Смаглява Н. - Безперервна бібліотечна освіта: НБУВ - бібліотекам науково-дослідних установ НАН України (2005)
Кульчицька Т. - Марія Андріївна Вальо (до 55-річчя наукової діяльності) (2005)
Ельга Володимирівна Татарчук (2005)
Summary (2005)
Summary (1998)
Онищенко О. - Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1993-1998), Попроцька В. (1998)
Немошкаленко В. - До проблеми формування національної інформаційної бази (1998)
Слюсар В. - Електронне сканування - новий вид бібліотечних послуг (1998)
Дідик М. - Дослідження ефективності та якості алфавітних каталогів у ЛНБ ім. В. Стефаника (1998)
Фоменко Д. - Аркушева колекція літографій НБУВ (1998)
Кривенко М. - Вадемекум світового енциклопедичного письменства у Львівській іноземній книгозбірні (1998)
Грамма В. - До аналізу наукової спадщини М. Г. Швалба (1926-1995), Березюк Н., Глибицька С. (1998)
Волинець А. - Бібліотечна діяльність Харківського товариства грамотності, Одинока Л. (1998)
Бершов О. - Цифрові бібліотеки США (1998)
Вітаємо Ларису Крушельницьку (1998)
Чарупа Т. - 50 років бібліотеці Інституту металофізики НАН України (1998)
Ляхоцький В. - Перші бібліографічні публікації Івана Огієнка (1998)
Панцер Ф. - Книговидавництво та книжковий ринок в Австрії (1998)
Cприяти кращому художньому оформленню видань (1998)
Омельченко М. - Консервація рухомих пам’яток культури, Затока Л. (1998)
Гросов О. - Законодавство України та регіональна бібліотечна політика (1998)
Пантелеймон Куліш: Листи до М. Д. Білозерського / Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Упор., вст. ст. і коментарі О. Федорука. – Львів; Нью-Йорк: вид-во М. П. Коць, 1997. – 220 с. (1998)
Іщенко Я. - О. П. Реєнт, О. Є. Лисенко. Українська національна ідея і християнство. – К., 1997. – 124 с. (1998)
Іщенко Я. - К. Г. Наріжний. Живий світ геральдики: тварини і рослини в державній символіці. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1997 (1998)
Варварцев М. - Біографічний словник "Греки в Україні": Іменний покажчик / Під ред. В. С. Чишка. – К., 1996. – 78 с. (1998)
Книжкова виставка "Німецькі сторінки. Книги та електронні засоби інформації з Німеччини" (1998)
Солонська Н. - Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі (2005)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки, Бровкін А. (2005)
Чекмарьов А. - Бібліотечно-інформаційні технології обробки знань та інтелектуалізація пошукових систем, Жабін О. (2005)
Омельчук В. - Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки, Міцан Т. (2005)
Грінчак Т. - Електронна інформація: вдосконалення організації та використання (2005)
Костенко Л. - Нові інформаційні технології електронних бібліотек (2005)
Попик В. - Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника, Мельник Н. (2005)
Муха Л. - Інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів, Савіна З., Затока Л. (2005)
Кулаковська Т. - Міжнародне міжбібліотечне співробітництво: перспективи та пріоритети, Солоіденко Г. (2005)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі” (2005)
Свобода А. - Бібліотека як середовище формування інтелектуальних та інформаційних ресурсів суспільства знань (2005)
Долотова О. - Информационные технологии в деятельности отдела Официальных и нормативных изданий Российской государственной библиотеки: системный подход (2005)
Рогова П. - Перспективні напрями інформатизації бібліотек загальноосвітніх навчальних за¬кладів України, Артемов Ю. (2005)
Копанєва В. - Публічні бібліотеки Києва: від пілотного проекту інформатизації ЦБС до єдиного інформаційного простору (2005)
Солонська Н. - Організації безпеки та співробітництва в Європі - 30 років, Середа Т. (2005)
До ювілеїв бібліотек (2005)
Добко Т. - Презентації видань НБУВ, Солонська Н. (2005)
Валентина Іванівна Грицаєнко (до 70-річчя від дня народження) (2005)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник” за 2005 рік (2005)
Березок Н. - Доля бібліографа (Пам'яті Валентини Денисівни Прокопової), Глибицька С. (2005)
Пам’яті Романа Йосиповича Целінського (2005)
Кучма Л. - Указ Президента України. Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек (1998)
Summary (1998)
Швецова-Водка Г. - Про обсяг поняття "книга" в документознавстві (1998)
Пашкова В. - Теоретико-методологічиий аналіз діяльності професійних бібліотечних об’єднань (за поглядами фахівців) (1998)
Тараманова К. - Бібліотека - громадськість (роль місцевої періодичної преси в забезпеченні комунікаційної взаємодії) (1998)
Бондар Н. - Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ (1998)
Слободяник М. - До історії діяльності Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави (1998)
Солонська Н. - Всенародна бібліотека України у фаховій періодиці 20-30-х років (1998)
Колесникова Н. - Бібліотеці Кримського республіканського краєзнавчого музею - 125 років, Кузнецова Л. (1998)
Фоменко Д. - Прижиттєвий портрет у гравюрі (XVII - перша пол. XIX ст.) (1998)
Малиновська Н. - З історії розповсюдження української книги в Одесі (1998)
Дениско Л. - Духовні журнали в Україні XIX - поч. XX ст. як відбиття розвитку та поширення православ’я (1998)
Лучик В. - В. А. Широков. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К., 1998 (1998)
Марченко Н. - Архівна та бібліотечна справи в Україні доби визвольних змагань (1917-1921) (1998)
Ярошенко Т. - Книжкова колекція Мартн Богачевської-Хомяк у Києві (1998)
14 травня 1998 р. Президент України Леонід Кучма відвідав Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського (1998)
Творчість О. Гончара очима українського художників (1998)
Summary (1998)
Онищенко О. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку, Дубровіна Л. (1998)
Ковальчук Г. - Керівники ВБУ – НБУВ (1918-1998) (1998)
Стрішенець Н. - Степан Постернак (1998)
Солонська Н. - Періодичні видання Національної бібліотеки України (1919-1998) (1998)
Горовий В. - СІАЗ: нова структура Бібліотеки (1998)
Куриленко Т. - Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності, Ляшко С. (1998)
Новікова Г. - Стратегія збереження документних фондів у Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського (1998)
Summary (1998)
Борису Патону - 80 (1998)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні" (1998)
Смолій В. - Тисячолітня літописна и книжкова спадщина України та сучасне державотворення (1998)
Рекомендації Міжнародної наукової конференції "1000-річчя літописання і книжкової спадщини в Україні" (1998)
Ціборовська-Римарович І. - Видання друкарень, що діяли в українських землях у XVI-XVІІІ ст., у бібліотеці Вишневецького замку (1998)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Формування та розвиток системи документопостачання НБУВ (1918-1997 рр.) (1998)
Маркова В. - Бібліотечне обслуговування єврейського населення в Україні (друга пол. ХІХ-поч. XX ст.) (1998)
Слугу-Грама К. - Петру Манега - куратор Кишинівської публічної бібліотеки, Грама Д. (1998)
Васильєва С. - Ольга Косач-Кривинюк - бібліотекар (1998)
Войцехівська Г. - Галина Людвигівна Яблонська, Артамонова С. (1998)
Лук’яненко О. - Юхим Михайлович Грайданс (1998)
Уварова Л. - Галина Кохановська (1998)
Дідківська Г. - Іван Іванович Діденко (1998)
Клєщикова В. - Микола Зеров: лектура та еволюція творчої свідомості (1998)
Ульяновський В. - Книга в житті гетьмана Павла Скоропадського (інтерв'ю з донькою гетьмана Оленою Скоропадською-Отт) (1998)
Омельчук В. - Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. - К.: БМТ, 1996. - 239 с. (1998)
Іщенко Я. - Навчальний посібник для студентів з обсягу спецдисциплін (1998)
Феллер М. - Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов = Словник російсько-українських міжмовних омонімів. - К.: "Академия", 1997. - 400 с. (1998)
Іщенко Я. - Дослідження з геральдики в Одеському державному університеті ім. І. І. Мечникова (1998)
Чекмарьов А. - Захист дисертацій у Спеціалізованій вченій раді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Казновецька О. - До Всеукраїнського дня бібліотек (1998)
Гуменюк І. - Проблеми комплектування фондів бібліотек у сучасних умовах (1998)
Кореневнч Л. - Співпраця і взаємодія бібліотекарів та письменників (1998)
Христова Н. - Нові видання з архівістики (1998)
Хіміч Я. - Бібліотечна психологічна служба при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1998)
Солонська Н. - Календар пам'ятних дат на 1999 р. (1998)
Людмила Іванівна Гальчук (1998)
Литовська держава. Виставка книг і документів (1998)
Гоц В. І. - Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів, Руденко І. І., Ластівка О. В., Волинська Є. В. (2017)
Умерова С. О. - Магнітоелектричні нанокомпозити з полімерною матрицею як перспективний напрямок розвитку сучасного матеріалознавства, Рагуля А. В. (2017)
Чернишин О. Г. - Кінетика сушіння Nа+- заміщеної форми бентонітової глини, Недбайло О. М., Кузьмінець М. П. (2017)
Корсканов В. В. - Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення та транспортні властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімеру та Fe3O4, Долгошей В. Б., Шанталій Т. А., Карпова І. Л., Драган К. С., Рухайло М. В. (2017)
Ivanisik A. I. - Scattering of Ginzburg–Frank and Cherenkov types under self-focusing of nanosecond laser pulses in liquids (2018)
Долгонос Г. А. - До питання Не–Не зв’язку у ендоедральному фулерені Не2@C60, Крячко Є. С., Ніколаєнко Т. Ю. (2018)
Булавін Л. А. - Аномалії коефіцієнта поглинання звуку бінарних розчинів з критичною температурою розшарування, Білоус О. І., Балега А. В., Свечнікова О. С. (2018)
Маломуж М. П. - Нові можливості аналізу автокореляційної функції швидкості молекул рідини, Шакун К. С., Кузнєцова Г. О. (2018)
Брайченко С. І. - Нелінійна модель кальцієвих збуджень в біомембранах, Васильєв О. М. (2018)
Булавін Л. А. - Механізм взаємодії примежового шару полімерних мембран із газовим оточенням, Вергун Л. Ю., Забашта Ю. Ф., Свечнікова О. С. (2018)
Ільчишин І. П. - Спектрально-променеві особливості випромінювання лазерa на холестеричних рідких кристалах, Тихонов Є. О., Микитюк Т. В. (2018)
Tahiri M. - Analysis of correlation between density variations and defect structure of W6+:LiTaO3, Jennane A., Masaif N., Lemdek E. M., Lotfi E. M. (2018)
Vdovych A. S. - Influence of longitudinal electric field on thermodynamic properties of NH3CH2COOH•H2PO3 ferroelectric, Zachek I. R., Levitskii R. R. (2018)
Gavrilko T. - Optical properties and stability of bilayer rubrene-Alq3 films fabricated by vacuum deposition, Nechytaylo V., Viduta L., Baran J. (2018)
Orlovskaya S. G. - Study of ignition and combustion of two-fraction coal-air suspension, Kalinchak V. V., Zuj O. N., Liseanskaia M. V. (2018)
Содержание (2015)
Гринев А. Ф. - Как строить политику без экономики? (2015)
Грищенко С. Г. - Будущее мировой ферросплавной промышленности: оптимизация сортамента, высокое качество продукции, энергоэффективность и экологичность (2015)
Русских В. П. - Исследование газопроницаемости доменной шихты при различном расположении слоев компонентов, Семаков В. В., Гаврилоглу Д. И., Подгорный М. А., Харченко И. И. (2015)
Бабошко Д. Ю. - Особенности карботермического восстановления титаномагнетитовых окатышей, Ткач В. В., Губин Г. В., Зима С. Н., Воденникова О. С. (2015)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. Агрегаты, Зражевский А. Д. (2015)
Егоров К. В. - Исследование электрофизических свойств конвертерных фаз и их связь с технологическим процессом, Богушевский В. С. (2015)
Кривенко В. В. - Исследование распределения примесных элементов при выплавке ферросиликомарганца, Кучер Д. И., Овчарук Д. С., Таран А. Ю., Сиваченко В. М., Забудченко Д. В., Кучер И. И. (2015)
Ольшанский В. И. - Влияние состава ферросиликомарганца на его качество и технологические показатели процесса, Филиппов И. Ю., Гладких В. А., Рубан А. В., Дмитриева И. С., Цибуля Е. И. (2015)
Пройдак Ю. С. - Теоретический анализ возможностей диффузионных процессов по сравнению с кинетическими при совместном восстановлении марганца и кремния, Мяновская Я. В. (2015)
Сокур Ю. И. - Исследование влияния состава и свойств шлаков на переход паров воды через границу шлак-металл, Камкина Л. В., Безшкуренко А. Г., Тогобицкая Д. Н. (2015)
Репях С. И. - Расчет размеров питателей отливок, Жегур А. А. (2015)
Ивченко З. А. - Расчет размеров питателей мелких центробежнолитых отливок из титановых сплавов, Репях С. И. (2015)
Чигиринский В. В. - Отпечатки на полосе от взаимодействия черновых клетей при непрерывной прокатке, Путноки А. Ю. (2015)
Максименко О. П. - Анализ продольной устойчивости процесса прокатки с учетом внутренних сил и режима натяжения полосы, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Стасевский С. Л. - Применение переменных режимов деформации при горячей прокатке бесшовных труб. Сообщение 2, Угрюмов Ю. Д., Балакин В. Ф., Тартаковский Б. И. (2015)
Николаев В. А. - Влияние технологических параметров на процесс волочения проволоки. Сообщение 1 (2015)
Куцова В. З. - Структура, механічні та електрофізичні властивості монокристалічного кремнію під дією постійного магнітного поля, Носко О. А., Тутик В. А., Сулай А. М. (2015)
Куцова В. З. - Закономірності формування структури, фазового складу та властивостей у високохромистому чавуні в процесі триботехнічних випробувань, Ковзель М. А., Гребенєва А. В., Величко О. О. (2015)
Котова Т. В. - Влияние деформационных режимов обработки на структуру и свойства низкоуглеродистой стали (2015)
Балакин В. Ф. - Влияние низкотемпературного нагрева после интенсивной пластической деформации на структуру и свойства стали 45, Тишкевич Д. Г., Рааб Г. И. (2015)
Пинчук С. И. - Влияние электрохимической обработки на физические свойства молибден-рениевой проволоки, Грещик А. М., Ковзик А. Н., Белая Е. В. (2015)
Бабкина Л. А. - Исследование влияния количества молотого пылевидного кварца на свойства низкоцементной муллитокорундовой саморастекающейся бетонной смеси и образцов, Хончик И. В., Никулина Л. Н. (2015)
Вилкул Ю. Г. - Качество железорудного сырья Украины и пути его повышения, Азарян А. А., Колосов В. А., Караманиц Ф. И. (2015)
Сидоренко В. Д. - Точність визначення об’єму блоків при підрахунку запасів руди при відкритій розробці родовищ, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2015)
Виноградов Б. В. - Особенности нагружения и изнашивания открытых зубчатых передач барабанных мельниц (2015)
Федин Д. А. - Влияние упругих деформаций на распределение нагрузки в зубчатых передачах барабанных мельниц, Виноградов Б. В. (2015)
Коробочка А. Н. - Определение эффективного угла начала движения металлической стружки на дополнительной лопасти шнекового конвейера, Часов Д. П. (2015)
Самуся В. И. - Выбор рациональных параметров теплонасосной установки для утилизации низкопотенциального тепла шахтной воды, Оксень Ю. И., Гук А. А. (2015)
Кремнева Е. В. - Экономия природного газа в энерготехнологических агрегатах путем использования биомассы (2015)
Величко О. М. - Порівняльний аналіз результатів оцінки компетентності експертів різними програмними засобами, Гордієнко Т. Б., Коломієць Л. В. (2015)
Памяти Михаила Сергеевича Кузнецова (2015)
Іващенко В. П. - Система автоматизованого контролю температурних режимів термічної обробки сталевого виробу, Швачич Г. Г., Соболенко О. В., Ткач М. О. (2015)
Бобылев В. П. - Оценка влияния на эмиссию оксидов азота режима сжигания и рециркуляции дымовых газов, Иванов И. И. (2015)
Голинько В. И. - Обоснование параметров процесса зарядки пыли в поле импульсного униполярного коронного разряда, Пустовий Д. С. (2015)
Парусов Э. В. - Разработка энерго- и ресурсосберегающей технологии производства высокопрочных прядей, Парусов В. В., Сагура Л. В., Деревянченко И. В., Долгий С. В., Гремечев С. А., Демьянова Л. И. (2015)
Орлінська О. В. - Розвиток підтоплення і забруднення підземних вод на територіях, прилеглих до відвалів гірничорудної промисловості, Максимова Н. М., Пікареня Д. С. (2015)
Перепелиця І. Г. - Державному закладу "Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України" – 60 років (2015)
Содержание (2015)
Семыкин С. И. - Особенности воздействия низковольтного потенциала на металлическую фазу в шлаке, формируемом при внепечной обработке чугуна гранулированным магнием, Голуб Т. С., Семыкина Е. В. (2015)
Зублев Д. Г. - Газоплотность кладки коксовых батарей. Сообщение 1. Критический анализ методов оценки, Барский В. Д. (2015)
Бойченко С. Б. - Возможности удаления водорода из непрерывнолитых флокеночувствительных сталей в промежуточном ковше, Бойченко Б. М., Синегин Е. В., Л. С. Молчанов (2015)
Охотский В. Б. - Динамика расхода сталеплавильной шихты. Влияние выбросов шлакометаллических фаз, Молчанов Л. С., Зражевский А. Д. (2015)
Камкина Л. В. - Физико-химические и технологические особенности производства экономнолегированных борсодержащих сталей, Манидин В. С., Пройдак С. В. (2015)
Рубан А. В. - Исследование процесса выплавки ферросиликомарганца с применением отсевов фракционирования высокоуглеродистого ферромарганца, Гладких В. А. (2015)
Мяновская Я. В. - Управление процессом получения марганцевого агломерата варьированием соотношения компонентов в исходной шихте, Пройдак Ю. С., Турищев В. В., Филиппов И. Ю. (2015)
Николаев В. А. - Оценка методов расчета контактных напряжений при осадке поковок в плоских бойках (2015)
Тубольцев А. Г. - Метод определения нейтральной линии двухвалкового калибра при прокатке фланцевых профилей (2015)
Мазур В. Л. - Предупреждение дефектов "перегибы" холоднокатаной стали, Паргамонов Е. А. (2015)
Розов Ю. Г. - Перспективная технология гидропрессования ствольной заготовки на подвижной гладкой оправке, Кузьмина О. М. (2015)
Кузнецов Е. Д. - Трубная промышленность Украины, перспективы выхода из кризиса (2015)
Даниленко Т. П. - К вопросу об определении величины зерна в исследованиях металлических структур (2015)
Гайдук С. В. - Применение CALPHAD-метода для расчета количества γ′-фазы и прогнозирования длительной прочности литейных жаропрочных никелевых сплавов, Тихомирова Т. В. (2015)
Бакум П. А. - Сепарационные характеристики вертикального сгустителя-дешламатора с погруженным кольцом (2015)
Несмашный Е. А. - Совершенствование транспортной системы карьера ПАО "ЮГОК", Федин К. А., Перегудов В. В., Романенко А. В. (2015)
Медведева О. А. - Стратегии разработки техногенных залежей хвостохранилищ, Киричко С. Н. (2015)
Андрєєв Б. М. - Визначення надійності та обґрунтування параметрів об’єктів на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2015)
Горбатюк С. М. - Ренижиниринг вибрационного грохота ГИСТ-72-Т2, Феррейра Б. Б., Чиченев Н. А. (2015)
Ищенко А. А. - Исследование абразивоустойчивых характеристик полимерного материала, применяемого при ремонтах перекачивающего оборудования, Дашко Е. В. (2015)
Боряк К. Ф. - Зважувальний неавтоматичний калібрувальний прилад для безгирної перевірки великовантажних платформних залізничних ваг, Ваганов О. І., Коломієць Л. В., Лопатін О. О., Цимбалюк А. Г. (2015)
Рахманов С. Р. - Особенности функционирования главной силовой линии автоматического стана трубопрокатного агрегата с учетом зазоров в сочленениях (2015)
Самородова Т. Д. - Модернизация трехзонной методической печи стана 550 на ПАО "Енакиевский металлургический завод", Козин А. Е., Опара Т. А. (2015)
Федоров С. С. - Исследование удельного электрического сопротивления углеродсодержащих материалов в плотном и кипящем слое, Безуглый В. А., Губинский М. В., Кремнева Е. В. (2015)
Новородовська Т. С. - Інтелектуальна власність як складова й інструмент управління трансфером технологій (2015)
Кузьменко М. Ю. - Анализ оптимальных способов раскроя проката на непрерывном мелкосортном стане, Потап О. Е., Егоров А. П., Крячко А. П., Дудкина В. В., Гринев А. Ф. (2015)
Алатамнех Х. Х. М. - Інструментальні засоби геометричного моделювання з використанням параметричних функцій (2016)
Аль-Омари М. А. В. - Язык описания твердотельных геометрических моделей FORTU-F (2016)
Величко І. Г. - Застосування ланцюгових дробів для наближеного розв’язання систем диференціальних рівнянь, Ткаченко І. Г., Балабанова В. В. (2016)
Городецкий В. Г. - Реконструкция некоторых нелинейных неавтономных систем по скалярному временному ряду (2016)
Григоренко О. Я. - Осесиметричні вільні коливання нетонких циліндричних оболонок з неперервно неоднорідного матеріалу несиметричної будови, Єфімова Т. Л., Коротких Ю. А. (2016)
Григоренко А. Я. - Особенности подхода к решению задач о напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы, Панкратьев С. А., Яремченко С. Н. (2016)
Gristchak V. Z. - Nonlinear dynamic analysis of functionally graded shallow shells with time dependent parameters under static loading, Fatieieva Yu. A. (2016)
Грищак Д. Д. - Управління вимушеними коливаннями обертового математичного маятника з довжиною і масою, залежними від часу (2016)
Громов В. А. - Структура решения нелинейной краевой задачи для уравнений Кармана c непостоянной правой частью (2016)
Гук Н. А. - Нелинейное деформирование сжато-изогнутой пластины с разрезом, Степанова Н. И. (2016)
Емец О. А. - О гранях общего перестановочного многогранника, Емец А. О., Поляков И. М. (2016)
Зінчук М. О. - Про асимптотичні розв’язки матричних рівнянь ляпунова та ріккаті для майже консервативних систем, Святовець І. Ф., Тетерятник О. В. (2016)
Квашнівська Н. М. - Вплив інтеркаляції воднем на електрохімічні властивості моноселеніду індію (2016)
Клименко М. І. - Визначення ефективного модуля зсуву односпрямованого композиту при нормальному розподілі радіуса волокна, Гребенюк С. М., Смолянкова Т. М. (2016)
Козин И. В. - Генерация случайных графов с заданными свойствами, Батовский С. Е., Сардак В. И. (2016)
Латифов Ф. С. - Анализ свободных колебаний продольно подкрепленной, анизотропной цилиндрической оболочки с жидкостью при осевом сжатии, Абасов М. М. (2016)
Латифов Ф. С. - Колебание ребристых конструктивно-ортотропных цилиндрических оболочек с заполнителем, при осевом сжатии и с учетом трения, Агаларова И. У. (2016)
Литвин О. М. - Побудова інтерполяційно-апроксимаційного полінома 5-го степеня на довільному трикутнику, Коваленко Г. В. (2016)
Литвин О. М. - Наближення функцій двох змінних за допомогою їх слідів на системі перетинних смуг, розташованих під довільним кутом, Славік О. В. (2016)
Ободан Н. И. - Контактное взаимодействие слоя с основанием при комбинированном нагружении, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2016)
Овський О. Г. - Математичне моделювання деформування тришарової пластини на пружній основі, Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. (2016)
Пожуєв В. І. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2016)
Protsenko V. S. - Justification of the generalized fourier method for the mixed problem of elasticity theory in the half-space with the cylindrical cavity, Ukraynets N. A. (2016)
Решевская Е. С. - Особенности деформированного состояния эластомерного виброизолятора при различных механических характеристиках, Науменко Д. А. (2016)
Святовець І. Ф. - Формування лінійної дискретної майже консервативної системи за допомогою вектора керування (2016)
Чопоров С. В. - Методы построения дискретных моделей: неструктурированные сетки, Лисняк А. А., Борисовская Ю. А., Козлова О. С., Снежкова Л. С. (2016)
Яременко М. І. - Існування розв’язку рівнянь гіперболічного типу в Lp(Rl,dlx) просторах, задача Коші для рівнянь гіперболічного типу (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2016)
Титул, Зміст (2017)
Vinogradova O. - New species of Oculatella (Synechococcales, Cyanobacteria) from terrestrial habitats of Ukraine, Mikhailyuk T., Glaser K., Holzinger A., Karsten U. (2017)
Mosyakin S. L. - Taxonomic and nomenclatural notes on Pontic-Mediterranean coastal and some Australasian taxa of Salsola (Chenopodiaceae) (2017)
Shiyan N. M. - Lectotypification of five subspecies names of Hieracium auriculoides and H. brachiatum (Asteraceae) described from the North Caucasus by D.I. Litvinov and K.H. Zahn, Pavlenko-Barysheva V. S., Tatanov I. V. (2017)
Цимбалюк З. М. - Linnaea borealis (Caprifoliaceae) в Україні: паліноморфологічний та палеофлористичний аспекти, Безусько Л. Г. (2017)
Шевера М. В. - Reynoutria × bohemica (Polygonaceae) – потенційно інвазійний вид у флорі України (2017)
Наумович Г. О. - Перша знахідка рідкісного лишайника Agrestia hispida (Megasporaceae) у континентальній частині України, Дармостук В. В., Мельник Р. П., Дідух Я. П., Ходосовцев О. Є. (2017)
Дубина Д. В. - Синтаксономія галофітної рослинності Куяльницького лиману, Еннан А. А., Дзюба Т. П., Вакаренко Л. П., Шихалєєва Г. М. (2017)
Сенів М. М. - Нові локалітети Iris sibirica (Iridaceae) у Львівській області, Тасєнкевич Л. О. (2017)
Hayova V. P. - The first records of Bartheletia paradoxa (Bartheletiomycetes, Agaricomycotina) in Ukraine, Tykhonenko Yu. Ya. (2017)
Одінцова А. В. - Анатомо-морфологічна будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae), Клімович Н. Б. (2017)
Коновальчук В. К. - Світлій пам'яті професора Володимира Костянтиновича М’якушка (до 95-річчя від дня народження), Козьяков О. С., Кушнір А. І., Федорончук М. М. (2017)
Прощання з епохою. Пам'яті Костянтина Меркурійовича Ситника (1926–2017) (2017)
Андрик Є. Й. - Степан Степанович Фодор (1907–2000), Когут Е. І., Шевера М. В. (2017)
Ядрова Г. - Нові напрями у формуванні єдиного інформаційного середовища для бібліотекарів України (2006)
Самохіна Н. - Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек (2006)
Ашаренкова Н. - Історія та еволюція поняття "публічна бібліотека" (2006)
Шемаєва Г. - Проектний менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної діяльності (2006)
Вергунов В. - Історія і сьогодення національної сільськогосподарської бібліографії (2006)
Антоненко І. - Бібліографічний опис електронних ресурсів: методичні матеріали для при статейної бібліографії, Баркова О. (2006)
Міжнародна конференція "Рум'янцевські читання - 2006" (2006)
Кунанець Н. - Історія створення та розвитку наукових бібліотек вищих шкіл Львова у кінці XVIII – на початку ХХ ст. (2006)
Кривенко М. - Історія книгозбірні "Студіону": мовою документів і спогадів (2006)
Купчинський О. - Наукова реконструкція середньовічного архіву: основні методичні засади (на прикладі архіву Галицько-Волинського князівства XIII – XIV ст.) (2006)
Непомнящий А. - Нове науково-довідкове видання з етнічної історії Півдня України (Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона. 1803 - 2003: Библиографический указатель / Сост. В. Самодуров, А. Айсфельд, Н. Шевчук; Научн. ред. и вступ. ст. А. Айсфельд, Н. Шевчук. - Одесса: Астропринт, 2003. - 312 с.) (2006)
Чачко А. - Дослідження українського читачезнавства триває… (Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.): Монографія. - К.: КНУКіМ, 2005. - 252 с.) (2006)
Передплачені онлайнові науково-інформаційні ресурси (2006)
Вакаренко О. - Видавнича справа Національної академії наук України (2006)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Міжнародний форум книги, науки і культури (2006)
Ціборовська-Римарович І. - Книгознавча конференція в древньому Острозі (2006)
Ковальчук Г. - Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження) (2006)
Summary (2006)
Голоднова Н. - Динаміка розвитку знання і межі змінюваності універсальних бібліотечних класифікацій, Петрова А. (1996)
Кириченко Р. - Новинки зарубіжної літератури в ЦНБ (1996)
Матвієнко О. - Internet - засіб доступу до інформаційних ресурсів, Цивін М. (1996)
Гнатенко Л. - Євген Кивлицький - перший директор Всенародної бібліотеки України, Кучинський М. (1996)
Зубкова Н. - Бібліотечна діяльність Бориса Грінченка (1996)
Горбаченко Т. - Стажування в бібліотеках США (1996)
Ясь О. - Новий довідник з галузі зарубіжного українознавства (1996)
Ковальчук Г. - 3 історії УНІК (1996)
Соколов В. - Медична книга в Україні в ХYІІІ ст. (1996)
Гальчук Л. - До історії видавництва "Слово" (1996)
Шульгіна В. - До історії музичного видавництва Ідзиковського в Україні, Свистельникова Т. (1996)
Зав’ялова С. - 110 років НТБ Харківського державного політехнічного університету (1996)
Бальцер А. - 90-ліття Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького (1996)
Зленко Г. - Виявлено примірник журналу "Будуччина" (1996)
Дригайло В. - Відкриття інституту ім. Гете в Києві (1996)
Ольховик Н. - Читання до 100-річчя від дня народження Л. Биковського (1996)
Тронько П. - "У службах української книги ..." (1996)
КІвшар Т. - Левко Биковський як історик українського книжкового руху (1996)
Ковба Ж. - Внесок Л. Биковського у формування концепції національно-державної книжкової справи України (1996)
Пашкова В. - 85-й день німецького бібліотекаря (м. Геттінген, червень 1995 р.) (1996)
Солонська Н. - З циклу "Шевченко і періодична преса" (1996)
Биков М. - Тарасова слава (1996)
Наші автори (1996)
Горовий В. - Ресурс соціальних інформаційних баз як фактор розвитку в процесі суспільних перетворень (2006)
Сокур О. - Формування фонду наукових журналів на елетронних носіях інформації: проблеми та перспективи (2006)
Ткаченко Ю. - "Електронні”, "цифрові” та "віртуальні” бібліотеки: термінологічні зауваження (2006)
Міжнародна наукова конференція "Слов'янство і національно-культурні процеси ХХІ століття" (2006)
Гордеева М. - К вопросу о реализации проекта описания почаевских изданий в фондах БАН и НБУВ, Романова А. (2006)
Заболотна Н. - Почаївський проект: робота над каталогом, Кисельов Р. (2006)
Міжнародна конференція "Eva - 2006 Москва" (2006)
Іванова М. - Протоколи Тимчасового комітету та заснуванню Всенародної бібліотеки України як джерело з історії комплектування церковними бібліотеками та колекціями за період 1918 - 1919 рр. (2006)
Литвин Т. - Особиста бібліотека вченого як пам’ятка культури та історичний архів епохи: приклад Івана Крип’якевича (2006)
Середенко Ю. - Джерела для дослідження видавничої діяльності А. Ніковського (2006)
IFLA (2006)
Рогова П. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітянські бібліотеки України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку”, Хемчян І. (2006)
Омельченко М. - Інноваційні проекти збереження і консервації бібліотечних фондів у Російській державній бібліотеці, Затока Л. (2006)
Summary (2006)
Титул, Зміст (2015)
Болілий В. О. - Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету, Копотій В. В. (2015)
Воротникова І. - Упровадження е-навчання в післядипломній педагогічній освіті (2015)
Захар О. - ІК-компетентність вчителя інформатики та шляхи її формування (2015)
Касаткін Д. Ю. - Особливості реалізації специфічних дидактичних принципів у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі, Касаткіна О. М. (2015)
Кушнір Н. О. - Гнучкість ІКТ-підготовки майбутніх вчителів під впливом швидких змін цифрового світу, Валько Н. В. (2015)
Морзе Н. В. - Імплементація корпоративних стандартів ІК-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету, Буйницька О. П. (2015)
Петрович С. Д. - Дослідження тренду "інтернет речей" у коледжі (2015)
Седов В. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології, як каталізатор змін компетентності викладача (2015)
Сороко Н. В. - Методи оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії) (2015)
Тихонова Т. В. - Дидактичний аналіз понять "інформатична компетентність" та "інформаційна культура" (2015)
Бучинська Д. Л. - Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення (2015)
Іванов С. А. - Медійні та інформаційні технології набуття знань у дискурсі філософії конструктивізму (2015)
Степура І. С. - Особливості використання платформи open conference systems при реалізації сайту openedu.kubg.edu.ua (2015)
Тютюнник А. В. - Використання хмарних технологій та soft skills в освітній діяльності студентів та викладачів (2015)
Bohomaz K. - Implementation of e-learning: needs and possibilities (based on the results of sociological survey), Sorokina L., Shelomovska O., Romaniukha M. (2015)
Gladunn M. - Robotics platforms and environments in educational process in primary school (2015)
Makhachashvili R. - Educational e-environment through english vocabulary development (2015)
Marchenko O. - Functional comparison of open edx and MOODLE platforms (2015)
Fengchun M. - Ensuring effective use of ict in teaching and learning, Nanaieva T. (2015)
Morze N. - In What Way Should Modern Computer Science Teachers Improve Their Teaching Skills To Develop Students’ Key And Ic Competence?, Barna O., Kuzminska O., Vember V. (2015)
Reis A. - How to be a teacher in the 21st century (2015)
Титул (2004)
Зміст (2004)
Пам'яті Олега Дмитровича Балабанова (2003)
Титул (2003)
Зміст (2003)
Криворучко І. А. - Лікування внутрішньочеревних інфекцій: рекомендації консенсусної конференції WSES (2016), Усенко О. Ю., Бойко В. В., Андреєщев С. А., Гончарова Н. М., Шафранський В. В. (2018)
Захараш М. П. - Застосування високочастотного електрохірургічного апарата "ERBE ICC 200” для лікування пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки, Балицький В. В., Курик О. Г. (2018)
Черкова Н. В. - Лапароскопическая холецистэктомия при остром калькулезном холецистите у больных, ранее оперированных на органах брюшной полости (2018)
Опанасенко М. С. - Можливості хірургічного лікування аспергільозу легень, Кшановський О. Е., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Леванда Л. І. (2018)
Колеснік О. П. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з ранніми стадіями недрібноклітинного раку легені, Шевченко А. І., Каджоян А. В., Левик О. М., Кузьменко В. О. (2018)
Кондратюк В. А. - Эмболизация воротной вены чрескожным чресселезеночным доступом у пациентов с распространенными очаговыми заболеваниями печени (2018)
Душик Л. Н. - Повышение эффективности спленэктомии в хирургической гематологии (2018)
Шаповал С. Д. - Летальність у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи з проявами сепсису згідно з рекомендаціями "Sepsis-3", Трибушний О. В., Савон І. Л. (2018)
Діденко С. М. - Зміни судин мікроциркуляторного русла шкіри та м’язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи, Субботін В. Ю., Каленська О. В., Каленська Л. В., Савицька І. М., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю. (2018)
Омаров Т. - Сравнительная оценка результатов различных хирургических бариатрических операций, Салахова С., Ибрагимова А., Байрамов Н. (2018)
Педаченко Ю. Е. - Разработка методов численного анализа динамики функциональной активности спинного мозга у пациентов, перенесших осложненную спинальную травму, Нехлопочин А. С. (2018)
Григоренко В. М. - Порівняння онкологічних результатів нефректомії та резекції нирки у лікуванні хворих із раком нирки стадій T1B ТА T2, Онищук А. П., Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Нестерчук А. П., Банас О. О., Перета Л. В. (2018)
Нагайчук В. І. - Ефективність місцевого застосування антимікробних засобів з програмованим вивільненням антисептика в рани пацієнтів з опіковою травмою, Палій Г. К., Назарчук О. А., Вовк І. М., Дмитрієв Д. В. (2018)
Анкин Н. Л. - Особенности тактики многоэтапного хирургического лечения открытых переломов, Петрык Т. М., Ладыка В. А. (2018)
Коломаченко В. І. - Вплив анестезії та післяопераційної аналгезії на ранню мобілізацію пацієнтів після артропластики кульшового суглоба (2018)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня спастичності паретичної кінцівки щура на тлі відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла в каналі хребта, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2018)
Яцина О. І. - Результати лікування наслідків анатомо-функціональних змін нирок і сечоводів, що виникли на тлі моделі гіперактивного сечового міхура, Савицька І. М., Костєв Ф. І., Вернигородський С. В., Гаврилюк О. М. (2018)
Сеид М. М. - Экспериментальное изучение применения церулоплазмина для предотвращения ишемически-реперфузионного повреждения в кожном лоскуте (2018)
Лигоненко А. В. - Формирование принципов лечения варикозной болезни нижних конечностей – путь длиной в тысячелетия (2018)
Завгородний С. Н. - Клиническое наблюдение ложного острого живота на фоне тиреотоксического криза, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Кубрак М. А. (2018)
Колодко Г. В. - Соціалізм чи капіталізм? Tertium datur (2018)
Sidenko V. R. - Global structural transformations and trends in Ukrainian economy. Part 1. Key Trends in Structural Economic Changes in the World and Ukraine (2018)
Скрипниченко М. І. - Інструментальний аналіз розриву ВВП в Україні, Яценко Г. Ю. (2018)
Созанський Л. Й. - Моделі оптимізації структури промислового виробництва в Україні (2018)
Чумаков А. Г. - Використання фільтрів Карунена-Лоева для прогнозування поведінки валютного маркету (2018)
Яненкова І. Г. - Оцінка можливостей експорту української продукції до США та Канади, Ципліцька О. О. (2018)
Корнєєва Ю. В. - Роль держави у сприянні інвестиціям у розвиток цифрової економіки (2018)
Тіньова економіка – причини і наслідки (за матеріалами круглого столу) (2018)
Мистецтво теорії – досконалість практики (члену-кореспонденту НАН України Андрію Андрійовичу Гриценку – 70 років) (2018)
Кораблін С. О. - Глобальна фінансова нестабільність і монетарна влада у сучасному світі (рецензія на книгу "Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару?") (2018)
Нові наукові видання Інституту (2018)
Качанюк В. В. - Маркетингові дослідження ринку радіофармацевтичних діагностичних засобів, Трохимчук В. В. (2018)
Кініченко А. О. - Порівняльний аналіз ліпофільних сполук портулаку городнього та портулаку великоквіткового, Тржецинський С. Д. (2018)
Кривда Р. Г. - Особливості судово-медичного дослідження геномної ДНК, виділеної з біологічних тканин, фіксованих формаліном (2018)
Трубка І. О. - Вплив природних мінеральних вод на розвиток карієсу та біохімічні показники сироватки щурів, які утримувались на карієсогенній дієті (2018)
Бутко А. Ю. - Організаційно-правові принципи фармацевтичного забезпечення осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Тарасова І. В. (2018)
Коритнюк Р. С. - Принципи і методологія сучасної андрагогічної моделі навчання дорослих, Ніженківська І. В., Кисельова О. Г., Косяченко К. Л., Давтян Л. Л. (2018)
Зозуля А. І. - Особливість розвитку, перебігу та виходу у пацієнтів з гострим геморагічним інсультом, Зозуля І. С., Волосовець А. О., Кіт І. В., Камінський А. О. (2018)
Юрик О. Є. - Зміни вегетативної регуляції у пацієнтів з діабетичною артропатією стопи (2018)
Гончарук О. М. - Особливості клініки та діагностики пухлин головного мозку супратенторіальної локалізації з інсультоподібним перебігом, Фрейдман Я. Ю., Перекопайко Ю. М. (2018)
Паламар О. І. - Субкраніальний доступ в хірургії пухлин дна передньої черепної ямки, Гук А. П., Оконський Д. І., Тесленко Д. С., Аксьонов Р. В., Муравський А. В. (2018)
Дігтяр В. А. - Лійкоподібна деформація грудної клітки у дітей як прояв синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Камінська М. О. (2018)
Гурин П. А. - Сравнительный морфологический и химический анализ поверхности винтовых дентальных имплантатов систем AnyOne (Южная Корея), Biohorizons (США) и UNO (Израиль), Radix-Oston (Беларусь) и Radix-Balance (Беларусь), Скорик Н. А. (2018)
Дрогомирецька М. С. - Особливості антропометричних показників у осіб із трансверзальними аномаліями оклюзії, Білоус М. К. (2018)
Дігтяр В. А. - Своєчасне виявлення та тактика ведення дітей молодшого віку із порушенням уродинаміки, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Островська О. А., Обертинський А. В., Фролова Є. О., Шевченко К. В. (2018)
Бородіна Н. В. - Мінеральних склад деяких видів родини Salicaceae, Ковальов В. М. (2018)
Ветютнева Н. О. - Вивчення тенденції розвитку виробництва багатокомпонентних інфузійних лікарських засобів, Слюсар О. А., Ющенко Т. І., Римар М. В. (2018)
Власенко І. О. - Порівняльний аналіз ринку дерматологічних лікарських засобів в Україні за 2013 та 2018 рр., Давтян Л. Л. (2018)
Коноваленко І. С. - Наукове обґрунтування складу композиції лікарської рослинної сировини для лікування клімактеричного синдрому, Половко Н. П. (2018)
Косяченко К. Л. - Дослідження споживчих переваг пацієнтів при виборі лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань, Саханда І. В., Негода Т. С. (2018)
Пономаренко М. С. - Дослідження динаміки структури регіональних формулярів лікарських засобів, Кабачна А. В., Шелкова Е. В., Кабачний О. Г., Кирпач О. В., Горбань О. М. (2018)
Філіпська А. М. - Розробка лабораторної технології й методики кількісного визначення оцтової кислоти у кислотному концентраті для гемодіалізу, Гудзь Н. І., Шматенко В. В. (2018)
Шостак Т. А. - Дослідження асортименту лікарських препаратів на рослинній основі для місцевого застосування у стоматології (2018)
Максименко М. В. - Місце сонографічних методів дослідження у хворих на гостру судинну недостатність кишківника, Слонецький Б. І., Вербицький І. В., Лобанов С. М., Тюлюкін І. О. (2018)
Захарычев В. Д. - Влияние неоадъювантной химиотерапии или химиолучевой терапии на результаты лечения IIIA (N2) стадии немелкоклеточного рака легкого, Малярчук Е. А. (2018)
Іскра Н. І. - Основні принципи організації та діяльності системи екстреної медичної допомоги, Печиборщ В. П., Михайловський М. М., Кузьмін В. Ю, Ярощук Д. В. (2018)
Мороз Г. З. - Оцінка ставлення військових лікарів до виконання вимог здорового способу життя, Седченко І. В., Ткачук І. М., Поліщук К. Д. (2018)
Bandazhevsky Yu. I. - Genome of folate metabolism and folic acid deficiency in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubovaya N. F. (2018)
Білай І. М. - Дослідження гострої токсичності похідних 1,2,4-триазолу в лабораторних умовах, Цис О. В., Михайлюк Є. О. (2018)
Дігтяр В. А. - Обгрунтування етапів реабілітації хворих, котрі перенесли метаепіфізарний остеомієліт, Лук’яненко Д. М., Камінська М. О., Садовенко О. Г. (2018)
Digtyar V. A. - Our experience in the diagnosis and treatment of intussusceptions in children, Sushko V. I., Barsuk O. M., Savenko M. V., Gladkyy O. P., Koval S. V., Sadovenko O. G. (2018)
Жердьова Н. М. - Стан мозкової перфузії у хворих на цукровий діабет 2 типу в залежності від стану метаболічного контролю, Маньковський Б. М., Макеєв С. С. (2018)
Кравченко В. В. - Аналіз діагностичної служби консультативно-діагностичних центрів м. Києва, Кравченко А. В. (2018)
Лемко О. І. - Зміни цитокінового профілю у дітей з рецидивуючим бронхітом під впливом відновлювального лікування, Лукащук С. В., Кополовець Т. І. (2018)
Степура О. А. - Вплив альфа-ліпоєвої кислоти на показники кардіоваскулярних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу, Маньковський Б. М. (2018)
Павленко О. І. - Визначення допустимого терміну роботи в умовах сучасного металургійного виробництва (2018)
Полова Ж. М. - Вплив кисню повітря на стабільність препарату на основі срібла цитрату в ампулах, Алмакаєва Л. Г. (2018)
Шохова М. О. - Інформативність показників добового профілю артеріального тиску в діагностиці артеріальної гіпертензії при наявності хронічного обструктивного захворювання легень (2018)
Гульчій О. П. - Механізми адаптації спеціалістів профілактичної медицини до діяльності в системі громадського здоров’я, Хоменко І. М., Козярін І. П., Івахно О. П., Захарова Н. М., Туряниця С. М. (2018)
Дедунов С. В. - Захворюваність працівників, зайнятих вивезенням гірничої маси з кар’єрів у сучасній гірничодобувної промисловості (2018)
Соловйов С. О. - Використання семантичного диференціалу в оцінці корисності методів етіологічної діагностики вірусних інфекцій (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Content (2018)
Editorial (2018)
Sachenko A. V. - Physical mechanisms providing formation of ohmic contacts metal-semiconductor (Review), Konakova R. V., Belyaev A. Ye. (2018)
Seneta M. Ya. - Influence of the mirror image forces on dispersion and phonon acoustic mode width of quasi-Rayleigh wave interacting with the adsorbed atoms, Peleshchak R. M., Brytan V. B. (2018)
Gaidar G. P. - Dose dependence of tensoresistance for the symmetrical orientation of the deformation axis relatively to all isoenergetic ellipsoids in γ-irradiated (60Co) n-Si crystals (2018)
Milenin G. V. - Cyclotron radiation of semiconductor crystals, Milenin V. V., Red'ko R. A. (2018)
Shkrebtii A. I. - Impact of semiconductor quantum dots bandgap on the reabsorption in luminescent concentrator, Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Kostylyov V. P., Kulish M. R. (2018)
Balabai R. M. - Electronic properties of graphene/ZnO 2D-2D composite, Zdeshchyts A. V., Zalevskyi D. V. (2018)
Bouchoucha L. - Influence of the experimental parameters of the optical fiber in the Quantum Key Distribution, the BB84 protocol, Berrah S., Sellami M. (2018)
Makhniy V. P. - Luminescence of crystals ZnSe :Gd, Vakhnyak N. D., Kinzerska O. V., Senko I. M. (2018)
Shevchik-Shekera A. - Designing and manufacturin polysterene lenses for the terahertz region, Zabudsky V., Golenkov A., Dvoretsky S. (2018)
Studenyak I. P. - Temperature studies of optical absorption in sandwich structure based on (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4 thin film and gold nanoparticles, Molnar Z. R., Kutsyk M. M., Izai V. Yu., Kranjcec M., Kokenyesi S. (2018)
Kovalchuk O. V. - Nonmonotonic (in concentration) conductivity of aqueous solutions of fungal melanin, Kovalchuk T. M. (2018)
Shpotyuk O. I. - Reply to Kavetskyy and Stepanov’s "Comments on the "Metallic nanoparticles (Cu, Ag, Au) in chalcogenide and oxide glassy matrices: comparative assessment in terms of chemical bonding” (2018)
Kochelap V. A. - Professor Solomon Isaakovich Pekar (2018)
Ptashchenko O. O. - Viktor Oleksiyovich Presnov and his main contribution to physics of semiconductors and electronic technique (2018)
Information for contributors to SPQEO (2018)
Національна академія наук України: підсумки діяльності за 2017 рік та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) (2018)
Патон Б. Є. - Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) (2018)
Коноваленко О. О. - Чи збереже Україна світовий пріоритет у галузі низькочастотної радіоастрономії? (2018)
Кушнір Р. М. - Про системний підхід до повноцінного використання фундаментальних наукових результатів та поповнення установ здібною молоддю (2018)
Дубровіна Л. А. - Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук (2018)
Білоус А. Г. - Що робити науці в країні, якій вона не потрібна (2018)
Довгий С. О. - Про діяльність Національного центру "Мала академія наук України" (2018)
Стріха М. В. - Ювілей НАН України має бути спрямований у майбутнє (2018)
Кравченко І. Ф. - Співробітництво ДП "Івченко-Прогрес" з установами НАН України (2018)
Лялько В. І. - Оцінка змін загального соціально-економічного розвитку України за роки незалежності на основі матеріалів космічних зйомок (2018)
Шульга М. Ф. - 85 років розщепленню атомного ядра у Харкові (2018)
Скок М. В. - Нові підходи до терапії нейродегенеративних захворювань (2018)
Косенко І. С. - Перспективи подальшого розвитку та збереження Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2018)
Туркевич В. З. - Входження академічної установи у світовий науковий простір на прикладі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля (2018)
Сененко А. І. - Популяризація досягнень науковців Академії у медіа-просторі (2018)
Широков А. І. - Як побороти ганебне явище неповної зайнятості наукових працівників (2018)
Мушкетик Л. Г. - Компаративні дослідження народної культури в Україні та країнах Центрально-Східної Європи і Балкан (2018)
Чебанов В. А. - Про міждисциплінарність наукових досліджень (2018)
Хіміч О. М. - Суперкомп’ютерні технології та математичне моделювання складних систем (2018)
Прокопенко В. А. - Підтримка нових наукових напрямів — запорука інновацій (2018)
Крівцун І. В. - Співпраця інститутів НАН України з науково-дослідними та науково-виробничими організаціями КНР (2018)
Снєжкін Ю. Ф. - Цитування чи патенти: що важливіше? (2018)
Моргун В. В. - Науковий пошук задля забезпечення хлібного достатку країни (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України) (2018)
Локтєв В. М. - Хіба є альтернатива змінам? (зі стенограми звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 25 квітня 2018 р.) (2018)
Жулинський М. Г. - Наука людяності Олеся Гончара. З нагоди 100-річчя від дня народження видатного письменника (зі стенограми звітної доповіді на Загальних зборах Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України 25 квітня 2018 р.) (2018)
Постанова Загальних зборів НАН України (2018)
Кіт Г. С. - Видатний учений, організатор науки, громадянин (до 90-річчя від дня народження академіка Я.С. Підстригача), Кушнір Р. М. (2018)
Захаренко В. В. - Горизонти подій академіка Литвиненка (до 80-річчя академіка НАН України Л.М. Литвиненка) (2018)
Дубина Д. В. - Сторінки життєвого і творчого шляху вченого (до 70-річчя академіка НАН України Я.П. Дідуха), Кучер О. О., Чусова О. О. (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Шевченка (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Кендзери (2018)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Шаповала (2018)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. Крака (2018)
Горовий В. - Соціальні інформаційні бази в умовах прискорення глобальних перетворень (2006)
Гранчак Т. - Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності (2006)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського оголошує конкурсний прийом до аспірантури за спеціальностями (2006)
Заболотна Н. - Пам’ятки південнослов’янського кириличного книгодрукування у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ (2006)
Половинчак Ю. - Матеріали газети "Киевлянин” як джерело дослідження "українського питання” в Російській імперії кінця XIX – початку XX ст. (2006)
Онищенко О. - Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років – у 80-х роках XX ст., Дубровіна Л. (2006)
Смаглова Н. - Підвищення кваліфікації працівників бібліотек НДУ НАН України, Затока Л. (2006)
Моісеєнко Н. - Інформаційні ресурси Бібліотеки Бундестагу ФРН (2006)
Малолєтова Н. - Німецьке науково-дослідне об’єднання у Бонні: його діяльність, структура та книгообмінні зв’язки з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Якушко Б. (2006)
Добко Т. - Ключ до пізнання часопису "Кіевская старина” (2006)
Мансурова Л. - В. Ф. Иваницкий и просветительская деятельность в Марийском крае (к 125-летию со дня рождения) (2006)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Слов’янство і національно-культурні процеси ХХІ століття” (2006)
Бібліограф Зофія Врублевська (1929 - 2006) (2006)
Summary (2006)
Antonov V. - Balance of thoughts and indifference in the context of information warfare (2018)
Галаджун З. - Національні телевізійні медіа України: питання власності (2018)
Гоян В. - Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування, Гоян О. (2018)
Лизанчук В. - Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-української війни (2018)
Максимович М. - Операторська майстерність як різновид журналістської діяльності (2018)
Подедворний Т. - Телевізійний документальний формат в контексті конвергентності (2018)
Федорчук Л. - Телевізійна аудиторія: нові концепції і технології дослідження (2018)
Ципердюк І. - Особливості співпраці Євгена Сверстюка з українською редакцією радіо "Свобода” (2018)
Bilous O. - Principles of television activity in the context of promotion of Ukrainian national-spiritual values (2018)
Бухтатий О. - До питання захисту телепростору в умовах гібридної війни: європейські принципи та українська реальність (2018)
Дмитровський О. - Зародження і початки становлення Інтернет-радіо в Україні (2018)
Дуда Ю. - Телевізійні випуски новин України: аналіз мовних помилок (2018)
Казімова Ю. - Порівняння сучасної тематики газетних і телевізійних матеріалів (2018)
Лісневська А. - Телевізійний спецрепортаж в сучасному медіапросторі (2018)
Плахта Д. - Конвергенція на телебаченні (за матеріалами ТРК "Люкс") (2018)
Solomin Ye. - Television space of Luhansk region: step, that has been interrupted by war (2018)
Строцька А. - Творчий проект на студентському телебаченні "Franko TV” (на прикладі програм "розFOCUS” і "Франко без ретуші”) (2018)
Іщенко Н. - Заборона на пости і "лайки” (2018)
Лубчак В. - "Більшість – брешуть”, Сандакова Н. (2018)
Янковенко Ю. - Діалогічна форма оприлюднення духовно-інтелектуальної інформації (2018)
Білоус Р. - Журналістика не заважає стати письменником (2018)
Самохвалова Л. - Дуже важливо змінити наратив "зрада” на "успіх” (2018)
Мазилюк Н. - Журналіст повинен бути хоча б будильником для людей (2018)
Туркова К. - "Двомовність для України – це поцілунок смерті” (Інтерв’ю з професором Колумбійського університету Юрієм Шевчуком) (2018)
Михайличенко Н. - У пошуках істини (2018)
Рожик М. - Дійова інформаційно-психологічна безпека – гарантія розвитку й утвердження української України (2018)
Сербенська О. - Українські реалії в інтерпретації Ігоря Померанцева (2018)
Присяжна-Гапченко Ю. - Українська визвольна концепція у публіцистиці Івана Багряного (2018)
Семенова З. - Розвивай професіоналізм у собі (2018)
Ферин І. - Хочете, щоб щось було інакше? Інакшіть! (2018)
Акуленко Л. Д. - Некоторые задачи эволюции движений твердого тела под действием возмущающих моментов, Лещенко Д. Д., Козаченко Т. А., Базилевич Ю. Н. (2017)
Аль-Атамнех Б. Г. М. - Формализация описания R-функций с поддержкой параллельных вычислений (2017)
Бараненко В. О. - Вагова оптимізація циліндричної оболонки зі склопластику за умови одного граничного стану і невизначеної інформації щодо вихідних даних, Волчок Д. Л. (2017)
Безверхий О. І. - Вимушені коливання п’єзокерамічних кільцевих пластин з урахуванням електромеханічних втрат, Корнієнко В. Ф. (2017)
Білаш О. В. - Пластина з тріщиною під двовісним розтягом та зосередженими силами з урахуванням пластичних зон та зміцнення матеріалу в її вершинах (2017)
Воробьев Ю. С. - Влияние азимутальной ориентации кристаллографических осей на термонапряженное состояние монокристаллической охлаждаемой лопатки, Берлизова Т. Ю., Овчарова Н. Ю. (2017)
Галишин А. З. - Сравнительный анализ пространственного и оболочечного решений задачи ползучести и прочности многослойных цилиндров, Склепус С. Н. (2017)
Глухов А. Ю. - Вісесиметричні хвилі в композитних нестисливих матеріалах з початковими напруженнями за умови неповного контакту між шарами (2017)
Hodes A. Yu. - An arc crack at the interface between two electrostrictive materials, Loboda V. V. (2017)
Григоренко О. Я. - Чисельний розрахунок частот вільних коливань некругової циліндричної оболонки з жорстко закріпленими торцями, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Пригода О. П. (2017)
Григор’єва Л. О. - Нестаціонарні коливання плоского багатошарового п’єзоелемента з урахуванням пружного підкріплюючого шару й акустичного середовища (2017)
Грищак Д. Д. - Математичні моделі нелінійної динаміки аерокосмічних систем на базі гібридних асимптотичних методів (2017)
Громов В. А. - Сходимость итеративного обобщённого метода Канторовича при решении уравнений Кармана (2017)
Демидов О. В. - Нестаціонарний закрут скінченного циліндру з круговою тріщиною, Попов В. Г. (2017)
Дем’яненко А. Г. - C. П. Тимошенко та сучасна інженерна освіта в Україні: деякі реалії, проблеми, тенденції та перспективи (2017)
Ємець О. О. - Стохастична оптимізація на розміщеннях: властивості лінійних безумовних задач, Барболіна Т. М. (2017)
Ємець О. О. - Симплексна форма многогранника сполучень з необмеженими повтореннями, Ємець О. О., Ванжа С. В. (2017)
Кагадий Т. С. - Аналитическое решение плоских задач о передаче нагрузки, Белова О. В., Щербина И. В. (2017)
Квашнівська Н. М. - Зміна електрохімічних властивостей GaSe за рахунок модифікації поверхні (2017)
Клименко М. И. - Термомеханические характеристики волокнистого композиционного материала с изотропной матрицей и трансверсально-изотропным волокном, Гребенюк С. Н., Богуславская А. М. (2017)
Кононов Ю. Н. - Колебания прямоугольной пластины, разделяющей идеальные жидкости разной плотности в прямоугольном канале с упругими основаниями, Лимарь А. А. (2017)
Кострова М. М. - Деформирование эластичного цилиндра с кольцевыми волокнами под воздействием вращения при свободной посадке, Ахундов В. М. (2017)
Кузь І. С. - Міцність пружно-пластичних пластин з двома перпендикулярними розрізами (тонкими жорсткими включеннями) за всебічного розтягу, Кузь О. Н., Пиз Н. Я. (2017)
Курапов С. В. - Спектр реберных разрезов графа и задача изоморфизма, Давидовский М. В. (2017)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние нахлесточного соединения пластинок разной ширины. Приближенная теория и эксперимент (2017)
Латифов Ф. С. - Свободные колебания усиленных перекрестными системами ребер и нагруженной осевыми сжимающими силами ортотропной вязкоупругой цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью, Гулиева З. М. (2017)
Левада В. С. - Построение матрицы фундаментальных решений системы уравнений, описывающих обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины, Левицкая Т. И., Пожуева И. С., Хижняк В. К. (2017)
Леонтьева В. В. - Программное управление движением отдельного класса сложных динамических систем. Непрерывный случай, Кондратьева Н. А. (2017)
Максименко-Шейко К. В. - R-функции, ТВЭЛ с полизональным оребрением оболочки и теплообмен при движении жидкости, Шейко Т. И. (2017)
Ободан Н. И. - Устойчивость подкрепляющего слоя в двухслойной системе, Адлуцкий В. Я., Козакова Н. Л. (2017)
Опанасович В. К. - Двовісний розтяг пластини з двома рівними колінеарними тріщинами з урахуванням зміцнення матеріалу та злитих пластичних зон між ними, Николишин М. М., Слободян М. С., Альфавіцька С. О. (2017)
Опанасович В. К. - Про підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з отворами та прямолінійною наскрізною тріщиною, Слободян М. С., Ярема Є. Б. (2017)
Сметанкіна Н. В. - Термопружне деформування шаруватих оболонок складної форми (2017)
Сулим Г. Т. - Антиплоска деформація біматеріалу з фізично нелінійним міжфазним тонким включенням, Піскозуб Й. З., Піскозуб Л. Г. (2017)
Хома Н. Г. - Інтегро-операторне дослідження крайових періодичних задач, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2017)
Хомченко А. Н. - Геометрия коноида и физическая неадекватность стандартных серендиповых элементов, Литвиненко Е. И., Астионенко И. А. (2017)
Шацький І. П. - Взаємодія колінеарних тріщин у сферичній оболонці з гнучким покриттям, Маковійчук М. В., Щербій А. Б. (2017)
Швайко В. Н. - Моделювання руху частинки ґрунту змінної маси за прямолінійним лезом робочого органу, Гурідова В. О. (2017)
Шевченко А. Г. - Образование шейки конечной длины при двухосном растяжении пластинки, Шнейдер В. П. (2017)
Шульженко М. Г. - Розрахункова оцінка розвитку тріщини з контактуючими берегами в плоских елементах конструкцій, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Мележик І. І. (2017)
Ярецька Н. О. - Тиск жорсткого циліндричного кільцевого штампа на півпростір з початковими (залишковими) напруженнями (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2017)
Косиця О. О. - Організаційно-правові підстави створення антикорупційного суду в Україні (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - До питання правового регулювання призначення покарання у вигляді службових обмежень для військовослужбовців замість обмеження волі чи позбавлення волі (2017)
Болокан І. В. - Правомірність поведінки як ознака використання адміністративно-правових норм (2017)
Михайленко Д. Г. - Взаємодія елементів деліктного законодавства для забезпечення антикорупційного фінансового контролю (2017)
Рибак М. С. - Держава як суб’єкт адміністративного процесу (2017)
Калюга К. В. - Деякі можливості використання слідів локомоції для встановлення особи невідомого злочинця (2017)
Соколов О. В. - Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: окремі питання правового регулювання та правозастосування (2017)
Титул, зміст (2017)
Mosyakin S. L. - The first record of Salsola paulsenii (Chenopodiaceae) in Ukraine, with taxonomic and nomenclatural comments on related taxa (2017)
Дубина Д. В. - Систематична структура ценофлор класів піонерної рослинності України, Дворецький Т. В., Ємельянова С. М., Дзюба Т. П., Тимошенко П. А. (2017)
Khodosovtsev O. Ye. - Collemopsidium kostikovii sp. nov. (Collemopsidales, Xanthopyrenaceae), a new algicolous fungus on terricolous Nostoc crust from Ukraine, Darmostuk V. V. (2017)
Шершова Н. В. - Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря в cмт Фастів Київської області (2017)
Помогайбо В. М. - ДНК з навколишнього середовища як інструмент екологічного моніторингу грибних угруповань, Макаренко Я. М. (2017)
Єременко Н. С. - Рудеральна рослинність Кривого Рогу. I. Клас Artemisietea vulgaris (2017)
Гелюта В. П. - Поширення в Україні Morchella steppicola ( Pezizales, Ascomycota) – гриба, внесеного до Червоної книги України (2017)
Федюк О. М. - Ультраструктурні особливості та стан фотосинтетичного апарату листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на весняних етапах онтогенезу, Білявська Н. О., Золотарьова О. К. (2017)
Лобачевська О. В. - Гравізалежна модифікація репродуктивного розвитку мохів, Кияк Н. Я., Хоркавців Я. Д., Кіт Н. А. (2017)
Коваленко С. Г. - Збори Д. І. Сосновського з Тбілісі (Грузія) у гербарії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Немерцалов В. В., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. (2017)
Дідух Я. П. - Професору Іллі Іллічу Чорнею – 60, Протопопова В. В., Шевера М. В., Буджак В. В., Токарюк А. І., Скільський І. В., Величко М. В., Данилик І. М., Кіш Р. Я., Коржик В. П. (2017)
Мигаль А. В. - Lajos Thaisz / Лайош Тайс (1867 – 1937) (2017)
Стратонов В. М. - Вступне слово (2017)
Чичерська М. І. - Кадровий складник у системі організаційно-правового забезпечення роботи місцевих судів в Україні (2017)
Саінчин О. С. - Загальна теорія та практика застосування комплексних судових експертиз (за матеріалами кримінального провадження обвинувачення генерал-майора Віктора Назарова) (2017)
Стасів Н. С. - Специфіка судового розгляду заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (2017)
Штефан О. О. - Обставини, визнані судом загальновідомими у справах, що виникають зі спірних авторських правовідносин (2017)
Болокан І. В. - Форми реалізації адміністративно-правових норм та їх види (2017)
Мойсеєнко Г. В. - Види оціночних понять в адміністративному судочинстві України (2017)
Гладій О. В. - Адміністративна відповідальність у сфері використання техногенних родовищ в Україні (2017)
Глібко О. В. - Деякі проблеми дотримання судами строків розгляду справ про адміністративні правопорушення (2017)
Білоус В. В. - Стан і перспективи впровадження прогресивних інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку (2017)
Богатирьов І. Г. - Використання негласних слідчих (розшукових) дій у разі ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) організованою групою або злочинною організацією (2017)
Токар Н. В. - До питання про правову природу процедури санкціонування судом негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Трофименко О. А. С. - Загальнотеоретичний аспект перевірки криміналістичних версій (2017)
Мартинов І. Е. - До питання оцінки ефективності вдосконалення буксових вузлів вантажних вагонів, Кладько Н. С. (2017)
Ольховська Т. О. - Визначення характеристик запасів запасних частин для забезпечення утримання тепловозів (2017)
Тарадай А. М. - Выбор базисного периода для статистического моделирования неравномерности водопотребления, Гвоздецкий А. В., Фомич С. В. (2017)
Бойко А. В. - Проектирование деревянных полигональных сводчатых покрытий, Стоянов В. В., Бояджи А. А., Коршак О. М., Чучмай С. М. (2017)
Стороженко Л. І. - Розрахунок напружено-деформованого стану структурно-вантової конструкції, Єрмоленко Д. А., Гасій Г. М. (2017)
Буцький О. В. - Застосування синтетичних матеріалів як фільтрувальних в оливних фільтрах тепловозних дизелів (2017)
Белошицкий Э. В. - Пути усовершенствования систем водяного отопления пассажирских вагонов, Мямлин С. С. (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Ремонт и восстановление фасадов исторических зданий города Харькова, Чибаров Д. В. (2017)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності шлюзів на скельовій основі за критеріями стійкості проти зсуву, перекидання і спливання камер шлюзів на прикладі гідровузлів дніпровського каскаду (2017)
Шинкевич Е. С. - Многокритериальная оптимизация состава арболитобетона, Линник Д. С. (2017)
Ремарчук М. П. - Удосканалення методики контролю температури рейок та рейкових плітей безстикової колії, Бєлорусов О. І., Тертичний В. В. (2017)
Крашенінін О. С. - Оцінка конкурентоспроможності швидкісного рухомого складу українського виробництва, Яковлев С. С. (2017)
Мойсеєнко В. І. - Проблеми обліку паливно-енергетичних ресурсів у локомотивному господарстві, Котов М. О. (2017)
Тимофєєв C. С. - Аналіз стану рейок у процесі експлуатації, Огульчанська Н. Р. (2017)
Панченко C. В. - Застосування методу скінченних елементів для визначення напружено-деформаного стану елементів залізничної колії, Даренський О. М., Лобяк О. В. (2017)
Мартинов І. Е. - Моделювання взаємодії колії та рухомого складу при дискретній підрейковій основі в зоні рейкових стиків, Бугаєць Н. В., Клименко А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Панченко С. В. - Обгрунтування вимог до мастильних матеріалів систем автоматичного змащування рейок, Воронін С. В., Ремарчук М. П., Асадов Б. С. (2018)
Falendysh А. - Automated system of selection multiple units rolling stock rolling stock for conversion to hydrogen fuel, Chyhyryk N., Kosariev О. (2018)
Ломотько Д. В. - Удосконалення технології сервісного обслуговування пасажирів на станції в умовах швидкісного руху, Лебедь Є. Ю. (2018)
Супрун О. Д. - Підвищення енергетичної ефективності в системах нетягового електропостачання, Семененко О. І., Семененко Ю. О. (2018)
Мартинов І. Е. - Параметри надійності роботи залізобетонних шпал у різних експлуатаційних умовах, Вітольберг В. Г., Потапов Д. О. (2018)
Фаст Д. А. - Дослідження опору костилів і шурупів при висмикуванні з дерев’яної шпали, відновленої полімером, Корнієнко О. В., Савін А. А., Христенко Є. А. (2018)
Kostiuk T. O. - Determination of thermal conductivity of composite material containing glass and aluminosilicate microspheres filled with air, Plakhotnikov K. V. (2018)
Золотова Н. М. - Технологічні рішення з оптимізації матеріало- і трудовитрат при анкероустановлювальних роботах з використанням акрилових композицій, Скляров В. О., Супрун О. Ю. (2018)
Гарькава О. В. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних підкранових балок при косому згині, Бариляк Б. А. (2018)
Масюк Г. Х. - Експериментальні дослідження несучої здатності двопрольотних нерозрізних залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень, Ющук О. В., Шайдюк О. А., Дзюбак С. І. (2018)
Кичаева О. В. - Предложения по усилению поврежденных кирпичных конструкций, Стародубов С. Н., Убийвовк А. В. (2018)
Романюк В. В. - Особливості розрахунку прольотних конструкцій з перфорованих елементів за складного напружено-деформованого стану, Супрунюк В. В. (2018)
Борзяк О. С. - Гідратація портландцементу в присутності добавки високодисперсної крейди, Чепурна С. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Бондар В. О. - Вплив золошлаків котлів із циркуляційним киплячим шаром на морозостійкість важких бетонів, Ахмеднабієв Р. М., Ахмеднабієв Р. Р. (2018)
Распопов Е. А. - Анализ прочности вклееных стержней, установленных в ЛВЛ брус с учетом прочности при скалывании (2018)
Тіщенко В. С. - Розрахунково-експериментальне визначення ймовірностей появи різних за величиною зносів тягових зубчатих передач електропоїздів, Громов В. І., Одєгов М. М. (2018)
Охріменко О. А. - Поверхневе зміцнення порошкових залізовуглецевих сплавів, Мініцький А. В., Сисоєв М. О., Мініцька Н. В. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Ivanisik A. I. - Scattering of Ginzburg–Frank and Cherenkov types under self-focusing of nanosecond laser pulses in liquids (2018)
Dolgonos G. A. - On the problem of He–He bond in the endohedral fullerene He2@C60¹, Kryachko E. S., Nikolaienko T. Yu. (2018)
Bulavin L. A. - Anomalies of the sound absorption coefficient for binary solutions with a critical stratification temperature, Bilous O. I., Balega A. V., Svechnikova O. S. (2018)
Malomuzh N. P. - New possibilities provided by the analysis of the molecular velocity autocorrelation function in liquids, Shakun K. S., Kuznetsova A. A. (2018)
Braichenko S. I. - Nonlinear model of calcium excitations in biomembranes, Vasilev A. N. (2018)
Bulavin L. A. - Mechanism of interaction between the boundary layer of a polymer membrane and a Gas environment, Vergun L. Y., Zabashta Y. F., Svechnikova O. S. (2018)
Ilchyshyn I. P. - Spectral and spatial features of radiation emitted by a cholesteric liquid-crystal laser, Tikhonov E. A., Mykytiuk T. V. (2018)
Tahiri M. - Analysis of correlation between density variations and defect structure of W6+:LiTaO3, Jennane A., Masaif N., Lemdek E. M., Lotfi E. M. (2018)
Vdovych A. S. - Influence of longitudinal electric field on thermodynamic properties of NH3CH2COOH•H2PO3 ferroelectric, Zachek I. R., Levitskii R. R. (2018)
Gavrilko T. - Optical properties and stability of bilayer rubrene-Alq3 films fabricated by vacuum deposition, Nechytaylo V., Viduta L., Baran J. (2018)
Orlovskaya S. G. - Study of ignition and combustion of two-fraction coal-air suspension, Kalinchak V. V., Zuj O. N., Liseanskaia M. V. (2018)
Смуток О. - Виділення, очищення, стабілізація та характеристика флавоцитохрому b2 із клітин надпродуцента Ogataea polymorрha "tr1" (gcr1 catX CYB2), Карковська М., Стасюк Н., Гончар М. (2018)
Гарасим Н. - Структурні зміни легень щурів за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Бішко-Москалюк О., Кулачковський О., Луцик М., Санагурський Д. (2018)
Андрейко Г. - Елементоорганічний рівень як один із базових рівнів біохімічної адаптації до впливу важких металів, Коновалова О. (2018)
Безусько Л. - Поширення Kochia prostrata (Chenopodiaceae) на рівнинній частині України впродовж пізнього дріасу–голоцену: палеофлористичний і паліноморфологічний аспекти, Цимбалюк З., Мосякін C. (2018)
Angelov G. - Systematic relationships among six taxa of genus Elymus as revealed by electrophoresis of seed proteins, Bednarska I. (2018)
Карастан О. - Оцінка генетичного різноманіття винограду (Vitis vinifera L.) з використанням мікросателітних маркерів, Мулюкіна Н., Папіна О., Плачинда Г. (2018)
Балацький В. - Кардіоспецифічна ембріональна делеція гена АЕ-катеніну призводить до гіпертрофії серця у дорослих мишей, Мацевич Л., Півень О. (2018)
Koshla O. - A genetic assay system to study mistranslation of leucyl codon UUA in Streptomyces, Ostash B. (2018)
Matiytsiv N. - New nootropic preparation from blood plasma (Adement): lack of therapeutic influence on Drosophila neurodegenerative model, Dronska Kh., Makarenko O. (2018)
Пука Є. - Хімічні елементи у ґрунтах і лізиметричних водах екосистем Чорногори (Українські Карпати), Козловський В. (2018)
Власенко Р. - Видове різноманіття дощових червів в околицях с. Колочави Закарпатської області, Гарбар О., Пилипчук Н. (2018)
Бешлей С. - Водний режим моху Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Соханьчак Р. (2018)
Чуба М. - Апофіти і адвентивні види у флорі м. Львова, Мамчур З. (2018)
Макогоненко С. - Вплив гіберелової кислоти, Стимпо й Регопланту на вміст нітратів і аміаку в проростках Helianthus annuus L. та Brassica napus L. за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт, Баранов В., Терек О. (2018)
Tymkiv I. - Collection of bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus latreille, 1802) in Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv, Shydlovskyy I., Nazaruk K., Zatushevskyy A. (2018)
Микітчак Т. - Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda: Cyclopoida, Calanoida) ракоподібні верхів’я р. Уж (Українські Карпати), Коваль Н. (2018)
Ляшина К. - Жуки-пліснявики роду Cryptophagus (Coleoptera, Cucujoidea, Cryptophagidae) гірського масиву полонина Боржава (2018)
Уваєва О. - Просторова мінливість чисельності калюжниць у сучасних екологічних умовах Українського Полісся (2018)
Кондратьєв Р. І. - Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях (2018)
Андрейцев В. І. - Магдебурзьке право: соціально-правові витоки та особливості застосування на землях України (2018)
Бориславська М. В. - Щодо поняття родства в сімейному праві (2018)
Сидоренко Д. І. - Підстави недійсності шлюбу за сімейним законодавством, що діяло на українських землях у Х–ХХІ ст.ст. (2018)
Главацький Т. Я. - Цивільно-правовий статус кооперативних банків в Україні (2018)
Сторожук І. П. - Принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в місцевому управлінні (2018)
Плисюк Н. М. - Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство (2018)
Каліновська М. О. - Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час застосування запобіжних заходів (2018)
Лозинська Ю. І. - Засоби з’ясування достовірності показань свідка у кримінальному провадженні (2018)
Димінська О. Ю. - Сучасні тенденції посилення захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі в ЄС (2018)
Налуцишин В. В. - Філософсько-правові розвідки понятійної конструкції "правовий порядок" (2018)
Музика М. П. - Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права (2018)
Комар Ю. М. - Наукові засади дослідження повноцінності категорій "управління" і "менеджмент" (2018)
Сдобнова А. Г. - Принципи та норми діяльності державного службовця в контексті дослідження професійно-етичної культури (2018)
Шевчук І. В. - Загрози економічній безпеці України в умовах політико-економічних реалій (2018)
Баюк М. І. - Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи (2018)
Романова А. А. - Районування як інструмент ефективного стратегічного управління розвитком туристичної індустрії країни, Щепанський Е. В. (2018)
Андрос С. В. - Концептуальні аспекти формування стратегії розвитку підприємства (2018)
Барабаш Л. В. - Напрями оптимізації рівня бюджету Пенсійного фонду України, Копитіна І. В. (2018)
Михайлов В. С. - Торговельний баланс України: статистичний аналіз (2018)
Куліш Н. С. - Практичний рівень релігійної толерантності в Україні (2018)
Синчак В. П. - Науково-світоглядні орієнтири соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2018)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2018)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Фещенко Ю. І. - Функціональна ефективність комплексної терапії із включенням тіотропію броміду у хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Полянська М. О. (2018)
Єрьоменко Г. В. - Клініко-патогенетичні особливості цукрового діабету 2-го типу у хворих на бронхіальну астму (2018)
Баранова І.В. - Сухий кашель: сучасний підхід до лікування, Ільюк І. А., Лещенко С. І., Солєйко О. В., Постовітенко К. П., Долинна О. В. (2018)
Pakholchuk O. P. - Assessment of the role of the mucosal barrier dysfunction in pathogenesis of the food hypersensitivity in children (2018)
Ігнатьєва В. І. - Діагностика алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та уточнення фенотипів алергічної та неалергічної бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги, Матвієнко Ю. О., Опімах С. Г., Москаленко С. М. (2018)
Кузьменко Н. М. - Небулайзерна терапія у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Яременко О. Б. (2018)
Просветов Ю. В. - Бронхиальная астма у пожилых людей: обзор клинических исследований, Баринов С. С., Боев С. С., Яценко О. А. (2018)
Mark S. Dykewicz - Лікування сезонного алергічного риніту, Dana V. Wallace, Fuad Baroody (2018)
Салманов А. Г. - План дій України з антимікробної резистентності (2017)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011—2015 рр.) (2017)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa в хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011—2015 рр.), Вернер О. М. (2017)
Tiseo G. - Carditis as unrecognized extra-pulmonary complication of Mycoplasma pneumoniae infection in adults: a case report, Russo A., Falcone M. (2017)
Салманов А. Г. - Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Acinetobacter spp. в хирургических стационарах Украины: результаты многоцентрового исследования (2009—2015 гг.) (2017)
Руденко А. В. - Предиктори розвитку резистентності клінічних ізолятів грибів роду Сandida (С. Albicans), Заліток С. А., Костюк Б. А. (2017)
Літус О. І. - Мікробіота шкіри та можливості її корекції пре- і пробіотиками при лікуванні хронічних дерматозів, Мартинюк Т. М., Бардова К. О. (2017)
Ващук В. В. - До питання класифікації хірургічної інфекції шкіри і м’яких тканин та інфекції діабетичної стопи. Що нового?, Андрющенко В. П., Хомченко Т. В., Кирик Т. П. (2017)
Ушкалов В. О. - Агроекологічні аспекти контролю за поширенням антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Данчук В. В., Волощук Н. М. (2017)
Гнатенко Х. П. - Рух частинки у ґравітаційному полі у сферично-симетричному некомутативному просторі канонічного типу та слабкий принцип еквівалентності, Морозко О. О., Криницький Ю. С. (2018)
Ridha A. A. - Using wall paints as a barrier to radon gas emission, Ayyed H. K. (2018)
Чилій М. О. - Вплив розмірів наночастинок YVO4:Eu на інтенсивність їхньої рентґенолюмінесценції, Малий Т. С., Демків Т. М., Чорнодольський Я. М., Васьків А. П., Сиротюк С. В., Вістовський В. В., Волошиновський А. С. (2018)
Топоровська Л. - Фотокаталітичні властивості нанокомпозитного фотокаталізатора на основі ZnO і поруватого кремнію, Турко Б., Парандій П., Серкіз Р., Капустяник В., Рудко М. (2018)
Кравець О. П. - Термостимульована люмінесценція та термостимульована деполяризація шпінелей MgGa2O4, Лис Р. М., Цвєткова О. В., Лучечко А. П., Павлик Б. В. (2018)
Boyko I. V. - Anisotropic wurtzite resonance tunneling structures: stationary spectrum of electron and oscillator strengths of quantum transitions (2018)
Ваврух М. В. - Вплив міжчастинкових взаємодій на характеристики масивних вироджених карликів, Дзіковський Д. В., Смеречинський С. В. (2018)
Баран О. А. - Побудова моделі прогнозу збурень магнітного поля Землі під впливом сонячної активності, Стоділка М. І., Ковальчук М. М., Гірняк М. Б., Лаушник І. П. (2018)
Персоналії,хроніка,бібліографія (2018)
Салманов А. Г. - Боротьба з резистентністю до антибіотиків на принципах концепції "Єдине здоров’я", Музика В. П. (2017)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України: результати багатоцентрового дослідження (2011—2015), Усенко О. Ю. (2017)
Салманов А. Г. - Антимікробна резистентність провідних збудників інфекцій сечових шляхів у Києві (Україна), Руденко А. В. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Характеристики сучасного бактерійного чинника при гострому панкреатиті та їх клінічне значення для обґрунтування лікувальної тактики, Андрющенко Д. В., Магльований В. А., Андрющенко В. П. (2017)
Salmanov A. G. - Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Kyiv Surgical Hospital (Ukraine), Verner O. M. (2017)
Гаркавенко Т. А. - Антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных инфекций животных в Украине, Ордынская Д. А., Семенчукова И. В. (2017)
Салманов А. Г. - Резистентність до антибіотиків та біоцидів (2017)
Титул, зміст (2018)
Шаманська О. І. - Методологія дослідження основних складових розвитку спиртової промисловості України (2018)
Самайчук С. І. - Статистичний аналіз демографічних процесів у регіоні, Ковальов Д. В. (2018)
Мулик Я. І. - Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці, Григораш М. В. (2018)
Анисенко О. В. - Розвиток моніторингу в системі управління земельними ресурсами, Хапун О. С. (2018)
Кучеренко Ю. А. - Економічна складова родючості грунтів (2018)
Дергалюк М. О. - Формування наукового уявлення про агропромисловий комплекс на основі концепцій структурування економіки (2018)
Помазан Л. М. - Теоретичні аспекти економічної категорії "ефективність виробництва продукції" (2018)
Ліщинська В. В. - Формування конкурентної стратегії підприємств із виробництва товарів повсякденного попиту (2018)
Савчук В. В. - Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення (2018)
Коломієць О. П. - Оцінка системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в харківській області (2018)
Панова Т. І. - Зміни гуморальної адренергічної регуляції серця у алкоголізованих щурів, Кошельник М. І., Щербак С. М. (2017)
Джус М. Б. - Клінічний перебіг ювенільного ідіопатичного артриту у hla-b27-позитивних пацієнтів у дорослому віці, Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Івашківський О. І. (2017)
Кривопустов О. С. - Вивчення факторів ризику розвитку загрозливого аборту у жінок з урахуванням поліморфізму гена рецептора прогестерону (2017)
Ліскіна І. В. - Порівняльний аналіз виявлення M. Tuberculosis різними гістологічними методами у легеневій тканині з туберкульомою за різної активності специфічного запалення, Загаба Л. М., Кузовкова С. Д., Мельник О. О. (2017)
Стриж В. А. - Эффективность ингаляционной и парентеральной терапии у детей при остром бронхообструктивном синдроме инфекционного или аллергического генеза. Принципы и техника ингаляций (2017)
Черенько Т. М. - Вплив артеріальної гіпертензії різної тривалості на неврологічні та функціональні наслідки ішемічного інсульту, Гелетюк Ю. Л. (2017)
Місюра О. М. - Артеріальна жорсткість у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією та її зв’язок із якістю життя та захопленням відеоіграми, Кухта Н. М., Місюра Л. І, Хайтович М. В. (2017)
Шепетько Є. М. - Реконструктивна одно- та двохмоментна єюногастропластика після гастректомії при гострокровоточивому раку шлунка, Фомін П. Д., Гармаш Д. О., Бельський О. Б., Козак Ю. С., Кошман І. С. (2017)
Ткаченко М. М. - Прогнозування параендопротезних ускладнень у хворих з патологією кульшових та колінних суглобів різного генезу за даними трьохфазової остеосцинтиграфії, Король П. О. (2017)
Осокина О. И. - Метод биосуггестивной терапии в лечении дентофобии, Удод А. А., Ивнев Б. Б., Ушенин С. Г., Путятин Г. Г., Нестеренко Т. В., Стеценко Л. А. (2017)
Гулай Т. О. - Гігієнічна оцінка поведінки нової діючої речовини циклоксидиму в об’єктах навколишнього середовища, Омельчук С. Т., Антоненко А. М. (2017)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка безпечності споживання винограду, вирощеного із застосуванням комбінованого фунгіциду Bінкеа, ВГ, Сирота А. І. (2017)
Ставніченко П. В. - Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації цифлуфенаміду у воді водойм господарсько-питного та культурно-побутового призначення огляди, Антоненко А. М., Зінченко Т. І., Ткаченко С. М., Бардов В. Г. (2017)
Яременко О. Б. - АНЦА-асоційовані васкуліти: гетерогенність клінічних проявів, прогноз, сучасні можливості фармакотерапії, Петелицька Л. Б. (2017)
Зінченко Т. І. - Токсикологічна характеристика сучасних пестицидів, що використовуються в системі хімічного захисту суниці (2017)
Топчій Т. В. - Променеві методи діагностики захворювань слинних залоз, Топчій Д. В. (2017)
Мальцев Д. В. - Kупирование фульминантного вирусного гепатита В с острой печеночной энцефалопатией при помощи иммуноглобулина внутривенно. Презентация клинического случая, Музыка Д. П. (2017)
Костенко Н. В. - Новини на початку політичного сезону–2018, Іванов В. Ф. (2017)
Владимиров В. М. - Трактування феномену новин у китайській теорії і практиці журналістики (2017)
Захарченко А. П. - Засади кількісного аналізу інформаційних кампаній (2017)
Зубарєва М. А. - Тактика пропаганди національної ідеї "правих" партій у Європі на прикладі виборчої кампанії партії "Національний фронт", Пастух Ю. (2017)
Голік О. В. - Рекламна аргументація у рекламному заголовку (2017)
Белецька А. В. - Масові емоціі у соціальних комунікаціях: наявність масиву практики, відсутність теоріі (2017)
Усова Л. С. - Використання краудсорсингу в процесі брендингу (2017)
Капустенська Д. О. - Класифiкацiя цифровоі реклами (2017)
Древаль В. В. - Роль лідерства в реалізаціі редакціиноі політики мас-медіа (2017)
Гадзало Я. М. - Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2017 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН) (2018)
Хвесик М. А. - Методологічні засади диференціації сільських територій, Ільїна М. В. (2018)
Зінчук Т. О. - Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу, Куцмус Н. М. (2018)
Попов А. С. - Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель (2018)
Саблук Г. І. - Безробіття на селі – кризова невизначеність для сільської жінки (2018)
Петриченко О. А. - Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України (2018)
Сапич В. І. - Трансформація відносин власності на землю в аграрному секторі економіки (2018)
Корінець Р. Я. - Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище, Малік Л. М. (2018)
Павлик В. П. - Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами (2018)
Коше Х. - Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє (2018)
Юрченко І. В. - Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі (2018)
Кононенко О. М. - Європейські практики підтримки сталого розвитку сільських територій у контексті удосконалення земельних відносин (2018)
Саблук П. Т. - Пам’яті видатного вченого, організатора вітчизняної аграрної науки Михайла Васильовича Зубця, Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2018)
Бєлко І. А. - Проблеми впровадження стратегічного управління розвитком аграрних підприємств Хмельниччини (2018)
Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" (2018)
Novikov A. - Determination of the structural steels damage kinetics under non-stationary loading, Bulakh P., Byalonovich A. (2018)
Gopkalo O. - Evaluation of the structures metal damage under the static and cyclic loadings according to the coersive force value, Bezlyudko G., Nekhotiashchiy V. (2018)
Revenko V. - Development of two-dimensional theory of thick plates bending on the basis of general solution of Lamé equations (2018)
Protsiuk B. - Solution of the non-axisymmetric quasistatic thermoelasticity problem for multilayer cylinder with identical Lamé coefficients, Syniuta V. (2018)
Katok O. - Determination of mechanical properties of steel 15Kh2NMFA using instrumented indentation results, Kondryakov I., Kravchuk R., Kharchenko V. (2018)
Slobodyan Z. - The investigation of NACE composition influence and testing condition on 20 steel corrosion rate and electrochemical characteristics, Mahlatiuk L., Kupovych R. (2018)
Pasternak R. - Means of the restrictions elimination of the space-time apparatus in relativistic mechanics (2018)
Yefimova V. - Physical-chemical regularities of steel refining from non-metallic inclusions, Pilipenko T. (2018)
Dubyk Y. - An exact series solution for free vibration of cylindrical shell with arbitrary boundary conditions, Orynyak I., Ishchenko O. (2018)
Lishchenko N. - Theoretical-probabilistic model for defining the gear grinding stock allowance (2018)
Kalchenko D. - Theoretical and experimental study of double-sided grinding process of round face ends by orientated wheels with calibrating sections (2018)
Andriychuk V. - Autonomous power supply system for outdoor illumination of residential areas in the territory of Ukraine, Filyuk Y. (2018)
Tarasenko M. - Dependences of relative and absolute glazed area from configuration and common areas of window embrasure, Burmaka V., Kozak K. (2018)
Volkov S. - Set-theoretic model of the information state of the industrial cyber- physical system (2018)
Вихідні дані (2018)
Дроздова І. В. - Оцінка життєвої перспективи молодих людей зі статусом дитини-інваліда, Храмцова В. В., Гончар Ю. О., Степанова Л. Г. (2018)
Данілевська Н. В. - Особливості структурних компонентів психологічної підтримки госпіталізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО (2018)
Столяренко А. М. - Гіпердіагностична спрямованість психодіагностичних тестів на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ (2018)
Франкова І. О. - Психологічна корекція соціальної самоізоляції (2018)
Галаченко В. В. - Психологическая дезадаптация пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата (2018)
Бурдун Н. М. - Особливості впливу соціальних і психологічних чинників на формування розладів адаптації у студентів медичного коледжу (2018)
Бабієнко В. В. - Профілактика постінсультної депресії: сучасні тенденції, Григор'єв Є. О., Левковська В. Ю., Корольова Т. А. (2018)
Рахман Л. В. - Параметри соціальної дисфункції при терапевтично резистентних депресіях (2018)
Мудренко І. Г. - Клініко-психопатологічна структура вищих психічних функцій та емоційної сфери у пацієнтів із суїцидальним ризиком при судинній деменції (2018)
Городокин А. Д. - Особенности невротических проявлений у лиц, пребывающих на программе заместительной терапии зависимости (2018)
Хоміцький М. Є. - Методика пуризації диференційної діагностики шизофренії та шизоафективного розладу з використанням клініко-етологічного методу (авторська методика) (2018)
Романова И. В. - Принципы психотерапии психогенных расстройств у женщин, пострадавших от насилия (2018)
Іщук В. В. - Нозогенно-орієнтована психотерапія хворих із психоендокринним синдромом на тлі гіпотиреозу (2018)
Вязьмитинова С. А. - Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий (2018)
Безрук Р. И. - Особенности психотерапии невротических расстройств, направленной на снижение суицидального риска у онкологических больных (2018)
Радзіховська Н. С. - Прогнозування розвитку сексуальної дисфункції у хворих на розсіяний склероз за наявності інших клінічних показників (2018)
Животовська Л. В. - Оцінка ефективності лікувально-реабілітаційних заходів при запійних формах алкогольної залежності, Борисенко В. В., Назаренко С. М. (2018)
Титул, зміст (2018)
Рожковська Н. М. - Репродуктивна функція у жінок, хворих на міому матки та ендометріоз, Железов Д. М., Коcсей Т. В. (2018)
Гладчук І. З. - Ультрасонографічний моніторинг особливостей маткової перистальтики у жінок з ендометріоз-асоційованою формою безплідності, Рожковська Н. М., Стамова Н. О. (2018)
Бенюк В. О. - Репродуктивне здоров'я після ендоскопічного лікування, Усевич І. А., Гичка Н. М. (2018)
Benyuk V. O. - Pathogenetic grounding of the non-cancerous uterine pathology phase therapy among reproductive age women, Goncharenko V. M., Kravchenko Yu. V. (2018)
Бенюк В. О. - Етіопатогенетичні фактори розвитку аденоміозу та гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку, Курочка В. В., Забудський О. В. (2018)
Алтанець О. М. - Можливість використання комплексу імуногістохімічних маркерів на етапі доклінічної діагностики зовнішнього генітального ендометріозу у жінок з безплідністю: прелімінарні дані, Медведєв М. В. (2018)
Скрипченко Н. Я. - Натуропатична терапія як альтернативна прегравідарна підготовка у жінок з аденоміозом, Павлова О. М., Мазур Т. М. (2018)
Марічереда В. Г. - Клінічна характеристика хворих зі спайковим процесом, асоційованим із зовнішнім генітальним ендометріозом, Волянська А. Г. (2018)
Шемелько Т. Л. - Безплідність та ендометріоз. Ретроспективний аналіз, Педаченко Н. Ю. (2018)
Парубіна Д. Ю. - Особливості запропонованого алгоритму ведення пацієнток репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки з різним типом біоценозу піхви, та оцінка його ефективності (2018)
Сидоренко А. В. - Морфологічні особливості аденоміозу у жінок репродуктивного віку, які мають поєднану патологію матки (2018)
Гладчук І. З. - Оцінка впливу розміру субмукозного вузла на ефективність гістероскопічної міомектомії, Чеханов Ю. О., Волянська А. Г., Латій К. В. (2018)
Захаренко Н. Ф. - Порушення системи детоксикації в ґенезі ендометріозу. Можливі шляхи корекції, Коваленко Н. В., Маноляк І. П. (2018)
Бойчук А. В. - Вплив ендометріозу у поєднанні з порушеннями функції щитоподібної залози на психоемоційний стан жінок, Курило О. Ю., Хлібовська О. І. (2018)
Каштальян Н. М. - Абляційне лікування ендометріозу та доброякісної патології шийки матки на тлі слабкої дисплазії (2018)
Маньковський Г. Б. - Оцінка чутливості тканин до інсуліну у пацієнтів з різною вираженістю ангіографічно підтвердженого атеросклеротичного ураження коронарних артерій серця (2018)
Рожковська Н. М. - 4-й конгрес SEUD (2018)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2018)
Rezinkina M. M. - Calculation of electric field distribution in the vicinity of power transmission lines with towers and unmanned aerial vehicles presence, Sokol E. I., Gryb O. G., Bortnikov A. V., Lytvynenko S. A. (2018)
Plesnetsov S. Yu. - Simulation of electromagnetic-acoustic conversion process under torsion waves excitation. Part 3, Petrishchev O. N., Mygushchenko R. P., Suchkov G. M. (2018)
Подольцев А. Д. - К определению понятия "электрическое напряжение" в теоретической электротехнике, Глухенький А. И. (2018)
Шидловська Н. А. - Покращення електромагнітної сумісності розрядно-імпульсних систем з мережею живлення, Захарченко С. М., Черкаський О. П., Руденко Ю. В. (2018)
Shcherba A. A. - Transient analysis in circuits of electric discharge installations with voltage feedback taking into account the recovery time of locking properties their semiconductor switches, Suprunovska N. I., Shcherba M. A. (2018)
Липківський К. О. - Визначення потужності трансформуючих елементів при реконфігурації трансформаторно-ключових виконавчих структур стабілізаторів напруги змінного струму. Аналіз факторів впливу, Можаровський А. Г. (2018)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ временных функций и гармонического состава ЭДС в обмотках трехфазного асинхронного двигателя (2018)
Антонов А. Е. - Компенсация реактивного момента в электроприводе спутниковых бортових систем, Акинин К. П., Киреев В. Г. (2018)
Шидловський А. К. - Вплив розвитку зарядної інфраструктури електромобільного і гібридного транспорту на режими електричних мереж, Жаркин А. Ф., Павлов В. Б., Новский В. А. (2018)
Мазманян Р. О. - Упорядоченные выборки в преобразованиях последовательностей некореллированных данных (2018)
Сисак Р. М. - Оптимізація алгоритмічно-програмного забезпечення автономних вимірювальних модулів розподілених діагностичних систем (2018)
Вишневський І. М. - Середні кутові моменти фрагментів фотоподілу 238U гальмівним випромінюванням, Желтоножський В. О., Саврасов А. М., Плюйко В. А., Горбаченко О. М., Солодовник К. М. (2018)
Митрохович Н. Ф. - Коррелированность направления движения электрона внутренней конверсии с направлением движения бета-частицы (2018)
Бабенко В. А. - Изучение свойств самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в топливосодержащих массах объекта "Укрытие" в случае переменной скорости поступления воды, Павлович В. Н. (2018)
Шараевский Г. И. - Актуальные проблемы расчета аварийных тепловых нагрузок в каналах водоохлаждаемых реакторов (2018)
Klepko V. V. - Structure, morphology, thermal and conductivity properties of gel electrolyte system based on polyvinyl chloride and LiClO4, Slisenko V. I., Sukhyy K. M., Nesin S. D., Kovalenko V. L., Serhiienko Ya. O., Sukha I. V. (2018)
Зарубина Н. Е. - Исследование сезонных колебания содержания 137Cs в различных объектах лесных экосистем зоны отчуждения ЧАЭС, Зарубин О. Л. (2018)
Волкова Е. Н. - Отмирание воздушно-водных растений как фактор миграции 137Cs в водоемах, Беляев В. В., Пришляк С. П., Пархоменко А. А. (2018)
Lonin A. Yu. - Use of mathematical modeling for comparative evaluation of sorption capacity of natural and synthetic zeolites in relation to cesium, Levenets V. V., Omelnik O. P., Shchur A. O. (2018)
Василькевич О. А. - Температурні особливості динаміки молекул розчину "важка вода - гліцерин", Слісенко В. І. (2018)
Войтер А. П. - Тестер для спектрометричних аналого-цифрових перетворювачів, Доронін М. І., Ковальов А. М., Мазний І. О. (2018)
Басенко В. К. - Мішень із вуглецю як джерело нейтронів із реакцій 12C(d, n)13N та D(d, n) 3He, Каденко І. М., Коломієць М. Ф., Применко Г. І., Сєдов Ю. О., Тараканов В. К. (2018)
До 80-річчя Олександра Івановича Левона (2018)
Гравюра на честь Івана Мазепи (1996)
Павлуша Т. - Електронна енциклопедія книжкової спадщини України (1996)
Матвієнко О. - Вивчення комп'ютерних технологій на бібліотечних факультетах, Цивін М. (1996)
Пашкова В. - Професійний розвиток українських бібліотекарів (1996)
Ясь О. - Персональна бібліографія істориків діаспори (1945-1991 рр.) (1996)
Супронюк О. - Лектура вихованців Ніжинської гімназії вищих наук кн. Безбородька у 20-ті роки XIX ст. (1996)
З фондів Державного музею книги і друкарства України (1996)
Гальчук Л. - З музейної колекції (1996)
Погребенник Ф. - Журнал "Книголюб" (1996)
Солонська Н. - Leserfruechte і Дмитро Чижевський (1996)
Чижевський Д. - Із завдань славістичних бібліотек (1996)
Мірошниченко Л. - Родовід Лесі Українки у фотографіях (До 125-річчя від дня народження поетеси) (1996)
Діяльність народної бібліотеки св. Кирила і Мефодія (1996)
Садовська Я. - Сьогодення й перспективи бібліографічного інституту (Народова бібліотека, Варшава) (1996)
Пещак М. - Перша східнослов'янська енциклопедія (1996)
Степанишин Б. - "Необов’язкові” функції бібліотеки (1996)
Юхимець Г. - Дарунок київського графіка Георгія Сергєєва (1996)
Покальчук Ю. - Преса і книговидання українців у Великобританії (повоєнний період) (1996)
Немиро М. - Україна: Історія. Народознавство: Анотований бібліографічний довідник / Рівненська державна обласна бібліотека; Укладач К. В. Краєвська. – Рівне, 1994. – 181 с. (1996)
Summary (1996)
Кулешов С. Г. - Про значення поняття "документ" (1995)
Лозниця А. С. - Інструментальні засоби автоматизації наукових бібліотек на базі концепції електронного каталога (1995)
Карпіловська Є. А. - Недоречне або помилкове вживання слів (1995)
Пашкова В. С. - Інформаційно-бібліотечна діяльність Національної медичної бібліотеки США (1995)
Український екслібрис (1995)
Климов В. В. - Святитель з України Димитрій та його Книга житій святих (1995)
Білоцерківська Г. І. - Друкарня Кульженків (1995)
Солонська Н. Г. - Григорій Сковорода (1995)
Комська А. М. - Державній історичній бібліотеці України - 55 років (1995)
Шульгіна В. Д. - Твори французьких композиторів у фондах ЦНБ (1995)
100 років від дня народження Юрія Тинянова (1995)
Погребенник Ф. П. - Бібліотека "Українського слова" в Німеччині (1995)
Діжур Т. - Херсонській обласній науковій медичній бібліотеці - 50 років (1995)
Професор Андрій Гнатишин - ЦНБ (1995)
Вихідні дані (1995)
Бегларян М. А. - Проблемы организационных структур малых и средних предприятий в Армении (2018)
Бурбела А. Л. - Витрати на протидію соціально небезпечних хвороб (2018)
Головко В. І. - Методика, прийоми та організація аналізу грошових коштів та потоків підприємства, Безкоровайна О. О. (2018)
Делас В. А. - Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні, Грицаюк А. В. (2018)
Дєгтяр О. А. - Використання методів самоменеджменту в управлінні стійким розвитком організації, Острогляд О. Г. (2018)
Клунко Н. С. - Преимущества и недостатки сотрудничества МВФ и Украины: влияние траншей на внешний долг страны (2018)
Козенкова Н. П. - Финансовый контроллинг в системе управления бюджетными организациями (2018)
Лозовський О. М. - Підвищення рівня ефективності управління конкурентоспроможністю, Полякова А. В. (2018)
Рисцов І. К. - Економіко-математичне моделювання вартості екологічного збитку пасажирського автотранспорту з урахуванням якості обслуговування, Каплун О. О. (2018)
Сльозко Т. М. - Побудова моделі шляхів удосконалення організації та методики обліку витрат, Мошковецька Р. В. (2018)
Цибах І. О. - Проблеми оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції, Гура Н. О. (2018)
Шевців Л. Ю. - Організація та методика обліку виробничих запасів як важливою складової оборотних активів підприємств, Тесляк М. М. (2018)
Məmmədli A. A. - Azərbaycanda daşqinlar, ekomiqrasiya və əhaliyə dəyən zərərin azaldilmasi yollari (2018)
Набиев А. А. - Цифровое математико-картографическое моделирование гомогенности пространственной структуры ландшафтов малого Кавказа в пределах Азербайджанской Республики (2018)
Смочко Н. М. - Інноваційні моделі територіальних моноутворень в сучасному геопросторі, Касинець О. В. (2018)
Спиридонова И. Н. - Сохранение объектов культурного наследия под влиянием природных и антропогенных факторов (2018)
Gahramanov H. M. - Best disease with choroidal neovascularization in 17-year-old boy treated with intravitreal bevacizumab-case report, Zulfiyef G. G., Ismayilov G. M., Allahverdiyev R. M., Gurbanova M. H., Agayev E. B., Yusifova L. I. (2018)
Хаджиева М. Б. - Прогностическая значимость вариантов RS1052133 и RS4462560 при привычном невынашивании беременности, Бисултанова З. И., Джамбетова П. М. (2018)
Chepelyuk A. - Elements of pedagogical activities of a physical education teacher, Fedoryshchak R. (2018)
Зайченко Н. І. - Солідарність як мета соціального виховання в іспанському педагогічному дискурсі на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2018)
Гулієнко С. В. - Оцінка опорів перенесенню маси через мембрану в процесі зворотного осмосу (2018)
Карачун В. В. - Формування поверхні розряду свічки запалювання у формі параболічного циліндру (2018)
Кузьмін О. В. - Розробка технології водно-спиртових настоїв для закладів ресторанного господарства, Очеретна А. В., Дідоша А. І., Рагулін О. Д. (2018)
Мельник В. М. - Регулювання масообміну в пристрої для культивування мікроорганізмів (2018)
Михайленко В. М. - Комплексна оцінка якості гарячої солодкої страви суфле, Кузьмін О. В., Дітріх І. В. (2018)
Орленко А. Ю. - Обґрунтування способу видалення композитних забруднень при виробництві органічних добрив, Степанюк А. Р. (2018)
Сиддиков И. Х. - Принципы расчета технико-экономических показателей устройств компенсации реактивной мощности, Абубакиров А. Б., Юлдашев А. А., Бабахова Г. З., Сарсенбаев Д. Б. (2018)
Соколовська І. О. - Шляхи покращення харчової цінності білкових кремів для борошняних кондитерських виробів, Дьяченко Є. В. (2018)
Баширбейли А. И. - Квантовая теория гравитационных волн (2018)
Abduvohidov A. - An interconnected relationship between plurilingualism and pluriculturalism (2018)
Атакишиева Т. С. - Развитие навыков говорения как вида речевой деятельности в коммуникативном процессе при обучении иностранному языку (2018)
Казымов А. С. - Фонетические особенности азербайджанских загадок (по фонетическим реалиям и законам) (2018)
Дєгтяр А. О. - Інституційний підхід у дослідженні взаємодії держави та бізнесу в Україні (2018)
Зайченко Н. І. - Ідея "Просвітницького регенераціонізму" в іспанському педагогічному дискурсі на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2018)
Лимарєва Ю. М. - Мотивація як основа організації свідомого навчання, Хатулева В. О. (2018)
Павленко В. В. - Репрезентація подій у Сирії в британському воєнному медіадискурсі (2018)
Kazlouski A. - Landmark-based image registration using a plain object model in remote sensing tasks (2018)
Niemirich O. - Development of complex quantity assessment method of butter quality, Kuzmin O., Vasheka O., Zychuk T. (2018)
Аббасгулиев А. С. - Об одном алгоритме вычисления характеристик случайных чисел с нечеткими значениями, Меджидова С. А., Меджидова М., Меджидова А. Э. (2018)
Бишко М. А. - Дослідження потужності у роторному плівковому апараті, Зубрій О. Г. (2018)
Бойко Г. В. - Влияние подвеса гироскопа на действие ультразвукового луча (2018)
Бродкевич В. М. - Комп’ютерна інженерія: нейронні мережі та нейрокомп’ютери як основа відтворення процесу мислення, Ремесло В. Я. (2018)
Гулієнко С. В. - Забруднення мембран та методи їх регенерації: критичний огляд, Симан І. В. (2018)
Карачун В. В. - Підвищення ефективності барботування робочої суміші шляхом штучного формування циліндричної спіралі периферії (2018)
Кузьмін О. В. - Розробка технології кремів для закладів ресторанного господарства, Ліпко К. В., Очеретна А. В., Дідоша А. І. (2018)
Мельник В. М. - Підвищення інтенсивності перемішування робочої рідини в апараті для культивування мікроорганізмів (2018)
Орлова М. М. - Модифікація алгоритму балансування навантаження в мережах LTE/LTE-A, Багінський Є. С. (2018)
Салавелис А. Д. - Мучные кондитерские изделия с использованием безглютенового сырья, Павловский С. Н. (2018)
Самченко Т. В. - Аналіз математичних моделей тепломасообміну при пожежі у кабельних тунелях (2018)
Середюк М. Д. - Вплив перемичок на режим експлуатації двониткових нафтопроводів, Григорський С. Я. (2018)
Чеберда В. О. - Модернізація кожухотрубного теплообмінника, Степанюк А. Р. (2018)
Богатирчук А. С. - Визначення напруженого стану в ортотропній циліндричній оболонці з отворами, Гузенко С. В. (2018)
Кондаурова Х. В. - Специфіка граматичних та стилістичних особливостей мови права латинськомовних законодавчих документів (2018)
Указ Президента України Леоніда Кучми "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної” (1996)
Національна бібліотека сьогодні (1996)
Національна бібліотека України ім.. В. І. Вернадського сьогодні (1996)
Платон Б. - Робоча нарада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук МААН (1996)
Нові видання (1996)
Костенко Л. - Програмні системи для автоматизації бібліотек: проблема вибору (1996)
Любінін М. - Програмна система Aleph (1996)
Тараканов С. - Програмна система Liber (1996)
Резниченко В. - Програмна система CDS/ISIS (1996)
Новикова Г. - Кількісна оцінка стану фізичного збереження бібліотечних фондів (з використанням прикладної статистики), Скобець І. (1996)
Ковальчук Г. - Основні напрями діяльності УНІКу (1996)
Білоцерківська Г. - Діяльність видавництва "Дзвін", Гальчук Л. (1996)
Геращенко М. - Нінель Королевич (1996)
Ковальчук Г. - Про серію брошур "Видатні діячі української книги" (1996)
Василенко О. - Творча зустріч з Нінель Королевич (1996)
Березок Н. - Костянтин Рубинський (1996)
Вальдовська Г. - До питання про фактографічну інформацію (1996)
Чижевський Д. - До психології читача та читання (1996)
Миронець Н. - На пошану Олени Апанович, Слюсаренко А. (1996)
Презентація друкованого каталогу Нью-Йоркської публічної бібліотеки (1911-1971 рр.) (1996)
Белочко Н. - "Древо життя" Тетяни Грицай (1996)
Summary (1996)
Увага, конференція! (1996)
Cторінки з Пресопницького Євангелія (1996)
Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек (1997)
Немошкаленко В. - Бібліотеки в системі інформаційного забезпечення науки, освіти, культури (1997)
Онищенко О. - Каталоги – інформаційне ядро бібліотек (роль і значення в період комп’ютеризації) (1997)
Онищенко О. - Виступ О. Онищенка на заключному засіданні (1997)
Захарова Н. - Українська книга в Литві (1997)
Ляхоцький В. - До питання про створення наукової бібліографії Івана Огієнка (1997)
Пинда Л. - Серійні господарсько-кооперативні видання Галичини (1900 - 1939) (1997)
Чепуренко Я. - Закон про обов’язковий примірник і національна бібліографія: досвід роботи (1997)
Сергєєва І. - С. А. Ан-ський і "Альбом еврейской художественной старины” (1997)
Лук’яненко О. - Львівській бібліотеці іноземної літератури – п’ятдесят (1997)
Погребенник Ф. - Книжкові ілюстрації Богдана Лепкого (1997)
Ковальчук В. - Видавнича діяльність Українського наукового інституту книгознавства (1997)
Ківшар Т. - Степан Сірополко (1997)
Добко Т. - Комп’ютерна правова бібліотека (1997)
Кисельова В. - Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу (1997)
Солонська Н. - Ювілейний календар на 1998 р. (1997)
Summary (1997)
Валентина Литвиненко (1997)
Українська книга в Литві (1997)
Книжкова експозиція (1996)
Боряк Г. - Інформаційна інфраструктура суспільства й ретроспективні документальні ресурси (інтеграційні підходи та археографічна діяльність) (1996)
Матвієнко О. - Вимоги до функціональних можливостей програмних засобів (для бібліотечних процесів) (1996)
Орач Н. - Симиренки (1996)
Мільман В. - До виходу ДСТУ "Комплектування, бібліографічний опис, аналіз документів", Удалова В. (1996)
Клименко Н. - Шоу запозичених слів, Скибицька Н. (1996)
Кодекс етики американської бібліотечної асоціації (прийнятий Радою ALA 28 червня 1995 р.) (1996)
Дідківська Г. - До історії однієї книги В. Винниченка (1996)
Лазоренко Ю. - Інформаційно-бібліографічне забезпечення процесу вироблення Державної програми розвитку науки в Україні (1996)
Шульгіна В. - З досвіду музичних бібліотек Польщі (1996)
Гоншіор Х.-Л. - Зібрання східно-європейської літератури у фондах Баварської бібліотеки (1996)
Погребенник Ф. - Михайло Грушевський у дружніх шаржах Якова Струхманчука (1996)
Монолатій І. - Коломия як видавничий центр західно-української провінції (друга пол.. XIX – перша чверть XX ст.) (1996)
Кодекс професійної поведінки Бібліотечної асоціації Великобританії (1996)
Сивцова А. - 125 років науковій бібліотеці Інституту біології південних морів, Акимова О. (1996)
Панічева Н. - 10 років Гончарській книгозбірні України (1996)
Макаренко Л. - З історії культури Хмельниччини (1996)
Сошинська Я. - "Бібліотека в демократичному суспільстві" (міжнародна конференція), Бабич В. (1996)
Пашкова В. - Міжнародний семінар "Нові бібліотечні стратегії" (1996)
Добко Т. - День аспіранта (1996)
Орач Н. - День бібліотекаря в Національній бібліотеці України (зустріч з американськими фахівцями) (1996)
Довгопола О. - До проблем кооперації (1996)
Швецова-Водка Г. - Історико-теоретичне дослідження документальних джерел наукової інформації (1996)
Сташків М. - В атмосфері пошуку й оновлення (1996)
Summary (1996)
До 150-річчя від дня народження Василя Докучаєва (1996)
З фондів НБУ ім. В. І. Вернадського (1996)
Гайгель Ю. І. - Деякі результати дослідження моделей гравітаційного поля Місяця, Зазуляк П. М. (2016)
Козак П. М. - Аномальні фотометричні прояви в слабких метеорах за телевізійними спостереженнями в Києві (2016)
Відьмаченко А. П. - Активність процесів на видимих поверхнях тіл Сонячної системи (2016)
Видьмаченко А. П. - Периодические изменения активности процессов в атмосфере Юпитера (2016)
Зацерковний В. І. - Моделювання підтоплень територій населених пунктів за допомогою геоінформаційних технологій, Богославський М. Д. (2016)
Кобзар О. В. - Особливості відкриття екзопланет в екліптиці зірок сузір'їв нашої Галактики на прикладі ідентифікації сьомого транзиту в кривій блиску від зірки KOI-351 (2016)
Михальчук В. В. - Долгопериодические календарные лунно-солнечные циклы (2016)
Семенів О. В. - Аналіз інформативних компонент для оцінювання концентрації біохімічних параметрів рослинності за спектром відбиття (2016)
Гебрин-Байди Л. В. - Використання космічної спектрофотометрії для дистанційного визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів ландшафтних зон Закарпаття, Беленок В. Ю., Железняк О. О., Ніколаєнко М. І. (2016)
Денисюк В. П. - Тригонометричні сплайни та їх застосування для розв'язання деяких задач небесної механіки, Негоденко О. В. (2016)
Кузнецова Ю. Г. - Исследования экзопланет и протопланетных дисков в Главной астрономической обсерватории НАН Украины, Крушевская В. Н., Захожай О. В., Мацяка А. М., Видьмаченко А. П., Шляхецкая Я. О., Андреев М. В., Романюк Я. О. (2016)
Чурюмов K. И. - "Единая сеть Чурюмова": новые задачи астрономическим обсерваториям для защиты общества, Стеклов А. Ф., Видьмаченко А. П., Дашкиев Н. Г. (2016)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз земного покриву території України на основі даних Globeland 30 (2016)
Видьмаченко А. П. - Бывшая 9-я и возможная будущая 9-я планета Солнечной системы (2016)
Ясенев С. О. - Особливості визначення параметрів динамічних фігур і гравітаційних полів супутників планет (2016)
Видьмаченко А. П. - Возможное дополнительное тело в затменной двойной системе HS 2231+2441, Шляхетска Я. О., Романюк Я. О. (2016)
Пересунько Б. О. - Відновлення часового стану іоносфери за даними регулярних визначень показника TEC, Недогонова А. М., Крамаренко С. О., Джуман Б. Б., Янків-Вітковська Л. М. (2016)
Шавловский В. И. - Сравнительный анализ фотометрических параметров поверхностей галилеевых спутников Юпитера (2016)
Клименченко Є. В. - До питання неповноти закону всесвітнього тяжіння в різних масштабах Всесвіту (2016)
Troianskyi V. V. - Dynamics of the asteroid rings (10199) Chariklo, Bazyey O. A. (2016)
Зєлик Я. И. - Спектральні дослідження та відбір тестових об'єктів для території України, потенційно придатних для післястартового радіометричного калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів, Чорний С. В., Підгородецька Л. В. (2016)
Тішаєв І. В. - Методика прогнозування структурно-тектонічних піднять за матеріалами дистанційного зондування Землі, Зацерковний В. І., Ягорлицька К. П. (2016)
Денисюк В. П. - Побудова наближених розв'язків диференціальних рівнянь із застосуванням фундаментальних функцій, Негоденко О. В. (2016)
Бурак К. О. - Дослідження можливостей використання картографічного матеріалу Google Earth для створення геоінформаційної платформи, Дорош Л. І. (2016)
Криводубський В. Н. - Роль альфа-ефекту Бебкока–Лейтона в генерації полоїдального магнітного поля Сонця (2016)
Єфіменко В. М. - Шлях К.І.Чурюмова в науку (2016)
Зацерковний В. І. - Аналіз підходів щодо прогнозування зсувних процесів, Богославський М. Д. (2016)
Козак Л. В. - Статистичний аналіз турбулентності плазми за даними місії Кластер-2, Петренко Б. А. (2016)
Гладілін В. М. - Моделі визначення деформацій (2016)
Гебрин-Байди Л. В. - Нелінійна математична модель економічної родючості грунтів ландшафтних зон Закарпаття, Железняк О. О., Терещенко А. О. (2016)
Ніколаєнко О. Є. - Використання супутникових систем навігації для моніторингу транспорту, Шугалій Є. П. (2016)
Фис М. М. - Дослідження структури коефіцієнтів представлення потенціалу всюди збіжними рядами, Бридун А. М., Согор А. Р. (2017)
Семенив О. В. - Спектрографический метод оценивания влияния солей тяжелых металлов на развитие растений, Лапчук В. П. (2017)
Видьмаченко А. П. - Особенности строения поверхности Цереры (2017)
Козак П. М. - Застосування статистичних методів при обробці телевізійних спостережень метеорів (2017)
Видьмаченко А. П. - Изменения фотометрической активности облачного слоя Юпитера снова становятся периодическими (2017)
Михальчук В. В. - Структура календарного солнечного цикла (2017)
Зацерковний В. І. - Транспортні проблеми сучасних міст, Тустановська Л. В., Кобрін О. В. (2017)
Іщенко М. В. - Оцінка швидкостей за даними ГНСС-спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України для подальших геодинамічних досліджень (2017)
Беленок В. Ю. - Використання аерокосмічних методів та методів обробки даних дистанційного зондування Землі для екологічного моніторингу Каховського водосховища, Деркач Д. І., Руль Н. В. (2017)
Видьмаченко А. П. - Супер-Земли на расстоянии до 1000 а.е. в Солнечной системе нет (2017)
Криводубський В. Н. - Джерела сонячної енергії і міжпланетне магнітне поле (2017)
Тугай А. В. - Моделювання Великомасштабної структури Всесвіту за допомогою випадкових гаусівських полів, Войцеховський В. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського