Козьма В. В. - Особистість як наукова категорія: міждисциплінарний підхід (2018)
Лепська Н. В. - Аналіз рівневої організації геополітичного простору в умовах трансформації силового впорядкування світу (2018)
Партоленко І. В. - Глобальний інформаційний тероризм як один із проявів сучасного тероризму (2018)
Вонсович О. С. - Актуалізація ісламського чинника в контексті дестабілізації ситуації в сфері міжнародної безпеки (2018)
Філатов Б. - Політичний патріотизм: специфіка тлумачення у міждисциплінарному науковому дискурсі (2018)
Федорченко В. М. - Демократія як політична цінність (2018)
Шипунов Г. В. - Анархо–синдикалізм як напрям ідейно–інституційної еволюції лівого політичного руху (2018)
Постельжук Я. В. - Профілактика неінфекційних захворювань як провідний напрям глобальної політики охорони здоров’я (2018)
Бортнікова А. - Управління у Великокнязівському місті Володимирі на магдебурзькому праві (до кінця 60–х рр. ХVІ ст.) (2018)
Артішевський А. Е. - Корупція в органах державної влади як чинник делігітимації політичної влади (2018)
Бебик В. М. - Соціально–політичні аспекти формування інформаційного суспільства України, М’якушко Н. С. (2018)
Близняк О. А. - Брюссельський саміт Східного партнерства: можливості для України (2018)
Войтенко Ю. М. - Україна у вимірі загальносвітових рейтингів (динаміка 2014–2017 рр.) (2018)
Гоцуляк В. М. - Особливості історичної рефлексії в осмисленні політичної думки ранньомодерної України (2018)
Черник П. П. - Єврорегіон "Карпати" як елемент євроінтеграційної стратегії України, Ганущин О. О. (2018)
Шейко А. В. - Особливості протестних настроїв в Україні в контексті самоорганізації громадянського суспільства (2018)
Кундеус О. М. - Інформаційна складова "гібридної" війни РФ проти України (2018)
Гмирянська К. О. - Аналітичні сценарії розвитку міждержавних відносин України та Росії в контексті відкритого протистояння (2018)
Леванчук І. В. - Еволюція українсько–американських відносин до анексії Криму (2018)
Рябченко Е. В. - Міграційна політика Республіки Кіпр наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2018)
Теленко О. M. - Росія як держава – патрон Республіки Абхазія (2018)
Гулиев А. Д. - Историческая правда о вековом геноциде азербайджанцев (2018)
Джафарова А. П. - Отражение социально–политического положения Турции в печати Азербайджана на фоне современных событий на Ближнем Востоке (2018)
Гусєв В. І. - Рецензія на монографію члена–кореспондента НАН України В. Ф. Солдатенка "Деміурги революції. Нарис партійної історії України (1917–1920 рр.)" (2018)
Тронько М. Д. - Досягнення та перспективи розвитку сучасної ендокринології в Україні (до 25-річчя НАМН України) (2018)
Тронько М. Д. - Створення бази даних Українсько-Американського проекту "Репродуктивні ефекти опромінення in utero в результаті аварії на Чорнобильській АЕС у йододефіцитних регіонах України", Пастер І. П., Замотаєва Г. А., Лапікура О. В., Hatch M., Mabuchi K. (2018)
Богданова Т. І. - Інтраопераційні експрес-гістологічні дослідження та сучасні зміни в патологічній діагностиці пухлин щитоподібної залози, Зурнаджи Л. Ю., Дегтярьова Т. Л., Божок Ю. М., Болгов М. Ю., Коваленко А. Є., Бурко С. В., Чернишов С. В., Тронько М. Д. (2018)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз цитологічних характеристик доброякісних і злоякісних пухлин щитоподібної залози за результатами інтраопераційних досліджень (2018)
Зелінська Г. В. - Можливості цитологічної діагностики в передопераційному прогнозуванні поведінки пухлини та виборі адекватної терапії (2018)
Замотаєва Г. А. - Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії, Захарченко Т. Ф., Гулеватий С. В. (2018)
Бельчина Ю. Б. - L-аргинин в лечении пациентов с сахарным диабетом и диабетической кардиомиопатией, Соколова Л. К. (2018)
Журавльова Л. В. - Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу та без нього, Лопіна Н. А. (2018)
Морозик А. О. - Інформативні властивості показників фази реполяризації одноканальної електрокардіограми в дітей із діабетичною кардіоміопатією, Майданник В. Г., Файнзільберг Л. С. (2018)
Pooyandjoo M. - Вплив L-карнітину на зниження маси тіла в дорослих: систематичний огляд і метааналіз рандомізованих контрольованих клінічних випробувань, Nouhi M., Shab-Bidar S., Djafarian K., Olyaeemanesh A. (2018)
Рыбаков С. И. - Пять "крестных отцов" тиреотоксического зоба (2018)
Медичні події (2018)
Без’язичний Б. І. - Розвиток ідеї етичного виховання особистості в спадщині українських мислителів, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2018)
Воробйова А. В. - Причини зниження працездатності фітнес-тренерів (2018)
Гнатишин О. М. - Вплив уроку футболу на морфофункціональні показники учнів середніх класів (2018)
Григус І. М. - Зміни функції зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні фізичної реабілітації, Майструк М. І. (2018)
Жукова Г. В. - Діагностика стану моральної вихованості суб’єктів спортивної діяльності (2018)
Зеніна І. В. - Вплив ритму рухів на показники спритності у студентів, які займаються спортивною гімнастикою, Шалда С. В. (2018)
Ільницький І. - Ставлення учнів до засобів боксу у фізичному вихованні в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, Окопний А., Палатний А. (2018)
Ковальчук Н. - Організаційно-методичні основи педагогічного управління фізичним потенціалом студентів нефізкультурних вищих навчальних закладів, Рожков В., Плєшакова О. (2018)
Ковальчук Н. В. - Формування мотивації зайняття спортом у сучасної молоді, Шапар К. О., Плешакова О. В. (2018)
Малиновський А. - Організованість та ставлення до діяльності в структурі іміджу тренера з футболу при роботі з командами різного рівня (2018)
Олійник М. О. - Динаміка результативності змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів (за показниками результативності в партіях гри), Дорошенко Е. Ю. (2018)
Панкратов Н. С. - Профессионально-прикладная физическая подготовка формирование профессионально важных двигательных качеств (2018)
Перебійніс В. Б. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки та підвищення ефективності тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів, Ананченко К. В., Пакулін С. Л. (2018)
Пивоварова Г. В. - Характеристика мотиваційного стану учнів молодшої школи до навчання елементарним спортивним іграм (2018)
Плешакова Е. - Черлидинг как основа здорового образа жизни студенческой молодежи, Шапар К., Ковальчук Н. (2018)
Ріпак М. О. - Мотивація дорослих жінок до занять фізичною культурою (2018)
Рябченко В. Г. - Тактико-технічна та фізична підготовка в тренуванні волейболістів в умовах учбового закладу (2018)
Сазанова І. О. - Оцінка фізичної підготовленості в системі професійно-прикладної фізичної підготовки студенток медичних вищих навчальних закладів, Дорошенко Е. Ю. (2018)
Сироватко З. В. - Особливості методики розвитку фізичних якостей у студентів під занять волейболом (2018)
Томчук Л. А. - Значення розрахункових методик при визначенні добових енерговитрат у спортсменів, Томчук І. С. (2018)
Шапар К. О. - Оцінка ефективності занять кікбокс-аэробікой на організм жінок першого зрілого віку, Плешакова О. В., Ковальчук Н. В. (2018)
Шестерова Л. Є. - Дослідження особливостей виконання удару справа з відскоку десятирічними тенісистами в високому ігровому темпі, Крилов Д. С. (2018)
Паливода К. В. - Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України (2018)
Антоненко І. Я. - Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування, Мельник І. Л. (2018)
Селіверстова Л. С. - Особливості функціонування фінансових систем у зарубіжних країнах (2018)
Ходаківська О. В. - Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у франції, Юрченко І. В. (2018)
Панченко В. Г. - Критичний аналіз підходів до моніторингу протекціонізму: ідентифікація форм прояву неопротекціонізму в економічній політиці (2018)
Nazarova K. - Sox compliance-audit, Mysiuk V. (2018)
Березіна С. Б. - Соціальні ризики ймовірнісного виду та їх оцінка (2018)
Тимощук О. М. - Формування логістичної стратегії підприємств водного транспорту, Мельник О. В., Сьомін О. А. (2018)
Крайчак Є. В. - Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом (2018)
Кудлаєнко С. В. - Пріоритетні напрями державної соціальної підтримки та захисту населення країни (2018)
Мухтарлы Ниджат Хафис оглу - Стимулы, влияющие на развитие позиций азербайджана в международном разделении труда (2018)
Разінькова М. Ю. - Маркетингова політика розподілу (2018)
Хомутенко А. В. - Проблематика управління державними бюджетними та позабюджетними фондами грошових коштів в Україні (2018)
Речка К. М. - Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства (2018)
Переверзєва А. В. - Синергетичний ефект у розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад (2018)
Kolupaieva I. - Scientific and methodological principles of regulatory policy and means of its mechanism (2018)
Охота В. І. - Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері готельних послуг (2018)
Ткаченко В. В. - Ринок маркетингових досліджень в Україні, Громова А. М. (2018)
Лубковський С. А. - Модель гармонізації податкового перерозподілу доходів фізичних осіб (2018)
Рубан М. О. - Інституційні особливості формування доходної частини місцевих бюджетів (2018)
Варшавська Н. Г. - Оцінювання та прогнозування рівня конкурентоспроможності національного апк України (2018)
Полєнніков М. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Левченко К. А. - Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики (2018)
Льовочкін М. О. - Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури (2018)
Абдула А. Б. - Анализ показателей частоты сердечных сокращений и затрат энергии юных футболистов 11 - 12 лет во время игр, Лебедев С. И. (2018)
Без’язичний Б. І. - Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тенденції її розвитку, Худякова В. Б., Довбій О. П., Гіль Ю. Б. (2018)
Бобровник В. І. - Особливості виступів кваліфікованих бігунів на середні та довгі дистанції в 2016 – 2017 рр., Ткаченко М. Л., Домарадська Г. Г. (2018)
Булатов О. М. - Регламентування змістовних складових фізкультурної освіти студентів ВНЗ, Тихий І. І., Незгода С. П., Бражник О. Є. (2018)
Волошина О. В. - Критерії і показники проектувальної майстерності майбутніх фахівців з туризму (2018)
Гуменюк С. В. - Значення і роль спеціальної фізичної підготовки спортсменів категорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі (2018)
Гуртова Т. В. - Сучасний вектор гуманізації процесу фізичного виховання студентів ВНЗ, Цьовх Л. П., Безгребельна О. П., Череповська О. А. (2018)
Єфіменко П. Б. - Теоретичні основи різнорівневої підготовки майбутніх реабілітологів при вивченні дисциплін з масажу, Каніщева О. П. (2018)
Задорожна О. Р. - Особливості використання засобів відновлення та стимулювання працездатності у фехтуванні, Хіменес Х. Р., Палатний А. Л. (2018)
Ковальчук Н. В. - Проблема формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів, Довгопол Е. П. (2018)
Кожанова О. С. - Особливості техніко-тактичної підготовки школярів старших класів засобом футбол, Швець С. В.., Зеленюк О. В., Гаврилова Н. Г. (2018)
Кравченко Т. П. - Підвищення емоційної стійкості студентів вищих навчальних закладів засобами фізичної культури та спорту (2018)
Кроль І. М. - Потенціал культурної спадщини олімпійського руху в системі гуманітарної освіти школярів (2018)
Круцевич Т. Ю. - Наслідки політики девальвації фізичної підготовки у фізичному вихованні освітніх закладів України для громадян і держави, Саїнчук М. М., Підлетейчук Р. В. (2018)
Павленко І. О. - Мотиваційні пріоритети дівчат старшого шкільного віку до занять фізичною культурою та спортом (2018)
Плешакова Е. В. - Особенности занятий по черлидингу на этапе начальной подготовки, Шапарь Е. А., Рожков В. Ю. (2018)
Пономарьов C. В. - Виявлення ефективності експериментальної програми фізичного виховання студентів ВНЗ, Осінчук В. В., Куспиш О. В., Гребінка Г. Я. (2018)
Ріпак М. О. - Рухова активність і якість життя дорослих жінок (2018)
Рожков В. О. - Зовнішньо-балістичні показники польоту ядра та їх вплив на змагальний результат штовхальників на етапі спеціалізованої базової підготовки (2018)
Садат К. Н. - Анализ принципов построения программ по физической реабилитации при хроническом гастрите (2018)
Сахненко А. В. - Рівень фізичної підготовленості студентів аграрних спеціальностей, Лазоренко С. А. (2018)
Середа Н. В. - Особливості управління конкурентоспроможністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл з неолімпійських видів спорту, Голян М. В. (2018)
Скирда Т. С. - Розвиток сучасної спортивної термінології як основа професійного мовлення у фізичній культурі (2018)
Склярова Н. А. - Методологічні підходи до використання екологічного дизайну в спорті (2018)
Степанюк С. - Історія розвитку спорту осіб з інвалідністю на Херснощині, Малашенко Л., Козіброда Л., Ломака Ж. (2018)
Cупруненко М. В. - Організаційні та педагогічні особливості студентського спорту. Спортивні клуби у вищих навчальних закладах, Плєшакова О. В., Коломєйцева О. М. (2018)
Томчук И. С. - Сон, питание и физическая работоспособность - три составных успеха или поражения у единоборцев, Томчук Л. А., Кощавцев В. И., Дуброва В. В. (2018)
Хоменко О. С. - Структура та зміст програми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-аграріїв з військово-спортивного багатоборства (2018)
Шапар К. О. - Зміцнення здоров'я студентів в процесі зайняття фізичною культурою у спортивному клубі, Рожков В. Ю., Коломєйцева О. М. (2018)
Яковенко А. В. - Предмет "Фізична культура" у системі середньої освіти зарубіжних країн (2018)
Віткін Л. М. - Українсько-Канадське співробітництво у сфері стандартизації, оцінки відповідності та метрології, Янович В. І., Красоха Л. М., Лісіна Г. В. (2018)
Калита П. Я. - Синдром "Дефіцитної економіки" (2018)
Демиденко О. О. - Підвищення економічної ефективності підприємства шляхом впровадження екологічного управління, Слива Ю. В. (2018)
Хімічева Г. І. - Застосування логістичних принципів для підвищення якості та безпеки комплексної туристичної послуги, Михалко А. О. (2018)
Шугалій Є. П. - Методологія синтезу структур інформаційно-телекомунікаційної системи на основі методу динамічного програмування (2018)
Редько В. В. - Компетентнісний підхід до підготовки професійних стандартів у сфері технічного обслуговування (2018)
Мєдвєдєва Н. А. - Механізм ефективного використання енергетичних ресурсів, Черевашко Д. І., Волинець А. В. (2018)
Мєдвєдєва Н. А. - Вимірювальна техніка та її метрологічний облік, Сухенко В .Ю., Євтушенко Т. В. (2018)
Базик В. П. - Визначення відповідності волокон льону олійного для армування композиційних матеріалів, Чурсіна Л. А., Тіхосова Г. А., Горач О. О. (2018)
Васильєва В. Г. - Забезпечення простежуваності результатів вимірювання температури в калібрувальних лабораторіях, Шведова В. В. (2018)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2018)
Без’язичний Б. І. - Аналіз стану системи індивідуалізованого навчання студентів та ефективність її функціонування, Худякова В. Б., Сірий О. В., Гіль Ю. Б. (2018)
Богуславська В. Ю. - Ставлення викладачів ВНЗ фізичної культури і спорту до теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (2018)
Бугайов Є. В. - Удосконалення тренувального процесу важкоатлетів 11 - 12 років протягом підготовчого періоду з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки, Джим В. Ю. (2018)
Бурдаєв К. В. - Особливості вертикальної стійкості тіла молодших школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання (2018)
Випасняк І. П. - Особливості компонентів фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання в залежності від типу тілобудови, Лещак О. М., Шанковський А. З. (2018)
Гнатчук Я. І. - Ефективність різних методичних підходів до диференціації фізичної підготовки в піврічному макроциклі підготовки кваліфікованих волейболістів (2018)
Джим Є. С. - Залежність кореляційного взаємозв’язку між антропометричними показниками кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом і рівнем їх спеціальної фізичної підготовленості протягом річного макроциклу з урахуванням біологічного циклу, Болтєнкова О. М. (2018)
Житницький А. О. - Заняття пауерліфтингом підлітків 15 - 18 років як засіб формування здорового способу життя (2018)
Захарова И. Ю. - Состояние и проблемы проведения педагогического мониторинга в сфере физического воспитания (2018)
Зеніна І. В. - Вплив занять фітнесом на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів, Гаврилова Н. М. (2018)
Іваненко Г. О. - Форми реалізації олімпійської освіти у закладах вищої освіти (2018)
Іванишин Ю. І. - Вплив засобів екстремальної рухової активності на фізичну підготовленість підлітків 13 – 14 років чоловічої статі, Ковальчук Л. В., Іванишин І. М. (2018)
Куценко В. - Применение методики скандинавской ходьбы в комплексном лечении пациентов с синдромом хронической усталости (2018)
Лаврентьєв О. М. - Оптимізація професійної підготовки у правоохоронних органах України (2018)
Ляшенко В. М. - Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності, Іванько В. В., Морозова С. М. (2018)
Ляшенко В. М. - Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі, Портна І. Л., Гаврилова Н. Г. (2018)
Моисеенко Е. К. - Изменения показателей сенсорных систем волейболистов студенческой команды под влиянием вестибулярных нагрузок, Горчанюк Ю. А., Харченко Е. С. (2018)
Палатний А. - Нормативні основи діяльності федерації боксу України (2018)
Пасічник В. М. - Аналіз психічного та соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами, Згоба В. Л., Пасічник В. Р. (2018)
Петровська Т. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми подолання стресу спортсменами за допомогою копінг–стратегій, Арнаутова Л. (2018)
Пруднікова М. С. - Дослідження змін функціональних показників велосипедисток 14 та 15 років під впливом фізичних навантажень (2018)
Ріпак М. - Характеристика добової рухової активності дорослих жінок, Ріпак І. (2018)
Рожков В. Ю. - Рухові завдання як специфічна мета фізичного виховання студентів, Коломєйцева О. М., Жуков В. О. (2018)
Рожков В. Ю. - Вплив самостійних зайнять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у вищому навчальному закладі, Коломєйцева О. М., Жуков В. О. (2018)
Розоргуй М. С. - Тенденції розвитку силових видів адаптивного спорту протягом другого періоду (2018)
Сироватко З. В. - Особливості розвитку спеціальної швидкості у юних волейболістів (2018)
Степанюк С. І. - Здобутки осіб з інвалідністю Херсонщини на міжнародній арені, Малашенко Л. О., Юськів К. В, Юськів С. М. (2018)
Cушко Р. О. - Експертна оцінка проблемних питань підготовки і шляхів розвитку спортивних ігор в умовах дії глобальних чинників (2018)
Хотенцева Е. В. - Особенности влияния средств массовой информации на здоровый образ жизни среди студенческой молодежи (2018)
Хрипач А. Г. - Фізкультурно-оздоровча діяльність студентів ВНЗ в аспекті їхнього здоров’язбереження, Король О. С., Гулей К. С., Стецяк О. Є. (2018)
Шпичка Т. О. - Футбол як ігровий вид культурної практики, Степанюк В. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
З нагоди ювілею доктора фармацевтичних наук, професора Кабачної Алли Василівни (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту та економічної доступності засобів, що впливають на структуру і мінералізацію кісток, представлених на фармацевтичному ринку України, Матяшова Н. О., Стальна О. В. (2018)
Яковлєва Л. В. - Аналіз асортименту, доступності й обсягів споживання антигістамінних лікарських засобів в Україні, Бердник О. Г., Гуртякова А. О. (2018)
Максимович Н. М. - Дослідження системи інформаційного забезпечення безпечної фармакотерапії при вагітності у світі, Мудрак І. Г., Заліська О. М. (2018)
Стасів Х.-О. Я. - Аналіз витрат та результатів допоміжних репродуктивних технологій у світі та Україні, Заліська О. М. (2018)
Котвіцька А. А. - Мотивація отримання вищої фармацевтичної освіти студентів Національного фармацевтичного університету, Живора Н. В., Овакімян О. С. (2018)
Демченко С. А. - Синтез та протипухлинні властивості похідних 1-(2-ізопропіл-5метилфеноксиметил)-3R-4-арил-5,6,7,8-тетрагідро-2,2а,8а-триазациклопента|cd| азулену, Дудник А. Є., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2018)
Кава Т. В. - Особливості застосування методу Tail-flick у фармакологічних дослідженнях, Ядловський О. Є. (2018)
Кононенко Н. М. - Експериментальне обґрунтування вибору гіпоглікемічної дози сухого екстракту імбиру на нормоглікемічних щурах, Чікіткіна В. В., Сорокіна М. В., Алхалаф М. В. (2018)
Концептуальні основи та принципи управління якістю лікарських засобів: забезпечення якості препаратів (2018)
УТОЧНЕННЯ (2018)
Верстюк В. - Революційна влада і суспільство: механізми взаємовпливу та взаємодії (2012)
Кудлай О. - Організація та становлення народного міністерства військових справ Української Народної Республіки (червень 1917 – квітень 1918 рр.) (2012)
Пиріг Р. - Реставраторські тенденції у внутрішній політиці Української Держави (квітень – грудень 1918 року) (2012)
Осташко Т. - Проблема соціально-політичного компромісу у працях В’ячеслава Липинського (2012)
Прудько В. - Гетьманська влада і місцеве самоврядування на Ніжинщині (квітень – листопад 1918 р.) (2012)
Бойко О. - Українське життя у Києві під владою білогвардійців (1919 р.) (2012)
Тимченко Р. - Соціально-економічна політика ЗУНР (ЗОУНР) (2012)
Файзулін Я. - Всеукраїнський Центральний Повстанський Комітет 1921 року: з історії агентурно-оперативної розробки органів ВУЧК (2012)
Лупандін О. - Трансформація більшовицьких ідей в ході боротьби за владу в Україні (лютий 1917 р. – березень 1918 р.): до постановки проблеми (2012)
Корольов Г. - Регенерація ідеї федералізму в Українській гетьманській державі 1918 р.: геополітичні та національно-ідентифікаційні чинники (2012)
Устименко В. - Особливості соціально-політичного та економічного статусу етнічних груп та його вплив на міжетнічні протиріччя та соціальні конфлікти (2012)
Гейда О. - Маловідомі факти до біографії Миколи Ілліча Шрага (2012)
Скальський В. - Особовий склад Київської та Черкаської повітових народних рад (2012)
Ралдугіна Т. - Реліквії Української революції 1917–1921 рр. в Національному музеї історії України (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Бадікова Н. О. - Проблеми навчання фонетики в підручниках з французької мови для вищих навчальних закладів (2017)
Баландіна Н. Ф. - Навчальний текст як засіб породження нових смислів (2017)
Бегека Д. А. - Засоби професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічного університету до формування англомовної фонетичної компетентності у студентів іноземної філології (2017)
Bezukh Y. S. - Teaching students within diverse environment in us universities (2017)
Бреславець Н. О. - Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання (2017)
Ваніна Г. В. - Формування потенційного словника учнів з опорою на внутрішню форму слова, Сидоренко А. С. (2017)
Васецька Л. І. - Інноваційні освітні технології як чинник оптимізації мовної підготовки іноземців на довузівському етапі навчання (2017)
Гладка І. А. - Навчання майбутніх вчителів англійської мови лексичного матеріалу на основі корпусів паралельних текстів (2017)
Kavytska T. - Self-assessment in teaching grammar: raising grammatical awareness of philology majors, Osidak V. (2017)
Kvasova O. G. - An inset course on language assessment for university teachers in Ukraine (2017)
Kobylianska I. V. - Error correction in foreign language teaching (2017)
Комогорова М. І. - Педагогічне забезпечення міцності знань з предметів гуманітарного циклу (на прикладі вивчення англійської мови) (2017)
Кубрак С. В. - Мережа Internet та E-mails – важливі засоби комунікації під час вивчення іноземних мов (2017)
Kumpan S. M. - English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary leve, Hloba O. V. (2017)
Максименко Л. О. - Втілення сучасних підходів у процес формування у філологів-перекладачів компетентності у письмовому перекладі наукових текстів (2017)
Михайловская Г. А. - К вопросу о "Подходе к обучению языку" (2017)
Мірошниченко В. М. - Професійна підготовки майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій (2017)
Мороз А. В. - Особливості конструювання навчальних текстів німецької фахової мови торгівлі (2017)
Палєй Т. А. - Гендерний аспект вживання ідіоматичних одиниць в англомовному політичному дискурсі (2017)
Пахненко И. И. - Содержание вводно-ознакомительного этапа экскурсионной формы занятий со студентами-иностранцами, Телетова С. Г. (2017)
Путий Т. Н. - Тенденции параллельного преподавания украинского и русского языков в отечественной лингводидактике (2017)
Cурмач О. Я. - Обгрунтування концепції формування мовно-методичної компетентності майбутньго вчителя іноземної мови, Божок О. С. (2017)
Сухопар В. Ф. - Формування мовно-комунікативної компетенції фахівця як соціолінгвістична проблема (2017)
Тарнопольський О. Б. - Конструктивістські підручники з англійської мови для професійних цілей: варіанти побудови, Кабанова М. Р. (2017)
Хижун Я. В. - Інтерактив у практиці вивчення іноземної (англійської) мови: переваги та недоліки (2017)
Kholmakova I. V. - The advantages and disadvantages of drama techniques in foreign language teaching (2017)
Швець Г. Д. - Моделювання навчального тексту: термінологічний та методичний аспекти (2017)
Шевченко М. Є. - Деякі аспекти методологічного комплексу сучасної методичної науки (2017)
Наші автори (2017)
Гаврилюк С. - Носій українського духу (2016)
Добржанський О. - Українське просвітництво на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ідейні засади та організаційні форми, Яценюк Т. (2016)
Пашук В. - Товариство "Просвіта" у Львові – формування периферійних структур (1868–1939 рр.) (2016)
Лазарович М. - Гуманітарна та просвітницька діяльність Українських січових стрільців на Волині (1916 – початок 1918 р.) (2016)
Дем’янюк О. - Діяльність осередків "Просвіти" в добу Директорії УНР (1918–1921 рр.) (2016)
Кучерепа М. - Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918–1939 рр.) (2016)
Бондаренко Г. - "Просвіта" на селі в часи революції й громадянської війни в Україні на початку ХХ ст. (2016)
Давидюк Р. - Рівненська повітова "Просвіта": десятиріччя під знаком УНР, Жив’юк А. (2016)
Філіпович М. - Громадсько-просвітницький рух на Волині в 1918–1939 рр. (2016)
Гарбарук А. - Витоки Ковельської повітової "Просвіти" (початок 1920-х рр.) (2016)
Сорока Ю. - Романівський просвітянський осередок у 1920-х – початку 1930-х років (2016)
Крамар Ю. - Ліквідація товариства "Просвіта" на західноволинських землях (1928–1932 рр.): причини та наслідки (2016)
Понєдєльник Л. - Волинська "Просвіта" в боротьбі за національне відродження (2016)
Стрільчук Л. - Просвітницька діяльність української інтелігенції в таборах для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (1944–1951 рр.) (2016)
Карпо В. - Історичні етапи становлення та основні напрями діяльності товариства "Просвіта" на Далекому Сході, Мудеревич В. (2016)
Кінд-Войтюк Н. - Анатолій Вахнянин – голова товариства "Просвіта" (2016)
Скакальська І. - Пограниччя культур: "Просвіта" як оберіг національної культури українців (на прикладі Кременецького повіту) (2016)
Szmyt A. - Krzemieniec jako centrum oświatowe w zachodniej części Ukrainy na przestrzeni dziejów (XVIII–XX wiek) (2016)
Шульга С. - Просвітницька діяльність чеських громадських організацій та часописів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Cтрільчук В. - Просвітницька діяльність родини Косачів, Cтрільчук Т. (2016)
Панасюк О. - Культурно-просвітницька діяльність білоруських національних організацій на території України в 1918 р. (2016)
Трофімук-Кирилова Т. - Культурно-мистецька та просвітянська діяльність бібліотеки-читальні в містечку Мацеїв Ковельського повіту Волинського воєводства (1920–1930-ті рр.), Чибирак С. (2016)
Сущук О. - Дiяльнiсть осередкiв товариства "Просвіта" в селах Грабове та Сереховичi Ковельського повiту на Волині (20–30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Волошенко В. - "Просвіти" й уявлення про "поживну" літературу для народу в українській публіцистиці Наддніпрянщини на початку ХХ ст. (2016)
Ключук Ю. - Польсько-українські відносини з питань реституції культурних цінностей (на прикладі архіву товариства "Просвіта") (2016)
Удот О. - Просвітницька діяльність Івана Багряного в період функціонування таборів для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (2016)
Качковська Л. - Пам’яткоохоронна діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини й мистецтва впродовж 1910–1913 рр.: становлення та розвиток (2016)
Філонюк М. - Меморіальна експозиція "Шевченківська світлиця Миколи Куделі" у Волинському краєзнавчому музеї (2016)
Каліщук О. - Товариство "Просвіта" на сторінках енциклопедичних та довідкових видань, Дяченко В. (2016)
Кіндрачук Н. - Радянська обрядовість як засіб утілення в життя політики денаціоналізації українців в УРСР протягом 60–70-х рр. ХХ ст. (2016)
Стронський Г. - За згодою й незгодою Кліо. Про співробітництво польських та українських істориків у 1991–2015 рр. (2016)
Михаїл (Зінкевич Т.) митрополит Луцький і Волинський - Християнська мораль як основа діяльності сучасного товариства "Просвіта" (2016)
Petrovych V. - The Role of the Members of "Prosvita" Society in the Organization of the Church Congresses on the Territory of Volyn Region During 20–30-ies of the 20th Century, Charikova I. (2016)
Петрович В. - Громадсько-просвітницька діяльність Арсена Річинського на Волині у 20–30-х рр. ХХ ст., Петрович І., Притулюк В. (2016)
Стрільчук Л. - Модифікація історичної памʼяті про "Волинську трагедію"(рецензія на монографію Оксани Каліщук "У тіні Волині?: історія vs пам’ять")*, Петрович В. (2016)
Каліщук О. - Ґрунтовне дослідження історії українського війська (рецензія на книгу Миколи Лазаровича "Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба")* (2016)
Каліщук О. - Сучасні дослідження діяльності Товариства "Просвіта": бібліографічний огляд (2016)
До ювілею Н. І. Тоцької та І. К. Кучеренка (2003)
Тоцька Н. - Артикуляційна основа диференційних ознак голосних фонем української мови (2003)
Кучеренко І. - Вокатив як функціональний член речення і так зване звертання (2003)
Клименко Н. - Назви осіб у сучасній українській періодиці (2003)
Михайлова Т. - Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології (2003)
Дядечко П. - Про диференційні ознаки крилатих слів (2003)
Перепльотчикова С. - У пошуках слова (про деякі риси ідіостилю Н. Казандзакіса (2003)
Костич Л. - Структура і значення прикметників із суфіксом -н'- (-шн'-) (2003)
Козленко І. - Структура і симетрія в українському дієслові (2003)
Калько М. - Граничність як центр субпериферійного простору аспектуальності (2003)
Ковальчук В. - Типи інтенсифікації фонетичного значення в колисковій пісні (2003)
Денисюк В. - Варіювання антропоніміє на фонетичному рівні в українській мові початку XVII ст. (на матеріалі літопису Самійла Величка) (2003)
Мосенкіс Ю. - Живомовні джерела української мови (питання наукового забезпечення спецкурсу), Мельник І. (2003)
Гапченко О. - Кольоропозначення в українській мові (психолінгвістичний аспект) (2003)
Воронін Д. - Лінгво-психологічна проблематика мовленнєвого ритму (2003)
Бігарі А. - Ознаки діалогічного мовлення у сімейному дискурсі (2003)
Критська В. - Теоретичні засади пунктуації (2003)
Терлак З. - Кодифікація синтаксичних норм у словнику (2003)
Антипова І. - Планета морфем (2003)
Соболь О. - Morphemny show’2002 (2003)
Мельниченко О. А. - Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання, Величко Л. Ю. (2015)
Боковикова Ю. В. - Взаємодія влади і бізнесу (2015)
Дорошенко В. С. - Інституціональні засади досліджень у системі державного управління (2015)
Коврегін В. В. - Механізми забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів (2015)
Самофалова Т. О. - Роль цілепокладання в методології державного управління національним багатством (2015)
Бавол Т. В. - Нормативно-правове забезпечення індивідуального підходу з надання соціальних послуг (2015)
Лященко О. О. - Політична криза як чинник трансформації взаємовідносин громадянського суспільства і влади (на прикладі подій в Україні 2013-2014 р. р. ) (2015)
Митник А. А. - Цільові орієнтири та принципи взаємодії держави та бізнесу на регіональному рівні (2015)
Пахнін М. Л. - Вплив інформаційного суспільства на розвиток системи публічного управління (2015)
Решевець І. В. - Політико-адміністративний устрій України: історіографічний дискурс (2015)
Сталенна Л. С. - Регулювання правових відносин щодо протидії сепаратизму в Україні (2015)
Попський А. В. - Організаційно-правові засади становлення та функціонування малого й середнього бізнесу (2015)
Мерзляк А. В. - Державне регулювання формування й розвитку інфраструктури ринку земель в Україні, Кабанець О. О. (2015)
Тамм А. Є. - Рівень зайнятості населення регіону як економічний індикатор сталого розвитку, Поступна О. В. (2015)
Афанасьєва Ю. В. - Напрями удосконалення правового механізму державного регулювання демографічних процесів в Україні (2015)
Гуменюк А. І. - Особливості удосконалення регіонального управління інноваційною діяльністю (на прикладі Івано-Франківської області) (2015)
Худошина О. В. - Адміністративно-правові важелі державного регулювання ліцензування господарської діяльності з медичної практики (2015)
Грабовський О. І. - Особливості реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку (2015)
Наконечний В. В. - Нормативно-правове забезпечення щодо адміністративної послуги в Україні (2015)
Матвеєва О. Ю. - Розширення можливостей органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення розвитку регіонів, Мунько А. Ю. (2015)
Гірман О. С. - Генезис ідеї місцевого самоврядування в історії наукової державноуправлінської думки (2015)
Луценко П. П. - Особливості становлення інституту місцевого самоврядування в європейських країнах (2015)
Лис А. Б. - Проблемні питання надання послуг населенню органами державної влади і органами місцевого самоврядування (2015)
Покотило Т. В. - Формування та розвиток якісних характеристик трудового потенціалу в органах місцевого самоврядування (2015)
Труш О. О. - Інституційна система Європейського Союзу в галузі боротьби з катастрофами (частина 1), Лєрмонтова Ю. О. (2015)
Гончаренко М. В. - Методологічні засади формування міжнародних стандартів статистики державних фінансів (2015)
Когутюк В. Ю. - Модель загальноєвропейських стандартів державного управління виборчим процесом (2015)
Красіловська З. В. - Умови застосування медіації для врегулювання спорів із органами публічної влади: вітчизняний та зарубіжний аспект (2015)
Андреева И. Н. - Свойства темперамента как составляющие эмоционального интеллекта индивида (2018)
Апостол О. В. - Теоретичні аспекти формування та розвитку позитивного іміджу сучасного педагога (2018)
Бєлкіна-Ковальчук О. В. - Особливості реєстрації випадків насильства в закладах загальної середньої освіти (2018)
Бобро Л. В. - Впровадження диференційованого підходу як умова ефективного формування уміння долати страх у дітей 5-7 років (2018)
Булавенко С. Д. - Дидактичні основи формування фінансової грамотності учнів (2018)
Волотовська Т. П. - Нова парадигма розвитку професійної компетентності керівників у процесі формування якісних освітніх послуг закладу загальної середньої освіти (2018)
Голя Н. Г. - Сучасні тенденції управління розвитком творчого потенціалу керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Децюк Т. М. - Формування професійно важливих якостей та цінностей у майбутніх соціальних працівників під час позааудиторної роботи, Отрошко С. О. (2018)
Драч А. С. - Педагогічні засади використання програмних засобів для навчання студентів-філологів (2018)
Заєць Н. Ю. - Сучасні погляди на розвиток професійної мобільності керівників нової української школи (2018)
Завада Т. О. - Напрями вдосконалення змісту освіти у сучасній школі (2018)
Завацька Л. М. - Дослідження ставлення неповнолітніх до проявів насильства у дитячо-підлітковому середовищ (2018)
Зуєв І. О. - Раціональні та ірраціональні життєві установки студентів, Мошенська К. О. (2018)
Кирилюк В. М. - Специфіка використання фольклору у навчанні дітей хореографії (2018)
Козійчук О. Г. - Теоретико-прикладні аспекти управління профорієнтаційною роботою в освітніх закладах регіону (2018)
Кондур О. С. - Ідейні та концептуальні засади трансформації менеджменту освіти у систему менеджменту знань (2018)
Конончук А. І. - Використання технології портфоліо у професійній підготовці майбутніх працівників соціальної сфери (2018)
Кудляк С. М. - Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах змін (2018)
Кузьменко Д. О. - Наукові підходи до вивчення процесу саморегуляції (2018)
Кушнір Н. С. - Теоретичний аспект формування професійної культури магістрантів економічного профілю (2018)
Лутченко А. В. - Організація діяльності установ ювенальної пробації в Україні (2018)
Мартинюк Т. А. - Методологічні засади впровадження засобів соціокультурної анімації у процес роботи з людьми з інвалідністю (2018)
Махоткіна Л. Б. - Рівень соціальності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2018)
Новгородський Р. Г. - Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра (2018)
Пищик О. В. - Теоретичні аспекти розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної освіти (2018)
Платонова О. Г. - Готовність до впровадження виховних технологій у роботі працівників соціальної сфери (2018)
Припотень О. В. - Міжнародна проектна діяльність – актуальна проблема позиціонування загальноосвітнього закладу в сучасному освітньому просторі (2018)
Рень Л. В. - Дослідження потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у соціальному гуртожитку (2018)
Рось Л. М. - Специфіка діяльності центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з алкогольно-залежних сімей (2018)
Cургова С. Ю. - Ортобіотика як здоров’язберігаюча технологія навчання майбутніх соціальних працівників (2018)
Тимошко Г. М. - Теоретико-прикладні вектори впровадження інноваційних технологій у розвиток сучасної школи (2018)
Третяк А. І. - Значення професійного самовизначення для майбутньої професійної самореалізації особистості (2018)
Усатенко В. М. - Концептуальні підходи до технологізації управління розвитком організаційної культури закладу загальної середньої освіти (2018)
Хлєбік С. Р. - Світова практика використання науково-практичного потенціалу внз у громаді, Литвиненко В. В. (2018)
Чернета С. Ю. - Сутнісна характеристика формування толерантності майбутніх соціальних працівників (2018)
Чубук Р. В. - Етичні засади професійної діяльності сучасного фахівця (2018)
Шерстюк Л. В. - Критеріально-оціночний апарат професійної компетентності майбутнього викладача (2018)
Шолох О. А. - Формування особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності (2018)
Шпортюк О. М. - Соціально-виховна складова інституту пробації в Україні (2018)
Янченко Т. В. - Психологія дитинства як предмет педагогічного дискурсу: історичний аспект (2018)
Запорожець В. А. - Особливості внутрішньоцерковного життя УАПЦ за патріарха Димитрія (Яреми) (2017)
Филоненко А. С. - Теология встречи со святостью в книге митрополита Антония Сурожского "Любовь всепобеждающая" (2017)
Мокиенко М. М. - Роль ресурсно-исследовательского центра Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации в развитии евангельского образования на постсоветском пространстве (2017)
Ломачинська І. М. - Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення (2017)
Корнійчук Ю. Ю. - Інституціоналізація міжрелігійного діалогу та співпраці в рамках європейського союзу (2017)
Попович В. М. - Соціальне служіння (соціальна робота) як складова системи богословської освіти: актуальні напрями (2017)
Гелетюк М. В. - Аспекти пастирського служіння в Україні початку ХХІ століття (2017)
Дудченко А. В. - Особливості літургійного богослов’я в сучасній Україні (2017)
Христокін Г. В. - Культурні форми буття теології:релігієзнавчо-філософський аналіз (2017)
Хром’як Н. Л. - "Таємниця Пасхи" у вченні Карла Барта (2017)
Ільчишин С. В. - Викладання філософських та богословських наук в Київській духовній семінарії в 1817 - 1867 роках (2017)
Чеботарьов Д. А. - Митрополит Флавіан (Городецький): час служіння на київській кафедрі (1903 - 1915 рр.) (2017)
Яроцький П. Л. - 500-річчя європейської Реформації: різноаспектний дискурс-аналіз (2017)
Майданевич Л. О. - Різноманітні підходи до визначення релігієзнавчої експертизи (2017)
Брильов Д. В. - Інституалізація мусульманської спільноти України: Духовне управління мусульман України (ДУМУ) (2017)
Тамім А. М. М. - Позиція ісламського богослов’я у відношенні до релігієзнавства, Гафурі Р. Ф. У., Ткачук Р. М. (2017)
Муха О. Я. - Релігійні мотиви у рекламі: межа кітчу у сакробізнесі (2017)
Кирилова О. О. - Невідомий кінорежисер Ґабріелліно д’Аннунціо та його еротанатологічна філософія (2017)
Мозгова Н. Г. - Співвідношення світської та духовної освіти: вітчизняний досвід ХІХ ст. (2017)
Матюшко Б. К. - Лінгвофілософське вчення Олександра Потебні як джерело естетики Дмитра Овсянико-Куликовського (2017)
Завідняк Б. Т. - Теодіцея Сьорена К’єркеґора (2017)
Мілютенко А. В. - Історико-філософська ретроспектива "смерті автора" у ХХ ст. (2017)
Овсянкіна Л. А. - Духовно-релігійні цінності сучасної молоді: усталеності та інновації, Хрипко С. А. (2017)
Ангелова А. О. - Архетипи Старого та Старої як структурно-семантичний компонент міфологічного мислення (2017)
Плахіна Т. С. - Філософсько-антропологічний аспект гендерного виховання дітей (2017)
Руденко И. С. - Понимание и искусственный интеллект (2017)
Глушко Т. П. - Перспективи економічного націоналізму в умовах глобальної цифрової революції (2017)
Облова Л. А. - Осмысление границ неприкаянности (идея мытарства Ф. М. Достоевского) (окончание) (2017)
Березінець І. В. - П. Авсєнєв: сон та сновидіння - шлях до розкриття знань душі (2017)
Силадій І. М. - Демократизація освіти як свобода вибору моделі освітнього процесу (2017)
Концурак В. В. - Формування та реалізації екологічної політики: чинники загроз та умови їх подолання (2017)
Капустін С. В. - Громадянське та патріотичне виховання – серцевина процесу формування цілісного світогляду учнів (2017)
Драпушко Р. Г. - Гуманістична світоглядно-ідеологічна парадигми в сучасній туристичній політиці держави: становлення та реалізація (2017)
Захаренко К. В. - Держава як суб’єкт інформаційної безпеки суспільства (2017)
Самарський А. Ю. - Технооптимізм і проблеми усуспільнення напередодні нової промислової революції (2017)
Безуглий А. А. - Роль кiнематографiчної реальностi в сферi буття людини (2017)
Гончаренко К. С. - Ніцшеанські мотиви в постмодерні: "несвоєчасність" (2017)
Пономаренко В. В. - Проблеми і перспективи шкільної освіти: філософський аспект (2017)
Hasan A. K. - Shell model calculations for 18,19,20O isotopes by using USDA and USDB interactions (2018)
Kuzmichev V. E. - Quantum dynamics of the early universe, Kuzmichev V. V. (2018)
Томчук П. М. - Вплив дисперсії форм ансамблю металевих наночастинок на їх оптичні властивості, Старков В. М. (2018)
Кособуцький П. - Аналітичні співвідношення обчислення математичного сподівання і середньої квадратичної похибки стандартно N(0, σX) розподіленої випадкової величини, підданої перетворенню X (2018)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable nonlinear Schrӧdinger system with background-controlled intersite resonant coupling. Short summary of key properties (2018)
Singjai P. - Superhydrophobicity/superhydrophilicity transformation of transparent PS-PMMASiO2 nanocomposite films, Thongsuwan W. (2018)
Kolesnichenko Ya. I. - An equation of the quasilinear theory with wide resonance region, Lutsenko V. V., Rudenko T. S. (2018)
Prorok V. V. - Investigation of mechanisms of potassium and cesium-137 uptake by plants with optical and gamma spectrometries in the field under water-stressed conditions, Dacenko O. I., Bulavin L. A., Zelensky S. E., Poperenko L. V. (2018)
Gorobets M. I. - Picosecond dynamics of molecular entities in lithium salt solutions in dimethyl sulfoxide, propylene carbonate, and dimethyl carbonate, Kirillov S. A. (2018)
Vasilev A. N. - Analytical approach for calculating the chemotaxis sensitivity function (2018)
Thbayh D. K. - Optical properties of conducting polymer poly(O-toluidine)-DBSA blended with polyethylene oxide, Ziadan K. M. (2018)
Zharkikh Yu. S. - Conception of the Kelvin method on the basis of a mechanic-electrical transformation, Lysochenko S. V. (2018)
Sritonwong P. - Structural properties of lattice-matched InGaPN on GaAs (001), Sanorpim S., Onabe K. (2018)
Ніколенко О. - Байронізм у творчості Т. Шевченка ("Катерина”) (2017)
Кушнірова Т. - Наративні техніки в художній прозі Джуліана Барнса (на матеріалі романів "Як усе було” і "Кохання і таке інше”) (2017)
Ленська С. - Образ дитини у творчості А. Ліндґрен й А. Дімарова (на прикладі повістей "Пригоди Еміля з Льонеберги” і "Блакитна дитина”) (2017)
Михилев А. - Гоголевская концепция миссии писателя в контексте мировой литературы (2017)
Бураго Д. - Мгновение Транса в раздваивающемся мире. Мистический голос из бездны в воспоминаниях Тэффи (2017)
Тыминская И. - Типология и поэтика образов романа Сигурда Хеля "Моя вина” (2017)
Волощук Ю. - Концепція людини в романах В. Ґжинцького (2017)
Тіхоненко С. - Творчість Джонатана Свіфта в науково-критичному дискурсі (2017)
Рева І. - Сарказм у драмах "Манфред” і "Каїн” Дж. Байрона (2017)
Алатея М. - Гоголевские мотивы в рассказах Грэма Грина (2017)
Луньова Т. - До питання про роль лінгвоконцептології у розвитку сучасної наукової парадигми і формуванні суспільного світогляду (2017)
Воскобойник В. - Основні засади когнітивної дериваційної морфології (2017)
Кравченко В. - Антропоморфна метафорика в сучасному англомовному політичному дискурсі (2017)
Левицкий А. П. - Влияние внутридесневого введения микробных патогенов на степень дисбиоза и антиоксидантную активность в десне и сыворотке крови крыс, Фурдычко А. И., Успенский О. Е., Сенникова А. М., Гончарук С. В. (2017)
Топов И. Г. - Отсутствие продисбиотического действия на ткани полости рта потребления высокоолеинового подсолнечного масла (2017)
Дєньга О. В. - Обґрунтування профілактики демінералізації твердих тканин зубів в експерименті на тваринах, Гороховський В. В., Шпак С. В. (2017)
Глазунов О. А. - Поширеність та структура захворювань пародонта у осіб з аліментарно-конституційним ожирінням, Меладзе І. Н. (2017)
Личковська О. Л. - Динаміка про- і антиоксидантних показників при застосуванні фотодинамотерапії у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М. (2017)
Фастовець О. О. - Вплив якості функціональних відбитків на оклюзійну рівновагу повних знімних протезів, Глазунов А. О. (2017)
Дієв Є. В. - Нормативи праці зубних техніків при виготовлені мостоподібних протезів з опорою на імплантати, Дієва Т. В., Лепський В. В., Лепський В. В., Лабунець В. А. (2017)
Боян А. М. - Эффективность различных методов расслабления жевательных мышц у больных с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов (2017)
Семенов К. А. - Метод экспресс диагностики функциональной работы жевательных мышц с помощью пирометрии, Дрогомирецкая М. С., Деньга О. В., Семенов Д. К. (2017)
Кресюн В. Й. - Сравнительный анализ результатов лазерной корреляционной спектроскопии ротовой жидкости у пациентов после проведенного комплексного лечения пародонтита перед дентальной имплантацией по предложенной нами схеме, Семенов Е. И., Тымчишин О. Л. (2017)
Котельбан А. В. - Спектр мікрофлори ротової порожнини дітей за умов хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету, Годованець О. І., Бурденюк І. П. (2017)
Лепский В. В. - Влияние гексафторсиликатов на биофизические параметры твёрдых тканей зубов, пульпы, ротовой жидкости и клеток буккального эпителия у детей младшего школьного возраста, Деньга Э. М., Лепский В. В. (2017)
Цушко И. А. - Стоматологический статус и эффективность лечебно-профилактических мероприятий у детей с избыточной массой тела, Деньга А. Э., Шнайдер С. А., Ефремова О. В. (2017)
Рейзвих О. Э. - Динамика изменения клинических показателей состояния пародонта у детей 12 лет под влиянием профессиональной гигиены полости рта с применением технологии AIR FLOW, Анисимова Л. В., Деньга О. В. (2017)
Асмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром (2017)
Мамедзаде Р. Э. - Современные материалы, техники ирригации и активации в энодонтическом лечении зубов (2017)
Новицкая И. К. - Гипоксия в патогенезе пародонтита (обзор литературы), Друм М. Б., Горбатовская Н. В. (2017)
Глазунов О. А. - Современные подходы в подготовке врача-интерна-стоматолога, Степанова С. В. (2017)
Дієва Т. В. - Обґрунтування та необхідність введення у практичну охорону здоров’я України нової системи визначення величин виробничого плану зубних техніків, Лепський В. В., Лабунець О. В, Лепський В. В., Дієв Е. В., Лабунець В. А. (2017)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2016 рік, Іванов В. С. (2017)
Адилова З. Т. - Система шахових номенів термінологічного поля "дебют" (2017)
Балабан О. О. - Метафорична модель як універсальна категорія пізнання дійсності (2017)
Битко Н. С. - Історія вивчення індійського варіанта англійської мови: прелінгвістичний, політичний і лінгвістичний аспекти (2017)
Блинова І. А. - Алегорія як засіб сатиричного зображення дійсності в англомовній художній прозі (2017)
Бородійчук Н. В. - Відображення англійської ментальності крізь призму української мовно-поетичної свідомості (на матеріалі віршованих текстів П. Б. Шеллі та їхніх українських перекладів О. М. Мокровольського) (2017)
Брик М. М. - Іншомовні слова в художньому тексті (на матеріалі романів Е. Сафарлі та Л. Морроу) (2017)
Вайноренє І. П. - Колокації з каузальною домінантою "ефект" в англійській та українській мовах (2017)
Дишлева С. М. - Своєрідність реалізації синтаксичних конструкцій з дієсловами бажання в англійській мові, Дишлева Г. В. (2017)
Дочу А. Р. - Вплив тюркізмів на лексичний склад англійської, німецької і литовської мов (2017)
Ємчура Н. Р. - Актуалізована лексика в чеській мові: функціональний аспект (2017)
Желєзко А. М. - Сучасна інтерпретація антропологічної проблематики у різних сферах гуманітарного і природничого знання (2017)
Зимовець Г. В. - Вербальні та невербальні способи представлення банківських установ в інтернет-дискурсі (2017)
Ізюмцева Г. В. - Типи метафоричних моделей у сакральних текстах П’ятикнижжя англомовної Біблії (2017)
Капранов Я. В. - Методи виявлення ступенів споріднення мов (2017)
Кирилова И. Р. - Музейная экскурсионная беседа в ракурсе проблем межкультурной коммуникации (2017)
Ковальчук Т. С. - Придаточное предложение условия как вербализация зоны бифуркации (2017)
Корольов І. Р. - Ядерно-периферійна таксономія стереотипних реакцій американців на стимули 'cooperativity' и 'cooperative language personality' (2017)
Леміш Н. Є. - Синтаксичний концепт як основа зіставлення в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях (2017)
Москальчук М. М. - Лінгвокогнітивні підходи до термінологічної верифікації сучасного світського гуманізму (2017)
Nevreva M. N. - Semantic and statistical features of the prefix morphemes of nouns and their interaction in the texts of scientific discource (based on the English Sublanguages ''Chemical Engineering'', ''Automobile Engineering'', ''Electrical Engineering''), Shapa L. N., Tsinovaya M. V. (2017)
Петкова-Калева С. Я. - Универсальное и национально-специфическое в интерпретации концепта ''Пустота'' болгарским языковым сознанием (2017)
Пономарьова О. А. - Ґендерний аспект функціонування найменувань осіб за родом занять у фразеології української, англійської та німецької мов (2017)
Рустемов О. Д. - Диалектные особенности языка крымских судебных реестров XVI – XVII вв. (2017)
Салко О. В. - Специфіка рекламного гасла як різновиду мовлення (2017)
Самохіна В. О. - Ідіодискурс як прояв лінгвокреативного мислення автора в карнавальній свідомості (на матеріалі художніх текстів американського письменника Дейва Баррі), Кузнєцова О. В. (2017)
Соляненко О. Л. - Особливості творення та вживання абревіатур медичної термінології в англомовних історіях хвороб (2017)
Стоянова Е. В. - Эпохальность метафоры как когнитивный признак лингвокультурной ситуации (2017)
Стретович Т. П. - Класифікаційне розмаїття видів метафор (2017)
Ваньнин Сяо - Принципы лексикографирования метафорических номинаций в современных толковых словарях русского языка (2017)
Швець А. І. - Фреймовий аналіз мотиваційної основи казкових онімів (на матеріалі італійської мови) (2017)
Шнуровська Л. В. - Лінгвоментальна площина модальності (2017)
Щербина С. М. - Науковий стиль у системі стильової диференціації сучасних літературних мов (2017)
Бакыт А. - Разработка состава адгезивного матрикса трансдермального пластыря с тиамазолом, Датхаев У. М., Сакипова З. Б., Абдуллабекова Р. М., Шитеева Т. А., Капсалямова Э. Н. (2015)
Зупанець І. А. - Протоколи провізора (фармацевта) — важлива складова системи стандартизації медичної допомоги, Ліщишина О. М., Шилкіна О. О., Бездітко Н. В., Доброва В. Є. (2015)
Кайдалова А. В. - Імплементація вимог європейської системи забезпечення якості у вищу фармацевтичну освіту в Україні, Посилкіна О. В. (2015)
Крутських Т. В. - Валідація методики кількісного визначення суми елаготанінів у таблетках Альтабор, Шаламай А. С. (2015)
Рухмакова О. А. - Розробка методики кількісного визначення гліциризинової кислоти в супозиторіях "Iмуносол" методом ВЕРХ, Ярних Т. Г., Гусаров В. І., Губарь С. М. (2015)
Немченко А. С. - Обґрунтування методичних підходів до управління собівартістю виробництва лікарських засобів, Назаркіна В. М. (2015)
Посилкіна О. В. - Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С., Світлична К. С. (2015)
Хомутецька Н. І. - Шляхи оптимізації роботи медичних складів, Голуб А. Г. (2015)
Шелкова Е. В. - Формування компетентнісної моделі менеджера фармацевтичного підприємства з формулярної системи, Кабачна А. В. (2015)
Tkachova O. V. - Clinical and economic analysis pharmacotherapy of patients with liver cirrhosis in Kharkiv hospital (2015)
Григорак М. Ю. - Логістичні провайдери як інтегратори ланцюгів поставок імпортних лікарських засобів, Варенко Ю. В. (2015)
Демчук М. Б. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських препаратів для лікування цукрового діабету 2 типу в Україні, Польщі та Німеччині, Колісник Ю. В., Грошовий Т. А. (2015)
Камінська Т. М. - Формалізація платної медицини і страхування (2015)
Яковлева Л. В. - Фармакоэпидемиологическое исследование динамики потребления ингибиторов протонной помпы в Украине, Передерий A. В. (2015)
Васюк В. Л. - Стоматогенная профилактика гепатопатии у крыс после экспериментальной антихеликобактерной терапии (АХБТ, Шухтина И. Н. (2017)
Кононова О. В. - Влияние линкомицина на биохимические показатели сыворотки крови крыс при стоматогенном воздействии адреналина, Левицкий А. П. (2017)
Васюк В. Л. - Стоматогенна антидисбіотична профілактика гепатопатії у щурів з залізодефіцитною анемією (2017)
Фурдичко А. І. - Пародонтопротекторна активність адаптогену "Біотрит" у щурів з токсичним гепатитом на тлі дисбіозу, Макаренко О. А. (2017)
Косенко Д. К. - Состояние органов полости рта у экспериментальных животных после гепатоэктомии, Новицкая И. К., Новицкий В. Б. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи зубних техніків на імплантологічному прийомі. Мостоподібні протези, Шнайдер С. А, Біда В. І., Лабунець В. А., Дієва Т. В., Обідняк В. З. (2017)
Glazunov O. A. - Evaluation of n. I. Larin method of bite-block occlusal plane forming (2017)
Семенов Е. И. - Влияние генетического фактора на долгосрочность функционирования дентальных имплантатов, Лепский В. В., Вербицкая Т. Г., Шнайдер С. А. (2017)
Чухрай Н.Л. - Взаємозв’язок між фізичними властивостями ротової рідини та резистентності емалі у дітей (2017)
Шнайдер С. А. - Показатели минерального обмена и плотности альвеолярного отростка верхней челюсти у больных с частичной вторичной адентией и у больных после дентальной имплантации, Асмолова А. А. (2017)
Гришакова Г. М. - Взаємозвя’зок порушень у системі перекісне окиснення ліпідів - антиоксидантна система та інтерфероногенезу у дітей з гострим герпетичним стоматитом, Чабан Т. В. (2017)
Рейзвих О. Э. - Липополисахариды и их применение в стоматологии (обзор литературы), Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2017)
Готь Софія-Роксолана - Використання оксиду цирконію та титану в дентальній імплантології на сучасному етапі (огляд літератури) (2017)
Біла Н. Ф. - Дослідження впливу лікувально-профілактичних паст на стан гігієни порожнини рота, Романова Ю.Г., Шнайдер С. А., Андреєва К.С., Меньщикова А.І. (2017)
Богуцька Н. М. - Методологічне значення юридичних конструкцій у контексті методу правознавства (2017)
Вдовичин І. Я. - Глобалізація і європейська традиція правоутворення (2017)
Граб С. О. - Політико-правовий устрій Української держави за поглядами В. Липинського та Д. Донцова (2017)
Кельман М. С. - Методологія як форма мислення, Кельман Р. М. (2017)
Котуха О. С. - Причини виникнення правового нігілізму, Заріцька О. С. (2017)
Терлюк І. Я. - Особливості реалізації ідеї національної державності в козацькій Україні другої половини XVII ст. (геополітичний контекст) (2017)
Федик С. Є. - Особливості філологічного способу тлумачення-з'ясування юридичних норм щодо прав людини, Федик Є. І. (2017)
Фігель Ю. О. - Принципи встановлення обмеження прав людини (2017)
Haitas D. - The EU-Ukraine Association Agreement and the 2016 Referendum in the Netherlands (2017)
Король М. О. - Питання покращення інформаційної складової діяльності Державної прикордонної служби України (2017)
Ляшук Р. М. - Юридичний склад адміністративного правопорушення "Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів", Вичавка В. І. (2017)
Римарчук Р. М. - Аналіз основних положень про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (2017)
Передрієнко В. О. - Правовий статус спілок споживчих товариств, Санагурська Г. М. (2017)
Гладун О. З. - Відповідальність юридичних осіб за вчинення злочинів терористичної спрямованості від їх імені (2017)
Загиней З. А. - Предикатний злочин уповноваженої особи як підстава застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (2017)
Ліховіцький Я. О. - Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні (2017)
Олашин М. М. - Окремі аспекти притягнення до кримінальної відповідальності за порушення професійних чи службових обов'язків медичними працівниками щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, Панько М. Є. (2017)
Орловська Н. А. - Основні напрями удосконалення кримінального законодавства у сфері заохочення, Старушко О. В. (2017)
Пєнязькова О. О. - Порядок земельних відносин як об'єкт кримінально-правової охорони (2017)
Романишин О. Р. - Окремі питання регламентації кримінальної відповідальності за умисне невиконання судового рішення (ст. 382 КК України) (2017)
Скрекля Л. І. - Особливості кваліфікації злочинів, які полягають у катуванні, Заріцький М. Д. (2017)
Соломяна А. В. - Громадські розслідування як інструмент запобігання злочинності недержавними суб'єктами (2017)
Федоров М. П. - Формування державної політики протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні, Каменєва Г. В. (2017)
Sosnina O. V. - Peculiarities of content of intent element in the components of crime provided by article 182 of the Criminal code of Ukraine "Violation of privacy" (2017)
Скибіцький Б. А. - Порівняльний аналіз видів запобіжних заходів (2017)
Щур Б. В. - Проблеми побудови класифікації криміналістичних методик, Косаняк С. С. (2017)
Stetsyk B. V. - Criminalistic characteristics of crimes relating to trafficking of humans or another influence of human consumption (2017)
Бурак В. Я. - Запровадження альтернативних способів вирішення трудових спорів — вимога часу (2017)
Мацько М. А. - Матеріальна відповідальність сторін трудового договору і майнова цивільно-правова відповідальність: науково-практичні підходи з огляду на захисну та виробничу функції трудового права (2017)
Федоров М. П. - Мобінг у трудових відносинах: зарубіжний досвід та шляхи вдосконалення законодавства про працю України, Галушка Н. О. (2017)
Gniewosz D. G. - Bilans działalności finansowej Narodowego funduszu zdrowia w latach 2012–2017, Gola S. (2017)
Волинець Т. В. - Захист права комунальної власності (2017)
Ратушна Б. П. - Сприяння суду у здійсненні виконавчого провадження (2017)
Гумін О. М. - Рецензія на монографію Ліховіцького Ярослава Олександровича "Персонал органів та установ виконання покарань як суб'єкт виконання покарань в Україні" (2017)
Вимоги щодо статей, які подаються для публікації у Віснику Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки (2017)
Титул, содержание (2016)
Мєхова Л. В. - Тривалість життя та серцево-судинна патологія в різних регіонах Європи: зв’язок із структурою харчування, Писарук А. В., Кошель Н. М. (2016)
Григоров Ю. Г. - Сравнительная оценка характера питания украинцев пожилого и старческого возраста (результаты многолетних исследований), Семесько Т. М., Синеок Л. Л., Романенко М. С., Гавалко Ю. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я населення, Науменко Н. В. (2016)
Антюшко Д. П. - Перспективи використання продуктів для ентерального харчування в геродієтичній практиці, Карпенко П. О. (2016)
Башта А. О. - Перспективи використання інуліновмісної сировини в профілактиці хронічних неінфекційних захворювань, Івчук Н. П. (2016)
Бабіч О. В. - Проблематика забезпечення спеціальними продуктами харчування хворих на целіакію в Україні, Віхоть М. М. (2016)
Корзун В. Н. - Харчові раціони геродієтичного призначення з використанням дієтичних добавок рослинного походження, Свідло К. В. (2016)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Хліб пшеничний із сухою сироваткою, збагаченою магнієм, для харчування людей літнього віку, Білик О. А., Захаревич В. Б., Васильченко Т. О. (2016)
Дмитровська Г. П. - Комплексний підхід до осучаснення асортименту геромолочної продукції (2016)
Романчук І. О. - Оцінка якості кисломолочного продукту геродієтичного призначення, Гондар О. П., Моісеєва Л. О. (2016)
Гойко І. Ю. - Розроблення фітокомпозицій для виробництва функціональних кисломолочних сирів (2016)
Стеценко Н. О. - Розроблення сиркової маси з рослинним наповнювачем для геродієтичного харчування (2016)
Бажай-Жежерун С. А. - Морозиво з екстрактом стевії геродієтичного призначення (2016)
Шаповал І. М. - Обґрунтування використання проростків насіння соняшника для створення функіональних продуктів, Осіпенко С. Б., Гавалко Ю. В. (2016)
Бандуренко Г. М. - Получение новых видов полуфабрикатов из картофеля с низким гликемическим индексом, Писарев М. Г., Карповец П. М., Григорьева Л. И. (2016)
Мостова Л. М. - Технологія виробництва салатних самбуків геродієтичного призначення (2016)
Малежик І. Ф. - Використання харчових добавок на оснгві моркви у харчовій промисловості, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2016)
Алабина Н. М. - Консервы для геродиетичкого питания, Киселева Л. В., Покудина Г. П. (2016)
Асадов Шахбала Асад оглы - Роль фактора питания в популяции долгожителей Азербайджана, Григоров Ю. Г., Семесько Т. М. (2016)
Бабенко Н. А. - Модуляция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы, Стороженко Г. В. (2016)
Бажай-Жежерун С. А. - Зерновий хліб геродієтичного призначення, Кужиль Н. (2016)
Бибик Л. Г. - Возможности рационального питания в коррекции состояния людей пожилого возраста (2016)
Божков А. И. - Переедание в раннем постнатальном онтогенезе формирует метаболическую память и влияниет на продолжительность жизни, Никитченко Ю. В., Aль-Бaхадли Али M. M. (2016)
Вайсерман А. М. - Питание в ранней жизни и "программирование" долголетия (2016)
Гавалко Ю. В. - Досвід використання апіфітокомпозиції у людей похилого віку, Захарія А. В., Синєок Л. Л., Давидова Г. І., Романенко М. С., Гоцька С. М. (2016)
Григоров Ю. Г. - Досвід застосування плодів кавуна і гарбуза в оздоровчому та профілактичному харчуванні, Войтович П. С. (2016)
Гуліч М. П. - Реалізація національного плану заходів щодо виконаняя програми "Європейсбка стратегія здоров’я-2020" — шлях до збереження громадського здоров’я (2016)
Донг Н. Ф. - Перспективи використання рису у технології аглютенових ферментованих напоїв, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2016)
Дорохович А. М. - Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики, Петренко М. М. (2016)
Дорохович А. М. - Пастила як улюблений продукт споживання людей похилого віку, Потривайло О. О., Мурзін А. В., Луценко І. С. (2016)
Дорохович В. В. - Використання харчових волокон при розробці затяжного печива функціонального призначення для осіб похилого віку, Петренко М. М., Попова Д. О. (2016)
Захарія А. В. - Досвід створення дієтичних добавок апіфітокомпозицій у відділі апітерапії, Давидова Г. І., Гоцька С. М., Дегодюк В. М. (2016)
Іванова Т. М. - Функціональні та спеціальні харчові продукти як основа здоров’я населення України, Пешук Л. В. (2016)
Коваленко Н. К. - Роль молочнокислих бактерій у підвищенні біодоступності селену як основного компонента в складі функціональних харчових продуктів при остеопорозі, Огірчук К. С., Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2016)
Кургузова Н. И. - Возрастзависимый характер проявления оксидативного стресса при циклическом режиме кормления, Бондарь В. В., Лебедь Е. Н., Аль Бегаи М. А. Ю., Алсардиа М. М. А. (2016)
Курпілянська К. В. - Якість харчової продукції з пробіотичними властивостями, Арсеньєва Л. Ю. (2016)
Лівінська О. П. - Пробіотики із антиоксидантними властивостями як основа для створення нових ефективних препаратів для людей похилого віку, Коваленко Н. К. (2016)
Любарська Л. С. - Оцінка забезпеченості дорослого населення м. Києва есенціальними мікпрелементами, Гуліч М. П., Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П. (2016)
Масік Н. П. - Мікрофлора кишечника та її зміни при хронічних запальних захвоорюваннях легень у робітників сільського господарства різних вікових груп (2016)
Мусій Л. Я. - Кисловершкове масло з пробіотичними властивостями і модельованим жирнокислотним складом, Цісарик О. Й. (2016)
Никитченко Ю. В. - Калорийно ограниченная диета корригирует измененную прооксидантно-антиоксидантную систему при ускоренном старении, Божков А. И. (2016)
Оринчак М. А. - Обгрунтування необхідності кореції поруушень нальцієво-фосфорного обміну у хворих на хронічну хворобу нирок із врахуванням віку, Човганюк O. С., Гаман І. О., Вакалюк І. І., Артеменко Н. Р., Василечко М. М., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Падалко В. И. - Влияние растительных пищевых добавок на устойчивость к оксидативному стрессу мух Drosophila melanogaster, Козлова Е. В., Шеремет А. А., Дзюба В. Н. (2016)
Пешук Л. В. - Інновації в технології продуктів харчування для довголіття, Галенко О. О., Ліпка К. В. (2016)
Поляков О. А. - Вплив фактичного харчування на залишкову працездатність людей пенсійног віку, Томаревська О. С. (2016)
Прокопенко Н. А. - Влияние количественных и качественных особенностей питания наяя физическое состояние здоровья работающих лиц старшего возраста (2016)
Прохоров Л. Ю. - О возможности оздоровления и увеличения предстоящей продолжительности жизни человека за счет изменения режима питания (2016)
Романенко М. С. - Возрастные и гендерные особенности связи фактического питания и метаболических факторов риска, Іваненко Л. Д., Сапожніков І. В. (2016)
Россихин В. В. - Особенности цитробактериоза кишечника пожилых пациентов в условиях курорта "Березовские минеральные воды", Яковенко М. Г., Бухмин А. В. (2016)
Россихин В. В. - Эффективность лактобактерий в лечеиии оксалурии у пациентов пожилого возораста, Яковенко М. Г., Бухмин А. В. (2016)
Синенький О. В. - Вміст основних нутрієнтів у харчовому раціоні жителів різног віку у Львівській області (2016)
Сливка І. М. - Пошук перспективних пробіотичних штамів молочнокислих бактерій, що виділенІ із традиційних карпатських сирів, Цісарик О. Й. (2016)
Царенко А. В. - Особливості харчування паліативних пацієнтів похилого віку (2016)
Чайковська В. В. - Перспективи розвитку геріатричної допомоги населенню України, Вялих Т. І. (2016)
Ященко О. В. - Можливість використання біомаси міцелію лікарського гриба Ganoderma lucidum для корекції раціону харчування, Ємченко Н. Л., Моісеєнко І. Є., Ольшевська О. Д., Харченко О. О. (2016)
Klimova E. M. - Features formation of a true food allergy in, Kordon T. I., Merezhko O. S. (2016)
Povoroznyuk V. V. - Association between appendicular lean mass and dietary protein intake in postmenopausal women, Dzerovych N. I. (2016)
Титул, зміст (2018)
Липов В. В. - Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір (2018)
Тарасевич В. М. - Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість, Завгородня О. О. (2018)
Сердюк О. С. - Обгрунтування напрямів модернізації об’єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків (2018)
Афанасьєва М. А. - Економічний контроль силами громадянського суспільства: інституціональний підхід (2018)
Орлова В. К. - Вплив облікової політики на балансову вартість підприємства, Кафка С. М. (2018)
Веклич О. О. - Екосистемний підхід оцінювання економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища: українська автентичність (2018)
Бобко А. М. - Лісові ресурси: таксаційні показники їх обліку і використання у системі економіки лісогосподарського менеджменту (2018)
Мозговий О. М. - Фундаментальний погляд на глобальну фінансову нестабільність і монетарну владу (2018)
Summaries (2018)
Редакційна політика та етичні норми (2018)
Бех І. Д. - Соціальне виховання: від витоків до сучасного контексту (2018)
Архипова С. П. - Особливості соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, Смеречак Л. І. (2018)
Богданова І. М. - Сучасні тенденції становлення та розвитку особистості майбутнього магістра соціально-педагогічної сфери (2018)
Бутриновська У. П. - Особливості діяльності груп самодопомоги в студентському середовищі (2018)
Вайнола Р. Х. - Моделі розвитку професійної самосвідомості майбутнього соціального працівника, Нарійчук М. Д. (2018)
Вакуленко О. В. - Умови та спосіб життя молоді як чинники ризику та збереження здоров'я (2018)
Васильєва М. П. - Технології соціально-педагогічної роботи зі студентською молоддю, Подберезський М. К. (2018)
Капська А. Й. - Теорія розвитку соціального виховання (2018)
Карпич І. О. - Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Короткова Р. І. - Соціально-психологічний театр як сучасний вектор соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю (2018)
Костюшко Г. О. - Традиційні сімейні цінності молоді в контексті їх сучасної трансформації (2018)
Мирошніченко Н. О. - Об’єктивно-суб’єктивні передумови входження молоді з обмеженими функціональними можливостями в соціальне середовище (2018)
Міхеєва О. Ю. - Соціально-правова підтримка сімей вимушених переселенців (2018)
Неїжпапа Л. С. - Соціально-педагогічне консультування як умова забезпечення взаємодії учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ (2018)
Олійник Г. М. - Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля (2018)
Сушик Н. С. - Сутність і мета технологій соціального виховання особистості (2018)
Чекаленко В. Т. - Дозвіллєва діяльність студентської молоді як умова її соціального виховання (2018)
Чорна Г. В. - Українознавчі знання як педагогічний чинник виховання національних ціннісних орієнтацій студентів (2018)
Ясточкіна І. А. - Соціальні проблеми сьогодення: психолого-педагогічні особливості впливу на дітей та молодь (2018)
Артеменко І. Е. - Концептуальні засади створення школи волонтерів для роботи з людьми поважного віку (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Сутнісні характеристики тренінгу для військовослужбовців-учасників бойових дій (2018)
Голубенко Т. О. - Волонтерство як інструмент соціального виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу (2018)
Житинська М. О. - Соціально-педагогічна підтримка осіб похилого віку в територіальному центрі соціального обслуговування (2018)
Ковальчук О. В. - Можливості навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" у формуванні професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників (2018)
Конончук А. І. - Інноваційність у професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери (2018)
Кравченко О. О. - Навчальна дисципліна "Історія соціальної роботи" у процесі професійного становлення майбутніх соціальних працівників (2018)
Мельник І. П. - Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з внутрішньо переміщеними сім'ями в Україні (2018)
Петришин Л. Й. - Позитивні девіації як феномен соціальної реальності та особистісного становлення (2018)
Савельчук І. Б. - Освітнє середовище університету як чинник формування інноваційно спрямованої особистості фахівця соціальної сфери (2018)
Слозанська Г. І. - Послуга патронату в системі захисту та підтримки сімей з дітьми в об’єднаній територіальній громаді (2018)
Фіголь Н. А. - Інтерактивні технології в процесі підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Чернета С. Ю. - Підходи до визначення сутності поняття "соціальний проект", Незбрицька О. В. (2018)
Наші автори (2018)
Бованенко О. О. - Виховання художньо-естетичної культури студентів педагогічних університетів: змістовно-технологічне забезпечення (2018)
Гевчук Н. С. - Особливості соціального виховання дітей трудових мігрантів у загальноосвітніх навчальних закладах, Данилюк О. І. (2018)
Главацька О. Л. - Зміст соціально-педагогічної діяльності в аспекті гендерної соціалізації учнів (2018)
Григоренко В. Л. - Інноваційні засоби розвитку соціальності дошкільників в інклюзивному освітньому просторі, Рассказова О. І., Рассказова П. І. (2018)
Гриців Т. Г. - Використання народознавчих елементів у грі у вихованні ціннісного ставлення до батьківщини у молодших школярів (2018)
Єрьоміна Л. Є. - Формування цінностей сімейного життя у старших підлітків: український та зарубіжний досвід (2018)
Завацька Л. М. - Структурно-змістові компоненти професійного модуля підготовки фахівця соціально-виховної роботи з дітьми та молоддю (2018)
Кучер Г. М. - Проблеми модернизації процесу соціального виховання (2018)
Лещинський О. П. - Соціалізація та формування спрямованості особистості в умовах інновацій в університетському освітньому середовищі (2018)
Литвин І. М. - Роль фасилітативних умінь у професійній діяльності соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Лю Сінь - Вплив форм і змісту дизайнерської діяльності на соціальне виховання студентів (2018)
Майборода Г. Я. - Соціальне виховання і духовність майбутніх соціальних педагогів (2018)
Малков Д. Ю. - Соціальне виховання підлітків у клубах за місцем проживання (2018)
Мельничук В. О. - Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект (2018)
Олексюк Н. С. - Соціальне виховання як основа етнічної соціалізації особистості в умовах мультикультурного середовища (2018)
Острянська О. А. - Використання педагогами традицій і ритуалів закладу дошкільної освіти як засобу соціалізації старших дошкільників (2018)
Петрочко Ж. В. - Суспільно-державницькі цінноості як аксіологічна основа сучасного соціального виховання в Україні (2018)
Подчерняєва Н. Д. - Передумови становлення та розвитку євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Розвадовська Т. В. - Наставництво як педагогічний феномен (2018)
Співак Я. О. - Соціальний захист дітей та молоді: міждисциплінарний аспект (2018)
Чернуха Н. М. - Соціальне виховання у сучасному українському соціумі: реалії, досвід, перспективи, Гук О. Ф. (2018)
Чуйко О. В. - Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті (2018)
Шимко І. М. - Соціальна компетентність – якісна характеристика процесу соціалізації, Талаш І. О. (2018)
Алєксєєнко Т. Ф. - Проблеми вимушених переселенців в Україні як феномен біфуркації ціннісних смислів реального життя і соціального виховання (2018)
Бибик Д. Д. - Школа соціального лідерства як інтерактивна форма роботи з майбутніми соціальними працівниками в умовах ВНЗ (2018)
Бобела С. І. - Церква і релігія як інститут соціального виховання учнівської молоді Закарпаття на зламі ХІХ - ХХ ст., Гордієнко Н. В. (2018)
Годлевська А. І. - Тренінг як багатофункціональний метод впливу на формування комунікативності фахівців соціальної сфери, Годлевська Д. М. (2018)
Горішна Н. М. - Ретроспективний аналіз розвитку шкільної соціальної роботи у США (2018)
Івженко І. Б. - Волонтерський рух як складова становлення соціальної роботи на місцевому рівні (2018)
Кальченко Л. В. - Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста: концептуальні засади (2018)
Карпенко О. Г. - Роль педагогічних можливостей у процесі громадянського становлення студентів (2018)
Синякова В. Б. - Гендерні аспекти кар’єри (2018)
Тимчук Л. І. - Забезпечення доступу до освіти як умова успішної соціалізації внутрішньо переміщених осіб (2018)
Наші автори (2018)
Майба О. К. - Аксіологічний підхід до формування творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами вокально-хорового мистецтва (2017)
Строгаль Т. Ю. - Музична терапія в українському освітньому просторі: досвід та перспективи становлення (2017)
Завалко К. В. - Методологія дослідження проблеми інноваційної діяльності вчителя музики (2017)
Кулікова В. М. - Інтерпретаторська техніка у контексті розвитку художнього мислення виконавця-інструменталіста (2017)
Жигінас Т. В. - Аксіологізація процесу вокальної підготовки магістрів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Ібадуллаєва А. Е. - Концепції доінструментальної підготовки дітей дошкільного віку в музичній освіті (2017)
Лю Цзя - Сценічна діяльність музикантів-інструменталістів у контексті психологічної теорії стресу (2017)
Лю Мяоні - Деякі аспекти адаптації китайських студентів в освітньому просторі України (2017)
Бондаренко А. В. - Арт-терапевтичні методи у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Куришев Є. В. - Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури (2017)
Леонтієва С. Л. - До проблеми формування художньо-естетичних уявлень майбутніх учителів музики на заняттях з постановки голосу (2017)
Рябова О. В. - Структура музично-стильових уявлень музиканта-виконавця (2017)
Хомич І. М. - Поетапне формування готовності майбутніх учителів музики до професійної взаємодії з хором (2017)
Сюй Фейфей - Формування виконавської уваги майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема (2017)
Куришев Є. В. - Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти, Ляшенко О. Д. (2017)
Ліхіцька Л. М. - Інноваційне спрямування підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співацької роботи з молодшими школярами (2017)
Чень Цзяньїн - Психологічний аспект комунікативних умінь студентів у міжособистісній взаємодії (2017)
Чжу Чжень - Мотиваційно-організаційний етап формування слухових уявлень студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2017)
Ян Цзюнь - Особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Бі Цзінчен - Формування готовності до саморозвитку майбутнього вчителя музики у процесі вокально-хорового навчання (2017)
Ван Кань - Діагностика формування емоційно-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Юань Кай - Виконавська стабільність майбутніх учителів музики з позиції методології системи наукових підходів (2017)
Хоменко Л. В. - Діагностика сформованості мотивації до музично-викладацької діяльності в студентів педагогічних коледжів (2017)
Рахманова О. К. - Асоціативне мислення у розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів (2017)
Гусаченко О. П. - Сутність та зміст творчого потенціалу підлітків (2017)
Полатайко О. М. - Художньо-естетичний досвід у хореографічній діяльності підлітка (2017)
Лі Жуйцін - Використання методів співацького навчання підлітків у процесі формування їх музично-естетичного смаку (2017)
Лю Цзін - Функціональний аналіз розвитку вокального слуху підлітків (2017)
Бондарчук В. О. - Акторська діяльність д.м.гнатюка в координатах комунікативних механізмів вітчизняного музичного театру (2017)
Лисіна Н. І. - Педагогічно-виконавські принципи В. В. Топіліна, Тітович В. І. (2017)
Козачук О. С. - Музична творчість і українська поезія у мистецькій спадщині Алоїза Єдлічки (2017)
Чень Кай - Наукові підходи та принципи формування досвіду просвітницької діяльності педагога-музиканта (2017)
Наші автори (2017)
Вакуленко К. Р. - Олекса Мишанич про історичну основу "Слова о полку Ігоревім" (2017)
Варданян М. В. - "Україна-минула": образи козацтва в історико-пригодницьких жанрах письменників української діаспори (2017)
Гладій А. Л. - Сатира у військово-політичному дискурсі в Україні 2014–2015 років. Окремі приклади (2017)
Горбач Н. В. - Імагологічна візія міста в романі М. Тірі "Проїздом у Києві" (2017)
Кравченко Я. П. - Запорожці у світлі історичного ревізіонізму постмодерної доби: стратегія деканонізації (2017)
Ніколаєнко В. М. - Маркери національної ідентичності в романі Л. Кононовича "Тема для медитації", Зуєнко Я. М. (2017)
Поліщук Є. С. - Символіка повісті "Чорне сонце" Василя Шкляра (2017)
Слижук О. А. - Морально-етичні проблеми в повісті С. Гридіна "Не такий", Чичерова А. Р. (2017)
Хом’як Т. В. - Портрет як один із засобів художнього моделювання голодомору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк (2017)
Шевченко В. Ф. - Переосмислення біблійних образів і мотивів у романі-пісні Г. Лютого "Мама-Марія" (2017)
Божко О. С. - Напружено-марковані контексти в художніх творах жанру хорор (2017)
Глобина Л. В. - Семантические процессы в лексико-семантическом поле партитивной лексики (2017)
Голтвяниця Н. Ю. - Структурно-семантичні характеристики французьких терміноодиниць мистецтва ХХІ століття та особливості їх перекладу українською мовою, Серга Н. В. (2017)
Иванченко А. В. - Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе (2017)
Катиш Т. В. - Перекладні термінологічні словники з радіоелектроніки (2017)
Лепетюха А. В. - Розширені синонімічні сполучникові поліпредикативні структури та підрядні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Мацегора И. Л. - Бытийные глаголы с антропоцентрическим значением в региолектах Нижнего Поднепровья (2017)
Машкина Е. Н. - Языковая реализация перцепции коммуникативной ситуации "Подписание договора" и ее отражение в дневниковых записях "Notes sur le japon, la chine et l’inde" (2017)
Мельниченко І. С. - Політичні афективи як знаки вербальної агресії в політичному дискурсі (2017)
Микитів Г. В. - Трихотомія "Символ" – "Архетип" – "Архетипний символ": диференціація та кореляція понять (2017)
Науменко О. В. - Індивідуальний стиль Анатолія Онишка (на матеріалі перекладів поезій Е. А. По) (2017)
Передон Н. О. - Тактики емоційної аргументації в комунікативній поведінці ініціатора примирення (2017)
Рибак К. Б. - Найменування податкової сфери у праслов’янській мові (2017)
Розвод Е. В. - Вербалізація концепту "Sun" у художній літературі (на матеріалі художньої літератури США та Англії) (2017)
Сабліна С. В. - Особливості вживання й правописного відтворення займенників у рукописах Т. Шевченка, Стовбур Л. М. (2017)
Сірик С. В. - Варіативність слова і мовна експресія у мовно-художній системі В. Чабаненка (2017)
Слюсаренко О. В. - Проблема зв’язку загальновживаної лексики зі спеціальною (2017)
Шевчук А. В. - Лексикографічне представлення результатів аудіального сприйняття у текстах дефініцій зоонімів (2017)
Білоусенко П. І. - Системне дослідження гідронімії Дністра. Рецензія на монографію С. Вербича "Гідронімія басейну Дністра" (Луцьк: Терен. 2017. – 544 с.) (2017)
Христіанінова Р. О. - Реченнєві залежності і взаємозалежності. Рецензія на монографію Тетяни Євгенівни Масицької "Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих залежностей" (Луцьк, 2016. – 416 с.) (2017)
Вимоги до оформлення статей "Вісник Запорізького національного університету за фахом "Філологічні науки" (2017)
Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії (2017)
Вихідні дані (2017)
Ігнатенко В. М. - Генезис правового регулювання недоговірних зобов’язань, що виникають з односторонніх правомірних дій (2017)
Надьон В. В. - Загальна характеристика та види суб’єктивного обов’язку в корпоративних правовідносинах (2017)
Янишен В. П. - Особливості реалізації прав споживачів за договором про виконання робіт (надання послуг) (2017)
Кацюба К. В. - Правова природа відносин між непідприємницьким товариством та його учасниками (2017)
Серветник А. Г. - Виконавчий напис нотаріуса: поняття та ознаки (2017)
Шовкопляс Г. М. - Реалізація принципів регулювання ринку цінних паперів міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та їх запровадження в Україні (2017)
Щокіна О. О. - Модельні статути господарських товариств за законодавством України та Великої Британії: порівняльна характеристика (2017)
Вакім В. Е. - Правові форми спеціального режиму інноваційної діяльності (2017)
Клименко А. Л. - Соціальний захист і соціальне забезпечення в умовах євроінтеграції України: окремі аспекти (2017)
Анісімова Г. В. - Деякі теоретико-прикладні аспекти забезпечення права загального природокористування в Україні (2017)
Марценко Н. С. - Теоретико-правове дослідження поняття, сутності та ознак державного управління (2017)
Калантай М. В. - Щодо визначення терміна "митні спори" (2017)
Голіна В. В. - Теоретико-прикладні питання поняття "ціни" злочинності та її обчислення, Брояков С. В. (2017)
Оболенцев В. Ф. - Корупція в системі держави Україна: формалізація проблем на засадах методики системного аналізу (2017)
Ткачова О. В. - Віктимність жінок: проблемні аспекти (2017)
Яремчук В. О. - Залучення групи спеціалістів при розслідуванні злочинів (2017)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення дорожньо-транспортних пригод, вчинених під впливом психоактивних речовин, Шаповалов В. В., Гудзенко А. О., Шаповалова В. О., Осінцева А. О. (2017)
Яковюк І. В. - Проблеми забезпечення безпеки України в контексті політики НАТО щодо Російської Федерації, Трагнюк А. Р. (2017)
Чевичалова Ж. В. - Правові підстави відступу України від окремих зобов’язань, визначених міжнародним пактом про громадянські і політичні права та конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Zulfikar Ardiwardana Wanda - Тhe interpretation of specificity to voting through representative system in the general election of the head of region in Іndonesia (2017)
Дикань В. Л. - Державне регулювання промислового розвитку України, Корінь М. В. (2018)
Александрова Е. Ю. - Оценка развития производительных сил Украины, Сухорукова Т. Г., Шраменко Е. В. (2018)
Козлова А. О. - Актуальність розв’язання в Україні питання недопущення використання туристичних каналів для нелегальної міграції та торгівлі людьми в умовах євроінтеграції (2018)
Компаниец В. В. - Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление (2018)
Мащенко М. А. - Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України, Литвиненко А. В. (2018)
Обруч Г. В. - Проблеми і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Іванюта Б. Л., Журавльов К. В. (2018)
Степаненко Н. О. - Інтеграція України до Європейського союзу: переваги та недоліки, Степаненко В. О. (2018)
Фролова Н. Л. - Світовий досвід державної політики у сфері розвитку малого та середнього бізнесу (2018)
Каличева Н. Є. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок конкурентних стратегій, Груник І. С. (2018)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління виробничим потенціалом залізничного транспорту, Овчиннікова В. О., Юсупова Т. М. (2018)
Устенко М. О. - Логістичні технології як фактор забезпечення якості обслуговування споживачів транспортних послуг, Івашкевич В. С. (2018)
Боровик Ю. Т. - Енергозбереження та енергоефективність як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту, Єлагін Ю. В. (2018)
Бутенко О. П. - Практичні аспекти використання харчових відходів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, Стрельченко Д. О. (2018)
Воловельская И. В. - Исследование факторов, влияющих на поведение потребителей в современных условиях, Маслова В. А. (2018)
Морозова Л. В. - Економічна суть контролінгу процесів формування пакету стратегічних інноваційних рішень підприємства (2018)
Науменко М. О. - Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Остапюк Б. Б. - Особливості конкурентоспроможності залізничного транспорту (2018)
Радіонова Н. Й. - Організаційна структура реалізації моделі управління затратами на підприємстві (2018)
Казакова Н. А. - Застосування кількісних та якісних методів для оцінки ризиків будівельно-інвестиційних проектів, Прав Ю. Г., Марушева О. А., Шолом А. С. (2018)
Назаренко І. Л. - Інноваційний розвиток вагонної дільниці, Корчинська Н. В. (2018)
Уткіна Ю. М. - Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств, Остапюк Б. Я. (2018)
Герасименко В. М. - Місце контролінгу в системі підвищення ефективності менеджменту організації (2018)
Кірдіна О. Г. - Теоретичні аспекти управління проектами в діяльності торговельного підприємства (2018)
Опікунова Н. В. - Ефективні маркетингові інструменти продажу послуг, Тимофєєва О. А. (2018)
Черкашина М. В. - Лідерство як провідне явище сучасного світового середовища (2018)
Чухлата Ж. Г. - Проблеми лідерства в умовах постіндустріальної економіки (2018)
Панченко Н. Г. - Забезпечення соціальної відповідальності у корпоратизованих структурах транспортної галузі (2018)
Полякова О. М. - Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України, Руських А. О. (2018)
Бондаренко О. Г. - Основні положення щодо логістичного забезпечення національної гвардії України, Товма Л. Ф., Нестеренко Р. В., Касім О. Г. (2018)
Кондратенко Д. В. - Необхідність та значення коригуючих коефіцієнтів у страхуванні цивільної відповідальності автовласників, Гудзь А. В. (2018)
Чередниченко О. Ю. - Декриміналізація окремих злочинів, як один із шляхів підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті та забезпечення відшкодування збитків від несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інфраструктури (2018)
Егоров Г. В. - О проектировании судов смешанного река-море плавания с учетом функции перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов (2017)
Егоров Г. В. - "Линейка" служебно-вспомогательных и технических судов нового поколения, Автутов Н. В., Черников Д. В. (2017)
Ефремова Н. В. - Определение характеристик волнения вокруг удлиненных объектов, плавающих без хода в мелководной акватории, Нильва А. Е. (2017)
Коростылёв Л. И. - Оценка усталостной прочности судокорпусных узлов экспериментально-теоретическим методом с учетом нерегулярности нагружения, Литвиненко А. Е. (2017)
Коноплёв А. В. - Сравнительная оперативная оценка долговечности новых и восстановленных деталей, Кононова О. Н., Кибаков А. Г. (2017)
Лукаш Э. П. - Анализ динамических судов смешанного плавания, Партолога М. И. (2017)
Мінаков В. М. - Зміни динамічнихнавантажень у черв'ячній передачі в процесі зношування (2017)
Федорова К. Ю. - Підвищення енергоефективності споруд за рахунок енергозберігаючих заходів (2017)
Кныш А. И. - Оптимизация технической эксплуатации подъемно-транспортных машин на примере портального крана, Беспалова А. В., Дашковская О. П., Файзулина О. А. (2017)
Мінакова С. М. - Світовий досвід використання транспортно-логістичних систем підприємств в умовах глобалізації (2017)
Вишневская О. Д. - Идентификация системы факторов риска в процессе производственной деятельности морских судов (2017)
ЛапкинА. И. - Взаимные расчеты сторон при отфрахтовании судна на условиях тайм-чартера (2017)
Коваленко И. И. - Об одном подходе к построению методики рисков наукоемких предприятий, Чернов С. К., Чернова Л. С. (2017)
Шамов А. В. - Проектно-ориентированное управление виртуальными предприятиями, Смажило Б. В., Котенко Р. В., Кобзарук А. В. (2017)
Piterska V. M. - Modeling of innovation activity of knowledge-based enterprises based on project management methodology (2017)
Адамчук Н. В. - Лекция как интерактивный элемент системы Moodle, Андреевская Г. М. (2017)
Автори збірника (2017)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2017)
Вихідні дані (2017)
Мазнєв Г. Є. - Інноваційний розвиток техніки технологій для аграрного виробництва, Skudlarski J (2018)
Бакуменко В. Д. - Функціональний зміст моделі процесу науково обґрунтованого державного управління, Дудник О. В., Смігунова О. В. (2018)
Зайцев Ю. О. - Маркетингові інструменти в системі управління розвитком підприємств-виробників зерна (2018)
Красноруцький О. О. - Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства рослинницького напрямку, Грищенко В. А. (2018)
Левкіна Р. В. - Соціальна орієнтація мотиваційного механізму суб’єктів аграрного бізнесу, Котко Я. М. (2018)
Маренич Т. Г. - Глобальні принципи управлінського обліку та перспективи їх застосування на вітчизняних підприємствах, Поливана Л. А. (2018)
Нагаев В. М. - Формування дослідницької компетентності майбутніх аграрних менеджерів: дидактичний аспект (2018)
Онегіна В. М. - Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні, Кравченко О. М., Білецький О. С. (2018)
Худолій Л. М. - Місце ринку особового страхування в ринковій системі і його сегментація, Собко І. В. (2018)
Шиян Д. В. - Спеціалізація сільськогосподарського виробництва районів Харківської області, Богданович О. А. (2018)
Антощенкова В. В. - Енергоефективність як критерій інноваційного розвитку та конкурентоспроможності держави, Антощенков Р. В. (2018)
Артеменко О. О. - Удосконалення забезпечення ресурсами підприємств галузі рослинництва, Шабінський О. В. (2018)
Бабан Т. О. - Конкурентні переваги українського зерна при формуванні експортного потенціалу (2018)
Банзекуливахо М. Ж. - Совершенствование стратегии управления материальными запасами на предприятии нефтехимического комплекса (2018)
Батюк Л. А. - Конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії: досвід для України (2018)
Бобловський О. Ю. - Рекреаційний потенціал Харківського регіону, Титаренко В. М. (2018)
Богомолова К. С. - Організаційні механізми удосконалення системи мотивації посадових осіб органів публічного адміністрування, Подольська О. В. (2018)
Голованова Г. Є. - Управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств з урахуванням дії правового поля (2018)
Грідін О. В. - Сутність, місце та сучасне значення ризик-менеджменту в управлінській парадигмі організації, Дудник О. В., Руденко С. В. (2018)
Дудар В. Т. - Інституції і механізми регулювання ринку органічної агропродовольчої продукції (2018)
Єрмолаєва М. В. - Облік грошових коштів та застосування інформаційних технологій, Черненко К. В., Гафіяк А. М. (2018)
Заїка С. О. - Мотивація та стимулювання як чинники забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Колпаченко Н. М. - Вплив публічного управління на суспільний розвиток, Сайчук Ю. А. (2018)
Корсак М. М. - Применение метода Форсайт в прогнозировании социально-экономического развития, Сурдо А. П. (2018)
Крутько М. А. - Напрями активізації розвитку інтеграційних процесів суб’єктів агробізнесу (2018)
Липницька В. В. - Роль соціального чинника в економічному розвитку країн з перехідною економікою, Близнюк З. Г., Григор'єва В. Б. (2018)
Луценко О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку аграрного страхування, Поливана Л. А. (2018)
Малій О. Г. - Аналіз сучасної системи кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні (2018)
Пономарьов О. С. - Інституціональні складові управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб’єктів аграрного бізнесу (2018)
Райтер Н. І. - Аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2018)
Рижикова Н. І. - Механізм формування ринку венчурного інвестування переробних підприємств продовольчої сфери (2018)
Соловей Ю. І. - Формування середовища розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2018)
Ткаченко С. Є. - Проблеми та шляхи інноваційного розвитку українських підприємств в сучасних умовах господарювання (2018)
Шебанова О. О. - Особливості типізації споживачів, отримуючих маркетингову інформацію з Інтернету (2018)
Шепелєв С. С. - Методичні засади змісту та наслідків використання субсидій як інструменту конкурентних переваг і прямої урядової підтримки (2018)
Шибаєва Н. В. - Вплив організаційно-економічного механізму регуляторної політики на розвиток земельних відносин (2018)
Ярова В. В. - Використання методології економічного аналізу у дослідженні циклічної динаміки розвитку цукробурякової галузі, Бабицька О. О., Рудиченко А. С. (2018)
Хвисюк О. М. - Шлях довжиною в 95 років, досягнення, перспективи та надія на їх звершення, Рогожин Б. А., Рожнов О. О. (2018)
Гірка В. Д. - Інтеграція знань у медичній освіті, Краснопольська С. Ю., Юзбашан Р. В., Бердіков І. О., Савенко Б. О. (2018)
Павлій В. В. - Досвід застосування інтерактивних методів для оптимізації навчального процесу іноземних клінічних ординаторів (2018)
Єлоєва З. В. - Роль показників цитокінового профілю в разі респіраторної патології у дітей, зумовленої внутрішньоклітинними збудниками, Матвієнко С. О. (2018)
Чернуский В. Г. - Влияние пентоксифиллина (трентала) на продукцию цитокинов сенсибилизированными Т-лимфоцитами при бронхиальной астме у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Носова Е. М., Попова А. Н. (2018)
Серіков К. В. - Зміни показників енергоструктурного статусу в пацієнтів із геморагічним інсультом (2018)
Олійник Г. А. - Прогнозування результатів аутодермопластики опікових ран у хворих із глибокими опіками, Грязін О. Є., Тимченко О. К., Кремень В. О., Дворцевий В. В. (2018)
Коломаченко В. І. - Вплив анестезії на вираженість болю в стані спокою після первинного ендопротезування кульшового суглоба (2018)
Багмут І. Ю. - Закономірності порушення енергозабезпечення як механізм ушкодження клітин у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Граматюк С. М. (2018)
Любченко А. В. - Применение синтетического остеопластического материала "Клипдент ПЛ" при проведении непосредственной дентальной имплантации при включенных дефектах на верхней челюсти, Кравцов Н. С. (2018)
Сухіна О. М. - Прогностичне значення динаміки сироваткових рівнів пухлиноасоційованого маркера НЕ - 4 у хворих на рак яєчників, Немальцова К. В., Сухін В. С. (2018)
Хвисюк М. А. - Изменение уровней биомаркеров воспаления в плазме больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от данных коронароангиографии (2018)
Бойцова О. Н. - Тотальная внутривенная анестезия и периоперационное обеспечение у пациентов с дисфункцией энергоструктурного статуса (2018)
Строєнко К. С. - Вплив 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату на рівень С-реактивного білка крові в пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та когнітивними порушеннями (2018)
Козидубова В. М. - Психосоматические расстройства в практике семейной медицины, Долуда С. М., Гончаров В. Е., Барычева Э. Н., Гурницкий А. В., Шейнина Т. Л., Корж А. В. (2018)
Тамм Т. І. - Профілактика ускладнень варикозної хвороби нижніх кінцівок у практиці сімейного лікаря, Решетняк О. М., Захарчук А. П. (2018)
Воропай А. Ю. - Значение биопсии в диагностике рака простаты (2018)
Patalon M. - Interreligious dialogue as the pedagogical respond to the migrant crisis, Dabrowski S. (2017)
Удовиченко І. - Організація освітньої діяльності учнів страшної школи за допомогою навчальних програм з географії (2017)
Цина В. - Формування громадянської зрілості старшокласників засобами інноваційних педагогічних технологій (2017)
Білан Ю. - Ігрові моменти на заняттях з іноземної мови (2017)
Абакумова В. - Методика роботи зі структурно-логічними схемами у процесі вивчення історичних дисциплін в умовах педагогічного закладу вищої освіти (2017)
Стельніков В. - Професійна підготовка вчителів засобами сучасних технологій навчання (2017)
Цина А. - Особливості організації засвоєння знань, умінь і навичок при різних типах педагогічної взаємодії студентів і викладачів у професійній підготовці (2017)
Жалій Р. - Формування здоров'язберігаючої культури студентської молоді в умовах сучасного закладу вищої освіти (2017)
Степаненко С. - Етичний вимір педагогічних комунікацій, Степаненко Н. (2017)
Жалій Т. - Теоретико-методичні засади формування правової культури сучасної молоді в умовах вищого закладу освіти (2017)
Гельжинська Т. - Аналіз стану готовності майбутніх педагогів трудового навчання до засвоєння норм організаційної компетентності (2017)
Момот О. - Принципи виховання особистості майбутнього вчителя в здоров'я - збережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Любарець В. - Соціокультурна компетентність як необхідна складова в екскурсійній діяльності майбутнього фахівця сфери туризму (2017)
Семеновська Л. - Засадничі аспекти просвітницько-виховної діяльності земств Полтавської губернії (друга половина XIX- початок XX століття), Кікто С. (2017)
Фазан В. - Розвиток університетської педагогічної освіти у Греції (2017)
Ільченко О. - Історико-педагогічна оцінка досвіду жіночої благодійності в освіті Україні (2017)
Мокляк В. - Автономія університету як необхідна умова реалізації академічних свобод (2017)
Петренко Л. - Інтеграція ідей представників зарубіжної педагогіки у творчій спадщині Григорія Ващенка (2017)
Єпіхіна М. - Формування етнопедагогічних традицій у східноукраїнському регіоні в 60-90 рр. XX століття: об'єктивні і суб'єктивні чинники (2017)
Стрижак Ю. - Вивчення іноземних мов у гімназіях Полтавської губернії кінця XIX - початку XX століть (2017)
Козинець О. - Прийняття рішень як елемент механізму управління розвитком шкіл передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ ст. (2017)
Чуприна К. - Навчально-виховна діяльність жіночих освітніх закладів Полтавської губернії (XIX - початку XX cт.) (2017)
Шевчук М. - Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського інституту народної освіти в часи НЕПУ 1921-1928 рр. (2017)
Хроніка (2017)
Наші автори (2017)
Лысенко Н. А. - Структура и свойства образцов, полученных методом высокоскоростной направленной кристаллизации из жаропрочного сплава CMSX-4PLUS, Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Бєліков С. Б. - Оцінка експлуатаційної надійності теплозахисних ущільнювальних покриттів деталей газотурбінних двигунів, Грешта В .Л., Ткач Д. В., Сотніков Є. Г., Леховіцер З. В., Климов О. В. (2017)
Ефременко Б. В. - Влияние микроструктуры на абразивно-эрозионную стойкость высокоуглеродистой хромо-никелевой наплавки, Белик А. Г. (2017)
Зурнаджи В. И. - Влияние мартенсита на кинетику бейнитного превращения в сталях 60С2ХФА и 55С3Г2ХФМБА, Ефременко В. Г., Брыков М. Н., Джеренова А. В. (2017)
Нетребко В. В. - Особенности гидроабразивного изнашивания высокохромистых чугунов (2017)
Бєліков С. Б. - Композиційні матеріали в авіабудуванні (oгляд), Волчок І. П., Мітяєв О. А., Плескач В. М., Савченко В. О. (2017)
Міщенко В. Г. - Поверхневе зміцнення хромистих мартенситно-феритних сталей типу 04...08Х18ч, Булах О. І., Меняйло В. І. (2017)
Нарівський О. Е. - Особливості селективного розчинення металів у метастабільних і стабільних пітингах сплаву 06ХН28МДТ у модельних оборотних водах (2017)
Буря А. И. - Оптимизация параметров переработки органопластиков на основе фенолформальдегидной смолы, Ли Ю., Калиниченко С. В., Ерёмина Е. А., Липко Е. А., Михайлова О. И. (2017)
Чабак Ю. Г. - Використання металокерамічного твердого сплаву для імпульсно-плазмового нанесення зносостійких покриттів (2017)
Пономаренко А. М. - Технологія зміцнення деталей машин покриттями, синтезованими з газової фази, Хандюк М. В. (2017)
Скідін І. Е. - Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС, Саітгареєв Л. Н., Ткач В. В., Калінін Ф. Т., Жбанова Е. Н. (2017)
Малинов Л. С. - Способы повышения свойств стали 10Г2ФБ, обеспечивающие ее применение по новому назначению и энергосбережение, Бурова Д. В., Малышева И. Е. (2017)
Малинов Л. С. - Влияние нагрева в межкритическом или подкритическом интервалах температур перед окончательной термообработкой на свойства конструкционных сталей (2017)
Cheiliakh Ya. A. - The effect of carburizing and heat treatment on the increase mechanical properties of cost-saving wear-resistant FE-CR-MN deposited metal, Cheiliakh A. P. (2017)
Зеленина Е. А. - Определение разрушающих термонапряжений цилиндрического плазменного покрытия, Лоскутов С. В., Ершов А. В., Шевченко В. Г. (2017)
Лебедев В. А. - Определение объёма переносимой капли электродного металла в условиях колебаний ванны и электрода при дуговой механизированной сварке (2017)
Лебедев В. А. - Гипотеза формирования структуры наплавленного металла при наплавке на основе применения прогностического алгоритма управления скоростью подачи электродной проволоки, Новиков С.В. (2017)
Мартовицький Л. М. - Розширення функціональності промислових роботів, Сочава А. І., Глушко В. І., Шаніна З. М., Клименко Г. В., Фролов Р. О. (2017)
Беликов С. Б. - Особенности концевого фрезерования сложнопрофильных тонкостенных деталей, Гермашев А. И., Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. (2017)
Berezin A. - The application of novel coupling method for detection of micro vesicles: the role of the advanced bright-field light optical polarization microscopy, Mokhnach R. (2017)
Плескач В. М. - Сучасні технології у порошковій металургії. досягнення і перспективи (2017)
Ольшанецкий В. Е. - Об оценке надежности ортогональных планов при моделировании функциональных зависимостей (2017)
Нова епоха в історії фахового збірника (2017)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2017)
Князькова Л. М. - Юридична клініка як інноваційний напрямок розвитку правової освіти в Україні (2017)
Куракін О. М. - Категорія "функція держави" в сучасній вітчизняній юридичній науці (2017)
Пашутін В. В. - Правове регулювання – вид юридичної діяльності (2017)
Данилевська Ю. О. - Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в цивільному процесі, Данилевський А. О. (2017)
Назимко О. В. - Універсальні соціально-трудові права представників корінних народів за змістом норм міжнародного трудового права та міжнародних декларативно-рекомендаційних положень (2017)
Mishchuk M. O. - Prospects for the development of social partnership in the field of labor law of Ukraine (2017)
Тіхонова М. А. - Субʼєкти правовідносин, що складаються у сфері фізичної культури і спорту (2017)
Буга В. В. - Новели у відшкодуванні збитків у результаті дорожньо-транспортної пригоди, Буга Г. С. (2017)
Вітвіцький С. С. - Формування громадянського суспільства в умовах розвиненого громадського контролю (2017)
Світлична Ю. О. - Програми соціально-економічного розвитку харківської області в дії (2017)
Пітух Ю. Ю. - Шляхи удосконалення медичного забезпечення безпеки дорожнього руху (2017)
Червінчук А. В. - Юридичні принципи та правові презумпції адміністративної відповідальності за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі (2017)
Бесчастний В. М. - Форми наукового забезпечення протидії злочинності (2017)
Вознюк А. А. - Осудність як ознака суб’єктів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 2583, 260 КК України (2017)
Войтюк Р. В. - Актуальні питання підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України (2017)
Конончук А. О. - Об’єкти злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (2017)
Назимко Є. С. - Вплив міжнародних та європейських стандартів покарання неповнолітніх на функціонування моделей кримінального правосуддя для неповнолітніх, Лосич С. В. (2017)
Пилипенко Д. А. - К вопросу о возможности преследования отдельных категорий лиц по уголовным делам частного обвинения в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь, Самко А. В. (2017)
Пилипенко Є. О. - Потерпілий у складі залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) (2017)
Тітуніна К. В. - Боротьба Національної поліції з корупцією в Україні, Кіріленко Ф. О. (2017)
Жидков В. Л. - Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України (2017)
Обозна О. О. - Окремі аспекти нормативного регулювання імунітету Президента України (2017)
Когут О. О. - Обґрунтування розробки програми тренінгу з розвитку стресостійкості для працівників правоохоронної системи, Азаренков О. Г. (2017)
Лопатинська І. С. - Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2018)
Никонов В. В. - Уважаемые коллеги! (2018)
Бондар М. В. - Гіпертермічні синдроми: етіологія, патогенез, діагностика та інтенсивна терапія, Пилипенко М. М., Овсієнко Т. В., Невмержицький І. М. (2018)
Волкова Ю. В. - Роль Колистина в лечении нозокомиальной инфекции у пациентов ОИТ различного профиля (2018)
Галушко О. А. - Дискусійні питання застосування манітолу у хворих на гострий інсульт (огляд літератури й власний досвід), Богдан А. М. (2018)
Галушко О. А. - Корекція порушень обміну натрію в пацієнтів відділень інтенсивної терапії: старі методи і сучасні підходи, Болюк М. В. (2018)
Недашківський С. М. - Невидимі ризики: що ми знаємо про них? (2018)
Марков Ю. І. - Філософські проблеми сучасної анестезіології, Пустовіт С. В. (2018)
Лісний І. І. - Вплив L-орнітину-L-аспартату на деякі показники функції печінки в пацієнтів після резекції печінки, Лазарєва О. А., Онищенко А. К., Закальська Х. А., Катриченко М. О., Бурлака А. А. (2018)
Галушко О. А. - Гіпофосфатемія у хворих на гострий інсульт на тлі цукрового діабету: діагностика та лікування, Болюк М. В. (2018)
Кучинська І. А. - Ключові аспекти діагностики і седації пацієнтів із гострим алкогольним психозом у відділенні інтенсивної терапії, Бондар М. В., Стребко А. В., Конопленко Л. С. (2018)
Дзюба Д. О. - Контроль гемодинаміки у пацієнтів із супутньою гіпертонічною хворобою під час кліпування аневризм головного мозку, Мельник О. Ф., Яворський Ф. А. (2018)
Лоскутов О. А. - Особенности интраоперационной регуляции артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией, Колесников В. Г., Шабанов Д. В., Дружина А. Н. (2018)
Лоскутов О. А. - Перший досвід використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при операціях аортокоронарного шунтування, Данчина Т. А., Колесников В. Г., Дружина О. М., Коротчук Н. В., Бугай О. О. (2018)
Лоскутов О. А. - Десятирічна еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності у відділеннях інтенсивної терапії загального профілю м. Києва, Бондар М. В., Овсієнко Т. В. (2018)
Бишовець С. М. - Пневмоперитонеум для лапароскопії під регіонарною анестезією: закис азоту vs діоксид вуглецю (2018)
Курділь Н. В. - Про необхідність адаптації до європейських стандартів освітніх і кваліфікаційних вимог за спеціальністю "токсикологія" в Україні (2018)
Андрющенко В. В. - Структура ускладнень, причини летальності та клініко-морфологічні паралелі при гострих отруєннях метадону гідрохлоридом, Калиш М. М., Курділь Н. В. (2018)
Льовкін О. А. - Симуляційне навчання з надання екстреної медичної допомоги, Перцов В. І. (2018)
Марков Ю. І. - Аспекти анестезіологічного забезпечення хірургічного лікування пацієнтів старших вікових груп (2018)
Марков Ю. І. - 100-річний ювілей доцента В.П. Жалка-Титаренка (2018)
Савчак Я. О. - ЕКГ-діагностика: від Ейнтховена до сучасного серцевого моніторингу, Дзюба Д. О., Лоскутов О. А. (2018)
Абанто Х. Э. - Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны (2018)
Вітальне слово ректора (2017)
Науковий склад Донецького юридичного інституту (2017)
Загальна сума наукових балів кафедр та інших підрозділів інституту за 2017 рік (2017)
Наукові заходи, проведені Донецьким юридичним інститутом у 2017 році (2017)
Монографії (2017)
Підручники, посібники та рекомендації (2017)
Працівники інституту, які захистили дисертації в 2017 році (2017)
Науковці інституту (2017)
Напрями наукових досліджень та кафедральних наукових тем Донецького юридичного інституту МВС України (2017)
Наукове товариство Донецького юридичного інституту МВС України (2017)
Барановський О. В. - Нормативно-правове забезпечення створення, організації та діяльності міліції суверенної України (історико-правові аспекти) (2017)
Зозуля Є. В. - Політико-правові ідеї реформації щодо прав і свобод людини, громадянського суспільства в контексті цивілізаційного вибору України (до 500-ї річниці початку реформації в Європі) (2017)
Марущак Н. В. - Щодо питання нормативного визначення об’єкта права на повагу до гідності (2017)
Марущак О. А. - Теоретико-правове дослідження поняття та сутності державного суверенітету, Бабич Д. С. (2017)
Розум С. Ю. - Суспільно-політичні та соціально-економічні фактори виникнення і формування організованої злочинності в Україні (історико-правові аспекти) (2017)
Макаренко О. Ю. - Правові проблеми протидії незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного значення (на прикладі аналізу розгляду Криворізьким районним судом кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 240 КК України), Макаренко Н. А. (2017)
Тіхонова М. А. - Можливість відшкодування шкоди, завданої спортсмену-професіоналу у звʼязку з неправильно винесеним рішенням щодо нього за використання допінгу (2017)
Пономаренко О. О. - Становлення та розвиток правового регулювання відносин у сфері заповідання за часів УНР та УССР (2017)
Гаврилін В. О. - Професійний спорт: проблеми визначення та законодавчого регулювання, Мердов С. П., Білобров В. М. (2017)
Головков О. М. - Актуальні питання реалізації звіту дільничних офіцерів поліції (2017)
Лопатін С. В. - Особливості розвитку правового статусу учасників дорожнього руху в Україні за часи її незалежності (2017)
Мердова О. М. - Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 174 КУпАП (2017)
Наджафгулиев Рафиг Ислам оглы - Проблемы новейших религиозных течений и административно-правовое регулирование противодействия религиозному экстремизму в Азербайджанской Республике (2017)
Шульга М. В. - Курсант як суб’єкт адміністративно-правових відносин (2017)
Джужа А. О. - Інтеракція (взаємодія) між злочинцем і жертвою злочину (2017)
Назимко Є. С. - Заходи кримінально-правового характеру, пов’язані із позбавленням волі неповнолітніх, у доктрині кримінального права України, Обод А. В. (2017)
Пилипенко Д. О. - Щодо системи принципів кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань (2017)
Черевко К. О. - Щодо питання потерпілого від незаконного проведення аборту, Авдєєв О. О. (2017)
Городецька М. С. - Визначення предмета відання слідчого судді при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (2017)
Грига М. А. - Судові експертизи, що проводяться під час розслідування дорожньо-транспортних пригод, Осетрова О. С. (2017)
Негрич Н. М. - Аналіз обстановки вчинення завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2017)
Шульга А. О. - Участь сторін у доказуванні: морально-правовий аспект (2017)
Якубель М. М. - Проблемные аспекты начала производства по уголовным делам о применении принудительных мер безопасности и лечения (на примере Республики Беларусь и Украины) (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2017)
Вихідні дані (2017)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2017)
References on the articles (2017)
Швець Д. В. - Гарантії професійної діяльності поліцейських (2017)
Бурдін М. Ю. - Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449 – 1783 рр.) (2017)
Греченко В. В. - Розробка професором І. М. Собестіанським (друга половина ХІХ ст.) питання про кругову поруку в Київській Русі (2017)
Дьякова О. О. - Окремі причини правового нігілізму у правозастосовній діяльності Національної поліції України (2017)
Копча В. В. - Порівняльно-правовий метод дослідження: нова роль в умовах глобалізації, Лемак В. В. (2017)
Палагицька Г. С. - Правова природа загального виборчого права та його роль у становленні демократії в державі (2017)
Фельцан І. Ю. - Кадровий склад адвокатури на Закарпатті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття (2017)
Вінцук В. В. - Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Цебинога О. Ю. (2017)
Гладкова Є. О. - Міжнародне співробітництво у протидії наркозлочинності (2017)
Головко Б. Ю. - Структура кримінального провадження та її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу закінчення досудового розслідування) (2017)
Голубош В. В. - Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої (2017)
Дзюба А. Ю. - До питання про загальносоціальні заходи запобігання злочинності неповнолітніх як один із напрямів кримінологічної політики ФРН (2017)
Левченко К. Б. - До проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, Легенька М. М. (2017)
Мозоль С. А. - Міжнародно-правовий аспект забезпечення кримінологічної безпеки (2017)
Нізовцев Ю. Ю. - Окремі питання упорядкування понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки (2017)
Фоміна Т. Г. - Інститут запобіжних заходів: ретроспективний аналіз та перспективи реформування (2017)
Бугайчук К. Л. - Співвідношення публічного адміністрування з іншими управлінськими категоріями (2017)
Василенко В. М. - Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України, Дорошенко В. А. (2017)
Дем’янчук В. А. - Організаційні засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні (2017)
Клочко І. О. - Характеристика форм діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського