Хлівна І. В. - Вплив ризиків на фінансову безпеку малих підприємств сільського господарства (2013)
Загорська Д. М. - Джерела фінансового забезпечення діяльності суб'єктів малого бізнесу (2013)
Стаканов Р. Д. - Еволюція міграційної політики в Канаді (2013)
Боровик О. А. - Оцінка показників ефективності функціонування новітніх ресурсозберігаючих технологій у світових та вітчизняних виробничих процесах (2013)
Башук А. О. - Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України (2013)
Петруха С. В. - Характеристика системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності ТОВ "КД "royal" (2013)
Палиця С. B. - Зарубіжний досвід кластеризації в медицині (2013)
Шатілова О. В. - Прогнозна модель розвитку українського ринку нових легкових автомобілів (2013)
Шевченко В. С. - Діагностування передумов та факторів розвитку будівельної галузі України (2013)
Беррин Болек - Интеграция в мировую торговую систему стран, подвергшихся трансформации (2013)
Угур Ариф Болек - Роль турецкого капитала в развитии экономики азербайджана (2013)
Солодуха О. В. - Специфіка оцінки ефективності послуг управлінського консалтингу (2013)
Зибарева О. В. - Регіональна асиметрія за продуктивністю праці на прикладі карпатського регіону, Петращак О. О. (2013)
Нісфоян С. С. - Визначення тенденцій управління витратами на персонал на підприємствах України та Кіровоградської області (2013)
Мамонтова І. В. - Система фінансових важелів фінансового механізму (2013)
Добіжа Н. В. - Сучасні тенденції удосконалення та розвитку страхового ринку, Корчевна К. Ю. (2013)
Олійник Г. І. - Основи формування механізму взаємодії страхових компаній та банків (2013)
Мазуренко А. В. - Банки та інвестиції (2013)
Образцова Н. О. - Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Леось О. Ю. - Сучасні проблеми управління депозитарною діяльністю в Україні, Пилипець Є. Ю. (2013)
Скорук О. П. - Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу, Павельчук І. М. (2013)
Барабанова В. В. - Теоретичні аспекти податкового планування підприємств (2013)
Литвинова О. В. - Аналіз світового досвіду щодо впливу туризму на соціальну, економічну та екологічну складову розвитку країни (2013)
Бехтер Л. А. - Удосконалення методичних підходів оцінки рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств запорізької області (2013)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування інвестиційної привабливості України та її вплив на соціально-економічний розвиток (2013)
Рябцев Г. Л. - Регіональні аспекти державної політики розвитку паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Дученко Г. В. - Щодо механізму державного управління оподаткуванням нерухомості в Україні (2013)
Сорока О. Я. - Роль і місце відомих лікарів у державному регулюванні медичної діяльності на прикарпатті у першій половині хх століття (2013)
Оверчук Л. П. - Управління медичним постачанням мобільних формувань в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу (2013)
Лавров Р. В. - Фінансовий реінжиніринг у банківській діяльності: загрози та можливості (2013)
Будник В. А. - Внутрішній ринок капіталу як джерело підвищення вартості корпоративних об'єднань підприємств (2013)
Одінцов М. М. - Фактори зростання валового внутрішнього продукту в умовах трансформаційної економіки (2013)
Стаканов Р. Д. - Роль мігрантів у функціонуванні ринку праці сполученого королівства в ххі ст. (2013)
Григор'єва М. І. - Інвестиційні аспекти корпоративного проекту "стовбурові клітини", Кобржицький В. В. (2013)
Лисенко Ю. В. - Особливості стратегічного планування на гірничо-металургійних підприємствах України, Слабко Я. Я. (2013)
Крайнік О. М. - Корпоративна культура як чинник ефективного управління персоналом на підприємствах машинобудування (2013)
Зайченко В. В. - Трансформація вимог до підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, Лаптєва А. В. (2013)
Сакалош Т. В. - До питання інвестування проекту спільного виробництва та реалізації кранів мостового типу в Україні (2013)
Хлівна І. В. - Оцінювання рівня фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Шелудько Р. М. - Ефективність використання основних засобів у сільськогосподарських підприємствах харківської області, Білоусько Н. Л. (2013)
Домінська О. Я. - Державне регулювання розвитку льонопромислового комплексу у розвинених країнах (2013)
Харіна О. О. - Необхідність здійснення екологічного оподаткування на молокопереробних підприємствах (2013)
Маліношевська К. І. - Проблеми управління якістю обслуговування авіакомпаній в аеропортах (2013)
Шостак Р. С. - Комплексне оцінювання розвитку економіки регіонів: методичний підхід (2013)
Наконечна Д. Ю. - Удосконалення процесу управління енергоощадженням на засадах циклу демінга (2013)
Піменова О. В. - Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин (2013)
Рогульський В. М. - Дискусійні питання щодо визначення поняття іро (2013)
Мамедов А. А. - Основные перспективы внешнеторговой стратегии в современных экономических условиях и направления ее реализации (2013)
Тищенко В. О. - Удосконалення структури державного управління у сфері цивільного захисту України (2013)
Рибачук В. Л. - Формування механізму підвищення якості послуг житлово-комунального господарства в умовах конкурентного середовища (2013)
Алейнікова О. В. - Недискреційні механізми регулювання сучасної соціально-економічної системи (2013)
Терент'єва А. В. - Можливість застосування елементів swot-аналізу при прийнятті управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій (2013)
Рябцев Г. Л. - Прогнозування на ринку нафтопродуктів як шлях формування дієвої державної політики його розвитку (2013)
Дячук Д. Д. - Удосконалення управління якістю медичної допомоги у багатопрофільному закладі охорони здоров'я мегаполісу на засадах комплексної інформатизації, Вовк К. В. (2013)
Кузьмінський П. Й. - Державне управління реформуванням сестринської освіти в Україні відповідно до європейських стандартів (за матеріалами літературних джерел) (2013)
Данильчук І. А. - Державне управління силами та засобами системи охорони здоров'я військово-морських сил України: пошук моделі (2013)
Калько А. Д. - Методи аналізу організації та управління соціально-економічною безпекою (2013)
Федорів Т. В. - Медіаосвіта та медіа-компетентність державних службовців: перспективи розвитку (2013)
Демченко Д. О. - Роль держави щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сфері вантажних авіаційних перевезень (2013)
Кашпур Л. М. - Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України (2013)
Машков А. О. - Аналіз чинників у системі реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Сіцінський В. С. - Історичний досвід договірно-правового оформлення державних кордонів країн європейського союзу (2013)
Тихончук Л. Х. - Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сільськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку (2013)
Айзятулов Р. Ф. - Клініко-анамнестичні зіставлення перебігу папуло-пустульозної стадії рожевих вугрів у пацієнтів з різним ступенем тяжкості захворювання, Полях Я. О., Дудченко М. О. (2017)
Syzon O. O. - Changes of some parametres clinical examination of patients with psoriatic arthritis (2017)
Denysenko O. I. - Evolution of systemic immunity in dices in patients with pyodermas while using lasertherapy, Dashko M. O. (2017)
Солошенко Е. М. - Інтегральний коефіцієнт гуморального імунітету у хворих на поширені дерматози, Стулій О. М., Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Гіржанова І. В. (2017)
Ємченко Я. О. - Рівень показників системного запалення у хворих на псоріаз обтяжений метаболічним синдромом (2017)
Денисенко О. І. - Клінічні результати різних методів лікування хворих на екзему, Степан Н. А. (2017)
Сизон О. О. - Цитокіновий статус у хворих на псоріаз різного ступеня тяжкості, Федорова У. В. (2017)
Varahabhatla Vamsi - Prevalence of scabies among school-going children of rural India, Mithilesh Burra, Reznichenko N.Yu. (2017)
Мавров Г. И. - Медико-социальная и клиническая характеристика больных урогенитальными мікст-инфекциями, Каменев В. И., Ярошенко М. А. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Клиническая характеристика и современный подход к комплексной терапии грибковых болезней кожи и ее придатков (2017)
Степаненко В. І. - Роль функціональних проб для ранньої діагностики артропатичного псоріазу, Сизон О. О. (2017)
Гулей Л. О. - Перспективи застосування конфокальної лазерної скануючої мікроскопіі в дерматологічній практиці (2017)
Федотов В. П. - Рівень мелатонін-сульфату у хворих на паратравматичну екзему похилого та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед (2017)
Шуленіна О. В. - Порівняльна ефективність радіохірургічного лікування та кріодеструкції новоутворень шкіри вірусного ґенезу (2017)
Наліжитий А. А. - Вугрова хвороба: поєднання місцевого лікування та лазеротерапії, Бондар С. А., Пічкур О. М., Щербич Ю. В (2017)
Рудник Т. І. - Етіопатогенетичні та клінічні відмінності деяких форм кропив’янок, Вольбин С. В., Іванюшко-Назарко Н. В. (2017)
Когут І. Й. - Визначення ефективності лікування дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень за допомогоюIADS і IAD-IT, Галникіна С. О. (2017)
Глушок В. С. - Основні патофізіологічні механізми розвитку і прогресування актинічного кератозу (2017)
Васильєва К. В. - Урогенітальна хламідійна інфекція у вагітних жінок, Попова І. Б., Артеменко А. Ф. (2017)
Святенко Т. В. - IPL-терапия в лечении сосудистых форм розацеа и других дерматологических заболеваний: безопасность и эффективность (по данным собственных наблюдений), Чеверда О. А., Старостина О. А. (2017)
Беловол А. Н. - Современный взгляд на коморбидность микозов и хронических дерматозов, Береговая А. А., Бурлака И. А. (2017)
Чаплик-Чижо І. О. - Випадки піодермій з практики дерматолога, Сизон О. О. (2017)
Айзятулов Р. Ф. - Псоріаз, червоний плескатий лишай (методичні вказівки до практичних занять студентів медичного факультету), Полях Я. О. (2017)
Білинська О. А. - Шляхи оптимізації навчального процесу з дисципліни "дерматовенерологія" на додипломному етапі, Дашко М. О., Бабак І. Д., Возняк І. Я., Асцатуров Г. Є. (2017)
Дайджест (2017)
До уваги авторів (2017)
Parakhina M. - The problem of retrieval of Ukraine’s cultural property in the ukrainian-russian mutual relations: on the problems history (2018)
Івашко Р. - Ставлення до "схизматиків" у Львівській латинській архідієцезії напередодні Флорентійської унії (2018)
Пасічник Н. - Теоретичні ідеї та практична діяльність державних діячів російської імперії початку ХІХ століття у сфері фінансового управління (2018)
Naboka O. - The expedition to japan under commodore perry and the beginning of the american intrusion into taiwan in the first half of the 1850s (2018)
Altukhov O. - The statutes of Odessa and Kiev exchanges as a source on the history of development of stock exchange matters in Ukraine in the second half of the XIX century (2018)
Лазорак Б. - Січневе повстання 1863 р. проти Російської імперії в історичній пам’яті громадян міста Дрогобич (1880 – 1939 рр.) (2018)
Курдина Ю. - Будівництво головного корпусу цісарсько-королівської технічної академії у Львові (1873 – 1877) (2018)
Nevmerzhytska O. - The statute of the industrial school in drohobych (1888) as a historical source, Haliv M. (2018)
Богатікова О. - Історія українського сакрального будівництва у дослідженнях Григорія Павлуцького (2018)
Зелінський М. - Україна і українці в політичній думці Йоахіма Бартошевича (1867 – 1938) (2018)
Васьків Н. - Між асиміляцією та суспільним визнанням: "антисемітизм" у політичній діяльності та публіцистичній спадщині Теофіла Меруновича (2018)
Сичевський А. - Містична секта іоаннітів у катеринославській єпархії на початку ХХ ст. (2018)
Бежук О. - Джерела особового походження у висвітленні сфери повсякденності та емоційних переживань жінок під час Першої світової війни (2018)
Бондаренко Д. - Від Брест-Литовської до Версальської системи: монархічна контрреволюція в центральній та Східній Європі в 1918 – 1920 рр. (2018)
Сухобокова О. - Празька група УПСР та створення соціалістичної ліги нового сходу (2018)
Казьмирчук Г. - Сучасна російська історіографія передодня і початкового періоду Другої світової війни (2018)
Суховерська І. - Проблеми трактування колабораціонізму в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії (2018)
Демідко О. - Театральна культура Маріуполя у період німецької окупації (1941 – 1943) (2018)
Ільницький В. - Діяльність старшинської школи УПА імені полк. Є. Коновальця на Коломийщині (із особистих зізнань Федора Стефановича-"Кропиви"), Пантюк М. (2018)
Мельничок Ю. - Командний склад Воєнного штабу ТВ 24 "Маківка" (1944 – 1949) (2018)
Попп Р. - Історичний факультет дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в перші повоєнні роки (1944 – 1953) (2018)
Вурловська М. - Радіо у повсякденному житті мешканців Дрогобиччини (1944 – 1958) (2018)
Якубець А. - Виробництво побутових меблів в УРСР у 1950 – 1960-х роках: проблема якості (за публікаціями журналу "Перець") (2018)
Священко З. - Роль і значення ОПЕК у боротьбі за нафтову могутність в 60 – 70-х рр. ХХ ст. (2018)
Лісовська О. - Роль кадрового забезпечення при інтенсифікації сільського господарства Української РСР (60 – 80-ті роки ХХ ст.) (2018)
Деревінський В. - Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. (2018)
Редзюк В. - Молодіжні організації демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні упродовж 2004 – 2014 років: регіональний аспект (2018)
Gapeyeva O. - Overview of basic measures of ensuring of information security in the republic of Kazakhstan (2018)
Годя І. - Трансформація прикордонного співробітництва Закарпаття у транскордонне: напрями, форми, інструменти (2018)
Потрашков С. - Стефан Стамболов: погляд з України. Рецензія на: Миколенко Д. В. Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895 – 1920 роках. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 804 с. (2018)
Futala V. - Another great study of the ukrainian self-styled-state movement. Review of Vasyl Ivanovych Ilnytskyi’s research "The Carpathian Area of the OUN (Karpatskyi Krai) in the Ukrainian Liberation Movement (1945 – 1954): monograph / I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of Academy of Sciences of Ukraine; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. – Drohobych: Posvit, 2016. – 696 p., ill. (2018)
Архипкіна Т. Л. - Особливості змін гормональних та біохімічних показників у хворих на СПКЯ при наявності аутоімунної патології щитоподібної залози, Гончарова О. А., Любимова Л. П., Місюра К. В., Тяжелова О. В. (2018)
Брюхова О. В. - Структурні зміни міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та кардіальною автономною нейропатією, Маньковський Б. М. (2018)
Жердьова Н. М. - Можливість виявлення когнітивних порушень за допомогою різних нейропсихологічних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маньковський Б. М. (2018)
Караченцев Ю. І. - Метаболічний дисбаланс у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності та відсутності неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням однонуклеотидного поліморфізму – 308 G > A гена фактору некрозу пухлин-альфа (TNF-а ), Полторак В. В., Кравчун Н. О., Атраментова Л. О., Горшунська М. Ю., Тижненко Т. В., Красова Н. С., Лещенко Ж. А., Йенсен Е., Почерняєв А. К. (2018)
Тихонова Т. М. - Точне вимірювання глікемії — основна складова самоконтролю цукрового діабету, Смілка Ю. М., Хижняк О. О. (2018)
Тітова Ю. О. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Кравчун Н. О. (2018)
Турчина С. І. - Мелатонін та становлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням (2018)
Чернявская И. В. - Роль и место фитотерапии в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, Земляницына О. В., Черняева А. А., Дунаева И. П., Олейникова С. П., Кравчун Н. А. (2018)
Янко Р. В. - Влияние дозированной нормобарической гипоксии и мелатонина на морфофункциональное состояние щитовидной железы, Березовский В. А., Литовка И. Г., Жернокльов У. А. (2018)
Agaci F. - The principles of treatment of diabetes mellitus with diet, insulin and antidiabetic drugs, Sadedini A., Themeli Y., Celo E. (2018)
Чумак С. А. - Современные возможности контроля гликемии (обзор литературы) (2018)
Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 23–24 листопада 2017 року (2018)
Резолюція ХV науково-практичної конференції з міжнародною участю "Ендокринна патологія у віковому аспекті" 23–24 листопада 2017 року (2018)
Пам’ятi Петра Миколайовича Боднара, заслуженого дiяча науки i технiки України, академiка АН вищої освiти України, лауреата премiї В. П. Комiсаренка НАН України i премiї НАМН України, доктора медичних наук, професора (2018)
Звіт видавництва: ДУ "Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України" (2018)
Kharchenko I. - Lipid peroxidation level in the muscle tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) under in vitro incubation with extracts from leaves of various cultivars of Camellia japonica L. (theaceae) (Overview), Maryniuk M., Buyun L., Tkachenko H., Pazontka-Lipinski P., Witaszek M., Osadowski Z. (2017)
Maryniuk M. - Total antioxidant capacity in the muscle tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) under in vitro incubation with extracts from leaves of various species of sansevieria thunb. (asparagaceae) (Overview), Kharchenko I., Buyun L., Tkachenko H., Witaszek M., Pazontka-Lipinski P., Osadowski Z. (2017)
Pazontka-Lipinski P. - Seasonal alterations in exercise-induced resistance of erythrocytes in horses involved in recreational horseback riding (Overview), Witaszek M., Tkachenko H. (2017)
Tkachenko H. - Antioxidant defenses in the hepatic tissue of grayling (grayling Thymallus Linck) after Chloramine-T disinfection (Overview), Grudniewska J. (2017)
Аксьонов Є. О. - Формування вагових, лінійних та м’ясних показників у кролів м’ясо–шкуркового напряму за використання комбінованого типу годівлі (2017)
Бабік Н. П. - Продуктивне довголіття корів молочних порід за різної їх лінійної належності, Федорович Є. І. (2017)
Бойко Н. В. - Особливості формування якості вовни і руна у ягнят різного генотипу, інтенсивності росту та термінів забою (2017)
Ващенко О. В. - Підвищення м’ясних та відтворювальних якостей свиней при промисловому схрещуванні (2017)
Жукорський О. М. - Визначення дії мийно-дезінфікуючих засобів для доїльно-молочного обладнання на ріст кукурудзи, Кривохижа Є. М., Осадчук В. Д. (2017)
Заплатинський В. С. - Ваговий ріст гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах Львівщини, Федорович Є. І. (2017)
Колісник О. І. - Особливості технології пасовищного утримання молодняку абердин-ангуської породи в екстремальних природно-кліматичних умовах східного регіону України, Прудніков В. Г., Криворучко Ю. І., Нагорний С. А. (2017)
Корх І. В. - Інноваційна технологічна лінія з виробництва комбінованої високопротеїнової кров’яно-пір’яної кормової добавки в ТОВ "Комплекс агромарс", Муржа І. І., Кебко В. Г., Кобаль Б. І., Зазуля І. М. (2017)
Кулібаба Р. О. - Використання молекулярно-генетичних маркерів для оцінки селекційної роботи з популяціями курей українських локальних порід (2017)
Михальченко С. А. - Вплив рівня лізину в раціоні високопродуктивних корів на секрецію поживних речовин та коефіцієнти конверсії корму, Котляр О. С. (2017)
Петраш В. С. - Динаміка чисельності та аналіз репродуктивного потенціалу сріблясто-чорних лисиць за кліткового розведення в звірогосподарстві, Корх О. В. (2017)
Платонова Н. П. - Нормалізація репродуктивної функції у кобил старше 15 років, Кокіш Д. В. (2017)
Платонова Н. П. - Параметри моделі Т. Бріджеса та інтенсивності росту кролів при чистопородному розведенні та схрещуванні, Коцюбенко Г. А., Піроцький О. М. (2017)
Повод М. Г. - Продуктивність свиноматок та ріст поросят за різної системи створення мікроклімату, Самохіна Є. А. (2017)
Помітун І. А. - Дослідження поліморфізму генів міостатину та кальпастатину у овець придніпровської м’ясної породи та прекос, Бойко О. А., Шуліка Л. В., Корх І. В., Кулібаба Р. О., Помітун Л. І. (2017)
Рязанов П. О. - Порівняльна оцінка кросбредних овець прекос х романівська за ознаками типу народження, інтенсивності росту та якості вовни (2017)
Семенов С. О. - Викиди аміачного нітрогену та продуктивність свиней за згодовування у раціонах рибних кормових добавок та відходів спиртового виробництва, Семенов Є. С., Жукорський О. М. (2017)
Соболь О. М. - Оцінка племінного використання жеребців – плідників орловської рисистої породи у зв’язку з їх селекційними характеристиками (2017)
Ткачова І. В. - Збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду (2017)
Церенюк О. М. - Відгодівельні ознаки молодняку свиней з різною стресостійкістю в період "кризи відлучення” (2017)
Церенюк О. М. - Перспективи подальшого розведення малочисельних популяцій свиней, Акімов О. В., Мартинюк І. М., Хватова М. А., Череута Ю. В., Церенюк М. В. (2017)
Шуліка Л. В. - Динаміка генетичної структури популяцій курей порід Род-айленд червоний і плімутрок білий за мутацією G2109A локусу MSTN (2017)
Юсюк Т. А. - Динаміка молочної продуктивності кобил новоолександрівської ваговозної породи за сезонного отримання молока (2017)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко Є. В. - Українська старовинна музика на польському фестивалі та конгресі Musica antiqua europae orientalis (2016)
Бабушка Л. Д. - Від свята до фестивації: культурна травма в дискурсі? (2016)
Лисенко Л. В. - Концепт ordnung як домінанта ідентичності німецькомовної етнолінгвоспільноти (2016)
Герасименко Л. М. - Ритмоінтонаційний аспект Шевченкової поезії як чинник тексто-музичної форми "Давидового псалма" М. Лисенка (2016)
Снітко Я. О. - Полюси сталості та змінності у Фантазії ор. 2 для гобою, скрипки, альта та віолончелі Бенджаміна Бріттена (2016)
Шевченко Т. О. - Фортепианные сонаты Николая Метнера: жанрово-композиционные особенности и проблемы интерпретации (2016)
Шурдак М. І. - Еволюція взаємодії формотворення і техніки композиції (на прикладі камерно-інструментальної творчості Д. Лігеті) (2016)
Манокина А. В. - О роли тембра в камерной кантате Е. Фирсовой "Земная жизнь" на слова О. Мандельштама (2016)
Субботин И. А. - Полистилистика в творчестве композиторов саратовской школы (2016)
Грицюк О. Я. - Жанровые эксперименты в камерно-вокальной музыке первой трети XX века (2016)
Марченко М. О. - Проблема достовірної реалізації вербального тексту партесних творів (XVII – перша половина XVIII ст.) (2016)
Касьянова О. В. - Специфіка вирішення танцювальних сцен у режисерських інтерпретаціях оперних вистав сьогодення (2016)
Бійо В. В. - "Паладини" Ж.-Ф. Рамо на сучасній оперно-балетній сцені (2016)
Зінченко В. М. - Балет О. Родіна "Видіння рози": інновація чи вторинність? (2016)
Павко А. І. - Психолого-педагогічні домінанти викладача соціо-гуманітарних дисциплін, Курило Л. Ф. (2016)
Грищенко А. П. - Карл Черні та його редакція "Добре темперованого клавіру" Йогана Себастьяна Баха – перше цілісне виконавсько-педагогічне прочитання збірки (2016)
Давидовський К. Ю. - Три хори Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра – три знаки в культурно-мистецькому середовищі Києва (2016)
Рожок О. В. - Філармонія в музичній культурі сьогодення: від парадигми управління до парадигми проектування (методологічний аспект) (2016)
Павелко В. В. - Особенности исполнительской манеры Декстера Гордона в европейский период творчества (на примере пьес "Cheese Cake" и "Benji’s Bounce") (2016)
Янишин М. Т. - Організація концертного туру: між background’oм та feedback’oм (на прикладі концертної діяльності Марії Шимановської) (2016)
Жаркова В. Б. - "История музыки" в пяти "приближениях", или несколько методологических замечаний в эпоху высоких IP-технологий... (2016)
Павленко А. М. - Особливості будови циклу у симфоніях ор. 4 Франсуа-Жозефа Госсека (2016)
Воронина М. А. - Жанрово-стилевые особенности "Священной трилогии" Г. Берлиоза "Детство Христа" (2016)
Нечепуренко В. Ю. - Корреспонденция Габриэля Форе и принцессы Эдмон де Полиньяк: проекции творческого сотрудничества (2016)
Ли Цин - "Песни Билитис" Клода Дебюсси на тексты Пьера Луиса (история творческих отношений композитора и поэта) (2016)
Менделенко Д. В. - Останні сонати Франсіса Пуленка: творчий шлях композитора як досконала "музична композиція" (2016)
Журавкова Ю. О. - Творча спадщина Дж. Менотті: багатовекторність жанрових рішень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Новосельский К. И. - Рождение глиэроведения (2016)
Таміліна І. Є. - Рейгольд Моріцевич Глієр – композитор і диригент у концертному житті Києва (1913 - 1920) (2016)
Зильберман Ю. А. - Рейнгольд Глиэр – директор Киевской консерватории: обстоятельства вступления в должность в свете малоизвестных материалов и документов (2016)
Спис-Кревская А. - Р. М. Глиэр – директор Киевской консерватории (2016)
Зильберман Ю. А. - Рейнгольд Морицевич Глиэр – администратор (2016)
Марценківська О. В. - Фортепіанна творчість Р. М. Глієра та Б. М. Лятошинського в контексті семантичного аналізу (2016)
Ибраимова Э. Р. - "Сирены" Р. М. Глиэра в контексте русской музыкальной маринистики (2016)
Вихідні дані (2016)
Плаксієнко В. Я. - Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії (2016)
Дідур К. М. - Значення професійного підбору персоналу при формуванні якісного кадрового складу аграрного підприємства (2016)
Штань М. В. - Макроекономічні умови функціонування спеціальних економічних зон в Україні (2016)
Шолойко А. С. - Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні (2016)
Семцов В. М. - Неспостережувані економічні процеси на основі діяльності нерезидентів (2016)
Фатюха Н. Г. - Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні, Кривошей Р. В. (2016)
Чернишова М. І. - Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України, Тульчинська С. О. (2016)
Воронкова Т. Є. - Шляхи підвищення прибутковості підприємства в умовах нестабільного середовища , Безпалько Н. Ю. (2016)
Чернецька О. В. - Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України (2016)
Чернєв Є. В. - Венчурний капітал: характерні особливості та проблеми законодавчого визначення (2016)
Хемій А. С. - Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України (2016)
Балицька М. В. - Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації (2016)
Паламаренко Я. В. - Особливості системи управління підприємствами спиртової промисловості України (2016)
Токмакова І. В. - Рецензія на монографію "теоретичні та практичні аспекти управління ефективністю залізничного туризму" (автор — Марценюк Л. В.) (2016)
Непомнящий О. М. - Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні, Прав Ю. Г. (2016)
Сіцінський Н. А. - Пріоритетні напрями та державно-правові механізми реалізації політики забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері (2016)
Жабченко І. А. - Звичне невиношування: що необхідно робити і чого робити не слід (Огляд) (2018)
Рожкова Н. И. - Молочная железа и пролактин: новые данные. О роли пролактина в генезе заболеваний молочных желез, Подзолкова Н. М., Овсянникова Т. В. (2018)
Лиманская А. Ю. - Геморрой и беременность: вопросы и ответы, Давыдова Ю. В. (2018)
Лигирда Н. Ф. - 2011 IFCPC – Кольпоскопічна термінологія для шийки матки та інтерпретація термінів розділу "Загальна оцінка" (2018)
Прокопюк А. В. - Выбор врача: есть ли альтернатива гормональной терапии? (2018)
Мамедов М. К. - Особенности pазвития и клинико-патогенетические ваpианты течения инфекции, вызванной виpусом гепатита С, у больных pаком грудной железы, Мамедова Т. H., Рагимзаде С. Э. (2018)
Ткаченко А. В. - Роль функціональних методів діагностики при багатоплідній вагітності (2018)
Кравченко О. В. - Прогностичні фактори ефективності преіндукційної підготовки шийки матки до пологів міфепристоном (2018)
Шелигін О. С. - Використання родинно орієнтованих технологій у жінок–лікарів різних спеціальностей, Вдовиченко С. Ю. (2018)
Маркін Л. Б. - Надання допомоги вагітним з істміко- цервікальною недостатністю за наявності нутритивної магнієвої недостатності, Шатилович К. Л., Кунинець Г. Я., Попович А. І., Прокіп У. Є. (2018)
Шинкарук Т. А. - Родинно орієнтовані технології при багатоплідній вагітності (2018)
Макаренко М. В. - Визначення рівня експресії рецепторів стероїдних гормонів у поліпах ендометрія у жінок у постменопаузальний період, Говсєєв Д. О., Грідчин С. В., Єляшович В. С., Сокол І. В., Берестовий В. О., Ворона Р. М. (2018)
Nazarenko L. G. - Dynamic of the structure of delivery methods in women with cesarean section in anamnesis, Nedorezova K. M. (2018)
Рагимова В. В. - Особенности проявлений климактерического синдрома у женщин в постменопаузальный период в современных условиях, Алиева Э. М., Султанова С. Г. (2018)
Дронова В. Л. - Погранична муцинозна цистаденома яєчника як причина виникнення псевдоміксоми очеревини (Презентація клінічного випадку), Дронов О. І., Рощина Л. О., Бублієва О. І. (2018)
Продан Т. О. - Результати контрольованої стимуляції овуляції у програмах донації ооцитів, Данкович Н. О., Бабенко О. М. (2018)
Куземенська М. Л. - Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології матки і генітального пролапсу, Гладенко С. Є. (2018)
Возіанов С. О. - Роль електроміографії у діагностиці та лікуванні жінок змішаної групи з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2018)
Скрипченко Н. Я. - Особливості біоценозу піхви у вагітних з аденоміозом, Павлова О. М., Шамаєва О. В., Могілевська С. І. (2018)
Запорожченко М. Б. - Особливості мікробіоценозу статевих органів жінок, що хворіють на лейоміому матки, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Іщак О. М. - Клінічні аспекти різних форм апоплексії яєчника (2018)
Бобрицкая В. В. - Решение проблемы микст-инфекций репродуктивной системы в сочетании с вирусом папилломы человека, Назар О. В., Бондаренко Т. Н. (2018)
Савченко С. Є. - Особливості перебігу гестації, пологів та перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих жінок (Ретроспективний аналіз), Гервазюк О. І. (2018)
Нормальные роды. Клиническое руководство Квинсленда (2018)
Антенатальное и постнатальное психическое здоровье: клинический менеджмент. (2018)
Доронкина Д. В. - Структурный анализ средневековой монодии и проблемы ее "дешифровки" (на примере хорала "Favus distilans" Хильдегарды Бингенской) (2016)
Дяблова К. О. - Духовно-музыкальные основы осмогласной системы (на примере песнопений праздника Преображения) (2016)
Мельник Д. Г. - Невідомі факти з історії написання Liber quartus motetorum Дж. П. Палестрини (2016)
Дзекун В. М. - Робота з темою в шістьох фугах або волюнтаріях Г. Ф. Генделя (2016)
Левкулич Є. О. - Питання національно-стильової ідентифікації творчості Сергія Борткевича (2016)
Волосянчук Х. Р. - Робота композитора з вербальним першоджерелом (на прикладі хорового циклу Б. Лятошинського "П’ять мішаних хорів без супроводу на слова М. Рильського", op. 64) (2016)
Овдійчук А. Л. - Марш у творчості М. Римського-Корсакова і С. Прокоф’єва: паралелі та контрасти (2016)
Андрієвська Т. О. - "Missa movere" В. Степурка в контексті сучасних тенденцій оновлення духовної музики (особливості жанрово-стильового синтезу) (2016)
Задорожная С. Ю. - Типы лейтмотивов в мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы" (2016)
Усова А. Ю. - Воплощение принципов полифункциональности в музыке к кинофильму "Брати. Остання сповідь" (2016)
Пешкова В. А. - Мадригал К. Монтеверди "Hor che’l ciel e la terra" ("Час, когда небо и земля"): особенности воплощения поэтического текста (2016)
Плуток В. Ю. - Маловідома сторінка у творчості Дж. Россіні. Опера "Арміда" (2016)
Синяк Л. В. - Роль Бйорнстьєрне Бйорнсона у формуванні естетичної платформи творчості Едварда Гріга (2016)
Устюжанина Н. Ю. - Образ Чио-Чио-Сан в одноименной опере Джакомо Пуччини: развитие и трансформация (2016)
Криштофович В. І. - "Сон літньої ночі" Карла Орфа: особливості музичної мови (2016)
Идрисова С. А. - М. И. Глинка в Париже в 40 – 50-е годы XIX века: между успехом и творческим молчанием (2016)
Павелко Е. А. - М. И. Глинка в повседневной среде Польши 1848 – 1851 гг.: путешествие по варшавским адресам композитора (2016)
Скурская Д. Ю. - Интонационное родство тематизма разделов "Молитвы" М. Глинки для соло, хора и оркестра как средство создания единства контрастных образов драматического монолога (2016)
Скворцова Н. М. - Плачі Ярославни в хоровій творчості Є. Станковича: два погляди одного композитора (2016)
Постоловская Н. В. - Стихотворение А. Пушкина "Не дай мне Бог сойти с ума" в музыкальном прочтении Е. Станковича. Особенности композиционного решения (2016)
Зінченко В. М. - Хоровий цикл І. Шамо "Чотири хори на вірші І. Франка" (спроба втілення біблійної ідеї) (2016)
Шершун В. В. - Жанр дитячого балету в творчості українських композиторів (2016)
Микрюкова А. В. - Структура для исполнителя и форма для слушателя в фортепианных пьесах Филипа Гласса (2016)
Павлова Е. К. - Образно-интонационная идея Этюда-картины ор. 39 № 6 а-moll С. В. Рахманинова и ее композиционно-драматургическое решение в исполнительских версиях (2016)
Овдейчук О. П. - Диатонический и хроматический полутон: акустическое различие и особенности исполнительской реализации (2016)
Бійо В. В. - Інтерпретація опери-балету Ж.-Ф. Рамо "Галантні Індії" на сучасному етапі (2016)
Павлів Т. І. - Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля", Соловей Л. М. (2016)
Максютенко Э. А. - Литературные коллизии в опере Г. Шантыря "Пиквикский клуб" (2016)
Вавшко І. В. - Вступний розділ у композиції рок-балади (2016)
Федорова И. Ф. - "Король лир. Пролог" Владислава Троицкого и группы "ДахаБраха" как пример эксперимента с фольклором (2016)
Гришечкина М. С. - Музыкальная партитура "Меланхолии" Ларса фон Триера: реконструкция деконструкции (к проблеме работы с музыкальным первоисточником) (2016)
Шадрина-Лычак О. В. - Бестактовая прелюдия как феномен исполнительского искусства эпохи барокко (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Сиротинська Н. І. - Осмогласні богородичні піснеспіви "Грішних молитви" в українських ірмологіонах (2017)
Кузьмінський І. Ю. - Князівські музичні капели та музичні професійні об’єднання у містах острозької ординації у ранньомодерний час (2017)
Купіна Д. Д. - М. Леополіта. Kyrie з "Missa Paschalis": до питання стильової атрибуції твору в аспекті органних традицій XVI століття (2017)
Бабушка Л. Д. - Фестивація та свято: культуротворчі моделі динамічності та константності буття (2017)
Василенко О. В. - Специфіка жанрового синтезу рапсодії та думки у вокально-хоровій творчості Лесі Дичко (2017)
Пахомова Є. Г. - Музичний екфразис як прояв інтермедіальності художнього простору (на прикладі творчості Лесі Дичко) (2017)
Коханик І. М. - Музичний стиль як сфера комунікації композитора, виконавця, музикознавця (2017)
Дугіна Т. Є. - Особливості музичної мови Євгена Станковича: "Sinfonia larga" як прояв стильових констант творчості майстра (2017)
Жарков А. Н. - Тембр в музыке: проблема определения понятия (2017)
Шадрина-Лычак О. В. - Об использовании украшений в епоху барокко (2017)
Жукова О. А. - Тріолі та їх контекст у нотному записі епохи бароко. Питання інтерпретації (2017)
Юферова Г. В. - Художня логика твору "Homo fugens" Oлексія Войтенко (2017)
Бондарчук В. О. - Сутнісні основи естетичної ідентифікації оперного виконавця: Дмитро Гнатюк у розрізі стильових та жанрових інновацій театру опери та балету 1953 року (2017)
Заволгін О. В. - Деякі аспекти хорової артикуляції (2017)
Павко А. І. - Музичне мистецтво і наука в інтелектуальному просторі культури, Курило Л. Ф. (2017)
Савенко М. О. - Універсалістські засади художньо-естетичного змісту образу богині-матері: історичний та транскультурний виміри (2017)
Вороніна М. О. - Ораторії "Дитинство Христа" Г. Берліоза і "Марія Магдалина" Ж. Массне та їх роль в історії жанру (2017)
Мудрецкая Л. Г. - Некоторые наблюдения о метаморфозах французской лирической оперы ("Фауст" Ш. Гуно, "Миньон" и "Гамлет" А. Тома, "Манон" и "Вертер" Ж. Массне) (2017)
Ли Цин - "Три баллады Франсуа Вийона" К. Дебюсси: особенности прочтения традиций национальной культуры (2017)
Нечепуренко В. Ю. - Симетричність поетичного та музичного текстів у mélodie Ґ. Форе "Prison" на вірші П. Верлена (2017)
Бодіна-Дячок В. В. - Авторська присвята музичного твору: погляд в історію (2017)
Герасимова А. Л. - Oт "Спящей красавицы" – до "Паганини": балетные мотивы в творческой биогафии Сергея Рахманинова (2017)
Лю Нань - Темпоральный аспект музыкальной поэтики песен М. Мусоргского и некоторые задачи исполнительской интерпретации (на примере "Колыбельной" из цикла "Песни и пляски смерти") (2017)
Марценківська О. В. - Фортепіанна шевченкіана: символіко-семантичні фактории взаємодії поетичного та музичного вислову (2017)
Журавкова Ю. О. - Прихована конфліктність протистояння "протагоніст↔антагоніст" в опері Дж. Менотті "Мартінова брехня" як основа музичної драматургії твору (2017)
Тимченко-Быхун И. А. - Диалог жанров в "Детской польке" М. Глинки (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Fatusin A. F. - Implication of ICT use on productivity and regional development planning among small scale enterprises in Ondo state, Oladehinde G. J. (2018)
Zubikova A. - Curse or blessing: economic growth and natural resources (Comparison of the Development of Botswana, Canada, Nigeria and Norway in the Early 21st Century) (2018)
Бабич М. - Соціально-економічна та екологічна стійкість коротких ланцюгів постачання: можливості для розвитку сільських територій (2018)
Дудогло Т. - Нетрадиционный подход расчета эффективности аграрной продукции (2018)
Копитова І. - Управлінський потенціал організаційної культури у розв’язанні ділових конфліктів (2018)
Кушнір В. - Внутрішньогосподарський контроль у системі управління м’ясопереробним підприємством (2018)
Ляліна Н. - Вплив інтенсивності витрат кормів на ефективність молочного скотарства (2018)
Сокіл О. - Таксономія звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств (2018)
Сумець О. - Стратегії управління бізнесом (2018)
Тодорич Л. - Эффективность операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий (2018)
Чередніченко О - Економічні аспекти виробництва та споживання молока й молочних продуктів, Пащенко О. (2018)
До відома авторів (2018)
Титул, зміст (2013)
Анісімова Л. - Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем (2013)
Борисюк І. - Структуралізм і деконструкція: до проблеми методологічних стратегій (2013)
Віннікова Н. - Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю (2013)
Вышницкая Ю. - Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" (2013)
Лендьєл Н. - Тенденції розвитку сучасної китайської прози (2013)
Сінченко О. - Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття (2013)
Волошук Л. - Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос (2013)
Дынниченко Т. - Французский литературный канон XVIII века в творчестве Андре Жида (2013)
Кузьменко В. - Урбаністичні мотиви у творчості Михася Ткача (2013)
Литвинюк Л. - Романтично-лірична домінанта рецепції образу Івана Мазепи в інтерпретації Івана Перепеляка (2013)
Луцюк М. - Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур (2013)
Олійник С. - Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва "Тінь попередника" (2013)
Питюр О. - Семіотичні рівні літературної комунікації у бароковому тексті (2013)
Пухонська О. - Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності (2013)
Погребняк І. - Образ України в епістолярії Бориса Грінченка (2013)
Васьків М. - Огляд і оцінка західної преси на сторінках "Універсального журналу" (1928-1929 рр.) (2013)
Одаренко О. - Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі "нові" тіла трансгуманізму (2013)
Опришко Т. - Історіографія та джерела дослідження журналу "Молодняк" (2013)
Мурдза І. - Вербалізація концепту "Сад" у староукраїнській мові (2013)
Юрченко І. - Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті "М.істерія") (2013)
Tsapro H. - Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect (2013)
Єременко О. - У відблиску іскри Прометея (рецензія на навчальний посібник: Ткачук О. М. Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі. Навчальний посібник / О.М. Ткачук. – Тернопіль: Медобори, 2012. – 131 с.) (2013)
Знаменська Т. К. - Ключові питання дотації заліза передчасно народженим дітям, Воробйова О. В., Нікуліна Л. І., Жданович О. І. (2018)
Riga O. - Predictors of disability in preterm infants during early childhood, Gordienko I. (2018)
Бабінцева A. Г. - Прогнозування ренальної дисфункції у доношених новонароджених дітей з атологічним перебігом ранньої неонатальної адаптації (2018)
Лапоног С. П. - Використання методу подовженого вдиху у пологовій залі під час стабілізації новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом (2018)
Лошак O. O. - Оцінка ефективності різних видів ентерального харчування у передчасно народжених немовлят (2018)
Гончарь М. О. - Фактори ризику формування серцево-судинних розладів у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку, Бойченко А. Д. (2018)
Горбатюк О. М. - Кишкова інвагінація у дітей (аналіз літературних даних і власних спостережень), Міхнушева О. С., Ужинська К. Г. (2018)
Руденко Є.О. - Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування стравохідно-трахеального сполучення у дітей (2018)
Бендас В. В. - Сучасний метод визначення таксономiчного складу мікробіоти в урогенітальних шляхах жінки, Стефак Я. П., Мойсюк В. Д., Мігалчан А. Б. (2018)
Бондаренко Н. П. - Неімунна водянка плода, індукована парвовірусом В19 – діагностика під час вагітності та перинатальні наслідки, Лакатош В.П., Лакатош П. В. (2018)
Знаменська Т. К. - Сучасні терапевтичні підходи корекції функціональних запорів у немовлят, Воробйова О. В. (2018)
Чуйко M. M. - Сучасна стратегія діагностики внутрішньочерепних крововиливів у новонароджених (2018)
Знаменська Т. К. - Роль пробіотиків у формуванні мікробіоти кишечника новонароджених групи ризику, Воробйова О. В., Чуйко М. М. (2018)
Молодан Л. В. - Случай синдрома Гетчинсона-Гилфорда (мутация G608G в гене LMNA), ассоциированного с недостаточностью тилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 677TT), Гречанина Е. Я., Гречанина Ю. Б. (2018)
Крецу Н. М. - Особливості перебігу перинатального ураження ЦНС неуточненої етіології у періоді новонародженості (клінічний випадок), Колюбакіна Л. В., Трекуш Є. З. (2018)
Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Респіраторний дистрес-синдром у передчасно народжених дітей" антенатальна профілактика респіраторного дистрес-синдрому в передчасно народжених дітей: стандарт медичної допомоги (2018)
Балясна О. - Звіт про участь у міжнародному з’їзді пацієнських організацій (2018)
Доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова Олена Кас’янівна Каблукова (2018)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2018)
Камалова Д. З. - Проблемы гармонизации современной и исторически сложившейся архитектуры Узбекистана, Самиева Н. (2018)
Искандаров Т. И. - Токсикологическая оценка нового дефолианта хлопчатника "Фанкальцийдеф", Романова Л. Х., Искандарова Г. Т., Шоюсупова Х. (2018)
Іщенко Т. І. - Актуальність впровадження аюрведичних послуг на підприємствах гостинності, Терешкевич В. В. (2018)
Kuzmin O. - Development of elements of the quality management system of the reception and accommodation service in the hotel, Chernenko D., Symonova O., Velychko V. (2018)
Броварець О. О. - Класи інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця для забезпечення сучасних новітніх розумних технологій агропромислового виробництва (2018)
Гнатейко Н. В. - Методика керування динамікою обробної механічної системи, Штефан Н. І. (2018)
Кирпіченкова О. М. - Розширення асортименту страв функціонального призначення в закладах ресторанного господарства, Кузьмін О. В., Сосюк А. О., Михайленко В. М. (2018)
Копей Б. В. - Аналіз поломок насосних штанг в різних умовах експлуатації в Україні та США, Мартинець О. Р. (2018)
Копей Б. В. - Подовження ресурсу насосних штанг з дефектами нанесення поліуретанових покриттів, Мартинець О. Р. (2018)
Копей Б. В. - Прогнозування ресурсу насосних штанг, зміцнених металевими обертовими щітками та поліуретановим покриттям, Мартинець О. Р. (2018)
Кузьмін О. В. - Удосконалення технології алкогольних коктейлів в закладах ресторанного господарства, Естрін О. С. (2018)
Кузьмін О. В. - Методика визначення комплексного показника якості дріжджів, Шулак М. Я., Романченко Н. М. (2018)
Орлова М. М. - Модифікація алгоритму шеплі для обчислення невідповідності онтологій, Дзицюк Є. В. (2018)
Середюк М. Д. - Визначення пропускної здатності та енерговитратності двониткових нафтопровідних систем, Григорський С. Я. (2018)
Фурманова Ю. П. - Обґрунтування використання пшеничних висівок при виробництві овочевих котлет для дитячого харчування, Сулик А. Ю. (2018)
Храновська К. В. - Педагогічні та психофізичні основи розробки програмних засобів тестування студентів з метою підвищення якості та рівня засвоєння ними дидактичного матеріалу, Костиренко Т. П., Костиренко І. В. (2018)
Смирнова В. Н. - Этимологические типы компьютерных англицизмов (2018)
Бордюг Т. О. - Умови відповідальності за кредитними правочинами (2018)
Лукацька О. Ю. - Особливості сучасного адміністративно-правового статусу Національної гвардії України (2018)
Мотовилець М. І. - Особливості застосування офшорних механізмів за законодавством України і країн-членів ЄС (2018)
Пагута В. О. - Актуальні особливості адміністративних процедур у розрізі адміністративного законодавства України (2018)
Василець Т. Ю. - Нейромережеве управління електромеханічною системою з пружними зв’язками в кінематичних передачах, Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. (2018)
Vasylyshyn V. - Spectral analysis of signals by Root-Min-Norm method, using modified SSA method (2018)
Костенко П. Ю. - Аналіз IID-скритності безперервних хаотичних сигналів, Слободянюк В. В., Волинець С. В., Крючка М. Л. (2018)
Білова Т. Г. - Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади, Побіженко І. О. (2018)
Дорофеев Ю. И. - Определение максимально допустимого запаздывания при синтезе системы управления запасами в сетях поставок, Никульченко А. А. (2018)
Polonskyi Yu. - Apparatus of knowledge formalization for a support system of decision making by operators of air traffic automated control system, Shylo S., Borozenets I., Mazharov V. (2018)
Творошенко І. С. - Удосконалення просторової мережі навчальних закладів міста Сєвєродонецька на основі геоінформаційного аналізу, Шевченко А. Р. (2018)
Дубницкий В. Ю. - Оценка нижней границы надёжности физически реализуемой системы в процессе её эксплуатации при произвольных законах распределения обобщённой нагрузки и прочности, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2018)
Мінухін С. В. - Оптимізаційна модель розташування та постачання альтернативної енергії з використанням просторових даних, Сизранцев М. Г. (2018)
Плахотніков К. В. - Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання, Старкова О. В., Костюк Т. О., Бондаренко Д. О. (2018)
Шумиляк Л. М. - Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2018)
Бойченко О. С. - Метод багатокритерійної кластеризації бездротової інформаційно-комунікаційної мережі, Поздняков П. В. (2018)
Борисова Н. В. - Эффективное управление ресурсами встроенных систем для вычислительной техники реального времени, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2018)
Герасіна О. В. - Методика інтелектуальної ідентифікації та прогнозування трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах (2018)
Висоцька О. В. - Автоматизація визначення спрямованості порушень фізичного розвитку, Друзь В. А., Доброродня Г. С., Довнар О. Й. (2018)
Пришляк М. Ю. - Анализ глубоких моделей нейронных сетей на базе ограниченных машин Больцмана, Субботин С. А., Олейник А. А. (2018)
Томашевский Р. С. - Использование ковариационного анализа биоимпедансных сигналов для информационной поддержки процедуры ультрафильтрации (2018)
Баглай Р. О. - Загрози безпеки хмарних технологій для банків (2018)
Shevchenko A. - Identification of "zero day" threats in cybersecurity using taxonometric method, Tkachenko M., Shevchenko V. (2018)
Бодянский Е. В. - Рандомизированная модификация метода оптимизации на основе кошачьих стай, Шафроненко А. Ю. (2018)
Herasimov S. - Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities, Shapran Yu., Stakhova M. (2018)
Адаменко М. І. - Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері, Кацман М. Д., Білецька Є. С. (2018)
Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Вихідні дані (2018)
Kórshunova A. - Energía alternativa de chile: riesgos y perspectivas de inversión, Shulýndina E. (2018)
Бень В. П. - Застосування алгоритму бустінга при створенні ансамблю моделей для визначення скорингової оцінки позичальників-фізичних осіб (2018)
Бут О. А. - Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства (2018)
Газуда Л. М. - Фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури села, Сідун Х. І., Шеверя К. І. (2018)
Галавтіна А. В. - Обґрунтування використання інноваційних технологій для покращення іміджу торговельної марки "Мівіна", Болотна О. В. (2018)
Гевчук А. В. - Економіко-юридичний підхід до визначення змісту та удосконалення обліку зобов’язань (2018)
Головко В. І. - Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації, Безкоровайна О. О. (2018)
Головко В. І. - Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових, Кляченко В. В. (2018)
Даллакян С. А. - Малое и среднее предпринимательство в Республике Армения: зарубежный опыт финансовой и кредитной поддержки, Саркисян С. А. (2018)
Дубас Я. Ю. - Цінова стратегія підприємства (2018)
Дуброва Н. П. - Оцінка кредитоспроможності підприємства, Гелюх Ю. В. (2018)
Дуброва Н. П. - Організація системи управління витратами на підприємстві, Глущенко Т. В., Уманська А. С. (2018)
Дуброва Н. П. - Управління дебіторською заборгованістю в системі фінансового менеджменту підприємства, Дрожаков Є. С. (2018)
Дуброва Н. П. - Кредитна політика комерційного банку, Тріль А. О. (2018)
Загоруйко С. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності оборотного капіталу (2018)
Кириченко О. М. - Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства, Химич К. В. (2018)
Котенко О. Ю. - Класифікація нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку (2018)
Кучкова К. О. - Дослідження конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств Сумської області, Бугаєнко Д. В. (2018)
Поснова Т. В. - Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування, Химорода О. П., Тершак Н. А. (2018)
Кочарян А. С. - Личностные детерминанты стиля жизни: психологическая валеология, Баринова Н. В., Зубенко О. М. (2017)
Кочарян О. С. - Система відносин наркозалежної особистості, Савіна М. В., Антонович М. О. (2017)
Кочарян Г. С. - Патологические сексуальные стереотипы, обусловленные мастурбацией, сочетаемой с порнографией (2017)
Мозговий В. І. - Теоретичний огляд психосемантичних досліджень військовослужбовців (2017)
Гайдучик П. Д. - Психологічні особливості переживання сепараційної тривоги в умовах лікувальної реабілітації (2017)
Компанович М. С. - Ретроспективний аналіз досліджень емоційних переживань як складової психосоматичних захворювань (2017)
Свинаренко Ю. В. - Особливості психотерапевтичної роботи з нарцисично організованими особистостями, Чичихіна Н. А. (2017)
Харченко А. О. - Особливості психотерапевтичної роботи з травматичним емоційним досвідом комбатантів (2017)
Лисеная А. М. - Переживание как мишень психотерапевтического воздействия (2017)
Гордієнко К. О. - Модель психотерапевтичного впливу в залежності від ментальних особливостей клієнта, Бондаренко О. Ф. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Kashuba A. I. - Photoluminescence in the solid solution In0.5Tl0.5I, Zhydachevskyy Ya. A., Semkiv I. V., Franiv A. V., Kushnir O. S. (2018)
Chao F. - Influence of noise on the accuracy of measuring image shifts based on optical correlator (2018)
Vasylkiv Yu. - Torsion-induced optical "triaxiality” of LiNbO3 crystals, Kryvyy T., Abbasov I., Boyko V., Skab I., Vlokh R. (2018)
Jaddoa M. F. - Dual-wavelength Q-switched pulse generation using D-fibre and MoS2 saturable absorber, Odah J. F., Ahmad H., Amiri I. S., Tiu Z. C. (2018)
Bekshaev A. Y. - Spin and momentum of the light fields in inhomogeneous dispersive media with application to surface plasmon-polariton waves, Bliokh K. Y. (2018)
Makhnovets G. V. - Study of optical absorption in TlGaSe2:Zn2+ single crystals, Myronchuk G. L., Piskach L. V., Vidrynskyi B. V., Kevshyn A. H. (2018)
Thonglim P. - Removal of metals using a ZnO/Au composite under visible-light illumination, Sirivichai M., Thanjai O., Locharoenrat K. (2018)
Черкашин А. - Особливості формування особистісно-професійної зрілості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: теоретичний аспект (2018)
Сизикова В. - Характеристика компонентів, показників і рівнів сформованості професіоналізму майбутніх соціальних працівників (2018)
Разумна А. - Управління формуванням нормативної професійної ідентичності майбутніх медиків (2018)
Тимощук О. - Іншомовна підготовка як засіб підвищення конкурентоспроможності сучасного фахівця машинобудівної галузі (2018)
Дєгтяр О. - Організація поліфункціонального контролю професійної підготовки компетентного фахівця у вищій школі, Непомнящий О. (2018)
Романова І. - Соціальна робота з підтримки інтелектуальної активності людей похилого віку (2018)
Долгопол О. - Використання ментальних карт у підготовці викладачів ВМНЗ (2018)
Boldyrev K. - Analysis of the existing curricula of professional disciplines for profe-ciaonal psychologists: advantages and disadvantages (2018)
Слесик К. - Формування гуманітарної культури у іноземних студентів на основі гуманітарно-аксіологічного концептуального підходу до освіти (2018)
Євтушенко Н. - Науковий тезаурус системи вдосконалення вчителів природничо-математичних предметів республіки Польща (2018)
Швецова Г. - Комп’ютерна графіка як складова професійної діяльності сучасного фахівця (2018)
Васянович Г. - Лідер філософсько-педагогічної науки – академік Іван Зязюн, Нагірняк М. (2018)
Аманмурадов Н. - Культура Туркменістану в системі міжкультурних взаємодій (2017)
Денисюк Ж. З. - Лінгвістично-комунікативна гра як засіб вираження ціннісних домінант у текстах пост фольклору (2017)
Піщанська В. М. - Етнокультурна ментальність і духовна культура козацтва в контексті українського бароко (2017)
Румко Ж. П. - Обласні центри народної творчості як форматори ідей та конструктивних дій у збереженні українських традицій (2017)
Хлебосолов І. О. - Формування культурного простору України в умовах незалежності (2017)
Прядко О. М. - Особливості технології екранного живопису при створенні однокадрового фільму, Гармаш Ю. Т. (2017)
Щербань А. Л. - Орнаментація кераміки й писанок в Полтавській губернії ХІХ століття: порівняльна характеристика (2017)
Білик О. В. - Образ грифона в галицькому середньовічному мистецтві (2017)
Василишина Н. А. - Роль пейзажу в творчості французьких живописців-романтиків (2017)
Велігура Н. М. - Феномен традиції в акварелі крізь естетику музики (2017)
Залевська М. М. - Особливості гаптування як різновиду української національної вишивки (2017)
Ладоненко М. І. - Нумізматичний конкурс "краща монета року" як ефективний засіб брендингу національного банку України (2017)
Логінський Я. В. - Жанрово-тематичний спектр живопису Василя Забашти (2017)
Петренко О. О. - Творча діяльність Миколи Самокиша в контексті культурно-мистецького життя Полтавщини та Харківщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Смоляр О. В. - Твори монументально-декоративного мистецтва в дизайні інтер’єрів готелів Києва (до проблеми збереження мистецьких пам’яток 1960-х – 1980-х рр.) (2017)
Щербакова К. О. - Формування творчого методу Юлії Сегаль у 1970-х роках (2017)
Єсипенко Р. М. - Актуальні проблеми українського театру другої половини 80-х років ХХ століття (2017)
Станіславська К.І. - Звукова інсталяція у просторі вуличного мистецтва (2017)
Антоненко О. М. - Театральна культура Запоріжжя: шляхи становлення (радянський період) (2017)
Бондаренко С. Д. - Мистецтво як незамінна складова процесів освоєння людиною навколишньої дійсності (2017)
Єфанова С. О. - Аналіз структури салонних парних танців на рубежі ХІХ – ХХ століть (на прикладі "бальної" групи) (2017)
Зайцева І. Є. - Деякі тенденції українського театрального мистецтва початку ХХI століття (2017)
Злобін Ю. В. - Особливості творчої діяльності Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя (1936–1950 рр.) (2017)
Кондратюк В. Ю. - Стилістичні особливості балетних вистав другої половини ХХ століття на прикладі творчості Валерія Ковтуна (2017)
Коржова А. М. - Дискусійні питання українського театрознавства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Косінова О. М. - Проблеми формування культурологічної складової професійної підготовки майбутніх митців (2017)
Яценко О. Л. - Особливості хореографічної культури країн Латинської Америки – Венесуели та Колумбії (2017)
Янь Чао - Китайский авангардный театр: к определению понятия (2017)
Бадалов О. П. - Лариса Роговець як провідний діяч вокальної культури Чернігівщини (до 55-річчя від дня народження) (2017)
Горбаль В. Я. - Дрезденський оркестр Й. А. ХАССЕ (до питання про склад і типи інструментального викладу) (2017)
Иванников Т. П. - Внеевропейские мотивы в гитарной музыке Роланда Дьенса: "tunis, tunisie", "trois saudades" (2017)
Кузьмінський І.Ю. - Музичні капели волинських воєвод та маршалків у ранньомодерний час (2017)
Марценюк Г. П. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки музикантів-інструменталістів до творчої діяльності (2017)
Фурдичко А. О. - Сучасний стан зберігання музичної фольклорної спадщини України (1991–2017 рр.) (2017)
Швец Н. А. - Проблема традиции в фортепианном творчестве Н. Метнера (на примере "сонаты-воспоминания" из цикла "забытые мотивы") (2017)
Гарькава І. О. - Синтез християнських динамічних компонентів національного стилю у "Літургії св. Іоанна Златоустого" Євгена Станковича (2017)
Дзюба О. А. - Специфіка вокальної підготовки драматичних акторів у ВНЗ (2017)
Дондик О. І. - Трансформація аудіовізуальних параметрів сценічного простору в мистецькій діяльності Академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Данник К. О. - Музичне мистецтво вірмен в українському культурному просторі (2017)
Лісогорська А. А. - Архетипи жіночих образів в операх П. Чайковського (на прикладі оперної тріади "Євгеній Онєгін" – "Пікова дама" – "Іоланта') (2017)
Лошманова О. В. - Школа bel canto Гертруди Троянової у вимірах виконавської та педагогічної діяльності (2017)
Лю Фань - Гендерний образ фортепіано (2017)
Магаліс О. В. - Феномен золотого перетину та специфіка його застосування в обробках та аранжуваннях Станіслава Павлюченка (2017)
Небога О. Г. - Творча спадщина Марії Едуардівни Донець-тессейр як мистецький та культурологічний феномен київської вокальної школи (2017)
Нестеренко Н. М. - Професійна відповідальність викладача в роботі з нотним текстом (2017)
Овдейчук О. П. - Исполнительское вибрато как способ коррекции звуковысотности на струнно-смычковых інструментах (2017)
Романец Д. О. - Дитячa оперa: історіографія питання (2017)
Шиленко Л. А. - Проблема перекладу оперного лібрето в сучасному музичному театрі (2017)
Адарюкова Л. Б. - Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення студентів до самоосвітньої діяльності як умова формування самоосвітньої компетентності (2017)
Азатьян В. І. - Проблемні методи навчання в процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніми медичними фахівцями (2017)
Бакуменко Т. К. - Розробка факторіально-критеріальної моделі в системі роботи зі студентами педагогічних закладів вищої освіти (2017)
Бондаренко Г. П. - Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців (лінгвістичний аспект) (2017)
Вакуленко В. М. - Проблема роздільного навчання і виховання дітей різної статі в Україні (2017)
Варивода Н. А. - Моральне виховання особистості: ціннісний аспект (2017)
Голубєва І. В. - Національні стандарти підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями у США (2017)
Грицюта О. Ф. - Духовне начало як запорука морального розвитку особистості (2017)
Давискиба В. О. - Проблема формування професійної компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях (2017)
Житницький А. О. - Формування здорового способу життя старших підлітків на заняттях з пауерліфтингу, Осіпцов А. В. (2017)
Клімчук В. А. - Історична періодизація процесу соціального виховання дітей у позашкільних закладах освіти в Україні (20-ті – 50-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Коркішко О. Г. - Позааудиторна робота з громадянського виховання молоді в умовах вищого навчального закладу, Палаткін Є. В. (2017)
Кузьміна О. В. - Фактори соціального впливу на процес підвищення якості життя особисті (2017)
Matorin B. I. - Leading ideas of modern training of manager of education (2017)
Маторина Н. М. - Использование инновационных технологий при изучении методики русского языка и литературы в педагогическом вузе на современном этапе развития высшей школы, Рубан А. А. (2017)
Мірошніченко В. І. - Ретроспективний аналіз поняття "патріотизм" у контексті історичної пам’яті Другої світової війни та подвигу сучасних прикордонників (2017)
Мухіна В. В. - Народні традиції як елемент формування духовно-етичного та соціального розвитку особистості студента ВНЗ (2017)
Парасєй-Гочер А. О. - Аналіз показників психологічних особливостей духовного розвитку сиріт підліткового віку на етапі констатувального експерименту (2017)
Полющенко І. В. - Побудова сучасної моделі змісту освіти фахівців як складова формування їх професійної компетенції (2017)
Рашидов С. Ф. - Виховання як формування ціннісної свідомості, Рашидова С. С. (2017)
Савченко Е. В. - Сопоставительное изучение словообразовательных гнезд в условиях билингвизма (лингводидактический аспект) (2017)
Северинчук Л. А. - Роль праці у процесі формування культури родинних взаємин учнів (2017)
Sizov V. V. - Sociological aspect of the European humanistic pedagogical model from a viewpoint of the pedagogy history (2017)
Скирда А. Є. - Вплив культурної упередженості на виявлення та визнання обдарованих студентів у меншинних групах Австралії (2017)
Табачник І. Г. - Особливості сучасних засобів виховання у духовному розвитку дошкільників (2017)
Тадеєв П. О. - Застосування міжнародних наукометричних баз студентами вищих навчальних закладів у науково-дослідницькій діяльності, Мартинюк Г. Ф. (2017)
Цибуліна П. В. - Роль духовності в підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до соціально-правового захисту неповнолітніх з обмеженими можливостями (2017)
Чурсин Н. Н. - Религия и наука в духовном освоении мира (2017)
Яцишина Н. В. - Сутність і структура прагматичної компетентності майбутніх перекладачів (2017)
Вихідні дані (2017)
Rassokhina Yu. V. - The Analysis of Distributed Two-Layers Components in Three-Layer Planar Structure, Krizhanovski V. G. (2018)
Захарченко О. С. - Узагальнена математична модель тонкої несиметричної індуктивної діафрагми у прямокутному хвилеводі, Мартинюк С. Є., Степаненко П. Я. (2018)
Ципоренко В. В. - Анализ точности беспоискового цифрового метода корреляционно-интерферометрического пеленгования с двухмерной корреляционной обработкой пространственного сигнала, Ципоренко В. Г., Чухов В. В., Андреев О. В. (2018)
Свида І. Ю. - Метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора), Волобуєв А. П., Бухал Д. А. (2018)
Мустецов М. П. - Нейромережева система діагностики гестозу вагітних, Баган С. О. (2018)
Філімонова В. В. - Сегментація анатомічних структур серця в програмному середовищі EnSite Verismo при радіочастотній абляції аритмогенних тканин, Сичик М. М., Тарасова Л. Д., Кравчук Б. Б., Бацак Б. В., Поканєвич А. В. (2018)
Шарпан О. Б. - Динаміка параметрів тричастотної біоімпедансометрії пацієнтів під час гемодіалізної ультрафільтрації, Мосійчук В. С., Архипська М. О., Ткачук Б. В., Томашевський Р. С. (2018)
Барило Г. І. - Вимірювальні перетворювачі імпедансу з чотиритактним детектуванням сигналу, Голяка Р. Л., Прудиус І. Н., Фабіровський С. Є. (2018)
Ivanushkina N. G. - A Computational Model of Electrophysiological Properties of Cardiomyocytes, Ivan'ko E. O., Prokopenko Yu. V., Redaelli A., Tymofieiev V. I., Visone R. (2018)
Kolobrodov V. H. - Influence of the Matrix Structure of the Modulator and Detector on the Optical Spectrum Analyzer Output Signal, Tymchik G. S., Mykytenko V. I., Kolobrodov M. S., Lutsiuk M. M. (2018)
Hafied Y. - La charge sedimentaire dans certains bassins du nord-ouest algerien, Shynkaruk L., Khlapuk M., Marouf N., Meddour A. (2017)
Дмитрів О. П. - Дослідження та аналіз пожежонебезпечних лісових територій за допомогою ГІСтехнологій на основі даних дистанційного зондування землі, Мосійчук В. С. (2017)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування необхідності метеорологічного забезпечення при розробці водогосподарсько-меліоративних проектів, Волк П. П., Приходько Н. В. (2017)
Власюк А. П. - Про одну задачу математичного моделювання внутрішньочастинкового масопереносу радіонуклідів у каталітичному пористому середовищі, Жуковський В. В. (2017)
Корчик Н. М. - Розробка функціональної схеми утилізації динітротолуенсульфонатних відходів, Буденкова Н. М., Пророк О. А. (2017)
Кусковець С. Л. - Вплив оперативного реагування пожежнорятувальних підрозділів на час безпечної евакуації людей у випадку пожежі, Чернецька І. В., Сахарук К. І., Кусковець А. С. (2017)
Серілко Л. С. - Дослідження особливостей руху частинок в установці для відцентрової обробки деталей, Пікула М. В., Стадник О. С., Серілко Д. Л. (2017)
Стрілець В. М. - Пружний вал карданної передачі з трикутним профільним з’єднанням, Стрілець О. Р., Сенніков О. С., Бондарук А. А. (2017)
Бичковська Л. С. - Вплив деконструктивізму на сучасні тенденції в архітектурі та містобудуванні, Чучупалова В. О. (2017)
Бичковська Л. С. - Супрематизм за межею живопису, Цьомик В. П. (2017)
Корнієнко В. Я. - Аналіз досліджень існуючих способів видобутку бурштину і перспектива їх застосування в Рівненсько-Волинському регіоні, Романовський В. Я. (2017)
Бродюк Ю. - Концепція людини в малій прозі Катерини Мотрич (2017)
Добровольська Н. - Лінгвістична характеристика англомовних професійних адаптованих перекладних і автентичних текстів для читання і говоріння у галузі комп’ютерної інженерії (2017)
Довбня Л. - Роль Л. А. Булаховського в історії українського мовознавства, Товкайло Т. (2017)
Жигалова М. - Флористическая лексика в литературе как средство отражения полиэтнической культуры и духовности брестско-подлясского пограничья (на примере творчества Н. Ковалевича) (2017)
Zabolotna T. - Semantic Connections in the Structure of Binomial Pairs (2017)
Кандюк-Лебідь С. - Образ автора мемуарного тексту (на прикладі спогадів Іллі та Єгора Тимківських) (2017)
Козубенко Л. - Основні тенденції розвитку світової міфологічної критики у ХХ столітті (2017)
Левченко Т. - Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності, Чубань Т. (2017)
Mazokha H. - A Paradigm of Art in Aesthetics and Artistic Practice of Vira Vovk (Based on Personal Correspondence) (2017)
Panhelova M. - The Concrete Historical Plan and the Features of Existential Problems in the Novel "Islands in the Stream" of Ernest Hemingway (2017)
Панченко Т. - Розширення сфери вживання військових жаргонізмів у мові української преси (2017)
Потапенко О. - Концепт "пітьма" через призму холістичного лінгвокультурного аналізу, Потапенко Г. (2017)
Савчук В. - Сутність понять "Стратегія", "Тактика" та "Хід" у розрізі проведення експериментально-фонетичного дослідження англомовного президентського дискурсу (2017)
Свириденко О. - "Письма о Киеве" М. Максимовича в контексті романтичної епістолярної традиції (2017)
Смольницька О. - Католицький символ троянди у поезії Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро): контекстуальний підхід (2017)
Ткачук Т. П. - Вплив читання на вибір мови респондентом у білінгвальному середовищі (2017)
Khrystych N. - Semantic Changes of English Converted Vocabulary (2017)
Черниш Н. В. - Актуальність п’єс Бертольда Брехта "Матінка Кураж та її діти" та Карела Чапека "Мати" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Дудник В. - Діяльність підприємств Української ради художньо-промислових організацій після нацистської окупації (2017)
Костюк Є. - Сучасна українська історіографія соціокультурних трансформаційу містах УСРР-УРСР упродовж 20–30-х рр. XX ст. (2017)
Мальчин Ю. - Становлення органів самоорганізації населення як форма розвитку місцевого самоврядування (2017)
Петренко І. - Викладацька діяльність історика Віри Жук (1928–2008)у Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (1978–1989 рр.) (2017)
Ховрич C. - Деякі аспекти мовного питання у контексті державотворчих змагань українціву різні історичні періоди (2017)
Чеканов В. - Створення мемокомплексів як стратагема інформаційних війн Новітнього часу (2017)
Чирко Б. - Суспільно-політичні і соціальні аспекти організації роботи німецьких районів та сільських рад у 1920-ті рр. (2017)
Чумак В. - Політичні процеси в Автономній республіці Крим в умовах поглиблення системної кризи радянського суспільства другої половини 80-х років (2017)
Залєток Н. - Створення та діяльність жіночого соціально-політичного союзу у Великій Британії на початку ХХ ст. (2017)
Космина В. - Латинська Америка після "лівого повороту": нові виклики (2017)
Харлан Г. - Соціально-правові умови адаптації турецьких мігрантів у ФРН (1960–1980 рр.) (2017)
Ціватий В. - Італійський гуманізм і традиції європейської ідентичності доби Відродження: політико-дипломатичні погляди Джованні Бокаччо (2017)
Відомості про авторів (2017)
Білянська І. - Критерії відбору художніх аудіокниг для формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів (2017)
Borysova N. - Specificity of the Competency Approach to the Formation of the Culture of Foreign Languages Communication of Masters-Philologists (2017)
Кардаш Л. - Розвиток діалогічного мовлення старшокласників на уроках української мови (2017)
Кондратенко Н. - Роль конспектування у професійній підготовці майбутніх журналістів (2017)
Костюшко В. - Лексикологічна компетентність у системі навчання іноземних студентів української мови (2017)
Marchenko N. - Prinzipien und Moderne Methoden für den Daf-Unterricht in Deutschland (2017)
Микитюк В. - Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури (2017)
Нестeренко С. - Поезія рідного краю як важливий фактор формування етнокультурної компетентності старшокласників на уроках української літератури (2017)
Serdiuk N. - Modern Trends in Methods of Foreign Language Training at the Institutions of Higher Education in Ukraine (2017)
Сулімова Л. - Демократичні цінності як складник літературної компетентності старшокласників (2017)
Шкавро В. - Сучасні підходи до розроблення тестових завдань із мовознавчих дисциплін задля вимірювання навчальних досягнень студентів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Новаковский А. Г. - Применения пьезоэлектрических актуаторов в микроманипуляторах, Антонюк В. С., Петренко С. Ф. (2017)
Гальченко В. Я. - Оптимальный синтез структур электромагнитных измерительных преобразователей (2017)
Златкін А. А. - Аналіз алгоритму мурашиних колоній та його модифікацій на прикладі вирішення задачі комівояжера, Марусик О. С. (2017)
Мельник О. Г. - Оцінка оперативності прогнозування пожеж у житловому секторі, Мельник Р. П. (2017)
Лепський В. В. - Методи інтегрованого управління загрозами забезпечення цінностей стейкхолдерів медичного проекту (2017)
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн. - Роль використання структури декомпозиції робіт в управлінні змістом будівельних проектів (2017)
Петрищев О. Н. - Расчет электрического импеданса дискового пьезокерамического трансформатора с закороченным секторным электродом во вторичной электрической цепи, Базило К. В. (2017)
Петрищев О. Н. - Расчет коэффициента трансформации пьезокерамического трансформатора с секторными электродами, Базило К. В. (2017)
Базіло К. В. - Розробка ультразвукового пристрою для інтенсифікації біохімічних процесів у фармацевтиці, Заїка В. М., Бондаренко Ю. Ю., Петрушко Ю. А. (2017)
Тимченко А. А. - Системний аналіз математичної задачі. Задачі побудови моделей (2017)
Рудницкий В. Н. - Функции и структура системы комплексного контроля вычислительных процессов, Деткин В. Г., Хрулев Н. В., Кривоус Г. В. (2017)
Харін О. О. - Порівняльна оцінка факторіальних кодів (2017)
Куницька С. Ю. - Технологія обробки інформації нормалізованих систем (2017)
Голуб М. В. - Технічні, технологічні умови та техніко економічні критерії електронно-променевої мікрообробки оптичних виробів малих розмірів, Брик С. М., Гарасюта В. М., Савченко В. І., Сандига О. Ю. (2017)
Прокопенко Т. О. - Імітаційна модель прийняття рішень в управлінні організаційно-технологічними об’єктами (2017)
Панаско О. М. - Забезпечення захисту паролів користувачів в процедурах аутентифікації, Хроленко М. В. (2017)
Сисоєнко С. В. - Синтез операцій оберненого групового матричного криптографічного перетворення інформації, Мельник О. Г., Пустовіт М. О. (2017)
Миронець І. В. - Аналіз методів реалізації аутентифікації на основі маркерів доступу для корпоративної системи збереження та обміну даними, Кобрін В. О. (2017)
Миронець І. В. - Дослідження та оптимізація системи управління контентом для організації персонального сайту, Маламуж А. В. (2017)
Миронюк Т. В. - Дослідження методів захисту онлайн спілкування, Дуда Л. Т. (2017)
Лега Ю. Г. - Аналіз потенційних характеристик квадратичного алгоритму вимірювання амплітуди гармонічного сигналу з флуктуючою частотою при когерентному прийомі, Гавриш О. С., Іващенко А. О., Бурдукова О. В., Багрій М. О. (2017)
Куйбіда В. С. - Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату, Карпенко О. В., Наместнік В. В. (2018)
Нестеряк Ю. В. - Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) (2018)
Барило О. Г. - Показники порівняння альтернативних методів функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2018)
Шклярук М. Г. - Сутність і зміст стратегічних комунікацій у системі державного управління (2018)
Павлюк К. С. - Зворотний зв’язок оргaнiв держaвної влaди з громaдськiстю як чинник створення ефективного iмiджу держaвної служби в системі забезпечення національної безпеки (2018)
Малюга А. В. - Право громадян на державну службу в Україні: поняття, законодавче забезпечення, вимоги та обмеження до кандидатів (2018)
Жиденко Н. А. - Реформування сфери професійного навчання державних службовців в Україні: досвід Республіки Польща (2018)
Половцев О. В. - Сучасні підходи до формування методологічного змісту механізмів трансформації управлінських рішень у системі державного управління, Рачинський А. П. (2018)
Бєльська Т. В. - "Передбачуване врядування" як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу (2018)
Потеряйко С. П. - Особливості функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах (2018)
Калашник Н. С. - Взаємодія інституцій держави та громадянського суспільства в реалізації політики внутрішньої національної безпеки (приклад Данії) (2018)
Дегтярьова І. О. - Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій (2018)
Пірен М. І. - Формування екологічної культури громадян шляхом просвітництва в територіальних громадах – важливий чинник соціально-гуманітарної політики (2018)
Горбатюк С. Є. - Механізм політики ЄС у сфері соціогуманітарної безпеки: інституційний вимір (2018)
Кланца А. І. - Громадське здоров’я як умова національної безпеки держави (2018)
Мартиненко Н. В. - Модернізація суб’єктного складу солідарної пенсійної системи як передумова кодифікації пенсійного законодавства України (2018)
Матвейчук Л. О. - Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні (2018)
Бойченко А. Д. - Функциональное состояние правых отделов сердца у новорожденных из группы перинатального риска в неонатальный период (2018)
Мельникова Е. А. - Возможности фармакотерапии сосудистой ригидности у больных с кардиоваскулярной патологией, Квасова О. Г., Матросова И. Б., Олейников В. Э. (2018)
Амбросова Т. Н. - Менеджмент неосложненного гипертензивного криза в практике семейного врача, Ащеулова Т. В. (2018)
Тарловская Е. И. - Современный взгляд на возможности антигипертензивной терапии у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и бронхиальной астмы (обзор литературы), Одегова А. А. (2018)
Корж А. Н. - Проблема острой боли в практике семейного врача: этиология, диагностика и лечение (2018)
Кисиленко Е. В. - Взаимосвязь уровня интерлейкина-22 с развитием ожирения у пациентов с гипертонической болезнью (2018)
Бойко В. В. - Вибір об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяницею, Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С. (2018)
Тодуров І. М. - Прогнозування операційно-анестезіологічного ризику у баріатричній хірургії за шкалою P-POSSUM, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І. (2018)
Бойко В. В. - Профилактика парезов кишечника после операций на толстой кишке, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Ткач С. В., Волченко И. В., Кулик И. А. (2018)
Феськов В. О. - Перебіг та закінчення вагітності у жінок із ендометріозом яєчників після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Тучкіна І. О., Лазуренко В. В. (2018)
Щербаков А. Ю. - Роль тиреоидных гормонов в функционировании репродуктивной системы женщин, Меликова Т. А., Шаповал Д. Н. (2018)
Луцький А. С. - Порівняльний аналіз морфологічного і гістохімічного стану ендометрію після отримання ооцитів при різних схемах підтримки лютеїнової фази, Омельченко О. А. (2018)
Поповская Т. Н. - Нарушения белкового и углеводного обмена у больных со злокачественными опухолями кишечника, Жуков В. И., Перепадя С. В. (2018)
Базаринская Т. В. - Современный взгляд на этиологию и патогенез рака яичников (2018)
Сербина И. М. - Современные подходы к терапии гнездной алопеции у детей (2018)
Нарожная М. В. - Состояние микробиоценоза толстого кишечника у больных себорейным дерматитом (2018)
Долженко М. О. - Післяопераційне знеболювання у геронтологічних хворих із політравмою (2018)
Кучерявченко В. В. - Клинико-патогенетическая роль эндотелиопротекции при лечении травматической болезни у пациентов с повышенным индексом массы тела (2018)
Tитул (2017)
Petravchuk A. P. - Locally nilpotent Lie algebras of derivations of integral domains, Shevchyk O. M., Sysak K. Ya. (2017)
Білоус А. М. - 2-добрі абелеві і дуо-кільця з умовами стабільного рангу, Гаталевич А. І. (2017)
Bondarenko V. M. - Combinatorial properties of P-posets of width 2, Styopochkina M. V. (2017)
Литвинчук И. В. - Об одном свойстве модулярных представлений диэдральных 2-групп (2017)
Романів А. М. - Найменше спільне кратне матриць одного класу матриць над комутативною областю головних ідеалів (2017)
Сухорольський М. А. - Многочлени, споріднені з многочленами Чебишова, Достойна В. В., Веселовська О. В. (2017)
Дзякович Д. О. - Універсальні багатоточкові інваріанти та геометрія просторів сталої кривини (2017)
Андрійчук Р. М. - Задача стаціонарної теплопровідності для біматеріалу за теплоізоляції у паралельній до міжфазної поверхні круговій області (2017)
Кравчишин О. З. - Математична модель взаємодії поздовжньої пружної хвилі із плоским неоднорідно деформованим шаром, Чекурін В. Ф. (2017)
Альфавіцька С. О. - Комбінований згин з розтягом ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах з урахуванням контакту її берегів та лінійного зміцнення матеріалу, Николишин М. М., Опанасович В. К., Слободян М. С. (2017)
Процюк Б. В. - Термопружний стан кусково-неоднорідної термочутливої трансверсально-ізотропної кулі (2017)
Бурик О. О. - Пружно-пластичне деформування елементів будівельних конструкцій під час пожежі, Дробенко Б. Д. (2017)
Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у плоских задачах теорії пружності, Сулим Г. Т. (2017)
Максимів Ю. І. - Взаємодія SH-хвиль з тонким п'єзоелектричним неконтрастним включенням у пружному півпросторі, Рабош Р. В., Кунець Я. І., Пороховський В. В. (2017)
Токовий Ю. В. - Осесиметричні термонапруження у радіально-неоднорідному циліндрі за кусково-змінної температури на бічній поверхні, Чиж А. І. (2017)
Максимович О. В. - Визначення напружень у багатозв’язній анізотропній півплощині на основі модифікованих інтегральних рівнянь, Соляр Т. Я. (2017)
Литвин О. М. - Застосування сплайнів п’ятого степеня для розв’язання задачі про згин багатокутної пластини із вхідними кутами, Томанова І. С. (2017)
Вовк О. М. - Використання числового обернення перетворення Лапласа в задачах теплопровідності контактуючих термочутливих тіл (2017)
Гарматій Г. Ю. - Визначення неусталеного теплового стану термочутливої двошарової пластини за складного теплообміну (2017)
Івасько Н. М. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї стрічковій області (2017)
Козачок О. П. - Вплив ідеального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла та текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи (2017)
Лила Д. М. - Упругопластическая неустойчивость вращающегося диска: "неосредненное" обобщенное плоское напряженное состояние (2017)
Матус В. В. - Метод нульового поля в задачах дифракції пружних хвиль на волокнах з тонкими міжфазними неоднорідностями (2017)
Шевчук В. А. - Термонапружений стан півпростору з багатошаровим покривом за променево-конвективного теплообміну, Гаврись О. П. (2017)
Горячко Т. В. - Вільні геометрично нелінійні коливання видовжених гофрованих циліндричних панелей, Лесик О. Ф., Марчук М. В., Пакош В. С. (2017)
Харченко В. М. - Моделювання та визначення напруженого стану стиків ракетних конструкцій із композиційних матеріалів (2017)
Волкогон В. В. - Спрямованість біологічних процесів у чорноземі вилуженому при вирощуванні ячменю ярого за різних видів і норм добрив, Пиріг О. В., Британ Т. Ю. (2017)
Кислинська А. С. - Вплив грунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes Palliser на фотосинтетичну активність гречки посівної (2017)
Козар С. Ф. - Мікробіоценоз ризосферного грунту та продуктивність пшениці озимої за використання бактерій Agrobacterium radiobacter 204, активованих нанокарбоксилатами металів, Євтушенко Т. А., Усманова Т. О., Симоненко Є. П. (2017)
Miagka M. V. - Microbial successions at chicken manure composting with cellulytic microorganisms, Derkach S. M., Volkohon V. V., Dimova S. B., Pyrih O. V., Lutsenko N. V. (2017)
Потапенко Л. В. - Біологічна трансформація органічної речовини у дерново-підзолистому грунті за впливу систем удобрення та мікробних препаратів, Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. (2017)
Токмакова Л. М. - Дія фосфатмобілізувальних бактерій Agrobacterium radiobacter на активність фосфатази у ризосфері рослин пшениці озимої, Трепач А. О., Ларченко І. В. (2017)
Шевченко Л. А. - Розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу мікробного препарату Поліміксобактерину (2017)
Кравченко Н. О. - Антагоністична активність штамів Bacillus subtilis, перспективних для створення консервантів вологого плющеного зерна кукурудзи, Передерій М. Г. (2017)
Дишлюк В. Є. - Агроекологічна характеристика та оцінка придатності осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси на добриво, Пиляк Н. В., Лобан Л. Л. (2017)
Решотько Л. М. - Продуктивність мікророслин картоплі in vivo, вирощених за дії різних спектрів випромінювання, Дерев`янко С. В., Дмитрук О. О. (2017)
Вергунов В. А. - Алелопатичні основи високопродуктивних агрофітоценозів інтродукованих ароматичних рослин у творчій спадщині Л. Д. Юрчак, Юрчак Е. В. (2017)
Азарян В. А. - Підвищення точності оперативного контролю якості залізистих кварцитів при відкритій розробці (2018)
Анісімов О. О. - Визначення швидкості пониження робочих площадок крутих шарів в залежності від технологічних схем в умовах Полтавського ГЗК, Леонтюк І. В., Воробйова О. М. (2018)
Власов С. Ф. - Определение гидравлических потерь напора в джет технологии при разработке газогидратных месторождений на морском дне, Бабенко В. Э. (2018)
Демченко Ю. И. - Исследование влияния физико-механических свойств водоносных пород на параметры гидрозащиты очистных выработок, Соцков В. А., Мамайкин А. Р., Дытюк В. Э. (2018)
Дичковський Р. О. - Геоенергетика: ретроспектива і перспектива, Табаченко М. М., Edgar Cáceres Cabana (2018)
Дриженко А. Ю. - Дослідження параметрів внутрішніх відвалів у виробленому просторі відпрацьованих глибоких кар’єрів, Адамчук А. А., Тамуя Садо Арманд, Тельнов В. Г. (2018)
Ложніков О. В. - Систематизація факторів впливу параметрів техногенних родовищ на вибір гірничовидобувного устаткування, Павличенко А. В., Чебанов М. О. (2018)
Скачков А. А. - Конструктивний розвиток технології підривання порід свердловинними зарядами з диференційованим енергонасиченням масиву, Жуков С. О. (2018)
Strilets O. - Using of segregation for development of technogenic deposits with the purpose of upgrading of products, Pchelkin G., Kustov V. (2018)
Ширин Л. Н. - Особенности опережающей дегазации пород кровли в очистных забоях шахты "Степная", Федоренко Э. А., Клец А. П. (2018)
Фомичев В. В. - Исследование устойчивости кровли выработки поддерживаемой двухуровневой анкерной крепью при динамических характеристиках геомеханической систем, Почепов В. Н., Фомичева Л. Я., Лапко В. В. (2018)
Хоменко О. Е. - Эволюция принципов поддержания подземных выработок, Кононенко М. Н., Ляшенко В. И. (2018)
Денищенко О. В. - Підвищення тягово-гальмівних показників шахтного локомотивного транспорту електричними методами, Барташевський С. Є. (2018)
Колосов Д. Л. - Встановлення параметрів зони збурень напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа, Білоус О. І., Танцура Г. І., Воробйова О. М. (2018)
Савченко Ю. В. - Влияние никеля на прочность регенерированного вольфрамокобальтового сплава (2018)
Франчук В. П. - Динамическая модель шахтного локомотива, реализующего тяговое усилие в точке контакта колеса и рельса, Зиборов К. А. (2018)
Вронский Ю. И. - Модернизация способа тригонометрического нивелирования при использовании светодальномеров и электронных тахеометров, Головко С. Д., Диковенко В. И., Третьяк А. В. (2018)
Федоренко В. Н. - Исследование поведения горного массива после прохода лавы в условиях шахты "Белицкая” ооо "ДТЭК Добропольеуголь”, Вронский Ю. И., Третьяк А. В. (2018)
Бубліков А. В. - Модифікований алгоритм автоматичного керування електричним опаленням із синхронізацією роботи обігрівачів у часі, Надточий В. В. (2018)
Випанасенко С. І. - Аналіз способів регулювання потужності в електротехнологіях індукційного нагріву, Дрешпак Н. С. (2018)
Мещеряков Л. І. - Распознавание оперативного состояния футеровки барабанных мельниц (2018)
Мещеряков Л. І. - Формування структури підсистеми діагностування гірничих електромеханічних комплексів, Випанасенко С. І., Дрешпак Н. С., Ширін А. Л. (2018)
Алексеєв М. О. - Автоматична діагностика стану стаціонарних термокаталітичних газоаналізаторів, Голінько О. В. (2018)
Biliaiev M. - Simulation of aeration tank work, Gunko E., Lemesh M. (2018)
Беляев Н. Н. - Метод расчета загрязнения воздушной среды возле отвалов, имеющих сложную форму, Долина Л. Ф., Кириченко П. С., Козачина В. А. (2018)
Беляев Н. Н. - CFD модель для оценки территориального риска и уровня загрязнения воздушной среды при эмиссии химического агента, Калашников И. В., Берлов А. В. (2018)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование уровня загрязнения воздушной среды города от действующих техногенных источников, Русакова Т. И. (2018)
Беляева В. В. - Моделирование загрязнения подземных вод возле прудов – накопителей шахтных вод, Машихина П. Б., Якубовская З. Н. (2018)
Бессчастный А. В. - Разработка программного обеспечения выбора вентилятора главного проветривания, Марченко В. Г., Столбченко Е. В. (2018)
Древаль Ю. Д. - Про особливості застосування базових понять і категорій у сфері охорони праці (на прикладі гірничої галузі, Шустов О. О., Карпець К. М. (2018)
Ковров О. С. - Екологічна небезпека зсувів в національному та регіональному контексті (2018)
Тищук В. Ю. - Нейтралізація шкідливих газів у коксохімічному виробництві, Ковальова І. Б., Бондаренко В. В. (2018)
Чеберячко С. І. - Аналіз сучасних вимог до фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання, Яворська О. О. (2018)
Юрченко А. А. - Исследование динамических параметров угольной пыли в подземных горных выработках, Литвиненко А. А., Чеберячко И. М., Корж О. А. (2018)
Звернення до читачів з нагоди ювілейного випуску журналу (2018)
Вітальне слово президента Української гастроентерологічної асоціації І. М. Скрипника (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В. (2018)
Скрипник І. М. - Оцінка частоти розвитку і характеру гепатотоксичних реакцій у хворих на гострі мієлоїдні лейкемії в динаміці індукції ремісії, Маслова Г. С. (2018)
Просоленко К. О. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на кардіогемодинамічні показники та судинні порушення у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Молодан В. І., Шалімова А. С. (2018)
Бабак О. Я. - Комплексне лікування неалкогольної жирової хвороби печінки: досвід застосування гепатопротекторів, Лапшина К. А., Черняк А. М. (2018)
Колеснікова О. В. - Роль кишкової мікробіоти в розвитку метаболічних порушень (2018)
Дорофеев А. Э. - Функциональная диспепсия: возможности диагностики и терапии, Руденко Н. Н., Куглер Т. Е., Снисаревская Т. П. (2018)
Звягинцева Т. Д. - Алкогольный фиброз печени: современное состояние проблемы, Чернобай А. И. (2018)
Зак М. Ю. - Лекарственные поражения печени у онкогематологических пациентов: оценка эффективности сублингвальной формы адеметионина, Шинкаренко Ю. Н. (2018)
Журавлева Л. В. - Применение ингибиторов протонной помпы в широкой клинической практике: преимущества и недостатки, Шеховцова Ю. А. (2018)
Дорофеев А. Э. - Лечение синдрома раздраженного кишечника. Место пробиотиков, Руденко Н. Н., Швец Н. И., Снисаревская Т. П. (2018)
Губергриц Н. Б. - Место ингибиторов протонной помпы в лечении хронического панкреатита.Обзор и собственное наблюдение, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Супрун А. А., Фоменко П. Г. (2018)
Филиппов Ю. А. - Современная парадигма хронического гастрита, ассоциированного с билиарным рефлюксом, Зак М. Ю. (2018)
Харченко Н. В. - Інтенсивний курс із вивчення запальних захворювань кишечника за підтримки Європейської організації з вивчення хвороби Крона та коліту (14—15 лютого 2018 р., Відень).Огляд лекцій, Квіт Х. Б. (2018)
До уваги авторів (2018)
Сущенко О. А. - Багатокритеріальний параметричний синтез робастних систем гіроскопічної стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв, Єгоров С. Г. (2017)
Голубек А. В. - Энергетические затраты на комбинированный увод крупногабаритного космического мусора c учётом динамически изменяющейся атмосферы земли, Дронь Н. М., Ляшенко А. Н. (2017)
Чернюк А. А. - Дослідження впливу якості програмного забезпечення автозаправних комплексів на їх ефективність (2017)
Назаренко Г. В. - Экспериментальное исследование зависимости энергетических характеристик насоса окислителя двигателя РД861К от его конструктивных особенностей, Филиппенко П. П., Дешевых С. А. (2017)
Василів С. С. - Дослідження процесів у детонаційних ракетних двигунах, Коваленко М. Д., Грушко В. О. (2017)
Гумен О. М. - Основи FDM-технології моделювання, Легеза Р. В., Селіна І. Б., Педань Р. В. (2017)
Ковтун С. І. - Метрологічне забезпечення теплометричних засобів контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія (2017)
Аврамов К. В. - Применение полуэмпирических методов определения акустических нагрузок к оценке нагружения отсеков ракетоносителей, Батутина Т. Я., Бондарь Д. С., Мартыненко Г. Ю., Шеремет И. В., Мартыненко В. Г. (2017)
Недвига Д. В. - Исследование режимов обледенения летательных аппаратов, Алексеенко С. В. (2017)
Роменская О. П. - Разработка приспособления для дистанционного нагрева углепластиков в процессе намотки, Манько Т. А., Гусарова И. А., Самусенко А. А. (2017)
Мироненко Е. С. - Шум от ракетных двигателей при запусках ракет-носителей космического назначения, Сокол Г. И. (2017)
Седых И. В. - Экспериментальное подтверждения работоспособности капиллярного заборного устройства при отделении космического аппарата, Смоленский Д. Э. (2017)
Козис К. В. - Разработка эластомерного материала для внутреннего теплозащитного покрытия ракетного двигателя твердого топлива, Манько Т. А., Потапов А. М., Скоков А. И., Лавриненко С. П. (2017)
Котлов В. Ю. - Моделирование распространения инфразвука при извержениях вулканов (2017)
Калинин А. В. - Структура и свойства наномодифицированных многокомпонентных сплавов, Кашенкова А. В. (2017)
Богдановська Н. В. - Вплив засобів аквааеробіки на формування здорового способу життя в студенток, Іванська О. В., Страколист Г. М. (2015)
Голец В. А. - Повышение уровня физической подготовки старшеклассников средствами тренажера TRX, Смирнов М. М. (2015)
Гришко Ю. А. - Інноваційні методи навчання на заняттях фізичного виховання у внз (2015)
Долгова Н. О. - Сутність модернізації фізичного виховання та спорту в університетській освіті (2015)
Коваленко Ю. О. - Особливості впливу спрямованого навчання на формування основних рухів у дітей дошкільного віку, Некрасова О. П., Фастовець В. В. (2015)
Конох А. П. - Попередження травматизму в студентів засобами фізичних вправ, Конох О. Є., Маковецька Н. В. (2015)
Конох А. П. - Підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва засобами неолімпійських видів спорту, Карабанов Є. О. (2015)
Омельяненко Г. А. - Дослідження рівня туристської підготовленості студентів факультету фізичного виховання, Лагода С. В. (2015)
Попович А. И. - Атлетическая гимнастика как средство развития силовых качеств студенческой молодежи, Гуневич И. В. (2015)
Соколова О. В. - Оцінка рівня сформованості спеціальних теоретичних знань, вмінь та навичок у студентів факультету фізичного виховання, Постол О. С. (2015)
Тищенко В. О. - Вивчення динаміки стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів спеціальності "Фізичне виховання", Маляренко І. О. (2015)
Черненко О. Є. - Вплив занять системою пілатесу на тип тілобудови студенток, Ільїна Є. О. (2015)
Шипенко А. О. - Функціональний стан студентської чоловічої збірної команди з гандболу, Земляна С. Ю. (2015)
Бандуріна К. В. - Реабілітаційні технології та масаж у відновленні функцій шийного відділу хребта, Кузнєцов А. О. (2015)
Баришок Т. В. - Науково-дослідна робота у сфері фізичної реабілітації із застосуванням науково-доказової практики (2015)
Бессарабова О. В. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної діяльності слабозорих дітей засобами ігор (2015)
Богдановська Н. В. - Теоретичні та методичні особливості викладання навчального предмета "Основи здоров’я", Одинець Т. Є. (2015)
Кальонова І. В. - Лікувальна фізична культура і масаж у реабілітації хворих з вертеброгенними радикулопатіями, Кузнєцов А. О. (2015)
Кальонова І. В. - Досвід застосування терапії вимушеними рухами в ребілітації хворих з постінсультними парезами, Кущ В. В (2015)
Одинець Т. Є. - Вплив дихальної гімнастики на функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей 8 - 10 років, хворих на бронхіальну астму, Левченко М. О. (2015)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту токсичних елементів у продуктах харчування (2015)
Толкачова О. В. - Використання пілатесу для попередження ускладнень вагітності жінок у другому триместрі (2015)
Черненко Е. Е. - Роль оздоровительной аэробики в повседневной жизни женщин, Луговцова А. Ю., Гордиенко А. Г. (2015)
Булах С. М. - Особливості дозування навантажень cилової cпрямованоcті у важкоатлетів високої кваліфікації протягом підготовчого періоду (2015)
Гончар Л. В. - История развития и современное состояние мужской художественной гимнастики в мире, Борисова Ю. Ю. (2015)
Долбишева Н. Г. - Міжнародна асоціація всесвітніх ігор як структурна одиниця управління неолімпійським спортом на міжнародному рівні (2015)
Дорошенко Е. Ю. - Критерії та механізми управління підготовкою кваліфікованих веслувальників, Гостіщев В. М., Папуча В. М. (2015)
Караулова С. І. - Сравнительный анализ результатов в беге на длинные дистанции в Украине и мире, Клочко Л. І. (2015)
Клочко Л. І. - Вплив гірської підготовки на тренувальний процес бігунок-марафонок вищого світового рівня (2015)
Кощеев А. С. - Методика построения тренировочного процесса в предсоревновательном мезоцикле в тхэквондо (2015)
Малах О. Н. - Показатели функционального состояния левого желудочка сердца юных спортсменов-пловцов в зависимости от спортивной квалификации и направленности тренировочного процесса (2015)
Сватьєв А. В. - Аналіз технічної підготовленості спортсменів 17 - 18 років, які систематично займаються академічним веслуванням, Царенко К. В., Голубенко А. В. (2015)
Сушко Р. О. - Параметри техніко-тактичної діяльності висококваліфікованих баскетболісток на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Дорошенко Е. Ю. (2015)
Тихоненко Я. П. - Средства совершенствования специальной выносливости квалифицированных бегунов на 800 м и 1500 м (2015)
Тищенко В. О. - Аналіз функціонального стану кардіореспіраторної системи кваліфікованих гандболістів (2015)
Черненко К. Г. - Особливості об’єктивної оцінки рівня технічної підготовленості спортсменів високої кваліфікації в аеробній гімнастиці, Атаманюк С. І., Черненко А. Є. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2015)
Вихідні дані (2015)
Stepanchikov D. M. - Calculation of exciton energy levels in (ZnxCd1-x) 3P2 alloy system (2017)
Андронова О. В. - Порівняння техніко-економічних показників децентралізованої вітроелектричної та фотоелектричної станцій, Курак В. В. (2017)
Березненко С. М. - Аналіз впливу неіонізуючого випромінювання на системи органів людини, Дячок Т. М., Решетняк М. В. (2017)
Войтович О. А. - Влияние давления в шинах на безопасность движения автотранспорта, Ткач В. А. (2017)
Грубник О. В. - Дослідження ефективності використання листяної біомаси зелених насаджень міст як джерела енергії, Костогриз О. П., Мартинюк К. С. (2017)
Dmitriev D. А. - Application of frame configuration for complex workpiece processing by surface plastic deformation, Rachinskiy V. V., Piven S. N. (2017)
Злепко С. М. - Использование скоростных изменений сопротивлений изоляции в диагностических средствах защиты медицинского оборудования, Кривоносов В. Е., Коваль Л. Г. (2017)
Кореньков В. М. - Евристичний алгоритм синтезу маршрутних технологічних процесів, Ткач І. І. (2017)
Кузнецов С. И. - Высокоэффективный трибоэлектростатический пылеуловитель (2017)
Малєєв В. О. - Технічні аспекти вирішення проблеми підтоплення територій Херсонської області, Безпальченко В. М. (2017)
Малєєв В. О. - Система управління охороною праці на прикладі підприємства "Данон Дніпро", Кобзар Т. С., Безпальченко В. М. (2017)
Мєшков Ю. Є. - Побудова огинаючої поверхні кулачка методом гвинтового диференціального комплексу (2017)
Подольський М. І. - Експериментальне дослідження впливу токарної обробки полімерів на величину зносу ріжучого інструменту та механічні характеристики оброблюваної деталі, Нечипорук Ю. П., Костюк Б. В. (2017)
Сапронов О. О. - Дослідження структури зламу композитних матеріалів, наповнених ультрадисперсним алмазом (2017)
Сошко А. И. - Влияние плазменного эффекта на обрабатываемость металла, Сошко В. А., Бергер Е. Э. (2017)
Степанчиков Д. М. - Застосування методу нагрітої нитки для визначення теплопровідності газу у лабораторному курсі фізики, Іванюшин Ю. О. (2017)
Струтинський В. Б. - Визначення динамічних стохастичних сил різання, які виникають при обробці об’єктів на мобільних верстатах роботах шляхом розкладу сил та переміщень по кусково-постійним ортогональним функціям Уолша, Юрчишин О. Я., Гаврушкевич А. Ю., Полунічев В. Е. (2017)
Тітова Н. В. - Сучасні технології промислового рибоводства, Павлов С. В., Новіков В. О. (2017)
Халилов И. А. - Моделирование кулачкового механизма с учетом критериев качества, Иманов А. С. (2017)
Шарко А. О. - Особливості апаратного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (2017)
Заморська І. Л. - Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості з врожаю та розміру ягід, Осокіна Н. М. (2017)
Кулігін М. Л. - Розробка технології суміщеного відбілювання і фарбування при низькій температурі целюлозовміщуючих тканин, Скропишева О. В., Гнідець В. П., Семешко О. Я. (2017)
Мотузка Ю. М. - Вуглеводний склад продуктів для ентерального харчування (2017)
Григорова А. А. - Штучні нейронні мережі та особливості їх побудови для вирішення задач прогнозування, Стоянова М. Б. (2017)
Ляшенко Е. Н. - Формализация знаний экспертов по управлению процессами ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (2017)
Пронина О. И. - Подсистема выбора оптимальной индивидуальной городской поездки, Пятикоп Е. Е., Пронин Р. И. (2017)
Рудакова Г. В. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для проектування каркасних установок з механізмами паралельної структури, Русанов С. А., Ревенко С. В. (2017)
Сидорук М. В. - Етапи створення автоматизованої інформаційної системи для мережі аптечних підприємств, Романова Ю. О. (2017)
Скарга-Бандурова І. С. - Дослідження ефективності використання фільтру Калмана для прогнозування часу прибуття міського транспорту, Деркач М. В. (2017)
Чебукін Ю. В. - Створення продукційної експертної системи для аналізу робіт на фріланс-біржі Upwork, Райко Г. О. (2017)
Карпова О. П. - Енергоємність як критерій оптимізації технологічних процесів очищення зерна, Постнікова М. В. (2017)
Krasnikov K. S. - The use of quaternions for the projection of 3D-objects on a plane (2017)
Калінін О. О. - Аналітична побудова спільної дотичної до двох еліпсів, Калініна Т. О., Ковальова Г. В. (2017)
Хомич Л. - Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку педагогічної освіти в Україні (2018)
Кучерявий О. - Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна (2018)
Семеног О. - Націєтворча концепція Івана Андрійовича Зязюна в умовах реформування педагогічної освіти (2018)
Вовк М. - Наукова школа академіка І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку, Грищенко Ю. (2018)
Год Б. - Духовність у виховній традиції гуманістів епохи Європейського Відродження (кінець XIV – XVI століття), Год Н. (2018)
Ільченко О. - Жіноча благодійність в освіті України крізь оцінку ХХІ століття (2018)
Ніколенко О. - Голокост – вічний урок людству (Виховання протидії расизму й ксенофобії на матеріалі сучасної зарубіжної літератури та кіномистецтва) (2018)
Сагач Г. - Роль керівника студентського хорового колективу в професійному становленні майбутнього вчителя (2018)
Жиров О. - Мистецько-педагогічна спадщина Кіма Василенка як культурно-історичний феномен (2018)
Ірклієнко В. - Підготовка майбутніх учителів музики до формування естетичної культури особистості в умовах неформальної мистецької освіти (2018)
Глушкова С. - Фортепіанні твори полтавських композиторів в навчальному репертуарі з музичного інструменту (2018)
Руденко Л. - Філософсько-педагогічні виміри поняття комунікативної культури фахівців соціономічних професій (2018)
Оніпко В. - Теоретичні аспекти формування природоохоронної культури студентів, Дяченко-Богун М. (2018)
Plaskura M. - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim przedszkolu(Дитина зі спеціальними освітніми потребами у польському дошкільному закладі) (2018)
Карапузова І. - Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання, Бурсова С. (2018)
Махновець Ю. - Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи (2018)
Сотська Г. - Персонологічний дискурс національної музичної освіти (рецензія на монографію "Розвиток музичної освіти в Україні (ХVІІІ – ХХ ст.): персонологічний вимір" (автори: М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло) (Київ: Талком, 2017. – 176 с.) (2018)
Іванчук М. - Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (Міжнародна науково-практична конференція, 26–27 жовтня 2017 р., м. Чернівці) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Грановська Л. М. - Механізми регулювання рекреаційної діяльності на територіях поліфункціонального статусу (2017)
Самойлова І. І. - Напрями посилення впливу територіальних громад в системі управління земельними ресурсами, Мель ник Д. М. (2017)
Яроцька О. В. - Платформа забезпечення сталого промислового водокористування в умовах децентралізації (2017)
Сахарнацька Л. І. - Ефективність використання еколого- економічного потенціалу лісового господарства Закарпаття (2017)
Бохан А. В. - Еко-діалектичний обрій міжнародної сфери дипломатії (2017)
Кругляк О. В. - Організація ефективного виробництва органічної продукції молочного скотарства (2017)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація індустрії зрошувального землеробства та імплементація зарубіжного досвіду у вітчизняну практику (2017)
Лазаренко В. І. - Інституціональне забезпечення реалізації екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2017)
Коваленко О. А. - Вплив строків, способів сівби та умов зволоження на врожайність чаберу садового (Satureja hortensis L.) в зоні півдня України, Стебліченко О. І. (2017)
Волощук О. П. - Сортові ресурси як чинник збільшення обсягів виробництва високоякісного насіння тритикале озимого, Волощук І. С., Глива В. В., Ковальчук О. І. (2017)
Vagalyuk L. V. - Trophic connections of entomofauna- dendrobionts in forest-steppe agrolandscapes of Ukraine (2017)
Бережницька Г. І. - Аналіз упровадження процедури сертифікації лісів на території України (2017)
Гадзало А. Я. - Сучасний стан розвитку програм транскордонного співробітництва (2017)
Новицький В. П. - Єнот уссурійський (Nyctereutes procyonoides): екологічні аспекти існування виду в Українському Лісостепу, Маєвський К. В., Грищенко С. М. (2017)
Ярова І. Є. - Аналіз просторового розвитку лісового господарства України (2017)
Добряк Д. С. - Економічні проблеми сучасного землеустрою в Україні, Мартин А. Г., Євсюков Т. О., Кузін Н. В. (2017)
Ступень М. Г. - Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах (2017)
Дудич Г. М. - Організаційно-правові та економічні проблеми використання меліорованих земель в Україні (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок під об’єктами комерційного призначення (2017)
Кошель А. О. - Грошова оцінка земель населених пунктів за допомогою методів масового оцінювання (2017)
Строкаль В. П. - Агроекологічне оцінювання земельних ділянок для вирощування зернових, кормових та технічних культур, Бойко О. В. (2017)
Грещук Г. І. - Аналіз еколого-економічних характеристик використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Ковтуняк І. П. - Децентралізація в системі управління земельними ресурсами, Петрище О. І. (2017)
Бутрим О. В. - Роль та місце низьковуглецевого землекористування у формуванні системи збалансованого розвитку агросфери (2017)
Яковець Л. А. - Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування (2017)
Разанов С. Ф. - Вплив кремнієво-мінеральної водної витяжки на інтенсивність забруднення важкими металами м’яса птиці, Кабаченко О. С. (2017)
Пінчук В. О. - Використання азоту в галузі тваринництва України (2017)
Разанов С. Ф. - Динаміка зміни концентрації важких металів у ґрунті при вирощуванні бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Коморна О. М. - Світовий досвід формування та функціонування ринку екосистемних послуг (2017)
Кірова М. О. - Проблеми поводження з відходами в контексті забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення міста Києва (2017)
Чернець М. В. - Оцінка контактної міцності, зношування і довговічності циліндричної прямозубої тягової передачі електровоза за висотного коригування зачеплення, Чернець Ю. М. (2018)
Козак Ф. В. - Оцінка електричних струмів під час трибоелектричної взаємодії в металополімерних парах тертя, Криштопа С. І. (2018)
Войтов В. А. - Математическая модель переходных процессов в трибосистемах и результаты моделирования, Бекиров А. Ш. (2018)
Андрущенко М. І. - Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів, Осіпов М. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Акритова Т. О. (2018)
Діхтярук М. М. - Аналог задачі мелана для пружної смуги з початковими напруженнями підсиленною пружною накладкою, Поплавська О. А. (2018)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості замикаючих елементів кільцевого клапана компресора автомобільної газонаповнювальної станції, Константінова Т. Є., Даніленко І. А., Олександренко В. П., Кириченко Л. М. (2018)
Венцель Є. С. - Математична модель інтенсивності зношування поверхонь тертя трибосполучень, Євтушенко А. В., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Диха О. В. - Визначення характеристик тертя для циліндричних трибосистем ковзання, Вельбой В. П., Марченко Д. Д. (2018)
Кухар В. В. - Оцінка технологічної сили безрівчакового профілювання заготовок поздовжнім згинанням при виробництві поковок, Присяжний А. Г., Сердюк О. І. (2018)
Кравцов А. Г. - Моделирование формирования масляной пленки на поверхности трения при наличии фуллереновых добавок в смазочном материале и ее влияние на скорость изнашивания трибосистем (2018)
Курпе О. Г. - Уточнення розрахунку теплових втрат металу на станах стеккеля, Кухар В. В., Змазнева Є. В. (2018)
Диха О. В. - Триботехнічна надійність підшипникових опор колінчастого валу автомобіля, Дитинюк В. О., Диха М. О. (2018)
Студент М. М. - Оцінювання мікромеханічної гетерогенності газотермічних покриттів із використанням mікроіндентування та локального спектрального аналізу, Винар В. А., Головчук М. Я., Закієв В. І., Гвоздецький В. М., Гущак Р. І. (2018)
Іванов О. О. - Відновлення робочих органів обладнання для зняття кори з деревини, Присяжнюк П. М., Луцак Д. Л., Бурда М. Й., Луцак Л. Д. (2018)
Гнатенко И. А. - Cварка трением с перемешиванием алюминиевого сплава В95, Заболотный С. Д., Лисовенко А. А., Лукаш В. А, Цап И. В., Присяжнюк П. Н. (2018)
Варваренко С. М. - Одержання кополіестерів флуоресцеїну і 2-(додеканаміно)пентандіонової кислоти за реакцією Стегліха, Ференс М. В., Самарик В. Я., Носова Н. Г., Фігурка Н. В., Остапів Д. Д., Воронов С. А. (2018)
Dmitrikova L. - Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes, Shmychkova O., Zagorulko S., Luk’yanenko T., Velichenko A. (2018)
Karkhut A. I. - DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene, Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P. (2018)
Мешкова С. Б. - Синтез и люминесцентные свойства комплексов Eu3+ и Tb3+ с производными пиразолин-5-она, Походыло Н. Т., Дога П. Г., Шийка О. Я. (2018)
Сліпкань А. В. - Наночастинки цирконій гідрофосфату, навантажені трихлоротри-?-карбоксилатами диренію(ІІІ), Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2018)
Toropin N. V. - Synthesis of 1-(hydroxylphenyl)-3- aryl-5-mercapto-1,2,4-triazoles from arenalazine quinones, Trush Y. V., Murashevich B. V., Burmistrov K. S. (2018)
Чертихина Ю. А. - Влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии производных аммиака, Лебедь О. С., Куцик-Савченко Н. В., Либ А. С., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Apostolova R. D. - Increasing the efficiency of thin-layer Co-doped LiMn2O4–carbon nanotubes electrodes for the use in Li-ion batteries, Peskov R. P. (2018)
Кирій С. О. - Дослідження властивостей активованого вугілля, модифікованого відходами глиноземних виробництв, Косогіна І. В., Астрелін І. М., Ободенко Л. С. (2018)
Кольцова Я. І. - Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних матеріалів, Нікітін С. В., Петух С. І. (2018)
Поп Г. С. - Синтез і властивості екобезпечних поверхнево-активних речовин на олійно-фосфатидній основі, Сафронов О. І., Бодачівський Ю. С., Железний Л. В. (2018)
Рыжова О. П. - Стеклоэмалевые эталоны мер цвета, Кисличная Р. И., Нагорная Т. И. (2018)
Скорохода В. Й - Вплив природи кальцієвмісного наповнювача на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів, Семенюк Н. Б., Дзяман І. З., Левицька Х. В., Дудок Г. Д. (2018)
Sokolskii A. L. - Realization of the reverse problem of geometrical modeling in designing of die heads for the production of polymer products, Kovalenko K. G., Sivetskii V. I., Kolosova E. P. (2018)
Сташенко К. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і лізоциму, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Кісельова Т. О. (2018)
Trembus I. V. - Preparation of pulp from sunflower stalks using peroxy acids, Trophimchuk Ju. S., Galysh V. V. (2018)
Шульга О. С. - Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту, Сімурова Н. В., Шульга С. І., Перепелиця О. П. (2018)
Броварець В. С. - До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Бориса Сергійовича Драча (1938–2009), Харченко О. В. (2018)
Кремень В. - Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти (2018)
Степаненко М. - Гуманістична концепція Івана Андрійовича Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього (2018)
Ничкало Н. - Філософсько-педагогічні мрії і реальні дії видатного вченого сучасної доби (2018)
Філіпчук Г. - Культурно-освітній вимір "Педагогіки добра" (2018)
Ткаченко А. - У витоків асоційованого макаренкознавства (2018)
Андрущенко В. - Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна (2018)
Лавріненко О. - Уявлення про "Ідеального вчителя" в життєтворчому поступі академіка І. А. Зязюна (1938–2014 рр.) (2018)
Васянович Г. - Морально-естетична культура особистості педагога у життєво-філософських вимірах академіка Івана Зязюна, Великий Р. (2018)
Федій О. - Естетичний інтелект учителя у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна (2018)
Сулаєва Н. - Конвергентність різних видів мистецької освіти студентів психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2018)
Дем’янко Н. - Діяльність кафедри мистецтвознавства Полтавського іституту народної освіти в період з 1921 по 1933 рік (2018)
Благова Т. - Формування концептів професії балетмейстера у контексті розвитку української хореографічної освіти (2018)
Plaskura P. - The use of IKT in improving the effectiveness of the didactical process (2018)
Гриньова М. - Психологічна готовність майбутніх педагогів до соціально-педагогічної діяльності, Сайко Н. (2018)
Вишківська В. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом педагогічного проектування культурно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Гуральник Н. - Розвиток загальної музичної освіти в Україні (рецензія на монографію Т. О. Медвідь "Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" (Дрогобич: Редакц.-видавн. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 254 с.)) (2018)
Соломаха С. - Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи (IV Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2017 року, м. Умань) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Aliyev A. A. - Monitoring of air pollution by road transport with purpose of protection of public health (2018)
Aliyev A. A. - Noise and human health (2018)
Бозоров Б. М. - Ёзги уйқу ҳолатининг кемирувчилар вакилларининг ҳаракат-ҳимоя шартли рефлексларига таъсири, Нусратуллаева Ш. И. (2018)
Чернятіна В. А. - Концептуальні основи державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні (2018)
Вергун А. Р. - Особливості виготовлення та застосування авторської клиноптилолітовмісної адсорбуючої присипки для місцевог лікування пролежнів і та іі стадій з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу, Макагонов І. О., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В., Ярко Н. Б., Паращук Б. М., Дац І. В., Шалько І. В., Вергун О. М., Красний М. Р. (2018)
Чегодаева Л. В - Изучение эхоструктурных изменений брахиоцефальных артерий у пациентов с гипертонической болезнью, перенесших инсульт, Куркина Н. В., Горшенина Е. И., Скоробогатова Л. Н. (2018)
Матвіїв І. В. - Інноваційні методи викладання іноземних мов (2018)
Розман І. І. - Персоніфікація освітньо-виховного процесу в Україні як складова розвитку сучасної науки (2018)
Сопівник І. В. - Цінності сім’ї та батьківства у структурі ціннісних орієнтацій молоді України та Польщі (2018)
Тугай В. М. - Розробка моделі формування толерантності молодших школярів в навчально-виховному процесі (2018)
Фенцик О. М. - Формування методичної компетентності студентів (2018)
Прядко Н. В. - Влияние индивидуально-типологических и личностных особенностей личности на продуктивность смысловой памяти (2018)
Григоровський П. Є. - Розвиток методики інструментальних спостережень будівель і споруд, Фурсов Ю. В., Чуканова Н. П. (2018)
Карачун В. В. - Зниження технологічних ризиків у глушниках шуму газового струменя за допомогою порожнистого листа Мьобіуса (2018)
Кравчук Н. М. - Теоретичні аспекти технології соусів з імуномодулюючою дією, Лявинець Г. М., Черненко Д. С. (2018)
Міщенко К. І. - Розробка інноваційної технології страв із збалансованим амінокислотним скором, Кузьмін О. В., Романченко Н. М., Мурзін А. В. (2018)
Нестеренко А. А. - Експериментальні дослідження по визначенню параметрів індивідуального протитеплового захисту рятувальників, Покалюк В. М., Нуянзін О. М., Костенко Т. В. (2018)
Новосядлий С. П. - Особливості формування польових транзисторів шотткі із самосуміщеним затвором на основі нітриду та силіциду вольфраму, Гуменюк Н. Т. (2018)
Галака А. І. - Мовна репрезентація стратегії переконання в англомовному рекламному дискурсі та її відтворення у перекладі (2018)
Тулекова Г. Х. - Абай, Шәкәрім шығармаларынан ұлттық ерекшелікті есімді сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымы мен танымы арқылы танып білу, Казбек Ш., Азимова Д. П. (2018)
Войцеховська Л. М. - Значення судової практики країн європейського союзу для українського цивільного судочинства (2018)
Левченко С. Ю. - Правове регулювання публічних закупівель в Україні та країнах-членах ЄС: порівняльна характеристика (2018)
Мандрійчук І. І. - Судова реформа в Україні 2017: основні зміни в судочинстві (2018)
Мегедь К. В. - Практичні питання спадкування за цивільним законодавством України (2018)
Найченко А. М. - Оцінка доказів в господарському процесі (2018)
Пасічник С. В. - Захист прав людини в системі правоохоронних органів (поліції) (2018)
Тищенко К. В. - Порівняльний аналіз особливостей адвокатського самоврядування Англії та України (2018)
Штефан О. О. - Принцип пропорційності в цивільному судочинстві України (2018)
Титул, зміст (2018)
Samofatova V. A. - Cluster development of the agri-food sphere of the Southern region: the foreign economic activity aspect (2018)
Добрянська Н. А. - Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області, Стоянова-Коваль С. С., Ніколюк О. В. (2018)
Нікішина О. В. - Інтеграційні механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів, Бібікова Н. О. (2018)
Kuprina N. - Current assets of the enterprise: theoretical and practical aspects, Chernenko I. (2018)
Ліпова О. Л. - Адаптивність як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємства, Черевата Т. М. (2018)
Basіurkina N. - Features of risk assessment of industrial enterprises activities, Shaleny V. (2018)
Євтушок О. В. - Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу, Ліпова О. Л., Бахчиванжи В. В. (2018)
Павлова І. О. - Теоретичні засади брендингу сільських територій Південного регіону (2018)
Пчелянська Г. Б. - Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством, Васьковська К. О., Пчелянський Д. П. (2018)
Тарасова О. В. - Фінансова політика і бюджетна безпека України (2018)
Євтушевська О. О. - Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі, Хамардюк А. Б. (2018)
Купріна Н. М. - Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект, Рудюк І. (2018)
Маркова Т. Д. - Аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками за готову продукцію в сучасних умовах, Стрепенюк М. М., Римар Г. А. (2018)
Stupnytska T. - The peculiarities of debts receivable accounting according to the national and international standards: a comparative aspect, Volodina O., Vasylieva Yu. (2018)
На молоде покоління вчених чекають значні досягнення і нові відкриття (2018)
Аксьонов Є. В. - Фактори ризику розвитку відстрочених рестенозів у пацієнтів з малим діаметром коронарних артерій після проведених рентген-ангіографічних процедур, Головенко В. Б. (2018)
Лебедєва Є. О. - Роль звивистої конфігурації коронарних артерій у виникненні клінічних проявів ішемічної хвороби серця, Груша М. М. (2018)
Крикунов О. А. - Терміни виникнення ранніх і пізніх форм інфекційного ендокардиту протезованого клапана серця, Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2018)
Матяш О. Р. - Тактика ведення кардіохірургічних хворих із супутнім стенотичним ураженням каротидних артерій, Бондар Л. В., Федько В. В., Крикунов О. А. (2018)
Pukas K. V. - Fragmentaiom operation in left atrium for correction of isolated mitral valve disease, Leoshko I. V. (2018)
Шаповалова В. В. - Роль фізичної реабілітації у пацієнтів після трансплантації серця, Фещук К. С. (2018)
Дзюрий І. В. - Порівняльна характеристика віддалених результатів трансанулярної і нетрансанулярної пластики вихідного тракту правого шлуночка у пацієнтів із подвійним відходженням магістральних судин від правого шлуночка тетрадного типу, Труба Я. П., Бойко С. М., Балабушка В. О., Руденко М. М., Лазоришинець В. В. (2018)
Лєбєдь Є. І. - Віддалені результати хірургічної корекції та особливості надання кардіологічної допомоги дорослим із тетрадою Фалло, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Артеменко Є. О., Вітовський Р. М. (2018)
Лебідь І. Г. - Прогностична значущість фізичного та психологічного компонентів здоров’я анкети якості життя SF-36 у дорослих із вродженими вадами серця (2018)
Павлова А. О. - Пренатальна діагностика та хірургічне лікування судинних кілець, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Емець Р. М., Таммо Раад, Дацко О. М. (2018)
Прокопович Л. М. - Віддалені результати хірургічного лікування інфекційного ендокардиту у дітей із вродженими вадами серця, Головенко О. С., Руденко М. М., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2018)
Романюк О. М. - Двадцятирічний досвід операції легеневого аутографта, Климишин Ю. І., Руденко Н. М., Довгань О. М., Ємець І. М. (2018)
Вайда В. В. - Перший досвід хірургічного лікування гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А через верхню серединну J-подібну міні-стернотомію, Жеков І. І., Кравченко В. І., Кравченко І. М., Ларіонова О. Б., Лазоришинець В. В. (2018)
Мазур О. А. - Гібридні методики в лікуванні патології грудної аорти, Дітківський І. О., Черпак Б. В., Кравченко В. І. (2018)
Витовский Р. М. - Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы), Мазур И. П., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Витовский Р. М. - Папиллярная фиброэластома необычной локализации (случай из практики), Захарова В. П., Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Семенив П. М. (2018)
Максименко А. В. - Перший досвід перфорації клапана легеневої артерії з одномоментним стентуванням артеріальної протоки у пацієнтів з атрезією клапана легеневої артерії та інтактною міжшлуночковою перегородкою, Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Мотречко О. О., Вітовська О. Р. (2018)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Богданова М. В. - Основні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг в Україні (2018)
Боднар В. - Методичні засади контролю діяльності туристичних підприємств (2018)
Бойко С. В. - Методика оцінки ділової активності підприємства, Вакуленко А. Л. (2018)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів, Мкртичьян О. М. (2018)
Іскренко О. Е. - Діагностування інноваційного потенціалу України (2018)
Лалакулич М. Ю. - Впровадження та перспективи використання криптовалют в українській економіці, Шевчук О. І., Шевчук Я. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського