Бельо Л. Ю. - Актуальні питання щодо комерціалізації українських винаходів у контексті міжнародних відносин (2016)
Бобуйок І. А. - Деякі особливості відповідальності поручителя за договором поруки (2016)
Бориченко К. В. - Гарантії права сімей із дітьми на соціальний захист (2016)
Булат Є. А. - Філософсько-правові аспекти інтелектуальної власності (2016)
Гелецька І. О. - Правова природа володіння за цивільним правом України (2016)
Данилюк М. Б. - Цивільно-правова характеристика створення корпоративних інвестиційних фондів (2016)
Дроздова О. В. - Диференціація способів і засобів захисту прав пацієнта (2016)
Зайцев А. Ю. - Деякі питання захисту права власності на житло шляхом його визнання (2016)
Зінич Л. В. - Засоби забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у сфері права промислової власності (2016)
Качуровський В. В. - Здійснення особистих немайнових прав інтелектуальної власності (2016)
Котвяковський Ю. О. - Особливості третейського розгляду цивільних та господарських справ (2016)
Мельник Я. Я. - Підстави виникнення права на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві (2016)
Найдьон А. В. - Характеристика сторін та визначення поняття "особливий суб’єктний склад" у договорі зберігання цінностей у банку (2016)
Нечаєва К. О. - Проблеми універсального правонаступництва у відносинах з відумерлою спадщиною (2016)
Нечитайло Т. О. - Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх та малолітніх учасників у корпоративних правовідносинах, Луць В. В. (2016)
Павліш П. В. - Порядок укладення договору надання юридичної допомоги (2016)
Chadaś J. N. - Czy Prezedent wyśle nas na wojnę w Donbasie? Studium obietnic przedwyborczych i oczekiwań społecznych w Polsce (2015)
Гладченко І. А. - Локальні конфлікти у Придністров'ї та на Сході України: порівняльна характеристика (2015)
Сайко М. М. - Архів банкіра Юкунда в Помпеях (2015)
Гуменний В. Л. - Східна місія Германіка Цезаря (18-19 рр. н.е.) крізь призму офіційних актів сенату (2015)
Сєкерська О. П. - Палеоекономічна стратегія енеолітичного населення Карталу: погляд крізь призму археозоології (2015)
Мілютін С. Ю. - Сьомий Вселенський собор у контексті боротьби з іконоборством: теологічна аргументація та роль імператриці Ірини (2015)
Чучко Д. К. - Реалізація візантійського принципу "симфонії" на території Молдавського князівства (2015)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні битви на європейській шахівниці доби раннього нового часу (ХVІ–ХVІІІ ст.) і Віденський конгрес (1814–1815 рр.): інституціональний фінал (2015)
Бургаз Ю. В. - Участь студентів у революційному терорі в Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.) (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив політики русифікації на суспільно-політичну ситуацію у Фінляндії протягом 1899–1904 рр. (2015)
Давлєтов О. Р. - Конституція 1919 р. І місце рейхспрезидента у партійно-парламентській системі доби Веймарської Німеччини (2015)
Мальшина К. В. - Національно-політичне підґрунтя Конкордату Королівства СХС з Католицькою Церквою крізь призму словенської політики (1918-1929 рр.) (2015)
Десятничук І. О. - Утворення Чехословаччини та німецьке питання (1918-1919 рр.) (2015)
Руда О. В. - Національна політика Польської держави у 1926–1939 роках (2015)
Іванов В. О. - Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни в Європі (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2015)
Цимбалова Х. Ф. - Виникнення і розвиток культурної дипломатії та Британської Ради у Великій Британії: етапи інституціоналізації (початок XX – друге десятиліття XXІ ст.) (2015)
Коваленко Л. В. - Курс Великої Британії щодо "німецького питання" (1949-1961 рр.) (2015)
Грубінко А. В. - Вплив атлантизму на участь великої Британії у європейській політичній інтеграції (1940-1980-ті роки) (2015)
Субот О. А. - Перша хвиля масових репресій у Чехословаччині у 1948-1950 рр. (2015)
Марцинюк М. П. - Міграційна політика Португалії до і після вступу в Європейський Союз: еміграційні та імміграційні потоки (1974-2001 рр.) (2015)
Іваненко В. А. - Діяльність З. Бжезінського на посаді Радника президента США з національної безпеки (1977–1981 рр.) (2015)
Каковкіна О. М. - "Побічні ефекти" соціалістичної інтеграції у розвитку болгарської економіки у 1970–1980-х рр. (за матеріалами Міністерства металургії та мінеральних ресурсів) (2015)
Немич О. В. - Питання ліванського конфлікту 1982 року та Версальський саміт G7 (2015)
Білоножко С. В. - Західний вектор зовнішньої політики країн Балтії: шлях від незалежності до євроінтеграції (2015)
Шимкевич К. О. - Основні напрямки діяльності міжурядових та громадських організацій щодо подолання наслідків воєнних злочинів на теренах колишньої Югославії (1991–2008 рр.) (2015)
Солошенко В. В. - Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної Республіки Німеччина) (2015)
Авдєєнко О. О. - Еволюція відносин великої Британії зі Співдружністю націй (1991-2013 рр.) (2015)
Бессонова М. М. - Основні напрямки співпраці у сфері екології країн-учасниць НАФТА на сучасному етапі (2015)
Чубрикова О. О. - Принципи та ідеологія зовнішньої політики Ататюрка у контексті сучасної зовнішньої політики Туреччини (2015)
Загрєбаєв О. С. - Місце авторитарних режимів в розвитку національних футбольних асоціацій та світового футболу (2015)
Мельник О. В. - Наукова і педагогічна діяльність Миколи Ковальського у Дніпропетровському університеті (1967–1994 рр.) (2015)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров в умовах ідейно-організаційної перебудови радянської академічної науки (1930-ті рр.): дослідження з історії первісності, Андрєєва С. С. (2015)
Зелінський М. В. - Політична спадщина Романа Дмовського в українській історіографії (2015)
Скоков О. Д. - Богоявленська церква у м. Острозі в історіографії середини XIX – початку XXі століття (2015)
Зеленяк О. М. - Огляд радянської та зарубіжної історіографії повстанського руху під проводом Нестора Махна у другій половині 50-х – початку 90-х років XX ст. (2015)
Стопчак М. В. - Режим інтернування армії УНР у таборах Польщі та Румунії (1921–1924 рр.) в інтерпретації української зарубіжної історіографії (2015)
Дмитрієва Я. А. - Проблема інтернованих вояків УНР: стан наукової розробки теми в сучасній українській історіографії (2015)
Романець Н. Р. - Репресивна політика радянської влади в українському селі (1925-1939 рр.) у висвітленні сучасної російської історіографії (2015)
Касаткіна К. А. - Основні напрямки досліджень політики США щодо Куби кінця 1950–1970-х рр. У радянській та пострадянській історіографії (2015)
Пилипенко В. В. - Особливості висвітлення радянською історіографією зовнішньої політики СРСР щодо Ірану протягом 1972–1991 рр. (2015)
Годлевська В. Ю. - Функціонування суспільних інститутів Іспанії в умовах консолідаціі демократії (1982-1996 pp.): історіографія проблеми (2015)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Конференції історичних груп в Українській вільній академії наук у Німеччині в 1946-1947 рр. (2015)
Терно С. О. - Критичне мислення: стратегії та процедури (2015)
Довганюк С. С. - Історія становлення та розвитку механіко-будівельного відділу Київського відділення Російського технічного товариства (кінець XIX – поч. XX століть) (2015)
Коробченко А. А. - Внесок товариства дослідників природи при Харківському університеті в дослідження природи різних регіонів України (2015)
Дефорж Г. В. - Ранній період життя та діяльності академіка-палеозоолога М.В. Павлової (1854-1938 рр.) (2015)
Мельник Т. В. - Роль историко-химических знаний в образовательном процессе Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (2015)
Михайленко Г. Г. - О.І. Неровецький: перші кроки на шляху професійного становлення видатного інженера-будівельника (1907-1922 рр.) (2015)
Пістоленко І. О. - Історія технічних розробок Ю. Кондратюка (за матеріалами Полтавського музею авіації і космонавтики) (2015)
Косовець Ю. В. - Досягнення вітчизняних вчених у сфері електричної тяги поїздів (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз діяльності вітчизняних інженерів у галузі паровозобудування (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Погребняк С. В. - Деякі теоретико-правові аспекти регулювання лізингової діяльності українських банків (2016)
Притика Ю. Д. - Щодо поняття і складових арбітрабельності: теоретичний аналіз, Амборський А. В. (2016)
Притика Ю. Д. - Запровадження інституту медіації в Україні: передумови й перспективи правового регулювання, Голопапа Д. І. (2016)
Рибка І. Є. - Порядок визнання фізичної особи неплатоспроможною в цивільному праві України (2016)
Стасюк О. М. - Відмінності відносин спільної сумісної та спільної часткової власності у сфері цивільно-правового регулювання, Гумбатов А. А. (2016)
Ткачук О. С. - Процесуальна аналогія чи фактична процесуальна діяльність (2016)
Трофіменко І. В. - Акціонерні договори в Україні: поняття й можливість укладення (2016)
Фесенко Є. В. - Відмінність правового статусу спадкоємця й володільця авторських прав в Україні (2016)
Черевко С. П. - Деякі процесуальні особливості захисту прав потерплих у справах про відшкодування шкоди, завданої злочином (2016)
Явор О. А. - Вчинки як юридично значущі обставини в сімейно-правовій сфері суспільних відносин (2016)
Казак К. О. - Досвід Європейського Союзу в правовому регулюванні видавничої діяльності (2016)
Клепікова О. В. - Відшкодування збитків від зіткнення суден як особливий вид господарських санкцій (2016)
Сошников А. О. - Світовий і вітчизняний досвід оподаткування нерухомого майна (2016)
Чірко Т. І. - Спірні питання визначення змісту корпоративних прав та їх відчуження (2016)
Шевчук О. Р. - Захист прав споживачів фінансових послуг: досвід України та Європейського Союзу, Ментух Н. Ф. (2016)
Валецкая О. В. - Психология ответственности личности в контексте включенности ее в трудовые отношения (2016)
Венедіктов B. C. - Свобода укладення трудового договору в нових умовах господарювання (2016)
Горбачова К. М. - Теоретичні підходи до визначення сучасного поняття трудового договору в умовах демократизації трудових правовідносин (2016)
Жигалкін І. П. - Критерії виокремлення трудового права як самостійної галузі права (2016)
Івчук Ю. Ю. - Інтереси як елемент правового механізму регулювання трудових відносин у сфері охорони праці (2016)
Могілевський Л. В. - Характеристика окремих джерел трудового права (2016)
Остапенко Л. О. - Правове регулювання зайнятості населення України (2016)
Подорожній Є. Ю. - Особливості позитивної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів (2016)
Трюхан О. А. - Реалізація права працівників на об’єднання в професійні спілки (2016)
Чанишева Г. І. - Обмін інформацією як форма здійснення соціального діалогу у сфері праці, Чанишев Р. І. (2016)
Коваленко Ю. В. - Вимоги забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації теплових електростанцій та їх правове регулювання (2016)
Кондратюк Т. М. - До питання визначення земель іншого природоохоронного призначення (2016)
Кошеленко К. В. - Юридична відповідальність за шкоду навколишньому природному середовищу: загальне поняття (2016)
Ліхтер М. П. - Санітарні правопорушення: поняття, особливості, види, санкції (2016)
Пастух А. В. - Правові проблеми створення в Україні енергетичних кооперативів, що здійснюють вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива (2016)
Барін О. Р. - Принцип зручності оподаткування в сучасній теорії і практиці оподаткування (2016)
Барладян О. С. - Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності правоохоронними органами України (2016)
Василенко Н. В. - Структура процесуальної норми податкового права (2016)
Гончаров Є. С. - Особливості законності щодо забезпечення безпеки у прикордонній сфері (2016)
Горбач Д. О. - Компетенція національної гвардії України (2016)
Гулак О. В. - Окремі аспекти правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Дараганова Н. В. - Система управління охороною праці в Україні (2016)
Дрозд О. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз забезпечення права працівників поліції та працівників міліції на відпустки (2016)
Божок А. - Формування сучасної транспортно-логістичної інфраструктури перевезень (2015)
Виноградова О. В. - Транспортні проблеми розвитку сільського туризму в Україні, Дарчук В. Г. (2015)
Костюченко Л. - Управління міжнародними перевезеннями у нестабільних умовах, Самохін В. (2015)
Platonov O. - The economic security mechanism for organizations in multimodal transportation system (2015)
Россинська Л. - Сучасний логістичний підхід до управління підприємствами машинобудування (2015)
Александров О. - Деякі особливості правового регулювання робочого часу окремих категорій працівників (робітників) залізничного транспорту та водіїв колісних транспортних засобів (2015)
Белінська М. - Резервування платежів як важлива умова оптимального формування доходів ПАТ "Українська залізниця" від вантажних перевезень (2015)
Брайковська А. - Ефективність роботи станції як фактор конкурентоспроможності залізничного транспорту, Кундоба Т. (2015)
Брайковська А. - Організаційне забезпечення залізниці в умовах запровадження клієнт-орієнтованого підходу до надання транпортних послуг, Савицька С. (2015)
Двуліт З. - Інтеграція підприємств залізничного транспорту України в залізничну систему Європейського Союзу: екологічна складова (2015)
Зіць О. - Особливості застосування системи ключових показників ефективності на залізничному транспорті (2015)
Ільчук В. - Інноваційно-інвестиційні ризики в системі страхового захисту підприємств залізничного транспорту, Панченко О. (2015)
Колесникова Н. - Сутність і зміст лібералізації ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту, Садюк А. В. (2015)
Польова В. - Удосконалення системи оплати праці на підприємствах залізничного транспорту за рахунок впровадження грейдингу (2015)
Савіцька Г. - Впровадження сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень на підприємствах залізничного транспорту (2015)
Творонович В. - Структура обслуговування пасажирів на залізничному транспорті, Гумен Є. (2015)
Харчук О. - Підвищення ефективності перевезення зернових вантажів залізничним транспортом, Берлюта І. (2015)
Харчук О. - Сучасний стан та шляхи розвитку транзитних залізничних перевезень, Сколота Е. (2015)
Ярмоліцька О. - Основні виробничі засоби як важлива складова економічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2015)
Горбенко О. - Визначення факторів конкурентоспроможності портових підприємств (2015)
Ільїна О. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту (2015)
Бакалінський О. - Тотальне управління споживчою цінністю послуги: від ідеї до концепції (2015)
Балуєва О. - Соціально-економічні основи моделі циркулярної міграції, Чуприна О. (2015)
Білявський В. - Технологія імплементації операційної стратегії організації (2015)
Бондаренко О. - Реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2015)
Войченко Т. - Трудові ресурси та їхня роль у результативності діяльності підприємства (2015)
Галькевич М. - Формалізація підходів до управління потенціалом конкурентоспроможності підприємства (2015)
Карпунь О. - Концептуальний підхід до організації взаємодії з постачальниками (2015)
Кендюхов О. - Ефективність управління споживчим капіталом підприємства (2015)
Кендюхов О. В. - Конкурентний потенціал промислового підприємства в розрізі інтеграції України до європейського економічного простору, Болгов В. Є. (2015)
Ковальчук В. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства (2015)
Колеснікова Н. - Цінові методи підвищення конкурентоспроможності нафтогазової компані, Яриновська А. (2015)
Крупка А. - Перспективи використання сучасних механізмів фінансування галузі культури і мистецтва опираючись на зарубіжний досвід (2015)
Литвишко Л. - Наукові аспекти функціонування системи менеджменту якості, Височило О. (2015)
Лубенченко О. - Економічна сутність іноземних інвестицій та їх відображення в бухгалтерському обліку, Разумова К., Петришина Н. (2015)
Мазур А. - Державні запозичення: суть і роль у здійсненні державної фінансової політики (2015)
Маказан Є. - Парадигма розвитку трудових ресурсів на підприємстві як основа людського капіталу (2015)
Pylypenko О. - Formation terms of innovative development of the enterprise in Ukraine: trends and issue (2015)
Підлісний П. - Вплив складових сукупних витрат на динаміку валового внутрішнього продукту України у порівнянні з країнами світу, Паткевич Н., Цвєтов Ю. (2015)
Попова О. - Основні напрями підвищення енергетичної ефективності поведінки вітчизняних промислових підприємств, Кузнєцов В. (2015)
Путенцейло П. - Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства, Гуменюк О. (2015)
Харчук О. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку алкогольних напоїв України, Кузичкіна С. (2015)
Харчук О. - Діагностування й оцінювання параметрів кризи підприємства, Соколенко В. (2015)
Харчук О. - Оцінка та контроль виконання стратегічного плану організації, Шевчук В. (2015)
Хоменко І. - Світовий досвід формування мережевих структур у реальному секторі економіки (2015)
Христофор О. - Удосконалення каналів просування товарного потоку в роздрібну мережу, Неділько Д. (2015)
Творонович В. - Сутність та система управління витратами підприємства в сучасних умовах, Машина В. (2015)
Кендюхов О. - Особливості управління персоналом на малому підприємстві, Романченко В. (2015)
Пилипенко О. - Методика аналізу та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства, Іванченко О. (2015)
Кучерук Г. - Удосконалення системи управління витратами на підприємствах, Поліщук І. (2015)
Богомолова Н. - Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні (2015)
Вихідні дані (2015)
Аладько Д. О. - Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із компонентом – часовим поняттям в англійській мові (2016)
Бабич В. І. - Стратегія інтимізації та тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу модернізму) (2016)
Бехта-Гаманчук М. П. - Експресивні мовленнєві акти як засіб реалізації комунікативних інтенцій наратора в сучасному британському художньому тексті (2016)
Блинова І. А. - Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2016)
Демихова О. Г. - Особливості образної мотивації сучасної англомовної економічної термінології, Карпенко І. Ю. (2016)
Zhyhorenko I. J. - Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse) (2016)
Іванченко М. Ю. - Історичні джерела утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові (2016)
Ізотова Н. П. - Оповідна фрагментарність в ігровій стилістиці Дж. М. Кутзее (на матеріалі роману "Boyhood") (2016)
Kovbasyuk L. A. - Farbnamen als primare und sekundare Nominationen in den Werken von Erich Maria Remarque (2016)
Кравченко Н. К. - Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности (инференционно-прагматическая модель), Пастернак Т. А. (2016)
Макєдонова О. Д. - Графічні паравербальні засоби у сучасному англомовному рекламному дискурсі (2016)
Саламаха М. Я. - Англомовні терміни охорони довкілля у лексичній системі фахової мови (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS/ГЕНІЙ в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі (2016)
Суховецька Л. В. - Типологія мовленнєвого акту вимоги за лексико-семантичним критерієм в англомовному політичному дискурсі (2016)
Фоменко Е. Г. - Проблемы синергии художественного текста (на материале англоязычных текстов Дж. Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса) (2016)
Чорній А. Л. - Комунікація як відображення стратегій медіації у художній літературі (на матеріалі англійської мови) (2016)
Шугаєв А. В. - Формування іміджу ООН: тактико-стратегічний аспект (на матеріалі англомовних інформаційних статей) (2016)
Бабяк Х. М. - Структура та семантика латинських риторичних термінів-композитів (2016)
Кірковська І. С. - Ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як компоненти категорії проспективності та засоби їх вираження в сучасних романських мовах (2016)
Станіслав О. В. - Модернізм і виникнення синтаксичної сепаратизації: причинно-наслідковий зв’язок (на матеріалі французької мови) (2016)
Suvorova S. A. - Some recommendations for the optimization of building of titles (2016)
Грабовенко И. С. - Прагматический потенциал имплицитности в современном медиадискурсе Украины и России, Скирда А. Е. (2016)
Коновалова О. С. - Нульсуфіксальні віддієслівні іменники зі значенням дії/процесу та стану в художніх текстах І. Франка (2016)
Коца Р. О. - Складні прикметники з числівниковою основою в давньоукраїнській мові (2016)
Маркова О. І. - Антропометафора як засіб вербалізації концепту "патріотизм" у мові газети "Дзеркало тижня" (2016)
Немировська О. Ф. - Хронотоп як складова частина онімного простору художнього тексту (2016)
Тараненко К. В. - Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови (2016)
Шепель Ю. А. - Открытая и закрытая структура как параметр словообразовательного ряда (2016)
Юган Н. Л. - Концептуальное представление понятий в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2016)
Михайлова Є. В. - Прикметники визначеної лексичної семантики в сучасній турецькій мові (2016)
Kshanovsky О. Ch. - Serialization as cognitive universal (Slavonic and Iranian data) (2016)
Петлюченко Н. В. - Контрастивная специфика президенсткого харизматического дискурса Германии и Украины (2016)
Баклан І. М. - Відтворення деонтичної модальності в перекладі німецькомовних нормативно-правових договорів (на матеріалі міжнародних німецько-українських угод) (2016)
Бардіна Н. В. - Вербальна трансмутація (міжкодовий переклад) витвору живопису (2016)
Наші автори (2016)
Лагутін В. - Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України (2017)
Tkachenko T. - Franchising in international hotel business, Sidletska I., Gladkey A. (2017)
Онищенко В. - Стимулювання національного експорту, Гужва І. (2017)
Duginets G. - The innovative aspect of Ukraine’s integration into international production networks (2017)
Бохан А. - Активізація екологічної дипломатії у форматі конвергенції держав (2017)
Нагорнюк О. - Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі (2017)
Балакіна Ю. - Оверсайт платіжних систем у контексті підтримки фінансової стабільності (2017)
Гербст О. - Економічна природа процентної ставки: генезис наукової думки (2017)
Pritulska N. - The system of higher education quality assurance: international experience, Antiushko D., Waller D. (2017)
Євдокіменко С. А. - Взаємодія військових прокуратур з іншими органами державної влади України (2016)
Єдаменко І. В. - Історичний розвиток суддівського самоврядування в Україні (2016)
Збінський Є. Ф. - Інститут податкової таємниці в Російській Федерації: компаративний аналіз (2016)
Коваленко Л. А. - Функції державних агентств України: правовий зміст поняття та підходи до класифікації (2016)
Коропатнік І. М. - Роль військової освіти у підвищенні ефективності взаємодії між громадянським суспільством та збройними силами (2016)
Кравцова К. М. - Міністерство екології та природних ресурсів україни як суб’єкт щодо реалізації державної політики у сфері діяльності, пов’язаної з адміністративно-правовим регулюванням обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Кузнецова М. Ю. - Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України у сфері публічної інформації (2016)
Легеза Є. О. - Деякі аспекти оскарження результатів надання публічних послуг в судовому порядку (2016)
Литвин О. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп, Мороз Д. О. (2016)
Мельник М. В. - Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу (2016)
Мельник О. М. - Митний режим транзиту в Україні (2016)
Мілієнко О. А. - Принципи адміністративного судочинства (2016)
Мозоль Т. О. - Форми роботи Громадської ради при МВС України (2016)
Негодченко В. О. - Інформація як об’єкт державної інформаційної політики в Україні (2016)
Плетньова А. Є. - Особливості адміністративної відповідальності пішоходів в Україні та Європі (2016)
Рамазанова У. В. - Головні напрями взаємодії громадських організацій з Національною поліцією України (2016)
Савіщенко В. М. - Адміністративно-правове забезпечення освіти дорослих (2016)
Сарана С. В. - Щодо питання процедур погашення податкового боргу (2016)
Семененко М. О. - Акти індивідуальної дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування як предмет оскарження в адміністративних судах (2016)
Сердюк А. М. - Поняття й елементи адміністративно-правового статусу патрульної поліції України (2016)
Сирота А. І. - Правове регулювання внутрішнього аудиту банків (2016)
Сімонова І. П. - Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах у сфері оподаткування (2016)
Стефанчук М. О. - Зародження й розвиток учення про зловживання правом у публічних правовідносинах (2016)
Тичковська О. В. - Медичне страхування як гарантія конституційного права на життя (2016)
Туркова О. К. - Щодо визначення сутності процедур надання адміністративних послуг у законодавстві України (2016)
Філютович-Герасименко В. С. - Державна політика України у сфері протидії незаконному гральному бізнесу в період незалежності: історико-правовий аналіз (2016)
Фільштейн І. В. - Відокремлення завдань, функцій і структури органів внутрішніх справ та Національної поліції – один із напрямів реформування правоохоронної системи України (на досвіді міністерства внутрішніх справ та поліції Грузії) (2016)
Фільштейн М. В. - Визначення місця Національної поліції України в системі органів внутрішніх справ (на досвіді країн Прибалтики та Грузії) (2016)
Шестак Л. В. - Особливості адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, Козинець І. Г. (2016)
Шруб І. В. - Будівельна поліція в Україні: перспективи створення, напрями діяльності та обсяг повноважень (2016)
Яковлєв Р. М. - Адміністративно-правові аспекти забезпечення якості кадрового складу органів досудового розслідування (2016)
Ямненко Т. М. - Поняття прав, правомірної та неправомірної поведінки суб’єктів фінансових правовідносин (2016)
Ярошенко В. І. - Питання оптимізації форми інстанційного судового контролю: касаційного перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України (2016)
Василенко К. І. - Теоретико-прикладні засади єдності та диференціації соціальної та виховної роботи із засудженими у виправних колоніях України (2016)
Данченко К. М. - Принцип соціально-правової справедливості в рамках кримінально-правової політики у сфері покарань (2016)
Дімітров М. М. - Особливості кваліфікації незаконного використання знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2016)
Карпенко М. І. - Кримінальна агресія особи – військовослужбовця при вчиненні військових злочинів (2016)
Коломієць Н. В. - Заохочення у кримінально-виконавчому праві країн пострадянського простору (2016)
Гайко Г. В. - Прояви кульшово-поперекового синдрому після ендопротезування кульшового суглоб , Галузинський О. А., Заєць В. Б., Козак Р. А., Нізалов Т. В. (2016)
Герасименко С. І. - Обґрунтування положення ацетабулярного компонента при ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих із тяжким типом дисплазії, Костогриз О. А., Герасименко А. С., Костогриз Ю. О. (2016)
Герасименко С. І. - Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування колінного суглоба, Полулях М. В., Бабко А. М., Рой І. В., Герасименко А. С., Заморський Т. В., Автомєєнко Є. М. (2016)
Нізалов Т. В. - Фізико-математичне моделювання розподілу сил навантаження та їх моментів на стегновому компоненті ендопротеза кульшового суглоба, Торчинський В. П., Шмельова Л. В., Супрун А. Д. (2016)
Рой И. В. - Эффективность применения внутрисуставных инъекций гормональных препаратов при лечении болевого синдрома на фоне дисфункции крестцово-подвздошного сустава, Фищенко Я. В., Белая И. И., Кудрин А. П. (2016)
Галузинський О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану системи "хребет – таз – кульшові суглоби” при зворотній формі кульшово-поперекового синдрому, Астапенков В. А. (2016)
Герасименко С. І. - Анатомо-функціональні особливості кульшового суглоба у дорослих при тяжких типах дисплазії, Полулях М. В., Гук Ю. М., Полулях Д. М., Зотя А. В. (2016)
Герцен І. Г. - Проксимальна резекція стегнової кістки у хворих на дитячий церебральний параліч (2016)
Ярмолюк Ю. О. - Обґрунтування підходів до лікування постраждалих із іпсілатеральними переломами нижніх кінцівок шарнірно-дистракційним апаратом зовнішньої фіксації (2016)
Калашніков А. В. - Аналіз результатів лікування переломів та ушкоджень ділянки надп’ятково-гомілкового суглоба, Літун Ю. М. (2016)
Коструб О. О. - Порівняльний аналіз оперативного лікування хворих із інгвінальною формою синдрому пахового болю у спортсмена, Блонський Р. І., Лучко Р. В., Смірнов Д. О. (2016)
Фіщенко В. О. - Ефективність збагаченої тромбоцитами плазми при обмежених пошкодженнях хряща: огляд базових і клінічних досліджень, Фіщенко О. В., Рибінський М. В., Яремин С. Ю., Гуцол В. В., Андрушенко М. М. (2016)
Гайко Г. В. - Хірургічне лікування хворих на гонартроз (огляд літератури, І частина), Заєць В. Б., Калашніков О. В., Осадчук Т. І., Галузинський О. А. (2016)
Ювілей Гайко Георгій Васильович (2016)
Інформація Про XVII з’ їзд ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” 5–7 жовтня 2016 р., м. Київ (2016)
Некролог Скляренко Євген Тимофійович (2016)
Авраменко А. А. - Влияние операции на глоточных миндалинах (тонзиллэктомии) на сроки активации хронического неатрофического гастрита (2017)
Бабінцева А. Г. - Диференційно-діагностичні критерії ступеня тяжкості порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду (2017)
Бербець А. М. - Світло і вагітність: результати експерименту, Барбе А. М., Юзько О. М. (2017)
Бродовська Н. Б. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на червоний плоский лишай при застосуванні різних методів лікування (2017)
Гарвасюк О. В. - Гістохімічні особливості обмеженого протеолізу та окиснювальної модифікації білків у трофобласті плаценти при поєднанні передчасного дозрівання хоріального дерева та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І.С. (2017)
Гринів О. І. - Взаємозв’язок варіабельності серцевого ритму з добовим профілем артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Глушко Л. В. (2017)
Грицюк М. І. - Стан кислотнорегулювальної функції нирок при стрептозотоцин-індукованому діабеті у щурів (2017)
Гуньков С. В. - Стан гіпофізарної системи у жінок з полікістозом яєчників в умовах підвищеного рівня експонування марганцем і нікелем, Бабич С. В. (2017)
Євстратов П. І. - Особливості кількісних характеристик колінного рефлексу у гімнасток 9-10 років у підготовчому і змагальному періодах спортивної підготовки, Євстратов Є. П. (2017)
Марченко І. В. - Асоціація поліморфізму K121Q гена ЕNРР1 із цукровим діабетом 2-го типу в осіб різної статі, Зарва А. О., Гарбузова Є. А. (2017)
Нагірняк В. М. - Розрахунок коефіцієнтів відбиття та переносу плоскої ультразвукової хвилі крізь шар біологічної тканини з врахуванням затухання (2017)
Нікітіна І. М. - Оптимізація тактики ведення багатоплідної вагітності та пологів, Калашник Н. В., Бабар Т. В., Болотна М. А. (2017)
Пиндус Т. А. - Биохимические исследования ротовой жидкости пациентов с заболеваниями пародонта на фоне метаболического синдрома, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2017)
Савченко А. А. - Особливості ураження магістральних судин шиї при пухлинах каротидного вузла, Кобза І. І. (2017)
Сторожук М. В. - Стан вільнорадикального окиснення ліпідів і білків та ендогенної інтоксикації у хворих на розацеа (2017)
Хухліна О. С. - Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих на хронічний панкреатит, коморбідний із остеоартрозом та ожирінням, щодо корекції розладів протеїназо-інгібіторної системи та обміну компонентів сполучної тканини, Смандич В. С., Антонів А. А., Мандрик О. Є., Лар-Смандич О. В., Дудка Т. В., Дудка І. В. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Функціональна активність тромбоцитарної ланки гемостазу при експериментальному моделюванні гінгівіту і альвеоліту, Березнякова А. І. (2017)
Шадід Фаді Хаза Файяз - Показники хронічного запального процесу, ендотеліальної дисфункції та церебрального кровообігу у хворих на неврологічні прояви остеохондрозу поперекового відділу хребта (2017)
Шовкова Н. І. - Перспективи застосування магнітолазерної терапії при лікуванні експериментальної нейропатії, Жураківська О. Я., Попович Ю. І., Міськів В. А., Дутчак У. М., Клипич Я. І., Атаманчук О. В. (2017)
Ярема Я. І. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок при оклюзійно-стенотичному ураженні артерій стопи (2017)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата хелик-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом после применения ингибитора протонной помпы (2017)
Biduchak А. S. - Development of conflictology as a science (2017)
Boreyko L. D. - The role of a teacher in the upbringing of professional and personal qualities of students, Semenenko S. B., Tymofiychuk I. R., Slobodian X. V. (2017)
Інтернет новини. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LVII.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.Д. Сорохана (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Лисодєд О. В. - Окремі нотатки щодо законопроекту № 2490а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених" (2016)
Лісіцина Ю. О. - Кримінологічна характеристика злочинної діяльності у сфері трансплантації органів або тканин людини, донорства крові (2016)
Максимів І. І. - Феномен бродяжництва і жебрацтва дітей з точки зору права і психології (2016)
Мартинишин Г. Я. - Механізм заподіяння шкоди статевій недоторканості суспільно небезпечними посяганнями на цей об’єкт (2016)
Науменко О. В. - Методологічні засади дослідження погрози вбивством (2016)
Оберемко Ю. О. - Соціально-психологічні чинники умисних вбивств, що вчиняються з корисливих мотивів (2016)
Остапенко Я. С. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання службовому підробленню (2016)
Павлишин К. О. - Типологія неповнолітніх злочинців, які вчинили крадіжку (2016)
Плужнік О. І. - Окремі аспекти кримінальної відповідальності за фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, Корнієнко М. В. (2016)
Сомарчук М. В. - Проблемні аспекти поняття умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (2016)
Cуховерська З. З. - Неправильне застосування норм Особливої частини кримінального закону як підстава зміни або скасування рішень cуду (2016)
Устрицька Н. І. - Форми реалізації кримінальної відповідальності: деякі міркування (2016)
Шкута О. О. - Компаративістський аналіз функціонування пенітенціарних систем зарубіжних країн (2016)
Шмарін І. О. - Об’єктивна сторона неповаги до суду як кримінального правопорушення проти правосуддя в Україні (2016)
Арсені О. І. - Функції прокурора у кримінальному процесі (2016)
Басанько Н. В. - Проблемні питання вдосконалення концепції домашнього арешту в чинному законодавстві України (2016)
Вернидубов І. В. - Участь групи прокурорів у кримінальному та цивільному судочинствах: теорія і практика, Белікова С. О. (2016)
Коваленко І. П. - Правова природа заявника та його роль у кримінальному провадженні (2016)
Малюга В. М. - Особливості окремих форм взаємодії слідчого у кримінальному провадженні, обумовлені її суб’єктним складом та іншими чинниками розслідування злочинів (2016)
Мальована Т. І. - Особливості проведення пред’явлення для впізнання за участю дитини у кримінальному провадженні (2016)
Мороз І. В. - Можливості судових експертиз, що призначаються під час розслідування злочинів у сфері земельних правовідносин (2016)
Пахлеванзаде А. - Особливості застосування принципу розумності строку в законодавстві західноєвропейських країн (2016)
Побережник А. О. - Актуальні проблеми визначення поняття правомірного обмеження права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні (2016)
Кучинська О. П. - Визначення розумних строків у кримінальному провадженні в контексті рішень Європейського суду з прав людини, Рибак О. О. (2016)
Рогатинська Н. З. - Повноваження прокурора в кримінальному провадженні (2016)
Столітній А. В. - Кримінальна процесуальна взаємодія сторін досудового розслідування (2016)
Татарин Н. М. - Витребування й отримання інформації під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2016)
Токаренко К. В. - Поняття й сутність закриття кримінального провадження (2016)
Трохлюк О. П. - Законний порядок доведення винуватості як вимога до засади забезпечення доведеності вини (2016)
Хаваліц О. В. - Використання криміналістично-значущих ознак під час виявлення та розслідування злочинів терористичного характеру (2016)
Черняк Н. П. - Проблеми забезпечення права особи на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні, Лєшан Д. М. (2016)
Вандін Є. В. - Діяльність антикорупційної прокуратури: теоретико-правовий аспект (2016)
Сердюк Л. Р. - Електронне судочинство через призму верховенства права: окремі питання теорії й практики (2016)
Асірян С. Р. - Рада ООН із прав людини у системі допоміжних органів генеральної асамблеї ООН (2016)
Мартьянова С. М. - Поняття та зміст міжнародного права: історико-правовий огляд, Мартьянова Т. С. (2016)
Гальонкіна І. С. - Юридична освіта в європейському соціокультурному контексті (Частина 3. Сучасність) (2016)
Олійник У. М. - Окремі філософсько-правові аспекти розвитку а розуміння права на свободу совісті (2016)
Репешко П. І. - Правовий нігілізм як передумова виникнення тероризму (2016)
Чипко М. В. - Правила Всемирной торговой организации по предоставлению субсидий и поддержке возобновляемых источников энергии (2016)
Бабиченко В. Я. - Технологія улаштування монолітних бетонних екранів для захисту підземного простору будівель та споруд, Данелюк В. І. (2015)
Будасов І. О. - Багатоканальна доставка даних, як основний напрямок оптимізації доставки інформаційних масивів даних в комп'ютерних мережах (2015)
Галушко В. А. - Оптимизация технологии устройства гидроизоляции способом торкретирования, Менейлюк А. И. (2015)
Кириченко О. В. - Геотекстильні неткані матеріали, їх стійкість до дії біодеструкторів у натурних умовах (2015)
Сталь Т. В. - Методика оценки потенциала интеллектуальных ресурсов инновационного объекта, Алпатов А. П. (2015)
Иванченко А. В. - Краснолаковые сосуды римского времени из раскопок городища у с. Орловка ("Каменная Гора") (2015)
Федунишин Л. Л. - Внесок Івана Кревецького у вивчення історії України (2015)
Барилович О. М. - Стан та проблеми розвитку сільського господарства України (2015)
Біла Г. І. - Сучасний стан технологічного оновлення машинобудівних підприємств (2015)
Гунчак Н. В. - Моніторинг розвитку наукової сфери Західного регіону України в сучасних умовах (2015)
Дропа Я. Б. - Підприємства з іноземними інвестиціями як форма залучення іноземного капіталу в Україну, Петрів Н. Д. (2015)
Кочетков Д. І. - Сутність інвестиційних ризиків банку та способи їх мінімізації, Половенко Л. П. (2015)
Лещенко М. М. - Сучасні детермінанти формування конкурентоспроможності країн ЄС (2015)
Марина О.-М. В. - Проблеми регулювання податкової системи в сфері сільського туризму (2015)
Мельник Т. Ю. - Формування інформаційних ресурсів управлінського обліку для контролювання фінансових результатів підприємства (2015)
Сокур М. І. - Дослідження і аналіз іноземного досвіду оцінки праці, Гриценко Д. С. (2015)
Тимченко Н. М. - Історичні аспекти розвитку підприємництва як соціально-економічного явища в туризмі (2015)
Голіяд Н. І. - Профілювання концептів англійської загадки (2015)
Кравцова М. О. - Українська Ліріана Панаса Мирного, М. Рильського, Василя Барки та О. Грязнова: до історії створення перекладів (2015)
Puha O. O. - Rendering adjectives of lexico-semantic group human appearance in the Ukrainian translation of "The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde, Hrytsko K. R., Bilyk O. O. (2015)
Cherchata L. M. - Allusion as a text-making element in the novel "Fahrenheit 4510” by Ray Bradbury (2015)
Лебедєва О. В. - Психологічна теорія походження держави (2015)
Анічкіна О. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до проведення шкільного хімічного експерименту (2015)
Грегоращук Ю. В. - Програми і курси підготовки учнів та молоді США до вибору майбутньої професії (2015)
Діденко Н. М. - Навчально-методичне забезпечення позакласної роботи з української мови у профільних філологічних класах (2015)
Короткіх М. А. - Складові структури педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2015)
Нечипор Н. М. - Модель формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2015)
Онишків З. М. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості (2015)
Перхайло Н. А. - Любов як маніпуляція: соціально-педагогічний аспект (2015)
Александровська Л. М. - Синдром пігментної дисперсії (2015)
Мочалов Ю. О. - Сучасні погляди на механізми ураження тканин пародонта при цукровому діабеті, Пушкарьов А. О. (2015)
Романенкова Ю. В. - Европейская география полифуркации маньеризма (2015)
Урсу Н. О. - Домініканський храм св. Михайла Архангела у Тиврові на Поділлі (2015)
Исхакова Н. Г. - Доверие как фактор политической мобилизации общества в условиях становления демократии (2015)
Мироненко В. П. - Передумови створення і роль передвиборчих коаліцій (2015)
Яковлев Д. В. - Світанок демократії: два вибори і три конверти останнього генсека (2015)
Зелінська А. А. - Форсайтинг у видавничому ландшафті України (2015)
Рогова Т. А. - Персонаж та рейтинг: особливості взаємовпливу (2015)
Варга Н. І. - Функціонування соціальних мереж в умовах регіонального середовища (2015)
Антоненко Л. П. - Видалення іонів Cu (II) І Zn (II) в динамічних умовах композиційним сорбентом, що містить нанопорошок алмазу, Хохотва О. П., Ільницька Г. Д., Задніпрянець Ю. М., Демишок Т. І., Тимошенко В. В. (2015)
Бабиченко В. Я. - Защита подземных частей зданий и сооружений от воздействия подземных вод, Кирилюк С. В., Дудник А. В., Черепащук Л. А., Поддубный О. А. (2015)
Галинский А. М. - Определение эмпирических зависимостей для уточнения математической модели процесса устройства горизонтального экрана под сооружением (2015)
Калашнікова В. В. - Комфортне житло. Класифікація житла в залежності від рівня комфортності. Особливості проектування елітного житла (2015)
Менейлюк А. И. - Новые области применения технологии горизонтально-направленного бурения, Петровский А. Ф., Борисов А. А. (2015)
Войчун Ю. І. - Організація релігійного життя чеських поселенців на Волині в другій половині ХІХ ст. (2015)
Колесник О. В. - Друкарські установи в культурному житті Херсонської губернії у другій половині XIX ст. (2015)
Александрова Г. М. - Необхідність та зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні (2015)
Олейникова О. О. - Особливості реалізації реінжиніингу бізнес-процесів у страхових організаціях, Бевзенко К. С. (2015)
Бойченко Е. Б. - Теоретичне обґрунтування ризиків відтворення соціального життя регіонального соціуму (2015)
Добрянська М. В. - Методичне забезпечення конкурентоспроможності підприємств Західного регіону на засадах оптимізації їх технологічного оновлення (2015)
Зaяць O. I. - Iнcтитуцiйнa дивepcифiкaцiязoвнiшньoтopгoвeльних зв'язкiв Укpaїни (2015)
Lebid V. S. - Lending of AIC: alternative forms, Prutska E. O. (2015)
Макарчук О.Г. - Впровадження передових технологій управління як запорука ефективного ведення бізнесу (2015)
Марченко К. С. - Аналіз середовища формування господарських рішень підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів (2015)
Навроцька Т. А. - Дослідження стану функціонального забезпечення управління інноваційною діяльністю на підприємствах авіабудування (2015)
Стеблюк Н. Ф. - Вплив податкового навантаження на діяльність підприємств, Філін А. О. (2015)
Арцишевський Р. А. - Антропологічний статус людського ембріона в аспекті проблеми аборту, Баглик А. І. (2015)
Данилова Т. В. - "Переход от одного глубочайшего к другому – дверь ко всему чудесному", или несколько слов об источнике трансформаций вселенной в контексте даосской философской традиции (2015)
Коляда Т. А. - Форми державно-приватного партнерства: стан наукової дискусії (2015)
Мельниченко Р. С. - Проблеми застосування судом непоіменованих способів захисту цивільних прав та інтересів (2015)
Щербина Б. С. - Відмова від прийняття спадщини як спосіб здійснення права на спадкування (2015)
Акімова О. М. - Позааудиторна самостійна робота майбутніх учителів початкової школи як компонент підготовки до роботи в інклюзивному середовищі (2015)
Гаврилюк О. О. - Педагогічна майстерність майбутнього викладача ВНЗ, Паламарчук Л. Б. (2015)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Карабін О. Й. - Складові професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2015)
Лоїк Г. Б. - Підготовка майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності в умовах інноваційних технологій (2015)
Ніколаєва С. Ю. - Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми (2015)
Павлюк Р. О. - Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю (2015)
Романишина О. Я. - Компоненти, критерії та показники сформованості професійної ідентичності в майбутніх учителів нематематичних спеціальностей (2015)
Васкес Абанто А. Э. - Здоровье и болезнь как основные жизненные категории, Арельяно Васкес С. Б., Васкес Абанто Х. Э. (2015)
Захарчук А. И. - Токсокарозная инвазия у младенцев: клинико-эпидемиологические, биохимические, серологические и иммунологические особенности (2015)
Боличева О. В. - Структурна модель персоніфікації професійних знань (2015)
Радзімовська О. В. - Опитувальник професійної ідентичності учнів професійно-технічних навчальних закладів (презентація авторської методики) (2015)
Цілинко І. О. - Теоретичний аналіз емоційної саморегуляції особистості (2015)
Кузів М. В. - Чеські музиканти в музичній культурі Поділля на початку ХХ століття (2015)
Лис А. Б. - Аналіз світового досвіду надання послуг населенню державними і самоврядними органами влади (2015)
Титул, зміст (2016)
Бабенко В. В. - Диференційно-діагностичні ознаки розмежування дітей з аутизмом та дітей з затримкою психічного розвитку, Качмарик Х. В. (2016)
Богачук Ю.В. - Проблема використання художньої літератури в спеціальних дошкільних закладах (2016)
Дем'яненко Б. Т. - Сучасні підходи до психотерапії раннього дитячого аутизму, Суміна К. А. (2016)
Єлецька О. В. - Модель диференціальної діагностики порушень орфографічної компетенції у школярів з різними варіантами дизонтогенезу, Щукін А. В., Щукіна Д. А. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект (2016)
Корсун В. А. - Логоритміка як засіб корекційного впливу на особистість дитини із загальним недорозвиненням мовлення, Денисяка О. М., Базима Н. В. (2016)
Липка Н. В. - Використання діагностики ААРЕР для визначення потреб осіб з РСА підліткового та юнацького віку (2016)
Мартиненко І. В. - Комунікативний тренінг, як форма психокорекційного впливу в системі розвитку спілкування дошкільників із системними порушеннями мовлення (2016)
Пімєнова К. О. - Експериментальна методика дослідження стану та особливостей оволодіння знаннями про синтаксис учнями початкових класів з ТПМ (2016)
Сильченко В. В. - Граматико-стилістичні уміння дітей з ТПМ, Божко Д. І. (2016)
Супрун Д. М. - Позааудиторна робота вишої школи як складова підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (2016)
Тенцер Л. В. - Порівняльний аналіз експериментального вивчення молодших школярів із порушеннями письма та з нормальним мовленнєвим розвитком (2016)
Супрун М. О. - Нарис життя і наукової діяльності Олени Йосипівни Теплицької (1916- 1998), Ханзерук Л. О. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Table of contents (2017)
Dudorova L. - Professional tourist training of future managers: conceptual approaches (2017)
Kolumbet A. - Physical culture and sports services content: criteria and components, Maximovich N. (2017)
Arefiev S. - Motivation model of stimulation of activity of enterprise employees (2017)
Goncharenko I. - Development of competitive personnel for small and medium enterprises (2017)
Krakhmalova N. - Exhibition activity as an instrument of tourism business marketing promotion to the national and foreign markets (2017)
Shevchenko O. - Energomodernization of budget educational institutions on the basis of implementation of the mechanism of energy constructions (2017)
Kulak N. - Analysis of efficiency of implementation of innovation approaches in university professional activity, Zasuha Yu., Onofriychuk Ya. (2017)
Shcherbak V. - Formation and implementation of the cluster approach in the management of competitiveness of enterprises of textile industry (2017)
Shcherbak O. - Justification of organizational changes including specifics of hierarchical relations in developing organization (2017)
Rębilas R. - Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw (2017)
About the Authors (2017)
Золотарьова А. О. - Організаційно-правові засади охорони природи в постанові ЦК КПУ та РМ УРСР від 8 травня 1973 р. "Про посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів республіки" (2016)
Калєніченко Л. І. - Легальна (офіційна) юридична дефініція форм юридичної відповідальності у законодавстві України (2016)
Лісна І. С. - Магдебурзьке право на українських землях (2016)
Нестеренко О. М. - Аналіз підходів до розуміння поняття правового виховання в сучасній юридичній науці (2016)
Пильгун Н. В. - Проблеми реалізації прав людини та громадянина в сучасній Україні, Хомченко О. В. (2016)
Стефанюк Ю. В. - Структура правового статусу особи: теоретичний аспект (2016)
Харченко Н. П. - Правовий режим: окремі загальнотеоретичні аспекти (2016)
Чеховська М. М. - Сучасна безпекова політика України (2016)
Васильчук Л. Б. - Міжнародна інституційна система реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні (2016)
Журавльова Г. С. - Змістовні аспекти принципу рівності у конституційному праві (2016)
Козинець І. Г. - Правові аспекти соціально-економічної інтеграції біженців в Україні, Козинець О. Г. (2016)
Рустамзаде А. Х. - Теоретико правовые проблемы конституционно-правовых отношений (2016)
Таран Д. П. - Надзвичайний стан як форма захисту конституції: порівняльний аспект (2016)
Черничко В. В. - Конституційно-правове регулювання обмежень права на об’єднання у політичні партії в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Касап В. М. - Правова природа окремих способів переведення боргу (2016)
Клейменова С. Н. - К вопросу о признаках услуг (2016)
Коробцова Н. В. - Цивільно-правова відповідальність за медичні помилки (2016)
Маковій В. П. - Правовий час у цивільному праві й цивільному процесі України (2016)
Микитин В. І. - Окремі аспекти наслідків порушення прав інтелектуальної власності (2016)
Митник А. К. - Особисті немайнові й майнові права співробітника наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Нікітюк О. М. - Проблеми правового регулювання сепарацій у сімейному праві України (2016)
Ольшанецька О. Б. - Роль нотаріуса в процесі захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб (2016)
Світлична Г. О. - Адвокат у цивільному судочинстві: процесуальне становище, підстави та форми надання правової допомоги (2016)
Сібільов Д. М. - Правосуб’єктність субборжників у виконавчому провадженні (2016)
Сибіга С. Е. - Прощення боргу за солідарними договірними зобов’язаннями (2016)
Цірат К. Г. - Сучасний стан і тенденції міжнародно-правового регулювання правил щодо принципу автономії волі сторін у міжнародних комерційних відносинах (2016)
Гахраманов І. К. - Процедурні аспекти продажу цілісного майнового комплексу господарського товариства (2016)
Захарченко А. М. - Щодо правового режиму об’єктів державної власності у складі майна державних акціонерних товариств та їх дочірніх підприємств (2016)
Киреєва Н. С. - Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг: господарсько-правове порівняння в Україні та ЄС (2016)
Солодченко С. В. - Нормативно-правове опосередкування субінституту самоконтролю у сфері господарювання (2016)
Гнатенко К. В. - Соціальні гарантії як елемент системи соціального захисту самозайнятих осіб (2016)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти забезпечення безоплатного дитячого харчування в навчальних закладах (2016)
Клемпарський М. М. - Міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин, Назимко О. В. (2016)
Могілевський Л. В. - Нормативно-правові соціально-партнерські акти як структурний елемент системи джерел трудового права (2016)
Морозов С. В. - Гнучкість ринку праці та його перспективні форми в умовах реформування законодавства про працю (2016)
Ніколенко Л. І. - Конституційно-правові гарантії трудових прав іноземців та осіб без громадянства в Україні (2016)
Подорожній Є. Ю. - Теоретичні підходи до тлумачення поняття "роботодавець" (2016)
Попов О. Г. - Щодо принципів соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці (2016)
Стахів Б. О. - Нормативне забезпечення у сфері працевлаштування молоді в Україні (2016)
Шлапко Т. В. - Пенсія по інвалідності: умови призначення за солідарною системою та їх удосконалення (2016)
Лурье З. Я. - Трехмерное численное моделирование рабочего процесса оптимального шестеренного насоса, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2015)
Анісімов В. В. - Аналіз основних математичних моделей кавітації, Єрмаков П. П. (2015)
Андренко П. М. - Побудова стохастичної моделі електрогідравлічного мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2015)
Фабричнікова І. А. - Методика розробки комплексного способу зміцнення тонких різальних інструментів на прикладі бурякорізальних ножів, Коломієць В. В. (2015)
Панченко А. И. - Исследование динамики гидравлической системы насос-клапан-гидровращатель, Волошина А. А. (2015)
Антощенков Р. В. - Аналіз експериментальних досліджень динаміки буксування рушіїв гусеничних та колісних тракторів, Антощенков В. М., Кашин Д. В. (2015)
Шацький В. В. - Розробка математичної моделі одношарового переміщення зернового матеріалу по похилій круговій віброповерхні, Дем’яненко Д. В. (2015)
Панченко А. І. - Методичні аспекти визначення економічної ефективності додаткових капіталовкладень при впровадженні у виробництво інноваційних технологій подрібнення кормів, Кравець О. В., Ялпачик О. В. (2015)
Соловьев В. М. - Повышение параметров подвижности транспортных средств военного назначения, Початовский С. В., Стримовский С. В. (2015)
Лук'яненко В. М. - Математичний опис безвідривного руху ізольованого насіння по похилій вібруючій неперфорованій поверхні (2015)
Скляр О. Г. - Механізовані технології утримання перепелів (2015)
Рудницька Г. В. - Особливості вимірювання температури повітря у плодових насадженнях (2015)
Шуляк М. Л. - Вплив рельєфу несучої поверхні на коливання швидкості руху мта (2015)
Панченко А. И. - Экспериментальные исследования области изменения выходных характеристик гидравлических вращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2015)
Морозов В. І. - До обґрунтування економічної ефективності кормозбиральних машин (2015)
Болтянський Б. В. - Обґрунтування конструктивно-функціональної схеми біореактора – установки для переробки органічних відходів (гною) (2015)
Кюрчев С. В. - Особенности хранения зерновых запасов, Верхоланцева В. А. (2015)
Мілько Д. О. - Рекомендації щодо створення повнораціонних кормів для молодняку великої рогатої худоби, Бакарджиєв Р. О. (2015)
Кувачов В. П. - Оцінка стійкості руху ширококолійних енерготехнологічних засобів механізації сільськогосподарського виробництва (2015)
Стефановський О. Б. - Спосіб врахування високотемпературних властивостей сталі при конструюванні теплонапружених деталей двигунів (2015)
Буніна Л. М. - Кінцеве розкислення сталей для поковок, Мельник К. Л. (2015)
Мілько Д. О. - Тернарне представлення поверхні відклику трифакторного експерименту, Бакарджиєв Р. О., Комарова І. Б. (2015)
Кюрчев С. В. - Підвищення зносостійкості деталей машин технологічними методами обробки, Юдовинський В. Б., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2015)
Сушко О. В. - Якість обробленої поверхні при лезвійній обробці матеріалів інструментами на основі нітриду бору (2015)
Гуйва С. Д. - Методы улучшения показателей двигателей внутреннего сгорания (2015)
Кюрчев С. В. - Аналіз повітряно-решітно-трієрних машин, Колодій О. С., Мельник К. Л. (2015)
Мілаєва І. І. - Моделі мінітракторів ХТЗ (2015)
Гуйва С. Д. - Эволюция развития автомобиля (2015)
Милаева И. И. - Особенности оппозитного двигателя (2015)
Кюрчев С. В. - Методика обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів діелектрично-аеродинамічного сепаратора насіння, Шокарев О. О. (2015)
Данченко М. М. - Механіко-технологічні особливості взаємодії обчесаних стебел з робочими органами різального пристрою, Шокарев О. М., Шегеда К. О. (2015)
Болтянський О. В. - дослідження довговічності та безвідмовності підсистем молоткових дробарок в процесі їх експлуатації, Болтянська Н. І. (2015)
Мовчан С. І. - Удосконалення метода виробництва біопалива на основі рослинних олій, Болтянський О. В., Болтянська Н. І. (2015)
Бешун О. А. - Деактивація циліндрів у двигунах: історія розвитку, проблеми та перспективи застосування (2015)
Сєра К. М. - Модель поширення повітряно-рідинного потоку в кроні виноградного куща при обприскуванні, Степанов А. В. (2015)
Кушлик Р. Р. - Установки та пристрої для виробництва ріпако-метилового ефіру та сумішевого біопалива, Назаренко І. П. (2015)
Назаренко І. П. - Очищення трансформаторної оливи в електричному полі (2015)
Паніна В. В. - Ресурсозберігаючий спосіб відновлення блок-картера, Полудненко О. В. (2015)
Серый И. С. - Мифы о капитальном ремонте машин (2015)
Журавель Д. П. - Влияние абразивности биотоплива на износ плунжерных пар тнвд, Юдовинский В. Б., Коломоец В. А. (2015)
Антонюк У. В. - Правова охорона довкілля в Польщі (2016)
Біловус Р. В. - Особливості правового регулювання державного контролю і нагляду за загальним користуванням надрами в Україні (2016)
Лебедєва Т. М. - Нормативно-правове забезпечення екологізації інноваційної діяльності (2016)
Радченко А. М. - Розвиток законодавства у сфері насінництва (1817 – 1950-ті рр.) (2016)
Бердникова Л. В. - "Податковий рай" для бізнесу чи проблема податківця? (2016)
Гнап Д. Д. - Процесуальні особливості повернення позовної заяви в адміністративному судочинстві (2016)
Джафарова М. В. - Структурні елементи адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2016)
Кобець М. П. - Гарантії забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Косова Е. В. - Історичні аспекти розвитку фінансового права (2016)
Крахмальова К. О. - Правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Лиськов М. О. - Проблеми законодавчого регулювання лотерейної сфери (2016)
Литвин І. І. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів отримання освітніх послуг (2016)
Літовченко В. С. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Логвиненко Б. О. - Міністерство охорони здоров’я як основний суб’єкт публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні (2016)
Мандичев Д. В. - Історичні умови формування системи господарських судів в Україні: адміністративно-правовий аспект (2016)
Мельник В. І. - Незаконне розповсюдження й обіг зброї як загроза громадському порядку в сільській місцевості (2016)
Мислива О. О. - Вплив європейських стандартів на формування обмежень, пов’язаних зі службою в Національній поліції (2016)
Наконечна Г. Я. - Фінансово-правова відповідальність суб’єктів фінансового права, Чечелюк О. Ю. (2016)
Наконечна Г. Я. - Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин, Лукаш Я. Л. (2016)
Перепелиця М. О. - Національна безпека держави у фінансовій сфері: поняття й загрози існуванню (2016)
Предместніков О. Г. - Правові засади діяльності Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації, організації нотаріату та примусового виконання рішень (2016)
П’ятков П. В. - Систематизація суб’єктів забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування (2016)
Савчук Є. Ю. - Впровадження європейського досвіду регулювання сфери телекомунікацій у законодавство України (2016)
Саламова Э. - Право на равный доступ к государственной службе: международные стандарты и национальное законодательство стран СНГ (2016)
Салманова О. Ю. - До проблеми особливостей права на оскарження Національною поліцією України рішень про відмову (скасування) у державній реєстрації правових актів поліції, Небрат О. О. (2016)
Стукаленко О. В. - Світовий досвід регулювання будівельної діяльності на прикладі США (2016)
Цвіра Д. М. - Окремі аспекти судової практики вирішення податкових спорів (2016)
Шевченко Н. Л. - Теоретичні аспекти забезпечення змісту та видів адміністративно-правових гарантій у забезпеченні прав і свобод людини (2016)
Бровко В. М. - Щодо визначення родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України (2016)
Варданян Л. Г. - Некоторые проблемы уголовной ответственности за траффикинг (2016)
Горбаченко П. А. - Шляхи вдосконалення предмета контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Лубенець І. Г. - Кримінологічна характеристика видів насильницьких виявів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Калаянов Д. П. - Кримінально-правові аспекти юридичної відповідальності за розголошення державної таємниці як злочину у сфері охорони державної таємниці, Михайлуца М. І. (2016)
Михалко І. С. - Щодо питання розуміння правових гарантій прав і законних інтересів засуджених в Україні (2016)
Орлов Ю. В. - Криміногенність політичного режиму: загальнотеоретична кримінологічна характеристика (2016)
Рудковська М. Р. - Доцільність використання поняття суспільної небезпеки як ознаки поняття злочину (2016)
Скок О. С. - Злочини невеликої тяжкості та адміністративні правопорушення: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Сотула О. С. - Умисне вбивство з корисливих мотивів: компаративістика та кваліфікація (2016)
Трофімцов В. А. - Форми та методи міжнародної взаємодії у протидії тероризму (2016)
Черненко О. О. - Ведення профілактичної роботи слідчими підрозділами ОВС: проблеми та шляхи вирішення (2016)
Шевченко О. Д. - Взаємодія пенітенціарної, освітньої та державно-правової систем з питань, що стосуються забезпечення права на здобуття освіти засудженими до позбавлення волі (2016)
Шкуро В. В. - Кримінологічна типологія суїцидентів (2016)
Шкута О. О. - Історико-правовий аналіз формування терміну "пенітенціарна система" у кримінально-виконавчому праві України (2016)
Андрушко О. В. - Аналіз стану питання про наукові дослідження юридичної відповідальності в кримінальному процесі (2016)
Антощак А. Р. - Криміналістична характеристика привласнення, розтрати або заволодіння майном благодійної організації шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (2016)
Безкоровайний Б. В. - Окремі аспекти процесуального та криміналістичного забезпечення проведення впізнання за уявними образами (2016)
Васильков Д. С. - Актуальні проблеми пояснення у кримінальному процесі України (2016)
Гресь Ю. О. - Визначення тактичного та технологічного аспектів пред’явлення для впізнання живих осіб (2016)
Джевага С. В. - Правовий інститут використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві згідно з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 року (2016)
Динту В. А. - Місце кіберпростору у системі обстановки злочину (2016)
Кобак М. В. - Відновлення довіри суспільства до суду як необхідна умова реформування судоустрою (2016)
Куп’янський М. Г. - Проблеми організації розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Куцій М. С. - Сучасні комунікаційні технології для посередницького зв’язку в конфіденційному співробітництві (2016)
Мельниченко С. П. - Криміналістична характеристика способів незаконного переміщення вогнепальної зброї (2016)
Музиченко О. В. - Поняття і класифікація заходів кримінально-процесуального примусу, пов’язаних із обмеженням права власності особи, під час досудового розслідування (2016)
Пархоменко Я. О. - Генезис розвитку заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Тимошенко Ю. П. - Правова регламентація і практика застосування тримання під вартою в кримінальному процесі України, Пилипишак О. О. (2016)
Смирнов М. І. - Повноваження прокурора при здійсненні нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2016)
Чорноморець Т. О. - Правове регулювання засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Шевченко Т. В. - Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування дорожньо-транспортних пригод (2016)
Шилін Д. В. - Використання цивільно-процесуальних преюдицій у кримінальному провадженні (2016)
Влад С. Ф. - Організація роботи прокурора під час здійснення захисту прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях (2016)
Ковальчук І. С. - Проблемні аспекти організації й діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2016)
Назарук О. І. - Основні напрями оптимізації діяльності прокурора у сфері забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2016)
Петрова А. О. - Правове регулювання забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України (2016)
Філіппов А. В. - Особливості порядку подання позову до перевізника за договором міжнародного повітряного перевезення (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Інтерпретації влади і права у німецькій класичній філософії (2016)
Акішина М. О. - Щодо методики дослідження образності англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття (2017)
Андріїшина К. І. - Конструювання індивідуальної авторизації в англомовних журнальних статтях (2017)
Андрусяк І. В. - Англійська новітня лексика сфери сімейного життя (2017)
Артеменко Ю. О. - Дискурсотвірний потенціал стратегії неввічливості в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Боднар О. М. - Методологічні засади лінгвістичного аналізу німецької фахової мови екології (2017)
Будій З. І. - Ітеративність як умова функціонування перформативних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови) (2017)
Ганжело С. М. - Субституція як засіб структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць німецької мови (2017)
Горбач О. В. - Атрибутивні неологізми-композити лексики маркетингу (на матеріалі сучасної німецької мови) (2017)
Гринюк О. С. - Семантична категорія дії та її репрезентація в семантичних структурах афіксів сучасної німецької мови (2017)
Гриняк О. О. - Актуалізація імплікатів на фонографічному рівні поетичного тексту (на матеріалі американської поезії ХХ–ХХІ століть) (2017)
Давидюк Ю. Б. - Вербалізація архетипних концептів FIRE / ВОГОНЬ І WATER / ВОДА в ідіостилі Рея Бредбері (2017)
Dyachenko G. F. - The verbs of common lexical layer in the texts of scientific style "аcoustics and ultrasonics", Tsynovaya M. V., Sirotenko T. V. (2017)
Єсипенко Н. Г. - Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих англійських художніх концептів (2017)
Запоточна Л. І. - Вплив грецьких і латинських терміноелементів на формування англійських термінів фахової мови кардіології (2017)
Івасишин М. Р. - Феномен мультимодальності в коміксах (на матеріалі англійської мови) (2017)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв’язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови (2017)
Камінська М. О. - Прагматичний аспект імпліцитної негативної оцінки комуніканта (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2017)
Капинус Е. Л. - Элементарные и цельные предложения в правовом дискурсе (на материале англоязычной документации по решениям административного трибунала Международной организации труда) (2017)
Коваль Н. Є. - Лексичний склад та термінологічний інструментарій англомовного судового дискурсу (2017)
Kovbasyuk L. A. - Deutsche Korpora der internetbasierten und mobilen Kommunikation (2017)
Козубська І. Г. - Семантичні відношення між мовними одиницями (на матеріалі англійських монографій з інформаційних технологій) (2017)
Коломийська І. А. - Особливості вживання фразеологічних одиниць у різногендерному мовленні (на матеріалі німецьких газетних статей щоденного видання "Süddeutsche Zeitung") (2017)
Короткова Л. В. - Синестезійність як один із принципів архітектоніки англомовного креативного дискурсу (2017)
Кравченко В. Л. - Функціонування політичних метафор із концептом "Європа" в англомовному євроінтеграційному дискурсі (2017)
Купчишина Ю. А. - Когнітивна природа метафоричних перетворень в англомовних художніх текстах (2017)
Кучеренко І. В. - Структурно-семантичні, когнітивні та комунікативні особливості функціонування відфраземних дериватів у публіцистичному дискурсі німецької мови (2017)
Луньова Т. В. - Лінгвокогнітивна динаміка абстрактного – конкретного у семантиці метафоричного терміна "directed motivational currents" (на матеріалі робіт професора Золтана Дьорнеї) (2017)
Макарова О. А. - Комунікативно-прагматичний потенціал образності австралійських художніх текстів (2017)
Мартинів О. М. - Психонетичність і етноцентризм як основні принципи дослідження фразеологізмів у поліпарадигмальному просторі сучасної мовознавчої науки (2017)
Матвієнків О. С. - Узуальні й оказіональні трансформації семантики фразеологізмів англійської мови в художньому тексті доби постмодерну (2017)
Mykytiuk I. M. - System of lexical nomination in author’s discourse (2017)
Михайлюк Н. П. - Языковые средства гендерной идентификации зоонимов в авторских сказках О. Уайльда (2017)
Мікула О. І. - Репрезентація емотивного концепту ГНІВ (на матеріалі англомовної малої прози) (2017)
Морозова І. І. - Моно- й кросгендерні комунікативні ситуації англомовного жіночого дискурсу ХІХ і ХХІ століть (2017)
Морозова Л. І. - Німецькомовний епістолярій Фелікса Мендельсона Бартольді періоду італійських гастролей 1830–1831 років: типологічний аспект (2017)
Найдеш О. В. - Фоносемантичний аналіз прозових текстів (на матеріалі німецькомовної літератури) (2017)
Неврева М. Н. - Взаимосвязь статистических и лексических особенностей именных суффиксальных морфем в текстах научного функционального стиля (на материале английских текстов по химическому машиностроению, автомобилестроению и электротехнике), Дьяченко Г. Ф., Топчая Н. И. (2017)
Нідзельська Ю. М. - Реалізація образного компонента єврейського концепту ШАББАТ засобами сучасної англійської мови (2017)
Овсієнко Л. О. - Комунікативно-прагматична організація німецькомовного Інтернет-дискурсу (2017)
Оксанич М. П. - Функціонування підрядних причинових сполучників у середньоверхньонімецькій мові (2017)
Петлюченко Н. В. - Кинетическая специфика инспиративного дискурса харизматических политиков современной Германии (2017)
Потапова Р. К. - Гендерные особенности воспринимаемого просодического образа "агрессор", Потапов В. В., Комалова Л. Р. (2017)
Почтарук Г. Я. - Реализация семантической структуры английского существительного SYSTEM в текстовом корпусе "Автоматизация теплоэнергетических процессов", Зайцева О. Ю., Хуторная А. А. (2017)
Прима В. В. - Особливості словникових дефініцій термінологічного поля "туризм" (на матеріалі англійської мови) (2017)
Просяннікова Я. М. - Створення тривимірного простору адресанта засобами індексальних художніх порівнянь (на матеріалі англомовних канадських поетичних творів) (2017)
Рубанець Т. В. - Семантичні моделі конверсії в англійській мові (на прикладі вербалізаціЇ N → V) (2017)
Сергієнко В. Л. - Теоретичні основи ідентифікації лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY в британській мовній картині світу (2017)
Sereda N. A. - Sprach - und Redebesonderheiten von morphologisch-stilistischen Mitteln in den Werken von Th. Thiemeyer (2017)
Сітко А. В. - Комунікативне навантаження риторичних запитань (на матеріалі англомовної художньої прози), Струк І. В. (2017)
Скриннік Ю. С. - Еколінгвістичні виміри зміни соціальних ролей мовців у англомовному побутовому дискурсі (2017)
Томнюк Л. М. - Номінативне поле концепту GEFÄNGNIS як сукупність мовних засобів його вербалізації (2017)
Фоменко Е. Г. - Вербализация контекста-текста-подтекста в "Двух щеголях" Джеймса Джойса (2017)
Чрділелі Т. В. - Мовні засоби вираження категорії оцінки в англомовному політичному дискурсі (2017)
Щербак О. М. - Вербалізація суспільних топосів у текстах німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект (2017)
Юровських К. А. - Методологічні засади соціокогнітивної парадигми дослідження комунікативного непорозуміння в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Наші автори (2017)
Паславська Н. О. - Кравецький цех у Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина XVII ст.) (2016)
Смерека Б. В. - Золочівський комплекс у Львівській землі Руського воєводства: власники, територія і населення у XVI ст. (за даними фіскальних джерел) (2016)
Мальченко О. Є. - Зйомні порохові камери: морфологія і практичне використання (2016)
Пасічняк О. М. - Гайдамацьке "Разглашение" 1750 року (2016)
Аргатюк С. С. - Початок освоєння Очаківської області у 1789-1793 роках (2016)
Ганул А. М. - Майновий стан Івана Хорвата в Новій Сербії (2016)
Гузенко Ю. І. - Гибель капітану 2-го рангу І.Р. Остен-Сакена 20 травня 1788 р.: спроба реконструкції подій (2016)
Бірьова О. Ю. - Складові частини садибних ансамблів Слобожанщини (2016)
Волос О. В. - Соціально-економічна діяльність представників родини Ерделі (2016)
Тацієнко В. С. - Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині XIX ст. (2016)
Буравченко Р. В. - Еволюція розвитку технічного обладнання і технології виробництва цукроварень на території України під час переходу від мануфактурного до фабрично-заводського виробництва (сер. XIX ст.) (2016)
Герасименко О. В. - Еволюція земельної власності в Чернігівській губернії (1861–1914 рр.), Шевченко В. М. (2016)
Верховцева І. Г. - "Порадившись між собою, одноголосно приговорили": практика проведення сходів і становлення правосвідомості та самоврядування селян в Російській імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2016)
Мельник І. С. - Навчальний процес у повсякденному житті студентства України наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Тарасенко О. О. - Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) (2016)
Нарадько А. В. - Благодійна діяльність як чинник розвитку вітчизняної науки другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Жванко Л. М. - Полонія Харкова XIX – початку XX століття на сторінках польськомовних біографічних словників (2016)
Гончарова Н. О. - Церковний аспект дворянської благодійності в Херсонській губернії (2016)
Михайлов О. І. - Формування позико-ощадних товариств на території Бессарабії (2016)
Прокоп Ю. В. - Єврейське купецтво Одеси у першій половині XIX ст.: походження та економічна діяльність (2016)
Замуруйцев О. В. - Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст., Жиряков О. Ю. (2016)
Щербак С. І. - Театральне мистецтво як вид інтелектуального дозвілля дворянства Харківщини у другій половині XIX – на початку XX ст. (2016)
Крижанівський В. М. - Микола Опанасович Пашковський (1856–1923): єлисаветградський освітянин та громадський діяч (2016)
Байдак М. С. - Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників (2016)
Шевченко А. В. - Громадсько-політичні погляди та діяльність В.І. Гошкевича (1860–1928) (2016)
Турченко Ф. Г. - Як створювалися перші підручники з історії України (2016)
Опацький І. Ю. - Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (за матеріалами щоденника П. Ф. Курінного) (2016)
Шаравара Т. О. - 1919-й рік у долі полковника Генштабу УНР Миколи Капустянського, або найскрутніші віхи життя (2016)
Твердовський А. Ю. - Радянська політика соціального забезпечення населення у контексті становлення тоталітарної держави та суспільства у 1920-х рр. (за матеріалами Держархіву Херсонської області). Ч. 2. (2016)
Глушко Ю. C. - Основні тенденції розвитку моди радянської України 20–30-х рр. XX ст. (2016)
Ковальова Ю. В. - Сімейні історії Південноукраїнського регіону переломної доби (досвід інтерпретації селянських щоденників першої третини XX ст.) (2016)
Букрєєв Т. Б. - Досвід подолання дитячої безпритульності у другій половині 20-х років XX ст. на півдні України (за матеріалами Херсонщини) (2016)
Лукашів В. Я. - Радянський чинник в діяльності "Товариства ім. М. Качковського" у Західній Україні в міжвоєнний період (2016)
Дзира О. І. - Комуністичний рух українців в Канаді у міжвоєнний період (2016)
Тахтаулова М. Ю. - Класифікація адресних урбанонімів радянського Харкова за джерелами номінації (2016)
Новак-Голубєва Ю. В. - Молокани на Житомирщині у 1920-х рр.: характеристика в межах Волинського округу (2016)
Проценко В. В. - Діяльність освітянської профспілки у вищій школі в УСРР у 1920-х рр. (2016)
Єпик Л. І. - Методичне забезпечення діяльності курсів українознавства на Сумщині (поч. 20-х рр. XX ст.) (2016)
Романець Н. Р. - "Куркульська операція" 1937–1938 рр.: особливості проведення на Дніпропетровщині (2016)
Балицька А. В. - Відновлення діяльності київської фельдшерсько-акушерської школи після звільнення столиці від німецьких окупантів та у перші роки повоєнної відбудови (1944-1949 рр.) (2016)
Кравчук Л. В. - Функціонування медичних закладів Тернопільщини в процесі радянізації краю (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Худіш П. М. - Міжнародна реакція на приєднання Закарпаття до СРСР (1944–1945 рр.) (2016)
Терещенко Т. В. - Стан житлового будівництва в сільській місцевості у 1945–1950 рр. (на матеріалах центральних областей України) (2016)
Тєвікова О. В. - Ретроспективний аналіз шлюбно-сімейних відносин в Українському суспільстві періоду 50–60-х років XX ст. (2016)
Марчук О. А. - Зміни в організації навчально-виховної роботи вчителів у школах як наслідок реформування середньої освіти в Україні середини XX ст. (2016)
Павленко Ю. О. - Суспільно-політичне життя на Миколаївщині "застійної" доби (1965-1984 рр.) (2016)
Сидорович О. С. - Присутність споживчої кооперації в містах УРСР у повоєнний період (2016)
Журавльов Я. О. - Радянська торгівля та побутове обслуговування: відображення проблем галузі у листах громадян до ЦК КП України (1965-1985 рр.) (2016)
Паска Б. В. - "Репортаж із заповідника імені Берії" Валентина Мороза як виклик радянській тоталітарній системі (2016)
Алексєєв С. В. - Розвиток приватної торгівлі та внутрішнього ринку в пострадянській Україні (1991-2005 рр.) (2016)
Сапожников І. В. - (Рец.): Постернак В. Исмаил Гечиди : Монография / Валерий Постернак. – Харьков, 2015. – 208 с. (2016)
Жванко Л. М. - (Рец.): Громадські об'єднання Українського села наприкінці XIX – на початку XX ст.: становлення та діяльність (на матеріалах Лівобережжя). Монографія. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2015. – 574 с. (2016)
Бармак М. В. - (Рец.): Шологон Л. І. Джерела з історії національно-культурного руху Українців Галичини (1848–1914 рр.). Монографія / Лілія Іванівна Шологон. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2015. – 460 с. (2016)
Криськов А. А. - (Рец.): Галатир В.В., Лозовий В.С. Місцеві органи державної влади Гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.). Монографія / Віталій Вікторович Галатир, Віталій Станіславович Лозовий. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2015. – 380 с. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Булкат М. С. - До питання про основи класифікації функцій судової влади (теоретико-правовий аспект) (2016)
Винарчик О. П. - Кодифікація кримінального права у міжвоєнній Польській державі на початку ХХ століття (2016)
Головатий В. Я. - Міжнародна уніфікована судова практика: загальнотеоретичні питання (2016)
Джураєва О. О. - Економічна функція держави в умовах глобалізації: теоретико-правове дослідження (2016)
Дічко Г. О. - Розвиток медичного права на теренах України в період 1917 – 1990 років (2016)
Єрмакова Г. С. - Релігійний аспект політичної та правової інтеграції в Європі (2016)
Ісаков П. М. - Культурно-просвітницька, виховна робота з ув’язненими і засудженими до позбавлення волі в УСРР 1923 року, Польовий С. В. (2016)
Наливайко Л. Р. - Принцип політичної неупередженості в системі державної служби, Орєшкова А. Ф. (2016)
Раданович Н. М. - Роль Конституції України в механізмі національної імплементації міжнародних стандартів прав людини (2016)
Риндюк В. І. - Закон: до питання семантичного та термінологічного визначення (2016)
Сидоренко В. В. - Концептуальні аспекти моделювання правового регулювання суспільних відносин (2016)
Дешко Л. М. - Конституційне право кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини: критерії de minimis (2016)
Рустамзаде А. Х. - Некоторые проблемные аспекты субъектов конституционно-правовых отношений (2016)
Браславець Ю. Ю. - Правове регулювання договірних відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та надавачами житлово-комунальних послуг (2016)
Зубенко К. В. - Рухомі речі, на які поширено правовий режим нерухомості (за матеріалами судової практики) (2016)
Коваленко О. В. - Особливості застосування електронної форми договору (2016)
Мельник Я. Я. - Інститут доповіді судді-доповідача в цивільному судочинстві та процесуальна модель безпеки його форми (2016)
Півовар Д. П. - Випадки та розумність використання конструкції типового договору (2016)
Ваколюк С. М. - Антидемпінгове мито як засіб митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2016)
Коверзнев В. О. - Напрями державної підтримки кооперативної форми господарювання (2016)
Руденко М. П. - Змістовна характеристика внутрішньогосподарських відносин (2016)
Сергійчук В. В. - Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності як функція державного управління (2016)
Гаврилішин А. П. - Захист прав кредиторів у процедурах банкрутства, Філіпішина О. С. (2016)
Бурка А. В. - Накопичувальна система як індикатор ефективності пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Машков К. Є. - Преміювання як різновид заохочення працівників (2016)
Погребняк О. Ю. - Місце актів Міжнародної організації праці в системі джерел трудового права (2016)
Патлачук О. В. - Вплив релігійних доктрин на зміст природоохоронних нормативно-правових актів (2016)
Виноградов В. А. - Пропозиції з удосконалення механізму справляння податку на доходи фізичних осіб (2016)
Власенко О. Г. - Реформування надання адміністративних послуг щодо реєстрації місця проживання особи (2016)
Денисюк С. Ф. - Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Діденко С. В. - Правові аспекти поняття та класифікації зброї в Україні (2016)
Дутчак І. Д. - Теоретико-правові засади правового регулювання суспільних відносин у сфері публічної інформації (2016)
Зима О. Т. - Забезпечення лікарськими засобами орфанних хворих (2016)
Зубов О. С. - Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності в контексті проведення судової реформи (2016)
Кхасраві О. З. - Поняття та підстави внутрішніх переміщень населення (2016)
Мандюк О. О. - Поняття та підстави припинення дії індивідуальних адміністративних актів (2016)
Михальський Ю. А. - Емісійне право та цінні папери (фінансово-правовий аспект) (2016)
Нижник О. С. - Розвиток адміністративно-правового законодавства в частині реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти в умовах децентралізації (2016)
Олійник О. Д. - Оптимізація організаційної структури фіскальних органів України з урахуванням європейського досвіду, Колосовський Є. Ю. (2016)
Опанасенко О. О. - Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення учасників Антитерористичної операції (2016)
Вступне слово (2015)
Вітання (2015)
Мельничук Л. - Центр румунських студій як важливий крок у розвитку україно-румунських відносин (2015)
Gribincea C. - Contributia managementului eficientei energetice asupra mediului, dezvoltarii durabile si securitatii energetice (2015)
Червенюк Ю. - Чорноморський вимір українсько-румунських відносин з перспективи сьогодення (2015)
Dimitrisina R. - The role of new public diplomacy in the interstate dialogue (2015)
Гавюк А. - Енергетична політика ЄС у Чорноморському регіоні, Сав’юк Д. (2015)
Блажевська Є. - Досвід регулювання біженства та політичного притулку ЄС: практичні аспекти для України (2015)
Chiosa I. - Relations between Moldova and the Russian Federation: historical overview (2015)
Годнюк Л. - Диспозиційний потенціал інформаційного ресурсу влади (2015)
Нечаєва-Юрійчук Н. - Придністров’я як фактор впливу на Республіку Молдову та Україну (2015)
Руссу Р. - Нацiональна безпека Молдови в контексті українського конфлікту (2015)
Басняк Ю. - Євроскептицизм як виклик сучасному трансатлантичному простору безпеки (2015)
Зорій Я. - Національні інтереси як важливий чинник відродження української нації (військово-політичний аспект) (2015)
Krauz A. - Surogatka to juz zawod, czy globalne spoleczne zapotrzebowanie, Olak A. (2015)
Friptu M. - Promovarea antreprenoriatului social in Republica Moldova pe baza experientei si a celor mai bune practici ale Romaniei (2015)
Leśniewski M. A. - Zarzadzanie talentami pracownikow w ksztaltowaniu konku-rencyjnosci miekkiej przedsiebiorstw (2015)
Dziekański P. - Konkurencyjnosci wojewodztwa swietokrzyskiego na tle pozostalych regionow polski – opis sytetyczny, Kelemen M. (2015)
Ярошенко А. - Сучасні тенденції регіональної співпраці у підготовці студентів до соціально-правового захисту населення, Панченко М. (2015)
Круглашов А. - Вивчення історії та політичного розвитку Румунії в ЧНУ: традиції та потенціал розвитку (2015)
Андрусишин Б. - Регіональний досвід навчання студентів захисту прав особи, Ковчина І. (2015)
Богатирець В. - Regional differences in Ukraine: search for unity (2015)
Гарагонич В. - Прикордонні регіони України та Румунії: реалії розвитку й перспективи транскордонного співробітництва, Гарагонич І. (2015)
Боднараш Г. - Електоральна вразливості урядових партій України та Румунії: порівняльний аналіз (2015)
Лаврук І. - Проблема електоральної невизначеності у ході передвиборчих кампаній (2015)
Степаненко Л. - Регіональні особливості підготовки психологів до роботи з маргінальними групами (2015)
Ярмистий М. - Політико-адміністративний напрям оптимізації інституціональної системи регулювання міграційної політики (2015)
Павлюк М. - Ініціативи депутатського корпусу Чернівецької обласної ради у період політичної кризи 2013-2014 рр. (2015)
Грушко О. - Євроінтеграційний курс України у контексті досвіду держав ЦСЄ: підходи до теми (2015)
Волянюк О. - Регіональні особливості політики і культури пам’яті: європейські тенденції та українські реалії (2015)
Лупул Т. - Методика прикладних компаративістських досліджень політичної влади у міських громадах (2015)
Киридон А. - Проблема європейської ідентичності в сучасному науковому дискурсі, Троян С. (2015)
Maniu Mircea T. - Contemporary exogenous effects on regional Identity. The relative relevance of the Romanian case (2015)
Simileanu V. - Multiculturalism la marea neagra (2015)
Проценко А. - Імміграція як об’єкт аналізу в сучасній науковій літературі (2015)
Федас В. - Етнокультурний простір українців Румунії (2015)
Бурдяк В. - Поєднання політики європеїзму та проблем національної ідентичності в сучасній Румунії (2015)
Осадца І. - Етнічна та культурна різноманітність країн ЦСЄ та її роль в євроінтеграції країни (на прикладі Румунії та Болгарії) (2015)
Цікул І. - Особливості поширення етнічних стереотипів в умовах культурного розмаїття Чернівецької області (2015)
Ротар Н. - Особливості формування європейської ідентичності в чернівецькій громаді (2015)
Катеринчук П. - Нові соціальні медіа як чинник формування політичної самоідентифікації (2015)
Добржанський С. - Румунський націоналізм на Буковині на початку ХХ ст. (2015)
Волощук Ю. - Союз українців Румунії та його роль у відстоюванні соціально-політичних прав української національної меншини (2015)
Бутирська І. - Членство Румунії в ЄС та її соціальні реформи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Орлова В. О. - Правові аспекти ефективного надання адміністративних послуг в Україні (2016)
Параниця С. П. - Проблемні питання правового регулювання фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції, Вергелес І. М. (2016)
Рибак К. А. - Органи публічної адміністрації як суб’єкти містобудівної діяльності: історичний аспект (2016)
Саєнко А. І. - Перспективи розвитку адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2016)
Сурілова О. О. - Управління використанням надр для будівництва наземних споруд і будівель та підземних споруд, не пов’язаним із видобутком корисних копалин (2016)
Федотов О. П. - Концепція запровадження "вільної практики" як засобу спрощення митних формальностей (2016)
Хомишин І. Ю. - Глобальні виклики в освіті (2016)
Цвіра Д. М. - Процесуальне значення принципів адміністративного судочинства під час вирішення податкових спорів (2016)
Цекалова Н. І. - Межі правового регулювання міграційного права (2016)
Чайка В. В. - Особливості застосування положень статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій (2016)
Щавінський В. Р. - Правові інтереси держави та їх характерні адміністративно-правові ознаки (2016)
Бондарєва К. В. - Фактори криміналізацї злісної непокори вимогам адміністрації установи виконання покарань (2016)
Вислоцька Т. Ю. - Про охорону таємниці в доктрині кримінального права (2016)
Кисельова М. С. - Ретроспективний аналіз кримінальної відповідальності осіб похилого віку (2016)
Кукіна З. О. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб. Досвід країн континентальної системи права (2016)
Левчук Є. М. - Про змістовні погляди щодо декриміналізації ст. 391 КК України (2016)
Лукашевич С. Ю. - Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки, Бочарова К. А., Кападзе А. С. (2016)
Сторчак Н. А. - Регіональні тенденції злочинності неповнолітніх: за результатами досліджень у Миколаївській області (2016)
Федотова Г. В. - Концептуальні засади кримінального проступку (2016)
Федулова І. М. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (2016)
Білокінь Р. М. - Юридична підстава кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Грень Р. Р. - Незаконний обіг наркотичних засобів як об’єкт впливу оперативних підрозділів правоохоронних органів України (2016)
Грушевська М. І. - Поняття та загальна характеристика відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення (2016)
Комарова М. В. - Кримінальні процесуальні підстави проведення обшуку (2016)
Маринів В. І. - Деякі проблеми функціонування судів апеляційної інстанції щодо перегляду судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Мурзановська А. В. - Встановлення строку для ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження під час закінчення досудового розслідування: окремі питання правових наслідків (2016)
Омаров А. А. - Щодо деяких проблемних питань процедури передачі кримінальних проваджень за підслідністю (2016)
Остропілець В. Р. - Методи взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами (2016)
Сердюк В. П. - Інститут відеозапису в кримінальному провадженні України (2016)
Сердюк А. В. - Процесуальні аспекти проведення аудіо-, відеоконтролю особи як різновиду негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Сольонова О. О. - Оцінка показань потерпілого під час досудового розслідування (2016)
Степанов А. Б. - Прокурорський нагляд у кримінальному процесі: стан наукової розробки та резерви для подальших досліджень (2016)
Столітній А. В. - Порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Проблемні аспекти визначення розміру матеріальної шкоди, завданої злочином, Копил Я. В. (2016)
Шарнін А. В. - Мета, завдання та класифікація організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Шевченко А. А. - Про деякі питання розслідування вимагань, що вчиняються терористичними угрупованнями на тимчасово окупованій території України (2016)
Шульженко А. В. - Експертний висновок як доказ вини і невинуватості особи у кримінальному процесі (2016)
Лагнюк О. М. - Основні вимоги до кандидатів на посаду судді через призму внесення змін до Конституції України щодо правосуддя (2016)
Нестерчук Л. П. - Адвокатське самоврядування в Україні (2016)
Хмелевська Н. В. - Поняття правової допомоги як основи діяльності адвоката (2016)
Гутник В. В. - Процедура залучення захисника у порядку надання безоплатної допомоги у міжнародних кримінальних судах (2016)
Блавацька-Калінська О. М. - Розуміння злочину у доктрині соціологічної школи кримінального права (2016)
Багорка А. М. - Організаційно-методичні засади наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2017)
Білоконь Г. А. - Розвиток процесу гуманізації системи вищої педагогічної освіти України у науковому доробку вчених (2017)
Вастьянов Р. С. - Проблемы и перспективы обучения иностранных студентов в медицинском университете, Савицкий И. В., Левченко Е. М., Дзыгал А. Ф. (2017)
Войтович О. П. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх екологів (2017)
Гончаренко Л. М. - Роль практичного навчання в підготовці майбутніх економістів (2017)
Жидєєва Л. І. - Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування": проблеми та перспективи їх вирішення, Андрієнко О. М. (2017)
Козяр М. М. - Підготовка екологів до професійної діяльності як педагогічна проблема, Купчак М. Я. (2017)
Михасик О. Д. - Професія бухгалтера в Україні: сучасні виклики та перспективи, Кітченко М. І. (2017)
Ненько Ю. П. - Підготовка фахівця як предмет психолого-педагогічного аналізу (2017)
Свиридюк В. В. - Теорія фракталів та її використання в педагогіці (2017)
Слозанська Г. І. - Роль фахівця із соціальної роботи в процесі реалізації методу організації громад (2017)
Шкабаріна М. А. - Педагогічні умови розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Шукаєва О. П. - Практико-орієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх провізорів (2017)
Волошина О. Б. - Методичні аспекти професійної підготовки лікарів загальної практики на післядипломному етапі, Ковальчук Л. І., Дукова О. Р., Лисий І. С. (2017)
Грубник В. В. - Оптимізація підготовки випускників медичних університетів до складання інтегрованого державного ліцензійного іспиту "Крок-2" з хірургічних хвороб, Кошель Ю. М., Ткаченко О. І., Міщенко В. В. (2017)
Дмитрієва Н. Б. - Оптимізація навчального процесу суб’єктів кафедри засобами веб-сайту, Крикляс В. Г., Парасочкіна В. В., Розуменко А. О. (2017)
Дрозіч І. А. - Технологія позиційного навчання як засіб формування технічної компетентності майбутніх кухарів (2017)
Ляшенко Р. О. - Взаємозв’язок розвитку професійного самовизначення та самоактуалізації особистості (2017)
Пустова О. О. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців як умова їх професійної спрямованості (2017)
Русалкіна Л. Г. - Особливості навчання майбутніх лікарів іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (2017)
Смирнова І. М. - Технології розроблення тестових завдань майбутніми вчителями технологій у ВПНЗ (2017)
Стрельбицька С. М. - Інноваційні технології формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у ВНЗ (2017)
Тітова О. А. - Діагностика творчого потенціалу майбутнього агроінженера (2017)
Хмельникова Л. І. - Застосування модульної технології навчання студентів-провізорів хімічним дисциплінам, Подплетня О. А. (2017)
Чорна Т. В. - Роль навчальної екскурсії в активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні історії України (2017)
Юнова О. П. - Інноваційні технології формування професійної культури юриста (2017)
Андрощук І. В. - Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Кайдалова Л. Г. - Формування дослідницької компетентності магістрантів спеціальності "Науки про освіту", освітньої програми "Педагогіка вищої школи", Шварп Н. В., Савохіна М. В. (2017)
Кононенко Н. М. - Досвід викладання патоморфології зі секційним курсом для бакалаврів медицини у Національному фармацевтичному університеті, Соколова С. С., Чікіткіна В. В. (2017)
Содержание (2013)
Pop G. S. - The improvement of adhesion of the polymeric materials by modification of metallic surfaces with the high molecular surfactants, Mytrokhina L. L. (2013)
Polunkin Ye. V. - Antioxidant Properties of Nitrogen-containing Derivatives of Polysubstituted Fullerene C60, Kamenieva T. M., Zhyla R. S., Troshin P. A., Kyrpach K. O. (2013)
Брей В. В. - Селективная конверсия тетрагидрофурфурилового спирта в δ-валеролактон на Cu/ZnO–Al2O3-катализаторе, Варварин А. М., Прудиус С. В. (2013)
Брей В. В. - Сравнительное тестирование цеолитных катализаторов и кислотного оксида ZrO2–SiO2 в крекинге вакуумного газойля, Исмаилов Э. Г., Иньшина Е. И., Мамедова Т. М., Прудиус С. В. (2013)
Pop G. S. - Disperse systems based on vegetal phosphatides, Bodachivskyi Ju. S., Bilenka V. І. (2013)
Конюшенко В. П. - Антикорозійне покриття сталевих труб на основі вторинного поліетилентерефталату (2013)
Миронюк И. Е. - Электрокаталитическое моделирование самоорганизации серосодержащих аминокислот, Кругляк О. С., Шаповал Г. С. (2013)
Пилявский В. С. - О кинетической природе несущей способности маловязких жидкостей, Полункин Е. В., Каменева Т. М. (2013)
Капустина Е. В. - Каталитические свойства меркарбида, Киба С. А., Капустин А. Е. (2013)
Шаранда М. Е. - Водно-этанольный синтез уксусной кислоты на медь-оксидных катализаторах (2013)
28 наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (Київ, 28-29 березня 2013 р.) тези (2013)
Shkaraputa L. M. - Department of Chemical Technology and Research of BPCI NAS Ukraine. Intentions and Accomplishments (2013)
Patrylak Kazymyr Ivanovych. To 75 anniversary of the birth (2013)
Brei Volodymyr Viktorovych. To 60 anniversary of the birth (2013)
Shkaraputa L. M. - Sklyar Vladimir Tikhonovich. In Memory of an Extraordinary Scientist, Ischuk Yu. L. (2013)
Правила для авторов (2013)
Сидоров А. Н. - Гравитационная природа расширения Вселенной (2015)
Ходаковский А. В. - Экстремальное управление системой магнитной обработки топлива (2015)
Стецик В. В. - Розрахунок і аналіз кривих титрування кислотно-фосфатних сумішей та вибір оптимальних умов визначення їх складу (2015)
Штаєр Л. О. - Розташування гідропостів системиконтролю рівня паводкових вод "Flood_2015", Клапоущак О. І. (2015)
Башков В. М. - Особенности работы осевых вентиляторов при возникновении вращающего срыва. Устройства для расширения диапазона устойчивости работы вентиляторов, Бабаев А. А. (2015)
Волков В. А. - Анализ угроз и методов защиты облачных сервисов (2015)
Koloskov V. Yu. - Moving walkways application for emergency evacuation from aircraft, Bou Fakhr E. (2015)
Криворук В. М. - Дослідження впливу пряних овочів на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості пирогів пониженої енергетичної цінності, Данилюк Л. П. (2015)
Криворук В. М. - Фізико-хімічні і функціонально-технологічні властивості інуліну з топінамбуру, Каліннік К. А., Шульц М. О. (2015)
Куценко В. О. - Нетрадиційний газ Юзівського родовища: аспект ОВНС (на прикладі свердловини "Біляївська-400"), Мовчан Я. І., Науменко К. О., Савченко С. А. (2015)
Лавриков И. Н. - Разработка предложений по улучшению организации дорожного движения на перекрестке улиц "Пролетарская – Лермонтовская – Базарная" города Тамбова, Ивлев В. Ю., Косарев А. Б. (2015)
Люц В. А. - Оптичні властивості наночастинок стануму (IV) оксиду, отриманих CVD методом, Нагірняк С. В., Донцова Т. А. (2015)
Рогач А. О. - Алгоритм динамічної ідентифікації складних багатовимірних динамічних об’єктів в часовій області (2015)
Самойлик О. В. - Математичне моделювання електричного поля в металізованих одно- та багатошарових діелектричних структурах при радіаційної електризації (2015)
Solya V. P. - The principles of the organization of the grid computing in computer networks (2015)
Чуйко А. М. - Оцінка конкурентопридатності розроблених нових послуг бізнес-готелю "Prime House" в місті Києві, Чуйко М. М., Кобиф Н. Г. (2015)
Аблязова Е. З. - Організаційно-прикладні аспекти реалізації поетапного механізму оподаткування нерухомого майна (2015)
Абрамченко Н. А. - Податок на доходи фізичних осіб в системі децентралізації державного управління (2015)
Бабич А. С. - Ефективність встановлених ставок податку за одиницю забруднень в Україні і світі, Авраменко Н. Л. (2015)
Александрова А. О. - Напрями забезпечення ефективного управління оборотними активами на сільськогосподарських підприємствах, Масюк Ю. В. (2015)
Александрова Г. М. - Методи реструктуризації боргових зобов’язань, Савчина К. М. (2015)
Ангелко І. В. - Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації, Лех Г. А. (2015)
Бабенко А. Г. - Обґрунтування вибору ефективної системи винагороди персоналу на сучасному підприємстві, Луценко І. А. (2015)
Бабчинська О. І. - Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою тайм-менеджмента, Вараниця В. С. (2015)
Барилович О. М. - Роль маркетингу у діяльності підприємств аграрної сфери, Касьян В. В. (2015)
Берьозкіна А. Ю. - Стратегічне управління розвитком персоналу організації, Ніколаєва К. М. (2015)
Боровик П. М. - Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку, Гузар Б. С., Лиса Н. В., Поліщук Д. В. (2015)
Бровко Л. І. - Етапи управління капіталом підприємства в умовах нестабільності, Капуш О. В. (2015)
Верзун А. А. - Банківське кредитування аграрного сектору: сучасний стан та перспективи розвитку, Гончаренко Л. В. (2015)
Волкова Н. В. - Порівняльний аналіз сучасних методів оцінки персоналу з позиції вітчизняних підприємств, Ковальчук І. В. (2015)
Воляк Л. Р. - Обліково-аналітичне відображення формування резервів майбутніх витрат і платежів на відновлення земельних ресурсів (2015)
Гальчинська Ю. М. - Особливості ціноутворення на побічну продукцію переробки цукрових буряків з урахуванням виробництва біоетанолу, Малак-Равліковська А. (2015)
Герасимчук Н. А. - Аналіз стану системи управління персоналом на підприємстві, Ічанська Л. В. (2015)
Гетало Н. С. - Визначення потенціалу енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства (2015)
Глєбова А. О. - Економічна діагностика як основа визначення передумов розвитку підприємства в умовах кризи, Абдуллаєва А. Ш. (2015)
Глєбова А. О. - Кадрова політика підприємства: особливості формування у сучасних соціально-економічних реаліях, Головко С. А. (2015)
Глєбова А. О. - Сутність та класифікація конкурентних переваг підприємства, що здійснює ЗЕД, Діхтяр В. В. (2015)
Григораш Т. Ф. - Інвестиційна привабливість України, Пашикян І. С., Соловйова А. Г. (2015)
Грицюк І. В. - Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції (2015)
Бойко А. І. - Встановлення середнього наробітку до відмови форсунки і середнього часу на відновлення фільтра і клапана, Савченко В. М., Крот В. В. (2017)
Броварець О. О. - Побудова штрафних функцій в задачах оптимізації динамічного управління якістю виконання технологічних операцій із використанням технічних систем оперативного моніторингу у рослинництві (2017)
Васильковська К. В. - Визначення універсальності пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок та інерційним видаленням зайвого насіння, Васильковський О. М., Мороз С. М. (2017)
Васильчук Н. В. - Огляд сучасних конструкцій жаток для збирання соняшника (2017)
Дідух В. Ф. - Дослідження технологій садіння картоплі, Тарасюк В. В, Ляшук В. М. (2017)
Дударєв І. М. - Моделювання процесу змішування сипких матеріалів у спіральному змішувачі (2017)
Дударєв І. М. - Обґрунтування конструкції та параметрів спірального змішувача сипких матеріалів, Хомич А. В., Герасимик-Чернова Т. П., Хомич Ю. А. (2017)
Захарчук О. В. - Шляхи покращення технологічного процесу заправки газобалонного трактора газовим паливом, Захарчук М. І. (2017)
Кірчук Р. В. - Дослідження геометричних параметрів профілю скребка транспортера, Поліщук М. М., Забродоцька Л. Ю., Хомич С. М., Хвесик В. О. (2017)
Ковбаса В. П. - Динамика взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости для противофильтрационного экрана, Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали (2017)
Ковбаса В. П. - Кинематика взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости для противофильтрационного экрана, Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали (2017)
Лімонт А. С. - Статистичне оцінювання посівних якостей насіння і організація льонозбирального процесу (2017)
Налобіна О. О. - Дослідження причин втрат волокон в машині для первинної обробки льону, Горбовий А. Ю., Муравинець Ю. В. (2017)
Онюх Ю. М. - Застосування Північно-Європейської технології вирощування льону олійного (2017)
Панасюк С. Г. - Аналіз процесу роботи тарілок ректифікаційних колон, Калахан О. В. (2017)
Паславський В. Р. - Дослідження фізико-механічних властивостей олійних культур (2017)
Пустовіт С. В. - Результати досліджень на якість роботи комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту, Котков В. І., Ємець Б. В. (2017)
Пуць В. С. - Аналіз та багатокритеріальна оцінка дощувальних машин, Маркова О. В. (2017)
Сало В. М. - Нова конструкція чизельного глибокорозпушувача-удобрювача, Лещенко С. М., Шевченко О. І. (2017)
Сірко З. С. - Раціональні методи підходу до формування технологічних схем розпилювання круглих лісоматеріалів, Д'яконов В. К., Торчилевський Д. П. (2017)
Шведик М. С. - Визначення сил спричинених тиском зернового шару на насінину розміщену в комірчині висівного елемента (2017)
Шведик М. С. - Аналіз картоплесортувальних машин і обгрунтування вибору конструкції сепаратора для фермерських господарст та кутової швидкості його обертання, Бойчук Б. В., Теслюк В. В. (2017)
Шовкомуд О. В. - Дослідження впливу строків збирання та погодних умов на показники якості льоносировини, Селезньов Д. Е. (2017)
Шуляк М. Л. - Експериментальне підтвердження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату (2017)
Юхимчук С. Ф. - Визначення провертання стебел льону в рівчаках брального апарату, Дацюк Л. М., Сацюк В. В. (2017)
Ярош Я. Д. - Встановлення раціональних параметрів змішувача із дисковою форсункою для отримання дизельного біопалива (2017)
Аннотації (2017)
Бодак В. І. - Вибір раціонального способу добування сапропелю, Грабовець В. В., Бодак М. В. (2017)
Борисюк Д. В. - Віброакустичне діагностування керованих мостів колісних сільськогосподарських тракторів, Спірін А. В., Твердохліб І. В., Гунько І. В. (2017)
Бундза О. З. - Дослідження впливу форми зрізу стебла на якість процесу нанесення гербіциду (2017)
Васильчук Н. В. - Дослідження коефіцієнту тертя та зусилля зламу стебел соняшнику (2017)
Голотюк М. В. - Дослідження мехатронних систем в машинобудуванні (2017)
Ковбаса В. П. - О взаимодействии деформируемой ленты зажимного транспортера со стеблем, Спирин А. В., Цуркан О. В. (2017)
Кірчук Р. В. - Теоретичні передумови моделювання процесу сушіння дисперсних рослинних матеріалів (2017)
Лімонт А. С. - Агроландшафти полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних аграрних формувань, Поліщук О. С. , Плужніков О. Б. (2017)
Налобіна О. О. - Системний аналіз експлуатаційної надійності автомобільного крана, Мартинюк В. Л., Пуць В. С. (2017)
Панасюк С. Г. - Моделювання процесу переміщення потоків у тарілчастій ректифікаційній колоні, Сай В. А., Калахан О. В. (2017)
Сацюк В. В. - Теоретичні дослідження подачі сипкого зв'язного матеріалу стрічковим транспортером, Голій О. В., Курдельчук Д. Л. (2017)
Федорчук-Мороз В. І. - Обгрунтування ефективних рішень з попередження ризику травмування в аграрному секторі (2017)
Цизь І. Є. - Аналіз способів добування та транспортування сапропелю, Хомич С. М., Цизь А. І., Голій О. В. (2017)
Шведик М. С. - Результати експериментальних досліджень з визначенння максимально-допустимої висоти установки конфузора над хлібостоєм, Бебко О. О., Теслюк В. В. (2017)
Шимко А. В. - Визначення раціональної частоти обертання ротору очисного пристрою, Серілко Л. С. (2017)
Аннотації (2017)
Содержание (2014)
Брей В. В. - Амідування δ-валеролактону на мідьвмісних каталізаторах, Варварін А. М., Прудіус С. В. (2014)
Inshina O. I. - Transetherification of methyl tert-butyl ether with ethanol over acidic ZrO2–SiO2 oxide and Dowex DR-2030 sulphoresin catalyst, Sharanda M. E., Brei V. V. (2014)
Кирпач К. А. - Углеродные наносферы в обрыве цепей окисления бензилового спирта, Каменева Т. М., Шелудько Е. В., Кременицкий В. В., Полункин Е. В., Жила Р. С. (2014)
Bodachivskyi Yu. S. - Synthesis and structure of sulfur-containing antifriction additives for lubricants, Pop G. S. (2014)
Кобижча Н. І. - Синтез 5-спіро-2,4,6-тригідроксипіримідинів. Конденсація циклічних похідних малонового естеру з карбамідом або його похідними, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2014)
Патриляк К. И. - Особенности термодесорбции аммиака с поверхности цеолита NaY, Патриляк Л. К., Пертко А. П., Демиденко М. Н. (2014)
Grishchenko L. M. - Bromination of carbon fibers as a route to formation of active functional surface, Bezugla T. M., Vakaliuk A. V., Zaderko O. M., Mischanchuk О. V., Diyuk V. Ye. (2014)
Зубенко С. О. - Переестерифікація ріпакової олії бутанолом, Патриляк Л. К. (2014)
Кашковский В. И. - Новый высокоэффективный реагент для очистки водных систем разной природы, Войновский В. В. (2014)
Шкарапута Л. Н. - Процесс получения мази Теобона-дитиомикоцида как объект автоматического управления, Тищенко Л. А., Шевченко Л. А., Манойло А. М. (2014)
Gnativ Z. Ya. - Production of cooligomers from С9 fraction by two-stage thermal-catalytic method, Nykulyshyn І. Ye., Pikh Z. G., Voronchak Т. О., Rypka G. M. (2014)
Suprun O. O. - Cyclohexane oxidation in the presence of alcohol containing catalytic systems, Reutskiy V. V., Ivashchuk O. S., Mudriy S. O. (2014)
Левицька С. І. - Переацеталізація 1,1-діетоксіетану н-бутанолом на кислотних каталізаторах, Іньшина О. І., Брей В. В. (2014)
Федевич Є. В. - Кінетика окиснювальної дегідратації третбутанолу в метакролеїн на промотованому іонами магнію залізо–телур–молібден–окисидному каталізаторі, Жизневський В. М., Федевич О. Є. (2014)
Федоришин А. С. - Изучение каталитических свойств модифицированных углей в модельных реакциях синтеза и гидролиза сложных эфиров в качестве тестового метода нахождения эффективных катализаторов синтеза биодизельного топлива, Ставицкая С. С. (2014)
Діюк В. Є. - Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля, Гріщенко Л. М., Задерко О. М., Безугла Т. М., Місчанчук О. В. (2014)
XXІX наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (тези) (2014)
Танчук Ю. В. - Мої півстоліття в хімії (2014)
Правила для авторов (2014)
Бернадська Н. - Родо-видовий поділ літератури в науковій спадщині П. Житецького (2012)
Буркова Е. - Принцип "шестовизации" в статьях Л. Шестова о литературе (2012)
Заровна І. - Концепція розвитку російської комедії Б. В. Варнеке в літературознавчому аспекті (2012)
Віват Г. - Теорія множин та теорія реляцій у проекції на інтертекст (2012)
Жигун С. - Масова література в оцінці письменників "Ланки" МАРС (2012)
Кара Т. - Тема як вияв авторської тенденційності (2012)
Кирилюк С. - Homo loquens і твір, що промовляє: проблема долання меж в українській прозі fin de siecle (2012)
Кривопишина А. - Автор читач: специфіка діалогу в сучасній масовій літературі (2012)
Раковская Н. - Гетерогенность авторского мира в критическом тексте (2012)
Соколянский М. - Книга новелл или роман? (о жанре "Конармии" Бабеля) (2012)
Сподарец Н. - Модернизм как проблемное поле современной гуманитарной мысли. Литературоведческий дискурс. Статья вторая (2012)
Нямцу А. - Трансформационная аксиология мотива бессмертия в литературном контексте (2012)
Чикур Л. - Трансформація фольклорних жанрів в українській малій прозі початку ХІХ століття (2012)
Мусий В. - Оппозиция "свое чужое" в рассказе Н. А. Дуровой "Серный ключ" (2012)
Малиновский А. - О границах идиллического в "Обыкновенной истории" И. А. Гончарова (2012)
Добробабина О. - Мотивный анализ повести Л. Н. Толстого "Отец Сергий" (2012)
Саєнко В. - Соловецька тема у науковій спадщині професора Кузякіної Н. Б. (2012)
Фокина С. - Зеркальность как код автокоммуникации в цикле М. Цветаевой "Марина" (2012)
Блідченко-Найко В. - Поезія "в прозі" М. Яцківа (2012)
Кривопишина К. - Специфіка діалогізму роману Василя Захарченка "Пий воду з криниці твоєї" (2012)
Лихачова О. - Природа великого конфлікту та антагонізмів у новелах Григора Тютюнника (2012)
Скорина Л. - Інтертекстуальність як форма міжкультурного діалогу (на матеріалі комедії Івана Микитенка "Соло на флейті" (2012)
Хомова О. - Художні можливості біографічної драми (на матеріалі "П'єс про великих" В. Герасимчука) (2012)
Шеховцова Т. - Мотивная триада "еда - любовь - смерть" в прозе К. Вагинова (2012)
Заїка Ю. - Концепція діалогу в художній спадщині Михайла Томчанія (2012)
Юзьків Г. - Сублімована семантика любовної лірики В. Симоненка (2012)
Томбулатова І. - Функції пейзажу в українській романістиці 20-30-х років ХХ століття (2012)
Рева Л. - Новий реалізм повісті "Деревня" І. Буніна (2012)
Генова Є. - Героїчний пафос і символіка в історичних віршованих романах Леоніда Горлача "Мамай" і "Мазепа" (2012)
Марчук К. - "Повість врем'яних літ": діалог із Біблією (2012)
Морева Т. - Человек и искусство в творчестве В. Ф. Одоевского и А. С. Пушкина (2012)
Левченко Г. - Лірика Лесі Українки й західноєвропейська середньовічна література: аспекти міжтекстового діалогу (2012)
Коробкова Н. - Алюзія як інтертекстуальний прийом ("Кіт у чоботях": етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро) (2012)
Подлісецька О. - Особливості часу і простору в новелах О. Лишеги та В. Назаренка (2012)
Трухан О. - Діалогізм та полілогізм як засадничі принципи сприйняття "жанру голосів" у "романі-свідченні" С. Алексієвич "Чорнобиль: хроніка майбутнього" та романі Айрін Забитко "Невмите небо" (2012)
Блик О. - Образ шляхетного розбійника в повісті О. Сомова "Гайдамак": взаємодія романтичної традиції та українського фольклору (2012)
Черноіваненко Є. - Міф як інструмент тлумачення художнього слова (Рец.: монографія Драненко Г. Ф. Міф як форма сенсу та сенс форми. Міфокритичне прочитання творів Б.- М. Кольтеса: моногафія / Г. Ф. Драненко. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 440 с.) (2012)
Пащенко М. - Художнє узагальнення як логічний перехід "від певної конкретності до виразнішої конкретизації її сутності (Г. Вязовський)" (Рец.: Шляхова Н. М. Еволюція форм художнього узагальнення: навч. пос. / Н. М. Шляхова. - Вид. друге, доповн. - Одеса: Астропринт, 2011. - 152 с.) (2012)
Зарудняк О. - Концепція неореалізму на сучасному етапі розвитку літературознавчої думки (Рец.: Рева Л. В. "Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матералі української та російської літератури і критики): монографія / Рева Л. В. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. - 344 с.) (2012)
Наші автори (2012)
Титул, зміст (2017)
Безмилов М. - Відбір та багаторічна підготовка баскетболістів у різних країнах світу (2017)
Ван В. - Контроль спеціальної роботоздатності кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на дистанції 500 і 1000 м, Дяченко А. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського