Шкромида В. В. - Використання багатофакторного мультиплікатора оборотності оборотних активів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства, Гнатюк Т. М. (2018)
Рудик Н. В. - Кодекс етики ведення малого та середнього бізнесу на засадах соціальної та екологічної відповідальності, Поліщук Є. А., Сибірянська Ю. В. (2018)
Мулінська Г. В. - Облік та порядок включення вартості транспортних послуг до витрат операційної діяльності торговельних підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів (2018)
Лайчук С. М. - Ціноутворення вартості послуг бухгалтерського аутсорсингу (2018)
Гордополов В. Ю. - Оцінка стану організації та методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2018)
Портна О. В. - Вплив інституційних чинників на кількісні зміни сукупного фінансового потенціалу України (2018)
Хуторна М. Е. - Методологічні особливості оцінки ефективності функціонування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2018)
Кравчук І. С. - Напрями розвитку первинного публічного розміщення акцій в Україні (2018)
Федоренко І. А. - Бюджетування як інструмент системи фінансового планування промислових підприємств, Зась Д. С. (2018)
Абрамова І. В. - Аграрні розписки як інструмент фінансово-кредитного забезпечення дрібних та середніх сільгоспвиробників (2018)
Нікітішин А. О. - Формування та розвиток інституційної архітектоніки податкового регулювання (2018)
Корепанов О. С. - Інформаційне забезпечення розвитку концепції "розумного" здоров’я (Smart Health), Лазебник Ю. О., Черненко Д. І., Чала Т. Г., Корепанов Г. С. (2018)
Вільхівська О. В. - Удосконалення положень інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу (2018)
Давидова О. Ю. - Технологія впровадження інноваційних методів управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства на основі синергетичного підходу (2018)
Фещур Р. В. - Інструменти управління проактивним розвитком підприємств, Шишковський С. В., Якимів А. І. (2018)
Михайлюк М. О. - Прикладні аспекти транспозиції та інтегрування ресурсів розвитку в системі стратегічного управління підприємств фармацевтичної промисловості (2018)
Ситницький М. В. - Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі (2018)
Скіцько В. І. - Управління ризиками в ланцюгу поставок, Войніков М. Ю. (2018)
Руденко М. В. - Управління ризиками підприємств аграрного сектора (2018)
Кобизський Д. С. - Організаційно-економічне забезпечення реінжинірингу маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств (2018)
Верховська М. В. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності (2016)
Іванська О. В. - Покращення фізичного стану студентів 18 - 19 років засобами аквааеробіки, Маліков М. В. (2016)
Кашуба В. О. - Організаційно-методичні умови здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів у процесі фізичного виховання, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2016)
Кузьмина Л. И. - Изучение педагогических основ cовременного урока физической культуры, Чиженок Т. М. (2016)
Куценко О. В. - Єдність навчання руховим діям та розвиток фізичних здібностей дітей 6 - 9 років під час занять футболом (2016)
Нестеров А. В. - Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності, Артеменко В. В., Мілаєв О. І. (2016)
Потапова О. В - Сучасний стан здоров’я молодших школярів загальноосвітніх закладів (2016)
Сінюгіна М. Б. - Рівень практичних вмінь з плавання студентів Запорізького національного університету, Чипко О. О. (2016)
Соколова О. В. - Дослідження рівнів фізичної підготовленості і фізичного здоров’я студентів Запорізького педагогічного коледжу, Семикін Д. М. (2016)
Тищенко В. О. - Зміни показників вегетативного статусу студентів у період екзаменаційної сесії, Страколист Г. М., Ромалійська О. В., Гапон К. В., Салівон-Гончаренко А. А. (2016)
Чиженок Т. М. - Вивчення стану роботи з туризму в загальноосвітніх навчальних закладах м. Запоріжжя, Коваленко Ю. О. (2016)
Бессарабова О. В. - Використання дидактичних ігор для покращення зорово-просторового орієнтування в слабозорих дітей дошкільного віку (2016)
Гречко К. М. - Використання засобів фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії за гіпертонічним типом, Шкопинський Є. О. (2016)
Дорошенко В. В. - Використання аромаолій та вправ дихальної гімнастики в комплексній програмі оптимізації функціонального стану дихальної системи дітей 8 - 9 років в умовах навчального закладу (2016)
Malikova A. - Adaptive abilities of organism: general theoretic and applied aspects, Malikov N. (2016)
Савлюк С. П. - До питання фізичної підготовленості молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Страколист Г. М. - Особливості фізичної реабілітації осіб, хворих на цукровий діабет, Салівон-Гончаренко А. А., Сидак Г. О. (2016)
Димова А. М. - Методичні особливості відбору підлітків для занять з академічного веслування, Скрипова О. О., Димов К. В., Димов А. В. (2016)
Івченко О. М. - Сучасний стан контролю технічної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Малікова А. М. - Шляхи вдосконалення функціональної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у волейболі в рамках підготовчого періоду річного макроциклу (2016)
Malikova A. - Comparison analysis of different training programs for women-athletes of high performance specialized in rowing during the preparatory process to the competition season (2016)
Мітова О. О. - Проблеми контролю в баскетболі на етапі початкової підготовки у зв’язку з тенденцією до ранньої спеціалізації, Онищенко В. М. (2016)
Тищенко В. О. - Інноваційні технології тестування тактичного мислення гандболістів високої кваліфікації, Соколова О. В. (2016)
Тищенко В. О - Концепція системи контролю команд високої кваліфікації в гандболі (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2016)
Вихідні дані (2016)
Гнатенко Х. П. - Мінімальна довжина, площа та об'єм у просторі з некомутативністю координат, Ткачук В. М. (2016)
Grigoryev S. B. - On the qualitative analysis of some static cylindrically symmetric solutions of the Einstein equations, Leonov A. B. (2016)
Кушнір О. П. - Дво- і трисмугові оптичні фільтри на основі симетричних структур (2016)
Бученко В. В. - Оптичнi властивостi iнтерфейсiв Cr/Si(001), Голобородько А. О. (2016)
Ступка А. А. - Дисперсійне рівняння для електромагнітного поля в середовищі (2016)
Григорчук М. І. - Розширення лінії поверхневого плазмонного резонансу в сфероїдних металевих наночастинках (2016)
Бушкова В. С. - X-променевий аналіз наночастинок нікель-кобальтових феритів з використанням Дебая-Шеррера, Вільямсона-Холла та SSP-методів, Мудрий С. І., Яремій І. П., Кравець В. І. (2016)
Сеті Ю. О. - Дві моделі каскаду квантового каскадного детектора ближнього інфрачервоного діапазону, Ткач М. В., Паньків М. В. (2016)
Netreba A. V. - MRI for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal, Gavrilyuk V. S. (2016)
"Різдвяні дискусії 2016" (Львів, 11 - 12 січня 2016 року) (2016)
Жаба В. І. - Аналітичні форми хвильової функції в координатному представленні і тензорна поляризація дейтрона для потенціалів Неймеґенської групи (2016)
Галян В. В. - Вплив температури на оптичні властивості стекол Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2, леґованих ербієм, Кевшин А. Г., Шевчук М. В., Федосов С. А., Шигорін П. П. (2016)
Данілевська Н. Б. - Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів оксиду цинку, отриманих електролітичним методом, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Рудик Б. П. (2016)
Бойчук В. I. - Вплив сусіднього домішкового йона на міжрівневе акцепторне поглинання світла нанокристалами CdSe, Лешко Р. Я., Гольський В. Б., Карпин Д. С. (2016)
Лисенков Е. А. - Особливості перколяційного переходу в нанокомпозитах на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Мальков Ю. Ф. - Фізичні характеристики й еволюційні особливості планетарних туманностей, Демчина А. В., Головатий В. В. (2016)
Василенко А. А. - Активні ядра галактик та рентґенівські спостереження, Жданов В. І., Федорова О. В. (2016)
Семiнар iз сучасних проблем фiзики (Львів, 05 - 07 липня 2016 року) (2016)
Mortadi A. - Studies of the Clausius-Mossotti factor, El Melouky A., Chahid E. G., El Moznine R., Cherkaoui O. (2016)
Сарканич П. - Універсальність і мережевий аналіз билин, Головач Ю., Кенна Р., Мак Керрон П. (2016)
Бугаєнко О. С. - Метод детального розрахунку дифузного йонізуючого випромінювання у небулярних середовищах, Мелех Б. Я. (2016)
Tkachenko M. G. - Phenomenological parameters of the prototype eclipsing binaries Algol, β Lyrae and W UMa, Andronov I. L., Chinarova L. L. (2016)
Авторський покажчик тому 20 (2016)
Зведений авторський покажчик томів 1-20 (2016)
Філіпова Т. О. - Визначення мутагенних властивостей тилорону – активного фармацевтичного інгредієнту аміксину, в мікропланшетному варіанті тесту Еймса, Галкін М. Б., Головенко М. Я. (2018)
Настенко В. Б. - Вивчення протимікробної активності солей алкіл (R-арил) оксидиалкіл амонію щодо референтних штамів мікроорганізмів, Короткий Ю. В., Смертенко О. А., Осипчук Н. О., Широбоков В. П., Чоботар А. П. (2018)
Васильєва Н. Ю. - Бактеріальне вилуговування металів з відпрацьованої маси паливних елементів, Слюсаренко Л. І., Нещерет Л. С., Семенов К. І., Васильєва Т. В., Блайда І. А. (2018)
Сегін Т. - Активність ензимів глутатіонової антиоксидантної cистеми бактерій Chlorobium limicola imb k-8 за впливу купрум (II) сульфату, Гнатуш С., Масловська О., Василів О. (2018)
Ліманська Н. В. - Вплив Lactobacillus plantarum на Fusarium sp. збудника фузаріозу сіянців сосни, Адарма Н. Ю. (2018)
Тарабас О. В. - Пігменти Rhodopseudomonas ІМВ В-7620, Гнатуш С. O., Галушка A. A., Mороз О. M. (2018)
Теслюк Н. І. - Утворення множинних пагонів винограду в культурі in vitro на різних живильних середовищах (2018)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2017 році (2018)
Інформаційне повідомлення для авторів (2018)
Паньків В. І. - Сторінка редактора (2018)
Воскобойник Л. Г. - Интраоперационная цитология как дополнительный метод выявления папиллярной карциномы щитовидной железы (2018)
Архипкіна Т. Л. - Значення латентної внутрішньоклітинної інфекції у формуванні автоімунного тиреоїдиту в жінок із синдромом полікістозних яєчників, Бондаренко В. О., Гончарова О. А., Любимова Л. П. (2018)
Goldobin P. O. - Clinical efficiency of aerobic exercises in the young patients with type 1 diabetes mellitus, Shorikova D. V. (2018)
Букач О. П. - Динаміка гострофазових показників у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму гена Т-786С eNOS під впливом лікування (2018)
Акбаров З. С. - Оценка качества жизни у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, находящихся на помповой инсулинотерапии, с учетом углеводной ценности в блюдах узбекской национальной кухни, Исмаилов С. И., Рахимова Г. Н., Алимова Н. У., Каюмова Д. Т., Садыкова А. С., Алиева А. В., Тохирова Ф. А., Гулямова Х. Р., Азимова О. Т. (2018)
Pankiv I. V. - Risk factors of vitamin D deficiency among Ukrainian women in Carpathian region (2018)
Крицький Т. І. - Взаємозв’язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку, Пасєчко Н. В. (2018)
Урбанович А. М. - Синдром полікістозних яєчників у щоденній практиці (2018)
Сорокман Т. В. - Клінічні та лабораторні критерії цукрового діабету 2-го типу в дітей, Макарова О. В., Остапчук В. Г. (2018)
Ляшук Р. П. - Патоморфоз основних тиреопатій (огляд літератури та власні спостереження), Ляшук П. М. (2018)
Даминова Л. Т. - Сахарный диабет и экзокринная недостаточность поджелудочной железы (обзор литературы), Муминова С. У. (2018)
Турчина С. І. - Вітамінно-мікроелементні комплекси й лікування дифузного нетоксичного зоба (2018)
Булдигіна Ю. В. - Характеристика окремих імунологічних показників у пацієнтів із післяопераційним рецидивом хвороби Грейвса, Шляхтич С. Л., Терехова Г. М. (2018)
Соколова Л. К. - Ингибиторы альфа-глюкозидазы в клинической практике. Вопросы и ответы (2018)
Пашковська Н. В. - Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії (2018)
Маляр К. Ю. - Ефективність препарату Вазонат у складі комплексної терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі серцево-судинної патології, Анісімова О. С., Дрішлюк О. І., Биковська Л. Ю., Філіпова Є. В. (2018)
Паньків В. І. - Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету (2018)
Генделека Г. Ф. - Затруднения диагностики и терапевтическая тактика при аутоиммунном полигландулярном синдроме 2-го типа. Клиническое наблюдение, Генделека А. Н. (2018)
Паньків В. І. - Проблемні питання застосування топічних кортикостероїдів у практиці сімейного лікаря (2018)
Кобеза П. А. - Ентомопатогенні гриби масових видів турунів (Carabidae) центральної частини степової зони України, Шпиця Ю. В., Пахомов О. Є. (2017)
Рошко В. В. - Дослідження впливу електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на угруповання хортобіонтних артропод (Arthropoda), Рошко В. Г. (2017)
Станкевич-Волосянчук О. І. - Орнітофауа міста Ужгорода (2017)
Куц Є. М. - Видовий склад інфузорій (Ciliata, Ciliophora) річки Уж у межах міста Ужгород та деякі аспекти фізіологічної толерантності ціліат до окремих факторів антропогенного походження (2017)
Ковальчук Н. Є. - До питання про видовий склад донних і придонних гіллястовусих ракоподібних (Cladocera) водойм басейнів Дунаю та Дністра в межах України (2017)
Межжерін С. В. - Докази вимирання тушканчика великого Allactaga major (Kerr, 1792) (Rodentia, Dipodidae) на Правобережному Степу України, Рашевська Г. В. (2017)
Крулько Л. В. - Таксономічне різноманіття угруповань амфібій ландшафтів Закарпатської області, Куртяк Ф. Ф. (2017)
Черепко С. В. - Трофічні зв’язки твердокрилих родини Dasytidae в умовах Закарпаття (2017)
Пригара Я. І. - Хортобіонтні твердокрилі (Coleoptera) лучних ценозів Хустського району Закарпаття (2017)
Савчин Н. В. - Аналіз стану заселення декоративних деревних насаджень каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986) в умовах урболандшафту, Галушко А. О. (2017)
Salamon I. - Essential oil of common juniper (Juniperus communis L.) in Albania, Ibraliu A., Kryvtsova M., Petruska P. (2017)
Сабадош В.І. - Родина Orchidaceae Juss. у флорі Закарпаття: відомості гербарію Ужгородського національного університету (UU) (2017)
Токарская Н. В. - Перспектива создания Национального природного парка "Мжанский", Токарский В. А., Безроднова О. В. (2017)
Гамор А. Ф. - Світлої пам’яті вченого–селекціонера, Садовська Н. П. (2017)
Якубенко Б. Є. - Народжений Карпатами поклик життя - берегти природу (До 60-річчя з дня народження професора Поповича С. Ю.), Григорюк І. П., Устименко П. М., Фельбаба-Клушина Л. М. (2017)
Смуток О. В. - Оптимізація синтезу та розробка схеми очищення D-лактат: цитохром с оксидоредуктази рекомбінантного штаму дріжджів Ogataea (Hansenula) polymorpha "tr6", Карковська М. І., Прокопів Т. М., Гончар М. В. (2018)
Fafula R. V. - Kinetics of inhibitory effect of hydrogen peroxide on activity of plasma membrane transporting Cа2+, Mg2+-ATPase of sperm cells, Meskalo О. I., Lychkovskyy E. I., Vorobets Z. D. (2018)
Ostapiv R. D. - Influence of long-term per oral taurine treatment on activity of liver enzymes in mature rats, Ostapiv Chr. S., Manko V. V. (2018)
Похилько Ю. М. - Пробіотичні властивості бактерій роду Lactobacillus, виділених зі шлунково-кишкового тракту кроликів, Кравченко Н. О. (2018)
Макогоненко С. Ю. - Вплив Регопланту і Стимпо на активність ферментів антиоксидантного захисту в проростках Helianthus annuus L. і Brassica napus L. за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт, Баранов В. І., Терек О. І. (2018)
Куцоконь Н. К. - Оцінка ростових показників однорічних клонів тополі та верби на короткоротаційній плантації у Харківській області, Худолєєва Л. В., Лось С. А., Висоцька Н. Ю., Торосова Л .О., Ткач В. П., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. (2018)
Нестеренко О. Г. - Реакція рослин гороху на дію сольового і термічного стресових факторів залежно від попереднього іонізуючого опромінення, Рашидов Н. М. (2018)
Cherepanyn R. M. - Effect of climate changes on the habitat of rare arctic-alpine plant species in high mountain part of the Ukrainian Carpathians (2018)
Дика О. О. - Порівняльна морфологія гінецею деяких видів підродини Ornithogaloideae (Hyacinthaceae) (2018)
Mamchur Z. - Bryoflora of the "Pohulyanka" forest park (Lviv city). I. Changes in taxonomic composition under antropogenic transformation, Drach Yu., Danylkiv I. (2018)
Пірогов М. В. - Епілітні лишайники та мінералого-петрографічні дослідження Чортових Скель (Львів), Борняк У. І. (2018)
Токарюк А. І. - Асоціація Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae Klika 1939 в урочищі Підокруг (Буковинське Прикарпаття), Чорней І. І., Буджак В. В. (2018)
Шевчик В. Л. - Juncus dichotomus Elliott (Juncaceae) – новий адвентивний вид рослин для Закарпаття, Ольшанський І. Г., Сенчило О. О. (2018)
Reviwers’ comments (2018)
Титул, зміст (2018)
Бхіндер Н. - Вплив глобалізаційних процесів на професійну підготовку прикордонників у Республіці Індії (2018)
Полоцька О. - Засоби запобігання і боротьби з проявами академічної та наукової недоброчесності в університетах Австралії: вивчення позитивного досвіду (2018)
Черній А. - Управління освітою в ОТГ Рівненщини: технологічні аспекти (2018)
Лютко О. - Активізація професійного потенціалу педагогів засобами мотиваційного менеджменту (2018)
Тригубець Г. - Стратегічні орієнтири професійного розвитку педагогічних працівників в умовах закладу освіти (2018)
Гузенко О. - Виробниче навчання студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах сучасних освітніх реформ, Марчук С. (2018)
Черкащина Т. - Діяльність навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників у контексті реалізації ідей Концепції Нової української школи, Северинчук Л. (2018)
Шадий С. - Сучасний педагог: шляхи розв’язання проблеми адекватного оцінювання рівня професійної діяльності педагогів (2018)
Власюк О. - Електронні засоби навчання як чинник підвищення ефективності дизайн-освіти (2018)
Гузій І. - Інтегративний підхід до формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2018)
Живюк І. - Вікіпедія як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності учня в умовах нової української школи (2018)
Козловський Ю. - Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю: інтегративний підхід (2018)
Кристопчук Т. - Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу, Якимчук І. (2018)
Kukla D. - Młodzi dorośli społeczeństwa postindustrialnego w poszukiwaniu swojej tożsamości na rynku pracy (2018)
Остапчук Н. - Електронні навчальні видання як засіб освітньої діяльності студентів, Матвійчук Л. (2018)
Петренко О. - Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції "Нова українська школа" (2018)
Позднякова Т. - Використання сервісу LearningApps для створення інтерактивних дидактичних вправ до уроків біології, Тимчина В. (2018)
Поплавська Г. - WEb 2.0 у формуванні досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій студентами педагогічних спеціальностей (2018)
Сидорчук Н. - Теоретичний аналіз феномена "рефлексія", Огороднійчук І. (2018)
Сушик Н. - Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків (2018)
Тарадюк Д. - Професійна підготовка тьюторів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі як педагогічна проблема (2018)
Антончук О. - Комунікативна компетентність у структурі соціального інтелекту вчителя-словесника (2018)
Вєтрова І. - Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови (2018)
Костолович Т. - Експериментальна методика формування професійної комунікативної компетентності студентів-філологів у процесі вивчення фонетики й орфоепії української мови (2018)
Лавренчук В. - Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної освіти в аспекті нової української школи (2018)
Магрламова К. - Іншомовна освіта майбутнього лікаря у Великій Британії (2018)
Мандрик Н. - Передумови виникнення слов’янської писемності (2018)
Мушировська Н. - Побудова моделі фахівця в галузі іноземної філології в межах курсу української мови за професійним спрямуванням (2018)
Крівцов В. - Деякі аспекти алгоритмізації навчального процесу, Крівцов В., Приймачук Г. (2018)
Бессараб Н. - Виховання толерантності та міжкультурної комунікації в учнів початкової школи на уроках іноземної мови (2018)
Шутяк В. - Ознайомлення молодших школярів зі згинанням і складанням паперу, технікою оригамі (2018)
Лисиця Д. - Методичні рекомендації щодо організації підготовки майбутніх зубних гігієністів до професійної діяльності (2018)
Пайкуш М. - Формування інтегрованої системи природничо-наукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Шегеда А. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості процесів в освітніх системах, Стефанович О. (2018)
Пустовіт Г. - Формування компетентностей міжкультурної комунікації дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти (2018)
Жулковський Б. - Ігор Стравінський і Православна Церква (2018)
Калустьян О. - Деякі аспекти комплексної систематизації навчального процесу в ході підготовки фахівців спеціальності "музичне мистецтво", Ковлева М. (2018)
Крижановська Т. - "Docere, delectare, movere": емоційний розвиток підлітків у процесі сприймання творів барокової музики, Данилюк М. (2018)
Музиченко Л. - Володимир Музиченко: викладач, композитор, письменник, громадський діяч (2018)
Нарожна Н. - Основні напрями фахового навчання в хоровій педагогіці (2018)
Радковська Л. - Роль викладача-інструменталіста у подоланні сценічного хвилювання учнів-піаністів дитячої музичної школи, Єсіпова О. (2018)
Столярчук Б. - Петро Степанюк: збирач і виконавець народних пісень (2018)
Ганжа М. - Мистецтво дизайну в освітньому середовищі як засіб естетичного виховання особистості (2018)
Гатеж Н. - Емпіричне дослідження готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів (2018)
Денисенко Н. - Крос-функціональна мобільність як складова формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Северша Л. - Формування компетентностей здоров’язбереження в студентів педагогічного коледжу (2018)
Карташов Є. Г. - Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища (2017)
Дубич К. В. - PESTL-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні, Данилюк К. В. (2017)
Кожина А. В. - Стратегічні орієнтири публічного управління в контексті розвитку громадянського суспільства (2017)
Вовк Т. В. - Формування управлінських мереж з позиції екологізації шкільної освіти, Вовк С. М. (2017)
Калина М. С. - Євроінтеграція України: проблеми взаємодії держави та суспільства (2017)
Гладченко А. Ю. - Складові регіонально-інтеграційної моделі державного управління економічною рівновагою в Україні (2017)
Невмержицька С. М. - Соціальна відповідальність муніципальних службовців у системі муніципального управління, Федоряк Р. М., Підкуйко О. О. (2017)
Мельничук Л. М. - Міжсекторне партнерство у вітчизняній практиці державного управління соціальним розвитком регіонів (2017)
Паутова Т. О. - Формування та удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні, Неділько А. І. (2017)
Сороковська С. В. - Сутність та зміст державної політики у сфері питного водопостачання (2017)
Іванов Г. С. - Аналіз стану та показників розвитку морських портів України (2017)
Перебийніс Д. А. - Вплив системи страхування депозитів на доларизацію в Україні, Тлуста Г. Ю. (2017)
Маколкіна О. В. - Електронне урядування в аграрному секторі економіки (2017)
Титул, зміст (2018)
Кліш П. А. - Комунікативність – професійна здатність педагога, Хом'як А. А. (2018)
Пасальська Л. В. - Актуальність акмеологічної концепції для сучасного уроку словесності (2018)
Червінська Н. Л. - Пріоритетне значення предметів освітньої галузі "Мистецтво" в закладах загальної середньої освіти (2018)
Червінська О. С. - Демографічні аспекти розвитку трудового потенціалу Волинської області (2018)
Данилюк О. М. - Проект "Інтеграція традиційних та нових форм популяризації літератури з метою подолання кризи дитячого читання у районі" (2018)
Гончарова Н. І. - Методичний супровід інклюзивного навчання та роботи асистента вчителя (2018)
Літвінчук С. М. - Циклограма роботи асистента вчителя та вимоги до ведення документації (2018)
Романюк С. В. - Робота з особливими дітьми на Волині та досвід Естонії (2018)
Міцкевич С. В. - Сучасній школі – сучасні керівники. Кроки до майстерності (2018)
Панова С. О. - Математичні знання Стародавньої Греції (2018)
Бондар Н. С. - Мистецтво мандрівних співців-музикантів Західного Полісся (2018)
Драбант С. С. - Використання елементів медичної деонтології в художній літературі (2018)
Мочкіна Л. І. - Радянізація західних областей України. Конспект уроку, 11 клас, Дуда Т. А. (2018)
Солтис В. І. - День подяки. Сценарій виховного заходу, Солтис А. І. (2018)
Ураєва І. Г. - Як зробити серйозний урок цікавим, Лізун Л. П. (2018)
Кобель Г. П. - Третій етап LV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2018)
Барановська Р. Є. - Методичні аспекти організації та проведення прогулянок в інтернатних навчальних закладах, ГПД як засобу різностороннього розвитку (2018)
Артищук А. М. - Не завдай природі лиха! Сценарій літературно-музичної композиції (2018)
Оксіньчук Т. В. - Інтеграція технології веб-квесту в освітній навчальний простір, Семенюк І. В. (2018)
Лисенко М. С. - Громадська діяльність Київського товариства сільського господарства (1876 - 1914 рр.) (2017)
Лобко Н. В. - Використання праці військовополонених в Лебединському повіті в період Першої світової війни (2017)
Срібняк І. В. - Хроніка життя інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, Польща (1922 р.) (2017)
Власенко В. М. - Українська емігрантська преса іжвоєнного періоду в Болгарії (2017)
Дегтярьов С. І. - Друга світова війна в політиці пам’яті та "родинній пам’яті", Нестеренко В. А. (2017)
Король В. М. - Матеріально-побутові та соціальні умови проживання учнів-трудрезервників у період відбудови економіки України (1943 - 1950 рр.), Король С. М. (2017)
Гончаренко Л. Л. - Американська політика ленд-лізу як форма військово-економічної допомоги СРСР під час Другої світової війни, Конєва А. В. (2017)
Звагельський В. Б. - Історико-географічні питання в дослідженнях "Слова о полку Ігоревім" (історіографічний аспект) (2017)
Ільницький В. І. - Боротьба підрозділів Червоної Армії із українським визвольним рухом (1946): документ до історії, Гриник Л. М. (2017)
Власенко В. М. - До ювілею української революції 1917 - 1921 рр. (2017)
Нестеренко В. А. - До історії української військової еміграції в Румунії (2017)
Прокопенко Н. С. - Оподаткування криптовалютного бізнесу: реалії і перспективи, Фененко П. О., Тимошенко А. О. (2018)
Тульчинська С. О. - Перешкоди розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, Кириченко С. О., Бут А. В. (2018)
Мурована Т. О. - Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії (2018)
Каут О. В. - Аналіз типових інвестиційних стратегій промислових підприємств, Дунайчук С. М. (2018)
Корнілова В. В. - Практичний аспект застосування інновацій у туристичному бізнесі (2018)
Панченко В. Г. - Національні економічні інтереси як домінанта трансформації змістовного наповнення політики протекціонізму та його еволюційного руху в бік неопротекціонізму (2018)
Макогон В. Д. - Стратегічні пріоритети бюджетної політики в умовах інституційних перетворень (2018)
Краснова О. І. - Особливості механізму державного регулювання сфери охорони здоров'я, Плужнікова Т. В. (2018)
Герасимович І. А. - Організація облікової політики сучасного підприємства (2018)
Постол А. А. - Соціально-економічна сутність, особливості функціонування й стратегії конкурентоспроможного розвитку великих аграрних підприємств (2018)
Круковська О. В. - Удосконалення обліку, інвентаризації та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємствах (2018)
Третяк Д. Д. - Страхування від нещасних випадків у провідних країнах світу: перспективи адаптації в Україні, Руденко А. О. (2018)
Кянан Салаєв - Європейський досвід формування системи економічної безпеки та можливості його використання в азербайджанській республіці (2018)
Лизогуб М. М. - Технологічна модернізація фінансової системи України в умовах економічних перетворень (2018)
Полєнніков М. О. - Підхід до формування державної стратегії соціально-орієнтованого економічного розвитку національної економіки (2018)
Кучеренко Ю. А. - Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Васильєва О. І. - Концептуальні засади впровадження smart-технологій сталого розвитку територіальних громад, Васильєва Н. В. (2018)
Черкаска В. В. - Класифікація чинників сталого розвитку аграрного сектору (2018)
Качний О. С. - Бюджетний механізм як інструмент соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Гбур З. В. - Актуальні гібридні загрози економічній безпеці України (2018)
Козловський Є. В. - Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку, Ткаченко Т. І. (2018)
Кравець І. В. - Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування, Якобчук В. П., Іванюк О. В. (2018)
Миколаєць А. П. - Тенденції взаємовпливу місцевого самоврядування та громадськості в системі публічного управління (2018)
Мазій І. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні (2018)
Солоннікова І. М. - Формування політики благоустрою населених пунктів (2018)
Павловська А. О. - Наукове обгрунтування дефініції "район" (2018)
Кожевников А. Ю. - Газова сфера України в 2017 році та її державне регулювання (2018)
Вороненко В. В. - Рак щитовидної залози в динаміці тридцятирічного спостереження після аварії на Чорнобильській АЕС, Якимець В. М., Печиборщ В. П., Печиборщ О. В., Якимець В. В., Волошин В. Д. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Оцінка стоматологічного статусу осіб молодого віку з бруксизмом у Тернопільській області, Мартиць Ю. М., Клітинська О. В., Бородач В. О., Іваськевич В. З. (2018)
Дудник С. В. - Стан здоров’я та деякі аспекти організації надання медичної допомоги дитячому населенню України (2018)
Фейса С. В. - Неврологічні та когнітивні розлади у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушення вуглеводного обміну та супутнім гіпотиреозом: огляд літератури й власні дані (2018)
Чемерис Н. М. - Медико-соціальні площини вживання алкогольвмісних напоїв серед студентської молоді, Любінець О. В. (2018)
Чепелевська Л. А. - Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті (2018)
Кравченко В. В. - Державно-приватне партнерство як механізм удосконалення консультативно-діагностичної допомоги (2018)
Кручаниця В. В. - Організація замісної підтримуючої терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків у Закарпатській області, Миронюк І. С., Слабкий Г. О. (2018)
Лобас М. В. - Деякі питання організації первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Черкаської області (2018)
Миронюк В. І. - Досвід і перспективи програм діагностики та лікування ІПСШ у представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ в Україні (2018)
Oлексюк O. Б. - Тенденції рівнів госпіталізації дітей першого року життя (2018)
Рогач І. М. - Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами нервової системи в Закарпатській області, Смірнов М. М., Керецман А. О., Жорник В. В. (2018)
Федосюк Р. М. - Медико-соціальне обґрунтування системи безпеки пацієнтів і потенційних шляхів її імплементації у службі анестезіології та інтенсивної терапії України, Ковальова О. М., Слабкий Г. О. (2018)
Гасюк Н. В. - Особливості перебудови клітинного складу слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит, Левандовський Р. А., Клітинська О. В., Бородач В. О. (2018)
Корчинська О. О. - Проблема трофобластичних захворювань у сучасному акушерстві, Криванич Н. В., Костур К. П., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Корчинська О. О. - Сучасні погляди на етіопатогенез прееклампсії, Костур К. П., Криванич Н. В., Жултакова С., Андрашчикова Ш., Шлоссерова А., Галдунова Г., Рібарова Л. (2018)
Попович Я. М. - Стан венозного кровоплину при флеботромбозах гомілково-підколінного сегмента (2018)
Романів О. П. - Соматичні симптоми депресії і тривоги в осіб із легеневою артеріальною гіпертензією, методи діагностики та терапії, Погоріляк К. М. (2018)
Гребняк М. П. - Формування професійних компетенцій з профілактичної медицини у студентів-фармацевтів, Федорченко Р. А., Таранов В. В. (2018)
Колесник П. О. - "АВС"-курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини. Результати оцінки "А"-курсу навчання молодих вчених в Україні, Харріс М., Матюха Л. Ф., Колесник А. П. (2018)
Ціборовський О. М. - Добродійні лікарні Києва як форма соціальної допомоги в галузі медичної справи ХІХ століття, Сорока В. М. (2018)
Ціборовський О. М. - Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ столітті (1835 – 1886 рр.), Сорока В. М. (2018)
Іваць А. Р. - Омега-3 жирні кислоти: чи дієво? За і проти, Романів О. П. (2018)
Балабін В. В. - Теоретико-концептуальні основи військового перекладу (2018)
Baranova S. - Pragmatic and Functional Peculiarities of Euphemisms for Diseases, Death and Dying in the English Mass-Media Discourse, Pletenko K. (2018)
Dorda V. O. - The Translation of One-Word Metaphors in the Computer Discourse, Shuliak I. (2018)
Каленюк С. О. - Функціонування спортивної лексики у мові українських засобів масової інформації (2018)
Kats Y. - Irony and Means of its Realization in English Literary Discourse (Translation Aspect), Fadieieva Y. (2018)
Kobyakova I. - Ukrainian and English Enigmatic Texts: Translation Aspects, Plakhonina A., Emelyanov D. (2018)
Маркова О. І. - Аксіологічна складова змісту концепту патріотизм на матеріалі газетного дискурсу України (2018)
Прокопенко Н. М. - Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети "ДЕНЬ", Хачатар’ян К. А. (2018)
Polkhovska M. - Linguo-Pragmatic Peculiarities of Modern English Political Discourse Organization (a Case Study of D. Trump's Public Speeches) (2018)
Popova O. V. - Bible and Vulgar Words Translation in Pre-Election Discourse of the USA, Aroshidze N., Stovpak O. S. (2018)
Prokopenko A. V. - Idioms with a Negative Connotation in Modern English Rock Songs: Translation Aspect, Kartava K. R. (2018)
Серебрянська І. М. - Мовний образ освіти як ціннісний атрибут української мовної картини світу (2018)
Трумко О. М. - Особливості комунікації в сім'ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття (на матеріалі творів І. Франка) (2018)
Shumenko O. - Compounding as the Most Productive Type of Word Formation in English Fiction Texts (Based on the Series of Novels by George Martin "A Game of Thrones"), Vasylenko K. (2018)
Жиленко І. Р. - Міфологічні мотиви та образи-архетипи матері у творах малої прози міжвоєнної доби (2018)
Калантаєвська Г. П. - Емоційно-настроєві акценти медитативної лірики Анатолія Гризуна (збірка "Перстень-Зодіак"), Сипченко Т. К. (2018)
Матвєєва Т. С. - Хроноплощина великої епіки Панаса Мирного: специфіка оприявнення (2018)
Diadechko A. - Lingual and Non-Lingual Secrets of the Popularity of the Novel "Winter Solstice" by R. Pilcher (2018)
Вихідні дані (2018)
Добко Т. - Довідково-бібліографічне обслуговування електронну еру: розвиток навігаторської функції (2003)
Сєдих В. - До питання про організацію єдиного українсько-російського алфавітного каталогу (за матеріалами Інструкції ХДНБ ім. В. Г. Короленка), Грищук Т. (2003)
Костенко Л. - Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання (2003)
Соловяненко Д. - Концепція онлайнового бібліотечного сервісу (2003)
Непомнящий А. - Нове видання петербурзьких бібліографів (2003)
Дегтяренко Л. - У книгах літопис часів: До 80-річчя Бібліотеки української літератури в Москві (2003)
Рогова П. - Всеукраїнський науковий семінар У Дежавній науково-педагогічній бібліотеці України - крок до утвердження мережі освітянських бібіліотек, Дзигало І. (2003)
Положення про конкурс наукових робіт молодих фахівців "Бібліотека в інформаційному суспільстві" (2003)
Смогоржевська І. - Бібліограф української історії (2003)
Фоменко Д. - Людмила Костянтинівна Антонова-Ковальська (2003)
У боргу перед пам'ятю (2003)
Генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського академіку НАН України О. С. Онищенку - 70 років (2003)
Леонід Йосипович Костенко (До 60-річчя від дня народження) (2003)
Ad fontes, ad libros, ad osnovy (2003)
Резюме (2003)
"Гуманітарний часопис"" у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (2017)
Гоян І. М. - Концепт особистість як релікт модерної доби, Федик О. В. (2017)
Чернієнко В. О. - Те, що ми не можемо ідентифікувати, або про речі, яких, можливо, не буває (2017)
Лысенкова В. В. - Медиафилософская конъюнктура (2017)
Васильєва Л. А. - Сутність та комунікативні вектори публічності (2017)
Карповець М. В. - Перформативна природа соціальної реальності (2017)
Тарасюк Л. С. - "Инсайт" как форма познания для андрогинной личности (2017)
Леонов В. П. - Моделювання людини та її особистості (2017)
Садиков Г. Н. - Философское содержание экологической эргономики (2017)
Білостоцький М. О. - Формування української національної ідеї та "ідеологічна індустріалізація" в СРСР у 50-х рр. XX ст., Кунденко Я. М. (2017)
Мельничук М. С. - Культова архітектоніка як стрижневий елемент ритуалізації в геопросторі християнства: культурологічно-філософська транскрипція (2017)
Кучер О. М. - До використання терміна "конфесійно-богословська термінологія", Медведь О. В. (2017)
Kopylov V. A. - The value of higher education in the context of the lifestrategies of ukrainian youth (based on the public opinion survey of first-year students at the national aerospace university), Lobanova L. A. (2017)
Баканова А. Ф. - Взаимосвязь характера утомления и механизмов восстановления исходной работоспособности (2017)
Summary (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Мартиненко М. В. - Економічні, соціальні та демографічні передумови розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівників (2017)
Ковальська Л. Л. - Методичний підхід до оцінки рівня розвитку логістичної системи роздрібної торговельної мережі: підприємницький аспект, Речун О. Ю. (2017)
Солнцев С. О. - Особливості формування іміджу торгової марки освітнього підприємства, Лопатинська Ю. В. (2017)
Pshyk-Kovalska O. - Comparative analysis of static and dynamic effects of economic integration in the case of the eu and nafta, Mirzoieva D. (2017)
Котляров Є. І. - Перспективи застосування та місце непрямих методів визначення податкових зобов’язань у системі адміністрування податків в України (2017)
Романко О. П. - Управлінська інфраструктура регіону інноваційно – інвестиційного орієнтування (2017)
Сторожук Т. М. - Подання та оприлюднення фінансової звітності: національні та міжнародні вимоги (2017)
Янішевський В. С. - Метод збурень в моделі ціноутворення конвертованої облігації (2017)
Дергалюк Б. В. - Економічна сутність поняття "фінансова політика" та принципи її реалізації на підприємстві, Парфенюк М. В. (2017)
Чупілко Т. А. - Ринок праці та безробіття як відображення соціально-економічної ситуації в країні, Клокова Л. О. (2017)
Корнута О. В. - Особливості вивчення функціонування електронної системи тендерних закупівель "prozorro" при підготовці бакалаврів-економістів, Потьомкіна Н. Ю. (2017)
Зубова В. В. - Аналіз основних показників розвитку банківської системи України, Шевченко Т. О. (2017)
Юрчук Н. П. - Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах (2017)
Пермінова С. О. - Інтелектуальний потенціал в стратегії інноваційного розвитку сучасної організації (2017)
Довгань Л. Є. - Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України: соціально-економічні аспекти, Мохонько Г. А., Ведута Л. Л. (2017)
Горб П. В. - Маркетингове планування на підприємствах в умовах трансформаційної економіки, Сокол П. М., Хамініч С. Ю. (2017)
Петренко О. І. - Проблеми розвитку мультимодальних перевезень в Україні та шляхи їх розв’язання, Дереповська Т. В. (2017)
Безус П. І. - Управління конкурентоспроможністю організації в умовах євроінтеграції, Терефенко В. І. (2017)
Денисюк В. О. - Cтеганографічний алгоритм захисту даних з використанням файлів зображень (2017)
Бабич Р. Б. - Теоретико-методологічні засади формування рентних відносин (2017)
Опанасенко В. М. - Історія "промахів" формування інституту приватної власності в Україні як одна з причин розвитку тіньової економіки (2017)
Нараєвський С. В. - Порівняльний аналіз ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні (2017)
Воронкова Т. Є. - Молодіжне іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні, Євтушенко М. С. (2017)
Рац О. М. - Шляхи удосконалення організаційного забезпечення управління економічною безпекою банку (2017)
Діденко Є. О. - Модель управління конкурентоспроможністю підприємства, Жураківський П. І. (2017)
Дмитренко О. М. - Внутрішній аудит як інструмент підвищення ефективності системи бухгалтерського обліку підприємства (2017)
Maksimova M. - Model of banking activity government regulation system (2017)
Парубець О. М. - Дослідження впливу реформи фінансової децентралізації на стан місцевих бюджетів України, Сугоняко Д. О., Парубець М. С. (2017)
П'янкова О. В. - Розвиток зовнішньоекономічних зв`язків України та канади у вимірі стратегічного партнерства (2017)
Ринейська Л. С. - Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в умовах інтеграції у світовий економічний простір (2017)
Слатвінська Л. А. - Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор (2017)
Фостолович В. А. - Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством (2017)
Совершенна І. О. - Методичні підходи до оцінювання ефективності трансферу технологій в Україні (2017)
Бартош О. М. - Депозити фізичних осіб: проблеми сьогодення (2017)
Іванова М. І. - Порівняння та використання сучасних методів організації оплати праці, Варяниченко О. В. (2017)
Коновалова І. М. - Реалізація теорії обміну в оподаткуванні в умовах децентралізації (2017)
Коляденко Д. Л. - Людський капітал - фактор інституціональної трансформації в апк (2017)
Павленко О. С. - Оптимізація виробничо-галузевої структури аграрного підприємства, Вініченко І. І. (2017)
Безкровний М. Ф. - Інфраструктура ринку агроконсалтингових послуг (2017)
Двуліт З. П. - Економетрична модель залежності екологічних витрат підприємств залізничного транспорту від основних детермінант (2017)
Радіонов Н. Й. - Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства, Жура К. О. (2017)
Голобородько Т. В. - Оподаткування сільськогосподарської діяльності в Україні та в зарубіжних країнах: дослідження впливу на цінову політику (2017)
Очеретний Д. С. - Аналіз інноваційного підприємництва як креативного процесу (2017)
Біндюженко В. М. - Система набору та відбору персоналу організації та формування кадрової політики (2017)
Кучер Ю. Є. - Сучасні проблеми безпечності взуття для дітей (2017)
Заяц О. В. - Окремі предметні області контролінгу в автотранспортних підприємствах (2017)
Кривко К. В. - Тенденції та перспективи розвитку української металургії у посткризовий період (2017)
Бегей М. В. - Державне лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт системи економічної безпеки (2017)
Касперевич Л. В. - Економчний розвиток як фактор негативного екологічного впливу на природоохоронні території (2017)
Савчук М. Р. - Теоретичні основи дослідження емоційного інтелекту (2017)
Бесараб С. О. - Визначення сутності інвестицій (2017)
Баришполь Н. С. - Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бондаренко С. М. (2017)
Маколкіна О. В. - Сучасні концепції аграрного менеджменту (2017)
Красівський О. Я. - Глобалізація та ідентичність національної культури (2017)
Непомнящий О. М. - Теоретичні аспекти формування та розвитку системи управління ризиками, Медведчук О. В. (2017)
Барило О. Г. - Науковий підхід до визначення поняття "система управління цивільного захисту" (2017)
Горбатюк С. Є. - Інститути громадянського суспільства у системі соціогуманітарної безпеки: сучасні реалії і тенденції розвитку (2017)
Книшик С. І. - Трансформація системи освіти в Україні (2017)
Тупичак Л. Л. - Особливості децентралізації управління освітньою системою як шлях до модернізації вищої освіти в Україні (2017)
Benkovska D. - Current debates about dignity and human rights. Legal and philosophical contexts, Kozlovski R. (2017)
Бурик З. М. - Функції державного регулювання сталого розвитку в сучасних умовах (2017)
Федорчак О. В. - Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Морозова Н. Г. - Основні напрями національної державної політики щодо балансування ринків праці й освіти в контексті забезпечення гуманітарної політики (2017)
Коваль О. В. - Проблеми формування та функціонування центрів комплектування та соціальної підтримки й шляхи їх вирішення (2017)
Шегедин Я. Ю. - Шляхи удосконалення механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні (2017)
Юристовська Н. Я. - Напрямки державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я (2017)
Карпенко О. В. - Інформаційно-комунікативна діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні, Дуда А. В. (2017)
Карпа М. І. - Компетенційний підхід до розвитку публічної служби: концептуальні аспекти (2017)
Трегубенко Г. П. - Чинники впливу на використання інноваційних компонентів у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку Чернівецької області, Семенко М. М. (2017)
Гургула Т. В. - Економічний раціональний підхід до оцінки рівня життя населення в Україні (2017)
Козак І. І. - Державна політика щодо фінансування регіонального розвитку, Нєма О. С. (2017)
Цанько О. О. - Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики (2017)
Куйбіда С. В. - Теоретико-методологічні основи формування інструментів структурної перебудови національної економіки в умовах четвертої промислової революції і глобалізації (2017)
Поліщук Г. О. - Державне регулювання сфери малого підприємництва: оцінка ефективності (2017)
Данилюк К. В. - Сучасний стан реалізації організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Васюта В. М. - Поправки до енерґетичного спектра атома водню у просторі зі спіновою некомутативністю координат (2014)
Павлик Б. В. - Дослідження x-стимульованої еволюції дефектів у кристалах p-Si методом ємнісно-модуляційної спектроскопії, Слободзян Д. П., Лис Р. М., Шикоряк Й. А., Дідик Р. І. (2014)
Калюжний О. - Універсальні характеристики форми мезоскопічного полімерного ланцюга, Ільницький Я., Головач Ю. (2014)
Мигаль В. М. - Перехід пари в рідину у плині дворівневих атомів з урахуванням близького порядку, Держко О. В. (2014)
Романюк М. О. - Рефрактометрія одновісно затиснутих кристалів K2SO4, Стадник В. Й., Курляк В. Ю., Андрієвський Б. В., Кушнір О. С., Брезвін Р. С. (2014)
Бойко І. В. - Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на електронну динамічну провідність трибар'єрних резонансно-тунельних структур, Гринишин Ю. Б., Сеті Ю. О., Ткач М. В. (2014)
До 80-річчя Йосипа Михайловича Стахіри (2014)
Авторський покажчик тому 18 (2014)
Teslenko V. I. - Defining competitivity of an absorbing Markov chain, Kapitanchuk O. L. (2015)
Naguliak O. O. - The influence of the time MR sequence parameters on the diffusion weighted imaging sensitivity, Netreba A. V. (2015)
De Vincenzo S. - Operators and bilinear densities in the Dirac formal 1D Ehrenfest theorem (2015)
Duviryak A. - Regge trajectories in the framework of the relativistic action-at-a-distance theory (2015)
Вакарчук І. О. - Внутрішня енерґія багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій, Григорчак О. І. (2015)
Бойчук В. І. - Коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжпідзонними переходами електронів у надґратках сферичних квантових точок, Білинський І. В., Пазюк Р. І. (2015)
Рудик Б. П. - Використання методу Вільямсона–Холла для визначення розмірів наночатинок ZnO, Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Сяський В. А., Татарин Б. А. (2015)
Панасюк Л. І. - Енерґія активації технологічних термодонорів у нейтронно-леґованому кремнії, Коломоєць В. В., Єрмаков В. М., Федосов С. А, Ящинський Л. В. (2015)
Якібчук П. М. - Розрахунки зонної структури Si, Ge та GaAs методом модельного псевдопотенціалу, Бовгира О. В., Куца І. В. (2015)
Курляк В. Ю. - Показники заломлення одновісно затиснутих кристалів Rb$2ZnCl4 в околі фазових переходів, Стадник В. Й., Стахура В. Б. (2015)
Васильєв О. М. - Моделювання бактеріального хемотаксису в одномірній системі, Сакович Д. Е. (2015)
"Різдвяні дискусії 2015", присвячені 110-річчю від дня народження професора В. С. Міліянчука (Львів, 12 - 13 січня 2015 року) (2015)
Левицький Р. Р. - І. Д. Герич, О. В. Булавенко, Л. Р. Остап'юк, А. С. Волошиновський, С. В. Мягкота, Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці (Львів: Ліга-Прес, 2015, 366 с.) (2015)
Майданюк С. П. - Тунелювання крізь бар'єри Альбрехта з дисипативними компонентами (2015)
Возняк O. - Квазіточно розв'язувані потенціали з двома довільними власними станами для систем із координатно залежною масою, Ткачук В. М. (2015)
Semeniv O. - The combined approach for space weather prediction with a guaranteed method and evolutionary algorithm (2015)
Slyusarenko Yu. V. - The theory of spatially periodic equilibrium states in the quasi-neutral system of charges above the surface of liquid dielectric, Lytvynenko D. M. (2015)
Pursky O. I. - Molecular rotation and volume dependence of the thermal conductivity in liquid N2 (2015)
Куцик А. М. - Взаємна дифузія в рідкому розчині "ацетон–циклогексан" із урахуванням процесів комплексоутворення, Обуховський В. В. (2015)
Григорчук М. І. - Нуклеація плазмонно резонансних наночастинок сфероїдальної форми, Карпов В. Г. (2015)
Сеті Ю. О. - Перенормування електронного спектра обмеженими фононами у двоямній плоскій наноструктурі в постійному електричному полі за довільної температури, Ткач М. В., Паньків М. В. (2015)
Зачек І. Р. - Вплив гідростатичного тиску ph і напруги зсуву σ5 на фазові переходи та термодинамічні характеристики сеґнетоелектрика RbHSO4, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2015)
Печарський К. К. - Функціонально-стохастичний метод дослідження кореляцій у багаточастинкових системах (2015)
Nilesh B. - Nobel prizes in quantum mechanics: a statistical approach, Suhas D., Pranav B. (2015)
Жаба В. І. - Розрахунок фаз нуклон-нуклонного розсіяння для потенціалів NijmI, NijmII і Nijm93 за методом фазових функцій (2015)
Демеш Ш. Ш. - Потенціальне розсіювання електрона молекулою, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2015)
Баран О. Р. - Основний стан двовимірної спін-1/2 j1-j2 моделі Гайзенберґа в підході ферміонізації Йордана–Віґнера, Верхоляк Т. М. (2015)
Курик А. О. - Структурні та фотолюмінесцентні властивості монокристалів CdTe:V, Сафрюк Н. В., Будзуляк С. І., Єрмаков В. М., Кладько В. П., Корбутяк Д. В. (2015)
Шпотюк Я. - Вплив Ga на структуру та оптичні властивості халькогенідного скла As30Se50Te20, Павлик Б., Рихлюк С., Бусар-Пледель К., Назабаль В., Бюро Б. (2015)
Луньов С. В. - Вплив радіаційних дефектів на механізми розсіяння електронів в монокристалах n-Ge, Зімич А. І., Назарчук П. Ф., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2015)
Авторський покажчик тому 19 (2015)
Титул, зміст (2018)
Abbas A. - Knowledge transfer from Universities to industry through university technology transfer offices, Avdic A., Chang Barker K., Xiaobao P. (2018)
Назаровець С. А. - Чорний відкритий доступ в Україні: аналіз завантажень українськими Інтернет- користувачами наукових публікацій з Sci-Hub (2018)
Жарков І. П. - Створення спеціалізованих маніпуляторів для низькотемпературних досліджень, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Маслов В. О., Селіванов О. В., Солонецький А. Г., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Циканюк Б. І., Насєка В. М. (2018)
Гордиенко Э. Ю. - Диагностика композитных материалов элементов самолетов методом активной термографии, Глущук Н. И., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В., Дзешульская И. И., Иванько Ю. Ф. (2018)
Ткаченко Т. В. - Переробка рослинних відходів різного походження, Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Філоненко М. М., Вахрін В. В., Кашковський В. І. (2018)
Лобанов Л. М. - Сучасне вітчизняне обладнання для механізованого зварювання трубопроводів високого тиску другого контуру енергоблоків АЕС України, Махлін Н. М., Водолазський В. Є., Коротинський О. Є., Жерносєков А. М., Попов В. Є., Скопюк М. І., Лавров С. І., Кудряшев В. Б. (2018)
Наші автори (2018)
Правила для авторів (2018)
Кизим М. О. - Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу, Іванов Ю. Б., Губарєва І. О. (2018)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об’єднаної територіальної громади, Бистряков І. К., Клиновий Д. В. (2018)
Хомин І. П. - Аграрний сектор України – фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік (2018)
Сушко Н. І. - Удосконалення регулювання державних видатків на послуги вищої освіти, Даниленко С. В. (2018)
Богдан Т. П. - Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції (2018)
Горбатюк В. І. - Суспільна довіра в системі управління державними фінансами, Матузка Я. В. (2018)
Rybak T. - Legal and institutional aspects of accounting development in the Republic of Belarus in the context of international integration (2018)
Краус Н. М. - Інституціональний зріз дихотомії старих і нових інститутів розвитку сфери фінансів в умовах інноватизації (2018)
Пам’яті видатного вченого (2018)
Онищенко О. - В. І. Вернадський та його внесок у заснування та розвиток Національної Бібліотеки Української Держави (2003)
Листи В. І. Вернадського Ф. І. Родичеву (2003)
Захарова Н. - XIII читання академіка В. І. Вернадського (2003)
Коваль Т. - Читач універсальної бібліотеки в системі бібліотечно-інформаційних послуг (2003)
Горовий В. - Інформаційний глобалізм і перспективи національного розвитку (2003)
Самохіна Н. - Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування (2003)
Лисенко Л. - Методика складання заголовка як основного елементу реєстраційного археографічного опису історико-культурних фондів для Державного реєстру національного культурного надбання (2003)
Кименко І. - Архіви українських часописів у фондах Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії видавничої справи початку XX ст. (2003)
Антонченко Т. - Становлення та розвиток першої української щоденної газети "Громадська Думка" (1906 р.) (2003)
Онищенко О. - Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва (2003)
Леонов В. - Библиотека Академии наук - первая национальная библиотека России (2003)
Леонов В. - В окружении искажений (2003)
Шеремет А. - Ми духом незламні (2003)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Теорія і практика бібліотечної справи ХХІ столітті (новий фаховий збірник) (2003)
Ніна Михайлівна Кудряшова (До 75-річчя від дня народження) (2003)
Директорові ДНТБ України Леоніду Івановичу Ніколаєнку - 50 років (2003)
Аннотации (2003)
Андрейченко А. В. - Світовий досвід впровадження безвідходного агропромислового виробництва: перспективи для України (2018)
Зачосова Н. В. - Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою національної економіки (2018)
Захарченко В. І. - Суспільно-політичні реформи як передумова розвитку національної економіки (2018)
Мардус Н. Ю. - Методологічний базис забезпечення внутрішнього ринку товарів (2018)
Павлюк Л. В. - Використання сучасних концепцій вдосконалення бізнес-процесів у садівництві, Ковальська Л. Л. (2018)
Футало Ю. Р. - Прогнозування змін в галузі IТ-послуг відповідно до тенденцій інтеграційних економічних процесів (2018)
Боженко В. В. - Оцінювання впливу зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами-партнерами з позиції фінансового зараження національної економіки, Посканна А. М., Сахно В. І. (2018)
Левківський В. М. - Глобальні тенденції інвестиційної діяльності ТНК у сучасних умовах, Рибчук А. В. (2018)
Мамедов К. А. - Інтерактивність глобальних виробничих систем та логістичних послуг (2018)
Нужна О. А. - АВС-аналіз матеріальних витрат на виробництво пшениці в Україні та США, Пиріг С. О., Тлучкевич Н. В. (2018)
Бочко О. Ю. - Дослідження ринкової кон'юнктури продукції АПК західного регіону (2018)
Вахович І. М. - Стратегічні засади реалізації фінансових санаційних заходів у депресивних регіонах, Купира М. І. (2018)
Газуда С. М. - Перспективи аграрного виробництва: регіональний вимір, Ерфан В. Й. (2018)
Гургула Т. В. - Моніторинг середовища спроможної територіальної громади (2018)
Камінська І. М. - Ідентифікація і роль підприємництва різних сфер виробництва у контексті капіталізації економіки регіону, Мишко О. А., Дорош В. Ю. (2018)
Кондіус І. С. - Моделювання еколого-збалансованого розвитку Волинської області (2018)
Мілашовська О. І. - Стратегії розвитку сфери гостинності регіону, Шитікова Т. В. (2018)
Матвійчук Л. Ю. - Організаційно-економічний механізм екологічного регулювання ланцюгів постачання в регіоні (2018)
Паленичак О. В - Удосконалення управління продовольчою безпекою регіону шляхом використання екологічного маркетингу (2018)
Павлов К. В. - Огляд конкурентних особливостей, економічних та соціальних показників ринків житла в регіонах України (2018)
Ракович С. С. - Регіональні диспропорції територіального просторового розвитку (2018)
Смолич Д. В. - Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку та розміщення (2018)
Тимошенко М. М. - Формування та значення принципів сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2018)
Гаврилюк О. В. - Виклики туристичної індустрії у контексті трансформації глобального простору (2018)
Іванов А. М. - Інституціональні аспекти рекреаційного землекористування (2018)
Матвійчук Н. М. - Пріоритетні напрями забезпечення енергетичної безпеки України (2018)
Мезенцева І. В. - Методика розробки індикаторів для моніторингу курортних територій (2018)
Масечко І. В. - Напрями міжнародної та регіональної стандартизації туристичних послуг в Україні (2018)
Черчик А. О. - Стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки лісових господарств (2018)
Битов В. П. - Логістичний менеджмент в діяльності агропромислових підприємств (2018)
Zabedyuk M. - Investment strategy of the enterprise: stages of formation and types (2018)
Кулик Ю. М. - Сутність та класифікація ризиків логістичної системи підприємства, Кривов’язюк І. В. (2018)
Легомінова С. В. - Особливості формування конкурентних переваг підприємства (2018)
Лялюк А. М. - Особливості маркетингу біржових товарів (2018)
Назаренко С. А. - Санація підприємства як комплексна процедура його оздоровлення: сутність та підходи до трактування, Носань Н. С. (2018)
Оксенюк К. І. - Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2018)
Пінчук С. С. - Особливості фінансування підприємств будівельного комплексу України, Андрейцева І. А. (2018)
Полінкевич О. М. - Стратегії управління економічною безпекою підприємств (2018)
Стрижеус Л. В. - Імідж як кінцевий продукт діяльності підприємства: теоретичний підхід, Лорві І. Ф., Тендюк А. О. (2018)
Ховрак І. В. - Етичні аспекти проведення аудиту фінансового стану підприємства, Д’яченко А. Е. (2018)
Вахновська Н. А. - Фіскальна політика в контексті фінансової конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Вигівська І. М. - Оцінка та документальне забезпечення факторингових операцій: ризик-орієнтований підхід, Макарович В. К. (2018)
Іщук Л. І. - Принципи формування доходів місцевих бюджетів в Україні (2018)
Киевич А. В. - Денежно-кредитная политика: рестрикция и экспансия в переходный период, Конончук И. А., Пригодич И. А. (2018)
Маслий Н. Д. - Нейромаркетинг финансовых услуг, Вакутина М. А. (2018)
Ніколаєва А. М. - Макроекономічне значення фінансового ринку у системі фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни (2018)
Пиріг С. О. - Забезпечення динамічного розвитку безготівкових розрахунків в сфері комунальних послуг, Ніколаєва А. М., Іщук Л. І. (2018)
Погореленко Н. П. - Проблеми конкурентоспроможності банків України в сучасних умовах, Пелепецький В. І. (2018)
Полторак А. С. - Напрями удосконалення методичного інструментарію оцінки стану фінансової безпеки України, Тусова Н. О. (2018)
Бортнік С. М. - Стратегічне управління розвитком персоналу в контексті забезпечення кадрової безпеки підприємства (2018)
Дзьоба О. Г. - Теоретичні аспекти дефініції "соціальна безпека держави", Ставнича Н. І. (2018)
Дзямулич М. І. - Особливості формування поглядів на специфіку людського капіталу як соціально-економічної категорії, Потьомкіна О. В. (2018)
Колосок А. М. - Практичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу, Скорук О. В. (2018)
Смачило В. В. - Моніторинг гендерної асиметрії оплати праці, Кулієвич М. Я. (2018)
Шубала І. В. - Зміст, складові та принципи функціонування системи соціального захисту населення (2018)
Шубалий О. М. - Тенденції зміни доходів населення в умовах економічної нестабільності (2018)
Ананченко К. В. - Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів, Хацаюк О. В. (2018)
Близневский А. А. - Дзюдо как вид спорта, способствующий формированию положительного отношения к спортивной деятельности, Кудрявцев М. Д., Галимова А. Г., Галимов Г. Я. (2018)
Бугаевский К. А. - Анатомо-морфологические особенности костного таза у спортсменок юношеского возраста, занимающихся разными видами единоборств (2018)
Кривенцова І. В. - Методика розвитку швидкісно-силових якостей у студентів, які займаються фехтуванням, Клименченко В. Г., Іванов О. В., Блізнюк С. С. (2018)
Мунтян В. С. - Особенности развития единоборств в контексте иерархии потребностей и основных теорий возникновения физического воспитания (2018)
Саєнко В. Г. - Критеріальна оцінка досяжності майстерності засобами спортивного єдиноборства (2018)
Тропин Ю. Н. - Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля (2018)
Філенко Л.В. - Вплив розумових здібностей студентів, що займаються єдиноборствами, ігровими та циклічними видами спорту на рівень засвоєння навчального матеріалу засобами комп’ютерної психодіагностичної програми (2018)
Шалар О. Г. - Психологія тактичного двобою юних каратистів, Стрикаленко Є. А., Савченко-Марущак М. С. (2018)
Содержание (2018)
Никонов В. В. - Уважаемые коллеги! (2018)
Підгірний Я. М. - Гостра печінкова дисфункція і вагітність (2018)
Никонов В. В. - Колистиметат натрия как альтернативный выбор при антибиотикорезистентной инфекции, Соколов А. С., Феськов А. Э. (2018)
Курділь Н. В. - Про необхідність застосування механізмів державного регулювання системи антидотного забезпечення (2018)
Матолінець Н. В. - Роль газотрансмітерів у патогенезі органної дисфункції при політравмі (2018)
Галушко О. А. - Результати застосування удосконаленого алгоритму інтенсивної терапії хворих на гострий інсульт при супутньому цукровому діабеті, Бабак С. І. (2018)
Пайкуш В. А. - Застосування анальгоседації в дорослих зі зниженим порогом болю в стоматології, Дидик Н. М. (2018)
Підгірний Я. М. - Пріоритетні напрямки лікування хворих на гострий панкреатит, Підгірний Б. Я. (2018)
Гарбар М. О. - Гостра серцева недостатність і кардіогенний шок: сучасні принципи діагностики та лікування, Світлик Г. В., Підгірний Я. М., Світлик Ю. О. (2018)
Світлик Ю. О. - Вплив часу прийому їжі в передопераційний період на показники кислотно-основного стану та концентрацію глюкози в крові у дорослих осіб, Гарбар М. О., Світлик Г. В. (2018)
Туркевич О. М. - Особливості респіраторної терапії пацієнтів з ожирінням при лапароскопічних операціях, Підгірний Я. М., Закотянський О. П. (2018)
Філик О. В. - Тривалість штучної вентиляції легень та функціонування діафрагми у дітей з гострою дихальною недостатністю (2018)
Іванюшко О. В. - Патофізіологічні аспекти анестезіологічного супроводу пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу в амбулаторній практиці (2018)
Щуровська І. П. - Паліативна та хоспісна допомога дітям, Андрейчук І. П., Бойко Я. Є. (2018)
Діденко С. М. - Гібридні хірургічні втручання при оклюзійно-стенотичному ураженні дистальних артерій у хворих на цукровий діабет (2018)
Сайко О. В. - Неврологічна симптоматика в гострому періоді струсу головного мозку на етапі медичної евакуації з військово-мобільного госпіталю, Оврас Б. С. (2018)
Циганок О. В. - Електроміографічна діагностика порушень моторики язика неврологічного генезу у пацієнтів з оклюзійною патологією, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Оджубейська О. Д., Калашніков Д. В., Король М. Д. (2018)
Собко Р. Ю. - Клінічний випадок рефідинг-синдрому в дитини, Щуровська І. П., Бойко Я. Є. (2018)
Лутай Я. М. - Ведение пациента с острым коронарным синдромом без элевации сегмента ST: акцент на антитромботическую терапию, Пархоменко А. Н., Иркин О. И., Кушнир С. П. (2018)
Солошенко С. В. - Тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда после проведения сердечно-легочной реанимации, Белецкий А. В., Рудный А. А., Иевлева В. И. (2018)
Кочін І. В. - Багатогранність єдності та безперервність креативного розвитку професорсько-викладацького складу кафедри — запорука успіху в науково-навчальній діяльності (50 років кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України") (2018)
Чепуренко Я. - Система документопостачання бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України" (2003)
Петрова Л. - Менеджмент і маркетинг як стратегічна основа розвитку сучасної бібліотеки (2003)
Бардієр К. - Класифікаційні схеми у структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек (2003)
Дубровіна Л. - Діяльність Киїівської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941-1942), Малолєтова Н. (2003)
Сахань С. - Приватна книгозбірня філолога та історика церкви М. І. Петрова: реконструкція зібрання (2003)
Миронець Н. - Доля книжково-рукописного зібрання українського культурного діяча барона Ф. Р. Штейнгеля (2003)
Ковальчук Г. - Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам'яток (2003)
Кулаковська Т. - Науково-інформаційна діяльність у науково-дослідних установах НАН України (2002 р.) (2003)
Алиева-Кенгерли А. - Центральная научная библиотека Национальной академии наук Азербайджана: история и перспективы развития (2003)
Аннотации (2003)
Пангрол®: дія, гарантована формою (2017)
"Панацея – 2017": варта найкращого (2017)
Високотехнологічна фармація: від зародження до розквіту (2017)
Что порекомендовать при кашле, когда одолевает простуда? (2017)
Примак Р. - Клеточные "почтальоны" (2017)
Застудні "дари" осені (2017)
Кривомаз Т. - Голод — причины и последствия (2017)
Новости фотоконкурса "Мефеноминальные впечатления" (2017)
Кашель: як боротися і перемагати? (2017)
Демецкая А. - Двуликий Янус мобильной связи (2017)
Спрей Стрепсілс® Інтенсив — швидке та тривале полегшення болю у горлі (2017)
Дедишина Л. - Дирофіляріоз: везіть із відпочинку засмагу, а не глисти (2017)
Вакцинація: співпраця кожної людини для забезпечення спільного блага (2017)
Без мігрені життя яскравіше! (2017)
Дедишина Л. - Від повітового лікаря до спеціалізованої медичної допомоги (2017)
Кривомаз Т. - Одомашненные эндогенные ретровирусы (2017)
Cедаристон подарит спокойствие и сохранит активность (2017)
Редькин Р. - Цинк — диета молодости, Орловецкая Н., Данькевич О. (2017)
Кашель: зупинка на вимогу (2017)
Рекомендації пацієнтам із остеохондрозом щодо способу життя (2017)
Клименюк Ю. - Ассортиментная матрица (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия ангины, Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление жидких лекарственных форм: бромная микстура, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Кириленко М. - Творим добро — и тайно, и явно (2017)
Кривомаз Т. - Истоки мифов о вампирах (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая А. - Несколько фактов о маникюре (2017)
Балюк С. А. - Регулювання родючості ґрунтів та ефективності добрив в умовах змін клімату, Носко Б. С., Воротинцева Л. І. (2018)
Іваніна В. В. - Поживний режим чорнозему вилугуваного за різних систем удобрення буряків цукрових, Павук І. А., Мазур Г. М. (2018)
Хромих Н. О. - Вплив гербіцидів на показники урожаю гібрида кукурудзи Оржиця 237 МВ, Матюха В. Л., Лихолат Ю. В., Лісовий М. М., Назаренко М. М., Григорюк І. П. (2018)
Дерев’янко С. В. - Удосконалення засобів діагностики та специфічної профілактики хвороби Тешена, Решотько Л. М., Бова Т. О., Дмитрук О. О., Головко А. М., Кацимон В. В. (2018)
Іванов В. О. - Особливості мікроклімату у спорудженнях легкого типу для утримання підсисних свиноматок, Курман А. Ф., Горіславець А. І. (2018)
Ярошевський В. П. - Оптимізація гідравлічних систем промислових виробництв мікробіологічних засобів захисту рослин, Осипенко Т. М. (2018)
Турченюк В. О. - Технологія вирощування рису без постійного затоплення в умовах Придунайських рисових зрошувальних систем, Кропивко С. М. (2018)
Роїк М. В. - Технологія концентрату із сушених листків стевії, Кузнєцова І. В. (2018)
Соколова А. О. - Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку сільських домогосподарств Волині, Голій Н. П., Гонта Н. А. (2018)
Приймачук Т. Ю. - Пивна та хмелева галузі України: кон’юнктура та інтеграція, Проценко А. В., Рудик Р. І., Штанько Т. А. (2018)
Сєвідов В. П. - Біологічний потенціал гібридів огірка зарубіжної селекції (2018)
Тарнавська К. П. - Зимостійкість і морозостійкість клонів яблуні (Malus domestica Borkh.) сорту Джонаголд вітчизняної селекції (2018)
Матвійчук Н. Г. - Агрохімічна оцінка систем удобрення в сівозміні Полісся (2018)
Вергунов В. А. - Лідер аграрної науки України. До 80-річчя від дня народження академіка НААН, Героя України М. В. Зубця (2018)
Павлишин В. І. - Український геологічний комітет і його ключові постаті (до 100-річчя Геологічної служби України) (2018)
Степанюк Л. М. - Проблеми стратиграфії та геохронології Українського щита (2018)
Шумлянский Л. В. - Петрология даек субщелочных долеритов Коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита, Митрохин А. В., Дюшен Ж. К., Богданова С. В., Биллстрём Ш., Омельченко А. Н., Багински Б. (2018)
Дубина О. В. - Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов’я (Україна) (2018)
Прилепа Д. М. - Вплив маршалітизації на деякі фізичні властивості гематитових кварцитів Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2018)
Решетник М. М. - Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід Національного науково-природничого музею НАН України (2018)
Квасниця В. М. - Алмазне вікно у нижню мантію Землі (відгук на книгу Ф.В. Камінського "Нижня мантія Землі. Склад і будова") (2018)
Пам’яті видатного українського ученого Миколи Петровича Щербака (2018)
Свобода А. - Особливості організації інформаційного обслуговування читачів універсальної наукової бібліотеки у новому інформаційному середовищі (2003)
Баркова О. - Організація фонду онлайнових документів (2003)
Новальська Т. - Внесок українських науковців у становлення і розвиток читачезнавства (20-ті - початок 30-х років XX ст.), Тимошенко І. (2003)
Солоіденко Г. - Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20-30-ті роки XX ст.) (2003)
Березкина Н. - Информационно-библиотечное обеспечение науки Беларуси: проблемы и перспективы (2003)
Абугалиева К. - Из истории становления и развития Центральной научной библиотеки Республики Казахстан (к 70-летию образования) (2003)
Костенко Л. - Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси - науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї міжнародної конференції "Крим-2003") , Чекмарьов А., Бровкін А., Павлуша І. (2003)
Смаглова Н. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб науки. Стан. Основні завдання (2003)
Учений, педагог, організатор нової генерації бібліотекознавців (до 50-річчя від дня народження В. О. Ільганаєвої) (2003)
Іванова Ж. - Бібліограф С. І. Пономарьов (1828-1913), Іванов В., Авдєєнко В. (2003)
Пам’яті Валерія Дмитровича Загорулька (1946-2003) (2003)
Аннотации (2003)
Максименко С. Д. - Механізми розвитку особистості (2018)
Бондаренко Н. Б. - Соціальна підтримка в контексті груп самодопомоги осіб із проблемами психічного здоров’я (2018)
Ващенко І. В. - Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій, Іваненко Б. Б. (2018)
Візнюк Ю. М. - Психологічні особливості самоприйняття і соціальної ідентичності депривованих підлітків: теоретико–емпіричний ракурс (2018)
Гончаренко Н. В. - Психологічні особливості прояву синдрому "емоційного вигорання" у провізорів-інтернів, Білоус М. В. (2018)
Гончарук Н. М. - Проблеми методології дослідження інтелектуального регулювання комунікації (2018)
Hrinchenko O. M. - The use of the coaching collection of metaphorical associative cards "Supervision" as one of the possible instruments of professional supply of psychologists (2018)
Гуляс І. А. - Досягнення особистості: філософсько-психологічний аналіз (2018)
Демидович О. М. - Гендерні особливості готовності лікарів-стоматологів до продуктивної взаємодії в конфліктних ситуаціях (2018)
Зімовіна Т. Є. - Взаємозв’язок між захворюваністю дитини та стосунками у сім’ї, Фільчакова А. С. (2018)
Івашкевич Е. Е. - Особливості перекладу художніх творів з урахуванням категорії експресивності (2018)
Кишакевич І. Т. - Ускладнені умови розв’язування медичних задач як тренінг творчого медичного мислення (2018)
Клочек Л. В. - Дослідження ціннісної рефлексії у педагогів (2018)
Коваль І. В. - Когнітивні стилі як індивідуально–психологічні передумови оволодіння іноземною мовою у вищому навчальному закладі (2018)
Лавріненко В. А. - Особливості системи цінностей підлітків–неформалів, яким властиві різні тенденції у міжособистісній взаємодії (2018)
Лисенко Д. П. - Довіра в предметному полі психологічних досліджень (2018)
Ewa Łodygowska - Lęk jako mediator umiejscowienia kontroli u dzieci z dysleksją rozwojową, Witalia Szebanowa (2018)
Макаренко Н. М. - Психолого–педагогічні умови розвитку компетенцій (2018)
Максименко К. С. - Психотерапевтическое воздействие и лечебный эффект: симптоматическая и патогенетическая психотерапия (2018)
Мойсеєнко Л. А. - Стратегія комбінування як мисленнєвий механізм розв’язування творчої математичної задачі, Витвицька О. М., Кулініч Г. М. (2018)
Москальов І. О. - Моделювання особливостей перебігу практичного мислення офіцера–організатора морально–психологічного забезпечення у проблемних ситуаціях (2018)
Onufriieva L. A. - The professional realization of personality through the prism of value life regulators, Rudzevych I. L. (2018)
Осика О. В. - Моральний вчинок як сенс життя: трагічними шляхами історії, Осика К. С. (2018)
Островська К. О. - Особливості прояву посттравматичного стресового розладу в соціальному просторі (2018)
Пастух Л. В. - Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (2018)
Подкоритова Л. О. - Значення самоаналізу для професійного розвитку майбутніх фахівців соціономічної сфери, Брезденюк А. О. (2018)
Ренке С. О. - Мотиваційна регуляція процесу становлення професійного образу "Я" у майбутніх психологів (2018)
Семенів Н. М. - Особливості формування етнічної атракції в контексті міжетнічної взаємодії (2018)
Simko R. T. - Psychological features of servicemen’s psychomotor preparation in extreme conditions of activities (2018)
Славіна Н. С. - Адаптація дітей раннього віку в умовах дошкільного закладу (2018)
Токарева Н. М. - Психологічні виміри діалогізації сучасного освітнього простору (2018)
Цимбаленко О. О. - Авторитет батьків та педагогів як запорука ефективності психолого–педагогічного втручання для дітей із порушеннями спілкування (2018)
Чіп Р. С. - Дослідження когнітивної складової гендерної ідентичності старших підлітків (2018)
Бібліографія (2018)
Відомості про авторів (2018)
Інформація про збірник (2018)
Вихідні дані (2018)
Невзорова О. С. - Розробка та дослідження методу ієрархічно-координаційної внутрішньодоменної маршрутизації в телекомунікаційній мережі MPLS-TE (2017)
Єременко О. С. - Тензорна модель відмовостійкої маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в мультисервісній телекомунікаційній мережі (2017)
Євдокименко М. О. - Аналіз проблеми забезпечення ефективного балансування навантаження в мережах MPLS-TE, Кравченко Б. Д., Лукова-Чуйко Н. В. (2017)
Радівілова Т. А. - Метод розподілу самоподібного навантаження в мережній системі виявлення вторгнень (2017)
Павленко И. С. - Исследование фазовых характеристик голосового сигнала пользователя системы аутентификации, Пастушенко Н. С., Файзулаева О. Н. (2017)
Єременко О. С. - Імітаційна модель функціонування інтерфейсів маршрутизаторів телекомунікаційних мереж, побудована з використанням пакета Simulink, Лебеденко Т. М., Каплун С. А., Костенко В. О. (2017)
Інформаційне повідомлення щодо проведення IV Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку ЕМС-2018" (2017)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 13-ї IEEE Міжнародної науково-технічної конференції "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (2017)
Козадаев К. В. - Коррекция погрешности многолучевости в показаниях спутниковых навигационных систем на основе вейвлет-преобразования их сигналов, Козлова Е. И., Митрахович И. О., Киреева Е. И. (2018)
Tyurin S. F. - Study of the multi-input lut complexity, Grekov A. V. (2018)
Щапов П. Ф. - Информативные параметры динамической нестационарности кардиосигналов, Коваль С. Н., Король Е. И., Томашевский Р. С., Магдалиц Т. И. (2018)
Baranovskiy N. V. - Gis-technologies and mathematical simulation to predict lightning-caused forest fire danger, Yankovich E. P. (2018)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма оптимизации роем частиц для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперименТА, Беляева А. А. (2018)
Lamtyugova S. N. - Method of numerical analysis of the problem of stationary flow past bodies of revolution by viscous fluid, Sidorov M. V., Sytnykova I. V. (2018)
Левин В. И. - Полиинтервальная математика и оптимизация в условиях неопределенности (2018)
Yarymbash D. S - Computer simulation of electromagnetic field with application the frequency adaptation method, Yarymbash S. T., Kotsur M. I., Litvinov D. O. (2018)
Novotarskyi M. A. - Simulation of 3d transient flow passing through an intestinal anastomosis by lattice-boltzmann method, Stirenko S. G., Gordienko Y. G. (2018)
Каврин Д. А. - Методы количественного решения проблемы несбалансированности классов, Субботин С. А. (2018)
Аксак Н. Г. - Разработка системы персонализации специализированного веб-портала (2018)
Бабаков Р. М. - Обобщение математической модели микропрограммного автомата на счетчике (2018)
Банах Р. І. - Визначення параметрів ключа методу автентифікації wpa/wpa2 для системи-приманки мережі стандарту IEEE 802.11 (2018)
Berezsky O. M. - Evaluation methods of image segmentation quality, Pitsun O. Y. (2018)
Лисицкий К. Е. - Вырожденные S-блоки (2018)
Molchanova V. S. - The technique of homotopic skeletonization of bit-mapped drawings of parts of sea transport (2018)
Goncharenko A. V. - Optimal controlling path determination with the help of hybrid optional functions distributions (2018)
Korniienko V. I. - Adaptive optimal control system of ore large crushing process, Matsiuk S. M., Udovyk I. M. (2018)
Мамедов К. Ш. - Понятие гарантированного решения по функционалу для многомерной задачи о ранце и методы его построения, Мамедов Н. Н. (2018)
Nahorny V. V. - Control of technical systems based on prediction of their individual resource, Lavrov E. A., Fedotova N. A., Kuznetsov E. G. (2018)
Turpak S. M. - Improvement of a system controlling a process of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating, Taran I. O., Ostrohliad O. O. (2018)
Шейкус А. Р. - Cтатическая оптимизация процессов ректификации с использованием подвижных управляющих воздействий, Тришкин В. Я. (2018)
Кулаковська Т. - Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан, основні завдання, перспективи (огляд діяльності у 1999-2003 рр.) (2004)
Новікова Н. - Культурно-просвітня діяльність бібліотек для дітей: інновації, дослідження (2004)
Рогова П. - Стратегія розвитку освітянської бібліотечної мережі України (2004)
Орлеанська Н. - Медичні бібліотеки в інформаційному забезпеченні інноваційних процесів у медичній галузі (2004)
Наукові події в житті бібліотечної співдружності СНД 2004 року (2004)
Шерепа Т. - Система галузевих серій електронних видань: основні концептуальні положення (2004)
Корнілова Є. - Практика та перспективи представлення інформаційних ресурсів академічного інституту на корпоративних сайтах (2004)
Зворський С. - Актуальні питання історіографії бібліотечної справи і бібліографії в Україні (2004)
Новальська Т. - УНІК-перша науково-дослідна установа з вивчення проблем українського читачезнавства (2004)
Панських І. - Наукова бібліотека Державного природознавчого музею НАН України (2004)
Третій міжнародний семінар "Science Online: Електронні інформаційні ресурси для науки та освіти" (8 - 15 травня 2004 р., м. Анталія, Туреччина) (2004)
Старовойтенко І. - Епістолярна та мемуарна спадщина Є. X. Чикаленка на сторінках "Українського історика" (2004)
Дубровіна Л. - Розвиток історичного кримознавства: енциклопедичне біобібліографічне дослідження А. А. Непомнящого (Рец. на кн.: Напомнящий А. А. Історичне кримознавство (кінець XVIII - початок XX століття): Біобібліографічне дослідження. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2003. - 452 с.: іл.) (2004)
Презентація виставки видань Російського гуманітарного університету (2004)
Некомерційне партнерство "Бібліотечна Асамблея Євразії" (2004)
Бойко С. - Дослідницька компетентність молодого покоління як один із дієвих засобів вивчення ролі українства в етнокультурних процесах світу (2017)
Бойко Т. - Трансформація освітніх процесів у донецькому краї: протистояння реальностей (2017)
Газізова О. - Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова (2017)
Грабовська І. - Українство перед викликами путінізму (2017)
Доценко В. - Вплив історичної пам’яті на подолання постколоніального синдрому сучасними українцями (2017)
Кононенко А. - Роль Світового конгресу українців (СКУ) в консолідації українців в постколоніальну добу (2017)
Пархоменко Н. - Міграційні процеси та національні еліти (2017)
Телешун Я. - Корупція і великий бізнес: реалії України (2017)
Троян В. - Функціонування академічних і дослідницьких мереж як приклади консолідації науковців України та діаспори, Таран Н. (2017)
Цимбал Т. - Консолідація українців як відповідь на виклики внутрішньої міграції в умовах гібридної війни (2017)
Авер’янова Н. - Консолідація українства як пріоритетне завдання національної еліти України (2017)
Берест І. - "Товариство взаємної допомоги приватних службовців" Галичини: аналіз статуту та діяльності (2017)
Бочковська В. - Видавничий осередок як чинник згуртування українців XVIII – початку XIX ст. (2017)
Валявко І. - Національна ідентичність як один з чинників консолідації українства: Дмитро Чижевський та Юрій Шевельов (історико-культурний контекст) (2017)
Воропаєва Т. - Українська національна еліта постколоніальної доби: громадянський вимір (2017)
Гардашук Т. - Роль еліт у формуванні екологічної свідомості суспільства (історичний екскурс), Філяніна Н. (2017)
Грабовська І. - Неоімперськість сучасної Росії як історичний виклик для українських постколоніальних еліт (2017)
Грабовський С. - Антиколоніальний дискурс українських мислителів кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2017)
Забіяка І. - Європеєць з українською душею. до 165-річчя Василя Горленка (2017)
Кагамлик С. - Творча спадщина церковних ієрархів України ранньомодерного часу як консолідуючий чинник українського православ’я (на матеріалах богослужбових і агіографічних творів) (2017)
Петрикова В. - Україна у світовій інформаційній спільноті: витоки національної школи інформатики (2017)
Сорочук Л. - Українознавець Павло Чубинський – представник національної еліти (2017)
Трегубенко Т. - Українська церковна еліта у формуванні музичних осередків при духовних навчальних закладах Гетьманщини (2017)
Усатенко Т. - "Підземна вічність подесення" у дослідженнях В. Є. Куриленка (2017)
Цюрупа М. - Військова еліта та правлячий клас: мереживо відносин стосовно влади (2017)
Шевченко Т. - Чинники консолідації українства в політичних програмах дисидентів (кінець 1950-х – початок 1960-х років) (2017)
Титул, зміст (2017)
Петруня В. Ю. - Споживацька поведінка домашніх господарств як об’єкт інтересу суспільства, держави та бізнесу (2017)
Дубінський С. В. - Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні, Орлова В. М. (2017)
Пестовська З. С. - Формування фінансової стратегії підприємства на основі модифікації системи збалансованих показників, Гриценко Є. Г. (2017)
Чередніченко М. Г. - Роль контролінгу в управлінні фінансами підприємства (2017)
Крамаренко Г. А. - Анализ экономического потенциала машиностроительных предприятий Днепропетровской области и его мониторинг, Костюк М. Г. (2017)
Мостова А. Д. - Управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємств (2017)
Яременко С. С. - Специфіка маркетингу юридичних послуг, Савченко В. О. (2017)
Мединська С. І. - Компаративний аналіз культурологічних характеристик як метод удосконалення системи мотивації персоналу в туристичних компаніях України (2017)
Хватов Ю. Ю. - Економіка США: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитк (2017)
Черкас Н. І. - Фрагментація виробництва та формування глобальних ланцюгів вартості як фактори глобалізації (2017)
Abstracts (2017)
Вихідні дані (2017)
Бібліотечно-інформаційній справі - увага академії (2003)
Доповідь генерального директора НБУВ О. С. Онищенка "Про стан та завдання розвитку в НАН України бібліотечно-інформаційної справи" (2003)
З виступу президента НАН України, академіка НАН України Б. Є. Патона на засіданні Президії НАН України при обговоренні питання "Про стан та завдання розвитку в НАН України бібліотечно-інформаційної справи" (2003)
Постанова Президії НАН України "Про стан та завдання розвитку в НАН України бібліотечно-інформаційної справи" (2003)
Пилко И. - Библиотечно-информационное образование: технологический рубеж (2003)
Малолєтова Н. - Книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотеками та науковими установами Австрійської Республіки та його особливості (2003)
Про проект Національного формату представлення бібліографічних даних УКРМАРК (2003)
Симоненко Т. - Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні (2003)
Багрій І. - Блок визначення тематики формату УКРМАРК (2003)
Соловяненко Д. - Концептуальна модель системної архітектури онлайнового бібліотечного сервісу (2003)
Остапова І. - Електронна книга і традиційна книжкова культура (2003)
Коцере В. - Латвийская академическая библиотека на протяжение веков (2003)
Кудратова Д. - Развитие библиотек Узбекистана и их роль в жизни республики (2003)
Чиж М. - Петро Могила у бібліографії (Рецензія на книгу: Голобуцький П. В., Моісеєнко Н. І., Хижняк З. І. Петро Могила (1596-1647): Бібліографічний покажчик / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" - К., 2003. - |12|, 248 с. (2003)
Стрішенець Н. - Епістолярна спадщина Ю. Меженка (Рецензія на книгу: Листи Юрія Меженка до львів'ян (1923-1969) / Упорядкування, передмова, примітки канд. філол. наук М. А. Вальо. - Львів, 2002. - 324 с.; іл.) (2003)
Непомнящий А. - Ґрунтовне дослідження з біобібліографії Північного Причорномор’я (Рецензія на книгу: Тункина И. В. Русская наука о классических древностях Юга России (ХVIII - середина ХІХ вв.). - СПб.: Наука, 2002. - 676 с.; 156 ил.) (2003)
Винаходи у бібліотечній справі (2003)
Бойко Л. І. - Інтродукція та питання адаптації Pittosporum Heterophyllum у захищеному ґрунті Криворізького ботанічного саду (2015)
Котик Б. В. - Молекулярно-біологічні основи термінаторних технологій. І. Сортоспецифічні генетичні технології обмеження використання, Галкін О. Ю., Горчаков В. Ю. (2015)
Agayeva A. - Structure of the benthic ciliate community (Ciliophora) on the sumgayit caspian sea coast (Azerbaijan), Alekperov I. (2015)
Горлов П. И. - Большой баклан (Phalacrocorax Carbo) на Обиточной косе Азовского моря, Сиохин В. Д., Костюшин В. А. (2015)
Дранга А. О. - Пространственно-структурная характеристика колониальных поселений грача (Corvus Frugilegus) на территории Ботиевской ветростанции (Запорожская область) в 2015 году, Горлов П. И. (2015)
Киричук Г. Є. - Вплив трематодної інвазії та іонів кадмію на деякі показники гемолімфи Planorbarius Purpura (mollusca: gastropoda: pulmonata: bulinidae) (2015)
Кулиева С. А. - Видовой состав и количественное распределение личинок стрекоз (Odonata) в новых экологических условиях в озере Аггель, Алиев Р. А. (2015)
Курбатова І. М. - Вплив абіотичних факторів на організм прісноводних риб, Тупицька О. М. (2015)
Нариманова В. С. - Некоторые биоэкологические особенности Cetonia Aurata Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetonia) Большого Кавказа Азербайджана (2015)
Янович Л. М. - Щільність населення молюсків роду Unio у водоймах та водотоках України як показник успішності амфіміксису . (2015)
Дунаєвська О. Ф. - Мікроскопічні особливості та морфометричні показники білої пульпи селезінки овець (2015)
Єщенко Ю. В. - Моделювання патологій, пов’язаних із порушеннями металолігандного гомеостазу, та методи їх корегування, Омельянчик Л. О., Бовт В. Д., Завгородній М. П. (2015)
Кучковський О. М. - Участь гіпокампу в регуляції метаболізму хелатоутворюючого цинку в організмі (літературний огляд) (2015)
Приймак С. Г. - Особливості нейродинаміки, психодинаміки та спеціальної фізичної працездатності боксерів і кікбоксерів, Савчин М. П., Власенко С. О., Заворотинський А. В., Федорченко О. С., Федорченко Т. М., Мошко Л. В. (2015)
Прилуцкий А. С. - Синтез фактора некроза опухоли-α, апоптоз и некроз мононуклеаров, стимулированных растительным митогеном и антигенами кольчецов, Фролов А. К., Лесниченко Д. А., Литвиненко Р. А., Федотов Е. Р., Мацегора А. С. (2015)
Шевчук Т. Я. - Особливості варіабельності серцевого ритму в спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів, Романюк А. П. (2015)
Митяй І. С. - Сучасний гідроекологічний стан гордашівського водосховища річки Гірський Тікич , Хомич В. В., Демченко В. О., Огризько К. П. (2015)
Салахова С. З. - К степени изученности загрязненности вод Каспийского моря тяжелыми металлами, Топчиева Ш. А. (2015)
Скляр В. Г. - Использование градиентного анализа при изучении естественного возобновления лесов (2015)
Корнет М. М. - Похідні s-(хінолін-4-іл)-l-цистеїну: відомі біорегулятори та перспективні напрями їх дослідження (огляд літератури) (2015)
Лашко Н. П. - Зв’язування компонентів ефірних олій різними нативними крохмалями, Красна Т. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" (Серія "Біологічні науки") (2015)
Вихідні дані (2015)
Бакіко В. М. - Визначення впливу імпедансу мережі змінного струму на ефективність фільтрації завад звукотехнічних систем, Гребінь О. П., Швайченко В. Б. (2018)
Бакіко В. М. - Визначення завадостійкості каналу зв’язку за випадкового впливу завад, Попович П. В., Швайченко В. Б. (2018)
Баранов М. И. - Расчетная оценка основных энергетических характеристик грозового облака тропосферы земли (2018)
Богуславський Л. З. - Умови запалювання об'ємного розряду в системах електрофільтрації газів, Козирєв С. С., Овчиннікова Л. Є., Адамчук Ю. О., Чущак С. В. (2018)
Бондаренко А. Ю. - Плоский индуктор с двумя источниками питания для магнитно-импульсного притяжения участка металлического листа (2018)
Гетьман А. B. - Методология экспериментального определения сферических гармоник магнитного поля технических объектов, Резинкин О. Л. (2018)
Дмитрішин О. Я. - Розрахунок електричного поля в плівковій діелектричній системі як спосіб прогнозування електричної міцності високовольтного імпульсного конденсатора (2018)
Колиушко Г. М. - Использование измерительного комплекса "КДЗ-1У" для оценки адекватности математической модели заземляюще-го устройства энергообъекта, Пличко А. В., Понуждаева Е. Г. (2018)
Кравченко В. И. - Влияние электромагнитного излучения на волноводные характеристики полупроводниковых комплектующих радиоизделий, Яковенко И. В. (2018)
Кравченко В. И. - Возбуждение колебаний двумерного электронного слоя токами, наведенными внешним излучением, Яковенко И. В. (2018)
Немченко Ю. С. - Оборудование для проведения испытаний на молниестойкость по стандарту DO-160G (США), Лесной И. П. (2018)
Петков А. А. - Вероятностное определение числа поражений молнией наземных объектов стержневого типа (2018)
Хайнацкий С. А. - Электроразрядные методы очистки воды, Христо А. И., Шведов Л. П. (2018)
Kniaziev V. V. - Assessment of probability of lightning direct strike into elements of stationary ground launch complex, Melnik S. I. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бондаренко Г. М. - Сифилис: современное соcтояние проблемы, Унучко С. В., Никитенко И. Н., Губенко Т. В., Кутовая В. В. (2018)
Волкославская В. Н. - Красный плоский лишай (обзор некоторых научных исследований) (2018)
Болотная Л. А. - Роль кателицидина LL-37 у больных себорейным дерматитом, Нарожная М. В. (2018)
Губіна-Вакулік Г. І. - Імуногістохімічні особливості патогенезу акне та динаміка змін шкіри при застосуванні системних ретиноїдів у пацієнтів з тяжкими формами дерматозів, Кутасевич Я. Ф., Сидоренко Р. В., Бронова І. М. (2018)
Кочет К. О. - Особливості вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на ліпоїдний некробіоз (2018)
Мавров Г. І. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, серед споживачів психоактивних речовин: чинники ризику та напрями профілактики, Щербакова Ю. В., Миронюк В. І. (2018)
Глушок В. С. - Власний досвід комбінованої послідовної терапії актинічного кератозу, Святенко Т. В. (2018)
Захаров С. В. - Ранній прихований сифіліс: у фокусі соціальні, епідеміологічні та медичні чинники (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Диференційований підхід до діагностики та зрвнішньої терапії екземи, Іщейкін К. Є., Зюбан І. В., Мангушева В. Ю. (2018)
Резниченко Н. Ю. - Результаты клинического исследования сравнения эффективности и безопасности хифенадина и дезлоратадина у пациентов с аллергодерматозами, Резниченко Г. И., Каукэ Ю. И. (2018)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Комбінована терапія хворих на вугрову хворобу з урахуванням метоболічної активності клітин периферійної крові, Свирид С. Г. (2018)
Свистунов І. Ф. - Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний рецидивний кандидозний вульвовагініт (2018)
Старостіна О. А. - Клінічні прояви інфікування Demodex folliculorum на тлі запалення різної інтенсивності та гіперплазії сальних залоз у пацієнток різного віку із судинними формами розацеа (2018)
Безвершенко К. І. - Топічна терапія оніхомікозів: сучасні можливості (2018)
Кравець К. І. - Застосування методу теленавчання для слухачів курсу дерматоскопії, Канчалаба І. О., Богоиолець О. В. (2018)
Макуріна Г. І. - Клінічний випадок чорного акантозу, Зубко Т. В., Чернеда Л. О. (2018)
Ковальчук Г. - Створення Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання (2004)
XIV читанняакадеміка В. І. Вернадського в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2004)
Антоненко І. - Електронні ресурси як об’єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення, Баркова О. (2004)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій (2004)
Міщук Г. - Рукописні документи історика та археолога В. Г. Ляскоронського (1859-1928) з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії нумізматики (2004)
Асоціація бібліотек України інформує (2004)
Віслобоков К. - Литовський статут та "Права, за якими судиться малоросійський народ" (джерелознавчий аспект) (2004)
Світ Л. - Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2004)
Маслакова Н. - Історія бібліотек та історичних бібліотечних зібрань України на сторінках журналу "Бібліотечний вісник" (1993-2003) (2004)
Омельченко М. - Міжнародна наукова конференція "Консервація пам’ятників культури у єдності та багатоманітті" (2004)
Кулаковська Т. - Зміцнюємо міжбібліотечні зв’язки: нарада представників Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук - членів МААН і Асоціації бібліотек України (2004)
Ткач С. М. - Фармакотерапия ожирения: прошлое, настоящее и будуще (частина 2), Юзвенко Т. Ю. (2017)
Ткач С. М. - Изменение кишечного микробиома как важный фактор риска развития метаболических заболеваний, Ларін О. С., Підаєв А. В. (2017)
Черенько С. М. - Рак щитоподібної залози серед "дітей Чорнобиля": чи актуальна ця проблема через 30 років після аварії на ЧАЕС?, Смоляр В. А., Шаповал Н. О. (2017)
Свиридов Н. В. - Обоснование использования жировой ткани для хирургического лечения обширных послеоперационных раневых дефектов стоп у больных сахарным диабетом, Голодников А. Е. (2017)
Зелінська Н. Б. - Клініко-генетичні варіанти синдрому Тернера та обґрунтування вибору їх лікування, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В. (2017)
Кирилюк М. Л. - Вплив цукрового діабету 2 типу на ризик переломів у жінок різного віку в постменопаузному періоді, Атанова Я. О. (2017)
Тарасенко С. О. - Можливості застосування протоколу ERAS у пацієнтів із тиреотоксикозом при тиреоїдектоміях, Дубров С. О., Лукавська Е. В., Кащенко М. В. (2017)
Горобейко М. Б. - Синдром діабетичної стопи. Надумана чи реальна загроза (2017)
Черенько М. С. - Лікування хронічного гіпопаратиреозу у дорослих: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні клінічні настанови Європейської товариства з ендокринології), Крушинська З. Г. (2017)
Черенько М. С. - 10-й навчальний курс з ендокринної орбітопатії (Мюнхен, 2016) (2017)
Вшанування пам’яті (2017)

Розпорядження Президента України "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (2003)
Маслакова Н. - Звіт про міжнародну наукову конференцію "Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек". Науковий форум з інноваційної діяльності бібліотек (2003)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Принципи формування стратегії і управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек, Бровкін А. (2003)
Гранчак Т. - Бібліотечно-інформаційні інновації: ідеї, реалії, перспективи (2003)
Добко Т. - Інновації в системі бібліотечного сервісу, Каліберда Н., Коваль Т. (2003)
Дубровіна Л. - Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання, Омельчук В., Огуннаіке Ж., Міцан Т. (2003)
Антоненко І. - Бібліотечні технології: традиції та інновації, Зарічняк І., Матусевич В. (2003)
Муха Л. - Інноваційні технології збереження фондів, Затока Л. (2003)
Попик В. - Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів, Мельник Н. (2003)
Павлуша Т. - Нововведення в системі бібліотечно-інформаційної освіти і підвищення кваліфікації кадрів (2003)
Бровкін А. - Інновації в управлінні бібліотечною справою, Петрова Л., Чепуренко Я. (2003)
Костенко Л. - Бібліотечні електронні інноваційні технології (2003)
Ісаєва О. - Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК (2003)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек" (2003)
Курас І. - З виступів на міжнародній науковій конференції "Інноваційна діяльність - стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек". Наука та інформація в системі джерел інноваційного розвитку (2003)
Бережина Н. - Информационно-библиотечное обеспечение науки Беларуси: история и инновации (2003)
Міжбібліотечне співробітництво - шлях до інтеграції (2003)
Минасян К. - Фундаментальная научная библиотека Национальной академии наук Республики Армения (2003)
Заалишвили М. - Центральная научная библиотека Академии наук Грузии (2003)
Басинюк Т. - Информационные ресурсы ЦНБ НАН Беларуси в области экологических проблем (2003)
Добко Т. - Бібліографія у сучасному електронному середовищі (2003)
Арсеєнко Т. - Презентація книги Інгеборг Бахман "Маліна", Воробей М. (2003)
Борису Патону – 85 (2003)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2003 рік (2003)
Слово до читача (2017)
Капнік О. - Інформаційна та пропагандистська функції засобів масової комунікації України під час революції гідності (на прикладі газет "День" та "Вести"), Підлуцький О. (2017)
Федорчук В. - Пропаганда як складник інформаційної війни (2017)
Метельницька Н. - Відображення новітніх мовних тенденцій у лексиці сучасної рекламної комунікації (2017)
Черпак А. - Нативна реклама: досвід та перспективи (2017)
Єлманова К. - Значення блогосфери у сучасності (2017)
Костинчак Х. - Пошукова оптимізація новинного сайта: принципи та методи (2017)
Загорулько Д. - Гейміфікований інформаційний продукт в онлайн-медіа: специфіка та типологія (2017)
Романенко К. - Публіцистичність рецензії як результат взаємопроникнення аналітики і художньої публіцистики (на прикладі театральних монорецензій О. Вергеліса в газеті "Дзеркало тижня") (2017)
Смагула Я. - Есеїстика Володимира Базилевського у збірнику "І зав’язь дум, і вільний лет пера": ідея та проблематика (2017)
Кулаковська Т. - Науково-методична діяльність НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України у 20-30-х роках XX ст. (2004)
Саєнко Л. - Розвиток співпраці ОДНБ ім. М. Горького з українською діаспорою (2004)
Солоіденко Г. - Роль професійних асоціацій в інноваційному розвитку бібліотечної справи (2004)
Бондар Н. - Методика опису кириличних стародруків для Державного реєстру книжкових пам’яток України (2004)
Кисельов Р. - Пропозиції щодо передачі тексту кириличних видань при їх бібліографічному опрацюванні (2004)
Співпраця Галузевого архіву СБУ з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (2004)
Чепуренко Я. - Бібліотечно-архівна колекція Міжнародного громадського фонду соціально-економічних та політологічних досліджень (Фонд Горбачова) (2004)
Смаглова Н. - Семінар для фахівців бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2004)
Новальська Т. - Українські просвітяни про вивчення "читача з народу" (2004)
Солоіденко Г. - Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного - 60 років (2004)
Артамонова С. - Марія Іванівна Вязьмітіна - організатор і перший директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (2004)
Тетяна Степанівна Кудласевич. Бібліотекар, редактор, бібліограф... (2004)
Смаглова Н. - Семінар "Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан та перспективи розвитку" (2004)
Родзінська О. - Семінар "Наукові журнали в Інтернет-просторі" (2004)
Лавриненко І. - Семінар "Інформаційно-бібліотечні ресурси Депозитарної бібліотеки ООН в Україні" (2004)
Ковальчук Г. - Книга і світова цивілізація (2004)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2004)
Ільницька Т. Ю. - Поширеність гіперкінетичного розладу в учасників бойових дій, Пінчук І. Я. (2017)
Анікіна І. І. - Депресивні розлади у жінок, хворих на рак молочної залози, після мастектомії (2017)
Мудренко І. Г. - Клініко-психопатологічна структура депресивних розладів у хворих на деменції з високим ризиком суїциду (2017)
Смашна О. Є. - Особливості діагностики посттравматичних стресових розладів у пацієнтів з легкою черепно-мозковою травмою, Хаустова О. О. (2017)
Vyun V. V. - The rationale and content of psychotherapy and prevention of the development of maladaptation states of internship doctors in modern conditions (2017)
Калугін І. В. - Психотерапія як фактор покращення задоволеності медичною допомогою та покращення якості життя у пацієнтів геронтологічного профілю з психічними розладами та поліморбідністю, Осуховська О. С. (2017)
Хаустов М. М. - Психологічні та психопатологічні особливості розладів адаптації у студентів в аспекті їх інтегративної психотерапії (2017)
Ячнік Ю. В. - Дослідження соціально-психологічної адаптації та копінг-стратегій підлітків із психосоматичними розладами (2017)
Пінчук І. Я. - Аналіз статистичних показників розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин у 2015–2016 роках, Колодєжний О. В., Петриченко О. О., Здорик І. Ф. (2017)
Олійник О. П. - Судово-психіатричні аспекти експертної оцінки психічних розладів в учасників бойових дій, які скоїли суспільно небезпечні діяння (2017)
XVII міжнародний конгрес з психіатрії WPA (8–12 жовтня, Берлін, Німеччина) (2017)
Соціальна справедливість для людей з психічними розладами (2017)
VII Львівські психіатричні зустрічі "Українська психіатрія: QUO VADIS?" (2017)
Бездушна Ю. С. - Інформаційне забезпечення управління в аграрному секторі економіки: стан та перспективи удосконалення (2017)
Варічева Р. В. - Вирішення проблем міжособистісних відносин в організації бухгалтерського обліку задля попередження шахрайств і посилення економічної безпеки підприємства, Замлинський В. А. (2017)
Владичин М. Б. - Використання інструментів управлінського обліку для аналізу, контролю та оперативного регулювання діяльності торговельного підприємства у зовнішньоекономічній діяльності (2017)
Золотницька Ю. В. - Облікова політика суб'єктів суспільного інтересу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку (2017)
Калюга Є. В. - Оцінка біологічних активів як елемент методу бухгалтерського обліку, Шендерівська Ю. Л. (2017)
Коріненко А. І. - Документальне забезпечення бухгалтерського обліку прав користування землею (2017)
Malyshkin A. I. - Preparation of Balance Sheet of Ukrainian and Polish Enterprises According to the Requirements of Directive 2013/34/EU, Protsepova A. D. (2017)
Мороз Ю. Ю. - Імплементація стандартів ЄС з бухгалтерського обліку до облікової політики українських підприємств, Цаль-Цалко Ю. С. (2017)
Остапчук Т. П. - Підходи до відображення капіталізації прав користування земельними активами в бухгалтерському обліку (2017)
Пасько О. В. - Шляхи впливу калькуляційної практики на інновації (2017)
Семанюк В. З. - Необхідність кардинальної зміни теорії обліку (2017)
Сокіл О. Г. - Парадигмальне моделювання обліково-аналітичного забезпечення звітності зі сталого розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Юрченко Т. В. - Облікове відображення капітальних витрат на поліпшення земель (2017)
Gres N. L. - Value Added Tax: Certain Features of Its Administration in Ukraine (2017)
Гриценко А. В. - Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній (2017)
Кушніренко О. А. - Підвищення об'єктивності системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації законодавства (2017)
Мацук З. А. - Види фінансових послуг з огляду на методологію дослідження сутності ринку цінних паперів (2017)
Trusova N. V. - Environment of Multifactorial Risk in the Financial System of Agribusiness Enterprises (2017)
Калівошко О. М. - Економічна сутність інфраструктури (2017)
Ковальова О. В. - Роль структурної політики у забезпеченні сталого розвитку економіки (2017)
Крушельницький М. В. - Аналіз соціальної складової діяльності аграрних формувань (2017)
Сус Л. В. - Стратегія державного регулювання соціальної відповідальності агрохолдингів, Карпишин Ю. А. (2017)
Титул, содержание (2018)
Рябцев И. А. - Влияние амплитуды и частоты колебаний пллазмотрона на химическую и структурную неоднородность металла, наплавленного плазменно-порошковым методом, Переплетчиков Е. Ф., Бартенев И. А., Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Капитанчук Л. М. (2018)
Дмитрик В. В. - Особенности разупрочнения сварных соединений эксплуатируемых паропроводов, Глушко А. В., Сыренко Т. А., Григоренко С. Г. (2018)
Серебряник И. П. - Свойства сталемедного биметалла, полученного напайкой в автономном вакууме, Атрошенко М. Г., Полещук М. А., Пузрин А. Л., Шевцов А. В. (2018)
Кусков Ю. М. - Электрошлаковая наплавка высокохромистого чугуна на сталь 110Г13Л, Биктагиров Ф. К., Грищенко Т. И., Евдокимов А. И. (2018)
Барвинко А. Ю. - Применение критерия "утечка до разрушения" для предупреждения лавинного разрушения стенки вертикальных сварных резервуаров, Барвинко Ю. П., Яшник А. Н., Мирянин В. Н. (2018)
Кусков Ю. М. - Влияние электрических параметров наплавки дискретной присадкой в токоподводящем кристаллизаторе на скорость вращения шлаковой ванны (2018)
Лобанов Л. М. - Современные аппаратно-программные комплексы для подготовки сварщиков, Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Водолазский В. Е., Буряк В. Ю. (2018)
В Международном институте сварки (документы, представленные на 70-й ассамблее МИС, Шанхай, 2017) (2018)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю "Зварювання" (2018)
Памяти В. Г. Фартушного (2018)
К 175-летию Н. Н. Бенардоса - изобретателя электрической дуговой сварки (2018)
Электронно-лучевая технология: современное состояние и перспективы (2018)
Опыт сотрудничества компаний "RFA Robotics" и "Зерновой дом" в рамках концепции "Индустрия 4.0" (2018)
Новый сварочный процесс ArcTig компании Fronius (2018)
Календарь мая (2018)
Кравців В. С. - Про результати наукової і науково-організаційної діяльності ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" за 2012 - 2016 рр. (2017)
Давимука С. А. - Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону, Федулова Л. І. (2017)
Буднікевич І. М. - Політика привабливості регіонів: суть, види та успішні практики, Гавриш І. І. (2017)
Іщук С. О. - Структурні зміни у промисловому секторі економіки регіонів України: динаміка та ефективність, Созанський Л. Й. (2017)
Жук П. В. - Європейські макрорегіональні інструменти розвитку – для гірських територій, Башинська Ю. І. (2017)
Сторонянська І. З. - Проблеми функціонування освітньої мережі та шляхи її консолідації, Беновська Л. Я. (2017)
Помінчук С. Г. - Удосконалення напрямів профорієнтаційної роботи з молоддю в регіонах (2017)
Данько Ю. І. - Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій (2017)
Залуцький І. Р. - Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади (2017)
Матюха В. В. - Особливості механізму децентралізованого управління вітчизняним фондом родовищ корисних копалин місцевого значення при їх видобуванні, Сухіна О. М. (2017)
Пастернак О. І. - Мікролокальна соціально-орієнтована активність бізнесу як сучасна тенденція розвитку прикордонних регіонів, Тимчишин-Чемерис Ю. В. (2017)
Кузьмін О. Є. - Закономірності гармонійного розвитку та державного регулювання діяльності ВНЗ, Мельник О. Г., Яструбський М. Я. (2017)
Шульц С. Л. - Організаційно-інституційні особливості реформування системи охорони здоров'я в Україні в умовах децентралізації, Карп’як М. О. (2017)
Попадинець Н. М. - Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації (2017)
Горбенко О. В. - Вплив електронної торгівлі на розвиток логістики "останньої милі" в Україні, Карпенко О. А. (2017)
Ткач С. М. - Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні, Панас Я. В. (2017)
Левицька О. О. - 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум", Гринькевич О. С. (2017)
Михасюк І. Р. - Нова фізико-економічна парадигма для формування моделей сталого розвитку (2017)
Пшик Б. І. - Сучасні механізми фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики (2017)
Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу – 80 років (2017)
Професору Данилюку Миколі Олексійовичу – 70 років (2017)
Сторонянська І. З. - Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації, Патицька Х. О. (2017)
Гринчишин І. М. - Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики (2017)
Щеглюк С. Д. - Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки (2017)
Бутко М. П. - Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України, Ревко А. М. (2017)
Біль М. М. - Система забезпечення соціального захисту мобільних категорій населення (2017)
Теслюк Р. Т. - Сучасні тенденції української міграції та самоорганізації громад мігрантів, Селещук Г. П. (2017)
Риндзак О. Т. - Економічні фактори зовнішньої міграції населення України, Махонюк О. В. (2017)
Bachynska M. V. - Adaptive mechanisms of migration regulation in the context of transformation of regional labor markets (2017)
Bas-Yurchyshyn M. A. - Peculiarities of implementation of social and economic modernization mechanisms in the rural areas of Ukrainian Western regions, Tsymbalista N. A. (2017)
Павлова І. О. - Психологічний інструментарій брендингу сільських територій Південного регіону (2017)
Prytula Kh. M. - Peculiarities of social and economic development of bordering oblasts under EU-Ukraine Association Agreement: according to the experts’ assessments, Pasternak O. I., Kalat Ya. Ya., Tsisinska O. B., Demedyuk O. P. (2017)
Бабій Г. Я. - Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордонного регіону (2017)
Kit L. Z. - Factors influencing the development of network pharmacy business structures (2017)
Лазановський П. П. - Аналітична оцінка надійності провадження підприємницької діяльності малими підприємствами Львівської області, Онещак О. Я. (2017)
Гулич О. І. - Європейська політика розвитку туризму і рекреації в гірських регіонах: досвід для України (2017)
Колодійчук І. А. - Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України (2017)
Теслюк Р. Т. - Етнодемографічна та соціолінгвістична картина світу очима українського вченого, Левицька О. О. (2017)
Академіку НАН України Буркинському Борису Володимировичу – 75 років (2017)
Професору Писаренко Світлані Марківні – 80 років (2017)
Професору Бутку Миколі Петровичу – 70 років (2017)
Пам’яті О. В. Караванського (2017)
Зміст за рік (2017)
Дубягін О. - Міжрівневе заміщення – канонічна форма міжрівневого балансу (2018)
Деркач О. - Нестаціонарні демпфірувані коливання споруди з урахуванням взаємодії з основою (2018)
Кальченко В. - Дослідження процесу двостороннього шліфування торців різного діаметра штовхачів з калібруючими ділянками та без них, Венжега В., Литвин О., Кальченко Д. (2018)
Литвин О. - Обґрунтування параметрів цангового патрона для закріплення штучних заготовок, Ящук І. (2018)
Хоменко А. - Моделювання руйнування композиційних матеріалів у випадку складного напруженого стану, Космач О. (2018)
Pilipenko O. - Resource-saving technologies of machine elements production (2018)
Болотов Г. - Прецизійне зварювання тиском волокнистих композиційних матеріалів на металевій основі, Болотов М. (2018)
Богдан И. - Классификация ошибок на UML-диаграммах, возникающих в ходе разработки IT-проектов, Задорожний А. (2018)
Кунгурцев А. - Уточнение классификации и моделей пунктов сценариев вариантов использования, Новикова Н., Решетняк М., Черепинина Я. (2018)
Одарченко Р. - Метод резервування ресурсів та балансування навантаження в транспортній мережі з урахуванням основних характеристик мережі, Харлай Л. (2018)
Акименко А. - Обґрунтування номенклатури показників якості систем керування безпілотними авіаційними комплексами, Башинська О., Казимир В., Камак Ю., Нестеренко С. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського