Поліщук М. Г. - Досвід виконання турп після лікування пенестером у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Бітнер В. А., Дурач М. І., Коцар С. М., Ганкоці К. К. (2012)
Поліщук М. Г. - Використання малоінвазивних методів в лікуванні ятрогенних стриктур сечоводу, Кльофа Т. Г. (2012)
Прохоренко Г. А. - Випадок складної неповної кишкової нориці внаслідок гінекологічної операції, Зурначян Г. Є. (2012)
Прохоренко Г. А. - Клинический случай лечения пациента с впервые выявленной стриктурой лоханочно-мочеточникового сегмента и камнем, выросшим сквозь стриктуру до 4 см длиной, Святивода Р. В., Еськов В. И. (2012)
Безгін К. С. - Оцінка комплексного трансакційного ефекту створення інновацій: закритий та відкритий режими (2017)
Іонін Є. Є. - Обліково-аналітичні засади стратегічного фінансового планування (2017)
Ахновська І. О. - Аналіз потенціалу освітнього ринку України (2017)
Біленко Д. В. - Системний підхід до управління грошовими потоками підприємства в умовах ризиків та невизначеності (2017)
Волкова Н. І. - Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах, Свірідова К. Д. (2017)
Гевлич І. Г. - Міжнародна регламентація вітчизняного екологічного аудиту, Моцаренко О. О. (2017)
Гевлич Л. Л. - Особливості підходів до визначення сутності поняття "поточні зобов’язання" та їх класифікації, Катранжи Л. І. (2017)
Герасименко В. В. - Відсоткові доходи по депозитам фізичних осіб в банках та їх оподаткування: світова і вітчизняна практика (2017)
Dobrovolskyy O. I. - Difference in the economic meaning of concepts "financial engineering" and "package sale" (2017)
Дутова Н. В. - Особливості внутрішнього контролю здійснення факторингових операцій у постачальників, Михайлова М. Д. (2017)
Karpova T. S. - Rating systems of assessment the financial position and regulation of banks financial activities (2017)
Козлов В. П. - Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні, Руденко Р. В. (2017)
Олійник Л. В. - Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства (2017)
Матвійчук В. І. - Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави, Нешко Р. М. (2017)
Поліщук О. Т. - Сутнісні характеристики венчурного інвестування та його місце у розвитку національної економіки (2017)
Разборська О. О. - Внутрішній аудит оцінки якості прийняття управлінських рішень: поняття, призначення та роль в системі управління підприємством, Мошура Л. О. (2017)
Сидорова А. В. - Доходи та витрати населення: статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування, Коваленко А. О. (2017)
Строчихін Ю. Ф. - Статистичний аспект обгрунтування індикативного плану податкових надходжень, Гречка О. В. (2017)
Томчук В. В. - Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку (2017)
Юрчишена Л. В. - Макроекономічний аналіз і оцінка стану, тенденцій, проблем та перспектив розвитку системи електронного адміністрування ПДВ в Україні, Хом’якова Ю. С. (2017)
Наконечна А. С. - Домінанти кількісного виміру адаптації фінансової архітектури суб’єктів господарювання в умовах циклічного розвитку економіки (2017)
Стражева В. В. - Страховий процес: поняття, елементи та необхідність впровадження (2017)
Iefremova O. - Small entrepreneurships state regulation and development support of the European Union members countries (2017)
Дейна А. Ю. - Теоретичні детермінанти забезпечення енерго-незалежності україни (2017)
Донін Є. О. - Політика управління оборотними активами сучасного підприємства (2017)
Лаврик С. С. - Тенденції тіньової економіки україни у розрізі схем і негативних факторів (2017)
Снісарчук І. В. - Фінансовий аспект управління маркетинговим потенціалом вищих навчальних закладів (2017)
Тарасенко Л. О. - Теоретичні аспекти конкуренції та монополії: сутність, особливості, наслідки (2017)
Прокопук Ю. С. - Вуглецедепонувальна здатність насадження Quercus robur L. парку "Феофанія", м. Київ (2017)
Коваленко О. А. - Географічна структура флори національного природного парку "Пирятинський" (2017)
Шапошнікова А. О. - Синфітосозологічні дослідження рослинності острова Джарилгач (2017)
Воробйов Є. О. - Нова асоціація ксеромезофільних дібров союзу Aceri tatarici–Quercion (клас Quercetea pubescentis) у басейні нижньої Сули, Смоляр Н. О., Смаглюк О. Ю., Соломаха І. В. (2017)
Шиндер О. І. - Поширення і стан популяцій Scopolia carniolica (Solanaceae) на Придніпровській височині, Неграш Ю. М. (2017)
Козир М. С. - Рідкісні рослинні угруповання заплавних лук м. Київ (2017)
Ходосовцев О. Є. - Лишайники та ліхенофільні гриби національного природного парку "Білобережжя Святослава", Дармостук В. В., Ходосовцева Ю. А. (2017)
Яцюк І. І. - Дискоміцети Харківського Лісостепу (Україна): анотований список (2017)
Boiko M. F. - Recent literature of bryophytes in Ukraine (2011–2015), Virchenko V. M., Lobachevska O. V. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Експедиція з вивчення біотопів південних степів України, Дармостук В. В., Дідух Я. П., Бойко М. Ф. (2017)
Титул, содержание (2018)
Куликов Г. Т. - Затраты на содержание рабочей силы и ее стоимость: понятия, тенденции, показатели (2018)
Липчук В. В. - Концепция тойотизма: актуальность и особенности организации производственного процесса, ВойничаЯ Л. И. (2018)
Мудрак Р. П. - Агроинфляция и индекс потребительских цен на продовольственные товары: сравнительный анализ "Украина – ЕС", Лагодиенко В. В. (2018)
Степаненко А. В. - Теоретические аспекты экологической модернизации экономического развития, Омельченко А. А. (2018)
Сухина Е. Н. - Экосистемный подход к стоимостной оценке убытков от загрязнения окружающей природной среды (2018)
Мозговой О. Н. - Сущность и развитие доктрины исламских финансов, Субочев А. В., Юркевич О. Н. (2018)
Балтабеков М. Д. - Австралийский и международный опыт определения актива в методологии бухгалтерского учета (2018)
Основатель науки хозяйственного права (2018)
Summaries (2018)
Редакционная политика и этические принципы (2018)
Федосов А. І. - Дослідження жирнокислотного складу часнику листя та цибулин, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2017)
Верба Р. В. - Особливості імунного профілю у крові щурів з гострим поширеним перитонітом на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2017)
Акімова В. М. - Вміст фактора некрозу пухлин α і трансформуючого фактора росту β1 у сироватці крові хворих на гострий апендицит та абдомінальний туберкульоз (2017)
Головенко М. Я. - Напівемпіричний аналіз взаємодії алкоксипохідних 1,4-бенздіазепіну з ГАМКА-рецептором на підставі даних молекулярного докінгу та фармакологічного ефекту, Павловський В. І., Валіводзь І. П., Ларіонов В. Б. (2017)
Нечипорук В. М. - Метаболізм цистеїну при експериментальному гіпер- та гіпотиреозі в щурів, Корда М. М. (2017)
Загайко А. Л. - Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на окремі компоненти перебігу експериментального метаболічного синдрому, Литкін Д. В., Малоштан А. В. (2017)
Бумбар З. О. - Зміни антиоксидантно-прооксидантної системи та їх медикаментозна корекція при поєднанні сечокам’яної хвороби і пародонтиту, Піняжко О. Р. (2017)
Logoyda L. S. - Development of methodology for identification of simultaneous determination of nifedipine, enalapril and bisoprolol, Proniv T. A., Dmutriv M. I. (2017)
Криворучко О. В. - Фенольні сполуки листя sorbus domestіca і Sorbus graeca (2017)
Щерба В. В. - Показники метаболізму в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Лучинський В. М., Корда М. М. (2017)
Процько В. В. - Особливості ліпідного обміну в жінок із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST залежно від гормонального статусу (2017)
Гнатюк М. С. - Стан антиоксидантної системи експериментальних тварин при пошкодженні дванадцятипалої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В. (2017)
Ставніченко П. В. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей фунгіцидів цифлуфенаміду та дифеноконазолу у воді, Антоненко А. М., Вавріневич О. П., Стеценко О. В., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у надниркових залозах морських свинок за умов формування експериментального алергічного альвеоліту (2017)
Підручна С. Р. - Взаємозалежність про- й антиоксидантного статусу і калікреїн-кінінової системи у тварин різного віку за умов ранньої та пізньої політравми, Степанова Г. М. (2017)
Степась Ю. М. - Кореляційний аналіз показників гемостазу і функціонального стану печінки за гострого калькульозного холециститу, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Лебедь Г. Б. (2017)
Марущак М. І. - Пероксидне окиснення білків стінки тонкої кишки, міокарда та печінки щурів при експериментальному застосуванні карагінану, Копаниця О. М., Криницька І. Я., Ярошенко Т. Я. (2017)
Руцька А. В. - Показники вільнорадикального окиснення в щурів за умови "пасивного тютюнокуріння" на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому і віковому аспектах, Криницька І. Я., Марущак М. І. (2017)
Копчак Н. Г. - Вплив йоду на показники ліпідного профілю крові щурів різного віку при експериментальному ожирінні, Покотило О. С., Кухтин М. Д., Коваль М. І. (2017)
Усенко Т. В. - Проблема оцінки гематотоксичності пестицидів (2017)
Іншин М. І. - Службове сумісництво поліцейських (2016)
Розовский Б. Г. - Язык науки и "научный язык" (2016)
Арсентьева О. С. - Поняття та особливості принципів трудового права України (2016)
Буржинський В. А. - Аналіз сучасного стану та тенденції злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, Кіріленко Ф.О. (2016)
Вдовічен В. А. - Розмежування компетенції та засади взаємодії органів державної казначейської служби України та органів доходів і зборів в сфері виконання бюджетів за доходами (2016)
Загоруй І. С. - Міжнародні стандарти прав людини: до питання про визнання й закріплення соціально-економічних прав у міжнародній хартії прав людини (2016)
Луцюк П. С. - До визначення поняття трудо-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності (2016)
Капліна Г.А. - Роль принципів та норм міжнародного трудового права в сучасних євроінтеграційних умовах України (2016)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за порушення таємниці голосування (2016)
Котова Л. В. - Диференціація трудової правосубєктності як підстава класифікації правового статусу працівника (2016)
Овчатова-Редько А. О. - Представництво в цивільному праві: поняття, види, реалізація (2016)
Петренко П. Д. - Політичні і адміністративні посади в структурі органів виконавчої влади в Україні: аналіз законодавства (2016)
Сіроха Д. І. - Особливості локальних нормативних актів у сфері праці (2016)
Сімонович Д. В. - Форми міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні (2016)
Татаренко Г. В. - Дискусійні питання кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з сепаратизмом (2016)
Білецький А. В. - Поняття громадськості як суб’єкта запобігання корупційній злочинності та правові засади її запобіжної діяльності (2016)
Боса Є. М. - Історія архівних установ Луганської області у 20-30-х рр. ХХ ст, Сергієнко Г. С. (2016)
Волкова О. В. - Проблеми захисту прав споживачів в європейському союзі, Татаренко Г. В. (2016)
Кравченко І. М. - Щодо питання удосконалення законодавства україни, що пов’язане із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2016)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Соціальне підприємство, як шлях до гарантованого конституційного права на працю для осіб з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Hnidenko V. I. - Concept of atypical employment in Europe (2016)
Гавришук О. М. - Військова дисципліна як правова категорія (2016)
Mieszkow K. S. - Przciwdzialanie i zwalczanie korupcji w Ukrainie: zmiany legislacyjne i wyzwania (2016)
Надутий А.В. - Територіальна цілісність як об’єкт національної безпеки України (2016)
Стороженко О.О. - Головні аспекти кримінально-правової характеристики тероризму (2016)
Чиркін А. С. - Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в Угорщині (2016)
Саско О. І. - Мотив злочину: кримінально-правове та кримінологічне значення (2016)
Агафонова Н. В. - Верховна Рада України як носій установчої влади і провідний суб’єкт конституційної реформи (2016)
Рецензія на монографію Хачатурова Е. Б. "Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційно-правовий аспект)" (2016)
Андрощук І. П. - Активізація творчої художньо-технічної діяльності учнів засобами сучасних технологій (2017)
Андрощук І. В. - Зміст підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії як об’єкт проектування (2017)
Борщ М. В. - Підготовка майбутніх викладачів професійного навчання до використання інформаційних технологій у вищій школі (2017)
Вороніна Д. А. - Зміст та структура іншомовної комунікативної компетентності сучасних фахівців (2017)
Голіяд І. С. - Роль коучингової компетентності педагога у розкритті потенціалу суб’єкта освітнього процесу, Чернова Т. Ю. (2017)
Ігнатенко О. В. - Місце інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів, Ігнатенко Г. В. (2017)
Кітова О. А. - Трудова підготовка учнів протягом др. пол. ХХ ст. (2017)
Козлакова Г. О. - Проблеми системності у забезпеченні графічної підготовки майбутнього інженера-педагога (2017)
Козяр М. М. - Нариснa геометрія: досвід, проблеми, перспективи, Крівцов В. В. (2017)
Кулішов В. С. - Особливості застосування технології проектів при підготовці фахівців сфери торгівлі у професійних навчальних закладах України (2017)
Курач М. С. - Актуальні аспекти навчання художньому проектуванню майбутніх учителів технологій, Томашівський С. М. (2017)
Неговський І. В. - Використання електронних засобів навчання при викладанні фахових дисциплін у ВНЗ (2017)
Омельчук О. В. - Профільне навчання і професії майбутнього (2017)
Орлова Н. С. - Формування графічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання на заняттях з конструювання одягу (2017)
Піддячий М. - Освіта і наука України: соціально-трудовий розвиток молоді (2017)
Пригодій М. А. - Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Райковська Г. О. - Впровадження геометричного моделювання в освітній галузі "Технології", Головня В. Д. (2017)
Ребенок В. М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій майбутніми викладачами професійної підготовки у навчальному процесі ВНЗ (2017)
Сасюк З. К. - Зображення і позначення елементів деталей на ескізах та робочих креслениках, Похильчук І. О. (2017)
Стешенко В. В. - Система спеціальних (фахових) компетентностей вчителя трудового навчання та технології (до складання стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності "014. Середня освіта" предметної спеціалізації 014.10 "Трудове навчання та технології"), Кільдеров Д. Е. (2017)
Трегуб О. Д. - Застосування інтернет-технологій у підготовці майбутніх учителів технологічного напрямку методами проблемного навчання (2017)
Фещук Ю. В. - Методичні підходи до виконання конкурсного завдання з геометричного моделювання засобами програми AutoCAD (2017)
Цина А. Ю. - Удосконалення професіоналізму вчителя технологій в контексті компетентнісного підходу (2017)
Яременко-Гасюк О. О. - Мультимедійне навчальне середовище у процесі вивчення іноземної мови в контексті системі освіти студентів техніко-технологічних спеціальностей (2017)
Наші автори (2017)
Сиваченко Г. - Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка "Сонячна машина" (2017)
Стецько Я. - Музикальність української та французької прози другої половини ХХ століття (на матеріалі творів О. Довженка, М. Вінграновського та А. Боско) (2017)
Кравець Я. - Чотири вергарнівські добірки поета Миколи Терещенка (1922, 1927, 1946, 1966) (2017)
Антофійчук В. - Сакральна парадигма ранньої поезії Дмитра Загула (2017)
Ісіченко І. (архієпископ) - Конотаційна перспектива євангельського тексту в пасійних проповідях Антонія Радивиловського (2017)
Пелешенко О. - Ходіння до раю в контексті середньовічних утопій: до питання жанрової природи (2017)
Неживий О. - "І бажаю всіх благ": із життєпису Григорія і Григора Тютюнників (2017)
Герасименко Н. - "Блокпост": рядки, мов постріли (Гуменюк Б. Блокпост: Вірші. Новели. Публіцистика. – Київ: ВЦ "Академія”, 2016. – 336 с.) (2017)
Листи Климента Квітки до Олени Пчілки (2017)
Матейко Л. - Міжнародна конференція "Література та історія славістики" (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Глуханюк В. М. - Актуалізація та шляхи вирішення проблеми екологічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2017)
Гуревич Р. С. - Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів під час навчання нарисної геометрії і креслення у ВНЗ, Гаркушевський В. С., Цвілик С. Д. (2017)
Джеджула О. М. - Інноваційні технології графічної підготовки студентів в університетських інформаційних середовищах (2017)
Жерноклєєв І. В. - Інноваційний характер фахової підготовки північноєвропейських учителів технологій (2017)
Зікій Г. С. - Формування фахової компетентності педагогів професійного навчання (2017)
Кільдерова Л. В. - Професійно-орієнтований характертрудового виховання у процесі навчально-пізнавальної діяльності (2017)
Лозовий В. З. - Особловисті використання систем автоматизованого проектування у професійному навчанні (2017)
Марущак О. В. - Дизайн як змістовна основа формування у майбутнього вчителя технологій технологічної компетентності, Король В. П. (2017)
Медведенко І. С. - Добір та структурування інформаційного матеріалу для виробничого навчання у процесі підготовки педагогів ПТНЗ швейного профілю (2017)
Нижник О. В. - Стандартизований підхід до вивчення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки в навчальних закладах (2017)
Самборська О. В. - Основні принципи підготовки магістрів освіти за спеціальністю "Середня освіта (трудове навчання та технології)" до моніторингу навчальних досягнень студентів (2017)
Сидорчук Л. А. - Розвиток теорії і практики проектування систем "Людина – машина" (2017)
Соловей В. В. - Технологічна грамотність як основа професійної компетентності вчителя трудового навчання та технологій (2017)
Титаренко В. П. - Навчальний процес як фактор трудового виховання (2017)
Ткачук С. І. - Інформаційна компетентність як складова професійної підготовки сучасноговчителя трудового навчання (2017)
Томаш В. В. - Особливості впровадження веб-квест технології в навчально-виховний процес, Давидович В. О. (2017)
Цісарук В. Ю. - Організація самостійної роботи студентів за методикою "Перевернутий клас", Цісарук І. В. (2017)
Шаргун Т. О. - Історичний досвід забезпечення кадрового потенціалу у залізничній галузі в Украіні у ХІХ ст. (2017)
Шевченко В. В. - Роль та місце педагогічних програмних засобів у системі підготовки майбутніх учителів технологій, Маркусь І. С. (2017)
Шимкова І. В. - Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення технологій виробництва конструкційних матеріалів (2017)
Юрченко Н. С. - Сучасний стан гуманітарної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Якимович Т. Д. - Особливості дидактичних принципів професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців, Макогін О. В. (2017)
Наші автори (2017)
Козир А. - Акмеологічні тенденції розвитку мистецької освіти в сучасному вимірі (2017)
Воронова Н. - Історико-теоретичні аспекти професійної підготовки культурологів в Україні (2017)
Зайцева А. - Модель формування художньо-комунікативної культури майбутніх учителів музики: теоретичний аспект (2017)
Замороцька В. - Компоненти готовності майбутніх учителів музики до співпраці з учнями в освітньому процесі (2017)
Ліхіцька Л. - Інтегрований структурний комплекс мистецької інноваційної діяльності вчителів музичного мистецтва (2017)
Павлюк Н. - Основні принципи формування основ національної культури молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2017)
Котов В. - Підготовка фахівців із хореографії до роботи в загальноосвітніх школах (2017)
Гао Жоцзюнь - Творчо-проективний аспект формування здатності до самоконтролю студентів факультетів мистецтв (2017)
Руда Г. - Музично-ритмічні рухи як ефективний засіб розвитку музичних здібностей учнів початкової школи (2017)
Чжан Няньхуа - Діагностика художньо-інформаційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Шень Цзіньге - Поетапна методика формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій роботі (2017)
Гаврілова Л. - Теоретичні аспекти визначення ефективності наукової діяльності майбутніх докторів філософії в галузі освіти, Макаренко А. (2017)
Сергієнко В. - Особливості підготовки професійно компетентних учителів у системі неперервної освіти, Ткаченко С. (2017)
Сипченко В. - Активні методи навчання як засіб формування мотивації навчальної діяльності студентів, Левченко А. (2017)
Бабійчук С. - Першопричини зародження наукової освіти в період становлення античної філософії (2017)
Ішутіна О. - Вивчення стану організації лінгвометодичного моніторингу у вишах України (2017)
Lobachova I. - The Ways of Forming Speech Competence of Prospective Primary School Teachers in the Ukrainian Language & Speech Culture Course (2017)
Побидайло Н. - Формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України (2017)
Помирча С. - Практичні аспекти формування правильності мовлення в майбутніх учителів початкової школи (2017)
Сиротенко В. - Моральність без моралізування: особливості розкриття морально-етичної проблематики в дитячих віршах Анатолія Костецького (2017)
Iaburova O. - Emotional Intelligence Strategies as the Ways of Improving English Speakers’ Performance in the process of Intercultural Communication (2017)
Гельжинська Т. - Моделювання процесу формування організаційної компетентності майбутніх педагогів трудового навчання під час неперервної професійної підготовки (2017)
Роздимаха Є. - Соціокультурне середовище неформального об’єднання молоді як соціально-педагогічна проблема (2017)
Хижняк І. - Курс "Історія початкової освіти в Україні" у фаховій підготовці майбутніх докторів філософії з початкової освіти (2017)
Бескорса О. - Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи (2017)
Вікторенко І. - Методика опрацювання молодшими школярами літературних текстів різних жанрів на уроках "Я у світі" (2017)
Федь І. - Становлення особистості дитини молодшого шкільного віку в грі (2017)
Хващевська О. - Застосування евристичних методів у навчанні молодших школярів (2017)
Дончик В. - Відліки (2017)
Дроздовський Д. - Рухомий літпотік життя: історія та історії Віталія Дончика (2017)
Сулима М. - "Понеділок Вівторок..." - "Чорний квадрат" Михайля Семенка (2017)
Бондар М. - Довкола Григорія Квітки-Основ'яненка: твори українських прозаїків 30-х - початку 40-х років ХІХ ст. (закінчення) (2017)
Василенко В. - Вихід із тіні, або "Імперський чоловік" - "колоніальна жінка" (2017)
Лущій С. - Романістика української діаспори 1940 - 1980-х років у контексті розвитку європейського та американського роману (2017)
Романов С. - Інтимна лірика Лесі Українки та Олександра Олеся крізь співмірність приватного досвіду і художньої реконструкції (2017)
Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Редактор І. Набитович. – Київ; Дрогобич: Посвіт, 2016. – 332 с. (2017)
Качак Т. - "Дівчачі тексти": фемінний дискурс у сучасній українській прозі для юних читачів (2017)
Щепна І. - "Голоси", "видіння і відлуння" постмеморі в поезії Ігоря Римарука (2017)
Омельчук Олеся. Літературні ідеали українського вістниківства (1922 - 1939): Монографія. – Київ: Смолоскип, 2011. – 336 c. (2017)
Бобинець С. - "Відчути себе українцем на ґенетичному рівні" (2017)
Вишневецька М. - Романтика і насильство made in UA (2017)
Палинський В. - Богдан Мельничук: дорогою життя (Мельничук Б. Остання дорога. – Тернопіль: "Крок”, 2016. – 173 с.) (2017)
Михед П. - Розвінчання Гоголя, або Поп-наука в дії (2017)
Ирина Бетко. "Души изменчивой приметы"... Избранные тексты украинской и русской классики в зеркале мифо-архетипического анализа. – Wydawnictvo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016. – 296 с. (2017)
Мовчан Р. - Українське літературне зарубіжжя: версії, роздуми і не тільки (Барабаш Ю. Я. Украинское литературное зарубежье: Лица. Судьбы. Тексты – Москва: ИМЛИ РАН, 2016. – 376 с.) (2017)
Білецький-Носенко П. Вибрані твори / підготувала до видання М. Добоні. – Київ : ФОП Москаленко О. М., 2016. – 66 с. (2017)
Михайлова Т. - Плагіат, недогляд чи "науковці мислять однаково"? (2017)
Приліпко І. - Шевченківські дні в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Antyptseva O. - State economic stimulation of work force development as a tool for regulation of the country population employment (2017)
Вербицький О. В. - Характеристика соціальної напруженості та децентралізації як об’єктів державного управління, Вавренюк С. А. (2017)
Гбур З. В. - Сутність рейдерства та його вплив на формування економічної безпеки держави (2017)
Євсюков О. П. - Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави (2017)
Майстро С. В. - Державне регулювання та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні, Батир Ю. Г. (2017)
Мельниченко О. А. - Методи та засоби публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами: узагальнення надбань української науки, Радькова О. С. (2017)
Овчар П. А. - Теоретичні основи державного регулювання автотранспортної діяльності (2017)
Polyakova O. S. - Problems of public administration in legal education coverage in the materials of conferences and periodicals of Ukraine (2017)
Помаза-Пономаренко А.Л. - Підходи до підвищення ефективності державного регулювання енергетичної безпеки регіонів України (2017)
Скориніна-Погрібна О. В. - Індивідуальні батьківські приписання чи заборони у молоді: їх структура і зміст, Волошина О. В. (2017)
Андронов В. А. - Процес та система ефективного управління питаннями державної екологічної безпеки Швеції, Горінова В. В. (2017)
Більовський М. О. - Механізми реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження в різних країнах світу (2017)
Бондаренко А. І. - Вдосконалення механізмів державного регулювання технологій дистанційного банківського обслуговування (2017)
Husarov K. - Internal migration processes in USA: experience for Ukraine (2017)
Дєгтяр А. О. - Моделі формування промислової політики в умовах сучасної економіки, Філоненко С. В. (2017)
Дручек К. С. - Оцінка ризиків зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства у державному управлінні, Шведун В. О. (2017)
Івашина Л. П. - Класифікація механізмів публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Колєнов О. М. - Пріоритети реалізації й оцінювання державної політики у сфері екологічної безпеки (2017)
Лагутін В. С. - Механізми формування сучасної інноваційної політики держави (2017)
Маковій Ю. Г. - Геополітичні аспекти державного регулювання розвитку енергетичної безпеки (2017)
Манько С. Б. - Основні напрямки розвитку державного регулювання у сфері культури в Україні (2017)
Омаров А. Е. - Сучасний стан екологічної безпеки в Україні (2017)
Ортіна Г. В. - Стратегічні напрями державної політики щодо антикризової підтримки металургійної галузі України (2017)
Палюх В. В. - Механізми формування державної політики в галузі наукової діяльності (2017)
Сіренко Р. Р. - Державне управління системним розвитком сфери фізичної культури і масового спорту: програмно-цільовий підхід (2017)
Черкаска В. В. - Формування сучасних умов державного регулювання розвитку аграрного сектору України (2017)
Валенков В. Є. - Формування національної моделі соціальної політики України в умовах системних суспільних трансформацій (2017)
Вовк С. М. - Інституційна трансформація сучасних механізмів державного управління охороною здоров’я (2017)
Дєгтяр О. А. - Державна влада в політичній системі суспільства, Непомнящий О. М. (2017)
Кайда О. П. - Системні трансформації процесів формування та реалізації соціальної політики держави: змістовне наповнення та орієнтири (2017)
Парубчак І. О. - Роль засобів масової інформації у взаємодії органів публічної влади із суспільством на засадах відкритості та прозорості (2017)
Грень Л. М. - Проблематика розвитку професійно-технічної освіти України: державно-управлінський аспект (2017)
Калюжний В. С. - Механізми формування сучасної системи дистанційної освіти в Україні (2017)
Карпеко Н. М. - Механізми формування сучасних освітніх технологій (2017)
Кононенко О. Б. - Сучасний стан та тенденції розвитку державної освітньої політики в Україні (2017)
Мірошніченко Р. В. - Механізми формування екологічного виховання у вищих навчальних закладах України (2017)
Мороз С. А. - Рейтинг науково-педагогічних працівників, як складова системи державного управління якістю вищої освіти, Домбровська С. М., Мороз В. М. (2017)
Полторак С. Т. - Перспективні напрямки розвитку державного управління системою вищої військової освіти України (2017)
Postupna O. - Factors influencing the formation of the public administration system in education in Ukraine (2017)
Хмирова А. О. - Механізми організації виховного простору у вищих навчальних закладах України (2017)
Демент М. О. - Державноуправлінські аспекти і підходи до визначення взаємозв'язку сталого розвитку регіону й якості людського капіталу (2017)
Ковальчук В. Г. - Удосконалення вітчизняного досвіду з формування та реалізації регіональних стратегій розвитку (2017)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство в системі міжмуніципального співробітництва, Горлова А. О. (2017)
Ляшевська О. І. - Державне регулювання розвитку кластерів в Україні, Писклакова О. О. (2017)
Тарадуда Д. В. - Механізм управління якістю деконтамінації при ліквідації наслідків НС на потенційно небезпечних об’єктах (2017)
Удянський М. М. - Пpіopитeтні вeктopи діяльнocті opганів peгіoнальнoгo упpавління з питань запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій в Укpаїні, Приходько Р. В., Ященко О. А. (2017)
Федорчак В. В. - Наукові засади визначення ризику виникнення НС у системі державного управління (2017)
Барило О. Г. - Зарубіжний досвід створення інформаційно-аналітичної системи цивільного захисту (2017)
Кравців С. Я. - Основні фактори, що впливають на рівень інтегрального пожежного ризику, Соболь О. М. (2017)
Кулєшов М. М. - Щодо змісту та механізмів наглядової діяльності з питань пожежної і техногенної безпеки (2017)
Майстро С. В. - Особливості інституційного механізму державного управління системою цивільного захисту в різних країнах (2017)
Потеряйко С. П. - Проблемні питання щодо функціонування організаційного та структурного механізмів державного управління у сфері цивільного захисту (2017)
Abstract (2017)
Kutovа О. - H2O2 sensor based on MOSFET with active back-gate part of substrate, Dusheykо М., Оbuhovа Т., Maksimchuk N., Borodinovа Т., Тimofeev V. (2017)
Топольнікова Я. В. - Розробка амперометричної біосенсорної системи для одночасного вимірювання пірувату і лактату, Книжникова Д. В., Кучеренко І. С., Дзядевич С. В., Солдаткін О. О. (2017)
Stakhira Y. M. - Deformation modulation of electronic states in layered crystals (2017)
Khetselius O. Yu. - New approach and microsystem technology to modelling dynamics of atmosphere ventilation of industrial city and elements of the "Green-city” construction technology, Glushkov A. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Bondar O. I., Vaschenko V. N., Bykowszczenko N. (2017)
Glushkov A. V. - New balance approach to the modeling of macroturbulent atmospheric dynamics, spatial distribution of radionuclides in the global atmosphere, their environment impact after the nuclear accident at fukushima nuclear power plant, Romanova A. V., Buyadzhi V. V., Bakunina E. V., Khetselius O. Yu., Svinarenko A. A., Belodonov A. S. (2017)
Buyadzhi V. V. - A novel combined chaos-geometric and vibration blind source monitoring approach to damage analysis and detection of engineering structures (nuclear power plants) under varying environmental, operational conditions and emergency accidents, Glushkov A. V., Gurskaya M. Yu., Khetselius O. Yu., Ternovsky E. B., Mashkantsev A. A., Kirianov S. V. (2017)
Bunyakova Yu. Ya. - Analysis of the beryllium-7 activity concentration dynamics in the atmospheric environment time series after the Fukushima Daiichi nuclear power plants emergency, Ternovsky V. В., Dubrovskaya Yu. V., Ignatenko A. V., Svinarenko A. A., Vitavetskaya L. A. (2017)
Ternovsky V. B. - An advanced laser photoionization separation scheme for radioactive isotopes and products of atomic energetics: uranium and the transuranium elements, Glushkov A. V., Smirnov A. V., Kuznetsova A. A., Khetselius O. Yu., Buyadzhi V. V. (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2017)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2017)
Генералюк Л. - Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (2017)
Токмань Г. - Дублінське повстання 1916 року: екзистенційні шляхи героїв роману Айріс Мердок "Червоне і зелене" (2017)
Кабкова О. - Ігрові перехрестя: роман Умберто Еко "Номер нуль" і новела Вільяма Тревора "Столик" (2017)
Вельмишановна Редакціє, вітання вам із зеленої Буковини! (2017)
Шалата М. - Митрополит Михайло Левицький і літературне життя Галичини періоду "Весни народів" (2017)
Набитович І. - Один із каменярів на гостинці Слова (2017)
Смілянська В. - Уроки майстра: до 100-річчя Юрія Івакіна (2017)
Чамата Н. - Його праці активізують дослідницьку думку (До сторіччя від дня народження Юрія Івакіна) (2017)
Єсипенко Д. - Йому було цікаво із Шевченком: до 100-річчя від дня народження Юрія Івакіна (2017)
Карпінчук Г. - Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку ХХ століття (2017)
Нестеренко П. - У вінок Каменяреві. Іван Франко у книжковій графіці (2017)
Іваннікова Л. - Пісня про повстання Мартина Пушкаря на маргінесах фольклористики і літературознавства (2017)
Гуменюк О. - Рекрутчина та еміграція в кримськотатарському фольклорному епосі (2017)
"Спасибі Вам за теплі батьківські слова" Листування Микити Годованця з Галиною Тарасюк (Вступна стаття, підготовка тексту та коментарі Василя Горбатюка) (2017)
Грабовський В. - Не плоть, а дух животворить! (2017)
Костенко Н. - Любовні і скорботні елегії Дмитра Кременя (Дмитро Кремінь. Скрипка з того берега. Лірика. - Миколаїв: Іліон, 2016. - 88 с.) (2017)
Ковальчук Г. - Танок Мельпомени перед обличчям смерті: Наталя Кузякіна про Соловецький театр 1923-1937 років (2017)
Шевченківська енциклопедія: Літературні твори / редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) (та ін.). - Київ: Імекс-ЛТД, 2016. - 896 с. (іл.; кольор. вклейка) (2017)
Пастух Б. - Пошук як стан письма (М. Р. Стех. Есеїстика у пошуках джерел. Есеї. - Київ: Пенмен, 2016. - 743 с.) (2017)
Кеба О. - "Висока" і "популярна" література: вектори взаємодії на ґрунті Американського Ренесансу (Калініченко М. М. Американський Ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ сторіччя. - Рівне: О. Зень, 2017. - 208 с.) (2017)
Саєнко Валентина. Українська література ХХ ст.: діапазон творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці. - Львів: ЛА "Піраміда", 2016. - 868 с. (2017)
Башкирова О. - Презентація поетичної збірки Надії Гаврилюк (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Концепція видання "Українська професійна освіта" (від редакційної колегії) (2017)
Олексенко Р. - Мовна ідентичність як засіб самовизначення та самоідентифікації в умовах посттоталітарного суспільства, Ситник Ю. (2017)
Kapustian I. - Retrospective analysis of Hans Christian Andersen’s works by scandinavian critics: social aspect, Hammer K. (2017)
Лещенко М. - Досвід організації неформальної мистецької освіти у світовому педагогічному просторі, Сулаєва Н. (2017)
Габрель М. - Професіоналізація в архітектурній освіті: проблеми підготовки архітекторів до професійної діяльності, Кайдановська О. (2017)
Степаненко М. - Ідея сільської опорної школи у громадському управлінні освітою, Шиян Н. (2017)
Сас Н. - Модель професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (2017)
Оніпко В. - Особливості підготовки майбутнього вчителя біології до реалізації біотехнологічного профілю в загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Корносенко О. - Інтеграційно-диференційований науковий підхід до професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів, Хоменко П. (2017)
Patalon М. - O możliwej zbieżności judaizmu i taoizmu w perspektywie rozwoju oświatowego i społecznego. Dialog wschodu z zachodem (2017)
Tytarenko V. - Work culture as a component of future labour teachers’ culture, Savenko I. (2017)
Вішнікіна Л. - Структура предметної географічної компетентності учнів (рекомендації для вчителів географії), Топузов О. (2017)
Ільченко О. - Інноваційність в освіті: пошуки й перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю (2017)
Гриценко Л. - Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Всеукраїнська науково-практична конференція (2017)
Кулик Є. - Педагогічні технології розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя (монографія В. І. Цини "Розвиток особистісно-професійної зрілості майбутніх учителів: теоретико-методичний аспект") (2017)
Томенко О. - Підготовка майбутніх фітнес-тренерів для фізкультурно-оздоровчої галузі (монографія О. К. Корносенко "Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів: наукові основи і досвід") (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Колонка головного редактора (2017)
Bobrytska V. - Аxiological definiteness of the problem of forming the student’s health in the terms of modern university education (2017)
Nichugovska L. - Preparation of future teachers of mathematics for implementation in a school of academic line "entrepreneurship and financial literacy" at schools, Bevz V. (2017)
Золотухіна C. - Наукова школа професора В.І. Лозової як ефективна форма розвитку педагогічної науки, Гнізділова O. (2017)
Цина А. - Концептуальні засади реалізації особистісної спрямованості професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2017)
Семеновська Л. - Інтерактивне навчання як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів (2017)
Volyk L. - Die Vater-Rollen in der modernen Familienkultur: Erziehungsdefizite (2017)
Kravchenko L. - Pedagogical model of informative competence of future socio-cultural managers, Yaremaka N. (2017)
Ткаченко A. - Професійні характеристики педагогічного персоналу трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського (2017)
Лебедик Л. - Підготовка викладачів вищої школи в умовах магістратури у країнах Європи (2017)
Винничук Р. - Культурологічна парадигма професійного розвитку особистості: аксіологічний аспект (2017)
Kapustyan I. - Tolerance as a value competent of polycultural competent of the modern teacher of Humanite, Yalanska S. (2017)
Торічний O. - Громадянськість у контексті професійних компетентностей майбутніх офіцерів (2017)
Ніколенко О. - "Колективний творчий портрет" як засіб формування літературознавчих компетентностей майбутніх учителів-філологів, Капустян М. (2017)
Титаренко В. - IV Міжнародний конгрес "Етнодизайн: пошуки українського національного стилю. Полтава-Петриківка", присвячений 30-річчю спілки дизайнерів України (2017)
Оніпко В. - Методичні аспекти дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій(навчально-методичний посібник І.В. Савенка "Методика навчання вчителя технологій основ дизайну") (2017)
Антонович А. - Відгук на автореферат дисертації Срібної Ю. А. "Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну учнів загальноосвітньої школи" (2017)
Рекомендації щодо оформлення статей (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Астаф'єв О. - Шевченкознавча концепція Дмитра Чижевського (2017)
Меленчук О. - Кирило Студинський - дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка (2017)
Сліпушко О. - Перша державно-літературна декларація Руси-України: до 980-ліття написання "Слова про Закон і Благодать" Іларіона (2017)
Турган О. - Агон життя і смерті у творчості М. Коцюбинського (2017)
Генералюк Л. - Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку ХХ ст. (2017)
Шалагінов Б. - "Гра в бісер": від мистецької утопії Новаліса до музичної утопії Г. Гессе (2017)
Білик Н. - Перспектива автоінтертекстуальності в романі М. Продановича "Еліша в країні Святих Коропів" (2017)
Лановик М. - Аксіологічні домінанти наукового світогляду професора Романа Гром'яка, Лановик З. (2017)
Василишин О. - Мій учитель і наставник: спогади про професора Романа Гром'яка (2017)
Хороб С. І. Збережені миті (Статті, портрети, інтерв'ю, огляди, рецензії). – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 416 с. (2017)
Брайко О. - Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг" крізь призму наратології (2017)
Демська-Будзуляк Л. - Неокласичний дискурс початку ХХ ст.: еволюція класичної традиції (2017)
Єндик Ростислав. Регіт Арідника. Жага: Гуцульська фольклорно-міфологічна проза / упорядкув. М. Б. Хороб, О. М. Залевська. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 404 с. (2017)
Палинський В. - Надія Мориквас та її "Корнелія" (2017)
Белімова Т. - Після ночі завжди приходить день (Султанли В. Полярна ніч. – Київ: Задруга, 2016. – 104 с.) (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Мицик Ю. - Літературна пам'ятка із книги Свято-Михайлівського Видубицького монастиря (2017)
Кирилюк С. - Рух тексту від "ins Blau" до "скрипу селянського воза": ранній Василь Стефаник крізь призму текстології (Єрмак В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – Київ: Наукова думка. – 2016. – 149 с.) (2017)
Кіраль С. - Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника (Єрмак В. Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника. – Київ: Наукова думка. – 2016. – 149 с.) (2017)
Руснак І. - Videre majus quiddam (Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 382 с.) (2017)
Пам'яті Бориса Олійника (2017)
Павлюк І. - Борис Олійник був безнадійним романтиком (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Скорина Л. - Присвята як маркер міжтекстових зв'язків (на матеріалі українського письменства 1920-х років) (2017)
Карабович Т. - Приватна молитва як метафора у творчості Богдана Бойчука на тлі літературного контексту (2017)
Деркачова О. - (Не)війна як маркер "свого" і "чужого" в новітній українській поезії (2017)
Гаврилюк Н. - Літературний псалом: Сергій Жадан (2017)
Ільницький М. - Поруч із ним ішли два велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош") (2017)
Салевич П. - Міфологічна семантика й локалізація "дебри Кисані" (2017)
Горболіс Л. - Про що танцює героїня "Дитячої груді у скрипці" (2017)
Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади). – Львів: "Тріада плюс”, 2016. – 344 с. (2017)
Кисельов Р. - Удаваний академізм: видання "Треносу" М. Смотрицького (Смотрицький Мелетій. Тренос, або Плач єдиної святої помісної апостольської Східної Церкви з поясненням догматів віри, початково з грецької на слов’янську, а тепер зі слов’янської на польську перекладений Теофілом Ортологом, тієї ж Святої Східної Церкви сином, у Вільні року Божого 1610 / пер. із старопол., словник та передмова Р. Радишевського. – Київ: Талком, 2015. – 557, (2) с.: іл. – (Пам’ятки Української Полемічної Літератури)) (2017)
Степчук Ю. - Жанрова палітра літературно-критичної творчості Михайлини Коцюбинської (2017)
Дрогомирецька Х. - Роман Салмана Рушді "Лють": психоаналітичне прочитання (2017)
Савенко О. - Трансформація великоднього сюжету в драмі "Розмышляннє о муць Христа, спасителя нашего" Й. Волковича (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921–1949 роки) (2017)
Голобородько Я. - "Катехізис любові" Оксани Забужко (контроверсійні рефлексії) (2017)
Василишин О. - "Чужі вітри грудьми ламати мушу" (Тимчак М. Крила на вітрі: вибрані твори. – Рівне: Видавець О. Зень, 2016. – 160 с.), Фарина І. (2017)
Олена Володимирівна Дубініна (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Гончар М. Ф. - Загальні принципи формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Градобоєва Є. С. - Економіко-правове забезпечення підвищення якості надання житлово-комунальних послуг підприємствами міського господарства (2017)
Косицький К. В. - Шляхи реалізації концепції управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу (2017)
Ляхов Є. О. - Процес лідогенерації в сучасному маркетингу (2017)
Mohylevska O. - Modern IT-technologies for business: why bots and cloud storage, Korolyov D., Ustimenko N. (2017)
Телішевська О. Б. - Вітчизняний досвід формування та адміністрування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, Овчарук В. В., Будинський Р. З. (2017)
Трут О. О. - Ключові фактори формування результативності сучасних організацій (2017)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Еволюція корпоративно-культурних основ управління організацією (2017)
Білоусова С. В. - Система державного управління річкового транспорту України, Аніщенко О. В. (2017)
Блистів О. М. - Складники інформаційно-комунікаційної культури керівника навчального закладу в контексті створення інформаційного середовища школи (2017)
Halynska Yu. - Scenarios of implementing the mechanism of collaborative alliances on the territories of natural resource extraction with risk factors (2017)
Гончаров Ю. В. - Перспективи співробітництва України з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Сальник О. М. (2017)
Диха М. В. - Україна в системі глобальної інституціалізації (2017)
Заєць С. В. - Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера (2017)
Кірган О. С. - Інтернет-трейдинг: поняття, види, його основні характеристики, Штанько О. I. (2017)
Кузьмін О. Є. - Стан діяльності ВНЗ та перспективи залучення інвестицій та інновацій, Яструбський М. Я., Кревс В. Є. (2017)
Мельникова М. В. - Інституційні аспекти розвитку сфери інформаційно-комунікаційних послуг міста, Богачов О. С. (2017)
Новаковська І. О. - Проблеми відведення та використання земель для потреб дорожнього господарства, Іщенко Н. Ф. (2017)
Опаленко А. М. - Аналіз теоретичних основ інвестиційного проектування (2017)
Резнік Н. П. - Оцінка фундаментальних факторів впливу на формування цін на сільськогосподарському ринку (2017)
Сідак І. В. - Віртуальна реальність і її економічні можливості (2017)
Слободяник А. М. - Форвардне ціноутворення на ф’ючерсних ринках, Могилевський Ю. В. (2017)
Tkachuk V. - Providing the food security of Ukraine, Yaremova M., Tarasovych L. (2017)
Токарський Т. Б. - Соціально-економічна безпека України (2017)
Viatkina T. - Terrorist acts and their impact on mass tourism economics, Filipovski A., Kovalevskyi B. (2017)
Опанасюк В. В. - Взаємозв’язок промислового та наукового виробництв в індустрії 4.0 на IT-ринку України (2017)
Жуйков Г. Є. - Практика стратегічного управління банком в умовах економічної нестабільності, Лагода Є.С. (2017)
Зайцев О. В. - Механізми регулювання ринкового прибутку суб’єктів господарювання, Могильний В.В. (2017)
Чеморда П. О. - Ісламський банкінг як альтернатива традиційним фінансовим установам в Україні (2017)
Шевченко М. В. - Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Author’s abstracts to articles (2017)
Попова І. - Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2017)
Олійник Н. - Кафедра української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Пасько І. (2017)
Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / Упоряд. В. Пилиповича, передм. Р. Радишевського. – Перемишль: Товариство "Український народний дім”, 2017. – 440 с. (2017)
Заверталюк Н. - Роль метафори в ранніх поемах Івана Драча (2017)
Шаф О. - "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса (2017)
Тараненко А. - Своєрідність художнього вираження внутрішнього стану героя-дитини в українській прозі 1970—1980-х років (2017)
Кропивко І. - Сакральна географія постмодерної прози (на матеріалі української й польської літератур) (2017)
Городнюк Н. В. - Домонтович та В. Набоков крізь призму "окулярів": текст - інтертекст - метатекст (2017)
Тіпер І. - Специфіка інтертекстуальних та автоінтертекстуальних конструкцій у метаромані Г. Пагутяк (2017)
Овчаренко Н. - Візія "іншого" часу: канадська генераційна проза (2017)
Токмань Г. - Альбер Камю як літературний критик: діалог між художнім текстом і філософією (2017)
Шестопал О. - Художня репрезентація історичного дискурсу в романі "Авіньйонські панянки" Франсіско Умбраля (2017)
Гаврилюк Н. - "Крапка старого тексту": Домінік Арфіст і Євгенія Люба (2017)
Хмельовський О. - Одвічна філософія почуттів (Золотоноша Л. Лише з тобою. – Житомир: "Рута”, 2015. – 211 с.) (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Жулинський М. - Особливе чуття історика і глибинний патріотизм (Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченко – святий національний прапор”. 200 історій і розповідей про двох українських геніїв. – Київ: Либідь, 2017. – 400 с.) (2017)
Брикун М. - Дзеркало нашого національного буття (Грабовський В. Привороття, або Блаженні пригоди злісного невдахи. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 286 с.) (2017)
Всесвіт. - 2017. - №1-2 (2017)
Любов Мірошниченко. Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк: монографія. – Кіровоград: Вид-во ПП "Поліум”, 2012. – 180 с. (2017)
Наталія Полохова. Своєрідність психологізму в художній прозі Є. Гуцала 70-х рр. ХХ ст.: монографія . – Кіровоград: Вид-во ПП "Поліум”, 2010. – 176 с. (2017)
Світлана Полякова. Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука: монографія. – Кіровоград: Кіровогр. вид. корпор. п-во ДАК "Укрвидавполіграфія”, 2009. – 200 с. (2017)
Альона Тараненко. Проблеми художнього втілення дитячої психології в українській прозі 70–80-х років ХХ століття: (монографія): Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL”, 2016. – 235 с. (2017)
Ольга Шаф. Вінок сонетів у сучасній українській ліриці: навчальний посібник. – Київ: ВЦ "Просвіта”, 2015. – 232 с. (2017)
Ольга Шаф. Горизонти розуміння. Статті та роздуми про творчість Тараса Шевченка. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2014. – 80 с. (2017)
Ольга Шаф. Еволюція жанрів української лірики рубежу ХХ – ХХІ століть: навч. посібник для студ. вищих нав ч. закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Київ: Просвіта, 2012. – 272 с. (2017)
Ольга Шаф. Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во "Овсяніков Ю. С.”, 2008. – 171 с. (2017)
Таїни художнього тексту: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін.: Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – Вип. 18. – 203 с. (2017)
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпро: Ліра, 2016. – Вип. 19. – 242 с. (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Смагін І. І. - Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід (2017)
Чумак О. В. - Механізм регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці (2017)
Бачинська Є. М. - Вектори змін методичної роботи в закладах загальної середньої освіти в контексті реформування освіти в Україні (2017)
Войтовська А. І. - Особливості інклюзивного туризму (2017)
Іщенко В. С. - Педагогічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Безкоровайна Л. В. - Система профе сійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах (2017)
Колеснікова І. В. - Визначення критеріїв та показників рівня розвитку медіакультури вчителів у закладі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Дубровіна І. В. - Самоосвітня діяльність як складова професійного самовдосконалення вчителів музичного мистецтва (2017)
Гусак В. М. - Теоретичні підходи до розвитку професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній освіті (2017)
Андрійчук О. І. - Методичні умови тестової діагностики для оцінювання навчальних досягнень старшокласників з історії (2017)
Шахрай В. М. - Проблема формування в підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї: концептуальні засади дослідження (2017)
Сас О. О. - Розвиток образності мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини (2017)
Карпенко Є. М. - Модель формування інформаційно-аналітичних умінь у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті (2017)
Мірошник С. І. - Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури, Жуленко А. О. (2017)
Твердохліб Т. С. - Висвітлення питання розвитку педагогічної освіти в духовних семінаріях у вітчизняній духовній періодиці (60-ті роки ХІХ століття) (2017)
Козацька І. В. - Навчально-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя математики у другій половині ХХ ст. (2017)
Селятенко О. В. - Співвідношення теорії та практики в підготовці акушерського персоналу в навчальних закладах Херсонської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові основи участі Президента України у регулюванні шлюбу і сім’ї (2017)
Миколаєнко Ю. І. - Правовідносини як основна форма механізму реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (2017)
Нескороджена Л. Л. - До питання визначення понять "електронний бізнес", "електронна комерція", "електронна торгівля" (2017)
Барабаш М. В. - Проблемні питання оформлення результатів підготовчого судового провадження в кримінальному процесі України (2017)
Караваєв В. С. - Можливості протидії російській агресії на рівні ООН (2017)
Мадзігон Н. В. - Міжнародне гуманітарне право як частина національного права (2017)
Пасічник Я. С. - Нормативне закріплення права на освіту в джерелах міжнародного права (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Концептуальні засади Ніццького договору та Хартії Європейського Союзу про основоположні права (2017)
Гнатьєва Т. М. - Механізм забезпечення комплементaрностi захисту економічних iнтересiв aгрaрного виробництва, Давидюк О. О. (2017)
Gryshova I. Yu. - The Еconomic Measurement of Convergence of Institutional Impact on the Sustainability of Development of Domestic Enterprises, Shestakovska T. L. (2017)
Левіна-Костюк М. О. - Екологічна безпека продуктів агропродовольчої сфери, Негоденко В. С. (2017)
Мандибура В. О. - Проблеми забезпечення адекватної економічної відповідальності бізнесу за порушення прав споживачів, Хижняк В. О. (2017)
Ніколюк О. В. - Особливості оподаткування малого бізнесу у контексті євроінтеграції, Нечипоренко Б. А. (2017)
Шомникова А. В. - Зарубіжний досвід організації та планування інфраструктури ринку медичних послуг (2017)
Батракова Т. І. - Особливості формування державного механізму управління екологічною безпекою аграрного виробництва, Федоркін Д. В. (2017)
Дяченко О. П. - Запобігання поширенню сучасних тенденцій розвитку тіньової економіки з позиції ефективного державного управління (2017)
Ляпін Д. В. - Проблеми та пріоритети розвитку регуляторної політики України (2017)
Мануілова К. В. - Ознаки децентралізації та централізації публічної влади: проблема вибору (2017)
Матвієнко Р. В. - Проблeми тa стрaтeгiчнi орiєнтири функцiонувaння фiнaнсово-крeдитного мeхaнiзму дeржaвного рeгулювaння розвитку aгрaрного виробництвa в Укрaїнi (2017)
Проців О. Р. - Вплив корупції на державне управління галуззю мисливського господарства Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Фурса С. Я. - Про міжнародне сімейне право фахово і компетентно (2017)
Копиця М. Д. - Роки трагічних випробувань (консерваторія 1948, 1949, 1952) (2016)
Савчук І. Б. - Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особливості (2016)
Кулик В. В. - Борис Лятошинський: музика до театральних вистав "Навіки разом" і "Золота чума" (2016)
Назаренко В.І. - Композитор і педагог Микола Вілінський (1888-1956). Життя. Спогади. Роздуми, Вілінський Ю. С. (2016)
Берегова О. М. - Костянтин Данькевич. Парадокси творчої біографії (2016)
Таранченко О. Г. - Історія музики як усвідомлена відповідальність. Леніна Єфремова та Інна Комарова-Кримська (2016)
Антонюк В. Г. - Вокалісти Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського - дослідники феномену української вокальної школи (2016)
Пальцевич Ю. М. - Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського (2016)
Шестеренко І. В. - Становлення і розквіт Віталія Кирейка - 1940-1960 рр. (2016)
Шиленко Л. А. - Оперна творчість Віталія Кирейка 1950-1960-х років у контексті історії Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (2016)
Литвиненко А. І. - Володимир Кабачок: лабіринтами професійної долі (2016)
Ігнатенко Є. В. - Діяльність Онисії Шреєр-Ткаченко у контексті українсько-польських культурних зв"язків (1960-ті - початок 1970-х років) (2016)
Жарков О. М. - "Вчення про музичну форму" Надії Горюхіної: актуальні питання сучасного аналізу (2016)
Самохвалов В. Я. - Незабутні колеги, друзі… (2016)
Гуркова О. М. - Інструментальний театр 1980-1990-х років у творчості Івана Карабиця і Кармелли Цепколенко: стильовий аспект (2016)
Флейчук Х. О. - Драматургічно-концептуальні домінанти опери Бориса Лятошинського "Золотий обруч" (постановка Львівського державного академічного театру опери і балету імені Івана Франка, 1970) (2016)
Бондарчук В. О. - Опера Бориса Лятошинського "Золотий обруч" у сценічній проекції Дмитра Гнатюка (2016)
Набокова Н. М. - Борис Лятошинський в проектах Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції (2016)
Босакевич П. Б. - Ліричний універсум Валентина Біббіка та його втілення у творчості (2016)
Морщакова Н. О. - "Темброве" мислення Марини Денисенко: гра цитат, метафор і стилів у композиціях для фаготу (2016)
Гриценко О. Г. - Відчуття дуенде (Валерій Антонюк і його "Кантата в п"яти частинах для сопрано та симфонічного оркестру на вірші Федеріко Гарсія Лорки в українському перекладі Миколи Лукаша) (2016)
Ісіченко І. (архієпископ) - Омани Сходу в паломницькій перспективі Мелетія Смотрицького (за матеріалами трактату "Apologia peregrinatiey do kraiow wschodnich", 1628) (2017)
Федорак Н. - "Пташиний базар" Григорія Сковороди (2017)
Приліпко І. - "...я є великим чоловіком до малих інтересів": напівзабута постать письменника і священика Олекси Бобикевича (2017)
Смілянська В. - Боронь Олександр. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) (2017)
Калинчук А. - Шевченкознавчі дослідження Миколи Сумцова 1912-1916 рр. (До 95-ліття із дня смерті українського вченого Миколи Сумцова (1854–1922)) (2017)
Лущій С. - Традиції "розстріляного відродження" в художній та літературознавчій практиці діаспори (2017)
Новик О. - Пригоди бурсаків: подорож через два століття (повісті В. Чапленка "Пиворіз" та В. Таля "Незвичайні пригоди бурсаків") (2017)
Логвиненко Ю. - Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка (2017)
Астапенко І. - Верлібр Емми Андієвської: формально-структурні та внутрішньо-змістові характеристики (2017)
Люднова А. - Метамова роману "UROBOROS" Олега Сича (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Царук А. - Струна над золотом снігів, або Межовий стан особистості в романі-медитації Ігоря Павлюка "Паломник" (Павлюк І. Паломник // Дзвін. – 2017. – №1. – С. 5–74) (2017)
Палинський В. - Олександр Гордон: поезоритмізовані міста (місця) (Гордон О. Міста і рими. – Харків: "Майдан”, 2016. – 144 с.) (2017)
XIV Міжнародна наукова конференція молодих учених (2017)
Жулинський М. - Перша монографія про кримськотатарську народну емігрантську пісню (Гуменюк О. Айтьір да агьларьім - Скажу та й заплачу. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця XVIII - XIX століть: монографія. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. – 374 с.) (2017)
Дроздовський Д. - Пам'ять культур: досвід посттоталітарного розриву (Pokolenie – Transformacja – Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko: Miscellanea posttotalitarna wratislaviensia 4/2016 ; redaktor naczelna prof. dr. hab. Agnieszka Matusiak. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – 180 s.) (2017)
Муравецька Я. - Віршознавчий семінар в Інституті літератури (2017)
Годік К. - Перші читання пам'яті Тамари Денисової (2017)
Ковалів Ю. - Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10 т. - Т. 5: У сподіваннях і трагічних зламах/ – 2017. – 544 с. (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Маркіна Т. Ю. - До 80-річчя від дня народження доктора біологічних наук, професора кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Злотіна Олександра Зіновійовича (2017)
Кошелев В. А. - Орнитокомплексы тростниковых зарослей: структура, динамика, проблемы охраны (2017)
Кошелєв О. І. - Еколого-технологічні умови утримання перепелів на малому приватному підприємстві, Усков М. В. (2017)
Kratenko R. I. - Сrown-ether influence on rat antioxidant system in sub-acute experiment (2017)
Кульбачко Ю. Л. - Морфологічна мінливість представників педобіонтів-зоофагів на прикладі Сarabus granulatus Linnaeus, 1758 (Сoleoptera, Сarabidae) в умовах техногенного пресу, Дідур О. О. (2017)
Markina T.Yu. - The teoretical basis of homeostasis maintenance in artificial insect populations and control of their condition (2017)
Пучков О. В. - Эколого-фаунистический обзор жужелиц трибы Рterostichini (Сoleoptera, Сarabidae) парковых урбоценозов северной и восточной Украины, Николенко Н. Ю., Гаркуша И. А. (2017)
Рябцева Ю. С. - Конхологічні особливості черевоногих молюсків роду Viviparus в залежності від їх статі, Вичалковська Н. В. (2017)
Стрижельчик Н. Г. - Дослідження впливу лазерного випромінювання на рівень інтенсивності процесів антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів в умовах окислювального стресу, індукованого діоксидином, Яковлєва Л. В. (2017)
Стрижельчик Н. Г. - Оцінка впливу лазерного випромінювання на рівень інтенсивності процесів антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів в умовах окислювального стресу, індукованого циклофосфамідом, Яковлєва Л. В. (2017)
Гамуля Ю. Г. - Фітосозологічна оцінка флори перспективного ботанічного заказника місцевого значення "Западне" (Дворічанський район, Харківська область), Бітюцька В. В., Лосєва Н. Л. (2017)
Goncharenko Y. V. - Representatives of Rosaceae Juss landscaping of H. S. Skovoroda’s KNPU botanical garden, Denysova O. S., Malichenko E. T. (2017)
Петренко С. В. - Вивчення стану популяції щитника чоловічого Dryopteris filix – mas. (L.) Schott, 1834 в Луганській області, Демідова Н. В., Королецька Л. В. (2017)
Дерев’янко Т. О. - Біохімічні та імунологічні методи діагностики гепатиту В і С, Ликова І. О. (2017)
Комісова Т. Є. - Вплив різних рухових режимів на фізичну працездатність студентів впродовж навчального року, Коваленко Л. П., Мамотенко А. В. (2017)
Коц В. П. - Характеристика варіабельності серцевого ритму у молодих людей з різним рівнем рухової активності, Коц С. М. (2017)
Солошенко Е. М. - Стан мембран еритроцитів у хворих на лікарську хворобу, Узленкова Н. Є., Кондакова Г. К., Дунаєва А. Є, Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2017)
Trydub Yu.O. - Determination of fat-soluble vitamins concentrations in biological solutions by computer express-method, Svechnikova O. M. (2017)
Бєдункова О. О. - Фактори формування токсичності річкової гідроекосистеми у осінньо-зимовий меженний період, Конончук В. О. (2017)
Мельник В. Й. - Динаміка забруднення води річки Стир в межах Рівненської області, Толочик І. Л. (2017)
Сидоренко О. В. - Рішення питань охорони праці та захисту навколишнього середовища при використанні комплексної технології електрохімічного та термічного формування тонкошарових надпровідних структур Nb3GeXAl1-X з водно-неводних розчинів (2017)
Shikhaleyeva G. M. - Ecological and geochemical assesement of Kuyalnik estuary, Ennan A. A., Chursina O. D., Shikhaleyev I. I., Yurchenko Yu. Yu. (2017)
Кіраль С. - Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект (2017)
Радченко С. - Традиції карнавальної і нормативної культур у творчості М. Гоголя (на матеріалі циклів "Вечори на хуторі біля Диканьки" й "Петербурзькі повісті") (2017)
Поліщук Я. - Поезія Бориса Нечерди: невписуваність у літературний канон (2017)
Рева Л. Г. - Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров. Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа: Зб. наук. праць / Наук. ред. Заслужений працівник культури України, проф. Рева Н. М.; ред. колегія: Мокроусов А. І., Акічев Ш. М., Несвідоміна Н. В.; Відп. ред. – Мокроусов А. І. – Харків: Мачулін, 2016. – 144 с. (2017)
Брайко О. - Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала (2017)
Черкас О. - Своєрідність художньої деталі в повісті П. Загребельного "Гола душа" (2017)
Жулинський М. Г. Духовний будівничий України: Книга-альбом. – Київ: Мистецтво, 2016. – 320 с.: іл. – Текст, текстівки (2017)
Нестеренко П. - Медальйон на книжкових оправах ювілейних видань (2017)
Сиротинська Н. - Білі плями української культури, або Гімнографія й сакральна монодія як виклик імперській політиці (2017)
Прокоф'єв І. - Поезія Рубена Даріо (2017)
Бернадська Н. - 20-й філологічний семінар (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Голобородько Я. - Шельфи Боба Ділана (2017)
Палинський В. - "Саджав і ростив я дерева, як вірші" (кілька відлунь із нагоди книжки поезії Станіслава Бондаренка) (Бондаренко С. Ніж і ніжність. – Київ: Український письменник, 2016. – 220 с.) (2017)
Піхманець Р. В. Тарас Шевченко і Михайло Драгоманов: протилежні коди національно-екзистенціальних стратегій: Монографія. – Івано-Франківськ: НАІР, 2015. – 216 с. (2017)
Нарівська В. - Проблеми й ресурси інтермедіальності (Філологічні семінари. – Вип. 19. Інтермедіальність: теорія і практика. – Київ: Логос, 2016. – 232 с.) (2017)
Філоненко С. - Народження Афродіти з морської піни: література Американського Ренесансу та її популярні джерела (Калініченко М. М. Американський Ренесанс в контексті популярної культури Сполучених Штатів першої половини ХІХ століття : монографія. – Рівне: О. Зень, 2017. – 208 с.) (2017)
Яручик В. - Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики (Тадей Карабович. Міфопоетика Нью-Йоркської групи. Монографія / відп. ред. Р. Радишевський. – Київ: Талком, 2017. – 461 с.) (2017)
Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за 2016 рік (підготували Тетяна Стальна, Наталя Кикоть) (2017)
Тарнашинська Л. - Конференція у Вроцлаві (2017)
Омельчук О. - Архів Михайла Рудницького (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Генералюк Л. - Фотосправа в житті Тараса Шевченка (2017)
Яременко В. - "Не для людей, тієї слави..." (скромність і творча самореалізація Тараса Шевченка) (2017)
Белімова Т. - Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера (2017)
Васильєв Є. - Жанрові модифікації містерії в сучасній драматургії (2017)
Антологія українського та китайського письменства: перекладацькі інновації у львівській "Alma mater" (до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм) "ALMA MATER” / за ред. Андрія Печарського, Сунь Кевеня. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 492 c. (2017)
Василенко В. - Оприявнюючи незриме, проговорюючи невимовне: категорія травми в об'єктиві сучасних досліджень (2017)
Маринчак В. - Інтенціональність літературного твору: ціннісний синтез у катастрофічному контексті (2017)
Бондар М. - Щоб сяйво рідного слова було далеко видно... (До 110-річчя Олекси Засенка) (2017)
Печарський А. - "Сойчине крило" І. Франка - "Лист незнайомки" С. Цвайґа: аналогії та психоаналітичні інтерпретації (2017)
Ван Сяоюй - "Дві Ольги" - "дві любові" Івана Франка: до проблеми психобіографічного методу аналізу (2017)
Лущій С. - Родинна хроніка Олекси Ізарського (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Костенко Н. - Поетична географія Людмили Скирди (2017)
Studia polsko-ukrainskie 3 3 / Universytet Warszawsky; Wydzial Lingwistyki Stosowanej; Pracowia Dziejow Polsko-Ukrainskich Stosunkow Literackich; Eksperymentalne Laboratorium Literaturoznawcze. – Warszawa, 2016 (2017)
Сулима В. - Ключі до таємниці світу (Ігор Ісіченко, архиєпископ. Війна барокових метафор. "Камінь” Петра Могили проти "підзорної труби” Касіяна Саковича. – Харків: Акта. – 2017. – 348 с.) (2017)
Деркачова О. - Хімія і література (Слоньовська О. Ефект амальгами (Міф України в літературі української діаспори 20–50-х років ХХ століття). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 584 с.) (2017)
Пам'яті Дмитра Затонського (Наталія Овчаренко, Микола Жулинський, Микола Бондар, Павло Михед, Тетяна Рязанцева) (2017)
Єсипенко Д. - Розмова про Колегу і про себе: семінар пам'яті Віктора Дудка (2017)
Віталій Григорович Дончик / Авт. вступ. ст. Д. І. Дроздовський; укл. бібліогр. покаж. Л. П. Сокіл, Т. В. Посудневська; перероб. та доповн. М. М. Дончик; НАН України, Ін-т літерат. ім. Т. Г. Шевченка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ: Академперіодика, 2017. – 100 с., 11 с. іл. – (Біліограф. вчених України) (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Хархун В. - "Читати українську історію треба з бромом”: Винниченків образ української революції (2017)
Скупейко Л. - Мотив свободи-через-страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) (2017)
Іванишин П. - Трактування характеру карпатського верховинця в поезії Петра Скунця: герменевтично-компаративні аспекти (2017)
Соколова А. - Етноментальні константи портрета поліщука в художньому просторі роману Володимира Лиса "Століття Якова” (2017)
Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя: джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей. (Монографія). – Київ: Критика, 2017 (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Інститут джерелознавства НТШ-А; Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського Університету). – 496 с. (2017)
Муравецька Я. - Стратегії зорового зображення в повісті Івана Нечуя-Левицького "Без пуття”: реалістичне і декадентське (2017)
Савенко О. - Апокрифічні конотації різдвяного сюжету (2017)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2017)
Мацько В. - Листи до Олександра Смотрича, Нікітова І. (2017)
Пашук В. - Афористично-інтелектуально-естетичний "Альпінарій” Богдана Смоляка в літературно-сприйняттєвій локалізації (2017)
Гаврилюк Н. - Іскра ватри з верховин: Віра Вовк (2017)
Палинський В. - Ярослав Петришин: "То хто я?..” (Петришин Я. Інверсія ночі. – Львів: Каменяр, 2012; Петришин Я. Синдром чужого серця. – Львів: Піраміда, 2013) (2017)
"Гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна”. Памяти М. М. Гиршмана. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – 184 с. (2017)
Михед П. - Про українське бароко (Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. – Warszawa, 2015. – 382 c.) (2017)
Поліщук Я. - Свобода як проблема (Лосик О. Феномен свободи і французький постмодернізм. – Львів, 2016. – 302 с. (Серія: Українознавча наукова бібліотека НТШ, ч. 46)) (2017)
Лишак Г. - Третій франкознавчий пленер Інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині (2017)
Сулима М. - Вшанування пам’яті Михайла Новицького (2017)
Матушек О. - "Від свободи творчості до свободи сприйняття” (2017)
Брайко О. - Конференція пам’яті Михайла Гіршмана (2017)
Юрій Федькович у спогадах сучасників / Упоряд., передм., примітки Лідії Ковалець. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 312 с. (2017)
Віталій Григорович Дончик (2017)
Непоправна втрата (2017)
Жулинський М. - Неминущий Віталій Дончик (2017)
Дроздовський Д. - Науковець із "ферментом любові” (2017)
Ткаченко А. - Він умів... (2017)
Бондар М. - Бачив літературу як історичний процес (2017)
Зміст журналу "Слово і час” за 2017 рік (2017)
Аннотации опубликованных статей (2017)
Гаврилін В. О. - Формування мотивації на здоровий спосіб життя студентів - головне завдання викладача фізичного виховання, Мердов С. П., Миронов Ю. О. (2017)
Гайдук Н. О. - Педагогічні аспекти та умови формування професійного іміджу майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах, Подибайло О. Ю. (2017)
Довгань Н. Ю. - Виховні інваріанти розвитку особистості у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2017)
Зубченко Л. В. - Педагогічна творчість студентів через організацію науково-дослідної роботи (2017)
Леонтьєва І. В. Леонтьєв О. В. - Контроль успішності студентів інституту фізичного виховання і спорту в процесі вивчення дисципліни "Рухливі ігри з методикою викладання" (2017)
Ливацький О. В. - Гуманістичні засади фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2017)
Омельченко А. О. - Спортивно-патріотичне виховання як один із пріоритетних напрямків виховання сучасної молоді (2017)
Отравенко О. В. - Інноваційні технології як засіб модернізації якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Отравенко О. В. - Підвищення мотивації студенток ВНЗ до занять фізичною культурою та установки на здоровий спосіб життя, Шинкарьова О. Д. (2017)
Соколенко О. І. - Творчі педагогічні уміння як професійна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури (2017)
Фоменко О. В. - Методичні особливості навчання вправам фітнес-аеробіки студенток вищих навчальних закладів на позааудиторних заняттях з нетрадиційних видів гімнастики, Фоменко В. Х. (2017)
Чалий В. Ю. - Шляхи формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів педагогічного ВНЗ засобами квест-гри (2017)
Ярошенко П. В. - Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу, Гайдук Н. О. (2017)
Гордієнко П. Ю. - Розвиток рухових якостей учнів ліцею у процесі фізичного виховання засобами настільного тенісу (2017)
Каміл О. О. - Використання ігор у процесі удосконалення фізичних якостей школярів, Бурла О. М. (2017)
Крошка С. А. - Здоров’язберігаючий освітній простір – важливий сегмент роботи Лисичанського педагогічного коледжу, Борисенко Л. Л. (2017)
Полулященко Т. Л. - Психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання учнів основної школи у сучасних умовах навчання (2017)
Слюсарев В. Ф. - Методика навчання вправ з волейболу студентів 1 та 2 курсів на заняттях з фізичного виховання, Кисіль М. С. (2017)
Школа Е. Н. - Игровые виды двигательной активности как способ повышения мотивации ученической и студенческой молодежи на занятиях по физическому воспитанию, Бойченко А. В., Шалепа А. Г. (2017)
Щурова Н. В. - Показники фізичного здоров’я учнів сучасної старшої школи (2017)
Ярошенко П. В. - Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей дітей шкільного віку, Подибайло О. Ю. (2017)
Божков П. М. - Значення морфо-фізіологічних показників у відборі підлітків для занять циклічними видами спорту, Шинкарьов С. І. (2017)
Бурла A. О. - Удосконалення підготовки юних лижників-гонщиків та біатлоністів, Бурла О. М. (2017)
Галій С. М. - Чвертьсторічна історія пауерліфтингу Луганщини: підсумки та перспективи розвитку, Семененко Д. В. (2017)
Гончаренко В. І. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів у хокеї на траві у першому підготовчому періоді річного тренувального циклу (2017)
Лапицький В. О. - Вплив занять бодіфітнесом на стан фізичної підготовки жінок першого зрілого віку, Скрипка І. М. (2017)
Солоненко Є. В. - Ефективність використання спеціальної розминки та психорегулюючих засобів у стрільбі з лука, Січенікова Л. Ю., Ратов А.М. (2017)
Шинкарьов C. І. - Основи відбору й спортивної орієнтації борців в системі багаторічної підготовки (2017)
Бабич В. І. - Пошук інноваційних підходів щодо оцінювання знань майбутніх учителів в контексті формування соціального здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Карпенко М. І. - Мета та зміст формування культури здоров’я учнів у школі В. О. Сухомлинського (2017)
Ліцоєва Н. В. - Показники процесу фізичної рекреації, як фактор збереження здоров’я студентської молоді, Колчина О. Ю., Дрожжин В. Ю., Гуржий О. В. (2017)
Мороз Ю. М. - Становлення рекреаційної сфери (2017)
Очкалов А. Ф. - Методика проведения растяжек с помощью партнеров (2017)
Шинкарьова О. Д. - Теоретичні основи методики використання оздоровчого аквафітнесу, Отравенко О. В. (2017)
Бурка О. М. - Постановка проблеми підготовки реабілітологів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій (2017)
Мішура К. В. - Фізична реабілітація лордотичної постави при сколiозі, Савенко В. О. (2017)
Несчетна Л. М. - Порушення постави, як наслідок недостатнього споживання вітамінів та мікроелементів населенням України (2017)
Рибалко Л. М. - Основи підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на засадах компетентнісного підходу (2017)
Вихідні дані (2017)
Арнаутова Л. В. - Морфо-функціональні зміни ЦНС у дітей із загальним недорозвиненням промови (2017)
Гончар Г. Д. - Візуальні стратегії у логопедичній роботі з формування мовлення дітей з розладами аутичного спектра (2017)
Маматова З. Р. - Корекційно-компенсаторна спрямованість в розвитку рухової сфери у дітей із ЗПР 11 - 15 років (2017)
Начинова О. В. - Принципи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами в умовах інтегрованого навчання, Стадник О. Є. (2017)
Павлова Н. В. - Использование звуковых модуляций в нейрологопедической коррекции тяжелых нарушений речи у младших дошкольников (2017)
Самойлова І. В. - Сучасні умови професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-логопеда у вищій школі (2017)
Тарасова В. В. - Загальна характеристика процесу формування лексичної сторони мовлення у розумово відсталих дітей (2017)
Утьосова О. І. - Детермінанти виникнення труднощів у розумово відсталих дітей при засвоєнні математичних понять (2017)
Вдовиченко О. М. - Критерії і показники сформованості соціально-комунікативної культури студентів вищих медичних навчальних закладів у позааудиторній діяльності (2017)
Завгородня Є. Є. - Розвиток творчої активності майбутнього фахівця як пріоритетна складова професійного саморозвитку (2017)
Котєнєва І. С. - Про діагностику патріотичної вихованості студентської молоді (2017)
Котєнєва Ю. М. - Обґрунтування актуальності формування професійної кар’єри особистості у ВНЗ (2017)
Сєваст’янова О. А. - Проблеми соціалізації студентської молоді у ВНЗ України в межах Болонського процесу (2017)
Ярита І. І. - Особливості національно-патріотичного виховання студентів педколеджу при вивченні педагогічних дисциплін (2017)
Василенко О. М. - Теоретичні основи розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку (2017)
Гречишкіна І. А. - Проблема розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку в сучасному науковому дискурсі (2017)
Кравчишина О. О. - Професійно-орієнтовані технології підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах (2017)
Лобачова І. М. - Використання невербальних засобів комунікації під час навчання англійської мови молодших школярів (2017)
Павленко І. Г. - Реалізація методів громадянського виховання у початковій школі (2017)
Сіненко К. О. - Проблема формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів у науковій літературі (2017)
Цибулько Л. Г. - Творчість у структурі професійно-педагогічної культури майбутнього педагога дошкільної освіти (2017)
Шапаренко Х. А. - Особистісне самовдосконалення майбутнього педагога дошкільної освіти (2017)
Шевченко І. М. - Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку (2017)
Баранівська Б. О. - Формування музично-естетичної культури підлітків у дитячих музичних школах: теоретичні основи (2017)
Литвиненко О. Г. - Активність як спосіб ефективності взаємодії школярів (2017)
Пономарьова О. Ю. - Толерантність як складова формування громадянської компетентності старшокласників (2017)
Щурова Н. В. - Педагогічні аспекти здоров’язберігаючої діяльності ЗНЗ як домінантна умова зміцнення здоров’я підростаючого покоління (2017)
Белецкий А. А. - Исторические подходы к проблеме нормы и патологии (Древнейший период. Классическая еллинская епоха), Сарнацкая Л. В., Сарнацкий С. В. (2017)
Білецький О. А. - Педагогічно-просвітницька діяльність у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ваховський Л. Ц. - Ідея університету: ретроспективний аналіз і сучасні проблеми (2017)
Беседіна А. С. - Морфологічні зміни легень у осіб старечого віку (2017)
Веретенко І. М. - Збереження та зміцнення здоров’я учнів в загальноосвітніх навчальних закладах у період 1991 – 2005 роки (2017)
Валько О. О. - Структурні зміни лімфатичних вузлів білих щурів при двотижневому та чотиритижневому опіоїдному впливі, Головацький А. С., Небесна З. М., Волков К. С., Крамар С. Б. (2017)
Іванов Є. В. - Особливості процесу демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (2017)
Головацький А. С. - Закономірності змін щільності й активності малих та середніх лімфоцитів у дифузній лімфоїдній тканині та лімфоїдних передвузликах власної пластинки слизової оболонки різних частин шлунка немовлят та дітей грудного віку, Палапа В. Й., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Гецко О. І. (2017)
Івченко Т. В. - Особливості і тенденції розвитку практики професійно-технічної освіти України в 40 - 50-ті роки ХХ століття (2017)
Крч Х. Л. - Визначення вмісту органічних кислот у сировині глухої кропиви білої флори українських Карпат, Симканич О. І., Гончаров О. В., Сірчак Є. С., Вайс В. В. (2017)
Кирилюк Ю. А. - Теорія фізичного виховання в Україні (друга половина ХХ століття) як предмет історико-педагогічного дослідження (2017)
Кривко Ю. Я. - Ультраструктурна перебудова стінки ободової кишки за хронічного впливу опіоїду (налбуфіну) в експерименті, Гресько Н. І. (2017)
Ковпак О. С. - Основні етапи розвитку заочної педагогічної освіти в Україні (50 – 80-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Вплив опіоїду на ультраструктурну організацію війкових відростків очного яблука в експерименті, Підвальна У. Є., Дмитрів Г. М., Кирик Х. А. (2017)
Оніщенко С. С. - Категорія "фізична освіта" в педагогічній спадщині П. Лесгафта (2017)
Ростока Л. М. - Диселементози як предмет вивчення біоелементології та донозологічні (преморбідні) стани організму людини, Сіткар А. Д., Лях О. І. (2017)
Шкуренко В. С. - Фразеологічна спадщина поетів Старобільщини (2017)
Татарчук Л. В. - Деякі особливості анатомічної будови малих кутніх зубів нижньощелепної зубної дуги, Головацький А. С., Ясіновський О. Б. (2017)
Вихідні дані (2017)
Торохтін О. М. - Принципи методології формування юкстареакційного гомеостазу – основа керованого лікування, Різак Г. В. (2017)
Жованик Н. В. - Особливості клінічного перебігу та функціональні зміни у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з залізодефіцитними станами, Товт-Коршинська М. І. (2017)
Лазорик М. І. - Оздоровчі аспекти видимих і прихованих проявів та ефектів молитов і літургій (2017)
Павловський С. А. - Адипонектин і прозапальні цитокіни у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2017)
Чернацька О. М. - Імуно-запальні та ендотеліальні особливості діабетичної нефропатії у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією (2017)
Коваль Г. М. - Діагностика і лікування ранніх гнійно-запальних параколостомічних ускладнень, Лозинський Ю. С., Леошик О. В., Павук Ф. М., Петричко О. І., Коваль Ондраш (2017)
Матвійчук О. Б. - Цитокіновий статус у хворих на третинний перитоніт (2017)
Попович Я. М. - Віддалені результати лікування венозних тромбозів нижніх кінцівок (2017)
Русин В. І. - Результати прямих та непрямих методів реваскуляризації при дистальних формах ураження артерій нижніх кінцівок, Корсак В. В., Горленко Ф. В., Русин В. В., Лангазо О. В. (2017)
Маляр В. А. - Оптимізація системи лікувально-профілактичних заходів у жінок при невиношуванні вагітності, асоційованому з дисбіозом піхви, Федишин Т. В., Маляр Вол. В. (2017)
Маляр В. В. - Оцінка антинатального стану плода на тлі комплексної терапії хронічного помірного ідіопатичного маловоддя і багатоводдя (2017)
Павловська М. О. - Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок із супутньою патологією на фоні артеріальної гіпертензії (2017)
Горленко О. М. - Обстеження підліткового контингенту екологічно залежного гірського регіону, Пушкаш Л. Ю., Девіняк О. Т. (2017)
Марков А. В. - Характеристика остеогенної активності стовбурових клітин щелепо-лицевої ділянки з іншими фрагментами кісткової тканини людини (2017)
Потапчук А. М. - Порівняльне дослідження ефективності червоного діодного випромінювання (630±10 нм) та антибіотикотерапії в лікуванні хронічних локалізованих пародонтитів, Алмаші В. М. (2017)
Фера М. О. - Особливості виникнення пародонтиту у мешканців міста Ужгород віком від 18 до 24 років залежно від факторів ризику, Фера О. В., Костенко С. Б., Криванич В. М., Дячук К. Г., Мелкумян Т. С., Кухарчук Л. В., Сачук А. С., Переста М. В. (2017)
Рогач І. М. - Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень, Керецман А. О., Сіткар А. Д. (2017)
Рогач І. М. - Особливості надання стоматологічної допомоги в україні та в угорщині, Палко А. І., Ремез А-М. М., Качер Е. І. (2017)
Бокоч А. В. - Ретроспективний аналіз успішності різних видів реставрацій передніх зубів (2017)
Гарапко Т. В. - Зміни структурної організації тканин і органів внаслідок ожиріння (2017)
Дєльцова О. І. - Роль стовбурових клітин у ремієлінізації головного і спинного мозку, Геращенко С. Б., Чайковський Ю. Б. (2017)
Костенко С. Б. - Можливості використання клінічних симптомів ураження ротової порожнини та методів лабораторної діагностики зубів із метою встановлення факту наркотичної залежності, Бунь Ю. М., Форос А. І., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Вовчок Р. В. - Оптимальний варіант вибору фотосистеми для визначення естетичної картини в ортопедичній стоматології, Красіцький І. Г., Локота М. Є., Локота Ю. Є., Майор І. І., Маляр А. В., Чобей Д. І. (2017)
Костенко C. Б. - Порівняльна оцінка направленої тканинної регенерації в дентальній імплантації при використанні різних типів остеопластичних матеріалів, Маруха Р. Ю., Чобей А. С. (2017)
Поліщук І. П. - Досвід впровадження дистанційного навчання на кафедрі акушерства і гінекології іституту післядипломної освіти (2017)
Доктору медичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Ганич Оксані Миколаївні – 85 (2017)
Доктору медичних наук Киртич Людмилі Прокопівні – 75 (2017)
Торакально-хірургічному відділенню обласного клінічного територіального медичного об’єднання "фтизіатрія" – 55 (2017)
На перехрестях долі (2017)
До 120-річчя з дня народження. академік, професор Василенко Володимир Харитонович (1897–1987) (2017)
Пам’яті видатного українського морфолога, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Миколи Анатолійовича Волошина (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Sobechko I. - Thermodynamic Properties of Solubility of 2-Methyl-5-arylfuran-3-carboxylic Acids in Organic Solvents, Dibrivnyi V., Horak Y., Velychkivska N., Kochubei V., Obushak M. (2017)
Tokar A. - The Quantum-Chemical Modelling of Structure and Spectral Characteristics for Molecular Complexes in Pentaplast-Terlon System, Synchuk E., Chigvintseva O. (2017)
Amanov D. - Thermodynamic Analysis of Obtaining Ferroalloy from Silicon-Aluminum-Containing Silica Clay, Shevko V., Karatayeva G., Serzhanov G. (2017)
Imamaliyeva S. - Phase Relations in the Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9TbTe6 System, Gasanly T., Amiraslanov I., Babanly M. (2017)
Zuas O. - Measurement of SF6 Using GC-ECD: A Comparative Study on the Utilization of CO2-N2 Mixture and CH4-Ar Mixture as a Make-up Gas, Budiman H., Hamim N. (2017)
Ivashchuk O. - Catalytic Intensification of the Cyclohexane Oxidation (2017)
Torres M. G. - Validation of a Method to Quantify Platinum in Cisplatin by Inductively-Coupled Plasma, Torres C. M., Torres A. M., Munoz S. V., Talavera R. R., Ruiz-Baltazar A., Brostow W. (2017)
Sozanskyi M. - Synthesis and Properties of Mercury Selenide Films Deposited by Using Potassium Iodide as Complexing Agent, Stadnik V., Chaykivska R., Guminilovych R., Shapoval P., Yatchyshyn I. (2017)
Samaryk V. - Optical Properties of Hydrogels Filled with Dispersed Nanoparticles, Varvarenko S., Nosova N., Fihurka N., Musyanovych A., Landfester K., Popadyuk N., Voronov S. (2017)
Myshak V. - Modified Composites Based on Poly(ethylene-vinyl acetate) and Crumb Rubber, Seminog V., Grishchenko V., Barantsova A. (2017)
Sabadash V. - Kinetic Regularities of Copper Ions Adsorption by Natural Zeolite, Mylanyk O., Matsuska O., Gumnitsky J. (2017)
Tulaydan Y. - Treatment of High-Strength Wastewater from Ammonium and Phosphate Ions with the Obtaining of Struvite, Malovanyy M., Kochubei V., Sakalova H. (2017)
Symak D. - Investigation of Physical Dissolution of Benzoic Acid Polydisperse Mixture, Gumnitsky J., Atamaniuk V., Nagurskyy O. (2017)
Shevchuk L. - Vibrocavitation Decontamination of Brewing Yeast-Containing Wastewater, Aftanaziv I., Falyk T. (2017)
Lashko N. - Binding of Aromaforming Cryo- and Thermotropic Jellies of Gelatin and Starch, Derevianko N., Dudarieva G. (2017)
Pavliuk I. - Kinetics of Biologically Active Compound Extraction from Hops Strobiles Extraction Cake, Dyachok V., Novikov v., Ilkiv N. (2017)
Shulga O. - Differential Scanning Calorimetry Research of Biodegradable Films for Confectionery and Bakery Products, Chorna A., Kobylinskyi S. (2017)
Bondar O. - Biocorrosion of Metal Sewage Treatment Constructions and its Inhibition with Pyridinium Chlorides, Kurmakova I., Polevichenko S., Demchenko N. (2017)
Shapoval S. - Ecological and Energy Aspects of Using the Combined Solar Collectors for Low-Energy Houses, Shapoval P., Zhelykh V., Pona O., Spodyniuk N., Gulai B., Savchenko O., Myroniuk K. (2017)
Bratychak M. - Obtaining of Coumarone-Indene Resins Based on Light Fraction of Coal Tar. 1. Coumarone-Indene Resins with Carboxy Groups, Astakhova O., Shyshchak O., Namiesnik J., Ripak O., Pyshyev S. (2017)
Znak Z. - Investigation of Disposal oF Liquid Wastes from Olefin Production by Sodium Hypochlorite Solutions, Zin O. (2017)
Bratychak M. - New Textbook "Materials: Introduction and Applications" by Witold Brostow & Haley E. Hagg Lobland, John Wiley & Sons 2017, Shyshchak O. (2017)
Haponiuk J. - 5th International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC–2017) (2017)
Антоненко А. М. - Гігієнічна оцінка поведінки та обґрунтування орієнтовно безпечних рівнів впливу нових фунгіцидів індукторів мікросомального окислення флуксапіроксаду, пентіопіраду, ізопіразаму і седаксану в атмосферному повітрі (2017)
Paterega N. - Investigation of the influence of fluctuating currents and aprotinin on the inflammatory reaction of tissue basophiles in experimental conditions, Ogonovsky R., Mokryk O. (2017)
Боягина О. Д. - Сравнительная оценка МРТ-изображений сагиттального профиля мозолистого тела человека и соответствующих им анатомических препаратов, Костиленко Ю. П. (2017)
Бугаевский К. А. - Морфологические и антропометрические особенности студенток высокого роста с учётом их эволюционной конституции (2017)
Град А. О. - Морфологічна перебудова жувального м’яза у віддалені терміни перебігу цукрового діабету і типу, Жураківська О. Я. (2017)
Демкович А. Є. - Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту (2017)
Зінченко Т. І. - Еколого-гігієнічна оцінка персистентності пестицидів у ґрунті та прогнозування ризику забруднення підземних і поверхневих вод при їх застосуванні для захисту суниці, Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., Пельо І. М. (2017)
Костиренко О. П. - Морфологічні дослідження пришийкової ділянки зуба при гіперестезії, Бублій Т. Д., Котелевська Н. В. (2017)
Кузнецова Т. Ю. - Моделирование влияния водной среды на механизм взаимодействия молекул антиоксидантов со свободными радикалами кислорода, Соловйова Н. В. (2017)
Макаренко О. М. - Поведінкові та гістоструктурні особливості лактогенезу у щурів на тлі введення окситоцину (2017)
Рикало Н. А. - Визначення показників оксидативного стресу та антиоксидантної системи в сироватці крові щурів при гострому алкогольному гепатиті та за умов його медикаментозної корекції, Романенко І. В. (2017)
Сімонов П. В. - Порівняльна характеристика протимікробної активності кон’югату наноча-стинок міді з цефтріаксоном та композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметилгуанідину гідрохлоридом, Дорошенко А. І., Горчакова Н. О., Зайченко Г. В., Чекман І. С., Віжунов В. Л. (2017)
Ставніченко П. В. - Гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду, Антоненко А. М. (2017)
Цитовський М. Н. - Мікроструктура стінки аорти в нормі та на ранніх термінах стрептозотоци-ніндукованого цукрового діабету (2017)
Янко Р. В. - Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на морфофункциональное состояние поджелудочной железы спонтанно-гипертензивных крыс, Плотникова Л. Н., Чака Е. Г. (2017)
Бичков М. А. - Гендерні та вікові особливості ендоскопічно позитивної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Савицький Я. М., Швидкий Я. Б., Яхницька М. М. (2017)
Virstyuk N. H. - Dapagliflozin utility in patients with diabetes mellitus type 2 and essential hypertensive disease, Ikwuka A. О., Losyuk L. V., Kobrynska О. Ya., Markiv H. D. (2017)
Гаман І. О. - Вплив антигіпертензивного лікування на гуморальні маркери субклінічного ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю (2017)
Глухова О. І. - Гігієнічна оцінка впливу чинників довкілля на здоров’я населення техно-генного регіону, Подрігало Л. В. (2017)
Григоренко Л. В. - Вплив питної води на розповсюдженість хвороб крові, органів кровотво-рення та анемії серед дитячого населення сільських таксонів Дніпропетровської області, Шевченко О. А. (2017)
Дельва М. Ю. - Тривожні розлади в гострому періоді інсультів: розповсюдженість, асоці-йовані фактори (2017)
Дзісь І. Є. - Холестерол ліпопротеїнів високої щільності як чинник прогнозу в хворих на негоджкінські лімфоми й хронічну лімфоцитарну лейкемію та його зв’язок з системним запаленням і якістю життя, Томашевська О. Я., Дзісь Є. І., Томашевська Н. Я. (2017)
Дяків-Корейба Н. І. - Мікрофлора травного тракту при поєднанні жовчнокам’яної хвороби і цукрового діабету іі типу (2017)
Ерёменко Г. В. - Особенности иммунного статуса при бронхиальной астме, сочетанной с ожирением или в ассоциации с сахарным диабетом II типа (2017)
Жураківський В. М. - Клініко-морфологічна характеристика гіперпластичних процесів матки у жінок з ожирінням та ектрагенітальною патологією в динаміці комплекс-ного лікування (2017)
Зайцева М. М. - Вплив лікування з використанням телмісартану на метаболічні показники в залежності від генотипів поліморфного локусу A1166C гена рецептора ангіотензина II першого типа у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2017)
Ковтун М. І. - Методичний підхід до оцінювання стану системи надання офтальмологічної допомоги населенню України (2017)
Кравченко Б. С. - Особливості використання однопортової технології при виконанні холецистектомії у хворих на хронічний калькульозний холецистит, Клименко В. М., Захарчук О. В. (2017)
Кривенко Л. С. - Характеристика клітин букального епітелію дітей, хворих на атопічні захворювання, та їх стоматологічний статус (2017)
Курик О. Г. - Імуногістохімічна характеристика проліферативної активності епітелію слизової оболонки шлунку при хронічному атрофічному гастриті, Ткаченко Р. П., Губар О. С., Баздирєв В. В. (2017)
Маколінець К. В. - Біохімічні та імунологічні маркери сироватки крові у хворих на ранніх стадіях гонартрозу, Маколінець В. І., Морозенко Д. В., Глєбова К. В. (2017)
Павловський С. А. - Особливості комплексного діагностичного алгоритму у хворих на неалко-гольну жирову хворобу печінки (2017)
Павловський С. А. - Клінічні особливості соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит, Свінціцький А. С., Вірстюк Н. Г. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Гормональні взаємовідносини та патогенетичні ланки аутоімунного тиреоі-диту та остеоартрозу (2017)
Піонтковський В. К. - Вікові особливості метаболізму сполучної тканини у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта (2017)
Пузік С. Г. - Церебральні порушення при артеріальній гіпертензії. Чим допоможуть статини? (2017)
Хухліна О. С. - Клінічна ефективність s-аденозилметіоніну та мельдонію за коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту, ожиріння та хронічної хвороби нирок і-іі стадій, Антонів А. А., Дудка І. В., Дудка Т. В., Ляхович О. Д. (2017)
Chympoі K. A. - Effect of distribution Pro197leu polymorphism of gluathione peroxidase-1 gene on the indices of the system of blood plasma fibrinolysis in patients with cirrhosis (2017)
Шупер В. О. - Оцінка рівня прихильності до лікування у хворих на артеріальну гіпертензію похилого віку, Рикова Ю. О., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Рева Т. В. (2017)
Щербань Т. Д. - Результати клінічного обстеження хворих на діабетичну нефропатію в ди-наміці лікування із застосуванням еплеренону, Топчій І. І., Семенових П. С., Гальчінська В. Ю. (2017)
Яакубі Ранда - Диференційовані показання та методика комплексної терапії хворих на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією (2017)
Яценко О. В. - Показники варіабельності серцевого ритму при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Аликулиев Вугар Газанфар оглы - Структура аномалий челюстно-лицевой области у лиц призывного возраста, Ахмедов Эльчин Тайяр оглы (2017)
Безвушко Є. В. - Зміни рівнів інтерлейкінів 6, 8, 10 у ротовій рідині дітей, які проживають на територіях із різними рівнями забруднення, Лагода Л. С., Лаповець Л. Є. (2017)
Бочарова В. В. - Чинники хронізації ушкоджень губ і слизової оболонки рота при дерматозах, Лебедюк М. М., Куц Л. В., Бочаров В.А., Зубкова Л. П. (2017)
Варес Я. Е. - Порівняльна оцінка застосування елементів незнімної ортодонтичної техніки в лікуванні переломів альвеолярного відростка нижньої щелепи у пацієнтів дитячого віку, Чегринець Н. В., Медвідь Ю. О., Дидик Н. М. (2017)
Дмитренко М. І. - Оптимізація лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладне-ними скупченістю зубів, у змінному прикусі (2017)
Дутко Х. О. - Показники метаболізму кісткової тканини у пацієнтів з переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту (2017)
Макарова О. М. - Порівняльна характеристика типу росту щелеп у пацієнтів із зубощелепними аномаліями класів II1 та II2 за Енглем, Куроєдова В. Д., Галич Л. Б., Виженко Є. Є., Стасюк О. А. (2017)
Слюсарев И. Ю. - Профилактика ятрогенного повреждения лицевых нервов при выполнении подтяжки лица, Слюсарев Н. И. (2017)
Турянська Н. І. - Поширеність захворювань твердих тканин зубів у осіб молодого віку (2017)
Lysanets Yu. V. - Medical eponyms as a subject of controversies in the modern terminology studies, Havrylieva K. H. (2017)
Дівнич Т. Я. - Роль викладача в подальшій професійній спрямованості студентів-медиків, Вербовська Р. І. (2017)
Калиниченко Д. О. - Оцінка природного руху населення та дітородної активності (на прикладі Cумської області) (2017)
Ільницька О. М. - Самостійна робота студентів вищого медичного навчального закладу як основа навчально-пізнавальної діяльності та професійного росту майбутніх лікарів, Дівнич Т. Я. (2017)
Науменко Л. Ю. - Питання медико-соціальної реабілітації учасників АТО при посттравматич-ному стрессовому розладі, Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Резніченко О. Г. - Маркетинг та менеджмент в системі охорони здоров’я на сучасному етапі та їх перспективи (2017)
Резніченко О. Г. - Медична допомога в Україні в аспекті прав пацієнтів (2017)
Корнацький В. М. - Молекулярно-генетичні механізми індивідуальної стресостійкості, Дорохіна А. М. (2017)
Кузьмінова Н. В. - Патогенетичні основи медикаментозної корекції показників метаболічного статусу у пацієнтів із коморбідною патологією: гіпертонічною хворобою та неалкогольною жировою хворобою печінки, Грібенюк О. В., Осовська Н. Ю., Шмалій В. І. (2017)
Моісєєва Н. В. - Токсокароз – сучасні аспекти проблеми, Капустянська А. А., Вахненко А. В., Рум’янцева М. О., Кулик Л. Г. (2017)
Моложавая О. С. - Взаимоотношения между мозгом и микрофлорой кишечника в условиях нормы и экспериментальной патологии, Ивахнюк Т. В., Макаренко А. Н., Брозь Р. Р. (2017)
Терещенко Т. В. - Стравохід Барретта: сучасний стан проблеми, Курик О. Г., Яковенко В. О. (2017)
Баранова И. П. - Эффективность применения ремаксола в лечении хронических заболеваний печени, Зыкова О. А., Никольская М. В., Костромина О. Ю. (2012)
Белова Ё. Г. - Оценка микробного пейзажа ротоглотки при инфекционном мононуклеозе - важный аспект для выбора рациональной тактики лечения, Кускова Т. К., Бессараб Т. П., Ерёмушкина Я. М., Борисова М. А. (2012)
Боброва І. А. - Стан Т-клітинного імунітету при гепатиті С з цитокін-iндукованими тиреоїдними ураженнями (2012)
Кадельщиков И. В. - Человеческая жизнь и инфекционные процессы, Крюгер Е. А., Смирнов Г. И., Бобрышева А. В., Внльцева Ю. В. (2012)
Богачик Н. А. - Удосконалення лікування хворих на харчові токсико-інфекції па сучасному етапі, Сидорчук А. С., Венгловская Я. В., Миндреску В. Б., Грубляк Л. В. (2012)
Буц О. Р. - Антитоксичний імунітет при дифтерії у дітей залежно від вакцинального статусу, Крамарев C. O., Свтушенко В. В., Виговська О. В., Колибо Д. В., Романюк С. I. (2012)
Выговская О. В. - Инфекционный мононуклеоз у детей: этиология, патогенез, иммуногенез, клиника, лечение, Крамарев С. А. (2012)
Виноград Н. О. - Синдромальні комплекси при геморагічній гарячці з нирковим синдромом, спричиненій хантавірусами серогрупи добрава, Буркало Т. В., Козак Л. П. (2012)
Виноград Н. О. - Природно осередкові трансмісивні рикетсіози на заході України, Василишин З. П., Скапьська Н. I. (2012)
Граматюк С. Н. - Патогенетическая роль и особенности ионного обмена у больных хроническим гепатитом С в зависимости от генотипа вируса, Мозговая Ю. А., Богданова И. В. (2012)
Даминов Т. А. - Ко-инфекция ВИЧ и вирусного гепатита С у детей, клини ко-биохимические и иммунологические аспекты, Туйчиев Л. Н., Худайкулова Г. К., Аладова Л. Ю. (2012)
Даминов Т. А. - Показатели физического развития у детей с ВИЧ-инфекцией в зависимости от стадии заболевания и степени иммуносупрессии, Туйчиев Л. Н., Худайкулова Г. К., Аладова Л. Ю. (2012)
Деєв В. В. - Вітряна віспа у дітей, Виговська О. В., Крамарев С. О., Весна В. М. (2012)
Дербак М. А. - Стан гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет у поєднанні з HCV-інфекцією (2012)
Дербак Я. С. - Зміни показників цитокінового статусу при дисьюзі кишки у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Дивоча В. А. - Клеточные компоненты, ассоциированные С вирусом гриппа, Кобрин Т. М., Гоженко А. И., Михальчук В. Н. (2012)
Дралова О. А. - Деякі клініко-лабораторні особливості токсокарозу у дітей Запорізької області, Усачова О. В. (2012)
Ерёмушкина Я. М. - Течение кори у взрослых в сложной эпидемической ситуации, Белова Е. Г., Кускова Т. К., Попова Л. С. (2012)
Заплутанов В. А. - Сравнительное изучение дезинтоксикационного действия растворов меглумина натрия сукцината и фумарата натрия у больных сальмонеллёзом, Оковитый С. В. (2012)
Засипка Л. Г. - Лабораторна діагностика вірусного гепатиту В у вагітних, аналіз та результати за період 2009-2011 рр. по Одеській області, Вегержинська Н. Д., Котлік Л. С., Садкова O. K., Чернявська С. С., Мельник О. Г. (2012)
Кириця Н. С. - Особливості психовегетативного статусу у дітей при інфекційному мононуклеозі Епштейна-барр вірусної етіології, Виговська О. В., Крамарєв С. О., Камінська Т. М., Головач О. В. (2012)
Ковальчук М. Т. - Оптимізація мікроскопічної діагностики лямбліозу методом поляризованої флуоресценції, Вавильєва Н. А., Шкільна М. І., Покришко О. В. (2012)
Кожокару А. А. - Профілактичні заходи серед військовослужбовців, задіяних до виконання миротворчих місій, Лугова Г. В., Савицький В. Л., Крушельницький А. Д., Ванько О. М., Устінова Л. А., Філіпенко Л. І., Нарожнов В. В. (2012)
Козак Н. Д. - Проблемні питання профілактики гострих кишкових інфекцій та протиепідемічного забезпечення біобезпеки харчування особового складу Збройних Сил України (2012)
Кондратюк В. В. - Зміни цитокінового профілю у хворих на тропічну малярію, Полукчи O. K., Трихліб В. I. (2012)
Крылова Е. В. - Острые кишечные инфекции стафилококковой этиологии у детей раннего возраста: клиническая характеристика, лечение, Ляховская Н. В., Дмитраченко Т. И. (2012)
Курбанов В. А. - Применение озонотерапии на ряду с общепринятыми методами лечения эпидемического паротита, Нагиев А. М. (2012)
Ляликов С. С. - Санация ротоглотки у часто болеющих детей с применением иммунокорректора, Романцов М. Г., Бедин П. Г., Ермак С. Ю., Янович Р. В. (2012)
Матвеева С. Л. - Влияние селенодефицита на функциональное состояние щитовидной железы и исходы химиотерапии у больных туберкулезом, Абдуллаев Р. Я., Филиппова О. Ю., Гречаник Л. И. (2012)
Мойсеева Г. В. - Огляд епідемічної ситуації по кору в Україні протягом останніх років, Задорожна В. І., Новик Л. В., Педенко М. В. (2012)
Мохов Е. М. - Особенности местного применения атравматичных гелевых повязок "Апполо" в лечения ожоговой раны, Борисов B. C., Жуков А. Е. (2012)
Нагиев A. M. - Роль латентного вирусоносительства онкогенных вирусов в развитии опухолей, Алиева У. М. (2012)
Надрага О. Б. - Порушення гідролізу вуглеводів і особливості місцевої імунної відповіді у дітей з гострими гастроентеритами, Поцілуйко Н. М. (2012)
Одинец Т. Н. - Особенности антиэндотоксинового иммунитета и эндогенной метаболической интоксикации при оки ротавирусной и ротавирусно-бактериальной этиологии, Каримов И. З., Шмойлов Д. К., Лось-Яценко Н. Г., Одинец А. А., Дядюра Е. Н., Шурыгин А. В. (2012)
Павліковська Т. М. - Захворюваність дирофіляріозом населення України в сучасних умовах, Сагач О. С., Ніколаєнко С. М. (2012)
Павловська М. О. - Випадок інфекційного мононуклеозу в 25-річної жінки, що перебігав з тромбоцитопенією, Чабан Т. В., Жураковська Н. О., Дунай О. О., Бокал І. І., Кутковець С. Л. (2012)
Панасюк Е. Л. - Арахoэнцефалит в практике инфекциониста, Говорова Д. В. (2012)
Пасічник В. Я. - Роль і місце громадських організацій в призупиненні ВІЛ-інфекції/СНІДу, Нагорна І. І., Пасічник І. В., Тверезовський В. М. (2012)
Пасічна І. О. - Вплив антибютикотерапії на надмірний бактеріальний ріст у тонкій кишці (2012)
Пронюк Х. О. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на ефективність противірусної терапії у пацієнтів з хронічним гепатитом С (2012)
Рожков Г. С. - Актуальні питання розробки та впровадження медико-організаційних заходів щодо медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Моргун С. О., Смірнов О. Г. (2012)
Руденко А. О. - Менінгоенцефаліт, асоційований з вірусом Епштейна-Барр і вісцеральною формою токсокарозу, Муравська Л. В., Сидорова Ж. П., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Кругліков П. В., Луценко В. Ю. (2012)
Семёнов В. М. - Эпидемиологические особенности менингококковой инфекции в Республике Беларусь, Зенькова С. К., Васильева М. А. (2012)
Семёнов В. М. - Клинико-эпидемиологические закономерности острых респираторных инфекций, обусловленные Clamidophila pneumoniae, в воинских коллективах, Редненко В. В., Логвиненко С. М. (2012)
Сидорчук А. С. - Стан мікропейзажу слизових оболонок носо- та рото-глотки при сезонному грипі типу А та можливості його корекції, Москаліок В. Д., Сидорчук Л. I. (2012)
Суханов Д. С. - Доклиническое и клиническое изучение гепатопротективного действия ремаксола и адеметионина при повреждении печени противотуберкулезными препаратами, Оковитый С. В. (2012)
Тарасюк О. О. - Характеристика зв'язку захворюваності дітей з рівнем циркуляції мікроорганізмів, Шишка Г. В., Ломницька В. Б., Прунько Т. Д., Малахов В. К., Сидор Л. М., Мота Б. С. (2012)
Тверезовський М. В. - Шигельоз не втрачає епідемічної значущості для організованих колективів, Федченко О. М., Федченко О. П., Чанцев В. O. (2012)
Третьяков В. В. - Вітряна віспа у дорослих: клінічний випадок реінфекції, Трихліб В. І., Дуда О. К. (2012)
Усачова О. В. - Деякі особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку з цитомегалією, Пахольчук Т. М., Сіліна С. Л., Матвеева Т. Б., Берестова І. В., Штіблер А. В., Турлюн В. А. (2012)
Чабан Т. В. - Аналіз захворюваності на гнійні та серозні менінгіти за даними Одеської міської клінічної інфекційної лікарні, Усиченко К. М., Гедзул О. В., Мацюк В. Є., Титаренко В. В. (2012)
Чемич М. Д. - Вплив "Лакто" на клінічним перебіг, імунологічні та мікробіотичш зміни при гострих кишкових інфекціях, Полов'ян К. С. (2012)
Чумаченко Т. О. - Найпростіша модель розповсюдження інфекційної хвороби з множинними шляхами передачі на основі ситуаційного моделювання, Чумаченко Д. І., Макарова В. І., Коваленко О. С., Акопян Я. В. (2012)
Шевченко О. С. - Клінічні наслідки порушень внутрішньопечінкової гемодинаміки у хворих на туберкульоз легень, Чопорова О. І., Рогачевська Т. О. (2012)
Шевченко О. С. - Динаміка вмісту оксиду азоту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Бутов Д. О., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2012)
Шмойлов Д. К. - Особенности клинического течения, эндотоксикоза и антиэндотоксинового иммунитета при гриппе, Каримов И. З., Одинец Т. Н., Аршинов П. С., Козловский О. А., Дегтярева А. А. (2012)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Особливості захворювання, викликаного Salmonella typhi у пацієнтки з ВІЛ-інфекцісю (клінічний випадок), Шевченко О. П., Литвин К. Ю., Задорожня Л. О., Чорна Н. О. (2012)
Юхименко О. О. - Значення повторних епізодів гострих респіраторних вірусних інфекцій як причини рецидивуючого бронхо- обструктивного синдрому у дітей, Самарін Д. В. (2012)
Яценко О. Ф. - Прогностичні особливості епідемічної ситуації з ко-інфекції ТБ/ВІЛ по Дніпропетровській області, Авдоніна О. В., Райхерт І. П. (2012)
Абдуллаев А. М. - Проект квалификации ядерного топлива Украины (ПКЯТУ), Божко С. Г., Красноруцкий В. С., Латорре Р., Татаринов В. Р., Шумкова Н. Ю., Шепитчак А. В. (2017)
Ковбасенко Ю. П. - Аналіз досвіду США і України з використання методологічних та розрахункових підходів до обґрунтування ядерної безпеки систем поводження з ядерним паливом, Дудка О. О., Костюшко Я. В. (2017)
Авраменко А. А. - Исследование процессов теплообмена в модели активной зоны ядерного реактора с гелиевым теплоносителем, Ковецкая М. М., Дмитренко Н. П., Ковецкая Ю. Ю. (2017)
Kukhotskyi O. - Methodology for PSA Uncertainty Estimation and Application in Risk-Informed Decision-Making, Dybach O., Iešmantas T. (2017)
Гондлях О. В. - Розрахунковий аналіз термомеханічного стану герметизуючого сталевого облицювання захисних оболонок енергоблоків АЕС з реакторними установками ВВЕР-1000/В 320 в аварійних умовах, Крицький В. Б., Онопрієнко В. Ю., Чемерис А. О., Крицька Н. І. (2017)
Корчагін П. О. - Щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Ольховик Ю. О. (2017)
Кучмагра О. А. - Іонізаційна камера поділу як реперне джерело в аналізі потоків нейтронів, Мазний І. О., Одинокін Г. І., Садовніков А. С., Скорбун А. Д., Стадник С. М. (2017)
Харченко В. С. - Система послеаварийного мониторинга АЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов: модели надежности, Ястребенецкий М. А., Фесенко Г. В., Саченко А. А., Кочан В. В. (2017)
Резвик И. В. - Модернизация установок пожаротушения на АЭС Украины, Ефимова К. М., Поливода С. К., Иокст В. О. (2017)
Кузмяк І. Я. - Розвиток фізичного захисту радіоактивних відходів як крок до підтримання ядерної захищеності, Кравцов В. І. (2017)
Malynovska Yu. - Analysis of Terminology Used to Categorize Power Uprates of Nuclear Power Plants, Yesypenko Yu., Vlasenko K., Kovalchuk V., Bodrova I., Ved O. (2017)
Тематичний покажчик, 2017 (2017)
Авторський покажчик, 2017 (2017)
Шпилевський І. І. - 85 років на передових позиціях містобудування (2015)
Токар В. А. - Посвящается Белоконю Ю.М., директору института с 1993 по 2009 гг., Економов А. А. (2015)
Богорад О. Д. - Д.І.Богорад і Діпромісто. Життя між реальністю і мрією (2015)
Сєдак О. І. - Слово про Зодчого (2015)
Рапопорт А. Н. - Воспоминания о прошлом (2015)
Худяков Ю. Ф. - Годы профессиональной работы (2015)
Демин Н. М. - Гипроград (Діпромісто) 1930-2015 – флагман градостроительной науки и практики (2015)
Нудельман В. І. - Його величність "Діпромісто" (віват Гипроград!) (2015)
Палеха Ю. М. - Наукові дослідження в інституті "Діпромісто" (ретроспективний аналіз) (2015)
Зеркаль М. В. - Діпромісто: з величною історією до величних перспектив, Олещенко А. В., Сивак О. О. (2015)
Тімохін В. О. - Містобудування і урбанізація: містоустрій і містопристрій (2015)
Шебек Н. М. - Історія становлення і орієнтири розвитку навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд" (2015)
Вадимов В. М. - Розробка генеральних планів Полтави – традиції та новації (2015)
Ладигіна І. В. - Формування планувальної структури Харкова в провідних роботах "Діпромісто" (2015)
Яценко В. О. - Творчий початок великого успіху (2015)
Посацький Б. С. - Генеза і проблеми просторового розвитку Львова (на зламі ХХ – ХХІ ст.) (2015)
Русанова І. В. - Сучасні проблеми містобудівного проектування в Західному регіоні України, Дубина В. І., Склярова І. В. (2015)
Айлікова Г. В. - Досвід розроблення зонінгу в інституті "Діпромісто" (2015)
Кушниренко М. М. - Об издательской деятельности института "Гипроград" в 30-40-х годах (2015)
Куцевич В. В. - Творчість архітектора В.А.Куцевича у повоєнні роки (другої половини 40-х – початку 60-х років ХХ ст.) (2015)
Інесова Т. Ю. - Мой Гипроград (2015)
Тополянська І. Н. - Територіальне планування в роботах інституту "Діпромісто" (2015)
Палеха Ю. М. - Стокгольм, Петраковська О. С. (2015)
Ювілеї (2015)
Анотації (2015)
Вихідні дані (2015)
Вадімов В. М. - Синтагма планувальної та функціональної та функціональної організації міських територій (2014)
Дьомін М. М. - Містобудівний кадастр. Структурування і класифікація явищ та об'єктів містобудування, Сингаївська О. І. (2014)
Манцевич Ю. М. - Проблеми впровадження іноваційних підходів у сучасну законодавчу базу містобудівної діяльності, Макухін О. В. (2014)
Палеха Ю. М. - Типізація населених пунктів за особливостями внутрішньої функціонально-планувальної диференціації території (2014)
Петраковська О. С. - Територіальне планування на національному рівні в Німеччині, Toralph W. (2014)
Тімохін В. А. - Проблеми і шляхи становлення і розвитку функціоналізму в теорії містобудування (2014)
Шебек Н. М. - Еволюція підходів до функціонального використання міських територій (2014)
Дюжев С. А. - Планувально-ефективне використання територій як метрика гармонійної трансформації міського ландшафту (2014)
Ладигіна І. В. - Функціонально-планувальна трансформація найзначніших міст в умовах постіндустріального суспільства (на прикладі Великого Харкова), Ілляш А. М. (2014)
Посацький Б. С. - Урбаністичні концепції розвитку функції культури у значнішому місті (на прикладі Львова) (2014)
Русанова І. В. - Сучасні тенденції функціонально-планувальної організації міських територій, Сеньковська Я. Т. (2014)
Ричков П. А. - Функціональне використання територій німецьких поселень на Волині (ХІХ - перша третина ХХ ст.), Яцунова Н. А. (2014)
Черкасова Е. - Этапы формирования историко-культурного потенциала исторических городов Луганской области (2014)
Дідик В. В. - Проблеми формування та використання фрагментів третього зеленого кільця міста Львова (2014)
Ковальська Г. Л. - Властивості мережі навчально-виховних закладів як містобудівної системи, Смілка В. А. (2014)
Ковальський Л.М. - Мережа закладів позашкільної освіти в структурі міської забудови (на прикладі міста Дніпропетровська), Мерилова І. О. (2014)
Третяк Ю. В. - Композиційні прийоми удосконалення функціонально-планувальної та об'ємно-просторової організації ділянок міських пенітенціарних комплексів (2014)
Удовиченко О. С. - Формування та інноваційний розвиток єдиної системи промислових утворень міста Харкова (2014)
Панченко Т. Ф. - Нові концептуальні підході до функціонального зонування національних прирдних парків, Голуб А. А. (2014)
Анотації (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2017)
Бреннеман Л. - Выбор города-организатора Олимпийских игр современности (2017)
Круглик И. - Дистанционная педагогическая технология в сфере олимпийского образования студентов, Курамшин Ю. (2017)
Ермолова В. - Олимпийское образование в системе формирования гуманистических ценностей школьников, Щербашин Я. (2017)
Платонов В. - Теории адаптации и функциональных систем в развитии системы знаний в области подготовки спортсменов (2017)
Сушко Р. - Формирование теоретической модели развития баскетбола в Украине с учетом влияния факторов глобализации спорта высших достижений (2017)
Дмитриев А. - Витамин D: роль в спорте и спортивной медицине (обзор литературы), Калинчев А. (2017)
Чекман И. - Использование современных фармакологических технологий для поиска новых эргогенных средств в спорте: эмпирический анализ и реальный результат, Гунина Л. (2017)
Высочина Н. - Методология проведения психодиагностических исследований в олимпийском спорте (2017)
Фельдман В. - Форум "Олимпийский спорт: история и современность" (2017)
Ванько В. - Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу (2017)
Фольтович В. - Метод контент–аналізу текстової інформації інтернет-газети, Коробчинський М., Чирун Л., Висоцька В. (2017)
Sopruniuk A. - Measurement plannig of natural purification in artificial water reservoirs (2017)
Грицюк Ю. - Формалізація процесу стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні, Грицюк М. (2017)
Логойда М. - Вибір параметрів растрування для насвітлювальних пристроїв CtP (2017)
Назаркевич М. - Програма перетворення растрових контурних зображень на основі фрактальних сіток, Клюйник І. (2017)
Федасюк Д. - Методика розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після процедур контролю, перемикання і відновлення, Волочій С. (2017)
Ковальчук А. - Модифікація алгоритму RSA з використанням побітових операцій у шифруванні-дешифруванні кольорових зображень, Цепак В., Шевчук А. (2017)
Ізонін І. - Дослідження та аналіз методів забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень на основі машинного навчання (2017)
Жолубак І. - Апаратні витрати помножувачів полів Галуа GF (dm) з великою основою, Глухов В. (2017)
Обельовська К. - Маршрутизація пакетів для автономних систем інтернету з врахуванням трьох критеріїв, Панчишин Р., Ліскевич О. (2017)
Дорошенко А. - Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем, Ткаченко Р., Цимбал Ю., Батюк Д. (2017)
Кочан О. - Експериментальне дослідження параметрів входу універсального блока збирання даних NI USB 6009, Рісна Л. (2017)
Boyko N. - Using captcha technology: pros and cons. ways to secure from spam-bots attacks, Stakhiv M. (2017)
Піцун О. - Адаптивний метод попередньої обробки гістологічних та цитологічних зображень (2017)
Пастернак І. - Принципи побудови геоінформаційної системи пошуку людей (2017)
Яковина В. - Огляд і аналіз моделей надійності програмного забезпечення, Мацелюх В. (2017)
О. Кузьмін - Імітаційна модель моніторингу навколишнього середовища безпровідною сенсорною мережею, Федека В. (2017)
Ковальчук А. - Рекурентні бінарні перетворення з елементами RSA і додаткове зашумлення під час шифрування/дешифрування зображень, Цмоць І., Гавриш Б. (2017)
Пелешко Д. - До питання про прискорений вибір значення коефіцієнта Кросинговера в задачах передискретизації зображень, Винокурова О., Рак Т., Ізонін І., Пелешко М., Михайлюк С. (2017)
Lenko V. - Knowledge representation models, Pasichnyk V., Shcherbyna Y. (2017)
Голембо В. - Підходи до побудови концептуальних моделей кіберфізичних систем, Бочкарьов О. (2017)
Чекурін В. - Математичне моделювання кінетики вирівнювання тиску газу в пористому шарі за малих збурень, Притула З. (2017)
Павлюк О. - Програмний комплекс для прогнозування основних характеристик надійності симетричних ієрархічних систем за допомогою штучних нейронних мереж (2017)
Горбатий І. - Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж (2017)
Теслюк Т. - Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону, Цмоць І., Опотяк Ю., Теслюк В. (2017)
Скакальська Л. - Алгоритми та програми обробки даних у прогнозуванні нафтогазоносності порід, Назаревич А., Струк Є. (2017)
Гасько Р. - Особливості контент-аналізу користувацької інтернет-діяльності для формування зрізу психологічного стану особистості, Висоцька В., Чирун Л. (2017)
Гриник Г. - Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат (2017)
Дубленич Р. - Побудова CI/CD процесу розроблення програмного забезпечення з використанням TЕamcity та GO CD, Струк Є. (2017)
Кут В. - Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами, Кунанець Н., Ковалюк Т. (2017)
Ковальчук А. - Побітові операції й елементи алгоритму RSA в шифруванні-дешифруванні кольорових зображень, Шевчук А., Цепак В. (2017)
Максимів О. - Зменшення кількості хибних викликів під час розв’язання задачі детектування полум’я у відеопотоці з використанням глибоких згорткових нейронних мереж, Рак Т., Пелешко Д. (2017)
Вавіленкова А. - Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом (2017)
Демчук І. - Застосування інформаційних технологій у визначенні транспортних кореспонденцій жителів міста (2017)
Процько І. - Розвиток алгоритму Вінограда перетворення Фур’є на базі твірного масиву, Рикмас Р. (2017)
Носенко C. - Метод побудови анімованих захисних елементів для друкованих та електронних відбитків, Оліярник Р., Назаркевич М. (2017)
Boyko N. - Сloud services and their selection algorithm (2017)
Бодянський Є. - Адаптивна матрична нейро-фаззі самоорганізовна мережа для кластеризації багатовимірних потоків даних, Винокурова О., Кобилін І., Мулеса П. (2017)
Титул, зміст (2017)
Цониас С. - Награды Спиридона Луиса, Анастасиу А. (2017)
Сушко Р. - Миграция в системе подготовки баскетболистов высшей квалификации (на материалах турниров Игр Олимпиад 1988 – 2016 гг.) (2017)
Безмылов Н. - Влияние "эффекта возраста" на отбор спортсменов и комплектование составов молодежных команд в игровых видах спорта (2017)
Гурова А. - Ускорение восстановления после травм верхних конечностей у квалифицированных боксеров с помощью кинезиотейпирования, Вертебная А. (2017)
Рыбина И. - Лабораторные маркеры адаптации организма биатлонистов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам, Ширковец Е., Нехвядович А. (2017)
Горская Г. - Мотивационный климат как психологический регулятор деятельности спортсменов: анализ зарубежных исследований (2017)
Петровская Т. - Социально-психологические составляющие функционального имиджа тренера по футболу, Малиновский А. (2017)
Ланка Я. - Теоретические и практические аспекты реализации биомеханических принципов организации перемещающих движений в спорте, Гамалий В. (2017)
Миа Э. - Современные тенденции в сфере информационно-коммуникационных технологий в олимпийском спонсорстве, Ярмолюк Е. (2017)
Павленко Ю. - Модель долгосрочного развития спортсменов в США, Андреев О. (2017)
Ермаков С. - Информационное обеспечение подготовки специалистов в области спорта в критериях качества научных публикаций (2017)
Титул, зміст (2017)
Соланеллас Ф. - Наследие Олимпийских игр 1992 г. в Барселоне, Кампс А. (2017)
Платонов В. - Основания для различий в методике тренировки мужчин и женщин (2017)
Козлова Е. - Динамическое равновесие как фактор повышения эффективности двигательных действий в спорте (на материале метания копья), Климашевский А. (2017)
Костюкевич В. - Тактические модели соревновательной деятельности в футболе (2017)
Ильютик А. - Взаимосвязь полиморфизмов генов с развитием физических качеств у спортсменов (на материале конькобежного спорта), Гилеп И. (2017)
Воронова В. - Влияние самооценки на игровую деятельность квалифицированных хоккеистов, Высочина Н., Михнов А. (2017)
Олешко В. - Биомеханические особенности техники толчка штанги у квалифицированных спортсменок, Иванов А., Солодкая О. (2017)
Бубка С. - Многогранный антураж в олимпийском спорте, Платонов В., Булатова М., Коваленко Н., Есентаев Т. (2017)
Верняев О. - Факторы, влияющие на результат соревновательной композиции на параллельных брусьях, Омельянчик-Зюркалова О., Салямин Ю., Добровольский Э. (2017)
Вадимов В. М. - К вопросу определения исследовательской проблемы отечественной урбанистики на основе инновационного подхода (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського