Golubnicha G. - Financial Reporting and Source Documents of Ukrainian Enterprises when Applying the IFRS, Melnik T. (2013)
Ignatovych N. - Innovative Entrepreneurship in Ukraine: Axiological Aspect, Gura V. (2013)
Kharchenko T. - Specific Features of Development of Organic Products Market in Ukraine, Sagaydack J. (2013)
Kharlamova G. - An Ecological-Economic Convergence: Transition to Sustainable Energy (2013)
Kovtun N. - Comparative Analysis of the Key Factors of Growth of State Debt of Ukraine and Eu, Dolinovskaya O. (2013)
Murovana T. - Modern Approaches to Accounting and Taxation in Environmental Entrepreneurship (2013)
Naumenkova S. - Peculiarities of Approaches to the Assessment of Corporate Mergers in the Banking Sector of Ukraine, Lagutina K. (2013)
Revutska N. - Formation of Enterprise Intellectual Capital in Context of Resource Theory, Lavrenenko V. (2013)
Sembekov A. - National Insurance Markets in Formation of Eurasian Economic Space (2013)
Starostina A. - Methodological Aspects of Qualifying Academic Papers Preparation (Importance of Scientific Problems, Definitions of Theme, Goals, Objectives, Subject and Object of Study), Kravchenko V. (2013)
Taubayev A. - Integration and Networking Mechanisms of Promoting Scientific and Innovation Activity in the Higher Education System of Kazakhstan (2013)
Virchenko V. - Nature of Intellectual Property Relations and its Role in a Public Reproduction (2013)
Zasadnyi B. - Analysis of the Implementation of International Financial Reporting Standards by Countries with Economies in Transition (2013)
Грубель М. Г. - Дослідження конструктивних особливостей та тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин типу MRAP, Крайник Л. В., Хоменко В. П. (2018)
Запара Д. М. - Удосконалення підходів щодо прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ від впливу ударної дії засобу ураження, Бровко М. Б., Старцев В. В., Бортновський С. А. (2018)
Кучеренко Ю. Ф. - Аналіз досвіду застосування безпілотних літальних апаратів та визначення напрямку їх подальшого розвитку при веденні мережецентричних операцій, Науменко М. В., Кузнєцова М. Ю. (2018)
Леонов І. Г. - Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням, Рафальський Ю. І., Присяжний А. Є., Леушин С. Г. (2018)
Піскунов С. М. - Метод і алгоритм знаходження оптимального плану цілерозподілу засобів протиповітряної оборони, Купрієнко Д. А., Мар’яш А. Д., Шевченко А. Ф. (2018)
Ряполов І. Є. - Характеристики розсіяння моделі винищувача-бомбардувальника Су-17М3 в сантиметровому та дециметровому діапазоні довжин хвиль, Белевщук Я. О., Колотілов В. Ю., Качан М. В., Медінець І. Р. (2018)
Снісаренко А. Г. - Особливості розрахунку радіоканалів командних радіоліній крилатих ракет (2018)
Шишацький А. В. - Аналіз наукових і технологічних рішень з розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку, Лукова-Чуйко Н. В., Жук П. В. (2018)
Барсуков О. М. - Виділення аудіосигналу на фоні шуму з використанням методу сингулярного спектрального аналізу, Кав’юк В. В., Потапенко В. В. (2018)
Бєлоусов В. В. - Огляд льотного поля за допомогою пасивного радіотеплолокатора міліметрового діапазону довжин хвиль, Тузіков С. А., Лукашук О. В., Тригуб Ю. І. (2018)
Березіна С. І. - Метод координатної прив’язки знімків, отриманих з БПЛА, за елементами зовнішнього орієнтування, Логачов С. В., Солонець О. І. (2018)
Воробйов Є. С. - Використання кліткового автомату у методі вибору варіанту маршруту польоту ударних літаків щодо ураження наземних цілей, Павленко М. А., Хлєбніков Є. Ю., Гладишев М. Г. (2018)
Греков В. П. - Розрахунок одноступінчастого пневматичного циліндра з вбудованим ресивером як приводу наземної катапульти, Ткаченко Ю. А. (2018)
Двирник Я. В. - Предельное состояние осевого компрессора ГТД, эксплуатируемого в условиях запыленной атмосферы, Павленко Д. В. (2018)
Додух О. М. - Оцінка характеристик обробки зображень для передачі в системах аеромоніторингу, Хименко В. В., Тарасенко Д. А., Матюша В. А., Телюк В. І. (2018)
Кайдалов Р. О. - Оцінка стійкості положення гібридних колісних машин з трансформерною ходовою частиною, Корнієнко О. В., Торяник Д. О., Зюбан М. І. (2018)
Калашник-Рибалко М. А. - Дослідження ефективності функціонування пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна в умовах дестабілізуючих впливів за показниками функціональної стійкості (2018)
Карлов Д. В. - Інформаційна система повітряно-космічного захисту, Яцуценко А. Я., Пічугін М. Ф., Клімішен О. О., Трофименко Ю. В., Борцова М. В. (2018)
Кібіткін С. О. - Циклічна модель знищення цілі противника, Іващук Б. М., Токатли М. В., Галепа О. Г., Боярчуков О. С. (2018)
Климович О. К. - Методичні основи оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення (2018)
Кононов Б. Т. - Методика визначення параметрів автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів, Щербина Ю. І., Ушаков А. С. (2018)
Лєнков С. В. - Моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу угрупування технічних об’єктів, Толок І. В., Цицарєв В. М., Лєнков Є. С. (2018)
Лысенко И. В. - Подход к формированию расписания ключей для блочного симметричного криптоалгоритма ГОСТ 28147-89, Гвоздинский М. А. (2018)
Мазур В. Ю. - Загальна модель створення, функціонування та розбудови системи висвітлення надводної обстановки в різних умовах, Купрієнко Д. А., Левицький М. В. (2018)
Малишев О. А. - Вибір способу формування цифрового коду азимутального положення антени в оглядових РЛС "старого" парку, Арасланов М. Р., Піскун О. М., Чекіров Є. С. (2018)
Почерняев В. Н. - Состояние и направления развития мобильных цифровых радиорелейных систем, Повхлеб В. С. (2018)
Сидоренко Р. Г. - Оцінка ефективності зниження радіолокаційної помітності об’єктів за рахунок використання розсіючих та поглинаючих покриттів, Грідін В. І., Резніченко А. І., Філіппенков О. В. (2018)
Чернікова В. Г. - Дослідження характеристик системи біометричної ідентифікації по райдужній оболонці ока, Астраханцев А. А., Ляшенко Г. Є. (2018)
Shevchenko V. - Choice and justification of the integral index and criteria of the efficiency level of target use of software information security complex, Rabchun D. (2018)
Алфавітний покажчик (2018)
Филюк Г. М. - Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації (2013)
Шегда А. В. - Інструменти управління інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах, Онисенко Т. С. (2013)
Грішнова О. А. - Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств, Брінцева О. Г. (2013)
Баюра Д. О. - Формування систем корпоративного управління на засадах соціальної відповідальності (2013)
Лагутін В. Д. - Вплив конкуренції на інноваційний розвиток та конкурентоспроможність економіки, Ясько Ю.І. (2013)
Орехова Е. - Методологические аспекты исследования конкурентоспособности национального хозяйства (2013)
Камінський А. Б. - Генезис та структура системи бюро кредитних історій в Україні (2013)
Мазурин Э. - Выбор форм кооперации с использованием матрицы "ландшафт предприятия", Лапушкин И. (2013)
Скопенко Н. C. - Теоретико-методичні підходи до визначення ризику інтеграційної взаємоді, Андреюк Н. В. (2013)
Литвиненко Т. М. - Соціальна відповідальність бізнесу як умова входження України в європейський та світовий економічний простір (2013)
Отрошко О. В. - Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень (2013)
Чубук Л. П. - Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам (2013)
Голованенко М. В. - Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС) (2013)
Середа В. І. - Модифікація протекціоністської складової зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації, Мартинюк Л.А. (2013)
Осокіна В. В. - Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку, Руденко Н. В. (2013)
Мірошниченко О. Ю. - Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції (2013)
Гончарова О. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління (2013)
Микитюк О. П. - Конкурентні переваги підприємств в коопераційних відносинах (2013)
Ревуцька Н. В. - Ресурсне забезпечення конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах (2013)
Пашнюк Л. О. - Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації (2013)
Мисака Г. В. - Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем (2013)
Кузьома О. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності приватного сектора в Україні (2013)
Жуманкулова Л. О. - Повышение эффективности деятельности государственных предприятий на потребительском рынке (2013)
Филюк В. В. - Базові чинники концентрації ринків (2013)
Жорова Є. Р. - Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування (2013)
Піменова О. В. - Сільськогосподарська кооперація як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки в умовах глобалізації (2013)
Костенко Т. О. - Использование преимуществ системы кайдзен для повышения производительности труда (2013)
Онищенко О. С. - Дорогі колеги, працівники бібліотек та фахівці бібліотечної справи! (2004)
Ціборовська-Римарович І. - Польські видання XV - XVIII ст. у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Булатова С. - Польські рукописи у фондах родового походження в зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Шамрай М. - Київські примірники королівської бібліотеки (2004)
Ковальчук Г. - Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів (До виходу фототипічного перевидання книги Д. Братковського "Swiat ро czesci przeyzrany") (2004)
Солонська Н. - Європейське сусідство України і Польщі (2004)
Наукові події у бібліотечній співдружності СНД (2004)
Приходько Л. - Внесок Олександра Грушевського у роз будову бібліотечної справи Української держави у 1917-1918 рр. (2004)
Караульна О. - Бібліотечні установи як осередок становлення ідей національної культури на Миколаївщині кінця XIX - початку XX ст. (2004)
Кисельова В. - Державна історична бібліотека України: сучасний етап розвитку (До 65-річчя заснування) (2004)
Від оргкомітету конкурсу наукових робіт молодих фахівців "Бібліотека в інформаційному суспільстві" (2004)
Костенко Л. - Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004", Чекмарьов А. (2004)
Солонська Н. - Слов’янство в контексті сучасних процесів (2004)
Міжнародна наукова конференція "Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи" (2004)
Вергунов В. - Тамілі Федорівні Дерлеменко – 60 (2004)
Шановні колеги! (1999)
Summaries (1999)
Онищенко О. - Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського - 80 років: здобутки і перспективи (1999)
Зайченко Н. - Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення), Сорока М. (1999)
Шемаєва Г. - До створення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування галузі ветеринарної медицини (1999)
Бурчак О. - Проблеми бібліотек УТОС (1999)
Коротко... (1999)
Семілєт Н. - Дитяча бібліотека: пошуки нових форм обслуговування, Гречко Г. (1999)
Бондар Н. - Першодрук Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999)
Шульгіна В. - Унікальна колекція грамплатівок у фондах НБУВ (1999)
Хіміч Я. - Психолог у бібліотеці... (1999)
Онищенко О. - Директор бібліотеки Людмила Ковальчук, Солонська Н. (1999)
Дригайло В. - 100 років НТБ НТУУ "КПІ" ім. проф. Г. І. Денисенка, Дригайло С. (1999)
Чекмарьов А. - Міжнародна наукова конференція "Інформаційна діяльність наукової бібліотеки" (1999)
Бугаєва О. - Науково-практична конференція "Проблеми створення Українського біографічного словника", Куриленко Т. (1999)
Бабич В. - Бібліотека. Інформація. Суспільство (1999)
Солонська Н. - Книгознавчі читання в НБУВ, присвячені реконструкції Бібліотеки Ярослава Мудрого (1999)
Жирнова Л. - Пам'яті жертв голодомору в Україні 1932 - 1933 pp. (1999)
Дмитрієнко М. - Актуальне дослідження про взаємозв'язок економіки та оборонних витрат (1999)
Іщенко Я. - Видання документів з геральдики (1999)
Співак О. - Геральдика крізь призму бібліографічних джерел (1999)
Іщенко Я. - Оповідь про Гуцульщину (1999)
Ковальчук Г. - Королевич Н. Ф. Українські бібліографи XX століття: Навч. посібник для інститутів культури України. - К.: Книжкова палата України, 1998. - 327 с. (1999)
Сумінова О. - Альтернативний варіант (1999)
Путівники "Асліб" з ноу-хау, котрі будуть видані українською мовою в 1999 р. (1999)
Вихідні дані (1999)
Андрєєв П. - Теоретичні підходи до визначення внутрішнього державного фінансового контролю (2013)
Блінова Л. - Формування стратегії інвестиційного забезпечення підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення України (2013)
Богуславський О. - Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств (2013)
Васильченко З. - Деякі аспекти методологічної основи моделювання фінансової безпеки банку, Васильченко І. (2013)
Галушка З. - Аналіз впливу господарського менталітету на економічний розвиток країни: кореляційно-регресійний підхід, Лусте О. (2013)
Гончаренко Н. - Теоретические и организационные основы экологического контроллинга (2013)
Гудзинська Л. - Економіко-правова оцінка запровадження фінансових векселів в Україні (2013)
Гура Н. - Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів, Цибульник М. (2013)
Дерун І. - Оцінка вибору програмного забезпеченння для ведення обліку необоротних активів (2013)
Жилінська О. - Глобалізаційні аспекти комерціалізації сфери вищої освіти, Волошина В. (2013)
Зоценко О. - Вплив глобалізаційних процесів на Український ринок акцій (2013)
Клепікова О. - Моделювання маркетингової стратегії страхової компанії (2013)
Мурована Т. - Особливості організації обліку зобов'язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні (2013)
Науменкова С. - Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики, Мищенко С. (2013)
Pavliashvili S. - Transformation of property relationships and its prospective in Georgia, Gubeladze D. (2013)
Поштар Є. - Генеза концепцій інституціоналізації регіональної фінансової інтеграції ЄС (2013)
Прушківська Е. - Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку (2013)
Серветник Н. - Синхронні та асинхронні коливання ділової активності в країнах в залежності від кредитного рейтингу (2013)
Стегура В. - Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку закарпатської області (2013)
Харіна О. - Необхідність впровадження екологічного маркування вітчизняної молочної продукції (2013)
Четверик В. - Інформаційно-правове забезпечення розвитку персоналу підприємств (2013)
Штець В. - Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні (2013)
Бохан А. В. - Стратегічна й економічна модальність екологічної дипломатії (2018)
Брановицький В. - Політика власності (2018)
Воробйова М. О. - Особливості процедури прийняття рішення про здійснення проектів державно-приватного партнерства (2018)
Каліновський Р. О. - Вплив бюджетного дефіциту на реалізацію стабілізаційної політики держави (2018)
Кічурчак М. В. - Концепт відтворення суспільних благ в економічній теорії (2018)
Корнєєв В. В. - Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій, Чеберяко О. В. (2018)
Ліндер Є. О. - Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ Промінвестбанк (2018)
Лютий І. О. - Оподаткування доходів фізичних осіб та місцеві фінанси: суперечності й перспективи їх розв'язання, Іванюк В. Е. (2018)
Мицюк С. В. - Фінанси суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів, Мегей В. В. (2018)
Романчукевич В. В. - Транспарентність центрального банку та оцінка його комунікацій із питань монетарної політики, Лиманська О. О. (2018)
Харламова Г. О. - Креативність врятує: уроки для україни, Гуменна О. В. (2018)
Черненко Д. Д. - Структура капіталу українських нефінансових підприємств в історичній перспективі (2018)
Шульга О. А. - Проблеми формування методології дослідження трансформації аграрних відносин (2018)
Журило В. В. - Cтруктурізація типів лояльності споживачів на українському ринку високотехнологічних товарів (2017)
Мазур І. І. - Cоціально-економічна природа тіньової економіки та причини її розвитку в підприємництві, Шишак А. О. (2017)
Новікова І. Е. - Чи здатна українська наукова спільнота успішно інтегрувати в систему європейського трансферу знань? (2017)
Петленко Ю. В. - Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави, Милованова К. І. (2017)
Ходжаян А. О. - Тенденції функціонування неформального сектору економіки України, Ганжа Б. О. (2017)
Цимбалюк С. О. - Аналіз факторів формування позитивного бренду роботодавця серед внутрішньої цільової аудиторії (2017)
Шолойко А. С. - Вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності (2017)
Харламова Г. О. - Перспектива 2030 для України: безпека майбутнього (2017)
Bachev H. - Absolute and comparative sustainability of farming enterprises in Bulgaria (2017)
Holly R. - Captive as an insurance formula for risk management: advantages and disadvantages, Greszta E. (2017)
Tretiak К. - Reinsurance service and its economic nature (2017)
Laval V. - The measurability of controlling performance (2017)
Rudyk V. - International experience of retirement insurance and its implementation in Ukraine, Chaikovska O. (2017)
Sanko H. - Transforming consumer and it's implications for the ukrainian society (2017)
Tutberidze D. - Macroeconomic forecasting using bayesian vector autoregressive approach, Japaridze D. (2017)
Zarotiadis G. - Technology-change changes: implications for universities and r&d-sector (2017)
Богуславський О. В. - Бізнес-асоціації в Україні: сутність, проблеми й етапи розвитку (2017)
Гірник Є. В. - Концептуалізація суспільного сектора економіки в системі економіко-теоретичного знання (2017)
Євтушевська О. В. - Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини (2017)
Кичко І. І. - Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки, Холодницька А. В. (2017)
Кузьомко В. М. - Застосування модифікованої методики дев'ятикомпонентного показника для діагностики рівня фінансової стійкості підприємства, Михайлюк М. О. (2017)
Новицький В. А. - Сучасні тенденції розвитку офшорного сектора світової економіки (2017)
Năsulea C. - The polish recipe, Spînu D. F., Moroianu R. M. (2017)
Жихор О. Б. - Макроекономічні тенденції функціонування трансформаційної економічної системи України, Жерліцин Д. М. (2017)
Задорожна Р. П. - Історичні траєкторії відображення фінансового сектору в системі національних рахунків (2017)
Ігнатович Н. І. - Реформування економіки України у контексті її модернізації (2017)
Кафка С. М. - Відображення в обліку операцій інноваційного характеру (2017)
Козюк В. В. - Вплив дистанції влади та ціннісних орієнтирів на олігархізм та розвиток кроні-секторів в сучасних економічних системах, Длугопольський О. В. (2017)
Прунцева Г. О. - Основні засади ефективного функціонування механізму забезпечення продовольчої безпеки країни (2017)
Чередник А. О. - Удосконалення понятійно-категоріального апарату ефективності залучення венчурного бізнесу (2017)
Ярош-Дмитренко Л. О. - Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства (2017)
Варналій З. С. - Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України, Красільник О. В. (2017)
Дорош Н. І. - Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик – орієнтованого аудиту (2017)
Приказюк Н. В. - Компаративізм понять "системно важливі" та "системоутворюючі фінансові інститути" (2017)
Расшивалов Д. П. - Вплив Brexit на британський та світовий страховий ринок: функціональний та інституційний аспекти (2017)
Ситницький М. В. - Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету (2017)
Сментина Н. В. - Роль ДПП у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем, Клєвцєвич Н. А. (2017)
Ткаченко Н. В. - Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні, Кривицька О. Р. (2017)
Третяк Д. Д. - Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн (2017)
Харламова Г. О. - Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України (2017)
Шолойко А. С. - Європейський вектор розвитку діяльності нестрахових посередників в Україні (2017)
Kolosha V. - Intellectual property rights and competition policy, Borysenko O. (2017)
Крупский О. П. - Влияние когнитивного стиля работников на результат эмоционального труда персонала предприятий туристической индустрии, Редько В. Є. (2017)
Moyseyenko I. - Analysis of tax burden parameters of Ukraine's economy, Halkiv L., Demchyshyn M. (2017)
Rîmbu G. - Improving youths' social situation in the European Union, Constantinescu L. A. (2017)
Shynkaruk L. - Key approaches to the doctrine of long-term development of Ukraine, Baranovska I., Milman L. (2017)
Starostina A. - Assessing prospects for industrial agglomeration development: case of Central & East Europe countries, Ustymenko M. (2017)
Bazylevich V. - Intellectual Rent as an Essential Factor of Innovative Development of Economy, Grazhevska A. (2015)
Bako E. - Economic Crisis and Foreign Direct Investments in Romania, Varvari S. (2015)
Belascu L. - Foreign Direct Investments and Institutional Performance: a Romanian Perspective, Horobet А. (2015)
Bodea G. - Institutionalism and Crisis (2015)
Boia M. - Growing a Business – Mergers and Acquisitions (2015)
Bumbescu S. - Analysis Models of Profitability in Agriculture (2015)
Jaseviciene F. - Analysis of Budget Deficit and its Problems in Lithuania, Rudzionyte E. (2015)
Nicula V. - Rural Tourism and Agritourism – Forms of Sustainable Development in Mărginimea Sibiului, Spanu S. (2015)
Oleinik A. - Between the West and the East: Ukrainian Economic Thought as the Crossroads (2015)
Oprean C. - The Importance of Investing in Education for Sustainable Human Development. The Case of Romania, Stan S. (2015)
Sandal J-U. - In the Early Joseph Alois Julius Schumpeter's Footsteps – Marriage, Tragedy and Emigration (2015)
Văcar A. - The Use of Projects in Generating Change in Organizations (2015)
Sknar A. - Innovative ERP Applications in the Public Sector: a Comparative Analysis of New Zealand Experience (2015)
Kharlamova G. - Ecological Economics vs Economic(al) Ecology, Nesterenko V. (2015)
Гайдай Т. В. - Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки (2015)
Гражевська А. О. - Структура та характерні ознаки системи сучасних рентних відносин (2015)
Ковтун Н. В. - Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків, Ігнатюк А. І. (2015)
Красота О. В. - Загроза глобального спаду економіки як результат дії "принципу доміно" (2015)
Тринько Р. І. - Джерела фінансування туристичної галузі: проблеми та шляхи вирішення, Григор'єва Я. В. (2015)
Чувардинський В. О. - Реалізація інноваційних перспектив на ринку праці України (2015)
Юсупова О. В. - Складні промоакції на підприємствах роздрібної торгівлі (2015)
Бойчук М. В. - Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб'ютора на ринку фармацевтичної продукції, Ярошенко О. І. (2015)
Черняк О. І - Проблеми ефективності студентських служб в Україні:досвід міжнародного проекту ТЕМПУС IMPRESS, Харламова Г. О. (2015)
Багрій І. - Історія розвитку MARC-форматів (2004)
Самохіна Н. - Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання (2004)
Вийшли друком нові фахові видання: Вилегжаніна Т., Збанацька О. Інформаційно-пошуковий тезаурус. - Донецьк: Альфа-Прес, 2004. - 1104 с. (2004)
Солоіденко Г. - Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки (2004)
Клименко О. - Новий погляд на історію української рукописної книги (Рец. на кн.: Фрис В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні X—XVIII ст. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. - 188 с.; іл.) (2004)
Корзенко П. - Ретроспектива будущего, или биобиблиография сегодня, Ситник С., Бондаренко Е. (2004)
Мельник Н. - Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан (2004)
Харьківській державній академії культури – 75 років (2004)
Стрішенець Н. - Угорський інститут бібліотекознавства (2004)
Малолєтова Н. - Берлінська державна бібліотека Прусської культурної спадщини: історія її утворення, діяльність та сучасний стан (2004)
Міжнародні семінари (2004)
Солонська Н. - Україна - Македонія: модель наукового співробітництва (2004)
Кулаковська Т. - Феномен БАН: До 290-річчя від дня заснування Бібліотеки Російської академії наук (2004)
Кулаковська Т. - Національній бібліотеці Киргизької Республіки – 70 (2004)
Асоціація бібліотек України інформує (2004)
Версаль Н. І. - Вплив фінансової кризи 2008 - 2009 рр. на структуру банківського сектора України (2015)
Гражевська Н. І. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності, Мостепанюк А. (2015)
Лук'яненко І. Г. - Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком, Семко Р. Б. (2015)
Мицюк С. В. - Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, Мегей В. В. (2015)
Науменкова C. В. - Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи (2015)
Прунцева Г. О. - Аналіз чинників розвитку аграрної сфери в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2015)
Сагалакова Н. О. - Класифікація невизначеності ключових факторів ціноутворення у сфері туризму (2015)
Черняк О. І. - Дослідження обсягів інвестування в "зелену енергетику" світу, Фаренюк Я. В. (2015)
Чугаєв О. А. - Вимимірювання сили економічного іміджу країн світу (2015)
Волошенко А. В. - Корупція як деструктивний чинник економічної безпеки (2016)
Кришталь Г. О. - Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків (2016)
Носова Є. А. - Реформування оподаткування доходів фізичних осіб в України (2016)
Петленко Ю. В. - Офшоризація як основна проблема оподаткування інтегрованих корпоративних структур (2016)
Ставицький А. В. - Застосування концепції безумовного доходу в економіці україни (2016)
Чеботарьов В. Є. - Агропродовольчі компанії: теоретико-методологічні основи критеріального визначення (2016)
Чорноус Г. О. - Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці (2016)
Ямненко Г. Є. - Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Мартинович Д. Є. - Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в україні (2016)
Bachev H. - Sustainability of farming enterprise – understanding, governance, evaluation (2016)
Grazhevska N. - Premises and economic consequences of rent-seeking behaviour on the banking service market in ukraine (2016)
Kaliuha Y. - The budget classification as the basis of the usage of the method of accrual in the public sector (2016)
Kot L. - Stateaid as effective mechanism of state regulation and support of small and medium entrepreneurship (2016)
Sagalakova N. - Target controlling method of the pricing process in the tourism enterprises (2016)
Пікус Р. В. - Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення, Балицька М. В. (2016)
Малік М. Й. - Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства, Гудзь Г. О. (2016)
Гаманкова О. О. - Фінансове забезпечення страхування від нещасних випадків в україні, Шимків С. А. (2016)
Залєтов О. М. - Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в україні (2016)
Шолойко А. С. - Регулювання страхового посередництва в умовах євроінтеграційних процесів україни (2016)
Прокоф'єва О. В. - Ринок перестрахування в період глобальної рецесії (2016)
Нестерова Д. С. - Розвиток страхового посередництва в розвинутих європейських країнах, Кудрявська Н. В. (2016)
Богдан О. Д. - Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки україни (2016)
Солоненко Ю. В. - Інституалізація сімейного фермерського господарства в контексті розвитку сімейного бізнесу в Україні (2016)
Вашків О. П. - Рейдерство як інституційна пастка: механізм утворення та поширення (2016)
Вітренко А. О. - Системні перетворення процесу організації та якості надання послуг (2016)
Адамович М. П. - Креативний сектор економіки у соціально-економічному розвитку України (2016)
Дзюбановська Н. В. - Проблеми вимірювання зовнішньої торгівлі країни (2016)
Дугінець Г. В. - Трансформація корпоративної структури світового ринку будівельних послуг в умовах глобалізації, Морозова Є. П. (2016)
Гернего Ю. О. - Ідентифікація імперативів інноваційного розвитку країни (2016)
Голюк В. Я. - Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики (2016)
Дремлюк А. В. - Напрями формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування молочного скотарства (2016)
Капітула С. В. - Проблема економічної безпеки національного господарства україни в умовах фінансово-економічної кризи, Ільченко В. О. (2016)
Божкова В. В. - Комплексний аналіз конкурентної стійкості машинобудівних підприємств, Носонова Л. В. (2016)
Борисова О. О. - Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання сфери ресторанного бізнесу в умовах інформаційної економіки (2016)
Вашечко Ю. В. - Теоретичні аспекти визначення сутності категорій "інвестиції" та "інвестиційна привабливість підприємств" (2016)
Величко В. В. - Наукові складники розробки стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Гайденко С. М. (2016)
Маркова С. В. - Управління фінансовим результатом як інформаційне джерело якісних управлінських рішень, Головань О. О., Пилипчук Д. В. (2016)
Грицюк Н. О. - Особливості використання екологічної упаковки при формуванні міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Науково-методологічні підходи до формування структури економічного потенціалу підприємств (2016)
Данілкова А. Ю. - Роль ефектів енергоефективності в оцінці інвестиційних проектів для промислових підприємств (2016)
Демчук Н. І. - Економічна безпека та ризики сільськогосподарських підприємств, Туболець І. І. (2016)
Жарська І. О. - Оцінка рівня залучення споживачів у сфері освітніх послуг, Анцупова М. Л. (2016)
Збарський В. К. - Соціально-правові аспекти сімейного господарства, Збарська А. В. (2016)
Капталан С. М. - Класифікація агропромислових формувань за видами (2016)
Корнецький А. О. - Альтернативні соціальні мережі: бізнес-модель та підприємництво, Ісхаков Є. Ш. (2016)
Корнілова Н. В. - Загальна постановка завдання стратегічного управління організаційним розвитком туристичного підприємства (2016)
Буторіна В. Б. - Проблеми і напрями реалізації туристичного потенціалу Хмельниччини (2016)
Комліченко О. О. - Конкурентоспроможність туристичних дестинацій півдня України (2016)
Рибачук В. П. - Кластерна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону на засадах "зеленої економіки" (2016)
Вороненко В. І. - Вибір стратегій еколого-економічного розвитку регіону (2016)
Дребот О. І. - Напрями інвестиційно інноваційного механізму збалансованого природокористування, Гадзало А. Я. (2016)
Ровенська В. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як один із факторів успішної діяльності сучасного підприємства, Лінник В. В. (2016)
Алексеєнко Л. М. - Фінансові технології забезпечення стабільності страхового ринку в контексті економічної безпеки (2016)
Гризоглазов Д. В. - Зарубіжний досвід здійснення державних закупівель, Давидов І. А. (2016)
Денис О. Б. - Оцінка роботи наглядових рад в банках України (2016)
Закутняя А. О. - Оцінка інфляційних звітів центральних банків країн світу з позиції забезпечення транспарентності монетарної політики (2016)
Ковнір Д. А. - Методика й організація аналізу доходів за напрямами діяльності державних вищих навчальних закладів (2016)
Іщук Я. В. - Статистичне забезпечення продовольчої безпеки (2016)
Білоцерківський О. Б. - Прогнозування виробництва електроенергії в Україні за допомогою економетричних моделей (2016)
Куруджи Ю. В. - Разработка метода оценки рыночного риска при планировании работы цепи поставок с учетом факторов внутренней и внешней неопределенности (2016)
Волохова Л. Ф. - Інноваційні підходи до методології дослідження соціальної відповідальності у сфері ризик-менеджменту, Євсенко О. Ф. (2016)
Грішнова О. А. - Економічна доцільність та пріоритетні напрями активізації соціальних інвестицій підприємств, Магдич І. П. (2016)
Моташко Т. П. - Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації (2016)
Новікова І. Е. - Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів (2016)
Онищенко С. В. - Інституційне забезпечення бюджетної безпеки україни (2016)
Чукурна О. П. - Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Liutyi I. - Macrotheoretical foundations of fiscal consolidation, Osetska D. (2016)
Ignatiuk A. - Business intelligence for insurance companies (2016)
Taubayev A. - The role of the social-entrepreneurship corporations in kazakhstan in the development of the public private partnership mechanisms, Doskaliyeva B., Akenov S. (2016)
Mittal A. - The influence of waiting time satisfaction on customer loyalty towards multi-stage services in a full-service restaurant: evidence from india (2016)
Oboladze D. - Strategic planning as a necessary prerequisite to successful program budgeting in georgia (2016)
Pimenova O. - Prospects of development of small and medium-sized enterprises in ukrainian agriculture (2016)
Taubayev A. - Capabilities of using experience of individual countries of the european union in the development of national innovation system in kazakhstan, Orynbasarova E., Malelov N. (2016)
Березіна С. Б. - Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: проблеми та рішення (2016)
Кочкіна Н. Ю. - Гендерні чинники соціально-економічного розвитку країни, Ставицький А. В. (2016)
Процишин О. Р. - Публіцистика Івана Франка: еволюція економічних поглядів та їхнє значення для сучасності (до 160-річчя з дня народження українського мислителя), Скотний П. В. (2016)
Степанова А. А. - Інвестування в світову енергетику: основні тенденції (2016)
Чорний А. В. - Практичні аспекти формування корпоративної моделі компетенцій (2016)
Шерньова З. Є. - Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект, Хименко С. М. (2016)
Дерун І. А. - Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання (2016)
Наумова М. О. - Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні (2016)
Новікова І. Е. - Європейська орієнтація економіки україни: історичні особливості та сучасні тенденції у контексті реалізації стратегічних рішень (2016)
Піцик М. А. - Стратегічне значення інвестиційної складової економічної безпеки для регіонів Українського Полісся (2016)
Тараненко Ю. В. - Імітаційне моделювання логістичних процесів, Федоренко І. К. (2016)
Черненко Д. Д. - Современная парадигма в исследованиях структуры капитала (2016)
Галушка З. І. - Домогосподарство як система: методологія дослідження, Катаранчук Г. Г. (2016)
Кулаковський К. О. - Цивілізаційні параметри міжнародного економічного порядку (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологічний складник міжнародної торговельної взаємодії (2016)
Чернега О. Б. - Тенденції та особливості управління інфраструктурним розвитком ЄС (2016)
Ковпак О. В. - Системні характеристики бюджетної безпеки держави (2016)
Колісник Г. М. - Особливості регулювання витратами підприємницького сектору промисловості (2016)
Мартинюк О. М. - Провайдинг інновацій як інструментарій організаційно-економічного забезпечення активізації трансферу технологій (2016)
Стегней М. І. - Статистична оцінка впливу характеристик сільськогосподарського виробництва на валовий регіональний продукт в умовах розвитку бюджетоформуючих процесів (2016)
Шапурова О. О. - Визначення базових напрямів розвитку країни на основі сучасних концепцій економічної науки (2016)
Кошельок Г. В. - Основні фінансові фактори впливу на грошові потоки підприємства (2016)
Левицька С. А. - Теоретичний аналіз поняття економічної безпеки підприємств (2016)
Македон В. В. - Матричные методы в стратегическом менеджменте: анализ и методология применения (2016)
Макогон В. В. - Податкові аспекти управління формуванням матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2016)
Мариненко Н. Ю. - Ідентифікація та інтерпретація понять "розвиток" і "розвиток підприємства" (2016)
Мельник О. В. - Вплив змін у податковому законодавстві на сільськогосподарський бізнес в Україні (2016)
Микитюк О. Л. - Механізм організації системи економічної безпеки суб’єктів господарювання під час здійснення лізингових операцій (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналітико-прикладний аспект формування та реалізації фінансового потенціалу промислового підприємства (2016)
Новак Н. П. - Органічні підприємства як важливий чинник сталого розвитку та збільшення маркетингового потенціалу сільських територій (2016)
Олійник Т. І. - Методичні підходи до оцінки впливу природно-кліматичних умов на окупність витрат на мінеральні добрива, Мещеряков В. Є. (2016)
Орлова-Курилова О. В. - Теоретико-методичні аспекти управління персоналом інноваційного підприємства (2016)
Продіус О. І. - Проблеми та перспективи впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах (2016)
Продіус О. І. - Соціальні проекти підприємств в умовах нестабільної економіки (2016)
Таньков К. М. - Прогнозування соціально-економічного розвитку туристичного підприємства із застосуванням нечітких когнітивних карт, Корнілова Н. В. (2016)
Харун О. А. - Функції управління трудовим потенціалом промислового підприємства (2016)
Серьогіна Н. В. - Вплив стану автодорожньої інфраструктури на розвиток регіональної економіки (2016)
Ужва А. М. - Кластеризація як ефективний інструмент управління розвитком регіонального аграрного бізнесу (2016)
Щеглюк С. Д. - Переваги кластерної організації туристичної сфери у регіоні (2016)
Єлісєєва Л. В. - Особливості структури національного ринку газу як складової ринку природних ресурсів України (2016)
Мартинюк М. П. - До питання економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель (2016)
Степанов В. Н. - Превентивне реагування в управлінні соціо-еколого-економічними ризиками, Степанова Е. В. (2016)
Гринькевич О. С. - Вторинна зайнятість студентської молоді в Україні у контексті аналізу її освітньо-професійних цінностей (2016)
Коверник Н. В. - Розвиток та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Підчоса Л. В. - Бюджетування, орієнтоване на результат, як інструмент реформування бюджетних відносин (2016)
Слободянюк Н. О. - Концесія як інструмент реалізації інвестиційних стратегій державно-приватного партнерства (2016)
Ткаченко Я. С. - Інструменти фінансування інфраструктури: сучасні світові тенденції проектного фінансування (2016)
Кучер С. В. - Основні проблеми складання консолідованої фінансової звітності (2016)
Сльозко О. О. - Системно-динамічна модель функціонування фінансових ринків пострадянських країн (2016)
Цеслів О. В. - Дослідження моделей формування оптимального портфеля фінансових інвестицій на фондовомуринку України, Зінченко Д. С. (2016)
Солонська Н. - Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики (2004)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти (2004)
Жабін О. - Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів, Костенко Л. (2004)
Каліберда Н. - Науково-інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, Бровкін А. (2004)
Дубровіна Л. - Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень, Міцан Т. (2004)
Попик В. - Українська біографістика, Мельник Н. (2004)
Бровкін А. - Проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек, Петрова Л., Смаглова Н. (2004)
Воскобойнікова-Гузева О. - Міжнародний досвід та правове забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності, Калініна Ю. (2004)
Ісаєва О. - Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК (2004)
Кулаковська Т. - Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи розвиток, Солоіденко Г. (2004)
Інформація (2004)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" (2004)
Курас І. - Інтеграція інформаційних ресурсів - стратегічний напрям забезпечення інформаційних потреб суспільства (2004)
Гасієвич К. - "Бібліотека-2007": Розвиток бібліотечної справи в Німеччині (2004)
Кембаев Б. - Научно-информационное обеспечение инновационной деятельности Республики Казахстан (2004)
Лопашинов П. - Региональная сеть электронных центров и пунктов деловой и правовой информации на базе библиотек, научных и учебных заведений, центров поддержки предпринимательства Смоленской области, Макаренкова И. (2004)
Кушнаренко Н. - Нове книгознавче дослідження книжкових пам’яток (Рецензія на монографію: Г. І. Ковальчук. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. - К.: 2004. - 644 с.) (2004)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2004 рік (2004)
Чекман І. С. - Біохімічні механізми дії кофеїну (Огляд літератури), Горчакова Н. О., Туманов В. А., Сирова Г. О., Беленічєв І. Ф., Загородний М. І., Яковлєва І. Ю. (2018)
Бічевська Р. Г. - Лікування жінок із хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів при невиношуванні вагітності, Лоскутова І. В., Мацюх Н. В. (2018)
Паталаха О. В. - Ефективність імунокорекції запальних процесів у пародонті у хворих з токсичним гепатитом при опійній залежності, Лоскутова І. В. (2018)
Гарник Т. П. - Фітозасоби при гострих респіраторних захворюваннях та неспецифічних захворюваннях органів дихання (методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми), Андріюк Л. В., Гарник К. В., Мацко Н. В., Петріщева В. О. (2018)
Чернецька С. Б. - Перспективи створення нових лікарських засобів на основі материнки звичайної (Огляд літератури), Белей Н. М. (2018)
Малюгіна О. О. - Визначення оптимальних термінів заготівлі чорнобривців прямостоячих (Tagetes erecta L.), Мазулін О. В., Смойловська Г. П. (2018)
Федосов А. І. - Дослідження жирнокислотного складу артишоку суцвіть методом газової хроматографії, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2018)
Марчишин С. М. - Вплив діуретичного фітозбору на перебіг ішемічної гострої ниркової недостатності у щурів, Дорошенко О. Г., Наконечна С. С., Койро О. О. (2018)
Кисличенко О. А. - Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту суми амінокислот у сировині моркви посівної сортів "Яскрава", "Нантська харківська", "Оленка", "Комет" та "Афалон", Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Линда О. С. - Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту з хости ланцетолистої на моделі тетрахлорметанового ураження печінки щурів, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Бойко Л. А. (2018)
Марчишин С. М. - Дослідження впливу природи екстрагенту на вилучення біологічно активних речовин із трави котячих лапок дводомних, Басараба Р. Ю., Васенда М. М., Гусак Л. В. (2018)
Гергель О. В. - Порівняльний аналіз фармацевтичних ринків у сегменті лікарських засобів для лікування деменції в Україні та деяких країнах Європейського Союзу, Гергель Є. М., Дмитроца Т. В. (2018)
Саханда І. В. - Статистика захворюваності населення станом на 01.12.2017 року на серцево-судинні захворювання (2018)
Панасенко О. І. - Визначення кількісного вмісту синігрину методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) у траві талабану польового (Thlaspi arvense L.), Тартинська Г. С., Гуцол В. В. (2018)
До 70-річчя від дня народження. Мельника Василя Павловича (2018)
Гарник Т. П. - До 25річчя досвіду кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини ПВНЗ "Київський медичний університет", Петріщева В. О., Гарник К. В., Парчамі Газає Сепідех, Козименко Т. М., Головаха М. О. (2018)
Тернова С. М. - Тетяна Гарник: "Найвища технологія – сама природа" (2018)
Гарник Т. П., життєві сторінки (2018)
Інформаційний лист Науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання народної і нетрадиціййної медицини у комплексній терапії" (2018)
Інформація для авторів (2018)
Жилінська О. І. - Комплементарні ефекти в активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві (2016)
Затонацька Т. Г. - Особливості оподаткування суб'єктів ринку електронної комерції, Мельничук О. С. (2016)
Засадний Б. А. - Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2016)
Мицюк С. В. - Стан економічної свободи в Україні та її вплив на конкурентоспроможність (2016)
Старостіна А. О. - Наближення до європейської моделі споживання алкоголю за рахунок зменшення ризиків українських споживачів на ринку вина, Кравченко В. А. (2016)
Снеткова А. В. - Генезис трактувань дефініції "інвестиції" (2016)
Науменкова С. В. - Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні, Міщенко С. В., Тіщенко Є. О. (2016)
Serbu R. - An approach to self- and co-regulation of electronic commerce in building trust over the Internet (2016)
Наконечна Ю. Л. - Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні, Демиденко Л. М. (2016)
Скопенко Н. C. - Аналіз факторів господарського ризику на стадіях життєвого циклу товару, Андреюк Н. В. (2016)
Burnete S. - Migrants' remittances: economic lifeline but fragile support for developing countries. The case of Belarus, Moldova and Ukraine (a macroeconomic perspective) (2016)
Văcar A. - Leaders and projects – common issues (2016)
Kharlamova G. - Knowledge-based migration and mobility:the economic "gamble" of the Eastern neighbourhood (2016)
Yakubovskiy S. - The model of sustainable growth:key indicators and implimentation in Ukraine, Briatko A. (2016)
Baltes N. - Study regarding the assessment of the financial stability of the economic entities, Dragoe A.G.M. (2016)
Ghilic-Micu B. - A redefinition of telework through cloud computing – Telework 2.0, Stoica M. (2016)
Petrascu D. - The internal audit as cognitive process, Dobre E. (2016)
Tudorache F. G. - The performance of mutual funds in Slovakia, Nicolescu L., Belascu L. (2016)
Касич А. О. - Понятійний апарат терміну "готова продукція" як об'єкта бухгалтерського обліку, Шара В. І. (2016)
Черняк О. І. - Сигнальний підхід до моделювання кризи платіжного балансу, Якимчук Б. Б. (2016)
Bulent A. - New horizons іn cultural economics: southeastern Anatolia region іn upper Mesopotamia іs а case study (2016)
Bratu R. - Financial development аnd remittances іn Rbmu's countries (2016)
Budac A. C. - Marketing considerations оn brand communities (2016)
Dascalu E. - Sampling іn external audit – the monetary unit sampling method, Nasta L. (2016)
Ozyirmidokuz E. K. - Emotion based analysis оf Turkish customer opinions, Stoica E. (2016)
Orastean R. - Financial globalization – global imbalances – global financial crisis (2016)
Андрєєв П. - Еволюція внутрішнього державного фінансового контролю в Україні (2013)
Кулиев Р. - Стабильность финансовой системы Азербайджана в условиях мирового финансового кризиса (2013)
Белінська Я. - Інфляційні тенденції та стабільність національної грошової одиниці України, Биховченко В. (2013)
Дрозд Н. - Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності, Заєць Н., Красніков Д. (2013)
Курищук К. - Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень (2013)
Тропіна В. - Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій, Суховий Д. (2013)
Боровікова М. - Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації (2013)
Гудзинська Л. - Пріоритети фіскальних преференцій: оцінка стратегії вибору (2013)
Грищенко Т. - Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку, Івахненко І. (2013)
Зайчикова В. - Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах (2013)
Калач Г. - Суперечності формування моделі функціонально-цільового регулювання фондового ринку України (2013)
Катигробова О. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України (2013)
Коляда Т. - Запровадження податку Тобіна на фінансово-кредитному ринку в умовах кризи довіри до банківської системи єврозони та зростання дефіциту державних фінансів, Прозоров Ю. (2013)
Романюк М. - Іпотечний ринок як засіб досягнення мети фінансової політики держави, Аманжаєв Д. (2013)
Свердан М. - Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом (2013)
Чеберяко О. - Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів, Рябоконь О. (2013)
Шірінян Л. - Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку (2013)
Власенко М. - Формування банкоцентричної моделі фінансової системи в Україні (2013)
Дишлева А. - Балансування бюджету у контексті реалізації антикризової політики держави (2013)
Козенко А. - Етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні (2013)
Плєшакова Н. - Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України (2013)
Вірченко В. - Еволюція підходів до класифікації об'єктів інтелектуальної власності (2013)
Дрозд Н. - Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду (2013)
Дука А. - Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку й. Шумпетера (2013)
Жилінська О. - Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей (2013)
Игнатюк А. - Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков (2013)
Ільїна Г. - Наука як детермінанта економічного розвитку в умовах інноваційних трансформацій суспільства (2013)
Корнілова І. - Регіональні інноваційні системи: сутність та підходи до структуризації, Білорус Т. (2013)
Мицюк С. - Конкурентоспроможність економіки України: аналіз основних чинників (2013)
Нестеренко О. - Вплив Австрійської суб'єктивно-психологічної школи на Українську економічну думку (2013)
Новікова І. - Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів, Алексеєва К. (2013)
Пашнюк Л. - Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Пригара О. - Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків (2013)
Рожко О. - Шляхи реформування позабюджетних цільових фондів соціального призначення в Україні (2013)
Силкіна Ю. - Активізація реструктуризаційних процесів в умовах кризового стану підприємств (2013)
Старостіна А. - Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України, Кравченко В., Названова Л. (2013)
Степанова А. - Взаємозв'язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера (2013)
Фірсова С. - Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі (2013)
Харламова А. - Инвестиционная безопасность как компонента экономической безопасности Украины (2013)
Жолобчук І. - Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження (2013)
Козенко А. - Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні (2013)
Могилко Л. - Внутрішні державні облігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту України (2013)
Бажал Ю. - Шумпетерівська парадигма "статики" і "динаміки" економічної системи та її практичне значення (2013)
Єгоров І. - Процеси "творчої руйнації" та розвитку економіки у незалежній Україні, Лінчевська Н. (2013)
Гражевська Н. - Механізм саморозвитку економічних систем у концепції "творчого руйнування" Й. Шумпетера (2013)
Жилінська О. - Держава як активізатор розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності (2013)
Martinavičius J. - National wealth assessment and utilization in transition economies (2013)
Bajo-Rubio O. - Alternative strategies to reduce public deficits: the case of Spain, Gуmez-Plana A. (2013)
Bikas E. - Tax systems of the member states of the European union, Keliuotytė-Staniulėnienė G. (2013)
Алексеєнко Л. - Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур, Стасик О. (2013)
Кравченко М. - Инновационная парадигма Й. Шумпетера и принципы реорганизации экономичной системы, Шергелашвили Е. (2013)
Зухба О. - Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства (2013)
Домбровський О. - Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп" (2013)
Крупка І. - Фінансові інновації у забезпеченні розвитку фінансового ринку та національної економіки в умовах глобалізації (2013)
Цуркан А. - Моделирование инновационной деятельности как основа для формирования эффективной инновационной политики государства, Красовская О. (2013)
Чеберкус Д. - Дослідницький податковий кредит як інструмент державного регулювання розвитку інноваційного підприємництва (2013)
Анісімова Л. - Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості, Балан В. (2013)
Кухта П. - Перспективи структурної перебудови економіки України (2013)
Овчаренко Т. - Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А. Смітом (2013)
Святненко В. - Актулізація ідей Й. А. Шумпетера у сучасному менеджменті інноваційної діяльності (2013)
Нетреба І. - Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на підприємстві (2013)
Ситницький М. - Франчайзинг у сфері культури (2013)
Маслюківська А. - Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей (2013)
Вікулова А. - Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності (2013)
Прилуцька І. - Ринок технологій як невід'ємна складова розвитку інноваційного підприємництва в Україні (2013)
Чулак О. - Особливості інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України (2013)
Інформаційний лист (1999)
Summary (1999)
Костенко Л. - Використання Internet у бібліотек (1999)
Малолєтова Н. - Книгообмін НБУВ з бібліотеками ФРН: історичний досвід, сучасний стан та його перспективи (1999)
Тимошенко І. - Діяльність Кабінету по вивченню книги і читача в УНЦІК (1926-1931) (1999)
Ціборовська-Римарович І. - Щодо колекції Ф. Мікошевського НБУВ (вдання друкарень, що діяли в українських землях у XVI – XVIII ст.) (1999)
Корнєєва Г. - Друкована українська книга та преса для дітей у Галичині (кінець XIX – перша пол. XX ст.) (1999)
Лук'яненко О. - Репертуар і методи популяризації польської літератури (1999)
Бобришева І. - Валерія Шульгіна і висока нота її життя (1999)
Приліпко Т. - Людмила Ястремська, Лук'яненко М. (1999)
Артамонова С. - Бібліограф Олена Шинкаренко (1999)
Медведєва Є. - До джерел інформації (1999)
Монолатій І. - Загадка Якуба Оренштайна (1999)
Добко Т. - Міжнародний науковий конгрес: "125 років НТШ" (1999)
Солонська Н. - Новий академічний журнал (1999)
Геєць В. - Видатна наукова праця в галузі історичної україністики (1999)
Ясь О. - Національні традиції та історіографічна спадщина (1999)
Тюрменко І. - Критичні завваги щодо створення бібліографії Івана Огієнка (1999)
Шабашна Н. - Книгознавчі аспекти в "Історії української культури" (1999)
Вихідні дані (1999)
Базилевич В. - Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы (2013)
Айнабек К. - Методология оптимизации региональной экономики (2013)
Белокрылова О. - Эвристические возможности институционализма в исследовании взаимодействий экономических субъектов, Белокрылов К. (2013)
Вірченко В. - Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності (2013)
Вітренко А. - Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки (2013)
Гайдай Т. - Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії (2013)
Гражевська Н. - Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях (2013)
Залєвська-Шишак А. - Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці (2013)
Зухба Д. - Специфіка методології дослідження вартості в інноваційній економіці (2013)
Игнатюк А. - Зарождение и развитие теории отраслевых рынков (2013)
Катигробова О. - Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму (2013)
Клюкин П. - Развитие теории хозяйственного кругооборота в ХХ веке и ее современные перспективы (2013)
Красота О. - Соціальний аспект економічних явищ – майбутнє економічної науки (2013)
Мандибура В. - Ідеологеми сучасного концептуально-методологічного "оновлення" економічної теорії (2013)
Нестеренко О. - Теория спонтанного порядка Ф. Фон Хайека (2013)
Осецький В. - Пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного ринку, Прилуцький А. (2013)
Прушківська Е. - Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект (2013)
Радіонова І. - Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки (2013)
Тарасевич В. - Фундаментальная экономическая наука ХХІ века: ориентиры и векторы перемен (2013)
Солонська Н. - Олександру Пушкіну - 200 (1999)
Summary (1999)
Сорока М. - Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) (1999)
Христова Н. - До питання формування системи каталогів у державних архівах та рукописних підрозділах бібліотек України (1999)
Коротко (1999)
Шульгіна В. - Олександр Дзбанівський - фундатор Музичного відділу НБУВ (до 70-річчя відділу), Бобришева І. (1999)
Коцирій Л. - Бібліографічна діяльність С. І. Пономарьова в галузі релігієзнавства (1999)
Хімчук О. - Забезпечення інформаційних потреб учнів-старшокласників у бібліотеках ліцеїв, гімназій (1999)
Артамонова С. - Нове і традиційне (бібліотечно-інформаційне обслуговування в ДНАББ), Данилова Н. (1999)
Циганкова Л. - З буднів бібліотек Кіровоградщини (1999)
Башун О. - Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек (1999)
Хіміч Я. - Нотатки бібліотечного психолога (1999)
Фоменко Д. - Кілька портретів М. І. Костомарова (з фондів НБУВ) (1999)
Кривенко М. - Міцкевичіана в рідкісних виданнях ЛДОУНБ (1999)
Донець О. - Колекція лубків 20-х років (з фондів НБУВ) (1999)
"Дніпру" - 80 (1999)
Рева Л. - 45 років з бібліографією (1999)
Войцехівська І. - Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В. С. Іконникова (1999)
Яцина О. - Українська дореволюційна книжка в дзеркалі національної преси (1907-1914) (1999)
Енциклопедія історії Української Церкви (1999)
Глазунова Л. - Перший україномовний термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики (1999)
Глибицька С. - Треті читання пам'яті К. І. Рубинського (1999)
Ковальчук Г. - Нове факсимільне видання рукопису М. Коперника (1999)
Стрішенець Н. - Делегація Китайської академії суспільних наук у НБУВ (1999)
Вихідні дані (1999)
Онищук Г. І. - Критерії формування програм модернізації житлового фонду країни в сучасних економічних умовах (2011)
Вавуло Н. М. - Предложения по развитию отрасли ЖКХ, Харьковский А.Е., Зарипов Р. Ф., Рогачевский О. Л. (2011)
Климова С. С. - Строительство путепровода в г.Луганске, Ржевская Н. Б., Чепрасов Л. Р. (2011)
Рекута О. С. - Реставрація фонтану на Фонтанної площі в Центральному парку ім.Горького у м.Вінниці, Сокольвак Г. Ф. (2011)
Шевченко Т. М. - Вирішення проблем виходу комунальної теплоенергетики м.Марганца з кризового стану (2011)
Глебушкина Л. В. - Особенности формирования системы обслуживания при реконструкции городов Восточной Сибири (2011)
Кадомська М. А. - Фрагмент "вулиці музеїв". Міська садиба по вул.Терещенківській,17 у Києві (2011)
Мокроусова О. Г. - Житловий будинок Харчоторгу по вулиці О.Гончара,55 у Києві - маловідома пам'ятка доби радянського ретроспективізму, Скібіцька Т. В. (2011)
Крівєльов Л. І. - За крок до відродження, за крок до руйнування, Волкова С. Г. (2011)
Проноза Л. Д. - Дослідження технічного стану балконів житлового будинку, Біляченко Р. В., Середюк А. В., Мукасєєва Н. В. (2011)
Васильківська І. С. - Дослідження технічного стану несучих конструкцій нульового циклу, Рудницька О. С., Матвійчук І. С., Мукасєєва Н. В. (2011)
Крищишин В. М. - Реконструкція з добудовою студентського гуртожитку хостельного типу на вул.Золотій,4 у м.Львові, Овчинников М. Р., Глуховецька Л. Д., Левчич В. В. (2011)
Лобзіна О. М. - Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в житловому будинку на вул.Івана Франка,114 у м.Львові, Степанюк Л. С. (2011)
Лобзіна О. М. - Досвід ліквідації аварійного стану стрічкових фундаментів, Лобзін М. В., Гладишев Г. М. (2011)
Ушканов А. П. - Прошлое, настоящее и будущее Одесского горсовета - бывшей "Старой биржи", Федорова Т. Н. (2011)
Режеп В. Е. - Спорные вопросы реконструкции исторических зданий (2011)
Рекута О. С. - Пристосування житлових приміщень під офіс з влаштуванням мансардного поверху, Сокольвак Г. Ф. (2011)
Смоляр В. Б. - Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера (2011)
Книрик Ф.І. - Проектування реконструкції малоповерхового гуртожитку, Стаковський Г. Д., Бут Л. В., Горошко В. П., Богданова Т. В., Король Г. І. (2011)
Агеева Г. Н. - Сравнение флористических мотивов в рисунках балконных ограждений зданий - представителей стиля модерн, Кривелев О. С. (2011)
Васильченко Г. М. - Натурные исследования в воздушной прослойке фасадной системы Marmarok (2011)
Красовский Л. Т. - О дополнительных требованиях по обеспечению тепловой эффективности зданий в сейсмических районах (2011)
Сай В. І. - Теплоефективні матеріали для будівництва та реконструкції (2011)
Карпенко О. А. - Аналіз досліджень в області надійності залізобетонних елементів з високоміцного бетону (2011)
Варшавец П. Г. - Аксессуары кирпичной кладки, Оганян Ю. Н. (2011)
Вишневский А. И. - Контроль стоимости строительных работ с применением современных программных продкутов, Наумова Е. Г. (2011)
Нормативно-правове забезпечення (2011)
Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації (2011)
Розроблення схем та проектних рішень массового застовування (2011)
Авторський показчик (2011)
Мазур І. - Комерціалізація наукових розробок як фактор конкурентного розвитку підприємництва (2013)
Молдаван Л. - Конкурентний розвиток малого і середнього підприємництва у сільському господарстві: проблеми і шляхи вирішення (2013)
Варналій З. - Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб'єктів підприємництва в умовах дії податкового кодексу України, Панасюк О. (2013)
Галушка З. - Феномен соціального підприємництва: поняття та перспективи розвитку в Україні (2013)
Зянько В. - Матеріальні передумови розвитку інноваційного підприємництва (2013)
Прудський В. - Глобальний перехід до інноваційної моделі господарського розвитку і формування постіндустріального менеджменту (2013)
Сизоненко В. - Еволюція підприємництва в контексті інституціональної теорії (2013)
Власова Т. - Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Якобчук В. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері (2013)
Попович М. - Засади становлення вітчизняного інноваційно-інвестиційного підприємництва: взаємодія задля розвитку (2013)
Ляшенко О. - Дослідження соціальної відповідальності бізнесу в розрізі проблеми розвитку енергоефективних технологій, Лавренчук В. (2013)
Буркальцева Д. - Інституціональний інструментарій гарантування економічної безпеки держави в контексті розвитку підприємництва України (2013)
Залєвська-Шишак А. - Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні (2013)
Кириленко Л. - Формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні, Євтушевська О. (2013)
Богуславський О. - Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва, Ігнатович Н. (2013)
Гура В. - Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва, Кот Л. (2013)
David A. Jones - Aligning The Abacus Beads: China's New European Economic Presence (2013)
Піменова О. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як чинник конкурентного господарювання малих і середніх господарств в Україні (2013)
Жмудська І. - Формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації (2013)
Чімишенко С. - Диверсифікація джерел житлового забезпечення військовослужбовців (2013)
Bazylevych V. - Climate Change in Kyiv: Ways to Counter act and Minimize Negative Effects, Kupalova G. (2013)
Babirad-Lazunin V. - Development of the Customs Statistics in Ukraine: Historical Aspects (2013)
Balcerowicz-Szkutnik M. - The Comparative Analysis of the Labor Market Indicators in a Selected Group of EU Countries (2013)
Butenko N. - Synergic Effects of the Partnership Networks Formation at the Industrial Market, Paschuk L. (2013)
Dligach A. - System Reflexive Strategic Marketing Management (2013)
Grazhevska N. - Impact of Social Capital Characteristics on the Effectiveness of Community-Based Approach to Local Development, Petrushenko Y., Kostyuchenko N. (2013)
Kanishchenko O. - Internationalization of Industrial Clusters: Objective and Perspectives, Kuznetsova N., Ustimenko M. (2013)
Komendant O. - The Mechanism of Transformation of the Labor Market of Ukraine to the New Economy Under Post-Crisis Period (2013)
Konurbaeva Z. - Development of Animal Secondary Raw Material Market as a Factor of Diversification of Kazakhstan's Export Potential, Zakimova A., Rahkimberdinova M. (2013)
Kuzioma O. - Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states (2013)
Liubkina O. - Imbalances in the Financial System of Ukraine and their Transmission to the Systematic Risks in the Monetary Stability, Borovikova M. (2013)
Osetskyi V. - Discouraging Shockwaves under Simulated Green Shoots Among Developed Countries, Kalinkova I. (2013)
Shakeev S. - Supply Logistics for Improvement for Iron and Steel Enterprises (2013)
Sojka E. - Multidimensional Comparative Analysis of Levels of Living of Populations in EU Member States (2013)
Vikulova А. - State Incentive of Commercialization of Intellectual Property (2013)
Yeliseyeva G. - Statistical Estimation of Green Growth in Ukraine (2013)
Zatonatska T. - The Role of Fiscal Policy in the System of Government Regulation of Investing Activity in Ukraine (2013)
Zhumanova B. - Financing of the Innovative Projects in the Agro-Industrial Complex of Kazakhstan (2013)
Титул, содержание (2018)
Медовар Л. Б. - Сучасні рейкові сталі і можливості ЕШП (Огляд). Повідомлення 1. Умови експлуатації рейок та їх дефекти, Стовпченко Г. П., Полішко Г. О., Педченко Є. О., Зайцев В. А. (2018)
Ахонин С. В. - Получение высокопрочного титанового сплава Ti–1,5Al–6,8Mo–4,5Fe способом ЭЛП, Марковский П. Е., Березос В. А., Стасюк А. А., Пикулин А. Н., Северин А. Ю., Антонюк С. Л. (2018)
Костин В. А. - Математическое моделирование процесса формирования многослойной 3d конструкции аддитивным методом с использованием электродуговых источников тепла, Григоренко Г. М., Шаповалов В. А., Пикулин А. Н. (2018)
Гниздыло А. Н. - Математическая модель плазменно-индукционного процесса выращивания монокристаллов тугоплавких металлов, Якуша В. В., Шаповалов В. А., Карускевич О. В., Никитенко Ю. А., Козуб Н. В. (2018)
Калашник Д. А. - Тепловое состояние закалочного диска в процессе экстракции из расплава при индукционной плавке в секционном кристаллизаторе, Шаповалов В. А., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В., Калюжный П. Б. (2018)
Гречанюк Н. И. - Дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщение 1. Структура и фазовый состав, Гречанюк В. Г. (2018)
20-я Международная конференция "International Forgmasters Meeting (IFM 2017)" (2018)
Семинар "Функциональные металлические материалы с памятью формы: современное состояние и перспективы" (2018)
К 90-летию академика Б. А. Мовчана (2018)
Наши поздравления ! (2018)
Формирование изделий с помощью 3D технологии (2018)
Звіт про міжнародну наукову конференцію "Бібліотечно-інформаційний сервіс” (2002)
Коваль Т. - Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку (2002)
Сіра І. - Технологія і організація бібліотечно-інформаційного обслуговування, Горовий В. (2002)
Усенко І. - Проблеми правового забезпечення управління та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів, Чепуренко Я. (2002)
Ільганаєва В. - Дерлеменко В. В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби. - К.: ІАЕ УААН, 2001.-452 с. (2002)
Костенко Л. - Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках (2002)
Коротко (2002)
Юхимець Г. - Документальні ресурси спеціалізованих фондів: проблеми використання і обслуговування (2002)
Муха Л. - Технології захисту та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів у процесі їх використання (2002)
Сорока М. - Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання (2002)
Чупріна В. - МБА і служба доставки документів (2002)
Павлуша Т. - Семінар фахівців бібліотечної справи "Професіоналізм, етика та культура бібліотечного обслуговування”, Смаглова Н. (2002)
Васильченко С. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування лю’дей з обмеженими можливостями, Солонська Н., Воскобойнікова-Гузєва О. (2002)
Добко Т. - Семінар-практикум "Організація довідково-бібліографічного обслуговування електронними інформаційними ресурсами” (2002)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний сервіс” (2002)
Баркова О. - Електронні бібліотеки як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА (2002)
Бардієр К. - Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів (2002)
Дмитрієнко М. - Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій: Моногр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с. (2002)
Титул, содержание (2018)
Скальский В. Р. - Оцінка пошкодженості феритно-перлітної сталі за величиною зміни швидкості поздовжньої акустичної хвилі, Мокрий О. М. (2018)
Стасюк С. З. - Контроль технічного стану технологічних трубопроводів за довготривалої експлуатації у водневовмісному робочому середовищі (2018)
Учанін В. М. - Вплив механічних напружень на сигнал вихрострумового перетворювача магнітної анізотропії, Мінаков С. М. (2018)
Миленин А. С. - Высокопроизводительные методы численных исследований для решения задач экспертизы работоспособности дефектных конструкций, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И., Химич А. Н., Сидорук В. А. (2018)
Недосека А. Я. - Применение технологии акустико-эмиссионного контроля при оценке состояния сосудов химического производства, Недосека С. А., Яременко М. А., Овсиенко М. А. (2018)
Плеснецов С. Ю. - Способ электромагнитно-акустического контроля металлоизделий без "мертвой" зоны, Сучков Г. М. (2018)
Куліш В. А. - Контроль і оцінка технічного стану металевих конструкцій будівель і споруд шахтної поверхні, Крилов Е. С. (2018)
Джала Р. М. - Методологія та апаратура для оперативних комплексних обстежень підземних трубопроводів, Вербенець Б. Я., Мельник М. І., Семенюк О. М., Червінка О. О. (2018)
Конференція з неруйнівного контролю в новому форматі (2018)
Предприятию "Ультракон-Сервис" 25 ЛЕТ (2018)
Конференция-выставка "Неразрушающий Контроль-2018" (2018)
Нова книга (2018)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Львівському Апостолу - 425" (1999)
Summary (1999)
Закон України "Про обов'язки примірних документів" (1999)
Чепуренко Я. - Система обов'язкового примірника документів в Україні: новий етап розвитку (1999)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції (1999)
До уваги авторів! (1999)
Грановський Б. - До історії книгозбірні Товариства "Музей визвольної боротьби України" (Прага. 1925-1945 рр.) (1999)
Нова Британська бібліотека в Сент Панкрасі (1999)
Кононенко Л. - Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно-інформаційних центрів в Україні) (1999)
Стоян Ф. - Археографія актових документів та бібліографія рукописних книг як камеральні методи в XIX - 30-х роках XX ст. (1999)
Кондрашов В. - Сторінки літопису історичної науки України (1999)
Іщенко Я. - Українська історична думка на порозі XXI ст. (1999)
Полюга Л. - Удосконалюємо науково-технічну мову (1999)
Дмитрієнко М. - Академік Володимир Іконников: життєпис та наукова творчість (1999)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425", Ковальчук Г., Баркова О. (1999)
Кравченко К. - Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - 50 (1999)
На честь ювілею "Юрінком Інтер" - дарунок Бібліотеці (1999)
Бровкін А. - Україна - Китай: енергія спілкування (1999)
Вихідні дані (1999)
Содержание (2017)
Генкал С. И. - К таксономии, морфологии и распространению редкого вида Navicula schmassmannii Hust. (Bacillariophyta), Ярушина М. И. (2017)
Крахмальный А. Ф. - Protoperidinium sphaericum (G. Murr. et Whitting) Balech 1974 (История изучения, морфология, синонимика), Зареи Дарки Б. (2017)
Царенко П. М. - Жирнокислотный состав коккоидных зеленых водорослей как основа их энергосырьевого потенциала. 1. Chlorella- и Acutodesmus-подобные микроводоросли (Chlorophyta), Конищук М. А., Корховой В. И., Костиков И. Ю., Блюм Я. Б. (2017)
Сурешкумар П. - Быстрый метод одновременной дискриминации микроводорослей и определения их биохимического состава на основе вибрационной спектроскопии, Томас Дж., Субраманян Дж. (2017)
Лукашив О. Я. - Накопление хрома и селена клетками и липидами Chlorella vulgaris Beij. при инкубации с хлоридом хрома (III) и селенитом натрия, Боднар О. И., Винярская Г. Б., Грубинко В. В. (2017)
Борисова Е. В. - Видовое разнообразие и экология Charales (Charophyta) зоны широколиственных лесов Украины (2017)
Виноградова О. Н. - Таксономическая ревизия Cyanobacteria/Cyanoprokaryota Черноморского побережья Украины, Брянцева Ю. В. (2017)
Вишняков В. С. - Новые местонахождения редких видов Charales в северо-западной Беларуси, Савицкая К. Л., Лапиров А. Г., Беляков Е. А., Гарин Э. В., Макаревич О. А., Жукова Т. В. (2017)
Березовская В. Ю. - Новые и редкие виды водорослей из водоемов Киевской возвышенности (Украина) (2017)
Патова Е. Н. - Маргарита Васильевна Гецен (к юбилею ученого) (2017)
Белоус Е. П. - 11-й Международный фикологический конгресс (13 – 19 августа 2017 г., Шецин, Польша), Березовская В. Ю. (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2018)
Аверочкіна Т. В. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики" (2018)
Drobitko O. - Legal framework peculiarities for arresting of seagoing ships in Lithuania (2018)
Іванова А. В. - Діяльність України у забезпеченні впровадження міжнародних норм у сфері рятування на морі (2018)
Бойко І. С. - Прецедентна практика Суду ЄС та проблема запобігання забрудненню морського середовища (2018)
Bychkovska M. - Insufficiency for the unregistered protection for the fashion designs under US legislation (2018)
Мошак О. В. - Концептуальні засади реалізації принципу субсидіарності в Україні (2018)
Кузнецов С. О. - Стандарти Європейського Союзу для внутрішніх водних шляхів України: Директива № 87/540/ЄЕС (Частина 1), Слатвінська В. М. (2018)
Ізбаш О. О. - Міжнародні аспекти захисту інтелектуальних прав (2018)
Солопова І. В. - Становлення і розвиток законодавства України про державну службу в умовах проголошених реформ (2018)
Степанов С. В. - Господарські суди України в системі органів судової влади (2018)
Бойчук А. Ю. - Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект (2018)
Некіт К. Г. - Суб’єкти права приватної власності в інформаційному суспільстві (2018)
Брачук А. О. - Організація та правова регламентація "єдиного вікна" для зовнішньої торгівлі в зарубіжних країнах (2018)
Батанова Л. О. - Проблемні аспекти застосування мита в Україні, Кухарук І. О. (2018)
Прокопенко В. В. - Поняття та правова основа діяльності водного транспорту України: митний аспект (2018)
Роздорожна С. В. - Спільний митний контроль на кордоні між Україною і Республікою Молдова (2018)
Джураєва О. О. - Динаміка сучасної держави: загальнотеоретичний аспект (2018)
Сельська В. В. - Історія cтановлення та розвитку субсидіарної юридичної відповідальності (2018)
Косигіна А. Є. - Проблеми правової охорони пралісів в Україні (2018)
Сандюк Г. О. - Специфіка викладання міжнародного морського права та морського приватного права для студентів різних спеціальностей: досвід кафедри морського та господарського права НУК, Дубинський О. Ю. (2018)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2018)
Генкал С. И. - К морфологии, таксономии и распространению редких видов рода Sellaphora Mereschkovsky (Bacillariophyta) в России, Ярушина М. И. (2018)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 3. Coscinodiscophyceae (2018)
Садогурский С. Е. - Макрофитобентос прибрежной акватории у мыса Тарханкут (Крым, Чёрное море) (2018)
Денисов Д. Б. - Центрические Bacillariophyta озера Имандра (Кольский п-ов, Россия), Генкал С. И. (2018)
Ларионова Д. П. - Микрофитобентос ручья в рекреационной зоне г. Киева (Украина), Давыдов О. А. (2018)
Вишняков В. С. - Первая находка пресноводной бурой водоросли Heribaudiella fluviatilis (Phaeophyceae) в Сибири (Россия) (2018)
Крахмальный А. Ф. - Новый для науки вид Dinoflagellata (Dinophyta) из интерстициали Левантийского моря (побережье Хайфы, Израиль), Вассер С. П., Крахмальный М. А., Нево Е. (2018)
Кузнецов В. О. - История развития альгологической школы в Одесском университете в период 1865 – 1890 гг., Ткаченко Ф. П. (2018)
Памяти учителя, коллеги. Паламарь-Мордвинцева Галина Михайловна (11.08.1924 – 24.10.2017) (2018)
Інформація про міжнародну наукову конференцію "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства”, м. Київ, 8 – 10 жовтня 2002 року (2002)
Онищенко О. - Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 — 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини, Дубровіча Л. (2002)
Чепуренко Я. - Структура, формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США (2002)
Презентація нових книг видавництва "Рада” (2002)
Вергунов В. - Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук в інформаційному просторі (2002)
Пивоваров Ю. - Роль ІНІСН в інформаційному забезпеченні соціальних і гуманітарних наук у Росії (2002)
Чабан І. - Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Дружиніна Л. Г. - Інформація (2002)
Рева Н. - Бібліограф Олена Павлівна Довгопола, Рева Л. (2002)
Соляник А. - Аналітичний огляд змісту бібліотекознавчих розділів "Вісника Харківської державної академії культури” (1999 - 2002) (2002)
Матяш І. - Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХУІІ-ХІХ ст. Історико-біографічні нариси / Під. ред. В. Смолія. Національна академія наук України, Ін-т історії України. - К., 2001. - 342 с., іл. (2002)
Гончар О. - Петренко С. М. Археографічна спадщина Миколи Костомарова. - Київ; Полтава: АСМІ, 2000. - 192 с. (2002)
Вихідні дані (2002)
Марченко О. - Ганна Загородня (1999)
Summary (1999)
Немошкаленко В. - Нові інформаційні технології та нові форми взаємодії бібліотек (1999)
Коротко (1999)
Кулешов С. - Чи входить книгознавство у документознавство? (до проблеми структуризації сучасного документознавства) (1999)
Коротко (1999)
Павлуша І. - Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації (1999)
Бардієр К. - Межі предметної галузі ком'ютерних наук та відображення її структури в рубрикаторі НБУВ (1999)
Леонов В. - Библиотековедение как фундаментальная наука (постановка проблемы) (1999)
Кириченко Р. - Національна бібліотека Франції (сторінки історії) (1999)
Александрійська бібліотека невдовзі прийме читачів (1999)
Дениско Л. - Духовні журнали як джерело вивчення духовної культури та української етнографії (1999)
Люта О. - Перша народна бібліотека-читальня м. Єлисаветграда (1999)
Ткаченко О. - Перші журнальні видання в Європі (1999)
Коротко (1999)
Волкова В. - Тамара Тиханкова, Добровольська Л., Ченікалова Н., Шершньова Л. (1999)
Костенко Л. - Шоста міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва" (1999)
Пашкова В. - 65-та конференція і Генеральна асамблея Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) в Таїланді (1999)
Свобода А. - До питання організації обміну електронними та інформаційними ресурсами, Костенко Л. (1999)
Дмитрієнко М. - До ювілею Олени Апанович (1999)
Каліберда Л. - Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та еволюція діяльності. - К. - 1997. - 183 с. (1999)
Тітова Л. - Филиппова Л. Я. Автоматизированные библиографические базы данных: Пользовательский подход: Книга для работников электронных библиотек и информационных служб, имеющих гуманитарное образование. - К.: ЧП "Інтеграл Кин", 1998. - 191 с. (1999)
Іщенко Я. - Джерела інформації для краєзнавців (1999)
Захарова Н. - Національне свято Китаю - в Національній бібліотеці України (1999)
Вихідні дані (1999)
Мусіна З. - Лерій Макаренко (1999)
Summary (1999)
Постанова "Про ствердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки" (1999)
Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки (1999)
Курас І. - Інформатизація та бібліотеки України (1999)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток", Матусевич В., Добко Т., Баркова О., Солоіденко Г. (1999)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розвиток" (1999)
Матяш І. - Українська архівна періодика в бібліометричному вимірі (1999)
Дорощук Н. - "Благодійне товариство для видання корисних і дешевих книжок": (сторінки історії) (1999)
Іванова І. - П. А.Тутковський в історії організації Української Академії наук і Національної бібліотеки України (1999)
Стадник О. - Мукачівській міській бібліотеці - 70 (1999)
Кулешов С. - Швецова-Водка Г. М. Типологія книги: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів культури і мистецтв / Рівнен. держ. ін-т культури. - К.: Кн. палата України, 1999. - 58 с. (1999)
Дмитрієнко М. - Алексей Иванович Маркевич (1847-1903): Биобиблиографический указатель / Составители: В. В. Самодурова, І. В. Максименко; науч. ред. и авт. вступ. статьи Т. Н. Попова. - Одесса, 1997. - 150 с. (1999)
Полюга Л. - Сабадош І. В. Формування української ботанічної номенклатури. - Ужгород, 1996. - 190 с. (1999)
Покажчик журналу "Бібліотечний вісник" за 1999 р. (1999)
Інформація та громадськість (1999)
Вихідні дані (1999)
Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Онищенко О. - Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001 р.), Попроцька В. (2002)
Міщук С. - Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки”: з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х рр. XX ст. (2002)
Раздорський О. - Регіональні довідкові видання XIX - початку XX ст. у фондах найбільших київських бібліотек (2002)
Благодійна акція Фонду сприяння розвитку мистецтв – передача Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського рукописних матеріалів Глухівського Петропавлівського монастиря (2002)
Фоменко Д. - Невідома акварель Василя Григоровича Кричевського (2002)
Інформація (2002)
Костенко Л. - Бібліотека інформаційного суспільства, Сорока М. (2002)
Костишин О. - Трирівнева система цифрових бібліотек з технологією "клієнт – сервер”, Широков В. (2002)
Прудніков С. - Інструкції, що регламентують реставрацію документальних пам’яток у музеях системи Міністерства культури і мистецтв України (2002)
Інформація (2002)
Степовик Д. - Життя поруч з прекрасним. До 60-річчя Гліба Юхимця (2002)
Подрєзова М. - Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - 185 років (2002)
Вергунов В. - Центральній науковій сільськогосподарській бібліотеці УААН - 80 років (2002)
Кулаковська Т. - Нарада "Інтеграція електронних інформаційних ресурсів бібліотек мережі НАН України” (8 лютого 2002 р.) (2002)
Спірова В. - Вагомий внесок у розвиток кримознавства (Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы (конец XIX - начало XXвека). - Симферополь: Доля, 2001. - 816 с.) (2002)
Російські наукові та науково-технічні періодичні видання – передплатникам України (2002)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури та Вихідні дані (2002)
Арнаута О. В. - Перспективи вивчення причин і наслідків масової загибелі медоносних бджіл, Калачнюк Л. Г. (2017)
Бабкіна М. М. - Визначення антибактеріальних властивостей триазинів стосовно Salmonella typhimurium, Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А., Головко А. М., Пальчиковська Л. Г. (2017)
Бірта Г. О. - Біологічні властивості м’яса свиней різних порід за амінокислотним складом, Бургу Ю. Г., Кайнаш А. П., Офіленко Н. О. (2017)
Влізло В. В. - Дослідження цитотоксичності комплексів мікроелементів з полімерними наноносіями, Остапів Д. Д., Чех Б. О., Нагорняк М. І., Олекса В. В. (2017)
Галат В. Ф. - Напруженість показників імунітету при комплексній терапії цестодозів овець, Чорний В. А. (2017)
Даншин В. О. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників і корів молочних порід, Рубан С. Ю., Афанасенко В. Ю. (2017)
Козленко Т. Г. - Поширення каліцивірусної інфекції котів в умовах мегаполісу, Недосєков В. В. (2017)
Копильчук Г. П. - Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів із токсичним гепатитом за умов введення цитрату германію, Волощук О. М., Баландюк О. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Біохімічні механізми розвитку стресу за умов ураження щурів різних вікових груп натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації, Фіра Л. С., Грицишин Л. Є. (2017)
Нєдзвєдзь А. - Застосування бронхоальвеолярного лаважу для діагностики хвороб нижніх дихальних шляхів у коней, Боровіч Г., Максимович I., Слівінська Л., Куб’як К. (2017)
Періг Ж. М. - Порівняльний аспект дослідження гострої токсичності антигельмінтного фітопрепарату "Щитник" класичним та альтернативним методами (2017)
Плисюк В. М. - Діагностування фіброзних змін у міокарді свійського кота за кардіоміопатій, Цвіліховський М. І. (2017)
Rivis Y. F. - Peculiarities of non-etherified fatty acids content in carp gills at different concentration of Copper and Zinc in the water, Yanovych N. E. (2017)
Рубан С. Ю. - Оцінка зв’язку однонуклеотидних поліморфізмів генів кальпаїн-кальпастатинової системи та кількісних ознак у тварин абердин-ангуської породи, Федота О. М., Лисенко Н. Г., Колісник О. І., Горайчук І. В., Понько Л. П. (2017)
Супрович Т. М. - Поліморфізм генів господарсько корисних ознак сірої української породи великої рогатої худоби, Мохначова Н. Б. (2017)
Харів М. І. - Динаміка фагоцитарної активності нейтрофілів у щурів за умов оксидаційного стресу та дії ліпосомального препарату, Гутий Б. В. (2017)
Храбко М. І. - Вміст мікроелементів у тканинах самиць щурів F0 та самців F1 за випоювання нано- і хімічно синтезованого германію цитрату, Федорук Р. С., Храбко М. І., Марцинко О. Е., Денис Г. Г. (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Акимишин М. М. - Активність і вміст ізозимів малатдегідрогенази у тканинах яєчників і матки корів впродовж статевого циклу (2017)
Голопура С. I. - Експресія імунорецепторних протеїнів у плазмолемі ентероцитів новонароджених телят у період формування колострального імунітету, Маринюк M. O., Цвіліховський M. I. (2017)
Гультяєва О. В. - Вплив кількості жиру в раціоні корів і pH вмісту рубця на його ферментацію та співвідношення жирних кислот у ліпідах молока, Петрук А. П., Влізло В. В. (2017)
Двилюк І. І. - Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі цитратами Аргентуму і Купруму, Ковальчук І. І. (2017)
Зінов’єв С. Г. - Амінокислотний склад м’яса свиней за використання ГМ-сої у їхніх раціонах, Шостя А. М. (2017)
Кручиненко О. В. - Особливості патоморфологічних змін в стінці кишечнику за шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби, Скрипка М. В., Панікар І. І. (2017)
Курбатова І. М. - Білки плазми крові коропа за дії сульфаніламіду (2017)
Курта Х. М. - Оптимізація умов полімеразної ланцюгової реакції для дослідження мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Мазур А. О. - Порівняльне дослідження чутливості еритроцитів бика і барана до постгіпертонічного шоку, Ніпот О. Є., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2017)
Malysheva Kh. V. - ShRNA-mediated knockdown of pituitary tumor transforming gene 1 (PTTG1): optimization of the effect on early osteoblast differentiation, Pavlenko O. K., Stoika R. S., Korchynskyi O. G. (2017)
Меженський А. О. - Показники гуморального імунітету в коней за різного перебігу увеїту (2017)
Односум Г. В. - Динаміка відмирання бджіл за умови зараження різними дозами спор мікроспоридій Nosema apis та Nosema ceranae, Єфіменко Т. М., Сорока Н. М. (2017)
Остапів Р. - Вплив низьких доз таурину на антиоксидантний захист і ліпопротеїновий склад крові щурів, Скиба Х., Манько В. (2017)
Плис В. М. - Епізоотична ситуація щодо пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання птиці в Україні за 2012 - 2016 рр. (2017)
Росаловський В. П. - Вплив 5-добового введення вітамінів А та Е на стан антиоксидантної системи еритроцитa та гематологічні показники щурів, інтоксикованих хлорпірифосом (2017)
Уманська А. О. - Показники жирнокислотного спектру ліпідів сироватки крові щурів за штучного гіпобіозу, Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Калачнюк Л. Г., Морозова В. С. (2017)
Shtapenko O. - The influence of surfaces modified by different polymeric substances on the growth of mouse embryonic fibroblasts cell line NIH3T3 (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Bityutskyy V. S. - Perspectives of cerium nanoparticles use in agriculture, Tsekhmistrenko О. S., Tsekhmistrenko S. I., Spyvack M. Y., Shadura U. M. (2017)
Блайда І. М. - Обмін речовин в організмі ремонтних свинок за згодовування пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГ" (2017)
Грабовська С. В. - Нейрофізіологічні порушення у самиць щурів та їх потомства за інтоксикації хлорпірифосом до запліднення (2017)
Дзіцюк В. В. - Внутрішньопородна каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи різного ступеня спорідненості, Передрій М. М. (2017)
Іваницька А. І. - Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів, Лесик Я. В., Цап М. М. (2017)
Кібкало Д. В. - Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу (2017)
Оксамитний В. М. - Інтерферони: застосування у ветеринарії (2017)
Пелехатий М. С. - Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в умовах одного господарства, Піддубна Л. М., Кочук-Ященко О. А., Кучер Д. М. (2017)
Пінчук С. М. - Склад ліпідів крові поросят за впливу мікроелементів та "Гуміліду", Милостива Д. Ф. (2017)
Рубан Г. В. - Особливості антиоксидантного впливу вітаміну E на окисні процеси у м’ясі гусей, Яковійчук О. В., Галько Т. І., Данченко О. О. (2017)
Сисолятін С. В. - Вміст жирних кислот в органах Cyprinus carpio L. за різних умов існування (2017)
Сливчук Ю. І. - Динаміка біохімічних показників крові кролиць на ранніх стадіях сукрільності за дії різних форм лікарських препаратів на основі стабілізованих гонадотропінів, Сирватка В. Я., Гевкан І. I., Штапенко О. В., Матюха І. О., Мілованова Г. О., Сливчук О. Ю. (2017)
Стефанишин О. М. - Вплив препаратів "Activo" і "Пропоул" на склад мікрофлори кишечнику перепелів породи "Фараон" та їх продуктивність, Гунчак А. В., Луковська О. І., Сірко Я. М., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Коретчук С. І. (2017)
Федорук Р. С. - Гематологічні і біохімічні показники організму щурів F2 у період тривалого випоювання нано-Ge цитрату, Тесарівська У. І., Храбко М. І., Цап М. М., Долайчук О. П., Кропивка С. Й. (2017)
Shatynska O. A. - Effects of the complex of magnesium and chromium citrates on the carbohydrate metabolism in the blood of rats with experimental diabetes mellitus, Iskra R. Ya., Svarchevska O. Z. (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Оголошення (2017)
Реклама (2017)
Бучко О. М. - Прооксидантно-антиоксидантні процеси в організмі поросят за дії мурашиної кислоти та гумінової добавки, Пилипець А. З. (2017)
Гончаров С. Л. - Сезонна динаміка зараження хижих видів риб нематодами Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (Nematoda: Dioctophymatidae) у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра, Сорока Н. М., Дубовий А. І. (2017)
Кирилів Б. Я. - Інтенсивність процесів протеїнового обміну в організмі курей за дії аліментарних чинників, Гунчак А. В. (2017)
Kozir V. S. - Special features of bulls skin of fast- and long-growing beef cattle breeds (2017)
Maksymovych I. А. - Metabolic syndrome of horses during physical activity (diagnostics criteria), Slivinskа L. G. (2017)
Мерзлов С. В. - Вплив згодовування кормової добавки з прісноводної водорості Lemna minor, збагаченої йодом, на показники крові білих щурів, Ривак Р. О. (2017)
Пастухов А. О. - Дослідження транспорту глутамату в нервових закінченнях великих півкуль головного мозку щурів за умов помірної та глибокої гіпотермії, Крисанова Н. В., Борисова Т. О. (2017)
Рубленко І. О. - Аналіз динаміки синтезу антитіл у сироватці крові коней після щеплення вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 "Антравак", Скрипник В. Г. (2017)
Халак В. І. - Біохімічні показники сироватки крові свиней різних категорій за якісним складом м’язової тканини, Грабовська О. С., Лучка І. В., Денис Г. Г. (2017)
Храбко М. І. - Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого покоління за дії різних доз германію цитрату, Федорук Р. С., Мартин Ю. В., Тесарівська У. І., Шумська М. І. (2017)
Chekh B. O. - Antibacterial activity of complex of enrofloxacin with nanopolymer GluLa-DPG-PEG600, Dron I. A., Vynnytska S. I., Oleksa V. V., Atamaniuk I. E., Vlizlo V. V. (2017)
Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (2017)
Ратич І. Б. - Учитель і Учень. Професор Ґжицький Степан Зенонович та Професор Головач Василь Миколайович (2017)
Бабік Н. П. - Вплив генеалогічних формувань на продуктивне довголіття корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Бойко О. П. - Аналіз ринку ветеринарних імунобіологічних засобів специфічної профілактики сальмонельозу птиці (2017)
Буслик Т. В. - Дослідження сили впливу поліморфізму G. 1426G>A гену MC4R на відгодівельні якості свиней великої білої породи, Халак В. І., Почерняєв К. Ф. (2017)
Васильцева Л. П. - Перспективи розвитку гусівництва в агроекосистемах, забруднених важкими металами (2017)
Васьків Р. П. - Детоксикаційні процеси, якісні показники молока та продуктивність корів за впливу наноаквацитрату нікелю, Хомин М. М. (2017)
Галузіна Л. І. - Позитивний вплив використання "Гуміліду" при вирощуванні страусів (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив гострої АFB1-інтоксикації на активність ензимів енергетичного обміну у тканинах організму білих щурів (2017)
Голова Н. В. - Біохімічні показники сироватки крові корів у перед- та післяотельний періоди за додавання до раціону меляси, Пахолків Н. І., Невоструєва І. В. (2017)
Гудима В. Ю. - Антиоксидантний статус крові корів за додавання до раціону пропіленгліколю та кормових добавок (2017)
Гунчак Р. В. - Вплив цитрату йоду на метаболічні процеси та продуктивні якості поросят на дорощуванні, Седіло Г. М. (2017)
Гута З. А. - Біохімічні показники крові щурів за умов фумонізинотоксикозу, Брезвин О. М., Гутий Б. В. (2017)
Данчук О. В. - Вікові особливості інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів ВНД, Карповський В. І. (2017)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад продукції бджільництва за умов підгодівлі цитратами Арґентуму і Купруму (2017)
Дичок А. З. - Вплив сполук Сульфуру на резистентність організму кролів, Лесик Я. В. (2017)
Долбаносова Р. В. - Уролітіаз котів: моніторинг, діагностика, лікувально-профілактичні заходи, Табак Л. С. (2017)
Дубова О. А. - Застосування настоянки підмору як імуномодулятора за бабезіозу собак (2017)
Журенко В. В. - Лікування телят за спонтанного криптоспоридіозу, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2017)
Заплатинський В. С. - Ембріогенез, фізико-морфологічні показники та хімічний склад яєць гусей оброшинської селекції (2017)
Іваницька А. І. - Фізіолого-біохімічні показники крові та продуктивність кролематок за випоювання сполук силіцію, Лесик Я. В. (2017)
Касяненко О. І. - Харчові зоонози продуктивної птиці, Касяненко С. М., Гусєв С. В. (2017)
Кикіш І. Б. - Вплив мікроелементного препарату на вміст Со, Zn, Cu і Ni у тканинах організму медоносних бджіл, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Кирилів Б. Я. - Показники активності гідролітичних ензимів в організмі пекінської бройлерної качки у зв’язку з віком (2017)
Кистерна О. С. - Експериментальне дослідження гемолімфи бджоли за допомогою сканувального електронного мікроскопа "РЭМ-106 и", Івченко В. Д., Рибак В. М. (2017)
Кісіль Д. О. - Лікувально-профілактична обробка на пасіці бджіл проти варроатозу препаратом "Бісанар" та його ефективність (2017)
Климець Г. - Активність ензимів вуглеводного обміну в нирках і печінці щурів з експериментальним діабетом за дії ванадій цитрату (2017)
Клюцук М. Р. - Вміст триацилгліцеролів в сироватці крові свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Ge і міцелярної форми токоферолу, Приступа Т. І., Данчук В. В. (2017)
Колещук О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту і вміст продуктів ПОЛ в організмі корів за згодовування цитрату нікелю, Цап М. М. (2017)
Корейба Л. В. - Ефективність препаратів "Сурфагон" і "Фоліген" у стимуляції тічки у корів, Гаращук М. І., Сачко Р. Г., Жижина П. М. (2017)
Корейба Л. В. - Ефективність препарату "Міметон-Н" у лікуванні післяпологового ендометриту у корів, Сачко Р. Г., Мельник Ю. О. (2017)
Курта Х. М. - Визначення поліморфізму мікросателітної ДНК веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2017)
Лавришин Ю. Ю. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс організму молодняку великої рогатої худоби за кадмієвого навантаження, Гутий Б. В. (2017)
Лазоренко Л. М. - Використання лікарських рослин за паразитозів тварин (2017)
Личук М. Г. - Функціональний стан печінки високопродуктивних корів за субклінічного кетозу, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2017)
Lis M. W. - Avian embryo as an experimental model, Niedziółka J., Pawlak K., Trzeciak K., Trela M., Tombarkiewicz B. (2017)
Мартишук Т. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Гутий Б. В. (2017)
Марченко С. В. - Вміст Калію та Натрію у плазмі крові корів різних типів вищої нервової діяльності, Журенко О. В. (2017)
Масюк М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки до раціону самиць коропа у переднерестовий період на жирнокислотний склад ліпідів в отриманій від них ікрі і тканинах виведених з неї цьоголіток, Смолянінов К. Б. (2017)
Медвідь С. М. - Продуктивність курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологія м’язів плечового суглоба деяких представників ряду совоподібних, Хохлова М. Г. (2017)
Mykhaliuk V. V. - Comparative characteristics of methods for keratin extraction from wool fibers, Havryliak V. V. (2017)
Морозов Б. С. - Діагностика та лікування хвороби Лайма (бореліоз собак) (2017)
Негреба Ю. В. - Арахноентомози м’ясоїдних тварин в умовах лісостепу України (2017)
Niedziółka J. - Influence of environmental factors on welfare and animal health, Lis M. W., Pawlak K., Tombarkiewicz B. (2017)
Омельченко Є. В. - Дослідження харчової елективності мармурових раків (2017)
Опанасенко Ю. М. - Профілактичні заходи при пастерельозі птиці (2017)
Остапів Р. Д. - Вплив тривалого перорального введення таурину на активність ензимів селезінки щурів, Остапів Х. С., Манько В. В. (2017)
Паламарчук А. М. - Виготовлення та випробування на активність і специфічність сироваток до антигенів Pasteurella multocida (2017)
Пащенко А. Г. - Вміст ліпідів у тканинах організму медоносних бджіл за згодовування борошна сої, цукрового сиропу і цитратів Со та Ni в умовах термостату, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2017)
Рацький М. І. - Вплив комплексного ліпосомального препарату на стан неспецифічної резистентності організму телят раннього віку (2017)
Рик Т. М. - Генетико-популяційна характеристика свиней різних порід за локусом PERV-C, Нор В. Ю. (2017)
Росаловський В. П. - Окремі гематологічні аспекти токсичності хлорпірифосу (2017)
Руденко О. П. - Сезонна динаміка T- і B-лімфоцитів крові коропових риб, Віщур О. І. (2017)
Салівон В. О. - Спленектомія у комбінації з оменторенопексією як метод лікування асциту в результаті печінкової та підпечінкової форми портальної гіпертензії, Сухонос В. П. (2017)
Сідашова С. О. - Виробництво селенвмісних харчових яєць за введення в раціон курей зеленої маси ейхорнії, Мкртчян С. С. (2017)
Скляренко Ю. І. - Вивчення екологічних особливостей великої рогатої худоби в умовах Сумської області, Іванкова І. П., Чернявська Т. О. (2017)
Собко Г. В. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, Брода Н. А., Матюха І. О., Матлах І. Й. (2017)
Солопова Х. Я. - Антибактеріальна дія препарату "Флюмек" щодо збудника аеромонозу коропів (2017)
Стахів Н. П. - Особливості ліпідного складу м’язової тканини баранчиків, вирощених за умов інтенсивної відгодівлі, Стапай П. В., Параняк Н. М. (2017)
Susol N. U. - Western blot analysis of cellular prion content in the organs of rats after using antisense therapy, Vlizlo V. V. (2017)
Сушко О. О. - Дія цитрату ванадію на функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у скелетних м’язах щурів з експериментально індукованим діабетом, Понкало Л. І., Іскра Р. Я. (2017)
Типило Х. Т. - Доцільність проведення цитогенетичних досліджень у вівчарстві (2017)
Turchenko O. M. - Clinical case of leptospirosis in dog caused by sejroe serovar in Sumy region of Ukraine, Zon G. A. (2017)
Федоришин C. І. - Вплив нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії на активність клітинного імунітету у цуценят за умов вакцинації, Віщур О. І. (2017)
Федченко Е. О. - Регуляція активності супероксиддисмутази свиней різного віку залежно від типів вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В., Журенко О. В. (2017)
Фещенко Д. В. - Гельмінтологічний пейзаж тваринницької ферми змішаного напряму спеціалізації, Згозінська О. А., Бахур Т. І. (2017)
Фотіна Т. І. - Чутливість мікрофлори, ізольованої від корів за ендометриту, Улько Є. С. (2017)
Чех Б. О. - Дослідження впливу комплексу антибіотика енрофлоксацину з наномерним носієм GluLa-DPG-PEG600 на організм щурів (2017)
Чорна О. О. - Ефективність застосування функціональної добавки "БК-П" для поросят-сисунів, Семенов С. О. (2017)
Шатинська О. А. - Сполуки цитратів магнію і хрому як засоби для профілактики цукрового діабету, Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. (2017)
Яковенко В. О. - Розподіл зоопланктону в умовах Самарської затоки, Лисенко Л. В. (2017)
Якубовська О. Д. - Моніторингові дослідження накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr у карася сріблястого в різних ділянках Запорізького водосховища (2017)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2017)
Реклама (2017)
Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства” (2002)
Чепуренко Я. - Фонд президентів України як бібліотечно-архівна колекція (2002)
Прокошина І. - Культурно-просвітницька діяльність НБУВ, Шеремет А. (2002)
Лиханова І. - Бібліографічна діяльність в Україні: 50 - 70-ті рр. XX ст. (2002)
Петрова Л. - Засади формування економічних відносин у діяльності бібліотеки (2002)
Інформація (2002)
Солоіденко Г. - Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології (2002)
Інформація (2002)
Відейко М. - Важливий внесок у розвиток української етнографії (Рецензія на: Матеріали до біографій етнологів та народознавців України / Упоряд. С. М. Ляшко, С. П. Залозна. – К.; Запоріжжя: "Дике поле”, 2001. – 174 с.) (2002)
Ковба Ж. - Новий оригінальний жанр української бібліографії (Рецензія на: А. Кравчук. Індекс української католицької періодики Галичини. 1871 – 1942. – Львів: Вид-во Львів. Богословської Академії; Монастир монахів Студитського уставу; Видавничий відділ "Свічадо”, 2000. – 536 с.) (2002)
Тронько П. - 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука, Дубровіна Л. (2002)
Костенко Л. - Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим-2002”, Сорока М., Чекмарьов А. (2002)
Смаглова Н. - Семінар для працівників бібліотек науково-дослідних установ НАН України (2002)
Пам’яті Володимира Володимировича Немошкаленка (2002)
Пам’яті Богдана Дмитровича Ясінського (2002)
Резуме (2002)
Вихідні дані (2002)
Циганок Б. - 25 років діяльності Товариства "Україна-Фінляндія" (2018)
Хакаміес П. - Фольклористика, национальная идея и независимость Финляндии (2018)
Vihavainen T. - The end of loyalty. Crisis in finnish-russian relations in early 20th century (2018)
Тищенко К. - Українські мовні контакти: три пласти фінізмів (2018)
Казакевич О. - Українська та фінська мови в Російській імперії: компаративний аналіз (2018)
Борисенко В. - Народна культура фінів у творчості художника-етнографа Юрія Павловича (2018)
Пивовар С. - Україна та Фінляндія на шляху до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної політики Росії (2018)
Фігурний Ю. - Історичний досвід боротьби Фінляндії та України за незалежність: порівняльний аналіз фінських й українських етнічних етнокультурних, державотворчих і націєтворчих процесів (2018)
Ковальов Д. - Шлях революціонерів-самостійників: Конрад-Віктор Зілліакус і Микола Міхновський (2018)
Сидоренко А. - К. Маннергейм і П. Скоропадський: від служби в російській армії до розбудови національної державності (порівняльний аналіз) (2018)
Драч О. - Розвиток вищої жіночої освіти у Фінляндії в модерну добу: унікальний варіант європеїзму в Російській імперії (2018)
Кузіна Н. - Формування ідеології державотворення в публіцистиці "Літературно-наукового вісника" 1917–1919 рр. (2018)
Пономарёв А. - Влияние Германии на внешнюю политику Финляндии во время Первой мировой войны (2018)
Вітенко А. - Роль Карла Густава Еміля Маннергейма у збереженні незалежності Фінляндії у 1918–1919 роках (2018)
Остапенко А. - Белорусское национальное движение и формирование белорусской национальной идеи в 1917–1920 годах (2018)
Пилипенко В. - Дипломатична і громадська діяльність Петра Сливенка, Конта Р. (2018)
Silvennoinen O. - Trailblazers: finnish industrialists and finnish-ukrainian diplomatic relations in 1918 (2018)
Невинна Г. - Німецько-фінські відносини в європейських інтеграційних процесах (1933–1939 рр.) (2018)
Римар І. - Тактико-стратегічна лінія ІІІ Інтернаціоналу в період радянсько-фінської війни (1939–1940) (2018)
Сорокін А. - Київські міські газети як джерело для дослідження українсько-фінських зв’язків у 1990–1991 рр. (2018)
Сморжевська О. - Представництво жінок в органах державної влади: досвід Фінляндії (2018)
Ціватий В. - Дипломатія та дипломатична служба Фінляндії в умовах нових викликів і загроз поліцентричного світу: історичні традиції, інституціоналізація, модель, національні особливості (досвід для України) (2018)
Терес Н. - Досвід Фінляндії з розвитку історико-культурного туризму (2018)
Казьмирчук М. - Музеї Фінляндії на українському туристичному ринку (2018)
Грицюк О. - Переваги фінської освіти на прикладі Університету в Турку (2018)
Боровікова М. - Традиції споживання алкоголю у середньовічних скандинавських та києво-руських джерелах (2018)
Капелюшний В. - Важливе видання до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією і Україною: до перевидання спогадів Г. Ґуммеруса "Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві / Герман Ґуммерус; пер. з фін., коментарі та передмова Й. Ремі, В. Пилипенка. – К.: Академперіодика, 2018. – 168 с.: іл." (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Содержание (2017)
Kachko O. G. - Asymmetric encryption algorithm optimization based on using ntru prime mathematics, Gorbenko Yu. I., Esina M. V., Akolzina O. S. (2017)
Горбенко І. Д. - Аналіз алгоритму направленого шифрування NTRU PRIME IIT UKRAINE з ура-хуванням відомих атак, Качко О. Г., Єсіна М. В. (2017)
Горбенко Ю. І. - Удосконалений механізм одноразових ключів для постквантового періоду на основі геш-функцій, Ісірова К. В. (2017)
Иванов Н. Е. - Оценка пропускной способности платформы Ethereum на основе математической модели смарт-контракта, Олейников Р. В. (2017)
Родінко М. Ю. - Методи пошуку диференційних характеристик циклової функції симетричного блокового шифру "Кипарис", Олійников Р. В. (2017)
Кузнецов О. О. - Порівняльні дослідження алгоритмів потокового криптографічного перетворення, Іваненко Д. В., Луценко М. С., Тимченко В. А., Мелкозерова О. М., Осадчук М. О., Острянська Є. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського