Целуйко В. Й. - Вплив дотримання рекомендацій з лікування в першу добу інфаркту міокарда із зубцем Q задньої стінки лівого шлуночка із залученням правого шлуночка на клінічний перебіг захворювання, Лозова Т. А. (2018)
Венгер І. К. - Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень, Костів С. Я., Господарський А. Я., Колотило О. Б., Зарудна О. І., Костів О. І., Гусак М. О. (2018)
Тополов П. О. - Вплив обробки оксигенатора адаптаційною композицією під час аортокоронарного шунтування на зміну клітин крові, Дьордяй І. С., Собанська Л. О., Куриленко Я. В., Белемець Н. І., Лазаренко О. М., Лазаренко Г. О., Алексєєва Т. А., Гур’янов В. Г. (2018)
Лебідь І. Г. - Комплексна оцінка ступеня тяжкості вади і клінічного функціонального статусу в дорослих із природженими аномаліями серця (2018)
Дужий І. Д. - Оцінка якості життя хворих із трофічними виразками венозного генезу, Попадинець В. М., Кравець О. В., Ніколаєнко А. С. (2018)
Зайцева О. Е. - Инфарктная маска аортоартериита, Карпович Л. Г., Нишкумай О. И. (2018)
Журавлёва Л. В. - Протективное влияние альфа­липоевой кислоты на сердечно­сосудистые заболевания, обусловленные оксидативным стрессом, Лопина Н. А. (2018)
Оголошення (2018)
До уваги авторів (2018)
Димидюк Д. - Озброєння вірменського воїна наприкінці ІХ – всередині ХІ ст. (2017)
Мацьков О. - Чисельність армії Ю. Хмельницького у Чуднівській кампанії 1660 року: спроба з’ясування (2017)
Бойченко Г. - Робітнича революція у Фінляндії 1918 р. (2017)
Дацків І. - Німецький чинник у зовнішньоекономічній політиці УНР 1918 р. (2017)
Захожай З. - Між польським "молотом" і радянським "ковадлом" (Східна Галичина в 20 – 30 рр. ХХ ст.) (2017)
Уллах П. - Військова підтримка США Пакистану впродовж 1965 – 1971 рр. (2017)
Jahangirova Т. - Features of refugees problem in Azerbaijan (2017)
Секо Я. - Центральноєвропейський дискурс у контексті дисидентського руху 1980-х рр. (2017)
Павлович Ю. - Внутрішня політика Республіки Білорусь у візії українських істориків та політологів (1991 – 2004 рр.) (2017)
Лахманюк Т. - Співробітництво між Україною та Ісламською Республікою Пакистан у політичному вимірі (1991 – 2013 рр.) (2017)
Гапеєва О. - Історико-ментальні складові конфліктності в інформаційній сфері між Росією та країнами Балтії (2017)
Слюсаренко А. - Становлення, організація та функції підрозділів інформаційно-психологічних операцій сил спецоперацій сухопутних військ США (середина ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Ангелова А. - Старість у первісно-релігійному світогляді (2017)
Заплетнюк О. - Релігійна реформа фараона Аменхотепа IV як наслідок зміцнення позицій фіванського жрецтва культу Амона (2017)
Бистрицька Е. - Екуменічний рух 1940-х рр. і Російська Православна Церква: політичний аспект проблеми (2017)
Терещенко В. - Механізм реалізації політики державного атеїзму в середині 1940 – 1950-х рр. (2017)
Стоцький Я. - Наука і релігія крізь призму діяльності лауреатів нобелівської премії (за винятком нобеліянтів премії миру) (2017)
Котляров П. - Посилення religionis studium за шкільним статутом Херцберга і навчальним планом для Адріана Хелміцкого (2017)
Пасічник Н. - Викладання науки про фінанси у Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2017)
Лучаківська І. - Становлення вищої освіти в Галичині: особливості, тенденції, напрями (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Слободян С. - Дискусія щодо шкільної історичної освіти в СРСР наприкінці 20-х рр. XX ст. (2017)
Кришталь С. - Підготовка слухачів робітфаків до вступу у виші (2017)
Берека В. - Новітні підходи в методології та методиці викладання історії в Україні (2017)
Біловус Л. - Матеріали періодичних видань української діаспори США як джерело інформації про кредитну кооперативу "Самопоміч" (2017)
Саранча Г. - Розселення та первинна адаптація українських трудових емігрантів у США (2017)
Грузін В. - Зародження українського націоналістичного руху у Чехословаччині (1920 – 1930-ті рр.), Криськов А. (2017)
Подобєд О. - Чутка як інструмент формування колективної пам’яті в середовищі переміщених українців повоєнної Західної Німеччини (2017)
Гнідик І. - Тенденції збереження та трансформації національно-культурної спадщини української еміграції через призму становлення ГКЦ у США (2017)
Нагірний М. - Переселенці під час локальних конфліктів: досвід хорватських українців наприкінці ХХ ст. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Келембет С. - Великі князі Чернігівські: перші десятиліття монгольського панування (2017)
Бондар О. - Оборонні двори Києво-Печерської лаври на території Пакульської волості (2017)
Філіпова Г. - Київ та полонені шведи часів Північної війни: маловідомі факти (2017)
Сердюк І. - Не бивши кума, не пити пива: "кумівство", стратегії і практики вибору хрещених батьків у суспільстві Гетьманщини (2017)
Казімірова С. - Ремесла та промисли Менської сотні у другій половині XVII-XVIII ст, Тужик М. (2017)
Саєнко Н. - Соціальна топографія Батурина другої половини ХVІІІ ст. (за матеріалами Рум’янцевського опису (2017)
Козоріз В. - Іноземні поселенці на землях села Великий Хутір (2017)
Науменко А. - Єврейська землеробська громада у селі Бреч Сосницького повіту Чернігівської губернії (2017)
Подлевський С. - Графіті Спасо-Преображенського собору в Чернігові (2017)
Корнієнко В. - Документи з історії дослідження Адріаном Праховим старожитностей Чернігова у 1892 р. (з фондів Національного заповідника "Софія Київська", Чигирик І., Четвєрікова І. (2017)
Миколайко Т. - Іван Мазепа – ктитор Троїцького собору в Чернігові (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 8), Тарасенко І. (2017)
Дятлов В. - Середньовіччя і реформація. Проблема континуїтету в історіографічному дискурсі (2017)
Маслійчук В. - Освітні ініціативи в Малоросійській губернії 1797 – 1802 рр (2017)
Котельницький Н. - Микола Андрійович Шліппенбах – нащадок І. І. Петрункевича (2017)
Половець М. - Павло Павлович Білецький-Носенко (1774 – 1856) (2017)
Хаценко О. - Внесок П. Я.Дорошенка у розвиток національної культури (2017)
Бойко Л. - Настоятелі Георгіївської церкви (2017)
Шекун В. - Неопублікований родовід С. Д. Носенка (2017)
Кузьменко В. - Добротворець. На пошану 80-річчя Михася Ткача (2017)
Студьонова Л. - Завжди в пошуку (2017)
Павленко С. - Зображення І. Мазепи та його близьких у композиції "Успіння" (книга "Новий Завіт" 1753 р.) (2017)
Циганок О. - Про жанрові особливості твору Лаврентія Крщоновича "КІОТ СРІБНОКОВАНИЙ..." (1695 (2017)
Гирич І. - Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 2. Матеріали до бібліографії. – Київ,2016.– 943 с. (2017)
Пам’яті Володимира Миколайовича Сапона (2017)
Куцька О. - Агітація, пропаганда, інформаційно-психологічна війна: історія виникнення термінів, їх значення та взаємозв’язок (2017)
Степанчук Ю. - Образ Богдана Хмельницького в матеріалах Міжнародної наукової конференції "Берестечко 1651 в історії Польщі та України" (2017)
Чуйко І. - Джерельна база дослідження громадської та парламентської діяльності Євгена Олесницького (1860 – 1917 рр.) (2017)
Буцький П. - Історіографія та джерела з історії заліснення північно-західного Приазов’я (XIX – початок ХХ ст.) (2017)
Мацєжинський В.-Л. - Реклама у польській пресі Королівства Польського і Галичини з кінця XVIІI CТ. – до початку ХХ ст. (2017)
Янюк І. - Соціально-економічний розвиток Східної Галичини кінця ХІХ ст. – 1939 р. сучасна українська історіографія (2017)
Сорокіна О. - Інформаційне джерело діяльності західної української діаспори як носій історико-культурних цінностей 20 – 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Левчук О. - Газетна періодика Києва 1905 – 1914 рр. в сучасній українській історіографії: провідні центри вивчення, тенденції та напрямки дослідження (2017)
Зозуля Н. - Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про забезпеченість зброєю та амуніцією повстанського руху в Середньому Подніпров’ї у 1918 – 1921 рр. (2017)
Мельник Р. - Матеріально-технічне постачання армії УНР в українській військово-теоретичній думці 20 – 30 рр. ХХ ст., Мельник В. (2017)
Шама О. - Деякі аспекти платонівської філософії у поемі І. Франка "Страшний суд", Шама Т. (2017)
Труба Р. - Князь В.-К. Острозький і фундація його імені в Тернополі у дослідженнях Омеляна Терлецького (2017)
Гуменна І. - Роль Михайла Грушевського у становленні та розвитку українського студентського руху Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Бей Н. - Внесок Б. Луцького у розвиток світового автомобілебудування (1865 – 1942 рр.) (2017)
Полянський О. - Полковник Петро Болбочан в українській революції 1917 – 1921 рр. (2017)
Тичка Г.-М. - Місія Анрі Віллєма у Східній Галичині (листопад - грудень 1918 р.) (2017)
Білик Н. - Спогади Зенона Кузелі як історичний документ (2017)
Огірко О. - Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти українського народу (2017)
Скакальська І. - "Неслава" Бориса Харчука очима кліо (2017)
Polkovsky V. - Petro (Peter) Savaryn: a pillar of the post-war Ukrainian community in Canada (2017)
Ятищук О. - Український фольклор як джерело історико-етнографічних знань (2017)
Саламаха І. - Фінансування галицьким крайовим сеймом охорони історичних пам’яток Східної Галичини у другій половині ХІХ ст. (2017)
Щеглов А. - Культурне життя львівського гарнізону та його військові традиції (1921 – 1939 рр.) (2017)
Гуменюк В. - Житлово-побутові умови національних меншин Півдня України (1920 – 1930-і рр.) (2017)
Спіркіна О. - Усвідомлення національної незалежності крізь призму життя та творчості черкаських літераторів (1990 – 2001 рр.) (2017)
Костюк Л. - Новорічна обрядовість у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Чорномаз Б. - Менталітет та історична пам’ять в інформаційній війні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Харитонов Є. О. - Інформаційне суспільство, громадянське суспільство та приватне право: питання співвідношення, Харитонова О. І. (2018)
Адамова О. С. - Предмет договору морського страхування: до постановки проблеми (2018)
Анікіна Г. В. - Види смерті фізичної особи та їх значення для цивільного права (2018)
Бабич І. Г. - Значення принципу добросовісності при визначенні зловживання правом (2018)
Бобошко О. О. - До питання визначення підстав зміни договору за цивільним законодавством україни (2018)
Дихта Н. М. - Прояв фідуціарності сторонами під час реалізації прав за договором доручення (2018)
Куцин А. В. - Методологія дослідження питань цивільно-правового регулювання відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності (2018)
Вороніна Н. В. - Страхування майна від пожежі: проблеми теорії та практики (2018)
Давидова І. В. - Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання (2018)
Мазіна О. О. - Стан законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав (2018)
Кушнерук Д. В. - Правове регулювання конфіскації майна за законодавством україни (2018)
Мерзлa Ю. Є. - Посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини: теорія та практика (2018)
Обіход О. М. - Проблематика визначення істотних умов договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2018)
Стеценко О. С. - До питання визначення поняття набувальної давності на нерухоме майно за цивільним законодавством україни (2018)
Драгомирова Ю. В. - Особливості правового регулювання розірвання шлюбу у праві деяких зарубіжних країн (2018)
Кізлов С. А. - Поняття обмежень права власності у праві зарубіжних країн (2018)
Бігняк О. В. - Загальнотеоретичні підходи до поняття права на захист корпоративних прав (2018)
Токарева В. О. - Інтелектуальна власність в індустрії моди (2018)
Сердечна І. Л. - Мачуха, вітчим та пасинок, падчерка як учасники сімейних правовідносин (2018)
Катренко А. А. - Забезпечення приватних та публічних інтересів у шлюбному договорі (2018)
Голубєва Н. Ю. - Вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство (2018)
Шкорупеєв Д. А. - Щодо визначення процесуального правового статусу позивача та відповідача у справах про стягнення аліментів на утримання дитини (2018)
Charytonowa H. - Wyklady. Temat 1. Prawo cywilne – ogolny esej, Charytonow Y. (2018)
Jorge Vladimir Pons Y Garcia - New opportunities for notaries: the use of alternative dispute resolution (adr) (2018)
Вітаємо Володимира Васильовича Луця (2018)
Мисяк П. - Візит цивілістів ну "оюа" до зеленої гури (2018)
Група технічного редагування (2018)
Горленко О. М. - Кір – проблема сучасної дитячої інфектології(огляд літератури), Гема-Багина Н. М. (2017)
Больбот Ю. К. - Імунологічне обґрунтування місцевої терапії повторних бактеріальних ускладнень гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Карпенко А. B. (2017)
Больбот Ю. К. - Особливості продукції деяких цитокинів у дітей раннього віку з повторними епізодами бронхообструктивного синдрому, Годяцька К. К., Бордій Т. А. (2017)
Торохтін О. М. - Концепція систематизації чинників, що формують фізичні та хімічні складові юкстареакційного гомеостазу ензимів, Різак Г. В. (2017)
Мочалов Ю. О. - Фелінозна лімфаденопатія на стоматологічному прийомі: опис клінічного випадку, Гелей В. М., Степа О. В., Шкерта Р. Р. (2017)
Локота Ю. Є. - Особливості клінічного дослідження та встановлення етіології дистопії та ретенції зубів у фронтальній ділянці при патологічному прикусі (клінічний випадок), Кухарчук Л. В., Кухарчук В. М., Негря А. В., Локота М. Є., Вовчок Р. В., Маляр А. В. (2017)
Шимон В. М. - Морфологічні особливості трикальційфосфату, його використання для заповнення кісткових порожнин, Меклеш Ю. Ю., Литвак В. В., Шерегій А. А. (2017)
Городиловська М. І. - Клініко-ендоскопічні та морфологічні особливості езофагітупри гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у дітей шкільного віку з фоновою патологією (2017)
Фучко О. Л. - Особливості впливу мінеральної води "Нафтуся" на організм жінок із гіперплазією щитоподібної залози (2017)
Корчинська О. О. - Особливості захворювань печінки у вагітних, Костур К. П., Криванич Н. В., Мазур Б. Ф., Жултакова С., Галдунова Г., Шлоссерова А., Андрашчикова Ш., Рібарова Л. (2017)
Шимон В. М. - Вплив різних режимів лазера з термоефектом на структуру компактної кісткової тканини та регенерацію кістки у білих лабораторних щурів, Кубаш В. І., Стойка В. В. (2017)
Майданник В. Г. - Поширеність патології щитоподібної залози у пацієнтів із пароксизмальною вегетативною недостатністю, Мітюряєва І. О., Гнилоскуренко Г. В., Довгодько В. В., Довгополова О. В. (2017)
Горленко О. М. - Клініко-анамнестична характеристика дитячого контингенту гірського регіону Закарпатської області, Пушкаш Л. Ю. (2017)
Симулик В. Д. - Лікувальний вплив мікроклімату Солотвинських солекопалень на стан слизової оболонки респіраторного тракту у дітей, які хворіютьна бронхіальну астму, Золіна О. В., Туряниця С. М., Кіш П. П. (2017)
Корчинська О. О. - Стан новонароджених від матерів із передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі, Чонко О. Ю. (2017)
Горленко О. М. - Оро-фаціо-дигітальний синдром I типу (клінічний випадок), Ленченко А. В., Рошко І. Г., Янковська А. О. (2017)
Ростока Л. М. - Оптичні методи діагностики в медицині, Бобонич Е. П., Кудрявцев М. М., Сіткар А. Д., Пічкар Й. І., Горленко О. М. (2017)
Томей А. І. - Етіопатогенетичні аспекти виникнення синдрому ендогенної інтоксикації (огляд літератури) (2017)
Горленко Ф. В. - Результати прямої реваскуляризації дистальних форм ураження артерій нижніх кінцівок (2017)
Міцьо Т. В. - Аналіз ендокринологічної патології, основні показники за 2017 рік, Горват Т. М., Радь М. В., Пушкаш Л. Ю. (2017)
Ленченко А. В. - Виховна робота зі студентами на кафедрі дитячих хвороб медичного факультету (2017)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - Цифровая трансформация экономики, Бажан Л. И. (2017)
Палагин А. В. - Интеллектуальная система памяти с секционированными модулями на ПЛИС и кольцевыми шинами, Боюн В. П., Яковлев Ю. С. (2017)
Кийко В. М. - Локализация и распознавание автомобильных номеров на изображениях (2017)
Бабаков Р. М. - Модификация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов и заменой входных переменных, Баркалов А. А. (2017)
Фефелов А. А. - Реконструкция S-системы гибридным алгоритмом клонального отбора и дифференциальной эволюции, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Вороненко М. А. (2017)
Лисецкий Ю. М. - Технология сравнения эффективности методов оценивания и выбора альтернатив (2017)
Кривий С. Л. - Реалізація алгоритму розв’язання системи лінійних діофантових рівнянь в кільці лишків, Антонюк В. Т. (2017)
Voloshenyuk D. A. - Airplane Landing by the Curvilinear Glide Paths in Limits of the Border Trajectories Modelling Method (2017)
Бардачев Ю. Н. - Событийно-сетевая модель процессов разрушительного характера для риск-ориентированной системы поддержки принятия решений реального времени, Жарикова М. В., Шерстюк В. Г. (2017)
Melnikov S. V. - Modern Unmanned Aerial Vehicle Control Systems, Bondar S. O., Volkov O. Ye., Gospodarchuk O. Yu. (2017)
Наши авторы (2017)
Алфавитный именной указатель за 2017 год (2017)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Василеня Л. Е. - Народный ансамбль белорусской музыки, танца и песни "Рэй": от традиции к искусству, Шатарова М. А. (2017)
Єременко О. В. - Постановка голосу педагога-хореографа: теорія і методика (2017)
Криворотенко А. Ю. - Порівняльний аналіз моделей хореографічного виховання (європейський досвід), Прилуцька О. О. (2017)
Омельяненко З. В. - Психолого-педагогічні основи музично-танцювальної діяльності дітей дошкільного віку (2017)
Райденко О. П. - Костюм та його значення в розкритті образів хореографічного твору Полісся та Волині (2017)
Сизоненко В. А. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами бального танцювального мистецтва (2017)
Устименко-Косоріч О. А. - Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у ВНЗ України, Чжан Їн (2017)
Боровська Л. І. - Конотопська дитяча школа мистецтв: історія та сучасність (2017)
Корнюхіна А. В. - Інноваційні технології в музичній освіті: історико-теоретичний аспект (2017)
Рыжикова И. И. - Реализация идеи полихудожественности в практике подготовки педагогических кадров в Республике Беларусь (из опыта деятельности факультета эстетического образования БГПУ) (2017)
Бычкова Н. В. - Научно-исследовательский аспект педагогического рассказа о музыкальном произведении в контексте учебной деятельности будущих учителей музыки, Карнаухова Т. И. (2017)
Ван Яцзюнь - Просторове середовище як чинник формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорового навчання (2017)
Карпенко Є. В. - Теоретико-методичні основи вивчення творчої спадщини Миколи Леонтовича на заняттях з хорового аранжування (2017)
Люй Цзін - Концертно-виконавська компетентність: теоретичний аналіз (2017)
Шульженко Г. Є. - Фoрмувaння вoкaльних кoмпетенцій студентів у прoцесі музично-фaхoвoї підгoтoвки (2017)
Гордій А. В. - Сучасне молодіжне танцювальне мистецтво та специфіка його викладання на прикладі хіп-хоп танцю (2017)
Лі Жуйцін - Особливості прояву музично-естетичних смаків у підлітковому віці (2017)
Максимовська Т. В. - Вокальна підготовка учнів музичних шкіл (2017)
Шевченко А. С. - Специфіка вокально–джазової культури виконавців (2017)
Ishchenko V. O. - Old left and new left in the Ukrainian protests before Maidan (2016)
Weston Ch. M. - Trump’s Watergate? (2016)
Yenin M. N. - Terrorist organizations and social technologies in conditions of the hybrid war (2016)
Беленок А. А. - Повседневная деятельность студенческой молодежи г. Киева: социография бюджета времени, Мацко-Демиденко И. В. (2016)
Бовгиря І. В. - Динаміка релігійності у суспільствах Східної Європи: спроба структурування різноманіття (2016)
Власова Н. Ф. - Сфера фізичної культури та спорту як соціальна система (2016)
Дембицкий С. С. - Валидизация шкалы гражданской активности (2016)
Дзюба Н. В. - Соціально-демографічна модель електоральної поведінки та гендерні стереотипи (2016)
Дячук О. А. - Індивідуальне благополуччя як об’єкт соціологічних досліджень (2016)
Кругляк М. Е. - Статеве питання й проституція в житті студентства підросійської України ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Матюхін Д. А. - Cоціальні установки як показники стилю життя сучасної молоді: результати соціологічного опитування (2016)
Онуфрієнко О. О. - Чи кожна новація стає інновацією: аргумент суспільних наук (2016)
Паращевін М. - Сучасні теорії та концепції релігійної динаміки: можливості застосування до українських реалій (2016)
Піронкова О. Ф. - Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2016)
Яремчук С. С. - Основні постулати теорії релігійної економіки в соціології релігії (2016)
Валюшко І. О. - Кібербезпека України: наукові та практичні виміри сучасності (2016)
Верещак В. Г. - Система контролю за діяльністю розвідувального співтовариства Канади (2016)
Воронежський К. В. - Перепони застосування принципу презумпції вини в Україні, як засобу боротьби із політичною корупцією, в контексті загрози внутрішньодержавній безпеці (2016)
Дем’яненко О. О. - Роль громадянського суспільства у контексті глобалізаційних процесів (2016)
Донська А. Г. - Концепт Європи та майбутнє Європейського Союзу (2016)
Зименкова В. В. - Нова стратегія адміністрації Дональда Трампа щодо Афганістану та Південної Азії (2016)
Кольцов В. М. - Роль політичної опозиції у краху режимів "реального соціалізму" в сучасних країнах Вишеградської групи (70–80 роки ХХ ст.) (2016)
Колюх В. В. - Політична відповідальність Конституційного Суду України (2016)
Оніпко З. С. - Концепція мінімальної держави в лібертаристських поглядах Роберта Нозіка (2016)
Швець С. Л. - Міграційне питання в політичному дискурсі сучасної України (2016)
Голосніченко І. П. - Необхідність альтернатив профкомпетентності для вивчення і оцінки правовідносин адміністративними суддями (2016)
Кропивна К. О. - Судовий контроль як засіб забезпечення ефективного виконання судових рішень (2016)
Тараненко М. Г. - До питання витоків української державності (2016)
Тараненко М. М. - Гібридна війна в Україні: історія та сучасність (2016)
Крижановська О. В. - Структурація правового порядку: поняття та напрями (2016)
Камоцький О. Б. - Криміналістична модель особистості злочинців, які вчиняли розкрадання у науково-дослідних та проектних організаціях України (2016)
Іщенко В. В. - Невизнані та частково визнані держави в сучасному міжнародному праві (2016)
Співак І. В. - Митний контроль: порівняльний аналіз (2016)
Тихонюк О. В. - Чергування як різновид робочого часу (2016)
Abstracts (2016)
Ракитська Т. Л. - Синтез та каталітична активність дисперсних оксидів мангану (IV) в реакції розкладання озону, Труба А. С., Нагаєвська А. В. (2017)
Егорова А. В. - Спектроскопическое изучение взаимодействия долутегравира натрия с сывороточным альбумином человека, Мальцев Г. В., Скрипинец Ю. В., Кашуцкий С. Н., Антонович В. П. (2017)
Корнилов А. Ю. - Новый метод получения 6-нитро-2-(4-вос-пиперазин-1-ил)-3н-хиназолин-4-она, Крысько А. А., Крысько О. Л., Самбурский С. Э., Андронати С. А. (2017)
Савин С. Н. - Влияние разнометалльно-разнолигандных комплексов германия (IV) с лимонной кислотой и фенантролином на синтез плигликольмалеинатфталата и свойства его сополимеров, Мазур О. О., Лупашко А. В., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Пирожок О. В. (2017)
Зинченко В. Ф. - Особенности кислотно-основных свойств кислородных соединений кремния и германия, Менчук В. В., Антонович В. П. (2017)
Еннан А. А. - Імпрегновані волокнисті хемосорбенти кислих газів респіраторного призначення, Хома Р. Є. (2017)
Шестеренко Ю. А. - Пошук нових синтетичних інгібіторів тирозинази, Романовська І. І., Севастьянов О. В., Карпенко О. С., Заноза С. О. (2017)
Ракитская Т. Л. - Адсорбционно-десорбционные свойства природного и модифицированного трепела относительно Сu (II) и Pd (II) –компонентов катализаторов окисления монооксида углерода, Киосе Т. А., Голубчик К. О., Кара А. Л. (2017)
Тищенко Я. С. - Фазові рівноваги в системах Al2O3 – TiO2 – Y(Er)2O3 при 1400 °С, Глабай М. С., Макудера А. О., Лакиза С. М., Дуднік О. В. (2017)
Ішков Ю. В. - Синтез металокомплексів водорозчинних дихінолінілпорфіринів – потенційних антимікробних агентів, Водзінський С. В., Галкін М. Б., Кладько Л. Г., Мазепа О. В. (2017)
Шматкова Н. В. - Комплексы Sn(IV) с изоникотиноилгидразонами ароматических альдегидов. Синтез, характеристика, влияние на рост mycobacterium Tuberculosis, Зинченко О. Ю., Сейфуллина И. И. (2017)
Погріщук Б. - Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу, Погріщук Г. (2017)
Федірко М. - Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні, Микитюк П. (2017)
Пукало О. - Теоретичні проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2017)
Віленчук О. - Принципи страхування як методологічне підґрунтя для функціонування та розвитку страхових відносин в аграрній сфері (2017)
Бєлов О. - Ендавмент як нова форма забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень в Україні (2017)
Стащук О. - Класифікація функцій фінансової безпеки акціонерних товариств (2017)
Чайковський Я. - Розвиток банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки (2017)
Жиленко К. - Сучасні трансформаційні тенденції перетворень економіки під впливом транснаціоналізації (2017)
Галиш Н. - Специфіка виробництва деревних пелет та її вплив на формування стратегії розвитку підприємства (2017)
Микитюк В. - Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств за її складовими (2017)
Снігур Х. - Коворкінг: переваги та недоліки в організації робочих місць (2017)
Омецінська І. - Облік як інформаційна база для реалізації соціальної політики в управлінні підприємством (2017)
Муравський В. - Вплив глобальних технологічних тенденцій на організацію обліку (2017)
Богуцька Л. - Реалізація принципів транспарентності суб’єктами господарювання (2017)
Калюга Є. - Нормативно-правове забезпечення суб’єктів добувної галузі в контексті формування звіту про прозорість (2017)
Лучко М. - Фізична теорія бухгалтерського обліку: окремі питання дослідження (2017)
Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики (2017)
Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2017)
Титул, содержание (2018)
Журналу "Автоматическая сварка” 70 лет (2018)
Позняков В. Д. - Свариваемость высокопрочных легированных сталей с пределом текучести 590...785 МПа (2018)
Цыбулькин Г. А. - Влияние собственных магнитных полей на электрические дуги при тандемной дуговой сварке (2018)
Дегтярев В. А. - Сопротивление усталости сварных соединений сталей разной прочности с установившимися остаточными напряжениями (2018)
Шваб С. Л. - Влияние редкоземельных элементов на структуру и свойства сварных швов титанового сплава ВТ22, Петриченко И. К., Ахонин С. В. (2018)
Размышляев А. Д. - О механизме измельчения структуры металла шва при дуговой сварке с воздействием магнитных полей (Обзор), Агеева М. В. (2018)
Майданчук Т. Б. - Влияние режимов дуговой наплавки на межзеренное проникновение высокооловянной бронзы в сталь, Илюшенко В. М., Бондаренко А. Н. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка электродом большого сечения на постоянном токе в токоподводящем кристаллизаторе, Соловьев В. Г., Осечков П. П., Осин В. В. (2018)
Пантелеймонов Е. А. - К вопросу термической обработки сварных стыков железнодорожных рельсов (2018)
Бурлака В. В. - Стабілізатор дуги змінного струму для зварювальних трансформаторів, Гулаков С. В., Поднебенна С. К. (2018)
Новый состав Национальной академии наук Украины (2018)
Польский институт сварки в Гливицах (2018)
Информвция (2018)
Формирование изделий с помощью 3D технологии (2018)
Киевская техническая ярмарка – 2018 (2018)
Календарь марта (2018)
Шепета Ю. Л. - Синтез та оцінка протизапальної активності похідних роданіну з 2-(2,6 дихлорофеніламіно)феніл­ацетамідним фрагментом у молекулах, Лелюх М. І., Зіменковський Б. С., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б. (2018)
Гордєй К. Р. - Морфолого-анатомічні ознаки трави маруни дівочої (tanacetum parthenium (l.) Sсhultz. Bip.), Гонтова Т. М., Золотайкіна М. Ю., Сіра Л. М. (2018)
Рибачук В. Д. - Реологічні дослідження пасти цеоліту природного з кремнію діоксином, Рубан О. А. (2018)
Карпенко І. А. - Експериментальне обґрунтування складу назального гелю під умовною назвою "фіторин-плюс", Ярних Т. Г., Рухмакова О. А. (2018)
Федоровська М. І. - Дослідження з розробки технології настойки "стимуфіт", призначеної для застосування при телогеновій алопеції, Половко Н. П., Леочко Н. С. (2018)
Шостак Т. А. - Вивчення реологічних властивостей лікувального гелю на гідрофільній основі, Мельник Ю. Я., Скорохода В. Й. (2018)
Барчук О. З. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту чорниці листя, екстракту козлятника трави та таурину, отриманих методом прямого пресування, Грошовий Т. А., Заліська О. М., Шалата В. Я. (2018)
Стадніченко О. В. - Технологічні параметри виробництва ліпосом з оксаліплатином, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2018)
Левін М. Г. - Новий підхід до ідентифікації оксибупрокаїну в лікарських засобах, Брицун В. М., Тарасенко Н. Л., Савіна Н. О. , Останіна Н. В. (2018)
Ткаченко Н. О. - Стан і проблеми нормативно-правового поля формування соціально-відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців (освітній та спеціальний рівень), Громовик Б. П., Алексєєв О. Г. (2018)
Козир Г. Р. - Дослідження асортименту лікарських засобів для місцевого застосування в стоматології, Васенда М. М., Міц І. Р., Козир Р. Л. (2018)
Олійник І. М. - Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку ректальних лікарських засобів, що застосовуються для лікування проктологічних захворювань, Феденько С. М., Федоровська М. І. (2018)
Гадяк І. В. - Інтегрований ABC/FMR/VED-аналіз реа­лізації простатопротекторів (на прикладі аптечної мережі), Громовик Б. П., Грицик А. Р., Попович В. П. (2018)
Шульга Л. І. - Аналіз сегмента фітопрепаратів для лікування хвороб шлунко­во-кишкового тракту на фармацевтичному ринку України, Безкровна К. С., Безценна Т. С. (2018)
Самборський О. С. - Дослідження можливостей екстемпорального виготовлення в Україні та за кордоном (2018)
Подольський І. М. - Порівняльний аналіз результатів in vivo скринінгу та in silico прогнозування психо- та нейротропних властивостей 3-(n-r,r′-аміно­метил)-2-метил-1н-хінолін-4-онів, Штриголь С. Ю., Цивунін В. В. (2018)
Полова Ж. М. - Вивчення гострої токсичності препарату аргоцид при внутрішньоочеревинному введенні, Серединська Н. М. (2018)
Федяк І. О. - Аналіз призначень схем антиретровірусної терапії віл-інфікованим особам в Україні (2018)
Федяк І. О. - Фокус на вакцинацію: погляд лікарів та батьків. Аналіз фармацевтичного забезпечення імунопрофілактики керованих дитячих бактерійних інфекцій, Білик І. П., Матейко Г. Б. (2018)
Коваль В. М. - Гумки жувальні лікувальні: призначення, технологія і аналіз, Денис А. І., Грошовий Т. А., Вронська Л. В. (2018)
До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча Івана Антоновича Мазура (2018)
Короткий нарис життєвого та творчого шляху професора Романа Михайловича Піняжка (до 90-річчя від дня народження) (2018)
Світлій пам’яті Віктора Петровича Георгієвського (2018)
Аверьянова В. В. - Условно-речевые упражнения в процессе обучения профессиональному общению на иностранном языке (2017)
Авраменко В. В. - Смысловые компоненты немецкого глагола raten (2017)
Бичек О. А. - Реалізація культурологічної парадигми освіти майбутніх учителів-філологів у процесі розвитку вміння художнього перекладу поетичних творів (на прикладі організації поетичних вечорів) (2017)
Білецька В. С. - Феномен іншомовної академічної компетентності в сучасному науковому дискурсі (2017)
Bobyr S. L. - English for professional communication as a global language (2017)
Борщовецька В. Д. - Навчання професійно орієнтованого усного перекладу в сучасному вимірі (2017)
Валентон І. В. - Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні та модель навчання майбутніх менеджерів (2017)
Ващило О. В. - Комплекс вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2017)
Гайдай Н. М. - Оцінка чи бали : аналіз досвіду (2017)
Гергуль С. М. - Особливості викладання курсу "Медіаосвіта та медіаграмотність" у вищій школі (2017)
Гриценко Г. В. - До літературного портрета Айріс Мердок (2017)
Деркач А. С. - Інтенсивне навчання іноземних мов: базові методи, принципи і моделі (2017)
Dudoladovа А. V. - Developing foreign language skills through mobile assisted language learning (2017)
Dudoladova O. V. - Learner autonomy in ESL context (2017)
Иванова В. М. - Реконструкция сказочного канона в малой прозе А. С. Байетт (2017)
Kyianytsia Y. Y. - Developing university students’ communicative and cognitive competence in the English classroom (2017)
Корнєєва І. О. - Особистісно-діяльнісний підхід до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх дизайнерів: особистісний складник (2017)
Криштоп И. С. - Тема творчества в поэзии Э. Миллей и К. Буйло (2017)
Максименко А. П. - Підготовчі класи до вищих професійних шкіл Франції (2017)
Миколайчук Р. А. - Застосування технологій дистанційного навчання іноземних мов, Миколайчук А. І. (2017)
Moskalets O. О. - New generation school teacher project at kubg: students’ perspective (2017)
Мосьпан Н. В. - Глобалізація вищої освіти в ЄС: наслідки та перспективи (2017)
Нестерчук Г. В. - Развитие критического мышления в процессе профессиональной подготовки будущего учителя (2017)
Огородник Н. Є. - Теоретичні передумови формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Окопна Я. В. - Особливості моделювання процесу формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності в письмі (німецька мова після англійської) (2017)
Онищенко М. Ю. - Полікультурна компетентність майбутніх перекладачів як важлива складова професійної компетентності (2017)
Павленко А. Е. - Является ли "бытийным" шетландский перфект с вспомогательным глаголом "be"? (2017)
Пинюта И. В. - Применение коммуникативно-когнитивного подхода к развитию умений межкультурного общения (2017)
Подосиннікова Г. І. - Принципи та критерії відбору автентичних відеоматеріалів для формування у студентів-філологів англомовної лексичної компетентності, Мельник Є. В. (2017)
Починок Т. В. - О речевом взаимодействии с иноязычным коммуникантом (2017)
Рубан А. М. - Сучасні підходи до формування професійно орієнтованої аудитивної компетентності у майбутніх учителів іспанської мови у контексті євроінтеграції (2017)
Сібіль Н. В. - Реалізація принципів навчання іноземних мов при формуванні граматичної компетентності в учнів основної та старшої загальноосвітніх шкіл (2017)
Скакун Н. С. - Когнітивний розвиток суб’єктів пізнання: формування інтелектуальної творчості (2017)
Karpenko N. M. - The recycling of Grammar in the context of problem solving, Smelianska V .V. (2017)
Стеченко Т. О. - Гносеологічні підстави формування інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Cторожук С. Д. - Проектні технології в професійній освіті (2017)
Сыч М. А. - К вопросу о применении искусственного интеллекта в процессе обучения иностранным языкам в современном образовательном пространстве (2017)
Тарнопольський О. Б. - Виконання студентами ролі викладача на заняттях з англійської мови у мовному ВНЗ (2017)
Тютюнник О. М. - Розуміння особливостей українського виховання у творчій спадщині П. Куліша (2017)
Хоменко О. В. - Концептуальні засади іншомовної підготовки в умовах глобалізованого інформаційного суспільства (2017)
Чалова О. Н. - Роль иноязычного образования в социализации молодежи (2017)
Chugai O. Y. - Developing english course for technical university teaching staff (2017)
Шевкопляс Л. В. - Методичні рекомендації щодо формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2017)
Шийка С. В. - Оптимізація видів і змісту завдань з української мови за професійним спрямуванням як важлива умова ефективності самостійної роботи студентів (2017)
Кукоба Л. - Еволюція делоського поліса у IV – першій половині ІІІ ст. до Р.Х. (2018)
Рудь М. - Руяни та їх відносини з сусідами у Х–ХІІ ст. (2018)
Юрченко В. - Історія виникнення та специфіка традиційних слобожанських ярмарків (ХVІІ – початок ХХ ст.) (2018)
Коваленко О. - Християнські рецепції гончарського ремесла у ранньомодерному суспільстві Гетьманщини, Сердюк І. (2018)
Сорочук Л. - Родинні та календарні традиції українців: світ дитинства (2018)
Орлова Т. - Cалат "олів’є" з точки зору соціальної історії (2018)
Крикун Ю. - Шлюбні звичаї українців і поляків з погляду міжконфесійних культурних взаємин (за експедиційними матеріалами з Середнього Полісся) (2018)
Пивоваренко О. - Російські впливи на застільні практики козацьких еліт першої половини ХVIII ст. (на матеріалах щоденників Якова Марковича) (2018)
Бочковська В. - Почаївський видавничий осередок в культурній спадщині українського народу XVIII – початку XIX ст. (2018)
Орехівський В. - Становлення наукової думки про органічне землеробство в Україні у другій половині XVIII – першій половині ХІХ століть (2018)
Філіпова Г. - Про походження Марії Леонтьєвої (Еварлакової) – дружини київського губернатора Михайла Леонтьєва (2018)
Кагамлик С. - Етносоціальний портрет українських православних ієрархів на тлі епохи Просвітництва (2018)
Ломако Л. - Становлення та розвиток приватної педагогічної освіти в українських землях ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія (2018)
Пасічник Н. - Вплив науково-практичної діяльності Є. Ф. Канкріна на розвиток фінансово-правової думки (2018)
Макаревич А. - Відображення перських та візантійських соціальних установ в інституті вакфу в Османській імперії (2018)
Михайленко М. - Розвиток виборчого законодавства Королівства Італія (1861–1882 рр.) (2018)
Папенко Н. - Отто фон Бісмарк та створення єдиної Німецької імперії, Папенко Є. (2018)
Капелюшний В. - Особливості висвітлення державотворчих процесів доби Української революції 1917–1921 рр. в сучасній історіографії: новітні інтерпретації чи інсинуації? (2018)
Палієнко М. - Інформаційно-джерельний потенціал архівних збірок Національної установи імені Оссолінських у Вроцлаві з історії УНР (колекція 22/53), Срібняк І. (2018)
Наконечний В. - Польсько-український дискурс журналу "Лемківщина" (діаспорний період) (2018)
Понипаляк О. - Навчальна література з військової підготовки підстаршинських шкіл Української повстанської армії (2018)
Понипаляк А. - Василь Кук в боротьбі проти радянської системи. 1944–1954 рр. (2018)
Любчик І. - Суспільна адаптація та етнонаціональні прояви переселенців з Польщі в УРСР (2018)
Дмитрук Я. - Організація призовних кампаній до Війська Польського у міжвоєнний період (2018)
Нагірний М. - Висвітлення подій хорватсько-сербської війни у виданнях русинсько-української діаспори Хорватії (2018)
Демещук А. - Мирна реінтеграція Східної Славонії, Бараньї та Західного Срему до Хорватії (1995–1998 рр.) (2018)
Бей Н. - Історичні тенденції та перспективи розвитку автомобілебудування у роки незалежності України (2018)
Борисенко М. - Історико-антропологічні підходи до вивчення міста. Рецензія на монографію Овсіюк Оксани "Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр." – К., Дуліби, 2017. – 176 с. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Педаченко Є. Г. - Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи (2018)
Радченко В. О. - Вибухові переломи грудного та поперекового відділів хребта (частина друга): огляд літератури, Попсуйшапка К. О., Бабалян Ю. О., Тесленко С. О. (2018)
Пятикоп В. А. - Особенности выделения передней и боковой поверхности тел позвонков на грудном и поясничном уровнях из заднего доступа, Ромаев С. Н., Бабалян Ю. А. (2018)
Горбатюк К. І. - Порівняння клінічних результатів відкритої і малоінвазивної декомпресії та стабілізації при стенозі поперекового відділу хребта, Ольхов В. М., Кириченко В. В., Майструк Д. С., Лемешов О. С. (2018)
Гудков В. В. - Результаты лечения астроцитом субтенториальной локализации у взрослых, Вербова Л. Н., Федирко В. О., Онищенко П. М., Малышева Т. А., Лисяный А. Н., Черненко О. Г., Цюрупа Д. М. (2018)
Набойченко А. Г. - Актуальні питання тригемінальних невралгій компресійного генезу. Результати хірургічного лікування з урахуванням впливу ятрогеній, Федірко В. О. (2018)
Зорин Н. А. - Пункционная лазерная микродискэктомия: 20-летний опыт, Зорина Т. В., Зорин Н. Н. (2018)
Цимбалюк В. І. - Вплив нативних мезенхімальних стовбурових клітин та трансфікованих геном інтерлейкіну-10 на поведінкові реакції щурів при експериментальному алергічному енцефаломієліті, Величко О. М., Пічкур Л. Д., Акінола С. Т., Вербовська С. А., Шувалова Н. С., Топорова О. К., Дерябіна О. Г. (2018)
Паламар О. И. - Тактика хирургического лечения при распространении аденом гипофиза на кавернозный синус и клиновидную пазуху, Гук А. П., Аксёнов Р. В., Оконский Д. И., Тесленко Д. С., Аксёнов В. В. (2018)
Гук М. О. - Метастатичне ураження гіпофіза. Особливості діагностики та застосування хірургічного лікування, Тесленко Д. С., Мумлєв А. О., Яцик В. А., Оконський Д. І., Аксьонов Р. В., Кубряк Д. В. (2018)
Слынько Е. И. - Сравнение динамики послеоперационного регресса неврологических расстройств у пациентов, перенесших травму шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне, в зависимости от типа фиксирующей конструкции, Нехлопочин А. С. (2018)
Поліщук М. Є. - Від долота і молотка до керованого "розуму" в нейрохірургії (2018)
Генриху Михайловичу Хоряку – 80 (2018)
Содержание (2011)
Памяти Ардамацкой Т. Б. (2011)
Пинчук П. В. - Влияние климатических факторов на фенологию весенней миграции куликов на юге Беларуси, Карлионова Н. В. (2011)
Тарасенко М. О. - Вплив погодных умов на фенологію та успішність гніздування сорокопуда сірого (Lanius excubitor L.) на Поділлі (2011)
Черничко Р. Н. - Влияние погодных особенностей года на фенологию береговой ласточки (Riparia riparia) на юге Украины (2011)
Дядичева Е. А. - Гнездование пеночки-трещотки (Phylloscopus sibilatrix) в лесонасаждениях Запорожской области, Надточий А. С. (2011)
Кучеренко В. Н. - Сравнительная характеристика летнего населения птиц открытых биотопов Западного Крыма (2011)
Цвелых А. Н. - Расселение зеленой пересмешки (Hippolais icterina (Vieill.)) в степной зоне левобережья Украины и ее появление в Крыму (2011)
Цвелых А. Н. - Экспансия пеночки-теньковки (Phylloscopus collybita (Vieill.)) в Крым, Аппак Б. А. (2011)
Кирикова Т. А. - Роль лиманов и лагун Азово-Черноморского побережья в обеспечении кормовой базы тундровых куликов, Антоновский А. Г. (2011)
Копылова Т. В. - Динамика численности гнездящихся врановых птиц на контрольных площадках в 2000-2010 гг. на юге Запорожской области (Северное Приазовье), Кошелев А. И., Кошелев В. А. (2011)
Русев И. Т. - Чайка-хохотунья в г. Одесса и ее первое гнездование на крыше здания, Радьков Д. В., Курочкин С. Л. (2011)
Гринченко А. Б. - Пролет и зимовка савки (Oxyura leucocephala) в Крыму (2011)
Кучеренко В. Н. - Динамика населения птиц Симферопольского водохранилища в период весенних миграций, Чирний В. И. (2011)
Яненко В. О. - Особливості сезонних міграцій перепілки (Coturnix coturnix L.) на території України в період 1975-2006 рр., Серебряков В. В., Пшеничний С. В. (2011)
Савинська Н. О. - Оологічні показники мухоловки білошийої природних і трансформованих ландшафтів Північно-Східної України, Чаплигіна А. Б. (2011)
Баник М. В. - Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus Blyth) – новый вид фауны Крыма, Девятко Т. Н. (2011)
Бескаравайный М. М. - Инвазии в Крым длиннохвостых синиц номинативного подвида, Тарина Н. А. (2011)
Петрович З. О. - Гніздування великого кроншнепа (Numenius arquata) на Нижньодніпровській піщаній арені, Редінов К. О. (2011)
Петрович З. О. - Морський побережник (Calidris maritima) в Україні, Редінов К. О. (2011)
Плига А. В. - Літня орнітофауна проектованого національного природного парку "Подесіння" в заплаві р.Десна (2011)
Попенко В. М. - Новые находки гнездящихся птиц в Северо-Западном Приазовье (2011)
Редінов К. О. - Нове спостереження вівсянки-ремеза (Emberiza rustica) в Україні, Петрович З. О. (2011)
Информация регионального банка данных о возвратах окольцованных птиц. Сообщение 8. Чайка-хохотунья Larus cachinnans (2011)
Кошелев А. И. - Рецензия на научную монографию "Биологическое разнообразие Украины. Днепропетровская область. Птицы: неворобьиные (Aves: Non-Passeriformes) (2011)
Содержание (2018)
Бачинська Н. Ю. - Оцінка стану когнітивних функцій у пацієнтів із метаболічним синдромом після перенесеного ішемічного інсульту, Копчак О. О. (2018)
Kuznietsov A. A. - Integral clinical and neuroimaging criteria for the prognosis of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage acute period outcome (2018)
Волошина І. М. - Клінічне оцінювання впливу дієтичних інтервенцій зі зменшення споживання кухонної солі на перебіг артеріальної гіпертензії (2018)
Sagalevich A. I. - Treatment of ureterolithiasis with the use of percutaneous antegrade ureterolithotripsy, Vozianov O. S., Ozhohin V. V., Dzhuran B. V., Kogut V. V., Gaysenyuk F. Z., Sergiychuk R. V. (2018)
Rozenko O. V. - Comparative assessment of different methods of surgical treatment of nonbiliary necrotizing pancreatitis, Synepupov D. N., Sorokin A. M. (2018)
Клименко В. М. - Лапароскопічна холецистолітотомія проти лапароскопічних (одно- і чотирипортових) холецистектомій, Сиволап Д. В. (2018)
Вірстюк Н. Г. - Прогностичне значення шкали CLIF-C-ACLF щодо короткострокової смертності при алкогольному цирозі, Сливка Н. О. (2018)
Aslanian M. A. - Histological research of hepatoprotective activity of tablets Lavaflam in rats with subchronic hepatitis, Bobrytska L. A., Bereznyakova N. L., Shpychak O. S., Hrytsenko V. I., Germanyuk T. A., Ivko T. I. (2018)
Furyk O. O. - Clinical and pathogenetic value of immune disruptions in manifestation of mixed cryoglobulinemia in patients with chronic hepatitis C, Riabokon Yu. Yu., Riabokon E. V. (2018)
Гула В. І. - Мікроскопічні та ультрамікроскопічні зміни головних екзокриноцитів слизової оболонки шлунка за умов сублетальної загальної дегідратації організму, Сікора В. З., Ярмоленко О. С., Бумейстер В. І., Пернаков М. С., Бойко В. О. (2018)
Pashkova O. Ye. - The risk factors of cardiovascular disorders in children with chronic bronchopulmonary diseases, Lezhenko G. O. (2018)
Raznatovska O. M. - Dynamics of cytokine profile indexes in children with first diagnosed pulmonary tuberculosis in the course of antimycobacterial therapy, Mironchuk Yu. V. (2018)
Godovanets O. I. - Efficacy of probiotic administration in the complex treatment of chronic catarrhal gingivitis in children, Popesku D. G., Godovanets O. S., Bezruk V. V., Bezruk T. O. (2018)
Петрушанко Т. О. - Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом, Мошель Т. М., Ганчо О. В., Попович І. Ю., Бублій Т. Д., Боброва Н. О. (2018)
Романова Ю. Г. - Вплив комбінованого застосування антиоксидантів при патології пародонта в жінок із синдромом полікістозу яєчників, Дізік С. В. (2018)
Питько В. А. - Эффективность вспомогательного хетчинга замороженных–оттаянных эмбрионов, Щербаков А. Ю., Логинова О. А., Синило Н. Н., Нипот Е. Е., Черкашина Я. О., Павлов И. В. (2018)
Колокот Н. Г. - Удосконалення діагностики затримки росту плода у вагітних шляхом використання біохімічних маркерів, що характеризують порушення стрес адаптації (2018)
Синяченко О. В. - Связь эффективности лечения больных анкилозирующим спондилитом с состоянием костного метаболизма, Егудина Е. Д., Ермолаева М. В., Ханюков А. А., Такташов Г. С., Потапов Ю. А., Гашинова Е. Ю. (2018)
Хомицкий Н. Е. - Компаративный анализ показателей социальной дезадаптации и критичности у пациентов с шизоаффективным расстройством и параноидной шизофренией как компонентов патоперсонологических трансформаций (2018)
Donchenko А. O. - Betahistine dihydrochloride quantitative determination in dosage forms by the reaction with sodium 1,2-napthoquinone- 4-sulphonate, Vasyuk S. O. (2018)
Каджарян В. Г. - Современные взгляды на лечение болезни Кушинга, Соловьюк А. О. (2018)
Boychuk T. M. - The pathogenetic mechanisms of acute kidney injury and chronic kidney disease (a literature review), Gozhenko A. I., Filipets N. D., Khodorovskyy V. M. (2018)
Andreichyn Yu. M. - Current concepts of maxillitis pathogenesis and morphogenesis (a literature review), Mikhniov V. A. (2018)
Sevalnev A. I. - Actual problems of exposure risk assessment of finely dispersed aerosols and aerosols of nanoparticles, Sharavara L. P., Nefedov O. O., Nefedova O. O., Shatorna V. F. (2018)
Bogomolov A. Ye. - Characteristic of nicotine delivery devices – electronic cigarettes – as a tool to fight against tobacco dependence (2018)
Ярова С. П. - Современные концепции лечения начального кариеса зубов, Саноян В. В. (2018)
Shumna Т. Ye. - Modern diagnostics and treatment of combined congenital cardiovascular system and gastrointestinal tract malformations, Makarova M. O., Panchenko O. V. (2018)
Mukvich О. М. - Adjuvant therapy of chronic gastroduodenitis in children with dysplasia of connective tissue, Yankovskyi D. S., Shirobokov V. P., Dyment H. S., Lavrenchuk О. V. (2018)
Дроздова І. В. - Значення характерологічних рис молоді, яка мала статус дитини-інваліда, для її інтеграції у суспільство, Щудро С. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2017)
Arsнаvа І. F. - Modern concepts of the personality specifics of patients with gout, Ретruк О. Yu. (2017)
Чугунов В. В. - Концептуально-стилистический анализ феномена аутоагрессии в среде лиц, страдающих интернет-зависимостью, Городокин А. Д., Столяренко А. Н. (2017)
Кукуруза Г. В. - Характеристика психологічних захистів та копінгових стратегій батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психічного розвитку (2017)
Михайлова Э. А. - Тревожные расстройства у детей и подростков: клинико-феноменологические и психодиагностические особенности, Проскурина Т. Ю., Беляева Е. Э., Матковская Т. Н., Мителев Д. А., Рябоконь Н. А. (2017)
Arsнаvа І. F. - The personal specifics and the pecularities of psychological well-being of professional musicians, Кuтероvа-Вrеdun V. Yu. (2017)
Аймедов К. В. - Особливості медико-психологічного супроводу пацієнтів, які перенесли нейрохірургічне втручання, Григор'єв Є. О., Горищак С. П. (2017)
Данілевська Н. В. - Етіопатогенетичні та нозоструктуральні складові порушень сну у військовослужбовців - учасників АТО (2017)
Бурдун Н. М. - Психокорекція емоційної напруженості у студентів спеціалізованих медичних навчальних закладів (2017)
Баратинська А. В. - Вплив "темних" рис особистості на виникнення професійного вигорання у працівників поліції (2017)
Радзевілова О. В. - Соціально-особистісні та кримінологічні характеристики жінок, які вчинили насильницькі злочини та пройшли судову експертизу (2017)
Курило В. А. - Динамика клинической картины простой формы шизофрении в контексте ее дифференциальной диагностики с другими формами заболевания, Данилевская Н. В. (2017)
Іщук В. В. - Психоендокринний синдром на тлі гіперкортицизму: нозогенна складова та психотерапевтичний супровід (2017)
Мудренко І. Г. - Біологічні особливості формування суїцидальної поведінки у хворих із деменціями (огляд літератури) (2017)
Білоус В. С. - Соціальна фрустрованість та якість життя пацієнтів із параноїдною шизофренією та гострим поліморфним психотичним розладом у продромальному періоді психозу (2017)
Корж А. В. - Сучасні дані про прихильність до терапії нейролептиками хворих на параноїдну шизофренію (огляд літератури) (2017)
Бойко Д. І. - Біопсихосоціальна характеристика аутоагресивної поведінки пацієнтів при першому епізоді психозу (2017)
Сосін І. К. - Патопсихологія тривожних розладів при алкогольній залежності: клінічні та дидактичні парадигми, Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф. (2017)
Малишко В. М. - Релігійний фактор в еволюції організаційно-правового інституту приватирства першої Британської імперії (1583–1783 рр.) (2016)
Щирба М. Ю. - Доступність охорони здоров’я як вагомий принцип правового статусу пацієнтів (2016)
Бисага Ю. М. - Методологія дослідження конституційного права звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій, Дешко Л. М. (2016)
Мамедов О. Дж. - Нормативно-правовые основы государственной служебной правосубъектности государственных органов (азербайджанский опыт) (2016)
Петpеченкo C. A. - Право дітей учасників антитерористичної операції на житло: проблеми та перспективи їх вирішення (2016)
Денисюк С. Ф. - Запобігання корупційним ризикам під час надання адміністративних послуг: питання сьогодення (2016)
Михайленко Д. Г. - Дія норм механізму антикорупційного фінансового контролю у часі та "амністія" капіталів (2016)
Георгієвський Ю. В. - Про визначення компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як правового явища (2016)
Коропатнік І. М.Т - Особливості адміністративно-правового статусу інститутів громадянського суспільства як суб’єктів взаємодії зі збройними силами України (2016)
Пирожкова Ю. В. - Регулятивна функція адміністративного права: ґенеза та сучасна трансформація в умовах реформаційних правотворчих процесів (2016)
Федчишин С. А. - Порушення дипломатичного протоколу в контексті дисциплінарних проступків працівників дипломатичної служби України (2016)
Анпілогов О. В. - Актуальні питання реформи територіальної компетенції і владоспроможності громад (2016)
Глуховеря В. А. - Методи наукового дослідження проблем удосконалення діяльності МВС в умовах реформування (2016)
Лиськов М. О. - Особливості адміністративного провадження у справах за порушення правил лотерейної сфери (2016)
Пчелін В. Б. - Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин (2016)
Гладченко Т. Б. - Поняття податкового механізму та його елементи (2016)
Кучеренко О. М. - Нормативні підстави адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (2016)
Прокопенко В. В. - Застосування заходів митно-тарифного регулювання при переміщенні металобрухту через митний кордон України (2016)
Жидченко К. П. - Суб’єкти забезпечення виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям (2016)
Танчинець М. М. - Право на доступ до інформації про діяльність органів публічної влади та способи його реалізації за законодавством України (2016)
Куракін О. М. - Законодавство Україні про працю початку ХХ століття: ретроспектива становлення (2016)
Кучма О. Л. - Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування (2016)
Боєва О. С. - Ґенеза судового захисту трудових прав на українських землях в період з ІХ сторіччя до другої половини ХІХ сторіччя (2016)
Медвідь А. О. - Поняття права на соціальне забезпечення (2016)
Байло О. В. - Професійна гідність працівника як трудоправова категорія (2016)
Хрімлі О. Г. - Третейський суд як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання (2016)
Григорчук М. В. - Правова основа захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Брюховецька М. С. - Право на посмертне донорство як особисте немайнове право фізичної особи (2016)
Лазаренко М. М. - Проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (2016)
Тур О. Т. - Фактори, які визначають якість юридичних консультацій (2016)
Рибка І. Є. - Співвідношення індивідуального (саморегулювання) і нормативного (державного) регулювання відносин неплатоспроможності фізичної особи (2016)
Маломуж С. І. - Малозначність діяння в історії кримінального права України (2016)
Білокінь Р. М. - Умови та порядок накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні (2016)
Калімбет І. Л. - Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами неповнолітніх (2016)
Стаскевич Г. С. - Класифікація дорожньо-транспортних пригод (2016)
Біланич Б. - Виготовлення елементів захисту інформації на плівці As4Se96 методом електронно-променевої літографії, Шиленко О., Команіцкій В., Біланич В., Фегер О., Різак В. (2017)
Rubish V. M. - Laser-induced changes in the optical characteristics of amorphous films of the As-Sb-S system, Pop M. M., Mykaylo O. A., Kryuchyn A. A., Maryan V. M., Durkot M. O., Yasinko T. I., Kostyukevich S. O., Kostyukevich K. V. (2017)
Сакалош І. І. - Особливості підготовки торців кварцових оптичних волокон для нанесення плівок бактеріородопсину, Трикур І. І., Січка М. Ю., Цьома І. Й., Різак В. М. (2017)
Хархаліс Л. Ю. - Моделювання електронної і граткової підсистем в шаруватому кристалі β-InSe з перших принципів, Глухов К. Є., Бабука Т. Я. (2017)
Небола І. І. - Фононні спектри сімейства аргіродитів, Штейфан А. Я., Катаниця А. Ф., Студеняк І. П. (2017)
Глухов К. Є. - Ab initio дослідження оптичних характеристик антиферомагнетика FePS3, Хархаліс Л. Ю., Бабука Т. Я. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод функції Гріна в теорії одноелектронної перезарядки молекулярного іона водню на голих ядрах, Карбованець М. І., Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Малініна А. О. - Оптичні характеристики двосмугової ексилампи бар'єрного розряду на молекулах монойодіду та моноброміду ртуті, Малінін О. М. (2017)
Гуранич П. П. - Край фундаментального поглинання шаруватих кристалів Ag0.05Cu0.95InP2S6, Шуста О. В., Сливка О. Г., Шуста В. С., Huranych P. (2017)
Велеган Т. І. - Вплив електронних кореляцій на динаміку двоелектронної перезарядки іонів на полярних молекулах, Руснак М. М., Карбованець М. І. (2017)
Хмара В. М. - Двоцентрові поправки до сферичного і параболічного базисів атома водню, Гнатіч М., Лазур В. Ю., Рейтій О. К., Рубіш В. В. (2017)
Бондар І. І. - Залежність процесу утворення іонів Ва2+ від інтенсивності випромінювання при реалізації двоелектронного механізму в двох лазерних полях, Суран В. В., Аксенюк І. І., Дубровка Т. В. (2017)
Reity O. K. - Quasiclassical theory of tunnel ionization of an atom by parallel electric and magnetic fields, Lazur V. Yu., Reity V. K. (2017)
Гедеон С. В. - Диференціальні 3d-перерізи розсіяння електронів на атомі фтору, Гедеон В. Ф., Лазур В. Ю., Нодь Є. А. (2017)
Данило В. В. - Характеристики сильнострумового наносекундного розряду на сумішах гелію та аргону з малими домішками пари води, Миня О. Й., Шуаібов О. К., Шевера І. В., Гомокі З. Т., Дудич М. В. (2017)
Лазур В. Ю. - Метод спотворених хвиль неперервного спектру в теорії двоелектронної перезарядки, Карбованець М. І., Алексій В. В., Мигалина С. І. (2017)
Мазур В. М. - Вимірювання ізомерних відношень виходів для реакцій (γ,n) на важких ізотопах церію (2017)
Генерал А. А. - Оптичне випромінювання плазмового струменя, що збуджується бар'єрним розрядом в сумішах аргон-повітря і гелій-повітря, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Звенигородський В. В., Надь Ч. Д. (2017)
Пилипчинець І. В. - Моделювання виходів продуктів фотоподілу ядер актинідів, індукованих гальмівним випромінюванням електронних прискорювачів, Парлаг О. О., Олейников Є. В. (2017)
Плекан Р. М. - Розрахунок спектрів двонуклонних станів парно-парних ядер 64Zn та 74Se в адіабатичному наближенні, Пойда В. Ю. (2017)
Жаба В. І. - Дейтрон: аналітичні форми хвильової функції та розподіл густини (2017)
Гайсак І. І. - Вимірювання абсолютної величини експозиційної дози на бетатроні Б-25, Мартишичкін В. О., Плекан Р. М., Окунєв О. Г., Саболчій М. Т. (2017)
Драненко Г. Ф. - Видалення тексту як диспозитив ієрархізації другорядного (роман Ж. Вайцмана "Заборонене") (2017)
Рихло П. В. - "Sprache, du heilige": Sprachreflexionen in der deutschen Dichtung der Bukowina (2017)
Штейнбук Ф. М. - "По той бік…" "Жінки його мрії" (2017)
Басняк Т. А. - Пасіонарність малої прози: оповідання Зігфріда Ленца "Das serbische Mädchen" (2017)
Кеба О. В. - Роман Дж. М. Кутсі "Володар Петербурга" як фікційна біографія (2017)
Кравчук О. В. - Трансформація старозавітних жіночих образів у ліриці Рози Ауслендер (2017)
Вікирчак І. О. - Метафора єврейського народу в англомовній поезії Рози Ауслендер на прикладі віршів "The Forbidden Tree" та "The Clinic" (2017)
Іваненко В. А. - Другорядне "Я": феномен іншості та двійництва в сучасній шотландській прозі (2017)
Калинюшко О. А. - Образ країни-сусіда та проблеми самоідентифікації у тревелозі М. Щиґела "Зроби собі рай" (2017)
Ромас Л. М. - Персоносфера роману А. Кокотюхи "Червоний" (2017)
Червінська О. В. - The Concept of Post-Non-Classic al Methodological Strategy by Professor Olexander Oguy (2017)
Табачнікова О. - Russian-Soviet Literature of the 1960s and 1970s: Motherhood in Disguise, or A Male Anti-Feminist Rethoric for what it’s Worth (2017)
Дроздовський Д. І. - Дискурс влади і критика споживацтва в романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла (2017)
Ісапчук Ю. В. - Австрійська регіональна література 1930–40-х рр.: між літературою "крові та землі" й "асфальтною літературою" (2017)
Лебедева М. Л. - Культурологический дискурс рассказа А. Аверченко "Смерть африканского охотника" (2017)
Орлова М. О. - Специфіка маргінального героя у творах німецьких письменників генерації 1968-го року (2017)
Voichenko V. V. - Аctuality of the problem of identification the general phenothypic indicators of human using the dermatoglific parameters of hand and foot, Gunas I.V., Kryvda G. F., Bachinsky V. T., Philipchuk O.V. (2017)
Кривда Г. Ф. - Современное состояние и новые тенденции судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы, Войченко В. В., Мишалов В. Д., Гуров А. М., Филипчук О. В., Голубович Л. Л., Герасименко А. И. (2017)
Плевинскис П. В. - Современное понятие автомобильной травмы (2017)
Мішалов В. Д. - Проблемні питання стосовно судово-медичної оцінки ушкоджень, спричинених електрошоковими пристроями, Хохолєва Т. В., Варфоломеєв Є. А. (2017)
Бачинський В. Т. - Сучасні методи встановленя давності настання смерті та зажиттєвості ушкоджень у вітчизняній практиці, Мішалов В. Д., Іркін І. В., Войченко В. В. (2017)
Kozan N. M. - Dermatoglyphic of fingers and human`s growth (2017)
Kotsyubnska Yu. Z. - Рossibilities of useing of factor criteria of dermatoglifical parameters of the middle and proximal phalanges of fingers of the hand in prognosing the increase of the uncertainty (2017)
Данилюк М. В. - Аутоеротична смерть внаслідок компресійної асфіксії в поєднанні з странгуляцією, Зозуля В. М., Чуйко О. В., Ганський О. В., Лесик В. В. (2017)
Гараздюк М. С. - Вивчення впливу етилового спирту на точність визначення давності настання смерті за даними лазерної поляриметрії полікристалічних плівок цереброспінальної рідини, Бачинський В. Т., Лебедінцева І. О., Гараздюк О. І., Андрійчук А. О. (2017)
Франчук В. В. - Судово-медична оцінка неналежної медичної допомоги, яка надається середнім медичним персоналом, Мельник М. М., Зозуля В. М. (2017)
Костенко Є. Я. - Аналіз методів кількісної оцінки пошкоджень ділянки лицевого скелету, що застосовуються в судово-стоматологічній практиці, Брехлічук П. П., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Войченко В. В. - Судово-медична оцінка факту виявлення панцирів діатомей у внутрішніх органах трупа зі значими ушкодженнями з метою встановлення давності настання смерті, Повстяний В. А., Сулоєв К. М., Мамедов Ш. М., Брюховецький Ю. О., Титарчук І. П., Зубов О. Л. (2017)
Шевчук М. М. - Ретроспективний аналіз черепно-мозкових травм у дітей Львівської області в період 2014 – 2016 роки, Карпів А. І., Кулик О. М., Микитин Т. І. (2017)
Савка І. Г. - Судово-медична характеристика тріщин, як вагомих морфологічних ознак при визначенні механогенезу переломів довгих кісток нижньої кінцівки (2017)
Балтов М. - Порівняльний аналіз та соціально-економічні проблеми самогубств в Пловдівській області (Болгарія) і в Хмельницькій області (Україна), Козицька Н. В., Гавадза Р. В. (2017)
Чихман Я. В. - Bстановлення виду нарізів каналу ствола зброї для її часткової групової ідентифікації за морфологічними особливостями пасочку обтирання навколо пошкоджень одягу (2017)
Михайленко О. В. - Bстановлення форми вогнепального снаряду за морфологією переломів пласких кісток (2017)
Шевчук М. М. - Вплив етанолу на виявлення антигенів ізосерологічної системи ав0 при встановленні групової належності крові. випадок із практики, Демчук Ю. В. (2017)
Шевчук М. М. - Сучасні принципи та методи дослідження об’єктів біологічного походження в судово-медичній імунології, Демчук Ю. В. (2017)
Шевчук М. М. - Отруєння диклофенаком натрію, Бекар В. М., Хариш О. В. (2017)
Грушенко Л. Д. - Нестандартне використання сучасного банківського обладнання в судово-медичній практиці, Дерюгіна О. В. (2017)
Дорофєєв О. Є. - Фронтальне зіткнення транспортного засобу з пішоходом та один з ймовірних ознак находження пішохода в русі в момент ДТП, Дерюгіна О. В., Собітняк Г. О. (2017)
Шилан В. І. - Асфіксія при вдиханні інертного газу гелію в поліетиленовому пакеті, Шилан К. В., Шальнєв О. Ю. (2017)
Волошинович В. М. - Смертність від механічної асфіксії внаслідок утоплення в Івано-Франківській області за 2012-2016 р.р., Іваськевич І. Б. (2017)
Іваськевич І. Б. - Аналіз випадків механічної асфіксії внаслідок повішення на Прикарпатті за 2012-2016 р.р. (2017)
Франчук В. В. - Наукова і експертна школа судових медиків Тернопілля та її вклад у розвиток судово-медичної науки і практики, Трач Росоловська С. В. (2017)
Бачинський В. Т. - 51-а судово-медична конференція Словаччини, поєднана 25-ю міжнародною зустріччю судових медиків "Альпи-Адріатика-Панонія", Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С., Зозуля В. М. (2017)
Кривда Г. Ф. - Науково-практична конференція з міжнародною участю: "Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми" 15-16 червня 2017 р., м. Одеса, Уманський Д. О. (2017)
Саніна Н. П. - Розвиток судово-медичної служби в Запорізькій області, Полтавченко В. М. (2017)
Куртєв А. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання та перспективи організації судово-медичної служби України" 28-29 вересня 2017 м. Запоріжжя (2017)
Бачинський В. Т. - 96 - й щорічний конгрес асоціації судових медиків Федеративної Республіки Німеччина, Ванчуляк О. Я., Гараздюк М. С. (2017)
Кривда Г. Ф. - Відвідування Центру судової медицини клініки медичного університету Лозанни (Швейцарія), Уманський Д. О. (2017)
Професор В. Т. Бачинський – лауреат премії імені Володимира Залозецького (2017)
Воронов Вячеслав Таріелович (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Іваськевич Ігор Богданович (до 40-річчя від дня народження (2017)
Памяті професора Яланського Олександра Васильовича (2017)
Нові наукові видання (2017)
Вимоги для оформлення публікацій (2017)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості використання медіа-фасадів у проектуванні концерт-холів, Лисенко О. С. (2017)
Артеменко М. П. - Колористика природнього середовища херсонщини в контексті проектування костюму регіону як засобу атракції в туризмі (2017)
Бердник А. П. - Освітнє середовище ВНЗ як компонент професійної компетентності майбутнього дизайнера, Стеценко К. М. (2017)
Блажієвська Н. І. - Етапи навчального проектування в професійній підготовці фахівців дизайну інтер’єру (2017)
Близнюк М. М. - Підходи до структурування методичних систем навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва засобами інформаційних технологій (2017)
Гнатюк Л.Р. - Особливості естетики стилю хай - тек, Орищенко М.А., Базильська О.В. (2017)
Гнатюк Л.Р. - Естетика формотворення сакрального простору на теренах України, Терлецька М.В. (2017)
Єфімова М.П. - Книга як засіб розвитку сприйняття світу дитиною (2017)
Кардаш О. В. - Хронос – дизайн: форма, функція, естетика, Бруєва А. І., Мамайсур А. Р. (2017)
Кисельова К. О. - Формоутворення європейського жіночого костюма 60-х років ХХ століття (2017)
Ковалев Ю. Н. - Организация среды обитания: опыт фэн-шуй, Шитова К. О. (2017)
Костюченко О. А. - Особливості дизайну експозиційних просторів у арт-центрах (2017)
Косюк В.Р. - Педагогічний супровід розвитку творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів під час викладання курсу "Український дизайн" (2017)
Кузнецова І. О. - Прояви композиційного елементу "рух" в дизайні інтер’єрів аеровокзалів, Колосова Н. А., Сірак В. В. (2017)
Кузнецова І. О. - Інноваційні напрями в дизайні интер’єру, Русаков І. О., Руденко О. В., Гербич К. О. (2017)
Назарук А. А. - Роль дизайну в формуванні комфортного середовища хоспісу, Мироненко О. В. (2017)
Обуховська Л. В. - До питання використання у термінології дизайну поняття "поліфункціональні малі архітектурні форми" (2017)
Овчарек В.Є. - Конструкції виставкових стендів як об’єкт студентського дизайн-проектування, Хиневич Р.В. (2017)
Сандік О. П. - Етнічний фактор формування предметно-просторового середовища та об'єктів дизайну зеленого туризму Південного регіону України (2017)
Соломенко А. Г. - Категорії технічної естетики у використанні елементів історичних стилів в інтер’єрі (2017)
Триколенко C. Т. - Поєднання реалістичних та метафоричних елементів сценографії на прикладах вистав великої сцени (2017)
Третяк Ю. В. - Принципи систематизації ландшафтних елементів в інтер`єрах промислових будівель, Школік А. С. (2017)
Третяк Ю. В. - Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів, Шилова М. Д. (2017)
Чепелюк О. В. - Книга як інспірація арт-об’єктів, Жуков І. О., Шахман М. І. (2017)
Mayson H. - Current color solution features in interiors on modern ships (2017)
До 75-річчя Дмитра Георгійовича Крижановського (2018)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу" (2018)
Барбова А. І. - Cучасні методи діагностики туберкульозу, Журило О. А., Трофімова П. С., Миронченко С. В. (2018)
Марченко Г. Ф. - Порушення функції печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від наявності супутніх вірусних гепатитів, Петренко В. І., Голубовська О. А., Долинська М. Г., Галан І. О., Потайчук В. І., Бєгоулєв О. Є., Пронюк Х. О., Сукач М. М., Малиновська Т. В. (2018)
Мацегора Н. А. - Патоморфологічні особливості змін органів травлення та нирок при ізольованому ХРТБ та ко-інфекції ХРТБ/ВІЛ/СНІД, Полякова С. О., Єлісейдіс М. Н. (2018)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії, Шевельова О. В., Шевченко-Макаренко О. П. (2018)
Галан І. О. - Стан білкового обміну у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми, Петренко В. І., Процюк Р. Г., Омельчук С. Т., Марченко Г. Ф. (2018)
Мацегора Н. А. - Ефективність застосування імуноглобуліну-G у хворих на ХРТБ/ВІЛ у стані виразної імуносупресії, за даними гематологічних досліджень, Капрош А. В. (2018)
Хмель О. В. - Віддалені результати оперативних втручань з приводу туберкульозу легень, Калабуха І. А. (2018)
Линник М. І. - Комп’ютерна денситометрія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Аврамчук О. В., Старічек Г. В. (2018)
Дужий І. Д. - Помилки під час променевого дослідження у хворих із синдромом плеврального випоту, Олещенко Г. П., Гресько І. Я., Олещенко В. О. (2018)
Гелюх Є. П. - Досвід впровадження фінансування на основі результатів у практику надання послуг хворим на туберкульоз, Каменська Н. М., Масюк О. І., Філіппович С. А. (2018)
Шевченко О. С. - Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ, Козько В. М., Тодоріко Л. Д., Петренко В. І., Меркулова Н. Ф., Погорєлова О. О. (2018)
Петренко В. І. - Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ, Долинська М. Г., Разнатовська О. М. (2018)
Ільницький І. Г. - Рецензія на монографію Я. О. Дзюблика "Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів" (Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2016.— 255 с.), Костик О. П., Рудницька Н. Д., Рак Л. М. (2018)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2018)
Baran J. - Spectroscopic and thermal analyses of ortho-benzylphenol crystalline polymorphism, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2018)
Gnatenko Kh. P. - Length in a noncommuta-tive phase space, Tkachuk V. M. (2018)
Літовко І. В. - Новий тип плазмового прискорювача із замкненим дрейфом електронів, Добровольський А. М., Найко Л. В., Найко I. В. (2018)
Булавін Л. А. - Кластероутворення фулеренів у рідинній системі C70–N-метил-2-піролідон–толуол, Нагорна Т. В., Кизима О. А., Худоба Д., Іваньков І., Нагорний А. В., Авдєєв М. В. (2018)
Маломуж М. П. - Ступінь димеризації, ефективна поляризовність молекул і теплоємність насиченої водяної пари, Махлайчук В. М. (2018)
Гетало А. М. - Температурна залежність об’ємного модуля пружності аліфатичних спиртів та фторованих їх аналогів, Руденко О. П., Хорольський О. В., Самойленко С. О., Булавін Л. А. (2018)
Стула Ю. М. - Фізична природа часу релаксації водно-спиртових розчинів (2018)
Хорольський О. В. - Ефективні радіуси макромолекул у розбавлених розчинах полівінілового спирту (2018)
Мигаль В. М. - Змочування в умовах резонансного електромагнітного опромінення, Держко О. В. (2018)
Семікіна Т. В. - Технологія отримання та властивості CdS/CdTe сонячних елементів з використанням метода квазізамкненого простору (2018)
Morozovska A. N. - Dependence of soft phonon spectra on flexoelectric coupling in ferroelectrics, Scherbakov C. M., Glinchuk M. D. (2018)
Dzyublik A. Ya. - Symmetric laue diffraction of spherical neutron waves in absorbing crystals, Slisenko V. I., Mykhaylovskyy V. V. (2018)
Gemechu N. - Structural characterization and thickness profile of pulsed laser-deposited KY3F10: Ho3+ thin films, Abebe T. (2018)
Титул, содержание (2017)
Палагин А. В. - Проблемы создания компьютерных систем с применением наноэлементной базы, Боюн В. П., Яковлев Ю. С. (2017)
Rytsar B. Ye. - A Simple Minimization Method of the Variables Number in Complete and Incomplete Logic Functions. Part 2 (2017)
Бабічев С. А. - Технологія вейвлет-фільтрації профілів експресій генів з метою видалення фонового шуму (2017)
Фефелов А. А. - Параметрическая идентификация S-системы с применением модифицированного алгоритма клонального отбора, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Лурье И. А. (2017)
Мельников С. В. - Застосування безпілотних літальних систем як мобильних комплексів радіозв'язку, Волков О. Е., Коршунов М. В., Грищенко Ю. Ю. (2017)
Волошенюк Д. О. - Керування посадкою літаків за умов підвищення інтенсивності повітряного руху, Павлова С. В. (2017)
Комар М. М. - Вдосконалення концепції відмовостійкого керування повітряним судном (2017)
Малышко С. А. - Информационная технология анализа медиапространства на основе системы NEWSCAPE (2017)
Наши авторы (2017)
Мокрий О. М. - Оптимізація кроку вимірювань швидкості поверхневих акустичних хвиль у неоднорідних середовищах (2017)
Почапський Є. П. - Аналіз інформативних параметрів сигналу магнетопружної акустичної емісії, Клим Б. П., Коблан І. М. (2017)
Яворський І. М. - МНК-гармонічний аналіз біперіодично нестаціонарних випадкових вібраційних сигналів, Юзефович Р. М., Дзерин О. Ю. (2017)
Мацько І. Й. - Дискретні оцінки кореляційних компонентів векторних періодично корельованих випадкових процесів (2017)
Бондарєв А. П. - Аналітична модель GPS синхронізації вимірювань із урахуванням стохастичних ефектів, Пристай А. М. (2017)
Васюник З. І. - Застосування вейвлет-перетворення для класифікації розв’язків систем реакції-дифузії, Максимів Ю. І., Мелешко В. В. (2017)
Стефанович Т. О. - Врахування помилок перемикального пристрою для системи із резервуванням за схемою 2-із-3, Щербовських С. В. (2017)
Воробель Р. А. - Адитивно-мультиплікативний генератор логічних зв’язок нечітких систем (2017)
Кошовий В. В. - Автоматизоване виявлення радіотелескопом УРАН-3 сплесків декаметрового радіовипромінювання Сонця, Івантишин О. Л., Коноваленко О. О., Ногач Р. Т., Русин Б. П., Харченко Б. С., Лозинський А. Б., Романишин І. М., Романишин Р. І. (2017)
Каліта Б. І. - Виявлення динаміки хвильових процесів в атмосфері на основі спостереження ультрафіолетового випромінювання, Каратаєва Л. М., Мельник М. О. (2017)
Марусенков А. А. - Новий метод виділення сигналу ферозонда (2017)
Kosarevych R. Ya. - Method of features construction for remote sensing images based on the characteristics of random point fields, Lutsyk O. A., Rusyn B. P., Korniy V. V. (2017)
Литвин В. В. - Метод планування дій спеціалізованих інтелектуальних агентів на основі онтологічного підходу, Вовнянка Р. В., Досин Д. Г. (2017)
Цегелик Г. Г. - Оптимізація розміщення реплікаційних баз даних у розподілених інформаційних системах, Краснюк Р. П. (2017)
Франкевич Л. Ф. - XXV відкрита науково-технічна конференція молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України – КМН-2017 (2017)
Frankevych L. - The III International young scientists forum on applied physics and engineering YSF-2017 (2017)
Куриляк Д. Б. - Наукові семінари "Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування” (2017)
Мандзій Богдан Андрійович (4 листопада 1933 р. – 12 грудня 2017 р.) (2017)
Title (2017)
Title of contents (2017)
Суходольська І. Л. - Сезонні зміни вмісту важких металів у воді малих річок (2017)
Пакшина С. М. - Влияние технологии возделывания многолетних мятликовых трав на их транспирацию в условиях заливных лугов, Белоус Н. М., Смольский Е. В., Силаев А. Л. (2017)
Бєляков С. О. - Моделювання динаміки сумарної кількості опадів та чистої первинної продукції типчаково-ковилових угруповань асканійського степу за сценаріями глобальних змін клімату, Гофман О. П., Вишенська І. Г. (2017)
Nazarenko M. M. - Chromosomal rearrangements caused by gamma-irradiation in winter wheat cells, Izhboldin O. O. (2017)
Faly L. I. - Structure of litter macrofauna communities in poplar plantations in an urban ecosystem in Ukraine, Kolombar T. M., Prokopenko E. V., Pakhomov O. Y., Brygadyrenko V. V. (2017)
Ловинская В. Н. - Особенности продуктивности сосновых древостоев в лесонасаждениях Северной Степи Украины, Сытник С. А., Масликова К. П., Грицан Ю. И. (2017)
Шупова Т. В. - Трансформация разнообразия орнитофауны под действием рекреационной нагрузки (2017)
Лихолат Ю. В. - Оцінка і прогноз інвазійності деяких адвентивних рослин за впливу кліматичних змін у Степовому Придніпров’ї, Хромик Н. О., Іванько І. А., Матюха В. Л., Кравець С. С., Дідур О. О., Алексєєва А. А., Шупранова Л. В. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Abdramanova S. A. - Conceptualization of HAPPINESS by young native speakers of Kazakh (2017)
Kalyta A. A. - Synergy of the flow of thinking, Klymenyuk O. V. (2017)
Marina O. S. - Paradoxicality in Modern English Poetic Discourse: Testing Boundaries of Linguistic Research in the 21st Century (2017)
Martynyuk A. - "Now that the magic is gone" or toward cognitive analysis of verbal/co-verbal communication (2017)
Prosyannikova Ya. N. - Simile: cognitive and semiotic perspective (2017)
Vakhovska O. V. - Metaphor in the light of conceptual metaphor theory: a literature review (2017)
Volkova S. V. - Mytholoric space of Amerindian prosaic texts: cognitive-semiotic and narrative perspectives (2017)
Титул, зміст (2018)
Морозов А. - Нігілізм і псевдодуховність: людство на роздоріжжі (2018)
Шип Н. - Практичне слов’янофільство Івана Сергійовича Аксакова (2018)
Ліпін М. - Потестарні механізми виробництва "картини світу" (2018)
Гудков С. - Філософія економіки: праксеологічне значення для України (2018)
Боровська Л. - Евристичний потенціал концепту "особистість" в альтернативних дискурсах (2018)
Саракун Л. - Кіберпростір як середовище формування космополітичної світоглядної системи (2018)
Левкулич В. - Справедливість як предмет дискурсу і діалогу (2018)
Шніцер М. - Образно-символічна природа метафори (2018)
Кравченко А. - Відповідальність у трансформаціях ідентичності: ціннісний аспект (2018)
Бабіна С. - Маска та самоідентичність особистості (2018)
Лімонченко В. - Творчість та інновація: пам’ять vs інтерпретація (2018)
Хоружий Г. - Компетентнісні моделі у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід (2018)
Красільнікова О. - Компетентнісний підхід як основа філософії освіти (2018)
Ільїна Г. - "Візуальна грамотність" у контексті когнітивних та освітніх процесів (2018)
Шелудченко Л. С. - Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами (2017)
Ковров О. С. - Статистика природних зсувів в світі та Україні, Бучавий Ю. В. (2017)
Бредун В. І. - Формування екологічної небезпеки об’єктів нафтогазової галузі Полтавщини факторами техногенної сейсмічності (2017)
Харламова О. В. - Моніторинг станів екологічної небезпеки при сумісній дії стаціонарних та пересувних джерел, Шмандій В. М., Поліщук Д. В., Котенко О. Л., Гученко М. І. (2017)
Юрченко В. О. - Дослідження дисперсного складу пилу кондитерських підприємств, Пономарьов К. С., Пономарьова С. Д. (2017)
Мазницька О. В. - Хімічна меліорація із застосуванням продукту нейтралізації маточних розчинів виробництва капролактаму шламом водоочищення ТЕЦ, Пасенко А. В., Новохатько О. В. (2017)
Сиса Л. В. - Аналіз ізотерм адсорбції іонів цинку на бентоніті після обробки його надвисокочастотним випромінюванням, Рудик Ю. І., Концур А. З. (2017)
Radomska M. M. - The assessment of the risks for the environment from the activity of the Haysyn LIAMP, Yovenko A. I., Horobtsov I. V. (2017)
Пляцук Л. Д. - Оцінка захищеності підземних вод в районі розташування Cумської ТЕЦ, М'якаєва Г. М., Гурець Л. Л. (2017)
Васенко А. Г. - Дослідження вмісту важких металів у воді р. Дунай в межах України, Мельник А. Ю. (2017)
Дмитруха Т. І. - Оцінка небезпеки об’єктів різного призначення в разі руйнування ртутних ламп, Маджд С. М., Денисенко Н. Г., Петрусенко В. П. (2017)
Хрутьба В. О. - Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів, Вайганг Г. О., Стегній О. М. (2017)
Лобойченко В. М. - Оценка сезонных колебаний минерального состава воды "Березовская" санатория "Берминводы", Васюков А. Е. (2017)
Карлюк А. А. - Зміна якості води озер лиманської групи у ретроспективний та сучасний періоди в умовах антропогенного навантаження (2017)
Буц Ю. В. - Геохімічна трансформація міграційних властивостей важких металів під впливом техногенного навантаження пірогенного походження, Крайнюк О. В. (2017)
Пляцук Л. Д. - Оцінка радіаційного впливу нафтовидобувного комплексу на об’єкти навколишнього середовища, Бурла О. А., Аблєєва І. Ю. (2017)
Корцова О. Л. - Дослідження умов формування зон активного забруднення підприємств північного промвузла м. Кременчук, Бахарєв В. С., Волошина В. Г. (2017)
Дружинін А. В. - Планування строку і ціни в складі договору підряду на будівництво об’єкта, Давиденко О. А. (2018)
Пруненко Д. О. - Механізм реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств (2018)
Костюк В. О. - Дослідження впливу трудового і технічного потенціалу підприємства на його кінцевий фінансовий результат (2018)
Колесник Т. М. - Оцінка ризиків на приватному підприємстві, Колонтаєвський О. П. (2018)
Лещинський В. П. - Розвиток сучасних технологій в реальному секторі економіки на прикладі виробничої сфери: закордонний досвід (2018)
Тофанюк О. В. - Розробка методик прогнозування надходження від податку з доходів фізичних осіб до регіонального бюджету відносно сфери їх застосування, Зінчук А.С. (2018)
Троян В. І. - Історія розвитку та сучасний стан розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Угоднікова О. І. - Стейкхолдерно-орієнтована модель стратегічного управління підприємствами галузі туризму та готельно-ресторанного господарства (2018)
Наумік-Гладка К. Г. - Розвиток нішової діяльності на ринку туристичних послуг, Гіззатулліна М. С. (2018)
Білоус С. В. - Управління якістю надання туристичних послуг у містах Західного та Східного регіону України, Пурська І. С., Дашковська А. В. (2018)
Шановні автори! (2018)
Вихідні дані (2018)
Близнюк М. М. - Програмне забезпечення навчання комп’ютерного проектування художніх виробів з дерева (2017)
Васильєва О. С. - Розробка класифікації видів і принципів конструктивної реалізації функцій трансформації дитячого шкільного одягу і гардеробу, Колосніченко О. В., Васильєва І. В., Остапенко Н. В. (2017)
Галаган Т. В. - Обгрунтування складу пакетів матеріалів одягу для працівників газотранспортних компаній, Полька Т. О., Колосніченко М. В. (2017)
Гардабхадзе І. А. - Фешн-дизайн в умовах асиметрії інформаційних потоків індустрії моди (2017)
Гегер А. Д. - Особливості співвідношення елементів композиції, пріоритетних для візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2017)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування скульптурної частини Білоцерківського дендрологічного парку "Олександрія", Яценко Є. О. (2017)
Голобородько В. М. - Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну, Рубцов А. Л., Чемакіна О. В. (2017)
Дяченко А. - Пріоритетні напрямки розвитку дизайну одягу та їх практичне застосування в умовах сьогодення (2017)
Жильцова Г. В. - Дизайнерський мобільний житловий модуль як елемент розвитку інфраструктури туристичної галузі Південного регіону України, Горділей Н. В. (2017)
Кардаш О. В. - Особливості засобів забезпечення безбар’єрного простору, Свірко В. О., Джурик О. В., Білоноженко А. О. (2017)
Колосніченко О. В. - Архітектурні форми дерев’яного зодчества - джерело дизайн-проектування колекції молодіжного одягу, Васильєва О. С., Приходько-Кононенко І. О., Васильєва І. В. (2017)
Косенко Д. Ю. - Порівняльний аналіз габаритів та розміщення учнівських столів з різними формами робочої поверхні (2017)
Кузнецова І. О. - Особливості фактурного формоутворення в дизайні меблів, Чемакіна О. В., Бойчук В. І. (2017)
Омельченко Г. В. - Підвищення конкурентоспроможності дитячого одягу для ролерів-початківців шляхом застосування методу ергономічного дизайну, Колосніченко М. В., Донченко С. В. (2017)
Ромаскевич-Соломенко А. Г. - Міра у інтер’єрах історичних стилів (2017)
Сафронова О. О. - Особливості методики Design Thinking як сучасної стратегії проектування в контексті дизайну середовища (2017)
Скляренко Н. В. - Концепція неперервної взаємодії у проектуванні відкритих дизайн-систем (2017)
Токар Г. М. - Класифікація різновидів розвантажувальних систем та жилетів для військовослужбовців, Остапенко Н. В., Третякова Л. Д., Луцкер Т. В. (2017)
Холковський Ю. Р. - Моделювання нестандартних архітектурних форм на основі дискретно-інтерполяційного методу (2017)
Шелестова Л. В. - Професійна компетентність вчителя у формуванні картини світу в учнів (2017)
Коновальчук М. В. - Розвиток майбутніми учителями обдарованості дітей-мігрантів (на прикладі соціально-педагогічного проекту "Схід сонця") (2017)
Зуєв М. І. - Стратегії навчання обдарованих дітей в освітніх закладах Європи (2017)
Зуєва Л. Є. - Ґенеза науково-теоретичних і регулятивних засад психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади (2017)
Гальченко М. С. - Загальношкільна модель збагачення (2017)
Барабанов Р. Е. - Роль социального педагога в работе с детьми с особыми образовательными потребностями (на примере умственной отсталости) (2017)
Подшивайлов Ф. М. - Психолого-педагогічні особливості навчальної мотивації дітей старшого дошкільного віку, Кривоцюк С. В. (2017)
Радченко К. А. - Спрямованість освітнього процесу на набуття досвіду практичної діяльності як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів (2017)
Чудакова В. П. - Зміст та особливості впровадження "загальної" освітньої програми "управлінська компетентність керівників з формування психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" (В. Чудакової) як засіб розвитку конкурентоздатності особистості (2017)
Олійник А. Ю. - Тренінг "Їжа та здоров’я для 5-7 класів" (2017)
Поліхун Н. І. - Основи дослідного пошуку (авторська навчальна програма з курсу за вибором) (2017)
Пінькевич І. М. - Інноваційна програма "Через дитячу творчість до екологічного виховання" (2017)
Комашко К. С. - Такі таланти народжує Радомишльська земля (2017)
Піліна А. В. - Ефективна модель економічної освіти в позашкільному навчальному закладі (на прикладі КПНЗ "Київська мала академія наук учнівської молоді"), Кагляк О. В. (2017)
Сусак В. І. - Лояльнісна компонента ідентичності "українець/ка”: регіональні виміри на прикладі міст Львова та Донецька (1994–2010–2015 рр.), Ващинська І. І. (2018)
Черниш Н. Й. - Стан сучасного загальносоціологічного теоретизування: глобальний досвід і локальні специфікації (2018)
Дембіцький С. С. - Вивчення психологічного дистресу в соціологічних дослідженнях: історія та методологія (2018)
Шкляр А. І. - Класичний банкінг: напрями трансформації в умовах технологічної революції (2018)
Дульська І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як технологічний базис інклюзивного соціального та економічного зростання (2018)
Заруцька О. П. - Облігації внутрішніх державних позик в Україні: особливості ціноутворення в умовах недосконалого ринку (2018)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2017 р., Дмитрук Д. А. (2018)
Ніцполь С. І. - Актуальні опитування: студентське самоврядування, волонтерство, гендерна рівність, Нестеренко Є. О. (2018)
Жага до життя як стиль життя (видатному вченому Гриценку Андрію Андрійовичу – 70!) (2018)
Наші найтепліші привітання та побажання (професорові Наталії Йосипівні Черниш – 70!) (2018)
II Всеукраїнський з міжнародною участю конкурс робіт "Аналіз соціальних даних 2018”/"Social data analysis 2018” (запрошення до участі) (2018)
V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи” (запрошення до участі) (2018)
VIІI Міжнародна наукова конференція "Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем” (запрошення до участі) (2018)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі” (запрошення до участі) (2018)
Автори (2018)
Contents (2018)
Chеrnovа L. - Priorities of the perspectives of development and management of the Ukrainian port infrastructure (2018)
Ginkul А. - Innovative technologies in solving problems of desertification and degradation of soils in Тurkmenistan , Кrivileva S. (2018)
Хандогіна О. В. - Аналіз системи управління та поводження з твердими побутовими відходами у населених пунктах (2018)
Сущенко О. А. - Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства, Кравченко В. В. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Аналіз програмних комплексів автоматизованого проектування автомобільних доріг, Крухмальова О. В. (2018)
Шевченко Р. І. - Формування алгоритму та процедур організаційно-технічного методу скорочення негативних наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого рівня поширення небезпеки (2018)
Коваленко Р. І. - Розробка функціональної схеми лабораторної установки для оцінювання часу реагування на локальні надзвичайні ситуації (2018)
Костюков Г. В. - Сучасний стан інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні , Анопрієнко Т. В. (2018)
Вень Мінмін - Формування напрямів територіального розвитку України та Китаю, Рудомаха А. В. (2018)
Радзінська Ю. Б. - Розробка методичних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості земель міст (2018)
Лобашов О. О. - Закономірності зміни показників аварійності у Індустріальному районі міста Харкова, Рославцев Д. М., Пасєка Ю. В. (2018)
Вдовиченко В. О. - Оцінка доцільності впровадження швидкісного пасажирського сполучення другого рівня у місті Харків, Воліков В. В. (2018)
Очеретенко С. В. - Дослідження питання удосконалення системи доставки вантажів у міжнародному сполученні на автотранспортних підприємствах, Дмитрієва К. С. (2018)
нагорний Є. В. - Вибір раціональної технології доставки целюлозно-паперової продукції в регіональному сполученні, Шуліка О. О. (2018)
Гюлєв Н. У. - Щодо впливу темпераменту водія на час його реакції у дорожньому заторі, Лобашов О. О., Шкабара О. В., Дорошенко А. А. (2018)
Абрамова Л. С. - Визначення балансу між параметрами дорожнього руху, Капінус С. В. (2018)
Квартенко О. М. - Системний підхід до обґрунтування нових та удосконалення існуючих технологій кондиціонування багатокомпонентних підземних вод (2018)
Кривільова С. П. - Бінарна система CaO-P2O5 як основа отримання матеріалів для корекції порушень скелету (2018)
Коренєв Р. В. - Вплив віртуальних недосконалостей на напружено-деформований стан і стійкість спеціальних оболонкових систем (2018)
Жиляков В. Я. - Визначення граничного натягнення тяжей посилення цегляних будівель (2018)
Жиляков В. Я. - Підсилення розмороженого фундаменту під водонапірну башту, Резнік П. А., Шаповалов О. М. (2018)
Рочняк Ю. А. - Фактор ідеології в архітектурі будівель залізничних вокзалів (2018)
Єрошкіна О. О. - Творчі прийоми й складові в побудові міського середовища Харкова (2018)
Данилов С. М. - Особливості формування інформаційно-накопичувальної (BIG DATA) моделі міста (2018)
Алєксєєва О. В. - Держава та її роль у розвитку сучасного ринку робочої сили на селі (2018)
Антонюк О. Р. - Критерії та фактори формування якості надання аудиторських послуг, відмінних від аудиту (2018)
Бережнюк І. І. - Моделювання процесів подолання суперечностей держави та суб’єктів зед щодо забезпечення безпеки та спрощення митних процедур (2018)
Бодрецький М. В. - Практичні методи управління банківськими установами: практика застосування (2018)
Верещагіна Г. В. - Впровадження системи ризик-менеджменту на підприємстві в умовах інноваційної діяльності, Плєханова Т. Є. (2018)
Вишневська О. М. - Глобалізаційні передумови транснаціоналізації світової економіки, Тарабріна А.-М. О., Соколов С. В., Бурлака Є. В. (2018)
Долга Г. В. - Вплив корпоративної культури на управління персоналом підприємства (2018)
Dubinina M. - Institutional provider of the state-private partnership in Ukraine and abroad (2018)
Коблянська О. І. - Облік і аудит операцій на поточному рахунку, Коблянська Г. Ю., Бабенко О. С. (2018)
Коблянська І. О. - Методика і організація обліку та внутрішнього контролю запасів підприємства в системі управління активами, Сіренко А. А., Коблянська Г. Ю. (2018)
Кушнірук В. С. - Тенденції розвитку виробництва та реалізації продукції рослинництва аграрними підприємствами Миколаївської області, Сирцева С. В. (2018)
Мельник О. І. - Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні, Кульбачна Л. А., Жулім М. С. (2018)
Онищенко О. В. - Інноваційні шляхи розвитку олійно-жирової галузі, Куренна О. О., Крикуненко А. С. (2018)
Онищенко Ю. І. - Вплив системно-важливих банків на банківську систему України, Рімко О. А. (2018)
Перков В. В. - Фінансовий механізм діяльності аграрних підприємств, Добровольський П. А., Мельник О. І. (2018)
Покровська О. В. - Спроможні територіальні громади: фінансовий аспект функціонування (2018)
Поснова Т. В. - Креативний людський капітал як фактор розвитку інноваційної економіки (2018)
Степанюк Н. А. - Децентралізація в системі управління національною економікою (2018)
Тимошенко А. О. - Забезпечення ефективності управління витрачанням бюджетних коштів в Україні (2018)
Труніна І. М. - Методичні підходи до управління затратами промислових підприємств, Онищенко О. В. (2018)
Христенко О. А. - Соціально-економічні наслідки розвитку регіонів України за умов реформування адміністративно-територіального устрою, Красовська Н. О. (2018)
Чумаченко Ю. С. - Імплементація маркетингу у сільському туризмі як прагматичний засіб розвитку галузі, Чумаченко Є. С. (2018)
Хайдаров 3. X. - Особенности автоэлектронной эмиссии в сверхтонком зазоре газоразрядной ячейки в полупроводниковой ионизационной камере (2006)
Каримов Б. Х. - Фотовольтаический эффект в оптически активных кристаллах (2006)
Погребняк О. Д. - Структура та властивості покриттів на основі титану, нанесеного високошвидкісним детонаційним потоком на підкладку зі сталі 3, Свириденко Н. В., Курода С., Тюрин Ю. Н., Ердыбаева Н. К., Кульментева О. П. (2006)
Широков Б. М. - Физико-аналитическая модель нагрева газа в проточном термохимическом реакторе I, Корж А. Ф. (2006)
Широков Б. М. - Физико-аналитическая модель нагрева газа в проточном термохимическом реакторе IІ, Корж А. Ф. (2006)
Пятак Н. И. - Расчет собственных частот связанных крестообразных волноводных разветвлений (2006)
Погребняк А. Д. - Формирование высокодисперсного состояния в плазменно-детонационном покрытии из оксида алюминия, Ильяшенко М. В., Братушка С. М., Понарядов В. В., Ердыбаева Н. К. (2006)
Погребняк А. Д. - Физико-механические свойства керамических и металлокерамических покрытий, нанесенных плазменно-детонационным способом, Ильяшенко М. В., Братушка С. М., Понарядов В. В., Ердыбаева Н. К. (2006)
Антоненко А. Л. - Исследование влияния параметров потока плазмы на свойства формируемых покрытий (2006)
Шамирзаев С. Х. - Определение эффективной плотности электронных поверхностных состояний в нанокристаллических пленках Bi2Te3-Sb2Te3, Юсупова Д. А., Мухамедиев Э. Д., Онаркулов К. Э. (2006)
Шамирзаев С. Х. - Простые модели усталостной повреждаемости гетерогенных материалов с очень сложной динамикой, Онаркулов К. Э., Юсупова Д. А., Мухамедиев Э. Д. (2006)
Возный А. В. - Формирование пучка нейтральных атомов для сухого травления и исследование его характеристик, Ям Дж. Ю., Кропотов А. Ю., Фареник В. И. (2006)
Береснев В. М. - Микро-нанослойные покрытия, сформированные методом вакуумно-дугового осаждения с использованием ВЧ-разряда, Толок В. Т., Швець О. М., Фурсова Е. В., Чернышов Н. Н., Маликов Л. В. (2006)
Сагалович А. В. - Исследование поведения многокомпонентных покрытий в агрессивных средах в процессе варки оптических стекол, Бабенко В. А., Дудник C. Ф., Богуславский Г. И., Петров В. Н., Сагалович В. В. (2006)
Дудин С. В. - Плазменное травление гетероструктур на основе нитрида галлия при изготовлении оптоэлектронных устройств (2006)
Інформація (2006)
Правила оформления статей (2006)
Шулаев В. М. - Модернизация вакуумно-дуговых установок для синтеза покрытий и азотирования методом ионной имплантации и осаждения, Андреев А. А., Руденко В. П. (2006)
Лисовский В. А. - Диссоциативный режим ВЧ емкостного разряда низкого давления (2006)
Дудин С. В. - Автоматизированная система оперативного контроля процесса плазмохимического травления в реакторе на базе ВЧ индукционного разряда (2006)
Glazunov G. P. - Influence of porosity on erosion behavior and hydrogen permeability of tungsten films, Andreev A. A., Baron D. I., Bondarenko M. N., Causey R. A., Hassanein A. M., Konotopskiy A. L., Neklyudov I. M., Tarasov I. K., Volkov E. D. (2006)
Андреев А. А. - Осаждение сверхтвердых вакуумно-дуговых TiN покрытий, Шулаев В. М., Горбань В. Ф., Столбовой В. А. (2006)
Лисовский В. А. - Условия появления нормального режима разряда постоянного тока низкого давления, Харченко Н. Д. (2006)
Турбін П. В. - Моделювання динаміки хвильового спектру пучково-плазмової взаємодії (2006)
Андреев А. А. - Азотирование сталей в газовом дуговом разряде низкого давления, Шулаев В. М., Саблев Л. П. (2006)
Турбин П. В. - Нанокристаллические покрытия, полученные вакуумно-дуговым методом с использованием ВЧ напряжения, Береснев В. М., Швець О. М. (2006)
Правила оформления рукописей (2006)
Максименко С. Д. - Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна (2018)
Абсалямова Л. М. - Дослідження харчових виборів жінок репродуктивного віку (2018)
Biloshytska A. S. - A self–sufficient personality in the spiritual dimension (2018)
Боковець О. І. - Організаційно–психологічні фактори розвитку інноваційного потенціалу студента вищого технічного навчального закладу (2018)
Василега О. Ю. - Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителя, Сидоренко І. В. (2018)
Візнюк І. М. - Поведінкові симптоми іпохондрії як механізм психосоматичної дисфункції (2018)
Кулик Н. А. - Емоційний інтелект: аналіз сучасних західних досліджень, Гільова Л. Л. (2018)
Гончарук Н. М. - Дослідження психологічних аспектів комунікації у прикладних лінгвістичних теоріях (2018)
Ivashkevych E. E. - Psycholinguistic aspects of the process of perception of sound and color: the problem of narrative discourse (2018)
Кишакевич І. Т. - Мисленнєві стратегії як механізм розв’язування нестандартних клінічних задач (2018)
Ковальчук А. А. - Особливості використання копінг–стратегій іноземними студентами (2018)
Максименко К. С. - Причинно–следственные отношения социально–психологических факторов и психических и соматических расстройств (2018)
Манилов И. Ф. - О психотерапевтическом персонально идеальном стиле жизни (2018)
Михальська С. А. - Особливості розвитку етичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку (2018)
Mykhalchuk N. O. - Psychological context of the idea of understanding (analyzing derived abstract nouns in "The adventure of Oliver Twist" by Charles Dickens) (2018)
Нагайцева І. Д. - Особистісні особливості управлінця середньої ланки в медичній установі (2018)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктність та мотиваційна сфера в юнацькому віці, Міняйло С. Р. (2018)
Onufriieva L. A. - The theoretical and methodological analysis of "Me–professional" image as a component of future professionals’ "Me–concept" (2018)
Островська К. О. - Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом, Островський І. П., Сайко Х. Я. (2018)
Marek Paluch - Shaping the desired behavior of children from alcoholic families as an aim of support institutions and social care (2018)
Пастух Л. В. - Розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів освіти з попередження синдрому "професійного вигорання" педагогів у післядипломній освіті (2018)
Петровська І. Р. - Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності (2018)
Ренке С. О. - Професійний образ "Я" як предмет психології та становлення особистісної ідентичності майбутнього фахівця (2018)
Сазонова О. В. - Сімейні цінності та рольові установки подружніх пар (2018)
Санніков О. І. - Психологічні особливості професіоналів соціотехнічного профілю (2018)
Семенів Н. М. - Міжетнічна комунікація як динамічна складова міжетнічної взаємодії (2018)
Simko R. T. - Manifestation of subject’s psychomotor qualities in extreme activity and its features (2018)
Співак В. І. - Оcобливості прояву та корекції агресивності у молодших школярів (2018)
Шамич О. М. - Суб’єктивна значущість зовнішніх та внутрішніх стимулів занять спортом паралімпійцями (2018)
Шебанова В. І. - Копінг–поведінка у сучасних психологічних дослідженнях, Діденко Г. О. (2018)
Штепа О. С. - Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики (2018)
Бібліографія (2018)
Відомості про авторів (2018)
Про збірник (2018)
Орловська Ю. В. - Особливості дослідження банкрутства як економічної категорії, Ількова Н. В. (2017)
Мірзоахмедов Ф. - Оцінки невизначеності в міжгалузевому балансІ Республіки Tаджикистан, Назрізода С., Ястремський О. (2017)
Пашкевич М. С. - Експортні переваги транснаціональної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної компанії, Шагоян С. М. (2017)
Ватченко О. Б. - Аналіз комплексного розвитку Дніпропетровського регіону, Свистун К. О. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Роль економічної безпеки в умовах розбудови постіндустріальної економіки, Сидоров О. А. (2017)
Мардус Н. Ю. - Розуміння ринку і його класифікація за ознаками (2017)
Петрова К. В. - Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів, Джинджоян В. В., Сардак С. Е. (2017)
Богославський М. Ю. - Елементи кіберзагроз банків в рамках системи фільтрації та очищення зовнішнього середовища (2017)
Васильєва В. Г. - Державний аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Книшек О. О., Карпенко В. В. (2017)
Гірман Ю. В. - Методичні аспекти управління фінансовою безпекою в умовах удосконалення нормативно-технічного забезпечення банків (2017)
Гриценко А. В. - Обгрунтування зв’язку ринкової прибутковості страхових послуг в залежності від очікуваних ризиків (2017)
Заборовець К. Г. - Сучасний стан та тенденції боргового навантаження України в умовах розвитку держави (2017)
Кміть В. М. - Недоліки чинної системи оподаткування споживання в Україні та напрями їх усунення, Касімова Ю. П. (2017)
Швайдак В. М. - Наукові засади формування і обчислення потенціалу небанківських фінансових посередників щодо потоку клієнтів та суспільного впливу (2017)
Щербань П. П. - Оптимізаційний менеджмент та іструменти при перетині ризиків комерційних банків на мікрорівні (2017)
Іванова М. І. - Oсобливості застосування методів аналізу асортименту торгівельного підприємства для підвищення ефективності його діяльності, Саннікова С. Ф., Варяниченко О. В., Крайняк К. С. (2017)
Касян С. Я. - Mаркетингове забезпечення ефективного просування інноваційних електро – технічних розробок високотехнологічних підприємств, Барсуков А. Г. (2017)
Квактун О. О. - Особливості стратегії імпорту українських підприємств, Вертелецька О. М., Гребенніков В. (2017)
Razumova H. V. - Internet advertising as an effective tool for business development, Ganchuk K. A (2017)
Чікарькова М. - Гносеологічна проблема об’єктивності у постнекласичній науці (2017)
Починок І. - Проблема техніки у філософії Мартіна Гайдеггера (2017)
Hutkovska І. - The concept of culture in Clifford Geertz’s interpretation (2017)
Григорків-Коротчук І. - Герменевтичні засади національної мови (2017)
Makarov Z - Worldview prerequisites for the development of academic rationality in modern history, Radzyniak Т. (2017)
Manchul B. - Cognitive potential of aesthetics of science in its interdisciplinary dimension, Podgorna L. (2017)
Onufriychuk R. - Problem of the physical reality’s structure in modern philosophy of science (2017)
Єгупов М. - Змістовні і концептуальні основи олімпізму (2017)
Арістова А. - Форми релігійної девіації (2017)
Возний І. - Синкретизм духовної культури населення Буковини XII – перший період половини XIII ст. (2017)
Бродецький О. - Антропологічно-ціннісні конотації етичних ідей середньовіччя: актуальні виміри інтерпретації (2017)
Мизак Н. - Біблійна символіка у творчості Лесі Українки, Яремчук А. (2017)
Мокієнко М. - Об’єднана Церква Християн Віри Євангельської: історико-теологічний вимір (2017)
Лавринович О. - Ісламофобія: генезис поняття та пошук дефініції (2017)
Стоцький Я. - Трансформаційні процеси у баптистських і п’ятидесятницьких громадах Івано-франківської і Тернопільської областей (1965-1975 р.р.) (2017)
Павленко В. - Інтеріоризовані та екстеріоризовані форми і атрибути релігійної віри, Ваннер К. (2017)
Горохолінська І. - Постсекулярні пошуки бога: художні алюзії теодицеї (за твором В. П. Янґа "Хижа") (2017)
Марціновська Д. - Теологічні передумови кредології (2017)
Запорожець В. - Релігієзнавчий погляд на діяльність УАПЦ під час Революції Гідності (2017)
Баюжева А. - Ментальність і соціокультурна сфера: природа взаємодії (2017)
Субботін В. - Процеси модернізації та перспективи постмодернізації в системній динаміці глобалізації (2017)
Кушнір О. - Теоретичні аспекти дослідження природи та сутності трансдисциплінарності в сучасній філософії науки (2017)
Панцир А. - Порівняльний аналіз онтологічних доктрин мормонів та Свідків Ієгови (2017)
Докаш В. - Релігійна мережа України в її конфесійних виявах: соціологічний аналіз (2017)
Шестакова К. - "Назва мови" та її роль у формуванні етнічної ідентичності: соціологічний підхід (2017)
Dokash О. - Conceptualization of totalitarism phenomenon: main approaches and interpretation (2017)
Ципко С. - Батьківська громадськість як суб’єкт реформаційних процесів системи освіти України (2017)
Матівєнко О. - Художник як соціальний феномен: проблема змістовних імперативів (2017)
Медіна Т. - Ставлення судентської молоді до гомосексуальності (на прикладі фокус-групового дослідження) (2017)
Афанасьєв Д. - Соціально-економічний потенціал молоді Закарпаття (за результатами соціологічного дослідження), Варга Н. (2017)
Докаш В. - Організаційний потенціал соціального управління у дискурсі соцологічної аналітики, Туленков М. (2017)
Пержун В. - Емпірико-соціологічні дослідження історичної пам’яті (2017)
Лазаренко І. - Ретроспективний аналіз соціального служіння: від поодиноких досліджень життя парафій до соціологічного осмислення проблеми (2017)
Довідка про авторів (2017)
Охріменко О. В. - Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування (2018)
Бур’ян З. В. - Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища, Гандзюра В. П., Трохимець В. М. (2018)
Аристархова Е. О. - Вплив амоніаку на формування токсичності вод поверхневих джерел водопостачання, визначеної на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) (2018)
Грициняк І. І. - Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах Прикарпаття, Гурбик В. В. (2018)
Барило Є. О. - Екстер’єрні та вагові характеристики дволіток струмкової форелі (Salmo trutta Linnaeus, 1758), райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) та американської палії (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) (2018)
Гончарова О. В. - Фізіологічне обґрунтування використання нетрадиційного методу обробки сировини в аквакультурі, Тушницька Н. Й. (2018)
Ващенко А. В. - Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок "БІО-МОС" та "НУПРО", Матвієнко Н. М., Тучапський Я. В. (2018)
Колесник Н. Л. - Тиляпії (Tilapiinae). Тематична бібліографія, Симон М. Ю. (2018)
Кононенко Р. В. - Нове методичне керівництво з культивування кормових та їстівних безхребетних (2018)
Варналій З. С. - Засоби стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях у системі державної політики подолання диспропорцій економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Рудик С. А. (2017)
Васильців Т. Г. - Пріоритети і засоби державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку внутрішнього ринку в Україні, Флейчук М. І., Лупак Р. Л. (2017)
Куцик В. І. - Економічна природа формування інтегрованих корпоративних систем, Жихарцева О. О. (2017)
Лейбович А. В. - Концепція побудови рейтингової оцінки регіону на базі використання теорії людського капіталу та компетентісного підходу, Череп А. В. (2017)
Підхомний О. М. - Тенденції бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку Львова, Журба О. Ю. (2017)
Батьковець Н. О. - Управління процесом формування бренду України на ринку міжнародного туризму, Батьковець Г. А. (2017)
Єлейко В. І. - Інноваційна активність підприємств України: аналіз динаміки, Демчишин М. Я., Кожан Д. В. (2017)
Чех М. М. - Особливості економічного зростання в умовах реалізації стратегії заміщення імпорту: галузевий аспект (2017)
Ящук В. І. - Аналіз сучасного стану інформаційних технологій та систем в індустрії туризму (2017)
Лихолат С. М. - Концептуальне осмислення базових категорій "мале підприємництво" та "малий бізнес" (2017)
Гудзовата О. О. - Криптовалюти у грошово-кредитній сфері: технології, перспективи та безпека (2017)
Колянко О. В. - Етапи формування корпоративної культури закладів вищої освіти України (2017)
Вірт М. Я. - Податкове регулювання розвитку малого бізнесу, Клепанчук О. Ю. (2017)
Озимок Г. В. - Моніторинг якості професійної туристської освіти (2017)
Гончар О. І. - Економічні інструменти оптимізації антикризового управління підприємством (2017)
Міценко Н. Г. - Ефективна мотивація праці як основа управління персоналом підприємства, Різник Д. В. (2017)
Федулова І. В. - Сутність та значення ризик-апетиту в управлінні підприємством (2017)
Міщук І. П. - Інституційне забезпечення логістичної діяльності підприємств, Гадада В. Г., Марій О. Т. (2017)
Заярна Н. М. - Аспекти формування конкурентної стратегії підприємства на основі інновацій та алгоритм її оцінки, Ціцяла Н. С. (2017)
Бабенко О. М. - Характеристики стану та ефективності застосування лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства (2017)
Кліпкова О. І. - Оптимізація операційної діяльності підприємства через впровадження логістичної концепції управління (2017)
Гріщенко І. В. - Фактори і принципи формування інноваційного потенціалу підприємства, Білецька Н. В., Клівіденко Л. М. (2017)
Медвідь Л. Г. - Формування облікової політики щодо витрат логістичної діяльності підприємства, Левкович А. В. (2017)
Олексин І. І. - Пріоритетні напрями активізації діяльності підприємств сфери послуг в Україні (2017)
Гуштан Т. В. - Сутнісна характеристика спеціалізації у роздрібній торгівлі (2017)
Скупейко В. В. - Сучасні підходи щодо етапізації стратегічного управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (2017)
Тучковська І. І. - Особливості гастрономічного туризму у Франції, Полотай Б. Я. (2017)
Сментина Н. В. - Управління діяльністю інтегрованих корпоративних систем в умовах глобалізації (2017)
Куцик В. І. - Стратегія управління ефективністю формування та використання оборотного капіталу в сучасних умовах, Хомицький А. І., Кук М. І. (2017)
Дейнека Т. А. - Політико-економічна концепція трансформації економічного та соціального розвитку глобалізованого суспільства (2017)
Дубина М. В. - Концептуальні підходи до пізнання сутності методології як науки (2017)
Бойко О. - Ціннісна концепція формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України у ВВНЗ (2017)
Бойко В. - Психологічна підготовка військових фахівців у конфліктах сучасності, Хомчак Р. (2017)
Бакунчик Л. - Роль самостійної підготовки в антикорупційній освіті військових фахівців, Кримець Л. (2017)
Богунов С. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд, Черних О., Черних Ю. (2017)
Божок О. - Упровадження компетентнісного підходу в освітній простір вищої школи, Златніков В. (2017)
Дзюбчук Р. - Місце та роль наукових досліджень у забезпеченні освітньої діяльності вищого військового навчального закладу технічного профілю підготовки, Капосльоз Г., Розумний О. (2017)
Зельницький А. - Викладачі спеціальних дисциплін ВВНЗ: стан підготовленості та напрями її удосконалення, Рибчук О. (2017)
Казак І. - Педагогічний аспект розвитку творчої особистості фахівця у процесі навчання у вищому навчальному закладі, Прібилєв Ю. (2017)
Капосльоз Г. - Закордонний досвід організації наукових досліджень в інтересах вищої освіти, Бодрик Ю., Мельниченко О. (2017)
Колесник В. - Проблемні питання механізму підготовки докторів філософії поза ад’юнктурою, Серветник Р. (2017)
Костів С. - Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців (2017)
Красницька О. - Теоретико-методологічні основи педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу (2017)
Krymets L. - Improving potention of scientific and educational space (2017)
Кузьмич І. - Проблеми оцінювання якості професійної підготовки військових фахівців, Розумний О. (2017)
Миколайчук Р. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах (2017)
Мітягін О. - Інформатизація військової освіти – потреба суспільства в підготовці військових фахівців для Збройних Сил України, Чайковський А. (2017)
Мотика С. - Зміст виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею, Олійник Л. (2017)
Піскун І. - Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності (2017)
Приходько Ю. - Якість підготовки військових фахівців у контексті понять системності та технологічності (2017)
Радченко К. - Профіль професійної компетентності майбутнього військового юриста (2017)
Сафронов О. - Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв, Капосльоз Г., Мельниченко О., Голубєва О. (2017)
Ягупов В. - Методичні основи формування професійної суб'єктності майбутніх учителів початкових класів, Бекірова А. (2017)
Білявець С. - Експериментальне дослідження результативності методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін (2017)
Кашина Г. - Методика оцінювання якості електронних навчальних ресурсів у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2017)
Аноп А. В. - Нерегулярні еліптичні крайові задачі та простори Хермандера, Касіренко Т. М., Мурач О. О. (2018)
Balci S. - Polynomial inequalities in regions with interior zero angles in the Bergman space, Imash kyzy M., Abdullayev F. G. (2018)
Городецкий В. В. - Многоточечная по времени задача для одного класса эволюционных псевдодифференциальных уравнений, Петришин Р. И., Вережак А. П. (2018)
Джумабаев Д. С. - Критерии существования изолированного решения нелинейной краевой задачи, Темешева С. М. (2018)
Журавлев В. Ф. - Условия бифуркации решений слабовозмущенных краевых задач для операторных уравнений в банаховых пространствах (2018)
Kopotun K. A. - On moduli of smoothness with Jacobi weights, Leviatan D., Shevchuk I. A. (2018)
Маслюк Г. О. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач для диференціальних систем вищих порядків у просторах Слободецького, Михайлець В. А. (2018)
Перестюк Н. А. - Усреднение нечетких систем, Скрипник Н. В. (2018)
Солодкий С. Г. - Апроксимаційні та інформаційні аспекти чисельного розв’язування нестійких інтегральних та псевдодиференціальних рівнянь, Семенова Є. В. (2018)
Базика Д. - Двадцять п’ять років Національної академії медичних наук України – прогрес та пріоритети на майбутнє радіаційної медицини та радіобіології (2017)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2016 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2017)
Дёмина Э. А. - Ранние и поздние лучевые эффекты в здоровых тканях онкологических больных при терапевтическом облучении (2017)
Логановський К. М. - Викликана біоелектрична активність головного мозку після впливу іонізуючої радіації, Куц K. В. (2017)
Мицик Ю. О. - Сучасний погляд на вплив іонізуючого випромінювання на хворих при діагностиці нирково-клітинного раку та шляхи його уникнення, Борис Ю. Б., Дац І. В., Ільчишин О. С., Солдатенко О. Я., Данилейченко І. В., Макогонов І. О., Скалецька Н. М., Ревура А. П. (2017)
Бузунов В. О. - Соціально-психологічний стан дорослого евакуйованого населення. фактори ризику негативних змін, Логановський К. М., Краснікова Л. І., Бомко М. О., Бєляєв Ю. М., Ярошенко Ж. С., Домашевська Т. Є. (2017)
Григор’єва Л. І. - Дози опромінення працівників гранітодобувних підприємств від радону-222, Томілін Ю. А. (2017)
Гунько Н. В. - Інформаційно-статистичне забезпечення ретроспективного дослідження смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України: оцінка практичної можливості, Омельянець М. І., Терещенко С. О., Масюк С. В., Короткова Н. В., Іванова О. М. (2017)
Іванова О. М. - Реконструкція індивідуалізованих доз суб’єктів Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що проживають в Коростенському районі Житомирської області, Масюк С. В., Бойко З. Н., Чепурний М. І., Герасименко В. Б., Федосенко Г. В., Василенко В.В., Литвинець Л. О., Пікта В. О., Ковган Л. М., Жадан Н. С., Терещенко С. О., Кравченко І. Г., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Кукуш О. Г. (2017)
Прилипко В. А. - Соціальна захищеність та медичне забезпечення працездатного населення зони спостереження атомних електростанцій, Озерова Ю. Ю., Коцюбинський О. В., Морозова М. М., Петриченко О. О., Бондаренко І. В. (2017)
Хоменко І. М. - Стан захворюваності населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції як складова громадського здоров’я, Закладна Н. В., Орлова Н. М. (2017)
Бойко О. А. - Особливості морфофункціональних змін у первинній культурі клітин щитоподібної залози нащадків щурів, пренатально опромінених радіоізотопом йоду-131, Лавренчук Г. Й., Липська А. І., Талько В. В., Асмолкова В. С. (2017)
Гороть І. В. - Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії іонізуючого випромінювання у низьких дозах, Ткаченко М. М. (2017)
Красносельский Н. В. - Влияние фотодинамической терапии на заживление лучевой язвы кожи, инфицированной Pseudomonas aeruginosa, Симонова Л. И., Гертман В. З., Пушкарь Е. С. (2017)
Курінний Д. А. - Дослідження впливу астаксантину на розвиток геномної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу, Рушковський С. Р., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2017)
Никитина Н. А. - Тканевое дыхание и топология поверхности тимоцитов крыс при однократном γ-облучении, Грицук А. И. (2017)
Руссу І. З. - Мезенхімальні стовбурові клітини та клітини-попередники кісткового мозку щурів в умовах хронічної дії іонізуючої радіації, Родіонова Н. К., Білько Д. І., Білько Н. М. (2017)
Талан О. О. - Порівняльний аналіз рівня та спектру аберацій хромосом в опромінених in vitro лімфоцитах периферичної крові осіб літнього віку та довгожителів м. Києва, Шеметун О. В., Демченко О. М., Папуга М. С., Пілінська М. А. (2017)
Талько В. В. - Вплив пренатального опромінення 131І на головний мозок: експериментальна модель клінічних нейрорадіоембріологічних ефектів, Логановський К. М., Тукаленко Є. В., Логановська Т. К., Дрозд І. П., Нечаєв С. Ю., Масюк С. В., Прохорова Є. М. (2017)
Чумак А. А. - Трансгенераційні ефекти N-стеароїлетаноламіну в опромінених щурів, Талько В. В., Атаманюк Н. П., Дерев'янко Л. П., Родіонова Н. К., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Гула Н. М. (2017)
Абраменко І.В. - Вплив поліморфних варіантів гена slc6a4 на частоту виявлення депресивних станів в групі улна на чаес у віддаленому періоді після Чорнобильської катастрофи, Білоус Н.І., Чумак С.А., Логановський К.М. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського