорожного колеса Ø 927 мм (2017)
Михалев А. И. - Компьютерное моделирование термодинамики углеродовосстановительного процесса выплавки марганцевых ферросплавов в реальных условиях промышленного производства, Овчарук А. Н., Шуваев С. П., Гасик М. И. (2017)
Мусунов Д. А. - Обоснование чисел подобия и масштабов физического моделирования процесса формирования центральной пористости в непрерывнолитой заготовке, Синегин Е. В., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С., Журавлёва С. В. (2017)
Надригайло Т. Ж. - Математичне моделювання структури сталевого зливка, що твердне, Борис Б. А. (2017)
Рахманов С. Р. - К вопросу калибровки технологического инструмента прошивного пресса трубопрессовой линии, Куценко М. А., Чудный Е. В. (2017)
Timoshenko S. N. - Analysis of energy efficient solutions of a small capacity electric arc furnace and their synthesis in a new generation 15-ton unit (2017)
Узлов К. І. - Призначення раціонального процесу виготовлення та вибір ефективного матеріалу візкового литва вантажного вагону, Дзюбіна А. В., Мовчан О. В. (2017)
Харламов Ю. Е. - Инновационно-инвестиционные направления развития и совершенствования технологических схем производства рафинированных марганцевых ферросплавов, Ли Лю, Овчарук А. Н., Таран А. Ю., Замковой О. В., Харламов В. Ю. (2017)
Шуваев С. П. - Рентгеноспектральный микроанализ минеральной структуры и химического состава марганцевого агломерата с применением в аглошихте концентрата высокоинтенсивной магнитной сепарации шламов обогащения марганцевой руды, Гасик М. И., Жаданос А. В., Сальников А. С., Бортников Ю. Н. (2017)
Вихідні дані (2017)
Тимошенко І. - Шановні колеги, друзі! (2013)
Астахова В. І. - Деякі методологічні засади оцінки діяльності приватних ВНЗ за 20 років їхнього існування в Україні (2013)
Romanovskii А. А. - Economic and managerial innovations in the system of higher еducation, Romanovska Yu. Yu. (2013)
Костецький М. Р. - Світовий досвід реструктуризації підприємств атомної енергетики як чинник інноваційного розвитку, Ковтун І. В. (2013)
Дрозд В. Д. - Роль ведущих институтов в экономическом росте, Быконя С. Ф. (2013)
Островецький В. І. - Освітні послуги та напрями удосконалення організаційно-правових умов формування їх вартості в Україні (2013)
Чибісова Н. Г. - Організація виховної роботи в сучасному ВНЗ (з досвіду роботи приватних ВНЗ України) (2013)
Васюткіна Н. В. - Потенціал розвитку підприємства: діалектика поглядів та сутнісного розуміння (2013)
Веселовська О. Є. - Диверсифікація як ефективний механізм підтримки фінансово-економічної безпеки підприємства (2013)
Антошкина Л. И. - Налоговый маркетинг как метод оптимизации условий ведения бизнеса (2013)
Кам'янська О. В. - Податкові пільги як складова системи стимулювання інноваційної діяльності підприємств, Солов'ян І. О. (2013)
Наконечна А. В. - Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів в Україні (2013)
Дмитрук О. В. - Умови застосування системи збалансованих показників для підвищення ефективності управління підприємствами рекреаційної сфери (2013)
Галушко С. А. - Эффективность адаптации предприятий к изменениям внешней среды: понятие и критерии (2013)
Мельников О. С - Логістичні підходи до економіко-математичного моделювання процесів ціноутворення при здійсненні державних закупівель, Смиричинський В. В. (2013)
Осадчий Ю. М. - Вплив початкової інформації на оцінки ризику при оптимальному плануванні портфеля цінних паперів (2013)
Козиренко В. П. - Інформаційне забезпечення безперервного комплексу НУА: досвід і перспективи розвитку (2013)
Астахова К. В. - Приватні навчальні заклади за 20 років довели своє право на життя (2013)
Міхайленко В. М. - Довгострокова стратегія підготовки власних наукових кадрів в Європейському університеті (2013)
Могила О. А. - Урочиста посвята в студенти, Романовський О. О. (2013)
Астахова К. В. - "Хто на світі всіх миліше..." або роздуми про реальні досягнення приватної освіти (2013)
Кошовий Б.-П. О. - "Україна і світ в контексті глобальних трансформацій" - міжнародна науково-практична конференція (2013)
Наші автори (2013)
Страфун С. С. - Черезшкірна лігаментотомія анулярних зв’язок пальців кисті при "клацаючому пальці", Безуглий А. А. (2016)
Коструб О. О. - Артроскопія кульшового суглоба як метод малоінвазивного лікування внутрішньосуглобових причин синдрому пахового болю у спортсменів, Блонський Р. І. (2016)
Герасименко С. І. - Особливості складу синовіальної рідини у хворих на пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба, Костогриз О. А., Герасименко А. С., Пшеничний Т. Є., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О., Полулях Д. М. (2016)
Григоровський В. В. - Морфологічні показники стану тканин, прилеглих до металевих пластин, за інфекційних ускладнень остеосинтезу, частота виникнення та кореляційні залежності, Грицай М. П., Колов Г. Б., Цокало В. М., Григоровська А. В. (2016)
Коструб О. О. - Особливості клінічної діагностики та можливості магнітно-резонансної томографії при синдромі медіопотелярної складки, Смірнов Д. О., Тютюник І. М., Блонський Р. І. (2016)
Страфун О. С. - Артроскопічне лікування хондроматозу ліктьового суглоба (2016)
Кулева О. В. - Обґрунтування м’язово-сухожильних транспозицій при лікуванні ушкоджень ахілового сухожилка (анатомічне дослідження), Снісаревський П. П., Лябах А. П. (2016)
Фищенко Я. В. - Оценка диагностических критериев дисфункции крестцово-подвздошных суставов, Белая И. И., Кудрин А. П. (2016)
Магомедов С. - Метаболізм гострофазних білків та їх діагностичне значення у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондиліт, Черещук І. О., Криницька О. Ф., Кузуб Т. А., Герасименко А. С., Полулях Д. М. (2016)
Молнар І. О. - Клініко-рентгенологічні особливості акроформи хвороби Ольє у дітей, Гук Ю. М., Зима А. М., Іваницька О. О. (2016)
Нанинець В. Я. - Диференційна діагностика больового синдрому в задньому відділі стопи у пацієнтів із неправильно зрощеними переломами п’яткової кістки, Лябах А. П. (2016)
Зінченко В. В. - Статистичний аналіз ефективності клінічної діагностики порушень формування кульшових суглобів у дітей першого року життя (2016)
Коструб О. О. - Неінвазивна діагностика пошкоджень хрестоподібних зв’язок колінного суглоба в дитячому та підлітковому віці, Фастовець Ж. М., Смірнов Д. О., Блонський Р. І. (2016)
Фіщенко В. О. - Лікування хворих із обмеженими хрящовими дефектами колінного суглоба (огляд літератури), Фіщенко О. В., Рибінський М. В., Яремин С. Ю., Гуцол В. В., Андрушенко М. М. (2016)
Бородай О. Л. - Сучасні уявлення про кісти підколінної ділянки в асоціації із внутрішньосуглобовою патологією (огляд літератури), Клапчук Ю. В. (2016)
Страфун С. С. - Притрасові лікарні: сучасний стан і можливості ортопедо-травматологічної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах, Тимочук В. В., Деркач Р. В. (2016)
Тимошенко І. - Шановні викладачі, студенти, аспіранти, докторанти та всі, хто покликаний життям на освітянську ниву! (2013)
Климко С. Г. - Розвиток використання нанотехнологій як дієвий засіб до інтенсифікації економіки (2013)
Макаренко Ю. С. - Сутність формування фінансового механізму сфери житлово-комунального господарства (2013)
Filipenko A. S. - Qualitative measures of economic world (2013)
Мостіпан Ю. Є. - Теоретичні засади функціонування податкової служби, Бакеренко Н. П. (2013)
Дворянінов А. В. - Теоретичні аспекти тіньової економіки (2013)
Лемішко О. О. - Стан та перспективи розвитку аграрного сектору України (2013)
Гривківська О. В. - Стан та перспективи розвитку туристично-рекреаційних підприємств в Україні, Зотова Є. В. (2013)
Максименко Ю. М. - Оцінка ефективності системи управління трудовими ресурсами, Сичова Л. Т. (2013)
Ткач О. А. - "Теорії поля" та концепція людини Е. Шейна в контексті системи мотивації персоналу (2013)
Бойко В. М. - Сучасний менеджмент агроформувань та його раціональна організація, Костецький Я. І. (2013)
Тимохіна Я. О. - Формування комплексу просування на різних рівнях управління (2013)
Сєрік Ю. В. - Управління оборотними активами підприємства (2013)
Попова І. В. - Вплив фінансового контролю на вирішення проблем страхового ринку (2013)
Нечипорук С. В. - Розробка нових послуг та маркетингові дослідження на підприємствах сфери послуг (2013)
Жук Ю. О. - Підприємства готельного господарства як суб’єкта логістики (2013)
Васюткіна Н. В. - Методичний підхід оцінки потенціалу розвитку підприємства (2013)
Квіта Г. М. - Методика оцінки ризику вибору системи мотивації персоналу (2013)
Сливка О. А. - Система забезпечення людського розвитку на регіональному рівні (2013)
Раровська В. В. - Критерії оцінки ефективності використання нематеріальних активів підприємства, Підгорна О. В. (2013)
Драбаніч А. В. - Методи оцінки фінансової кризи на підприємстві (2013)
Катін П. Ю. - Моделювання програм із паралельними обчисленнями за допомогою мереж Петрі, Досенко Є. В., Іванів Р. Б. (2013)
Сазонова Л. И. - Экономитрическое моделирование процессов прогнозирования показателей определения услуг (2013)
Замкова І. О. - День працівників освіти, Вовчок О. Й., Дзецько Д. В. (2013)
Рябцев В. В. - Новітні технології підготовки спеціалістів (2013)
Наші автори (2013)
Андреєв П. Ю. - Реакції акридину з озоном і вплив анелювання бензенових циклів на озоноліз похідних піридину, Потапенко Е. В., Ісаєнко І. П. (2017)
Варениченко С. А. - Реакционная способность 4-метил-1,5-диазаспиро|5.5|ундек-3-ен-2-она и его производных, Зализная Е. В., Марков В. И. (2017)
Velichenko А. - The composition and properties of composite PbO2–TiO2 materials electrodeposited from colloidal methanesulfonate electrolytes1, Knysh V., Shmychkova О., Luk’yanenko Т. (2017)
Коновалова С. А. - Синтез галогенсодержащих производных N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеенко А. П., Лысенко Е. Н. (2017)
Міщенчук В. В. - Граничні умови моделей стаціонарної та нестаціонарної макрокінетики в електрохімічних системах з дисковим обертовим електродом, Ткачук М. М., Юзькова В. Д., Нечипорук В. В. (2017)
Чертихина Ю. А. - N-Производные формальдиминов: влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии атома азота, Куцик-Савченко Н. В., Просяник А. В. (2017)
Зублев Д. Г. - Исследование эффективности рециркуляции продуктов горения в коксовых печах. итоги эксперимента, Барский В. Д., Кравченко А. В. (2017)
Кучеренко В. А. - Формирование нанопористости бурого угля при щелочной активации с тепловым ударом, Тамаркина Ю. В., Раенко Г. Ф., Попов А. Ф. (2017)
Кучеренко В. О. - Процес і продукти термолізу довгополум’яного вугілля з відходами коксохімічних заводів, Тамко В. О., Шендрік Т. Г., Шевкопляс В. М. (2017)
Межевич Г. В. - Склад похідних дифеніламіну і тривалість зберігання піроксилінових порохів, Буллер М. Ф., Роботько В. А. (2017)
Рогач О. І. - Транснаціоналізація світової економіки: переосмислення парадигми (2014)
Семененко О. В. - Еволюційний розвиток теорії економічної стійкості (2014)
Натрошвілі С. Г. - Організація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи (2014)
Кіндрась О. В. - Питання формування конкурентного потенціалу вищого навчального закладу як суб’єкта ринку (2014)
Холявко Н. І. - Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Лотош О. О. - Галузева структура іноземних інвестицій в економіці України (2014)
Мокіна С. М. - Обґрунтування цілей та переваг формування бренду компанії як роботодавця (2014)
Просянчук В. Л. - Взаємозв'язок стимулювання та мотивації працівників з конкурентоспроможністю морського порту (2014)
Мельник О. І. - Внутрішні фактори конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Ільїна М. В. - Теоритичне обґрунтування сутнісно-структурних особливостей культурного туризму (2014)
Чубка О. М. - Фінансові джерела формування оборотного капіталу у корпоративному секторі (2014)
Дрозд В. Д. - Взаимосвязь качества институтов управления и экономического роста, Быконя С. Ф. (2014)
Аніщенко В. О. - Організація управління екологічною безпекою промислової соціо-еколого-економічної системи локального рівня (2014)
Бабіна Н. О. - Управління економічною безпекою підприємства в умовах кризового розвитку (2014)
Поповиченко И. В. - Эффективность организационных структур управления строительными предприятиями: факторы влияния и показатели оценки, Масюк С. Е., Ройзина А. Ю. (2014)
Гончаренко О. Г. - Взаємодія Державної кримінально-виконавчої служби України та служби зайнятості: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Субота М. В. - Організація та регулювання курортної діяльності в Україні (2014)
Семчук Ж.. В. - Теоретичні основи управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням принципів проектного аналізу (2014)
Корецький С. Л. - Методика прогнозування економічних процесів методом динамічного факторного аналізу, Квіта Г. М., Молдованов М. І. (2014)
Князєва Т. В. - Теоретичні засади економічної ефективності в контексті вирішення глобальних проблем природокористування (2014)
Малюкова И. В. - Управление процедурой покупки-продажи валюты (2014)
Babak S. V. - Modeling the process of funding sources selection for enterprise investments, Kononova L. M., Nosenko V. V., Sakhatska I. K. (2014)
Палеха Ю. І. - Документально-інформаційні комунікації як основа суспільного розвитку (2014)
Бутенко А. П. - Урочистості у Європейському університеті до 200-річчя народження генія України — Тараса Григоровича Шевченка (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2017)
Дзязько О. Г. - Киснева нестехіометрія та надпровідні властивості твердих розчинів Y1–xBixBa2Cu3O7–8 (0<=x<=0,25), Пилипенко А. О., Неділько С. А., Фесич І. В., Булачок А. С. (2017)
Кітик А. А. - Імпедансометричне дослідження впливу добавок води на швидкість корозії низьковуглецевої сталі у низькотемпературному евтектичному розчиннику Ethaline, Рубльова Є. Д., Банник Н. Г., Щербакова К. М., Малая В. В. (2017)
Майборода О. І. - Синтез 2-(2-аміносульфоніл-4,5-диметоксифенетил)-2,3,3а,9b-тетрагідро-1н-бензо|de|ізохінолін-1,3-діонів, Сімурова Н. В., Брицун В. М. (2017)
Марийчак А. Ю. - Синтез и исследование гетерополидекавольфрамосамаратов(ІІІ) с анионом со структурой Пикока-Уикли, Розанцев Г. М., Радио С. В. (2017)
Орел Л. А. - Полімерні матриці на основі альгінату натрію: синтез і кінетика вивільнення метопрололу, Сінельніков С. І., Кобріна Л. В., Бойко В. В., Рябов С. В. (2017)
Погребняк О. С. - Спектрофотометрическое определение бромидов с N,N-диэтиланилином, Запорожец О. А., Павленко А. Н. (2017)
Савчук М. О. - Cинтез дифеніл-N-трихлорацетиламідофосфату та ІЧ-спектральні дослідження аніонних координаційних сполук РЗЕ на його основі, Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Труш В. О., Амірханов В. М. (2017)
Sknar Yu. E. - Photocatalytic activity of Ni–TiO2 composites electrodeposited on a nickel matrix with developed surface, Sknar I. V., Savchuk A. A., Bezik A. A., Danilov F. I. (2017)
Бажиров Т. С. - Исследование физико-химических процессов при механической активации фосфорного шлака, Даулетияров М. С., Бажиров Н. С., Серикбаев Б. Е., Бажирова К. Н. (2017)
Зайчук О. В. - Дослідження шляхів підвищення фізико-технічних показників кварцової кераміки, Амеліна О. А. (2017)
Levytskyi V. Ye. - Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers, Masyuk A. S., Suberlyak O. V. (2017)
Parsadanov I. V. - Increasing the efficiency of intra-cylinder catalysis in diesel engines, Sakhnenko N. D., Ved’ M. V., Rykova I. V., Khyzhniak V. A., Karakurkchi A. V., Gorokhivskiy A. S. (2017)
Pivovarov О. А. - Preparation of silver nanoparticles by contact nonequilibrium low-temperature plasma іn the presence of sodium alginate, Skіba М. І., Makarova А. К., Vorobyova V. І., Pasenko О. О. (2017)
Саввова О. В. - Вплив в’язкості на формування структури оптично прозорих склокристалічних матеріалів на основі дисилікату літію в процесі термічного оброблення, Топчий В. Л., Смирнова Ю. О., Петров Д. В. (2017)
Savenkov A. S. - Processing of low-grade rock phosphate into complex fertilizers, Bilohur I. S. (2017)
Трус І. М. - Утилізація осадів реагентного очищення мінералізованих шахтних вод в складі будівельних матеріалів, Флейшер Г. Ю., Токарчук В. В., Гомеля М. Д., Воробйова В. І. (2017)
Фролова Л. А. - Извлечение хрома из концентрированных растворов ферритным методом, Пивоваров А. А., Анисимовa Л. Б., Якубовская З. Н., Якубовский А. И. (2017)
Афукова Н. О. - До ювілею Г.В. Дейниченка – керівника, педагога, науковця (2017)
Адамчук В. В. - Использование прямого метода граничных элементов при исследовании стационарных колебаний пластин, Булгаков В. М., Калетник Г. Н., Куценко А. Г. (2017)
Калетнік Г. М. - Обгрунтування режимних та конструктивних параметрів гіраційного млина для виробництва високоактивних преміксів, Янович В. П. (2017)
Дейниченко Г. В. - Використання вібраційного впливу в процесі мембранного концентрування харчових рідин, Гузенко В. В., Мазняк З. О. (2017)
Кірієнко О. А. - Дослідження процесу вібропродавлювання довгомірних труб у звукорезонансних режимах (2017)
Надутый В. П. - Анализ влияния уплотняемости сыпучей горной массы на процесс ее деформирования между плоскими поверхностями дезинтеграторов, Титов А. А. (2017)
Рахманов С. Р. - Системная динамика рабочей клети стана холодной пильгерной прокатки труб, Вышинский В. Т., Поворотний В. В., Кулык Д. А., Волошин Е. Ю. (2017)
Хитряк О. І. - Вплив ексцентриситету шківів на резонансні коливання гнучких пасів (2017)
Бовсуновский А. П. - Метод оценки эффективности вибрационной диагностики повреждения ступенчатых валов паровых турбин (2017)
Кобець А. С. - До питання створення машини з підвищеною рівномірністю внесення мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О., Яропуд В. М. (2017)
Полулях Д. А. - Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности конусной формы (2017)
Скиба М. І. - Одержання оксиду кобальту із застосуванням розряду нерівноважної плазми, Півоваров О. А., Макарова А. К., Воробйова В. І. (2017)
Федин Д. А. - Особенности динамики открытых зубчатых передач барабанных мельниц, Виноградов Б. В. (2017)
Яцковський В. І. - Зміна індикаторної діаграми дизельного двигуна при моделюванні несправностей паливної апаратури, Яцковська Р. О. (2017)
Дейниченко Г. В. - Удосконалення процесу тендеризації м’яса за допомогою ультразвукових коливань та його апаратурне оформлення, Постнов Г. М., Чеканов М. А., Червоний В. М. (2017)
Дейниченко Г. В. - Експериментальна оцінка техніко-експлуатаційних параметрів ультразвукового пристрою для отримання водно-жирових емульсій, Постнов Г. М., Червоний В. М., Чеканов М. А. (2017)
Дейниченко Г. В. - Ефективність гомогенізації молока у пульсаційному гомогенізаторі, Самойчук К. О., Левченко Л. В. (2017)
Дейниченко Г. В. - Обґрунтування раціональних технічних характеристик апарата для очищення цибулі ріпчастої, Терешкін О. Г., Афукова Н. О., Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2017)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування технології та розробка обладнання для первинного очищення соняшникової олії, Бандура В. М., Фіалковська Л. В., Пазюк В. М. (2017)
Філіпенко А. С. - Інституційна основа світового господарства (2014)
Васюткіна Н. В. - Прогнозування потенціалу розвитку авіаційних підприємств в Україні (2014)
Ігнатченко Н. М. - Стратегічні орієнтири участі комерційних банків України у глобальних інвестиційних процессах (2014)
Бойченко Н. В. - Профессиональные риски как социально-экономическая категория (2014)
Щурик М. В. - Формування нових засад інвестиційного забезпечення природокористування: передумови та механізм їх реалізації (2014)
Prosyankina-Zharova Т. І. - Development typology of regions for the purposes of the investment policy of using SAS Business Intelligence, Terentiev О. М. (2014)
Островецький В. І. - Адаптація діяльності вищих навчальних закладів України до ринкових умов господарювання (2014)
Ареф'єв С. О. - Еволюція сутності та значення реструктуризації підприємства (2014)
Мороз С. Г. - Матеріальне стимулювання у системі чинників формування конкурентоспроможності (2014)
Поповиченко И. В. - Возможные риски создания предприятия и методы их оценки (на примере создания сети районных мини-хлебопекарен), Редькин Д. А. (2014)
Даніалі П. - Стратегії розвитку пивоварних підприємств в Україні (2014)
Навроцька Т. А. - Розробка нововведень: організаційні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств (2014)
Буян О. А. - Анализ механизма формирования корпоративной социальной ответственности (на примере нефтеперерабатывающего предприятия) (2014)
Непочатенко О. О. - Стратегічні альтернативи розвитку та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, Хлівна І. В., Транченко Л. В., Транченко О. М. (2014)
Даніалі Ф. - Особливості діяльності підприємств громадського харчування (2014)
Зубріліна В. В. - Міжбюджетні відносини: теоретичні підвалини та практика сьогодення (2014)
Сєрік Ю. В. - Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України (2014)
Росохата А. С. - Формування методичного апарату прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислового підприємства (2014)
Двейріна Т. О. - Аналіз методів амортизації основних засобів підприємства (2014)
Малюкова І. В. - Метод визначення лімітів на проведення банком активних та пасивних операцій (2014)
Загороднюк І. М. - Молодь і наука – майбутнє України! (2014)
Горбовий А. Ю. - Міжнародний науковий форум "Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір", Мисковець О. В. (2014)
Наші автори (2014)
Брайловський І. А. - Теоретичні засади взаємодії суспільного і приватного секторів економіки в рамках державно-приватного партнерства (2014)
Островецький В. І. - Економічні інструменти адаптації діяльності вищих навчальних закладів до ринкових умов господарювання (2014)
Койбічук В. В. - Методичний підхід до проведення аналізу конкурентоспроможності банку на основі інструментів описового моделювання (2014)
Ареф’єв С. О. - Маркетингова реструктуризація авіакомпаній: дослідницько-методологічний аспект (2014)
Сохацька Г. В. - Застосування стратегічного аналізу у дослідженні конкурентоспроможності товарних груп (2014)
Осадчий Ю. М. - Одночасне оптимальне планування обсягів виробництва і використання ресурсів (2014)
Зоря П. С. - Виробництво екологічно чистої продукції: проблеми та виклики сьогодення (2014)
Бутило Р. І. - Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент у технології виробництва молока (2014)
Гончаренко О. Г. - Соціально-економічні аспекти праці в умовах позбавлення волі та її значення в ресоціалізації засуджених (2014)
Сергєєва Л. Н. - Застосування принципів рефлексивного управління для типологізації орієнтації домогосподарств на ринку фінансових послуг, Ковтун О. А. (2014)
Шкільняк М. М. - Сучасні підходи в системі управління об’єктами державної власності (2014)
Мосін О. О. - Методика оцінювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Ільєнко Р. В. - Перспективні інструменти управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні (2014)
Козинець А. О. - Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному підприємстві (2014)
Лащак В. В. - Система захисту прав споживачів та контролю за цінами у світлі адміністративного реформування, Лащак Т. В. (2014)
Schuryk M. V. - Natural resources settlements: the contradictions of and background to overcome them (2014)
Гривківська О. В. - Проблеми кредитування агропромислового виробництва, Клібанська Л. В. (2014)
Аніщенко В. О. - Методичний підхід до інвестиційного забезпечення інноваційних програм природоохоронного призначення (2014)
Єремейчук Р. А. - Формування і структура державного боргу України та особливості управління ним (2014)
Ликова А. А. - Сектор банківських послуг України у контексті післякризового відновлення системи міжнародних фінансів (2014)
Домрачев В. М. - Щодо регулювання діяльності комерційних банків в Україні, Гудзь Ю. М., Раєвський К. Є. (2014)
Грозний І. С. - Застосування методу аналізу ієрархій до задач бенчмаркінгу виробничих процесів промислового підприємства, Тарасова Г. О. (2014)
Трикіша А. П. - Нарада керівників вищих навчальних закладів України приватної форми власності з питань імплементації Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Наші автори (2014)
Кірієнко О. А. - Застосування хвилеводу для прокладання труб невеликої довжини методом вібропроколу в звукорезонансних режимах (2017)
Котов Б. І. - До теорії інтенсифікації просіювання зернових матеріалів у віброрешітних сепараторах, Спірін А. В., Степаненко С. П. (2017)
Надутый В. П. - Повышение эффективности комплексного обезвоживания горной массы на основе использования синхронного импульсного воздействия, Сухарев В. В., Костыря С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух шару зерносуміші на плоскому віброрешеті, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Рахманов С. Р. - Динамические особенности электромеханической системы главной силовой линии стана ХПТ, Вышинский В. Т., Морозова Л. А. (2017)
Іванов М. І. - Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса, Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Ковальова І. М. (2017)
Іскович-Лотоцький Р.Д. - Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Веселовський Я. П. (2017)
Сивак Р. І. - Накопичення пошкоджень при імпульсному пластичному деформуванні поверхневого шару (2017)
Веселовська Н. Р. - Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком, Турич В. В., Руткевич В. С. (2017)
Шатохин В. М. - Глобально сходящийся алгоритм решения интегральных уравнений установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов (2017)
Ярошенко Л. В. - Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин, Чубик Р. В., Зрайло Н. М. (2017)
Біліченко В. В. - Аналого-цифрове перетворення віброакустичних сигналів, Романюк О. Н., Яцковський В. І., Борисюк Д. В. (2017)
Зав'ялов В. Л. - Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання, Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. (2017)
Калініченко Р. А. - Дослідження радіаційно-конвективної термообробки зерна у віброкиплячому шарі, Солона О. В., Твердохліб І. В. (2017)
Котов Б. І. - Дослідження ефективності сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин, Деревенько І. А., Степаненко С. П. (2017)
Цуркан О. В. - Математична модель вібраційної сушарки з маятниковими механізмами вільного ходу, Величко Л. Д., Присяжнюк Д. В. (2017)
Михальова Ю. О. - Обґрунтування оцінки критеріїв вібролопатевої технологічної дії (2017)
Омельянов О. М. - Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів (2017)
Хлівна І. В. - Інституційні детермінанти та закономірності розвитку телекомунікаційних підприємств України (2014)
Ніколіна І. І. - Ретроспективний аналіз методологічних засад управління еволюційним розвитком підприємства, Чайковський А. О. (2014)
Крахмальова Н. А. - Освітня послуга як продукт економічної діяльності вищих навчальних закладів, Кірієнко Д. О. (2014)
Аршевська М. В. - Комунікаційне забезпечення споживчої корисності інновацій на початкових етапах інноваційного циклу підприємств (2014)
Гривківська О. В. - Економічна безпека: еволюція сутності та методи оцінювання, Нагорна І. І. (2014)
Антощишина Н. І. - Теоретичні підходи до визначення трансакційних витрат в авіатранспортній галузі (2014)
Малюта Л. Я. - Методологія формування комплексної системи економічної безпеки підприємства (2014)
Бойко О. Б. - Особливості аналізування реалізації продукції українського машинобудування та перспективи розвитку (2014)
Бабій І. В. - Вплив реструктуризаційних змін на стабілізацію діяльності промислових підприємств (2014)
Басюк Д. І. - Винний туризм у Закарпатському регіоні (2014)
Драбаніч А. В. - Управління процесом самоорганізації суб’єктів інноваційних кластерів у регіоні (2014)
Кургузенкова Л. А. - Виклики та загрози управління виробництвом екологічно чистої продукції, Зоря П. С. (2014)
Сороківська О. А. - Інформаційна безпека України та стан використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті євроінтеграційних процесів, Машлій Г. Б. (2014)
Храпкина В. В. - Прогнозирование в системе управления финансовой безопасностью предприятия (2014)
Churkina I. Ye. - Budget system of Ukraine in the terms of globalization (2014)
Прокопенко Н. С. - Механізм фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання (2014)
Харковина О. Г. - Фінансування інтелектуального капіталу підприємства: проблемні аспекти (2014)
Кристюк О. А. - Специфіка оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку інформаційно-комп’ютерних технологій (2014)
Скляренко О. В. - Інформаційні системи інноваційної аналітики у фінансових установах, Домрачев В. М., Малюков В. П. (2014)
Пашкова О. Б. - Студентська конференція в Європейському університеті (2014)
Наші автори (2014)
Котвіцька А. А. - Визначення змісту та передумов формування концепції соціальної фармації в країнах світу та в Україні, Кубарєва І. В., Сурікова І. О. (2017)
Петровська Л. С. - Дослідження структурно-механічних властивостей і технологічних аспектів виробництва засобу для немовлят (2017)
Слободянюк М. М. - Теоретичні основи і методичне обґрунтування комплексного аналізу та моделювання доцільності й ефективності розробок нових лікарських засобів, Самборський О. С., Германовскі Т. (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження історичних аспектів організації навчальної та виробничої практики як складової професійної підготовки фахівців фармації, Барковська О. Я., Гавриш Н. Б., Огарь С. В. (2017)
Толочко В. М. - Дослідження аспектів лояльності спеціалістів фармації вітчизняних аптечних закладів, Артюх Т. О. (2017)
Гала Л. О. - Дослідження компетентності фахівців аптечних закладів при наданні додаткових послуг населенню, Гаврилюк Я. Д. (2017)
Літвінова О. М. - Визначення критичних параметрів контролю технологічного процесу песаріїв з ацикловіром і ефірними оліями на промисловому підприємстві, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2017)
Тихонов О. І. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для місцевого лікування сухості шкіри, Бондаренко Л. О., Шпичак О. С. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення показників поширеності та захворюваності на хворобу Паркінсона у різних регіонах світу, Прокопенко О. С. (2017)
Ткачук В. В. - Влияние стоматогенной эндотоксинемии на липидный обмен и системное воспаление, Величко В. И., Левицкий А. П. (2016)
Фурдычко А. И. - Влияние антидисбиотических средств на состояние пародонта у крыс с экспериментальным неалкогольным стеатогепатитом, Скидан М. И., Левицкий А. П. (2016)
Shnaider S. A. - The study of the adaptogen peculiarities of the preparation from vegetative polyphenols at the restoration of acute emotional painful stress (2016)
Николаева А. В. - Влияние растительных полифенолов на ткани пародонта у женщин с гиперэстрогенией (2016)
Стороженко К. В. - Поліморфізм гена COL1A1 у осіб з патологічним прикусом "класу III", Шкарупа В. М., Коляда О. К. (2016)
Глазунов О. А. - Стоматологический статус мужчин зрелого и пожилого возраста с генерализованным пародонтитом, Корнейчук А. Е. (2016)
Велєв А. М. - Клінічна профілактика ускладнень після відновних операцій при раку порожнини рота (2016)
Демид О. І. - Спосіб мобілізації м`яких тканин по межі твердого та м`якого піднебіння на етапах його реконструкції при вроджених розщілинах м`якого та частково твердого піднебіння (2016)
Лавренюк Я. В. - Стан твердих тканин зубів та пародонту у дітей з ортодонтичними конструкціями в динаміці лікування розробленими методами (2016)
Фастовець О. О. - Мікробіоценоз зубоясенних борозен та стан місцевого імунітету порожнини рота у ортодонтичних хворих при застосуванні брекет-систем, Самойленко В. А. (2016)
Суслова О. В. - Вплив ортодонтичного лікування скупчення зубів на стан порожнини рота, Мірчук Б. М., Плотнікова В. Г., Шпак С. В. (2016)
Смоляр Н. І. - Особливості мінерального складу ротової рідини у дітей з бронхіальною астмою, Лещук С. Є. (2016)
Костура В. Л. - Особливості цитокінового статусу в ротовій рідині у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла, Безвушко Е. В., Лаповець Л. Є. (2016)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2015 рік, Іванов В. С. (2016)
Савчук О. В. - Стан мережі та кадрового забезпечення стоматологічної служби м. Києва (2016)
Гірна Г. А. - Порівняльний аналіз методів пластичного закриття дефектів нижньої щелепи та порожнини рота в онкостоматологічних хворих, Костишин І. Д. (2016)
Смоляр Н. І. - Сучасні аспекти діагностики каріозної хвороби, Чухрай Н. Л. (2016)
Академик Скрипников Николай Сергеевич. К 80-летию со дня рождения (1936-2016) и светлой памяти (2010) (2016)
Булеев И. П. - Интеллектуализация труда - основа развития современной экономики, Булеев Е. И., Брюховецкий Я. С. (2016)
Рябыкина Н. И. - Экономический потенциал Украины и пути его реализации в условиях кризиса, Ревва А. Н., Булеев В. Е. (2016)
Брюховецька Н. Ю. - Оцінювання інвестиційної активності підприємства за критерієм доданої вартості, Коритько Т. Ю., Бриль І. В. (2016)
Бриль І. В. - Передумови виникнення та визначення складу доданої вартості підприємств, Рябикіна К. Г. (2016)
Горощенко В. В. - Оценка персонала как основной инструмент мотивации труда (2016)
Лаптєв В. І. - Дослідження інституційного середовища управління людськими ресурсами в Україні (2016)
Малишко Ю. М. - Імплементація досвіду країн ЄС щодо спрощення загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні (2016)
Матюшин А. В. - Совершенствование инструментов реализации государственной промышленной политики в условиях экономических трансформаций, Аборчи А. В. (2016)
Шемякина Н. В. - Стратегические подходы к управлению процессом инновационного развития, Пономаренко А. А. (2016)
Венжега Р. В. - Опыт стратегического планирования развития угольной промышленности Украины (2016)
Иваненко Л. В. - Сравнительный анализ некоторых подходов к моделированию влияния человеческого капитала на добавленную стоимость в экономике (2016)
Трушкіна Н. В. - Напрями підвищення ефективності організації збутової діяльності вугледобувних підприємств (2016)
Удовенко А. О. - Кластерний аналіз якості підготовки нормативно-правових актів регуляторними органами (2016)
Щерба А. О. - Підходи до визначення інвестицій та інвестиційної активності підприємств (2016)
Самодурова Д. А. - Теоретичні аспекти інвестиційної активності підприємств (2016)
Дем’яненко А. Г. - Деякі особливості і аналогії математичних моделей задач динаміки пружних об’єктів з рухомим інерційним навантаженням (2017)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Моделювання робочих процесів гідроімпульсного привода з однокаскадним клапаном пульсатором, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2017)
Кузьо І. В. - Mетодика проектного розрахунку віброударних модулів з інерційним приводом, Гурський В. М., Шпак Я. В. (2017)
Ланець О. С. - Визначення момента опору руху дебалансного віброзбудника, Деревенько І. А. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух осцилятора зі степеневою характеристикою пружності, Ольшанський С. В. (2017)
Шатохин В. М. - O выборе параметров дебалансных вибрационных аппаратов с эксцентриковым ротором и асинхронным электроприводом (2017)
Афтаназів І. С. - Пристрій для зміцнення торсіонних валів та циліндричних довгомірних деталей, Топчій В. І., Шевчук Л. І., Строган О. І. (2017)
Виноградов Б. В. - Анализ динамической устойчивости приводного узла открытой зубчатой передачи барабанной мельницы, Федин Д. А. (2017)
Данченко В. Н. - Динамика замкнутой силовой линии прошивного стана трубопрокатного агрегата, Рахманов С. Р., Тополов В. Л., Хацкелян И. П. (2017)
Дудников А. А. - Повышение надежности деталей машин поверхностным пластическим деформированием, Дудник В. В., Келемеш А. А., Горбенко А. В., Лапенко Т. Г. (2017)
Дырда В. И. - Исследование температурной устойчивости резиновых виброамортизаторов вибрационных горных питателей, Черний А. А. (2017)
Надутый В. П. - Oценка влияния вибрации и электроосмоса на обезвоживание влагонасыщенной горной массы, Елисеев В. И., Луценко В. И., Костыря С. В. (2017)
Nadutyy V. P. - Results of studies of the influence of the density and vibrational disturbance in the process of hydromechanical amber mining, Korniyenko V. Ya., Sukharyev V. V. (2017)
Pivovarov O. A. - Оbtaining of bimetallic nanoparticles by using plasma discharge, Skiba M. I., Makarova A. K., Vorobyоva V. I. (2017)
Полулях А. Д. - Распределение классов крупности при мокром подготовительном грохочении рядового угля на агрегатной установке гидрогрохотов с вибрационными грохотами, Полулях Д. А. (2017)
Шенбор В. С. - Деякі особливості оптимального конструювання вібраційних трубчастих транспортерів, Боровець В. М., Корендій В. М., Брусенцов В. Г., Шенбор Ю. В. (2017)
Серга Г. В. - Использование вибрации в технологических процессах обмолота зерна в прямоточных зерноуборочных комбайнах, Таратута В. Д. (2017)
Твердохліб І. В. - Динаміка руху частинки в сипкому зерновому середовищі (2017)
Присяжнюк Д. В. - Аналіз обладнання для сушіння зернової сировини при післязбиральній обробці (2017)
Адоньєв Є. О. - Концептуальні засади використання композиційного методу геометричного моделювання при формуванні оптимального портфелю проектів з енергозбереження в навчальних закладах, Верещага В. М. (2017)
Архіпов О. В. - Створення параметричних рядів деталей при проектуванні в автомобілебудуванні (2017)
Білицька Н. В. - Моделювання складних кривих за точковим каркасом при оцінюванні відхилень за нормаллю, Гетьман О. Г. (2017)
Даниленко В. Я. - Моделювання просторових діапазонів освітленості з допомогою панорамних рельєфів, Шоман О. В. (2017)
Залевська О. В. - Розробка програмного забеспечення для моделювання трьохвимірних клітинних апаратів, Котолупов О. В., Serdyukova N. (2017)
Захарова Т. М. - Засоби моделювання середовища Компас-Графік у системі графічної підготовки, Захарова І. О. (2017)
Захарчук Н. Г. - Уменьшение вычислительной сложности при расчете индекса случайной согласованности, Коперсак В. Н., Ладогубец Т. С., Финогенов А. Д. (2017)
Зданевич В. А. - Трасування світлового променя у вертикальних призматичних шахтах з горизонтальними основами, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2017)
Ковалев Ю. Н. - Оптимизация среды обитания: психологический аспект, Шмелева Т. Ф. (2017)
Коваль Г. М. - Геометричне моделювання сегмента плоскої кубічної кривої в середовищі AUTOCAD (2017)
Козак Ю. В. - Геометричне моделювання відбиттів від торсових поверхонь (2017)
Колосніченко О. В. - Удосконалення сучасних композиційно-проектних технологій дизайну одягу, Винничук М. С., Герасименко О. Д., Пашкевич К. Л. (2017)
Комяк В. М. - Алгоритмы моделирования индивидуально-поточного движения людей и их сравнение, Долгодуш М. Н., Данилин А. Н. (2017)
Конопацький Є. В. - Визначення площі сегменту топографічної поверхні, Чернишева О. О., Рубцов М. О. (2017)
Куценко Л. М. - Моделювання взаємних положень ланок маятника за умови відсутності гравітації, Адашевська І. Ю. (2017)
Літвінов А. І. - Узагальнення геометричного моделювання торсових поверхонь з двома напрямними кривими апаратом БН-числення (2017)
Мартинов В. Л. - Оптимізація розташування енергогенеруючих вікон за термомодернізації будівель (2017)
Найдыш А. В. - Тангенциальное отображение кривой на стороны симплекса, Бездитный А. А. (2017)
Ницын А. Ю. - Кривые Пеано в конструировании орнаментов (2017)
Пилипака С. Ф. - Перетворення конуса в цикліду Дюпена із збереженням ізометричних координат, Грищенко І. Ю., Несвідоміна О. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Утворення мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних ліній, які лежать на поверхні уявного конуса, Муквич М. М. (2017)
Подкоритов А. М. - Моделювання мікрогідроциклона з урахуванням квазігвинтової поверхні, Ісмаілова Н.П., Маковкіна Т.С. (2017)
Сергейчук О. В. - Розрахунок показника біосферної сумісності будівельних матеріалів та виробів (2017)
Сидоренко Ю. В. - Удосконалення моделі регулювання водостоку водосховищ за допомогою деформаційного моделювання, Дудник В. Ю. (2017)
Соболь О. М. - Моделювання перерізів поверхні дотику неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями (2017)
Спиринцев Д. В. - Нахождение дополнительных точек для треугольников триангуляции при построении интерполирующей поверхности, Найдыш А. В., Караев А. И. (2017)
Сухарькова О. І. - Визначення траєкторії переміщення вантажу гравітаційної метальної машини, Табакова І. С. (2017)
Трубачов С. І. - Формування оптимальних показників напружено-деформованого стану гнутих труб, Баранюк О. В., Мірошниченко І. В. (2017)
Холковський Ю. Р. - Оптимізація схем інтерполяції на основі дослідження їх особливостей та похибок при моделюванні багатопараметричних об’єктів та процесів (2017)
Холодняк Ю. В. - Моделирование одномерных обводов по заданным условиям, Гавриленко Е. А., Дубинина А. В. (2017)
Черняк В. І. - Визначення ротора в точках дискретно представленого невпорядкованого векторного поля (2017)
Шевченко С. М. - Фазові портрети відбивальних систем в областях, обмежених фрагментами еліпса (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Абдулрахман Р. Н. - Особливості соціального середовища розвитку масового спорту в Курдистані (2017)
Безмилов М. - Система підготовки спортивного резерву та відбір баскетболістів у Литві (2017)
Дрюков О. - Організаційно-управлінські аспекти вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів у сучасних умовах розвитку України (2017)
Когут І. - Загальні положення інклюзивної освіти як сучасного соціально-педагогічного феномену та підґрунтя для соціальної інтеграції спортсменів з інвалідністю, Маринич В., Чебанова К. (2017)
Козлова О. - Система змагань з легкої атлетики (реформація, сучасний стан), Мухаммед Фахмі Р. Х (2017)
Кропивницька Т. - Актуальні проблеми організації міжнародних комплексних змагань у неолімпійському спорті, Краснянський К. (2017)
Чжао Д. - Вплив силової підготовленості на спеціальну працездатність кваліфікованих спортсменів Китаю у веслуванні академічному, Дяченко А. (2017)
Андрєєва О. - Вплив занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості на базі навчально-оздоровчих комплексів на показники фізичного стану студентів, Катерина У. (2017)
Жарова І. - Застосування заходів фізичної реабілітації у осіб з вогнепальними переломами надп’ятково-гомілкового суглоба та кісток гомілки на санаторно-курортному етапі лікування, Грін С. (2017)
Кашуба В. - Аналіз рівня практичних умінь до здоров’яформуючої діяльності дітей та підлітків з вадами слуху, Маслова О., Ричок Т. (2017)
Остроушко О. - Особливості фізичної реабілітації при вогнепальних пораненнях плечового суглоба (2017)
Пальчук М. - Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання, Кривчикова О., Антоненко Р. (2017)
Путьонний Ф. - Фізична реабілітація при нестабільності плечового суглоба, Попадюха Ю. (2017)
Русанов А. - Застосування методу стабілографії у процесі фізичної реабілітації хворих після реконструкції передньої схрещеної зв’язки колінного суглоба при артроскопічних оперативних втручаннях (2017)
Саїнчук М. - Парадокси феномену та колізії легітимізації терміна "фізична культура" (2017)
Спесивих О. - Професійно значущі особистісні якості як основа відбору та прогнозування успішності спортсменів у спортивних танцях, Воронова В. (2017)
Сизон О. О. - 3-й (Х) з’їзд Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів 22 — 23 листопада 2017 р., Львів (2017)
Постанова Президії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів на ІІІ (Х) з’їзді УАЛДВК 22 листопада 2017 р., Львів (2017)
Нагороджено Почесною відзнакою УАЛДВК "Честь і пошана від української дерматовенерології" у 2017 році (2017)
Александрук О. Д. - Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи (2017)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Метаболічна активність фагоцитів периферичної крові у хворих на вугрову хворобу (2017)
Глушок В. С. - Аналіз процесів васкуляризації та деградації позаклітинного матриксу при актинічному кератозі (2017)
Геник Б. Л. - Спосіб визначення та встановлення ступеня тяжкості акантолізу на слизовій оболонці ротової порожнини у хворих на акантолітичну пухирчатку, Рожко М. М., Ткач В. Є. (2017)
Болотная Л. А. - Топический метронидазол в лечении розацеа (2017)
Diehl C. - Current updates about vitiligo (2017)
Федорова У. В. - Імунопатогенез псоріазу, поєднаного з герпесвірусною інфекцією I та II типу, Сизон О. О. (2017)
Тези III (Х) з’їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів 22 — 23 листопада 2017 р., Львів (2017)
Умови публікації в "Українському журналі дерматології, венерології, косметології" (2017)
Назаренко Л. Г. - Внутриутробное программирование здоровья женщины как детерминанта репродуктивного потенциала популяции, Нестерцова Н. С. (2017)
Турчина С. І. - Дистиреоз як фактор ризику формування вторинної аменореї у дівчат, які мешкають в умовах слабкого йододефіциту, Начетова Т. А. (2017)
Цубанова Н. А. - Нормализация микробиоты в гинекологической практике. Критерии выбора пробиотика, Севастьянова Т. В., Цубанова Э. С. (2017)
Бондаренко Н. П. - Особливості діагностики парвовірусної інфекції під час вагітності, Лакатош В. П., Костенко О. Ю., Лакатош П. В. (2017)
Возіанов С. О. - Взаємозв’язок між станом детрузора і тонусом товстої кишки та їхнім сфінктерним апаратом у жінок з гіперактивним сечовим міхуром, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Заболотнов В. А. - От недостаточности лютеиновой фазы к гипоталамо-гипофизарно-яичниковой дисфункции, Шатило В. И., Рыбалка А. Н., Куприяненко А. В. (2017)
Люлько А. А. - Основные критерии к проведению оперативного лечения пролапса органов малого таза и ассоциированного с ним стрессового недержания мочи (2017)
Бенюк В. О. - Мікроекосистема піхви у жінок репродуктивного віку і методи її корекції, Щерба О. А. (2017)
Гурженко А. Ю. - Модифікації уратно-оксалатного обміну у пацієнтів із цукровим діабетом після малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Ибадова Ш. Т. - Возможности ультразвукового исследования в диагностике воспалительных заболеваний при хронической тазовой боли у женщин (2017)
Меликова Шахла Ягуб гызы - Беременность у женщин с эпилепсией (2017)
Щербина Н. А. - Влияние иммунокорригирующей терапии на состояние липидного спектра крови у беременных с внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2017)
Бисага Н. Ю. - Особливості гормонального статусу у вагітних із доброякісною патологією шийки матки в анамнезі (2017)
Дука Ю. М. - Материнська тромбофілія як предиктор виникнення акушерських ускладнень та перинатальних втрат у жінок з невиношуванням вагітності залежно від маси тіла (2017)
Зароченцева Н. В. - Клиническая эффективность препарата Тотема в комплексной терапии гинекологических пациенток с постгеморрагической анемией в предоперационный период, Кашина Е. А., Меньшикова Н. С., Рижинашвили И. Д. (2017)
Matviykiv N. I. - Peculiarities of hormonal homesostasis and its role in implementation of profilative processes of exo-endocervix in the background cervical lesions associated with func- tional ovarian cysts, Makarchuk O. M. (2017)
Голяновський О. В. - Сучасні підходи до лікування бактеріального вагінозу та змішаних неспецифічних вагінітів, Мехедко В. В., Будченко М. А. (2017)
Шиянова С. В. - Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок з вродженими аномаліями розвитку матки (2017)
Орлова В. В. - Роль мелатоніну у репродуктивній реалізації жінок з безплідністю, Суслікова Л. В. (2017)
Киричук В. О. - Передлежання плаценти у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину (Оглядова стаття) (2017)
Дикан І. М. - Цифровий томосинтез у діагностиці захворювань грудних залоз: розкіш чи необхідність? (Аналітичний огляд літератури), Божок С. М., Гурандо А. В., Козаренко Т. М. (2017)
Hughes RG - Профилактика неонатальных инфекций стрептококковой группы В с ранним началом, Brocklehurst P, Steer PJ, Heath P, Stenson BM on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2017)
Nami Kirihara - Влияние пробиотиков на перинатальные исходы у пациенток с высоким риском преждевременных родов, Masato Kamitomo, Tatsunori Tabira, Takashi Hashimoto, Hiroko Taniguchi, Takatsugu Maeda (2017)
Бєляєва О. Ю. - Інтерпретативне вираження категорії інформативності в британському пісенно-драматичному дискурсі, Самохіна В. О. (2017)
Білицька В. М. - Лексичні особливості німецькомовних суспільно-політичних текстів на матеріалі відеорепортажів (2017)
Бондаренко О. Є. - Номінативні односкладні речення в мові друкованих мас-медіа: функційний, комунікативний, семантичний аспекти (2017)
Ermolenko S. W. - Deutsche Wörter mit Migrationshintergrund, Tokar A. V. (2017)
Kulishenko L. A. - Language Means of Verbalization of the Ukrainian Mentality (based on Kuzma Skriabin’s fairy-tale "Tarasyk, Trolleybus and St. Nicholas"), Yaremenko L. M. (2017)
Омельчук Ю. О. - Об’єктивація фреймів сфера правди/сфера неправди (на матеріалі сучасних англомовних псевдоновин) (2017)
Серебрянcька І. М. - Прагматика афіксальних дериватів у лексичній системі сфери освіти (2017)
Sushko-Bezdenezhnykh M. - Lexikalische Ausgestaltung Deutscher Bundesverfassungen in der Diachronie (2017)
Shvachko S. - Modeling the "Political Life" Frame Concept on the Basis of a Political–Aphorism Corpus, Stepanov V. (2017)
Taraba I. - Konzept "macht-wissen" in der Diskurstheorie von Michel Foucault und Paul Bourdieu (2017)
Пасинок В. Г. - Діалогізм і діалог свідомості (2017)
Яременко Л. М. - Ключові слова поетичного концепту "рідний край" у поезії В. І. Дзюби (2017)
Горболіс Л. М. - Екотілесний аспект осмислення взаємин людини і природи в романі Мирослава Дочинця "Світован. Штудії під небесним шатром" (2017)
Джиджора Є. В. - Формування культу перших київських святих у ранньосередньовічних гімнографічних пам’ятках (2017)
Денісова Д. Д. - Химерна фантастика: до проблеми перекладу терміна "weird fiction" українською (2017)
Димовська А. К. - Маркери ідеологічного кітчу в оповіданні "Контрольні цифри" Леся Гомона, новелі "Юрко" та нарисі "Майбутні шахтарі" М. Хвильового (2017)
Калантаєвська Г. П. - Внутрішній світ дітей і підлітків повоєнного села в повістях Віктора Близнеця, Вихрова А. О. (2017)
Смольницька О. О. - Експліцитна та імпліцитна кельтська символіка у творчості вибраних членів Нью-Йоркської групи (Віри Вовк і Патриції Килини) (2017)
Федоренко Л. О. - Lehrstück: виникнення та еволюція жанру (на матеріалі Драматургії Бертольта Брехта і Хайнера Мюллера) (2017)
Семенюк А. А. - ВІДГУК офіційного опонента, кандидата філологічних наук, доцента Семенюк А. А. на дисертацію Овсянко Олени Леонідівни "Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальнicть 10.02.04 – германські мови) (2017)
Bekh S. V. - Nucleon momentum distributions in 3He and three-body interactions, Kobushkin A. P., Strokovsky E. A. (2017)
Abed Al-Jubbori M. - Investigation of energy levels and electromagnetic transitions for Yb–Pt nuclei with N=108 Using IBM, IVBM, and BMM (2017)
Glushko E. Ya. - Island-kind 2D photonic crystal resonator (2017)
Генцарь П. О. - Лазерно-стимульоване збільшення відбиваючої здатності монокристалічного n-GaAs(100), Власенко О. І., Левицький С. М. (2017)
Zainabidinov S. - Influence of deep-level impurities on the strain electric properties of monocrystalline silicon, Mamatkarimov O. O., Khimmatkulov O., Tursunov I. G. (2017)
Abramov A. A. - Features of the formation of cluster compounds in metal solid solutions, Tkachenko V. G. (2017)
Abubakar D. - Investigation on the structural and optical properties of NiO nanoflakes. chemical bath deposition of Ni(OH)2 thin films, Mahmoud N., Mahmud Sh. (2017)
Hashim A. - Novel lead oxide polymer nanocomposites for nuclear radiation shielding applications, Hadi A. (2017)
Грушка В. І. - Поляронний стан в самоузгодженому електрон-деформаційному полі квантова точка–матриця, Пелещак Р. М. (2017)
Бушкова В. С. - Магнітний гістерезис і температура Кюрі нікель-хромових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння (2017)
Сільвестров А. М. - Аналіз теоретико-експериментальних досліджень ефекту Ж. Губера, Зіменков Д. К. (2017)
Пелих В. О. - Однонапрямлені ізотропні поля у просторі Керра, Тайстра Ю. В. (2017)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося у Львові (2017)
Кривошей В. М. - "Укрпластику" – 90 (2017)
Зберігаємо та примножуємо кавові традиції (2017)
Создавай и печатай этикетку своего товара самостоятельно! (2017)
"Мы не продаем упаковку, мы помогаем найти решение…" (2017)
Компания "Люкс-X" ориентирована на клиента (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Маркетологи информируют... (2017)
Александров А. М. - Инновационный INNATE™ от DOW (2017)
Племянніков М. М. - Світлозахисні властивості скляної тари, Костирко С. Р. (2017)
Каплеструйные маркираторы Best Code. Made in USA! (2017)
Кривошей В. М. - Пляшка з поліетилентерефталату (історія та перспективи) (2017)
Упаковка со всех континентов (2017)
Маркираторы высокого разрешения Neo (2017)
Симоненко Я. Ю. - Тренд на удобство упаковки (2017)
Кривошей В. Н. - Термоформованная упаковка (состояние и тенденции развития) (2017)
Шет Ч. - Принтер-аппликатор с интеллектом (2017)
Родионов А. Г. - Каплеструйные промышленные принтеры Anser (инновация в маркировке продукции) (2017)
Кавтарадзе Н. - Упаковывание хрупкого печенья (от фасования до инспекции качества) (2017)
Мягкая полимерная упаковка (2017)
Служба коротких повідомлень (2017)
Жовті сторінки (2017)
Апопій В. В. - Активізація державної політики підтримки і регулювання торговельного підприємництва, Андріїв Н. М. (2015)
Мних О. Б. - Закордонна і вітчизняна практика розвитку оптової й роздрібної торгівлі і аналіз факторів розвитку торговельних підприємств (2015)
Височин І. В. - Логістика як основа процесно-потокового підходу в управлінні товарооборотом підприємств торгівлі (2015)
Бойчук І. В. - Планування й організація маркетингової діяльності підприємства в інтернеті (2015)
Валінкевич Н. В. - Механізм управління підприємством (організаційно-економічна есенція) (2015)
Куцик В. І. - Інтегральна оцінка комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у системі інноваційного розвитку підприємств, Кліпкова О. І. (2015)
Гаврилюк Г. Є. - Оцінювання ефективності регіональної політики регулювання розвитку роздрібного торговельного підприємництва (на прикладі Закарпатської області), Данило С. І. (2015)
Krełowska-Kułas M. - Wprowadzenie do zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (2015)
Гончар О. І. - Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства (2015)
Должанський А. М. - Особливості проведення переоцінки основних засобів у сучасних умовах господарювання, Миска І. В. (2015)
Герега О. В. - Оцінно-аналітичний інструментарій управління потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельного підприємства (2015)
Міценко Н. Г. - Контролінг соціальної відповідальності підприємства, Градюк Н. М. (2015)
Косарєв М. Г. - Досвід Польщі щодо державної підтримки новостворених підприємств малого та середнього бізнесу (стартапів) (2015)
Міщук І. П. - Сутність та характеристика системи логістики підприємства (2015)
Шалева О. І. - Особливості впровадження інструментарію мерчандайзингу в діяльність інтернет-магазинів (2015)
Сашко О. П. - Облікова політика підприємства: організаційні аспекти бюджетування витрат (2015)
Гріщенко І. В. - Оцінка інноваційних кластерних проектів, Білецька Н. В., Клівіденко Л. М., Циганчук В. А. (2015)
Бучко Н. В. - Методика обліку предметів прокатного фонду підприємства (2015)
Кузьма Х. В. - Облік комісійних операцій підприємства: організаційний аспект (2015)
Барна М. Ю. - Державне регулювання діяльності споживчої кооперації України, Семак Б. Б., Семів С. Р. (2015)
Яремко І. Й. - Показники фінансової звітності у трансмісії інформаційного забезпечення механізмів регулювання економіки, Пилипенко Л. М. (2015)
Фомішина В. М. - Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у плануванні прогресивного розвитку економічних систем (2015)
Домбик О. М. - Облік витрат діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: організаційно-методичний аспект (2015)
Беседін В. Ф. - Сучасна проблематика факторів державного регулювання залучення інвестицій в Україну, Ковальчук С. П. (2015)
Легенчук C. Ф. - Проблеми побудови системи обліково-аналітичного забезпечення управління послугами сімейної медицини: інформаційний аспект (2015)
Міценко Н. Г. - Формування інтегрованих економічних систем у сфері товарного обігу (2015)
Мазярко І. С. - Особливості формування та реорганізація соціального діалогу в межах створення дієвої системи соціального партнерства у торгівлі (2015)
Попадинець Н. М. - Розвиток внутрішнього товарного ринку в умовах імплементації угоди про асоціацію між україною та єс і його вплив на економічну безпеку України (2015)
Аль Ширафi Мохаммед Авад - Медична галузь як об’єкт антикризового управління (2015)
Янковий В. О. - Економічні аспекти математичного аналізу виробничої функції Кобба-Дугласа і CES-функції (2015)
Рутар Т. С. - Інституційні фактори переходу від олігархічного до вільноринкового капіталізму (2015)
Галик І. С. - Реалізація програми ринкового нагляду продукції вітчизняного текстильного виробництва, Семак Б. Д. (2015)
Лебединець В. Т. - Морські водорості – унікальна сировина для збагачення продуктів харчування, Буряченко Л. Ю. (2015)
Щерба А. А. - Пути повышения скорости нарастания тока в нагрузке электроразрядных установок, Супруновская Н. И., Синицын В. К. (2017)
Volkov I. V. - Controllable resonant type converter development for capacitor charging loads, Podolnyi S. V. (2017)
Шаповал І. А. - Регулювання швидкості машини подвійного живлення з керованими перетворювачами в колах статора і ротора, Михальський В. М., Дорошенко А. Л. (2017)
Щербак Я. В. - Регулювальні характеристики активного чотириквадрантного перетворювача в режимах випрямлення і рекуперації, Плахтій О. А., Нерубацький В. П. (2017)
Павлов В. Б. - Зарядження електромобілів від відновлюваних джерел, Будько В. І. (2017)
Клепиков В. Б. - Энергоэффективность рекуперативных режимов электромобиля, Семиков А. В. (2017)
Буткевич О. Ф. - Векторні вимірювання режимних параметрів та ідентифікація низькочастотних мод електромеханічних коливань в Об'єднаній енергосистемі України, Пилипенко Ю. В., Чижевський В. В., Єлізаров І. О. (2017)
Кузнецов В. Г. - Вплив коронного розряду на кратність внутрішніх перенапруг у магістральних електричних мережах, Тугай Ю. І., Кучанський В. В. (2017)
Ниценко В. В. - Совершенствование способов реализации релейной защиты систем сборных шин распределительных установок, Кулагин Д. А. (2017)
Блінов І. В. - Імітаційне моделювання функціонування балансуючого ринку електроенергії з урахування системних обмежень на параметри ОЕС України, Парус Є. В., Іванов Г. А. (2017)
Божко І. В. - Розробка комплексу для обробки води імпульсним бар'єрним розрядом, Карлов О. М., Кондратенко І. П., Чарний Д. В. (2017)
Брагинець І. О. - Застосування частотно-фазового методу для контролю геометричних параметрів обїєктів, Кононенко О. Г., Масюренко Ю. О. (2017)
Покажчик статей за 2017 рік (2017)
До 70-річчя Юрія Васильовича Просвєтова (2017)
Петренко В. І. - Дослідження активності аденозиндезамінази — новий допоміжний метод діагностики туберкульозу, Долинська М. Г., Мамотенко А. В. (2017)
Фещенко Ю. І. - Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), Литвиненко Н. А., Процик Л. М., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Чоботар О. П., Варицька Г. О., Гамазіна К. О., Матвєєва О. В. (2017)
Lesnic E. V. - Assessment of TB-HIV co-infection according to the drug resistance profile, Todoriko L. D. (2017)
Петренко В. І. - Частота та профіль медикаментозної резистентності Mycobacterium tuberculosis у ВІЛ-позитивних хворих на туберкульоз (рифампіцинорезистентний легень, мультирезистентний міліарний і мультирезистентний нервової системи) залежно від рівня СД4, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Голуб О. Б., Лопатіна Я. В. (2017)
Корнага С. І. - Заходи з поліпшення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз легень, П’ятночка В. І., П’ятночка І. Т., Тхорик Н .В. (2017)
Герич П. Р. - Ефективність та безпека івабрадину у хворих із поєднаною кардіо-респіраторною патологією (2017)
Литвинюк О. П. - Ефективність лікування легеневого туберкульозу у медичних працівників Вінницької області, Зайков С. В., Тхоровський М. А. (2017)
Штибель Г. Д. - Клінічна оцінка ефективності застосування глюкозамінілмурамілпентапептиду і похідного метилксантинату в комплексній терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз (2017)
Дужий І. Д. - Кістковий туберкульоз — причина інших форм туберкульозу, Бондаренко Л. А., Олещенко В. О. (2017)
Дашо М. Б. - Аналіз причин недіагностованого за життя туберкульозного менінгоенцефаліту у дитини раннього віку, Лишенюк С. А., Чуловська У. Б., Литвин Г. О. (2017)
Павлова О. В. - Рекомендації щодо поліпшення роботи з програмного ведення випадків хіміорезистентного туберкульозу на обласному рівні, Гамазіна К. О. (2017)
Мельник Л. А. - Соціально­-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування Частина 3, Нечосіна О. В., Пилипас Ю. В., Долинська М. Г. (2017)
До уваги авторів (2017)
Халайджді В. В. - "Пакувальна індустрія" – тепер у Львові (2017)
Гавва О. М. - Творчі злети "Термо-Пак" (2017)
Райли К. - Использование Интернета вещей (письмо к руководителям компаний) (2017)
Симоненко Я. Ю. - Упаковка глазами маркетолога (2017)
Маркетологи информируют... (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Племянніков М. М. - Світлозахисні властивості скляної тари, Костирко С. Р. (2017)
Сова Н. В - Способи створення екологічно безпечної полімерної упаковки в Україні, Савченко Б. М., Плаван В. П., Білошенко В. О. (2017)
Упаковка як засіб копакінгу (2017)
Дозаторы ТМ "Промвит" (2017)
Кривошей В. Н. - Приоритет – надежность упаковочных машин (2017)
Придай форму своему успеху. Разнообразие и точность фасования (2017)
Гавенко С. Ф. - Cучасні технології захисту паковань від підробки (2017)
Боремся с подделками (2017)
Книга Валерія Кривошея "Упаковка в украинских реалиях" (2017)
Жесткая полимерная упаковка (2017)
Маценко Г. О. - Нотатки про українських підприємців (2017)
Из залов музея коньяка в Одессе (2017)
Служба коротких повідомлень (2017)
Жовті сторінки (2017)
Вєнцева Н. О. - Актуалізація досвіду вищої історичної педагогічної освіти України 20 - 30 рр. ХХ століття в сучасних умовах, Федчиняк О. А. (2017)
Глазкова І. Я. - Педагогічний бар'єр в освітньому середовищі (2017)
Головаха М. Л. - Здоров’я людини як медико-біологічна, екологічна, філософська, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія, Моргунцова С. А., Шишка І. В., Кудієвський А. В., Кислиця Є. В. (2017)
Орлянський О. Ю. - Спеціальна теорія відносності без парадоксальних постулатів (2017)
Симоненко Н. О. - Нормативні основи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах США (2017)
Сліпухіна І. А. - Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття, Мєняйлов С. М., Рудницька Ж. О. (2017)
Григор’єва В .В. - Методи та прийоми організації творчої діяльності учнів початкової школи на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво" (2017)
Бублей Т. А. - Диференційоване навчання фізичних вправ учнів 5 - 9 класів з відхиленнями у стані здоров’я (2017)
Бушинська О. Д. - Розвиток ключових компетентностей учнів під час виконання міжпредметних навчальних проектів з фізики в основній школі (2017)
Зикова К. М. - Аналіз стану якості навчання фізики учнів у Запорізькій області, Шишкін Г. О. (2017)
Косогов І. Г. - Вимоги до навчальних джерел інформації з фізики для учнів старших класів, Шишкін Г. О. (2017)
Лазаренко А. С. - Змістові складові профорієнтаційної роботи з фізики (2017)
Лапта С. И. - Виртуальные лаборатории для обучения физике, Сергеев В. Н., Токарев П. Л., Мирко В. А., Литвинов Ю. В. (2017)
Левківський А. М. - Роль мотиваційного компонента професійно-педагогічної діяльності вчителів фізики в контексті рейтингового оцінювання навчальних досягнень старшокласників (2017)
Лягушин С. Ф. - Необхідність і можливість ознайомлення школярів із базовими ідеями статистичної фізики, Соколовський О. Й. (2017)
Марущак М. О. - Організаційно-методичні умови оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи в процесі навчання футболу (2017)
Мовчан С. М. - Особливості створення завдань навчальних проектів для реалізації внутрішньопредметних зв’язків алгебри в основній школі (2017)
Нищета В. А. - Суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії учасників навчального процесу в контексті феномену "Риторичного" (2017)
Харченко М. М. - Формування компетентності з фізики учнів основної школи в процесі реалізації міжпредметних зв’язків природничих наук (2017)
Чумаченко Т. І. - Підвищення пізнавальної активності учнів з використанням нестандартних форм проведення уроків математики (2017)
Базильчук О. В. - Характеристика італійського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах, Сущенко Л. П. (2017)
Бакум З. П. - Підходи до формування компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців, Костюк С. С. (2017)
Білик В. Г. - Компетентнісний підхід до природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Благий О. С. - Зміст формування здоров’язберігаючої компетентності біологічного напряму майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Бобилєв Д. Є. - Навчання функціональному аналізу в педагогічному ВНЗ (2017)
Величко С. П. - Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей, Сірик Е. П. (2017)
Войтовська О. М. - Роль компетентнісного підходу в професійному розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти (2017)
В’яла О. М. - Теоретичне підґрунтя формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності (2017)
Гевко І. В. - Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі майбутніх учителів технологій в умовах євроінтеграції (2017)
Данилевич М. В. - Модель професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності (2017)
Жданюк А. В. - Етапи процесу запобігання конфліктам у професійній діяльності юриста (2017)
Жерновникова О. А. - Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики (2017)
Захаріна Є. А. - Особливості професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту для організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах (2017)
Коновальська Л. О. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі (2017)
Косенко П. Б. - Складники творчої діяльності вчителя музичного мистецтва (2017)
Косенко Ю. М. - Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу: основні напрями прояву (2017)
Кравченко Ю. В. - Про досвід підготовки майбутніх учителів фізичної культури в зарубіжних вищих навчальних закладах (2017)
Кугай Н. В. - Функціонально-структурна модель формування методологічних знань і вмінь майбутнього вчителя математики, Калініченко М. М. (2017)
Мартиненко О. В. - Професійно-творча підготовка студента-хореографа в умовах педагогічного ВНЗ (2017)
Мицик Г. М. - Сутність поняття професійної компетентності логопеда, зорієнтованого на запити сільського соціуму (2017)
Осіпов В. М. - Фізичний стан готовності студентів до тестування фізичних якостей за програмою щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, Будний О. М. (2017)
Побидайло Н. Г. - Застосування дидактичних краєзнавчих ігор на заняттях фізичної географії (2017)
Попова О. І. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності учнів (2017)
Попович А. С. - Набутки української лінгводидактики вищої школи в навчанні стилістики (2017)
Прима А. В. - Особливості закордонного досвіду підготовки фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах, Путров С. Ю. (2017)
Сивак О. А. - Вплив інформатичних дисциплін на формування професійних компетентностей майбутніх документознавців (2017)
Юник Д. Г. - Інноваційна технологія розвитку мнемічних умінь студентів-піаністів у процесі роботи над музичними творами, Юник Т. І. (2017)
Лебідь О. В. - Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління як наукова категорія (2017)
Передмова (2017)
Харитонов Є. О. - Інформаційне суспільство та іт-сфера: шляхи впорядкування (2017)
Харитонова О. І. - Інформаційні технології та авторські права: сучасні виклики (2017)
Шишка Р. Б. - Правові основи протидії піратству в іт сфері (2017)
Голубєва Н. Ю. - Правове регулювання криптовалют: чи на часі? (2017)
Яворська О. С. - Законодавчі новели щодо захисту авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі інтернет (2017)
Берназ-Лукавецька О. М. - Он-лайн кредитування та його перспективи (2017)
Давидова І. В. - Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні (2017)
Деревнин В. С. - Некоторые правовые аспекты состояния и развития электронной торговли на товарных биржах Украины (2017)
Еннан Р. Є. - Формування правових засад використання "хмарних" технологій у мережі інтернет (2017)
Кирилюк А. В. - Поняття та види інформаційних правопорушень (2017)
Кривенко Ю. В. - Іт відносини та волонтерський рух в Україні (2017)
Крилова О. В. - Інформаційні технології в наданні медичних послуг: цивільно-правовий аспект (2017)
Михайлюк Г. О. - Право інтелектульної власності та інформаційні технології (2017)
Некіт К. Г. - Веб-сайт як комплексний об’єкт цивільних прав (2017)
Петренко В. С. - Інформаційні технології у судочинстві (2017)
Позова Д. Д. - Правові аспекти наближення автоматичних пристроїв до здібностей людини (2017)
Сафончик О. І. - Шлюбний договір і іт: проблемні питання застосування (2017)
Тарасенко Л. Л. - Суб’єкти правовідносин у цифровому середовищі (2017)
Токарева В. О. - Авторське право у цифрову добу (2017)
Фасій Б. В. - Agile waterfall та out staff договір або договори на розробку програмного забезпечення (2017)
Грігор’янц Г. І. - Гармонізація інтересів авторів (правоволодільців) із користувачами та державою в інтернеті (2017)
Воротинцева І. В. - Електронна реєстрація бізнесу: сучасний стан і перспективи розвитку (2017)
Гусєв О. Ю. - Правове регулювання допустимості електронних доказів у цивільному процесі сша: історичний аспект (2017)
Contents (2017)
Bekh S. V. - Nucleon momentum distributions in 3He and three-body interactions, Kobushkin A. P., Strokovsky E. A. (2017)
Abed Al-Jubbori M. - Investigation of energy levels and electromagnetic transitions for Yb–Pt nuclei with N=108 Using IBM, IVBM, and BMM (2017)
Glushko E. Ya. - Island-kind 2D photonic crystal resonator (2017)
Gentsar P. O. - Laser-stimulated enhancement of the reflectance of single-crystalline n-GaAs(100), Vlasenko O. I., Levytskyi S. M. (2017)
Zainabidinov S. - Influence of deep-level impurities on the strain electric properties of monocrystalline silicon, Mamatkarimov O. O., Khimmatkulov O., Tursunov I. G. (2017)
Abramov A. A. - Features of the formation of cluster compounds in metal solid solutions, Tkachenko V. G. (2017)
Abubakar D. - Investigation on the structural and optical properties of NiO nanoflakes. chemical bath deposition of Ni(OH)2 thin films, Mahmoud N., Mahmud Sh. (2017)
Hashim A. - Novel lead oxide polymer nanocomposites for nuclear radiation shielding applications, Hadi A. (2017)
Hrushka V. I. - Polaron state in the self-consistent electron-deformation field of the quantum dot-matrix system, Peleshchak R. M. (2017)
Bushkova V. S. - Magnetic hysteresis and Curie temperature in nickel-chromium ferrites synthesized by sol-gel auto-combustion method (2017)
Silvestrov A. M. - Analysis of theoretical and experimental studies of the Huber effect, Zimenkov D. K. (2017)
Pelykh V. O. - Null one-way fields in the kerr spacetime, Taistra Y. V. (2017)
Завальнюк О. М. - Кам’янець-Подільський державний український університет в житті Івана та Юрія Лип (1919-1920 pp.) (2010)
Баган O. P. - Юрій Липа і Дмитро Донцов: змагання ідей чи особистостей? (2010)
Громик Л. І. - "Всеукраїнська трилогія" Юрія Липи: модель націогенезу (2010)
Кушнір О. Ю. - Концепція історії України у "Всеукраїнській трилогії" Юрія Липи (2010)
Шишко О. Г. - Публіцистична діяльність Івана Липи у 1917 році (2010)
Шишкова А. Д. - Джерела формування світогляду Юрія Липи (2010)
Бикова О. М. - Спроба осмислення національної буттєвості в публіцистиці Юрія Липи (2010)
Колкутіна В. В. - Жанр "Біографія-світогляд" як літературознавча проблема (за есеїстикою Юрія Липи та Дмитра Донцова) (2010)
Поліщук Я. О. - Київ як художній текст та ідеологічний концепт (2010)
Райбедюк Г. Б. - Антропологічна складова художньо-філософської концепції письменника (на матеріалі творчості Ю. Липи та В. Стуса) (2010)
Товкайло В. Т. - Юрій Липа-сподвижник української культури і державотворення, Товкайло С. Р. (2010)
Товкайло В. Т. - Релігійний світогляд українців як одна із підвалин української державності у поглядах Юрія Липи (2010)
Третяк Л. В. - Чинники формування національної свідомості Івана Липи (2010)
Ковалів Ю. І. - Необарокова лірика Юрія Липи (2010)
Красуцький О. М. - Концепція надлюдини у творчості Юрія Липи (2010)
Левицька Н. Є. - Період міжвоєнного двадцятиліття у різножанровій творчості Ю. Липи (2010)
Малютіна Н. П. - Драматизація балади і баладність драматичних поему творчості Юрія Липи (2010)
Почапська-Красуцька О. І. - Трагедія зденаціоналізованого народу у поетичній спадщині Юрія Липи (2010)
Сінченко О. Д. - Модель національного буття в поезії Юрія Липи (2010)
Турган О. Д. - "Ярмарок" Ю.Липи як культурний текст (2010)
Фоміна Л. Г. - Поезія Юрія Липи та Миколи Вінграновського: національна іманентність тексту (2010)
Якимович О. Л. - Історіософська концепція творчості Юрія Липи (на матеріалі збірки "Суворість") (2010)
Васьків М. С. - "Козаки в Московії" Ю. Липи і "Рубікон Хмельницького" Ю. Косача як історичні романи (2010)
Кучеренко С. В. - Образ Одеси очима Ромка Гринева (за однойменною новелою Ю. Липи) (2010)
Набитович І. Й. - Антиколоніяльна парадигма роману Ю. Липи "Козаки в Московії” та її етнопсихологічні аспекти (2010)
Продай В. М. - Особливості вивчення казки Івана Липи "Близнята" у 5 класі загальноосвітньої школи (2010)
Руснак І. Є. - Художній світ новели "Ганнуся" Юрія Липи (2010)
Томчук О. Ф. - Роман Ю. Липи "Козаки в Московії": національна риторика тексту (2010)
Цибуковська М. С. - Зброя як знаковий образ-символ у новелах Юрія Липи й Уласа Самчука (2010)
Бернадська Т. М. - Функціонально-семантичний вияв комплексних категорійних значень у реченнсвій структурі (2010)
Горох Г. В. - Особливості поетичного мовлення Юрія Липи (2010)
Коваленко Б. О. - Мовні особливості ранніх оповідань М. Коцюбинського (на матеріалі оповідання "Андрій Соловійко або вченіє світ, а невченіє тьма") (2010)
Ладиняк Н. Б. - Підходи до вивчення синтаксису художнього прозового тексту в сучасній лінгвостилістиці, Михайлова A. I. (2010)
Марчук Л. М. - Антиномія добро/зло в індивідуальних стилях Ірени Карпи та Павла Загребельного (2010)
Мельник С. М. - Словотвірні особливості неологізмів у сучасній постмодерністській прозі (2010)
Остапенко В. І. - Англійські фразеологізми з етнонімами в мовній картині світу (2010)
Шевчук Н. К. - Дієслова творення у конструкціях зі знахідним відмінком (2010)
Атаманчук В. П. - Існування як пошук у новелах Х. Л. Борхеса "Everything and nothing", "25 серпня 1983 року", "Борхес і я", "Inferno, 1,32", "Paradiso, XXXI, 108" (2010)
Блєдних Т. Ю. - Гірка іронія Івана Світличного (2010)
Бурлакова І. В. - Джерела авторської свідомості інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича періоду муру (2010)
Васьків М. І. - Ідіостиль І. Чендея в координатах парадигми реалізм/модернізм (2010)
Глюдз М. М. - Проблематика і поетика раннього Ремарка (1920-40-і роки) (2010)
Загоруйко H. A. - Епістолярна творчість Івана Світличного. Хронологічно-тематичний аспект (2010)
Коваленко Н. Д. - Порівняння в національній призмі художнього мовлення Ірини Вільде (2010)
Конончук Т. І. - Літературний текст як художня антропологія (2010)
Марчак Т. А. - Шевченківські традиції у творчості "Перших хоробрих” (2010)
Мендель Ю. В. - Концепт тіла як частина міфологічного світогляду в поезії В. Затуливітра (за збіркою "Четвертий із триптиха") (2010)
Мукомел A. B. - Містичне, окультне та ритуальне у романі В. Шкляра "Ключ" (2010)
Пастух Т. А. - Методологічні аспекти реконструкції фольклорних текстів (2010)
Попадинець О. О. - Жанрово маркована лексика історичних романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького (2010)
Рарицький O. A. - Уроки духовності і моралі: Біблія у шкільному вивченні, Лаврусевич Н. О. (2010)
Тімофєєв A. B. - Домінування блакитної барви в ранній творчості М. Рильського (2010)
Тішкіна О. М. - Часовопросторова когерентність у сфері буття героїв "Малої" прози Любові Яновської (2010)
Томчук Л. В. - Архетипна основа української жіночої прози (2010)
Третячеико A. B. - Колористика художнього світу Володимира Підпалого (2010)
Філінюк Ю. А. - Фоностилістичне дослідження емоцій у діалогах художнього тексту (2010)
Чепурняк Т. О. - Внутрішні авторські рефлексії у поезіях в прозі Ольги Кобилянської (на матеріалі творів "Акорди", "Мої лілеї", "Весняний акорд") (2010)
Вихідні дані (2010)
Кузнецов В. Г. - Оптимізація режимів систем електропостачання з урахуванням впливу джерел спотворення, Тугай Ю. І, Нікішин Д. А. (2017)
Кривцов В. В. - К вопросу о надежности систем с распределенной нагрузкой, Гуревич В. И. (2017)
Друзь В. О. - Моделі математичного моделювання процесів енергетичних мереж Smart Grid, Мороз О. М., Черемісін М. М. (2017)
Лиховид Ю. Г. - Використання неповнореакторних режимів ліній електропередач, Мельничук В. А., Тугай І. Ю. (2017)
Гуревич В. И. - Проблема преднамеренных электромагнитных деструктивных воздействий на электроэнергетические системы (2017)
Жарков А. В. - Когенераційний вітропарк для приватного теплично-парникового комплексу, Жарков В. Я. (2017)
Гриб О. Г. - Розрахунок масогабаритних параметрів безпілотних літальних апаратів для моніторингу енергооб’єктів, Зуєв А. О. (2017)
Лисенко О. В. - Статистичний аналіз потенціалу спільної роботи вітрової та сонячної електростанцій , Назаренко І. П. (2017)
Баженов В. Н. - Упреждающие и последействующие функции для релейной защиты , Кулешов В. С., Кулешова К. В. (2017)
Виноградов А. В. - Сокращение времени восстановления электроснабжения сельских потребителей при отказах в линиях электропередачи за счет применения средств секционирования и резервирования, Виноградова А. В., Лукьянов Ю. И., Шакина Л. Н. (2017)
Кучанський В. В. - Засіб подавлення аперіодичної складової струму при комутаціях ліній надвисокої напруги (2017)
Коменда Т. І. - Фазори та їх морфометрична оцінка, Коменда Н. В., Давиденко Л. В. (2017)
Бондаренко Є. А. - Управління системою електробезпеки персоналу електричних станцій та систем для мінімізаціі параметрів ризику електротравматизму, Кушнір Д. С. (2017)
Попадченко С. А. - Гібридні електричні мережі – необхідність та перспективи розвитку в Україні (2017)
Федосеєнко О. М. - Спосіб підвищення провідності розтіканню вертикальних заземлювачів електроустановок (2017)
Лисиченко Р. М. - Удосконалення схем частотних перетворювачів за рахунок адаптивного керування (2017)
Дюбко С. В. - Аналіз та оцінка методів та моделей прогнозування ожеледно-паморозевих відкладень на повітряних лініях електропередавання (2017)
Бондаренко В. О. - Оптимізація режиму передачі електроенергії по лінії 750 кВ, Довгалюк О. М., Бондаренко Р. В. (2017)
Єгоров О. Б. - Врахування нелінійної магнітної проникності осердя трансформатору при моделюванні перехідних процесів, Єлецька Г. О., Геращенко А. О. (2017)
Єгоров О. Б. - Особливості використання системи Autocad Electrical при проектуванні об’єктів електропостачання, Луньова О. В. (2017)
Карюк А. О. - Вищі гармоніки в промислових та побутових системах електропостачання, Ієрусалімова Т. С., Сєдова О. О. (2017)
Курашкін С. Ф. - Механізм пошкодження елементів конструкції силового трансформатора, Попова І. О. (2017)
Пазій В. Г. - Аналіз проблем діагностики технічного стану та моніторингу режимів розподільних електричних мереж, Мірошник О. О., Нестеров М. Н. (2017)
Загайнова О. А. - Підвищення експлуатаційної надійності маслонаповненого високовольтного обладнання електричних мереж та систем на основі контролю стану ізоляції, Сердюкова Г. М. (2017)
Островерхов М. Я. - Векторна система регулювання напору відцентрового насосу, Бурик М. П. (2017)
Козирський В. В. - Передпосівна обробка насіння квасолі в магнітному полі, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2017)
Жила В. І. - Дослідження змішувачів кормів та обґрунтування раціональних технологічних та енергетичних параметрів, Сорокін М. С., Гузенко В. В. (2017)
Мішин В. І. - Однофазний автономний асинхронний генератор, Лут М. Т., Брагіда М. В. (2017)
Постнікова М. В. - Дослідження впливу фізико-хімічних факторів на енергоємність процесів очищення зерна, Нестерчук Д. М. (2017)
Вовк О. Ю. - Розрахункове визначення втрат активної потужності в асинхронних електродвигунах за паспортними даними, Квітка С. О., Квітка О. С. (2017)
Попова І. О. - Аналіз впливу несиметричних навантажень на режими роботи трифазного асинхронного електродвигуна, Нестерчук Д. М., Попрядухін В. С. (2017)
Стребков О. А. - Розробка пристрою діагностування додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна в післяпусковий період, Вовк О. Ю., Стьопін Ю. О. (2017)
Квітка С. О. - Пристрій контролю функціонального стану і захисту асинхронних електродвигунів від аварійних режимів роботи, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2017)
Цибух А. В. - Модель визначення переміщень від втомнісного зносу в кінематичних парах механічної частини електроприводу, Скрипка Л. С. (2017)
Чміль А. І. - Порівняння результатів обробки насіння кукурудзи в електромагнітному полі високої та надвисокої частоти, Лазарюк К. О. (2017)
Червінський Л. С. - Розробка узагальнюючої математичної моделі процесу вирощування овочів у теплиці для вирішення питання оптимізації процесу, Сторожук Л. О. (2017)
Червінський Л. С. - Теоретичне обґрунтування дії енергії оптичного випромінювання на структури біологічних об’єктів, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2017)
Рубаненко О. Є. - Обґрунтування можливості виявлення дефектів деформації обмоток силового трансформатора за результатами вимірювань FRA, Лабзун М. П., Грищук М. О. (2017)
Никифорова Л.Є. - Пристрій для електрофізіологічних досліджень рослинних біооб’єктів (2017)
Голодний І. М. - До питання фільтрування водорості спіруліни (2017)
Якунін О. А. - Методи параметричної ідентифікації математичних моделей розрядних джерел світла (2017)
Скрипник А. М. - Визначення економічно доцільних місць розташування та обґрунтованих величин потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах, які живляться від системного електропостачання, Кожан Д. П. (2017)
Сотнік О. В. - Дослідження методу підвищення надійності при експлуатації асинхронних двигунів у сільськогосподарському виробництві за інтегральним показником, Сорокін М. С., Величко І. А. (2017)
Назаренко І. П. - Электротехнологический комплекс для охлаждения теплиц, Діордієв В. Т., Діордієв О. О., Кашкарьов А. О. (2017)
Ягуп К. В. - Узагальнені методи для оптимізації режимів в трифазних системах з несиметричними та нелінійними навантаженнями (2017)
Федюшко Ю. М. - К вопросу о предпосевной микроволновой обработки семян (2017)
Сухін В. В. - Метод розрахунку лазерного опромінення кореневої системи рослин стрижневого типу в живильному розчині гідропонної установки, Лисиченко М. Л. (2017)
Хандола Ю. М. - Стабілізація тиску води у сільських водопровідних мережах із застосусанням регульованого електропривода, Назаренко О. Ю., Середин М. Ю. (2017)
Лисиченко Н. Л. - Применение интерференционной микроскопии и лазерного излучения для интенсификации и диагностики технологических процессов в молочной промышленности, Жила В. И., Васильев В. С., Дорич О. В., Бабич Е. М., Кныш О. В., Исаенко Е. Ю., Дроздов А. А., Рыжкова Т. Н. (2017)
Бородай И. И. - Исследование технических параметров системы для обработки яблок электромагнитным излучением (2017)
Федюшко А. Ю. - Определение параметров генератора на основе двухкольцевой фазовой подтройки частоты, Косулина Н. Г. (2017)
Гуцол Т. Д. - Анализ помехоустойчивости и электромагнитной обстановки в зонах дистанционной диагностики состояния животных радиометрическим приёмником, Черенков А. Д. (2017)
Чорна М. О. - Застосування електромагнітного випромінювання для сушки та дезінфекції насіння зернових культур (2017)
Ляшенко Г. А. - Определение частот электромагнитного излучения для стимуляции иммунокомпетентных клеток животных, Полянова Н. В. (2017)
Романюк В. А. - Використання лазерних і комп’ютерних технологій для своєчасного виявлення виникнення пожежі, Ляшенко Г. А., Черепнев І. А., Полянова Н. В. (2017)
Косулина Н. Г. - Анализ распределения электромагнитного поля при облучении биологических веществ, Черенков А. Д., Сингатулин Р. С. (2017)
Санін Ю. К. - Аналітичні дослідження щодо розмноження і розповсюдження збудників хвороб бджіл (2017)
Попрядухін В. С. - Визначення діапазону довжин хвиль для лікування маточного поголів’я великої рогатої худоби, Попова І. О. (2017)
Кравченко П. О. - Дослідження напрямків енергозбереження шляхом проведення ефективного енергоаудиту, Мороз С. О. (2017)
Вихідні дані (2017)
Боришкевич І. І. - Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2017)
Городецька М. О. - Еволюція податково-бюджетних відносин та реформування фіскальної системи України, Туголуков А. С. (2017)
Дашкевич А. В. - Механизм повышения конкурентоспособности национальной логистической системы (2017)
Денисюк В. А. - Сравнительный анализ показателей экономики и высокотехнологической торговли товарами в Украине с некоторыми членами Евросоюза (2012-2016 г.г.) (2017)
Іванов С. В. - Європейський досвід модернізації промислових регіонів, Солдак М. О. (2017)
Каленюк І. С. - Освітні імперативи становлення економіки знань, Дьякон А. А. (2017)
Ковальов Є. В. - Пріоритети економічного розвитку (2017)
Матвейчук Л. О. - Нормативно-правові засади розвитку Е-оподаткування в Україні (2017)
Небрат В. В. - Розвиток підприємництва як основа конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Олійник О. В. - Фінансовий менеджмент та інвестиційна стратегія Нобелівського фонду: погляд крізь століття, Сідельнікова І. В., Олійник А. О. (2017)
Осецький В. Л. - Інноваційний розвиток: виклики та управління власністю, Осецька Д. В. (2017)
Підоричева І. Ю. - Проблеми та шляхи руху до інноваційних змін в економіці України в умовах системної кризи (2017)
Плющ О. Б. - Модели управления инвестиционными рисками в сфере разработки информационных систем, Оберемчук В. Ф., Драчев Д. Ю. (2017)
Соловйов В. П. - Обговорення принципу дирижизму як інструменту для цілеспрямованого розвитку економіки (2017)
Стеблій Г. Я. - Розвиток фондового ринку України на основі світового досвіду, Тувакова Н. В., Сватюк О. Р. (2017)
Степаненко Д. М. - Инновационные риски в системе экономических отношений (2017)
Супрун Н. А. - Неопротекціонізм на сучасному етапі транснаціоналізації світової економіки, Боднарчук Т. Л. (2017)
Ткачук В. В. - Стан та динаміка розвитру агропромислового виробництва, Олійник О. С. (2017)
Фурса А. В. - Сутність та еволюція теоретичних основ інноваційно-інвестиційної політики в ринковій економіці , Бондар В. С., Стрельбіцький П. А. (2017)
Чевганова В. Я. - Чинники впливу на потенціал розвитку регіону, Міняйленко І. В. (2017)
Wsciubiak L. - What patent data tells us about Polish-Ukrainian technological cooperation? (2017)
Андрейцева І. А. - Формування облікової політики підприємства: українська практика та перспективи вдосконалення (2017)
Васильчак С. В. - Аналіз інвестування сільськогосподарських підприємств Львівської області, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2017)
Дідківська Л. В. - Сільськогосподарська кооперація – основа розвитку аграрного підприємництва в Україні (2017)
Жидяк О. Р. - Мотиваційний важель кадрової політики агропідприємств, Демидова М. М. (2017)
Залознова Ю. С. - Пріоритетні напрями розвитку персоналу підприємств на засадах соціальної відповідальності як інструменту досягнення сталого розвитку (2017)
Іванова А. С. - Оцінка конкурентоспроможності верстатобудівних підприємств України, Коротченко А. П. (2017)
Кизенко О. О. - Проблеми управлінської адаптації організації до змін зовнішнього середовища: стратегічний контекст, Гребешкова О. М., Гребешков О. М. (2017)
Кремин А. Е. - Развитие муниципальной экономики на основе активизации малого предпринимательства (2017)
Кушнір О. К. - Управління логістичними процесами на підприємстві (2017)
Мазилов Е. А. - Оценка состояния и уровня развития промышленного комплекса региона (2017)
Мазур Н. А. - Управління структурою капіталу підприємства: галузеві особливості, Суліма Н. М., Семенець І. В. (2017)
Мельник О. В. - Сутність управління фінансами проектів підприємства (2017)
Панковець М. П. - Регулятивна роль держави у розвитку підприємництва: придатність світового досвіду до української дійсності (2017)
Пармакли Д. М. - К вопросу о проблемах жизнеспособности предприятий, Дудогло Т. Д. (2017)
Свідер О. П. - Інституційне середовище прямого іноземного інвестування (2017)
Трушкіна Н. В. - Удосконалення організації збутової діяльності як напрям реформування вітчизняної вугільної промисловості (2017)
Феєр О. В. - Стан і тенденції розвитку малого бізнесу в Україні, Рубіш М. А. (2017)
Чаплінський В. Р. - Проблеми та перспективи функціонування сфери оптової торгівлі у Хмельницькій області (2017)
Nowak D. - Предпринимательство армян в Польше – предварительные задачи, Martirosyan G. (2017)
Вихідні дані (2017)
Шемаєв В. В. - Розвиток інфраструктури зернових терміналів у морських портах: інвестиційний аспект (2016)
Матвієнко М. В. - Методичні підходи до формування цін в рамках портового комплексу (2016)
Власенко О. С. - Методичні засади підбору плавскладу для судноплавних компаній, Царан Ю. В. (2016)
Махуренко Г. С. - Операционное регулирование деятельности портов, Магамадов О. Р., Макаренко А. Е. (2016)
Белоус К. В. - Формування системи управління витратами ремонтного підприємства на морскому транспорті, Бондарь Н. Г. (2016)
Гребенник Н. Г. - Основи управління ефективністю діяльності крюїнгової компанії, Данченко О. О. (2016)
Медведева М. И. - Моделирование гибкой производственной системы с переналадкой, ненадежным оборудованием, потерей заказа и профилактикой (2016)
Shumlianska O. I. - Factual, prognosticated and standard multifactor sensitivities (2016)
Кубіній В. В. - Конкурентоспроможність як телеологічний імператив економічного розвитку, Югас Е. Ф., Косовілка Т. І., Йовбак О. В. (2016)
Смачило В. В. - Рівнево-ієрархічна демаркація соціально-економічної категорії "кадровий потенціал" (2016)
Михайлюк І. І. - Туристично-рекреаційний потенціал Закарпатскої області (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Namiotko V. - The economic situation of farms located in less favoured areas on the example of Lithuania and Poland, Goral J., Soliwoda M. (2017)
Okunola A. M. - Capital investment: lubricant of the engine of production process in agricultural sector – evidence from Nigeria (2017)
Romanchuck L. - Rural population residing the radioactively contaminated areas income and employment evaluation, Fedonuk T., Dovzhenko V., Chaikin O., Melnyk N. (2017)
Володін С. - Методичні засади фастплант-технологій швидкого виробництва нішевих культур (2017)
Данкевич В. - Економіко-правові аспекти сучасного землекористування, Костенко С., Пивовар П. (2017)
Дядюк М. - Український ресторанний бізнес у формуванні продовольчої безпеки в умовах євроінтеграції, Филипенко О. (2017)
Линенко А. - Оцінювання фінансової безпеки учасників об’єднання підприємств, Конєв В. (2017)
Лисенко В. - Корпоративна стратегія управління ризиками в агробізнесі (2017)
Мартинюк А. - Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні (2017)
Салькова І. - Кон’юнктура ринку м’яса птиці в Україні (2017)
Степанова І. - Проблеми забезпечення агросировиною твердопаливного сектора біоенергетики в Україні (2017)
Танклевська Н. - Методичні підходи до визначення сутності та класифікації страхування, Ярмоленко В. (2017)
Шаманська O. - Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини, Паламаренко Я. (2017)
До відома авторів (2017)
Рокита О. І. - Лікування онкологічних захворювань і серцево­судинна токсичність. Точка зору Європейського товариства кардіологів. Частина ІІІ, Руденко Ю. В. (2017)
Охоцька О. І. - Рекомендації Американської асоціації серця та Американської колегії кардіологів із ведення пацієнтів із захворюванням периферичних артерій нижніх кінцівок 2016 року Доповідь робочої групи щодо клінічних практичних настанов. Частина І (2017)
Амосова К. М. - Особливості різних фенотипів погіршення функції нирок у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю залежно від змін рівня ліпокаліну, асоційованого із желатиназою нейтрофілів, і вихідної функції нирок, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Руденко Ю. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Кацитадзе І. Ю. (2017)
Черняга-­Ройко У. П. - Предиктори відновлення синусового ритму в пацієнтів із персистентним тріпотінням передсердь, Жарінов О. Й., Акер А. В. (2017)
Целуйко В. Й. - Результати тривалого спостереження хворих на атеросклероз периферичних артерій нижніх кінцівок, Ярова О. Д. (2017)
Амосова К. М. - Зв’язок показників пульсової хвилі і рівня 25(ОH) вітаміну D3 у пацієнток похилого віку з неускладненою артеріальною гіпертензією, Поворознюк В. В., Нішкумай О. І., Лазарєва К. П., Мостбауер Г. В., Лазарєв П. О., Руденко Ю. В. (2017)
Кобза І. І. - Клінічна симптоматика каротидної хемодектоми (пухлини каротидного вузла), Савченко А. А. (2017)
Петюніна О. В. - Однонуклеотидний поліморфізм А1166С гена AGTІІR1 і ремоделювання серця після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П. (2017)
Русин В. І. - Хірургічне лікування пацієнтів із венозними тромбозами нижніх кінцівок, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2017)
Дужий І. Д. - Стан протеолітичної системи на прикладі нейтрофільної еластази у хворих із трофічними виразками артеріального та венозного генезу, Ніколаєнко А. С., Попадинець В. М., Медведєва І. М. (2017)
Журавлёва Л. В. - Влияние комбинированной терапии с применением альфа­липоевой кислоты на показатели поражения сосудов у больных ишемической болезнью сердца, Лопина Н. А. (2017)
Мишаківський О. А. - Роль реконструктивної хірургії мітрального клапана в лікуванні первинної мітральної недостатності, Аверчук В. Г., Кобза І. І. (2017)
Пиптюк О. В. - Остеопротегерин як маркер у лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Пиптюк В. О. (2017)
Зайцева О. Е. - Системный амилоидоз с поражением сердца, Дядык Е. А., Кушнир Л. В., Раад Т. (2017)
Лебідь І. Г. - Стратегія визначення функціонального стану та якості життя дорослих із природженими вадами серця (2017)
Геник С. М. - Аневризматичне ураження артеріальних басейнів (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kyrychenko V. V. - Application of Dynamic Systems for Encoding Data in Telecommunication Channels, Lesina Ye. V. (2017)
Sushchenko O. A. - Assessment of Accuracy of Nonorthogonal Redundant Inertial Measuring Instruments, Bezkorovainyi Y. M., Novytska N. D. (2017)
Vasylenko M. P. - Microelectromechanical Sensors Automated Testing System (2017)
Timchenko V. L. - Optimization of Stabilization Processes of Quadrocopter for Maritime Traffic’s Monitoring, Lebedev D. O. (2017)
Tovkach S. S. - An Adaptive Prediction of Aircraft Motion with the Elements of Virtual Reality, Romanovska A. A. (2017)
Ryzhkov L. M. - Attitude Determination Based on Axis and Angle Rotation Computing (2017)
Farhadi R. M. - Robust PID Control Tuning for the Uncertain Nonlinear Dynamic Model of the Unmanned Aerial Vehicle (2017)
Melnyk O. S. - Automated Control LED Systems of Artificial Skyscraper, Poliakov Y. V., Kosov A. O. (2017)
Tunik A. A - Robust Optimization of the UAV Gain-Scheduled Flight Control System, Nadsadna О. I. (2017)
Zakharin F. M. - Unmanned Aerial Vehicle Integrated Navigation Complex, Ponomarenko S. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Classification of Vertical-Axis Wind Power Plants with Rotary Blades, Shvaliuk I. S. (2017)
Filonenko S. F. - Influencing of Composite Machining Speed on Experimental Regularity of Acoustic Emission Amplitude Parameters Change, Zaritskyi O. V. (2017)
Goncharenko A. V. - An Example of an Alternative Method of the Normal Distribution Density Derivation via a Concept of a Multi-Optional Optimality (2017)
Tachinina O. M. - Method of Dynamic Programming for Information Robot’s Branching Path Optimization (2017)
Sineglazov V. M. - Comparative Characteristics of Keras and Lasagne Machine Learning Packages, Omelchenko M. O., Hotsyanivskyy V. P. (2017)
Chuzha O. O. - 3D Model of Landmarks for Autonomous Navigation of Unmanned Aerial Vehicles, Pazyura N. V., Romanenko V. G. (2017)
Silvestrov A. M. - Application of the Method of Weight Selective Functions for Description of Complex Nonlinear Dependencies, Skrynnyk O. M., Spinul L. Yu. (2017)
Publisher's imprint (2017)
Содержание (2016)
Куцин В. С. - Никопольскому заводу ферросплавов 50 лет (2016)
Патон Б. Е. - Коллективу Никопольского завода ферросплавов! (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського