Ільченко О. В. - Правові аспекти застосування запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України, Миколенко Н. С. (2017)
Ільченко О. В. - Правові аспекти застосування міжнародного досвіду у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, Петренко В. О. (2017)
Шуп’яна М. Ю. - Основні аспекти заміни штрафу на інше покарання: порівняльно-правовий аналіз українського та польського законодавства (2017)
Чекіта В. Г. - Правові засади вчинення нотаріальних дій консулом (2017)
Куцик В. І. - Нове мікроутворення – інноваційний креативний центр як нова інфраструктурна одиниця інноваційного ринку, Кліпкова О. І. (2016)
Марчук О. О. - Модель та особливості застосування комплексу маркетингу в сфері послуг (2016)
Баранчук В. Л. - Стратегічні основи вдосконалення економічного механізму в трансформаційних умовах зовнішнього середовища, Куцик В. І. (2016)
Петрів І. В. - Необхідність оцінки вартості підприємств при їх злитті та поглинанні (2016)
Заярна Н. М. - Особливості та переваги концептуальної моделі аналізу капіталу підприємства, Гринкевич Р. І., Хмиз А. І. (2016)
Юсипович О. І. - Ідентифікація системних характеристик управління оборотним капіталом підприємства, Лупак Р. Л., Левчук Ю. А. (2016)
Сафонов Ю. М. - Формування ефективної антикризової монетарної політики України, Дименко Р. А. (2016)
Мізюк Б. М. - Особливості запровадження інновацій у туристичній індустрії, Полотай Б. Я. (2016)
Ситник Н. С. - Взаємозалежність фіскального та інвестиційного аспектів державного управління, Герасименко О. В. (2016)
Черкасова С. В. - Особливості державного регулювання діяльності небанківських інституційних інвесторів в Україні (2016)
Тарасюк А. В. - Дослідження конкурентоспроможності туристичної галузі України, Шарап А. О. (2016)
Мацера С. М. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україні (2016)
Мордовець А. В. - Моделювання організаційно-економічного механізму партнерських відносин в сфері міжсекторальної взаємодії (2016)
Литвин О. В. - Вдосконалення методики комплексного оцінювання та моніторингу ефективності інвестиційної політики держави (2016)
Бугіль С. Я. - Державний борг України: аналіз та напрямки оптимізації боргової політики держави, Пазак М. Р. (2016)
Радванська Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної сутності заощаджень (2016)
Кізін Г. В. - Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту (2016)
Должанський А. М. - Формування облікової політики підприємства згідно з вимогами національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (2016)
Скоп Х. І. - Компонентний облік основних засобів (2016)
Бучко Н. В. - Особливості внутрішнього контролю прокату майна в системі управління підприємством (2016)
Рудницька О. В. - Бюджетування як інструмент управлінського обліку на торговельних підприємствах (2016)
Шевчик Б. М. - Ноуменальна природа вартості інформаційних благ нооекономіки ідеаційної культури, Рибаков П. В. (2016)
Миронова М. І. - До питання оцінки ефективності функціонування національної економічної системи (2016)
Власюк Н. І. - Реформування місцевого оподаткування в умовах локалізації бюджетного процесу (2016)
Власюк Н. І. - Застосування факторного аналізу та економіко-математичних методів для оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, Марусич М. В. (2016)
Бугіль С. Я. - Проблеми функціонування та шляхи покращення управління місцевими бюджетами, Сеник Р. Р. (2016)
Костак З. Р. - Фінансово-економічна діяльність регіону та оцінка її безпеки (2016)
Андрейків Т. Я. - Концепція фінансової стабільності: теоретико-методичний підхід, Канцір І. А., Сенищ П. М. (2016)
Мицак О. В. - Ідентифікація та методика оцінювання фінансової стійкості підприємств для забезпечення їх фінансової рівноваги, Чуй І. Р., Демковська О. І. (2016)
Жовтанецька Я. В. - Методичні засади формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків (2016)
Мізюк Б. М. - Система раннього розпізнавання ситуації як інформаційна база стратегічних рішень (2016)
Колянко О. В. - Трудовий розпорядок в організації як об’єкт внутрішньоорганізаційного менеджменту, Озимок Г. В. (2016)
Батьковець Г. А. - Ефективність інформаційної підтримки управлінської взаємодії підприємств готельного бізнесу, Батьковець Н. О. (2016)
Борщевський В. В. - Прикордонна торгівля і транскордонна конвергенція: взаємний вплив на тлі сучасних викликів європейської інтеграції, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Сaфоновa М. Ю. - Ключові механізми вирішення проблем зовнішньої заборгованості країн (2016)
Яким О. Б. - Суперечливий характер українсько-російських економічних стосунків (2016)
Рубіш І. І. - Ефективність інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності у перехідних економіках (2016)
Думич Н. Б. - Державна політика регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках (2016)
Баранова И. П. - Инфекционная патология у госпитализированных больных, Зыкова О. А., Рыбалкин С. Б., Чернова Т. Ф., Зайцева Е. Н., Коннова О. А., Лесина О. Н., Курмаева Д. Ю., Свистунова Н. В. (2013)
Богадельников И. В. - Клинические особенности висцеральной и кожной формы лейшманиоза в Крыму, Бобрышева А. В., Вяльцева Ю. В., Крюгер Е. А., Прокудина Л. И., Мазинова Э. Р. (2013)
Бондаренко А. В. - Cовременные подходы к этиотропной терапии малярии, Могиленец Е. И., Зоц Я. В. (2013)
Буц О. Р. - Рівень дифтерійного токсину та стан антитоксичного імунітету у дітей з дифтерією, ускладненою токсичним міокардитом (2013)
Виговська О. В. - Інтерфероновий статус у дітей при гострій Епштейн-Барр вірусній інфекції (2013)
Виноград Н. О. - Респіраторний синдром при гострій Ку-гарячці, Скальська Н. І. (2013)
Виноград Н. О. - Трансмісивні нейроінфекції на заході України, Василишин З. П. (2013)
Виноград Н. О. - Особливості ураження дихального тракту при хантавірусних інфекціях, Козак Л. П. (2013)
Воликова О. А. - Проблема генитального герпеса при беременности: последствия и направления терапии, Кушнерова Е. А., Литвин Е. Ю. (2013)
Голубовська О. А. - Нейтропенія як ускладнення специфічної противірусної терапії у хворих з коінфекцією ВІЛ/хронічний гепатит C, Мамедова Е. С., Безродна О. В. (2013)
Горленко О. М. - Біохімічні маркери корової інфекції в асоціації з глистяною інвазією у дітей, Поляк-Товт В. М., Поляк М. А. (2013)
Грижак І. Г. - Шляхи удосконалення оцінки епідемії ВІЛ-інфекції на регіональному рівні, Дикий Б. М., Пришляк О. Я., Нікіфорова Т. О., Пюрик В. Ф., Копчак О. В., Мізюк Р. М. (2013)
Гуревич Г. Л. - Внелегочный туберкулез в Украине и в Республике Беларусь, Астровко А. П., Штанько В. Л., Авдонина О. В. (2013)
Даминов Т. А. - Cостояние маркеров системной активации нейтрофилов при пневмококковой пневмонии у детей, Туйчиев Л. Н., Хаджиметов А. А., Раимкулова Д. Ф., Таджиева Н. У. (2013)
Дєєв В. В. - Вітряна віспа у дітей в сучасних умовах: особливості клінічного перебігу, інтерфероновий, цитокіновий статус (2013)
Дербак Я. С. - Корекція дисбалансу цитокінової ланки імунної системи у хворих на ішемічну хворобу серця з коморбідністю, Архій Е. Й., Ігнатко Я. І., Петрик І. М., Балаба В. М. (2013)
Дербак М. А. - Особливості ліпідного обміну у хворих на хронічний гепатит С поєднаний із цукровим діабетом 2 типу, Сіксай Л. Т., Пічкарь Й. І., Крафчик О. М., Брич Н. І., Кочмарь О. Ю. (2013)
Дибас І. В. - Клініко-імунологічні відмінності перебегу ускладненого і неускладненого кашлюка у дітей раннього віку (2013)
Дивоча В. А. - Действие поляризованного, некогерентного, полихроматического света на биохимические механизмы протеиназно-ингибиторной системы организма белых мышей, Лагода О. В., Михальчук В. Н. (2013)
Діжа І. М. - Cтан мікроциркуляції у військовослужбовців, хворих на субклінічну форму тропічної малярії, Трихліб В. І. (2013)
Доан С. Л. - ВІЛ-асоційована патологія в Україні на фоні антиретровірусної терапії, Гетьман Л. І., Доан І. Т., Ничипоренко Л. С. (2013)
Дралова О. А. - Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей на тлі інфікування токсокарами, Усачова О. В. (2013)
Дуднікова М. О. - Oбґрунтування вибору методів лікування змінених у кольорі зубів у пацієнтів із захворюваннями пародонта, Палчей К. O. (2013)
Дьяченко П. А. - Прояви імунного дисбалансу у хворих на герпесвірусні ураження нервової системи, Руденко А. О., Муравська Л. В., Пархомець Б. А. (2013)
Ершова И. Б. - Современные особенности диагностики и лечения острых тонзиллитов у детей, Мочалова А. А., Монашова М. Г. (2013)
Зубленко О. В. - Прояви епідемічного процесу гепатиту А в багаторічній та річній динаміці, Петрусевич Т. В., Ігнатенков О. С. (2013)
Кириця Н. С. - Вегетативний статус у дітей із астенічним синдромом після перенесеного інфекційного мононуклеозу Епштейн-Барр вірусної етіології (2013)
Козак Н. Д. - Наукове обґрунтування санітарно-епідеміологічного нагляду під час проведення експерименту в організації харчування військовослужбовців Збройних Сил України у мирний час (2013)
Козько В. М. - Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний вірусний гепатит C, Граматюк С. М. (2013)
Колеснікова І. П. - Ключові компоненти стандартизованого оцінювання елімінації кору та краснухи (2013)
Лесина О Н. - Клинико-эпидемиологические особенности микоплазменных пневмоний в период 2012-2013 гг. в Пензенской области, Баранова И. П., Зыкова О. А., Коннова О. А., Колесникова П. Г., Филиппова О. В. (2013)
Лурін І. А. - Досвід організації медичного забезпечення та особливості довгострокового моніторингу стану здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Бережний А. Б., Шматко Л. Л., Чайка Т. В. (2013)
Лурін І. А. - Організація стаціонарної медичної допомоги у військово-медичному управлінні Служби безпеки України, Охонько О. В., Якімов Д. Ю., Мороз С. М., Кудлай О. М. (2013)
Лурін І. А. - Oрганізація диспансеризації прикріплених контингентів, Полусмак В. А., Шугалей Л. М., Недужа І. Л., Охонько О. В. (2013)
Матвеева С. Л. - Функция щитовидной железы у больных химиорезистентным туберкулезом (2013)
Мегедь В. П. - Методологічні основи упровадження системи якості надання медичної допомоги, Вороненко В. В., Жупан Б. Б. (2013)
Мороз Л. В. - Прогнозування ефективності фармакотерапії хворих на хронічний гепатит С залежно від генетичних факторів, Романчук К. Ю. (2013)
Мороз Л. В. - Частота визначення маркерів вірусних гепатитів В та С у ВІЛ-інфікованих осіб Вінницької області, Матковський І. А., Мельник Т. O. (2013)
Мороз Л. В. - Перебіг хронічного гепатиту С при комбінації алельних генотипів прозапального (IL-1b) та протизапального (IL-10) цитокінів, Яцик І. В. (2013)
Мохорт Г. А. - Математична модель епідемічного процесу дифтерії, Колесніков М. М., Некрасова Л. С., Глушкевич Т. Г., Шумакова Л. Л. (2013)
Мочалова А. А. - Дегельминтизация детей дошкольного возраста, Ершова И. Б. (2013)
Набатова А. Г. - Успешная профилактика рецидивирующего бактериального менингита бензатин-пенициллином, Набатов М. С., Митковский В. Г., Панкратов С. М. (2013)
Охонько О. В. - Санітарні втрати особового складу в сучасних морських операціях (2013)
Пересадин Н. А. - Обоснование применения и эффективности использования циклоферона и цитофлавина при лечении больных острыми кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенной микрофлорой, Терёшин В. А., Тасенко А. А., Семко А. М. (2013)
Попов А. Ф. - Энтеровирусная инфекция на юге приморского края, Колпаков С. Л., Миргородская Н. В., Пилипенок В. А. (2013)
Радченко О. М. - Oбґрунтування застосування бета-блокаторів для лікування хвороб серця та видільної системи, Деркач З. В., Кіт З. М. (2013)
Романенко Т. А. - Особливості епідемічного процесу вітряної віспи в Донецькій області, Лигіна Ю. А., Біломеря Т. А., Демкович О. О., Акульшина Н. В. (2013)
Рымаренко Н. В. - Лечение ВИЧ-инфицированных детей в АР Крым - достижения и проблемы (2013)
Сервецький К. Л. - Oсобливості продукції IL-12 при герпетичній інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб, Чабан Т. В., Олійник А. Г. (2013)
Сидорчук А. С. - Корекція інтестинальної мікробіоти ротабioтиком у дорослих пацієнтів із гострими кишковими інфекційними захворюваннями на Буковині: оцінка за клінікою та інтегративними показниками крові, Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Сидоренко Г. С., Грубляк Л. В., Олійник О. М. (2013)
Терёшин В. А. - Oценка эффективности иммуномодулирующего препарата циклоферона при лечении больных инфекционным мононуклеозом, Соцкая Я. А., Юган Я. Л., Антонова Л. Ф. (2013)
Усачова О. В. - Oсобливості перебігу тяжких форм вродженої цитомегаловірусної інфекції (клінічний випадок), Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Денисенко І. Г., Курочкіна Т. И. (2013)
Усыченко Е. М. - Комплексная оценка степени фиброза печени и активности процесса у больных хроническим гепатитом С, Усыченко Е. Н., Мозговая В. А., Буйко Е. А. (2013)
Чабан Т. В. - Применение препаратов растительного происхождения в комплексной терапии больных острыми кишечными инфекциями, Майстренко О. Н., Павленко Е. В., Герасименко Е. А., Совирда О. С. (2013)
Читакова А. Е. - Oбоснование необходимости исследования напряженности антиэндотоксинового иммунитета у детей, больных ротавирусной инфекцией (2013)
Чопорова О. І. - Підвищення комплаенсу лікування хворих на туберкульоз легень з ризиком гепатотоксичних реакцій, Шевченко О. С. (2013)
Шадрин В. О. - Особливості функціонального стану гепато-біліарної системи у дітей із інфекційним мононуклеозом Епштейн-Барр вірусної етіології, Виговська О. В., Крамарьов С. O. (2013)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Характеристика епідемічного процесу ВІЛ-інфекції та поширеності Епштейна-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих у Дніпропетровській області, Кушнєрова О. А., Волікова О. О., Литвин К. Ю. (2013)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Пейзаж патогенних ентеробактерій та умовно-патогенної мікрофлори у хворих на гострі кишкові інфекції у сучасних умовах, Шевченко О. П., Литвин К. Ю., Чемерис О. Л., Чорна Н. О., Колісніченко Л. O. (2013)
Штанько В. Л. - Аналіз ефективності лікування туберкульозу в Україні, Авдоніна О. В. (2013)
Барщевський Т. І. - Старозавітні передумови формування християнської концепції святости (2009)
Терлецький П. О. - "Відступись позад мене, сатано"/ Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ (Мт. 16:23; Мк. 8:33): Переклад і значення вислову у структурі Євангелій (2009)
Вакула О. О. - Логос і Дух у християнських авторів ІІ століття. Проблема посередництва (2009)
Горішня М. Х. - Біблійна екзегеза Євагрія Понтійського (на основі Схолій на Приповідки) (2009)
Кащук О. Я. - Земний добробут у житті праведних та неправедних людей у вченні папи Григорія I (Двоєслова) (2009)
Тимо Т. М. - Гомілія Василія Селевкійського про чотириденного Лазаря (2009)
Тафт Р. - Чи існує почитання Пресвятої Євхаристії на християнському Сході? Заувага до жовтневого Синоду 2005 р. на тему Євхаристії (2009)
Жуковський В. В. - Святий Григорій Палама і його легітимізації в УГКЦ (2009)
Бойко Ю. В. - Віднайдення мощей святого Климента Римського за літературними та археологічними пам’ятками кирило-методіївської доби (2009)
Бойко І. Є. - Морально-етичний аспект терапевтичного використання стовбурових клітин. Сучасні виклики богослов’я (2009)
Стремоусова О. О. - Між- та інтрарелігійна освіта. Інклюзивізм як богословська основа міжрелігійної освіти (2009)
Хомич Т. - Вибрані матеріяли наукової конференції "Зустрічі між европейським Сходом і Заходом: богословська перспектива", Лювен, Бельгія, 10-13 травня 2007 р. (2009)
Барнас Т. - Шевтонь: його витоки та спрямування (2009)
Потт Т. - Сакраментальне розуміння Церкви: Схід і Захід (2009)
Міршану Д. - Здобутки і втрати: роздуми про сучасну православну та католицьку богословську освіту (2009)
Пратт Д. - Звертаючи погляд до Сходу в пошуку моральних устоїв: літургійна мудрість і західні споживацькі прагнення (2009)
Хомич Т. Р. - Рец. на кн.: Aaron Milavec. The Didache: Faith, Hope & Life of the Earliest Christian Communities, 50-70 C. E.; Aaron Milavec. The Didache: Text, Translation, Analysis, and Commentary (2009)
Завійський Р. П. - Рец. на кн.: Антуан Аржаковський. Отець Сергій Булгаков: Нариси про християнського філософа та богослова (2009)
Михалейко А. Ю. - Рец. на кн.: Михайлишин Мирон-Мирослав, священик. Блаженніший Йосиф Сліпий та ідея патріярхату УГКЦ (2009)
Шевчук С. Ю. - Рец. на кн.: Папська рада "Справедливість і мир". Компендіум соціальної доктрини Церкви (2009)
Філевич М. Ю. - Рец. на кн.: о. Ярослав Москалик. Іконічна дійсність особи й Церкви (2009)
Бадюк М. І. - Пріоритети напрямки модернізації індивідуальних засобів медичного забезпечення українського миротворчого контингенту (аптечка індивідуальна), Гутченко К. С., Ковида Д. В., Микита О. О. (2013)
Булах О. Ю. - Нормативно-правова база організації медичного забезпечення Збройних Сил України в сучасних умовах та основні напрямки її удосконалення (2013)
Базунова Н. В. - Аналіз методик нормування лікарських засобів на особливий період, Галушка А. М., Семенів І. П. (2013)
Галушка А. М. - Прогнозування надзвичайних ситуацій у районі розміщення багатопрофільного лікувального закладу і оцінка стійкості його функціонування, Семенів І. П. (2013)
Охонько О. В. - Організація лікувально-евакуаційного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2013)
Семенів І. П. - Матрична модель управління стійким функціонуванням закладу охорони здоров'я в різних умовах його діяльності (2013)
Лурін І. А. - Організація підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників Служби безпеки України, Полусмак В. А., Іщенко О. А., Бабенко Л. С. (2013)
Лурін І. А. - Організаційні аспекти розробки та впровадження цільових відомчих медичних програм в закладах охорони здоров'я СБ України, Полусмак В. А., Кулакова І. Д. (2013)
Лурін І. А. - Організація фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я Служби безпеки України та її особливості, Рябко В. В., Іляшова С. І. (2013)
Філіпішин В. П. - Застосування логістичних підходів у роботі лікувально-профілактичних закладів (2013)
Бідненко Л. І. - До питання фізіолого-гігієнічних основ режимів харчування особового складу Збройних Сил, Огороднійчук І. В., Устінова Л. А., Іванько О. М., Савицький В. Л. (2013)
Філіпенко Л. І. - Епідеміологічне значення бліх в місцях дислокації військових частин, Іванько О. М., Колос Л. А., Федченко О. П. (2013)
Хижняк М. І. - Дослідження властивостей нервової системи у осіб молодого віку з високим рівнем рухової активності, Іващенко С. М., Власенко О. М. (2013)
Кальниш В. В. - Особенности влияния эмоционального фона на развитие утомления при операторской деятельности и его профилактика с помощью метода пневмопрессинга, Пышнов Г. Ю., Огрызков А. И., Дорошенко М. Н., Полищук С. П., Какаджанов Т. А., Мадусейинов Б. Р., Лобанов А. Н. (2013)
Козак Н. Д. - Санітарно-гігієнічний аналіз раціонів харчування під час впровадження експерименту в організації харчування військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час (2013)
Крушельницький О. Д. - Можливі ризики в організації харчування військовослужбовців, Огороднійчук І. В., Власенко О. М., Савицький В. Л. (2013)
Печиборщ В. П. - Методологічні основи оцінки радіоактивного забруднення навколишнього середовища та комплексу заходів по реагуванню на аварійні ситуації на АЕС (2013)
Слаутинька Т. О. - Вивчення захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України, Салюта М. Ю. (2013)
Чорна Л. М. - Вивчення захворюваності та госпіталізації внаслідок хвороб органів системи кровообігу військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України, Устінова Л. А. (2013)
Каліна Р. А. - Порівняльна оцінка різних способів обробки кукси червоподібного відростка, Іванько О. В. (2013)
Старіков А. В. - Фармакологічні властивості препаратів в лікуванні больового синдрому у хворих з гематоонкологічною патологією, Хитрий Г. П. (2013)
Лурін І. А. - Обґрунтування оптимального методу радикального хірургічного лікування пілонідальної кісти, ускладненої гострим абсцесом, Цема Є. В., Юрків О. Є., Коваль С. Б. (2013)
Мельник Н. Ю. - Порівняльна оцінка ефективності різних методів загальної анестезії при лапароскопічних операціях у дітей (2013)
Красноперов С. Н. - Анатомические особенности шва связок латерального отдела голеностопного сустава под артроскопическим контролем, Шишка И. В., Головаха М. Л. (2013)
Негодуйко В. В. - Совершенствование техники открытой эхинококкэктомии из минидоступа при хирургическом лечении больших и гигантских эхинококковых кист печени (2013)
Шкляр С. П. - Напрямки корекції окислювального гомеостазу при поєднаному перебігу хронічних обструктивних захворювань легенів та патології шлунково-кишкового тракту, Поліщук В. Т., Черкашина Л. В., Крівко М. В., Дорошенко М. М., Бойко М. Ф., Жерновенков А. О., Сябренко Г. П., Сухомлин Г. М., Дорошенко І. Г. (2013)
Шкляр С. П. - Взаємозв'язки між тривалістю перебігу та метаболічним забезпеченням окислювального гомеостазу при коморбідних обструктивних захворюваннях легенів, Поліщук В. Т., Черкашина Л. В., Бойко М. Ф., Дорошенко М. М., Крівко М. В., Сябренко Г. П., Сухомлин Г. М., Ромаданова О. І. (2013)
Черкашина Л. В. - Удосконалення клініко-імунологічної діагностики у осіб молодого віку з коморбідною патологією, Поліщук В. Т., Дорошенко М. М., Бойко М. Ф., Крівко М. В., Шкляр С. П., Сябренко Г. П., Сухомлин Г. М., Ромаданова О. І. (2013)
Желеховський О. А. - Порівняння ефективності ентеросорбентів при гострих отруєннях нефротоксичними ксенобіотиками, Батієвська Я. В. (2013)
Кондратюк В. В. - Системно-історичний аналіз закордонних і вітчизняних наукових літературних джерел щодо вивчення особливостей клінічних проявів тропічної малярії в початковому періоді її розвитку (2013)
Пасічник Г. П. - Застосування статинів у пацієнтів з субарахноїдальним крововиливом, Марцінів В. В. (2013)
Дячук Д. Д. - Використання Інтернет-технологій в сучасній медичній практиці, Гідзинська І. М., Мороз Г. З., Лисенко І. Ю., Кубатко В. М., Коваль С. Б. (2013)
Осьодло Г. В. - Роль корекції інтестинального мікробного дисбалансу при гасгроезофагеальній рефлюксній хворобі у військовослужбовців (2013)
Асаулюк И. К. - Особенности клинического течения нозокомиальных (госпитальных) пневмоний (по материалам главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ"), Денисюк А. И., Бибик Т. А. (2013)
Асаулюк И. К. - Заболевания и состояния, сопровождающиеся эозинофилией: клинические проявления, алгоритм диагностики, Бибик Т. А., Гончаров Я. П., Остапенко С. П., Харитонова Е. Н. (2013)
Шматенко О. П. - Вивчення умов екстрагування речовин ліпофільної природи з суплідь хмелю, Добровольний О. О., Савицький В. Л., Страшний В. В. (2013)
Руденко В. В. - Фармакоекономічне обґрунтування фрагменту норм постачання ранозагоюючих мазей для підрозділів військово-медичної служби на мирний час, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Класифікація відходів фармацевтичної галузі (2013)
Соломенний А. М. - Модель створення формулярних переліків лікарських засобів на прикладі медикаментозного забезпечення постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою (2013)
Давтян Л. Л. - Дослідження пінного аерозолю, Дроздова А. O. (2013)
Казунін М. С. - Біологічні властивості похідних 3-(7-R-3-метил-2,6- диоксо-2,3,6,7-тетрагідро-1Н-пурин-8-ІЛ) пропанової кислоти, Прийменко А. О., Пругло Є. С., Прийменко Б. О., Сирота П. С. (2013)
Давтян Л. Л. - Математичне планування експерименту - інформаційна основа при створення іноваційних препаратів, Ващук В. А., Рева Д. В., Соловйов О. С. (2013)
Єщенко О. І. - Розвиток втоми при змінній праці, Кальниш В. В., Єщенко В. І., Клюшнікова К. В., Коваль С. Б. (2013)
Галдецька І. Д. - Oсобиста безпека людини: вплив катастроф і воєн на психічне здоров'я особистості та суспільства, Золотарьова О. А., Крупська О. О., Олексюк Т. В., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С., Шведін Р. М., Корнієнко О. Г. (2013)
Галдецька І. Д. - Система професійного психофізіологічного відбору (ППВ) особового складу органів і військ силових структур України. Повідомлення перше: ППВ фахівців, які виконують роботи підвищеної небезпеки, Єна А. І., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Олексюк Т. В., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергіенко Т. А., Трінька І. С., Шведін Р. М. (2013)
Галдецька І. Д. - Система професійного психофізіологічного відбору (ППВ) особового складу органів і військ силових структур України. Повідомлення друге: організація і методи досліджень льотного складу, Єна А. І., Золотарьова О. А., Крупська О. О., Олексюк Т. В., Романенко Ю. П., Сергієнко А. В., Сергієнко Т. А., Трінька І. С., Шведін Р. М. (2013)
Заноздра Л. М. - Особливості техніки пломбування каріозних порожнин І-VІ класу по блеку, Лихота С. А., Чергава О. Ю., Лихота І. А. (2013)
Торбін В. Ф. - Проблеми організації медичної допомоги пенітенціарному населенню, Поляков Є. О. (2013)
Торбін В. Ф. - Аналіз світових тенденцій у стані здоров'я пенітенціарного населення, Поляков Є. О. (2013)
Швець А. В. - Психофізіологічний контроль корабельних спеціалістів крізь призму особливостей їх адаптаційного процесу, Апашанський Д. Б., Ігнатьєва В. О., Мартинюк Г. М., Біленко Н. Г. (2013)
Борисова І. В. - Основні напрямки підвищення ефективності лікувально-профілактичних комплексів в профілактиці основних стоматологічних захворювань серед військовослужбовців Збройних Сил України (Огляд літератури) (2013)
Борисова І. В. - Стан стоматологічного здоров'я осіб допризовного та призовного віку як медико-соціальна характеристика пацієнтів, Мурланова Т. П., Борисова Т. С., Мурланова К. С. (2013)
Борисова И. В. - Методологические подходы при планировании и реконструкции окклюзионных соотношений зубов и зубных рядов (Обзор литературы), Штефан А. В. (2013)
Title (2016)
Contents (2016)
Банах В. М. - Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи (2016)
Барановська Н. М. - Національна історико-культурна спадщина в системі історичної пам’яті та викликів сучасної глобалізації (2016)
Божко Н. М. - Культурно-мистецькі заклади Львова наприкінці XVIII–XIX століть та їхній вплив на розвиток міста, Цубов Л. В. (2016)
Вербицька П. В. - Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації (2016)
Верхотурова М. А. - Проблеми збереження та експонування артилерії XIV–XVIII століття в музеях (2016)
Вовк Н. С. - Оцифровані періодичні видання ЗУНР як історичне джерело (2016)
Гапеєва О. Л. - Історіографічний аналіз проблеми інформаційної безпеки на пострадянському просторі (2016)
Камінска О. Л. - Сидір Голубович – голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки (січень – червень 1919 р.) (2016)
Кліш А. Б. - Українсько-польські взаємини у політиці християнських суспільників Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. (2016)
Курдина Ю. М. - Історія скла під мікроскопом: з яких ракурсів варто досліджувати гутництво (2016)
Лісіна С. О. - Теоретичні праці членів ОУН щодо формування української регулярної армії (2016)
Лисейко Я. Б. - Інтерактивні методики та технічні засоби навчання на заняттях з історії Давніх Греції та Риму для студентів спеціальності "Музеєзнавство, пам’яткознавство” (2016)
Мельник Р. П. - Діяльність генералів Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації національної архівно-музейної справи в еміграції, Мельник В. М. (2016)
Мина Ж. В. - Популяризація пам’яток історії та культури органами місцевого самоврядування із застосуванням сучасних інформаційно-рекламних засобів, Кокор Л. Б. (2016)
Нагірняк А. Я. - Науково-історична спадщина М. Лозинського (2016)
Панас Н. Б. - Музеї ХХІ століття в умовах глобалізації: нові смисли, виклики та тенденції (2016)
Питльована Л. Ю. - Британські ілюстровані періодичні видання наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття: попит і пропозиція (2016)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури залізничних вокзалів Закарпаття (2016)
Скіра Ю. - Переховування євреїв монахами студійського уставу на взуттєвій фабриці "Солід” у Львові в 1942–1944 рр. (2016)
Тіменик З. І. - Інноваційні вияви історичної пам’яті у філософсько-релігійних ідеях: суперечності гармонізації (2016)
Терський С. І. - Археологія замчищ Західної України: історія та перспективи дослідження, Омельчук Б. А. (2016)
Федоришин М. В. - Містечко Білгород та село Білів у XVI ст. у контексті майнових справ князів Чорторийських (2016)
Хома І. Я. - Офіційний та неофіційний погляд на сучасну українську культурну політику (2016)
Виноградский Д. Г. - Влияние геометрических параметров на НДС соединений с натягом, Андреев А. Г. (2017)
Грозенок Е. Д. - Численное определение усилий при двухпроходной формовке заготовки подшипникового кольца (2017)
Дон Є. Ю. - Теоретичні дослідження впливу зміни тиску в електропневматичному гальмівному приводі на динаміку руху коліс КТЗ (2017)
Исаков С. Н. - Динамическая нелинейность ультразвуковой обработки неоднородных и биологических материалов, Марусенко С. И. (2017)
Красников С. В. - Моделирование и анализ вибрационных характеристик корпуса паровой турбины большой мощности (2017)
Кузьменко Д. И. - Динамические процессы в буровом долоте-расширителе для бурения компенсационных скважин (2017)
Мартиненко В. Г. - Огляд методів розв’язання контактних задач в’язкопружних композиційних оболонок, Львов Г. І. (2017)
Назаренко С. А. - Обзор некоторых ключевых направлений исследований ученых НТУ "ХПИ" в области динамики конструкций, Ткачук Н. А. (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання осцилятора з кубічно-нелінійною жорсткістю, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Ольшанський В.П. - Коливання квадратично-нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням, Ольшанський С. В. (2017)
Степук А. В. - Напряженно-деформированное состояние тонкой пластины с покрытим при ударе пробойником, Автономова Л. В., Бондарь С. В., Хавин В. Л., Марусенко С. И. (2017)
Степук А. В. - Численное моделирование процесса деформированния двухслойной пластины при ударном воздействии пробойником, Автономова Л. В., Бондарь С. В., Хавин В. Л. (2017)
Фомін О. В. - Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів, Бурлуцький О. В., Горбунов М. І., Логвіненко О.А., Фоміна А. М. (2017)
Хавин В. Л. - Экспериментальное исследование прочности многокомпонентного элемента защитной конструкции при растяжении и ударе, Киркач Б. Н., Киркач А. Б., Степук А. В. (2017)
Ягудин Д. С. - Динамическое воздействие инструмента на разрушаемую гранулированную среду (2017)
Bakhmutska Ju. O. - Rotor heating conditions influence on the thermostructural state and lifetime of the 325 MW steam turbineduring start-ups, Goloshchapov V. M., Kochurov R. (2017)
Lavinsky D. V. - The nonlinear deformation of the compound structures under electromagnetic forming (2017)
Taherzadeh H. - Linear vibrations of cylindrical cantilever shells without imperfections, Avramov K. V. (2017)
Альтенбах Х. - Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля, Лавінський Д. В., Науменко К. В. (2017)
Андрєєв А. Г. - Оцінка міцності і придатності для використання з’єднань з натягом з геометричними аномаліями, Щепкін О. В. (2017)
Бреславський Д. В. - Застосування методу зважених відхилів для визначення розподілу температур та деформацій радіаційної повзучості в пластинах, Татарінова О. А., Чешко К. Ф. (2017)
Грищенко В. М. - Алгоритм розрахунку та аналіз силового навантаження моделі ножичного підйомника на різних стадіях підйому (2017)
Дудник Є. В. - Спеціалізована система автоматизованого проектування та аналізу міцності ремонтних з’єднань трубопроводу, Львов Г. І. (2017)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції кузова універсального напіввагону для забезпечення його міцності при маневрових співударяннях, Бажура В. О., Пірєєв О. М. (2017)
Львов І. Г. - Оптимальне проектування композитних бандажів для ремонту трубопроводів (2017)
Мартиненко Г. Ю. - Особливості моделювання роторної динаміки за допомогою методу скінченних елементів з урахуванням взаємної дії демпфуючих властивостей конструктивних елементів турбомашин, Марусенко О. М. (2017)
Місюра С. Ю. - Дослідження напружено деформованого стану, коливань та оптимальне проектування несучих конструкцій гідротурбін, Шупіков О. М. (2017)
Назаренко С. А. - Анализ чувствительности характеристик поворотно-симметричных много-компонентных конструкций к варьированию параметров (2017)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора з синусоїдальною силовою характеристикою, Ольшанський С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про коефіцієнт динамічності нелінійного осцилятора, Ольшанський С. В. (2017)
Погребняк С. В. - Особливості обробки результатів експерименту за допомогою штучної нейронної мережі, Водка О. О. (2017)
Равлюк В. Г. - Щодо визначення силових перетворень при клиноподібномузносі гальмівних колодок вантажних вагонів (2017)
Чешко К. Ф. - Экспериментальный и численный анализ свободных колебаний пологой оболочки, Полищук О. Ф., Аврамов К. В. (2017)
Дернов В. - Строматоліти із башкірських відкладів Донецького басейну (2017)
Багрій І. - Використання приповерхневих геохімічних методів для уточнення будови родовищ нафти і газу, Карпенко О., Куліш А., Глонь В. (2017)
Вижва С. - Вплив змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на прикладі Семиреньківської площі), Шинкаренко А., Безродна І., Щуров І., Гафич І., Солодкий Є. (2017)
Меньшов О. - Перші результати екомагнітних досліджень слабкоурбанізованих міст на прикладі Трускавця (Україна) та Монпельє (Франція), Кампс П. (2017)
Друкаренко В. - О структурно-генетической связи путей миграции и скопления углеводородов с магнитной неоднородностью земной коры северо-западной части Днепровско-Донецкого авлакогена, Орлюк М. (2017)
Глоба М. - Геофізичні методи досліджень трубопровідних транспортних систем, Зінченко І., Глоба Я., Дзюба О. (2017)
Михайлов В. - Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України, Загнітко В.. Курило М. (2017)
Стрельцов В. - Деякі особливості мінералогічної зональності залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну, Євтєхов В., Євтєхова А. (2017)
Загнітко В. - Генетичні особливості та ресурси рідкіснометалевих родовищ Українського щита, Михайлов В., Кривдік С., Сидорчук В. (2017)
Кузьменко Э. - Источники питания и динамика уровней грунтовых вод на Правобережье Киевского водохранилища, Давыбида Л., Зинченко В., Никиташ А., Яковлев Е. (2017)
Nolakana P. - Evaluation of groundwater suitability for domestic and irrigational purposes in Newcastle, Kwazulu-Natal, South Africa, Siad Abdi, Henok Solomon (2017)
Шевчук В. - Розробка алгоритмів та програмних компонент моделювання напружено-деформованого стану гірського масиву при розробці вугільних пластів, Іванік О., Лавренюк М., Савельєв М. (2017)
Vyzhva Z. - Statistical simulation of 2d random field with Cauchy correlation function in the geophysics problem of environment monitoring, Demidov V., Vyzhva A., Fedorenko K. (2017)
Радковець Н. - Літологічні особливості відкладів девону Переддобрудзького прогину та оцінка розвитку потенційних колекторів нафти і газу, Кошіль Л. (2017)
Шнюков С. - Распределение иттрия и некоторых других микроэлементов между сквозными сосуществующими акцессорными минералами: зависимость от температуры и ее использование в геохимических моделях, Лазарева И. (2017)
Черненко З. - Пространственное размещение месторождений и проявлений облицовочного и поделочного камня (Восточный Казахстан), Мизерная М., Теут Е. (2017)
Вижва С. - Дослідження геологічної будови територій розміщення гідротехнічних споруд за допомогою геофізичних методів (на прикладі ГЕС "Сенже", Екваторіальна Гвінея), Онищук В., Іванченко К., Онищук І., Рева М., Дейнеко С. (2017)
Малицький Д. - Механізми вогнищ землетрусів та поле напружень Солотвинської западини Закарпаття, Муровська А., Гінтов О., Гнип А., Обідна О., Мичак С., Грицай О., Павлова А. (2017)
Безродна І. - Аналіз впливу мінерального скелету порід-колекторів Руновщинської площі на пружні та акустичні параметри (за результатами математичного моделювання), Безродний Д., Козіонова О. (2017)
Михайлов В. - Сравнительная характеристика майкопской серии Каспийско-Черноморского региона (2017)
Портнов В. - Редкоземельная минерализация высокобарических сланцев участка "Редкоземельный-восток-1" (Иртышская зона смятия), Мусина Е., Пономарева М., Рева Н. (2017)
Демченко О. - Минеральный состав богатых железных руд – одного из компонентов крупнозернистого отсева дробильно-сортировочных фабрик Криворожского бассейна, Евтехов В., Георгиева Е. (2017)
Рузина М. - Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре, Терешкова О., Билан Н., Жильцова И. (2017)
Стеценко В. - Дослідження особливостей складчастої структури північно-західної частини Скелюватського родовища (Криворізький залізорудний басейн), Завгородня В. (2017)
Рева М. - Супутньо-пластова вода як важлива економічна складова функціонування нафтовидобувних підприємств України, Чомко Д. (2017)
Маслов Б. - Моделювання нелінійних в'язко-пружних властивостей теригенно-вапняковистих пісковиків, Онищук І., Шинкаренко А. (2017)
Міненко Р. - Метод визначення глибин до границь аномальних масивів стійкими розв'язками обернених лінійних задач магнітометрії, Міненко П., Мечніков Ю. (2017)
Мєнасова А. - Імовірний механізм походження відбитків виду Nemiana simplex Palij (2017)
Митрохин О. - Постмагматичні зміни в породах долерит-діабазової формації Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита), Омельченко А., Митрохина Т., Гаценко В., Вишневська Є., Михальченко І. (2017)
Кендзера О. - Деформаційні характеристики розрахункових моделей ґрунтової товщі, Семенова Ю. (2017)
Дейнеко С. - Сейсмоакустичний моніторинг стану ґрунтів Дністровського схилу (у зоні розміщення напірно-стаціонарного вузла), Вижва С., Нестеренко Г., Берневек А., Іващенко С. (2017)
Малицький Д. - Визначення полів напружень у земній корі за механізмами вогнищ місцевих землетрусів у Закарпатті, Муровська А., Обідна О., Гнип А., Грицай О., Павлова А., Пугач А. (2017)
Стахів І. - Магнітна сприйнятливість як індикатор забруднення ґрунтів викидами автотранспорту в Одесі, Цюпа І., Бондар К., Король А. (2017)
Нікітченко К. - Сучасні підходи до виділення та моделювання магнітного поля літосфери (2017)
Михайлов В. - Геохимические особенности майкопской серии Крымско-Черноморского региона, Загнитко В. (2017)
Bagriy I. - Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin and its involvement into direct prospecting technology justification, Starodubets K., Gordieieva Yu., Semenyuk V. (2017)
Мизерная М. - Крупные сульфидно-кварцевые штокверковые месторождения золота Казахстана – условия формирования, критерии прогнозирования, Дьячков Б., Мирошникова А., Мизерный А., Оразбекова Г. (2017)
Шевченко О. - Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями, Кошляков О. (2017)
Іванік О. - Геолог від Бога в царині української геології (до 80-річчя від дня народження професора С. А. Мороза) (2017)
Шабатура О. - Заслужений професор Київського університету Толстой Михайло Іванович – геолог-геофізик (2017)
Запольський А. К. - Фізико-хімічна теорія очищення води коагулюванням сульфатом алюмінію (Повідомлення 1) (2011-2012)
Орлов В. О. - Дослідження кінетики виносу гідроксиду заліза із засипки пінополістирольних фільтрів, Мартинов С. Ю., Куницький С. О., Меддур М. М. (2011-2012)
Малецкий З. В. - Сравнительная оценка сорбционных свойств промышленных и экспериментальных гибридных материалов по отношению к примесям As(III) и As(V) в воде, Митченко Т. Е., Макарова Н. В., Шевчук Е. А., Коломиец Е. А. (2011-2012)
Долина Л. Ф. - Современная технология в обработке и сокращении осадков сточных вод (2011-2012)
Хомутецька Т. П. - Розрахунок повітрявсмоктувальних систем в напірних водознезалізнювальних установках, Хоружий П. Д., Рубан О. В. (2011-2012)
Катаева С. Е. - Безопасность применения поливинилхлоридных трубопроводов для контакта с питьевой водой (2011-2012)
Андрусишин А. В. - Ракоподібні як біомаркери забруднення чорного моря важкими металами, Загоруй В. П., Андрусишина І. М. (2011-2012)
Palchevskyi B. О. - Principes of constructions of intellectual flexible manufacturing systems (2017)
Omelyanenko V. A. - Conceptual basis of information exchange in concurrent engineering (2017)
Krestianpol O. A. - Intellectual flexible manufacturing systems of packagins (IFMS), Andrushchak I. (2017)
Selepyna J. R. - The creation of simulation model of control system on the water-supply stations with the use of fuzzy logic, Lyshuk V. V., Yevsyk M., Yakymchuk N. М. (2017)
Marchuk V. I. - An analysis of intercommunications of technological factors is with indexes of quality of polishing operations, Hrynjuk S. V., Hrysjuk I. (2017)
Andreychuk O. V. - Application of programmatic complex LYRE at research of tense deformed state of nonpressure pipe from steelfibreconcrete (2017)
Borodiy Y. P. - Development of technologies and equipment coating increased wear resistance type for details shaft (2017)
Dolia K. V. - Influence of the seasonal factor on passenger correspondence (2017)
Krestyanpol L. Y. - Economic feasibility of smart packaging under the global initiative "save food" (2017)
Zinko R. - Study work of rotary crusher for recycling waste, Serkiz O. (2017)
Чернова Н. М. - Розрахунок глибини видалення іонів Mn2+ з води при застосуванні сорбента-каталізатора, Мамченко О. В. (2012-2013)
Мосин О. В. - Магнитная обработка воды в теплоэнергетике (2012-2013)
Месарош Р. - Удаление из сточных вод веществ, влияющих на гормональную систему живых организмов, с помощью традиционных водоочистных методов, Барань Ш. (2012-2013)
Саблій Л. А. - Гідродинамічна модель біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами при очищенні стічних вод (2012-2013)
Сапрыкина М. Н. - Вода как источник распространения микроскопических грибов, Руденко А. В., Макодай Н. М., Гончарук В. В. (2012-2013)
Чарний Д. В. - Визначення кореляційних зв'язків факторів, які впливають на якість вихідної води за даними Дніпровського водозабору м. Києва, Кузмич І. С. (2012-2013)
Терещук М. - Опыт и молодость в решении водных проблем. 4-я Восточно-европейская конференция международной водной ассоциации (IWA), Васюкова Е. (2012-2013)
Герасіна Л. М. - Інтеріоризація політико-правових цінностей в політичній свідомості особистості (2017)
Дзьобань О. П. - Віртуальна реальність: до проблеми концептуалізації поняття, Мануйлов Є. М. (2017)
Klimova G. P. - Legal mentality and legal culture: problems of interaction (2017)
Козловець М. А. - Соціальна структура українського суспільства в контексті постсоціалістичних трансформацій (2017)
Кривошеїн В. В. - Ризик-комунікація у проблемному полі соціальних наук (2017)
Куцепал С. В. - Трансформації соціальної системи в світоглядній парадигмі сучасності: ризики та небезпеки (2017)
Пилипенко В. Є. - Вітчизняна соціологія освіти: теоретико-методологічні та історичні засади, Волянська О. В. (2017)
Погрібна В. Л. - Професійне самовизначення: проблеми теорії та практики, Підкуркова І. В. (2017)
Pogribna V. L. - Resources and risks of personal autonomy in the modern ukrainian society: sociological aspects of the analysis, Sakhan O. M. (2017)
Поліщук І. О. - Ментальна підойма української державності на початку ХХ ст. (2017)
Требін М. П. - Україна перед викликами ХХІ ст. (2017)
Vodnik V. D. - The educational potential of the family and ways of its increasing in conditions of the civil society building in Ukraine (2017)
Прохоренко Т. Г. - Професійна мобільність як фактор професійної успішності (2017)
Трофименко В. А. - Нормативні акти етичної поведінки поліцейських як необхідна частина законодавчого забезпечення їхньої співпраці із суспільством (2017)
Наші автори (2017)
Іменний покажчик (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин, Калетнік Г. М., Булгаков В. М.. Черниш О. М. (2016)
Боровець В. М. - Вплив робочого середовища на кінематику вібраційних машин, Боровець Я. В. (2016)
Заболотный К. С. - Модель колебательной системы бункера-питателя самоходного БСП-940 и ее анализ, Панченко Е. В., Жупиев А. Л., Стариков С. Н. (2016)
Заболотный К. С. - Использование прямой задачи динамики для расчета манипулятора тоннельного укладчика, Сирченко А. А., Жупиев А. Л. (2016)
Кондрат В. Ф. - Вплив механічних коливань на фільтраційний перенос маси в пористих тілах, Лопушанський Я. Й. (2016)
Ольшанський В. П. - Узагальнена нелінійна модель руху зерносуміші в циліндричному віброрешеті, Бурлака В. В., Сліпченко М. В, Малець О. М. (2016)
Шатохин В. М. - Интегро-дифференциальные уравнения установившихся динамических процессов в нелинейных моделях машинных агрегатов, Шатохина Н. В. (2016)
Бовсуновский А. П. - Оценка эффективности вибрационной диагностики повреждения валопровода турбин (2016)
Анісімов В. Ф. - Власні коливання керованого моста трактора без урахування згасання, Борисюк Д. В., Черкевич О. В. (2016)
Горошко А. В. - Призначення допустимих дисбалансів для високошвидкісних роторів (2016)
Сметанкіна Н. В. - Коливання шаруватих ортотропних оболонок складної форми при ударному навантаженні (2016)
Шульженко М. Г. - Оцінка реакції потужного турбоагрегату на сейсмічне навантаження, Гонтаровський П. П., Гармаш Н. Г., Глядя А. О., Швецов В. Л., Гришин М. М., Губський О. М. (2016)
Ольшанський В. П. - Апроксимації розподілу пористості в шарі зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський С. В., Любін М. В. (2016)
Паламарчук И. П. - Перспективы использования комбинированного вибромеханического действия в процессах перерабатывающих и пищевых производств, Цуркан О. В., Гурич А. Ю. (2016)
Тищенко Л. Н. - Исследования вязкого трения виброожиженной зерновой смеси, Пивень М. В. (2016)
Тищенко Л. Н. - Инновационные решения повышения эффективности виброрешетной просеваемости зерновых смесей, Харченко С. А. (2016)
Янович В. П. - Розробка вібраційного млина для виробництва ентеро- та імуносорбційного глауканітового порошку, Полєвода Ю. А., Токарчук О. А., Єленич А. П. (2016)
Афанасьєв Д. М. - Залучення дезадаптованої молоді до волонтерської роботи з людьми похилого віку, Сойма Н. Д, Сопко Р. І. (2017)
Бартош О. П. - Базові дисципліни у підготовці соціальних працівників до роботи з "дітьми групи ризику" у Великій Британії (2017)
Басай Н. П. - Засоби навчання іноземних мов у початковій школі (2017)
Білик О. В. - Особливості навчально-виховного процесу побудованого на засадах формування самоосвітньої компетентності для майбутніх техніків-електриків (2017)
Бондар Т. І. - Інклюзивна освіта Канади: понятійно-категорійний апарат (2017)
Борщ К. К. - Гендерні стереотипи як соціальна проблема сучасних жінок, Ляшко М. М. (2017)
Брюханова Т. С. - Використання спортивно-орієнтованого підходу в організації учбових занять в умовах особистісно-орієнтованого фізичного виховання, Малахова Ж. В. (2017)
Будянський Д. В. - Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу (2017)
Булеза Б. Я. - Готовність соціальних працівників до медико–соціальної роботи з дітьми – жертвами насильства (2017)
Вархолик Г. В. - Педагогічний пошук в процесі екологічної освіти в Японії (2017)
Герлянд Т. М. - Використання інноваційних технологій навчання у загальноосвітній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників аграрних ПТНЗ (2017)
Гіптерс З. В. - Теорія і практика економічного виховання дітей в українській родині: ретроспективний погляд (2017)
Главацька О. Л. - Вплив батьківської сім’ї на гендерну соціалізацію сучасної молоді (2017)
Годованець Н. І. - Короткий огляд інтерактивних методів навчання іноземної мови, Леган В. П. (2017)
Голова Н. І. - Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції (2017)
Горленко В. М. - Неформальна освіта як чинник розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу (2017)
Горобець О. В. - Воспитание экологической культуры населения как важный фактор решения экологических проблем, Горобець С. Н. (2017)
Гусак Л. П. - Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів, Гулівата І. О. (2017)
Dido N. - To the issue of development of students’ business letter writing skills (2017)
Добровольська К. В. - Медичні симулятори як складова інноваційної освіти (2017)
Добровольська Н. В. - Використання ігрових методів навчання при викладанні математичних дисциплін майбутнім менеджерам (2017)
Довмантович Н. Г. - Проектна діяльність як засіб формування самоосвітньої компетентності (2017)
Єпіхіна М. А. - Формування основ патріотичного виховання у дошкільників засобами народознавства, Курило Н. О. (2017)
Желанова В. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: педагогічний інструментарій (2017)
Іващук О. В. - Методика проведення тестового контролю знань з біофізики при підготовці майбутніх лікарів, Юрій Р. Ф. (2017)
Іконнікова М. В. - Кар’єрозорієнтований підхід у професійній підготовці філологів (2017)
Ісаєва І. Ф. - Професійна підготовка персоналу федеральної поліції Німеччини вищої ланки (2017)
Канюк О. Л. - Про роль мовленнєвої компетенції у формуванні культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи (2017)
Карасьова Л. А. - Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців сектору безпеки у процесі іншомовної підготовки (2017)
Кацьора О. В. - Окремі аспекти соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні, Кацьора А. І. (2017)
Кисленко Д. П. - Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців охоронної діяльності (теоретичні аспекти) (2017)
Кіш Н. В. - Міжкультурна компетенція майбутніх фахівців як психолого-педагогічна проблема (2017)
Козубовська І. В. - Ідеї утилітаризму в розвитку освіти США, Байбакова О. О. (2017)
Козубовська І. В. - Формування готовності іноземних студентів-медиків до міжкультурного спілкування, Данко Д. В. (2017)
Корчинська Н. - Загальна характеристика організації професійно-технічного навчання молоді в Туреччині (2017)
Левицька Н. В. - Негативні та позитивні аспекти реалізації принципів болонського процесу у системі професійної підготовки перекладачів у Німеччині (2017)
Лещук Г. В. - Реалізація соціальних ініціатив засобами інноваційних інформаційних технологій (2017)
Логвиненко Т. О. - Підготовка фахівців соціальної сфери в діяльності міжнародних університетських консорціумів (2017)
Маляр Л. В. - Формування національної свідомості гімназійної молоді Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ ст. засобами української літератури (2017)
Мешко Г. М. - Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Молчанова-Долінко В. О. - Структура готовності майбутнього учителя музичного мистецтва до поліхудожньої діяльності (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Системний та праксеологічний підходи у формуванні культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури: загальнотеоретичні розвідки (2017)
Мосіюк О. О. - LMS MOODLE як програмна складова організації змішаного навчання студентів інформаційним технологіям, Мінгальова Ю. І. (2017)
Москалюк О. І. - Інклюзивна освіта в контексті проблем, суперечностей та перспектив (2017)
Нищак І. Д. - Педагогічні умови реалізації методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2017)
Новицька Л. І. - Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ, Левчук О. В. (2017)
Новіцька І. В. - Поетапна методика формування професійних умінь майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач (2017)
Новосад К. Я. - Соціальні ризики міжнародної трудової міграції (2017)
Овод Ю. В. - До проблеми дитячої бездоглядності в Україні (2017)
Онищук А. С. - Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної підготовки перекладачів (2017)
Опачко М. В. - Культурологічний підхід у формуванні управлінської компетентності педагога (2017)
Палецька-Юкало А. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування німецькомовної лексичної компетентності у майбутніх учителів на основі автентичних художніх творів (2017)
Палінчак В. М. - Американський стиль менеджменту (2017)
Пилипишин О. І. - "Європейська культура": особливості викладання курсу iноземним студентам-медикам, Бондаренко С. В. (2017)
Пинзеник О. М. - Оптимізація процесу формування компетентності у сфері "природа" майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Повідайчик О. С. - Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів, Повідайчик М. М. (2017)
Поліщук В. А. - Мета і принципи діяльності університетів третього віку у Великій Британії, Богуцька А. А., Пришляк О. Ю. (2017)
Попадич О. О. - Дослідницьке навчання як засіб формування виробничих функцій майбутнього педагога вищої школи (2017)
Попович А. М. - Соціальні бар’єри та соціальна реабілітація (2017)
Почтовюк С. І. - Деякі дидактичні підходи щодо інформаційного педагогічного проектування (2017)
Рабійчук С. О. - Показники цінності здорового способу життя (2017)
Райковська Г. О. - Інженерно-графічна освіта для життєдіяльного виробництва (2017)
Рашевська Н. В. - Модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики (2017)
Рідкодубська А. А. - Практична спрямованість професійної підготовки працівників соціальної сфери (2017)
Розлуцька Г. М. - Підготовка духовенства в умовах мукачівської богословської школи (2017)
Савка І. В. - Впровадження вибіркових інтегрованих курсів під час підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2017)
Сваричевська А. П. - Історико-ретроспективний аналіз проблеми виникнення і розвитку екології як самостійної галузі наукових і освітніх знань (2017)
Середа І. О. - Викладання дисципліни "Оздоровча аеробіка" для студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (2017)
Сідун М. М. - Особливості процесу спілкування молодших школярів у шкільному колективі (2017)
Сікалюк А. І. - Інноваційні методи навчання як засіб формування соціально-етичних ціностей у студентів на заняттях з іноземної мови (2017)
Слозанська Г. І. - Ролі фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді (2017)
Сніцар І. В. - До питання про вибір форм і методів роботи з розвитку комунікативних навичок студентів на заняттях англійської мови (2017)
Степчук Н. В. - Шляхи підвищення ефективності фізичного самовдосконалення учнівської та студентської молоді (2017)
Стефанишин К. Л. - Робота над прийменником у 5 класі як підготовчий етап до усвідомлення його комунікативної ролі у структурі мовлення (2017)
Cтойка О. Я. - Вища освіта США та України: відмінні та спільні риси (2017)
Тимошенко В. В. - Шляхи оптимізації процесу розвитку професіоналізму вчителя в умовах особистісно-орієнтованої системи освіти (2017)
Ткачов А. С. - Структурно-функціональна модель формування ключових компетентностей інтелектуально здібних і обдарованих учнів основної школи в процесі навчання (2017)
Товканець Г. В. - Закономірності і принципи стратегії формування педагогічної культури майбутнього вчителя (2017)
Трубачева С. Е - Дидактичні особливості метапредметних технологій в умовах профільного навчання, Чорноус О. В. (2017)
Фельцан І. М. - Історія становлення теорії освіти дорослих у Європі (2017)
Ференчук І. О. - Експериментальна перевірка методики формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів (2017)
Фізеші О. Й. - Початкова освіта Закарпаття у 50-80-их роках ХХ століття (2017)
Шеремета Л. П. - Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю, Мельник Т. П. (2017)
Шостачук А. М. - Компетентність інженера-механіка: системний піхід до організації професійного самовизначення, Шостачук Д. М., Шмельова Т. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Артьомов М. П. - Визначення динамічних характеристик сільськогосподарських агрегатів, Подригало М. А., Шуляк М. Л. (2016)
Беломытцев А. С. - Исследование колебаний нелинейных систем, Дружинин Е. И., Морачковский О. К. (2016)
Гурський В. М. - Реалізація суперрезонансних коливань у віброударних машинах з імпульсним приводом, Шпак Я. В., Кузьо І. В. (2016)
Дейнека К. Ю. - Параметри автоколивань внутрішньокамерного завантаження барабанного млина, Науменко Ю. В. (2016)
Дем’яненко А. Г. - Дослідження динаміки підсилених прямокутних пластинок за дії рухомого інерційного навантаження (2016)
Засельский В. И. - Движение частиц на крутонаклоненном вибрационном грохоте с учетом забиваемости просеивающей поверхности, Зайцев Г. Л., Учитель С. А. (2016)
Надутый В. П. - Влияние капиллярных волн на динамические параметры при колебании частицы на поверхности жидкой пленки, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2016)
Надутый В. П. - Анализ напряженного состояния плоской зоны деформирования вибрационных дезинтеграторов с учетом выброса материала, Титов А. А. (2016)
Струтинський C. В. - Математичне моделювання нечітко визначених вібропереміщень просторової системи приводів позиційного шестикоординатного стола (2016)
Франчук В. П. - Учет технологической нагрузки вертикальной вибрационной мельницы, Анциферов А. В. (2016)
Шульженко Н. Г. - Влияние температурного поля на резонансные колебания ротора с поперечной "дышащей" трещиной, Зайцев Б. Ф., Асаенок А. В., Протасова Т. В. (2016)
Горик О. В. - Експериментальні дослідження впливу швидкості і кута атаки на технічні показники дробеструменевого очищення, Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2016)
Дудников А. А. - Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин, Дудников И. А., Беловод А. И., Дудник В. В. (2016)
Дудников А. А. - Влияние дислокаций в упрочнении обрабатываемого материала, Дудников И. А., Беловод А. И., Дудник В. В., Иванкова Е. В. (2016)
Дырда В. И. - Динамика вибропитателей с нелинейной упругой характеристикой, Пухальский В. Н., Лисица Н. И., Черний А. А., Заболотная Е. Ю.. Новикова А. В. (2016)
Лавінський Д. В. - Пружно-пластичне деформування складених конструкцій при дії електромагнітного поля, Морачковський О. К. (2016)
Малащенко В. О. - Новий привод з диференціалом і замкнутою гідросистемою для керування швидкістю машин, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2016)
Надутий В. П. - Дослідження процесу вилучення бурштину з бурштиновмісних родовищ вібраційним класифікатором, Корнієнко В. Я. (2016)
Надутый В. П. - Разработка схемы виброустройства и выбор его параметров для реализации комплексного обезвоживания горной массы, Челышкина В. В., Костыря С. В. (2016)
Надутый В. П. - Разработка метода расчета параметров внутривалковой мельницы вибрационного типа, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2016)
Немчинов С. І. - Особливості розрахунку основних елементів станин гідравлічних пресів (2016)
Пономаренко Н. О. - Прийоми локального внесення добрив, Яропуд В. М., Зозуляк О. В. (2016)
Равлюк В. Г. - Діагностування редукторно-карданних приводів пасажирських вагонів (2016)
Рахманов С. Р. - Динамика механизма удержания оправки стана холодной прокатки труб, Зданевич С. С., Поворотний В. В. (2016)
Шатохин В. М. - Об улучшении динамических характеристик транспортного двигателя ЗТД, Гранько Б. Ф., Соболь В. Н., Шатохина Н. В. (2016)
Ягнюкова И. В. - Результаты экспериментальных исследований влияния режимных и конструктивных параметров на эффективность валкового виброударного классификатора при переработке влажной липкой горной массы (2016)
Котов Б. І. - Теоретичні аспекти сепарації зернових матеріалів на ступінчасто-конічному решеті вібровідцентрових машин, Деревенько І. А., Степаненко С. П., Попадюк І. М. (2016)
Науменко Ю. В. - Оборотність зернистого внутрішньокамерного завантаження машини барабанного типу (2016)
Ольшанський В. П. - Нелінійна трьохпараметрична модель руху зерносумішей у циліндричному вібровідцентровому решеті, Ольшанський О. В., Бурлака В. В., Малець О. М. (2016)
Ольшанський В. П. - Табличний розрахунок пористості шару зерносуміші в циліндричному віброрешеті, Ольшанський С. В., Сліпченко М. В. (2016)
Пазюк В. М. - Енергозберігаючі режими сушіння насіннєвого зерна та реалізація їх у вібраційній зерносушарці, Пазюк О. Д., Романенко М. Д. (2016)
Светкина Е. Ю. - Использование виброударной активации для регенерации известняковых отходов пищевого производства, Лисицкая С. М., Франчук В. П. (2016)
Солона О. В. - Обґрунтування параметрів поєднаних процесів мікронізації і подрібнення із застосуванням вібраційних технологій при переробці зерна на корм, Котов Б. І., Спірін А. В., Калініченко Р. А. (2016)
Тищенко Л. Н. - Исследования скоростей внутрислоевого движения частиц зерновой смеси сепарируемой вибрационным решетом, Пивень М. В. (2016)
Федин Д. А. - Виброактивность узла привода шестерни барабанной мельницы, Виноградов Б. В. (2016)
Розовский Б. Г. - Право: вечный поиск содержания (2016)
Шаповалова О. В. - Адаптація господарського законодавства до вимог ЕС щодо сталого розвитку (2016)
Арсентьєва О. С. - Види та форми заохочень за трудові досягнення (2016)
Бабіч-Касьянєнко К. В. - Державна політика в галузі інвалідності: вплив міжнародно-правової моделі та парадигми, Котова Л. В. (2016)
Капліна Г. А. - Трудові права та зайнятість внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Татаренко Г. В. - Вимога органу досудового розслідування про проведення позапланової ревізії (перевірки) фінансово-господарчої діяльності суб’єкта господарювання (2016)
Артюх Ю. І. - Поняття і сутність соціального забезпечення вимушених переселенців (2016)
Білик О. А. - Поняття і сутність часткового безробіття в Україні (2016)
Загоруй І. С. - Акти міжнародної організації праці як джерело соціально-економічних прав (2016)
Аль Шрайдех Моххамад Обейн Токван - Відмінності в регулюванні строкових трудових відносин в Бахрейні і в Україні (2016)
ЛямзєнкоВ. В. - Систематизація галузевих та міжгалузевих принципів трудового права України, Котова Л. В. (2016)
Гавришук О. М. - Історія становлення та розвитку законодавства про військову дисципліну: від княжих часів до кінця 19 століття (2016)
Куценко Р. С. - Персональні дані працівника як предмет захисту в трудовому праві (2016)
Мартинова Л. В. - Нормативно-правовий базис інноваційного розвитку підприємств в Україні, Мартинов А.А. (2016)
Боднар Д. В. - Особливості адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби (2016)
Савєльєва М. О. - Додаткові підстави припинення трудового договору із сумісниками (2016)
Сапицька О.М. - Польові науково-дослідні антропологічні лабораторії судово-медичної експертизи в США (2016)
Сіроха Д. І. - Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення (2016)
Суховерська З. З. - Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого як підстава для зміни або скасування судових рішень (2016)
Khachaturov A. E. - History and Present Time of Public Regulator Policy of Ukraine (2016)
Черкунов О. В. - Генезис правового регулювання трудової діяльності працівників правоохоронних органів (2016)
Буглак Ю. О. - Повноваження як складова компетенції та правового статусу органу державної влади (2016)
Grechana S. I. - Principles of Administrative Rule-Making are in Ukraine as Areas of Legal Science (2016)
Кравченко І. М. - Питання системності при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2016)
Луцюк П. С. - Концепція юридичної відповідальності в трудовому праві України (2016)
Марченко О. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу міністерства юстиції України (2016)
Підпала І. В. - Сьогодення торговельного флоту України та його вплив на забезпечення прав українських моряків (2016)
Сімонович Д. В. - Правова сутність та система кримінальних процесуальних гарантій (2016)
Терещенко С. В. - Правові проблеми збалансованого стимулювання енергоефективності металургійних підприємств (2016)
Яворська Н. О. - Правова природа трудових відносин суддів (2016)
Яковенко Р. К. - До визначення поняття зайнятості населення (2016)
Браганець В. О. - Методологія дослідження координаційної ролі як функції держави (2016)
Занфірова Т. А. - Забезпечення принципу свободи праці в умовах антитерористичної операції (2016)
Поліщук Я. - Ефект Євромайдану і література (2015)
Кур’єр Кривбасу. – Липень – серпень - вересень. - № 308 – 309 - 310 (2015)
Кореновська Л. - Багатоаспектність таланту Петра Сороки (2015)
Дубініна О. - Екранне втілення драматичних творів: особливості художнього перекодування (2015)
Брайко О. - Кінематографічний потенціал літературного тексту: моделювання простору у творчості В. Дрозда (2015)
Мороз Л. - Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій (2015)
Швець А. - "Найбільша жінка Галицької землі, яка завжди вміла "бути собою" (до 160-ліття від дня народження Наталії Кобринської) (2015)
Іваннікова Л. - "Як москаля у шори убрать": фольклорні сюжети XVII - XXI ст. про козацьку "трикстеріаду" (2015)
Зінченко О. - Наративні стратегії в "Денних записках" Якова Марковича (2015)
Саєнко В. Сучасна українська література : компендіум. – Одеса : Астропринт, 2014. – 352 с. (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Оксана Гарачковська. ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху. – К.: Альфа-М, 2015. – 560 с. (2015)
Дмитренко М. - Духовні верховини Володимира Качкана (до 75-річчя від дня народження) (Качкан Володимир. На гребені думки. Вибір працьу трьох томах. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2015. – Т. 1. – 396 с.; Т. 2. – 416 с.; Т. 3. – 424 с.) (2015)
Моклиця М. - Прикарпатський збірник і довкола нього (Султанівські читання : (збірник статей) / редкол.: І. В. Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – Вип. ІV. – 208 с.) (2015)
Свербілова Т. - Транзит зі станції "Чорнобиль" повз станцію "Війна" до станції "Майбутнє" (Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : Статті та есеї. – К.: Грані-Т, 2013. – 548 с.("De profundis")) (2015)
Боронь О. - У художньому світі Івана Котляревського (Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст –інтертекст – контекст. – Л.: Інститут Івана Франка НАН України,2015. – 543 с. – (Серія "Літературознавчі студії". – Вип. 21)) (2015)
Набитович І. - Ідейний заповіт Франка (Баган Олег. Іван Франко: інтерпретації. –Дрогобич, 2015. – 184 с.) (2015)
Albert Nowacki. "Mysli pod prąd". Twórczość Mykoły Chwylowogo w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925 – 1928. – Lublin: Wyd-wo KUL, 2013. – 225 s. (2015)
Лишак Г. - Конференція, присвячена Наталії Кобринській (2015)
Цимбал Я. - Дні науки в Інституті літератури: про нове, невідоме і недосліджене, Бербенець Л. (2015)
Миненко Ю. - Конференція в Острозькій академії (2015)
Скупейко Л.І. Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки / Вид. друге, доп. – К.: Фенікс, 2014. – 236 с. (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Тарасенко К. М. - Особливості державного регулювання міграційних процесів у Дніпропетровській області (2017)
Мороз С. А. - Вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти на рівні функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (2017)
Квітка С. А. - Державне управління та цикли в розвитку суспільства (2017)
Бакай А. Є. - Міжвідомча взаємодія як інструмент публічного управління галуззю охорони здоров’я в Україні (2017)
Радчич С. О. - Дослідження механізмів антикризової політики федеральної резервної системи США та європейського центрального банку в період 2007-2009 років: практичні імплікації для сучасної України (2017)
Соколов В. А. - Cпецифіка етапів інституалізації розвідувальної діяльності в системі забезпечення національної безпеки України (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Venger O. P. - Improvement in the approaches to the treatment of emigrants and re-emigrants with depressive disorders, Mysula Y. I., Shkrobot L. V. (2017)
Kedyk A. V. - Screening for dyslipidemia and expedience of statin therapy for the citizens of Transcarpathia valley regions with overweight and obesity, Rishko M. V., Kutsyn O. O. (2017)
Oleshchuk O. M. - Leptin resistance and type 2 diabetes, Loi H. Ya. (2017)
Martynyuk L. P. - The effect of L-arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease, Vons L. Z., Ruzhytska O. O. (2017)
Sarapuk I. M. - Neurodevelopmental care of preterm babies and its key elements, Pavlyshyn H. A., Lacina L., Krolak-Olejnik B. (2017)
Vergun A. R. - Chronic mycotic-associated surgical nail pathology complicated with ingrown nail (nail incarnation): the analyses of clinical cases and complex treatment, Parashchuk B. M., Krasnyi M. R., Kit Z. M., Vergun O. M. (2017)
Нasiuk N. V. - Pathogenic mechanisms of generalized periodontitis from the position of polymorphism of nuclear transcription factor NF-κВ1, Vesnina L. E., Shlykova O. A., Izmailova O. V. (2017)
Kostenko Ye. Ya. - The effectivness of chronic gingivites treatment in patients with non-removable orthodontic apparatus according to the results of periodontal tissues index assessment, Melnyk V. S., Horzov L. F. (2017)
Kalinichenko S. V. - Influence of Lactobacillus spp. on colonization and anti-infectious resistance of the mucous membranes of the upper respiratory tract, Korotkykh O. O., Pokhil S. I., Bakumenko M. G. (2017)
Khan I. D. - Operations throughput as a determinant of golden-hour in mass-gathering medicine, Asima B., Khan S. A. (2017)
Melnyk L. P. - Awareness of lyme borreliosis of the patients of Ternopil regional tb dispensary, Hryshchuk L. A., Koziol-Montewka M., Tabas P. O., Klos R. O. (2017)
Nazarchuk O. A. - Research in sensitivity to antibiotics, antiseptics in Pseudomonas Aeruginosa strains isolated from patients with infectious complications, Paliy D. V., Osadchuk N. I. (2017)
Boiagina O. D. - Morphological study of communication between the longitudinal strips and the human corpus callosum (2017)
Ilika V. V. - Morphological research on free-residue oxidation processes in cases of decidual cells of placenta in chorioamnionotis and basal deciduitis combined with iron-deficiency anemia in the pregnant (2017)
Khudobiak М. М. - Morphological changes in lungs, heart and liver caused by experimental associated chest and thighs trauma, Marushchak М. І., Holovatiuk L. M., Datsko T. V. (2017)
Lykhatskyi P. H. - Free radicals and inflammation in rats of different age in cases of sodium nitrites and tobacco smoke poisoning, Fira L. S. (2017)
Міщук О. В. - Дослідження сутності фінансово-економічної безпеки підприємства та стратегія управління нею (2015)
Ткачук І. В. - Теоретичні основи визначення комерційної таємниці (2015)
Хлистун О. А. - Методы учета фактора риска в процессе обеспечения финансовой безопасности в агропродовольственной сфере (2015)
Гейко В. А. - Правове забезпечення честі та гідності особи як складова фінансово-економічної безпеки (2015)
Митяй О. В. - Законодавче забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в Україні (2015)
Кірдан О. П. - Основні інструменти реалізації аграрної політики (2015)
Курмаєв П. Ю. - Практичні аспекти формування системи інформаційної безпеки, Байрамов Е. А. (2015)
Ніженська І. В. - Аналіз підходів до визначення поняття тіньова економіка (2015)
Слатвінський М. А. - Економічна безпека в контексті інвестиційної політики (2015)
Кирилюк І. М. - Проблеми фінансування аграрного сектора України та шляхи їх вирішення (2015)
Стойка В. О. - Управління якістю підготовки фахівців як чинник забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі, Стойка С. О. (2015)
Аюпов А. А. - Применение процентных swap-контрактов в операциях хеджирования и финансирования проектов коммерческих банков (2015)
Чвертко Л. А. - Конкурентна розвідка в ситемі забезпечення економічної безпеки банків, Товкис А. В. (2015)
Нікіфорова О. В. - Публичная отчетность экономических субъектов: сущность и ее значение на современном этапе развития экономики России (2015)
Кістол А. А. - Соціальна система як об’єкт безпеки (2015)
Стрембіцька Л. Л. - Концепція гідної праці та проблеми її реалізації в Україні (2015)
Автори номера (2015)
Abstracts & references (2015)
Бадюк М. І. - Медико-організаційні заходи щодо оптимізації диспансеризації військовослужбовців, які брали участь у миротворчих операціях, Гутченко К. С., Гутченко О. А., Ковида Д. В., Микита О. О. (2014)
Бадюк М. І. - Стан захворюваності, госпіталізації та звільнень військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил України, Микита О. О., Ковида Д. В., Гутченко К. С., Губар А. М. (2014)
Галушка А. М. - Аналіз первинної інвалідності військовослужбовців Збройних Сил України та особливостей її формування, Коваль О. В., Льовкін І. М., Романюк Ю. А., Набойченко О. В. (2014)
Лурін І. А. - Надання стаціонарної допомоги хвоним неврологічного профілю в центральному госпіталі ВМУ СБ України, Охонько О. В., Савицький В. Л., Якімов Д. Ю., Погоріла С. В., Чміленко Н. М., Руденко О. А. (2014)
Охонько О. В. - Організація лікувально-евакуаційного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України в сучасних протидесантних операціях (2014)
Семенів І. П. - Оцінка впливу факторів, що визначають особливості діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я в різних умовах (2014)
Черкасенко І. Л. - Удосконалення системи надання медичної допомоги дітям жінок-працівників оборонного комплексу в м. Києві, Устінова Л. А., Якимець В. М., Хижняк М. І., Нарожнов В. В. (2014)
Хоменко І. П. - Обґрунтування елементів удосконаленої системи лікувально-евакуаційного забезпечення тяжких поранених і хворих у бойових умовах (2014)
Булах О. Ю. - Щодо розвитку організаційних форм спеціалізованої медичної допомоги пораненим і хворим в сучасних умовах, Стриженко В. І., Лівінський В. Г. (2014)
Власенко О. М. - Вплив радіаційних факторів чорнобильського походження на віддалені наслідки опромінення у дитячому віці, Мурашко В. О., Рущак Л. В., Коваль С. Б., Середа І. К. (2014)
Власенко О. М. - Організація медичного контролю та державного санітарно-епідеміологічного нагляду за життєдіяльністю військ під час проведення мобілізації, Шевчук Р. В., Антушева Н. Ф., Козак Н. Д., Рудинський О. В. (2014)
Іващенко С. М. - Оптимізація режиму рухової активності військовослужбовців Збройних Сил України на основі гігієнічних нормативів, Хижняк М. І. (2014)
Чорна Л. М. - Сучасні особливості захворюваності на хвороби органів системи кровообігу військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України, Устінова Л. А. (2014)
Косарчук В. В. - Вивчення забезпечення ліжковим фондом Київських міських клінічних лікарень військовослужбовців мобілізаційного резерву Збройних Сил України, Капталан А. М., Денисенко К. П., Устінова Л. А., Паламар Б. І. (2014)
Косарчук В. В. - Організація медичного контролю за станом придатності до військової служби військовослужбовців мобілізаційного резерву Збройних Сил України з остеоартрозом суглобів, Капталан А. М., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2014)
Печиборщ В. П. - Сучасна характеристика стану онкологічної захворюваності після аварії на Чорнобильській АЕС, Січінава Р. М., Савицький В. Л., Красюк О. А., Кожокару А. А. (2014)
Іванько О. М. - До питання небезпеки сучасних текстильних матеріалів військового одягу як фактору впливу на стан здоров’я військовослужбовців, Бідненко Л. І., Огороднійчук І. В., Бабієнко В. В., Кальчук Р. Д. (2014)
Бідненко Л. І. - До питання санітарно-гігієнічної експертизи продуктів харчування та особливостей її проведення в умовах стаціонарного та польового розташування військ, Огороднійчук І. В., Устінова Л. А., Іванько О. М. (2014)
Іванцова Г. В. - Особливості особистісних якостей у корабельних спеціалістів, Охонько О. В. (2014)
Кравчук В. В. - Особливості психологічної адаптації авіаційних фахівців миротворчого контингенту в умовах країн африканського континенту, Щепанков С. М. (2014)
Король С. В. - Фактори, які впливають на прогресування хронічної серцевої недостатності в пізньому постінфарктному періоді, ускладненому аневризмою серця (2014)
Селюк М. М. - Зміни еритроцитарних показників крові тварин під впливом електромагнітного випромінювання (2014)
Дзюблик Я. О. - Порівняльне дослідження ефективності амоксициліну клавуланату, цефуроксиму аксетилу і левофлоксацину у хворих на негоспітальну пневмонію другої клінічної групи (2014)
Марченко О. М. - Клініко-лабораторні аспекти лікувального дискретного плазмафереза в комплексній терапії подагри (2014)
Руденко В. В. - Теоретичне обгрнутування та визначення фрагменту норм постачання ранозагоюючих мазей для підрозділів військово-медичної служби на мирний час, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Застосування метода дерева рішень для оцінки логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі (2014)
Світлична К. С. - Управління процесами фармацевтичного підприємства в умовах забезпечення якості лікарських засобів (2014)
Бушуєва І. В. - Дослідження ембріотоксичного впливу морфоліній 2-/5-(піридил-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо/ацетату на білих щурів у постнатальному періоді, Книш Є. Г., Панасенко О. І., Сирцов В. К. (2014)
Парченко В. В. - Антиоксидантна активність фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіонів (2014)
Дронов О. І. - Солідна псевдопапілярна пухлина підшлункової залози, Сусак Я. М., Лобанова О. М. (2014)
Король С. О. - Спеціалізоване травматологічне лікування уламкових переломів довгих кісток у постраждалих з політравмою на сучасному етапі (2014)
Красноперов С. Н. - Алгоритм диагностики повреждений связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава в свежем периоде, Шишка И. В., Головаха М. Л. (2014)
Лихота А. М. - Комплексний підхід до лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом із застосуванням іммобілізації (шинування) рухомих зубів армувальними скловолоконними системами, Бабич І. І., Вабіщевич Н. О., Лихота І. А. (2014)
Лихота А. М. - Дентальна імплантація в комплексі лікування військовослужбовців з вторинною адентією, Коваленко В. В. (2014)
Чергава О. Ю. - Динаміка, структура і рівні захворюваності на хвороби органів травлення (з урахуванням хвороб порожнини рота) серед військовослужбовців Збройних Сил України за 2009 - 2013 роки (2014)
Лихота К. М. - Оцінка ефективності лікування зубощелепних аномалій індивідуально виготовленими міофункціональними апаратами у різні періоди прикусу (2014)
Петриченко О. В. - Клінічні аспекти профілактики мовних порушень у дітей з зубощелепними аномаліями (2014)
Заноздра Л. М. - Особливості техніки пломбування каріозних порожнин I-VI класу за блеком, Лихота С. А., Чергава О. Ю., Лихота І. А. (2014)
Савицький В. Л. - Щодо використання художньої літератури, мистецьких творів і публіцистичних матеріалів в наукових дослідженнях у військово-профілактичній медицині, Крушельницький О. Д., Огороднійчук І. В. (2014)
Печиборщ В. П. - Участь медичної служби МВС у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Коробка В. І., Якимець В. В., Гуценко І. В. (2014)
Савицький В. Л. - Проблеми ностальгії у військовослужбовців строкової служби, Ярош Я. О. (2014)
Савицький В. Л. - Астено-невротичні розлади у військовослужбовців строкової служби, Ярош Я. О. (2014)
Гончаренко І. Ф. - Загальна cтруктура психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічного працівника військово-медичної освіти у системі підвищення кваліфікації (2014)
Навальна М. І. - Іменники на позначення осіб жіночої статі в мові інтернет-видання "Українська Правда" (2017)
Левченко Т. М. - Стилістичні можливості експресивної лексики в повідомленнях, Чубань Т. В. (2017)
Грозян Н. Ф. - Розмежування другорядних членів речення в річищі традиційної класифікації (2017)
Масликова О. С. - "Жанр" у сучасному мовному просторі (2017)
Калужинська Ю. В. - Універбація як один із виявів негативної оцінки в мові ЗМІ (2017)
Панченко Т. С. - Демінутиви як засіб вираження експресії (2017)
Molotkina Y. O. - Functional styles of the modern ukrainian language (2017)
Прудникова Т. І. - Фразеологічні одиниці української мови на позначення пoведiнки людини в переклaдaх Степaнa Мaслякa й Микoли Лукaшa: iдеoгрaфiчний aспект (2017)
Грозян Н. Ф. - Фразеологічні одиниці української мови на позначення родинних стосунків: ідеографічний аспект, Османова З. С. (2017)
Kostyk Ye. V. - The state policy on formation of information space (2017)
Ткаченко Л. В. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на соціалізацію особистості (2017)
Підборський Ю. Г. - Роль інформаційних технологій у науці та світі (2017)
Дрок П. В. - Інформаційно-технічне забезпечення викладання документознавства (2017)
Калашник М. Г. - Впровадження програмного забезпечення як основної складової в управлінні персоналом туристичного підприємства (2017)
Бороденко О. В. - Девіантність доби глобалізму: деякі теоретико-методологічні аспекти (2017)
Дідик Л. А. - Нові дискурсивні практики щодо Інтернет-комунікацій: постмодерністський контент (2017)
Nesterenko A. О. - Social crisis in contemporary Ukraine in search of a new narrative (2017)
Бавикіна В. М. - Концептуалізація практик акціонізму в контексті теорії художньої події Алена Бадью (2017)
Вітковська І. М. - Соціальна відповідальність: теоретичні основи визначення та класифікації (2017)
Гераськіна О. С. - Теоретична модель девіантної поведінки в організацїї (2017)
Доманчук Д. С. - Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи (2017)
Согорін А. А. - Методологічний базис дослідження соціології реклами (2017)
Тащенко А. Ю. - Хто в культурі господар, або нестерпна легкість розгляду буття в концепціях центральної зони та ядра культури (2017)
Черкашина Т. О. - Норми та правила в повсякденній діяльності молодіжних організацій: експертна оцінка (2017)
Shaposhnikova I. V. - Development of youth social and cultural environment as the basis of students’ professional socialization (2017)
Дзюба Н. В. - Гендерна близькість та деякі електоральні стереотипи поведінки жінок під час виборів (2017)
Кухта М. П. - Соціальний потенціал старшого покоління як ресурс суспільного розвитку (2017)
Титул, зміст (2017)
Бондаренко Л. Б. - Метаболічний синдром: епігенетичні фактори (2017)
Шляховенко В. О. - Рибонуклеази – можливий новий напрям у розробці методів лікування пухлин, Орловський О. А., Самойленко О. А., Вербиненко А. В. (2017)
Беленичев И. Ф. - Нейропротекторная активность модуляторов тиол-дисульфидной системы в условиях моделирования глутаматной эксайтотоксичности in vitro, Литвиненко Е. С. (2017)
Кабачна І. В. - Дослідження аналептичної активності похідного сірко- та азотвмісних гетероциклів на моделі кетамінового наркозу, Дроговоз С. М., Кабачний В. І., Палагіна Н. Ю. (2017)
Криворучко Т. М. - Оцінка спектра антипаркінсонічної дії гліцину сумісно з амантадином у щурів за умов екстрапірамідних порушень (2017)
Ларіонов В. Б. - Молекулярний докінг бенздіазепінів – алостеричних модуляторів ГАМК-рецептора, Головенко М. Я. (2017)
Штриголь С. Ю. - Експериментальне обґрунтування доцільності використання фітопрепаратів у комбінованій фармакотерапії судомних станів, Цивунін В. В., Штриголь Д. В., Лебединець І. О., Койро О. О. (2017)
Бєлікова О. І. - Поєднаний вплив мелатоніну та метформіну гідрохлориду на біохімічні маркери синдрому інсулінорезистентності за умов експериментального гіпопінеалізму, Черно В. С., Костенко В. О. (2017)
Демченко С. А. - Гепатопротекторна активність похідних 5,6,7,8-тетрагідро-2,2a,8a- тріазациклопента |cd| азулену, Бобкова Л. С., Баглай О. Ю., Вороніна А. К., Демченко А. М. (2017)
Khromov A. - Inhibition of PKC-delta expression using siRNAs restores coronary dilation in rats with streptozotocin-induced diabetes, Dobrelya N., Strielkov I., Klymenko K., Novokhatska T., Dosenko V., Soloviev A. (2017)
Садогурська К. В. - Вивчення гіпоглікемічної активності нанохрому цитрату в тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу, Косуба Р. Б., Яремій І. М., Зеленюк В. Г. (2017)
Фіцнер О. А. - Квантово-фармакологічне дослідження антиоксидантних властивостей мелатоніну, Хайтович М. В. (2017)
Яцина О. І. - Зміни скоротливої діяльності гіперактивного сечового міхура щурів під впливом троспію хлориду, Паршиков О. В., Костєв Ф. І., Соловйов А. І. (2017)
Трутаєв С. І. - Результати дослідження специфічної токсичності таблеток "Долосан Форте®", Штриголь С. Ю., Кошова О. Ю., Лебединець І. О. (2017)
Katamadze D. Sh. - Investment environment of Georgia and ways of its development (2017)
Katamadze G. Sh. - Marketing development problems in Georgia (2017)
Месхидзе И. А. - Роль государства в процессе создания и функционирования бизнес-среды в Грузии, Джабнидзе Н. В. (2017)
Коган Н. Ю. - Первинний ринок землі: формування та сучасні реалії розвитку (2017)
Чорна Т. М. - Сучасні тенденції та напрямки розвитку авіабудування в Україні, Гожуловський С. С. (2017)
Гарматюк О. В. - Маркетингова політика комунікацій у фармації, Автомеєнко А. А. (2017)
Поворознюк І. М. - Зарубіжний досвід використання соціальних виплат найманим працівникам (2017)
Демченко Т. А. - Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві, Чвертко Л. А. (2017)
Литвин О. В. - Транспортні засоби в системі туристичної індустрії, Кирилюк І. М. (2017)
Podzigun S. M. - Peculiarities to use the international experience for the development management of tourism industry in Ukraine, Korol I. V. (2017)
Слатвинская Л. А. - Экономический аспект рекреационной функции экскурсионной деятельности (2017)
Чирва Г. М. - Содержание и структура профессиональной компетентности менеджера туристической индустрии (2017)
Слатвінський М. А. - Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері (2017)
Стрембіцька Л. Л. - Сучасні тенденції ринку праці в аспекті загроз економічній безпеці України (2017)
Чирва О. Г. - Стратегія підвищення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери, Бовкун О. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Abstracts & References (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Бабінець Л. С. - Актуальність вікового аспекту клінічного перебігу і ведення хворих на хронічний панкреатит, Шевченко Н. О. (2017)
Бензар І. М. - Cloves синдром: клінічні прояви та особливості хірургічного лікування (2017)
Возіанов С. О. - Тактика в діагностиці та лікуванні хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Порівняльна характеристика ефективності вільної та наноформи препарату бетаметазону при контактному нікелевому дерматиті, Шевчук О. О., Корда М. М. (2017)
Щерба В. В. - Показники кісткового метаболізму у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Мачоган В. Р., Корда М. М. (2017)
Злепко С. М. - Інформаційна система для отримання та оброблення мікроскопічних зображень циркулюючих пухлинних клітин, Чернишова Т. А., Тимчик С. В., Кривоносов В. Є., Злепко О. С. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у надниркових залозах при екзоґенному алергічному альвеоліті в умовах стресу (2017)
Колоденко О. В. - До моделі відновлювального лікування хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічної реваскуляризації міокарда на санаторному етапі (2017)
Копаниця О. М. - Активність супероксиддисмутази і каталази у стінці тонкої кишки, серці і печінці щурів при експериментальному застосуванні карагінану (2017)
Кострубська Т. М. - Динаміка cтруктурно-функціонального стану сонних артерій у чоловіків із гіпертонічною хворобою на тлі терапії комбінаціями лосартану і раміприлу з індапамідом упродовж шести місяців лікування залежно від рівня урикемії та форми артеріальної гіпертензії (2017)
Криськів О. І. - Протеоліз в умовах традиційного лікування і розвантажувально-дієтичної терапії, Кузів П. П., Бабінець Л. С. (2017)
Попович Д. В. - Реабілітація хворих на остеохондроз хребта, Коваль В. Б., Салайда І. М., Вайда О. В., Руцька А. В. (2017)
Рушай А. К. - Фонофорез у реабілітації пацієнтів з несправжніми суглобами великогомілкової кістки, Скиба В. В., Данькевич В. П., Бебих О. Р. (2017)
Сірант Г. О. - Нові підходи до призначення фізіотерапевтичних методів хворим на первинний гонартроз з коморбідною патологією, Бакалюк Т. Г. (2017)
Сірчак Є. С. - Стратифікація модифікуючих факторів ризику атеросклерозу у хворих на хронічний панкреатит, Опаленик С. М. (2017)
Татарчук Л. В. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур порожньої кишки при резекціях різних обʼємів печінки (2017)
Ткачук І. М. - Оцінка ефективності комплексного підходу до оптимізації лікування артеріальної гіпертензії у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2017)
Худецький І. Ю. - Апарат оцінки кукси для протезування кінцівок, Антонова-Рафі Ю. В., Худецька Н. М., Пущина І. В. (2017)
Яременко Л. М. - Експресія tau-білка в сенсомоторній корі при моделюванні транзиторної ішемії та імунокорекції, Шепелєв С. Є., Гарбовий О. М. (2017)
Грушко В. В. - Імунні та метаболічні порушення при регулярних та інтенсивних фізичних навантаженнях у спортсменів вищої професійної майстерності (2017)
Франчук В. В. - Особливості недоліків медичної допомоги, яку надають лікарі-терапевти (за матеріалами судово-слідчих справ), Франчук М. В. (2017)
Костенко С. Б. - Аналіз проблем та можливостей відтворення артикуляційних рухів щелепи у цифровому середовищі, Сливка М. М., Гончарук-Хомин М. Ю., Бунь Ю. М., Накашидзе Г. Н., Бокоч А. В. (2017)
Алексєєва О. Р. - Маніпуляція свідомістю як негативний чинник соціалізації студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни (2017)
Бутенко Л. Л. - Трансформація векторів розвитку педагогічної теорії та практики в умовах соціокультурного пограниччя: реалії сучасного Донбасу (2017)
Дуля А. В. - Функціонування сімей учасників антитерористичної операції, Веретенко Т. Г. (2017)
Литвинова Н. А. - Тренінг як ефективна форма групової роботи з молоддю групи ризику через застосування підходу "Не нашкодь!" (2017)
Мальцева О. І. - Роль дитячих громадських організацій під час гібридної війни (2017)
Отрощенко Н. Л. - Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни (2017)
Савченко С. В. - Розвиток теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни, Караман О. Л. (2017)
Федотова Т. В. - Підстави для надання психологічної допомоги в кризовій і посткризовій ситуації (2017)
Коношенко С. В. - Виховний потенціал дозвілля у соціально-педагогічній роботі з підлітками (2017)
Ларіонова Н. Б. - Сексуальний розвиток дитини як психолого-педагогічна проблема (2017)
Нагорний Ю. М. - Культурологічні аспекти процесу соціалізації сільських мешканців Слобожанщини (2017)
Олексюк Н. С. - Соціальне забезпечення особи як необхідна умова ефективності її соціальної реабілітації (2017)
Олійник В. О. - Психо-соціальна характеристика учнів основної школи, схильних до жорстокої поведінки (2017)
Сєчка С. В. - До проблеми соціалізації студентської молоді у громадських організаціях та об’єднаннях (2017)
Степаненко В. І. - Поняття та форми девіантної поведінки на базі гіперздібностей у дітей шкільного віку (2017)
Черних О. О. - Базові компетенції безпечної поведінки дітей в Інтернеті (2017)
Чуркіна В. Г. - Творча активність і духовний універсум особистості, Косенко К. О. (2017)
Краснова Н. П. - Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації дітей вимушено переміщених сімей у нових соціокультурних умовах (2017)
Максимовська Н. О. - Анімаційна соціально-педагогічна діяльність у сфері соціальної роботи (2017)
Максимовський М. І. - Модель розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімації в сучасних соціально-культурних умовах (2017)
Олійник Г. М. - Соціокультурна анімація як важливий напрям соціальної роботи (2017)
Скорік Х. Є. - Соціально-педагогічна підтримка дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах: особистісно-орієнтований підхід (2017)
Сорока О. В. - Можливості комплексних арт-терапевтичних технологій у педагогічній реабілітації дітей з особливими потребами (2017)
Тадаєва А. В. - Профілактика кібертретирування серед підлітків у шкільному середовищі (2017)
Доннік М. С. - Сучасне дозвілля вихованців соціального гуртожитку для сиріт (2017)
Зубченко С. В. - Проблеми дітей, які виходять з-під опіки до самостійного життя, Тимошенко Н. Є. (2017)
Коношенко Н. А. - Специфіка соціалізаціїm дітей-сиріт, які виховуються в закладах інтернатного типу, Дудкіна Н. О. (2017)
Терновець О. М. - Дослідження соціального сирітства в історико-педагогічній ретроспективі (2017)
Архипова С. П. - Професійна компетентність соціальних працівників у системі роботи з різними категоріями соціально незахищених категорій дорослого населення, Смеречак Л. І. (2017)
Бєлоліпцева О. В. - Розвиток соціальної активності студентської молоді в умовах впровадження гендерночутливого підходу (2017)
Коношенко Н. А. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру, Свинобой А. В. (2017)
Маркова Н. В. - Формування гендерної культури студентів спеціальності "Соціальна "робота" протягом навчання у ВНЗ (2017)
Назмієв А. О. - Фасилітація як форма реалізації соціальної компетентності студентів ВНЗ (2017)
Слозанська Г. І. - Упровадження посади фахівця із надання соціальних послуг населенню в умовах об’єднаної територіальної громади: труднощі, що виникають (2017)
Трубавіна І. М. - Огляд сучасних досліджень з професійної педагогіки щодо підготовки фахівців до роботи з сім’єю (2017)
Юрків Я. І. - Профілактика синдрому "професійного вигорання" у соціальних працівників (2017)
Богашко А. Л. - Роль инновационной деятельности общества в процессе эволюции экономической системы мира (2017)
Кірдан О. П. - Формування ринку землі як складник ефективного розвитку аграрного сектора економіки України та збалансованості інтересів учасників аграрного ринку (2017)
Мельник В. В. - Визначення проблем запровадження та становлення державної інноваційної політики в Україні (2017)
Побережець Н. Б. - Проблеми державного регулювання на ринку продукції олійних культур України за сучасних умов (2017)
Білошкурська Н. В. - Маркетинговий аналіз стратегічної конкурентоспроможності вищих навчальних закладів регіону, Білошкурський М. В., Кравченко Р. О. (2017)
Harnyk O. A. - Innovative approaches to the formation of a labor motivation system at micro, meso- and macro levels (2017)
Бондарук Т. Г. - Формування системи пенсійного забезпечення, Бондарук І. С. (2017)
Вінницька О. А. - Принципи формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Бержанір І. А. (2017)
Дем’янишина О. А. - Фінансування організацій громадянського суспільства в Україні, Станіславчук Н. О. (2017)
Стойка В. О. - Окремі аспекти здійснення державного фінансового контролю в Україні, Стойка С. О., Баланова Т. В. (2017)
Погріщук Б. В. - Організаційні та методичні аспекти внутрішнього контролю процесу виробництва продукції рослинництва, Пилявець В. М. (2017)
Єгоров Ю. І. - Концепція просторового центризму та критерії туристичного бізнесу (2017)
Маринюк А. Ю. - Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців галузі гостинності на сучасному етапі (2017)
Штангеєва Н. І. - Сучасний стан та тенденції розвитку сільського "зеленого туризму" в Україні, Поворознюк І. М. (2017)
Гнилицька Л. В. - Управління корупційними ризиками: проблеми ідентифікації та оцінювання імовірності прояву (2017)
Відомості про авторів (2017)
Abstracts & References (2017)
Керівництво для авторів (2017)
Бадюк М. І. - Аналіз існуючого парку броньованих медичних машин провідних країн світу в контексті реалій сучасного реформування Збройних Сил України, Завроцький О. І., Ковида Д. В., Левченко Е. В., Губар А. М. (2014)
Бадюк М. І. - Вивчення особливостей динаміки та структури травматизму військовослужбовців Сухопутних військ Збройних Сил України, Губар А. М., Микита О. О. (2014)
Бадюк М. І. - Медико-соціальні аспекти виконання вимог здорового способу життя військовослужбовцями, які брали участь у миротворчих операціях, Гутченко К. С., Гутченко О. А. (2014)
Волянський О. М. - Організація медичної реабілітації військовослужбовців (Проблемні питання і шляхи їх вирішення) (2014)
Кіх А. Ю. - Досвід провідних країн Європи у медичній реабілітації поранених та хворих, Галушка А. М., Льовкін І. М. (2014)
Клівенко Ю. Ф. - До питання удосконалення лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в сучасних умовах, Ляшенко О. О., Галушка А. М. (2014)
Гуріна І. В. - Збалансована система показників як механізм управління розвитком закладів охорони здоров’я (2014)
Курічко О. М. - Медико-санітарні наслідки прикордонних збройних конфліктів та досвід організації медичного забезпечення (огляд літератури), Кальчук О. В., Мусенко О. Я. (2014)
Клівенко Ю. Ф. - Структурно-функціональна модель організації та управління військово-медичною службою на сучасному етапі, Семенів І. П., Галушка А. М. (2014)
Охонько О. В. - Організація лікувально-евакуаційного забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України на сучасному етапі (2014)
Рудинська С. М. - Визначення напрямків удосконалення існуючої системи лікувально-профілактичного забезпечення Збройних Сил України, Бонюк Т. С. (2014)
Булах О. Ю. - Удосконалення змісту медичної допомоги пораненим і хворим на передових етапах медичної евакуації в сучасних умовах, Стриженко В. І. (2014)
Савицький В. Л. - Воєнно-медична доктрина України та її роль у формуванні системи медичного забезпечення військ, Жаховський В. О., Булах О. Ю., Лівінський В. Г., Власенко О. М. (2014)
Савицький В. Л. - Санітарно-гігієнічна та епідеміологічна оцінка ефективності удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами з харчовим шляхом передачі на полігонах під час військових навчань, Власенко О. М., Козак Н. Д., Трембачова Н. С. (2014)
Швец А. В. - Особенности применения психофизиологической компоненты в системе управления кадровыми ресурсами спецслужб США, Охонько А. В., Кузьменко М. Д., Лукьянчук И. А., Числицкая О. В., Василенко В. Г. (2014)
Депутат Ю. М. - Гігієнічна оцінка професійних ризиків праці військовослужбовців Збройних Сил України в умовах дії несприятливих чинників військової служби, Бєлов О. А., Гусак А. І., Гусак Н. М., Трембачова Н. С. (2014)
Бідненко Л. І. - Гігієна праці та зміни функціонального стану організму осіб, працюючих з приладами електронно-обчислювальної техніки, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Пельо І. М. (2014)
Гуценко І. В. - Вивчення загальних рівнів працевтрат військовослужбовців Збройних Сил за 2009 - 2013 роки (2014)
Левіт Й. Р. - Дослідження деяких особливостей вегетативної регуляції у військових зв’язківців, Ігнатьєва В. О., Озерянський А. А. (2014)
Числіцька О. В. - Теоретичний аналіз проблеми адаптації військовослужбовців до професійної діяльності в особливих умовах, Лук’янчук І. А., Туканов С. В. (2014)
Горішна О. В. - Захворюваність та особливості діагностики стану здоров‘я військових пенсіонерів, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Печиборщ В. П., Косянчук А. С. (2014)
Півник В. М. - Проблемні питання мпрофілактики крапельних інфекцій серед військовослужбовців та шляхи її удосконалення (2014)
Славутинька Т. О. - Вивчення організаційно-правових засад закладів охорони здоров’я як постачальників послуг, Салюта М. Ю. (2014)
Денисенко К. П. - Військово-епідеміологічне значення гострих кишкових інфекцій серед військовослужбовців офіцерського складу залежно від території дислокації військ, Устінова Л. А. (2014)
Капталан А. М. - Сучасні особливості стану здоров’я військовозабов’язаних мобілізаційного резерву рядового складу Збройних Сил України на етапах вступу на військову службу (за результатами приписки і призову), Косарчук В. В., Хижняк М. І., Якимець В. М., Шевчук Р. В., Шимко А. В. (2014)
Головаха М. Л. - Применение напряженной петли в хирургическом лечении переломов лодыжек с повреждением межберцового синдесмоза, Кожемяка М. А., Криворучко Е. А. (2014)
Хитрий Г. П. - Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації, Тхоревський О. В., Білецька Н. В. (2014)
Лакша А. М. - Оптимізація операційного лікування постраждалих з відкритими переломами довгих кісток (2014)
Поліщук Л. М. - Величина крововтрати та особливості інфузійної терапії при анестезіологічному забезпеченні операцій з приводу АЧВА, Говенко А. В., Роговський В. М., Кішко Р. М. (2014)
Горбулич А. В. - Причины эффективности различных методик при лечения ахалазии пищевода (2014)
Беленький В. А. - Особенности диагностики и хирургического лечения эхинококковых кист селезенки, Бородай В. А., Негодуйко В. В., Разбаков А. М. (2014)
Беленький В. А. - Особенности диагностики и лечения грыж живота с ущемлением червеобразного отростка, Бородай В. А., Негодуйко В. В. (2014)
Новіков В. М. - Особливості комплексного лікування хворих з патологією скронево-нижньощелепного суглобу окклюзійного ґенезу, Штефан А. В., Лихота А. М., Борисова І. В. (2014)
Лихота А. М. - Іммобілізація зубів під час комплексної терапії генералізованого пародонтиту, Коваленко В. В., Волошина В. М., Лихота І. А. (2014)
Чергава О. Ю. - Динаміка, структура і рівні працевтрат в результаті хвороб органів таравлення (з урахуванням хвороб порожнини рота) серед військовослужбовців Збройних Сил України за 2009 - 2013 роки, Якимець В. М. (2014)
Лихота А. М. - Сучасний погляд на покращення якості післядипломної освіти лікарів стоматологів-терапевтів в Україні, Заноздра Л. М. (2014)
Бушуєва І. В. - Дослідження ембріотоксичного впливу морфоліній 2-/5-(піридил-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо/ацетату на білих щурів у постнатальному періоді, Книш Є. Г., Панасенко О. І., Сирцов В. К. (2014)
Кучмістова О. Ф. - Аналіз доступних фітопрепаратів для лікування інфікованих ран та дерматитів, Кучмістов В. О., Шматенко В. В., Нарожнов В. В., Лур’є К. І. (2014)
Парченко В. В. - Антиоксидантна активність фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіонів (2014)
Руденко В. В. - Теоретичне обгрнутування та визначення фрагменту норм постачання ранозагоюючих мазей для підрозділів військово-медичної служби на мирний ЧАС, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Застосування метода дерева рішень для оцінки логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі (2014)
Світлична К. С. - Управління процесами фармацевтичного підприємства в умовах забезпечення якості лікарських засобів (2014)
Шматенко О. П. - Погляд на сучасний стан комплектно-табельного оснащення та перспективи його розвитку, Притула Р. Л., Бєлозьорова О. В., Савицький В. Л., Страшний В. В., Кожакару А. А., Лур’є К. І. (2014)
Шматенко О. П. - Маркетинговий аналіз психоаналептиків, які застосовуються для лікування потерпілих з черепно-мозковою травмою, Плєшкова О. В., Тахтаулова Н. О., Устінова Л. А., Осьодло Г. В. (2014)
Дроздова А. О. - Вивчення впливу технології виготовлення на антимікробну активність препарату, Давтян Л. Л., Бірюкова С. В., Притула Р. Л., Войда Ю. В. (2014)
Сафонов А. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 4-аміно-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Варинський Б. О. (2014)
Білоус М. В. - Необхідність удосконалення фармацевтичного забезпечення мирного населення в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного часу (2014)
Пругло Є. С. - Гіпоглікемічні властивості солей 2-(5-(тіофен-2-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот, Саліонов В. О., Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Шукаєва О. П. - Тенденції розвитку та особливості біотехнологій виробництва генно-інженерного інсуліну людини (2014)
Січінава Р. М. - Алгоритм надання медичної допомоги пацієнтам з вуловими новоутвореннями щитоподібної залози, Ларін О. С., Черенько С. М., Горобейко М. Б. (2014)
Колоскова О. К. - Показники клітинної ланки імунітету у дітей, хворих на гострий фаринготонзиліт, за різного етіологічного чинника, Марусик У. І., Бєлашова О. В., Білейчук Р. Ю., Горбатюк І. Б. (2014)
Климанська Л. А. - Особливості клінічного перебігу коінфекції ВІЛ/туберкульоз у хворих зі значним порушенням імунного статусу (2014)
Федорич П. В. - Застосування препарату пропес у комплексному лікуванні деяких інфекції сечостатевої системи у хворих, що мають імунну недостатність і ступеню (2014)
Коваль С. Б. - Дослідження радіоіндукованих медичних наслідків аварії на ЧАЕС методом ретроспективного епідеміологічного аналізу (2014)
Рущак Л. В. - Організація медичної допомоги при здійсненні терактів шляхом застосування радіологічної і ядерної зброї, Мурашко В. О., Соколовська М. В., Пельо І. М. (2014)
Лопін Є. Б. - Аналіз використання ліжкового фонду військово-медичних клінічних центрів Збройних Сил України протягом 2010-2013 років, Булах О. Ю. (2014)
Салламі Мохамед Амін - Сучасні методи реєстрації скоротливої діяльності матки у багато народжуючих жінок, Майданник І. В., Гончаренко В. М. (2014)
Бенюк С. В. - Холестатичний гепатоз вагітних як фактор прогнозування жовчнокам’яної хвороби, Никонюк Т. Р. (2014)
Коваль М. М. - Особливості варіабельності артеріального тиску та серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з метаболічним синдромом, Федорова О. О., Золотухіна К. О., Ястремська М. С. (2014)
Бігдан О. А. - Дослідження протигрибкової активності фторфенілпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Щербина Р. О. - Дослідження протимікробної та протигрибкової активності в ряду s-похідних 3-(морфолінометилен)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-5-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Поліщук Н. М. (2014)
Мамедова Е. С. - Деякі особливості клінічного перебігу коінфекції ВІЛ та хронічного гепатиту С (2014)
Михайлусов Р. М. - Традиционные и современные раневые повязки при лечении длительно незаживающих ран (2014)
Канюра О. А. - Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей (за матеріалами аналізу звернень за ортодонтичною допомогою) (2014)
Швець А. В. - Психофізіологічні аспекти створення системи підтримки прийняття рішення про надійність діяльності військових зв’язківців, Лук’янчук І. А. (2014)
Канюра О. А - Удосконалення діяльності стоматологічних закладів на підставі розвитку їх корпоративної культури та іміджу (2014)
Калина Р. А. - SILS апендектомія при гострому апендициті, Іванько О. В. (2014)
Содержание (2016)
Isayenkov S. - Construction and applications of a mycorrhizal arbuscular specific CDNA library, Maathuis F. J. M. (2016)
Shazad M. - Identification of QTLs on chromosome 1B for grain quality traits in bread wheat (Triticum aestivum L.), Khan S. H., Khan A. S., Sajjad M., Rehman A., Khan A. I. (2016)
Ivaschuk B. V. - The homologous identification of the stem rust resistance genes Rpg5, Adf3 and RGA1 in the relatives of barley, Samofalova D. O., Pirko Ya. V., Fedak G., Blume Ya. B. (2016)
Kozeretska I. A. - A high frequency of heritable changes in natural populations of Drosophila melanogaster in Ukraine, Serga S. V., Kunda­Pron I., Protsenko O. V., Demydov S. V. (2016)
Коршиков І. І. - Генетична мінливість материнських рослин і зародків насіння популяцій сосни Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex Koch) у Криму, Калафат Л. О., Виноградова О. М., Подгорний Д. Ю. (2016)
Горохивец Н. А. - Наследование пигментации эпидермиса у семянок подсолнечника, Ведмедева Е. В. (2016)
Kumar G. - Induced cytomictic variations and syncyte formation during microsporogenesis in Phaseolus vulgaris L., Chaudhary N. (2016)
Булавин И. В. - Ориентациия цитоскелета в клетках эпидермы корней, образованных de novo на листовых эксплантах в условиях клиностатирования (2016)
Климишин Д. О. - Участь молекул (p)ppGpp у формуванні "строгої відповіді" у бактерій, а також біосинтезі антибіотиків і морфологічній диференціації у актиноміцетів, Стефанишин О. М., Федоренко В. О. (2016)
Корж B. - Илья Мечников: создатель теории фагоцитоза и пионер экспериментов in vivo, Брежестовский П. (2016)
Титул, зміст (2018)
Сінченко В. М. - Стратегія розвитку галузі буряківництва в Україні, Пиркін В. І. (2018)
Бондар В. С. - Лібералізація ринку цукру в країнах ЄС – як виклик цукровиробникам України (2018)
Корнєєва М. О. - Генетичний контроль схожості насіння закріплювачів стерильності цукрових буряків, Вакуленко П. І., Андрєєва Л. С. (2018)
Балан В. М. - Прискорене розмноження гібридів цукрових буряків, Доронін В. А. (2018)
Дрига В. В. - Приживлюваність ризом міскантусу залежно від застосування абсорбенту за їх садіння (2018)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" в 2017 році (2018)
Андрієвська В. М. - Проект як засіб реалізації STEAM-освіти у початковій школі (2017)
Бартош О. П. - Соціальне забезпечення людей похилого віку в Угорщині, Баторі-Тарці З. І. (2017)
Басай Н. П. - Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов (2017)
Бенедисюк М. М. - Задачний підхід у фізиці як метод формування ключових компетентностей в учнів основної школи (2017)
Богоніс О. М. - Модель формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі (2017)
Бондарчук Н. Я. - Теоретичні засади використання диференційованого підходу у фізичному вихованні населення різних вікових категорій та його оздоровче значення, Чернов В.Д. (2017)
Бородієнко О. В. - Розвиток мотиваційно-ціннісного та особистісного компонентів професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: експериментальна перевірка результативності (2017)
Бриндіков Ю. Л. - Арт-терапія: суть, можливості роботи з військовослужбовцями учасниками бойових дій (2017)
Бурак М. І. - Способи мінімізації впливу рейтерів на валідність та надійність оцінювання мовних масштабних стандартизованих тестів (2017)
Варга Н. І. - Дослідницька діяльність в процесі професійної підготовки сучасного вчителя (2017)
Вербівський Д. С. - Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки (2017)
Гіптерс З. В. - Економічна освіта дітей та молоді як чинник соціального захисту: історико-педагогічний аспект (2017)
Головатюк І. Г. - Арт-терапія у зарубіжній науковій традиції (2017)
Горобець С. М. - Створення дистанційного курсу як засіб розвитку ікт-компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (2017)
Гуменюк С. В. - Результати вихідного контролю формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Гура А. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін засобами ІКТ (2017)
Давидова Ж. В. - Інформаційна спрямованість підготовки менеджера зовнішньоекономічної діяльності у вищих навчальних закладах (2017)
Дзямко В. Й. - Професійна спрямованість фізико-математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей, Месарош Л. В. (2017)
Добровольська К. В. - Професійна самосвідомість та конструювання образу професії у майбутніх лікарів, Мисловська С. К. (2017)
Долинний Ю. О. - Діти з обмеженими фізичними можливостями як об’єкт професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи (2017)
Дудник О. М. - Методичний коментар до розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості (2017)
Дука Т. М. - Формування психічного благополуччя старших дошкільників у процесі рухової активності з використанням новітніх здоров’язбережувальних технологій (2017)
Желанова В. В. - Морально-вольові якості особистості як суттєва детермінанта формування "Навичок ХХІ століття" (2017)
Жиленко Р. В. - Досвід США у запровадженні системи приятелів у роботі з ветеранами, що страждають на ПТСР (2017)
Задорожна О. І. - Сутність поняття стратегічної компетентності в сучасній лінгводидактиці (2017)
Зобенько Н. А. - Педагогічні принципи профілактичної роботи з дезадаптованими дітьми (2017)
Калаур С. М. - Філософсько-методологічні засади організації освітньої підготовки майбутній фахівців соціономічних професій (2017)
Карнаух Л. П. - Психолого-педагогічні аспекти впливу сім’ї на соціалізацію дітей дошкільного віку (2017)
Карплюк С. О. - Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Кіш Н. В. - Аналіз психологічного підходу до формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів, Канюк О. Л. (2017)
Козубовська І. В. - Міжкультурна компетентність вчителя в багатонаціональній державі, Васьків С. Т. (2017)
Кокнова Т. А. - Досвід формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов в українському науковому просторі (2017)
Корінна Г. О. - Характеристика соціальних ролей та функцій соціального педагога (2017)
Криворучко А. В. - Підготовка майбутнього вчителя хімії до компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів (2017)
Криштанович С. В. - Педагогічні стандарти формування професійної компетентності спортивних менеджерів: зарубіжний досвід (2017)
Кульчицький В. Й. - Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект (2017)
Лещук Г. В. - Сутнісна характеристика професійної реабілітації людей з інвалідністю (2017)
Маляр Л. В. - Виховний потенціал підручників для народної школи Августина Волошина (2017)
Марфинець Н. В. - Проектні технології на уроках літератури рідного краю: теоретичний аспект (2017)
Мельникова О. М. - Г.Сковорода і В. Каразін: два погляди на проблему освіти (2017)
Мигалина З. І. - Полікультурна освіта дітей мігрантів в США (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Теоретико-методологічні проекції у дослідженні потенціалу культури здоров’я для успішної реалізації професійної діяльності майбутніми учителями фізичної культури (2017)
Мосіюк О. О. - Переваги використання GIT у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики (2017)
Нагорна О. О. - Поступ професійної освіти та підготовки арбітражних юристів у розрізі історичного розвитку міжнародного арбітражу: досвід зарубіжних країн (2017)
Опачко М. В. - Навчання студентів-майбутніх вчителів моделюванню дидактичної взаємодії (2017)
Павленко А.І. - Навчання мистецтву життєтворчості: становлення теоретичних основ (2017)
Пасічник О. О. - Дидактико-методологічні засади навчання студентів фахової термінологічної лексики у процесі професійної іншомовної підготовки, Школяр Н. В. (2017)
Підлипняк І. Ю. - Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку: особливості освітньо-виховного процесу (2017)
Повідайчик О. С. - Вітчизняний досвід науково-дослідницької підготовки студентів у вищих навчальних закладах (2017)
Половенко Л. П. - Технології кібернетичної педагогіки та психоінформатики як ефективний інструмент управління якістю освіти (2017)
Попадич О. О. - Теоретичні основи виховної роботи з майбутніми педагогами вищої школи у вищому навчальному закладі (2017)
Постригач Н. О. - Сучасні філософсько-педагогічні концепції розвитку педагогічної освіти в країнах південної Європи (2017)
Рабійчук С. О. - Історичний розвиток поняття :"цінності" (2017)
Райковська Г. О. - Особливості використання CAE-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії, Соловйов А. В. (2017)
Розман І. І. - Радянська педагогіка: біографічна парадигма другої половини 40-х − 80-тих рр. ХХ ст. (2017)
Рудніцька К. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах (2017)
Рюль В. О. - Мобільність та міграційні настрої студентської молоді на пограниччі (2017)
Сивохоп Е. М. - Особливості навчального процесу майбутніх фахівців галузі фізична культура і спорт, Маріонда І. І. (2017)
Смук О. Т. - Комплексна соціально-психологічна робота над продуктивним психічним развитком дітей-сиріт (2017)
Теличко Н. В. - Філософія полікультурної освіти майбутніх фахівців на засадах формування педагогічної майстерності, Габовда А. М. (2017)
Ткачов А. С. - Формування іншомовної компетентності в інтелектуально здібних учнів основної школи (2017)
Товканець Г. В. - Сучасні траєкторії розвитку педагогічної освіти (2017)
Товканець О. С. - Стратегічні завдання розвитку європейської професійної освіти на початку ХХІ століття (2017)
Федорова М. А. - Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до власного здоров’я у дошкільників (2017)
Фізеші О. Й. - Навчально-методичне забезпечення змісту початкової освіти у школах Закарпаття (50-70 рр. ХХ ст.) (2017)
Черепаня М. Т. - Заклади інтернатного типу: історіографія поняття (2017)
Шандор Ф. Ф. - Релігійність у світі: соціологічні виміри та прогнози (2017)
Шмельова Т. В. - Культура як об'єкт дослідження польської та української педагогіки (2017)
Шостачук А. М. - Геометричні моделі кінематичних пар в навчальній дисципліні "Теорія механізмів і машин" (2017)
Щербей У. В. - Початкова сільська освіта: реалії та перспективи розвитку (2017)
Вихідні дані (2017)
Барабаш Ю. - Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) (2015)
Тарас Шевченко. Кобзар. – Софія: Paradox, 2014. – 114 с. (2015)
Давиденко І. - "Літературні телепортації": Публій Овідій Назон як традиційний образ (2015)
Печарський А. - Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне (2015)
Сеник Л. - Василь Симоненко: архетип образу матері (2015)
Kobzar. Poetry of Taras Shevchenko in Ukrainian, English and French. Introduction by Andrew Gregorovich. – Toronto: Taras Shevchenko Museum, 2014. – 231 s. (2015)
Ткаченко А. - Василь Симоненко - текст, Ткаченко Д. (2015)
Ткачук Р. - Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури (2015)
Бойко Н. - Проза другої половини ХІХ ст. крізь призму національну (2015)
Білоус П. - Фрагмент про жінок у "Молінні" Данила Заточника, Щербак О. (2015)
Гунчик І. - Між релігією та магією слова: народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених (2015)
Гаврилюк Н. - Пуантилізм, мінімалізм, etc... (огляд дебютних збірок) (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Заверталюк Н. - 3-та всеукраїнська наукова Загребельнівська конференція, Олійник Н. (2015)
Сайковська О. - Павел Вежінов у болгарській літературі (до 100-річчя від дня народження письменника) (2015)
Шпиталь А. - Вручення Премії ім. О. І. Білецького (2015)
Всесвіт. - 2014. - № 9 - 10 (2015)
Григорій Матвійович Сивокінь (2015)
Соловей Е. - Сверстюка дуже бракуватиме (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Бадюк М. І. - Обгрунтування функціонально-організаційної моделі системи превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів, Микита О. О., Гутченко К. С., Ковида Д. В. (2015)
Філіпішин В. П. - Застосування логістичних підходів у роботі лікувально-профілактичних закладів (2015)
Печиборщ О. В. - Особливості взаємодії цивільної та військової систем охорони здоров’я в процесі здійснення лікувально-евакуаційних заходів під час ведення антитерористичної операції (2015)
Кіх А. Ю. - Система медичної реабілітації в Збройних Силах України (2015)
Савицький В. Л. - Роль і місце державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України в системі медичного забезпечення військ (сил) у ході проведенні антитерористичної операції на Сході України, Власенко О. М., Козак Н. Д., Гуменюк К. Г. (2015)
Бідненко Л. І. - Гігієнічні вимоги до води, що використовується військами для господарсько-питного водопостачання в умовах їх польового розташування, Долінський М. А. (2015)
Денисенко К. П. - Вивчення захворюваності та госпіталізації внаслідок інфекційних хвороб різних категорій військовослужбовців Збройних Сил України, Устінова Л. А. (2015)
Капталан А. М. - Вчення захворюваності військовозобов’язаних та військовослужбовців Збройних Сил України хірургічною патологією, Нога Д. А., Клоченя І. І., Якимець В. В. , Савицький В. Л., Власенко О. М., Канюра О. А. (2015)
Карпенко О. І. - Порушення серцевого ритму у пацієнтів з інфарктом міокарда та цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Карпенко Ю. В. - Вивчення захворюваності на хвороби органів травлення з урахуванням хвороб порожнини рота військовослужбовців офіцерського складу Збройних Сил України, Слаутинська Т. О., Салюта М. Ю. (2015)
Колос Л. А. - Епідеміологічний аналіз захворюваності на туберкульоз органів дихання серед контингентів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ та Міністерству оборони України, Сундєєв В. М., Іванько О. М., Філіпенко Л. І., Литовка С. Л., Бакуліна Г. В., Мойсей М. П. (2015)
Кіх А. Ю. - Аналіз нормативно-правових актів з питань реабілітації військовослужбовців та досвід її проведення в Україні, Ричка О. В. (2015)
Січінава Р. М. - Аналіз показників використання ліжкового фонду в залежності від клімато-географічних та медико-демографічних особливостей регіонів України (2015)
Чорна Л. М. - Вивчення динаміки та структури захворюваності на хвороби органів системи кровообігу військовослужбовців Збройних Сил України, Карпенко О. І., Савицький В. Л., Устінова Л. А. (2015)
Крушельницький О. Д. - Можливі епідемічні ризики на південному сході для законних збройних формувань України, Огороднійчук І. В., Дернова А. Д., Доброштан Д. І., Потапчук В. А. (2015)
Коваль О. В. - Ретроспективний аналіз медико-статистичних показників на розлади психіки та поведінки в Збройних Силах України, Галушка А. М., Борисова С. Л. (2015)
Хлебовська Л. М. - Використання інтегральних шкал для оцінки важкості стану нейрореанімаційних поранених при медичному сортуванні, Кондратюк В. М., Марченко О. В., Сулим Ю. Ф., Олійник В. М., Ліваковський С. С., Корсун А. В., Біговщиць С. В., Кондратюк О. П., Кобзина Л. В. (2015)
Бабляк О. Д. - Роль рентгенангіохірургічних методів в діагностиці та лікуванні пацієнтів з конотрункальними вадами серця та великими аорто-легеневими колатеральними артеріями (2015)
Лакша А. М. - Экспериментальная оценка деформационной надежности систем остеосинтеза конечностей (2015)
Головаха М. Л. - Лікування гонартрозу в сполученні з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки, Орлянський Веніамін, Титарчук Р. В., Бабіч Ю. А., Баніт О. В., Твердовський А. О., Забелін І. М., Краспопоров С. М., Бенедетто Карл Петер (2015)
Петриченко О. В. - Ефективність комплексного підходу в корекції зубощелепних аномалій у дітей з мовними порушеннями (2015)
Новиков В. М. - Результаты использования окклюзионных шин в структуре комплексного лечения мышечно-суставного компонента дисфункции ВНЧС, Борисова И. В., Штефан А. В. (2015)
Лихота А. М. - Шляхи підвищення медико-гігієнічної активності осіб мобілізаційного резерву як стратегія покращення стоматологічного здоров’я, Борисова І. В., Мурланова Т. П. (2015)
Лихота К. М. - Переваги індивідуально виготовлених міофункціональних апаратів в лікуванні дистального прикусу, Канюра О. А. (2015)
Лихота А. М. - Особливості медичної реабілітації учасників бойових дій з вторинною адентією, Коваленко В. В., Лищишин М. З. (2015)
Осьодло Г. В. - Епідеміологічні й терапевтичні аспекти небойової патології у мобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, Трихліб В. І., Ткачук С. І., Гайда І. М., Майданюк В. П., Антоненко Л. П., Прокопчук С. М., Шевага І. М., Іванов С. О., Пода Н. В. (2015)
Дроздова А. О. - Вплив моностеарата гліцерина на висоту піни деяких поверхнево-активних речовин (2015)
Прийменко А. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та аналгетична дія амонійних солей 8-(гідроксиметил)-3-метил-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону, Васильєв Д. А., Казунін М. С., Прийменко Б. О., Самура І. Б., Притула Р. Л. (2015)
Саліонов В. О. - Дослідження адаптогенної та тонізуючої дії похідного 5-тієніл-1,2,4-тріазол-ілтіо ацетатної кислоти, Березовський А. В., Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Парченко В. В. (2015)
Сафонов А. А. - Дослідження протимікробної та протигрибкової дії 2-((4-(R-аміно)-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2015)
Світлична К. С. - Методичні підходи до регламентації процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах, Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. (2015)
Тарасенко В. О. - Бар’єрні модифіковані лікарські плівки 6 перспективний напрямок при лікуванні запально-дистрофічних захворювань пародонту (Огляд літератури) (2015)
Білоус М. В. - Необхідність у подальшій інтеграції військової логістики, Рижов О. А., Шматенко О. П. (2015)
Шматенко О. П. - Щодо сучасної класифікації не стероїдних протизапальних засобів для забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Сил України (літогляд), Притула Р. Л., Бєлозьорова О. В., Страшний В. В. (2015)
Прийменко А. О. - Комп’ютерне прогнозування біологічної активності та взаємозв’язок між гострою токсичністю і діуретичною дією 3,8-; 3,7,8-заміщених 1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діону, Васильєв Д. А., Казунін М. С., Самура Б. А., Прийменко Б. О., Сирота П. С. (2015)
Корнієвський Ю. І. - Валеріана лікарська її історія, хімія та використання, Фурса М. С., Притула Р. Л., Корнієвська В. Г., Панченко С. В. (2015)
Варинський Б. О. - Дослідження характеристик утримування ряду гідразидів карбонових кислот і гідразинокарботіоамідів, вихідних речовин при синтезі субстанцій для виготовлення лікарськіх засобів методом верх-уф-есі-мс (2015)
Гаврецький А. І. - Використання напівжорстких іммобілізуючих розвантажувальних пов’язок у лікуванні нейропатичних виразок підошовних поверхонь стоп при синдромі діабетичної стопи, Воронко А. А., Таран Є. В., Замолотова К. О., Лісевич О. Т. (2015)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування ішемії нижніх кінцівок з синдромом діабетичної стопи, Паламарчук В. І., Нікішин О. Я., Гаврецький А. І., Кравець І. Н. (2015)
Іванов Д. А. - Психіатрична допомога військовослужбовцям з психічними розладами на етапах медичної евакуації, Ричка О. В., Галушка А. М., Льовкін І. М. (2015)
Рибак Є. В. - Професійні шкідливості в анестезіології та інтенсивній терапії, Марков Ю. І. (2015)
Рибак Є. В. - Додобова летальність пацієнтів з невідкладними станами у багатопрофільному стаціонарі, Паламар Б. І., Марков Ю. І. (2015)
Рудинський О. В. - Актуальні проблеми підготовки військово-медичних фахівців за посадами сержантського (старшинського) складу "санітарний інструктор” та "військовий фельдшер” для Збройних Сил України, Косинський О. Ю. (2015)
Король С. В. - Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у пізньому постінфарктному періоді ускладненому аневризмою серця при різних типах діастолічного трансмітрального кровотоку (2015)
Чергава О. Ю. - Концепція побудови експертноі системи діагностування стоматологічних захворювань військовослужбовців Збройних Сил України (2015)
Гончаренко В. М. - Клініко-статистична характеристика жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2015)
Чередніченко І. М. - До проблеми гігієнічної оцінки впливу компактних люмінесцентних ламп на організм людини (літературний огляд) (2015)
Хомяк І. В. - Алгоритм етапного хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту (2015)
Городенська К. - Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика (2017)
Німчук В. - Ще раз про "Русинськый язык" і збереження діалектного середовища (2017)
Соколова С. - Регіональні особливості взаємодії мовних кодів за двомовного спілкування (2017)
Степаненко М. - Публіцистично-оцінний дискурс Закону України "Про засади державної мовної політики (2017)
Сюта Г. - Текст як об’єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики (2017)
Мялковська Л. - Філософія мовного образу європейського українця в прозі І. С. Нечуя-Левицького (2017)
Старко В. - Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u: стан та застосування (2017)
Марєєв Д. - Із спостережень над динамікою східнополіського діалекту: фонетика (2017)
Вербич С. - Назви, зниклі з ойконімного простору історичного Поділля: проблеми виявлення, систематизації, аналізу (2017)
Фурса В. - Лексико-семантична типологія дієслівного керування в українській літературній мові (2017)
Васецька О. - Парадигматичні відношення варіантності в синтаксичній термінології (2017)
Степаненко М. - Знакова праця в українській лексикографії. Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса. — К. : Либідь, 2016. — 656 с., Галаур С. (2017)
Ожоган В. - Нова типологія нечленованих синтаксичних одиниць. Личук М. І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. — 388 с. (2017)
Навальна М. - Нове дослідження про лексику української мови ХVI–XVII ст. Гриценко С. П. Динаміка лексикону української мови XVI—XVII ст. — К. : ТОВ "КММ", 2017. — 936 с. (2017)
Німчук В. - Статут Товариства шанувальників і захисників говорів української мови (2017)
Романюк Ю. - Міжнародна наукова школа-семінар у Києві (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Трапляється : часто чи зрідка? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Не перепровірять, а ще раз ретельно перевірять (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Підважувати авторитет — це підносити, вивищувати чи знижувати, підривати його? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Чи може українська пісня переживати свій ренесанс? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Шрі-Ланка чи Шри-Ланка? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Персона ґрата (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Конгрес і конґрес (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Націєцентричний, а не націоцентричний (2017)
Колібаба Л. - Мовна мозаїка. Позаяк — це як? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Барабаш Ю. - Карпатський вузол: до проблеми етнокультурного пограниччя (Леопольд фон Захер-Мазох, Станіслав Вінценз) (2015)
Кіраль С.С. "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини Івана Чендея: Монографія. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2013. – 212 с. (2015)
Брайко О. - Компаративні аспекти становлення експресіонізму в українській літературі: новели В. Винниченка і мала проза Л. Андреєва (2015)
Соловей О. - Пародійність роману Ґео Шкурупія "Міс Адрієна" (2015)
Григорчук Ю. - Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк "Паломник" (2015)
Мацько В. - Корелятивна модель "автор - буття" в літературно-художній практиці Ольги Мак (до сторіччя із дня народження письменниці) (2015)
Колінько О. - Новела рубежу ХІХ - ХХ ст.: традиції жанру чи руйнування канону? (2015)
Федорук О. - До історії тексту статті П. Куліша "Об отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к "Черной раде" (з додатком цензурних документів) (2015)
Мірошниченко Л. - "Ради Бога не забудь: Чий се романс..." (2015)
Миронець Н. - Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (2015)
Лущій С. - Про діяльність Юрія Лавріненка на радіо "Свобода" (Лавріненко Ю.А. Літературний світ: Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Передмова, підгот. тексту та примітки В. О. Шевчука; худож. оформ. Д.В. Мазуренка. – К.: Твім інтер, 2013. – 784 с.: 24 с. іл.) (2015)
Маценка С. - Майбутнє минуле англійського модернізму (Бандровська Ольга. Модернізм між минулим і майбутнім:антропологічний дискурс англійського роману: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 444 с.) (2015)
Дроздовський Д. - Українська література "У сподіваннях і трагічних зламах" (Ковалів Ю. І. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.:Підручник: У 10 т. – Юрій Іванович Ковалів. – К.: ВЦ "Академія",2014. – Т. 3.: У сподіваннях і трагічних зламах. – 472 с.) (2015)
Омельчук О. - Про добу авангарду й довкола неї (Авангард и остальное. Сборник статей к 75-летию Александра Парниса / Редколлегия. – Москва: Три квадрата, 2013. – 800 с. + 64 с.) (2015)
Шпиталь А. - Ізгой системи (Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА. – 2014. – 208 с.) (2015)
Аннотации опубликованных статей (2015)
Мельник В. І. - Теоретичні аспекти визначення сутності та ролі місцевих бюджетів, Зілінська А. С. (2017)
Корнієнко Н. М. - Розвиток стратегічного планування в системі бюджетного регулювання економічного розвитку (2017)
Гомон М. В. - Податкові стимули науково-технічного розвитку: світовий досвід (2017)
Колодізєв О. М. - Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки, Плескун І. В. (2017)
Гнедіна К. В. - Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків, Петраков Я. В., Ющенко Н. Л. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського