Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ковшового елеватора за критерієм середньоквадратичного зусилля в тяговому органі при збіганні з нятяжного барабана, Ловейкін А. В., Ткачук Л. Б. (2017)
Проценко В. О. - Підвищення експлуатаційної безвідмовності фрикційних муфт суднових сепараторів westfalia (2017)
Човнюк Ю. В. - Применение дискретных моделей существенно-нелинейных механических систем в анализе колебаний, возникающих при выборе слабины каната грузоподъемного крана, Диктерук М. Г., Комоцкая С. Ю. (2017)
Мартовицький Л. М. - Стійкість стінок коробчастих прогінних кранових балок, Глушко В. І., Сочава А. І., Клименко Г. В., Шаніна З. М., Коцюк Є. В., Зеленська А. Г. (2017)
Бойко А. А. - Особенности выбора приводных двигателей лифтовых лебедок, Бойко Н. А., Бесараб А. О. (2017)
Вудвуд О. М. - Порівняльний аналіз динамічних навантажень, що виникають при гальмуванні механізму пересування мостового крана різними типами гальм (2017)
Єфименко О. В. - Проектування будівельних та дорожніх машин за допомогою сучасних методів комп’ютерного моделювання робочих процесів, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Малащенко В. О. - Вплив форми пазів півмуфт на напружено-деформований стан кулькових муфт стартерів двигунів внутрішнього згорання, Семенюк В. Ф., Коцький Б. П. (2017)
Кравець С. В. - Аналітичний спосіб визначення лобового опору заглибленню в грунт кільцевого наконечника, Супонєв В. М. (2017)
Борис А. О. - Конструкція та принцип роботи кулькової обгінної муфти транспортного засобу (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Babak S. - Computerized Systems for Remote Monitoring and Diagnostics of Electric Power Facilities, Myslovych M., Sysak R. (2015)
Chaikivska Yu. - The Mathematical Model of Glucose Dynamics in Blood Over 24-Hour Period, Pasichnyk R., Pasichnyk N. (2015)
Kaczorek T. - Analysis of Positivity and Stability of Discrete-Time and Continuous-Time Nonlinear Systems (2015)
Kozlovskyi O. - A Measuring Transducer in the System of Technical Diagnosis of Overhead Lines Icing in Electrical Distribution Networks, Trushakov D., Rendzinyak S. (2015)
Kyrylenko O. - Stability Issues in Modern Power Systems, Pavlovskyi V., Lukianenko L., Steliuk A., Lenga O. (2015)
Malyar V. - Mathematical Model of Permanent Magnet Direct Current Motor, Havdo I. (2015)
Meshchaninov S. - Mathematical Model of an Adaptive System for Remote Monitoring of Human’s Psychophysiological State, Ldovskaya A. (2015)
Prudyus I. - Factors Affecting the Quality of Formation and Resolution of Images in Remote Sensing Systems, Tkachenko V., Kondratov P., Fabirovskyy S., Lazko L., Hryvachevskyi A. (2015)
Smetana I. - Methods of Parametric Sensitivity Reduction of a Field-Oriented Controlled Drive, Lozynsky A., Misyurenko V. (2015)
Strubytska I. - Construction of Discrete Dynamic Model for Prediction of Particulate Matter Emission into the Air (2015)
Tugai I. - Investigation of Ferroresonance in Electrical Networks at Open-Phase Operating Conditions (2015)
Zhuikov V. - Enhancement of Noise Immunity and Increase in Data Transmission Speed in Telemetrical Communication System, Tereschenko T., Yamnenko Yu., Khokhlov Yu. (2015)
Zvaritch V. - Some Singularities of Kernels of Linear AR and ARMA Processes and Their Application to Simulation of Information Signals, Glazkova E. (2015)
Preparation of Papers for CPEE (2015)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2015)
Call for papers compas-2015 (2015)
Call for papers SmartGridComm-2015 (2015)
Call for papers CSDM-2015 (2015)
Call for papers LASCAS-2015 (2015)
Call for papers ENERGYCON-2016 (2015)
Call for papers MELECON-2016 (2015)
Call for papers PICST-2015 (2015)
Call for papers Problems-2015 (2015)
Call for papers TCSET-2016 (2015)
Call for papers TELFOR-2015 (2015)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (2015)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2015)
Зінгаєва Н. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку соняшникової олії (2015)
Кузнєцова Л. В. - Проблеми активізації процесів розвитку банківських інновацій в Україні (2015)
Кузьмак О. І. - Концептуальні основи забезпечення інноваційного розвитку підприємств у сервісно-виробничих контекстах сфери послуг (2015)
Лановська Г. І. - Ресурсний потенціал банківських установ як основа стабільного функціонування банківської системи України, Мельниченко А. І. (2015)
Левко М. М. - Індикативний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави у парадигмі сталого розвитку (2015)
Левчинський Д. Л. - Механізм удосконалення організаційної структури управління будівельним підприємством (2015)
Лисенко Ю. В. - Управління інноваційним розвитком будівельного підприємства (2015)
Лисюк О. С. - Демографічні основи формування сільського ринку праці (2015)
Ляхович Г. І. - Форми ведення та організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій: точки взаємодії (2015)
Маловичко А. С. - Конкурентоспроможність електронної логістики підприємств (2015)
Маловичко С. В. - Товарний менеджмент: функціональні особливості та проблематика на сучасному етапі, Бондарчук М. Є. (2015)
Машкова Т. В. - До оцінки якості сільськогосподарських угідь з використанням ГІС-технологій у бухгалтерському обліку (2015)
М’ячин В. Г. - Прогнозування інноваційного потенціалу промислових підприємств за допомогою гібридних інтелектуальних систем (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств України, Орєхова А. І. (2015)
Никитюк Ю. А. - Розвиток зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною: еколого-економічні аспекти (2015)
Нігматова О. С. - Концептуальні підходи визначення вартості бренду в контексті органічного агробізнесу (2015)
Ніконова Д. О. - Рееміграція внутрішньо переміщених осіб як складова механізму відтворення соціально-економічного потенціалу (2015)
Обиход Г. О. - Екологічні небезпеки транскордонного походження у Західних регіонах України: еколого-економічний аналіз (2015)
Огданський К. М. - Дефініція економічного зростання: національний аспект (2015)
Омельяненко Т. Л. - Реформування організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Пантелєєв В. П. - Організація обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємств в умовах проведення реструктуризації, Предко І. Ю. (2015)
Пасічник Ю. В. - Стратегія боргової політики держави: сучасні тенденції та перспективи (2015)
Петько С. М. - Організаційний розвиток корпорацій у сучасній економіці (2015)
Пєнцова Н. В. - Модель економічного розвитку післядипломної педагогічної освіти: від концепції до ефективного результату (2015)
Пирець Н. М. - Сучасні тенденції розвитку процесу злиття та поглинання на світовому ринку хімічної продукції в умовах глобальної кризи (2015)
Плотнікова М. Ф. - Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади (2015)
Потравка Л. О. - Сучасний стан структурних трансформацій сільського господарства України (2015)
Прокудін Г. С. - Інтеграція транспортної системи України у світову транспортну систему, Дудник О. С., Чупайленко О. А. (2015)
Радамовська І. В. - Особливості формування бізнес-культури будівельних підприємств (2015)
Ракицька С. О. - Передумови формування об’єднання підприємств будівельного комплексу на регіональному рівні, Жусь О. М. (2015)
Рекова Н. Ю. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних депозитарних систем, Козлова В. О. (2015)
Ремига Ю. С. - Проблеми забезпечення безпеки доставки вантажів в умовах зростаючих ризиків (2015)
Рубіш М. А. - Регіональні особливості іноземного інвестування на прикладі Закарпатської області (2015)
Руденко В. В. - Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки (2015)
Русінова О. С. - Організаційне забезпечення розвитку промислових підприємств (2015)
Савченко Т. Г. - Індекс транспарентності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування, Закутняя А. О. (2015)
Самородов Б. В. - Сучасний стан і напрям розвитку діагностики фінансового стану банку, Семенцов Р. В. (2015)
Сандул М. С. - Конкурентні переваги системи вищої освіти США на міжнародній арені (2015)
Сенищ П. М. - Проблеми відновлення процесів стимулювання банками розвитку економіки України (2015)
Сердюков К. Г. - Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою власників корпоративних прав (2015)
Ситник І. П. - Системи електронного документообігу в електронному бізнесі, Мельниченко А. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Федорова Д. - Безпечність сухих риборослинних напфівфабрикатів (2017)
Zhukova Ya. - Express method of quantitative determination of urea in milk, Petrov P., Klimenko L. (2017)
Гілевіч Ю. - Марковання одягу захисного за вимогами міжнародних стандартів, Озоліна Н., Кучма Є. (2017)
Палієнко О. - Оцінка морозостійкості керамічної плитки (2017)
Сидоренко О. - Споживні властивості жиру акули катран (Squalus acanthias), Боліла Н., Шаповал С. (2017)
Мотузка Ю. - Харчова та енергетична цінність продуктів для спеціальних медичних цілей (2017)
Lebskaya T. - Quality and safety of preserves from the Black Sea rapana meat, Pavluchenko Yu., Moisiienko O. (2017)
Сирохман І. - Вплив добавок-антиоксидантів на якість жирових начинок вафельних тортів, Бойдуник Р. (2017)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості бісквітного тіста з борошном "Здоров'я", Піддубний В., Романовська О. (2017)
Гніцевич В. - Кінетика ферментолізу лактози молочної сироватки, Чикун Н., Гончар Ю. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Graf H.-W. - Konsumismus aus gesellschaftlicher und individueller perspektive (2017)
Лабурцева О. - Ефективність маркетингової діяльності підприємства в умовах ризику (2017)
Корж М. - Ресурсоорієнтована модель управління маркетингом виробничого підприємства, Чуб І. (2017)
Лиса С. - Ринок логістичних послуг в Україні: динаміка, структура, перспективи (2017)
Ільченко Н. - Референтні моделі управління ланцюгами поставок підприємств торгівлі, Кочубей Д. (2017)
Белінська С. - Експортно-імпортний потенціал України в торгівлі замороженими овочами, Левицька С. (2017)
Чурсіна Л. - Економічна оцінка переробки стебел льону олійного в Україні, Головенко Т., Бартків Л. (2017)
Мережко Н. - Ринок кулькових ручок в Україні, Тернова А., Сіренко С. (2017)
Хахалєва І. - Ринкові перспективи фізіологічно функціональних напоїв (2017)
Паламар В. - Ринок натуральних шкір в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Протасов А. А. - Характеристика экологического состояния водоема-охладителя АЭС на основе биоиндикационных показателей фитопланктона, Баринова С., Новоселова Т. Н. (2017)
Козийчук Э. Ш. - Фитомикробентос солоноватоводных заливов Килийской дельты Дуная, Щербак В. И. (2017)
Абрамюк И. И. - Плавательная способность молоди некоторых пресноводных рыб как показатель перехода к нектонной форме существования, Афанасьев С. А. (2017)
Громова Ю. Ф. - Зоопланктон гирлової ділянки р. Віти та його енергетичний баланс, Триліс В. В. (2017)
Богданов Б. Э. - Морфобиологическая характеристика сибирского пескаря Gobio cynocephalus верхнего течения р. Лены, Петухов С. Ю. (2017)
Конограй В. А. - Продукція вищих водних рослин Кременчуцького водосховища (2017)
Янович Д. О. - Хром у гідроекосистемах та його вплив на біоту водойм (огляд), Швець Т. М. (2017)
Рабченюк О. О. - Білково-нуклеїновий обмін в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2017)
Линник П. Н. - Содержание и распределение тяжелых металлов между растворенной и взвешенной формами в воде рек бассейна Тисы, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2017)
Памяти Александра Викторовича Топачевского (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Особенности структурной организации фито- и зоопланктона при экстремально высоком содержании неорганических соединений азота в воде, Крот Ю. Г., Леконцева Т. И., Подругина А. Б. (2017)
Афанасьев С. А. - Оценка влияния строительства малых ГЭС на водную фауну и экологическое состояние р. Белый Черемош. Международый подход, Долинский В. Л., Летицкая Е. Н., Голуб О. А., Марушевская E. Г. (2017)
Топтіков В. А. - Адаптивний потенціал рапани різного віку, статі та розмірів, Ковтун О. О., Алєксєєва Т. Г., Тоцький В. М. (2017)
Прокопчук Е. И. - Фитопланктон малых рек Тернопольской области и связь его количественных показателей с содержанием фосфора в воде, Мантурова О. В. (2017)
Зорина-Сахарова Е. Е. - Niphargus valachicus Dobreanu et Manolache (Amphipoda, Niphargidae) в Kилийской дельте Дуная (2017)
Ларионова Д. П. - Санитарно-гидробиологическая характеристика искусственного водотока мегаполиса по микрофитобентосу, Давыдов О. А. (2017)
Тропівська Г. Г. - Вплив абіотичних факторів на поширення фосфатмобілізувальних бактерій в Одеському регіоні північно-західної частини Чорного моря, Богатова Ю. І., Дятлов С. Є., Курдиш І. К. (2017)
Ольхович О. П. - Оцінка впливу інвазійного виду Pistia stratiotes (Araceae) на занурені макрофіти природних водойм України, Таран Н. Ю., Свєтлова Н. Б., Бацманова Л. М., Алексієнко М. В., Коваленко М. С. (2017)
Киричук Г. Є. - Особливості розподілу каротиноїдних пігментів в організмі прісноводних молюсків, Музика Л. В. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст фракцій фосфоліпідів у органах і тканинах коропа за штучного вуглекислотного гіпобіозу, Хижняк С. В. (2017)
Шахман И. А. - Оценка экологического состояния и экологической надежности низовья р. Ингулец, Быстрянцева А. Н. (2017)
Содержание (2017)
Романенко В. Д. - Видовий склад та екологічна характеристика іхтіофауни малих річок урбанізованих територій, Медовник Д. В. (2017)
Громова Ю. Ф. - Пространственная неоднородность зоопланктона водных объектов техноэкосистемы Хмельницкой АЭС, Протасов А. А. (2017)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон основного русла речного участка Каневского водохранилища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2017)
Шелюк Ю. С. - Сравнительная оценка методов определения продукции фитопланктона водных объектов различной трофности и проточности (2017)
Марченко І. С. - Порівняльна характеристика зоопланктону Сасицького водосховища, Ляшенко А. В. (2017)
Марценюк В. М. - Фізіолого-біохімічні особливості пристосування окуня річкового та коропа звичайного до дії підвищеної температури води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Волкова Е. Н. - Некоторые аспекты формирования поглощенной дозы воздушно-водных растений, Беляев В. В., Пришляк С. П. (2017)
Законнова А. В. - Анализ связи температуры воды Рыбинского водохранилища с поступлением солнечной радиации, Литвинов А. С. (2017)
Лобода Н. С. - Гідроекологічні проблеми Куяльницького лиману та шляхи їх вирішення, Гриб О. М. (2017)
Якушин В. М. - Гидрохимическая характеристика Киевского водохранилища на современном этапе его существования, Щербак В. И., Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2017)
Содержание (2017)
Корнейчук Н. Н. - Структурно-функциональная организация фитомикроперифитона трансграничной р. Ствиги, Киричук Г. Е. (2017)
Щербак В. І. - Оцінка впливу підвищених концентрацій сполук азоту на різноманіття фітопланктону ставів дендропарку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна), Кравцова О. В., Лінчук М. І. (2017)
Наумова Е. Ю. - Весенний зоопланктон пелагиали озера Байкал, Зайдыков И. Ю. (2017)
Романь А. М. - Новая находка морского судака Sander marinus (Pisces, Percidae) в Днепровско- Бугском лимане и краткие замечания по морфологии симпатрических представителей рода, Афанасьев С. А., Ткаченко П. В. (2017)
Ташпулатов Й. Ш. - Таксономический анализ альгофлоры Акдарьинского водохранилища (бассейн р. Зарафшан, Узбекистан) (2017)
Протасов А. А. - Некоторые пути применения и оптимизации подходов Водной Рамочной Директивы ЕС в связи с оценками экологического состояния техноэкосистем (2017)
Медведь В. А. - Рост пресноводных водорослей в условиях влияния растворенных органических соединений, Горбунова З. Н., Борисова Е. В. (2017)
Хижняк С. В. - Вміст жирних кислот у печінці та серці стерляді (Acipenser ruthenus) за гіпокси-гіперкапнічного впливу, Мідик С. В., Сисолятін С. В., Войціцький В. М. (2017)
Линник П. Н. - Цинк в природных поверхностных водах: содержание и формы нахождения, Жежеря В. А. (2017)
Ковтун В. В. - Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища, Дорофєєв О. А. (2015)
Некоз О. І. - Гідравлічний опір різального вузла вовчків, Осипенко В. І., Філімонова Н. В., Батраченко О. В. (2015)
Кіницький Я. Т. - Використання шатунних кривих для проектування двокривошипних важільних механізмів з регульованою амплітудою коливання кутової швидкості вихідної ланки, Головко О. В., Марченко М. В. (2015)
Соколова Г. М. - Прогнозування зносостійкості азотованих сталей методами геометрії багатовимірного простору (2015)
Лиуш Ю. Б. - Организация промышленного эксперимента по изучению влияния конструктивных особенностей нагревательной печи на распределение тепловой энергии в камере (2015)
Щербань В. Ю. - Оптимізація процесу взаємодії нитки з напрямними з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей, Шолудько М. І., Колиско О. З., Калашник В. Ю. (2015)
Харжевський В. О. - Методика визначення особливих точок Чебишева для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів (2015)
Ратушняк Г. С. - Визначення енергетичних складових моделі енергоефективного біореактора з використанням сонячної енергії, Кощеєв І. А. (2015)
Толбатов В. А. - Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління, Добророднов О. А., Толбатов А. В., В'юненко О. Б. (2015)
Щуцька Г. В. - Особливості організації експериментів з листовими матеріалами (2015)
Барабаш П. А. - Методика расчета и результаты исследования теплоотдачи потока природного газа в трубах с продольным оребрением, Трокоз Я. Е., Горин В. Я., Горин В. В. (2015)
Манзюк Е. А. - Підвищення працездатності ротаційних човникових комплектів на базі конструкційних рішень, Капустенський П. Г. (2015)
Галик І. С. - Сучасні напрямки формування асортименту нанотекстилю, Семак Б. Д. (2015)
Карван С. А. - Сучасний стан проблеми антистатичної обробки текстильних матеріалів, Ганзюк А. Я. (2015)
Галавська Л. Є. - Дослідження розтяжності та закручуваності подвійного неповного трикотажу (2015)
Ляліна Н. П. - Порівняльний аналіз технологічних особливостей однодомних і дводомних конопель (2015)
Микитин О. З. - Особливості оцінювання відповідності безпечності м’яконабивних іграшок вимогам технічного регламенту (2015)
Пасечник М. В. - Влияние скорости сдвига на вязкость полимерных композиций при формировании покрытий на поверхности текстильного материала (2015)
Скідан О. В. - Формування моделі розмірних характеристик стоп дітей-школярів, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Параска О. А. - Дослідження властивостей екологічно безпечних поверхнево-активних речовин, Карван С. А., Рак Т. С. (2015)
Кущевський М. О. - Комплексне дослідження гідровідцентрового способу формування деталей головних уборів, Кошевко Ю. В. (2015)
Филинюк Н. А. - Моноиммитансные логические RLC-элементы, Лищинская Л. Б., Войцеховская Е. В., Стахов В. П. (2015)
Палагін В. В. - Моделювання процесів виявлення сигналів при адитивно-мультиплікативних асиметрично-ексцесних негаусових завадах (2015)
Красій А. В. - Нейромережний метод прогнозування характеристик та оцінювання успішності реалізації програмного проекту (2015)
Мельничук С. І. - Оптимізація алгоритму обчислення оцінок інформаційної ентропії випадкових сигналів для цифрових засобів обміну даними, Коропецька М. В., Мануляк І. З. (2015)
Дєєв К. С. - Аналіз метрик якості обслуговування в комп’ютерних мережах в залежності від характеристик IP взаємодії, Бойко Ю. В. (2015)
Бабій С. М. - Пристрій для діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода на базі контролера LOGO, Тимошенко О. Л. (2015)
Дубчак Л. О. - Засіб розподілу доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи (2015)
Васильків Н. М. - Нейронні мережі як засіб функціонального перетворення при обробленні сигналів термоелектричних перетворювачів (2015)
Тесля Ю. М. - Особливості обробки природомовного тексту будівельної тематики, Шабала Є. Є. (2015)
Корпань Я. В. - Аналіз методів та алгоритмів компресії-декомпресії цифрових відеоданих (2015)
Білинський Й. Й. - Математична модель засобу вимірювального контролю кількісного вмісту скрапленого нафтового газу, Книш Б. П., Стасюк М. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Визначення якості функціонування ділянки із зниженим опором ізоляції мережі оперативного постійного струму за допомогою нейро-нечіткого моделювання, Матвійчук В. А., Рубаненко О. О. (2015)
Рубаненко О. Є. - Дослідження показників надійності елегазових вимикачів, Ведміцький Ю. Г., Мисенко С. В. (2015)
Петрук В. Г. - Розвиток методу цифрової колориметрії біотканин та алгоритм опрацювання результатів, Кватернюк О. Є., Любчак Ю. С., Кватернюк С. М. (2015)
Мартинюк Т. Б. - Властивості матриці елементів дискримінантних функцій, Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Макаришкін Д. А. - Математична модель двотактного твердотілого модулятора, Пешкова І. О., Шимков О. C., Гладський Р. П. (2015)
Іванова В. В. - Дальність розпізнавання об’єктів тепловізором на піроелектричній матриці, Кияниця А. О., Колобродов С. В. (2015)
Лужанський В. І. - Дослідження впливу дисперсії та нелінійних ефектів на пропускну здатність волоконно-оптичних систем, Карпова Л. В., Степанов С. О. (2015)
Косенков В. Д. - Ограничение реакции якоря в машинах постоянного тока индукторного типа, Ивлев Д. А., Яковлев А. В. (2015)
Ігнатович А. О. - Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів (2015)
Любчик В. Р. - Аналіз і вдосконалення методів синхронізації телекомунікаційних систем, Стецюк В. І., Файфура І. В. (2015)
Хорольский В. П. - Принципи побудови самоорганізуючих систем управління електроспоживанням головних водовідливних установок шахт, Шпанько М. І. (2015)
Romanuke V. V. - MATLAB gpuarray method optimal use for square matrix product (2015)
Андрієвський Т. Г. - Гібридна війна як специфічний тип гібридного конфлікту (2016)
Безрук О. О. - Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни (2016)
Білоцерківська Н. Г. - Освіта як елемент політики м’якої сили: сучасні політичні реалії України (2016)
Вінникова Н. А. - До питання "дефіциту демократії" в Європі: практики громадянської партисипації і політичної репрезентації в ЄС (2016)
Воронянський О. В. - Евристичний потенціал структурно-демографічної теорії революції Голдстоуна (2016)
Гедікова Н. П. - Обґрунтування сутності поняття "громадянська активність" у сучасному науковому дискурсі (2016)
Головко І. В. - Особливості становлення інформаційного суспільства в умовах процесу демократизації (2016)
Денисенко І. Д. - Методологія політичних досліджень у сучасному науковому дискурсі: стратегії вдосконалення (2016)
Zaporozhchenko R. O. - "Empire" as a conceptual model of global governance (2016)
Калюжна Ю. І. - Еволюція легітимаційної політики в політичній системі сучасної України (2016)
Коломієць О. В. - Імперативи реформування ОБСЕ як чинник стабілізації системи європейської безпеки (2016)
Куц Г. М. - Політико-культурні аспекти формування колективної ідентичності в контексті сучасних польсько-українських відносин (2016)
Москальова Н. П. - Категорія "національна еліта" в сучасній вітчизняній науковій літературі, Лінецький Л. М. (2016)
Пелішенко В. О. - Базові форми існування та прояву корупційних дій та відносин: проблема систематизації, Пелішенко І. І. (2016)
Романюк О. І. - Дефектні демократії та квазідемократії: проблема концептуального розмежування (2016)
Руденко А. А. - Опозиція в умовах демократизації українського суспільства: особливості формування та перспективи розвитку (2016)
Савельєва Т. П. - Сучасні суспільні рухи: визначення теоретико-методологічних засад дослідження (2016)
Стрельнікова О. О. - Суспільно-правові умови функціонування соціального інституту доброчинної діяльності в сучасній Україні (2016)
Яцура К. Г. - Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України (2016)
Содержание (2017)
Афанасьев С. А. - Влияние залпового сброса загрязненных вод на экосистему малой равнинной реки, Гулейкова Л. В., Летицкая Е. Н., Линник П. Н., Кипнис Л. С., Жежеря В. А., Белоус Е. П. (2017)
Семенюк Н. Е. - Гомеостаз фитоэпифитона днепровских водохранилищ (2017)
Рижинашвили А. Л. - Оценка обеспеченности первичной продукции в малом озере и его трофический статус, Максимова О. Б. (2017)
Дьяченко Т. Н. - Динамика макрофитов водоема-охладителя Чернобыльской АЭС до выведения его из эксплуатации, Каглян А. Е. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Массовое развитие Palatinus apiculatus (Dinoflagellata) в озере Вербном (Киев, Украина) (2017)
Абрамюк И. И. - Структурная характеристика ихтиопланктона зарегулированной малой реки Киевского Полесья, Афанасьев С. А., Гупало Е. А. (2017)
Силаева А. А. - Характеристика группировок беспозвоночных бентоса и перифитона водоема-охладителя Чернобыльской АЭС перед выводом его из эксплуатации, Протасов А. А. (2017)
Кирпенко Н. И. - Сравнительный анализ содержания белков, углеводов и липидов в клетках зеленых микроводорослей, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2017)
Янович Д. А. - Пара-гидроксибензоаты (парабены) в водных экосистемах: риски для гидробиоценозов (обзор), Швец Т. М. (2017)
Цыбекмитова Г. Ц. - Проблемы гидробиологии и экологии техноэкосистем ТЭС и АЭС, Протасов А. А. (2017)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2017 г. (2017)
Стирський М. В. - Макроекономічні чинники інвестиційної діяльності в країнах центральної та східної європи (2017)
Дюжев В. Г. - Организационно-экономические проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в сфере нетрадиционной возобновляемой энергетики Украины, Сусликов С. В., Большаков Д. В. (2017)
Босовська М. В. - Вплив виставкового бізнесу на економіку міста, Забалдіна Ю. Б., Дупляк Т. П., Ткаченко А. В. (2017)
Фурдичко Л. Є. - Фінансова децентралізація: формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни (2017)
Тульчинська С. О. - Загрози економічної безпеки малого підприємництва, Ткаченко Т. П., Гращенко М. В. (2017)
Мелещенко А. І. - Міжнародні особливості світового руху капіталу у докризовий (2007—2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації, Лазнева І. О. (2017)
Харченко Н. В. - Порівняльний аналіз стандартів бухгалтерського обліку нематеріальних активів в Україні та зарубіжних країнах, Грушак О. О. (2017)
Демчишак Н. Б. - Фінансове регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України в умовах інтеграційних процесів, Дубик О. І. (2017)
Дзюбенко О. М. - Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу (2017)
Жук І. Л. - Глобальні орієнтири розвитку конкурентоспроможності робочої сили (2017)
Олійник Т. І. - Оптимізація виробничих систем — перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств, Копильченко К. І. (2017)
Прокопенко Ю. О. - Податкове стимулювання — запорука активізації інноваційної діяльності підприємств та ефективності управління інноваційними проектами (2017)
Бублик Л. Я. - Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні (2017)
Кульбач Ю. О. - Механізм управління вартістю підприємства (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Щодо дієвості та ефективності організації національної системи державного контролю (2017)
Тихончук Л. Х. - Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин (2017)
Гбур З. В. - Структура забезпечення економічної безпеки України в контексті європейської інтеграції (2017)
Єфремов Д. П. - "Нова нормаль" китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики (2017)
Мешковський К. Е. - Доброчесність як нормоутворюючий принцип державного управління: уроки платона і аристотеля (2017)
Миколаєць І. В. - Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг (2017)
Чаплай І. В. - Система побудови індивідуального маркетингу для формування бренд-стратегії розвитку державно-громадянської комунікації в автоматичному режимі (2017)
Козак Т. М. - Досвід провідних країн світу в побудові дієвої пенсійної системи (2017)
Курганевич В. І. - Комплексний механізм реалізації політики державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки (2017)
Вичалківська Ю. С. - Залучення інституцій громадянського суспільства до здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю складових сектору безпеки і оборони України (2017)
Бойко Г. О. - Оцінка рівня динамічних навантажень металевих конструкцій кранів мостового типу (2017)
Жаріков Е. В. - Динамічне розміщення віртуальних машин на основі навчання з підкріпленням в хмарних центрах обробки даних, Коваль А. А., Терентьєв Р. А. (2017)
Жидков А. Б. - Прилад для магнітної діагностики втомних пошкоджень металоконструкцій (2017)
Критська Я. О. - Методологія розробки системи онлайн моніторингу поверхневих вод, Великжанін А. Ю., Скарга-Бандурова І. С., Суворін О. В. (2017)
Лифар В. О. - Методи оцінки рівнів SIL при розробці вимог до повноти функціональної безпеки електричних /електронних/ програмованих електронних систем, Лифар О. К., Рязанцев А. О., Герасименко К. Є. (2017)
Lyfar V. - Setting up the goals of research tasks in determining safety integrity levels of basic software and hardware complexes in process control systems, Ivanov V., Baturin O., Gerasymenko K. (2017)
Мачехин Ю. П. - Энтропийная оценка параметров охлаждённых частиц, Курской Ю. С., Замлелый А. Р. (2017)
Пашко В. М. - Подовження терміну зберігання м’яса та м’ясних продуктів з допомогою вуглекислого газу та окису вуглецю, Тютюнников С. В. (2017)
Петруняк М. В. - Технологія депресивної очистки вибою свердловини (2017)
Рязанцев О. І. - Проектування сховищ даних за допомогою UML, Барбарук В. М., Татарченко Г. О. (2017)
Сапронова С. Ю. - Розширений аналіз наукових досліджень опору руху залізничного транспорту і його впливу на ресурсозбереження, Ткаченко В. П., Малюк С. В., Фоміна Г. М. (2017)
Тютюнникова Г. С. - Дослідження засобів створення landing page та їх оптимізація для пошукових систем, Плешаков В .Є. (2017)
Уваров П. Є. - Методологічний підхід до оцінки організаційно-технологічної надійності проектів інвестиційно-будівельної діяльності, Татарченко Г. О., Білошицька Н. І., Білошицький М. В. (2017)
Дурняк Б. - Розробка алгоритму реалізації процесу прогнозування, Кляп М. (2015)
Дурняк Б. - Аналіз процесів негативного впливу на інформаційні системи управління фрагментами поліграфічних технологій, Майба Т. (2015)
Сікора Л. - Інформаційно – енергетична концепція створення вимірювальних систем на підставі ефекту ВКР – розсіювання фотонів, Лиса Н. (2015)
Стрепко І. - Розроблення моделі ієрархічної системи автоматичного регулювання температури середовища конвеєрної сушарки, Федина Б., Стахів Р. (2015)
Луцків М. - Аналіз впливу варіації параметрів фарбодрукарської системи паралельної структури на точність передачі модульованих фарбових потоків, Гладченко М. (2015)
Верхола М. - Комп’ютерне визначення оптимальної кількості робочих циклів фарбодрукарської системи для попереднього заповнення її фарбою, Пановик У. (2015)
Ільницький Я. - Моделювання поширення захворювань із мультирезистентними збудниками, Гайдучок О., Ільницький Г. (2015)
Луцків М. - Модель нафарблення растрових елементів ромбічної форми, Курка П. (2015)
Тимченко О. - Аналіз методів формування растрових точок в системах додрукарської підготовки видань, Гавриш Б. (2015)
Білан В. - Цифрова модель аркушерізальної ротаційної машини з дводвигунним асинхронним електроприводом (2015)
Лупенко А. - Характеристики широтно-імпульсного регулювання потужності люмінесцентних ламп, Паламар М., Чайковський А. (2015)
Погребенник В. - Підвищення точності комп’ютерних систем для охорони важливих об’єктів, Паламар М., Політило Р., Мокрий В. (2015)
Дурняк Б. - Визначення залежності між засобами захисту та оцінками рівня безпеки даних в соціальних системах, Хомета Т. (2015)
Шевченко О. - Аналіз моделей захисту комп´ютерної мережі, Шаблій Н. (2015)
Климаш М. - Розробка методу балансування навантаження в SDN мережах на основі модифікованого протоколу STP, Бешлей М., Дещинський Ю., Панченко О. (2015)
Назаркевич М. - Математична модель формування муару на основі кратних періодичних решіток для захисту документів, Троян О. (2015)
Казьмірович О. - Стандарт CIP4/JDF – новий напрямок у модернізації інформаційно-керуючих пристроїв вітчизняного поліграфічного устаткування (2015)
Алєксєєва К. - Методи управління комерційними web-проектами за умов невизначеності (2015)
Топольницький П. - Теоретичні дослідження силових параметрів процесу обрізування книжкових блоків під час переміщення за коловою траєкторією, Ватуляк Ю. (2015)
Топольницький П. - Методика експериментальних досліджень утвореної "біжучої хвилі" під час обрізування книжково-журнальних блоків плоским різальним інструментом, Козар В. (2015)
Ковальський Б. - Аналіз особливостей нового стандарту для офсетного друку ISO 12647-2: 2013, Занько Н., Писанчин Н. (2015)
Огірко І. - Моделі геометричної оптики та лентикулярний друк, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Огірко O. (2015)
Abstracts (2015)
Ігнатова Ю. В. - Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів, Поліщук Є. А., Василишен Ю. В. (2017)
Фоміна О. В. - Концептуальні основи обліку венчурної діяльності (2017)
Малий І. Й. - Генеза публічного управління і адміністрування в Україні (2017)
Стоян О. Ю. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети, Несторяк Ю. Ю. (2017)
Кустріч Л. О. - Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку (2017)
Корнилюк Р. В. - Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики, Корнилюк А. В. (2017)
Панченко В. Г. - Неопротекціоністський потенціал монетарної політики (2017)
Рудич О. О. - Теоретичні засади формування ризик-менеджменту підприємства (2017)
Усик В. І. - Роль університету в секторній структурі економіки знань, Матусевич Т. В. (2017)
Макаренко Ю. П. - Управління активами та пасивами комерційного банку з метою підвищення ефективності їх використання, Хоруженко А. А. (2017)
Прокопець Л. В. - Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід, Губчак В. С. (2017)
Халатур С. М. - Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку, Пістунова М. Г. (2017)
Федірко Н. В. - Глобальні та національні виклики трансформації публічних фінансів в Україні, Сіренко Я. С. (2017)
Богданов Д. С. - Інфраструктурний розвиток сільських територій (2017)
Ляховець В. О. - Прогнозні сценарії економічного розвитку ринку яловичини (2017)
Горячківська І. В. - Регулювання фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання як засіб мінімізації загроз фінансовій безпеці держави, Коваленко А. О. (2017)
Пухкал О. Г. - Публічна та державна політика: єдність та відмінності, Гомоляко О. В. (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Тихончук Л. Х. - Державне регулювання міжнародної економічної діяльності корпорацій (2017)
Кашпур Л. М. - Детінізація національної економіки України (2017)
Миколаєць І. В. - Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення (2017)
Вичалківська Ю. С. - Організаційно-правові механізми здійснення президентського контролю над сектором безпеки і оборони України (2017)
Андреєв В. М. - Проблеми реалізації селекції публічних службовців в Україні: методологічний аналіз (2017)
Образцова В. В. - Аналіз світових теоретичних підходів до врегулювання конфліктів у публічно-управлінських відносинах (2017)
Хребтов Є. О. - Система автоматичного контролю температури для електроконтактного відпалу дроту (2017)
Шликов В. В. - Система неінвазивного контролю температури біологічних об’єктів, Данілова В. А. (2017)
Моргун А. С. - Розв’язання задач параметричної оптимізації будівельних конструкцій в програмному комплексі ANSYS, Сорока М. М. (2017)
Кватернюк С. М. - Дослідження впливу ефекту локалізованого поглинання випромінювання у розсіювальних частинках на мультиспектральні вимірювання (2017)
Заюков І. В. - Вплив соціально-економічного статусу зайнятих громадян України на людський капітал здоров’я (2017)
Мокін О. Б. - Нові моделі аналізу процесів в двокаскадних трансформаторах струму, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В., Кривоніс О. М. (2017)
Кухарчук В. В. - Порівняння результатів прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів за різних материнських вейвлетів, Кацив С. Ш., Мадьяров В. Г., Жук І. А., Биковський С. О. (2017)
Білик А. В. - Особливості експлуатації силових трансформаторів в гібридних електричних мережах, Кирик В. В. (2017)
Черемісін М. М. - Короткострокове прогнозування супутніх метеопараметрів ожеледеутворення на повітряних лініях на основі методу часових вікон, Савченко О. А., Середа А. І., Дюбко С. В. (2017)
Васько П. Ф. - Накопичення енергії відновлюваних джерел на основі морської гідроакумулювальної електростанції, Мороз А. В., Пазич С. Т. (2017)
Яндульський О. С. - Зменшення кількості спрацювань системи РПН трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування, Нестерко А. Б., Труніна Г. О., Тимохін О. В. (2017)
Журахівський А. В. - Захист від наднапруг розімкненого вторинного кола трансформатора струму, Кенс Ю. А., Ференсович Р. Я., Дьяченко Н. Б. (2017)
Бовчалюк С. Я. - Перспективи побудови інтелектуальних мереж SMART GRID на базі ПЛІС-технологій, Тимчук С. О., Фурман І. О., Піскарьов О. М. (2017)
Бондаренко Є. А. - Удосконалення нормативної бази України з електробезпеки для персоналу електричних станцій та систем, Андрієнко Т. В., Залізняк І. Ю. (2017)
Михайлюк О. Б. - Перспективи використання асинхронних машин із суміщеними обмотками як генераторів для малих ГЕС (2017)
Теряєв В. І. - Безлюфтовий двоканальний електропривод, Стяжкін В. П., Гаврилюк С. І. (2017)
Толочко О. І. - Структурна реалізація системи тризонного регулювання швидкості синхронного двигуна з постійними магнітами за використання оптимальних стратегій керування, Бовкунович В. С., Сопіга М. В. (2017)
Бомбик В. С. - Мікропроцесорний пристрій системи керування мережевими багаторівневим інвертором напруги з урахуванням обмеження струму намагнічування трансформатора (2017)
Абламская Е. В. - Роль информационно-коммуникативных технологий в преподавании лингвистических дисциплин (2015)
Александрова О. Ф. - Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі, Александров В. М. (2015)
Andriushyna O. - Cognitive assessment as a practical instrument of student`s progress monitoring in the USA (2015)
Білюк О. Г. - Причини стилістичних помилок усних відповідей студентів та їх запобігання (2015)
Богуш А. М. - Витоки розвитку образного мовлення дітей старшого дошкільного віку в дослідженнях учених (2015)
Бородіна Н. С. - Використання інноваційних технологій під час вивчення пунктуації в основній школі, Курійчук К. І. (2015)
Бородіна Н. С. - Формування морфологічних умінь і навичок школярів засобами інтерактивних технологій, Оперчук Т. В. (2015)
Вітрук Н. Л. - Відмінні ознаки односкладних речень репрезентації та апеляції (2015)
Вітюк В. В. - Формування мовленнєвої та соціокультурної компетентностей у майбутніх учителів початкової школи, Кисель В. Г. (2015)
Гамза А. В. - Формування увиразненого мовлення молодших школярів у процесі вивчення прикметника (2015)
Ганніченко Т. А. - Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів (2015)
Гінкевич О. В. - Формування аналітико-синтетичних умінь учнів на уроках літератури як методична проблема (2015)
Греб М. М. - Збагачення словникового запасу майбутніх учителів початкової школи: теоретико-прикладний аспект (2015)
Груба Т. Л. - Формування полікультурної компетентності учнів профільної школи засобами тексту (2015)
Данилюк О. К. - Структурно-семантичні особливості апелятивів територій із рослинним покривом (2015)
Дружененко Р. С. - Проблема функції простого речення в аспекті засвоєння теоретичних знань із синтаксису майбутнім учителем української мови і літератури (2015)
Каліш В. А. - Комунікативна компетентність як складник мовно-методичної підготовки сучасного вчителя, Собко В. О. (2015)
Капля Л. І. - Формування успішної взаємодії в студентському колективі морського навчального закладу (2015)
Клименко С. І. - Практичне використання зоонімів при складанні психологічного портрета на заняттях з мовних дисциплін (2015)
Костюк С. С. - Структура поняття міжкультурна комунікативна компетентність студентів-іноземців (2015)
Кравчук О. М. - Рівні володіння навичками лінгвістичного аналізу тексту в студентів-першокурсників (2015)
Кунашенко О. В. - Реалізація інноваційного підходу щодо розвитку комунікативної компетентності творчої особистості вчителя (2015)
Кушнір Т. І. - Вивчення складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Луців С. І. - Мультимедійні засоби навчання як чинник розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови (2015)
Марущак В. С. - Про деякі особливості розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2015)
Микитенко В. О. - Синкретизм синтаксичних конструкцій як засіб формування дивергентного мислення у студентів коледжу (2015)
Михайліченко Ю. В. - Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх журналістів (2015)
Мосьпан Н. В. - Поняття "competence" та "competency" в Європейському та американському педагогічному просторі (2015)
Мусієнко-Репська В. І. - Феномен "насильство-ненасильство" в християнській педагогіці (2015)
Мхитарян О. Д. - Оптимізація навчання літератури підлітків із низьким рівнем успішності (2015)
Нікітіна А. В. - Дискурсна особистість як лінгводидактичне поняття (2015)
Паршук С. Н. - Формирование коммуникативных умений у будущих учителей начальной школы в педагогической деятельности (2015)
Пентилюк М. І. - Культура професійного спілкування майбутніх фахівців (2015)
Перепелиця О. В. - Творча самореалізація особистості в системі сучасної освіти (2015)
Рускуліс Л. В. - Застосування інтерактивних технологій у теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя української мови (2015)
Рябовол Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні морфеміки й деривації майбутніх учителів української мови і літератури (2015)
Садовая А. Ю. - Игровые методы проверки знаний по русскому языку как средство активизации деятельности студентов (2015)
Сіранчук Н. М. - Процес формування лексичної компетентності молодших школярів на основі моделей породження мовленнєвого висловлювання (2015)
Ткаченко С. В. - Педагогічні умови формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
ХолявкоІ. В. - Лінгвістичні й паралінгвістичні принципи створення тексту електронного посібника з культури наукової мови (2015)
Шандиба О. В. - Концептуальні засади системної післядипломної освіти фахівців у галузі промисловості (2015)
Гич Г. М. - Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ (2015)
Відомості про авторів (2015)
Herus O. F. - On the Cauchy theorem for hyperholomorphic functions of spatial variable (2017)
Gutlyanskii V. Y. - On quasiconformal maps and semi-linear equations in the plane, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I. (2017)
Королюк Д. В. - Фiльтрацiя стацiонарних гаусiвських статистичних експериментiв, Королюк В. С. (2017)
Логачёв А. В. - Теорема Анскомбе и умеренно большие уклонения для траекторий обобщенного процесса восстановления, Могульский А. А. (2017)
Mogilevskii V. I. - Pseudospectral functions of various dimensions for symmetric systems with the maximal deficiency index (2017)
Парфiнович Н. В. - Нерiвностi Колмогорова для норм похiдних Рiсса функцiй багатьох змiнних (2017)
Trofymenko O. D. - Convolution equations and mean value theorems for solutions of linear elliptic equations with constant coefficients in the complex plane (2017)
Выговская Л. В. - О проблеме В. Н. Дубинина для симметричных многосвязных областей (2017)
Науковому журналу Львівського національного аграрного університету "АГРАРНА ЕКОНОМІКА" – 10 років! (2017)
Гавука І. - Диференційовані методичні підходи до оцінки ефективності (2017)
Тофан І. - Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування (2017)
Наконечний Р. - До питання про методологічні пошуки в сучасній фізичній економії, Копитко А. (2017)
Петришин Л. - Використання загальнонаукових методів у дослідженні економічної поведінки сільськогосподарських підприємств (2017)
Chudec A. - The European Union policy of intervention in agriculture – experiences and perspective (2017)
Магійович І. - Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси, Більський І. (2017)
Войтович П. - Основні принципи антикризової політики та класифікація учасників ринку сільсько-господарської продукції у підсистеми числового порядку (2017)
Бернацька І. - Управління ревіталізацією туристичних об’єктів як інструментом залучення іноземних інвестицій, Брух О., Погорецький М. (2017)
Хірівський Р. - Формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад, Дудяк Р., Федів Р. (2017)
Черевко Г. - Стан, проблеми і перспективи фермерства в Україні (2017)
Гнатишин Л. - Інституційне середовище розвитку фермерських господарств, Прокопишин О. (2017)
Желєзняк А. - Управління витратами в механізмах підвищення ефективності молочного скотарства (2017)
Стойко Н. - Антропогенні чинники розвитку ерозійних процесів у Львівській області, Стадницька О. (2017)
Томашевський Ю. - Необхідність використання погодних індексів у страхуванні природно-кліматичних ризиків рослинництва в Україні (2017)
Бандерич В. - Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель (2017)
Shymans`ka E. - Globalization on the pork market (2017)
Янишин Я. - Вплив інвестицій на розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств, Сторонський М., Лаврів І. (2017)
Мельник Л. - Науково-інноваційна складова економіки знань аграрної сфери України (2017)
Yanyshyn Ya. - Current life and perspectives Of economic faculty (2017)
Баранець І. В. - Стан сформованості усного зв’язного мовлення у дітей з порушеннями слуху (2015)
Барановська В. М. - Змістова частина методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої освіти (2015)
Баркасі В. В. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов під час застосування змішаної форми навчання, Філіпп`єва Т. І. (2015)
Берегова М. І. - Теоретичні основи деонтологічної підготовки корекційних педагогів (2015)
Блудова Ю. О. - Сутність та основні категорії художньо-естетичного смаку (2015)
Волошенко М. О. - Результати педагогічного дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2015)
Ворник М. М. - Організація індивідуально-самостійної роботи студентів-філологів засобами мультимедійних технологій (2015)
Галущенко В. І. - Корекційно-виховна робота з розвитку мовленнєвого дихання з використанням здоров’язберігаючих технологій в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями мовлення (2015)
Гвоздій С. П. - Адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів студентів як принцип структурування змісту у формуванні культури безпечної життєдіяльності (2015)
Гончар Н. П. - Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах (2015)
Грицюк Л. - Наукові підходи до вивчення сутності соціальної поведінки професійно успішної особистості як основа для вирішення соціально-педагогічних проблем, Лякішева А. В. (2015)
Дудукалова О. С. - Особливості педагогічної практики майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2015)
Задорожна-Княгицька Л. В. - Деонтологічна складова кваліфікаційних стандартів магістрів з управління освітою у США (2015)
Іваніків Н. М. - Краєзнавство як соціальна та педагогічна проблема (2015)
Кисличенко В. А. - Робота логопеда з батьками у сучасних умовах (2015)
Клєба А. І. - Інформаційно-комунікативна культура у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Княжева І. А. - Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи (2015)
Козяр М. М. - Формування технічного мислення студентів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Зубик Л. В. (2015)
Козяр М. М. - Інтеграція гуманітарних і технічних знань як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-механіків, Кочубей А. В. (2015)
Койчева Т. И. - Корпоративная культура как социокультурный феномен (2015)
Корнещук В. В. - Конфлікт як соціально-педагогічна проблема (2015)
Короленко В. Л. - Проблеми підвищення якості морального виховання дітей шкільного віку (2015)
Короткіх М. А. - Компоненти, критерії та показники рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2015)
Кошара Ю. М. - Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) (2015)
Крамаренко А. М. - Екологічна компетентність – невід’ємна складова підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах євроінтеграції (2015)
Курілова В. І. - Східні єдиноборства як засіб всебічного розвитку студентської молоді, Борсук М. П., Клиндух Т. І., Барбара О. М. (2015)
Курілова В. І. - Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб морального та фізичного розвитку підростаючого покоління, Редько С. Ю., Пустовойт П. А., Щасливий С. М. (2015)
Кухарчук І. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника, Кухарчук Р. П. (2015)
Літвінова О. В. - Щодо питання організації процесу логопедичної діагностики усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру (2015)
Лопатіна Г. - Навчання математики з наочністю нумікон: досвід, проблеми, перспективи (2015)
Луценко О. В. - Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання (2015)
Лякішева А. - Соціально-педагогічне осмислення сутності соціальних норм регуляції поведінки професійно-орієнтованої особистості (2015)
Макаренко І. Є. - Професійно-особистісна самооцінка педагога як один із важливих чинників формування його самоефективності (2015)
Мельник О. С. - Активізація творчої діяльності на заняттях інформатики в педагогічних коледжах (2015)
Мельніченко Т. В. - Стан сформованості знань з української мови в учнів із тяжкими мовленнєвими розладами (2015)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Розвиток художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва (2015)
Мхитарян О. Д. - Методичне забезпечення корегованого навчання літератури: проблеми й перспективи (2015)
Нахаєва Я. М. - Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології (2015)
Павлова О. Г. - Зміст професійної підготовки до педагогічної діяльності вчителів початкової школи (2015)
Парфанович І. І. - Комплексність профілактичного впливу як оцінка результативності функціонування системи профілактики девіантної поведінки дівчат (2015)
Парфентьєва І. П. - Роль рефлексії як інноваційного елементу у співацькому навчанні (2015)
Патик Ю. В. - Сутність і структура підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2015)
Потапчук Т. В. - Професійно-важливі особистісні якості майбутнього вчителя музичного мистецтва як основа професійної компетентності (2015)
Романишина О. Я. - Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів (2015)
Савінова Н. В. - Змістова характеристика рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції вчителів-логопедів (2015)
Сайко Н. О. - Гармонійне світосприймання дітей дошкільного віку як основа процесу соціально-психологічної реабілітації (2015)
Самойленко О. М. - Класифікація сучасного програмного забезпечення для рішення математичних задач (2015)
Середа І. В. - Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі (2015)
Даофен Сі - Діагностика співацької підготовленості майбутніх учителів музики до використання інноваційних технологій (2015)
Сідун М. М. - Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Січко І. О. - Сутність поняття "сталий розвиток" у контексті євроінтеграційних процесів сучасної освіти (2015)
Стельмах Н. В. - Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості дитини (2015)
Столяр В. А. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування предметної математичної компетентності учнів (2015)
Тітова Г. В. - Особливості формування лідерських якостей в учнів основної школи (2015)
Цвєткова Г. Г. - Викладач гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів як тип аксіологічно орієнтованої особистості (2015)
Лібін Цзян - Мотиваційно-пізнавальний етап формування суб`єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорового навчання (2015)
Шандиба О. В. - Досвід підготовки інженерних кадрів вищої кваліфікації-розробників промислових інновацій найвищих рівнів новизни та масштабності (2015)
Япринець Т. С. - Психолого-дидактичне підґрунтя навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках географії в основній школі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2012)
Наврозова Ю. А. - Аспекты качества обслуживания на контейнерных терміналах (2012)
Верещака Ю. А. - Методические основы оценки развития контейнерных терминалов Черноморско-Азовского бассейна (2012)
Сенько Е. В. - Формирование политики приоритетного развития национального судоходного комплекса (2012)
Минакова С. М. - Принципы разгосударствления и приватизации морских торговых портов Украины (2012)
Ильченко С. В. - Механизм построения эффективной железнодорожной транспортно-технологической системы в Украине (2012)
Чупир Е. Н. - Строительный потенциал железнодорожного транспорта – необходимость развития в целях обеспечения конкурентоспособности (2012)
Якименко Н. В. - Управління процесами забезпечення надійності залізничної техніки (2012)
Cударєв В. О. - Взаємозв’язок конкуренції і інтеграції в логістичному ланцюжку за участю морського порту (2012)
Каличева Н. Є. - Особливості формування та розвитку ресурсної бази колійного господарства (2012)
Москалюк Л. В. - К вопросу о прогнозировании значений показателей работы транспортных предприятий в условиях нелинейного моделирования, Давыдова В.И. (2012)
Потапова-Синько Н.Е. - Эффективность производства и перспективы его функционирования в условиях внедрения автоматизированных рабочих мест, Бобкова Н.В. (2012)
Тростянецкая Э. В. - Понятие стратегии в планировании деятельности предприятия (2012)
Малиновский Д. А. - Моделирование и анализ дуополии в конкурентной среде системы "промышленное предприятие – дистрибутивная сеть" (2012)
Тимощук М. П. - Штучна нейронна мережа ідентифікації максимальних значень даних: розв’язання задач прогнозування (2012)
Яцкевич І. В. - Особливості формування трансфертної ціни в альянсових відносинах галузі зв’язку (2012)
Кірдіна О. Г. - Стійкість та безпека соціально-економічного розвитку регіонів (2012)
Автори збірника (2012)
Барановський О. І. - Сутність i функціональне призначення фінансового сектору національної економіки (2017)
Другов О. О. - Трансформація іноземного капіталу в банківському секторі України (2017)
Вовчак О. Д. - Банківське регулювання i банківський нагляд як складові системи державного регулювання банківської діяльності, Бедненко В. М. (2017)
Cоловаров А. В. - Cутність боргової безпеки банківського сектору національної економіки (2017)
Уткіна О. В. - Зарубіжний досвід протидії легалізації злочинних доходів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу в банківському секторі (2017)
Тяжкороб І. В. - Передумови розвитку інвестиційного консалтингу на українському ринку фінансових послуг, Євтух Л. Б., Лежан М. М. (2017)
Новікова Т. В. - Інвестиційна привабливість України: основні проблеми і шляхи їх розв’язання, Гайдар І. І. (2017)
Пшик Б. І. - Антикризове управління у фінансовій діяльності банку: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Козьмук Н. І. - Класифікація ризиків банківського ритейлу і чинників, що на них впливають, Демченко А. М. (2017)
Боярко І. М. - Організація руху інформаційних потоків у праксеологічно-каталактичній моделі інформаційного забезпечення стратегічного управління (2017)
Кійко Ю. Т. - Модель оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в банку в цілях планування (2017)
Циганчук Р. О. - Моделювання періодичних економічних процесів (2017)
Швець Н. Р. - Підвищення соціальної ефективності функціонування кредитних спілок України, Осадець О. М. (2017)
Гіптерс З. В. - Формування діловитості i творчості у фахівців економічного профілю в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Кліпа Ю. В. - Підвищення ефективності дистанційної освіти студентів: міжнародний i вітчизняний досвід (2017)
Бабак К. В. - Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу: структурно-інтегративний підхід (2015)
Богуш А. М. - Психологічні засади образного мовлення (2015)
Горянська А. М. - Психологічні особливості розвитку когнітивного компонента толерантності майбутніх вчителів (2015)
Гриньова Н. В. - Особливості фахової підготовки студентів-психологів до роботи з дітьми "груп ризику" в процесі навчання у ВНЗ (2015)
Дейниченко Л. М. - Теоретичний аналіз проблеми духовності особистості в психології (2015)
Заграй Л. Д. - Гендерна специфіка концептів "ставлення до світу" у студентів (2015)
Зливков В. Л. - Психологічні особливості волонтерської діяльності у сучасній Україні: мотиваційний аспект, Лукомська С. О. (2015)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку психологічної готовності до професійної діяльності студентів, Яновська Т. А. (2015)
Клочек Л. В. - Психологія справедливості в історії філософської думки (2015)
Корчакова Н. В. - Психологічний аналіз онтогенетично ранніх форм допомоги як різновиду просоціальних стратегій (2015)
Литвиненко І. С. - Роль ситуативних методів навчання у професійній підготовці майбутніх психологів, Данілова О. В. (2015)
Михальченко Н. В. - Роль сім’ї в розвитку патріотичної рефлексії молодших школярів (2015)
Мишко Н. М. - Дослідження особливостей мотиваційної сфери майбутнього психолога у процесі здобуття другої вищої освіти (2015)
Оніщенко Н. В. - Характеристика психічних станів постраждалих в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Панасенко Е. А. - Психолого-педагогічний експеримент: віхи становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Пугачов Д. Л. - Психологічні особливості формування образу "Я" в підлітковому віці (2015)
Резнікова О. А. - Особливості регуляторних можливостей та адаптаційних проявів психологічного захисту студентів (2015)
Ремпель Ж. О. - Соціально-психологічні аспекти командоутворення в недержавній організації (2015)
Саврасов М. В. - Психологія креативності особистості студента: психологічна структура та зміст (2015)
Сватенкова Т. І. - Специфіка впровадження герменевтичного методу у дослідження екзистенційних переживань особистості у ранній юності (2015)
Сердюк Н. І. - Специфіка розуміння атракції вчителями та практичними психологами загальноосвітніх шкіл (2015)
Сіпко Л. О. - Подолання бойового стресу та його психологічних наслідків (2015)
Степаненко Л. В. - Особливості прояву негативних емоційних станів у підлітків з різними типами копінг-поведінки (2015)
Тарасова Т. Б. - Психологічні проблеми навчально-професійної діяльності студентів вищого навчального закладу (2015)
Ткаченко Н. В. - Психологічні особливості комп’ютерної залежності у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Фролова О. В. - Соціально-психологічний тренінг розвитку організаційних та комунікативних навичок для студентів, які проходитимуть педагогічну практику в дитячих оздоровчих таборах (2015)
Халік О. О. - Психологічна сепарація дівчат студентського віку від батьків та її залежність від функціонування сім’ї (2015)
Харченко Н. А. - Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України (2015)
Шайда Н. П. - Психологічні засади створення умов розвитку професійного мислення студентів, Шайда О. Г. (2015)
Іванцова Н. Б. - Архітектоніка професійної спрямованості особистості (2015)
Відомості про авторів (2015)
Базима Н. В. - Особливості розвитку вербальної памяті у дітей з мовленнєвими порушеннями, Семенова В. Д. (2015)
Барко В. В. - Значення наукової школи І. С. Моргуліса для розвитку вітчизняної тифлопедагогіки (2015)
Волошенюк К. С. - Взаємозв’язок технологій навчання з позакласною трудовою діяльністю як засіб соціалізації дітей із розумовими порушеннями (2015)
Гаврилова Н. С. - Історичний аналіз та перспективи розвитку професійно-трудової освіти дітей з порушеннями інтелекту в Україні, Константинів О. В. (2015)
Галущенко В. І. - Корекційна робота з формування просодочного компонента мовлення у дітей із ЗПР (2015)
Гладуш В. А. - До питання професійної самовизначенності розумово відсталих підлітків, Лепетченко М. В. (2015)
Глоба О. П. - Педагогічні умови забезпечення трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями (2015)
Глушенко К. О. - Особливості формування творчих здібностей у підлітків зі зниженим зором, Ращенко А. С. (2015)
Дмитрієва І. В. - Розвиток самостійності учнів спеціальної школи як фактору їхньої соціалізації, Одинченко Л. К. (2015)
Докучина Т. О. - Створення ситуації успіху на уроках трудового навчання у допоміжній школі (2015)
Долинний Ю. О. - Реабілітаційна робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Єжова Т.Є. - Організаційно-педагогічні умови забезпечення права на працю випускників спеціальних шкіл для дітей з інтелектуальними порушеннями (історичний аспект) (2015)
Ісаєва О. В. - Розробка модели інклюзивного ресурсного центру на дніпропетровщіні, Філіппенко О. І. (2015)
Католик М. Є. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у практиці роботи навчально-реабілітаційного центру (2015)
Коваль Н. І. - Громадське виховання сташокласників з порушеннями інтелекту на уроках професійно-трудового навчання (2015)
Колишкін О. В. - Особливості впровадження профорієнтаційної роботи в спеціальній школі (2015)
Косенко Ю. М. - Специфіка навчання історії розумово відсталих дітей у першій половині 70-Х років ХХ століття (2015)
Кравець Н. П. - Формування читацької діяльності як особистісного компоненту соціально-трудової адаптації розумово відсталих учнів (2015)
Левицький В. Е. - До питання про організацію профорієнтаційної роботи та професійно-трудового навчання у спеціальній школі для дітей з порушеним інтелектом (2015)
Лісова Л. І. - Особливості фізичної прцездатності дітей з вадами інтелекту у процесі навчання столярної справи (2015)
Любчич Н. В. - До проблеми спеціальної методики навчання української мови розумово відсталих учнів спеціальної школи (2015)
Ніколенко Л. М. - Роль трудового виховання у професійному становленні з інтелектуальними порушеннями (2015)
Омельянович І. М. - Особливості соціалізації підлітків-випускників з інтелектуальними порушеннями (2015)
Потапенко О. М. - Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного самомасажу (2015)
Приходько Т. П. - Готовності до вибору професії та професійної діяльності старшокласників допоміжної школи як компонент професійно-трудової соціалізації (2015)
Савінова Н. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті (2015)
Супрун М. О. - До питання підготовки осіб з інтелектуальними порушеннями до санітарно-волонтерської діяльності, Гладченко І. В. (2015)
Татьянчикова І. В. - Проблема соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах сучасних соціально-економічних змін у суспільстві (2015)
Тороп К. С. - Модель соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру (2015)
Хованова О. А. - Модель професіной-трудової реабілітації учнів в практиці діяльності КЗ Богодухівський СНВК, Хирна Т. К. (2015)
Чеботарьова О. В. - Особливості соціалізації школярів із порушенями розумового розвитку засобами професійно-трудового навчання (2015)
Шевченко Н. П. - Соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями через трудову діяльність в умовах навчально-реабілітаційного центру (2015)
Шеремет М. К. - Проблема порушень голосу у осіб голосомовленнєвих професій, Ромась О. Ю. (2015)
Шум О. А. - Застосування сучасних корекційних технологій як запорука успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Аршава І. Ф. - Соціально-психологічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями засобами арт-терапії, Корнієнко В. В., Тороп К. С. (2015)
Горбенко С. Л. - Формування рольової поведінки як засіб соцалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2015)
Зелінська-Любченко К. О. - Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школірів із розумовою відсталістю (2015)
Іваненко А. С. - Формування уявлень про майбутню сім’ю як напрямок соціалізації розумово відсталих підлітків (2015)
Кірєєва Н. Б. - Сучас модель організації допомоги дітям з ускладненнями у розвитку з питань навчання та соціалізації, Браславець І. В. (2015)
Коваленко В. Є. - Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації розумово відсталих молодших школярів (2015)
Кравченко А. І. - Оптимізація психологічного стану дітей із легкою розумовою відсталістю засобами арттерапії (2015)
Лебідь С. В. - Пофесійно-трудове навчання як компенсаторний механізм соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями, Черепенько І. М. (2015)
Лисовская Т.В. - К вопросу о новом функциональном понятии "Лица с выраженными психофизическими нарушениями" (2015)
Малинович Л. М. - Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації осіб з інтелектуальними порушеннями до трудової діяльності (2015)
Малій Н. Ю. - Вплив сім’ї на професійне визначення осіб з розумовою відсталістю в процесі соціалізації (2015)
Мамічева О. В. - Теоретичні засади взаємозв’язку схильностей та професійної спрямованості учнів з інтелектуальними порушенями як засіб їх соціалізації (2015)
Мирян А. А. - Готовність освітнього простору вищих навчальних закладів до соціальної адаптації студентів з порушенями слуху (2015)
Пахомова Н. Г. - Інтеграція медико-психологічних і педагогічних знань в процесі корекційноїроботи, Пахомова В. А. (2015)
Проскурняк О. І. - Соціалізація учнів з інтелектуальними порушеннями: комунікативно-мовленнєвий аспект (2015)
Сербова О. В. - Проблема економічної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у психологічному вимірі (2015)
Сизко Г. І. - Засвоєння суспільного досвіду як умова ефективної соціалізації дітей із розумовою відсталістю (2015)
Склянська О. В. - Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання (2015)
Соколова Г. Б. - Психокорекція емоційних порушень у дітей з особливими потребами засобами ігротерапії (2015)
Супрун Д. М. - Методика викладання психології як навчальна дисципліна в контексті підготовки спеціальних психологів (2015)
Товстоган В. С. - Місце та роль здібностей в процесі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальних (2015)
Хохліна О. П. - Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2015)
Чобанян А. В. - Теоретичний аналіз підготовки майбутніх спеціальних психологів до здійснення психолого-педагогічного супроводу (2015)
Яковлева С. Д. - Важливість визначення психофізіологічних функцій та емоційних рекцій для організації навчального процесу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Козловський С. В. - Концепція управління стійкістю сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку , Рудковський О. В., Козловський А. В. (2017)
Манцевич Ю. М. - Просторове планування як інструмент футурології (2017)
Антонюк Л. Л. - Провідна роль Китаю у глобальних мережах сектору високих технологій: нова реальність та сучасні виклики, Черкас Н. І. (2017)
Омельчук В. О. - Пропозиції щодо розробки нової стратегії житлової політики в Україні (2017)
Босовська М. В. - Теоретичні засади формування ресторанних мереж, Ведмідь Н. І., Косар О. В. (2017)
Малий І. Й. - Результативність управління публічним сектором в умовах нестабільності, Власенко М. М. (2017)
Радіонова І. Ф. - Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання, Мальковська Ю. Б. (2017)
Тютюник І. В. - Фінансова децентралізація в Україні: можливості та загрози для забезпечення сталого розвитку територіальних громад, Решетняк Я. В. (2017)
Тюха І. В. - Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв, Савчук І. В. (2017)
Кустріч Л. О. - Моделювання оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Халатур С. М. - Методологія оцінки ліквідності та платоспроможності сільськогосподарських підприємств, Бровко Л. І., Моруга Т. О. (2017)
Денисов О. Є. - Концептуальні засади науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації (2017)
Жукова Л. М. - Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн східної європи в умовах членства в єс (2017)
Мамед-заде Эмин Эльдар оглы - Механизм влияния инновационного менеджмента промышленных предприятий на финансовую устойчивость в условиях девальвации, Алиев Рамиль Магомедали оглы, Сейид-заде Миргасан Миргашимоглу, Гусейнов Джейхун Паша оглы (2017)
Мартиненко О. М. - Напрями забезпечення зайнятості молоді в розвинутих країнах (2017)
Эльшан Зохраб оглы Оруджов - Глобальная волатильность и финансовая стабильность (2017)
Щербань О. Д. - Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства, Насібова О. В., Сухоруков Р. В. (2017)
Красовська О. Ю. - Основні наукові підходи до визначення видів маркетингових активів підприємства (2017)
Карпенко О. О. - Європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських регіонах, Переверзєва І. Ф. (2017)
Соболь І. Б. - Порівняльний аналіз ефективності діяльності персоналу в будівництві і промисловості України (2017)
Куйбіда С. В. - Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008—2017 роках (2017)
Reza Ali Soroudian - Exogenous and endogenous economic development patterns in "tractorsazi" company (tractor manufacturing) in iran (2017)
Крючкова Ж. В. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств: сутність та чинники впливу (2017)
Бублик Л. Я. - Сучасний стан споживчого ринку як передумова реалізації державної політики регулювання споживчого кредитування (2017)
Чукіна І. В. - Особливості та значимість механізму управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2017)
Башкирова О. М. - Художні моделі маскулінності в сучасному українському романі (2017)
Боговін О. В. - Дон Жуан або "Люцифер Маніхейської доктрини": контамінація антиномій у текстах драматичних творів (Леся Українка, Б. Шоу) (2017)
Васильєва К. П. - Сонети на дві рими Олекси Різниківа (збірка "Двострунне грало") (2017)
Волошук Л. В. - Cистема інтермедіальних відносин у повісті "Тіні забутих предків" М. М. Коцюбинського (2017)
Гальчук О. В. - Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму (2017)
Гук О. В. - Парадигма ідентичностей в есеїстиці Є. Кононенко (2017)
Даниленко І. І. - Християнська парадигма розвитку сучасної української поезії (на прикладі поетичного збірника "На лузі Господньому") (2017)
Димовська А. К. - Феномен українського кордоцентризму в повісті Леся Гомона "Куточок серця" (2017)
Євмененко О. В. - Міфомагічний світогляд сучасного українського фентезі (2017)
Жиленко І. Р. - Остап Грицай і Олександр Купрін: орієнтальний дискурс у малій прозі міжвоєнного двадцятиріччя (2017)
Корівчак Л. Д. - Художня трансформація образу сонця в українській ліриці к. ХІХ – п. ХХ століття (2017)
Михилев А. Д. - Мировой контекст гоголевской концепции миссии писателя и искусства (2017)
Погребняк І. В. - Епістолярна рецепція інтелігенції кінця XIX – початку XX століть (2017)
Раковская Н. М. - Код критического текста как знаковая коммуникативная граница (2017)
Рождественська І. Є. - Прагматика передмов і післямов до польських перекладів творів Миколи Гоголя (2017)
Семчишин Д. В. - Народнопісенні розміри у поезії Миколи Вінграновського (2017)
Сенета М. І. - Христологічний вимір шевченкознавчих досліджень Ю. Бойка (2017)
Сіренко С. А. - Концепт смерті: когнітивно-антропологічна проекція (на матеріалі урізького тексту Галини Пагутяк) (2017)
Сподарець В. І. - Підйомне крило новели (метафоричний дискурс Анатолія Колісниченка) (2017)
Стороженко Л. Г. - Естетична платформа літературного об’єднання "Ланка"–МАРС: європейський вектор (2017)
Фокина С. А. - Концептуализация рыцарского статуса адресата стихотворения М. Цветаевой "Хочешь знать, как дни проходят...", Митева Е. М. (2017)
Цепкало Т. О. - Питання міфотворчості в рецепції літературознавчої науки (2017)
Шевченко Т. М. - Ризома як принцип композиційної організації збірки есе в сучасній українській літературі (2017)
Юрчук О. О. - "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет": Російська імперія в рецепції Тараса Шевченка (2017)
Андрусишин Б. І. - Модель нової релігійної політики у державно-церковних стосунках на приєднаних західно-українських землях (20-30-і рр. ХХ ст.), Бондаренко В. Д.. (2016)
Вронська Т. В. - Трансформація особливих правових режимів на українських землях У ХІХ – ХХ столітті, Пилипчук В. Г. (2016)
Деркачова Н. О. - Правові дослідження в працях М. Ф. Владимирського-Буданова (2016)
Guban R. - Inclusion of West-Ukrainian lands into the USSR in 1939 (historical and legal research), Semendiai A. (2016)
Sabadosh Т. - The value of А. Voloshyn`s state-legal views in conditions of military and political situation in Ukraine (2016)
Ярошенко М. О. - Еволюція антикорупційного законодавства в Україні в період незалежності, Шевчук З. Ю. (2016)
Білозьоров Є. В. - Емоційні стани у сфері здійснення юридичної діяльності (2016)
Кархут О. Я. - Принцип верховенства права у контексті євроінтеграції (2016)
Костицький В. В. - Про значення теоретичної спадщини Євгена Ерліха у розвитку сучасного праворозуміння (2016)
Пархоменко Н. М. - Впровадження європейських стандартів у соціальній сфері в Україні та їх реалізація (2016)
Стеценко С. Г. - Біоюриспруденція: поняття, принципи, значення (2016)
Токарчук О. В. - Теоретичні засади взаємодії держави і права в концепціях українських інтелектуалів у зарубіжжі (2016)
Опольська Н. М. - Генезис права на свободу творчості на території України (2016)
Пивовар І. В. - Джерельна база дослідженняправового статусу суддів судів загальної юрисдикції (2016)
Рішко М. І. - Проблеми і перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Морозова О. О. - Визначення масової комунікації як процесу "поширення інформації” (2016)
Стеценко В. Ю. - Реформування охорони здоров’я в Україні: правові питання (2016)
Макарова О. В. - Свобода панорами в Україні, Негієвич Є. А. (2016)
Шитий С. І. - Окремі питання оподаткування релігійних організацій в законодавстві України і Європейського союзу (2016)
Жмур Ю. М. - Характеристика кримінального права США (2016)
Кончаковська В. В. - Тероризм як злочинне явище: еволюція та заходи запобігання, Кравчук А. С. (2016)
Пєсцов Р. Г. - Характеристика недоторканості та невідповідальності, як складових елементів правового імунітету, Устинова І. П. (2016)
Купіна Л. Ф. - Поняття ефективності правових норм при регулюванні трудових відносин (2016)
Бучма О. В. - Історичні і філософські виміри українського державотворення та розуміння, пізнання і осмислення права, Токарчук О. В. (2016)
Наші автори (2016)
Бабяк Е. - Комплексный лингвистический подход к исследованию языковой личности (2017)
Вегеш А. - Характеристична та оцінна інформація літературно-художніх антропонімів у романі "Кров кажана" Василя Шкляра (2017)
Виноградов А. - Антропоцентрический фактор в параметризации каузированного перемещения: векторно-директивные глагольные префиксы. Статья вторая (2017)
Петріца Н. - Власні особові назви іншомовного походження у чеських писемних пам'ятках Х І- XIV століть (2017)
Русинко-Бомбик Л. - Роль українських лінгвістів-емігрантів Чехословаччини у виданні "Української загальної енциклопедії" (2017)
Скоплев А. - О видовом противопоставлении чешских акциональных субстантивов типа Nalévání – Nalití (2017)
Фрумкіна А. - Звучні тексти ЗМІ у фоностилістичному варіюванні (2017)
Шоля І. - Динаміка багатокомпонентних імен ужгородців у ХХ столітті (жіночі імена) (2017)
Яник О. - Образ людини у мовному просторі українських антропоморфних загадок (2017)
Смольницька О. - Міфологічний зміст ностальгійних мотивів у вибраній творчості Віри Вовк і Богдана Рубчака у порівнянні з іншими літературами (2017)
Сыта Я. - Хронотоп и готическая традиция в символистских романах Ф. Сологуба: между условностью и жизнеподобием (2017)
Демчик М. - Угорський король Матяш Корвін у фольклорній прозовій традиції українців Закарпаття, Офіцинський Р. (2017)
Тиховська О. - Етнопсихологічне підґрунтя зимового циклу календарної обрядовості Закарпаття (2017)
Скриннік Н. - Учитель літератури чи тьютор? (2017)
Демчик М. - Лицар науки. До ювілею І. М. Сенька, Бедзір Н. (2017)
Науковець, учитель, мудрець… Штрихи до портрета ювіляра Івана Сенька (2017)
Пам'яті Бориса Галаса (2017)
Антохов А. А. - Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду (2015)
Бадида М. П. - Особливості фінансового забезпечення столичного міста, Волковський Є. І. (2015)
Баценко Л. М. - Діагностика організаційної структури як елемент її оптимізації (2015)
Бурова Т. А. - Суттєвість при проведенні аудиту (2015)
Волошина В. В. - Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект (2015)
Галасюк С. С. - Напрями активізації молодіжного туризму в Одеському регіоні (2015)
Данік Н. В. - Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі (2015)
Дороніна О. А. - Моделювання стратегії кадрової політики як чинника конкурентоспроможності країни, Клочковська В. О. (2015)
Зінгаєва Н. Є. - Портфельний аналіз як інструмент розробки оптимальної стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Іваненко Т. Я. - Кластерна модель розвитку зернового господарства Миколаївщини, Черненко О. О. (2015)
Каращук Л. М. - Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю. Г. Семенова, Конотопчик В. Ю. (2015)
Кіщак І. Т. - Економічна безпека підприємства при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності, Корнєва Н. О. (2015)
Клименко С. О. - Історичні передумови розвитку обліково-аналітичного забезпечення основних засобів у бюджетному секторі, Мікрюкова Л. В. (2015)
Кондратюк І. О. - Концепція центрів відповідальності в управлінському обліку бюджетних установ, Лондаренко О. О. (2015)
Короп І. І. - Історія становлення та розвитку концепції бюджетування на підприємстві (2015)
Kravchenko L. - Acmeological life coaching of the modern competetive expert formation, Nazarova L., Porudeyeva T., Maiboroda R., Postnikova O. (2015)
Криленко В. І. - Ризики та джерела загроз для економічної безпеки фінансового сектору (2015)
Кушнірук В. С. - Економічна ефективність виробництва продукції технічних культур та їх місце в економіці сільськогосподарських підприємств, Орєхов Є. В. (2015)
Лазарєва О. В. - Інституціональна трансформація ринку землі (2015)
Литвиненко К. О. - Аналіз ринку комерційної нерухомості України: стан, тенденції та перспективи (2015)
Луцяк В. В. - Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка менеджерських здібностей, Вдовиченко В. А. (2015)
Маниліч М. І. - Формування конкурентоспроможного трудового потенціалу як чинник інноваційного розвитку підприємства, Кускова В. Г. (2015)
Полторак А. С. - Аналіз податкових надходжень у структурі доходів зведеного бюджету України, Гнатенко Є. П. (2015)
Полянчич Т. М. - Трансфер технологій як метод підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Федишин І. Б., Пилип'юк Я. В. (2015)
Пушкар О. І. - Управління відносинами підприємств у ланцюгах поставок на засадах ціннісного підходу, Курбатова Ю. Л. (2015)
Салтикова Г. В. - Визначення бюджетної норми дисконтування (2015)
Слюсаренко А. В. - Тенденції та закономірності розвитку оптово-роздрібної торгівлі в ринковій економіці України (2015)
Терлецька І. В. - Теорія і практика використання новітніх інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації (2015)
Ткаліч Т. І. - Мiжнаpоднi оpганiзацiї: мiсце та pоль у багатостоpонньому економічному співробітництві, Коваленко Я. В., Максютенко О. В. (2015)
Ткаліч Т. І. - Україна як учасник багатосторонньої економічної дипломатії, Романчук Ю. С., Кохан М. А. (2015)
Ужва А. М. - Проблемні аспекти в обліку витрат на оплату праці, Кайряк О. Р., Трофименко А. І. (2015)
Федосова А. О. - Удосконалення організації процесу збуту на підприємстві (2015)
Шевчук Г. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств плодоовочевої галузі (2015)
Штерма Т. В. - Розвиток сучасного менеджменту як системи управління, Лазоряк А. В., Семіген А. С. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Слово до читача (2003)
Рудич Ф. - Політична наука в Україні: стан і перспективи (2003)
Михальченко М. - Українська регіональна цивілізація (2003)
Горенко О. - Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві (2003)
Шайгородський Ю. - Світоглядні системи: потреба синтезу (2003)
Головатий М. - Мистецтво здобувати владу (2003)
Василенко М. - Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку (2003)
Вишняк О. - Технологія та результати дослідження громадської думки (2003)
Юрженко Л. - Конструювання моделі соціальної держави, Шепіло Ю. (2003)
Перевезій В. - Відносини держави і церкви в контексті побудови громадянського суспільства (2003)
Палій Г. - Формування української політичної нації (2003)
Картунов О. - І спокій тільки сниться!, Маруховська О. (2003)
Орінчай Н. - Новий вимір співробітництва з Європейським Союзом (2003)
Шаблінський І. - Розуміння сили (2003)
Токаревський Г. - "Собаки пекла" повертаються (2003)
Кушніренко В. - Ісламське суспільство та його вестернізація (2003)
Книжкова полиця (2003)
Mahmood M. Al Ateya - On Bordering in Graham Greene’s Across the Bridge and Two Gentle People (2017)
Ганошенко Ю. А. - Замулене межиріччя: межа як конструент ідентичності в романі "Месопотамія" Сергія Жадана (2017)
Колесник Г. Л. - Феномен кордону/межі в романі Г. Д. Робертса "Шантарам" (2017)
Ісапчук Ю. В. - Інґеборґ Бахман та "Дім Австрія": долання кордонів у прозі авторки (2017)
Остапчук Т. П. - Літак і залізниця як засоби подолання кордонів у романах про українських емігрантів (2017)
Радзієвський В. А. - Сенси кордонів у новелістиці Леоніда Мосендза (2017)
Rewakowicz M. G. - Borderland poetic visions: Bohdan I. Antonych, Jerzy Harasymowicz and Janusz Szuber (2017)
Шарапа О. М. - "Гладкий простір" Львова крізь призму номадичної свідомості в малій прозі Юрка Іздрика (на матеріалі оповідань "Лови на лева", "Львів: секвенції психозу", "Levels of Lviv") (2017)
Шестопал О. Г. - "Платеро і я" Хуана Рамона Хіменеса: на віслючкові між небом і землею (2017)
Вороновська Д. І. - Література, музика, кіно: межі чи їх відсутність у поетичній творчості Олега Лишеги (2017)
Калитенко Т. М. - Перетин кордону як засіб конструювання множинних моделей світу в бароковій паломницькій літературі (2017)
Поліщук О. Л. - Межа між здоровим глуздом і ненавистю до іншого в романі Т. Антиповича "Помирана" (2017)
Пронкевич О. В. - "Писання понад кордонами" у "Мемуарах корови" Бернардо Ачаги (2017)
Руссова В. М. - Олітературнення гасла "Схід і Захід разом" Галиною Пагутяк (2017)
Стороженко Л. Г. - "Зустрічі і прощання" Г. Костюка: трагічна правда або поза межами радянщини (2017)
Шадріна Т. В. - Кордон і дім як онтологічні універсалії в українській канадській літературі (2017)
Шестопалова Т. П. - "...Не світ інший, а межі інші, і в цьому вся суть" (феноменологія одного епістолярного тревелогу Юрія Шевельова) (2017)
Яковенко І. В. - "Стіна пошани": на перетині політичного та поетичного (2017)
Башкирова О. М. - Межі "чоловічого" і "жіночого" в сучасній українській романістиці (2017)
Гайдаш А. В. - Репрезентації старіння як пограниччя у драматургії Едварда Олбі (2017)
Желновач А. О. - Художньо-естетична концепція МУРу vs ортодоксальні норми соцреалізму: ціннісний рубіж (на матеріалі драматургічної конференції МУРу) (2017)
Кропивко І. В. - Локальне картографування в українській і польській постмодерній прозі (2017)
Павлюк Х. Б. - Відображення тенденцій поезії повсякденності та нової суб’єктивності в текстах сучасної німецької жіночої лірики (2017)
Сільман К. В. - Есеїстика як перехідне жанрове утворення: теоретичний аспект (2017)
Стороха Б. В. - Кордон чужого і колоніальна дифузія (2017)
Філоненко О. Г. - "Faerie" – історії про подорож за межу (на матеріалі британської літератури) (2017)
Шаф О. В. - Трансгендерні смисли в українській ліриці: level zero (гендерно-психологічний ракурс) (2017)
Герус-Бахтіна Н. А. - Ставлення радянської влади до етнічних німців на початку ІІ cвітової війни (2015)
Третякова О. А. - Соціально-економічний розвиток польського населення Півдня України в 20-30-х рр. ХХ ст. (2015)
Алексєєв С. В. - Безробіття й неформальна зайнятість в Україні в перехідний до ринку період (1991-2004 рр.): історичний аспект (2015)
Горнецкі В. В. - Розбудова міської інфраструктури Закарпаття в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Даниленко С. В. - Податкова система Наркомату продовольства в УСРР: ілюзія НЕПу (початок 1920-х рр.) (2015)
Кулчар Т. Ф. - Специфіка перетину українсько-угорського кордону (2015)
Лютий О. П. - Внесок металургів України у створення морської нафтодобувної техніки (2015)
Мартинюк Я. М. - Участь органів самоврядування у розбудові міст Волинського воєводства (2015)
Міщанин В. В. - Перші радянські вибори на Закарпатті в республіканський парламент (9 лютого 1947 р.): аналіз, хід та результати (2015)
Ніколаєв І. Є. - Таємно-оперативна та агентурна робота НК-ДПУ, як елемент боротьби з альтернативними політичними силами УСРР в 1920-х рр. (2015)
Стеценко В. І. - Роль мирного населення України у відсічі ворожої навали в Вітчизняній війні (2015)
Хомутовська І. І. - Економіко-господарський механізм УРСР в роки "перебудови", Шитюк М. М. (2015)
Буглай Н. М. - Проблемні питання польсько-білоруського співробітництва (1995-2005 рр.) (2015)
Коваленко Л. В. - Участь США та Великої Британії в дипломатичному врегулюванні об’єднання Німеччини у форматі переговорів "2+4" (2015)
Пронь С. В. - Становлення російсько-китайського кордону та територіальні врегулювання між двома країнами протягом XIX-XX століть (2015)
Селіванова–Зеркаль І. О. - Просторові координати аграрної політики та її соціально-економічні репрезентації у сільському господарстві Польщі в 1990 – 2000 – і роки (2015)
Григоращенко О. М. - Спогади В. Ф. Снігового в якості джерела з історії Висунської республіки (1919 р.) (2015)
Горбуров Є. Г. - Бона Воронівської економії пана Ернста, Горбуров К. Є. (2015)
Замуруйцев О. В. - Виникнення кризи при вивченні проблеми кваліфікаційного рівня кадрів рсча та шляхи її подолання у російській історіографії, Жиряков О. Ю. (2015)
Майброда О. Л. - Джерельна база дослідження соціально-культурного розвитку Волинського села у період так званого розвинутого соціалізму (2015)
Маринченко Г. М. - Сучасний стан геральдичної науки в Україні (2015)
Нефьодов Д. В. - Новітня історіографія руху опору в Південній Україні (2001-2014 рр.) (2015)
Пархоменко В. А. - Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників (2015)
Русанова М. І. - Імперіалістичний дискурс у британській історіографії: апологетичний напрямок (2015)
Торопцева А. І. - Проблеми формування української нації та становлення державності України за мемуарами Шарля Дюброя (2015)
Шульга В. П. - Аграрні студії Григора Менделя (2015)
Бабенко Л. Л. - Професор В. О. Щепотьєв у духовно-релігійному і культурно-освітньому житті Полтави (2015)
Губська Т. М. - Дослідження та охорона пам’яток миколаївського некрополя (на прикладі поховання родини Аркасів) (2015)
Демьяненко Ю. Н. - Формирование коллекции Николаевского городского естественноисторического музея за счет пожертвований николаевцев и гостей города в конце 1913–І-й половине 1914 гг. (2015)
Захарченко О. О. - Десант у безсмертя: героїчний подвиг морських піхотинців в боях за визволення Миколаєва (до 100-річчя з дня народження К. Ф. Ольшанського) (2015)
Зеркаль М. М. - Перехідні періоди в історії: регіональний аспект (за матеріалами сіл Воскресенське та Богоявленське) 1914-1920 рр. (2015)
Ласінська М. Ю. - До проблеми вивчення некрополів кінця ХVІІІ – першої половини ХХ ст. в регіоні Нижнього Побужжя (2015)
Шитюк М. М. - На книгу Турченко Галини, Турченко Федіра "Проект Новоросія" 1764–2014 рр. Ювілей на крові". Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 140 с. (2015)
Горбуров Є. Г. - Миколаївським вогнеборцям присвячується (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2017)
Ковалев Е. Т. - Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2017" (2017)
Мірошниченко Д. В. - Температура займання вугілля. Зв'язок з показниками складу, будови та якості, Кафтан Ю. C., Десна Н. А., Назаров В. М., Ніколайчук Ю. В. (2017)
Шульга И. В. - Оценка расхода тепла на коксование после ремонта коксовых батарей, Журавский А. А., Федорова С. В., Шульга А. А., Довгань И. А., Копылов С. А. (2017)
Демчук Ю. Я. - Одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам’яновугільної смоли, Гунька В. М., Пиш’єв С. В., Братичак М. М. (2017)
Мартынова А. Ю. - Установление гигиенического норматива (пдкм.р.) флуорена в воздухе рабочей зоны, Голик Н. М., Красножененко Д. А., Сараева В. А. (2017)
Поздравляем (2017)
Содержание (2017)
Мірошниченко Д. В. - Температура займання вугілля. Bугільні суміші, Шульга І. В., Кафтан Ю. C., Десна Н. А., Ніколайчук Ю. В. (2017)
Квіцинський В. О. - Вплив пористої структури коксу на швидкість рекцій горіння. Стаціонарна модель, Кривошеєв С. І., Марущак С. В. (2017)
Пальваль И. Н. - Определение тиосульфата натрия в воздухе рабочей зоны, Мартынова А. Ю. (2017)
Дроздник И. Д. - Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине Альтернативные источники получения энергоресурсов в мире и Украине, Борискина Н. И., Близнюк Т. И. (2017)
Борисенко А. Л. - Отходы и побочные продукты коксохимического производства. Классификация, нормирование и направления квалифицированного использования, Близнюкова М. И., Голик Н. М. (2017)
Шмалько В. М. - Техногенный графит, Зеленский О. И. (2017)
Поздравляем (2017)
Памятка для авторов (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Кsyonz І. М. - Development of PCR-test systems for species differentiation of Chlamidiosis agents in Felidae family and rodents order, Korniyenko M. V. (2017)
Ivleva O. V. - Epizootological study concerning associative (mixed) metapneumoviral infection with viral-bacterial microflora in private poultry farms, Nalyvaiko L. I. (2017)
Ponomarenko G. V. - Research of the influence of disinfectants on the rate of absorption of oxygen by cells of Escherichia coli and Staphylococcus aureus bacteria, Kovalenko V. L., Ponomarenko O. V., Balackiy Yu. O. (2017)
Fedota O. M. - Bone mineral density in evaluation the productive traits and reproductive health of dairy cows, Babalian V. O., Mitiohlo L. V., Mazniakov S. M., Valilshchikov M. V., Tyzhnenko T. V., Ruban S. Yu. (2017)
Romanchenko M. A. - Application of nonmedicamentous biologically harmless electrotechnologies and their implementation for Varroosis control in honey bees, Kundenko M. P., Sanin Yu. K. (2017)
Danilova І. S. - Estimation of Mycobacteria resistance to disinfecting preparation, Zavgorodniy А. I. (2017)
Ушкаренко В. О. - Продуктивність промислових насаджень винограду після екстремальних умов зимівлі 2009-2010 років, Шевченко І. В., Минкін М. В. (2010)
Ушкаренко В. О. - Вирощування буряку столового для тривалого зберігання в умовах Півдня України, Петрова К. В., Новак О. Л. (2010)
Конопля М. І. - Ефективність застосування грамініцидів у посівах соняшника в Степу України, Курдюкова О. М., Мельник Н. О. (2010)
Базалій В. В. - Буркун білий дворічний на засолених каштанових грунтах Південного Степу України, Кононенко В. Г. (2010)
Гамаюнова В. В. - Вплив умов вирощування на врожайність сортів сої в південній зоні України, Казанок О. О. (2010)
Мармуль Л. О. - Напрями підвищення ефективності використання інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств Херсонської області, Пелих І. В. (2010)
Соколовська І. М. - Строки сівби та норми висіву озимого ячменю у Північному Степу України, Конопля М. І., Махмуд Моххамад Сулейман Аль-Бдур (2010)
Ревтьо О. Я. - Вплив елементів технології вирощування на забур’яненість посівів кукурудзи середньоранньої групи стиглості за умови зрошення на Півдні України (2010)
Піщан С. Г. - Фізіологічні та продуктивні якості молодих корів чорно-рябої породи на ранній стадії післяродового періоду, Литвищенко Л. О., Мартиненко А. В., Піщан І. С. (2010)
Войналович С. А. - Вплив середовища на плодючість качок, Сахацький Г. I. (2010)
Вовченко Б. О. - Вплив різної за структурою раціонів годівлі на кількісні і якісні показники вовни ярок, Свістула М. М., Скрепець В. І. (2010)
Білан А. В. - Вивчення токсиноутворюючих властивостей Fusarium moniliforme Sheldon ізольованого з зернових України, Царенко Т. М. (2010)
Приймак В. В. - Удосконалення інкубації качиних яєць кросу "Благоварський" (2010)
Туніковська Л. Г. - Якість м'яса свиней залежно від співвідношення констант росту (2010)
Папакіна Н. С. - Показники продуктивності селекційного ядра овець таврійського типу ВАТ "Червоний чабан" Каланчацького району Херсонської області, Масюткін А. М. (2010)
Галушко І. А. - Особливості екстер’єру та молочної продуктивності у корів голштинської породи зарубіжної і вітчизняної селекції (2010)
Калиниченко Г. І. - Формування відтворювальних якостей ремонтних свинок залежно від інтенсивності росту, Коваль О. А., Кислинська А. І. (2010)
Омельчук В. I. - Гематологiчнi i бiхiмiчнi показники кровi свиней при iнбридингу i аутбридингу пород дюрок i великоï бiлоï (2010)
Круковська О. В. - Організаційно-економічні аспекти ефективності надання ветеринарних послуг (2010)
Леонтьєв В. В. - Вплив генеалогічної належності свиноматок та кнурів-плідників української м’ясної породи на їх відтворювальні якості (2010)
Пересунько А. В. - Закономірності росту ремонтного молодняку птиці яєчних кросів (2010)
Михальська Л. П. - Показники білкового обміну у перепелів за різної кількості соняшникової макухи в раціоні, Царенко Т. М., Мельник А. В., Білан А. В. (2010)
Сморочинський О. М. - Удосконалення технологій виготовлення делікатесів з м'яса птиці, Оськін О. Б. (2010)
Балабанова І. О. - Характеристика мікрофлори молока та вплив її на технологію сирів, Горбонос Д. В. (2010)
Морозов В. В. - Формування якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи: стан, проблеми, перспективи, Братченко О. М., Козленко Є. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Вплив режимів зрошення та фону живлення на параметри водоспоживання та продуктивність сортів твердої озимої пшениці в умовах Півдня України, Писаренко П. В., Грабовський П. В. (2010)
Бабушкіна Р. О. - Використання відсівань місцевих вапнякових родовищ для хімічної меліорації солонцевих ґрунтів, Колесніков В. В. (2010)
Колеснікова К. В. - Гідрогеолого-меліоративний стан зрошуваних земель у СТОВ "Україна" та "Зарічне" Джанкойського району АР Крим (2010)
Морозов О. В. - Ефективність упровадження експрес-методів моделювання і прогнозування показників родючості ґрунтів, Пічура В. І. (2010)
Мармуль Л. О. - Логістичне забезпечення організаціїї збутової діяльності, Сакун А. Ж. (2010)
Колесник Ю. В. - Деякі особливості та тенденції розвитку сучасного світового ринку (2010)
Коваль С. В. - Професійна етика як невід'ємна складова обліково-аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки (2010)
Сухоруко О. В. - Оцінка боргової політики України та її вплив на стан державних фінансів, Новосьолова О. C. (2010)
Фомішина В. М. - Пріоритетні напрями сучасного соціально-економічного розвитку України (2010)
Мовчан Т. В. - Еколого-економічні проблеми землекористувань Одещини (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми контрольних повноважень вищих органів влади України (2010)
Орленко О. В. - Фінансовий механізм державної підтримки аграрного сектора України (2010)
Гапоненко Л. В. - Оцінка використання земельних ресурсів та проблеми відновлення порушених земель (2010)
Ушкаренко Ю. В. - Досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у країнах з розвинутою ринковою економікою (2010)
Дєбров В. В. - Пріоритетні напрями державної підтримки фермерських господарств Херсонської області, Торська С. М. (2010)
Тарасюк Г. М. - Правові засади забезпечення якості та безпеки харчової продукції та їх місце в системі планування діяльності підприємств харчової промисловості (2010)
Стовба Т. А. - Проблеми та перспективи розвитку морського транспорту України (2010)
Коваленко О. Ю. - Методи стохастичного моделювання в економічному аналізі господарської діяльності підприємства (2010)
Захарченко Р. М. - Захист інтересів учасників корпоративних відносин при управлінні підприємством, Сидорук М. В., Сидорук В. В. (2010)
Мохненко А. С. - Методичні основи оцінки розвитку і функціонування фермерських господарств (2010)
Пристемський О. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств Херсонської області (2010)
Подаков Є. С. - Основні напрямки та перспективи сталого розвитку зернового ринку (2010)
Ненько С. К. - Підґрунтя економічної роботи на аграрних підприємствах (2010)
Жуйков С. Г. - Методичні аспекти процесу інвестиційного кредитування в банках (2010)
Ковальов С. О. - Стан та перспективи кредитування фермерських господарств кредитними спілками (2010)
Гергец А. І. - Когнітивне моделювання інвестиційної діяльності у сільському господарстві Запорізької області, Назарова О. П. (2010)
Якуша Я. В. - Екологічне оподаткування як інструмент державного регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу (2010)
Шерман М. І. - Визначення рівня знань студентів-екологів з дисципліни "Інформатика і системологія” засобами комп’ютерного тестування (2010)
Шерман М. І. - Використання ІКТ у навчальному процесі студентів-екологів, Степаненко Н. В. (2010)
Мирзоев Н. С. - Определение факторов внешной среды, действующие на организацию бизнеса в южном регионе Азербайджана (2010)
Кияновський О. М. - Особливості формування витиснювальної іонообмінної хроматограми (2010)
Титул, зміст (2017)
Плотніков О. В. - Радіоекологія гранітних родовищ західної частини Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, Єфіменко В. В. (2017)
Кураєва І .В. - Закономірності розподілу важких металів у об’єктах навколишнього середовища урбанізованих територій України (на прикладі м. Молочанськ), Войтюк Ю. Ю., Самчук А. І., Ларіков А. Л., Кармазиненко С. П. (2017)
Осокіна Н. П. - Фактична захищеність підземних вод основних водоносних горизонтів Київської області і м. Київ від пестицидів (2017)
Язвинська М. В. - Комплексна еколого-геохімічна оцінка та моніторингові дослідження стану поверхневих відкладів Іршанської групи та Стремигородського родовищ титану (2017)
Компанець Г. С. - Геохімічні особливості розподілу і концентрації міді в породах різного літологічного типу та фаціальної належності нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину, Шестаков О. Ю., Ковальчук М. С. (2017)
Суярко В. Г. - Геохімічні особливості ореольних вод основних типів гідротермального зруденіння Донецької складчастої споруди, Іщенко Л. В., Сердюкова О. О. (2017)
Крюченко Н. О. - Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат, Жовинський Е. Я., Папарига П. С., Жук О. А., Панаіт Е. В., Дмитренко К. Е. (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Mangaladze N. - The effect of microelements on the activities of peroxidase and polyphenoloxidase in eggplant lieaves and fruit (2017)
Уманська А. О. - Гематологічні показники щурів за штучного гіпобіозу, Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г. (2017)
Лупак О. М. - Потенціометричне визначення антиоксидантної активності екстрактів рослин Calendula officinalis l. за впливу біостимуляторів росту, Ковальчук Г. Я., Антоняк Г. Л. (2017)
Романько М. Є. - Визначення біохімічних показників функціонального стану печінки білих щурів за одноразового внутрішньошлункового введення суміші наночастинок металів (Ag, Cu, Fe, MnО2) (2017)
Царенко Т. М. - Вміст фібриногену та протромбіну за умов ішемічного інсульту ускладненого цукровим діабетом другого типу, Тимошенко М. О., Кравченко О. О. (2017)
Полковенко О. В. - Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків, Тимчик О. В., Мойсак О. Д. (2017)
Бургаз М. И. - Распределение, биология и состояние популяции бычков кругляка (Neogobius melanostomus) и травника (Zosterisessor ophiocephalus) в Шаболатском лимане (2017)
Abstract and References (2017)
Закович М. М. - Релігійне розуміння співвідношення науки і релігії як діалог світоглядів (2017)
Титаренко В. В. - Проблема майбутнього в філософсько-релігієзнавчому дискурсі: методологічний аспект (2017)
Шевченко В. В. - Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання (2017)
Бодак В. А. - Моральний вибір як ціннісний вимір релігійної парадигми культури співіснування (2017)
Перегінець В. М. - Релігійна перебудова світу (2017)
Мудраков В. В. - Секуляризація як втілення футурологічних ідей Фрідріха Ніцше (2017)
Мудраков В. В. - Проект "Надлюдина" Фр. Ніцше як форма і спосіб секуляризованої етики (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Специфіка "діалектико-теологічної рецепції" ідей практичної ортодоксії (2017)
Завідняк Б. Т. - "Deus semper maior" або теодицея Еріха Пшивари (2017)
Чорненко А. В. - Екуменізм в загальному праві Католицької Церкви (2017)
Арістова А. В. - Мартін Лютер: трагедія реформатора (2017)
Шепетяк О. Т. - Сиро-Яковитська і Коптська Церкви як виразники Східного християнства (2017)
Шепетяк О. М. - Гностичні секти і напрямки в минулому і сучасності (2017)
Запорожець В. А. - Феномен УАПЦ у незалежній Україні: теоретики-методологічні особливості релігієзнавчих досліджень (2017)
Трегуб Г. А. - "Читати знаки часу": вітчизняна баптистська теологія у світлі впливів суспільних трансформацій в Україні та російсько-української війни (2017)
Мокієнко М. М. - Еміграційні настрої в середовищі вітчизняних п'ятидесятників: історико-теологічний вимір (2017)
Соціальна концепція мусульман України (2017)
Видруки Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 2017 року (2017)
Монографія А.Колодного "Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників" - оцінки її рецензентів М.Ткачук, П.Мовчана, А.Єрмоленка та П.Яроцького (2017)
Монографія А.Арістової "Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси" (К., 2017) - рецензія Л.Филипович (2017)
Монографія "Функціональність релігії: український контекст" - рецензія С.Присухіна (2017)
Релігієзнавчий спомин. Професор Микола Закович (2017)
Релігієзнавчий спомин. Професор Валентин Вандишев (2017)
Автори часопису (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Назаровець М. А. - Інноваційні інструменти в украінськіий науковій комунікації (2017)
Рябічев В. Л. - Аудиторія українського сегмента Всесвітнього павутиння(початок 2017 року), Мороз Д. В. (2017)
Черемних І. В. - Дослідження контенту українського медіаринку (2017)
Плотнікова А. Д. - Спільність порядку денного українських телеканалів (2017)
Носова Б. М. - Комунікативна місія публіцистики і трансформаційні процеси ідентичності в публіцистиці І. Дзюби (2017)
Зигзаги долі, що привели до вершин науки (з нагоди 70-річчя з дня народження професора Волкова Костянтина Степановича) (2017)
До 70-річчя від дня народження професора Макара Богдана Григоровича (2017)
Професор Півторак Володимир Ізяславович (до 65-річчя з дня народження) (2017)
Шульгай А. Г. - Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Герасимюк Ілля Євгенович (до 60-річчя з дня народження), Чайковський Ю. Б., Білаш С. М., Проніна О. М. (2017)
Гончаров М. П. - Хірургічне лікування хворих на апендицит та особливості післяопераційного догляду за ними, Хоркава Б. А. (2017)
Аветіков Д. С. - Сучасні уявлення про умови, які обмежують вибір методу дентальної імплантації на верхній і нижній щелепах, Проніна О. М., Локес К. П., Буханченко О. П. (2017)
Гасымзаде Г. Ш. - Экстренная ультрасонография при травме (2017)
Гордієнко Л. П. - Вплив глутамату натрію на масу тіла та розвиток ожиріння (огляд літератури) (2017)
Дроздовська С. Б. - Участь довгих некодуючих РНК (lncRNA) у формуванні гіпертрофії міокарду при м’язовій діяльності, Поліщук А. О. (2017)
Титул, зміст (2017)
Каськова Л. Ф. - История совершенствования методов идентификации костных останков и изучения заболеваний, в том числе стоматологических, у древнего населения, Чуприна Л. Ф., Янко Н. В., Артемьев А. В., Артемьева Е. И. (2017)
Гранти Уряду? (2017)
Козакевич В. К. - Адаптовані суміші вітчизняного виробництва, збагачені олігосахаридами та нуклеотидами, у харчуванні дітей перших років життя (огляд), Зюзіна Л. С., Козакевич О. Б. (2017)
Події Особливо важливе за листопад 2017 (2017)
Котелевська Н. В. - Взаємозв’язок між карієсом зубів і пародонтитом у жителів України, Бойченко О. М., Зайцев А. В., Ніколішин А. К. (2017)
Черчілль про Троцького (2017)
Нефьодова О. О. - Влияние соединений кадмия и свинца на морфогенез внутренних органов в онтогенезе, Задесенец И. П., Гальперин А. И. (2017)
Вспоминая Мугабе (2017)
Треумова С. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності (огляд літератури), Петров Є. Є., Бурмак Ю. Г., Іваницька Т. А. (2017)
Джуренко Н. І. - Фітохімічні особливості представників роду Cotoneaster Medik, Паламарчук О. П., Четверня С. О., Гревцова Г. Т., Михайлова І. С. (2017)
Кратенко Р. І. - Біологічні ефекти 15-краун-5 при дії на стан мембран клітин щурів у підгострому експерименті (2017)
Гопко Н. В. - Епідеміологічні особливості лептоспірозу в Україні в умовах сьогодення (2017)
Севальнєв А. І. - Цільове планування заходів щодо зниження ризиків для здоров’я від впливу зважених твердих часток, Волкова Ю. В. (2017)
Шаравара Л. П. - Оцінка апостеріорного професійного ризику для працівників мартенівського цеху, Севальнєв А. І. (2017)
Артьомова Н. С. - Роль 4a4b поліморфізму гену eNOS у розвитку летальних наслідків при важких внутрішньо-шлуночкових крововиливах у передчасно народжених дітей, Ковальова О. М., Похилько В. І., Цвіренко С. М., Жук Л. А. (2017)
Берченко О. Г. - Формирование нехимической зависимости у крыс с тревожно-фобической формой эмоционального реагирования, Бевзюк Д. А., Левичева Н. А. (2017)
Воротинцев С. І. - Ефективність використання α2-агоністів в небаріатричній лапароскопічній хірургії у хворих з ожирінням (2017)
Горчакова Н. О. - Вплив селенвмісних засобів на рівень білків теплового шоку та показники тіол-дисульфідної системи в мозковій тканині щурів в умовах гострого порушення мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В. (2017)
Дев’яткіна Т. О. - Стресорні механізми гострої крововтрати та їх фармакологічна корекція в експерименті, Важнича О. М., Власенко Н. О. (2017)
Дичко О. А. - Вплив комплексу розроблених фізичних вправ на корекцію порушеної клітинної реактивності організму у дітей із сколіозом у віці 15-17 років (2017)
Завгородний С. Н. - Опыт лечения больных с острым панкреатитом тяжелой степени, Рылов А. И., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Ярешко Н. А. (2017)
Зайченко Г. В. - Вивчення місцево анестезуючої/аналгетичної дії ректального крему комбінованого складу, Стахорська М. О., Файзуллін О. В. (2017)
Івчук В. В. - Чутливість мікробної флори респіраторного тракту до антибактеріальних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології, Ковальчук Т. А., Левіна О. В. (2017)
Коровай С. В. - Особливості обміну катехоламінів у жінок з передчасними пологами у різні терміни гестації (2017)
Крижна С. І. - Дослідження впливу гелю "Імбирол" на показники ПОЛ та АОС слизової носу щурів при моделюванні травматичного риніту, Київська Ю. О., Тюпка Т. І., Козар В. В. (2017)
Куцак А. В. - Контроль стану дозової нагрузки на пацієнтів за рахунок медичного опромінення, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Прожуган Т. О., Кривсун К. В. (2017)
Могильницька Л. А. - Концентрація васкулоендотеліального фактору росту в сироватці крові хворих з артеріальною гіпертензією, що супроводжується цукровим діабетом 2-го типу, ожирінням (2017)
Мохначов О. В. - Психологічні особливості хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового обміну та ожирінням (2017)
Нарожный С. В. - Влияние замораживания плаценты на антиоксидантное действие ее экстрактов по отношению к эритроцитам при окислительном стрессе, Нардид О. А., Розанова Е. Д., Покрышко С. В. (2017)
Некрасова Н. О. - Індикативна оцінка тканинної гіпоксії у хворих молодого віку зі спондилогенною вертебро-базилярною недостатністю (2017)
Нікіфоров О. А. - Досвід ведення пацієнтів із гіперпролактинемією при підготовці до допоміжних репродуктивних технологій, Ломейко О. О., Авраменко Н. В. (2017)
Ошивалова О. О. - Передрак шкіри: клініко-епідеміологічні особливості (2017)
Павлов О. Д. - Реакція сполучної тканини на композит на основі полімолочної кислоти, гідроксиапатиту та трикальцій фосфату, Пастух В. В., Дедух Н. В. (2017)
Паленка О. Є. - Особливості клінічного перебігу гіпертензивної та атеросклеротичної енцефалопатії при ожирінні (2017)
Патерега Н. І. - Експериментальне вивчення протизапального ефекту апротиніну та флюктуруючих струмів, Шамлян О. В., Шевчук Л. П. (2017)
Підручна С. Р. - Динаміка змін показників ендогенної інтоксикації у лабораторних щурів різних вікових груп в умовах політравми, Степанова Г. М. (2017)
Поліник С. І. - Поліморфізм гена LSP1 у хворих жінок на рак молочної залози з України, Рибченко Л. А., Захарцева Л. М., Клименко С. В. (2017)
Прохач А. В. - Вплив нейтропенії на результати лікування хворих на рак грудної залози, Бондаренко І. М., Завізіон В. Ф. (2017)
Рзакулиева Лейла Муса кызы - Эхографические признаки плацентарной недостаточности у беременных с гельминтно-протозойной инвазией, Бабашова Фидан Махмуд кызы (2017)
Рябуха О. І. - Дослідження синтетичної діяльності фолікулярних тироцитів при прийманні неорганічного йоду в умовах аліментарного йододефіциту (2017)
Сергиенко А. Н. - Моделирование эмульгации силиконового масла при задней тампонаде сетчатки, Ткачук К. К., Сергиенко В. В. (2017)
Срібна В. О. - Розподіл однониткових розривів ДНК ядер ооцитів в умовах впливу антиоксиданта, блокатора ПАРП, субстрата NOS, блокатора iNOS, Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Блашків Т. В., Янчій Р. І. (2017)
Старченко Т. Г. - Застосування трьохкомпонентної антигіпертензивної терапії при гіпертонічній хворобі на тлі ожиріння, Пенькова М. Ю., Мисниченко О. В., Юшко К. О., Шкапо В. Л., Літвінова О. М. (2017)
Царев А. В. - Непреднамеренная гипотермия и объем кровопотери у пациентов с политравмой (2017)
Шаповалова А. А. - Принципы санаторно-курортной реабилитации детей в peмиcсии онкологических заболеваний с сопутствующей патологией нервной системы (2017)
Шутова О. В. - Оцінка ендогенних та екзогенних факторів ризику формування жовчнокам’яної хвороби в дитячому та підлітковому віці, Багацька Н. В. (2017)
Звягольська І. М. - Про наступність змін освітянського середовища кафедри мікробіології, вірусології та імунології в умовах компетентнісного підходу підготовки медичних фахівців (2017)
Зубко Л. Ю. - Порівняльний аналіз сонографічного і комп’ютерно-томографічного обстежень структур гепатобіліарної системи у осіб зрілого віку, Масна З. З. (2017)
Удод О. А. - Дослідження мікротвердості нанофотокомпозиційного матеріалу за різних умов твердіння, Бекузарова Х. І. (2017)
Гришко Р. В. - Антагоністична, літична та целюлазна активності бацил, виділених із ґрунту, Кириченко А. І., Соколова І. Є., Дрегваль О. А., Скляр Т. В. (2017)
Казмирчук А. А. - Біологічні властивості штамів умовно-патогенних мікроорганізмів, що виділені при дисбіозі шлунково-кишкового тракту, Голодок Л. П., Воронкова О. С. (2017)
Руденко А. Ю. - Біологічні особливості стафілококів, виділених з дихальних шляхів людини, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2017)
Ткаченко М. А. - Особливості чутливості до антимікотиків ізолятів Candida, що виділені від жінок з ураженнями статевих шляхів, Скляр Т. В. (2017)
Шелест Ю. В. - Спектр збудників уражень ранових поверхонь та їх чутливість до антибіотиків, Скляр Т. В. (2017)
Штиба Д. В. - Моніторинг кишкових вірусних інфекцій у Дніпропетровській області, Соколова І. Є., Бредихіна М. О. (2017)
Білецький Д. П. - Ультраструктурна характеристика привушної слинної залози щурів зрілого віку за умов впливу зневоднення організму та періоду подальшої реадаптації, Устянський О. О., Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Максимова О. С. (2017)
Гарасим Н. П. - Структурні зміни печінки щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Бішко-Москалюк О.І., Кулачковський О. Р., Луцик М. В., Санагурський Д. І. (2017)
Загоруйко Г. Е. - Возрастные изменения размеров и числа кардиомиоцитов, их ядер в процессе пренатального и раннего постнатального развития сердца крыс, Загоруйко Ю. В. (2017)
Лоза Є. О. - Особливості раннього етапу морфогенезу загоєння ран за умов цукрового діабету у залежності від способу фіксації країв рани, Марущак М. І. (2017)
Пелипенко Л. Б. - Топологічна характеристика інтерстиційного простору часточки підшлункової залози у віковому аспекті, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2017)
Туркевич М. О. - Естетична дерматологія, як сфера використання резорбуючих та перманентних імплантатів. Патоморфологічна оцінка ефективності, Туркевич О. Ю. (2017)
Яковенчук Н. М. - Морфологія суглобового хряща та субхондральної кістки після моделювання остеопорозу, Дєдух Н. В. (2017)
Акімова В. М. - Експресія маркерів активації та апоптозу на лімфоцитах периферичної крові при різних стадіях розвитку гнійно-запального процесу органів черевної порожнини, Лаповець Н. Є., Лаповець Л. Є. (2017)
Бєлорус А. І. - Рівень культури безпеки пацієнтів у неонатальних відділеннях України (результати соціологічного дослідження лікарів-неонатологів), Федосюк Р. М., Ковальова О. М., Лисак В. П. (2017)
Ахмедбейли П. А. - Повышение резистентности твердых тканей зубов при некариозных поражениях зубов (2017)
Дізік С. В. - Динаміка стану тканин пародонта, змін біохімічних маркерів ротової рідини і гормонального статусу у жінок з синдромом полікістозу яєчників під впливом лікувально-профілактичного комплексу, Романова Ю. Г., Волянська А. Г., Лунько Т. А. (2017)
Легенчук О. В. - Індивідуальні засоби для порожнини рота у дітей з гострими формами лейкемій, Мозгова О. М., Волкова С. В. (2017)
Лютіков О. - Вплив способу ізоляції робочого поля на успіх реставрації тимчасових молярів після пульпотомії: 12 місяців спостереження (2017)
Науменко К. Є. - Аналіз структури стоматологічної захворюваності у військовослужбовців Чернівецького гарнізону та потреби в стоматологічній допомозі, Бєліков О. Б. (2017)
Олекшій П. В. - Вплив дентальної імплантації та магнітотерапії на цитокіновий статус пацієнтів, Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Горицький В. М. (2017)
Плиска О. М. - Лікування періодонтитів постійних зубів з незакінченим формуванням кореня (2017)
Погребняк Г. В. - Аліментарні варіанти моделі хронічного пародонтита у самиць щурів (2017)
Расулова М. А. - Стоматологическая заболеваемость и показатели ротовой жидкости у психически больных, Алиева Э. Р., Гасанов В. М. (2017)
Савченко О. В. - Лазерні технології в ортодонтичній практиці – досягнення та перспективи (2017)
Удод О. А. - Стоматологічна захворюваність у хворих на цукровий діабет 1-го типу, Куліш А. С. (2017)
Ал-Хашими Садад Халаф Тамир - Суточная динамика кровяного давления у людей, страдающих артериальной гипертензией, Шейко В. И. (2017)
Босенко А. І. - Антиоксидантна активність аскорбінової кислоти як критерій адаптаційних можливостей учнів основної школи в процесі фізичного виховання, Філіпцова К. А., Гинжу М. М., Пертая О. В., Шавініна А. О. (2017)
Ніпот О. Є. - Вплив фенілгідразину на чутливість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку, Єршова Н. А., Шапкіна О. О., Логінова О. О., Єршов С. С. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського