Гриб В. А. - Ефективність, безпечність та переносність комбінації збалансованого розчину електролітів і цитиколіну (Нейроцитину) у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, Тітов І. І., Чмир Г. С., Герасимчук В. Р. (2018)
Березуцкий В. И. - Является ли музыка Мориса Равеля симптомом его неврологического заболевания?, Березуцкая М. С. (2018)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2018)
Луцкая И. К. - Сочетание реставрирования зуба с коррекцией маргинальной десны. Клинический случай, Белоиваненко И. О. (2018)
Скібіцька О. О. - Порівняння ефективності різних технік іригації у процесі інструментальної обробки системи кореневого каналу за даними скануючої електронної мікроскопії, Хеннаві Д. Ф., Крупич М. О. (2018)
Мазур І. П. - Фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду за порожниною рота в призначеннях лікаря-стоматолога (аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2016–2017 роки) НМАПО імені П.Л. Шупика, Супрунович І. М. (2018)
Петрушанко Т. О. - Порівняльна характеристика дії стоматологічних гелів для застосування в пародонтологічній практиці, Мошель Т. М., Ганчо О. В. (2018)
Кананович Т. Н. - Проблема состояния тканей пародонта у лиц пожилого и старческого возраста, Воронина И. Е. (2018)
Дімітрова А. Г. - Обґрунтування вибору засобів антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мялківський К. О. (2018)
Батіг В. М. - Лікування загостреного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням симпатичної нервової системи (2018)
Борисенко А. В. - Характер змін прооксидантно-антиоксидантних і метаболічних маркерів в динаміці комплексного лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт та генералізований пародонтит, Кучмеровська Т. М., Воловик І. А. (2018)
Антоненко М. Ю. - Обгрунтування включення вітаміну D3 в комплексне лікування генералізованого пародонтиту, асоційованого з цукровим діабетом I та II типу, Комісаренко Ю. І., Зелінська Н. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А., Малий Д. Ю. (2018)
Штомпель А. В. - Роль дефензинов в патогенезе основных стоматологических заболеваний у детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (2018)
Бунатян К. А. - Современные аспекты лечения обратимых форм пульпита в постоянных зубах с несформированными корнями (2018)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления опухолей и опухолеподобных образований челюстей, Ушко Н. А. (2018)
Мехтиев О. Г. - Хирургическое лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти с применением нового устройства, Юсубов Ю. А., Мамедов Д. Д. (2018)
Костишин І. Д. - Плеоморфна аденома малої слинної залози твердого піднебіння. Клінічні спостереження, Левандовський Р. А., Гірна Г. А., Репетило І. І., Бойко В. В. (2018)
Рагимов Ч. Р. - Применение метода виртуального биомоделирования для оптимизации хирургического лечения больных с травматическими повреждениями орбиты, Фарзалиев И. М., Ахмедов С. Г. (2018)
Барило О. С. - Особливості загоювання рани після видалення зуба у хворих на цукровий діабет, Канішина Т. М. (2018)
Струк В. І. - Патологічні зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонту, обумовлені підвищеним оклюзійним навантаженням при бруксизмі та патологічному стиранні твердих тканин зубів (2018)
Самойленко А. В. - Моделювання ортодонтичного лікування на тлі прогресуючого пародонтиту, Дрок В. О. (2018)
Дрок В. О. - Распространенность и структура зубочелюстных аномалий среди подростков (2018)
Зволінська А. М. - Порушення постави в дітей і підлітків як чинник розвитку неправильного прикусу, Мозолюк О. Ю. (2018)
Макєєв В. Ф. - Експериментальне вивчення щільності прилягання прямих і непрямих реставрацій до твердих тканин зуба, Микиєвич Н. І. (2018)
Мазур І. П. - 4-й національний український стоматологічний конгрес: особливості, цілі, здобутки, Скрипник І. Л., Павленко О. В., Слободяник М. В. (2018)
Ювілей профессора Бережного Вячеслава Володимировича — корифея її Величності Педіатрії (2018)
К 100-летнему юбилею Одесской ассоциации врачей-педиатров и неонатологов (2018)
ACINO Україна виводить на ринок датський пробіотик (2018)
Марушко Р. В. - Аналіз міжнародного досвіду акредитації безперервного професійного розвитку медичних працівників, Марушко К. Р. (2018)
Кенс О. В. - Вплив імуномодулюючої терапії інтерфероном альфа-2b рекомбінантним людини на рівень цитокінів у крові дітей з повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту, Лук'яненко Н. С., Гнатейко О. З. (2018)
Natasa Uranic - Эффективность и безопасность препарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите, Breda Barbic–Zagar (2018)
Никифорова Г. Н. - Эффективность применения комплексных топических препаратов у пациентов с воспалительными заболеваниями глотки, Свистушкин В. М., Биданова Д. Б., Волкова К. Б. (2018)
Глядєлова Н. П. - MODY-діабет. Клінічна лекція, Романкевич І. В. (2018)
Речкіна О. О. - Бронходилятаційний тест у дитячій практиці: ефективність використання бронхолітиків швидкої дії, Дорошенкова А. С., Кравцова О. М. (2018)
Квашніна Л. В. - Порушення ліпідного обміну: чи буває у здорових дітей і чи існує можливість усунення модифікованих факторів ризику?, Ігнатова Т. Б. (2018)
Косаковський А. Л. - Досвід застосування червоного і синього ЛЕД-світла з інфрачервоним компонентом при лікуванні захворювань вуха, горла та носа у дітей, Гуляр С. О., Косаківська І. А., Грушецька Н. П., Шух Л. А., Ткаченко Ю. В. (2018)
Макєєва Н. І. - Рівень біологічних маркерів запалення (IL+6, IL+8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико-уретеральним рефлюксом, Морозова О. О., Макаренко Р. І., Туренко І. А. (2018)
Маркін А. І. - Українська версія запитальника Haemo+QоL: лінгвістична та соціокультурна адаптація, Дубей Л. Я., Хмілярчук Л. І. (2018)
Марков А. І. - Коагуляційні розлади при інфекційних захворюваннях у дітей та їх діагностика за допомогою показника D-димеру (2018)
Слєпов О. К. - Вплив стану евентрованих органів при неускладненому гастрошизисі на клінічний перебіг і прогноз цієї вади, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Грасюкова Н. І., Табачнікова Є. Ю. (2018)
Шунько Е. Е. - Особенности постнатальной адаптации преждевременно рожденных детей с гестационным возрастом 34 (0/7) — 36 (6/7) недель в условиях высокого перинатального риска, Сиренко О. И., Старенькая С. Я. (2018)
Емец И. Н. - Клинический случай синдрома Дауна у женщины и ее ребенка, Руденко Н. Н., Куркевич А. К., Литвиненко О. Н., Галаган В. А., Кульбалаева Ш. А., Куракова В. В. (2018)
Степановський Ю. С. - Хвороба Кавасакі у дітей м. Києва. Аналіз 23 випадків, Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Волоха А. П., Бондаренко А. В., Суліманова О. С., Лапій Ф. І., Касьян О. І., Габрись Г. М., Литвиновська К. С. (2018)
Логвінова О. Л. - Синдром рецидивного візингу дошкільного віку (update 2017) (2018)
Пам'яті Олени Касьянівни Каблукової (2018)
Правила оформления статей (2018)
Фадєєнко Г. Д. - Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України, Милославський Д. К. (2018)
Опарин А. А. - Особенности антиоксидантной защиты и ее коррекция при коморбидном течении сахарного диабета 2 типа и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Опарин А. Г., Кудрявцев А. А. (2018)
Вакалюк І. І. - Матриксна металопротеїназа-9 і сполучнотканинний фактор росту та їх роль у прогресуванні гепатоміокардіального фіброзу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки, Вірстюк Н. Г. (2018)
Синяченко О. В. - Морфология ревматоидного гломерулонефрита и клинико­лабораторные сопоставления, Егудина Е. Д., Бреславец А. В., Ермолаева М. В., Чистяков Д. А., Дядык Е. А. (2018)
Гаврисюк В. К. - Алгоритм лечения больных саркоидозом легких, Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Быченко О. В. (2018)
Пивовар С. М. - Синдром "низького трийодтироніну" та його частота при серцевій недостатності (2018)
Гуменюк О. В. - Циркадіанні ритми екскреції 6-сульфатоксимелатоніну із сечею у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Масік О. І. - Особливості психоемоційного стану у респондентів з вегетативною дисфункцією на прикладі абітурієнтів медичного університету, Поніна С. І. (2018)
Бабляк С. Д. - Досвід антикоагулянтної терапії у пацієнтів з тромбоемболією легеневих артерій, Рудик Ю. С., Файник А. Ф. (2018)
Скрипник І. М. - Особливості клінічних проявів та лікування захворювань верхніх відділів шлунково­кишкового тракту у хворих на цукровий діабет, Радіонова Т. О. (2018)
Петюніна О.В. - Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево­судинну патологію (2018)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за II півріччя 2017 року (2018)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2018)
Котенко О. Г. - Функція трансплантата правої частки печінки від живого родинного донора, Мініч А. А., Гриненко О. В., Попов О. О., Гусєв А. В., Григорян М. С., Федоров Д. О., Єднак В. І. (2018)
Десятерик В. І. - Можливості комп’ютерної томографії для діагностики місцевих ускладнень некротичного панкреатиту згідно з переглянутою класифікацією (Атланта, 2012), Крикун М. С., Францев В. П. (2018)
Хруник А. Д. - Якість життя хворих із хронічним панкреатитом після хірургічного лікування (2018)
Захараш М. П. - Використання сучасних мініінвазивних хірургічних технологій у лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Бойко В. В. - Лечение ишемической формы синдрома диабетической стопы, Иванова Ю. В., Криворучко И. А., Диденко С. Н., Мушенко Е. В., Коробов А. М., Прасол В. А., Шафранский В. В. (2018)
Шевчук І. М. - Аналіз ускладнень гострого гнійного медіастиніту, Сніжко С. С. (2018)
Тронина Е. Ю. - Пути улучшения результатов лечения острой эмпиемы плевры, Шипулин П. П., Байдан В. В., Севергин В. Е., Никитенко Р. П. (2018)
Лебідь І. Г. - Оцінка ризику хірургічних операцій та інтервенційних процедур у дорослих із вродженими вадами серця з використанням інтегральних індексів попередніх i повторних хірургічних втручань, Руденко Н. М., Лєбєдь Є. І. (2018)
Васильєв О. В. - Хірургічне лікування пухлинної патології з ураженням магістральних судин малого тазу, Копецький В. І., Копчак К. В., Чевердюк Д. О., Дорожинський В. І., Квасівка О. О., Сікачов С. С., Колеснік О. О. (2018)
Запорожченко Б. С. - Вивчення впливу колагену на перебіг місцевих тканинних реакцій та післяопераційного періоду при імплантації поліпропіленового протеза, Холодов І. Г., Колодій В. В., Горбунов А. А., Бондарець Д. А. (2018)
Світличний Е. В. - Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран, Герасименко О. С., Мурадян К. Р. (2018)
Талько М. О. - Характеристика видового складу збудників при гнійних лімфаденітах у дітей та вибір антибактеріальної терапії, Філоненко Г. В. (2018)
Барало Б. І. - Провідні збудники та стан антибіотикорезистентності у пацієнтів з урологічною патологією, Барало Р. П., Барало І. В. (2018)
Педаченко Ю. Е. - Принцип "Damage control" в хирургии острой спинальной травмы, Нехлопочин А. С. (2018)
Лешко М. М. - Видалення пухлин крижів передніми доступами з використанням ендоскопічної асистенції, Слинько Є. І. (2018)
Малишева О. Ю. - Діагностична ефективність комп’ютерної стабілографії при вестибулярних шваномах, Скобська О. Е. (2018)
Мазур А. П. - Штучна вентиляція легенів у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій, Винниченко О. В., Шевченко В. М., Ашаренков О. В. (2018)
Михневич К. Г. - Энергетическая оценка влияния левосимендана на кислородный бюджет при экстренном аортокоронарном шунтировании у больных с острым коронарным синдромом, Хартанович М. В., Шарлай К. Ю., Науменко В. А. (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня рухової функції паретичної кінцівки щура на тлі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла в каналі хребта, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Фурманов Ю. О. - Розробка модифікованих сітчастих полімерних ендопротезів з плівковим покриттям, Савицька І. М., Дударенко Г. В., Ярова Н. В., Федорова Н. А., Хавіна Т. О., Гейленко О. А., Яцина О. І. (2018)
Манжалій Е. Г. - Модель цирозу та печінкової енцефалопатії у щурів, Т. М. Фалалєєва, Динник О. Б., Вірченко О. В., Кондратюк В. Є., Курик О. Г., Берегова Т. В. (2018)
Заруцький Я. Л. - Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м’яких тканин, Пліс І. Б., Король С. О., Компанієць А. О. (2018)
Селіверстова Л. С. - Підходи до формування портфеля фінансових інвестицій (2018)
Бондаренко О. С. - Перспективи розвитку фінансових інститутів в економіці України, Адаменко І. П. (2018)
Панченко В. Г. - Теоретичні підходи до визначення економічної сили та економічних інтересів держави як детермінант її економічної політики (випадок неопротекціонізму) (2018)
Корнілова В. В. - Сучасні тенденції розвитку круїзного ринку світу, Корнілова Н. В. (2018)
Патика Н. І. - Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток (2018)
Шолойко А. С. - Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура (2018)
Турова Л. Л. - Проблеми впровадження управлінського обліку в Україні, Костюнік О. В. (2018)
Шот А. П. - Аналітичний огляд змін законодавства у сфері оплати праці, Ващук О. О. (2018)
Панченко К. С. - Оцінка та управління ринковим ризиком комерційного банку (2018)
Непомнящий О. М. - Сутність та зміст механізмів державного управління інвестиційною політикою у будівництві, Шостак С. М. (2018)
Вилгін Є. А. - Інституційне середовище інвестиційно-будівельного комплексу регіону (2018)
Черкаска В. В. - Сталий розвиток тваринництва як складовий елемент аграрного сектору (2018)
Дяченко О. П. - Науково-методичні засади виявлення та оцінки масштабів тіньової економічної діяльності (2018)
Качний О. С. - Формування та реалізація дієвих механізмів державного управління соціально-економічними процесами регіонального рівня (2018)
Валюх А. М. - Адаптація законодавства щодо формування державної стратегії розвитку природного капіталу України відповідно до вимог європейського союзу (2018)
Нонік В. В. - Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс (2018)
Грень Л. М. - Державне управління розвитком професійно-технічної освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури (2018)
Гбур З. В. - Відтік інтелекту за кордон — вплив на економічну безпеку (2018)
Федорчак В. В. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Приліпко С. М. - Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України (2018)
Миколаєць А. П. - Розвиток громадянського суспільства в умовах подальшої демократизації суспільства (2018)
Бурик З. М. - Проблеми та потенціал державного регулювання сталого розвитку України (2018)
Халимоник О. П. - Стратегічне управління системою освіти в Україні (2018)
Олефір О. О. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності виконавчої служби України (2018)
Семьоркіна К. О. - Механізми участі організацій громадянського суспільства у виробленні державної політики у сфері прав людини (2018)
Efimenko A. A. - Technology options for embedding low-profile electronic components in printed circuit boards, Ryabov V. O. (2018)
Сидоренко В. П. - СБИС для микроэлектронного координатно-чувствительного детектора нового поколения с расширенным полем анализа для масс-спектрометрии, Радкевич А. И., Прокофьев Ю. В., Таякин Ю. В., Вирозуб Т. М. (2018)
Сидоренко В. П. - Особенности конструкции и технологии сборки микроэлектронных координатно-чувствительных детекторов, Жора В. Д., Радкевич А. И., Грунянская В. П., Прокофьев Ю. В., Таякин Ю. В., Вирозуб Т. М. (2018)
Садченко А. В. - Быстродействующий алгоритм восстановления несущей частоты и кадровой синхронизации в модемах с QPSK-модуляцией, Кушниренко О. А., Кошелев Е. К., Бондар В. И. (2018)
Трубаева О. Г. - Влияние содержания серы на сцинтилляционные свойства смешанных кристаллов ZnSxSe1–x, Чайка M. A., Зеленская O. В., Лалаянц А. И., Галкин С. Н. (2018)
Тонкошкур А. С. - Применение самовосстанавливающихся элементов для электрической защиты солнечных батарей, Иванченко А. В., Накашидзе Л. В., Мазурик С. В. (2018)
Глушеченко Э. Н. - Всегда на передовых рубежах СВЧ-электроники (к 50-летию НИИ "Сатурн"), Чмиль В. М. (2018)
Бовда Е. М. - Модель моніторингу та прогнозування стану телекомунікаційної мережі з використанням нечітких нейронних мереж (2018)
Жук О. В. - Аналіз задач покриття цілей та алгоритми їх рішення в безпровідних сенсорних мережах, Романюк В. А., Степаненко Є. О. (2018)
Загребельний О. Ю. - Удосконалений імовірнісний метод управління доступом до середовища передачі для мобільних радіомереж на основі TDMA (2018)
Копійка О. В. - Підходи до побудови сучасної It – інфраструктури як основи для створення єдиного інформаційного простору, Коротченко Л. А. (2018)
Кувшинов О. В. - Аналіз режимів роботи та перспектив бойового застосування сучасних військових УКХ радіостанцій іноземного виробництва, Гурський Т. Г., Гриценок К. М., Шишацький А. В. (2018)
Кузавков В. В. - Аналіз стратегій технічного обслуговування і ремонту засобів зв’язку та автоматизації управління військами, Редзюк Є. В. (2018)
Макарчук В. І. - Основні завдання та класифікація систем підтримки прийняття рішень у перспективних автоматизованих системах управління зв’язком військових формувань, Масесов М. О., Зінченко М. О., Пономаренко З. М. (2018)
Малых В. В. - Применение штабных моделей оценки состояния системы управления войсками при планировании и в ходе операции (боя), Бондаренко Л. О., Остапук А. И., Руденко В. И. (2018)
Панченко І. В. - Модель розрахунку ймовірності бітової помилки в системах низькошвидкісної передачі даних LORA, Восколович О. І., Чурілов І. О., Колтовсков Д. Г. (2018)
Радзівілов Г. Д. - Компенсація похибкок інерціальних вимірювальних датчиків МЕМС на основі фільтра Маджвіка, Фесенко О. Д. (2018)
Романов О. І. - Модель системи бездротового доступу на базі технології LI-FI, Нестеренко М. М., Донг Т. Т., Федюшина Д. М. (2018)
Романюк А. В. - Метод сбора информации мониторинга в безпроводных сенсорных сетях с использованием БпЛА (2018)
Романюк І. М. - Ретроспектива розвитку системи стратегічного (оборонного) планування в Збройних силах України (2018)
Самойлов І. В. - Послідовний метод видобування нечітких відношень інтервального типу з експериментальних даних, Шевченко А. С., Артюх С. Г. (2018)
Сергієнко А. В. - Аналіз застосування телекомунікаційних аероплатформ для забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління, Станович О. В., Бондаренко О. Є., Руденко В. І. (2018)
Солодовник В. І. - Метод адаптивної об’єднаної прийомо-передавальної просторової модуляції для високошвидкісних систем безпроводового зв’язку (2018)
Стрела Т. С. - Аналіз методів підвищення та забезпечення якості обслуговування в безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Жук О. В., Олексенко В. П. (2018)
Содержание (1997)
Фурсов В. Н. - Энтомология, информатика, Internet и World Wide Web: мир и Украина на пороге 2000 года (1997)
Кирейчук А. Г. - Замечания о жуках-блестянках (Coleoptera, Nitidulidae), собранных О. Н. Кабаковым во Вьетнаме и Лаосе, Кабаков О. Н. (1997)
Дрогваленко А. Н. - Обзор жуков-грибоедов (Coleoptera, Mycetophagidae) фауны Украины (1997)
Попов Г. В. - Состояние изученности мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Крыма (1997)
Попов Г. В. - К фауне Syrphidae (Diptera) Донецкой области (1997)
Степаненко О. В. - К биологии преимагинальных стадий Merodon nigritarsis Rondani, 1845 (Diptera, Syrphidae), Попов Г. В. (1997)
Мартынов В. В. - Фауна пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) городских и целинных территорий Юго-Востока Украины (1997)
Мартынов В. В. - Преимагинальные стадии Caccobius schreberi (L.) (Coleoptera, Scarabaeoidea) (1997)
Михайлов В. А. - Новый вид рода Bembidion (Coleoptera, Carabidae) из Киргизии (1997)
Гильденков М. Ю. - Два новых для науки вида рода Carpelimus Leach (Coleoptera, Staphylinidae) с Юга Украины (1997)
Перепечаенко В. Л. - Новый вид рода Symphya Foerster (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae: Dacnusini) из Украины (1997)
Касаткин Д. Г. - Жуки-усачи (Cerambycidae) (Часть 2). Материалы к фауне жесткокрылых (Сoleoptera) Северного Кавказа и Нижнего Дона, Арзанов Ю. Г. (1997)
Пак О. В. - Некоторые интересные находки чешуекрылых из заповедника "Каменные Могилы" и его окрестностей (1997)
Дубовиков Д. А. - Новые для фауны России виды муравьёв (Hymenoptera, Formicidae) из Дагестана (1997)
Кириченко М. Б. - До вивчення фауни турунів (Сoleoptera, Carabidae) Північно-Східного Лісостепу України (1997)
Кузьменко Н. В. - Трофічні зв'язки турунів (Coleoptera, Сarabidae) (1997)
Наглов В. А. - Гамазовые клещи (Mesostigmata, Gamasinа) лесной подстилки в Харьковской области (1997)
Штирц А. Д. - О питании орибатидных клещей (Acariformes, Oribatei) мицелием грибов (1997)
Дворник В. Я. - Количественное гистохимическое исследование активности неспецифических фосфатаз внутренних органов мошки Wilhelmia salopiensis Edw. (Diptera: Simuliidae) в преимагинальных фазах развития. Сообщение I. Пищеварительная система и слюнные железы, Усова З. В. (1997)
Покозий И. Т. - Эффективность бензойной кислоты против ядерного полиэдроза тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Кириченко И. А., Алексеницер М. Л. (1997)
Покозий И. Т. - Некоторые физиологические реакции гусениц дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.) при питании консервированным кормом, Алексеницер М. Л., Березницкая Н. Н., Кубайчук В. П., Закордонец Л. А. (1997)
Горенская О. В. - Динамика биоэлектрических свойств клеточных ядер Drosophila melanogaster Meig. в условиях культивирования in vitro и при действии экдизона, Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г., Какпаков В. Т. (1997)
Суханов С. В. - Биологические показатели семей тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), различных по уровню эмбриональной терморезистентности, Суханова И. П. (1997)
Злотін О. З. - Діагностика екологічного стану навколишнього середовища з використанням комах як біоіндикаторів, Бойчук Ю. Д., Без’язична О. В. (1997)
Галій А. І. - Новий підхід до вирішення питань племінної справи з дикими видами комах, Злотін О. З. (1997)
Галанова О. В. - Способ определения качества гибридной грены тутового шелкопряда, Злотин А. З. (1997)
Арнаудова К. Р. - Изменчивость и корреляция количественных признаков некоторых перспективных местных и интродуцированных пород тутового шелкопряда при их исследовании в селекционных программах, Греков Д., Петков Н., Бойчук Ю. Д., Злотин А. З. (1997)
Злотін О. З. - Вплив коконів-"глухарів" в племінних партіях на якість грени, Кириченко В. М., Залізняк Н. П., Петрова Н. В., Галанова Ю. С., Молодих О. В. (1997)
Бойчук Ю. Д. - К методике определения восстановительной активности гемолимфы тутового шелкопряда (Bombyx mori L.), Злотин А. З. (1997)
Закари М. У. - Синхронность массовых размножений вредных насекомых, Белецкий Е. Н. (1997)
Закари М. У. - Резкие изменения солнечной активности и массовые размножения саранчовых (1997)
Мансур А. Ш. - О гибели гусениц и куколок яблонной моли в период их развития (1997)
Мансур А. Ш. - О "скрытой" вредоносности яблонной моли (1997)
Шаруда Г. И. - Особенности развития стеблевого мотылька Ostrinia nubilalis НВ. в Северо-Восточной Лесостепи Украины, Маман Б. Ш. (1997)
Махмуд Х. М. - Вредная черепашка в странах Ближнего и Среднего Востока (1997)
Хасан С. - Цикличность массовых размножений яблонной плодожорки, Белецкий Е. Н. (1997)
Худжери Х. - Закономерности массового размножения и прогноз появления озимой совки, Белецкий Е. Н. (1997)
Василиу В. А. - О некоторых особенностях развития яблонной плодожорки первого поколения в 1997 году (1997)
Статут Українського Ентомологічного Товариства (1997)
Грамма В. М. - До 100-річчя з дня народження Дори Самійлівни Шапіро – професора Харківського університету (1997)
Правила для авторов (1997)
Панченко В. Г. - Інформаційно-цифровий неопротекціонізм у політиці економічного патріотизму: новий інструмент фрагментації цифрової економіки (2018)
Ковальчук С. П. - Факторні системи як елемент аналітичного забезпечення фінансового менеджменту (2018)
Чуницька І. І. - Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності (2018)
Салайчук О. М. - Інвестиційні інструменти фінансового механізму гарантування у системі автотранспортного страхування (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках єс (2018)
Сіцінський А. С. - Деякі питання удосконалення механізмів демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України, Вичалківська Ю. С. (2018)
Вилгін Є. А. - Реформування інвестиційно-будівельного комплексу регіону (2018)
Качний О. С. - Економічні засади утвердження збалансованого регіонального розвитку в Україні (2018)
Черкаска В. В. - Критерії сталого розвитку аграрного сектору (2018)
Федорчак В. В. - Аналіз й оцінка особливостей функціонування організаційного механізму державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2018)
Гбур З. В. - Заходи щодо підвищення економічної безпеки України (2018)
Нерсесян Г. А. - Медіаграмотність молоді — запорука протидії інформаційній агресії (2018)
Віленський А. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку державного регулювання акредитації закладів охорони здоров'я в Україні (2018)
Сайкевич М. І. - Проблеми оцінки ефективності політики регіонального розвитку, Симоненко Л. І., Захаріна О. В. (2018)
Дяченко О. П. - Структурно-функціональний аналіз механізмів державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки в Україні (2018)
Чаплай І. В. - Методичне забезпечення соціально-громадянського діалога: міжнародний досвід (2018)
Юринець З. В. - Державне регулювання та фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, Петрух О. А. (2018)
Якобчук В. П. - Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства, Тищенко С. В., Пугачова Н. С. (2018)
Вовк Т. В. - Застосування фінансового механізму державного управління екологічною освітою в умовах нової освітньої субвенції, Зима О. О. (2018)
Баюк М. І. - Удосконалення процесу формування та реалізації політики державної безпеки в гуманітарній сфері України (2018)
Збираник Ю. В. - Принципи і особливості розвитку комунікаційної політики європейського союзу (2018)
Якименко С. В. - Концептуальні засади становлення інноваційного механізму державного управління в Україні (2018)
Бараненко В. О. - Вагова оптимізаціястиснутої ортотропної циліндричної оболонки за умов трьох граничних станів, стохастичної і нечіткої невизначеності навантаження, Волчок Д. Л. (2017)
Будак В. Д. - Розв’язування задачі про вільні коливання некругової циліндричної оболонки на основі методу скінченних елементів, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2017)
Власов О. И. - Численное исследование свободных колебаниймногослойных армированных оболочек с присоединенными твердыми телами (2017)
Гарт Э. Л. - Комп’ютерне моделювання поведінки пластини з двома ромбовидними отворами, Різник В. О. (2017)
Гудрамович В. С. - Про вплив форми підкріплень на напружено-деформований стан циліндричної оболонки з видовженими прямокутними отворами, Гарт Е. Л., Марченко О. А. (2017)
Захаров О. В. - Числовий аналіз раціональних параметрів конструкції вежі для імітації навантаження ракетного стартового комплексу, Дзюба А. П. (2017)
Клименко М. І. - Термопружні характеристики волокнистого композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею і волокном, Гребенюк С. М., Богуславська А. М. (2017)
Кононов Ю. Н. - Колебания неограниченной многослойной идеальной жидкости, разделенной упругими пластинами, Шевченко В. П. (2017)
Лимарь А. А. - Об упрощении частотных уравнений в задаче о колебании прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале (2017)
Погребняк Р. П. - Динамічні властивості пружної системи приводу важкого карусельного верстата для обробки залізничних коліс (2017)
Погребной О. В. - Определение наиболее вероятного места повреждения биомеханической конструкции по данным пассивного эксперимента (2017)
Сосонна А. О. - Вплив взаємного розташування отворів на напружено-деформований стан тонкостінних елементів конструкцій (2017)
Чопоров С. В. - Підхід до геометричного моделювання в паралельних обчислювальних системах зі спільною пам’яттю, Аль-Атемнех Б. Г. М., Гоменюк С. І. (2017)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гошовська В. А. - Збереження і зміцнення соборності як пріоритет модернізації Української держави, Пашко Л. А. (2016)
Кальниш Ю. Г. - Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності (2016)
Газізов М. М. - Теоретико-методологічний компонент політичного маркетингу (2016)
Марчук Р. П. - Порівняльний аналіз парламентаризму в Республіці Македонія та Україні, Плугіна Є. П (2016)
Ворона П. В. - Особливості місцевих виборів 2015 року на Полтавщині (2016)
Кобржицький В. В. - "Двійник” як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи, Романюк О. В. (2016)
Ткач О. І. - Інституційні загрози стабільності нових демократій (2016)
Чабанна М. В. - Роль політичного опортунізму у формуванні політики-економічних циклів (2016)
Саух Ю. П. - Особливості державного управління в умовах суспільства перехідного типу, Плужніков М. Б. (2016)
Васильчук Є. О. - Особливості формування радикалістської картини світу субкультури панків, Чернова Л. П. (2016)
Polishchuk I. V. - Peculiar features of Ukrainian national mentality in international politics (2016)
Семке Н. М. - Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України (2016)
Гнатюк М. М. - Взаємозв’язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні (2016)
Тарасенко К. В. - Характеристика конституційного закріплення правового статусу координаційних органів з питань національної безпеки при главах зарубіжних країн (2016)
Ткач А.О. - Роль "м’якої сили” в зовнішній політиці Бразилії (на прикладі відносин США та Бразилії) (2016)
Чаплай І. В. - Формування довіри між органами державної влади та громадськістю в незалежній Україні (2017)
Коваль Н. В. - Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні, Пухтинський М. О. (2017)
Подскальна О. А. - Розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави (2017)
Губар О. В. - Понятійно-категорійний апарат дослідження державного управління у сфері біологічної безпеки (2017)
Федоренко В. Л. - Державне фінансування діяльності політичних партій як чинник розбудови модерної партійно-політичної системи в Україні (2017)
Федорчак О. В. - Проблеми державного інвестування в Україні (2017)
Криштоф Н. С. - Проблеми впровадження конкурентоспроможної економічної моделі в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Комаров О. В. - Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи (2017)
Соколовська Н. І. - Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів (2017)
Потеряйко С. П. - Вплив рівня підготовки органів державного управління на стан природної та техногенної безпеки в Україні (2017)
Пірен М. І. - Просвітницька робота в територіальній громаді шляхом позитивних маніпулятивних впливів (2017)
Тарасенко Т. М. - Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн (2017)
Глущенко Ю. А. - Партиципаторний бюджет як інноваційний інструмент управління на місцевому рівні (2017)
Горбатюк С. Є. - Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Мартиненко Н. В. - Механізми державного управління розвитком пенсійної системи України (2017)
Барило О. Г. - Підходи до дослідження функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту (2017)
Оніщенко Н. М. - Проблеми поняття, сутності та природи права (2011)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині XVII-XVIII століть (2011)
Скрипнюк О. В. - Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади (2011)
Кучерявенко М. Н. - Правова природа процедурного регулювання оподаткування (2011)
Щербина В. С. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання (2011)
Сібільов Д. М. - Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції (2011)
Бобкова А. Г. - Господарсько-правові питання розвитку підприємств гірничодобувної галузі (2011)
Андрейцев В. А. - Розвиток правового регулювання договірних відносин на виконання науково-дослідних робіт (2011)
Носік В. В. - Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу (2011)
Уркевич В. Ю. - Про інвестиційні правовідносини у сфері сільського господарства (2011)
Марочкін І. Є. - Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку (2011)
Радзієвський В. О. - Кримінальна субкультура як суспільна реальність (2011)
Приступенко Т. О. - Влада і свобода преси в Украіні (2017)
Бойко А. А. - Політика і релігія в медіа України: концепції і домінанти (2014–2016 рр.) (2017)
Астапцева Х. А. - Історія моди у традиційних та новітніх медіа (досвід Украіни та англомовних країн) (2017)
Мамалига А. I. - Майстер дослідницьких пошуків, які випереджали час (пам’яті В. Ф. Святовця) (2017)
Грицук Н. А. - Лексико-фразеологічні можливості української мови (рецензія на навчальний посібник Мариненко І. О. Лексикологія української мови: Практикум. Київ: ВПЦ Київський університет, 2017. 159 с.) (2017)
Сазонова Ю. О. - Використання інноваційних технологій у вищому навчальному закладі (на прикладі викладання дисципліни "Технічні засоби медійного виробництва" в Українському гуманітарному інституті) (2017)
Науменкова С. В. - Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні, Міщенко В. І., Міщенко С. В. (2017)
Agres O. H. - Realities and prospects of Ukraine banking system, Sodoma R. I., Sadura O. B. (2017)
Бала Р. Д. - Тенденції та перспективи розвитку інтернет–банкінгу в Україні, Бондаренко Л. П. (2017)
Hontar D. D. - Motives of realization of agreements of mergers and acquisitions in the banking sector of Ukraine, Tropitsyna Y. S., OstapenkoV. M. (2017)
Загурський О. М. - Сутність репутаційних ризиків та особливості управління ними у банківському секторі (2017)
Klokar O. O. - The role of financial control services employees in formation of the agricultural enterprises’ credit policy (2017)
Музика–Стефанчук О. А. - Взаємовідносини ЄС, Азії, США та України у банківській сфері: проблеми розвитку та уніфікації законодавчої термінології, Губерська Н. Л. (2017)
Сидорова О. В. - Ринок банківських послуг в Україні та механізми його дослідження, Демченко А. М. (2017)
Уткіна О. В. - Проблема належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банківськими установами України (2017)
Азаренкова Г. М. - Удосконалення бізнес–процесу залучення додаткових ресурсів, необхідних для підвищення фінансового потенціалу страхової компанії, Головко О. Г., Добровольська І. О., Журавель Т. М. (2017)
Achkasova S. A. - International rating agencies approaches to the evaluation of insurance companies, Andriichenko Zh. O., Smoliak V. A. (2017)
Boiko M. G. - The crowdfunding technology in development of the national tourism system, Vedmid N. I., Okhrimenko A. G. (2017)
Bondarchuk M. K. - Research on the problemmatics of anti-crisis innovations financing in business structures, Druhov O. O., Voloshyn О. P. (2017)
Vaganova O. V. - Tax potential of the region, peculiarities of its development and implementation, Soloviova N. E., Bikanova N. I., Melnikova N. S. (2017)
Didukh O. V. - Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity, Partyn H. O., Zaderetska R. I. (2017)
Дубас Р. Г. - Економіко–правові та фінансові аспекти розвитку національного господарства України: управління ефективністю та результативністю, Сердюк В. П., Сердюк Є. В. (2017)
Zakharkin O. O. - Stakeholder approach to the value–based management of the enterprise innovation activity, Zakharkina L. S. (2017)
Квасницька Р. С. - Практичні аспекти формування оптимальної структури капіталу підприємств (2017)
Kolenda N. V. - Production capacity management in the context of provision of economic safety of the enterprise, Cherchyk L. N., Matviichuk N. M., Kolosok A. M. (2017)
Клемпарський М. М. - Використання страхування у створенні механізму запобігання банкрутства підприємств, Косарєва І. П. (2017)
Kruglova O. A. - Methodological principles of estimating efficiency of merger and acquisition processes of enterprises, Zubkov S. O. (2017)
Кузнецова С. А. - Чи є бухгалтерський облік універсальної мовою бізнесу: кейс для фінансового управлінського контролю, Кузнецов А. А. (2017)
Makarchuk I. - Modern state and ways of improving debt safety of Ukraine, Perchuk O., Yaremenko L. (2017)
Navickas V. - Cyber–physical systems expression in industry 4.0 context, Kuznetsova S., Gruzauskas V. (2017)
Насібова О. В. - Фінансування видатків на соціальний захист громадян з державних цільових фондів (2017)
Руденко В. В. - Консолідоване оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії, Волощук Р. Є. (2017)
Смовженко Т. С. - Агентські витрати як фінансові передумови появи корпоративних конфліктів, Денис О. Б. (2017)
Stepanova A. - Practical aspects of strategic marketing management of agricultural enterprises (on the example of "MRIYA AGRO HOLDING"), Horbas I., Davydova O. (2017)
Соколова А. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві України, Юрко Т. С., Клименко В. І. (2017)
Temchenko O. A. - Substantiation for mining and concentrating enterprises’ financial stability based on integral bankruptcy indicators, Kryshtopa I. I. (2017)
Черничко Т. В. - Досвід податкових реформ у Польщі та Грузії в контексті удосконалення податкової політики України, Малець С. С., Кучінка Т. В. (2017)
Chyrva O. H. - Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises, Demchenko T. A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. (2017)
Бобрицька Г. С. - Математичне моделювання прогнозу валютного курсу в Україні в умовах кризового стану, Петренко О. Є., Філатова Л. Д. (2017)
Bril M. S. - The methodical approach to determine the feasibility of utility tariffs for heat and water supply at the macroeconomic level, Pivavar I. V., Ponomarenko О. О., Lesnaya I. F., Morozova N. L. (2017)
Grosul V. A. - Development of the factor model for the development of the consumer market, Timchenko O. D. (2017)
Guryanova L. S. - Forecasting as a basic element of the corporations management system, Gvozdytskiy V. S., Klebanova T. S., Milevskiy S. V. (2017)
Копитко М. І. - Економіко–математичні методи та моделі в системі зміцнення соціальної компоненти економічної безпеки України, Вінічук М. В., Верескля М. Р. (2017)
Oliinyk V. - Formation and optimization of various portfolios models on the VaR indicator basis, Bielova I. (2017)
Fasolko T. N. - Economic and mathematical model of the distribution of the borrowed money as debt management tool, Chaikovska I. I. (2017)
Shkolnik I. О. - Economic modeling of assessment of Ukrainian banking system, Bukhtiarova A. G., Semenog A. U. (2017)
Барановський О. І. - Сутність трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки (2017)
Вовчак О. Д. - Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України, Миськів Г. В., Пасінович І. І. (2017)
Глущенко О. В. - Сталий розвиток України: можливості та загрози (2017)
Козирєва О. В. - Концепція просторового соціально–економічного розвитку регіонів в Україні, Євтушенко В. А., Демченко Н. В., Вельма С. В. (2017)
Кузнєцова А. Я. - Теоретична концепція таргетування цінової стабільності : ревізія засадчничих принципів провадження монетарного режиму, Кліщук О. В. (2017)
Крутова А. С. - Мультифункціональна модель опису фінансового капіталу в інтегрованому звіті, Нестеренко О. О. (2017)
Pererva P. G. - Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies, Kosenko A. P., Kobielieva T. A., Tkachev M. M., Tkacheva N. P. (2017)
Фещур Р. В. - Стан і перспективи розвитку краудфандингової діяльності, Кузьмін О. Є., Скибінський О. С., Уголькова О. З. (2017)
Васильєва Т. А. - Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку, Лєонов С. В., Петрушенко Ю. М., Воронцова А. С. (2017)
Holubka S. M. - Financing actions ofenvironmental and economic development in Ukraine, Shtuler I. Y., Bilokursky R. R. (2017)
Kalynets K. - Evolution aspects of devolopement of corporate social responsibility (2017)
Kobushko I. - Ecological and economic evaluation algorithm of the reproduction of regional investment potential, Kobushko Ia. (2017)
Skrypnyk M. I. - Pension reform of Ukraine as a key to social security: threats and prospects, Vyhivska I. M., Grabczuk I. L., Hryhorevska О. О. (2017)
Khmyrov I. M. - Modern actual problems and prospects of financing of distance learning of personnel of Ukrainian companies on the basis of higher educational institutions, Dombrovska S. M., Shvedun V. O. (2017)
Плугін А. М. - До 100-річчя О. П. Мчедлова-Петросяна, Плугін А. А. (2017)
Ушеров-Маршак А. В. - Тринадцатый аспирант школы Мчедлова-Петросяна (2017)
Фишер Х.-Б. - Вспоминая Отара Петровича (2017)
Плугін А. А. - Дослідження впливу комплексної хімічної добавки, що забезпечує проникну дію, на фізико-механічні властивості ремонтної композиції на основі шлаколужного в’яжучого, Лютий В. А., Савчук Ю. Ю. (2017)
Вінниченко В. І. - Вплив фосфогіпсу на активність шлакового в’яжучого, Буцький В. О., Костюк Т. О., Плугін А. А., Брайцев Д. (2017)
Плугін А. А. - Підвищення міцності та водостійкості гіпсових в’яжучих нанодисперстними мінеральними добавками, Фішер Х.-Б., Борзяк О. С., Єфіменко А. С., Жигло А. А. (2017)
Трикоз Л. В. - Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії, Борзяк О. С., Савчук В. Ю. (2017)
Плугін А. А. - Дослідження заземлених екранів із електропровідних композицій як способу захисту від електрокорозії, Плугін О. А., Касьянов В. В., Конєв В. В., Плугин Д. А. (2017)
Бабич Є. М. - Особливості розрахунку косозавантажених елементів з використанням діаграм їх стану "момент-кривина", Ромашко В. М. (2017)
Гасій Г. М. - Скінченно-елементний аналіз НДС вузла з’єднання елементів верхнього пояса структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції (2017)
Дацун Ю. М. - Методи формування віртуальних виробництв з ремонту локомотивів (2017)
Вихідні дані (2017)
Шаломєєв В. А. - Магнієві сплави з підвищеним рівнем властивостей для імплантатів в медицині, Цивірко Е. І., Айкін М. Д. (2016)
Хижняк В. Г. - Азототитаноалітування сталей та твердих сплавів, Калашніков Г. Ю., Лазарев Н. С. (2016)
Пригунова А. Г. - Будова металевих розплавів і її взаємозв'язок з твердим станом, Петров С. С. (2016)
Бондаревський В. М. - Модифікування заевтектичного силуміну лігатурами з підготовленою дисперсною структурою, Нарівський А. В., Гаврилюк К. В., Бабюк В. Д., Жидков Є. А. (2016)
Опальчук А. С. - Термомеханічне зміцнення сталей з низькою стійкістю аустеніту, Поліщук А. В. (2016)
Христенко В. В. - Розрахунок температурних залежностей теплових ефектів за вільними енергіями фазметалевих систем, Омелько Л. Г. (2016)
Гнатуш В. А. - Дорошенко С. П. (До 85-річчя від дня народження), Лютий Р. В. (2016)
6 науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2016)
Пархомчук Ж. В. - Модифікування сталей з використанням генетичного впливу дисперсно-структурованих компонентів шихти (2016)
Богук Ю. О. - Термостабільність структури швидкогартованого наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, Кравченко О. І., Биба E. Г. (2016)
Михнян О. В. - Комплексномодифікована ливарна кераміка при литті за моделями, що видаляються, Нейма О. В. (2016)
Бердова-Бушура О. В. - Вплив дробеструменевої обробки поверхні та відпалу на властивості втомленості сплаву γ -TiAl (2016)
Парусов Е. В. - Спадковий вплив показників якості безперервнолитої заготовки на структуроутворення високовуглецевого бунтового прокату (2016)
Большаков О. Є. - Структура та механічні властивості високоентропійних сплавів, отриманих механічним легуванням та спіканням під тиском , Чернявський В. В. (2016)
Каленчук М. В. - Аналітичний розрахунок витрати магнієвмісних реагентів для десульфурації чавуну (2016)
Верховлюк Г. А. - Метод визначення швидкості охолодження металевих розплавів (2016)
Верзілов О. - Дослідження руху потоків в кристалізаторі слябових МБЛЗ при роботі змінним рівнем (2016)
Железняк О. В. - Особливості взаємодії дрібнокристалічних модифікаторів з розплавами на основі міді, Левченко Ю. М. (2016)
Кравченко О. І. - Структура та фазовий склад квазікристалічного AL94FE3CR3 сплаву, консолідованого в умовах квазігідростатичного стиску, Гущик Д. В. (2016)
Кондратюк С. Є. - Нові надходження. Книга "Дивосвіт металів", Геллер О. Л. (2016)
Панасюк Л. І. - Про домінуючу роль f-переходів у міждолинному розсіюванні в n-Si при температурі Т = 300 - 450 К, Коломоєць В. В., Божко В. В. (2012)
Кітик І. В. - Вплив легуючих атомів хімічних елементів І, ІІІ і IV груп на деякі фізичні властивостімонокристалів тетрарної сполуки AgGaGe3Se8, Мирончук Г. Л., Давидюк Г. Є., Якимчук О. В., Парасюк О. В., Хмель М. (2012)
Давидюк Г. Є. - Відпал електрично активних дефектів у нейтронно-опромінених монокристалах CdS, Данильчук С. П., Божко В. В., Шаварова Г. П. (2012)
Давидюк Г. Є. - Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Юрченко О. М., Данильчук С. П., Левчук І. А. (2012)
Давидюк Г. Є. - Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної сполуки AgGaGeS4, Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Хвищун М. В., Данильчук С. П., Замуруєва О. В. (2012)
Давидюк Г. Є. - Ефективність інфрачервоної люмінесценції в стеклах системи Ag0,05Ga0,05Ge0,95S2–Er2S3 при збудженні довжинами хвиль 532 та 980 нм, Галян В. В., Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Воронюк С. В. (2012)
Шостак А. В. - Визначення методами Фур’є–Хартлі мікротопографічних параметрів фрактографічних поверхонь, Мельник Ю. А. (2012)
Хижун О. Ю. - Деякі термоелектричні властивості тетрарних шпінелей Cu2BIITi3S8 (BII–Cr, Mn, Fe, Co, Ni), Милян Ж. І., Воронюк С. В. (2012)
Шваліковський Д. М. - Коваріантність тензора Рімана на дотичному просторі де Сіттера (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема моделювання фазових трансформацій у релаксаційній оптиці (2012)
Trokhimchuk P. P. - To Question of Modeling of Mechanisms of Laser-Induced Destruction in Dielectrics and Semiconductors (2012)
Турбін А. Ф. - Середньоквадратичне відхилення від еталону моделі випадкової величини, побудованої за допомогою S-статистики, Ханін О. Г. (2012)
Лазаренко А. С. - Використання дидактичної матриці для розв’язування фізичних задач з теми "Рівняння фотоефекту" (2012)
Давидюк Г. Є. - Вплив атомів легуючої домішки міді на стабілізацію кластерів дефектів у нейтронно опромінених монокристалах CdS, Мирончук Г. Л., Шаварова Г. П., Якимчук О. В. (2012)
Давидюк Г. Є. - Рентгеностимульований відпал радіаційних дефектів у нелегованих монокристалах CdS, опромінених швидкими нейтронами, Мирончук Г. Л., Якимчук О. В., Шаварова Г. П. (2012)
Давидюк Г. Є. - Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25), Мирончук Г. Л., Парасюк О. В., Данильчук С. П., Божко В. В. (2012)
Бурбан О. В. - Анізотропія часів релаксації для ∆1-мінімуму зони провідності кристалів n-Ge (2012)
Кажукаускас В. - Вплив структурних дефектів технологічного походження на електричні та фотоелектричні властивості твердого розчину CuInSe2-ZnIn2Se4, Новосад О. В., Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р., Вайнорюс Н., Яноніс В. (2012)
Новосад О. В. - Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xZnxTe (x=0,04), Божко В. В., Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Герасимик О. Р. (2012)
Маслов В. П. - Вплив термостабілізації на достовірність оптичних вимірювань на основі явища поверхневого плазмонного резонансу, Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Дорожинський Г. В., Стеценко М. О. (2012)
Подолян А. О. - Вплив ультразвуку на відпал радіаційних дефектів у нейтронно-легованому кремнії (2012)
Сіжук А. С. - Теплоємність ідеального бозе-газу поблизу критичної температури, Бірук О. М., Шигорін П. П., Дмитрук І. П. (2012)
Сиротюк С. В. - Роль сильних міжелектронних кореляцій у формуванні електронного енергетичного спектра й магнітних властивостей легованого Mn кристала ScN, Швед В. М. (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема моделювання дифузійних процесів та процесів переносу випромінювання в релаксаційній оптиці, Дмитрук І. П., Пеньковський М. С. (2012)
Трохимчук П. П. - Проблема взаємовпливу процесів нелінійної та релаксаційної оптики, Дмитрук І. П. (2012)
Герич М. С. - Генератриси розподілу екстремумів та їхніх доповнень для напівнеперервних зверху ґратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова, Гусак Д. В. (2012)
Приходько В. В. - Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж (2012)
Антонюк Б. П. - Представлення розв’язків задачі Коші для ієрархії ББГКІ несиметричної системи частинки в термостаті у вигляді розкладу за кумулянтами (2012)
Бондар М. В. - Життя Олени Іванівни Казімірчак-Полонської в системі земних та небесних координат (до 110-ї річниці з дня народження), Головіна Н. А. (2012)
Вдовічена О. Г. - Біоекономічний вектор розвитку світової господарської системи (2017)
Зибарева О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в контексті сталого розвитку підприємництва, Вербівська Л. В. (2017)
Лучик С. Д. - Проблеми мотивації молоді до професійного розвитку в умовах кризи, Лучик М. В. (2017)
Аксюк Я. А. - Техніко-економічні та організаційні передумови розвитку ринку зерна в україні (2017)
Андрейченко А. В. - Вчення про ноосферу та проблема впровадження безвідходного агропромислового виробництва (2017)
Яцура В. В. - Гармонізація ринкових перетворень в економіці україни (2017)
Багрій К. Л. - Особливості вибіркового методу статистики як інструменту управління якістю (2017)
Вардеванян В. А. - Проблемні аспекти формування іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Денисенко М. П. - Оцінювання рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу , Колісніченко П. Т. (2017)
Замятіна Н. В. - Формування позитивного іміджу як фактор забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємства (2017)
Маркіна І. А. - Методологічні засади потенціалу підприємства та його структуризація, Більовська О. О., Ганженко Д. О. (2017)
Маркіна І. А. - Особливості та складові організаційної культури аграрного підприємства, Кононенко І. О. (2017)
Маркіна І. А. - Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, Сьомич М. І., Ковалевська Н. В. (2017)
Нікульча В. А. - Мотиваційна взаємодія підприємства роздрібної торгівлі та споживача, Чаплінський Ю. Б. (2017)
Рилєєв С. В. - Класифікація послуг щодо поводження з твердими побутовими відходами в системі обліково-аналітичного забезпечення потреб управління (2017)
Романчук А. Л. - Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Гут Л. В. - Передумови обґрунтування доцільності формування кластерних утворень (на прикладі деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості карпатського економічного району) (2017)
Бабінська О. В. - Криптовалюта: правовий аспект (2017)
Гребеник К. В. - Бюджетне планування у системі державного регулювання економіки (2017)
Венгер Є. І. - Digital-маркетинг: cучасні тренди та переваги (2017)
Жалба І. О. - Перспективи застосування партизанського маркетингу підприємствами україни, Мартинюк К. С. (2017)
Зрибнєва І. П. - Маркетингові та соціально-економічні аспекти розвитку хостельного бізнесу в україні (2017)
Бабінська О. В. - Новітні тенденції розвитку освітніх технологій (2017)
Титул, зміст (2018)
Korobka S. - Exergy analysis of the operation of a solar dryer, Tolstushko N., Zaharchuk V., Tolstushko M. (2018)
Abdulin M. - Improvement of reliability of fire engineering equipment based on a jet-niche technology, Siryi O., Zhuchenko A., Abdulin A. (2018)
Doroshenko E. - Research into aero acoustic characteristics of two-row impellers of the axial compressor, Tereshchenko Yu., Lastivka I., Kudzinovs’ka I. (2018)
Volyanskaya Ya. - Analysis of possibilities for improving energy indicators of induction electric motors for propulsion complexes of autonomous floating vehicles, Volyanskiy S., Onishchenko O., Nikul S. (2018)
Lobov V. - Simulation of a gas and air flow exhausted by production equipment, Lobova K., Mytrofanov A., Mytrofanov V. (2018)
Krytikov G. - Improving power efficiency of pneumatic logistic complex actuators through selection of a rational scheme of their control, Strizhak M., Strizhak V. (2018)
Tkachov V. - Development of the algorithm for the automated synchronization of energy consumption by electric heaters under condition of limited energy resource, Gruhler G., Zaslavski A., Bublikov А., Protsenko S. (2018)
Filipchuk O. - Development of cleaning methods complex of industrial gas pipelines based on the analysis of their hydraulic efficiency, Grudz V., Marushchenko V., Myndiuk V., Savchuk M. (2018)
Abstract and References (2018)
Korobchynskyi M. - Model of distributed dynamic information system on the basis of the use of logical means (2017)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об’єктів з агрегатною ієрархічною структурою, Стрепко І. Т., Медина Б. І., Лиса Н. К. (2017)
Луцків М. М. - Системи автоматичного керування із спрощеною версією нечіткого п-регулятора (2017)
Курка П. 3. - Вплив розмірності короткої фарбодрукарської системи на нафарблення растрових елементів квадратної форми (2017)
Луцків М. М. - Моделювання покриття тестової шкали фарбою у флексографічній друкарській системі послідовної структури, Сідікі О. С. (2017)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення сумою поліному й логарифмічного виразу з інтерполюванням, Пізюр Я. В, Андруник В. А. (2017)
Гавриш Б. М. - Особливості систем та методів структурного розпізнавання текстових зображень, Тимченко О. В., Борзов Ю. О., Тимченко О. О. (2017)
Лагун I. I. - Багатокритеріальна оптимізація вибору базових функцій в процесі малохвильового перетворення сигналів, Наконечний А. Й. (2017)
Buchma I. - Measurement of phase shift between harmonic signals using binary sampling (2017)
Дудикевич В. Б. - Захист систем радіочастотної ідентифікації за допомогою імпедансу, Собчук І. С., Ржобовчук Л. М., Гаранюк П. І., Гаранюк І. П. (2017)
Мельник М. Р. - Дослідження методів визначення часу реверберації Т20, Керницький А. Б. (2017)
Топольницький П. В. - Теоретичні дослідження впливу конструкції багатолезового різального інструмента на деформацію блоків, що виникає в процесі обрізування під час їх переміщення за коловою траєкторією, Ватуляк Ю. В. (2017)
Мельник М. Р. - Інформаційна модель бази даних акустичних матеріалів, Керницький А. Б. (2017)
Сторощук В. А. - Визначення шорсткості обробленої поверхні деталей машин із використанням пакету powergraph, Грінер Г. М., Падамар O. O., Шахбазов Я. О. (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Кітик І. - Оптичні властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxS2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,3; 0,4; 0,5), Мирончук Г., Парасюк О., Данильчук С., Божко В., Замуруєва О. (2013)
Tretyak A. - Electronic structure of AgCd2GaS4, Bulatetska L., Bekenev V., Parasyuk O., Khyzhun O. (2013)
Замуруєва О. - Оптичні, електричні та фотоелектричні властивості кристалів Ag2In2Si(Ge)Se6, Мирончук Г., Парасюк О. (2013)
Брітавська О. - Вплив структури поверхні кристалів на спектри іонізаційно-стимульованої емісії (2013)
Давидюк Г. - Утворення хвостів щільності електронних станів біля країв зон в опромінених швидкими нейтронами монокристалах, Мирончук Г., Замуруєва О., Шаварова Г. (2013)
Кевшин А. - Особливості оптичних властивостей халькогенідних стекол та сильно дефектних монокристалічних халькогенідних сполук групи AIIBVI (2013)
Булатецька Л. - Проблеми моделювання неоднорідних систем у теорії перколяцій (2013)
Тrоkhimchuck P. - Problem of Coherence in Modern Theoretical Physics, Dmytruk I. (2013)
Шигорін П. - Проблема власних функцій та власних значень у теорії нерівноважних процесів у конденсованому бозе-газі, Дмитрук І. (2013)
Титул, зміст (2018)
Orobey V. - Stability of structural elements of special lifting mechanisms in the form of circular arches, Daschenko O., Kolomiets L., Lymarenko O. (2018)
Morhun S. - The influence of the blade feather constructional inhomogeneity on the turbine cooling blades stressstrain state (2018)
Slavinska O. - Investigation of the work of the road construction at the sites by pipe drenes from materials of different origin, Savenko V., Bubela A., Yaremov A. (2018)
Breslavsky D. - Numerical simulation of two-dimensional problems of creep crack growth with material damage consideration, Kozlyuk A., Tatarinova O. (2018)
Mittsel N. - Design of the laboratory bench for a hydrovolumetric-mechanical transmission of the tracked tractor (2018)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the shape of a multilink rod structure in weightlessness under the influence of pulses on the end points of its links, Semkiv O., Zapolskiy L., Shoman O., Ismailova N., Vasyliev S., Adashevska I., Danylenko V., Pobidash A. (2018)
Yatsun V. - On stability of the dual-frequency motion modes of a single-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhin G., Haleeva A., Nevdakha A. (2018)
Abstract and References (2018)
Кажукаускас В. - Довготривала релаксація фотопровідності у твердих розчинах Cu1-xZnxInS2, Новосад О., Вайнорюс Н., Божко В., Сакавічюс А., Козер В., Яноніс В., Божко Н. (2013)
Божко В. - Випрямні та фотоелектричні властивості поверхнево-бар’єрних структур, отриманих термообробкою монокристалів Cu1-xZnxInSе2, Новосад О., Козер В., Божко Н., Кулик В. (2013)
Кевшин А. - Люмінесцентні властивості халькогенідних стекол, легованих рідкоземельними елементами (2013)
Новосад О. - Електричні, гальваномагнітні та термоелектричні властивості твердих розчинів PbSe–AgSbSe2, Божко Н., Змій О., Остапюк Т., Віскунець Л. (2013)
Кітик І. - Фотоіндуковані зміни поглинання та двопроменезаломлення в складних халькогенідних кристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,167 ≤ x ≤ 0,333), Мирончук Г., Замуруєва О. (2013)
Кажукаускас В. - Дослідження оптичних властивостей шаруватих кристалів Tl1-xIn1-xSixSe2, Мирончук Г., Замуруєва О., Парасюк О., Шаварова Г., Богданюк М. (2013)
Кітик І. - Дослідження фото- та термоіндукованого п’єзоелектричного ефекту в монокристалах AgxGaxGe1-хSe2, Мирончук Г., Данильчук С., Замуруєва О., Кримусь А. (2013)
Данілевська Н. - Синтез і дослідження фізичних властивостей дрібнодисперсних порошків Cd(OH)2 і CdO, Нечипорук Б., Новоселецький М., Татарин Б. (2013)
Сахнюк В. - Дослідження впливу зовнішнього магнітного поля на критичний струм джозефсонівських контактів для температур, близьких до критичної (2013)
Березюк Г. - Моделювання лазерно-індукованих інтерференційних структур, Трохимчук П. (2013)
Музика Л. - Точні розв’язки крайової задачі узагальненої системи Шіґесади–Кавасакі–Терамото (2013)
Антонюк Б. - Деякі властивості генератора ланцюжка рівнянь Боголюбова одновимірної системи виділеної частки в термостаті (2013)
Головіна Н. - Його любов чолом сягає неба. Клим Іванович Чурюмов, Панасюк І. (2013)
Кітик І. - Отримання а фотоелектричні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxSe2 (х = 0–0,25), Данильчук С., Мирончук Г., Мозолюк М., Божко В., Кримусь А. (2014)
Замуруєва О. - Кінетика релаксації фотопровідності в кристалах Ag2In2Si(Ge)Se6, Мирончук Г., Парасюк О., Шаварова Г. (2014)
Коваль Ю. - Особливості залежностей питомого опору в монокристалах n-Si, легованих Ge (2014)
Коваль Ю. - Вплив дефектів радіаційного походження на електричні властивості монокристалів антимоніду кадмію (2014)
Кунашев Д. - Разработка метода автоматической классификации клеток (2014)
Крівцов В. - Кавітація в колоїдних розчинах як метод модифікації властивостей полімерних матеріалів (2014)
Дмитрук І. - Вплив в’язкості на дисперсію звуку в просторово-однорідному конденсованому бозе-газі, Шигорін П., Свідзинський А. (2014)
Трохимчук П. - Моделирование процессов и явлений релаксационной оптики. Кристаллооптические аспекты (2014)
Трохимчук П. - Моделювання процесів релаксаційної оптики в арсеніді індію, Петрович Д., Березюк Г., Пеньковський М. (2014)
Хоровець В. - Квантова геометродинаміка й однорідність простору-часу. Однорідно стаціонарний спіновий Всесвіт (2014)
Сировацький О. - Про збурення самоспряжених операторів при умові кратного спектра (2014)
Сировацький В. - Про функціональні моделі комутативних систем операторів у просторах Л. де Бранжа (2014)
Мальченко С. - Дослідження світлового забруднення нічного неба, Слюсаренко М. (2014)
Наші автори (2014)
Kovela I. M. - Optimization of discrete PID-algorithms structure, Viter O. S., Ivaniuk O. O., Vlakh-Vyhrynovska H. I. (2017)
Луцків M. M. - Денормалізація управління у системах з нечітким регулятором (2017)
Луцків M. M. - Синтез двопараметричного автотипного тоновідтворення коротких фарбодрукарських систем послідовної структури, Курка П. 3. (2017)
Луцків M. M. - Модель автотипної тонопередачі растрових зображень флексографічної друкарської системи послідовної структури, Сідікі О. С. (2017)
Казьмірович O. Р. - Модернізація інформаційно-керуючого пристрою лакувальних машин на базі програмованого логічного контролера (2017)
Модла P. М. - Автоматизація діагностування електронних систем запалювання бензинових двигунів автомобілів, Падельчак A. T., Вітер О. Т., Бритковський В. М., Сорочинський О. М. (2017)
Верхола М. І. - Визначення математичної моделі передавання фарби на матеріал, що задруковується за результатами експериментальних даних, Пайовик У. П. (2017)
Коляда Р. В. - Локалізація характеристичних коренів регулярних матричних многочленів, Мельник О. М. (2017)
Neroda T. - Techniques of designing of client-server platform for learning experiment with integration of the manufacturing telemetry, Shepita P. (2017)
Олійник P. В. - Проектування структури генератора сіток для підготовки веб-інтерфейсу (2017)
Stakhiv R. I. - Analysis and perspectives for the development of digital synthesizers of direct synthesis of frequency, Maksymovych V. M., Stakhiv M. Yu. , Ivaniuk O. O. (2017)
Modla R. M. - Chip-tuning method of electronic control systems of the automotive internal combustion engine, Brytkovskyi V. M., Pavelchak A. G., Sorochynsky O. M. (2017)
Мельник М. Р. - Проектування всеспрямованого джерела звуку для автоматизації процесу акустичних вимірювань, Винарович Р. І., Гасниця Т. Р., Керницький А. Б. (2017)
Ivaskiv R. R. - Design of the web interface of the reviewer of confidential library funds (2017)
Мичуда Л. 3. - Підвищення точності вимірювання віддалі до об’єкта, Погребенник В. Д. (2017)
Барановський І. В. - Проблема стандартизації параметрів передачі градації на приграничних ділянках тонового діапазону растрових зображень на офсетній автотипній репродукції (2017)
Лиса Н. К. - Моделі резонансної взаємодії при лазерному контролі динаміки випаровування хімічних компонент клею в процесі сушіння поліграфічної продукції, Сікора Л. С., Стрепко І. Т., Федина Б. І. (2017)
Пушак А. С. - Люмінесцентні властивості крсталічної системи NаІ-LаІ3-Се, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2017)
Прохоронеко С. В. - Система виявлення скритих дефектів в поверхневих шарах з використанням метода неруйнівного контролю, Кавин Я. М., Петрів Р. І. (2017)
Popadyn R. S. - Benchmarking of camera-based respiration monitoring algorithms, Nakonechnyy R. A. (2017)
Ковальський Б. М. - Керування каналом чорної фарби в цифрових технологіях кольороподілу, Занько Н. В., Писанчин Н. С., Шовгенюк М. В. (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2018)
Вітання з Днем геолога (2018)
Бакаржієв А. Х. - Історія створення сировинної бази урану України, Лисенко О. А. (2018)
Костенко М. М. - Структурно-морфологічні особливості зруденіння та рудна мінералізація Вербинського рудопрояву молібдену, Кондратенко П. А. (2018)
Гейко Ю. В. - Методи пошуків родовищ алмазів на прикладі Новоград-Волинської площі Українського щита, Приходько В. Л., Філіпович В. Є., Мичак А. Г., Шевчук Р. М. (2018)
Люта Н. Г. - Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України (2018)
Вуль М. Я. - Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України, Зур’ян О. В., Старинський В. О. (2018)
Лазарук Я. Г. - Методика прогнозування теригенних порід-колекторів (на прикладі відкладів серпуховського ярусу Дніпровсько-Донецької западини), Дем’яненко І. І. (2018)
Рудько Г. І. - Значення геологічних даних під час планування гідророзривів пластів, Старосельський Є. М., Мармалевський Н. Я., Тіпусяк В. О., Авакян Е. Р. (2018)
Титул, зміст (2018)
Budanov P. - Improving the reliability of information-control systems at power generation facilities based on the fractal-cluster theory, Brovko K., Cherniuk A., Vasyuchenko P., Khomenko V. (2018)
Velychko O. - Testing of measurement instrument software on the national level, Gordiyenko T., Hrabovskyi O. (2018)
Klymenko I. - Formalization of the concept of adaptive tasks mapping in the reconfigurable computers on FPGA, Tkachenko V., Serhienko A., Kulakov Y. (2018)
Liubarskyi B. - Determining electrical losses of the traction drive of electric train based on a synchronous motor with excitation from permanent magnets, Demydov О., Yeritsyan B., Nuriiev R., Iakunin D. (2018)
Pospelov B. - Development of communication models of wireless environment in emergency situations, Petukhova O., Meleshchenko R., Gornostal S., Shcherbak S. (2018)
Stepanenko O. - Development of the method for decomposition of superpositions of unknown pulsed signals using the second-order adaptive spectral analysis, Oliinyk A., Deineha L., Zaiko T. (2018)
Trunov A. - Recurrent network as a tool for calibration in automated systems and interactive simulators, Malcheniuk A. (2018)
Khudov H. - Method for the detection of small-sized air objects by observational radars, Zvonko A., Kovalevskyi S., Lishchenko V., Zots F. (2018)
Kliuiev S. - Experimental study of the method of locomotive wheel-rail angle of attack control using acoustic emission (2018)
Abstract and References (2018)
Коломоєць В. - Анізотропія тензорезистивних ефектів у сильно легованих кристалах p-Si(B) в області σ2-провідності, Панасюк Л., Єрмаков В., Федосов С. (2014)
Федосов С. - Взаємодія компонентів AgSbSe2 і PbSe й термоелектричні властивості твердих розчинів на їх основі, Божко Н., Новосад О., Остап’юк Т., Змій О., Торчинюк П., Олексеюк І., Іллюшко Н. (2014)
Кажукаускас В. - Механізми проходження струму в монокристалах CuInX2−ZnIn2X4 (X–S, Se) за низьких температур, Новосад О., Божко В., Парасюк О., Божко Н., Вертеліс В., Махновець Г., Некрошюс А. (2014)
Zamurujeva O. - Hopping conductivity in Tl1-xIn1-xSixSe2 single crystals, Myronchuk H., Parasyuk O., Shavarova H., Piskach L. (2014)
Кітик І. - Термо- та фотоіндукований п’єзоелектричний ефект у монокристалах AgxGaxGe1-xSe2 (0,166 < x < 0,25), Кримусь А., Семенюк Т. (2014)
Шигорін П. - Квазікласичні рівняння в теорії струмових станів у надпровідникових структурах (2014)
Дмитрук І. - Нульовий звук у конденсованому газі Бозе, Шигорін П. (2014)
Музика Л. - Побудова точних розв’язків узагальненого рівняння тонких плівок (2014)
Березюк Г. - Залежність орієнтації поверхневих періодичних структур від типу поляризації випромінювання (2014)
Трохимчук П. - Проблеми створення теорій відкритих систем (2014)
Трохимчук П. - Проблеми моделювання дифузійних процесів у релаксаційній оптиці, Пеньковський М., Березюк Г. (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2018)
Ястремський О. І. - Поведінка в групі: застосування до фіскальної децентралізації (2018)
Юхименко Я. В. - Інституціональна модернізація архітектоніки національної бюджетної системи (2018)
Корнєєва Ю. В. - Приватизаційні компенсаційні гарантії як інструмент залучення приватних іноземних інвестицій до державного сектору, Кузькін Є. Ю. (2018)
Пйонтко Н. Б. - Державно-приватне партнерство в системі інструментів вирівнювання регіонального розвитку (2018)
Ухналь Н. М. - Бюджетна безпека країни в умовах загострення фіскальних ризиків (2018)
Снігір О. І. - Державна політика у сфері забезпечення енергетичної безпеки країни (2018)
Кліщук О. В. - Правило та ієрархія цілей монетарної політики НБУ за режиму таргетування цінової стабільності (2018)
Мануілов О. В. - Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитного регулювання національної економіки (2018)
Клименко К. В. - Напрями реформування ринку капіталу в Україні (2018)
Терещенко Г. М. - Розвиток гендерно орієнтованого бюджетування у галузі освіти України, Чернюк О. С. (2018)
Яблонько О. О. - Сучасний стан складу звітності бюджетних установ (2018)
Герасименко О. М. - Облікова політика щодо активів спадщини як елемент державного регулювання їх бухгалтерського обліку (2018)
Гетьман Є. А. - Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства, Мерник А. М. (2011)
Прийма C. В. - Способи тлумачення норм права: загальнотеоретична характеристика (2011)
Змерзлий Б. В. - Національно-релігійні автономії в Російській імперії на прикладі Таврійської губернії (2011)
Кривобок С. В. - Права і обов’язки сторін за договором оренди підприємства приватного власника (2011)
Ільєва Н. В. - Основні напрямки розвитку правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні (2011)
Мельник Р. С. - Поліцейське право в Україні: нотатки до наукової дискусії (2011)
Басалик О. І. - Поняття та види обмеження особистої свободи громадян за адміністративним правом (2011)
Джафарова О. В. - Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права, Іванов В. О. (2011)
Голіна В. В. - Співвідношення державної програми, плану і регіональних планів запобігання злочинності в Україні, Колодяжний М. Г. (2011)
Денисюк С. Ф. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2011)
Марченко М. Ю. - Детермінація самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва в Україні (2011)
Шатрава С. О. - Щодо інформаційної взаємодії органів державної податкової служби з іншими правоохоронними органами у питаннях боротьби з корупцією (2011)
Пам’яті О. О. Погрібного (2011)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Юрист України" (2011)
Фареник В. И. - Получение и транспортировка ионных пучков малых и средних энергий (2005)
Порицкий П. В. - Влияние примесей меди на свойства плазмы и контракцию дугового разряда высокого давления (2005)
Береснев В. М. - Особенности ввода высокочастотной энергии в поток металлической плазмы, Щвец О. М., Беляева Т. Н. (2005)
Андреев А. А. - Субмикрослоистые композиционые покрытия TiN-CrN на стали, Шулаев В. М. (2005)
Стрельницкий В. Е. - Исследование пленок алмазоподобного углерода и соединений углерода с азотом, синтезированных вакуумно-дуговым методом, Аксенов И. И., Васильев В. В., Воеводин А. А., Джонс Дж. Г., Забински Дж. С. (2005)
Хороших В. М. - Потоки плазмы стационарной дуги низкого давления (2005)
Лисовский В. - Определение величины ВЧ напряжения на потенциальном электроде в сложных технологических газоразрядных установках, Бут Ж.-П., Ландри K., Дуэ Д., Ренар Г., Касань В. (2005)
Береснев В. М. - Вакуумно-дуговые многослойные покрытия (2005)
Хороших В. М. - Плазма вакуумной дуги в присутствие газа в разрядном промежутке (2005)
Приходько В. И. - Кинетика частиц поверхности во внешнем флуктуирующем поле, Турбин П. В. (2005)
Белоус В. А. - Динамика плазмы вакуумной дуги в магнитном поле и системы формирования плазменных потоков, Хороших В. М. (2005)
Азаренков Н. А. - Нанонауки и нанотехнологии: современные достижения, перспективы, проблемы и задачи развития, Орлов В. Д., Слипченко Н. И., Удовицкий В. Г., Фареник В. И. (2005)
Приходько Н. І. - До питання про роль та значення інтелектуального капіталу у процесі відродження України (2005)
Правила оформлення рукописів (2005)
Уварова О. О. - Принципи права як загальнотеоретична категорія (2011)
Абасов Г. Г. - Сучасні теорії розвитку місцевого самоврядування: теоретико-концептуальні проблеми (2011)
Юревич І. В. - Структурна характеристика єдності судової влади (2011)
Змерзлий Б. В. - Нормотворчість в ар крим щодо вирішення проблем кримськотатарського народу і участь у ній регіональних громадських організацій у 1990–2000 рр. (2011)
Тарасов О. В. - Проблема міжнародної правосуб’єктності у радянській юридичній науці першої половини ХХ ст. (2011)
Янковський С. А. - Проблеми і перспективи гармонізації законодавства держав — членів ЄС щодо інституту громадянства (2011)
Дурсунов Р. М. - Історія інституту визнання держав (2011)
Павлова Л. В. - Підвідомчість справ в адміністративному судочинстві (2011)
Джафарова М. В. - Процесуальні питання експертизи в адміністративному судочинстві України (2011)
Бенедик В. І. - Особливості структурної будови норм адміністративного процесуального права України (2011)
Потапчик А. П. - Адміністративна відповідальність у системі юридичних засобів забезпечення торговельної діяльності (2011)
Мохончук С. М. - Проблеми юридичної кваліфікації злочинів проти миру і безпеки людства (2011)
Фоміна Т. Г. - Деякі аспекти забезпечення слідчим права обвинуваченого на захист (2011)
Маринів В. І. - Окремі питання участі прокурора у провадженні з перегляду судових рішень: сучасний стан і перспективи (2011)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Юрист України" (2011)
Портнов А. В. - Види колізій у законодавстві України, Москалюк О. В. (2012)
Мандрікова К. О. - Розумність у філософсько-правовій думці у період античності, середньовіччя та доби відродження (2012)
Тарасов О. В. - Міжнародна правосуб’єктність як проблема радянської юридичної науки другої половини ХХ століття (2012)
Прохазка Г. А. - Право на харчування у сучасному міжнародному праві (2012)
Абасов Г. Г. - Проблеми визначення та структурні елементи методології дослідження гарантій прав місцевого самоврядування (2012)
Крат В. І. - Недійсність правочинів, учинених під впливом помилки (2012)
Сліпченко С. О. - Щодо абсолютності права на ім’я фізичної особи (2012)
Ленський С. В. - Форма договору комерційного кредитування (2012)
Адабашев Т. К. - Особливості організаційно-господарських правовідносин у національних платіжних системах України (2012)
Барабаш Г. О. - Окремі питання призначення суддів на адміністративні посади (2012)
Мельник Р. С. - Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права, Петров Є. В. (2012)
Леонідова О. О. - Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері телекомунікацій (2012)
Мохончук С. М. - Міжнародна регламентація відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства (2012)
Лихачов С. В. - Правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки та взаємодії з громадськістю, Червоненко Г. О. (2012)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Юрист України" (2012)
Погребняк А. Д. - Характеристики и свойства защитных покрытий на основе Ni-Cr и Co-Cr после обработки концентрированными потоками энергии, Рузимов Ш. М., Кульментьева О. П., Русаков В. С., Алонцева Д. Л., Дядюра К. А., Понарядов В. В. (2005)
Гриценко Б. П. - Триплексная обработка покрытий из Al-Ni, Погребняк Н. А., Кылышканов М. К., Погребняк А. Д., Дуванов С. М., Понарядов В. В. (2005)
Кунченко Ю. В. - Модель формирования слоистой структуры покрытий, получаемых методом вакуумно-дугового осаждения, Кунченко В. В. (2005)
Мороз В. В. - Применение искусственной турбулизации пограничного слоя воздушного потока в электродуговом напылении (2005)
Dudin S. V. - Development of arc suppression technique for reactive magnetron sputtering, Farenik V. I., Dahov A. N., Walkowicz J. (2005)
Бузруков У. М. - Исследование фоточувствительности двухбарьерной pAlGaInAs-nGaAs:О-Au-структуры (2005)
Вайткус Ю. Ю. - О механизме образования высоковольтной фото-ЭДС в тонких косонапыленных пленках CdTe:Аg при собственном и примесном поглощении, Юлдашев Н. Х., Отажонов С. М. (2005)
Каримов М. А. - Влияние примеси индия на фотовольтаические свойства косонапыленных пленок CdTe, Юлдашев Н. Х. (2005)
Ёдгорова Д. М. - Исследование зависимости выходных характеристик полевого транзистора от параметров управляющего перехода (2005)
Широков Б. М. - Дисперсные поглотители электромагнитных волн, Корж А. Ф. (2005)
Широков Б. М. - Когерентное взаимодействие. Дисперсные поглотители электромагнитных волн, Корж А. Ф. (2005)
Петухов В. В. - Влияние режимов распыления и геометрии распылительной системы на толщину и состав получаемых пленок, Гончаров А. А., Коновалов В. А., Терпий Д. Н., Ступак В. А. (2005)
Дзюбенко М. И. - Изучение особенностей выброса металла при лазерной гравировке, Колпаков С. Н., Нестеров А. В., Пелипенко В. П., Приёмко А. А. (2005)
Правила оформления статей (2005)
Козак П. - Метеори з аномальними висотами появи за телевізійними спостереженнями в Києві (2017)
Кудря Ю. - Баріонна залежність Таллі-Фішера для галактик з каталогу 2MFGC (2017)
Zhdanov V. - Hydrodynamic cosmological model and the "cosmic doomsday", Dylda S. (2017)
Fedorova E. - Determining the upper limit on the black hole mass from NGC 4748 X-ray photometry (2017)
Майгурова Н. - ПЗЗ – спостереження астероїда 2014 JO25 в період його тісного зближення із Землею в квітні 2017 року, Помазан А., Кожухов О. (2017)
Александров О. - Динамічні системи, що характеризують гравітаційну лінзу Чанг-Рефсдала (2017)
Belyaeva L. - Correction of the orbital mass of double galaxies estimation, Parnovsky S. (2017)
Сташко О. - Kолові орбіти навколо сферично-симетричної релятивістської конфігурації у присутності фантомного скалярного поля, Жданов В. (2017)
Казанцев А. - Розподіл за розмірами астероїдів головного поясу та окремих сімейств, Казанцева Л. (2017)
Карбовський В. - Програмний та апаратний комплекс для спостереження покриття зірок астероїдами, Клещонок B., Буромський М. (2017)
Мозгова А. - Визначення температури збудження атомів FeI у метеорній комі за спектром спорадичного метеора, отриманого 2 серпня 2011 року, Клещонок В., Голубаєв А., Боровічка Ї. (2017)
Лозицький В. - Порівняння хромосферних і фотосферних магнітних полів у двох сонячних спалахах балів х1.1/4n та x17.2/4b, Лозицька Н. (2017)
Пономаренко В. - Особливості комети 8P/Tuttle за спектальними спостереженнями її коми, Чурюмов К., Жданов А., Сергєєв О. (2017)
Александров О. - Покликання та доля: до 75-річчя від дня народження Андрія Володимировича Манджоса, Ізотова І. (2017)
Гультай М. М. - Право нації на самовизначення: філософсько-правовий вимір, Федоренко Т. О. (2018)
Бірюков І. А. - Поняття та характеристика спадкових правовідносин (2018)
Павленко С. О. - Військова тактика античного світу як передумова становлення та розвитку сучасної оперативно-розшукової тактики (2018)
Кривицький Ю. В. - Мовний фактор правової реформи: теоретичний аспект (2018)
Пакліна Т. О. - Юридико-психологічні складові необережності під час учинення вбивств (2018)
Воробей П. А. - Принципи дії закону про кримінальну відповідальність (2018)
Грібов М. Л. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо особи за її згодою (2018)
Алєксєєв О. О. - Правові умови проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2018)
Берестова І. Е. - Дотримання вимог статті 58 Конституції України під час розгляду справ про відшкодування моральної шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві (2018)
Кобко Є. В. - Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення (2018)
Сизоненко А. С. - Актуальні проблеми призначення та проведення позапланових ревізій за зверненням органів досудового розслідування, Брисковська О. М. (2018)
Sevruk V. - Law Enforcement Agencies Ukrain that Perform Counteraction to Crimes Committed by Organized Groups and Criminal Organizations Formed on Ethnic Basis (2018)
Сюравчик В. Г. - Запобігання дорожньо-транспортним правопорушенням у контексті реформування Національної поліції України та законодавчих новацій у сфері безпеки дорожнього руху (2018)
Джужа О. М. - Запобігання виявам сексуальних відхилень засуджених в умовах соціальної ізоляції, Тичина Д. М. (2018)
Barash Yе. - Danger of radicalization at the Places of Deprivation of Liberty: Ways of Prevention (2018)
Гребенюк М. В. - Загрозливі тенденції в агропромисловому комплексі в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави та протидії злочинам економічної спрямованості (2018)
Цюприк І. В. - Особливості встановлення винуватості осіб, причетних до вчинення терористичних актів (2018)
Волков О. О. - Поняття шкідливого програмного засобу, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки (2018)
Войтович Я. В. - Проведення допиту під час розслідування порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (2018)
Кудерміна О. І. - Проведення допиту потерпілого під час досудового розслідування грабежів: психологічні засади, Ленська Л. В. (2018)
Шаповалов О. О. - Об’єкти пошукової діяльності оперативних підрозділів (2018)
Гончар А. Г. - Принципи та стадії фінансування і матеріально-технічного забезпечення Національної поліції України (2018)
Литвин В. В. - Формування та розвиток професійної компетентності патрульного поліцейського (2018)
Демідов І. І. - Особливості організації прокурорського нагляду за проведенням контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин (2018)
Пашиєва А. С. - Інформаційне забезпечення криміналістичного дослідження метальної холодної зброї (2018)
Таранова А. М. - Участь спеціаліста в проведенні допиту під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2018)
Боднар А. В. - Участь спеціаліста в проведенні слідчого експерименту під час розслідування знищення або пошкодження майна (2018)
Саковський А. А. - Сучасні моделі організації оперативно-розшукового документування в діяльності органів поліції Республіки Казахстан і Республіки Білорусь (2018)
Кикоть П. В. - "Вільне небо" між Україною та Європейським Союзом: удосконалення правового регулювання ринку авіаційних перевезень (2018)
Ліщук Б. В. - Використання досвіду професійної підготовки поліцейських Канади в діяльності Національної поліції України, Кириченко І. Г. (2018)
Panchenko O. - Civil Liability of the Police in the Rebublic of Poland (2018)
Chaban N. - Impartial Court within the Contextof International Standards (2018)
Лазур Я. В. - Засади діяльності Міністерства внутрішніх справ України в контексті реформування правоохоронної системи (2018)
Строк О. - Ізотермічний переріз системи Ho2S3–Cu2S–In2S3 при 870 К (2013)
Шевчук М. - Фазові рівноваги на перерізі AgGaS2–GeSe2 (2013)
Строк О. - Кристалічна структура сполуки Ce3Mg0,5SiS7, Гулай Л., Дашкевич М. (2013)
Шевчук М. - Система AgGaS2 + GeSe2 ↔ AgGaSe2 + GeS2 (2013)
Віскунець Л. - Система SbSeI–BiSeI, Піскач Л., Олексеюк І., Яковлюк Г. (2013)
Поторий М. - Фазові рівноваги в системі AgBiSe2–"P2Se4”, Милян П., Мотря С., Товт В. (2013)
Платонов М. - Синтез ряду 2-заміщеного-3-сульфоніл-1,4-нафтохінону та виявлення залежності впливу замісників на ймовірність виникнення прогнозованої біологічної активності (2013)
Лавринюк З. - Екологічне оцінювання якості води озера Скоринь за вмістом сполук нітрогену (2013)
Стаднічук О. - Біоіндикаційне оцінювання токсичності ґрунтів у зоні впливу військової діяльності (2013)
Решетняк Е. - Сорбционно-спектроскопическое и визуально-тестовое определение суммы металлов с использованием реагентной индикаторной бумаги, Шевченко В., Островская В., Бондаренко Я., Брылева Е. (2013)
Кормош Ж. - Потенціометричний сенсор для визначення фенілантранілової кислоти, Матвійчук О., Федосов С. (2013)
Трохименко А. - Визначення тіоціанату у фізіологічних рідинах і об’єктах довкілля спектроскопічними методами, Запорожець О., Сухан В. (2013)
Кормош Ж. - Іоноселективні електроди з плівковою мембраною на основі тетрайодобісмутату та тетрайодостибіату для визначення N,N',N''-трифенілгуанідинію, Зубеня Н., Федосов С. (2013)
Бєлова О. - Ультразвук у визначенні вмісту хрому в друкарських фарбах та газетах, Бакланов О., Бакланова Л., Каліненко О. (2013)
Кормош Ж. - Потенціометричне визначення індоліл-3-оцтової кислоти за допомогою ПВХ-сенсора з родаміновими основними барвниками, Журба К., Федосов С. (2013)
Бакланов О. - Використання ультразвуку в аналізі і технології хлориду натрію фармакопейної чистоти, Каліненко О., Юрченко О., Бєлова О. (2013)
Кормош Ж. - Купрумселективний електрод на основі складного халькогеніду Cu2NiTi3S8, Татарин Н., Парасюк О. (2013)
Кормош Ж. - Электрохимические методы определения нестероидных противовоспалительных препаратов, Антал И. (2013)
Yasniy P. - Calculation of constructive parameters of SMA damper, Kolisnyk M., Kononchuk O., Iasnii V. (2017)
Pasternak R. - Thermomagnetoelectroelasti city of anisotropic solids with spatial non-flat thin inclusions, Pasternak I., Sulym H. (2017)
Kravchuk A. - Influence of the cutting direction of Charpy specimens from steel 10GN2MFA on the components of the fracture energy and the ductile-to-brittle transition temperature, Kondryakov I., Panasenko O., Kharchenko V. (2017)
Novikov A. - Interrelation and kinetics of matersals fatigue damage under strain- and stress-control loading modes, Tsyban’ov G. (2017)
Poberezhny L. - Effect of ionic strength on electro corrosion in chloride and chloride-sulfate environments (2017)
Hrytsanchuk A. - Influence of gas hydrates and concentration of corrosive components on the nature and speed of corrosion processes on pipelines (2017)
Luchko J. - Experimental research of deflected mode of corrugated metal structures of railway track, Kovalchuk V., Kovalchuk Y. (2017)
Mikulich O. - The problem of reducing the stress concentration on the boundary of the cavities medium under the dynamic load action, Shvabjuk V. (2017)
Kovalchuk Y. - The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation, Shynhera N. (2017)
Panko I. - Biaxial tension of a plate with a Griffiths crack, Shtayura S., Panko O., Shtayura N. (2017)
Kravchuk L. - Investigation of the influence of boundary conditions and degradation factor of the surface layer on the GTE structural elements stress-strain state, Zadvornyi E., Buiskykh K., Feofentov M., Kyselevska S. (2017)
Pochapskyi Y. - Diagnostis of longitudinal welded joints of tubes by the method of magnetoelastic acoustic emission, Klym B., Rudak M., Velykyi P. (2017)
Belodedenko S. - Risk indicators and diagnostic models for sudden failures, Grechany A., Ibragimov M. (2017)
Stepchyn Y. - Decrease of surfaces roughness for parts processed with edge tool by improvement of the lathe working components uniform feed, Otamanskyi V. (2017)
Kovalevskyy S. - Imitation modeling for the investigation of the loaded lock of mobile versta - work, Kovalevska O. (2017)
Bouraou N. - Problems of Intellectualizing in SHM Systems: Estimation, Prediction, Multi-Class Recognition, Tsybulnik S., Rupich S. (2017)
Petryk M. - Mathematical modeling of processes of nonisothermal adsorption, desorption and heat transfer of hydrocarbons in nanoporous catalysts based on zeolite ZSM-5 of exhaust gas neutralization systems, Boyko I., Mykhalyk D., Petryk M., Lutsyk N., Kovbashyn V. (2017)
Lytvynenko I. - Method of segmentation of determined cyclic signals for the problems related to their processing and modeling (2017)
Вихідні дані (2017)
Kormosh Zh. - Potentiometric Determination of Levamisole in Pharmaceutical Formulations by Membrane Sensors Based on Ion-Pair, Zubenia N. (2014)
Гаєвський В. - Калібрування кондуктометричного датчика (2014)
Бельтюкова С. - Люминесцентное определение катехинов в биологически активных добавках, Бычкова А. (2014)
Кормош Ж. - Розробка та застосування ПВХ-електрода для потенціометричного визначення мефенамінової кислоти, Матвійчук О. (2014)
Антал И. - Хроматографические методы определения триптанов: обзор (2014)
Shpak О. - The Cu2Se–PbSe–SiSe2 System and the Crystal Structure of CuPb1,5SiSe4, Kogut Yu., Fedorchuk A., Piskach L., Parasyuk O. (2014)
Нечипорук Б. - Про доцільність реверсування напряму струму при одержанні порошків цинк оксиду методом електрохімічного осадження, Проц Д. (2014)
Климук Т. - Ізотермічний переріз системи Ag2S–In2S3–As2S3 при температурі 500 К, Мазурець І., Олексеюк І. (2014)
Тимощук О. - Будова та властивості сполук Купруму (ІІ) з бінуклеативними лігандами (2014)
Ніколайчук Л. - Екстракція біологічно активних речовин з пряно-ароматичних рослин (імбиру, коріандру, кардамону) та їх антиокиснювальна дія в жирових системах, Літвінчук М., Овдійчук Я., Драгонюк М., Кадикало Е., Марушко Л. (2014)
Геваза Ю. - Синтез алкенілзаміщених похідних 2,4,6-триамінопіримідину та їх галогеноциклізація, Сливка Н., Мартинюк Н. (2014)
Акимов Д. В. - Математическое обеспечение анализа прочности силовых элементов ракетно-космической техники, Грищак В. З., Ларионов И. Ф., Гоменюк С. И., Клименко Д. В., Чопоров С. В., Гребенюк С. Н. (2017)
Базилевич Ю. Н. - Приближённая декомпозиция как приём оценки демпфирования колебательных систем, Грановский Р. Б., Гаркави Н. Я., Фёдоров Е. Ф., Карпенко В. В., Литвиненко О. Н. (2017)
Грищак Д. Д. - До чисельного аналізу математичної моделі нелінійних коливань супутника в площині еліптичної орбіти (2017)
Гудрамович В. С. - Компьютерное моделирование поведения упругой среды с двумя сопряженными эллипсообразными включениями, Гарт Э. Л., Струнин К. А. (2017)
Гук Н. А. - Идентификация трещин в тонких пластинах, Степанова Н. И. (2017)
Зайцев Б. Ф. - Напряженно-деформированное состояние в роторе с поперечной трещиной с учетом контакта берегов, Асаенок А. В., Протасова Т. В. (2017)
Кононов Ю. Н. - О колебании прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале с одним упругим основанием, Лимарь А. А. (2017)
Королевич В. В. - Расчёт температурного поля в ортотропной кольцевой пластине с теплоизолированными основаниями методом малого параметра (2017)
Мартиняк Р. М. - Аналітично-числова ітераційна процедура розв’язування задачі термопружності для біматеріалу з міжфазною тріщиною, Середницька Х. І. (2017)
Погребной О. В. - Построение геометрической модели костно-мозгового канала трубчатых костей на основании данных мультиспиральной компьютерной томографии (2017)
Погребняк Р. П. - Частотний аналіз пружної системи зрівноваженого супорта важкого верстата для обробки залізничних коліс (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка пружного півпростору з циліндричною порожниною, підкріпленою оболонкою, при поверхневих навантаженнях, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2017)
Тарасов С. В. - Численное моделирование роцессов аэродинамики вертикально-осевой ветроэнергетической установки, Редчиц Д. А., Моисеенко С. В., Тарасов А. С. (2017)
Iskanderov R. A. - Geometrical nonlinear vibrations of a moving fluid-contacting functionally graded cylindrical shell, Kaklar D. Hosseini (2017)
Iskanderov R. A. - Free vibrations of longitudinally reinforced conical shell with spring associated mass in medium, Matanagh H. Shafiei (2017)
Panin K. - Thin-walled tube drawing (2017)
Вихідні дані (2017)
Гончарова О. О. - Молоді прекарії та різноманітні форми самоосвіти: до питання актуальності здобуття вищої освіти в Україні (2018)
Волос А. С. - Міжнародне стажування в контексті неперервної освіти (2018)
Яценко О. Д. - Габітус в стратегіях менеджменту освіти (2018)
Москаєва О. О. - "Хмарні" інформаційні технології в менеджменті (2018)
Білан А. М. - Інформаційно-освітнє середовище педагогічного університету як основа професійного становлення майбутнього вчителя (2018)
Савенков О. О. - Вивчення схемотехніки в неспеціалізованих навчальних закладах (2018)
Халамендик В. Б. - Навчально-виховний процес вальдорфської школи як засіб формування цілісного світогляду людини (приклад четвертого класу) (2018)
Ляпунова В. А. - Трансформація ідеї формування особистісних цінностей у підростаючого покоління на різних етапах суспільного розвитку (2018)
Страфун С. С. - Біомеханічні особливості ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite Частина 1. Геометричні параметри ходьби, Фіщенко О. В., Карпінська О. Д. (2018)
Филиппенко В. А. - Подбор компонентов эндопротеза и величина общего бедренного офсета после эндопротезирования тазобедренного сустава (рентгенометрическое исследование), Климовицкий Р. В., Тяжелов А. А., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д., Гончарова Л. Д. (2018)
Король С. О. - Кісткова пластика в системі спеціалізованого лікування поранених з бойовими травмами кінцівок (2018)
Савустьяненко А. В. - L-аргинин ускоряет заживление ран: новые механизмы и данные клинических исследований (2018)
Мамчур В. И. - Фармакологические свойства и клиническая эффективность препарата Алфлутоп при лечении патологии опорно-двигательного аппарата, Носивец Д. С. (2018)
Головаха М. Л. - Биомеханические аспекты экспериментального исследования функционального лечения S-образной сколиотической деформации позвоночника, Тяжелов А. А., Летучая Н. П., Суббота И. А., Карпинский М. Ю. (2018)
Бабалян В. О. - Аналіз напружено-деформованого стану моделей вертлюжних переломів стегнової кістки після ендопротезування, Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2018)
Слинько Є. І. - Рентгенологічна оцінка ефективності тілозамінних систем для вентрального субаксіального цервікоспондилодезу, Нехлопочин О. С. (2018)
Лазарев І. А. - Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при вальгусних деформаціях кінцівки у хворих на ревматоїдний артрит, Бабко А. М., Автомєєнко Є. М., Скибан М. В. (2018)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез при перипротезних переломах стегнової кістки, Андрейчин В. А., Дроботун О. В. (2018)
Сокрут Н. В. - Металлы в волосах больных гонартрозом, входящие в протезы коленных суставов, Климовицкий Ф. В., Синяченко О. В. (2018)
Рушай А. К. - Вибір видів кільцевих позавогнищевих фіксаторів при лікуванні незрощень кісток гомілки, Бебіх А. Р. (2018)
Бойко И. В. - Эндопротезирование головки лучевой кости модульным биполярным бесцементным эндопротезом с парой трения металл-металл, Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Жердев И. И., Доманский А. Н., Лазаренко Г. О. (2018)
Філіпенко В. А. - Основні критерії прогнозування вивиху головки ендопротеза у хворих із переломами шийки стегнової кістки після однополюсного ендопротезування кульшового суглоба, Танькут В. О., Колесніченко В. А., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2018)
Луцишин В. Г. - Клініко-діагностичне значення біомеханічних порушень ходи у хворих із початковими стадіями коксартрозу (2018)
Ломей Я. І. - Посттравматична евентрація кишечника, Демкович Т. М., Ломей Ю. Я., Іценко В. П. (2018)
Безкоровайная Л. Л. - Поверхности, образованные действительной и мнимой частями аналитической функции: А-деформации, происходящие независимо или одновременно (2018)
Веселовська О. В. - Про апроксимацію та зростання цілих гармонічних в Rn функцій (2018)
Zhang R. R. - Value distribution of differential-difference polynomials of meromorphic functions (2018)
Кільчинський О. О. - Метод пом’якшення нев’язок для круглої пластини під дією масових сил, Массалітіна Є. В. (2018)
Ковалев Ю. Г. - О критериях трансверсальности и дизъюнктности неотрицательных самосопряженных расширений неотрицательного симметрического оператора (2018)
Мацак І. К. - Граничні теореми для максимуму сум незалежних випадкових процесів, Плічко А. М., Шелуденко А. С. (2018)
Skrypnik W. I. - Mechanical systems with singular equilibria and the Coulomb dynamics of three charges (2018)
Słowik R. - The Drazin inverses of infinite triangular matrices and their linear preservers (2018)
Sharma N. L. - A note on the coefficient estimates for some classes of p-valent functions (2018)
Швай К. В. - Оцінки найкращих білінійних наближень класів (ψ, β)-диференційовних періодичних функцій багатьох змінних (2018)
Янченко С. Я. - Найкраще наближення функцій з анізотропних класів Нікольського–Бєсова, визначених на Rd (2018)
Kumar R. - A corrigendum to "Hereditary properties between a ring and its maximal subrings”, Gaur A. (2018)
Титул, содержание (2018)
Липов В. В. - Конкурентная стратегия развития Украины в условиях глобализации. ІІ. Конкурентная стратегия интеграции Украины в международное экономическое пространство (2018)
Тарасевич В. Н. - Инновационно-информационная экономика: постиндустриальность, генерационность, открытость, Завгородняя Е. А. (2018)
Сердюк А. С. - Обоснование направлений модернизации объектов тепловой энергетики: проблемы предварительной оценки и автоматизации расчетов (2018)
Афанасьева М. А. - Экономический контроль силами гражданского общества: институциональный подход (2018)
Орлова В. К. - Влияние учетной политики на балансовую стоимость предприятия, Кафка С. М. (2018)
Веклич О. А. - Экосистемный подход оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды: украинская аутентичность (2018)
Бобко А. Н. - Лесные ресурсы: таксационные показатели их учета и использования в системе экономики лесохозяйственного менеджмента (2018)
Мозговой О. Н. - Фундаментальный взгляд на глобальную финансовую нестабильность и монетарную власть (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические нормы (2018)
Ковтунов О. В. - Экономические аспекты понятия инновационный потенциал сельскохозяйственных предприятий, Лопатнюк Л. А., Кулана И. В. (2018)
Гіржева О. М. - Методи фінансування ризику діяльності підприємства, Бірченко Н. О. (2018)
Тетеринец Т. А. - Экологический императив – основа устойчивого развития сельского хозяйства Беларуси, Синельников В. М. (2018)
Ковальова О. В. - Роль і значення структурної політики у функціонуванні системи регулювання економіки (2018)
Ніценко В. С. - Модель оптимізації мережі вищих навчальних закладів в Україні, Гавриш В. І., Захарченко О. В. (2018)
Krasnorutskyy O. O. - Improvement of personnel qualifications at the public institutions, Zaitsev Yu. O., Vlasenko T. A. (2018)
Орел А. М. - Стратегічні підходи щодо активізації виробничої діяльності в сільськогосподарському машинобудуванні (2018)
Орел В. М. - Оцінка та перспективи розвитку ринку м’яса в Херсонській області (2018)
Черкас Н. І. - Розвиток мережевих зв’язків Індустрії 4.0 (2018)
Корнієцький О. В. - Значення логістичних систем контролю в системі управління (2018)
Пономарьов О. С. - Методологічні принципи побудови механізмів управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів агробізнесу (2018)
Канцедал Н. А. - Наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської заборгованості, Пономаренко О. Г. (2018)
Иванов Д. - Дорогие коллеги! (2018)
Lipska-Ziętkiewicz B.S. - Application of genetic testing in steroid-resistant nephrotic syndrome (2018)
Иванов Д. Д. - Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: хроническая болезнь почек и сердечно-сосудистый риск, Курята А. В., Гармиш И. П. (2018)
Абатуров О. Є. - Порушення ниркової й периферичної гемодинаміки в розвитку серцево-судинних розладів у дітей із хронічним пієлонефритом, Вакуленко Л. І., Савченко А. В. (2018)
Лук’яненко Н. С. - Маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту, Іськів М. Ю., Кенс К. А., Макух Г. В. (2018)
Король П. О. - Діагностична роль радіонуклідної ренографії у хворих на артеріальну гіпертензію нефрогенного генезу (2018)
Иванов Д. - Обновления Руководства по лечению инфекций мочевых путей (EAU, 2018): комментарии конференции, посвященной Дню почки, Чистик Т. (2018)
Іванова М. Д. - Канадські настанови з гіпертензії (2017) щодо діагностики, обстеження, профілактики та лікування гіпертензії у дітей, Іванов Д., Пиріг Л.А. (2018)
Головач И. Ю. - Люпус-нефрит: современная парадигма лечения (2018)
Артьоменко В. В. - Актуальність використання сучасних ниркових біомаркерів для скринінгу раннього розвитку прееклампсії, Берлінська Л. І. (2018)
Головач И. Ю. - Клинический случай успешного лечения синдрома Гудпасчера ритуксимабом, Яременко О. Б., Стельмащук В. П., Матийко В. Н., Чипко Т. М., Корочев А. В., Михальченко Е. М., Михальская Л. В. (2018)
Zuban O. - Morphemic and Derivational Analysis in the Corpus of the Ukrainian Language (2015)
Ярошевич І. - Термінотворчість українських граматистів періоду XVI–XVII ст. (ретроспективний огляд) (2015)
Арібжанова І. - Функції слів із подвійним підрядним зв’язком (2015)
Дидик-Меуш Г. - Українські складені найменування XVI–XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації (2015)
Бас-Кононенко О. - Лінгвістичний матеріал для експериментального дослідження українсько-російського білінгвізму, Дудник З. (2015)
Семашко Т. - Значеннєва площина прикметника великий у структурі етнокультурного стереотипу (на матеріалі української літературної мови XVI – першої половини XVII ст.) (2015)
Лавриненко С. - Обрії сучасної української лінгвокульторології (2015)
Бобкова Т. - Корпусний підхід у дослідженні колокацій (2015)
Darchuk N. - The Electronic Taras Shevchenko's Language Dictionary: the Modern Representation of Knowledge, Langenbakh M. (2015)
Гнатюк Л. - Бацевич Ф., Чернуха В. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри (Рецензія) (2015)
Зміст (2018)
Антипкін Ю. Г. - Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країн(частина 1), Волосовець О. П., Майданник В. Г., Березенко В. С., Моісеєнко Р. О., Виговська О. В., Кривопустов С. П., Заболотько В. М., Аряєв М. Л., Абатуров О. Є. (2018)
Абатуров О. Є. - Експресія мРНК галектину-9 при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази, Досенко В. Є., Нікуліна А. О. (2018)
Шевченко Н. С. - Взаємозв’язки порушень біохімічного й імунологічного гомеостазу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з урахуванням тривалості захворювання, Лебец І. С., Кашкалда Д. А., Неліна І. М., Зайцева Є. М. (2018)
Крючко Т. О. - Пріоритетність застосування фітопрепаратів у лікуванні вірусних респіраторних інфекцій у дітей, Абатуров О. Є., Ткаченко О. Я., Токарева Н. М. (2018)
Вакуленко Л. І. - Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей (2018)
Няньковський С. Л. - Харчова поведінка та якість життя школярів старших класів м. Львова, Садова О. Р. (2018)
Пічкур Н. О. - Класична галактоземія: особливості діагностики та лікування, Ольхович Н. В., Дороніна Я. І. (2018)
Больбот Ю. К. - Рівень забезпеченості вітаміном D та особливості продукції IFN-γ і IL-4 у дітей раннього віку з повторним бронхообструктивним синдромом, Годяцка К. К., Бордій Т. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Антигистаминные препараты при лечении аллергического ринита у детей, Кривуша Е. Л., Бабич В. Л. (2018)
Гончарь М. О. - Пластичний бронхіт: клінічне спостереження, Муратов Г. Р., Логвінова О. Л., Пушкар О. М., Яблонська Н. М., Костенко В. В., Башкірова Н. В., Долгарева С. Б. (2018)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, основанные на молекулярных структурах антимикробных пептидов, и терапевтические возможности при лечении инфекционных заболеваний респираторного тракта (часть 2), Крючко Т. А., Леженко Г. А. (2018)
Андрух В. С. - Про раптову екзантему (Exanthema subitum) у дітей (2018)
Гончарь М. О. - Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період, Бойченко А. Д. (2018)
Гончарь М. О. - Делеція 22q11.2 хромосоми: світові критерії визначення, стандарти діагностики та моніторингу, Логвінова О. Л., Страшок А. І., Коновалова Н. В., Івахненко Д. А. (2018)
Клименко В. А. - Хронічна гранулематозна хвороба: діагностика та ведення хворих на сучасному етапі, Піонтковська О. В., Лупальцова О. С., Халтурина Т. О., Савво О. М., Тімохіна Н. І., Соболєва Г. М. (2018)
Марков А. І. - Гастроінтестинальні симптоми при гострих нейроінфекціях у дітей, Крамарьов С. О. (2018)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 8), Никулина А. А. (2018)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2017 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2018)
Ханюкова І. Я. - Освоєння нових методологічних підходів у медико-соціальній експертизі й реабілітації пацієнтів із вродженими клапанними вадами серця, Лисунець О. М., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Міхальова О. В. (2018)
Іпатов А. В. - Міжнародна класифікація функціонування як частина сучасної моделі надання медико-соціальної допомоги, Ханюкова І. Я., Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О. (2018)
Дроздова І. В. - Ремоделювання судин у хворих із перенесеним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії, Ємець М. М., Полницька Ю. О. (2018)
Гончар Ю. О. - Деякі аспекти інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство в світлі концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, Погорєлова С. А., Слива С. В., Ткаченко С. А. (2018)
Іпатов А. В. - Гарантії забезпечення осіб з інвалідністю виробами медичного призначення в Україні, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2018)
Яновська С. Я. - Психокорекція когнітивних порушень у осіб з ішемічним мозковим інсультом у комплексі їхньої реабілітації (2018)
Іпатов А. В. - Державні правові аспекти психології відносин у системі охорони здоров'я, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2018)
Паніна С. С. - Клінічний випадок рідкісного лімфопроліферативного захворювання (хвороба Кастлемана), Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Гавриленко Н. М. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Hasan A. K. - Shell model calculations for 18,19,20O isotopes by using USDA and USDB interactions (2018)
Kuzmichev V. E. - Quantum dynamics of the early universe, Kuzmichev V. V. (2018)
Tomchuk P. M. - Influence of shape spread in an ensemble of metal nanoparticles on their optical properties, Starkov V. N. (2018)
Kosobutsky P. - Analytical relations for the mathematical expectation and variance of a standard distributed random variable subjected to the X transformation (2018)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable nonlinear Schrӧdinger system with background-controlled intersite resonant coupling. Short summary of key properties (2018)
Sriboonruang A. - Superhydrophobicity/superhydrophilicity transformation of transparent PS-PMMASiO2 nanocomposite films, Kumpika T., Sroila W., Kantarak E., Singjai P., Thongsuwan W. (2018)
Kolesnichenko Ya. I. - An equation of the quasilinear theory with wide resonance region, Lutsenko V. V., Rudenko T. S. (2018)
Prorok V. V. - Investigation of mechanisms of potassium and cesium-137 uptake by plants with optical and gamma spectrometries in the field under water-stressed conditions, Dacenko O. I., Bulavin L. A., Zelensky S. E., Poperenko L. V. (2018)
Gorobets M. I. - Picosecond dynamics of molecular entities in lithium salt solutions in dimethyl sulfoxide, propylene carbonate, and dimethyl carbonate, Kirillov S. A. (2018)
Vasilev A. N. - Analytical approach for calculating the chemotaxis sensitivity function (2018)
Thbayh Dalal K. - Optical properties of conducting polymer poly(O-toluidine)-DBSA blended with polyethylene oxide, Ziadan Kareema M. (2018)
Zharkikh Yu. S. - Conception of the Kelvin method on the basis of a mechanic-electrical transformation, Lysochenko S. V. (2018)
Sritonwong P. - Structural properties of lattice-matched InGaPN on GaAs (001), Sanorpim S., Onabe K. (2018)
Пилипчук О. О. - Дослідження проблем рецепції римського права в Київському юридичному товаристві (2018)
Богатікова О. В. - Місце Григорія Павлуцького (1861–1924 рр.) у громадському житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Скоков О. Д. - Час заснування навчального закладу в м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст. (2018)
Перепелюк О. М. - Підготовка учителів церковного співу в Київській єпархії кінця ХІХ століття (2018)
Богатчук С. С. - Діяльність вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. (2018)
Романенко Г. В. - Збереження та популяризація породи гуцульського коня в Галичині в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Романцова Н. І. - Інавгураційна лекція М. Грушевського у Львівському університеті. Історіографічний аспект проблеми (2018)
Дегтярьов С. І. - Політика українізації уряду Української Держави (до 100–річчя Української революції 1917–1921 рр.) (2018)
Гай–Нижник П. П. - Олександр Севрюк і його роль під час перемовин й укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті (січень – лютий 1918 р.) (2018)
Варгатюк С. В. - Боротьба дипломатичного корпусу Директорії УНР з окупацією Польщею Західної України (2018)
Харламов М. І. - Особливості стану протипожежної охорони промисловості Україні у 1925–1926 роках, Логовський І. М. (2018)
Макарчук С. С. - Справа миколаївського прокурора В. К. Мислова (2018)
Bratus I. V. - The 76th anniversary of the tragedy of Babi Yar: historical and cultural aspects, Tsomyk M. Yu. (2018)
Шишкін І. Г. - Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни (2018)
Чуйко Р. В. - Відбудова мережі регіональних архівних установ України в післявоєнний період (1944-1950 рр.). Історіографія проблеми (2018)
Диптан Л. С. - Організаційне забезпечення медико-санітарного обслуговування репатріантів га території Української РСР у 1944-1947 рр. (2018)
Лановюк Л. П. - Історія сіл як суб'єкт суспільної пам'яті про Другу світову війну (2018)
Сірук Н. М. - Відомі персоналії - джерела вивченя української історії та культури (40-50-ті роки ХХ ст.) (2018)
Лук'яненко О. В. - Вікові особливості студентів-остарбайтерів повоєнних випусків Полтавського педінституту (2018)
Котик Ю. В. - Оподаткування селяк в УРСР у 1946-1953 рр. (2018)
Демідко О. О. - Театральне життя Маріуполя в другій половині ХХ ст. (1970–1980–ті рр.) (2018)
Гаврилюк Г. І. - Підсумки та наслідки третьої хвилі демократизації: адаптація даних Freedom House (1973–2018 рр.) (2018)
Стасюк Ю. М. - Озброєння українських добровольчих батальйонів на Сході України у 2014 році (2018)
Левчук К. І. - Розвиток громадських організацій України протягом 90–х років ХХ ст. (2018)
Кикоть С. М. - Адміністративний ресурс в Україні: причини виникнення та особливості використання (2018)
Муханов В. М. - Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні (2018)
Аносова В. С. - До історії охорони культурної спадщини українського народу (2018)
Бондарчук-Чугіна І. Ю. - Культура як чинник туристичного інтересу і туристичної мотивації (2018)
Васильєва Г. Г. - Традиції та сучасні тенденції народного хорового співу Південного регіону України (2018)
Муравська С. В. - Музейні заклади системи вищої освіти Західної України: статистика і логістика (2018)
Орехівський В. Д. - Еволюція впровадження системи органічного землеробства в Приватному Підприємстві "Агроекологія" у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Орлова О. В. - Культурний туризм у формуванні національної ідентичності, Бондарчук-Чугiна І. Ю. (2018)
Сологуб В. Д. - Роль та значення музичних інструментів у контексті культурно–історичного розвитку, Латко В. Б., Шеремет В. В. (2018)
Олійник О. М. - Історіософія національної кухні Китаю: нотатки до проблеми, Марченко О. О. (2018)
Исмайлова А. И. - Электронный каталог: больше возможностей для читателей (2018)
Сулейманова Х. С. - Империя Афшаридов и ее отношения с Османской империей в документах "Хятти Хумаюн" (2018)
Гасанов Р. - Об экономической жизни Мугана в раннем средневековье (2018)
Захарова О. В. - Діяльність депутатських дворянських зборів Бессарабської губернії напередодні та під час Першої світової війни (2018)
Фалько С. А. - Из истории военной модернизации на Востоке во второй половине ХІХ в.: деятельность инструкторских миссий военного министерства Российской империи в Азии (2018)
Черних І. - Теорія модернізації та реалії афро–азіатської модернізації (соціокультурний ракурс), Гладченко С. (2018)
Яралиева Т. Я. - Деятельность северо и южнокавказских эмигрантов в 1920–1921 годах в Европе и вопрос о Кавказской Конфедерации (2018)
Алекберов А. - Роль Азербайджана в становлении и развитии нефтяной промышленности Туркменистана (2018)
Мамедова Г. Р. - Энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджанской Республики (2018)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Ґеорга Вільгельма Фрідріха Геґеля (2018)
Мазур М. O. - Проблема існування людини в екзистенціальній філософії Карла Ясперса (2018)
Сінельнікова М. В. - Етичні погляди І. Канта (2018)
Зборовська К. Б. - Співвідношення у людині її раціональної природи та творчих здібностей (в праці "Миколи Кузанського "De conjecturis") (2018)
Кукуре С. П. - "Цероксліс" Е. Брастиньша як ідейна основа Дівтуріби в Латвії (2018)
Khvoynytska Kh. M. - Ancient Rome philosophers on natural law (2018)
Буряк Н. Б. - Аналіз "мови символів" Франца Кафки у роботах Еріха Фромма (2018)
Семикрас В. В. - Панпсихізм О. Козлова, як теоретико–методологічна основа у вивченні історії філософії (2018)
Гончаренко О. А. - Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі. Стаття 1. Казимир Твардовський про достойність університету (2018)
Салій А. - Самотність та еміграція: до питання осмислення феноменів на прикладі творчості мислителів еміграції "першої хвилі" (20–ті – 40–ві роки ХХ століття) (2018)
Филоненко А. С. - Теология Луиджи Джуссани и православная традиция (2018)
Брильов Д. В. - Теологічний дискурс Духовного управління мусульман України (2018)
Ворончихіна А. - Взаємозв’язок людини та природи в японському релігійному синкретизмі (2018)
Дзюбенко В. Д. - Роль релігії та релігійних діячів в спробах мирного врегулювання арабо–ізраїльського конфлікту (2018)
Добродум О. В. - Консьюмеризм и религия (2018)
Маевская Л. Б. - Рустам Батров (Батыр): особенности религиозных взглядов (2018)
Мелехова О. С. - Розвиток церковно–державних відносин у ХІХ столітті (2018)
Попадюк Н. І. - Основи християнсько–католицького світогляду у поглядах Андрея Шептицького (за матеріалами часопису "Христос Наша Сила" (1933–1939 рр.)) (2018)
Степанова О. А. - Релігійна складова національного культурного простору України (2018)
Соколовський О. Л. - Філософсько–релігійний аспект христології апостола Павла в новозавітній літературі (2018)
Мокієнко М. - Роль журналу "Євангеліст" в богословському оформленні руху християн євангельської віри (2018)
Шевчук С. Ф. - Наукове і позанаукове знання: становлення проблеми (2018)
Гальченко М. С. - Інверсії "розумного мислення" в контексті "критичного раціоналізму" (2018)
Гололобова К. О. - Час як фундаментальна категорія: від міфології до квантової фізики (2018)
Vasylenko O. M. - The concept "good" in the English–language picture of the world, Horiainova V. V. (2018)
Лущ У. І. - Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії (2018)
Жень Цзя - Життєвий цикл Планетарної особистості: шлях від кванта смислу до артефактів планетарної культури (2018)
Кадиевская И. А. - Право человека на достоинство, Сазонов В. В. (2018)
Кубко В. П. - Соціально–філософський аспект тайм–менеджменту, Торконяк С. С. (2018)
Павлов Д. М. - Пропаганда на міжнародній арені (2018)
Петік Я. О. - Методи вирішення проблеми логічного всезнання (2018)
Потіщук О. О. - Етнометодологія як напрям соціальної історії науки (2018)
Sanotska N. Yа. - Czlowiek w sieci: analiza spoleczno–filozoficzna (2018)
Галушко О. С. - Аналіз форсайтних технологій, як засобу соціокультурних перетворень (2018)
Мамедзаде Ф. А. - Этика в поисках взаимодействия ценностей, технологий и человека (2018)
Синиця А. С. - Перспективи метафізичного теоретизування засобами аналітичної філософії (2018)
Слабко М. В. - Філософія, моделювання та інформаційні технології у процесі обрання iнвестицiйних проектів (2018)
Султанов И. Б. - Проблема гуманизма личности (2018)
Турпак Н. В. - Ноосферний підхід в осмисленні сучасних екологічних викликів (2018)
Ходанич Ю. М. - Феномен суспільства масового споживання крізь призму цінності милосердя (2018)
Шевченко М. М. - Перемога у війнах постіндустріальної епохи: нові контексти та інтерпретації (2018)
Дандекар Д. Д. - Політичне лідерство в соціальному бутті людини: конструктивність і деструктивність (2018)
Кострюков С. В. - Теорії суспільного договору: європейський і український контексти (2018)
Гашенко К. І. - Класичний танець як один із засобів естетичного виховання дітей нового покоління XXI століття (2018)
Голик М. М. - Культурологічна робота як чинник формування морально–бойових якостей українського війська, Томюк І. М. (2018)
Сологуб В. Д. - Історико–культурологічні аспекти оркестрового та хорового диригування, Піхтар О. А. (2018)
Балута Т. П. - Проблема оновлення освіти в умовах глобалізації (2018)
Кушнікова С. В. - Необхідність інноваційних трансформацій освіти в умовах інформаційного суспільства (2018)
Симоненко С. П. - Гуманітаристика в освітніх стратегіях індустріального та постіндустріального суспільств (2018)
Бідочко Л. Я. - Ґенеза культурного матеріалізму: історичний контекст (2018)
Слободяник О. Г. - Трансформація зовнішньополітичних комунікацій європейських країн у сучасну добу (2018)
Щедрова Г. П. - Блогінг як засіб політичної комунікації: теоретичний та прикладний аспекти (2018)
Iskhakova N. G. - The stages of political adaptation of the population in the process of democratization (2018)
Іщенко І. В. - Аксіологічні чинники політичної нестабільності у контексті трансформаційних процесів, Дяченко Д. В. (2018)
Козьма В. В. - Особистість як наукова категорія: міждисциплінарний підхід (2018)
Лепська Н. В. - Аналіз рівневої організації геополітичного простору в умовах трансформації силового впорядкування світу (2018)
Партоленко І. В. - Глобальний інформаційний тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2018)
Вонсович О. С. - Актуалізація ісламського чинника в контексті дестабілізації ситуації в сфері міжнародної безпеки (2018)
Філатов Б. - Політичний патріотизм: специфіка тлумачення у міждисциплінарному науковому дискурсі (2018)
Федорченко В. М. - Демократія як політична цінність (2018)
Шипунов Г. В. - Анархо–синдикалізм як напрям ідейно–інституційної еволюції лівого політичного руху (2018)
Постельжук Я. В. - Профілактика неінфекційних захворювань як провідний напрям глобальної політики охорони здоров’я (2018)
Бортнікова А. - Управління у Великокнязівському місті Володимирі на магдебурзькому праві (до кінця 60–х рр. ХVІ ст.) (2018)
Артішевський А. Е. - Корупція в органах державної влади як чинник делігітимації політичної влади (2018)
Бебик В. М. - Соціально–політичні аспекти формування інформаційного суспільства України, М’якушко Н. С. (2018)
Близняк О. А. - Брюссельський саміт Східного партнерства: можливості для України (2018)
Войтенко Ю. М. - Україна у вимірі загальносвітових рейтингів (динаміка 2014–2017 рр.) (2018)
Гоцуляк В. М. - Особливості історичної рефлексії в осмисленні політичної думки ранньомодерної України (2018)
Черник П. П. - Єврорегіон "Карпати" як елемент євроінтеграційної стратегії України, Ганущин О. О. (2018)
Шейко А. В. - Особливості протестних настроїв в Україні в контексті самоорганізації громадянського суспільства (2018)
Кундеус О. М. - Інформаційна складова "гібридної" війни РФ проти України (2018)
Гмирянська К. О. - Аналітичні сценарії розвитку міждержавних відносин України та Росії в контексті відкритого протистояння (2018)
Леванчук І. В. - Еволюція українсько–американських відносин до анексії Криму (2018)
Рябченко Е. В. - Міграційна політика Республіки Кіпр наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2018)
Теленко О. M. - Росія як держава – патрон Республіки Абхазія (2018)
Гулиев А. Д. - Историческая правда о вековом геноциде азербайджанцев (2018)
Джафарова А. П. - Отражение социально–политического положения Турции в печати Азербайджана на фоне современных событий на Ближнем Востоке (2018)
Гусєв В. І. - Рецензія на монографію члена–кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка "Деміурги революції. Нарис партійної історії України (1917–1920 рр.)" (2018)
Тронько М. Д. - Досягнення та перспективи розвитку сучасної ендокринології в Україні (до 25-річчя НАМН України) (2018)
Тронько М. Д. - Створення бази даних Українсько-Американського проекту "Репродуктивні ефекти опромінення in utero в результаті аварії на Чорнобильській АЕС у йододефіцитних регіонах України", Пастер І. П., Замотаєва Г. А., Лапікура О. В., Hatch M., Mabuchi K. (2018)
Богданова Т. І. - Інтраопераційні експрес-гістологічні дослідження та сучасні зміни в патологічній діагностиці пухлин щитоподібної залози, Зурнаджи Л. Ю., Дегтярьова Т. Л., Божок Ю. М., Болгов М. Ю., Коваленко А. Є., Бурко С. В., Чернишов С. В., Тронько М. Д. (2018)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз цитологічних характеристик доброякісних і злоякісних пухлин щитоподібної залози за результатами інтраопераційних досліджень (2018)
Зелінська Г. В. - Можливості цитологічної діагностики в передопераційному прогнозуванні поведінки пухлини та виборі адекватної терапії (2018)
Замотаєва Г. А. - Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії, Захарченко Т. Ф., Гулеватий С. В. (2018)
Бельчина Ю. Б. - L-аргинин в лечении пациентов с сахарным диабетом и диабетической кардиомиопатией, Соколова Л. К. (2018)
Журавльова Л. В. - Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу та без нього, Лопіна Н. А. (2018)
Морозик А. О. - Інформативні властивості показників фази реполяризації одноканальної електрокардіограми в дітей із діабетичною кардіоміопатією, Майданник В. Г., Файнзільберг Л. С. (2018)
Pooyandjoo M. - Вплив L-карнітину на зниження маси тіла в дорослих: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих клінічних випробувань, Nouhi M., Shab-Bidar S., Djafarian K., Olyaeemanesh A. (2018)
Рыбаков С. И. - Пять "крестных отцов" тиреотоксического зоба (2018)
Медичні події (2018)
Без’язичний Б. І. - Розвиток ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2018)
Воробйова А. В. - Причини зниження працездатності фітнес-тренерів (2018)
Гнатишин О. М. - Вплив уроку футболу на морфофункціональні показники учнів середніх класів (2018)
Григус І. М. - Зміни функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2018)
Жукова Г. В. - Діагностика стану моральної вихованості суб’єктів спортивної діяльності (2018)
Зеніна І. В. - Вплив ритму рухів на показники спритності у студентів, які займаються спортивною гімнастикою, Шалда С. В. (2018)
Ільницький І. - Ставлення учнів до засобів боксу у фізичному вихованні в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, Окопний А., Палатний А. (2018)
Ковальчук Н. - Організаційно-методичні основи педагогічного управління фізичним потенціалом студентів нефізкультурних вищих навчальних закладів, Рожков В., Плєшакова О. (2018)
Ковальчук Н. В. - Формування мотивації зайняття спортом у сучасної молоді, Шапар К. О., Плешакова О. В. (2018)
Малиновський А. - Організованість та ставлення до діяльності в структурі іміджу тренера з футболу при роботі з командами різного рівня (2018)
Олійник М. О. - Динаміка результативності змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів (за показниками результативності в партіях гри), Дорошенко Е. Ю. (2018)
Панкратов Н. С. - Профессионально-прикладная физическая подготовка формирование профессионально важных двигательных качеств (2018)
Перебійніс В. Б. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки та підвищення ефективності тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів, Ананченко К. В., Пакулін С. Л. (2018)
Пивоварова Г. В. - Характеристика мотиваційного стану учнів молодшої школи до навчання елементарним спортивним іграм (2018)
Плешакова Е. - Черлидинг как основа здорового образа жизни студенческой молодежи, Шапар К., Ковальчук Н. (2018)
Ріпак М. О. - Мотивація дорослих жінок до занять фізичною культурою (2018)
Рябченко В. Г. - Тактико-технічна та фізична підготовка в тренуванні волейболістів в умовах учбового закладу (2018)
Сазанова І. О. - Оцінка фізичної підготовленості в системі професійно-прикладної фізичної підготовки студенток медичних вищих навчальних закладів, Дорошенко Е. Ю. (2018)
Сироватко З. В. - Особливості методики розвитку фізичних якостей у студентів під занять волейболом (2018)
Томчук Л. А. - Значення розрахункових методик при визначенні добових енерговитрат у спортсменів, Томчук І. С. (2018)
Шапар К. О. - Оцінка ефективності занять кікбокс-аэробікой на організм жінок першого зрілого віку, Плешакова О. В., Ковальчук Н. В. (2018)
Шестерова Л. Є. - Дослідження особливостей виконання удару справа з відскоку десятирічними тенісистами в високому ігровому темпі, Крилов Д. С. (2018)
Паливода К. В. - Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України (2018)
Антоненко І. Я. - Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування, Мельник І. Л. (2018)
Селіверстова Л. С. - Особливості функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах (2018)
Ходаківська О. В. - Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у франції, Юрченко І. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського