Попович В. В. - Аналіз показників вимірювання кількісного і якісного стану трудового потенціалу, Добрянська Н. А. (2014)
Мацук З. А. - Аналітична оцінка фінансування підприємств малого бізнесу в Західному регіоні України: переваги корпоративного інвестування (2014)
Білега О. В. - Можливості формування конкурентоспроможних мережевих структур кластерного типу в економіці України, Смелянець Т. В. (2014)
Каджаметова Т. Н. - Інституційні механізми регулювання системи фінансового забезпечення розвитку курортних територій (2014)
Гаврилюк С. П. - Економічні передумови управління поточними витратами в підприємствах ресторанного господарства, Міска В. Г. (2014)
Гончарова В. Г. - Реінвестиція дивідендів акціонерних товариств: податковий та бухгалтерський аспект (2014)
Горічко Х. І. - Інвестиційна привабливість регіону як фактор впливу на конкурентоспроможність промислових підприємств, Семчук Ж. В., Процевят О. С. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Розвиток логістики як методології керування потоковими процесами в складних господарських системах (2014)
Сотниченко Л. Л. - Інноваційний підхід до управління регіональною інфраструктурою (2014)
Родіонов О. В. - Формування системи документального супроводження процесів управління якістю кадрового та освітнього забезпечення продовольчої сфери (2014)
Базавлук А. В. - Оптимізація диверсифікації виробничих процесів підприємств залізничного транспорту за критеріями ліквідності їх активів (2014)
Свищук А. С. - Удосконалення механізму адміністрування податків (2014)
Брік І. Є. - Взаємодія малого та великого бізнесу в інноваційній економіці: конкуренція, кооперація, розвиток (2014)
Харкавий М. О. - Пріоритети пост-митного аудиту як форми митного контролю (2014)
Беда К. В. - Аналіз показників соціально-економічного розвитку України та інших країн світу (2014)
Полушенко В. А. - Аналіз методів і моделей оцінки відношення довіри між економічними суб'єктами (2014)
Павленко О. С. - Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств (2014)
Неліпа Д. В. - Удосконалення магістерської програми спеціальності "Державна служба" (2014)
Дяченко С. А. - Розширення фінансової автономії органів місцевого самоврядування шляхом розвитку ринку муніципальних запозичень (2014)
Єрмолаєв Д. І. - Підвищення ефективності діяльності управління державної охорони в системі забезпечення національної безпеки України: теоретичний аспект (2014)
Плахотний М. П. - Взаємодія Державної прикордонної служби України з іншими структурами та органами сектору безпеки і оборони в сфері забезпечення прикордонної безпеки (2014)
Деркач О. В. - Політико-дипломатичні механізми у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2014)
Вичалківський І. В. - Аналіз нормативно-правової бази здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2014)
Глембоцький Д. В. - Розуміння сутнісних основ геополітики як чинник відстоювання національних інтересів в рамках інтеграційних процесів (2014)
Гречух Л. C. - Йододефіцит як чинник рівня ендокринної захворюваності дитячого населення Івано-Франківської області (до проблеми державного управління системою профілактики йододефіцитних захворювань в Україні) (2014)
Соломко С. В. - Етноконфесійний чинник у контексті національної безпеки (2014)
Сухара І. В. - Екологічна компетентність як професійна складова підготовки державних службовців (2014)
Крикун Т. Є. - Масштабні спортивні заходи як інструмент формування позитивного міжнародного іміджу країни (іноземний досвід) (2014)
Лисак П. П. - Характеристика механізмів державного управління безпекою українсько-російського державного кордону (2014)
Плеханов Д. О. - Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні (2014)
Коваль Н. В. - Необхідність впровадження інституту цивілізованого лобізму в Україні (2014)
Білоцький О. В. - Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні, Гулій Н. М. (2014)
Єфіменкова Н. М. - Теоретичні аспекти довгострокового прогнозування інноваційного розвитку України (2014)
Трестер Ю. О. - Нормативно-правові засади реалізації державних механізмів захисту прав дитини в Україні (2014)
Семенюк К. М. - Економічні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті податкової політики держави (2014)
Адамчук С. В. - Актуалізація кадрового потенціалу як чинник професіоналізації державної служби (2014)
Ренькас Т. І. - Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України (2014)
Бєлоусов А. В. - Теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій (2014)
Олійник В. В. - Методологічні засади удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Дутчак Г. - Державне співробітництво України і Французької республіки: прорив і помилки (2017)
Maiev A. - Inter-municipal cooperation in France: history and modern times (2017)
Бабова І. - Комунікації як фактор сталого розвитку туризму в Україні, Безверхнюк Т., Сивак Т. (2017)
Гірман О. - Закордонний досвід управління регіональним розвитком на основі використання соціального капіталу (2017)
Гололобов С. - Розвиток громадянського суспільства в Україні: специфіка співробітництва органів публічної влади з громадськими організаціями (2017)
Даниленко С. - Діалогова модель взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації (2017)
Зелінська Н. - Децентралізація: виклики менеджерам освіти (2017)
Карпа Марта. - Предметна компетенція органів публічної влади (2017)
Карпенко О. - Цифрове врядування: імперативи реалізації в Україні (2017)
Kovalevska А. - Suggestion and suggestive texts in the information society: core characteristics (2017)
Коваль З. - Механізми інформаційно-правових операцій як засоби інформаційно-психологічного впливу на громадськість (2017)
Колісніченко Н. - Іншомовна підготовка у сфері публічного управління: загальноєвропейські рекомендації (2017)
Луценко В. - Нормативно-правове забезпечення державної політики України у сфері релігії (2017)
Маланчук О. - Протидія корупційній діяльності в Україні: проблеми та пріоритетні напрямки (2017)
Попов С. - Стратегія модернізації та розвитку пенсійного фонду України: експертно-методологічний підхід до формування поля проблем, Гуртова А. (2017)
Риженко О. - Аналіз концептуальних засад державного управління у сфері національної програми інформатизації України, Бурба О. (2017)
Рождєственська І. - Тенденції розвитку взаємодії держави та суспільства (2017)
Сенча С. - Сучасні тенденції і проблеми розвитку громадянського суспільства в Одеській області (2017)
Соколовська Н. - Енергетична безпека держави і регіонів: нормативно-правові аспекти (2017)
Трещов М. - Муніципальні контракти як елемент модернізації системи міжбюджетних трансфертів в Україні (2017)
Шаптала О. - Вдосконалення управлінських підходів до суспільно-владної взаємодії щодо дотримання належного стану здоров’я студентської молоді, Сіренко Р. (2017)
Усаченко О. - Розвиток системи базових механізмів державного управління як предмет дослідження (2017)
Янюк С. - Недоліки організації територіальної оборони: європейській досвід (2017)
Орлів М. - Підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби: сутність, види та принципи (2017)
Ботвінов Р. - Класифікація принципів публічної служби особливого призначення (2017)
Саханенко С. - Политика децентрализации: от 2D матрицы к матрице 3D и далее… (2017)
Гриневецкий С. - Государственная региональная политика: есть ли выход из замкнутого круга? (2017)
Сымботяну А. - Стратегические основы реформы публичного управления республики Молдова (2017)
Голинська О. - Новації вітчизняної бюджетної системи та перспективи розвитку місцевих бюджетів – 2018 (2017)
Липовська С. - Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування (2017)
Паєнтко Т. В. - Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2014)
Бабіченко В. В. - Економічні та правові засади розвитку корпорацій: глобальний вимір (2014)
Дорошенко О. О. - Державний борг України: сутність та методи управління (2014)
Шаповал Я. К. - Інтегральний індекс ступеня залученості України до світового економічного простору (2014)
Сагайдак М. П. - Формування цінової політики підприємства на засадах рефлексивного управління та внутрішнього маркетингу (2014)
Клиновий Д. В. - Інноваційні засади перспективної модернізації системи управління природними ресурсами України, Мельник О. В. (2014)
Сотниченко Л. Л. - Обгрунтування впливу інфраструктурного забезпечення на формування конкурентоспроможності регіону (2014)
Коба Н. В. - Оцінка людського капіталу в проектних організаціях газової промисловості України (2014)
Панкова А. Ю. - Моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста (2014)
Зима Г. І. - Підходи до удосконалення обліку калькулювання собівартості готельних послуг, Самбурська Н. І. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Комплексний підхід до розвитку транспортної інфраструктури територій Причорноморського регіону (2014)
Родіонов О. В. - Методики і стандарти управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери (2014)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості використання трудового потенціалу в аграрній сфері, Попович В. В. (2014)
Андрієнко В. М. - Концепція формування системи управління безпекою праці на будівельних підприємствах (2014)
Мусаев Э. А. - Нормативно-правовые механизмы регулирования сфер социального обслуживания в Азербайджане (2014)
Мельник А. М. - Еволюція оподаткування нерухомого майна в Україні та світі (2014)
Ковальова О. М. - Особливості організаційно-економічного забезпечення венчурного фінансування на умовах державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Романчук С. В. - Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект (2014)
Рибалко Ю. С. - Поведінкові аспекти управління фінансовим ресурсом ТНК (2014)
Москвін Б. Ю. - Управління захистом акціонерних товариств від корпоративних захватів (2014)
Гуменний А. А. - Структурні компоненти механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів (2014)
Кирику М. В. - Інноваційна політика та економічне обгрунтування доцільності реалізації новацій в Україні на регіональному рівні (2014)
Терент'єва А. В. - Професіоналізм державних службовців у сфері цивільного захисту (2014)
Бережний Я. В. - Економічні реформи і суспільні очікування в Україні (2014)
Бурін О. М. - Розвиток прямої демократії в контексті муніципальної реформи в Україні (2014)
Васюк Н. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері лікарських засобів: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Нехайчук Д. В. - Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні (2014)
Стоян О. Ю. - Інституційний механізм державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики та напрями його удосконалення (2014)
Пістракевич О. В. - Розширення Європейського Союзу як процес поглиблення європейської інтеграції (2014)
Яровой Т. С. - Парламентаризм як засіб розвитку демократії (2014)
Лисак Л. М. - Податкові системи зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2014)
Дідух Д. І. - Державне регулювання інтелектуальної власності в умовах глобалізації: проблеми дерегулювання та мегарегуляторів (2014)
Федчишина В. В. - Державне регулювання органами судової експертизи за доби директорії Української Народної Республіки (2014)
Вилгін Є. А. - Еволюція механізмів стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2014)
Присяжнюк О. Ф. - Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій (2014)
Точиліна І. В. - Розробка методичних підходів до оцінки заходів податкового стимулювання інноваційної діяльності (2014)
Смірнова О. М. - Модель регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту (2014)
Савенко О. А. - Громадянське суспільство як чинник протидії політичному радикалізму (2014)
Семенюк К. М. - Адміністративні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні (2014)
Клименченко С. Л. - Напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору (2014)
Кудрейко О. М. - Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти (2014)
Майорова Л. В. - Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики (2014)
Мишко А. М. - Державна політика щодо розвитку морських портів України: комунікативний аспект (2014)
Олійник В. В. - Організація і планування як функції державного управління післядипломною освітою (2014)
Загородній А. Г. - Соціальна діяльність аграрних підприємств як основа добробуту сьогоденного села, Чебан Ю. Ю., Сирцева С. В. (2017)
Ксьонжик І. В. - Здійснення електронних публічних закупівель в Україні та перспективи їх розвитку, Астаф’єва В. О., Молочко Т. І. (2017)
Золотих І. Б. - Інноваційна система аграрного сектора: особливості і значення для формування економіки знань (2017)
Кормишкін Ю. А. - Соціальна відповідальність аграрних формувань, Галунець Н. І. (2017)
Біліченко О. С. - Апроксимація процесу розвитку соціально-економічної системи України (2017)
Довгаль О. В. - Аналіз концепції сталого розвитку економіки в умовах глобалізації: індикатори економічної глобалізації (2017)
Тимошенко А. О. - Аналіз зарубіжного досвіду реформування податкових систем в умовах фіскальної децентралізації, Головко М. Й. (2017)
Павлюк С. І. - Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій Миколаївської області (2017)
Гамаюнова В. В. - Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого, Москва І. С. (2017)
Хареба В. В. - Урожайність і якість коренеплодів нових сортів пастернаку посівного (Pastinaca Sativa l.) в умовах правобережного Лісостепу України, Комар О. О. (2017)
Литовченко А. О. - Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України, Глушко Т. В., Сидякіна О. В. (2017)
Гудзенко В. М. - Селекційно-генетичний аналіз маси зерна з головного колоса ячменю ярого (2017)
Манушкіна Т. М. - Біотехнології клонального мікророзмноження ефіроолійних рослин родини Lamiaceaе Lindl. in vitro (2017)
Коваленко О. А. - Вплив норм висіву насіння на формування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умовах Півдня України, Чернова А. В. (2017)
Гирля Л. М. - Збереження родючості ґрунтів України – запорука покращення якості сільськогосподарської продукції (2017)
Любич В. В. - Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників (2017)
Чебанова Ю. В. - Методика дослідження регіонального природокористування Запорізької області (2017)
Колісник О. І. - Гематологічні показники крові бугайців абердин-ангуської породи різного походження, Прудніков В. Г. (2017)
Повод М. Г. - Застосування імунокастрації для покращання якості туш кнурів в умовах промислового виробництва свинини в Україні, Кравченко О. І., Гетя А. А. (2017)
Крамаренко О. С. - Аналіз використання лінійних моделей для оцінки впливу різних факторів на молочну продуктивність корів, Потриваєва О. І. (2017)
Засуха Л. В. - Удосконалення способів утримання й годівлі підсисних свиноматок (2017)
Іванов Г. О. - Конструктивно-технологічні фактори підвищення складаємості вальниць кочення у машинобудівних виробах, Мартинов А. П., Полянський П. М. (2017)
Sadovuy А. - Comparative analysis of mass and cost indicators of single-phase transformers and reactors with rectangular and hexagranium cross sections of armored rods twisted magnetic core, Cherepovskaya А. (2017)
Павелків Р. В. - Проблема розуміння та утвердження цінності особистості сучасним педагогом (2017)
Малафіїк І. В. - Суб’єктність як якість сучасної освіти (2017)
Руденко В. М. - Зміст вищої освіти як предмет педагогічного проектування в контексті культури (2017)
Бєлєнька Г. В. - Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті (2017)
Ліннік О. О. - Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу (2017)
Пелех Ю. В. - Глобалізаційний вимір сучасного вищого навчального закладу: інноваційний погляд, Непеляк М. С. (2017)
Волинець К. І. - Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2017)
Оксенюк О. В. - Науковий парк у системі освітологічної підготовки фахівців (2017)
Міщенко Т. О. - Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти, Стаднік Н. В. (2017)
Петрук Л. П. - Теоретико-методичні основи організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої освіти в Україні (2017)
Сяська І. О. - Впровадження системи екологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах на засадах сталого розвитку (2017)
Гнедко Н. М. - Технології віртуальної та доповненої реальності в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2017)
Булгаков В. П. - Теоретико-методологічні засади педагогічної творчості та майстерності в умовах інформаційного суспільства (2017)
Серковска-Монка Я. - Що нейронаука може внести до дидактики? (2017)
Карпенчук С. Г. - А якщо звернутися до "Пампедії" (2017)
Бєлова С. А. - Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Галатюк М. Ю. - Цикл навчального пізнання – основа моделювання навчально-пізнавальної діяльності учнів з природничих предметів (2017)
Остапчук М. В. - Методика теоретичного вивчення теми з фізики "Світловий потік і фотометричні величини" в класах природничо-математичного профілю (2017)
Мороз Л. В. - Використання методу портфоліо в практиці навчання іноземної мови, Трофімчук В. М., Василькевич С. С. (2017)
Шевчук О. А. - Формування валеологічного світогляду старшокласників загальноосвітнього навчального закладу щодо усвідомлення сутності дорослого життя (2017)
Плисюк О. Р. - Методичні аспекти диференційованого навчання математики в старшій школі з врахуванням різниці в темпі засвоєння знань під час самостійної роботи учнів (2017)
Галатюк Т. Ю. - Формування методологічної культури старшокласників на основі діяльнісного підходу до вивчення природничих предметів (2017)
Совгар О. М. - Захист українського шкільництва в діяльності культурно-освітніх товариств Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Дубич К. В. - Соціальний педагог в організації інклюзивного навчального процесу дітей з обмеженими фізичними можливостями, Данилюк К. В. (2017)
Ставожиньска-Гжондел М. - Багатокультурний діалог в контексті дитячої міграції як виклик сучасній школі (2017)
Нечипорук Л. І. - Проблема ресоціалізації дітей із сімей вимушених переселенців (2017)
Лукасевич Р. - Педагогічні й етичні аспекти дослідження безпритульних методом спостереження з неявною участю (2017)
Павелків В. Р. - Формування деструктивної поведінки підлітків як наслідок де соціалізації (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Реабілітація як сфера професійної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Слозанська Г. І. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування "сasework" як методу соціальної роботи в територіальній громаді (2017)
Левчук І. Б. - Рефлексійний вплив соціально-психологічного театру в профілактично-корекційній роботі соціального педагога (2017)
Лехолетова М. М. - Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності (2017)
Косарєва О. І. - Діагностика рівня розвитку соціальної компетентності як комплексної характеристики особистості майбутнього педагога (2017)
Марчук Г. В. - Дошкільний навчальний заклад як центр формування соціального досвіду старших дошкільників (2017)
Найда Р. Г. - Педагогічне проектування становлення самооцінки дошкільника в умовах освітнього середовища дошкільного закладу (2017)
Конончук Д. І. - Соціально-педагогічна підтримка у формуванні безпечної поведінки підлітків у оздоровчих таборах (2017)
Катеринюк В. І. - АРТ-терапевтичні вправи та техніки у контексті попередження девіацій у дітей та підлітків (2017)
Кононко О. Л. - Готовність майбутнього педагога до формування у дошкільників цілісної наукової картини світу (2017)
Мирончук Н. М. - Моделювання ситуацій самоорганізації у контекстній підготовці майбутніх викладачів вищої школи (2017)
Дзюбишина Н. Б. - Компетентнісний підхід у процесі підготовки майбутніх хореографів (2017)
Волинець Ю. О. - Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти, Стаднік Н. В. (2017)
Маліновська Н. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування мовленнєвої компетенції у дітей дошкільного віку (2017)
Романенко Л. В. - Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема, Романенко К. А. (2017)
Косарєва Г. М. - Діагностика сформованості когнітивного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів (2017)
Козачук М. В. - Формування професійної компетентності логопеда в умовах інклюзивної освіти (2017)
Калаур С. М. - Використання проблемних ситуацій та завдань під час формування у майбутніх фахівців соціальної сфери готовності до розв’язування професійних конфліктів (2017)
Коваленко О. В. - Управлінські ситуації як засіб підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності (2017)
Грицай Н. Б. - Дидактика біології як базова дисципліна у методичній підготовці майбутніх учителів біології: європейський та український контекст (2017)
Чувасова Н. О. - Проблемно-креативні ситуації в структуруванні змісту природничих дисциплін як засіб розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології (2017)
Хміль Н. А. - Зміст і структура професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Павлюк Н. П. - Ділове спілкування як основа комунікативної культури студентів, викладачів у вищих навчальних закладах (2017)
Джеджера К. В. - Дефініції "Ділове спілкування", "Професійне спілкування", "Професійне ділове спілкування" у термінологічному тезаурусі стосовно комунікативної підготовки студентів (2017)
Степанова О. І. - Компетентісно-орієнтований підхід при викладанні культури мовлення майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів у контексті гуманізації освітнього процесу вишів (2017)
Козлюк О. А. - Стан підготовки майбутніх вихователів до формування гуманістичної спрямованості спілкування дошкільників (2017)
Падалка О. І. - Когнітивний компонент у структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2017)
Федорова Н. В. - Формування гуманістичної педагогічної позиції майбутніх логопедів у процесі професійної підготовки (2017)
Янцур М. С. - Гуманістичний аспект професіологічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2017)
Галатюк Ю. М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до проектування та організації творчої навчально-пізнавальної діяльності (2017)
Горопаха Н. М. - Організація педагогічної практики студентів спеціальності "Дошкільна освіта": компетентнісний аспект (2017)
Мельничук О. В. - Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу (2017)
Павелків К. М. - Професійна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови: сутність, зміст, структура (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Психолого-педагогічні підходи до педагогічного проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з високим рівнем культури здоров’я (2017)
Ващенко О. М. - Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи (2017)
Мондич О. В. - Методика формування предметної компетентності майбутніх учителів початкових класів з анатомії та фізіології людини (2017)
Конончук О. А. - Компетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти як умова попередження агресивної поведінки дошкільників (2017)
Руденко Н. М. - Формування конфліктологічної культури студентів на заняттях спецкурсу "Конфлікти в дитячому віці" (2017)
Володько Т. К. - Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи засобами виставкової діяльності (2017)
Тюска В. Б. - Самореалізація майбутнього педагога – організатора дозвілля у клубній діяльності (2017)
Ваколюк А. М. - Вплив фізичної культури на формування всебічно розвиненої особистості, Дутчак В. В. (2017)
Юрчук О. І. - Педагогічні умови підготовки студентів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах (2017)
Войтович О. В. - Сутність емоційної саморегуляції вихователя дошкільного закладу (2017)
Осипчук О. П. - Педагогічні умови формування моральної поведінки у молодших школярів (2017)
Дуброва А. С. - Тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови в контексті європейських вимог (2017)
Станіславчук Н. І. - Формування етичної компетентності студентів у вищій школі (2017)
Луцик Г. О. - Готовність майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки як теоретична проблема (2017)
Горохівська Т. М. - Структура професійно-педагогічної компетентності викладача: теоретичний аналіз (2017)
Воронцова І. В. - MIND MAP як засіб підвищення ефективності графічної підготовки студентів технічних коледжів (2017)
Сушенцева Л. Л. - Інтегровані предметні навчальні комплекси як основа формування професійної мобільності педагога професійного навчання машинобудівного профілю (2017)
Давидович В. О. - Сучасні підходи в організації групової та індивідуальної навчальної діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів на заняттях з машинобудівельних дисциплін, Томаш В. В. (2017)
Дичківська І. М. - Теоретичне обґрунтування змісту рефлексивного компонента готовності до інноваційної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Янцур Л. А. - Інноваційно-пошукова робота педагога з методики образотворчої діяльності на різних етапах раннього і дошкільного дитинства (2017)
Вертугіна В. М. - Формування просторових уявлень у дітей п’ятого року життя (на матеріалі об’єктів екологічної стежини), Пугач А. Ю. (2017)
Глінчук Ю. О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запобігання учнівського травматизму (2017)
Павлюк Т. О. - Використання елементів народної математики в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів (2017)
Семеняко Ю. Б. - Емпіричне дослідження виховання культури споживання медіа-продукції у дітей старшого дошкільного віку в сім’ї (2017)
Романюк А. А. - Реалізація вчителями початкових класів принципу наочності в освітньому процесі початкової школи (2017)
Артемова Ю. І. - Методичні основи навчання перифразуванню як засобу розвитку комунікативної компетенції учнів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Семенча І. Є. - Сучасний стан та проблеми на ринку спільного інвестування в Україні (2014)
Кожухівська Р. Б. - Застосування принципів бенчмаркінгу для удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу України (2014)
Дорошкевич Д. В. - Поняття інвестиційного процесу з точки зору мікроекономічного і макроекономічного підходів у розвитку транспортної системи України (2014)
Мокій А. І. - Оптимізація розвитку і використання творчого потенціалу прикордонних територій Західних регіонів України, Дацко О. І. (2014)
Фролова Т. О. - Глобалізаційні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання у світовій економіці, Отченаш К. Г. (2014)
Присяжнюк О. Ф. - Удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області (2014)
Каджаметова Т. Н. - Оцінка системи фінансового забезпечення регіонального ринку курортних послуг (2014)
Ковова І. С. - Стійкість національної економіки та її складові (2014)
Хомич С. В. - Моделювання структурної перебудови багатоукладної економіки на основі динамічної моделі "витрати-випуск" з врахуванням інтелектуального капіталу (2014)
Будько О. В. - Система збалансованих показників та її інформаційне забезпечення в управлінні стратегією підприємства (2014)
Бакум І. В. - Стан та проблеми інноваційного розвитку машинобудівних підприємств регіонів України, Вяткіна Т. Г. (2014)
Зейналов Закир Гаджи оглы - Современные подходы к трактовке понятия "лизинг" (2014)
Гараніна І. І. - Процедура проведення аудиту рекламної діяльності підприємства, Діброва Т. Г. (2014)
Абакуменко О. В. - Моделювання залежності індексу споживчих цін від діяльності нбу щодо емісії платіжних засобів та регулювання курсу гривні, Лавров К. Є. (2014)
Герзанич В. М. - Напрями оптимізації підходів до формування пріоритетів залучення іноземних інвестицій в Україні (2014)
Попович А. В. - Обгрунтування системологічного устрою фінансового механізму реструктуризації на основі моделювання процесу структурної перебудови підприємства (2014)
Любонько Т. В. - Правові засади державного регулювання туристичної діяльності в Україні (2014)
Рябокінь М. В. - Досвід сек'юритизації іпотечних активів банками України в умовах вітчизняного фінансового ринку (2014)
Калат Я. Я. - Особливості інституційного забезпечення розвитку єврорегіонального співробітництва в Україні (2014)
Семенюк В. О. - Декомпозиція критеріїв ефективності функціонування корпорацій за допомогою методики Du Pont (2014)
Шрамко О. В. - Внутрішній аудит у Збройних Силах України: результати впровадження (2014)
Магута Р. М. - Фінансові дисбаланси: необхідність посилення державного нагляду та контролю (2014)
Пекшин С. В. - Формування стратегії ефективної ресурсозберігаючої політики підприємств машинобудування (2014)
Ржепішевський Є. К. - Oб'єктивна неoбхідніcть та реальний cтан інвеcтування в українcьку екoнoміку (2014)
Олійник В. В. - Формування нової моделі державного управління післядипломною освітою (2014)
Неліпа Д. В. - Професіоналізація державної служби як чинник забезпечення ефективності державного управління (2014)
Деркач О. В. - Пріоритетні напрями реалізації державної політики України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2014)
Щербаківська Л. М. - Особливості формування державної політики щодо розвитку регіонів: європейський досвід (2014)
Мельник І. М. - Право громадян на приватну власність у ліберальних підходах до державного управління (2014)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання у співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо попередження соціально небезпечних захворювань (2014)
Клименко Н. Г. - Адміністративні послуги у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (2014)
Шульга Н. Д. - Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України (2014)
Ромін А. В. - Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект (2014)
Вальдшмідт І. М. - Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації, Гайдей М. О. (2014)
Вайсман В. Я. - Державно-приватне партнерство як сучасний механізм розвитку підприємництва в Україні (2014)
Бережний В. О. - Напрями реформування системи публічного управління в Україні (2014)
Толуб'як В. С. - Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців, Мельник Л. А. (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період (2014)
Плеханов Д. О. - Вихідні положення нової моделі аграрної політики держави (2014)
Сіцінська М. В. - Механізми реалізації проекту національної стратегії розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Сальнікова О. Ф. - Онтологія воєнних технологій як метод дослідження, Ленський Л. М. (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Про першочергові завдання з удосконалення кадрової політики Збройних Сил України (2014)
Коваленко Н. В. - Редевелопмент у стратегіях державного управління територіальним розвитком (2014)
Кулик О. Г. - Механізми державного регулювання розвитком інтеграційних підприємницьких процесів в аграрному секторі (2014)
Красавцева Л. Ю. - Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз сучасного стану договірно-правового оформлення державного кордону України (2014)
Cодержание (2017)
Takeda Sh. - Effects of Aging and Noise Exposure on Auditory Brainstem Responses and Number of Presynaptic Ribbons in Inner Hair Cells of C57bl/6J Mice, Mannström P., Dash-Wagh S., Yoshida T., and Ulfendahl M. (2017)
Груша М. М. - Стан синаптичного гальмування гладеньких м’язів ободової кишки у людей різного віку, Романенко О. В. (2017)
Shojaee A. and Taherianfard M. - Effects of Gonadectomy and Avoidance Learning on the GabaАα1 Receptor Density in the Prefrontal Cortex of Male and Female Rats (2017)
Abou Mousa A. M. - EEG Indices In Children with Primary Headache Disorders, Elshazly N. Z., Mansour L. A., Besher M. A., Abd Elghaffar A. S., and Esmail E. H. (2017)
Esquitin-Garduño N. - Cognitive Event-Related Potentials (P300) and Cognitive Impairment in Duchenne Muscular Dystrophy, Escobar-Cedillo R. E., Flores-Avalos B. G., Escobar-Cedillo G., Miranda-Duarte A., López-Hernández L. B., Orellana-Villazón V. I., Coral-Vázquez R. M., García S., and Gómez-Díaz B. (2017)
Мусатова І. Б. - Вплив імплантації кріоконсервованих експлантів плаценти на поведінку та морфологію структур головного мозку старіючих мишей, Воліна В. В., Чуб О. В., Прокопюк В. Ю., Прокопюк О. С. (2017)
Омельченко А. Н. - фМРТ-визуализация функциональных паттернов нейронных сетей при выполнении циклических движений пальцев руки: возрастные особенности, Макарчук Н. Е. (2017)
Шкрыль В. М. - Внутриклеточные кальциевые потоки в возбудимых клетках (2017)
Рефераты (2017)
Вересень 2017 Асоціативна політекономія (2017)
Виступ Президента Петра Порошенка у Верховній Раді (2017)
Виступ Президента України в ООН (2017)
Україна в новому світі: шлях до успіху (2017)
Планування розвитку підприємництва: сучасний науковий підхід (2017)
Карпук А. - Еколого-економічна ефективність лісокористування: сутність, оцінка, механізм забезпечення, Шостак М. (2017)
Голубка С. - Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування, Білоскурський Р. (2017)
Гвоздецька І. - Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект (2017)
Толстоухов А. - Україна і виклики постіндустріальної доби (2003)
Бех В. - Імператив концепції національної безпеки ХХІ столітті (2003)
Кресіна І. - Евристичні можливості біогеодетермінізму (2003)
Розова Т. - Мовна толерантність півдня України, Барков В. (2003)
Кривицька О. - Конфліктність пострадянської етнічної ідентифікації (2003)
Циба В. - Демократичні перетворення в країні Діалектичні і соціально-психологічні аспекти (2003)
Сіленко А. - "Електронна Україна" (2003)
Рибачук М. - Проблема реституції церковного майна, Білоус О. (2003)
Кисельов С. - Міра свободи індивіда в державі (2003)
Зернецька О. - PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика, Зернецький П. (2003)
Петракова Є. - Традиції українського "ринку влади" (2003)
Кравчук М. - Проблеми досліджень міжнародних відносин (2003)
Шаблінський І. - Конструктивна взаємодія (в контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна (2003)
Горенко О. - Бідність подорожнього, або Про соціальні проблеми країн-кандидатів до ЄС (2003)
Мілова М. - Роль виборів у політичних процесах сучасної Болгарії (2003)
Причорномор’я: засади сталого розвитку (2003)
Соціально-психологічний вимір демократизації (2003)
Держава і громадянське суспільство (2003)
Книжкова полиця (2003)
Караван Н. А. - Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства (2014)
Данилюк Т. І. - Сфера послуг як об'єкт інвестиційної діяльності (2014)
Фадєєва І. Г. - Обгрунтування доцільності застосування системно-синергетичного підходу до управління розвитком нафтогазовидобувних корпоративних систем (2014)
Сидоренко П. О. - Ендогенні фактори порушення ліквідності комерційних банків (2014)
Канцуров О. О. - Концептуальні засади управління інституціональними змінами (2014)
Лавров Р. В. - Традиційні та фінансові інноваційні технології в банківській діяльності (2014)
Корнєєв М. В. - Засади взаємозв'язку між рівнем фінансового розвитку та економічним зростанням (2014)
Леськів С. Р. - Концептуальні засади розвитку промислового підприємства, Процюк Т. Б. (2014)
Стогул О. І. - Формування політики управління грошовими потоками на підприємствах (2014)
Голубєв Д. І. - Методичні підходи до обгрунтування типу інвестиційної політики підприємства (2014)
Кузнецова А. І. - Інвестиційне забезпечення розвитку контролінгу на підприємстві (2014)
Карнаушенко А. С. - Шляхи покращення розвитку фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Тодорюк С. І. - Соціальні складові в екологічно збалансованому розвитку аграрних відносин в Україні (2014)
Куценко К. В. - Вплив рівня репутаційного капіталу на конкурентоспроможність банків (2014)
Калашник М. В. - Динаміка основних показників зовнішньоекономічної діяльності регіонів України (2014)
Проць Н. В. - Аналіз моделей побудови системи бюджетування в комерційних підприємствах (2014)
Магута Р. М. - Стан діагностики фінансової стабільності в Україні (2014)
Грушко О. В. - Політична рента як форма вияву рентоорієнтованої поведінки на політичному ринку (2014)
Тимощик Л. П. - Теоретичні підходи до оцінки об'єктів нерухомості як важлива компонента управління власністю (2014)
Шаповал А. В. - Інвестиційні засади експансії китайських корпорацій на глобальних ринках (2014)
Мельник Л. А. - Врегулювання проблем зайнятості в зарубіжних країнах: досвід для України, Толуб'як В. С. (2014)
Вилгін Є. А. - Стратегічні інструменти державного регулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2014)
Кульгінський Є. А. - Суть "кризи" та "антикризового управління" (2014)
Олійник В. В. - Завдання державної політики у сфері якості післядипломної освіти в Україні (2014)
Клименченко С. Л. - Нормативно-правовий інструментарій державної підтримки інвестиційної діяльності в аграрному секторі (2014)
Кудрейко О. М. - Нормативно-інституційні засади трансформації освіти в Україні (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Охорона навколишнього середовища в системі функцій державного управління (2014)
Майорова Л. В. - Соціальне партнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики (2014)
Мишко А. М. - Зарубіжний досвід реалізації ефективних механізмів розвитку морських портів (2014)
Красавцева Л. Ю. - Типологічні особливості туристичної діяльності (2014)
Стоян О. Ю. - Вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку відновлювальної енергетики України у контексті приєднання до енергетичного співтовариства (2014)
Сіцінський Н. А. - Аналіз проблем та перспектив договірно-правового оформлення морської ділянки державного кордону України та Російської Федерації (2014)
Литвиненко Ю. О. - Ринок землі в Україні: сутність, завдання, функції (2014)
Лелеченко А. П. - Узгодження та збалансованість фінансово-інвестиційних заходів по забезпеченню сфери охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури на рівні регіону, Мещеряков В. В. (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність та особливості моделі державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2014)
Сальнікова О. Ф. - Методологічні аспекти формування державної військово-технічної політики (2014)
Федчишина В. В. - Рецензування висновків судових експертів — метод внутрівідомчого контролю управління експертного забезпечення правосуддя України (2014)
Левцов С. В. - Структурно-функціональна характеристика організації надання рекреаційних послуг органами місцевого самоврядування у столичному регіоні (2014)
Сітарський С. М. - Інституалізація діяльності органів державної влади в контексті врегулювання політичних конфліктів (2014)
Овчаренко Д. М. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження (2014)
Шевчук І. В. - Стратегічне планування та програмно-цільовий підхід розвитку фізичної культури та спорту в регіонах (2014)
Ушакова О. І. - Державна політика з подолання нерівності у сфері охорони громадського здоров'я: міжнародний досвід (2014)
Биков О. С. - Аналіз наукових досліджень з проблем державного управління у сфері цивільного захисту: актуальні напрями дослідження (2014)
Олександренко Ю. А. - Особливості підходів при розробці системних моделей та їх використанні у державному управлінні (2014)
Волянський П. Б. - Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів (2014)
Ситник Г. П. - Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України, Баранов Р. О. (2014)
Нагорічна О. С. - Щодо наукового забезпечення державного управління у сфері державної митної справи (2014)
Баранов С. О. - Тіньова економіка в світі: тенденції та регіональні особливості (2014)
Данканіч О. М. - Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні (2014)
Винниченко Н. В. - Концептуальні засади формування системи управління бюджетом (2015)
Дучинська Н. І. - Соціально-економічні наслідки формування ринкового розподілу доходів в Україні (2015)
Кравець Р. А. - Місце фінансового прогнозування в системі управління економічними процесами в Україні (2015)
Лавренкова І. М. - Проблематика неформальної зайнятості населення України (2015)
Лозовська Г. М. - Оцінка синергетичного ефекту в сфері підприємництва при впровадженні соціально-економічних послуг (2015)
Лупак Р. Л. - Напрями впровадження зарубіжного досвіду програм інвестування підприємствами в Україні, Демчишин Я. І., Рудик С. А. (2015)
Павлюк Л. І. - Тенденції та особливості регуляторної політики регулювання внутрішнього ринку (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Сазонець І. Л. - Раціональне використання водних ресурсів на промислових підприємствах України, Покуль О. В. (2015)
Хамініч С. Ю. - Формування інноваційного потенціалу конкурентоспроможності України, Фесенко О. О. (2015)
Баранник Л. Б. - Соціальний захист населення та бюджетна безпека в Україні: діалектика взаємозв’язку, Костенко О. А. (2015)
Васильєва Т. А. - Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку України, Циганюк Д. Л. (2015)
Водолазська О. А. - Особливості андеррайтингу залежно від спеціалізації діяльності страхових компаній (2015)
Пайтра Н. Г. - Ліквідність банків України: стан та стратегії регулювання, Барилюк І. В., Кудляк Ю. В. (2015)
Фаринович І. В. - Організаційно-економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств (2015)
Шевцова О. Й. - Конкурентна позиція банку: елементи управління фінансовою стійкістю, Воловицький К. А. (2015)
Довбня С. Б. - Основні етапи формування кадрової стратегії та зміст стратегічних альтернатив в області управління персоналом, Письменна О. О. (2015)
Смирнов С. О. - Логістика дистрибуції та конкурентний бенчмаркинг в агропродуктовій сфері, Касян С. Я. (2015)
Тімар І. В. - Вплив іміджу підприємства сфери готельних послуг на формування його конкурентних переваг (2015)
Цундер О. Е. - Особливості управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (2015)
Шевченко В. А. - Організаційне забезпечення інноваційного розвитку медичного закладу (2015)
Щербан О. Я. - Аналіз стану туристичних підприємств та динаміки туристичних потоків в Україні (2015)
Гвініашвілі Т. З. - Організаційні зміни – необхідна умова забезпечення розвитку підприємства (2015)
Демидюк О. О. - Сучасний стан та проблеми підвищення інституційної ефективності економічної системи України (2015)
Дучинська Н. І. - Еволюція теорії корисності: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Іляш О. І. - Концептуальний зміст і роль соціального діалогу в контексті соціально-економічного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні, Мазярко І. С. (2015)
Пинда Ю. В. - Взаємозв’язок розвитку будівельного сектору національного господарства з економічними циклами (2015)
Прямухіна Н. В. - Регіональний економічний простір: закони розвитку (2015)
Бондаренко Н. М. - Власний капітал в обліковій політиці акціонерних товариств, Безкоморна О. Д. (2015)
Дубовая В. В. - Трансформація засад нормативного методу обліку витрат до вимог міжнародних стандартів (2015)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2015)
Ажиппо О. - Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення, Путятіна Г. (2017)
Ананьєва Т. - Фізіобальнеологічні чинники в комплексному лікуванні хворих на подагричний артрит на санаторному етапі реабілітації (2017)
Андрєєва О. - Організаційно-методичне забезпечення та ефективність діяльності навчально-оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентів, Катерина У. (2017)
Артем’єва Г. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки, Мошенська Т. (2017)
Ашанін В. - Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів на основі інтерактивної програми "PersTrainer", Ровний А., Пасько В., Войтенко М. (2017)
Григор’єв В. - Динаміка фізичної підготовленості студентів під час секційних занять кросфітом та футболом (2017)
Григус І. - Поліпшення якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Майструк М. (2017)
Гуменюк С. - Модельні характеристики антропометричних показників спортсменів категорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі (етап попередньої базової підготовки), Батєєва Н. (2017)
Дейнеко А. - Ґенеза змісту шкільного фізичного виховання у контексті соціального замовлення, Красова І., Марченков М. (2017)
Калмиков С. - Динаміка показників серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках під впливом програми фізичної терапії в ході реабілітаційного процесу, Калмикова Ю. (2017)
Крылов Д. - Применение программы "Play and Stay" в подготовке теннисистов до 10 лет, Шестерова Л. (2017)
Кузьменко І. - Дослідження показників серцево-судинної системи школярів 13–14-ти років (2017)
Несен О. - Зміни фізичної підготовленості гандболісток 9–10 років під впливом участі у збільшеній кількості змагань протягом року, Помещикова І., Червона С., Пащенко Н. (2017)
Олійник М. - Педагогічна характеристика систем оцінки техніко-тактичної майстерності кваліфікованих волейболістів, Дорошенко Е. (2017)
Петренко І. - Основні компоненти та зміст спортивної волонтерської діяльності (2017)
Приступа Є. - Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг у Львові, Жданова О., Чеховська Л. (2017)
Пруднікова М. - Вплив оздоровчих занять на фізичний розвиток дівчат 11–12 років підготовчої медичної групи (2017)
Рідковець Т. - Обґрунтування розробленої програми фізичної реабілітації фізично підготовлених осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією І ступеня, Білий В. (2017)
Синиця Т. - Дослідження актуальності занять з оздоровчої аеробіки для жінок першого зрілого віку, Шестерова Л. (2017)
Стадник С. - Характеристика організаційно-управлінської діяльності директора фітнес-клубу (2017)
Сутула В. - Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше) (2017)
Тодорова В. - Динаміка рівня хореографічної підготовленості спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки (на матеріалі спортивної аеробіки) (2017)
Шепеленко Т. - Интегральные технологии психофизической подготовки спортсменов в спортивной аэробике (2017)
Дзвонкова криниця перлин душі народної (2017)
Пономарьова І. - Посуд та домашнє начиння греків Приазов’я (2017)
Білівненко С. - Селянин-степовик та річкова стихія Дніпра: за матеріалами історико­етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького (2017)
Коцан В. - Особливості традиційного народного вбрання лемків Закарпаття (XIX – перша половина XX століття) (2017)
Долгочуб В. - "Культурна пам’ять" у дискурсі та практиках реконструкторів української традиційної культури (2017)
Мушкетик Л. - Етнічний чинник в освітньо­культурній політиці України та Угорщини (2017)
Ковалець Л. - "Ваше ім’я славне…": Євгенія Ярошинська у зв’язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160­річчя від дня народження чеського етнографа) (2017)
Каплун Н. - Особливості побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с. Можняківка Новопсковського району Луганської області) (2017)
Поліщук Т. - Музей крізь призму часу (2017)
Буланова Н. - Козацька слобода Тритузне: втрачені ландшафти та історична пам’ять (2017)
Ратушняк О. - Топоніми козацької доби в сучасних перейменувальних процесах Наддніпрянщини (2017)
Пономар Л. - Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи (2017)
Щибря В. - Народний одяг Буковини (2017)
Боса Л. - Стежками пам’яті (2017)
Іванчишен В. - Історичними шляхами Слобожанщини (2017)
Ярова А. - Слобожанські зустрічі (2017)
Бех М. - Господарська культура Південно­Східної Слобожанщини в динаміці історичного розвитку протягом ХХ – на початку ХХІ століття, Іванчишен В., Сауляк Б. (2017)
Юрченко В. - Народні звичаї на ярмарках Cлобідської України (2017)
Ярова А. - Традиційна житлова архітектура Харківщини (2017)
Сергійчук Г. - Документи про діяльність української громади Москви після більшовицького перевороту 1917 року (2017)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2017)
Найден О. - Нове дослідження про народну ікону |Рец.: Богомолець О. В. Українська домашня ікона. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 520 с.|, Клименко О. (2017)
Капелюшний В. - Ризики та перспективи народної культури в сучасних умовах |Рец.: Бондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів / Галина Бондаренко ; |голов. ред. Г. Скрипник|. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 226 с.+ іл.| (2017)
Михайло Петрович Тиводар (2017)
Summaries (2017)
Інформація про авторів (2017)
Водолажський М. Л. - Стан і тенденції розвитку наукових досліджень за актуальними проблемами охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків, Коренєв М. М. (2017)
Бойцанюк С. І. - Симуляційне навчання як спосіб формування практичних навичок під час підготовки лікаря-стоматолога, Чорній Н. В., Залізняк М. С. (2017)
Іваніщенко Л. О. - Сучасний погляд на викладання ортопедичної стоматології в післядипломній освіті (2017)
Манащук Н. В. - Досвід проведення лекційних занять із пародонтології в умовах переходу на кредитно-трансферну систему навчання, Чорній Н. В., Бойцанюк Бойцанюк, С. І., Чорній А. В. (2017)
Фуштей И. М. - Связь маркеров системного воспалительного ответа и некроза миокарда у больных с острым инфарктом миокарда, осложненного желудочковой экстрасиcтолией, Мохамед Феди, Сидь Е. В. (2017)
Лозова Т. А. - Вплив еплеренону на динаміку мозкового натрійуретичного пептиду та віддалений прогноз хворих на інфаркт міокарда правого шлуночка (2017)
Єлоєва З. В. - Функціональний стан гепатобіліарної системи в дітей у разі ожиріння, Страшок Л. А., Бузницька О. В., Філонова Т. О., Штрах К. В. (2017)
Любченко О. В. - Вплив карієсогенного раціону на стан мінералізації тканин ротової порожнини в експерименті на тваринах, Северин Л. В. (2017)
Куцевляк В. Ф. - Вміст свинцю у твердих тканинах зубів у робітників, зайнятих в умовах професійного ризику, Бобровська Н. П., Беліков К. М., Шеїна Т. В. (2017)
Любченко О. В. - Морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу "Сerabone", Черненко В. М. (2017)
Гарюк Г. І. - Виявлення серологічних маркерів вірусу Епштейна-Барр у дітей з гіпертрофією глоткового мигдалика і секреторним середнім отитом, Кулікова О. О., Чумакова А. В., Давиденко В. Л. (2017)
Лядова Т. И. - Генотипы вируса Эпштейна-Барр у пациентов с различными клиническими формами инфекции (2017)
Мирошниченко М. С. - Местные иммунные реакции в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и новорожденных от матерей с физиологической беременностью (2017)
Елоева З. В. - Лихорадка неясного генеза и аутовоспалительные синдромы, Киселева Л. П., Мамалуй Н. И., Савво В. М., Филонова Т. О., Матвиенко С. О. (2017)
Сухін В. С. - Особливості морфології сарком матки, Долгая О. М. (2017)
Шармазанова О. П. - Історичний нарис до 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики та з нагоди 95-річного ювілею Харківської медичної академії післядипломної освіти, Бортний М. О., Шаповалова В. В. (2017)
Зубцова І. В. - Онтогенетична структура ценопопуляцій Sanguisorba officianalis L, Скляр В. Г. (2016)
Левчук А. Н. - Биологическая активность лектинов клеточных стенок андроцея и гинецея различных видов рода Linum L (2016)
Сокол О. В. - Онтогенез Arctium lappa L в умовах правобережного лісостепу України (2016)
Бєльський В. В. - Вплив складових макроклімату на динаміку чисельності зайця-русака (Lepus europaeus pallas, 1778) Запорізької області, Лєбєдєва Н. І., Маслова О. В. (2016)
Маркова А. О. - Поведінкові акти та прояв агресії мухоловки білошийої (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) на місцях водопою (2016)
Рзаев Н. М. - Сезонная динамика яйцепродукции Paramphistomium cervi в организме крупного рогатого скота в Азербайджане, Насиров А. М. (2016)
Томах О. О. - Динаміка чисельності лисиці звичайної (Vulpes vulpes L., 1758) Запорізької області та фактори, що її зумовлюють, Лєбєдєва Н. І. (2016)
Хомич В. В. - Видовий склад гідробіонтів Курахівського водосховища (2016)
Апончук Л. С. - Вплив тютюнопаління на показники периферичної гемодинаміки жінок (2016)
Бовт В. Д. - Особливості морфо-функціональних та імунних показників у спермі і сироватці крові при безплідді, Романова М. Д. (2016)
Гутнікова П. О. - Особливості показників серцево-судинної системи в студенток залежно від хронобіологічних типів , Задорожня В. Ю. (2016)
Шатинська О. А. - Активність ензимів вуглеводного обміну в тканинах щурів з алоксан-індукованим цукровим діабетом за додавання магній цитрату (2016)
Козодавов С. В. - Раритетна компонента фауни національного заповідника "Хортиця", Муленко М .А. (2016)
Малєєва Г. Ю. - Динаміка палінації амброзії в Запоріжжі в період із 2012 по 2016 рік, Приходько О. Б. (2016)
Масловська Н. С. - Вплив Lactobacillus plantarum ону 12 і Agrobacterium tumefaciens C58 на проростання і деякі ростові характеристики паростків томата, Ліманська Н. В. (2016)
Охріменко С. Г. - Раритетна компонента природної флори вищих судинних рослин о. Хортиця, Василенко С. В., Шелегеда О. Р. (2016)
Шелюк Ю .С. - Вплив географічної зональності на різноманіття річкового фітопланктону, Щербак В. І., Рудюк Т. М. (2016)
Карпенко Ю. В. - Синтез та біологічна активність похідних n-заміщених акридин-9-ону та 2,5-заміщених 1,3,4-оксадіазолів, Омельянчик Л. О., Близнюк Ю. Е., Омельянчик В. М. (2016)
Лабенська І. Б. - Гостра токсичність n-ацильних похідних s-(2-метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну, Верес Г. М. (2016)
Лашко Н. П. - Сорбція ваніліну та тимолу кріотекстуратами кукурудзяного крохмалю, Урбанська Д. Ю. (2016)
Камєнова О. П. - Мікробіота лікарських трав в областях України з різним рівнем антропогенного навантаження , Рильський О. Ф., Волошина О. М. (2016)
Юрчук И. Е. - Антибиотикорезистентность доминирующих микроорганизмов в Запорожской больнице скорой помощи, Филиппова Е. Н., Лищенко Т. Н., Егорова С. В. (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Біологічні науки" (2016)
Барабаш О. Д. - Неперервність як ключова характеристика післядипломної педагогічної освіти (2016)
Бойчук А. П. - Аналіз стану розвитку регіонального туризму як аспект підготовки фахівців туристичної галузі (2016)
Галущак І. Є. - Формування правокомпетентної особистості фахівця: генеза постановки проблеми (2016)
Кіндратюк Б. Д. - Дзвонарство в українському галицькому мудрослів'ї, згромадженому та поясненому Іваном Франком (2016)
Мариновська О. Я. - Модель інноваційного розвитку "школи співробітництва": практико зорієнтований аспект, Квич О. І. (2016)
Мілаш О. О. - Сучасні педагогічні технології та їх роль у підвищенні ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі (2016)
Оліяр М. П. - Комунікативна культура майбутніх учителів початкових класів як складник професійно-педагогічної компетентності (2016)
Русин Г. А. - Вплив освітньої політики Австро-Угорщини на формування ціннісних орієнтирів у молоді на землях Східної Галичини (2016)
Sikorskyi Р. - The problems of decentralization of governing the education in the light of pedagogical views of Ivan Franko (2016)
Барило С. Б. - Сучасні інформаційні технології на уроках музичного мистецтва в початковій школі (2016)
Бродин І. І. - Кінематичні зв'язки в задачах з динаміки, Шмальцер Н. В., Горішний З. І. (2016)
Петрович Г. М. - Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою (2016)
Русіна Н. Г. - Електронні підручники як сучасний засіб навчання в університетах республіки Польща (2016)
Семенов О. С. - Класифікаційний підхід у доборі методів формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника в позашкільному навчальному закладі (2016)
Vakhotskyi М. - Phonetic principles of teaching professionally-oriented reading in higher medical educational institutions, Makovska О. (2016)
Алєксеєвець В. С. - Правовиховна робота у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Горохівська Т. М. - Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи як чинник професійного розвитку (2016)
Гузій І. С. - Конкурентоздатність майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний аспект (2016)
Корчевський Д. О. - Критерії відбору змісту професійної підготовки фахівців комп'ютерного профілю (2016)
Лучик Р. І. - Ключові компетенції в галузі професійно-технічної освіти (2016)
Мамчур Є. А. - Специфіка ціннісних орієнтацій учителя іноземної мови крізь призму його професійної діяльності (2016)
Павленко М. - Сутність поняття "розвиток професійної мобільності" (2016)
Сушенцева Л. Л. - Формування професійної мобільності інженера-педагога: методологічний аспект (2016)
Тимків Н. М. - Розвиток системи професійної підготовки інженерних кадрів нафтової та газової галузі України (2016)
Хабюк А. Я. - Компоненти готовності викладачів до застосування ікт у процесі інформатизації освітнього процесу (2016)
Швай Р. І. - Інноваційні технології у процесі навчання у професійних закладах освіти (2016)
Шепеленко Т. Л. - Теоретичні засади проблеми перцептивних здібностей як детермінанти професійно-комунікативної діяльності (2016)
Яковчук О. Л. - Визначення змісту термінів "компетентність" та "професійна компетентність" техніка-технолога з харчових технологій (2016)
Додонов Р. - Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької свідомості в Україні, Мофа С. (2003)
Нагорна Л. - Поняття "національна ідентичність" і "національна ідея" в українському термінологічному просторі (2003)
Кисельов С. - Національна ідентичність українців. Дилема культурного і соціально-політичного, Сальникова А. (2003)
Іванов М. - Що таке "громадянська" і що таке "політична" освіта? (2003)
Проскуріна О. - Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості (2003)
Пахарєв А. - Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади (2003)
Головатий М. - Хто стане третім Президентом України? Про ідеологічні метаморфози наступних президентських виборів (2003)
Вовк Р. - Формування законодавства про вибори Президента України (1991 - 1999 роки) (2003)
Чабанна М. - Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сутісна різниця (2003)
Палій О. - Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах (2003)
Горенко О. - Боротьба з бідністю як орієнтир проєвропейської політики (2003)
Кравчук М. - Концептуальна еволюція теорій глобалізації (2003)
Котигоренко В. - Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність? (2003)
Іщенко М. - Як управляємо тим, що маємо? (2003)
Книжкова полиця (2003)
Анкета (2003)
Титул, зміст (2017)
Кужелєв М. - Внутрішні системи фінансового контролю інвестиційних компаній: європейський досвід регулювання та можливості застосування на національному фінансовому ринку, Бойчук М. (2017)
Tarasevich O. - The issue of evaluating the personnel potential of industrial enterprises (2017)
Фик М. - Адаптивна методика наближеної оцінки техніко-економічних показників розробки об'єкта виснаженого газоконденсатного родовища, Курочкін К., Аббуд М., Аль-Султан М., Варавіна О. (2017)
Шостаковська А. - Побудова організаційної структури системи контролю промислового підприємства (2017)
Берест І. - Розвиток та діяльність "Товариства взаємної допомоги приватних службовців" Галичини в 1867 році (2017)
Гайко Г. - Феномен золотих "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Північної Азії (Частина третя), Білецький В. (2017)
Куриляк О. - Радянські військові мобілізації 1944-1945 рр. на території Західної України (2017)
Левик Б. - Станіслав Фризе, науковець Львівської політехніки в матеріалах НКДБ за січень-серпень 1945 р. (2017)
Ломако Л. - Підготовка вчителів у діяльності Вищих жіночих курсів Наддніпрянської України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.: дореволюційна історіографія проблеми (2017)
Яковлєв А. - Образи США та Великої Британії на шпальтах сатиричного журналу "Перець" у перші роки холодної війни (2017)
Більченко Є. - Четверта хвиля. Нова індустріалізація. Альтермодерн: культурологічна експлікація концептів (2017)
Дьяковська Г. - Наратив як складова дискурсивної реальності (2017)
Климань С. - Роль любовної прихильності у формуванні соціальної кооперації і турботі про потомство у людини і тварин (2017)
Кургузов А. - Українська мова і культура у глобальній поліфонії: стан та перспективи, Компанієць Л. (2017)
Пасько Я. - Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський (2017)
Rayhert K. - The philosophy of artificial consciousness in the first season of TV series 'Westworld' (2017)
Розпутна М. - Поняття релігії та Бога у філософії Джона Дьюї (2017)
Санніков С. - Сучасне богословське осмислення сакраментального виміру місіонерської діяльності (2017)
Тіменик З. - Взаємопоєднання методів у функціонуванні філософсько-релігійних ідей (зі спадщини українських мислителів 1900-х - 1970-х ХХ ст.) (2017)
Зачепа А. - Рецензія на монографію: Берест І. Історія професійних спілок України (Східна Галичина 1817-1918 рр.) / Ігор Берест. - Львів : Ліана-М, 2017. - 768 с. (2017)
Титул, зміст (2017)
Zelenyak V. - Examining elastic interaction between a crack and the line of junction of dissimilar semi-infinite plates, Kolyasa L., Oryshchyn O., Vozna S., Tokar О. (2017)
Protosenia A. - Introduction of the method of finite-discrete elements into the Abaqus/Explicit software complex for modeling deformation and fracture of rocks, Karasev M., Ochkurov V. (2017)
Sapronova S. - Research on the safety factor against derailment of railway vehicles, Tkachenko V., Fomin О., Gatchenko V., Maliuk S. (2017)
Filimonikhina I. - Search for the conditions for the occurrence of auto-balancing in the framework of a planar model of the rotor mounted on anisotropic viscous-elastic supports, Gutsul V., Dumenko K., Nevdakha Yu. (2017)
Sivak R. - Evaluation of metal plasticity and research on the mechanics of pressure treatment processes under complex loading (2017)
Kutsenko L. - Geometrical modeling of the inertial unfolding of a multi-link pendulum in weightlessness, Shoman O., Semkiv O., Zapolsky L., Adashevskay I., Danylenko V., Semenova-Kulish V., Borodin D., Legeta J. (2017)
Malashchenko V. - Determining performance efficiency of the differential in a device for speed change through epicycle, Strilets O., Strilets V. (2017)
Yatsun V. - Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Vanin V. - Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing, Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Bardyk E. - Parametric identification of fuzzy model for power transformer based on real operation data, Bolotnyi N. (2017)
Volyanskaya Ya. - Determining energy-efficient operation modes of the propulsion electrical motor of an autonomous swimming apparatus, Volyanskiy S., Volkov A., Onishchenko O. (2017)
Zaykov V. - Analysis of the possibility to control the inertia of the thermoelectric cooler, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Olijnyk A. - Estimation of gas losses based on the characteristic of the state of wells of dashava storage, Chernova O. (2017)
Melnik O. - Development of an improved device to control flame brightness in combustion chambers of steam boilers, Parkhomenko R., Shchokina O., Aniskov O., Tsibulevsky Y., Kharitonov O., Omelchenko О., Chorna V. (2017)
Pustiulha S. - Fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by diesel engine injectors, Samostian V., Tolstushko N., Korobka S., Babych M. (2017)
Volgusheva N. - Study into effects of a microwave field on the plant tissue, Altman E., Boshkova I., Titlov A., Boshkov L. (2017)
Laricheva L. - Influence of impurities in propane coolant on the process of obtaining artificial cold, Lutsenko O., Chernenko Ya., Voloshyn N. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Ananieva O. - Design of a device for optimal reception of signals against the background of a two-component Markov interference, Babaiev M., Blyndiuk V., Davidenko M. (2017)
Blintsov O. - Development of informationally-protected system of marine water area monitoring, Maidaniuk P. (2017)
Eremenko Y. - Development of the method for joint operation of neural-network tuners for current and speed circuits, Glushchenko A., Petrov V. (2017)
Zhezhera I. - Development of a functionally stable orientation system for an unmanned aerial vehiclе, Ouissam B., Firsov S. (2017)
Velychko O. - A comparative analysis of results of the group expert assessment of metrological assurance of measurements, Gordiyenko T., Kolomiets L. (2017)
Mykhalevskiy D. - Development of a mathematical model for estimating signal strength at the input of the 802.11 standard receiver, Vasylkivskyi N., Horodetska O. (2017)
Ruzhentsev V. - Development of the approach to proving the security of grostl-like hashing algorithms to rebound attacks, Onishchenko Y., Svitlychnyi V. (2017)
Holovatyy A. - Development of a system for monitoring vibration accelerations based on the raspberry pi microcomputer and the ADXL345 accelerometer, Teslyuk V., Iwaniec M., Mashevska M. (2017)
Bezsonov O. - Processing of noisy digital images with use of evolving autoencoders, Rudenko O., Udovenko S., Dudinova O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Berhilevych O. - Identification of Сronobacter spp (Enterobacter sakazakii) from raw milk and environmental samples of dairy farms, Kasianchuk V. (2017)
Grynchenko N. - Study of quality indicators of fermented-milk cheese obtained from skimmed milk at a controlled content of calcium, Tiutiukova D., Pyvovarov P. (2017)
Kochubei-Lytvynenko O. - Study of the state of moisture in the curd paste with sumach extract and the addition of buckwheat groats, Marynin A., Yushchenko N., Kuzmyk U., Lazarenko M. (2017)
Priss O. - Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage, Еvlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. (2017)
Neklesa О. - Analytical study of the model of capsule formation of the system "food lipids – calcium alginate", Yarantseva Y., Pyvovarov Y., Grinchenko O. (2017)
Pavlyuk R. - Influence of the processes of steam-thermal cryogenic treatment and mechanolysis on biopolymers and biologically active substances in the course of obtaining health promoting nanoproducts, Pogarskaya V., Kakadii I., Pogarskyi A., Stukonozhenko T. (2017)
Tsykhanovska І. - Design of technology for the rye-wheat bread "Kharkivski rodnichok" with the addition of polyfunctional food additive "Magnetofооd", Evlash V., Alexandrov A., Lazareva T., Svidlo К., Gontar T. (2017)
Khomych G. - Study of the сhemical composition of cranberry and the use of berries in food technology, Matsuk Y., Nakonechnaya Y., Oliynyk N., Medved L. (2017)
Dubinina A. - Effect of the parameters of rhubarb and gooseberry treatment on the formation of color, Seliutina H., Letuta T., Shcherbakova T., Afanasieva V. (2017)
Shiyan P. - Effect of nitrogen and mineral composition of the high-concentrated wort made from starch-containing raw materials on the cultivation of yeast, Mudrak T., Kyrylenko R., Kovalchuk S. (2017)
Abstract and References (2017)
Картунов О. В. - Метод та матриця SWOT-аналізу: пошуки шляхів удосконалення (2017)
Горбатенко І. А. - Розвиток європейської політичної науки: сучасні тенденції (2017)
Левенець Є. Ю. - Правлячі коаліції у вітчизняних наукових дослідженнях (Теоретико-методологічний огляд) (2017)
Мостіпан О. М. - Поняття "благородного мужа" та "маленької людини" у політичних поглядах Конфуція (2017)
Menshenina A. - Confucianism as the basis of asian political values (2017)
Новакова О. В. - "Синдром популізму" як виявлення кризи сучасної політики (2017)
Бульбенюк С. С. - Провідні напрями змін політологічного дискурсу на етапі розгортання "п’ятої інформаційної революції", Манелюк Ю. М. (2017)
Бокоч Ю. М. - Дослідження політичної комунікації у контексті трансформації суспільства (2017)
Цимбал І. В. - Сучасні ідентичності в Україні під впливом інформаційного фактору та регіоналізму, Бондаренко Т. В., Плугова О. Б. (2017)
Баскакова Ю. В. - Організація діяльності комітетів та депутатського корпусу Верховної Ради України в умовах розвитку парламентаризму (2017)
Кольцов В. М. - Фактори структуризації парламентської опозиції: теоретико-методологічний контекст (2017)
Маценко Є. В. - Конституційно-правові засади обґрунтування прав і свобод людини у сучасній Україні: стан і специфіка (2017)
Бровко О. В. - Історія формування місцевого самоврядування в Польщі (2017)
Булда О. А. - Європейський досвід захисту права на свобод у мирних зібрань (2017)
Іванченко І. В. - Особливості трансформації партійної системи сучасної України (2010-2016 рр.) (2017)
Радченко Л. М. - Теоретичне розуміння та основні підходи до визначення поняття "глобалізація" (2017)
Тараненко Г. Г. - Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі (2017)
Басистий А. В. - Відповідальність, партнерство і розвиток або три кити політики Японії щодо проблеми стрілецької зброї та легкого озброєння в ООН (2017)
Лебеденко С. Б. - Центральна Азія в контексті зовнішньої політики США: аналіз та перспективи (2017)
Сморжевська А. Г. - Глобальний вимір багатосторонньої дипломатії Індонезії щодо міжнародних режимів в галузі безпеки (2017)
Остапенко М. А. - Медіа-компетентність як елемент політичної культури особистості в інформаційному суспільстві, Остапенко О. В. (2017)
Зарва В. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті фахівця-політолога: компетентнісний підхід (2017)
Наші автори (2017)
Сочава А. І. - Вплив концентрації напружень на опір втомі низьколегованої сталі в умовах асиметрії циклу, Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Фролов Р. О. (2017)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання динаміки руху стрічкового транспортера, Ромасевич Ю. О., Шалатовська К. М. (2017)
Венцель Є. С. - Математична модель трибосполучень машин з позицій нерівновагової термодинаміки, Щукін О. В. (2017)
Човнюк Ю. В. - Дискретно-континуальне моделювання та динаміка стрічкових конвеєрів у процесах пуску. I., Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2017)
Семенюк В. Ф. - Аналитическое определение динамических нагрузок, возникающих при торможении механизма передвижения мостового крана, Вудвуд А. Н. (2017)
Погребняк Р. П. - Структурний аналіз і кінематичний синтез стрижньового кулісного механізму захвата (2017)
Зубко Н. Ф. - Оптимизация резерва парка портовых перегрузочных машин, Немчук А. О. (2017)
Ковалевський С. Г. - Експериментальні дослідження навантаження тягової рами скрепера, працюючого у складі потяга (2017)
Чуфус В. М. - К вопросу оценки теплового баланса составных шкивов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки при их воздушно-жидкостном охлаждении (2017)
Макаров В. Л. - Точні розв’язки однієї спектральної задачі з диференціальним оператором Шрьодінгера з поліноміальним потенціалом у R2 (2017)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - Semi linear equations in a plane and quasiconformal mappings, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2017)
Prestin J. - Approximation of 2π-periodic functions by Taylor—Abel—Poisson operators in the integral metric, Savchuk V. V., Shidlich A. L. (2017)
Богаенко В. А. - Численное моделирование дробно-дифференциальной динамики процесса фильтрационно-конвективной диффузии на основе параллельных алгоритмов для кластерных систем, Булавацкий В. М. (2017)
Багно А. М. - О дисперсии волн Лэмба в упругом слое, взаимодействующем с идеальным жидким полупространством (2017)
Камінський А. О. - Повільне зростання тріщини з ділянкою контакту, Селіванов М. Ф. (2017)
Загородній А. Г. - Міграція квантової частинки ланцюжком з пастками: квантові виходи захоплення, Христофоров Л. М. (2017)
Авраменко А. О. - Застосування методу ґраток Больцмана до аналiзу течії нанорідини в криволінійному каналi з радiальною нерівномірністю температури i концентрації наночастинок, Тирінов A. I., Дмитренко Н. П., Кравчук О. В. (2017)
Козленко М. В. - Сопоставление тектонических элементов земной коры с нефтегазоперспективными структурами в Каркинитском прогибе, Козленко Ю. В. (2017)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон з крейдових та кайнозойських відкладів північно-західної частини Кримського континентального схилу (2017)
Тітов Ю. О. - Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу AIILnnBIIInO3n+1(AII = Sr, Ba, Ln = La, Eu, BIII = Sc, In, n = 1, 2) з шаруватою структурою, Слободяник М. С., Кузьмін Р. М., Краєвська Я. А., Чумак В. В. (2017)
Шилін С. В. - (Ізокумарин-3-іл)феноксiоцтові кислоти в синтезі амінокислотних похідних. Просторова будова та активність, Шабликіна О. В., Іщенко В. В., Хиля В. П. (2017)
Коваленко О. Г. - Штучні глікан-гліколіпідні комплекси як антивірусні засоби та ефектори мікробних препаратів на основі ризобій, Васильєв В. Н., Адамчук-Чала Н. І., Титова Л. В., Карпенко О. В. (2017)
Рабченюк О. О. - Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умовдії іонів Fe3+, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2017)
Семенюта І. В. - Молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в активному центрі тубуліну, Танчук В. Ю., Лобко Є. О., Метелиця Л. О. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Титул, зміст (2018)
Куліков Г. Т. - Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники (2018)
Липчук В. В. - Концепція тойотизму: актуальність та особливості організації виробничого процесу, Войнича Л. Й. (2018)
Мудрак Р. П. - Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз "Україна – ЄС", Лагодієнко В. В. (2018)
Степаненко А. В. - Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку, Омельченко А. А. (2018)
Сухіна О. М. - Екосистемний підхід до вартісної оцінки збитків від забруднення навколишнього природного середовища (2018)
Мозговий О. М. - Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2018)
Балтабєков М. Д. - Австралійський та міжнародний досвід визначення активу в методології бухгалтерського обліку (2018)
Фундатор науки господарського права (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні принципи (2018)
Бугрій О. М. - Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності (2017)
Макаров В. Л. - Точні розв’язки спектральних задач для оператора Шрьодінгера на (–∞, ∞) з поліноміальним потенціалом, одержані FD-методом (2017)
Кургаев А. Ф. - Модельное проектирование процессора, Григорьев С. Н. (2017)
Кубенко В. Д. - Нестационарная гидроакустическая задача для жидкости конечной глубины (2017)
Назаренко В. М. - Руйнування композитних матеріалів з двома паралельними співвісними тріщинами під час стиску вздовж тріщин, Довжик М. В. (2017)
Кущ В. I. - Модифікований метод Максвела визначення ефективних сталих структурно-неоднорідних матеріалів, Майстренко А. Л., Чернобай В. С. (2017)
Тимошенко Я. Г. - Особливості структуроутворення вторинного карбіду кремнію, синтезованого в умовах взаємодії нанорозмірного нестехіометричного карбіду кремнію з оксидом заліза, Гадзира М. П., Гнесін Г. Г., Галямін В. Б. (2017)
Олійник О. П. - Прогнозні прирозломні рифогенні пастки вуглеводнів схилу Висачківсько-Ромоданівської антикліналі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (2017)
Присяжнюк В. А. - Новые виды рода Pupilla Turton, 1831 (Mollusca, Pulmonata) из верхнекайнозойских отложений Казахстана и сопредельных территорий (2017)
Кублановский В. С. - Фактическая энергия активации электровосстановления иминодиацетатных комплексов палладия(II), Никитенко В. Н. (2017)
Шабликіна О. В. - Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону, Іщенко В. В., Нагорна З. В., Хиля В. П. (2017)
Головань А. П. - Вплив високодисперсних кремнеземів та їх сумішей на схожість озимої пшениці, Крупська T. В., Сіора I. В., Клименко Н. Ю., Новікова O. А., Туров В. В. (2017)
Щодрий В. Б. - Дослідження продуктів взаємодії РНК з манітолом методом піролітичної мас-спектрометрії, Козлов О. В., Рибенчук А. О., Бойко В. В., Бортницький В. І., Рябов С. В., Ткачук З. Ю. (2017)
Манойлов К. Ю. - Характеризація очищеної рекомбінантної субодиниці В дифтерійного токсину як інструмента його дослідження, Горбатюк O. Б., Усенко М. О., Шатурський О. Я., Борисова T. O., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Левчук В. Н. - О безусловных базисах ядер, порождаемых дифференциальными уравнениями второго порядка (2017)
Лінчук Ю. С. - Про зведення оператора Ліонса до простішого вигляду (2017)
Afanas’eva E. S. - Finite mean oscillation on Finsler manifolds (2017)
Пынько А. П. - Минимизация КНФ частично-мо нотонных булевых функций (2017)
Багно А. М. - О квазилэмбовских волнах в системе: полупространство идеальной жидкости — упругий слой с начальными напряжениями (2017)
Семенюк Н. П. - О влиянии локальных прогибов на устойчивость и закритическое поведение композитных цилиндрических оболочек при внешнем давлении, Жукова Н. Б., Иванова Н. И. (2017)
Артюшенко М. В. - Мультифрактальный анализ морфологических изменений в структуре водных объектов по космическим снимкам, Томченко О. В., Подгорняк Д. Л. (2017)
Шеремет Е. М. - Петрологические особенности формирования Анадольского редко-земельного месторождения (Украина), Кривдик С. Г. (2017)
Ващенко О. В. - Дослідження взаємодії естерів 5-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-політриазолілоц то вих кислот з ураніл-іоном, Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Распертова І. В., Лампека Р. Д. (2017)
Калишин Е. Ю. - Влияние природы носителя на каталитическую активность наночастиц палладия в реакции гидрирования о-нитротолуола, Ордынский В. В., Бычко И. Б., Кайданович З. В., Трипольский А. И., Стрижак П. Е. (2017)
Тітов Ю. О. - Особливості будови міжблочної границі в шаруватій структурі сполук типу AnBn−1O3n, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В. (2017)
Зинченко В. Д. - Озониндуцированная хемилюминeсценция уранина в присутствии плазмы крови, Горячая И. П., Головина К. Н., Кириенко А. Н., Топчий И. И. (2017)
Кузнєцова Г. М. - Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту, Деніс Є. О., Москалець Т. З., Рибальченко В. К. (2017)
Михайленко Н. Ф. - Естеразна активність чинника спряження CF1, ізольованого з хлоропластів шпинату, Семеніхін А. В., Хомочкін А. П., Золотарьова О. К. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на постэрадикационную кинетику th2-специфичных цитокинов и ил-8 в цервикальных смывах (2017)
Бідзіля П. П. - Вплив вмісту ліпопротеїнів на структурно-функціональні зміни міокарда при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням (2017)
Букач О. П. - Особливості перебігу ревматоїдного артриту залежно від поліморфізму T-786C гена ендотеліальної оксид азоту синтази, Федів О. І., Сидорчук Л. П. (2017)
Василевський В. С. - Вплив поетапного методу реабілітаційного фізичного виховання на рівень клітинної реактивності організму дітей з патологією зору, Дичко Д. В., Дичко В. В., Попков Ю. О. (2017)
Вишнивецький І. І. - Діагностична інформативність тесту оцінки хронічного обструктивного захворювання легень і наслідки некоректної оцінки функціонального статусу, Баташова-Галинська В. О., Холопов Л. С. (2017)
Герасименко Л. О. - Гендерні відмінності когнітивної функції у пацієнтів з параноїдною шизофренією (2017)
Гунас І. В. - Зв’язки сонографічних параметрів печінки, підшлункової залози та жовчного міхура з розмірами тіла практично здорових міських жінок Поділля, Прокопенко С. В., Мельник М. П. (2017)
Гудзевич Л. С. - Аналіз гормонального статусу в період сомато-статевого дозрівання підлітків, Куц Б. О. (2017)
Даниленко Г. Н. - Физическое развитие Харьковских подростков в динамике за 30 лет, Швец А. Н., Швец Ю. Н. (2017)
Доброскок В. О. - Реакція складових цитокінового профілю ротової рідини на дезінтоксикаційну терапію у дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом тіла нижньої щелепи (2017)
Дичко О. А. - Рівень адаптаційної напруги організму підлітків із сколіозом 15-16 років (2017)
Заремба Є. Х. - Залежність показників ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію від рівня протизапальних реакцій, Вірна М. М. (2017)
Колісник І. А. - Клінічна характеристика хворих на крилопіднебінний гангліоніт (2017)
Moiseeva N. V. - Modern approaches to treatment of comorbid pathology bronchopulmonary and the cardiovascular system, Vakhnenko A. V., Rumyantseva M. O. (2017)
Павловська М. О. - Особливості клінічного перебігу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому (2017)
Старішко О. М. - Соціально-гігієнічні аспекти профілактики шкідливих звичок серед молоді, Єрошкіна Т. В. (2017)
Ткаченко П. І. - Психоемоційний стан дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом щелепних кісток та його корекція, Доброскок В. О., Лохматова Н. М., Коротич Н. М. (2017)
Ткаченко П. І. - Фістулографія в діагностиці і лікуванні нориць шиї, Резвіна К. Ю. (2017)
Ткаченко П. І. - Реакція привушних залоз і букального епітелію у дітей зі злоякісними пухлинами черевної порожнини на тлі отримання хіміотерапії, Попело Ю. В., Білоконь С. О. (2017)
Чайковський Ю. Б. - Зміни гемодинаміки та сперматогенезу у неоперованих чоловіків в умовах косої пахвинної грижі, Поливкан М. І. (2017)
Беленичев И. Ф. - Фармакокоррекция ангиолином нарушений энергетического метаболизма в головном мозге крыс вследствие хронической алкогольной интоксикации, Павлюк И. В., Кучеренко Л. И. (2017)
Беленичев И. Ф. - Морфофункциональная характеристика нейронов СА1 зоны гиппокампа крыс после хронической алкогольной интоксикации и на фоне применении тиольных антиоксидантов, Кучер Т. В., Кузьо Н. В. (2017)
Білаш В. П. - Порівняльна характеристика вуглеводних залишків на структурних компонентах кінцевих секреторних відділів піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин (2017)
Боднарчук Ю. В. - Функціональний стан печінки щурів за умов розвитку стрептозотоцинового діабету, Жураківська О. Я., Перцович В. М., Міськів В. А., Жураківський В. М., Кочерга З. Р. (2017)
Варжапетян С. Д. - Лектингистохимическая оценка слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи больных стоматогенным верхнечелюстным синуситом (2017)
Грицуляк Б. В. - Спосіб реабілітації фертильності в експерименті, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Івасюк І. Й., Лісова Т. А. (2017)
Дубінін С. І. - Пластика дефекту холедоха сегментом стінки жовчного міхура, Малік С. В., Улановська-Циба Н. А., Лавренко Д. О., Рябушко О. Б., Передерій Н. О. (2017)
Загайко А. Л. - Вивчення гепатопротекторної активності рослинних поліфенолів на моделі експериментальної інсулінорезистентності, Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Кочубей Ю. І. (2017)
Копчак О. В. - Ультраструктурна організація тканин ясен хворих на генералізований пародонтит при кардіоваскулярній патології, Білоклицька Г. Ф., Стеченко Л. О., Кривошеєва О. І. (2017)
Мар’єнко Н. І. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість ix часточки півкуль мозочка людини, Степаненко О. Ю. (2017)
Мельник А. В. - Вплив біофлавоноїдів на індуковані гіпергомоцистеїнемією зміни метаболізму гідроген сульфіду в міокарді та аорті самців та самок щурів, Волощук Н. І. (2017)
Небесна З. М. - Структурно–функціонкціональні особливості кровоносних судин і гемодинаміки яєчка у чоловіків різного віку, Готюр О. І. (2017)
Олійник Т. М. - Роль артеріальної гіпертензії у розвитку структурних змін головного мозку при моделюванні геморагічного інсульту, Савосько С. І., Шанта А. В., Чайковський Ю. Б. (2017)
Степанський Д. О. - Взаємовідносини аутосимбіонтів Aerococcus viridans з представниками нормальної мікрофлори кишечника лабораторних тварин, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2017)
Трясак Н. С. - Зв’язок активності матриксної металопротеїнази-2 в серцевому м’язі з морфологічними змінами стінки вінцевих судин при експериментальному атеросклерозі, Сілкіна Ю. В., Шевцова А. І. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Особливості обміну міді та цинку в периферичній крові щурів із захворюваннями м’яких тканин пародонту (2017)
Школьніков В. С. - Структурна організація мозочка плодів людини 11-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Залевський Л. Л. (2017)
Щур М. Б. - Особливості глікому очного яблука на тлі мерказоліл-індукованого гіпотирозу за даними лектинової гістохімії, Струс Х. І., Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Бобровська О. А. - Порівняльна характеристика вмісту кальцію та магнію у соках деяких дерев’янистих рослин Вінниччини в залежності від умов зростання, Новіцька М. В. (2017)
Гаджиева Е. А. - Агроэкологическая оценка применения гербицидов на виноградниках Азербайджанской республики (2017)
Сушко С. В. - Еколого-епізоотичні аспекти існування природних осередків лептоспірозу в аридно-степовій місцевості, Наконечний О. І. (2017)
Авілова О. В. - Морфо-функціональна організація селезінки лабораторних тварин, Приходько О. O., Трач О. O., Ярмоленко О. С., Бумейстер Л. В. (2017)
Білаш С. М. - Сучасні погляди на структурну організацію червоного кісткового мозку, особливості перебігу захворювань його та медико-біологічне значення препаратів з плацентарної тканини, Борута Н. В., Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2017)
Вільхова О. В. - Сучасні погляди на гістологічні особливості органів чоловічої статевої системи (2017)
Гасюк А. П. - Структурна організація мітотичного апарату, Винник Н. І., Гасюк Д. Ю. (2017)
Корнацький В. М. - Вплив стресу на розвиток і перебіг захворювань, Михальчук В. М., Дяченко Л. О. (2017)
Литвиненко Н. В. - Морфофункціональні особливості розвитку нервової системи в онтогенезі, Пурденко Т. Й., Гладка В. М., Силенко Г. Я. (2017)
Помогайбо В. М. - Генетика розладів аутистичного спектру, Березан О. І., Петрушов А. В. (2017)
Стовба В. Г. - Диференційна анатомічна та клініко-рентгенологічна картина "вакуум-феномену", Лавренко Д. О., Пилипенко Н. С., Ступіна Ю. В., Шаталін Б. О., Гринь В. Г. (2017)
Коротич Н. М. - Самостійна робота студентів як фактор підготовки спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання (2017)
Соколенко В. М. - Вплив використання інформаційних технологій на стан психічного здоров”я учнів старшого шкільного віку, Зіненко В. Є., Лещенко І. В., Ткаченко О. В., Юдіна К. Є. (2017)
Попов М. - Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику: досвід республіки Болгарія для України (2017)
Попов С. - Концептуальний підхід до інноваційного розвитку системи пенсійного фонду України, Гуртова А. (2017)
Безрук В. - Комунікативна компетентність в контексті сучасних дослідницьких концепцій та підходів (2017)
Дутчак Г. - Український національний комітет в Парижі: обманливі можливості й перспективи (2017)
Kovalevska A. - Information wars: suggestive features classification (2017)
Сенча І. - Теоретичне обґрунтування сутності діагностики стану соціально-економічної системи в державному антикризовому управлінні (2017)
Артеменко І. - Суб’єктні моделі взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у процесі формування і реалізації молодіжної політики (2017)
Botvina N. - State budgetary policy management in financing the agrarian sector of economy, Krasnostanova N. (2017)
Войновський М. - Механізми подолання інституційного монополізму в сфері ЖКГ (2017)
Воронов О. - Циклічність в системі прийняття рішень органами публічного управління (2017)
Коваль З. - Підходи до державного управління стійкістю соціально-економічних бінарних систем в умовах деструктивного інформаційно-психологічного впливу на Україну (2017)
Костецька Л. - Виборчий процес у сучасній Україні в контексті аналізу його проблемних етапів (2017)
Кучерява К. - Методичні підходи до діагностики розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на рівні регіону (2017)
Лужецька Н. - Зарубіжний досвід реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії (2017)
Марущак В. - Напрямки державного регулювання фінансової діяльності, Кулінкович Т. (2017)
Рижих В. - Напруженість на ринку праці в умовах глобалізації: соціальні наслідки та шляхи їх подолання, Морозова Н. (2017)
Сазонець І. - Вплив формаційних циклів на пріоритети державного управління економічною рівновагою, Гладченко А. (2017)
Сазонець І. - Виміри комерційної дипломатії та економічної політики в регіональних інтеграційних відносинах, Тихончук Л. (2017)
Сенча С. - Аналіз концептуальних підходів до визначення сутності міжрегіонального співробітництва в системі міжрегіональних відносин (2017)
Титаренко Д. - Управління освітою дорослих: європейський досвід (2017)
Толпиго О. - Модернізація політико-управлінських відносин у сфері публічних закупівель: концептуальний підхід (2017)
Стасишин М. - Інституційна спроможність громадянського суспільства в процесі прийняття управлінських рішень: вітчизняна практика (2017)
Човган О. - Взаємозв’язок компетентнісного підходу та інтерактивних методів навчання в процесі професійної підготовки кадрів для органів публічної влади (2017)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - Определение информативности параметров модели прогнозирования вероятности выбора продукта в условиях "Big Data", Онищенко И. М. (2017)
Синица Е. М. - Анализ моделей электронного обучения для непрерывного обучения (2017)
Melnychuk S. V. - Using Information Features in Computer Vision for 3d Pose Estimation in Space, Gubarev V. F., Salnikov N. N. (2017)
Antonomov M. Yu. - Algorithms of Multifactorial Regression Modeling in Ecological and Hygienic Studies, Shevchenko A. A., Kulagin A. A. (2017)
Кальниш В. В. - Модель оцiнювання якостi емоцiйної регуляцiї професiйної дiяльностi працiвникiв за умови роботи з пiдвищеною небезпекою, Стасишин Р. О., Оліскевич М. О. (2017)
The 20TH ifac world congress (2017)
Системный указатель статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Вниманию авторов (2017)
Содержание (2017)
Мокиенко А. В. - Концептуальная модель токсико-, пато- и социогенеза (2017)
Мокиенко А. В. - К вопросу о целесообразности нормирования кремния в питьевой воде (2017)
Олійник З. А. - Мікробіологічний контроль води в Україні: сучасні проблеми нормативно-методичної документації, Росада М. О., Міхієнкова А. І., Ніконова Н. О., Сурмашева О. В. (2017)
Жежеря Т. П. - Кремний в поверхностных водах Украины, Линник П. Н. (2017)
Лотоцька О. В. - Оцінка якості водогінної питної води за результатами анкетного опитування населення міста Тернополя, Прокопов В. О., Волощинська К. Т., Сопель О. В. (2017)
Коваленко О. О. - Мікробіологічні дослідження якості води, отриманої із повітря, Кормош К. Ю. (2017)
Гуща С. Г. - Исследование действия минеральной природной кремниевой лечебно-столовой воды на крыс с экспериментальным нарушением толерантности к глюкозе, Тихоход Л. В., Кисилевская А. Ю., Калиниченко Н. В., Гладкий Т. В., Коева К. А. (2017)
Гуща С. Г. - Дослідження впливу середньомінералізованої хлоридної натрієвої мінеральної води для корекції порушень функціонального стану нирок щурів з експериментальним дістресом, Насібуллін Б. А., Трубка І. О., Крокос А. А., Могилевська Т. В. (2017)
Коваленко О. О. - Відходи переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів як ефективні фільтруючі матеріали для очищення стічних вод від іонів важких металів, Новосельцева В. В., Коваленко Н. О. (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Безрук В. - Теоретико-методологічний аналіз комунікативної компетентності як структурної складової професійної компетентності особистості (2017)
Денисенко К. - Концептуальні підходи до формування та реалізації мети державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку (2017)
Жихарева А. - Теоретичні та методологічні концепти екологізації державного управління (2017)
Мартиненко Н. - Визначення змісту понять "пенсія" та "пенсійне страхування" (2017)
Сокур Н. - Зарубіжна практика соціального захисту інвалідів: досвід для України (2017)
Filipova T. - The influence of history on forming ukrainian mentality, Filipova O. (2017)
Герасимюк К. - Територіально-управлінська система України: сучасні проблеми становлення (2017)
Бачинська К. - Нормативно-правові аспекти приватизаційного процесу (2017)
Volovnyk V. - Innovations in management of education: logistic approach to the assessment of key competences of students in higher educational institutions, Dedlovskaya M., Nechayeva M. (2017)
Голинська О. - Біфуркаційний підхід в управлінні дуальністю стратегічного планування та бюджетного програмування (2017)
Домбровський К. - Імплементація Україною інструментів Ради Європи у сфері захисту соціальних прав дорослих та дітей: здобутки та проблеми (2017)
Коваль З. - Запровадження комплексних механізмів інформаційної гігієни як засобів забезпечення інформаційно-психологічної стійкості людини, суспільства, держави (2017)
Котовська О. - Суспільно-політичні цінності та їх вплив на царину публічного управління: американські підходи та українські реалії (2017)
Олефіров С. - Нормативно-правове забезпечення державно-громадської взаємодії в Україні (2017)
Піддубна В. - Стейкхолдери та їх вплив на формування конкурентних переваг банків України (2017)
Подюк Ю. - Грошові перекази трудових мігрантів як ресурс соціально-економічного розвитку домогосподарств України (2017)
Попова К. - Аналіз змін ресурсного середовища в умовах децентралізації (2017)
Савченко Н. - Проблеми реалізація державної сервісно-орієнтованої політики зайнятості (2017)
Сазонець І. - Результативність сучасних інструментів державної антициклічної політики на національному рівні, Гладченко А. (2017)
Сазонець І. - Діяльність глобальних корпорацій та корпоративних альянсів у регулюванні сучасної економіки, Тихончук Л. (2017)
Чернов С. - Систематизація термінології та понять стандарту експертизи проектів у публічній сфері (2017)
Карпа М. - Особливості інституційних чинників функціонування публічної служби (2017)
Білорусов С. - Інформаційно-правовий супровід децентралізації влади щодо (2017)
Пономарьов В. - Інститут місцевого самоврядування: його походження та розвиток у світі (2017)
Яценко В. - Громадська думка як фактор ефективного управління туристичною дестинацією Одеської області (2017)
Анчева И. А. - Ретроспективный анализ исходов родов у женщин с вакуум-экстракцией плода (2017)
Бідзіля П. П. - Вміст цитокінів при хронічній серцевій недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2017)
Винник Н. І. - Агоніст Ppar-γ як складова комбінованої терапії у хворих із метаболічним синдромом: оцінка клінічної ефективності (2017)
Громова А. М. - Клінічна ефективність застосування селективних модуляторів прогестеронових рецепторів у лікуванні доброякісних пухлин матки у жінок репродуктивного віку, Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Мартиненко В. Б. (2017)
Гунас І. В. - Зв’язки сонографічних параметрів селезінки з конституціональними параметрами тіла практично здорових чоловіків різних соматотипів, Прокопенко С. В., Антонець О. В., Дмитренко С. В. (2017)
Гунас І. В. - Моделювання індивідуальних реоенцефалографічних показників в залежності від конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок Поділля ектоморфного соматотипу, Серебреннікова О. А., Семенченко В. В., Єрошенко Г. А. (2017)
Данильченко Л. І. - Наукове обгрунтування пріоритетних напрямків розвитку медичної допомоги кардіологічним хворим в умовах міста (2017)
Даценко Г. В. - Особливості зв’язків показників реоенцефалограми з антропо-соматотипологічними параметрами тіла дівчат ендо-мезоморфного соматотипу (2017)
Дельва М. Ю. - Постінсультний делірій: предиктори розвитку, характеристики, наслідки (2017)
Дичко О. А. - Вплив сколіозу на абсолютну і відносну кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові підлітків у віці 15 – 17 років (2017)
Дмітрієв М. О. - Зв’язки кутових міжщелепних показників з характеристиками змикальної площини, положення зубів та профілем м'яких тканин обличчя у мешканців України юнацького віку (2017)
Ибадова Н. Т. - Сравнительный анализ клинической эффективности простагландинов в лечении различных форм открытоугольной глаукомы (2017)
Казаков О. A. - Сучасний стан проблеми підліткового алкоголізму (2017)
Kornienko S. M. - Improving the efficiency of hysteroscopic treatment of endometrial hyperplastic processes in premenopause (2017)
Кравченко Л. А. - Вивчення особливостей імунного статусу пацієнтів із поєднаним перебігом хронічного вірусного гепатиту С та вірусу імунодефіциту людини (2017)
Кресюн Н. В. - Корекція метаболізму ліпідів у пацієнтів з діабетичною ретинопатією (2017)
Люлька О. М. - Особливості діагностики гострої непрохідності кишечника, Ляховський В. І., Ковальов О. П., Кравців М. І., Нємченко І. І., Дудченко М. О. (2017)
Марченко А. В. - Регресійні моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги в юнаків-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників, Гунас І. В., Петрушанко Т. О. (2017)
Могила А. А. - Определение степени синовиита коленного сустава в зависимости от веса пациента методом УЗД (2017)
Могила А. А. - Определение зависимости выраженности синовиита коленного сустава от степени мышечно-тонического синдрома полуперепончатой и медиальной икроножной мышцы методом ультразвукового сканирования (2017)
Потяженко М. М. - Здоровий спосіб життя – базовий професійний принцип чи необов’язкова складова особистісної поведінки лікаря?, Невойт Г. В., Кітура О. Є., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л. (2017)
Радчук В. Б. - Морфофункціональні зміни тканин зуба, ініційовані одонтопрепаруванням під металокерамічні конструкції, Гасюк П. А., Гасюк Н. В. (2017)
Руда Т. В. - Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні стробілуринових фунгіцидів на посівах олійних культур, Коршун М. М., Гаркавий С. І. (2017)
Сакевич Р. П. - Результати ендоваскулярного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Оксак Г. А., Рябушко Р. М., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2017)
Совгиря С. Н. - Клиническое описание редкого случая полинеоплазии: В-клеточной лимфомы и бронхиолоальвеолярного рака легких, Старченко И. И., Проскурня С. А., Винник Н. И., Тихонова О. А. (2017)
Труфанова В. П. - Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Відмінності лінійних комп’ютерно-томографічних розмірів великих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків центрального регіону України різних краніотипів, Коцюра О. О. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Відмінності лінійних розмірів малих кутніх зубів та їх коренів у практично здорових чоловіків України з різними типами обличчя, Орловський В. О. (2017)
Білаш В. П. - Топографоанатомічні і макроскопічні особливості піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин, Коптєв М. М. (2017)
Гринцова Н. Б. - Вплив комплекса солей важких металів на морфофункціональний стан ядер гангліонарних нейронів кори мозочка білих щурів-самців, Пернаков М. С. (2017)
Гузік О. В. - Пренатальний морфогенез шийки матки (2017)
Корчинська Н. С. - Перинатальна анатомія коміркового відростка верхньої щелепи, Слободян О. М., Вацик М. М. (2017)
Кочерга З. Р. - Значення каріологічних показників для вивчення епігенетичних механізмів контролю функціональної активності геному новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку (2017)
Пальтов Е. В. - Патоморфологічні зміни у шарах сітківки через шість тижнів опіоїдного впливу в експерименті, Челпанова І. В., Фік В. Б., Вільхова I. В., Кирик Х. А., Кривко Ю. Я. (2017)
Селюкова Н. Ю. - Вплив сульфату цинку на сексуальність і спермограму статевозрілих самців щурів, Коренєва Є. М. (2017)
Сирцов В. К. - Ультраструктурні особливості епітеліального компонента передміхурової залози людини в пренатальному періоді онтогенеза, Євтушенко В. М., Ключко C. С. (2017)
Соколенко В. М. - Порівняльний аналіз впливу ацетилсаліцилової кислоти та саліцилатів рослинного походження на судинно-тромбоцитарний гемостаз, Пуденко О. Р., Новосьолова Т. С., Жукова М. Ю., Юдіна К. Є. (2017)
Степанський Д. О. - Вплив аутосимбіонтів Aerococcus viridans на Clostridium perfringens, що мешкають в кишечнику мишей, Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. (2017)
Федотенкова Н. М. - Дозозалежний вплив поліпептидного комплексу "Вермілат" на гемокоагулюючі та прооксидантні властивості тканин слинної залози у інтактних тварин (2017)
Хміль Д. О. - Роль NO-синтази і аргінази у механізмах дезорганізації сполучної тканини шкіри щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію, Костенко В. О. (2017)
Чугай О. О. - Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2017)
Шегедін А. Ю. - Експонування глікокон’югатів у постнатальному морфогенезі яєчка щура за даними PAS-реакції та лектинової гістохімії, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Єрошенко Г. А. - Використання метилового ефіру метакрилової кислоти в сучасній стоматології, Крамаренко Д. Р., Семенова А. К., Тимошенко Ю. В., Герасименко С. Б. (2017)
Корнацький В. М. - Молекулярно-генетичні механізми індивідуальної стресостійкості, Дорохіна А. М. (2017)
Помогайбо В. М. - Проблеми горизонтального перенесення генів у геном людини, Березан О. І., Дельва М. Ю., Петрушов А. В. (2017)
Щербенко А. О. - Визначення підвищеного стирання зубів у підлітків: теоретичний огляд та аналіз вирішення проблеми (2017)
Редакція Редакція - Рецензія на підручник Остапченко Л. І. та Рибальченка В. К. "Біологічна і біоорганічна хімія" у двох томах (ВПЦ "Київський університет", 2014 - 2015 рр.) (2017)
Віцюк А. А. - Професійні хвороби педагогів (2017)
Матвійків Т. І. - Актуальні аспекти роботи з іноземними студентами: професійно-педагогічний зріз (2017)
Титул, зміст (2017)
Лазарєва О. В. - Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування, Фромольс В. О. (2017)
Дзюбенко О. М. - Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем (2017)
Семенчук І. М. - Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції, Склярук Т. І. (2017)
Кустріч Л. О. - Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності (2017)
Іванова Л. С. - Напрями удосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвіду, Микитюк Д. М. (2017)
Рудич О. О. - Теоретико-методичні підходи до оцінки ризиків сільськогосподарського підприємства (2017)
Радько В. І. - Підвищення якості молокосировини — основа нарощення експортного потенціалу молокопереробних підприємств України, Бідула П. П. (2017)
Олійник Т. Г. - Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств, Куделя В. Л., Потапов І. С. (2017)
Денисов О. Є. - Діагностика в забезпеченні економічної безпеки галузі (2017)
Прокопець Л. В. - Роль аудиту персоналу на підприємстві (2017)
Кисіль С. С. - Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Токарева В. І. - Громадська участь як чинник реалізації реформи вищої освіти в Україні (2017)
Balueva O. - Massive open online courses in the context of innovations in higher education, Zemlianska N. (2017)
Комар Ю. М. - Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти (2017)
Stoyka A. - Social integration of the Ukrainian ageing people, Dragomirova I. (2017)
Чечель А. О. - Децентралізація на засадах збалансованого розвитку: шляхи подолання еколого-економічних проблем Донецької області (2017)
Бурега В. В. - Соціологія державного управління як складова частина наукового потенціалу ДонДУУ (2017)
Токарева В. І. - Міжнародна діяльність Донецького державного університету управління: історія розвитку, сучасний стан та перспективи, Сікорська І. М. (2017)
Діденко Н. Г. - Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2017)
Любчук О. К. - Концептуально-стратегічні засади цільового механізму державного управління суб’єктивною задоволеністю життям українських громадян, Ярченко Ю. В. (2017)
Аракелова І. О. - Аналіз основних підходів у роботі міжнародних донорських організацій з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2017)
Калініна І. В. - Розвиток юридичної клінічної освіти: досвід Донецького державного університету управління (2017)
Никифоренко Н. О. - Модернізація державного регулювання системи соціальних послуг в Україні: аналіз теоретичних основ (2017)
Николаєва В. І. - "Новий менеджеріалізм" як альтернативний підхід в управлінні соціальною роботою (2017)
Весельська Л. А. - Масова вимушена міграція як інструмент ведення гібридної війни (2017)
Чаплай І. В. - Методологія дослідження комунікативної взаємодії держави та громадськості (2017)
Пахомова М. В. - Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні (2017)
Міхальов О. М. - Концептуалізація вербально-змістовного аспекту елітизму (2017)
Куц Я. В. - Державні програми житлового будівництва як засіб модернізації сфери житлово-комунального господарства (2017)
Title, Content (2017)
Zhylenko K. - Determinants of globalization processes (2017)
Lang f. P. - Important aspects of the future German policy (2017)
Vedmid N. - Structural polisemanticity of the resort-recreational sphere, Romanchuk L. (2017)
Romanova A. - Global trends of tourism development (2017)
Shkuropadska D. - Resilience of the sector of state government (2017)
Blakyta H. - Integral assessment of the innovation of the enterprise's activity, Lanovska H. (2017)
Jasinska J. - Using the organization's performance curve in change management (2017)
Savchuk A. - Omnichanal strategies of trade enterprises: information support (2017)
Lokhman N. - Innovative activities of machine-building enterprises (2017)
Hlushko V. - Theoretical basis of strategic analysis of travel services promotion (2017)
Pritulska N. - The application of Meetoo internet-platform in educational process, Antiushko D. (2017)
Myronetz S. - Motivation in the professionogenesis of specialists in the trade sphere, Konovalova O. (2017)
Содержание (2015)
Редколлегия Редколлегия - Предисловие к 100-му выпуску (2015)
Krasnikov K. S. - The mathematical model of the cored wire injection in the molten steel during blowing on the ladle-furnace, Samokhvalov S. E., Piptyuk V. P. (2015)
Чмырков К. Ф. - Исследование теплофизических свойств карбидокремниевых железосодержащих брикетов, Сигарев Е. Н., Молчанов Л. С., Синегин Е. В. (2015)
Осовик В. М. - Удосконалення методів автоматизованого управління процесами експлуатації парків залізничних технічних систем (2015)
Бойко М. Н. - Аналіз взаємних зв'язків між окремими характеристиками процесу обпалу окатишів (2015)
Полякова Н. В. - Формування якісних окатишів сумісним впливом температури їх обпалу та швидкості газового обдуву (2015)
Свинаренко Д. М. - Методи обробки багатоспектральних растрових зображень на основі ортогоналізації даних (2015)
Михалев А. И. - Идентификация линейных квазистационарных систем на базе сплайн-функций и функций Уолша, Стенин А. А., Пасько В. П., Солдатова М. А. (2015)
Белая Е. В. - Исследование влияния коррозии на механические свойства колес (2015)
Внуков А. А. - Влияние типа дисперсных частиц на электроосаждение и свойства композиционных никелевых покрытий, Головачев А. Н. (2015)
Трегубенко Г. Н. - Моделирование процесса усвоения азота жидкой сталью из карбамидсодержащих лигатур с целью разработки эффективной технологии их применения (2015)
Kyrylovych V. A. - Kinematics problems of industrial robots’ grippers interaction with objects of manipulation, Morgunov R. S. (2015)
Маникаева О. С. - Машинное обучение самоорганизующегося слоя кохонена в системах нейросетевого распознавания образов по статистической информации, Арсирий Е. А., Василевская А. П. (2015)
Рожков С. А. - Построение систем распознавания образов с использованием нейросетевых структур (2015)
Мяновская Я. В. - Гидродинамика и теплообмен капель металла при движении в слое шлака, Пройдак Ю. С., Бабенко А. В., Камкин В. Ю. (2015)
Жуковицкий И. В. - Идентификация поездов в информационных системах железнодорожного транспорта, Егоров О. И. (2015)
Коваленко И. И. - Выбор решений с применением теории Дезера-Смарандаке в условиях наличия сложных неопределенностей, Антипова Е. А., Устенко С. А. (2015)
Pokuda E. U. - Method of assessing competence of experts diagnosing basic blocks of quarry dumptrucks, Korsun V. I. (2015)
Пилипенко С. В. - Изменение геометрических размеров поперечного сечения ручья калибров станов ХПТ под влиянием теплового расширения при безэмульсионной прокатке, Григоренко В. У. (2015)
Kharlamova Y. N. - Study of the process of seeking global extremum of function by symmetric algorithms with parallel space, Korsun V. I. (2015)
Bodyanskiy Ye. - Evolving multilayer neuro-fuzzy system and its learning, Boiko O. (2015)
Кучеренко А. Е. - Оптимизации топологии стержневой системы и статистический бутстрэп ее параметров (2015)
Меликаев Ю. Н. - Система выбора приоритетов при принятии управленческих решений (2015)
Каленська С. М. - Коренева система гібридів кукурудзи на ранніх стадіях розвитку залежно від норм добрив та густоти стояння рослин в умовах Правобережного Лісостепу України, Таран В. Г., Данилів П. О. (2017)
Демидась Г. І. - Еспарцет – перспективна культура в кормовиробництві, Лихошерст Е. С., Свистунова І. В. (2017)
Каленська С. М. - Вплив регламентів сівби на продуктивність соняшнику, Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А. (2017)
Гончар Л. М. - Польова схожість насіння та густота стояння рослин гороху посівного залежно від удобрення та інокуляції, Пилипенко В. С. (2017)
Лихочвор А. М. - Урожайність, якість і економічна ефективність вирощування ярих олійних культур та вплив добрив на продуктивність рижію ярого (2017)
Демидась Г. І. - Динаміка лінійного росту та наростання надземної маси культур буркуну білого в чистому та в сумісних посівах з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2017)
Сендецький В. М. - Вплив регуляторів росту на врожайність соняшнику за вирощування в умовах Лісостепу Західного (2017)
Пророченко Т. І. - Олійність насіння ріпаку ярого залежно від різних форм азотних добрив (2017)
Доктор Н. М. - Функціонування фотосинтетичного апарату рослин квасолі звичайної в умовах Закарпаття, Мартинов О. М., Новицька Н. В. (2017)
Танчик С. П. - Особливості удобрення кукурудзи за її вирощування на чорноземі типовому в Лісостепу України, Центило Л. В. (2017)
Манько Ю. П. - Методика розрахунку показників ефективності окремих складових ланок агротехнологій в умовах виробництва, Дюдя А. Ю., Сіліверстова В. П. (2017)
Бабенко А. І. - Вплив забур'яненості на урожай та якість насіння соняшнику (2017)
Ковалишина Г. М. - Селекція пшениці озимої на стійкість проти хвороб, Дмитренко Ю. М., Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А. (2017)
Стариченко В. М. - Мінливість ознаки багатоквітковості у колекційних зразках жита озимого, Губа І. І., Голик Л. М. (2017)
Кузьмич В. І. - Селекція сої на покращення ознак продуктивності та адаптивності в умовах зрошення (2017)
Голик Л. М. - Особливості зимостійкості колекційних зразків пшениці м’якої озимої в умовах Північного Лісостепу, Стариченко В. М., Коберник Н. І., Губа І. І., Клименко І. І. (2017)
Левченко Т. М. - Оцінка посівних якостей і врожайних властивостей насіння люпину білого різних фаз стиглості, Вересенко О. М., Буслаєва Н. Г. (2017)
Тонха О. Л. - Формування мікробного комплексу чорнозему реградованого за різних систем удобрення, Балаєв А. Д., Піковська О. В. (2017)
Бережняк М. Ф. - Екологічна стійкість чорнозему реградованого за різного сільськогосподарського використання, Демиденко О. В., Бережняк Є. М., Данюк М. С. (2017)
Піковська О. В. - Агротехнічні заходи охорони і відновлення родючості чорноземних ґрунтів (2017)
Євтушенко Т. В. - Уміст і запаси гумусу залежно від удобрення і обробітку чорнозему типового, Тонха О. Л. (2017)
Мельник А. В. - Вплив доз мінеральних добрив на врожайність гірчиці ярої сизої в умовах Північно-східного Лісостепу України, Жердецька С. В. (2017)
Польовий В. М. - Вплив застосування добрив та вапнякових меліорантів на поживний режим дерново-підзолистого ґрунту за вирощування сої в умовах Західного Полісся, Кулик С. М. (2017)
Сичевський С. О. - Оцінка показників ґрунтової родючості для впровадження диференційного внесення добрив, Тонха О. Л., Вітвіцька О. І. (2017)
Хареба В. В. - Вплив строків сівби на динаміку формування листкової поверхні і маси коренеплоду пастернаку посівного (Pastinaca Sativa L.), Комар О. О. (2017)
Кисельов Д. О. - Адаптація параметрів екстракції пектину з яблучної сировини з використанням бурштинової кислоти, Гриник І. В. (2017)
Господаренко Г. М. - Технологічне оцінювання виходу борошна із зерна пшениці спельти залежно від водотеплового оброблення, Любич В. В., Новіков В. В. (2017)
Ляшенко М. І. - Дослідження гірких речовин лупуліну різних сортів хмелю, Проценко Л. В., Рудик Р. І., Бобер А. В., Гринюк Т. П., Власенко А. С. (2017)
Дидів А. І. - Вплив добрив та меліорантів на якість коренеплодів буряка столового за забрунення ґрунту кадмієм (2017)
Новицький В. П. - До екологічних аспектів управління мисливськими ресурсами агроландшафтів українського Лісостепу, Міняйло А. А. (2017)
Оменюк В. Я. - Вплив ніобійвмісних нанокомпозитів на мікофлору насіння та ростові параметри проростків кукурудзи, Савчук М. В., Крючкова Л. О., Антоненко О. Ф. (2017)
Мєлюхіна Г. В. - Динаміка щільності стану розвитку міжвидових природних популяцій кокцінелід (Coleoptera, Coccinellidae) протягом вегетації пшениці озимої в умовах Лісостепу України (2017)
Іванова К. О. - Обґрунтування стійкості сорго зернового до шкідників в Лісостепу України, Мамчур Р. М. (2017)
Сахненко В. В. - Вплив сонячного світла на розмноження шкідників пшениці озимої за no-till технології в Лісостепу України (2017)
Парпан В. І. - Праліси і природні ліси та їх означення, Чернявський М. В., Парпан Т. В. (2017)
Мацала М. С. - Оцінювання депонованого вуглецю у грубому деревному детриті дубових лісів України, Білоус А. М. (2017)
Голяка Д. М. - Формування середнього зразка й оцінювання фітомаси компонентів стовбура дерев сосни звичайної для визначення вмісту 90Sr та 137Сs (2017)
Горошко В. В. - Сніговий покрив як фактор впливу на життєдіяльність мисливської фауни Харківщини (2017)
Ковбаса Я. В. - Структура рослинної біомаси березових насаджень Чернігівщини (2017)
Максимчук Р. Т. - Макроскопічні особливості хвилясто-завилькуватої деревини ялиці білої, Сопушинський І. М. (2017)
Павлишак Я. Я. - Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз, Гойванович Н. К. (2017)
Поліщук З. В. - Поширення і структура дереворуйнівних грибів у рекреагенно трансформованих судібровах Київського Полісся (2017)
Похалюк О. М. - Аналіз чисельності ратичних видів у мисливських угіддях Волинської області (2017)
Чорнобров О. Ю. - Застосування методів культури тканин in vitro для розмноження рослин культиварів Populus × Canadensis Moench (2017)
Шпак Н. П. - Особливості формування кореневої системи Sorbus torminalis (L.) Crantz у лісових насадженнях природного походження Південно-Подільського лісостепу України, Шлапак В. П., Леонтяк Г. П. (2017)
Пастернак В. П. - Моніторинг лісів на дп "Скрипаївське НДЛГ", Пивовар Т. С., Яроцький В. Ю., Гармаш А. В., Горін М. О. (2017)
Гамкало З. Г. - Питомий потік СО2 з поверхні техноземів як критерій ефективності способів фітомеліорації, Копій М. Л. (2017)
Ганаба Д. В. - Вплив техногенних факторів на зміну фенологічних фаз вуличних деревних насаджень міста Хмельницького (2017)
Гринчишин Н. М. - Фітотоксичність ґрунту, забрудненого розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж, Порошенко С. С. (2017)
Новицький В. П. - Еколого-господарські аспекти удосконалення системи бонітування мисливських угідь агроландшафтів України (на прикладі лісостепової зони), Маціборук П. В., Міняйло А. А. (2017)
Теслюк А. А. - Екологічне оцінювання стану атмосферного повітря довкола тваринницьких господарств біоіндикаційними методами (2017)
Гудз Г. С. - Комплексний вплив вагомих чинників на внутрішні напруження у поверхневих шарах насталених автомобільних деталей, Герис М. І., Захара І. Я., Осташук М. М. (2017)
Корчак Б. О. - Зміна складу та властивостей мінеральної моторної оливи після її експлуатації, Гринишин О. Б., Червінський Т. І. (2017)
Кулик М. П. - Підвищення ефективності спалювання органічного палива в комбінованих парогазових енергетичних установках, Кравець Т. Ю. (2017)
Гавенко С. Ф. - Роль сонячного випромінювання у природі та використання його у виробництвах лісопромислового комплексу, Дерех О. І. (2017)
Госовський Р. Р. - Внутрішньодифузійне масоперенесення під час фільтраційного сушіння подрібненої паренхімної тканини стебел соняшника, Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М. (2017)
Сірко З. С. - Зовнішній теплообмін у процесі конвективного сушіння пиломатеріалів, Дерех О. І. (2017)
Тaрнaвський A. Б. - Технологічні показники відходів поліетилену низької густини Грибовицького сміттєзвалища та можливість їх повторного перероблення, Хром'як У. В. (2017)
Фіалко Н. М. - Теплові методи захисту газовідвідних трактів котельних установок під час застосування теплоутилізаційних технологій, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О. (2017)
Ялечко В. І. - Котельня на основі удосконаленої паливні підвищеної ефективності, Матіко Ф. Д., Гнатишин Я. М. (2017)
Поберейко Б. П. - Контроль різниці фактичних та допустимих значень перепаду вологи за товщиною висушуваного пиломатеріалу, Флуд Л. О., Мокрицький А. А. (2017)
Теслюк В. М. - Розроблення методу навчання моделей систем "розумного будинку" на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами, Береговська Х. В., Угрин Л. Є. (2017)
Бурак К. О. - Результати дослідження точності RTN методу GNSS вимірів єдиним (вихідним) базовим рішенням та можливості його використання для розмічувальних робіт при будівництві, Лиско Б. О. (2017)
Побережний Л. Я. - Спрощена математична модель впливу газогідратів на внутрішньотрубну корозію, Грицанчук А. В., Петрущак С. М. (2017)
Борейко О. Ю. - Модель автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоку громадського транспорту "розумного" міста на основі кольорових мереж Петрі (2017)
Венгріна О. С. - Побудова інформаційно-аналітичної системи підтримки рішень щодо проекту редевелопменту, Новожилова М. В., Чуб О. І. (2017)
Дадак Ю. Р. - Числове дослідження впливу окремих елементів аспіраційної системи на її експлуатаційні характеристики, Ляшеник А. В., Тисовський Л. О. (2017)
Ковтун В. М. - Дослідження точності знаходження масштабних коефіцієнтів цифрових ортофотопланів, Дорош Л. І., Ничвид М. Р. (2017)
Romaniuk O. M. - Rotational paper pulp viscometer with measurement at two shear speeds, Kril B. A., Kril O. V., Krykh H. B. (2017)
Теслюк В. М. - Застосування мультиагентного підходу в процесі реалізації ігрової програми "Bacterial War", Лозинський А. Я., Теслюк Т. В. (2017)
Яковенко Є. І. - Моделювання жорсткості артерії з урахуванням зміни форми її перерізу (2017)
Кунанець Н. Е. - Персональні бази даних та знань віртуальних дослідницьких спільнот, Ленько В. С., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. (2017)
Hasiuk N. V. - Curent concept of morphofunctional changes of dental tissue induced by odontopreparation for metal-ceramic constructions, Hasiuk P. A., Radchuk V. B. (2017)
Гринько І. І. - Результат лікування хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із використанням вентиляційних трубок (2017)
Гунас І. В. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу розмірів середньої черепної ямки в юнаків та дівчат різних краніотипів, Бабич Л. В., Черкасов Е. В. (2017)
Zhurakivskyi V. M. - Pathogenetic aspects of statins’ applicability in combination treatment of patients with uterine fibroids and extragenital pathologies (2017)
Лобурець А. В. - Досвід застосування методу комп’ютерного планування хірургічного втручання у пацієнтів з хронічним фронтитом, Безшапочний С. Б., Аврунін О. Г. (2017)
Люлька Є. М. - Ультразвукова оцінка ефективності формування артеріальних анастомозів у ранньому післяопераційному періоді, Оксак Г. А., Боркунов А. Л., Люлька О. М., Ляховський В. І. (2017)
Мамедов К. А. - Разработка тактики комплексного лечения микозов стоп среди работников железнодорожного транспорта (2017)
Могила О. О. - Синовіїт колінного суглобу: екссудат чи транссудат? (2017)
Могила О. О. - Сучасні принципи лікування та профілактики синовіїту на прикладі синовіїту коліного суглобу (2017)
Мустафаева Айнур Гамлет кызы - Морфофункциональные изменения сердечно-сосудистой системы при метаболическом синдроме по данным УЗИ (2017)
Петрушанко Т. О. - Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників, Гунас І. В., Марченко А. В. (2017)
Проскурня С. А. - Особенности пролиферативной активности высоко- и низкодифференцированного плоскоклеточного рака легкого, Совгиря С. Н., Филенко Б. Н., Ройко Н. В. (2017)
Сизова Л. М. - Анализ предикторов эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С (2017)
Сорокіна О. Г. - Вплив поліморфізму гена інтерлейкіна-28 на перебіг хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції, Попов М. М., Лядова Т. І. (2017)
Черкасов В. Г. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу сонографічних параметрів нирок в залежності від особливостей розмірів тіла практично здорових жінок мезоморфного соматотипу, Устименко О. С. (2017)
Sheshukova O. - Approaches to prevention of dental caries in children with fluorosis, Padalka A., Trufanova V., Polishchuk T., Dobroskok V. (2017)
Бєлікова О. І. - Вплив інгібітора ядерного чинника κB на біохімічні маркери синдрому інсулінорезистентності в умовах гіпопінеалізму та призначення висококалорійної вуглеводно-ліпідної дієти, Френкель Ю. Д., Черно В. С., Костенко В. О. (2017)
Білаш С. М. - Лектинохімічна характеристика клітинних елементів еритробластного острівця червоного кісткового мозку у щурів при введені кріоконсервованої плаценти, Борута Н. В., Старченко І. І. (2017)
Боягина О. Д. - Метрическая характеристика анатомических препаратов мозолистого тела мужчин зрелого возраста, Костиленко Ю. П., Линник А. С., Яковцова Н. Ю., Молодчий Р. А. (2017)
Галунко Г. М. - Гістологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової хвороби (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського