Demkovych Demkovych - Humoral immune reactivity disorders in experimental parodontitis and their correction by flavonol, Bondarenko Yu., Hasiuk P. (2017)
Довгань І. М. - Активність антиоксидантних ферментів у сідничному нерві щурів за умов моделювання геморагічного інсульту, Мельник Н. О., Лабунець І. Ф., Утко Н. А., Савосько С. І. (2017)
Zhurakivska O. Ya. - Morphological and functional changes of masticatory muscle neuromuscular junctions in the later periods of streptozotocin diabetes mellitus course, Grad A. O., Popel S. L., Zaiats I. T., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I., Dzetsiuk T.I. (2017)
Зіненко Д. Ю. - Ультраструктрні зміни гемомікроциркуляції та паренхіми підшлункової залози при розвитку експериментального гострого панкреатиту у щурів, Твердохліб І. В. (2017)
Лахтадир Т. В. - Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів у пізні терміни після опікової травми шкіри за умов інфузії HAES-LX-5% (2017)
Лихацький П. Г. - Застосування мілдронату за умов окиснювального стресу у щурів, уражених натрію нітритом, на тлі інтоксикації тютюновим димом, Фіра Л. С. (2017)
Лісничук Н. Є. - Зміни органометричних показників селезінки білих щурів за умов індукованого онкогенезу в динаміці експерименту, Андрійчук І. Я., Сорока Ю. В. (2017)
Moyseyenko N. N. - The role of neurohumoral dysfunction in pathogenesis of the traumatic optic neuropathy (2017)
Підвальна У. Є. - Морфологічні зміни судинної оболонки очного яблука за умов тривалого впливу наркотичних анальгетиків, Джура О. Р., Матешук-Вацеба Л. Р. (2017)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ белого вещества мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2017)
Сулаева О. Н. - Получение богатой тромбоцитами плазмы: мифы и реальность (2017)
Шевчук Т. І. - Зміна морфометричних характеристик судин серця при експериментальній дисліпопротеїдемії, Піскун Р. П., Васенко Т. Б. (2017)
Tsymbaliuk V. I. - Development of walking track device for functional recovery analysis after experimental sciatic nerve injury, Petriv T. I., Molotkovets V. Y., Vasyliev R. G., Tatarchuk M. M., Burkush I. I. (2017)
Орлова Л. Д. - Лучний компонент флори в парках м. Полтава (2017)
Андреюк Н. Л. - Вплив спортивного тренування на стійкість вестибулярного апарату людини (2017)
Єрошенко Г. А. - Токсичний вплив етанолу на слизові оболонки, Шевченко К. В., Казакова К. С. (2017)
Nebesna Z. M. - Morphological bases of structural organization of red bone marrow for experimental studies (2017)
Передерий Н. А. - Функциональность микробиоты при патологии (2017)
Popadynets’ O. G. - Medical and social problem of hematologic diseases of ukrainian population (2017)
Сулаева О. Н. - Половые различия регуляции метаболизма и развития ожирения, Белемец Н. И. (2017)
Гуцол М. І. - Методика викладання латинської та іноземної мов, в умовах кредитно-модульної системи у вищих медичних навчальних закладах України (2017)
Hryshko Yu. M. - The use of group forms of training at pathophysiology classes with foreign students (2017)
Капустянська А. А. - Форми навчання у сучасних вищих медичних школах, Моісєєва Н. В., Вахненко А. В., Рум’янцева М. О., Островська Г. Ю. (2017)
Почерняєва В. Ф. - Ядерна медицина – сучасні аспекти вивчення предмету, Васько Л. М., Жукова Т. О. (2017)
Скибинская Т. Р. - Гистология. Труднее ли ее учить сегодня?, Сокуренко Л. М., Шобат Л. Б., Чайковский Ю. Б. (2017)
Новорічне вітання директора Державної установи "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України" професора А. В. Іпатова (2017)
Іпатов А. В. - Застосування міжнародної класифікації функціонування (МКФ) при оцінці обмеження життєдіяльності інвалідів унаслідок цукрового діабету 2 типу, Паніна С. С., Саніна Н. А., Гондуленко Н. О. (2017)
Дроздова І. В. - Інвалідність дітей та молодих осіб в Україні, Щудро С. А., Яковенко Н. О., Маландій О. С. (2017)
Тарасенко О. Н. - Анализ инвалидности вследствие позвоночно-спиномозговых травм в Украине за 2016 год, Столбов М. Ю. (2017)
Дроздова І. В. - Особистість молодих людей з інвалідністю у контексті Я-концепції, Храмцова В. В., Гончар Ю. О., Колганов І. А. (2017)
Дроздова І. В. - Поширеність хвороб і первинна інвалідність осіб молодого віку в Україні, Щудро C. A., Храмцова В. В., Гончар Ю. О. (2017)
Лепський В. В. - Медико-соціальна експертиза учасників АТО в Черкаській області: контроль оформлення документів, Борисова І. С., Макаренко С. В. (2017)
Бондарь В. П. - Психологічна допомога та соціальна адаптація військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, Ганжук І. І. (2017)
Тарасенко О. М. - Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із травматичним ураженням периферичних нервів, Гайдук О. А. (2017)
Кузьміна Л. В. - Застосування фізичних факторів та їхній вплив на організм під час відновного лікування хворих та інвалідів, Чернігівська С. А., Бакурідзе-Маніна В. Б., Канюка Є. В. (2017)
Іпатов А. В. - Види юридичної відповідальності медичних працівників і основні принципи відшкодування шкоди, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2017)
Ипатов А. В. - Участие сотрудников ГУ "Украинский НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины" в международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования Республиканского научно-практического Центра медицинской экспертизы и реабилитации (РНПЦ МЭиР), г. Минск, Кузьмина Л. В., Маметьев А. А. (2017)
Іпатов А. В. - Участь співробітників ДУ "УКР ДЕРЖ НДІМСПI МОЗ УКРАЇНИ" в міжнародній науково-практичній конференції "Філософсько-гуманітарні читання. Духовність та милосердя в сучасній медичній практиці" з нагоди 140-річчя від дня народження В. Ф. Войно-Ясенецького (святого Луки, архієпископа Кримського та Севастопольського), Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Кузьміна Л. В., Маметьєв А. О. (2017)
Тарасенко О. М. - 3-та школа з клінічної нейрофізіології м. Київ, Різник К. В. (2017)
Антонова О. Г - Концерт для скрипки з оркестром Дьордя Лігеті: діалог із жанровою традицією (2017)
Снітко Я. О. - Постлюдія до життя у Струнному квартеті № 3 ор. 94 Бенджаміна Бріттена (2017)
Єфіменко А. Г. - Інтертекстуальність "Леді Макбет Мценського повіту" Дмитра Шостаковича (за матеріалами сучасних досліджень (2017)
Манокіна Г. В. - Олег Кива та Єлена Фірсова: два погляди на один вірш Осипа Мандельштама (2017)
Логвін М. О. - Жанрові ознаки реквієму у Скрипковому концерті "Пам"яті ангела" Альбана Берга (2017)
Савайтан О. Г. - Фортепіанний концерт Макса Регера: трактування жанру в історико-художньому контексті (2017)
Загладько А. О. - Антон Рубінштейн VS Ніколай Рубінштейн: київські сторінки діяльності (2017)
Остроухова Н. В. - Репертуарні засади творчості Миколи Милославського (2017)
Бабушка Л. Д. - Ескапізм як принцип культуротворчості: робінзонада постмодерного Festive (2017)
Пахомова Є. Г. - Синтез і синестезія у творчості українських композиторів другої половиини ХХ-початку ХХІ століття (2017)
Марущак М. Б. - Богослужбові тексти в духовних творах Порфирія Демуцького ("Літургія" для мішаного хору) (2017)
Походзей П. І. - Оперне мистецтво і проблеми виховання фахівців для оперного театру в Оперній студії Національної музичної акакдемії України імені П. І. Чайковського (2017)
Вовк Р. А. - Фестивалі, конкурси... (2017)
Федоткин С. Н. - Расчет энергий состояний атомов в приближении Томаса - Ферми (2017)
Бабенко В. А. - Об оценке масс двух легчайших кварков, Петров Н. М. (2017)
Омельченко С. А. - Применение метода временных резонансов для анализа инклюзивных спектров в высокоэнергетических ядерных реакциях, Ольховский В. С. (2017)
Рудчик A. Т. - Реакція 7Li(15N, 14C)8Be та взаємодія ядер 13, 14C + 8Be, Рудчик А. А., Муравинець Л. М., Кемпер К. В., Русек К., Кощий Є. І., Пясецкі Е., Трчіньска A., Пірнак В. М., Понкратенко О. А. (2017)
Атті Д. - Розробка, уведення в експлуатацію та перші вимірювання на спектрометрі LEETECH, Барсук С., Безшийко О., Бурмістров Л., Чаус А., Кола П., Федорчук О., Голінка-Безшийко Л., Каденко І., Крилов В.М. (2017)
Бабенко В. А. - Изучение возможности возникновения, развития и свойств самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в топливосодержащих массах объекта "Укрытие", Павлович В. Н. (2017)
Хотяїнцев В. М. - Розрахунок параметрів стаціонарної хвилі ядерних поділів Монте-Карло кодом Serpent, Гулік В. І., Хотяїнцева О. М., Аксьонов А. В., Павлович В. М. (2017)
Abojassim Ali Abid - Estimation of the excess lifetime cancer risk from radon exposure in some buildings of Kufa Technical Institute, Iraq, MraityHussien Abid Ali, Husain Afnan A., Wood Mike. (2017)
Грицай О. О. - Визначення повного нейтронного перерізу натурального гафнію на фільтрованому пучку нейтронів з енергією 2 кеВ, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2017)
Содержание (2017)
Vyrva O. E. - Conceptual strategy for pelvic resections in tumor patients, Malyk R. V., Golovina Y. O. (2017)
Жук П. М. - Результати хірургічного лікування хворих старшої вікової групи з черезвертлюговими та міжвертлюговими переломами стегнової кістки, Каяфа А. М. (2017)
Страфун С. С. - Ефективність операції видалення човноподібної кістки зі середньозап’ястковим (чотирикутним) артродезом у хворих із деформівним артрозом кистьового суглоба, Тимошенко С. В., Лєсков В. Г. (2017)
Климовицкий Р. В. - Усовершенствованная методика клинической оценки функциональной активности мышц тазового пояса, отвечающих за сохранение постурального баланса, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2017)
Лизогуб К. І. - Застосування сучасних режимів інтраопераційної рідинної ресусцитації в ортопедичній онкології, Курсов С. В., Лизогуб М. В. (2017)
Красноперов С. Н. - Роль ортезирования при повреждении передней крестообразной связки, Головаха М. Л., Диденко И. В., Масленников С. О. (2017)
Попсуйшапка К. О. - Клініко-експериментальні кореляції розвитку залишкової деформації хребта за умов вибухових переломів грудопоперекового відділу, Карпінський М. Ю., Попов А. І., Субота І. А., Тесленко С. О. (2017)
Науменко Л. Ю. - Загоювання важких поліструктурних ран за умов застосування вакуум-терапії, Горегляд О. М., Маметьєв А. О., Костриця К. Ю., Доманський А. М. (2017)
Бець І. Г. - Гнійно-септичні ускладнення хірургічного лікування метаепіфізарних переломів довгих кісток, Логвін А. В., Малясов О. Г. (2017)
Шимон В. М. - Динаміка біохімічних маркерів сироватки крові та сечі після застосування лазеротерапії у хворих на посттравматичний остеомієліт із ендемічних районів із дефіцитом йоду, Кубаш В. І., Шимон М. В., Стойка В. В. (2017)
Вернигородський С. В. - Регенерація повношарових дефектів хряща в експериментальній моделі під впливом збагаченої тромбоцитами плазми, Фіщенко В. О., Рибінський М. В. (2017)
Корольков О. І. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі стопи в разі плоско-вальгусної деформації (повідомлення 1), Рахман П. М., Карпінський М. Ю., Шишка І. В., Яресько О. В. (2017)
Зоя Михайлівна Мітелева (2017)
Вера Анатольевна Колесниченко (2017)
Геннадий Харлампиевич Грунтовский (2017)
Бойко И. В. - Эндопротезирование головки лучевой кости (обзор литературы), Щербаков Д. Е., Макаров В. Б., Лазаренко Г. О. (2017)
Радченко В. А. - Межпозвонковый диск: дегенерация, этапы формирования грыжи и молекулярный профиль (обзор литературы), Пионтковский В. К., Костерин С. Б., Дедух Н. В. (2017)
Бондаренко С. Є. - Остеоінтеграція з імплантатом і чинники ризику її порушень (огляд літератури) (2017)
Лоскутов О. А. - Проблемные вопросы выбора ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных диспластическим коксартрозом (обзор литературы) (2017)
Лоскутов А. Е. - Итоги конгресса ортопедов-травматологов Германии (DKOU 2017) (2017)
Корольков О. І. - Науково-практична конференція, присвячена 110-й річниці заснування ДУ "ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України" та міжнародний навчальний курс "Первинне і ревізійне ендопротезування кульшового та колінного суглобів", Бондаренко С. Є., Голубєва І. В., Нікольченко О. А. (2017)
Отчеты (2017)
Інформація про зʼїзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2018 році (2017)
Указатель статей, опубликованных в 2017 году (2017)
Сахарчук Р. - Основні текстові різновиди жанру многоліття (2017)
Товкайло Я. - Пастівницька традиція як середовище функціонування сопілкової музики українців (2017)
Кузьмінський І. - Руські придворні музиканти польського короля Владислава І Яґайла та Великих князів Литовських (2017)
Граб У. - Українськість як константа виконавського стилю "Візантійського хору" Мирослава Антоновича (2017)
Тулянцев А. - Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка:до 100-ліття творчого шляху (2017)
Кузик В. - Борис Лятошинський та Левко Ревуцький: історія взаємин (2017)
Kovalenko Y. - Honoured Artist of Ukraine Mykola Mikheyev: Creative Individuality and Transmission of Experience in the Ballet Art (2017)
Нікітюк О. - Диригентський простір хормейстера (до 70-річного ювілею Євгена Савчука) (2017)
Фільц Б. - Багатогранний мистецький внесок хорового диригента Степана Стельмащука (2017)
Яковчук Н. - Культуротворчі аспекти камерно-інструментального ансамблю в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ століття (основні тенденції виконавства) (2017)
Березуцька М. - Хоровий цикл "Пори року" Валентини Мартинюк у репертуарі ансамблю бандуристів "Чарівниці" (2017)
Дем’яненко С. - Театральний фестиваль "Золотий лев" (шлях до європейської інтеграції) (2017)
Німилович О. - Самобутнє художнє явище народної творчості – яворівські іграшки в мистецькому доробку Богдани Фільц (до 85-річчя композиторки) (2017)
Супрун-Яремко Н. - Рец.: Жеплинський Б., Ковальчук Д., Ковальчук М., Дідушко Д. Дударі. – Львів : РАСТР-7, 2017. – 110 с., іл. (2017)
Азарова А. - Рец.: Кавунник О. Музичне середовище Ніжина в контексті національних культуротворчих процесів ХІХ – початку ХХІ століть : монографія / Олена Кавунник. – Київ : НАН України, 2016. – 328 с. (2017)
Про авторів (2017)
До 75-річчя академіка НАН України Бориса Буркинського (2017)
Асоціативна політекономія жовтня (2017)
Виступ Президента на засіданні Ради регіонального розвитку (2017)
Рада регіонального розвитку (2017)
Мазоренко О. - Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС, Серпухов М. (2017)
Волошан І. - Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку (2017)
Морозов О. - Деякі особливі елементи теорій менеджменту щодо управління соціально-економічними системами за правилами "спільних цілей", Шевченко М. (2017)
Наша історія (2017)
Бушуєв С. Д. - Формалізація методу врахування ціннісних мемів у портфелях розвитку організацій та ІКТ-інструменти його реалізації, Молоканова В. М. (2017)
Cтрижак О. Є. - STEM-освіта: основні дефініції, Сліпухіна І. А., Полісун Н. І., Чернецький І. С. (2017)
Биков В. Ю. - Ефективність навчання з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів у початковій школі, Литвинова С. Г., Мельник О. М. (2017)
Гарна С. Ю. - Організація уроку зарубіжної літератури в системі дистанційного навчання школярів (2017)
Лобода С. М. - Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії, Денисенко С. М. (2017)
Осадча К. П. - Добір засобів тривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук, Чемерис Г. Ю. (2017)
Бескорса О. С. - Система Moodle як засіб організації змішаного навчання практичної фонетики німецької мови (2017)
Glazunova O. G. - Е-environment based on Microsoft SharePoint for the organization of group project work of students at higher education institutions, Kuzminska O. G., Voloshyna T. V., Sayapina T. P., Korolchuk V. I. (2017)
Єщенко М. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу формування фахової компетентності майбутніх менеджерів і економістів у процесі навчання правознавства (2017)
Koretska V. O. - Use of Moodle-based informational technologies for test tasks analysis, Shlianchak S. O. (2017)
Marcial D. E. - Success level of a hybrid training in teacher education: experiences in a developing country, Habalo D. P. (2017)
Perig A. V. - Application of JModelica.org to teaching the fundamentals of dynamics of Foucault pendulum-like guided systems to engineering students, Kostikov A. A., Skyrtach V. M., Lozun R. R., Stadnik A. N. (2017)
Решетняк О. О. - Застосування інтернет-орієнтованої проектної технології навчання сучасної української літературної мови в закладах вищої освіти (2017)
Slipukhina І. A. - Creating an informational website for physics academic course: web design specifics, Gedenach T. V., Olkhovyk V. V. (2017)
Тылец В. Г. - Принцип безопасности электронной образовательной среды в профессиональной подготовке студентов высшего учебного заведения, Краснянская Т. М. (2017)
Byrka M. F. - Blended learning strategy in teacher training programs (2017)
Vorobiyenko P. P. - Psychological and pedagogical bases for the creation of an automated system for the diagnosis of levels of perception channels development (perception.guide), Vasylenko O. A., Chepelyuk N. I. (2017)
Семеног О. М. - Формування академічної культури педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища, Семеніхіна О. В., Безуглий Д. С. (2017)
Vdovychyn T. Ya. - Formation of bachelors of informatics competence in the use of open systems network technologies (2017)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід формування змісту навчання комп’ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки (2017)
Олексюк В. П. - Стан сформованості компетентностей з інформаційної безпеки майбутніх учителів інформатики, Олексюк О. Р. (2017)
Раєвнєва О. В. - Автономія університету і еволюційні етапи іі розвитку, Стрижиченко К. А. (2016)
Мельникович О. М. - Сучасні напрями діяльності підприємств у галузі реклами (2016)
Отенко І. П. - Вибір стратегічних заходів формування корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін, Чепелюк М. І. (2016)
Мігус І. П. - Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці, Зачосова Н. В. (2016)
Юринець З. В. - Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни, Макара О. В. (2016)
Koryagina T. V. - Improvement of the institutional support for the mechanism of the state control over development of the corporate sector of Ukraine’s economy (2016)
Зінчук Т. О. - Продовольча безпека як складова мобілізаційної стратегії розвитку економіки у контексті світового досвіду (2016)
Busarieva Т. G. - The prospects of the development of the economy of Ukraine (2016)
Попов А. С. - Сучасний стан і основні тенденції використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Шаманська О. І. - Система оцінки ефективності управління ресурсним потенціалом підприємств апк (2016)
Косар Н. С. - Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності, Кузьо Н. Є. (2016)
Крамарьов О. С. - Удосконалення фінансового стимулювання раціонального аграрного землекористування в Україні (2016)
Шейко Ю. О. - Імпортозаміщення як інструмент стимулювання розвитку малого підприємництва в регіонах України (2016)
Гречко А. В. - Дослідження шляхів підвищення ефективності управління виробничою діяльності підприємства, Балагир Б. В. (2016)
Ребрик Ю. С. - Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі застосування методів непараметричної статистики (2016)
Попиченко Д. А. - Теоретичне обґрунтування колообігу оборотних активів (2016)
Терент’єва Н. В. - Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством (2016)
Радіонова Н. Й. - Розрахункові операції за допомогою дистанційних банківських послуг: переваги та недоліки, Терещук В. В. (2016)
Шереметинська О. В. - Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства при здійсненні зед, Невмержицька Ю. (2016)
Іщенко С. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління енергозабезпеченням підприємства, Малиш М. В. (2016)
Рябенко Г. М. - Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств доманівського району миколаївської області, Кабак О. О. (2016)
Коробкова О. М. - Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської діяльності (2016)
Волківська А. М. - Рівні регулювання зайнятості населення (2016)
Нікітішин А. О. - Основні напрями вдосконалення механізму податкового регулювання (2016)
Струнін В. В. - Підвищення ефективності транспортно-складської діяльності підприємства, Гиря М. М. (2016)
Шевчук А. М. - Економічний капітал та методи його розрахунку (2016)
Фатюха Н. Г. - Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан, Наливайко К. В. (2016)
Григораш Т. Ф. - Оцінювання рентабельності власного капіталу підприємств України за видами економічної діяльності (2016)
Мартиненко М. В. - Організаційні знання як основа інформаційного забезпечення розроблення професійних стандартів (2016)
Качула С. В. - Бюджетне регулювання інноваційного розвитку та його особливості у сучасних умовах, Гриценко О. В. (2016)
Тимощук І. І. - Концептуальні засади та напрями рекультивації промислово-вироблених торфовищ (2016)
Кайнара Д. О. - Теоретичні засади торговельний бар’єрів (2016)
Семенець Ю. О. - Партнерство бізнесу, держави та університетів як стратегічний ресурс інноваційного розвитку України (2016)
Крицун К. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів України: пфтс та ux (2016)
Пасмор М. С. - Внутрішня ієрархія міжнародного інтеграційного об’єднання країн із перехідною економікою (2016)
Шапа Н. М. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня адаптивності персоналу до стратегічних змін на підприємстві (2016)
Перепелюкова О. В. - Роль соціальної інфраструктури регіону в розвитку транскордонного співробітництва України (2016)
Моргулець О. Б. - Управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку (2016)
Фрум О. Л. - Анализ проблем адаптации диагностики состояния предприятий к динамике качества экономических отношений в Украине (2016)
Диба В. М. - Рентабельність інтелектуальних активів як імператив конкурентоспроможності корпорації (2016)
Норд Г. Л. - Стан розвитку аналітичних досліджень в Україні (2016)
Михайленко Д. Г. - Трансформація власності в процесі малої приватизації на регіональному рівні (на прикладі сумської області) (2016)
Хаустова Є. Б. - Порівняльна характеристика окремих видів капіталізації на підставі систематизації ознак її класифікації (2016)
Вірченко Н. О. - Нові узагальнення дзета-функції та функції Трікомі, Пономаренко А. М. (2016)
Городній М. Ф. - Про обмежені розв’язки різницевого рівняння зі змінним операторним коефіцієнтом, Гончар I. В. (2016)
Балабанов О. С. - Про характерні співвідношення кореляцій в деяких системах лінійних структуральних рівнянь (2016)
Кубенко В. Д. - О нестационарной осесимметричной задаче для упругого полупространства при смешанных граничных условиях (2016)
Назаренко В. М. - Концентрация напряжений вблизи угловой точки границы раздела сред при наличии исходящих из нее маломасштабных межфазных сдвиговых трещин, Кипнис А. Л. (2016)
Жиганюк І. В. - Природа хімічного зв’язку з точки зору степеня перекриття електронних оболонок іонів, атомiв i молекул (2016)
Білецький В. С. - Прояви ефекту Ребіндера та "ефекту адсорбційного розкриття поверхні порового простору" при підготовці водовугільного палива, Круть О. А. (2016)
Закарян Д. А. - Роль межфазного взаимодействия в теории квазибинарных эвтектик (2016)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон у крейдових породах північно-західної частини Кримського континентального схилу (2016)
Шаталов Н. Н. - Тектоника Сурожского рудного узла Приазовья (2016)
Кучеренко В. О. - Лужна активація з тепловим ударом — новий спосіб отримання нанопоруватих вуглецевих адсорбентів, Тамаркіна Ю. В., Попов А. Ф. (2016)
Травінська Т. В. - Деградуючі іономерні поліуретани на основі рослинної олії та полісахариду: отримання та властивості, Брикова О. М., Савельєв Ю. В. (2016)
Максименко Л. А. - Связь серологического родства белков с адсорбцией частиц бактериоцина Pectobacterium carotovorum J2 и бактериофага ZF40, Романюк Л. В. (2016)
Каневский В. А. - Влияние облучения лазером проекции тимуса на уровень цитокинов в тканях мышей, Пушкарев В. М. (2016)
Мацевитый Ю. М. - Энергия, экология и глобальное потепление климата, Шубенко А. Л., Канило П. М., Соловей В. В. (2016)
Дакхіл Х. К. - Про слабко m-опуклі множини, Зелінський Ю. Б., Кліщук Б. А. (2017)
Сыровацкий В. Н. - О функциональных моделях коммутативных систем операторов в пространствах де Бранжа (2017)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - On a new approach to the study of plane boundary-value problems, Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2017)
Багно А. М. - О влиянии вязкой жидкости на квазилэмбовские волны в упругом слое, взаимодействующем с жидким полупространством (2017)
Мейш В. Ф. - Динаміка тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з поздовжнім ребристим наповнювачем при нестаціонарних навантаженнях, Павлюк А. В. (2017)
Булат А. Ф. - Оценка экономической и экологической эффективности замещения технологии прямого сжигания твердого топлива пароплазменной газификацией, Холявченко Л. Т., Давыдов С. Л., Опарин С. А. (2017)
Большаков В. И. - Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Артеменко Г. В. - Геохимические особенности и генезис метаандезитов и метадацитов Новогоровской зеленокаменной структуры (Украинский щит) (2017)
Шаталов Н. Н. - Тектоника рудного узла "Балка Крутая" в Приазовье (2017)
Курдюкова И. В. - Новые анионные полиметины флуоренового ряда, Ищенко А. А., Мысык Д. Д. (2017)
Тітов Ю. О. - Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів AIILaInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Бабарик А. А., Тимошенко М. В. (2017)
Туров В. В. - Композитные системы на основе измельченных цветов Calendula officinalis и анокремнезема А-300, Крупская Т. В., Головань А. П., Картель Н. Т. (2017)
Shevchenko G. V. - Efficient mechanism of DNA repair stabilizes genome of Arabidopsis thaliana from the Chernobyl zone, Talalaiev O. S. (2017)
Курінний Д. А. - Відсутність модифікуючого впливу астаксантину на цитогенетичний ефект в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу, Рушковський С. Р., Пілінська М. А. (2017)
Самсон О. Я. - Актуальні питання діагностики і лікування ідіопатичної низькорослості в дітей, Спринчук Н. А., Большова О. В. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Перестюк М. О. - Глобальний атрактор імпульсної параболічної системи, Капустян О. В., Романюк І. В. (2017)
Юлдашев Т. К. - Разрешимость и определение коэффициента в одной краевой задаче для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма с вырожденным ядром (2017)
Ustimenko V. A. - On new multivariate cryptosystems based on hidden Eulerian equations (2017)
Богданова О. С. - О зоне предразрушения возле фронта произвольной трещины в твердом теле, Каминский А. А., Курчаков Е. Е. (2017)
Гузь А. Н. - О волнах в системе: полупространство вязкой жидкости — сжимаемый упругий слой с начальными напряжениями, Багно А. М. (2017)
Гайдар Г. П. - Залежність параметра анізотропії термо-ЕРС захоплення від концентрації домішок у кристалах n-Ge та n-Si, Баранський П. І. (2017)
Осадчий В. І. - Оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій невеликих просторових масштабів із складним рельєфом, Скриник О. А., Ошурок Д. О., Скриник О. Я. (2017)
Присяжнюк В. А. - Моллюски подрода Kazachalbinula Steklov (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана (систематика и стратиграфическое положение) (2017)
Затовський І. В. - Взаємодія кислих фосфатів кальцію з СаО (СаСО3) при їх нанесенні на поверхню титану в умовах газодетонаційного осадження, Ніколенко І. О., Слободяник М. С., Клюй М. І., Темченко В. П. (2017)
Лагута И. В. - Антиоксидантные/восстановительные свойства экстрактов из листьев растений рода Vítex, Фесенко Т. В., Ставинская О. Н., Левчик Н. Я., Дзюба О. И. (2017)
Филатова К. А. - Влияние органических растворителей и кислот на гидратацию хитозана, Крупская Т. В., Туров В. В. (2017)
Рудик М. П. - Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих фагоцитарних клітин щурів in vivo та in vitro, Позур В. В., Опейда Є. В., Воєйкова Д. О., Храновська Н. М., Федорчук О. Г., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2017)
Сулейманова Р. Р. - Вікові особливості вмісту фосфоліпідів у крові стерляді, Гудзь Є. А., Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г. (2017)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2017)
Титул, зміст (2017)
Yanovych V. - Design of the system to control a vibratory machine for mixing loose materials, Honcharuk T., Honcharuk I., Kovalоva K. (2017)
Aleksiyev O. - Development of automotive computer systems based on the virtualization of transportation processes management, Aleksiyev V., Klets D., Artiomov M., Kurenko A., Rohozin I., Novichonok S., Khabarov V., Kruk B. (2017)
Dymko I. - Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products, Muradian A., Leheza Y., Manzhula A., Rudkovskyi O. (2017)
Lakhno V. - Development of the decision making support system to control a procedure of financial investment, Malyukov V., Gerasymchuk N., Shtuler I. (2017)
Lutsenko I. - Development of the method for determining optimal parameters of the process of displacement of technological objects, Tytiuk V., Oksanych I., Rozhnenko Zh. (2017)
Ohar O. - Evaluation of the railway traffic safety level using the additive resultant indicator, Rozsokha O., Kutsenko M., Smachilo Yu. (2017)
Chubukova O. - Development of the system for prediction of security state of an enterprise using semantic-frame fuzzy models of knowledge base, Ivanchenko H., Ivanchenko N. (2017)
Gryshchenko I. - A procedure for optimization of energy saving at higher educational institutions, Shcherbak V., Shevchenko O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Berezsky O. - Development of a metric and the methods for quantitative estimation of the segmentation of biomedical images, Zarichnyi M., Pitsun O. (2017)
Skachkov V. - Development of the method for dynamic regularization of selected estimates in the correlation matrices of observations, Chepkyi V., Bratchenko H., Tkachuk H., Kazakova N. (2017)
Zemlianskiy O. - Forecasting the emergency explosive environment with the use of fuzzy data, Maladyka I., Miroshnik O., Shkarabura I., Kaplenko G. (2017)
Mahmoud M. S. Al-Suod - Analysis of logical-dynamic argument conversion processes in arithmetic devices of digital control systems, Ushkarenko A., Petrenko L. (2017)
Batko Yu. - Development of algorithms for biomedical image segmentation based on preliminary markup and texture attributes, Batryn N., Melnyk G., Verbovyy S., Datsko T., Selskyy P. (2017)
Slavinska O. - Development of a mathematical model of eevaluation of road-and-transport assets as a component of information-and-management system, Savenko V., Kharchenko A., Bubela A. (2017)
Skalozub V. - Development of ontological support of constructive synthesizing modeling of information systems, Ilman V., Shynkarenko V. (2017)
Sattarova U. - Technology and software to determine adequate normalized correlation matrices in the solution of identification problems (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Маркова Н. С. - Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку, Дем’яненко А. А. (2017)
Жукова Л. М. - Економічна влада в системі цілей державного регулювання (2017)
Кошлата І. М. - Вплив сільської культури на поширення кумівства та корупції (2017)
Герасимов О. К. - Аналіз підходів до трактування ефективності діяльності підприємств (2017)
Нагорнюк О. В. - Щодо сутності фінансового потенціалу підприємства (2017)
Микитась В. В. - Економічний суверенітет держави як визначальний інструмент економічної політики в умовах глобалізації (2017)
Коломийчук Д. І. - Тенденції розвитку Нігерії як великого економічного центру Західної Африки (2017)
Дуна Н. Г. - Фінансові фактори розвитку сфери освіти в Німеччині, Кухар Е. І. (2017)
Otenko P. V. - The International Methodologies of Assessment of Employment Protection (2017)
Мельник Т. М. - Тенденції розвитку експорту України в умовах євроінтеграції, Пугачевська К. С. (2017)
Котиш О. М. - Аналіз світового досвіду сприяння експортній діяльності, Стрижак К. А. (2017)
Полякова Я. О. - Критерії вибору базових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Баскович Д. В. (2017)
Туніцька Ю. М. - Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності експорту продукції харчової промисловості України (2017)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-прикладні засади побудови системи митного обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції, Будз О. Ф. (2017)
Пелех О. Б. - Особливості українсько-польського економічного співробітництва на початку ХХІ ст. (2017)
Бровко Л. І. - Фінансово-економічна діагностика і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства, Кінах Я. В. (2017)
Ярошенко І. В. - Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів у реальному секторі економіки, Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. (2017)
Петренко Н. О. - Концептуальні підходи до стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем (2017)
Рудченко О. Ю. - Особливості розроблення стратегічних документів регіонального розвитку та їх інформаційно-аналітичного забезпечення, Столєтова І. Г. (2017)
Гарафонова О. І. - Основні тенденції розвитку стартап-проектів як форми інноваційно креативних підприємств на українському ринку комп’ютерного програмування, Кулинич В. Ю. (2017)
Zakharchenko N. V. - The Formation of the National Innovation System as the Basis of Innovative-Investment Development in Ukraine, Kuznietsov E. A. (2017)
Отенко І. П. - Організація фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів інноваційного розвитку підприємства, Комарков Д. В., Шкребень Р. П. (2017)
Мікаелян С. Г. - Методичний інструментарій аналітичного моніторингу ринків високотехнологічної продукції (2017)
Процикевич А. І. - Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг і методичні засади їх державного регулювання (2017)
Жегус О. В. - Інтегрований комплекс маркетингу послуг вищої освіти (2017)
Лось В. О. - Когнітивне моделювання розвитку туристичної сфери, Очеретін Д. В. (2017)
Семенцов Р. В. - Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком (2017)
Коцюба О. С. - Оптимізація інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику як багатокритеріальна задача (2017)
Лебедко С. А. - Обґрунтування цільового рівня економічної безпеки транспортних підприємств та інструментарій його забезпечення (2017)
Яценко Р. М. - Комплекс моделей управління бізнес-процесами сервісної ІТ-компанії, Баликов О. Г. (2017)
Віхляєва Н. В. - Методичні основи оцінки інноваційних процесів у сфері енергогенерації з використанням можливостей когнітивного моделювання (2017)
Острянин С. О. - Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії (2017)
Цимбалюк С. О. - Науково-прикладні засади та інструментарій імплементації нових підходів до побудови єдиної тарифної сітки для оплати праці працівників бюджетної сфери (2017)
Сибірцев В. В. - Протиріччя та проблеми сучасного розвитку національного ринку праці (2017)
Раєвнєва О. В. - Дослідження структурних диспропорцій на ринку праці в Україні, Шаповалов В. В. (2017)
Чакалова К. О. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці (2017)
Леванда О. М. - Системний підхід до формування нормативної бази з визначення рівня життя населення в Україні (2017)
Лепейко Т. І. - Аналіз інвестиційної поведінки домогосподарств на мікрорівні, Козлова І. М. (2017)
Гросул В. А. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства, Зубков С. О. (2017)
Бегларашвілі О. П. - Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України, Кулік А. В. (2017)
Кочубей Д. В. - Особливості формування ланцюгів поставок підприємства роздрібної торгівлі, Григоренко Т. М. (2017)
Дробот Н. М. - Впровадження системи контролінгу на аграрних підприємствах України, Яцюк В. О. (2017)
Танклевська Н. С. - Резерви посилення фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Пристемський О. С. (2017)
Васильєв О. В. - Оптимізація показників імовірності банкрутства корпоративних підприємств, Гой В. В. (2017)
Ковалевська Н. С. - Аналіз змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства, Наумова Т. А., Коробкіна І. С. (2017)
Назарова К. О. - Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству, Копчикова І. В. (2017)
Бондаренко О. С. - Особливості формування архітектоніки фінансової системи, Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. (2017)
Карпець О. С. - Аналітико-прикладний інструментарій оцінки і прогнозування ліквідності банківських установ, Сергієнко О. А., Бабенко М. В. (2017)
Макогон В. Д. - Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів (2017)
Пурський О. І. - Метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів на основі архітектури MVC, Мазоха Д. П. (2017)
Швиданенко Г. О. - Категорія цінності в корпоративному управлінні, Куценко Є. К. (2017)
Легомінова С. В. - Механізми консолідації зусиль персоналу в таргетингу підвищення конкурентного потенціалу підприємства (2017)
Сагер Л. Ю. - Організаційно-методичний механізм впливу на стан внутрішніх комунікацій підприємства (2017)
Коцюбівська К. І. - Стратегічний аналіз підприємства за методикою SWOT, Грушина А. І. (2017)
Шкодіна І. В. - Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку на світовому ринку, Лисак В. В. (2017)
Новиков Д. Ф. - Социальная безответственность предприятий и их маркетинга на рынке машиностроительной продукции и её влияние на финансовые показатели (2017)
Коваль Т. О. - Стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства, Пономаренко О. О., Яхкінд В. П. (2017)
Корнівська В. О. - Історична комплементарність реального та фінансового секторів економіки (2017)
Боняк В. О. - Стан наукових досліджень питання організації та функціонування органів, які здійснювали карально-репресивні та правоохоронні функції на теренах України у дореволюційний період (до 1917 р.) (2017)
Грибан В. Г. - Про безпеку комп’ютеризації суспільства, Чередниченко О. Ю. (2017)
Стецюк Б. Р. - Особливості регламентації цивільного судочинства за ЦПК УСРР 1924 року (2017)
Юнін О. С. - Переваги та недоліки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як однієї з форм управління багатоквартирними будинками (2017)
Ільков В. В. - Система джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Орлова О. О. - Гендерні аспекти у формуванні іміджу поліцейського в Україні (2017)
Рекотов П. В. - Роль релігійного чинника у здійсненні окупаційного режиму в Україні (1941 - 1944 рр.) (2017)
Самотуга А. В. - Конституція України як "суспільний договір": нотатки до наукової дискусії крізь призму її розробки, прийняття та внесення до неї змін (2017)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "правотворчість" (2017)
Бадида А. Ю. - Модерна соціальна держава: поняття, обсяг, цілі (2017)
Бакуліна С. В. - Поняття та ознаки публічно-правового земельного спору (2017)
Долгорученко К. О. - Вплив нацистської пропаганди на правосвідомість українців в умовах окупації (2017)
Колінько Ц. В. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління, на етапі прийняття рішення у справі (2017)
Романов В. П. - Інституціональний аспект адміністративно-правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (2017)
Вишня В. Б. - Удосконалення системи управління нарядами мобільної патрульної служби Національної поліції України (2017)
Комісаров О. Г. - Предмет тактико-спеціальної підготовки поліцейських, її зміст і завдання в сучасних умовах (2017)
Голобородько Д. В. - Адміністративно-правові засоби профілактики насильства у сім'ї (2017)
Жбанчик А. В. - Актуальні питання взаємодії Національної гвардії України та Національної поліції України (2017)
Кокарєв І. В. - Нормативно-правове забезпечення системи захисту інформації на підприємстві, Косиченко О. О. (2017)
Корнієнко Д. М. - Адміністративно-правове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: постановка проблеми (2017)
Покайчук В. Я. - Сили охорони правопорядку як система (2017)
Бизова А. М. - Нормативно-правові засади функціонування органів військової юстиції України: постановка наукового завдання у сфері службово-бойової діяльності (2017)
Довгунь С. З. - Нормативно-правове регулювання державного управління органами досудового розслідування в Республіці Грузія (на прикладі МВС) (2017)
Журавель О. А. - Право громадян на самозахист як основна гарантія їх безпеки (2017)
Прокудін О. С. - Нормативно-правове забезпечення підготовки особового складу сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань (базовий рівень) (2017)
Чуріков Д. С. - Міжнародний досвід правового регулювання обігу зброї (на прикладі США), Денисенко Є. М. (2017)
Шевченко С. І. - Місце комплексного явища "забезпечення публічного порядку" в поліцейській діяльності (2017)
Єфімов М. М. - Підготовчий етап слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти моральності (2017)
Курта Є. О. - Реалізація принципу взаємодії суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами в Україні, Поливанюк В. Д. (2017)
Філяніна Л. А. - Криміналізація злочинів у сфері торгівлі людьми: міжнародно-правовий аспект, Гринь К. Р. (2017)
Христов О. Л. - Організаційно-правові особливості розслідування злочинів, учинених неповнолітніми, що займаються бродяжництвом, Драндабула К. І. (2017)
Александрова А. Ю. - Окремі результати дослідження форм реалізації кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацією (2017)
Куратченко М. В. - Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією (2017)
Лазарева Д. В. - Процесуальні підстави затримання уповноваженою службовою особою: законодавча інтерпретація і проблеми застосування (2017)
Сіроух І. В. - Організація і тактика проведення допиту при розслідуванні створення або утримання місць розпусти і звідництва, учинених організованими групами (2017)
Ткаченко А. В. - Окремі питання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 392 Кримінального кодексу України (2017)
Чаусов Д. Ю. - Організація і тактика проведення огляду при розслідуванні незаконного позбавлення волі та викрадення людини (2017)
Чуприна А. О. - Особа злочинця у системі емпіричного дослідження запобігання шахрайству з нерухомістю у житловій сфері (2017)
Шевченко Т. В. - Сутність кримінологічної характеристики злочинності та запобігання їй (2017)
Рецензія на монографію доцента кафедри "Політологія та право" Запорізького національного технічного університету, кандидата юридичних наук, доцента Кириченка Юрія Вікторовича "Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду" (2017)
Довідка про авторів (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ковшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі при збіганні з нятяжного барабана, Ловейкін А. В., Ткачук Л. Б. (2017)
Проценко В. О. - Підвищення експлуатаційної безвідмовності фрикційних муфт суднових сепараторів westfalia (2017)
Човнюк Ю. В. - Применение дискретных моделей существенно-нелинейных механических систем в анализе колебаний, возникающих при выборе слабины каната грузоподъемного крана, Диктерук М. Г., Комоцкая С. Ю. (2017)
Мартовицький Л. М. - Стійкість стінок коробчастих прогінних кранових балок, Глушко В. І., Сочава А. І., Клименко Г. В., Шаніна З. М., Коцюк Є. В., Зеленська А. Г. (2017)
Бойко А. А. - Особенности выбора приводных двигателей лифтовых лебедок, Бойко Н. А., Бесараб А. О. (2017)
Вудвуд О. М. - Порівняльний аналіз динамічних навантажень, що виникають при гальмуванні механізму пересування мостового крана різними типами гальм (2017)
Єфименко О. В. - Проектування будівельних та дорожніх машин за допомогою сучасних методів комп’ютерного моделювання робочих процесів, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Малащенко В. О. - Вплив форми пазів півмуфт на напружено-деформований стан кулькових муфт стартерів двигунів внутрішнього згорання, Семенюк В. Ф., Коцький Б. П. (2017)
Кравець С. В. - Аналітичний спосіб визначення лобового опору заглибленню в грунт кільцевого наконечника, Супонєв В. М. (2017)
Борис А. О. - Конструкція та принцип роботи кулькової обгінної муфти транспортного засобу (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Babak S. - Computerized Systems for Remote Monitoring and Diagnostics of Electric Power Facilities, Myslovych M., Sysak R. (2015)
Chaikivska Yu. - The Mathematical Model of Glucose Dynamics in Blood Over 24-Hour Period, Pasichnyk R., Pasichnyk N. (2015)
Kaczorek T. - Analysis of Positivity and Stability of Discrete-Time and Continuous-Time Nonlinear Systems (2015)
Kozlovskyi O. - A Measuring Transducer in the System of Technical Diagnosis of Overhead Lines Icing in Electrical Distribution Networks, Trushakov D., Rendzinyak S. (2015)
Kyrylenko O. - Stability Issues in Modern Power Systems, Pavlovskyi V., Lukianenko L., Steliuk A., Lenga O. (2015)
Malyar V. - Mathematical Model of Permanent Magnet Direct Current Motor, Havdo I. (2015)
Meshchaninov S. - Mathematical Model of an Adaptive System for Remote Monitoring of Human’s Psychophysiological State, Ldovskaya A. (2015)
Prudyus I. - Factors Affecting the Quality of Formation and Resolution of Images in Remote Sensing Systems, Tkachenko V., Kondratov P., Fabirovskyy S., Lazko L., Hryvachevskyi A. (2015)
Smetana I. - Methods of Parametric Sensitivity Reduction of a Field-Oriented Controlled Drive, Lozynsky A., Misyurenko V. (2015)
Strubytska I. - Construction of Discrete Dynamic Model for Prediction of Particulate Matter Emission into the Air (2015)
Tugai I. - Investigation of Ferroresonance in Electrical Networks at Open-Phase Operating Conditions (2015)
Zhuikov V. - Enhancement of Noise Immunity and Increase in Data Transmission Speed in Telemetrical Communication System, Tereschenko T., Yamnenko Yu., Khokhlov Yu. (2015)
Zvaritch V. - Some Singularities of Kernels of Linear AR and ARMA Processes and Their Application to Simulation of Information Signals, Glazkova E. (2015)
Preparation of Papers for CPEE (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2015)
Call for papers compas-2015 (2015)
Call for papers SmartGridComm-2015 (2015)
Call for papers CSDM-2015 (2015)
Call for papers LASCAS-2015 (2015)
Call for papers ENERGYCON-2016 (2015)
Call for papers MELECON-2016 (2015)
Call for papers PICST-2015 (2015)
Call for papers Problems-2015 (2015)
Call for papers TCSET-2016 (2015)
Call for papers TELFOR-2015 (2015)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2015)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2015)
Зінгаєва Н. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку соняшникової олії (2015)
Кузнєцова Л. В. - Проблеми активізації процесів розвитку банківських інновацій в Україні (2015)
Кузьмак О. І. - Концептуальні основи забезпечення інноваційного розвитку підприємств у сервісно-виробничих контекстах сфери послуг (2015)
Лановська Г. І. - Ресурсний потенціал банківських установ як основа стабільного функціонування банківської системи України, Мельниченко А. І. (2015)
Левко М. М. - Індикативний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави у парадигмі сталого розвитку (2015)
Левчинський Д. Л. - Механізм удосконалення організаційної структури управління будівельним підприємством (2015)
Лисенко Ю. В. - Управління інноваційним розвитком будівельного підприємства (2015)
Лисюк О. С. - Демографічні основи формування сільського ринку праці (2015)
Ляхович Г. І. - Форми ведення та організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій: точки взаємодії (2015)
Маловичко А. С. - Конкурентоспроможність електронної логістики підприємств (2015)
Маловичко С. В. - Товарний менеджмент: функціональні особливості та проблематика на сучасному етапі, Бондарчук М. Є. (2015)
Машкова Т. В. - До оцінки якості сільськогосподарських угідь з використанням ГІС-технологій у бухгалтерському обліку (2015)
М’ячин В. Г. - Прогнозування інноваційного потенціалу промислових підприємств за допомогою гібридних інтелектуальних систем (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств України, Орєхова А. І. (2015)
Никитюк Ю. А. - Розвиток зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною: еколого-економічні аспекти (2015)
Нігматова О. С. - Концептуальні підходи визначення вартості бренду в контексті органічного агробізнесу (2015)
Ніконова Д. О. - Рееміграція внутрішньо переміщених осіб як складова механізму відтворення соціально-економічного потенціалу (2015)
Обиход Г. О. - Екологічні небезпеки транскордонного походження у Західних регіонах України: еколого-економічний аналіз (2015)
Огданський К. М. - Дефініція економічного зростання: національний аспект (2015)
Омельяненко Т. Л. - Реформування організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Пантелєєв В. П. - Організація обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємств в умовах проведення реструктуризації, Предко І. Ю. (2015)
Пасічник Ю. В. - Стратегія боргової політики держави: сучасні тенденції та перспективи (2015)
Петько С. М. - Організаційний розвиток корпорацій у сучасній економіці (2015)
Пєнцова Н. В. - Модель економічного розвитку післядипломної педагогічної освіти: від концепції до ефективного результату (2015)
Пирець Н. М. - Сучасні тенденції розвитку процесу злиття та поглинання на світовому ринку хімічної продукції в умовах глобальної кризи (2015)
Плотнікова М. Ф. - Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади (2015)
Потравка Л. О. - Сучасний стан структурних трансформацій сільського господарства України (2015)
Прокудін Г. С. - Інтеграція транспортної системи України у світову транспортну систему, Дудник О. С., Чупайленко О. А. (2015)
Радамовська І. В. - Особливості формування бізнес-культури будівельних підприємств (2015)
Ракицька С. О. - Передумови формування об’єднання підприємств будівельного комплексу на регіональному рівні, Жусь О. М. (2015)
Рекова Н. Ю. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних депозитарних систем, Козлова В. О. (2015)
Ремига Ю. С. - Проблеми забезпечення безпеки доставки вантажів в умовах зростаючих ризиків (2015)
Рубіш М. А. - Регіональні особливості іноземного інвестування на прикладі Закарпатської області (2015)
Руденко В. В. - Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки (2015)
Русінова О. С. - Організаційне забезпечення розвитку промислових підприємств (2015)
Савченко Т. Г. - Індекс транспарентності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування, Закутняя А. О. (2015)
Самородов Б. В. - Сучасний стан і напрям розвитку діагностики фінансового стану банку, Семенцов Р. В. (2015)
Сандул М. С. - Конкурентні переваги системи вищої освіти США на міжнародній арені (2015)
Сенищ П. М. - Проблеми відновлення процесів стимулювання банками розвитку економіки України (2015)
Сердюков К. Г. - Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою власників корпоративних прав (2015)
Ситник І. П. - Системи електронного документообігу в електронному бізнесі, Мельниченко А. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Федорова Д. - Безпечність сухих риборослинних напфівфабрикатів (2017)
Zhukova Ya. - Express method of quantitative determination of urea in milk, Petrov P., Klimenko L. (2017)
Гілевіч Ю. - Марковання одягу захисного за вимогами міжнародних стандартів, Озоліна Н., Кучма Є. (2017)
Палієнко О. - Оцінка морозостійкості керамічної плитки (2017)
Сидоренко О. - Споживні властивості жиру акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Шаповал С. (2017)
Мотузка Ю. - Харчова та енергетична цінність продуктів для спеціальних медичних цілей (2017)
Lebskaya T. - Quality and safety of preserves from the Black Sea rapana meat, Pavluchenko Yu., Moisiienko O. (2017)
Сирохман І. - Вплив добавок-антиоксидантів на якість жирових начинок вафельних тортів, Бойдуник Р. (2017)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості бісквітного тіста з борошном "Здоров'я", Піддубний В., Романовська О. (2017)
Гніцевич В. - Кінетика ферментолізу лактози молочної сироватки, Чикун Н., Гончар Ю. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Graf H.-W. - Konsumismus aus gesellschaftlicher und individueller perspektive (2017)
Лабурцева О. - Ефективність маркетингової діяльності підприємства в умовах ризику (2017)
Корж М. - Ресурсоорієнтована модель управління маркетингом виробничого підприємства, Чуб І. (2017)
Лиса С. - Ринок логістичних послуг в Україні: динаміка, структура, перспективи (2017)
Ільченко Н. - Референтні моделі управління ланцюгами поставок підприємств торгівлі, Кочубей Д. (2017)
Белінська С. - Експортно-імпортний потенціал України в торгівлі замороженими овочами, Левицька С. (2017)
Чурсіна Л. - Економічна оцінка переробки стебел льону олійного в Україні, Головенко Т., Бартків Л. (2017)
Мережко Н. - Ринок кулькових ручок в Україні, Тернова А., Сіренко С. (2017)
Хахалєва І. - Ринкові перспективи фізіологічно функціональних напоїв (2017)
Паламар В. - Ринок натуральних шкір в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Протасов А. А. - Характеристика экологического состояния водоема-охладителя АЭС на основе биоиндикационных показателей фитопланктона, Баринова С., Новоселова Т. Н. (2017)
Козийчук Э. Ш. - Фитомикробентос солоноватоводных заливов Килийской дельты Дуная, Щербак В. И. (2017)
Абрамюк И. И. - Плавательная способность молоди некоторых пресноводных рыб как показатель перехода к нектонной форме существования, Афанасьев С. А. (2017)
Громова Ю. Ф. - Зоопланктон гирлової ділянки р. Віти та його енергетичний баланс, Триліс В. В. (2017)
Богданов Б. Э. - Морфобиологическая характеристика сибирского пескаря Gobio cynocephalus верхнего течения р. Лены, Петухов С. Ю. (2017)
Конограй В. А. - Продукція вищих водних рослин Кременчуцького водосховища (2017)
Янович Д. О. - Хром у гідроекосистемах та його вплив на біоту водойм (огляд), Швець Т. М. (2017)
Рабченюк О. О. - Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2017)
Линник П. Н. - Содержание и распределение тяжелых металлов между растворенной и взвешенной формами в воде рек бассейна Тисы, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2017)
Памяти Александра Викторовича Топачевского (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Особенности структурной организации фито- и зоопланктона при экстремально высоком содержании неорганических соединений азота в воде, Крот Ю. Г., Леконцева Т. И., Подругина А. Б. (2017)
Афанасьев С. А. - Оценка влияния строительства малых ГЭС на водную фауну и экологическое состояние р. Белый Черемош. Международый подход, Долинский В. Л., Летицкая Е. Н., Голуб О. А., Марушевская E. Г. (2017)
Топтіков В. А. - Адаптивний потенціал рапани різного віку, статі та розмірів, Ковтун О. О., Алєксєєва Т. Г., Тоцький В. М. (2017)
Прокопчук Е. И. - Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде, Мантурова О. В. (2017)
Зорина-Сахарова Е. Е. - Niphargus valachicus Dobreanu et Manolache (Amphipoda, Niphargidae) в Kилийской дельте Дуная (2017)
Ларионова Д. П. - Санитарно-гидробиологическая характеристика искусственного водотока мегаполиса по микрофитобентосу, Давыдов О. А. (2017)
Тропівська Г. Г. - Вплив абіотичних факторів на поширення фосфатмобілізувальних бактерій в Одеському регіоні північно-західної частини Чорного моря, Богатова Ю. І., Дятлов С. Є., Курдиш І. К. (2017)
Ольхович О. П. - Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes (Araceae) на занурені макрофіти природних водойм України, Таран Н. Ю., Свєтлова Н. Б., Бацманова Л. М., Алексієнко М. В., Коваленко М. С. (2017)
Киричук Г. Є. - Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Музика Л. В. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст фракцій фосфоліпідів у органах і тканинах коропа за штучного вуглекислотного гіпобіозу, Хижняк С. В. (2017)
Шахман И. А. - Оценка экологического состояния и экологической надежности низовья р. Ингулец, Быстрянцева А. Н. (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Видовий склад та екологічна характеристика іхтіофауни малих річок урбанізованих територій, Медовник Д. В. (2017)
Громова Ю. Ф. - Пространственная неоднородность зоопланктона водных объектов техноэкосистемы Хмельницкой АЭС, Протасов А. А. (2017)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон основного русла речного участка Каневского водохранилища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2017)
Шелюк Ю. С. - Сравнительная оценка методов определения продукции фитопланктона водных объектов различной трофности и проточности (2017)
Марченко І. С. - Порівняльна характеристика зоопланктону Сасицького водосховища, Ляшенко А. В. (2017)
Марценюк В. М. - Фізіолого-біохімічні особливості пристосування окуня річкового та коропа звичайного до дії підвищеної температури води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Волкова Е. Н. - Некоторые аспекты формирования поглощенной дозы воздушно-водных растений, Беляев В. В., Пришляк С. П. (2017)
Законнова А. В. - Анализ связи температуры воды Рыбинского водохранилища с поступлением солнечной радиации, Литвинов А. С. (2017)
Лобода Н. С. - Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення, Гриб О. М. (2017)
Якушин В. М. - Гидрохимическая характеристика Киевского водохранилища на современном этапе его существования, Щербак В. И., Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2017)
Содержание (2017)
Корнейчук Н. Н. - Структурно-функциональная организация фитомикроперифитона трансграничной р. Ствиги, Киричук Г. Е. (2017)
Щербак В. І. - Оцінка впливу підвищених концентрацій сполук азоту на різноманіття фітопланктону ставів дендропарку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна), Кравцова О. В., Лінчук М. І. (2017)
Наумова Е. Ю. - Весенний зоопланктон пелагиали озера Байкал, Зайдыков И. Ю. (2017)
Романь А. М. - Новая находка морского судака Sander marinus (Pisces, Percidae) в Днепровско- Бугском лимане и краткие замечания по морфологии симпатрических представителей рода, Афанасьев С. А., Ткаченко П. В. (2017)
Ташпулатов Й. Ш. - Таксономический анализ альгофлоры Акдарьинского водохранилища (бассейн р. Зарафшан, Узбекистан) (2017)
Протасов А. А. - Некоторые пути применения и оптимизации подходов Водной Рамочной Директивы ЕС в связи с оценками экологического состояния техноэкосистем (2017)
Медведь В. А. - Рост пресноводных водорослей в условиях влияния растворенных органических соединений, Горбунова З. Н., Борисова Е. В. (2017)
Хижняк С. В. - Вміст жирних кислот у печінці та серці стерляді (Acipenser ruthenus) за гіпокси-гіперкапнічного впливу, Мідик С. В., Сисолятін С. В., Войціцький В. М. (2017)
Линник П. Н. - Цинк в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения, Жежеря В. А. (2017)
Ковтун В. В. - Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища, Дорофєєв О. А. (2015)
Некоз О. І. - Гідравлічний опір різального вузла вовчків, Осипенко В. І., Філімонова Н. В., Батраченко О. В. (2015)
Кіницький Я. Т. - Використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки, Головко О. В., Марченко М. В. (2015)
Соколова Г. М. - Прогнозування зносостійкості азотованих сталей методами геометрії багатовимірного простору (2015)
Лиуш Ю. Б. - Организация промышленного эксперимента по изучению влияния конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение тепловой энергии в камере (2015)
Щербань В. Ю. - Оптимізація процесу взаємодії нитки з напрямними з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей, Шолудько М. І., Колиско О. З., Калашник В. Ю. (2015)
Харжевський В. О. - Методика визначення особливих точок Чебишева для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів (2015)
Ратушняк Г. С. - Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора з використанням сонячної енергії, Кощеєв І. А. (2015)
Толбатов В. А. - Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління, Добророднов О. А., Толбатов А. В., В'юненко О. Б. (2015)
Щуцька Г. В. - Особливості організації експериментів з листовими матеріалами (2015)
Барабаш П. А. - Методика расчета и результаты исследования теплоотдачи потока природного газа в трубах с продольным оребрением, Трокоз Я. Е., Горин В. Я., Горин В. В. (2015)
Манзюк Е. А. - Підвищення працездатності ротаційних човникових комплектів на базі конструкційних рішень, Капустенський П. Г. (2015)
Галик І. С. - Сучасні напрямки формування асортименту нанотекстилю, Семак Б. Д. (2015)
Карван С. А. - Сучасний стан проблеми антистатичної обробки текстильних матеріалів, Ганзюк А. Я. (2015)
Галавська Л. Є. - Дослідження розтяжності та закручуваності подвійного неповного трикотажу (2015)
Ляліна Н. П. - Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель (2015)
Микитин О. З. - Особливості оцінювання відповідності безпечності м’яконабивних іграшок вимогам технічного регламенту (2015)
Пасечник М. В. - Влияние скорости сдвига на вязкость полимерных композиций при формировании покрытий на поверхности текстильного материала (2015)
Скідан О. В. - Формування моделі розмірних характеристик стоп дітей-школярів, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Параска О. А. - Дослідження властивостей екологічно безпечних поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С. (2015)
Кущевський М. О. - Комплексне дослідження гідровідцентрового способу формування деталей головних уборів, Кошевко Ю. В. (2015)
Филинюк Н. А. - Моноиммитансные логические RLC-элементы, Лищинская Л. Б., Войцеховская Е. В., Стахов В. П. (2015)
Палагін В. В. - Моделювання процесів виявлення сигналів при адитивно-мультиплікативних асиметрично-ексцесних негаусових завадах (2015)
Красій А. В. - Нейромережний метод прогнозування характеристик та оцінювання успішності реалізації програмного проекту (2015)
Мельничук С. І. - Оптимізація алгоритму обчислення оцінок інформаційної ентропії випадкових сигналів для цифрових засобів обміну даними, Коропецька М. В., Мануляк І. З. (2015)
Дєєв К. С. - Аналіз метрик якості обслуговування в комп’ютерних мережах в залежності від характеристик IP взаємодії, Бойко Ю. В. (2015)
Бабій С. М. - Пристрій для діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода на базі контролера LOGO, Тимошенко О. Л. (2015)
Дубчак Л. О. - Засіб розподілу доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи (2015)
Васильків Н. М. - Нейронні мережі як засіб функціонального перетворення при обробленні сигналів термоелектричних перетворювачів (2015)
Тесля Ю. М. - Особливості обробки природомовного тексту будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2015)
Корпань Я. В. - Аналіз методів та алгоритмів компресії-декомпресії цифрових відеоданих (2015)
Білинський Й. Й. - Математична модель засобу вимірювального контролю кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Стасюк М. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Визначення якості функціонування ділянки із зниженим опором ізоляції мережі оперативного постійного струму за допомогою нейро-нечіткого моделювання, Матвійчук В. А., Рубаненко О. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Дослідження показників надійності елегазових вимикачів, Ведміцький Ю. Г., Мисенко С. В. (2015)
Петрук В. Г. - Розвиток методу цифрової колориметрії біотканин та алгоритм опрацювання результатів, Кватернюк О. Є., Любчак Ю. С., Кватернюк С. М. (2015)
Мартинюк Т. Б. - Властивості матриці елементів дискримінантних функцій, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Макаришкін Д. А. - Математична модель двотактного твердотілого модулятора, Пешкова І. О., Шимков О. C., Гладський Р. П. (2015)
Іванова В. В. - Дальність розпізнавання об’єктів тепловізором на піроелектричній матриці, Кияниця А. О., Колобродов С. В. (2015)
Лужанський В. І. - Дослідження впливу дисперсії та нелінійних ефектів на пропускну здатність волоконно-оптичних систем, Карпова Л. В., Степанов С. О. (2015)
Косенков В. Д. - Ограничение реакции якоря в машинах постоянного тока индукторного типа, Ивлев Д. А., Яковлев А. В. (2015)
Ігнатович А. О. - Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів (2015)
Любчик В. Р. - Аналіз і вдосконалення методів синхронізації телекомунікаційних систем, Стецюк В. І., Файфура І. В. (2015)
Хорольский В. П. - Принципи побудови самоорганізуючих систем управління електроспоживанням головних водовідливних установок шахт, Шпанько М. І. (2015)
Romanuke V. V. - MATLAB gpuarray method optimal use for square matrix product (2015)
Андрієвський Т. Г. - Гібридна війна як специфічний тип гібридного конфлікту (2016)
Безрук О. О. - Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни (2016)
Білоцерківська Н. Г. - Освіта як елемент політики м’якої сили: сучасні політичні реалії України (2016)
Вінникова Н. А. - До питання "дефіциту демократії" в Європі: практики громадянської партисипації і політичної репрезентації в ЄС (2016)
Воронянський О. В. - Евристичний потенціал структурно-демографічної теорії революції Голдстоуна (2016)
Гедікова Н. П. - Обґрунтування сутності поняття "громадянська активність" у сучасному науковому дискурсі (2016)
Головко І. В. - Особливості становлення інформаційного суспільства в умовах процесу демократизації (2016)
Денисенко І. Д. - Методологія політичних досліджень у сучасному науковому дискурсі: стратегії вдосконалення (2016)
Zaporozhchenko R. O. - "Empire" as a conceptual model of global governance (2016)
Калюжна Ю. І. - Еволюція легітимаційної політики в політичній системі сучасної України (2016)
Коломієць О. В. - Імперативи реформування ОБСЕ як чинник стабілізації системи європейської безпеки (2016)
Куц Г. М. - Політико-культурні аспекти формування колективної ідентичності в контексті сучасних польсько-українських відносин (2016)
Москальова Н. П. - Категорія "національна еліта" в сучасній вітчизняній науковій літературі, Лінецький Л. М. (2016)
Пелішенко В. О. - Базові форми існування та прояву корупційних дій та відносин: проблема систематизації, Пелішенко І. І. (2016)
Романюк О. І. - Дефектні демократії та квазідемократії: проблема концептуального розмежування (2016)
Руденко А. А. - Опозиція в умовах демократизації українського суспільства: особливості формування та перспективи розвитку (2016)
Савельєва Т. П. - Сучасні суспільні рухи: визначення теоретико-методологічних засад дослідження (2016)
Стрельнікова О. О. - Суспільно-правові умови функціонування соціального інституту доброчинної діяльності в сучасній Україні (2016)
Яцура К. Г. - Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України (2016)
Содержание (2017)
Афанасьев С. А. - Влияние залпового сброса загрязненных вод на экосистему малой равнинной реки, Гулейкова Л. В., Летицкая Е. Н., Линник П. Н., Кипнис Л. С., Жежеря В. А., Белоус Е. П. (2017)
Семенюк Н. Е. - Гомеостаз фитоэпифитона днепровских водохранилищ (2017)
Рижинашвили А. Л. - Оценка обеспеченности первичной продукции в малом озере и его трофический статус, Максимова О. Б. (2017)
Дьяченко Т. Н. - Динамика макрофитов водоема-охладителя Чернобыльской АЭС до выведения его из эксплуатации, Каглян А. Е. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Массовое развитие Palatinus apiculatus (Dinoflagellata) в озере Вербном (Киев, Украина) (2017)
Абрамюк И. И. - Структурная характеристика ихтиопланктона зарегулированной малой реки Киевского Полесья, Афанасьев С. А., Гупало Е. А. (2017)
Силаева А. А. - Характеристика группировок беспозвоночных бентоса и перифитона водоема-охладителя Чернобыльской АЭС перед выводом его из эксплуатации, Протасов А. А. (2017)
Кирпенко Н. И. - Сравнительный анализ содержания белков, углеводов и липидов в клетках зеленых микроводорослей, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2017)
Янович Д. А. - Пара-гидроксибензоаты (парабены) в водных экосистемах: риски для гидробиоценозов (обзор), Швец Т. М. (2017)
Цыбекмитова Г. Ц. - Проблемы гидробиологии и экологии техноэкосистем ТЭС и АЭС, Протасов А. А. (2017)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2017 г. (2017)
Стирський М. В. - Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах центральної та східної європи (2017)
Дюжев В. Г. - Организационно-экономические проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в сфере нетрадиционной возобновляемой энергетики Украины, Сусликов С. В., Большаков Д. В. (2017)
Босовська М. В. - Вплив виставкового бізнесу на економіку міста, Забалдіна Ю. Б., Дупляк Т. П., Ткаченко А. В. (2017)
Фурдичко Л. Є. - Фінансова децентралізація: формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни (2017)
Тульчинська С. О. - Загрози економічної безпеки малого підприємництва, Ткаченко Т. П., Гращенко М. В. (2017)
Мелещенко А. І. - Міжнародні особливості світового руху капіталу у докризовий (2007—2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації, Лазнева І. О. (2017)
Харченко Н. В. - Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах, Грушак О. О. (2017)
Демчишак Н. Б. - Фінансове регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України в умовах інтеграційних процесів, Дубик О. І. (2017)
Дзюбенко О. М. - Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу (2017)
Жук І. Л. - Глобальні орієнтири розвитку конкурентоспроможності робочої сили (2017)
Олійник Т. І. - Оптимізація виробничих систем — перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств, Копильченко К. І. (2017)
Прокопенко Ю. О. - Податкове стимулювання — запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами (2017)
Бублик Л. Я. - Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні (2017)
Кульбач Ю. О. - Механізм управління вартістю підприємства (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Щодо дієвості та ефективності організації національної системи державного контролю (2017)
Тихончук Л. Х. - Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин (2017)
Гбур З. В. - Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції (2017)
Єфремов Д. П. - "Нова нормаль" китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики (2017)
Мешковський К. Е. - Доброчесність як нормоутворюючий принцип державного управління: уроки платона і аристотеля (2017)
Миколаєць І. В. - Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг (2017)
Чаплай І. В. - Система побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі (2017)
Козак Т. М. - Досвід провідних країн світу в побудові дієвої пенсійної системи (2017)
Курганевич В. І. - Комплексний механізм реалізації політики державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки (2017)
Вичалківська Ю. С. - Залучення інституцій громадянського суспільства до здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю складових сектору безпеки і оборони України (2017)
Бойко Г. О. - Оцінка рівня динамічних навантажень металевих конструкцій кранів мостового типу (2017)
Жаріков Е. В. - Динамічне розміщення віртуальних машин на основі навчання з підкріпленням в хмарних центрах обробки даних, Коваль А. А., Терентьєв Р. А. (2017)
Жидков А. Б. - Прилад для магнітної діагностики втомних пошкоджень металоконструкцій (2017)
Критська Я. О. - Методологія розробки системи онлайн моніторингу поверхневих вод, Великжанін А. Ю., Скарга-Бандурова І. С., Суворін О. В. (2017)
Лифар В. О. - Методи оцінки рівнів SIL при розробці вимог до повноти функціональної безпеки електричних /електронних/ програмованих електронних систем, Лифар О. К., Рязанцев А. О., Герасименко К. Є. (2017)
Lyfar V. - Setting up the goals of research tasks in determining safety integrity levels of basic software and hardware complexes in process control systems, Ivanov V., Baturin O., Gerasymenko K. (2017)
Мачехин Ю. П. - Энтропийная оценка параметров охлаждённых частиц, Курской Ю. С., Замлелый А. Р. (2017)
Пашко В. М. - Подовження терміну зберігання м’яса та м’ясних продуктів з допомогою вуглекислого газу та окису вуглецю, Тютюнников С. В. (2017)
Петруняк М. В. - Технологія депресивної очистки вибою свердловини (2017)
Рязанцев О. І. - Проектування сховищ даних за допомогою UML, Барбарук В. М., Татарченко Г. О. (2017)
Сапронова С. Ю. - Розширений аналіз наукових досліджень опору руху залізничного транспорту і його впливу на ресурсозбереження, Ткаченко В. П., Малюк С. В., Фоміна Г. М. (2017)
Тютюнникова Г. С. - Дослідження засобів створення landing page та їх оптимізація для пошукових систем, Плешаков В .Є. (2017)
Уваров П. Є. - Методологічний підхід до оцінки організаційно-технологічної надійності проектів інвестиційно-будівельної діяльності, Татарченко Г. О., Білошицька Н. І., Білошицький М. В. (2017)
Дурняк Б. - Розробка алгоритму реалізації процесу прогнозування, Кляп М. (2015)
Дурняк Б. - Аналіз процесів негативного впливу на інформаційні системи управління фрагментами поліграфічних технологій, Майба Т. (2015)
Сікора Л. - Інформаційно – енергетична концепція створення вимірювальних систем на підставі ефекту ВКР – розсіювання фотонів, Лиса Н. (2015)
Стрепко І. - Розроблення моделі ієрархічної системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки, Федина Б., Стахів Р. (2015)
Луцків М. - Аналіз впливу варіації параметрів фарбодрукарської системи паралельної структури на точність передачі модульованих фарбових потоків, Гладченко М. (2015)
Верхола М. - Комп’ютерне визначення оптимальної кількості робочих циклів фарбодрукарської системи для попереднього заповнення її фарбою, Пановик У. (2015)
Ільницький Я. - Моделювання поширення захворювань із мультирезистентними збудниками, Гайдучок О., Ільницький Г. (2015)
Луцків М. - Модель нафарблення растрових елементів ромбічної форми, Курка П. (2015)
Тимченко О. - Аналіз методів формування растрових точок в системах додрукарської підготовки видань, Гавриш Б. (2015)
Білан В. - Цифрова модель аркушерізальної ротаційної машини з дводвигунним асинхронним електроприводом (2015)
Лупенко А. - Характеристики широтно-імпульсного регулювання потужності люмінесцентних ламп, Паламар М., Чайковський А. (2015)
Погребенник В. - Підвищення точності комп’ютерних систем для охорони важливих об’єктів, Паламар М., Політило Р., Мокрий В. (2015)
Дурняк Б. - Визначення залежності між засобами захисту та оцінками рівня безпеки даних в соціальних системах, Хомета Т. (2015)
Шевченко О. - Аналіз моделей захисту комп´ютерної мережі, Шаблій Н. (2015)
Климаш М. - Розробка методу балансування навантаження в SDN мережах на основі модифікованого протоколу STP, Бешлей М., Дещинський Ю., Панченко О. (2015)
Назаркевич М. - Математична модель формування муару на основі кратних періодичних решіток для захисту документів, Троян О. (2015)
Казьмірович О. - Стандарт CIP4/JDF – новий напрямок у модернізації інформаційно-керуючих пристроїв вітчизняного поліграфічного устаткування (2015)
Алєксєєва К. - Методи управління комерційними web-проектами за умов невизначеності (2015)
Топольницький П. - Теоретичні дослідження силових параметрів процесу обрізування книжкових блоків під час переміщення за коловою траєкторією, Ватуляк Ю. (2015)
Топольницький П. - Методика експериментальних досліджень утвореної "біжучої хвилі" під час обрізування книжково-журнальних блоків плоским різальним інструментом, Козар В. (2015)
Ковальський Б. - Аналіз особливостей нового стандарту для офсетного друку ISO 12647-2: 2013, Занько Н., Писанчин Н. (2015)
Огірко І. - Моделі геометричної оптики та лентикулярний друк, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Огірко O. (2015)
Abstracts (2015)
Ігнатова Ю. В. - Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів, Поліщук Є. А., Василишен Ю. В. (2017)
Фоміна О. В. - Концептуальні основи обліку венчурної діяльності (2017)
Малий І. Й. - Генеза публічного управління і адміністрування в Україні (2017)
Стоян О. Ю. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку (2017)
Корнилюк Р. В. - Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики, Корнилюк А. В. (2017)
Панченко В. Г. - Неопротекціоністський потенціал монетарної політики (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства (2017)
Усик В. І. - Роль університету в секторній структурі економіки знань, Матусевич Т. В. (2017)
Макаренко Ю. П. - Управління активами та пасивами комерційного банку з метою підвищення ефективності їх використання, Хоруженко А. А. (2017)
Прокопець Л. В. - Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід, Губчак В. С. (2017)
Халатур С. М. - Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку, Пістунова М. Г. (2017)
Федірко Н. В. - Глобальні та національні виклики трансформації публічних фінансів в Україні, Сіренко Я. С. (2017)
Богданов Д. С. - Інфраструктурний розвиток сільських територій (2017)
Ляховець В. О. - Прогнозні сценарії економічного розвитку ринку яловичини (2017)
Горячківська І. В. - Регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави, Коваленко А. О. (2017)
Пухкал О. Г. - Публічна та державна політика: єдність та відмінності, Гомоляко О. В. (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій (2017)
Кашпур Л. М. - Детінізація національної економіки України (2017)
Миколаєць І. В. - Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення (2017)
Вичалківська Ю. С. - Організаційно-правові механізми здійснення президентського контролю над сектором безпеки і оборони України (2017)
Андреєв В. М. - Проблеми реалізації селекції публічних службовців в Україні: методологічний аналіз (2017)
Образцова В. В. - Аналіз світових теоретичних підходів до врегулювання конфліктів у публічно-управлінських відносинах (2017)
Хребтов Є. О. - Система автоматичного контролю температури для електроконтактного відпалу дроту (2017)
Шликов В. В. - Система неінвазивного контролю температури біологічних об’єктів, Данілова В. А. (2017)
Моргун А. С. - Розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій в програмному комплексі ANSYS, Сорока М. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинках на мультиспектральні вимірювання (2017)
Заюков І. В. - Вплив соціально-економічного статусу зайнятих громадян України на людський капітал здоров’я (2017)
Мокін О. Б. - Нові моделі аналізу процесів в двокаскадних трансформаторах струму, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Кухарчук В. В. - Порівняння результатів прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів за різних материнських вейвлетів, Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Жук І. А., Биковський С. О. (2017)
Білик А. В. - Особливості експлуатації силових трансформаторів в гібридних електричних мережах, Кирик В. В. (2017)
Черемісін М. М. - Короткострокове прогнозування супутніх метеопараметрів ожеледеутворення на повітряних лініях на основі методу часових вікон, Савченко О. А., Середа А. І., Дюбко С. В. (2017)
Васько П. Ф. - Накопичення енергії відновлюваних джерел на основі морської гідроакумулювальної електростанції, Мороз А. В., Пазич С. Т. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості спрацювань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О., Тимохін О. В. (2017)
Журахівський А. В. - Захист від наднапруг розімкненого вторинного кола трансформатора струму, Кенс Ю. А., Ференсович Р. Я., Дьяченко Н. Б. (2017)
Бовчалюк С. Я. - Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID на базі ПЛІС-технологій, Тимчук С. О., Фурман І. О., Піскарьов О. М. (2017)
Бондаренко Є. А. - Удосконалення нормативної бази України з електробезпеки для персоналу електричних станцій та систем, Андрієнко Т. В., Залізняк І. Ю. (2017)
Михайлюк О. Б. - Перспективи використання асинхронних машин із суміщеними обмотками як генераторів для малих ГЕС (2017)
Теряєв В. І. - Безлюфтовий двоканальний електропривод, Стяжкін В. П., Гаврилюк С. І. (2017)
Толочко О. І. - Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами за використання оптимальних стратегій керування, Бовкунович В. С., Сопіга М. В. (2017)
Бомбик В. С. - Мікропроцесорний пристрій системи керування мережевими багаторівневим інвертором напруги з урахуванням обмеження струму намагнічування трансформатора (2017)
Абламская Е. В. - Роль информационно-коммуникативных технологий в преподавании лингвистических дисциплин (2015)
Александрова О. Ф. - Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі, Александров В. М. (2015)
Andriushyna O. - Cognitive assessment as a practical instrument of student`s progress monitoring in the USA (2015)
Білюк О. Г. - Причини стилістичних помилок усних відповідей студентів та їх запобігання (2015)
Богуш А. М. - Витоки розвитку образного мовлення дітей старшого дошкільного віку в дослідженнях учених (2015)
Бородіна Н. С. - Використання інноваційних технологій під час вивчення пунктуації в основній школі, Курійчук К. І. (2015)
Бородіна Н. С. - Формування морфологічних умінь і навичок школярів засобами інтерактивних технологій, Оперчук Т. В. (2015)
Вітрук Н. Л. - Відмінні ознаки односкладних речень репрезентації та апеляції (2015)
Вітюк В. В. - Формування мовленнєвої та соціокультурної компетентностей у майбутніх учителів початкової школи, Кисель В. Г. (2015)
Гамза А. В. - Формування увиразненого мовлення молодших школярів у процесі вивчення прикметника (2015)
Ганніченко Т. А. - Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів (2015)
Гінкевич О. В. - Формування аналітико-синтетичних умінь учнів на уроках літератури як методична проблема (2015)
Греб М. М. - Збагачення словникового запасу майбутніх учителів початкової школи: теоретико-прикладний аспект (2015)
Груба Т. Л. - Формування полікультурної компетентності учнів профільної школи засобами тексту (2015)
Данилюк О. К. - Структурно-семантичні особливості апелятивів територій із рослинним покривом (2015)
Дружененко Р. С. - Проблема функції простого речення в аспекті засвоєння теоретичних знань із синтаксису майбутнім учителем української мови і літератури (2015)
Каліш В. А. - Комунікативна компетентність як складник мовно-методичної підготовки сучасного вчителя, Собко В. О. (2015)
Капля Л. І. - Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу (2015)
Клименко С. І. - Практичне використання зоонімів при складанні психологічного портрета на заняттях з мовних дисциплін (2015)
Костюк С. С. - Структура поняття міжкультурна комунікативна компетентність студентів-іноземців (2015)
Кравчук О. М. - Рівні володіння навичками лінгвістичного аналізу тексту в студентів-першокурсників (2015)
Кунашенко О. В. - Реалізація інноваційного підходу щодо розвитку комунікативної компетентності творчої особистості вчителя (2015)
Кушнір Т. І. - Вивчення складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Луців С. І. - Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови (2015)
Марущак В. С. - Про деякі особливості розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2015)
Микитенко В. О. - Синкретизм синтаксичних конструкцій як засіб формування дивергентного мислення у студентів коледжу (2015)
Михайліченко Ю. В. - Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх журналістів (2015)
Мосьпан Н. В. - Поняття "competence" та "competency" в Європейському та американському педагогічному просторі (2015)
Мусієнко-Репська В. І. - Феномен "насильство-ненасильство" в християнській педагогіці (2015)
Мхитарян О. Д. - Оптимізація навчання літератури підлітків із низьким рівнем успішності (2015)
Нікітіна А. В. - Дискурсна особистість як лінгводидактичне поняття (2015)
Паршук С. Н. - Формирование коммуникативных умений у будущих учителей начальной школы в педагогической деятельности (2015)
Пентилюк М. І. - Культура професійного спілкування майбутніх фахівців (2015)
Перепелиця О. В. - Творча самореалізація особистості в системі сучасної освіти (2015)
Рускуліс Л. В. - Застосування інтерактивних технологій у теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови (2015)
Рябовол Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні морфеміки й деривації майбутніх учителів української мови і літератури (2015)
Садовая А. Ю. - Игровые методы проверки знаний по русскому языку как средство активизации деятельности студентов (2015)
Сіранчук Н. М. - Процес формування лексичної компетентності молодших школярів на основі моделей породження мовленнєвого висловлювання (2015)
Ткаченко С. В. - Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
ХолявкоІ. В. - Лінгвістичні й паралінгвістичні принципи створення тексту електронного посібника з культури наукової мови (2015)
Шандиба О. В. - Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості (2015)
Гич Г. М. - Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ (2015)
Відомості про авторів (2015)
Herus O. F. - On the Cauchy theorem for hyperholomorphic functions of spatial variable (2017)
Gutlyanskii V. Y. - On quasiconformal maps and semi-linear equations in the plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2017)
Королюк Д. В. - Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв, Королюк В. С. (2017)
Логачёв А. В. - Теорема Анскомбе и умеренно большие уклонения для траекторий обобщенного процесса восстановления, Могульский А. А. (2017)
Mogilevskii V. I. - Pseudospectral functions of various dimensions for symmetric systems with the maximal deficiency index (2017)
Парфiнович Н. В. - Нерiвностi Колмогорова для норм похiдних Рiсса функцiй багатьох змiнних (2017)
Trofymenko O. D. - Convolution equations and mean value theorems for solutions of linear elliptic equations with constant coefficients in the complex plane (2017)
Выговская Л. В. - О проблеме В. Н. Дубинина для симметричных многосвязных областей (2017)
Науковому журналу Львівського національного аграрного університету "АГРАРНА ЕКОНОМІКА" – 10 років! (2017)
Гавука І. - Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності (2017)
Тофан І. - Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування (2017)
Наконечний Р. - До питання про методологічні пошуки в сучасній фізичній економії, Копитко А. (2017)
Петришин Л. - Використання загальнонаукових методів у дослідженні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств (2017)
Chudec A. - The European Union policy of intervention in agriculture – experiences and perspective (2017)
Магійович І. - Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси, Більський І. (2017)
Войтович П. - Основні принципи антикризової політики та класифікація учасників ринку сільсько-господарської продукції у підсистеми числового порядку (2017)
Бернацька І. - Управління ревіталізацією туристичних об’єктів як інструментом залучення іноземних інвестицій, Брух О., Погорецький М. (2017)
Хірівський Р. - Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад, Дудяк Р., Федів Р. (2017)
Черевко Г. - Стан, проблеми і перспективи фермерства в Україні (2017)
Гнатишин Л. - Інституційне середовище розвитку фермерських господарств, Прокопишин О. (2017)
Желєзняк А. - Управління витратами в механізмах підвищення ефективності молочного скотарства (2017)
Стойко Н. - Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області, Стадницька О. (2017)
Томашевський Ю. - Необхідність використання погодних індексів у страхуванні природно-кліматичних ризиків рослинництва в Україні (2017)
Бандерич В. - Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель (2017)
Shymans`ka E. - Globalization on the pork market (2017)
Янишин Я. - Вплив інвестицій на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств, Сторонський М., Лаврів І. (2017)
Мельник Л. - Науково-інноваційна складова економіки знань аграрної сфери України (2017)
Yanyshyn Ya. - Current life and perspectives Of economic faculty (2017)
Баранець І. В. - Стан сформованості усного зв’язного мовлення у дітей з порушеннями слуху (2015)
Барановська В. М. - Змістова частина методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої освіти (2015)
Баркасі В. В. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов під час застосування змішаної форми навчання, Філіпп`єва Т. І. (2015)
Берегова М. І. - Теоретичні основи деонтологічної підготовки корекційних педагогів (2015)
Блудова Ю. О. - Сутність та основні категорії художньо-естетичного смаку (2015)
Волошенко М. О. - Результати педагогічного дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2015)
Ворник М. М. - Організація індивідуально-самостійної роботи студентів-філологів засобами мультимедійних технологій (2015)
Галущенко В. І. - Корекційно-виховна робота з розвитку мовленнєвого дихання з використанням здоров’язберігаючих технологій в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями мовлення (2015)
Гвоздій С. П. - Адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів студентів як принцип структурування змісту у формуванні культури безпечної життєдіяльності (2015)
Гончар Н. П. - Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах (2015)
Грицюк Л. - Наукові підходи до вивчення сутності соціальної поведінки професійно успішної особистості як основа для вирішення соціально-педагогічних проблем, Лякішева А. В. (2015)
Дудукалова О. С. - Особливості педагогічної практики майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2015)
Задорожна-Княгицька Л. В. - Деонтологічна складова кваліфікаційних стандартів магістрів з управління освітою у США (2015)
Іваніків Н. М. - Краєзнавство як соціальна та педагогічна проблема (2015)
Кисличенко В. А. - Робота логопеда з батьками у сучасних умовах (2015)
Клєба А. І. - Інформаційно-комунікативна культура у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Княжева І. А. - Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи (2015)
Козяр М. М. - Формування технічного мислення студентів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Зубик Л. В. (2015)
Козяр М. М. - Інтеграція гуманітарних і технічних знань як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-механіків, Кочубей А. В. (2015)
Койчева Т. И. - Корпоративная культура как социокультурный феномен (2015)
Корнещук В. В. - Конфлікт як соціально-педагогічна проблема (2015)
Короленко В. Л. - Проблеми підвищення якості морального виховання дітей шкільного віку (2015)
Короткіх М. А. - Компоненти, критерії та показники рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2015)
Кошара Ю. М. - Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) (2015)
Крамаренко А. М. - Екологічна компетентність – невід’ємна складова підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах євроінтеграції (2015)
Курілова В. І. - Східні єдиноборства як засіб всебічного розвитку студентської молоді, Борсук М. П., Клиндух Т. І., Барбара О. М. (2015)
Курілова В. І. - Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб морального та фізичного розвитку підростаючого покоління, Редько С. Ю., Пустовойт П. А., Щасливий С. М. (2015)
Кухарчук І. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника, Кухарчук Р. П. (2015)
Літвінова О. В. - Щодо питання організації процесу логопедичної діагностики усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру (2015)
Лопатіна Г. - Навчання математики з наочністю нумікон: досвід, проблеми, перспективи (2015)
Луценко О. В. - Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання (2015)
Лякішева А. - Соціально-педагогічне осмислення сутності соціальних норм регуляції поведінки професійно-орієнтованої особистості (2015)
Макаренко І. Є. - Професійно-особистісна самооцінка педагога як один із важливих чинників формування його самоефективності (2015)
Мельник О. С. - Активізація творчої діяльності на заняттях інформатики в педагогічних коледжах (2015)
Мельніченко Т. В. - Стан сформованості знань з української мови в учнів із тяжкими мовленнєвими розладами (2015)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Розвиток художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2015)
Мхитарян О. Д. - Методичне забезпечення корегованого навчання літератури: проблеми й перспективи (2015)
Нахаєва Я. М. - Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології (2015)
Павлова О. Г. - Зміст професійної підготовки до педагогічної діяльності вчителів початкової школи (2015)
Парфанович І. І. - Комплексність профілактичного впливу як оцінка результативності функціонування системи профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Парфентьєва І. П. - Роль рефлексії як інноваційного елементу у співацькому навчанні (2015)
Патик Ю. В. - Сутність і структура підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2015)
Потапчук Т. В. - Професійно-важливі особистісні якості майбутнього вчителя музичного мистецтва як основа професійної компетентності (2015)
Романишина О. Я. - Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів (2015)
Савінова Н. В. - Змістова характеристика рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції вчителів-логопедів (2015)
Сайко Н. О. - Гармонійне світосприймання дітей дошкільного віку як основа процесу соціально-психологічної реабілітації (2015)
Самойленко О. М. - Класифікація сучасного програмного забезпечення для рішення математичних задач (2015)
Середа І. В. - Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі (2015)
Даофен Сі - Діагностика співацької підготовленості майбутніх учителів музики до використання інноваційних технологій (2015)
Сідун М. М. - Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Січко І. О. - Сутність поняття "сталий розвиток" у контексті євроінтеграційних процесів сучасної освіти (2015)
Стельмах Н. В. - Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості дитини (2015)
Столяр В. А. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування предметної математичної компетентності учнів (2015)
Тітова Г. В. - Особливості формування лідерських якостей в учнів основної школи (2015)
Цвєткова Г. Г. - Викладач гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів як тип аксіологічно орієнтованої особистості (2015)
Лібін Цзян - Мотиваційно-пізнавальний етап формування суб`єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорового навчання (2015)
Шандиба О. В. - Досвід підготовки інженерних кадрів вищої кваліфікації-розробників промислових інновацій найвищих рівнів новизни та масштабності (2015)
Япринець Т. С. - Психолого-дидактичне підґрунтя навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках географії в основній школі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2012)
Наврозова Ю. А. - Аспекты качества обслуживания на контейнерных терміналах (2012)
Верещака Ю. А. - Методические основы оценки развития контейнерных терминалов Черноморско-Азовского бассейна (2012)
Сенько Е. В. - Формирование политики приоритетного развития национального судоходного комплекса (2012)
Минакова С. М. - Принципы разгосударствления и приватизации морских торговых портов Украины (2012)
Ильченко С. В. - Механизм построения эффективной железнодорожной транспортно-технологической системы в Украине (2012)
Чупир Е. Н. - Строительный потенциал железнодорожного транспорта – необходимость развития в целях обеспечения конкурентоспособности (2012)
Якименко Н. В. - Управління процесами забезпечення надійності залізничної техніки (2012)
Cударєв В. О. - Взаємозв’язок конкуренції і інтеграції в логістичному ланцюжку за участю морського порту (2012)
Каличева Н. Є. - Особливості формування та розвитку ресурсної бази колійного господарства (2012)
Москалюк Л. В. - К вопросу о прогнозировании значений показателей работы транспортных предприятий в условиях нелинейного моделирования, Давыдова В.И. (2012)
Потапова-Синько Н.Е. - Эффективность производства и перспективы его функционирования в условиях внедрения автоматизированных рабочих мест, Бобкова Н.В. (2012)
Тростянецкая Э. В. - Понятие стратегии в планировании деятельности предприятия (2012)
Малиновский Д. А. - Моделирование и анализ дуополии в конкурентной среде системы "промышленное предприятие – дистрибутивная сеть" (2012)
Тимощук М. П. - Штучна нейронна мережа ідентифікації максимальних значень даних: розв’язання задач прогнозування (2012)
Яцкевич І. В. - Особливості формування трансфертної ціни в альянсових відносинах галузі зв’язку (2012)
Кірдіна О. Г. - Стійкість та безпека соціально-економічного розвитку регіонів (2012)
Автори збірника (2012)
Барановський О. І. - Сутність i функціональне призначення фінансового сектору національної економіки (2017)
Другов О. О. - Трансформація іноземного капіталу в банківському секторі України (2017)
Вовчак О. Д. - Банківське регулювання i банківський нагляд як складові системи державного регулювання банківської діяльності, Бедненко В. М. (2017)
Cоловаров А. В. - Cутність боргової безпеки банківського сектору національної економіки (2017)
Уткіна О. В. - Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі (2017)
Тяжкороб І. В. - Передумови розвитку інвестиційного консалтингу на українському ринку фінансових послуг, Євтух Л. Б., Лежан М. М. (2017)
Новікова Т. В. - Інвестиційна привабливість України: основні проблеми і шляхи їх розв’язання, Гайдар І. І. (2017)
Пшик Б. І. - Антикризове управління у фінансовій діяльності банку: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Козьмук Н. І. - Класифікація ризиків банківського ритейлу і чинників, що на них впливають, Демченко А. М. (2017)
Боярко І. М. - Організація руху інформаційних потоків у праксеологічно-каталактичній моделі інформаційного забезпечення стратегічного управління (2017)
Кійко Ю. Т. - Модель оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в банку в цілях планування (2017)
Циганчук Р. О. - Моделювання періодичних економічних процесів (2017)
Швець Н. Р. - Підвищення соціальної ефективності функціонування кредитних спілок України, Осадець О. М. (2017)
Гіптерс З. В. - Формування діловитості i творчості у фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Кліпа Ю. В. - Підвищення ефективності дистанційної освіти студентів: міжнародний i вітчизняний досвід (2017)
Бабак К. В. - Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу: структурно-інтегративний підхід (2015)
Богуш А. М. - Психологічні засади образного мовлення (2015)
Горянська А. М. - Психологічні особливості розвитку когнітивного компонента толерантності майбутніх вчителів (2015)
Гриньова Н. В. - Особливості фахової підготовки студентів-психологів до роботи з дітьми "груп ризику" в процесі навчання у ВНЗ (2015)
Дейниченко Л. М. - Теоретичний аналіз проблеми духовності особистості в психології (2015)
Заграй Л. Д. - Гендерна специфіка концептів "ставлення до світу" у студентів (2015)
Зливков В. Л. - Психологічні особливості волонтерської діяльності у сучасній Україні: мотиваційний аспект, Лукомська С. О. (2015)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку психологічної готовності до професійної діяльності студентів, Яновська Т. А. (2015)
Клочек Л. В. - Психологія справедливості в історії філософської думки (2015)
Корчакова Н. В. - Психологічний аналіз онтогенетично ранніх форм допомоги як різновиду просоціальних стратегій (2015)
Литвиненко І. С. - Роль ситуативних методів навчання у професійній підготовці майбутніх психологів, Данілова О. В. (2015)
Михальченко Н. В. - Роль сім’ї в розвитку патріотичної рефлексії молодших школярів (2015)
Мишко Н. М. - Дослідження особливостей мотиваційної сфери майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти (2015)
Оніщенко Н. В. - Характеристика психічних станів постраждалих в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Панасенко Е. А. - Психолого-педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Пугачов Д. Л. - Психологічні особливості формування образу "Я" в підлітковому віці (2015)
Резнікова О. А. - Особливості регуляторних можливостей та адаптаційних проявів психологічного захисту студентів (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні аспекти командоутворення в недержавній організації (2015)
Саврасов М. В. - Психологія креативності особистості студента: психологічна структура та зміст (2015)
Сватенкова Т. І. - Специфіка впровадження герменевтичного методу у дослідження екзистенційних переживань особистості у ранній юності (2015)
Сердюк Н. І. - Специфіка розуміння атракції вчителями та практичними психологами загальноосвітніх шкіл (2015)
Сіпко Л. О. - Подолання бойового стресу та його психологічних наслідків (2015)
Степаненко Л. В. - Особливості прояву негативних емоційних станів у підлітків з різними типами копінг-поведінки (2015)
Тарасова Т. Б. - Психологічні проблеми навчально-професійної діяльності студентів вищого навчального закладу (2015)
Ткаченко Н. В. - Психологічні особливості комп’ютерної залежності у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Фролова О. В. - Соціально-психологічний тренінг розвитку організаційних та комунікативних навичок для студентів, які проходитимуть педагогічну практику в дитячих оздоровчих таборах (2015)
Халік О. О. - Психологічна сепарація дівчат студентського віку від батьків та її залежність від функціонування сім’ї (2015)
Харченко Н. А. - Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України (2015)
Шайда Н. П. - Психологічні засади створення умов розвитку професійного мислення студентів, Шайда О. Г. (2015)
Іванцова Н. Б. - Архітектоніка професійної спрямованості особистості (2015)
Відомості про авторів (2015)
Базима Н. В. - Особливості розвитку вербальної памяті у дітей з мовленнєвими порушеннями, Семенова В. Д. (2015)
Барко В. В. - Значення наукової школи І. С. Моргуліса для розвитку вітчизняної тифлопедагогіки (2015)
Волошенюк К. С. - Взаємозв’язок технологій навчання з позакласною трудовою діяльністю як засіб соціалізації дітей із розумовими порушеннями (2015)
Гаврилова Н. С. - Історичний аналіз та перспективи розвитку професійно-трудової освіти дітей з порушеннями інтелекту в Україні, Константинів О. В. (2015)
Галущенко В. І. - Корекційна робота з формування просодочного компонента мовлення у дітей із ЗПР (2015)
Гладуш В. А. - До питання професійної самовизначенності розумово відсталих підлітків, Лепетченко М. В. (2015)
Глоба О. П. - Педагогічні умови забезпечення трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями (2015)
Глушенко К. О. - Особливості формування творчих здібностей у підлітків зі зниженим зором, Ращенко А. С. (2015)
Дмитрієва І. В. - Розвиток самостійності учнів спеціальної школи як фактору їхньої соціалізації, Одинченко Л. К. (2015)
Докучина Т. О. - Створення ситуації успіху на уроках трудового навчання у допоміжній школі (2015)
Долинний Ю. О. - Реабілітаційна робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Єжова Т.Є. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення права на працю випускників спеціальних шкіл для дітей з інтелектуальними порушеннями (історичний аспект) (2015)
Ісаєва О. В. - Розробка модели інклюзивного ресурсного центру на дніпропетровщіні, Філіппенко О. І. (2015)
Католик М. Є. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у практиці роботи навчально-реабілітаційного центру (2015)
Коваль Н. І. - Громадське виховання сташокласників з порушеннями інтелекту на уроках професійно-трудового навчання (2015)
Колишкін О. В. - Особливості впровадження профорієнтаційної роботи в спеціальній школі (2015)
Косенко Ю. М. - Специфіка навчання історії розумово відсталих дітей у першій половині 70-Х років ХХ століття (2015)
Кравець Н. П. - Формування читацької діяльності як особистісного компоненту соціально-трудової адаптації розумово відсталих учнів (2015)
Левицький В. Е. - До питання про організацію профорієнтаційної роботи та професійно-трудового навчання у спеціальній школі для дітей з порушеним інтелектом (2015)
Лісова Л. І. - Особливості фізичної прцездатності дітей з вадами інтелекту у процесі навчання столярної справи (2015)
Любчич Н. В. - До проблеми спеціальної методики навчання української мови розумово відсталих учнів спеціальної школи (2015)
Ніколенко Л. М. - Роль трудового виховання у професійному становленні з інтелектуальними порушеннями (2015)
Омельянович І. М. - Особливості соціалізації підлітків-випускників з інтелектуальними порушеннями (2015)
Потапенко О. М. - Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного самомасажу (2015)
Приходько Т. П. - Готовності до вибору професії та професійної діяльності старшокласників допоміжної школи як компонент професійно-трудової соціалізації (2015)
Савінова Н. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті (2015)
Супрун М. О. - До питання підготовки осіб з інтелектуальними порушеннями до санітарно-волонтерської діяльності, Гладченко І. В. (2015)
Татьянчикова І. В. - Проблема соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах сучасних соціально-економічних змін у суспільстві (2015)
Тороп К. С. - Модель соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру (2015)
Хованова О. А. - Модель професіной-трудової реабілітації учнів в практиці діяльності КЗ Богодухівський СНВК, Хирна Т. К. (2015)
Чеботарьова О. В. - Особливості соціалізації школярів із порушенями розумового розвитку засобами професійно-трудового навчання (2015)
Шевченко Н. П. - Соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями через трудову діяльність в умовах навчально-реабілітаційного центру (2015)
Шеремет М. К. - Проблема порушень голосу у осіб голосомовленнєвих професій, Ромась О. Ю. (2015)
Шум О. А. - Застосування сучасних корекційних технологій як запорука успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Аршава І. Ф. - Соціально-психологічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями засобами арт-терапії, Корнієнко В. В., Тороп К. С. (2015)
Горбенко С. Л. - Формування рольової поведінки як засіб соцалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2015)
Зелінська-Любченко К. О. - Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школірів із розумовою відсталістю (2015)
Іваненко А. С. - Формування уявлень про майбутню сім’ю як напрямок соціалізації розумово відсталих підлітків (2015)
Кірєєва Н. Б. - Сучас модель організації допомоги дітям з ускладненнями у розвитку з питань навчання та соціалізації, Браславець І. В. (2015)
Коваленко В. Є. - Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації розумово відсталих молодших школярів (2015)
Кравченко А. І. - Оптимізація психологічного стану дітей із легкою розумовою відсталістю засобами арттерапії (2015)
Лебідь С. В. - Пофесійно-трудове навчання як компенсаторний механізм соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями, Черепенько І. М. (2015)
Лисовская Т.В. - К вопросу о новом функциональном понятии "Лица с выраженными психофизическими нарушениями" (2015)
Малинович Л. М. - Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації осіб з інтелектуальними порушеннями до трудової діяльності (2015)
Малій Н. Ю. - Вплив сім’ї на професійне визначення осіб з розумовою відсталістю в процесі соціалізації (2015)
Мамічева О. В. - Теоретичні засади взаємозв’язку схильностей та професійної спрямованості учнів з інтелектуальними порушенями як засіб їх соціалізації (2015)
Мирян А. А. - Готовність освітнього простору вищих навчальних закладів до соціальної адаптації студентів з порушенями слуху (2015)
Пахомова Н. Г. - Інтеграція медико-психологічних і педагогічних знань в процесі корекційноїроботи, Пахомова В. А. (2015)
Проскурняк О. І. - Соціалізація учнів з інтелектуальними порушеннями: комунікативно-мовленнєвий аспект (2015)
Сербова О. В. - Проблема економічної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у психологічному вимірі (2015)
Сизко Г. І. - Засвоєння суспільного досвіду як умова ефективної соціалізації дітей із розумовою відсталістю (2015)
Склянська О. В. - Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання (2015)
Соколова Г. Б. - Психокорекція емоційних порушень у дітей з особливими потребами засобами ігротерапії (2015)
Супрун Д. М. - Методика викладання психології як навчальна дисципліна в контексті підготовки спеціальних психологів (2015)
Товстоган В. С. - Місце та роль здібностей в процесі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальних (2015)
Хохліна О. П. - Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2015)
Чобанян А. В. - Теоретичний аналіз підготовки майбутніх спеціальних психологів до здійснення психолого-педагогічного супроводу (2015)
Яковлева С. Д. - Важливість визначення психофізіологічних функцій та емоційних рекцій для організації навчального процесу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Козловський С. В. - Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку , Рудковський О. В., Козловський А. В. (2017)
Манцевич Ю. М. - Просторове планування як інструмент футурології (2017)
Антонюк Л. Л. - Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики, Черкас Н. І. (2017)
Омельчук В. О. - Пропозиції щодо розробки нової стратегії житлової політики в Україні (2017)
Босовська М. В. - Теоретичні засади формування ресторанних мереж, Ведмідь Н. І., Косар О. В. (2017)
Малий І. Й. - Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності, Власенко М. М. (2017)
Радіонова І. Ф. - Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання, Мальковська Ю. Б. (2017)
Тютюник І. В. - Фінансова децентралізація в Україні: можливості та загрози для забезпечення сталого розвитку територіальних громад, Решетняк Я. В. (2017)
Тюха І. В. - Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв, Савчук І. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Моделювання оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Халатур С. М. - Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств, Бровко Л. І., Моруга Т. О. (2017)
Денисов О. Є. - Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації (2017)
Жукова Л. М. - Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн східної європи в умовах членства в єс (2017)
Мамед-заде Эмин Эльдар оглы - Механизм влияния инновационного менеджмента промышленных предприятий на финансовую устойчивость в условиях девальвации, Алиев Рамиль Магомедали оглы, Сейид-заде Миргасан Миргашимоглу, Гусейнов Джейхун Паша оглы (2017)
Мартиненко О. М. - Напрями забезпечення зайнятості молоді в розвинутих країнах (2017)
Эльшан Зохраб оглы Оруджов - Глобальная волатильность и финансовая стабильность (2017)
Щербань О. Д. - Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства, Насібова О. В., Сухоруков Р. В. (2017)
Красовська О. Ю. - Основні наукові підходи до визначення видів маркетингових активів підприємства (2017)
Карпенко О. О. - Європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських регіонах, Переверзєва І. Ф. (2017)
Соболь І. Б. - Порівняльний аналіз ефективності діяльності персоналу в будівництві і промисловості України (2017)
Куйбіда С. В. - Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008—2017 роках (2017)
Reza Ali Soroudian - Exogenous and endogenous economic development patterns in "tractorsazi" company (tractor manufacturing) in iran (2017)
Крючкова Ж. В. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: сутність та чинники впливу (2017)
Бублик Л. Я. - Сучасний стан споживчого ринку як передумова реалізації державної політики регулювання споживчого кредитування (2017)
Чукіна І. В. - Особливості та значимість механізму управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2017)
Башкирова О. М. - Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі (2017)
Боговін О. В. - Дон Жуан або "Люцифер Маніхейської доктрини": контамінація антиномій у текстах драматичних творів (Леся Українка, Б. Шоу) (2017)
Васильєва К. П. - Сонети на дві рими Олекси Різниківа (збірка "Двострунне грало") (2017)
Волошук Л. В. - Cистема інтермедіальних відносин у повісті "Тіні забутих предків" М. М. Коцюбинського (2017)
Гальчук О. В. - Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму (2017)
Гук О. В. - Парадигма ідентичностей в есеїстиці Є. Кононенко (2017)
Даниленко І. І. - Християнська парадигма розвитку сучасної української поезії (на прикладі поетичного збірника "На лузі Господньому") (2017)
Димовська А. К. - Феномен українського кордоцентризму в повісті Леся Гомона "Куточок серця" (2017)
Євмененко О. В. - Міфомагічний світогляд сучасного українського фентезі (2017)
Жиленко І. Р. - Остап Грицай і Олександр Купрін: орієнтальний дискурс у малій прозі міжвоєнного двадцятиріччя (2017)
Корівчак Л. Д. - Художня трансформація образу сонця в українській ліриці к. ХІХ – п. ХХ століття (2017)
Михилев А. Д. - Мировой контекст гоголевской концепции миссии писателя и искусства (2017)
Погребняк І. В. - Епістолярна рецепція інтелігенції кінця XIX – початку XX століть (2017)
Раковская Н. М. - Код критического текста как знаковая коммуникативная граница (2017)
Рождественська І. Є. - Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя (2017)
Семчишин Д. В. - Народнопісенні розміри у поезії Миколи Вінграновського (2017)
Сенета М. І. - Христологічний вимір шевченкознавчих досліджень Ю. Бойка (2017)
Сіренко С. А. - Концепт смерті: когнітивно-антропологічна проекція (на матеріалі урізького тексту Галини Пагутяк) (2017)
Сподарець В. І. - Підйомне крило новели (метафоричний дискурс Анатолія Колісниченка) (2017)
Стороженко Л. Г. - Естетична платформа літературного об’єднання "Ланка"–МАРС: європейський вектор (2017)
Фокина С. А. - Концептуализация рыцарского статуса адресата стихотворения М. Цветаевой "Хочешь знать, как дни проходят...", Митева Е. М. (2017)
Цепкало Т. О. - Питання міфотворчості в рецепції літературознавчої науки (2017)
Шевченко Т. М. - Ризома як принцип композиційної організації збірки есе в сучасній українській літературі (2017)
Юрчук О. О. - "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": Російська імперія в рецепції Тараса Шевченка (2017)
Андрусишин Б. І. - Модель нової релігійної політики у державно-церковних стосунках на приєднаних західно-українських землях (20-30-і рр. ХХ ст.), Бондаренко В. Д.. (2016)
Вронська Т. В. - Трансформація особливих правових режимів на українських землях У ХІХ – ХХ столітті, Пилипчук В. Г. (2016)
Деркачова Н. О. - Правові дослідження в працях М. Ф. Владимирського-Буданова (2016)
Guban R. - Inclusion of West-Ukrainian lands into the USSR in 1939 (historical and legal research), Semendiai A. (2016)
Sabadosh Т. - The value of А. Voloshyn`s state-legal views in conditions of military and political situation in Ukraine (2016)
Ярошенко М. О. - Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності, Шевчук З. Ю. (2016)
Білозьоров Є. В. - Емоційні стани у сфері здійснення юридичної діяльності (2016)
Кархут О. Я. - Принцип верховенства права у контексті євроінтеграції (2016)
Костицький В. В. - Про значення теоретичної спадщини Євгена Ерліха у розвитку сучасного праворозуміння (2016)
Пархоменко Н. М. - Впровадження європейських стандартів у соціальній сфері в Україні та їх реалізація (2016)
Стеценко С. Г. - Біоюриспруденція: поняття, принципи, значення (2016)
Токарчук О. В. - Теоретичні засади взаємодії держави і права в концепціях українських інтелектуалів у зарубіжжі (2016)
Опольська Н. М. - Генезис права на свободу творчості на території України (2016)
Пивовар І. В. - Джерельна база дослідженняправового статусу суддів судів загальної юрисдикції (2016)
Рішко М. І. - Проблеми і перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Морозова О. О. - Визначення масової комунікації як процесу "поширення інформації” (2016)
Стеценко В. Ю. - Реформування охорони здоров’я в Україні: правові питання (2016)
Макарова О. В. - Свобода панорами в Україні, Негієвич Є. А. (2016)
Шитий С. І. - Окремі питання оподаткування релігійних організацій в законодавстві України і Європейського союзу (2016)
Жмур Ю. М. - Характеристика кримінального права США (2016)
Кончаковська В. В. - Тероризм як злочинне явище: еволюція та заходи запобігання, Кравчук А. С. (2016)
Пєсцов Р. Г. - Характеристика недоторканості та невідповідальності, як складових елементів правового імунітету, Устинова І. П. (2016)
Купіна Л. Ф. - Поняття ефективності правових норм при регулюванні трудових відносин (2016)
Бучма О. В. - Історичні і філософські виміри українського державотворення та розуміння, пізнання і осмислення права, Токарчук О. В. (2016)
Наші автори (2016)
Бабяк Е. - Комплексный лингвистический подход к исследованию языковой личности (2017)
Вегеш А. - Характеристична та оцінна інформація літературно-художніх антропонімів у романі "Кров кажана" Василя Шкляра (2017)
Виноградов А. - Антропоцентрический фактор в параметризации каузированного перемещения: векторно-директивные глагольные префиксы. Статья вторая (2017)
Петріца Н. - Власні особові назви іншомовного походження у чеських писемних пам'ятках Х І- XIV століть (2017)
Русинко-Бомбик Л. - Роль українських лінгвістів-емігрантів Чехословаччини у виданні "Української загальної енциклопедії" (2017)
Скоплев А. - О видовом противопоставлении чешских акциональных субстантивов типа Nalévání – Nalití (2017)
Фрумкіна А. - Звучні тексти ЗМІ у фоностилістичному варіюванні (2017)
Шоля І. - Динаміка багатокомпонентних імен ужгородців у ХХ столітті (жіночі імена) (2017)
Яник О. - Образ людини у мовному просторі українських антропоморфних загадок (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського