Степанчиков Д. М. - Застосування методу нагрітої нитки для визначення теплопровідності газу у лабораторному курсі фізики, Іванюшин Ю. О. (2017)
Струтинський В. Б. - Визначення динамічних стохастичних сил різання, які виникають при обробці об’єктів на мобільних верстатах роботах шляхом розкладу сил та переміщень по кусково-постійним ортогональним функціям Уолша, Юрчишин О. Я., Гаврушкевич А. Ю., Полунічев В. Е. (2017)
Тітова Н. В. - Сучасні технології промислового рибоводства, Павлов С. В., Новіков В. О. (2017)
Халилов И. А. - Моделирование кулачкового механизма с учетом критериев качества, Иманов А. С. (2017)
Шарко А. О. - Особливості апаратного забезпечення акустико-емісійних засобів діагностування (2017)
Заморська І. Л. - Втрати маси та кріорезистентність суниці залежно від черговості з врожаю та розміру ягід, Осокіна Н. М. (2017)
Кулігін М. Л. - Розробка технології суміщеного відбілювання і фарбування при низькій температурі целюлозовміщуючих тканин, Скропишева О. В., Гнідець В. П., Семешко О. Я. (2017)
Мотузка Ю. М. - Вуглеводний склад продуктів для ентерального харчування (2017)
Григорова А. А. - Штучні нейронні мережі та особливості їх побудови для вирішення задач прогнозування, Стоянова М. Б. (2017)
Ляшенко Е. Н. - Формализация знаний экспертов по управлению процессами ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (2017)
Пронина О. И. - Подсистема выбора оптимальной индивидуальной городской поездки, Пятикоп Е. Е., Пронин Р. И. (2017)
Рудакова Г. В. - Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для проектування каркасних установок з механізмами паралельної структури, Русанов С. А., Ревенко С. В. (2017)
Сидорук М. В. - Етапи створення автоматизованої інформаційної системи для мережі аптечних підприємств, Романова Ю. О. (2017)
Скарга-Бандурова І. С. - Дослідження ефективності використання фільтру Калмана для прогнозування часу прибуття міського транспорту, Деркач М. В. (2017)
Чебукін Ю. В. - Створення продукційної експертної системи для аналізу робіт на фріланс-біржі Upwork, Райко Г. О. (2017)
Карпова О. П. - Енергоємність як критерій оптимізації технологічних процесів очищення зерна, Постнікова М. В. (2017)
Krasnikov K. S. - The use of quaternions for the projection of 3D-objects on a plane (2017)
Калінін О. О. - Аналітична побудова спільної дотичної до двох еліпсів, Калініна Т. О., Ковальова Г. В. (2017)
Хомич Л. - Концептуальні підходи Івана Зязюна до розвитку педагогічної освіти в Україні (2018)
Кучерявий О. - Ціннісно-смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна (2018)
Семеног О. - Націєтворча концепція Івана Андрійовича Зязюна в умовах реформування педагогічної освіти (2018)
Вовк М. - Наукова школа академіка І. А. Зязюна: аксіологічні актуалітети розвитку, Грищенко Ю. (2018)
Год Б. - Духовність у виховній традиції гуманістів епохи Європейського Відродження (кінець XIV – XVI століття), Год Н. (2018)
Ільченко О. - Жіноча благодійність в освіті України крізь оцінку ХХІ століття (2018)
Ніколенко О. - Голокост – вічний урок людству (Виховання протидії расизму й ксенофобії на матеріалі сучасної зарубіжної літератури та кіномистецтва) (2018)
Сагач Г. - Роль керівника студентського хорового колективу в професійному становленні майбутнього вчителя (2018)
Жиров О. - Мистецько-педагогічна спадщина Кіма Василенка як культурно-історичний феномен (2018)
Ірклієнко В. - Підготовка майбутніх учителів музики до формування естетичної культури особистості в умовах неформальної мистецької освіти (2018)
Глушкова С. - Фортепіанні твори полтавських композиторів в навчальному репертуарі з музичного інструменту (2018)
Руденко Л. - Філософсько-педагогічні виміри поняття комунікативної культури фахівців соціономічних професій (2018)
Оніпко В. - Теоретичні аспекти формування природоохоронної культури студентів, Дяченко-Богун М. (2018)
Plaskura M. - Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim przedszkolu(Дитина зі спеціальними освітніми потребами у польському дошкільному закладі) (2018)
Карапузова І. - Організація педагогічної підтримки майбутніх вихователів у процесі навчання, Бурсова С. (2018)
Махновець Ю. - Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи (2018)
Сотська Г. - Персонологічний дискурс національної музичної освіти (рецензія на монографію "Розвиток музичної освіти в Україні (ХVІІІ – ХХ ст.): персонологічний вимір" (автори: М. П. Вовк, Ю. В. Грищенко, Н. О. Філіпчук, Т. В. Котирло) (Київ: Талком, 2017. – 176 с.) (2018)
Іванчук М. - Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (Міжнародна науково-практична конференція, 26–27 жовтня 2017 р., м. Чернівці) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Грановська Л. М. - Механізми регулювання рекреаційної діяльності на територіях поліфункціонального статусу (2017)
Самойлова І. І. - Напрями посилення впливу територіальних громад в системі управління земельними ресурсами, Мель ник Д. М. (2017)
Яроцька О. В. - Платформа забезпечення сталого промислового водокористування в умовах децентралізації (2017)
Сахарнацька Л. І. - Ефективність використання еколого- економічного потенціалу лісового господарства Закарпаття (2017)
Бохан А. В. - Еко-діалектичний обрій міжнародної сфери дипломатії (2017)
Кругляк О. В. - Організація ефективного виробництва органічної продукції молочного скотарства (2017)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація індустрії зрошувального землеробства та імплементація зарубіжного досвіду у вітчизняну практику (2017)
Лазаренко В. І. - Інституціональне забезпечення реалізації екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2017)
Коваленко О. А. - Вплив строків, способів сівби та умов зволоження на врожайність чаберу садового (Satureja hortensis L.) в зоні півдня України, Стебліченко О. І. (2017)
Волощук О. П. - Сортові ресурси як чинник збільшення обсягів виробництва високоякісного насіння тритикале озимого, Волощук І. С., Глива В. В., Ковальчук О. І. (2017)
Vagalyuk L. V. - Trophic connections of entomofauna- dendrobionts in forest-steppe agrolandscapes of Ukraine (2017)
Бережницька Г. І. - Аналіз упровадження процедури сертифікації лісів на території України (2017)
Гадзало А. Я. - Сучасний стан розвитку програм транскордонного співробітництва (2017)
Новицький В. П. - Єнот уссурійський (Nyctereutes procyonoides): екологічні аспекти існування виду в Українському Лісостепу, Маєвський К. В., Грищенко С. М. (2017)
Ярова І. Є. - Аналіз просторового розвитку лісового господарства України (2017)
Добряк Д. С. - Економічні проблеми сучасного землеустрою в Україні, Мартин А. Г., Євсюков Т. О., Кузін Н. В. (2017)
Ступень М. Г. - Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах (2017)
Дудич Г. М. - Організаційно-правові та економічні проблеми використання меліорованих земель в Україні (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок під об’єктами комерційного призначення (2017)
Кошель А. О. - Грошова оцінка земель населених пунктів за допомогою методів масового оцінювання (2017)
Строкаль В. П. - Агроекологічне оцінювання земельних ділянок для вирощування зернових, кормових та технічних культур, Бойко О. В. (2017)
Грещук Г. І. - Аналіз еколого-економічних характеристик використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Ковтуняк І. П. - Децентралізація в системі управління земельними ресурсами, Петрище О. І. (2017)
Бутрим О. В. - Роль та місце низьковуглецевого землекористування у формуванні системи збалансованого розвитку агросфери (2017)
Яковець Л. А. - Інтенсивність зниження вмісту важких металів у зерні залежно від періоду очікування (2017)
Разанов С. Ф. - Вплив кремнієво-мінеральної водної витяжки на інтенсивність забруднення важкими металами м’яса птиці, Кабаченко О. С. (2017)
Пінчук В. О. - Використання азоту в галузі тваринництва України (2017)
Разанов С. Ф. - Динаміка зміни концентрації важких металів у ґрунті при вирощуванні бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Коморна О. М. - Світовий досвід формування та функціонування ринку екосистемних послуг (2017)
Кірова М. О. - Проблеми поводження з відходами в контексті забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення міста Києва (2017)
Чернець М. В. - Оцінка контактної міцності, зношування і довговічності циліндричної прямозубої тягової передачі електровоза за висотного коригування зачеплення, Чернець Ю. М. (2018)
Козак Ф. В. - Оцінка електричних струмів під час трибоелектричної взаємодії в металополімерних парах тертя, Криштопа С. І. (2018)
Войтов В. А. - Математическая модель переходных процессов в трибосистемах и результаты моделирования, Бекиров А. Ш. (2018)
Андрущенко М. І. - Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів, Осіпов М. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Акритова Т. О. (2018)
Діхтярук М. М. - Аналог задачі мелана для пружної смуги з початковими напруженнями підсиленною пружною накладкою, Поплавська О. А. (2018)
Свідерський В. П. - Підвищення зносостійкості замикаючих елементів кільцевого клапана компресора автомобільної газонаповнювальної станції, Константінова Т. Є., Даніленко І. А., Олександренко В. П., Кириченко Л. М. (2018)
Венцель Є. С. - Математична модель інтенсивності зношування поверхонь тертя трибосполучень, Євтушенко А. В., Щукін О. В., Орел О. В. (2018)
Диха О. В. - Визначення характеристик тертя для циліндричних трибосистем ковзання, Вельбой В. П., Марченко Д. Д. (2018)
Кухар В. В. - Оцінка технологічної сили безрівчакового профілювання заготовок поздовжнім згинанням при виробництві поковок, Присяжний А. Г., Сердюк О. І. (2018)
Кравцов А. Г. - Моделирование формирования масляной пленки на поверхности трения при наличии фуллереновых добавок в смазочном материале и ее влияние на скорость изнашивания трибосистем (2018)
Курпе О. Г. - Уточнення розрахунку теплових втрат металу на станах стеккеля, Кухар В. В., Змазнева Є. В. (2018)
Диха О. В. - Триботехнічна надійність підшипникових опор колінчастого валу автомобіля, Дитинюк В. О., Диха М. О. (2018)
Студент М. М. - Оцінювання мікромеханічної гетерогенності газотермічних покриттів із використанням mікроіндентування та локального спектрального аналізу, Винар В. А., Головчук М. Я., Закієв В. І., Гвоздецький В. М., Гущак Р. І. (2018)
Іванов О. О. - Відновлення робочих органів обладнання для зняття кори з деревини, Присяжнюк П. М., Луцак Д. Л., Бурда М. Й., Луцак Л. Д. (2018)
Гнатенко И. А. - Cварка трением с перемешиванием алюминиевого сплава В95, Заболотный С. Д., Лисовенко А. А., Лукаш В. А, Цап И. В., Присяжнюк П. Н. (2018)
Варваренко С. М. - Одержання кополіестерів флуоресцеїну і 2-(додеканаміно)пентандіонової кислоти за реакцією Стегліха, Ференс М. В., Самарик В. Я., Носова Н. Г., Фігурка Н. В., Остапів Д. Д., Воронов С. А. (2018)
Dmitrikova L. - Electrochemical destruction of phenoxy herbicides on lead dioxide anodes, Shmychkova O., Zagorulko S., Luk’yanenko T., Velichenko A. (2018)
Karkhut A. I. - DFT study of charge transfer assisted Diels-Alder reaction of azo-bis-2,4-dichloro-1,3,5-triazine and anthracene, Polovkovych S. V., Kurka M. S., Zhurakhivska L. R., Novikov V. P. (2018)
Мешкова С. Б. - Синтез и люминесцентные свойства комплексов Eu3+ и Tb3+ с производными пиразолин-5-она, Походыло Н. Т., Дога П. Г., Шийка О. Я. (2018)
Сліпкань А. В. - Наночастинки цирконій гідрофосфату, навантажені трихлоротри-?-карбоксилатами диренію(ІІІ), Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2018)
Toropin N. V. - Synthesis of 1-(hydroxylphenyl)-3- aryl-5-mercapto-1,2,4-triazoles from arenalazine quinones, Trush Y. V., Murashevich B. V., Burmistrov K. S. (2018)
Чертихина Ю. А. - Влияние электроотрицательности заместителей и внутримолекулярных взаимодействий на барьеры инверсии производных аммиака, Лебедь О. С., Куцик-Савченко Н. В., Либ А. С., Цыганков А. В., Просяник А. В. (2018)
Apostolova R. D. - Increasing the efficiency of thin-layer Co-doped LiMn2O4–carbon nanotubes electrodes for the use in Li-ion batteries, Peskov R. P. (2018)
Кирій С. О. - Дослідження властивостей активованого вугілля, модифікованого відходами глиноземних виробництв, Косогіна І. В., Астрелін І. М., Ободенко Л. С. (2018)
Кольцова Я. І. - Вплив температурно-часових режимів випалу на структуру пористих склокристалічних матеріалів, Нікітін С. В., Петух С. І. (2018)
Поп Г. С. - Синтез і властивості екобезпечних поверхнево-активних речовин на олійно-фосфатидній основі, Сафронов О. І., Бодачівський Ю. С., Железний Л. В. (2018)
Рыжова О. П. - Стеклоэмалевые эталоны мер цвета, Кисличная Р. И., Нагорная Т. И. (2018)
Скорохода В. Й - Вплив природи кальцієвмісного наповнювача на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів, Семенюк Н. Б., Дзяман І. З., Левицька Х. В., Дудок Г. Д. (2018)
Sokolskii A. L. - Realization of the reverse problem of geometrical modeling in designing of die heads for the production of polymer products, Kovalenko K. G., Sivetskii V. I., Kolosova E. P. (2018)
Сташенко К. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і лізоциму, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Кісельова Т. О. (2018)
Trembus I. V. - Preparation of pulp from sunflower stalks using peroxy acids, Trophimchuk Ju. S., Galysh V. V. (2018)
Шульга О. С. - Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту, Сімурова Н. В., Шульга С. І., Перепелиця О. П. (2018)
Броварець В. С. - До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Бориса Сергійовича Драча (1938–2009), Харченко О. В. (2018)
Кремень В. - Філософсько-педагогічна спадщина академіка Івана Зязюна в контексті модернізації освіти (2018)
Степаненко М. - Гуманістична концепція Івана Андрійовича Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього (2018)
Ничкало Н. - Філософсько-педагогічні мрії і реальні дії видатного вченого сучасної доби (2018)
Філіпчук Г. - Культурно-освітній вимір "Педагогіки добра" (2018)
Ткаченко А. - У витоків асоційованого макаренкознавства (2018)
Андрущенко В. - Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна (2018)
Лавріненко О. - Уявлення про "Ідеального вчителя" в життєтворчому поступі академіка І. А. Зязюна (1938–2014 рр.) (2018)
Васянович Г. - Морально-естетична культура особистості педагога у життєво-філософських вимірах академіка Івана Зязюна, Великий Р. (2018)
Федій О. - Естетичний інтелект учителя у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна (2018)
Сулаєва Н. - Конвергентність різних видів мистецької освіти студентів психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2018)
Дем’янко Н. - Діяльність кафедри мистецтвознавства Полтавського іституту народної освіти в період з 1921 по 1933 рік (2018)
Благова Т. - Формування концептів професії балетмейстера у контексті розвитку української хореографічної освіти (2018)
Plaskura P. - The use of IKT in improving the effectiveness of the didactical process (2018)
Гриньова М. - Психологічна готовність майбутніх педагогів до соціально-педагогічної діяльності, Сайко Н. (2018)
Вишківська В. - Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом педагогічного проектування культурно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Гуральник Н. - Розвиток загальної музичної освіти в Україні (рецензія на монографію Т. О. Медвідь "Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" (Дрогобич: Редакц.-видавн. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 254 с.)) (2018)
Соломаха С. - Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи (IV Міжнародна науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2017 року, м. Умань) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Aliyev A. A. - Monitoring of air pollution by road transport with purpose of protection of public health (2018)
Aliyev A. A. - Noise and human health (2018)
Бозоров Б. М. - Ёзги уйқу ҳолатининг кемирувчилар вакилларининг ҳаракат-ҳимоя шартли рефлексларига таъсири, Нусратуллаева Ш. И. (2018)
Чернятіна В. А. - Концептуальні основи державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні (2018)
Вергун А. Р. - Особливості виготовлення та застосування авторської клиноптилолітовмісної адсорбуючої присипки для місцевог лікування пролежнів і та іі стадій з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу, Макагонов І. О., Калитовська М. Б., Кульчицький В. В., Ярко Н. Б., Паращук Б. М., Дац І. В., Шалько І. В., Вергун О. М., Красний М. Р. (2018)
Чегодаева Л. В - Изучение эхоструктурных изменений брахиоцефальных артерий у пациентов с гипертонической болезнью, перенесших инсульт, Куркина Н. В., Горшенина Е. И., Скоробогатова Л. Н. (2018)
Матвіїв І. В. - Інноваційні методи викладання іноземних мов (2018)
Розман І. І. - Персоніфікація освітньо-виховного процесу в Україні як складова розвитку сучасної науки (2018)
Сопівник І. В. - Цінності сім’ї та батьківства у структурі ціннісних орієнтацій молоді України та Польщі (2018)
Тугай В. М. - Розробка моделі формування толерантності молодших школярів в навчально-виховному процесі (2018)
Фенцик О. М. - Формування методичної компетентності студентів (2018)
Прядко Н. В. - Влияние индивидуально-типологических и личностных особенностей личности на продуктивность смысловой памяти (2018)
Григоровський П. Є. - Розвиток методики інструментальних спостережень будівель і споруд, Фурсов Ю. В., Чуканова Н. П. (2018)
Карачун В. В. - Зниження технологічних ризиків у глушниках шуму газового струменя за допомогою порожнистого листа Мьобіуса (2018)
Кравчук Н. М. - Теоретичні аспекти технології соусів з імуномодулюючою дією, Лявинець Г. М., Черненко Д. С. (2018)
Міщенко К. І. - Розробка інноваційної технології страв із збалансованим амінокислотним скором, Кузьмін О. В., Романченко Н. М., Мурзін А. В. (2018)
Нестеренко А. А. - Експериментальні дослідження по визначенню параметрів індивідуального протитеплового захисту рятувальників, Покалюк В. М., Нуянзін О. М., Костенко Т. В. (2018)
Новосядлий С. П. - Особливості формування польових транзисторів шотткі із самосуміщеним затвором на основі нітриду та силіциду вольфраму, Гуменюк Н. Т. (2018)
Галака А. І. - Мовна репрезентація стратегії переконання в англомовному рекламному дискурсі та її відтворення у перекладі (2018)
Тулекова Г. Х. - Абай, Шәкәрім шығармаларынан ұлттық ерекшелікті есімді сөз тіркестерінің грамматикалық құрылымы мен танымы арқылы танып білу, Казбек Ш., Азимова Д. П. (2018)
Войцеховська Л. М. - Значення судової практики країн європейського союзу для українського цивільного судочинства (2018)
Левченко С. Ю. - Правове регулювання публічних закупівель в Україні та країнах-членах ЄС: порівняльна характеристика (2018)
Мандрійчук І. І. - Судова реформа в Україні 2017: основні зміни в судочинстві (2018)
Мегедь К. В. - Практичні питання спадкування за цивільним законодавством України (2018)
Найченко А. М. - Оцінка доказів в господарському процесі (2018)
Пасічник С. В. - Захист прав людини в системі правоохоронних органів (поліції) (2018)
Тищенко К. В. - Порівняльний аналіз особливостей адвокатського самоврядування Англії та України (2018)
Штефан О. О. - Принцип пропорційності в цивільному судочинстві України (2018)
Титул, зміст (2018)
Samofatova V. A. - Cluster development of the agri-food sphere of the Southern region: the foreign economic activity aspect (2018)
Добрянська Н. А. - Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області, Стоянова-Коваль С. С., Ніколюк О. В. (2018)
Нікішина О. В. - Інтеграційні механізми розвитку українського ринку хліба та хлібобулочних виробів, Бібікова Н. О. (2018)
Kuprina N. - Current assets of the enterprise: theoretical and practical aspects, Chernenko I. (2018)
Ліпова О. Л. - Адаптивність як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємства, Черевата Т. М. (2018)
Basіurkina N. - Features of risk assessment of industrial enterprises activities, Shaleny V. (2018)
Євтушок О. В. - Обґрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу, Ліпова О. Л., Бахчиванжи В. В. (2018)
Павлова І. О. - Теоретичні засади брендингу сільських територій Південного регіону (2018)
Пчелянська Г. Б. - Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством, Васьковська К. О., Пчелянський Д. П. (2018)
Тарасова О. В. - Фінансова політика і бюджетна безпека України (2018)
Євтушевська О. О. - Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі, Хамардюк А. Б. (2018)
Купріна Н. М. - Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект, Рудюк І. (2018)
Маркова Т. Д. - Аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками за готову продукцію в сучасних умовах, Стрепенюк М. М., Римар Г. А. (2018)
Stupnytska T. - The peculiarities of debts receivable accounting according to the national and international standards: a comparative aspect, Volodina O., Vasylieva Yu. (2018)
На молоде покоління вчених чекають значні досягнення і нові відкриття (2018)
Аксьонов Є. В. - Фактори ризику розвитку відстрочених рестенозів у пацієнтів з малим діаметром коронарних артерій після проведених рентген-ангіографічних процедур, Головенко В. Б. (2018)
Лебедєва Є. О. - Роль звивистої конфігурації коронарних артерій у виникненні клінічних проявів ішемічної хвороби серця, Груша М. М. (2018)
Крикунов О. А. - Терміни виникнення ранніх і пізніх форм інфекційного ендокардиту протезованого клапана серця, Колтунова Г. Б., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2018)
Матяш О. Р. - Тактика ведення кардіохірургічних хворих із супутнім стенотичним ураженням каротидних артерій, Бондар Л. В., Федько В. В., Крикунов О. А. (2018)
Pukas K. V. - Fragmentaiom operation in left atrium for correction of isolated mitral valve disease, Leoshko I. V. (2018)
Шаповалова В. В. - Роль фізичної реабілітації у пацієнтів після трансплантації серця, Фещук К. С. (2018)
Дзюрий І. В. - Порівняльна характеристика віддалених результатів трансанулярної і нетрансанулярної пластики вихідного тракту правого шлуночка у пацієнтів із подвійним відходженням магістральних судин від правого шлуночка тетрадного типу, Труба Я. П., Бойко С. М., Балабушка В. О., Руденко М. М., Лазоришинець В. В. (2018)
Лєбєдь Є. І. - Віддалені результати хірургічної корекції та особливості надання кардіологічної допомоги дорослим із тетрадою Фалло, Руденко Н. М., Ханенова В. А., Артеменко Є. О., Вітовський Р. М. (2018)
Лебідь І. Г. - Прогностична значущість фізичного та психологічного компонентів здоров’я анкети якості життя SF-36 у дорослих із вродженими вадами серця (2018)
Павлова А. О. - Пренатальна діагностика та хірургічне лікування судинних кілець, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Емець Р. М., Таммо Раад, Дацко О. М. (2018)
Прокопович Л. М. - Віддалені результати хірургічного лікування інфекційного ендокардиту у дітей із вродженими вадами серця, Головенко О. С., Руденко М. М., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2018)
Романюк О. М. - Двадцятирічний досвід операції легеневого аутографта, Климишин Ю. І., Руденко Н. М., Довгань О. М., Ємець І. М. (2018)
Вайда В. В. - Перший досвід хірургічного лікування гострої розшаровуючої аневризми аорти типу А через верхню серединну J-подібну міні-стернотомію, Жеков І. І., Кравченко В. І., Кравченко І. М., Ларіонова О. Б., Лазоришинець В. В. (2018)
Мазур О. А. - Гібридні методики в лікуванні патології грудної аорти, Дітківський І. О., Черпак Б. В., Кравченко В. І. (2018)
Витовский Р. М. - Взаимосвязь патологии сердечно-сосудистой системы и заболеваний тканей пародонта (обзор литературы), Мазур И. П., Слободяник М. В., Мартыщенко И. В. (2018)
Витовский Р. М. - Папиллярная фиброэластома необычной локализации (случай из практики), Захарова В. П., Дядюн Д. Н., Исаенко В. В., Семенив П. М. (2018)
Максименко А. В. - Перший досвід перфорації клапана легеневої артерії з одномоментним стентуванням артеріальної протоки у пацієнтів з атрезією клапана легеневої артерії та інтактною міжшлуночковою перегородкою, Кузьменко Ю. Л., Довгалюк А. А., Мотречко О. О., Вітовська О. Р. (2018)
Умови публікації в журналі "Вісник серцево-судинної хірургії" (2018)
Богданова М. В. - Основні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг в Україні (2018)
Боднар В. - Методичні засади контролю діяльності туристичних підприємств (2018)
Бойко С. В. - Методика оцінки ділової активності підприємства, Вакуленко А. Л. (2018)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації в системі засобів просування соціально-культурних проектів, Мкртичьян О. М. (2018)
Іскренко О. Е. - Діагностування інноваційного потенціалу України (2018)
Лалакулич М. Ю. - Впровадження та перспективи використання криптовалют в українській економіці, Шевчук О. І., Шевчук Я. В. (2018)
Лойко В. В. - Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні (2018)
Пересада О. В. - Особливості організації обліку витрат на виробництво продукції рослинництва (2018)
Погасій С. О. - Про роль транспорту у розвитку туризму в Україні, Шабала І. А. (2018)
Приходько І. В. - Підходи до трактування сутності поняття "еко-інновації" (2018)
Стрельбіцька Н. Є. - Сучасні підходи до управління ризиками міжнародних корпорацій, Сороківська Р. Б. (2018)
Терещенко Т. Є. - Формування оптимального страхового портфеля страхової організації, Шутова Д. М. (2018)
Турсунов А. М. - Основные резервы развития нефтегазовой отрасли Узбекистана, Кариева Л. С. (2018)
Ушенко Н. В. - Міжнародна міграція робочої сили: причинно-наслідковий аналіз, Покормяк А. С. (2018)
Фесенко В. В. - Порівняльний аналіз методів визначення митної вартості товарів та трансфертної ціни у контрольованих операціях, Сілаєва В. О. (2018)
Ярмоліцька О. В. - Актуальні питання обліку витрат на підприємствах України, Задорожна І. А. (2018)
Титул, Content (2018)
Aulin V. - Substantiation of diagnostic parameters for determining the technical condition of transmission assemblies in trucks, Hrynkiv A., Dykha A., Chernovol M., Lyashuk O., Lysenko S. (2018)
Sidorov D. - Analysis of the preform blowing stage when obtaining a polymeric product using the extrusion blow molding method, Kolosova E., Kolosov A., Shabliy T. (2018)
Dykha A. - Study and development of the technology for hardening rope blocks by reeling, Marchenko D., Artyukh V., Zubiekhina-Khaiiat O., Kurepin V. (2018)
Kovalchuk V. - Development of a promising system for diagnosing the frogs of railroad switches using the transverse profile measurement method, Sysyn M., Hnativ Yu., Bal O., Parneta B., Pentsak A. (2018)
Khomyak Yu. - Minimizing the mass of a flat bottom of cylindrical apparatus, Naumenko Ie., Zheglova V., Popov V. (2018)
Chernousenko O. - Development of a technological approach to the control of turbine casings resource for supercritical steam parameters, Rindyuk D., Peshko V., Goryazhenko V. (2018)
Aminnudin Aminnudin - The analysis of friction effect on equal channel angular pressing (ECAP) process on Aluminium 5052 to homogeneity of strain distribution, Pratikto Pratikto, Anindito Purnowidodo, Yudy Surya Irawan (2018)
Fomin O. - Determining rational parameters of the capacitive energy storage system for the underground railway rolling stock, Sulym А., Kulbovskiy I., Khozia P., Ishchenko V. (2018)
Abstract and References (2018)
Гриджук Д. М. - Розвиток систем управління ефективності банківської діяльності (2018)
Лойшин А. А. - Структурований опис підсистеми управління фінансовими ризиками військової частини за допомогою SWOT-аналізу (2018)
Suleymanov G. S. - Innovative criteria of competitive economic development of entrepreneurial activity in manufacturing industry (2018)
Гірна О. Б. - Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок (2018)
Ліскович Н. Ю. - Оцінка ефективності стратегічного управління авіаційних підприємств в Україні (2018)
Серобян А. М. - До питань визначення стратегічного управління вертикально-орієнтованою компанією (2018)
Урсакій Ю. А. - Концептуальні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Харинович-Яворська Д. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо інтеграційних процесів на основі концепції трансакційних витрат (2018)
Хоменко О. А. - Методика оцінки потенціалу фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу (2018)
Богдан Н. М. - Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки (2018)
Цимбаленко Н. В. - Страхування життя в контексті соціального захисту населення (2018)
Лубенченко О. Е. - Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Гуцаленко О. О. - Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції (2018)
Ковальчук Н. Д. - "Дім"-"поле"-"храм" як екзистенціали української культури (2017)
Овчаренко Н. А. - Особливості підготовки майбутніх учителів музики до вокально-педагогічної діяльності в США (2017)
Сташевська І. О. - Функціональне значення мистецької освіти в сучасному суспільстві: соціокультурний аспект (2017)
Стріхар О. І. - Основні принципи інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву (2017)
Черкасов В. Ф. - Герменевтичний підхід в контексті використання педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва (2017)
Валькевич Р. А. - Специфіка формування сценічно-виконавської компетентності майбутнього педагога-музиканта (2017)
Аристова Л. С. - Сучасні підходи до викладання музичного мистецтва в умовах євроінтеграційного процесу (2017)
Бєлікова В. В. - Духовна музика в контексті української музичної культури (2017)
Білозуб Л. М. - Народна пісня у творчості українських композиторів (2017)
Гончаренко Ю. В. - Структурні компоненти естетичного виховання молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2017)
Горбенко О. Б. - Формування художньо – інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в оркестровому класі (2017)
Дідич Г. С. - Вагоме місце симфонічної творчості Л. Ревуцького в українській музичній культурі ХХ століття (2017)
Іригіна С. О. - Театральна педагогіка як мистецько-педагогічна проблема у системі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів-музикантів (2017)
Кириченко О. І. - Актуальні проблеми вивчення сучасного мистецтва (2017)
Клюєва С. Д. - Підвищення мотивації до занять з класичного танцю майбутніх учителів хореографії (2017)
Куркіна С. В. - Педагогічний супровід обдарованих дітей молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва (2017)
Любар Р. О. - Проблеми диригентської підготовки студентів мистецьких факультетів (2017)
Ляшенко О. Д. - Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Мартиненко О. В. - Підвищення якості здоров’язберігаючого освітнього середовища під час професійної підготовки студентів-хореографів (2017)
Міщанчук В. М. - Комунікативно-компетентнісний компонент музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з використанням сугестивних технологій (2017)
Могілей І. В. - Розвиток творчої активності старшокласників на уроках художньої культури (2017)
Молодій О. Р. - Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу, Обух Л. В. (2017)
Осадча Т. В. - Педагогічні умови формування вокальної майстерності майбутніх учителів музики (2017)
Парфентьєва І. П. - Огляд аспектів предметно-професійної компетентності вчителя музичного мистецтва при вивченні шкільного репертуару (2017)
Плохотнюк О. С. - Впровадження педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності (2017)
Проворова Є. М. - Технологія майстер-класу у методичній підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Свещинська Н. В. - Теоретичне підгрунтя формування ціннісних орієнтацій особистості в музично-педагогічному процесі (2017)
Стефіна Н. В. - Розвиток музичних здібностей – педагогічна умова формування музичної культури особистості молодшого школяра (2017)
Чеботаренко О. В. - Музичний текст: структура та проблеми інтерпретації (2017)
Шeвченко І. Л. - Вокальний ансамбль як форма організації музично-творчої діяльності майбутнього педагога-музиканта, Бродський Г. Л. (2017)
Щербак І. В. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів (2017)
Ашихміна Н. В. - Методичні засади формування музично-естетичного смаку учнів загальноосвітньої школи (2017)
Грозан С. В. - Сутність і структура професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Левицька І. М. - Розвиток мотивації школярів до музичного навчання засобами інноваційних технологій (2017)
Локарєва Ю. В. - Метод мультимедійної презентації на уроках музичного мистецтва (на основі вивчення музичної спадщини композиторів Єлисаветграду–Кіровограду–Кропивницького) (2017)
Назаренко М. П. - Інструментально-виконавська діяльність як складова фахової майстерності сучасного вчителя музичного мистецтва (2017)
Негребецька О. М. - Історія аккомпанемента як виду музичної практики (2017)
Новська О. Р. - Фаховий розвиток викладача музичного мистецтва (2017)
Обух Л. В. - Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі дяківсько-регентського інституту івано-франківського богословського університету імені Св. Івана Золотоустого (2017)
Стукаленко З. М. - Модель професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Мамикіна А. І. - Формування вмінь художньо-педагогічної інтерпретації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки (2017)
Раструба Т. В. - Запровадження особистісно орієнтованого підходу сучасного змісту музичної освіти школярів України (2017)
Блажевич В. О. - Формування виконавських умінь учнів дитячих музичних шкіл у процесі навчання гри на гітарі: теоретичний аспект проблеми (2017)
Ван Юе - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх учителів музики у процесі гри на музичному інструменті (фортепіано) (2017)
Денисюк І. С. - Принципи формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики (2017)
Корнюхіна А. В. - Деякі аспекти музичного виховання дітей на початковому етапі навчання (2017)
Лу Тао - Проблема формування виконавської майстерності в теорії та методиці музичного виконавства (2017)
Мінь Шаовей - Педагогічні умови формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Полякова А. С. - Компонентна структура музично-ритмічної культури молодших школярів (2017)
Сунь Пенфей - "Опорні сигнали" у методиці формування художньо-семіотичної компетентності майбутніх учителів музики (2017)
Ся Цзін - Методичні відмінності вокального навчання студентів педагогічних університетів Китаю (2017)
Хе Сюефей - Засоби вдосконалення музичної підготовки майбутніх учителів хореографії (2017)
Хуа Вей - Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутніх учителів музики (2017)
Хуан Яцянь - Методологічні засади успішності творчого самовираження майбутніх учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки (2017)
Чувасова Н. О. - Психологічний супровід розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки ВНЗ (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Каньковський І. Є. - Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи (2015)
Балута В. С. - Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій, Осадчий В.В., Шаров С.В., Чураков А.Я. (2015)
Діуліна В. В. - Витоки становлення професійної державно-управлінської освіти в Україні (2015)
Когут Р. Й. - Система світових порогів знань для інноваційної діяльності та освіти, Печеник О. М., Тернюк М. Є., Шандиба О. В. (2015)
Марченко О. Г. - Герментевтичний підхід до формування освітнього середовища вищого військового навчального закладу (2015)
Слесик К. М. - Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США (2015)
Солошич І. О. - Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів (2015)
Яворська Г. Х. - Професійно-правова підготовка педагога: пошуки і перспективи (2015)
Баранов П. Ю. - Основы оценочной деятельности при подготовке магистров интеллектуальной собственности (2015)
Благий О. С. - Інтеграційні процеси підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2015)
Лунячек В. Е. - Креативний підхід в педагогіці: управлінський аспект (2015)
Міршук О. Є. - Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень (2015)
Чеботарьова І. О. - Вітчизняні та зарубіжні термінологічні аспекти впровадження компетентнісного підходу (2015)
Бондаренко Т. С. - Система візуального моніторингу якості проведення занять, Агєєва О. О., Кожевніков Г. К. (2015)
Ящун Т. В. - Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми, Громов Є. В., Сажко Г. І. (2015)
Алексєєва Г. С. - Засвоєння фахової термінологічної лексики у процесі вивчення дисципліни "російська мова” іноземними студентами в технічному ВНЗ, Ротова Н. В. (2015)
Зеленська О. М. - Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів технічної літератури (2015)
Калініченко Т. В. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2015)
Пушкар О. І. - Дослідно-експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх фахівців із технологій електронних мультимедійних видань до інноваційної професійної діяльності, Фомічова О. В. (2015)
Рудевіч Н. В. - Формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2015)
Тименко М. М. - Форми та методи профорієнтаційного та кар’єрного навчання учнів середніх навчальних закладів Англії (2015)
Зеленин Г. И. - Психологические особенности изучения иностранного языка инженерами-педагогами, Маковская Е. А. (2015)
Воронин Д. А. - Роль высшего образования в формировании человеческого капитала, Рубашка В. П. (2015)
Зеленов Є. А. - Формування високого рівня інтелектуальної культури як складова планетарного виховання студентської молоді (2015)
Калашнікова Л. Ю. - Громадянськість та гуманістична спрямованість як важливі властивості соціальної позиції особистості майбутніх учителів (2015)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Інтелектуальна готовність учнівської молоді до профільного навчання як складова професійного самовизначення (2015)
Шемигон Н. Ю. - Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студенів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України, Тарасова Н. С. (2015)
До уваги авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2018)
Гузь А. Н. - К 100-летию Института механики им. С. П. Тимошенко: книги (монографии и учебники) сотрудников Института, Рущицкий Я. Я. (2018)
Хорошун Л. П. - Двухконтинуумная механика диэлектриков как основа теории пьезоэлектричества и электрострикции (2018)
Григоренко Я. М. - Анализ влияния геометрических параметров эллиптических цилиндрических оболочек переменной толщины на их напряженно-деформированное состояние, Григоренко А. Я., Захарийченко Л. И. (2018)
Бабешко М. Е. - Об учете третьего инварианта девиатора напряжений при расчете процессов деформирования тонких оболочек, Савченко В. Г. (2018)
Мейш В. Ф. - Динамика трехслойной цилиндрической оболочки эллиптического сечения с поперечным дискретным ребристым заполнителем, Мейш Ю. А., Павлюк А. В. (2018)
Склепус С. Н. - О ползучести и повреждаемости пологих оболочек (2018)
Голуб В. П. - К теории роста усталостных трещин нормального отрыва в тонких изотропных пластинах конечных размеров при одноосном растяжении – сжатии, Плащинская А. В. (2018)
Карнаухова Т. В. - Вынужденные колебания и диссипативный разогрев биморфной прямоугольной шарнирно опертой пластины с разомкнутыми электродами (2018)
Курчаков Е. Е. - Экспериментальное исследование зоны пластичности у фронта трещины нормального отрыва (2018)
Маслов Б. П. - Численно-аналитическое определение коэффициента Пуассона для вязкоупругих изотропных материалов (2018)
Мартынюк А. А. - О качественном анализе одной модели транспортных машин, Никитина Н. В. (2018)
Туник А. А. - О системе управления полетом малого беспилотного летательного аппарата, Надсадная О. И. (2018)
Гололобов С. М. - Правові засади діяльності громадських організацій у ЄС: національно-культурний аспект (2017)
Квітка С. А. - Вплив глобального громадянського суспільства на взаємодію влади та бізнесу (2017)
Кірєєва О. Б. - Пріоритети публічного управління у сфері соціального і гуманітарного розвитку, Хміль Т. В., Голубчик Г. Д. (2017)
Козак В. І. - Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної моделі (2017)
Курілов Ю. Ю. - Децентралізація влади: досвід Іспанії щодо адміністративно-територіального поділу (2017)
Твердохліб О. С. - Методологія та практика реалізації концепту відкритих даних в органах публічного управління України (2017)
Задорожна М. І. - Державне управління в умовах гібридної війни: маніпуляція суспільною свідомістю (2017)
Кравченко М. В. - Реалізація права громадян на житло в сучасних умовах: державно-управлінський аспект, Чеберяк Ю. П. (2017)
Невмержицький О. І. - Надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин в умовах реалізації сервісної функції держави (2017)
Пугач А. М. - Визнання іноземних документів про освіту в Україні: нормативно-правове забезпечення, Радіонова Т. О. (2017)
Ботвінов Р. Г. - Професійна культура у сфері публічної служби особливого призначення (2017)
Онуфрієнко О. В. - Системи публічної служби в державах-членах ЄС: спільне й особливе, основні тенденції сучасного розвитку (2017)
Прудиус Л. В. - Сучасні вимоги до управління якістю державної служби з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду (2017)
Борисенко Ю. В. - Мережа агенцій місцевого розвитку: моделі формування та функціонування (2017)
Ворона П. В. - Вплив адміністративного ресурсу на процеси децентралізації влади в Україні, Бобрицький Л. В. (2017)
Дробот І. О. - Земельна власність як засіб формування ініціативи населення в організації життєдіяльності територіальної громади (2017)
Єдинак Я. Б. - Повноваження районних у місті адміністрацій та їх інституційне забезпечення (2017)
Молоканова В. М. - Аутсорсинг управління портфелями проектів сталого розвитку територіальних громад (2017)
Рудік Н. М. - Вплив Brexit на регіональні та місцеві органи влади держав-членів ЄС: очікування європейського Комітету регіонів (2017)
Дубина Д. В. - Особливості територіальної та еколого-ценотичної диференціації рослинності долини Куяльницького лиману (Одеська область), Еннан А. А., Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Шихалєєва Г. М. (2017)
Уманець О. Ю. - Знахідки середземноморських видів на острові Тендра (Чорноморський біосферний заповідник), Мойсієнко І. І. (2017)
Павлова Н. Р. - Анатомічна будова однорічного стебла хурми віргінської (Diospyros virginiana L.), Павлов В. В., Большега О. О. (2017)
Королєсова Д. Д. - Сучасний стан макрофітобентосу Тендрівської та Ягорлицької заток Чорноморського біосферного заповідника (2017)
Рабик І. В. - Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки, Лобачевська О. В., Щербаченко О. І., Данилків І. С. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Епіфітні лишайникові угруповання класу Physcietea старих парків Херсонщини (Україна), Малюга Н. Г., Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А., Клименко В. М. (2017)
Яцюк І. І. - Orbilia comma Graddon та O. flavidorosella Rehm – нові для України види грибів (2017)
Шевчик О. В. - Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник), Купач Т. Г., Дем’яненко С. О., Шевчик В. Л., Соломаха В. А. (2017)
Біда О. А. - Сутність та структура дослідницької компетентності майбутніх фахівців (2017)
Byrka M. Ph. - Guidelines for effective implementation of stem education in Ukraine (2017)
Дмитрук Л. А. - Основні види мовленнєвої діяльності як структурні складники інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу (2017)
Кузьменко Ю. В. - Навчання фахівців із трудової підготовки в Україні у 1950 - 2017 роки (2017)
Ріжняк Р. Я. - Ґендерна (не-)рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету, Акбаш К. С., Пасічник Н. О. (2017)
Скловський І. З. - Образ Дон Кіхота запорозького, як дух в концепції колективу видатного українського педагога А. С. Макаренка, Скловська О. І., Аксьонова В. І. (2017)
Черкасов В. Ф. - Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2017)
Веклич В. А. - Інформаційна безпека майбутніх фахівців поліції охорони, Кисленко Д. П. (2017)
Гришко О. І. - Становлення і розвиток дошкільної освіти в Полтавській губернії (перша половина ХІХ – початок ХХ століття), Клевака Л. П. (2017)
Дудко Я. В. - Ґенеза поняття управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України (2017)
Каричковський В. Д. - Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах російської федерації (2017)
Кир’ян Т. І. - Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Клименко Ю. А. - Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Козіцька О. А. - Система лексико-стилістичних вправ під час вивчення прикметника в третьому класі (2017)
Кравчук О. В. - Організаційно-педагогічні передумови до новаторських пошуків удосконалення уроку в першій половині ХХ ст. (2017)
Мойсеєнко Р. М. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами активних методів навчання в умовах університетської освіти (2017)
Мокляк В. М. - Університетський статут 1863 р.: компроміс між професорською корпорацією та владою чи упровадження реальної автономії (2017)
Ніколаєску І. О. - Професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післядипломної освіти: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи (2017)
Приймак С. Г. - Спеціальна фізична працездатність студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з боксу (2017)
Syvak O. B. - Speaking skills acquisition in "English for specific purposes: accounting" course (2017)
Чичук А. П. - Соціально-економічна детермінованість розвитку вищої педагогічної освіти великої Британії (2017)
Баглай О. І. - Культурознавчий підхід до навчання іноземних мов у професійній підготовці майбутнього фахівця сфери гостинності (2017)
Коваленко О. П. - Організаційно-педагогічна модель формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін (2017)
Пєнов В. В. - Розвиток валеологічної освіти на півдні України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Подік І. І. - Студенти Z: особливості та перспективи (2017)
Соболь Н. В. - Використання дидактичних ігор у процесі формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Таможська І. В. - Роль приват-доцентури в науково-педагогічному доробку харківського університету в період 1901–1917 рр. (з досвіду медичного факультету) (2017)
Білик О. В. - Особливості організації навчання електротехнічних дисциплін у технічних коледжах (2017)
Білошапка Н. М. - Візуалізація як провідна ідея сучасного навчального процесу в умовах інформатизації світу (2017)
Ковальчук І. С. - Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Тупальська Г. О. - Причини орфографічних помилок та шляхи їх попередження і подолання (2017)
Шульга Л. М. - Сучасні підходи до розкриття творчого потенціалу дитини дошкільного віку на заняттях із малювання (2017)
Якименко Н. О. - Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності фахівців із документознавства у процесі дистанційного навчання (2017)
Гунько Л. О. - Розвиток прикладної лінгвістики у КНР (2017)
Добровольська Л. В. - Проблема розвитку дошкільної освіти в науково-педагогічному дискурсі (2017)
Жданюк А. В. - Структура готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам у професійній діяльності (2017)
Золотовська В. С. - Комунікативна підготовка курсантів в історії розвитку морської освіти України (2017)
Корнюхіна А. В. - Специфіка формування та розвитку ритмічної організації скрипалей початківцев (2017)
Костолович Т. В. - Змістові і структурні особливості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів (2017)
Крівшенко Л. М. - Евристичне навчання: сутність і змістові характеристики (2017)
Самко А. М. - Критерії систематизації дисертаційних досліджень наукової школи С. Гончаренка (2017)
Сороквашин С. В. - Створення інформаційно-освітнього середовища як одна з педагогічних умов формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі (2017)
Фесенко О. С. - Інтеллектуально-творче освітнє середовище як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін (2017)
Анотації (2017)
Gun'ko V. M. - Effects of methods and basis sets on calculation results using various solvation models (2018)
Khovanets’ G. I. - The influence of polymeric matrix structure on the kinetic and thermomechanical properties of organic-inorganic composites based on TEOS, Makido O. Yu., Medvedevskikh Yu. G., Yevchuk I. Yu. (2018)
Ponomaryova L. N. - Nanoparticles of zirconium hydrophosphate framed with a weakly-acidic cation-exchange polymer, Dzyazko Yu. S., Volfkovich Yu. M., Sosenkin V. E. (2018)
Дяденчук А. Ф. - Плівки CdS на поруватих підкладках Si, одержані методом хімічного поверхневого осадження, Кідалов В. В. (2018)
Галій П. В. - Особливості нікелевих наноструктур, сформованих на міжшарових поверхнях сколювання (0001) інтеркалатів NiхInSe, Яровець І. Р., Ненчук Т. М., Мазур П., Ціжевський А., Дверій О. Р. (2018)
Ковбуз М. О. - Вплив складу агресивного середовища на корозійну тривкість багатокомпонентних аморфних сплавів на основі Fe, Герцик О. М., Переверзєва Т. Г., Шурко С. Є., Пандяк Н. Л., Процишин Х. В. (2018)
Фоманюк C. C. - Хеміхромні властивості плівок NiOOH в розчинах формальдегіду, Смілик В. О., Колбасов Г. Я. (2018)
Бунина З. Ю. - Сорбционные свойства сополимеров этиленгликольдиметакрилата и метакриловой кислоты с различной степенью сшивки по отношению к ионам редкоземельных элементов, Брылева Е. Ю., Юрченко О. И., Беликов К. Н. (2018)
Ліпковська Н. О. - Супрамолекулярні взаємодії природних флавоноїдів з катіонною ПАР етонієм в розчинах і на поверхні нанокремнезему, Барвінченко В. М. (2018)
Богінський О. В. - Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності (2017)
Клименко І. В. - Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові (2017)
Бурдін М. Ю. - Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.) (2017)
Зозуля О. І. - Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України (2017)
Марчук М. І. - Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації (2017)
Іщенко О. М. - Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, Вікторчук М. В. (2017)
Клочко І. О. - Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції (2017)
Легка О. В. - Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності (2017)
Макаровець О. М. - Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання (2017)
Петренко І. В. - До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів (2017)
Теремецький В. І. - Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики, Дем’янчук В. А. (2017)
Вінцук В. В. - Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України, Цебинога В. Ю. (2017)
Герасименко О. А. - Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами, Савкіна Т. В. (2017)
Головко Б. Ю. - Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (2017)
Греченко В. А. - Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років, Клочко А. М. (2017)
Данильченко Ю. Б. - Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні (2017)
Жупанова О. О. - Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні, Юхно О. О. (2017)
Копча В. В. - Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти (2017)
Легенька М. М. - Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні (2017)
Мозоль С. А. - Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки (2017)
П’ятницький А. В. - Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення (2017)
Пономарьов С. П. - Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України (2017)
Попова Л. М. - Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень (2017)
Рєзнік О. М. - Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2017)
Греченко В. А. - Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції, Посохова Я. С. (2017)
Швець Д. В. - Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як втілення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні (2017)
Максіменцева Н. О. - Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан (2017)
Соколов О. М. - Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист (2017)
Гіренко С. П. - Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники, Ларіонов С. О., Макаренко П. В. (2017)
Гончарова Г. О. - Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки (2017)
Горбачова О. В. - Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України (2017)
Костенко Я. В. - Професіограма працівника ювенальної превенції (2017)
Кудар К. В. - Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах (2017)
Логачев М. Г. - Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції (2017)
Маравська К. І. - До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання (2017)
Харченко С. В. - Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського (2017)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості ресурсності поліцейських, Лещенко О. С. (2017)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2017)
Левашов С. П. - О целесообразности применения мобильных прямопоисковых технологий при выборе мест заложения скважин на нефть и газ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н. (2018)
Соловьёв В. Д. - Результаты применения прямопоисковых методов для картирования и определения генезиса глубинных газогидратов в отдельных структурах континентальных окраин мирового океана, Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2018)
Миронцов Н. Л. - Особенности решения обратной задачи индукционного каротажа в скважинах с высокой проводимостью (2018)
Миненко П. А. - Решение некорректных обратных задач для крупномасштабных магнитных съемок, Миненко Р. В., Мечников Ю. П., Плишко И. В. (2018)
Михеева Т. Л. - Моделирование магнитометрических данных с использованием алгоритмов автоматизированного подбора, Лапина Е. П., Панченко Н. В. (2018)
Осадчий В. І. - Гомогенізована база даних довгих рядів середньої місячної температури повітря, Скриник О. А., Сіденко В. П., Бойчук Д. О., Ошурок Д. О., Скриник О. Я. (2018)
Левашов С. П. - Исследование геологических особенностей мест строительства древних культовых сооружений, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2018)
Полтавець В. Д. - Регулювання у сфері надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування (2017)
Добрянська Т. Є. - Удосконалення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів виконання бюджетної програми "запобігання та лікування серцево-судинних і судино-мозкових захворювань у дніпропетровській області", Осауленко О. В. (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення реалізації виховної функції інституту кураторства як пріоритет впровадження механізмів державного регулювання в сфері освіти (2017)
Мар’яненко Г. І. - Механізми державного регулювання майбутнього ринку праці та розвитку освітніх послуг в умовах глобалізації цифрових технологій і роботизації виробництва (2017)
Гришко Р. Ю. - Перманентні складові утворення системи співробітництва територіальних громад в Україні (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Реформування системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (2017)
Тесля І. М. - Ефективність системи державного контролю за підприємствами, організаціями державного сектору економіки на прикладі державної фінансової інспекції в дніпропетровській області, Добрянська Т. Є. (2017)
Міщенко Д. А. - Удосконалення механізму управління бюджетними видатками в Україні, Міщенко Л. О. (2017)
Кравченко М. В. - Державна політика в сфері захисту прав та благополуччя дітей: ретроспективний аналіз, Міщенко К. С. (2017)
Паризький І. В. - Стратегічні пріоритети державного управління інноваційно-технологічним розвитком національної економіки (2017)
Клименко Н. Г. - Правові засади ліцензування як засобу державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки (2017)
Снісаренко Л. Ю. - Правове забезпечення приватизації об’єктів разом із земельними ділянками: проблеми та перспективи, Прилуцька Т. В. (2017)
Гладченко А. Ю. - Іноземний досвід державного управління економічною рівновагою в контексті синтетичних економічних криз (2017)
Морозов О. Ф. - Система управління розвитком персоналу підприємства, Гончар В. О. (2017)
Шталь Т. В. - Сучасні методи обчислення експортно - імпортного потенціалу підприємтсва, Василенко М. В. (2017)
Савицька Н. Л. - Бенчмаркінг як інформаційна складова товарної інноваційної політики, Жегус О. В., Махиня Є. В. (2017)
Бондарчук Н. В. - Економічна суть грошового потоку в забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства, Попелюк А. В. (2017)
Макарова М. В. - Комунікації в туризмі: основи дослідження, види та шляхи розвитку (2017)
Рекова Н. Ю. - Енергоощадні технології як елемент стратегії підвищення потенціалу розвитку вугледобувних підприємств, Карапетян О. А. (2017)
Кавун С. В. - Аналіз категоріального апарату у сфері кадрової безпеки, Панченко В. А. (2017)
Якобчук В. П. - Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки, Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л. (2017)
Тюха І. В. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку пивного ринку України, Бабко А. О. (2017)
Репіч Т. А. - Оптимізація логістичної інфраструктури міжнародних вантажних перевезень, Великий Д. Ю. (2017)
Савицька О. М. - Передумови формування стратегії маркетингових комунікацій на засадах системного підходу оцінювання рівня конкурентоспроможності та стану ресурсного забезпечення підприємства, Лізягіна Д. С. (2017)
Гадецька З. М. - Web-комунікації у політично-управлінських PR (2017)
Zlatova I. A. - European digital marketing management trends (2017)
Криклій О. А. - Дослідження ліквідності банків України у розрізі прогнозування обсягу залишків депозитного портфелю фізичних осіб, Латинін Д. О. (2017)
Кривоберець М. М. - Інструменти підвищення якості туристичних послуг (2017)
Муравська Ю. Є. - Тенденції розвитку промислового шпигунства у світі (2017)
Болдирєва Л. М. - Синергетичні підходи до розвитку агропродовольчого сектора економіки (2017)
Короленко Н. В. - Логістичне управління як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фармацевтичних підприємств, Головатюк О. С. (2017)
Струнін В. В. - Комплексний аналіз логістичної системи підприємства та визначення ефективності від її впровадження, Селівончик А. В. (2017)
Kirieieva E. - Farms as the base of sustainable agriculture: Ukraine realities and international experience, Semenenko V. (2017)
Демченко Д. М. - Управління стратегічним розвитком підприємства, Пєтухова О. М. (2017)
Шевченко Т. І. - Виконання вимог ЄС у сфері поводження з відпрацьованими портативними батарейками: практика європейських країн та орієнтири для України, Коблянська І. І. (2017)
Крухмаль О. В. - Вплив кредитної політики на якість кредитного портфелю банку, Самілик Д. О. (2017)
Кальний С. В. - Екологічний вимір інноваційної діяльності (2017)
Махнарилов Ю. В. - Ринок шовку Євросоюзу, Бойко І. І., Ліщук І. В. (2017)
Мельник О. В. - Організація доставки матеріальних ресурсів у транспортно-логістичному ланцюзі, Горбенко О. І., Мироненко Ю. А. (2017)
Погорєлова Т. П. - Основні організаційно-методичні аспекти аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, Корячко Д. С. (2017)
Чепець О. Г. - Особливості організації обліку процесу реалізації продукції, Клочко К. Ю. (2017)
Белінська С. М. - Аналітична оцінка доцільності проведення ремонту основних засобів будівельних підприємств, Рябоконь Н. М. (2017)
Гетьман Л. Г. - Бізнес-середовище міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі (2017)
Ралко О. С. - Використання виробниками аграрної та харчової продукції України євроінтеграції як інструменту для виходу на нові ринки, П’янкова О. В. (2017)
Губарик О. М. - Організація обліку як основа інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, Дилєвой О. А. (2017)
Єрешко Ю. О. - Інтелектуальний капітал – домінанта науково-технічного розвитку (2017)
Мартинюк Г. Ф. - Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності засобами електронного підручника (2017)
Ортіна Г. В. - Складові антикризового управління підприємницької діяльності з системних позицій (2017)
Кузін Н. В. - Екологічний моніторинг деградованих і малопродуктивних земель як основа оцінки рівня деградаційних процесів в сільськогосподарському землекористуванні (2017)
Рашман Б. Г. - Декомпозиція ефективності комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2017)
Минко Л. М. - Залізничний транспорт України: основні тенденції розвитку, Стецюк Я. Ю. (2017)
Ратошнюк І. В. - Особливості розвитку та сучасний стан фінансового лізингу в Україні (2017)
Корпан О. В. - Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства (2017)
Хім М. К. - Застосування концепції відповідального маркетингу в діяльності українських підприємств, Яковина А. І., Андріїв М. О. (2017)
Кабак І. А. - Організаційно-методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва продукції рослинництва на підприємстві (2017)
Пунін Ю. О. - Продакт менеджмент - ефективний інструмент підвищення конкурентоздатності компанії на B2B ринку (2017)
Назаренко Є. А. - Аналіз показників діяльності аграрного підприємства в контексті його економічної безпеки (2017)
Ходакевич Б. О. - Економічна рівновага й ефективність сучасних компаній (2017)
Бадзян В. В. - Методичні засади еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2017)
Гребенюк Н. В. - Формування підходу до оцінювання ефективності банків України в сучасних умовах розвитку вітчизняної фінансової системи (2017)
Саблук П. Т. - Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади, Кропивко М. М. (2018)
Shebanin V. S. - Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine (2018)
Кругляк О. В. - Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока (2018)
Петриченко О. А. - Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України (2018)
Шпичак О. М. - Рівень цін земель сільськогосподарського призначення – запорука ефективного функціонування їх ринку (2018)
Мацибора Т. В. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект (2018)
Boiko V. O. - Features of farm functioning under conditions of a competitive environment, Boiko L. O. (2018)
Грановська В. Г. - Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні, Крикунова В. М. (2018)
Грибинюк О. М. - Перспективи використання технології "блокчейн" у сільському господарстві, Духницький Б. В., Шеремет О. О. (2018)
Яснолоб І. О. - Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів, Горб О. О., Радіонова Я. В. (2018)
Фирсов Е. А. - Обоснование возможных путей развития рыночной экономики (2018)
Tereszczuk M. - Comparative evaluation of the Polish dairy industry against countries of European Union (2018)
Андрійчук В. Г. - Пам'яті академіка В. В. Юрчишина (2018)
Маслак М. М. - Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва (2018)
Відомий вчений-аграрник в українській науці (2018)
Вергунов В. А. - 80-річний ювілей доктора сільськогосподарських та економічних наук, професора – Власова Володимира Івановича (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Черкас Н. І. - Трансформаційний вплив Індустрії 4.0 на глобальні мережі виробництва та ланцюги вартості (2018)
Soldak M. O. - Factors of the industrial regions’ development: opportunities for modernization on an innovative basis, Shamileva L. L. (2018)
Ishchuk S. O. - Structural indicators of processing industry of Ukraine and EU member states: comparative assessment, Sozanskyy L. Y. (2018)
Заниздра М. Ю. - Концептуальные положения"зеленой смарт" промышленности (2018)
Нікіфорова В. А. - Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку (аналітичний огляд) (2018)
Брюховецкая Н. Е. - Анализ формирования и оценка добавленной стоимости продукции машиностроительных предприятий, Корытько Т. Ю. (2018)
Serbov M. - Methodological Approaches to Estimating the Conditions of Economic-Ecological Balance in the Development of Freshwater Systems of Water Basins of Ukraine (2018)
Зима О. Г. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного туризму, Голуб М. О. (2018)
Боровик М. В. - Теоретичні засади інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти (2018)
Татомир І. Л. - Формування та розвиток системи акредитаційних вимог до якості онлайн-навчання (2018)
Черкас Н. І. - Особливості створення доданої вартості в умовах глобальної мережевізації виробництва (2018)
Меліхова Т. О. - Концептуальна модель розрахунку періоду повернення довгострокових інвестицій, авансованих у створення служби економічної безпеки підприємства (2018)
Пасько М. І. - Характеристика та особливості іміджу підприємства (2018)
Kolodiziev O. - Solving Modern Problems in Financial Flow Management of Enterprises: a System Approach in New Economy Realities, Kotsiuba O. (2018)
Москаленко Н. О. - Методичний підхід до оцінювання експортної конкурентоспроможності підприємств машинобудування, Зосімова А. В. (2018)
Дмитрієв І. А. - Оцінювання ефективності антикризового управління на підприємстві, Горова К. О., Мельниченко О. О. (2018)
Сенчуков В. Ф. - Послідовнісна модель булевої алгебри та деякі її застосування (2018)
Ясинськa Н. А. - Методологічні засади та емпірика функціонування й розвитку секторальних суб’єктів фінансової інфраструктури (2017)
Дорошкевич Д. В. - Економічне обгрунтування наукових закономірностей розвитку всесвітньої мережі інтернет, Мокін Є. М. (2017)
Баюра Д. О. - Реструктуризація молокопереробної галузі як інструмент виходу із кризового стану, Похилюк В. І. (2017)
Гуцаленко Л. В. - Помилки та шахрайства в аудиторській практиці, Попик Т. О. (2017)
Верхоглядова Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України, Коваленко-Марченкова Є. В. (2017)
Терещенко О. О. - Діагностика неплатоспроможності підприємств як технологія підтримки прийняття фінансових рішень, Стецько М. В. (2017)
Пашкевич М. С. - Напрями удосконалення системи державного управління розвитком регіонів з метою стимулювання малого та середнього бізнесу у циркулярній економіці, Лобата О. В. (2017)
Левченко О. М. - Удосконалення системи фінансування дослідницького сектора вищої освіти в Україні як умова розвитку національної економіки, Жовновач Р. І., Хаідура Ґ. М. (2017)
Yampolskyi O. R. - Influence of new transfer pricing rules for financial transaction in cyprus on the business activity of the Ukrainian taxpayers, Reznikova N. V. (2017)
Shmatkovska T. O. - Automated workstation of an accountant in ensuring accounting process in budgetary institutions (2017)
Подольна В. В. - Особливості просування закладу у сфері ресторанного бізнесу, Вартова М. В. (2017)
Паризький І. В. - Державна підтримка формування інноваційної інфраструктури з метою інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Ясишена В. В. - Торговельна марка: обліковий, правовий і маркетинговий аспекти, Пославська Л. І. (2017)
Тюха І. В. - Формування стратегії управління експортним потенціалом підприємства, Герасимчук Д. А. (2017)
Чупілко Т. А. - Моделювання та прогнозування показників зайнятості населення України за допомогою методів економетричного аналізу (2017)
Клімова О. І. - Розвиток напрямів державної інвестиційної політики стимулювання підприємств машинобудівної галузі (2017)
Подольна В. В. - Особливості просування закладу у сфері ресторанного бізнесу, Вартова М. В. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Об’єктивні закономірності та теоретичні засади створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки (2017)
Мізіна О. В. - Комплексний підхід до оцінки конкурентоспроможності компанії: теоретичні та практичні аспекти, Марченко А. Д. (2017)
Вахлакова В. В. - Проблемне поле оцінювання в економічній безпекології мікрорівня (2017)
Крекотень І. М. - Особливості посткризового відновлення ринку сек’юритизації активів у європі (2017)
Любар О. О. - Амортизаційна політика підприємства як невід’ємна складова його облікової політики (2017)
Ілляшенко Н. С. - Аналіз дотримання основних правил мерчандайзингу на прикладі торгівельного супермаркету "АТБ" в м. Лебедин, Миколаєнко М. С., Данилюк Ю. М. (2017)
Bondarenko L. P. - Features and main stages of Ukrainian banks lead generation in social networks, Viblyj P. I. (2017)
Безрукова Н. В. - Особливості просування торгових марок на українському товарному ринку, Свічкарь В. А. (2017)
Канцур І. Г. - Сучасний стан та особливості будівництва доріг в Україні на умовах концесії (2017)
Харченко Т. О. - Місцеве самоврядування: європейський досвід реформування, Бондаренко С. М. (2017)
Паляничко Н. І. - Методологічний базис розвитку фінансово-економічних інструментів забезпечення збалансованого землекористування (2017)
Носова Є. А. - Сучасний стан та особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні, Могге Д. Б. (2017)
Павловські Г. - Діагностика ефективності типової організаційної структури управління підприємства як загальна діагностична ціль системи управлінської діагностики (2017)
Журавка О. С. - Аналіз сучасного стану страхового ринку України, Васильчук А. Ю. (2017)
Короленко С. М. - Удосконалення фінансового менеджменту в бюджетному процесі (2017)
Стахорська С. І. - Методичний підхід оцінки рівня ризикованості реалізації партнерських відносин в пріоритетних сферах національної економіки, Мордовець А. В. (2017)
Ткачук І. Я. - Громадянське суспільство як сфера взаємодії держави, бізнесу та домогосподарств (2017)
Євсейцева О. С. - Public relation як система формування іміджу вузу, Лучанська І. В. (2017)
Бугас Н. В. - Передумови і проблеми розвитку ділового іміджу в діяльності підприємств автомобільного ринку України, Ярушенко Б. В. (2017)
Михайлюк М. О. - Систематизація методичних підходів до оцінювання матеріальних ресурсів на промислових підприємствах (2017)
Богатирьова Є. М. - Методичні підходи до аналізу концепцій податкових реформ в Україні (2017)
Алданькова Г. В. - Маркетингові комунікації у формуванні рекламно-інформаційного простору торговельної мережі (2017)
Бояринова К. О. - Методологічні аспекти функціонування інноваційно орієнтованих промислових підприємств в режимі розвитку (2017)
Кундєєва Г. О. - Розвиток рослинництва і економічна самодостатність України, Куліш О. А. (2017)
Никитюк Ю. А. - Організаційно-економічний механізм еколого-збалансованого розвитку ринку лікарської рослинної сировини (2017)
Масюк В. М. - Виявлення ознак та фаз кризового розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств, Селюченко Н. Є. (2017)
Бабірлі У. Х. - Сутність експортного потенціалу підприємства, Павленко О. П. (2017)
Бабіров Е. Х. - Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахування інтегрованості ринків, Бець М. Т., Лучко Г. Й. (2017)
Сало А. В. - Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців (2017)
Захаров В. С. - Стратегія фінансового забезпечення розвитку підприємств енергетичного сектора України (2017)
Костюк Т. О. - Оцінка впливу збільшення мінімальної заробітної плати на економічну безпеку сільського господарства та сільських територій України, Мартиненков В. І., Луценко І. О. (2017)
Прудивус Л. В. - Етапи становлення та напрями вдосконалення організаційного порядку надання державної підтримки підприємництва в сільськогосподарському виробництві (2017)
Дума О. І. - Ефективність публічного адміністрування в Україні: проблеми та виклики (2017)
Коваленко К. С. - Перспективність здійснення диверсифікації товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності (2017)
Горячківська І. В. - Оcобливості оцінювання лояльності персоналу вищого навчального закладу (2017)
Історія й Академія (інтерв’ю з академіком В. А. Смолієм) (2018)
Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів Національної академії наук України (сесія Загальних зборів НАН України 7 березня 2018 р. ) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (14 лютого 2018 р. ) (2018)
Із зали засідань Президії НАН України (28 лютого 2018 р. ) (2018)
Єльська Г. В. - Про результати виконання комплексної науково-технічної програми НАН України "Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація” (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 р. ) (2018)
Жулинський М. Г. - Про підготовку "Української літературної енциклопедії" у 5 томах (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 р. ) (2018)
Крючин А. А. - Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 р. ) (2018)
Саух С. Є. - Проблеми математичного моделювання конкурентної рівноваги на ринку електроенергії (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 р. ) (2018)
Щипцов О. А. - Аерокосмічний моніторинг шельфу прибережної зони Чорного моря України як методологія подвійного призначення, Федоровський О. Д., Хижняк А. В. (2018)
Копанєва В. О. - Бібліотека цифрової науки (2018)
Діденко Ю. В. - Мова видання: світові тенденції та національні особливості, Радченко А. І. (2018)
Працьовитий М. В. - Геометричні мозаїки великого українця (до 150-річчя від дня народження професора Георгія Вороного), Сита Г. М. (2018)
Пономаренко О. М. - Шлях від фізики твердого тіла до біомінералогії та прикладної мінералогії (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Брика) (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Г. Александрова (2018)
Ісаков Л. В. - Рідкіснометалеві пегматити зеленокам’яних структур, пов’язаних з Криворізько-Кременчуцькою зоною (Середньопридніпровська мегаструктура Українського щита), Хоменко Д. Ю. (2017)
Зинчук Н. Н. - О литологическом и минералогическом составе осадочных алмазоносных толщ Сибирской платформы (2017)
Бобров О. Б. - Славгородський Чарнокіт-гранулітовий структурно-формаційний комплекс Українського щита. Стаття 3. Петрографія та петрохімія плутонічних утворень, Сукач В. В., Лисак А. М., Шпильчак В. О., Меркушин І. Є., Ісаков Л. В., Степанюк Л. М., Лисенко О. А. (2017)
Борняк У. І. - Природні камені у фундаменті історичних будівель Галичини, Гулій В. М. (2017)
Богдасаров М. А. - Перспективы ископаемой смолоносности территории Северной Евразии, Рудько Г. И. (2017)
Веклич Ю. М. - Результати польових досліджень четвертинного періоду (Український геологорозвідувальний інститут, 2017 рік) (2017)
Зур’ян О. В. - Про забезпечення прозорості розрахунків під час визначення вартості родовищ корисних копалин, Шапран А. Б., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Кучма Л. М., Марченко Ю. Ф., Величко Т. В. (2017)
Коломійченко Б. Ф. - Окремі аспекти щодо створення (оновлення) нормативної бази з планування, фінансування та проведення геологорозвідувальних робіт, Бесценна Л. Г., Кролевецька Г. С. (2017)
Василенко Т. А. - Зв’язок колекторських властивостей викопного вугілля з особливостями структури вугільної речовини, Гріньов В. Г., Кірілов А. К., Молчанов О. М., Камчатний О. А., Пронський Є. О. (2017)
Вітаємо з ювілеєм Георгія Григоровича Лютого (2017)
Лютий Г. Г. - Гіпотеза щодо проникності порід земної кори на великих глибинах (2017)
Вітаємо з ювілеєм Михайла Дмитровича Красножона (2017)
Лисенко О. А. - Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування (підсумки IV Міжнародної науково-практичної конференції) (2017)
Пам’яті Арнольда Євгеновича Кулінковича (2017)
Пам’яті Віктора Петровича Лебедя (2017)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2017 рік (2017)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. IV. Легитимація. 10. Що означає сьогодні "криза"? (2017)
Рогожа М. М. - Місія університету в західноєвропейській культурі (етичні та соціологічні аспекти).Ч.1. ), Курбатов С.В. (2017)
Коделья З. - Що таке філософія освіти (2017)
Буданов В. Г. - Третье рождение синергетики (2017)
Горбунова Л. С. - Самість у просторі лімінальності: до обгрунтування трансформативних стратегій вищої освіти (2017)
Гірний О. І. - На чому будувати теорію виховання для "нової української школи" (2017)
Гжегорчик А. - Спроба змістового опису світу цінностей та її етичні наслідки (2017)
Штобрин С. - Стабільність помилок і змінність долі. Чи вчимося ми на помилках? (2017)
Гончаренко О. А. - Освітні контексти конструктивізму (огляд конференції 16-17 березня 2017 року, Щецинський університет, Польща) (2017)
Култаєва М. Д. - Філософсько-педагогічні розвідки Я.А. Коменського і Григорія Сковороди: нагадування про сенс і призначення освіти (2017)
Гомілко О. Є. - Філософія освіти Григорія Сковороди: відмінність модерної візії (2017)
Корж Г. І. - Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури (2017)
Бойченко М. І. - Між "напівосвітою" і "напівдією": у пошуках шляху до дієвої освіти (2017)
Тягло О. В. - Досвід засвоєння критичного мислення в українській вищій школі (2017)
Григорова Н. В. - Сучасна школа в європейському філософсько-освітньому дискурсі (2017)
Курбатов С. В. - Курс на якість: нотатки з VI Міжнародної науково-практичної конференції "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти України в контексті забезпечення якості". Київ, 7 листопада 2017 р. (2017)
McBride W. - Sartre аnd America (2017)
Препотенская М. П. - От café-philo к горизонтам практической философии (2017)
Власов В. І. - Нова парадигма у дослідженнях та оцінці процесів і проблем глобалізації (рецензія) (2017)
Титул, содержание (2018)
Суровцев І. В. - Інформаційна технологія визначення концентрації токсичних елементів в об’єктах навколишнього середовища, Галимов С. К., Татаринов О. Е. (2018)
Kyyko V. M. - Maximum Matching in Weighted Bipartite Graphs (2018)
Гриценко В. І. - Інтелектуалізація сучасних систем автоматичного керування безпілотними літальними апаратами, Волков О. Є., Комар М. М., Богачук Ю. П. (2018)
Bachynskyy M. V. - Informational Aspects of the Haptic Stimulation by the Light for Correction of the Human’ State, Yavorskyy B. I. (2018)
Каплин І. В. - Концепцiя телемедичної системи для експрес-оцiнювання рiвня внутрiшньоочного тиску, Кочина М. Л., Фирсов А. Г. (2018)
Вниманию авторов (2018)
Title (2017)
Content (2017)
Назарчук О. А. - Біоплівкоутворюючі властивості клінічних штамів грампозитивних мікроорганізмів, Фаустова М. О. (2017)
Бобир В. В. - Вплив кишкової мікрофлори на збереження інфекційності ентеровірусів в експерименті, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Назарчук О. А., Настенко В. Б., Широбоков В. П. (2017)
Комнацька К. М. - Порівняльна оцінка антиапоптотичної та антинейрогліопроліферативної активності у мелатоніну та цитиколіну на клітини сітківки при контузійній травмі ока за даними протокової цитометрії, Черешнюк І. Л., Ходаківська О., Ходаківський О. А. (2017)
Матківська Р. М. - Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов інфузії гекотону (2017)
Марченко А. В. - Кореляції комп'ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками юнаків-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом, Петрушанко Т. О., Гунас І. В. (2017)
Lykhytskyi O. O. - Histological features of morphogenesis of regenerate in rats with open lower jaw fracture on the background of osteoporosis after implantation of cryopreserved tissue of human placents (2017)
Мішалов В. Д. - Дискримінантні моделі приналежності практично здорових чоловіків до центрального, західного або східного адміністративно-територіальних регіонів України на основі особливостей показників пальцевої і долонної дерматогліфіки, Серебреннікова О. А., Гунас В. І. (2017)
Заставний І. І. - Результати скануючої електронної мікроскопії ворсинок хоріона ембріонів людини при ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А. М., Ткач І. Р., Луцик О. Д. (2017)
Фоміна Л. В. - Структурні зміни міокарду щурів у ранньому періоді експериментальної опікової хвороби, Андрійчук В. М., Радьога Р. В. (2017)
Гузік О. В. - Анатомічні особливості шийки матки у зрілому, літньому та старечому періодах онтогенезу людини, Слободян О. М., Лукашів Т. О. (2017)
Дмітрієв М. О. - Визначення краніометричних та гнатометричних показників за методикою А. М. Шварца для українських юнаків та дівчат, Чугу Т. В., Герасимчук В. В., Черкасова О. В. (2017)
Дудар А. О. - Антимікробні властивості антибіотиків, декаметоксину® та фторхінолонів, Палій Г. К., Кулик А. В., Павлюк С. В., Палій Д. В. (2017)
Ковальчук В. В. - Кореляції показників варіабельності серцевого ритму з антропо-соматотипологічними параметрами тіла практично здорових юнаків із гіпо- та еукінетичним типами гемодинаміки (2017)
Поліщук С. С. - Порівняльне дослідження гістологічних змін кісткової тканини нижньої щелепи щурів у ділянці травматичного дефекту при патології гепатобіліарної системи, Давиденко І. С., Шувалов С. М. (2017)
Orlovskiy V. O. - Features relations computed tomography sizes of premolar teeth with cephalometric indicators of practically healthy men from northern and southern regions of Ukraine (2017)
Макєєв В. Ф. - Вплив дентальної імплантації на розвиток нижньої щелепи (експериментальні дослідження на зростаючих тваринах), Крупник А. -С. А., Крупник Н. М. (2017)
Третьякова Е. В. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе комбинированного действия компонентов полимерных материалов, Шафран Л. М., Почтарь В. Н., Потапов Е. А. (2017)
Вільцанюк О. А. - Ефективність використання композиції з антимікробними властивостями на основі нанодисперсного кремнезему при лікуванні гнійно-запальних процесів в експерименті, Беляєв П. В. (2017)
Кривда Р. Г. - Особливості судово-медичного дослідження геномної ДНК, виділеної з біологічних тканин, фіксованих формаліном у вигляді "парафінових блоків" (2017)
Погоріла А. В. - Вплив амантадину гідрохлориду на активність апоптотичних та проліферативних процесів у нижньому альвеолярному нерві кролів із його ятрогенним компресійно-токсичним ураженням при диференційованому пломбуванні матеріалами "Foredent" та "AH- plus", Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А., Черешнюк І. Л. (2017)
Гаврилюк А. О. - Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб після опікового ушкодження шкіри на фоні інфузії 0,9% розчину NaCl, Гунас І. В., Галунко Г. М., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А. (2017)
Шаповалова Г. А. - Психологічна реабілітація дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань в умовах санаторію для дітей з батьками, Бабов К. Д. (2017)
Дудник В. М. - Преморбідний фон розвитку бронхіальної астми та функція зовнішнього дихання у дітей, Куцак О. В. (2017)
Брехлічук П. П. - Доцільність використання методу конусно-променевої компютерної томографії в ході оцінки переломів нижньої щелепи на етапах проведення судово-стоматологічної експертизи та стоматологічного лікування, Костенко С. Б., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Півторак К. В. - Зміни якості життя пацієнтів з неалкогольним стеато-гепатитом після комплексного лікування із застосуванням кардіопротекторних засобів метаболічного типу (2017)
Рой І. В. - Лікувальна фізкультура у хворих на ранніх стадіях коксартрозу після проведення артроскопії кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Калашніков А. В., Баяндіна О. І., Майко В. М., Майко О. В. (2017)
Булавенко О. В. - Ефективність профілактичної інтервенції у жінок із багатоплодовою вагітністю та сонографічно вкороченою шийкою матки, Вознюк А. В. (2017)
Романов М. О. - Особливості лікування остеоартрозу у хворих на ішемічну хворобу серця, Романова В. О. (2017)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу некротичного ентероколіту у дітей, що народилися передчасно, Русак Н. П., Моравська О. А., Русак С. О., Берцун К. Т., Сергета Д. П., Шовкопляс Н. А. (2017)
Гуменюк О. В. - Якість життя у хворих на остеоартроз колінних суглобів з аберантною продукцією мелатоніну та галектину-3 (2017)
Баранова О. Л. - Прогнозування важкості атеросклеротичного враження коронарних судин у пацієнтів з кальцинозом клапанів серця залежно від статі, Юзвишина О. В. (2017)
Волошин С. П. - Безпосередні результати лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак (2017)
Незгода І. І. - Роль остеопонтіну в розвитку фібротичних змін у печінці у дітей з хронічним вірусним гепатитом В, Мороз Л. В., Сінгх Ш., Сінгх О. О. (2017)
Іванов В. П. - Динаміка рівня і циркадної регуляції амбулаторного артеріального тиску у жінок із гіпертонічною хворобою в залежності від наявності супутньої залізодефіцитної анемії на тлі 6-ти місячного застосування раміприлу і валсартану в поєднанні з індапамідом, Сулим С. О. (2017)
Павловська М. О. - Динаміка складових клімактеричного синдрому після застосування комплексного лікування за умов наявності супутньої екстрагенітальної патології (2017)
Новоселецький В. О. - Клінічні особливості остеоартрозу колінних суглобів у жіночій популяції Вінницької області (2017)
Петрушенко В. В. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит із метаболічним синдромом, Гребенюк Д. І., Ляховченко Н. А., Паньків К. М., Білик О. М. (2017)
Калиниченко Д. О. - Використання методу аналізу ієрархій для системного вивчення формування репродуктивного потенціалу дівчат, Антомонов М. Ю. (2017)
Мороз В. М. - Методика комплексної оцінки рівня вираження навчального стресу у студентів протягом навчального року та в передекзаменаційний і екзаменаційний періоди, Макаров С. Ю. (2017)
Солейко Д. С. - Методика визначення рівня знань інтернів та лікарів курсантів дитячих хірургів на практичному занятті за темою "Синдром набряклої калитки у дітей", Горбатюк О. М., Солейко Н. П. (2017)
Мазченко В. Ф. - Принцип інтеграції в процесі викладання на кафедрах теоретичного профілю медичного університету, Шевченко В. М., Башинська О. І., Скорук Р. В. (2017)
Черкасов С. В. - Методологічні проблеми медицини і підготовки медичних кадрів у сучасних умовах, Черкасова Н. М. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Педагогічне оцінювання результатів навчання студентів- стоматологів на профільній кафедрі в контексті компетентісного підходу: проблеми та перспективи, Федик Т. В., Побережна Г. М., Гаджула Н. Г. (2017)
Редчіц М. А. - Гігієнічна оцінка організації навчальної діяльності молодших школярів-ліцеїстів та основні напрямки її оптимізації, Сергета І. В., Яцина О. В. (2017)
Франчук С. В. - Щодо інновацій в технологіях навчання студентів медиків, Сакович О. О., Поліщук Т. В., Кириченко Ю. В. (2017)
Михайленко О. В. - Можливість встановлення положення дульного зрізу відносно поверхні шкіри з використанням рентген- флуоресцентного спектрального аналізу за розподілом металів, Чихман Я. В. (2017)
Гаврилюк А. О. - Клінічний аудит у cиcтемi держaвнoгo кoнтрoлю якocтi медичнoї дoпoмoги в Укрaїнi: сутнicть, цілі тa клacифiкaцiя, Жарлінська Р. Г., Даценко Г. В., Король Т. М., Польова О. А., Вовчук О. М. (2017)
Гур'єв С. О. - Сучасний стан проблеми хірургічної допомоги військовослужбовцям внаслідок сучасних бойових дій на етапах медичної допомоги, Танасієнко П. В., Марцинковський І. П. (2017)
Оніськова О. В. - Особливості проведення гігієни зовнішніх статевих органів у дітей: обізнаність батьків, Ющенко Л. О., Чигір І. В. (2017)
Ігнащук О. В. - Вплив організації роботи центрів первинної медико-санітарної допомоги на задоволеність пацієнтів якістю надання медичної допомоги населенню, Демчишин Я. М., Місюрова М. О., Дідик І. В., Кириченко Ю. В. (2017)
Слободян О. М. - Сучасні відомості про топографо-анатомічні особливості над-, підочноямкового та підборідного отворів, Костюк В. О., Лаврів Л. П., Корчинська Н. С. (2017)
Pedachenko Yu. Ye. - Differential diagnosis of nontraumatic damage of vertebrae in the middle-aged and elderly patients: literature review and own experience, Hu Hao, Voloshchuk O. S. (2017)
Креньов К. Ю. - Можливість використання ранніх біохімічних маркерів органних уражень в діагностиці ускладнень абдомінального компартмент синдрому (2017)
Гасанов С. С. - Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки (2018)
Богдан Т. П. - Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС (2018)
Богдан І. В. - Економіко-математичні моделі для діагностики фіскальної політики, Коноваленко Д. В., Яра Т. Ю. (2018)
Єрфорт О. Ю. - Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні, Єрфорт І. Ю. (2018)
Паєнтко Т. В. - Управління фінансами: контролінг на мікрорівні, Федосов В. М. (2018)
Школьник І. О. - Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні, Кремень В. М. (2018)
Мисака Г. В. - Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності, Дерун І. А. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Lisnyak Yu. V. - Molecular dynamics study of quercetin and some of its succinyl derivatives in aqueous solution, Martynov A. V. (2018)
Operchuk N. I. - Epidemiological features of the measles in kirovograd region in 2004 – 2015 (2018)
Manuilov A. M. - Antiseptic spray based on stabilized silver particles: an analysis of antiseptic properties and comprehensive comparison, Martynov A. V. (2018)
Sklyar А. I. - Correction of large intestine dysbiosis in patients with acute hepatitis B, Kalinichenko S. V., Melent’yeva K. V., Torianyk I. I., Popova N. G. (2018)
Zelenska A. D. - The role of Epstein-Barr virus and human endogenous retroviruses in the pathogenesis of multiple sclerosis, Tupotilov O. V., Kolyada T. I. (2018)
Rybachuk V. D. - Study of the influence of a gel former (thickener) type on the sorbtion kinetic of long-living radionuclides and heavy metals by natural zelolite paste from an aqueous solution in vitro, Krasnopyorova A. P., Yuhno G. D. (2018)
Kovalevska I. V - Study of pharmaco-technological properties of solid dispersions of thioctic acid obtained by micronization method, Ruban O. A. (2018)
Сало В. М. - Сільськогосподарські машини вітчизняного виробництва для реалізації систем ґрунтозахисних та енергоощадних технологій, Лещенко С. М., Богатирьов Д. В. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне обґрунтування стійкого руху нового удобрювально-посівного агрегату, Петриченко Є. А., Булгаков В. М., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Алієв Е. Б. - Фізико-математичний апарат пружно-демпферної взаємодії насінин під дією вібруючого решета (2017)
Аулин В. В. - Критерий эффективности применения зерновых сеялок с механическими высевающими аппаратами, Черновол М. И., Панков А. А. (2017)
Антипчук Б. О. - Ультразвуковий експериментальний пристрій – основний елемент автоматизованої системи керування положенням грунторозпушува (2017)
Аулін В. В. - Масштабно-рівневий підхід до аналізу процесів в матеріалах трибоспряжень деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки, Лисенко С. В., Великодний Д. О., Гупка А. Б. (2017)
Бабій А. В. - Підвищення ефективності різання при роботі сегментно-пальцевого різального апарату, Цепенюк М. І. (2017)
Броварець О. О. - Математична модель граничної бистродії виконавчих робочих органів технічної системи оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2017)
Горик О. В. - Оцінка інтенсивності абразивного руйнування металевих поверхонь дією дробоструминного факелу, Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2017)
Дудніков А. А. - Підвищення довговічності ґрунтообробних робочих органів, Дудніков І. А., Дудник В. В., Горбенко О. В., Лапеннко Т. Г. (2017)
Паньків В. Р. - Теоретична модель функціонування гвинтового транспортера (2017)
Калетнік Г. М. - Обґрунтування режимних параметрів вібраційної машини для змішування сипких мас, Янович В. П. (2017)
Николайчук В. Я. - Повышение сопротивляемости абразивному изнашиванию рабочих органов сельскохозяйственных машин, Соловых Е. К., Ворона Т. В., Катеринич С. Е. (2017)
Котов Б. І. - Концептуальні основи створення технічних засобів первинної обробки зерна в умовах господарств АПК, Степаненко С. П., Калініченко Р. А. (2017)
Кулешков Ю. В. - Особенности работы и конструкции шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Магонец Е. В., Осин Р. А. (2017)
Куликівський В. Л. - Травмування зернового матеріалу гвинтовими робочими органами шнекових живильників, Палійчук В. К., Боровський В. М. (2017)
Котов Б. І. - Математична модель охолодження вологого зерна у вентилюємих бункерах з радіальним розподіленням повітря, Грищенко В. О. (2017)
Лімонт А. С. - Елементи ремонтопридатності і технологічної надійності льонозбиральних комбайнів, Добранський С. С. (2017)
Ляшенко Б. А. - Розробка технологічного процесу вакуумного азотування поршнів двигунів в пульсуючому пучку плазми, Маркович С. І., Михайлюта С. С. (2017)
Ольшанський В. П. - До розрахунку зернопотоку суміші змінної пористості по плоскому віброрешету, Харченко С. О. (2017)
Ошовський В. Я. - Енергозберігаючі зразкові цикли для охолоджуючих термотрансформаторів, Анастасенко С. М., Святецький М. В., Капура І. А. (2017)
Павленко І. І. - Продуктивність двоверстатних роботизованих комплексів, Кропівний В. М., Годунко М. О., Сторожук М. О. (2017)
Павленко С. І. - Результати експериментальних досліджень біотермічних процесів компостування підстилкового посліду на основі лушпиння соняшнику в натурних буртах (2017)
Petrenko D. - The study of separation of seed material in the pneumatic separator-sorter of the column type, Shepilova T., Horobey V. (2017)
Рублёв В. И. - Обоснование территории инженерной инфраструктуры сельскохозяйственного производства для поставки техники её потребителям, Кулик И. В. (2017)
Сербин В. И. - Экспериментальные исследования транспортирования семян к заделывающим органам, Мельник Ю. В., Лысый Р. Ф. (2017)
Сідашенко О. І. - Дослідження зносостійкості відновлювальних покриттів системи Ni-Cr-B-Si, модифікованих механоактивованими СВС-матеріалами, Лузан А. С. (2017)
Скобло Т. С. - Применение модифицирующих присадок для восстановления деталей машин, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Марков А. В. (2017)
Харченко С. О. - Визначення динаміки зернової суміші гречки при її просіюванні через отвори плоских віброрешет, Ольшанський В. П., Харченко Ф. М., Бредихін В. В. (2017)
Hamza Abobakr O. - Optimization Value of Springback for Aircraft Panel after Stretching Process, Naser M. Elkhmri, Budar Mohamed R. F., Shepelenko I. (2017)
Харченко С. О. - Ефективність розшарування зернових сумішей при їх очищені в пневмосепарувальних каналах зернових сепараторів, Борщ Ю. П., Абдуєв М. М. (2017)
Швайко В. М. - Побудова профілю леза ножа, що відповідає заданим кутам защемлення, при обробці сільськогосподарських матеріалів, Гурідова В. О. (2017)
Шевченко І. А. - Фізико-математична модель технологічного процесу сухого очищення забрудненої вовни, Полюсов В. В., Алієв Е. Б. (2017)
Косарчук В. В. - Вплив профілю вагонних коліс на рівень контактних напружень у рейках, Даніленко Е. І., Агарков О. В., Рафальський О. Ю. (2017)
Бульба В. І. - Вдосконалення моніторингу тягових передач електропоїздів (2017)
Герлици Ю. - Профиль колеса с дополнительной поверхностью катания для улучшения взаимодействия рельсового транспортного средства с кривым участком пути малого радиуса, Хаусер В., Кравченко К., Ноженко Е., Лак Т., Фомина Ю. (2017)
Дьомін Р. Ю. - Дослідження з убезпечення експлуатації тягового рухомого складу поза межами призначеного строку служби (2017)
Дорошенко О. Ю. - Формування структури цементного каменю з модифікуючими добавками (2017)
Горбунов Н. И. - Анализ и разработка путей повышения сцепных качеств локомотивов, Ковтанец М. В., Ноженко Е. С., Просвирова О. В. (2017)
Іванов В. Б. - Енергоефективні приводи допоміжних механізмів, Косенко В. І. (2017)
Ловська А. О. - Визначення показників міцності несучих конструкцій кузовів вагонів-платформ зчленованого типу при перевезенні на залізничних поромах (2017)
Горбунов М. І. - Визначення перспективних методів підвищення ефективності гальмування з використанням експертного оцінювання, Просвірова О. В., Ковтанець М. В., Кравченко К. О. (2017)
Просвірова О. В. - Визначення впливу потоку набігаючого повітря на тепловіддачу дискового гальма (2017)
Равлюк В. Г. - Оцінювання факторів утворення дуального фрикційного зносу гальмівних колодок (2017)
Сулим А. О. - Результати експериментальних досліджень з впливу на колію пасажирсь-кого вагона 61-779 на візках моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01, Столєтов С. О., Фомін О. В., Крамаренко М. В., Локтіонов Д. В., Скороход С. О., Мурчков С. В. (2017)
Фомін О. В. - Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність, Федосов-Ніконов Д. В. (2017)
Фомін О. В. - Аналіз конструктивних складових вантажних вагонів для створення спрямованого напружено-деформованого стану, Стецько А. А. (2017)
Щербина Ю. В. - Розрахунок зносу контактної пари тертя шток − направляюча гідравлічного гасителя коливань з використанням сучасних засобів комп’ютерного моде-лювання (2017)
Валігура М. Я. - Розвиток гальмових систем рухомого складу залізничного транспорту (2017)
Близнюк К. П. - Застосування способів розв’язування позиційних задач нарисної геометрії при моделюванні об’єктів у системі AutoCad (2017)
Фомін О. В. - Математичне моделювання варіаційних характеристик плям нагріву при термічній правці каркасних елементів піввагонів, Бурлуцький О. В., Горбунов М. І., Логвіненко О. А., Фоміна А. М. (2017)
Гайденко О. С. - Прогнозування спожитої електроенергії методами нейромережевого моде-лювання, Голуб Г. М. (2017)
Тимченко Л. І. - Метод вимірювання координат енергетичного центру зображень протяжних лазерних трас, Герцій О. А., Кокряцька Н. І., Галушко М. М. (2017)
Тимченко Л. І. - Інформаційні технології ущільнення даних на основі ієрархічного кодування, Кокряцька Н. І., Івасюк І. Д., Майстренко Ю. В. (2017)
Мироненко В. К. - Система оцінки показників якості транспортного обслуговування при заліз-ничних вантажних перевезеннях, Васілова Г. С., Горецький О. А. (2017)
Медведєв Є. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного забезпечення при збиранні врожаю пшениці (2017)
Dobronravova I. - Truth as nonlinear process (2017)
Зборовська К. Б. - Тлумачення sensus, ratio та intellectus у Геймерікуса де Кампо – витоки антропологічного вчення Миколи Кузанського (2017)
Ільїна Г. В. - Словник як форма укладання філософської лексики (2017)
Кірюхін Д. І. - Взаємність та проблема примирення (2017)
Павко А. І. - Інтелектуальна постать І. Франка в контексті сучасного дискурсу (2017)
Sobolevsky Ya. - Historical and philosophical analysis of the New England (America) settlement's worldview (2017)
Sobol T. - Philosophy as a methodological basis of competence approach in system of higher education of Ukraine (2017)
Туренко В. Е. - Філософська експлікація любові та дружби в політичних трактатах Платона (2017)
Кононенко Т. П. - Концепція "Програми з історії філософії": задум – концепція – концепційна розробка (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Pyskun O. O. - Etiological structure of Leptospirosis among the wild boars and domestic pigs in the territory of Ukraine, its analysis and characteristics, Pyskun A. V., Ukhovskyi V. V., Sytiuk M. P. (2018)
Ponomarenko N. G. - Anti-exudative activity of 7-disubstituted 8-methylpiperazine-1,3-dimethylxanthines (2018)
Kovalenko V. L. - Study of the influence of bactericidal preparation on cell cultures, Harkavenko V. M., Kukhtyn M. D., Ponomarenko G. V., Ihnatieva T. M. (2018)
Rodionova K. O. - Influence of modern vacuum packaging on quality and safety of sausage products, Paliy A. P. (2018)
Fedota O. M. - Effects of MTHFR gene on reproductive health and productive traits of dairy cows, Skrypkina I. Y., Mitioglo L. V., Tyzhnenko T. V., Ruban S. Yu. (2018)
Raksha-Slyusareva O. A. - The effect of food additive ‘Aquacarotin’ on main physiological body parameters in model experiments on animals, Slyusarev O. A., Tarasova I. A., Boyeva S. S., Ostapenko V. М. (2018)
Konversky A. - Aristotle and informal logic (to the celebrate 2400 anniversary of Aristotle) (2017)
Sandu G. - The Birth of Modal Logic in Northern Europe, Tanninen T. (2017)
Khomenko I. - Levels and tiers in argumentation (2017)
Shramko Y. - Semantic Representation of Inconsistent Intuitionistic Theories (2017)
Тягло О. В. - Наука логіки Моди 2? (2017)
Kononenko T. - Ukrainian National Identity between European Values and "Homo Sovieticus" Hybrid Identity: Synergy of uncertainty and stipulations (2017)
Rudenko S. - The application of e-learning methods in the teaching of logical and philosophical disciplines, Sobolevsky Ya. (2017)
Загороднюк В. - Публіцистика в інтерпретації української національної ідеї (за матеріалами журналу "Київ" 2016 року) (2017)
Kovalova Т. - Cognitive and propaganda types of mass communication in the travel essays of M. Trublaini, Gavriluk I., Voropai S. (2017)
Остапенко Н. - Епістолярна спадщина Володимира Державина, Рябик В. (2017)
Simons G. - Fake News: As the Problem or a Symptom of a Deeper Problem? (2017)
Козир Ю. - Громадські факт-чекінгові проекти: засоби реалізації європейських цінностей в українській медіа сфері, Єніна А. (2017)
Садівничий В. - Корпоративні сайти університетів як платформа медіалізації науки, Корявко Г. (2017)
Федотова Н. - Стирання табу як ознака трансформації масової організованої комунікації (2017)
Хлібко М. - Цифрова медіакультура в контексті розвитку інноваційних технологій (2017)
Шендрик О. - Роль міжнародних проектів для розвитку бібліотек України (2017)
Гиріна Т. - Рівні трансформації українськомовного радіомовлення: вимір медіапростору для слабозорих (2017)
Греськів О. - Роль західноукраїнської регіональної преси 1990-х років у процесі відновлення національної історичної пам’яті (2017)
Kriukova V. - Image of Ukraine on the pages of modern Ukrainian English-language periodicals (2017)
Подоляка Н. - Краудфандинг у журналістиці та видавничій справі: джерелознавчий аспект (2017)
Бухтатий О. - Трансформація інформаційної функції сучасної демократичної держави у функцію публічних комунікацій (2017)
Дутчак А. - Сучасний стан та перспективи українськомовних каналів на сервісі Youtube (2017)
Яненко Я. - Соціальна реклама як чинник соціалізації у сучасному суспільстві (2017)
Школьна О. - Леся Українка в грузинській пресі (2017)
Забіяка І. - Учень і вчитель (2017)
Ігор Леонідович Михайлин (2017)
Вихідні дані (2017)
Вілков В. Ю. - Неоліберальна концепція нації та національно-державного будівництва Вілла Кимлічки (2017)
Kruk A. - Christian Lindner – leader in time of crisis? (2017)
Павко А. І. - Сутність та прикметні риси неопатрімоніальної політики знання в Україні (2017)
Петренко В. В. - Політична діяльність "Братів-мусульман" у Єгипті після усунення від влади президента М. Мурсі, Разіцький В. Й. (2017)
Petrenko I. - Approaches to the definition of "public policy analysis" (2017)
Jason Jay Smart - Comparative historical case study: the character political assassinations of Catherine the Great and Grigorii Rasputin (2017)
Ткач А. О. - Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б. Обами у країнах Латинської Америки (2017)
Ткач О. І. - Становлення і розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства (2017)
Козинець О. - Контроль і координація як елементи механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. (2017)
Кушнірова Л. - Програми і праці з української мови та методики її навчання у 20–30-ті рр. ХХ ст. в оцінці В. Масальського (2017)
Ляшкевич А. - Виникнення навчальних закладів морського профілю на південноукраїнських землях (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) (2017)
Рябуха І. - Закладення науково-методичного та загальнопедагогічного базису морської освіти (друга половина XVIII століття) (2017)
Сапіга С. - Cоціально-педагогічні умови розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях (2017)
Шевченко Т. - Підготовка кандидатів та підвищення виховного потенціалу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу: здобутки, проблеми і перспективи (2017)
Штань О. - Рефлексивне осмислення виховання учнів Охтирського дитячого містечка крізь призму нової української школи (1922–1930 рр.) (2017)
Uvarova T. - Enrichment of the content of educational activities of teenagers with educational material related to the coverage of ways of achieving happiness as a personal self-realization (2017)
Єременко І. - Забезпечення якості підготовки докторів філософії в контексті розбудови Європейського простору вищої освіти, Сбруєва А. (2017)
Зуєва Л. - Методологічні засади психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади (2017)
Лещенко М. - Зарубіжний досвід використання теорії множинного інтелекту Говарда Гарднера в навчальному процесі, Гринько В. (2017)
Огієнко О. - Сучасна система вищої освіти США: особливості функціонування та розвитку (2017)
Балашов Д. - Обґрунтування моделі процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності (2017)
Барановська І. - Вокальна підготовка майбутніх учителів музики засобами театрального мистецтва (2017)
Березан В. - Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій (2017)
Бойко Г. - Цілі і зміст формування в майбутніх фахівців із харчових технологій англомовної компетентності у професійно орієнтованому монологічному мовленні (2017)
Валентон І. - Навчальна автономія майбутніх менеджерів у процесі формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні (2017)
Коваленко Н. - Метод категоріального аналізу у студентському педагогічному дослідженні (2017)
Козлова О. - Педагогічні умови формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності педагогічного коледжу, Бушнєв Ю. (2017)
Окопна Я. - Вправи для формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні та письмі майбутніх туризмознавців: із досвіду експериментальної розробки (2017)
Сіданіч І. - Духовно-моральна компетентність педагога як передумова забезпечення духовно-моральної спрямованості викладання навчальних предметів у закладах освіти (2017)
Dudra S. - The Cultural and Integrative Role of the Polish Autocephalous Orthodox Church in the Lemkos' Activity after the Second World War (2017)
Каращук М. Г. - Легітимність політичної влади: специфіка сучасного осмислення (2017)
Колюх В. В. - Інституалізація парламенської коаліції у Верховній Раді України (2017)
Павко А. І. - Зовнішньополітична "доктрина Ніксона" в контексті політології модерну (2017)
Петренко І. І. - Історія розвитку та особливості аналітичних центрів Китаю (2017)
Салтовський О. І. - Формування ідеологічних засад політики козацької старшини напередодні національної революції 1648 року (2017)
Сьомін С. В. - Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України, Ткаченко І. В. (2017)
Ткач О. І. - М'яка сила в політиці США щодо ЛАКБ як фактор управління міжнародними процесами, Ткач А. О. (2017)
Ткаченко І. В. - Проблемні питання формування та реалізації державної антикорупційної політики на сучасному етапі розвитку політичної системи України (2017)
Miszewski D. - President of the Czech Republic Miloš Zeman – Russian Agent of Influence in the Russian-Ukrainian Conflict? (2017)
Бабенко Б. І. - Методичні засади формування ключових компетенцій валідаторів, Царенко О. В., Корнійчук О. О. (2018)
Гомонюк О. М. - Роль навчальної мотивації у професійній підготовці майбутнього менеджера (2018)
Дем’янюк Ю. А. - Оптимізація процесу формування проектувальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2018)
Діденко О. В. - Формування моральної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2018)
Дудікова Л. В. - Обґрунтування методико-технологічних засад концепції формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах (2018)
Козак Ю. Ю. - Узагальнена функціональна модель діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю (2018)
Кондрашова О. В. - Педагогічні аспекти застосування технологій навчання майбутніх менеджерів ділової англійської мови (2018)
Корінна О. В. - Стандартизоване комп’ютерне тестування як елемент дистанційного навчання студентів (2018)
Кучер С. Л. - Експериментальна апробація педагогічної системи дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій в умовах неперервної освіти, Гобатюк Р. М. (2018)
Мішенюк Р. М. - Економічна компетентність як складова професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону (2018)
Пронтенко К. В. - Залежність змагальних результатів курсантів-гирьовиків від компонентів їх підготовленості (2018)
Русалкіна Л. Г. - Педагогічні умови англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Ягупов В. В. - Педагогічні проблеми наземної підготовки майбутніх пілотів авіації до професійної взаємодії в екіпажах (2018)
Ястремська С. О. - Практика поетапного застосування засобів дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх магістрів сестринської справи (2018)
Большаков В. И. - О потенциально допустимой трактовке необъяснимого явления, Дубров Ю. И. (2017)
Лаухін Д. В. - Дослідження розпов сюдження в’язкої тріщини під дією зовнішнього навантаження, Бекетов О. В., Ротт Н. О., Іванцов С. В., Тютерев І. А., Лаухін В. Д. (2017)
Бєліков А. С. - Оцінка димоутворювальної здатності та токсичності захисного покриття ВПЕ-1, Шаломов В. А., Корж Є. М., Рагімов С. Ю. (2017)
Іродов В. Ф. - Розвиток технічних рішень теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами, Хацкевич Ю. В., Чорноморець Г. Я. (2017)
Ткач Т. В. - Визначення різноманітності станів роботи у процесі її виконання, Млодецький В. Р., Заяць Є. І., Мартиш О. О. (2017)
Михайлова І. О. - Аналіз нормативно-правового забезпечення будівництва об’єктів доступного житла, Заяць Є. І. (2017)
Хмара Л. А. - Визначення та аналіз характеру зміни силових та енергетичних параметрів робочого процесу землерийно-транспортної машини циклічної дії, Голубченко О. І. (2017)
Ершова Н. М. - Применение систем моделирования в дисциплине "Современная теория управления динамическими системами" бакалавров специальности "Компьютерные науки", Вельмагина Н. А. (2017)
Ковальов В. В. - Специфіка редевелопменту нераціонально використовуваних промислових територій, Кулещак З. П. (2017)
Постернак І. М. - Організаційна структура для реконструкції будівель історичної забудови Одеси, Постернак С. О. (2017)
Крот О. П. - Термическая обработка фосфогипса с использованием энергии сжигаемых твердых бытовых отходов, Винниченко В. И., Ровенский А. И. (2017)
Євсєєва Г. П. - Міська зовнішня реклама як різноманіття малих архітектурних форм, Тютюнник В. Ю. (2017)
Данилов С. М. - Місто як відкрита динамічна система, методи аналізу (2017)
Avshenyuk N. - USA Education Policy in Transnationalization Of Higher Education (2018)
Sushchenko L. - Comparative Analysis of Professional Training of Fututre Specialists in Physical Therapy in Higher Educational Establishments of Ukraine and Europe, Bazylchuk O. (2018)
Tymkiv N. - Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for Higher Technical Education Institutions: Comparative Analysis (2018)
Manyuk L. - Undergraduate Medical Communication Training by Means of Information and Communication Technologies in the USA and Ukraine, Kuchumova N. (2018)
Trynus O. - Influence of Western European Pedagogical Trends on Development of Young Teacher’s Pedagogical Mastery in the Late 19th – the Early 20th Centuries (2018)
Szurowska B. - Important аspects of Testing Knowledge and Skills Of Third Grade Students in Light of Omnibus Survey: Polish Experience, Czajkowska M. (2018)
Kuruliszwili S. - The Change of Perception, Reception and the Source Of Information among Generations Born in the 1990s through the Prism of Foreign Scholars’ Views (2018)
Pérez-Jiménez P. - Cooperative Learning a Current Snapshot: before, during and after Implementation (2018)
Fursenko T. - Peculiar Features of Attaining the CERA Designation in Canada (2018)
Bajpai Sh. - Government’s Effort in Controling Engineering Education in India, Kidwai N. R. (2018)
Srivastava A. - Current Scenario of Ceramic Engineering Education in India, Bajpai Sh., Khare S. (2018)
Azodo A. P. - Relatedness of Students’ Work Industrial Experience to the Professional Skills and Competence Development in Engineering Career at Nigerian Universities (2018)
Тринус O. - Вплив західноєвропейських педагогічних течій Кінця ХІХ – початку ХХ століття на розвиток педагогічної майстерності молодого вчителя (2018)
Правила оформлення і подання рукописів (2018)
Александров Д. - Соціальні інтереси крізь призму постмодерністської епістемології (2017)
Грушковська О. - Віртуальна реальність у контексті сучасного соціуму (2017)
Іванова Х. - Вплив віртуальної свободи на становлення особистості (2017)
Спренне А. - Нові релігійні рухи: спроба соціологічного розуміння (2017)
Клімук І. - Міграційна мобільність абітурієнтів Волинської області: проблема вибору Україна vs Польща крізь призму стереотипів, Пеньковська С. (2017)
Корецька О. - Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу (2017)
Ліщук-Торчинська Т. - Пошуково-дослідницький проект "Ставлення українців до історичного минулого" в рамках якісної стратегії соціологічного дослідження (2017)
Прохорова А. - Самоорганізація волонтерських ініціатив під час подій на Майдані 2013–2014 рр. (2017)
Сальнікова С. - Поселенські відмінності в характері інституційної релігійності волинян (2017)
Biliavskа Y. - The vital cycle of the organizational culture of the trading enterprises (2017)
Валіков В. П. - Економічна безпека підприємства в концепті процесного управління, Македон В. В. (2017)
Євтушенко О. А. - Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств (2017)
Задоя А. О. - Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС, Боцула А. П. (2017)
Крамаренко Г. А. - Формирование стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного подхода, Костюк М. Г. (2017)
Кузьмінов С. В. - Варіанти інтеграції економіки України з економікою ЄС, Лимонова Е. М. (2017)
Mahdich A. - Social Institutions and Economic Growth, Kravchenko R. (2017)
Мединська С. І. - Удосконалення системи мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті зарубіжного досвіду та культурологічної перспективи (2017)
Сілантьєв О. І. - Світові тенденції нагромадження багатства як відображення реалізованого потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем (2017)
Смєсова В. Л. - Стадії відтворення економічних інтересів акторів в умовах їх динамічної трансформації (2017)
Шкура І. С. - Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Береснев В. М. - Нанокристаллические и нанокомпозитные покрытия, структура, свойства, Погребняк А. Д., Азаренков Н. А., Фареник В. И., Кирик Г. В. (2007)
Vozniy O. V. - Plasma potential influence on ion energy istribution function in icp source, Yeom G. Y., Kropotov A. Yu. (2007)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства алюминиевых сплавов после обработки концентрированными потоками энергии, Кылышканов М. К., Алонцева Д. Л., Понарядов В. В., Шипиленко А. П. (2007)
Фурсова Е. В. - Влияние микронеоднородностей в резонаторных блоках магнетронов на пространственных гармониках на воспроизведение их характеристик, Береснев В. М., Прибыш Д. В. (2007)
Клименко С. А. - Слоистые вакуумно-дуговые покрытия Ti-NbN-Al2O3, Nb-NbN-Al2O3 на инструментах, оснащенных поликристаллическими сверх-твердыми материалами на основе кубического нитрида бора, Береснев В. М., Копейкина М. Ю., Гриценко В. И. (2007)
Кунченко Ю. В. - О повышении стойкости инструмента с нанослойными n-TiNx/CrNx покрытиями в процессе резания, Кунченко В. В., Картмазов Г. Н. (2007)
Соболь О. В. - Концентрационно-структурное упорядочение в нанокристаллических ионно-плазменных конденсатах (W, Ti)C твердого раствора (2007)
Шулаев В. М. - О влиянии атомарного азота на процесс синтеза вакуумно-дуговых покрытий Мо-N, Андреев А. А. (2007)
Чепурная Л. Н. - Морфологическая структура пленок Bi/C вблизи температуры плавления, Крышталь А. П., Богатыренко С. И., Колендовский М. М., Гладких Н. Т. (2007)
Капустин В. Л. - Травление поверхности металлов в плазме аргона, Корж А. Ф., Широков Б. М. (2007)
Выровец И. И. - Использование микро- и нанодисперсного алмаза для осаждения поликристаллических алмазных пленок в тлеющем разряде, Грицына В. И., Опалев О. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е. (2007)
Шулаев В. М. - Сопоставление характеристик вакуумно-дуговых наноструктурных TiN покрытий, осаждаемых при подаче на подложку высоковольтных импульсов, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Столбовой В. А. (2007)
Корж А. Ф. - Установка для осаждения материалов из газовой фазы, Лонин Ю. Ф., Пилипец Ю. О., Хованский Н. А., Шеремет В. И., Широков Б. М. (2007)
Соболь О. В. - Структура, субструктурные характеристики и напряженное состояние нанокристаллических ионно-плазменных конденсатов квазибинарной карбидной системы WС-TiC (2007)
Girka V. A. - Surface cyclotron X-modes propagating along a boundary of uniform plasma, Puzyrkov S. Yu. (2007)
Правила оформлення рукописів (2007)
Гайдайчук В. - Адекватність і можливості скінченно-елементної моделі споруди міжнародного виставкового центру для динамічного моніторингу, Дєдов О., Котенко К. (2017)
Міщук Д. - Дослідження динаміки роботи встановленого на пружну опору стрілового маніпулятора (2017)
Ловейкін В. - Концептуальні основи динамічного аналізу механізму повороту кранів з вантажем на гнучкому підвісі, Човнюк Ю., Діктерук М., Кадикало І. (2017)
Човнюк Ю. - Метод аналізу параметричних коливань та резонансів елементів мостових кранів у процесах їх пуску, Діктерук М., Остапущенко О. (2017)
Ловейкін В. - Оптимізація режиму пуску механізму по-вороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі, Кадикало І. (2017)
Добровольський О. - Сучасні фрикційні матеріали, Косенко В. (2017)
Назаренко І. - Огляд і аналіз вібраційного обладнання для формування плоских залізобетонних виробів, Дєдов О., Дьяченко О., Свідерській А. (2017)
Абрашкевич Ю. - Дослідження теплових процесів у абразивному армованому крузі при різанні металопрокату, Мачишин Г., Човнюк О. (2017)
Назаренко І. - Визначення раціональних параметрів гравітаційних бетонозмішувачів, Клименко М., Свідерській А., Печерський В. (2017)
Сукач М. - Пружна підвіска транспортних засобів (2017)
Пелевін Л. - Розробка дискового робочого органа для безтраншейного прокладання ліній комунікацій, Горбатюк Є., Фомін А., Азенко А. (2017)
Човнюк Ю. - Метод усереднення у нелінійних задачах оптимального управління маятниковими коливаннями вантажу на канаті мостового крана, Діктерук М., Комоцька С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Рецензенти статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Верхоглядова Н. І. - Побудова дескриптивно-категоріальної моделі розвитку соціально-економічних систем, Кононова І. В. (2017)
Задорожна О. Г. - Форми господарського простору і функції господарського хронотопу (2017)
Афанасьєв К. М. - Фінансова безпека експортної діяльності підприємств, Ганечко І. Г. (2017)
Онищенко В. - Tехнології управління інтелектуальним капіталом міжнародних компаній, Воробей Ю. (2017)
Шалімова Н. С. - Міжнародний рейтинг ефективності системи публічних закупівель ("Benchmarking Public Procurement") та його використання в державному аудиті (2017)
Андрейченко А. В. - Cтворення безвідходних виробництв в апк як економіко-екологічна та соціальна проблема сучасності (2017)
Поснова Т. В. - Креативна економіка в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Шиш А. В. (2017)
Лехіцький А. І. - Адміністративний ресурс при забезпеченні конкурентних позицій банків з державним капіталом (2017)
Міщенко Л. О. - Бюджетне регулювання регіонального розвитку в контексті децентралізації бюджетної системи України, Кужман М. О. (2017)
Назарова Г. Б. - Податок на прибуток: основні принципи визначення об`єкта оподаткування (2017)
Виноградова О. В. - Формування моделі "ефективний консультант" консалтингової компанії на засадах компетентнісного підходу, Євтушенко Н. О. (2017)
Жовковська Т. Т. - Системно-рефлексивний підхід до планування розвитку промислового підприємства (2017)
Кравченко Т. І. - Управління комерціалізацією інноваційних бізнес-ідей (2017)
Макаренко С. М. - Визначення професійних компетентностей фахівців як складової формування оптимальної стратегії розвитку трудових ресурсів, Абельдяєва Т. А., Казакова Т. С., Олійник Н. М. (2017)
Макара О. В. - Cоціально орієнтована підприємницька діяльність на основі корпоративного управління (2017)
Наджафов И. Н. - Использование системного подхода в управлении кадровым потенциалом предприятия (2017)
Радіонова Н. Й. - Бюджетування як інструмент забезпечення управління затратами виробничих підприємств (2017)
Сердюков К. Г. - Інструментальне забезпечення реалізації корпоративного контролю в господарському товаристві (2017)
Шостаковська А. В. - Контроль якості розвитку та його вплив на конкурентоспроможність промислового підприємства (2017)
Вагонова О. Г. - Oбґрунтування та організаційно-економічний механізм реалізації стратегії поводження з накопиченими відходами уранового виробництва, Аржевічев Д. В. (2017)
Храпкіна В. В. - Якість освіти: сучасні виміри та особливості оцінювання (2017)
Демидов О. А. - Етапи створення нового високопродуктивного сорту пшениці м’якої озимої 'МІП Валенсія', Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Близнюк Б. В., Мельник С. І. (2018)
Андрух Н. А. - Сезонний розвиток рослин роду Heuchera L. різних сортогруп в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Коломієць Л. А. - Новий сорт пшениці м’якої озимої 'Горлиця миронівська', Гуменюк О. В., Дергачов О. Л., Коляденко С. С. (2018)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 10. Правила номенклатури, таксономії та культономії рослин (2018)
Вожегова Р. А. - Характеристика симбіотичних ознак у генотипів люцерни (Medicago L.) та їх мінливість, Тищенко О. Д., Тищенко А. В. (2018)
Гудзенко В. М. - Оцінка генетичних компонентів та комбінаційної здатності багаторядного озимого ячменю за довжиною колоса в умовах Лісостепу України, Поліщук Т. П. (2018)
Лавриненко Ю. О. - Моделі гібридів кукурудзи FAO 150–490 для умов зрошення, Марченко Т. Ю., Нужна М. В., Боденко Н. А. (2018)
Литвиненко М. А. - Особливості створення та ідентифікації екстрасильних за хлібопекарськими властивостями сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), Голуб Є. А., Хоменко Т. М. (2018)
Рожков Р. В. - Використання індексів для оцінки морфометричних показників зернівки гексаплоїдних видів пшениці (2018)
Харченко Ю. В. - Колекція Устимівської дослідної станції як джерело вихідного матеріалу для селекції кукурудзи з поліпшеними біохімічними показниками зерна, Харченко Л. Я. (2018)
Присяжнюк Л. М. - Аналіз електрофоретичних спектрів зеїнів для оцінки генетичного різноманіття ліній кукурудзи (Zea mays (L.) Merr.), Сатарова Т. М., Ткачик С. О., Шитікова Ю. В., Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю. (2018)
Прядкина Г. А. - Пигменты, эффективность фотосинтеза и продуктивность пшеницы (2018)
Вересенко О. М. - Посівні якості насіння люпину білого залежно від фітотоксичної дії гербіцидів, Левченко Т. М., Гуренко А. В. (2018)
Присяжнюк О. І. - Урожайність та якість зерна гороху залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу України, Король Л. В., Половинчук О. Ю. (2018)
Телепенько Ю. Ю. - Морозостійкість сортів ожини (Rubus subg. Eubatus Focke) в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 43: Традиционная энергетика. Тепловые электрические станции: состояние и перспективы их развития (2018)
Болюх В. Ф. - Электромеханические процессы в линейном импульсно-индукционном электромеханическом преобразователе с подвижным индуктором и двумя якорями, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2018)
Маляр В. С. - Дослідження впливу додаткового активного опору в колі обмотки збудження на пускові характеристики явнополюсних синхронних двигунів, Маляр А. В. (2018)
Андрющенко А. М. - Переваги систем електричного опалення з нічним акумулюванням теплоти в умовах України, Нікульшин В. Р., Денисова А. Є. (2018)
Plesnetsov S. Yu. - Powerful sources of pulse high-frequency electromechanical transducers for measurement, testing and diagnostics, Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P., Suchkov G. M., Sotnik S. V., Kropachek O. Yu. (2018)
Кузнецов Б. И. - Разработка и исследование макета системы активного экранирования магнитного поля, создаваемого группой воздушных линий электропередачи, Никитина Т. Б., Бовдуй И. В., Волошко А. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2018)
Беспрозванных А. В. - Влияние толщины изоляции защищенных проводов высоковольтных ЛЭП на их пропускную способность по току, Золотарев В. М., Антонец Ю. А. (2018)
Zolotaryov V. M. - Electromechanical transient processes during supply voltage changing in the system of polymer insulation covering of the current-carrying core of ultra high voltage cables, Shcherba M. A., Belyanin R. V., Mygushchenko R. P., Korzhov I. M. (2018)
Чаплыгин Е. А. - Численные оценки электродинамических процессов в индукторной системе с притягивающим экраном и плоским прямоугольным соленоидом, Барбашова М. В., Коваль А. Ю. (2018)
Буряковький С. Г. - Дослідження режимів роботи тепловоза ЧМЕ3 на імітаційній моделі, Маслій А. С., Панченко В. В., Помазан Д. П., Деніс І. В. (2018)
Артеменко М. Ю. - Фільтрація струмів в трифазній трипроводній системі електроживлення при несиметричних синусоїдних напругах, Батрак Л. М., Поліщук С. Й. (2018)
Кузнецов В. Г. - Резонансні перенапруги у несинусоїдному режимі магістральної електричної мережі, Тугай Ю. І., Кучанський В. В., Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2018)
Титул, зміст (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського