Стецик Ю. - Реформаційний декрет протоігумена Інокентія Матковського (02.07.1781 р.) як джерело до вивчення чернецтва Уманського василіанського монастиря (2016)
Вовчук Л. - Участь грецьких консульських представників у громадському житті Південної України (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Тацієнко В. - Забезпечення житлом православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Муха Д. - Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського (2016)
Тригуб О. - Єпископ УАПЦ Антон Гриневич (1875 - 1937 рр.) (2016)
Оніпко Т. - Доброчинна діяльність споживчої кооперації УСРР в українському селі у 20-ті рр. ХХ ст. (2016)
Доценко В. - Використання періодичної преси при здійсненні пропаганди в Україні у 1920-х – 1930-х рр. (2016)
Хрящевська Л. - Причини, динаміка еміграційних потоків з України та соціально-демографічна характеристика мігрантів у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Магась-Демидас Ю. - Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху на ІІ Всеросійському кооперативному з’їзді 1913 р. (2016)
Срібняк І. - "Високе і земне": приватне життя полонених старшин УГА у таборі Тухоля (Польща) у 1921 р. (2016)
Михайлюк М. - Ванзейська нарада: учасники, основні питання, рішення (2016)
Власова А. - Вплив жіночого руху Франції на розбудову демократичного суспільства (1968 - 1974 роки) (2016)
Глазов Д. - Мультикультурна Європа в умовах міграційної кризи 2015 р. (2016)
Недбай В. - Зовнішньополітична стратегія Таїланду після військового перевороту 2014 року (2016)
Трубчанінов С. - Історична географія як дослідницьке поле для учених Півдня України (XIX – початок XX ст.) (2016)
Сиченко І. - Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В. Г. Бажаєва (2016)
Тютенко Р. - Листи хорунжого УСС Миколи Опоки до Ростислава Заклинського як джерело до вивчення повсякдення офіцерів Галицької Армії (2016)
Рак Ю. - Історіографія судноплавства в Азовському морі (дореволюційний і радянський період), Казаков Г. (2016)
Ющенко П. - Легальність і сакральність влади князя у сучасній історіографії (2016)
Марчук В. - Нове джерелознавче дослідження: Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини (1848 - 1914 рр.). Монографія / Лілія Іванівна Шологон. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2015. – 460 с. (2016)
Борисюк І. В. - Концепт письма в ліриці Ігоря Калинця (2017)
Вороновська Д. І. - Музика і музичне в композиціях Олега Лишеги: "пісня 551" та "пісня 212" (2017)
Девдера К. М. - "Ви його не догоните.. аби не знати як бігли..": рецепція образу Івана Франка в літературній творчості Олега Лишеги (2017)
Демська-Будзуляк Л. М. - Перечитування літературного канону неокласичним дискурсом українського літературознавства початку ХХ ст. (2017)
Дубина О. Ю. - Від каменя до ефіру: образ душі у "Тератургимі" Афанасія Кальнофойського (2017)
Кісельова Л. О. - Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим’юка (2017)
Лаюк М. М. - Людина – природа – побут: взаємодія художніх структур у "карпатському тексті" В. Герасим’юка (2017)
Пелешенко О. Ю. - Зороастрійські танатологічні моделі в апокрифі "Заповіт Авраама" (2017)
Турчина Т. В. - Риторична традиція в "Євангелії учительному" Кирила Транквіліона Ставровецького (2017)
Півень С. В. - Криза ідентичності у плинній сучасності (рецепція у літературі фентезі) (2017)
Польщак А. Л. - Образ-символ води у творчості Ф. Моріака (2017)
Романцова Б. М. - До питання часу у модерністському романі першої третини ХХ століття (2017)
Taranukha Y. - Ecphrasis, Archiseme, Rhythm, and Graphical Manner as the Tools to Model a Lyrical Self in M. Atwood’s Poetry (2017)
Шалагінов Б. Б. - "Дон Жуан" в Україні ХХ ст.: "туга хворого за здоров’ям"? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Грибков Э. П. - Исследование влияния дискретности разбиения объема материала на точность расчета при конечно-элементном моделировании процесса правки толстых листов, Гаврильченко Е. Ю. (2017)
Кулик Т. А. - Совершенствование качества дрессировки в режиме теплого деформирования путем моделирования механизмов формирования остаточных напряжений, Кулик Н. А. (2017)
Разживин А. В. - Разработка математической модели поля температуры прокатного валка при обработке в печи скоростного нагрева, Студенов А. Е. (2017)
Дзержинська О. В. - Фізичне моделювання опорної поверхні лиж крокуючого механізму екскаватора-драглайна (2017)
Дончик Д. Д. - Анализ методов диагностирования и ликвидации колебаний груза тележки мостового крана при выполнении производственного процесса, Наливайко А. М. (2017)
Кинденко Н. И. - Магнитострикционное упрочнение и магнитно-дисперсионное твердение быстрорежущих сталей в импульсных магнитных полях (2017)
Ковалевський С. В. - Дослідження шарнірів реверсивного тертя машин промислового транспорту з метою підвищення їх довговічності, Залужна Г. В., Владіміров Е. О. (2017)
Ковалевський С. В. - Дослідження впливу обробки роликом-розрядником поверхневого шару деталі, Ємець В. В., Пелипинко О. О. (2017)
Kovalevskyy S. V. - Design features mechatronic systems machines with parallel kinematics, Kovalevska O. S. (2017)
Подлєсний С. В. - Дослідження динаміки eлектровимірювальних приладів в системі Mathcad, Жук Я. А., Криворучек В. В. (2017)
Богаевский А. Б. - Анализ погрешности интегрирующего измерительного преобразователя фазового запаздывания, Борисенко А. Н., Борисенко Е. А., Ивченкова Е. Ю. (2017)
Васильева Л. В. - Математическая модель для оптимизации состава команды IT-проекта, Шелест А. И. (2017)
Важинський С. Е. - Автоматизована система контролю та вимірювання параметрів мережі протипожежного водопостачання, Залевський Г. С., Верховець Д. Д., Кононенко М. В., Гудкова К. Ю. (2017)
Новожилова М. В. - Методика оцінки характеристик надзвичайної ситуації з викидом небезпечної хімічної речовини, Чуб І. А., Ісікова Н. П. (2017)
Пуляєв В. О. - Кореляційна обробка сигналів спеціалізованих радіосистем, Решетняк Т. В. (2017)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз характеристик математичної моделі кінематичної схеми двигуна внутрішього згоряння, Захаренков Д. Ю. (2017)
Михальченко Є. А. - Розрахунок динамічних процесів у електромеханічних системах шахтних підйомних машин, Клімченкова Н. В. (2017)
Мельник О. О. - Загальні підходи щодо синтезу електромеханічних систем методом узагальненого характеристичного полінома, Шеремет О. І. (2017)
Шеремет А. И. - Математическое описание асинхронного двигателя как обобщенной электрической машины в двухфазной системе координат, Пристинский М. С. (2017)
Шеремет О. І. - Синтез двоконтурної електромеханічної системи з двигуном постійного струму з використанням елементів теорії дискретного часового еквалайзера, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2017)
Акімова О. В. - Проблеми бухгалтерського обліку в державному секторі в умовах модернізації, Гаврилюк Л. О. (2017)
Болотіна Є. В. - Інформатизація державного управління: сучасні проблеми, Акуленко А. В. (2017)
Волошина О. О. - Еволюція наукових поглядів на сутність та функції підприємництва, Бруєв Д. Д. (2017)
Мішура В. Б. - Еволюція поняття, класифікація та економічна сутність основних засобів, Спіцин А. Є. (2017)
Олешко Т. І. - Тактика управління валютними ризиками комерційних банків, Гребенюк С. В. (2017)
Сидоренко І. В. - Організація управлінського обліку на підприємствах олійно-жирової галузі (2017)
Шевченко О. О. - Моделювання національної господарської системи в умовах варіативності сценаріїв економічного розвитку, Лендел О. О. (2017)
Шубна О. В. - Теоретичні основи управління внутрішньою мотивацією трудової діяльності, Бочаров В. С. (2017)
Аннотации (2017)
Анотації (2017)
Abstracts (2017)
Содержание (2017)
Грибков Э. П. - Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния при волочении заготовки трубчатой формы с порошковым сердечником, Ризак П. И., Малыгин С. О. (2017)
Ткачук Н. А. - Расчетно-экспериментальное исследование элементов штамповой оснастки, Ищенко О. А., Ткачук Н. Н., Атрошенко А. А. (2017)
Кассов В. Д. - Автоматизированная линия для нанесения влагостойкой композиции на поверхность электродов, Кабацкий А. В. (2017)
Ковалевський С. В. - Дослідження методу зміцнення технологічного інструмента шляхом впливу на робочі поверхні високовольтних розрядів електричного струму, Ковалевська О. С., Кошовий А. О., Євсюков Є. Ю. (2017)
Ковалевський С. В. - Про гнучкість механо-складального комплексу на базі механізмів з кінематикою паралельної структури, Трускін Є. Ю. (2017)
Тулупов В. І. - Математична модель теплових полів при фрикційно-електричному модифікуванні поверхонь деталей, Онищук С. Г. (2017)
Подлєсний С. В. - Використання комп'ютерної алгебри при викладі розділу "плоский рух" в курсі теоретичної механіки, Стадник О. М. (2017)
Бондарев С. В. - Исследование и разработка емкостных датчиков высева пропашных культур, обеспечивающих помехоустойчивость при их групповом использовании, Донченко Е. И. (2017)
Субботин О. В. - Исследование методов регулирования момента и скорости в асинхронных электроприводах ленточных конвейеров, Яковлева А. И. (2017)
Аксенов В. П. - Программная взаимная синхронизация скорости валов механически несвязанных электродвигателей (2017)
Квашнин В. О. - Исследование влияния изменения индуктивного сопротивления роторной цепи на статические характеристики АД, Лазуткина Ю. А., Федченко М. Д. (2017)
Шеремет А. И. - Математическое описание шагового электропривода и реализация его системы управления на базе микроконтроллера Arduino, Климченкова Н. В., Климченков А. Г. (2017)
Шеремет О. І. - Теоретичні аспекти синтезу релейних регуляторів для електроприводів постійного струму, Ткаченко О. О. (2017)
Шеремет А. И. - Определение параметров T-образной схемы замещения асинхронного двигателя на основе опыта холостого хода, Шевченко Г. С. (2017)
Ісікова Н. П. - Оптимізаційна математична модель формування розкладу для процесу навчання персоналу підприємства, Овсянников Р. Р. (2017)
Калініченко Є. В. - Децентралізація на сучасному етапі розвитку України, Тельнова Г. В. (2017)
Мішура В. Б. - Економічна сутність, аналіз та оцінка фінансового стану підприємства, Спіцин В. Є. (2017)
Олешко Т. І. - Формування системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Пазюра Я. В. (2017)
Решетняк Т. В. - Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства, Івченкова О. Ю., Крикуненко К. М. (2017)
Сердюк О. М. - Особливості аналізу доходів і видатків бюджетних установ на прикладі Територіального центру надання соціальних послуг Краматорської міської ради, Гурова А. В. (2017)
Сімаков К. І. - Проблеми формування системи внутрішнього аудиту комерційного банку, Бойчук І. П. (2017)
Шубна О. В. - Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку машинобудівного комплексу України, Лозгунова А. С. (2017)
Аннотации (2017)
Анотації (2017)
Abstracts (2017)
Приходько Ю. О. - Кафедра паразитології ХДЗВА (ХВІ – ХЗВІ): від створення… до cьогодення (до 85-ї річниці з дня заснування), Бирка В. І., Мазанний О. В., Нікіфорова О. В. (2017)
Приходько Ю. О. - Носик А. Ф. – видатний вчений-паразитолог, педагог, організатор… (біографічний нарис до 85-ї річниці кафедри паразитології ХДЗВА), Мазанний О. В., Бирка В. І., Нікіфорова О. В. (2017)
Стегней М. М. - Становлення ветеринарної бактеріології на Київщині (2017)
Алєксєєва Є. О. - Епізоотична ситуація щодо мелофагозу овець в умовах лісостепу та степу України (2017)
Бахур Т. І. - Порівняльна ефективність антигельмінтних препаратів для лікування коней за стронгілідозу, Антіпов А. А., Гончаренко В. П., Артеменко Л. П., Авраменко Н. В., Соловйова Л. М., Козій Н. В., Шаганенко В. С., Підборська Р. В. (2017)
Гончаров С. Л. - Патологоанатомічні зміни за експериментального криптоколитильозу каченят (2017)
Грицик О. Б. - Сезонна динаміка чисельності адолескаріїв фасціоли звичайної у біотопах малого ставковика (2017)
Дубова О. А. - Сезонна динаміка клінічних показників крові хворих на бабезіоз собак м. Житомир (2017)
Дуда Ю. В. - Вплив кормової добавки на основі амаранту на показники білкового обміну кролів за еймеріозу, Прус М. П., Кунєва Л. В., Косянчук Н. І. (2017)
Єресько В. І. - Морфометрична будова нематод гусей Capillaria anseris (Madsen, 1945) (2017)
Жигалюк С. В. - Польові спостереження за особливостями фенології та екології безхребетних регіону за сучасних кліматичних змін, Сачук Р. М., Збожинська О. В. (2017)
Згозінська О. А. - Патоморфологія печінки коней, інвазованих збудниками параскарозу та стронгілятозів (2017)
Коваленко Л. М. - Гематологічні показники при аскарозній інвазії свиней, Коваленко О. І. (2017)
Корчан Л. М. - Антигельмінтна ефективність різних форм івермектину за трихурозу та стронгілятозів шлунково-кишкового тракту кіз (2017)
Котти Б. К. - Жизненный цикл лесного клеща Ixodes ricinus (Ixodidae:Parasitiformes) на Ставропольской возвышенности, Жильцова М. В. (2017)
Люлін П. В. - Епізоотична ситуація щодо аляріозу лисиць (Vulpes vulpes) у Харківській області, Федорова О. В. (2017)
Мельничук В. В. - Видові диференційні ознаки самців Oesophagostomum venulosum (Rudolphi, 1809) (2017)
Михайлютенко С. М. - Удосконалення доступних гельмінтоларвоскопічних способів кількісного дослідження легеневих стронгілятозів жуйних тварин, Кручиненко О. В., Клименко О. С. (2017)
Нагорна Л. В. - Визначення ефективності експериментального препарату "Фіпрен" щодо імаго бліх, Березовський А. В., Ясиновська О. М. (2017)
Негреба Ю. В. - Моніторинг шлунково-кишкових стронгілят тварин в умовах одноосібних господарств Сумської області, Лазоренко Л. М. (2017)
Пономаренко В. Я. - Амебіаз тварин та людини (огляд літератури), Булавіна В. С. (2017)
Пономаренко В. Я. - Дослідження собак хворих за дирофіляріозу з встановленням збуднику Dirofilaria immitis, Leidy, 1856, Лаптій О. П., Первушина О. А., Піскурьов С. О. (2017)
Токарев А. Н. - Инсектицидная активность эсбиотрина, цифлутрина, и тетраметрина при бовиколезе крупного рогатого скота, Урбан В. Г., Смирнов А. В., Логинова О. А., Токарева О. А. (2017)
Федорова О. В. - Паразитофауна і заходи боротьби з ендопаразитозами тварин в умовах КО "Харківський зоологічний парк", Пономаренко В. Я., Пономаренко А. М. (2017)
Шендрик Л. І. - Клінічні та патоморфологічні зміни в організмі мурчаків за експериментального стронгілоїдозу, Лєщова М. О., Шендрик І. М., Шендрик Х. М. (2017)
Ятусевич А. И. - Влияние ультразвука на содержание флавоноидов в фитопрепарате, Ятусевич И. А., Авдаченок В. Д. (2017)
Ятусевич А. И. - Кишечные паразитозы овец и коз в республике Беларусь, Ковалевская Е. О., Вербицкая Л. А., Касперович И. С., Горлова О. С., Косица Е. А., Старовойтова М. В. (2017)
Давиденко Н. Г. - Результати гістологічного дослідження яєчників неплідних самок собак (2017)
Заїка П. О. - Ефективність декасану за дерматитів незаразної етіології у собак, Анічін А. М., Кантемир О. В., Цимерман О. О. (2017)
Ільніцький М. Г. - Стан ендогенної інтоксикації та перекисного окиснення ліпідів у собак за різних методів лікування гнійних ран, Гєрдєва А. О. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Загоєння ран у собак за виконання оваріогістеректомії із застосуванням двох схем знеболювання (2017)
Боровков С. Б. - Особливості проведення електрокардіографічних досліджень у свиней, Боровкова В. М. (2017)
Канівець Н. С. - Склад слини корів за виразкового глоситу (2017)
Жукова І. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові качок за дегельмінтизації і додавання до раціону маклеї серцевидної, Баздирєва Н. О., Лонгус Н. І., Бобрицька О. М. (2017)
Пономаренко Н. Г. - Антиноцицептивная активность 7-дизамещенных-8-метилпиперазино- 1,3-диметилксантинов (2017)
Данчук О. В. - Активність глутатіонової ланки системи антиоксидантного захисту у свиней за дії технологічного стресу, Карповський В. І. (2017)
Кладницька Л. В. - Рівень експресії ядерного білка Кi-67 мезенхімальними стовбуровими клітинами з жирової тканини собаки за різних пасажів культивування in vitro (2017)
Костюк І. О. - Процеси клітинного дихання у тварин: їх регуляція і методи вивчення, Яковлєв О. С., Ляхович Л. М., Жукова І. О. (2017)
Радчиков В. Ф. - Физиологическое состояние и продуктивность телят при скармливании белковой кормовой добавки, Цай В. П., Кот А. Н., Трокоз В. А., Карповский В. И., Куртина В. Н., Ганущенко О. Ф. (2017)
Радчиков В. Ф. - Особенности трансформация энергии рационов бычками в продукцию при скармливании сапропеля, Цай В. П., Кот А. Н., Стояновский В. Г., Пивторак Я. И., Куртина В. Н., Ганущенко О. Ф. (2017)
Радчиков В. Ф. - Влияние соотношения расщепляемого и нерасщепляемого протеина в рационе на показатели рубцового пищеварения у молодняка крупного рогатого скота, Цай В. П., Кот А. Н., Брошков М. М., Зиновьев С. Г., Пентилюк С. И. (2017)
Нікіфорова О. В. - Клінічний випадок: нематодозно-цестодозно-акарозна мікстінвазія щура, Мазанний О. В., Кравченко А. О., Геворкова К. С. (2017)
Сарбаш Д. В. - Рана сухожилка поверхневого згинача пальця у коня (клінічний випадок), Синяговська К. А. (2017)
Гаврилін П. М. - Особливості макро-і мікроскопічної структури лімфатичних вузлів свиней різних вікових груп в постантальний період онтогенезу, Тішкіна Н. М., Еверт В. В., Мирний О. М. (2017)
Кущ М. М. - Мікроскопічні показники дванадцятипалої кишки гусей 8-місячного віку за використання гуміліду, Фесенко І. А., Кущ Л. Л., Степченко Л. М. (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів що діють на плечовий суглоб великої пірникози (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів, що діють на плечовий суглоб деяких представників ряду папугоподібних (2017)
Сарбаш Д. В. - Методика викладання курсу "Хвороби дрібних тварин" на кафедрі хірургії ім. професора І.О. Калашника ХДЗВА, Цимерман О. О., Євтушенко І. Д., Анічин А. М. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Мікроструктурний аналіз якості ковбасних виробів різних видів, Сорокова В. В., Мельничук В. В., Сорокова С. С. (2017)
Ладанюк А. П. - Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади, Луцька Н. М., Кишенько В. Д., Смітюх Я. В., Шумигай Д. А. (2017)
Лисенко В. П. - Статистичний аналіз оптичних образів об’єктів рослинних насаджень, Заєць Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С. (2017)
Лобок О. П. - Моделювання оптимального автоматичного керування процесом біологічної очистки забруднених вод регуляторами дробового порядку, Гончаренко Б. М., Сич М. А. (2017)
Володченкова Н. В. - Дослідження стану повітря робочої зони кондитерів, Накемпій О. К. (2017)
Харченко Є. В. - Препарати фактора некрозу пухлин: характеристика, способи отримання та модифікації, Скроцька О. І., Пенчук Ю. М., Боднар О. В. (2017)
Міненко М. А. - Невизначеність інституційного середовища для сталого розвитку переробної промисловості України (2017)
Березянко Т. В. - Соціально-трудові практики підприємств харчової промисловості (2017)
Шевченко О. Ю. - Динаміка перехідних процесів у системах анаеробного бродіння, Cоколенко А. І., Степанець О. І., Бойко О. О., Вінніченко І. М. (2017)
Хитрий Я. С. - Дослідження ежекторів з компактним і диспергованим струменем рідини для сульфітаторів у цукровій промисловості, Пономаренко В. В. (2017)
Ступак Ю. О. - Інтенсивні технології енерго- і масообміну при стерилізації харчової продукції, Васильківський К. В. (2017)
Мірошник В. О. - Дослідження впливу характеристик зволоженого корму на параметри передатної функції об’єкта керування, Кіктєв М. О. (2017)
Бржезицький В. О. - Удосконалення високовольтних лінійних скляних ізоляторів, Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М., Хомініч В. І. (2017)
Король А. М. - Тунельна прозорість графенової симетричної двобар’єрної структури з бар’єрами швидкості Фермі, Літвинчук С. І., Гуцало І. В., Вишняк В. В. (2017)
Сімахіна Г. О. - Оцінка мікробіологічної чистоти заморожених і дефростованих ягід, Халапсіна С. В. (2017)
Оболкіна В. І. - Вивчення вмісту біологічно активних сполук у листі монарди двійчас¬тої з метою використання пряно-ароматичної фітосировини при створенні крекера з подовженим терміном придатності, Носенко Т. Т., Дзигар О. О., Рахметов Д. Б. (2017)
Бортнічук О. В. - Вплив поліпшувачів на біохімічні процеси в тісті з пшеничними висівками і сухою молочною сироваткою, Доценко В. Ф., Цирульнікова В. В. (2017)
Грек О. В. - Визначення показників якості альбумінної пасти з клітковиною, Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Овсієнко К. В. (2017)
Рожно О. В. - Дослідження харчової, біологічної цінності та перетравлюваності безглютенових макаронних виробів з кукурудзяного борошна, Юрчак В. Г., Рак В. П. (2017)
Дробот В. І. - Вплив структуроутворювачів на якість безглютенового хліба із суміші рисового та кукурудзяного борошна, Михонік Л. А., Грищенко А. М. (2017)
Скочко О. І. - Вивчення кріопротекторних властивостей харчових волокон у складі м’ясних фаршевих систем, Кишенько І. І. (2017)
Пешук Л. В. - Розробка комплексної білково-мінерально-вуглеводної добавки на основі білків тваринного походження, Горбач О. Я. (2017)
Дорохович А. М. - Вплив зшитого крохмалю, інуліну та білкових ізолятів на процес термооброблення затяжного печива спеціального призначення, Петренко М. М. (2017)
Гусятинська Н. А. - Ефективність сучасних дезінфектантів при переробленні цукрових буряків, уражених бактеріями роду Leuconostoc, Нечипор Т. М. (2017)
Бессараб О. С. - Розроблення технології сушеного напівфабрикату з молодої картоплі, Писарєв М. Г., Бандуренко Г. М. (2017)
Українець А. І. - Ресурсо- та енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту, Булій Ю. В., Шиян П. Л., Куц А. М. (2017)
Шаркова Н. О. - Дослідження динамічної в’язкості водної супензії плодового тіла гриба шиїтаке, Жукотський Е. К., Декуша Г. В., Костянець Л. О. (2017)
Майборода О. І. - Синтез 2-(4'-піпери-дилметил)-2,3-дигідро-1Н-бензо|de|ізохінолін-1,3-діону та його N-похідних, Сімурова Н. В., Ковальова С. О., Брицун В. М. (2017)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2017 рік (2017)
До відома авторів (2017)
Полова Ж. М. - Підбір кількісного складу компонентів при розробці ветеринарного препарату для інтрацистернального введення, Алмакаєва Л. Г. (2017)
Шевіна В. Л. - Валідація виробництва таблеток "уро­нефрон", Хохленкова Н. В., Борщевська М. І., Коноваленко В. А. (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Мазур І. А., Борсук С. О. (2017)
Барчук О. З. - Розробка оптимального складу та технології таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину методом прямого пресування, Грошовий Т. А., Заліська О. М., Шалата В. Я., Рев’яцький І. Ю. (2017)
Beley S. Ya. - Investigation of the pharmaceutical factors influence on technological properties of the compression mixture аnd some quality indicators of tablets based on malva sylvestris l. And plantago lanceolata l. Dry extracts, Hroshovyi T. A., Beley N. M. (2017)
Darzuli N. P. - Marketing research of the market of drugs and dietary supplements used for treatment of inflammatory diseases of the urinary system, Denys A. I., Hroshovyi T. A. (2017)
Сулима М. І. - Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення дилтіазему в лікарських формах, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О. (2017)
Донченко А. О. - Спектрофотометричне визначення атенололу в лікарських формах із використанням 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону, Васюк С. О. (2017)
Посилкіна О. В. - Методичні підходи до позиціонування лікувально-косметичних засобів, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2017)
Кубарєва І. В. - Обґрунтування методів діагностики організаційної культури фармацевтичних організацій, Чмихало Н. В., Карпенко Л. А. (2017)
Глущенко О. М. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для вагінального застосування на фармацевтичних ринках України та Російської федерації, Полова Ж. М., Хоменко Р. М. (2017)
Самборський О. С. - Організація фармацевтичної допомоги в Україні: реалії аптечного виготовлення лікарських засобів, Євтушенко О. М., Слободянюк М. М. (2017)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження специфічної фармакологічної активності препарату пегфілстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В. (2017)
Качанюк В. В. - Визначення ціни дози діагностичного лікарського засобу "фтордез­оксиглюкоза 18f, розчин для ін’єкцій" (2017)
Федяк І. О. - Аналіз соціальних індикаторів епідемії ТБ / ВІЛ в Україні, Федяк П. І. (2017)
Горошко О. М. - Порівняльний аналіз професійної підготовки студентів І курсу спеціальності "фармація" в Україні та Німеччині, Коровенкова О. М., Паламар А. О. , Богдан Н. С., Ровінський О. О., Зеленюк В. Г., Шпичак О. С. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала вступників галузі знань "охорона здоров’я", Живора Н. В., Погорєлов С. В., Красовський І. В., Віслоус О. О. (2017)
Маршавін Ю. М. - Професійний дисбаланс на ринку праці: економічні втрати та шляхи їх мінімізації (2014)
Приходько В. П. - Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та європейського співтовариства: зовнішньоекономічні та управлінські аспекти (2014)
Макаренко М. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів (2014)
Завізєна Н. С. - Регулятивна діяльність місцевих органів самоврядування як ефективна робота банківської системи на регіональному рівні (2014)
Покатаєва О. В. - Підхід до оцінки розвитку ринку банківських послуг, Давидкова Н. М. (2014)
Семенча І. Є. - Дослідження впливу стану фінансово-кредитної системи на безпеку економіки регіону, Пономаренко І. С. (2014)
Терехов Є. М. - Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації (2014)
Гаркушенко О. Н. - Правовое обеспечение регулирования сферы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Украине (2014)
Морозова Г. С. - Вплив податку на додану вартість на формування доходів державного бюджету України, Руденко Є. М. (2014)
Моргулець О. Б. - Класифікація та систематизація послуг в контексті розвитку теорії сервіс-менеджменту (2014)
Коваль Л. М. - Корупція та її вплив на формування інвестиційної привабливості аграрного сектора (2014)
Ажаман І. А. - Розвиток інституційної інфраструктури промислового та цивільного будівництва в сільській місцевості (2014)
Тінтулов Ю. В. - Механізми і фактори активізації інвестиційної привабливості корпоративних структур харчової промисловості (2014)
Сотниченко Л. Л. - Управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону на основі досвіду ЄС (2014)
Сергєєва О. Р. - Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації (2014)
Краснова О. І. - Вплив лікарняних кас на фінансування медичної галузі та медико-демографічні показники населення (2014)
Смирнова Н. В. - Оптимальні методи оцінювання трансферу технологій на підприємстві (2014)
Сакун О. С. - Удосконалення організаційно-економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні (2014)
Кожевнікова Л. К. - Особливості функцій та методів управління зовнішньоекономічною діяльністю (2014)
Оберван О. Р. - Аналіз індикаторів соціальної безпеки як показника ефективного управління соціальною політикою України (2014)
Плеханов Д. О. - Вихідні положення нової моделі аграрної політики держави (2014)
Волянський П. Б. - Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів (2014)
Сіцінська М. В. - Механізми реалізації проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Організація і планування як функції державного управління післядипломною освітою (2014)
Сальнікова О. Ф. - Онтологія воєнних технологій як метод дослідження, Ленський Л. М. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Про першочергові завдання з удосконалення кадрової політики Збройних Сил України (2014)
Коваленко Н. В. - Редевелопмент у стратегіях державного управління територіальним розвитком (2014)
Ситник Г. П. - Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України, Баранов Р. О. (2014)
Нагорічна О. С. - Щодо наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної справи (2014)
Кулик О. Г. - Механізми державного регулювання розвитком інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі (2014)
Баранов С. О. - Тіньова економіка в світі: тенденції та регіональні особливості (2014)
Красавцева Л. Ю. - Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні (2014)
Данканіч О. М. - Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз сучасного стану договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Wysokińska Z. - Innovation Policy of the European Union – Overview of Theoretical Foundations and Empirical Aspects (2017)
Jasiński L. - The Generalization of the Comparative Advantage Theory (2017)
Chekalenko L. - Joining NATO is Declared a Strategic Aim of Ukraine, Vasylyeva M. (2017)
Yakubiv V. - Innovative Methods in Strategic Planning of Foreign Economic Activity of Enterprises, Hryhoruk I. (2017)
Kosárová D. - The Republic of Moldova as a Potential Failing State?, Ušiak J. (2017)
Vasyliev O. - Science is the Basis for a Country’s Modernization (2017)
Kluczkowski A. - The Use of Wood Biomass in the Regional System of Renewable Energy Sources as a Chance for the Region (2017)
Bodnarchuk T. - Trends of International Trade in Services: Integration Opportunities for Ukraine, Lysak V. (2017)
Zhuk O. - Reforming Taxation System under Conditions of European Integration (2017)
Malynovskyy J. - Approaches to the Development of Business Growth Strategy, Petryshyn N., Malynovska J., Oliinyk A. (2017)
Redko A. - Ukraine – EU: Historical and Legal Analysis of European Integration (2017)
Shaturma V. - Russia’s Attitude Towards European Integration: Changing Approaches from Perception to Tough Opposition (2017)
Hurmak N. - The Influence Integration Processes Exert on the Intermediary System of Agricultural Enterprises (2017)
Федоренко В. Г. - Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних викликів, Федулова Л. І. (2014)
Савченко О. Ф. - Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні, Дацій О. І. (2014)
Макаренко М. І. - Міжнародний досвід організації стрес-тестування в банківській сфері, Костюченко Я. О. (2014)
Лютий І. О. - Глобальна економічна криза: загрози та ризики в функціонуванні системи державних фінансів України, Кравченко М. В. (2014)
Поліщук Н. В. - Вплив земельної власності на ефективне використання землі в сільському господарстві, Гордієць Л. І. (2014)
Алейнікова О. В. - Стратегія макроекономічного регулювання конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Босовська М. В. - Когнітологія інтеграційних процесів в економіці (2014)
Жук І. Л. - Методологічні підходи до вимірювання невідповідності кваліфікації (2014)
Глуха Г. Я. - Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки (2014)
Хома І. Б. - Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин (2014)
Марченко К. В. - Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК (2014)
Кармазіна Н. В. - Технології цілеорієнтованого управління розвитком регіональних промислових комплексів (2014)
Прокопець Л. В. - Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств як основа підвищення їхньої конкурентоспроможності (2014)
Наваліхіна М. О. - Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах (2014)
Вільхова Т. В. - Критерії та показники ефективності використання землі (2014)
Денисенко А. В. - Ідентифікація об'єктів внутрішнього контролю на туристичних підприємствах (2014)
Бєлік В. Д. - Удосконалення методів управління персоналом на підприємствах енергетичної сфери (2014)
Швець Ю. О. - Критичний огляд існуючих в економіці підходів до визначення поняття стратегічне управління (2014)
Колінько О. В. - Організація альтернативної компенсаційної системи за цифровий контент "Культурний Безліміт" із залученням державних структур (2014)
Кулікова Н. Т. - Розвиток концептуальної понятійної моделі діяльності підприємства як основи формування бухгалтерської управлінської звітності (2014)
Ковальова О. М. - Державна участь у венчурному фінансуванні: світовий та український досвід (2014)
Абдуллах Джантурк - Роль высшего образования в современных условиях социально-экономического развития общества (2014)
Плеханов Д. О. - Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні (2014)
Толуб'як В. С. - Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців, Мельник Л. А. (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період (2014)
Олійник В. В. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку (2014)
Коваль Н. В. - Необхідність впровадження інституту цивілізованого лобізму в Україні (2014)
Білоцький О. В. - Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні, Гулій Н. М. (2014)
Єфіменкова Н. М. - Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України (2014)
Трестер Ю. О. - Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні (2014)
Семенюк К. М. - Економічні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті податкової політики держави (2014)
Адамчук С. В. - Актуалізація кадрового потенціалу як чинник професіоналізації державної служби (2014)
Ренькас Т. І. - Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України (2014)
Бєлоусов А. В. - Теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2014)
Єременко Н. С. - Рудеральна рослинність України: стан дослідження, проблеми та перспективи (2017)
Мальцева С. Ю. - Аналіз адвентивної фракції урбанофлор Північного Приазов’я (Україна) (2017)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні листків видів роду Kalanchoe Adanson (Crassulaceae), Баданіна В. А., Гайдаржи М. М., Нікітіна В. В. (2017)
Овсієнко В. М. - Таксономічна історія родини Plumbaginaceae Juss. флори України (2017)
Шиян Н. М. - Колекція О.Л. Кльотного "Флора Японії" з фондів Національного гербарію України (KW), Карпюк Т. С. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби гранітних відслонень Бобринецької балки, Дармостук В. В. (2017)
Кривошея О. М. - Діатомові водорості перифітону водойм національного природного парку "Пирятинський" (2017)
Борисова О. В. - Чеклист Charales (Charophyta) Харківської області, Громакова А. Б. (2017)
Дубина Д. В. - Активна охорона фіторізноманіття природно-заповідного фонда плавнево-літоральних геосистем Північного Причорномор’я: проблеми та шляхи їх вирішення, Дворецький Т. В., Дзюба Т. П., Тимошенко П. А. (2017)
Шапошнiкова А. О. - Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності національного природного парку "Джарилгацький" (2017)
Фролов С. М. - Сутність фінансового забезпечення та його місце у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Чоботар О. І. (2014)
Головінов О. М. - Фактори формування інституту корпоративної соціальної відповідальності, Дмитриченко Л. А. (2014)
Заяць В. С. - Соціальні зв'язки та проблеми нерівності (2014)
Богашко О. Л. - Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Коваленко О. Ю. - Сучасні тенденції та перспективи грошово-кредитної політики в Україні (2014)
Гронська M. В. - Особливості маркетингової діяльності будівельного підприємства (2014)
Коваленко О. В. - Інноваційно-орієнтований розвиток галузевих ринків рибної галузі в умовах активізації зовнішніх впливів (2014)
Опанасенко В. М. - Історичний аналіз джерел формування тіньових процесів у незалежній Україні (2014)
Пластун О. Л. - Роль і місце технічного аналізу в сучасній методології прогнозування цін на фінансових ринках, Пластун В. Л. (2014)
Адаменко М. В. - Сутнісно-функціональна характеристика опціону та його застосування для мотивації працівників корпорації, Кашубіна Ю. Б., Колосовський Д. В. (2014)
Пілецька С. Т. - Теоретико-методологічний підхід до формування локальних механізмів антикризового управління економічною стійкістю підприємства (2014)
Бердар М. М. - Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обгрунтування (2014)
Коноплястий Є. В. - Інноваційна стратегія управління регіональними екологічними системами (на прикладі міста Києва) (2014)
Малишенко К. А. - Фактори інформаційної ефективності фондового ринку України (2014)
Макаренко Ю. П. - Теоретичні аспекти взаємодії банків та страхових компаній, Покотило К. В. (2014)
Вергун А. М. - Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства (2014)
Бєлік В. Д. - Формування теоретико-методологічних засад управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Білоущенко О. В. - Місце і роль туристичного комплексу в структурі регіональної економіки (2014)
Башкатова М. В. - Економічні ефекти реалізації проектів МБРР в енергетичному секторі Чехії (2014)
Ксьонова О. В. - Місце інтенсифікації у процесі формування економічної ефективності виробництва молока (2014)
Чередніченко С. В. - Оподаткування металургійної галузі: досвід та перспективи розвитку (2014)
Лелеченко А. П. - Узгодження та збалансованість фінансово-інвестиційних заходів по забезпеченню сфери охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури на рівні регіону, Мещеряков В. В. (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність та особливості моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Олійник В. В. - Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою (2014)
Сальнікова О. Ф. - Методологічні аспекти формування державної військово-технічної політики (2014)
Федчишина В. В. - Рецензування висновків судових експертів — метод внутрівідомчого контролю управління експертного забезпечення правосуддя України (2014)
Левцов С. В. - Структурно-функціональна характеристика організації надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування у столичному регіоні (2014)
Сітарський С. М. - Інституалізація діяльності органів державної влади в контексті врегулювання політичних конфліктів (2014)
Овчаренко Д. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження (2014)
Шевчук І. В. - Стратегічне планування та програмно-цільовий підхід розвитку фізичної культури та спорту в регіонах (2014)
Ушакова О. І. - Державна політика з подолання нерівності у сфері охорони громадського здоров'я: міжнародний досвід (2014)
Биков О. С. - Аналіз наукових досліджень з проблем державного управління у сфері цивільного захисту: актуальні напрями дослідження (2014)
Олександренко Ю. А. - Особливості підходів при розробці системних моделей та їх використанні у державному управлінні (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Лоханова Н. О. - Корпоративна звітність в Україні і світі в контексті євроінтеграції — вимоги інвесторів, проблеми, перспективи (2014)
Павленко І. А. - Управлінський контролінг інноваційних проектів (2014)
Заяць Т. А. - Державні пріоритети розвитку сільського розселення України, Краєвська Г. О. (2014)
Гарбар Ж. В. - Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку (2014)
Босовська М. В. - Параметри та іманентні риси інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності (2014)
Кириченко О. П. - Застосування транскорпоративних форм реалізації інноваційного потенціалу суднобудівних підприємств (2014)
Арлачов Д. В. - Перспективи запровадження комерційного обліку як інструменту формування енергоефективної поведінки споживача комунальних послуг, Корчміт О. Ю., Марецький Р. А., Бучик В. С. (2014)
Стаканов Р. Д. - Рееміграція як складова міграційної політики країн світу (2014)
Вядрова І. М. - Системний підхід в управлінні залученими ресурсами банку, Волохата В. Є. (2014)
Однорог М. А. - Розвиток інвестиційного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу (2014)
Лавров Р. В. - Концепція банківського фінансового реінжинірингу як інструменту гармонізації обслуговування суб'єктів аграрної сфери (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічної ефективності впровадження новітніх інформаційних технологій (2014)
Гнатенко Є. П. - Ефективний фінансовий менеджмент розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства, Тімкова О. В. (2014)
Кармазіна Н. В. - Формалізація структури каскадних форм просторової організації міжрегіональної взаємодії в межах реального сектору економіки держави (2014)
Полушенко В. А. - Модель оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем (2014)
Шаповал А. В. - Державне регулювання корпоративного сектору в реалізації експансіоністських стратегій китаю (2014)
Костенко В. В. - Ретроспектива становлення та розвитку банківського нагляду в Україні (2014)
Маркевич К. Л. - Реалізація національних економічних інтересів України крізь призму залучення прямих іноземних інвестицій (2014)
Андрушенко В. М. - Актуальні проблеми формування продовольчої безпеки (2014)
Кузнецова А. І. - Модель адаптивної системи контролінгу підприємства (2014)
Голубєв Д. І. - Етапи розробки інвестиційної політики підприємства (2014)
Зінченко М. А. - Економічна природа фінансових потоків місцевих бюджетів (2014)
Ахмедов Рашад Ширин оглу - Особенности формирования системы социальной защиты — исторический ракурс (2014)
Федчишина В. В. - Державне регулювання органами судової експертизи за доби Директорії Української Народної Республіки (2014)
Вилгін Є. А. - Еволюція механізмів стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2014)
Присяжнюк О. Ф. - Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій (2014)
Точиліна І. В. - Розробка методичних підходів до оцінки заходів податкового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Яровой Т. С. - Демократичний потенціал українського парламентаризму (2014)
Смірнова О. М. - Модель регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту (2014)
Савенко О. А. - Громадянське суспільство як чинник протидії політичному радикалізму (2014)
Семенюк К. М. - Адміністративні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні (2014)
Клименченко С. Л. - Напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору (2014)
Кудрейко О. М. - Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти (2014)
Майорова Л. В. - Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики (2014)
Мишко А. М. - Державна політика щодо розвитку морських портів України: комунікативний аспект (2014)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2017)
Конвенція ООН з морського права 1982 року: 35 років Конституції для океанів (2017)
Ківалов С. В. - Захист прав українських моряків та відродження морської галузі – головний пріоритет розвитку України як морської держави (2017)
Бабін Б. В. - До питання про відновлення прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях, Плешко Е. А. (2017)
Кузнецов С. О. - Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства: деякі аспекти визначення правового статусу та режиму, Аверочкіна Т. В. (2017)
Бойко І. С. - Судово-арбітражний механізм захисту суверенних прав України за Конвенцією ООН з морського права 1982 року (2017)
Савич О. С. - Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року: імплементація норм у національно-правовому просторі України, Павлова О. В. (2017)
Балобанов О. О. - До питання правового забезпечення портової діяльності, Пальченко А. А. (2017)
Мота А. Ф. - Протидія нелегальній міграції на шляхах морського сполучення: стан та перспективи удосконалення (2017)
Шелудяков Р. С. - Сертифікація персоналу рибальських суден: міжнародні стандарти та імплементація в Україні (2017)
Пашковская Л. И. - Участие Европейского Союза в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (2017)
Вишневський В. Л. - Правова регламентація розслідування аварій та інцидентів на морі в Європейському Союзі (2017)
Kobzar A. - ITLOS case № 6 "Monte Confurco" (Seychelles v. France): the application of UNCLOS 82 rules, Ryabov M. (2017)
Півторак Г. Ф. - Актуальні питання принципу реального зв’язку судна з державою прапора (2017)
Костыря Е. В. - Международные стандарты и требования в отношении безопасности для судов, эксплуатируемых в полярных водах (2017)
Гаверський В. В. - Гендерна рівність у світовому мореплавстві: правові та організаційні основи забезпечення (2017)
Иванова А. В. - Реализация международных стандартов труда в национальном законодательстве (2017)
Аверочкіна Т. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Морське право: актуальні питання теорії та практики" (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2017)
Мірошниченко Л. Я. - "Who Will be the Last… to seek this place for what it was": поетична рефлексія Ф. Ларкіна (2015)
Мірошниченко Н. Л. - Міфологічна парадигма у п'єсі Олени Клименко "Дивна і повчальна історія Каспара Гаузера…" (2015)
Моллаахмаді Д. А. - Тематико-стилістичні особливості творчості Хушанга Мораді Кермані (2015)
Молькова Д. С. - Вербалізація уявлень про жіночу вроду в давньогрецькій поезії класичної та еліністичної доби (2015)
Мохаммади Б. Н. - Компаративистское исследование концепции родины и свободы в поэзии Тараса Шевченко и Малекош-Шоара Бахара (2015)
Налімова А. О. - Корейська художня фантастика ХХІ ст. (2015)
Науменко Н. В. - Жанрово-стильова палітра збірки Василя Голобородька "Білі кімнатні рослини" (2015)
Палій О. П. - Пародійність як інтертекстуальна гра в романі Владіміра Парала "Професійна жінка" (2015)
Пашковська В. С. - Специфіка перекладів Павлина Свєнціцького (2015)
Пашняк Т. Г. - Англійський романтизм і його новітні інтерпретації (2015)
Полякова О. А. - "Борис Пастернак" Д. Быкова: элементы автометаописания (2015)
Реутов Є. А. - Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного "бгакті" в поезії гінді (2015)
Рибалкін С. - Суспільна та художня проблематика у віршах туніських поетів ХХ ст. (2015)
Рибась О. В. - Наративні моделі збірки новел "На филях життя" Сильвестра Яричевського (2015)
Рудько О. В. - Методологія вивчення національної ідентичності в українській літературі другої половини ХІХ століття (2015)
Саволоцька А. А. - Роль журналу "Всесвіт" у розвитку перекладацького процесу 1960-х років (2015)
Савчук Ю. В. - Типологія романтичних героїв у поетичній творчості Олександра Грози (2015)
Сварич Н. З. - Втілення світоглядної концепції Івана Андрусяка в образній системі поетичної збірки "Повернення в Ґалапаґос" (2015)
Сембе К. А. - Модифікації ініціаційного міфу в романах Маріо Варгаса Льйоси (2015)
Сивець Т. - Корелятивність концептів "Знання" та "Віра" у києворуських проповідях (2015)
Синьоок Т. М. - Кого висміював Порфирій Горотак? (2015)
Скибицька Ю. В. - Трансформація постмодерної поетики в драматургічній творчості Неди Нежданої (2015)
Слободянік М. М. - Інтертекстуальний аспект української барокової зорової поезії (2015)
Субота І. О. - Становлення та розвиток кувейтської новели (2015)
Сутулова О. В. - Трансформація жіночих образів у драматургії І. Дніпровського та І. Микитенка: історико-літературний та семантико-стилістичний аспекти (2015)
Тетеріна О. Б. - "Гомер новосвіту" у поступі української літератури (шекспірознавчі погляди П. Куліша) (2015)
Тищенко К. О. - Вербалізація концепту Батьківщина/Vatan у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека (2015)
Тищук О. С. - Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить" (2015)
Ткачук О. П. - Польський контекст прози Джозефа Конрада (2015)
Трош С. Е. - Специфікація гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі) (2015)
Туряниця М. М. - Проблематизація дискурсу війни у романі Дж. Хеллера "Пастка на дурнів" (2015)
Федосій О. О. - Художнє моделювання дійсності в образнії системі прози Людмили Тарнашинської (2015)
Фещук В. - Язичницька символіка у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" (2015)
Хайдер Т. В. - Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань святого письма (2015)
Чайківська Г. С. - Наратологічні особливості апропріації сюжетів у сучасних французьких казках (2015)
Чернявська О. С. - До питання класифікації жанру фентезі (2015)
Чужа Т. В. - Монографія Юзефа Третяка у контексті позитивістської словацькіани (2015)
Шалак О. І. - Фольклористичні дослідження Каленика Шейковського: тематика та едиція (2015)
Шестопал О. Г. - Репрезентація травми в романі Кармен Лафорет "Ніщо" (2015)
Шкуратенко Ю. О. - Рецепція сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового (2015)
Щелкунова О. - Ренесансна модель особистості в українській літературі XIV–XVI століть (2015)
Юхимук Я. - Неміметичний екфразис у романах П. Хьога і В. Орлова (2015)
Якименко О. В. - Антивоєнна новелістика Наталі Романович-Ткаченко в контексті літератури "втраченого покоління" (2015)
Яцинова О. В. - Візуалізація творчого доробку Хоакіна Соролья-і-Бастіда в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Травнева квітка" (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Heidari E. - Relativistic laser-plasma interactions. Moving solitary waves in plasma channels and the kinetic dispersion relation of cherenkov radiation (2017)
Stakhira Y. M. - Structural changes in the system of electron states in a shear-deformed layered crystal, Stakhira R. Y. (2017)
Gusak A. M. - Modeling of entropy production and self-organization of decomposing metallic alloy under high current density, Marchenko S. V., Turlo V. V., Bogatyrev A. O. (2017)
Tursunov I. G. - Investigations of the deep-level parameters in semiconductors (2017)
Hadi A. - Development of a new humidity sensor based on (carboxymethyl cellulose–starch) blend with copper oxide nanoparticles, Hashim A. (2017)
Hashim A. - Synthesis and characterization of novel piezoelectric and energy storage nanocomposites: Biodegradable materials–magnesium oxide nanoparticles, Hadi A. (2017)
Tadjibaev I. U. - Non-linear cosmology of globular cluster systems around galaxies, Nuritdinov S. N., Muminov A. A. (2017)
Author’s Index to the 62nd Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2017 (2017)
Subject Index to the 62nd Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2017 (2017)
Гнибіденко І. Ф. - Ефективність зовнішньої торгівлі України — головний критерій її реалізації (2014)
Лазаренко С. Ж.. - Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу, Бабенко К. А. (2014)
Рекуненко І. І. - Методологічні засади дослідження процесів становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку України (2014)
Омельчук В. О. - Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі національної системи житлово-будівельних заощаджень (2014)
Баранова В. Г. - Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства, Коцюрубенко Г. М. (2014)
Сагайдак М. П. - Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках (2014)
Саприкіна Н. В. - Громадянське суспільство в системі сучасних суспільно-економічних відносин (2014)
Лобов С. П. - Застосування теорії регулярних мереж при плануванні діяльності підприємств (2014)
Поворознюк І. М. - Проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці (2014)
Савченко С. М. - Системно-функціональна сутність конкурентоспроможності підприємств (2014)
Рамський А. Ю. - Моделювання рефлексивних процесів формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств (2014)
Іванова М. І. - Формування дієвої системи логістики постачання з використанням методики оперативного управління виробничими запасами (2014)
Сотниченко Л. Л. - Методичні підходи щодо регіонального управління розвитком інфраструктури (2014)
Дунська А. Р. - Економічні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств (2014)
Петренко М. П. - Постіндустріальна трансформація соціально-економічної динаміки міста і генезис урбаністичної теорії (2014)
Тимошенко М. В. - Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів (2014)
Могилевская О. Ю. - Методические подходы к оценке эффективности маркетинговой системы промышленного предприятия (2014)
Осовська Г. В. - Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, Фещенко А. О. (2014)
Федоренко О. В. - Глобальні проблеми утилізації відходів електричного та електронного устаткування та шляхи їх вирішення, Соколенко Н. М. (2014)
Ужва А. М. - Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства, Тімкова О. В. (2014)
Кириченко А. В. - Ресурсні платежі: фіскальний та стимулюючий аспекти застосування, Рудюк В. В. (2014)
Нараєвський С. В. - Залежність собівартості електроенергії від вартості грошових ресурсів для різних видів генерації (2014)
Нехайчук Д. В. - Напрями оптимізації складових інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів (2014)
Постоєнко К. І. - Система органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні (2014)
Гармаш К. Є. - Первинне розміщення цінних паперів в контексті розвитку інструментів національного депозитарного ринку (2014)
Дідух О. В. - Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств, Кривецький І. О. (2014)
Палешко Я. С. - Запозичення України та їх використання для ефективного розвитку національної економіки (2014)
Котляревський О. В. - Розвиток системи підприємництва в Україні (2014)
Жалдак Г. П. - Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання (2014)
Плисюк Т. Г. - Показники оцінки інноваційних ризиків (2014)
Носенко О. С. - Сучасні методичні підходи до оцінки привабливості інноваційних проектів підприємств з метою їх розвитку (2014)
Каламбет К. М. - Підхід щодо планування на підприємстві на основі використання матричних моделей (2014)
Павловський Д. В. - Стратегія маркетингової війни у молокопереробній галузі (2014)
Білокінь Л. О. - Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку (2014)
Паєнтко Т. В. - Роль фінансового посередництва у регулюванні фінансових потоків (2014)
Фадєєва І. Г. - Основні напрями удосконалення бізнес-процесів та сучасна методологія їх моделювання та регламентації на засадах нечіткої логіки (2014)
Двойних К. Є. - Психологічний інваріант формування техносфери суперетносів в умовах сучасної світової економіки (2014)
Копитко М. І. - Виявлення слабких сигналів середовища функціонування як запорука формування високого рівня економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Турянський Ю. І. - Ефективність ПДВ: теоретичні та емпіричні оцінки (2014)
Чуницька І. І. - Розвиток організаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2014)
Баженова О. В. - Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волатильність економічного зростання в Україні (2014)
Вініченко О. М. - Контроль діяльності підприємства. транспарентність та принципи здійснення (2014)
Рябека О. Г. - Оцінка рівня та якості життя населення України (2014)
Сотниченко Л. Л. - Дослідження практики реформування регіональної інфраструктури (2014)
Вяткіна Т. Г. - Дослідження особливостей використання ресурсного потенціалу регіону (стратегічний аспект) (2014)
Саприкіна О. М. - Аналіз стану та перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва Тернопільської області (2014)
Нікіфорова Л. О. - Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції (2014)
Хрустальова В. В. - Розвиток соціального напряму економічної думки в Україні наприкінці XIX — початку XX століття, Мамічева Л. П. (2014)
Риндзак О. Т. - Моделі політики інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство (2014)
Жукова Л. М. - Боротьба з корупційними практиками як чинник розвитку інституційного статусу держави (2014)
Тимощик Л. П. - Теоретичні підходи до вдосконалення методології оцінки майна (2014)
Івасів І. Б. - Лімітування ризику ліквідності банку на основі стрес-тестування, Фуксман О. Ю. (2014)
Чеснакова Л. С. - Експертна модель формування векторів загроз зовнішнього та внутрішнього середовищ у контролінгу, Софійчук К. К. (2014)
Леськів С. Р. - Етимологія поняття "внутрішній маркетинг" та взаємозв'язок із зовнішнім маркетингом підприємства, Бочко О. Ю. (2014)
Вертелєва О. В. - Економічна конвергенція країн єс та перспективи євроінтеграції України, Вертелєва О. О. (2014)
Гусейнов И. А. - Предпосылки и факторы торгово-экономического сотрудничества Азербайджана и Германии: инвестиционный климат и бизнес-среда (2014)
Сиротюк Ю. В. - Еволюція договірного фінансового посередництва в Україні (2014)
Ткачук І. Я. - Благодійність як джерело фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України (2014)
Гуменний А. А. - Сутність та значення механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів (2014)
Мартинчик О. А. - Розвиток інфраструктури аграрного ринку як напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Романчук С. В. - Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України (2014)
Майдуда Г. С. - Роль облікової політики у формуванні амортизаційних відрахувань як джерела відтворення основних засобів (2014)
Чудак В. В. - Становлення і розвиток конкурентної політики в Україні (2014)
Белевская О. А. - Государственное регулирование конкуренции в Украине (2014)
Шванський В. С. - Поняття складності та невизначеності в ланцюгах поставок продовольчих товарів (2014)
Грибан С. В. - Ефективність господарської діяльності хлібопекарської галузі Житомирської області (2014)
Гришко М. Г. - Основні етапи впровадження та функціонування системи інформаційного забезпечення управління торговельними мережами (2014)
Ровний Я. А. - Аналіз складу, структури і динаміки капіталу акціонерних товариств хлібопекарської галузі України (2014)
Шеретюк Р. - "…Що Уряд хоче, те й буде: є батіг – де він свисне, там релігія бризне" (репресивно-силові методи реалізації етноконфесійної політики Російської імперії щодо Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні у 30-і рр. ХІХ ст.) (2016)
Герасимов Т. - Ухилення від військової служби на Правобережній Україні у роки Першої світової війни (серпень 1914 – лютий 1917 рр.) (2016)
Михайловський Т. - Взаємодія міжнародних філантропічних організацій з радянськими органами влади (1921 - 1925 рр.) (2016)
Папуга Я. - Проведення українською еміграцією Дня жалоби і протесту 29 жовтня 1933 р. (2016)
Захарченко О. - Прорив оточених у Миколаївському "котлі" військ Південного фронту у серпні 1941 року (2016)
Петренко І. - Навчально-методична та педагогічна діяльність історика Віри Жук (1928 - 2008) (2016)
Дацків І. - Головні напрями формування інформаційного розвитку українського суспільства на початку ХХІ ст., Кравець Ю. (2016)
Попенко Я. - Румунія на шляху до Бухарестського миру 1918 року (2016)
Грубінко А. - Участь Великої Британії у Східноєвропейській політиці Європейського Союзу (1990 - 2016 рр.) (2016)
Колісніченко А. - Інформаційні війни: історія та засоби (2016)
Буглай Н. - Інституційне забезпечення зовнішньої політики Польщі (2016)
Дацків І. - Актуальні питання щодо інтеграції України в європейське співтовариство, Пусь Н. (2016)
Конта Р. - Методологія та методи етнологічних досліджень у Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892 - 1940) в наукових студіях (2016)
Гудзь В. - Роман Сербин як представник тоталітарної школи історіографії Голодомору (2016)
Ухач В. - Третій Великий Збір ОУН(б) 1943 року: курс на ревізію базових ідеологічних і програмових постулатів (сучасна історіографія) (2016)
Кушпетюк О. - Старожитності музеїв Волинської губернії на виставках місцевого та загальноросійського рівня (2016)
Стрелко О. - Герман Єгорович Паукер (1822 - 1889): життя та діяльність (2016)
Левченко І. - З’їзди природодослідників і лікарів, як ефективний засіб просвітницької та популяризаторської роботи у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Дефорж Г. - Альбер Годрі як філософ палеонтології (до 190-річчя від дня народження) (2016)
Горбуров Е. - Николай Николаевич Пантусов (1849 - 1909), Горбуров К. (2016)
Дмитренко В. - Сім’ї парафіяльних священиків Пирятинської протопопії Київської єпархії у 60-х роках ХVIII ст.: історико-демографічний аналіз (2016)
Янчук М. - Відкриття церковних шкіл в Уманському повіті у 1860-х роках (2016)
Кузнець Т. - Початкова освіта народу на сторінках щотижневика "Руководство для сельских пастырей" у перше десятиріччя його виходу (2016)
Кізлова А. - Ємності для мощей святих у комунікації навколо святинь Києво-Печерської лаври (ХIХ – початок ХХ ст.) (2016)
Ядловська О. - Діяльність загальноросійських політичних партії та організації у південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст. (2016)
Доценко В. - Державницька діяльність Миколи Скрипника у 1920-ті рр. (2016)
Маньківська Т. - Політичне обличчя вчительства Харківщини у 1920-х рр. (2016)
Кожина А. - Освітня політика радянської влади (1920-ті рр.) (2016)
Буравський О. - Антирелігійна політика радянської влади на Волині – Житомирщині у 1920 - 1930-х рр. і долі православного духовенства, Власюк І. (2016)
Федоренко Я. - Особливості розвитку та функціонування інфраструктури аграрного ринку: історичний контекст (2016)
Павлович Ю. - Українсько-білоруські відносини у візії української суспільно-політичної думки (1991 - 2010) (2016)
Пуля І. - Волонтерський рух в Україні (на матеріалах колекції Національного музею історії України) (2016)
Богдалов А. - Участь іноземних добровольчих формувань у ході проведення антитерористичної операції на Сході України (на матеріалах Національного музею історії України) (2016)
Лук’янов О. - Білоруські добровольчі формування у ході бойових дій на Сході України 2014 - 2016 рр. (на матеріалах Національного музею історії України) (2016)
Романік А. - Феномен протестантського капеланства у зоні бойових дій на сході України (за матеріалами фондової колекції національного музею історії України) (2016)
Повисша М. - Роль професора М. Л. Щукіна (1824 - 1924) у розвитку вищої технічної освіти жінок (2016)
Фесовець О. - Практико-теоретична діяльність В. О. Соковича на залізничному транспорті (перша чверть ХХ ст.), як передумова створення наукової школи з експлуатації залізниць у СРСР (2016)
Довжик А. - Життєвий шлях викладача, вченого Валентини Василівни Радзимовської (2016)
Шульга В. - Методи селекційно-племінного вдосконалення симентальської породи у науковій спадщини професора М. А. Кравченка (2016)
Апостол М. - Академік НААН М. В. Зубець – новатор аграрної галузі України (2016)
Гребенников В. - 50 років Миколаївській експедиції (2016)
Козленко Р. - "Кіммерійські фортеці" Геродота (2016)
Лазаренко В. - Отражение культа Ахилла в нумизматических памятниках (2016)
Волканов С. - Несколько замечаний о στρατηγός ἐξ ἁπάντων (2016)
Кшановський В. - Політика США щодо іракських курдів під час режиму генерала Абдель Керіма Касема (1958 - 1963) (2016)
Захар’єв В. - Подільська лінія роду Мархоцьких (2016)
Трубчанінов С. - Історично-географічні дослідження у Західній Україні у 1920 - 1930-х роках (2016)
Степанчук Ю. - Відродження національної історіографії та фактори зміни образу Богдана Хмельницького на межі 80 - 90-х рр. XX ст. (2016)
Рафальська Г. - Творча інтелігенція Києва в умовах нацистської окупації 1941 - 1943 рр.: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Попович О. - Висвітлення українського визвольного руху періоду Другої світової війни у шкільних підручниках і посібниках (2005 - 2014) (2016)
Коваль Г. - Діяльність Овідіопольської міської думи у галузі міського господарства, торгівлі та промисловості (ХІХ ст. – 1917 р.) (2016)
Горбуров Е. - Капитан Степан Беляев, Горбуров К. (2016)
Тригуб П. - Новокрасне у роки НЕП (1921 - 1929 рр.) (2016)
Опацький І. - Уманське відділення Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (за матеріалами родини Курінних) (2016)
Лисий І. - Туристично-рекреаційна адаптація замків Івано-Франківської області у період 1991 - 2016 рр.: аналіз ключових проблем (2016)
Срібна М. - Акценти та проблеми у комплектуванні фондової збірки Національного музею історії України з теми "Культура та мистецтво України в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. " (2016)
Від упорядників (2012)
Алфьоров О. - Географічні назви за новими даними руської сфрагістики ХІІ ст. (2012)
Бачинська О. - "Малоросійські козаки" ХІХ ст.: соціо-демографічна характеристика та територіальне розселення (2012)
Верменич Я. - Геокультурний підхід в історичній регіоналістиці та суспільній географії (2012)
Вирський Д. - Географія Запоріжжя: за описами М. Пашковського (1615) та С. Шимановського (1642) (2012)
Жарких М. - Мандрівка Гійома Рубрука по Європі та Азії (1253–1255 рр.) (2012)
Коваленко О. - Чернігів та його округа очима Аркадія Верзилова (2012)
Козубовський Г. - Переяславська земля в XIV ст. (2012)
Коломієць В. - Геометричні плани як джерело дослідження економічного потенціалу Правобережної Київщини у середині XIX ст. (2012)
Конопська Б. - Еволюція концепції польських наукових історичних атласів у XIX–XX ст. (2012)
Крилова А. - Звітність про польові роботи землемірів Спеціального межування (на прикладі Таврійської губернської креслярні) (2012)
Cосса Р. - Каталог австрійських топографічних карт українських земель (1870–1918 рр.), Падюка Н., Огородник Т. (2012)
Хведченя С. - Історико-картографічний аспект дослідження "шляху із Варягів у Греки (2012)
Мицик Ю. - Важливе історико-географічне дослідження. Рец. на кн. Темушева В. Н. "Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в. Территориальные трансформации в пограничном регионе". — М.: "Квадрига", 2009. — 190 с. (2012)
Авраменко А. - Борис Гесселевич (Григорьевич) Галкович как историк-картограф (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Удовиченко О. С. - Інноваційний розвиток виробничих територій міст України (на прикладі міста Харкова) (2017)
Макагонов І. О. - До питання терапії аденоміозу у жінок фертильного віку: ефективність дієнегесту в порівнянні з прогестероном, Вергун А. Р., Солдатенко О. Я., Вергун О. М. (2017)
Bulvinska О. - Teacher communicative competence: different theoretical approaches (2017)
Матвеева Р. Н. - Особенности роста 44-летних кедровых сосен в дендрарии сибгу (зеленая зона г. Красноярска), Буторова О. Ф. (2017)
Aббасгулиев А. С. - Числовые характеристики случайных величин с нечеткими значениями, Набиев Р. И., Искендерова Т. Т., Ахмедова Н. Б. (2017)
Romanenko E. - Current trends, problems and prospects for the development of logistics in ukraine and the world (2017)
Агзамова и. А. - Оценка гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождения Сармич, Адилов А. А., Афзалова А. Х. (2017)
Дончевська Р. С. - Сенсорний аналіз майонезів столових вітчизняного та закордонного виробництва, Люта К. С. (2017)
Иванов В. Г. - Синтез сигналов рядами хаара в двоичной системе счисления (2017)
Петрушка І. М. - Інтенсифікація сорбційних процесів очищення стічних вод комплексними природними сорбентами, Мороз О. І., Мокрий В. І., Петрушка К. І. (2017)
Петухова Е. В. - Модернизация системы приточной вентиляции путем установки пароструйного подогревателя (2017)
Плосконос В. Г. - Аналіз стану систем картонно-паперового виробництва з мінімальним споживанням свіжої води (2017)
Стасевич С. П. - Багатосегментні моделі тіла людини для моделювання її теплового поля: короткий огляд, Казимира І. Я., Кузь О. Н. (2017)
Бабаханова С. Ш. - Об одном разложении по собственным функциям семейства дифференциальных операторов (2017)
Kolomiiets O. - Methodological settings in mass media text study as constructs of different nature (2017)
Скосарь В. Ю. - Неустойчивости и уникальные события на планете земля (2017)
Іваненко К. М. - Дослідження впливу крохмалю на властивості шоколаду при оздобленні кондитерських виробів за допомогою 3D-принтеру, Максименко О. С. (2017)
Гришко О. О. - Тенденції розвитку фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість у площині юснатуралізму (2017)
Від редакційної колегії (2015)
Верменич Я. - Від історичної географії до геоісторії: парадигми зближення (2015)
Дрбал А. - Тарас Шевченко: мандри та науки про Землю і Всесвіт, Радєй К. (2015)
Козубовський Г. - Про Буго-Прип'ятський шлях у середині XIV ст. (2015)
Пилипчук Я. - Завоювання батьківщини угорцями та їхні походи на Балкани (2015)
Пилипчук Я. - Історична географія володінь саамів у Середньовіччі (2015)
Смерека Б. - Кам'янецьке староство Львівської землі Руського воєвод ства вXVI-XVIII ст. (у світлі фіскальних джерел) (2015)
Хведченя С. - "Шлях із Варягів у Греки": з давніх-давен і до сьогодення (2015)
Авраменко А. - Досвід створення історичної карти Катеринославського козацького війська (2015)
Вітрянська А. - Географічні карти XVII-XVIIIст. у колекції Національного музею історії України (2015)
Ісаєв Д. - Історичні карти в геополітичному моделюванні (2015)
Марченко О. - Створення "Національного атласу України" як етап розвитку історико-географічних і картографічних знань в Інституті історії України НАН України (2015)
Падюка Н. - Українці на етнічних картах першої половини ХІХ ст. (2015)
Авраменко А. - Проблеми й методи історичної географії в новій монографії польського історика Яна-Вацлава Тишкевича (2015)
Перкун В. - Нове польське видання з історичної географії.Рец. на збірник статей:Studia geohistorica. Rocznik historycznogeograficzny / |red. nacz. Bogumil Szady|. - Warszawa: Fundacja Centrum GeoHistorii, 2013. - Nr 1. - 166 s. (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гаврилюк Н.О. - Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум. Пам'яті В. В. Крапівіної" (2016)
Агульніков С. - Городища позднего бронзового века в Буджакской степи (2016)
Горбенко К. - Основные аспекты материальной культуры городища Дикий Сад (2016)
Кайзер Э. - Дискуссионные проблемы изучения керамики у ранних кочевников Северного Причерноморья, Кашуба М., Гаврилюк Н., Кулькова М. (2016)
Копылов В. - К вопросу об отсутствии раннескифских памятников в зоне влияния Борисфениды и Ольвии, Русаков М. (2016)
Синика В. - Скифский курган № 1 группы "Водовод" на левобережье Нижнего Днестра, Тельнов Н. (2016)
Шелехань О. - Соціальна характеристика поховань мечників скіфського Лісостепу (2016)
Dupont P. - Cara Burun apud Orgame – the pottery assemblage of the Archaic period, Baralis A., Lungu V. (2016)
Чистов Д. - Архаические дома Березанского поселения: некоторые особенности жилого домостроительства (2016)
Васильчук А. - Амфорная тара из раскопок зольника позднеархаического времени на поселении Викторовка-І (по материалам работ 2013 - 2014 гг.), Бондаренко Д. (2016)
Braund D. - Philodemus on Olbia: Burebista, imperialism and philosophy (2016)
Белоусов А. - Некоторые особенности ольвийских заклятий на керамике в контексте греческих магических практик (2016)
Скржинська М. - Епіграфічні свідчення про ольвійських послів (2016)
Буйських А. - Лаконський імпорт і його імітації у Північно-Західному Причорномор’ї (2016)
Ивченко А. - Ранние земляные склепы некрополя Ольвии (2016)
Одрін О. - Агротехніка ольвійського рільництва. До постановки проблеми (2016)
Котенко В. - Херсонесько-ольвійські контакти за результатами аналізу столової кераміки елліністичного часу (2016)
Пуклина О. - Стеклянные полихромные сосуды из Ольвии (2016)
Хмелевский Д. - Свинцовые изделия из некрополя и пригорода Ольвии (возвышенность на западном склоне Заячьей балки) (2016)
Папанова В. - Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии, Ляшко С. (2016)
Матера М. - О родосских амфорах и клеймах из Танаиса (2016)
Самойлова Т. - Становление экономики античной Тиры в контексте развития связей с варварским миром (2016)
Смирнов О. - До дискусії про ідентифікацію античних могильників у місті Миколаєві (на прикладі могильника "Олександрівський" і "Старофлотські казарми") (2016)
Фидельский С. - О культе Кибелы в Нижнем Поднестровье (по материалам раскопок многослойного поселения Чобручи) (2016)
Никоненко Д. - Сіроглиняна кераміка пізньоскіфських городищ Нижнього Дніпра (2016)
Козленко Р. - К изучению взаимоотношений Ольвии, сарматов и Римской империи во второй половине I в. н.э. (2016)
Гребенников В. - Исследование черняховской культуры на Николаевщине (2016)
Диденко С. - Амфоры типа Форлимпополи в Северном Причерноморье (2016)
Савельев О. - Римские костяные тессеры из Тиры (2016)
Новиченкова М. - Детали римской бронзовой латерны из святилища у перевала Гурзуфское Седло (2016)
Гопкало О. - Про групу бронзових предметів з поховань культури Черняхів – Синтана-де-Муреш, Рудич Т. (2016)
Козак О. - Маркери окупаційного стресу серед носіїв культури Бабино. Освоєння водного простору (2016)
Виноградова О. - Населення скіфського часу за результатами вивчення поширення гіпоплазії емалі зубів (2016)
Гаркуша Н. - Личный фонд Б. В. Фармаковского в собрании Николаевского областного краеведческого музея (2016)
Гейко А. - Історія вивчення античної кераміки у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні (2016)
Шевченко Т. - До історії формування археологічної колекції НІАЗ "Ольвія" (2016)
Каряка О. - Створення наукової ради в Ольвійській експедиції (1927 - 1930 рр.) (2016)
Костенко А. - Антична колекція І. К. Суручана в археологічних фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею (2016)
Кузьмищев А. - Э. Р. фон Штерн и борьба с фальсификациями археологических материалов в конце XIX – начале XX века (2016)
Рижева Н. - Дослідження класичних старожитностей Нижнього Побужжя у ХІХ столітті: історіографія питання, Ласінська М. (2016)
Черкас Н. І. - Економічний вимір ефективності участі країн у глобальних ланцюгах вартості (2017)
Шматько Н. М. - Концептуальні засади підтримки стійкості функціонування великомасштабних економіко-виробничих систем (2017)
Берест М. М. - Оцінка рівня стійкого розвитку агропромислового сектору економіки України, Дудка М. О. (2017)
Губарєва І. О. - Прогнозування індикаторів фінансової безпеки України, Середіна Г. В. (2017)
Лепейко Т. І. - Прогнозування сучасних ринкових тенденцій у контексті обґрунтування стратегії розвитку підприємства, Баланович А. М. (2017)
Чмутова І. М. - Ризик-орієнтований підхід до формування фінансової стратегії банку, Харитонова В. С. (2017)
Гуцалюк О. М. - Динамічне обґрунтування інтеграційної стратегії корпоративного розвитку (2017)
Уманець Т. В. - Інноваційний кадровий потенціал як основа наукової підтримки технологічного підприємництва, Дарієнко О. В. (2017)
Кратт О. А. - Чинники роботи в пенсійному віці, Кірнос І. О. (2017)
Курій Л. О. - Гендерна рівність як невід'ємна складова корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2017)
Усенко А. Ю. - "Малые" повреждения желчных протоков. диагностика и миниинвазивные методы коррекции, Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Литвин А. И., Дейниченко А. Г., Гоман А. В., Булик И. И., Загрийчук М. С., Резник М. В. (2017)
Дронов О. І. - Вплив ожиріння на перебіг та прогноз гострого панкреатиту, Ковальська І. О., Задорожна К. О., Горлач А. І. (2017)
Керничний В. В. - Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки, Суходоля А. І. (2017)
Гырхларова А. С. - Диагностика и оперативное лечение дивертикулов, Гаджиев С. А. (2017)
Мамедов Р. А. - Сравнение методов наложения билиарных анастомозов после пересадки правой доли печени от живого донора, Байрамов Н. Ю., Новрузов Н., Кайаальп Дж., Йылмаз С., Мамедова С. С. (2017)
Большак О. О. - Віддалені результати хірургічної корекції недостатності мітрального клапана внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату, Мнішенко В. І., Трембовецька О. М., Бешляга В. М., Леошко І. В., Попов В. В. (2017)
Синельников Ю. С. - Результаты модифицированной реверсивной пластики с использованием лоскута левой подключичной артерии у пациентов при коарктации аорты, Гасанов Э. Н., Мирзазаде Ф. А., Сойнов И. А. (2017)
Лебедєва Є. О. - Звивистість вінцевих артерій в діагностиці порушень коронарної гемодинаміки, Груша М. М., Фанта С. М. (2017)
Діденко С. М. - Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи (2017)
Загородній О. В. - Бальна оцінка тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальним ураженням стопи, при повторних операціях на нижніх кінцівках, Федоренко В. П., Щепітко О. С. (2017)
Бойко В. В. - Особенности применения рентгеноэндоваскулярных методов гемостаза и оценка его эффективности у больных при легочном кровотечении различной этиологии, Пономарева Е. В., Краснояружский А. Г., Минухин Д. В., Авдосьев Ю. В. (2017)
Севергин В. Е. - Эмболизация бронхиальных артерий как активатор фактора некроза опухоли, Шипулин П. П., Ткаченко А. И., Тронина Е. Ю., Голубенко М. Ю., Каланжова О. М., Степановичус Е. Н. (2017)
Ковальов О. П. - Хірургічне лікування зобу, Люлька О. М., Нємченко І. І., Ляховський В. І. (2017)
Андрющенко В. В. - Досвід хірургічного лікування протокового папіломатозу грудної залози та зв’язок ступеня проліферації з експресією альфа–рецепторів естрогену, Лукавенко І. М., Язиков О. В. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Обгрунтування застосування схем мультимодальної аналгезії для післяопераційного знеболення у дітей, Залецкий Б. В., Дмитрієва К. Ю. (2017)
Садриев О. Н. - Особенности диагностики и хирургического лечения больших и гигантских феохромоцитом, Гаибов А. Д., Калмыков Е. Л., Маризоева М. М., Кодиров А. Р., Бобджонова О. Б. (2017)
Захаренко Н. Ф. - Опыт применения синтетических протезов в хирургии пролапса женских половых органов, Косей Н. В., Педаченко Н. Ю. (2017)
Курінний І. М. - Рухова реабілітація хворих після операції з приводу післятравматичної контрактури ліктьового суглоба, О Страфун. С., Долгополов О. В., Герасименко А. С. (2017)
Колеснік О. О. - Зміни редокс-стану регенеруючої печінки під впливом електромагнітного опромінення, Бурлака А. А., Орел В. Е., Вовк А. В., Романов А. В. (2017)
Літвінова Н. Ю. - Експериментальна модель лікування хронічної критичної ішемії тканин нижньої кінцівки з використанням культури стовбурових клітин, одержаних з жирової тканини, Мішалов В. Г., Черняк В. А., Дубенко Д. Є., Ліходієвський В. В., Корсак А. В. Зубов, Д. О., Васильєв Р. Г. (2017)
Безручко М. В. - Лікування рецидивної кісти печінки великих розмірів у пацієнта за тяжкої серцевої недостатності, Лавренко А. В., Малик С. В., Осіпов О. С. (2017)
Title (2014)
Contents (2014)
Sadkoviy V. - Some Aspects of State Regulation of the Quality Development of the National Education System in Ukraine (2014)
Derega V. - Child Allowance in Ukraine as a Political Instrument: the Impact and Consequences (2014)
Lizakowska S. - The Optimization of State Social Standards in Current Social and Economic Conditions in Ukraine: to the Question of the Problem (2014)
Kartuzov K. - The Formation of State Policy in the Sphere of Libraries in the Soviet Union (2014)
Nikitenko S. - Special Aspects of Strategic Management of Physical Training and Sports Sphere Development in the Independent Ukraine (2014)
Glubochenko K. - The Conceptual Approach to the Notions Youth Employment and Unemployment in Ukraine, Donchenko T. (2014)
Walzenbach G. - Problem-Solving European Style? The Challenges and Opportunities of Multi-Level Governance in Ukraine (2014)
Yemelyanov V. - The Formation of the Global Sphere of Economic Activity in the Conditions of the Increasing Role of the Globalized Regions (2014)
Koval A. - Development of Information Support of the Government in Ukraine: Preconditions and Difficulties (2014)
Tymofyeyev S. - Considering Public Opinion While Implementation of the State Policy (2014)
Simak S. - Patterns for the Development of the Institute of State and Private Partnership in Ukraine (2014)
Pyvovarov K. - State Customs Control in the Context of Economic Safety of a State (2014)
Suvorov V. - Contradictions in the Functioning of Legal Mechanism of State Regulation in Land Relations in the Sphere of Urban Planning (2014)
Kyyda L. - The Adaptation of Customs Legislation to the International Standards of the Simplified Customs Control of Citizens When Crossing the Customs Border of Ukraine (2014)
Bondarchuk N. - Adaptation of Foreign Experience of State Policy of the Development of Regional Innovation Potential to the Conditions of Ukraine, Vasileva L. (2014)
Lazareva O. - Planning of Agricultural Land Utilization (2014)
Plekhanov D. - Conceptual Basis of State Regulation of Sustainable Development in Rural Areas (2014)
Shtyrov O. - Interaction Elements of Local Government at the Municipal Level: International Experience and National Characteristics (2014)
Ibragimova A. - Legal Regulation of Territories Belonging to the Community: Financial and Economic Aspects (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Romin A. - State Mechanisms of Management of Marketing Activities of Higher Educational Institutions (2015)
Kovrehin V. - Economic Security as a Category of Public Administration (2015)
Liakhovets O. - Public Provision of Institutional Reforms in the Course of Economic Modernization (2015)
Chychkalyuk T. - The Use of Natural and Recreational Areas for Tourism Development: European Experience (2015)
Yemelyanov V. - Genesis of Executive Power Reforming or What Hinders Ukraine to Conduct Reforms, Stoian O. (2015)
Beglytsia V. - Understanding Peculiarities of Political Corruption: State-Administrative Aspects (2015)
Diegtiar O. - Trends of Management by Objectives of Regional Social Sphere Development (2015)
Derega V. - Public Family Policy: the Theory and Problems of Realization (2015)
Hirzhev A. - Development of Local Self-Government Legislation Under the Conditions of Public Administration Reform (2015)
Kryshtanovych M. - Mechanisms of Radical Reform of Law Enforcement Agencies in Ukraine as the Main Requirement of Increasing the Efficiency of National Security (2015)
Yevdokimov V. - Perspectives of Formation of Mechanisms of Government Control of Electric Power Engineering in Ukraine (2015)
Dzhangozin M. - Geo-Economic and Institutional Factors of Ukrainian External Labour Migration (2015)
Mamontov M. - Tariff Regulation as an Instrument of Gradual Integration of Ukraine to the Internal Market of the European Union (2015)
Shvedun V. - Complex Analysis of Neighboring States’ Experience in Advertising Activity Public Administration (2015)
Biographical Note (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Schmidtke O. - Contemporary Regionalism as a New Form of Civic Nationalism in Europe? A Critical Evaluation of the Scottish Referendum on Independence (2015)
Ulida V. - The Research of Influence of State Regulation of Foreign Trade Activities in the Sphere of Electric Power Industry of Ukraine on Volumes of Electric Energy Export (2015)
Volchetsky R. - European Experience of State Regulation of Tourism Development and Models of its Implementation (2015)
Lazareva O. - The Development of the Process of Convergence in Agricultural Land Utilization (2015)
Derega V. - The Themes of Public Family Policy in Researches of Ukrainian Scientists (2015)
Lutsenko T. - State Mechanisms of Efficiency of Use of High School Science Personnel Potential (2015)
Bahlyk V. - Mechanisms of Educational Concepts Formation for Students of Higher Educational Establishments in Ukraine (2015)
Zubchyk O. - Qualified Higher Education: the Formation of Human Capital, the Increase of Competitiveness of State and Political Risks (2015)
Sushynskyi O. - Responsibility as Local Government Guarantee in Terms of Decentralization of State Power (2015)
Tytarenko T. - The Mechanism of State Regulation of Land Relations in Ukraine (2015)
Isaieva I. - Improvement and Identification of the Model of State Regulation and Control of Trunk Pipeline Systems of Ukraine (2015)
Nikitenko S. - Priority Tasks in Organization of National Physical Culture and Sports Management in Ukraine (2015)
Bondar H. - The Problems of Civil Servants’ Image Formation in Terms of Conflict Relations (2015)
Zamaraev A. - Management of Human Potential in Conditions of Civil Service Reform (2015)
Biographical Note (2015)
Нусінова О. В. - Доцільність прийняття рішення щодо підвищення рівня якості корпоративного управління, Адамовська В. С. (2014)
Макаренко М. В. - Формування інноваційної політики на регіональному рівні: стан та проблеми (2014)
Крейдич І. М. - Концепти реалізації механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств, Наконечна О. С. (2014)
Макогін З. Я. - Аналіз ефективності використання інвестиційних ресурсів регіонами України (2014)
Венгерова О. В. - Підходи до визначення інвестиційного потенціалу комерційних банків (2014)
Савицька О. М. - Розвиток міжнародного, науково-технічного, інвестиційного, інноваційного та еколого-економічного співробітництва України з Республікою Білорусь (2014)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми та перспективи державної інвестиційно-інноваційної політики (2014)
Кудрявець Є. В. - Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів (2014)
Абакуменко О. В. - Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економіку України, Лук'яшко П. О., Литовченко М. В. (2014)
Турило А. М. - Визначення сутності економічної категорії "людський капітал працівника підприємства", Короленко Р. В. (2014)
Штефан Л. Б. - Фінансові важелі держави щодо підвищення ділової активності та конкурентоспроможності продукції підприємств молокопереробної промисловості України, Сачок В. Л. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Використання системного підходу до оцінки ефективності стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства (2014)
Гончаренко О. В. - Розвиток агроінновацій: інституціонально-еволюційний аналіз (2014)
Капаруліна І. М. - Природа та моделі розвитку підприємства (2014)
Ромащенко К. М. - Ціноутворення на освітні послуги в державних вищих навчальних закладах, Ромащенко Т. І. (2014)
Станкевич І. В. - Особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій, Борисевич Є. Г. (2014)
Чевганова В. Я. - Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України (2014)
Салига К. С. - Депозитна політика комерційних банків: проблеми реалізації та напрями вдосконалення, Ганзюк С. М., Притуляк Д. І. (2014)
Бурлака О. М. - Особливості та оцінка стратегічного економічного потенціалу аграрної галузі регіону (2014)
Петровська І. П. - Наукові підходи до визначення державної інноваційної політики в сучасних умовах (2014)
Джавадов Тарлан Фахраддин оглы - Национальная модель экономического развития — основа устойчивого роста Азербайджана (2014)
Циганенко О. В. - Застосування комплексної соціально-економічної оцінки території для розробки соціо-еколого-економічних стратегій розвитку міста (2014)
Загарій В. П. - Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави (2014)
Сікорський Д. О. - Аналіз термінології в українському законодавстві, що регламентує діяльність в сфері інформатизації (2014)
Самофалова О. Ю. - Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід (2014)
Хорольський К. Д. - Технологічно-інноваційна стратегія розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону (2014)
Груба Г. І. - Фінансовий механізм державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу (2014)
Васюк Н. О. - Україна — Європейський Союз: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Якимчук А. Ю. - Міжнародне співробітництво та кооперація як елемент управління збереженням біорізноманіття (2014)
Бутник О. О. - Основні підходи до формування стратегічних партнерств держави і бізнесу на регіональних ринках праці (2014)
Чечель О. М. - Держава та економіка: взаємозв'язок і взаємообумовленість (2014)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз військово-технічної політики як об'єкта державного управління (2014)
Черба В. М. - Напрями формування механізмів державно-приватного партнерства в сфері культури (2014)
Рудешко В. В. - Теоретико-методологічні засади здійснення казначейського контролю в Україні (2014)
Сірик В. В. - Повноваження органів виконавчої влади по звільненню з посад керівників державних комерційних підприємств (2014)
Федорченко В. В. - Удосконалення механізму формування державної політики підтримки розвитку малого підприємництва (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Υemelyanov V. - Legislative Framework for the First Election of Deputies of Village,Town and City Councils of United Territorial Communities and Vilage, Town and City Mayors in Ukraine, Ibrahimova A. (2016)
Ivashova L. - Methodology of Scientific Research and Systematic Approach: Mechanisms, Levers, Methods, and Tools, Bakardzhyjev R. (2016)
Karpenko S. - Professionalization in the Sphere of Public Administration in the Conditions of Globalization (2016)
Kozachenko T. - Legal Principles for Public Access to the Environmental Information and Public Participation in Making Management Decisions (2016)
Voloshin V. - Mechanisms of Public Administration of Information and Communication Activities of Public Authorities (2016)
Haydu O. - The Development of State Support of Cluster Processes in Ukraine’s Maritime Industry (2016)
Fertikova T. - Government Economic Regulation in Ukraine: Trends and Prospects (2016)
Kucher G. - Development of Social State in the Conditions of Transformational Economy (2016)
Emelyanova O. - The Improvement of State Regulation Mechanism of Regional Development During the Period of Economic Stagnation (2016)
Beglytsia V. - Corruption Risks for Interaction of Political Elite Institute with the Democratic Citizenship Institute in Ukraine (2016)
Nikitenko S. - Social Function of Physical Culture and Sports in Ukraine (2016)
Mosora L. - Priorities of State Migration Policy Implementation in Ukraine Based on the Analyses of Migration Processes (2016)
Derega V. - Protection of the Right to Life for the Unborn Child in International and Domestic Legislation and Appropriate Public Policy (2016)
Bagmet M. - On the Question of the Theoretical and Methodological Basics of Attracting Students to the EU-Ukraine Association Agreement Implementation, Kabaieva A. (2016)
Handziuk K. - Propaganda Tools of the State After the Unsuccessful Military Coup Attempt in Turkey (2016)
Vovk N. - Archival Resources of Ukraine and Poland in the Global Information Network (2016)
Biographicak Note (2016)
Богдан Н. М. - Методи та критерії оцінювання ризиків в туризмі, Воробйова С. О. (2017)
Герасименко А. Ю. - Фінансові комплаєнс–стратегії як універсальні моделі для стратегічного менеджменту у інших галузях бізнесу, Нерсесян Г. А. (2017)
Даллакян С. А. - Совершенствование системы регулирования внешней трудовой миграции в Республике Армения, Таранян И. А. (2017)
Коваленко Д. І. - Особливості формування фінансових ресурсів малих підприємств, Гриненко Т. О. (2017)
Коваленко Д. І. - Діагностика ліквідності та платоспроможності у системі антикризового управління, Гуминюк П. П. (2017)
Кухленко О. В. - Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізації економіки, Прокопів В. П. (2017)
Матюха М. М. - Удосконалення організації обліку кредитних операцій в умовах становлення ринкових відносин, Чистоколова А. І. (2017)
Мельник А. О. - Особливості соціально-економічного розвитку підприємств, Медуниця Н. О. (2017)
Морська Т. В. - Інноваційний розвиток сільських територій як наслідок удосконалення транскордонних зв’язків (2017)
Пітюлич М. І. - Теоретичний аналіз ціни праці в контексті фундаментальних категорій ринку праці, Гоблик В. В. (2017)
Харчук О. Г. - Інструментарій визначення послідовності робіт, Іванець О. С. (2017)
Харчук О. Г. - Залізничні міжнародні транспортні коридори України та роль УДЦТС "Ліски" в їх розвитку, Кривенко О. М. (2017)
Харчук О. Г. - Розвиток реклами на транспортних засобах, Смирно І. М. (2017)
Шкірко О. І. - Проблеми обліку основних засобів і амортизації в Україні та закордоном, Доброва Я. Р., Збириновська Ю. С. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Ефективність організації фінансового менеджменту в банківській установі, Александрова А. О. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Методи оцінювання персоналу банківської установи, Сабадин М. О. (2017)
Шпортюк Н. Л. - Менеджмент капіталу банку, Самойленко І. О. (2017)
Babaev V. - Business and economics education in Ukraine: key problems & strategic perspectives (on the example of O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv), Stadnyk G., Momot T. (2017)
Косяк А. П. - Облікова політика: поняття, принципи, елементи, формування комунальними підприємствами (2017)
Димченко О. В. - Ключові аспекти прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП "Харківводоканал"), Рудаченко О. О., Хайло Я. М., Бездітко О. С., Бородіна Є. О. (2017)
Колонтаєвський О. П. - Методи та принципи управління стратегічним маркетингом на підприємстві (2017)
Стешенко О. Д. - Оптимізація служби прийому та розміщення як метод підвищення якості послуг, Руделева Є. О. (2017)
Наумік - Гладка К. Г. - Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності, Вовк К. М. (2017)
Наумік - Гладка К. Г. - Нейропсихологічний підхід до розвитку менеджменту та маркетингу ділових комунікацій (2017)
Рибалка І. О. - Економічна ефективність технології захисту зелених насаджень від впливу омели білої (VISCUM ALBUM L.) (2017)
Євдокімов О. В. - Забезпечення сталого розвитку територіальних громад (2017)
Спіцина Н. В. - Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання (2017)
Андренко О. А. - Механізм формування облікової політики банків, Мордовцев О. С. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Ivashchenko O. V. - The peculiarities of motor fitness’ classification, Iermakov S. S., Khudolii O. M. (2017)
Kolumbet A. N. - The control system for special preparedness of cyclists, Dudorova L. Y., Babina N. A., Bazulyuk T. A., Maximovich N. Y. (2017)
Korobeynikov G. V. - Relationship of psychophysiological characteristics with different levels of motivation in judo athletes of high qualification, Korobeynikova L. G., Romanyuk L. V., Dakal N. A., Danko G. V. (2017)
Lochbaum M. - Cardiovascular and Energy Requirements of Parents Watching Their Child Compete: A Pilot Mixed-Methods Investigation, Prosoli R., Barić R. (2017)
Petrenko N. V. - Analysis of the functional state of students in the process of healthy training exercises in different phases of the ovarian-menstrual cycle, Petrenko O. P., Romanova V. B., Ostapenko V. V. (2017)
Shepelenko T. V. - Factorial structure of aerobics athletes’ fitness, Kozina Zh. L., Cieślicka M., Prusik K., Muszkieta R., Sobko I. N., Ryepko O. A., Bazilyuk T. A., Polishchuk S. B., Osiptsov A. V. (2017)
Svystun J. D. - Hygienic aspects of physical education and health of schoolchildren, Trach V. M., Shavel Kh. E., Kukujuk J. M. (2017)
Vitomskyi V. V. - Restoration of ankle joint, quality of life dynamics and assessment of achilles tendon rupture consequences, Lazarіeva О. B., Ra’ad Abdul Hadi Mohammad Alalwan, Vitomska M. V. (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Abzalilov R. Y. - Adaptation of junior orienteers to loads, developing local-regional and special muscular endurance, Rybakov V. V., Isaev A. P., Erlikh V. V. (2017)
Bartnovskay L. A. - Individual health related applied activity in special health group girl-students’ way of life in the process of their studying, Kudryavtsev M. D., Kravchenko V. M., Osipov A. Yu., Baranovskaya L. A., Ignatova V. V. (2017)
Frolova L. S. - Retrospective analysis of junior female handball players’ priorities, Timofeev А. А., Petrenko Y. А., Atamas’ О. А., Grechukha S. V., Gun’ko P. N., Suprunovich V. A. (2017)
Vasilios F. Giovanis - The diagnosis and comparison of physical abilities of skiers and footballers, Panagiotis V. Vasileiou, Evangelos M. Bekris (2017)
Hasan Melki - Formative assessment: exploring tunisian cooperative teachers practices in physical education, Mohamed S. Bouzid, Aymen Haweni, Mourad Fadhloun, Meher Mrayeh, Nizar Souissi (2017)
Ivashchenko O. V. - Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness, Iermakov S. S., Khudolii O. M., Cretu M., Potop V. (2017)
Kolumbet A. N. - Bio-mechanical aspects of elite cyclists’ motor system adaptation in process of competition activity, Natroshvili S. G., Babyna T. G. (2017)
Popel’ S. L. - Special aspects of hemo-dynamic and reaction of erythrocytes in blood to standard physical load of different qualification female volleyball players, Tsap I. G., Yatciv Ya. N., Lapkovsky E. Yi., Synitsya A. V., Pyatnichuk D. V. (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Титул, зміст (2017)
Бондаренко С. А. - Антикризове регулювання експортно-імпортної діяльності українського виноробства, Руммо В. В., Нізяєва В. Р. (2017)
Kuprina N. - Activity of food industry enterprises of Odessa region: state and trends of development, Baraniuk Kh. (2017)
Melnyk Y. - The estimation of influence of out-of-balance intangible assets on the enterprise market value, Volodina O., Lantsman O. (2017)
Шалений В. А. - Оцінка рівня ризикованості діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в довгостроковому періоді (2017)
Агеєва І. М. - Дослідження стратегій розвитку на підприємствах виноробної галузі, Агаркова О. В. (2017)
Дьяченко Ю. В. - Правове забезпечення конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств України на європейському ринку (2017)
Kalaman O. - The analysis of viticulture and winemaking problems in Ukraine management of the industry development, Zborshik D. (2017)
Колесник В. I. - Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Седікова І. О. - Управління професійно-кваліфікаційним розвитком працівників на підприємствах виноробної галузі (2017)
Nemchenko V. - Investment potential of Ukraine and the possibilities of its use, Nemchenko G. (2017)
Селіхов С. В. - Аналіз напрямків інноваційного розвитку підприємств виноробної галузі (2017)
Хрип’юк В. І. - Державне регулювання інноваційно-орієнтованого розвитку харчової промисловості України (2017)
Ощепков О. П. - Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України, Шкепу В. Ф. (2017)
Євтушевська О. О. - Особливості обліку собівартості продукції у виноробній галузі, Євсєєва К. В., Приймак В. О. (2017)
Stupnytska T. - The analysis of theoretical approaches concerning determination of monetarymeans according to the accounting standards, Volodina O., Martynovska O. (2017)
Іщенко М. І. - Оцінка фінансово-економічних результатів операційної діяльності підприємств-центрів витрат під час впровадження інвестиційного проекту (2014)
Крейдич І. М. - Парадигма інвестиційної політики розвитку промислових підприємств (2014)
Благоразумова О. В. - Державна економічна політика та інвестиційна привабливість сфери туризму (2014)
Двойних К. Є. - Інвестиції як системний чинник запобігання міжнародній злочинності та тероризму: етнологічний аспект (2014)
Коваленко О. В. - Ефективність впровадження інноваційної продукції на нішевих продовольчих ринках (2014)
Тимошенко О. В. - Оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Запша Г. М. - Теоретичні аспекти управління нерухомістю як об'єктом власності (2014)
Курбацька Л. М. - Дослідження конкурентних позицій підприємства на аграрному ринку, Кадирус І. Г., Ільченко Т. В. (2014)
Гарбар Ж. В. - Особливості функціонування ринку державних запозичень (2014)
Книшенко Т. М. - Статистичний аналіз форм розподілу результативних показників банківської системи в залежності від обсягу та частки основних засобів та нематеріальних активів (2014)
Кузічкіна Н. І. - Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною (2014)
Клименко К. В. - Особливості запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів в Україні (2014)
Хорішко К. С. - Аналіз стану та перспективи розвитку інвестиційної привабливості переробних підприємств харчової промисловості (2014)
Данчак Л. І. - Інноваційні віяння і особливості процесу фінансування формування житлового фонду у центральноєвропейських країнах (2014)
Доценко О. Ю. - Удосконалення організаційного механізму формування фінансових ресурсів регіонального інноваційного розвитку (2014)
Мордань Є. Ю. - Трактування сутності поняття "регулювання банківської системи" з урахуванням сучасних тенденцій наукової методології (2014)
Озерчук О. В. - Фіскальна ефективність прямих податків в Україні та фактори, що на неї вплинули, Райнова Л. Б. (2014)
Коршуневська Г. В. - Об'єктивні чинники гальмування розвитку житлово-комунального господарства України (2014)
Домбровська С. І. - Проблеми розвитку української економіки та фінансова реструктуризація промислового комплексу в Україні, Сиволап Т. Г. (2014)
Перепелюкова О. В. - Особливості визначення структури трудового потенціалу регіону (2014)
Царук А. Ю. - Методичні засади впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкілля (2014)
Масляєва О. О. - Особливості оцінки конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2014)
Шматковська Т. О. - Розрахунки з покупцями і замовниками як фінансовий актив підприємства: економічна сутність, визначення та підходи до класифікації, Колодій С. В. (2014)
Нечай О. О. - Особливості конкурентоспроможності українських товарів, Мальцева Г. П. (2014)
Москаленко С. О. - Бюджетна політика держави як інструмент формування та розвитку соціогуманітарного простору України, Слюсарчук О. П. (2014)
Сальнікова О. Ф. - Шляхи вдосконалення оборонно-промислової політики в інтересах забезпечення національної безпеки держави (2014)
Ренькас Т. І. - Аналіз реалізації програм з підтримки транскордонного співробітництва західних областей України Європейським Союзом (2014)
Береза О. Д. - Вплив корупційних проявів у сфері державного управління на інноваційний розвиток (2014)
Долінченко О. М. - Категорійно-понятійний апарат державного регулювання демографічних процесів (2014)
Вайсман В. Я. - Розвиток механізмів державного регулювання у сфері малого підприємництва в Україні (2014)
Буник Ю. О. - Управління зовнішнім державним боргом країн Європейського валютного союзу: досвід для України (2014)
Білоусенко П. - Із спостережень за формуванням словотвірної структури і семантики абстрактних найменувань (суфікс -чина/-щина) (2017)
Воробець О. - Функційні поширювачі речення: теоретичні засади (2017)
Гайда О. - Функціонування прийменника на в українській мові XVI–XVII століть (2017)
Гусля Л. - Метафоризація поетичних зворотів на позначення концепту monte/ berg/ гора: зіставно- типологічний аналіз (2017)
Ґрещук В. - Лісосплавна лексика в словнику "Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові", Ґрещук В. (2017)
Дядченко Г. - Стилістична парадигма соматизмів у загальномовному і поетичному словнику української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Іваночко К. - Наголос як маркер омонімічних відношень вербативів третього структурного класу південно-західних говорів української мови (2017)
Клименко Н. - Колокації, терміни та їхня прагматика в суспільно-політичних і науково-публіцистичних текстах (2017)
Кононенко В. - Процеси оновлення образотворення в сучасному українському художньому дискурсі (2017)
Котович В. - Ойконіми: роздуми про семантику (2017)
Купчинська З. - Стратиграфія ойконімів як джерело етнології (2017)
Лесюк М. - Говіркові елементи в творах Я. Ткачівського як засіб відтворення мовного колориту місцевості (2017)
Мацьків П. - Давні вірування українців: лінгвокультурологічний аспект (2017)
Огар А. - Українська концептосфера: зіставний аспект (2017)
Патен І. - Символи у слов’янській фразеосистемі (на матеріалі української, російської та польської мов): лінгвокультурологічний аспект (2017)
Сирко І. - Авторський коментар у контексті інтимізації щоденникового дискурсу (2017)
Скварок О. - До питання про екстралінгвістичні чинники словотвірної детермінації (на матеріалі локативних і темпоральних іменників) (2017)
Сюта Г. - Текст як об’єкт пізнання і поняття теорії прецедентності (2017)
Федурко М. - Морфонологічні закономірності й морфонологічні аномалії в поетичному словнику П. Карманського (2017)
Федурко О. - Спірні питання функціонально-семантичної класифікації прислівників на - о (- е) // - ly (2017)
Філь Г. - Антонімічні відношення у сфері фразеології української мови (2017)
Цимбаліста Л. - Поєднання дієслова бути з пасивним дієприкметником у функції предиката в українській та німецькій мовах (2017)
Шевчук Т. - Функціонування та трансформація емотивної лексеми страх у сучасній українській мові (2017)
Яремко Я. - Франкова теорія сугестії: комунікативно-прагматичний аспект, Лужецька Н. (2017)
Білинська Х. - Антропологічні аспекти інтерпретації роману Едіт Вортон "Дім радості" (2017)
Кравченко Л. - Своєрідність ідіостилю Р. М. Рільке (2017)
Кульбабська О. - Поетонім ’рожа’ в психоментальному просторі Ольги Кобилянської (2017)
Куцик О. - Колір як засіб увиразнення концепту пейзаж (на матеріалі малої прози І. Буніна), Колечко М. (2017)
Петрина Х. - Лінгвокогнітивна проекція алюзійної іронії у художніх текстах українського модерного дискурсу (2017)
Сабат Г. - Духовно-національні аспекти "Cвятовечірньої казки" Івана Франка та різдвяної казки Володимира Винниченка "Дим" (2017)
Стецик М. - Поезія війни в лінгвостилістичному вимірі (2017)
Тупиця О. - Специфіка перекладу безеквівалентних лексичних одиниць поетичного тексту (2017)
Чобанюк М. - Сакральне мистецтво слова та сучасна наука про літературу (2017)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект комунікативної підготовки дітей до школи (2017)
Гайдук С. - Актуальні аспекти формування соціокультурної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання англійської мови (2017)
Гірняк С. - Особливості формування соціокультурної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови (2017)
Калько Р. - Соціокультурний досвід як підґрунтя формування мовної особистості молодшого школяра в сучасному шкільному театрі (2017)
Кравченко-Дзондза О. - Формування мовної особистості вчителя початкової школи у процесі фахової підготовки (2017)
Левенок І. - Соціокультурний аспект становлення вторинної мовної особистості іноземного студента-медика (2017)
Лужецька Л. - Комунікативно-діяльнісний підхід у становленні мовної особистості молодшого школяра (2017)
Луців С. - Оцінювання першокласників на уроках навчання грамоти в умовах впровадження нового змісту початкової освіти (2017)
Павлішак О. - Навчання іншомовного професійного дискурсу студентів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (2017)
Пономаренко Н. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики на заняттях з української мови (2017)
Семеног О. - Етнолінгводидактична культура учителя у праксеологічному вимірі (2017)
Цепова І. - Лінгвокраїнознавчий аспект розвитку мовно-мовленнєвої особистості першокласників у період навчання грамоти, Іванова Л. (2017)
Федурко М. - Соціокультурний компонент у професійно-комунікативній підготовці вчителя початкової школи, Кушнірчук М. (2017)
Реферати (2017)
Вихідні дані (2017)
Сырги А. В. - Проектирование торгово-выставочного центра в г. Йошкар-Ола (2017)
Гасумова Ф. Э. - Реконструкция и направление развития населённых пунктов Абшеронского экономического района (2017)
Дєгтяр О. А. - Міждисциплінарний підхід до розвитку методології і теорії публічного управління процесами забезпечення якості життя, Сагалович К. О. (2017)
Макаров А. С. - Возможности фармакологической коррекция гиперлипидемий в условиях воспаления, Никулин А. О. (2017)
Тронь Т. В. - Етапи розвитку професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США (2017)
Щербан Т. Д. - Художній образ у навчальній взаємодії, Щербан Г. В., Волошин Н. П. (2017)
Адилов А. А. - Оценка гидрогеологических и инженерно-геологических условий месторождения горючих сланцев Актау, Зокиров З. М. (2017)
Петрушка І. М. - Внутрішньодифузійні процеси сорбції забрудників з рідинних середовищ комплексними сорбентами, Мороз О. І., Мокрий В. І., Петрушка К. І. (2017)
Петухова Е. В. - Обзор и анализ причин снижения ресурсов трубопроводов тепловых сетей (2017)
Бакай М. Л. - Інноваційні методи організації системи обслуговування підприємств магістрального транспорту газу (2017)
Бойко С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні, Кеба А. А. (2017)
Гавриленко Ю. О. - Партисипативний бюджет: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні, Загорійчук Т. М. (2017)
Голота В. В. - Система моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства (2017)
Голота В. В. - Конкурентна розвідка як елемент фінансово-економічної безпеки підприємства, Тимкован В. І. (2017)
Коніна М. О. - Страхування майна громадян: особливості та перспективи розвитку, Янковський В. А. (2017)
Старченко Г. В. - Оцінка організаційної структури підприємства в межах інноваційної інфраструктури, Стельмах А. С., Плєвако А. Г., Голоборода Т. В. (2017)
Тимкован В. І. - Теоретична сутність фінансової ефективності діяльності підприємства та методи її оцінювання, Голота В. В. (2017)
Ткачук В. О. - Сертифікація персоналу як компонента професійного розвитку працівників підприємства, Казанцева О. А. (2017)
Толок Г. А. - Оцінка конкурентоспроможності вегетаріанського закладу харчування на прикладі мережі вегетаріанських кафе "Eco-Buffet", Лагута о. М. (2017)
Хлыпалов В. М. - Прибыль как экономическая категория и объект управления, Гончарова Ю. Р. (2017)
Ченкова В. О. - Специфіка купівельного сприйняття молоді здійснення покупок в інтернет-магазинах (2017)
Гудзь О. Є. - Маркетингові аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства (2017)
Стецюк П. А. - Теоретичні та практичні аспекти організації планування фінансового потенціалу підприємств, Корнійчук Г. В. (2017)
Виноградова О. В. - Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу, Литвинова О. В., Пілігрім К. І. (2017)
Гусєва О. Ю. - Стан та структура машинобудівної галузі України в умовах глобальних економічних трансформацій, Яковчук А. М. (2017)
Лазоренко Л. В. - Методика визначення соціально-економічного ефекту діяльності підприємств зв’язку (2017)
Нестерчук Ю. В. - Концептуальні підходи до визначення ефективності маркетингового комунікаційного забезпечення інноваційних процесів підприємств, Аршевська М. В. (2017)
Варналій З. С. - Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств, Прокопенко Н. С., Тимошенко А. А., Куцик А. И. (2017)
Легомінова С. В. - Визначення довгострокових трендів розвитку високого конкурентного статусу підприємств на основі використання нематеріальних ресурсів (2017)
Євтушенко Н. О. - Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку (2017)
Вороненко І. В. - Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект, Тужик К. Л. (2017)
Воскобоєва О. В. - Моделювання асортиментної структури товарних запасів торговельного підприємства, Ромащенко О. С. (2017)
Старинець О. Г. - Методи діагностики банкрутства телекомунікаційних підприємств в системі антикризового управління (2017)
Глушенкова А. А. - Основні тенденції інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств України (2017)
Халімон Т. М. - Розвиток потенціалу конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Сотниченко В. М. - Стан розвитку телекомунікаційних підприємств України, Шмалій Л. В. (2017)
Сорока А. М. - Мережевий принцип організації франчайзингової системи для інтернет провайдерів в Україні (2017)
Стєкольщиков В. В. - Тенденції розвитку кон’юнктури у сфері інфокомунікацій, Дименко Р. А. (2017)
Згурська О. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі (2017)
Шморгун Ю. В. - Регіональні особливості проектного фінансування у підприємствах телекомунікацій (2017)
Гончаренко С. В. - Сутність конвергенції як соціально-економічного феномену процесу розвитку підприємств (2017)
Лобань О. О. - Державне регулювання корпоративних відносин в Україні (історичний аспект) (2017)
Мартиненко М. О. - Актуальність впровадження "хмарних" сервісів у навчальному процесі (2017)
Якубенко І. М. - Аgile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд (2017)
Степанюк З. А. - Огляд сучасних методів кількісної оцінки ризиків та впровадження інформаційних технологій в систему ризик-менеджменту (2017)
Маковій В. В. - Аналіз інформаційних каналів телекомунікаційних підприємств (2017)
Захаренко Д. С. - Клієнтоорієнтованість підприємства: сутнісні характеристики (2017)
Сазонова С. В. - Управління стратегічним розвитком телекомунікаційних підприємств у сучасних умовах (2017)
Афанасієв Р. В. - Правові підстави представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді після внесення змін до чинного законодавства, Волошин М. М. (2017)
Бакало В. О. - Торгівля людьми — сучасна проблема міжнародного права (2017)
Бейрами М. - Конституционные права и свободы в Азербайджанской Республике и Исламской Республике Иран: основные и общие принципы (2017)
Бугаєнко С. С. - Питання реформування ради безпеки ООН: пропозиції, проблеми та перспективи (2017)
Висоцька Х. О. - Держава як суб’єкт міжнародного публічного права (2017)
Губарь Є. А. - Закріплення та механізм захисту екологічних прав людини на міжнародному рівні (2017)
Деркач Д. М. - Проблеми гуманітарної інтервенції в міжнародному праві (2017)
Загребельна І. А. - Екстрадиція в міжнародному праві та практика її застосування (2017)
Курило О. С. - Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору (2017)
Мандзюк М. М. - Актуальні проблеми міжнародно-правового статусу біженців в контексті захисту прав людини (2017)
Мирали Д. - Место хищения путем растраты или присвоения чужого имущества среди других форм хищения (2017)
Миронець О. М. - Легалізація одностатевих шлюбів в Україні, Ярошенко Т. С., Яценко А. В. (2017)
Мурашко В. О. - Торгівля людьми: визначення об’єкту та місця серед інших злочинів (2017)
Ольховик І. І. - Евтаназія: реалізація права на смерть чи порушення права на життя (2017)
Пулик В. М. - Міжнародна правосуб’єктність фізичної особи (2017)
Раімов Р. І. - Поняття виконавчої влади (2017)
Степлюк К. В. - Роль та місце інституту міжнародно-правового визнання держав в сучасних міжнародних відносинах (2017)
Фараджпур А. - Понятие, особенности, объект и объективная сторона преступления мошенничества (2017)
Чижденко О. О. - Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Шокало О. С. - Перспективи незалежності Каталонії (2017)
Ярощук А. В. - Основні принципи захисту прав дитини (2017)
Андреев К. Н. - Интегралы движения уравнения Кортевега–де Фриза в классе решений типа ступеньки (2016)
Кузнецов В. A. - Предельное распределение взаимных углов обхода частиц в броуновском стохастическом потоке со старшим показателем Ляпунова, равным нулю (2016)
Москвичова К. К. - Великі відхилення корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії (2016)
Ляшко С. И. - Грид и облачные технологии для моделирования движения намагниченного асимметричного тела во внешнем магнитном поле, Зуб С. И., Зуб С. С., Ляшко Н. И., Чернявский А. Ю. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського