Чмовж В. В. - Аэродинамическое взаимодействие между велосипедами, двигающимися друг за другом, Васильченкова А. О., Петров Б. В. (2015)
Черлінка В. Р. - Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін (2017)
Трускавецький Р. С. - Проблеми ідентифікації гідроморфних ґрунтів на осушених землях (2017)
Белоліпський В. О. - Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі, Лактіонова Т. М., Полулях М. М. (2017)
Позняк C. П. - Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат, Баранник А. В. (2017)
Чорний С. Г. - Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування, Абрамов Д. А. (2017)
Смірнова К. Б. - Основні принципи оцінювання якості ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування, Фатєєв А. І. (2017)
Трускавецький С. Р. - Прогресивний підхід до традиційних великомасштабних обстежень ґрунтів, Биндич Т. Ю. Вяткін К. В., Шерстюк О. І., Коляда Л. П. (2017)
Круглов О. В. - Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки "Стукалова балка", Коляда В. П., Назарок П. Г., Ачасова А. O., Тімченко Д. О. (2017)
Задорожная Г. А. - Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества (2017)
Тихоненко Д. Г. - Пропозиції щодо майбутніх повторних великомасштабних обстежень ґрунтів України (2017)
Топольний Ф. П. - Про помилки минулого великомасштабного обстеження ґрунтів і їх недопущення в майбутньому (2017)
Канівець В. І. - Пропозиції щодо нового етапу великомасштабного обстеження і картування ґрунтів України (2017)
Носко Б. С. - До питання про формування фосфатного фонду ґрунтів (2017)
Балюк С. А. - Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель, Носоненко О. А., Захарова М. А., Воротинцева Л. І., Дрозд О. М., Афанасьєв Ю. О., Тертишна Ю. І. (2017)
Журавель М. Ю. - Геохімічні особливості галогенних техноземів територій нафтогазових родовищ, Дрозд О. М., Дядін Д. В., Шеіна Т. В., Яременко В. В. (2017)
Журавель М. Ю. - Оцінка якості рекультивації ґрунтів у місцях розташування нафто- і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угруповань, Найдьонова О. Є, Яременко В. В. (2017)
Патика М. В. - Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та метагеному ґрунтів аграрного використання, Колодяжний О. Ю., Борко Ю. П. (2017)
Лісневич Л. О. - Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О. Д Хоменка, Вергунов В. А. (2017)
Ашмаріна Т. І. - Етапи розвитку економіки природокористування (2017)
Ніфатова О. М. - Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти, Ващенко А. А. (2017)
Репілевська О. Ю. - Зародження і створення сільськогосподарського кооперативного руху на півдні України: минуле та сьогодення (2017)
Болотова О. О. - Науково­теоретичні засади організаційно­економічного забезпечення ефективності менеджменту персоналу (2017)
Лохман Н. В. - Інклюзивний характер ефекту інноваційної діяльності (2017)
Пилипенко К. А. - Вплив трудового потенціалу на економічну безпеку підприємств агросфери (2017)
Птащенко О. В. - Комунікаційні стратегії розвитку високотехнологічного маркетингу (2017)
Птащенко О. В. - Інтернет­технології як ефективний інструмент просування освітніх брендів, Мірошникова Є. Д., Христенко М. Ю. (2017)
Подаков Є. С. - Інвестиційно­інноваційна діяльність аграрних підприємств України як передумова підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку, Савченко М. В. (2017)
Сакун А. Ж. - Системний підхід до організації та управління виробничо­збутовою діяльністю підприємств промисловості, Пантюк І. П. (2017)
Сілецька Н. В. - Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку сучасного бізнесу (2017)
Скрипник С. В. - Методичні аспекти формування облікової інформації щодо витрат і калькулювання собівартості продукції у діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Фролова Г. І. - Умови підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю продукції підприємства (2017)
Шепель І. В. - Актуальні питання організації касових операцій та дотримання касової дисципліни на підприємстві (2017)
Олійник Т. І. - Соціально­економічні аспекти організації праці сільськогосподарського виробництва, Олійник Є. О. (2017)
Синенко О. О. - Фінансовий механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2017)
Степанова В. О. - Економічна сутність та теоретичні основи формування золотовалютних резервів, Вареник О. Ф. (2017)
Фаринович І. В. - Факторингові операції: класифікаційний підхід (2017)
Книшек О. О. - Обліково­інформаційне забезпечення аналізу та контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі фінансової та управлінської звітності (2017)
Козяр М. М. - Аналітичне визначення власних часток згинних коливань в рамі вібраційно-ножового робочого органу шнекороторного каналокопача, Зінь І. В., Серілко Л. С., Щурик В. О. (2017)
Мартиненко Г. Ю. - Можливості стандартних програмних засобів з урахування жорсткісних властивостей опор при розрахунках динаміки роторів турбомашин, Марусенко О. М. (2017)
Морачковский О. К. - Теория и практика построения управлений дискретных електро-механических систем, Беломытцев А. С., Дружинин Е. И. (2017)
Морачковский О. К. - Деформування складених індукторів із допоміжним екраном при магнітно-імпульсній обробці, Лавінський Д. В. (2017)
Ройзман В. П. - Моделювання роботи рідинного автобалансуючого пристрою. Суть явища пасивного автобалансування робота, Драч І. В. (2017)
Виноградов Б. В. - О резонансных крутильных колебаниях в приводе барабанной мельницы, Федин Д. А. (2017)
Гуліда Е. М. - Підвищення надійності пожежного відцентрового насосу ПН-40УВ, Паснак І. В., Васильєва О. Е. (2017)
Дмитрієв Д. О. - Методологія синтезу технологічного обладнання з МПС за критеріями точності, жорсткості та функціональності, Русанов С. А., Федорчук Д. Д. (2017)
Надутый В. П. - Зависимость эффективности классификации на валковом вибрационном классификаторе с гладкими валками от варьируемых параметров, Ягнюкова И. В., Ягнюков В. Ф., Сухарев В. В. (2017)
Науменко Ю. В. - Вплив ступеня заповнення обертової камери на автоколивання зернистого завантаження, Дейнека К. Ю. (2017)
Немчинов С. І. - Дослідження напружено-деформованого стану рами гідравлічного пресу поверхового (2017)
Полулях Д. А. - Распределение классов крупности при гидромеханическом грохочении рядового угля (2017)
Свєткіна О. Ю. - Застосування вібротехнології для інтенсифікації механохімічної активації та зневоднення вапняку, Франчук В. П., Богданов О. О., Лисицька С. М. (2017)
Франчук В. П. - Предпосылки использования виброщёковых дробилок в технологическом процессе разделки слитков ферросплавов, Федоскина Е. В., Кузбаков Ж. И. (2017)
Купчук І. М. - Компромісна оптимізація режимних параметрів процесу подрібнення зернової сировини при виробництві етилового спирту (2017)
Півень М. В. - Характеристики потоку сипкої суміші на віброрешеті (2017)
Твердохліб І. В. - Теоретичні дослідження стійкої роботи теркового пристрою (2017)
Франчук В. П. - Повышение эффективности работы вибротранспортёра сушильной установки, Федоскин В. А., Ерисов Н. Н., Корниленко К. И. (2017)
Яропуд В. М. - Теплоутилізатор для тваринницьких приміщень (2017)
Омельянов О. М. - Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах (2017)
Пам’яті Арнольда Євгеновича Кулінковича (2017)
Самсонов А. І. - Перспективи виявлення промислових скупчень вуглеводнів на Успенівській площі в Одеській області за даними досліджень мобільними прямопошуковими методами, Левашов С. П., Якимчук М. А., Корчагін І. М., Божежа Д. М. (2017)
Хачай Ю. В. - Виділення тепла припливного тертя на стадії формування Землі, Хачай О. О., Антипін О. М. (2017)
Миронцов М. Л. - Особливості застосування чотиризондового індукційного каротажу в тонкошаруватих розрізах Дніпровсько-Донецької западини (2017)
Балабух В. О. - Оцінювання сучасних змін термічного режиму України, Малицька Л. В. (2017)
Осадчий В. І. - Вітрові ресурси Тернопільської області, Скриник О. Я., Ошурок Д. О., Скриник О. А. (2017)
Краковська С. В. - Зміни поля опадів в Україні у XXI ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей, Паламарчук Л. В., Гнатюк Н. В., Шпиталь Т. М., Шедеменко І. П. (2017)
for the 21st Century Based on Data of Regional Climate Model Ensemble - (2017)
Шевченко О. Л. - Упорядкування стоків високомінералізованих вод з відвалів Південного Кривбасу для подолання геоекологічної кризи, Кирилюк О. С., Пігулевський П. Г. (2017)
ХІ Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища” (11–14 жовтня 2017 р., Київ, Україна) (2017)
Зміст журналу "Геоінформатика" за 2017 рік (2017)
Віднічук М. А. - Друга вища освіта в системі післядипломної освіти, Новоселецький М. Ю., Тищук В. І. (2015)
Терентьєва Н. О. - Тенденції розвитку університетської освіти: до питання класифікації (2015)
Мокрогуз О. П. - Медіаосвіта в системі післядипломної педагогічної освіти як відповідь на виклики часу (2015)
Мірошниченко О. А. - Правове регулювання системи державного управління післядипломної освіти в Україні: нові проекти та старі проблеми, Царюк С. В. (2015)
Проніков О. К. - Навчальні заклади Чернігова другої половини ХІХ століття як осередок духовності та культури (2015)
Гаркуша С. В. - Проблема здоров’язбереження в історії вітчизняної педагогічної науки (2015)
Лавріненко Л. І. - Мотиви національно-патріотичного виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (2015)
Лисенко І. В. - Підготовка вчителів у педагогічних закладах Чернігівщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Сазонова О. В. - Поняття "національні цінності" як педагогічна проблема (2015)
Гузенков С. Г. - Інноваційний складник у діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти, Сирцова О. М. (2015)
Карапузова Н. Д. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування логічного складника предметної математичної компетентності молодших школярів, Гібалова Н. В. (2015)
Коваль В. М. - Фактори впливу на підвищення мотивації до постійного професійного зростання вчителя англійської мови (2015)
Бойко М. І. - Діяльність британської ради щодо підвищення професійної компетенції вчителів англійської мови в межах післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сергієнко А. А. - Реалізація обласних науково-методичних проектів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Завалевський Ю. І. - Роль Чернігівських педагогічних зустрічей у післядипломній освіті словесників, Гальонка О. А. (2015)
Матюшкіна Т. П. - Із досвіду роботи кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання із науково-методичного забезпечення предмета "Зарубіжна література" (1995-2015) (2015)
Баран Г. В. - "О Боже, без меж милосердя твоє!". Теоретичні засади вивчення мови віршованої молитви Олександра Олеся (2015)
Дорошенко Т. В. - Інтеграційні процеси в системі підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів (2015)
Молочко С. Р. - Культурологічний підхід до вивчення поезії М. Т. Рильського в старших класах (2015)
Лютко О. М. - Модель "навчання через досвід" як ефективна та перспективна форма навчання дорослих (2015)
Кудін С. Ф. - Перевірка ефективності моделі формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін (2015)
Мартинова Н. П. - Динаміка функціональних показників організму студенток ВНЗ під впливом експериментальної методики розвитку рухових якостей на заняттях з аеробіки (2015)
Іваненко Л. І. - Новаційні підходи до виховання милосердя як один з компонентів підвищення професійної компетенції вчителів у системі педагогічної освіти (2015)
Грамбовська Л. В. - Підвищення рівня професійної компетентності вчителів математики шляхом використання електронного навчального посібника (2015)
Євтушенко Н. В. - Критерії та рівні сформованості загальнокультурної компетентності вчителя математики (2015)
Оніщенко О. В. - Тренінг як інноваційна методика навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Оранюк Б. Ю. - Особливості розвитку підліткової агресії в мережевому спілкуванні (2015)
Покришень Д. А. - Відкриті онлайн курси як інноваційна форма навчання, Корнієць О. М. (2015)
Ракута В. М. - Інститут післядипломної педагогічної освіти як центр інноваційного розвитку та міжнародного співробітництва (2015)
Приходько В. М. - Андрагогічні аспекти психологічної підготовки науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Чепурна Г. Л. - Особливості прояву перфекціонізму вчителя (2015)
Анищенко О. О. - Медіабезпека українського педагога в умовах інформаційного суспільства (2015)
Журов В. В. - До питання особистісно діяльнісної моделі сучасного педагога, Бієнко Н. А. (2015)
Іванишина В. П. - Психологічні передумови використання проектної методики для формування іншомовної компетенції в говорінні в середній загальноосвітній школі (2015)
Бурковська З. Є. - Мовна та культурна складові іншомовної комунікативної компетентності особистості (2015)
Левицька-Сосімович І. О. - Формування культури спілкування майбутніх учителів технологій (2015)
Янкова Н. І. - Літні практики як складова підготовки гуманітаріїв нового покоління (2015)
Юда Л. А. - Проблеми впровадження гендерних підходів у систему післядипломної педагогічної освіти (2015)
Вихідні дані (2015)
Афанасьева Е. С. - Граничное поведение отображений на финслеровых пространствах (2016)
Гончаренко М. В. - Усредненная модель диффузии в локально периодической пористой среде с нелинейным поглощением на границе, Хилькова Л. А. (2016)
Лiнчук Ю. С. - Про еквiвалентнiсть збурень оператора диференцiювання функцiями вiд оператора Помм’є (2016)
Галкiн О. А. - Асимптотичнi властивостi Σ-класифiкатора для багатокласових задач розпiзнавання з неелiптичним розподiлом даних (2016)
Григоренко А. Я. - Напряженно-деформированное состояние прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины при различных граничных условиях, Яремченко Н. П., Яремченко С. Н. (2016)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование водообмена между насыщенной и ненасыщенной зонами дренируемого грунта, Калугин Ю.И. (2016)
Хорошун Л. П. - Эффективные деформативные свойства волокнистых композитных материалов при физически нелинейном деформировании компонентов, Шикула Е. Н. (2016)
Булавiн Л. А. - Змiна ентропiї рiдинної системи пiд дiєю радiацiйного опромiнення, Гаврюшенко Д. А., Тарадiй К. В. (2016)
Горкавенко Т. В. - Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї, Плющай I. В., Макара В. А. (2016)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в понтических отложениях юга Украины (2016)
Кобзарь Я. Л. - Синтез фторированных в ядро бис(бензоксазиновых) мономеров с 1,4-тетрафторбензол или 4,4′-октафторбифенил диоксифенильными центральными фрагментами, Ткаченко И. М., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2016)
Савицкий Д. П. - Получение коллоидного раствора оксида графена из природного угля, Макаров А. С., Гончарук В. В. (2016)
Тiтов Ю.О. - Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1−xSrxLa2In2O7, Бiлявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В. (2016)
Лиманська Т. С. - Аналiз невпорядкованих дiлянок бiлка АIМР1/р43 мультисинтетазного комплексу людини методами бiоiнформатики, Нипорко О. Ю., Корнелюк О. I. (2016)
Франтiйчук В. В. - Вмiст РБФК/О i активнiсть асимiляцiї СО2 в онтогенезi прапорцевого листка рiзних за продуктивнiстю сортiв озимої пшеницi, Ситник С. К., Стасик О. О., Мiхно А. I. (2016)
Ястреб Т. О. - Низкомолекулярные протекторы в салицилатдефицитных растениях Arabidopsis thaliana при действии солевого стресса, Колупаев Ю.Е., Обозный А. И., Карпец Ю.В., Дмитриев А. П. (2016)
Лабудзинський Д. О. - Регуляторний ефект вiтамiну D3 на прозапальнi процеси в печiнцi мишей з експериментальним цукровим дiабетом, Кубайчук К. I., Шиманський I. О., Великий М. М. (2016)
Липська А. I. - Радiоекологiчнi дослiдження на мiсцях паливних радiоактивних випадiнь в Чорнобильськiй зонi вiдчуження, Желтоножський В. А., Нiколаєв В. I., Шитюк В. А., Кулiч Н. В., Чурюмов В. I. (2016)
Шайгородский Ю. Ж. - Політичне мислення як чинник регулювання політичного життя (2017)
Бортникова А. В. - Контемпоральний вимір дослідження органів міського самоврядування на Волині в умовах запровадження магдебурзького права (2017)
Коцан Р. И. - Сутність державних кордонів та їх місце у науковому дискурсі (2017)
Кушнарев И. В. - Методологічна основа сучасних політологічних досліджень політичної корупції (2017)
Мякушко Н. С. - Теоретичні засади дослідження соціальної політики в сучасних умовах (2017)
Головатый Н. Ф. - Інформаційна безпека сучасних суспільств в контексті глобалізаційних дестабілізуючих процесів, Голомша Н. Я. (2017)
Апончук И. А. - Знання та інформація як ключові ресурси політичної влади в сучасному суспільстві (2017)
Оснач А. М. - Особливості політики КНР із заохочення висококваліфікованої імміграції з використанням досвіду Сингапуру та Японії (2017)
Телешун Я. С. - Засоби масової інформації як інструмент боротьби фінансово-політичних груп: реалії України (2017)
Гапоненко В. А. - Суперечності інституціоналізації демократії в Україні (2017)
Левенец Е. Ю. - Вплив параконституційних практик на формування парламентських коаліцій в Україні (2017)
Палеха С. Ю. - Толерантність релігійного середовища як мета державної політики в галузі релігійного життя (2017)
Куницкий М. П. - Зовнішні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільства (2017)
Никогосян Т. А. - Специфіка політичних трансформацій на пострадянському просторі (2017)
Андрейченко А. В. - Європейський вибір як чинник модернізації українського суспільства (2017)
Левинская З. С. - Волонтерський рух як прояв громадянсько-політичної активності у кризовий період сучасної України: гендерний аспект (2017)
Шаповал К. И. - Проблемний контекст основного завдання політичної модернізації транзитної країни (2017)
Куц Г. М. - Рецензія на монографію Чальцевої Олени Михайлівни "Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика" (2017)
Наші автори (2017)
Горбачук М. Л. - Прямi й оберненi теореми теорiї наближень розв’язкiв диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi, Горбачук В. М. (2016)
Грушка Я. I. - Про часонезворотнiсть унiверсальних кiнематик (2016)
Дiксон M. Р. - Про будову груп, неабелевi пiдгрупи яких є серiйними, Курдаченко Л. А., Семко М. М. (2016)
Галкiн О. А. - Дослiдження властивостей функцiй екстраполяцiйної глибини з використанням ядерних оцiнок щiльностi (2016)
Копець М. М. - Оптимiзацiя процесу осесиметричних коливань кругового кiльця (2016)
Бастун В. Н. - Моделирование эффекта Баушингера в ортотропных материалах с изотропно-кинематическим упрочнением в условиях изотермического и неизотермического нагружения, Подильчук И.Ю. (2016)
Городецька Н. С. - Трансформацiя спектра нерегулярного хвилювання на уступi, Щербак Т. М., Нiкiшов В. I. (2016)
Камiнський А. О. - Про пластичнi лiнiї розриву у кутовiй точцi кусково-однорiдного тiла, Кiпнiс Л. А., Полiщук Т. В. (2016)
Гайдар Г. П. - Вплив iзовалентної домiшки Ge i термовiдпалiв на електрофiзичнi властивостi кристалiв кремнiю, Баранський П. I. (2016)
Григоренко Г. М. - Влияние наночастиц модификаторов на кинетику превращения в металле сварных швов высокопрочных низколегированных сталей, Костин В. А., Головко В. В., Жуков В. В. (2016)
Логвинов И. М. - Геоэлектрическая модель зон сочленения Скифской плиты с Восточно-Европейской платформой и Горным Крымом, Тарасов В. Н., Трегубенко В. Н. (2016)
Лукин А. Е. - О генезисе вторичных коллекторов нефти и газа на сверхбольших глубинах, Гафич И. П. (2016)
Казакова О. О. - Iндапамiд: квантово-хiмiчнi властивостi, Довгань Р. С., Сирова Г. О., Загородний М. I., Чекман I. С. (2016)
Ткаченко И. М. - Синтез 4,4′-бис(нонафторбифенил-4-оксифенил)-1,4-окситетрафторбензола и на его основе лестничного cпиробисиндансодержащего полиэфира, Кобзарь Я. Л., Кравченко В. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2016)
Толстов А. Л. - Получение и свойства серебросодержащих композитов на основе меламиноформальдегидного полимера, модифицированного олигодиизоцианатами различной структуры, Кобрина Л. В., Климчук Д. А., Матюшов В. Ф., Лебедев Е. В. (2016)
Акимов И. А. - Использование теории игр для выбора стратегии ограничения численности паразитического клеща Varroa destructor — возбудителя варрооза пчел, Корж А. П. (2016)
Гуда Б. Б. - Експресiя та активацiя протеїнкiнази Аkt/РКВ в нормальних тканинах, доброякiсних та високодиференцiйованих злоякiсних пухлинах щитоподiбної залози людини, Пушкарьов В. М., Журавель О. В., Пушкарьов В. В., Коваленко А. Є., Таращенко Ю.М., Тронько М. Д. (2016)
Бондар І. О. - Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. (2016)
Христокін Г. В. - Філософські типи теології в традиції грецької патристики і Візантії (2016)
Корнійчук Ю. Ю. - Релігійна дипломатія: передумови становлення й теоретичні засади розвитку (2016)
Хрипко С. А. - Духовний спадок етнокультури українців: вірування, міфологічні образи, демонологія (2016)
Кирилова О. О. - Символ символістів як філософська основа кінотеорії (2016)
Шевчук К. - Матеріальний вимір творів електронного мистецтва (2016)
Осадча Л. В. - Клабінг як прояв горизонтальної комунікативної моделі у молодіжному середовищі (2016)
Балабушка В. А. - Соціалізація середньовічних європейських традицій архітектури Чернігова (2016)
Шевченко С. Л. - Екзистенціальна еклезіологія та екуменізм Мерольда Вестфаля як "apriori" сучасної релігійної етики (2016)
Ostapchuk G. - Existential motives of ukrainian philosophical culture and its harmony with european trends, Efimenko I. (2016)
Бойко І. І. - Трансформаційні вияви сучасних соціальних змін (2016)
Немчинов І. Г. - "Зміна віх" як стратегія інтерпретації травматичного досвіду (2016)
Свищо В. Ю. - Проблема художньої творчості у спадщині Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Павловський А. С. - Антропологізм міфологічної свідомості (2016)
Мілютенко А. В. - Апологія автора у сучасній філософський думці: історико-філософський аналіз (2016)
Шелудченко И. В. - "Несчастное сознание" как субъективация базового противоречия идеологической действительности (2016)
Кучмій О. В. - Сучасні ідеї та напрями розвитку історико-філософської науки в Україні (2016)
Гордєєва І. В. - Проблема гендерної рівності в модерну добу (2016)
Томюк Н. І. - Вплив ідей Німецького Просвітництва та Класичної філософії на становлення персоналізму Бордена Паркера Боуна (2016)
Плахіна Т. С. - Порівняння процесу соціалізації та адаптації звичайної дитини та дитини з інвалідністю: філософсько-антропологічний аспект (2016)
Розпутна М. В. - Значення університетських вчителів у формуванні поглядів Джона Дьюї на німецьку класичну філософію і політику (2016)
Опанасюк Ю. І. - Протестний дискурс освітнього неолібералізму (2016)
Силадій І. - Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства (2016)
Ігнатко В. - Особливості формування моделі "народної економіки" та економічні трансформації в Україні в епоху глобалізаційних змін (2016)
Захаренко К. - Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики (2016)
Линовицька А. - Освіта як система суб’єкт-суб’єктних відносин: відповідальність як основа свободи і творчості (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Grishyna O. I. - Prophylaxis of influenza in the eldery. Is there any alternative?, Babinets O. M., Menkus O. V., Kalchenko G. R. (2017)
Pohorila М. S. - Vitamin d3: research breakthroughs and therapeutic use, Martynov A. V., Romanova E. А., Іgumnova N. І., Sidorenko Т. А., Yukhimenko V. І., Shcherbak O. M. (2017)
Kolyada T. І. - Disease-associated hla-dr polymorphism, clinical and immunological characteristics of multiple sclerosis patients in the northeastern region of Ukraine, Negreba T. V., Tupotilov O. V., Bilozorov O. P., Zelenska A. D., Kolyada O. M., Shvydka O. V., Belyavtseva O. I. (2017)
Manuilov A. M. - The analysis of the threat of reusing pet bottles for the storage of drinking water, Martynov A. V. (2017)
Shapovalov V. V. - Organizational and legal regulation procedure for circulation of extemporal medicines based on pharmaceutical law, Zbrozhek S. I., Shapovalova V. O., Shapovalov V. V. (2017)
Shevtsova O. V. - Microbiological parameters in patients with inflammatory complications after knee and hip joints endoprosthesis replacement and their diagnostic evaluation, Marushak O. P., Shapovalova O. V., Kuznetsova N. V. (2017)
Bomko T. V. - The study of some promising pharmaceutical compositions with urease inhibitory activity for the tuberculosis reactivation prevention, Martynov A. V., Nosalskaya T. N. (2017)
Manee Hans - The use of bacterial lysates in the complex treatment of patients with chronic decompensated tonsillitis, Sklyar N. I., Kalinichenko S. V., Markovich I. G. (2017)
Завалевський Ю. І. - Роль і значення етнокультурної складової професійної освіти для процесу самореалізації особистості (2017)
Зубченко Л. В. - Розвиток професійної компетентності вчителя фізичного виховання через систему творчих умінь (2017)
Кравчинська Т. С. - Показники та рівні професійного розвитку методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) у вимірі сучасного суспільства (2017)
Левченко Я. Е. - Проблема візуального відображення професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя з позиції діатропічного підходу (2017)
Лі Хан - Сутність і зміст творчої педагогічної позиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Рабецька Н. Л. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери як педагогічна проблема (2017)
Радомська А. М. - Етнокультурна позиція як поєднання особистісних якостей, актуальних з точки зору сучасної педагогічної освіти (2017)
Гопка О. М. - Навчання сольному співу як засіб формування творчого потенціалу учнівської молоді: історіографічні аспекти (2017)
Дудко Я. В. - Суб’єкти управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Ілініцька Н. С. - Зарубіжні наукові підходи до диференціації навчання (2017)
Козинець О. Д. - Прогнозування, моделювання і створення шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ ст. (2017)
Мамчур Н. С. - Виховний потенціал фольклору села Аполянка Уманського району Черкаської області (за матеріалами фольклорно-етнографічної експедиції) (2017)
Молчко У. Б. - Виховний потенціал хорових опрацювань стрілецьких пісень Нестора Нижанківського (2017)
Рудь О. М. - Організація навчально-виховного процесу в Лебединському повітовому училищі (2017)
Таможська І. В. - Заповнення викладацьких вакансій на кафедрах медичного факультету Новоросійського університету (початок ХХ століття) (2017)
Фізеші О. Й. - Трансформація змісту початкової освіти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2017)
Чагайда О. О. - Стан розвитку морської освіти в Україні (60 - 70-ті роки ХХ століття) (2017)
Черепаня М. Т. - Закарпатські педагоги кінця ХІХ – початку ХХ століття про соціальну опіку дітей (2017)
Бойченко В. В. - Особливості формування педагогічного мислення майбутніх учителів: методологія дизайн-мислення (2017)
Бондаренко В. В. - Самостійна робота студентів факультета фізичного виховання: проблеми та перспективи, Квак О. В. (2017)
Бородієнко О. В. - Результативність розвитку операційно-діяльнісного компонента професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Віщенко О. В. - Пастижерна справа як складова професійної підготовки майбутнього фахівця перукарського мистецтва та декоративної косметики (2017)
Жигірь В. І. - Сутність та особливості застосування педагогічних кейсів у професійній підготовці майбутніх учителів (2017)
Земка О. В. - Модель формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій (2017)
Лебідь О. В. - Зміст та структура навчального спецкурсу "Стратегічне управління загальноосвітнім навчальним закладом" (2017)
Лесіна Т. М. - Дослідницький імператив педагогічної практики студентів – передумова їхньої готовності до розвитку соціальних умінь і навичок дошкільників (2017)
Лопатинська І. С. - Емоційні конфлікти у системі взаємин "викладач-студент" та шляхи їх подолання (2017)
Момот О. О. - Мотивація особистості майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу (2017)
Рожелюк І. Я. - Підготовка майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності: змістовий аспект (2017)
Саюк В. І. - Формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми раннього віку, Германчук І. М. (2017)
Тадеуш О. М. - Метод проектів як форма продуктивного навчання студентів (2017)
Татарнікова А. А. - Перспективи розвитку творчої індивідуальності фахівця-музиканта у процесі професійної підготовки в контексті компетентнісного підходу (2017)
Чорпіта Р. Б. - Теоретико-методичні основи формування художнього смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки (2017)
Гориславець Є. О. - Стан сформованості професіоналізму педагогічної діяльності працівників методичних служб (2017)
Дубровіна І. В. - Педагогічне забезпечення формування позитивної мотивації вчителів на самоосвітню діяльність (2017)
Олійник Ю. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як компонент освітнього середовища (2017)
Рудa Г. С. - Рoзвитoк музичних здібнoстeй у дітeй мoлoдшoгo шкільнoгo віку (2017)
Якименко С. І. - Акмеологічний підхід до формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності, Дячук В. І. (2017)
Толубко В. Б. - Впровадження LTE - серйозний поштовх до розвитку Інтернет речей, Беркман Л. Н., Хахлюк О. А. (2017)
Отрох С. І. - Розробка структурної схеми демодулятора багатопозиційних просторових OFDM-сигналів, Кравченко В. І. (2017)
Гайдур Г. І. - Рішення задач оптимізації при проектуванні систем і мереж зв’язку, Варфоломеєва О. Г., Стець О. С., Груєнко О. М. (2017)
Сторчак К. П. - Решение технических проблем развития ИКТ с помощью интеллектуальных радиотехнологий, Примаченко В. И., Макаренко А. А. (2017)
Замаруєва І. В. - Автоматизація аналізу змісту природно-мовних текстів як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень, Барабаш О. В., Пампуха І. В. (2017)
Недашківський О. Л. - Методи побудови пасивних оптичних мереж з топологією "шина" (2017)
Кременецька Я. А. - Особливості формування сигналів міліметрового та терагерцового діапазонів для радіофотонних систем зв’язку, Фелінський Г. С., Мельник Ю. В., Бондаренко Є. О. (2017)
Жебка В. В. - Інформаційно-ентропійний метод визначення кількості управляючої інформації в мережі, Власенко В. О., Зіненко Ю. М. (2017)
Ткаченко О. Н. - Алгоритмы идентификации статических объектов, Дыщук А. С., Перепелица Н. Л., Черныш Е. М., Демченко С. А. (2017)
Аронов А. О. - Дослідження та аналіз методів управління глобальною інформаційною інфраструктурою (2017)
Глєбова Ю. А. - Розвиток реформ у рибній галузі України, Шкарупа О. В. (2017)
Яковенко В. О. - Оцінка стану зоопланктону і зообентосу річки Мокра Сура, Федоненко О. В., Тушницька Н. Й. (2017)
Аристархова Е. О. - Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) методом "Time sampling" (2017)
Федоненко О. В. - Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського) водосховища, Маренков О. М., Петровський O. O., Нестеренко О. С., Симон М. Ю. (2017)
Гейна К. М. - Промислово-біологічна характеристика тюльки (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Шашликова С. С. (2017)
Курта Х. М. - Розроблення мультиплексної ПЛР для генетичного аналізу популяцій веслоноса (Polyodon spathula Walbaum, 1792), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Шарамок Т. С. - Гісто-морфометрична структура гепатопанкреасу деяких коропових риб (Cyprinidae Rafinesque, 1810) Запорізького водосховища, Курченко В. О., Колесник Н. Л. (2017)
Єсіпова Н. Б. - Морфогістологічна оцінка цьоголіток канального сома (Ictalurus punctatus Raf., 1818), утримуваних в умовах екстремальної зимівлі, Шварц Г. В., Тучапський Я. В. (2017)
Martseniuk V. - Physiological-biochemical status of perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) and roach in conditions (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) of excessive anthropogenic pressure on the body of water, Potrokhov A., Zinkovskyi O., Prichepa M. (2017)
Галоян Л. Л. - Вплив згодовування комбікорму "Aller Aqua" на вміст вільних амінокислот у м'язах і печінці струмкової (Salmo trutta Linnaeus, 1758) та райдужної (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) форелей, Грициняк И. И., Драган Л. П. (2017)
Юрчак С. В. - Стан системи імунного захисту плідників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за різного рівня вітаміну Е та селену в їх раціоні (2017)
Грициняк І. Й. - Африканський (кларієвий) сом (Clarias gariepinus Burchell, 1822). Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Dudnikov A. - Research of the main parameters of the technological process of electric contact welding at the restoration of machine parts, Dudnikov I., Dudnik V., Gorbenko O., Kelemesh A. (2017)
Karachun V. - Analysis of efficiency of deck diverce masking from distribution-diversion glaiders by a formable embody buffer zone, Mel’nick V., Fesenko S. (2017)
Gasimov S. Yu. - Investigation of the influence of gravitational forces on the process of displacement of viscoplastic fluids, Mammadov R. S. (2017)
Korostylev L. - Development of fire resistant coating for the protection of electrical cables of fire in a closed space, Kochanov V., Geyko S., Yuresko T. (2017)
Demchenko V. - Research of mineralogical composition, structure and properties of the surface of Ukrainian ash microspheres, Simyachko Е., Svidersky V. (2017)
Zavodyannyy V. - Crystalline structure analysis of Ba3WO6 compound (2017)
Brzhezitsky V. - Analysis and comparison of metal-oxide surge arrester models, Trotsenko Ye., Haran Ya. (2017)
Shostak V. - Design of conception on lightning monitoring system for strikes to structures, Prylepa R., Kozlov O., Brzhezitsky V. (2017)
Degtiarov O. - Development of a method for measurements of the parameters of the external magnetic field of technical means, Alrawashdeh R. (2017)
Gerasimov R. - Analysis of environmental, legislative and technological aspects of the choice of non-aqueous working bodies for power plants, Kolotukhin S., Mazurin I., Sukhikh A., Granchenko P. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Zhuravska I. - Efficiency improvement of using an unmanned aerial vehicles by distribution of tasks between the cores of the computing processor, Borovlyova S., Kostyria M., Koretska O. (2017)
Raskin L. - Analysis and development of compromise solutions in multicriteria transport tasks, Sira O., Parfeniuk Y. (2017)
Dorogyy Ya. - Development of a model for optimal configuration components selection for architecture of critical it infrastructure at its designing (2017)
Dolia K. - Modeling of polygons of maximum passenger route transport accessibility by the example of the transport system of Ukraine, Davidich Y., Dolia O., Lyfenko S., Uhodnikova O. (2017)
Stanovskyi O. - Development of a symbolic image of building structure in CAD, Abu Shena O., Toropenko A., Daderko O. (2017)
Antypenko Y. - Analysis of approaches to develop of the competents system of the project team of the building company virtual logistic center creation, Ivko A. (2017)
Stanovskа I. - Development of the structure and content of SCRUM-technologies of control of fast-flowing medical projects with critical risks, Heblov I., Guriev I., Koshuljan S. (2017)
Rzayeva N. - Development of the robust algorithms and control system of technical state of construction objects (2017)
Riznyk V. - Application of super-sticking algebraic operation of variables for Boolean functions minimization by combinatorial method, Solomko M. (2017)
Abstract and References (2017)
Кам’янецька О. В. - Перспективи розвитку експортного потенціалу ринку озброєнь України (2015)
Крупська Н. Є. - Теоретико-методичні засади управління позиковим капіталом підприємства, Зубова Ю. А. (2015)
Кузнєцова Л. В. - Оцінка ефекту процесів злиття та поглинання у банківській системі України на сучасному етапі, Камбур Ю. В. (2015)
Курбацкая Л. Н. - Влияние бенчмаркинга на повышение конкурентоспособности аграрных предприятий, Донских А. С. (2015)
Ликун Н. В. - Стратегія інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі (2015)
Лісковець С. В. - Програмно-інформаційне забезпечення організації контролінгу аграрних підприємств (2015)
Мельничук Н. Ю. - Сучасний підхід щодо класифікації контролю (2015)
Москвіченко І. М. - Методи розрахунку оцінки якості діяльності підприємств транспортних послуг на прикладі транспортно-експедиторської компанії, Стаднік В. Г. (2015)
Оснач О. В. - Концептуальні засади державного регулювання діяльності туристичних підприємств в умовах конкурентного середовища (2015)
Пеньковський В. С. - Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму з метою диверсифікації підприємницької діяльності (2015)
Пеньковський С. В. - Механізми державного регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах України (2015)
Поліщук О. А. - Інвестиційна привабливість України та шляхи її поліпшення в сучасних умовах, Кифик І. І. (2015)
Руснак А. В. - Формування інвестиційної моделі сталого розвитку сільських територій регіонів України (2015)
Sieriebriak K. I. - Information system of the enterprise: the approaches, components, constituents, elements (2015)
Сова В. В. - Інтегровані маркетингові комунікації підприємств торгівлі України (2015)
Сокур М. І. - Застосування методів заохочення для мотивації персоналу, Гриценко Д. С. (2015)
Сорочан В. О. - Кластерна модель розвитку промислового туризму (2015)
Тафінцева Н. С. - Вплив податкової реформи на місцеві податки і збори на прикладі регіонального бюджету міста Ірпінь за 2010-2014 роки та І квартал 2015 року (2015)
Телешевська С. М. - Комплексна методика оцінки рівня сталого розвитку підприємств (2015)
Тимченко Л. В. - Напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетних установах (2015)
Циганюк Н. Є. - Стратегічні орієнтири регіонального логістичного маркетингу на прикладі Шацького національного природного парку, Салівончик О. М., Сидорук С. В. (2015)
Яценко І. М. - Проблеми та перспективи здійснення корпоративної соціальної відповідальності бізнесових підприємницьких структур в Україні (2015)
Нестерова М. A. - Методологические модели когнитивистики: методологическое сознание и стиль научного мышления (2015)
Кивенко И. А. - Речевой акт благодарности как коммуникативная тактика позитивной и негативной вежливости (2015)
Шкворченко Н. М. - Просодичний портрет бізнес-леді (2015)
Юзьвяк О. О. - Національно-культурна специфіка зоонімів на прикладах фразеологічних одиниць української, англійської та французької мов (2015)
Блажевич И. В. - Польское национальное меньшинство в Словакии и культурная деятельность общественных организаций (2015)
Ляшенко Д. А. - Механизм математико-картографического моделирования внешнеэкономической деятельности (2015)
Денисенко Ю. М. - Роль Уповноваженого Президента України з прав дитини у забезпеченні прав та законних інтересів малолітніх: адміністративно-правовий аспект (2015)
Дмитрук І. М. - Правове регулювання інформаційної безпеки в Україні (2015)
Єрьоменко І. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2015)
Кучер Т. М. - Ментальне оброблення доказів як етап процесу доведення у цивілістичному процесі (2015)
Лук’яненко Ю. В. - Щодо сутності затримання особи за кримінальним процесуальним законодавством України (2015)
Титул, зміст (2017)
Ludyn А. - Improvement of the cyclohexanе oxidation processr, Reutskyy V. (2017)
Tkachenko N. - Substantiation of the composition of probiotic cosmetic products for the toning of oily skin, Vikul S., Sevastyanova E., Dets N., Honcharuk Ya. (2017)
Martyntsev V. - Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator, Guzii S., Nazarenko I., Glyva V., Guzii O. (2017)
Ivasenko V. - Measurements of ash emissions from a plant for burning of radioactively contaminated wood, Schweiko V., Kulik N., Havryliuk V. (2017)
Vasiutynska K. - Development of the method for assessing the action zones of hazards in an emergency at a city filling station using geoinformation technology, Arsirii O., Ivanov O. (2017)
Dubіnіna A. - Research of toxicity of chitosan-based film-forming compositions, Letuta T., Frolova T., Savinova H., Bolshakova G., Novіkova V. (2017)
Kovalenko O. - Influence of conditions of water production from air on the microbiocenosis of condensate, Kormosh K., Velichko T., Vasyliv O., Yemonakova O. (2017)
Mazaeva V. - Calculation of physical properties of fats on their triacylgyclerole composition, Demidov I., Golodnyak V., Onopriyenko T. (2017)
Palamarek K. - Investigation of hydration and formation of structural-mechanical properties of vegetable paste with iodine-containing raw material (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Bozhanova V. - Essence and basic stages of the construction company strategic management, Kononova O., Bondarenko K. (2017)
Krykavskyi Ye. - Investigation of strategic perspectives of development of river ports in Ukraine, Shandrivska O., Wysocki M. (2017)
Kozyk V. - Justification of methodological approaches to assessing the technology transfer readiness, Mrykhina О., Mirkunova Т. (2017)
Stashchuk O. - Research of the sources of macroeconomic threats of financial security of joint stock companies (2017)
Kasych A. - Investigation of risk in the activities of higher education institutions in the context of securing their economic safety, Breus S., Khaustova Ye. (2017)
Solodova O. - Research of factors that influence the trademark policy of an enterprise, Golubyonkova O. (2017)
Shevtsiv L. - Investigation of the mechanism of interrelation between accounting and budgeting in the enterprise management system: the strategic aspect (2017)
Liakhovych H. - Classification of accounting outsourcing: compliance with modern development trends (2017)
Mykolaichuk I. - Investigation of socially responsible behavior of trade enterprises on a competent-based approach, Sylkina Y., Sychova N. (2017)
Kondiloglu A. - Information security breaches and precautions on Industry 4.0, Bayer H., Celik E., Atalay M. (2017)
Rudenko S. - Analysis of practical applying of project selection method based on the possibility theory, Andrievska V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Klyon A. - Sustainable development economy: determination of energy efficiency of private houses on the basis of data on heat gas consumption, Yefremenko V., Tochonov I. (2017)
Voloshin V. - Econometric estimation of investment factors in agro-industrial production of Ukraine, Kucher R.-D. (2017)
Pavuk O. - Overcoming the depressiveness of the resort city of Jurmala by creating a tourist and recreational zone in the region, Salajeva M. (2017)
Suska A. - Development of the estimation methodology for the commercial balance of the market of social and environmental services of forests (2017)
Kalynichenko I. - Methodological principles for the valuation of the mortgage real estate (2017)
Vaskivska K. - Influence of environmental factors on financial provision of investment activity of business entities (2017)
Todoriuk S. - Investigation of social determinant of sustainable agrarian development, Kutarenko N., Kyfyak V. (2017)
Zavadska D. - Investigation of the interaction of fiscal and monetary policies in the conditions of economic growth in Ukraine (2017)
Filippova L. - Investigation of advantages and disadvantages of market economy, Tushynska V. (2017)
Guliyeva A. - Analysis of the de-dollarization problem in developing countries on the example of Azerbaijan in the conditions of geopolitical asymmetry, Rzayeva U. (2017)
Abstract and References (2017)
Пономаренко Т. О. - Формування управлінської творчості керівників дошкільної освіти як показника їхньої управлінської культури (2017)
Любива В. В. - Дослідження компонентів та рівнів готовності майбутніх вихователів до творчої самореалізації в професійній діяльності (2017)
Зенченко Т. Ф. - Інструменти прозорості як важливий складник комплексної системи забезпечення якості вищої освіти (2017)
Тищенко Л. І. - Критичне мислення як чинник розвитку особистості майбутніх учителів (2017)
Скоробагата О. М. - Теоретико-методологічні аспекти вивчення англійської мови у педагогічному ВНЗ у міжкультурній освітній парадигмі (2017)
Чорногор Н. О. - Критерії сформованості конфліктологічної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в професійному становленні (2017)
Вєтрова О. Д. - Структурні компоненти підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку (2017)
Федорова Л. Г. - Науково-дослідна робота студентів як один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців педагогічних закладів вищої освіти, Харитоненко А. І. (2017)
Луценко Г. В. - Організаційні аспекти впровадження проектно-орієнтованого навчання для студентів інженерних спеціальностей (2017)
Вакалюк Т. А. - Особисті кабінети викладача та студента в хмароорієнтованій системі підтримки навчання бакалаврів інформатики (2017)
Міщик Л. І. - Обґрунтування сутності соціономічних професій як соціально спрямованого виду діяльності, Тюльпа Т. М. (2017)
Єгорова К. Г. - Сутність поняття "готовність майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем" (2017)
Ткаченко Л. І. - Критичне мислення як важлива складова громадянської компетентності сучасного вчителя (2017)
Коломієць М. Б. - Вступна кампанія закладу вищої освіти як система, Мирний Р. Ф. (2017)
Оршанський Л. В. - Особливості інтеграції змісту навчання в системі професійно-технічної освіти, Матвісів Я. Я. (2017)
Бірюк Л. Я. - Проблеми і можливості професійного самовдосконалення вчителів початкової школи в інтегрованому навчальному середовищі, Пішун С. Г. (2017)
Папушина В. А. - Науково-методичне забезпечення процесу формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури (2017)
Баранник Н. О. - Удосконалення синтаксичної компетентності студентів-філологів засобами самостійної роботи (2017)
Гончаренко А. М. - Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку: тенденції практики та вимога часу (2017)
Загородня Л. П. - Якість освітніх послуг як компонент іміджу дошкільного навчального закладу (2017)
Удовиченко І. В. - Особливості формування системи навчальних понять з географії в учнів старшої школи (2017)
Грудинін Б. О. - Результати дослідження ефективності авторської моделі розвитку дослідницької компетентності старшокласників з фізики (2017)
Саблук А. Г. - Роль освітнього середовища медичного коледжу в професійному зростанні молодших спеціалістів сестринської справи (2017)
Данченко І. О. - Вольова (енергетична) складова педагогічної технології формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Каліш В. А. - Формування громадянської свідомості майбутніх філологів у процесі вивчення лінгвістичних курсів (2017)
Самусь Т. В. - Реалізація ідей здоров’язбереження під час формування практичних умінь майбутніх викладачів професійного навчання, Апьонкін Ю. В. (2017)
Галущак І. Є. - Професійна мотивація майбутніх економістів у процесі вивчення правових дисциплін (2017)
Бхіндер Н. В. - Філософсько-концептуальні основи професійної підготовки прикордонників у республіці Індія (2017)
Наконечна О. В. - Міждисциплінарна інтеграція в змісті теоретичної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками (2017)
Метанет Мамедова Мирфаяз гызы - Некоторые проблемы обучения устному речевому общению на английском языке студентов языкового вуза (2017)
Мамедова Судаба Мамед кызы - Современное состояние методики формирования межкультурной коммуникативной компетенции у студентов – азербайджанцев при обучении русскому языку (2017)
Городиська В. В. - Програмне забезпечення духовного виховання у сучасних вітчизняних закладах дошкільної освіти (2017)
Паласевич І. Л. - Організаційно-педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей середнього дошкільного віку (2017)
Коренева І. М. - Екологічна та розвивальна освіта як історичні витоки освіти для сталого розвитку (2017)
Рассказова О. Л. - Освітні івенти як засіб формування громадянськості в неформальній освіті дорослих (2017)
Кондур О. С. - Глобальні процеси та інтеграція педагогіки і менеджменту в освіті України в контексті європейської освітньо-наукової системи (2017)
Таможська І. В. - Науково-педагогічна діяльність на фізико-математичному факультеті новоросійського університету (1865–1917 рр.) (2017)
Плугіна А. П. - Аналіз європейського та вітчизняного досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа-освітніх умінь (2017)
Корнієнко Т. М. - Соціально-педагогічні проблеми захисту дітей на початку ХХ століття (2017)
Федорович А. В. - Складові елементи українського народного дитинознавства (2017)
Ефимушкин А. С. - О многозначных решениях задачи Римана–Гильберта в многосвязных областях (2016)
Семочко Н. С. - Зростання розв’язкiв дробових диференцiальних рiвнянь, Чижиков I. Е. (2016)
Танцюра М. В. - Про рiвняння Маккiна–Власова з нескiнченною масою (2016)
Куссуль Н. Н. - Информационные технологии глубинного машинного обучения для анализа изменений земного покрова, Шелестов А. Ю., Лавренюк Н. С., Бутко И. Н. (2016)
Глухов А.Ю. - Про поширення вiсесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих матерiалах з початковими напруженнями при проковзуваннi шарiв (2016)
Грабовский П. А. - Фильтрование воды через зернистый слой с убывающей скоростью (2016)
Поляков Н. В. - К вопросу об ударном взаимодействии тела и жидкости со свободной поверхностью при наличии отрыва, Гоман О. Г., Катан В. А. (2016)
Булавiн Л. А. - Швидкiсть та поглинання звуку в розчинi нiтробензол–н-гексан поблизу критичної температури розшарування, Бiлоус О. I., Свечнiкова О. С. (2016)
Лисечко В. О. - Ближнє акустичне поле кругової апертури, утвореної зрiзом вершини напiвнескiнченного конуса, Куриляк Д. Б. (2016)
Лукин А. Е. - Перспективы нефтегазоносности глубокозалегающих уолсортских карбонатных куполов в центральной части Днепровско-Донецкой впадины, Гафич И. П., Макогон В. В., Холодных А. Б. (2016)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий iзотопний вiк гранiтiв Вознесенського масиву (Iнгульський мегаблок Українського щита), Сьомка В. О., Курило С. I., Донський М. О., Бондаренко С. М., Довбуш Т. I. (2016)
Захаркiв I. Б. - Твердофазна мiкроекстракцiя алiфатичних альдегiдiв C5−C8 з подальшим газохроматографiчним визначенням для дiагностики раку легень, Зуй М. Ф. (2016)
Ткаченко И. М. - Синтез полиэдрального олигомерного силсесквиоксана, содержащего в органической оболочке ядра азобензольный хромофор с гидроксиметиленовой группой, Кобзарь Я. Л., Сидоренко А. В., Шекера О. В., Шевченко В. В. (2016)
Бабенко Л. М. - Лiпоксигеназна активнiсть в онтогенезi водної папоротi Salvinia natans (L.) All, Скатерна Т. Д., Косакiвська I. В. (2016)
Дегтяренко Е. В. - Флуктуация численности и разнообразия моллюсков – основное свойство бентосных сообществ Утлюкского лимана, Анистратенко В. В., Халиман И. А. (2016)
Гулевський О. К. - Вплив низькомолекулярної (до 5 кДа) фракцiї з сердець новонароджених поросят на бiохiмiчнi показники сироватки кровi щурiв пiсля iнфаркту мiокарда, Абакумова О. С., Моiсєєва Н. М., Горiна О. Л., Моiсєєв А. I. (2016)
Герасименко В. І. - Узагальнене кінетичне рівняння Фоккера − Планка відкритих квантових систем (2018)
Kurdachenko L. A. - On analogs of some group-theoretic concepts and results for Leibniz algebras, Subbotin I. Ya., Semko N. N. (2018)
Миронцов Н. Л. - Численное решение обратной задачи индукционного каротажа для тонкослоистых разрезов типа "рябчик" (2018)
Багно А. М. - О локализации поверхностных волн в слое идеальной сжимаемой жидкости, взаимодействующем с упругим полупространством (2018)
Мейш В. Ф. - Динаміка конічних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях, Мейш Ю. А., Бєлов Є. Д. (2018)
Потоцька В. В. - Вплив товщини приелектродного шару на дифузійний імпеданс, Гічан О. І., Скриптун І. М., Омельчук А. О. (2018)
Бошицька Н. В. - Нанодисперсний феромагнітний порошок α-Fe, отриманий синтезом із цитратів заліза, для медичного призначення (2018)
Гуров Е. П. - Каменецкая импактная структура на Украинском щите, Николаенко Н. А., Шевчук Е. А., Ямниченко А. Ю. (2018)
Романчук І. Ф. - Оцінка вологості ґрунту за допомогою супутникових знімків Sentinel-2 (на прикладі Баришівського полігону Київської області), Сахацький О. І., Апостолов О. А. (2018)
Церклевич А. Л. - Фигура литосферы Земли и геотектоника, Шило Е. А. (2018)
Варварін А. М. - Парофазна конденсація етиллактату до лактиду на SnO2/SiO2 каталізаторі, Левицька С. І., Брей В. В. (2018)
Тітов Ю. О. - Умови існування одно- та двошарових сполук (MeII,Ln)n+1BnO3n+1, Слободяник М. С., Полубінський В. В. (2018)
Чекман І. С. - Оригінальний метаболітотропний препарателгацин: квантово-хімічні властивості та особливості фармакологічної дії, Казакова О. О., Довгань Р. С., Нагорна О. О., Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В., Сирова Г. О., Загородний М. І. (2018)
Мельнічук Н. С. - Інгібування гемаглютенін-гліканової взаємодії комплексами олігорибонуклеотидів з D-манітолом, Ткачук З. Ю. (2018)
Оленєва В. Д. - Вплив УФ-В на транскрипційні профілі генів основних білків, залучених до розвитку аутофагії за участю мікротрубочок, Литвин Д. І., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2018)
Title (2017)
Contents (2017)
Lazzarotto S. - Induced effects by oxidation with potassium permanganate on the thermal, morphological, colorimetric and pasting properties of corn starch, Bet C., Hornung P., Lazzarotto P., Schnitzler E. (2017)
Pylypenko I. - Methodology for accelerated monitoring and assurance of sanitary quality and food safety, Pylypenko L, Yamborko A., Danylova O. (2017)
Nosenko T. - Comparison of biological value and technological properties of oil seed proteins (2017)
Kuzmin O. - Effects of the water desalting by reverse osmosis on the process of formation of water-alcohol mixtures. 1H NMR spectroscopy studies, Suikov S., Niemirich O., Ditrich I., Sylka I. (2017)
Oyeyemi S. D. - Assessment of the nutritional potentials of Theobroma cacao L. and Coffee liberica W. Bull, Tedela P. O., Oyedeji O. E. (2017)
Bass O. - Investigation of viscous characteristics of ice cream mixtures with starch syrup, Polischuk G., Goncharuk E. (2017)
Ostapenko V. - Sensory and chemical attributes of dessert wines made by different freezing methods of Marselan grapes, Tkachenko O., Iukuridze E. (2017)
Culha S. T. - Influence of Seasonal Environmental Changes on The Biochemical Composition of Sea Cucumber (Holothuria tubulosa Gmelin, 1791) in The Dardanelles Strait, Celik M. Y., Karaduman F. R., Dereli H., Culha M., Ozalp H. B., Hamzacebi S., Alparslan M. (2017)
Niemirich O. - Restoring and emulsifying properties of the dried meat semi-finished product, Pogozhich M., Petrusha O., Havrysh A., Vasheka O. (2017)
Kuzmin O. - Identification of equilibrium state of hydroxyl protons in vodkas by 1H NMR spectroscopy, Suikov S., Koretska I., Matiyashchuk O., Poliovyk V. (2017)
Haratiyan F. - Removal of Cd and Pb ions from model solutions using natural sorbent, Hakimzadeh V., Abedi M. R. (2017)
Olaoye Jo. O. - Drying rate and quality attributes of foam-mat dried tomato pulp, Obajemihi O. I. (2017)
Arych M. - Main problems of personal insurance and directions of their solution in the context of increasing the competitiveness of the insurance market (2017)
Kathane M. - Purchasing pattern of bakery products among working and non-working women in Central India: Effect of socio-economic factors, Sharma R. (2017)
Popovici C. - InoBioProd: innovation challenges and scientific perspectives, Caragia V., Cartasev A., Migaltiev O., Coev G., Golubi R., Bogdan N., Grumeza I. (2017)
Анотації (2017)
Instructions for authors (2017)
Дятлова В. В. - Інноваційне підґрунтя розвитку зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах (2017)
Черниш О. І. - Розвиток сфери послуг у постіндустріальному середовищі (2017)
Дейч М. Є. - Формування та адаптація нових форм соціальної політики в громадянському суспільстві (2017)
Орлова Н. С. - Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України (2017)
Солоха Д. В. - Побудова теоретичного базису сталого функціонування соціо-економічних систем, Бєлякова О. В. (2017)
Дубас Р. Г. - Формування стратегії розвитку підприємств лісового господарства України, Камратов С. В. (2017)
Шкрабак І. В. - Економічні аспекти та перспективи дивесифікації джерел енергопостачання у старопромислових регіонах України, Харченко О. С. (2017)
Дубницький В. І. - Інтернет-маркетингова система промислового підприємства: концепція побудови, Дробот С. А., Овчаренко О. В. (2017)
Воронкова О. М. - Страховий ризик як основа формування теорії страхової системи, Позднякова Л. О. (2017)
Макаренко М. В. - Особливості обґрунтування управлінського рішення на основі критерію ефективності, Сапельнікова Н. Л., Оніщенко В. В. (2017)
Рекова Н. Ю. - Особливості процесу фіскальної децентралізації в Україні, Чистюхіна Ю. А. (2017)
Tanchyk О. - Innovative foundation for creative thinking and professionalism development of managers and economists (2017)
Дихнич Л. П. - Формування організаційно-проектних засад реалізації концепції модельного бізнесу в Україні (2017)
Мицак О. В. - Організаційно-економічний механізм кредитування споживчого ринку, Бублик Л. Я. (2017)
Мойсеєнко К. Є. - Трансформація структури джерел формування доходної частини місцевих бюджетів в окремих країнах колишнього СРСР, Долозіна І. Л. (2017)
Сковоринська О. І. - Стандартизація як фактор підвищення якості та ефективності української логістики, Попова Ю. М. (2017)
Чернишов О. Ю. - Сучасні проблеми стабільного соціально-економічного розвитку малих міст Донецької області (2017)
Гірман О. С. - Особливості використання ресурсного підходу в процесі управління регіональним розвитком (2017)
Борисяк О. В. - Оптимізаційний інструментарій відбору технологій формування персоналу підприємств (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Mikulich O. - Investigation of the shock waves impact on the dynamic stress state of medium with the system of tunnel cavities, Shvabjuk V. (2017)
Siaskyi A. - The flow of concentrated force through open elastic rod to the contour of the curved hole in infinite plate, Siaskyi V., Nataliia S. (2017)
Yavorskyi A. - Methodology for geodynamic risk determination in the areas with broaching engineering structures, Tsykh V., Poberezhnyi L. (2017)
Hrabovskyy R. - Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline, Mazur M., Hrytsanchuk A., Habinskyy V. (2017)
Luchko J. - Diagnostics of the main gas pipelines and assessment of their residual life under the conditions of long-term operation, Ivanyk E. (2017)
Hromyak R. - Recommendations for designing cellular wall polyethylene pipes placed in the soil, Dorosh M., Stashchuk M. (2017)
Lutsiv I. - Defining parameters of elastic-safety clutches for screw conveyers, Hevko I., Dubynyak T., Manzii O. (2017)
Samoilenko O. - The issue of improve the manufacturability of devices for manipulating by miniature objects (2017)
Myronenko Y. - Heavy vertical lathe equivalent elastic system modeling, Mirantsov S., Huzenko D. (2017)
Hevko I. - Experimental research of power parameters of the process of forming a shelf on screw blank, Hypka A., Krugluk O. (2017)
Rybak T. - Analytical and applied model of absorption in the seed grain dresser and pelletizer system, Tson O., Stashkiv M., Boyko A., Tson A. (2017)
Shevchenko S. - Analysis of risks while connecting to the power supply system of the administrative building of the kinetic energy storage unit for the purpose of load regulation, Savchenko N. (2017)
Andriychuk V. - Use of solar energy for the outdoor lighting of Ternopil, Filyuk Y. (2017)
Boiko I. - Model of nanoporous medium with charged impurities, Petryk M., Mykhalyk D. (2017)
Publish pages (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Yukalo V. - Proteolytic systems of lactic acid microorganisms: a review, Krupa K. (2017)
Nikovska K. - Influence of adding of laurel essential oil extracts on salad dressings properties, Stefanova S., Stefanov L., Damyanova S., Stoyanova A., Gubenia O. (2017)
Kuzmin O - Production of active coal from pyrolyzed wood wastes by alkaline activation of KOH, Tamarkina Ju., Shendrik T., Zubkova V., Koval O., Roman T. (2017)
Kalugina I. - The nutritional value of desserts with the addition of Gooseberry family raw materials from the Northern Black Sea Region, Telegenko L., Kalugina Yu., Kyselov S. (2017)
Nikolova M. - Influence of genotype and crop year on carotenoids content of peels from Bulgarian tomato cultivars, Taneva D., Prokopov Ts., Hadjikinova M. (2017)
Drobot V. - Nutritional value and consumer properties of bakery products with fructose for diabetic nutrition, Shevchenko A. (2017)
Rege S. A. - Pro- and antioxidant activity of curcuminoids with lecithin in sunflower oil, Momin Sh. A. (2017)
Gusyatynska N. - Inhibition of microbiological processes in sucrose extraction, Nechypor T. (2017)
Akther Sh. - Comparative studies on the quality of sandesh from cow milk chhana with soy-milk chhana addition, Shahriar Sh. Sh., Alam K., Matin A., Sarwar N. (2017)
Kashyrina Ya. - Mathematical modeling of Pickering emulsions stabilization process by solid nanoparticles, Muratov O., Sokolskyi G., Miroshnikov O. (2017)
Grek O. - Determination of moisture connection forms of protein-herbal clots, Onopriichuk O., Tymchuk A., Chubenko L. (2017)
Vytvytskyi V. - Pressure and temperature influence on the friction coefficient of granular polymeric materials on the metal surfaces, Mikulionok I, Sokolskyi O, Gavva G. (2017)
Shevchenko O. - Thermodynamic analysis of systems anaerobic fermentation, Sokolenko A., Vasylkivskyi K., Stepanets S. (2017)
Kornienko Ya. - Non-uniform fluidization in auto-oscillating mode, Haidai S. (2017)
Анотації (2017)
Instructions for authors (2017)
Матвійчук Н. М. - Фінансово-правові засади регулювання грошового обігу в Україні, Бурлачук Н. Ю., Панькевич В. М. (2015)
Панькевич В. М. - Проблеми податкового реформування в Україні на сучасному етапі розвитку, Гороховська Ю. І., Кровіцка Я. А. (2015)
Юхно М. О. - Окремі аспекти гарантій забезпечення права на захист за кримінальним процесуальним законодавством України (2015)
Герасимова О. І. - Вироблення індивідуальних стратегій формування рефлексивних умінь у студентів вищих навчальних закладів (2015)
Єжова Т. Є. - Педагогічні умови забезпечення права дітей на вільне висловлення думки та отримання інформації (2015)
Ковальчук Л. І. - Організації навчального процесу у вітчизняній школі: педологічний аспект (перша третина ХХ століття) (2015)
Кричківська О. В. - Організаційно-педагогічні умови оптимального формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Лобач Н. В. - Реалізація технології формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу (2015)
Олішевич В. М. - Педагогічні умови формування позитивної мотивації студентів ВНЗ до вивчення іноземних мов (2015)
Проценко Н. Д. - Маркетингова компетентність як складова професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Трутень С. С. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу "Робочі машини", Пашинський Л. М. (2015)
Фурс Т. І. - Структура професійної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов (2015)
Буряк В. В. - Прогностическая значимость рутинного применения комбинированного суточного мониторирования артериального давления и электрокардиограммы у пациентов с артериальной гипертензией, Наумова В. А. (2015)
Буряк В. В. - Клінічна характеристика гемодинамічних та ремоделінгових аберацій у практично здорових осіб, Наумова В. О. (2015)
Дуднікова М. О. - Сучасні аспекти етіології дисколоритів зубів (2015)
Еліашова А. - Вихідні умови для застосування раціональної моделі профілактики стоматологічних захворювань в Україні, Мочалов Ю. О., Клітинська О. В., Розлуцька В. З. (2015)
Москалюк О. П. - Гістологічні зміни яєчка під впливом контакту сім’яного канатика з поліпропіленовим імплантатом, Давиденко І. С., Шкварковський І. В., Нестерчук А. П., Курка С. В. (2015)
Павлюкович Н. Д. - Психосоматичний статус хворих на ішемічну хворобу серця, цукровий діабет 2-го типу та анемію, Павлюкович О. В., Чимпой К. А. (2015)
Баланчук Т. І. - Дослідження нітратного забруднення рослинної сировини видів роду Carduus L., Мазулін О. В. (2015)
Капшик І. Й. - Тематичний цикл "Пори року" в образотворчій спадщині європейського мистецтва: питання жанрової специфіки (2015)
Арефнія С. В. - Профілактика та психокорекція професійного вигорання працівників державних органів влади (законодавчої) (2015)
Бачинська Х. П. - Психологічні особливості студентів з високим рівнем визначеності стилю життя (2015)
Іванків І. І. - Соціально-психологічні особливості кіберпростору (2015)
Борисенко М. І. - Волонтерська діяльність як одна із форм благодійництва (2015)
Комих Н. Г. - Соціологічний вимір ціннісної компоненти екологічної культури (2015)
Сергиенко Е. В. - Бессмысленность как социальный объект в исследованиях смысложизненной проблематики (2015)
Красіловська З. В. - Історичні передумови виникнення та розвитку інституту медіації (2015)
Кульчій І. О. - Аналіз програм розвитку державної молодіжної політики в Україні, Лебедин Т. В. (2015)
Лебедева Н. А. - Философское осмысление проблем человека в культурном контексте современного православного кино (2015)
Катріч К. В. - Стиль ведучого як вагома складова в авторських програмах формату "тревел-журналістика", Демченко С. В. (2015)
Ібрагімов Е. Ю. - Формування фахової культури студентів медиків засобом культури здоров´я (2015)
Ткачук О. Г. - Формування компетентності лідерства у майбутніх лікарів (2015)
Іваненко А. - "…И царское величество въ Умань пошлеть" (До питання запровадження московських гарнізонів на Правобережній Україні) (2016)
Касьянова Н. - Державний переселенський апарат в Українській РСР (1940-1960-ті рр.) (2016)
Даниленко С. - Історія становлення податкових органів Київщини в засобах відомчої періодики (1919-1922 рр.) (2016)
Шарпатий В. - Особливості впровадження карткової системи в УРСР (1929-1935 рр.) (2016)
Богатирчук К. - Медичне обслуговування та повсякденна гігієна учнівської молоді України доби "застою" (2016)
Гуменюк В. - Соціально-побутове становище робітничого населення Київщини в умовах промислової модернізації 1920-1930-х рр. (2016)
Мельник І. - Дозвіллєво-культурний вимір повсякденого життя студентсва України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Борчук С. - "Енциклопедія українознавства": підвалини та передумови написання (2016)
Желєзко А. - Роль архівних установ Київщини у становленні і розвитку історичного краєзнавства в 1917 – 1930-х рр. (2016)
Марчук О. - Закон про школу (1959 р.): обставини його прийняття (2016)
Коляда І. - "Титан національного відродження" та "ворог українства": до історії взаємин Пантелеймона Куліша та Михайла Юзефовича (2016)
Ніколайчук Д. - Павло Іванович Гессе – київський цивільний губернатор: етапи життєвого шляху та службової діяльності (2016)
Терещенко О. - Феномен малої Батьківщини І. Нечуя-Левицького як фактор впливу на формування світогляду митця (2016)
Дзюбленко І. - Історичні аспекти та передумови розвитку туризму в Європейському регіоні, Сеничич В. (2016)
Журавльова Л. - До проблеми комерціалізації космічної діяльності США (2016)
Стоян Т. - Міжнародна взаємодія архівних інституцій Канади в галузі архівних електронних ресурсів, Стоян П. (2016)
Королько А. - Румунська окупація Покуття й Галицької Гуцульщини (травень-серпень 1919 р.):передумови, перебіг, наслідки (2016)
Черкас Т. - Діяльність громадських організацій України та Німеччини з пошуку й перепоховання жертв Другої світової війни (1990-ті – 2014 рр.) (2016)
Павловський Є. - Голодомор 1932-1933 рр. у світлі опублікованих джерел (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сосновська О. О. - Генезис поняття ризику як економічної категорії (2017)
Бабій Г.Я. - Соціальний механізм активізації інвестиційноінноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні (2017)
Мащенко С. О. - Cучасні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій в транспортну галузь України, Вибла К. О. (2017)
Поляков М. В. - Міжнародне інституціональне середовище становлення економіки знань в умовах глобалізації (2017)
Алексеєнко Л. М. - Фінансові послуги на ринку житла: проблематика оцінювання з позиції соціальної ефективності, Карпа І. С. (2017)
Андрейченко А. В. - Типологія відходів в АПК: вітчизняний та європейський досвід (2017)
Божанова В. Ю. - Практичні рекомендації щодо розвитку лісопромислового комплексу України в геоекономічному аспекті, Кононова О. Є., Бондаренко К. Є. (2017)
Божанова В. Ю. - Социальная составляющая устойчивого развития регионов Украины: основные подходы и аспекты исследований, Орловская Ю. В., Овечкина Е. А. (2017)
Пуліна Т. В. - Аналіз розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств запорізького регіону, Єршов С. В. (2017)
Чала В. С. - Особливості інформаційно - аналітичного забезпечення економічної політики на прикладі регіональних програм екологічного зеленого будівництва, Мащенко С. О., Алієв Р. А., Дригола К. В. (2017)
Штефан Н. М. - Інституціональні перетворення - запорука успішного інноваційного розвитку України (2017)
Ватаманюк О. С. - Іпотечний кредит як інструмент розвитку фінансового ринку в Україні (2017)
Матюшенко С. В. - Оцінка системного ризику ліквідності банківської системи України, Бєлова І. В. (2017)
Швайдак В. М. - Застосування макроекономічних функцій при консолідації фінансових посередників та взаємодії з реальним сектором економіки, Серотюк Б. В. (2017)
Лецер Ю. О. - Структурний аналіз когнітивної карти бізнес-моделей підприємств з розробки інформаційних технологій (2017)
Плотницька С. І. - Маркетингові інструменти в розвитку малого та середнього бізнесу (2017)
Ползікова Г. В. - Діагностування банкрутства на підприємстві, Гильов В. В. (2017)
Харченко Ю. А. - Моделювання основних фінансових і операційних показників операторів мобільного зв’язку в Україні, Вербицька І. М. (2017)
Пархоменко О. В. - Людина майбутнього в умовах формування інформаційно-знаннєвої парадигми цивілізаційного розвитку, Пархоменко В. Д. (2017)
Кваша Т. К. - Науково-технологічні парки: теоретичні та практичні аспекти створення й міжнародний досвід розвитку (2017)
Куранда Т. К. - Фінансове забезпечення науково-технічних пріоритетів у світі та Україні, Кочеткова О. П., Осадча А. Б. (2017)
Прудка О. В. - Китайський досвід державного стимулювання інноваційної діяльності (2017)
Рожкова Л. В. - Державна підтримка розвитку інновацій на галузевому рівні (2017)
Федулова С. О. - Інвестиційна діяльність у сфері інженерно-технічної інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення (2017)
Yehorov I. Yu. - Innovation support measures in Ukraine: some legislative and organizational aspects (2017)
Андрощук Г. О. - Реформа патентної системи США: аналіз змін (ІІ частина), Работягова Л. І. (2017)
Kiriukhin M. M. - Multilevel certification system for engineers (2017)
Кірсенко М. В. - Поневіряння Вчительки Життя на манівцях перехідної долі (2017)
Смерека Б. В. - Поняття "урочище" в актових і фіскальних документах Руського воєводства XV–XVIII ст. (2017)
Багро С. О. - "Сімейні справи": поняття Вітчизни через метафору родини в козацькій спільноті (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2017)
Щербак В. О. - Державні засади Гетьманщини і російський абсолютизм на рубежі XVII–XVIII ст. (2017)
Смірнов О. В. - Мова підписів унійних священиків Наддніпрянщини в ґродських книгах 1768 р. (2017)
Орел Ю. В. - Городельська маніфестація 1861 року у світлі документів (2017)
Диса К. Л. - Путівник як дзеркало смаку: естетичні судження на сторінках київських путівників зламу ХІХ–ХХ ст. (2017)
Ковшун Л. І. - Цивілізування Сходу в історичному наративі Міхала Бобжинського: від Польщі як "primus inter pares" до "марного розпорошення життєвих сил на східному просторі" (2017)
Бетлій О. В. - Культура доносів та винайдення "внутрішнього ворога" в Києві в роки Першої світової війни (2017)
Свєженцев М. Д. - Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму (2017)
Клименко О. М. - "16 лет в СССР": спогади Фредеріка Леграна (2017)
Букрєєв Т. Б. - Радянська та модерна українська історіографія феномену дитячої безпритульності в Україні в період формування радянської тоталітарної системи (2017)
Ферт А. О. - Між паперовим та всебічним контролем: комісії сприяння та православні громади Києва у 1970–1980-х роках (2017)
Бажан О. Г. - Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції (2017)
о. Мицик Ю. А. - Важливий документ з історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Фролов В. С. - Деякі шляхи розвитку спроможностей військ (сил) для їх застосування у гібридній війні, Саганюк Ф. В., Овчаренко С. М. (2017)
Семененко В. М. - Аналіз основ стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони, Антоненко С. І. (2017)
Тимошенко Р. І. - Аналіз практики проведення операцій НАТО з підтримання миру і безпеки, Федянович Д. Л., Шпура М. І., Андріянова Н. М. (2017)
Голінко В. В. - Обґрунтування показників та критеріїв оцінки ефективності організації взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки, Гулеватий Д. Ю., Мостовий А. І. (2017)
Крутов В. В. - Методика роботи штабу прикордонного загону з організації використання мобільного підрозділу, Яїчко О. М. (2017)
Стрельбицький М. П. - Зміна конфігурації системи протидії транскордонним загрозам на кордонах Євросоюзу, Філіппов С. О. (2017)
Білокур М. О. - Окремі аспекти виконання заходів програмно-цільового планування з урахуванням циклічного розвитку технологічних укладів, Гупало А. Ю., Розумний О. Д. (2017)
Сурков О. О. - Методичний підхід до оціню-вання технічних параметрів однотипних військових засобів у ході планування на основі спроможностей (2017)
Бойко Р. В. - Формування підходів до планування спроможностей військ (сил) з врахуванням їх ресурсного забезпечення, Бутенко М. П., Гудим В. М. (2017)
Грицюк В. В. - Аналіз сучасної нормативно-правової бази у сфері електронної ідентифікації та автентифікації користувачів існуючих та перспективних інформаційних систем, Кульчицький О. С., Зотова І. Г., Гудим В. М. (2017)
Кива В. Ю. - Аналіз існуючих методів кібернетичної розвідки інформаційно-телекомунікаційних мереж, Дрозд Ю. С. (2017)
Рибидайло А. А. - Формування дієвого резерву кандидатів для просування по службі та його використання під час підготовки і прийняття кадрових рішень, Турейчук А. М., Прокопенко О. С., Дергильова О. В. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Шляхи інтеграції даних інформаційних систем управління оборонними ресурсами, Андрощук О. В., Петрушен М. В., Бичков О. С. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Шляхи підвищення оперативності електронного документообігу на основі стандартів організації обміну інформацією між штабами НАТО, Кондратенко Ю. В., Руденська Г. В., Васюхно С. І. (2017)
Тимошенко Р. І. - Аспекти практичної реалізації макету інформаційно-аналітичної системи фіксації обстрілів для Української сторони СЦКК, Федорієнко В. А., Прокопенко О. С. (2017)
Хомчак Р. Б. - Аналіз методичного апарату для порівняльного оцінювання бойової могутності збройних сил різних країн світу та напрями його подальшого розвитку (2017)
Прозапас І. М. - Досвід побудови системи ISTAR в АТО, особливості впровадження та перепони на шляху до підвищення бойової ефективності вогневих підрозділів (2017)
Бабій Ю. О. - Класифікація та перспективи розвитку технічних засобів охорони та захисту кордону, Поліщук В. В. (2017)
Прокопенко О. С. - Варіант побудови рейтингу військовослужбовців на основі таксономічного аналізу, Рибидайло А. А., Турейчук А. М., Комолаєва Т. М. (2017)
Гашимов Є. Г. - Моделювання процесу виявлення невидимих військових об'єктів місцевості за допомогою БПЛА, Байрамов A. A. (2017)
Дюбанов О. О. - Системний підхід до регулювання проблемних процесів автотехнічного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України (2017)
Храпач Г. С. - Національна могутність як чинник стійкості держави в умовах загострення міжнародної конфліктності (2017)
Вимоги до статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Малиш Л. О. - Класичні принципи та правила досліджень соціальної стратифікації (2017)
Оксамитна С. М. - Освітня нерівність в українському суспільстві: соціальні детермінанти освітніх переходів, Хоменко Л. В. (2017)
Переверзєв О. С. - Сучасні практики використання новітніх неопитувальних методів збору даних у соціології (2017)
Нагорняк К. М. - Уточнена теорія базових цінностей Ш. Шварца: попередні результати адаптації методики PVQ-57 в Україні (2017)
Прохорова А. А. - Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю (2017)
Maltseva K. - Cultural models and belief systems: detection and quantitative assessment of the threshold of shared collective knowledge (2017)
Domashchenko M. - The structure of the Ukrainian musical taste: exploratory latent class analysis of Ukrainian musical preferences (2017)
Марценюк Т. О. - Чинники подолання "скляної стелі" в бізнесі в Україні, Адамська К. В. (2017)
Kostiuchenko T. - Gender-based discrimination in Ukrainian enterprises: comparison of the views of experts, top-managers, and personnel, Martsenyuk T., Shurenkova A. (2017)
Басій Р. М. - Стигматизація психічно хворих з погляду їхніх родичів на прикладі фокус-групового дослідження матерів психічно хворих (2017)
Відомості про авторів (2017)
Синяченко О. В. - Артралгический синдром: верификация, валидизация и оценочные подходы, Пасиешвили Л. М. (2017)
Звягинцева Т. Д. - Патологические состояния после холецистэктомии: от патогенеза к лечению, Шаргород И. И. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Паллиативная медицина и семйный врач – прошлое, настоящее, будущее, Чернякова И. А., Неффа М. Ю., Кармазина И. С. (2017)
Опарин А. А. - Ультразвуковое исследование желчного пузыря в норме и при патологии, Опарин А. Г., Лаврова Н. В., Новохатняя А. Е. (2017)
Журавлева Л. В. - Ожирение как мультидисциплинарная проблема – клиника, диагностика, лечение, Рогачева Т. А. (2017)
Тондий Л. Д. - Лечение минеральными водами в практике семейного врача, Зинченко Е. К., Щерба А. А., Закревская Е. Л. (2017)
Опарин А. А. - Медицина Древнего Египта (2017)
Зинченко Е. К. - Кафедре физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины ХМАПО 90 лет!, Тондий Л. Д., Васильева-Линецкая Л. Я., Роздильская О. Н., Нечипуренко О. Н., Кас И. В., Бондаренко С. В., Калюжка А. А., Земляная О. В., Щерба В. А., Устименко Т. П., Закревская Е. Л. (2017)
Зинченко Е. К. - Перспективы развития системы медицинской реабилитации в Украине (2017)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Физическая и реабилитационная медицина: история развития, реалии и перспективы имплементации в национальную медицину Украины (2017)
Роздильская О. Н. - Основные клинические аспекты применения лечебных физических факторов, систематизация показаний и противопоказаний для их назначения на различных этапах медицинской реабилитации (2017)
Зинченко Е. К. - Совершенствование учебного процесса на опорной кафедре физиотерапии, курортологии и восстановительной медицины хмапо, Тондий Л. Д., Васильева-Линецкая Л. Я., Роздильская О. Н., Нечипуренко О. Н. (2017)
Сердюк А. С. - О нашем многолетнем творческом содружестве, Зинченко Е. К., Смецкова Н. А., Панченко Т. Р. (2017)
Тондий Л. Д. - Вклад ученых кафедры в развитие светолечения (2017)
Нечипуренко О. Н. - Основные пато-саногенетические механизмы лечебно-профилактического действия природных антиоксидантов (2017)
Маколинец В. И. - Комплексная консервативная терапия больных с остеопорозом, Гращенкова Т. М. (2017)
Бондаренко С. В. - Физиотерапия боли (2017)
Калюжка А. А. - Особливості санаторно-курортної реабілітації вагітних з хронічною плацентарною недостатністю (2017)
Тези доповідей до конференції "Здобутки кафедри фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини та її роль в становленні і розвитку реабілітаційної медицини" (2 листопада 2017 р., м. Харків) (2017)
Достижения современной клинической медицины – практикующему врачу (по итогам региональной научно-практической конференции "Инновационные технологии диагностики, лечения и профилактики заболеваний внутренних органов у лиц молодого возраста" 20 сентября 2017 г., г. Харьков) (2017)
Вибрані матеріали Конференції "Іноваційні технології діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів восіб молодого віку" (20 вересня 2017 р., м. Харків) (2017)
Маркович І. Г. - Інтегральна оцінка рівня біологічної безпеки регіонів країни, Задорожна В. І., Маркович І. Ф. (2017)
Фещенко Ю. І. - Перспективи покращання ефективності лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз: світові тенденції та вітчизняні досягнення, Литвиненко Н. А., Варицька Г. О., Чоботар О. П., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Щербакова Л. В., Гранкіна Н. В. (2017)
Окусок О. М. - Функціональні порушення печінки у хворих з уперше діагностованим туберкульозом легень, Грищук Л. А., Кравець Н. О., Вакуленко Д. В. (2017)
Мельник Л. П. - Поширеність Лайм-бореліозу серед хворих на туберкульоз, Васильєва Н. А., Климнюк С. І., Шкільна М. І. (2017)
Васильєва Н. А. - Ефективність противірусної терапії жителів Тернопільщини з хронічними гепатитами В і С, яких лікували за державною програмою, Івахів О. Л., Вишневська Н. Ю., Йосик Я. І., Герасименко О. А. (2017)
Lazarenko L. M. - The Efficiency of Probiotic Bacteria in Combined Vaccination Against Hepatitis B in Experimental Studies, Honova L. O., Babenko L. P., Kyseliova O. K., Shevshuk V. O., Spivak M. Ya. (2017)
Андрущак М. О. - Зміни клітинного імунітету у ВІЛ-інфікованих з хронічною хворобою нирок (2017)
Чемич М. Д. - Бруцельоз у сучасних умовах, Ільїна Н. І., Ільїна В. В., Малиш Н. Г., Болотін В. І., Обуховська О. В., Фотіна Т. І., Фотіна Г. А. (2017)
Шуляк В. І. - Генетичний контроль імунної системи у хворих на менінгіт (2017)
До ювілею талановитого науковця, педагога і лікаря Катерини Ігорівни Бодні (2017)
Івахів О. Л. - Наукові форуми Всеукраїнської асоціації інфекціоністів у 2017 році (2017)
Андрейчин М. А. - Підручнику з епідеміології академіка Д. К. Заболотного – 90 років (2017)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2017)
Хмелевский Д. - Западная часть северной оборонительной линии римской цитадели в Ольвии (2016)
Янов Д. - Османські дирхеми, онлики та бешлики у колекції Одеського Археологічного музею (2016)
Маслійчук В. - Потреба у шляхетській освіті. Вихідці з України у Сухопутному кадетському корпусі часів Розумовських (1740-ві – 1764 рр.) (2016)
Стецик Ю. - Реформаційний декрет протоігумена Інокентія Матковського (02.07.1781 р.) як джерело до вивчення чернецтва Уманського василіанського монастиря (2016)
Вовчук Л. - Участь грецьких консульських представників у громадському житті Південної України (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Тацієнко В. - Забезпечення житлом православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Муха Д. - Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського (2016)
Тригуб О. - Єпископ УАПЦ Антон Гриневич (1875 - 1937 рр.) (2016)
Оніпко Т. - Доброчинна діяльність споживчої кооперації УСРР в українському селі у 20-ті рр. ХХ ст. (2016)
Доценко В. - Використання періодичної преси при здійсненні пропаганди в Україні у 1920-х – 1930-х рр. (2016)
Хрящевська Л. - Причини, динаміка еміграційних потоків з України та соціально-демографічна характеристика мігрантів у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Магась-Демидас Ю. - Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху на ІІ Всеросійському кооперативному з’їзді 1913 р. (2016)
Срібняк І. - "Високе і земне": приватне життя полонених старшин УГА у таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. (2016)
Михайлюк М. - Ванзейська нарада: учасники, основні питання, рішення (2016)
Власова А. - Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968 - 1974 роки) (2016)
Глазов Д. - Мультикультурна Європа в умовах міграційної кризи 2015 р. (2016)
Недбай В. - Зовнішньополітична стратегія Таїланду після військового перевороту 2014 року (2016)
Трубчанінов С. - Історична географія як дослідницьке поле для учених Півдня України (XIX – початок XX ст.) (2016)
Сиченко І. - Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В. Г. Бажаєва (2016)
Тютенко Р. - Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Галицької Армії (2016)
Рак Ю. - Історіографія судноплавства в Азовському морі (дореволюційний і радянський період), Казаков Г. (2016)
Ющенко П. - Легальність і сакральність влади князя у сучасній історіографії (2016)
Марчук В. - Нове джерелознавче дослідження: Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848 - 1914 рр.). Монографія / Лілія Іванівна Шологон. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 460 с. (2016)
Борисюк І. В. - Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця (2017)
Вороновська Д. І. - Музика і музичне в композиціях Олега Лишеги: "пісня 551" та "пісня 212" (2017)
Девдера К. М. - "Ви його не догоните.. аби не знати як бігли..": рецепція образу Івана Франка в літературній творчості Олега Лишеги (2017)
Демська-Будзуляк Л. М. - Перечитування літературного канону неокласичним дискурсом українського літературознавства початку ХХ ст. (2017)
Дубина О. Ю. - Від каменя до ефіру: образ душі у "Тератургимі" Афанасія Кальнофойського (2017)
Кісельова Л. О. - Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим’юка (2017)
Лаюк М. М. - Людина – природа – побут: взаємодія художніх структур у "карпатському тексті" В. Герасим’юка (2017)
Пелешенко О. Ю. - Зороастрійські танатологічні моделі в апокрифі "Заповіт Авраама" (2017)
Турчина Т. В. - Риторична традиція в "Євангелії учительному" Кирила Транквіліона Ставровецького (2017)
Півень С. В. - Криза ідентичності у плинній сучасності (рецепція у літературі фентезі) (2017)
Польщак А. Л. - Образ-символ води у творчості Ф. Моріака (2017)
Романцова Б. М. - До питання часу у модерністському романі першої третини ХХ століття (2017)
Taranukha Y. - Ecphrasis, Archiseme, Rhythm, and Graphical Manner as the Tools to Model a Lyrical Self in M. Atwood’s Poetry (2017)
Шалагінов Б. Б. - "Дон Жуан" в Україні ХХ ст.: "туга хворого за здоров’ям"? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Грибков Э. П. - Исследование влияния дискретности разбиения объема материала на точность расчета при конечно-элементном моделировании процесса правки толстых листов, Гаврильченко Е. Ю. (2017)
Кулик Т. А. - Совершенствование качества дрессировки в режиме теплого деформирования путем моделирования механизмов формирования остаточных напряжений, Кулик Н. А. (2017)
Разживин А. В. - Разработка математической модели поля температуры прокатного валка при обработке в печи скоростного нагрева, Студенов А. Е. (2017)
Дзержинська О. В. - Фізичне моделювання опорної поверхні лиж крокуючого механізму екскаватора-драглайна (2017)
Дончик Д. Д. - Анализ методов диагностирования и ликвидации колебаний груза тележки мостового крана при выполнении производственного процесса, Наливайко А. М. (2017)
Кинденко Н. И. - Магнитострикционное упрочнение и магнитно-дисперсионное твердение быстрорежущих сталей в импульсных магнитных полях (2017)
Ковалевський С. В. - Дослідження шарнірів реверсивного тертя машин промислового транспорту з метою підвищення їх довговічності, Залужна Г. В., Владіміров Е. О. (2017)
Ковалевський С. В. - Дослідження впливу обробки роликом-розрядником поверхневого шару деталі, Ємець В. В., Пелипинко О. О. (2017)
Kovalevskyy S. V. - Design features mechatronic systems machines with parallel kinematics, Kovalevska O. S. (2017)
Подлєсний С. В. - Дослідження динаміки eлектровимірювальних приладів в системі Mathcad, Жук Я. А., Криворучек В. В. (2017)
Богаевский А. Б. - Анализ погрешности интегрирующего измерительного преобразователя фазового запаздывания, Борисенко А. Н., Борисенко Е. А., Ивченкова Е. Ю. (2017)
Васильева Л. В. - Математическая модель для оптимизации состава команды IT-проекта, Шелест А. И. (2017)
Важинський С. Е. - Автоматизована система контролю та вимірювання параметрів мережі протипожежного водопостачання, Залевський Г. С., Верховець Д. Д., Кононенко М. В., Гудкова К. Ю. (2017)
Новожилова М. В. - Методика оцінки характеристик надзвичайної ситуації з викидом небезпечної хімічної речовини, Чуб І. А., Ісікова Н. П. (2017)
Пуляєв В. О. - Кореляційна обробка сигналів спеціалізованих радіосистем, Решетняк Т. В. (2017)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз характеристик математичної моделі кінематичної схеми двигуна внутрішього згоряння, Захаренков Д. Ю. (2017)
Михальченко Є. А. - Розрахунок динамічних процесів у електромеханічних системах шахтних підйомних машин, Клімченкова Н. В. (2017)
Мельник О. О. - Загальні підходи щодо синтезу електромеханічних систем методом узагальненого характеристичного полінома, Шеремет О. І. (2017)
Шеремет А. И. - Математическое описание асинхронного двигателя как обобщенной электрической машины в двухфазной системе координат, Пристинский М. С. (2017)
Шеремет О. І. - Синтез двоконтурної електромеханічної системи з двигуном постійного струму з використанням елементів теорії дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2017)
Акімова О. В. - Проблеми бухгалтерського обліку в державному секторі в умовах модернізації, Гаврилюк Л. О. (2017)
Болотіна Є. В. - Інформатизація державного управління: сучасні проблеми, Акуленко А. В. (2017)
Волошина О. О. - Еволюція наукових поглядів на сутність та функції підприємництва, Бруєв Д. Д. (2017)
Мішура В. Б. - Еволюція поняття, класифікація та економічна сутність основних засобів, Спіцин А. Є. (2017)
Олешко Т. І. - Тактика управління валютними ризиками комерційних банків, Гребенюк С. В. (2017)
Сидоренко І. В. - Організація управлінського обліку на підприємствах олійно-жирової галузі (2017)
Шевченко О. О. - Моделювання національної господарської системи в умовах варіативності сценаріїв економічного розвитку, Лендел О. О. (2017)
Шубна О. В. - Теоретичні основи управління внутрішньою мотивацією трудової діяльності, Бочаров В. С. (2017)
Аннотации (2017)
Анотації (2017)
Abstracts (2017)
Содержание (2017)
Грибков Э. П. - Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния при волочении заготовки трубчатой формы с порошковым сердечником, Ризак П. И., Малыгин С. О. (2017)
Ткачук Н. А. - Расчетно-экспериментальное исследование элементов штамповой оснастки, Ищенко О. А., Ткачук Н. Н., Атрошенко А. А. (2017)
Кассов В. Д. - Автоматизированная линия для нанесения влагостойкой композиции на поверхность электродов, Кабацкий А. В. (2017)
Ковалевський С. В. - Дослідження методу зміцнення технологічного інструмента шляхом впливу на робочі поверхні високовольтних розрядів електричного струму, Ковалевська О. С., Кошовий А. О., Євсюков Є. Ю. (2017)
Ковалевський С. В. - Про гнучкість механо-складального комплексу на базі механізмів з кінематикою паралельної структури, Трускін Є. Ю. (2017)
Тулупов В. І. - Математична модель теплових полів при фрикційно-електричному модифікуванні поверхонь деталей, Онищук С. Г. (2017)
Подлєсний С. В. - Використання комп'ютерної алгебри при викладі розділу "плоский рух" в курсі теоретичної механіки, Стадник О. М. (2017)
Бондарев С. В. - Исследование и разработка емкостных датчиков высева пропашных культур, обеспечивающих помехоустойчивость при их групповом использовании, Донченко Е. И. (2017)
Субботин О. В. - Исследование методов регулирования момента и скорости в асинхронных электроприводах ленточных конвейеров, Яковлева А. И. (2017)
Аксенов В. П. - Программная взаимная синхронизация скорости валов механически несвязанных электродвигателей (2017)
Квашнин В. О. - Исследование влияния изменения индуктивного сопротивления роторной цепи на статические характеристики АД, Лазуткина Ю. А., Федченко М. Д. (2017)
Шеремет А. И. - Математическое описание шагового электропривода и реализация его системы управления на базе микроконтроллера Arduino, Климченкова Н. В., Климченков А. Г. (2017)
Шеремет О. І. - Теоретичні аспекти синтезу релейних регуляторів для електроприводів постійного струму, Ткаченко О. О. (2017)
Шеремет А. И. - Определение параметров T-образной схемы замещения асинхронного двигателя на основе опыта холостого хода, Шевченко Г. С. (2017)
Ісікова Н. П. - Оптимізаційна математична модель формування розкладу для процесу навчання персоналу підприємства, Овсянников Р. Р. (2017)
Калініченко Є. В. - Децентралізація на сучасному етапі розвитку України, Тельнова Г. В. (2017)
Мішура В. Б. - Економічна сутність, аналіз та оцінка фінансового стану підприємства, Спіцин В. Є. (2017)
Олешко Т. І. - Формування системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Пазюра Я. В. (2017)
Решетняк Т. В. - Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства, Івченкова О. Ю., Крикуненко К. М. (2017)
Сердюк О. М. - Особливості аналізу доходів і видатків бюджетних установ на прикладі Територіального центру надання соціальних послуг Краматорської міської ради, Гурова А. В. (2017)
Сімаков К. І. - Проблеми формування системи внутрішнього аудиту комерційного банку, Бойчук І. П. (2017)
Шубна О. В. - Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України, Лозгунова А. С. (2017)
Аннотации (2017)
Анотації (2017)
Abstracts (2017)
Приходько Ю. О. - Кафедра паразитології ХДЗВА (ХВІ – ХЗВІ): від створення… до cьогодення (до 85-ї річниці з дня заснування), Бирка В. І., Мазанний О. В., Нікіфорова О. В. (2017)
Приходько Ю. О. - Носик А. Ф. – видатний вчений-паразитолог, педагог, організатор… (біографічний нарис до 85-ї річниці кафедри паразитології ХДЗВА), Мазанний О. В., Бирка В. І., Нікіфорова О. В. (2017)
Стегней М. М. - Становлення ветеринарної бактеріології на Київщині (2017)
Алєксєєва Є. О. - Епізоотична ситуація щодо мелофагозу овець в умовах лісостепу та степу України (2017)
Бахур Т. І. - Порівняльна ефективність антигельмінтних препаратів для лікування коней за стронгілідозу, Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Артеменко Л. П., Авраменко Н. В., Соловйова Л. М., Козій Н. В., Шаганенко В. С., Підборська Р. В. (2017)
Гончаров С. Л. - Патологоанатомічні зміни за експериментального криптоколитильозу каченят (2017)
Грицик О. Б. - Сезонна динаміка чисельності адолескаріїв фасціоли звичайної у біотопах малого ставковика (2017)
Дубова О. А. - Сезонна динаміка клінічних показників крові хворих на бабезіоз собак м. Житомир (2017)
Дуда Ю. В. - Вплив кормової добавки на основі амаранту на показники білкового обміну кролів за еймеріозу, Прус М. П., Кунєва Л. В., Косянчук Н. І. (2017)
Єресько В. І. - Морфометрична будова нематод гусей Capillaria anseris (Madsen, 1945) (2017)
Жигалюк С. В. - Польові спостереження за особливостями фенології та екології безхребетних регіону за сучасних кліматичних змін, Сачук Р. М., Збожинська О. В. (2017)
Згозінська О. А. - Патоморфологія печінки коней, інвазованих збудниками параскарозу та стронгілятозів (2017)
Коваленко Л. М. - Гематологічні показники при аскарозній інвазії свиней, Коваленко О. І. (2017)
Корчан Л. М. - Антигельмінтна ефективність різних форм івермектину за трихурозу та стронгілятозів шлунково-кишкового тракту кіз (2017)
Котти Б. К. - Жизненный цикл лесного клеща Ixodes ricinus (Ixodidae:Parasitiformes) на Ставропольской возвышенности, Жильцова М. В. (2017)
Люлін П. В. - Епізоотична ситуація щодо аляріозу лисиць (Vulpes vulpes) у Харківській області, Федорова О. В. (2017)
Мельничук В. В. - Видові диференційні ознаки самців Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1809) (2017)
Михайлютенко С. М. - Удосконалення доступних гельмінтоларвоскопічних способів кількісного дослідження легеневих стронгілятозів жуйних тварин, Кручиненко О. В., Клименко О. С. (2017)
Нагорна Л. В. - Визначення ефективності експериментального препарату "Фіпрен" щодо імаго бліх, Березовський А. В., Ясиновська О. М. (2017)
Негреба Ю. В. - Моніторинг шлунково-кишкових стронгілят тварин в умовах одноосібних господарств Сумської області, Лазоренко Л. М. (2017)
Пономаренко В. Я. - Амебіаз тварин та людини (огляд літератури), Булавіна В. С. (2017)
Пономаренко В. Я. - Дослідження собак хворих за дирофіляріозу з встановленням збуднику Dirofilaria immitis, Leidy, 1856, Лаптій О. П., Первушина О. А., Піскурьов С. О. (2017)
Токарев А. Н. - Инсектицидная активность эсбиотрина, цифлутрина, и тетраметрина при бовиколезе крупного рогатого скота, Урбан В. Г., Смирнов А. В., Логинова О. А., Токарева О. А. (2017)
Федорова О. В. - Паразитофауна і заходи боротьби з ендопаразитозами тварин в умовах КО "Харківський зоологічний парк", Пономаренко В. Я., Пономаренко А. М. (2017)
Шендрик Л. І. - Клінічні та патоморфологічні зміни в організмі мурчаків за експериментального стронгілоїдозу, Лєщова М. О., Шендрик І. М., Шендрик Х. М. (2017)
Ятусевич А. И. - Влияние ультразвука на содержание флавоноидов в фитопрепарате, Ятусевич И. А., Авдаченок В. Д. (2017)
Ятусевич А. И. - Кишечные паразитозы овец и коз в республике Беларусь, Ковалевская Е. О., Вербицкая Л. А., Касперович И. С., Горлова О. С., Косица Е. А., Старовойтова М. В. (2017)
Давиденко Н. Г. - Результати гістологічного дослідження яєчників неплідних самок собак (2017)
Заїка П. О. - Ефективність декасану за дерматитів незаразної етіології у собак, Анічін А. М., Кантемир О. В., Цимерман О. О. (2017)
Ільніцький М. Г. - Стан ендогенної інтоксикації та перекисного окиснення ліпідів у собак за різних методів лікування гнійних ран, Гєрдєва А. О. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Загоєння ран у собак за виконання оваріогістеректомії із застосуванням двох схем знеболювання (2017)
Боровков С. Б. - Особливості проведення електрокардіографічних досліджень у свиней, Боровкова В. М. (2017)
Канівець Н. С. - Склад слини корів за виразкового глоситу (2017)
Жукова І. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові качок за дегельмінтизації і додавання до раціону маклеї серцевидної, Баздирєва Н. О., Лонгус Н. І., Бобрицька О. М. (2017)
Пономаренко Н. Г. - Антиноцицептивная активность 7-дизамещенных-8-метилпиперазино- 1,3-диметилксантинов (2017)
Данчук О. В. - Активність глутатіонової ланки системи антиоксидантного захисту у свиней за дії технологічного стресу, Карповський В. І. (2017)
Кладницька Л. В. - Рівень експресії ядерного білка Кi-67 мезенхімальними стовбуровими клітинами з жирової тканини собаки за різних пасажів культивування in vitro (2017)
Костюк І. О. - Процеси клітинного дихання у тварин: їх регуляція і методи вивчення, Яковлєв О. С., Ляхович Л. М., Жукова І. О. (2017)
Радчиков В. Ф. - Физиологическое состояние и продуктивность телят при скармливании белковой кормовой добавки, Цай В. П., Кот А. Н., Трокоз В. А., Карповский В. И., Куртина В. Н., Ганущенко О. Ф. (2017)
Радчиков В. Ф. - Особенности трансформация энергии рационов бычками в продукцию при скармливании сапропеля, Цай В. П., Кот А. Н., Стояновский В. Г., Пивторак Я. И., Куртина В. Н., Ганущенко О. Ф. (2017)
Радчиков В. Ф. - Влияние соотношения расщепляемого и нерасщепляемого протеина в рационе на показатели рубцового пищеварения у молодняка крупного рогатого скота, Цай В. П., Кот А. Н., Брошков М. М., Зиновьев С. Г., Пентилюк С. И. (2017)
Нікіфорова О. В. - Клінічний випадок: нематодозно-цестодозно-акарозна мікстінвазія щура, Мазанний О. В., Кравченко А. О., Геворкова К. С. (2017)
Сарбаш Д. В. - Рана сухожилка поверхневого згинача пальця у коня (клінічний випадок), Синяговська К. А. (2017)
Гаврилін П. М. - Особливості макро-і мікроскопічної структури лімфатичних вузлів свиней різних вікових груп в постантальний період онтогенезу, Тішкіна Н. М., Еверт В. В., Мирний О. М. (2017)
Кущ М. М. - Мікроскопічні показники дванадцятипалої кишки гусей 8-місячного віку за використання гуміліду, Фесенко І. А., Кущ Л. Л., Степченко Л. М. (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів що діють на плечовий суглоб великої пірникози (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів, що діють на плечовий суглоб деяких представників ряду папугоподібних (2017)
Сарбаш Д. В. - Методика викладання курсу "Хвороби дрібних тварин" на кафедрі хірургії ім. професора І.О. Калашника ХДЗВА, Цимерман О. О., Євтушенко І. Д., Анічин А. М. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Мікроструктурний аналіз якості ковбасних виробів різних видів, Сорокова В. В., Мельничук В. В., Сорокова С. С. (2017)
Ладанюк А. П. - Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади, Луцька Н. М., Кишенько В. Д., Смітюх Я. В., Шумигай Д. А. (2017)
Лисенко В. П. - Статистичний аналіз оптичних образів об’єктів рослинних насаджень, Заєць Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С. (2017)
Лобок О. П. - Моделювання оптимального автоматичного керування процесом біологічної очистки забруднених вод регуляторами дробового порядку, Гончаренко Б. М., Сич М. А. (2017)
Володченкова Н. В. - Дослідження стану повітря робочої зони кондитерів, Накемпій О. К. (2017)
Харченко Є. В. - Препарати фактора некрозу пухлин: характеристика, способи отримання та модифікації, Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Боднар О. В. (2017)
Міненко М. А. - Невизначеність інституційного середовища для сталого розвитку переробної промисловості України (2017)
Березянко Т. В. - Соціально-трудові практики підприємств харчової промисловості (2017)
Шевченко О. Ю. - Динаміка перехідних процесів у системах анаеробного бродіння, Cоколенко А. І., Степанець О. І., Бойко О. О., Вінніченко І. М. (2017)
Хитрий Я. С. - Дослідження ежекторів з компактним і диспергованим струменем рідини для сульфітаторів у цукровій промисловості, Пономаренко В. В. (2017)
Ступак Ю. О. - Інтенсивні технології енерго- і масообміну при стерилізації харчової продукції, Васильківський К. В. (2017)
Мірошник В. О. - Дослідження впливу характеристик зволоженого корму на параметри передатної функції об’єкта керування, Кіктєв М. О. (2017)
Бржезицький В. О. - Удосконалення високовольтних лінійних скляних ізоляторів, Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М., Хомініч В. І. (2017)
Король А. М. - Тунельна прозорість графенової симетричної двобар’єрної структури з бар’єрами швидкості Фермі, Літвинчук С. І., Гуцало І. В., Вишняк В. В. (2017)
Сімахіна Г. О. - Оцінка мікробіологічної чистоти заморожених і дефростованих ягід, Халапсіна С. В. (2017)
Оболкіна В. І. - Вивчення вмісту біологічно активних сполук у листі монарди двійчас¬тої з метою використання пряно-ароматичної фітосировини при створенні крекера з подовженим терміном придатності, Носенко Т. Т., Дзигар О. О., Рахметов Д. Б. (2017)
Бортнічук О. В. - Вплив поліпшувачів на біохімічні процеси в тісті з пшеничними висівками і сухою молочною сироваткою, Доценко В. Ф., Цирульнікова В. В. (2017)
Грек О. В. - Визначення показників якості альбумінної пасти з клітковиною, Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Овсієнко К. В. (2017)
Рожно О. В. - Дослідження харчової, біологічної цінності та перетравлюваності безглютенових макаронних виробів з кукурудзяного борошна, Юрчак В. Г., Рак В. П. (2017)
Дробот В. І. - Вплив структуроутворювачів на якість безглютенового хліба із суміші рисового та кукурудзяного борошна, Михонік Л. А., Грищенко А. М. (2017)
Скочко О. І. - Вивчення кріопротекторних властивостей харчових волокон у складі м’ясних фаршевих систем, Кишенько І. І. (2017)
Пешук Л. В. - Розробка комплексної білково-мінерально-вуглеводної добавки на основі білків тваринного походження, Горбач О. Я. (2017)
Дорохович А. М. - Вплив зшитого крохмалю, інуліну та білкових ізолятів на процес термооброблення затяжного печива спеціального призначення, Петренко М. М. (2017)
Гусятинська Н. А. - Ефективність сучасних дезінфектантів при переробленні цукрових буряків, уражених бактеріями роду Leuconostoc, Нечипор Т. М. (2017)
Бессараб О. С. - Розроблення технології сушеного напівфабрикату з молодої картоплі, Писарєв М. Г., Бандуренко Г. М. (2017)
Українець А. І. - Ресурсо- та енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту, Булій Ю. В., Шиян П. Л., Куц А. М. (2017)
Шаркова Н. О. - Дослідження динамічної в’язкості водної супензії плодового тіла гриба шиїтаке, Жукотський Е. К., Декуша Г. В., Костянець Л. О. (2017)
Майборода О. І. - Синтез 2-(4'-піпери-дилметил)-2,3-дигідро-1Н-бензо|de|ізохінолін-1,3-діону та його N-похідних, Сімурова Н. В., Ковальова С. О., Брицун В. М. (2017)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2017 рік (2017)
До відома авторів (2017)
Полова Ж. М. - Підбір кількісного складу компонентів при розробці ветеринарного препарату для інтрацистернального введення, Алмакаєва Л. Г. (2017)
Шевіна В. Л. - Валідація виробництва таблеток "уро­нефрон", Хохленкова Н. В., Борщевська М. І., Коноваленко В. А. (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Мазур І. А., Борсук С. О. (2017)
Барчук О. З. - Розробка оптимального складу та технології таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину методом прямого пресування, Грошовий Т. А., Заліська О. М., Шалата В. Я., Рев’яцький І. Ю. (2017)
Beley S. Ya. - Investigation of the pharmaceutical factors influence on technological properties of the compression mixture аnd some quality indicators of tablets based on malva sylvestris l. And plantago lanceolata l. Dry extracts, Hroshovyi T. A., Beley N. M. (2017)
Darzuli N. P. - Marketing research of the market of drugs and dietary supplements used for treatment of inflammatory diseases of the urinary system, Denys A. I., Hroshovyi T. A. (2017)
Сулима М. І. - Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення дилтіазему в лікарських формах, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О. (2017)
Донченко А. О. - Спектрофотометричне визначення атенололу в лікарських формах із використанням 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону, Васюк С. О. (2017)
Посилкіна О. В. - Методичні підходи до позиціонування лікувально-косметичних засобів, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2017)
Кубарєва І. В. - Обґрунтування методів діагностики організаційної культури фармацевтичних організацій, Чмихало Н. В., Карпенко Л. А. (2017)
Глущенко О. М. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для вагінального застосування на фармацевтичних ринках України та Російської федерації, Полова Ж. М., Хоменко Р. М. (2017)
Самборський О. С. - Організація фармацевтичної допомоги в Україні: реалії аптечного виготовлення лікарських засобів, Євтушенко О. М., Слободянюк М. М. (2017)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження специфічної фармакологічної активності препарату пегфілстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В. (2017)
Качанюк В. В. - Визначення ціни дози діагностичного лікарського засобу "фтордез­оксиглюкоза 18f, розчин для ін’єкцій" (2017)
Федяк І. О. - Аналіз соціальних індикаторів епідемії ТБ / ВІЛ в Україні, Федяк П. І. (2017)
Горошко О. М. - Порівняльний аналіз професійної підготовки студентів І курсу спеціальності "фармація" в Україні та Німеччині, Коровенкова О. М., Паламар А. О. , Богдан Н. С., Ровінський О. О., Зеленюк В. Г., Шпичак О. С. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала вступників галузі знань "охорона здоров’я", Живора Н. В., Погорєлов С. В., Красовський І. В., Віслоус О. О. (2017)
Маршавін Ю. М. - Професійний дисбаланс на ринку праці: економічні втрати та шляхи їх мінімізації (2014)
Приходько В. П. - Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та європейського співтовариства: зовнішньоекономічні та управлінські аспекти (2014)
Макаренко М. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів (2014)
Завізєна Н. С. - Регулятивна діяльність місцевих органів самоврядування як ефективна робота банківської системи на регіональному рівні (2014)
Покатаєва О. В. - Підхід до оцінки розвитку ринку банківських послуг, Давидкова Н. М. (2014)
Семенча І. Є. - Дослідження впливу стану фінансово-кредитної системи на безпеку економіки регіону, Пономаренко І. С. (2014)
Терехов Є. М. - Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації (2014)
Гаркушенко О. Н. - Правовое обеспечение регулирования сферы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Украине (2014)
Морозова Г. С. - Вплив податку на додану вартість на формування доходів державного бюджету України, Руденко Є. М. (2014)
Моргулець О. Б. - Класифікація та систематизація послуг в контексті розвитку теорії сервіс-менеджменту (2014)
Коваль Л. М. - Корупція та її вплив на формування інвестиційної привабливості аграрного сектора (2014)
Ажаман І. А. - Розвиток інституційної інфраструктури промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Тінтулов Ю. В. - Механізми і фактори активізації інвестиційної привабливості корпоративних структур харчової промисловості (2014)
Сотниченко Л. Л. - Управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону на основі досвіду ЄС (2014)
Сергєєва О. Р. - Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації (2014)
Краснова О. І. - Вплив лікарняних кас на фінансування медичної галузі та медико-демографічні показники населення (2014)
Смирнова Н. В. - Оптимальні методи оцінювання трансферу технологій на підприємстві (2014)
Сакун О. С. - Удосконалення організаційно-економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні (2014)
Кожевнікова Л. К. - Особливості функцій та методів управління зовнішньоекономічною діяльністю (2014)
Оберван О. Р. - Аналіз індикаторів соціальної безпеки як показника ефективного управління соціальною політикою України (2014)
Плеханов Д. О. - Вихідні положення нової моделі аграрної політики держави (2014)
Волянський П. Б. - Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів (2014)
Сіцінська М. В. - Механізми реалізації проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Організація і планування як функції державного управління післядипломною освітою (2014)
Сальнікова О. Ф. - Онтологія воєнних технологій як метод дослідження, Ленський Л. М. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Про першочергові завдання з удосконалення кадрової політики Збройних Сил України (2014)
Коваленко Н. В. - Редевелопмент у стратегіях державного управління територіальним розвитком (2014)
Ситник Г. П. - Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України, Баранов Р. О. (2014)
Нагорічна О. С. - Щодо наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної справи (2014)
Кулик О. Г. - Механізми державного регулювання розвитком інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі (2014)
Баранов С. О. - Тіньова економіка в світі: тенденції та регіональні особливості (2014)
Красавцева Л. Ю. - Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні (2014)
Данканіч О. М. - Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз сучасного стану договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Wysokińska Z. - Innovation Policy of the European Union – Overview of Theoretical Foundations and Empirical Aspects (2017)
Jasiński L. - The Generalization of the Comparative Advantage Theory (2017)
Chekalenko L. - Joining NATO is Declared a Strategic Aim of Ukraine, Vasylyeva M. (2017)
Yakubiv V. - Innovative Methods in Strategic Planning of Foreign Economic Activity of Enterprises, Hryhoruk I. (2017)
Kosárová D. - The Republic of Moldova as a Potential Failing State?, Ušiak J. (2017)
Vasyliev O. - Science is the Basis for a Country’s Modernization (2017)
Kluczkowski A. - The Use of Wood Biomass in the Regional System of Renewable Energy Sources as a Chance for the Region (2017)
Bodnarchuk T. - Trends of International Trade in Services: Integration Opportunities for Ukraine, Lysak V. (2017)
Zhuk O. - Reforming Taxation System under Conditions of European Integration (2017)
Malynovskyy J. - Approaches to the Development of Business Growth Strategy, Petryshyn N., Malynovska J., Oliinyk A. (2017)
Redko A. - Ukraine – EU: Historical and Legal Analysis of European Integration (2017)
Shaturma V. - Russia’s Attitude Towards European Integration: Changing Approaches from Perception to Tough Opposition (2017)
Hurmak N. - The Influence Integration Processes Exert on the Intermediary System of Agricultural Enterprises (2017)
Федоренко В. Г. - Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних викликів, Федулова Л. І. (2014)
Савченко О. Ф. - Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні, Дацій О. І. (2014)
Макаренко М. І. - Міжнародний досвід організації стрес-тестування в банківській сфері, Костюченко Я. О. (2014)
Лютий І. О. - Глобальна економічна криза: загрози та ризики в функціонуванні системи державних фінансів України, Кравченко М. В. (2014)
Поліщук Н. В. - Вплив земельної власності на ефективне використання землі в сільському господарстві, Гордієць Л. І. (2014)
Алейнікова О. В. - Стратегія макроекономічного регулювання конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Босовська М. В. - Когнітологія інтеграційних процесів в економіці (2014)
Жук І. Л. - Методологічні підходи до вимірювання невідповідності кваліфікації (2014)
Глуха Г. Я. - Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки (2014)
Хома І. Б. - Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин (2014)
Марченко К. В. - Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК (2014)
Кармазіна Н. В. - Технології цілеорієнтованого управління розвитком регіональних промислових комплексів (2014)
Прокопець Л. В. - Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств як основа підвищення їхньої конкурентоспроможності (2014)
Наваліхіна М. О. - Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах (2014)
Вільхова Т. В. - Критерії та показники ефективності використання землі (2014)
Денисенко А. В. - Ідентифікація об'єктів внутрішнього контролю на туристичних підприємствах (2014)
Бєлік В. Д. - Удосконалення методів управління персоналом на підприємствах енергетичної сфери (2014)
Швець Ю. О. - Критичний огляд існуючих в економіці підходів до визначення поняття стратегічне управління (2014)
Колінько О. В. - Організація альтернативної компенсаційної системи за цифровий контент "Культурний Безліміт" із залученням державних структур (2014)
Кулікова Н. Т. - Розвиток концептуальної понятійної моделі діяльності підприємства як основи формування бухгалтерської управлінської звітності (2014)
Ковальова О. М. - Державна участь у венчурному фінансуванні: світовий та український досвід (2014)
Абдуллах Джантурк - Роль высшего образования в современных условиях социально-экономического развития общества (2014)
Плеханов Д. О. - Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні (2014)
Толуб'як В. С. - Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців, Мельник Л. А. (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період (2014)
Олійник В. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку (2014)
Коваль Н. В. - Необхідність впровадження інституту цивілізованого лобізму в Україні (2014)
Білоцький О. В. - Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні, Гулій Н. М. (2014)
Єфіменкова Н. М. - Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України (2014)
Трестер Ю. О. - Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні (2014)
Семенюк К. М. - Економічні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті податкової політики держави (2014)
Адамчук С. В. - Актуалізація кадрового потенціалу як чинник професіоналізації державної служби (2014)
Ренькас Т. І. - Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України (2014)
Бєлоусов А. В. - Теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2014)
Єременко Н. С. - Рудеральна рослинність України: стан дослідження, проблеми та перспективи (2017)
Мальцева С. Ю. - Аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна) (2017)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні листків видів роду Kalanchoe Adanson (Crassulaceae), Баданіна В. А., Гайдаржи М. М., Нікітіна В. В. (2017)
Овсієнко В. М. - Таксономічна історія родини Plumbaginaceae Juss. флори України (2017)
Шиян Н. М. - Колекція О.Л. Кльотного "Флора Японії" з фондів Національного гербарію України (KW), Карпюк Т. С. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби гранітних відслонень Бобринецької балки, Дармостук В. В. (2017)
Кривошея О. М. - Діатомові водорості перифітону водойм національного природного парку "Пирятинський" (2017)
Борисова О. В. - Чеклист Charales (Charophyta) Харківської області, Громакова А. Б. (2017)
Дубина Д. В. - Активна охорона фіторізноманіття природно-заповідного фонда плавнево-літоральних геосистем Північного Причорномор’я: проблеми та шляхи їх вирішення, Дворецький Т. В., Дзюба Т. П., Тимошенко П. А. (2017)
Шапошнiкова А. О. - Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності національного природного парку "Джарилгацький" (2017)
Фролов С. М. - Сутність фінансового забезпечення та його місце у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Чоботар О. І. (2014)
Головінов О. М. - Фактори формування інституту корпоративної соціальної відповідальності, Дмитриченко Л. А. (2014)
Заяць В. С. - Соціальні зв'язки та проблеми нерівності (2014)
Богашко О. Л. - Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Коваленко О. Ю. - Сучасні тенденції та перспективи грошово-кредитної політики в Україні (2014)
Гронська M. В. - Особливості маркетингової діяльності будівельного підприємства (2014)
Коваленко О. В. - Інноваційно-орієнтований розвиток галузевих ринків рибної галузі в умовах активізації зовнішніх впливів (2014)
Опанасенко В. М. - Історичний аналіз джерел формування тіньових процесів у незалежній Україні (2014)
Пластун О. Л. - Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринках, Пластун В. Л. (2014)
Адаменко М. В. - Сутнісно-функціональна характеристика опціону та його застосування для мотивації працівників корпорації, Кашубіна Ю. Б., Колосовський Д. В. (2014)
Пілецька С. Т. - Теоретико-методологічний підхід до формування локальних механізмів антикризового управління економічною стійкістю підприємства (2014)
Бердар М. М. - Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обгрунтування (2014)
Коноплястий Є. В. - Інноваційна стратегія управління регіональними екологічними системами (на прикладі міста Києва) (2014)
Малишенко К. А. - Фактори інформаційної ефективності фондового ринку України (2014)
Макаренко Ю. П. - Теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній, Покотило К. В. (2014)
Вергун А. М. - Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2014)
Бєлік В. Д. - Формування теоретико-методологічних засад управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Білоущенко О. В. - Місце і роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки (2014)
Башкатова М. В. - Економічні ефекти реалізації проектів МБРР в енергетичному секторі Чехії (2014)
Ксьонова О. В. - Місце інтенсифікації у процесі формування економічної ефективності виробництва молока (2014)
Чередніченко С. В. - Оподаткування металургійної галузі: досвід та перспективи розвитку (2014)
Лелеченко А. П. - Узгодження та збалансованість фінансово-інвестиційних заходів по забезпеченню сфери охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури на рівні регіону, Мещеряков В. В. (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність та особливості моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою (2014)
Сальнікова О. Ф. - Методологічні аспекти формування державної військово-технічної політики (2014)
Федчишина В. В. - Рецензування висновків судових експертів — метод внутрівідомчого контролю управління експертного забезпечення правосуддя України (2014)
Левцов С. В. - Структурно-функціональна характеристика організації надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування у столичному регіоні (2014)
Сітарський С. М. - Інституалізація діяльності органів державної влади в контексті врегулювання політичних конфліктів (2014)
Овчаренко Д. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження (2014)
Шевчук І. В. - Стратегічне планування та програмно-цільовий підхід розвитку фізичної культури та спорту в регіонах (2014)
Ушакова О. І. - Державна політика з подолання нерівності у сфері охорони громадського здоров'я: міжнародний досвід (2014)
Биков О. С. - Аналіз наукових досліджень з проблем державного управління у сфері цивільного захисту: актуальні напрями дослідження (2014)
Олександренко Ю. А. - Особливості підходів при розробці системних моделей та їх використанні у державному управлінні (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Лоханова Н. О. - Корпоративна звітність в Україні і світі в контексті євроінтеграції — вимоги інвесторів, проблеми, перспективи (2014)
Павленко І. А. - Управлінський контролінг інноваційних проектів (2014)
Заяць Т. А. - Державні пріоритети розвитку сільського розселення України, Краєвська Г. О. (2014)
Гарбар Ж. В. - Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку (2014)
Босовська М. В. - Параметри та іманентні риси інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності (2014)
Кириченко О. П. - Застосування транскорпоративних форм реалізації інноваційного потенціалу суднобудівних підприємств (2014)
Арлачов Д. В. - Перспективи запровадження комерційного обліку як інструменту формування енергоефективної поведінки споживача комунальних послуг, Корчміт О. Ю., Марецький Р. А., Бучик В. С. (2014)
Стаканов Р. Д. - Рееміграція як складова міграційної політики країн світу (2014)
Вядрова І. М. - Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку, Волохата В. Є. (2014)
Однорог М. А. - Розвиток інвестиційного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу (2014)
Лавров Р. В. - Концепція банківського фінансового реінжинірингу як інструменту гармонізації обслуговування суб'єктів аграрної сфери (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічної ефективності впровадження новітніх інформаційних технологій (2014)
Гнатенко Є. П. - Ефективний фінансовий менеджмент розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства, Тімкова О. В. (2014)
Кармазіна Н. В. - Формалізація структури каскадних форм просторової організації міжрегіональної взаємодії в межах реального сектору економіки держави (2014)
Полушенко В. А. - Модель оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем (2014)
Шаповал А. В. - Державне регулювання корпоративного сектору в реалізації експансіоністських стратегій китаю (2014)
Костенко В. В. - Ретроспектива становлення та розвитку банківського нагляду в Україні (2014)
Маркевич К. Л. - Реалізація національних економічних інтересів України крізь призму залучення прямих іноземних інвестицій (2014)
Андрушенко В. М. - Актуальні проблеми формування продовольчої безпеки (2014)
Кузнецова А. І. - Модель адаптивної системи контролінгу підприємства (2014)
Голубєв Д. І. - Етапи розробки інвестиційної політики підприємства (2014)
Зінченко М. А. - Економічна природа фінансових потоків місцевих бюджетів (2014)
Ахмедов Рашад Ширин оглу - Особенности формирования системы социальной защиты — исторический ракурс (2014)
Федчишина В. В. - Державне регулювання органами судової експертизи за доби Директорії Української Народної Республіки (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського