Гарькавець С. О. - Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики (2018)
Дмитрієва С. - Підліткова агресивність та шляхи її корекції, Мачушник О. (2018)
Журавлева Л. П. - Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения, Дончев Ф. А. (2018)
Заверуха О. Я. - Психологічні причини адиктивної поведінки підлітків батьків трудових мігрантів (2018)
Ковальчук А. А. - Роль суб’єктивного благополуччя іноземних студентів у розвитку їх адаптивності (2018)
Коломієць Т. В. - Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнаків у ситуації міжособистісної взаємодії, Литвинчук А. І., Можаровська Т.В. (2018)
Кудінова М. С. - Структурно-компонентний аналіз феномена стресостійкості особистості (2018)
Кузіна В. Д. - Тренінг як засіб розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера (2018)
Лапа В. М. - Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції (2018)
Liberska H. - The life-span approach to human development in polish psychology in the second half of the twentieth century (2018)
Літвінова О. В. - Психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій особистості (2018)
Лосієвська О. Г. - Соціально-психологічний тренінг як метод розвитку комуникативних компетенцій у майбутніх фахівців гуманітарного профілю, Москович І. М., Новосад А. С. (2018)
Мілорадова Н. Е. - Динаміка ціннісних орієнтацій слідчих органів досудового розслідування на стадії професійного навчання (2018)
Міщенко Н. В. - Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму, Ковальова О. В., Іванов О. Г. (2018)
Морозова О. В. - Проблема неконструктивних життєвих стратегій подружжя у соціально-психологічному вимірі, Обозна О. В. (2018)
Пелешенко О. В. - Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей конфліктів в сучасній молодій сім’ї, Меріуц Т. Ю. (2018)
Петрученко М. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту (2018)
Потоцька І. С. - Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів, Рисинець Т. П., Лойко Л. С., Демяненко А. А. (2018)
Пустовий С. А. - Психологічний малюнок як діагностичний засіб вимірювання свідомості майбутніх філологів (2018)
Семенюк Н. С. - Позитивні риси та життєві орієнтації особистості (на прикладі медиків офтальмологічного профілю) (2018)
Черних Л. А. - Сутність соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням зору (2018)
Шостя І. В. - Соціально-психологічні особливості формування комунікативної компетентності студентів соціономічного профілю підготовки в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму, Смирнова О. О., Шеремет І. М. (2018)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості: інтернальний та екстернальний виміри, Добровольська Н. А. (2018)
Бойчук О. Г. - Вплив психологічних чинників на психоемоційний статус жінок з непліддям (2018)
Вихідні дані (2018)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2018)
Грахов В. П. - Перспективы развития девелопмента, Мохначев С. А., Тарануха Н. Л. (2018)
Калінеску Т. В. - Виявлення й усунення проблем монополізації капіталу (2018)
Позднякова И. А. - Финансирование деятельности учреждений дополнительного образования взрослых (2018)
Строганова И. А. - Хеджирование валютных рисков нефинансовыми организациями: состояние и пути развития (2018)
Павлов К. В. - Неевклидова экономика: проблемы и перспективы развития (2018)
Бословяк С. В. - Алгоритм комплексной оценки целесообразности инвестирования предприятия (2018)
Жданова Е. С. - Анализ современных методов определения конкурентоспособности предприятий (2018)
Меліхова Т. О. - Науково-методичні підходи до визначення ефективності економічної безпеки підприємства (2018)
Kievich A. - The world's central bank in the trap of QE, Kivachuk V., Chetyrbok N. (2018)
Рабыко И. Н. - Методика оценки управления стратегическим риском банка (2018)
Асадуллина Н. Р. - Развитие профессиональных компетенций работника в инновационно-образовательной сфере (2018)
Кошулько О. П. - Женская миграция из стран бывшего Советского Союза в Турецкую Республику (2018)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне відторгнення: виміри депривації та ізоляції (2018)
Павлыш Э. В. - Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона (2018)
Солодилова Н. З. - Процессы генерирования зон институциональных аттракторов в региональной деловой среде, Маликов Р. И., Гришин К. Е. (2018)
Измайлович С. В. - Управление хозяйственными рисками организаций промышленного сектора республики Беларусь (2018)
Нурланова Н. К. - Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных экономик, Расулев А. Ф. (2018)
Перспективи фінансування науки у вищих навчальних закладах (2018)
Рецензія на монографию Павлова К. В. Приграничные регионы: теория и практика. – Ижевск: Изд-во "Шелест", 2017. – 161 с. (2018)
Редакційна колегія рекомендує (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2018)
Вихідні дані (2018)
Онищук Г. І. - Економічна ефективність науково-технічних розробок реконструкції та теплової модернизації житлових будинків (2010)
Режеп В. Е. - Пентхаус по-кишиневски (2010)
Марков Д. И. - Городской карманный парк - выбор общества (2010)
Режеп В. Е. - О необходимости комплексных исследований в области экологических характеристик местности проживания (2010)
Ушканов А. П. - Особенности реконструкции жилых кварталов, расположенных в историческои ареале г.Одессы, Федорова Т. Н. (2010)
Кадомська М. А. - Житловий будинок по вул.Інститутській, 15/5, м.Київ, 1934 - 1937 рр. (2010)
Мокроусова О. Г. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1920 - 1930-х років (2010)
Решетилов О. М. - Дослідження технічного стану Тріумфальної Арки в смт.Диканька, Мізін В. М., Есліковська С. О. (2010)
Бульда М. В. - Дослідження технічного стану башти-бельведера, Меренков Л. М., Стаковський Г. Д., Одінцова Л. М. (2010)
Рекута О. С. - Покращення умов функціонування та експлуатації Вінницького областного музично-драматичного театру, Сокольвак Г. Ф. (2010)
Кривелёв Л. И. - Конструктивные решения повышения антисейсмических качеств при реконструкции (2010)
Агеева Г. Н. - В поисках утраченного кованого декора здания, Кривелёв О. С. (2010)
Гасан Ю. Г. - В'яжучі речовини для виготовлення елементів архітектурного декору та проведення реконструкції і реставрації будівель і споруд, Червєнко Є. М. (2010)
Іншеков Є. М. - Інституціональні аспекти підвищення енергоефективності об'єктів муніципальної сфери в контексті сталого розвитку, Стрелкова Г. Г., Дробаха О. С. (2010)
Агєєва Г. М. - Покращення показників енергетичної ефективності житлового будинку під час реконструкції, Марченко Н. В. (2010)
Тимофеев Н. В. - Проектирование теплоизоляционной оболочки по максимально допустимым теплопотерям здания, Сахновская С. А. (2010)
Марков Д. И. - Основные принципы проектирования энергоэффективного малоэтажного дома (2010)
З нагоди 65-річчя заснування інституту (2010)
Державна атестація наукової установи (2010)
Реформування житлової політики (2010)
Нормативно-правове забезпечення (2010)
"НДІпроектреконструкція" (2010)
Вінницький філіал (2010)
Житомирський філіал (2010)
Львівський філіал (2010)
Одеський філіал (2010)
Тернопільський філіал (2010)
Авторський покажчик (2010)
Загоруйко Г. Е. - Геометрическая модель пространственной организации сократительного аппарата постмитотических кардиомиоцитов, Загоруйко Ю. В. (2018)
Гарапко Т. В. - Морфологічні особливості компонентів тканин і органів при ожирінні (2018)
Кузьменко Ю. Ю. - Некоторые аспекты морфологических особенностей сердечно-сосудистой системы до и после рождения, Маликов А. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури), Азаров О. І. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив важких металів на морфофункціональний стан печінки (огляд літератури), Білишко Д. В. (2018)
Нефьодова О. О. - Вплив важких металів на морфофункціональний стан серця (огляд літератури), Задесенець І. П. (2018)
Островская С. С. - Микробиом ротовой полости и здоровье человека (2018)
Процак Т. В. - Анатомо-морфологічні особливості гісто- та органогенезу травних залоз, Забродська О. С. (2018)
Процак Т. В. - Патофізіологічні основи розвитку захворювання Гіршспрунга (morbus Hirsсhsprung), Забродська О. С. (2018)
Чорнобай А. В. - Поліморфізм генів, як один з генетичних факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень, Чорнобай М. А., Мясоєдов С. Д., Сорокін Б. В. (2018)
Дунаєвська О. Ф. - Імуногістохімічне дослідження селезінки свині (2018)
Кратенко Р. І. - Дослідження загальної токсичної дії краун-етерів на організм теплокровних тварин (2018)
Орлова Л. Д. - Флористична структура лучних травостоїв околиць с. Весела Долина Глобинського району Полтавської області, Власенко Н. О., Жук М. В. (2018)
Рашківська І. О. - Дослідження поведінкових реакцій щурят при дії зета-циперметрину у пре- та постнатальному періоді, Проданчук М. Г., Корнута Н. О. (2018)
Усенко Т. В. - Дослідження впливу генеричного ципроконазолу на гематологічні та цитохімічні показники периферичної крові щурів Wistar Hannover, Проданчук М. Г., Шуляк В. Г. (2018)
Шмиголь І. В. - Аналіз захворюваності на TORCH-інфекції серед дорослого населення, Маринченко Л. Ю., Назаренко Н. В. (2018)
Анасевич Я. М. - Швидкість всмоктування глюкози в тонкій кишці щурів на тлі надлишку та нестачі мелатоніну (2018)
Беденюк О. С. - Імунна реактивність організму при генералізованому пародонтиті на фоні хронічного атрофічного гастриту, Корда М. М. (2018)
Боярська Л. М. - Особливості формування функціональних можливостей вегетативної нервової системи у дітей що народились передчасно, Кравець Л. В., Іванова К. О. (2018)
Бурдейний С. І. - Особливості гідродинаміки ока у дітей з прогресуючою міопією (2018)
Вернигородський В. С. - Оцінка реабілітаційного потенціалу та реабілітаційний прогноз у хворих на гіпотиреоз, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2018)
Витовская О. П. - Особенности иммунного статуса и новые возможности его коррекции у больных непролиферативной диабетической ретинопатией и сахарным диабетом 2 типа, Таха С. А., Бычкова Н. Г. (2018)
Воротинцев С. І. - Передопераційна оптимізація волемічного статуса у пацієнтів з ожирінням (2018)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід застосування перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії (2018)
Григор’єв С. В. - Монолатеральна спінальна анестезія у судинній хірургії однієї доби, Балдін І. А. (2018)
Дичко О. А. - Абсолютна і відносна кількість основних популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові дітей зі сколіозом (2018)
Капустник В. А. - Клінічні аспекти рівню ендотеліну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на тлі гіпертонічної хвороби, Архіпкіна О. Л. (2018)
Ковальчук І. М. - Модифікація жирнокислотного складу фосфоліпідів тканин печінки, міокарда та плазми крові під впливом іонізуючого випромінювання та при попередньому застосуванні донора сірководню, Гжегоцький М. Р., Ривіс Й. Ф., Ковальчук С. М. (2018)
Крижна С. І. - Стан імунологічної резистентності в умовах експериментального бактеріального риніту та його фармакологічної корекції, Київська Ю. О., Козар В. В. (2018)
Криштафор А. А. - Когнитивный профиль пострадавших при критических состояниях, связанных с боевой и небоевой травмой, Йовенко И. А., Криштафор Д. А., Оленюк Д. В. (2018)
Крутікова Е. І. - Папіломавірусна інфекція під час вагітності. (Клінічний випадок) (2018)
Лядова Т. І. - Ефективність різних схем терапії у хворих на хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції, Волобуєва О. В., Гаміловська А. П., Павлікова К. В. (2018)
Міщенко І. В. - Антиоксидантно-антиагрегаційні взаємовідносини у судинах різних регіонів системи кровообігу, Коковська О. В., Міщенко С. В. (2018)
Новак Л. П. - Дослідження впливу препаратів антипроліферативної дії на тканинні структури ока тварин в експерименті, Петренко О. В., Савіцька І. М., Новак Н. В. (2018)
Павловська М. О. - Динаміка гормональних показників у жінок з клімактеричним синдромом та гіпотиреозом на тлі комплексного фізіотерапевтичного лікування (2018)
Павловський С. А. - Оцінка вмісту цитокінів у крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, під впливом комбінованої цукровознижувальної терапії (2018)
Пасієшвілі Л. М. - Роль кальцієво-фосфорного обміну в патогенезі стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів хворих на ожиріння, Іванова К. В. (2018)
Петров Є. Є. - Порівняльна характеристика функціональних показників ендотелію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності, Треумова С. І., Бурмак Ю. Г., Борисова З. О. (2018)
Рыков С. А. - Новые возможности консервативного лечения первичной открытоугольной глаукомы, Могилевский С. Ю., Петренко О. В., Денисюк Л. И., Медведовская Н. В., Корытнюк Р. С. (2018)
Руцька А. В. - Стан системи нітроген (ІІ) оксиду у щурів за умови "пасивного тютюнокуріння" на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому та віковому аспектах, Криницька І. Я. (2018)
Степанов Ю. М. - Вплив синдрому надлишкового бактеріального росту на ускладнення портальної гіпертензії при різних її формах, Чалий М. В. (2018)
Стороженко О. В. - Особливості антибактеріальної терапії хірургічних інфекцій (2018)
Сторожук О. Б. - Вплив вторинного гіперпаратиреозу на деякі показники гемостазу у хворих хронічною хворобою нирок VД стадії, Луговський Е. В., Сторожук Л. О., Сторожук Б. Г., Селезньова І. Б. (2018)
Сяо Ян - Эффективность предоперационной профилактики венозного тромбоэмболизма в абдоминальной хирургии (2018)
Фролова Т. В. - Особливості ліпідного спектру крові при різних ступенях хронічного захворювання нирок у дітей, Кононенко О. В., Атаманова О. В., Стрюкова І. В. (2018)
Царев А. В. - Динамика газового состава и коагуляционных свойств крови у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой при проведении терапевтической гипотермии (2018)
Цвіренко С. М. - Первинна діагностика муковісцидозу у дитини 10 років (клінічний випадок), Похилько В. І., Волошина В. В., Жук Л. А., Артьомова Н. С., Рябека Т. І. (2018)
Цибульська Т. Є. - Математична модель індивідуального прогнозу ймовірності розвитку набутої міопії у дітей, Пашкова О. Є. (2018)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксеногенної трансплантації нативних і трансфікованих геном інтерлейкіна-10 мезенхімальних стовбурових клітин на перебіг експериментального алергічного енцефаломієліту, Пічкур Л. Д., Вербовська С. А., Акінола С. Т., Васлович В. В., Дерябіна О. Г., Похоленко Я. О., Топорова О. К., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2018)
Шалай Я. Р. - Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу, Мандзинець С. М., Гренюх В. П., Фінюк Н. С., Бабський А. М. (2018)
Шаповалова Г. А. - Клінічний стан дітей в періоді ремісії онкогематологічних захворювань перед проведенням санаторно-курортної реабілітації, Бабов К. Д. (2018)
Шелест Б. О. - Вплив комбінованої терапії на артеріальну гіпертензію у хворих цукровим діабетом 2 типу (2018)
Ягубов Э. Г. - Лечение сочетанной травмы позвоночника и конечностей, Рагимов З. Р., Ахмедзаде А. Я. (2018)
Дмитренко І. В. - Мутації кіназного домена гена BCR/ABL1 у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з вторинною резистентністю до терапії іматинібом, Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2018)
Магеррамова С. Г. - Клинико-иммунологические проявления локально-инфекционно-воспалительных заболеваний при тимомегалии (2018)
Мамедова Н. А. - Развитие аутоиммунного процесса и степень полиморфизма гена FCGRIIC при болезни Хашимото (2018)
Козлова І. В. - Дистанційна форма освіти як елемент підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі (2018)
Федоров С. В. - Мотивація як важливий елемент формування безперервного професійного розвитку лікарів-інтернів (2018)
Зайцев А. В. - Использование методик определения чувствительности зубов в исследованиях по эффективности устранения гиперестезии твердых тканей, Бойченко О. Н., Николишин А. К. (2018)
Кондратенко Ю. М. - Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Лисенко М. Г. (2018)
Мамедов Э. Ш. - Эффективность применения методов трубчатой торакостомии в грудной хирургии (2018)
Sharmazanova O. P. - Magnetic resonance imaging in diagnostic of mastoiditis, Demidova O. O., Souissi Hamza (2018)
Ярковий В. В. - Порівняльна характеристика фізико-механічних властивостей кальційтермічного цирконію та титану, Король М. Д., Кіндій Д. Д., Оджубейська О. Д., Малюченко М. М. (2018)
Щербина Н. А. - Особенности микробиоценоза влагалища у беременных с внутриутробным инфицированием, Выговская Л. А. (2018)
Асланов З. Г. - Лимфатическая система в области тройничного нерва (2018)
Куюн Л. О. - Аналіз складу імунокомпетентних клітин термінальних бронхіол при хронічних обструктивних захворюваннях легень (2018)
Монастирський В. М. - Зміни макроморфометричних параметрів нирки після нефректомії контралатеральної у хворих різних соматотипів (2018)
Фелештинський Я. П. - Експериментальне обґрунтування використання колагенового імплантату при хірургічному лікуванні параректальних нориць, Борн Є. Є., Дядик О. О., Григоровська А. В., Козлова К. С. (2018)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу нижньої щелепи в ранньому періоді онтогенезу людини, Паліс С. Ю. (2018)
Шаторна В. Ф. - Особливості морфології фетальної печінки щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції наносріблом, Гарець В. І., Кононова І. І. (2018)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив внутрішньовенного введення наночастинок срібла на ДНК ядер клітин тимуса, лімфатичних вузлів і фолікулярного оточення ооцита в умовах експериментального системного аутоімунного ушкодження, Ступчук М. С., Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Блашків Т. В. (2018)
Сорокіна І. В. - Морфологічні особливості макрофагів CD16 і гладких міоцитів легеневої артерії плодів та новонароджених, що зазнали впливу хронічної внутрішньоутробної гіпоксії, Калужина О. В., Плітень О. М. (2018)
Старченко І. І. - Деякі епідеміологічні та клініко-морфологічні особливості раку сечового міхура, Бабенко В. І., Прилуцький О. К., Сидоренко М. І., Старченко О. В. (2018)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологический анализ и прогностические критерии рецидивирования и прогрессии неинвазивных уротелиальных раков мочевого пузыря, Титов Е. В., Ивахно И. В. (2018)
Біда А. В. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичного комплексу за динамікою імунобіохімічних маркерів ротової рідини, системи інтерферону та клітинного імунітету у хворих на хронічну герпетичну інфекцію при плануванні дентальної імплантації, Романова Ю. Г., Чабан Т. В. (2018)
Demkovych A. Ye. - The humoral link of immune defense in experimental bacterial-immune periodontitis, Bondarenko Yu. I., Hasiuk P. A. (2018)
Ільчишин М. П. - Дослідження стану судин пародонту тютюнозалежних хворих із генералізованим пародонтитом, за даними показників реопародонтографії, Хороз Л. М., Виноградова О. М. (2018)
Коробейнікова Ю. Л. - Оцінка стану резорбції кісткової тканини за даними ортопантомограми та конусно-променевої комп’ютерної томографії, Хавалкіна Л. М., Дубина В. О. (2018)
Нідзельський М. Я. - Психофізіологічна відповідна реакція організму пацієнта на ортопедичні конструкції, Цветкова Н. В., Сегеденко В. Ф. (2018)
Смаглюк Л. В. - Стоматологічний статус молодих людей різних соматотипів, Шешуков Д. В. (2018)
Удод О. А. - Клінічна оцінка фотокомпозиційних відновлень зубів, виконаних за удосконаленими підходами, Бекузарова Х. І. (2018)
Щерба В. В. - Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Чабаненко Е. А. - Влияние глицерина на постгипертонический шок эритроцитов, Шапкина О. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2018)
Марцинко Е. Э. - Синтез, молекулярная и кристаллическая структура комплекса на основе тартратогерманатного (IV) аниона и катиона трисбипиридинжелеза (II), Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Дьяконенко В. В., Шишкина С. В., Афанасенко Э. В. (2018)
Зінченко В. Ф. - Вивчення деградації наноструктур у сольовому плаві EuF2 – NaCl – KCl спектроскопічними методами, Єрьомін О. Г., Кошкіна Л. Ф., Нечипоренко Г. В., Стоянова І. В., Дога П. Г. (2018)
Тищенко Я. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Al2O3 – TiO2 –Nd2O3 при 1400 °С, Лакиза С. М., Редько В. П., Дуднік О. В. (2018)
Чернявская А. Ю. - Исследование взаимодействия бромфенолового синего с катионными полиакриламидами и применение его в анализе, Вишникин А. Б., Иваница Л. А. (2018)
Лукьянова Е. А. - QSAR анализ комплексообразования эфиров 7-бром-3-гидрокси-5-(2’-хлор)фенил-1,2-дигидро-3н-1,4-бенздиазепиновыми рецепторами ЦНС, Огниченко Л. Н., Юрпалова Т. А., Буренкова Н. А., Смульский С. П., Павловский В. И., Андронати С. А., Кузьмин В. Е. (2018)
Мешкова С. Б. - Влияние на люминесцентные свойства агрегатнго состояния β-дикетонатов лантанидов, Дога П. Г., Кучер А. А. (2018)
Денисенко Т. О. - Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти з використанням 18-молібдодифосфату у інтенсивно забарвлених соках, Мєх Ю. В., Вишнікін А. Б. (2018)
Корниенко О. А. - Фазовые равновесия в системе ZrO2 – Yb2O3 при 1100 °С, Андриевская Е. Р., Быков А. И., Богатырева Ж. Д. (2018)
Егорова А. В. - Спектроскопическое изучение взаимодействия игжлмеьацина и даклатасвира дигидрохлорида с сывороточным альбумином человека, Мальцев Г. В., Скрипинец Ю. В., Антонович В. П. (2018)
Хома Р. Є. - Буферні розчини на основі гліцину, Чеботарьов О. М., Будько Л. С., Осадчий Л. Т. (2018)
Iziumskyi M. S. - Radical mechanism of formation of Cu–Re and Pb–Re composites in gaseous phase by thermal decomposition of trans-tetrachlorodi-μ-propionato dirhenium (III), Shtemenko A. V. (2018)
Благітко Б. - Моделювання процесу аварійного приземлення безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Заячук І. (2017)
Гачкевич О. - Модельний опис фазових перетворень і залишкових напружень в елементах конструкцій при термічному навантаженні, Дробенко Б., Асташкін В., Будз С., Будз І., Чупик І. (2017)
Ivasyk H. - The system of powers of conformal mappings and biorthogonal to them systems of the functions (2017)
Козачок О. - Контактна взаємодія тіл з хвилястим рельєфом з урахуванням стисливої міжконтактної рідини (2017)
Микитин М. - Кільцеве розшарування між тілами за локального охолодження коловим стоком тепла, Середницька Х., Монастирський Б., Мартиняк Р. (2017)
Прокопишин І. - Алгоритми декомпозиції області для задач про термомеханічний контакт багатьох пружних тіл (2017)
Рижа І. - Моделювання оксидації чадного газу на поверхні платинового каталізатора у двовимірному випадку (2017)
Хапко Б. - Моделювання та дослідження температурного поля в межовому шарі живої тканини (2017)
Чекурін В. - Чисельне дослідження перехідних процесів у довгому газопроводі, спричинених розгерметизацією, Химко О. (2017)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною включень довільної конфігурації (2017)
Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Слобода М. Т. - Взаємозв’язок захворювань пародонта зі станом опорно-рухового апарату (огляд літератури), Пупін Т. І., Мінько Л. Ю. (2018)
Юсупов Ш. А. - Узловые образования щитовидной железы. состояние проблемы (обзор литературы), Курбаниязов З. Б., Зайниев А. Ф. (2018)
Бігуняк Т. В. - Клінічний поліморфізм та диференційна діагностика хвороби Лайма, Бігуняк К. О., Редько О. С. (2018)
Гребеник М. В. - Прихильність жінок до довготривалої вторинної профілактики після інфаркту міокарда, Левчик О. І., Коцюба О. І., Микуляк В. Р., Бідованець Л. Ю., Дударенко В. А. (2018)
Жованик Н. В. - Oсобливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень без поєднання та в поєднанні з туберкульозом у пацієнтів із залізо­дефіцитними станами, Товт-Коршинська М. І. (2018)
Орлова І. В. - ТLR4-рівні у хворих на подагру: зв’язок з активністю захворювання, Станіславчук М. А. (2018)
Луцишин В. Г. - Ефективність виконання магнітно-резонансного обстеження в діагностиці внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень на ранніх стадіях коксартрозу, Калашніков А. В., Майко В. М., Майко О. В. (2018)
Горбань Н. Є. - Сучасний погляд на проблему гіперпроліферативних процесів в ендометрії (огляд літератури) (2018)
Литвин К. Ю. - Діагностичне та прогностичне значення визначення інтерферону-гамма в спинно­мозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях, Шостакович-Корецька Л. Р., Гавриленко Л. О. (2018)
Горішний М. І. - Типологія К. Г. Юнга в профорієнтаційній роботі з учнями випускних класів загальноосвітньої школи, Горішний І. М. (2018)
Мартинова Ю. Ю. - Психологічні особливості компенсаторно-адаптаційного потенціалу жінок, які перенесли мастектомію (2018)
Синяченко О. В. - Ураження нервової системи при анкілозивному спондиліті, що почався у дитячому та дорослому віці, Єгудіна Є. Д., Чернишова О. Є., Полесова Т. Р., Ханюков О. О. (2018)
Ткачук І. М. - Поширеність тривожних та депресивних розладів у військовослужбовців-учасників антитерористичної операції (2018)
Кибар О. Д. - Оксидативный стресс и состояние стрессчувствительных систем: патогенетическое партнерство при внебольничной пневмонии у детей (2018)
Shamsiev А. М. - Epidemic and clinical parallels of congenital anoma­lies of small intestine in newborn babies, Oripov F. S., Shamsieva D. А. (2018)
Белей О. Л. - Аналіз ефективності використання різних клітинних технологій у практичній стоматології, Гончарук-Хомин М. Ю. (2018)
Марченко А. В. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних характеристик зубних дуг з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат-брахіцефалів із ортогнатичним прикусом (2018)
Огієнко С. А. - Віддалені результати мукогінгіво­остеопластики у хворих із тяжкими формами генералізованого пародонтиту (2018)
Орловський В. О. - Моделювання за допомогою регресійного аналізу індивідуальних лінійних розмірів малих кутніх зубів залежно від кефалометричних показників практично здорових чоловіків із різних регіонів України, Шінкарук-Диковицька М. М., Гунас І. В. (2018)
Пупін Т. І. - Застосування атомно-силової мікроскопії для вивчення поверхні емалі зуба, Мінько Л. Ю., Ільницька О. М., Мороз К. А., Залізняк М. С., Дубас М. А. (2018)
Пюрик В. П. - Удосконалення мукогінгівоостепластики при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит шляхом проведення періостальних пенетрацій, Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2018)
Gunas I. V. - Comparative analysis of CT-sizes of thalamus in apparently healthy young men and women in age and somatoty­pological aspect, Babych L. V. (2018)
Dmitriev М. О. - Modeling of gnatometric indices depending on parameters of basal cranial structures in boys and girls with orthognathic bite, Dudik О. P., Chugu T. V., Cherkasova O. V. (2018)
Prokopenko S. V. - The manifestations of sexual dimorphism correlation of spleen sonographic parameters with anthropo-somatometric parameters body of practically healthy men and women from general groups and various somatotypes, Antonets O. V. (2018)
Регеда М. С. - Вплив корвітину на показники перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в легенях у динаміці розвитку експериментального алергічного альвеоліту в умовах стресу, Ковальська М. Є. (2018)
Вересюк Т. О. - Структурні зміни м’язів задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, Телев’як А. Т., Сельський П. Р. (2018)
Ільків О. П. - Вплив медикаментозної корекції гіпотиреозу на стан структурної організації яєчок щурів після тиреоїдектомії, Герасимюк І. Є., Небесна З. М. (2018)
Копаниця О. М. - Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті, Орел Ю. М., Шумеляк А. М., Марущак М. І. (2018)
Татарчук Л. В. - Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій порожньої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії (2018)
Очеретна Н. П. - Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК-клітин селезінки в ранні терміни після термічного опіку шкіри на фоні введення лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 %, Гумінський Ю. Й., Гунас І. В. (2018)
Михайлова Т. М. - Профіль безпеки протитуберкульозних лікарських засобів на фоні фармакотерапії туберкульозу легень, Оглобліна М. В., Стригуль С. Г., Андріюк М. М. (2018)
Семенченко В. В. - Зв’язки конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок ендомезоморфного соматотипу з реоенцефалографічними показниками, Серебреннікова О. А., Гунас І. В. (2018)
Шевченко-Макаренко О. П. - Захворюваність на хронічний гепатит с у структурі інших хронічних вірусних гепатитів у дніпропетровському регіоні та Україні, Шостакович-Корецька Л. Р., Величко С. О., Штепа О. П., Резвих В. Г. (2018)
Кісь Л. В. - Енергетичні втрати в стрічково-барабанних механізмах норій-елеваторів (2017)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху механізму зміни вильоту вантажу баштового крана з горизонтальною стрілою, Ромасевич Ю. О., Стехно О. В. (2017)
Фідровська Н. М. - Визначення напруженого стану лобовини барабану підйомної машини, Лєсовицький К. Ю. (2017)
Фідровська Н. М. - Аналіз роботи колодкових гальм, Хурсенко С. В. (2017)
Кондратюк О. Л. - Експериментальні дослідження з вивчення усадки стружки й сили тертя на передній поверхні прохідного різця при точінні заготовок зі сталі марки 45, Скоркін А. О. (2017)
Маршуба В. П. - До питання захисту гвинтових свердел від руйнування через закупорку стружкових канавок, Широков С. (2017)
Сичов Ю. І. - Проектування механообробного устаткування (2017)
Скоркін А. О. - Підвищення ефективності протягування за рахунок косокутного різання в зоні деформування, Кондратюк О. Л., Шелковий О. М., Пермяков О. А. (2017)
Стрельчук Р. М. - Анализ параметров обработки при плоском шлифовании (2017)
Осипова Т. М. - Зменшення динамічних навантажень у канаті барабанного однокінцевого підйомника (2017)
Осипова Т. Н. - Динамика подъемной установки с учетом веса и вязкости канатов (2017)
Фідровська Н. М. - Динамічні зусилля, які виникають при проходженні ходовим колесом крана через рейковий стик, Перевозник І. А. (2017)
Гордєєв А. С. - Підвищення якості відновлення підшипників кочення друкованого циліндра методом газоплазмового нанесення порошкових матеріалів (2017)
Дерябкина Е. С. - Оптимизация параметров обработки поверхности деталей под напыление восстановительных покрытий (2017)
Дерябкина Е. С. - Повышение качества упрочняющих покрытий (2017)
Ізотова К. О. - Розробка покриття для захисту поверхні деталей при зварюванні (2017)
Ізотова К. О. - Спосіб холодного зварювання тонкостінного чавуну, Тіщенко А. А. (2017)
Калін М. А. - Розробка електродів для зварювання низьковуглецевих і низьколегованих сталей (2017)
Калін М. А. - Спосіб холодного зварювання чавуну з облицюванням кромок розробки, Семикін І. В. (2017)
Ламнауэр Н. Ю. - Управление качеством комплектации деталей машин для последующей сборки (2017)
Лаппо І. М. - Проблеми та перспективи розвитку української системи стандартизації озброєння та військової техніки, Гордєєв А. С., Аркушенко П. Л. (2017)
Малецька О. Є. - Проблеми забезпечення компетентності фахівців машинобудівного підприємства в умовах впровадження сучасної системи технічного регулювання, Трикутько Н. А. (2017)
Малицкий И. Ф. - Межребордный размер при формировании колёсной пары термовоздействием, Смирнов И. П. (2017)
Резниченко Н. К. - Эффективность технологий с индукционным нагревом деталей для сборки и разборки соединений (2017)
Романов С. В. - Особенности расчёта реактивного сопротивления рассеяния в индукторах с магнитопроводами (2017)
Ситников Б. В. - О формировании швов при сварке на весу в продольном магнитном поле, Маршуба В. П. (2017)
Черкашина О. С. - Размерный расчет при проектировании изделий машиностроения методом вероятностного суммирования, Трищ Г. М. (2017)
Черняк Е. Н. - Применение метода Монте-Карло для определения технологических параметров радиационной обработки ускоренными электронами, Моргунов В. В., Трищ Р. М. (2017)
До уваги авторів (2017)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system with harmonic oscillator interaction in noncommutative phase space, Tkachuk V. M. (2017)
Ising T. - The fate of ernst ising and the fate of his model, Folk R., Kenna R., Berche B., Holovatch Yu. (2017)
Majeed F. A. - Shell model calculations of some nuclei near 208Pb region (2017)
Bulavin L. - Fukushima: the destruction mechanism of nuclear materials, Vergun L., Zabashta J., Plevachuk Yu. (2017)
Богданов Д. В. - Функція чутливості хемотаксису для двовимірної системи з радіальною симетрією, Васильєв О. М. (2017)
Неоменко Р. - Динаміка розширення Всесвіту в моделях із додатковою взаємодією між темною енерґією та темною матерією, Новосядлий Б., Сергієнко О. (2017)
Lozitsky V. G. - Magnetic fields and thermodynamical conditions at photospheric layers of X17.2/4B solar flare of 28 October 2003, Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Tarashchuk V. P. (2017)
До 60-річчя Богдана Степановича Новосядлого (2017)
Ярослав Остапович Довгий (1933–2017) (2017)
Величко Т. Г. - Напрями удосконалення управління розвитком та ефективністю галузевих ринків (2017)
Горяча О. Л. - Маркетингові стратегії експорту пшениці, Майоров Є. Ю., Коссе Н. Ф. (2017)
Княженко І. І. - Проектно­орієнтований підхід до управління агропродовольчою системою України, Меренчук К. В., Нікольченко І. О. (2017)
Міхов Л. І. - Сучасні тенденції розвитку ринку послуг в Україні, Гуржій К. В., Жур В. В. (2017)
Рунчева Н. В. - Экологическая рента в сельском хозяйстве, Вороновская З. С., Дишкант А. О. (2017)
Юрченко Ю. Ю. - Дорожнє картування як інструмент стратегічного планування розвитку туризму, Батрак С. В. (2017)
Бритвєнко А. С. - Маркетингові інформаційні системи в АПК, Семенов А. В., Тулопов Д. В. (2017)
Новак Н. П. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом розвитку органічного виробництва на засадах диверсифікації діяльності та cоціальної відповідальності, Кривець Ю. М., Постол А. А. (2017)
Мармуль Л. О. - Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки, Петренко В. С. (2017)
Пилипенко К. А. - Органічне виробництво як інструмент зміцнення продовольчої безпеки (2017)
Романюк І. А. - Соціально­економічна ефективність функціонування підприємств сільського зеленого туризму та галузі туризму загалом, Яровий В. Ф. (2017)
Рунчева Н. В. - Розвиток аграрних підприємств з іноземними інвестиціями (2017)
Сільченко І. А. - Планування як визначна необхідність розвитку інноваційної діяльності підприємств, Архіпова В. М. (2017)
Гудзь П. В. - Теоретичне обґрунтування практичної реалізації кластерної політики в регіоні (2017)
Пашкевич М. С. - Формування позитивного іміджу територій як базис розвитку ділового середовища регіонів України, Фінагіна О. В. (2017)
Кірова Л. Л. - Комплексний аналіз фінансово­економічного стану ПАТ "Укрсоцбанк" з висуванням подальших шляхів щодо його фінансового оздоровлення, Воробйов М. О. (2017)
Ігнатенко М. М. - Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності (2017)
Мармуль Л. О. - Перспективи розвитку національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Коваль С. В., Круковська О. В. (2017)
Киричук В. О. - Проектне управління особистісним розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних територіальних громад (2018)
Долженко С. Г. - Василь Сухомлинський про шляхи подолання неуспішності (2018)
Яцишин А. В. - Використання цифрових відкритих систем під час підготовки аспірантів і докторантів (2018)
Надєждіна І. М. - Просвітницька діяльність інтелігенції Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Удовиченко І. В. - Формування критичного мислення в учнів старшої школи на заняттях з географії засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Семенюк Н. С. - Особливості розвитку професійного стресу в медиків офтальмологічного профілю (2018)
Тесленко В. В. - Критерії та показники особистісно-професійного розвитку соціального педагога (2018)
Розенквіт І. А. - Сценарії свят у Лужанському закладі загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів імені Василя Орелецького (2018)
Зимовська К. А. - Розвиток самостійності учнів в освітньому процесі у закладі загальної середньої освіти вечірнього типу (на прикладі навчальних занять із зарубіжної літератури) (2018)
Зубченко О. С. - Інновації у впровадженні ІКТ у навчальних закладах Великої Британії, Федорова Н. Ф. (2018)
Билан Е. П. - Растим достойную смену (2018)
Онопченко Г. В. - Виявлення соціального замовлення на освіту обдарованих через систему конкурсів Інституту обдарованої дитини НАПН України, Онопченко О. В. (2018)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2018)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на другий квартал 2018 року (2018)
Бундак О. А. - Всеросійський Селянський Союз: радянська історіографія (2016)
Михайлюк О. В. - Соціокультурний підхід як методологія історичного дослідження (2016)
Степанчук Ю. С. - Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та військова кампанія 1648 року в працях сучасних істориків (2016)
Бережна Н. О. - Вірмени Центральної України рубежу ХХ – ХХІ ст.: досвід сільської акультурації, Присяжнюк Ю. П. (2016)
Мартинюк Я. М. - Національний склад сільських самоуправ на Волині у міжвоєнний період (2016)
Оніпко Т. В. - Залучення вітчизняної споживчої кооперації до святкування Міжнародного дня кооперації: ретроспектива 1920-х років (2016)
Перехрест О. Г. - Релігійне життя в українському селі в умовах нацистської окупації (2016)
Вісин В. В. - Розвиток рільничо-торгівельних кооперативів у Волинському воєводстві (2016)
Крупенко О. В. - Товаризація сільського господарства Лівобережних губерній у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та її наслідки (2016)
Кухаренко А. А. - "Ликвидационная" деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906–1914 гг.) (2016)
Малиновська Т. В. - Третейський суд і реформа управління державними селянами у Російській імперії (1837-1841 рр.), Малиновський Б. В. (2016)
Масненко В. В. - Адміністративно-територіальний та господарсько-майновий устрій Правобережної Черкащини ХVІІІ ст. (2016)
Федьков О. М. - Діяльність Української соціал-демократичної спілки РСДРП на Черкащині в 1905–1907 рр. (2016)
Верховцева І. Г. - Політизація самоврядування селян у Російській імперії у 1902 – 1907 роках як початковий етап селянської революції (2016)
Ковальова Н. А. - Ідея революційного захоплення землі у планах партії соціалістів-революціонерів в Україні (початок ХХ ст. – 1917 р.) (2016)
Кононенко Ю. С. - Селянська революція 1902 – ? рр., Корновенко С. В. (2016)
Zemzyulina N. I. - Women in social revolution in Russia in the beginning of XXth century – search of identities (2016)
Апостол М. В. - Академік М. В. Зубець – методолог вітчизняної зоотехнічної науки (2016)
Котик Ю. В. - Оподаткування населення УРСР у 1941 – 1945 рр. (2016)
Тітіка О. О. - Роль промислових комбінатів системи Наркомату (Міністерства) місцевої промисловості УРСР у забезпеченні економічних та соціальних потреб українського села в 1943 – 1950 рр. (2016)
Яшан О. О. - Колізії окупаційного життя (1941 – 1944 рр.) (2016)
Кірєєва В. О. - Особливості аграрної політики Польщі наприкінці 80-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Морозов А. Г. - Розвиток ринкових відносин в українському селі доби незалежності, Федоренко Я. А. (2016)
Священко З. В. - Вплив євроінтеграції на розвиток сільського господарства Польщі (2016)
Боярчук О. Р. - Випадок факоматозу в дитини, Процайло М. Д., Ярема Н. М. (2018)
Гевкалюк Н. О. - Клінічна оцінка ефективності застосування фітопрепаратів солодки кореня та елекасолу в комплексній терапії уражень порожнини рота у дітей при грипі й інших гострих респіраторних вірусних інфекціях (2018)
Кравченко В. П. - Велика маса дитини при народженнi. Прогностичний аналiз ризикiв ожиріння (2018)
Крицький І. О. - Лікування анальних тріщин у дітей фітоциліндрами з плодів шипшини й екстракту ромашки, Гощинський П. В., Воронцова Т. О., Синицька В. О., Крицька Г. А., Крицький Т. І. (2018)
Павлишин Г. А. - Оценка окислительного стресса и уровень молекулярных повреждений при внебольничной пневмонии у детей из йододефицитного региона, Кибар О. Д. (2018)
Павлишин Г. А. - Вітамін D-статус у патогенезі розвитку захворювань дітей, Шульгай А.-М. А. (2018)
Щербатюк Н. Ю. - Мембранодеструктивні процеси та система антиокиснювального захисту при залізодефіцитній анемії в дітей (огляд літератури), Горішний І. М., Горішний М. І. (2018)
Бербець А. М. - Плацентарна недостатність, мелатонін, про- та протизапальні цитокіни (2018)
Бойчук А. В. - Можливості лікування загрози передчасних пологів при багатоплідній вагітності з використанням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону, Нікітіна І. М., Сухарєв А. Б., Калашник Н. В., Бабар Т. В. (2018)
Бойчук А. В. - Оцінка психосоматичного стану в жінок із гіперпластичними процесами ендометрія, Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. (2018)
Булавенко О. В. - Концепція вдосконалення діагностичного алгоритму при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях, Остап’юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С., Малий Т. С. (2018)
Гнатко О. П. - Діагностичне значення маркерів проліферації у визначенні ступеня важкості передракових станів шийки матки, Скурятіна Н. Г., Бережна Т. А. (2018)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних, Походун К. А., Татарчук Л. В. (2018)
Гуменна І. Є. - Перспективи клінічної діагностики і лікування ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією (2018)
Запорожченко М. Б. - Диференційований алгоритм ведення пацієнток репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки з різним типом біоценозу піхви, Парубіна Д. Ю., Сидоренко А. В. (2018)
Існюк Н. О. - Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією, Бойчук А. В., Бегош Б. М., Ониськів Б. О. (2018)
Іщак О. М. - Репродуктивна функція у жінок з апоплексією яєчників, Семків М. Р. (2018)
Каланжова О. М. - Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві при тазовому передлежанні плода, Галич С. Р., Щурко М. І., Щурко Д. М. (2018)
Маркін Л. Б. - Хоріоангіома плаценти, Шахова О. В., Шахова К. К., Браун Д., Скибак Л. В., Рібун Т. М. (2018)
Міщенко В. П. - Профілактика плацентарної дисфункції шляхом застосування фолатів, Руденко І. В., Голубенко М. Ю., Тумасян К. П. (2018)
Мушак Н. І. - Стан системи гемостазу у вагітних із артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту (2018)
Павловська О. М. - "Терапевтичне вікно" при медикаментозному лікуванні генітоуринарного менопаузального синдрому в жінок, Павловська К. М., Краснова Ж. О. (2018)
Сенчук А. Я. - Функціональний стан яєчників на третю – четверту добу після пологів, Доскоч І. О., Мартинова Д. А., Бьєнь С. В., Вовк А. Ю. (2018)
Сюсюка В. Г. - Рівень гормонів стрес-лімітуючої системи у вагітних із психо­емоційними порушеннями, зумовленими тривожністю, Комарова О. В., Пейчева О. В., Аверченко Є. Г., Кочетова І. М. (2018)
Ткаліч В. В. - Катаменіальний пневмоторакс: нові погляди й міркування, Ткаліч В. О., Петруня М. С. (2018)
Франчук В. В. - Дефекти медичної допомоги в акушерстві: клінічно-правовий погляд на проблему на підставі аналізу матеріалів судово-слідчих справ, Франчук У. Я. (2018)
Щурук Н. В. - Особливості балансу цитокінів у жінок із репродуктивними втратами в анамнезі в динаміці ускладненої і неускладненої вагітності (2018)
Якимчук Ю. Б. - Прегравідарна підготовка жінок, які перенесли позаматкову вагітність, Коптюх В. І., Маланчин І. М., Дуве Д. М. (2018)
Вакалюк І. І. - Cтан психічного здоров'я хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки (2018)
Витриховський А. І. - Коефіцієнт уповільнення серцевого ритму - новітній метод прогнозування раптової серцевої смерті (2018)
Власова О. В. - Ризик формування природжених вад розвитку в новонароджених, матері яких проживають в умовах геохімічного неблагополуччя (аналіз секційного матеріалу за 10 років) (2018)
Гончарук Л. М. - Фібринолітична активність плазми крові при гастродуоденопатіях, спричинених нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, з урахуванням патогенних штамів helicobacter pylori, Федів О. І., Коханюк Ю. В., Голяр О. І. (2018)
Гуньков С. В. - Вивчення стану молочних залоз при полікістозі яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем, Бабич С. В. (2018)
Зінчук О. М. - Клініко-етіологічна характеристика летальних випадків гнійних менінгітів у дорослих, Задорожний А. М., Прикуда Н. М., Сосна Г. П. (2018)
Кальбус О. І. - Оцінка тривожності у хворих на міастенію (2018)
Каратєєва С. Ю. - Зміни показників крові в процесі перебігу гнійних ускладнень цукрового діабету при застосуванні озонотерапії, Плеш І. А, Кшановська Г. І., Березова М. С., Дутка І. І., Каратєєва А. О. (2018)
Корнієнко В. Г. - Аналіз показників катехоламінів у вагітних із загрозою передчасних пологів (2018)
Косілова С. Є. - Клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок із вузловим зобом (2018)
Левандовський Р. А. - Оптимальна вага резекційної апаратури при протезуванні післяопераційних дефектів верхньої щелепи (2018)
Оніщенко А. І. - Дослідження еритроцитів при хронічному гнійному риносинуситі у стадії загострення методом флуоресцентних зондів, Наконечна О. А., Ткаченко А. С., Калашник Ю. М., Корнієнко Ю. М., Стеценко Ю. М., Посохов Є. О., Дорошенко А. О. (2018)
Ортеменка Є. П. - Чи впливає показник маси тіла дитини при народженні на персистування бронхіальної астми у періоді шкільного віку?, Калуцька Н. І., Крецу Н. М., Трекуш Є. З., Шевчук Н. М. (2018)
Павловська М. О. - Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу (2018)
Павловський С. А. - Клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів літнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 (2018)
Півторак К. В. - Прогнозування ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Феджага І. В. (2018)
Савка С. Д. - Iндивідуально-психологічні особливості пацієнтів з ревматоїдним артритом та непсихотичними психічними розладами (2018)
Сердулець Ю. І. - Вплив поліморфізму генів матриліну 3-го типу (rs77245812) та інтерлейкіну 10 (rs1800872) на показники цитокінового профілю хворих на остеоартроз за поєднання з артеріальною гіпертензією, ожирінням і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Тарнавська С. І. - Oптимізація персоналізованих підходів до базисного лікування персистувальної бронхіальної астми в дітей з урахуванням фенотипових та генотипових характеристик хворих, Шевчук Н. М., Крецу Н. М., Трекуш Є. З., Калуцька Н. І. (2018)
Фік В. Б. - Мікроструктурні зміни тканин пародонта за умов дії опіоїдного анальгетика на ранніх термінах, Кривко Ю. Я., Пальтов Є. В. (2018)
Чала К. М. - Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів за умов водного навантаження, Ходоровська А. А., Чернікова Г. М., Попова І. С. (2018)
Пилипчук В. І. - Інноваційні технології в поліпшенні вивчення теми "синдроми гострого живота" студентами 6-го курсу медичного факультету (2018)
Костишин І. Д. - Значення практичної складової занять при викладанні онкології щелепно-лицевої ділянки студентам стоматологічного факультету, Голотюк В. В., Гірна Г. А., Романчук В. Р. (2018)
Мельничук Л. В. - Роль медичного працівника в сучасній парадигмі здорового способу життя, Михаськова А. А. (2018)
Медичні internet-вісті. Частина ХVІII. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2018)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2018)
Зінків І. Я. - Хордофони-гібриди: між Сходом і Заходом (2017)
Олійник О. Г. - Скіфо-сарматські ударні та духові інструменти в духовній культурі кочівників Євразії (2017)
Chen Nanpu - Bells bianzhong in Chinese instrumental musical culture of the Bronze age (2017)
Ткачук Т. В. - Іноземні впливи на розвиток жанру українського дитячого портрету доби бароко (2017)
Бацак К. Ю. - "Золота доба" італійської опери Одеси: антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років (2017)
Белічко Н. Ю. - Українські мотиви у творах В. Розвадовського 1900–1905 років (2017)
Шкільник Б. С. - Різдвяні пісні як джерело хорових обробок українських композиторів (кінець ХІХ – середини ХХ столітття) (2017)
Шевченко Р. С. - Утілення бандурного компоненту в обробках українських народних пісень для голосу з фортепіано М. В. Лисенка (2017)
Іваненко С. О. - Невідомі сторінки історії Харківської мистецтвознавчої школи 1920–1930-х рр.: К. Я. Сліпко-Москальців, Мархайчук Н. В. (2017)
Jewheniewa M. - Działalność bandurzystów galicyjsko-wołyńskich podczas drugiej wojny światowej (2017)
Дихнич Л. П. - Світовий кінематограф у розвитку індустрії моди в 1930-х роках (2017)
Чурпіта Т. М. - Балети "Спляча красуня", "Фадетта" та "Алі-Батир" у редакції Миколи Трегубова (1952 р.) (2017)
Лук’яненко К. А. - Національна тема у балетному театрі України у добу "відлиги" (2017)
Шестопал Л. В. - Бальні танці "радянської програми" в СРСР (2017)
Колубаєв О. Л. - Передвістя національного відродження в розвитку популярної пісні Західноукраїнського регіону 1980–1990-х років (2017)
Морозов А. І. - Козацькі теми та образи в українському народно-сценічному танці другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Гриценко О. Г. - Метадискурс симфонізму ХХІ століття (на прикладі "довоєнних" симфоній Валерія Антонюка) (2017)
Курочкін О. В. - Музичний народний пласт в академічному бандурному виконанні сучасної України, Фурдичко А. О. (2017)
Волошенко В. О. - Художній метал Львова початку ХХІ століття: урбаністичні та стильові особливості (за творами скульптора Володимира Цісарика) (2017)
Москвічова Ю. О. - Сучасні тенденції музичних фестивалів Вінниччини (2017)
Ясинська О. Г. - Міжнародний виставковий проект "Kyiv Fashion" як одна з форм поширення модних інновацій вітчизняної фешн-індустрії (2017)
Кравченко А. І. - Інтермедіальність у музичному мистецтві: шляхи семіологічного осягнення (2017)
Казнох І. Б. - Поетико-композиційні особливості стихири "Царю небесний" болгарського напіву (2017)
Иванников Т. П. - Феноменологический анализ гитарной музыки: интенционально-дискурсивный подход (2017)
Охманюк В. Ф. - Тенденції розвитку хорової мініатюри у творчості Володимира Зубицького (2017)
Перцов М. О. - Комплекс засобів виразності в творах для флейти соло українських композиторів XXI cт. (2017)
Шуліка В. В. - Слобожанська ікона "Преображення" з колекції Харківського художнього музею: іконографія, стилістика, атрибуція (2017)
Яо Нин - Художники Украины второй пол. XVIII – первой трети ХІХ века в современном искусствоведении Китая : проблема верификации (2017)
Салдан С. О. - Сутнісні домінанти ідей прафеномену та метаморфози Й.-В. Гете у мистецькому просторі (2017)
Енджі Пан Хунь - Музично-поетичний світ Першого фортепіанного концерту Гордона Чіна (2017)
Підлипський А. І. - Танці Тернопільщини у фольклорно-етнографічних дослідженнях В. Гнатюка (2017)
Алієва Л. В. - Східноподільський музичний фольклор: за матеріалами двотомника "Весілля" в упорядкуванні М. Шубравської та О. Правдюка (2017)
Молчко У. Б. - Соломія Крушельницька в газетних матеріалах авторства представників родини Нижанківських (2017)
Гайдичук О. С. - Історія репрезентативного хору "Гомін" Союзу українців у Великій Британії: до питання уточнення джерельної бази (2017)
Підлипська А. М. - Журнал "Танець в Україні та світі" у вітчизняному хореологічному дискурсі (2017)
Корольчук О. Л. - Естрадно-джазове вокальне виконавство як предмет сучасних музикознавчих досліджень в Україні, Чепелюк В. А. (2017)
Радко Ю. І. - Виникнення та розвиток жанру баянної сонати крізь призму історіографії (2017)
Залевська О. Ю. - Український плакат епохи постмодернізму в працях вітчизняних науковців (2017)
Єфімова М. П. - Дизайн дитячої книги України: аспекти структури (2017)
Пацунов В. П. - Художній образ як форма асоціативного перетворення реальної, ірреальної та уявної дійсності (2017)
Хлистун О. С. - Міфологічна ґенеза феномену театрального перевтілення (2017)
Сорока М. В. - Еволюція сценічної майстерності в драматургічно-театральній діяльності В. К. Винниченка (2017)
Тимчула А. В. - Народні танці у весняній обрядовості лемків (2017)
Гресь О. І. - Балети Є. Cтанковича за творами М. Гоголя на українській сцені (2017)
Король А. М. - Образ Мані у балеті "Сойчине крило" композитора А. Кос-Анатольського у постановці М. Трегубова (2017)
Захарова В. А. - Артистична індивідуальність українських балерин як суб’єктів творчої діяльності (2017)
Рудинська Г. О. - Засоби художньо-образної виразності інтер’єрів ресторанів в етностилістиці Українських Карпат (2017)
Костюк Л. К. - Той, без кого мистецтво ХХ століття не відбулося б: Сальвадор Далі та засади його творчості, Маркевич М. С. (2017)
Батрак М. Г. - Хорове мистецтво Сіверщини: становлення та періоди розвитку (ХІ–XVIII ст.) (2017)
Бойко О. С. - Український народний танець у комедійних телешоу : іронічна інтерпретація чи вульгаризація? (2017)
Титул, зміст (2018)
Biloshchytskyi A. - Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environments, Kuchansky А., Paliy S., Biloshchytska S., Bronin S., Andrashko Yu., Shabala Ye., Vatskel V. (2018)
Naumenko M. - Elaboration of methodology for designing a publishing and printing web portal, Hrabovskyi Y. (2018)
Lytvyn V. - Analysis of statistical methods for stable combinations determination of keywords identification, Vysotska V., Uhryn D., Hrendus M., Naum O. (2018)
Abdel-Badeeh M. S. - Exploiting the knowledge engineering paradigms for designing smart learning systems, Parusheva S. (2018)
Shostak I. - Organization of information support for business processes at aviation enterprises by means of ontological engineering, Danova M., Romanenkov Yu., Bugaienko О., Volk M., Karminska-Bielobrova M. (2018)
Sumtsov D. - Development of a method for the experimental estimation of multimedia data flow rate in a computer network, Osiievskyi S., Lebediev V. (2018)
Kirkopulo K. - Design of a set of nonlinear control systems of the arc PVD ion-plasma installation, Tonkonogyi V., Stopakevych О., Stopakevych А. (2018)
Tytiuk V. - Analytical study of starting current of the induction motor stator, Chornyi O., Pozihun A., Baranovskaya M., Romanov A. (2018)
Abstract and References (2018)
Титул, зміст (2018)
Rybalova O. - Development of methods for estimating the environmental risk of degradation of the surface water state, Artemiev S., Sarapina M., Tsymbal B., Bakharevа A., Shestopalov O., Filenko O. (2018)
Barkan M. - Development of new technological solutions for recovery of heavy non-ferrous metals from technogenic waste of electroplating plants and sludge of water treatment systems, Kornev A. (2018)
Bosak M. - Hydrothermal mode of the flow-through reservoir-cooler with respect to its morphometric changes, Hvozdetskyi O., Hnativ R. (2018)
Blyashyna M. - Processes of biological wastewater treatment for nitrogen, phosphorus removal by immobilized microorganisms, Zhukova V., Sabliy L. (2018)
Dubinin D. - Improving the installation for fire extinguishing with finely-dispersed water, Korytchenko K., Lisnyak А., Hrytsyna I., Trigub V. (2018)
Pospelov B. - Development of the method of frequency-temporal representation of fluctuations of gaseous medium parameters at fire, Andronov V., Rybka E., Popov V., Semkiv O. (2018)
Tsapko Y. - Modeling a thermal conductivity process under the action of flame on the wall of fire-retardant reed, Tsapko А. (2018)
Yatsyshyn T. - Establishing the dependence of pollutant concentration on operational conditions at facilities of an oil-and-gas complex, Mykhailiuk Yu., Liakh М., Mykhailiuk I., Savyk V., Dobrovolsky I. (2018)
Abstract and References (2018)
Григорович Ю. М. - Репрезентація концепту КОРУПЦІЯ в українському афористичному корпусі (2018)
Демиденко Г. Г. - Голосова поведінка українців і білорусів: особливості комунікативного мовчання (на матеріалі фразеології) (2018)
Yelovska Yu. V. - Linguistic and cultural aspects in animistic idioms defying personal character traits in English and Ukrainian (2018)
Іншакова І. О. - Структурно-семантичні особливості лексики на позначення страв українського народу в кулінарних книгах, Стахова К. Ю. (2018)
Купіна І. О. - Психічний стан людини у фразеологічній репрезентації граничності (2018)
Купчинська З. О. - Ойконіми на *-ьn Західного і Середнього Полісся: ареальний і хронологічний аспекти (2018)
Малюга Н. М. - Про козаченьків і воріженьків: семантичні аспекти деривації (2018)
Підлубна О. М. - Специфіка вживання англійської мови у фразеології радіообміну (2018)
Березовська-Савчук Н. А. - Лексика мовної репрезентації емоції смутку (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко) (2018)
Бузько С. А. - Поняття стилістичної маркованості мовних одиниць (загальнотеоретичний аспект) (2018)
Городецька В. А. - Порівняння як ознака художнього ідіолекту (на матеріалі поетичного мовлення В. Стуса) (2018)
Колоїз Ж. В. - Когнітивно-прагматичний потенціал аудіальних перцептивів у поетичному мовленні Василя Стуса (2018)
Костюк Н. Г. - Лексична спадщина Д. Яворницького як об’єкт епістолярію вченого (2018)
Мішеніна Т. М. - Стилістичний ресурс односкладних речень у відтворенні синестезійної природи художнього тла, Качайло К. А. (2018)
Онищенко Г. А. - Безсполучникове складне речення в образному контурі української народної загадки (2018)
Пасічна О. В. - Лінгвостилістичні особливості офіційно-ділових текстів (2018)
Сметана І. І. - Мовні засоби репрезентації рослинного світу в поезії В. Свідзінського (2018)
Стрюк Л. Б. - Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості, Ткачук К. С. (2018)
Цюп’як І. К. - Лексичні домінанти в повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" (2018)
Чумак О. Л. - Мовна агресія в епістолярному тексті Григорія Гусейнова (2018)
Козак Л. В. - Переклад як вид мовленнєвої діяльності (2018)
Ракшанова Г. Ф. - Формування фахової термінологічної компетентності у студентів, Назаренко І. Л. (2018)
Файнман І. Б. - Компоненти навчання англійської лексики в авіаційному ВНЗ, Токарь Є. Б. (2018)
Фурт Д. В. - Способи перекладу термінів українською мовою з англійської (2018)
Summary (2000)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних наукових бібліотек України (2000)
Чишко В. - Урсу Д. П. Очерки истории крымско-татарского народа (1921 – 1941 гг.) (2000)
Єрошенко Т. - Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та використання, Шевченко Л., Широков В. (2000)
Ткаченко О. - Розвиток системи документопостачання іноземними періодичними виданнями НБУВ (1918 -1999) (2000)
Кривенко М. - Львівська бальзакіана (2000)
Шкаріна В. - База даних "Zentralblatt MATH” (2000)
Жулід Т. - Науково-інформаційні аспекти створення проблемно-орієнтованої автоматизованої ББД "Хвороба Альцгеймера” (2000)
Миценко С. - Бібліографічний покажчик "Микола Федорович Сумцов” (1854 - 1922) (2000)
Солонська Н. - Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках "Українського історичного журналу” (1957 - 1998): огляд статей (2000)
Галькевич Т. - Різдвяна та новорічна листівки ХХ ст. (з фондів Сектору естампів та репродукцій НБУВ), Гутник Л. (2000)
Березюк Н. - Бібліотечна освіта в Україні (сторінки історії) (2000)
Гирман О. - Міщанин В. Словник гончарів (2000)
Циганкова Л. - Навчаються українські та латиські бібліотекарі (2000)
Онисимова Л. - Інформаційне забезпечення потреб студентів та викладачів УАБС (2000)
Буркат В. - Сучасний стан і перспективи розвитку джерельної бази історії аграрної науки України, Слободяник М. (2000)
Литвин С. - Симон Петлюра в українській історіографії новітньої доби (1990 - 1999) (матеріали до бібліографічного покажчика) (2000)
Олійник Н. - Повернення "Українців” Україні (2000)
Гуртовенко Т. - Катерина Селіверстова, Кулешів С. (2000)
Шульгіна В. - Презентація проекту "Кобзарське мистецтво” (2000)
Солоіденко Г. - Семінар бібліотечних працівників у НБУВ (2000)
Ковтанюк Н. - Національному музею історії України – 100 років, Шовкопляс Г. (2000)
Іщенко Я. - Дзира Я. І. Автопортрет нації, Співак О. (2000)
Ярмошик І. - Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” (2000)
Демченко В. М. - "Ординська" ґенеза постімперського державного управління (на матеріалі роману Б. Акуніна "Щаслива Росія") (2018)
Дєгтяр А. О. - Застосування наукових підходів у дослідженнях з протидії корупції в органах державної влади, Бублій М. П. (2018)
Ладонько Л. С. - Наукові підходи до розуміння сутності поняття "потенціал громадського прогресу", Михайловська О. В., Пархоменко М. С. (2018)
Мартиненко В. Ф. - Розроблення, ухвалення й реалізація рішень публічного управління в контексті викликів сучасності (2018)
Ткачук А. І. - Тенденції розвитку публічного управління як нової моделі організації державного управління в Україні, Миронов В. В. (2018)
Молодцов О. В. - Методологічні аспекти теорії інституціональних матриць у контексті динаміки інституціональних змін (2018)
Половцев О. В. - Сучасні трансформації системи державного управління: формування методологічного змісту механізмів державного управління, Чекригін М. В. (2018)
Струк Н. П. - Національна та енергетична безпека: співвідношення понять, Білоцький О. В. (2018)
Барило О. Г. - Аналіз досліджень проблем державного управління у сфері цивільного захисту (2018)
Бойко С. Г. - Тенденції та особливості державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я (2018)
Борисенко О. П. - Адаптивне управління процесом ціноутворення на надання послуг у медичній сфері (2018)
Дідок Ю. В. - Державне регулювання розвитку післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини в Україні (2018)
Дяченко О. П. - Механізми державного регулювання протидії розвитку тіньової економіки в контексті функціонування мiжнaродних організацій та cтaндaртів (2018)
Коваль Г. В. - Проблеми молодіжного безробіття в Україні та шляхи їх вирішення (2018)
Кондратенко О. О. - Модернізація державного регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції (2018)
Криштанович М. Ф. - Діяльність поліції щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави (2018)
Мороз С. А. - Реалізація принципу орієнтації на замовника як напрямок удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти (2018)
Палагнюк Ю. В. - Особливості розвитку соціальних послуг у системі соціальної політики Німеччини, Письмиченко О. С. (2018)
Пшинка Г. В. - Внутрішній маркетинг як механізм управління персоналом та якістю продукції підприємств (2018)
Сабурова Г. Б. - До питання про сучасний стан керування документацією в органах виконавчої влади (2018)
Савченко Н. В. - Передумови формування та впровадження концепції "innovation-friendly regulation" у сервісно орієнтованому цифровому суспільстві (2018)
Топалова Е. Х. - Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні (2018)
Федорчак В. В. - Новітні організаційно-економічні засоби державного управління щодо забезпечення цивільної безпеки: Україна та світ (2018)
Філіппова В. Д. - Базові основи компаративного методу аналізу стратегічного планування у сфері національної безпеки України, Філіппова В. В. (2018)
Ярошович В. І. - Трансформація державної молодіжної політики щодо соціалізаційних процесів у середовищі студентської молоді (2018)
Ковнір О. І. - Використання іноземних мов у публічній службі України: стан, проблеми та перспективи (2018)
Лопушинський І. П. - "Цифрові робочі місця" державних службовців як вагома складова електронного урядування в Україні (2018)
Лопушинський І. П. - Формування англомовної компетентності державних службовців в умовах євроінтеграції України, Ковнір О. І. (2018)
Коваленко М. А. - Програма розвитку об’єднаної територіальної громади: проблеми розроблення і фінансового забезпечення, Швороб Г. М., Швороб К. В. (2018)
Семенченко Ф. Г. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти організації політичної влади (2018)
Титул, зміст (2018)
Наукове забезпечення енергетичної автономізації агропромислового виробництва (2018)
Україна отримала дозвіл експортувати насіння буряків на ринок ЄС (2018)
Павук І. А. - Буряки цукрові: альтернатива удобрення та продуктивність (2018)
Стефанюк В. Й. - Визначення оптимального строку сівби стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) в умовах Лісостепу (2018)
Саблук В. Т. - Фітофаги у посівах буряків цукрових та заходи зниження їхньої шкідливості, Грищенко О. М. (2018)
Запольська Н. М. - Стан розвитку хвороб цукрових буряків у 2017 році та прогноз їх появи в 2018 році, Шендрик К. М. (2018)
Сипко А. О. - Продуктивність ячменю ярого за внесення дефекату в якості меліоранту у післядії в умовах правобережного та центрального Лісостепу України, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Гончарук Г. С., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2018)
Хас М. - Майбутнє цукрових буряків. Як сільське господарство ЄС може впоратись із закінченням системи квот (2018)
Боднар Я. Я. - Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умови поліморбідності, Дзюбановський І. Я., Головата Т. К., Боднар П. Я., Суслова Н. О., Боднар Л. П. (2018)
П’ятночка В. І. - Вплив коморбідності на результати хірургічного лікування хворих із первинними та інцизійними вентральними грижами (2018)
Буката В. В. - Стан системної мікроциркуляції у хворих із спайковою кишковою непрохідністю залежно від виду операційних втручань, Дейкало І. М. (2018)
Банадига А. І. - Клініко-лабораторні, прогностичні критерії моніторингу перебігу гострого панкреатиту (2018)
Стець М. М. - Діагностичні резерви деталізації гострого апендициту у вагітних, Черненко В. М. (2018)
Шульгай А. Г. - Морфометричний аналіз особливостей ремоделювання структур клубової кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Мельник О. І. - Вплив величини внутрішньо­черевного тиску на динаміку ішемічно-реперфузійних порушень в експерименті (2018)
Козаков К. Г. - Вплив модифікованої плікації шлунка та рукавної резекції шлунка у щурів із глутамат-індукованим ожирінням та стрептозотоцин-індукованим діабетом на динаміку зниження маси тіла та вуглеводний обмін (2018)
Думанський Ю. В. - Безпосередні результати лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на рак прямої кишки, Волошин С. П. (2018)
Шевчук І. М. - Результати хірургічного лікування хворих на післяопераційний перитоніт, Дроняк М. М., Попадюк О. Я., Федорків М. Б., Дроняк В. М. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Бактеріальний "пейзаж" гнійного осередку та принципи антибактеріальної терапії у хворих із синдромом діабетичної стопи, Антощук Р. Я. (2018)
Малиновський А. В. - Первый опыт лапароскопической эхинококкэктомии при рецидивной эхинококковой кисте селезенки, Майоренко М. М., Сергієва А. С. (2018)
Аскаров П. А. - "Свежие" повреждения внепеченочных желчных протоков (2018)
Halei М. М. - Simultaneous surgical interventions (2018)
Індіамінов С. І. - Морфология колоторезаных ран сердца, нанесенных национальными узбекскими ножами, Бойманов Ф. Х. (2018)
Дейкало І. М. - Випадок казуїстичного перебігу гострого деструктивного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом, Осадчук Д. В., Карел О. І., Ліпський В. М. (2018)
До 100-річчя від дня народження О. О. Шалімова (2018)
Пам’яті хірурга, науковця, колеги (2018)
Колодний А. - Українське релігієзнавство: стан і перспективи (1996)
Саган О. - Українське православ'я: історіософське осмислення феномену (1996)
Бабій М. - Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні (за матеріалами соціологічних досліджень), Карагодіна О., Колодний А., Косуха П., Филипович Л. (1996)
Саган О. - Українське православ'я: особливості, історія, сучасність (1996)
Косуха П. - Протестантизм в українському соціокультурному контексті (1996)
Гудима А. - Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу, Хаварівський Б. (1996)
Яроцький П. - Релігія в контексті суспільних і духовних реалій сьогодення (1996)
Жуковський В. - Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України (1996)
Колодний А. - Рідновірство: витоки, течії, тенденції (1996)
Бабій М. - Свобода релігії: проблеми практичної реалізації (1996)
Почесні наукові співробітники Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України (1996)
Українська Асоціація Релігієзнавців (1996)
Центр релігієзнавчих консультацій і експертиз УАР (1996)
Міжнародні зв'язки УАР та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України (1996)
Спеціалізована Вчена Рада з релігієзнавства (1996)
Секція релігієзнавства у товаристві "Знання" України (1996)
Релігійна карта України (1996)
Наукові конференції, круглі столи, колоквіуми 1996 р., які проводять Українська асоціація релігієзнавців та Відділення релігієзнавства ІФ НАН України разом з іншими науковими інституціями (1996)
Десятитомник з історії релігії в Україні (1996)
Концепція релігієзнавчої освіти в Україні (короткий виклад) (1996)
Тернопільський осередок УАР (1996)
Севастопольська група релігієзнавців (1996)
Колодний А. - Релігія в контексті духовного відродження України, Филипович Л. (1996)
Яроцький П. - Петро Могила і проблеми примирення "Русі з Руссю" (1996)
Павленко П. - Погляд на християнство через призму філософії Платона (1996)
Пилявець Л. - Перший Всеукраїнський собор УАПЦ: проблеми розвитку української культури (1996)
Колодний А. - Ювілей Петра Могили, Климов В. (1996)
Бабій М. - Міжконфесійні відносини в контексті свободи релігії (1996)
Лобовик Б. - Феномен релігії (1996)
Спеціалізована докторська рада Д 01.25.05 Із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (1996)
Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.01 – релігієзнавство (1996)
Бабій М. - Експертний аналіз статутів окремих релігійних організацій, які діють в Україні (1996)
Вперше релігієзнавчий словник (1996)
Загальна декларація прав людини (1996)
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1996)
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1996)
Підсумковий акт наради з безпеки та співробітництва в Єропі (1996)
Парижська хартія для нової Європи (1996)
Пропозиції державам-членам ООН семінару, проведеного в 1984 році центром з прав людини ООН (1996)
Декларація про права осіб, які належать до національних чи етнічних, релігійних чи мовних меншин (1996)
Петро Іванович Косуха – пам'яті колеги (1996)
Summary (1996)
Головащенко С. - Матеріали до історії євангельсько-баптистського руху в Україні, Косуха П. (1996)
Ляхович Д. - Екологічно-етична повинність (1996)
Длінна Т. - Деякі етнопсихологічні аспекти української релігійності (1996)
Патерикіна В. - Богомильство, його ідейні витоки та особливості поширенная (1996)
Марченко Н. - Християнські видання для дітей в Українi (1917 – 1929) (1996)
Филипович Л. - Орієнталізм в контексті української ментальності (1996)
Саган О. - Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі відродження України (1996)
Бабій М. - Релігія і церква в постсоціалістичних країнах (1996)
Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. Соціологія релігії (1996)
Історія релігії (1996)
В спеціалізованій раді Д 01.25.05 (1996)
Львівський Музей історії релігії (1996)
Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН (1996)
Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасників Наради з безпеки і співробітництва в Європі (15 січня 1989 р.) (1996)
Summary (1996)
Лобовик Б. - Релігія як феномен і категорія релігієзнавства (1996)
Бабій М. - Толерантність теоретичні та практичні засади (1996)
Бучма О. - Релiгiйне середовище особи (1996)
Палінчак М. - Правові основи регулювання міжконфесійних конфліктів з приводу культових будівель (1996)
Закович М. - Проблеми релiгiєзнавчої освiти в Українi (1996)
Саган О. - Вселенське православ'я через призму статистики (1996)
Рутiсхаузер А. - До питання про долю та прощення грiхiв (1996)
Калініна Л. - Культ Діви Марії в католицизмі (1996)
Мозговий І. - "Монотеїстична" тенденція в пізньоантичному язичництві (1996)
Сарапін О. - Bcтуп до філософії релігії (1996)
Гудима А. - "Берестя-1596" в історичній долі українства, Хаварівський Б. (1996)
Мозговий І. - Людина: дух, душа, тіло (1996)
Туниця Ю. - Церква та соцiальнi проблеми, Гайковський М. (1996)
Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство.Література обов'язкового опрацювання (1996)
Рекомендована тематика дисертаційних досліджень (1996)
Науковi конференцiї, круглi столи, колоквiуми 1997 року (1996)
В Українській Асоціації Релігієзнавців (1996)
Релігійна карта деяких пострадянських країн (1996)
Почесні наукові співробітники Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (1996)
У спеціалізованій раді з релігієзнавства (1996)
Summary (1996)
Лобовик Б. - Проблема періодизації історії релігії (1997)
Бодак В. - Соціальна характеристика релігійної обрядовості (1997)
Медвідь В. - Концепція синтезу науки і релігії в сучасному богослов'ї (1997)
Гринько В. - Теоретичні джерела Великого Білого братства (1997)
Пилипенко С. - Релігійний чинник в політичному житті США (1997)
Валах С. - Дуалістична концепція Кумрану в контексті християнського світогляду (1997)
Недавня О. - Феномен Українського християнства: між Сходом та Заходом (1997)
Бабій М. - Соціологія релігії (1997)
Уткін О. - Конфлікти на національно-конфесійному грунті у Збройних Силах України та заходи з їх запобігання (1997)
Трайєр Р. - В законі все має бути чітко обгрунтованим (1997)
Колодний А. - Місіонерство в контексті релігійних реалій України (1997)
Кралюк П. - Українізація православ'я в Україні: стан і проблеми (1997)
Колодний А. - Історія релігій в Україні (1997)
Колодний А. - Відзначення в Україні 2000-ліття Різдва Христового (1997)
Заходи Української Асоціації Релігієзнавців з відзначення 2000-ліття Різдва Христового (1997)
Колодний А. - Конфесії України у цифровому вимірі, Саган О. (1997)
До відому науковців-релігієзнавців (1997)
Summary (1997)
Бойко Ю. П. - Синкретизм у системі складнопідрядних речень сучасної англійської мови (2017)
Головацька Ю. Б. - Локалізація як засіб збереження емоційної експресії рекламного повідомлення при перекладі (2017)
Грех О. В. - Іншомовна підготовка в середній школі у Польщі та Україні, Добровольська С. Р. (2017)
Дмитрошкін Д. Е. - Компоненти та моделі основоскладання в сучасній спортивній термінології (2017)
Долинський Є. В. - Поняття та компоненти готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі університету (2017)
Дорофєєва О. М. - Концептуальна метафора у сучасному англомовному політичному дискурсі (2017)
Ємець О. В. - Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу (2017)
Іванців О. В. - Співвідношення понять "стратегія" і "тактика" в лінгвістиці (2017)
Ігнатів Н. Є. - Творчість Світлани Алексієвич як відображення духовного досвіду письменниці (2017)
Крамар В. Б. - Центральний конфлікт і конфлікт "невидимий" у романі "Історія світу у десяти з половиною розділах" Дж. Барнса (2017)
Куца О. І. - Термінологічні скорочення у сфері енергетики та шляхи їх відтворення засобами цільової мови (2017)
Mahdyuk O. V. - Applied linguistics in the course of language teaching process (2017)
Мацюк О. О. - Формування комунікативної компетенції у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Мітягіна С. С. - У пошуках прототипу головного героя роману Етель Войнич "Овід": родинно-побутова версія виникнення образу Артура Бертона (2017)
Моцна Л. С. - Метафоризація заголовку твору мистецтва: когнітивний аспект (2017)
Панченко В. В. - Поняття інтертекстуальності в літературознавстві і перекладі (2017)
Пєшкова Т. В. - Комунікативні структури німецькомовного критичного дискурсу (2017)
Сєргєєва О. В. - Функції мультимедійних засобів у професійній підготовці перекладачів (2017)
Смольницька О. О. - Порівняння спільних мотивів у вибраних шотландських баладах і малому жанрі пісенного фольклору: проблеми поетичного перекладу (2017)
Ткачук О. П. - Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада в критичних рефлексіях ХХ століття: Pro Et Contra (2017)
Цепенюк Т. О. - Відтворення алюзій в українських перекладах англомовної художньої прози (2017)
Flajšarová P. - Understanding Britishness through the Mersey Poets (2017)
Литвиненко О. - Християнськi церкви України в контекстi проблеми нацiональної безпеки (1997)
Климов В. - Василіани в Україні: 380 років діяльності (1997)
Крамаренко Г. - Розвиток вiток УАПЦ (Соборноправної) у вiльному свiтi i їх доля (1997)
Пісоцький В. - Толерантність як засіб вирішення міжконфесійних конфліктів (1997)
Перевезій В. - Виховна діяльність Української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ ст (1997)
Московчук А. - Адвентизм в Україні: ставлення до національних і культурних традицій, явищ сучасності (1997)
Звонок Н. - Духовні пошуки майстрів художнього слова (до аналізу художньої літератури 60-80-х рр.) (1997)
Фатюшина Н. - "Слово Святого Григорія": початки порівняльного підходу до надприродного (1997)
Павленко П. - Ідея становлення особистості в контексті раннього християнства (1997)
Карагодіна О. - Психологія релігії (1997)
Початки академічного релігієзнавства в Україні (1997)
Саган О. - Проблеми духовності наприкінці ХХ ст., Шляхи самопізнання людини в філософії, релігії, науці, культурі (1997)
Гудима А. - Iдея нацiональної церкви в Українi, Саган О. (1997)
Климов В. - Християнство і культура: історія, традиція, сучасність (1997)
Яроцький П. - Християнство в контексті історії і культури України (1997)
Нове у вимогах ВАК до захисту дисертацій (1997)
Паспорт спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (1997)
Кодування дисертацій (1997)
Науковi конференцiї, круглi столи, колоквiуми, читання 1998 року (1997)
Колодний А. - Дисертаційні праці, захищені в 1997 р. у спеціалізованій раді Д.01.25.05 (1997)
Бучма О. - Звітно-виборна конференція Української Асоціації релігієзнавців (1997)
Summary (1997)
Бобок І. І. - Метод виявлення зображень, перезбережених у формат без втрат з формату з втратами (2017)
Божок А. М. - Апаратно-орієнтований регуляризаційний метод диференціювання сигналів, Іванюк В. А., Понеділок В. В. (2017)
Верлань А. Ф. - Локализация неисправных подсхем в линейных и нелинейных схемах электронных устройств, Положаенко С. А., Дячук А. А. (2017)
Verlan A. - Method of Construction of Specialized Algorithms for Solving Differential Equations (2017)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі (2017)
Коляно Я. Ю. - ІТ-засоби оптимізації процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів, Сасс Т. С., Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. (2017)
Korotka L. I. - The Use of Elements of Computational Intelligence in Problems of Forecasting of Corroding Constructions Durability, Korotka Y. A. (2017)
Лисецкий Ю. М. - Технология анализа согласованности и достоверности экспертных оценок (2017)
Мороз В. І. - Дискретизація інтегралу згортки за допомогою модифікованого z-перетворення, Уханська О. М. (2017)
Нікорюк М. С. - Розробка алгоритму формування перехідних процесів двигуна постійного струму з послідовним збудженням, Карпенко В. М. (2017)
Палагін В. В. - Комп'ютерне моделювання системи обробки шумових сигналів на фоні негаусових завад, Палагіна О. А., Зорін О. С. (2017)
Sterten J. - A Method of Model Experiments for Regularizing the Problem of Recovery of the Input Signal of the Linear Object by the Integral Dynamic Model, Furtat Yu. O. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Жарких В. - Постулати філософії прагматизму в ситуації комунікативного вибору (2017)
Афанасьєв А. - Історична пам'ять: наука та ідеологія, Василенко І. (2017)
Барановська О. - Ірраціональне: предмет і принципи мислення (2017)
Бородина Н. - Позитивность как тренд (2017)
Голобородько В. - Искусственный интеллект – начало новой эпохи или конец человечества?, Янушевич І. (2017)
Гусаров В. - Полемика сторонников квантового сознания и веданской теории в перспективе исследований искусственного интеллекта (2017)
Іванова Є. - Ресурсні системи та адаптаційні резерви людини (2017)
Ковальова Н. - Проблема кризи європейської культури в феноменології Е. Гусерля: етичний аспект, Левченко В. (2017)
Личинаки А. - Значение анализа художественной формы в понимании развития пространственного мышления (2017)
Похила М. - Перфекционизм: социально-философские аспекты, Рыбка Н. (2017)
Янушевич І. - Проблеми сучасної філософської мови в інтелектуальному просторі англомовної філософії (2017)
Kolonko M. - How has the web changed our personality? (2017)
Суярко В. - Гуманістична місія релігієзнавства (До 5-річчя Української Асоціації Релігієзнавців) (1998)
Бучма О. - Людина, суспільство, релігія: духовні трансформації на зламі тисячоліть (1998)
Горбаченко Т. - Мова та писемність як складові церковно-релігійного життя християн (1998)
Надтока Г. - Православні монастирі в Україні 1900-1917 років (1998)
Бодак В. - Християнське вчення про духовність людини (1998)
Саган О. - Перші Річинські читання (1998)
Жуковський В. - Біблія на теренах України (1998)
Колодний А. - Плід правди сіється творцями миру (1998)
Яроцький П. - Релігійна свобода в Україні в контексті міжнародного правового досвіду (1998)
Учасникам міжнародної науково-практичної конференції"Релігійна свобода в Україні в контексті міжнародногоправового досвіду" (1998)
Филипович Л. - Географія релігії (1998)
Пупар П. - Релігія і культура в сучасному світі (1998)
Старійшина українського релігієзнавства (до 75-річчя Б.О.Лобовика) (1998)
Відділення релігієзнавства – провідна інституція України з дослідження проблем релігійного феномену (1998)
Єдина вузівська кафедра релігієзнавства (1998)
Міжнародна Академія свободи релігії і переконань (1998)
Соціологічні показники релігійності (1998)
Захист дисертацій 1998 року (1998)
Енциклопедія Релігій (1998)
Таблиця змін мережі релігійних організацій України (1991-1998 рр.) (1998)
Пам’яті Володимира Карловича Танчера (1915 - 1998) (1998)
Summary (1998)
Абрамчук В. С. - Оптимізаційні методи розв’язування систем Ax=b з погано зумовленими матрицями, Абрамчук І. В. (2017)
Бак С. М. - Існування стоячих хвиль в дискретному нелінійному рівнянні Шредінгера з кубічною нелінійністю на двовимірній ґратці (2017)
Bohaienko V. O. - Multiagent Heuristic Algorithms for Solving Problems of Slope Reinforcement Parameters Optimization (2017)
Геселева К. Г. - Колокаційно-ітеративний метод розв’язування лінійних інтегро-функціональних рівнянь (2017)
Gromyk А. P. - Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Solid Cylinder, Konet I. M., Pylypiuk T. M. (2017)
Гудима У. В. - Критерії екстремальної послідовності для задачі найкращого у розумінні опуклої функції наближення фіксованого елемента опуклою множиною, Гнатюк В. О. (2017)
Yeleyko Ya. I. - The Convergence Rate of the Third and the Fourth Moments, Buhrii N. V. (2017)
Кадырова С. Ш. - Об оптимальности особых в смысле принципа максимума понтрягина управлений в одной задаче управления системами типа Россера, Мансимов К. Б. (2017)
Клименко В. А. - Моделювання теплового поля пластини під впливом рухомого джерела тепла, Білоус Д. О. (2017)
Літовченко В. А. - Простори типу S елементів обмеженої гладкості, Унгурян Г. М. (2017)
Мансимов К. Б. - Линеаризованного типа необходимое условие оптимальности в дискретных системах типа Форназини–Маркезини, Рамазанова Г. Ш. (2017)
Мороз В. В. - Крайова задача з м’якими межами для рівнянь параболічного типу з операторами Бесселя-Лежандра-Ейлера (2017)
Петрова Т. О. - Про поточкові інтерполяційні оцінки опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну довільного порядку r > 4, r є R, Петрова І. Л. (2017)
Семчишин Л. М. - Застосування динамічних міжгалузевих моделей, Алілуйко А. М., Марценюк Є. О. (2017)
Сидоров М. В. - Метод двобічних наближень розв’язання задачі Діріхле для нелінійного рівняння теплопровідності (2017)
Сорич В. А. - Сумісне наближення класів згорток з ядрами Пуассона сумами Фур’є в метриці простору Lp, Сорич Н. М. (2017)
Хохлова Л. Г. - Інтегральне представлення розв’язку однієї крайової задачі без початкових умов, Хома-Могильська С. Г., Хома Н. Г. (2017)
Ясинський В. К. - Асимптотика другого моменту розв’язку лінійного автономного стохастичного рівняння в частинних похідних із зовнішними випадковими збуреннями, Юрченко І. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of the low-density gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state in the linear temperature profile approximation (2017)
Mahapatra S. - Phase shift of isospectral potentials (2017)
Понеділок Г. В. - До історії досліджень із теоретичної фізики у Львівській Політехніці, Ровенчак А. А. (2017)
Павлик Б. В. - Перебудова дефектної структури та центрів дислокаційної люмінесценції у приповерхневих шарах p-Si, Кушлик М. О., Слободзян Д. П., Лис Р. М. (2017)
Гайдар Г. П. - Концентрація носіїв у кремнії в процесі перезарядки дивакансії при конфіґураційній перебудові, Долголенко О. П. (2017)
Бушкова В. С. - Імпедансна спектроскопія полікристалічних феритів складу NiCrxFe2-xO4, Мудрий С. І., Остафійчук Б. К., Штаблавий І. I. (2017)
Tkach M. V. - Photon- and phonon-assisted transport of electrons in resonant tunneling structures, Seti Ju. O., Voitsekhivska O. M., Pytiuk O. Yu. (2017)
Балабай Р. М. - Аномальні електронні властивості тонких металевих плівок острівцевої структури: Розрахунки з перших принципів, Кравцова Д. Ю. (2017)
Зачек І. Р. - Вплив одновісних тисків тисків на термодинамічні властивості сеґнетоелектрика GPI, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2017)
Мигович М. І. - Експериментальне дослідження та квантово-хімічні розрахунки спектрально-люмінесцентних властивостей молекули проліну, Кельман В. А. (2017)
Osipov S. N. - Kyiv monitoring program of Аraunhofer lines variation with 11-year cycle of solar activity, Kostik R. I., Shchukina N. G. (2017)
"Різдвяні дискусії 2017" (2017)
До 60-річчя Володимира Михайловича Ткачука (2017)
До 70-річчя Івана Олександровича Вакарчука (2017)
До 60-річчя Юрія Васильовича Головача (2017)
Шестопалова Л. - Юридична відповідальність у структурі права (2018)
Бондаренко Н. - Становлення громадянського суспільства в Україні (2018)
Гончаренко О. - Теоретичне підґрунтя саморегулювання господарської діяльності (2018)
Корягіна А. - Категорія "жертва злочину взаємовідносин" в юридичній науці (2018)
Bakalinska O. - Antimonopolic control of information exchange between competitors, Buhaienko N. (2018)
Ondrovа Ju. - Constitutional law proceedings in Slovak Republic and Czech Republic (2018)
Masar D. - Stimulation of electoral interest in Slovak Republic, Kovachova N., Jankurova A. (2018)
Базилевський С. - Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі (2018)
Микитенко Л. - Зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності (2018)
Коренюк О. - Інформація з обмеженим доступом: об’єкт господарських відносин (2018)
Погарченко Т. - Детермінанти злочинів в сфері порушення державних соціальних стандартів (2018)
Давиденко В. - Подолання протидії розслідуванню насильницьких злочинів серед військовослужбовців (2018)
Вінник О. - Нормативно-правове регулювання відносин у сфері цифрової економіки (2018)
Крегул Ю. - Правове регулювання міжнародної електронної комерції, Батрименко В., Батрименко В. (2018)
Чаплян С. - Правовий статус криптовалют (2018)
Ільченко Г. - "Порівняльне цивільне право" в системі юридичної освіти (2018)
Можайкіна О. - Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді (2018)
Титул, зміст (2017)
Бабич А. І. - Аналіз методів і засобів підвищення комфортності взуття, Диковська К. І. (2017)
Бабич А. І. - Експертиза якості жіночого взуття вітчизняного виробництва, Корзун О. С. (2017)
Каменець С. Є. - Проектування спеціального взуття для людей з осколковими ураженнями ніг за допомогою сучасних 3d технологій, Кір’янова Н. С. (2017)
Каменець С. Є. - Комп’ютеризація технологічної підготовки виробництва спеціального взуття з застосуванням реляційних баз даних, Кір’янова І. С. (2017)
Невдобенко Н. М. - Проектування зимових рукавичок для туризму з покращеними теплозахисними властивостями, Арабулі А. Т. (2017)
Заєць Я. Б. - Енергоефективна система керування мікрокліматом у приміщенні, Злотенко Б. М. (2017)
Черниченко Ю. М. - Інтелектуальна енергозберігаюча система керування температурою у приміщенні, Злотенко Б. М. (2017)
Хмельницький Д. О. - Системи кондиціювання повітря офісних приміщень з нечітким управлінням, Дроменко В. Б. (2017)
Шавьолкін О. О. - Реалізація режиму джерела струму для однофазного автономного інвертора напруги, Немикіна Ю. В. (2017)
Шавьолкін О. О. - Удосконалення перетворювального агрегату для автономної вітроелектростанції малої потужності, Щипков Р. Р. (2017)
Хаюк М. В. - Аналіз складових належної практики зберігання для забезпечення якості та безпеки лікарського засобу, Тернова О. М. (2017)
Осипенко О. Ю. - Розробка конструкцій та удосконалення параметрів роботи деяких літієвих хімічних джерел струму, Ткаченко О. В. (2017)
Кокорина Г. В. - Экзотика восточной моды на службе у современного костюмного дизайна, Найденов В. В., Кухар Н. С. (2017)
Кокорина Г. В. - Гендерные маркеры в костюмной традиции стран Востока, Темченко А. А., Яцура А. Д. (2017)
Рабошук К. В. - Мода як соціальний прояв поп-арту, Чупріна Н. В., Шаповал А. Г., Гайова І. Л. (2017)
Перфільєва Ю. Є. - Адаптація художніх засобів біоніки в нелінійній архітектурі та в дизайні сучасного костюма, Чупріна Н. В., Пашковська Т. А., Смаженко В. С. (2017)
Булгакова Т. В. - Особливості дизайну інтер’єру молодіжних готелів, Оніщук І. А. (2017)
Шацьких О. Т. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Харченко Т. О. (2017)
Бурик З. М. - Інформаційний механізм державного регулювання сталого розвитку (2018)
Вергун А. Р. - Антиплагіатна стратегія експертизи наукових праць студентів та молодих вчених з одномоментною перевіркою декількох тез доповідей без втрати валідності з застосуванням інтернет-ресурсів, Ягело С. П., Макагонов І. О., Шалько І. В., Кіт З. М., Вергун О. М., Ютанова А. В. (2018)
Грудз В. Я. - Дослідження динаміки витрат на ремонтні роботи газоперекачувальних агрегатів, Дволітка М. Я. (2018)
Кузьмін О. В. - Вплив електрохімічної активації води на рівноважний стан водно-спиртових сумішей (2018)
Микитенко В. І. - Підвищення ефективності цифрових фотоапаратів для наносупутників, Цои А. К., Копійка С. В. (2018)
Плосконос В. Г. - Процес накопичення водорозчинних мінеральних і органічних речовин в системах оборотного водокористування — як об’єкт моделювання (2018)
Тарасенко-Клятченко О. В. - Організація багатоетапного методу навчання згорткової нейронної мережі, Буц В. В. (2018)
Тягур В. М. - Дослідження тридзеркального анастигматичного осесиметричного об’єктива з виправленою дисторсією, Копійка С. В., Цои А. К. (2018)
Шиховцев Є. Р. - Модернізація рекуперативного теплообмінника, Степанюк А. Р. (2018)
Якимів Й. В. - Дослідження ефективності послідовного перекачування нафт українських родовищ магістральними трубопроводами, Бортняк О. М. (2018)
Shnip Yu. - Types of English neologisms of 2016–2017 representing the universal concept of time (2018)
Грищенко Я. С. - Діалектична єдність композиції та архітектоніки при макрофразуванні версифікаційного тексту (2018)
Дадажанова А. К. - Место диалогической речи в обучении иноязычному высказыванию (2018)
Зиин К. Р. - Еуразиялы экономикалық одаа мше мемлекеттерде суррогат ана болуды ыты негіздері мен ерекшеліктері (салыстырмалы-ыты анализ) (2018)
Матвєєв О. В. - Актуальні проблеми та шляхи модернізації державної служби Украіни (2018)
Атаманчук В. - 135-й річниці від дня народження Івана Огієнка присвячується (2017)
Адамський В. Р. - Свято відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету: невідомі сторінки (2017)
Атаманчук В. П. - Художнє осмислення проблеми духовної еволюції у містерії Івана Огієнка "Народження людини" (2017)
Базик Д. В. - Дохристиянські вірування українців в концепції І. Огієнка (2017)
Березовська-Савчук Н. А. - Концепція опису синтаксичної теорії у працях Івана Огієнка (2017)
Білоусова Т. П. - Термінопоняття "стиль" і "стилістичний" у мовознавчій концепції Івана Огієнка (2017)
Боднарчук Т. В. - Die Besonderheiten der Textsorte "Glosse" in der modernen deutschen Sprache (2017)
Галайбіда О. В. - Вплив художнього перекладу на формування національної свідомості українців (2017)
Галаур С. П. - Регулятивність наукових текстів Івана Огієнка (2017)
Гарачковська О. О. - Наукова спадщина Івана Огієнка в рецепції Миколи Тимошика (2017)
Гринів О. І. - Методологічні засади історіософії Михайла Грушевського (2017)
Дзюбак Н. М. - Синтаксичні особливості поетичного мовлення І. І. Огієнка в історичній драмі "Розп’ятий Мазепа" (2017)
Діяконович І. М. - Маніпульований більшовизм Валер’яна Поліщука vs нонконформізму Івана Огієнка (2017)
Добринчук О. О. - Axiologische transformation des antiken mythos uber Odysseus im drama von F. T. Csokor "Kalypso" (2017)
Казимір В. О. - Синергетика мови в концепції І. Огієнка (2017)
Казимір І. С. - До питання семантичної стабілізації на прикладі афористичного фонду В. Шекспіра (2017)
Калита О. М. - Формули мовного етикету в епістолярії Івана Огієнка (2017)
Козак Р. В. - Когнітивний характер складнопідрядного речення як різновиду експресивного синтаксису в Огієнковому історичному дискурсі "Богдан Хмельницький" (2017)
Колібаба Л. М. - Лінгвістичний статус знахідного відмінка множини іменників у формі називного в науковому доробку Івана Огієнка та в сучасній мовній практиці (2017)
Колоїз Ж. В. - "Етимологічно-семантичний словник української мови" Івана Огієнка в контексті сьогодення (2017)
Крецька Ю. А. - I. Ohijenkos ansichten ?ber die ukrainische Sprache im kontext der modernen soziokulturellen situation in der Ukraine (2017)
Кузьменко В. І. - Іван Огієнко – перекладач Біблії (2017)
Кузьменко Н. М. - Проблеми українського правопису у мовознавчих студіях Івана Огієнка (2017)
Кульбабська О. В. - Лексикографічний портрет "Цариці мовознавчих наук" у синтаксичних студіях Івана Огієнка (2017)
Ладиняк Н. Б. - Теоніми в художньому мовленні Івана Огієнка (2017)
Литвинюк О. М. - Митрополит Іларіон та "патріарх" В. Голдінг у своїх релігійно-філософських поглядах (2017)
Літвінова І. М. - Художня рецепція релігійних образів у поезії Майка Йогансена (2017)
Лобода А. М. - Аналіз назв засобів масової інформації міста Кам'янця-Подільського (2017)
Марченко Н. В. - Культура українського народу як головний смислообраз національної ідентичності у науковій спадщині Івана Огієнка (2017)
Марчук Л. М. - Вербалізація концепту "Холмщина" у драматичних поемах Івана Огієнка (збірка "Вікові наші рани", Вінніпеґ, 1960): лінгвокультурологічний аспект (2017)
Матковський О. М. - Значення науково-дослідних студій І. І. Огієнка з історії української культури (2017)
Мафтин Л. В. - Постать Івана Огієнка в сучасному українознавчому вимірі (2017)
Мацько Л. І. - Іван Огієнко про роль і значення діяльності Пантелеймона Куліша як ідеолога і творця української літературної мови (2017)
Мельник Н. Г. - Козацька пісня крізь призму ідеї Івана Огієнка: "Служити народові, то служити богові!" (2017)
Мозолюк О. М. - Словосполучення відносного часу в драматичних поемах "Вікові наші рани" Івана Огієнка (2017)
Набитович І. Й. - Контексти поетичної творчостi Івана Федоровича, польсько-українського поета з Поділля (2017)
Наконечна Л. Б. - Префіксальні дієслова в лінгвістичній концепції Івана Огієнка (2017)
Насмінчук Г. Й. - Біблійний контекст роману "Гаспид і Маргарита" Галини Тарасюк (2017)
Насмінчук І. А. - Іронія як засіб долання меншовартості в публіцистиці Івана Багряного (2017)
Нога Г. М. - Бароковий текст Петра Поповича-Гученського: між традицією і креативністю автора (2017)
Онікієнко І. М. - Відображення дохристиянських вірувань українського народу в науковій концепції І. Огієнка та їх поетична версія у віршах І. Калинця (2017)
Папіш В. А. - Небесна аура "словної" мови Івана Огієнка (2017)
Пентилюк М. І. - Становлення і розвиток українського правопису в інтерпретації І. Огієнка, Гайдаєнко І. В. (2017)
Поворознюк С. І. - Лексико-семантичні засоби експлікації авторського наративу в історичній монографії Івана Огієнка "Українська церква за гетьмана Мазепи" (2017)
Поліщук Я. О. - Українські реалії та європейська ідея (на прикладі творчого досвіду Михайла Коцюбинського) (2017)
Починок Л. І. - Духовні постулати митрополита Іларіона в контексті роману Ольги Кобилянської "Апостол черні" (2017)
Пуряєва Н. В. - Богослужбові переклади Івана Огієнка (2017)
Сінченко О. Д. - Філологічний метод Івана Огієнка (2017)
Степаненко М. І. - Перифрази як інтегрований виразник змісту й авторства Закону України "Про засади державної мовної політики" (2017)
Сукаленко Т. М. - Лінгвокультурний типаж "козак" в українському фольклорі (2017)
Тесліцька Г. І. - Відокремлені ад’єктивні конструкції у концепції Івана Огієнка та їхні сучасні рецепції (2017)
Тимкова В. А. - Фразеологія української мови як одна з передумов формування національної світоглядної системи (крізь призму досліджень Івана Огієнка), Дущенко Т. І. (2017)
Третяк Н. В. - Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах у концепції творчості І. Огієнка (2017)
Українець Л. Ф. - Дискурсивні пріоритети фонетичної конотації в сакральних текстах Івана Огієнка (2017)
Фоміна Г. В. - Der Einfluss der slawischen Sprachen auf die Entwicklung des deutschen Wortschatzes (2017)
Фурса В. М. - Родова диференціація іншомовних невідмінюваних іменників у лінгвістичній концепції Івана Огієнка (2017)
Шарманова Н. М. - Проекція стандартизації сучасної медіалінгвістики в поглядах Івана Огієнка (2017)
Шатілова Н. О. - Мова письменника в концепції Івана Огієнка та сучасних інтерпретаціях (2017)
Шулик П. Л. - Перше братовбивство в контексті батьківського гріха: переосмислення Каїнового сюжету в містерії Івана Огієнка "Каїн і Авель" і поезії Дана Пагіса "Написано олівцем в опечатаному вагоні" (2017)
Шуляк С. А. - Етносимволіка слова у текстах замовлянь (на основі лінгвістичної концепції Івана Огієнка) (2017)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Ідеї рідномовних обов’язків Івана Огієнка у практиці сучасної освіти (2017)
Гудима Н. В. - Іван Огієнко та формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів (2017)
Дуткевич Т. В. - Психосемантика персуазивності у творі Івана Огієнка "Українська культура" (2017)
Кучинська І. О. - Духовно-моральне формування особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка (2017)
Мартіна О. В. - Педагогічні ідеї Івана Огієнка і розвиток мовної особистості (2017)
Марушкевич А. А. - Категорія совісті в аналізі Івана Огієнка-Митрополита Іларіона (2017)
Мацько В. П. - Педагогічні настанови Івана Огієнка з методики вивчення пам’яток давньої української літератури (2017)
Мєлєкєсцева Н. В. - Навчання рідномовних обов’язків учнів початкових класів у культурно-освітній концепції Івана Огієнка (2017)
Олинець Т. В. - Родинне виховання у системі педагогічних поглядів Івана Огієнка (2017)
Остапенко В. І. - Language and Culture: the Fifth Skill in Language Knowledge (2017)
Попович А. С. - Використання спадщини Івана Огієнка на заняттях із фоностилістики у вищій школі (2017)
Романюк С. З. - Концептуальні ідеї Івана Огієнка у навчанні української мови в сучасному освітньому просторі (2017)
Франчук Т. Й. - Геном університету: основи актуалізації (2017)
Шмирко О. С. - Übungstypologie zum kommunikativen, verwendungsbezogenen Deutschunterricht (2017)
Мицик Ю. - З документів до історії Кам’янець-Подільського державного українського університету (ч. 2), Тарасенко І. Ю. (2017)
Кеба О. В. - Філософорелігійні ідеї ХІХ-ХХ ст. в Україні: у пошуках духовно-культурної автентичності (2017)
Атаманчук В. П. І - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі" (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка) (2017)
Атаманчук В. П. - Форум "135 років Іванові Огієнку: погляд студентів" (2017)
Журнал науково-дослідного центру огієнкознавства "Студенти про Івана Огієнка" (2017)
Презентація науково-дослідного центру у міській бібліотеці імені Костя Солухи (2017)
Виставка до 135-річчя Івана Огієнка (2017)
Новації у роботі сайту науково-дослідного центру огієнкознавства (2017)
Нові відеоматеріали науково-дослідного центру огієнкознавства про Івана Огієнка (2017)
Атаманчук В. П. - Робота секції огієнкознавства на студентській науковій конференції (2017)
Атаманчук В. П. - Присудження Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка за 2017 рік (2017)
Вознюк В. А. - Одкровення митрополита Іларіона (2017)
Красуцький М. І. - Кам’янецька соната на тлі осіннього падолисту (2017)
Красуцький М. І. - "Я малюю Україну. Ту, що була і що є нині…" (слово про огієнківського лауреата Бориса Негоду) (2017)
Лизанчук В. В. - Державність соборної літературної української мови в концепції Івана Огієнка і сучасні проблеми її функціонування (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Summary (2000)
Онищенко О. - Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999), Попроцька В. (2000)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів (2000)
Де в Києві можна отримати інформацію про США (2000)
Шершенюк Т. - Латинська номенклатура та систематизація літератури з біології, Багрій І., Бондаренко В. (2000)
Корнієнко В. - Стандарти СІБВС та інформаційні технології і комунікації Росії (огляд) (2000)
Добко Т. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії (2000)
Мозкова В. - Фонди бібліотеки Ніжинського ліцею (1832 - 1875) (2000)
Мяскова Т. - Система комплектування бібліотеки Університету Св. Володимира (1834 - 1904) (2000)
Вересовська Т. - Видавнича діяльність Комісії для виучування історії західноруського та українського права УАН – ВУАН (1918 - 1928) (2000)
Варава Т. - Діяльність Постійної комісії для складання біографічного словника в складі УАН – ВУАН (1918 - 1933) (2000)
Павлуша Т. - Бібліотекознавець Михайло Слободяник (2000)
Клименко О. - З історії українських букварів (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” та нове інформаційне видання Британської Ради (2000)
Ukhova A. - Influence of labour migration on the economy of Ukraine (2018)
Гетьман Л. Г. - Особливості обігу інформації як економічного блага (2018)
Жмуркевич А. Є. - Особливості застосування блокчейн-технології у цифровій економіці, Вакулін Р. С. (2018)
Жмуркевич А. Є. - Ефективність інформаційної системи підприємства та методи її оцінювання, Хвищук . В. (2018)
Колонтаєвський О. П. - Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу, Половинка В. А. (2018)
Остропольська З. М. - Людський фактор в інноваційній діяльності: соціокультурні аспекти (2018)
Пальян З. О. - Статистичні аспекти поширення епідемії ВІЛ/СНІД в Україні та її наслідки, Капляр І. Ю. (2018)
Русіна Ю. О. - Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності організації в умовах кризи, Даринська А. О. (2018)
Саидкаримова М. И. - Совершенствование миграции рабочей силы в Узбекистане, Турабекова Г. И. (2018)
Тарасова Г. О. - Фінансова звітність в управлінні підприємством, Стоцька Н. М. (2018)
Яненкова І. Г. - Передумови впровадження концепції "Індустрія 4.0" в Україні (2018)
Луцик О. - Фундаментальна та прикладна лектинологія: внесок львівських науковців (1972-2017) (75-річчю засновника львівської наукової школи лектинології професора Максима Дмитровича Луцика присвячується), Ященко А., Антонюк В., Білий Р. (2017)
Jaskiw G. E. - Posttraumatiс stress disorder – the neuroscientific basis of evidence-based treatments (2017)
Годована О. - Сучасні аспекти ролі глікозаміногліканів екстрацелюлярного матриксу у розвитку генералізованого пародонтиту та перебігу процесів репарації (2017)
Nowak A. - Is congenital adrenal hyperplasia due to 21- hydroxylase deficiency deceptive disease? Management and differentiation of syndrome in adults (2017)
Трутяк І. - "Damage control" – технологія вибору для зменшення летальності й ускладнень при бойовій хірургічній травмі, Гайда І., Прохоренко Г., Сельменський А., Калинович Н. (2017)
Nadashkevitch O. - Complicated onychomycosis and ingrown nail: complex treatment (case series), Vergun A., Parashchuk B., Vergun O. (2017)
Кіцера О. - Право жити, право померти (2017)
Коваленко М. М. - Про лікарський засіб флуренізид як імуномодулятор для лікування орфанних захворювань (2017)
Tymiak-Lonchyna R. - Nutrition and disease: implications for oral health (2017)
Фостяк С. - Соматоформні розлади в роботі лікаря загальної практики: основні принципи професійного підходу до пацієнтів, Мединська Ю. (2017)
Horoshko V. - The human body from phenomenological and personalist perspective: appealing to the donorship issue, Lushch U. (2017)
Belyak A. - How to analyze test of saliva microcrystalisation as a predictor of stress resistibility and an approximate ovulation time?, Zayachkivska O. (2017)
Міжнародні публікації українських авторів (2017)
Матешук-Вацеба Л. - Наукове Товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Том 3: ВЕС-ГЛИН / ред. тому О. Купечинський, О. Савула, Н. Федорак. Наукове Товариство ім. Шевченка, Інститут Енциклопедичних досліджень НАН України. – Львів, 2016. – 620 с., Заячківська О. (2017)
Ященко А. - "Народний лікар" Мар’ян Панчишин (до 135 - річчя від дня народження). Біобібліографічний покажчик / укладачі А. В. Магльований, М. С. Надрага, С. В. Васільєва, О. М. Кріль; за редакцією А. В. Магльованого. – Львів, 2017.– 172 с., Луцик О. (2017)
Зіменковський Б. - Дмитро Зербіно – життя, присвячене науці (до 90-річчя від дня народження) / укладачі: О. П. Малюк, Н. М. Бродс, М. С. Надрага, С. В. Васільєва, О. М. Кріль; науковий редактор А. В. Магльований; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів, 2017. – 184 с., Гриновець В. (2017)
Володько Н. - "Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування" / за редакцією члена-кореспондента НАН України, дійсного члена НТШ Стойки Р. С. – Наукова думка. – Київ, 2017. – 364 с. (2017)
Хронiка другого пiврiччя 2017 р. (2017)
Орест Остапович Абрагамович (з нагоди ювілею) (2017)
Правила для авторів (2017)
Author guidelines (2017)
Маслійчук В. Л. - Церква в слобідських полках 20-х - початку 60-х рр. XVIII ст.: "конфесіоналізація" та освіта (2017)
Власенко В. М. - Українська еміграція в країнах Південно-Східної Європи і Всеукраїнський національний конгрес (2017)
Сагач О. М. - Діяльність центральної адміністративно-територіальної комісії при ВУЦВК щодо районування територіі УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2017)
Кудінов Д. В. - Свідоцтва пропаганди українських партій cеред селян Курщини в 1905 році (за документами Державного архіву Курської області) (2017)
Топольницька Ю. А. - Відображення державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х років на сторінках журналу "Радянська жінка" (2017)
Сосюра Л. Г. - Форми, методи та зміст педагогічної діяльності Михайла Драгоманова (2017)
Нестеренко В. А. - Тема голодомору на сторінках окупаційної преси Сумщини 1941-1943 рр. (2017)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2017)
Дегтярьов С. І. - Міщанське самоврядування в Україні: функції, повноваження, взаємодія з державними органами влади (огляд монографії В. Шандра Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII - початок ХХ ст.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 344 с.) (2017)
Власенко В. М. - До історії русинсько-української громади в Югославії. Рамач Янко. На крижней драги: руснаци у Югославиї од 1918-1941. року. - Нови Сад: Руске слово, 2016 (Нови Сад: Sajnos). - 381 с. (2017)
Вишневська Л. - Ювілейні читання академіка В. І. Вернадського (2000)
Радченко В. - Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації (2000)
Клименко С. - Тальнівській центральній бібліотеці - 100 (2000)
Корнієнко В. - Проблеми розвитку стандартизації бібліотечної та видавничої справив в Україні (аналітичний огляд) (2000)
Сушко І. - Бібліотеці Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту - 70 (2000)
Бардієр К. - "Інформаційна та обчислювальна техніка”: (ієрархічна структура розділу рубрикатора) (2000)
Вересовська Т. - Видавнича та бібліографічна діяльність Інституту демографії УАН – ВУАН (1919 - 1928) (2000)
Максимова Н. - Науково-технічні бібліотеці Українського державного хіміко-технологічного університету - 70 (2000)
Варава Т. - Словникові комісії УАН ВУАН (1918 - 1933) (2000)
Романюк М. - Наукові здобутки і творчий пошук колективу Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (2000)
Пінчук Ю. - Ковальський М. П. Етюди з історії Острога, Ясь О. (2000)
Лучик А. - Відображення еквівалентів слова в базових словниках української мови (2000)
Шульгіна В. - Другий міжнародний музико логічний конгрес "Шопен та його творчість” (2000)
Вальо М. - Володимир Теодорович Полєк (2000)
Добко Т. - З особистої бібліотеки Богдана Ясінського (2000)
Павловсьаі Н. - Науково-технічні бібліотеці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - 70 (2000)
Галидьбіна А. - Бібліотеці Київського державного університету технологій та дизайну - 70 (2000)
Ковальчук Г. - Книжкові пам’ятки: досвід Росії (2000)
Баркова О. - Інформаційне обслуговування науковців за програмою INTAS (1997 - 1999) (2000)
Корольов Б. - Матяш І. Б. Українська архівна періодика 1920 – 1930-х рр. (2000)
Моторний В. - Jakub Wjaclawk. Serbska bibliografija (2000)
Аннотации (2000)
Інформація про "Український реферативний журнал "Джерело”” та інформація про Міжнародну наукову конференцію "Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття” (2000)
Алексенко С. Ф. - Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування (2017)
Білоусенко П. І. - Суфікс -а(ва) в українській мові ХІ ХІІІ століть, Сабліна С. В. (2017)
Вашист К. М. - Функціонально-прагматичні тенденції комерційних номінацій (2017)
Yemelyanova O. - Lexical Peculiarities of the English Written Educational Discourse, Kozolup I. (2017)
Zhukovska A. - Tacesic Constituent as a Part of the Multicomponent Nonverbal Module: the Principles of Combination (2017)
Kobyakova I. - The Challenges of Legal Texts Translation in Terms of European Integration, Habenko M. (2017)
Кузнєцова О. В. - Мовленнєва маска як засіб перевтілення автора комічного ідіодискурсу (2017)
Маркова О. І. - Внутрішня форма концепту патріотизм на базі етимологічного аналізу (2017)
Movchan D. - British Newspaper Discourse: From Notion to Lexical and Grammatical Features, Vetoshkina M. (2017)
Nazarenko O. - Stylistic and Expressive Peculiarities of the Contemporary English Dystopian Discourse (based on the novels "The hunger games" by Suzanne Collins), Sokol O. (2017)
Naumenko I. - The Category of Negation: The Lexocographic and Belles-Lettre Discourses, Derevianchenko M., Anokhina T. (2017)
Prokopenko N. N. - Theory of Comicality: The Identification of the Essence of the Phenomenon for Studying the Humorous Discourse, Voropai S. V. (2017)
Сидоренко О. П. - Гендерні варіації художнього осмислення концепту "любов" у сучасній прозі, Лагута М. В. (2017)
Тарнопольський О. Б. - Культурологічний аспект та проектна методика у навчанні англійської мови для ділового спілкування (Business English), Кабанова М. Р., Сторожук С. Д. (2017)
Trumko O. - Communication Children→Parents: Sociolinguistic Aspect (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського